Sunteți pe pagina 1din 132

Rezultate preliminare - Competitie iunie 2005

Program CEEX
Proiecte de cercetare dezvoltare complexe - MODULUL I
COD MEC NUME DIRECTOR PRENUME INSTITUTIE TITLU PROIECT_RO PUNCTAJ
DIRECTOR OBTINUT
PC-D06-PT00-1 DULIU OCTAVIAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA DUAL-ENERGY 88,00
GHEORGHE APLICATA LA STUDII DE GEOLOGIE MARINA SI DELTAICA
IN VEDEREA OBTINERII DE NOI DATE IN CONDITII DE
CAMPANIE SI LABORATOR

PC-D11-PT00-2 ISAR AURELIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVANSATE DE FIZICA INFORMATIEI 92,33
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D02-PT19-3 MARIN EUGEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNOR TEHNICI 94,33
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE INOVATIVE DE MECANIZARE IN CADRUL ITINERARIILOR
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA TEHNOLOGICE LA CULTURILE PRASITOARE IN
BUCURESTI CONTEXTUL UNEI AGRICULTURI DURABILE SI A
PROTECTIEI MEDIULUI

PC-D11-PT00-4 MARIAN APOSTOL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGREGARE SUPRAMOLECULARA SI TRANSPORT NANO- 92,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA STRUCTURAL
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D05-PT17-5 DARIE GEORGE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII CURATE DE 92,00
FACULTATEA DE ENERGETICA PRODUCERE A ENERGIEI PE BAZA DE CARBUNE

PC-D10-PT00-6 CRUCERU ILIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL PROCESELOR DE GENERARE CUMULATIVA DE 82,33
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA PARTICULE IN INTERACTI LA ENERGII MEDII SI INALTE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D05-PT17-7 MAGHIAR TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI 75,00
ELECTRICE DIN APELE GEOTERMALE CU TEMPERATURI
MODERATE CU REALIZAREA A UNEI INSTALATII DE 1 MW
.

PC-D11-PT02-8 MAGHIAR TEODOR UNIVERSITATEA DIN ORADEA CERCETARI IN VEDEREA REALIZARII MOTORULUI 65,00
ELECTROSTATIC
PC-D05-PT11-9 MAGHIAR TEODOR TRAIAN UNIVERSITATEA DIN ORADEA STERILIZAREA CU MICROUNDE A DESEURILOR 52,00
MEDICALE CU AJUTORUL UNUI APLICATOR CU FANTE
OBLICE, METODA EFICIENTA DE PROTEJARE A
MEDIULUI INCONJURATOR .

PC-D04-PT04-10 MANGALAGIU IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI NANOSTRUCTURI MACROCICLICE DE TIP CORONAND 87,33
PRIN METODE CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE
(MICROUNDE SI ULTRASUNETE)

PC-D05-PT00-11 MUNTEANU FLORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI APARATE SI COMUTARI INTELIGENTE IN SISTEMELE 86,00
ELECTROENERGETICE

PC-D03-PT04-12 BADOIU DORIN-GEORGE UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI SISTEM ROBOTIC PENTRU EFICIENTIZAREA 80,66
FUNCTIONARII INSTALATIILOR DE FORAJ

PC-D11-PT00-13 ION DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI DE FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE 92,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA BAZATE PE PRINCIPIUL DE MINIMA DISTANTA IN
HULUBEI (IFIN-HH) SPATIUL STARILOR

PC-D03-PT10-14 MARIA CRISTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INTEGRAREA TEHNICILOR DE EVALUARE A RISCULUI 80,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM SUBSTANTELOR PERICULOASE SI A PROCESELOR
BUCURESTI CHIMICE INDUSTRIALE CU MODELE DE DISPERSIE A
POLUANTILOR - INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE A
CERINTELOR DIRECT. SEVESO

PC-D01-PT11-15 CIUREA TUDOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE BAZELE MOLECULARE ALE CANCERULUI COLORECTAL: 91,66
CRAIOVA DE LA PREVENTIE LA TRATAMENT (BM-COL)

PC-D10-PT00-16 CONSTANTINESCU BOGDAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII DE ARHEOMETALURGIE FOLOSIND METODE 90,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA ANALITICE NUCLEARE ASUPRA UNOR OBIECTE DE AUR,
HULUBEI (IFIN-HH) ARGINT SI BRONZ DIN PATRIMONIUL MUZEAL
ROMANESC (ARCHAEOMET)

PC-D01-PT11-17 ONISAI LAZAR UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV STUDIU MORFOCLINIC SI DE IRIGATIE A ZONELOR 77,00
LIMITROFE ACCIDENTELOR VASCULARE CEREBRALE
ISCHEMICE IN CORELATIE CU IMPACTUL ACIZILOR
GRASI POLINESATURATI CU CATENA LUNGA IN
PROFILAXIA AVC ISCHEMICE.
PC-D04-PT04-18 SAVU LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME INFORMATIZATE DE MASURARE, 87,66
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI MONITORIZARE, ANALIZA SI DIAGNOZA A SEMNALELOR
DE ZGOMOT SI VIBRATII IN MEDIUL INDUSTRIAL,
PENTRU MENTENANTA PREDICTIVA A UTILAJELOR
TEHNOLOGICE

PC-D06-PT12-19 TOMA IRINA NETA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI UTILIZAREA UNOR BIOMARKERI MORFOLOGICI, 86,00
STRUCTURALI, ULTRASTRUCTURALI SI BIOCHIMICI IN
EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA
BIODIVERSITATII DIN PARCUL NATIONAL CEAHLAU SI
ZONA LIMITROFA

PC-D04-PT04-20 VIZUREANU PETRICA UNIVERSITATEA TEHNICA IASI TIGLA CERAMICA ECOLOGICA MODERNIZATA PRIN 65,00
ANGOBARE

PC-D06-PT00-21 GEORGESCU MARIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI POSIBILITATI DE SOLIDIFICARE/STABILIZARE A UNOR 81,00
DESEURI NOCIVE IN MATRICI LIANTE

PC-D04-PT04-22 SERBAN VIOREL AUREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA RETEA DE CERCETARE IN DOMENIUL PROCESARII SI 80,00
CARACTERIZARII MATERIALELOR METALICE
NANOSTRUCTURATE

PC-D07-PT00-23 BOLDEA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TEGNOLOGII NOI DE ACTUATOARE ELECTRICE PENTRU 84,00
AUTOMOBILE

PC-D05-PT17-24 PAUNESCU MARIN DORU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA OPTIMIZAREA, CONTROLUL SI EXTINDEREA 65,00
SISTEMELOR ENERGETICE. FUNCTIONAREA IN
CIRCUMSTANTE CRITICE. CONVERSIA ENERGIEI.

PC-D03-PT13-25 DRAGHICI GEORGE-EMILIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA RETEA DE CERCETARE PENTRU MANAGEMENTUL 75,00
CUNOSTINTELOR IN INGINERIA FABRICATIEI

PC-D03-PT00-26 MANIU INOCENTIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CERCETARI PRIVIND POSIBILITATI DE UTILIZARE ALE 94,00
SISTEMELOR ROBOTICE IN SCOPUL CRESTERII
COMPETITIVITATII TEHNICO-ECONOMICE A INDUSTRIEI
ROMANESTI
PC-D04-PT04-27 OSACI MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA METODE DE SIMULARE A COMPORTARII MEDIILOR 77,00
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA MAGNETICE NANOSTRUCTURATE IN CAMPURI
MAGNETICE

PC-D11-PT00-28 MAKSAY STEFAN FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA STUDIUL ANALITIC AL FENOMENULUI DE ALUNECARE IN 38,00
APROXIMATIA INTAIA A FLUIDELOR NEWTONIENE IN
MISCAREA LAMINARA PE SUPRAFATA CORPURILOR

PC-D11-PT00-29 CONSTANTIN FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TOMOGRAFIA IN ARCHEOMETRIE 94,33
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D01-PT00-30 HAGAU NATALIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU MONITORIZARE HEMODINAMICA RESPIRATORIE SI 84,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA SECTIA ATI CLINICA METABOLICA LA BOLNAVUL CU SEPSIS SEVER SI SOC
CHIRURGIE I SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE SEPTIC
URGENTA CLUJ

PC-D01-PT11-31 POP LIVIU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU REEVALUAREA POTENTIALULUI TERAPEUTIC AL 67,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA APELOR MINERALE DIN VESTUL ROMANIEI(JUDETELE
BIHOR, SALAJ, CLUJ, ALBA, MARAMURES, SATUMARE)

PC-D04-PT04-32 CHIROIU VETURIA INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR AL COMPLEXITATE SI UNIVERSALITATE IN CONTROLUL 64,00
ACADEMIEI ROMANE CARACTERISTICILOR MATERIALELOR
NANOSTRUCTURATE

PC-D01-PT11-33 COSGAREA MARCEL UMF IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA CLINICA ORL STUDIUL REGENERARII CELULELOR EPITELIALE 74,66
SENZORIALE DIN URECHEA INTERNA PRIN CULTURI
CELULARE PRELEVATE DE LA ANIMALE. IMPLICATII IN
TRATAMENTUL SURDITATILOR NEUROSENZORIALE

PC-D01-PT11-34 BORZA CLAUDIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR EFECTUL TERAPEUTIC AL STATINELOR IN PATOLOGIA 93,00
BABES TIMISOARA CARDIOVASCULARA SI OSTEOARTICULARA LA
PERSOANE VARSTNICE

PC-D01-PT11-35 PETCU STELIAN UNIVERSIATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU STABILIREA CAPITALULUI OSOS SI A VARIABILITATII 77,00
HATIEGANU CLUJ FIZIOLOGICE CU VARSTA LA POPULATIA MASCULINA DIN
JUDETUL CLUJ SI ZONELE LIMITROFE

PC-D04-PT04-36 SANDULESCU ROBERT VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA METODELOR 86,33
HATIEGANU ELECTROCHIMICE SI A UNOR NOI BIOSENZORI IN
STUDIUL COMPUSILOR BIOLOGIC ACTIVI SI TOXICI
PC-D02-PT11-37 TOMOAIA GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU INVATAREA SI PERFECTIONAREA DIAGNOSTICULUI IN 33,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA PATOLOGIA ORTOPEDICA CU AJUTORUL
TEHNOLOGIILOR E-LEARNING

PC-D01-PT11-38 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU TELEASISTENTA ULTRASONOGRAFICA IN TRAUMA – 59,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA SONO-FAST

PC-D01-PT11-39 BACIUT GRIGORE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU CELULA STEM IMPLICATIIIN PROCESELE DE 92,66
HATIEGANU CLUJ NAPOCA REGENERARE SI VINDECARE TISULARA

PC-D01-PT11-40 BADEA RADU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU TELEASISTENTA ULTRASONOGRAFICA IN SCREENINGUL 91,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA SI MONITORIZAREA HEPATOCARCINOMULUI -
TELEHEPASCAN

PC-D02-PT08-41 VELEA SANDA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CONTAMINARE A 80,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - MIERII DE ALBINE PRIN SISTEME INTEGRATE DE
BUCURESTI CONTROL PENTRU DEZVOLTAREA UNEI APICULTURI
DURABILE

PC-D08-PT00-42 VOICA MARCEL FUNDATIA DE STUDII INTERDISCIPLINARE INTERACTIUNEA DINTRE STIINTE 71,00
MATRICIALE

PC-D05-PT00-43 NEMES CIPRIAN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI MODEL TEHNIC ECONOMIC SI FINANCIAR DE REALIZARE 73,66
SI IMPLEMENTARE A UNUI PROIECT DE EFICIENTA
ENERGETICA SI MEDIU FOLOSIND TEORIA MODERNA A
PORTOFOLIULUI IN DOMENIUL FABRICARII MOBILEI

PC-D01-PT11-44 VOICU VICTOR U. M. 02433 BUCURESTI STABILIREA METODOLOGIEI TERAPEUTICE A 50,00


PLASMAFEREZEI IN INTOXICATII ACUTE SI
POLIRADICULONEVRITE

PC-D07-PT21-45 BELE IOAN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD TROLEIBUZ ACTIONAT CU INVERTOR TRIFAZAT SI CU 84,33
MOTOR ASINCRON, CU PODEA COBORATA, CONFORM
NORMELOR EUROPENE

PC-D05-PT23-46 BRAILOIU MIRCEA INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SC ICEM TEHNOLOGII DE FABRICATIE PENTRU PRODUSELE 74,00
SA BUCURESTI LUNGI DIN OTELURI MICROALIATE, CU REZISTENTA SI
TENACITATE RIDICATE, DESTINATE INDUSTRIEI DE
AUTOVEHICULE - ACRONIMUL: EUROMAT
PC-D04-PT03-47 BOLOGA OCTAVIAN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU SISTEME INTELIGENTE DE PRELUCRARE PRIN 86,00
DEFORMARE PLASTICA LA RECE IN CONSTRUCTIE
MODULARA – SINTDEF

PC-D01-PT11-48 PETRESCU IOAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA ANTICORPI POLICLONALI MONOSPECIFICI DIN OUALE DE 73,00
PASARE: ALTERNATIVA AVANTAJOASA LA UTILIZAREA
ANTICORPILOR MONOCLONALI

PC-D03-PT08-49 DRAGHICI VIRGIL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA NOI STRATEGII PRIVIND MODERNIZAREA 66,00
INVATAMANTULUI SUPERIOR IN ACORD CU
STANDARDELE EUROPENE ALE EDUCATIEI SI
CERCETARII

PC-D04-PT05-50 GROSU ION UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA CHIMIE SUPRAMOLECULARA CU APLICATII IN 80,00
NANOTEHNOLOGII: MOLECULAR DEVICES, SELF
ASSEMBLY MONOLAYERS SI SUPRAMOLECULE HOST-
GUEST

PC-D06-PT24-51 PETRESCU STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND VALORIFICAREA DURABILA A NOI 75,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - RESURSE URANIFERE, DIN ZONE AFLATE IN FAZA DE
ICPMRR BUCURESTI EXPLORARE GEOLOGICA

PC-D06-PT24-52 JINESCU GHEORGHITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- REABILITAREA SOLULUI PRIN PROCEDEE INTESIVE DIN 86,00
FACULTATEA CHIMIE INDUSTRIALA -CATEDRA ZONELE DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE A
INGINERIE CHIMICA MINEREURILOR RADIOACTIVE IN CONDITIILE
PRODUCERII DE CATASTROFE NATURALE SAU
ACCIDENTE ANTROPICE

PC-D06-PT24-53 JINESCU GHEORGHITA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- DEZVOLTAREA UNEI CHIMII DURABILE PENTRU 83,00
FACULTATEA CHIMIE INDUSTRIALA-CATEDRA MANAGEMENTUL CONSERVARII RESURSELOR
INGINERIE CHIMICA NATURALE, PRINTR-UN NOU PROCEDEU DE
INTENSIFICARE A PROCESELOR DE TRANSFER

PC-D06-PT21-54 STEFANESCU COSTICA SC MITECO SA CENTRUL DE CERCETARE CERCETAREA FACTORILOR POLUANTI CU RISC 59,00
DEZVOLTARE PENTRU ECHIPAMENTE DE TEHNOLOGIC LA PREPARAREA ASFALTULUI SI
CONSTRUCTII ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE NEUTRALIZARE A
PRAFULUI SI SLAMULUI, IN SISTEM MONITORING, LA
CENTRALELE DE MIXTURI ASFALTICE

PC-D07-PT21-55 ZAHARIA CONSTANTIN S.C. MITECO S.A. IASICENTRU DE CERCETARE SI CONCEPTE SI TEHNOLOGII MODERNE,ECOLOGICE 87,00
DEZVOLTARE PENTRU ECHIPAMENTE DE CONFORME CU REGLEMENTARILE EUROPENE
CONSTRUCTII SPECIFICE,PRIVIND SISTEMA DE MASINI SI
ECHIPAMENTE PENTRU REPARATIA INFRASTRUCTURII
RUTIERE,PENTRU SIGURANTA IN TRANSPORT
PC-D07-PT21-56 TILICA ION S.C. MITECO S.A. IASICENTRU DE CERCETARE SI CONCEPTE SI TEHNOLOGII MODERNE,ECOLOGICE 90,00
DEZVOLTARE PENTRU ECHIPAMENTE DE CONFORME CU REGLEMENTARILE EUROPENE ,PENTRU
CONSTRUCTII UNITATILE MOBILE DE MENTENANTA A
INFRASTRUCTURII RUTIERE,CU APLICATIE PILOT PE O
CAPACITATE NORMATA DE 15 T/H

PC-D11-PT00-57 VISINESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVANSATE DE TEORIA CUANTICA A 96,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA CAMPURILOR SI GRAVITATIE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D06-PT00-58 DOCA NICOLAE UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA COMPORTAREA TERMICA A MATERIALELOR CU IMPACT 87,00
ASUPRA MEDIULUI

PC-D11-PT00-59 CARSTEA ADRIAN STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURI COERENTE VERSUS COMPORTARE 94,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA HAOTICA IN SISTEME NELINIARE COMPLEXE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D06-PT04-60 CALINESCU IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI INDEPARTAREA COMPUSILOR ORGANICI VOLATILI DIN 98,00
GAZE PRIN TRATAMENT COMBINAT: ELECTRONI
ACCELERATI SI MICROUNDE

PC-D04-PT04-61 ZAGAN REMUS UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA SISTEM MODULAR DE ACHIZITIE DATE CU 80,00
ULTRASUNETE, IN TIMP REAL, PRELUCRARE SI
CONTROL DIGITAL INCORPORAT, PENTRU APLICATII DE
EXAMINARE NEDISTRUCTIVA A MATERIALELOR LA
TEMPERATURI JOASE

PC-D06-PT00-62 BESUTIU LUCIAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA AL ACADEMIEI CERCETARI ASUPRA DINAMICII SPATIO-TEMPORALE A 77,33
ROMANE CAMPULUI MAGNETIC TERESTRU VIZAND
CONSTRUIREA UNOR MODELE GEOMAGNETICE
UNITARE PENTRU TERITORIUL ROMANIEI INTEGRATE IN
CONTEXT EUROPEAN SI GLOBAL

PC-D03-PT03-63 TURCU CRISTINA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA INTEGRAREA APLICATIILOR INOVATIVE RFID INTR-O 93,00
PLATFORMA WEB B2B PENTRU RETELELE DE
APROVIZIONARE ALE INTREPRINDERILOR - RASMEN

PC-D02-PT08-64 POPA VALENTIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA URMARIREA TRASABILITATII ANIMALELOR SI A 75,00
PRODUSELOR DE ORIGINIE ANIMALA CU
TRANSPONDERE PASIVE - TRACEMEAT
PC-D03-PT03-65 GAITAN VASILE- S.C. GENPRO S.R.L. SISTEME CU AUTO-ORGANIZARE BAZATE PE 80,66
GHEORGHITA UTILIZAREA AGENTILOR INTELIGENTI SI A BLOCURILOR
FUNCTIE INTEGRATE INTR-O VIZIUNE HOLONICA

PC-D07-PT21-66 MANTA VASILE ION UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI SISTEM INTELIGENT DISTRIBUIT CU AUTO-OPTIMIZARE A 81,00
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE CONTROLULUI INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE SI DE
MONITORIZARE A PARAMETRILOR DE MEDIU

PC-D04-PT04-67 POSTELNICU ADRIAN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV CURGEREA FLUIDELOR PRIN MEDII POROASE SI 81,00
FILTRAREA FLUIDELOR DE LUCRU ALE MASINILOR
TERMICE

PC-D06-PT00-68 DUMITRESCU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA STIINTIFICA PENTRU STUDIUL BIODIVERSITATII - 84,00
MARINA GRIGORE ANTIPA CONSTANTA INDICATOR DE SANATATE SI OBIECTIV DE PROTECTIE SI
CONSERVARE A ECOSISTEMELEOR MARINE SI
COSTIERE

PC-D02-PT00-69 RADU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PARTENERIAT STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC PENTRU 87,00
MARINA GRIGORE ANTIPA CONSTANTA PROMOVAREA MANAGEMENTULUI DURABIL AL
PESCARIILOR MARINE ROMANESTI BAZAT PE
ABORDAREA ECOSISTEMICA

PC-D02-PT08-70 PAUN ANISOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA 88,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE TEHNOLOGIILOR DE OBTINERE A NUTRETURILOR
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA CONCENTRATE IN SCOPUL IMBUNATATIRII CALITATII SI
BUCURESTI SIGURANTEI CHIMICE A PRODUSELOR PROVENITE DIN
ZOOTEHNIE

PC-D02-PT19-71 POPA LUCRETIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII 86,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE ECOLOGICE DE FERTILIZARE A SOLULUI, CONFORM
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA CONCEPTULUI DE AGRICULTURA DURABILA, CU IMPACT
BUCURESTI FAVORABIL ASUPRA MEDIULUI SI A SANATATII
CONSUMATORILOR

PC-D02-PT08-72 STANCIU LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR TEHNOLOGII 83,33
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE INOVATIVE PENTRU RECOLTAREA SI PRELUCRAREA
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA PORUMBULUI IN STADII DE PRE COACERE, IN VEDEREA
BUCURESTI IMBUNATATIRII ALIMENTATIEI, SANATATII SI BUNASTARII

PC-D02-PT08-73 NEDELCU ANCUTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA, FUNDAMENTAREA SI ELABORAREA 84,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE UNOR TEHNOLOGII INOVATIVE PRIVIND HRANA
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA ANIMALELOR IN VEDEREA PROTEJARII SANATATII
BUCURESTI ACESTORA SI A CONSUMATORULUI

PC-D02-PT08-74 GAGEANU PAUL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA 70,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE DE NOI TEHNOLOGII DE PROCESARE A SEMINTELOR, IN
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA SCOPUL IMBUNATATIRII LANTULUI ALIMENTAR SI
BUCURESTI CRESRERII BUNASTARII
PC-D02-PT08-75 POPESCU MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE EFECTUARE A TRATAMENTELOR 90,33
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE FITOSANITARE SPECIFICE CONCEPTULUI DE
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA AGRICULTURA ECOLOGICA, BAZATA PE SUBSTANTE
BUCURESTI FITOFARMACEUTICE NEPOLUANTE PROVENITE DIN
BIOMASA

PC-D04-PT04-76 ROTIU EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA S.A. BIOMATERIALE CERAMICE/ VITROASE FUNCTIONALE SI 84,00
PROCEDEE DE OBTINERE BAZATE PE CUNOASTERE,
PENTRU APLICATII BIOMEDICALE

PC-D07-PT01-77 PITICA DAN MCIROELECTRONICA S.A. NANOTEHNOLOGII DE REALIZARE A MICROSENZORILOR 72,00


DE PRESIUNE CU STRES MECANIC SI TERMIC REDUS,
PENTRU DISPOZITIVE DE INALTA FIABILITATE CU
APLICATII IN AERONAUTICA

PC-D06-PT25-78 BUCURESTEANU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MANAGEMENTUL SI SECURITATEA ECOLOGICA A 92,66
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI / CENTRUL RESURSELOR NATURALE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC
DE CERCETARI BIOLOGICE STEJARUL PIATRA DE GRANITA AL PRUTULUI
NEAMT

PC-D06-PT11-79 ZLATEV IONESCU MARIA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PROTEINA C REACTIVA DIN LICHIDUL PLEURAL IN 72,66
TROPICALE DR. VICTOR BABES BUCURESTI DIAGNOSTICUL PLEUREZIILOR TUBERCULOASE

PC-D01-PT04-80 COMAN VIRGINIA MCIROELECTRONICA S.A. TRADUCTOR BIOMEDICAL DE DIAGNOZA IN 66,00


MICROTEHNOLOGIE MEMS PENTRU SISTEME DE
DIALIZA CU MARE ACURATETE DE PURIFICARE A
SANGELUI UMAN

PC-D03-PT03-81 PENTIUC STEFAN-GHEORGHE UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA DIAGNOSTICUL PRECOCE SI TERAPIA PERSONALIZATA 76,00
A DISLALIEI LA PRESCOLARI

PC-D04-PT04-82 NEDELCU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI LINIE TEHNOLOGICA MODULATA DE TAIERE SI 75,00
MANIPULARE

PC-D04-PT04-83 NEDELCU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI ECHIPAMENT DE MARUNTIRE A MATERIEI PRIME IN 75,00
INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

PC-D01-PT15-84 BADESCU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNICI DE MANIPULARE A CELULELOR BIOLOGICE 79,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI FOLOSIND NANOSTRUCTURI MAGNETICE
PC-D05-PT24-85 ANTONESCU LUCIA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI NOI CATALIZATORI SI REGIMUL LOR DE EXPLOATARE LA 72,00
HIDRODESULFURAREA ADANCA A COMBUSTIBILILOR
DIESEL

PC-D03-PT00-86 HRIN GABRIELA RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PLATFORMA PENTRU SPRIJINIREA REALIZARII UNEI 72,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI RETELE DE INSTRUIRE SI DE CUNOASTERE IN MEDIUL
UNIVERSITAR - UNINET

PC-D03-PT13-87 HRIN GABRIELA RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR 95,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI - IDEA

PC-D02-PT08-88 CIUREL GICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII 85,33
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE INOVATIVE PENTRU RECOLTAREA FURAJELOR
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA IERBOASE SI CONSERVAREA FANULUI, IN VEDEREA
BUCURESTI DEZVOLTARII DURABILE A MEDIULUI RURAL

PC-D10-PT00-89 GHITESCU PETRE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI RETEA DE EXCELENTA PENTRU PREGATIREA IN 88,00
DOMENIUL FIZICII SI INGINERIEI NUCLEARE - REFIN

PC-D02-PT19-90 CALIN MARIA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL UTILIZARII UNOR METODE SI TEHNICI DE 87,66
LEGUMICULTURA BACAU COMBATERE A AGENTILOR PATOGENI SI
DAUNATORILOR PLANTELOR CULTIVATE IN
AGRICULTURA CU INPUT-URI REDUSE, IN SCOPUL
DIMINUARII POLUARII MEDIULUI AMBIANT

PC-D04-PT04-91 PRUTEANU OCTAVIAN - VASILE UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI O NOUA TEHNOLOGIE PRIVIND CRESTEREA 85,66
PRODUCTIVITATII SI CALITATII RULMENTILOR

PC-D04-PT04-92 PARASCHIV DRAGOS UNIV.TEHNICA GH.ASACHI IASI SUPERFINISAREA ELEMENTELOR PROFILATE CU 71,00
SISTEME VIBRATORII ULTRAPERFORMANTE

PC-D01-PT11-93 TUDOR TIBERIU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI METODE LASER, OPTICE SI SPECTRALE PENTRU 94,33
DETECTIA PRECOCE A MODIFICARILOR PATOLOGICE IN
BIO-TESUTURI
PC-D01-PT11-94 ANGHEL RODICA INSTITUTUL ONCOLOGIC STUDIUL, CERCETAREA SI ABORDAREA IN CLINICA 93,00
PROF.DR.AL.TRESTIOREANU ONCOLOGICA A RADIOTERAPIEI CU NEUTRONI CAPTATI
DE CATRE BOR-10

PC-D08-PT00-95 CATANICIU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA METODE SI METODOLOGII DE STUDIERE A SALARIILOR, 82,00
IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE PRODUCTIVITATII MUNCII SI A LEGATURII DINTRE ELE

PC-D06-PT24-96 PORDEA IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA RISCULUI RADIOLOGIC ASUPRA SANATATII 71,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - POPULATIEI PRIN UTILIZAREA LA CONSTRUCTIA DE
ICPMRR BUCURESTI LOCUINTE A STRUCTURILOR DE INTARIRE PE BAZA DE
CENUSI DE TERMOCENTRALE DE LA ELECTROFILTRU

PC-D02-PT19-97 AMBARUS SILVICA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIODIVERSITATEA, CONSERVAREA GENETICA A 78,33
LEGUMICULTURA BACAU SPECIILOR CU POTENTIAL DE UTILIZARE IN SCOP
MULTIPLU IN CONTEXTUL DEZVOLTARII AGRICULTURII
SUSTENABILE SI INTEGRARII CERCETARII ROMANESTI
IN PROGRAMELE EUROPENE

PC-D06-PT24-98 POPESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ECOGEOCHIMIA MARILOR AGLOMERARI URBANE SI A 66,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - ZONELOR PERIURBANE
ICPMRR BUCURESTI

PC-D01-PT00-99 PETROVICI MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FIZICA INTERACTIILOR NUCLEARE SI A FAZELOR 96,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA MATERIEI HADRONICE: NOI REZULTATE, ACTIVITATI DE
HULUBEI (IFIN-HH) CERCETARE-DEZVOLTARE, APLICATII

PC-D06-PT03-100 IONESCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM COMPLEX DE MONITORIZARE SI PRELUCRARE 67,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI IN TIMP REAL A UNOR FACTORI PRECURSORI AI
EVENIMENTELOR SEISMICE

PC-D03-PT10-101 IONESCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM DE REDUCERE A VULNERABILITATII LA 89,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI ACTIUNEA SEISMICA A A UNOR INSTALATII SI PROCESE
TEHNOLOGICE DIN DOMENIUL NUCLEAR

PC-D07-PT01-102 ENACHE VICTOR CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTING PT. TRANSFER TEHNOLOGIC PROIECT AVION USOR 78,00
AVIATIE MULTIFUNCTIONAL

PC-D06-PT10-103 NICA BUJOR DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MONITORIZAREA STABILITATII MINELOR DE SARE PRIN 72,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - METODE DE TOMOGRAFIE GEOFIZICA, IN VEDEREA
ICPMRR BUCURESTI PREVENIRII FENOMENELOR DE COLAPS
PC-D07-PT21-104 CARDEI PETRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII SI CERCETARI PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI 77,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE SI PROTECTIRI OPERATORILOR PE VEHICULE DE TEREN
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA AGRICOLE SI MILITARE PRIN OPTIMIZAREA SISTEMELOR
BUCURESTI DE SUSPENSIE ALE ACESTORA

PC-D01-PT00-105 DRAGHICI MIREL S.C. D.M. TECH ECO S.R.L. DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO 46,00
CU ENZIME IMOBILIZATE PE SUPORT SOLID

PC-D04-PT04-106 VASILIU FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOMATERIALE SI FILME NANOSTRUCTURATE PE 91,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR BAZA DE TIO2 PENTRU APLICATII FOTOCATALITICE IN
DOMENIUL DEGRADARII COMPUSILOR ORGANICI
POLUANTI AI MEDIULUI

PC-D11-PT05-107 ALDEA ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TRANSPORT NELINIAR SI DEPENDENT DE TIMP IN 87,66
PENTRU FIZICA MATERIALELOR NANOSTRUCTURI: TEORIE SI APLICATII IN
NANOLECTRONICA

PC-D04-PT04-108 GRIMBERG RAIMOND INSTUTUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTAREA DE NOI CONCEPTE, TEHNICI SI ABILITATI 87,00
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA BAZATE PE METODE SINERGICE DE EVALUARE
NEINVAZIVA A MATER NOI SI AVANSATE, A
MATERIALELOR MICRO SI NANOSTRUCTURATE;
ESTIMARI DE CICLU DE VIATA

PC-D04-PT23-109 VIZUREANU PETRICA UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI SISTEME EXPERT PENTRU COMANDA SISTEMELOR 80,33
TERMICE

PC-D11-PT00-110 BUCURESCU DOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVANSATE PRIVIND STRUCTURA 91,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA NUCLEULUI ATOMIC
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D11-PT00-111 ZAMFIR NICOLAE VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TRANZITII DE FAZA, STARI NUCLEARE DE PRAG SI 91,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA REACTII NUCLEARE DE INTERES ASTROFIZIC
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D07-PT00-112 MATEI PERICLE GABRIEL INSTITUTUL PENTRU CALCULUL SI SISTEM FLEXIBIL INTEGRAT PENTRU ESTIMAREA 85,00
EXPERIMENTAREA STRUCTURILOR AERONAUTICE PROFILULUI DE CONTROL AERONAVA SI FIZIOLOGIC AL
S.C. STRAERO S.A. PILOTILOR

PC-D04-PT15-113 RADUCANU DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI MATERIALE NANOSTRUCTURATE BIOCOMPATIBILE 85,66
PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
PC-D06-PT25-114 OLARU VIRGIL S.C. IPA S.A. BUCURESTI SISTEM DE MANAGEMENT SI CONTROL INTEGRAT A 87,66
RESURSELOR DE APA SI SOL, CONFORM CONCEPTULUI
DEZVOLTARII DURABILE APLICAT LA NIVEL EUROPEAN –
MIRASOL

PC-D03-PT03-115 STOIAN IOAN SC IPA SA BUCURESTI SIDMAL – SISTEM DISTRIBUIT PENTRU DIAGNOZA 69,00
PRECOCE A FORMATIUNILOR MALIGNE PRIN TEHNICI
NEINVAZIVE

PC-D03-PT03-116 STOIAN IOAN SC IPA SA BUCURESTI COOPURG – SISTEM TELEMATIC CU UNITATI DE 95,00
INTERVENTIE MOBILE COOPERATIVE APLICAT IN
MEDICINA DE URGENTA SI CATASTROFA

PC-D03-PT10-117 STOIAN IOAN SC IPA SA BUCURESTI SIMPOL REDUCEREA CONSECINTELOR ACCIDENTELOR 65,00
INDUSTRIALE PRIN SISTEME INTELIGENTE DE
MODELARE SI SIMULARE A PROPAGARII AGENTILOR
POLUANTI IN MEDIUL AMBIANT

PC-D05-PT17-118 STOIAN IOAN SC IPA SA BUCURESTI HIDROEX EFICIENTIZAREA EXPLOATARII RESURSELOR 72,00
SI ECHIPAMENTELOR UNEI AMENAJARI
HIDROENERGETICE

PC-D06-PT25-119 VASILIU DANIELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE SI RASPUNS 86,33
CENTRUL DE CERCETARI ENERGETICE SI PENTRU MEDIU SI SANATATE SIM-E&H
PROTECTIA MEDIULUI

PC-D03-PT00-120 TONCEA MIHAIL NICOLAE SC IAROM SA SISTEM COMPUTERIZAT PORTABIL PENTRU 76,00
ELECTROTERAPIE SI ELECTRODIAGNOSTIC-SCPEE

PC-D06-PT00-121 CRUDU EUGEN SC IAROM SA SISTEM DE OBSERVARE PENTRU PREVENIREA SI 83,66


ATENUAREA FACTORILOR DE MEDIU, NATURALI SI
ARTIFICIALI, IMPLEMENTABIL PE UAV

PC-D08-PT10-122 CRETU CEZAR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROGNOZE PRIVIND OPORTUNITATILE VIABILE DE 77,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - RACORDARE COMUNITARA DIN PUNCT DE VEDERE
ICPMRR BUCURESTI TEHNIC SI SOCIAL AL MEDIULUI MINIER ROMANESC

PC-D01-PT11-123 URSACIUC CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DETERMINARI SANGUINE IMUNOLOGICE SI GENOTOXICE 87,33
IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR IN VEDEREA STABILIRII VALORILOR STATISTIC
BIOMEDICALE VICTOR BABES NORMALE LA POPULATIA ADULTA DIN ROMANIA
PC-D02-PT19-124 HEITZ MINERVA STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU AMELIORAREA SI ASIGURAREA SEMINTELOR DE BAZA, 84,00
LEGUMICULTURA IERNUT, JUD. MURES CREAREA DE NOI SOIURI, PRECUM SI METODE
ECOTEHNICE DE PROTECTIE INTEGRATA LA SPECII
LEGUMICOLE DIN PODISUL TRANSILVANIEI

PC-D01-PT11-125 SERBAN SIMONA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL METODE SI MIJLOACE INTELIGENTE DE TESTARE SI 65,00
DAVILA DIAGNOZA A PERCEPERII MESAJULUI VOCAL SPECIFICE
LIMBII ROMANE

PC-D06-PT25-126 DROBOT RADU UNIVERSITATTEA TEHNICA DE CONSTRUCTII SISTEM SUPPORT DE DECIZIE IN GESTIUNEA APELOR 90,00
BUCURESTI URBANE

PC-D04-PT04-127 TOMOAIA-COTISEL MARIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA STRATEGII DE NANOFABRICATIE INTERFACIALA IN 90,00
CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR NOI
NANOMATERIALE FUNCTIONALE SI NANOSTRUCTURI
SUPRAMOLECULARE PLANE PENTRU
NANOTEHNOLOGIE SI NANODISPOZITIVE

PC-D01-PT11-128 IACOB IOAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI ECHIPAMENTE GRADUAL-COMPLEXE DE HIDRO-VIBRO- 56,00
MASAJ PENTRU RELAXARE, REFACERE SI RECUPERARE

PC-D06-PT25-129 DAVIDESCU CORNELIU-MIRCEA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA BIOSORBANTI/SORBANTI GREFATI PE SUPORTURI 78,00
POLIMERE FOLOSITI LA ELIMINAREA METALELOR DIN
APELE REZIDUALE IN VEDEREA EVITARII RISCULUI
POLUARII

PC-D06-PT25-130 NEGREA PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CONTROLUL INTEGRAT AL CALITATII SURSELOR DE APA 78,00
IN ZONA DE SUD-VEST A ROMANIEI IN VEDEREA
DEZVOLTARII DURABILE

PC-D08-PT02-131 RADVAN ROXANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA MULTIDISCIPLINARA SI MONITORIZAREA 90,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 UNOR MONUMENTE DIN ROMANIA IN CURS DE
RESTAURARE.

PC-D04-PT02-132 RADVAN ROXANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SANTIER PILOT DE RESTAURARE LA BISERICA 82,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 STAVROPOLEOS: EFORT REUNIT PENTRU
CONSERVAREA CENTRULUI BUCURESTIULUI

PC-D03-PT04-133 BRABIE GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BACAU SISTEM COMPUTERIZAT DE PROIECTARE INTEGRATA A 76,00
SCULELOR SI PROCESELOR DE FABRICATIE IN
VEDEREA CRESTERII PRECIZIEI DE EXECUTIE A
PIESELOR REALIZATE DIN TABLE METALICE SUBTIRI
(SCPISPF)
PC-D11-PT00-134 GALETUSE STELIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, FAC. GENERATOR SONIC IMPULSIV 63,00
INGINERIE AERONAUTICA

PC-D04-PT15-135 INDREA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIONANOCOMPOZITE AVANSATE CU APLICATII IN 81,33
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, MEDICINA REGENERATIVA
CLUJ-NAPOCA

PC-D11-PT25-136 GABRIELA MARINOSCHI INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MODELARE MATEMATICA IN PROCESELE DE DIFUZIE 92,33
MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS
IACIOB

PC-D01-PT15-137 BRATU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FORME POLIMORFICE SI INCAPSULAREA UNOR 91,66
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, SUBSTANTE BIOACTIVE IN CICLODEXTRINE PENTRU
CLUJ-NAPOCA IMBUNATATIREA CALITATII MEDICAMENTELOR

PC-D06-PT00-138 CUNA STELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DINAMICA SCHIMBURILOR DE CARBON INTRE 78,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, ATMOSFERA SI UNELE TIPURI DE ECOSISTEME
CLUJ-NAPOCA TERESTRE DIN ROMANIA SI IMPACTUL LOR ASUPRA
CLIMEI

PC-D11-PT24-139 SURDUCAN EMANOIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INTERACTIA MICROUNDELOR CU SISTEME 85,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, MOLECULARE SI BIO-MOLECULARE
CLUJ-NAPOCA

PC-D05-PT07-140 AXENTE DAMIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND SEPARAREA IZOTOPULUI 15N LA 79,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, CONCENTRATIE DE 99 % AT. 15N NECESAR OBTINERII
CLUJ-NAPOCA COMBUSTIBILULUI NUCLEAR DE TIP NITRURA.

PC-D02-PT04-141 CHIRIAC MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SINTEZE DE L-AMINOACIZI MARCATI IZOTOPIC CU 15-N 79,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, PRIN BIOTEHNOLOGII MOLECULARE
CLUJ-NAPOCA

PC-D06-PT25-142 CUNA CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PLATFORMA INTEGRATA DE UTILIZARE A TEHNICILOR 91,66
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, IZOTOPILOR DE MEDIU IN GESTIONAREA RESURSELOR
CLUJ-NAPOCA DE APE MINERALE-STUDIU DE CAZ DIN AREALUL
CARPATILOR ORIENTALI

PC-D02-PT00-143 DADARLAT NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE FOTOTERMICE SI TEHNICI COMPLEMENTARE 77,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, PENTRU STUDIUL CALITATII AUTENTICITATII,
CLUJ-NAPOCA DEGRADARII SI CONTRAFACERII ULEIURILOR VEGETALE
PC-D04-PT24-144 BALDEA AUREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE SEPARARE A 91,66
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, IZOTOPULUI C13 PRIN DISTILAREA CRIOGENICA A
CLUJ-NAPOCA MONOXIDULUI DE CARBON

PC-D06-PT10-145 CUNA CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MONITORIZAREA ULTRASENSIBILA A POLUANTILOR 91,33
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, BAZATA PE SISTEME TANDEM CU DETECTORI
CLUJ-NAPOCA NECONVENTIONALI

PC-D04-PT04-146 TURCU RODICA PAULA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOSTRUCTURI FUNCTIONALIZATE PE BAZA DE 85,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, POLIMERI CONJUGATI SI NANOCOMPOZITELE
CLUJ-NAPOCA ACESTORA

PC-D11-PT00-147 FILIP CLAUDIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNICI NOI IN REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA PE 91,33
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, SOLIDE: DEZVOLTARI METODOLOGICE SI APLICATII
CLUJ-NAPOCA

PC-D06-PT25-148 FEURDEAN LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND 83,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, INVESTIGAREA INTERACTIEI APA SUBTERANA-APA DE
CLUJ-NAPOCA SUPRAFATA IN ZONA LIMITROFA REZERVATIEI
BIOSFEREI DELTA DUNARII

PC-D06-PT25-149 MOLDOVAN ZAHARIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A PROPAGARII 92,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, AGENTILOR POLUANTI IN APE CURGATOARE SI
CLUJ-NAPOCA ESTIMAREA IMPACTULUIASUPRA SANATATII POPULATIEI
DIN ZONA

PC-D04-PT25-150 RUSU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI TEHNOLOGIE INTEGRATA SI ECHIPAMENTE FLEXIBILE 79,00
DE SUDO-BRAZARE DESTINATE CONCEPTULUI DE
SPATIU ECOLOGIC

PC-D03-PT04-151 RUSU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI TEHNOLOGIE AVANSATA DE EVALUARE SI 84,33
MONITORIZARE PRIN GPS A TEHNICILOR DE PROTECTIE
CATODICA A RETELELOR DE TRANSPORT GAZ METAN

PC-D01-PT06-152 MANEA LILIANA ROZEMARIE UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI STRUCTURI TEXTILE INTELIGENTE PENTRU 86,00
IMBRACAMINTE COMUNICANTA

PC-D06-PT25-153 TEODOSIU CARMEN UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI- CENTRUL TEHNOLOGII DE EPURARE AVANSATA PENTRU 93,00
DE CERCETARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC RECIRCULAREA EFLUENTILOR INDUSTRIALI - RIWA-
POLYTECH TECH
PC-D05-PT17-154 BOTAN CORNELIU UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI METODE AVANSATE DE CONTROL PENTRU 91,00
EFICIENTIZAREA PRODUCERII SI UTILIZARII ENERGIEI

PC-D06-PT00-155 HNATIUC EUGEN UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI TEHNOLOGII ELECTRICE APLICATE DEPOLUARII 80,00
MEDIULUI AMBIANT

PC-D03-PT00-156 TIRZIMAN ELENA CENTRUL DE DOCUMENTARE PENTRU SISTEM INFORMATIONAL NATIONAL PENTRU 86,00
CONSTRUCTII, ARHITECTURA, URBANISM SI MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI
AMENAJAREA TERITORIULUI- CDCAS- BUCURESTI CERTIFICARE IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR - SICERT

PC-D03-PT00-157 MACHEDON CORNELIU FLORIN UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM - SISTEM NATIONAL UNITAR DE GESTIONARE A 80,33
ION MINCU INFORMATIILOR PUBLICE, TEHNICE SI STIINTIFICE IN
URBANISM, ARHITECTURA SI CONSTRUCTII

PC-D02-PT00-158 FILOTE ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SOLUTII VIABILE PENTRU ADAPTAREA CRESTERII SI 81,33
CRESTEREA OVINELOR POPAUTI BOTOSANI EXPLOATARII OVINELOR DIN N-E MOLDOVEI LA
DIRECTIVELE UE

PC-D02-PT00-159 GROZA MIHAIL STATIUNEA DE CECETARE SI DEZVOLTARE PENTRU METODA DE ESTIMARE A POTENTIALULUI PRODUCTIV 60,00
OVINE POPAUTI AL ANIMALELOR PRIN UTILIZAREA UNOR SURSE
INFORMATIONALE MULTIPLE

PC-D06-PT25-160 RACOTITEANU GABRIEL UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII TEHNOLOGII DE DEGRADARE A MTBE (METIL TERT 89,33
BUCURESTI BUTIL ETER) DIN APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN

PC-D03-PT06-161 MARINESCU MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII CREAREA UNEI PLATFORME VIRTUALE 75,00
BUCURESTI MULTIDISCIPLINARE IN PROTECTIA MEDIULUI FOLOSIND
TEHNOLOGII GRID SI ALTE TEHNOLOGII ALE
INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

PC-D03-PT02-162 CONSTANTINESCU ANGHEL UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII PLATFORMA TEHNOLOGICA INFORMATICA PENTRU 77,00
BUCURESTI URMARIREA COMPORTARII LUCRARILOR HIDROTEHNICE
DE IMPORTANTA MAJORA DIN ROMANIA

PC-D02-PT00-163 CARAMITU ALINA RUXANDRA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE BIOSENZORI PENTRU DETERMINAREA COMPUSILOR 79,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. TOXICI DIN ALIMENTE
PC-D01-PT11-164 CEPISCA COSTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI OPTIMIZAREA ASIGURARII SERVICIILOR DE SANATATE 70,00
PRIN TEHNICI INOVATOARE UTILIZAND MONITORIZAREA,
PRELUCRAREA SI DIAGNOZA LA DISTANTA A
EVENIMENTELOR CARDIOVASCULAREIN PROFILAXIA
PRIMARA SI SECUNDARA

PC-D02-PT19-165 BOTU ION STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU UTILIZAREA DE OPERATORI DE TRANSFORMARE 85,00
POMICULTURA VALCEA PENTRU CREAREA VARIABILITATII GENETICE ;I
SELECTIA DE GENOTIPURI VALOROASE LA PLANTELE
POMICOLE SAMBUROASE IN CADRUL UNEI RETELE
COMPLEXE. (AMGESAMB)

PC-D06-PT19-166 OLTEANU ION UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE CRESTEREA RANDAMENTELOR BIOLOGICE PRIN 87,00
HORTICULTURA UTILIZAREA RESURSELOR HELIOTERMICE LOCALE IN
VEDEREA REALIZARII DE AGROECOSISTEME DURABILE
SI COMPETITIVE

PC-D02-PT19-167 BRINDUSE ELENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SALVAREA, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA 77,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE DIVERSITATII GENETICE IN CADRUL GENULUI VITIS

PC-D02-PT19-168 BOTU MIHAI STATIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU REALIZAREA DE GENOTIPURI DE PLANTE NUCIFERE 92,33
POMICULTURA VALCEA (NUC, ALUN SI CASTAN) DE MARE PRODUCTIVITATE,
CALITATE SI REZISTENTA LA BOLI (GENUCAL).

PC-D06-PT25-169 MIRICA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU DEZINFECTIA APEI PRIN PRODUCEREA 84,33
ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - ELECTROCHIMICA (IN-SITU) A HIPOCLORITULUI DE
INCEMC - TIMISOARA SODIU DIN APA DE MARE SI SOLUTII DE NACL

PC-D06-PT25-170 MIRICA NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODA SI INSTALATIE DE CLORINARE A APEI 74,00
PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - POTABILE PRIN INJECTIA IN PUNCTE, PE TRASEUL DE
INCEMC - TIMISOARA ALIMENTARE, A CLORULUI GENERAT IN SITU

PC-D06-PT24-171 NICOLAU MARGARETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SUPORT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 90,00
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA INCD-ECOIND COMPANIILOR DIN INDUSTRIA CHIMICA, PRIN
IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR ECO-EFICIENTEI

PC-D04-PT05-172 IONESCU ANCA LUIZA MCIROELECTRONICA S.A. NANOTEHNOLOGIE PENTRU LUMINOFORI BAZATI PE 66,00
NANOMATERIALE DIN YAG PENTRU SURSE DE LUMINA
NECONVENTIONALE
PC-D04-PT05-173 JALBA LIVIU IOAN MICROELECTRONICA S.A. NANOMATERIALE BAZATE PE ZIRCONIU, CU 80,00
PROPRIETATI ELECTROCHIMICE SI MECANICE
CONTROLATE, PENTRU MICROSENZORI SI TRADUCTORI,
CU APLICATII IN INDUSTRIA AUTO SI AERONAUTICA

PC-D01-PT04-174 POPA MARCEL UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI BIOMATERIALE POLIMERE AVANSATE CU STRUCTURA 88,66
SI PROPRIETATI DIRIJATE, CU APLICATII IN INDUSTRIA
FARMACEUTICA SI ALIMENTARA

PC-D01-PT04-175 VASILE CORNELIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU ARHITECTURI INOVATIVE DEGRADABILE, 88,33
PONI IASI BIOCOMPATIBILE SI BIOACTIVE PE BAZA DE POLIMERI
NATURALI SI SINTETICI

PC-D03-PT03-176 NEDEVSCHI SERGIU UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA SISTEM INTELIGENT DE ASISTARE A DECIZIEI 86,00
TERAPEUTICE LA PACIENTII CU CANCER DE PROSTATA

PC-D02-PT19-177 MANOLEA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA BIOTEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU OBTINEREA DE 85,66
ALIMENTE FUNCTIONALE DIN CIUPERCILE GENULUI
PLEUROTUS SI PEGATIREA EXPLOATARII INDUSTRIALE

PC-D02-PT19-178 COCIU ALEXANDRU INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PRODUCEREA SI PRELUCRAREA TUBERCULILOR DE 79,33


AGRICOLA FUNDULEA TOPINAMBUR, CU TALIA MICA, PENTRU OBTINEREA DE
SUPLIMENTE INDULCITOARE NATURALE

PC-D07-PT17-179 BURNETE NICOLAE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA POSIBILITATILE SI LIMITELE ECOLOGIZARII 93,00
TRANSPORTULUI URBAN PRIN UTILIZAREA
COMBUSTIBILILOR PROVENITI DIN ULEIURI VEGETALE -
ECONTRANS

PC-D06-PT10-180 RAILEANU VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CORELAREA SEISMICITATII CRUSTALE SI A CAMPULUI 85,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI DE STRES ASOCIAT CU SISTEMELE DE FALII ACTIVE-
ELEMENT PRIMAR IN EVALUAREA SI REDUCEREA
RISCULUI SEISMIC IN ROMANIA

PC-D04-PT04-181 PICA ELENA MARIA UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MACROCILII PORFIRINICI DE SINTEZA, NANOSTRUCTURI 71,00
CU IMPLICARE IN CONFIGURAREA DE SENZORI, CELULE
FOTOVOLTAICE, IN PROTECTIA ANTICOROSIVA SI IN
MEDICINA

PC-D02-PT04-182 BIRIS SORIN-STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI COMPLEXE PRIVIND UTILIZAREA METODEI 87,33
ELEMENTELOR FINITE PENTRU STUDIUL COMPACTARII
ARTIFICIALE A SOLULUI AGRICOL SUB ACTIUNEA
SISTEMELOR DE RULARE ALE TRACTOARELOR SI
MASINILOR AGRICOLE
PC-D11-PT00-183 DELION DORU SABIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INVESTIGAREA SISTEMELOR NUCLEARE EXOTICE 83,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D06-PT12-184 FOGORASI MAGDALENA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD STUDII EXPERIMENTALE ASUPRA FACTORILOR FIZICI DE 57,00
SIMONA MEDIU DIN BAZINUL DEZNA-MONEASA SI EFECTELE LOR
ASUPRA VEGETATIEI ZONEI. FFMDM

PC-D04-PT04-185 BUCUR MIRCEA UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD TEHNOLOGII NOI FOLOSITE IN CONSTRUCTIA 68,00
ECHIPAMENTELOR DIN TRANSPORTURI OBTINUTE DIN
MATERIALE AVANSATE

PC-D06-PT10-186 ARGHIR MARIANA UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA SUNETE SI VIBRATII - IMPACT ASUPRA AGLOMERARILOR 78,00
URBANE

PC-D06-PT10-187 SPIREANU GHEORGHE SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE DE STRUCTURI HARDWARE SI SOFTWARE 88,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI IN CONFORMITATE CU CERINTELE EUROPENE PRIVIND
INSTALATII DE AUTOMATIZARE NIVELUL DE SECURITATE – SIL IN DOMENIUL
EXTRACTIEI SI PRELUCRARII PRIMARE DE TITEI SI GAZE

PC-D08-PT02-188 ANGELESCU SILVIU INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI G. ORESCU AL CYBER MUZEU AL UNIVERSITATILOR DE ARTA DIN 89,66
ACADEMIEI ROMANE ROMANIA - EMART

PC-D06-PT00-189 CONSTANTIN BONDAR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICA SI 64,00
PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - SEDIMENTOLOGICA A DUNARII SI ZONEI LITORALE, IN
GEOECOMAR VEDEREA IDENTIFICARII ZONELOR DE RISC SI
PREVENIREA SAU ATENUAREA PROCESELOR DE
DEGRADARE AMBIENTALA

PC-D11-PT00-190 IXARU LIVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE COMPUTATIONALE DE INALTA EFICIENTA 94,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA PENTRU PROBLEME ACTUALE DE FIZICA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D06-PT10-191 MATEIU STEFAN HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA RISCULUI ECHIPAMENTELOR CHIMICE SI 78,00
IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE -ISIM PETROCHIMICE ASUPRA MEDIULUI SI A SIGURANTEI
TIMISOARA INSTALATIILOR SI A PERSOANELOR

PC-D02-PT19-192 CONSTANTIN NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA FACTORILOR DE VEGETATIE SI 77,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR NOVATIVE DE LUCRAT
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA SOLUL, SEMANAT SI INTRETINERE A CULTURILOR
BUCURESTI AGRICOLE IN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE,
ACRONIM TEHNOSOL
PC-D07-PT10-193 VLADUT VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA DE CERCETARE SI TESTARE CU UTILIZATORI 88,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE MULTIPLI PENTRU TEHNOLOGII, PROCESE SI
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA ECHIPAMENTE TEHNICE DIN SECTOARELE:
BUCURESTI CONSTRUCTII DE MASINI, AGRICULTURA, INDUSTRIA
ALIMENTARA SI ENERGETICA

PC-D07-PT21-194 CIUPERCA RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI 84,33
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE RUTIER DIN AGRICUTURA IN VEDEREA ARMONIZARII LA
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA LEGISLATIA EUROPEANA REFERITOARE LA SIGURANTA
BUCURESTI SI SECURITATEA IN TRANSPORT SI PROTECTIA
INFRASTRUCTURII

PC-D08-PT00-195 ROMAN MIHAI DANIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI POLITICI, MODELE SI SCENARII DE CRESTERE 88,00
ECONOMICA IN VEDEREA ADERARII ROMANIEI LA
UNIUNEA EUROPEANA

PC-D05-PT12-196 DESPA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND VALORIFICAREA BIOMASEI USCATE 78,66
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE PRIN BRICHETARE SI A RUMEGUSULUI SI A TALASULUI
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA DE LEMN PRIN ARDERE IN INSTALATII DE INCALZIRE
BUCURESTI

PC-D02-PT00-197 DAVID PETRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA CALITATII SI 70,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE SIGURANTEI CHIMICE SI MICROBIOLOGICE A
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA FRUCTELOR, LEGUMELOR SI PLANTELOR MEDICINALE
BUCURESTI PRIN UTILIZAREA UNOR PROCESE OPTIMIZATE DE
USCARE

PC-D02-PT17-198 POP AUGUSTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE ENERGIE 83,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE REGENERABILA, ECOLOGICA DIN MASA DE SORG
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA ZAHARA TIP T
BUCURESTI

PC-D02-PT08-200 VOICU EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII 89,66
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE INOVATIVE PENTRU RECOLTAREA SI INSILOZAREA
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA PLANTELOR FURAJERE VERZI, IN VEDEREA
BUCURESTI IMBUNATATIRII CALITATII NUTRITIVE A HRANEI SI A
SANATATII ANIMALELOR

PC-D02-PT04-201 RUSU MARIANA SOCIETATEA COMERCIALA DE CERCETARE VALORIFICAREA EFICIENTA A RESURSELOR ZONEI 81,00
DEZVOLTARE RURALA CEDER SA MONTANE PRIN TEHNOLOGII PRIETENOASE-SANSA
REALISTA A CONSOLIDARII EXPLOATATIILOR AGRICOLE

PC-D02-PT04-202 OBAJU RAFILA SOCIETATEA COMERCIALA DE CERCETARE CERCETARI PRIVIND VALORIFICAREA SUPERIOARA A 72,00
DEZVOLTARE RURALA CEDER SA ARBUSTILOR FRUCTIFERI IN SCOPUL EFICIENTIZARII
EXPLOATATIILOR AGRICOLE SI A PROTECTIEI MEDIULUI
MONTAN

PC-D11-PT00-203 VLAD IONEL VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOLITONI OPTICI SPATIALI SI SPATIO-TEMPORALI 94,97
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI -
INFLPR
PC-D03-PT00-204 BADEA LIVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNICI AVANSATE PENTRU ANALIZA SISTEMICA LA 93,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI NIVEL MOLECULAR A UNOR MALADII COMPLEXE
(BIOINFO)

PC-D03-PT00-205 BADEA LIVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ROTEL SISTEME INTELIGENTE PENTRU WEBUL 95,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI SEMANTIC, BAZATE PE LOGICA ONTOLOGIILOR SI
TEHNOLOGIILE LIMBAJULUI. APLICATII PENTRU LIMBA
ROMANA

PC-D05-PT09-206 MELINTE ION INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SC ICEM UTILIZAREA GAZULUI KLEIN OBTINUT PRINTR-UN NOU 85,00
SA BUCURESTI PROCEDEU DE ELECTROLIZA A APEI IN PROCESE DE
COMBUSTIE IN CUPTOARE INDUSTRIALE DE INCALZIRE
PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 SI CO DIN
GAZE ARSE

PC-D02-PT04-207 VASILIU OVIDIU S.C. PROCETEL S.A. SISTEM PILOT PENTRU MANAGEMENTUL 67,00
TRASABILITATII RECOLTELOR AGRICOLE ECOLOGICE IN
LANTUL FURCA - FURCULITA

PC-D07-PT26-208 TANASESCU HORATIU INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE NOU CONCEPT DE IMBUNATATIRE A FORMELOR 87,33
PENTRU CONTRUCTII NAVALE (ICE-ICEPRONAV S.A.) NAVELOR IN ZONA PUPA, PENTRU OBTINEREA DE
PERFORMANTE SUPERIOARE DE PROPULSIE SI
STABILITATE.

PC-D05-PT17-209 PISTOL PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE OPTIMIZAREA HIDROGENERATOARELOR ELECTRICE IN 80,00
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE SI
CRAIOVA COMPETITIVITATII LOR.

PC-D06-PT10-210 JURCA LIVIU INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE IMPLEMENTAREA NATIONALA A PRINCIPIILOR DE 69,00
MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX VENTILATIE A SPATIILOR INCHISE CU APLICATII
PETROSANI INDUSTRIALE SI HABITATE UMANE PENTRU
PREVENIREA MEDIILOR TOXICE SI EXPLOZIVE PE BAZA
PRACTICILOR EUROPENE

PC-D06-PT10-211 KOVACS LADISLAU INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII DE DIAGNOZA, 79,33
MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PREVENIRE SI DIMINUARE A POLUARII MEDIULUI DE
PETROSANI CATRE INDUSTRIA EXTRACTIVA

PC-D01-PT00-212 STOICA FERY SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI CUANTIFICAREA EFECTELOR RADIOBIOLOGICE ALE 46,33
RADIATIILOR GAMMA ASUPRA CELULELOR TUMORALE
IN VEDEREA OBTINERII UNOR NOI PROTOCOALE DE
TRATAMENT RADIOCHIRURGICAL LA PACIENTII CU
TUMORI CEREBRALE MALIGNE

PC-D05-PT04-213 PROCA VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIE SI INSTALATIE COMPLEXA DE USCARE LA 81,33
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET JOASA FRECVENTA SI VIDARE ON SITE
CRAIOVA TRANSFORMATOARE DE MARE PUTERE IN VEDEREA
CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE.
PC-D01-PT00-214 FLORESCU IOAN PETRE SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI STUDIU PRIVIND ELABORAREA UNOR TERAPII 56,00
NECONVENTIONALE NEINVAZIVE CU UNDE MILIMETRICE
SI COMPUSI BIOLOGIC ACTIVI DE ORIGIN
VEGETALA/ANIMALA ÎN TRATAMENTUL CICATRICILOR
PATOLOGICE HIPERTROFICE&CHELOIDE

PC-D06-PT25-215 NITOI INES INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE UTILIZAREA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE 86,00
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA INCD-ECOIND PENTRU PROCESELE TIP AOPS IN VEDEREA OXIDARII
AVANSATE A POLUANTILOR PRIORITARI DIN APE UZATE

PC-D05-PT03-216 POPESCU POMPEIUS PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EFICIENTIZAREA CONSUMURILOR ENERGETICE INTR-UN 66,33
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET STAND DE TESTARE ACTIONARI ELECTRICE
CRAIOVA

PC-D06-PT00-217 BARAC MIHAI INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTE PENTRU ESTIMAREA VULNERABILITATII RESURSELOR DE APA 85,00
IMBUNATATIRI FUNCIARE DIN DOBROGEA DE SUD DATORITA POTENTIALELOR
POLUARI ACCIDENTALE DIN ZONA CANALULUI DUNARE-
MAREA NEAGRA SI A STABILITATII TALUZELOR
ACESTUIA

PC-D02-PT04-218 MARIN GHITA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELIMINAREA EXCESULUI IONULUI DE FIER SI CUPRU DIN 89,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR VIN PRIN MEMBRANE DE OSMOZA INVERSA

PC-D04-PT04-219 NEDELCUT SILVIUS DOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CRESTEREA COMPETITIVITATII SI A SIGURANTEI IN 70,00
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET EXPLOATARE IN SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR
CRAIOVA ELECTRIFICAT PRIN UTILIZAREA IZOLATOARELOR DE
TIP COMPOSIT.

PC-D02-PT08-220 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII SI CERCETARI PRIVIND REMEDIEREA IN SITU A 95,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA SOLULUI POLUAT CU METALE GRELE DATORITA
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI ACTIVITATII INDUSTRIALE

PC-D06-PT12-221 SIMOTA CATALIN CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INSTRUMENTE, GHIDURI SI INDICATORI PENTRU 91,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA INTEGRAREA ASPECTELOR DE MEDIU IN POLITICILE
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI AGRICOLE, FORESTIERE SI DE GESTIUNE A APEI IN
MEDIUL RURAL: DE LA ABORDARILE TOP-DOWN LA
IMPLICAREA COMUNITATILOR

PC-D03-PT04-223 DOBRESCU GABRIEL SC OPTOELECTRONICA-2001 SA SISTEM INFORMATIONAL PRIVIND ASIGURAREA 85,66


CLIMATULUI DE INCREDERE SI A CONFIDENTIALITATII
DOCUMENTELOR – MANAGEMENTUL IDENTITATII – SI –
MI

PC-D06-PT04-224 CRUTU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOLUTII SI PROCEDEE DE REMEDIERE ECOLOGICA A 89,66
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - SOLURILOR SI APELOR CONTAMINATE CU RADIONUCLIZI
ICPMRR BUCURESTI SI METALE GRELE SI RENATURAREA HALDELOR DIN
INDUSTRIA URANIFERA.
PC-D02-PT24-225 ANTOCE OANA ARINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI STABILIREA DE METODOLOGII DE ANALIZA SENZORIALA 87,00
MEDICINA VETERINARA BUCUERSTI APLICABILE DIVERSELOR DIRECTII DE CERCETARE SI
PRODUCTIE DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

PC-D05-PT01-226 POPESCU MIHAIL INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU MASINI SERIE DE ECHIPAMENTE COMPLEXE PENTRU 73,00
ELECTRICE (SC ICPE- ME) CONVERSIA ENERGIEI EOLIENE SI DE CONECTARE A
ACESTORA LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL
(SECEE)

PC-D05-PT00-227 CISTELECAN MIHAIL VASILE SC ICPE-INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU MASINI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN PROCESELE 88,33
ELECTRICE (ICPE-ME) DE CONVERSIE ELECTROMECANICA A ENERGIEI PRIN
MOTOARE DE CURENT ALTERNATIV (HIGH_EFF)

PC-D01-PT11-228 MANDACHE EUGEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STANDARDIZAREA DIAGNOSTICULUI NEFROPATOLOGIC 81,00
IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR PENTRU EVALUAREA NEFROPATIILOR PRIN BIOPSIE
BIOMEDICALE VICTOR BABES RENALA PERCUTANATA SI DEZVOLTAREA REGISTRULUI
ROMAN DE BIOPSII RENALE

PC-D04-PT05-229 MANOLESCU ANCA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI STRUCTURI NANOELECTRONICE INTEGRATE PENTRU 70,00
APLICATII DE MARE VITEZA SI INALTA PRECIZIE

PC-D02-PT00-230 CATANA LUMINITA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE TEHNOLOGII SI INSTALATII PERFORMANTE PENTRU 85,00
USCAREA CONVECTIVA A LEGUMELOR SI FRUCTELOR
SPECIFICE ROMANIEI, IN VEDEREA OBTINERII DE
PRODUSE DESHIDRATATE CONFORM NORMELOR UE

PC-D02-PT00-231 NEGOITA MIOARA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE REALIZAREA DE ALIMENTE FUNCTIONALE PE BAZA DE 84,33
FRUCTE SI LEGUME DESTINATE PERSOANELOR CU
AFECTIUNI CARDIOVASCULARE

PC-D01-PT11-232 BRADISTEANU SERBAN SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI IMPACTUL CLINIC AL POLIMORFISMULUI GENETIC AL 48,33
CYTOKINELOR IN TRANSPLANTUL CARDIAC.CORELATIA
DINTRE NIVELURILE TOPONINEI I, HSCRP, NIVELURILE
CYTOKINELOR SI POLIMORFISMUL GENETIC AL
CYTOKINELOR .

PC-D06-PT10-233 DOGAR EMIL S.C.MINESA INSTITUTUL DE CERCETATARI MINIERE SISTEM ELECTRONIC PENTRU MASURAREA IN TIMP 66,00
S.A CLUJ NAPOCA REAL A DEFORMATIILOR ELEMENTELOR DE
REZISTENTA IN SCOPUL PROGNOZARII SI EVALUARII
RISCURILOR DIN PERIMETRELE MINIERE DE SARE GEMA

PC-D03-PT00-234 TODOR FLORIN S.C.MINESA INSTITUTUL DE CERCETATARI MINIERE MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT AMBIENTAL PE 61,00
S.A CLUJ NAPOCA RAZA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA IN VEDEREA
REALIZARII UNEI BAZE DE DATE PENTRU LA
ELABORAREA UNOR HARTI DE ZGOMOT ZONALE SI
MASURI DE PREVENIRE/ATENUARE
PC-D11-PT00-235 GRAUR ADRIAN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA SISTEME CU GRADIENT NELINIAR AL CAMPULUI 57,00
ELECTRIC

PC-D02-PT25-236 LEVCOVICI DAN TEODOR S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALATI NAVA SPECIALIZATA PENTRU EXPLOATAREA DURABILA 72,66
A BIORESURSELOR DIN ECOSISTEME ACVATICE
NATURALE SI ANTROPICE

PC-D01-PT19-237 COPREAN DRAGOMIR UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA PREDICTIA SIGURANTEI SI EFICIENTEI TRATAMENTULUI 54,00
COLITEI ULCERATIVE LA OM CU PRODUSE
MEDICAMENTOASE NATURALE PE BAZA DE EXTRACTE
SELECTIVE DE NATURA VEGETALA

PC-D03-PT00-238 CIUFUDEAN CALIN UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA SISTEM GIROSCOPIC INTELIGENT ANTIPERTURBATIV 65,33
PENTRU STABILIZAREA CLADIRILOR LA FENOMENELE
SEISMICE - SGIAC

PC-D06-PT26-239 CARP DOINA UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA REDUCEREA IMPACTULUI ACTIVITATILOR PORTUARE 76,00
DIN DOBROGEA ASUPRA SISTEMELOR ECOLOGICE
PENTRU A ASIGURA DEZVOLTAREA DURABILA A ZONEI

PC-D01-PT11-240 PENESCU MIRCEA SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE CAROL DAVILA TELEMEDICINA IN ASISTENTA MEDICALA 58,00
EXTRASPITALICEASCA A PACIENTILOR CU BOLI GRAVE

Pc-D02-PT12-241 CONSTANTINEANU IRINEL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INFLUENTA UTILIZARII DE DURATA A PESTICIDELOR 85,66
STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA IASI ASUPRA ECHILIBRULUI ECOLOGIC IN PADURILE DE
CVERCINEE AFECTATE DE BOLI SI DEFOLIATORI

PC-D09-PT00-242 POPESCU PETRE INSTITUTUL ASTRONOMIC MODUL AUTONOM PENTRU OBSERVATII ASTRONOMICE 91,00
IN ZONELE POLARE

PC-D04-PT04-243 STANULET LUCICA INSTITUTUL DE CERCETARI PRODUSE AUXILIARE PROIECT INTEGRAT PRIVIND CERCETAREA INOVAREA 81,00
ORGANICE DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR STRUCTURI
NANOCOMPOZITE CU PROPRIETATI ADEZIVE SI
TEHNOLOGII NECONVENTIONALE CU APLICATII
SECTORIALE IN INDUSTRIE

PC-D02-PT08-244 BIREESCU LAZAR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELABORAREA DE SOLUTII ELEMENTE TEHNOLOGICE 79,00
STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA IASI PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITATII
AMELIORAREA VALORIFICAREA SUPERIOARA A
POTENTIALULUI PRODUCTIV A PATRIMONIULUI
PRATICOL IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE
PC-D04-PT04-246 GARDU RADITA INSTITUTUL DE CERCETARI PROTECTII MATERIALE DE ACOPERIRE AVANSATE, 79,00
ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE MULTIFUNCTIONALE

PC-D06-PT00-247 BALA ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA INTERDISCIPLINARA A GEOHAZARDULUI IN 73,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI SCOPUL PROTEJARII INFRASTRUCTURII SI A MEDIULUI
CU APLICATII IN AREALUL ZONEI DE CURBURA A
CARPATILOR ORIENTALI

PC-D02-PT03-248 POSTOLACHE ELENA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA PRODUCTIEI DE 71,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU SUCURI CONCENTRATE DIN STRUGURI ECOLOGICI PRIN
TEHNOLOGIE NOVATIVA

PC-D05-PT16-249 PLESEA VALERIU S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI SIGURANTA INDUSTRIALA SI COMPETITIVITATEA 80,33
MINIERE S.A. PETROSANI SISTEMULUI ENERGETIC INTEGRAT PE PLATFORMA
TEHNOLOGICA A VAII JIULUI

PC-D05-PT02-250 BACANU GHEORGHE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV DIAGNOSTICAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE. 77,00
STUDIU DE CAZ PENTRU O UNITATE DE INVATAMANT

PC-D02-PT03-251 ENACHE VIORICA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VALORIFICAREA TERENURILOR VITICOLE DIN ZONA 90,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU COLINARA A MOLDOVEI IN CONDITIILE APLICARII UNEI
AGRICULTURI DURABILE

PC-D02-PT19-252 COJOCARU DUMITRU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI, CARACTERIZAREA UNOR PRINCIPII BIOACTIVE DE 85,00
FACULTATEA DE BIOLOGIE ORIGINE VEGETALA SI FUNGICA, CU ACTIUNE
CITOSTATICA, IMUNOMODULATOARE, METABOLICA SI
NEUROTROPA SI VALORIFICAREA LOR IN ALIMENTATIA
FUNCTIONALA

PC-D01-PT11-253 ENESCU DAN MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL CREAREA SI DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE 81,33
DAVILA NATIONALE PENTRU TRATAMENTUL ARSURILOR
EXTENSIVE PRIN APLICAREA DE PROTOCOALE
ARMONIZATE CU REGLEMENTARILE UNIUNII EUROPENE

PC-D01-PT11-254 BURNEI GHEORGHE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL CERCETARI CLINICE PRIVIND NOI METODE DE 84,00
DAVILA TRATAMENT A TUMORILOR OSOASE MALIGNE LA COPIL
PRIN TEHNICI DE PROTEZARE MODULARA

PC-D10-PT04-255 POSTOLACHE CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TRATAREA SI CONDITIONAREA DESEURILOR SOLIDE, 97,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA LICHIDE ORGANICE SI A SURSELOR INCHISE CU TRITIU,
HULUBEI (IFIN-HH) REZULTATE DIN ACTIVITATILE NUCLEARE DIN ROMANIA
PC-D10-PT00-256 OLARIU SILVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI INTERDISCIPLINARE UTILIZAND FASCICULE 80,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA DE PARTICULE ACCELERATE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D01-PT04-257 VIZMAN DANIEL UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA PROCESE DE TRANSPORT SI STRUCTURARE LA SCARA 90,33
MICRO/NANOMETRICA IN BIOMEDICINA SI STIINTA
MATERIALELOR

PC-D11-PT14-258 MICLAUS SIMONA ACADEMIA FORTELOR TERESTRE CERCETARI CU PRIVIRE LA INTERACTIA BIO- 89,00
ELECTROMAGNETICA SI IMPACTUL BIOLOGIC AL
EXPUNERII UMANE IN CAMPURI ELECTROMAGNETICE
DE RADIOFRECVENTA SI MICROUNDE

PC-D04-PT04-259 GROZESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE OBTINEREA PRIN METODE ALTERNATIVE DE 94,00
PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - NANOCRISTALE DE TIO2 DOPATE CU IONI METALICI.
INCEMC - TIMISOARA STUDIUL APLICATIILOR PENTRU SANATATE, BIOLOGIE SI
MEDIU

PC-D04-PT04-260 BACIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI STRATURI TIP BARIERA TERMICA PENTRU PISTOANELE 92,00
MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA

PC-D01-PT11-261 BARBU DAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL REALIZAREA UNEI RETELE INTERCENTRICE PENTRU 94,00
DAVILA DEZVOLTAREA SI MONITORIZAREA UTILIZARII
TEHNICILOR MEDICALE DE CHIRURGIE MINIM INVAZIVA
IN ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

PC-D01-PT11-262 VINEREANU DRAGOS UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DEZVOLTAREA UNOR CENTRE CARDIOLOGICE DE 87,33
DAVILA DIAGNOSTIC PRECOCE PRIN SCREENING AL
POPULATIEI CU FACTORI DE RISC A DISFUNCTIEI
CARDIACE

PC-D01-PT15-263 ZAMFIR ALINA DIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL PRIN SPECTROMETRIE DE MASA DE INALTA 95,00
PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - PERFORMANTA AL GANGLIOZIDELOR IN REGIUNI
INCEMC - TIMISOARA DEFINITE ALE ENCEFALULUI UMAN SANATOS SI BOLNAV
: COMPOZITIE, STRUCTURA SI INTERACTIUNI
FUNCTIONALE

PC-D03-PT03-264 OPREAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU SISTEM DE SUPORT AL DECIZIILOR DE GRUP IN MEDIUL 87,33
ACADEMIC SI AL ADMINISTRATIEI PUBLICE – PREMISA A
DESCENTRALIZARII SI DEMOCRATIZARII SISTEMULUI
DECIZIONAL

PC-D02-PT19-265 RANCA AURORA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU RETEA NATIONALA DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR 65,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR DE MEDIU IN ECOSISTEMELE VITICOLE
PC-D02-PT19-266 RANCA AURORA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APA IN 64,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR ECOSISTEMELE AGRICOLE DIN ZONELE CU CLIMAT SEMI-
ARID ALE ROMANIEI

PC-D04-PT04-267 PLESA CORNEL AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI STRUCTURI INTELIGENTE CU NANOSTRATURI 82,00
TEHNOLOGII MILITARE ADAPTABILE LA MEDIU

PC-D04-PT04-268 GROZESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MONOCRISTALE PIEZOELECTRICE AVANSATE CU 89,00
PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - STRUCTURA ALFA-CUARTZ, OBTINUTE IN CONDITII
INCEMC - TIMISOARA HIDROTERMALE EXTREME, PENTRU ELECTRONICA SI
COMUNICATII

PC-D05-PT00-269 BUTA VIOREL SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU CERCETARE, ECHIPAMENT DE FILTRARE A ARMONICILOR DESTINAT 76,66
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI REDUCERII REGIMULUI DEFORMANT IN SISTEMUL
INSTALATII DE AUTOMATIZARE ELECTROENERGETIC

PC-D05-PT00-270 MADA CONSTANTIN SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU CERCETARE, NOI METODE DE CONVERSIE CURENT 72,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI ALTERNATIV/CURENT ALTERNATIV CU EFICIENTA
INSTALATII DE AUTOMATIZARE ENERGETICA RIDICATA SI COMPATIBILITATE
ELECTROMAGNETICA SPORITA

PC-D01-PT11-271 PLESA CORNEL AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI SISTEM INFORMATIC PENTRU MANAGEMENTUL 78,66
TEHNOLOGII MILITARE ACTIVITATILOR DE DIAGNOZA SI TRATAMENT MEDICAL

PC-D08-PT00-272 STROE STEFANIA - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA PRINCIPALELE ELEMENTE DE EVALUARE A GRADULUI 89,00
CRISTINA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE DE INTEGRARE / PARTICIPARE SOCIALA A
PERSOANELOR CU DIZABILITATI

PC-D08-PT00-273 CIUCA VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA EVALUAREA POTENTIALULUI DE MIGRATIE DIN ROMANIA 83,00
IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE IN CONDITIILE INTEGRARII EUROPENE SI IMPACTUL
ACESTEIA ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI MIGRA

PC-D04-PT00-274 EMANDI ANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEME HIBRIDE ORGANICE / ANORGANICE PENTRU 79,33
APLICATII OPTOELECTRONICE

PC-D07-PT13-275 LEPADATU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR ECHIPAMENTE 87,66
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA PENTRU CRESTEREA CALITATII VIETII SI SIGURANTEI DE
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI DEPLASARE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI PRIN
PNEUMATICA FACILITAREA ACCESULUI IN CLADIRI SI MIJLOACE DE
TRANSPORT
PC-D06-PT25-276 POPESCU TEODOR-COSTINEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA EFICIENTA A APEI DE 79,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA IRIGAT, PRIN LUCRARI DE NIVELARE EXECUTATE CU
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI UTILAJE TERASIERE BAZATE PE COMANDA LASER SI
PNEUMATICA ACTIONARE ELECTROHIDRAULICA A ORGANELOR DE
LUCRU

PC-D04-PT13-277 ILIE IOANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI IN SCOPUL REALIZARII DE ECHIPAMENTE 83,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA MECATRONICE PENTRU MONITORIZAREA CONSUMULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI DE COMBUSTIBILI LICHIZI, APLICABILE IN INDUSTRIE,
PNEUMATICA AGRICULTURA SI TRANSPORTURILE DE SUPRAFATA

PC-D03-PT03-278 BLEJAN MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII 85,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA MECATRONICE INTEGRATE PENTRU MASURATORI
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI COMPLEXE DE PARAMETRII AI PROCESELOR DE
PNEUMATICA PRODUCTIE, DESTINATE UTILAJELOR
HIDROPNEUMATICE

PC-D03-PT00-279 PATRUT PETRE UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN SISTEME AUTONOME AVANSATE PENTRU CONTROLUL 85,00
BUCURESTI OSCILATIILOR STRUCTURILOR

PC-D04-PT04-280 INTILIE LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE NOI DERIVATI AI 67,00
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI ACIDULUI 4-OXO-CHINOLIN-3-CARBOXILIC CU
ACTIVITATE BIOLOGICA

PC-D03-PT04-281 SAJIN GHEORGHE IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURI SI DISPOZITIVE DE MICROUNDE PE MEDII 91,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI MICROPROCESATE CU SELECTIVITATE IN FRECVENTA

PC-D02-PT19-282 NITA SULTANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ADAPTAREA SI STANDARDIZAREA UNOR METODE DE 90,00
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI ANALIZA CONFORM DIRECTIVELOR EUROPENE, PENTRU
CONTROLUL CALITATII UNOR PRODUSE
BIOTEHNOLOGICE UTILIZATE IN TERAPIA BOLILOR DE
NUTRITIE SI DIETA

PC-D04-PT04-283 PREDA MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STUDIUL MECANISMELOR DE COROZIUNE ALE 81,00
OTELULUI CARBON IN APE INDUSTRIALE AMONIACALE
IN PREZENTA UNOR INHIBITORI ORGANICI CU GRAD DE
PROTECTIE AVANSAT

PC-D11-PT03-284 ALEXA CALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI ALE UNOR FENOMENE FIZICE NOI IN 90,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA EXPERIMENTUL ATLAS DE LA LHC FOLOSIND MEDIUL
HULUBEI (IFIN-HH) SOFTWARE ATLAS-GRID

PC-D04-PT04-285 GANCIU-PETCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IMPLANTARE SI ABLATIE IONICA IN PLASME 81,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - TRANZIENTE; APLICATII IN PROCESAREA SI
INFLPR DIAGNOSTICA STRATURILOR SUBTIRI
PC-D05-PT21-286 NAGHIU ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIOCOMBUSTIBILI ECOLOGICI PE BAZA DE ETANOL 73,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA OBTINUTI DIN SORG ZAHARAT ZAHARAT SI SFECLA DE
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ZAHAR, COMBUSS
INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ NAPOCA

PC-D02-PT04-287 VLAD MARIANA INSTITUTUTLUI DE SANATATE PUBLICA PROF. IULIU SISTEM INTELIGENT PENTRU DETECTIA CALITATII 85,33
MOLDOVAN CLUJ NAPOCA ALIMENTULUI UTILIZAND TEHNICI INOVATIVE PE BAZA
DE SENZORI CHIMICI, SISAL

PC-D03-PT14-288 MICLEA LIVIU UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA PORTAL PENTRU INTEGRAREA RESURSELOR SI 89,66
SERVICIILOR DE AGROTURISM, ARSIP

PC-D03-PT24-289 LAZEA GHEROGHE UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA SISTEM DE RESURSE INTERDISCIPLINARE INTEGRATE 83,66
ONLINE PENTRU CERCETARE APLICATIVA SI EDUCATIE
CONTINUA

PC-D01-PT11-290 ACHIMAS CADARIU ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU IMPLEMENTAREA PRACTICII MEDICALE BAZATE PE 73,33
HATIEGANU CLUJ NAPOCA EVIDENTE LA NIVELUL ASISTENTEI PRIMARE A STARII
DE SANATATE

PC-D02-PT00-292 PASCU MIHAIL LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIEREA, PRIN METODE SPECTROSCOPICE, A 84,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PROCESULUI DE GENERARE A PROTOPORFIRINEI IX
INFLPR PRIN ADMINISTRARE DE 5-ALA, IN TERAPIA
FOTODINAMICA A TUMORILOR CEREBRALE

PC-D06-PT25-293 SARKANY-KISS ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODA ECOLOGICA, COMPLEXA DE EVALUARE SI 92,33
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA BIOMONITORIZARE A CALITATII BAZINULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDROGRAFIC SOMES, MONISOM
INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ NAPOCA

PC-D01-PT11-294 MURESAN ADRIANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU STUDII PE MODELE IN VITRO SI PE TUMORI 86,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA EXPERIMENTALE PRIVIND EFECTUL ANTIOXIDANT AL
UNOR PRODUSI NATURALI

PC-D06-PT25-295 MICLAUS VASILE UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, SISTEM COMPLEX DE DECELARE A UNOR SUBSTATE 77,00
FACULTATEA DE CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA MEDICAMENTOASE, LA NANOSCALA,IN SURSELE DE
APA, MEDA

PC-D07-PT21-297 RACICOVSCHI VIRGIL INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE MODELE SI SOLUTII DE ECOLOGIZARE A 78,00
PENTRU ELECTROTEHNICA TRANSPORTULUI DE SUPRAFATA: IMPLEMENTAREA
VEHICULELOR ELECTRICE IN TRAFICUL URBAN
PC-D01-PT11-298 STREINU-CERCEL ADRIAN INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI PROCESAREA AVANSATA A INFORMATIEI MEDICALE IN 92,66
BALS BUCURESTI VEDEREA TRANSFERARII REZULTATELOR CERCETARII
PENTRU ASIGURAREA SANATATII UMANE IN TRATAREA
UNOR BOLI INFECTIOASE

PC-D03-PT00-299 PRIBEANU COSTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE SI INSTRUMENTE PENTRU CREAREA DE 85,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI INTERFETE MULTIMODALE, NECESARE DEZVOLTARII
SISTEMELOR INFORMATICE INCLUSIVE, CU GRAD
RIDICAT DE ACCESIBILITATE

PC-D03-PT00-300 ALEXANDRU ADRIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM COMPLEX INTEGRAT PRIVIND EDUCATIA 94,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PENTRU SANATATE SI PROFILAXIE

PC-D01-PT11-301 STREINU-CERCEL ADRIAN INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI FUNDAMENTAREA DECIZIEI IN MANAGEMENTUL 86,33
BALS BUCURESTI SISTEMULUI SANITAR NATIONAL PRIN EVALUAREA
CALITATII, EFICIENTEI SI PERFORMANTEI GLOBALE DE
MEDIU A UNITATILOR MEDICALE PE BAZA SOLUTIILOR
INFORMATICE DEDICATE

PC-D06-PT00-302 MARIA DANUT INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTE PENTRU PROIECT PILOT DE APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR 81,00
IMBUNATATIRI FUNCIARE HIDROLOGICE SI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A
TERENURILOR DIN LUNCI

PC-D05-PT00-303 ALEXANDRU ADRIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU EFICIENTA 85,33
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI ENERGETICA SI ECONOMIE DE ENERGIE IN SECTORUL
REZIDENTIAL

PC-D06-PT04-304 IGNAT VASILE CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU TEHNOLOGIE DE MASURARE A PARAMETRILOR 49,00
FORTELE NAVALE GEOFIZICI IN ZONA MARII NEGRE SI A ALGORITMILOR DE
CREARE A UNEI BAZE DE DATE SPATIALE - TEHMAG

PC-D06-PT10-305 ZORAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SUPRAVEGHEREA PE TERMEN LUNG A POLUARII 83,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 AERULUI DIN SURSE INDUSTRIALE SI TRAFIC PRIN
TEHNICI DE TELEDETECTIE

PC-D06-PT26-306 BABIN VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE APLICATII LIDAR PENTRU DIAGNOSTICAREA DE LA 93,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 DISTANTA A POLUARII ACCIDENTALE CU PRODUSE
PETROLIERE IN ZONA COSTIERA A MARII NEGRE

PC-D03-PT00-307 BALOG ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INOVATIV DE INVATARE PERSONALIZATA SI 91,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI CENTRATA PE UTILIZATOR, CU APLICATII IN DOMENIUL
CONDUCERII PROIECTELOR (SINPERS)
PC-D06-PT25-308 DAMIAN RADU MIRCEA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII EVALUAREA INTEGRATA A IMPACTULUI FACTORILOR 85,00
BUCURESTI ANTROPICI ASUPRA CALITATII APEI DIN BAZINUL
INFERIOR AL RAULUI ARGES PENTRU RECONSTRUCTIE
ECOLOGICA - EVA

PC-D06-PT22-309 STEFAN SABINA UNIVERSITATEA BUCURSTI - FACULTATEA DE FIZICA UTILIZAREA TEHNICILOR LIDAR SI A TELEDETECTIEI 85,00
SATELITARE IN STUDIUL IMPACTULUI AEROSOLULUI
ATMOSFERIC ASUPRA VARIABILITATII CLIMATICE
REGIONALE

PC-D01-PT11-310 CERNEA VALENTIN INSTITUTUL ONCOLOGIC PROFESOR DR IOAN STAGEPRO - PREDICTIA PREOPERATORIE A STADIULUI 67,00
CHIRICUTA CLUJ NAPOCA PATOLOGIC LA PACIENTII CU CANCER DE PROSTATA
CLINIC LOCALIZAT, UTILIZAND TEHNICI DE INTELIGENTA
ARTIFICIALA

PC-D01-PT11-311 ION RODICA-MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI 95,66
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI – DE LA
BUCURESTI SINTEZA LA STUDIU CLINIC

PC-D07-PT02-312 CRISTESCU CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNOR ECHIPAMENTE SI 88,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA SISTEME MECATRONICE PENTRU RECUPERAREA
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI ENERGIEI DE FRANARE LA AUTOVEHICULE GRELE, IN
PNEUMATICA SCOPUL EFICIENTIZARII ENERGETICE SI REDUCERII
POLUARII MEDIULUI

PC-D06-PT25-313 SOVAIALA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE VALORIFICAREA SUPERIOARA A APEI DIN PRECIPITATII 81,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA SI DIMINUAREA EFECTULUI DE EROZIUNE A SOLULUI, PE
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI TERENURILE AGRICOLE CU PANTA DE RANA LA 8%;
PNEUMATICA ACRONIM: PRECIPITATII-EROZIUNE

PC-D06-PT13-314 DRUMEA PETRIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNOR SOLUTII SI 72,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA ECHIPAMENTE NOI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI NEGATIV GENERAL PRIN POLUAREA MEDIULUI URBAN
PNEUMATICA DE PREZENTA DESEURILOR SI A NOXELOR AUTO

PC-D04-PT04-315 PISCUREANU AURELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICATIE A 78,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - AUXILIARILOR PE BAZA DE SURFACTANTI IN VEDEREA
BUCURESTI INTEGRARII LA NIVEL EUROPEAN PRIN REDUCEREA
IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI

PC-D06-PT00-316 CIOCAN MADALINA INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA EXTINDEREA ARIEI DE FOLOSIRE IN SCOP TERAPEUTIC 78,00
FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE A APELOR MINERALE SULFUROASE SI EFECTELE
UTILIZARII LOR ASUPRA MEDIULUI SI SANATATII

PC-D04-PT04-317 OANCA OCTAVIAN VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CENTRUL VIRTUAL PENTRU TEHNOLOGII INTEGRATE CU 78,00
IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE -ISIM APLICATII ALE ENERGIEI ELECTROULTRAACUSTICE IN
TIMISOARA INGINERIA MATERIALELOR
PC-D04-PT04-318 NEDELCU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI APARAT DE GATIT CU COMBUSTIBILI GAZOSI 50X60 48,33

PC-D04-PT00-319 NEAGU VIOLETA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU NOI MATERIALE POLIMERICE FUNCTIONALIZATE 84,00
PONI IASI UTILIZATE IN ELIMINAREA METALELOR GRELE DIN
MEDIU: ROLUL STRUCTURII SI AL PROPRIETATILOR DE
INTERFATA

PC-D04-PT04-320 SAVII CECILIA INSTITUTUL DE CHIMIE TIMISOARA AL ACADEMIEI NANOMATERIALE CU POROZITATE CONTROLATA SI 84,66
ROMANE PROPRIETATI MAGNETICE SI OPTICE DIRIJATE,
OBTINUTE PRIN METODA SOL- GEL SI SONOSINTEZA, CU
POTENTIAL APLICATIV IN PROTECTIA MEDIULUI,
BIOLOGIE SI MEDICINA

PC-D04-PT04-321 CAZACU MARIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU CERCETARI AVANSATE IN DOMENIUL PRECURSORILOR 78,00
PONI IASI SI MATERIALELOR POLIMERICE NANOSTRUCTURATE PE
BAZA DE SILICIU

PC-D04-PT04-322 NEDELCU DUMITRU UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI INSTALATIE DE DEZINFECTIE A APEI POTABILE SI APEI 81,00
REZIDUALE CU RADIATII ULTRAVIOLETE

PC-D05-PT03-323 BURDIA DANUT UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI SISTEM AUTOMAT DE STABILIZARE A TENSIUNII DE 71,00
RETEA

PC-D04-PT15-324 CIUHRII MIRCEA S.C. INSECTFARM S.A. ELABORAREA UNEI NOI TEHNOLOGII DE OBTINERE A 59,33
UNUI ENTOMOSUPLIMENT ALIMENTAR PENTRU
INBUNATATIREA HRANEI SI SANATATII OMULUI

PC-D11-PT00-325 VAMANU DAN VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODELE SI METODE AVANSATE IN STUDIUL MIGRATIEI 92,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA NUCLIZILOR IN MEDIU, VULNERABILITATII
HULUBEI (IFIN-HH) ECOSISTEMELOR SI INFRASTRUCTURILOR CRITICE, SI
IMPACTULUI ECO-SANITAR AL ACTIVITATILOR
NUCLEARE SI INDUSTRIALE

PC-D04-PT04-326 APOSTOL DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND NANOMETROLOGIA 94,66
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - MICROSISTEMELOR
INFLPR

PC-D02-PT00-327 CIUHRII MIRCEA S.A. INSECTFARM SC OBTINEREA UNOR BIOPREPARATE CU EFECTE 63,00
IMUNOMODULA-TOARE PENTRU TRATAREA UNOR
AFECTIUNI DEOSEBIT DE GRAVE
PC-D05-PT09-328 ALMASAN VALER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME INTEGRATE DE PURIFICARE STOCARE 76,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, COMPRIMARE A HIDROGENULUI PE BAZA DE HIDRURI
CLUJ-NAPOCA METALICE

PC-D05-PT04-329 LUPU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE AVANSATE DE STOCARE A HIDROGENULUI 81,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, PENTRU ALIMENTAREA PILELOR DE COMBUSTIE
CLUJ-NAPOCA

PC-D04-PT04-330 ALMASAN VALER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CATALIZATORI AVANSATI DIN CLASA 73,00
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, POLIOXOMETALATILOR (POM) UTILIZATI LA
CLUJ-NAPOCA DELIGNIFICAREA NEPOLUANTA A CELULOZEI

PC-D05-PT09-331 INDREA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PRODUCEREA HIDROGENULUI PE CALE 80,66
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, FOTOELECTROLITICA
CLUJ-NAPOCA

PC-D06-PT25-332 STEFANESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA DE CERCETARE PENTRU MONITORIZAREA 93,00
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- INTEGRATA A RADIOACTIVITATII SI IZOTOPILOR STABILI
ICSI RM. VALCEA IN BAZINUL ROMANESC AL DUNARII

PC-D10-PT10-333 BORNEA ANISIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTAREA PROCESULUI DE SEPARARE A TRITIULUI 92,66
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI PRIN DISTILARE CRIOGENICA APLICABIL LA
IZOTOPICE ICSI RAMNICU VALCEA INSTALATIILE DE DETRITIERE AFERENTE REACTORULUI
CANDU SI REACTORULUI DE FUZIUNE ITER

PC-D05-PT09-334 STANCIU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE NOI SOLUTII IN 91,33
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- VEDEREA IMBUNATATIRII PERFORMANTELOR PILELOR
ICSI RM. VALCEA DE COMBUSTIE CU MEMBRANA SCHIMBATOARE DE
PROTONI

PC-D05-PT09-335 STEFANESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PRODUCEREA ENERGIEI PE BAZA DE PILE DE 82,00
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- COMBUSTIE UTILIZIND SURSE NOI SI REGENERABILE
ICSI RM. VALCEA

PC-D10-PT10-336 STANCIU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MANAGEMENTUL TRITIULUI IN INSTALATII DE 79,00
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- PROCESARE:APLICABILITATE LA INSTALATIA PILOT DE
ICSI RM. VALCEA DETRITIERE DE LA RM. VALCEA SI ITER

PC-D02-PT09-337 DANILA DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FITOPREPARATE CU POTENTIAL ANTIAGING OBTINUTE 89,33
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI / CENTRUL PRIN BIOTEHNOLOGII
DE CERCETARI BIOLOGICE STEJARUL PIATRA
NEAMT
PC-D10-PT10-338 STEFANESCU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA INFORMATIONALA INTEGRATA DE PROTECTIE SI 96,00
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- CONTROL, PENTRU PROCESE TEHNOLOGICE
ICSI RM. VALCEA APLICABILE INSTALATIILOR DE PROCESARE TRITIU, CU
BAZA DE DATE SI ANALIZA PROCESELOR

PC-D02-PT19-339 GILLE ELVIRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIOPREPARATE ANTIDISCRATICE DE UZ TOPIC SI 83,33
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI / CENTRUL GENERAL
DE CERCETARI BIOLOGICE STEJARUL PIATRA
NEAMT

PC-D05-PT09-340 STANCIU VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PERFECTIONAREA PRODUCERII HIDROGENULUI 79,66
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- ULTRAPUR PENTRU PILE DE COMBUSTIE
ICSI RM. VALCEA

PC-D04-PT04-341 BRAD SEBASTIAN DAVIDES INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PLATFORMA INTEGRATA PENTRU CERCETARI SI STUDII 89,00
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- EXPERIMENTALE ALE PROCESELOR COMPLEXE
ICSI RM. VALCEA DEZVOLTATE LA NIVELUL TEMPERATURILOR
CRIOGENICE

PC-D04-PT04-342 GRIGORIU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA DE METODE DE RECUPERARE SI 91,66
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - VALORIFICARE A PULBERILOR NANOMETRICE DIN
INFLPR EMISIILE DE GAZE INDUSTRIALE

PC-D04-PT04-343 MORJAN ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME LASER PULSATE CU DURATE DE 95,33
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PICOSECUNDE SI FEMTOSECUNDE PENTRU APLICATII IN
INFLPR NANOTEHNOLOGII

PC-D11-PT00-344 STANCIU IULIU OPTOELECTRONICA 2001 SA STUDIUL FLUXULUI SPATIAL DE LUMINA (RADIATIE) PRIN 79,66
SISTEMELE OPTICE -FLULOP

PC-D01-PT11-345 RACOLTA PETRU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI DE DIAGNOZA PREVENTIVA SI REDUCEREA 89,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA EFECTELOR RADIATIILOR IONIZANTE ASUPRA
HULUBEI (IFIN-HH) TESUTURILOR SANATOASE

PC-D04-PT23-346 DUBINA DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SISTEME CONSTRUCTIVE SI TEHNOLOGII AVANSATE 86,00
PENTRU STRUCTURI DIN OTELURI CU PERFORMANTE
RIDICATE DESTINATE CLADIRILOR AMPLASATE IN ZONE
CU RISC SEISMIC

PC-D04-PT23-347 IORGA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SC ICEM TEHNOLOGIE DE UTILIZARE SI RECIRCULARE INTENSIVA 91,00
SA BUCURESTI A ZGURILOR DIN OTELARII, COMPONENTA A
PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE DURABILA A
SIDERURGIEI DIN ROMANIA
PC-D05-PT17-348 IGHIGEANU ADELINA SC OPTOELECTRONICA-2001 SA CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM AUTONOM 82,00
PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE A ZONELOR
IZOLATE - SEIGE

PC-D02-PT04-349 MURARIU FANICA BIOPHAN NATURA NATURANS SISTEM DE AGRICULTURA ALTERNATIVA CU ORIENTARI 70,00
SPRE AGRICULTURA BIOLOGICA

PC-D07-PT00-350 STOICA AXENTE S.C. OPTOELECTRONICA-2001 SA SISTEM MOBIL DE CARTARE SI DE CONTROL AL 87,66
CALITATII SUPRAFETELOR DE DRUM - MMS & RSC

PC-D01-PT11-351 VOICU VICTOR CENTRUL DE CERCETARI STIINTIFICE MEDICO- OBTINEREA UNOR ANTIDOTURI EFICIENTE IN 72,33
MILITARE INTOXICATIA CU COMPUSI ORGANOFOSFORICI DE MARE
RISC

PC-D04-PT04-352 IORGA GHEORGHE SC INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SA ALIAJE FE-C, TIP FONTE DE FOARTE INALTA 83,00
OMOGENITATE, DESTINATE FABRICATIEI DE ETALOANE
SPECTRALE

PC-D01-PT11-353 NICA ADRIANA SARAH UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL METODE FOTOFIZICE DE TERAPIE POSTTRAUMATICA LA 85,00
DAVILA COPII, ADULTI, VARSTNICI SI SPORTIVI

PC-D04-PT04-354 DOBRE TANASE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI NANOSTRUCTURI MATERIALE MULTIFUNCTIONALE CU 70,00
POLIMERI IMPRIMATI MOLECULAR PENTRU SEPARARI
AVANSATE

PC-D06-PT23-355 SAVIN DORINA S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE - DEZVOLTAREA UNOR TEHNICI NECONVENTIONALE DE 85,66
ICEM S.A. EPURARE A APELOR UZATE INDUSTRIALE SI DE
VALORIFICARE A SUBPRODUSELOR GENERATE IN
PROCESUL DE EPURARE

PC-D04-PT05-356 JALBA LIVIU MICROELECTRONICA S.A NANOCOMPOZITE CARBONICE CU APLICATIE IN 64,00


PROCESAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE PASIVE

PC-D06-PT10-357 CRISAN AUREL UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV METODE DE PROCESARE A CENUSILOR REZIDUALE DIN 85,66
INDUSTRIA ALUMINIULUI SECUNDAR CU SCOPUL
PREVENIRII POLUARII MEDIULUI SI CONSERVARII
RESURSELOR NATURALE
PC-D03-PT00-358 NAS ADRIAN S&T ROMANIA SRL SISTEM INFORMATIC PENTRU PLANIFICAREA ON-LINE A 67,66
CETATENILOR PENTRU OBTINEREA UNOR SERVICII
PUBLICE DE CALITATE CONFORM CU CERINTELE SI
REGLEMENTARILE UNIUNII EUROPENE - EPLAN

PC-D04-PT04-359 MOTOIU PETRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ALIAJE AVANSATE DE LIPIRE, POLICOMPONENTE, FARA 83,00
PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE, IMNR PLUMB

PC-D06-PT10-361 DUMITRESCU DANIELA VIOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE REDUCEREA SI MONITORIZAREA POLUARII MEDIULUI 90,66
PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE, IMNR AMBIANT GENERATA DE GAZELE SI PRAFURILE
EVACUATE DIN PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBTINERE
A PLUMBULUI

PC-D06-PT10-362 VELEA TEODOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOU CONCEPT TEHNOLOGIC PRIVIND PURIFICAREA 90,66
PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE, IMNR AVANSATA A EMISIILOR GAZOASE REZULTATE IN
UZINELE DIN METALURGIA METALELOR NEFEROASE DIN
ROMANIA

PC-D01-PT11-363 CIOFU EUGEN PASCAL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL STUDIUL EPIDEMIOLOGIC SI OPTIMIZAREA ASISTENTEI 67,00
DAVILA MEDICALE A BOLII CELIACE LA COPIL

PC-D01-PT11-364 ORASEANU DUMITRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA ASTMULUI BRONSIC 82,66
DAVILA PEDIATRIC SUB ASPECT CLINIC, IMUNOLOGIC SI DE
TRATAMENT, UTILIZAND ELEMENTE AVANSATE ALE
TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

PC-D01-PT11-365 ORASEANU DUMITRU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DIAGNOSTICAREA, EVALUAREA, TERAPIA SI 76,00
DAVILA DISPENSARIZAREA COPIILOR CU HEPATITE CRONICE
VIRALE

PC-D04-PT04-366 HARABAGIU VALERIA INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU RETEA STIINTIFICA INTEGRATA PENTRU DEZVOLTAREA 91,66
PONI IASI MATERIALELOR POLIMERE MULTIFUNCTIONALE BAZATE
PE CUNOASTERE

PC-D01-PT11-367 BALTAG OCTAVIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE METODE SI TEHNICI NEINVAZIVE CU MICROUNDE 86,00
GR.T.POPA IASI PENTRU DETECTIA TIMPURIE A CANCERULUI DE SAN

PC-D04-PT04-370 STANCIULESCU TRAIAN DINOREL INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA IASI NANOTEHNOLOGII BIOFOTONICE APLICATE IN 85,00
INDUSTRIA TEXTILA: EFECTE BENEFICE ASUPRA
ORGANISMULUI UMAN PRIN VESTIMENTATIE
BIOFOTONTEX
PC-D02-PT19-371 NEGREA ISIDOR S.C. AGROSERV MANAGEMENT S.R.L. CERCETARI PRIVIND EFICIENTA RESURSELOR 84,00
MATERIALE SI UMANE IN PRODUCEREA DE RECOLTE
IMBUNATATITE BAZATE PE BUNE PRACTICI AGRICOLE

PC-D08-PT00-372 GHINARARU CATALIN CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA SISTEM DE PREVIZIUNE A SCHIMBARILOR SI 85,00
IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE EVOLUTIILOR DEMOGRAFICE, EVALUAREA IMPACTULUI
SI RASPUNS RAPID PENTRU ARIILE METROPOLITANE

PC-D08-PT00-373 RACOCEANU NICOLINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA TENDINTE MAJORE IN POLITICILE FAMILIALE DIN 73,00
IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE ROMANIA COMPARATIV CU STATELE MEMBRE ALE UE.
IMPLICATIILE ECONOMICE SI SOCIALE ALE SUSTINERII
CELULEI FAMILIALE IN CONTEXTUL EUROPEI LARGITE

PC-D07-PT21-374 DINU GHEORGHE SC INSTITUTUL DE CARCETARI IN TRANSPORTURI TEHNOLOGII INOVATIVE DE TRANSPORT MULTIMODAL 84,00
SA IN REGIUNILE TRANSFRONTALIERE ALE ROMANIEI,
SUPPORT AL DINAMIZARII SCHIMBURILOR ECONOMICE
ALE ROMANIEI - TITRAM

PC-D04-PT15-375 BORZA VIRGINIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICROSFERE MARCATE CU RADIOIZOTOPI BETA 72,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA EMITATORI,NOI AGENTI PROMITATORI IN RADIOTERAPIA
HULUBEI (IFIN-HH) TUMORILOR FICATULUI.PREPARAREA MARCAREA SI
BIODISTRIBUTIA MICRO SI NANOSFERELOR DE
ALBUMINA MARCATE CU 188RE

PC-D01-PT03-376 LUNG IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MESE CHIRURGICALE SI PATURI MEDICALE 79,66
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI INTELIGENTE

PC-D06-PT10-377 HRISTESCU GEORGETA ICPET ECO SA SISTEM PENTRU MONITORIZAREA FACTORILOR DE 83,33
MEDIU PE PLATFORMELE INDUSTRIALE ALE
MUNICIPIULUI BUCURESTI

PC-D05-PT00-378 IONESCU ION S.C. FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI DETERMINAREA REZERVEI STRATEGICE DE APA DIN 87,00
MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. LACURILE DE ACUMULARE PRIN METODE TELEMATICE
BUCURESTI SI ANALIZA GRADULUI DE COLMATARE.

PC-D03-PT10-379 VLAD ION UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII CUANTIFICAREA EVOLUTIEI STRUCTURALE A MARILOR 95,00
BUCURESTI BARAJE PRIN INVESTIGATII NUMERICE SI
INSTRUMENTALE

PC-D03-PT19-380 RADULESCU CONSTANTA ZOIE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOFTWARE BAZAT PE METODE AVANSATE DE DECIZIE 96,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PENTRU O AGRICULTURA DURABILA
PC-D08-PT03-381 LEPADATU NICULAE CORNEL BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE SISTEME SUPORT PENTRU CULTURA CUNOASTERII 89,00
BAZATE PE SOLUTII SI INSTRUMENTE DIN DOMENIUL BI
(BUSINESS INTELLIGENCE)

PC-D06-PT25-382 BICA IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII EVALUAREA SI REMEDIEREA POLUARII ISTORICE A 91,00
BUCURESTI STRATELOR ACVIFERE PRIN TEHNOLOGII
NECONVENTIONALE

PC-D01-PT11-383 AUGUSTIN MIHAI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR SI INFRASTRUCTURII DE 92,66
DAVILA CERCETARE PENTRU TERAPII INOVATIVE IMPLANTO-
PROTETICE PRIN DISTRACTIE SI REGENERARE OSOASA
DIRIJATA

PC-D01-PT00-384 SIMIONESCU MAYA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA ALTERAREA MECANISMELOR CELULARE SI 98,00
NICOLAE SIMIONESCU MOLECULARE SI A EXPRESIEI GENICE IN BOLI
CARDIOVASCULARE SI DIABET/OBEZITATE, AFECTIUNI
MAJORE ALE SINDROMULUI METABOLIC - CERCETARI
FUNDAMENTALE SI CLINICE

PC-D02-PT19-385 TILICA MARIA SC BIOTEHNOS SA CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA DE MATERIE PRIMA 72,00
VEGETALA STANDARDIZATA PENTRU INDUSTRIA DE
MEDICAMENTE PRIN TEHNOLOGIE PROPRIE SI
SELECTIA DE GENOTIPURI CU BIOGENEZA DIRIJATA A
COMPONENTELOR BIOACTIVE L

PC-D01-PT11-386 LASCAR IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DEZVOLTAREA PRIN PARTENERIAT NATIONAL SI 69,00
DAVILA INTERNATIONAL A ACTIVITATILOR DE CERCETARE IN
TRANSPLANTUL DE TESUTURI COMPOZITE

PC-D02-PT00-387 MENCINICOPSCHI GHEORGHE COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII OBTINEREA SI VALORIFICAREA NUTRACEUTICA A 90,00
S.A. COMPUSILOR BIOACTIVI ADAPTOGENI DIN GRAMINEE,
LEGUMINOASE SI PRODUSE VITICOLE, CU APLICATII
INTEGRABILE IN MEDIUL RURAL

PC-D04-PT04-388 LEVCOVICI DAN TEODOR S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALATI TEHNOLOGII MODERNE SI ECOLOGICE DE 69,00
RECONDITIONARE CU FOLOSIREA MATERIALELOR
COMPOZITE CU MATRICE DIN MASA PLASTICA IN
DIFERITE APLICATII INDUSTRIALE

PC-D02-PT04-389 PAMFILIE RODICA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA 68,00
PE PIATA UNIUNII EUROPENE A UNOR PRODUSE
TRADITIONALE ROMANESTI CU POTENTIAL ECOLOGIC

PC-D03-PT03-390 CORNEL RESTEANU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INSTRUMENTE LA NIVEL DE EXCELENTA PENTRU 97,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PROMOVAREA DOMENIULUI LUAREA DECIZIEI MULTI-
ATRIBUT
PC-D03-PT00-391 CIOCOIU LAURA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INTEGRAT MULTIMEDIA PENTRU ACCESUL LA 92,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI TEZAURUL MULTICULTURAL DIN ZONELE LOCUITE DE
ROMANI, CA PARTE INTEGRANTA A CULTURII
EUROPENE - EBIMUZ

PC-D11-PT00-392 STOIAN MARIUS EMANUEL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SISTEM CULTURAL APLICAT UNOR SOIURI APIRENE DE 63,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE VALEA PERSPECTIVÃ CU STABILIREA AREALELOR FAVORABILE
CALUGAREASCA,JUDETUL PRAHOVA CULTURII ACESTORA.

PC-D11-PT00-393 PANTEA DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI DE VIRF IN FIZICA QUARKULUI CHARM 93,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D03-PT04-394 POPA VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INSTRUMENTE INOVATIVE PENTRU CONDUCEREA 80,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PROCESELOR DE BUSINESS DINTRE INSTITUTII CA
SUPPORT PENTRU SERVICII SI INFORMARE CETATENI -
ITBPM

PC-D11-PT00-395 COCA CORNELIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVSNSATE DE FIZICA PARTICULELOR 85,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA ELEMENTARE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D06-PT00-396 TATOLE VICTORIA MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE EVALUAREA DINAMICII TAXONOMICE A BIODIVERSITATII 78,00
ANTIPA (MNINGA) CORIDORULUI VERDE AL DUNARII (SECTORUL
ROMANESC) PENTRU IDENTIFICAREA DE SITURI
NATURA 2000 SI DE ZONE RENATURABILE

PC-D06-PT25-397 NICOLESCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FOLOSIREA COMPLEXA A APEI DIN DIFERITE SURSE IN 89,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA AGRICULTURA, IN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL SI
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI AL DEZVOLTARII DURABILE
PNEUMATICA

PC-D01-PT11-398 MORARU IOANA -RUXANDRA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL STABILIREA DE MODALITATI SI INSTRUMENTE 44,00
DAVILA BUCURESTI, CATEDRA DE SANATATE ORALA STANDARDIZATE DE TRADUCERE A MESAJULUI
SI STIINTE COMPORTAMENTALE SANOGEN IN SCOPUL MARIRII IMPACTULUI SI
FACILITAREA ACCESULUI IN MOD ECHITABIL LA
PREVENIREA AFECTIUNILOR ORO-DENTARE

PC-D05-PT23-399 RADULESCU GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE SISTEME SI 83,66
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA ECHIPAMENTE DE ACTIONARE SI MONITORIZARE
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI PENTRU LINIILE DE TURNARE CONTINUA A OTELURILOR
PNEUMATICA PENTRU IMM-URI

PC-D07-PT26-400 MICU DAN S.C. ICEPRONAV S.A. GALATI CONCEPTE INOVATIVE DE CRESTERE A 85,33
COMPETITIVITATII PENTRU DOUA CLASE DE NAVE
NECESARE REINOIRII FLOTEI EUROPENE DE SHORT SEA
SHIPPING (SSS)
PC-D04-PT04-402 BRAIC VIOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ACOPERIRI NANOSTRUCTURATE, DURE, REZISTENTE LA 81,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 UZURA, PENTRU PRODUCEREA SCULELOR - COATOOLS

PC-D06-PT04-403 ELISA MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STICLE ECOLOGICE OBTINUTE PRIN NANOTEHNOLOGII, 87,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 PENTRU ATENUAREA, ADAPTAREA SI RESTAURAREA
FACTORILOR DE MEDIU NATURALI

PC-D11-PT22-404 ZORAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODELE SPECTRALE PENTRU EVALUAREA SI 91,33
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 PREDICTIA IMPACTULUI POLUANTILOR SI
SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA FONDULUI
FORESTIER - FORMEPI

PC-D11-PT11-405 DUMITRAS DAN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ABORDARI TERAPEUTICE INOVATIVE PENTRU 91,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - INTERVENTII CU LASER DIN DOMENIUL IR IN
INFLPR HEMATOLOGIE, OFTALMOLOGIE SI DERMATOLOGIE

PC-D03-PT02-406 ISOC DORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DIAGNOZA SI PREDICTIE INTELIGENTA SI ACTIVA A 84,33
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA CONSTRUCTIILOR CU STRUCTURA DE REZISTENTA IN
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU MEDIUL INCONJURATOR COMPLEX POLUAT - DIRECTOR
INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ NAPOCA

PC-D02-PT04-407 RUSU MIHAI-CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA BIOREMEDIEREA SOLURILOR CONTAMINATE CU 82,66
VETERINARA CLUJ-NAPOCA PRODUSE DIN INDUSTRIA PETROLIERA, BIOPET

PC-D02-PT19-408 LUCA EMIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA PROTEINE DE STRES, RASPUNSUL PLANTELOR LA 64,00
VETERINARA CLUJ-NAPOCA ACTIUNEA FACTORILOR ABIOTICI - METODA DE
BIOMONITORIZARE A MEDIULUI, PROMES

PC-D02-PT19-409 PETRE GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CREAREA SI TESTAREA MATERIALULUI BIOLOGIC 88,33
POMICULTURA VOINESTI REZISTENT LA BOLI, IN VEDEREA SELECTIEI DE NOI
SOIURI DE MAR SI PAR CU FRUCTE DE CALITATE,
PRETABILE CULTURII ECOLOGICE

PC-D02-PT19-410 UNCHEASU GABRIELA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CONSERVAREA, COMPLETAREA SI STUDIUL 59,00
POMICULTURA VOINESTI RESURSELOR DE GERMOPLASMA IN VEDEREA
IDENTIFICARII UNOR NOI SURSE DE GENE NECESARE IN
AMELIORAREA GENETICA A MARULUI

PC-D02-PT25-411 CONSTANTINOVICI MARIANA SC BIOTEHNOS SA TEHNOLOGII DE FITOREMEDIERE A MEDIILOR POLUATE 71,66


NITRIC.
PC-D07-PT20-413 VASILE ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI CERCETARI IN VEDEREA REALIZARII SI TESTARII UNUI 82,00
SISTEM DESTINAT CRESTERII SIGURANTEI, SECURITATII
SI CONFORTULUI IN TRANSPORTURI PRIN UTILIZAREA
TRADUCTORILOR PIEZOELECTRICI

PC-D01-PT11-414 VASILE ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI IN VEDEREA REALIZARII SI TESTARII UNUI 87,00
SISTEM DE DOZARE ADAPTIV SI PROGRAMABIL PENTRU
ECHILIBRARE HIDROELECTROLITICA

PC-D02-PT00-416 FUNAR SABINA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA MONITORIZAREA PIETEI PRODUSELOR AGRICOLE 71,00
VETERINARA CLUJ-NAPOCA ECOLOGICE ROMANESTI

PC-D02-PT08-417 OROIAN TEOFIL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA STUD. VARIAB. GEN. PT. CREAREA DE LINII IN POP DE 91,33
VETERINARA CLUJ-NAPOCA CIPRINIDE (CYRPINUS CARPIO) DIN N-V TRANSILVANIEI
PRIN UTILIZAREA MARK. GEN. SI A BIOTEHNOL.
ASOCIATE PENTRU CONSERVAREA DURABILA A
GENOFONDULUI

PC-D02-PT19-418 MIHAI GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA ASIGURAREA SANATATII, SECURITATII ALIMENTARE SI 73,00
VETERINARA CLUJ-NAPOCA BUNASTARII IN FERME ZOOTHENICE PRIN
PRACTICAREA UNOR SISTEME ECOLOGICE DE
PASUNAT CU BOVINE (BUBALINE/TAURINE)

PC-D09-PT25-419 TANASESCU IOANA EUGENIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA APLICAREA INTEGRATA A BAZELOR DE DATE PENTRU 88,33
VETERINARA CLUJ-NAPOCA ADAPTAREA SI RESTRUCTURAREA FACTORILOR
NATURALI SI ARTIFICIALI DE PROTECTIE A MEDIULUI IN
FERME AGRO-ZOOTEHNICE

PC-D02-PT19-420 OROIAN IOAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA CERCETARI PRIVIND PROTECTIA INTEGRATA ECOLOGIC 87,66
VETERINARA CLUJ-NAPOCA A ECOSISTEMELOR - COMPONENTA ESENTIALA A
CONCEPTULUI DE AGRICULTURA DURABILA IN
CONFORMITATE CU NORMELE SI STANDARDELE
EUROPENE

PC-D02-PT19-421 CANTOR MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA SOLUTII AMBIENTALE SI ECONOMICE IN 82,00
VETERINARA CLUJ-NAPOCA MANAGEMENTUL SPATIILOR VERZI DIN ROMANIA IN
PERSPECTIVA INTEGRARII IN COMUNITATEA
EUROPEANA

PC-D02-PT19-422 HAS IOAN STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE MANAGEMENTUL CULTURILOR DE CAMP IN SISTEMUL 90,33
AGRICOLA TURDA DE AGRICULTURA CONSERVATIVA IN CAMPIA
TRANSILVANIEI

PC-D01-PT11-423 GHEORGHE POPA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI RETEA MULTIDISCIPLINARA PENTRU INOVARE IN 80,00
PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA FARMACEUTICA DE
SISTEME TERAPEUTICE CU NISTATINA SI DERIVATI -
INTERACTII LA NIVEL DE MOLECULA
PC-D04-PT04-424 IGNAT MIRCEA TNSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE NOI COMPONENTE SI SISTEME 81,00
DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE NANOELECTROMECANICE PE BAZA DE MATERIALE
CA,BUCURESTI POLIMERICE PENTRU ACTUATOARE SI MANIPULATOARE

PC-D07-PT20-425 SEBESAN IOAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SISTEM COMPLEX COMPUTERIZAT PENTRU 91,33
VERIFICAREA, DIAGNOZA SI TESTAREA FINALA A
ECHIPAMENTELOR PNEUMATICE DE FRANA ALE
VEHICULELOR FEROVIARE, PENTRU CRESTEREA
SIGURANTEI SI SECURITATII IN TRANSPORTUL

PC-D07-PT20-426 ILIE CRISTINEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA CAPACITATII DE CERCETARE- 84,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA DEZVOLTARE SI DE INCERCARI MASURARI IN DOMENIUL
ACTIONARILOR PENTRU TRACTIUNEA ELECTRICA, IN
CORELARE CU CERINTELE ARIEI EUROPENE PRIVIND
SIGURANTA?IN TRANSPORT

PC-D04-PT04-427 FARBAS NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM AUTOMAT DE EXAMINARE NEDISTRUCTIVA A 88,00
IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE -ISIM COMPONENTELOR FEROVIARE DE SIGURANTA PE BAZA
TIMISOARA UNOR SENZORI MAGNETICI NANOSTRUCTURATI

PC-D02-PT08-428 LIPCINSKI DANIEL TNSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SISTEM COMPUTERIZAT DE MANAGEMENT SI 77,00
DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE MONITORIZARE A PARAMETRILOR MICROCLIMATULUI SI
CA,BUCURESTI A CONSUMURILOR ENERGETICE,NECESAR RIDICARII
GRADULUI DE SANATATE A PASARILOR IN CADRUL
PROCESULUI BIOTEHNOLOGIC DE C

PC-D02-PT08-429 HRINCA GHEORGHE GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU AMELIORAREA STATUS-ULUI SANATORIAL LA SPECIA 73,00
OVINE POPAUTI OVINA PRIN UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI -
ASSSOUMG

PC-D02-PT00-430 GROZA MIHAIL STATIUNEA DE CECETARE SI DEZVOLTARE PENTRU METODA DE OPTIMIZARE A EFICIENTEI CONVERSIEI 59,00
OVINE POPAUTI FURAJELOR IN PRODUCTII ANIMALIER

PC-D04-PT04-431 JIPA SILVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SINTEZA SI CARACTERIZAREA PROPRIETATILOR UNOR 78,00
IN INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE-CA COMPUSI ORGANICI ORDONATI MAGNETIC CU
STRUCTURI MULTISPIN

PC-D04-PT04-432 ZAHARESCU TRAIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ELABORAREA UNUI SISTEM DE DETECTIE DESTINAT 89,66
PENTRU ENGINERIE ELECTRICA, INCDIE INCE CA, MONITORIZARII RADIOMETRICE IN DOMENII CIVILE SI
BUCURESTI MILITARE PENTRU EVALUAREA EFECTELOR IRADIERI
GAMA SI NEUTRONICE
PC-D04-PT04-433 MOISIN ANA MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRATURI SUBTIRI DE CERAMICA MULTIFUNCTIONALA 83,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA PENTRU APLICATII IN ELECTRONICA

PC-D04-PT24-434 TELIPAN GABRIELA TNSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE 86,00
DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE POLIMERICE CU UTILIZARE IN MONITORIZAREA
CA,BUCURESTI MEDIULUI

PC-D05-PT04-435 TEISANU ARISTOFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRATURI SUBTIRI DIN HTSC UTILIZATE IN DISPOZITIVE 76,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA DE COMUTATIE

PC-D02-PT08-436 BRADATAN GHEORGHE STATIUNEA DE CERCATARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA SI EXPLOATAREA OVINELOR KARAKUL IN 82,00
OVINE POPAUTI CONDITII DE ECO-FERMA SI PROCESAREA ECOLOGICA
A PIELICELELOR

PC-D04-PT04-438 NEAMTU JENICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICROSISTEME DE MULTISTRATURI NANOMETRICE 93,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA MAGNETICE CU EFECT DE MAGNETOREZISTENTA
GIGANTICA (GMR) SI TUNELARE DEPENDENTA DE SPIN
(TMR) PENTRU SPINTRONICÃ

PC-D03-PT04-439 PASCU MIHAIL LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICROSTRUCTURI POLI-COMPOZITE EMITATOARE SI 90,33
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - MODULATOARE DE LUMINA - PROPRIETATI ELCTRO-
INFLPR OPTICE

PC-D04-PT04-440 KAPPEL WILHELM INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODA EXPERIMENTALA PENTRU STUDIUL 91,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA MATERIALELOR CU PROPRIETATI MAGNETICE PRIN
EFECT MAGNETO-OPTIC KERR

PC-D05-PT09-441 RIMBU GIMI AURELIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE ALTERNATIVE MULTIFUNCTIONALE CU 94,66
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA COST SCAZUT, PENTRU PILE DE COMBUSTIE CU
ELECTROLIT POLIMER (PEMFC) CE OPEREAZA LA
TEMPERATURI MAI MARI DE 180OC

PC-D04-PT04-442 LUCACI MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICRO/NANO MATERIALE FUNCTIONALE INTELIGENTE 78,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA

PC-D04-PT04-443 LUCACI MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE STOCATOARE DE HIDROGEN CU INALTA 81,33
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA PERFORMANTA OBTINUTE PRIN DEZORDONARE LA
NIVEL ATOMIC
PC-D03-PT00-444 CIMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A VULNERABILITATII SI 82,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI - FACULTATEA DIMINUARE A CONSECINTELOR ALUNECARILOR DE
DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI TEREN PRODUSE IN URMA DEZASTRELOR NATURALE SI
ACCIDENTELOR INDUSTRIALE

PC-D04-PT04-445 GAVRILIU STEFANIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE AVANSATE MULTIFUNCTIONALE DOPATE CU 93,66
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA NANOPULBERI DE ARGINT

PC-D03-PT02-446 ALEXE GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI PREVENIREA INUNDATIILOR PROVOCATE DE TOPIREA 94,66
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI - FACULTATEA BRUSCA A ZAPEZILOR PRIN SUPRAVEGHERE
DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI SATELITARA SI STRAEGII DE APARARE

PC-D06-PT04-447 ALEXE GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI REDUCEREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE DIN 92,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI - FACULTATEA AVALANSE SI ALUNECARI DE TEREN ASOCIATE, PRIN
DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI SUPRAVEGHERE SATELITARA SI LUCRARI SPECIFICE DE
APARARE

PC-D02-PT17-448 MIRCEA SEVASTEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI CERCETARI PRIVIND APLICABILITATEA SURSELOR 78,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI EGENERABILE DE ENERGIE PENTRU DEZVOLTAREA
RURALA

PC-D04-PT04-449 CODESCU MIRELA MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE INTELIGENTE DIN ALIAJE FE-CU PENTRU 81,33
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA CRESTEREA SECURITATII CENTRALELOR NUCLEARE

PC-D04-PT04-450 NEAGU DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODIFICARI DE STRUCTURA LA SUPRAFATA 74,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA MATERIALELOR METALICE SI PROCESE DE SUDURA CU
FASCICULE ENERGETICE CONCENTRATE

PC-D02-PT19-451 BOZESAN ION INSTITUTUL DE CERCERARE DEZVOLTARE PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR BIOLOGICE SI TEHNOLOGICE 86,00
CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV IN APLICAREA UNOR SISTEME DE AGRICULTURA
DURABILA-PERFORMANTA IN CULTURA CARTOFULUI

PC-D04-PT04-452 KAPPEL WILHELM INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOCOMPOZITE ANIZOTROPE PENTRU MAGNETI 90,33
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA PERMANENTI DE FOARTE MARE ENERGIE MAGNETICA
SPECIFICA (NANOMAG)

PC-D06-PT25-453 BARAN GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE HIDROGAZODINAMICA SI TRANSFERUL DE MASA IN 76,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA SISTEME BIFAZICE GAZ-LICHID CU APLICATII IN
TEHNOLOGII AVANSATE DE MEDIU
PC-D02-PT19-454 SAND CAMELIA UNIVERSITATEA LUCIAN BAGA DIN SIBIU VALORIFICAREA PRIN CULTURI DE TESUTURI A UNOR 78,33
GENOTIPURI VALOROASE DIN SPECIA GENTIANA LUTEA
L. IN SCOPUL IDENTIFICARII DE NOI RESURSE
COMPETITIVE PE PIATA INTERNA SI INTERNATIONALA SI
PENTRU CONSERVA

PC-D03-PT14-455 CRISTEA DANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTARI DE TEHNOLOGII MIXTE PENTRU 90,66
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI MICRO/NANO STRUCTURI SI SISTEME FOTONICE
INTEGRATE CU APLICATII IN COMUNICATII

PC-D01-PT00-456 PASLARU LILIANA LIVIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL STUDII PRIVIND TERAPIA ANTIOXIDANTA INDUSA PRIN 60,00
DAVILA IRADIERE CU LUMINA DIN SPECTRUL VIZIBIL (VERDE)

PC-D02-PT19-458 IAGARU ROMULUS UNIVERSITATEA LUCIAN BAGA DIN SIBIU EVALUAREA RES AGROECO DIN S TRANSILVANIEI IN 68,00
VEDEREA CREARII UNOR MICROZONE IN AFARA
ZONELOR INCHISE DESTINATE INMULTIRII MATER DE PL
LA CARTOF PENTRU ASIGURAREA CU MATERIAL
CERTIFICAT A CULTIVATORILO

PC-D11-PT22-459 ZORAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODELE DE EVALUARE A DEFORMATIILOR CRUSTALE 81,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 PRIN DATE DE INTERFEROMETRIE RADAR, ASTER SI
GPS PENTRU PREDICTIA RISCULUI SEISMIC IN ZONA
VRANCEA?EPISAV

PC-D04-PT04-460 OPRAN CONSTANTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI - PLATFORMA TEHNOLOGICA INTEGRATA DE FABRICAT 76,00
GHEORGHE CENTRUL NATIONAL DE CERCETARE A STRUCTURI BIOCOMPOZITE PENTRU SUPORTI
PERFORMANTELOR SISTEMELOR TEHNOLOGICE - PRODUCTIE VEGETALA
OPTIMUM

PC-D04-PT04-461 MIHALACHE VALENTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURI DE VORTEXURI LA SCARI NANOSCOPICE SI 80,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR MEZOSCOPICE IN SUPRACONDUCTORI DE
TEMPERATURA CRITICA RIDICATA

PC-D04-PT04-462 NEAMTU JENICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE NANOGRANULARE COMPOZITE MAGNETICE 83,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA CU FUNCTIONALIZARE IN DIAGNOSTICUL TUMORILOR
MALIGNE

PC-D01-PT11-463 PREDOI DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL PROPRIETATILOR CERAMICE CU PROPRIETATI 94,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR MAGNETICE PENTRU APLICATII BIOMEDICALE
PC-D06-PT10-464 KAPPEL WILHELM INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ECOLOGIE ELECTROMAGNETICA - CARACTERIZAREA 85,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA SURSELOR, DIAGNOSTICAREA EFECTELOR,
PREVENIREA SI COMBATEREA LOR

PC-D03-PT10-465 LATA ILIE SUCURSALA DE CERCETARE SI PROIECTARE CERCETARI ASUPRA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE 74,00
PENTRU TRANSPORT GAZE NATURALE PREVENIRE SI DE INTERVENTIE RAPIDE IN RETELELE
DE TRANSPORT FLUID IN CAZUL DEZASTRELOR
NATURALE SI ACCIDENTELOR INDUSTRIALE

PC-D04-PT04-466 PINTILIE LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE FEROELECTRICE AVANSATE PENTRU 78,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR APLICATII IN MICROELECTRONICA SI
OPTOELECTRONICA (FERAMO)

PC-D11-PT04-467 FRUNZA STEFAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FENOMENE DE SUPRAFATA SI ORGANIZARE IN SISTEME 85,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR DISPERSE CU FLUIDE ANIZOTROPE

PC-D02-PT12-468 MIRCEA RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNOR TEHNICI 86,66
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE INOVATIVE DE MECANIZARE IN CADRUL
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA TEHNOLOGIILOR DE IMPADURIRI - CPTI
BUCURESTI

PC-D11-PT04-469 ENCULESCU IONUT MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INFLUENTA DEFECTELOR INTRINSECI SI INDUSE IN 65,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR CRISTALUL DE LANGASIT (LA2GA3SIO14) ASUPRA
PERFORMANTELOR FILTRELOR MONOLITICE BIPOLARE

PC-D04-PT05-470 POPESCU-POGRION NICOLETTE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOREZISTOARE CU EFECT PELICULAR CONTROLAT 78,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR (DE LA MODELARE MATEMATICA LA DISPOZITIVE
COMPETITIVE)

PC-D05-PT16-471 POPA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI CU PRIVIRE LA VALORIFICAREA 75,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE SUPERIOARA A DESEURILOR LIGNOCELULOZICE
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA REZULTATE DIN PRELUCRAREA INDUSTRIALA A
BUCURESTI LEMNULUI SI SORGULUI ZAHARAT-DLLS

PC-D04-PT04-472 CRISAN IOAN ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOTEHNOLOGIE AUTOASAMBLANTA A CENTRILOR 83,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR DE FIXARE EXTINSI IN STRATURI SUBTIRI
SUPRACONDUCTOARE

PC-D02-PT19-473 POPA EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA CULTURILOR DE 77,00
PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE SI ELABORAREA
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE ON-LINE A
BUCURESTI DATELOR IN PERSPECTIVA ADERARII ROMANIEI LA UE –
CPMA
PC-D11-PT00-474 CONSTANTINESCU SERBAN, GR., C-TIN. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EFECTE STATICE SI DINAMICE DE DEZORDINE, 92,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR DIMENSIUNE SI DIMENSIONALITATE REDUSA IN MEDII
CRISTALINE

PC-D01-PT04-475 TEODORESCU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE SI MECANISME DE SINTEZA A 85,66
PENTRU FIZICA MATERIALELOR NANOPARTICULELOR CRISTALINE CU FORMA SI
DIMENSIUNI CONTROLATE PENTRU APLICATII IN
BIONANOTEHNOLOGIE, SENSORI, ACOPERIRI SPECIALE
SI CATALIZA (NANOCRIS).

PC-D03-PT04-476 VLASE SORIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV MODELAREA SI SIMULAREA COMPORTARII LA 88,66
SOLICITARI MECANICE PRIN METODA ELEMENTELOR
FINITE, A MATERIALELOR COMPOZITE IN SCOPUL
IDENTIFICARII PROPRITATILOR
ELASTICE/VASCOELASTICE ALE ACESTORA

PC-D04-PT05-477 KUNCSER VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONFIGURATII DE SPIN IN MAGNETOELECTRONICA 87,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR

PC-D04-PT04-478 CERNEA MARIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOMATERIALE PENTRU SENZORI CERAMICI 71,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR

PC-D01-PT11-479 BURCOS TRAEAN SPITALUL CLINIC COLTEA DEPISTAREA PRECOCE PRIN SCREENING GENETIC SI 74,00
MONITORIZAREA PERSOANELOR CU RISC INALT DE
CANCER MAMAR

PC-D01-PT00-480 BURCOS TRAEAN SPITALUL CLINIC COLTEA CHIMIOHIPERTERMIE INTRAOPERATORIE- INTERVENTIE 41,00
INOVATIVA IN TRATAMENTUL ONCOLOGIC COMPLEX AL
TUMORILOR MALIGNE CU EXTENSIE PERITONEALA

PC-D01-PT00-481 PATRASCU TRAIAN SPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINO BUCURESTI DEPISTAREA PRECOCE SI MONITORIZAREA 79,00
PACIENTILOR CU PICIOR DIABETIC CU RISC INALT DE
AMPUTATII MAJORE

PC-D11-PT04-482 TEODORESCU CRISTIAN-MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- MAGNETISMUL CLUSTERILOR IN INTERACTIUNE: 89,66
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR PROCESE FUNDAMENTALE SI APLICATII
MAGURELE
PC-D04-PT05-483 ENCULESCU IONUT-MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOFIRE MULTISTRAT CU STRUCTURA DE TIP VALVA 91,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR DE SPIN. PROPRIETATI DE MAGNETOREZISTENTA
GIGANT.

PC-D03-PT14-484 BANCIU MARIAN GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ARHITECTURI DE METASTRUCTURI COMPLEXE PENTRU 80,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR PROCESAREA AVANSATA A SEMNALELOR IN RETELELE
DE COMUNICATII MOBILE

PC-D04-PT04-485 CRISAN OVIDIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI NANO-MATERIALE MAGNETICE: DE LA PROCESARE 92,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR MODERNA LA PROPRIETATI PERFORMANTE

PC-D11-PT05-486 LAZARESCU MIHAIL FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURI SEMICONDUCTOARE MODIFICATE CU 92,33
PENTRU FIZICA MATERIALELOR STRATURI AUTO-ASAMBLATE (SAM) DIN CLASA
SULFURILOR METALICE SI A TIOLILOR

PC-D11-PT04-487 BAIBARAC MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE DE TIP PNVK/NTC 88,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR PENTRU APLICATII IN OPTOELECTRONICA SI BATERII
REINCARCABILE CU LITIU: SINTEZA, CARACTERIZARE
OPTICA, ELECTRICA, ELECTROCHIMICA SI
DEMONSTRATII APLICATIVE

PC-D11-PT04-488 BAIBARAC MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOCOMPOZITE HIBRIDE DE TIP 80,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR ORGANIC/ANORGANIC, CU NANOTUBURI DE CARBON SI
NANOPARTICULE SEMICONDUCTOARE ANORGANICE,
PENTRU APLICATII IN DOMENIUL OPTOELECTRONICII,
SUPERCAPACITORILOR SI AL SENZORILOR

PC-D11-PT04-489 BAIBARAC MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROCESE DE FOTOCONDUCTIE SI FOTOLUMINESCENTA 86,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR IN COMPOZITE DE TIP POLI PARA-FENILEN
VINILEN/NANOTUBURI DE CARBON SI POLI PARA-
FENILEN VINILEN/NANOPARTICULE OXIDICE

PC-D11-PT00-490 RUSU ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE OGLINZI CUANTICE: DE LA CONCEPT, LA MODEL DE 83,33
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA INSTRUMENT OPTIC
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D04-PT04-491 ALDICA GHEORGHE VIRGIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE SUPRACONDUCTOARE PE BAZA DE MGB2 89,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR

PC-D03-PT03-492 NICA ADRIANA SARAH UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL CERCETARE IN VEDEREA REALIZARII UNUI SISTEM 74,00
DAVILA BUCURESTI INFORMATIC INTEGRAT DESTINAT RETELEI NATIONALE
DE RECUPERARE SI BALNEOCLIMATOLOGIE,
INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI PERFORMANT
PC-D04-PT04-493 LAZANU SORINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE AVANSATE MULTIFUNCTIONALE PENTRU 72,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR SENZORI DE GAZE, TEMPERATURA SI CAMP MAGNETIC,
PE BAZA DE SEMICONDUCTORI

PC-D11-PT04-494 SIMA MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROPRIETATILE OPTICE SI DE TRANSPORT 86,66
PENTRU FIZICA MATERIALELOR ELECTRONIC ALE NANOFIRELOR DE OXID DE ZINC
DOPAT CU METALE DE TRANZITIE

PC-D11-PT04-495 VASILIU FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE STRUCTURATE AVANSATE PENTRU 91,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR MICROSISTEME OPTOELECTRONICE

PC-D11-PT04-496 MIU LUCICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE SUPRACONDUCTOARE CU TEMPERATURA 88,66
PENTRU FIZICA MATERIALELOR CRITICA RIDICATA

PC-D01-PT11-497 MIHAILESCU ION N. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII LASER PENTRU MEDICINA INOVATIVA 75,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI -
INFLPR

PC-D04-PT04-498 MICLEA CORNEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE FEROELECTRICE NANOSTRUCUTRATE 75,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR PENTRU MEMORII FEROELECTRICE NEVOLATILE

PC-D11-PT04-499 POLOSAN SILVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI MEDII CRISTALINE INTENS LUMINESCENTE LA 84,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR TEMPERATURA CAMEREI IN DOMENIUL 1-4 MICROMETRI
PE BAZA DE AGREGATE DE IONI NEGATIVI DE TALIU

PC-D05-PT23-500 IONEL MARCEL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE REDUCEREA CONSUMURILOR DE ENERGIE, A EMISIILOR 70,00
DE NOXE SI CRESTEREA CALITATII PRODUSELOR
METALICE TRATATE TERMIC IN CUPTOARE DE TIP
CONTINUU

PC-D04-PT04-501 POPESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE CALCOGENICE AMORFE SI 86,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE PENTRU SENZORI SI
OPTOELECTRONICA

PC-D11-PT04-502 NISTOR LEONA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FENOMENE COLECTIVE SI STARI LOCALE IN STRATURI 83,00
PENTRU FIZICA MATERIALELOR SUBTIRI SI NANOSTRUCTURI DE ZNO (ACRONIM
COLOZINO)
PC-D11-PT04-503 NISTOR VASILE SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IMPURITATI SI STARI LOCALE IN NITRURA DE BOR 83,66
PENTRU FIZICA MATERIALELOR SEMICONDUCTOARE (ACRONYM: NITBOR)

PC-D04-PT04-504 MOCIOI MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI SINTEZA CARBONATULUI DE CALCIU CU PROPRIETATI 87,00
PRESTABILITE PRIN PROCEDEE NECONVENTIONALE

PC-D09-PT11-505 TULBURE DAN INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI UNITATE TELEMEDICALA MOBILA PENTRU INTERVENTII 81,00
IN SITUATII SPECIALE - MOTUSS

PC-D10-PT11-506 SILISTEANU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INVESTIGAREA PROPRIETATILOR FUNDAMENTALE ALE 90,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA RADIONUCLIZILOR DE VIATA SCURTA PRIN STUDII DE
HULUBEI (IFIN-HH) DEZINTEGRARE SI IN FASCICUL

PC-D09-PT22-507 DE HILLERIN PIERRE JOSEPH INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU PERFORMANTA UMANA - RETEA INTERDISCIPLINARA DE 84,00
SPORT STUDIU AL STRESSORILOR SI AL RASPUNSULUI
INDIVIDUAL LA FACTORII DE STRESS PRIN
MONITORIZAREA PARAMETRILOR CARACTERISTICI
PURISSIMO

PC-D02-PT24-508 STROIA ION - PARASCHIV COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII EVALUAREA RISCULUI PRIVIND SIGURANTA 75,00
S.A. ALIMENTELOR,INTEGRITATEA SI TRASABILITATEA
LANTULUI ALIMENTAR PENTRU VINURI SI ULEIURI DIN
PRODUCTIE INTERNA

PC-D08-PT03-510 AVADANEI VASILE CENTRUL DE INCUBARE CREATIV - INOVATIV DE SISTEM INTEGRAT DE DEZVOLTARE DURABILA - 67,00
AFACERI (CICIA) SUSTENPOL

PC-D02-PT24-511 BEGEA MIHAELA COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII PRIORITATI SI ABORDARI MODERNE PRIVIND 71,00
S.A. IMBUNATATIREA CALITATII SI SIGURANTEI CHIMICE SI
MICROBIOLOGICE A PRODUSELOR ALIMENTARE SI
FARMACEUTICE

PC-D04-PT04-512 VISA ION UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV DEZVOLTARE INTEGRATA DE MATERIALE 81,33
NANOSTRUCTRATE SI DESIGN DE PRODUSE PENTRU
CONVERSIA RADIATIEI SOLARE

PC-D03-PT13-513 IVANESCU MIRCEA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PARTAJAREA RESURSELOR DE INSTRUIRE SI DE 90,00
CERCETARE
PC-D02-PT04-514 BUTNARU GALLIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA OBTINEREA UNOR NANOCOMPOZITE/NANOCRISTALE CU 85,66
VETERINARA A BANATULUI, TIMISOARA APLICATII IN BIOTEHNOLOGIE, AGRICULTURA,
ALIMENTATIE, SANATATE SI PROTECTIA MEDIULUI

Pc-D02-PT08-515 ZAMFIRESCU STELA UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA NOI STRATEGII ECOLOGICE PENTRU CONTROLUL 64,00
REPRODUCTIEI SI PRODUCTIILOR LA RASELE LOCALE
DE CAPRINE SI OVINE

PC-D04-PT04-516 CRACIUNESCU CORNELIU MARIUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOCONTROL SI MULTIFUNCTIONALITATE IN 90,66
PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - MATERIALE, MICROSTRATURI SI ARHITECTURI CU
INCEMC - TIMISOARA MEMORIE A FORMEI

PC-D04-PT23-518 COMSA ADRIANA MIOARA SC CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE SI TEHNOLOGIE INTEGRATA PENTRU REALIZAREA DE NOI 72,00
PRODUCTIE REFRACTARE SA ALBA IULIA MATERIALE SINTETICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE
RAFINARE A OTELULUI

PC-D04-PT23-519 COMSA ADRIANA MIOARA SC CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE SI NOI MATERIALE REFRACTARE CU FUNCTII COMPELXE 60,00
PRODUCTIE REFRACTARE SA ALBA IULIA UTILIZATE IN INDUSTRIA OTELULUI, REALIZATE PRIN
TEHNOLOGII MODERNE

PC-D06-PT00-520 CONSTANTIN SILVIU INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA VARIATII CLIMATICE RAPIDE INREGISTRATE IN 88,00
DEPOZITELE CARSTICE DIN ROMANIA EVIDENTIATE DE
INDICATORI IZOTOPICI SI PALEOMAGNETICI

PC-D01-PT11-521 CATOI CORNEL UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA MONITORIZAREA SI CONTROLUL FACTORILOR 80,00
VETERINARA CLUJ-NAPOCA PROATEROGENI SI ANTIATEROGENI LA OM SI ANIMALE
DE EXPERIENTA

PC-D01-PT11-523 ANDREI DIANA CRISTINA S.C. INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE CHIMICA ITEC S.A. TRATAREA PSORIAZISULUI PRIN STOPAREA STRESULUI 36,00
BRAZI OXIDATIV

PC-D05-PT17-524 ANDREI CONSTANTIN S.C. INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE CHIMICA S.A. OBTINEREA BIOCOMBUSTIBILILOR DIN ULEIURI 53,33
BRAZI VEGETALE
PC-D02-PT08-525 PUICA CONSTANTIN INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE FILIALA A CERCETARI PRIVIND ELABORAREA UNOR STRATEGII 78,00
INCDSB BUCURESTI PROTECTOARE IN VEDEREA PREVENIRII SI COMBATERII
EFECTELOR NEUROENDOCRINE SI
NEURODEGENERATIVE INDUSE DE EXCITOTOXINELE
ALIMENTARE IN DIFERITE FAZE ALE ONTOG

PC-D06-Pt25-526 KEUL ANCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI EVALUAREA EFECTELOR CITO- SI GENOTOXICE ALE 78,33
UNOR XENOBIOTICE DIN ECOSISTEME ACVATICE
POLUATE

PC-D02-PT19-527 KEUL ANCA UNIVERSITATEA BABES BOLYAI IDENTIFICAREA VARIABILITATII GENETICE PRIN 88,00
MARKERI MOLECULARI SI CRIOSTOCAREA
RESURSELOR DE GERMOPLASMA LA SOIURI DE VITA DE
VIE VALOROASE

PC-D11-PT09-528 HALMAGYI ADELA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE FILIALA A DIVERSITATEA GENETICA, TAXONOMIA SI FILOGENIA 85,00
INCDSB BUCURESTI UNOR SPECII PROBLEMA DIN FLORA SI FAUNA
ROMANIEI, STUDIATE CU METODE MORFOLOGICE SI
MOLECULARE

PC-D11-PT11-529 POPESCU OCTAVIAN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOINFORMATICA SECVENTELOR GENICE IMPLICATE IN 93,33
DIVIZIUNEA CELULARA LA PROCARIOTE

PC-D02-PT19-530 DELIU CONSTANTIN INSITUTUL DE CERCETARI BILOGICE, CLUJ-NAPOCA, EVALUAREA GENOFONDULUI SPECIILOR DE 89,33
FILIALA A INCDSB BUCURESTI PEUCEDANUM (FAM. APIACEAE) DIN TRANSILVANIA IN
SCOPUL UTILIZARII LOR DURABILE IN FITOTERAPIE

PC-D06-PT04-531 LIXANDRU BENONI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA LICHENILOR 79,00
VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA CORTICOLI DIN PADURILE DE FOIASE SI CONIFERE CA
BIOSENZORI IN PROCESUL DE MONITORIZARE A
POLUARII AERULUI CU PLUMB SI ZINC

PC-D02-PT13-532 CAPRITA ADRIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA IMBUNATATIREA CALITATII SI SIGURANTEI LANTULUI 80,00
VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA ALIMENTAR TOTAL

PC-D02-PT00-533 SUCIU RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - RETEA STIINTIFICA INTEGRATA DE CERCETARE SI 70,00
DEZVOLTARE DELTA DUNARII - TULCEA UTILIZARE A TEHNICILOR DE VARF IN ACVACULTURA DE
STURIONI DIN ROMANIA, IN CONSERVAREA SI
EXPLOATAREA DURABILA A POPULATIILOR DE STURIONI
DIN DUNARE
PC-D05-PT17-534 ROSCA PAUL UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI HIDROGEN DIN RESURSE BIO-REGENERABILE 78,00

PC-D06-PT17-535 COLOJA MIHAI PASCU UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI STUDIUL DETECTARII, PREVENIRII SI COMBATERII 86,00
POLUARII ASCENSIONALE

PC-D06-PT25-537 FICA SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROGRAM NATIONAL DESTINAT ASIGURARII 64,00
PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIESTI RESURSELOR DE APA CURATA PENTRU GOSPODARIILE
DIN COMUNITATILE RURALE SI SUBURBANE

PC-D04-PT02-538 NASTAC DANIELA S.C. CEPROCIM S.A. ANALIZA APROFUNDATA PRIVIND IMPLICATIILE 85,00
STRUCTURALE REZULTATE DIN UTILIZAREA
COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI LA FABRICAREA
CIMENTULUI

PC-D01-PT11-539 GALIE NICOLAE UNIVERSITATEA OVIDIUS FACULTRATEA DE TEHNOLOGIE AVANSATA DE TRATAMENT AL 91,00
MEDICINA EMPIEMELOR TUBERCULOASE SI NONTUBERCULOASE
PRIN LAVA CONTINUU IN SISTEM INCHIS CU PRESIUNE
CONTROLATA.

PC-D06-PT00-540 MALUREANU SIMONA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RESTAURAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ZONELE 88,00
PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIESTI AFECTATE DE EXPLOATÃRILE PETROLIERE ADIACENTE
COMUNITAÞILOR URBANE

PC-D09-PT04-542 TUDOR SAVOPOL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DECONTAMINAREA SUPRAFETELOR DE AGENTI CHIMICI 75,00
DAVILA SI MATERIALE BIOLOGICE FOLOSIND PLASMA DE
NEECHILIBRU PENTRU SITUATII DE BIOTERORISM SI
ALTE SITUATII SPECIALE

PC-D02-PT00-543 DRAGAN SIMONA RUXANDRA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR SRUDIUL BIOACTIVITATII SINERGICE A ALIMENTELOR 86,00
BABES TIMISOARA FUNCTTIONALE ANTIOXIDANTE IN REVERSIBILITATEA
SINDROMULUI METABOLIC MET-ANTIOX

PC-D06-PT00-544 PETCU ROMULUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INSTALATIE AUTONOMA, COMPLEXA DE MARE 85,66
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI CAPACITATE PENTRU EVACUAREA APEI DIN ZONELE
CALAMITATE PRIN INUNDATIE

PC-D04-PT04-545 BATRINESCU GHEORGHE SOC. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MATERIALE NANOSTRUCTURATE DE TIPUL 71,00
MACROMOLECULARE SI MEMBRANE MEMBRANELOR DE PERVAPORATIE PENTRU
SEPARAREA SELECTIVA A COMPUSILOR ORGANICI DIN
MEDII LICHIDE
PC-D03-PT04-546 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MATERIALE, TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE PENTRU 65,00
DEPOLUAREA ELECTROSTATICA

PC-D06-PT17-547 MITRASCA NUSA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA FACTORILOR DE POLUARE SI RISC IN 79,00
PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIESTI PROCESELE DE FORAJ- EXTRACTIE SI STABILIREA DE
TEHNOLOGII- ECHIPAMENTE DE RESTAURARE A
MEDIULUI NATURAL

PC-D01-PT11-548 VOICULESCU MIHAI SC CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE OMOLOGAREA DIALIZORULUI CU MEMBRANE PRODUSE 81,00
MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA IN TARA SI DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE
MONITORIZARE GLOBALA A DIALIZEI RENALE PRIN
INTELIGENTA ARTIFICIALA

PC-D07-PT21-549 RADU MARIN S.C. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE IMBRACAMINTI BITUMINOASE RUTIERE PERFORMANTE 86,00
MACROMOLECULARE SI MEMBRANE S.A. UTILIZAND MIXTURI ASFALTICE COMPOZITE IN VEDEREA
CESTERII SIGURANTEI IN TRANSPORTUL DE
SUPRAFATA

PC-D05-PT17-550 BARBU ENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CRESTEREA PERFORMANTELOR TURBOMOTOARELOR 69,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI INDUSTRIALE CU PUTERI DE PANA LA 2000 KW, PRIN
DEZVOLTAREA DE NOI CONCEPTE INGINERESTI SI
INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATEDIN DOMENIUL
MENTENANTEI

PC-D02-PT17-551 BATRINESCU GHEORGHE SOC. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE BIOETANOL OBTINUT PRIN METODE NECONVENTIONALE 89,00
MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA DIN SURSE REGENERABILE UTILIZAT CA ADAOS IN
COMBUSTIBILI

PC-D03-PT10-552 PETRESCU MARIUS GABRIEL UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI TEHNOLOGIE SI ECHIPAMENTE PENTRU INLATURAREA 82,00
CATASTROFELOR PROVOCATE DE SCURGERILE DE GAZ
SAU PETROL DIN CONDUCTELE DE TRANSPORT CA
URMARE A COROZIUNILOR, A ALUNECARILOR DE TEREN
SAU INTERVENTIILOR

PC-D08-PT00-553 VASILE VALENTINA INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA IMBATRANIREA DEMOGRAFICA IN ROMANIA. IMPLICATII 90,00
ECONOMICE SI SOCIALE.

PC-D03-PT03-554 COSTESCU ROMEO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE PROIECTARE 69,00
PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIESTI DISTRIBUTIVA, MODELARE SI SIMULARE A
ECHIPAMENTELOR PETROLIERE PENTRU ADAPTAREA
RAPIDA LA CERINTELE CLIENTILOR

PC-D07-PT01-555 IONESCU MIRCEA-DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE AVANSATE DE CALCUL, PROIECTARE, ANALIZA 88,33
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI SI EXECUTIE ALE REPERELOR DE AVIATIE-
VENTILATORUL MOTORULUI DUBLUFLUX.
PC-D08-PT00-556 PRISECARU PETRE INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALA ORIENTARI STRATEGICE ALE UNIUNII EUROPENE IN 79,00
ABORDAREA PROBLEMELOR GLOBALE SI
INTERDEPENDENTELOR DIN ECONOMIA MONDIALA

PC-D01-PT11-557 LORELEI LORELEI IRINA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S. NICOLAU MECANISME CELULARE SI MOLECULARE IMPLICATE IN 70,66
PROGRESIA TUMORALA SI REZISTENTA LA
CHIMIOTERAPIE IN CANCERELE DE SAN SI OVAR

PC-D01-PT11-558 NICULAE DANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIOMOLECULE RADIOMARCATE PENTRU TRATAMENTUL 88,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA TINTIT AL CANCERULUI SI INHIBAREA ANGIOGENEZEI
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D02-PT00-559 BEJAN GHEORGHE CENTRUL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI SISTEME SI MIJLOACE DE CERCETARE PENTRU 80,00
CERCETARE S.A. PLANIFICAREA DEZVOLTARII TERITORIALE IN MEDIU
RURAL

PC-D04-PT03-560 BRATU POLIDOR INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SISTEME DE IZOLARE A VIBRATIILOR CU 82,00
SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON SA MONITORIZAREA FIZICA SI INFORMATICA A NIVELULUI
DE PERFORMANTA

PC-D06-PT02-561 BRATU POLIDOR INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE MONITORIZAREA NIVELULUI DE POLUARE SONORA 84,00
SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON SA URBANA PENTRU DEZVOLTAREA DE HARTI ACUSTICE

PC-D03-PT02-562 AXINTI GAVRIL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MINIUTILAJ ROBOTIZAT AUTOPROPULSAT PENTRU 75,00
LUCRARI EDILITARE SI INTERVENTII SPECIALIZATE

PC-D02-PT00-563 FURCULESTEANU MARTA ANDALUZIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE OPTIMIZAREA REGIMULUI ELEMENTELOR NUTRITIVE IN 88,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA SISTEMUL SOL-PLANTA LA CULTIVAREA LEGUMELOR IN
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI REGIM DE AGRICULTURA BIOLOGICA

PC-D05-PT18-564 TEODOREANU MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE SISTEME FOTOVOLTAICE AUTONOME, HIBRIDE SI 71,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. CONECTATE LA RETEA – SURSE DURABILE DE ENERGIE
PENTRU COMUNITATI RURALE SI URBANE

PC-D01-PT01-565 SIMIONCA IURI (GHEORGHE) INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA STUDIU COMPLEX MULTIDISCIPLINAR SI INOVATIV DE C- 81,00
FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE D A UNOR FACTORI POTENTIAL TERAPEUTICI DE MEDIU
IN VEDEREA UTILIZARII SIGURE SI EFICIENTE IN
SCOPURI MEDICALE (SPELEOTERAPIE) SI TURISM
BALNEAR.
PC-D01-PT11-566 DANIELA BACONI LUIZA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL MONITORIZAREA VARIATIILOR PSIHOSOMATICE LA 90,00
DAVILA, FACULTATEA DE FARMACIE PACIENTI TOXICODEPENDENTI IN TIMPUL TERAPIEI DE
SUBSTITUTIE

PC-D01-PT00-567 CODITA IRINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA (PLATFORMA) INTEGRATA DE PATOGENOMICA 89,66
PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE PENTRU TRANSFERAREA REZULTATELOR CERCETARII
CANTACUZINO IN DOMENIUL BIOMEDICAL (MICROBIOLOGIA BOLILOR
INFECTIOASE) - PATGEN-NET

PC-D10-PT00-568 GHERGHESCU RADU ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DINAMICA SISTEMELOR CUANTICE BINARE 88,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D01-PT11-569 COMES CRISTIAN ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR 74,00
DAVILA BUCURESTI CATEDRA DE DIAGNOSTIC ORO- ECHIPAMENTE MODULARE MECATRONICE DESTINATE
DENTAR, ERGONOMIE SI METODOLOGIA CERCETARII ACCESULUI ORICAREI CATEGORII POPULATIONALE LA
STIINTIFICE ASISTENTA MEDICALA DENTARA REALIZATA IN CONDITII
ERGONOMICE

PC-D08-PT00-570 IOAN FRANC VALERIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI IN CONTEXT 94,33
EUROPEAN SI MONDIAL

PC-D04-PT04-571 NICOLAE CRISTIAN-ANDI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA UNOR NOI TEHNOLOGII DE SINTEZA A 75,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - CATALIZATORILOR SUPERACTIVI CU INALTA
BUCURESTI SELECTIVITATE IN POLIMERIZAREA SI
COPOLIMERIZAREA OLEFINELOR

PC-D06-PT24-572 ANICAI LIANA PETROMSERVICE SA BUCURESTI EVALUAREA SI TESTAREA COMPARATIVA A 80,00


TEHNOLOGIILOR IN-SITU DE BIOREMEDIERE SI
ELECTROREMEDIERE A SOLULUI CONTAMINAT CU
PRODUSE PETROLIERE

PC-D01-PT11-573 ARGESANU VERONICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PROIECT DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII 69,00
APLICATIVE CU APLICATII LA ELABORAREA UNOR
SISTEME DE ILUMINARE A CAMPULUI OPERATOR IN
MEDICINA DENTARA IN CONCORDANTA CU NORMELE
ERGONOMICE ALE UE - ISO 6385

PC-D07-PT01-574 NAE CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI DEZVOLTARE MOCK-UP VIRTUAL SI REALIZARE 87,00
AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. SPECIMEN PROBA STATICA PENTRU AERONAVA DE
TRANSPORT AERIAN REGIONAL (AEROTAXI-SPS)

PC-D08-PT06-575 OLARU MARIETA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI STUDIU PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTARII 74,00
PROGRESULUI TEHNIC IN INDUSTRIA TEXTILE -
CONFECTII SI ELABORAREA UNUI INDRUMAR DE
PROIECTARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
INTEGRAT, SPECIFIC IMM-URILOR
PC-D10-PT00-576 RADUTA APOLODOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURA NUCLEARA, DEZINTEGRAREA BETA DUBLA 91,00
ARISTOTEL PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA SI DINAMICA PROCESELOR DE FUZIUNE, FISIUNE SI
HULUBEI (IFIN-HH) MULTIFRAGMENTARENUCLEARA

PC-D07-PT01-577 DASCALU SIMION CENTRIL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI VEHICULE AERIENE AUTONOME FARA-PILOT PENTRU 80,00
CERCETARE S.A. TRANSPORTUL CURIER-RAPID DE MARFURI (FUAAV)

PC-D01-PT11-578 PIRVU CRISTINA ELENA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL STUDII PRIVIND OBTINEREA UNOR SISTEME 53,00
DAVILA HORMONALE TRANSDERMICE UTILIZAND LIPOZOMII CA
VECTORI DE TRANSPORT SI CEDARE CONTROLATA A
PRINCIPIULUI ACTIV

PC-D06-PT12-579 IOVU HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI BIOCOMPOZITE POLIMERICE DIN RESURSE 88,00
REGENERABILE PENTRU APLICATII DE VARF

PC-D03-PT03-580 RADNEF SORIN ASOCIATIA PROFESIONALA CSA-INCAS SISTEM VIRTUAL DE MODELARE SI EVALUARE A 90,00
EFECTELOR INCENDIILOR SI EXPLOZIILOR IN MEDIU
URBAN (MODEXP)

PC-D04-PT04-581 IOVU HORIA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI NOI TIPURI DE NANOCOMPOZITE, MATERIALE MICRO SI 88,33
NANOSTRUCTURATE, PENTRU PRODUCTII NOI IN
CONSTRUCTII, BIOINGINERIE SI SIGURANTA AGRO-
ALIMENTARA

PC-D11-PT00-582 RADUTA APOLODOR UNIVERSITATEA BUCURESTI MODELE TEORETICE SI MATEMATICE PENTRU 94,00
ARISTOTEL DESCRIEREA UNOR ASPECTE FUNDAMENTALE ALE
UNOR PROCESE ATOMICE SI NUCLEARE

PC-D09-PT22-583 ISTRATIE VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI MISIUNI SPATIALE: INTERCEPTII SI INTALNIRI ORBITALE 76,00
AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. SI PROCEDURI DE REVENIRE IN ATMOSFERA
PLANETARA

PC-D01-PT11-584 GHETEA LIGIA GABRIELA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STUDIUL DINAMICII DE EXPRESIE A UNOR GENE 77,66
IMPLICATE IN CONTROLUL CICLULUI CELULAR SI
APOPTOZA, IN EVOLUTIA CANCERULUI DE LARINGE SI
OROFARINGE, LA OM

PC-D06-PT00-585 NICA BUJOR DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA SI GESTIONAREA SITUATIEI DE RISC 85,33
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - DATORAT SURSELOR RADIOACTIVE ANTROPICE DIN
ICPMRR BUCURESTI AREALELE CU POTENTIAL TURISTIC
PC-D06-PT03-586 NEGOITA TEODOR SC INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI POLARE SRL CERCETARI ANTARCTICE 71,00
GHEORGHE

PC-D01-PT11-587 POPESCU DUMITRU UNIVERSITATEA BUCURESTI, FACULTATEA DE METODE DE MODELARE SI SIMULARE MOLECULARA IN 84,00
BIOLOGIE, CATEDRA DE FIZIOLOGIE ANIMALA SI DIRIJAREA SI EVALUAREA INTEGRATA A UNOR
BIOFIZICA CERCETARI FARMACOLOGICE SI TERAPEUTICE
INOVATIVE

PC-D02-PT08-588 LACATUSU RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND IDENTIFICAREA, PREVENIREA SI 83,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA REDUCEREA RISCURILOR DE CONTAMINARE
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI ONCOINDUCTOARE A MEDIULUI SI A OMULUI

PC-D02-PT24-589 LACATUS VICTOR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOFERTILIZATORI SI BIOSTIMULATORI DE CRESTERE 73,00
LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA VIDRA PENTRU CULTURA DURABILA A PLANTELOR CU ADITIVI
OBTINUTI PRIN BIO-RAFINAREA SUBPRODUSELOR
PROTEICE

PC-D01-PT11-591 VIDULESCU CRISTINA FELICIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL CELULELE STEM HEPATICE FETALE UMANE - 81,33
VIRGINIA DAVILA CARACTERIZARE SI CONDITIONARE IN VEDEREA
TRANSPLANTULUI CELULAR

PC-D01-PT00-592 GRIGORIE DANIEL INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON POLIMORFISMELE GENETICE IN PROCESUL DE 73,00
IMBATRANIRE:ASPECTE ENDOCRINE SI COGNITIVE

PC-D01-PT11-593 TEODOR HORVAT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL EVALUAREA TEHNICILOR CHIRURGICALE MINIINVAZIVE 42,00
DAVILA DE TRATAMENT IN PLEUREZIILE SI PERICARDITELE
NEOPLAZICE – ROLUL PLEURODEZEI SI
PERICARDODEZEI CHIMICE SI/SAU MECANICE IN
PREVENIREA RECIDIVELOR REVARSATE

PC-D11-PT14-594 STOICAN OVIDIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND TRANSFERUL DE ENERGIE PLASMA- 84,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - CAMP ELECTROMAGNETIC DE RADIOFRECVENTA IN
INFLPR DESCARCARI ELECTRICE IN GAZE

PC-D03-PT14-595 POP EUGEN IPA SA SOCIETATE COMERCIALA PENTRU PLATFORMÃ DE COMUNICAÞII MOBILE PENTRU 90,00
CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE TRANSMISIUNI DE DATE ªI ACCES LA SERVICII
ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE INFORMAÞIONALE ÎN MEDIUL DE AFACERI - MOBACCES

PC-D08-PT00-596 IACOB DUMITRU SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI CATRE O REDUCERE REALA A IMPACTULUI SOCIO- 73,00
ADMINISTRATIVE - FACULTATEA DE COMUNICARE SI ECONOMIC AL BOLILOR REUMATICE CRONICE;
RELATII PUBLICE CERCETARI MULTIDISCIPLINARE IN SPRIJINUL
DEZVOLTARII DE POLITICI ADECVATE
PC-D01-PT11-597 MIRCIOIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL PROIECT INTEGRAT PRIVIND NOI MODELE PENTRU 93,66
DAVILA CORELARI IN VITRO - IN VIVO IN SCOPUL REDUCERII
NUMARULUI EXPERIMENTELOR DE BIODISPONIBILITATE
IN VIVO

PC-D02-PT00-598 DIACONU ALECU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EXPERIMENTAREA SI IMBUNATATIREA TEHNOLOGIEI DE 93,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA EXPLOATARE BIOLOGICA PE UN MODUL DE LIVADA
INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI INTENSIVA DE MAR, CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA
SANATATII CONSUMATORULUI SI A MEDIULUI
INCONJURATOR

PC-D01-PT11-599 ALBULESCU RADU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII PRIVIND INTERFERENTA UNOR COMPLECSI 76,00
AUREL CHIMICO-FARMACEUTICA NATURALI DE ORIGINE VEGETALA CU
FARMACOCINETICA MEDICAMENTELOR IN VEDEREA
DEZVOLTARII DE MODELE PREDICTIVE SI OPTIMIZARII
TERAPIILOR

PC-D08-PT17-600 STANCU STELIAN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI CREAREA SI DEZVOLTAREA AVANTAJELOR 84,00
COMPETITIVE ALE SISTEMULUI ENERGETIC LA NIVEL
NATIONAL, REGIONAL SI EUROPEAN, DIN PERSPECTIVA
AFIRMARII ROMANIEI CA TARA MEMBRA A UNIUNII
EUROPENE.

PC-D04-PT04-601 LEVCOVICI DAN TEODOR S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALATI TEHNOLOGII MODERNE SI ECOLOGICE APLICATE 74,66
EFICIENT PENTRU OBTINEREA STRATURILOR DE
MATERIALE CU PROPRIETATI SUPERIOARE. (SMPS)

PC-D04-PT13-602 DRUMEA PETRIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND INOVAREA SI OPTIMIZAREA 85,33
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA ECHIPAMNETELOR SI SISTEMELOR HIDRAULICE
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI UTILIZAND CONCEPTE MECATRONICE, MODELAREA
PNEUMATICA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA IN SCOPUL
CRESTERII PERFORMANTELOR

PC-D01-PT11-603 POPA CONSTANTIN INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE PROF DR STUDIUL MOLECULAR SI GENETIC AL 96,66
VLAD VOICULESCU COMPARTIMENTULUI NEUROVASCULAR SI AL UNOR
FACTORI DE MEDIU POSIBIL IMPLICATI IN PROCESUL DE
IMBATRANIRE A CREIERULUI

PC-D01-PT11-604 VASILESCU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE FINANTARE, PRODUCTIE 89,66
SI DISTRIBUTIE A SERVICIILOR DE SANATATE PENTRU
CETATENII EUROPENI

PC-D07-PT26-606 PIRVULESCU ROMAN S.C. ICEPRONAV S.A. GALATI SOLUTII INOVATIVE DE PROIECTARE SI CONSTRUCTIE A 82,66
NAVELOR DE TRANSPORT GAZE LICHEFIATE

PC-D05-PT09-607 PASCULETE ELISABETA OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA, PURIFICAREA, 87,66
CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE STOCAREA HIDROGENULUI OBTINUT PRIN
TERMOENERGETICE GAZEIFICAREA BIOMASEI
PC-D09-PT22-608 CRISTEA OCTAVIAN BITNET-CENTRUL DE CERCETARI SENZORI & HOTSPOTURI CARE INTEGREAZA PUNCTE DE ACCES LA 88,66
SISTEME SRL SATELIT DESTINATE COMUNITATILOR IZOLATE

PC-D03-PT21-609 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL TEHNOLOGIE INFORMATICA DE SIMULARE SI ANALIZA A 86,66
S.A. FLUXURILOR DE CIRCULATIE URBANA, SUPORT PENTRU
MANAGEMENTUL TRAFICULUI, COMPONENTA A
DEZVOLTARII DURABILE - TRAFICSIM

PC-D07-PT26-610 PIRVULESCU ROMAN S.C. ICEPRONAV S.A. GALATI SERIE DE NAVE RAPIDE DE DESERVIRE (SUPPORT SHIP) 91,00
DESTINATE CRESTERII SIGURANTEI SI SECURITATII
TRANSPORTULUI IN ZONE DE RISC (DEZASTRE
NATURALE, RAZBOI, TERORISM, ETC.)

PC-D04-PT04-611 BRANZOI IOAN VIOREL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI AGENTI ANTISCALNTI SI ANTICOROZIVI PENTRU 84,00
SISTEMELE INDUSTRIALE OBTINUTI PRIN SINTEZA IN
CAMP DE MICROUNDE

PC-D03-PT21-612 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL SERVICII INTEGRATE MOBILE DE INFORMARE PENTRU 94,00
S.A. CETATEAN, SUPORT PENTRU ACCESUL LA RETEAUA DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN - TEHNOLOGII DE ASISTARE
INTR-O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE -
TRANSASIST

PC-D02-PT08-614 HEBEAN VERONICA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA INTERACTIUNI CALITATIVE DATORATE TRANSFORMARII 91,00
BALOTESTI SUBSTANTELOR NUTRITIVE LIPIDICE PE LANTUL
ALIMENTAR FURAJ-ANIMAL-CONSUMATOR UMAN IN
VEDEREA STABILIRII UNOR INDICATORI DE IMPACT
ASUPRA SANATATII OMULUI

PC-D06-PT08-615 BOLMA AURELIA FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ELABORAREA UNEI TEHNOLOGII MODERNE DE 90,33
ENERGETICE - ICEMENERG SA REDUCERE A GAZELOR CU EFECT DE SERA PRODUSE
DE INDUSTRIA ROMANEASCA

PC-D03-PT00-616 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL PLATFORMA TEHNOLOGICA DE ACHIZITIE,ANALIZA SI 85,00
S.A. SUPORT DECIZIONAL PENTRU MANAGEMENTUL
STRATEGIILOR SI POLITICILOR IN DOMENIUL
RESURSELOR FORESTIERE,PARTE A RETELEI
NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A RESURSELOR

PC-D03-PT00-617 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL PLATFORMA TEHNOLOGICA PENTRU INFRASTRUCTURA 83,00
S.A. UNUI MAGAZIN INTELIGENT CU FACILITATI DE ACCES
MOBIL - SMARTSTORE

PC-D08-PT00-618 CIUCA VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE RESPONSABILITATE 94,66
IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE SOCIALA IN INTREPRINDERILE ROMANESTI, IN CONTEXT
EUROPEAN
PC-D06-PT21-620 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL RETEA TEHNOLOGICA EXPERT 80,00
S.A. PT.OBSERVAREA,PREVENIREA,ATENUAREA,ADAPTARE
A,RESTAURAREA FACTORILOR DE ZGOMOT DIN MEDIUL
URBAN,GENERATI DE INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT SI ACTIVITATI INDUSTRIALE-NOISE
CONTROL

PC-D02-PT19-621 PALTINEANU CRISTIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA DURABILA: DE LA GENOTIP LA 89,00
POMICULTURA PITESTI MARACINENII PROTECTIA MEDIULUI SI SANATATEA UMANA

PC-D01-PT11-622 CALISTRU PETRE FUNDATIA DR VICTOR BABES MARKERII BIOGENETICI DE IMUNOSENESCENTA 63,00
CORELATI CU SUSCEPTIBILITATEA VARSTNICILOR LA
INFECTII SI STRATEGII DE PREVENTIE A BOLILOR
INFECTIOASE

PC-D07-PT00-623 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL SISTEM INTELIGENT PENTRU MANAGEMENTUL 84,00
S.A. TRAFICULUI RUTIER URBAN IN TIMP REAL,SUPORT AL
DEZVOLTARII DURABILE NATIONALE,PT. ASIGURAREA
MOBILITATII PERSOANELOR IN CONDITII DE CONFORT SI
SIGURANTA-INTELTRAF

PC-D05-PT00-624 TITA ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CENTRU PENTRU MONITORIZAREA SI ELIMINAREA 75,33
PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA VECTORILOR VIRUSURILOR DEGENERESCENTE ALE
VITEI DE VIE CU TRANSMITERE PRIN SOL

PC-D02-PT19-625 BABEANU NARCISA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI PRODUSE BIOTEHNOLOGICE CU ACTIVITATE DE 91,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI BIOSTIMULARE, BIOFERTILIZARE SI ANTAGONISM
MICROBIAN CU APLICATII IN AGRICULTURA DURABILA

PC-D06-PT00-626 STAN CARMEN ELEONORA I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL SUPORT DECIZIONAL PENTRU MANAGEMENTUL 85,66
S.A. RISCULUI PRODUCERII DE ALUNECARI DE TEREN INTR-
O ZONA GEOGRAFICA EXPUSA LA RISC DE
CATASTROFE NATURALE - TERRARISC

PC-D02-PT00-627 LUCHIAN VIORICA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI REABILITAREA MEDIULUI PRIN NOI METODE SI 69,00
MEDICINA VETERINARA TEHNOLOGII NECONVENTIONALE DE UTILIZARE A UNOR
MATERIALE REZIDUALE DE TIP TEXTIL CA SUBSTRAT
BIODEGRADABIL IN HORTICULTURA

PC-D02-PT08-628 BUNGHIUZ- COCULEANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA PRODUCTIEI DE LAPTE LA VACILE 49,00
SILIVESTRU BOVINE BALOTESTI INTRETINUTE IN FERME DE DIFERITE DIMENSIUNI PRIN
ALCATUIREA PROGRAMELOR DE HRANIRE PE
CALCULATOR PE BAZA MODELARII MATEMATICE A
PROCESELOR DE METABOLISM
PC-D02-PT08-629 POP ADRIEANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CONSERVAREA RASEI SURA DE STEPA, RASA IN CURS 88,66
BOVINE BALOTESTI DE DISPARITIE

PC-D04-PT13-630 BERCE PETRU UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA RETEA DE FABRICATIE INOVATIVA 88,66

PC-D04-PT04-631 MARGHITU SILVIA ICPE ELECTROSTATICA FASCICULE DE ELECTRONI DE JOASÃ ENERGIE 61,00
PROVENITE DIN PLASMÃ:GENERARE, DIAGNOZÃ NE-
DISTRUCTIVÃ ªI DINAMICÃ DE FASCICUL

PC-D07-PT21-632 ESANU ADRIAN SIAT S.A. BUCURESTI SOLUTII, METODE SI MODELE PENTRU MANAGEMENTUL 84,00
TRAFICULUI RUTIER URBAN - SUPORT AL CRESTERII
MOBILITATII SI LIMITARII EFECTELOR POLUANTE - UTCS

PC-D01-PT11-633 CINTEZA DELIA INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA NOI STRATEGII TERAPEUTICE IN TULBURARILE 83,00
FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE AFECTIVE SI MIGRENA BAZATE PE SARURI DE LITIU SI
APE MINERALE LITINIFERE

PC-D03-PT21-634 LACRARU MARIAN I.T.C. - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL PLATFORMA TEHNOLOGICA INTEGRATA PENTRU 82,33
S.A. IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT SI A
VEHICULELOR INTELIGENTE DESTINATE SATISFACERII
CERINTELOR DE MOBILITATE URBANA DURABILA –
INTELITRANS

PC-D11-PT04-635 ANTOHE STEFAN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI STRUCTURI HIBRIDE MATRICE NANOFIRE DIN 90,00
SEMICONDUCTORI AIIBVI/FILM SUBTIRE
SEMICONDUCTOR ORGANIC CU APLICATII LA
DISPOZITIVE OPTOELECTRONICE

PC-D04-PT23-636 SUCIU MARCEL VALERIU SOCIETATEA COMERCIALA ROMTUB S.A. BUCURESTI TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU IMBUNATATIREA 83,00
CALITATII OTELULUI IN PRODUCTIA DE TAGLE PENTRU
TEVI SI DE TEVI FINITE, REDUCEREA COSTURILOR SI
ECOLOGIZAREA PRODUCTIEI

PC-D06-PT13-637 MELINTE ION INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE SC ICEM MODELE AVANSATE DE PROGNOZA TEHNICO- 86,66
SA BUCURESTI ECONOMICA SPECIFICE ROMANIEI, PENTRU EMISIILE DE
GAZE CU EFECT DE SERA

PC-D05-PT17-638 DUMITRU CARMEN SC ICPT TEHNOMAG CUG SA CLUJ-NAPOCA CERECTARI INOVATIVE PRIVIND VALORIFICAREA 84,66
COMPLEXA A MATERIALELOR SI REZIDURILOR
ORGANICE PENTRU OBTINEREA RESURSELOR
ALTERNATIVE REGENERABILE DE ENERGIE IN
INSTALATII ADAPTATE PT MEDIUL RURAL
PC-D08-PT00-639 ROSCA GH. ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI EFICIENTA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR IN ROMANIA 93,00
IN PERSPECTIVA DINAMICII CERINTELOR EDUCATIONAL-
FORMATIVE

PC-D06-PT10-640 STAN-SION CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE AMS - METODA DE SECURITATE SI MONITORARE 80,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA RADIOLOGICA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D03-PT00-641 GORGAN DORIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MEDIOGRID - PRELUCRAREA GRAFICA PARALELA SI 91,33
DISTRIBUITA PE STRUCTURA GRID A DATELOR
GEOGRAFICE SI DE MEDIU

PC-D04-PT04-642 CANDEA VIOREL UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA SC CERCETARI COMPLEXE ASUPRA UNUI BIOMATERIAL CU 85,00
INSTITUT DE CERCETARE SI PROIECTARE BAZA TI CU CARACTERISTICI SPECIALE, OBTINUT PRIN
TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA TEHNOLOGIA METALURGIEI PULBERILOR

PC-D02-PT08-643 IVAN OTILIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE A BOLILOR 77,33
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA SI DAUNATORILOR PRUNULUI, IN VEDEREA
INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI IMBUNATATIRII CALITATIVE SI CANTITATIVE A
PRODUCTIEI DE FRUCTE SI REDUCERII IMPACTULUI
POLUANT AL PESTICIDELOR

PC-D02-PT08-644 SURDU STEFANIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE OBTINEREA UNOR TULPINI SUBMERSE DE CLAVICEPS 84,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA PURPUREA CU CAPACITATE GLUCANOSINTETICA
INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI OPTIMIZATA SI STABILIREA DOMENIILOR POSIBILE DE
VALORIFICARE BIOMEDICALA A ACESTOR PREPARATE
BIOMEDICALE AUTOHTONE

PC-D06-PT12-646 HUTANU MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREAIMPACTULUIANTROPICASUPRAUNORREZER 61,66


PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA VATIINATURALEFORESTIEREDINMOLDOVAPRINMONITO
INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI RIZAREA
DIVERSITATIIUNORGRUPEDEORGANISME,ACALITATIIME
DIULUISIAVIETII, CUSCOPULGESTIONARIICORECTEA
RESURSELORDEMEDIU

PC-D04-PT05-647 RALUCA MULLER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA DE SERVICII STIINTIFICE DE STRUCTURARE SI 86,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI CARACTERIZARE LA SCARA NANOMETRICA, CU
APLICATII IN DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII
CONVERGENTE

PC-D03-PT14-648 MULLER ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICROSISTEME INTEGRATE DE TIP RF MEMS REALIZATE 90,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI PE SILICIU, GALIU-ARSEN SI SEMICONDUCTORI DE
BANDA LARGA PENTRU APLICATII IN DOMENIUL
COMUNICATIILOR AVANSATE
PC-D03-PT04-649 AVRAM MARIOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM MICROFLUIDIC INTEGRAT PENTRU ANALIZA IN 94,33
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI VITRO A FLUIDELOR BIOLOGICE CU APLICATII IN
DIAGNOZA SI TRATAMENT MEDICAL (MICRO-DIAG)

PC-D04-PT10-650 STAN-SION CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ANALIZE ULTRA SENSIBILE AMS DE PROFILARE IN 91,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA ADANCIME A CONCENTRATIILOR DE TRITIU SI DEUTERIU
HULUBEI (IFIN-HH) CU APLICATII IN FIZICA MEDIULUI, LA PROCEDURI DE
DETRITIERE SI IN DIAGNOZA EXPERIMENTELOR DE
FUZIUNE

PC-D02-PT24-651 CORNEA CALINA PETRUTA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI NOI AGENTI DE COMBATERE BIOLOGICA A UNOR BOLI 65,66
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI ALE PLANTELOR PRODUSE DE MICROORGANISME

PC-D09-PT22-652 CUCU-DUMITRESCU CATALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PLATFORMA TEHNOLOGICA NATIONALA DE DINAMICA 94,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - SPATIALA
INFLPR

PC-D02-PT00-653 TAMBA-BEREHOIU RADIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI EVALUAREA GRAULUI SI A FAINURILOR PROCESATE IN 65,00
MEDICINA VETERINARA INDUSTRIA DE MORARIT SI PANIFICATIE ROMANEASCA,
IN CONTEXTUL RESPECTARII EXIGENTELOR EUROPENE
PRIVIND CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTELOR

PC-D05-PT00-654 ADAM ADRIANURSULA S.C. FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI TEHNOLOGIE CURATA DE ARDERE A CARBUNELUI 82,00
MODERNIZARI ENERGETICE-ICEMENERG S.A. PENTRU COMPLEXUL FOCAR-ARZATOARE AL UNUI
BUCURESTI CAZAN DE 420 T/H IN VEDEREA INCADRARII EMISIILOR
POLUANTE IN NORMATIVELE UNIUNII EUROPENE

PC-D02-PT00-655 PELE MARIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI DIVERSIFICAREA FUNCTIONALA SI COMERCIALA A 79,00
MEDICINA VETERINARA-BUCURESTI, FACULTATEA PRODUSELOR DE PANIFICATIE PRIN ADAUS DE
DE BIOTEHNOLOGII MICRONUTRIENTI BIODISPONIBILI IN CONDITIILE
ASIGURARII SECURITATII ALIMENTATIEI SI NUTRITIEI
POPULATIEI

PC-D04-PT04-656 BOSTACA DANIELA GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND ELABORAREA DE METODE SI 79,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI ECHIPAMENTE PNEUMATICE PENTRU MASURAREA
SUPRAFETELOR CILINDRICE SI CONICE INTERIOARE SI
EXTERIOARE DE DIAMETRE MICI

PC-D08-PT13-657 POROJAN DUMITRU INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO- DEZVOLTAREA PLATFORMEI INFORMATIONALE PENTRU 80,00
SOCIALE SI SONDAJE - IRECSON CARACTERIZAREA POTENTIALULUI RAMURII DE
MECANICA FINA, MECATRONICA SI AUTOMATIZARI, IN
VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SI CREERII UNUI
MEDIU COLABORATIV

PC-D03-PT10-658 CRAIU VERONICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE SI SISTEME DE MONITORIZARE SI ANALIZA 77,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI RISCULUI IN INSTALATII INDUSTRIALE SUB PRESIUNE, IN
VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI PROCESELOR
PC-D03-PT07-659 GEORGESCU VALERIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA METODELOR SI ECHIPAMENTELOR DE 80,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI CONTROL PRIVIND STABILIREA CLASEI ELEMENTULUI
DE INCHIDERE IN OPERATIILE DE MONTAJ, LA
SUBANSAMBLELE CU ROL DEOSEBIT IN FUNCTIONAREA
MOTOARELOR

PC-D06-PT02-660 PASCU CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE SI PROCEDEE TEHNOLOGICE PENTRU 68,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI REALIZAREA PANOURILOR FONOABSORBANTE SI
FONOIZOLANTE DESTINATE PROTEJARII ZONELOR
POPULATE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI PRODUS DE
TRANSPORTUL AUTO PE AUTOSTRAZI

PC-D03-PT03-661 TACUTU ILEANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR 86,33
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI COMPLEXE PENTRU MASURAREA SI PRELUCRAREA
INFORMATIZATA A DOUA VARIABILE ALE UNUI PROCES
TEHNOLOGIC, VIZAND OPTIMIZARI ALE APLICATIILOR
INDUSTRIALE

PC-D05-PT16-662 CHIRIAC FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII AUDITUL SI CERTIFICAREA ENERGETICA A CLADIRILOR 83,00
BUCURESTI EXISTENTE SI A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE
ALIMENTARE CU CALDURA IN COCORDANTA CU
CERINTELE DIRECTIVEI UNUNII EUROPENE EC/91/2002

PC-D03-PT13-663 BADEA DIANA MURA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CREAREA UNEI RETELE DE BENCHMARKING IN 86,33
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI VEDEREA UTILIZARII BENCHMARKING-ULUI STRATEGIC,
DE PERFORMANTA SI DE PROCES IN SPRIJINUL
REFORMEI ECONOMICE, COMERTULUI, PENTRU
INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCI

PC-D03-PT11-664 LUNG TINCA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN SPRIJINUL 75,66
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI CONSUMATORULUI IN VEDEREA PROTEJARII SANATATII
CU PRIVIRE LA HRANA SI ALIMENTATIE

PC-D03-PT03-665 DUMITRU SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETELE DE SISTEME DE MONITORIZARE ANTI-EROARE 79,66
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI INGLOBATE PENTRU PROCESE DE FABRICATIE
FLEXIBILE DE MARE COMPLEXITATE

PC-D05-PT17-666 CHIRIAC FLOREA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII SISTEME DE COGENERARE SI TRIGENERARE, CU 67,00
BUCURESTI FLUIDE ECOLOGICE, CARE UTILIZEAZA SURSE
REGENERABILE DE ENERGIE-TRIGEN

PC-D07-PT21-667 IONITA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA 78,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI CONTROLULUI DE ETANSEITATE AL PIESELOR DIN
CIRCUITUL DE APA SI ULEI LA GRUPUL
MOTOPROPULSOR AL AUTOMOBILELOR
PC-D02-PT24-668 OANCEA FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL AGENTILOR 83,00
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI BIOTICI DAUNATORI AI OBIECTELOR DE VALOARE DIN
LEMN

PC-D07-PT01-669 MUNTEANU PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND VERIFICAREA PRINCIPALILOR 83,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI PARAMETRI DE ZBOR IN CAZUL APARATELOR
SUPERSONICE, IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI,
PROTECTIEI NAVELOR SI A ECHIPAJULUI

PC-D05-PT17-670 VLAD DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PRIN 67,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI UTILIZAREA SISTEMELOR CU TEAVA IZOTERMA (HEAT
PIPE) IN INSTALATIILE DE INCALZIRE SI PREPARAREA
APEI CALDE MENAJERE

PC-D02-PT19-671 DUMITRU FLORENTIN STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MANAGEME5NTUL PLANTATIILOR VITICOLE ÎN 73,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE ODOBESTI CONDITIILE UNEI VITICULTURI DURABILE PENTRU
PODGORIILE DIN MOLDOVA

PC-D02-PT19-672 DAMIAN DOINA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ADAPTAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURA A UNOR 80,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE IASI VARIETATI LOCALE DE VITA DE VIE PENTRU O
EXPLOATARE ECOLOGICA - ECOVIT

PC-D02-PT24-673 CONSTANTINESCU FLORICA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SISTEM INTEGRAT DE LIMITARE A PAGUBELOR 82,00
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI PRODUSE DE BACTERIILE PATOGENE (ERWINIA
AMYLOVORA SI BACTERIILE CARE NUCLEAZA GHEATA),
PRIN UTILIZAREA DURABILA A TULPINILOR DE
MICROORGANISME ANTAGONISTE.

PC-D02-PT08-674 SAVU CONSTANTIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI UTILIZAREA UNOR PRODUSE BIOLOGICE PENTRU 67,00
MEDICINA VETERINARA, BUCURESTI DETOXIFIEREA CEREALELOR CONTAMINATE CU
MICOTOXINE

PC-D03-PT03-675 MARGARITESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND REALIZAREA ROBOTILOR MOBILI 76,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI TELECOMANDATI PENTRU INSPECTIE SI INTERVENTIE IN
MEDII OSTILE

PC-D02-PT19-676 ZALDEA GABI STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROMOVAREA UNOR ELEMENTE TEHNOLOGICE NOI IN 76,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE IASI VITICULTURA DIN PODGORIILE MOLDOVEI CU IMPACT
ASUPRA MEDIULUI SI A CALITATII PRODUSELOR VITI -
VINICOLE
PC-D03-PT03-677 CAPRIS GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FORMAREA UNEI RETELE INTEGRATE DE CERCETARE 85,66
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI IN DOMENIUL METODELOR ANALIZELOR SI
ECHIPAMENTELOR PENTRU DETERMINAREA PATTERN-
URILOR CONSUMULUI CALORIC SI PATTERN-URILOR DE
DINAMICA IN TIMPUL MERSULUI

PC-D02-PT11-678 VOLF IRINA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGIE DE OBTINERE A UNUI PRODUS PROBIOTIC 81,00
VITICULTURA SI VINIFICATIE IASI CU CONTINUT DE BIOMINERALE SI ANTIOXIDANTI
NATURALI

PC-D02-PT04-679 GAMENT EUGENIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIOREMEDIEREA SOLULUI UTILIZAND PRODUSE 80,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA COMPLEXE PE BAZA UNOR DESEURI PROTEICE DIN
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI TABACARII.

PC-D04-PT00-680 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI MATERIALE CERAMICE PERFORMANTE CU APLICATII IN 89,33
ORTOPEDIE SI STOMATOLOGIE

PC-D02-PT19-681 GEAMAN IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI TEHNOLOGII PENTRU DIMINUAREA DECLINULUI 78,66
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI BIOLOGIC PRODUS DE BACTERII SI CIUPERCI LIGNICOLE
LA VITA DE VIE IN PODGORIILE DIN ROMANIA

PC-D02-PT19-682 COTEA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA ELABORAREA UNUI SISTEM DE TRASABILITATE IN 90,00
VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI SECTORUL DE PRODUCTIE VITI-VINICOLA IN VEDEREA
IMBUNATATIRII SIGURANTEI ALIMENTARE.

PC-D03-PT03-683 POPESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND METODE SI ECHIPAMENTE 72,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI DESTINATE TRATAMENTULUI DE RECUPERARE A
AFECTIUNILOR POSTTRAUMATICE SI POSTOPERATORII

PC-D11-PT04-684 HAIDUC IONEL UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA CHIMIE ORGANOMETALICA SUPRAMOLECULARA : DE LA 91,66
DESIGN PRIN SINTEZA SI STRUCTURA LA APLICATII

PC-D03-PT00-685 MOISE MARIA UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA RETEA DE EXCELENTA PENTRU FORMAREA SI 77,00
PERFECTIONAREA IN MANAGEMENTUL DE PROGRAM SI
A MANAGERILOR DE CERCETARE BAZATA PE
CUNOASTERE

PC-D01-PT00-686 FLONTA MARIA-LUIZA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE MECANISMELE MOLECULARE CELULARE SI 92,00
BIOLOGIE INTEGRATIVE ALE DURERII. IMPLICATII CLINICE
PC-D03-PT04-687 MARGARITESCU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI DEZVOLTAREA DE METODE SI 77,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI MIJLOACE DE REALIZARE A ROTILOR NECIRCULARE
FOLOSITE IN TEHNICA MASURARII SI IN MECANISME DE
ACTIONARE

PC-D08-PT00-688 MAZURCHIEVICI ANTON INSTITUTUL NATIONAL DE INFORMARE SI ELAB METODELOR, PROCEDURILOR SI TEHNICILOR 81,66
DOCUMENTARE-INID NATIONALE PT REALIZAREA STUDIILOR DE FORESIGHT
IN ROMANIA SI DE INTEGRARE A VIZIUNILOR PRIVIND
DEZV EC DURABILA A TARII PRIN STIINTA SI
TEHNOLOGIE

PC-D02-PT08-689 COSTACHE MARIETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI / BAZA DE MARKERI MOLECULARI UTILIZATI IN AMELIOLAREA 87,00
CERCETARE CU UTILIZATORI MULTIPLII - BIOLOGIE ANIMALELOR DE INTERES ECONOMIC
MOLECULARA

PC-D01-PT00-690 MACARIE CEZAR EUGEN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL PROFILUL MOLECULAR EVIDENTIAT PRIN MARKERI ADN 85,66
DAVILA BUCURESTI SI ARN MESAGER IN SINDROAMELE CORONARIENE
ACUTE - IMPLICATII CLINICE SI PROGNOSTICE

PC-D06-PT25-691 GALATEANU LUCIAN ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA CONTINUA (ON-LINE) A TEHNOLOGIILOR 83,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI PENTRU INDEPARTAREA SUBSTANTELOR
PERICULOASE DIN APELE UZATE, BAZATA PE MICRO-
BIOSENZORI NOI

PC-D04-PT13-692 MARINESCU NICULAE ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - SISTEM DE GRAVARE 3D CU LASER A CRISTALELOR 72,00
CENTRUL DE TEHNOLOGII AVANSATE

PC-D02-PT00-693 BURGHELEA BEATRICE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR COMPUSI CHIMICI 88,66
PENTRU MICORBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE PREZENTI IN BIOMASA REZULTATA DIN PROCESUL DE
CANTACUZINO VINIFICARE IN SCOPUL UTILIZARII LOR LA PRODUCEREA
DE MEDICAMENTE,COSMETICE SI ALIMENTE
FUNCTIONALE

PC-D01-PT00-694 DERMENGHIU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA POLIMORFISMUL SECVENTELOR CODANTE ALE 89,00
MINOVICI GENELOR ASOCIATE CARDIOMIOPATIEI HIPERTROPICE
DIN PERSPECTIVA IMPLICATIILOR CLINICE,
TERAPEUTICE SI PROFILACTICE (CEMEH)

PC-D04-PT04-695 UDREA ION UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI POLIMERI IMPRENTATI MOLECULAR- SUPORT PENTRU 90,00
CONSTRUCTIA DE BIOSENZORI ENZIMATICI DESTINATI
MONITORIZARII UNOR POLUANTI DIN APE

PC-D01-PT11-696 CHIRITA ILEANA CORNELIA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL SINTEZA UNOR AGENTI ANTIMICROBIENIORIGINALI, 82,00
DAVILA CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI TESTAREA
ACTIVITATII BIOLOGICE IN VEDEREA VALORIFICARII IN
TERAPIA ANTIINFECTIOASA
PC-D02-PT11-697 ONU ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIOTEHNOLOGII AVANSATE PENTRU OBTINEREA UNOR 91,00
PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE BIOPRODUSE TERAPEUTICE DE UZ UMAN SI DE
CANTACUZINO DIAGNOSTIC CU INTEGRAREA UNOR METODE
OPTIMIZATE DE MONITORIZARE SI CONTROL AL
CALITATII

PC-D04-PT04-698 MELINTE SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CRESTEREA DURABILITATII SISTEMELOR DE ETANSARE 64,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - LA APA A CONSTRUCTIILOR-STRATEGII DE ALINIERE LA
INCERC CERINTELE UE

PC-D07-PT26-699 CERNAIANU DOINA INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE RISC. STRATEGII 80,33
BUCURESTI - INCERTRANS COMPLEXE DE OPTIMIZARE A FIABILITATII RESURSELOR
UMANE IMPLICATE IN SIGURANTA NAVIGATIEI MARITIME
IN CONSENS CU REGLEMENTARILE INTERNATIONALE

PC-D05-PT02-700 MARIN PERIANU CONSTANTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DIMENSIUNI EUROPENE SI NATIONALE ALE METODELOR 70,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - DE EVALUARE A PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE
INCERC CLADIRILOR NOI SI EXISTENTE

PC-D01-PT11-701 MATACHE CRISTIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVANSATE IN TOLERANTA IMUNA CU 91,66
PENTRU MICORBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE SCOPUL IDENTIFICARII DE CAI TERAPEUTICE
CANTACUZINO NOVATOARE IN PATOLOGIA BOLILOR AUTOIMUNE DE
TESUT VASCULO-CONJUNCTIV

PC-D05-PT02-702 CONSTANTINESCU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ANVELOPA INTELIGENTÃ – SOLUÞII TEHNICE PENTRU O 84,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - PERFORMANÞÃ ENERGETICÃ A CLÃDIRILOR PROPRIE
INCERC CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILA

PC-D06-PT02-703 LUNGU DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM DIGITAL DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND 60,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - RISCUL SEISMIC IN BUCURESTI SI IN ROMANIA SI
INCERC POSIBILITATILE DE REDUCERE A ACESTUIA – INFORISX

PC-D03-PT02-704 LUNGU DAN MANIU UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII PROTECTIA SEISMICA A CONSTRUCTIILOR DIN 74,00
BUCURESTI PATRIMONIAL CULTURAL NATIONAL

PC-D03-PT10-705 LAZAROIU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI SIMULATOR IN TIMP REAL PENTRU GRUPUL TURBINA- 77,33
GENERATOR DE 330 MW SI SERVICIILE INTERNE ALE
BLOCULUI (SGTG)

PC-D01-PT11-706 BADULESCU FLORINEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE COMPUSI BIOACTIVI CU CAPACITATE DE MODULARE A 21,00
CRAIOVA UNOR MARKERI TUMORALI, IMPLICATI IN
CHIMIOREZISTENTA SI INVAZIA CELULELOR MALIGNE;
STABILIREA UNOR STRATEGII TERAPEUTICE
PERSONALIZATE
PC-D05-PT03-707 NEDELCUT SILVIUS DOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREAUNUI 78,00
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET SISTEMENERGETICINTELIGENTPTIN APLICAREA UNOR
CRAIOVA TEHNICIMODERNE DE DIAGNOZA SI MONITORIZARE

PC-D08-PT04-708 GEORGESCU PUIU LUCIAN UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI CENTRUL REGIONAL DE CERCETARE IN DOMENIUL 81,00
TEHNOLOGIILOR AVANSATE DE DEZVOLTARE DURABILA
- CONCEPTUL DE ECO EFICIENTA

PC-D03-PT03-709 IACOB ANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM DE ANALIZA SI CALCUL A SEMNALELOR DIN 81,66
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET RETELE ELECTRICE POLUATE SI COMANDA A
CRAIOVA FILTRELOR ACTIVE PENTRU COMPENSAREA
ARMONICILOR

PC-D05-PT17-710 IONITA NICULAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND POMPELE DE CALDURA CU CO2 CU 87,33
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000, FILIALA RESORBTIE-COMPRESIE, CUPLATE CU SURSE
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI REGENERABILE DE CALDURA
PNEUMATICA

PC-D04-PT04-711 DUTA MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONTACTE ELECTRICE OPTIMIZATE, DEMONTABILE, DIN 74,33
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET BARE DE CUPRU, DE SECTIUNE DREPTUNGHIULARA,
CRAIOVA PENTRU CURENTI INTENSI

Pc-D04-PT04-712 LUCA DORIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE PRIN 79,00
IASI DEFORMARE PLASTICA ELECTROMAGNETICA

PC-D04-PT04-713 SOARE VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIE NOUA NECONVENTIONALA DE OBTINERE 83,00
PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE, IMNR A COMPOZITELOR CU MATRICE METALICA PRIN
PROCEDEE IN SITU

PC-D03-PT13-714 EPUREANU ALEXANDRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI METODE DE SIMULARE, MODELARE SI PRODUCTIE 88,00
VIRTUALA BAZATE PE TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI
COMUNICARII DEDICATE NOII GENERATII DE SISTEME
DE PRELUCRARE RECONFIGURABILE

PC-D02-PT19-715 NICULITA PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI BIOTEHNOLOGII ECOLOGICE BAZATE PE LASERI 87,00
MEDICINA VETERINARA ATERMICI SI LED-URI SUPRALUMINISCENTE PENTRU
IMBUNATATIREA RECOLTELOR

PC-D04-PT04-716 MOLDOVAN PETRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - COMPOZITE HIBRID PENTRU APLICATII TRIBOLOGICE 83,66
PC-D03-PT03-717 DINU TOMA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI CREAREA SI IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME E- 69,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI LEARNING DESTINATA FORMARII PROFESIONALE
INITIALE SI CONTINUE IN SCOPUL DEZVOLTARII RURALE
DURABILE

PC-D02-PT04-718 POPA MONA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI CERCETARI PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI 88,66
MEDICINA VETERINARA ALIMENTARE PRIN UTILIZAREA DE SISTEME DE
AMBALARE INTELIGENTA A PRODUSELOR ALIMENTARE

PC-D01-PT11-719 STAVRI HENRIETTE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODA IMUNOENZIMATICA DE DIAGNOSTIC 91,00
PENTRU MICORBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE SEROLOGIC MULTIPLU AL INFECTIILOR CU
CANTACUZINO MYCOBACTERII NETUBERCULOASE LA BOLNAVII
IMUNOCOMPETENTI SI IMUNOSUPRESATI / ELISA NE
TB/MOTT ELISA

PC-D02-PT19-720 NICULITA PETRU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII 95,00
MEDICINA VETERINARA AGRICOLE INOVATIVE, ARMONIZATE CU CAPACITATEA
DE REZILIENTA A ECOSISTEMELOR DIN REGIUNILE DE
DEAL SI MUNTE DIN ROMANIA

PC-D02-PT10-721 ALEXE PETRU UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI REALIZAREA UNUI MODUL DE COMPATIBILITATE SI 73,00
COMPETITIVITATE PE UN SISTEM INVATAMANT-
CERCETARE-PRODUCTIE PENTRU INTEGRARE
EUROPEANA IN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

PC-D01-PT11-722 POSTOLACHE CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE UTILIZAREA COMPUSILOR MARCATI CU IZOTOPI 87,33
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA RADIOACTIVI IN STUDII DE BIOLOGIE MOLECULARA,
HULUBEI (IFIN-HH) FARMACOLOGIE SI TOXICOLOGIE

PC-D02-PT02-723 VASILE VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOLUTII INOVATOARE DE REALIZARE A ELEMENTELOR 70,66
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - DE INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE, REZISTENTE LA
INCERC FOC SI CU PROPRIETATI DE IZOLARE ACUSTICA IN
VEDEREA ASIGURARII CONFORTULUI SI SIGURANTEI
UTILIZATORILOR.

PC-D08-PT00-724 ROSCA ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI CORUPTIA SI CALITATEA SERVICIILOR DIN SECTORUL 95,00
PUBLIC IN PERSPECTIVA INTEGRARII EUROPENE

PC-D02-PT00-725 NEDITA GABRIELA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE DIVERSIFICAREA FUNCTIONALA SI COMERCIALA A 75,33
PREPARATELOR DIN CARNE PRIN REDUCEREA
CONTINUTULUI IN SODIU, IN CONDITIILE SATISFACERII
CERINTELOR NUTRITIONALE SI A COMPORTAMENTULUI
ALIMENTAR

PC-D05-PT17-726 PREDESCU MIHAIL INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE RETEA DE CERCETARE SI TEHNOLOGIE DE 87,66
BUCURESTI DEZVOLTARE A COMPONENTELOR SI A TURBINELOR DE
VANT DE PUTRE MICA SI MEDIE (PANA LA 100KW)
PENTRU VANT MIC, CUPLATE LA RETEA - REWIND
PC-D02-PT13-727 TOMA ELENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MANAGEMENTUL OPTIM AL PROCESELOR 79,66
ECONOMIE AGRARA TEHNOLOGICE SI ECONOMICE DE PE FILIERA SPECIILOR
TERMOFILE – CAIS, PIERSIC, NECTARIN, CIRES, IN
SCOPUL ASIGURÃRII UNEI PIETE FUNCTIONALE DE
PRODUS

PC-D02-PT04-728 VASILE VASILICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE MEDIU PENTRU PREVENIREA, 69,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - ATENUAREA, ADAPTAREA SI REFACEREA FACTORILOR
INCERC DE MEDIU NATURALI SI ARTIFICIALI IN CONTEXTUL
REDUCERII IMPACTULUI GENERAT DE SCHIMBARILE
CLIMATICE.

PC-D03-PT00-729 BANCIU DOINA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SISTEM NATIONAL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR 99,00
DIGITALE IN STIINTA SI TEHNOLOGIE BAZAT PE
STRUCTURI GRID

PC-D02-PT13-730 TOMA ELENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII MEDIULUI IN FERMELE 74,33
ECONOMIE AGRARA ZOOTEHNICE IN SCOPUL REDUCERII MAJORE A
GRADULUI DE POLUARE CU DEJECTII SI UTILIZAREA CA
INGRASAMANT NATURAL

PC-D08-PT00-731 ALBU LUCIAN LIVIU INSTITUTUL DE PROGNOZA ECONOMICA CRESTEREA ECONOMICA, OCUPAREA SI 87,00
COMPETITIVITATEA IN ECONOMIA BAZATA PE
CUNOASTERE

PC-D02-PT13-732 URSU ANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GHIDURI PRACTICE TEHNICO-ECONOMICE DESTINATE 91,66
ECONOMIE AGRARA ASIGURARII UNUI MANAGEMENT DE SUCCES LA
NIVELUL SISTEMELOR DE PRODUCTIE VEGATALE SI
ANIMALE

PC-D02-PT19-733 TUREK ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELABORAREA TEHNOLOGIILOR ALTERNATIVE DE 75,00
ECONOMIE AGRARA VALORIFICARE A RESURSEI DE SOL DIN PERSPECTIVA
DEZVOLTARII DURABILE

PC-D01-PT11-734 SERBAN MARGIT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR STUDIU PROSPECTIV MULTICENTRIC AL RISCULUI 75,00
BABES TIMISOARA INFECTIOS LA BOLNAVII ONCO-HEMATOLOGICI SI CU
TRANSPLANT MEDULAR

PC-D02-PT03-735 TUREK MAGDALENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MANAGEMENTUL SI GESTIONAREA RESURSELOR DIN 91,33
ECONOMIE AGRARA REGIUNEA OLTENIEI IN VEDEREA DEZVOLTARII
DURABILE A ZONEI

PC-D01-PT11-736 IONAC MIHAI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR MEDICINA MILENIULUI 3: MICROCHIRURGIA VIDEO 91,33
BABES TIMISOARA ASISTATA SI TRANSPLANT DE TESUTURI PRIN
RECOLTARE ASISTATA ENDOSCOPIC
PC-D04-PT04-737 VOICU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOCOMPOZITE POLIMERI-STRATIFICATE ANORGANICE 90,66
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - CA HIBRIDE RANFORSATE LA SCALA NANOMETRICA
INFLPR

PC-D01-PT00-738 CIOBANU GHEORGHE STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA CENTRU DE EXCELENTA PENTRU STUDIEREA 84,00
ORADEA FACTORILOR DE RISC IN VEDEREA IMBUNATATIRII
TEHNOLOGIILOR SI CREAREA DE NOI GENOTIPURI SI
TEHNOLOGII IN SCOPUL REALIZARII UNUI SISTEM DE
AGRICULTURA DURABILA

PC-D03-PT10-740 RACICOVSCHI IULIA SC. OPTOELECTRONICA SA EVALUAREA INFRASTRUCTURII, URMARIREA SI 79,00


SUPRAVEGHEREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR
PENTRU METROU SI TUNELURI IN VEDEREA
ORGANIZARII UNUI TRANSPORT SIGUR, EFICIENT AL
PERSOANELOR SI BUNURILOR.-M&T

PC-D04-PT04-742 RADUCANU DOINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI DISPOZITIVE MEDICALE IMPLANTABILE PENTRU 88,00
CHIRURGIA COLOANEI

PC-D06-PT02-743 BOGDAN SLUJITORU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EFECTUL SUPRAPUNERII FACTORILOR DE RISC 74,33
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - GEOTEHNIC ASUPRA STABILITATII MASIVELOR DE
INCERC PAMANT. ZONE CU RISC RIDICAT

PC-D04-PT02-744 GEORGESCU DAN PAUL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ALINIEREA STRUCTURII SI OBIECTIVELOR CERCETARII 84,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - EXPERIMENTALE LA CERINTELE PIETEI INTERNE SI A
INCERC CELEI COMUNE EUROPENE PENTRU CONSTRUCTII

PC-D06-PT02-745 GEORGESCU DAN PAUL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROIECTAREA ECOLOGICA, O NOUA ABORDARE LA 68,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - NIVEL EUROPEAN A REALIZARII SI REABILITARII
INCERC CONSTRUCTIILOR DIN BETON ARMAT

PC-D03-PT02-746 SIMION CEZAR-PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ANALIZA COSTURILOR PE CICLU DE VIATA AL 73,00
IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - CONSTRUCTIILOR IN CONTEXTUL DEZVOLTARII
INCERC DURABILE

PC-D04-PT04-747 MIDONI TATIANA SC OPTOELECTRONICA-2001SA TEHNOLOGII AVANSATE PRIVIND POSIBILITATI DE 88,00


REALIZARE A ELEMENTELOR SUBMICRONICE PRIN
METODE LITOGRAFICE – SUBLITO
PC-D05-PT10-748 LUCAN DUMITRA SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PROGRAM PENTRU CONSERVAREA INTEGRITATII 83,33
STRUCTURALE IN VEDEREA ASIGURARII
DISPONIBILITATII, SIGURANTEI IN FUNCTIONARE SI
PRELUNGIRII DURATEI DE VIATA A ECHIPAMENTELOR
DIN CENTRALELE NUCLEARE

PC-D04-PT04-749 MORJAN ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOPARTICULE PE BAZA DE FIER SI OXID DE FIER 91,66
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PENTRU NANOFLUIDE MAGNETICE: PREPARARE,
INFLPR CARACTERIZARE SI APLICATII

PC-D03-PT10-750 BITA NICOLAE ROBERT SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI SISTEM INFORMATIZAT PENTRU CREAREA SI 76,00
GESTIONAREA BAZEI DE DATE PENTRU EVIDENTA
DESEURILOR RADIOACTIVE LA NIVEL NATIONAL

PC-D07-PT01-751 COMANESCU BRINDUS S.C. OPTOELECTRONICA 2001 S.A. TEHNOLOGIE DE MASURARE NEDISTRUCTIVA A 86,33
NOXELOR EMISE IN MEDIUL AMBIANT DE CATRE
MASINILE TERMICE – TEHMANOX

PC-D01-PT11-752 POPESCU GABRIEL - ADRIAN INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI HEPATITEI CRONICE 90,00
BALS BUCURESTI CU VIRUS HEPATITIC D PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR
DE DIAGNOSTIC MOLECULAR. IMPLICATII ASUPRA
AMELIORARII STUDIULUI EPIDEMIOLOGIEI INFECTIEI CU
HDV IN ROMÂNIA

PC-D07-PT20-753 RAICU SERBAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI PROMOVAREA MOBILITATII URBANE DURABILE IN 89,00
MUNICIPIUL BUCURESTI

PC-D06-PT20-754 RAICU SERBAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI SOLUTII INTERDISCIPLINARE CONVERGENTE IN 85,00
AMENAJAREA TERITORULUI SI IN STRUCTURAREA
SISTEMULUI DE TRANSPORT, ORIENTATE CATRE
DEZVOLTAREA DURABILA SI CRESTEREA CALITATII
VIETII.

PC-D04-PT04-755 ROBU MARIA SC OPTOELECTRONICA-2001SA CERCETARI PENTRU DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII 70,66
PENTRU REALIZAREA DE ELEMENTE DE PROTECTIE
HOLOGRAFICE CU GRAD INALT DE SECURITATE (PHGIS)

PC-D01-PT11-756 STREINU-CERCEL ADRIAN INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI IMPACTUL MUTATIILOR MULTIPLE DE REZISTENTA DIN 77,00
BALS BUCURESTI GENOMUL TULPINILOR HIV1 SUBTIPUL F IZOLATE DE LA
PACIENTII AFLATI IN TRATAMENT ANTIRETROVIRAL:
ANALIZA MOLECULARA, IMUNOLOGICA SI CLINICA

PC-D05-PT04-758 IVANOVICI CONSTANTIN INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE ECONOMIE DE ENERGIE ELECTRICA PRIN NOI 68,33
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. MATERIALE SI TEHNOLOGII INCORPORATE IN
BALASTURI ELECTRONICE (DE PUTERI LIMITA) PENTRU
LAMPILE CU VAPORI DE SODIU UTILIZATE IN ILUMINATUL
PUBLIC
PC-D01-PT11-759 MOLDOVEANU ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STABILIREA UNOR ASOCIERI DE BIOMARKERI CU 95,66
ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR SEMNIFICATIE IN ATEROSCLEROZA IMPORTANTI IN
BIOMEDICALE VICTOR BABES STRATIFICAREA RISCULUI CARDIOVASCULAR SI
PREVENTIA EVENIMENTELOR CARDIOVASCULARE

PC-D05-PT00-760 IVANOVICI CONSTANTIN INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE ECONOMIE DE ENERGIE SI FIABILITATE MARITA PRIN 61,66
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. NOI MATERIALE SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE A
ELECTROZILOR PENTRU TUBURI CU DESCARCARE IN
GAZE LA INALTA TENSIUNE

PC-D05-PT04-762 IVANOVICI CONSTANTIN INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE ECONOMIE DE ENERGIE ELECTRICA PRIN NOI 65,33
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. MATERIALE SI TEHNOLOGII INCORPORATE IN
TRANSFORMATOARE ELECTRONICE PENTRU TUBURI
CU DESCARCARE IN GAZE LA INALTA PRESIUNE
UTILIZATE IN ILUMINAT

PC-D06-PT25-763 KLEPS IRINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVANSATE PENTRU DEZVOLTAREA 84,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI SISTEMELOR INTEGRATE PE SILICIU NANOSTRUCTURAT
PENTRU MONITORIZAREA METALELOR GRELE SI
PESTICIDELOR IN MEDII LICHIDE(NANO-SIMONEN)

PC-D02-PT00-764 RADU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CARACTERIZAREA MULTIPARAMETRICA A SECURITATII 89,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA ALIMENTELOR – METODE ANALITICE SI TOXICOLOGICE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D05-PT04-765 ROSMETENIUC DRAGOS INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE ECONOMIE DE ENERGIE ELECTRICA SI MARIREA 70,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. DURATEI DE VIATA PRINTR-O NOUA TEHNOLOGIE DE
FABRICATIE A LAMPILOR ELECTRICE CU
INCANDESCENTA CU FLUX LUMINOS VARIABIL

PC-D01-PT15-766 KLEPS IRINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROTECTIA SANATATII PRIN DEZVOLTAREA DE NOI 85,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI INSTRUMENTE COMPLEXE DE TIP LABORATOR PE UN
CHIP(TOOPROLAB)

PC-D02-PT00-767 DOROBANTU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DE TEHNICI 88,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA ELISA/RIA PENTRU DETECTIA CONTAMINANTILOR
HULUBEI (IFIN-HH) CHIMICI ALIMENTARI: TRENBOLONA SI NANDROLONA

PC-D05-PT04-768 DRAGU BEATRICE INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE DURATA DE VIATA MARITA (5000 ORE) SI EFICIENTA 72,00
PETRONELA PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. ENERGETICA PRINTR-O NOUA TEHNOLOGIE DE
FABRICATIE A LAMPILOR ELECTRICE CU
INCANDESCENTA PENTRU ILUMINAT GENERAL

PC-D03-PT04-769 MOAGAR-POLADIAN GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE NECONVENTIONALE PENTRU 88,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI MICROTEHNOLOGIE – CERCETARE SI EXPERIMENTARE
MICROSTRUCTURI PE BAZA DE ELASTOMERI PENTRU
APLICATII IN DOMENIUL MICROSISTEMELOR
PC-D05-PT17-770 BARBU VALENTIN SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI SISTEME HIBRIDE COMPLEXE BAZATE PE ENERGII 81,00
PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTIA DE MASINI SA CURATE SI REGENERABILE PENTRU CRESTEREA
EFICIENTEI SISTEMELOR DE INCALZIRE RACIRE

PC-D05-PT18-771 ROSMETENIUC DRAGOS INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE SURSE REGENERABILE DE ENERGIE-FOTOVOLTAICE SI 72,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. EOLIENE-PENTRU ALIMENTAREA ECHIPAMENTELOR
AUTOMATE INTELIGENTE DE PROTECTIE CATODICA A
STRUCTURILOR METALICE INGROPATE SI IMERSATE
DIN ZONE IZOLAT

PC-D01-PT11-772 CHIPER DIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZECHILIBRE ALE MECANISMELOR DE 81,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA TRANSMETILARE IMPLICATE IN PROCESELE DE
HULUBEI (IFIN-HH) IMBATRANIRE SI PATOLOGIE

PC-D04-PT18-773 MANEA ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI INTEGRATE PENTRU REALIZAREA 91,00
PENTRU MICROTEHNOLOGIE CELULELOR SOLARE DE MARE EFICIENTA BAZATE PE
EFECTE CUANTICE UTILIZAND NANOTEHNOLOGII SI
PROCESE TEHNOLOGICE NECONVENTIONALE

PC-D05-PT03-774 IVANOVICI CONSTANTIN INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE EFICIENTA ENERGETICA SI ECONOMIE DE ENERGIE 57,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. PRINTR-UN NOU SISTEM DISTRIBUIT INTELIGENT
DESTINAT ILUMINATULUI PUBLIC

PC-D03-PT10-775 AVRAMESCU VALERIU SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA REDUCEREA VULNERABILITATII SI COMBATEREA 81,00
SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSECINTELOR ACCIDENTELOR INDUSTRIALE IN
CONSTRUCTIA DE MASINI SA PROCESELE CU GRAD RIDICAT DE RISC DIN IND.
CONSTRUCT. DE MASINI PRIN INTRODUCEREA
ROBOTIZARII IN FABRICATIA VIRTUALA

PC-D11-PT04-776 DINESCU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RACORDARE LA TENDINTE ACTUALE IN STIINTA 92,33
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PROCESARII CU PLASMA
INFLPR

PC-D11-PT04-777 DINESCU MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FILME FUNCTIONALE DE OXIZI METALICI PENTRU 78,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - TEHNOLOGII DE AVANGARDA: DEPUNERE SI
INFLPR PROCESARE

PC-D03-PT04-778 BRUMARIU PETRU S.C. ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI CERCETARI PRIVIND ORIENTAREA CONCEPTIEI SI 87,00
PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII TEHNOLOGIILOR DE REALIZARE PRODUSE INDUSTRIALE
MASINI S.A. BUCURESTI TINAND SEAMA DE SFARSITUL DE VIATA AL ACESTORA
IN VEDEREA REUTILIZARII RECICLARII SI DISTRUGERII
LOR ECOLOGICE

PC-D01-PT11-779 IONICA ELENA EMILIA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INTEGRAREA TEHNICILOR DE ANALIZA MOLECULARA IN 86,66
DIAGNOSTICAREA DISTROFINOPATIILOR IN
PERSPECTIVA UNOR STRATEGII TERAPEUTICE SI
PROFILACTICE
PC-D01-PT11-780 ROCSIN DANIELA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE SINTEZA UNOR SUBSTANTE SI REALIZAREA DE 60,00
TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTIA DE MASINI PRODUSE DECONTAMINANTE POLIVALENTE,
CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI FARMACO-
TOXICOLOGICA IN VEDEREA OBTINERII DE NOI
PREPARATE CU ACTIUNE SPECIFICA

PC-D11-PT00-781 MANOLACHE NICOLAE INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOW AL METODE COMBINATORIALE, ALGEBRICE, TOPOLOGICE 89,33
ACADEMIEI ROMANE IN ALGEBRA SI GEOMETRIE

PC-D02-PT00-782 TUDOR LAURENTIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI UTILIZAREA UNOR MARKERI MOLECULARI IN SCOPUL 65,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI EVALUARII SALUBRITATII ALIMENTELOR SI ASIGURARII
SANATATII CONSUMATORILOR

PC-D04-PT04-783 CRACIUNOIU STEFAN TUDOREL SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA PROCEDEE MODERNE DE PRELUCRARE 77,00
SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU NECONVENTIONALE CU FLUXURI ELECTRICE
CONSTRUCTII MASINI SA CONCENTRATE PE MASINI MULTIFUNCTIONALE PRIN
INTEGRARE DE PROCESE SPECIFICE

PC-D08-PT00-784 PIRCIOG SPERANTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA PROIECTIA OCUPARII SI A DEFICITULUI DE CALIFICARI 89,00
IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE PE TERMEN SCURT SI MEDIU

PC-D11-PT00-785 BEZNEA LUCIAN INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOW AL METODE OPERATORIALE, ANALIZA FUNCTIONALA SI 95,33
ACADEMIEI ROMANE COMPLEXA, CU APLICATII.

PC-D04-PT10-786 MARA ELEONORA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM COMPLEX PENTRU DEPOLUARE CATALITICA A 84,00
LUMINITA PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE, IMNR EMISIILOR IN AER ALE ANUMITOR POLUANTI DIN
PROCESELE INDUSTRIALE DE ARDERE

PC-D08-PT00-787 MOCAN MARIAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SCENARII DE PREVIZIONARE A SECTOARELOR SI 85,00
RAMURILOR DIN ECONOMIA ROMANEASCA, CU
POTENTIAL INOVATIV, IN PERSPECTIVA 2020

PC-D04-PT04-788 STOIAN ION S.C. ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI INTEGRAREA CUNOSTINTELOR SI TEHNOLOGIILOR NOI 82,66
PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII IN REALIZAREA FABRICATIEI VIRTUALE PENTRU
MASINI S.A. BUCURESTI SECTORUL INDUSTRIAL

PC-D04-PT04-789 SARBU ANDREI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOSTRUCTURI HIBRIDE ANORGANIC-ORGANICE PE 89,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - BAZA DE SERPENTINIT SI POLIMERI VINILICI PENTRU
BUCURESTI OBTINEREA DE COMPOZITE AVANSATE
PC-D04-PT04-790 BOLOCAN ION UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI NOI MATERIALE CATALITICE PENTRU DEPOLUAREA 89,00
EFLUENTILOR GAZOSI INDUSTRIALI

PC-D03-PT03-791 RADULESCU IRINA S.C. ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNUI INSTRUMENT 95,00
PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MODELAREA SI
MASINI S.A. BUCURESTI SIMULAREA COMPORTARII LA UZURA SI A DURABILITATII
LUBRIFIANTILOR

PC-D03-PT05-792 RALUCA MULLER INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICROSTRUCTURI DE SENZORI SI ACTUATORI 89,66
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI DESTINATE MICROPOZITIONARII SI MICROMANIPULARII -
MECANICE SI BIOLOGICE

PC-D03-PT00-794 BALOG ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM DE EVALUARE A CALITATII SERVICIILOR 95,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PUBLICE ON-LINE PENTRU CETATENI SI MEDIUL DE
AFACERI

PC-D01-PT11-795 CARDEI VLADIMIR SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA ASIST/ RECUP ORTOSTATISMULUI SI MERSULUI LA 86,00
SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU BATRANI SEVER DIZABILITATI SI BOLNAVI CU INSUF
CONSTRUCTIA DE MASINI SA CARDIO-RESPIRATORII SI/SAU DEFICIENTE
NEURO–LOCOMOTORII GRAVE CU AJUTORUL UNOR
SIST ORTETICE ROBOTIZATE

PC-D04-PT04-796 MIHAILESCU VALENTIN SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA REALIZAREA DE DEPUNERI PRIN PROCEDEE 80,00
SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU DUPLEX(PULVERIZARE TERMICA SI PROCESARE CU
CONSTRUCTII MASINI SA LASER) IN VEDEREA IMBUNATATIRII
CARACTERISTICILOR DE EXPLOATARE ALE
PRODUSELOR INDUSTRIALE

PC-D02-PT24-797 STEPAN EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE VALORIFICAREA COMPLEXA A UNOR RESURSE 97,33
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - NATURALE REGENERABILE PENTRU OBTINEREA
BUCURESTI BIOCOMBUSTIBILILOR,GLICERINEI SI A SOLVENTILOR
ECOLOGICI

PC-D01-PT11-798 ARDELEANU CARMEN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI TINTE CELULARE SI MOLECULARE IN TERAPIA CU 95,00
IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR ORIENTARE SPRE PACIENT A TUMORILOR MALIGNE. O
BIOMEDICALE VICTOR BABES ABORDARE GENOMICA SI PROTEOMICA

PC-D02-PT19-799 STANCU RODICA SC ICTCM INSTITUTUL CE CERCETARE SI BIOTEHNOLOGII NOI DE TRATARE A APELOR REZIDUALE 82,33
PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI MONITORIZARE A IMPACTULUI ASUPRA
DE MASINI SA BUCURESTI MEDIULUI CU BIOSENZORI

PC-D04-PT04-800 TARABASANU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI SISTEME CONDENSATE MIXTE CE INCLUD 86,00
MIHAILA FTALOCIANINE SI ALTI COMPLECSI METALICI
PURTÃTORI DE OXIGEN CU APLICATII IN SENZORI DE
INTERES MEDICAL SI ECOLOGIC SI IN PROCESE
CATALITICE
PC-D04-PT04-801 AVRAMESCU VALERIU SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI CERCETARI PRIVIND NANOFINISAREA SUPRAFETELOR 82,66
PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII COMPLEXE PRIN CURGERE ABRAZIVA FOLOSIND MEDII
MASINI DE LUCRU REOPECTICE

PC-D04-PT04-802 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI MATERIALE MULTIFUNCTIONALE PENTRU APLICATII IN 91,66
DOMENIUL MICROUNDELOR SI UNDELOR MILIMETRICE

PC-D04-PT13-803 DESELNICU VIORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND REALIZAREA DE ECO-TEHNOLOGII 87,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE – SUCURSALA DESTINATE SECTORULUI DE PIELARIE, CARE SA
INSTITUT DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE – CONTRIBUIE LA PROTECTIA MEDIULUI, IMBUNATATIREA
INCDTP-SUC. ICPI, CALITATII VIETII SI COMPETITIVITATII TEHNOLOGICE

PC-D04-PT04-804 ALEXANDRESCU LAURENTIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIE INTEGRATA DE REALIZARE A 80,33
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE – SUCURSALA COMPOZITELOR POLIMERICE MULTIFUNCTIONALE
INSTITUT DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE – OBTINUTE PRIN RECICLAREA DESEURILOR
INCDTP-SUC. ICPI, ELASTOMERICE REZULTATE DIN TOATE DOMENIILE
INDUSTRIALE

PC-D04-PT04-805 COARA GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROIECT INTEGRAT PRIVIND CERCETAREA, INOVAREA, 81,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE – SUCURSALA DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME
INSTITUT DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE – NANODISPERSE APOASE PE BAZA DE POLIMERI
INCDTP-SUC. ICPI, HIDROFILI PENTRU PIELE DE INALTA CALITATE

PC-D04-PT15-806 PITICESCU ROXANA MIOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA TEHNOLOGICA INTEGRATA DE CERCETARE A 92,00
PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE, IMNR STRUCTURILOR AVANSATE BIOCOMPATIBILE PENTRU
IMPLANTURI DENTARE

PC-D03-PT13-807 TOPOLOGEANU MARIAN SC ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI DEZVOLTAREA UNEI RETELE NATIONALE DESCHISE A 95,00
PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTIA DE MASINI ENTITATILOR ECONOMICE PRODUCTIVE CA SPATIU DE
CLUSTERIZARE DINAMICA PENTRU CREAREA UNOR
INTREPRINDERI VIRTUALE PE OBIECTIVE DEFINITE PRIN
SET DE ATRIBUTE

PC-D01-PT00-808 LUNGEANU AGRIPINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BOLI CROMOZOMIALE RARE IMPLICATE IN PATOLOGIA 76,66
IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR COPILULUI SI A REPRODUCERII
BIOMEDICALE VICTOR BABES

PC-D08-PT03-809 BADEA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARI TEHNOLOGICE PENTRU OBIECTIV - 3% - INSTRUMENTE SI MASURI 88,00
CONSTRUCTIA DE MASINI

PC-D02-PT00-810 DUTA DENISA EGLANTINA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE BOALA CELIACA: CERCETARE ASUPRA INCIDENTEI SI 88,66
DIAGNOSTICULUI; ASIGURARE DE ALIMENTE FAINOASE
FORTIFIATE-MEDICAMENT PENTRU TRATAMENTUL
DIETETIC LONG-LIFE
PC-D05-PT17-811 HUBCA GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI GAZEIFICAREA BIOMASEI SI A ALTOR REZIDUURI CU UN 74,00
CONTINUT RIDICAT DE APA

PC-D11-PT00-812 ANDRUH MARIUS UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DE LA COMBINATII COMPLEXE MULTIMETALICE 94,33
MOLECULARE SI SUPRAMOLECULARE CATRE NOI
MATERIALE MAGNETICE

PC-D05-PT17-813 CRISTEA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE SISTEM ENERGETIC FLUVIAL COMBINAT ( PV- 66,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. HIDRO+EOL ) PENTRU ALIMENTARE ELECTRICA
DESCENTRALIZATA A COMUNITATILOR SUPUSE
POSIBILELOR CALAMITATI ( INUNDATII, TORNADE,
SECETA, ETC.)-SENFLU

PC-D01-PT00-814 TUDOR AURICA INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE CERCETAREA MICROCIRCULATIEI NORMALE SI 65,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. PATOLOGICE (HIPERTENSIUNE ARTERIALA ESENTIALA)
PRIN VIDEOCAPILAROSCOPIE COMPUTERIZATA

PC-D02-PT00-815 NEGOITA MIOARA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE SIGURANTA ALIMENTARA PE FILIERA PRODUCERII SI 94,00
PROCESARII LEGUMELOR SI FRUCTELOR

PC-D04-PT04-816 PAVELESCU DAN ALEXANDRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI NOI TEHNOLOGII ECOLOGICE BAZATE PE UTILIZAREA 86,00
PLASMEI OBTINUTE PRIN DESCARCARI ELECTRICE TIP
ECED

PC-D02-PT08-817 TOGOE IULIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONIMICE SI ELABORAREA UNEI BIOTEHNOLOGII PENTRU 91,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI PROFILAXIA SPECIFICA A PODODERMATITEI
INFECTIOASE LA RUMEGATOARE, PRODUSA DE
FUSOBACTERIUM NECROFORUM, PRIN UTILIZAREA
ELECTRONILOR ACCELERATI SI A MICROUNDELOR

PC-D02-PT19-819 NICOLAE TRANDAFIR STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PRODUCERII, 91,66
LEGUMICULTURA BUZAU CONDITIONARII SI MARKETINGUL SEMINTELOR DE
LEGUME, IN VEDEREA ALINIERII LA NORMELE SI
STANDARDELE EUROPENE

PC-D04-PT15-820 DASCALU DAN MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII INSTITUTUL RETEA DE CERCETARE INTEGRATA PENTRU 94,00
NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU NANOMEDICINA (NANOBIOTEHNOLOGIE PENTRU
MICROTEHNOLOGIE SANATATE)
Pc-D04-PT04-822 MANAILA ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE DIN CAUCIUC OBTINUTE PRIN METODE NOI, 86,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - COMPLEXE DE RETICULARE SI GREFARE A
INFLPR ELASTOMERILOR PRIN IRADIERE CU ELECTRONI
ACCELERAÞI ªI MICROUNDE IN PREZENTA DE
MONOMERI POLIFUNCTIONALI

PC-D06-PT00-823 RUSU CONSTANTIN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI IMPACTUL RISCURILOR CLIMATICE SI HIDRO- 63,33
GEOMORFOLOGICE ASUPRA MEDIULUI IN REGIUNEA DE
DEZVOLTARE NORD-EST

PC-D05-PT02-824 IONESCU NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE CERCETARI PRIVIND INTEGRAREA CONCEPTELOR 90,00
BUCURESTI CALD/RECE, EFICIENTA ENERGETICA, SURSE SOLARE,
INTELIGENTA ARTIFICIALA, CONTROL AL CASTIGULUI
SOLAR SI SISTEME DE ALIMENTARE ASISTATE DE
ENERGIA SOLARA

PC-D01-PT01-825 RADU GABRIEL-LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM DE EVALUARE A EFECTULUI ANTIRADICALIC AL 72,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI UNOR PREPARATE NATURALE IN MODULAREA
RAPORTULUI GSH/GSSG

Pc-D04-PT04-826 MIU LUCRETIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE SI TEHNOLOGII DURABILE DE CONSERVARE 83,33
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE – SUCURSALA SI DE RESTAURARE A OBIECTELOR DE PATRIMONIU DIN
INSTITUT DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE – PIELE SI PERGAMENT
INCDTP-SUC. ICPI,

PC-D01-PT11-827 CINCA SABIN INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF.DR. TERAPII INOVATIVE IN TRATAREA UNOR FORME DE 89,00
ALEX.TRESTIOREANU BUCURESTI NEOPLASME PRIN ACTIUNEA SINERGICA A UNOR
COMPUSI BIOACTIVI, ELECTRONI ACCELERATI SI
MICROUNDE

PC-D04-PT24-828 PARVULESCU VASILE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI NOI CATALIZATORI OXIDICI NANO-STRUCTURATI 86,00
PENTRU PROCESE INDUSTRIALE CARE ASIGURA O
DEZVOLTARE DURABILA

PC-D03-PT10-829 MUNTEANU RADU IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA INSTALATIE AUTOMATA DE DISTRIBUTIEMEDIE SI JOASA 79,00
TENSIUNE CU MONITORIZARE SI DISPECERIZARE LA
DISTANTA, CU SISTEM EXPERT ENERGETIC PENTRU
MANAGEMENTUL OPTIMAL AL CONSUMURILOR
ALIMENTAT

PC-D01-PT10-830 BELENIUC GEORGETA SC AGERFERM SRL CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA IN INDUSTRIA 71,00
VINULUI DIN ROMANIA A SISTEMULUI DE ANALIZA A
PERICOLELOR SI A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL
(APPCC) IN CONFORMITATE CU CERINTELE U.E.
PC-D02-PT24-831 COMAN SIMONA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SINTEZE VERZI DE COMPUSI FARMACEUTICI PRIN 84,00
MARGARETA COMBINAREA BIOCATALIZEI IN VIVO SI IN VITRO CU
CATALIZA HETEROGENA

PC-D03-PT00-832 NECULAU ADRIAN UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI EDUCATORI SI PRACTICI EDUCATIVE IN LUMEA SATULUI 80,00
ROMANESC (1830 - 2007)

PC-D01-PT11-833 BRATU MIHAELA MIRELA UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA PRODUSE TOPICE CU ACTIUNE PRELUNGITA PE BAZA 73,33
DE COMPLECSI AI FLAVONOIDELOR CU ZN, AG, CU,
INCORPORATE IN SUPORTURI BIOCOMPATIBILE
DESTINATE TERAPIEI LEZIUNILOR MUCOASELOR SI
TEGUMENTULUI

PC-D01-PT11-834 TEODOR EUGENIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI HIDROGELURI BIOCOMPATIBILE PE BAZA DE 51,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI POLIZAHARIDE PENTRU ELIBERARE CONTROLATA DE
AGENTI TERAPEUTICI

PC-D02-PT19-835 MANGALAGIU IONEL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI OBTINEREA, CARACTERIZAREA FIZICO- CHIMICA SI 84,66
BIOLOGICA A UNOR BIOPREPARATE GLICOZID-
STEROIDICE DE ORIGINE VEGETALA

PC-D11-PT01-836 BARBU VIOREL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI ANALIZA SI CONTROLUL SISTEMELOR DIFERENTIALE 99,00

PC-D06-PT02-838 CETEAN VALENTINA MARIA PROCEMA GEOLOGI SRL GREENET – EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI 92,00
RESURSELOR MINERALE PENTRU CONSTRUCTII SI A
PROTECTIEI MEDIULUI PRIN REALIZAREA UNEI RETELE
INOVATIVE PERFORMANTE INTEGRATA IN SPATIUL DE
CERCETARE EUROPEAN

PC-D06-PT00-839 STEFAN NICOLAE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI CENTRU DE EXPERTIZA PENTRU EXPOLATAREA 87,00
DURABILA A ECOSISTEMELOR (CEXDUREC). STUDIU DE
CAZ: ECOSISTEME TERESTRE SI ACVATICE PERI-
URBANE DIN BAZINUL RAULUI CIRIC, DE LA NORD DE
MUNICIPIUL IASI

PC-D03-PT00-840 SAUCIUC HONORIA SC SOFTWIN SRL PRODUS DE INVATARE INDIVIDUALA ADAPTATIVA 66,00
PC-D03-PT00-841 DINESCU ADRIAN SC SOFTWIN SRL CONCEPTIA, REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI 62,66
SISTEM PILOT PENTRU AUTENTIFICAREA SI
IDENTIFICAREA PERSOANEI BAZAT PE
CARACTERISTICILE BIOMETRICE ALE SEMNATURII
OLOGRAFE

PC-D03-PT00-842 APOSTOL SILVIU SC SOFTWIN SRL CERCETAREA EFICIENTEI UTILIZARII MODELELOR SI 51,00
MIJLOACELOR ICT IN INVATAMINTUL PREUNIVERSITAR
ROMANESC

PC-D03-PT00-843 SAUCIUC HONORIA SC SOFTWIN SRL STANDARDIZAREA METODELOR PSIHOPEDAGOGICE IN 80,00


INSTRUMENTE SCORM 2004

PC-D03-PT00-844 DIACONESCU STEFAN STELIAN SOFTWIN SRL CONCEPTIA, REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI 77,00
SISTEM CADRU PENTRU ACHIZITIA SI PRELUCRAREA
CUNOSTINTELOR MULTILINGVISTICE

PC-D04-PT13-845 CHIRITA CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GH ASACHI IASI CATEDRA CERCETARI PRIVIND INOVAREA SI OPTIMIZAREA 69,00
DE MASINI UNELTE SI SCULE SISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE DE
FORTA PENTRU RIDICAREA COBORAREA SI
POZITIONAREA SINCRONIZATA SI TEHNOLOGII
INTEGRATE DE CONSOLIDARE SI INTERVENTII

PC-D11-PT23-846 MOROSANU COSTICA UNVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI STUDII PRIVIND EVOLUTIA FRONTULUI DE SOLIDIFICARE 85,00
UTILIZAND MODELUL TRANZITIEI DE FAZA.
EFICIENTIZAREA PROCESELOR DE TURNARE CONTINUA
A OTELURILOR.

PC-D04-PT13-847 NAGIT GHEORGHE UNIVERSITATEA TEHNICA GH ASACHI IASI-CCT CERCETARI PRIVIND INOVAREA SI OPTIMIZAREA 91,33
POLYTECH DISPOZITIVELOR DE STRANGERE ACTIONATE CU
ECHIPAMENTE HIDRAULICE MODULARE PRIN
UTILIZAREA DE CONCEPTE MECATRONICE, MODELARII
MATEMATICE SI SIMULARII NUMERICE

PC-D01-PT11-848 PASCU MIHAIL LUCIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA EFECTELOR FASCICULELOR OPTICE 62,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - ASUPRA COMPUSILOR ANTITUMORALI SI A
INFLPR IMBUNATATIRII EFICIENTEI ACESTORA IN
TRATAMENTELE ONCOLOGICE

PC-D02-PT00-849 VINTU VASILE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA CERCETARI PRIVIND VALOAREA AGRONOMICA SI 86,33
VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI ALIMENTARA A PRINCIPALELOR ECOSISTEME
PRATICOLE DIN ROMANIA, IN CONDITIILE GESTIONARII
DURABILE SI MENTINERII BIODIVERSITATII COVORULUI
VEGETAL
PC-D02-PT19-850 SCHITEA MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE IMBUNATATIREA CALITATII FURAJULUI LA LUCERNA 87,33
AGRICOLA FUNDULEA PRIN SCHIMBAREA ARHITECTURII PLANTEI CU
AJUTORUL METODELOR BIOTEHNOLOGICE

PC-D06-PT12-851 BADESCU CATALIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SELECTIA BIOTIPURILOR DE MACES, CATIN,SOC DIN 74,66
POMICULTURA PITESTI MARACINENII FLORA SPONTANA A ROMANIEI,PENTRU CONSTITUIREA
FONDULUI DE GERMOPLASMA SUPORT PENTRU
REABILITAREA SI RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A
TERENURILOR DEGRADATE

Pc-D02-PT19-853 ISTRATE MIHAI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA EVALUAREA POTENTIALULUI AGROBIOLOGIC AL UNOR 84,00
VETERINARA IASI SOIURI NOI SI HIBRIZI DE CIRES IN VEDEREA
OMOLAGARII SI IMBUNATATIRII SORTIMENTULUI
NATIONAL CARE SA VALORIFICE RESURSELE NATURALE
IN AGRICULTURA DURABILA

PC-D02-PT19-854 JITAREANU GERARD UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA STABILIREA SISTEMEI DE MASINI PENTRU 93,33
VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI MECANIZAREA LUCRARILOR SOLULUI IN EXPLOATATIILE
AGRICOLE DIN N-E A ROMANIEI, ALINIATA LA
CONCEPTUL DE AGRICULTURA DURABILA

PC-D02-PT19-855 PETCU ELENA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODEL PERFECTIONAT PENTRU SIMULAREA FORMARII 70,00
AGRICOLA FUNDULEA SI CALITATII RECOLTEI LA CINCI SPECII DE PLANTE
FURAJERE PENTRU CONDITIILE AGROPEDOLOGICE DIN
ROMANIA

PC-D04-PT04-856 VIDA SIMITI IOAN S.C. INSTITUT DE CERCETARE SI PROIECTARE CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND 86,33
TEHNOLOGICA TEHNOMAG C.U.G. S.A. REALIZAREA BRONZURILOR CU 12-13% SN DESTINATE
OBTINERII UNOR STRATURI ANTIFRICTIUNE

PC-D02-PT19-857 JITAREANU GERARD UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA AMELIORAREA, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA 96,66
VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI SOLURILOR DEGRADATE PRIN INTERVENTIA
ANTROPICA IN AGROECOSISTEME, PENTRU
CRESTEREA CALITATII VIETII SI PROTECTIA MEDIULUI IN
ZONELE COLINARE

PC-D02-PT19-858 RADUCANU FLORENTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PREVENIREA, CONTROLUL SI MANAGEMENTUL 82,00
AGRICOLA FUNDULEA PREZENTEI MICOTOXINEI PATOGENULUI FUSARIUM
OXYSPORUM IN LANTUL TROFIC PLANTA-ANIMAL-OM,
PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE.

PC-D04-PT04-859 VOICULESCU IONELIA SC SUDOTIM AS SRL TIMISOARA TEHNOLOGII INOVATIVE DE CRESTERE A 84,66
DISPONIBILITATII UTILAJELOR PENTRU REABILITAREA
DRUMURILOR TERASIERE PRIN UTILIZAREA
ELEMENTELOR MODULATE, INCARCATE CU STRATURI
DURE PRIN SUDARE
PC-D04-PT04-860 VIDA SIMITI IOAN S.C. INSTITUT DE CERCETARE SI CERCETARI INOVATIVE PRIVIND REALIZAREA UNOR NOI 91,00
PROIECTARETTEHNOLOGICA TEHNOMAG C.U.G. S.A. MATERIALE PENTRU SUDARE SI PROCESE DE
PRODUCTIE

PC-D02-PT19-861 SAULESCU N. NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONSTRUIREA UNEI NOI BAZE GENETICE PENTRU 92,66
AGRICOLA FUNDULEA CEREALELE VIITORULUI

PC-D04-PT12-862 CERNICA ILEANA VIORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE AVANSATE NANOCOMPOZITE CU 92,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI PROPRIETATI ANTIBACTERIENE, DE AUTOCURATARE SI
STRUCTURI INTEGRATE DE CONCENTRATOARE DE
ENERGIE SOLARA UTILIZATE IN CONSTRUCTII CIVILE
PENTRU AMELIORARE AMBIENTALA

PC-D01-PT04-863 CANTA TRAIAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE SISTEME COMPLEXE DE INCALZIRE SI RACIRE 69,00
TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG UTILIZAND ENERGII REGENERABILE

PC-D05-PT17-864 DINA VASILICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND 90,66
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI REDUCEREA
POLUARII PRIN REALIZAREA SISTEMELOR DE ARDERE
AUTOCARBURANTE LA CAZANELE DE MARE PUTERE

PC-D06-PT03-865 NEACSU LAURENTIU SC AEROSTAR SA BACAU SISTEM DE SUPRAVEGHERE AERIANA IN INFRAROSU A 81,66
STARII TERENURILOR ,CULTURILOR AGRICOLE,
PADURILOR SI APELOR, SSAIR - 01

PC-D03-PT13-866 CERNICA ILEANA VIORICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MICROSISTEME INTEGRATE DE MONITORIZARE IN TIMP 88,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI REAL A PARAMETRILOR DE FORAJ PENTRU
OPTIMIZAREA EXPLOATARII RESURSELOR PETROLIERE

PC-D01-PT04-867 CANTA TRAIAN SC ICPT TEHNOMAG CUG SA CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIILE DE REALIZARE A 89,00
PIESELOR SINTERIZATE DE INALTA REZISTENTA
DESTINATE ECHIPAMENTELOR PENTRU AGRICULTURA
SI INDUSTRIA ALIMENTARA

PC-D06-PT10-868 DINA VASILICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERECTARI INOVATIVE PRIVIND REALIZAREA SI 92,00
IMPLEMENTAREA IN AGREGATE TERMICE INDUSTRIALE
A UNOR NOI ATENUATOARE DE ZGOMOT IN VEDEREA
REDUCERII POLUARII SONORE GENERATE DE
ESAPAREA DE GAZE SAU ABUR
PC-D03-PT03-869 DASCALU VIRGINEL SC AEROSTAR SA BACAU SISTEM DE PRELUCRARE SI PROCESARE A DATELOR 76,00
TOPOGRAFICE SPATIALE PENTRU REALIZAREA
HARTILOR DIGITALE

PC-D03-PT05-870 MOLDOVAN CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA TEHNOLOGICA DESTINATA INTEGRARII 82,00
PENTRU MICROTEHNOLOGII BUCURESTI ROMANIEI IN PLATFORMA TEHNOLOGICA EUROPEANA
DE NANOELECTRONICA

PC-D01-PT04-871 CANTA TRAIAN UNIVERSITATEA TEHNICA SI INSTITUT DE DEZVOLTAREA STIINTEI METALURGIEI PULBERILOR 82,33
CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PRIN OBTINEREA DE ALIAJE BIOCOMPATIBILE
TEHNOMAG CUG SA SUPERIOARE SI NOI TEHNOLOGII DE FABRICARE A
PROTEZELOR PENTRU IMPLANTURI CHIRURGICALE

PC-D07-PT03-872 VANATORU MIHAI SC AEROSTAR SA BACAU RADAR VIRTUAL PENTRU ECHIPAREA NAVELOR DE 87,00
COASTA SI A AVIOANELOR UTILITARE USOARE

PC-D03-PT05-873 MOLDOVAN CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- MICROPLATFORMA INTEGRATA PT DECETIE MULTIPLA 81,00
DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE SI MONITORIZAREA MEDIILOR BIOLOGICE

PC-D04-PT04-874 VIDE-SIMITI IOAN UNIVERSITATEA TEHNICA SI INSTITUT DE OBTINEREA COMPOZITELOR AL-GRAFIT PRIN TURNARE 85,33
CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA SI PRIN SINTERIZARE
TEHNOMAG CUG SA

PC-D02-PT03-875 MOSOI VASILE SC AEROSTAR SA BACAU ECHIPAMENT VIDEO DE CONTROL/ISPECTIE 82,00


INTERIOARA A CONDUCTELOR MAGISTRALE DE
TRANSPORT GAZE SI LICHIDE – EVC-01

PC-D03-PT04-876 MIKLOS MARIA INSTITUTUL DE CERCETARI PRODUSE AUXILIARE MATERIALE COMPOZITE DE POLIMERI CONDUCTORI 77,66
ORGANICE PENTRU APLICATII IN ELECTRONICA

PC-D06-PT17-877 TARLEA GRATIELA UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII ALINIEREA ROMANIEI LA LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE 76,00
BUCURESTI DIN DOMENIUL MEDIULUI-NOU AGENT FRIGORIFIC
ECOLOGIC

PC-D07-PT01-878 IONESI DAN SC AEROSTAR SA BACAU SISTEM MULTISTATIC PENTRU ASISTAREA TRAFICULUI 90,00
IN ZONA AEROPORTUARA
PC-D05-PT00-879 VASIU RADU SC INSTITUT DE CERCETARE PROIECTARE CERCETAREA, PROIECTAREA SI TESTAREA DE NOI 81,00
TEHNOLOGICA TEHNOMAG-CUG SA SOLUTII PRIVIND DEPOLUAREA TERMICA, SEPARAREA
SI CAPTAREA CO2 DIN GAZELE ARSE REZULTATE DIN
PROCESELE TERMICE INDUSTRIALE - (DEPOL TER-
CHIM)

PC-D05-PT17-880 VOICU ION UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND PRODUCTIA UNOR COMBUSTIBILI 81,00
REGENERABILI SI VALORIFICAREA LOR ENERGETICA
ECONOMICO-ECOLOGICA

PC-D04-PT04-881 ANGHEL CRISTIAN SC AEROSTAR SA BACAU STUDII PRIVIND UTILIZAREA LASERILOR DE TIP ND:YAG 71,33
LA PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR DE SUDARE SI A
NANOTEHNOLOGIILOR SUPRAFETELOR MATERIALELOR

PC-D04-PT04-882 ARGHIR GEORGE S.C INSTITUT DE CERCETARE PROIECTARE CONCENTRAREA SI VALORIFICAREA OPTIMA A 70,00
TEHNOLOGICA TEHNOMAG C.U.G S.A POTENTIALULUI STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC DE INALT
NIVEL IN ROMANIA PRIVIND OBTINEREA MAGNETILOR
PERMANENTI DIN FERITE DURE

PC-D04-PT00-883 CHIRIAC CRISTINA S.C. AEROSTAR S.A. BACAU SISTEME DE POMPARE CU FLUIDE NECONVENTIONALE 55,33

PC-D04-PT04-884 HUDAK GYONGYIKE INSTITUTUL DE CERCETARI PRODUSE AUXILIARE NANOMATERIALE INTEGRATE MULTIFUNCTIONALE 84,00
ORGANICE FOTOPOLIMERIZABILE LA RADIATII UV CU APLICATII
INDUSTRIALE

PC-D02-PT19-885 TONIGAR DOINA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA CRESTEREA CANTITATVA SI CALITATIVA A PRODUCTIEI 84,00
SUCEAVA DE SEMINTE LA SOIURILE AUTOHTONE DE GRAMINEE
PERENE PRIN OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE
CULTURA FACTOR DETERMINANT PENTRU PRODUCTIE

PC-D05-PT16-886 COLOJA MIHAI PASCU UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI SISTEM ENERGETIC INTEGRAT SI INTELIGENT PENTRU 75,00
EXPLOATAREA SONDELOR DE PETROL CU AJUTORUL
POMPELOR ELICOIDALE

PC-D07-PT00-887 URSEI ANGELA SC AEROSTAR SA BACAU SISTEM AUTOMAT DE ALIMENTARE IN CONDITII 50,00
ECOLOGICECU SUBSTANTE CHIMICE TOXICE SI
COMBUSTIBILI DE AVIATIE

PC-D03-PT26-888 GHEORGHE SERBAN UNIVERSITATEA DIN PITESTI SERVICII ARMONIZATE DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI 69,00
DE NAVE SI INFORMARE ASUPRA TRANSPORTULUI PE
APE INTERIOARE
PC-D07-PT01-889 PAL ANTON SC AEROSTAR SA BACAU STUDII SI CERCETARI PRIVIND EXECUTIA UNEI 79,66
PLATFORME AERIENE CU HIPERSUSTENTATIE RIDICATA
PENTRU OPERARE LA VITEZE SCAZUTE SI INALTIME
REDUSA

PC-D02-PT19-890 BODEA DUMITRU STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA PROMOVAREA SOIURILOR ROMANESTI DE CARTOF IN 77,00
ZONELE MONTANE CU TRECEREA DE LA TEHNOLOGIA
DE CULTURA TRADITIONALA LA TEHNOLOGIA INTENSIVA
IN SCOPUL CRESTERII PRODUCTIEI MAMAGEMENTULUI
DURABIL

PC-D06-PT17-891 ANGHEL ALEXANDRU UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CERCETARI PRIVIND STABILIREA DURABILITATII 74,00
STRUCTURILOR METALICE DE REZISTENTA DE TIPUL
MASTURILOR DE FORAJ

PC-D06-PT03-892 GUSETU GHEORGHE S.C. AEROSTAR S.A. SISTEM DE MONITORIZARE A FACTORILOR POLUANÞI 75,00
DE MEDIU, PE TERMEN LUNG, SMFP-01

Pc-D02-PT00-893 MURARIU MARIUS STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA IDENTIFICAREA SI UTILIZAREA UNOR NOI SURSE 70,00
SUCEAVA GENETICE LA PORUMB PENTRU CRESTEREA
PRODUCTIEI SI ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT
DURABIL AL RESURSELOR BIOLOGICE DIN ZONELE MAI
UMEDE SI MAI RECI ALE ROMANIEI

PC-D03-PT21-894 ALEXANDRESCU CORNELIU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ARHITECTURA NATIONALA A SISTEMELOR INTELIGENTE 97,00
CENTRUL DE CERCETARE,PROIECTARE, SERVICE SI DE TRANSPORT RUTIER
CONSULTING IN DOMENIUL TELECOMENZILOR SI
ELECTRONICII IN TRANSPORTURI

PC-D04-PT13-895 ARDELEAN IOAN INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE METODE SI MIJLOACE MECATRONICE DE VERIFICARE, 81,33
TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG CONTROL SI INCERCARI DE PROBE A TEVILOR

PC-D08-PT00-896 ALBU GABRIEL UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CREAREA CAPACIPATII DE INTEGRARE IN SOCIETATE A 49,00
COPIILOR INSTITUTIONALZATI PRIN ACTIVITATEA
SPORTIVA SI RECREATIVA IN SCOPUL ELIMINARII
TARELOR AFECTIVE MODIFICAND ATITUDINEA
ACESTORA

PC-D07-PT20-897 ALEXANDRESCU CORNELIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU ALIMENTAREA 89,00
SERVICIILOR AUXILIARE, AGREGATE DE CONDITIONARE
A AERULUI SI UNITATI DE COMANDA, REGLARE,
DIAGNOZA DESTINATE VAGOANELOR DE CALATORI IN
CURS DE MODERNIZARE
PC-D01-PT00-898 VASIU MIRELA SC INSTITUT DE CERCETARE PROIECTARE SOLUTII PRIVIND CRESTEREA ECONOMICA PRIN 84,33
TEHNOLOGICA TEHNOMAG-CUG SA RECONVERSIA ZONELOR INDUSTRIALE ALE
MUNICIPIULUI SI REVITALIZAREA ZONEI PREIURBANE
PRIN UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN
PRESPECTIVA DEZVOLTARII DURABILE

PC-D07-PT00-899 DRAGOMIR CATALIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA CRESTEREA CONTINUTULUI LAPTELUI IN ACIZI GRASI 85,33
BALOTESTI POLINESATURATI PRIN INCLUDEREA IN RATIILE
VACILOR A NUTRETURILOR OLEAGINOASE CULTIVATE
IN ROMANIA

PC-D05-PT17-900 CATUNEANU TIBERIU INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE SISTEME COMPLEXE DE INCALZIRE SI RACIRE 78,66
TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG UTILIZAND ENERGII REGENERABILE

PC-D07-PT21-901 ALEXANDRESCU CORNELIU MIHAIL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CRESTEREA SIGURANTEI INTRINSECI A 88,00
CENTRUL DE CERCETARE,PROIECTARE, SERVICE SI INFRASTRUCTURII DE SEMNALIZARE RUTIERA IN
CONSULTING IN DOMENIUL TELECOMENZILOR SI CONTEXTUL ARMONIZARII CU NORMATIVELE
ELECTRONICII IN TRANSPORTURI EUROPENE (ROMANIAN SAFE ROUTES - ROSARO)

PC-D02-PT08-902 TARANU IONELIA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA IMPACTUL MICOTOXINELOR PRODUSE DE SPECII DE 91,66
BALOTESTI FUNGI ALE GENULUI FUSARIUM, ASUPRA LANTULUI
ALIMENTAR

PC-D02-PT00-903 TESIO CALIN DUMITRU UNIVERSITATEA BUCURESTI, FACULTATEA DE CERCETARI PENTRU PRODUCEREA DE FURAJE 88,00
BIOLOGIE AUTOHTONE CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE
COMPETITIVE UTILIZATE IN ACVACULTURA

PC-D04-PT04-904 HANCU LIANA LIVIA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE RECICLAREA DESEURILOR DE MATERIALE POLIMERICE 72,00
TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG (CAUCIUC SI PLASTIC) IN VEDEREA RESTAURARII
FACTORILOR DE MEDIU SI CONSERVARII RESURSELOR
CU OBTINEREA UNOR MATERIALE COMPOZITE SI
PRODUSE PT CONSTRUCTI

PC-D02-PT08-905 CRISTE RODICA DIANA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA OPTIMIZAREA FACTORILOR NUTRITIONALI PENTRU 91,00
BALOTESTI OBTINEREA OULUI DE CONSUM IMBOGATIT IN ACIZI
GRASI POLINESATURATI :3, ALIMENT FUNCTIONAL NOU
PENTRU PIATA ROMANEASCA

PC-D04-PT04-906 JUMATE NICOLAIE SC INSTITUT DE CERCETARE SI PROIECTARE CERCETARI PRIVIND PRODUCEREA 80,66
TEHNOLOGICA TEHNOMAG C.U.G. S.A. NANOMATERIALELOR METALICE SI UTILIZAREA
ACESTORA IN INDUSTRIE, ZOOTEHNIE SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE
PC-D02-PT08-907 PALTENEA ELPIDA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SIGURANTA ALIMENTARA PE FILIERA DE PRODUCERE SI 72,00
ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA PROCESARE A PESTELUI
GALATI

PC-D02-PT25-908 PATRICHE NECULAI INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INSTALATIE DE CONDITIONARE A APEI TEHNOLOGICE 80,00
ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA CU PAT ADSORBANT DIN ADITIVI MINERALI DE TIPUL
GALATI ALUMINOSILICATILOR UTILIZABILA IN ACVACULTURA

PC-D05-PT19-909 CARAIMAN BEBE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CU AX VERTICAL 62,66
SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET
CRAIOVA

PC-D01-PT04-910 BARAN DANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GLICOPOLIANIONI SINTETICI CU ACTIVITATE ANTIVIRALA 55,00
GR.T.POPA IASI

PC-D02-PT08-911 MARUSCA TEODOR INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU RECOSTRUCTIA ECOLOGICA A PAJISTILOR DEGRADATE 94,00
PAJISTI (ICDP) BRASOV DE FACTORI NATURALI SI ANTROPICI- RECOPAJ

PC-D02-PT08-912 RAZEC IOSIF INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GESTIONAREA STIINTIFICA SI TEHNOLOGICA A 88,33
PAJISTI (ICDP) BRASOV PATRIMONIULUI PASTORAL NATIONAL IN CONTEXTUL
UNEI AGRICULTURI DURABILE

PC-D07-PT10-913 NICOLAE VIOREL UNIVERSITATEA DIN PITESTI EVALUAREA SIGURANTEI, FIABILITATII, SECURITATII SI 74,00
RISCULUI, LA FUNCTIONAREA SI UTILIZAREA
AUTOMOBILELOR SI A CAILOR DE RULARE, FOLOSIND
ANALIZE PROBABILISTE

PC-D02-PT08-914 ARDELEANU DOINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILIZAREA PROCEDEELOR BIOTECHNOLOGICE 76,00
CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS- PENTRU PROTECTIA ANTIPARAZITARA IN FERMELE DE
CONSTANTA OVINE SI CAPRINE

PC-D04-PT04-916 BACIU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA NOII TEHNOLOGII DE 88,00
OBTINERE A SCULELOR DE DEFORMARE PLASTICA LA
RECE SI ORGANELOR DE MASINI PRIN
BOROCARBOVANADIZARE RAPIDA CONTROLATA
ELECTROTERMIC

PC-D04-PT04-917 ABRUDEANU MARIOARA UNIVERSITATEA DIN PITESTI-CENTRUL DE PLATFORMA TEHNOLOGICA ROMANA PENTRU 84,00
CERCETARE PENTRU MATERIALE AVANSATE INGINERIA SI TEHNOLOGIA SUPRAFETELOR
MATERIALELOR AVANSATE
PC-D11-PT04-918 CHIRIAC HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EFECTE DE SUPRAFATA IN MATERIALE MAGNETICE 95,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI NANOMETRICE

PC-D02-PT08-919 VICOVAN PETRU GABRIEL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU AMELIORAREA GENETICA CANTITATIVA SI CALITATIVA A 85,66
CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS- PRODUCTIEI DE CARNE LA RASELE ROMANESTI DE
CONSTANTA OVINE PENTRU ALINIEREA LA STANDARDELE UNIUNII
EUROPENE

PC-D04-PT04-920 LUPU NICOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE MAGNETOSTRICTIVE MULTIFUNCTIONALE 92,33
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI PENTRU SISTEME HIBRIDE INTELIGENTE DE SENZORI,
ACTUATORI SI TRADUCTORI

PC-D05-PT17-921 VLADUT GABRIEL SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE NOI METODE TEHNOLOGII ECOLOGICE SI CONCEPTE DE 89,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI SOLUTII APLICABILE CONFORM STANDARDELOR
INSTALATII DE AUTOMATIZARE EUROPENE DE CRESTERE A CALITATII ENERGIEI
ELECTRICE

PC-D08-PT00-922 PITARIU HORIA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA SOLICITARI SI CONSECINTE EMOTIONALE IN 92,00
ACTIVITATEA POLITISTILOR DIN EUROPA (UE)

PC-D02-PT08-923 PIVODA CARMEN ANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STRATEGII NUTRITIONALE INOVATIVE PRIVIND 83,00
CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS- IMBUNATATIREA CANTITATIVA SI CALITATIVA A
CONSTANTA PRODUCTIEI DE LAPTE LA OVINE SI CAPRINE

PC-D04-PT03-924 BRATU POLIDOR UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI MONITORIZAREA INSTRUMENTALA SI INFORMATICA A 73,33
VIBRATIILOR PERICULOASE TRANSMISE MEDIULUI
CONSTRUIT TINAND SEAMA DE COMPORTAREA
NELINIARA A SISTEMULUI OM - MASINA – MEDIU

PC-D07-PT26-925 VLADUT GABRIEL SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE CERCETARI PRIVIND SISTEME DE CONTROL SI 92,66
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI EVALUARE A NIVELULUI DE EMISII IN TRANSPORTURI
INSTALATII DE AUTOMATIZARE NAVALE

PC-D04-PT04-926 CHIRIAC HORIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI NANOCOMPOZITE MULTIFUNCTIONALE BAZATE PE 90,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI ARGILE ANIONICE MEZOPOROASE CU APLICATII
MULTIDISCIPLINARE

PC-D02-PT08-927 CUTOVA NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU AMELIORAREA CAPRELOR DIN RASA CARPATINA 81,66
CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS- PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE SI CARNE
CONSTANTA
PC-D01-PT11-928 VLADUT GABRIEL SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND ROLUL 82,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI CREIERULUI IN CADRUL IMBATRANIRII FIZIOLOGICE
INSTALATII DE AUTOMATIZARE

PC-D04-PT04-929 FLOREA CARMEN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE CU 81,33
GRADIENT CONTROLAT PENTRU PRELUCRARI DE MARE
UZURA

PC-D03-PT04-930 MOHORIANU SERGIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE METODE COMPUTATIONALE DE INALTA PERFORMANTA 83,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI IN MODELAREA MATERIALELOR NANOMAGNETICE

PC-D02-PT08-931 NEACSU CORNELIU ION INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII OPTIMIZATE PENTRU HRANIREA OILOR DE 96,00
CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS- LAPTE
CONSTANTA

PC-D04-PT04-932 ANGHEL VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETAREA SI DEZVOLTAREA UNUI NOU PROCES DE 76,00
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE- PRODUCTIE PRIN MENTENANTA INTEGRATA ON-LINE
ICSI RM. VALCEA APLICATA LA O INSTALATIE NUCLEARA DE PROCESARE
TRITIU (INPT)

PC-D04-PT24-933 VLADUT GABRIEL SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE MATERIALE HIBRIDE (BIO)ORGANICE – ANORGANICE 67,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI NANOSTRUCTURATE, UTILIZATE LA DETECTIA SI
INSTALATII DE AUTOMATIZARE RETINEREA IONILOR DE METALE GRELE DIN MEDII
APOASE

PC-D02-PT08-934 NICOLESCU ALINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ASIGURAREA CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTARE A 85,00
CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS- LAPELUI DE OAIE SI CAPRA PRIN IMBUNATATIREA
CONSTANTA SISTEMELOR DE RECOLTARE, CONSERVARE SI
PRELUCRARE

PC-D04-PT04-935 REZLESCU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI MATERIALE SEMICONDUCTOARE OXIDICE 82,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI NANOSTRUTURATE CU POSIBILE APLICATII IN
PROTECTIA MEDIULUI (SENSORI-TRADUCTORI DE GAZE
SI VAPORI)

PC-D04-PT04-936 FLOREA CARMEN UNIVERSITATEA DIN PETROSANI MATERIALE METALICE COMPOZITE DESTINATE 70,66
UTILIZARII IN MEDII PERICULOASE

PC-D04-PT04-937 AVADANEI LIDIA S.C. ICEFS S.A. SAVINESTI DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII AVANSATE PRIVIND 89,00
OBTINEREA DE NOI MATERIALE POLIMERICE
COMPOZITE SI NANOCOMPOZITE IGNIFUGATE
UTILIZAND ADITIVI FARA HALOGENI PENTRU APLICATII
IN INDUSTRIA ELECTRICA
PC-D04-PT04-938 CORABIERU PETRICA SC PRESUM PROIECT SA IASI TEHNOLOGIA DE OBTINERE A SCULELOR DE 80,00
DEFORMARE PLASTICA PRIN MODIFICARI
STRUCTURALE ZONALE UTILIZAND MICROALIEREA SI
DURIFICAREA SUPERFICIALA

PC-D04-PT04-939 LOZOVAN MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DISPOZITIV DE TERMOSTATARE CU ACTUATOR PE BAZA 84,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI DE ALIAJ CU MEMORIA FORMEI

PC-D04-PT04-940 CORABIERU PETRICA SC PRESUM PROIECT SA IASI TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A MEMBRANELOR ARC - 79,00
DISC PENTRU AMBREAJE AUTO PRIN TRATAMENTE
TERMOMECANICE CONTROLATE PE LINII TEHNOLOGICE
AUTOMATIZATE DE CALIRE CAMBRATA

PC-D11-PT04-941 BUZEA CALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL MECANISMELOR DE TRANSPORT SI 78,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI CONFINARE A FASCICULELOR INTENSE DE PARTICULE
INCARCATE RELATIVISTE PRIN INTERMEDIUL
MATERIALELOR SUPRACONDUCTOARE

PC-D04-PT04-942 CORABIERU ANISOARA SC PRESUM PROIECT SA IASI TEHNOLOGIA DE FABRICATIE A COMPONENTELOR 81,00
AUTO USOARE (LAGARE, CUZINETI, AX, BUCSE ETC.) DIN
SEMIFABRICATE BIMETALICE OBTINUTE DIN FAZA
LICHIDA

PC-D01-PT04-943 BUZEA CALIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE UTILIZAREA METODELOR MODERNE ALE INTELIGENTEI 84,00
PENTRU FIZICA TEHNICA - IFT IASI ARTIFICIALE IN STUDIUL SUPRACONDUCTORILOR DE
INALTA TEMPERATURA CRITICA

PC-D04-PT04-944 ALEXANDRU ADRIAN UNIVRSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI TEHNOLOGIA SI APARATURA NECESARA OBTINERII DE 75,00
STRATURI SUBTIRI METALICE CU PROPRIETATI FIZICO-
MECANICE SPECIALE PRIN DESCARCARE ELECTRICA IN
IMPULS

PC-D04-PT04-945 SCHIOPU VAASILE SC PRESUM PROIECT SA IASI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA CETEI ULTRAFINE 79,00
(NANOCEATA) DIN APA LA PRESIUNI INALTE, CU
APLICATII IN TRATAMENTE TERMICE SI IN STINGEREA
INCENDIILOR

PC-D08-PT00-946 BOIA STELEAN - IOAN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD CULTURA SI SOCIETATE IN BANAT ( SECOLELE XI - XX) 74,66

PC-D01-PT00-947 ZORILA EUGENIA CORINA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD HIPOTERMIA REGIONALA CONTROLATA IN SCOP 74,66
TERAPEUTIC
PC-D01-PT00-948 PODEA DELIA MARINA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD EVALUAREA GERIATRICA A UNUI GRUP POPULATIONAL 63,00
DE VARSTA A TREIA CU STUDII SUPERIOARE DIN
MUNICIPIUL ARAD IN RAPORT CU ANTRENAREA LA
SOLICITARILE COTIDIENE

PC-D01-PT00-949 COTORACI CORALIA ADINA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD INVESTIGAREA, CARACTERIZAREA SI MODELAREA 65,00
FACTORILOR DE RISC CU POTENTIAL MUTAGEN, IN
CAZUL CLUSTERELOR DE BOLI ONCOHEMATOLOGICE
LA POPULATIA ZONELOR CU APE GEOTERMALE DIN
VESTUL ROMANIEI

PC-D01-PT00-950 MOS LIANA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD CORELATII INTRE STEATOZA HEPATICA 57,00
NONALCOOLICA, STATUSUL IMUN SI BOALA
CORONARIANA ASIMPTOMATICA

PC-D01-PT00-951 HERMENEAN ANCA UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD TESTAREA PROPRIETATILOR IMUNOMODULATOARE ALE 72,33
EXTRACTELOR SI PRINCIPIILOR BIOACTIVE VEGETALE
AUTOHTONE IN VEDEREA UTILIZARII LOR CA
ADJUVANTE IN MEDICINA

PC-D02-PT00-952 MAIOR CORNELIU UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD FUNDAMENTAREA ECOLOGICA A 68,00
MANAGEMENTULUIBIODIVERSITATII IN LUNCA
MURESULUI INFERIOR

PC-D01-PT11-953 JOMPAN AFILON UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD STUDIUL STARII DE SANATATE SI AL STARII SOCIALE PE 45,00
ETNII LA NIVEL COMUNITAR IN VESTUL ROMANIEI

PC-D06-PT00-954 FLOCA LIVIU UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD IDENTIFICAREA UNITATILOR CU STARI 72,66
ENVIRONMENTALE CRITICE DIN REGIUNEA DE VEST A
ROMANIEI IN VEDEREA REDUCERII SITUATIILOR DE RISC
SI A UNUI MANAGEMENT DURABIL AL ZONEI

PC-D04-PT00-955 IONESCU MIRCEA DAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CREAREA BAZELOR SI CONDTIILOR PENTRU 77,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI PRODUCEREA LAGARELOR CU ALUNECARE DE TURATIE
RIDICATA DEZVOLTAND CELE MAI NOI CONCEPTE
INGINERESTI DIN DOMENIU

PC-D09-PT00-956 STANCA IUSTIN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD COOPERAREA JUDICIARA IN MATERIE PENALA IN 77,00
VIZIUNEA UNIUNII EUROPENE

PC-D08-PT00-957 HAIDUC CRISTIAN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD DEZVOLTAREA IMM-URILOR PRIN INFORMATIZARE, 47,00
SOLUTIE DE CRESTERE ECONOMICA SI CREARE DE
LOCURI DE MUNCA
PC-D03-PT00-958 CASAVELA VALENTIN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD IMPLEMENTAREA, UTILIZAND PACHETUL DE PROGRAME 28,00
FREEWARE XAMPP, A UNEI BAZE DE DATE ON-LINE ,
PENTRU UN SISTEM DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR
PETROLIERE

PC-D03-PT00-959 CASAVELA VALENTIN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD MODELAREA SI SIMULAREA IN MATLAB SI C++ A 66,00
REGLAJULUI ORIENTAT DUPA CAMP, PENTRU
ACTIONARI ELECTRICE CU MOTOARE DE INDUCTIE, LA
CUPLU DE PORNIRE MARE, INTALNITE LA SCHIPURILE
DIN MINERIT

PC-D06-PT12-961 BLUJDEA VIOREL INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DINAMICA UTILIZARII TERENURILOR SI A BUGETULUI DE 82,00
BUCURESTI CARBON TERESTRU IN CONDITIILE SCHIMBARILOR
CLIMATICE SI SOCIO-ECONOMICE DIN ROMANIA
(DUTSCE)

PC-D01-PT11-962 ANUSCA DAN NELU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CARACTERIZAREA MORFOLOGICA SI MOLECULARA A 76,00
CRAIOVA PROCESELOR DE UZURA A OSULUI ACETABULAR IN
INTERACTIUNE CU PROTEZA BIPOLARA DE SOLD - UMA-
BIP

PC-D01-PT11-963 PLESEA IANCU EMIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CARACTERIZAREA MORFOLOGICA, CELULARA SI 84,00
CRAIOVA MOLECULARA A STRUCTURILOR VASCULARE
CEREBRALE IN ACCIDENTUL VASCULAR HEMORAGIC

PC-D02-PT12-964 DUMITRESCU CORNELIU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE CERCETARI PRIVIND COMBATEREA DE LA SOL A 76,00
BUCURESTI DAUNATORILOR FORESTIERI LA NIVELUL COROANELOR
ARBORILOR PRIN PROMOVAREA UNOR TEHNICI
INOVATIVE IN CADRUL TEHNOLOGIILOR DE PROTECTIE
A PADURILOR

PC-D01-PT11-965 PAUNESCU VIRGIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR TERAPIA CU CELULE STEM PENTRU REGENERARE SI 90,66
BABES TIMISOARA RECONSTRUCTIE VASCULARA

PC-D06-PT12-966 BADEA OVIDIU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE EFECTELE PE TERMEN LUNG ALE POLUARII 88,00
BUCURESTI ATMOSFERICE ASUPRA ECOSISTEMELOR FORESTIERE
DIN PARCUL NATURAL BUCEGI

PC-D01-PT11-967 PAUNESCU VIRGIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR DEZVOLTAREA DE TERAPII INOVATIVE IN 94,66
BABES TIMISOARA RECONSTRUCTIA OSTEOARTICULARA

PC-D01-PT11-968 BURLUI VASILE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE SISTEM AUTOMAT DE DIAGNOSTIC PRECLINIC IN 87,33
GR.T.POPA IASI SINDROMUL DISFUNCTIONAL AL SISTEMULUI
STOMATOGNAT
PC-D06-PT12-969 VLAD RADU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE TEHNOLOGII DE REABILITARE A FUNCTIONALITATII 84,00
BUCURESTI ECOSISTEMELOR ARTIFICIALE DE MOLID AFECTATE DE
FACTRI BIOTICI PERTURBATORI

PC-D02-PT19-970 PALADA MAGDALENA INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE - BIOTEHNOLOGII AVANSATE DE MICROMULTIPLICARE, 85,00
STATIUNEA SIMERIA CONSERVARE SI SELECTIE SOMNACLONALA A
ARBORILOR SI ARBUSTILOR ORNAMENTALI PENTRU
REABILITARE PEISAGISTICA

PC-D02-PT12-971 BIRIS IOVU - ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA LEMNULUI MARUNT SI 71,00
BUCURESTI A DESEURILOR DIN LEMN

PC-D06-PT12-972 PARNUTA GHEORGHE INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE CONSERVAREA SI MANAGEMENTUL DURABIL AL 90,66
BUCURESTI RESURSELOR GENETICE FORESTIERE DIN ROMANIA
(COREGE - FOREST)

PC-D06-PT12-973 POPESCU FLAVIU INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE - RESURSE GENETICE, STRUCTURA SI POTENTIALUL 74,00
STATIUNEA SIMERIA ADAPTATIV AL ECOSISTEMELOR FORESTIERE DIN
ETAJUL COLINAR SI DE CAMPIE, SUB INFLUENTA
SCHIMBARILOR CLIMATICE SI A INTERVENTIEI UMANE

PC-D03-PT06-974 NICULESCU CLAUDIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODELAREA VIRTUALA - INSTRUMENT DE 82,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI PERSONALIZARE SI ADAPTARE A PRODUSELOR DE
IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE LA EVOLUTIA
ANTROPOMETRICA A CORPULUI UMAN

PC-D03-PT06-975 POPESCU ALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE MEDIU IN INDUSTRIA TEXTILA SI SISTEM 83,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE SI PREVENIRE A
POLUARII APELOR INDUSTRIALE

PC-D04-PT06-976 ISAR DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM TEHNOLOGIC INTEGRAT DE PRODUCERE A 90,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE-BUCURESTI SNURULUI DE ETANSARE 3 D ECOLOGIC TEXTIL
PENTRU APLICATII INDUSTRIALE

PC-D03-PT00-977 GALEA DAN ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI, INSTITUTUL DE E-GUVERNARE FOLOSIND TEHNOLOGIA SISTEMELOR 84,00
INFORMATICA TEORETICA IASI INFORMATICE GEOGRAFICE DISTRIBUITE

PC-D04-PT06-978 DOROGAN ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONFORT SI PEFORMANTA VS MATERIALE TEXTILE 85,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE-BUCURESTI MULTIFUNCTIONALE IN DOMENIUL ACTIVITATILOR
SPORTIVE SI DE TIMP LIBER
PC-D06-PT10-979 MIHALCEA AURELIA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE MONITORIZAREA VIBRATIILOR TRANSMISE OMULUI SI 72,33
SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON S.A. ANALIZA DE RISC IN CAZUL ECHIPAMENTELOR
TEHNOLOGICE DE CONSTRUCTII

PC-D04-PT06-980 MIHAI CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEXTILE MULTIFUNTIONALE PENTRU BLOCURI 84,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE-BUCURESTI OPERATORII, DIAGNOZA SI PROFILAXIE

PC-D06-PT06-981 EFTALEA CARPUS INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MANAGEMENTUL ECONOMIC AL DESEURIOR TEXTILE SI 80,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI DIN PIELE

PC-D04-PT06-982 ENE ALEXANDRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DISPOZITIVE MEDICALE INVAZIVE SI NEINVAZIVE DIN 87,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE-BUCURESTI MATERIALE TEXTILE HIGH-TECH

PC-D04-PT06-983 TOMA DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEXTILE TEHNICE MULTIFUNCTIONALE PENTRU 85,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE

PC-D03-PT02-984 BRUJA ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE ROBOT PENTRU RELEVAREA TRIDIMENSIONALA, IN 88,00
SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON SA VEDEREA ARHIVARII ELECTRONICE, A ELEMENTELOR
DECORATIVE ALE FATADELOR CLADIRILOR SI
MONUMENTELOR ISTORICE

PC-D02-PT08-985 POPOVICI ANDREI SOCIETATEA NATIONALA INSTITUTUL PASTEUR SA ELEMENTE CHEIE IN STRATEGIA DE CONTROL A 92,00
VIROZELOR RESPIRATORII LA SUINE PRIN
IDENTIFICAREA DIFERENTELOR ETIOPATOGENETICE
ASOCIATE PATOTIPURILOR VIRALE CIRCULANTE IN
ROMANIA

PC-D03-PT03-986 BRUJA ADRIAN IOAN INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE ROBOT MOBIL UNIVERSAL PENTRU CONSTRUCTII CU 7 93,00
SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON SA GRADE DE LIBERTATE

PC-D03-PT00-987 FILIPOIU ALEXANDRU SC ROMSYS SA SISTEM INFORMATIC PENTRU COMBATEREA 60,00


BIROCRATIEI SI IMBUNATATIREA ACTIVITATII DE
INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL

PC-D01-PT08-988 SAMARINEANU MIHAI SOCIETATEA NATIONALA INSTITUTUL PASTEUR S.A. ELEMENTE METODOLOGICE DE EVALUARE A 83,66
IMPACTULUI UNOR SUBSTANTE CHIMICE ASUPRA
SISTEMULUI/RASPUNSULUI IMUN LA ANIMALE
(IMUNOTOXICITATE / IMUNOMODULARE)
PC-D03-PT00-989 GALATESCU ALEXANDRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INTEGRAREA BAZATA PE SEMANTICA A SERVICIILOR 97,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PUBLICE IN SPRIJINUL MEDIULUI DE AFACERI (SEM-A2B)

PC-D02-PT24-990 OANCEA FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL RISCULUI 89,00
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CONTAMINARII PORUMBULUI CU AFLATOXINE IN TIMPUL
VEGETATIEI

PC-D02-PT08-991 SERDARU MARIA SOCIETATEA NATIONALA INSTITUTUL PASTEUR SA PREVENIREA, CONTROLUL SI MANAGEMENTUL 87,00
DEFICITULUI DE SELENIU IN LANTUL TROFIC PLANTA-
ANIMAL-OM

PC-D03-PT03-992 HRIN RODICA GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INFORMATIC SUPORT PENTRU SPRIJINIREA 77,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI SPERANTEI DE VIATA IN BOLILE ONCOLOGICE

PC-D03-PT00-993 GALATESCU ALEXANDRA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MEDIU WEB COLABORATIV PENTRU ANALIZA SI DECIZIE 82,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI IN IMBUNATATIREA CALITATII PROCESELOR DIN
INTREPRINDERE (WADICP)

PC-D01-PT11-994 NITA ROXANA S.C. BIOTEHNOS S.A. VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME VEGETALE - 73,00
SOLUTIE INOVATIVA IN TERAPIA UNOR BOLI
PROFESIONALE

PC-D02-PT08-995 CAUIA ELIZA S.C INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLATARE STUDIUL GENULUI BOMBUS IN ROMANIA SI REALIZAREA 83,00
PENTRU APICULTURA S.A UNEI TEHNOLOGII DE CRESTERE A BONDARILOR IN
CONDITII CONTROLATE IN VEDEREA UTILIZARII LOR CA
ALTERNATIVA ECOLOGICA EFICIENTA IN POLENIZAREA
UNOR CULTURI

PC-D02-PT08-996 SAPCALIU AGRIPINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OBTINEREA UNOR PRODUSE API-FITOTERAPEUTICE CU 86,00
APICULTURA BUCURESTI APLICATII IN PROFILAXIA SI TERAPIA UNOR AFECTIUNI
LA ANIMALE

PC-D03-PT00-997 CATANA EUSEBIU ASOCIATIA PENTRU SIGAURANTA IN TRANSPORTURI SISTEMUL AUTOMAT INFORMATIC INTELIGENT 47,00
SI TELEMATICA INTEGRAT PENTRU IDENTIFICAREA FACIALÃ A
PERSOANELOR ÎN TIMP REAL FOLOSIND METODA DE
RECUNOAºTERE PATTERN RECOGNITION

PC-D06-PT08-998 SICEANU ADRIAN S.C INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLATARE REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII ALTERNATIVE, 67,00
PENTRU APICULTURA S.A STANDARD DE TESTARE A GRADULUI DE POLUARE A
MEDIULUI AMBIANT PRIN UTILIZAREA UNOR TESTE
CHIMICO- BIOLOGICE APICOLE.
PC-D06-PT22-999 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA BUCURESTI RASPUNSUL RELIEFULUI SUPRAFETEI TERESTRE LA 84,33
PROCESELE TECTONICE ACTUALE IN ZONA DE
COLIZIUNE CONTINENTALA VRANCEA

PC-D03-PT00-1000 ANDREI DUMITRU S.C. INTERMODAL S.R.L. COMPETITIVITATE IN ZONE TRANSFRONTALIERE AVAND 68,00
ATRIBUTE SPECIFICE DE PLATFORMA LOGISTICA;
STUDIU DE CAZ IN CONDITII DE CONFORMARE CU
REGLEMENTARILE INTEGRATE PENTRU TRANSPORT SI
MEDIU ALE UE - LOGICOM

PC-D04-PT06-1001 DUMITRESCU IULIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PLATFORMA DE NANOTEHNOLOGII PENTRU TEXTILE 81,33
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI FUNCTIONALE SI INTELIGENTE

PC-D03-PT06-1002 MITU - CRETU SENICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE LINIE TEHNOLOGICA DE VERIFICARE A CALITATII 72,66
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE-BUCURESTI FIRELOR IN INDUSTRIA TEXTILA

PC-D06-PT03-1003 MOCANU VICTOR UNIVERSITATEA BUCURESTI DETERMINARI 3D PENTRU CALCULUL DEPLASARILOR 83,00
BARAJELOR HIDROTEHNICE PRIN METODE SATELITARE

PC-D05-PT18-1004 DUMITRESCU IULIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA DE NOI SISTEME FOTOVOLTAICE PE 87,33
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI BAZA DE MATERIALE POLIMERICE PE SUBSTRATURI
FLEXIBILE

PC-D04-PT06-1005 RADULESCU RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE LINIE DE PROCESARE A GOGOSILOR PENTRU 74,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI OBTINEREA FIRULUI DE MATASE IN CADRUL IMM-
URILOR, FERMELOR PARTICULARE SI ASOCIATIILOR
FAMILIALE

PC-D03-PT14-1006 POPESCU RAMONA VIRGINIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI BUCURESTI 82,00
PENTRU TEXTILE SI PIELARIE BUCURESTI FOLOSIND TEHNOLOGIA GIS

PC-D06-PT00-1007 DIACONESCU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODELE SEISMOTECTONICE 2D SI 3D ALE LITOSFEREI 65,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI ZONELOR SEISMOGENE VRANCEA, DOBROGEA SI
PLATFORMA MOESICA PENTRU ESTIMAREA
COMPORTARII DINAMICE A STRUCTURII GEOLOGICE
LOCALE IN CAZ DE SEISM MAJOR

PC-D06-PT13-1008 PARASCHIVESCU DANIELA - MARIA SC INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA REDUCEREA IMPACTULUI GENERAT ASUPRA MEDIULUI 58,00
DE FABRICAREA PRODUSELOR DIN STICLA, MASE
PLASTICE, LEMN, CELULOZA SI HARTIE PRIN
CONSERVAREA SI MANAGEMENTUL DURABIL AL
RESURSELOR NATURALE SI ARTIFICIALE
PC-D04-PT04-1009 ROTIU EMIL SC INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA MATERIALE NOI PENTRU CONSTRUCTII CU 87,00
PERFORMANTE PRESTABILITE PRIN UTILIZAREA
FIBRELOR OXIDICE VITROASE

PC-D06-PT02-1010 PANTEA AURELIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ELABORAREA HARTII DE MACROZONARE SEISMICA A 76,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI TERITORIULUI ROMANIEI, FUNDAMENTATA PE DATE
SEISMOLOGICE REEVALUATE, GEOLOGICE SI
GEOFIZICE COMPLEXE

PC-D05-PT16-1011 PASCULETE ELISABETA INSTITUTUL DE CONCEPTIE, CERCETARE SI CERCETARI PENTRU OBTINEREA DE GAZ CU CONTINUT 71,00
PROIECTARE PENTRU ECHIPAMENTE RIDICAT DE METAN UTILIZABIL DREPT GAZ DE ORAS,
TERMOENERGETICE PRIN GAZEIFICAREA CARBUNILOR

PC-D06-PT10-1012 MOLDOVAN IREN-ADELINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INCADRAREA BARAJELOR DIN ROMANIA IN CLASE DE 73,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI RISC. ABORDARE DETERMINISTA SI PROBABILISTA

PC-D11-PT04-1013 ANTOHE STEFAN UNIVERSITATEA BUCURESTI FENOMENE OPTICE SI ELECTRONICE IN MATERIALE 89,00
ORGANICE CU LEGATURI CONJUGATE PENTRU
APLICATII IN FOTONICA

PC-D05-PT16-1014 GIRJOABA MIHU OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, SOLUTII PENTRU RELANSARE ECONOMICA PRIN 71,00
CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE EFICIENTIZAREA ENERGETICA A PROCESELOR SI
TERMOENERGETICE ECHIPAMENTELOR DIN PRINCIPALELE RAMURI
INDUSTRIALE

PC-D04-PT04-1015 MANOLIU VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI MATERIALE AVANSATE DE TIP MULTISTRAT CU 77,00
AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. APLICATII MULTIFUNCTIONALE

PC-D08-PT00-1016 TACHICIU LAURENTIU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI VALORIFICAREA POTENTIALULUI COMPETITIV AL 86,00
ROMANIEI IN DOMENIUL SERVICIILOR

PC-D05-PT17-1017 DRAGOS LIVIU-IOAN INSTITUTUL DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA DIN BIOGAZUL 78,00
PROIECTARE PENTRU ECHIPAMENTE REZULTAT DIN EFLUENTII LICHIZI CU CONTINUT
TERMOENERGETICE ORGANIC RIDICAT SI DIMINUAREA POLUARII MEDIULUI

PC-D07-PT04-1018 DINCA ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI MATERIALE AVANSATE PENTRU INDUSTRIA 88,33
AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. AEROSPATIALA: COMPOZITE C-C CU MATRICE
MEZOFAZICA ADITIVATA CU NANOTUBURI DE CARBON
SI COMPOZITE LAMINATE FIBRE-METAL
PC-D03-PT00-1019 CATANA EUSEBIU ASOCIATIA PENTRU SIGAURANTA IN TRANSPORTURI SISTEMUL AUTOMAT INFORMATIC INTELIGENT 81,00
SI TELEMATICA INTEGRAT PENTRU IDENTIFICAREA ÎN TIMP REAL A
VEHICULELOR FURATE FOLOSIND METODA DE
RECUNOAºTERE PATTERN RECOGNITION

PC-D02-PT24-1020 OANCEA FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CONVERSIA SUBPRODUSELOR DE LA FABRICAREA 95,33
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI BIOCOMBUSTIBILILOR IN BIOPRODUSE DESTINATE
NUTRITIEI SI PROTECTIEI PLANTELOR

PC-D03-PT03-1021 STANCULEASA AUREL MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INFORMATIC NATIONAL DE MONITORIZARE A 84,66
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI ACTIVITATILOR PENTRU PREVENIREA SI INLATURAREA
EFECTELOR PRODUSE DE DEZASTRELE NATURALE SI
DE ACCIDENTELE INDUSTRIALE

PC-D03-PT05-1022 IOAN DANIEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI METODOLOGII SI INSTRUMENTE PENTRU PROIECTAREA 96,00
NANO-ELECTRONICA AUTOMATA - NEDA

PC-D05-PT10-1023 HARTESCU FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INFORMATIC SUPORT TEHNOLOGIC PENTRU 53,66
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI PRODUCTIA, ARHIVAREA SI DISEMINAREA INFORMATIEI
(BIBLIOTECI VIRTUALE, CENTRE DE INFORMARE
DOCUMENTARA VIRTUALE, FORUM)

PC-D01-PT00-1024 MIHAI ALEXANDRINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI METODA TERMOGRAFICA PENTRU DETECTIA 3-D A 70,00
TUMORILOR DE SAN

PC-D05-PT17-1025 ALBU MIHAELA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI MICRORETELE DE TENSIUNE CONTINUA PENTRU 89,00
INTEGRAREA OPTIMALA A SURSELOR DISTRIBUITE DE
ENERGIE

PC-D04-PT04-1026 HANTILA IOAN FLOREA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI PROCEDEE ELECTROMAGNETICE DE RECONSTRUCTIE 89,66
A FORMEI DEFECTELOR

PC-D02-PT00-1027 SERBANCEA FLOAREA COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII CERCETARI PRIVIND IMPACTUL BIOPRODUSELOR 78,00
S.A. NUTRACEUTICE IN REGLAREA UNOR FUNCTII
METABOLICE

PC-D04-PT04-1028 GEORGESCU ION BOGDAN UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU STUDII PRIVIND EFICACITATEA SI BIOCOMPATIBILITATEA 58,33
TEODOR UNOR CIMENTURI BIOACTIVE ARMATE CU FIBRE
ORGANICE PENTRU FIXAREA IMPLANTURILOR
PC-D02-PT04-1029 MENCINICOPSCHI GHEORGHE COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII IDENTIFICAREA INVENTARIEREA DESCRIEREA SI 66,00
S.A. DISEMINAREA CELOR MAI BUNE TEHNICI DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA IN VEDEREA ASIGURARII SUPORTULUI
DOCUMENTAR PENTRU CONTROLUL SI PREVENIREA
INTEGRATA A POLUARII

PC-D02-PT00-1030 MENCINICOPSCHI GHEORGHE COMPANIA DE CERCETARI APLICATIVE SI INVESTITII CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND IMPACTUL 63,00
S.A. PRODUCTIEI AGROALIMENTARE ECOLOGICE ASUPRA
CALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTULUI

PC-D03-PT03-1031 NICOLAESCU STEFAN -VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI CRESTEREA DISPONIBILITATII RETELELOR PENTRU 83,00
PENTRU COMUNICATII ACCES DE BANDA LARGA, FLEXIBIL ORIUNDE SI
ORICAND

PC-D03-PT11-1032 PUSCOCI SORIN INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI PLATFORMA MULTIMEDIA PENTRU IMPLEMENTAREA 97,66
PENTRU COMUNICATII TELESERVICIILOR MEDICALE COMPLEXE - TELMES

PC-D05-PT17-1033 NICOLAE PETRE-MARIAN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN 78,00
APLICAREA PRINCIPIULUI MENTENANTA DUPA STARE IN
SCOPUL CRESTERII COMPETITIVITATII SISTEMULUI
ENERGETIC NATIONAL CA URMARE A INTEGRARII IN
PIATA UNICA EUROPEANA

PC-D03-PT00-1034 FLORIAN VLADIMIR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND 96,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI STRUCTURAREA,PROIECTAREA,DEZVOLTAREA, IN
CONCEPTUL ORGANIZARILOR MODERNE, AVANSATE-
VIRTUALE,EXTINSE-A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE
SI A ALTOR DOMENII/ACTIVITATI COMPLEXE DIN
ECONOMIE
PC-D04-PT04-1035 BADOI ION CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE COMPLEX CERCETARI DE EXCELENTA IN DOMENIUL 79,00
METAL MATARIALELOR SI TEHNOLOGIILOR AVANSATE
SPECIFICE METALURGIEI PULBERILOR

PC-D06-PT03-1036 POPA MIHAELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODELAREA COMPLEXA A LITOSFEREI PE BAZA 76,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI ANALIZEI FORMELOR DE UNDA INREGISTRATE PE
TERITORIUL ROMANIEI SI A MODELARILOR CAMPURILOR
GEOFIZICE IN VEDEREA REDUCERII RISCULUI SEISMIC

PC-D01-PT00-1037 DAMIAN MARIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DIAGNOSTICUL SI MANAGEMENTUL SINDROMULUI 89,66
PENTRU MICORBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE DIAREIC INFECTIOS
CANTACUZINO

PC-D06-PT03-1038 RADULIAN MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNICI PERFORMANTE DE MONITORIZARE A 74,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI EFECTELOR CUTREMURELOR PENTRU EVALUAREA
RAPIDA A DISTRIBUTIEI MISCARII SEISMICE
PC-D11-PT00-1039 BRANCUS ILIANA MAGDALENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII EXPERIMENTALE SI TEORETICE ALE RAZELOR 85,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA COSMICE SI DE ASTROFIZICA NUCLEARA
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D08-PT00-1040 MIHAILA VALENTINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ASPECTE PRIVIND TENDINTELE IMBATRANIRII 58,00
IN SANATATE BUCURESTI POPULATIEI DIN ROMANIA SI IMPLICATIILE EI ASUPRA
SERVICIILOR SOCIO – MEDICALE

PC-D03-PT00-1041 ANTOHI ROXANA IPA SA SOCIETATE COMERCIALA PENTRU PLATFORMA MULTIFUNCTIONALA DESTINATA 89,00
CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE OPTIMIZARII METODELOR DE DIAGNOSTIC SI DECIZIE IN
ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE SERVICIILE MEDICALE –PROMED

PC-D04-PT04-1042 ROTIU MIHAI EMIL S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA S.A. TEHNOLOGII INTEGRATE PENTRU UTILIZAREA SIO2 90,00
VITROS IN OBTINEREA DE CERAMICI SI COMPOZITE
CERAMICE CU PROPRIETATI TERMOTEHNICE
AVANSATE

PC-D03-PT00-1043 BOTU ALEXANDRU SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU CERCETARE, SISTEM INFORMATIC INTEGRAT JUDETEAN / REGIONAL 82,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI BAZAT PE INTERCONECTAREA INSTITUTIILOR PUBLICE
INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI DESTINAT FURNIZARII DE SERVICII ELECTRONICE
CATRE CETATENI SI CATRE MEDIUL DE AFACERI
(SINTESERV)

PC-D01-PT11-1044 GEORGESCU SERBAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL IMAGISTICA NEINVAZIVA A TRANSPLANTULUI DE 75,33
DAVILA ORGANE (FICAT, RINICHI)

PC-D01-PT11-1045 LUPESCU IOANA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL IMBATRANIREA CEREBRALA. CRIRTERII IMAGISTICE DE 73,00
DAVILA DEFINIRE

PC-D03-PT00-1047 BOTU ALEXANDRU SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU CERCETARE, SISTEM ELECTRONIC DE INFORMARE SI MEDIERE 81,66
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI PENTRU MUNCA LA DOMICILIU, VALORIFICAREA
INSTALATII DE AUTOMATIZARE PRODUSELOR SI SERVICIILOR DIN GOSPODARIE SI
GASIREA DE OPORTUNITATI DE AFACERI IN ZONE SLAB
DEZVOLTATE ECONOMIC

PC-D02-PT00-1048 STEFAN VICTOR UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI PROGNOZAREA PRODUCTIEI DE MIERE, 89,00
MEDICINA VETERINARA BUCUERSTI AUTOFERTILITATEA SI CARACTERISTICILE PRODUCTIVE
LA HIBRIZII STRAINI DE FLOAREA-SOARELUI ADMISI IN
CULTURA IN ROMANIA
PC-D02-PT24-1049 OANCEA FLORIN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PRODUSE ALTERNATIVE LA BROMURA DE METIL 81,33
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI PENTRU PROTECTIA RECOLTEI DEPOZITATE,
INSTALATIE DE APLICARE SI METODA DE UTILIZARE

PC-D03-PT00-1050 COSTEA VASILE CENTRUL DE CERCETARE SI PROIECTARE SISTEME DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE SISTEM PENTRU 76,66
TEHNOLOGICE SI DE PRODUCTIE -INFO SIT S.A ANALIZA, MONITORIZARE SI INFORMARE PRIVIND
PROCESELE DE TRANSPUNERE SI APLICARE A
LEGISLATIEI EUROPENE

PC-D11-PT22-1051 POPESCU MIHAI-EMILIAN INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI CONTROL SINGULAR SI STABILITATE IN DINAMICA 86,00
MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS SISTEMELOR
IACIOB

PC-D02-PT24-1052 BURLACU RADU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGIE DE DISTRUGERE A PRODUSELOR 64,00
BOVINE BALOTESTI INFESTATE CU GERMENI PATOGENI SI REZIDUURI DE
SUBSTANTE ORGANICE PRIN PIROGENARE

PC-D08-PT00-1053 CHITU ALBERTA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI AUDITUL INTERN IN MANAGEMENTUL ENTITATILOR 62,00
GEORGETA PUBLICE - AUDITUL DE SISTEM SI DE PERFORMANTA

PC-D05-PT16-1054 POTARNICHE ION INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU MICROSISTEM ENERGETIC AUTONOM INTELIGENT 82,33
ELECTROTEHNICA ACTIONARI ELECTRICE ICPE PENTRU INSTALATII DE FORAJ
ACTEL S.A.

PC-D01-PT11-1055 COLITA DAN NICOLAE INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI MONITORIZAREA MOLECULARA A PRINDERII GREFEI DE 88,00
CELULE STEM HEMATOPOIETICE. IMPACTUL ANALIZEI
HIMERISMULUI IN TRANSPLANTELE ALOGENEICE CU
REGIMURI DE CONDITIONARE MIELO- SI
NONMIELOABLATIVE

PC-D01-PT11-1056 CORIU DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL SCREENING-UL SI DIAGNOSTICUL PRENATAL AL BETA 85,33
DAVILA TALASEMIEI- O PROBLEMA DE ACTUALITATE IN
MEDICINA PREVENTIVA: FONDAREA UNUI REGISTRU
NATIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA BOLILOR
GENETICE

PC-D01-PT11-1057 CORIU DANIEL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL IMUNODETECTIA LANTURILOR LIBERE KAPPA SI 61,00
DAVILA LAMBDA IN SER SI URINA: SEMNIFICATIA RAPORTULUI K
/ L IN DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA PACIENTILOR
CU GAMMAPATII MONOCLONALE
PC-D01-PT11-1058 EREMIA MIHAEALA - CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI INHIBITORI AI TRIPTAZEI MASTOCITARE IN 80,00
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI TRATAMENTUL BOLILOR ALERGICE SI INFLAMATORII

PC-D01-PT00-1059 MARGINEANU ROMUL MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DETERMINAREA CONDITIILOR NECESARE SI 86,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA INFIINTAREA UNUI LABORATOR SUBTERAN IN FOND DE
HULUBEI (IFIN-HH) RADIATII ULTRASCAZUT

PC-D07-PT01-1060 IORDACHE IULIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOLUTIE AVANSATA DE INALTA TEH., DUAL-USE, IN 84,00
PENTRU INGINERIE ELECTRICA, INCDIE ICPE-CA SISTEM INTEGRAT, MINIAVION PROPULSAT DE SURSE
DE PUTERE CONV. SI NECONV. – SPECIALIZAT IN
ACHIZITIONAREA, PROCESAREA SI TRANSMITEREA DE
DATE SI IMAGINE

PC-D02-PT11-1061 TCACENCO LUMINITA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR BIOPREPARATE CU 90,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI ACTIVITATE LIPOLITICA PRIN BIOSINTEZA SI
PRELUCRAREA UNOR PLANTE MEDICINALE INDIGENE.

PC-D04-PT15-1062 GYORGY ENIKO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA DE NOI TEHNICI LASER PENTRU 81,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PROIECTAREA SI FABRICAREA DE BIOSENZORI
INFLPR

PC-D02-PT19-1063 BADULESCU LILIANA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI CONTROLUL SI MENTINEREA CALITATII POSTRECOLTA 88,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI LA FRUCTELE SPECIILOR SAMBUROASE

PC-D01-PT04-1064 CRISTEA PAUL DAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANALIZA CU SEMNALE GENOMICE A POLIMORFISMELOR 86,00
GENETICE UMANE SI A VARIABILITATII PATOGENILOR CU
APLICATII IN DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA
TRATAMENTULUI IN TB

PC-D04-PT04-1065 BANTAS ADRIANA S.C. FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MATERIALE NOI ANTICOROZIVE PENTRU PROTECTIA 84,66
MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. FAGURILOR METALICI DIN PREINCALZITOARELE DE AER
BUCURESTI ROTATIV DIN INSTALATIILE ENERGETICE

PC-D06-PT10-1066 TAPOSU IOSIF INSTITUTUL DE AVIATIE, INAV S.A. SISTEM DE PROTECTIE A ZONELOR VITALE CONTRA 81,00
INUNDATIILOR (BRAKE)

PC-D04-PT04-1067 BOROICA LUCICA INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA S.A. MATERIALE AVANSATE VITROASE /VITROCERAMICE 79,66
PROCEDEE DE OBTINERE TESTARE CU APLICATII
MULTIFUNCTIONALE
PC-D06-PT10-1069 MARMUREANU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI AVANSATE PRIVIND HAZARDUL SEISMIC 87,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI LOCAL (MICROZONARE) PENTRU ORASE DIN ZONA
EXTRACARPATICA. STUDII DE CAZ : IASI, BACAU, BUZAU
SI CRAIOVA.

PC-D06-PT10-1071 ARDELEANU LUMINITA ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL PROPRIETATILOR DE ATENUARE A UNDELOR 74,00
PENTRU FIZICA PAMANTULUI SEISMICE IN LITOSFERA PENTRU ESTIMAREA
HAZARDULUI SEISMIC PE TERITORIUL ROMANIEI

PC-D01-PT11-1072 CALISTRU PETRE FUNDATIA DR VICTOR BABES SANOSCOP- ALTERNATIVA ASIGURARILOR DE 74,00
SANATATE LA ASIGURARILE DE BOALA

PC-D01-PT11-1073 VOICULESCU GHEORGHE FUNDATIA DR VICTOR BABES MICROORGANISME PATOGENE EMERGENTE SITUATIA 28,00
ACTUALA SI DE PERSPECTIVA

PC-D01-PT11-1074 CALISTRU PETRE FUNDATIA DR VICTOR BABES STUDIU SOCIO-ECONOMIC PRIVIND IMPACTUL 74,00
ASIGURARILOR PRIVATE DE SANATATE IN SOCIETATEA
ROMANEASCA

PC-D07-PT03-1076 TANASE ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND CREAREA UNUI SISTEM INTEGRAT 89,33
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI DE INALTA PRECIZIE NECESAR REALIZARII DE
INVESTIGATII SPECIFICE MATERIALELOR COMPOZITE
DE TIP DUR IN REGIM INFORMATIZAT

PC-D07-PT20-1077 HORODNICEANU NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND METODE DE DIAGNOZA ALE 87,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI VAGOANELOR DE CALATORI IN VEDEREA CRESTERII
SIGURANTEI SI SECURITATII IN TRANSPORTUL PE
CALEA FERATA

PC-D07-PT20-1078 VLADASEL ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM 87,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI ECOLOGIC ETANS, VACUUMATIC DE TOALETE PENTRU
VAGOANELE DE CALATORI IN TRANSPORTUL PE CALEA
FERATA ( ECO-TOALETA )

PC-D04-PT04-1079 ABALARU IONEL AUREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM PREDICTIV, 82,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI BAZAT PE TEHNOLOGII INTEGRATE, PENTRU
MONITORIZARE SI CONTROL IN TIMP REAL IN
PROCESUL DE RECTIFICARE

PC-D03-PT20-1080 CIOBOATA DANIELA DOINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR SISTEME 88,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI PERFORMANTE DE MONITORIZARE SI CONTROL A
ELEMENTELOR DE RULARE PENTRU IMBUNATATIREA
MENTENANTEI SI SIGURANTEI TRANSPORTULUI
FEROVIAR
PC-D02-PT19-1081 ATANASESCU ANCA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE UTILIZAREA METODELOR OPTOELECTRONICE DE 79,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI CONTROL IN APLICATII PRIVIND CALITATEA VIETII

PC-D04-PT04-1082 LOGOFATU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETÃRI PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR NOI 80,00
CONSTANTIN PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI TEHNOLOGII INTEGRATE PENTRU APICAÞII
INDUSTRIALE, PRIN REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT
INFORMATIZAT DE ÎNALTÃ PRECIZIE PENTRU
PRELUCRAREA ªI INSCRIÞIONAREA CU LASE

PC-D04-PT04-1084 BECA PAUL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZVOLTAREA UNEI FACILITATI NATIONALE DE 92,66
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI CERCETARE SI APLICATII TEHNOLOGICE DE
PRELUCRARE CU FASCICUL LASER

PC-D04-PT04-1085 BECA PAUL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME INTUITIVE NONCONTACT PENTRU 82,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI MASURATORI MICRO SI NANOGEOMETRICE

PC-D04-PT04-1086 VOCUREK ADRIAN MARIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE REALIZAREA DE SISTEME MECATRONICE DE INALTA 89,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI REZOLUTIE PENTRU MANIPULAREA, TRANSPORTUL SI
CONTROLUL PRODUSELOR PE LINII TEHNOLOGICE DE
TRANSFER

PC-D06-PT26-1087 CUNCEV IOAN S.C. IPTANA S.A. MANAGEMENTUL DURABIL AL DESEURILOR IN 84,00
TRANSPORTUL FLUVIAL

PC-D07-PT26-1088 CUNCEV IOAN S.C. IPTANA S.A. INCURAJAREA PRELUARII INTERMODALE A 85,00
MARFURILOR LA TRANSPORTUL FLUVIAL SI
DECONGESTIONAREA CORIDOARELOR DE TRANSPORT
PRIN SPORIREA INTERMODALITATII DUNARII

PC-D02-PT08-1089 BIRTOIU ION ALIN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MULTIPLICAREA RAPIDA A GENOMURILOR VALOROASE 90,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI PRIN BIOTEHNOLOGII MODERNE DE REPRODUCTIE
(EMBRIOTRANSFER), LA VACI DIN RASA MONTBELIARDE

PC-D01-PT24-1090 IGA DUMITRU PETRU UNIVERSITATEA BUCURESTI GLICOZIDE NATURALE SI SINTETICE: FUNCTII 76,33
BIOCHIMICE SI IMUNITARE, STABILITATEA LA RADIOLIZA

PC-D01-PT11-1091 NITA SULTANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NOI STRUCTURI CU POSIBILA ACTIUNE 87,00
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI ANTIDIABETICA/ANTIOBEZITATE DIN CLASA
AGONISTILOR RECEPTORILOR BETA-3 ADRENERGICI;
CERCETARI MULTIDISCIPLINARE
PC-D01-PT11-1092 MOSCOVICI MISU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INHIBITORI DE MASA MOLECULARA MICA AI MATRIX 75,66
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI METAL PROTEINAZELOR CU ACTIUNE TERAPEUTICA SI
BIOSCREENING-UL ACESTORA LA NIVEL CELULAR

PC-D01-PT11-1093 LAZAR VERONICA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DEZVOLTAREA DE STRATEGII EFICIENTE PENTRU 83,00
PREVENIREA SAU CONTROLUL FORMARII BIOFILMELOR
MICROBIENE PE SUBSTRATURI TISULARE SI INERTE
UTILIZATE IN MEDICINA

PC-D04-PT04-1094 FRUTH-OPRISAN VICTOR INSTITUTUL DE CHIMIE-FIZICA I.G. MURGULESCU AL MATERIALE CERAMICE MULTIFUNCTIONALE OBTINUTE 83,00
ACADEMIEI ROMANE PRIN METODE DE PREPARARE NECONVENTIONALE

PC-D02-PT08-1095 VASSU TATIANA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE CERCETARI BIOTEHNOLOGICE SI DE NIVEL MOLECULAR 92,00
BIOLOGIE, MICROGEN PRIVIND OBTINEREA DE PREPARATE PROBIOTICE DE UZ
ZOO-VETERINAR

PC-D08-PT00-1096 BRAULETE IONICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIU PRIVIND RELATIA URBAN-RURAL DIN 77,33
PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI PERSPECTIVA REALIZARII COEZIUNII SOCIO-
URBANPROIECT BUCURESTI ECONOMICE SI FUNDAMENTAREA INTEGRARII IN
RETEAUA EUROPEANA DE OBSERVARE A DEZVOLTARII
SPATALE- ESPON

PC-D04-PT04-1097 STANESCU ANA MARIA FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI MATERIALE COMPOZITE ELECTROIZOLANTE PENTRU 77,33
ENERGETICE - ICEMENERG SA ASIGURAREA STABILITATII DIMENSIONALE A
ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE DIN MASINILE
ELECTRICE

PC-D06-PT00-1098 DEMETRESCU CRISAN INSTITUTUL DE GEODINAMICA AL ACADEMIEI STRUCTURA, DIAGENEZA SI SEISMICITATEA FALIILOR 74,00
ROMANE ADANCI (CRUSTALE) DIN ZONA DE GEODINAMICA
ACTIVA VRANCEA; SPECIFICUL MISCARII SEISMICE A
TERENULUI.

PC-D10-PT00-1099 CIORTEA CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII AVANSATE ASUPRA INTERACTIILOR ATOMICE 86,66
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA FOLOSIND FASCICULE DE IONI ACCELERATI SI
HULUBEI (IFIN-HH) NEUTRONI

PC-D05-PT17-1100 CAZANESCU RALUCA S.C. IPCT INSTALATII S.R.L. DEZVOLTAREA UNOR METODE DE INVESTIGARE A 84,33
ALEXANDRA CLADIRILOR SI DE EVALUARE A CONSUMURILOR
ENERGETICE ALE ACESTORA IN VEDEREA REDUCERII
EMISIILOR POLUANTE REZULTATE DIN ARDEREA
COMBUSTIBILILOR - MICEP
PC-D01-PT11-1101 ANTOHI NICOLAE INSTITUTUL DE MEDICINA COMPARATA METODE MODERNE DE DIAGNOSTIC PRECOCE SI 56,00
TRATAMENT IN CANCERUL DE PIELE

PC-D02-PT19-1102 JURCOANE STEFANIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI PROIECT DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI 73,00


MEDICINA VETERINARA BUCURESTI VALORIFICARE PENTRU OBTINEREA DE PRODUSE
ALIMENTARE CU ACTIUNE ANTIOXIDANTA

PC-D02-PT11-1104 ICHIM MARIA S.C. BIOING S.A. BUCURESTI INSTITUTUL DE BIOMASA VEGETALA UTILIZATA PENTRU OBTINEREA 88,00
BIOINGINERIE, BIOTEHNOLOGIE SI PROTECTIA UNOR SUBSTANTE CHIMICE IN VEDEREA REALIZARII
MEDIULUI UNUI PRODUS FITOTERAPEUTIC CU ACTIUNE ASUPRA
SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (SNC) SI TRANSFERUL
TEHNOLOGIC AL BIOPRO

PC-D01-PT11-1105 GUTA RODICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IMPLICAREA UNOR DERIVATI DIN CLASA ACIZILOR 80,00
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI POLIFENOL-CARBOXILICI IN STABILIZAREA SISTEMELOR
REDOX DIN DIVERSE MATRICI

PC-D01-PT00-1106 IONESCU CONSTANTIN INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI RETEA INTERDISCIPLINARA DE EXCELENTA PENTRU 77,66
TIRGOVISTE METABOLICE N. PAULESCU, BUCURESTI EPIDEMIOLOGIA SI URMARIREA PROSPECTIVA A
SINDROMULUI METABOLIC LA NIVEL NATIONAL.
PREVALENTA SI PARTICULARITATILE ANTROPOLOGICE
SI BIOCHIMICE ALE SINDROMULU

PC-D05-PT17-1107 FARA SILVIAN SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, PROMOVAREA ARHITECTURII SOLARE IN ROMANIA 83,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI
INSTALATII DE AUTOMATIZARE

PC-D06-PT00-1108 ASIMOPOLOS LAURENTIU INSTITUTUL DE GEODINAMICA AL ACADEMIEI CERCETARI COMPLEXE PRIVIND MONITORIZAREA SI 70,00
ROMANE STUDIUL MULTIPARAMETRIC GEOFIZIC SI GEODINAMIC
AL GLOBULUI TERESTRU, PRIN MASURATORI CONTINUE
DE SUPRAFATA SI SUBTERANE PE TERITORIUL
ROMANIEI

PC-D01-PT00-1109 GUJA CRISTIAN INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI IDENTIFICAREA UNOR MARKERI ANTROPOMETRICI, 73,66
METABOLICE N. PAULESCU, BUCURESTI BIOCHIMICI SI CITOKINICI PENTRU DEPISTAREA
PRECOCE A SUBIECTILOR CU RISC PENTRU APARITIA
DIABETULUI ZAHARAT DE TIP 2. CREAREA UNEI BAZE DE
ADN PENTRU IDENTIF

PC-D06-PT25-1110 MALCIU ADRIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INDECSI DE EVALUARE SELECTIVA A PONDERII 59,33
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM SURSELOR DIFUZE IN BALANTA GLOBALA DE POLUARE
BUCURESTI A APELOR DE SUPRAFATA IN SCOPUL CONTROLULUI SI
DIMINUARII ACESTEIA
PC-D05-PT17-1111 FARA SILVIAN SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII ECOLOGICE PENTRU 85,00
PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI CONVERSIA EFICIENTA A TEHNOLOGIILOR
INSTALATII DE AUTOMATIZARE REGENERABILE(ENERGIA SOLARA, ENERGIA EOLIANA ,
BIOMASA …) IN SCOPUL REDUCERII CONSUMURILOR
DIN SURSE CLASICE POLUANTE

PC-D04-PT04-1112 NEAGU DUMITRU ICPE ELECTROSTATICA PROCES DE OBTINERE A EFECTULUI DE MEMORIE PE 73,00
MATERIALE TERMOPLASTICE PRIN RETICULAREA CU
ELECTRONI ACCELERATI SI INSTALATIE COMPLEXA
PENTRU IRADIAT TUBURI DE DIAMETRE MICI CU
FASCICUL DE ELECTRONI I

PC-D06-PT25-1113 VINTILESCU MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DEZOLTAREA BAZELOR TEORETICE SI APLICATIVE 79,33
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITATILOR DE
BUCURESTI AUTOMONITORING SI MONITORING INTEGRAT AL
APELOR SUBTERANE DE MICA ADINCIME

PC-D05-PT17-1114 ISBASOIU EUGEN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI VALORIFICAREA MICROPOTENTIALULUI 93,66
CONSTANTIN HIDROENERGETIC. MICROHIDROCENTRALE

PC-D01-PT11-1115 BUZGARIU WANDA CHRISTA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRATEGII TERAPEUTICE NOI PRIVIND MODULAREA 78,66
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI UNOR MECANSIME CELULARE SI MOLECULAR
IMPLICATE IN EVOLUTIA MALIGNA SI METASTAZARE

PC-D02-PT00-1116 MARCUTA MIHAELA ICPE ELECTROSTATICA METODA PERFORMANTA NEPOLUANTA PENTRU 70,33
CONSERVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE PRIN
PROCESARE CU RADIATII IONIZANTE - COALIRAD

PC-D06-PT13-1117 LESNIC MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM NATIONAL DE EVALUARE A EMISIILOR DE 71,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM POLUANTI PROVENITI DIN TEHNOLOGII SPECIFICE DIN
BUCURESTI ROMANIA

PC-D08-PT00-1118 IVAN-UNGUREANU CLEMENTINA CENTRUL NATIONAL DE PREGATIRE IN STATISTICA- SISTEM INTEGRAT DE INDICATORI PENTRU 84,00
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA FUNDAMENTAREA SI MONITORIZAREA POLITICILOR
ECONOMICE SI SOCIALE IN ROMANIA-SIMPES

PC-D04-PT02-1119 BRATOSIN DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA GRADULUI DE POLUARE ACVATICA PRIN 84,66
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI BIOMARKERI DE APOPTOZA SI BIOSENZORI CELULARI IN
VEDEREA BIOMONITORIZARII BAZINULUI DUNARII SI
APRECIERII CALITATII PRODUSULUI ALIMENTAR DE
ORIGINE PISCICOL
PC-D06-PT00-1120 SERGIU CRISTOFOR UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, DEPARTAMENTUL ROLUL POPULATIILOR / SPECIILOR IN GENERAREA DE 88,00
DE ECOLOGIE SISTEMICA SI DEZVOLTARE DURABILA RESURSE SI SERVICII CA FUNDAMENT PENTRU
POLITICILE SI STRATEGIILE DE CONSERVARE A
BIODIVERSITATII

PC-D06-PT25-1121 ANASTASIU THEODOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROTECTIA STARII ECOLOGICE A CORPURILOR DE APA, 66,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM PRIN UTILIZAREA ANALIZEI MATRICIALE SI STATISTICE
BUCURESTI IN GESTIONAREA POLUARILOR ACCIDENTALE SI A
SURSELOR SISTEMATICE

PC-D02-PT00-1122 GROSU HORIA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE EVALUARE 73,00
MEDICINA VETERINARA BUCURESTI GENETICA A TAURINELOR PENTRU CARACTERELE
PRODUCTIEI DE LAPTE IN ROMANIA

PC-D02-PT19-1123 STOIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BURESTI, FACULTATEA DE BIOPROCES INOVATIV DE INDUSTRIALIZARE COMPLETA 84,00
BIOLOGIE SI DURABILA A SORGULUI DULCE (SORGHUM BICOLOR)
IN SCOPUL OBTINERII DE PRODUSE NEALIMENTARE

PC-D06-PT25-1124 ASTRATINEI VIOLETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INTERACTIUNI DIN CIRCUITELE BIOGEOCHIMICE ALE 74,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM SULFULUI SI METALELOR GRELE IN SISTEMELE
BUCURESTI ACVATICE POLUATE DIN ROMANIA

PC-D01-PT11-1125 CAPANU ILIE INSTITUTUL NATIONAL DEMEDICINA AERONAUTICA EVALUAREA STARII DE SANATATE PRIN METODE NON- 60,00
SI SPATIALA GENERAL DOCTOR VICTOR ANASTASIU - INVAZIVE CU APLICATII LA DIFERITE CATEGORII
I.N.M.A.S. PROFESIONALE

PC-D06-PT25-1127 CHIRIAC GABRIEL-FLORIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INVENTARIEREA COMUNITATILOR BIOTICE ACVATICE 74,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM DIN CORPURI DE APA SI PE CATEGORII TIPOLOGICE IN
BUCURESTI CONFORMITATE CU CERINTELE IMPLEMENTARII
DIRECTIVEI CADRU A APELOR. STUDIU DE CAZ BAZINAL

PC-D01-PT04-1128 ZAHARIA CORNELIU NICOLAE INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S. NICOLAU NANODIAGNOSTIC - POSIBILITATI SI LIMITE IN DETECTIA 78,00
SI IDENTIFICAREA PRIN DIAGNOSTICUL NEINVAZIV A
UNOR AGENTI PATOGENI

PC-D06-PT25-1129 STANCIULESCU MARIANA OLIMPIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IMPACTUL ALIMENTARII CU APA SI SALUBRITATII 80,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM INDIVIDUALE DIN ZONELE RURALE ASUPRA SANATATII
BUCURESTI UMANE, ACRONIM IASIR

PC-D04-PT04-1130 MIHAILA DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI PRIVIND MATERIALELE SI TRATAMENTELE 66,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - TERMICE ADECVATE IN VEDEREA CRESTERII
ICPMRR BUCURESTI CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE SI TRIBOLOGICE
A ECHIPAMENTELOR UTILIZATE IN PROCESAREA
MINEREURILOR URANIFERE
PC-D04-PT04-1131 BUNEA MARIAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI SISTEM TEHNOLOGIC INTEGRAT DE OPTIMIZARE A 85,00
PERFORMANTELOR LAGARELOR IN REGIM
TRANZITORIU

PC-D06-PT25-1132 GHINDA THEODOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII PENTRU MODELAREA DEPLASARII PE 73,66
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM SECTOARELE DUNARII A SCURGERILOR ACCIDENTALE
BUCURESTI DE PRODUSE PETROLIERE SI EVALUAREA RISCURILOR
ULTERIOARE

PC-D04-PT04-1133 MOLDOVAN LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE REALIZAREA DE BIOPOLIMERI MATRICEALI NATURALI 85,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI MULTIFUNCTIONALI PENTRU BIOCOMPATIBILIZAREA
POLIMERILOR SINTETICI DESTINATI UTILIZARII
MEDICALE

PC-D02-PT04-1134 MOLDOVAN LUCIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA POTENTIALULUI FITOTERAPEUTIC AL UNOR 79,00
PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI SPECII AMELIORATE DE ARBUSTI SI PLANTE
MEDICINALE DIN CAMPURI EXPERIMENTALE
AUTOHTONE

PC-D02-PT08-1135 ALBULESCU CARMEN SOCIETATEA COMERCIALA ZECASIN SA EFICATITATEA UTILIZARII ADITIVULUI PROTERA PENTRU 71,00
INACTIVAREA MICOTOXINELOR DIN NUTRETURI
REDUCEREA POLUARII MEDIULUI PRIN AER SI DEJECTII
SI IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR PRODUCTIVE IN
FERMELE AVICOLE

PC-D07-PT01-1136 URSU IOAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI SISTEM DE DETECTARE A DEFECTIUNILOR PENTRU 83,33
AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. AVIONUL IAR 99

PC-D06-PT25-1137 STANCIULESCU MARIANA OLIMPIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA RELATIEI DINTRE CALITATEA MEDIULUI SI 81,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM SANATATEA UMANA IN ZONA RIVERANA DUNARII,
BUCURESTI SECTORUL CALARASI-TULCEA, ACRONIM ERMS

PC-D11-PT24-1138 RAZUS ALEXANDRU CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. COMPUSI HETEROAROMATICI STABILIZATI PRIN 94,00
CONSTANTIN NENITESCU AL ACADEMIEI ROMANE SUBSTITUITIE CU AZULENE. SINTEZE, STUDIUL
PROPRIETATILOR LOR FIZICO-CHIMICE SI
ELECTROCHIMICE, UTILIZARI IN TEHNICA TRENSMITERII
NELINIARE A LUMINII (NLO)

PC-D05-PT17-1139 ALBULESCU CARMEN SOCIETATEA COMERCIALA ZECASIN SA PLATFORMA INTEGRATA LOCALA PENTRU 92,00
PROCESAREA DURABILA A RESURSELOR
REGENERABILE DIN FERME AGRICOLE POWERFARM

PC-D06-PT25-1140 ATUDOREI ALEXEI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIU PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE SI 85,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR DE MEDIU IN
BUCURESTI MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR
PC-D03-PT03-1141 GHINERARU MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI REFERITOARE LA CRESTEREA CALITATII 60,00
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - INCDPM - ICIM DATELOR SI A EFICIENTEI RAPORTARILOR CATRE
BUCURESTI UNIUNE EUROPEANA PRIVIND TRANSPORTUL
DESEURILOR, IN SCOPUL PREVENIRII RISCULUI DE
POLUARE A MEDIULUI

PC-D04-PT04-1142 RUSE MIRCEA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME CROMOGENE COMPLEXE ECOLOGICE 84,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - APLICABILE PE SUPORTURI NATURALE
BUCURESTI

PC-D04-PT04-1143 CIOROIANU LELIAN FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI MATERIALE ECOLOGICE BAZATE PE CUNOSTERE 87,66
ENERGETICE - ICEMENERG SA PENTRU PROTECTIA LA FOC CU APLICATII SECTORIALE
SI INTERSECTORIALE

PC-D04-PT04-1144 LUPEI VOICU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIALE SI PROCESE FIZICE PENTRU SURSE 92,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - FOTONICE AVANSATE
INFLPR

PC-D01-PT19-1145 STOIAN GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE DEZVOLTAREA PRODUSELOR NATURALE 88,00
BIOLOGIE STANDARDIZATE PE BAZA DE POLIFENOLI PRIN STUDII
DE BIODISPONIBILITATE

PC-D11-PT04-1146 DASCALU TRAIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PRINCIPII DE EXTINDERE SI OPTIMIZARE A 93,66
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PERFORMANTELOR LASERILOR CU MEDIU ACTIV SOLID
INFLPR

PC-D04-PT15-1147 VULUGA ZINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII INTEGRATE PENTRU OBTINEREA DE 87,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - BIOCOMPOZITE NANOSTRUCTURATE CU APLICATII IN
BUCURESTI MEDICINA REGENERATIVA A TESUTULUI OSOS

PC-D09-PT00-1148 HASEGAN DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE FASCICULE RADIOACTIVE RELATIVISTE CU APLICATII IN 70,33
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - ASTROFIZICA
INFLPR

PC-D07-PT21-1149 ROMANESCU CONSTANTIN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII METODA NEDISTRUCTIVA PENTRU EVALUAREA 87,00
BUCURESTI CARACTERISTICILOR STRATURILOR RUTIERE

PC-D05-PT17-1150 TRIFA EMIL SC INSTITUTUL DE STUDII SI CONSULTANTA TEHNOLOGIE NECONVENTIONALA DE OBTINERE A 78,00
ENERGETICA SA ENERGIEI CURATE PRIN GAZEIFICAREA DESEURILOR SI
PURIFICAREA GAZELOR COMBUSTIBILE REZULTATE
PRIN FLUX DE PLASMA
PC-D07-PT01-1151 SILIVESTRU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- SOLUTIE AVANSATA PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI 87,33
DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI PRODUS DE MOTOARELE AVIOANELOR DE PASAGERI-
MOTORUL TRIPLUFLUX

PC-D05-PT09-1152 MAMUT EDEN UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA METODE INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA 80,66
HIDROGENULUI IN VEDEREA REDUCERII COSTULUI,
MARIRII BAZEI DE MATERII PRIME, MAI ALES
REGENERABILE (BIOMASA), MICSORARII EMANATIILOR
DE POLUANTI SI DIOXID DE CARBON

PC-D03-PT10-1153 SIMIONESCU GHEORGHE- SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA DETECTAREA SCURGERILOR IN LINIILE DE TRANSPORT 60,00
GHIOCEL OBIECTIVE NUCLEARE

PC-D04-PT00-1154 SERBAN VIOREL REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE TEHNOLOGIE AVANSATA DESTINATA CONSOLIDARII SI 78,00
SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA REALIZARII UNOR CONSTRUCTII NOI CU UN GRAD
OBIECTIVE NUCLEARE SPORIT DE SIGURANTA LA ACTIUNI SEISMICE

PC-D10-PT10-1155 BARARIU GHEORGHE REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - CERCETARI PENTRU IMBUNATATIREA CONCEPTULUI DE 93,00
SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA DEPOZITARE A COMBUSTIBILULUI ARS SI A
OBIECTIVE NUCLEARE DESEURILOR RADIOACTIVE DE VIATA LUNGA IN
FORMATIUNILE GEOLOGICE CANDIDAT DIN ROMANIA

PC-D10-PT00-1156 IONESCU VIRGIL SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA EXTINDEREA DURATEI DE VIATA A CNE (CU REACTORI 95,00
OBIECTIVE NUCLEARE BUCURESTI CANDU-6), ASPECTE TEHNICE, ECONOMICE SI DE
SECURITATE NUCLEARA.

PC-D01-PT11-1157 TUDOR ANDREI UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI CERCETAREA COMPARATIVA A DIFERITELOR TIPURI DE 94,00
PROTEZE DE SOLD, IN CEEA CE PRIVESTE
SUPRAVIETUIREA LOR, EFECTELE SECUNDARE SI
REZULTATELE IMEDIATE SI TARDIVE

PC-D06-PT25-1158 IONESCU ANA-DESPINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI BIOTEHNOLOGICE IN VEDEREA APLICARII IN 68,33
CHIMICO-FARMACEUTICA - ICCF BUCURESTI SITU A SISTEMELOR TIP BIOFILTRU PENTRU
REDUCEREA CONCENTRATIEI COMPUSILOR ORGANICI
DIN APELE INDUSTRIALE UZATE

PC-D02-PT00-1159 MARTINOF IOANA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE INTERFERENTA SISTEMELOR DE CULTURA A GRAULUI 79,00
ASUPRA SIGURANTEI ALIMENTARE

PC-D03-PT10-1160 BALL SIMONA LUCIA REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU EVIDENTA 86,66
SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA DESEURILOR RADIOACTIVE INCLUSIV CELE REZULTATE
OBIECTIVE NUCLEARE DIN DEZAFECTAREA INSTALATIILOR NUCLEARE
PC-D02-PT00-1161 MARTINOF IOANA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE DETERMINANTII ALIMENTARI AI CONSUMATORILOR 79,00
PENTRU PRODUSE NOI IN LAPTE

PC-D04-PT04-1162 SPURCACIU BOGDAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE NANOSTRUCTURI PE BAZA DE COPOLIMERI ACRILICI SI 71,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - ETERICI
BUCURESTI

PC-D08-PT03-1163 TANASESCU FLORIN-TEODOR COMITETUL ELECTROTEHNIC ROMAN MULTILINGVISM SI TERMINOLOGIE IN DOMENIUL 80,00
ELECTROSECURITATII, INSTRUMENT IN EDUCAREA
CETATEANULUI

PC-D02-PT03-1164 NILA ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI CERCETARE-DEZVOLTARE DISPOZITIV EOLIAN PENTRU 73,00
AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. IRIGAREA SUPRAFETELOR AGRICOLE DEFICITARE
AGROCLIMATIC. EXPERIMENTARE,CERTIFICARE SI
PUNEREA IN FABRICATIE

PC-D01-PT11-1165 CHETA DAN MIRCEA INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI ANALIZA FACTORILOR GENETICI CU POTENTIAL EFECT 90,66
METABOLICE N. PAULESCU, BUCURESTI MODULATOR ASUPRA DINAMICII MATRICEI
EXTRACELULARE IN NEFROPATIA DIABETICA

PC-D01-PT11-1166 ILIUTA LUMINITA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DETERMINAREA EFICIENTEI PROTOCOLULUI 80,00
DAVILA TERAPEUTIC ALOPAT SI COMPLEMENTAR PRIN TEHNICI
DE DIAGNOZA OPTOELECTRONICA SPECTRALA SI
SCANARE TERMICA (OPTOSAN)

PC-D01-PT11-1167 ZAINEA VIOREL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL CERCETARE-DEZVOLTARE IN CHIRURGIA 75,00
DAVILA RESTAURATOARE CRANIOCERVICOFACIALA PRIN
PROIECTAREA SI EXECUTIA UNOR DISPOZITIVE
ORIGINALE ROMANESTI

PC-D05-PT16-1168 PRISECARU TUDOR UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI CRESTEREA PERFORMANTELOR ENERGETICE SI 77,33
ECOLOGICE ALE TERMOCENTRALELOR CU
FUNCTIONARE PE CARBUNE PRIN REDUCEREA
DEPUNERILOR SI A EMISIILOR DE POLUANTI

PC-D07-PT03-1169 TRUFASU AURELIAN OVIDIUS UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI C.C.D.M. CERCETAREA, PROIECTAREA SI REALIZAREA UNUI 82,00
SISTEM DE MONITORIZARE SI INREGISTRARE A
COMPORTARII IN TRAFIC SI STATIONARE A
VEHICULELOR

PC-D04-PT06-1170 ATHANASIU ANCA ANGELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM COMPLEX INTEGRAT DE TEHNOLOGII SI 87,00
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - PRODUSE DESTINATE DIGITALIZARII IMPRIMARII
BUCURESTI TEXTILE
PC-D01-PT11-1171 BUDU VLAD ANDREI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL CERCETARE-DEZVOLTARE A CHIRURGIEI 82,00
DAVILA VIDEOESOFAGIENE PRIN REALIZAREA UNOR
DISPOZITIVE SI ACCESORII ORIGINALE PE TUB
SUSPENDAT

PC-D03-PT04-1172 ALEXANDRESCU NICOLAE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI PRIVIND MINIATURIZAREA ROBOTILOR SI 91,66
CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU DEZVOLTAREA DE MINIROBOTI DE INALTA PRECIZIE
MECATRONICA DESTINATI MICRO SI NANOTEHNOLOGIILOR

PC-D01-PT11-1173 VOICULESCU MIHAI ASOCIATIA ROMANA PENTRU STUDIUL FICATULUI NOI MODELE DE IERARHIZARE A PACIENTILOR AFLATI 73,00
(ARSF) PE LISTA DE ASTEPTARE PENTRU TRANSPLANTUL
HEPATIC (MIPATH)

PC-D11-PT05-1174 MIHAILESCU ION N. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURI NELINIARE SI LIMITE DE SCALABILITATE 90,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - PENTRU LOGICA CUANTICA IN CAPCANE DE IONI
INFLPR

PC-D02-PT00-1175 MINEA RADU DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE APLICAREA TRATAMENTULUI CU FASCICULE DE 83,33
MAXIMILIAN PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - ELECTRONI ACCELERATI IN VEDEREA DECONTAMINARII
INFLPR MICROBIENE A SUPLIMENTELOR NUTRITIVE DIN CATINA

PC-D06-PT02-1176 OCHINCIUC VICTORIA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION CREAREA UNEI PLATFORME DE CERCETARE 75,00
MINCU BUCURESTI INTEGRATA A TEHNOLOGIILOR DE CONSTRUCTII
VERNACULARE DIN ROMANIA, IN CONTEXTUL
PEISAJULUI CULTURAL RURAL EUROPEAN

PC-D02-PT00-1177 BIBICU MIRUNA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU REALIZAREA DE PRODUSE NOI HIPOGLUCIDICE SI 85,66
INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL HIPOCALORICE PE BAZA DE LEGUME SI FRUCTE
PPRODUSELOR HORTICOLE HORTING BUCURESTI

PC-D06-PT25-1178 PATROESCU ION VIOREL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOLUTII BIOTEHNOLOGICE MODERNE- BIOREACTOARE 66,00
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA INCD-ECOIND SECVENTIALE PENTRU EPURAREA AVANSATA A
APELOR UZATE CU IMPURIFICARE COMPLEXA (CARBON,
AZOT, FOSFOR)

PC-D06-PT19-1179 BOGATU CORNELIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDII SI CERCETARI COMPARATIVE DE APLICARE A 81,00
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA INCD-ECOIND, UNOR TEHNOLOGII DE PROTECTIE SI REMEDIERE IN-
SUCURSALA TIMISOARA SITU A SOLURILOR POLUATE CU METALE DIN ZONA DE
SUD VEST A ROMANIEI IN SCOPUL REDUCERII
BIODISPONIBILITATII

PC-D06-PT00-1180 BOGOESCU MARIAN IANCU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STABILIREA UNEI METODE SI SISTEM FIZIC NEPOLUANT 76,00
INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL PENTRU DEZINFECTIA SOLULUI, IN CONTEXTUL
PPRODUSELOR HORTICOLE HORTING BUCURESTI AGRICULTURII DURABILE
PC-D06-PT25-1181 COSMA CRISTIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR INOVATIVE SI DURABILE 88,00
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA INCD-ECOIND PENTRU TRATAREA APEI DESTINATE CONSUMULUI
UMAN

PC-D02-PT00-1182 BIBICU MIRUNA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR TEHNOLOGII MODERNE DE 75,66
INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL DESHIDRATARE A FRUCTELOR SI LEGUMELOR
PPRODUSELOR HORTICOLE HORTING BUCURESTI

PC-D06-PT00-1183 LUCHIAN OCTAVIAN ITM AMIRO SA INSTALATIE COMPLEXA DE MEDIE CAPACITATE PENTRU 58,00
PROCESAREA DESEURILOR MEDICALE PRIN
STERILIZARE TERMICA SI CHIMICA

PC-D06-PT25-1184 PENA LEONTE CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE BIOTEHNOLOGII INTEGRATE CU PROCEDEE FIZICO- 88,66
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA INCD-ECOIND CHIMICE PENTRU EPURAREA APELOR UZATE
ORASENESTI SI TRATAREA NAMOLURILOR REZIDUALE
IN SCOPUL REUTILIZARII ACESTORA

PC-D06-PT04-1185 BOGOESCU MARIAN IANCU INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A PLANTELOR ALTOITE 66,00
INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL DE TOMATE CA VERIGA ALTERNATIVA ECOLOGICA
PPRODUSELOR HORTICOLE HORTING BUCURESTI PENTRU ELIMINAREA DEZINFECTIEI CHIMICE A SOLULUI
IN SERA

PC-D06-PT03-1187 MAIORESCU GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROGRAM COMPLEX PRIVIND REDEFINIREA 73,66
IN TURISM INCDT CONCEPTUALA A TURISMULUI BALNEAR SI
REABILITAREA FUNCTIONALÃ A STATIUNILOR DE PROFIL
DIN ROMANIA

PC-D08-PT03-1188 TIMOTIN VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROGRAM COMPLEX DE REABILITARE ªI ADUCERE LA 83,00
IN TURISM INCDT STANDARDE EUROPENE A INFRASTRUCTURII
GENERALE ªI TURISTICE ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE
NORD – VEST (6)

PC-D04-PT04-1189 POPAN GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEME SI METODE DE ETALONARE SI CONTROL 78,00
PENTRU MECANICA FINA - INCDMF BUCURESTI PENTRU NANOTEHNOLOGII

PC-D06-PT03-1190 TIMOTIN VICTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PROGRAM DE AMENAJARE DURABILA A ARIILOR 74,00
IN TURISM INCDT PROTEJATE DIN ROMANIA PENTRU IMBUNATATIREA
CALITATII MEDIULUI, CONSERVAREA BIODIVERSITATII SI
DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI IN PERSPECTIVA
INTEGRARII EUROPENE
PC-D04-PT04-1191 LUNGU PETRICA CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU DEZVOLTAREA 83,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - STRATURILOR ANTIFRICTIUNE ECOLOGICE DE TIP
INFLPR METAL-CARBON

PC-D08-PT03-1192 POPESCU GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM COMPLEX DE MONITORIZARE A CAPACITATII DE 87,66
IN TURISM INCDT SUPORT ECOLOGIC PENTRU UTILIZAREA DURABILA A
RESURSELOR TURISTICE

PC-D06-PT13-1193 LANYI SZABOLCS UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI TRATAREA ECOLOGICA A DESEURILOR CU PRODUCERE 84,00
DE ELECTRICITATE

PC-D11-PT17-1194 CIOBOTARU LUMINITA-CATALINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL RADIATIEI EXCIMERICE EMISE DE UN AMESTEC 69,33
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - DE GAZE RARE - HALOGENI LA PRESIUNI JOASE/INALTE,
INFLPR INTR-O DESCARCARE PULSATA SI AL MECANISMELOR
DE REACTIE IMPLICATE IN GENERAREA ACESTEIA

PC-D02-PT08-1195 MATEI ALEXANDRA S.C. SERICAROM S.A. - FILIALA CERCETARE PRODUCTIA INTEGRATA SI MANAGEMENTUL DURABIL 89,33
AL UNEI FERME SERICICOLE DE REPRODUCTIE

PC-D08-PT03-1196 STANCU ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MODEL CONCEPTUAL DE DETERMINARE SI ANALIZA A 81,00
IN TURISM INCDT EFECTELOR ECONOMICE SI SOCIALE, DIRECTE SI
INDIRECTE, ALE TURISMULUI LA NIVELUL
COMUNITATILOR LOCALE

PC-D06-PT00-1197 ROBESCU DAN NICULAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM DE CONTROL SI DE CONDUCERE AUTOMATA A 83,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI PROCESELOR DE EPURARE A APELOR UZATE IN
VEDEREA REDUCERII CONSUMURILOR ENERGETICE SI
A RESPECTARII NORMELOR DE MEDIU

PC-D01-PT00-1198 GHEORGHIU MIHAELA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALE ISCHEMICE- 70,00
DAVILA - CATEDRA DE FIZIOPATOLOGIE SI IMPACTUL ASUPRA RASPUNSULUI IMUN SI APOPTOZEI
IMUNOLOGIE LIMFOCITARE; VALOAREA DIAGNOSTICA SI
PROGNOSTICA A FACTORILOR DE CRESTERE
NEURONALI SI CITOKINELOR INFLAMATORII

PC-D06-PT00-1199 IONAC NICOLETA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI RESURSE SI RESTRICTII BIOCLIMATICE PE TERITORIUL 89,00
ROMANIEI

PC-D02-PT04-1200 RADUCU DANIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ASIGURAREA ECHILIBRULUI ECOSISTEMELOR DIN 70,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA SPATII PROTEJATE SI A SURSELOR DE BIOMASA PRIN
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI BIOCONVERSIA DESEURILOR SI A SUBPRODUSELOR
VEGETALE.
PC-D01-PT11-1201 CEAUSU EMANOIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL OPTIMIZAREA, STANDARDIZAREA SI INTRODUCEREA IN 64,00
DAVILA DIAGNOSTICUL SI EVALUAREA BOLNAVILOR CU
INFECTIE HIV/SIDA A UNEI METODE ULTRASENSIBILE DE
DETERMINARE CALITATIVA SI CANTITATIVA A
ANTIGENULUI P24

PC-D01-PT11-1202 CEAUSU EMANOIL UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL SCREENING-UL FUNCTIEI TIROIDIENE LA PACIENTII CU 75,00
DAVILA HEPATITA CRONICA CU VHC

PC-D06-PT00-1203 MARIAN APOSTOL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SOLUTII STIINTIFICE SI TEHNICE PENTRU DIMINUAREA 72,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA IMPACTULUI DESEURILOR INALT RADIOACTIVE ASUPRA
HULUBEI (IFIN-HH) MEDIULUI

PC-D05-PT16-1204 TOMUS NICOLAE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIE CURATA PENTRU DESULFURIZAREA 87,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - CARBUNILOR IN SCOPUL REDUCERII EMISIILOR DE SO2
ICPMRR BUCURESTI LA ARDEREA LOR IN TERMOCENTRALE

PC-D05-PT09-1205 BARARIU GHEORGHE REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - CENTRU DE CERCETARE PRIVIND INFLUENTA 83,66
SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA HIDROGENULUI ASUPRA MATERIALELOR METALICE
OBIECTIVE NUCLEARE

PC-D06-PT00-1206 IORDACHE VIRGIL ALEXANDRU UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI BIOGEOCHIMIA SI EFECTELE MICRO- SI 74,00
ULTRAMICROELEMENTELOR

PC-D01-PT15-1208 CIORTEA CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CERCETARI BIOMEDICALE SI DE MEDIU PRIN METODE 84,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA ATOMICE SI NUCLEARE
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D06-PT04-1209 GEORGESCU DAN PETRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE RECUPERARE A METALELOR SI 85,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - MATERIALELOR PLASTICE DIN DESEURILE
ICPMRR BUCURESTI ECHIPAMENTELOR INFORMATICE SI DE
TELECOMUNICATII

PC-D06-PT00-1210 MANOLELI DAN GABRIEL UNIVERSITATEA BUCURESTI SECURITATEA ECOLOGICA. CONCEPEREA, MODELAREA 80,66
SI CARACTERIZAREA COMPLEXA, MULTIDISCIPLINARA A
AGREGARII FACTORILOR CRITICI DE COMANDA CU
IMPACT ASUPRA SECURITATII ECOLOGICE. STUDIU PE
REGIUNEA 5 VEST.

PC-D06-PT10-1211 DEAK STEFANIA-ELENA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE VALORIFICAREA EFICIENTA A RESURSELOR NATURALE 76,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - DE SARE GEMA CONFORM POLITICII COMUNITARE DE
ICPMRR BUCURESTI MEDIU IN CONDITIILE SCHIMBARILOR CLIMATICE
REGIONALE - CLIMECOSAL
PC-D02-PT02-1212 SECELEANU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA SI PROGNOZA EVOLUTIEI POTENTIALULUI 91,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA AGROECOLOGIC AL TERENURILOR DIN CAMPIA
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI ROMANA SI DOBROGEA IN VEDEREA CONSERVARII SI
MANAGEMENTULUI DURABIL AL RESURSELOR DE SOL
SI APA

PC-D08-PT03-1213 POP EMIL UNIVERSITATEA DIN PETROSANI SOLUTII PENTRU REGENERAREA SOCIOECONOMICA A 71,33
ZONELOR MONOINDUSTRIALE AFECTATE IN PROCESUL
TRANZITIEI LA ECONOMIA DE PIATA, DE FACTORI
PERTURBATORI CU ACTIUNE ALEATOARE

PC-D06-PT10-1214 DEAK GYORGY INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR NATURALE 76,00
PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - DE SARE GEMA PRIN TRANSFORMAREA SALINELOR
ICPMRR BUCURESTI VECHI ISTORICE IN OBIECTIVE ECO-TURISTICE SI
CENTRE DE RELAXARE - HISTOSALSAVE

PC-D01-PT15-1215 MUNTEAN VALENTIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU DIAGNOSTICUL SI STADIALIZAREA LAPAROSCOPICA IN 87,66
HATIEGANU CLUJ NAPOCA CANCERELE ABDOMINALE (DIASTAL)

PC-D03-PT04-1216 ROBU OCTAVIAN UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA PLATFORMA DE CERCETARE SI TEHNOLOGICA DE 92,00
DEZVOLTARE AROBOTILOR SUBACVATICI UTILITARI CU
DEZVOLTAREA UNUI MINIROBOT PENTRU INVESTIGATII
SUBACVATICE-NETROV

PC-D04-PT04-1217 CIUCA ION UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - CEMS CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA, CARACTERIZAREA 73,00
SI TESTAREA UNOR BIOMATERIALE INTELIGENTE
UTILIZATE PENTRU REALIZAREA DIFERITELOR TIPURI
DE IMPLANTURI APLICATE IN CARDIOLOGIE

PC-D08-PT03-1218 PENCIOIU PAUL INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE SISTEM TELEMATIC DISTRIBUIT PENTRU 85,00
PENTRU ELECTROTEHNICA - S.C. ICPE S.A. MANAGEMENTUL SI EVALUAREA INOVARII
TEHNOLOGICE

PC-D02-PT00-1219 SIMAC VIOREL INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE OBTINEREA UNOR PRODUSE DE PANIFICATIE 80,00
IMBOGATITE IN FIBRE CU CONTINUT REDUS DE FITATI

PC-D01-PT04-1220 BRUCKNER ION SPITALUL CLINIC COLTEA CORELATIA DINTRE DISFUNCTIA ENDOTELIALA SI 90,66
AFECTAREA MIOCARDICA LA PACIENTII CU DIABET
ZAHARAT

PC-D04-PT09-1221 PARVULESCU VIORICA INSTITUTUL DE CHIMIE-FIZICA I.G. MURGULESCU AL MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE PENTRU 81,00
ACADEMIEI ROMANE PILELE DE COMBUSTIE CU OXIZI SOLIZI,ACTIVE
CATALITIC IN PROCESELE DE OXIDARE DIRECTA A
HIDROCARBURILOR COMBUSTIBIL
PC-D04-PT05-1222 PROFIRESCU MARCEL UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, SIMULATOR CUANTIC PENTRU DISPOZITIVE 91,00
CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU CD IN SEMICONDUCTOARE NANOMETRICE-QUANET
MICROELECTRONICA-EDIL

PC-D05-PT10-1223 POPENTIU FLORIN UNIVERSITATEA DIN ORADEA MONITORIZAREA IZOLATIEI RETELELOR ELECTRICE DE 55,00
VLADICESCU MEDIE TENSIUNE

PC-D01-PT11-1224 ALEXANDRU NICOLAE INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC SI SANATATE ANIMALA SISTEME IMPLANTABILE BIOCOMPATIBILE PENTRU 66,00
RADIOTERAPIE: MODEL EXPERIMENTAL

PC-D02-PT19-1225 JINGA VASILE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MANAGEMENTUL PROTECTIEI INTEGRATE A 82,00
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CULTURILOR DE PIERSIC SI NECTARIN IN AGRICULTURA
DURABILA

PC-D02-PT24-1226 CHIRECEANU CONSTANTINA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SISTEM TEHNOLOGIC MULTIFUNCTIONAL PENTRU 83,00
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI CRESTEREA SI UTILIZAREA INSECTELOR UTILE

PC-D01-PT11-1228 POPESCU IRINEL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCURESTI, CENTRUL STUDIUL PROFILULUI EXPRESIEI GENICE SI 96,00
DE CHIRURGIE GENERALA SI TRANSPLANT HEPATIC BIOMARKERILOR CORELAT CU PARAMETRII
CLINICOPATOLOGICI IN CANCERUL DE PANCREAS

PC-D01-PT11-1229 SARBU VASILE UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA NOI SURSE DE CELULE SECRETANTE DE INSULINA IN 92,00
TERAPIA DIABETULUI ZAHARAT TIP1

PC-D01-PT11-1230 POPESCU IRINEL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCURESTI, CENTRUL STUDII BIOMOLECULARE PENTRU FACTORI DE 90,00
DE CHIRURGIE GENERALA SI TRANSPLANT HEPATIC PROGNOSTIC IN TUMORILE STROMALE
GASTROINTESTINALE

PC-D01-PT11-1231 POPESCU LAURENTIU MIRCEA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL OBTINEREA DE EPIDERM ARTIFICIAL PRIN CULTIVAREA 100,00
DAVILA IN LABORATOR A KERATINOCITELOR DE LA PACIENTI,
PENTRU TRATAMENTUL EFICIENT AL UNOR BOLI DE
PIELE, AL ARSURILOR SI AL POLITRAUMATISMELOR

PC-D03-PT01-1232 BUTOESCU VALENTIN ADRIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND 79,00
JEAN AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI SC INCAS S.A. CONSTRUCTIA UNUI MINIVEHICUL AERIAN CU ARIPI
BATANTE
PC-D11-PT00-1233 BUZATU FLORIN DORIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL FENOMENELOR FIZICE COMPLEXE PRIN 97,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA METODE DE CALCUL DISTRIBUIT DE INALTA
HULUBEI (IFIN-HH) PERFORMANTA

PC-D03-PT14-1234 STANESCU EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INTEGRAT PENTRU UTILIZATORUL MOBIL 91,00
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI

PC-D03-PT02-1235 FLORESCU GABRIELA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CREAREA RESURSELOR CULTURALE DIGITALE 92,33
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI COMPLEXE PRIVIND TRADITIA ROMANEASCA A
PRELUCRARII LEMNULUI IN CONTEXTUL EUROPEAN

PC-D01-PT11-1236 SCARLAT FLOREA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RADIATIA SINCROTRONICA SI DINAMICA NELINIARA A 60,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - FASCICULELOR MULTIPLE DE ELECTRONI ACCELERATI
INFLPR IN LASERI CU ELECTRONI LIBERI

PC-D03-PT03-1237 CORBU ION SETKO IMPEX SRL CERCETARI PRIVIND SISTEME INTELIGENTE SI 71,00
ECOLOGICE DE TRANSPORT DE SUPRAFATA BAZATE PE
PROPULSIE ELECTRICA SI PILA DE COMBUSTIE

PC-D02-PT24-1238 ANDREI ANA MARIA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PLATFORMA TEHNOLOGICA DE FABRICARE IN CICLU 77,00
PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI INTEGRAT A UNOR PRODUSE PE BAZA DE INSECTE SI
MICROORGANISME PENTRU PROTECTIA SI NUTRITIA
BIOLOGICA A PLANTELOR

PC-D06-PT25-1239 IORDACHE DANIELA S.C. FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR ECOLOGICE PENTRU 82,66
MODERNIZARI ENERGETICE BUCURESTI ICEMENERG ADAPATAREA SI RESTAURAREA FACTORILOR DE MEDIU
S.A. IN CADRUL UNUI SISTEM INTEGRAT DE AMENAJARE A
LOCUINTELOR SPECIFICE LOCALITATILOR DIN DELTA
DUNARII

PC-D04-PT04-1240 IORDACHEL RADU AGENTIA NATIONALA INTREPRINDERI MICI SI NOI PROCEDEE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIILOR DE 75,00
MIJLOCII SI COOPERATIE PRESARE IZOSTATICA PENTRU REALIZAREA DE
IMPLANTE DE OSTEOSINTEZA PE BAZA DE BIOPOLIMERI
- TPO

PC-D04-PT04-1241 IORDACHEL RADU AGENTIA NATIONALA INTREPRINDERI MICI SI MATERIALE COMPOZITE BIOMIMETICE, 71,00
MIJLOCII SI COOPERATIE MULTIFUNCTIONALE PE BAZA DE POLIMERI NATURALI SI
SINTETICI PENTRU MEDICINA REGENERATIVA

PC-D05-PT09-1242 CORBU ION SETKO IMPEX SRL CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND MODELUL 97,33
TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL UNEI
ELECTROCENTRALE ECOLOGICE BAZATE PE ENERGIA
VALURILOR MARINE
PC-D11-PT04-1243 GRIGORESCU CRISTIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE APROFUNDAREA CUNOSTINTELOR DE SPINTRONICA 91,33
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 PRIN DEZVOLTAREA FIZICII COMPUSILOR HEUSLER -
AJUSTABILI -

PC-D03-PT03-1244 ROSCA ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA SI TESTAREA UNUI SISTEM AUTOMAT DE 86,00
ANALIZA A RISCULUI, DIAGNOZA SI DECIZIE PENTRU
ASISTAREA ACTULUI MEDICAL – PROIECT PILOT

PC-D11-PT00-1245 SZEDLACSEK STEFAN INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI ROMANE CRISTALIZAREA SI DETERMINAREA STRUCTURII 76,00
TRIDIMENSIONALE A FOSFOKETOLAZEI DIN
LACTOCOCCUS LACTIS

PC-D10-PT07-1246 AVRIGEANU VLAD-GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DATE NUCLEARE DETERMINATE EXPERIMENTAL SI 93,33
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA TEORETIC PENTRU CERINTE DE SECURITATE
HULUBEI (IFIN-HH) NUCLEARA (DANTE)

PC-D06-PT00-1247 CRISTEA PAUL INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI METODOLOGII AVANSATE DE PRELUCRAREA DATELOR 87,00
SEISMICE DE REFRACTIE

PC-D02-PT12-1248 SZEDLACSEK STEFAN EUGEN INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI ROMANE OPTIMIZAREA MOLECULARA A UNEI ENZIME CENTRALE 85,66
DIN CALEA METABOLICA A CONVERSIEI XILOZEI.
REACTOR OPTIMIZAT PENTRU TRANSFORMAREA
ENZIMATICA A XILOZEI REZULTATE DIN DESEURILE
CELULOZICE

PC-D08-PT00-1249 POPESCU DUMITRU - IULIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STILUL DE VIATA CU POTENTIAL DE RISC PENTRU 56,33
IN SANATATE BUCURESTI SANATATE IN DIVERSE REGIUNI SOCIO-CULTURALE DIN
ROMÂNIA.

PC-D02-PT10-1250 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE VALORIFICAREA INTEGRALA A DESEURILOR DIN 84,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA VINIFICATIE PRIN ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII
MEDIULUI - ICPA BUCURESTI NEPOLUANTE

PC-D09-PT02-1251 HASEGAN DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM SATELITAR PERMANENT CU TRAIECTORIE 92,00
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - CONTROLATA, LA JOASA ALTITUDINE
INFLPR

PC-D02-PT19-1252 DUMITRU MIHAIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM INTEGRAT DE VALORIFICARE A CANTINEI CA 63,00
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA HRANA FUNCTIONALA CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA
MEDIULUI-ICPA BUCURESTI SANATATII SI MEDIULUI
PC-D06-PT00-1253 ION GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA POTENTIALULUI DE HAZARD NATURAL IN 78,00
PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - ZONA ROMANEASCA DE PANTA CONTINENTALA LA
GEOECOMAR MAREA NEAGRA - ALSUMAR

PC-D06-PT00-1254 OAIE GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVALUAREA HAZARDULUI NATURAL DE TIP TSUNAMI IN 75,00
PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - REGIUNEA MARII NEGRE
GEOECOMAR

PC-D03-PT10-1255 UTA ILEANA ADINA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI OPERATIONALE 77,00
MODERNE SI EFICIENTE, BAZATE PE CUNOASTERE,
PENTRU ATINGEREA EXCELENTEI IN CERCETAREA SI
MANAGEMENTUL RISCURILOR MAJORE IN ROMANIA

PC-D11-PT00-1256 HASEGAN DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EVOLUTIE CINETICA SI STARI STATIONARE DE 86,33
PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - NEECHILIBRU
INFLPR

PC-D06-PT00-1257 RADAN SILVIU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE EMISII NATURALE DE GAZE CU EFECT DE SERA IN 90,33
PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - ZONELE UMEDE DIN ROMANIA, CU PRIVIRE SPECIALA
GEOECOMAR ASUPRA DELTEI DUNARII SI ZONEI LITORALE A MARII
NEGRE

PC-D08-PT10-1258 MIHALCA RODICA LIVIA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME DE INSTRUMENTE 83,33
INTEGRATE PENTRU CERCETARI SI STUDII DE
EXCELENTA VIZAND CONTROLUL PIERDERILOR
INDUSTRIALE LA NIVELUL UNITATILOR ECONOMICE DE
TIP IMM-PIIC

PC-D04-PT04-1259 CARLANESCU GEORGETA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MATERIAL NOU REZISTENT LA TEMPERATURI RIDICATE, 90,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI UZURA SI COROZIUNE INTEGRAT CU TEHNOLOGII
ORIGINALE, DESTINATE ACOPERIRII DE SUPRAFATA A
COMPONENTELOR ELASTICE DIN TURBOMOTOARE

PC-D06-PT00-1260 MELINTE MIHAELA-CARMEN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STUDIUL MULTIDISCIPLINAR AL VARIABILITATII 80,00
PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - CLIMATICE SI ECOLOGICE IN ISTORIA GEOLOGICA
GEOECOMAR RECENTA A SPATIULUI CARPATO-DANUBIANO-PONTIC,
BAZA PENTRU PREDICTII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

PC-D06-PT00-1261 JIPA DAN CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CRITERII GENETICE PENTRU EVIDENTIEREA SI 81,00
PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR DE MINERALE
GEOECOMAR GRELE. STUDII DE CAZ: DELTA DUNARII (CUATERNAR) SI
DEPRESIUNEA GETICA (NEOGEN SUPERIOR)

PC-D07-PT00-1262 SAVA CONSTANTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SISTEM TOPO-HIDROGRAFIC INTELIGENT PENTRU 87,00
STEFAN PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA - IMBUNATATIREA NAVIGATIEI FLUVIALE PE SECTORUL
GEOECOMAR ROMANESC AL DUNARII
PC-D01-PT00-1263 BALUT CORINA MIHAELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA STUDII PRIVIND ROLUL COMPOZITIEI SI DINAMICII 75,00
MEMBRANARE IN MODULAREA REZISTENTEI LA
TRATAMENT A CELULEOR TUMORALE

PC-D04-PT04-1264 SILIVESTRU VALENTIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INTEGRAREA NOILOR CUNOSTINTE SI TEHNOLOGII DIN 87,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI DOMENIUL MATERIALELOR PERFORMANTE SI A
PRODUCTIEI DE NOUA GENERATIE PENTRU
REALIZAREA ROTORILOR CENTRIFUGALI DIN
COMPONENTA TURBOMASINILOR,INTEGRAREA NOI

PC-D06-PT10-1265 CARLANESCU CRISTIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGII NOI, PERFORMANTEDE TRATARE CHIMICA 84,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI SI SEPARARE CENTRIFUGALA IN COMPONENTE,
INTEGRATE IN VEDEREA PREVENIRII INFESTARII
SOLULUI SI APEI CU DESEURI DIN INDUSTRIA
PETROLIERA

PC-D06-PT10-1266 CRETU MIHAIELLA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIE NOUA DE PREVENIRE A POLUARII APELOR 85,00
TURBOMOTOARE, COMOTI BUCURESTI DE SUPRAFATA PRIN RECUPERAREA UNOR SUBSTANTE
CHIMICE PERICULOASE DIN FLUIDELE TEHNOLOGICE DE
RACIRE, UTILIZABILE CA MATERII PRIME IN PROCESE
INDUSTRIALE

PC-D04-PT05-1267 STANCIU GHEORGHE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI RETEA INTERDISCIPLINARA DESTINATA SINTEZEI SI 91,66
STUDIERII NANOPARICULELOR IN SCOPUL OBTINERII DE
DISPOZITIVE FOTONICE SI OPTOELECTRONICE SI
PENTRU UTILIZAREA IN BIOLOGIE SI MEDICINA

PC-D05-PT17-1268 OLARIU NICOLAE UNIVERSITATERA VLAHIA DIN TARGOVISTE, COMPLEMENTARITATEA SURSELOR FOTOVOLTAICE SI 87,33
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE ENERGIE-MEDIU A CAPTATOARELOR TERMICE IN ARHITECTURA
CLADIRILOR SI ASIGURAREA UTILITATII DE ENERGIE
ELECTRICA SI CLIMATIZARE

PC-D02-PT00-1269 BALUT CORINA MIHAELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA SISTEM PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII 66,00
CALITATIVE SI SIGURANTEI PRODUSELOR VITIVINICOLE -
DETECTAREA RAPIDA A UNOR MICOTOXINE CU GRAD
RIDICAT DE RISC

PC-D01-PT00-1271 CUCU DANIELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA EFECTELE SENESCENTEI ASUPRA LIMFOCITELOR 62,00
ACRONIM: LIMFOSEN

PC-D11-PT24-1272 MICUT MARIN UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI INFLUENTA AGENTILOR TENSIOACTIVI CU MASA 82,00
MOLECULARA MICA SI A REGIUNILOR N- SI C-
TELOPEPTIDICE ASUPRA FIBRILOGENEZEI IN VITRO A
COLAGENULUI TIP I
PC-D01-PT00-1273 CUCU DANIELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA EFECTUL CADMIULUI ASUPRA BIOMEMBRANELOR. 89,66
IMPLICATII IN APOPTOZA ACRONIM: APOCAD

PC-D01-PT00-1274 CUCU DANIELA CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA SISTEM BIOAFIN ELECTRO-OPTIC INTEGRAT PENTRU 83,00
DETECTIA MICROORGANISMELOR PATOGENE SI TOXINE
(MICROCISTINE) ACRONIM MICRODECT

PC-D04-PT04-1275 MURARU ADRIANA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU FIBRE MATERIALE NON AZBEST ACOPERITE CU ELASTOMERI 83,00
SINTETICE SAVINESTI PENTRU IZOLATII TERMICE

PC-D01-PT11-1276 CRISTEA VICTOR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU CONTROLUL POSTTRANSCIPTIONAL AL EXPRESIEI 89,33
HATIEGANU CLUJ NAPOCA GENELOR IN TUMORILE MALIGNE. ARN INTERFERENTA
IN BIOLOGIA SI TRATAMENTUL CANCERULUI

PC-D02-PT19-1277 AVADANEI LIDIA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU FIBRE TEHNICI AVANSATE DE IDENTIFICARE, SEPARARE SI 82,00
SINTETICE SAVINESTI IMBOGATIRE A PRINCIPIILOR ACTIVE DIN
FITOCOMPLECSI VEGETALI

PC-D07-PT01-1278 DASCALU SIMION CENTRIL EUROPEAN DE AFACERI INVENTICA SI REDUCEREA REZISTENTEI AERODINAMICE GENERATA 65,00
CERCETARE S.A. PRIN IONIZAREA STRATULUI LIMITA - EXPERIMENTE SI
TEORIE (DRAG-BLIET)

PC-D06-PT10-1279 PANTELICA ANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE UTILIZAREA METODELOR NUCLEARE SI CORELATE IN 79,00
PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA INVESTIGAREA POLUARII MEDIULUI (MNCPM)
HULUBEI (IFIN-HH)

PC-D03-PT03-1280 NEAGU GABRIEL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ORGANIZATIE VIRTUALA IN TEHNOLOGIE GRID PENTRU 93,33
IN INFORMATICA, ICI BUCURESTI MODELARE, SIMULARE SI OPTIMIZARE DE INALTA
PERFORMANTA

PC-D03-PT03-1281 PLESU VALENTIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SINTEZA ETERILOR 90,66
UTILIZABILI CA ADITIVI ECOLOGICI DE BENZINE AUTO
(TEMOSIE)

PC-D03-PT03-1282 ANDRONESCU ECATERINA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI MANAGEMENTUL INTEGRAT IN ADMINISTRAREA 85,00
FINANCIARA A UNIVERSITATII
PC-D04-PT04-1283 PETRISOR TRAIAN UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA MATERIALE PENTRU SPINTRONICA 85,00

PC-D07-PT01-1284 BOSCOIANU MIRCEA ACADEMIA TEHNICA MILITARA MICROVEHICUL AERIAN CU DECOLARE VERTICALA SI 86,00
PROPULSIE COMBINATA, PENTRU EVOLUTII LA VITEZE
REDUSE DESTINAT MONITORIZARII SI SUPRAVEGHERII
ZONELOR PERICULOASE CUMULUS-2

PC-D07-PT01-1285 BICHIR CATALIN - LIVIU INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE OPTIMIZAREA FORMEI SI APENDICILOR MIJLOACELOR 79,00
TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII NAVALE DE TRANSPORT (STUDII PRIVIND TRANZITIA
GALATI (ICEPRONAV GALATI) CURGERILOR FLUIDE DE LA REGIMUL LAMINAR LA CEL
TURBULENT)

PC-D04-PT04-1286 BRAIC MARIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE STRUCTURI 3D SI 2D DIN ALIAJE TERNARE 86,00
PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 BIOCOMPATIBILE CU MEMORIA FORMEI

PC-D01-PT03-1287 ZOTA RAZVAN DANIEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI SISTEM ADAPTIV DE MANAGEMENT AL INVATARII SI 65,00
TESTARII ASISTATE DE CALCULATOR

PC-D04-PT04-1288 NICOLAE CRISTIAN-ANDI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGIE DE OBTINERE A UNOR NOI 71,66
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM - NANOCOMPOZITE POLISTIRENICE FOTODEGRADABILE
BUCURESTI PENTRU AMBALAJE ECOLOGICE CARE SA CONTRIBUIE
LA IMBUNATATIREA CALITATII SI SIGURANTEI
ALIMENTELOR

PC-D07-PT01-1289 GAVRILA JAN ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI MINIAVION MODULAR POLIVALENT CU PROPULSIE 80,66
COMBINATA, DECOLARE VERTICALA SI NAVIGATIE
AUTONOMA DESTINAT ECHIPARII BLINDATELOR NIMBUS-
2

PC-D02-PT08-1291 IONITA LUCIAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGONOMICE SI CERCETARI PRIVIND CERCETARI PRIVIND OBTINEREA, 70,00
MEDICINA VETERINARA EXPERIMENTAREA SI VALORIFICAREA UNI PRODUS
FITOTERAPEUTIC STANDARDIZAT BAZAT PE
PRINCIIPIILE BIOACTIVE EXTRASA DIN PLANTA
HELLEBORUS SP-(SPANZ)

PC-D03-PT00-1292 SMEUREANU ION ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI TEHNOLOGIE INFORMATICA COMPLEXA PENTRU 79,00
LOCALIZAREA, INREGISTRAREA SI EVIDENTA
CAZURILOR MEDICALE DE URGENTA SI CRESTEREA
EFICIENTEI FACTORILOR DE INTERVENTIE

PC-D03-PT00-1293 FURTUNA FELIX TITUS ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI TEHNOLOGIE INFORMATICA COMPLEXA PENTRU 57,00
MONITORIZAREA INFRACTIONALITATII SI A
ACTIVITATILOR DE COMBATERE A ACESTEIA LA NIVEL
NATIONAL IN BENEFICIUL CETATENILOR ROMANI IN
CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
PC-D01-PT11-1294 VLADAREANU ANA-MARIA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI STUDIUL COMPLEX MULTIDISCIPLINAR AL 86,33
TROMBOCITULUI IN SINDROAMELE
MIELOPROLIFERATIVE SI MIELODISPLAZICE

PC-D11-PT24-1295 SILVESTRU CRISTIAN SORIN UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA COMPUSI ORGANOMETALICI HIPERVALENTI AI 93,00
ELEMENTELOR DIN GRUPELE PRINCIPALE (SN, PB, SB,
BI, SE, TE) - HYPORGMET

PC-D04-PT04-1296 VULUGA DUMITRU MIRCEA CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. INTEGRAREA TEHNOLOGICA A RESURSELOR NATURALE 72,00
NENITESCU AL ACADEMIEI ROMANE SI RECICLATE IN NOI COMPOZITE SI NANOCOMPOZITE
TERMOPLASTICE

PC-D06-PT24-1297 FILIP PETRU IVAN CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. INVESTIGAREA UNOR NOI FILIERE DE MATERII PRIME 71,00
NENITESCU AL ACADEMIEI ROMANE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A CHIMIEI SI
INDUSTRIILOR CONEXE

PC-D05-PT04-1299 MICIU ION IPA SA SOCIETATE COMERCIALA PENTRU SISTEM TELEMATIC DIGITAL PENTRU OPTIMIZAREA 74,00
CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE CONSUMURILOR ENERGETICE IN RETELE ELECTRICE
ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE DE MEDIE TENSIUNE CU REGIM DEFORMANT-OPEN

PC-D05-PT04-1300 MICIU ION IPA SA SOCIETATE COMERCIALA PENTRU SISTEM AUTOMAT PENTRU MASURA, CONTROLUL SI 84,33
CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE DIAGNOZA PARAMETRILOR TEHNICI SI DE MEDIU
ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE SPECIFICI PROCESELOR TEHNOLOGICE CU REGIM
DEFORMANT - OPTEM

PC-D06-PT01-1301 ROSU PAUL ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA SI REALIZAREA 80,66
VEHICUL PE PERNA DE AER DIN MATERIALE COMPOZITE

PC-D06-PT17-1302 MOHAN GHEORGHE CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI DE STABILIZARE A 81,00
EXCELENTA BUCURESTI HALDELOR DE CENUA SI ZGURA DE LA
TERMOCENTRALE PRIN METODE BIOFIZICE IN VEDEREA
REDARII ZONELOR DE DEPOZITARE CIRCUITULUI
NATURAL

PC-D04-PT04-1303 PREJMEREAN CRISTINA INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA BIOMATERIALE COMPOZITE AVANSATE ARMATE CU 84,33
RIPAN FIBRE SI PARTICULE DE STICLA UTILIZATE IN
PROTETICA DENTARA

PC-D04-PT04-1304 MOLDOVAN MARIOARA INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA NOI MATERIALE SI SISTEME PENTRU PROTETICA SI 93,00
RIPAN IMPLANTOLOGIA DENTARA
PC-D04-PT04-1305 PREJMEREAN CRISTINA INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA BIOMATERIALE INTELIGENTE MULTIFUNCTIONALE 80,00
RIPAN UTILIZATE IN MEDICINA

PC-D04-PT04-1306 MOLDOVAN MARIOARA INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA NANOMATERIALE SI ADEZIVI NOI CU APLICATII DE 91,00
RIPAN INALTA PERFORMANTA IN STOMATOLOGIE

PC-D02-PT24-1307 GANSCA LUCIA INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA BIOTEHNOLOGII NECONVENTIONALE DE COMBATERE A 88,33
RIPAN UNOR DAUNATORI MAJORI DIN VITICULTURA SI
POMICULTURA

PC-D01-PT11-1308 COMAN IOAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI SI TERAPIEI 93,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA ADENOCARCINOMULUI DE PROSTATA IN CONTEXTUL
APARITIEI MARKERILOR TUMORALI URINARI SI A
INTERVENTIILOR MINIM INVAZIVE

PC-D04-PT04-1309 POPOVICI ELISABETH-JEANNE INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA MATERIALE COMPOZITE PE BAZA DE CALIXARENE CU 87,00
RIPAN PROPRIETATIMAGNETICE SI/SAU DE COMPLEXARE
SELECTIVA A UNOR IONIDE METALE DE INTERES
TEHNOLOGIC-CALIXCOM

PC-D04-PT04-1310 TOMESCU FLORIAN MIRCEA CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI DEZVOLTAREA UNEI NOI GENERATII DE PRODUSE / 65,00
GABRIEL EXCELENTA BUCURESTI ECHIPAMENTE UTILIZAND EFECTUL PELTIER

PC-D04-PT04-1311 POPOVICI ELISABETH-JEANNE INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA MATERIALE LUMINESCENTE PENTRU DISPOZITIVE 89,00
RIPAN OPTOELECTRONICE -OPTOLUM

PC-D02-PT04-1312 IRIMIE FLORIN DAN INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA ATENUAREA POLUARII SI RECONSTRUCTIA SOLURILOR 75,00
RIPAN CONTAMINATE CU PRODUSE PETROLIERE SI METALE
GRELE

PC-D01-PT11-1313 COSMAN DOINA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU MARKERI ENDOFENOTIPICI SI SUSCEPTIBILITATEA 86,00
HATIEGANU CLUJ NAPOCA GENETICA IN SCHIZOFRENIE

PC-D06-PT11-1314 BOCSAN IOAN STELIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU EVALUAREA RISCULUI DE CANCER IN POPULATII 86,33
HATIEGANU CLUJ NAPOCA EXPUSE CRONIC LA METALE GRELE
PC-D06-PT25-1315 TEODOROF LILIANA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA DE CERCETARE INTEGRATA PENTRU 82,66
DELTA DUNARII TULCEA EVALUAREA SANATAII UMANE IN RELATIE CU STAREA
ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN RBDD

PC-D06-PT00-1316 OTEL VASILE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA STIINTIFICA PENTRU CUNOASTEREA SI 72,66
DELTA DUNARII - TULCEA PROTECTIA BIODIVERSITATII IN DELTA DUNARII

PC-D06-PT00-1317 NAVODARU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONSERVAREA SI MANAGEMENTUL DURABIL AL 85,00
DELTA DUNARII - TULCEA RESURSELOR PESCARESTI

PC-D06-PT22-1318 NICHERSU IULIAN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA STIINTIFICA PENTRU REALZAREA UNUI SISTEM 75,00
DELTA DUNARII TULCEA INTEGRAT DE ANALIZA A DINAMICII UTILIZARII
TERENURILOR DIN ROMANIA IN CONDITIILE BONITATII SI
A RISCULUI HIDROMETEOROLOGIC; SIUT

PC-D06-PT00-1319 CERNISENCU IRINA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE RETEA DE CERCETARE INTEGRATA PENTRU 72,00
DELTA DUNARII - TULCEA ELABORAREA STRATEGIEI DE CONSERVARE A
RESURSELOR PESCARESTI DIN ROMANIA

PC-D06-PT19-1320 HANGANU JENICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE VEGETALE 72,00
DELTA DUNARII TULCEA IN LUNCA DUNARII INFERIOARE SI DOBROGEA DE NORD

PC-D01-PT11-1321 GHERGIC DOINA LUCIA UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA UTILIZAREA BIOMASEI MARINE PENTRU OBTINEREA 67,00
UNOR NOI FORMULE FARMACEUTICE PE BAZA DE
COLAGEN SI HIDROXIAPATITA CU APLICATII IN MEDICINA
DENTARA

PC-D01-PT15-1322 SIRBU RODICA UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA NOI FORMULE BIONANO-FARMACEUTICE OBTINUTE DIN 64,33
RESURSE MARINE CU APLICATII IN TRATAMENTUL
AFECTIUNILOR CU LOCALIZARE CUTANEO-MUCOASA SI
IN CHIRURGIE DENTO-PARODONTALA

PC-D06-PT02-1323 DIACONU ADRIAN - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CONSOLIDAREA DE URGENTA POSTSEISM A 66,00
CONSTANTIN IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR, STRUCTURILOR GRAV AVARIATE, UTILIZAND MATERIALE
INCERC - FILIALA IASI NOI DE INJECTIE, PRODUSE IN ROMANIA

PC-D01-PT11-1324 PETRESCU FLORIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE STUDIUL COMPARATIV AL MODULARII MATRICEI 56,00
CRAIOVA EXTRACELULARE IN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B
SI C SUB ACTIUNEA FACTORILOR ETIOLOGICI SI
TERAPEUTICI
PC-D04-PT00-1325 POPOVICI EVELINI UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI MATERIALE OXIDICE POROASE MULTIFUNCTIONALE 89,33
PENTRU RETINEREA SI DEGRADAREA SUBSTANTELOR
PRIORITAR PERICULAOSE DIN APE

PC-D09-PT22-1326 SERBAN FLORIN AGENTIA SPATIALA ROMANA REALIZAREA UNEI RETELE NATIONALE SI A UNUI 99,00
SISTEM INFORMATIONAL UNIFICAT PENTRU
MANAGEMENTUL INFORMATIILOR DESPRE ACOPERIREA
SI UTILIZAREA TERENULUI IN SPRIJINUL DEZVOLTARII
APLICATIILOR GMES

PC-D09-PT22-1328 PISO MARIUS-IOAN AGENTIA SPATIALA ROMANA MISIUNEA SPATIALA A UNUI MICROSATELIT CU SCOPURI 96,00
STIINTIFICE SI DE EXPLORARE (GOLIAT

PC-D03-PT03-1329 SERBAN FLORIN AGENTIA SPATIALA ROMANA PILOT OPERATIONAL DE KNOWLEDGE MANAGEMENT 83,00
PENTRU UN INSTITUT DE CERCETARE

PC-D02-PT03-1330 SERDINESCU ADRIAN INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OFERTA COMPLEXA CDI SUPPORT PENTRU 87,66
VITICULTURA SI VINIFICATIE MANAGEMENTUL STRATEGIC AL REFACERII
PATRIMONIULUI SI CRESTERII COMPETITIVITATII
ECONOMICE A SECTORULUI VITICOL DIN ROMANIA IN
CONTEXTUL PAC (2003) A UE

PC-D02-PT08-1331 BENCSIK IOAN UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA UTILIZAREA MARKERILOR GENETICI SI A 82,00
VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA BIOTEHNOLOGIILOR ASOCIATE TRANSFERULUI DE
EMBRIONI IN GESTIONAREA, IN SITU SI EX SITU, A
VARIAILITATII GENETICE UNICE LA RASELE DE TAURINE
SI BUBALINE.

PC-D02-PT08-1332 DARABUS GHEORGHE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA STUDIUL PRINCIPALELOR ZOONOZE PARAZITARE 80,00
VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA (TOXOPLASMOZA, CRIPTOSPORIDIOZA, HIDATIDOZA,
TRICHINELOZA) - CAI SI MODALITATI DE INTERVENTIE IN
LANTUL LOR EPIDEMIOLOGIC

PC-D03-PT00-1333 GABRIEL CIOBANU INSTITUTUL DE INFORMATICA TEORETICA, FORMALISME DE CALCUL INSPIRATE DIN BIOLOGIA 88,00
ACADEMIA ROMANA MOLECULARA

PC-D03-PT00-1334 RUSU DANUT UNIVERSITATEA AL. I. CUZA SISTEME SOFT PENTRU SIMULARE GEOMETRICA SI E- 74,00
LEARNING