Sunteți pe pagina 1din 1

Operatorul economic / instituţia ...................

APROB

TEMATICA
pentru instructajul introductive general

1.Acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta


- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- DGPSI 004/2001 , Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta ;
- Legea 481/2004 privind protectia civila ;
- Norme specifice domeniului de activitate.
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor

2.Managementul situatiilor de urgenta si modul de organizare a activitatii de


aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii .

3.Mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor din dotare , modul de


utilizare a acestora , mijloace tehnice existente si resurse pentru realizarea
masurilor de protectie civila.

4.Forme si metode specifice de prevenire si stingere a incendiilor:


• Organizarea activitatii PSI
• Obligatiile salariatilor
• Atributiile cadrului tehnic PSI
• Organizarea Serviciului voluntar sau privat pentru situatii de urgenta - dupa caz
• Dotarea cu stingatoare , hidranti de incendiu , etc.

5.Modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta:


• Observare
• Alarmare
• Anuntare
• Prima interventie
• Evacuarea persoanelor si bunurilor

6.Actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor


situatiilor de urgenta.

Cadru tehnic PSI,


Redactat: M.A.