Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie
Catedra de Sociologie

TEZĂ DE LICENŢĂ
Tinerii
din Republica Moldova

Elaborat:
__________________,
studenta anului III, grupa 1,
Specialitatea Sociologie
Conducător ştiinţific:
lector universitar
_________________

Chişinău, 2008