Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Craiova

Facultatea de Stiinte Sociale


Specializarea Sociologie

Tematică de examen
pentru programul de master:

DEZVOLTARE COMUNITARĂ ŞI INTEGRARE


EUROPEANĂ

1. Sociologia ca ştiinţă a problemelor sociale


2. Noţiunea de grup social şi cr iterii şi clasificare a grupurilor umane
3. Probleme globale ale lumii contemporane
4. Forme şi criterii ale stratificării sociale
5. Organizaţie, organizare şi structură socială
6. Teoria acţiunii sociale
7. Specificul şi rolul instituţiilor sociale

Bibliografie:
1. Bădescu, Ilie, Istoria sociologiei. Perioada marilor sisteme, Editura Porto
Franco, Galaţi, 1994
2. Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative
şi calitative, Editura Economică, Bucureşti, 2007
3. Giddens, Anthony, Sociologie, Editura Bic All, Bucureşti, 2001
4. Otovescu, Dumitru, Sociologie generală, Ediţia a V-a, Editura Beladi,
Craiova, 2009
5. Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazar (coord.), Dicţionar de sociologie, Editura
Babel, Bucureşti, 1997

 Perioada de înscriere: 12-20 iulie 2010

 Concursul de admitere (pentru locurile de la buget): 22 iulie 2010


 Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2010

Decan, Şef
catedră,
Prof.univ.dr. Dumitru Otovescu Conf.univ.dr. Niculae
Mătăsaru

S-ar putea să vă placă și