Sunteți pe pagina 1din 23

à 
 
 


 

 

 

| 
 

O 

î Definitii ale termenului de comert
î à 

î Jn sens larg

î Jn sens restrâ
restrâns
î Jn sensul distribuţ
distribuţiei
î ¦ 


 
î ¦ 
 

î Ôunctiile comerţ
comerţului
î Activitate productivă
productivă
Ôuncţţiile îndeplinite
î Ôunc
Jmportanţţa pentru produc
î Jmportan producă
ători şi pentru consumatori

î Rolul şi locul comerţ


comerţului
î Leg
Legăătura cu procesul de dezvoltare
î Dimensiunile contemporane ale comerţ
comerţului

| 
 
 
V 
  
V 

î 
 
 

 


 
 

   
 

î ë  
       
  

 
  
   
    
 
  

        


  
 
 

 
 
    
  
 
Ú 
 ! " #

| 
 
 
à 
à  
î ¦ O G G ë    
 
  

 
   

î  ! " 


  ! "# 

 a aa

    a  
a
a
 
  
 aa a  a


 
    
 
 


  
  $   

î £"  


 
 
    

  
      
 
         

| 
 
 $
O    

àà

 

à à 

à 

| 
 
 %
 
  
   
 

î      D' ( )'  *

 
 
 ' + 
  
, 
( 

- R 

  


 
 
 

 
    
 

 (   


  +
  

  ' 


..

| 
 
 &
O     
 

î O   '  

  ' +


 

'  
 
' #
î 0(  '  +

' 
 

1  

  
 
+

î  D 2  +

' 

-
î  
D 2  +

'
 

-1   
 
' '

| 
 
 /
¦   
à 4 + 
  + 
 
àa 5 + ' 

àa  ( 6  ' 


' D 6 -
 a a
4  ( ', 6  

 +

 a a 7


  + 


a 
  

 

| 
 
 3
à a   
'  +

aa +( ',  
  
 a
    
 D


 
  (  

  
-

à 9 


 
 

 

 

  

à 
 :  
( (  
  ;  

 (' 

 (' 
  
4  
 
(


à |2    
  
 a a 
2 
 
 


| 
 
 8
à  =
'2
 

à Ú' 


 
 '  
  +
  
 
  
 
  '
 
 
( ' 
 
(+
 
 >     
(( 
 
   (  #D 

  
  -

à  2  


2

à   + 
 
 

 
D  
- 
' 


| 
 
 <
Ô  
à    


|  ë| 
 
  

 
  

 
 
  
  
 
 
 


 

 
 
!" 

î 
 
( ( 
' + 
  
  
.
 
 ' ' 
 
 + .4 
 
  
 +
  +  
 + 
 #.7 
( 
 ' +  
 ( '

 +  
.

î 9 
 
 
 ' 
( 

(  

  
 
 .4    + 6
 +' 
 +(
 ' 
 +
' 
.

î 

(  ' ' +(  

 +'  
.7  

 +  + 
 
 +
.4  
'     
.9 
2  

 + (
 
  ?# 

'
 +#.
| 
 

˜  
   


  
#    
 $   %   % $
 
w

Jn baza acestor criterii comerţul reprezinta în anul 2001 mai mult de 17% din
valoarea adăugată realizată la nivel comunitar, 12 % în Japonia, şi 18% in SUA.

‡ The sector also accounted for a considerable share of total employment: 16 per
cent in the European Union; 19 per cent in the United States; and 18 per cent in
Japan.

‡Since 1985 the real growth of value added has been higher in this sector than in
the total economy in the United States and in Japan, while it has been slightly lower
in the European Union.

‡Between 1985 and 1997, however, sectoral employment in the European Union grew
faster than in the total economy, while employment in commerce in the United
States grew in line with that of the total economy. Jn Japan the rate of growth in
commerce sector employment was lower than that of the economy as a whole.

| 
 
 
!  O  
 
 ¦! 
 

D ;.4 @@.>  888-
 888-

 ( 
   ($ D 8%< 83- /$
 6 
 
(  
  


  
 R        =>.

|2 
  A#+ +

(+
 
 '
 => 
.

|2
      +

(+
  ( 
 
  
  
(   

+
(+
 
 ( 
 
  

 
 

 

   

  +  + 
 .

| 
 
 
| 
 
 $
| 
 
 %
    
  u u 
uu

  
 
 


  
 
 

| 
 
 &
     
    
  


  
 
 
  

| 
 
 /
      
   

    

| 
 
 3
"   

§   

    !

 

B 

 

 

| 8

B | 8

| 
 
 8
"  

§   

  !

 

B 

 

 

|

B | 

<< < < < < << < < < < << <<

| 
 
 <
" 
# # $ 

 
 % !

 

 

  

 

|

 |

 

| 
 
 
" 
 $ 

 
 
 !
 

 

B 

 

 

| 

B |

 

| 
 
 
" 
 $ 

 
  !

 

 

B  

 

 

|

B | 

 

|