Sunteți pe pagina 1din 16

Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.

2010
***********************************************************************************************

REPREZENTAREA SI INTERPRETAREA

DATELOR STATISTICE

• Studii de caz
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Statistica este o ramură a matematicii aplicate care se ocupa


cu extragerea informaţiilor relevante din date. Informatiile
obtinute in urma unor sondaje sau studii statistice pe diferite tene
sociale sau economice sunt prelucrate, iar apoi reprezentate si
interpretate. Cel mai intalnit mod de reprezentare a datelor
statistice este reprezentarea grafica, avantajul acesteia fiind
faptul ca da o forma simpla, atragatoare, sugestiva fenomenelor
studiate.

Studiu de caz I

Sa consideram studiul efectuat asupra unui grup de sportivi


dupa inaltime (exprimata in centimetri). Rezultatele masuratorii
sunt inregistrate In ordinea in care a decurs masuratoarea si sunt
asezate in urmatorul tabel:

165 168 177 195 172 198 196 190 201 168

172 168 168 196 173 199 182 195 196 196

185 205 184 192 178 165 174 182 177 172

196 192 188 195 175 192 175 184 192 170

184 205 190 200 188 176 184 174 188 170

170 180 184 199 192 184 170 175 184 188

cm Nr. cm Nr. cm Nr. cm Nr. cm Nr


Sportivi Sportivi Sportivi Sportivi sportivi
165 2 174 1 180 1 190 2 199 2

168 4 175 3 182 2 192 5 200 1

170 4 176 1 184 7 195 3 201 1

172 3 177 2 185 1 196 5 205 2

173 1 178 2 188 4 198 1

2
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Cu ajutorul acestei clasificari a datelor se pot obtine niste


concluzii mai rapide privind particularitatile acestui grup:
inaltimea cea mai mica, cea mai mare, numarul de indivizi care
intrunrsc aceeasi caracteristica, care este inaltimea domonanata
si altele.
Rezultatele valorilor caracteristice rezultate in urma analizei
statistice pot fi obtinute mai usor daca se practica o alta grupare
a datelor. De exemplu, se poate face o grupare pe clase de valori.

Clase de valori Nr. Sportivi


{165,170) 6
{170,175) 9
{175,180) 8
{180,185) 10
{185,190) 5
{190,195) 7
{195,200) 11
{200,205) 1

Cu ajutorul acestui tabel de date se pot obtine cu usurinta


diferite informatii despre grupul de studiu, ca de exemplu:
-sunt 60 de sportivi;
-cei mai multi sportivi au inaltimea in clasa de valori{195,200)
-urmeaza cei cu inaltimea in clasa de valori{180,185);
-noua sportivi au inaltimea in clasa de valori{170,175) si
reprezinta 15% din efectivul populatiei statistice;
-exista 45 de sportivi cu inaltimea sub 195 cm.
Valoarea absoluta a diferentei extremitatilor unnei clase de
valori se numeste amplitudinea clasei.Amplitudinea se stabileste
de cel care
realizeaza studiul. O clasa de valori este in general un interval
semi-deschis {a,b), exceptie facand eventual ultima clasa care
poate fi luata de forma {cd}.
Clase de valori {x1,x2)…{xp-1,xp)
Frecventa absoluta n1…….np
Valorile caract. x1 x2…xp
Frecventa absoluta n1 n2…np

3
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Frecventa absoluta cumulata crescatoare a valorii x a


variabilei statistice este suma tuturor frecventelor absolute ale
valorilor variabilei care apar pana la xi, inclusiv. Frecventa
absoluta cumulata descrescatoare a valorii xi a variabilei
statistice este suma tuturor frecventelor absolute ale valorilor
variabile care apar de la xi, inclusiv. Analog se definesc
frecventele absolute cumulate ale claselor de valori ale variabilei.
Raportul dintre frecventa absoluta a unei valori xi sau a unei
clase de valori a variabilei statistice si efectivul total al populatiei
se numeste frecventa relativa a valorii xi, respectiv frecventa
relativa a clasei de valori. Se numeste frecventa relativa cumulata
crascatoare a valorii xi a variabilei statistice, suma tuturor
frecventelor relative ale valorilor care apar pana la xi, inclusiv. Se
numeste frecventa relativa cumulata crescatoare a valorii xi a
variabilei statistice, suma tuturor frecventelor relative ale
valorilor care apar de la xi, inclusiv.

Frecventa Frecventa Frecventa


Nota absoluta Frecventa Frecventa Frecventa relativa relativa
xi ni cresc. descresc. relativa cresc. descresc.
4 1 1 50 0.02=2% 0.02=2% 1=100%
5 4 5 49 0.08=8% 0.1=10% 0.98=98%
6 5 10 45 0.1=10% 0.2=20% 0.9=90%
7 7 17 40 0.14=14% 0.34=34% 0.8=80%
8 13 30 33 0.26=26% 0.6=60% 0.66=66%
9 14 44 2 0.28=28% 0.88=88% 0.4=40%
10 6 50 6 0.12=12% 1=100% 0.12=12%

Reprezentarea garfica a datelor statistice

Graficul unei serii statistice se numeste diagrama structurala.


Cercul de structura sau diagrama circulara este un cerc a carui arie
reprezinta efectivul total al populatiei statistice. Valorile
variabilei se reprezinta prin sectoare de cerc ale caror arii sunt
proportionale cu frecventele relative ale valorilor variabilei .Cu
ajutorul regulii de trei simpla se va determina masura unghiului la
centru corespunzator fiecarei frecvente. Cu regula de trei simpla

4
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

se obtine urmatoarea corespondenta intre frecventa relativa f1 si


masura unghiului de la centru corespunzator:

f1 40% 20% 35% 5%

n* 144* 72* 126* 18*

Pentru desenarea dreptunghiului de structura se considera un


reper cartezian in plan. Cu baza pe axa orizontala se deseneaza un
dreptunghi cu inaltimea de 100 de unitati. Se divizeaza
dreptunghiul prin linii orizontale obtinand dreptunghiuri cu ariile
proportionale cu frecventele f1.
Diagrama structurala cu ajutorul batoanelor se obtine astfel:
-se alege un reper cartezian in plan
-pe axa orizontala se reprezinta valorile x1 ale variabilei
statistice
-pe axa verticala se reprezinta frecventele absolute n1.
Acest tip de reprezentare grafica foloseste dreptunghiuri cu latimi
egale si lungimile proportionale cu frecventele absolute. Daca
dreptunghirile sunt asezate vertical , reprezentarea grafica se
numeste diagrama prin coloane, iar daca sunt asezate orizontal se
numeste diagrama prin benzi.
O modalitate de vizualizare a datelor unei serii statistice este
poligonul frecventelor care permite reprezentarea grafica sub
forma unei curbe. Pentru a construi poligonul frecventelor absolute
se unesc printr-o linie poligonala punctele de coordonate(x1 n1). Se
considera o serie statistica cu variabila cantitativa continua si
clasele de valori de amplitudini egale:distributia unui grup de
tineri dupa inaltimea exprimata in centimetri:

Nr. de Frecventa Frecventa absoluta


Inaltime tineri absoluta cresc. descresc.
[155,160) 5 5 63
[160,165) 12 17 58
[165,170) 15 32 46
[170,175) 20 52 31
[175,180) 8 60 11
[180,185) 3 63 3

5
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Studiu de caz II

Pentru un esantion de 40 de salariati s-au inregistrat valorile


caracteristicilor : sex , vechime in munca (ani [mpliniti) - xi si
salariul net lunar - yi , dupa cum sunt prezentate in Tabelul 1.

tabelul 1

Nr.crt Sexul Vechimea [n munc` Salariul mediu lunar in


(ani impliniti) - xi anul
2002 (zeci mii lei) - yi
0 1 2 3
1. F 15 81
2. F 18 84
3. F 23 85
4. M 21 76
5. M 20 74
6. M 21 69
7. M 24 59
8. F 25 73
9. M 9 70
10. F 17 128
11. F 14 119
12. F 29 59
13. M 15 73
14. M 17 67
15. M 18 79
16. F 29 83
17. F 19 93
18. M 17 108
19. F 21 61
20. F 22 63

6
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

21. M 12 67
22. F 15 60
23. F 19 93
24. F 2 83
25. M 21 60
26. M 13 64
27. M 23 61
28. F 27 63
29. M 14 85
30. F 15 56
31. F 16 73
32. F 17 59
33. M 15 72
34. M 5 76
35. F 12 67
36. M 2 78
37. F 22 81
38. F 25 74
39. M 26 85
40. M 16 69

1. Gruparea unitatilor dupa caracteristicile numerice pe


intervale egale de variatie , cand se cunoaste numarul de grupe
r=6

AX= Xmax - Xmin = 30- 2=28

r= 6 grupe

Ax
KX = r = 28/6 = 4,66 ani ≈ 5 ani

Tabelul cu gruparea salariatilor dupa caracteristica vechime in


munca

Grupe de salariati dupa Numarul de salariati


vechimea in munca
(ani impliniti)
0-5 2
5-10 2

7
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

10-15 5
15-20 15
20-25 10
25-30 6
Total 40

Limita inferioara este inclusa in interval.


AY= Ymax - Ymin = 128--56=72

r= 6 grupe

Ay
KY = r = 72/6 = 12 mii lei

Tabelul cu gruparea salariatilor dupa caracteristica salariul net

Grupe de salariati dupa salariul Numarul de salariati


net lunar
(zeci mii lei )
56-68 14
68-80 13
80-92 8
92-104 2
104-116 1
116-128 2
Total 40

Limita inferioara este inclusa in interval.


2.Gruparea salariatilor dupa caracteristicile numerice , pe
grupe inegale :

Tabelul cu gruparea salariatilor dupa caracteristica vechime in


munca

Grupe de salariati dupa Numarul de salariati


vechimea in munca
(ani impliniti)
0-10 4
10-20 20
20-30 16

8
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Total 40

Tabelul cu gruparea salariatilor dupa caracteristica salariul net

Grupe de salariati dupa salariul Numarul de salariati


net lunar
(zeci mii lei )
56-80 27
80-105 10
105-128 3
Total 40

Tabelul cu centralizarea salariatilor dupa vechime in munca

Nr.crt Vechimea in munca Numarul de salariati


(ani impliniti) xi ni
1. 2 2
2. 5 1
3. 9 1
4. 12 2
5. 13 1
6. 14 2
7. 15 5
8. 16 2
9. 17 4
10. 18 2
11. 19 2
12. 20 1
13. 21 4
14. 22 2
15. 23 2
16. 24 1
17. 25 2
18. 26 1
19. 27 1
20. 29 1
21. 30 1
TOTAL 40

9
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Tabelul cu centralizarea salariatilor dupa salariul mediu net lunar

Nr.c Salariul mediu net Numarul de salariati


rt lunar ni
(zeci mii lei ) yi
1. 56 1
2. 59 3
3. 60 2
4. 61 2
5. 63 2
6. 64 1
7. 67 3
8. 69 2
9. 70 1
10. 72 1
11. 73 3
12. 74 2
13. 76 2
14. 78 1
15. 79 1
16. 81 2
17. 83 2
18. 84 1
19. 85 3
20. 93 2
21. 108 1
22. 119 1
24. 128 1

10
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Total 40

3. Gruparea unitatilor dupa caracteristica calitativa.

Tabelul cu gruparea salariatilor dupa caracteristica sex

Grupe de salariati dupa sex Numaul de salariati


Feminin 21
Masculin 19
Total 40

4. Gruparea combinata pentru 2 caracteristici numerice si


pentru o caracteristica numerica si una nenumerica.

a) centralizarea personalului salariat feminin dupa vechimea in


munca

Nr.crt Vechimea in munca Numarul de persoane salariate


(ani impliniti) feminin
0 1 2
1. 2 1
2. 12 1
3. 14 1
4. 15 3
5. 16 1
6. 17 2
7. 18 1
8. 19 2
9. 21 1
10. 22 2
11. 23 1

11
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

12. 25 2
13. 27 1
14. 29 1
15. 30 1
x TOTAL 21

b) centralizarea personalului salariat masculin dupa vechimea in


munca

Nr.c Vechimea in munca Numarul de persoane salariate


rt (ani impliniti) masculin
0 1 2
1. 2 1
2. 5 1
3. 9 1
4. 12 1
5. 13 1
6. 14 1
7. 15 2
8. 16 1
9. 17 2
10. 18 1
11. 20 1
12. 21 3
13. 23 1
14. 24 1
15. 26 1
x TOTAL 19

c) centralizarea personalului salariat feminin dupa salariul


mediu net lunar

Nr.c Salariul mediu net lunar Numarul de persoane salariate


rt (zecii mii lei) feminin
0 1 2
1. 56 1
2. 59 2
3. 60 1
4. 61 1
5. 63 2
6. 67 1

12
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

7. 73 2
8. 74 1
9. 81 2
10. 83 2
11. 84 1
12. 85 1
13 93 2
14 119 1
15 128 1
x TOTAL 21

d) centralizarea personalului salariat masculin dupa salariul


mediu net lunar

Nr.c Salariul mediu net lunar Numarul de persoane salariate


rt (zecii mii lei) masculin
0 1 2
1. 59 1
2. 60 1
3. 61 1
4. 64 1
5. 67 2
6. 69 2
7. 70 1
8. 72 1
9. 73 1
10. 74 1
11. 76 2
12. 78 2
13 79 1
14 85 2
15 108 1
x TOTAL 19

5. Reprezentarea grafica a repartitiilor de frecvente


obisnuite .

Distributia salariatilor pe sexe

13
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

Total 40

Masculin 19

Feminin 21

0 10 20 30 40

Distributia salariatilor dupa vechimea in munca

16
14
12
Numarul de salariati

10
8
6
4
2
0
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
ani

Distributia salariatilor dupa salariul mediu net lunar

14
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

14

12
10

8
6

4
2

0
56-68 68-80 80-92 92-104 104-116 116-128

`Distributia salariatilor dupa sex si vechimea in munca

ani
25-30

20-25

15-20
Masculin
Feminin
10-15

5-10

0-5

0 2 4 6 8 10 12

Distributia salariatilor dupa sex si salariul mediu net lunar

15
Reprezentarea si interpretarea datelor statistice 05.01.2010
***********************************************************************************************

zeci mii lei


116-128

104-116

92-104
Masculin
Feminin
80-92

68-80

56-68

0 2 4 6 8 10

16