Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:11 octombrie 2004


GRUPA: combinată nivelul I+ nivelul II
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: cunoaşterea mediului
MIJLOC DE REALIZARE: observare
TEMA: Crizantema şi tufănica
TIPUL: însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
• Să enumere florile care înfloresc în anotimpul toamna;
• Să denumească cele două flori prezentate: crizanteme şi tufănica;
• Să prezinte părţile componente ale celor două plante: crizantema şi tufănica;
• Să identifice asemănările şi deosebirile dintre cele două flori de toamnă;
• Să precizeze câteva dintre modurile de îngrijire a celor două flori, şi nu numai;
• Să participe activ şi conştient la activitate;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Mod de abordare a învăţării: prin observarea directă
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia;
Mijloace de învăţământ: flori naturale: crizantema şi tufănica, jetoane cu flori de toamnă;
recompense, planşa: Toamna în grădina de flori;
Forma de organizare: frontal şi individual;
Evaluare: continuă
Durata: 25 minute
EVENIMENTEL OB. CONŢINUT STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
E OP. ESENŢIALIZAT
ACTIVITĂŢII
1.Moment -pregătirea sălii de Voi aranja sala de grupă şi
organizatoric grupă; voi pregăti materialele
necesare desfăşurării
activităţii.
2. Reactualizarea -verificarea Le voi adresa copiilor
cunoştinţelor cunoştinţelor despre următoarele întrebări:
anterioare toamnă; -În ce anotimp suntem? Analizez răspunsurile
-Care sunt semnele toamnei? copiilor.
-Despre ce am vorbit noi
până acum legat de anotimpul
toamna?
3. Captarea -prezentarea celor Le prezint copiilor cele două Analiza
atenţiei două flori de toamnă; flori spunând că ni le-a trimis comportamentului.
zâna Toamna şi că vrea să
vadă dacă noi le cunoaştem.
4. Anunţarea -titlul: Crizantema şi Le spun copiilor că astăzi
temei şi a tufănica; vom observa cele două flori
obiectivelor -obiectivele în termeni care înfloresc în anotimpul
accesibili lor; toamna: crizantema şi
tufănica, iar la sfârşitul Analiza
activităţii ei trebuie să fie comportamentului.
capabili să le descrie singuri,
să cunoască asemănările şi
deosebirile dintre ele şi să
precizeze modul în care se
îngrijesc florile pentru a se
putea dezvolta şi înflori.
5. Dirijarea O1 -observarea părţilor Pe rând, împreună cu copiii
învăţării O2 componente ale celor analizez cele două flori de
două flori: toamnă. Le voi arăta de pe
O3
-rădăcina jetoane cum arată rădăcina
O4
-tulpina plantelor şi îi voi pune să o
-frunzele descrie, ajutându-i. Cu Analiza
O6
-florile ajutorul copiilor şi folosind comportamentului şi a
cele două plante vii voi răspunsurilor la
O5
extrage caracteristicile întrebări.
O6
tulpinilor (subţire, verde,
tare), frunzelor (verzi,
crestate pe margine), florilor (
compuse din mai multe petale
de diferite culori).
Îi voi întreba care sunt
asemănările dintre rădăcinile,
tulpinile, frunzele, florile
crizantemei şi tufănelei. La
fel voi proceda şi cu
deosebirile dintre cele două
flori.
Îi voi întreba dacă ştiu în ce
mod se îngrijesc florile şi ce
trebuie făcut pentru a le
menţine în viaţă. Voi sublinia
rolul florilor, şi al plantelor,
în general, pentru menţinerea
vieţii (consumă dioxid de
carbon şi degajă oxigen).
6.Evaluarea -descrierea imaginii Le prezint copiilor imaginea Evaluarea
Toamna în grădina de şi le cer să identifice cele răspunsurilor.
flori două flori de toamnă şi să
denumească şi alte flori care
înfloresc toamna.
7.Încheierea -aprecieri; Voi face aprecieri generale şi
activităţii -recompense; individuale privind modul de
participare la activitate şi le
împart recompense: câte o
floare.