Sunteți pe pagina 1din 311

...

Schimbarea sigurantelor
Fiecare din circuitele electrice este protejat prin sigu-
rante fuzibile pentru a Impiedica avariile cauzate de scurt-
circuite ~i supralncarcari la cabluri ~i consumatori.
. Tnaintea schimbarii unei sigurante, mai Intai se deco-
necteaza respectivul consumator.

care contine pana la 8 sigurante. Tn cazul arderii uneia


din aceste sigurante, exista un defect major al insta-
latiei electrice. Daca este cazul, se apeleaza la un
service specializat.

Schimbarea sigurantelor 'in blocul din habi-


. Sigurantele se afla Intr-un bloc In stanga coloanei vola- taclu
nului, sub "buzunar".

. Se deta~eaza "buzunarul" de langa coloana volanului


. Tn compartimentul motorului se afla sigurantele pentru prin apasarea ciemelor laterale In interior - vezi sagetile
instalatia de prelncalzire Diesel cu bujii incandescente superioare - ~i rabatarea acestuia In jos. Se va avea
~i Incalzirea filtrului de motorina. grija sa nu cada cauciucurile de amortizare. Daca este
. Tn dreapta blocului de sigurante pentru instalatia de cazul, se introduc la loc In orificiile respective. Tn lipsa
prelncalzire Diesel se afta blocul principal de distributie acestora, "buzunarul" produce zgomot In mers.

1
I
i
Desemnarea sigurantelor
Desemnarea sigurantelor depinde de dotarile ~i anul de fabricatie a automobilului. Usta sigurantelor este imprimata pe
partea posterioara a "buzunarului", vezi ~i Tn capitolul "Schimbarea sigurantelor".

(
~
,.-.
-'"'iiI!IP"
;f
Demontarea/montarea bateriei ~i suportului bateriei
Bateria se afia Tn partea stanga a compartimentului Daca nu se cunoa~te codul antifurt, radioul va putea fi
motorului. repus Tn functiune doar de catre service-ul autorizat
OPEL, vezi ~i pagina 103.
Atentie: prin deconectarea bateriei se $terg memariile . Posturile de radio raman de regula memo rate cand
volatile ale unitatilar electronice ale automobilului: se Tnlocuie~te bateria. Daca bateria ramane demon-
. Unele radiouri montate Tn uzina dispun de coduri anti- tata mai mult timp, este necesara rememorarea pos-
....
furt. Daca se Tntrerupe alimentarea electrica, aparatul turilor de radio.
de radio poate fi repus Tn functiune doar prin intro- . Sistemul de ridicare-coborare electrica a geamurilor
trebuie reprogramat dupa montarea bateriei.
ducerea prealabila a codului. Alimentarea electrica se

- poate Tntrerupe prin deconectarea bateriei, demontarea


radioului sau arderea sigurantei. Daca radioul are cod
antifurt, acesta trebuie aflat Tnaintea deconectarii bateriei.
Indicatie: daca se inlocuie$te
predata la punctul de vanzare.
pentru bateria noua.
bater/a, cea veche trebuie
Astfel se plate$te mai putin
Motor de 1,7 I . X17DTL
Demontarea
. Sedemonteaza carcasa filtrului de aer cu debitmetrul
de aer $i tubulatura de admisie a aerului, vezi pa-
gina 223.
. Automobile cu instalatie de climatizare: se demonteaza
cureaua de transmisie, vezi pagina 193.

0-5445

. Se demonteaza $uruburile -1-.


. Modelecu instalatie de climatizare: se desface con-
ducta de agent frigorific din suport pentru a face posibila
scoaterea alternatorului.
ii'
. Se scoate pe deasupra alternatorul Impreuna cu
suportul.
I!,
,
l
Montarea !ii
iil
iiI
. Se monteaza alternatorul cu suportul pe blocul motor, "
strangand $uruburile cu 35 Nm. La automobilele cu
instalatie de climatizare, se fixeaza conducta de agent
frigorific In suport.
. Se conecteaza cablurile electrice la alternator.
. Motor de 1,8 I: se conecteaza mufa senzorului arbo-
relui cotit $i cea a manocontactului presiunii de ulei; se
va respecta traseul initial al cablurilor.
. Se monteaza dispozitivul de Intindere a curelei de
transmisie, vezi pagina 195.
. Se strange $urubul superior de fixare cu 20 Nm.
. Se strange cu 35 Nm $urubul inferior al alternatorului.
. Motor de 1,8 I: se conecteaza mufa senzorului arbo-
relui cu came $i se fixeaza In suport.
. Se monteaza cureaua de transmisie, vezi pagina 193.
. Se monteaza carcasa filtrului de aer, vezi pagina 223.
. Se conecteaza cablul de masa (-) bateriei. Atentie:
~
se reprogrameaza sistemul de ridicare-coborare elec-
trica a geamurilor, se fixeaza ceasul $i se introduce
codul antifurt al radioului, vezi capitolul "Oemontarea/
montarea bateriei". 0-5443

:;

:;

~
~r.;
. Se demonteaza ~urubul inferior de fixare ~i se scoate . Se conecteaza cablurile electrice la alternator. Se
alternatorul pe deasupra. fixeaza canalul de cabluri pe blocul motor.
. Se monteaza scuturile termice la turbina ~i demaror.
Montarea . Se monteaza cureaua de transmisie, vezi pagina 193.
. Se introduce alternatorul in suportul inferior ~i se . Se monteaza scutul motorului.
strange manual ~urubul de fixare. . Se monteaza carcasa filtrului de aer cu debitmetrul
. Se monteaza pe blocul motor flan~a racordului furtu- de aer ~i tubulatura de admisie a aerului, vezi pa-
nului de lichid de racire folosind 0 garnitura noua. gina 223.
. Se monteaza alternatorul in suportul superior ~i se . Se umple instalatia de racire, vezi pagina 206.
monteaza ~urubul de fixare. . Se conecteaza cablul de masa (-) al bateriei. Atentie:
. Se monteaza regulatorul presiunii de supraalimentare, se reprogrameaza sistemul de ridicare-coborare elec-
se racordeaza furtunele de vacuum ~i mufa. trica a geamurilor, se fixeaza ceasul $i se introduce
. Se monteaza ~urubul inferior de fixare al alternatorului codul antifurt al radioului, vezi capitolul "Demontarea/
strangandu-I cu 35 Nm. montarea bateriei".

Verificarea, inlocuirea periilor regulatorului de tensiune al alternatorului


I'
Alternator BOSCH Iii
Indicatie: la alternatorul
DELCO-REMY, suportul periilor I,
se inlocuie$te impreuna cu periile. Iii

Demontarea ili!
. Sedeconecteaza cablul de masa (-) al bateriei-cu con- I
tactul motor intrerupt. Atentie: prin aceasta se $terg
I ''I,

Iii
memoriile unitatilor electronice, ca de exemplu codul II
I

antifurt al radioului. in /ipsa codului, radioul poate fi


deblocat doar de catre fabricant, respectiv de catre
I,
un service autorizat OPEL. De aceea trebuiesc par- ill
curse in prealabil indicatiile din capitolul "Demon-
tarea/montarea bateriei".
. Se demonteaza regulatorul impreuna cu suportul
periilor pe la partea posterioara a ilternatorului - vezi
sagetile din figura 0-5452. 0-5452

:::

-....
Dezmembrarea arborelui planetar, inlo- \
cuirea burdufurilor
Burdufurile avariate ale planetarelor trebuiesc inlocuite
imediat. Pentru inlocuirea burdufurilor este necesara dez-
membrarea arborelui planetar. Bilele defecte din rulmen\i
se recunosc prin batai ~i pocnituri la schimbarile de
sarcina. in acest caz se inlocuie~te articula\ia in intregims.

Demontarea
. Se demonteaza arborele planetar ~i se prinde in men-
ghina. Pentru aceasta se monteaza bacuri protectoare
din metal moale.
. Se taie colierul burdufurile articula\iei exterioare (de
pe partea ro\ii) cu ajutorul unui cle~te. Aten1ie: la
motorul de 1,2 I, mecanismul de strangere al colierelor
se taie cu 0 pi/a, tara a avaria articulafia sau arborele 0-3640
prin aceasta.
. Se impinge inapoi burduful arborelui planetar. Se ~terge
vaselina din articula\ie pentru a face vizibil inelul de 1
siguran\a.

Il
0-3635

. Se spala cu benzina vaselina veche din articula\ie ~i se


umplu cavita\ile articula\iei cu vaselina speciala noua,
nr. de comanda OPEL 1941521 (90094176), utilizand
un ~paclu de lemn.
Aten1ie: articulafiile detecte se Tnlocuiesc TnTntregime.
0-3639 . Se monteaza un inel de siguran\a nou. Trebuie avuta
grija ca inelul de siguran\a sa stea fix in canelura.
. Se deschide inelul de siguran\a - vezi sageata - cu un
cle~te special.
. Se scoate articula\ia din dantura fusului cu ajutorul
ciocanului din plastic, \inand simultan inelul de siguran\a
deschis cu cle~tele(vezi figura 0-3640).
. Se scoate burduful arborelui plattetar. 'I
. Daca este cazul se demonteaza cealalta articula\ie in
acela~i mod. f- 1
Montarea
. Pe arborele planetar drept, raportat la direc\ia de mers,
este montata in func\ie de model 0 masa de echilibrare
-1- formata din doua piese (vezi figura 0-3635). La
~ a Id
montare trebuie pastrata distan\a corecta fa\a de ca-
patul burdufului.
Motoare de 1,4/1,6 I: I = 332 mm.
Motoare de 1,7/1,8/2,0 I: I = 326 mm. 0-3641
Se invarte pinionul arborelui cu came in pozitia PMS. . Se caleaza arborele cotit pe reperul -2.
Aten1ie: pentru aceasta se alege i'ntotdeauna eel mai . Reperele -1- de pe pinioanele arborilor cu came
scurt drum spre PMS, altminteri supapele ci/indri/or 1 trebuie sa se afle unulin dreptul celuilalt pe interior ~i sa
$i 4 se lovesc de pistoanele aflate i'n PMS. Se fie la nivelul marginii superioare a chiulasei. Tn cazulin
monteaza cureaua de distributie. care crestaturile de pe pinioanele arborilor cu came
sunt orientate inspre exterior, se mai invarte arborele
Motoarele de 1,6/1,S I - X16XEL, 16XE, X1SXE1 cotit cu 0 tura completa.
. Se deconecteazacablul de masa (-) al bateriei cu . Daca reperele de pe pinioanele arborilor cu came sunt
contactul motor intrerupt. Atentie: prin aceasta se $terg pu\in deplasate fa\a de pozitia de calaj, inseamna ca
memoriile unitatilor electronice, ca de exemplu codul anti- distribu\ia este dereglata ~i trebuie refacut reglajul. Pentru
furf al radioului. Tn/ipsa codului, radioul poate fi deblocat aceasta se caleaza arborele cotit in PMS aprindere ~i
doar de catre fabricant, respectiv de catre un service se demonteaza cureaua de distribu\ie. Se aduc pinioa-
autorizat OPEL. De aceea trebuiesc parcurse i'n prealabil nele arborilor cu came in pozitia de PMS. Aten1ie:
indicatiile din capitolul "oemontarea/montarea bateriei". pentru aceasta se alege i'ntotdeauna eel mai scurt drum
. Se demonteaza carcasa filtrului de aer cu debitmetrul spre PMS, altminteri supapele cilindrilor 1 $i 4 se lovesc
de aer ~i tubulatura de admisie aer, vezi pagina 223. de pistoanele aflate i'n PMS. Se monteaza cureaua de
. Se demonteaza partea superioara a ma~tii curelei de
distributie, vezi capitolul corespunzator.
distributie, vezi pagina 179.
Motorul pe benzina de 2,0 I
. Se demonteaza carcasa filtrului de aer cu debitmetrul
de aer ~i tubulatura de admisie aer, vezi pagina 223.
. Se demonteaza partea superioara a ma~tii curelei de
distribu\ie prin desfacerea celor 2 ~uruburi.
. Se demonteaza cureaua de transmisie, vezi pagina 193.
. Se demonteaza dispozitivul de intindere a curelei de
transmisie, vezi pagina 195.

~
0-1061

. Se demonteaza fulia arborelui cotit cu cheia inelara


Torx. Pentru aceasta se imobilizeaza arborele cotit cu
ajutorul unei chei tubulare introduse pe ~urubul central.
. Se demonteaza partea inferioara a ma~tii curelei de
distribu\ie prin desfacerea celor 2 ~uruburi.

0-10192

~_.~'