P. 1
tehnologia produselor horticole

tehnologia produselor horticole

|Views: 7,757|Likes:

More info:

Published by: Paula Ionela Nastase on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

DUMITRU D.

BECEANU

ADRIAN CHIRA

TEHNOLOGIA PRODUSELOR HORTICOLE
VALORIFICARE IN STARE PROASPATA SI INDUSTRIALIZARE

EDITURA ECONOMICA

Bucureşti 2002

Cuprins
Cap. 1. Introducere şi scurt istoric ...............................................
1.1. Tehnologia valorificării legumelor şi fructelor................................. 1.1.1. Tehnologia valorificării produselor horticole....................................... 1.1.2. Conexiuni interdisciplinare.................................................................... 1.1.3. Importanţa păstrării şi industrializării produselor horticole .............. 1.2. Evoluţia activităţilor de păstrare şi prelucrare a produselor horticole.

Cap. 2. Caracterizarea tehnologică a produselor horticole ( D. Beceanu).....................................................................................
2.1. Clasificarea produselor horticole............................................................. 2.1.1.Definiţie şi specific................................................................................... 2.2. Constituţia fizică a produselor horticole ................................................ 2.2.1.Textura...................................................................................................... 2.3. Fermitatea structo-texturală a produselor horticole ........................ 2.3.1. Gradul de fermitate .......................................................................... 2.3.2. Cunoaşterea fermităţii unor produse horticole ............................... 2.4. Proprietăţile fizice ale produselor horticole ...................................... 2.4.1. Masa specifică ................................................................................. 2.4.2. Masa volumetrică ............................................................................ 2.4.3. Căldura specifică ............................................................................ 2.4.4. Conductivitatea termică ................................................................... 2.4.5. Temperatura de îngheţ .................................................................... 2.4.6. Alte proprietăţi fizice ....................................................................… 2.5.Conţinutul de apă şi substanţă uscată din produsele horticole .....…. 2.5.1. Substanţa uscată .............................................................................. 2.5.2. Conţinutul de apă al produselor horticole....................................... 2.5.3. Umiditatea totală ............................................................................. 2.6. Substanţele minerale din produsele horticole ................................... 2.6.1. Compoziţia produselor horticole în substanţe minerale.................. 2.6.2.Influenţa conţinutului în elemente minerale a produselor horticole asupra proceselor tehnologice de valorificare........................................... 2.7. Aspecte generale privind substanţele organice din produsele horticole şi conţinutul în substanţă uscată solubilă ............................... 2.8. Conţinutul în glucide al produselor horticole .................................. 2.8.1. Generalităţi despre glucidele din produsele horticole. Noţiunea analitică de glucide totale........................................................... 2.8.2. Conţinutul în glucide hidrosolubile al produselor horticole .......... 2.8.3. Conţinutul în homopoliglucide al produselor horticole: amidonul şi celuloza ..................................................................................................

2

2.8.4. Conţinutul în heteropolilucide al produselor horticole: substanţele pectice, gumele vegetale şi hemicelulozele ............................. 2.9. Conţinutul în protide al produselor horticole ................................... 2.9.1. Generalităţi despre protidele din produsele horticole..................... 2.9.2. Conţinutul în aminoacizi al produselor horticole ........................... 2.9.3. Conţinutul în peptide al produselor horticole ................................. 2.9.4. Conţinutul în proteide al produselor horticole. Holoproteide (proteine), heteroproteide, modificări cantitative şi calitative .................. 2.10. Conţinutul în lipide al produselor horticole.................................... 2.10.1. Generalităţi privind lipidele din produsele horticole..................... 2.10.2. Principalele derivate de lipide din produsele horticole:acizii graşi şi alte componente........................................................................... 2.10.3. Principalele lipide simple din produsele horticole: triacil glicerolii, fitosteridele şi ceridele............................................................... 2.10.4.Principalele lipide complexe din produsele horticole: glicerofosfolipidele şi sfingolipidele .......................................................... 2.11. Acizii organici din produsele horticole ............................................ 2. 11.1. Aciditatea produselor horticole .................................................... 2.11.2. Conţinutul produselor horticole în acizii organici mai importanţi acidul malic, acidul citric, acidul tartric, acidul oxalic. Dinamica acizilor organici ......................................................................................... 2.12. Vitaminele din produsele horticole .................................................. 2.12.1.Conţinutul în acid ascorbic al produselor horticole....................... 2.12.2. Conţinutul produselor horticole în alte vitamine hidrosolubile .... 2.12.3. Conţinutul produselor horticole în vitamine liposolubile............... 2.13. Principalele enzime din produsele horticole şi importanţa lor ...... 2.13.1. Generalităţi privind enzimele din produsele horticole................... 2.13.2.Oxidoreductazele din produsele horticole: oxidazele, dehidrogenazele ......................................................................................... 2.13.3. Hidrolazele din produsele horticole ............................................... 2.14. Pigmenţii produselor horticole......................................................... 2.14.1. Pigmenţii pofirinici......................................................................... 2.14.2. Pigmenţii carotenoidici (carotenoizi)............................................. 2.14.3. Pigmenţii antocianici (antocianii).................................................. 2.14.4. Pigmenţii flavonici.......................................................................... 2.14.5. Betalainele .....................................................................................

3

2.15. Substanţe volatile care conferă aroma şi mirosul produselor horticole...................................................................................................... 2.16. Hormonii vegetali.............................................................................. 2.17. Fitoncidele din produsele horticole.................................................. 2.18. Alcaloizii din produsele horticole.....................................................

Cap. 3. Aspecte fiziologice ale valorificării produselor horticole (D. Beceanu) .....................................................................................
3.1. Respiraţia produselor horticole.......................................................... 3.1.1. Generalităţi ...................................................................................... 3.1.2. Intensitatea respiraţiei ..................................................................... 3.1.3. Factorii care influenţează intensitatea respiraţiei .......................... 3.1.4. Respiraţia anaerobă ........................................................................ 3.2. Transpiraţia produselor horticole...................................................... 3.2.1. Generalităţi....................................................................................... 3.2.2. Factori interni................................................................................... 3.2.3. Factori externi.................................................................................. 3.2.4. Factori tehnici................................................................................... 3.2.5. Măsurile tehnologice de reducere a transpiraţiei............................ 3.3. Creşterea, maturarea şi supramaturarea produselor horticole......... 3.3.1. Creşterea........................................................................................... 3.3.2. Momentul optim de recoltare............................................................ 3.3.3. Modul de maturare efectivă.............................................................. 3.3.4. Modificările care apar în timpul creşterii şi maturării.................... 3.3.5. Perioada de evoluţie a produselor horticole după recoltare...........

Cap. 4. Calitatea produselor horticole (A. Chira).........................
4.1.Aspecte generale privind calitatea produselor horticole şi cadrul legal de reglementare pentru producţia horticolă….................................. 4.1.1. Standardele....................................................................................... 4.1.2. Normele interne................................................................................ 4.1.3. Caietele de sarcini............................................................................ 4.1.4.Reglementări interne şi internaţionale privind calitatea produselor agro-alimentare…………………………………………………………. 4.2. Aprecierea calităţii produselor...............…………………………… 4.3. Factorii care influenţează calitatea produselor horticole…………. 4.3.1. Factorii care contribuie la formarea şi creşterea produselor horticole în cultură………………………………………………………. 4.3.2. Condiţiile de recoltare, manipulare şi transport a produselor horticole………………………………………………………………….. 4.3.3. Grupa factorilor ce influenţează mediul ambiant de păstrare a produselor horticole……………………………………………………… 4.4. Sistemul HACCP de asigurare a calităţii igienico-sanitare a produselor alimentare…………………………………………………… 4.5. Asigurarea calităţii conform standardelor seria iso 9000:2000…...

4

4.6. Alterarea produselor horticole valorificate în stare proaspătă şi transformate industrial………………………………………………….. 4.6.1. Alterări de natură fizică…………………………………………… 4.6.2. Alterări de natură chimică………………………………………… 4.6.3. Alterări de natură biochimică……………………………………... 4.6.4. Alterări de natură microbiologică………………………………… 4.6.5. Dereglările fiziologice (Fiziopatii)………………………………... 4.7. Calitatea produselor horticole biologice (ecologice)……………….

Cap. 5. Recoltarea produselor horticole (D.Beceanu)..................
5.1. Generalităţi.......................................................................................... 5.2. Determinarea momentului optim de recoltare................................... 5.2.1. Caractere anatomo-morfologice ...................................................... 5.2.2. Caracterele fizice ale produselor..................................................... 5.2.3. Datele analitice, chimice şi fiziologice............................................. 5.2.4. Datele fenologice.............................................................................. 5.2.5. Caracterele organoleptice sau senzoriale........................................ 5.3. Aspectele tehnice ale recoltării........................................................... 5.3.1. Metode de recoltare.......................................................................... 5.3.2.Recomandări, reguli şi cerinţe ale unei recoltări corespunzătoare standardelor de calitate.............................................................................. 5.3.3. Procedee şi variante de recoltare.................................................... 5.4. Faze tehnologice intermediare între recoltare şi condiţionare......... 5.4.1. Presortarea....................................................................................... 5.4.2. Prerăcirea......................................................................................... 5.4.3. Transportul după recoltare..............................................................

Cap. 6. Condiţionarea produselor horticole (D. Beceanu)...........
6.1. Fluxul tehnologic general de condiţionare........................................ 6.2.Fazele tehnologice ale condiţionării .................................................. 6.2.1. Fazele tehnologice preliminare........................................................ 6.2.2. Curăţarea produselor....................................................................... 6.2.3. Fasonarea şi tăierea frunzelor sau rădăcinilor............................... 6.2.4. Cizelarea strugurilor de masă.......................................................... 6.2.5. Sortarea produselor horticole........................................................... 6.2.6. Tratarea după recoltare a produselor horticole............................... 6.2.7. Ceruirea sau protejarea peliculară a produselor............................. 6.2.8. Legarea unor produse horticole în legături sau snopi..................... 6.3. Metode de ambalare............................................................................ 6.3.1. Ambalarea prin nearanjare în interiorul lăzilor (în vrac)............... 6.3.2. Ambalarea prin semiaranjare........................................................... 6.3.3. Ambalarea prin aranjare.................................................................. 6.4. Participarea şi rolul ambalajelor în tehnologiile de valorificare a produselor horticole................................................................................... 6.5. Specificul şi diversitatea ambalajelor pentru produse horticole.......

5

6.5.1. Polivalenţa........................................................................................ 6.5.2. Dimensionarea ambalajelor............................................................. 6.6.3. Tipurile de ambalaje paletizabile, de formă paralelipipedică rectangulară................................................................................................ 6.7. Materialele din care sunt confecţionate ambalajele folosite în horticultură................................................................................................. 6.8. Preambalarea...................................................................................... 6.8.1. Aspecte generale............................................................................... 6.8.2. Preambalarea în pungi..................................................................... 6.8.3. Preambalarea în săculeţi de plasă.................................................. 6.8.4. Preambalarea în peliculă contractibilă........................................... 6.8.5. Preambalarea în peliculă extensibilă...............................................

Cap. 7. Păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole
(D.Beceanu)................................................................................................ 7.1. Generalităţi.......................................................................................... 7.2. Metode de depozitare........................................................................... 7.2.1. Depozitarea în vrac........................................................................... 7.2.2. Depozitarea în ambalaje:depozitarea în palete-lăzi, depozitarea paletizată în lăzi, depozitarea nepaletizată în lăzi.................................... 7.3. Caracterizarea principalelor tipuri de depozite.................................. 7.3.1. Clasificarea depozitelor pentru produse horticole........................... 7.4. {anţurile şi silozurile......................................................................... 7.5. Depozitele închise neutilate................................................................ 7.5.1. Magaziile........................................................................................... 7.5.2. Podurile magaziilor sau clădirilor................................................... 7.5.3. Bordeiele........................................................................................... 7.5.4. Pivniţele, beciurile şi subsolurile...................................................... 7.5.5. Pătulele............................................................................................. 7.5.6. Depozitele cu ventilaţie naturală...................................................... 7.6. Depozitele cu ventilaţie mecanică...................................................... 7.6.1. Tipul "Voineşti"................................................................................. 7.6.2. Depozitele de mare capacitate specializate pentru păstrarea cartofilor..................................................................................................... 7.6.3. Macrosilozurile................................................................................. 7.7. Depozitele frigorifice cu atmosferă normală..................................... 7.8. Depozitele frigorifice cu atmosferă controlată (AC)......................... 7.8.1. Generalităţi....................................................................................... 7.8.2. Realizarea şi menţinetea atmosferei controlate................................

Cap. 8. Manipularea şi transportul produselor horticole (D.Beceanu).......................................................................................
8.1. Generalităţi........................................................................................ 8.2. Utilajele şi mijloacele folosite la manipularea produselor horticole .................................................................................................. 8.3. Transportul produselor horticole.....................................................

6

8.3.1. Transportul rutier........................................................................... 8.3.2. Transportul feroviar al produselor horticole.................................. 8.3.3. Transcontainerizarea...................................................................... 8.3.4. Lanţul frigorific..............................................................................

Cap. 9. Refrigerarea produselor horticole (D.Beceanu) ..............
9.1. Aspecte generale. .............................................................................. 9.2. Efectele şi utilitatea refrigerării la produsele horticole proaspete.... 9.3. Agenţii de răcire sau sursele de frig ................................................ 9.3.1. Refrigerarea cu aer......................................................................... 9.3.2. Refrigerarea cu apă rece sau răcită............................................... 9.3.3. Refrigerarea cu gheaţă hidrică naturală sau artificială ............... 9.3.4. Refrigerarea în vid (vacuum cooling)............................................. 9.3.5. Alţi agenţi de răcire........................................................................ 9.4. Maşinile şi instalaţiile frigorifice..................................................... 9.4.1. Diversitatea actuală a procedeelor şi metodelor tehnice de obţinere a frigului....................................................................................... 9.4.2. Ciclul de funcţionare al instalaţiei frigorifice cu comprimare mecanică..................................................................................................... 9.4.3. Componenţa unei instalaţii frigorifice cu compresie mecanică întro treaptă............................................................................................... 9.5. Funcţionarea instalaţiilor frigorifice. Aspecte generale................. 9.6. Factorii de climat ai spaţiilor răcite................................................. 9.6.1. Microclimatul din amenajări şi din depozite simple...................... 9.6.2. Microclimatul celulelor cu ventilaţie mecanică............................. 9.6.3. Microclimatul din celulele frigorifice.............................................

Cap. 10. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a căpşunelor şi a fructelor de arbuşti fructiferi (A. Chira)………...
10.1. Tehnologia valorificării în stare proaspată a căpşunelor……… 10.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor unor arbuşti fructiferi cultivaţi.......................................................................… 10.2.1. Afinele……………………………………………………………. 10.2.2. Coacăzele………………………………………………………… 10.2.3. Zmeura……………………………………………………………

Cap.11. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor drupacee (sâmburoase) (A. Chira)..................................................
11.1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a cireşelor................ 11.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a vişinelor...........…... 11.3. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a caiselor ..........…... 11.4. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a piersicilor..........… 11.5. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prunelor............…

7

Cap. 12. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor pomacee (seminţoase) (A.Chira)………………………………….
12.1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a merelor................ 12.1.1.Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală…. 12.1.2. Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată………………………………………………………………………………… 12.1.3. Păstrarea merelor în depozite cu ventilaţie naturală………………... 12.1.4. Păstrarea improvizată a merelor pentru industrializare……………. 12.1.5. Sistarea păstrării şi livrarea merelor……………………………………. 12.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a perelor...............…… 12.2.1. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală….. 12.2.2. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată………………………………………………………………………………… 12.2.3. Păstrarea perelor în depozite cu ventilaţie naturală………………... 12.2.4. . Sistarea păstrării şi livrarea perelor…………………………………… 12.3. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a gutuilor…………….

Cap.13. Tehnologia de valorificare a nucilor (A. Chira)……………
13.1 Tehnologia de valorificare a nucilor în coajă................................….. 13.2.Tehnologia de valorificare a miezului uscat de nucă....................…... 13.3. Tehnologia de valorificare a miezului proaspăt de nucă..............…..

Cap.14. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a strugurilor de masă (A. Chira)...........................................................
14.1.Fluxul tehnologic general……………………………………………… 14.2. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală, de tip specializat…………………………………………………………………… 14.3 Îngrijiri pe durata păstrării strugurilor……………………………. 14.4. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală de tip universal……………………………………………………………………. 14.5. Păstrarea strugurilor în spaţii amenajate cu ventilaţie naturală…….

Cap.15. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă legumelor solanacee de la care se consumă fructele (D. Beceanu)...................
15.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a tomatelor..................... 15.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pătlăgelelor vinete (vinetelor)....................................................................................................... 15.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a ardeilor.........................

Cap.16. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a legumelor curcubitaceae (D.Beceanu)...............................................
16.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a castraveţilor................. 16.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor galbeni......... 16.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor verzi.............. 16.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a dovleceilor....................

8

Cap.17. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor de păstăi (D. Beceanu)........................................................................
17.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fasolei de grădină........ 17.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a mazării......................... 17.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bobului de grădină....... 17.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bamelor........................

Cap.18. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor de frunze şi a unor specii mai puţin răspândite (D.Beceanu)..........
18.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a salatei........................... 18.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a spanacului.................... 18.3.Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor din genul Cichorium....................................................................................................... 18.3.1.Tehnologia valorificării în stare proaspătă a andivelor (Witloof)..... 18.3.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a cicorilor de grădină.. 18.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a sparanghelului............. 18.5. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a unor legume verdeţuri, condimentar aromatice sau perene, cu grad ridicat de perisabilitate...........

Cap.19. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor bulboase (D. Beceanu).........................................................................
19.1 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a a bulbilor de ceapă uscată.............................................................................................................. 19.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a bulbilor de usturoi.... 19.3 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă pentru ceapa verde şi usturoiul verde................................................................................................ 19.4 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a arpagicului................ 19.5 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prazului.....................

Cap.20. Tehnologia valorificării legumelor rădăcinoase în stare proaspătă (D.Beceanu)........................................................................
20.1 Tehnologia valorificării morcovilor de răritură şi a ridichilor de lună..................................……………………………………………………... 20.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a morcovilor, ridichilor de vară şi de iarnă, precum şi a sfeclei roşii.............................. 20.2.1.Preluarea producţiei........................................................................... 20.2.2. Tehnologia depozitării şi păstrării.................................................... 20.3. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a pătrunjelului şi ţelinei de rădăcini, precum şi a păstârnacului..........................................

Cap.21. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof (D.Beceanu)..........................................................................................
21.1. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof extratimpurii, timpurii şi de vară......................................................................................... 21.2. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof de toamnă destinaţi consumului..................................................................................... 21.3. Depozitarea tuberculilor de cartof pentru consum ..............................

9

... Tehnologia valorificării în stare proaspătă a florilor tăiate.... 21..........4...............4............1 Florile.......................... Bureţii .......2....................................... Tehnologia valorificării florilor (D...........................3.... champignon)....1 Conopida........... Factorii de cultură................. 24.....2............................ 22.......2........................... Tehnologia păstrării florilor tăiate......................... 22...3. 24............................................3...........5...................................3........... Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor din grupa verzei (D.............. Specificul valorificării tuberculilor de cartof material săditor........... 24........... 24..................25...................21.............3......23...... Gulioarele..5...................... Valorificarea fructelor citrice…………………………………………................................5..... Condiţii speciale de calitate pentru plante la ghivece... 22......................1.............................Beceanu)...................Specificul valorificării tuberculilor de cartof destinaţi industrializării.............. Păstrarea umedă în soluţi conservate...... Chira)................ Tehnologia valorificării în stare proaspătă a ciupercilor comestibile cultivate (D... Manipularea..... Factorii determinanţi în păstrarea florilor tăiate........................ Cap................... Guliile......... Plantele la ghivece. Factorii tehnologici de valorificare diferenţiată............................. Recoltarea........... Valorificarea bananelor……………………………………………….2...............2.2.......... Păstrarea florilor în atmosferă controlată (AC)............. 24......................... 24.... 24........................................ 22.3.....2............................ Cap. 23............................ Speciile.................................................................5................… Cap............. Valorificarea în stare proaspătă a guliilor şi gulioarelor.....2.. Tehnologia valorificării seminţelor şi materialului săditor 10 ...................................... Aspecte ale valorificării altor categorii de produse floricole........ 24............................Broccoli.4.................. 25........................................…................... 24...5........................... 24........................…....…...........2......... 22.............................3...................................... 24..........................26..... 24............................................ Particularităţi ale păstrării florilor tăiate .......................... privite ca produse horticole destinate valorificării ........ 24......3..............................4.... 24............ 24............. Beceanu).4..4................ 25....... 24..........…..........4.... Valorificarea produselor horticole subtropicale şi tropicale (A.................. 25.... 23.....1 Agaricus bisporus (ciuperca de strat........1.........2.......................... 24...........................3........................................................... Cap.....................1.................. 24.. Păstrarea umedă în apă.. Tehnologia valorificării legumelor din grupa verzei pentru căpăţani...2.......................1.22...........2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă pentru conopidă şi broccoli....2...1......1........................2. 22............................3...............................................2............................................4....…........24..... Păstrarea florilor...........3................. Valorificarea fructelor de actinidia (kiwi)……………………………....................4.....................................…............. Condiţionarea florilor tăiate........................…..........Beceanu).. 24...................1.........3........................................................ 22..... Cap........ Păstrarea uscată.......

......Aspecte generale privind valorificarea prin prelucrare industrială a produselor horticole.. 26....4......... 27..... 26.. Cap...1. 11 . Efectele tratamentului termic…………………………………………. Generalităţi…………………………………………………………… 33...... Fluxul tehnologic general de industrializare a produselor horticole…...…………………………………………...3.. Chira).... Tehnologia conservării produselor horticole prin congelare (A...Beceanu)..1....Metode... 32.1..1..2.... 27...2..... Prepararea marcurilor de fructe……………………………………… 28..1..……………………………………………… 33. 32....2..…..1 Regimul termic de tratare şi factorii săi de influenţă………………… 32.Tehnologia produselor semiindustrializate din legume (D. 30. Produse semiindustrializate din fructe………………………………..4. 32... 31.Beceanu)... Prelucrarea materiei prime………………………………………….............. Tehnologii de concentrare (A.............29..Beceanu)…………………………………………………………............. Transportul intern…………………………………………………… 27.2..Produsele fermentate lactic.1.... Schema tehnologică generală şI principalele grupe de produse apertizate …………………………………………………………………… 32...3. Prepararea sucurilor suprasulfitate de fructe………………………… Cap.....3. 27.... Chira). 29.. Cap......28.1..horticol (D........1. Beceanu şi A. Produsele acidifiate artificial………………………………………….... Recepţia……………………………………………………………… 27.3.. Tehnologii de deshidratare la produsele horticole (A...Păstrarea materialului săditor pomicol şi dendrologic ………………. Aspecte specifice ale tehnologiilor de păstrare la bulbi şi la celelalte organe de rezistenţă aparţinând unor specii floricole geofite mai importante…………………………………………………………………… 26....29......... Cap.. Depozitarea…………………………………………………………...........Tehnologia valorificării seminţelor de plante legumicole……………... Chira). Tehnologia produselor pasteurizate şi termosterlizate (apertizate) (D.... Conservarea legumelor prin suprasărare……………………………...... .......... Cap. Cap.... Materii prime şi auxiliare folosite la prelucrarea industrială a produselor horticole………………………………………………………....Tehnologia produselor semiindustrializate din fructe (D...1....5..… 26..… Cap...2.. Chira). Tehnologia conservelor de fructe……………………………….. Tehnologia conservelor de legume…………………………………… 32........... (A... Condiţionarea produselor horticole………………………………… 27...... 29......1......... procedee şi tehnologii de tratament termic…………………… 32.....5.4.. Efectele congelării asupra microorganismelor şi produselor horticole.. 28.2..……......3.2.1.. Chira)... 27....……………………………………………………...... 28.......... 33. Tehnologia valorificării seminţelor de plante floricole………………..... 27.....6..

………………………………………………………. Tehnologia valorificării deşeurilor industriale horticole (D.V (1943): ''valorificarea înseamnă grija pe care producătorii şi vânzătorii trebuie s-o aibă în felul cum îşi prezintă şi predau mărfurile lor. Tehnologia valorificării produselor horticole (A.3..4. Tehnologia obţinerii coloranţilor naturali…………………………… 36.Beceanu)...I. 34. 34.Procesul tehnologic de producere şi fermentare a marcurilor………… 34. 36. Tehnologia băuturilor distilate din fructe (D. 33. Valorificarea produselor horticole din “gama a IV-a” (A.. Extragerea uleiurilor…………………………………………………... Cap.. Decongelarea produselor horticole congelate………………………… Cap. 1995) are ca domeniu de studiu preluarea. Termenul de valorificare în sensul utilizat de autorii citaţi.5. Producerea oţetului de fructe………………………………………… 36...6. Ambalarea produselor horticole congelate…………………………… 33. 34.. 35... are o circulaţie care datează din perioada antebelică.2.………………………………………… 36..Tehnologia valorificării legumelor şi fructelor 1.3. 36. Alte procese tehnologice de valorificare a deşeurilor………………… BIBLIOGRAFIE CAP. cele mai multe având nevoie de o îngrijire specială de la recoltare 12 ........ 36.4......2. Gherghi. 1994. Păstrarea produselor horticole congelate……………………………. Chira).INTRODUCERE {I SCURT ISTORIC 1.. Tehnologiile de valorificare au un caracter specific şi se desfăşoară în continuarea tehnologiilor de producţie horticole.T. fiind bine şi corect definit în cuprinsul unei pagini din Marea Enciclopedie Agricolă vol. fructelor precum şi a altor produse similare. ...4..5. A.. Prepararea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice distilate Cap..1...33. Tehnologia obţinerii pectinei………………………………………….1..1.1. Tudor.1. din momentul recoltării.. Transportul şi comercializarea produselor horticole congelate……… 33. păstrarea în stare proaspătă şi prelucrarea legumelor. Demetilarea şi condiţionarea distilatelor……………………………..7... Beceanu).. Procedee şi instalaţii de congelere…………………………………… 33. 34.3. Distilarea şi rectificarea………………………………………………..

După Salunke. Pierderile înregistrate în ţările dezvoltate. dar şi în modul de conservare. pe parcursul valorificării legumelor şi fructelor la nivel mondial. (tab. 49% la conopidă. Pomicultura.) pierderile integrale în valorificare care se înregistrează în statele dezvoltate sunt mult mai mici (ceapă 16%. 62% la salată. A. Matematică).1. Biochimia şi Chimia analitică. Termodinamica. semiindustrializarea sau industrializarea produselor horticole. între 5-40% la cartofi.J. în funcţie de modul de abordare. Chimie. tomate (în ansamblu) 30% etc. cartofi 5%. Management şi Marketing. 1. transport etc. sunt mai mari de 50% din cantitatea produsă iniţial.3. după recoltarea unor produse horticole (Ryall. Fizică. A.K. 27% la struguri şi 14% la mere..1. Legumicultura. Protecţia plantelor horticole şi Agrochimia au importante domenii de interes comun cu Tehnologia valorificării produselor horticole.2. Microbiologia. Oenologia. ca urmare a unei valorificări necorespunzătoare sunt de 44% la morcovi. Pot fi considerate foarte importante aplicaţiile şi domeniile de studiu comune cu Fiziologia vegetală. Alături de acestea. Tabelul 1. noţiunea de valorificare este şi ea înţeleasă uneori în mod diferit de economişti sau de tehnologi şi ingineri. Climatologia.L. 16-35% la ceapă. pierderile care survin în etapa actuală. Viticultura. 1. 28% la caise şi piersici. La fel de importante sunt disciplinele economice. (1978-1979). Domeniul de preocupări al disciplinei este foarte divers şi complex.). Micşorând pierderile. nuanţare şi amplificare a cunoştinţelor referitoare la aspectele şi procesele caracteristice pe care le studiem. sau mai multe laturi. Floricultura. şi colab. care oferă posibilitatea unei juste organizări şi orientări a valorificării produselor horticole în condiţiile economiei de piaţă. 5-50% la tomate. valorificarea superioară a produselor este un criteriu esenţial pentru reuşita unei activităţi productive. Discipline tehnice necesare sunt Maşini şi instalaţii frigorifice. pierderile procentuale din recolta totală care se înregistrează în ţările slab dezvoltate.până la predare. Conexiuni interdisciplinare. S. Dintre disciplinele cu caracter agronomic.L. Tehnologia valorificării produselor horticole apelează la disciplinele ştiinţifice fundamentale (Biologie. înglobând într-un cadru sintetic toate cunoştinţele teoretice şi practice referitoare la tranzitarea. ambalaj. 1. După Ryall." Aşa cum valoarea produselor-marfă are mai multe aspecte. Biotehnologia. Chimia alimentară. 1991.1. producţia efectivă creşte.. şi colab. D.. După Kays. (1990).1. nu numai în ce priveşte conţinutul lor intrinsec. 37% la varză. Importanţa păstrării şi industrializării produselor horticole Din punct de vedere economic. şi colab. depozitarea. 1978-1979) Produsul Pierderi totale (%) Vătămări mecanice (%) Cauzate de Deranjamente (%) Boli parazitare (%) 13 . Estimarea pierderilor prin valorificare. Prelucrarea statistică a datelor şi Informatica oferă importante posibilităţi şi perspective de aprofundare.

K.9 14. asigură totodată locuri de muncă în perspectiva unei reprofilări a activităţilor industriale. Procentual. într-un cadru de scânduri. 7% din protide. Evoluţia activităţilor de păstrare şi prelucrare a produselor horticole pe teritoriul locuit de poporul român.4 0.9 0. dar verificate de experienţa tradiţională.4 0.0 2. cât şi pentru comercializare. 1. 1995 etc. În unele universităţi circa 1/3 din volumul de cunoştinţe referitor la valorificarea fructelor şi legumelor se axează pe aspecte mai detaliate privind valoarea nutriţională a acestora (Salunkhe. 20% din vitamina PP. utilajelor.4 15.4 2.3 0. divers ca sortiment şi asigurat o perioadă mai îndelungată.6 7. iar în Transilvania se stratificau cu paie. în cămări. 1991.8 1.3 22.9 5.2 1. prezintă o mare însemnătate pentru sănătatea populaţiei.7 2.7 Asigurând calitatea produselor horticole.5 1. atât pentru un consum familial mai îndelungat. Pe plan extern.9 3. A.5 11.).9 10. 25% din Mg. fructe şi struguri în stare proaspătă sau prelucrată. important ca volum. 50% din vitamina A şi 90% din vitamina C. 35% din vitamina B6.2 4. depozitarea şi industrializarea legumelor şi fructelor sunt activităţi care au asigurate în condiţiile ţării noastre. Kader. şi colab. fructele sau strugurii. Ceapa şi usturoiul se păstrau la loc aerisit şi uscat.2.. sursele de materii prime. fructele şi legumele asigură 10% din totalul energetic. Merele erau depozitate în poduri şi cămări. pune tot mai mult în dificultate afirmarea noilor competitori. sau în beciuri.2 3.4 0.2 5.7 6.4 2.1 4.1 2. şi colab. Importanţa socială a păstrării şi industrializării produselor horticole trebuie şi ea menţionată. Păstrarea în stare proaspătă a legumelor mai rezistente se făcea în gropi acoperite. D. acoperite cu un 14 .2 0.5 3.. B1 şi Fe. beciuri sau clăi de fân. Condiţionarea. O piaţă cu mari posibilităţi pentru desfacerea maşinilor. beneficiile băneşti sunt mai mari. au permis producătorilor din ţara noastră să valorifice legumele. cu pământ.1 1.3 3.7 12.5 7.Mere (Red Delicious) Castraveţi Struguri Salată (Iceberg) Piersici Pere Ardei Cartofi Căpşuni Tomate ambalate 3. Mijloacele simple. materialelor consumabile şi plasarea forţei de muncă disponibile este oferită în cadrul necesarului acestui sector pentru utilare şi pentru încadrare cu personal. Importanţa alimentară a produselor horticole poate fi evaluată prin contribuţia acestora la necesarul de principii nutritive din hrana populaţiei.8 6. creşte disponibilitatea schimburilor economice şi în primul rând a exportului.A.7 4. Ocupaţii tradiţionale româneşti. Un consum de produse horticole. dar surplusurile şi concurenţa potenţială a unor ţări cu sector agricol subvenţionat. Mărind siguranţa şi durata de aprovizionare a populaţiei cu legume.6 4.6 5. instalaţiilor.2 10.

după denumire. Din sec. Institutul Naţional de Export elaborează un Regulament pentru exportul fructelor. castraveţii. acolo unde trebuiau hrănite colectivităţi mai mari de oameni. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor finanţează şi susţine înfiinţarea Societăţii de Export Viticole. Magiunul (mačun). Nucile erau păstrate în poduri răcoroase şi uscate. Sindicatul Exportatorilor de Nuci avea 7 fabrici de spălat şi cojit: 3 la Iaşi şi câte una la Cernăuţi.XIX. Rachiurile redistilate (pălincă.). adăugate celor 3 deja existente (total 32 de unităţi). în care erau instrucţiuni precise privind condiţiile de calitate.aromatice) sau concentrare (bulion). precum şi legumele care se produceau. condimentare. tăiate în felii. Arad şi Sibiu (I. palinca şi horinca (horilca) sunt denumiri de origine slavă.XVII se păstrează diverse documente şi însemnări de călătorie care atestă bogaţia şi diversitatea de fructe. din Orient. Avantajele oferite de distilarea fructelor (volum mic. Satu Mare. dulceţuri şi compoturi. Ciorchinii sănătoşi de struguri. Din perioada secolelor XIV. Putem considera că tradiţia populară a păstrării şi prelucrării legumelor sau fructelor îşi are în mare parte originea din perioadele cele mai vechi ale istoriei.) erau consumate în zonele montane şi submontane din Transilvania. Horezu. dar conservele de legume erau în minoritate. mai ales din prune. ardeii. existau preocupări mai semnificative pentru păstrare şi pentru prelucrare. producţia de fructe şi de legume în creştere este valorificată în proporţie mai mare. se fabricau rachiuri de fructe. siropul (shirab) şi rachiul (arak / araki / raki) sunt produse prelucrate. Musturile (mustum) fermentate de fructe (cidru. Încă din toamna anului 1929. Merele şi perele se uscau. slovaci sau rutenii din Ucraina subcarpatică. În 1931. tendinţă care s-a păstrat şi în prima jumătate a sec. iar apoi se păstrau în timpul iernii în ţinuturile locuite de români.strat gros de frunze. sărare (zarzavaturi. preluate de la sârbi. Prelucrarea casnică a legumelor se realiza prin murare (varza. etc. ardei iuţi). horincă. ale căror tehnici proveneau. faţă de alte forme de prelucrare. Acestea produceau marmeladă. Mureş). impropriu denumite vinuri de mere. Numai după marea reformă agrară din 1920. Zalău. care evoluau în cidru şi apoi în oţet de poame. uscare (verdeţuri. Fructele serveau pentru prepararea musturilor. XVI. de Coarnă şi Razachie. }uica. răchie) erau produse mai ales în Transilvania (Turţ. În 1932 se introduce 15 . uneori tăiaţi cu o mică porţiune de coardă. în oale mari de lut. Concentratul de prune (magiun. la mănăstiri sau la hanuri. pepenii. caracteristice zonelor subcarpatice din Muntenia şi Oltenia (Văleni. doar la curţile domneşti şi boiereşti. pătlăgelele verzi). preţ ridicat) au determinat o preponderenţă a fabricării rachiurilor. ajungându-se ca în 1940 să existe 20 de fabrici particulare şi 12 fabrici de stat. magiun. înşiraţi pe o sfoară suspendată. povidlă. În acelaşi an comerţul cu nuci româneşti devine competitiv pe plan mondial. liptari.C. modul de sortare şi ambalare. Unele specii se deshidratau prin afumare sau în cuptoare fără fum.XX. erau ţinuţi în cămări. Teodorescu). ceruită la capete. }uicile erau de tărie redusă. pesmet. Până în sec. pere etc. silvois) se păstra la rece. inclusiv prin export. Deshidratarea şi industria conservelor câştigă o oarecare pondere.

iar în anul 1933/1934. care funcţiona cu SO2. În perioada 1956-1960 sunt realizate primele depozite de stat moderne pentru păstrarea producţiei horticole. Martin. fructelor şi legumelor". T. se accelerează şi se încheie în anii 1958-1962.R. Radu.33 miliarde lei în industria conservelor. În 1937 îşi începe activitatea şi Secţiunea Viti-Vinicolă şi Pomicolă din cadrul I. izoterme necesare exportului creşte de la 490 la 2000 unităţi.F. Exportul de produse horticole a fluctuat de la an la an. Capacitatea de prelucrare anuală în 1960 ajunge la 120 mii tone legume şi fructe. În perioada care a urmat după 1947.A. Numărul capacităţilor industriale a crescut. în colaborare cu fabricile producătoare de ambalaje. Între obiectele predate. predate de personalităţi ca Haralambie Vasiliu (1880-1953) D. fructe proaspete.sindicalizarea obligatorie a activităţii de export. S-a ridicat o generaţie nouă de specialişti din care făceau parte I. 6 tipuri de ambalaje pentru struguri. ambalajele standardizate au fost fabricate în cantităţi mari. Pătrăşcanu (1892-1968). precum şi la Facultatea de {tiinţe Agricole dezvoltată la Chişinău (1933/1934) din nucleul format la Iaşi. sub presiunea extraordinară a puterii asupra satelor. devine tot mai important. iar colectivizarea este declanşată.V. figurau şi "Industriile Agricole". Institutul Naţional de Export al României. {tefănescu (1882-1926) sau N.S. În 1949 se înfiinţează fabrica Tehnofrig la Cluj iar în 1954 la intreprinderea Frigocom Bucureşti se realizează un compresor frigorific de 750 kcal/h. care păstrează în anul 1931/1932. a permis sectorului de stat să se dezvolte. Măleanu. ceea ce permite construirea de întreprinderi noi (la Vădeni-Brăila în 1952 şi la Tulcea 1955). păstrarea şi industrializarea produselor horticole devine tot mai mult un monopol al statului. Exportul de produse horticole în U. Păstrarea frigorifică a fructelor este iniţiată la Frigoriferul din Bucureşti. distribuite avantajos şi transportate cu tarif redus.. deşi pentru unele produse. Învăţământul horticol superior face şi el după război primii paşi semnificativi. flori şi legume. Centralismul economic. Numărul vagoanelor C.I. în diverse variante de calitate. recomandă începând cu anii 1932-1936. înfiinţându-se Asociaţia Exportatorilor de Fructe din România.R.. desfăşurată mulţi ani într-un ritm lent datorită opoziţiei ţarănimii. cât şi pentru export. Colectivizarea agriculturii. În primul cincinal s-au investit 4. alături de asimilarea unor utilaje mai moderne şi introducerea unor tehnologii noi. T. care îşi propunea printre altele "să studieze şi să soluţioneze valorificarea strugurilor. capacitatea de depozitare şi prelucrare a produselor horticole s- 16 .C. preţul redus al materiei prime horticole şi lipsa de concurenţă. 250 tone de fructe. destinate atât pentru circuitul intern. Bordeianu. prin naţionalizare şi prin instituirea sistemului de cote şi achiziţii la preţuri mici.S. C. În vederea valorificării. prin înfiinţarea unor conferinţe de specialitate la Academiile de Înalte Studii din Bucureşti şi Cluj.R.3 miliarde lei pentru dezvoltarea reţelei frigorifice a statului şi ridicarea de depozite moderne. În anii 1960-1965 se construieşte fabrica de conserve de la Tecuci (1961) alocându-se 1.F. sau către unele ţări şi-a menţinut o tendinţă crescătoare. fructe deshidratate. 400 de tone fructe.

) şi a Complexelor de Producere a Legumelor şi Fructelor (C.) viza printre altele şi îmbunătăţirea activităţii de valorificare. actualul director al I. Burzo. pentru a aduce ştiinţa valorificării produselor horticole la un nivel comparabil ţărilor dezvoltate. dr.L. Prof. Radu şi dr.dr.F.P.7 Cu toate acestea.C. condiţionare. Bucureşti. de lărgire a sortimentului de conserve etc. cărţile şi publicaţiile apărute.P.2 1980 350 200 70 40 160 1985 1320 101. care a acţionat în condiţiile grele ale epocii. înfiinţat la 8 septembrie 1967 la Bucureşti. alături de prof.6-3000 t/ C.a mărit. se numără printre cei dispăruţi în prezent. iar piaţa C. Iordăchescu şi dr.L.) şi de mărire a activităţii de industrializare. de promovare a semiindustrializării (0.) 1965 140 90 20 1970 20 140 660 55.L.H.P.P.F. În domeniul cercetării ştiinţifice trebuie apreciată activitatea I. în perioada 1965-1985 (statistici oficiale. păstrare şi valorificare a produselor pe destinaţii.L. prof.M.-R. se constatau numeroase discrepanţe între rezultatele cercetărilor şi situaţia de pe teren. care a soluţionat importante aspecte teoretice şi practice specifice păstrării şi industrializării produselor horticole în România. }ara noastră datorează mult unei personalităţi proeminente cum este prof. I.L.I. Valorosul colectiv al Institutului din Berceni (Bucureşti) a reuşit să acţioneze pentru reducerea pierderilor produselor horticole cu cca 10-12% pentru cele cca 12-14 milioane tone ce se realizau anual în România. legume şi fructe ( mii vag. Cadrele formate.dr. Evoluţia capacităţii de valorificare a produselor horticole în România.doc.dr. cumpărate de populaţia oraşelor în curs de industrializare. desfăşurată la un nivel mai corespunzător. Cu tot 17 . a Intreprinderilor Judeţene de Legume şi Fructe (I. a operativităţii în valorificare.U.D. Mircea.P. Înfiinţarea în 1971 a Centralei Legume-Fructe (C. Gh.F.) .F.C.dr. întemeietor de şcoală şi expert practician recunoscut peste hotare. Pe plan intern s-a format şi s-a dezvoltat o piaţă a produselor proaspete şi a conservelor de legume şi fructe ieftine. în intenţia creşterii. A. de calitate medie sau sub medie.I.C.A. aveau sarcini de preluare. Mihalca. proiectele şi tehnologiile studiate şi aplicate constitue o dovadă că factorul uman şi resursele de inteligenţă ale poporului român reprezintă o valoare în sine. C.J. C. Gherghi.R.printre altele.I.doc. consumatori fără alternativă. indiferent de condiţiile existente.A. Gherghi.E.A.F.S.). A.F.V.2. care şi-au adus o mare contribuţie la aceste realizări.. a asigurat un important spaţiu de desfacere pentru mărfurile realizate.I. legume şi fructe (mii tone) Capacitatea de depozitare. Tabelul 1.F.L. de Stat şi Cooperatiste (C. În perioada 1976-1980 s-a trecut la etapa Consiliilor Unice Agroind. completate în funcţie de datele disponibile) Specificare Capacităţi de industrializare pentru conserve delegume Capacităţi de industrializare pentru conserve de fructe Capacităţi de industrializare pentru pastă toamate şi sucuri Secţii de conservare a legumelor şi fructelor Centre de prelucrare a legumelor şi fructelor Capacitatea de prelucrare.

Nr. I. instalaţii şi utilaje proiectate şi realizate în România. la nivel mondial. cireşe. producerea sucurilor şi băuturilor răcoritoare. mazăre.S.. existau în ţara noastră 94 depozite repartizate în 39 de judeţe şi municipiul Bucureşti. Lipsa oricărei concurenţe şi a mecanismului de piaţă determina vânzarea şi cumpărarea în condiţii impuse. 150 produse anual).000 şi 10. de dr. Bucureşti (Progresul tehnic şi rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul prelucării produselor horticole. fasole. Dinamica construirii spaţiilor de păstrare în perioada 1975-1990 (după Ionescu. cum era Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole din anii '50. economisirea energiei. L. era în 1988 C. promovarea standardizării. sisteme automate). Zanfir).L. care dicta preţurile în avantajul intreprinderilor de stat. Horticultura/ian. păstrarea aseptică. Gherghi. piersici. măsurile de impunere a calităţii de sus în jos se loveau de inerţia şi chiar de rezistenţa unor producători siguri de desfacerea produselor lor în condiţiile lipsei de concurenţă şi a cantităţilor adesea limitate care erau livrate pe piaţă. sau Departamentul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole. Se menţionează 22 de tipuri de maşini. şi colab. din anii '80. specii mai puţin răspândite).C. Rev.G. 1988). apărută în 1986.C. C. condus de un ministru secretar de Stat (ministrul C. (Inspectoratul General de Stat Pentru Controlul Calităţii Produselor).000 tone capacitate (30% din capacitatea totală). Statul era principalul valorificator de produse horticole.600 tone.3. Confruntat cu problema pierderilor care reprezentau o parte importantă a diferenţei între producţia realizată şi cea contabilizată. Între acestea. Cercetarea în domeniul condiţionării şi păstrării produselor horticole era şi ea deosebit de rodnică (Ionescu.V.. 1988.P.I.). Ele totalizau o capacitate de 531.7..C.P.000 tone (28% din capacitatea totală). Lipsa repetată a unor produse.F. fixa mercurialul şi impunea contractările obligatorii pentru gospodăriile populaţiei. Hort. A.I. Între rezultatele excepţionale raportate de I. introducerea unor tehnologii şi a unor proiecte de execuţie performante. fructe.F. Rev. Burtea.P. 38 depozite între 5.. L. iar în anii 1983-1984 s-a pus problema stabilirii şi normării acestor consumuri pe locuitor într-un an.10/1988) Anul Ventilaţie mecanică Celule frigorifice Celule cu atmosferă controlată Total România 18 . România".controlul efectuat de I.L. utilaje cu performanţe tehnologice superioare (concentrare cu triplu efect. vişine. diversificarea sortimentului (400 produse prelucrate din legume şi fructe. P. 10 depozite aveau peste 10. A.000 tone (42% din capacitatea totală) şi 46 depozite 5. După situaţia centralizată în lucrarea "Depozitele de legume. Sectorul de cercetare recomanda un nou sortiment de fructe şi legume (tomate. Bucureşti. şi Iordăchescu.1988) şi aplicarea acestora la unităţile din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării se interpunea multă inerţie şi lipsă de interes. În anumite perioade au funcţionat chiar instituţii specifice.1. la acea dată. Tabelul 1. generalizarea utilizării unor maşini. struguri şi cartofi din R. sub egida I.V. statul a construit o reţea importantă de depozite (tab. A.S.C. a determinat raţionalizarea alimentelor în cadrul unui "program ştiinţific". caise.

judeţul Dolj. mult sub posibilităţile existente.1975-1976 1980-1981 1985-1986 1989-1990 85.000 t 80. coloranţi. maşinile.000 t 286. iar manipulările la încărcare şi descărcare măreau riscurile de degradare. Gh. iar programul de modernizare se derula lent. 19 . Pentru exportul în Occident. Mijloacele fixe (clădirile.000 t 150. subutilizate. deşi calitatea conţinutului produsului românesc este adesea superioară.000 t 409. Utilajele cu adevărat moderne constituiau o minoritate în multe secţii de prelucrare. cei care primeau această sarcină se confruntau cu cele mai grele probleme şi formalităţi.000 t 396.000 t 615. datorită neglijenţei cu care se executau atunci când nu exista control.000 t 347. organizat cu profesionalism de dr. Exportul se executa adesea în condiţii materiale foarte grele şi implica o mare răspundere. În perioda de după 1989. Anumite materii prime şi auxiliare (mirodenii.000 t 152. iar multe sortimente erau nevandabile. pentru a nu mai vorbi de zahăr sau ulei) erau limitate în reţete. antioxidanţi. În timp ce sectorul privat se înfiripă în mod inegal.000 t 885. deşi principalul beneficiar al valutei astfel obţinute era statul. metode şi reţete de producţie depăşite sau revizuite prin raţionalizare. ca bun al întregului popor. enzime.000 t Situaţia de pe teren prezenta însă numeroase deficienţe. Existau şi aici situaţii de excepţie. care nu sunt pregătiţi să prezinte o ofertă la nivelul designului sau calităţii ambalajelor străine. În cazul depozitelor. Industria de transformare a produselor horticole mai folosea încă utilaje foarte vechi. fiind surprinse de ploi şi îngheţuri. prost întreţinute şi. dimensiunile prea mari ale unor celule făceau ca ele să nu se umple niciodată complet.000 t 67. iar în caz de nerealizare cei responsabili erau penalizaţi conform legii. creează adesea probleme producătorilor români. Produsele horticole. în funcţie de zona geografică.000 t 319. Fructele şi legumele depozitate nu erau de calitate. nu formau loturi omogene şi proveneau din unităţi unde nu se respecta totdeauna tehnologia corespunzătoare (mai ales tratamentele fitosanitare). Aspectul produselor era uneori destul de puţin atrăgător.000 t 196. între care amintim exportul de tomate timpurii din zona Poiana Mare. erau valorificate şi gestionate în condiţii necorespunzătoare. societăţile cu capital majoritar de stat înregistrează un regres evident. sau lipseau cu desăvârşire. Chiar ţările socialiste vecine puteau constitui un exemplu pozitiv în domeniul valorificării eficiente. în condiţiile perioadei de tranziţie. Unele agregate frigorifice erau mari consumatoare de energie. Livrarea lor se făcea cu multă întârziere. proaspete sau prelucrate. alături de maşini de sortare care nu funcţionau din diverse motive. iar ambalajele moderne întârziau să apară. dar care nu era urmat. utilajele) sau ambalajele care constituiau o proprietate a statului erau de multe ori neglijent gospodărite. Concurenţa produselor importate. iar dotarea cu acestea reprezenta o performanţă a acelor ani. sectorul de valorificare îşi găseşte cu greu calea între proprietatea de stat şi cea particulară. O situaţie des întâlnită era sortarea manuală. Vâlceanu.000 t 10. Criza energetică şi decuplările de curent nu permiteau un control la parametrii optimi al temperaturii din celule.000 t 1.

în timp ce la fructe a rămas.3 115.4. fiind totodata in curs de privatizare. 1991 Calorii Kcal 2832 1992 2758 1993 2959 1994 2872 1995 2921 1996 2942 1997 2933 1998 2959 1999 2981 2000 3020 20 . Consumul mediu anual de produse horticole pe locuitor (1991-2000) a prezentat o dinamică diferenţiată.8 kg 48. Producătorii sunt dezavantajaţi în negocierile cu unităţile de preluare. provine din nesiguranţa desfacerii.1 86.6 158.7 47. ca urmare a scumpirii materiei prime si a utilitatilor. Tabelul 1.6 162. exprimat în calorii şi categorii de substanţe nutritive (1991-2000) U.6 169.M.1 64.4.).1.3 146. Producţia de conserve horticole în perioada 1990-2000 (după CNS şi MAA) Conserve (mii t) de fructe de legume 1990 124 190 1992 48 118 1994 48 122 1996 53 110 1997 48 92 1998 40 75 1999 41 65 2000 43 61 Conservarea legumelor si fructelor si-a diminuat volumul de trei ori.1 86.7 84.). mai ales datorită proporţiei de glucide care a înregistrat o creştere semnificativă (tab.9 66.9 156.1. în partizi mari.7 112.1.Sectorul se modernizeaza inegal. dar fiind afectat de nesiguranta surselor de aprovizionare cu legume si fructe pentru industrializare si de lipsa de retehnologizare (tab. chiar în comparaţie cu cerealele. dublat de economia paralelă sau subterană. Disfuncţionalităţile economice şi legislative.4 44.0 73.5 45.0 60.3 45. Pieţele de gros.7 110.8 45. observandu-se reale preocupari de relansare calitativa.5 Tabelul 1. conjuncturală. perpetuează o stare de fapt în care producătorul român este descurajat să-şi sporească şi să-şi valorifice superior oferta. Consumul mediu anual pe locuitor la unele produse agricole. oferă producţii mult mai ieftine la preţuri concurenţiale. care sunt mai bine organizate şi informate.4 160.6 145.0 134. pe locuitor.Desfacerea producţiei horticole este necontrolată.3 165. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 kg 145.8 43. La cartofi şi la legume s-a înregistrat o creştere evidentă.).6. dispersată.8 50.5.8 166.7 71.5 159.3 47.5 44. organizaţiile producătorilor şi infrastructura existentă nu au eficienţa care se cere.5 kg kg 88. Consumul alimentar mediu zilnic. Tabelul 1.6 115.4 81. respectiv horticole (1991-2000) Produse din cereale Cartofi Legume şi produse din legume Fructe şi produse din fructe U. Consumul mediu zilnic de calorii pe locuitor a depăşit 3000 Kcal de-abia în anul 2000.M.7 166. fluctuantă şi concurată de importuri similare din ţări cu o producţie profilată în aceată direcţie.5 100.4 111.5. staţionar pe întreg intervalul (tab. iar lipsa de stimulare pentru producţia marfă de calitate. practic.0 73. în timp ce un anumit tip de importuri.6. Producţia se adaptează greu la cerinţele pieţei interne şi mai ales externe.

a posibilităţilor reduse (sau inexistente) de informare a producătorilor şi consumatorilor.8 52.elementele de dezechilibru considerate condiţii restrictive.7 441.6 146.7 Tabelul 1. a investiţiilor în horticultură (producţie.9 174.6 60 373. aspect apreciat de consumatori şi de care trebuie să se ţină seama.3 92.3 94. creat de o cerere solvabilă prea puternică şi o ofertă care nu poate fi satisfăcută numai de producătorii individuali.3 26 939. nivelul preţului în ambele cazuri are o tendinţă de stabilitate.9 55.4 17 1999 331. .8 63.3 20 20 25 27 28 13.7.6 83 1993 1994 1995 1996 1997 Export (miliarde lei/milioane dolari) 16.35 75.7 78.9 21 452.6 48 160.5 40. La capitolul băuturi alcoolice/nealcoolice şi oţeturi. ca urmare a unui ritm accelerat al inflaţiei. ca urmare a rolului pe care-l îndeplineşte: 21 .3 16 2.dr. circulaţie). . M. din 1996 balanţa comercială a devenit favorabilă pentru România.8 399.8 80.9 18 5. (tab.0 97.7. Prof. A.3 403. care nu pot cumpăra în anumite perioade chiar produsele româneşti devenite articole de lux. respectiv calitative.9 94.6 80.Protide Lipide Glucide g g g 90.0 444.9 36 4. în funcţie de loc.7 83 26.2 17 • După Anuarul Statistic 2001 Comerţul exterior în milioane de dolari s-a menţinut deficitar.7 85.2 336.0 22 393. în condiţiile unei scăderi a importurilor de 4 ori. .tendinţa permanentă de majorare a preţurilor.7 85.8 76.2 425.0 78. sezonalitatea accentuată a cererii şi/sau producţiei şi lipsa pieţelor en-gros.6 207.4 446.nealc oţet 1991 2.3 16 26.7 431. Costescu şi M Constantin (1997).nivelul redus al ofertei ţărăneşti en-gros şi en-detail.7 116.0 95.8 32 32 56 47 47 41. sezon şi forma de prezentare a legumelor sau fructelor în cadrul pieţei.1 448.9 16 2000 480. . care să regleze aceste situaţii.atunci când cererea reală creşte sau scade cu 50%. dar consumatorii potenţiali se pot oricând transforma în consumatori efectivi. de la Universitatea din Craiova consideră că piaţa produselor noastre horticole are câteva trăsături definitorii: .6 448.2 57 33 38 30 13 1998 203. .9 61 1992 5.5 62 245.4 52. prelucrare. precum şi receptivitatea redusă pentru formele de cooperare.2 80.4 33.4 88.6 96.1 449. Gherghi (1998) recomandă implicarea sectorului de valorificare a produselor horticole în soluţionarea problemelor existente.doc.legătura directă între cerere şi preţ. Comerţul exterior cu unele produse horticole proaspete şi prelucrate (1991-2000) Produse Fructe comestibile Băuturi alc şi. . care sunt preferaţi.6 17 25 31 57 59 Import (miliarde lei / milioane dolari) 24.3 93.).9 45 440. ca urmare a valorificării directe a legumelor şi fructelor din exploataţiile mici şi mijlocii. ţara noastră importând în 2000 de trei ori mai multe fructe comestibile decât exportă (valoric).7 94.2 28 1.7 88.6 21 1286.4 95.2 440.tendinţa de menţinere în continuare a pieţei ţărăneşti din România este stabilă. sunt lipsa pieţelor en-gros teritoriale.5 78. 1.4 21 391. ca urmare a autoconsumului şi crizei alimentare cantitative.nealc oţet Fructe comestibile Băuturi alc şi.starea materială şi veniturile consumatorilor.2 82.7 93.

promovarea de noi tehnologii pentru produsele proaspete şi transformate. . . . care să asigure creşterea productivităţii muncii şi reducerea costurilor. structură şi calitate numai în concordanţă cu cerinţele pieţei.CARACTERIZAREA TEHNOLOGIC| A PRODUSELOR HORTICOLE 22 .). II .menţinerea calităţii produselor o perioadă cât mai mare de timp şi promovarea acestora în condiţii calitative şi de prezentare moderne. .. CAP."orientarea producţiei ca volum. astfel încât să se elimene crearea de stocuri nevalorificabile.elaborarea de studii de piaţă şi conjunctură atât pentru piaţa internă cât şi pentru export".promovarea de noi sisteme de distribuţie (pieţe de-gros. supermarketuri etc.

tehnică şi populară.2. acestea devin mult mai vulnerabile. create şi răspândite datorită competitivităţii sau calităţilor nemaiîntâlnite pe care le au. Se utilizeaza denumirea de: legume Cucurbitaceae. În aceeaşi măsură sunt soiuri. şi colab. fructe şi flori. mai ales la speciile care sunt recent introduse.1. Produsele horticole prelucrate sunt transformate. mai expuse la procesele de degradare. Răspândirea speciilor horticole este şi ea relativă.Clasificarea botanică (sistematică). Soiuri. doar într-un context adecvat. nu violeta de Parma.2.D. În lucrările ştiinţifice sau în contractele cu parteneri străini trebuie evitate denumirile regionale sau neacceptate de dicţionarul limbii române moderne. 23 . varietăţi sau chiar specii noi îl îmbogăţesc mereu. Criteriile de clasificare a produselor horticole . Specificul produselor horticole proaspete este generat de faptul că sunt vii. Particularităţile proceselor lor fiziologice determină o valorificare mult mai complexă decât a altor produse vegetale. Denumirea corectă a speciilor horticole are trei trepte de formulare. unele cunoscute prin import sau prin încercările de aclimatizare. Clasificarea produselor horticole 2. rare. Există specii mai răspândite şi specii mai puţin răspândite. Poligonaceae sau Solanaceae pentru fructe.Clasificarea dupa arealul de cultura: produse horticole tropicale.La genul Cichorium apar frecvent confuzii in denumirea varietăţilor legumicole cultivate.1. Definiţie şi specific Produsele horticole sunt organe vegetale sau părţi de organe vegetale provenind de la plantele horticole.. sau când este vorba de sinonime cu arie de utilizare egală. varietăţi sau chiar specii care sunt marginalizate şi chiar dispar din sortimentul cultivat sau recomandat. specie pentru flori tăiate din genul Viola. Specia floricolă de ghiveci Saintpaulia ionantha este violeta africană. grupe de soiuri. 2. de exemplu pe eticheta unor conserve cu denumire tradiţională (roşii în bulion etc). iar structura lor este mult mai gingaşă.1.1. sau de climat temperat.1998. Uneori ele sunt originare din alte zone geografice. Diversitatea speciilor cultivate de legume. menţioneaza peste 80 de specii. Această împărţire se deosebeşte de cea existentă în secolul trecut şi cu siguranţă. este foarte mare. Hoza. Tomatele pot fi numite pătlăgele roşii sau simplu. subtropicale. anume treapta stiinţifică. grupează produsele horticole în funcţie de familia botanică din care fac parte plantele horticole respective. roşii. au un conţinut mai ridicat în apă şi un volum în general mai mare. dar multe specii sunt de interes economic local sau regional. sau mai atractive la gust. Sortimentul cultivat într-o anumită zonă este într-o permanentă transformare. a soiurilor de struguri de masă. dacă ţinem seama de destinaţia lor. sau din flora spontană. Din momentul recoltării. de cea care va exista în secolul viitor. Denumirile sunt uneori controversate. dar în primul rând pentru a rezista la factorii biodegradării. . nu numai pentru a deveni mai comestibile. Sortimentul tropical şi subtropical de fructe şi de legume este mult mai divers decât cel din zonele temperate.

tomate. altele nu apar decât în momente specifice (ex. morcovul.Clasificarea morfologică are în vedere organul sau partea de organ vegetal reprezentată de produsul horticol respectiv. feniculul de Florenţa. loboda. limba persană). . legume perene. fructe tipice. pepeni galbeni. 24 . zarzăre. de la türfandá. pătrunjelul. ridichile. e) produse horticole foarte puţin perisabile sunt nucile. conopidă.Clasificarea comercială. timpurii. struguri. . legume: ardei. Scăzămintele care se aplică. fructe sâmburoase/drupacee. ceapa de tuns. varza de frunze. vişine. manipulate. ridichea de lună. tardive (târzii). Clasificarea horticolă studiată în România diferă uneori de clasificările tehnologice din alte ţări. Unele specii au toată gama de soiuri (ex. cireşe. mărarul. formele legumicole de cicoare. Diferitele grupe de perisabilitate sunt recoltate. Alteori sunt organe vegetale metamorfozate (tuberculii de cartof. mazărea de grădină. zarzăre. guliile etc. printre legume de spanacul. sparanghelul. printre legume: castraveţii.Clasificarea după gradul de perisabilitatea (perissable = sensibil la păstrare. ceapa de Egipt. păstârnacul. grupează speciile de plante horticole după asemănarea care există între tehnologiile lor de cultură (fructe seminţoase/pomacee. păstrate. varza chinezească. struguri. prazul). rădăcini. cireşe. soiuri de salată. legume: ceapa. mure. pătlăgele vinete.. piersici. . ciuperci comestibile. hreanul etc. condiţionate şi comercializate în mod distinct. de agrişe şi de coacăze. considerate mai corecte din punct de vedere ştiinţific. dovleceii. piersici. afinele. anumite soiuri de caise. iar pepenii sunt consideraţi fructe în diverse ţări. fasolea de grădină. reventul. dar care sunt folosite în paralel cu cele mai vechi. mai puţin cultivate: bobul de grădină. cartofii de toamnă.). La ceapa şi la usturoiul verde sau la praz. legume condimentar-aromatice etc. pătrunjelul de frunze şi alte specii de legume mai puţin răspândite. vişine. mere de vară. În unele cazuri. b) produse horticole foarte perisabile sunt dintre fructe: coacăzele. corcoduşe. zmeură. Viţa de vie se studiază în cadrul pomiculturii. ţelina. boabele verzi de mazăre de grădină. gutuile. usturoiul. Există produse extratimpurii (foarte timpurii. tomatele). transportate.). în limba franceză) prezintă cea mai mare importanţă. alte soiuri de salată. durata sau condiţiile de depozitare sunt determinate în mod hotărâtor de apartenenţa la una sau alta dintre aceste grupe: a) produsele horticole excesiv de perisabile sunt reprezentate printre fructe de căpşune. ceea ce numim tulpină este o tulpină falsă. usturoiul verde. ceapa verde. caise. se bazează pe data sau momentul diferit al apariţiei pe piaţă. c) produse horticole perisabile: fructe: pere. Multe organe vegetale consumate ca produse horticole sunt frunze.. soiuri de afine. specii mai rare: ceapa eşalotă. leuşteanul. agrişele. Căpşunul este considerat plantă legumicolă în Franţa. sfecla. care se strică uşor.Clasificarea horticolă. alunele şi migdalele. bame. d) produse horticole mai puţin perisabile: fructe: merele. semitardive (semitârzii). guliile. prazul. apar denumiri noi. prune. la care se consumă frunzele.

s. Figura 2. sparanghelul (6). ridichile. c. pl-pălărie.Părţile componente ale ciupercilor comestibile: p-picior. După Rick. vitamine. cartofii. 1978. mazărea.Clasificarea după valoarea energetică grupează produsele horticole în patru categorii: a) cu valoare energetică ridicată sunt nucile. fasolea lima (4). . .M. grupele de perisabilitate sunt notate cu literele mari ale alfabetului de la grupa A (deosebit de perisabile) până la grupa E şi F (foarte puţin perisabile). 25 . conopida (8). spanacul (2).-strat himenial. printre altele. cartof (14). ciupercile şi legumele de la care se consumă frunzele .În normativele tehnice.c. varză (15). anghinarea (7). v-volva.l. i-inel (annulus).-zona de creştere. tomatele.-strat cu lame. dovleceii.-canalul medular. urmate. .h.1. bobul şi usturoiul. s. salată (26). c) cu valoare energetică medie pot fi considerate majoritatea produselor. ceapă (locul 31). cireşele tardive. csh-camera subhimenială. C. migdalele. pe plan mondial se consideră că primele 10 legume care prezintă valoare nutritivă şi dietetică (conţinut deosebit în substanţe minerale. fibre şi alte substanţe utile sunt broccoli (1). b-butoni de fructificare. alunele..m. varza de Bruxelles (3). batatul (9) şi morcovii (10). tomate (16).Clasificarea dupa valoarea nutritiva. de porumbul zaharat (locul 12). mazărea (5). d) cu valoare energetică redusă sunt castraveţii. s. ve-velum. b) cu valoare energetică importantă sunt strugurii.

5 192.vinete Varza albă Pepenii galbeni Ridichi negre Ciuperci Ridichi lună Tomate 586.7 145.3 103.7 123.2 113 110.4 115.1.7 118.9 215.8 101. şi colab.0 2284.1 106. Niculescu.0 182.4 154.Participarea hipocotilului şi a rădăcinii la formarea rădăcinilor tuberizate: Beta vulgaris: I-sfecla pentru zahăr.8 302.0 189.2 119. Valoarea energetică medie estimativă a produselor horticole (prelucrare după Burzo. hp-hipocotil.7 1400 (1350) Dovlecei 867 (720-790) Andive Witloof 865 (780-790) Salată 689 (400-720) Castraveţi 614 (530) Nuci 452 (340-520) Migdale 376 (220-540) Alune 369 (300-430) Cireşe 348(300-450) Struguri 295 (290-300) Gutui 285 (240-330) Vişine 283 (330) Castane 282 (210-300) Afine 275 (160-390) Coacăze negre 273 (230-330) Pere 270(180-360) Caise 263(170-180) Mere 254 (180-270) Prune 248 (330) Mure (230-340) Piersici 203 (260) Coacăze roşii 198 (150-300) Agrişe 192 (150-190) Zmeură 188 (190) Căpşun 73.4 2725. kcal/kg Usturoi Cartofi Mazăre Păstârnac Pătrunjel Ceapa Praz Sfecla roşie Morcov Pepeni verzi Fasole verde Gulii Conopidă Ardei Varza roşie }elină rădăcini Spanac Pătlăg.0 230 225.0 80. 1986.. II-sfecla furajeră.4 257.1 252. rl-rădăcini laterale Tabelul 2.7 167.4 280.2 363.1 142 175 (170-180) 140 (80-200) 165 (120-210) 97 (110) 7048 (6700-6800) 6509 5457 745 (670-820) 723 (610-690) 684 (270-485) 669 (630-650) 603 572 (530-660) 571(500-560) 550 (500-600) 538 (420-540) 525 (490-500) 515 (520-750) 483 460 (410-500) 454 (280-540) 436 399 (360-670) 340 (430) 26 .5 202.3 78.Figura 2.1 288.4 239. 1986) Produsul Valoarea energia kJ/100 g edib kcal/kg Produsul Valoarea energia kJ/100 g edib. IV-Raphanus sativus. P.2 58.0 83.3 157.5 2950. III-sfecla roşie.0 362.1 114. I.6 69 40.6 311.2 .2 219.rădăcină principală.3 118.7 286.6 85.5 239. r.6 190.

iar fructele şi tulpinile. dar diferenţele dispar complet la maturitate. Suberul este un ţesut de apărare secundar care este alcătuit din mai multe straturi de celule.. care protejează în exterior frunzele şi fructele.2. ca ţesuturi definitive (tab. După Burton. cu pereţii îngroşaţi (prin suberificare). (1982). cireşele şi căpşunele au pigmenţi antocianici în epidermă. ce constă dintr-un strat de celule compacte. solzi. }esuturile trofice (fundamentale) sunt caracteristice părţii comestibile a fructelor sau legumelor.2. Rizoderma (epiderma rădăcinilor) are şi ea lenticele. tomatele licopen. un strat subţire de ceruri. cu spaţii intercelulare mari 27 . Ritmul de suberificare depinde de temperatură. aceste ţesuturi sunt formate sub acţiunea substanţelor bioactive naturale (gibereline şi etilenă). suberificarea este inegală (suberul este mai gros la bază).2. iar valorile prea scăzute ale acesteia inhibă acest proces. Ghimbăşan Rodica şi colab. La unele fructe lovite. diferă în funcţie de soi şi de zona analizată pe tubercul. La numeroase specii suberificarea lenticelelor determină închiderea lor parţială sau totală. 1986). care poate fi continuu. care protejează la exterior tuberculii de cartofi.. care favorizează formarea membranelor şi sinteza enzimelor necesare. Piersicile şi agrişele au epiderma prevăzută cu perişori. iar conopida nu are pigmenţi în soiurile de culoare albă. W. Tabelul 2. Epiderma merelor sau verzei este acoperită de cuticulă. Produsele lovite pot forma în anumite condiţii ţesuturi de cicatrizare. Ritidomul protejează la exterior gulioarele. morcovii conţin caroten.2. Legumele de frunze au stomate în epidermă. Merele.G. Textura Epiderma este un ţesut de apărare primar.1. sau sub formă de granule. Constituţia fizică a produselor horticole produselor horticole provine din dezvoltarea şi specializarea ţesuturilor embrionare (primare). Celulele au pereţi subţiri. Grosimea suberului şi numărul straturilor de celule. În primele faze. Clasificarea ţesuturilor vegetale după funcţia pe care o îndeplinesc (prelucrare după diferiţi autori) Denumirea ţesuturilor Sinonime sau caracteristici meristematice nediferenţiate protectoare. celulele sunt poliedrice. Prunele şi strugurii au epiderma acoperită cu pruină. (1979).2. care permit schimbul de gaze şi vapori cu exteriorul. au studiat formarea suberului în corelaţie cu rezistenţa la vătămări mecanice a cartofului.primare (epiderma-simplă sau de apărare modificată) şi secundare (suberul) trofice: -asimilatoare şi de depozitare fundamentale mecanice de susţinere secretoare şi glandulare sunt mai puţin relevante pentru studiul nostru conducătoare senzitive 2. I. La salată şi varză. lenticele. apar zone lignificate (Burzo. cu clorofilă.2. Tuberculii de cartof sau unele rădăcinoase dezvoltă sub celulele lezate straturi de celule suberificate cu rol de apărare şi protecţie.).

Sclerenchimul este un ţesut de susţinere (mecanic). cărnos la mere şi lignificat la nuci. }esuturile fructelor se stratifică în trei zone: epicarp. ţelină. formate din celule cu pereţi fini. sau coaja (mezocarpul) nucilor. Epicarpul există ca un strat subţire la drupacee sau struguri (acoperit cu pruină sau perişori. C-sfeclă roşie 28 . care acumulează oxalaţi. Parenchimul fundamental al fasolei. }esuturi secretoare care acumulează produse ale metabolismului. leuştean etc. celule alungite care secretă latex. sau o coajă lignificată (alune). zaharoză şi caroten (fig. 2. Endocarpul (ţesutul central) este lignificat la sâmburoase. . de exemplu la usturoi sau ceapă. Sub formă de sclerenchim scleros.3.(12-29% la rădăcini şi fructe. B-ridiche. protide şi amidon. se întâlnesc. mezocarp şi endocarp. Salata. celulozici.4.). alcătuit din celule strâns unite ce prezintă pereţii îngroşaţi prin lignificare. formează învelişul sâmburilor de drupacee. Parenchimul cortical al guliilor depozitează amidon şi zaharoză.4.citrice). în unele cazuri).). Se întâlneşte sub forma unor fibre alungite. Figura 2. La salată (Lactuca) sunt prezente laticifere. valori superioare la frunze). Parenchimul liberian al morcovilor depozitează amidon. în epicarpul alunelor.Părţile componente ale fructului la sâmburoase Figura 2. Structura internă la unele rădăcinoase: A-morcov. sau cărnos la citrice. cu rol în fotosinteză. Mezocarpul sau exocarpul (învelişul exterior) este subţire la citrice. Fără rol de susţinere sunt sclereidele din pere şi gutui. Celulele glandulare formează la citrice un grup sferic sau oval care delimitează un spaţiu în care se varsă uleiurile volatile (eterice) secretate. pergamentos (lojele seminale) la seminţoase. spanacul şi varza au ţesuturi parenchimatice asimilatoare. alunelor şi nucilor depozitează lipide. este o coajă mai groasa (pepeni. Un rol de acumulare a substanţelor de rezervă îl au ţesuturile parenchimatice de depozitare: parenchimul medular la cartofi şi parenchimul lemnos la ridichi depozitează amidon. La Umbelliferae există canale secretoare care conţin de asemenea uleiuri volatile (mărar.

3. prunelor. cu celule epidermice mai puţin modificate (cazul cireşelor. Un fruct de măr în primele stadii ale maturităţii diferă mult din acest punct de vedere de acelaşi fruct sau altele aflate la maturitatea fiziologică. evoluează într-un timp mai scurt sau mai îndelung către o stare de ofilire. varza. Soiurile de salată din culturile protejate au frunze cu o conformaţie mult mai gingaşă şi mai sensibilă decît soiurile din culturile de câmp. Rădăcinoasele mai perisabile (pătrunjelul de rădăcină. Gradul de compactitate sau gradul de afânare al fructelor sau legumelor este determinat de forma. Morcovul face de fapt trecerea de la o grupă la alta. se asociază cu rezistenţa la străpungere. iar capacitatea de păstrare este afectată. prin zdrobire după fierbere). Ridichile de iarnă şi sfecla au o capacitate de păstrare superioară morcovilor şi datorită fermităţii specifice. castraveţilor). D-pentru industrie.. tomatelor. Legumele de frunze. deşi au rizoderma mai groasă.2. sparanghelul. Lăstarii etiolaţi de sparanghel sau unele legume pentru frunze excesiv de perisabile sunt apreciate pentru frăgezimea lor în momentul recoltării. C-pentru piure.F.1. activitatea enzimatică sau gradul de turgescenţă. Fermitatea structo-texturală a produselor horticole Structura unui produs este definită de mărimea sau tipul celulelor componente şi de aşezarea acestora în ţesuturi. O. coacăzelor. (1980) prin: structura (granulozitatea. B-pentru preparate culinare. merele) sau compact (cartofii). dezintegrarea la suprafaţă după fierbere). 29 . evoluând în funcţie de gradul de maturitate. consistenţa (făinozitate. vişinelor. spaţiile vacuolare şi natura ţesuturilor diferă de la produs la produs.3. Gradul de fermitate (după A. dar îşi menţin elasticitatea. practic fiind greu de stabilit limita între cuticulă şi parenchim. strugurilor. au la o perioadă de timp după recoltare o fermitate slabă. având rizoderma foarte subţire. ţelina de rădăcină) au celule mari cu pereţi celulari foarte subţiri şi spaţii intercelulare mari. mărimea sau îmbinarea celulelor în ţesuturi şi de complexitatea structurării ţesuturilor în organe. Gherghi) sau fermitatea structotexturală (după I. percepută în timpul consumului). mai superficială (reversibilă) sau mai profundă (ireversibilă). păstăile de fasole sau mazăre. afinelor. Atunci când se măsoară. Spaţiile intercelulare. gradul de fărâmiţare. cartofii timpurii. 2. ardeii. Prin deshidratare se reduce rezistenţa la atacul microorganismelor şi apar dereglări în procesul de respiraţie. care au frunze cu o conformaţie semifină sau grosieră. sunt uşor permeabile pentru gaze şi pierd uşor apa. Datorită numărului mare de lenticele de pe suprafaţa rădăcinilor. Radu) rezultă din interdependenţa dintre textură şi structură. păstârnacul. Textura tuberculilor de cartof este caracterizată de Burtea. Produsele cu membrane celulare subţiri. Există 4 tipuri de soiuri de cartof: A-pentru salată. Această îmbinare complexă de factori hotărăşte dacă un produs horticol este afânat (legumele de frunze. exprimată specific. Textura aceluiaşi produs apare şi se constitue din modul de îmbinare şi de asociere a diferitelor ţesuturi care alcătuiesc masa organelor vegetale. fermitatea (sfărâmarea. şi colab.

substanţa uscată solubilă (g%). transportului sau comercializării. Pe cadranul dinamometrului se citeşte forţa (daN/cm2). pepenii galbeni şi alte produse care evoluează după recoltare. Un sistem de cremalieră şi manivelă permite exercitarea unei presiuni tot mai mari. Texturometrele au o cameră pneumatică. sau (kgf/cm2). iar la cartofi conţinutul în amidon (amiloză) şi pectine solubile. Tomatele.ac. caisele. o anumită durată de timp (rezistenţă la străpungere). a gradului de maturare la un moment dat. Înmuierea ţesuturilor se datorează unui întreg şir de reacţii de hidroliză şi de depolimerizare. 2.1 mm pătrundere în fruct). precum şi a duratei de păstrare. apar şi alte evoluţii specifice. prevăzută cu un piston.fermitatea (kg/cm3). terminat în partea inferioară cu mai multe poansoane.). lignificarea sau suberificarea acestora. la unele specii se produce o creştere a spaţiilor intracelulare.Fermitatea ţesuturilor constituie o garanţie a menţinerii calităţii pe parcursul manipulării. În dinamică. care contribuie la mărirea gradului de afânare din ţesuturi. Se disting însă două variante constructive: varianta portabilă destinată fructelor şi varianta de laborator. Aprecierea empirică. prin simpla apăsare. influenţează şi el fermitatea. aceste aparate se dovedesc foarte utile pentru stabilirea corectă. Penetrometrele măsoară rezistenţa care o opun produsele la pătrunderea unei piese de penetraţie.3. Fermitatea unor specii legumicole este cauzată. nu sunt de calitate fără a prezenta şi fermitatea cerută de beneficiari. Operaţiunea se repetă de mai multe ori.6. în ultimă instanţă. tot de compoziţia chimică: celuloza din ţesuturi. indiferent de specie. rolul Ca2+ în ţesuturi etc. ambalare şi transport. Pe parcursul maturării. prezenţa etilenei. în condiţii de repetabilitate. prin intermediul pistonului. caracteristice în funcţie de specie sau soi. Fermitatea fructelor este determinată de transformarea enzimatică a protopectinei insolubile din ţesuturi. se menţionează timpul şi piesa de penetraţie (piston-de o anumită secţiune. care are un grad de polimerizare ridicat şi numeroase legături între lanţurile moleculare. Raportul între turgescenţă şi elasticitate. cu stativ şi funcţionare automată. determinând modul de valorificare în funcţie de persistenţa hidratării ţesuturilor. Cunoaşterea fermităţii unor produse horticole Cunoaşterea fermităţii unor produse horticole este importantă pentru stabilirea momentului sau modului de recoltare. Pri .2. Când avem de caracterizat un soi nou creat sau când se pune problema exportului. 30 . compoziţia atmosferei. gradate uneori în unităţi de măsură anglo-saxone (fig. piersicile. a fost înlocuită în laboratoare cu diverse instrumente sau aparate. care permit o determinare precisă. Există multe tipuri de astfel de aparate. în diferite puncte. Există studii aprofundate privind relaţiile acestei evoluţii cu momentul de recoltare. tijă). indicele Streif= F/Pri x IR. temperatura de păstrare. IR . unde F. 2.nota probei cu iod (1-10). Se mai folosesc şi unităţile penetrometrice (1 UP = 0.

mere proaspete.Aparat semiautomat pentru determinarea rezistenţei la vătămări: 31 . Sunt aparate complicate şi precise. În S. la fabricile de conserve pentru mazăre. cunoscut şi în ţara noastră. Maturometrele au un principiu constructiv asemănător texturometrelor. de la stabilirea momentului optim de recoltare. au avut o evoluţie calitativă diferenţiată. şocuri. Figura 2.7. adaptabile la diverse produse sau probe. Pendulele Gall şi aparatele semiautomate cu rezistenţă servesc la testarea rezistenţei tuberculilor de cartof la vătămările mecanice. Un manometru hidraulic semnalizează presiunea maximă de străpungere. ţelină.6. Texturometrul Christel este un aparat mai cunoscut. fasole păstăi şi porumb zaharat. de laborator Tenderometrele de diferite tipuri.. stivuire) afectează în mod semnificativ evoluţia calităţii tomatelor. tomatele de seră supuse compresiunii şi ambalate diferenţiat pe parcursul păstrării comerciale în condiţiile mediului ambiant. maturometrul oferă posibilitatea de a aprecia ştiinţific desfăşurarea corectă a acestor operaţii. asociată cu alte solicitări (provocate de lovituri. După Tătaru Mariana şi colab. Pe parcursul opăririi sau sterilizării.2. Penetrometru Seta. fasole boabe.A. . Figura. şi Anglia este folosit maturometrul Mather-Platt. Mult folosite în Germania. ele pot determina şi rezistenţa la tăiere sau fibrozitatea la sparanghel. măsoară forţa de strivire.U. (1998). la stabilirea calităţii unui lot de produs ajuns la fabrică. Forţa de comprimare de 1Kgf timp de 30 minute.care vin în contact cu produsul. Se folosesc pentru boabele de mazăre şi permit controlul fluxului tehnologic de conservare.

zmeura.650). bamele.cadranul instrumentului indicator Figura 2. prunele. coacăzele. corelată cu gradul său de sănătate sau stadiul de coacere.4. cartofii (1. murele.601. piersicile (1.56. acidul malic=1.0012. Proprietăţile fizice ale produselor horticole 2. merele. ciupercile.53) şi merele (0. Produsele care au spaţii lacunare mari au masa specifică minimă: ardeii (0. în cazul fructelor tinere.Pendulul Gall-pentru determinarea elasticităţii tuberculilor 2.759 şi altele. Produsele horticole se pot clasifica în trei mari grupe.4. acidul tartric=1. la valorile relativ mici pentru fructele mature.265. Este o metodă orientativă bazată pe date practice. vişinile. 2-placa elastică. Masa specifică Masa specifică a unui produs horticol este definită ca raportul între masa şi volumul acestuia. Fenomenul este explicabil. taler. cu toată creşterea în volum care înglobează mai mult aer. acidul citric=1. dar mai uşoare ca apa sunt: mazărea boabe. strugurii. din acest punct de vedere: a) cu masă specifică mică: ardeii. 3. morcovii. . deoarece substanţele asimilate echilibrează această tendinţă. Plutirea la suprafaţă sau lăsarea la fundul apei a unui fruct de măr ne comunică o informaţie foarte importantă. căpşunile. sau ca masa unei unităţi de volum din acel produs (g/cm3). b) cu masă specifică medie. pepenii galbeni. pe baza masei lor specifice.128).1. fasolea păstăi. Aplicaţie practică: metoda Stohman de aproximare a conţinutului în amidon din cartofi. celuloza=1. perele. glucoza=1. gutuile. salata.1875). deoarece volumul spaţiilor intercelulare s-a mărit mult. 32 . cireşele. Masa specifică este determinată pentru fiecare produs de masa specifică a substanţelor componente: aer=0.542. varza.8. ceapa.2545). pătrunjelul. Putem constata că în cazul merelor ea scade de la valori supraunitare. Produsele compacte şi bogate în compuşi cu masa specifică mare se caracterizează prin valori ridicate: murele (1. c) mai grele ca apa (densitate mai mare de 1): cartofii. fructoza=1. apa=1. Modul cum evoluează masa specifică a produselor horticole. Ardeii îşi păstrează masa specifică neschimbată. Specificăm că este vorba de valori medii.669.1.0. pătlăgele vinete.

Burzo. Căldura specifică a produselor horticole este egală cu media ponderată a căldurilor specifice ale substanţelor componente.4 Căldura specifică Kj/kg 0K 3.la legumelor variază între 3.61 3.75 0.4. pentru ridicarea temperaturii unei unităţi de masă (kg) de produs.M.35-3. Limitele de oscilaţie se situează la legume între 120 kg/m3 (spanac) şi 1000 kg/m3 (tomate).): .3.3 73-75.76.4. şi colab. C=(U + 0.2. iar la fructe între 400 kg/m3 (mere) şi 620 kg/m3 (cireşe). mai rezistente la manipulare şi transport. Niculiţă.55.5 68. dt = diferenţa de temperatură (t2-t1). Alte unităţi: Kcal/kg 0C.33885 kcal/kgK). păstrându-şi mai bine turgescenţa până la sfârşitul păstrării. I.38. sau Kwh/kg 0C.la fructe.35-3.85 3. Este o constantă termofizică de mare importanţă în procesul de păstrare.8-0. 2..47 Kj/kgK.80-0. Este mai mare decât a celor mari.86 0.88 0. Există şi relaţii estimative de calcul a căldurii specifice. Tabelul 2..02 (căpşune).85/4.1868 Kj/kg 0K Căldura specifică exprimată în kj/kgK (tabelul 2. (h).3.14 (usturoi) şi 4. exprimându-se (corect) în J/Kg 0K.3.07 (castraveţii de seră) . Masa volumetrică Masa volumetrică a unui produs horticol reprezintă masa (kg) produselor care ocupă volumul de 1 m3 (kg/m3). Căldura specifică Căldura specifică este cantitatea de căldură necesară.3 SU) x 4.3 SU) Kcal/kg 0C sau C = (U + 0.1868 kj/kg0K. folosindu-se în calculul necesarului de frig (Qrp).88 33 .6 (nuci) şi 3.Masa specifică a fructelor mici. Căldura specifică a unor produse horticole (după Iliescu.68 3. cu un grad Celsius. Valorile caracteristice fiecărui produs se găsesc în tabele. 2. şi colab. G ⋅ c ⋅ dt Qrp = T G = masa produsului în kg . între 1. la volum constant.78-0. Gh.95 0. 1982. Glucoza şi fructoza au 1.5-89.31-3.68 Căldura specifică Kcal/kg 0C 0.9 75-80 77. P. lipidele=1. 1986) Produsul Usturoi Fasole verde Mazăre verde Cartofi Caise Conţinut în apă % 61. fiind mai compacte. protidele=1. T = timpul de răcire.14 3. Este o proprietate a cărei cunoaştere este foarte importantă pentru cei care ambalează sau depozitează produsele.79-0.8-80. amidonul=1. (1 kj/kgK = 0. 1984.27-3. iar apa 4. pornind de la conţinutul în substanţă uscată (SU) şi umiditate (U) ale unui produs.. Produsele voluminoase şi cu masă specifică mică au şi masa volumetrică mică.

9 82. şi colab.6 88-95 92.4.77 3.95 0.89-3.48 3.49-0.55 85.85-4.54-1.95 0.0-81.64 3.88 0. condiţionată de conţinutul lor în apă şi aer.8-0.64-3.47 0.97 2.02 4.89 3.6-3.0 83.97 0.92-0.87-0.5-88 91.77 3. Tabelul 2.87-0.46-1.9 0.3-93.25 0.36-0.8 78.64-3..1-83.87 0. piersici.35 0.85 3.68 3.7 93.06 0.07 4.7 96.7 Conţinut în apă % 94-94.88-0.16 34 .88 0.02 3.98 4.93-0.21-0.6 Conductivitatea termică W/ m 0K kcal/m h 0C 0.7 88.96 0.9 96.9-90.1 93.92 0. Unităţile de măsură sunt: J/m h 0K = W/m 0K sau Kcal/m h 0C.Vişine Zmeură Struguri Coacăze negre Cireşe Produsul Tomate Pere Prune Mere Pepene verde Agrişe Piersici Ceapă uscată Morcovi Ciuperci Ridichi }elină Ardei gras Varză albă Pătlăgele vinete Spanac Ceapă verde Căpşuni Castraveţi Salată 73.86 0.94 0.92 0.0 86.92 0.94 3.1 93.9 0.98 3.88 0.29 0.94 3.33 0.2 92. care sunt rău conducătoare de căldură.68 3.86-0. mure Căpşune Conţinut în apă % 86.94 0.6 3.3 89.06-4. Cu toate acestea ele se încălzesc ziua şi se răcesc noaptea.24-0.68 3.6 80-90 83.1-96.56-3.93 3. Conducţia căldurii şi schimbul de căldură au loc destul de greu prin produsele horticole.85-0.95 0.9 94.4.94 0.87-0.94 0.93 0. folosită în diversele calcule de proiectare sau funcţionare a depozitelor. Gh.96 0.4 90. Conductivitatea termică Conductivitatea termică (λ ) este o constantă termofizică caracteristică fiecărui produs în parte.64-3.59 0.42 0.6-91.93 3.68-3.28 0.64 Căldura specifică Kj/kg 0K 3.87 Căldura specifică Kcal/kg 0C 0.35-3.7 83-86.94 0.89-3.90-0.7 91.8 82.81 3.4 94.77 3.4 76. 1982) Produsul Prune Agrişe Mere Pătlăgele vinete Castraveţi Ceapă Fragi.93-0. opunând rezistenţă la primirea sau la cedarea căldurii.83 0.98 3.5-84.3 3.89 3.0 85. Conductivitatea termică (λ ) a unor produse horticole (după Iliescu.4. în refrigerare sau în congelare.37 0.44 0.

6 0.57 0.5-90. căpşunele. mazărea de grădină.86 W/m0K (varză) şi minime de 0. tomatele.5 94.soiurile timpurii de struguri. Factorii acţionează în complex.63 0.24-0. unele soiuri de prune sau vişine mai dulci.35 W/m0K (căpşune 0. ceapa.51-0.14 La legume. sparanghelul. morcovi.Vişine Cartofi Morcovi Tomate Varză albă 70.33 0 W/m K (prune.4. λ este între 0. majoritatea strugurilor . salata. Temperatura de păstrare frigorifică trebuie fixată în afara temperaturii de îngheţ.00C): ridichile. prunele. stuctura şi conţinutul în umiditate al ţesuturilor.90C (relaţie inversă). c) sensibile la temperaturi scăzute (-2. ţelina. Conductivitatea termică este influenţată de textura. murele. vişinile. ciupercile.54-1.). merele.62 0.00C): usturoiul. punctul de congelare) reprezintă pragul termic (t0C) la care apa liberă din produsele horticole trece în stare solidă. la o anumită specie şi la un anumit soi. Factorii de influenţă ai temperaturii de îngheţ sunt: gradul de maturare. varza. pătlăgelele vinete şi dintre fructe coacăzele. sfeclă.6. fiind afectate la temperaturi negative relativ mici (-0. sau are spaţii lacunare în proporţie mai mare. cartofii. morcovii.00C) sunt majoritatea produselor: ardeii. alunele.00C). Produsele bogate în apă au λ mare.51-0. spanacul. Produsele horticole se grupează în cinci clase de rezistenţă diferenţiată la îngheţ: a) deosebit de sensibile la îngheţ: andivele Witloof.00C/-7. iar nucile la -6.soiurile de struguri mai bogate în zaharuri. Temperatura de îngheţ Temperatura de îngheţ (în limbaj tehnic.32 0.70C. migdalele. iar cele decojite au valori de 2 ori mai mici decât cele cu coajă. conţinut în substanţă uscată redus).00C/-3.85-1. iar perioada de recoltare va ţine seama de pericolul de îngheţ. castraveţii. piersicile. apartenenţa la o anumită specie sau un anumit soi. Cu cât un produs este mai afânat.5.4.2 83. de aceea această valoare termică este întotdeauna sub 00C. este proporţional cu temperatura de îngheţ. castanele.30C (temperatură mai ridicată. guliile. agrişe) (tabelul 3. Gradul de maturare. La fructe.0-81.62 W/m0K (cartofi.00C/-2. pepenii. dovlecei).5-0. Faptul este evident dacă observăm că salata îngheaţă la -0. 2.30C şi -1. λ oscilează între valorile maxime de 0.59-0. păstârnacul.00C): nucile. corelat cu conţinutul în substanţă uscată solubilă.00C/-4. .59-0. precum şi durata de expunere la temperaturi scăzute. 35 . cireşele.99-1. b) foarte sensibile la temperaturi scăzute (-1.67) şi 0. perele. Apa din celule conţine dizolvate substanţe minerale şi organice. conopida. zmeura.99-1. cu atât conductivitatea sa termică are valori mai mici.54 0.0 91.2 0. d) puţin sensibile la temperaturi scăzute (-3. e) relativ rezistente la temperaturi scăzute (-4. Fructele cu epicarp (coajă) subţire au valori mai coborâte ale acestei constante decât cele cu coajă groasă. pătrunjelul.54 0.8 70.

chiar la acelaşi conţinut în substanţă uscată solubilă. determinând creşterea cristalelor deja formate. temperatura de îngheţ este mai mică la soiul timpuriu Cardinal (-2. La mere. cât mai ales intracelular şi deci ireversibil. Spaţiile intercelulare sunt reduse. La temperatura de -40C. cartofii se înnegresc şi se transformă într-o masă umedă. distrugerea salatei este ireversibilă. are loc în primă fază trecerea în stare solidă a apei libere. iar tuberculii afectaţi de temperaturile scăzute depăşesc o treime. brumă) temperaturi de până la -20C. Cu 36 . consistenţa tuberculilor rămâne făinoasă. La temperaturi de până la -80C nu se remarcă semne de degradare. la temperaturi negative de până la -80C nu prezintă nici ei semne de degradare. mai ales dacă survine lent. ca urmare a coborârii temperaturii. Prin dezgheţ lent.50C. După 3 zile de expunere. Morcovii sunt şi ei mai rezistenţi la temperaturi scăzute. Prunele îngheaţă mai uşor decât cireşele. Salata care îngheaţă foarte uşor (-0. Datorită spaţiilor intercelulare în proporţie mai mare. subrăcită.Cu cât conţinutul în substanţă uscată solubilă este mai ridicat. mai ales dacă dezgheţul survine lent. iar căpăţâna îşi pierde în mod evident aspectul comercial. După Niculiţă.30C/-0. Procesul continuă atâta timp cât apa intracelulară rămâne în stare lichidă. Deşi frunzele îngheaţă. mai ales când se menţine peste 24 de ore. suportă pe termen scurt (îngheţ la sol. La struguri. îngheţul este intracelular. Durata de expunere la temperaturi scăzute este un factor foarte important. P. Dezgheţul rapid determină distrugerea iremediabilă. cu o presiune de vapori mai mare decât gheaţa formată la exterior.4°C şi -2. deoarece acele de gheaţă lezează iremediabil celula.20C. După 24 de ore la aceeaşi temperatură. iar presiunea de vapori se menţine mai ridicată decât cea a gheţii exterioare. Factorul soi acţionează în mod identic. din spaţiile extracelulare. după dezgheţ ele revin în mare parte la aspectul iniţial. iar simptome interne apar la un număr redus (8%). pe cartofi apare un exudat. Factorul specie diferenţiază speciile între ele. Apa din celule. Ceapa îngheaţă între -10C şi -1.70C. După 8 ore de expunere la temperaturi de -40C/-50C. şi colab. apa se pierde. tuberculii depreciaţi ajung la 75-80% . soiurile Jonathan sau Wagener premiat sunt mult mai sensibile la temperaturi coborâte decât Red Delicious. cu excepţia unor porţiuni reduse care au suprafaţa zbârcită. îngheţul afectează mai puţin interiorul celulelor. migrează prin pereţii celulelor. tuberculii nu prezintă încă simptome externe de depreciere. Expunerea mai îndelungată determină îngheţul. dar în urma dezgheţării se formează în interior nişte cavităţi radiare. Golden Delicious şi altele.50C). atât extracelular. chiar la un conţinut în glucide sensibil egal. mai mult sau mai puţin reversibil.60C) şi mult mai mare ca valoare absolută la soiul Muscat Hamburg (-4. Deşi punctul de îngheţ este situat între -1. temperatura de îngheţ (în valori absolute) este şi ea mai mare.80C şi -1. mai bogate în glucide.60C). Îngheţul la -80C distruge iremediabil cartofii. Pereţii celulari sunt rupţi. (1986). Cartofii au punctul de îngheţ între -0. Expunerea de scurtă durată provoacă un îngheţ extracelular.

Forma şi mărimea produselor. Acolo unde ipotenuza triunghiului dreptunghic format intersectează axa orizontală (catena mare) se află stadiul T notat cu 0 mm.4. Străbătând membranele. ei se orientează în funcţie de încărcarea electrică. care îndeplinesc rolul unui electrolit. au o aplicaţie utilă la fructe. Importanţa practică a unor astfel de determinări este evidentă. bolile criptogamice.cât acest proces se desfăşoară mai lent.10. ca urmare a lezării integrităţii celulare. anume aprecierea gradului de maturare a merelor pe baza stadiului T (fig. dar ele se efectuează numai în cazuri deosebite. Adâncimea cavităţii pedunculare la fructele de măr pe măsura dezvoltării acestora şi definirea stadiului T (după Stoll.2.). influenţează şi conductivitatea electrică a ţesuturilor. în laboratoare de cercetare sau de expertiză pentru depistarea operativă a unor defecte ascunse. 2. Cunoscând numărul de zile între cele două măsurători (2 mm-4 mm). 1968) 37 . spre cei doi electrozi între care există o diferenţă de potenţial. Rezistenţa la străpungere este expresia fizică a fermităţii structotexturală măsurată în N/cm2 sau kgf/cm2 . prin măsurători ulterioare ale adâncimii cavităţii pedunculare şi transpunerea acestora pe hârtie milimetrică. Unităţile de măsură folosite pentru conductibilitate sunt µ S (microsiemens) sau mV (milivolţi). Stadiul T corespunde momentului în care pedunculul formează un T cu baza fructului tânăr (cavitate nulă). Factorii care influenţează permeabilitatea membranelor. la temperaturi mult sub punctul de îngheţ. iar pentru impedanţa electrică ohmi.10. transportul apei intracelulare la exteriorul celulelor are loc mai intens. Îngheţul. se poate aproxima spre stânga şi data când a apărut stadiul T. Condiţia esenţială este efectuarea lor la temperatură constantă. Alte proprietăţi fizice (bioelectrice. mărime) Proprietăţile bioelectrice. Metoda grafică permite stabilirea zilei (datei calendaristice) în care fructul a atins acest stadiu.6. Determinările se fac cu diferite tipuri de conductometre. conductibilitatea electrică şi impedanţa electrică a ţesuturilor produselor horticole se datorează ionilor unor săruri minerale sau radicalilor acizi din celule. loviturile sau presiunile determină şi ele creşterea acestor valori. Figura 2. Valorile cresc la fructele mature şi la cele care au tendinţa de a ieşi din repausul vegetativ. mecanice. formă. studiate la descrierea soiurilor.

2. Apa de cristalizare este necesară unor substanţe constitutive din produsele horticole să cristalizeze într-un anumit sistem. Produsele bogate în apă au căldură specifică mare şi activitate metabolică mai intensă. Substanţa uscată din produsele horticole are în componenţă substanţe organice (peste 95%). având în consecinţă şi funcţii sau proprietăţi diferite.1.5. Apa de constituţie reprezintă cantitatea de hidrogen şi oxigen în proporţie de 2:1 din moleculele constitutive ale produselor. Apa coloidală de adsorbţie (apa de hidratare) este reţinută molecular pe suprafaţa particulelor coloidale şi poate fi îndepărtată parţial prin criodeshidratare. Apa coloidală îngheaţă la temperaturi mult mai scăzute decât apa liberă. Prin presare. fiecare produs având o compoziţie specifică. de I. apa coloidală de absorbţie. participă la vehicularea substanţelor solubilizate. Formele sub care se găseşte apa în produse.5. Conţinutul în apă al produselor horticole Apa din produsele horticole. Fără legătură cu conţinutul intern. contribuie la reglarea temperaturii plantelor. conţinând dizolvate diferite substanţe (glucide. exprimată în procente de masă. poate fi extrasă numai parţial prin fragmentarea produsului şi ţinerea sa 8-12 ore la 1050C. este determinată refractometric şi echivalată cu o soluţie de zaharoză. fiind mult mai perisabile. dar şi o cantitate redusă de substanţe minerale.F. 2. acizi organici. ea reprezintă un indicator important de apreciere a capacităţii de păstrare (ex. constituie mediul de desfăşurare a reacţiilor biochimice. centrifugare sau evaporare. Substanţa uscată. Apa legată este reprezentată de patru forme inactive: apa coloidală de umflare. Apa liberă se află în vacuole. în condiţii de laborator. Apa coloidală de umflare este legată osmotic de particulele coloidale. la etuvă sau prin distilare . etc). apa liberă şi apa legată sunt reţinute într-un mod deosebit în ţesuturi. Rey.2. care are acelaşi indice de refracţie ca şi extractul sau sucul obţinut pentru analiză. 1985). Ea este reţinută mecanic sau prin capilaritate. ceapă) 38 . cit.2. la menţinerea turgescenţei. În afară de formele de apă existente în interiorul produselor.5.Radu. la buna desfăşurare a procesului de creştere şi dezvoltare. Conţinutul în apă şi substanţă uscată al produselor horticole Atât apa cât şi substanţa uscată sunt rezultatul unei acumulări treptate. de la un anumit produs. Substanţa uscată totală (%) obţinută prin evaporarea umidităţii totale. trebuie menţionată şi umiditatea (apa) exterioară. săruri. apa de cristalizare şi apa de constituţie (L. poate fi separată sau eliminată relativ uşor.antrenare. Ultimele două forme nu pot fi separate sau extrase decât prin metode care provoacă distrugerea structurii sau substanţelor constitutive ale produsului. Substanţa uscată solubilă.

pulpa conţine cantitatea cea mai mare de apă (86-87%). fructele de arbuşti fructiferi. care poate fi îndepărtată fără a se prejudicia valoarea produsului respectiv. ca urmare a acumulării substanţei uscate. înregistrează pierderi mari de umiditate în numai 5-6 zile de la recoltare. care au sub 10% umiditate totală si castanele (47-53%). Umiditatea totală Umiditatea totală reprezintă suma apei libere şi legate ( mai ales din apa coloidală de umflare). fasole verde. în 5 grupe. Grupa a doua (70-80%) cuprinde cartofii. pepeni verzi. ţelină. dovleceii. 39 . La pătrunjel. în funcţie de specie. în funcţie de conţinutul lor în umiditatea totală. păstârnacul. ridichi. în cazul când au fost deshidratate excesiv (sub 6%) sau când umiditatea relativă în depozit depăşeşte 70-75%. La legume.3.5% (pătlăgele vinete) şi 1. conţinutul maxim este de 90-97% (castraveţi). varză.1. ci şi prin evaporare. Produsele horticole din ţara noastră se pot grupa. fără ţesuturi suberificate protectoare. prunele. în limite semnificative. pătrunjelul. pepenii galbeni. pierd 6-8% din umiditatea totală în 6 luni de păstrare. în funcţie de natura produsului şi de gradul de maturare al acestuia. La acelaşi produs conţinutul în umiditate totală diferă în funcţie de ţesut. iar seminţele 9%. La mere. soi sau tehnologia de păstrare. Solul.2.6 Substanţele minerale din produsele horticole 2. În urma recoltării. căpşune şi piersici. mazărea verde. conţinutul în umiditate din produse începe să se diminueze. rădăcinile 85%.68% (pătrunjel). La fructe. Prima grupă cuprinde fructele nucifere. Privit în dinamică. sfeclă roşie. chiar la temperaturi mai scăzute. iar valorile minime de 72-78% (mazăre de grădină). în funcţie de structura şi textura produsului. iar seminţele numai 45%. Grupa a treia (80-85%) conţine ceapa. produsele au conţinutul maxim de umiditate totală (peste 90%). morcovi. Împreună cu substanţa uscată totală. se valorifică în mod specific. sparanghel. Conţinutul în umiditate totală variază în limite largi. spanac. tomate şi pătlăgele vinete. Compoziţia produselor horticole în substanţe minerale Produsele horticole şi chiar ţesuturile lor componente au un conţinut specific în substanţe minerale. frunzele conţin 80% apă. În legume. merele. clima sau tehnologia de cultură determină şi ele variaţii. procentul de apă totală scade în perioada maturării.6. Produsele perisabile. În a cincea grupă.5. ciuperci. conopidă. 2. salată. Grupa a patra (85-90%) este constituită de ardei. conţinutul total de substanţe minerale (valori medii) are următoarele limite: între 0. în timp ce nucile în coajă au doar 6-8%. gulii. aici încadrându-se numai legume: castraveţi. cartofii. Produse ca rădăcinoasele. Legumele de frunze. prazul şi majoritatea fructelor. Pierderile de umiditate au loc nu numai prin transpiraţie. căpşunele au 84-93%. strugurii. cu un procent mare de apă. fiind foarte sensibile. Fructele nucifere pot absorbi din atmosferă umiditate. suma lor este de 100%.

Fierul prezinta conţinut mai important (4+2mg/100g) în pătrunjel. gulii. P. Mn. fructe nucifere. guliile. de la specie la specie. H. usturoiul şi fructele nucifere. Fructele nucifere au continutul maxim (333-454 mg/100 g). Cu. Conţinut important (600+200 mg/100g în spanac asmăţui. dar mai ales în P. P. I. salată. Conţinut mai important (60+30mg/100g) la spanac. Mg. Azotul se găseşte în legume şi fructe în cantităţi care variază între 0. Sulful este conţinut mai mare (80+5mg/100g) la conopidă si ceapă.98% (nuci). Mg.33% (afine. În cantităţi infime sub raport cantitativ se găsesc ultramicroelementele: B (rol hidroregulator şi catalitic) şi Mn. Mo) şi 6 nemetale (Cl. de P. Zn. mazărea şi prazul sunt valoroase prin aportul. Pătrunjelul şi spanacul se remarcă prin acelaşi conţinut bogat în K. Si. În fructele nucifere (87-333 mg/100 g) şi pătrunjel (203 mg /100 g) Magneziul. ţelina. Fe şi I. broccoli. broccoli. iodul şi borul.Unele produse horticole sunt foarte bogate în substanţe minerale. ciuperci. în cazul când se raportează la substanţa uscată. Na. Ca sau Mg. păstârnacul.3-0. ţelină. cartof). Usturoiul. ciupercile. gulii. Pătrunjelul de frunze conţine 880 mg/100g. în afară de C. 2. Ca.65% (migdale). acest conţinut nu se modifică în mod evident. Mo (rol catalitic). O. pătrunjelul. fenicul. mere. zincul şi manganul se găsesc în ţesuturile produselor horticole în cantităţi variind de la câteva miligrame la câteva zecimi de miligram/100 g produs.04 şi 4. porumb zaharat. alune. porumb zaharat. migdale. Na). Conţinutul ridicat (100+40 mg/100g) este înregistrat la usturoi. Ca. K. Zn (rol catalitic). usturoi. cele mai mari valori fiind determinate la migdale. Fe. Co. Fe. elementele numite substanţiale (N. Co. Produsele horticole mai răspândite care au peste 1% conţinut total în substanţe minerale sunt: cartofii. Mg. spanacul . Cu. Fructele nucifere sunt mai bogate ca alte produse. S. ridichi de iarnă. iar fluorul. I. morcovi. F). Fosforul. varza de Bruxelles. Importanţa alimentară În nutriţia omului raţia zilnică trebuie să conţină 16 elemente. 40 . Potasiul. ca urmare a acumulării de substanţă uscată. S) şi hidroregulatoare (K. Conţinut semnificativ (100+20mg/100g) în spanac. ciupercile. Calciul. spanac.La fructe limitele valorilor medii se situează între 0. în cantităţi de ordinul microgramelor/100 g produs (µ g/100g ). spanac. K. Ca. mazăre verde. Pe parcursul perioadei de valorificare. Ponderea elementelor chimice în componenţa ţesuturilor vegetale diferă. pătrunjel. între care 10 metale (K. varză de Bruxelles. migdale. praz. cartofi. Conţinutul în elemente minerale scade în mod relativ pe parcursul perioadei de creştere şi maturare.În nuci (172 mg/100 g). pere) şi 1. mazăre boabe verzi .Cuprul.Sodiul are conţinut mai mare (50+30mg/100g) in ţelină. în toate elementele minerale.2%. Mg. ţelină. În cantităţi foarte mici se găsesc microelementele: Cl (rol hidroregulator) şi Fe. Ca. În fructele nucifere (129-250 mg/100 g). Răspândire şi pondere mai mare au aşa numitele macroelemente dintre care fac parte.

care sunt îndepărtate mai greu şi care acţionează şi în acest caz particular. mai ales cele care conţin aminoacizi sulfuraţi. dar mai ridicat în calciu. Lămâile. regimul de precipitaţii sau fertilizarea. Ca2+. La culturile de ceapă. sau expoziţia terenului. fructele (şi laptele) conţin însă o cantitate preponderentă de cationi. ci natura lor. există un prag al fertilizării (Iordăchescu. Cl-. Doza optimă de fertilizare este de 60:30:30. iar culturile nefertilizate produc bulbi care se păstrează mai bine decât cei care provin din culturi cu exces de fertilizare. Totodată rămân de la aceste produse şi reziduurile alcaline.. S-a mai constat că solurile sodice saline produc bulbi care se păstrează mai bine (Rostter. Mg2+. Procesele metabolice normale produc acizi. Perring a descoperit corelaţia între capacitatea de păstrare bună a merelor şi conţinutul lor mai redus în azot. cartarea agrochimică a terenurilor pe care au fost amplasate plantaţiile de măr a permis formularea unor concluzii şi recomandări. 1989) N:P:K 80:40:40 care influenţează negativ capacitatea de păstrare în depozite.2. Na+. Excesul de anioni nu este îndepărtat din corp imediat.cartofii de toamna.O cantitate preponderentă de anioni PO43-.Produsele horticole au un rol esenţial în reglarea echilibrului acidobazic. de la soi la soi.În 1967. SO42-. în CO2 şi H2O. Brown şi colab..Usturoiul. o alimentaţie unilateral proteică produce în mai mare măsură aciditate în stomac. Influenţa conţinutului în elemente minerale a produselor horticole asupra proceselor tehnologice de valorificare Solurile. sare de lămâie. care neutralizează anionii acizi.. având efect asupra capacităţii lor de păstrare. Fructele cu pH între 3 şi 6 nu pot influenţa aciditatea gastrică. Legumele. 41 . precum şi în funcţie de bazinul pomicol.au beneficiat de studii privind influenta fertilizarii asupra pastrarii pe o durata mai indelungata. fructele erau predispuse la apariţia unor boli fiziologice. Proteinele sunt sursa alimentară principală de ioni de H+ (protoni). influenţează compoziţia chimică a produselor horticole. brânzeturi şi cereale.6. 2. (1968) au stabilit legătura între un conţinut relativ mai ridicat în fosfor şi potasiu al merelor şi capacitatea de păstrare bună. C. K+. adică în reglarea concentraţiei ionilor de hidrogen din compartimentele lichide ale organismului.radacinoasele . N. este conţinută de carne. ouă.varza de capatana si alte specii similare. Chiar dacă nu consumăm în exces oţet. care trebuie eliminaţi. Bolile de depozit ale cepei uscate sunt favorizate în mod semnificativ de excesul de îngrăşăminte cu azot în forma amoniacală şi cu fosfor. rezultând din echilibrul diferit realizat între numeroşii factori de influenţă. conţin acizi organici care sunt rapid oxidaţi în organism. 1994). Se poate afirma chiar că la un organism sănătos nu contează reacţia alimentelor consumate. cum ar fi descompunerea internă. lăsând în cursul digerării reziduuri alcaline. Fiecare ţară şi bazin pomicol prezintă o anumită specificitate. la reglarea echilibrului acido-bazic. restabilind echilibrul acido-bazic.. sau diverse băuturi acide. Pe solurile cu concentraţie scăzută în fosfor sau calciu. În ţara noastră. agrişele etc. Compoziţia chimică a fructelor care se păstrează cel mai bine diferă destul de mult de la o ţară la alta. şi colab. peşte.

La copii mici prezenţa acestora peste o anumită valoare determină apariţia unei afecţiuni care poate deveni mortală.. în aceeaşi situaţie. între care un loc important îl ocupă excesul sau carenţa unor elemente minerale. etc. şi colab. iar aciditatea titrabilă mai mare. salata. determină creşterea în dimensiuni a celulelor. se folosesc inhibitori de nitrificare şi se calculează cu grijă un bilanţ riguros al azotului. Influenţa fosforului. 402 (ridichi). în seră între 400 mg/kg la ardei. 170 (salată). La strugurii de masă. intensificarea respiraţiei şi mărirea sensibilităţii legumelor sau fructelor la bolile de depozitare.K. 42 . D. D.S. Un singur miligram de azotiţi conţinut în 100 g produs horticol consumat. a acidităţii titrabile. cum ar fi varza. Influenţa potasiului. Fermitatea structotexturală a produselor îngrăşate cu doze mari de azot este mai redusă. se măreşte rezistenţa plantelor la secetă şi la acţiunea temperaturilor coborâte. determinând creşterea fermităţii structo-texturale a produselor horticole. admise în produse în funcţie de specie şi sistemul de cultură. datorită tehnologiilor aplicate. sfeclă roşie şi spanac.Bolile fiziologice (fiziopatiile) care se manifestă pe parcursul valorificării produselor horticole sunt favorizate de un complex de factori. 534 (spanac). ardei. pere. 165 (varză) (Maynard. salată. tomate. şi colab. sfeclă roşie. castraveţi şi 3000 mg/kg la salată. mărind şi capacitatea protoplasmei de reţinere a acesteia. (1991). este suficient pentru formarea unor substanţe cu efect cancerigen (nitrozamine). profilaţi pe anumite culturi.NO2-: între 5 mg/kg fasole. au limitat drastic dozele de îngrăşăminte cu azot. methemoglobinemia. dozele ridicate de îngrăşăminte cu azot pot favoriza atacul de Botrytis. Potasiul are o influenţă favorabilă.M. prin diminuarea rezistenţei boabelor la atacul agenţilor patogeni. spanacul. salată) s-a multiplicat de zece. gulii). se reduce intensitatea transpiraţiei. privind cantităţile maxime de azotaţi şi azotiţi. Prezenţa potasiului uşurează pătrunderea apei în celule. castraveţi. 1976).N. sporeşte rezistenţa la boli şi îmbunătăţeşte însuşirile gustative. Metabolismul intens provocat de azot determină o depreciere calitativă mai rapidă.a impus restricţii. O. Fertilizarea cu fosfor favorizează fructificarea şi accelerează procesul de maturare al produselor horticole. până la o sută de ori în ultimii 15-20 ani. Conţinutul în azotaţi şi azotiţi (nitraţi şi nitriţi) din unele legume (spanac. conţinutul în glucide şi vitamine mai mic. La cartofi este specifică micşorarea rezistenţei la vătămări mecanice şi scăderea greutăţii specifice. Fructele devin mai dulci şi mai intens colorate. Pentru nitraţi. Fertilizările se fac în mai multe etape. pătlăgele vinete şi 10 mg/kg varză. După Salunkhe. ridichi. conţinutul în nitritiţi (ppm/substanţă proaspătă) atingea în medie următoarele nivele: 600 (sfeclă). Influenţa azotului. struguri şi 2000 mg/kg la salată.NO3la culturi în câmp între 60 mg/kg la mere. Legumicultorii din Occident. Sporirea conţinutului în fosfor din mere a determinat reducerea manifestării dereglării fiziologice denumită descompunerea internă. Sporirea conţinutului în azot prin fertilizare. Nitriţii. În prezenţa potasiului.

La cartofi. 2.La salată şi la varză. andive Witloof. carenţa de potasiu şi de calciu. Rolul favorabil al Ca2+ a determinat chiar recomandarea unor tratamente la diverse specii (măr. cork spot ( pete suberificate). Dereglări fiziologice induse direct sau indirect de dezechilibrul calciului în diferite produse (după Shear. şi colab. senescent breakdown (prăbuşirea la îmbătrânire). blackseed (seminţe negre). arsura umedă cork spot (pete suberificate) blossom end rot ( putregaiul punctului pistilar) sprout failure (dificultate în încolţire). Wills.). carenţa de potasiu favorizează o formă de înnegrire fiziologică (brunificare internă) a tuberculilor (Taşcă. cracking (crăpare) blossom end rot ( putregaiul punctului pistilar) Mere Fasole Varză de Bruxelles Varză Morcov }elină Cireşe Andive Witloof Scarola (Cichorium endivia) Salată Pere Ardei Cartof Căpşun Tomate Pepene verde 43 . 1993). în timp ce excesul la care se poate ajunge printr-o eventuală fertilizare neraţională.. internal breakdown (prăbuşirea internă). lenticel breakdown (prăbuşirea lenticelară). Dezechilibrul sau carenţa Ca2+ provoacă dereglări fiziologice (tab.5. care dispare în momentul fertilizării diferenţiate cu acest element. lenticel blotch (pătarea lenticelară). se brunifică şi se necrozează. Calciul este încă studiat pentru rolul său complex în menţinerea echilibrului biologic al celulelor. deficitul de potasiu contribuie la micşorarea conţinutului acestora în glucide. 1975. provoacă dereglări fiziologice manifestate sub forma unor necroze foliare: tip burn (în limba engleză arsură de vârf sau de capăt) este numită şi arsura uscată marginală în care marginea limbului se îngălbeneşte. cracking (crăpare) blackheart (înnegrirea zonei centrale) cracking (crăpare) blackheart (înnegrirea zonei centrale).. 1979).. tipburn (arsura vârfului) leaf tip burn (arsura vârfului frunzei) blossom end rot ( putregaiul punctului pistilar). 1989) Produsul Deranjamentul bitter pit (pătarea amară). Influenţa calciului. Tabelul 2. iar gradul de rezistenţă la fiziopatii şi boli parazitare sporeşte. cu efecte pozitive pe parcursul perioadei post recoltă). tipburn (arsura vârfului) brownheart (brunificarea zonei centrale).5.. J. R. Gh. cracking ( crăpare). asociată cu excesul de azot. poate reduce absorbţia magneziului. precum şi la o colorare mai puţin intensă a boabelor. water core (sticlozitatea) hypocotyl necrosis (necroza hipocotilului) internal browning (brunificarea internă) internal tipburn (arsura internă a vârfului) cavity spot ( pătare adâncită). tipburn (arsura vârfului) tipburn (arsura vârfului). Jonathan spot (pătarea Jonathan). C. low temperature breakdown (prăbuşirea la temperaturi scăzute).H.B. La strugurii de masă. şi colab.B. cu implicaţii în valorificarea produselor horticole. salată. provocând predispoziţia la uscare a rahisului (Vidaud.

0% Ca(NO3)2.S. carenţa Mg2+ provocată de excesul de potasiu. ca o coajă de cartof pe mere. 1994). La cartofi. animale şi om. uneori meiate sau mărgeluite (Vidaud.) sunt plante indicatoare. Influenţa magneziului. Conţinutul de calciu din sol se corelează negativ cu capacitatea de păstrare a bulbilor de ceapă (Rostter. 1993).În livezile de măr se manifestă pătarea amară (“bitter pit”). limitează conţinutul între 0. deficitul de bor contribuie la formarea unor tuberculi mai mici. dar cu exces de Mg2+. regăsit în fructe. care prezintă o coajă aspră.8-1. Plumbul. Poluarea produselor horticole cu substanţe minerale dăunătoare este mai evidentă în apropierea obiectivelor industriale sau chiar a căilor rutiere. N. La culturile de seră. O. Tetraetilul de plumb. colectează în mod natural cantităţi sporite de plumb. Mercurul devine nociv când depăşeşte pragul toxic de 2 ppm în soluri. sfecla..M. În Franţa se efectuează chiar stropiri (prin complexare cu alte tratamente) folosind concentraţii de 0. În interior apare o pătare brună sub coajă. deformaţi. 44 . la partea superioară a căpăţânii. spre capătul de prindere pe vrej. contribuie la deshidratarea rahisului. Magneziul are o importanţă la fel de mare ca şi a calciului. care se poate dezvolta şi în dreptul vaselor conducătoare.(Taşcă. Excesul de N şi Mg din solul livezilor. pieloasă şi au adesea o crăpătură exterioară. 1979).7 -0. Conţinutul mediu al solurilor este de 10-16 ppm. sporeşte calitatea produselor recoltate.. se manifestă pe soluri cu deficit de Ca2+. ofilindu-se primele cînd conţinutul lui în sol este prea ridicat. diminuând aspectul comercial al produselor horticole. Rolul Mg2+ nu poate fi apreciat separat de Ca2+. precum şi unele emisii de gaze. mercurul este deosebit de dăunător pentru plante. cenuşa sau ape industriale. şi colab. piersicile. pătarea Jonathan. La strugurii de masă. carenţa determină formarea unor boabe înnegrite sau deformate. Putrezirea zonei pistilare (“blossom end rot”) la tomate şi ardei este datorată deficitului de Ca2+. duc în mod frecvent la apariţia bitter pit-ului. Carenţa în bor (B) cauzează unele tipuri de suberificări. Unele produse ca varza.3 ppm (cartofi) şi 0. Influenţa fierului. rugozitatea împiedică valorificarea lor superioară sau exportul. Îngrăşămintele foliare care conţin microelementele B şi Zn contribuie la prevenirea carenţelor şi la sporirea conţinutului în glucide din struguri şi fructe.Bitter pit" sau în mod specific pentru soiul Jonathan. folosit la aditivarea benzinelor pentru modificarea cifrei octanice. Gh. de formă neregulată. este eliminat odată cu gazele de eşapament şi poluează terenul învecinat carosabilului pe o profunzime de 200-250 m lateral. Arsura umedă apare la salată. Caracterizată prin apariţia unei reţele de celule moarte. ţelina.. şi colab. (“Jonathan spot”). lignificate. Trandafirii (Rosa sp. Excesul de fier din soluri mai ales în livezile înierbate este considerat una din cauzele apariţiei rugozităţii fructelor de măr (“russeting”). J. din aceleaşi cauze. în urma unui dezechilibru între conţinutul în K+ şi Mg2+ prea mare şi conţinutul Ca2+ prea mic. Precipitând proteinele citoplasmei şi blocând unele enzime. . sau deficitul în Ca din primăverile secetoase. mai ales la specia măr. La strugurii de masă. Influenţa borului. Sursa de poluare o constitue diversele pesticide (organo-mercurice) care se utilizează..8% CaCl2 sau 0.5 ppm (legume/fructe proaspete).

Toxicitatea zincului se manifestă la un conţinut de peste 400 ppm în sol. Limitele maxime O..S.). Dintre produsele horticole. utilizarea sau depozitarea materialelor şi deşeurilor radioactive contribuie la sporirea riscului de poluare cu radionuclizi.1989). se acumulează mai ales în legumele rădăcinoase.S.Limitele maxime conform O. Secundar. funcţionarea reactoarelor. 0. Compuşii staniului sunt toxici. pe întreaga emisferă nordică.S.1 ppm (cartofi şi legume proaspete) şi de 0. valorile pentru România fiind inegale în funcţie de zona geografică şi altitudine.06 ppm. levigat sau încorporat în organismele vii într-un interval mai îndelungat (1987-350µ Sv. precum şi numeroasele întrebuinţări industriale (instalaţii de distilare. Cadmiul din soluri este în concentraţie normală de 0. poluarea 45 .M. Conţinutul maxim conform O. Conţinutul în radionuclizi a crescut de asemenea în mod constant în anumite zone. ambalajelor sau vaselor alimentare este dăunătoare. mai ales în zonele de preparare sau de stocare. în timp ce varza şi tomatele le suportă. iar în 1988-300µ Sv). iradierea suplimentară a fost de 1250 µ Sv. spre deosebire de cationii necombinaţi.M. prin accidentul de la Cernobâl. experienţele militare au produs o iradiere suplimentară anuală de 430 µ Sv. reprocesarea combustibililor) pot fi mai mari. Solurile noastre conţin în medie circa 50 ppm Zn. Cuprul existent în sol în cantitate medie de 20 ppm. sunt 3 ppm (cartofi) şi 5 ppm (fructe şi legume proaspete). În prezent. dar devine toxic peste 20 ppm. Iodul-131 a dispărut prin dezintegrare în decurs de 1 lună. deşi în fiecare an valorile individuale pot oscila cu 5µ Sv în medie. admit Zn pană la 5 ppm în fructe proaspete. În anul 1986. Dintre produsele horticole proaspete. au sporit poluarea legumelor şi fructelor proaspete sau prelucrate în acest element. Concentraţia este mult depăşită în jurul uzinelor unde se utilizează în aliajele anticorozive. Valorile locale. cartofi. sunt între 0. Din anul 1963.M. M.03 ppm (legume de frunze) şi 0. Utilizarea sa în fabricarea utilajelor. Utilizarea sa largă sub formă de produse cuprice în tratamentele fitosanitare.M.S. din zone unde funcţionează ramurile energetice nucleare (prepararea combustibililor. Staniul nu este permis în compoziţia produselor horticole conservate. spanacul. de la jumătate până la dublu acestei doze (Oncescu. dar cesiul-137 a fost absorbit. rezistă mai puţin la concentraţiile sporite de cadmiu. Radionuclizi poluanţi pot fi identificaţi în mediu (probe de sol). iradierea suplimentară datorată accidentelor este considerată sub 100µ Sv (75µ Sv în 1990). atunci când au staniu sau zinc în compoziţia pieselor sau materialelor componente. Staniul (cositorul) şi zincul. Numeroase utilaje sau ambalaje contaminează podusele horticole cu care vin în contact.05 ppm la alte legume sau fructe proaspete. poate fi conţinut şi în plante între 4-15 ppm. Accidentele sau disfuncţionalităţile în manipularea. salata şi fasolea. datorită activităţilor miniere sau industriei energetice nucleare.05 ppm (fructe proaspete). iar plantele între 8-15 ppm. este de 0.etc. datorită acţiunii sale cancerigene şi toxice. 10 ppm în cartofi şi 15 ppm în legumele proaspete. peste 150 ppm.2 ppm (specific numai pentru legumele de frunze). Prevederile O.

respectiv în produsele horticole.La sâmburoase. glicozide. amine. cu excepţia Germaniei.2. Există însă formule de calcul şi tabele de echivalare. 3 g/l protide. amide.6. -compuşi rezultaţi din metabolismul intermediar (acizi organici. Cele mai folosite tabele de echivalare au fost întocmite pentru struguri şi mere. În industria zahărului se folosesc gradele Brix pentru exprimarea aceloraşi valori. în sensul de grame s.constitutiv (glucide. Conţinutul în glucide al produselor horticole 46 . din cartea galbenă 2.%. protide. substanţe volatile care conferă mirosul şi aroma. 4 g/l glicerină.s.cu radionuclizi se poate produce şi de la cenuşile termocentralelor care funcţionează pe bază de cărbuni. 10 g/l acizi organici. substanţele organice care intră în componenţa acestora se împart în mai mai multe grupe : -substanţe cu rol plastic. Substanţele solubile nefermentescibile (în limbaj tehnic “nezahărul”) din musturile de fructe sunt numeroase. (sau grade refractometrice).3% substanţă uscată solubilă. -compuşi cu rol complex (alcaloizi. Substanţa uscată solubilă este determinată refractometric şi se exprimă în g% s. gradele Brix se utilizează. etc). la rândul ei poate fi fermentescibilă sau nefermentescibilă. Totalul substanţelor nefermentescibile organice este de 63 g/l la care se adaugă şi 2 g/l substanţe minerale solubile. aproximările) sunt adesea mai mari decât valorile reale (tab. sorbitolul şi acizii organici sunt principalii reprezentanţi. substanţele organice se împart în substanţe organice insolubile şi substanţe organice solubile.De facut tbelul 3. enzime.s.7. Substanţa uscată solubilă este constituită din glucidele solubile şi substanţele neglucidice solubile care influenţează împreună indicele de refracţie al extractului apos. Legislaţia calităţii din România conţine prevederi restrictive referitoare la limitele admise. hormoni vegetali. având 14. Substanţa organică solubilă. fitoncide. La un must de cireşe filtrat (caz concret). Din punct de vedere al solubilităţii în apă.8. obţinut în condiţii de laborator dintr-un anumit produs horticol. extractul nefermentescibil a fost de 65 g/l: 40 g/l sorbitol. Aspecte generale privind substanţele organice din produsele horticole şi conţinutul în substanţă uscată solubilă. -substanţe cu rol activ (vitamine. care diferă în funcţie de specie. în curs de adaptare şi de aliniere cu prevederile similare din standardele internaţionale. În funcţie de rolul pe care-l îndeplinesc în organismul vegetal. 3 g/l acid galacturonic. etc). iar în multe lucrări tehnice de specialitate din Occident.u. dar rezultatele (evaluările.). 2. Nu este corectă identificarea între substanţa uscată solubilă şi conţinutul în glucide. substanţe fenolice. 3 g/l substanţe tanante. 2. lipide).u. etc).

care poate fi identificată prin stabilirea raportului între conţinutul în zaharoză şi monoglucide.şi diglucide. În literatura de specialitate. prune. mai sunt folosite pentru glucide şi următoarele sinonime: zaharide. prune. 7 specii de legume (ceapa. usturoiul) şi 13 specii de fructe (afine.8. agrişe. gutui. Rolul lor în ţesuturile vegetale este plastic (celuloza. nuci. Generalităţi despre glucidele din produsele horticole. exprimate procentual faţă de substanţa proaspătă comestibilă a unui produs (g %). La vişine. gogoşari. zaharuri etc. pepenii galbeni şi verzi. şi alţi factori. Glucidele totale sunt definite ca proporţia de mono.). substanţe dulci. La cireşe are loc o creştere de la 2. struguri. compoziţia atmosferei. caise. La ardei. căpşune. diglucide etc. morcovii.1. la 5. hidraţi de carbon. poate avea loc şi o creştere a conţinutului în glucide totale. sau o aproximare.8% într-o singură lună de maturare pe pom. lipidelor sau protidelor. Legumele rădăcinoase se recoltează în faza maturităţii depline.2% (cartofi) şi 25.6% (Burzo. urmare a pierderii apei din ţesuturi. scăderea conţinutului glucidelor totale pe parcursul păstrării este de aproximativ un procent.. În timpul maturării. fără a preciza care anume sunt aceste glucide.) sau energetic (monoglucidele). 47 . păstârnacul. La pere.35%. hemiceluloza). La multe legume sau fructe. creşterea este relativă. care conţin amidon. substanţe hidrocarbonate. care trebuie să fie supraunitar. pătrunjelul.Este de fapt o evaluare.35%-9. pere. durata de păstrare. conţinutul în glucide totale creşte ca urmare a hidrolizei acestuia în glucide cu moleculă mai simplă. cireşe.88%). I.8% (usturoi). Conţinutul mediu de glucide totale la legume se încadrează între limitele de 1.şi diglucidelor în timpul păstrării fiind de +0. temperatură. conţinutul în glucide totale scade. sunt utilizaţi produşii intermediari ai metabolismului glucidelor. în timp ce la 00C scăderea este redusă (9. dar şi la ceapă sau morcovi. Noţiunea analitică de glucide totale Glucidele sunt produsul primar rezultat din fotosinteză.2% la 8. procentul sporirii mono. tomate. Ele caracterizeaza produsele din punct de vedere al conţinutului în glucide.3%). hemiceluloza etc.5%. zmeura are un conţinut mediu de numai 4. piersici. Pe parcursul păstrării.9%/+30. homopoliglucidele (amidon şi celuloză) şi heteropoliglucidele (substanţe pectice. 1986).2. carbohidraţi. în funcţie de anul sau ţara de provenienţă. La fructele din România. Pe parcursul păstrării evoluţia conţinutului în glucide totale depinde de specie. mere. La struguri sau caise. iar strugurii au conţinutul mediu cel mai ridicat (16. castane. gume vegetale. În produsele horticole sunt conţinute în cantităţi mai importante trei grupe de glucide: glucidele hidrosolubile (monoglucide. cireşe. scăderile sunt nesemnificative. vişine) au un conţinut maxim de glucide totale de peste 10%. La piersici se înregistrează scăderea cea mai evidentă la temperatura mediului ambiant (de la 9. În biosinteza acizilor organici. Dintre produsele horticole mai cunoscute. conţinutul în glucide totale al fructelor creşte.0%). Dinamica glucidelor totale.

6 după Răşenescu.3 2.3 1.p.2.1%).5 .7) 0. coacăze. W.1 14. afine.5 (1.2%).7. Richter. 1965 1.5%). la t0C<100C si la pH neutru sau slab acid. temperatură.8.8 Glucide hidrosolubile (g/%s.1. afine (3.. I. căpşune.8.) 11.3-8.1%). Conţinutul în glucide hidrosolubile al produselor horticole Glucoza şi fructoza (monoglucide. cireşe (5. Tabelul 2. din această cauză par adesea mai puţin dulci.u. sau de mediul în care este dizolvat glucidul respectiv (vezi fructoza). 1990) Specia Mere Coacăze Struguri Pere Tomate Zahăr total (g/ %s.33%).p. Puterea de îndulcire a unor glucide hidrosolubile Specificare Zaharoză Fructoză Zahăr invertit (78%s.1990.0 1.8 10. căpşune.) Glucoză Fructoză Zaharoză 1. hexoze).) este subiectivă.0 2. din cauza fructozei care predomină.J.0 1.0 1.) . J.1 3. Conţinutul în glucide la unele specii horticole (după Kays. pere. varza albă. şi colab. fructele seminţoase par mai dulci.6 1. prune (peste 2%). şi colab.3%). 2. Fructoza (levuloza) este conţinută în proporţie mai mare în struguri (7. Amestecul de 60% fructoză şi 40% zaharoză în soluţie de 10% este cu 30% mai dulce decât soluţia de 10% fructoză pură.9 0. precum şi zaharoza (diglucid) sunt cele mai importante glucide hidrosolubile din majoritatea fructelor şi legumelor. prune (peste 2%). Deşi au un conţinut în glucide mai redus. 1986 etc. mere (5. Ea este influenţată în mod complex de concentraţie. esteri derivaţi ca acidul fitinic etc.9-6.9 0. C. cireşe (6. în produsele horticole se găsesc în stare liberă şi derivaţi ai acestora (polialcooli de tipul D-sorbitolului şi mezoinozitolului.4 7. Diferite substanţe îndulcitoare nutritive (glucide) sau nenutritive.1) 0.7. Pe lângă monoglucide. Fructele sâmburoase conţin în mod predominant glucoză. manifestă între ele (indiferent de grupă) un efect sinergic. S.0 .2 8. ceapă. de mărire a puterii de îndulcire în amestec.2. Bibliografia existentă oferă uneori date neunitare în legătură cu puterea de îndulcire a diferitelor glucide hidrosolubile (Ternes. 1987 100 173 130 74 32 Determinarea puterii de îndulcire (tab.2 - Glucoza (dextroza) se găseşte în cantităţi mai mari în struguri (7. coacăze. deoarece nu depinde de un singur factor.În ultimele 48 .) Glucoză Maltoză după Bodea. G. 1989.2 7.7 6. la un conţinut similar în glucide hidrosoluibile.6 (0.. pere..6 2.8 . pH. Tabelul 2.6 5.0. Fructoza are puterea de îndulcire maximă în concentraţii mai mici. Koch.0.

dar la prune şi pere asistăm la o scădere a conţinutului de zaharoză în fructele mature. pere şi prune. orice adaus nu are efect suplimentar.7% la 6.5%). îndeplinind rol de poliglucide de rezervă. ca însoţitori ai substanţelor pectice. la supramaturare.50 iar monoglucidele componente. Amestecul echimolecular format.50 şi D-fructoza (α )D20= +920. de la 3. mere (1.2%).7%). terminate cu o moleculă de zaharoză. Dacă la început acumularea glucozei este mai intensă.4%). raportul se modifică tot mai mult în favoarea fructozei.decenii. coacăze. Se găsesc în cantităţi mari în zmeură (2. conţinutul în glucide hidrosolubile creşte din interior spre exteriorul fructului. caise (5. fructoza obţinută din porumb prin procedee enzimatice. în cazul nostru un glucid cu moleculă simplă.6%). Zaharoza se acumulează în pepeni (9. precum şi de la zonele verzi către zonele colorate în galben sau roşu Dinamica glucidelor hidrosolubile în diferitele produse horticole este un caracter de specie. creşterea continuă. care se găsesc frecvent în legume şi fructe. D-glucoza (α )D20=+52. Zaharoza are puterea de îndulcire maximă la o concentraţie a soluţiei de 20%. Inulina este un fructan compus dintr-un lanţ de 25-35 subunităţi de fructoză. Pe parcursul păstrării. 2.8%). Pentozanii au drept monomer pentozele. conţinutul în fructoza se poate dubla în 6 luni de păstrare (caz concret.3. în timpul creşterii şi maturării. În mere. gutui (1.) Raportul glucoză-fructoză rămâne la cireşe constant pe parcursul creşterii şi maturării.5%. La polarimetru se poate observa modificarea (inversia) planului de vibraţie a luminii polarizate de la dreapta (zaharoză) spre stânga (zahăr invertit). dar şi de la peduncul spre caliciu. rezultate prin polimerizarea aceluiaşi tip de monomer. Peste această concentraţie. Arabanii sunt pentozani rezultaţi din polimerizarea arabinozei. La struguri.4-0. Conţinutul în zaharoză creşte continuu pe parcursul maturării la piersici. păstârnac. Hidroliza zaharozei (în mediu acid sau în prezenţa enzimei invertază) este numită inversie sau invertire. Fructanii ( fructozanii) au ca monomer D-fructoza. În fructe arabanii şi xilanii constituie 0. La mere. Hexozanii sunt formaţi din hexoze. este folosită pe scară largă în diverse sectoare ale industriei alimentare din Occident. Fructoza se acumulează permanent în mere. Conţinutul în homopoliglucide al produselor horticole Homopoliglucidele sunt substanţe macromoleculare. La mere şi la pere. Macromoleculele inulinei au dimensiuni mai mici decât cele de amidon şi solubilitate în apă. Între acumularea de celuloză şi cea de pentozani se constată un paralelism. mere şi pere (3.1%). Se găseşte în 49 . fructoza predomină asupra glucozei. la aceste specii.5-3. Diglucidul are (α )D20= +66. de glucoză şi fructoză se numeşte zahăr invertit. piersici (5. prune (peste 2%).2%. caise şi mere. care crează saturarea senzaţiei de dulce.8. pe parcursul maturării se produce o inversare. Repartizarea în ţesuturile produselor horticole a acestor glucide este inegală. Denumirea lor provine de la monomerul constituent. corelată cu scăderea conţinutului în D-sorbitol.

Taraxacum). 50 . Merele au la maturitatea optimă de recoltare în vederea păstrării între 3.. Este cea mai importantă substanţă de rezervă din plante. Proba cu iod . Depusă în ţesuturile parenchimatice de depozitare. prin hidroliză enzimatică este pusă la dispoziţia plantei sub formă de D-glucoza. Un conţinut ridicat în amidon au dintre legume cartofii (16-17% soiurile pentru consum şi 20-22% soiurile pentru industrializare) sau fasolea păstăi (3%). La fructele recoltate la momentul optim. Asparagozina este în sparanghel. amidonul se găseşte în cantitate maximă în perioada de prematuritate.Cichorium. iar dintre fructe castanele (27%) şi nucile (13-14%).şi colab. 1983).A. Glucanii (glucozanii) sunt formaţi din D-glucoză. La maturitatea fiziologică acest procent scade la 0.9%.cantităţi mai importante în organele subterane de depozitare (rădăcini şi tuberculi de Compositae (Dahlia. fapt care poate fi constatat după 140 de zile de păstrare la 0 0C. format din amiloză (componenta liniară) şi amilopectină (lanţuri ramificate).35% amidon (Gherghi. în scopul păstrării.2. amidonul va fi prezent în proporţie de 75-90% din secţiunea transversală a perelor şi 40-60% din cea a merelor.61. Hidroliza are loc radiar. În fructele pomacee. cele mai importante poliglucide din ţesuturile vegetale. înaintea coacerii. sursă de energie pentru procesele metabolice. având ca reprezentanţi amidonul şi celuloza. Amidonul este de fapt un poliglucid neunitar.11. din centru spre periferia fructelor (fig.).25% şi 6.

care determină la prăjire apariţia unei nuanţe maro (caramelizare) necomercială.fermitatea (kg/cm3). IR. caracterizat prin intensificarea hidrolizei amidonului şi creşterea conţinutului în glucide hidrosolubile. F.substanţa uscată solubilă (g%). necesar aprecierii mai corecte a momentului de recoltare. Această evoluţie este corelată cu un consum de energie mai ridicat şi cu blocarea activităţii unor enzime. Hidroliza se amplifică şi 51 . Codul european pentru aprecierea gradului de hidroliză a amidonului necesar stabilirii gradului de dezvoltare (evoluţie în maturitate a merelor) Nota (de la 1-10) acordată la proba cu iod serveşte la calcularea indicelui Streif. La cartofii destinaţi semipreparatelor industriale (chips. F indicele Streif = Pri · IR unde. Îndulcirea cartofilor.2. Cartofii depozitaţi la temperaturi mai scăzute de +40C manifestă fenomenul (reversibil) de îndulcire.Figura.11.nota probei cu iod (1-10). Pri. frites) nu este permisă îndulcirea.

medullare). zmeura. aceste molecule (liniare) se umflă. bobul. menţionăm : migdalele (15-17%). Prin fierbere şi gelificare. asmăţuiul. Cauza directă este difuzarea amidonului din boabe. Reziduul din conservele amidonate constă exclusiv din amiloză. în timpul tratamentelor termice. Un conţinut mai ridicat în glucide solubile (6-8%) şi mai scăzut în amidon (2%) caracterizează boabele mai fine. Dintre toate produsele naturale. agrişe şi coacăze negre. fasole verde. pătrunjelul (6%). corelat cu diametrul grăuncioarelor şi calibrul acestora. varza de Bruxelles (4%). Soiurile cu un conţinut în amiloză scăzut. Conţinutul în amiloză este şi el implicat în acest fenomen. anghinarea (9%). grăuncioarele de amidon se umflă.. drenează din intestin.C. Prin opărire. datorită structurii sale ramificate. Sfărâmarea cartofilor la fierbere se datorează în primul rând conţinutului celulelor în amidon. Boabele de mazăre din soiuri cu bobul neted cu diametru peste 8 mm şi amidon peste 3% sunt predispuse la amidonare. Insolubile în apă. 1995). Conţinutul în celuloză al produselor horticole este în general sub 1%. Amilopectina nu gelifică. fasolea păstăi (5%). odată cu apa. Se manifestă ca o tulburare a lichidului de acoperire din borcane sau cutii şi poate evolua până la gelificare. şi colab. varză (168%). rotunjind membranele celulare. influenţând mărimea granulelor şi gradul de făinozitate. Aceste fibre sunt cimentate într-un liant format din alţi polimeri vegetali. Dintre produsele horticole bogate în fibre. sau având amiloză cu o masă moleculară mai mică. temperatura medie de gelificare este mai scăzută. Ileana. Conţinutul în fibre al produselor horticole este totdeauna mai mare decât conţinutul în celuloză. fenomen care duce la o separare mai uşoară. var. mănunchiurile acestor lanţuri paralele formând microfibrile. feniculul (3%). 1976). Ele aparţin varietăţii zaharate. castanele.la declanşarea încolţirii. fiind mai mare doar la conopidă. J. hemiceluloze şi substanţe pectice. Fertilizarea excesivă cu azot favorizează şi ea creşterea cantităţii de amiloză şi mărirea raportului amiloză-amilopectină (Bereşiu. înconjoară celula în straturi suprapuse care se încrucişează. compuse din celuloză şi substanţe pectice. sunt preferate pentru industrializare în tot mai multe ţări. coacăzele roşii (8%). ţelină. Datorită acestor proprietăţi. la produsele horticole. mazărea. conopidă (68%). prin pieliţa plesnită. Celuloza este un poliglucid cu macromolecule liniare. murele. alunele. coacăzele negre (7%). o au fibrele de morcovi (208g apă/100g). Amidonarea conservelor de mazăre verde este un defect de fabricaţie. Cu cât creşte conţinutul în amiloză din amidon. Cartofii au în medie 23% amiloză şi 77% amilopectină. cartofi (48 %). iar la răcire se produce plesnirea pieliţii bobului. au un important rol în alimentaţie. (Favier. tărâţa de grâu are 52 . sau cu bobul zbârcit (Pisum sativum. ele au o mare capacitate de absorbţie şi de legare a acesteia. o serie de substanţe foarte nocive care au efect cancerigen (rezultate din descompunerea sucurilor digestive biliare). Fibrele de celuloză împachetate dens. Fibrele vegetale. Cea mai mare capacitate de legare a apei. ţelina. urmate de mere (177%).

Sunt solubili în apă şi au o capacitate de gelificare redusă. în funcţie de provenienţă: 270.000).4. din acid poligalacturonic. Protopectina (pectoza) este substanţa pectică a fructelor verzi. 200. iar valorile medii cele mai mari la varză (1.5%) şi fasole verde (1. Specificitatea acestor compuşi este datorată mărimii macromoleculei poligalacturonice. căruia îi conferă o consistenţă mai mult sau mai puţin gelatinoasă. iar unele tipuri se utilizează pentru obţinerea de produse hipocalorice. 2. hemiceluloze. alături de gumele vegetale şi hemicelulozele. precum şi poliglucidelor asociate. Insolubilă în apă. Masa moleculară este diferită. acizi pectici. arabani. La legume. valori minime întâlnim la ceapă (0. Materia primă cea mai folosită este albedo-ul (mezocarpul) citricelor şi tescovina de mere din care s-a extras sucul.4%).000 la citrice. Conţinutul mediu în substanţe pectice al fructelor din ţara noastră oscilează între 0. 30.L. Acizii pectinici (pectinaţi) au lanţuri macromoleculare care conţin 100200 resturi D-galacturonice şi un grad de metoxilare ridicat (grupări metoxil peste 50%)..2. purificată şi concentrată.000 şi 120. xilani.000 la coacăze. care diferă în funcţie de tehnicile de extracţie. La peste 72% grad de metoxilare. Sunt compuşi coloidali. Substanţele pectice (“pectos”=coagulat) constituie o clasă de polimeri vegetali cu masă moleculară variabilă (35.8. consistenţa şi permeabilitatea acestora. tomate.4%). este format din monomeri de acid D-galacturonic. în funcţie de componenţă şi concentraţie. dovleac (0. cu soluţii de zaharoză.000 la mere. sparanghel. Pectina industrială este extrasă din material vegetal. prin hidroliză disociază în componentele sale: acizi pectinici. chiar la încălzire.7-3.000 la sfeclă.cea mai mare capacitate de legare a apei (450%).05%). cărora le asigură rigiditatea ţesuturilor.2-0. 1987).2% (vişine) şi 0. A. celuloze şi lignine. Pectina se foloseşte la gelificarea gemurilor (20g/kg) şi marmeladelor (10 g/kg).9-1. morcovi (1.000.3-1. Trebuie menţionat însă faptul că la majoritatea fructelor.35%). determinând rigiditatea. gradului de metoxilare (esterificare cu alcool metilic= grupări metoxil -O-CH3). rezultatul unor polimerizări la care participă două sau mai multe tipuri de monomeri (Lehninger. Scheletul de bază. componente principale ale lamelei mediane dintre pereţii celulari. capabili să formeze geluri. 10-20. etc). conţinutul 53 .000-360. având un grad de metoxilare redus (sub 4%). Substanţele pectice sunt cele mai reprezentative heteropoliglucide din produsele horticole. glucide. Pectinele comerciale au masa moleculară între 35. Cei cu masă moleculară mai mică se găsesc solubilizaţi în sucul celular. Acest lanţ macromolecular este esterificat cu metanol şi asociat cu diverse poliglucide secundare (galactani. Un consum de 12-24 grame fibre alimentare pe zi este indispensabil pentru sănătatea noastră. pot gelifica rapid. la pH=2. Conţinutul în heteropoliglucide al produselor horticole Heteropoliglucidele sunt substanţe macromoleculare. Acizii pectici (pectaţi) corepund unor lanţuri macromoleculare care conţin între 5 şi 100 de resturi poligalacturonice.3% (coacăze negre). Conţine acizi pectinici solubili în apă cu un grad de metoxilare variabil.

eliberând şi individualizând acizii pectinici. bactericidă şi detoxifiantă. Protopectina (care le conferă duritatea) scade cantitativ. Hidroliza gumelor vegetale 54 . pe parcursul maturării. sau de piersici (Gherghi A. Evoluţia conţinutului în substanţe pectice. având o structură macromoleculară care include pentoze. Sunt substanţe cu rol protector.de tipul de enzime pectolitice. Formând geluri care înglobează o mare cantitate de apă. pHul. Depolimerizarea şi scăderea gradului de metoxilare sunt caracteristice fiecărei specii. care favorizează absorbţia carotenilor. diferite de la specie la specie. Factori activatori sau inhibitori sunt temperatura. nemaifiind pufos. vor consuma şi ei aceste produse. Importanţa alimentară şi dietetică. Muncitorii din industria chimică. Consistenţa piureurilor se datorează integrităţii pereţilor celulari. la copiii cu deranjamente stomacale sau diaree. pe seama protopectinei.000). sau la fructele de migdale. procentul de spargeri a depăşit 25%. care cimentează celulele între ele. celuloza şi hemiceluloza. care reprezintă 1. prezenţa unor anioni sau cationi etc. O dietă similară se recomandă la persoanele bolnave de ulcer. fenomen asociat cu maturarea. la pruni. hexoze. acizi uronici şi alte substanţe. Acizii pectinici componenţi se găsesc sub formă de pectinat de calciu şi magneziu. intoxicate. cu masă moleculară mare (50. pe seama creşterii proporţiei de substanţe pectice solubile(tesuturile devin mai moi). l983). precum şi de intensitatea metabolismului. Procesul de transformare se continuă şi în perioada de păstrare.000300. Acidul galacturonic inactivează putrefacţiile. La piureurile vâscoase şi lipicioase procentul de spargeri a celulelor este de 10-25%.maxim de substanţe pectice depăşeşte 1%. Între lanţurile sale galacturonice există numeroase legături chimice de tip eter sau ester.Ele depind de complexitatea moleculelor de substante pectice. exercitând o acţiune cicatrizantă. dar şi prin intermediul Ca 2+. Fermitatea structo-texturală scade. iar gelurile pectice absorb substanţele toxice.. Mg2+. Insolubilitatea iniţială a protopectinei se datorează structurii sale complexe. poate fi urmărită ca proces caracteristic la fructele pomacee. substanţele pectice evoluează de-a lungul tractului gastrointestinal. Se recomandă folosirea la fabricarea fulgilor deshidrataţi a tuberculilor de cartof din soiuri cu pereţi celulari mai groşi de 6 microni. Sfărâmarea la fierbere se produce şi datorită formării substanţelor pectice solubile (8-14% în finalul păstrării). a vitaminelor A şi B. minieră sau energetică nucleară. Sunt heteropoliglucide solubile. Gumele vegetale sunt exudate vâscoase sau uscate. este modificată mai mult prin prelucrare culinară. Arsurile şi plăgile infectate se tratează şi cu unguente sau alte medicamente care conţin geluri pectice. Componenta principală a acestor pereţi sunt substanţele pectice (peste 50%). care se semnalează pe trunchi la cireşi. şi colab.5% din substanţa proaspătă. expuşi intoxicaţiilor cu substanţe nocive. Lamela mediană. uneori asociindu-se cu scăderea cantităţii totale de substanţe pectice. Merele şi morcovii în stare crudă sau fiartă nu trebuie să lipsească din hrana copiilor. iar când piureul devine o pastă. Prelucrarea culinara a cartofilor. Hidroliza enzimatică sub acţiunea protopectinazelor scindează aceste legături.

Gumele sunt implicate în reacţia de apărare a plantei la atacul de agenţi patogeni sau lovituri mecanice. P. izoleucină. Spanacul este considerat o sursă foarte valoroasă de protide vegetale.4%). În structura unor protide se întâlnesc S. ciupercile. contra depunerii suspensiilor în sucurile de fructe. conopida.9. Aceste protide au o valoare biologică ridicată.5%). manozei. Fe. provenind de la specii vegetale din alte zone geografice.9%.6% (castraveţi). pentru prevenirea cristalizării zahărului în unele produse sau pentru reglarea gradului de îngroşare la diferite preparate etc. fiind formate din xilani (30%) şi arabani.3%) şi pere (0. dacă este raportat la substanţa uscată (30%). histidină şi arginină. pătrunjelul şi prazul. Boabele uscate de mazăre conţin 22. la fabricarea substanţelor aromate protejate. Nu prezintă o compoziţie bine definită. Datorită vâscozităţii lor.3%) şi nucile (l6.) variază în raport cu specia. dar care conţin toţi aminoacizii esenţiali. Hemicelulozele sunt heteropoliglucide neomogene. Legumele de la care se consumă frunzele au un conţinut important de protide. Rolul lor fiziologic este de reglare a echilibrului hidric (seminţe). Conţinutul mediu al legumelor oscilează între 6.datorită conţinutului în aminoacizi esenţiali. 2. Conţinutul produselor horticole în protide (tab. Hemicelulozele cu masă moleculară mai mică sunt uşor hidrolizabile. Legumele din grupa verzei au protide cu un conţinut mic în triptofan. În industria prelucrătoare se folosesc astfel de compuşi.J. dar ridicat în patru aminoacizi esenţiali. acidului glucuronic etc (Kays. S. mazărea verde) şi 0. Mg. iar conţinutul minim se constată la mere (0. lizină şi treonină.. conţinând C.de la prun a permis identificarea în compoziţia lor a galactozei. galactani sau acizi pectinici. arabinozei. H. Au o structură cuaternară. Conţinutul în protide al produselor horticole 2. broccoli. fasolea verde. La fructele din ţara noastră un maximum de conţinut în protide îl au migdalele (18.1 Generalităţi despre protidele din produsele horticole Protidele constituie o clasă de substanţe organice de mare importanţă fiziologică şi structurală. sau higroscopicităţii (la organele suculente).5% (usturoi.9. alături de manani. leucină. Legumele mai cunoscute care conţin peste 2% protide sunt: spanacul. 1990).3%. cartofii. care se găsesc alături de celuloză.9. Cele cu masă moleculară mai mare sunt greu hidrolizabile şi au rol plastic. fiind poliglucide de rezervă. 55 . ramnozei. iar la unele specii în celule secretoare specializate. iar cele de fasole 21. 2. într-o perioadă când produsele proaspete sunt deficitare. soiul sau ţesutul analizat. N. Sunt substanţe cu proprietăţi hidrofile. O. Cu etc. se întrebuinţează ca agenţi antispumanţi sau coloizi protectori. Mucilagiile sunt polimeri heteropoliglucidici care se găsesc în stare liberă în citoplasmă. în pereţii celulelor vegetale şi participă la consolidarea acestora. xilozei. Tuberculii de cartof asigură circa 10% din protidele necesare organismului.

glutamic-924. mezocarpul conţine în medie numai 0.18% şi 0.aspartic-620 a.1 2.aspartic-750 a. care sunt protidele cele mai simple. 2 cu caracter acid. Conţinutul în aminoacizi al produselor horticole În funcţie de conţinutul în aminoacizi liberi.. aspectele dinamice şi corelarea lor cu procesele fiziologice.glutamic-910.glutamic-991. leucina. cu conţinut mediu (caise. cât mai ales aspectele calitative (identificarea tuturor aminoacizilor liberi) la fiecare produs. a. S. dintre care 14 cu caracter neutru. valina.aspartic-748 a. rezultate din unirea aminoacizilor în molecule şi macromolecule tot mai complexe. strugurii în arginină şi metionină. 1990) Specia Mazăre (seminţe) Fasole (seminţe) Cartofi (tuberculi) Mazăre (boabe verzi) Fasole (boabe verzi) Mere (fructe) Proteine (g /%) 20. Unele soiuri au sucul sărac în aminoacizi ( la Riesling de 200 mg/100 ml). triptofanul şi lizina).6 2.0 6. La merele din soiul Golden Delicious. fenilalanina. pe când epiderma fructelor 0. a.4 Aminoacizi esenţiali (mg/g azot) 2426 2389 2082 2332 2253 1905 Total aminoacizi (mg/g azot) 5998 5662 4910 5591 5170 5205 Conţinut maxim în unii aminoacizi (mg/g azot) a. fragi) şi cu un conţinut redus (mere. zmeură).aspartic-1300 Aminoacizii esenţiali sunt acei aminoacizi care nu pot fi sintetizaţi de organismul uman şi trebuie asiguraţi în mod obligatoriu de o alimentaţie echilibrată. a. Gherghi şi colab. Ei sunt în număr de 8 pentru persoanele adulte (izoleucina. În produsele horticole se găsesc atât aminoacizi. se află încă în studiu.sunt bogate în arginină şi acid glutamic.9.de exemplu. soi. (după Keys. Fiecare specie este mai bogată în anumiţi aminoacizi.1 22. revent). la unele produse horticole. dar şi fasolea 56 .24% protide. cât şi peptide sau proteine. a. tehnologia de producţie sau de valorificare. a. produsele horticole se împart în patru categorii: bogate (struguri.glutamic-669. a. Atât aspectele cantitative. coacăze. metionina.glutamic-700. treonina.35%.glutamic-369.În cadrul aceleiaşi specii. cireşe. Tabelul 2. la alte soiuri conţinutul este mai mare (la Chardonnay de 595 mg/100 ml.aspartic-775 a. la fasolea boabe (uscată) între 20% şi 24%.Conţinutul în aminoacizi liberi depinde de specie.J. limitele de variaţie a conţinutului în protide sunt destul de largi.4 0. Conţinutul variază şi de la un ţesut la altul. la Cardinal de 674 mg/100 ml). prune. 2. 4 cu carcter bazic etc (A. în funcţie de soi: la mere între 0.tomate. Nuciferele. stadiul de creştere şi dezvoltare. la care se adaugă în cazul copiilor al nouălea (histidina). alunele.2. Principalii aminoacizi din legume şi fructe sunt în număr de 37. La struguri s-au evidenţiat deosebiri între soiuri. Nucile.aspartic-726 a..72%. 1983).9 Conţinutul în protide după recoltare.

Au un rol important în solubilizarea şi transportul lipidelor şi al unor substanţe liposolubile. pepeni verzi etc. tomate. cu totul) formate numai din aminoacizi şi heteroproteide. cât şi din substanţe neprotidice (neproteice). amandina (migdale) sunt mai cunoscute. Au proprietăţi emulgatoare (ajută emulsionarea). tomate. 2. Glutationul este o tripeptidă răspândită în regnul vegetal. Globulinele sunt mult mai răspândite.4. Se găsesc în cantitate mai mare în citoplasmă şi în nucleul celular. conţin în cantitate mai mare toţi aminoacizii esenţiali. ciuperci. Boabele de mazăre verde sunt mai bogate doar în treonină şi lizină. seminţe. Intră în constituţia unor structuri celulare şi intracelulare (membrane. Legumina este o albumină identificată în mazăre şi în alte leguminoase. Lipoproteidele au componenta prostetică de natură lipidică. castraveţi. Un exemplu este cloroglobina 57 . cum ar fi carotenoizii sau sterolii.boabe sau arahidele. La aceeaşi globulină. morcovi.9. Aceşti compuşi iau naştere fie prin unirea aminoacizilor liberi. Heteroproteidele sunt macromolecule proteice care conţin o grupare prostetică (neproteică). În funcţie de compoziţia chimică. distingem holoproteide (“holos”= întreg. mitocondrii etc. energetică. Se consideră că are şi rol antitoxic. unde participă direct în desfăşurarea proceselor vitale din celulele vegetale. datorită conţinutului mai ridicat în acid glutamic şi acid aspartic. 2. legumina din fasole deosebindu-se de legumina din mazăre.3. Holoproteidele sau proteinele îndeplinesc patru funcţii: enzimatică. Din cele şapte grupe mai importante. apar de asemenea diferenţe. în produsele horticole au fost identificate două: albuminele şi globulinele. provenind însă de la specii diferite. Globulinele au o reacţie mai acidă decât albuminele. alături de leucină şi glicocol. Legumelina din mazăre. legaţi prin legături peptidice. Diversele globuline diferă între ele prin conţinutul de aminoacizi (număr şi cantitate). alcătuite atât din aminoacizi. În produsele horticole există numeroase cromoproteide cu funcţii enzimatice.9. Conţinutul în peptide al produselor horticole Peptidele sunt compuşi formaţi din 2-4 aminoacizi. tuberina (cartofi). Au fost puse în evidenţă în mere. precum şi la sinteza glucidelor prin fotosinteză. funcţionează drept coenzimă. În stare redusă sau oxidată. formate din aminoacizi uniţi prin legături peptidice. imunologică şi plastică.). Participă la numeroase procese de oxido-reducere. Au fost identificate globuline şi în spanac. Conţinutul în proteide al produselor horticole Proteidele sunt substanţe macromoleculare. Are rol în menţinerea potenţialului redox. Cromoproteidele au ca grupare prostetică pe unii compuşi cu nucleu porfirinic. Albuminele sunt răspândite la numeroase specii şi în toate organele vegetale. datorită solubilităţii în apă a părţii proteice şi insolubilităţii părţii prostetice. care participă la procesele de oxidoreducere. reprezentând 50% din totalul proteinelor utilizate ca substanţe de rezervă. fie prin scindarea proteidelor. Glutationul redus acţionează ca antioxidant pentru acidul ascorbic. faseolina din fasole.

Din punct de vedere fiziologic. Considerând valoarea biologică a laptelui egală cu 100. proteidele din cartofi au valoarea biologică 75. 2. Raportând conţinutul în proteine la valoarea calorică a unor produse horticole crude sau prelucrate (g/100 Kcal). aminoacizii scad brusc. Conţinutul în lipide al produselor horticole 2. în proporţie mai mare sau mai mică. broccoli (12 g/100 Kcal). Raţia proteică a adultului nu trebuie să coboare sub 100 g proteide. Nucleoproteinele au ca grupare prostetică acizii nucleici. ca substanţe de rezervă. andivele Witloof.5%). cetonele. Generalităţi privind lipidele din produsele horticole Lipidele sunt constituite din acizi graşi şi derivaţi ai acestora. crescând însă în mod proporţional biosinteza proteidelor. nedepăşind în general 1%. inactivată prin încălzire sau fierbere. Fazina (din fasole) este o hemaglutină termolabilă. din care minimum 50% să fie proteide de origine animală (mai bogate în aminoacizi esenţiali).1-0. acizii. şi colab. ceapa de tuns. participând la structura membranelor celulare şi la reglarea permeabilităţii acestora. conţinând clorofile şi holoproteide. cât şi a proteidelor. Sunt implicate şi în metabolismul vegetal. Tripsin inhibitorii sunt substanţe de natură globulinică.10.. dar pe măsura maturării are loc acumularea globulinelor. având rolul de a absorbi şi transmite energia solară necesară fotolizei apei.(cloroplastina). În spanac. esterificaţi cu diferiţi alcooli. salata (11 g/100 Kcal). La fasolea de grădină.1%.C. Favier. cum sunt hidrocarburile. La legume oscilează între minimum 0. 1964-1966). lipidele au un rol plastic. (Bodea C. Din punct de vedere chimic cloroglobina este formată din clorofilele a şi b (7. cicoarea creaţă (13 g/100 Kcal). dar provoacă aglutinarea globulelor roşii.10. holoproteide (69%).. sparanghelul (14 g/100 Kcal). La mazărea de grădină. în sistemul circulator sangvin. Protide antinutritive se găsesc în boabele tuturor leguminoaselor. conţinutul în aminoacizi liberi se reduce continuu în timpul dezvoltării boabelor. dar în fasolea boabe valoarea biologică este de numai 40. Hemaglutinele sunt albumine care au efect anticoagulant. Ea se găseşte în cloroplaste.5%). acumularea atât a aminoacizilor liberi. În primele stadii predomină albuminele. Valoarea biologică a proteidelor este dată de conţinutul lor în aminoacizi esenţiali. în spanac valoarea biologică este 64. cu o macromoleculă complexă. (1995) menţionează în ordine conopida. Conţinutul în lipide al majorităţii produselor horticole este foarte redus. şi colab.2%). Modificări cantitative şi calitative ale proteidelor sunt caracteristice diverselor specii. ciupercile Agaricus (15 g/100 Kcal) şi spanacul (17 g/100 Kcal). În alcătuirea unor lipide intră şi alţi compuşi. carotenoide (0. iar la unele specii se acumuleaza în seminţe. în perioada de creştere şi de maturare.1. După încă 5-10 zile. conţinutul de cloroglobină este de 0. în timp ce conţinutul în proteide creşte tot mai mult. aminoalcoolii etc. J. lipide (2. se observă în primele 55-65 de zile de creştere.15% 58 . la un consum zilnic de 3000 cal.

Gherghi şi colab. 59 . care provin din hidroliza fitosteridelor. linolenic şi arahidonic nu pot fi sintetizaţi de organismul uman. au fost denumiţi în practica farmaceutică. Acizii graşi esenţiali. caisele.5% şi migdalele cu 54. cartofi. vitamina F. Deşi ne sunt necesari în cantităţi de cca de 7 g/ zi. 2. circa 38% în nuci). ceridele etc). A. circa 1%). lipidele vegetale se împart în mai multe grupe. 1983). Alcoolii graşi monohidroxilici saturaţi şi nesaturaţi cu lanţ lung intră în componenţa ceridelor. castanele). grupează lipidele în lipide simple (homolipide: cum ar fi gliceridele. acidul linolenic (6% în nuci). În raport cu complexitatea lor. nucile cu 62. O altă clasificare (A. Alcoolii din molecula lipidelor sunt mult mai diverşi.. Alte componente ale lipidelor. în produsele horticole din ţara noastră se găsesc în cantitate mai mare acidul palmitic (C16:0 ) (alune şi migdale 3. Acizii graşi nesaturaţi sunt reprezentaţi de acidul oleic (în alune 50%. fosfogliceridele şi ceridele din cerurile vegetale). Glicerina (glicerolul) este caracteristică triacilglicerolilor (trigliceridelor). usturoi. Cei inferiori sunt lichizi la temperatura obişnuită. Aminoalcoolii cum sunt colamina şi derivatul său trimetilatcolina intră în componenţa unor fosfolipide (a lecitinelor).5%) şi acidul stearic (C18:0) (nucifere. alcoolii alifatici superiori. saturaţi şi nesaturaţi. Alţi compuşi rezultaţi din hidroliza lipidelor vegetale. Pentru asigurarea acestei cantităţi. Lehninger (1987). iar cei superiori de la C 12 în sus. la uleiurile de floarea soarelui 65%. nuci 4. În uleiul de nucă ei reprezintă 75%.10.50% (la mazăre). La nucifere se poate constata şi variaţia conţinutului în lipide în funcţie de soi. bogate în acizi graşi nesaturaţi.2.(la sfecla roşie. Dintre acizii graşi saturaţi.6%. Fitosterolii sunt derivaţi ai unei hidrocarburi saturate tetraciclice perhidrociclopentanofenantren. acidul linoleic (7-10% în alune şi migdale. La majoritatea fructelor media se încadreaza între 0. precum şi alte substanţe cu rol biochimic şi fiziologic distinct. piersicile) şi 1-2% (murele. mult mai mari decât vitaminele. clasifică lipidele în lipide nesaponificabile (de exemplu terpenele) şi lipide saponificabile (acil glicerolii.1%.45-0. Principalele derivate de lipide din produsele horticole Compuşii constituenţi ai lipidelor simple şi complexe rezultaţi din hidroliză. fitosterolii. Aceste unităţi structurale sunt acizii graşi. şi lipide complexe (heterolipide). sunt solizi. păstrează caracterul de solubilitate în solvenţi organici.1-0. pepeni. germeni de porumb 40% şi rapiţă numai 15%. nuci 10%). Separat se evidenţiază fructele nucifere. raţia zilnică de grăsimi alimentare va conţine cel puţin 1/3 lipide vegetale. soia 60%. ridichi. sparanghel) şi maximum 0. Acizii graşi aparţin seriei acizilor monocarboxilici.3%.L. migdale 36%. cu valori deosebit de mari: alunele cu 61.0-3. sau menţionaţi ca lipide nesaponificabile sunt terpenele şi carotenoizii.15% (agrişele.

Cu cât acizii graşi nesaturaţi rezultaţi din hidroliză sunt în proporţie mai ridicată. tomate etc. iar migdalele peste 110 mg fitosteroli/100 g miez. substanţe care imprimă mirosul şi gustul de râncezit. bastonaşe sau solzi. se produce oxidarea compuşilor rezultaţi din hidroliză. fracţiunile se echilibrează din nou. Nucile conţin 100-110 mg/100 g miez. alcoolii monohidroxilici superiori (C25-C35). conţin (în afară de ceride) şi alte substanţe. aldehide etc. sunt esterii glicerinei cu acizii graşi. cu alcoolii monohidroxilici superiori (C28-C34). La fructele nucifere păstrate la o umiditate relativă mai ridicată (90-95%) şi la lumină. cu formare de cetone. ambii cu catenă normală. împiedicând şi penetrarea agenţilor patogeni. aldehide şi acizi volatili. Rolul lor fiziologic este de a regla permeabilitatea membranelor celulare. Cerurile vegetale. iar consistenţa solidă. împotriva pierderilor de umiditate şi razelor ultraviolete. cu atât râncezirea este mai rapidă. sinteza continuă ascendent. înregistrând pierderi în greutate de circa trei ori mai mari după şapte luni de păstrare. lipide neutre). Seminţele de piersici şi cireşe conţin între 40-45% triacilgliceroli. Sunt esteri ai fitosterolilor cu acizii graşi superiori. prin stratul mai mult sau mai puţin impermeabil. Aplicatii practice. cum ar fi acizii graşi liberi. acidul linoleic reprezintă 55%. Ea constă în aplicarea pe suprafaţa fructelor sau legumelor a unei pelicule de ceară alimentară naturală sau sintetică. Proporţia de esteri saturaţi şi nesaturaţi este influenţată de temperatura de păstrare şi de faza de maturare a fructelor. creşte continuu pe măsura maturării. Fracţiunea nesaturată (acizi graşi nesaturaţi C18) are consistenţă uleioasă şi devine proporţional mai mare la 1 ± 10C (până la 90%). Soiul de mere Golden Delicious are mai puţine ceruri decât Red Delicious. Principalele lipide simple din produsele horticole Lipidele simple (homolipidele) sunt substanţe ternare (alcătuite din C. După recoltare şi în timpul păstrării.H. Rolul lor este protector. Fitosteridele sunt lipide simple. Se asigură o mai bună protecţie pe toată durata circuitului de valorificare şi reducerea scăderii turgescenţei prin limitarea transpiraţiei.O) şi reprezintă esteri formaţi dintr-un alcool şi un acid organic. În fracţiunea gliceridică a uleiului de seminţe de struguri. cetone. În cadrul condiţionării unor produse (ardei. iar în seminţe constituie o rezervă nutritivă principală pentru embrion. acidul oleic 37% şi acidul palmitic 6-7% etc. În urma oxidării lipidelor componente. Ceridele sunt esterii acizilor graşi superiori (C12-C34). Conţinutul total în ceruri al fructelor pomacee (mai ales al merelor). legumele deshidratate sau congelate.10. 60 . Soiurile de fructe mai bogate în ceruri vegetale se păstrează mai bine şi au pierderi mai mici în greutate. iar la struguri 10%.3. cele de tomate 18-20%. care însoţesc gliceridele. piersici. Compoziţia chimică a acestor ceruri esteî n această fază preponderent saturată (acizi graşi saturaţi C20-C30).) se include la cererea beneficiarilor (externi) operaţia de ceruire. Cerurile sunt secretate de către cuticulă sub formă de grăuncioare. care acoperă suprafaţa multor produse horticole. Triacil glicerolii (gliceride.2. Dacă se ridică temperatura la +200C. îşi pot modifica mirosul sau gustul.

farnesan de aproximativ 100 de ori (Huelin ş. Sub acţiunea lipoxidazei. Sfingolipidele vegetale sunt răspândite în ciuperci.10. În pericarpul merelor reprezintă 5-6% din conţinutul total de lipide. Opăreala (cald) apare la fructele seminţoase sub forma unor zone brune.Fenomenul se explică prin reacţia fructului de a-şi mări permeabilitatea celulelor epidermice la schimbul de gaze. Esterii nesaturaţi ating cea mai înaltă proporţie în faza finală a vieţii merelor. În ciuperci sunt reprezentate de cerebrine şi cerebrozide. Suprafaţa lor uleioasă este un indiciu că sunt în faza finală a păstrării. ale căror componente sunt diferite în funcţie de specie.4. în concentraţie de 0. dar au fost identificate în tomate şi în pericarpul merelor. Principalele lipide complexe din produsele horticole Lipidele complexe (heterolipidele) pot conţine în plus. 2. inozitol sau glucide. mere. având rol structural. adesea în amestec şi cu diferite ceride. de Burzo.6%. ardei. Glicerofosfolipidele îndeplinesc şi rolul de transportori ai glucidelor. lecitinele şi cefalinele. proteidelor şi al altor substanţe organice din plante. acid fosforic. când intensitatea respiraţiei se măreşte. Glicerofosfolipidele au fost identificate în tomate. Aceste heterolipide vegetale sunt prezente în membrana lipoproteică a organitelor celulare. varză. cit. Acizii organici din produsele horticole 61 . contribuind şi prin acest aspect la amplificarea activităţii respiratorii.. 1970.1-0. 2. Ele sunt prezente în toate celulele. care reprezintă procentual partea majoră a glicerofosfolipidelor din produsele horticole. datorită modificării conţinutului cerurilor de pe suprafaţa acestora prin creşterea conţinutului în α . în constituirea membranelor celulare şi intracelulare. premergătoare prăbuşirii (maximum climacteric). are loc cu o intensitate sporită biodegradarea fracţiunii nesaturate. ca nişte pete fără o formă regulată. aminoalcooli.a. aminoacizi.11. Cutina şi suberina sunt compuşi foarte eterogeni. Membranele lipoproteice intervin în reglarea permeabilităţii. 1986).. I. faţă de lipidele simple. Cele mai importante sunt acizii fosfatidici.

3 ml (ardei gogoşari maturi. morcovi. aciditatea titrabilă oscilează în limite destul de largi. Aciditatea titrabilă a fructelor oscilează între valorile maxime în acid citric de 2. La legume. se constată că primele porţiuni de suc sunt mai puţin acide decât cele care urmează. acid fosforic şi chiar acid ascorbic într-o măsură mult mai mică ). precum şi cele de pere sub 0. soiurile cu o aciditate mai mare de 0. Red Delicious). soiurile de mere cu o aciditate mai mare de 0.3 g acid malic% (pere). pătlăgele roşii. La pomacee. exprimarea se poate face direct în mililitri soluţie NaOH n/10 necesari pentru neutralizare şi exprimaţi procentual. în funcţie de soi. vişine. În cazul legumelor. legume frunze. unde temperatura medie anuală este de +8.72 g% şi cireşele 0. acizii organici se găsesc dizolvaţi în stare liberă. ardei roşii). fasole. caise.2-3. În sucul celular. limitele exprimate în ml NaOH 0.2 g acid malic/100 g (Contesa de Paris. afine. zmeură. piersici. revent. Prin presare. 2. zmeură. mure. în acid malic de 1. piersici. esteri sau glicozide. a. mere. Aciditatea titrabilă este provocată de prezenţa acizilor liberi disociaţi.4 g acid malic/100 g (Golden Delicious. citric pentru căpşune. Lipsa de aciditate reprezintă chiar una dintre trăsăturile definitorii pentru noţiunea de "legumă". Cu o aciditate mai scăzută sunt soiurile de mere sub 0.0 şi 3.7 g acid citric% (afine) respectiv 0. Se consideră acide. Participă ca produşi intermediari în metabolismul glucidelor. revent. şi valorile minime de 0. } esuturile centrale ale fructelor de măr au o aciditate de 1.4 g% (vişine). coacăze. sau combinaţi sub formă de săruri. afine. cireşe. soiuri de mere).6 şi 5. prune. pere. cartofi. iar în procesul de respiraţie sunt acceptori de hidrogen sau substrat oxidativ. coacăze. pere.65 g acid malic/100 g produs (grupa Renet). Aciditatea produselor horticole Aciditatea titrabilă se determină prin neutralizarea (titrarea) directă a extractului obţinut volumetric dintr-un anumit produs. În bazinul pomicol Bistriţa.etc). Se exprimă în grame sau miliechivalenţi din acidul predominant în produsul respectiv (a. tartric pentru struguri. a sărurilor acide precum şi a altor compuşi cu reacţie acidă (fenoli.1. merele au 0. malic pentru mere. caise. Condiţiile pedoclimatice şi aciditatea. căpşune. În anii cu veri ploioase sau în zonele reci. Distribuţia acizilor organici în produsele horticole este neuniformă.3 g/100 g (Passe Crassane.5 ( prune. tomate. proteidelor şi lipidelor.1 g% (coacăze roşii).11. cireşe. iar la pere. vişine.1 n/100 g sunt între 3.grupa Beurré). Aciditatea liberă poate fi apeciată în funcţie de valorile pH: a) între 2. pătrunjel. ceapa) şi 0. broccoli.0 (majoritatea legumelor).52 g% 62 . alături de modul de utilizare tradiţional.20 C. Curé).0 (soiuri de mere. diferit faţă de fructe.1 ml (dovleceii în floare). cu hidroxid de sodiu (n/10). gutui. c) peste 5.6 ori mai mare faţă de a ţesuturilor periferice. Cunoaşterea acidităţii ne permite să apreciem mai bine evoluţia unui produs. din momentul recoltării la momentul optim şi până în finalul valorificării. a. valorile acidităţii devin mai mari. b) între 3.Acizii organici sunt răspândiţi în toate fructele şi legumele.

aciditatea titrabilă scade mai pronunţat la fructele recoltate mai timpuriu. Gustul acid. sau acide (nordul Europei. Factori de influenta. uşor acrişor. coasta estică a S. elaborate pe baza datelor multianuale. După 40 de zile. având efect inhibant asupra unor enzime din ciclul Krebs. scăderea este de 47-27% (mere. conferit produselor horticole de către acizii organici.30%. ca urmare a migrării acizilor. prunele îşi diminuează aciditatea cu 32. Valoarea raportului glucide totale/aciditate titrabilă Pe parcursul păstrării frigorifice. Merele din bazinul pomicol Focşani (media anuală +9.). După 210 zile. diminuarea este mult mai mică. Atmosfera controlată blochează parţial diminuarea acidităţii. momentul optim de recoltare poate fi precizat prin determinarea acidităţii titrabile. la mere şi la struguri. în funcţie de specie sau soi. Căpşunele pierd 2% din aciditatea titrabilă în 6 zile. iar cireşele din bazinul pomicol Stefăneşti (media anuală +9. În urma unei perioade de păstrare prelungite fructele de măr îşi pierd armonia gustativă. Studiile de marketing au evidenţiat specificitatea preferinţelor consumatorilor pentru produse lipsite de aciditate ( Europa de Sud. Temperatura mai ridicată. În zone mai sudice aciditatea titrabilă este mai scăzută.U.37 g% în acid malic. provoaca o scădere mai pronunţată a acidităţii titrabile din fructele de tomate. iar cireşele numai 12% în 12 zile. În podgoria Cognac (Franţa) există hărţi ale acidităţii recoltei. Fiecare specie are o dinamică proprie a acidităţii titrabile. La ceapă.U.aciditate titrabilă în acid malic. Astfel. În pere are loc însă o scădere constantă până la maturare. constituie o componentă majoră şi apreciată a calităţii organoleptice/senzoriale. înnecăcios". în funcţie şi de factorul soi.60 C) au doar 0. urmare a metabolizării mai intense a acizilor organici decât a glucidelor. menţinerea acidităţii la produsele păstrate conform tehnologiilor standardizate. scăderea este de 26% (morcovi) sau de 20% (struguri). Condiţiile de păstrare. ea creşte până la o valoare maximă care se realizează cu puţin înainte de maturitatea de recoltare. După 120 zile. dacă nivelul proceselor metabolice este diminuat. Vişinele îşi pierd 26% din aciditate în 10 zile de păstrare. Durata de păstrare influenţează.55 g% acid malic.).80 C) au 0.A. devenind fade. cu gust "leşios. se constată o creştere semnificativă a acestuia.A. coasta vestică a S. la căpşuni se înregistrează o scădere mai puternică la fructele recoltate mai târziu (mai pigmentate). care începe să crească în bulbi şi să scadă în frunze. La depozitele AC (atmosferă controlată). Golden Delicious-Jonathan). în timp ce caisele aproape 10% în numai 5 zile de păstrare la 00 C. În timp ce la mere şi prune. 63 . Momentul recoltării are repercusiuni asupra evoluţiei acidităţii titrabile pe parcursul păstrării. Temperatura de păstrare şi compoziţia atmosferică contribuie la menţinerea acidităţii.

În timpul păstrării.. fasole de grădină.V. Dă rezultate foarte bune în corectarea pH-ului. Pentru a fi folosit în industria prelucrătoare. procentul scade. Produsele în care predomină acest acid pierd cel mai uşor aciditatea pe parcursul perioadei de depozitare. S.0%). Existenţi atât în stare liberă.88 g acid citric/100 g). 1981). acidul malic prezintă un procent maxim în perioada premergătoare recoltării.3 g de acid malic/100 g . fiind considerate mai puţin acide decât produsele bogate în acid citric. piersici. fiind degradat conform ciclului Krebs şi folosit în procesul de respiraţie. Ca. acidul malic se extrage din fructe de sorb sau se produce prin diverse procedee industriale. ei prezintă o diversitate mult mai mare datorită izomeriei. vişine.44 g/100 g. ardei. coacăzele roşii (2. căpşune. 1992). K. 64 . Ulterior.. uleiurile volatile şi răşinile includ în structura lor moleculară şi diverşi acizi organici. jeleuri. zmeură (1. morcovi. Conţinutul produselor horticole în acizii organici mai importanţi Acizii malic. Lipidele. castraveţi şi revent. de doar 0. D. zmeură. mure. cartofi.2%) şi caisele (1.8%). sfeclă roşie etc. citric. Se foloseşte ca acidulant al sucurilor de fructe sau conservelor de tomate. iar acizii citric şi oxalic sunt prezenţi în cantitate mai mică (Salunkhe. agrişe. Mg etc. Produsele conţinând mai mult acid citric rămân mai acide. Este acidul organic principal conţinut în coacăze.2 g şi 0. Predomină printre acizii organici din mere. caise. COOH CH-OH CH-OH COOH Acid tartric COOH CH2 HO .07 g/100 g). În mere. pepeni. deşi foarte redusă. acidul malic se oxidează cel mai uşor în comparaţie cu alţi acizi mai importanţi. sau la mazărea verde cantităţile de acid malic şi acid citric sunt sensibil egale ca pondere (Souci.72g/100 g). cât şi sub formă de săruri. Dintre legume. La afine. prunele (1. Cantităţi mai mari de 1g acid malic/100g conţin vişinele (1. Conţinut mai ridicat în acid citric se poate constata la coacăzele negre (2. protidele. prune. şi colab. gutui.K. între 0. cât şi sub formă de săruri de Na. 1983). pe parcursul păstrării. doar morcovii şi castraveţii conţin o cantitate mai evidentă. La revent. Acidul citric este răspândit sub formă liberă sau combinată în toate produsele horticole. gulii. sau în unele reţete de gemuri. dar rămâne preponderent.11. pere.C .CH COOH Acid L-malic CH2 COOH HO . Acidul citric este mai greu metabolizat (oxidat) în perioada postrecoltă. şi colab. Dintre legume. acidul malic este predominant. tomatele au un conţinut mai important. bomboane.2. tartic şi oxalic sunt cei mai răspândiţi dintre cei 32 care au fost identificaţi în produsele horticole (A. când ponderea sa atinge 70% din totalul acizilor organici.. cireşe. tomate.COOH CH2 COOH COOH COOH Acid oxalic Acid citric Acidul malic este conţinut în produsele horticole atât în stare liberă.2.Gherghi şi colab.

raportul glucide/aciditate evoluând mai lent. Exemplul cel mai tipic îl constitutuie citricele (lămâile, portocalele, grapefruit, mandarine etc.), care nu-şi diminuează atât de semnificativ aciditatea în timpul depozitării. În domeniul industrializării produselor horticole, acidul citric este mult folosit. Se obţine industrial prin procedee biotehnologice, iar în ţările subtropicale, din sucuri de citrice (lămâi).Întrebuinţările sale sunt multiple. Se adaugă în sucurile de fructe (ca atare sau diluate) sau în băuturile răcoritoare carbonatate, ca agent de conservare şi de protejare a culorii sau aromei. În afară de efectul acidulant, are proprietăţi de inhibare a oxidării coloranţilor naturali şi componentelor de aromă, prevenind formarea de produşi cu miros neplăcut. Complexează fierul divalent din aceste produse cu formarea de precipitate, împiedicând casarea ferică. Doza autorizată este de 50 g/hl, care se administrează ţinând seama de aciditatea produsului. Acidul citric poate fi folosit şi la tratarea fructelor destinate congelării, pentru prevenirea îmbrunării enzimatice şi menţinerea în proporţie mai mare a conţinutului de acid ascorbic. Acidul tartric este conţinut mai ales în struguri (0,2-0,8g/100g), iar în alte produse în cantităţi mici. Este acidul organic cel mai rezistent la oxidare, fiind mai puţin degradat în ciclul Krebs. Strugurii îşi păstrează mai bine aciditatea, care nu se diminuează după 150 de zile de păstrare decât cu 10-11%. Acidul tartric se obţine din tirighie (tartrat acid de potasiu depus pe interiorul pereţilor vaselor de vin). Se foloseşte ca acidulant pentru sucurile de struguri sau fructe şi în reţeta unor jeleuri sau gemuri de fructe. Se preferă ca agent de invertire. Acidul oxalic se găseşte în cantitate relativ mare în legumele Polygonaceae şi Chenopodiaceae ( spanac, lobodă, stevie, măcriş, sfeclă, revent). În spanac există 0,44 g acid oxalic/100 g. În celelalte produse horticole conţinutul nu depăşeşte 40-50 mg/100 g (legume), sau 10-20 mg/100 g (fructe). În măcriş sau spanac, concentraţiile mari de acid oxalic pot duce la insolubilizarea acestui acid şi depunerea în celule, ca oxalat de calciu cristalizat. Acidul oxalic este o substanţă antinutritivă, insolubilizând o parte din Ca2+ şi Mg2+ sub formă de oxalaţi, reducând astfel absorbţia acestora în organism. Un mg Ca2+ este insolubilizat de 2,25 mg acid oxalic. Insolubilizând complet Ca2+, acidul oxalic exercită în exces efecte toxice. Consumate intermitent, legumele cu acid oxalic nu provoacă efecte negative. Aceste efecte se pot anula complet, dacă raţia alimentară asigură un raport crescut de calciu, prin includerea de produse lactate etc. Dinamica acizilor organici. În struguri, conţinutul în acizii tartric, citric şi malic urmează curba acidităţii titrabile. În anii cu precipitaţii abundente şi temperaturi coborâte, creşte conţinutul în acid tartric, chiar şi în faza de recoltare. Aciditatea cireşelor, predominant malică, atinge pe parcursul maturării un maximum de 0,9-1 g/100 g, după care se constată o diminuare până la 0,7 g acid malic/100 g, pe măsura coacerii complete. 2.12. Vitaminele din produsele horticole

65

Vitaminele sunt substanţe organice foarte active în cantităţi relativ mici, diverse în ceea ce priveşte compoziţia chimică, dar indispensabile activităţii metabolice a organismelor vii. Ele formează numeroase sisteme oxidoreducătoare prin care se reglează potenţialul redox celular şi au rol de activatori enzimatici, participând în procesele de transport de electroni. Deţin rol de biocatalizatori şi constituie, direct sau indirect coenzime ale multor sisteme enzimatice importante. Produsele horticole reprezintă o sursă importantă de vitamine, în cazul vitaminei C, fiind singura sursă. Ciancobalamina (vitamina B12) este unica vitamină care lipseşte din produsele vegetale. Vitaminele se clasifică în două mari grupe. Vitamine hidrosolubile, mai importante fiind tiamina (B1), riboflavina (B2), acidul pantotenic (B5), piridoxina (B6), biotina (H), acidul folic (B9), colina, mezoinozitolul, acidul ascorbic (C), nicotinamida (PP) şi rutina (P). Vitamine liposolubile A, D, E şi K sunt necesare metabolismului vegetal în cantităţi mai reduse. Unele sunt conţinute ca provitamine (carotenoiziiprovitamenele A şi fitosterolii- provitaminele D), iar altele ca vitamine propriuzise (vitamina E- tocoferolii, vitamina K- filochinona). 2.12.1. Conţinutul în acid ascorbic al produselor horticole Acidul L-ascorbic (vitamina C, antiscorbutică) este principala vitamină sintetizată de plante. Se comportă ca agent reducător puternic, care pierde uşor atomii de hidrogen, trecând în acid dehidroascorbic. Forma oxidată are şi ea proprietăţi vitaminice, iar reacţia este reversibilă. Împreună funcţionează ca un sistem oxidoreducător. Rolul fiziologic este complex, participând în ţesuturile plantelor la formarea acizilor graşi nesaturaţi, la degradarea unor aminoacizi, în metabolismul glucidic, în metabolismul fierului etc. Conţinutul în acid ascorbic (mg/100 g produs proaspăt) variază în funcţie de specie, soi şi modul de valorificare.Produsele proaspete au conţinutul maxim în momentul recoltării. La fructe, un conţinut mai ridicat de acid ascorbic îl au coacăzele negre (meda de 177 mg/100 g, maxim 216 mg/100 g,), căpşunele (media de 64 mg/100 g,limite intre 46-86 mg/100 g), coacăzele roşii şi albe (40 mg/100 g). Conţinut redus de vitamina C au strugurii, prunele, perele (3-5 mg/100 g). Conţinutul mediu la câteva fructe mai răspândite. La merele proaspăt recoltate oscilează între valorile de 7-12 mg/100 g), la pere între 4-10 mg/100 g, la caise între 10-14 mg/100 g, iar la cireşe între 6-18 mg/100 g. La legume (speciile mai cunoscute) un conţinut ridicat se constată la pătrunjel (frunze proaspete- 200 mg/100 g), ardeiul verde(127-165 mg/100 g), broccoli (110 mg/100 g), ridichi de iarnă (100 mg/100 g), conopidă (50-78 mg/100 g), gulii (63 mg/100 g), spanac (51 mg/100 g), varză roşie (50-57 mg/100 g) şi varză albă (46 mg/100 g). Un conţinut redus au ciupercile şi pătlăgelele vinete (3-5 mg/100 g). Acidul ascorbic se găseşte în regiunile de creştere activă ale ţesuturilor vegetale, fiind sintetizat de cloroplaste. În seminţe nu apare decât în urma

66

germinaţiei. Procesul de sinteză este proporţional cu intensitatea respiraţiei şi cu activitatea enzimelor oxidante (peroxidaza, catalaza, ascorbinoxidaza). Cu cât ţesuturile sunt mai saturate în oxigen, cantitatea de acid ascorbic formată este mai mare. Părţile exterioare ale fructelor conţin totdeauna concentraţia maximă de vitamina C. Există substanţe care determină scăderea acestuia (compuşii conţinând cupru, unele erbicide ca Prometrinul etc.). Acumularea vitaminei C este un proces specific fiecărui produs horticol. La unele specii cum ar fi merele, prunele sau dovleceii în floare, are loc o diminuare a conţinutului odată cu evoluţia procesului de maturare. La alte specii ca tomatele sau pepenii galbeni, se poate constata o creştere a cantităţii de acid ascorbic din ţesuturi, pe măsura succesiunii fazelor de coacere. Stabilitatea acidului ascorbic în ţesuturi este influenţată de existenţa oxidazelor. Printre ele, se remarcă ascorbatoxidaza (ascorbinoxidaza), o Cu-oxidază (metaloenzimă al cărei cofactor este constituit din cationi de cupru). Produsele care conţin ascorbatoxidază (mai ales cucurbitaceele, dar şi cartofii, morcovii, merele, strugurii) sunt mai sărace în vitamina C. Vitamina P (rutina, bioflavonele) sau taninurile, au un rol protector, frânând viteza de degradare a vitaminei C din ţesuturi. Stabilitatea pe parcursul perioadei de păstrare depinde de specie şi soi (intensitatea metabolismului şi pH-ul produsului), temperatura de păstrare, compoziţia atmosferică, precum şi durata păstrării. Ritmul pierderilor zilnice este foarte ridicat la salată (aproape 20% , chiar în condiţii frigorifice). Pierderi zilnice reduse au morcovii, ceapa, varza (0,08-0,18% ). Scăderea conţinutului în acid ascorbic este mai lentă la produse mai acide, fiind mai rapidă la cele lipsite de aciditate. Temperatura de păstrare mai mică la ardeiul gogoşar determină micşorarea de la 1,5% pierderi zilnice de acid ascorbic (20-220C), la numai 0,8% zilnic (100C). Atmosfera controlată inhibă degradarea mai accelerată a vitaminei C la caise, piersici şi struguri. La mere şi pere nu s-a constatat însă o diferenţă, iar în cazul prunelor atmosfera normală a conservat mai bine conţinutul de acid ascorbic. Cu cât durata de depozitare este mai îndelungată (mere, pere, ceapă, morcovi, struguri, varză etc.), pierderile în vitamina C sunt mai importante. Există şi cazuri când conţinutul în acid ascorbic creşte pe parcursul păstrării. Tomatele, care-şi continuă maturarea în depozit, au chiar o rată de acumulare de 15-18% pe zi, în cele 7 zile de păstrare, mai intensă la 100C decât la 200C. Ceapa şi cartofii la sfârşitul perioadei de depozitare înregistrează o creştere uşoară a conţinutului de acid ascorbic, ca urmare a declanşării fenomenului de încolţire. După Inoue, K. şi colab., (1998), unele plante legumicole cultivate în soluţie hidroponică în care s-a introdus 1-2 g/l ascorbat de sodiu şi-au sporit în interval de 14 ± 2 ore conţinutul în acid ascorbic în mod semnificativ. Salata de la 40 la peste 200 mg% acid ascorbic, devine un produs cu proprietăţi superioare.

67

Conţinutul în acid ascorbic al legumelor şi fructelor transformate. Prelucrarea produselor determină pierderi de vitamina C, specifice diferitelor metode. Spălarea îndelungată, curăţarea în strat gros, expunerea mai îndelungată la lumină şi aer, fragmentarea sau mărunţirea, fierberea în vase descoperite şi cu volum mare de apă, sau încălzirile repetate, determină diminuarea semnificativă a acidului ascorbic din materiile prime horticole. Deshidratarea distruge vitamina C aproape complet. Congelarea determină diminuarea proporţională cu durata acesteia. Fermentaţia lactică păstrează vitamina C, dar circa 50% trece în lichidul de fermentare. Pierderile pot fi micşorate prin opărire cu abur, în loc de opărirea în apă. Termosterilizarea la temperatură înaltă şi pe o durată redusă, protejează conţinutul conservelor în acid ascorbic, la fel ca şi închiderea recipienţilor sub vid. Conservarea în SO2 sau prezenţa aminoacizilor cu sulf asigură protecţia antioxidantă a vitaminei C. Utilajele de prelucrare emailate sau confecţionate din materiale inoxidabile, previn inactivarea acestei vitamine de către ionii de fier sau cupru. Acidul ascorbic întrebuinţat ca aditiv alimentar se produce sintetic prin oxidarea controlată a sorbitolului sau prin procedee biotehnologice. Se întrebuinţează ca antioxidant în băuturi şi conserve, precum şi ca agent de stabilizare (împiedică oxidarea Fe2+, evită oxidarea substanţelor de aromă, conservă prospeţimea şi fructuozitatea sucurilor). Importanţa medicinală şi dietetică. Necesarul zilnic pentru un om adult este de 45 mg acid ascorbic, dar creşte la 60 mg la gravide şi 80 mg la femeile care alăptează. În timpul infecţiilor, în cazul fumătorilor, sau la persoanele în vârstă, cererea organismului uman pentru vitamina C creşte considerabil. Legumele şi fructele proaspete permit asigurarea unei alimentaţii bogate în acid ascorbic. Manifestările avitaminozei C (scorbut) constau în astenie, anemie, edeme pe membrele inferioare, inflamarea cavităţii bucale, căderea dinţilor, etc. Cercetările din ultimele două decenii au infirmat ipoteza că acidul ascorbic inhibă creşterea tumorilor maligne.Experienţe studiate pe zeci de ani cu eşantioane umane considerabile au demonstrat, cu posibilitate de eroare foarte redusă, că în regiunile sau la persoanele cu consum de acid ascorbic crescut, maladiile coronariene, incidenţa cancerului sau bolile articulaţiilor osoase sunt mai reduse. Dejica,D. şi colab.(2001) mai semnalează prevenirea/limitarea progresiunii diabetului, cataractei şi îmbătrânirii . 2.12.2. Conţinutul produselor horticole în alte vitamine hidrosolubile Vitaminele complexului B, conţinute în cantităţi mai importante în produsele horticole, sunt: tiamina, riboflavina, acidul pantotenic şi piridoxina. A) Tiamina (vitamina B1) se găseşte în cantităţi maxime în alune, nuci, conopidă şi mazăre (0,30-0,39 mg/100 g). Produsele horticole sunt în general sărace în tiamină. Este o vitamină solubilă în apă care este uşor distrusă în mediu neutru sau slab alcalin, la cald. Este relativ stabilă în mediu slab acid, la temperaturi ridicate, sau la acţiunea oxidanţilor. Necesarul uman zilnic este de 1,2 mg tiamină la raţia alimentară zilnică de 3000 Kcal (1 Kcal=4,1868 kJ).

68

B) Riboflavina (vitamina B2) se află aproape în exclusivitate sub formă combinată în celulele sau ţesuturile vegetale, fiind un constituient al coenzimelor flavinice FMN (flavin mononucleotid) şi FAD (flavin adenin dinucleotid), care funcţionează ca transportor de hidrogen în sistemele de oxidoreducere biologică.La nivel ridicat manifestă efect protector faţă de anumite leziuni oxidative. Dintre produsele horticole, migdalele conţin 0,62 mg/100 g. Spanacul, alunele, castanele, sparanghelul şi broccolii au un conţinut de 0,2-0,3 mg/100 g. Este o vitamină stabilă la încălzire, nedistrusă prin fierbere. Este rezistentă în mediu acid şi la oxidare. Pierderi importante au loc sub influenţa luminii şi radiaţiilor ultraviolete, sau în medii cu reacţie bazică (bicarbonat de sodiu). Necesarul zilnic de riboflavină este de 1,8 mg/3000 Kcal raţie alimentară. C) Acidul pantotenic (vitamina B3) este constituentul structural al coenzimei A. Are rol în fotosinteză, în metabolismul glucidelor şi lipidelor etc. Cantităţi mai importante se găsesc în ciuperci (2,1 mg/100 g), broccoli (1.2 mg/100 g), alune (1,15 mg/100 g), conopidă (1,0 mg/100 g. Prin prelucrare se pierd 25-40% din conţinut. Necesarul zilnic este de 10-15 mg. D) Piridoxina (sau adermina, vitamina B6) are un rol important în metabolismul aminoacizilor şi al lipidelor. Nucile conţin 0.56-0,85 mg/100 g, alunele 0,45 mg/100 g, castanele şi mazărea 0,35 mg/100 g. La prelucrarea termică, se pierde în proporţie de până la 50%. Sub acţiunea luminii în mediu neutru sau slab alcalin, se descompune uşor. Necesarul zilnic de piridoxină este de 1-2 mg. E) Vitamina PP (nicotinamida=niacinamida, forma din produsele horticole) se găseşte mai ales în legumele proaspete: ciuperci (5,2 mg/100 g), mazăre (2,4-2.9 mg/100 g), pătrunjel (2,0 mg/100 g) etc. Dintre fructe, nuciferele conţin 4.2-1.0 mg /100 g. Foarte stabilă la căldură, se dizolvă uşor în apa care fierbe. Apa în care au fiert legumele conţine mai multă vitamină PP decât legumele respective fierte. Necesarul zilnic de nicotinamidă este de circa 20 mg. Denumirea PP provine de la “Pellagra Preventing” Pelagra (pella agra = piele aspră, l.italiană), avitaminoza specifică, se manifestă nu numai datorită lipsei vitaminei, cât mai ales datorită lipsei proteinelor (din ouă, lapte) fără de care nu se metabolizează. F) Acidul pantotenic (B5,Bx, factorul antidermatitic) este conţinut în produsele horticole sub formă liberă sau combinată (coenzima A) în cantităţi reduse de 0.02-2.6 mg%, având rol în fotosinteză. Un conţinut mai important în acid pantotenic se găseşte în nuci, broccoli, mazăre şi spanac (0.5-2.0 mg%). Este o substanţă mult mai stabilă decât ceilalţi componenţi din complexul B. Necesarul zilnic pentru un om adult este de 8-12 mg. G) Acidul folic (acid pteroilglutamic, vitaminele Bc, B9, B4) Denumirea de "folic" provine de la folium (latină) = frunză, această substanţă vitaminică fiind răspândită în frunzele tuturor plantelor. Legumele au un conţinut între 0,008 şi 0,025 mg% (Neamţu, G.,1996). Produsele mai bogate în acest compus sunt:

69

broccoli (0,03 mg/100 g), nucile şi varza de frunze (0,06-0,16 mg%). Necesarul zilnic este de 0,4 mg, dar creşte la femeile gravide sau care alăptează. H) Vitamina P (citrine, bioflavone) este foarte răspândită în regnul vegetal, însoţind vitamina C în măceşe, coacăze negre, citrice, ardei. Rutina, quercetina si hesperidina sunt substante cu proprietăţi oxidoreducătoare, care conservă şi sporesc acţiunea acidului ascorbic. În organismul uman măresc rezistenţa capilarelor şi le micşoreaza permeabilitatea (de unde numele de P), iar în ultimii ani s-a remarcat o gamă semnificativă de efecte terapeutice, corelate cu caracterul lor antioxidant, de epurare a radicalilor liberi şi de chelare a cationilor nocivi (Korkina şi Afanasiev, 1997). Modificările de conţinut şi dinamica vitaminelor din grupul B. Nu au apărut pierderi importante pe parcursul păstrării, dar la sfârşitul acesteia s-a pus în evidenţă migrarea în meristeme a vitaminelor din grupul B la produsele care încolţesc (cartofi, ceapă, rădăcinoase). 2.12.3. Conţinutul produselor horticole în vitamine liposolubile Principalele vitamine liposolubile conţinute în produsele horticole se clasifică în două mari grupe, după modul cum se găsesc în ţesuturile

vegetale. -Vitaminele liposolubile conţinute ca atare (ca vitamine), din care fac parte tocoferolii (vitamina E) şi filochinona (vitamina K).
-Vitaminele liposolubile conţinute ca provitamine, sunt carotenoizii (provitamina A) şi fitosterolii (provitamina D). A) Tocoferolii (vitamina E) sunt un grup de compuşi chimici (7 substanţe înrudite), cel mai răspândit şi mai important ca activitate biologică fiind α tocoferolul. Sintetizarea lor se face numai de către regnul vegetal, în frunze, însă acţiunea antioxidantă nu este corelată cu acţiunea vitaminică. Rolul lor fiziologic major este de a frâna reacţiile de oxidare în ţesuturile vegetale, de protecţie a acizilor graşi esenţiali, carotenoizilor, prevenind acumularea de peroxizi care au acţiune distructivă. Cantităţi mai importante de tocoferoli (25-28 mg/100 g) se găsesc în fructele nucifere, cantitatea maximă fiind în uleiul de migdale. Murele conţin 9-10 mg/100 g, si castanele 7-8 mg/100 g. În industria prelucrătoare se folosesc pentru proprietăţile lor antioxidante deosebite. Se adaugă în uleiuri sau grăsimi alimentare în cantitate de 300 mg/kg. Tocoferolii sunt sensibili la oxigen, mai ales când sunt în stare liberă. Conţinutul produselor în vitamina E se diminuează mult prin prăjire, încălzire puternică sau congelare. Necesarul uman zilnic de tocoferoli este de 20-30 mg. Radicalii liberi care apar într-o cantitate mare, punându-ne în pericol sănătatea, pot fi contracaraţi prin consumarea unor produse bogate în tocoferoli. B) Filochinona (vitamina K). sintetizataă in ţesuturile vegetale doar in forma K1,este concentrată în cloroplaste şi are rol în fosforilările oxidative. În conopidă exista 3.2 mg/100 g, in varză media de 2,5 mg/100 g, iar în spanac 0,35-4,5 mg/100 g (în funcţie de prospeţime). Este instabilă la lumină, la oxidare, în mediu alcalin sau puternic acid.Iniţiala denumirii provine de la cuvântul

70

"Koagulation" (coagulare), întrucât are acţiune antihemoragică. Necesarul uman este sintetizat in organism de microorganismele tubului digestiv. C) Carotenoizii (pigmenţii carotenoidici, provitaminele A) sunt sintetizaţi numai de plante, acumulându-se în perioada de creştere paralel cu sinteza zaharurilor.Valoarea (activitatea) vitaminică a carotenoizilor se exprimă prin echivalenţa acestora în vitamina A (retinol). Considerând activitatea vitaminei A egală cu 1, β carotenul are 0,5%, α carotenul 0,25% şi γ carotenul 0,13%. Din circa 80 de pigmenţi carotenoizi, doar 10 au activitate de provitamine A. La ardei cantitatea este proporţională cu gradul de maturitate, fiind la maturitatea de consum de 30 de ori mai mare decât la prematuritate (25-35 mg carotenoizi/100 g, din care, caroten 0,6 mg). În morcovi se acumulează in medie 7-8 mg/100 g carotenoizi, din care 4 mg caroten. Soiurile galbene conţin o cantitate mai mică decât cele roşii. Morcovii recoltaţi tardiv au un conţinut maxim de pigmenţi carotenoizi de 30 mg/100 g, în timp ce la recoltarea timpurie conţinutul este de 13 mg/100 g. ( Fritz, D. şi colab.,1979). Spanacul conţine 13-14 mg carotenoizi/100 g, din care 2,6 mg caroten. La tomate acumularea este maximă la maturitatea fiziologică (6-12 mg carotenoizi/100 g, din care 0,6 mg caroten), iar la caisele proaspete, la maturitatea de consum 3,2-4,2 mg/100 g, din care 0,5-0,6 mg caroten. Carotenoizii ca aditivi alimentari. Prin purificare,acestia se pot separa sub formă de pulberi cristaline de culoare roşu închis, până la violet intens, insolubile în apă, slab solubile în alcool şi uşor solubile în solvenţi organici sau lipide. Sunt instabile la lumină sau în mediu acid. Se pot obţine şi pe cale sintetică. Se folosesc drept coloranţi alimentari sau pentru vitaminizarea unor produse. Valoarea dietetică şi medicinală. Vitamina A (retinolul) se formează în organismul uman prin scindarea provitaminei A, sub acţiunea enzimatică a carotenazei. Are un rol fiziologic important, în controlul diferenţierii celulare, în formarea rodopsinei (pigmentul retinei), în menţinerea imunităţii organismului la infecţii respiratorii şi digestive. Prezenţa carotenului natural are un efect protector superior. După Mogoş, V.T. (1992), necesarul de retinol pentru persoane adulte, conform recomandările OMS, este de 750 mg/zi (1 UI = 0,3 mg retinol), sau 2500 UI/zi. După Răşenescu, I. şi colab. (1988), necesarul zilnic este de 5000 UI, iar pentru copii este de 2500 UI, aportul normal trebuie asigurat în proporţie egală (1:1) din alimente atât de origine vegetală, cât şi animală. Corecta metabolizare se face numai cu un aport proteic suficient. D) Fitosterolii (provitaminele D) fac parte din lipidele simple, nesaponificabile.Pot fi izolaţi din lipidele vegetale, după hidroliză. În produsele horticole au fost identificaţi sitosterolul (122 mg/100 g migdale, 106 mg/100 g mazăre verde, 87 mg/100 g nuci), brasicasterolul şi campesterolul la fam. Cruciferae, spinasterolul la spanac, stigmasterolul la Papilionaceae.Alţi steroli vegetali se găsesc în cantităţi mult mai mici (sub 10 mg/100 g).

71

Un adult are nevoie de 20 mg vitamina D pe zi, care şi-o procură din alimente, dar mai ales prin transformarea provitaminelor D de la nivelul pielii în forme active, sub acţiunea razelor solare (λ =285-310 mm, ultraviolete). Vitaminele D sunt vitamine antirahitice necesare în primul rând copiilor (400 UI/zi), dar şi adulţilor (200 UI/zi), întrucât măresc absorbţia digestivă a calciului şi joacă un rol esenţial în osificare. Carenţa la adulţi se manifestă prin demineralizare şi înmuierea oaselor. Acţiunea vitaminică realizează un raport Ca:P optim (1:1,5) şi ameliorează starea generală a organismului, mărind capacitatea de apărare faţă de diferiţi agenţi biologici. Deşi nu sunt distruse prin prelucrare alimentară, vitaminele D sunt sensibile la oxigenul din aer, agenţi oxidanţi sau lumină, sensibilitate sporită de prezenţa metalelor grele şi a temperaturilor mai ridicate. 2.13. Principalele enzime din produsele horticole şi importanţa lor 2.13.1. Generalităţi privind enzimele din produsele horticole Enzimele sunt compuşi de natură proteică, produse de celulele vii, specializate în cataliza reacţiilor biochimice. Au o specificitate şi o putere catalitică mult mai mare decât cea a catalizatorilor sintetici. Enzimele condiţionează desfăşurarea, coordonarea şi autoreglarea proceselor metabolice. Prin extracţie din celule îşi pot păstra proprietăţile biocatalitice. Structura enzimelor poate fi exclusiv proteică, sau de natură heteroproteidică. Masa lor moleculară oscilează de la 9000 până la câteva milioane. Enzimele holoproteidice îşi exercită proprietăţile catalitice prin intermediul unui centru activ (situs catalitic), dispus în diferite poziţii ale catenelor polipeptidice. Acest centru conţine grupări libere tio (-SH), carboxil (-COOH), amino (-NH2), hidroxil (-OH) etc. Pepsina, papaina, tripsina, ribonucleaza, aparţin acestui tip. Enzimele heteroproteidice, care constituie majoritatea, au o parte proteică (apoenzima) şi o componentă neproteică (cofactor). Apoenzima conferă specificitatea de acţiune (hidroliză, oxidoreducere, transfer etc.) şi specificitatea de substrat. Cofactorii enzimatici, pot fi grupări prostetice (nucleotide, vitamine, cationi), sau molecule organice (coenzime, ca citocromii, coenzima A, piridin nucleotide etc.). Unele enzime au nevoie atât de unele cât şi de altele. Enzimele alosterice acţionează numai în prezenţa unor activatori, incluşi şi ei în grupa cofactorilor, dar care se leagă la apoenzimă prin intermediul unui centru activator (situs alosteric), independent de situsul catalitic. Izoenzimele sunt enzime uneori foarte diferite între ele (prin proprietăţi fizice, chimice etc.), dar care catalizează aceeaşi reacţie biochimică. Sistemele complexe multienzimatice cuprind enzime asociate necovalent, prin interacţiuni intime. Ele participă la realizarea unor secvenţe de reacţii înlănţuite. Produsul format prin acţiunea uneia devine substrat pentru enzima următoare, şi aşa mai departe, apărând astfel un lanţ complex.

72

Activitatea enzimatică se poate măsura şi aprecia fie prin diferite unităţi convenţionale (U, Kat), fie ca activitate enzimatică moleculară (numărul de molecule de substrat transformate de către o moleculă de enzimă în timp de un minut). Sinteza enzimelor este controlată de gene. Enzimele se găsesc în stare coloidală, localizate în diversele organite sau componente ale celulei. În momentul analizei enzimatice, aceste părţi celulare se rup, iar enzimele devin solubile numai după eliberarea din ţesuturi, determinându-se la pH-ul activităţii lor maxime. Distribuţia intracelulară a enzimelor este foarte complexă. Lipozomii conţin hidrolaze, dar nu conţin enzime oxidative sau lipază, care au acţiune distructivă asupra membranei lor lipoproteice. În stroma mitocondriilor se găsesc localizate enzimele care acţionează în ciclul Krebs. Peroxidaza se găseşte atât în membrana celulozică a celulelor, cât şi în sucul vacuolar. Catalaza se găseşte în nucleu, glioxizomi şi peroxizomi (A.Gherghi şi colab., l983). În produsele horticole se găsesc toate cele 6 clase (grupe) de enzime clasificate de International Union of Biochemistry (IUB, 1964): oxidoreductaze,hidrolaze,transferaze, liaze, izomeraze şi ligaze (sintetaze). Coenzimele au existenţă distinctă. Importanţa lor este subliniată de existenţa unei ştiinţe distincte, enzimologia, care le studiază în amănunt, sau încă le descoperă şi le izolează. În studiul valorificării produselor horticole, oxidoreductazele şi hidrolazele sunt clasele care cuprind principalele enzime studiate şi implicate practic în controlul sau modificarea cadrului tehnologic sau biotehnologic.

2.13.2. Oxidoreductazele din produsele horticole
Oxidoreductazele catalizează reacţiile de oxidare şi de reducere din ţesuturi. Maturarea implică şi participarea celor mai cunoscute enzime din această grupă, iar fenomenul de biodegradare, deranjamentele sau bolile fiziologice antrenează cea mai mare parte a lor. Dintre oxidoreductaze fac parte oxidazele (cele mai importante pentru aplicaţiile lor) şi dehidrogenazele. A) Oxidazele care au reţinut mai mult atenţia valorificatorilor sunt: peroxidaza, catalaza, lipoxidaza, ascorbatoxidaza şi fenoloxidazele (PFO, lacaza). Peroxidaza din produsele horticole este o feriprotaporfirin-peroxidază, care are ca grupare prostetică feriprotaporfirina III. Se găseşte în cantităţi reprezentative în hrean,ridichi,cartofi, şi alte produse horticole. Peroxidazele catalizează reacţiile caracteristice de oxidare prin intermediul peroxizilor: ROOH + AH2 ⇒ H2O + ROH + A, în care ROOH poate fi peroxidul de hidrogen (H2O2) sau un peroxid organic. Peroxidazele pot cataliza şi alte tipuri de reacţii, de tip oxidativ, catalazice şi de hidroxilare. Peroxidaza din rădăcinile de hrean are masa moleculară 40.000 şi este stabilă în limitele de pH între 4-12. Peroxidazele prezintă stabilitate termică (851150C), constatându-se în unele cazuri reactivarea după tratamente termice. Din acest motiv activitatea lor serveşte ca indicator al eficacităţii sterilizării sau

73

modificându-le gustul spre amar şi mirosul către rânced. I. diminuând astfel conţinutul produselor în unele vitamine.blanşării. piersici etc. În acest caz. 1978). acidul ascorbic etc. dar fără a avea rol esenţial) sau modificarea mirosului şi gustului (la mazăre. cum ar fi brunificarea fiziologică (mere. cu Fe3+. Activitatea lipoxidazei din produsele aflate la păstrare creşte concomitent cu intensitatea procesului de respiraţie.I. Fiind mai termolabilă ca peroxidaza. n-propilic etc. Intervine şi în reacţiile de sinteză a etilenei. gutui şi pere. Este activă şi la temperaturi scăzute. 1986). dar pH-ul activităţii maxime este neutru (pH=7). fasole etc. fasole. La ceapă şi morcovii aflaţi în perioada de repaus vegetativ. Are greutatea moleculară de 240. tocoferolii. Activitatea catalazei se corelează cu intensitatea proceselor metabolice. În prima etapă se formează acid dehidroascorbic. ceea ce permite menţinerea unei concentraţii scăzute de H2O2. Mazărea şi fasolele neopărite în procesul de prelucrare evoluează în acest mod. iar în boabele de soia în cantităţi mai importante.).1 şi 3. poate fi distrusă si la un nivel termic de peste 600C. Este activată în intervalul de pH=5. 1986).). în timpul maturării şi păstrării. Catalizează reacţia H2O2 ⇒H2O + 1/2 O2. pere. acizii graşi sunt degradaţi în produşi care participă la sinteza etilenei. se pot folosi inhibitori de lipoxidază (BHT-butil hidroxitoluen. fiind una dintre cele mai importante enzime ale metabolismului energetic celular.. Participă la oxidarea carotenului. scăderea activităţii se corelează cu intrarea fructelor în faza de declin fiziologic (Potec. râncezind lipidele din alimente. Catalaza are şi o acţiune peroxidazică.9) (Burzo. transmiţând oxigenul peroxidic unor acceptori potriviţi (de exemplu alcoolilor inferiori: metilic.3-8. clorofilei şi acidului ascorbic. Catalaza este o endoenzimă care se găseşte în toate ţesuturile vegetale.. în ciuda formării continue a acestui produs. BHA butilhidroxianisol. şi colab. Catalaza este o cromoproteidă heminică. Catalizează oxidarea acizilor graşi nesaturaţi (linoleic. La mere. globulinică. dar dacă acţiunea se prelungeşte. Ascorbatoxidaza (ascorbinoxidaza) are cationul de cupru ca grupare prostetică şi oxidează acidul ascorbic în prezenţa oxigenului. linolenic etc) numiţi şi esenţiali.). acesta se oxidează în compuşi lipsiţi de activitate vitaminică. manifestată când H2O2 este în concentraţie mai mică. Acţionează ca o oxidază 74 . cu 110 % si până la 350% (Burzo.. Se găseşte în mazăre. Un mol conţine patru subunităţi heminice. Aceasta are o curbă de degajare similară activităţii lipoxidazei. I. Pentru protecţia unor produse prelucrate. constatându-se un paralelism al acestei sinteze cu activitatea peroxidazei (şi catalazei).000 şi este una dintre cele mai active enzime.. un mol transformând 5 milioane de moli de H2O2 (apa oxigenată) la 00C în timp de un minut. Lipoxidaza are structură holoproteidică. activitatea peroxidazei din diversele ţesuturi ale bulbilor de ceapă sau rădăcinilor tuberizate de morcov a scăzut în mod caracteristic (o diminuare între 1. ridichi în cantităţi mai semnificative. etilic.9. catalaza şi-a diminuat activitatea în toate ţesuturile. Peroxidazele sunt implicate şi în fenomenele de degradare a produselor horticole. În timpul perioadei de repaus vegetativ. pe seama oxigenului provenit din respiraţie.

000.) micşorează sau previn îmbrunările oxidazice. spanacul. înnegrirea materialelor vegetale proaspăt tăiate sau casarea sucurilor(musturilor). fiind foarte activă în piersici şi mai ales în strugurii mucegăiţi. merele. filtrare.cu aparitia de compusi de culoare inchisa. Lacaza acţionează asupra unui număr mult mai mare de compuşi fenolici. comparativ cu centrul fructului. Fenoloxidazele au un rol important în procesul de maturare al fructelor. precum şi anumite faze ale proceselor tehnologice (presarea sau separarea impurităţilor prin decantare. mai sărace în vitamina C. iar studiul lor are aplicaţii practice deosebite. congelării sau termosterilizării.polifenoloxidazele. acid clorogenic. La mere. Blocarea sau îndepărtarea cuprului din molecula PFO inactivează enzima (cu dietilditiocarbamat.şi orto. H2S.di fenolici. spanacul. se datorează oxidării mono şi di-fenolilor asupra cărora a acţionat PFO. Aceste oxidaze catalizează hidroxilarea monofenolilor cu formare de ortodifenoli care sunt transformaţi în ortochinone. mai ales pe parcursul valorificării. Acidul ascorbic. în prezenţa oxigenului atmosferic. Legumele Cucurbitaceae. care conţine două molecule de FAD. Produsele cu ascorbatoxidază au conţinutul în acid ascorbic instabil expus permanent diminuării. piersicile. Îmbrunarea enzimatică a legumelor şi fructelor.lacaza). Glucozoxidaza este o enzimă care şi-a găsit numeroase utilizări sub formă de preparate imobilizate. în oxidarea polifenolilor din ţesuturile vegetale. Polifenoloxidazele din plante nu prezintă o specificitate deosebită. activitatea enzimei este dublă în coajă. centrifugare etc. Catalizează reacţia: 75 . Urmează polimerizarea neenzimatică sau oxidativă a chinonelor formate. tirozinaza). prunele. Este o glucoproteidă cu masa moleculară 150.difenol: oxigen oxidoreductaze (ex. perele. având ca grupare prostetică un atom de cupru în moleculă. Prezenţa SO2 inhibă mai ales polifenoloxidazele şi tirozinaza. acid cafeic. fenoloxidazele trebuie inactivate.000. Masa moleculară a polifenoloxidazei (PFO) este de 34. soluţiile în concentraţii mici de NaCl. Pe parcursul prelucrării produselor horticole. vişinele. activitatea PFO creşte din mijlocul fructului spre periferie. Sunt metaloenzime. dar mai puţin lacaza. NaHSO3. ciupercile. -para. Opărirea (blanşarea) este tratamentul cel mai folosit înaintea deshidratării. strugurii sau merele.terminală în procesul de respiraţie. ortodifenoli şi alţi compuşi asemănători. Polifenoloxidaza(PFO) este activată de catehină. fapt evident în momentul când se studiază conţinutul în această vitamină. fac parte din această grupă. tomatele. Cele mai reprezentative sunt grupate în două categorii distincte: -orto-difenol: oxigen oxidoreductaze (ex. Sunt implicate în sinteza etilenei. Pasteurizarea sucurilor sau a unor conserve are acelaşi efect. Distribuţia lor este neuniformă în epidermă şi în vasele conducătoare. În prune. salata. caisele. etc). Ele pot acţiona asupra unei varietăţi mari de compuşi mono. La un pH mai scăzut (aciditate ridicată) activitatea lacazei este diminuată. care pot inhiba sau stimula biosinteza etilenei. Produse mai bogate în PFO sunt cartofii.

Preparatele de glucozoxidază servesc în calitate de agent antimicrobian şi antioxidant. celulaza. cu eliberare de metanol. glicozidice etc. C-N. deoarece consumă oxigenul existent în masa produsului şi formează o oarecare cantitate de peroxizi cu calităţi dezinfectante.pentru controlul continutului in H2O2 care rezulta . pere. Sunt prezente în mere.13. multiplicata prin locul scindării (endo-exoscindare) : specificitate (2 cazuri) x 2 locuri de scindare. căpşune. conducând la degradarea ei în celulază. Mai importantă pentru domeniul nostru de activitate trebuie menţionată malat-dehidrogenaza. hemicelulază şi pectină. Pectin metilesteraza (PME sau PE) se găseşte în tomate. b.3. Sunt active la pH aproape neutru (pH. spanac etc. ceapă.5. enzimă care catalizează transformarea reversibilă a acidului malic. morcovi. fără mărirea conţinutului lor în acid acetic si diminuarea alcoolului existent. a.7. c. piersici. Pectin depolimerazele (enzimele pectice depolimerizante) scindează în prezenţa apei legăturile lanţului poligalacturonic. piersici.daca este necesar. mere.. pere. asparaginaza. Endo PG este cea mai răspândită depolimerază. CaCl2) şi au stabilitate la căldură (încălzire uşoară). --(Endo-Exo)poligalacturonazele (PG) acţionează asupra acizilor pectici. pH-6. proteazele). Sunt activate de unele săruri (NaCl. În funcţie de substratul specific şi modul sau locul de acţiune distingem: protopectinaze.Glucoză + H2O +O2 = H2O2 + acid gluconic Se obţine prin procedee biotehnologice din tulpini de Aspergillius sau Penicillium. pepeni. 2. Ele permit.5 pentru tomate. Activă în mere. pectindemetoxilaze şi pectin depolimeraze (ultimele au patru forme).in proportii bine echilibrate. Protopectinaza catalizează scindarea legăturilor din macromolecula de protopectină. struguri. Sucurile de fructe şi alte băuturi pot fi tratate pentru mărirea stabilităţii cu preparate care conţin şi catalază. B) Dehidrogenazele.6 la mere şi pH. determinând sau accelerând hidroliza legăturilor esterice.alături de glucozoxidază. depolimerizează acizii pectinici în prezenţa apei.Exo PG este semnalată în cantităţi semnificative în morcovi şi în mere. 76 . -(Endo-Exo)polimetilgalacturonazele (PMG). tomate. P-N. Au 4 forme rezultate din specificitatea de substrat (acizi pectici-acizi pectinici). invertaza. cartofi.. Din această grupă fac parte enzimele cu cele mai importante aplicaţii practice (enzimele pectice. precum şi unele cu rol deosebit în procesele fiziologice (clorofilaza. pere. Pectin demetoxilazele (enzime saponificante) produc demetoxilarea substanţelor pectice. o stocare mai îndelungată a marcurilor fermentate de fructe. fosforilazele). căpşune. cireşe. lipaza. eterice. conţinutul mai ridicat de CO2 din depozitele cu atmosferă controlată îi inhibă acţiunea. fosfatazele.6 la struguri). Enzimele pectice (pectinaze. amilazele. struguri. enzime pectolitice) din clasa hidrolazelor catalizează scindarea substanţelor pectice. Hidrolazele din produsele horticole Hidrolazele catalizează scindarea substratului cu ajutorul apei.

Ele catalizează hidroliza celulozei din membrana celulară.şi trigliceridelor în glicerină şi acizi graşi. faţă de faza preclimacterică. Legăturile glucozidice din lanţurile celulozice sunt scindate treptat. Din acest moment începe hidroliza substanţelor pectice şi scăderea fermităţii structotexturale a pulpei. Se produce demetoxilarea lanţurilor poligalacturonice.depolimerizante (PMG-PG). care conţin clorofilă. Momentul coincide cu apariţia unei structuri fibroase a pulpei. datorată unor substanţe pectice cu lanţ poligalaturonic mai lung şi mai slab metoxilat. Maturarea se caracterizează şi prin înmuierea ţesuturilor la unele produse. tomate. secretând inhibitori. uşurând intervenţia PG.în prezenţa apei. bacterii). în fazele 77 . având ca efect apariţia de substanţe pectice cu molecule mai mici şi mai solubile. Celulazele (β glucanazele) au fost identificate în mere. Sunt stabile termic în domeniul 30-600C. catalizând desfacerea mono-. activitatea enzimei este inhibată. La merele depozitate în atmosferă controlată. lanţuri legate prin legături de hidrogen. activitatea maximă a PME se realizează de la începutul maturării. Acţionează asupra clorofilelor a şi b. activitatea PME atinge un maxim după 12 zile de păstrare la 80 C. Celulazele au un pH optim slab acid (4. piersici. Există o corelaţie între modificările de textură şi raportul activităţii demetoxilante (PME) . Păstrate la o temperatură mai scăzută (00 C). di. dar mai ales într-o etapă următoare. Endo-β -glucanaza (celulaza Cx) acţionează alături de C1. clorofilaza are o activitate de trei ori mai mare în timpul climacteriului respirator. apoi descreşte.5). Lipaza intervine în biodegradarea hidrolitică a lipidelor din majoritatea produselor horticole. Clorofilaza este prezentă în cloroplastele celulelor vegetale. Exo-β .Substanţele pectice din ţesuturile vegetale se transformă sub acţiunea complexului enzimelor pectice. Se cunosc trei tipuri. care are o structură amorfă şi lanţuri cu extremităţi libere.5-6. Celulaza C1 acţionează asupra lanţurilor de celuloză iniţială (cu structură complexă cristalină.glucanaza acţionează numai în etapa a doua. cu un conţinut ridicat de CO2. Maturarea fructelor pomacee este însoţită de creşterea conţinutului în acizi graşi liberi din ceridele acoperitoare. formând micelii insolubile în apă) degradându-le de la forma microgranulară la forma reactivă. pere. La piersicile aflate în cursul maturării.fapt care explica culoarea unor soiuri la sistarea pastrarii.Depolimerizarea (scindarea) substanţelor pectice este realizată şi de liaze din grupul pectin sau pectat liazelor care sunt menţionate separat. Activitatea acestor enzime se intensifică în paralel cu descreşterea fermităţii structo-texturale a pulpei. determinând modificarea culorii verzi pe parcursul maturării. în care se reduce vâscozitatea mediului celular sau a soluţiilor coloidale de celuloză amorfă. de hidrolizare a lanţurilor poligluconice amorfe în produşi oligogluconici solubili în apă (celobioză). activitatea PME este inhibată 10-15 zile. Chinonele rezultate din oxidarea substanţelor fenolice au această proprietate. contribuind la subţierea acesteia. La mere. după care descreşte brusc. după care are loc o creştere intensă. La pere. }esuturile plantelor se apără de celulazele microorganismelor patogene (fungi.

Este cea mai putin termolabila. de la (α )20D= +66. care eliberează maltoză şi dextrine (numite "dextrine limită").0). fiind maximă la +800 C. în timpul maturării şi păstrării produselor horticole. la care participă şi fosforilazele. enzima R) hidrolizează legăturile glicozidice în poziţia α -1.50 (zaharoză). Amiloglucozidaza (AMG. în condiţiile unui exces de inhibitor care frânează acumularea 78 . dar este tipică microorganismelor. glucozidazinvertază şi fructozidazinvertază. enzima devine inactivă şi termolabilă.8). această activitate descreşte. pere (mai multe forme).4-glicozidice din macromolecula de amidon.A fost identificată în fasolea boabe. Amilazele catalizează hidroliza enzimatică a amidonului. Este tipică la produsele proaspete pentru soiurile de cartof care au fermitatea ţesuturilor mai ridicată.conducând la dextrine de diferite mărimi. activitatea enzimei este mai intensă. la (α )20D= -20. determinând sporirea conţinutului în produşi de hidroliză (acizi graşi liberi).fiind tipuri de AMG de origine bacteriană stabile şi la 900 C.4-glicozidice la capetele nereducătoare ale lanţurilor poliglucidice de amidon.6 de la capetele nereducătoare ale lanţurilor poliglucidice din amidon. iar temperatura optimă este de 55-630 C pentru preparate industriale.0-6. lipazele provoacă alterări favorizate de o umiditate şi o temperatură mai ridicate. La tuberculii de cartof.timpurii ale climacteriului. fiind activă la temperaturi sub 450 C. β -amilaza hidrolizează legăturile α -1. Se găseşte în cartofi si fasole. Cu cât temperatura este mai ridicată. Invertazele (sau zaharazele) sunt prezente sub două forme mai cunoscute. chiar până la 1%. o dată cu scăderea conţinutului în amidon. În urma hidrolizei. glucoamilaza.amilaza este o metaloproteidă care conţine ca grupare prostetică Ca2+ (1 atom gram/mol). cationii metalelor grele pot inhiba acţiunea lor. conţinutul în invertază creşte. Pe parcursul păstrării fructelor seminţoase. Potenţialul invertazic al sucurilor şi musturilor este de 3 ori mai mic decât cel al produsului proaspăt zdrobit. Este o endoenzimă care hidrolizează la întâmplare legăturile α -1. Prin îndepărtarea Ca2+. Acţionează la pH slab acid (5. activitatea amilazelor creşte. mere. În cursul proceselor de maturare. Pe parcursul maturării produselor horticole. activitatea invertazei creşte în corelaţie cu scăderea conţinutului în zaharoză. În faza de maximum respirator. Aceşti produşi sunt degradaţi in continuare de oxidazele specifice. se poate urmări acţiunea hidrolitică a amilazelor. având ca grupări active grupările tiolice (-SH). În fructele nucifere şi in seminţe. Domeniul optim de pH este cel acid (1. α . Este o exoenzimă. cu eliberare de glucoză. Este o holoproteidă. atribuită activităţii lipazei.4 şi α -1. declanşându-se astfel râncezirea. Cand păstrarea se efectuează la o temperatură mai ridicată.00 (zahărul invertit). planul de rotaţie al luminii polarizate se modifică. în timpul creşterii şi dezvoltării se constată însă o descreştere continuă. nu influenţează invertazele. Ele catalizează desfacerea legăturii dicarbonilice (β -1-2) din zaharoză conducând la eliberarea de glucoză şi fructoză. sau la ieşirea cartofilor din repausul vegetativ. În timp ce SO2. datorată unui inhibitor natural existent în concentraţie mare.

sunt prezente în diverse fructe tropicale: papaina (in fructul de Caryca papaia). prezintă maximul activităţii la pH foarte acid (pH=2. Zincul şi magneziul. reprezentate de clorofilă. 79 . şi colab. salată. există soiuri cu pulpă colorată sau cu pulpă necolorată. dar mai puţin în pieliţă. tomate.având în centrul activ grupări (-SH) libere. care apar ca derivaţi de substituţie ai porfirinei cu metalele grele şi cu protidele. Pigmenţii porfirinici Pigmenţii profirinici sunt cromoproteide. carotenoidici. iar clorofila b este verde. mult mai divers colorate decât cele care sunt oferite în mod frecvent.14. sau SO2 în doze mici. Proteazele (peptidhidrolazele) catalizează scindarea hidrolitică a legăturilor peptidice din proteide.glucidelor reducătoare. 2.holoproteidice. la temperatura de 45-550C (preparate industriale). A. Porfirinele cu magneziu sunt metaloporfirinele cele mai răspândite.1983). Clorofila a este de nuanţă verde gălbui. fapt care se reflectă în dinamica proteidelor. S. cu eliberare de peptide (polipeptide sau oligopeptide sau chiar de aminoacizi). La sfecla roşie. grupaţi în patru categorii mai importante: pigmenţi porfirinici. ceapă.5:1. dar în zonele montane disproporţia creşte de la 5. Activitatea lor se măreşte de la pârgă la maturare.. pătlăgelele vinete. determină activarea enzimei. dar se preferă cele roşii care conţin licopen. În boabele de struguri. Pigmenţii porfirinici şi carotenoidici sunt localizaţi mai mult în organitele plastidomului (cloroplaste şi cromoplaste). morcovi. Aceasta este un amestec de clorofilă a şi b. se găsesc mai ales în sucul vacuolar şi în soluţia celulară. Kays.. corespunzătoare resturilor de cisteină care le conţin. dar nominalizează o grupă separată.respectiv îndulcirea la t0C<4. castraveţi. În funcţie de modul de acţiune. proteinaze). este de 3:1. În sucuri si in musturi. Prezente în majoritatea legumelor şi fructelor. există o varietate surprinzătoare de soiuri.La tomate există şi soiuri portocalii foarte valoroase. în toate ţesuturile. fasolea de grădină. 2. deosebire care facilitează separarea cromatografică. Pigmenţii flavonici şi antocianici. Pigmenţii produselor horticole Pigmenţii vegetali conferă culoarea produselor horticole. Raportul faţă de clorofila b.care conţin β -caroten. (1990) grupează la un loc pigmenţii antocianici şi flavonici. Pigmenţii sunt substanţe chimice de natură diferită. În mere sau pătlăgele vinete. ca pigmenţi flavonoizi. având ca urmare acumularea glucidelor reducătoare. acţionează specific în funcţie de produs. La ardei.1.J. Câteva endopeptid hidrolaze tiolice. distingem exo şi endo peptidaze (enzime proteolitice. la peste 9:1. Clorofila a se găseşte în proporţie mai mare în ţesuturile verzi. când este maximă. antocianici şi flavonici (Gherghi. În cazul piersicilor sau strugurilor. inclusiv betalainele.14. bromelina (in ananas) sau subtropicale: ficina (in smochine). Depozitarea frigorifică modifică acest echilibru. proteazele sunt localizate în cantitate mai mare în pulpă şi în suc. ridichi şi alte produse horticole. betalainele. pigmenţii sunt localizaţi în epicarp.0).

culoarea verde intensă este un indicator de calitate pentru salată sau spanac. După recoltare şi pe parcursul păstrării. Un proces nedorit este continuarea sintezei clorofilei la tuberculii de cartof sau la rădăcinile de morcov expuse la lumină.Prin alt procedeu. iar fructele (mere. cele două grupări carboxilice ale clorofilei sunt esterificate. Zn. de saponificare la rece în prezenţa hidroxizilor alcalini. la 0. conţinutul în clorofilă scade de la 1. bogate în celelalte tipuri de pigmenţi. rezultând compuşi mai stabili la lumină sau la pH acid. Rezultă o sare alcalină a clorofilei. lumină şi conţinutul atmosferei în CO 2 şi O2. În cazul maturării tomatelor. Fe. cloroplastele din epidermă şi hipodermă sunt active în primele faze. conţinutul mediu al unor legume de seră în clorofilă este de 2. Există mai multe procedee. După Dobreanu.6 mg/100g (tomate. Atmosfera controlată inhibă descompunerea pigmenţilor clorofolieni. 5.6 mg/100g.0-2. compus solubil în apă. pere) depozitate se menţin verzi. Clorofila se extrage cu solventi specifici. La legumele de frunze.Se foloseşte sub formă modificată în calitate de colorant. Ni). La merele şi perele care se maturează. diminuarea rapidă a conţinutului se produce în perioada care precede maturarea fructelor.din frunze cu un continut in proteine redus. culoarea lor se schimbă prin apariţia culorii complementare şi a culorii de fond. Magneziul poate fi îndepărtat din moleculă cu acizi diluaţi şi înlocuit cu alte metale (Cu. dar şi de faza de creştere-dezvoltare a acestora. în timp ce la speciile care se forţează (ex. M. 80 . Cichorium) constituie un defect.Cantitatea de pigmenţi clorofilieni din ţesuturi depinde de specia sau organul vegetal analizat. liposolubil în uleiuri vegetale. Acest fenomen poate fi urmărit şi la ardei. La mere.95 mg/100g. (1979). sau hidrosolubil sub formă de săruri de sodiu sau potasiu (Cu2+ liber = max. conţinutul în clorofilă scade.. îndepărtându-se metanolul şi fitolul cu care erau legate. Are loc trecerea de la cloroplastele bogate în clorofilă la cromoplaste. Modificarea conţinutului în pigmenţi clorofilieni la produsele horticole se manifestă în mod specific. 200 mg/kg). Viteza reacţiilor de descompunere a clorofilei este dependentă de temperatură.preparga). Complexul cel mai folosit este clorofilă-Cu.9 mg/100g (ardei).1-0. până la dispariţia completă a acestui pigment.2 mg/100g (castraveţi) şi 8. alcool sau glicerină. Pe măsura avansării în coacere.

În fructele de tomate s-a identificat prolicopina. Este o provitamină A. Dintre hidrocarburile carotenoidice. 2-12 mg/l. Se găseşte în proporţie mai ridicată în morcovi şi în ardeii aflaţi la maturitate. Se remarcă prin efectul sau protector superior. oranj) în sucuri de legume sau fructe. Se prepară şi prin sinteză şi serveşte drept colorant alimentar. adăugate înainte de închiderea sau de pasteurizarea recipienţilor. trandafiriu. Rolul lor fiziologic este complex. cătina. tomatele. fiind implicaţi în procesele de oxido-reducere datorită caracterului lor nesaturat. însoţindu-l în toate plantele verzi. Din punct de vedere chimic. Luteina este. dar uşor solubil în uleiuri vegetale. având activitatea vitaminică A de 25%. de numai 1/4 faţă de β caroten. respectiv C3'. imprimându-le culoarea roşie. fiind solubilă în uleiuri. merele. fructificare şi de protecţie faţă de radiaţiile ultraviolete. având grupări hidroxilice la C3.0 mg/100g). benzen sau sulfură de carbon. Compuşi carotenoidici cu oxigen. pepenii galbeni. Pepenii verzi şi măceşele conţin de asemenea acest pigment. strugurii. Sensibil în mediu acid sau alcalin. În tomate conţinutul său este de 3-4 mg/100g. carotina) cât şi compuşi carotenoidici cu oxigen (alcooli. după β caroten. în metabolismul lipidelor. Pigmenţii carotenoidici (carotenoizi) Pigmenţii carotenoidici includ circa 70 de compuşi. pot avea cicluri ionice sau pentaciclice. 81 . piersicile. unde însoţeşte permanent clorofila (2.6-4. în procesele de fotosinteză. sau glicozizi de carotenoide. fie dizolvaţi în lipide sau cristalizaţi. în suspensie lichidă (30%) de ulei vegetal. Xantofilele (gr. acizi etc. În produsele horticole. un izomer precursor. xantos=galben) sunt alcooli carotenoidici. granule (210%). Este o provitamină A. Se găsesc fie în stare liberă. măceşele. În sucuri şi diverse băuturi se foloseşte sub formă de granule. α carotenul(α carotina) are o culoare mai deschisă decât forma β .14. gemuri sau dulceaţă (caise). dovleceii. şi petalele florilor galbene conţin luteină. grăsimi. în prezenţa acizilor sau a oxigenului. în suspensie semisolidă 24%. Se foloseşte sub formă condiţionată. β carotenul(β carotina) este cel mai răspândit. dar şi în frunzele legumelor verdeţuri. La unele capete sau la unul singur. ca aditiv alimentar. dar aproape insolubilă în etanol.2. xantofile. dar în cantitate mai redusă. mai ales la căldură se deteriorează rapid. Ei pot fi atât hidrocarburi carotenoidice (licopina. unde generează culoarea portocalie. care trece sub acţiunea luminii în licopină. cea mai mare pondere o au pigmenţii carotenoidici cu 40 de atomi de carbon. cu un număr mare de legături duble conjugate. Se poate separa din materiile prime vegetale. prezenţi în numeroase produse horticole. având activitatea vitaminică A de 50%. caisele. carotenoidele sunt tetraterpenoide formate din 8 unităţi izoprenice. hidroxicetone. Se foloseşte în calitate de colorant alimentar (roşu. Afinele. Licopina se găseşte în 70 de specii de plante. în apă sau în emulsie 3-4%. Este răspândit în aceleaşi produse. Este insolubil în apă. pentru colorare în nuanţe de galben şi vitaminizare. portocalie sau roşie) se datorează acestor legături şi numărului lor. Coloraţia lor (galbenă.). Există şi compuşi carotenoproteici.2. cel mai răspândit pigment carotenoidic din natură.

3. spanac.Capsantina este o xantofilă (hidroxicetonă) care se găseşte în ardeii roşii şi în mere. cum sunt ardeii lungi (25-35 mg/100g). Numărul atomilor de carbon din molecula acestora este între 20 şi 37. pentru colorarea sucurilor. măceşe. terminată cu gruparea aldehidică sau carboxilică. măceşe). şi dispare în cele din urmă complet (25 de zile de la recoltare). după recoltare şi pe parcursul unei păstrări la o temperatură mai ridicată (+200C). Modificarea conţinutului în pigmenţi carotenoidici depinde de stabilitatea pigmenţilor şi temperatură. crocina. prune. ardei roşii. mere. sosurilor conservate etc. Conţinutul total în pigmenţi carotenoidici este mai ridicat la unele legume. după separare din diverse produse vegetale. pigmentul care se găseşte în stigmatele florilor de şofran (Crocus sativus). pere. în timp ce temperaturile de peste 300C o inhibă. La morcovi pe parcursul păstrării (în 120 zile la 00C) se constată diminuarea cu 15% a conţinutului de β caroten. măceşe. pe măsură ce conţinutul în clorofilă scade. citrice. La merele Golden Delicious. Ea formează cu două molecule de genţiobioză un glicozid. Pigmenţii carotenoidici cu mai puţin de 40 de atomi de carbon au un singur ciclu iononic şi o catenă laterală. dar lipseşte din ardeii galbeni. dar solubilă în alcool. pigmenţii carotenoidici se acumulează. morcovii (7-18 mg/100g). ardei galbeni. spanacul (13-14 mg/100g) şi tomatele (6. Temperaturile de păstrare mai scăzute de 100C diminuează de peste două ori ritmul de acumulare al carotenilor.apo-8'-carotinalul) cu 37 atomi de carbon şi retinenul cu 20 atomi de carbon se găsesc în legumele de frunze (spanac.2 mg/100g. crescând de la 30 la 260 ppm (70 de zile de la recoltare). ardeii graşi (8-25 mg/100g).2 şi 4. temperatura optimă de sinteză a licopenului este de 16-220C. Dintre fructe. Carotinalul (β . căpşunele conţin compuşi carotenoidici cu oxigen. Crocetina este un acid dicarboxilic carotenoidic cu 20 atomi de carbon. citrice. Se foloseşte şi ca aditiv alimentar. dovlecei. La tomate. morcovi. măceşe. piersici. ardei roşii şi verzi. Caisele.14. citrice) şi sunt aldehide carotenoidice. doar caisele conţin între 1. Ea constitue pigmentul principal în boiaua de ardei. cătină. merele. Se află în ardeii roşii şi verzi. relativ scump.5-12 mg/100g). afine. mai puţin stabili. Pulberea de şofran este un colorant traditional. caise. B. Hidrocarburile carotenoidice prezintă o mai mare stabilitate în produsele care le conţin (tomate. mere. greu solubilă în apă. caise. în comparaţie cu temperatura mediului ambiant. struguri. Pigmenţii antocianici (antocianii) 82 . Este o pulbere galbenă sau brun roşcată. întrebuinţat în bucătăria orientală pentru mâncăruri sau produse de cofetărie. Zeaxantina a fost identificată în pătlăgele vinete. Criptoxantinele (α şi β ) se găsesc în afine. Capsorubina este o xantofilă cu două grupări hidroxilice şi două cetonice. licopenul creşte ca proporţie şi devine principalul pigment carotenoidic. În timpul maturării pe plantă sau păstrării. smochine. 2. ardeii gogoşari (23-25 mg/100 g). Valoarea vitaminică se echivaleaza în β caroten.

sunt mai putin frecvente. se formează compuşi de tipul chinonelor. are loc o deplasare a culorii de la roşu la albastru. iar leucocianidolul din strugurii roşii participă la formarea proprietăţilor organoleptice ale acestora. vinetelor şi prunelor. mere etc. Leucocianidina şi leucodelfinidina sunt frecvent întâlnite în fructe. Leucoantocianii sunt glicozidele incolore ale proantocianidinelor (leucoantocianidinelor). Când se apropie declanşarea maturării. Cireşele negre conţin antociani care diferă cantitativ şi calitativ de antocianii din cireşele roşii.). În timp ce la ceapa albă.5). pe când la soiul Golden Delicious nu există celule colorate antocianic). Ei dau nuanţele de culoare roşie-violet-albastră la numeroase flori. iar soiurile hibride se identifică prin prezenţa malvidinei (până la 0. vişine. peonidine. temperatură sau de conţinutul în azot din sol. de culoare albastră. La aceeaşi specie horticolă există varietăţi sau soiuri cu antociani şi altele fără aceşti pigmenţi (legumele din grupa verzii. zmeura. compuşi fenolici. struguri. malvidina tipică strugurilor h.. pătlăgele vinete.d.).5 g la 100g) şi petunidinei. în cazul unui derivat al delfinidinei (delfinidina-3. Varza roşie. colorantul de bază este quercitina (o flavonă).0) se formează compuşi roşii purpurii. cireşe) depinde de intensitatea luminii. conţinutul în leucoantociani este 180 mg/100g. fructe sau legume. sub acţiunea mai multor copigmenţi. Efectul de copigmentare modifică şi el culoarea. iar fructele se colorează rapid. mere. coacăze. activitatea acesteia scade.5 diglucozid). formată pe baza singurei antocianidine cu azot. La piersicile verzi. Distribuţia pigmenţilor antocianici în produsele horticole este neuniformă. Culoarea pigmenţilor antocianici este determinată de pH. soiurile de ceapă colorate conţin cianidină. prune. la ceapa roşie alături de aceasta se acumulează şi peonidin 3-glicozidul. Unii autori disting o grupă separată de pigmenţi. La un pH slab alcalin (pH=8. antocianoza (vişine. afine. mere şi ridichi de lună. cireşele etc. cicorile legumicole. cu atât culoarea albastră se închide.5-3. Modificările sunt legate de echilibrul antociani-leucoantociani. La mere ei sunt concentraţi în epidermă şi în primele două-trei straturi ale hipodermei. petunidina din struguri şi afine. salata colorată. iar la fructele coapte sub 1/3 (sub 60 mg/100 g) din cantitatea iniţială. La prune. identificată în cireşe. de pH şi de prezenţa unei enzime. betanidina. în funcţie de soi (la Red Delicious 83-96% din celule sunt colorate. varză roşie şi ceapă roşie. prune. murele. compuşi care însoţesc sau sunt premergători pigmenţilor antocianici în fructele nemature. salata. Pelangonidina se găseşte în fragi. piersici. Antocianidinele din produsele horticole. la Jonathan 65-77%. ceapa. delfinidine. Cea mai răspândită este cianidina. zmeură. Acumularea pigmenţilor antocianici în produse (mere. Strugurii conţin cianidine. Cu cât creşte numărul grupărilor hidroxilice. în 83 . La un pH acid (pH = 2. Delfinidina contribuie la culoarea strugurilor. Substituirea cu grupări metoxi (-O-CH3) determină intensificarea culorii roşii. căpşuni.Pigmenţii antocianici sunt mono sau diglicozide ale antocianidinelor. Peonidina din afine.p.

Musturile concentrate roşii de hibrizi înobilaţi. pot fi folosite direct. Măresc rezistenţa faţă de atacul insectelor şi microorganismelor. izoflavonolilor sau xantonelor. metoxilice. Flavonoidele sunt glicozide ale flavonei.. Tabelul 2. la fructele de măr pot apărea boli fiziologice. 1993.14. are loc o scădere a culorii datorită precipitării lente a coloranţilor. Hybiscus. R. Conţinutul variază mult în funcţie de specie. trecerea prin coloane schimbătoare de ioni.6. Au o acţiune antioxidantă. Materiile prime utilizate sunt strugurii. produse zaharoase şi de cofetărie. concentrare sub vid la 40% substanţă uscată şi uscare în aparate concentratoare sub vid. Aceşti pigmenţi au proprietatea de a forma combinaţii complexe cu metalele. cosmetice.) contribuie la realizarea culorii galbene a produselor horticole. În timpul păstrării un timp mai îndelungat a sucurilor de fructe bogate în antociani. 1983. Sunt neuniform distribuite în fructe şi legume. oxidarea sau polimerizarea pigmenţilor antocianici. În timpul păstrării. Bodea.6%) urmată de desulfitare. iar uneori şi alte grupări sau catene fixate în diferite poziţii. Basella etc. 2.4. sanogen şi fortifiant. etc).H. Pigmenţii flavonici sunt substanţe care cristalizează uşor. acumulările sunt mai reduse. datorită descompunerii leucoantocianilor (compotul de piersici se poate înroşi la culoare). 1964) 84 . atât în produsele horticole din ţara noastră. Antocianii se folosesc la colorarea unor băuturi alcoolice sau nealcoolice. În bulbii de ceapă uscată. Cristalele lor au culoare galbenă. Glucidele componente pot fi mono sau di-glucide şi se fixează la una sau la două dintre grupările hidroxilice ale compusului flavonoidic. culoarea naturală se poate altera după un timp. flavonolilor. izoflavonei. Conţin grupări hidroxilice. cât şi în cele subtropicale. sucuri de fructe. Cauzele precipitărilor sunt legate de natura coloidală. funcţionând uneori şi ca inhibitori ai unor enzime. au acţiune bacteriostatică. protejând citoplasma şi clorofilele.6. Valoarea alimentară şi medicinală. Din tescovina proaspăt presată a soiurilor de struguri intens coloraţi se realizează extracţia cu o soluţie de SO2 (0. intensitatea acumulării pigmenţilor antocianici este acceptată drept test de stabilire a gradului de maturitate. În produse se acumulează intens mai ales în faza de creştere a ţesuturilor. alcool metilic sau etilic. Pe parcursul maturării. C. Antocianii din fructe şi din legume au un rol important în formarea gustului acestor produse. Răspândirea unor pigmenţi flavonici în produsele horticole (după Thomson. La unele soiuri de mere. Gherghi. Numărul acestor compuşi este foarte mare. Trebuie menţionat efectul lor protector. 2. socul.. şi colab. precum şi activitate biologică de vitamina P. A. datorate biodegradării pigmenţilor antocianici (pătarea Jonathan. cantitatea de flavonoli (quercitină) scade de la vârf spre bază şi de la exterior spre interior. fiind solubili în apă. Pigmenţii flavonici (flavonoidele) Pigmenţii flavonici (tab.4-0. Ei participă şi la procesele celulare de oxidoreducere. compuşi fenolici. filtrare.. La produsele prelucrate. opăreala.2-3 săptămâni. În celulele vegetale absorb sau atenuează razele ultraviolete. purificare prin fermentare pentru îndepărtarea glucidelor.

Betalainele Betalainele sunt derivaţi din 3. ceapă mere. colorantul roşu-violet din sfeclă este un acetal al betanidinei. fiecare având însă un rol diferit.0). 1990). Betanina. gust amar) genistina Răspândire căpşune. Este un compus instabil. iar cea a tomatelor numai 38 de componente.Compuşi fenolici de bază Flavonoide (pigmenţi flavonici) quercetina hiperina izoquercitina quercitrina rutina spireozid camferol avicularina luteolin glicozide şi apigenin glicozide diosmina. apiina naringina (incoloră. 85 . fenomen caracteristic tuturor produselor care conţin betalaine (Kays. determină decolorarea şi brunificarea acestora. prune Umbelliferae pătrunjel struguri (şi citricele amărui) struguri Flavonoli Flavone Flavonone Izoflavone Ca aditiv în industria alimentară se foloseşte uneori quercitina. cireşe mere.0-5. Colorantul roşu-violet din sfeclă este însoţit de un mare procent de cianidină. struguri ceapă căpşune. pigment flavonic natural de culoare galbenă. antocianidină cu azot. Aceşti pigmenţi se găsesc în plante din familiile Chenopodiaceae (sfeclă roşie). La mere.). legată la o moleculă de D-glucoză. Betacianinele sunt formate din două astfel de molecule. Există însă o specificitate. afine. 2.J. prune. Amaranthaceae. pere. 4. cireşe. care îşi poate pierde culoarea prin variaţia pH-lui sau prin hidroliză enzimatică în prezenţa luminii. sparanghel verde. substanţele volatile constau din 156 de compuşi. diferenţiindu-se între ei prin contribuţia majoră sau minoră la definirea acestor însuşiri (tab. mure. în funcţie de soi.14. Expunerea prelungită a rădăcinilor tuberizate de sfeclă roşie la lumină în spaţii deschise. S. Substanţe volatile care conferă aroma şi mirosul produselor horticole Aroma şi mirosul produselor horticole se realizează prin apariţia şi acumularea unor compuşi intermediari sau finali ai metabolismului. Roşu de sfeclă se obţine prin extracţia într-o baterie de extracţie a tăiţeilor de sfeclă roşie cu apă acidulată ( pH=4. piersici. prune. extras din coaja unei specii de stejar (Quercus tinctoria). Unii sunt compuşi chimici formaţi sau secretaţi de ţesuturi specializate. 2.4-dihidroxifenil alanină. de importanţă mai mare sau mai mică.coacăze roşii şi negre. struguri mere. struguri mere. Este un colorant sensibil la căldură (se brunifică). Betaxantinele sunt formate prin condensarea acidului betalamic cu un radical (grup) amino sau imino. acest produs este solubil în alcool. Numărul celor care dau aroma unui produs horticol este uneori foarte mare.5. caise. Extractul este concentrat sau eventual uscat prin pulverizare.7. Aizoaceae etc. fragi. Aroma căpşunelor are 146 de componente naturale.15. fragi.pere. struguri mere. tomate. Insolubil în apă..

se găsesc peste 70 de esteri. fam. fenicul).în plus. trans 2 hexanalul (mere verzi. Compuşii de aromă şi miros au fost grupaţi în 10 categorii chimice principale. scorţişoara-Cinnamonium sp. propionatul şi butiratul de octil aroma de păstârnac. Conţinutul în componentele de aromă de tipul alcoolilor. alături de care există şi componente auxiliare.) sunt substanţe din grupa compuşilor fenolici. 86 . tridecanalul (castraveţi). acetoina este un component al aromei strugurilor şi pepenilor galbeni. Butilenglicolul creşte cantitativ de cinci ori. Perele conţin şi ele esteri în număr mare. fiind regăsiţi în uleiurile volatile extrase. cimbrişor. anetolul (anason. hidrojuglona (nuci). (6) Esterii alifatici aciclici realizează în ansamblu lor mirosul şi aroma dominantă a multor fructe sau legume. temperaturile coborâte şi atmosfera controlată reduc formarea substanţelor volatile. cetona zmeurei. Formiaţii de etil şi de amil individualizează aroma de mure. aldehida benzoică se găseşte în migdalele amare şi alune. în funcţie de temperatură. Aroma generală de fructe se formează în prezenţa acetatului de etil. conţinutul în acetaldehidă şi alcool etilic creşte pe parcursul maturării. castraveţi). iar benzofenona în struguri. prezent în busuioc şi căpşune. carvacrolul (măghiran). în funcţie de soi. În flora tropicală vanilina (Vanilia planifolia. Din seria aromatică. tomate. ciupercilor sau castraveţilor. în timp ce acetoina se acumulează până la 0. În mere. ţelinei. capronatului de etil şi altor esteri. care le nuanţează mirosul în proporţii diferite. aldehidelor şi cetonelor evoluează. Din grupa esterilor aromatici se poate nominaliza cinamatul de metil. β -naftolul (coacăz negru). castraveţi şi cartofi se constată acumularea de aldehide (la tomate. Orchidiaceae). tomate). având calitatea de a nuanţa aromele: apiolul (pătrunjel). estragolul (tarhon). măghiran). cu rol secundar: (1) Hidrocarburile alifatice şi aromatice participă la aroma merelor (n-nonacosan). (4) Dintre cetonele alifatice.şi de alcooli). butiratului de etil.75%. miristicina (pătrunjel) dau aroma dominantă din produsele respective.Clasificare. care se degradează în timpul păstrării. eugenolul (cuişoare-Eugenia caryophyllata. (5) Compuşii fenolici ca timolul (cimbru. La păstrarea merelor. tot mai importantă pe măsură ce au înaintat în faze mai complete de maturare. contribuind la formarea aromei acestor produse într-o proporţie determinantă. La tomate. exemple tipice fiind fructele pomacee. propionatul de etil aroma de struguri. pentru a dispare la supramaturare. (2) Alcoolii (alifatici saturaţi şi nesaturaţi) contribuie la aroma zmeurei. (3) Aldehidele alifatice mai reprezentative în arome sunt hexanalul (căpşune. Alţi compuşi fenolici se găsesc în cantităţi mai mici. Alcoolii aromatici sunt incluşi în aroma de ciuperci. acetatul de izoamil aroma de coacăze. mere. La pepenii galbeni. legumelor (stiren) sau cimbrului (p-cimen).

(9) Compuşii cu sulf ca tiosulfinaţii. compuşii pirazinici (ciuperci. Izotiocianaţii sunt reprezentaţi în ceapă şi muştar de alilsevenol. oscilând între 1-22 mg/kg la mere. imprimând chiar nuanţa gustului unor legume din familiile Cruciferae şi Liliaceae. tiosulfonaţii. un glicozid. măghiran. precum şi trisulfura de dipropil sunt compuşii volatili mai evidenţi şi importanţi din ceapă. Sesquiterpenele sunt reprezentate de carotolul şi daucolul din morcovi Aroma de muscat este definită de un număr de terpene (1. iar propil mercaptanii în gulii şi în ceapă. care sunt mai puţin aromate. ca linaloolul (coriandru. izotiocianaţii şi mercaptanii formează principalele componente ale aromei şi mirosului. Aroma şi gustul de varză se percep în urma fierberii acesteia. gulii etc. leuştean. La usturoi. mărar. fenicul). Di şi trisulfura de metil propil. muştar. varză. Varza conţine trisulfură de dimetil.). stadiul de creştere-dezvoltare. tarhon). care contribuie la formarea gustului. Cetonele terpenice ciclice sunt carvona (chimion. precursorul alicinei este un aminoacid. (10) Unele lactone (compuşi heterociclici cu oxigen) au importanţă ca substanţe volatile în determinarea gustului şi mirosului. mirosul. geraniolul 0. mărar) sau fencona (fenicul). Un exemplu îl constitue sedanolida din ţelină. chimion). acidul cianhidric (sâmburoase şi migdale). În plantele tinere. leuştean. nerolul 0.(7) Terpenele şi terpenoidele sunt hidrocarburi nesaturate. aciclice ramificate sau ciclice. În ceapă aroma. cu catene laterale. Compuşii volatili cu sulf se formează în multe cazuri din precursori. ardei. cartofi). Cantitatea de produse volatile din legume şi fructe este foarte mică. 17 mg/kg la castraveţi. sau metilcavicolul (busuioc). disulfura de dialil constituie 60% din compuşii de hidroliză ai alicinei. decât la piersicile maturate artificial.3 mg/l) dintre care linaloolul reprezintă circa 0. gustul iute şi factorul volatil lacrimogen (tiopropanol sulfoxid) apar sub acţiunea aliinazei în cel mult un minut şi ating maximum în timp de 6 minute de acţiune enzimatică. La piersicile maturate în mod natural s-a observat o cantitate de lactone cu 20% mai mare. zona de cultură. 1 mg/kg la afine etc. ţelină). În usturoi. hrean.3 mg/l. ridichi. β felandrenul (leuştean. descompus de enzima aliinază. usturoi. Sunt componente principale ale uleiurile volatile şi extractelelor. iar în varză de 2-propenil izotiocianat. 2-5 mg/kg la tomate. substanţe care rămân nemodificate dacă ţesuturile sunt intacte (ceapă. Factorii care influenţează diversitatea.Terpene ciclice sunt limonenul (ţelină. 2-3 mg/kg la zmeură. Dintre aceştia se menţionează antranilatul de metil (Vitis labrusca). precum şi derivaţii lor funcţionali de tip izoprenic. aliina (s-alil-L-cistein-sulfoxid). (8) Dintre compuşii cu azot există unii reprezentanţi cu proprietăţi volatile.06 mg/l. busuioc.08 mg/l şi α -terpinolul 0. Derivaţii aciclici mai importanţi sunt câţiva alcooli terpenici. aromei şi mirosului unor legume şi fructe. α şi β pinenul (pătrunjel. după zdrobirea ţesuturilor.4 mg/l. Metil mercaptanii se găsesc în varză şi ridichi. 5-10 mg/kg la fragi. conţinutul 87 . compoziţia şi concentraţia substanţelor volatile în produsele horticole sunt specificul biologic (specia şi soiul).

K şi colab. mai diverşi. Prin prezenţa lor se accelerează procesul de maturare. Compuşi chimici definitorii pentru pentru aroma şi mirosul unor produse horticole (după Salunke. Intensificarea respiraţiei la maturare stimulează acumularea şi formarea din hidrocarburi a compuşilor oxigenaţi (aldehide. steridelor etc. Aroma şi mirosul plantelor sau al anumitor părţi (organe) vegetale este o adaptare care le înlesneşte înmulţirea şi apărarea. acetat de etil esteri ai acidului decadienoic trans-2-hexanal. După fecundare.este mai redus. aceşti compuşi sunt menţinuţi în suspensie cu ajutorul unor substanţe hidrofile. 1976. esteri). în scopul menţinerii sub control a loturilor de produse depozitate. substanţele volatile având un important rol fungistatic şi bacteriostatic. scoarţă. Tabelul 2. 1990) Produsul mere struguri pere afine zmeură varză ţelină castraveţi ciuperci ceapă pătrunjel cartofi ridichi Principalii compuşi care definesc aroma şi mirosul Butirat de metil. Organele de reproducere conţin compuşi mai complecşi. compuşii volatili au conţinutul mai simplu şi diversitate mai redusă. trans-2-hexanol. iar acţiunea carvonei a fost semnalată de Dipenhorst şi Hartmans (1993). piruvat de cis-3-hexen-1-il . Unii componenţi (alcoolii şi cetonele) sunt moderatori ai proceselor intracelulare şi protectori contra agenţilor atmosferici. de tipul emulgatorilor. Studiul acţiunii terpenelor ca substanţe care inhibă încolţirea tuberculilor de cartof a fost iniţiat de Vaugh şi Spencer (1991).J.6. acizi. D. linalool 1-(p-hidroxifenil)-3-butanona izotiocianaţI dehidroftalide. 2-hexanal Antranilat de metil. mai abundenţi. cetone. condiţionarea. Extracţia. trisulfuri. Tehnologiile de valorificare urmăresc reducerea intensităţii acestei evoluţii. iar în unele cazuri bactericid sau fungicid.5. sau migrează înapoi în frunze.. 2. S.. Dacă sinteza substanţelor volatile are loc în frunze. fiind donatori de hidrogen. rădăcini. hexanal. Păstrarea produselor horticole este influenţată de biosinteza unora dintre aceste substanţe volatile. de Kays. folosirea sau reconstituirea substanţelor volatile din plantele 88 . În ţesuturile plantelor horticole. alcooli.7. dar cercetările continuă pentru aprofundarea şi lărgirea spectrului de investigaţie. Aceşti compuşi sunt intermediari în biosinteza alcaloizilor. alchil tiosulfonaţI hidrocarburi monoterpenice 2-metoxi-3-etil pirazina. cit. letionină disulfuri. înflorirea determină migrarea lor în flori şi consumarea parţială. În metabolismul celular au rol antioxidant. substanţele odorante se acumulează în fructe şi seminţe. Rolul enzimelor (esterazelor) în cadrul acestor procese este foarte important.nonadienal 1-octen-3-ol. alchiliden ftalide.dimetil pirazina izotiocianat de 4-metiltio-trans-3-butenil Rolul biologic al compuşilor volatili este complex. Unii dăunători evită astfel de plante. diacetil 2.

III .ASPECTE FIZIOLOGICE ALE VALORIFIC|RII PRODUSELOR HORTICOLE 3.1.1. Generalităţi. tot mai importantă ca cifră de afaceri şi tot mai ramificată în ofertă şi solicitări.1. Respiraţia este un proces metabolic.Reacţiile de oxidare ale 89 . în care substanţele organice din celulele vii sunt descompuse pe cale enzimatică. Respiraţia produselor horticole 3. CAP. cu eliberare de energie chimică.horticole s-a individualizat ca o activitate industrială distinctă. prin reacţii de oxidoreducere.

6 36. se constată acumularea de căldură până la 35÷400C.1 6. 90 .6 3. Există însă şi posibilitatea ca întreaga energie să se elimine sub formă de căldură.4 Căldura degajată este proporţională cu intensitatea proceselor metabolice.8-35.5 2.7 3.6 3.1-49.1 7.1-25.1 5.5-1. 3.).6 1.7 1.8 14. are loc creşterea temperaturii şi deprecierea lor rapidă.8-2.6 27. menţinerii organizării celulare.0 150C 0.2 200C 1.1-3.4-14. sub formă de căldură. în ale căror legături macroergice se acumulează 1.8 4.0 4.8-7.substanţelor energetice devin mai importante în perioada postrecoltă.1 0.1 15. La mazărea boabe sau bame păstrate în vrac.8 0.2-10. Măsura intensităţii procesului de respiraţie a unui produs horticol este cantitatea de CO2 (mg sau cm3) degajată de unitatea de masă (1 kg produs) în unitatea de timp (1 oră).0-5.0-10.8-2.9-6.0 3.5 1.9 2.4-2.8 6.5 1.1-15.1-10.9 9.4-5.2 5.7-2.0-10.0 5.6 2.1 2.de Burzo.2-1. 1979-1983-1987). dacă nu se asigură eliminarea operativa a căldurii de respiraţie.3 5. la o temperatură cunoscută (Burzo. depozitele de păstrare sunt dotate cu instalaţii de ventilaţie şi instalaţii frigorifice. după I. cartofii de toamnă.4 9.1-8. Energia chimică eliberată este necesară biosintezelor.2-1.3 1. 1967 cit. Produsele horticole se pot grupa.2 100C 0. în funcţie de intensitatea respiraţiei lor la 100C. declanşându-se în scurt timp încingerea.3 11.1. Pentru eliminarea acestei călduri.5-20. la 200C.3-2.1.9-3.0-17. în patru categorii: a) cu intensitate respiratorie redusă (sub 5 cm3/kgh) sunt ceapa uscată.La produsele cu grad ridicat de perisabilitate.5 7.Procesul final de descompunere a substanţelor energetice se desfăşoară în cadrul ciclului Krebs (ciclul acizilor carboxilici).8 1.6-7.2-1.8 17.4-8.5-0.0-27.0-1.0 4.7-11.0 6. Restul se degajă în mediu.2-39.5-11.3-15.8 1.8 9.4 11.9 2.1 7.7 54.4 10.6-45.8 2.0-1.4-19.2-23.7-3.5-9. rezultă 38 molecule ATP.0 4.1-4.4-0.7-2.2 12.1 Căldura degajată de câteva specii horticole în timpul respiraţiei (MJ/t 24 h.1-3.7 13.7-4.9 3.7 1.9 11.9 7.5 5.8-18.9 1.5-5.1-17.3 6.3-8.1 1. pepenii galbeni şi castraveţii.3-5. Tabelul 3. 3.2-6.7 2.7-3.6 2. permeabilităţii membranelor.8-6.3 1.9-8.2 0.7-3.9 1.5-14.0 18.4-3.3 34.2-7.9 2.7-3.3-20.5 13.14 MJ (272 Kcal).7 0.8-2. datorită necuplării oxidării cu fosforilarea. 1986) Produsul Nuci Cartofi Ceapă Struguri Mere Tomate Varză albă Morcovi Usturoi Piersici Sfecla roşie Prune Căpşuni Salată Fasole verde Mazăre Spanac 00C 0.0-2.0-1.8-29.9 6.F.2-3.0 2.I.3 4.4 1.4 1.9 21.3-2. Intensitatea respiraţiei.0-6. în ciclul glicolitic şi ciclul lui Krebs.6-4.4-55.3 2.3 4.9-4.2 2. care depind de temperatura mediului ambiant (tab.2 1.8 49.8 1.0 22. reprezentând 41% din energia formată.1 50C 0. Din bilanţul oxidării unei molecule de glucoză.4-77.1-4..7 12.1-1.2.0 2.

..1990). şi colab. afinele. intensitatea respiraţiei este foarte mare. usturoiul verde.K.b) cu intensitate respiratorie medie (5-10 cm3/kgh) sunt majoritatea rădăcinoaselor. căpşunele. ardeii şi vinetele. Complexul de factori şi deosebirile fiziologice între cele două grupe de produse sunt încă un domeniu actual de cercetare şi aprofundare. la sfârşitul fazei realizându-se un minim respirator. d) intensitate respiratorie foarte ridicată (peste 20 cm3/kgh) au păstăile de fasole. fac parte merele. klimakter=vârstă critică). care se desfăşoară la un nivel relativ redus în comparaţie cu primele faze. la pepeni. perele. Variaţia intensităţii procesului de respiraţie este caracteristică pentru fiecare specie. bamele. Ea este continuată de o scădere mai lentă. intensitatea respiraţiei scăzând la acestea permanent şi fără fluctuaţii deosebite până în faza metabolică finală. vişinele.) După această revenire metabolică finală.S. Scăderea continuă. pătrunjelul de frunze. caisele.J. piersicile. ciupercile. până la realizarea unui maxim. La produsele climacterice. pepenii verzi. perele.3. păstăile de mazăre şi salata. D. boabele de mazăre. maturarea este un proces care are loc atât la produsele separate de plante cât şi la cele nedetaşate. ardeii şi pătlăgelele vinete. strugurii. în faza maturităţii depline se constată o creştere bruscă a intensităţii respiraţiei. merele. zmeura. (Kays.Unele fructe şi majoritatea produselor horticole sunt de tip neclimacteric. mărarul. care rămân pe plante . prunele şi piersicile. conopida. În faza de diviziune a celulelor. are loc o descreştere la fel de evidentă. Din categoria fructelor climacterice. pepenii galbeni (soiuri tip Charantaise şi Honeydew). Fructe neclimacterice sunt cireşele. după gr. prunele. castraveţii. pe parcursul creşterii şi maturării fructelor şi legumelor.(fig.La unele specii. varza. (1992). După Salunkhe. La sfârşitul acestei faze şi începutul fazei de creştere în dimensiuni. 91 . c) intensitate respiratorie ridicată (10-20 cm3/kgh) au ridichile de lună.1. pepeni verzi şi tomatele. denumit climacteriu respirator (respiratory climacteric. ceapa verde. are loc o scădere relativă a intensităţii procesului de respiraţie. corespunzătoare cu supramaturarea şi intrarea în faza de declin biologic. unele grupe de soiuri sunt de asemenea neclimacterice.

Conţinutul atmosferei în CO2 în proporţie mărită. precum şi de natură internă (substratul respirator. mărimea şi structura).2 cm3 la 100C. de Chapon. iar la 200C de 7. la 150C de 4. Dacă se face media intensităţii respiraţiei la 30 de specii horticole. un conţinut în CO2 de 5-7% în atmosferă reduce cu circa 1/3 schimburile de gaze. La cartofi. la concentraţii mari de până la 20% în cazuri mai rare (pepeni galbeni). prin înlocuire cu CO2. starea de sănătate şi integritate.1 cm3 la 200C.2.1. 92 . conform relaţiei descoperită de Van't Hoff. la 100C de 2. deoarece în afară de temperatură participă şi alţi factori. duce la oprirea respiraţiei în cazul merelor. 3. în cazul când se reduce de la valoarea normală (21%) la numai 3%. prin metode accesibile in tarile dezvoltate. de la 1-5% pentru majoritatea speciilor.). 12.Figura 3. atunci când determinarea se face imediat după recoltare.1%. Un măr sănătos are o intensitate respiratorie care creşte. Dimpotrivă. (După Ulrich. intensitatea respiraţiei scade la 10-60% ( media pentru 38 de specii. compoziţia atmosferei). Creşterea intensităţii respiraţiei în raport cu temperatura este de tip exponenţial. În realitate toate aceste calcule modelează fenomenul. Conţinutul atmosferei în O2. şi colab. modelarea sa matematică este mult mai complexă.3. în remorcile de transport se poate crea. la 200C este o scădere de circa 37%). mărirea procentului de O2 până la 50% se foloseşte în postmaturarea perelor sau a piersicilor. Atmosfera controlată implică mărirea conţinutului în CO2 în funcţie de specie. ci un proces biochimic şi fiziologic specific fiecărui produs.1 cm3 la 150C şi 21.9 ori. 1952.Creşterea conţinutului în etilenă se corelează cu accelerarea ritmului respirator şi cu intensificarea metabolismului.Conţinutul în O2 se micşorează pana la 25% în mod frecvent. valoarea la 50C creşte faţă de 00C de 1.4 ori.8 cm3 la 50C. J-F. Variaţia intensităţii respiraţiei la perele Williams în cursul creşterii (măsurată la 250C) şi a maturării lor (măsurată la 150C). Respiraţia nefiind o simplă reacţie chimică. reduce intensitatea respiratorie. 1996) 3. în finalul procesului de maturare (fig. Intensitatea respiraţiei se reduce în AC la 30-60% din valoarea normală..8 ori.3. cit.o atmosferă cu un conţinut de până la 20% CO2 care favorizează o bună păstrare în condiţiie de temperatură scăzută asigurate. în asociere cu etilenă 0.1. oprind aparitia bolilor. în mod evident proporţional cu creşterea temperaturii: 2. Factorii care influenţează intensitatea respiraţiei. dar pentru unele legume sau fructe sâmburoase se poate menţine la limita superioară de 10-15%. Lipsa totală a O2. 7. La căpşune şi la alte specii perisabile. Numeroasele studii consacrate acestui domeniu au dus la concluzia că factorii care influenţează intensitatea respiraţiei sunt de natură externă (temperatura.0 cm3/kgh la 00C. La reacţiile chimice creşterea este liniară.8 ori.

93 . J-F. concretizată prin boli. morcovii sau sfecla. deşi se intensifică pe măsura maturării. Porozitatea şi permeabilitatea produselor influenţează schimburile de gaze ale acestora cu exteriorul. 1996) Situaţiile de stres . pe parcursul creşterii şi dezvoltării fructelor de măr (după Dilley.fig.3%. determină creşterea activităţii respiratorii la produsele respective.1. corelată cu emisia de etilenă din ţesuturi. Mărimea fructelor sau legumelor influenţează suprafaţa lor de respiraţie şi implicit intensitatea acestui proces metabolic.(graficul creşterii evoluează invers proporţional cu graficul intensităţii respiratorii . Este un proces care în condiţii obişnuite nu prezintă o pondere prea mare. În timpul păstrării unor produse ca merele. folosind oxigenul endogen (rezultat din degradarea substanţelor organice). deşi se menţin condiţii optime. starea de sănătate sau integritate necorespunzătoare. leziuni sau striviri.5. Evoluţia intensităţii respiraţiei. şi colab. iar aldehida acetică peste 0. alcoolul etilic se acumulează peste 0.2. se pot pune în evidenţă în ţesuturile lor cantităţi reduse de aldehidă acetică şi alcool etilic.). respiraţia anaerobă afectează numai glucidele. fiind un caracter de specie şi chiar de soi.Figura 3. respiraţia anaerobă se intensifică.2.. deranjamente. 3. cit. În condiţiile scăderii conţinutului în oxigen al atmosferei sub 3%. cantităţi toxice care determină moartea celulelor.4. de Chapon. în momentul revenirii se constată o intensificare a respiraţiei produselor.04%. Numită şi intramoleculară. Respiraţia anaerobă. produşi ai respiraţiei anaerobe. După îngheţuri uşoare. 1982.

Figura 3. Schema procesului de transpiraţie şi respiraţie la produsele horticole 94 .3.

în funcţie de deficitul de saturaţie al vaporilor de apă din atmosferă (exprimat în milibari = mbar). Transpiraţia la nivelul epidermei nemodificate este intensă. Factorii interni ai produsului sunt legaţi de specie şi soi (conţinutul în apă.3. Turgescenţa ţesuturilor şi desfăşurarea normală a proceselor fiziologice se corelează cu această stare de hidratare. umiditate relativă. celulele vii. Această apă poate fi utilizată în noi sinteze. Transpiraţia este un proces fiziologic complex. Frunzele de spanac şi alte legume de frunze. dintro moleculă de glucoză rezultând 6 molecule de apă. Factori interni. prezintă la exterior o epidermă nemodificată. se poate acumula în celulă. viteza curenţilor de aer. care spre deosebire de o simplă evaporare.iar transpiratia determina in cele din urma deprecierea. Intensitatea transpiraţiei reprezintă cantitatea de apă exprimată fizic sau în procente. Transpiraţia produselor horticole 3. compoziţia atmosferei).autoreglarea turgescentei inceteaza. Produsele horticole se caracterizează prin conţinutul lor mai ridicat în apă. Generalităţi. Factorii tehnici au în vedere fazele tehnologice de valorificare în stare proaspătă. permeabile pentru apă. Comparând transpiraţia tuberculilor de cartof cu cea a frunzelor de spanac. iar distanţa parcursă de vaporii de apă către suprafaţă este relativ redusă. ca urmare a oxidării complete a substanţelor energetice. sau se poate elimina prin procesul de transpiraţie sub formă de apă liberă. Suprafaţa lor de evaporare raportată la greutate este mare. intensitatea respiraţiei se diminuează mult.2. gradul de maturare. compoziţia chimică.În procesul respiraţiei rezultă şi apă. alcătuirea şi dispunerea ţesuturilor). se constată că spanacul transpiră de circa 200 de ori mai intens. verdeţuri.1. Cantitatea de apă formată depinde de natura substratului oxidat.2.externi sau tehnici.Dupa recoltare. parametrii de manipulare-transportdepozitare). ambalaje folosite. iar dintr-o moleculă de acid oleic 17 molecule de apă. in conditiile desprinderii de plante. 95 . este influenţat de o multitudine de factori interni.2. Ea este evidentă la produsele încă nerecoltate şi constituie o condiţie a calităţii pe parcursul valorificării. evaporată de pe unitatea de suprafaţă a învelişului exterior al produsului (cm2) în unitatea de timp (oră sau zi). În cazul modificării epidermei. 3.9 mg/cm2 mbar/h. }esuturile lacunare din frunze au rolul de a frâna această circulaţie. cu detaliile lor specifice (modul de recoltare.2.3 şi 3. Factorii externi se referă la date fizice (temperatură. între 3.

Varză.1 mg/cm mbar/h la varză. Tuberculii de cartof insuficient suberificaţi.2-0.03 mg/cm2 mbar/h (cartof) şi 0.iar în spaţiile lacunare sub formă de vapori. (1982) intensitatea transpiraţiei epidermei cutinizate este de 0.04 mg/cm2 2 mbar/h la tomate şi 0. Acest fapt determină un flux continuu de vapori din interiorul produselor spre exterior. rădăcini tuberizate.5 0. datorită suprapunerii. La mere. Căpăţânile de varză au suprafaţa reală de contact cu exteriorul de 120 de ori mai mică decât suprafaţa totală a frunzelor. care participă la transpiraţie înainte de recoltare. le micşorează transpiraţia. lenticele. pierd apa mult mai uşor prin deshidratare şi transpiraţie. Tomate.5 m/s. Frunzele interioare au transpiraţia aproape nulă. După Burton. pere. vişine. Seminţe şi boabe verzi.Suberificarea tuberculilor (cartofi) şi a rădăcinilor (morcovi). din soiuri timpurii. Pruina (struguri.J. Transpiraţia produselor horticole este proporţională cu acest deficit.06 m/s la 0.5-1.Umiditatea relativă a aerului influenţează în mod invers proporţional transpiraţia legumelor şi fructelor. Tabelul 3. pătlăgele vinete.3. piersici.17 mg/cm2 mbar/h la castraveţi. gulioare. stomatele se închid. Cuticula nu acoperă lenticelele sau stomatele. căpşuni. Cutinizarea este diferenţiată structural în funcţie de specie. ardei. castraveţi. S. cuticulă. Tuberculi.2. caliciu. contribuie la diminuarea transpiraţiei. care creşte în măsura în care aerul este tot mai uscat. mere. gulii mari. ceapa uscată. Presiunea vaporilor de apă la nivelul celulelor este mai mare decât a vaporilor din mediul extern. La bulbii de ceapă. Cartofii de toamnă nu se recoltează până nu se face proba decojirii (suberificării). Gruparea produselor horticole în funcţie de valoarea raportului suprafaţă/volum (după Kays. frunzele cărnoase suprapuse şi frunzele pergamentoase diminuează mult circulaţia apei pe direcţia transversală. Factori externi Temperatura aerului influenţează presiunea parţială a vaporilor de apă din atmosferă şi deficitul de saturaţie în vapori.5 Produse horticole specifice Frunze individuale şi seminţe foarte mici. 0. 3. S-a constat că pierderile de umiditate sunt cu 50% mai mari atunci când viteza de ventilare creşte de la 0. Apa circulă prin ţesuturi sub formă lichidă. După recoltare. Viteza curenţilor de aer (circulaţia activă) optimă este de maxim 0. peduncul sau prin suprafeţele lezate.2. cireşe. precum şi raportul mult mai redus între suprafaţă şi greutate.. distanţa de 150-200 ori mai mare din centrul acestor produse la suprafaţa lor. Ea se elimină prin stomate.6 mg/cm2 mbar/h (morcovi).2 m/s. Pierderea apei se face pe direcţia fascicolelor conducătoare. Atmosfera controlată inhibă parţial şi transpiraţia produselor horticole. fructe de arbuşti. această scădere a fost de circa 1/5 faţă de atmosfera normală. pepeni. Aceasta se efectuează prin lenticele şi este de 0. dovlecei. în comparaţie cu legumele de frunze. precum şi procesul de transpiraţie. nucifere. 96 . prune) sau dubla protecţie a cutinizării şi cerurilor la mere. 1990) Raportul S/V(cm2/cm3) 50-100 5-10 2-5 0.

Stropirea verdeţurilor cu apă. folosind produse inerte sau inofensive din punct de vedere alimentar. Momentul recoltării are influenţă asupra intensităţii transpiraţiei. 3.3. predominând esterii saturaţi care formează un strat impermeabil. ardei etc) este o operaţie care poate fi inclusă în fluxul de condiţionare.0 7.0 7. La unele fructe.4 21. pelicule extensibile sau contractibile. Hruschka. Ele sunt capabile să formeze straturi aproape invizibile.1 3.Toate fazele tehnologice ulterioare au in vedere mentinerea turgescentei si a gradului de hidratare initiale. 3. sau înmuierea de scurtă durată a rădăcinilor deshidratate determină ameliorarea turgescenţei acestora.0 5. cum ar fi amiloza modificată.0-10.9 10.0 7. Ceruirea unor produse (piersici. dar le protejează de deshidratare şi microorganisme. Factori tehnici. 1973.0 6.3.4. care nu modifică aspectul produselor.) Tabelul 3. folosirea prelatelor pentru protejarea stivelor de lăzi şi preambalarea produselor în pungi de polietilenă perforată.2 7. tomate.7 4. seara sau pe timp noros) când şi temperatura lor este mai corespunzătoare valorificării. pierderile procentuale de umiditate totală tolerate pornind de la starea de echilibru din depozit.0 7.0 97 .3.0 3.0 8.5 16. (tab. determină deprecierea ireversibilă a produselor respective şi imposibilitatea desfacerii acestora. 1990. Produsele se recoltează în perioadele cu temperaturi moderate (dimineaţa. La mere stratul de ceară atinge în momentul maturării compoziţia optimă. Măsurile tehnologice de reducere a transpiraţiei vizează folosirea instalaţiilor de umidificare. La cartofi.2. Robinson. În primele zile. Limita maximă a pierderilor procentuale de umiditate totală .0 8.9 6.0 5.0 7. În procesul valorificării. mai ales la pomacee (seminţoase) au fost realizate în unele ţări tehnici peliculare de protecţie. au o limită maximă care. Acumularea cerurilor diferă în funcţie de soi şi influenţează pierderile în greutate.0 7. cu rezultate pozitive.0 Produsul Mazărea Tomate Conopidă Praz Ardei gras Păstârnac Cartof Sfecla roşie Morcovi Varză de Bruxelles Ceapă Pierderi (%) 5. după recoltare.2. pierderile de apă prin transpiraţie sunt mai mari. tolerate la unele produse horticole (după Kays.2-7. odată depăşită. contează mult să fie recoltaţi la un grad de suberificare corespunzător.5.0 6. 1977) Produsul Pere Mure Zmeură Mere Piersice Nectarine Spanac Salată Broccoli Castraveţi Fasole păstăi Pierderi (%) 5.0-12.

În afara factorilor fizici naturali care frânează creşterea. conopida. După o durată de timp specifică fiecărui soi. există factori fizici artificiali (ionizarea = iradierea). dovleceii. în urma aprecierii modificărilor fizice. maturitatea tehnică coincide cu realizarea 98 . bamele. la care se poate face recoltarea produselor horticole: a) maturitatea tehnică (industrială) corespunde unei anumite direcţii de prelucrare. recoltarea într-o fază mai incipientă. hibernare. boabele verzi de mazăre. Inhibitorii chimici pot fi produse naturale sau de sinteză. are loc încolţirea şi creşterea mugurilor. creşterea continuă şi după recoltare. Păpuşile de cicoare Witloof au tendinţa de a se deschide după recoltare. Mugurii tuberculilor de cartof (ochii) sunt inhibaţi în creşterea lor de conţinutul în hormoni inhibitori (acid abscisic) care are iniţial o pondere mai importantă decât conţinutul în hormoni stimulatori (gibereline). Acest proces poate fi frânat sau oprit prin păstrarea la temperatură scăzută.La ciuperci.3.1. Echilibrul hormonal preponderent spre inhibare determină după recoltare o perioadă de repaus vegetativ în care tuberculii nu pot germina. Creşterea. legumele de frunze. Temperaturile în jur de 00C stopează acest proces de depreciere. Aceşti factori interni acţionează în complex cu factorii externi (temperatura şi umiditatea relativă a aerului). Creşterea . Inflorescenţele de conopidă se deschid.3. păstăile fasolei de grădină. menţin starea de inerţie. precum şi factori chimici (retardantii) care pot inhiba acest proces. 3.3. castraveţii. Doar condiţiile suboptimale. Momentul optim de recoltare Se stabileşte în funcţie de modul de valorificare. Nucile verzi. La legumele rădăcini. iar ramificaţiile lor se alungesc. pierzându-şi compactitatea. 5-15% O2). Temperatura mai scăzută de păstrare şi atmosfera cu o compoziţie de 5% CO2 şi 3% O2. se recoltează într-o fază incipientă de maturare. vinetele. caisele şi piersicile pentru gem. sparanghel. 3. biochimice sau fiziologice survenite. creşterea în dimensiuni a celulelor încetează odată cu recoltarea. conopidă sau la andivele Witloof. acest echilibru se modifică.3.La cele mai multe specii. modificarea atmosferei (15% CO2). după trecerea perioadei de repaus vegetativ. sau chiar iradierea gamma (600 Krad. determinând ruperea velumului. inhibă această creştere. chiar în condiţii favorabile. pe parcursul valorificării. La tomatele pentru suc sau la prunele. mai ales temperatura scăzută. Alungirea lăstarilor de sparanghel poate fi oprită prin păstrarea la +50C în atmosferă modificată (5-10% CO2. care odată depăşită. La ciuperci se alungeşte piciorul şi se modifică forma pălăriei. inactivitatea vegetativă. prunele pentru dulceaţă. le face necorespunzătoare calitativ. maturarea şi supramaturarea produselor horticole Creşterea şi maturarea sunt două procese biologice care se petrec concomitent şi care se continuă şi după recoltare. Se disting mai multe etape sau grade de maturare. iar încolţirea se poate declanşa în orice moment dacă apar temperaturi şi/sau umidităţi mai ridicate.2. bulbi sau tuberculi.).

prepârgă. pepenii galbeni. biochimice şi fiziologice încep să se apropie de cele ale produselor mature. gustul şi aroma. iar aroma caracteristică începe să apară. cartofi şi varză.sau alte produse care îşi continuă maturarea după recoltare. maturitate tehnologică. culorii. bame. îneput de pârgă). dovlecei. mai ales in conditiile unui transport mai îndelungat.pere). maturitatea de recoltare. sau se depozitează. deoarece suportă mult mai bine fazele tehnologice ale valorificării.tehnologiile prevad foarte precis. deprecierea fermităţii. gustului sau aromei. fermitatea. culoarea se intensifică mai repede decât ritmul de sporire al conţinutului în substanţă uscată solubilă. diminuarea rezistenţei la agenţii externi.caisele. tomatele.pârgă completă).piersicile. Pârga se realizează când mărimea şi conţinutul în substanţă uscată solubilă ajunge la 9/10 din cantitatea normală. sâmburii se lemnifică. putând fi consumate imediat. Pentru depozitare. c) maturitatea de recoltare este specifică produselor horticole care nu se consumă imediat. ci se expediază către beneficiarii mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi. 99 . epiderma şi pulpa colorate în proporţie de 3/4. aceste faze sunt codificate şi menţionate în STAS 1421-88 : F0 (maturarea verde). culoarea. Recoltarea într-o fază mai timpurie se practică şi la restul produselor. constituie o fază când maturitatea de consum a acestor produse a fost depăşită. mărimea. maturitatea de consum se suprapune cu maturitatea de depozitare.maturităţii depline (fiziologice). Compoziţia lor chimică şi valoarea lor alimentară sunt cele mai corespunzătoare. gradul IV (F4. gradul III (F3. Este faza de declin. La unele specii (cazul piersicilor). semipârgă). La rădăcinoase. toată suprafaţa colorată în roşu intens). când însuşirile lor fizice. Maturarea seminţelor la vinete. f) supramaturarea este caracterizată prin reducerea intensităţii proceselor metabolice. trebuie recoltate diferentiat în faza de pârgă sau chiar de prepârgă. fiind necesară în permanent determinarea refractometrică.uneori pe soiuri (la struguri. fasole sau mazăre de grădină. castraveţi. Strugurii pot avea maturitatea tehnică şi la supramaturare.fiecare soi în parte. gradul II (F2. care precede moartea produselor horticole. Pentru unele produse cum sunt tomatele. gradul I (F1. b) prepârga şi pârga sunt primele faze ale maturării produselor horticole. d) maturitatea de consum (în stare proaspătă) este faza în care legumele şi fructele au realizat însuşirile caracteristice soiurilor. ardei gras etc. e) maturitatea fiziologică este caracteristică fructelor şi legumelor cu seminţe şi este faza în care acestea pot germina. pentru a suporta manipulările sau transportul şi pentru a-şi desăvârşi calităţile la momentul cerut. Seminţele fructelor se închid la culoare. Prepârga începe odată cu schimbarea culorii verzi şi durează până la apariţia culorii de bază. maturitate de consum) şi gradul V (F5. Căpsunele.

de propagare a acesteia în masa produselor.13 0.14 0. La caise. ceapă.3 Azot total (%) 0. În timpul maturării şi apoi supramaturării au loc şi alte modificări morfologice în structura ţesuturilor sau a celulelor. Epiderma devine mai fermă. procesul de maturare se propagă în restul ţesutului: la caise de la periferie spre centru. Evoluţia compoziţiei chimice la tomatele de consum. La pere şi ardei este situat în zona pedunculară. rădăcinoase sunt întodeauna mai mature în comparaţie cu cele interioare. precum şi la unele procese specifice. în care s-au acumulat în mod preponderent hormonii vegetali. care se găsesc în apropierea mugurului de creştere sau a zonelor meristematice.3 4. La unele fructe apar centre de maturare.11 Potasiu (mg/100 g) 299 272 226 Aciditate (m Eq/g) 1. în funcţie de data recoltării (după Hardh. cutinizarea/cerificarea celulelor epidermei la fructe sau frunze. 1990) Data recoltării 19 mai 21 iulie 16 sept.4.41 0. Frunzele şi ţesuturile exterioare de varză.4 Substanţa uscată (%) 5. plastidele se modifică ca număr şi structură. Din aceste zone. Numărul mitocondriilor din celule se reduce.93 1. la pepeni din zona centrală spre periferie. D. usturoi.3. şi colab. cerurile vegetale se oxidează lent şi polimerizează. prima care se coloreaza la preparga).0 6. Modul de maturare (popular coacere) efectivă. iar la mere.3.. La ardei maturarea înaintează din zona pedunculară (cu seminţe) spre zona pistilară. 3. piersici sau vinete. datorita desprinderii celulelor în lungul lamelei mediane. Modificările care apar în timpul creşterii şi maturării Aceste modificări sunt de ordin morfologic. biochimic şi fiziologic.77 1. Maturarea nu se realizează simultan în tot produsul. Spaţiile intercelulare se măresc. salată.. La mere şi tomate propagarea are loc din centru spre periferie. Substanţa uscată solubilă (%) 4.K.65 Raportul aciditate/ glucide 0.3. locul de formare este zona pistilară. citologic. cuticula se îngroaşă. castraveţi şi tomate. cit. gelificarea unor celule la unele fructe. dar migrează mai semnificativ spre zona înroşită (la tomate spre zona pistilară. suberificarea tuberculilor de cartofi. Lenticelele se închid parţial sau total. de la ţesut la ţesut.2 6. şi colab. iar la unele specii se reduce şi numărul ribozomilor. 1979.4. cicoare. la pere din zona pedunculară spre centru. Modul de maturare efectivă. K.38 3. iar de aici spre periferie. spanac. este neuniform. de Salunkhe. 100 .48 0. în ţesuturile învecinate zonei unde se formează seminţele. ca lignificarea pericarpului la alune sau a mezocarpului la nuci. Modificările morfologice se referă pana la maturare la realizarea formei şi mărimii speciei şi soiului.Tabelul 3. favorizând schimbul de gaze.0 4. se găseşte în centrul fructului. pepeni.

Culoarea se modifică datorită disparitiei pigmenţilor porfirinici (clorofile) şi sintezei celor carotenoidici. Durata maturării la temperatură normală depinde de intensitatea metabolismului produsului respectiv. Ea este sintetizată şi evoluează în celulele tuturor fructelor de-a lungul creşterii şi dezvoltării.Desfăşurarea tuturor acestor modificări. La piersici. Gustul se schimbă ca urmare a evolutiei treptate a continutului glucidelor. După recoltare. sau artificial.Modificările biochimice pe parcursul creşterii şi maturării produselor horticole. tomatele în 7-9 zile. Perioada de evoluţie a produselor horticole după recoltare Perioada de evoluţie a produselor horticole după recoltare este specifică fiecărui produs. activarea sau inactivarea unui număr foarte mare de enzime de diferite tipuri. Produsele horticole devin colorate.Expunerea la etilenă determină creşterea ritmului respirator la acest tip de fructe. Aroma este imprimată de formarea substanţelor volatile caracteristice. dar nu le iniţiază maturarea. repere importante de apreciere a complexităţii transformărilor care au loc în produse. sub control. Merele se maturează de 7-10 ori mai încet în aceleaşi condiţii de scădere a temperaturii (200-00C). culoarea. iar cele de descompunere încep să predomine. Etilena constituie hormonul maturării. Căldura degajată în urma oxidărilor biologice şi amplitudinea transpiraţiei pot furniza. alături de valoarea intensităţii respiratorii. La fructele neclimacterice concentraţia în etilenă endogenă este destul de redusă şi rămâne astfel pe parcursul maturării. procese biochimice de polimerizare sau depolimerizare. cât şi în reacţii de descompunere. scăderea ei (200-00C) reducând de 7. În faza de creştere şi maturare predomină procesele de sinteză. procesele de sinteză se reduc mult în intensitate. Factorii de mediu care influenţează acest proces sunt temperatura şi compoziţia atmosferei. la numeroase specii. Căpşunele se maturează în numai 1-3 zile. Modificările fiziologice de tipul creşterii şi maturării sunt reflectate în primul rând prin variaţia intensităţii procesului de respiraţie.5.acizilor organici şi a substanţelor tanoide (fenolice). 3. etilena îşi asigură un rol determinant şi dominant. desfăşurându-se în mod natural. în complexitatea lor. Gradul de maturare poate evolua şi el. constau atât din reacţii de sinteză a diferitelor componente celulare. în timp ce merele în 20 zile. maturarea îşi diminuează ritmul de 101 . ca o fază tehnologică distinctă. aromate. sau în faza supramaturării. În timpul fazei de maturare a fructelor climacterice. Procesul este denumit în termeni tehnici maturare postrecoltă sau postmaturare. fermitatea se micsoreaza. antocianici sau flavonici. gustul şi aroma se produc în număr preponderent în faza de maturare. Fermitatea structo-texturală se schimbă prin scindarea enzimatica a protopectinei si ulterior a componentelor pectinice.4 ori în medie intensitatea respiraţiei şi încetinind mult maturarea. sinteza ei fiind autocatalitică. se bazează pe existenţa.3. Modificările care implică fermitatea. Temperatura este un factor determinant. de biosinteză sau de biodegradare.

o compoziţie atmosferică de 3% CO2. piersici şi la alte specii au fost obţinute prin diverse tehnici de inginerie genetică. în locul genei care coordonează biosinteza etilenei din cromozomul respectiv. pepeni galbeni. Efectul realizat este blocarea producerii etilenei. acumulând mai multe substanţe utile şi îşi menţin fermitatea pe parcursul valorificarii o perioada mult mai indelungata. s-a reuşit inserarea unei gene antisens. deci durata lor de păstrare este considerabil mai mare. Atmosfera modificată are acelaşi efect de încetinire a maturării.long long life) create la tomate. aciditate titrabilă şi acid ascorbic mai ridicat. Fructele respective pot rămâne mai mult timp pe plantă. Maturarea tomatelor se prelungeşte cu 10 zile. La mere. şi 3% O2 a permis menţinerea frigorifică timp de 210 zile a calităţii acestora. pe care informaţia este conţinută în sens invers. comparabilă cu numai 120 zile de păstrare frigorifică în atmosferă normală. Această genă este un segment de ADN. 102 .16 ori prin scăderea temperaturii cu 250C (250-00C). ca urmare a inactivării reacţiilor complexe de biosinteză a precursorilor acesteia.De exemplu. Merele păstrate în AC au un conţinut în glucide totale. Soiurile transgenice retardante(long life. prin coborârea temperaturii de la 25 la 150C.

Standardele elaborate în ultimii ani se clasifică în: . la un moment dat. Calitatea constituie o noţiune complexă care cuprinde atât proprietăţile produsului de a satisface o trebuinţă oarecare. ale căror condiţii tehnice sunt stabilite în standardele de stat. OCDE. Însuşirile produselor sunt numeroase.. care sunt rezultatele acestor activităţi. Calitatea produselor se concepe în faza de cercetare-proiectare. Ele protejează pe consumator şi au un caracter independent (nu pot fi contestate.CALITATEA PRODUSELOR HORTICOLE 4.I. organizaţie sau persoană. cât şi aspectele economice legate de realizarea şi utilizarea produsului. IV. care însă sunt inseparabile.M. Acestea sunt caracteristicile de calitate. precizează condiţiile minime de acceptare în vederea comercializării.1.C.CAP. defineşte calitatea ca fiind „o mulţime de proprietăţi şi caracteristici ale unei entităţi care îi conferă capacitatea de a satisface cerinţele explicite sau implicite”..P. IEC etc. Conform aceluiaşi standard. în caietele de sarcini. însă în prezent s-a început asimilarea prevederilor internaţionale din normele CEE/ONU.D. produsul este „rezultatul unor activităţi sau procese” şi poate fi orice „bun material. care se află la nivel naţional. serviciu. Ele asigură uniformitatea criteriilor de apreciere a calităţii. calitatea. Aspecte generale privind calitatea produselor horticole şi cadrul legal de reglementare pentru producţia horticolă Standardul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) 8402.H. favorizând un comerţ intern şi extern competitiv sub aspect calitativ. în normele tehnice. ceea ce determină evidenţierea a două noţiuni: calitatea producţiei şi calitatea produselor. ignorate sau modificate de nici un factor de producţie sau din sfera comercială internă sau externă). prin colaborare cu I. dar numai unele dintre ele determină. pentru utilizări comune şi separate. 103 . Calitatea unui produs este determinată de ansamblul caracteristicilor sale utile care se pot observa. fructe proaspete şi flori. Standardele Sunt documente care prevăd. reguli.Standarde Române (SR). rezultat al unor procese continue sau o combinaţie a acestora”. într-o proporţie tot mai mare.RA Bucureşti au elaborat peste 125 Standarde numai pentru legume. activitate. prescripţii şi caracteristici referitoare la activităţi sau la produse. Prin entitate se înţelege orice produs. proces. 4. în prezent denumit ASRO. se realizează în procesul de producţie şi se manifestă în procesul de consum. măsura sau compara cu un etalon. standardele pot avea caracter obligatoriu (Standard de stat). sau caracter de recomandare (pentru produse noi sau în curs de omologare). Institutul Român de Standardizare (IRS). În funcţie de obligativitatea aplicării lor. ISO.1..1.

în vederea comerţului exclusiv şi specializat cu anumite firme. Caietele de sarcini. sau altor unităţi cu personalitate juridică. Reprezintă forma anterioară de existenţă a standardelor de firmă. României nr. Prin acumularea de noi date sau prevederi. României nr. . Normele interne.O.4.Legea 98/94 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.2.1. . .P.În comerţul internaţional se observă o unificare tot mai strânsă a legislaţiei calităţii. În România. sau alte prevederi contractuale.Directivele Consiliului Comunităţii Europene nr. - 104 .C.C. norme sau standarde au o aplicabilitate globală.C. ca de ex.21/92 privind Protecţia consumatorilor. modificate sau anulate de către acestea. . Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. României nr. . Reglementări interne şi internaţionale privind calitatea produselor agro-alimentare. Ele pot conţine şi recomandări de marketing. României nr. acte şi formă de plată. aprobate.Standarde de Firmă. prelucrarea. 4. circulaţiei şi comercializării alimentelor.C.A. „Vin şi băuturi alcoolice”.-1995. Cuprind prevederi suplimentare necuprinse în standarde.93/43/EEC/14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare. . 4.Ordonanţa Guv. Au circulaţie şi valabilitate limitată în funcţie de an.96/2001 privind reglementarea producţiei. Guv.A.C.Ord.863/95 de aprobare a Normelor de igienă privind producţia. transport. producător şi beneficiar.A. Guv.1956/95 privind introducerea şi aplicarea sistemului H. ele puteau fi promovate ca standarde. putem menţiona aplicabilitatea următoarelor reglementări interne sau internaţionale care vizează şi sectorul produselor horticole în stare proaspătă sau transformate industrial: . fiind elaborate. 483/92 privind funcţionarea Institutului Român de Standardizare (IRS). ambalare. de importanţă economică mai mică. societăţilor comerciale.I. aplicabile în anumite domenii de activitate (standarde de ramură). 4.Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. iar anumite reglementări.Standarde Profesionale. transportul şi desfacerea alimentelor. carantină fitosanitară. state sau organisme comerciale.1. Ele erau întocmite pentru produse sau procese tehnologice reglementate la nivel de ramură de activitate.A. Ultimele două categorii trebuie să respecte prevederile conţinute în Standardele Române (SR) similare. . păstrarea. M. depozitarea.3.P. conţinut de pesticide.629/96 privind măsuri pentru asigurarea calităţii produselor şi certificarea acesteia.Hot. Guv.Hot..1. care se aplică în cadrul regiilor autonome.

. şi colab. Aspectul vizual.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase. iar în unele cazuri numai cal.306 din 7 iunie 2001. şi colab. României nr. mecanice. pere.A.Ordinul MAA 58/95 de aprobare a Regulamentului de acordare a licenţelor de fabricaţie pentru produsele alimentare cu modificări prin Ord. 14/96 şi 31/96. 1978. . varză de Bruxelles).suma gradelor zilnice de temperatură (pere. A. . Conform acestor acte normative. broccoli. 4. . D. - Textura (mere.L. Kader. fiziologice.. A.A.K. fasole.morfologia şi structura suprafeţei.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. 34/2000 privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinurilor nr. 1985.. .formă (uniformă şi caracteristică soiurilor). .tehnologia de producere şi valorificare diferenţiată în funcţie de destinaţie. .2. în corelaţie cu gradul de maturitate: Indicatori tehnologici: . Aprecierea calităţii produselor Pentru aprecierea calităţii legumelor şi fructelor se folosesc diferite criterii specifice fiecărui produs şi care scot în evidenţă caracteristicile cele mai importante în funcţie de care se stabileşte calitatea acestora. calitatea se diferenţiază pe categorii sau clase de calitate. pere). care înlocuieşte Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC). 1979.Autorii străini (Ryall. uniformitate etc.coloraţie exterioară (intensitate.. A.166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). fasole. Ryall. M. varză. 105 .Legea nr.mărime sau greutate (la toate fructele şi la unele legume). .). .numărul de zile de la înflorit până la recoltare (mere. . calitatea I şi calitatea II-a.. .L. Salunkhe. . fasole lima). privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale. . Aşa de exemplu la majoritatea produselor horticole se prevăd ca grupe de calitate: Extra. Nr.67/1997.defecte externe şi interne (morfologice. .culoarea pulpei (la fructele cărnoase).compactitate (varză de căpăţână. . conform actelor normative în vigoare. provocate de boli sau dăunători). . luciu/acoperire cu pruină sau strat de ceară.Legea pentru aprobarea Ord. 1992) sintetizează următorii indicatori de calitate. pere).etilena endogenă (mere. Guv.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. porumb zaharat). sâmburoase=drupacee): fermitate/tărie (mazăre. conopidă).I şi a II-a.Hotărârea nr.Ordonanţa Guv.volum (salata de căpăţână. şi colab.A.

crocanţă (la toate fructele şi majoritatea legumelor).).conţinut în uleiuri-lipide (nucifere).proteine. . Valoare ecologică: .duritate/fibrozitate.astringenţă.substanţe minerale.amăreală. mere). frăgezime. Pentru stabilirea însuşirilor care stau la baza aprecierii calităţii fructelor şi legumelor se efectuează analize senzoriale şi de laborator (pentru proprietăţile chimice şi cele fizice). .acreală (aciditate).dulceaţă. pere. .substanţe toxice de origine naturală. . . .aromă (compuşi volatili). Analizele organoleptice.vitamine.conţinut în amidon (mere. . conţinut în substanţe fenolice (gutui. miros): . metale grele). fibre etc. care implica si prelucrarea statistica a rezultatelor. .1).contaminarea cu substanţe toxice (reziduuri de pesticide. prune.1. Precizia de apreciere a calităţii se poate mări dacă se aplică analiza senzoriala.Metoda punctelor acordă pentru fiecare caracteristică un număr de puncte (tabelul 4.conţinutul în alte glucide (substanţe pectice.raportul glucide/aciditate (fructe).lipsa gustului şi mirosului. caise. . piersici. vişine. Valoare nutritivă: . Tabelul 4. Punctajul stabilit pentru aprecierea calităţii legumelor şi fructelor Specificare Mărimea Forma tipică soiului Pruina Culoarea pieliţei Starea pieliţei Uniformitatea de soi Culoarea pulpei Consistenţa pulpei Legume 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 Mere. Aromă (gust. .elasticitate.contaminarea microbiologică. prune ** 3-1 3-1 3-1 Struguri** 3-0 2-0 106 .suculenţa (fructe). . . .micotoxine. realizate cu ajutorul simţurilor se fac cu uşurinţă şi sunt rapide. . pere). pere. .conţinut în glucide hidrosolubile (mere. . drupacee. . gutui * 3-1 3-1 4-1 4-1 3-1 3-1 Cireşe. struguri).

La produsele destinate prelucrării industriale se determină şi raportul între partea comestibilă şi părţile eliminabile (refuzurile).Potrivit STAS 6441-88 ** . seminţe. Recoltarea se recomandă a fi efectuată în perioadele cu temperatură moderată. gutui * 3-1 7-1 4-1 - Cireşe. merele fiind mai colorate. însă mai utilizat este punctajul la care valoarea maximă este 10. iar în depozit a opărelii. Temperaturile prea ridicate dăunează majorităţii speciilor. La culturile legumicole din sere sau solarii temperatura optimă şi constantă. piersici. ardei.3. casa seminală. Factorii care contribuie la formarea şi creşterea produselor horticole în cultură A. numărul şi mărime seminţelor Legume 5-1 5-1 8-1 5-1 - Mere. consumul specific realizat la prelucrare va fi mai mic iar procesul tehnologic mai eficace.3. Factorii care influenţează calitatea produselor horticole 4. varză.Specificare Suculenţa pulpei Gradul de maturare Gustul Aroma Aderenţa sâmburelui de pulpă Raport pulpă/sâmbure Desprinderea boabelor de pe ciorchine Grosimea pieliţei. pere. prune ** 3-1 6-1 4-1 3-1 3-1 - Struguri** 3-0 1-0 1-0 * . favorizând apariţia de arsuri sau deranjamente fiziologice. vişine. arsurile formându-se pe partea expusă la soare (ceapă. când produsele horticole au un nivel al metabolismului ridicat şi sunt mult mai expuse alterărilor de natură fizică. La temperaturi ridicate. ciorchini etc. caise. cireşe etc. pieliţe. Pigmentarea merelor sau legumelor de seră este afectată. au tendinţa de a se matura mai devreme. iar la mere este favorizată apariţia sticlozităţii. produsele se maturează în ritm accelerat.1.Factorii naturali (ecologici): Temperatura Mărimea sau compoziţia chimică a multor produse horticole este influenţată de suma temperaturilor medii zilnice din timpul perioadei de vegetaţie. cu atât legumele şi fructele sunt superioare calitativ.În anii secetoşi legumele sunt ofilite. este o garanţie a timpurietăţii şi a calităţii. cu cât partea consumabilă reprezintă o proporţie mai mare. evitându-se orele cu insolaţie puternică. sunt lipsite de aciditate. reprezentate de: pedunculi. 4. tomate. mere. unele specii iniţiază emiterea tulpinilor 107 . teci. sâmburi.).În toamnele cu nopţi mai răcoroase este favorizată sinteza pigmenţilor antocianici. mai bogate în glucide şi evoluează rapid spre supramaturare. microbiologică sau dereglărilor fiziologice.În concursurile naţionale La struguri se admit diferite scări de notare.

Merele şi perele de iarnă se păstrează o perioadă mai lungă de timp în condiţii optime. biochimice şi organoleptice ce se constituie de altfel printre criteriile principale de ameliorare. Radiaţia solară ajută la formarea pigmenţilor roşii (antocianici) ai merelor. dau fructe care rezistă mai puţin la păstrare decât cele provenite de pe soluri mai grele. în cazul pomilor influenţează capacitatea de păstrare a fructelor. Umiditatea relativă a aerului. că pomii cultivaţi pe soluri uşoare. la valori ridicate influenţează negativ starea fitosanitară a plantelor horticole. a andivelor Witloof sau pentru înălbirea cardonului şi producerea lăstarilor etiolaţi de sparanghel. Factorii tehnologici sunt reprezentaţi de: Amplasarea culturilor în zonele pedo-climatice favorabile. ca de exemplu la ardei şi pete de insolaţie. Astfel. 108 . O lumină slabă favorizează o creştere vegetativă redusă. Precipitaţiile intense care survin după perioade secetoase. iar cele care rămân. are loc o dezvoltare rapidă în volum a fructelor care se hidratează iar la nivelul epidermei se produc fisuri. Soiul influenţează calitatea produselor horticole. sănătoase.) cât şi prin caracteristicile sale fizice. Insolaţia –lumina are un rol important în nutriţia plantelor horticole datorită procesului de fotosinteză.florale şi se depreciază mai rapid. Portaltoiul. formarea de goluri în fructele de tomate şi întârzierea maturării.Prezenţa luminii nu este dorită la forţarea cicorilor italiene. dulceţuri etc. cei cu vigoare slabă (MM 106 şi MM 109) determină o colorare mai intensă a merelor şi o maturare mai avansată. bine iluminate. de exemplu. pigmentate corespunzător. Solul influenţează în oarecare măsură calitatea produselor horticole. B. se ofilesc sau se zbârcesc. dar contribuie la menţinerea turgescenţei legumelor de frunze sau a celor din grupa verzei etc. comparativ cu soiurile de toamnă şi de vară. S-a observat de asemenea că în anii ploioşi se obţin fructe care nu se păstrează bine. La pomi se produc căderi în masă a fructelor verzi. la brunificarea internă şi adesea nu-şi desăvârşesc aroma. Livezile din zonele de deal şi premontane. nisipoase. S-a observat. de dimensiuni mici.Seceta atmosferică are efecte contrare. În acest stadiu. Densităţile prea mari împiedică nutriţia şi fotosinteza normală. produsele îşi măresc foarte mult intensitatea transpiraţiei. Atunci când după o vară secetoasă şi caldă urmează o perioadă ploioasă. provoacă adesea crăparea epidermei la cireşe. delimitate ca urmare a lucrărilor de zonare pe specii. Densitatea optimă a plantelor asigură atât cantitatea cât şi calitatea produselor horticole. se colorează devreme. la măr. tomate. astfel încât să fie valorificat la maximum potenţialul productiv şi calitativ al soiurilor cultivate. fiind mai sensibile la atacul microorganismelor patogene. produc fructe superioare calitativ. nici o rană nu se mai vindecă şi devine o cale naturală de pătrundere în fruct a agenţilor patogeni. atât prin pretabilitatea sa pentru un anumit mod de valorificare (în stare proaspătă sau procesat pentru sucuri. caise etc. colorarea fructelor în timp ce prezenţa golurilor favorizează defecte de formă.

Dezavantajele unei recoltări prea timpurii sau a uneia întârziate sunt numeroase. cu ţesuturi afânate şi fisuri ale epidermei care favorizează alterarea microbiană. 4. . însă trebuie efectuată cu mare atenţie. conform prognozelor şi avertizărilor specifice. Sistemul de întreţinere a solului din livezi (ogor negru sau înierbat) determină indirect capacitatea de păstrare a fructelor şi menţinerea calităţii lor. Sunt unii factori tehnologici determinanţi pentru calitatea produselor obţinute. în ciupercării etc.coloraţia slabă.Se cunoaşte efectul negativ al excesului de azot sau al deficitului de calciu. cu repercursiuni asupra creşterii acestora şi a duratei de păstrare a lor. limitând cantitatea în favoarea valorii comerciale. dintre care alegerea momentului optim de recoltare constituie un element de prim ordin.Sunt recomandate pentru unele specii (seminţoase în special) tratamentele profilactice în livadă. Condiţiile de recoltare. Se poate afirma că unii factori sunt specifici unei culturi. care se estompează şi mai mult pe durata păstrării. favorizează obţinerea unor produse horticole sănătoase cu o bună capacitate de păstrare şi cu un conţinut mai redus de reziduri de pesticide. Irigarea este o intervenţie foarte utilă uneori. cu pesticide selective. la mere de ex.8%) pentru prevenirea pătării amare (bitter pit). Fertilizarea prin îngrăşămintele aplicate influenţează nutriţia plantelor şi compoziţia chimică a produselor horticole.Se urmăreşte stabilirea unui raport cât mai avantajos faţă de factorii pedoclimatici. Tratamentele fitosanitare efectuate la timp. la strugurii de masă. Sa observat că merele obţinute din plantaţii înierbate sunt afectate mai puţin de dereglările fiziologice şi bolile parazitare comparativ cu cele obţinute din livezile întreţinute ca ogor negru. a. evaporarea apei din produse este mai intensă. pentru a preveni apariţia unor boli de depozit pe durata păstrării cât şi aplicarea de tratamente cu săruri de calciu (0. deoarece produsele horticole nu şi-au atins dimensiunile normale. . care au o aplicabilitate restrânsă.o recoltă scăzută cantitativ. brunificarea internă şi pătarea amară.predispoziţia la unele dereglări fiziologice: opăreala moale. . 109 . astfel de exemplu la culturile de flori şi legume din sere şi solarii. ca gustul şi aroma plăcute. Un exces de apă în ultimele săptămâni care preced recoltarea este de obicei dăunătoare deoarece fructele devin foarte mari.lipsa unor însuşiri organoleptice. Recoltarea prea timpurie determină: .Tăierile de producţie la pomi şi viţă-de-vie ajută la distribuirea echilibrată a producţiei pe ramuri şi coarde cât şi la hrănirea echilibrată a producţiei pe ramuri şi coarde cât şi la hrănirea lor ca urmare a desfăşurării unui metabolism normal.5-0. precum şi rolul pozitiv al îngrăşămintelor cu potasiu şi fosfor care ajută la o mai bună pigmentaţie a merelor şi o mai bună capacitate de păstrare în depozit.3.2. Pierderile în greutate sunt mari şi în timpul depozitării. manipulare şi transport a produselor horticole Calitatea şi capacitatea de păstrare a produselor horticole sunt influenţate foarte mult şi de aceşti factori.

influenţând intensitatea deshidratării produselor horticole.3.pierderi de recoltă datorită căderii fructelor de pe plante. privind păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole. în depozitele simple şi cu ajutorul unor aparate speciale în depozitele frigorifice cu atmosferă controlată. deoarece au în ţesuturi procese de autoliză. Temperatura influenţează mult intensitatea respiratorie. care devine de 2 ori mai mare atunci când temperatura creşte cu 10°C (la mere de ex. menţionaţi mai înainte. cu pierderi minime. în partea specială. datorită gradului de maturare avansat. peste valorile optime speciei. cât şi de pierderea apei. Factorii din această grupă. 110 . favorizează încolţirea (cartofi. Umiditatea relativă a aerului prezintă o mare importanţă la păstrarea produselor horticole. care reduc rezistenţa celulelor şi capacitatea lor de a împiedica pătrunderea microorganismelor. Compoziţia aerului din spaţiul de depozitare contribuie mult la menţinerea calităţii produselor horticole.3. Oxigenul la nivele ridicate.b. monilioza) şi dereglări fiziologice (brunificarea internă şi sticlozitatea la mere de ex.) sau migrarea solaninei spre periferia tuberculilor de cartof etc. În corelaţie cu temperatura aerului este şi activitatea microorganismelor patogene care se dezvoltă la temperaturi cuprinse între 3 şi 45°C. mişcarea şi compoziţia aerului. . Lumina solară este un factor care influenţează negativ păstrarea produselor. umiditatea relativă a aerului.).reducerea duratei de păstrare. cu valorile optime pentru fiecare specie. Reglarea compoziţiei aerului se face prin ventilaţie.creşterea gradului de vătămare mecanică pe durata transportului şi manipulării. temperatura. 4. Recoltarea întârziată determină: . fără ferestre sau cu ele cât mai mici.predispoziţia la unele boli (putregaiul cenuşiu. menţinerea acelor parametrii contribuind la ameliorarea calităţii pe durata păstrării. chiar în cantităţi mici. deoarece grăbeşte maturarea.). . având un impact major asupra calităţii produselor horticole depozitate. intensifică respiraţia şi deci maturarea produselor horticole. De aceea depozitele vor avea celulele de păstrare cât mai întunecoase. iar valoarea comercială este diminuată. sunt prezentaţi în detaliu. dioxidul de carbon în schimb o frânează. descompunerea internă. grăbesc maturarea şi reduc capacitatea de păstrare. echipate cu obloane. ceapă etc. iar etilena şi substanţele aromate degajate de unele produse horticole în timpul maturării. produsele horticole pierd apă prin evaporare şi scad în greutate. Grupa factorilor ce influenţează mediul ambiant de păstrare a produselor horticole Mediul ambiant de păstrare a produselor horticole este influenţat de următorii factori: lumina. Odată cu ridicarea temperaturii aerului. pierderea turgescenţei şi dezvoltarea microorganismelor care este favorizată atât de o UR prea ridicată. .

evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare. 13 sau 14. puncte critice de control identificate sunt: sterilizarea. manipularea. depozitarea şi servirea alimentelor. Principiul 2: Determinarea punctelor critice prin care se pot ţine sub control riscurile identificate. elemente de natură microbiologică. prelucrarea. dacă este sub control. Punctele Critice de Control) de asigurare a calităţii igienico-sanitare a produselor alimentare. transportul până la fabricile de prelucrare. La fabricarea conservelor din legume şi fructe. Riscurile asociate produselor alimentare reprezintă un „rău” potenţial. 1956/95 privind introducerea şi aplicarea sistemului HACCP în circuitul alimentelor. Principiul 7: Stabilirea procedurilor prin care se va verifica dacă sistemul HACCP funcţionează corect. Sistemul HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points sau Analiza Riscurilor. distribuţia. prepararea culinară şi consumul produselor alimentare. depozitarea). fază din procesul de fabricaţie) care. Aplicarea celor şapte principii ale metodei HACCP constă în parcurgerea mai multor etape (12. Pornind de la aceste considerente a fost emis şi în România Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. a principiilor unui sistem de asigurare a calităţii igienice bazat pe evaluarea şi prevenirea riscurilor.). în urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o deviaţie de la limitele critice.4.4. depozitarea. Principiul 5: Stabilirea acţiunilor corective ce vor fi aplicate atunci când. în funcţie de sursa documentară). acesta reprezentând „Un punct (etapă. care se bazează pe aplicarea a şapte principii: Principiul 1: Evaluarea riscurilor asociate cu obţinerea şi recoltarea materiilor prime şi ingredientelor. Un astfel de punct poate fi orice fază a producţiei şi/sau prelucrării (materii prime.1. Sistemul HACCP este de fapt o metodă sistematică de identificare. Principiul 6: Organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor. transportul. ambalarea etc. inclusiv a celor de origine horticolă. care constituie documentaţia planului HACCP. oricare dintre 111 . prelucrarea. va conduce la eliminarea sau reducerea riscurilor până la un nivel acceptabil. Legislaţia sanitară europeană şi internaţională privind producţia de alimente prevede (deocamdată cu statut de recomandare).Este FăCută Separat Pe Fisier Nou Principiul 4: Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control. aşa cum este sistemul HACCP. dintre care dorim să-l definim foarte clar pe cel care apare chiar în titlu: Punct Critic de Control. În abordarea sistemului HACCP apar o serie de termeni specifici. folosind Arborele decizional HACCP (Figura 4. chimică sau fizică ce pot afecta sănătatea sau viaţa consumatorului. aplicarea în toate unităţile implicate în producţia.

noul standard ISO 9001: 2000 abordează calitatea prin „Management al Calităţii”. Pe cât posibil. Cele patru standarde de bază ISO 9000:2000 Standard actual ISO 8402 ISO 9001:94 ISO 9002:94 ISO 9003:94 ISO 9004-1:94 Standard în noua ediţie ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 Conţinut Conceptele calităţii. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultate. fără să specifice cum să fie implementate de către o anumită întreprindere.2.5. numai dacă ne gândim la multele situaţii cunoscute în ultimul timp. fiind generice şi cu aplicare atât în industriile producătoare.variante ducând la acelaşi rezultat: implementarea Sistemului HACCP. 4. Dintre multiplele avantaje rezultate ca urmare a funcţionării în practica productivă a Sistemului HACCP menţionăm: „caracterul preventiv” al metodei şi transformarea unităţii respective în categoria de „furnizor preferat”. Dacă standardul ISO 9001: 1994 se bazează pe conceptul „Asigurarea calităţii” care este exprimat şi în titlul standardului. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut ce furnizează.Organizaţia Internaţională de Standardizare de la Geneva.). la care se adaugă recomandarea făcută din partea UE.2. care include nu numai asigurarea calităţii. Asigurarea calităţii conform standardelor seria iso 9000:2000 Conform ISO (International Standardization Organization). Deoarece familia de standarde ISO 9000: 1994 conţinea aproape 20 de standarde şi documente. când producerea şi comercializarea unor alimente în mod inadecvat au pus în pericol. sănătatea consumatorilor. a convenit ca noua ediţie din anul 2000 a ISO 9000 să conţină numai patru standarde de bază. pentru folosinţa comună şi repetată. adaptat specific unui produs pe un anumit flux tehnologic de producţie. uneori foarte grav. Aceste standarde nu sunt specifice nici unui produs sau serviciu în particular. reguli . garantând un nivel optimal acestora şi pentru comunitate în ansamblul ei. Modalitatea concretă de proiectare şi aplicare a unui sistem al calităţii depinde de „obiectivele procesele şi practicile specifice” ale fiecărei întreprinderi. ci şi cerinţele şi satisfacerea clientului ca „motor” al îmbunătăţirii continue. Tabelul 4. pentru acei agenţi economici care doresc să exporte produse alimentare în spaţiul economic respectiv. Comitetul Tehnic ISO/TC 176. Standardele internaţionale ISO 9000 descriu elementele sistemului calităţii. cât şi în sfera prestărilor de servicii. punctele cheie din cele 20 de standarde actuale sunt integrate în cele patru standarde de bază (Tabelul 4. vocabular Sisteme de management al calităţii-Cerinţe 112 . Implementarea sistemului HACCP în industria alimentară reprezintă acum mai mult ca oricând o necesitate.

dulceţurilor şi a deshidratării legumelor şi fructelor.Ghid ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii Notă: În literatura de specialitate nu s-a făcut până acum. altele cantitative sau de ambele feluri. Certificarea conform noului ISO va fi obligatorie cu începere din 15 decembrie 2003 când certificatele după vechea ediţie îşi pierd valabilitatea. Alterarea produselor horticole valorificate în stare proaspătă sau transformate industrial În timpul recoltării . Astfel. umiditatea. dar mai ales în spaţiile de păstrare. Un alt exemplu îl reprezintă efectul temperaturilor ridicate în cazul fabricării marmeladeleor.ISO 9004-2:94 ISO 9004-3:94 ISO 9004-4:94 ISO 10000-1:1993 ISO 10000-2:1993 ISO 10000-3:1993 ISO 9004:2000 Sistemele de management al calităţii. echivalenţa între ISO 10000-1:1993. Alterări de natură chimică. diminuându-le pe această cale durata de păstrare. care reprezintă un defect de fabricaţie.6. deoarece produsele rehidratate reprezintă un mediu favorabil dezvoltării microorganismelor patogene.2. atât timp cât produsele horticole sunt pe plante. unele fiind numai calitative. Vom menţiona doar câteva exemple legate de produsele horticole conservate. Alterări de natură fizică. ISO 9001:2000 a intrat în vigoare la 15 decembrie 2000. care reprezintă un defect de fabricaţie. Principalii factori ce pot fi implicaţi sunt: lumina. produsele horticole destinate consumului în stare proaspătă sau industrializării. substanţă de culoare brună. la produsele deshidratate care sunt higroscopice. produsele finite căpătând culori închise.6. ISO 10000-3:1993 şi ISO 19011. 4. la fabricarea conservelor.Pierderile pe care le provoacă aceşti factori fie izolat. ISO 10000-2:1993. compoziţia aerului şi vătămările mecanice care pot acţiona independent sau în complex. care le pot vătăma în diferite moduri. fie în complex sunt în unii ani deosebit de grave. umiditatea determină rehidratarea parţială. dar mai ales după aceea. 4. spanac. temperatura are rol hotărâtor. modificarea culorii verzi reprezintă o formă de alterare a boabelor verzi de mazăre. oficial. Sunt specifice conservelor de legume şi fructe ambalate în cutii metalice şi se manifestă datorită combinaţiilor chimice 113 . 4. fie însămânţării sau plantării sunt expuse influenţei negative a factorilor abiotici şi a celor biotici. fasole şi a unor fructe verzi în timpul sterilizării care se datorează faptului că pigmentul clorofilian sub influenţa căldurii se transformă în feofitină.1. De asemenea. De exemplu. în urma cărora este favorizată caramelizarea zaharurilor.6. temperatura. Pigmenţii carotenoizi la o sterilizare mai îndelungată şi la temperaturi ridicate se degradează. producând decolorarea morcovilor conservaţi.

rezultând sulfura de fier de culoare neagră şi sulfura de staniu de culoare brună. substanţe care afectează calităţile senzoriale ale produselor. răspândite pe ambalaje. în spaţiile de depozitare. Microflora de câmp este cea mai primejdioasă pentru sănătatea produselor. cu respectarea timpului de pauză specific. Într-o primă etapă se manifestă aşa numita.3. Această formă de alterare se întâlneşte la nuci şi alune. 114 . O ultimă categorie o reprezintă microflora de depozit. în funcţie de condiţiile eco-climatice şi dotarea tehnologică existentă în circuitul de valorificare. Un alt exemplu de alterare chimică completă este reprezentat de râncezirea grăsimilor. care în prezenţa oxigenului din atmosferă. care se formează spre sfârşitul vegetaţiei şi poate deveni periculoasă în depozite. temperaturii şi umidităţii. putând afecta calitatea recoltei în mod negativ. datorat acţiunii oxigenului atmosferic în prezenţa luminii. care prezintă cea mai mare importanţă. până la procente cuprinse între 30-90%. datorită a două cauze fundamentale: neetanşeitatea şi substerilizarea. Cuprul în combinaţie cu clorofila formează un complex chimic stabil. Microflora saprofită intermediară infectează produsele horticole prin organele sale de rezistenţă. de unde rezultă importanţa deosebită a efectuării tratamentelor fitosanitare dinaintea recoltării. 4. Microorganismele implicate sunt reprezentate de: virusuri. din materialul ambalajelor şi din conţinutul produselor cu piesele metalice ale maşinilor de prelucrare.dintre ionii metalici şi unele substanţe chimice conţinute de produse. Dintre microorganismele patogene ce pot fi implicate în această formă de alterare menţionăm ca foarte periculoasă bacteria Clostriduim botulinum care. fierul şi cositorul reacţionează cu sulful ce se eliberează în timpul sterilizării. care se găsesc răspândite peste tot în natură. în faza a doua. De exemplu. În cazul conservelor de legume şi fructe. fapt pentru care fenomenul este cunoscut sub denumirile de bombaj chimic sau bombaj de hidrogen. sau pe utilajele de prelucrare. fiind deosebit de bogată în genuri şi specii care se manifestă foarte intens după recoltare. alterarea microbiologică provoacă deprecierea calităţii acestora. atunci alterarea este pusă în evidenţă prin aşa-numitul bombaj biologic. Aceste forme de alterare sunt deosebit de dăunătoare. Dacă microorganismele care se dezvoltă sunt gazogene. făcându-l neconsumabil. bacterii şi ciuperci (inclusiv drojdii). mijloacele de recoltare. ca urmare a coroziunii pereţilor interni ai cutiilor de conserve ia naştere întotdeauna hidrogen. O altă categorie o constituie „microflora saprofită de câmp” (endofită sau epifită). „microfloră patogenă de câmp”. formează combinaţii de tipul peroxizilor. care imprimă produsului miros şi gust neplăcut.6. Aceste microorganisme pot infecta produsele horticole în patru faze diferite ale valorificării. eterilor. pe tot parcursul perioadei de păstrare şi până la valorificare. transport sau condiţionare. care se dezvoltă în majoritatea cazurilor numai în depozite. Ionii metalici provin din apă. În prima fază se produce scindarea grăsimilor în glicerină şi acizi graşi. aldehidelor. de culoare verde intens. Alterări de natură microbiologică. De asemenea. manipulare.

b) cauzate de temperatura de păstrare.datorită toxinei foarte puternice pe care o secretă şi a termorezistenţei ridicate este folosită drept microorganisme test în stabilirea regimurilor de sterilizare. fibrozitatea la piersici etc.5. care asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. fructe cu goluri la tomate. dereglări datorate excesului de CO2 din celula de păstrare (ex. piersici şi prune). lignificarea) acestora. pepeni. cum sunt: inima neagră la cartofi. Calitatea produselor horticole biologice (ecologice) Conform Regulamentului CEE-2092/91 şi a celui modificat 1935/95. ţesuturi întărite la tomate. fasole verde etc. brunificarea şi descompunerea internă la temperaturi coborâte (caise. putrezirea zonei pistilare la tomate şi ardei. diversificate şi echilibrate.. producţia ecologică înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. vătămări datorate excesului de SO2 la strugurii de masă. castraveţi. Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile. dereglarea fiziologică la temperaturi coborâte (critice) manifestată la ardei. produsele horticole sunt afectate şi de multe dereglări fiziologice (fiziopatii). mere. Şi în România a fost emisă o reglementare în acest sens şi anume: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. Pe lângă numeroasele boli şi vătămări cauzate de agenţii patogeni. blocarea maturării tomatelor. astfel: a) cauzate de factorii ambientali în perioada de creştere şi maturare ca de exemplu: sticlozitatea merelor. în funcţie de cauza determinantă. inima brună la mere. vinete. opăreala vinetelor.Burzo (1986). necroza foliară la tomate şi varză. Spre deosebire de alterările de natură fizico-chimică sau biochimică. în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în diverse ţări. vătămări datorate excesului de amoniac scăpat accidental în celulele de păstrare. pătarea amară a merelor (Bitter pit). rugozitatea la tomate şi mere etc. d) cauzate de compoziţia atmosferică nefavorabilă. unde are loc înrăutăţirea calităţii produsului. Dereglările fiziologice (fiziopatii).. la mere). c) cauzate de umiditatea relativă a aerului neadecvată cerinţelor speciei. e) cauzate de produşii intermediari ai metabolismului: opăreala la fructele seminţoase. f) cauzate de vătămări mecanice: brunificarea ţesuturilor lezate şi cicatrizarea (suberificarea.6. descompunerea calicială a merelor. în alterările microbiologice produsul nu mai poate fi utilizat în scopuri alimentare. cum sunt: inima neagră la cartofi (temperaturi ridicate). brunificarea şi descompunerea internă de supramaturare la mere. pătarea Jonathan. 4. manifestate prin proliferarea lenticelelor la cartofi şi zbârcirea (ofilirea) tuturor produselor horticole. clasificate de I.7. tomate. 115 . mazăre. 4.

valoarea lor comercială şi posibilităţile de prelucrare sau de păstrare.RECOLTAREA PRODUSELOR HORTICOLE 5. staţionarea după recoltare şi încărcarea în mijloacele de transport. care să preîntâmpine. 5. ambalajele. forţa de muncă participantă. adesea complementare. protejarea. se trece la organizarea amănunţită şi concretă. semnalat de unele studii avansate realizate în acest domeniu. momentul şi condiţiile tehnice de recoltare. Aspergillus flavus produce aflatoxine pe fructele nucifere. produsele sunt preluate din spaţiul în care s-au format şi sunt colectate. aceleaşi situaţii nedorite. Pentru a reduce aceste riscuri. Buna desfăşurare a fazei de recoltare la culturile horticole are loc în condiţiile în care se cunoaşte cât mai exact cantitatea de produse aflată pe teren.1. Recoltarea este o operaţie care influenţează menţinerea şi evoluţia calităţii produselor. iar Penicillium expansum.Generalităţi Recoltarea constituie faza de legătură între tehnologiile de producţie horticole şi tehnologiile de valorificare care urmează. produc patulina (o micotoxină foarte puternică) pe merele sau strugurii care nu au beneficiat de o protecţie fitosanitară corespunzătoare sau de o valorificare bine organizată. Există mai multe grupe de procedee şi metode pentru stabilirea 116 . care să poată funcţiona în condiţii practice.) prezintă interes pentru toate culturile horticole. apariţia acestor micotoxine. Determinarea momentului optim de recoltare Determinarea momentului optim de recoltare. se fundamentează în prezent tehnologii mai elaborate. În timpul recoltării. generează probleme foarte cunoscute în practică. Aspergillus elavatus. în lipsa unui laborator sau a unor instrumente mai greu de procurat. într-o succesiune care le apropie. În mod concret. După evaluarea necesară. neexcluzând experienţa sau chiar empirismul. (definit în cap.Se impune însă de precizat un aspect foarte important. mult mai periculoase decât eventualele reziduuri de pesticide rămase de la substanţele folosite la combaterea bolilor şi dăunătorilor produselor horticole. conform cărora bacteriile şi ciupercile parazite „naturale” produc toxine. Astfel.a. Dacă nu există această concepţie managerială bazată pe o recoltare cât mai corespunzătoare şi o preluare cât mai eficientă. de consum. mai devreme sau mai târziu. printre altele. mijloacele de transport. când dau rezultate. specifice agriculturii durabile. manipularea. .V. Venturia inaequalis ş. dintre care unele sunt foarte periculoase pentru sănătatea consumatorilor.3. în vederea desfăşurării fazelor ulterioare specifice.3. condiţiile meteorologice. se repetă în fiecare an. Se impune asigurarea unei corelări între condiţiile de recoltare şi condiţiile de preluare. Procedeele sau metodele sunt multiple.2. CAP.2.

dimensiunile (cm). descrisă în cap. Caracterele fizice ale produselor edificatoare în stabilirea momentului optim de recoltare sunt: masa (g).momentului optim de recoltare bazate pe observarea sau determinarea unor caractere. 5. cârceilor. 117 . 5. individualizarea mezocarpului şi endocarpului etc. diminuarea sau încetarea activităţii. evoluţia sau transformarea lor tipică. mărimea şi culoarea seminţelor. părţi de organe sau organe. rezistenţa la compresiune. Caracterele fizice.2. forfecare. dezvoltarea şi transformarea acestora. 2. compactitatea.1. Pentru fermitate şi caracterele ulterioare. senzoriale). intensitatea culorii (nm).3. tăiere sau tensionare etc.2. Cele mai importante repere sunt: la ţesuturi apariţia sau dezvoltarea caracteristică. Aspectul morfologic exterior este apreciat şi prin alte metode (fizice. Caractere anatomo-morfologice. determinările se execută cu o aparatură tipică. fermitatea.2. la organe sau părţi de organe. Se examinează aspectul secţiunilor sau rupturilor.2. elasticitatea. tunicilor. starea pedunculului. eventual căderea unor ţesuturi. prezenţa sau absenţa de goluri interioare.

fie organizatorice (muncitori puţini). Metode de recoltare Recoltarea eşalonată se practică la speciile unde maturarea este neuniformă. umiditatea totală. fie economice (economie de forţă de muncă). Există caractere sau proprietăţi care pot fi apreciate organoleptic. Caracterele organoleptice sau senzoriale. când din aceeaşi cultură se culege în primă fază pentru export sau pentru păstrare.5. tomate. Datele analitice chimice şi fiziologice. suculenţa pulpei. pentru consum în stare proaspătă.). pot fi importante în anumite circumstanţe. numărul de zile de la înflorit la recoltare. Sunt apreciate prin intermediul celor cinci simţuri (văzul. aroma sau gustul sunt apreciate în mod frecvent organoleptic (senzoric). gustul sau auzul). castraveţi. mirosul. fructe sau struguri de masă au urmărit şi stabilirea momentului lor optim de recoltare.1. 5. degustare) alte 6 caracteristici (starea de prospeţime. În Germania se folosesc alţi indici specifici. plantat-recoltare). dar şi prin metode instrumentale (culoarea. Sunt stabilite diferenţiat pe specii şi soiuri. sau are loc în timp (culturile de solarii şi de seră. 5. Unele caractere cum ar fi mirosul. conţinutul în substanţe utile.). activitatea enzimelor sau intensitatea respiraţiei. gradul de maturitate. dar există şi modalităţi complexe şi ştiinţifice de exprimare exactă. 118 . Aspectele tehnice ale recoltării 5. pentru fiecare zonă de producţie horticolă. suculenţa etc. ciuperci.4. -cantitative sunt: umiditatea exterioară. gustul şi aroma). Datele fenologice. dar poate fi datorată şi specificului culturii sau speciei (culturi târzii de toamnă. căpşune. fasole de grădină. aciditatea titrabilă. sau pentru industrializare. etc). Studierea sortimentului de soiuri existent. iar pentru perele Passe Crassane raportul substanţa uscată solubilă g% x10/aciditatea malică g%. etc. conţinutul în pigmenţi. Indicele Thiault (glucidele totale în g% + aciditatea malică g% multiplicată de 10 ori) este folosit mai ales pentru aprecierea merelor Golden Delicious.2. indicele Streif etc. În funcţie de metodele de determinare. iar organoleptic (palpare. Uneori se poate vorbi de o recoltare eşalonată. exprimat în numărul de zile al perioadei de vegetaţie (semănat-recoltare. simţul tactil. consistenţa pulpei. cum este sunetul crocant ("crocanţa") în momentul consumului. raportul glucoză/fructoză. acestea pot fi rezultatul unor analize: -calitative sunt: proba cu iod. forma.3. Chiar caractere greu de apreciat. substanţa uscată solubilă.3. raportul aciditate/substanţe tanante/glucide totale etc. iar în faza a II-a. În STAS 6441 se apreciază vizual 7 caracteristici ale calităţii.5. Indicii analitici şi sintetici rezultă din calcule (raportul glucide totale/aciditate. selectivă.2. testele enzimatice.3. Recoltarea în totalitate (completă. suma gradelor de temperatură de la înflorit la recoltare.2. omologarea noilor soiuri de legume. integrală) a produselor se realizează de multe ori fie din motive tehnice (mecanizare). pepeni. 5. stadiul T la mere.

vişine). caliciului. ceapă. care declasează produsele respective. formarea tijelor florale precum şi alte fenomene evolutive într-un stadiu mai incipient sau mai evoluat. Avantajele se referă la operativitate. 2. dar la unele produse (căpşune) nu este indicată. Pentru produsele destinate consumului în stare proaspătă recoltarea trebuie să respecte recomandările din standardele de stat specifice. nectarine. irigare etc. Pentru industrializare. ridichi de lună. salată verde etc. ceapa. cartofi etc. se identifică şi se stabilesc din timp culturile sau plantaţiile (mere. compoziţia chimică (conţinutul în amidon. gândindu-ne şi la faptul că este în mod evident recomandat să se efectueze semimecanizat sau mecanizat. piersici. Umiditatea exterioară anormală sau urmele de murdărie. gradul de coacere. se pot detalia calităţile cerute (fasole. mazărea de grădină. varietate. veştejite. ceapă. Problema maturării concomitente poate fi rezolvată parţial prin tratamente chimice (Ethrel. Prezenţa pedunculului.3.4. coacăze. sunt indicatori ai calităţii la unele specii (ardei.5. sau cu caracter general. sau crăpături necicatrizate. păstârnac. prospeţimea. Fasonarea unor produse (varză. deoarece se recoltează produse de calitate inegală. leziuni. aciditate etc ). respectiv integritatea reală a produselor (fasole boabe. mucegai. este important ca produsul să nu depăşească stadiul respectiv (ciuperci. Nu se admit produsele moi. Produsele destinate depozitării vor fi recoltate pe 119 . gutui. Recoltarea completă are avantaje. pătrunjel. usturoi. sau "cu foarte multă grijă" (căpşune).T. zmeură) în vederea recoltării : fermitatea. 5.TP etc. cu vătămări mecanice. prune. urme de boli. tomate. Se admite spălarea. morcovi.5. cireşe. Pentru păstrarea pe o anumită durată. Recomandări. productivitate şi eficienţă.Turgescenţa. căpşune etc. conopidă. andive Witloof etc. fasole. apariţia aţelor. mazăre. gradul de maturare. rădăcinoase. cu condiţia zvântării. Obligativitatea recoltării manuale pentru consumul în stare proaspătă este specificată la fructe (prune. Lemnificarea. La speciile care se recoltează la o maturitate de consum care precede maturitatea fiziologică. Se consideră declasate cele care au diverse defecte.2. substanţă uscată solubilă/Brix. cartofi. Dezavantajele se întâlnesc la valorificare. vor permite transportul şi manipularea în condiţii corespunzătoare până la destinaţie. afine) menţionându-se "cu grijă" (caise. insecte. condiţia cea mai importantă este lipsa de leziuni. mazăre.). când nu se poate face o presortare. pere. amplasare.cireşe. pere. reguli şi cerinţe ale unei recoltări corespunzătoare standardelor de calitate. 2. Se indică recoltarea manuală. ardei gras etc. dar şi dezavantaje. sunt semne ale depăşirii maturităţii de consum.). pământ. mere. substanţe fitofarmaceutice nu sunt permise. varză etc). răniri. ceapă şi usturoi verde. fermitatea.). leziuni de la grindină. fertilizare. cireşe.4.). striviri. deteriorări. urmărindu-se respectarea strictă a tehnologiilor şi anumite restricţii în structura soiurilor.) este obligatorie sau facultativă. în funcţie de specie. andive Witloof.). struguri. iar la unele specii legumicole recoltate mecanizat. arsuri provocate de soare sau îngheţ.

cum ar fi componente electronice. În pomicultură se încearcă nu numai adaptarea maşinilor la plantele pomicole. Combina autopropulsată de recoltat tomate pentru industrializare (SKT-2). ploioase sau căldurile prea mari. Noi modele care apar funcţionează pe baza aceloraşi principii Tipurile constructive moderne din ţările dezvoltate. fermitatea şi rezistenţa la crăpare a fructelor etc. recoltarea se poate realiza pneumatic. talia. forma de conducere. Procedee şi variante de recoltare. Pe suprafeţe mici sau medii. maşina de adunat (MA-1.prin vibrare sau cu un sistem de degete mecanice. Utilajele realizează scuturarea şi colectarea. Plantele sunt dislocate (morcov). pieptănate (fasole) sau tăiate (tomate.). de recoltare semimecanizată. castraveţi pentru industrializare şi la anumite soiuri de ardei. Dotarea folosită este în continuă evoluţie.2). morcovi. concomitent sau separat. evitându-se perioadele umede. au încorporate numeroase tehnologii moderne. Recoltarea integral mecanică a legumelor se poate realiza la tomatele pentru industrializare. maturarea ± concomitentă. uşoare. Mecanizarea integrală a recoltării produselor horticole implică şi o latură agrotehnică. fasole de grădină (păstăi).2 M).3. Nu se admite pământ aderent. iar în vederea industrializării. 5. sau pe terenuri nefavorabile mecanizării nu există o metodă mai eficientă. Între recoltarea în totalitate manuală şi cea în totalitate mecanizată există variante intermediare. Pentru arbuştii fructiferi. dar şi adaptarea sub diferite forme a pomilor sau arbuştilor la diferitele tipuri de recoltare mecanică (distanţa între rânduri. Recoltarea integral mecanică a fructelor poate fi practicată la nucifere. care realizează simultan sau pe faze (mazăre) recoltarea mecanică. Experienţa culegătorilor manuali a creat o serie de accesorii foarte utile. mazăre. salată. maşina de recoltat mazăre MRM-2. la unele specii pomacee.vreme bună. maşina de recoltat păstăi de fasole (FZB). Ea este posibilă şi la conopidă. extremelor termice sau prafului. în unele cazuri presortarea (tomate semimecanizat) şi încărcarea în ambalaje sau remorci. precipitaţiilor. Urmează separarea de vreji şi/sau frunze. Recoltarea se poate desfăşura manual sau mecanizat. cum ar fi suportul portativ pentru recoltarea căpşunelor. aflate în exploatare sau în fază de prototip. Staţionarea până în momentul transportului trebuie să fie cât mai scurtă. rezistenţa la scuturare. Un exemplu îl constituie experienţa 120 . dar nici spălarea înaintea păstrării (rădăcinoase). spanac.3. care atenuează şocurile sau loviturile. drupacee sau de arbuşti. castraveţi). se impune protejarea produselor aflate în ambalaje împotriva acţiunii razelor solare directe. Recoltarea manuală se practică în mod specific la produsele destinate consumului în stare proaspătă sau păstrării. bulbi de ceapă. batoza pentru treierat mazăre verde (M1). varză. materiale rezistente şi lavabile. În acest interval. deshidratării. la plantaţii special înfiinţate şi întreţinute(conduse). maşina de recoltat varză (E-800/1) şi maşina de recoltat castraveţi (VUE) constituie tipuri utilizate sau testate în Romania. sacii cu fundul mobil etc. mazăre de grădină. maşina de recoltat morcovi (Em-11). varză.

La toate speciile. semipurtate sau purtate pe tractoare. Există diverse tipuri de platforme tractate (PA-5+L 445). 121 .2 sau batoza M1 asigură. Variante mai complexe realizează mecanizarea tuturor operaţiunilor. mazărea pentru conserve. manipulare şi crăpare. maturare aproape concomitentă. MA-1. dar mai ales la rădăcinoase şi cartofi. precum şi platforme autopropulsate pentru recoltat legume semimecanizat. Recoltarea semimecanizată a legumelor este mult aplicată la o serie de specii cu maturare eşalonată (tomate. combustibil. În legumicultură există tehnologii de cultură distincte şi complexe în vederea recoltării mecanizate.diversificate. reţea de drumuri etc. dar există încă faze manuale. cum ar fi montarea colectoarelor de fructe. Unele variante sunt predominant manuale. rezistenţă la transport. semimecanizarea recoltării la mazărea de grădină. amplasate pe terenuri plane. care nu formează bulgări). cu simultaneitate de maturare tehnică de 80-85%. Exemplele pot continua cu ardeii pentru boia. textura şi structura solului trebuie să fie favorabilă (terenuri uşoare.cu suprafeţe suficient de mari. care au în vedere un sortiment de soiuri specifice. cu tulpină erectă. Un grad mai ridicat de mecanizare îl oferă dislocatoarele de rădăcinoase DLR-4 (6) şi bulbi de ceapă MRIC-1.).2 M. vizând colectarea şi transportul produselor. Modele mai vechi de maşini sunt înlocuite permanent cu modele noi. Recoltarea mecanizată se face numai la culturi erbicidate. Unele dintre acestea au nevoie de alei speciale. Fasolea pentru industrializare este din varianta nanus (pitică). MRM-2. înălţime 30-50 cm. Tomatele pentru industrializare au port determinat. prin montarea pe maşină a unui transportor elevator. numai scuturarea. castraveţi etc.acumulată pe plan mondial în ultimii 50 de ani de recoltare mecanizată a vişinelor. amplasarea şi cerinţele agrotehnice obligatorii. ardei.2 poate executa şi încărcarea bulbilor în mijlocul de transport. iar mecanizarea este prezentă prin diversele platforme de recoltare şi/sau prin manipulareatransportul paletizat al fructelor în lăzi-paletă de către tractoare echipate cu furci hidraulice. cartofii pentru semipreparate culinare etc. care permit folosirea eficientă a maşinilor (eşalonarea maturării speciilor pe parcelelor). vinete. anume soiuri pentru concentrare (pastă) şi soiuri pentru conservare în suc. fiecare în parte.2. O coordonată esenţială a tehnologiilor moderne de recoltare o constituie prezenţa unor suprafeţe adecvate şi suficient de mari pentru a justifica eficienţa utilizării mijloacelor mecanice (amortizare. în timp ce altele se deplasează printre rândurile de plante cu talie joasă şi chiar cu talie înaltă (prin încălecare). cu păstăile grupate în treimea superioară a plantei. Recoltarea semimecanizată a fructelor are mai multe grade de complexitate. sau numai colectarea se pot executa mecanic. Dacă nu lucrează în flux.). Au apărut chiar două tendinţe de individualizare a soiurilor pentru industrializare. Maşina de recoltat bulbi de ceapă MRIC-1. În unele tehnologii.

prerăcirea devine o fază obligatorie care se efectuează imediat după recoltare. Presortarea manuală selectivă are în vedere recoltarea. 1983-1984-1986) aplicate acolo unde există bază materială adecvată. ciupercile etc.. flori tăiate. pentru fiecare calitate în mod separat. castraveţi. Recoltarea este în acest caz integrală. cum este combina SKT-2 (unde există o bandă de separare a tomatelor verzi de cele roşii). şi colab. În concepţia modernă a valorificării în stare proaspătă. compuse din mai mulţi muncitori. Presortarea manuală concomitentă se execută în acelaşi timp. La produsele perisabile nu se recomandă sortări repetate. Irimia. legume. este caracteristică tehnologiilor moderne (Mircea. fasole verde etc. M. cartofi timpurii. În acelaşi timp se poate afirma că recoltarea eşalonată. în mai multe ambalaje de recoltare. integritate. aceasta era recomandată la produsele perisabile provenind din sisteme de producţie industriale (sere. care ar mări în mod inadmisibil numărul manipulărilor la care sunt supuse. mazăre şi fasole de grădină. mai ales acolo unde se justifică economic printr-un preţ de valorificare remunerator. când este bine organizată. Faze tehnologice intermediare între recoltare şi condiţionare 5. Presortarea executată în momentul recoltării este de mai multe tipuri. Presortarea este considerată frecvent ca fiind o operaţie de condiţionare. sănătate). sau puţin după recoltare. dar mai ales recoltarea eşalonată selectivă.4. Prerăcirea cunoscută în unele ţări din perioada interbelică. care sunt organizaţi uneori să culeagă individual numai anumite calităţi. 5. aplicarea sa pe scară mai mare ar prezenta interes în cazul valorificării în stare proaspătă a produselor horticole din primele trei grupe de perisabilitate.2. la legumele Solanaceae pentru fructe. Mazărea verde după batozare.1. În condiţiile ţării noastre. în timp ce restul producţiei rămâne pentru consum imediat în stare proaspătă (fără păstrare de lungă durată).5. nu poate fi transportată la fabrică decât prerăcită. presortarea poate înlocui sortarea calitativă şi chiar calibrarea la produse cum sunt căpşunele. diferenţiată şi pe grupe de calitate. 1980. pepeni.4..4.. ciupercării) sau în vederea măririi duratei de valorificare în stare proaspătă la fructe de arbuşti. Din acest motiv. I. menţionată concret în numeroase standarde. şi colab. Presortarea semimecanizată are loc în momentul recoltării la anumite tipuri de maşini. Presortarea manuală eşalonată presupune recoltarea numai a acelor produse care corespund STAS sub aspect calitativ (grad de maturitate. a produselor destinate numai unei anumite direcţii de valorificare. 122 . efectuată în acelaşi timp. andivele Witloof. piersici. Se pot astfel realiza loturi de marfă pentru export sau pentru păstrare. sau pentru industrializare. Se efectuează în momentul recoltărilor succesive. efectuată de echipe instruite. Ca primă verigă a lanţului frigorific. caise. implică prin definiţie o presortare executată în momentul recoltării. verdeţuri. prospeţime.

123 . în vederea transportului. metoda este mai răspândită doar în Italia. pune unele probleme suplimentare în comparaţie cu răcirea cu aer. Există o specificitate a fiecărui produs care determină alegerea diferenţiată a parametrilor de răcire. ciupercile. cu sau fără amestecarea aerului. Are mai multe variante: prin imersie. unde produsele horticole se transportă pe distanţe mari (Niculiţă. Fructele de arbuşti fructiferi se prerăcesc cu aer forţat. şi colab. P. gheţii hidrice. nu mai este posibilă decât sub protecţia frigului. Se realizează în vrac sau în ambalaje speciale. au o durată de menţinere a calităţii şi de valorificare mult prelungită. Deşi este foarte rapidă şi menţine turgescenţa produselor. sub care circulă aerul de răcire. care suportă mai puţin apa. În apa de răcire trebuiesc adăugate substanţe fungicide sau dezinfectante. apei răcite. şi colab. În România există omologat şi un agregat mobil AMP-10 pentru prerăcirea vagoanelor de cale ferată. Evaporarea forţată a apei din ţesuturi sub acţiunea presiunii joase poate însă sensibiliza anumite specii de verdeţuri sau de salate. Prerăcirea cu aer (aircooling) are trei variante mai folosite: camerele reci. aerul rece fiind aspirat şi obligat să circule în întregul volum ocupat de produse. În Europa. Cireşele recoltate mecanic sunt predispuse la crăpare dacă sunt prerăcite în apă. a căror comercializare. fasolea de grădină. Prerăcirea cu convecţie este considerată mai eficientă (Irimia.. în funcţie de procedeul utilizat şi destinaţia valorificării. Boabele de mazăre de grădină se transportă în autocisterne cu apă răcită cu gheaţă hidrică.Prerăcirea se realizează prin intermediul aerului rece. Speciile legumicole de frunze. speciile condimentararomatice. 1983-1986). sau prerăcire cu aer forţat=forced air cooling). 1986). agenţilor criogenici sau vidului (vacuum cooling). Prerăcirea în vid (vacuum cooling) este realizată prin evaporarea rapidă a apei din ţesuturile produselor aflate într-un spaţiu închis ermetic. Răcirea este rapidă. verdeţurile. Prerăcirea cu aer forţat se face fie printr-un tunel de ambalaje stivuite. Produsele cu epidermă mai rezistentă sunt recomandate a fi prerăcite în acest mod. se poate dirija şi este aplicabilă la numeroase specii. Metodele şi procedeele de prerăcire sunt în permanentă evoluţie tehnologică. Instalaţiile cu funcţionare continuă dispun de benzi rulante perforate. în ceea ce priveşte mobilitatea sau eficienţa. răcit sub presiune sau cu ajutorul unor agenţi criogenici ca azotul lichid. prin pulverizare (stropire) sau mixt (imersie şi pulverizare). Prerăcirea cu apă rece (hidrocooling) la 0/10C este practicată în SUA. tunelele de refrigerare cu ventilatoare (viteza aerului la nivelul produselor 3-5 m/s) şi prerăcirea cu convecţie în toată masa produsului (prerăcire cu presiune=presure cooling. M. fie prin răcire individuală la un panou unde aerul rece este aspirat sau refulat prin masa de produse ambalate. conopida.. Legumele de seră se valorifică mai corespunzător în urma prerăcirii cu aer forţat răcit. Produsele umede trebuiesc ulterior bine zvântate. cu funcţionare continuă sau discontinuă. dacă se prerăcesc prin vacuum cooling imediat după recoltare. dioxidul de carbon lichid şi gheaţa carbonică. deşi mai îndelungată. Există diverse subvariante.

montate pe tractor.. dioxid de carbon lichid şi gheaţă carbonică este mai costisitoare. cât şi de modificarea atmosferei produsă prin vaporizarea azotului sau dioxidului de carbon. sub produs şi deasupra acestuia. care poate fi ambalat şi răcit direct în câmp. mult răspândite. Fructele se pretează mai puţin la această metodă. precum şi cele care se depozitează. Dezavantajele legate de preţul de cost considerabil sunt compensate de eficienţa metodei la loturi mari de produs. în vederea încărcării în mijloacele de transport. În Franţa şi în SUA există în cadrul transportului feroviar instalaţii speciale. se manipulează manual sau mecanic. datorită preţului ridicat al instalaţiilor. permit manipularea paletizată a produselor. 1994). perforate şi cutii de carton). Stratificarea cu solzi (fulgi) de gheaţă. în aparenţă mai accesibilă. iar instalaţiile mobile au suplimentar vaporizatoare deservite de instalaţii frigorifice pentru condensarea vaporilor de apă din interior. Dispozitivele hidraulice de ridicat. Apa conţinută în produs trece în stare de vapori. dublând totodată capacitatea de transport. Se recomandă ca produsele prerăcite să se transporte cu maşini izoterme. în ambalaje ieftine (pungi PE. Se justifică la produse valoroase. temperatura de saturaţie a apei este de 00C. a căror perisabilitate este ridicată. Prerăcirea cu ajutorul gheţii hidrice în blocuri sau sub formă de solzi este o metodă mai veche. Metoda prezintă inconveniente prin faptul că 40-50% din transport îl reprezintă gheaţa. pe timpul transportului la beneficiar. La presiunea de 46 mm Hg. Metoda este specifică produselor cu suprafaţă de evaporare mare în raport cu masa lor. Pierderea de apă este de 2-4% iar durata răcirii de 25-30 minute. duce la acumularea CO2 şi poate afecta unele procese metabolice. Transportul după recoltare. care preîntâmpină pierderea turgescenţei şi ofilirea. având pereţii de oţel groşi şi întăriţi pentru a rezista la diferenţa de presiune creată (cu 760 mmHg mai puţin). Pentru produsele manipulate în vrac se pot folosi şi 124 .4. Prerăcirea cu azot lichid. Răcirea propriu-zisă a ţesuturilor începe atunci când presiunea atmosferică ajunge la pragul presiunii de saturaţie corespunzătoare temperaturii iniţiale a produsului. 5.3. pentru produsele horticole destinate transportului în contact direct cu gheaţa (Gherghi. A. de formă cilindrică sau paralelipipedică. Efectul de răcire este rapid şi uniform chiar în cazul produselor ambalate. care trebuiesc răcite instantaneu şi a căror păstrare este garantată. Vidul se realizează la instalaţii fixe cu ajutorul pompelor rotative sau centrifugale. în ambalaje temporare (ambalaje de transport). atât de temperatura coborâtă. datorându-se evaporării apei în condiţii de presiune joasă. Prerăcirea în vid se realizează într-o variantă tehnologică îmbunătăţită cu o umezire prealabilă (pulverizare cu apă). Acestea sunt celule fixe sau mobile.Este o metodă mai costisitoare. care ridică mult productivitatea şi eficienţa. destinate exportului. Speciile horticole care se condiţionează centralizat. până în momentul când tot volumul produsului va atinge valoarea de saturaţie de 00C.

1. ambalajele de transport pot fi căptuşite cu diferite materiale. fără staţionări. 6-buncăr de alimentare. 7-motor electric 125 .benzi transportoare. cu mijloace auto sau pe calea ferată. din zonele cu producţii excedentare către zonele mai puţin aprovizionate sau cu un consum ridicat (echilibru ofertă/cerere).şi electrostivuitoare. Figura 5. elevatoare. Transportul produselor se efectuează în intervalul planificat.). după posibilităţi. Dacă produsele sunt mai perisabile. lopeţi mecanice.1. pe drumuri cât mai bune. acoperindu-se cu prelate. manipularea şi transportul se fac paletizat. 3-mecanismul de întindere. 2-banda de cauciuc. cu mijloace diferite. rădăcinoase. electrocare şi transpalete. pentru a se asigura o protecţie suplimentară. diferite tipuri de cărucioare. cum ar fi pepenii. Ambalajele se ancorează bine. Pentru unele specii. ele necesită un transport izoterm sau frigorific. ciupercăriilor sau altor unităţi care dispun de platforme betonate. În incinta serelor. Elevator cu bandă. 4-duşul. cu moto. care depind însă de sursa de energie electrică trifazică (fig 5. cartofi de toamnă) se face uneori pe distanţe medii sau mari. 1-cadru. 5-racleţi. Transportul după recoltare a produselor horticole mai puţin perisabile (ceapă. Organizarea transportului va urmări trasee scurte.

VI . dar şi la 126 .CONDI}IONAREA PRODUSELOR HORTICOLE 6. facultative sau pot lipsi din flux. ceruire.). proprii unei anumite direcţii de valorificare. Uneori sunt efectuate şi unele operaţii suplimentare. legare în legături sau snopi. Fluxul tehnologic general de condiţionare Condiţionarea presupune un ansamblu de operaţii care au drept scop aducerea produselor la caracteristicile prevăzute de standarde. vor permite o valorificare ulterioară corespunzătoare. programul de lucru şi productivitatea instalaţiilor trebuiesc calculate pentru a evita stagnările. Prin condiţionare se realizează o calitate unică şi omogenă la loturile de produse destinate livrării. Condiţionarea este diferenţiată şi specifică pentru fiecare produs şi pentru fiecare direcţie de valorificare în parte (tab. Centrele de condiţionare trebuiesc situate cât mai aproape de producători. care este contraindicată. Prin recoltare selectivă şi presortare de către echipe de muncitori calificaţi. sau impuse de legislaţia calităţii din ţara de destinaţie a mărfii. (1994). eventual presortate). prevăzute în caietele de sarcini. A.1.1. se evită o sortare repetată. precum şi de calitatea executantului de producător (produse proprii) sau intermediar (produse preluate.. Ea depinde şi de gradul de dotare. solicitate de beneficiarii externi. spălare-zvântare. Gradul de perisabilitate impune pentru unele produse limitarea la minimum a operaţiunilor de condiţionare şi efectuarea lor într-un interval de timp cât mai scurt. Gradul de maturare şi temperatura la care se condiţionează sau se stochează temporar produsele din primele trei grupe de perisabilitate. lustruire. mai ales în cazul exportului. fasonare şi tăierea frunzelor sau rădăcinilor. principalele operaţii de condiţionare ale legumelor şi fructelor se derulează din momentul recoltării şi până în momentul ambalării în vederea comercializării: îndepărtarea pământului aderent. Ele pot fi obligatorii. În halele de sortare. După Gherghi.CAP.6. calibrare. tratare. periat. presortare/sortare.

preferându-se condiţionarea în perioada de după depozitare.1. şoproane. castraveţii etc. descărcarea şi manipularea. păstrare Consum Consum intern sau export în perioada recoltării Consum intern sau export în afara perioadei de recoltare a) Condiţionate în câmp Presortare Toate speciile Fasonare căpăţâni Varză. Modul cum se desfăşoară depinde de organizarea. în cadrul aceleiaşi gestiuni. La introducerea în celulele de păstrare este recomandat să nu se mai intervină asupra lor. Fazele tehnologice preliminare (tab. În acelaşi timp. fasonare. Unele produse presortate (tomatele. dar totodată prevăzută ca posibilă. amenajarea şi dotarea acestor centre. Produsele rezistente la păstrare. sunt: recepţia cantitativă şi calitativă. zvântare. sortare. calibrare. În condiţii mai modeste. Produsele horticole care se industrializează au adesea un flux de recoltare. Toate speciile spălare. destinate depozitării.produsele pentru consum intern imediat. Stocarea trebuie evitată. Toate speciile tratare. caz în care pot apare uneori deprecieri. copertine. în cazul centrelor sezoniere sau permanenete. periere etc. pentru a nu crea stocuri restante de la o zi la alta. există un minim de dotare care constă din cântar-basculă. cizelare etc.2. Fazele tehnologice preliminare. A. înainte de depozitarea lor. 1979-1994) Operaţia Speciile Destinaţie Centre. Tabelul 6. bulboase Făcut legături Verdeţuri. Se admite şi uneori chiar se impune sortarea unor produse. periere. fabrici Consum Consum. ridichi b) Condiţionate în centre sezoniere Curăţare. sau în anii nefavorabili când marfa a fost preluată necorespunzător (după o perioadă de predepozitare sau chiar de însilozare provizorie). Fluxul tehnologic diferenţiat de condiţionare în funcţie de locul unde se realizează şi de destinaţia produselor (după Gherghi. recoltarea va fi corelată cu posibilităţile de condiţionare. salate Tăiat frunze (eventual rădăcini) Rădăcinoase. calibrare.Fazele tehnologice ale condiţionării 6. 6. depozite de 127 .1. tăierea frunzelor. manipulare şi condiţionare în care mecanizarea intervine în majoritatea sau chiar în totalitatea fazelor. conopidă. zvântare.). piersicile. se presortează şi se condiţionează sumar la locul de producţie. 6.. c) Condiţionarea în centre permanente (depozite) Curăţare.2. eventual stocarea de scurtă durată în cazul unor loturi de marfă prea mari.2. depozite. ceruire. magazii. dacă nu li s-au făcut presortarea în câmp. exemplul tipic constituindu-l cartoful de toamnă.) suportă o manipulare repetată. sortare.

ceea ce presupune un volum de produse suficient de mare. în saci sau lăzi. KSP-15B MSM. permit o productivitate ridicată şi asigură calitatea obligatorie pentru efectuarea exportului. mese de sortare. mecanizat manual. Personalul calificat. MSV Maşina de spălat cu perii ICT. tratare chimică Iradiere Cizelare Legare snopi. Produsele pot sosi în vrac. Sarmak Jansen-Hauning. Roda. 1994) Operaţiune tehnologică Scuturarea de pământ Fasonarea legumelor Sortarea Spălarea Condiţionare tomate Sortare-calibrare castraveţi Condiţionare ceapă Sortare-calibrare cartofi Sortare-calibrare mere Periere-lustruire tomate Ceruire. semimecanizat. iar în anumite situaţii se poate organiza şi transportul lor paletizat (lăzi paletizate sau în lăzi paletă="box palete" în termeni uzuali). în ambalaje nestandardizate (coşuri). cât mai rapidă şi adaptabilă la toate situaţiile care pot apărea. Dokex DPLT-1 Instalaţii de tratare Instalaţii de iradiere Benzi. -Descărcarea trebuie să fie bine organizată. Un flux tehnologic modern se poate organiza doar în condiţiile eficienţei folosirii unor dotări şi utilaje moderne. Personalul care participă va avea experienţa operaţiilor manuale sau semimecanice de descărcare. legături Modul de executare mecanizat manual. K-711. Unifructa. Tabelul 6.2. O parte a produselor. cu o productivitate a muncii superioară. Lock Wood SC. semimecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat manual manual Exemple de utilaje Elevator încărcător T-215 Transportor elevator TEC Lopată mecanică MITC Bandă transportoare Linie condiţionat ceapă Benzi de sortare diverse MSR-1.. Faze tehnologice ale condiţionării şi modul lor de executare (prelucrate după Gherghi.. mese mese -Recepţia calitativă şi cantitativă permite o evidenţă exactă a produselor sub raportul gestiunii şi al stabilirii destinaţiei fiecărui lot. Roda Moba. manipularea paletizată pe platforma betonată de depozitare. ITO. pot fi condiţionate pentru consumul intern imediat şi oferite la o calitate competitivă. prea mature sau nesolicitate la export. şi colab. manipulare şi condiţionare. eventualele agregate frigorifice pentru prerăcire sau stocare frigorifică de scurtă durată. ITO. Roda. Dokex.ambalaje. Tourangelle. MSR-3. Greefa. A. 128 .

de asemenea. În afară de instalaţia de scuturare a pământului K-720 (folosită mai ales la cartofi). Manipularea mecanică în vrac a produselor cu fermitate structo-texturală bună se realizează cu benzi transportoare. fiind tratată la capitolul respectiv.F. fiind interzisă spalarea (căpşune. s-a proiectat o instalaţie de preluare pentru 3-10 vagoane o dată şi distribuire mecanizată selectivă (Stănescu. sau impurităţilor de pe suprafaţa unor produse. TZK.S.M. deşi contraindicată. Se pot menţiona şi alte tipuri mai puţin frecvente (Unio.2.Descărcarea produselor transportate în vrac se poate efectua mecanic prin basculare în buncăre. Năvodari şi dispozitivul de basculare DB-25. Pentru rampele de cale ferată există. Curăţarea produselor . Golirea ambalajelor de produsele transportate se poate face manual sau mecanizat (pe cale uscată). -Stocarea de scurtă durată înainte de condiţionare.2. Pentru cartofi există amenajări omologate. este o operaţie manuală care permite curăţarea concomitent cu presortarea sau sortarea. Există şi instalaţii cu bandă pentru descărcarea prin imersie a lăzilor. răcoroase şi bine aerisite. periere.I. se poate folosi şi la ardei 129 . 1995). tip I. Efectuarea ei este foarte frecventă şi rezultatele ei sunt apreciate. pufului. MC-6. TB-2.D. cu ajutorul descărcătoarelor cu tambur sau răsturnătoarelor basculante de lăzi.A. autovehicule).A. în cazul celor nepaletizate. Se pot folosi mijloace de transport basculante (remorci. 6. tip F. BME 8c. sau cu autodescărcare. cu o cârpă curată. starea de curăţenie se constată la recoltare/presortare pentru consumul proaspăt. Curăţarea produselor poate fi efectuată sub forma îndepărtării pământului aderent sau însoţitor. ştergere. A şi colab. cum ar fi buncărul de 40 tone. poate surveni în mod accidental. TBCF. fie mecanic la cele paletizate.A.La unele produse foarte perisabile.. T5. aflate sub şine sau lateral. manual sau mecanizat. fructe de arbuşti). Produsele perisabile trebuie păstrate în spaţii protejate. TCM-6 şi T-215. cu umiditate relativă optimă. Descărcarea produselor ambalate se efectuază fie manual. cât şi pentru lustruirea acestora.separarea acestuia se face la speciile la care organele comestibile se formează în sol. deşi productivitatea este redusă. dispozitive de separare sub formă de site şi grătare se găsesc la majoritatea benzilor transportoare şi liniilor de condiţionare mecanică. benzi elevatoare şi lopeţi mecanice de diferite lungimi. La vagoanele C. -Perierea se execută atât pentru îndepărtarea prafului. uşor umezită cu apă. variante de descărcare a vagoanelor CF în buncăre de preluare. spălarezvântare etc. cu diferite stivuitoare. urmată de zvântare. -Îndepărtarea pământului de pe produse şi scuturarea . -Manipularea produselor pe parcursul condiţionării se execută în ambalaje sau în vrac. MB-6E sau EB-30). Staţionând în condiţii improprii. Dispozitivul DLPT-1 pentru periat şi lustruit tomate. În dotarea unităţilor se găsesc următoarele tipuri: TB-8. -{tergerea prafului de pe produse. produsele se pot degrada. Starea iniţială a produselor şi accesul aerului în stivele de ambalaje sunt factori determinanţi. Manipularea paletizată are numeroase variante şi posibilităţi.

3. iar 130 . Uneori pe această cale se aplică şi diverse tratamente fitosanitare. cum ar fi bulboasele. 5-ventilator. Tunicile exterioare exfoliate ale bulboaselor se elimină. din instalaţiile de batozare a mazării etc. spălarea prin agitare (care determină îndepărtarea în prima fază a acestor impurităţi) şi clătirea (care asigură desăvârşirea eliminării urmelor de impurităţi).grup de acţionare. spălarea mecanică se realizează în mai multe faze: înmuierea (având drept scop slăbirea aderenţei impurităţilor pe suprafaţa produselor).În unele ţări. 7. Procedeele manuale fiind neproductive. se îndepărtează. îngălbenite sau cu urme de atac al unor boli. Maşinile cele mai utilizate sunt MSV (cu ventilator). Frunzele necomestibile ale unor rădăcinoase. Indiferent de tipul constructiv al maşinilor respective. varză şi al altor specii similare.).Maşina de spălat cu bandă şi ventilator tip UMT 1-cuvă de spălare.dispozitiv 6. Fasonarea şi tăierea frunzelor sau rădăcinilor. Figura 6. procedeele mecanice au devenit foarte răspândite. 4. iar tipul său constructiv poate fi întâlnit şi în alte ţări. Maşina de spălat cu bandă şi ventilator tip UMT este una dintre cele mai răspândite. cartofi. care este absorbit de un exhaustor prevăzut cu ventilator. -Spălarea urmată de zvântare se face la rădăcinoase. precum şi alte tipuri care fac parte din liniile de industrializare a tomatelor.instalaţie de duşare. Pentru piersici. Frunzele neaspectuoase. perierea uscată este aplicată la o gamă mult mai mare de produse. Ea este alcătuită dintr-o cuvă de spălare prevăzută cu o instalaţie de barbotare a aerului. Au drept scop ameliorarea aspectului comercial al acestora.2. maşinile de spălat rădăcinoase MSR-1 şi MSR-3.sau pătlăgele vinete. 8-preaplin.1. Se ataşează la instalaţia de condiţionare ICT-1 sau la benzi de sortare cu rulouri şi este acţionat electric. ca fază suplimentară înaintea preambalării. la linia tehnologică de condiţionare se ataşează un dispozitiv cu perii de plastic. 11-tambur acţionare. maşina de spălat cu duşuri tip 283. tomate. 6. 12.3. menit să desprindă praful.1. 9-racord de golire cuvă.conductă de barbotare aer. 10-pâlnie evacuare produs. MSP (cu perii).suport. mere şi alte produse destinate prelucrării sau preambalării. 2-transportor cu bandă. un transportor cu bandă şi un sistem de clătire cu duşuri (fig. aflate la exteriorul căpăţânilor de salată.6.

. 6. care aduc ambalajele şi lădiţele cu struguri pentru condiţionare). dirijată de senzori fotoelectrici sau de alt tip.2. pentru a putea realiza controlul lor în condiţii de stabilitate. ISC-4 etc. 6. sau la rădăcinoase. Sortarea produselor horticole. Cizelarea se efectuează manual. concomitentă cu recoltarea. atât la factorii tehnologici cât şi la factorii de stress. 131 . sau prin palpare (consistenţa). conform standardelor europene. specifice. formă. Când sortarea calitativă se execută prin presortare. mere) sau pentru produse mici (boabe de mazăre). conform prevederilor din standarde. să separe pe categorii de calitate produsele horticole.5. care se pot condiţiona după perioada de depozitare. în cazul unor cantităţi mari.2. banda cu role. banda cu trei căi. se manipulează şi se ambalează mai uşor. Uniformitatea este o latură inseparabilă a calităţii produselor. la mesele de sortare. starea de sănătate şi de curăţenie). preferându-se alegerea prin recoltare selectivă şi presortare a unor ciorchini corespunzători. precum şi separarea produselor pe categorii se poate efectua sub forma iniţială de presortare. Produsele uniforme au aspect comercial atrăgător. intr-un capitol distinct. cu foarfeci speciali care au vârful rotunjit şi curbat. Standardele de calitate prevăd criterii de calibrare. Cizelarea strugurilor de masă presupune îndepărtarea unor boabe sau porţiuni din ciorchini. de regulă vârful şi unele ramificaţii secundare. ea se poate mecaniza sau automatiza.4.Dispozitivele electronice cu programare pot realiza sortarea inclusiv pe categorii de culoare (de bază şi acoperitoare).Criteriile de uniformitate sunt şi ele evidenţiate. iar pierderile pe parcursul valorificării se reduc substanţial. suprafaţă şi greutate. Strugurii de masă destinaţi păstrării nu se cizelează în mod normal. Operaţiile se execută în majoritatea cazurilor manual. la instalaţia Jansen Heuning). Benzile de sortare permit sortarea semimecanizată. Produsele uniforme se valorifică mai bine prin faptul că omogenitatea le determină să reacţioneze în mod asemănător la toate situaţiile care apar pe parcursul valorificării. precum şi toleranţele maxime admise la calibrare. toate produsele să se comporte în mod asemănător. volum. Se apreciază vizual (autenticitatea. culoarea. Sortarea sau alegerea. dar există şi posibilităţi de mecanizare la ceapă (tăierea cozilor.indicand diferenţele maxime admise între produse într-o unitate de ambalaj. aspectul exterior. uniformitatea.dar mai ales sub forme distincte tehnologic de sortare pe calităţi (sortare calitativă) sau pe calibre (calibrare). banda MSC (pentru cartofi şi ceapă). Este foarte important ca în timpul păstrării sau transportului. Aceste elemente permit şi evaluarea stării de prospeţime sau a gradului de maturitate. Se organizează şi linii cu alimentare mecanică (două benzi transportoare suprapuse. Se cunosc variante constructive diferite: tip Fructus. forma. oferind în final posibilitatea personalului calificat care execută manual sau semimecanizat această operaţie. Cizelarea strugurilor de masă.rădăcinile la ceapa sau usturoiul verde se taie.Sortarea calitativă se efectuează specific pentru fiecare produs. Există instalaţii pentru produse mari (tomate.

)..-Calibrarea este o operaţie care constă în gruparea produselor în funcţie de mărime. dar nu sunt reprezentative pentru cele pe care le acoperă).Tipurile mai performante au incorporate şi dispozitive auxiliare (de răsturnare. Calibrarea se poate executa manual.-1). Există cinci tipuri de calibratoare de acest tip: a) cu orificii circulare extensibile cu resoarte. uneori se practică incorect făţuirea (produsele care se vad in ambalaje sunt de calitate. cad pe un transportor sau pe un plan înclinat care le conduce la ambalaje cu produse de acelaşi calibru. iar în unele cazuri se pot folosi inele de calibrare. Maşinile. care au orificii circulare de diametre progresiv variabile. instalaţiile şi utilajele cele mai folosite au tambur rotativ sau site plane. c) cu degete care au deschiderea variabilă. cu condiţia reglării utilajelor şi instalaţiilor. -Calibrarea după două diametre se face prin intermediul unor plăci perforate suprapuse. Merele. care au orificii de calibrare diferite. trepidaţiile sau mişcările care produc şocuri. tomatele şi alte fructe sferice sunt cele mai potrivite la acest mod de sortare (I. începând cu placa inferioară (diametru minim).După Segal. benzi paralele cu ecartamente succesive).. Prin rabatare. se numără şi acest criteriu de selecţie. de către muncitori calificaţi. iar printre calităţile apreciate la un soi. de periere şi lustruire. eficienţa separării să permită o diferenţiere strictă între domeniile de calibrare. şi colab. longitudinale sau circulare. în categorii sau în clase de calibrare (STAS 7322-84). (1984) şi Gherghi. B. două sau mai multe diametre. gradul de vătămare a produselor să fie cât mai redus după efectuarea mecanică a calibrării şi productivitatea cât mai ridicată. Diversitatea acestora este foarte mare şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să permită sortarea a cât mai multor calibre. iar părţile active reduc la minim căderile. Calibrarea asigură uniformitatea produselor. În timpul deplasării. La calibrarea manuală nu există întodeauna certitudinea uniformităţii perfecte. (1994) se poate face după unul. Produsele vin în contact cu suprafeţe care atenuează şocurile. -Calibrarea după un singur diametru se realizează cu diferite tipuri de benzi cu ecartament variabil (benzi divergente. b) cu mai multe plăci perforate excamotabile. căptuşite cu materiale speciale. -Calibrarea după mai multe diametre asigură precizia de calibrare cea mai bună. Productivitatea este redusă. g).după mărimea diametrului maxim (mm) sau după greutate (masă. Deplasându-se de-a lungul acestora. de încărcare etc. ele permit depunerea fructelor la categoria corespunzătoare diametrului lor.C.T. odată cu creşterea numărului de dimensiuni după care se separă produsele. şabloane şi alte instrumente specifice. 132 . în momentul când ajung în sectorul unde distanţa între benzi este egală sau mai mică decât diametrul lor maxim. A. Calibrarea mecanizată elimină aceste neajunsuri. operaţiunea durează mai mult şi trebuie permanent controlată. Calibrarea după diametru . plăcile rabatabile sunt acţionate una câte una.

(fig. Banda are 6-8 alveole pe fiecare rând. Aceste fante sunt constituite din 87 segmente din tablă. iar în final jgheaburi prelungitoare cu saci de umplere a lăzilor. cu mesele de ambalare. 5-maşina de calibrat. Orificiile (alveolele) conice cu deschidere variabilă se utilizează în cazul merelor. care permit calibrarea după diametrul minim. a cărui dimensiune maximă ajunge la 70 mm. Iniţial toate segmentele de tablă stau în poziţia orizontală şi nu permit căderea căpşunelor. cu ochiuri tot mai mici. Ea permite calibrarea fructelor sferice pe patru sau opt dimensiuni.6. perelor. după sortarea semimecanică. Orificiile (fantele) reglabile se folosesc la utilajele de calibrare a căpşunelor (Gherghi. 1994). Pe măsura deplasării benzii. Căpşunele calibrate cad pe benzile de evacuare situate sub banda de calibrare. 2-ridicătorul de lăzi. fiind preluate de benzi colectoare. Instalaţia de condiţionat mere (MSM) 1-transportorul cu role. realizându-se orificii de dimensiuni tot mai mari. Mişcările de vibraţie uniformizează stratul de ceapă sau cartofi şi-i 133 .2. Benzile perforate de cauciuc (pentru produse sensibile) sau de metal (pentru cartofi) pot fi aşezate în cascadă. de tipul şurubului fără sfârşit. e) cu cilindri perforaţi.). 4-masa de triere calitativă. fiecare bandă cu orificii din ce în ce mai mari .2. Sitele vibratoare calibrează produse mai rezistente la manipulare. Prin deplasarea treptată a lanţului. 6-jgheaburile prelungitoare cu saci. cu orificii circulare tot mai mari (sau tot mai mici). plăcile iau una câte una poziţie oblică delimitând un spaţiu tot mai mare.d) cu rulouri spirale. piersicilor. Fructele din alveole cad în momentul când dimensiunile orificiului le permit. Maşina de sortat mere (MSM) are un principiu constructiv reluat în numeroase variante moderne. piesele din alcătuirea conurilor se îndepărtează. Maşinile pentru calibrare bulboaselor sau tuberculilor au nouă site. jgheabul de alimentare. 3-jgheabul de alimentare. iar în final încărcarea în lăzi. masa de sortare semimecanică şi calibrorul cu benzi perforate în cascadă. care sunt montate pe două laturi. Are în alcătuire un transportor cu rolă pentru lăzi. un răsturnător. sau cu plăci perforate. cu vârful îndreptat în jos. A.. sub care se găsesc piese triunghiulare din plastic ce formează un con. Figura 6.

Ea are ca părţi principale un buncăr de alimentare. 25 mm. zona de sortare cu suluri cilindrice neprofilate şi profilate. 8-şine de ghidare cu câte două platforme mobile pentru lăzi de mare capacitate. Trioarele pentru mazăre. Instalaţia pentru condiţionat cartofi KSP-15 1-buncăr de alimentare din remorci. maşina de calibrat cu cilindri perforaţi (pentru mere şi caise) au un principiu de funcţionare asemănător.3. rotindu-se în acelaşi sens şi antrenând tuberculii.6. Sulurile profilate servesc la calibrarea cartofilor. Corpul calibrorului este metalic. 2-bandă elevatoare cu vergele. 4-sortator după dimensiune cu suluri profilate. care o utilizează pentru separarea corpurilor străine şi a tuberculilor material săditor de tuberculii pentru consum. Prin rotire longitudinală.). Figura 6. Ciurul din tablă perforată are diametrele orificiilor dimensionate în funcţie de produs. ISC-4 (cartofi). 7-motor pentru acţionare.4. Maşina de calibrat cu ciur rotativ este compusă din corpul calibrorului şi ciurul propriu-zis (fig. Pentru calibrarea nucilor. 6-benzi pentru evacuarea cartofilor sortaţi. 3-scuturător pentru eliminarea pământului neaderent. precum şi câteva benzi de evacuare (fig.3). care cad în mod diferenţiat prin spaţiile din ce în ce mai mari dintre acestea. El este înclinat şi cuplat la un motoreductor. o bandă elevatoare. 5-jgheab pentru eliminarea cartofilor sub STAS. 134 . Pe sitele superioare rămân produsele de dimensiuni mai mari. Ciurul rotativ este întrebuinţat pentru fructe sferice de dimensiuni mai mici (nuci. trioarele reglabile pentru fasole. cireşe şi vişine depedunculate). Instalaţia pentru condiţionat cartofi (KSP-15) se găseşte încă în dotarea unor unităţi.8.determină înaintarea. există patru sectoare de orificii (24 mm. grupate pe 4 zone corespunzând compartimentelor de colectare. 26 mm şi 27 mm). compartimentat în partea de jos în 4 sectoare despărţite cu pereţi de tablă. nucile sunt separate diferenţiat. un scuturător pentru eliminarea pământului neaderent.

5-roată de lanţ. 9-gurile de evacuare. 10-dispozitivul de curăţare. 11-jgheabul de evacuare. programe). Maşina de calibrat cu ciur rotativ 1-piciorul telescopic. Figura 6. şi colab.6. 6-roată de curea. iar fructele cad pe mesele de colectare căptuşite cu material plastic.). Ea are 2 transportoare cu câte 42 cupe fiecare. asupra mai multor sisteme de contragreutăţi care scad progresiv (fig. 135 . 6. 3.5. 12-şurub de reglare. Calibrarea după greutate se efectuează cu utilaje care funcţionează după două principii deosebite (Segal. 7-cadrul maşinii. În funcţie de greutate.5. 2-jgheabul de alimentare. B. care trec castraveţii pe cele 16 talere ale maşinii prevăzute cu contragreutăţi şi tije.resort Instalaţia de sortat castraveţi după greutate (MOBA) serveşte la calibrarea gravitaţională a soiurilor de seră (fig. b) prin acţiunea directă a însăşi greutăţii fructului în 3 variante: asupra unui resort cu tensiune variabilă. 8-cilindrul (ciurul)de fructe. Sortarea şi calibrarea se realizează în ţările avansate tehnologic cu maşini şi instalaţii care includ tot mai multe componente electronice sau de informatizare (unitate centrală.. asupra mai multor resorturi. tarate la tensiuni care scad progresiv. 3-lanţ. 1984): a) prin modificarea unui echilibru de cupluri (deplasarea unui cursor sau înclinarea progresivă a unei tije). 2-bolţ.4.6.4. acestea îşi pot modifica poziţia. 4-reductor.Figura 6.). Schema de funcţionare a dispozitivelor de calibrare după greutatea produsului prin rabatarea unui resort: 1-cupă basculantă.

(1999) descrie un dispozitiv de sortare fotoelectrică a tomatelor (fig. Tomatele reflectă. releu electromagnetic).7. 8-tranzistori. în funcţie de gradul de maturare. Piesele principale sunt sistemul de alimentare. celulă fotoelectrică. şi colab. tub electronic). care permite eliminarea boabelor de culoare necorespunzătoare (fig. L. filtre optice. Fructele verzi reflectă o lungime de undă care depăşeşte acest domeniu. Figura 6. montaj electronic (amplificatoare. 7-fotodiode. Maşina de calibrat castraveţi după greutate Gherghi. 9-releu electromagnetic. oglinzi.Figura 6. sistem de iluminare.8. descriu o instalaţie de sortare fotoelectrică a mazării.6. 136 .7. comandat de fotodiode. 4.6.) compus dintr-o sursă de lumină. rotorul cu alveole de aspiraţie sub vid. (1988). tranzistori.5-lentile. A. iar releul electromagnetic.). radiaţia luminoasă d λ = 570-680 nm.6. 3-sursa de lumină. deschide o clapetă de evacuare. lentile. Ioancea. filtru de interferenţă şi montaj electronic (fotodiode. Schema dispozitivului de sortare fotoelectrică a tomatelor 1-fruct. 2-lampă de iluminat. 6-filtru de interferenţă.

137 .4. 3. greutate şi dimensiuni. cu un flux de 2. 2.tub electronic. Operaţiile sunt supravegheate de un microcalculator Pocket. 19. 10.5 tone/h/linie. Schema de funcţionare a instalaţiei de sortare fotoelectrică a mazării: 1. care le oferă o piaţă de desfacere.sistem de iluminare. 9. 6.celulă fotoelectrică. cu 8 ieşiri).sistem de iluminare.dispozitiv de eliminare a produselor necorespunzătoare.dispozitiv de aspiraţie. greutate sau culoare. uscare.transportor. având în componenţă dispozitive de ceruire.(fig.flux luminos.8. pentru toate tipurile de fructe sferice cu φ = 57-110 mm. cu 2 linii şi 10 ieşiri pe ambele părţi pentru ambalare. deservite de o unitate de control programabilă. cu posibilitatea de separare a 7-12 calibre. -maşini de calibrat electronice monobloc cu 2-4 linii şi 9-30 de ieşiri. 17. 8.particulă de produs 12.7. având filiale în numeroase ţări ale lumii. cu 12 linii. În oferta firmei RODA MAF există: -maşini de calibrat cu 2 linii (1500 kg/h. MOBA) sunt multinaţionale.) . 5. Firmele constructoare cele mai cunoscute pe plan european (RODA. -benzi electronice de sortare pentru fructe mari sau legume (φ = 80-170 mm).oglinzi. periere-lustruire şi umplere automată a lăzilor.Figura 6. cu computer terminal Pocket.celulă fotoelectrică. GREFA.plan înclinat. Aceste firme fabrică maşini şi instalaţii cu grad diferit de complexitate.6. formă.9. după culoare şi dimensiuni. protejată anticoroziv.amplificatoare. care poate lucra şi în condiţii de umiditate relativă ridicată. -instalaţie de sortare electronică rapidă pentru fructe sferice cu φ = 40-120 mm. 15. proiectată pentru fructele mai sensibile la manipulare. 11. cu 8 linii. pentru condiţii de umiditate relativă redusă. 16.colector. DOKEX. -instalaţie de sortare rapidă după culoare. 14.canal. 13.filtru.rotor. având 3-12 linii de sortarecalibrare pe dimensiuni.instalaţie suspendată de sortare rapidă pentru fructe sferice. 18.

6. astfel de tratamente au fost testate şi recomandate. Gala. Williams etc. într-o varietate mult mai mare. usturoiul pentru sămânţă şi cartofii pentru consum. volum. Dispozitiv electronic OPTISCAN 2000 6.10. (1982) şi Taşcă. atât la 138 .6. După Hulea. suprafaţă şi greutate. la rădăcinoase.Instalaţie automată de sortare a fructelor după culoare. Tratarea după recoltare a produselor horticole Este specificată în standardele de păstrare aflate în vigoare. Figura 6. Elstar.9. Gh. (1977-1993).Figura 6.). cum ar fi dispozitivul electronic OPTISCAN 2000 (fig. cu programe specializate inclusiv pentru soiurile bicolore de fructe pomacee (Jonagold.10. de sortare după culoare (de bază şi acoperitoare). Ana şi colab.). greutate şi dimensiuni. formă.2. Firma livrează şi subansamble separate.

pentru prevenirea bolilor de depozit la fructe. şi Quantik. naturali modificaţi sau sintetici (forme modificate de amidon. legumele de frunze. Ana şi colab.3. cât şi la pepenii galbeni. Uneori se adaugă şi diverse substanţe fungicide.speciile menţionate. Ele se manifestă sub forma unor brunificări.C.. D. piersici. Fructele ceruite trebuie din acest motiv păstrate la o temperatură optimă scăzută de refrigerare. Protejarea peliculară a produselor horticole se poate realiza şi cu alte substanţe inerte din punct de vedere alimentar. legumele pentru păstăi şi capsule. 3= Taşcă Gh) compuşi ai clorului. fructe de arbuşti etc. Previne apariţia unor deranjamente fiziologice prin absorbirea unor compuşi de oxidare celulară. Se recomandă la tomate. Perspective noi apar prin utilizarea în tratamentele post recoltă a unor produse naturale sau naturale transformate. o mai bună păstrare sau valorificare (piersici). sâmburoase. ceruirea se poate executa doar la zona pedunculară.). Lustruirea după ceruire uniformizează grosimea. BULBOASE Mucegaiul uscat (Fusarium sp.). Chitosanul are proprietăţi fungistatice şi fungicide. pere. prin care au loc schimburile metabolice mai intense.2. Uneori pot apărea şi deficienţe. netezeşte suprafaţa şi conferă luciu peliculei de ceară. Tratamente postrecoltă recomandate la produsele horticole Specia şi boala/ dăunătorul TOMATE Mucegai albastru (Penicillium sp. ardei. Dintre acestea se menţionează diverşi compuşi macromoleculari naturali. având în vedere faptul că stratul protector de ceară împiedică desfăşurarea normală a unor procese metabolice. P. testate cu mult succes..3-glucanaza şi chitinaza. excluzându-se orice intervenţie postrecoltă. seminţoase.7. mase plastice etc.3. cărora le ameliorează fermitatea şi le sporesc semnificativ durata de menţinere a calităţii.Din aceeaşi categorie de compuşi se testează şi eugenolul. 6. acesta formează enzime ca β -1.).1%. castraveţi. dar utilizarea sa ca substanţă inhibitoare a încolţirii tuberculilor de cartof în depozite a dus şi la constatarea că prezintă unele proprietăţi fungistatice şi bacteriostatice. care nu le modifică aspectul exterior. 2=Hulea.). În interiorul peliculei semipermeabile de chitosan. Sărurile de calciu sunt utilizate tot mai mult în tratamente după recoltare la pomacee sau la unele legume. pepeni galbeni. vinete etc.6. (2) 139 . înmuieri sau modificări de gust şi miros. mere. Tratamentul postrecoltare recomandat preventiv şi sursa (1=STAS. pe suprafaţa acestora. Pentru legumele din grupa verzei. legumele Salonaceae pentru fructe şi unele legume Cucurbitaceae se recomandă numai tratamente în perioada de vegetaţie şi măsuri preventive. care au un rol de apărare (Zhang. Pentru tomate. Carvona nu este folosită în mod specific în tratamentele postrecoltă. 1998). Dintre acestea menţionăm chitosanul şi carvona. Ceruirea produselor horticole este operaţia de aplicare a unei pelicule de ceară (naturală sau parafină) sub formă de emulsie. (tab. 1982. Tabelul 6. prin pulverizare sau imersie. care hidrolizează în acid hipocloros Prăfuire cu Benomil 0. Permite reducerea pierderilor. Ceruirea şi protejarea peliculară. Ceruirea prezintă avantaje prin faptul că reduce intensitatea respiraţiei şi a transpiraţiei.

îmbăiere la cald (520C. Tecto 60. Topsin 0.2% Stropire Tecto flowable. 2 ore gazare FRUCTE SAMBUROASE Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp. chitosan.) Căpşune: Botran 0. flexibile şi extensibile deosebit de fine. 4 ore 20'.) Botran 0. îmbăiere Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp. piersici+nectarine amine aromatice. -Dextranii sunt poliglucide obţinute prin procedee biotehnologice din bacteria Leuconostoc dextranicum. care prezintă după purificare şi prelucrare 140 . STRUGURI Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp.3) CARTOFI DE TOAMN| PENTRU CONSUM Putregaiul umed (Erwinia carotovora) Dioxid de clor (13 ppm Cl) 15-20 l/t (2) Imbăiere sau pulverizare cu Tecto flowable. IPC Propham sau CIPC Chlorpropham.) Vinclozolin.) Incolţire la păstrare nefrigorifică R|D|CINOASE Putregaiul alb (Sclerotinia sp) Putregaiul negru (Stemphylium sp.) Benomil 0. (1. 10 zile postrecoltă Tiabendazol (Tecto) 30 cm3/l.Tecto flowable 0. dicloran şi amine Botran 225-900 ppm.2%. Procimidon. sol. Iprodion.) Benomil.3. toamna după recoltare (2) Pentru consum în 4-5 luni. pulverizare Putregaiul moale (Rhizopus sp.).2%. 0.1%. Iradiere gamma+ tratament termic. folosită pentru pelicule inerte din punct de vedere chimic.2-2. Topsin M 70.15%. compuşi ai sulfului Toate bolile preventiv Emulsie ceară+Benomil FRUCTE DE ARBU{TI Afine: fumigare acetaldehidă 0.) In tratamentele complexe contra dăunătorilor.). se adaugă formalină. Musca bulbilor (Eumerus sp. Triclorfon 0.3-0. dioxid de sulf (1% primul tratament. acid dehidroacetic.).) Acarianul bulbilor (Rhyzoglyphus echinopus). 1 min.2. dicloran şi amine aromatice Putregaiul inelar (Monilinia sp. (CO2 sub presiune 30%) (1) Iradiere gamma 12 Krad (7. 5-7 zile (2) Emulsie Paration 0.) Iradiere gamma 10-12 krad (2) FRUCTE SEMIN}OASE Mucegaiul albastru (Penicillium sp. Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp. Putregaiul uscat (Fusarium sp.) Stropire Folpet 0. Luxan Grow Stop 20 ml/t.2.Mucegaiul albastru (Penicillium sp. praf de cretă 1 kg/100 kg rădăcini însilozate (1. tratamente la 2-3 săptămâni după depozitare (1.25% următoarele) bacterii tratamente în câmp.2. 0.) Alternarioza (Alternaria sp.) Benomyl.5%. Captan o. emulsie 60 ml/t produs Prăfuire Mancozeb 1 kg/t. thiabendazol. igienizare depozite -Triacetilamiloza este o amiloză (amidon cu moleculă liniară) modificată prin esterificare sau eterificare. îmbăiere 30 min. (2) Apă caldă 43-440C.1%.2% (2) Gazare bromură de metil 50 mg/m3. Rovral 0. Musca narciselor (Lampetia equestris). dicloran. stropire.) +cernire.6%. care pot adera pe suprafaţa produselor în mod intim. metil benzimidazol carbamat Viermele mierelor (Cydia pomonella) bromură de metil.4% după recoltare (2) Putregaiul amar ( Gloeosporium sp.6% după recoltare Putregaiul moale (Rhizopus sp) Hidantion 1.2. 3-4 ore (2) Tratament termic 35-370 C. compuşi cu amoniu. prezentând totodată avantajele permeabilităţii selective pentru gaze şi transparenţei aproape perfecte.5%/70 minute) Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp. metil tiofanat.3) Rhizoctonia solani Tecto flowable 60 ml/l/t. aerosoli la 200 Incolţirea C.. 100 l/t.5-15) Imbăiere em.

aciditate. D. legate cu acelaşi fel de material (liber de tei. rezistenţă etc. în parametri mult mai mult decât satisfăcători. ţelina de frunze. acesta formează enzime ca β -1. în legături de 8-10 bucăţi. Pe lângă efectul său fungicid. Legumele din grupa condimentararomatice (mărarul. unele specii şi varietăţi deosebite ale rădăcinoaselor (ridichi de lună. Produsul comercial este însoţit de un număr de copolimeri care. tarhonul etc. care s-a dovedit superior thiabendazolului. Metode de ambalare Ambalarea produselor horticole în interiorul diverselor tipuri de lăzi sau altor tipuri de ambalaje se poate realiza prin nearanjare (vrac). conţinut în acid ascorbic şi în antociani. ţelină de rădăcină. ale bulboaselor (prazul.3glucanaza şi chitinaza.2.3. -Chitosanul este un poliglucid cationic cu masă moleculară mare obţinut în mod obişnuit prin deacetilarea alcalină a chitinei. 6..C. P. pelicula de chitosan a menţinut fermitatea structo-texturală. 1983) sau prin aranjare. tensiune superficială corespunzătoare. conform STAS 4933-84.proprietăţi compatibile cu compuşii din acceastă categorie (transparenţă. morcovii de răritură. Orice aparenţă de artificialitate şi orice opacizare (în cazul peliculelor). fiind extras din anumite deşeuri piscicole conţinând chitină. sunt solubili în acizi organici diluaţi.}elina cu frunze se poate livra. Ridichile de lună se livrează. Unele studii au sugerat şi ipoteza că favorizează formarea de fitoalexine în produsele protejate (Zhang. care au un rol de apărare. spre deosebire de chitină. şi în legături de 5 bucăţi. ambalate sau nu în ambalaje specifice. şi Quantik. sau în legături de 3 plante. ţelina de peţiol. Temperatura de păstrare a putut fi majorată la 40C. se livrează în legături sau snopi.). dar are de asemenea şi proprietăţi fungistatice sau chiar fungicide. ceapa verde. iar în anumite condiţii. din acelaşi soi. Pe de altă parte. conform STAS 10029-97. pătrunjelul de frunze)..8. iar folosirea chitosanului pelicular a dus la o nouă concepţie în valorificarea căpşunelor sau zmeurei. lipsă de reactivitate cu materialele de contact. 141 . prin semiaranjare (Tudor. Legarea în legături sau snopi. material plastic sau alte materiale corespunzătoare). în 1970.). usturoiul verde) sau legumelor perene (sparanghelul. Condiţia esenţială a ceruirii sau protejării peliculare de orice tip este de a trece cât mai neobservată. El este nu numai o peliculă protectoare ideală pentru fructe.). Producţia sa comercială a început în SUA. sau de a ameliora aspectul produselor. În interiorul peliculei semipermeabile de chitosan. 1998). 6. aceste procedee au un mare viitor.Prazul se poate livra conform STAS 5767-95 şi în snopi de 10 plante. cimbrul etc. determină reţinerea cumpărătorilor de-a cumpăra aceste produse. T. la 130C. care deveniseră mult mai uşor disponibile. leuşteanul.

iar poziţia fructelor este mereu aceeaşi (cu cavitatea calicială în sus sau în jos. cofraje sau alveole de dimensiuni mai reduse.1. uniformă. platouri.6. aspectul ambalajului devine mai atrăgător prin separarea produsului la interior cu foiţă de hârtie. iar produsele sunt mai expuse vătămării.3. care este destinată pentru supraambalarea acestor ambalaje. Numărul mic. făţuirea fiind considerată o practică incorectă. În standarde se precizează că uniformitatea produselor ambalate este o condiţie de bază. se ambalează numai produse sortate şi calibrate. Materialele auxiliare de fixare se folosesc în cantitate mai mică. la andivele Witloof se specifică în mod concret şi obligatoriu aranjarea orizontală a păpuşilor. în rânduri regulate şi suprapuse. 6. În vederea exportului. ambalarea estetică etc. scuturând din când în când ambalajul pentru aşezarea mai bună. 6. aşa cum este ea descrisă. Produsele se introduc treptat. În timp ce la praz ambalarea plantelor prin aranjare în rânduri este doar una din cele trei variante de ambalare. Specifică pentru consumul intern în două cazuri: praz (STAS 5767-95) şi andive (Witloof) (STAS 7216-96). fără spaţii. Metoda este destinată valorificării produselor pe piaţa internă şi la export. fiind accesibilă şi expeditivă. imprimă un aspect deosebit de atrăgător acestor tipuri de aranjare. sau pe cant cu cavitatea calicială în aceeaşi parte). Produsele ambalate uniform trebuie să prezinte o suprafaţă plană. este de fapt o ambalare în cutii. aspectul şi forma ambalajului. a) Ambalarea în rânduri drepte neseparate se face în şiruri paralele şi perpendiculare pe laturile lădiţelor. conform standardelor aflate în vigoare. Este cea mai răspândită formă de ambalare. La struguri.2. 142 .3. sau a caserolelor de 300-500 g la zmeură ( STAS 9036-85). diverse tipuri de cofraje. iar calitatea este asigurată de izolarea produselor prin foi de carton. datorită suprapunerii. unde păstăile de la suprafaţă se orientează paralel cu latura lungă a ambalajelor. prin amplasarea rândurilor susccesive în spaţiile libere ale rândurilor anterioare. se corelează cu utilizarea lăzii suport tip VI STAS 1247-89. Ambalarea prin nearanjare în interiorul lăzilor (în vrac). Ambalarea prin aranjare. d) Ambalarea estetică. destinate pentru magazinele cu autoservire. în două sau trei benzi.5 Kg din material plastic la afine (STAS 784986). Metoda nu foloseşte întotdeauna în mod judicios spaţiul ambalajelor. Recomandată spre exemplu în cazul fasolei de grădină pentru export. Folosirea coşuleţelor de 0. în şah. cu cât sunt într-un rând situat mai jos.3. Materialele auxiliare de fixare sunt în cantitate mare. Ambalarea prin semiaranjare. platouri alveolare etc. a unui număr de maxim 10 fructe de calitate aleasă. coacăze negre sau căpşune. c) Ambalarea în şah foloseşte mai bine spaţiul existent şi micşorează presiunea produselor unele asupra celorlalte. ambalarea prin aranjare are numeroase variante: în rânduri drepte separate sau neseparate.3. omogene. b) Ambalarea în rânduri drepte separate prezintă avantaje legate de aspectul mai atrăgător. La calităţile superioare şi la loturile pentru export. inclusiv la zmeură. atât pe orizontală cât şi pe verticală. includerea în folie specială şi chiar aparenţa deosebită a produselor.

Ele pot asocia şi se constituie în unităţi de încărcătură paletizată. Ambalajele de transport şi depozitare constituie o categorie distinctă pentru multe produse.6. 1986). prin recirculare şi recuperare conform normelor. Circuitul ambalajelor este comun cu tehnologia de valorificare. I. repararea. un transport. • influenţează preţul de cost şi posibilităţile de valorificare. prin capacitatea lor ridicată de manipulare mecanizată şi de păstrare modernă. deoarece nu suportă manipulări suplimentare. găleţile. • calitatea ambalajelor şi corecta lor exploatare caracterizează şi influenţează calitatea şi eficienţa valorificării. sortarea şi reformarea după încheierea unui anumit număr de cicluri de ambalare). fabricat într-un număr mai ridicat de exemplare. o depozitare şi o desfacere mai raţională şi mai eficientă. dar are şi faze proprii (transportul ambalajelor goale. în vederea lotizării şi expedierii. umiditatea au o 143 . precum şi cele pentru preambalare (săculeţi sau saci de plasă din material textil sau plastic. dar au un design şi o inscripţionare deosebite. prin condiţiile în care se fabrică şi se procură (tehnici. dezinfectarea. se constituie în unităţi de încărcătură şi se returnează la depozite. • integrarea într-un circuit internaţional de mărfuri (Protocolul de la Geneva din 1954 şi Rezoluţia 222/1977) pe baza folosirii aceloraşi tipuri de palete şi dimensiuni ale bazei ambalajelor paletizate. integritatea. lăzile paletă.. Condiţiile de calitate ale unui ambalaj trebuie să fie în concordanţă şi să corespundă calităţii produselor ambalate. Materialul din care sunt confecţionate ambalajele. Ambalajele de export sunt foarte diverse şi au multe accesorii. oferă condiţii optime de aerisire. centre sau producători horticoli. Participarea şi rolul ambalajelor în tehnologiile de valorificare a produselor horticole Ambalajele de recoltare cele mai folosite sunt coşurile. pelicule plastice). • promovează şi favorizează vânzarea unui produs. depozitarea. există un circuit al ambalajelor goale din comerţul intern care se colectează. pungi din polietilenă sau hârtie. preţuri).). fiecare produs având o metodologie proprie. prin aspect. iar diversele palete sau lăzile paletă asigură o eficienţă şi o productivitate sporită în această fază. lădiţele. etichetarea şi marcarea. cu variante specifice şi grad de complexitate diferit. sacii de diferite tipuri etc. prin crearea de posibilităţi de paletizare şi stivuire. purtătoare a unui mesaj publicitar adresat clientului extern. protecţie antişoc etc. Produsele foarte perisabile se recoltează direct în ambalajele de desfacere. • permite o manipulare. materiale.4. deosebit de importante: • asigură protecţia produselor pe parcursul valorificării (menţine însuşirile. Ambalajele de desfacere sunt cele de lemn sau material plastic de 6-30 kg. Ambalajul are funcţii multiple. starea de curăţenie. În paralel.Prin definiţie sunt nereturnabile. prezentarea şi punerea în valoare a conţinutului. pentru noi produse (Mircea. • polivalenţa permite folosirea unui număr mai redus de tipuri.

cu aspect comercial menit să atragă cumpărătorii. tomate.mare importanţă în evaluarea pe ansamblu a mărfii ambalate. iar paleta plană de uz departamental (1000x1200) tip 150. lăzi paletă rezistente şi de capacitate mare. • ambalajele de desfacere. cu posibilităţi de refolosire îndelungată. 144 .5. asigurând prin structură atât uniformitatea factorilor de păstrare. Dimensionarea ambalajelor este reglementată prin aderarea ţării noastre la Protocolul de la Geneva şi rezoluţiile ulterioare (1954-1964-1977). Dimensionarea ambalajelor. prune Mere. pere. tomate.75-100%). Se profilează cele trei categorii funcţionale mai importante: • ambalajele pentru preluare-transport-depozitare. salată Mere. universale. 6..75% 100% (6) (8) 100% 100% (8) (10) 6.5. pere. cireşe. piersici. caise. este folosită în majoritatea statelor europene. Specificul şi diversitatea ambalajelor pentru produse horticole Polivalenţa şi diversificarea sunt două tendinţe numai aparent contradictorii în proiectarea şi producerea ambalajelor destinate produselor horticole.1. I. Polivalenţa tinde să unifice şi să uniformizeze producţia şi utilizarea unor tipuri de ambalaje de bază. fără a fi urmărită reutilizarea lor. struguri de masă. la o suprafaţă de acoperire maximă (93. trebuie rezolvată şi problema reciclării.2. la care o soluţie este biodegradabilitatea. Tipurile dimensionale ale lăzilor sunt stabilite în vederea modulării pe aceste palete.Dupa reformare. caise. Coeficientul de utilizare a paletelor de către tipurile dimensionale de lăzi (după Mircea. cireşe. piersici. Tabelul 6. struguri de masă. struguri de masă. Standardele specifică totdeauna că ambalajele nu trebuie să transmită produselor ambalate substanţe care să pună în pericol sănătatea consumatorilor. Paleta plană EURO. tomate. • ambalajele pentru export cu o prezentare tot mai estetică sunt uşoare. dar cu o singură circulaţie (fără retur). Polivalenţa.4. prune Coeficient de utilizare (%) Paleta 800x1200 1000x1200 100% 100% (4) (5) 93. care sunt uşoare şi servesc tot mai frecvent la preambalare. are aceleaşi perspective. pere. conopidă. piersici. cât şi stivuirea la încărcături maxime. având avantajele menţionate. rezistente la stivuire şi umiditate. cu dimensiunile 800x1200 m.5. 6. 1986) Tipul dimensional 600x400 (mm) 500x300 (mm) 400x300 (mm) Produse ambalate (recomandare) Mere. palete şi lăzi paletizabile.

ocupând un spaţiu redus. f) Coşuleţe din lemn derulat.6. VIII şi IX STAS 1247-89* pentru export. Ambalajele de carton sunt caracteristice acestui tip. din care 24 pe an cu o cotă de restituire de 100%.S) sunt de 48 de cicluri. Specializarea unor tipuri de ambalaje faţă de anumite grupe de produse horticole (după Gherghi. Exemple: lăzile tip VI şi VII STAS 1247-89* pentru export. Exemple: lada V.3. din care 24 pe an.5. normele de circulaţie sunt de 96 cicluri.IX) care pot fi produse şi livrate fie astfel.5. fie în stare asamblată. d) Stelajele din lemn au pereţii din şipci. cu mari spaţii libere între ele (lăzi grătar). tipurile II. M I din plastic. Tabelul 6.6 sau chiar 8 m. Pentru ambalajele STAS 8774-84* din material plastic. tip IX export gulioare mărimea 2) D) După durata de circulaţie. dar nu mai mult cu 50%. Capetele pot fi supraînălţate faţă de laterale cu 25 mm. materiale plastice. c) Ambalaje tip platou.5.V. fără posibilitate de demontare.). B) În funcţie de tipul constructiv şi formă. Capetele platourilor pot fi supraînălţate.VIII. au înălţimea pe laterale sub 140 de mm.VII. carton. 1989) Tipul ambalajului Grupa de produse horticole şi funcţionalitatea ambalajului 145 . cu o cotă de restituire de 98%. e) Stelaje platou din lemn au o înălţime mai mică decât celelalte. În vederea folosirii se depliază. distingem: a) Ambalaje tip ladă.C. Normele de circulaţie ale ambalajelor STAS 4624-85* (lăzile P. care se depozitează pliate. lăzile M II. c) ambalajele asamblate care sunt livrate ca atare. diferă de primele doar prin înălţimea mai redusă. 235-245 mm ladă de tip I.V. sau pentru un singur produs (lăzile tip VII export salată. care se pot stivui şi stoca încărcate până la înălţimea de 6. cu pereţii plini sau cu spaţii de 20-50 mm. Au înălţimea peste 200 mm (318 mm lada P. specializate pentru un anumit grup de produse (tab. Exemplu lada M II din plastic şi tipul IX-export. V. A. Tipurile de ambalaje paletizabile. 6. h) Platouri din carton sau material plastic. 262 mm lăzile D şi M III şi M IV din plastic. g) Lăzi din carton de tip rabatabil. b) Ambalaje tip jumătate ladă.D. b) ambalajele semiasamblate sau în panouri (lăzile STAS 1247-89*. tip VIII export gulioare mărimea 1. cu 25-60 mm faţă de laterale. M III şi M IV din plastic). C) După domeniul de folosire ambalajele paletizabile paralelipipedice rectangulare pot fi polivalente (lada tip P. şi colab. tipurile III. Exemplu: tipul C. STAS 1247-89* pentru export). de formă paralelipipedică rectangulară A) În funcţie de structură şi posibilitatea de stocare există: a) ambalaje pliante. se pot clasifica în: a) Ambalaje recuperabile (refolosibile). Pot avea capetele supraînălţate cu 25 mm faţă de laterale (pereţii laterali). lada II pentru export STAS 1247-89*. dar superioară valorii de 140/160 mm pe laterale. IV. bătute în cuie şi cu agrafe..

transportul.( STAS 8861-77). ardei iuţi. Export legume (grupa verzei şi rădăcinoase. Ambalajele pentru export sunt nerecuperabile. C.( fişa tehnică 1987).( STAS 6028/4-82).. Tabelul 6. pentru o singură circulaţie) nu suportă stivuirea decât până la o înălţime de 2. Colectarea. Export tomate (seră. Lăzile STAS 1247-89*. materiale compozite). A. Stocarea/refolosirea se desfăşoară având în vedere preţul de cost al lemnului. (STAS 1837/78). ardei. saci şi săculeţi (Victoria-NII 5285-73. paleta plană de uz general (STAS 6028/3-80). câmp). Mircea. paleta plană de uz departamental. palete lăzi nestandardizate. solarii.C. castraveţi (seră. STAS 6028/3-80). Pe plan mondial se observă utilizarea tot mai frecventă a materiilor ieftine. se folosesc palete cu montanţi. depozitarea şi desfacerea legumelor de frunze şi altor specii cu greutate volumetrică redusă. Export păstăi (mazăre. D. Lăzile STAS 8774-84 (model 1. Export fructe seminţoase/pomacee (mere. b) Ambalajele nerecuperabile (de tip pierdut.( STAS 5228-56). Materialele eleastice şi în primul rând constituie un argument în plus pentru reclama şi se finisează în mod superior. coşurile. şi colab. depozitarea şi desfacerea fructelor şi legumelor perisabile.2. ardei. transportul depozitarea şi desfacerea fructelor şi legumelor perisabile. Materialele auxiliare folosite la ambalare sunt hârtia. Materialele din care sunt confecţionate ambalajele folosite în horticultură. Inscripţionarea şi culorile sunt un element de reclamă şi au menirea să atragă irezistibil pe cumpărător. cartonul. V.3. carton special. circuit intern Ambalajele care au fost folosite Lăzile STAS 4624-85* (tip P. S). fructe sâmburoase/drupacee. paleta plană cu montanţi. materialele plastice. Ambalajele pentru produsele horticole proaspete şi materialele din care sunt confecţionate (după Gherghi.6. verzi). praz). Prezentarea şi desfacerea legumelor şi fructelor celor mai perisabile. 1986) Tipul De lemn. tomate de câmp.. 6. câmp). Galaţi NII 454-73). Cele mai utilizate sunt lemnul. struguri de masă. paletele lăzi.5 m. pungi din polietilenă. pepeni (galbeni. paleta de uz portuar.Lada tip V (lemn) STAS 4624-85* Lada tip C (lemn) STAS 4624-85* Lada tip S (lemn) STAS 4624-85* Lada tip I (lemn) STAS 1247-89* Lada model I (material plastic) STAS 8774-84* (tip LF) Lada tip II (lemn) STAS 1247-898 Lada tip III (lemn) STAS 1247-89* Lada tip IV (lemn) STAS 1247-89* Lada tip V (lemn) STAS 1247-89* Lada tip VI (lemn) STAS 1247-89* Colectarea. 1989. lăzi STAS 124789*. (NTR 9887-87). unităţi de preambalare în peliculă contractibilă şi extensibilă. paleta plană de uz general. vinete. gutui). Colectarea. Pentru manipularea lor paletizată. cartonul şi materialul plastic.6. 146 . fasole). dar rezistente şi aspectuoase (mase plastice. circuit intern De lemn. materialele textile şi metalul. Export pere. I. saci din polipropilenă. transportul. Export fructe de arbuşti în coşuleţe şi piersici în platouri alveolare. struguri de masă.4).export De material plastic.

1D circuit intern de 20t. 1A de 30t). Din carton. saci suveica (Ord. legături pentru pungi şi săculeţi) Paleta-ladă metalică europeană (STAS 8635-79). prin respiraţie şi evaporare. Din materiale textile. benzi fixare polipropilenă + suporturi tăviţe. Din materiale textile.7. hârtie superioară pentru export de ambalaj) De material plastic pentru export 6. Preţul preambalării se evaluează în medie cu 15-30% mai ridicat decât al produselor în vrac.2. săculeţii sau fileurile din fibre (naturale sau sintetice). în unităţi de vânzare de mărime.5 t.7 Preambalarea 6. greutate şi preţ predeterminat. Saci din fibre liberiene (STAS 6023-86*). containere speciale. Unităţile preambalate trebuie să aibă o prezentare care să atragă cumpărătorii. să fie protejate din punct de vedere mecanic şi fizic. Saci şi săculeţi de ţesătură rară sau cu ochiuri. pungile şi peliculele de diferite tipuri. containere frigorifice. cu condiţia să fie de aceeaşi calitate. circuit intern fileu tubular (NTI-BATMAAGA-1983). ermetică. cât şi calităţile inferioare care pot compromite aceast mod de comercializare. 3B de 5 t. pentru a compensa pierderea în greutate a produselor pe parcursul desfacerii.7. containere izoterme.( STAS 6299-78) (3A. pentru castraveţi de seră. containere de uz general. pungi PE alimentară.MIU 2514-83). Aspecte generale. Preambalarea în pungi. (STAS 8173-85*).1. coşuleţe din material plastic. constantă în 147 . dar se admit uneori şi amestecuri destinate aceleiaşi întrebuinţări (de exemplu rădăcinoase pentru supă).04 mm) sau înaltă densitate (0. platouri compartimentate. uneori se îndepărtează şi anumite părţi necomestibile care însoţesc produsele pentru o desfacere în stare proaspătă obişnuită.03-0.Săculeţi plasă PE (N II 5285-73). Materiale auxiliare pentru ambalare (copertine. datorită tuturor operaţiunilor suplimentare efectuate. În afară de curăţare şi calibrare. imprimaţi cu diverse culori şi pentru export cu text publicitar (nestandardizate). dar se evită atât calitatea extra (în măsura în care nu se poate distribui în mod constant şi în cantitate de masă). Nu se consideră preambalate produsele vândute izolat. Materialele pentru preambalare pot fi sacii. Se preambalează produse de bună calitate. materiale auxiliare pentru ambalare (tăviţe din carton) Din hârtie. Lăzi de carton. sau legumele prezentate în legături sau snopi.02-0. pentru mere. Pungile se confecţionează din polietilenă alimentară. paleta ladă metalică cu role (STAS 10319-82*).03 mm). materiale pentru ambalare (platouri alveolare. de joasă densitate (0. Preambalarea este ambalarea produselor înaintea desfacerii şi prezentării acestora cumpărătorilor. paleta-ladă de distribuţie (restandardizate). săculeţi relon (NII 454-73). 6. iar greutatea lor să corespundă unui consum familial mijlociu. 3C de 2. Unităţile de preambalare conţin în mod normal o singură specie. pentru export pentru ardei graşi. Produsele se condiţionează în mod specific. Sudura pungilor trebuie să fie de calitate (rezistentă. etichete. De metal. pelicule contractibile. Preambalarea se execută la o greutate cu circa 5% mai mare.

4. tunelul de contracţie termică. Preambalarea în săculeţi de plasă. capse sau cleme mecanice. o bandă transportoare din cauciuc. cu dimensiunile ochilor variabile. 250 x 300 mm. Linia tehnologică de preambalare în peliculă termocontractibilă cuprinde mesele de ambalare. Utilajul de 148 . sau pot fi mese obişnuite dotate cu aparate cu pâlnie (Sofragraf). Linia tehnologică este compusă dintr-o linie de sortare. care împachetează într-o zi 2000-2200 pungi de 1 kg. 200 x 300 mm. ardei. cântărire. aparate de capsat şi materialele necesare preambalării. pe tăviţe. Mesele folosite pot fi speciale (de sortare şi preambalare) sau mese obişnuite (1000 x 600 x 800 mm). pere. mazăre. caise. Linia tehnologică are în afară de utilajul principal. cusuţi la un capăt sau sudaţi. rădăcinoase. cântare semiautomate sau automate şi o masă rotativă colectoare. 6. 1986). prune. de la câţiva milimetri la 1-2 cm. aşezarea pungilor cu produse în lăzi. Preambalarea în peliculă contractibilă (0. Preambalarea la mese se poate realiza la mere.015-0. Metodele de preambalare în peliculă contractibilă la produsele proaspete sunt numeroase: în coşuleţe. Preambalarea în peliculă contractibilă a castraveţilor de seră. Închiderea pungilor se poate efectua şi prin sudare. preambalare individuală etc.). balanţe semiautomate sau automate. 300 x 400 mm (Mircea. includere în peliculă în rânduri fără suport. un buncăr. paletare sau containerizare. Preambalarea la banda de transport cu trei căi se face la aceleaşi produse.03 mm) din PE sau PVC. Dimensiunile omologate sunt în număr de 4: 150 x 250 mm. Variantele tehnologice de preambalare în pungi sunt: preambalarea la mese şi preambalarea la banda cu trei căi. nuci. Fluxul tehnologic general constă din primirea şi lotizarea produselor. se aplică exemplarelor cu lungimea peste 30 cm..7. destinate exportului. o masă rotativă care colectează produsul. etichete etc. aparate de sudat folia. Lockwood. 6. struguri. Se folosesc diferite tipuri de plasă din fibre. preambalare în peliculă cu cântărire. Formaţia de lucru de 8-10 persoane poate preambala 1000 pungi de 1 kg/oră. cu grosimea sub 1 mm. estetică). utilajul de preambalare. LCI etc. Mai puţin productivă este folosirea unor săculeţi din plasă textilă sau din polietilenă.02-0.timp. În formaţia de lucru sunt cuprinse 10-12 persoane. foarte răspândită în ţările care aplică tehnologii mai avansate de desfacere a produselor horticole. aparate de capsare manuale sau mecanice. Inventarul necesar preambalării constă în cântare semiautomate. lotizare şi expediere. verdeţuri. mese de ambalare cu cântare. pot fi imprimate sau neutre. Liniile tehnologice de preambalare în plasă pot fi speciale (Wicker-Scheim.03mm) este o metodă modernă. un răsturnător de lăzi. Fileul este tubular. Peliculele foarte subţiri (0. pungi.7. fasole.3. I. capsatoare. închidere. sintetice sau în amestec cu fibre naturale. condiţionare. cântare semiautomate sau automate. dispozitive de legat.

zona de răcire cu ventilator şi banda de evacuare.P|STRAREA ÎN STARE PROASP|T| A PRODUSELOR HORTICOLE 7.015-0. Depozitarea este faza tehnologică de menţinere adăpostită a produselor recoltate într-un spaţiu închis. efectuate pentru menţinerea calităţii produselor pe un anumit interval de timp. Grosimea peliculelor extensibile este de numai 0. instalaţiilor mai ieftine. formarea coletului la o plită electrică. incluse în peliculă.ambalare (de includere în folie termocontractibilă) are o bandă de alimentare. Fazele fluxului tehnologic sunt următoarele: aşezarea produselor pe un suport. de mărime redusă. în vederea prelungirii duratei de consum. Suporturile folosite pot fi din carton. Se pot folosi şi coşuleţe din material plastic transparent de 250-1000 g. în sistemul flow-pack. Durata de păstrare este perioada în care produsul îşi 149 . 6.018 mm. Este mai avantajoasă. dar şi prin faptul că aspectul comercial al produselor este superior. cântărire. Procedeul este cunoscut şi sub denumirea de Cryovac (marca fabricii producătoare a celor mai cunoscute utilaje de acest tip). câte 32 de coşuleţe separate prin spaţii de siguranţă. colectarea şi aşezarea coletelor în lăzi de desfacere. o anumită durată de timp. caracteristic fiecărei specii. În Olanda căpşunele se ambalează în acest sistem. Preambalarea în vacuum sau în atmosferă inertă (CO2 sau N2) este caracteristică produselor din gama a IV-a (curăţate şi eventual fragmentate) sau produselor transformate. tunelul termic de contracţie şi mulare a peliculei.5. Preambalarea în peliculă extensibilă. CAP. cu consumuri energetice mai mici.7. Cheltuielile de preambalare prin această metodă sunt de două ori mai mici decât la metoda precedentă. lotizarea. suprambalate în cutii de carton. materiale plastice sau din celuloză.1. Generalităţi Păstrarea constă într-un ansamblu de operaţii. datorită consumului mai redus de material plastic. Capacitatea de păstrare este însuşirea unui produs de a-şi menţine calitatea după recoltare.VII .

salată. pepeni galbeni. sfeclă roşie. spanac. d) până la 1-2 luni la anghinare. fasole păstăi. piersici. în anumite condiţii de mediu (după STAS 7322-84). gradul de maturare) proprii ale produsului. Dezavantajele provin din dificultatea de a dirija într-un mod cât mai uniform. pere timpurii.2. temperatura şi umiditatea în interiorul vracului. struguri. Metode de depozitare Indiferent de metodă. gulii. sparanghel. ridichi de lună. ceapă (5-6 luni). standardele recomandă păstrarea doar a acelor produse care aparţin categoriilor superioare de calitate şi au fost cultivate în acest scop. afine. g) peste 6 luni la cartofi (4-9 luni). mere (3-8 luni). nuci în coajă (8-13 luni). mure. alune (12-18 luni). usturoi (6-7 luni). verzei. vişine. legume verdeţuri. bame. dovlecei. varză. pepeni verzi. b) de scurtă durată (1-2 săptămâni) la ardei gras. c) până la o lună la conopidă. tomate mature.menţine calitatea proprie consumului în stare proaspătă. atunci când starea sau natura produselor nu o permite. soiuri de varză. mazăre păstăi. f) până la 5-6 luni la dovleacul comestibil.2. coacăze negre. dovlecei în floare. vinete. 7. de tipul cartofilor. soiuri de piersici. sfeclei roşii etc. agrişe. pătrunjel. • prelungită un interval de timp mai scurt sau mai lung. precum şi de caracteristicile (capacitatea de păstrare. prune. pere târzii. Depozitarea în vrac. castraveţi. starea de sănătate. dar şi atunci când valorificatorul nu intenţionează să o prelungească. soiuri de praz. ţelină. tomate nematurizate (dar nu verzi). ridichi de iarnă. pere târzii (3-6 luni). Durata de păstrare medie posibilă. în cadrul limitelor optime. Dirijarea este dificilă şi 150 . cepei. migdale (10-12 luni). caise. păstârnac. coacăze roşii. soiuri de ţelină. în condiţii moderne poate fi: a) de foarte scurtă durată (de ordinul zilelor) la ciuperci. soiuri de prune. Se poate practica la produsele rezistente la manipulare. soiuri de sfeclă roşie. e) 3-4 luni la praz. Păstrarea produselor horticole în stare proaspătă poate fi: • temporară. mai ales când produsele neuniforme. zmeură. căpşune. morcovi. 7. prea mici sau însoţite de impurităţi pot înfunda canalele de aerisire. în funcţie de posibilităţile şi de dotarea de care dispune valorificatorul.1. gutui. Avantajele metodei constau din folosirea în întregime a suprafeţei existente şi în posibilitatea de a mecaniza manipularea produselor.

în spaţiile cu aerisire naturală. grosimea vracului poate fi între 1-1. Când starea tehnică a box-paleţilor nu permite. tăieturi sau răni). stivuirea se face la o înălţime mai mică (4-6 nivele). Din aceste motive.datorită faptului că acest mod de depozitare este recomandat pentru celulele ventilate mecanic. integritatea ţesuturilor (fără striviri sau lovituri) şi a învelişului protector (fără leziuni.2.55-2. cu ploi permanente în perioada de recoltare. Depozitarea în vrac se practică atât în spaţiile cu aerisire naturală.5 m şi 4. grătare pe pardoseală) şi să asigure posibilitatea controlului produselor (culuare de acces). Produsele umede. iar în unele cazuri şi în anumite tipuri de depozite frigorifice.45-2. În anii climatici nefavorabili. Primele două manipulări. Modul de stivuire trebuie să favorizeze o ventilaţie uniformă (spaţii. de asemenea.4 t/m2 (ceapă). Produsele se pot controla permanent şi se pot valorifica în ordinea dorită. dar mai ales a circulaţiei aerului.Tehnologiile standard prevăd. până la 5. 2.2. cu o capacitate medie de 300-400 kg permite încărcături maxime de 2. Starea tehnică. trebuie uscate şi condiţionate sumar înainte de depozitarea în vrac.29-2. contribuie la o mai bună conservare a calităţii. pe 8-9 nivele. se lasă un spaţiu de protecţie între produs şi fundul paletei lăzii de deasupra de 5-10 cm. întrucât permite accesul uniform al aerului rece şi permanent sau periodic împrospătat. În funcţie de posibilităţile existente în dirijarea temperaturii.9-6.5-5 m. cât mai ales în spaţiile cu ventilaţie mecanică. umidităţii relative. În cursul manipulării şi al păstrării. numite în termeni tehnici şi box palete. turgescenţa sau elasticitatea. A) Depozitarea în palete-lăzi Depozitarea în palete-lăzi (NTR 9887-87).6%. 2. Chiar în cadrul metodelor improvizate de păstrare. faze specifice de uscare şi vindecare a rănilor la produsele mentionate. se aşterne un strat subţire de paie uscate. păstrarea în vrac reuşeşte numai cu produse uniforme. starea de curăţenie şi lipsa infectării cu germeni patogeni trebuie verificată la ambalajele care se refolosesc. murdare sau însoţite de impurităţi. 1. prezintă o mare importanţă pentru micşorarea pierderilor ulterioare. iar suprafaţa de aerisire totală este de 13.6 m. pentru prevenirea condensului. trebuiesc adoptate măsuri suplimentare de precauţie. în toată masa produsului. cu aer din exterior.7 t/m2 (mere) etc. curate şi perfect sănătoase. Este mai eficientă.65 t/m2 (cartofi).Depozitarea în ambalaje. Produsele ocupă volumul interior până la înălţimea utilă (590 mm). în vederea expedierii. Prin suprapunere. cea din câmp şi cea premergătoare depozitării. Pe suprafaţa vracului. Manipularea produselor în vederea depozitării în vrac constituie cea de a doua serie de astfel de operaţii. 7. după cele din câmp. apelându-se la predepozitare.65 t/m2 (rădăcinoase). Manipularea se poate face mecanizat. 151 . depozitarea în ambalaje reuşeşte mai bine decât depozitarea în vrac. iar în finalul păstrării se desfăşoară ultima serie.45-1. precum şi lipsa atacului iniţial de boli şi dăunători.

0. -Sistemul mixt cu canal de aerisire are o aranjare mai greoaie.65 t/m2 pere în lăzi P.6 m. 1. Încărcătura realizată este maximă. Caracterizarea principalelor tipuri de depozite.85-0. În 1986. C) Depozitarea nepaletizată în lăzi se poate face după mai multe sisteme de aranjare (Tudor T. 1. fără spaţii. Încărcătura maximă de produse raportată la suprafaţa totală a celulei este de 1. se aşază stratul următor în mod similar. usturoi. amplasate pe grătare. În prima fază se constituie unităţile de încărcătură paletizată.85-1. Pentru o mai bună circulaţie a aerului răcit. gutui. arpagic). cepei sau merelor în cantitate mai mică în spaţii neamenajate. fructe. pere. 1983). Pentru lădiţe platou.5 m. distanţate la 1/2 din lungimea unei lăzi. dar şi în cazul merelor. iar aranjarea stivelor se face lăsând spaţii de 5-10 cm între coloane şi cel puţin 20-30 cm la peretele celulei. care se stivuiesc în jurul unui spaţiu liber. dar perpendicular pe primul. se recomandă ca spaţiile dintre stivele de lăzi paletă să fie orientate pe direcţia de refulare a acestuia.1 t/m2 pere în lăzi tip III de export. mai fragile.9-1. Peste un strat de lăzi amplasate în rânduri continue. În faza următoare paletele cu lăzi se introduc în celule. dar circulaţia aerului şi uniformizarea factorilor de păstrare nu se face corespunzător.3. Înălţimea de suprapunere maximă este de 2.351.A. Uneori se practică şi culoare de control de 50 cm. pentru a putea observa mai bine evoluţia produsului. Pentru a micşora în oarecare măsură pericolul de manifestare a bolilor. este bine ca stivele de ambalaje compacte să fie de dimensiuni mai mici.95 t/m2 struguri în lăzi tip IV pentru export. trebuie efectuată în acest sistem. dar încărcătura la unitatea de suprafaţă se reduce.Introducerea şi scoaterea se execută în aceeaşi ordine ("primul intratprimul ieşit"). Stivele sunt formate din grupuri de 4 lăzi. -Sistemul de aranjare lax constă în stivuirea prin suprapunere în cruce a ambalajelor. Un număr de 46 de depozite aveau sub 5000 t. 2. -Sistemul compact este o simplă suprapunere pe orizontală şi verticală. cepei şi chiar a cartofilor. struguri. un număr de 38 depozite aveau o capacitate între 5000 şi 10000 152 .45 t/m2 rădăcinoase în lăzi P. 0. Circulaţia aerului şi uniformitatea factorilor de păstrare este asigurată la un nivel superior. în ţara noastră funcţionau 94 de depozite pentru legume.65 t/m 2 ceapă în lăzi P. varză.5-1. Păstrarea de scurtă durată a legumelor verdeţuri în spaţii cu aerisire naturală şi a usturoiului.5 t/m2 mere în lăzi P. 1. struguri şi cartofi. se folosesc palete cu montanţi. iar spaţiile de circulaţie a aerului să fie suficiente.0 t/m2 varză în lăzi P. dar încărcătura realizată este superioară sistemului lax. cu o capacitate de 531600 tone. 0. B) Depozitarea paletizată în lăzi se practică la numeroase specii la care cantităţile păstrate sunt relativ mai modeste (anumite rădăcinoase. 7.7 t/m2 cartofi în lăzi P.35-2. unde se suprapun pe maximum patru nivele până la înălţimea de 5.

înălţime utilă între 3 m şi 6 m.După înălţimea utilă de depozitare a celulelor. b) depozite specializate pentru o grupă de produse (ex. 7. Începând din anul 1990. c3) depozite frigorifice.3. iar un număr de 10 depozite (între care 5 specializate pentru cartofi) aveau o capacitate mai mare de 10000 t (I. .După poziţia faţă de nivelul solului. Depozitele închise. care trebuie dotate cu mijloace de ridicare sau de coborâre a produselor la nivelul mijloacelor de transport. . şanţuri). b) depozite la nivelul solului.000 şi 10. cu ventilaţie naturală.000 t (20-30. cât şi în ceea ce priveşte capacitatea totală. se consideră: a) depozite mici. c) depozite universale. pot fi: a) depozite deschise. cu funcţii utilitare se clasifică în: c1) depozite neutilate.sub 3 m.L. înălţime utilă peste 6 m. c) depozite cu rampă.După natura construcţiei şi a dotărilor. b) depozite pentru produse ambalate. 153 . distingem: a) depozite specializate pentru un singur produs (ex. b) depozite cu celule de înălţime medie. c) depozite închise acoperite şi delimitate de pereţi. I.. există: a) depozite cu celule de înălţime utilă mică. au palierul de primire/expediţie la nivelul mijloacelor de transport. d) depozite foarte mari.După natura produselor horticole depozitate. creşterea preţurilor produselor şi a energiei.000 t). .După amenajările tipice unui anumit tip de manipulare-depozitare se cunosc: a) depozite pentru produse în vrac. cartofi).V. unde platforma de depozitare este protejată contra precipitaţiilor şi a acţiunii razelor solare (şoproane deschise). care în prezent apar supradimensionate.1.1984) se face după 6 criterii: . care se pretează la depozitarea paletizată. unde produsele se păstrează pe platforme neacoperite (macrosilozuri. Clasificarea depozitelor (Burzo. c4) depozite cu atmosferă controlată. fructe). Îndrumător tehnic nr. între 5. c) depozite mixte. . c) depozite mari.I.P.După capacitatea de păstrare. mutaţiile care au suvenit în formele de proprietate. iar dotările au rămas cele vechi sau au suferit degradări. atât la nivel de celule.000 t. Clasificarea depozitelor pentru produse horticole..F.000 t.C. până la 5. c2) depozite cu ventilaţie mecanică.58). b) depozite mijlocii. c) depozite cu celule de înălţime mare. b) depozite semideschise. şi colab. . precum şi tranziţia către forme noi de organizare. până la 100 t.t. cu o capacitate de peste 10. silozuri. au dus la o folosire tot mai puţin eficientă a acestor spaţii. există: a) depozite îngropate.

Canalul de fund are lăţimea şi adâncimea de 20-30cm. astfel că nu este necesară amenajarea de coşuri de aerisire. unde temperaturile scăzute impun păstrarea produselor la o oarecare adâncime. au secţiune pătrată.C. sau protejarea cu un strat mai gros de paie şi pământ. Temperaturile coborâte diminuează procesele fiziologice. cu latura de 12-15cm.C.c5) depozite mixte. legume rădăcinoase. Când temperatura exterioară are tendinţa de coborâre sub 20C. Posibilităţile de intervenţie sau dirijarea factorilor constau în modul treptat de acoperire şi în astuparea coşurilor în perioadele foarte reci. Alături de avantajele pe care le oferă. S. iar deasupra se pune un strat de pământ de 25-35cm la bază şi numai 10 cm spre coamă. Din acest motiv.5m şi lungimea de 20-22m. apar şi dezavantaje. Specificul păstrării tuberculilor de cartof în şanţuri şi silozuri . într-un bilon cu panta de 75 grade şi coama dreaptă. au sugerat că pentru limitarea pierderilor. cu diametru de 15-20cm şi lungimea de 60cm. {anţurile se execută în exclusivitate în zone reci. Silozurile (fig 7.1. şi colab.1980). având lăţimea de 1. Deosebirea între şanţuri şi silozuri constă în modul de aerisire şi zona climatică unde se recomandă. legate de încărcătura redusă la unitatea de suprafaţă şi dependenţa de starea vremii. gulii etc. şi Donescu. Pentru climat moderat se amenajează la suprafaţă sau până la 20 cm adâncime. 7. confecţionate din scânduri şi şipci.. varză. prin faptul că se construiesc uşor şi fără investiţii.P. Coşurile de ventilaţie de 2-2. care servesc la păstrarea unor produse rezistente (cartofi. cu sau fără canal de aerisire. Braşov.. fiind acoperit cu grătare şi având un coş de ventilaţie la fiecare 2 metri. ele se construiesc din materiale uneori diferite şi dispun de coşuri de aerisire în mai multe sisteme. mai ales în anii favorabili păstrării. prin adăugarea unui strat suplimentar de pământ gros de 30cm pe toată suprafaţa.5m. se realizează acoperirea definitivă. iar în masa tuberculilor se înregistrează sub 60 C. iar coama se lasă descoperită pe lăţimea de 30-40cm. Cercetările de la I.) se înfiinţează în zone mai calde şi se utilizează la o gamă mai largă de produse. 154 . După 2-3 zile de zvântare se acoperă cu un strat de paie uscate de 25-30cm. (Gherghi. Cartofii corespunzători pentru păstrare se depozitează până la un metru deasupra solului. V. Pentru climat rece adâncimea se măreşte la 50cm.4. A. iar ventilaţia este asigurată prin legături de coceni desfrunzite sau de tulpini de floarea soarelui. {anţurile şi silozurile Acestea sunt adăposturi tradiţionale. 1981). o lăţime mai mică şi eliminarea completă a aerisirii sunt factori mai importanţi decît adâncimea silozului (Mureşan. iar canalul de fund lipseşte.). productivitatea muncii scăzută etc.

Urmează alt strat de rădăcini şi se continuă până la umplerea şanţului. Ele sunt recomandate pentru climat foarte rece. iar la suprafaţă de 75cm. se fac pe măsură ce avansează însilozarea. Pe fund se aşază 4-5cm amestec de pământ cu nisip (minimum 20%). late de 0. iar coşurile de aerisire verticale se amplasează din 2 în 2m. prin stratificare cu nisip. Morcovii se aşază vertical.5m şi lungimea de 15-20m. adânci de 30-40cm şi lungi de 12-20m.1. Pe mijloc. Deasupra se acoperă cu pâmânt mărunţit până la 10cm peste nivelul solului. Specificul păstrării legumelor rădăcinoase şi a guliilor în şanţuri şi silozuri. În condiţiile climatice din Transilvania.Figura 7. se 155 . Deasupra se protejează cu pământ şi paie. au înregistrat pierderi mai mici în comparaţie cu silozurile cu aerisire. iar lungimea de numai 15-20m.5-2m. în mod similar unui siloz fără aerisire (şanţ). indiferent de adîncime. Secţiune longitudinală printr-un depozit de tip tradiţional (siloz situat în aer liber) {anţurile (silozurile adânci fără aerisire) au lăţimea de 50-60cm şi adâncimea de 60-70cm. silozurile fără aerisire.8-1. Specificul păstrării verzei de căpăţână în silozuri de suprafaţă sau semiîngropate la 20-30cm.3-1. Deasupra se adaugă alt strat de amestec de 2-3cm. înălţimea 1. la bază. c) Însilozarea în vrac a rădăcinoaselor necesită şanţuri late la bază de 50cm. Brazdele adânci de 20-25 cm şi late până la 2m. cu coletul la 5-8cm sub nivelul solului.2m şi lungi de 10-15m. Varza este clădită cu cotorul spre interior într-un vrac prismatic. ca însilozarea în brazdă sau însilozarea în şanţuri. care să pătrundă bine între ele şi să le acopere. alături de silozul obişnuit. cu lăţimea la bază de 1. b) Însilozarea prin stratificare se face în şanţuri mai adânci (50-70cm). peste un strat de paie uscate şi curate de 15-20cm. până la lungimea maximă de 10-15m. apoi un rând de rădăcini una lângă alta. constă în utilizarea unor metode specifice. a) Însilozarea în brazdă este specifică morcovilor. Canalul de fund are dimensiuni de 20/30cm.

4.5. nuiele sau lemn rotund.A. Amenajările pentru păstrare în anotimpul rece constau în pereţi dubli izolanţi sau baloţi de paie cu acelaşi rol. Silozul se acoperă lateral cu 10-15cm de paie. Pătulele. iar din 2 în 2m se instalează coşuri de ventilaţie verticale care depăşesc coama cu 40-50cm. 1983). 7. 7. cu temperatură cât mai constantă. 1966) sunt spaţii cu ventilaţie naturală..5. Pătulele sunt construcţii din grătare de lemn. folosite înainte de apariţia depozitelor moderne. sau coşuri de ventilaţie pentru produsele în vrac. 7. Podurile magaziilor sau clădirilor.6. Refolosirea lor anuală implică o dezinfecţie cât mai temeinică. 7. 7. iar acoperişul se izolează termic şi hidrofug. 7. toamna şi primăvara. dar controlul factorilor de mediu este foarte greu de realizat.5. bine aerisite. prevăzându-se din 2 în 2 metri coşuri de aerisire.1. la adâncimea de 1. cu lăţimea de 4 m şi lungimea în funcţie de necesităţi. capacitatea lor de păstrare fiind între 200 şi 500 t. I.amenajează un canal de aerisire cu dimensiunile de 30/30 şi acoperit cu şipci. T. sau alte materiale. lâsând coama descoperită pentru zvântare şi acoperind-o cu folie de PE doar când plouă. cum ar fi arpagicul în loturi mai mici. Se folosesc pentru depozitarea cartofilor şi rădăcinoaselor. Pivniţele. carton asfaltat. precum şi o uşă dublă. 7.3.5 m. Magaziile. Depozitele închise neutilate Depozitele închise neutilate (Potec. Sunt încăperi construite la suprafaţa solului. Când temperatura scade în continuare stratul de paie acoperitor se îngroaşă dar nu se adaugă pământ. 7. sunt construite la suprafaţa solului sau semiîngropate. bine izolate.2.5.( fig. orificii de intrare şi de evacuare a aerului. Depozitele cu ventilaţie naturală specializate pentru păstrarea fructelor seminţoase (Tudor. pentru păstrarea unor produse. Sunt spaţii amenajate pe jumătate sub nivelul solului.5. Amplasate la partea inferioară a dealurilor. Pot servi pentru păstrarea legumelor bulboase sau a fructelor nucifere.5. Acoperirea definitivă se face la venirea temperaturilor negative. Pereţii se consolidează cu piatră. Unele magazii pot fi încălzite. Bordeiele.. acoperite cu baloţi de paie. Prezintă avantajul unei bune aerisiri. tradiţionale. acoperindu-se cu brazde de ţelină.5. beciurile şi subsolurile în care se pot păstra produsele horticole trebuie să fie lipsite de umiditate sau condens.5. Permit păstrarea temporară a produselor. două uşi duble pentru acces. Uneori se adaptează şi ventilatoare de mică putere. Ventilaţia naturală poate fi înbunătăţită prin folosirea de grătare pentru stivuirea ambalajelor.2) 156 . au orientarea N-S şi au dimensiunile 25 x 50 m. Se utilizează cu rezultate bune la depozitarea cepei. bordeiele au aceleaşi amenajări de aerisire ca şi magaziile.

6-culoar. 2.5 m. iar în timpul iernii nu au depăşit 10C. Pardoseala acesteia se execută din grinzi de beton sau lemn. distanţate la 2-3 cm. 3-pardoseală grătar. Vaporii de apă în exces. aerul urcă în celulă la o temperatură mai ridicată decât temperatura exterioară. Din acest motiv şi pierderile maxime acordate (H. când spaţiile moderne sunt pline. lată de 3. În camera de aer intră aerul exterior.camere de aer. fiecare cu înălţimea medie de 4 m. iar încărcătura recomandată este de maximum 100-130 kg/m2.8-3. beton sau piatră. gospodării individuale. 5-canal pentru evacuarea aerului. eliminând într-o oră un volum de aer egal cu volumul celulei. (1984) arată că într-un astfel de depozit de la Bistriţa.0 m existent sub celule. fluctuaţiile termice erau de 70C. prin canale de acces aflate la nivelul solului. de-a lungul celor doi pereţi lungi. 8-pod. pentru descărcarea şi eventual pentru stocarea ambalajelor. Tirajul este de 0. al căror spaţiu interior (15 cm) se umple cu materiale termoizolante (vată de sticlă. cu oscilaţii săptămânale între 6 şi 32%.5 m) şi rampa exterioară acoperită. temperatura a oscilat între 00C şi 150C.C. Astfel de depozite sunt funcţionale pentru cantine. Uneori se construiesc pereţi dubli. La începutul perioadei de păstrare. zgură etc. un spaţiu liber de 1.6. culoarul de acces la celule (lat de minim 1. 7-rampă.0-1. 4-celule de păstrare.2.3-0.M. I.Zidurile sunt executate din cărămidă. în perioada de depozitare (octombrie-martie). Ventilaţia naturală este favorizată de o cameră de aer (cameră tampon). 7. iar în anii cu recolte foarte bogate sunt folosite şi de unităţi mari. etilena şi dioxidul de carbon sunt astfel îndepărtate. Preluând căldura de respiraţie a produselor.5 m. Manipularea se execută manual.4 m/s.Figura 7.. Umiditatea relativă a oscilat între 50 şi 100%.). Depozitele cu ventilaţie mecanică 157 . o sală de sortare (15% din suprafaţa totală). Secţiune printr-un depozit cu ventilaţie naturală. Construcţia cuprinde 5-7 celule de 120-150 m2. se ridică şi este evacuat prin nişte canale de evacuare care depăşesc acoperişul depozitului cu 1. 1-fereastra pentru admisia aerului. Prin deschizăturile din pardoseală. Burzo. 190/84 ) sunt substanţial mai mari decât la depozitele utilate.

pe la baza acestuia. Uşile de acces sunt de tip glisant. La unele depozite. capacitatea este mai mică. Dimensiunile secţiunii sale sunt aceleaşi cu ale prizei de aer de pe peretele lateral. Un oblon rabatabil le poate închide alternativ în mod etanş. Reţeaua acestor canale este ramificată în pardoseala celulei. bascularea din mijloacele de transport se face direct în celule (Păltinoasa). iar secţiunea lor descreşte pe măsura îndepărtării de ventilator.6. datorită investiţiei relativ reduse şi utilării minime. făcând legătura cu benzile elevatoare din celule.000 t capacitate). dar care nu sunt folosite în prezent la capacitatea proiectată. Se încarcă cu vapori de apă. Pentru cartofii de sămânţă (tuberculi material săditor). Camera (casa) ventilatoarelor poate fi construită individual sau este comună cu celula. cu o viteză de 5-6 m/s. la suprapresiune. Berceni Glina (Bucureşti) şi Păltinoasa (Suceava). Sala de condiţionare adăposteşte benzile transportoare care aduc tuberculii de la buncărele de descărcare. Celulele de păstrare a cartofilor de consum. Distanţa între două canale de aer este de 2. Ventilatorul este montat la bază şi are rolul de a aspira aerul (fie de la priza de aer. care erau similare depozitelor cu circulaţie naturală. fiind destinate depozitării fructelor pomacee.000 m3/h. căldură şi se evacuează la exterior prin canalele de evacuare amplasate sub plafon. umiditate).(între 6 şi 10). 7. fie din celulă. şi de a-l refula cu un debit de 60-100 m3/h către canalele de ventilaţie. care asigură debitul de aer necesar. Miercurea Ciuc (Harghita). (peste 200. care funcţionează ca nişte supape. în funcţie de poziţia oblonului rabatabil).martie. care permite realizarea temperaturii optime de păstrare în perioada noiembrie .0 m. dar prevăzute cu ventilatoare electrice la tavan. Dâmboviţa şi Vâlcea. dioxid de carbon. etilenă. Curentul de aer la parametri optimi (temperatură. fie în amestec. Construite iniţial în judeţele Argeş. care au fante de 2-3 cm la fiecare 10-15 cm distanţă. pătrunde în produs în mod uniform. 158 . au dimensiuni mari (288-432 m 2) şi înălţime mare. Sistemul de ventilaţie a unei celule este compus din camera ventilatoarelor cu ventilatoarele. dar numărul lor este sporit. A fost printre primele tipuri construite.3). Sunt construcţii de beton amplasate la suprafaţa solului (fig. ocupând 20-30% din suprafaţa totală şi putând servi uneori ca spaţiu de depozitare intermediară. Pereţii sunt izolaţi termic. Târgu Secuiesc (Covasna). Tipul "Voineşti".2. în care se află şi diverse utilaje de condiţionare. fiind despărţită de aceasta printr-un perete pe capăt.1.Depozitele cu ventilaţie mecanică ocupau în ţara noastră o pondere importantă.000 t). iar ventilaţia activă se produce prin intermediul unor plăci grătar. canalele de ventilaţie şi canalele de evacuare. Ele realizau o circulaţie a aerului forţată de 15. Este o hală cu uşi glisante. au fost cunoscute sub denumirea menţionată. iar acoperişul are atât termo cât şi hidroizolaţie.6. Depozitele de mare capacitate specializate pentru păstrarea cartofilor (de la 400 la 20. Au unităţi reprezentative la Bod (Braşov).5-3. prin folosirea frigului natural. 7.7.

Canalele de aerisire pot fi înfundate de tuberculii mici sau de impurităţi. 1.) sunt de 8-9 m lăţime (din care 6-7 m produs interior). cu grosimea de 4. Eficienţa macrosilozurilor este asigurată prin posibilitatea de a depozita produsele pe loc. 4-orificiu de evacuare. În zonele afectate sau neaerisite se formează focare de infecţie.3. se preferă în numeroase situaţii depozitarea paletizată. favorizând apariţia bolilor sau încolţirea prematură. sau cât mai aproape de locul de producţie. 35 m lungime (din care 33 m produs) şi 4 m înălţime (din care 3m produs). rădăcinoase.4. pe care se instalează imediat o microfloră patogenă. 5-canal de ventilaţie.3 x 1. 3-canal de aer.5-5. descompunere şi încingere. 2-ventilator. Amenajarea se poate face pe terenurile care se pretează şi pentru silozuri.3 m).8 m. Aerul prea umed.Figura 7. deşi sunt amenajări temporare. poate condensa pe tuberculi. Macrosilozurile pot fi şi ele încadrate în categoria depozitelor ventilate mecanic. Secţiune printr-o celulă cu ventilaţie mecanică 1-oblon. 7. din panouri grătar de şipci. pentru prevenirea unor inconveniente care se manifestă în vrac. există un canal de aerisire de secţiune triunghiulară cu baza 0. acoperit la partea superioară cu 159 . Vracul se clădeşte în mod convenabil în 2-3 zile. Dimensiunile maxime exterioare (fig. pentru capacitatea de 300-350 t. Aerul prea rece poate provoca necroze superficiale. pentru un volum de marfă considerabil. dar şi pe rampele betonate sau sub şoproane.2 m. ele se înfiinţează în locuri care pot fi deservite de reţeaua electrică trifazică. varză). Destinate păstrării produselor rezistente (cartofi. 6-oblon în canalul de ventilaţie. sau prea cald. Ventilaţia activă prin pardoseală la parametrii menţionaţi este destinată unui produs depozitat în vrac. cu mijloace de manipulare mecanică. În centrul acestuia (construit iniţial.6. Dată fiind înălţimea tavanului de 7. 7.3. folosind mijloace mecanice de manipulare şi însilozare.4m.

canal de ventilaţie.zonă de suprapunere. g. bulbi.strat de paie între folii în zona de suprapunere.strat de baloţi de paie. copertine. iar în zonele reci. 4. d. Schema unui macrosiloz cu ventilaţie mecanică cu două canale de ventilaţie: 1. cu cât ne îndepărtăm de ventilator. iar la coamă 3 straturi.baloţi de paie. 3-.canale de ventilaţie. ventilatoare. distanţa până la pământ este în descreştere.folie PE în cascadă (la poale.. Fl.4. Macrosiloz cu un singur canal de aerisire: a. 160 .folie de polietilenă. Produsele (tuberculi.al doilea strat de baloţi sau coceni. Figura 7.c.5. ploioase şi umede. b.). pentru a compensa pierderea de presiune printr-un spaţiu de refulare al aerului mai îngust). Există şi tipuri constructive cu 2 canale de ventilaţie (fig. intercalate cu folie de PE. rădăcini etc) sunt acoperite de două straturi bine tasate de baloţi de paie. amenajarea se poate realiza în spaţii acoperite (hale. e.dulap de ventilaţie. Figura 7. La capătul canalului de aerisire se instalează un ventilator axial cu motor trifazic (debit 70-120 m3 aer/t/h). f. 2.5.zonă de evacuare a aerului. magazii mari). 1977-1988). perete frontal. Aerul refulat trece prin toată masa produsului şi iese la exterior prin părţile laterale al coamei (Niculescu.7. h.

I. În multe ţări europene este o metodă de păstrare preferată de producătorii particulari. Celulele de capăt pot fi compartimentate prin pereţi uşori de termopan. se pot dirija sau menţine atât timp cât este necesar. pe o perioadă mai mare de timp. fie cu hala de sortare (Gherghi. o umiditate a aerului mai ridicată. iar suprafaţa oscilează de la 12x12m (144m2) la 30x24m (720m2). mecanizarea şi materialele necesare. amplasate de-o parte şi de alta a unor culoare tehnologice. Izolaţia interioară se execută cu bitum (în 4 straturi. cu introducerea de noi uşi. cu ventilator de 1.S. Conform proiectului tip realizat în România. numărul celulelor de păstrare este între 8 şi 27. 1997). dacă este cazul. Sunt construite la suprafaţa solului şi au în marea lor majoritate caracter universal. în vederea divizării în două spaţii egale (două celule). A. dar în mod frecvent este de 18x12 m sau 24x12 m (216-288 m2). metal. datorită majorării preţului de preluare şi dificultăţii de obţinere a unor partizi mari de produse cât mai omogene. se pune tot mai mult problema redimensionării celulelor. Dispun de dotarea necesară pentru manipulare şi condiţionare mecanică. Pentru celulele de mijloc se pot construi pereţi despărţitori cu uşi de acces. iar investiţia specifică este considerabilă.produs. Capacitatea de depozitare este între 2. 161 . 6-folie de polietilenă. Oferă posibilitatea depozitării unor cantităţi mari de produse. permiţând depozitarea lăzilor paletă stivuite până la 8-9 niveluri. temperatura de refrigerare şi umiditatea relativă optimă.1kw).tip RACA -80.7. cărămidă. 7. Păstrarea se poate face în paleţi de tip internaţional (800x1200 mm) care pot circula până la magazinele de desfacere. liber sau printr-un canal montat sub tavan. care comunică fie direct cu exteriorul. peste tencuială) şi polistiren expandat (plăci de 8-14 cm grosime).5. Construcţia se realizează din beton armat. Noile spaţii. Celulele frigorifice obişnuite au refularea aerului răcit la partea superioară. Pardosela se face din beton rutier. Înălţimea este 7. Acoperişul se construieşte în pantă uşoară. pot fi răcite cu instalaţii frigorifice de capacitate redusă (2 răcitoare . În prezent. după care se tencuieşte din nou şi se văruieşte. Bateria de răcire (Răcitorul de Aer Carcasat -RAC) se află într-o nişă de pe culoarul tehnic. cu suprafaţa de 6-12 m2 şi capacitate sub 100 t. Dimensiunile lor sunt multiplu de 6 m. De plafon se fixează şi umidificatoarele care au rolul de a menţine. cu termoizolaţie (polistiren expandat) şi hidroizolaţie (barieră de vapori din bitum şi carton asfaltat). sunt obligatorii măsuri stricte P.000 şi 12. unde factorii esenţiali ai păstrării..500 t. În timpul exploatării. Accesibilitatea construirii acestora se limitează în ţara noastră doar la unităţile care dispun de mijloacele tehnice.2 m. panouri prefabricate. Depozitele frigorifice cu atmosferă normală Depozitele frigorifice sunt spaţii de păstrare modernă (dar la un preţ relativ mai ridicat). Capacitatea unei celule medii oscilează între 250 şi 450 t încărcătură paletizată (220-230 kg/m3).

După Gherghi. 7. Dotarea actuală datează de 15 -25 de ani. Închiderea lor etanşă este asigurată de uşile metalice glisante de construcţie specială. care funcţionează cu personal de deservire numeros şi costuri energetice foarte ridicate. . Depozitele frigorifice mai conţin o hală de condiţionare. fie că sunt montate în cadrul grupurilor de răcire. prin reglaj presostatic. dar şi condiţionarea.automatizarea reglajului de temperatură în camere. centrala frigorifică şi grupul social. Din acest motiv. dotarea şi aparatura de care dispun necesitând o supraveghere sau o întreţinere de înaltă calificare.înlocuirea ventilatoarelor şi pompelor cu altele cu randament superior. (1997). Răcitoarele agentului frigorific se instalează în exterior. Echiparea cu agregate monobloc din import este echivalentă economic cu instalaţia cu răcire indirectă. pompe de recirculare. aparatură de comandă şi control. realizând cedarea către mediul exterior a căldurii rezultate din compresie. Depozitele frigorifice cu atmosferă controlată (AC) Sunt spaţiile cele mai moderne de păstrare. Între direcţiile de modernizare. iar unele sunt deservite şi de linii de cale ferată. culoare tehnologice situate între două rânduri de celule.5 m şi are o lungime între 14 şi 108 m. Centrala frigorifică adăposteşte compresoarele acţionate electric.8. în care se realizează durata maximă de menţinere a calităţii legumelor şi fructelor. ambalarea sau preambalarea treptată a legumelor şi fructelor care s-au păstrat în celule. prin intermediul unei reţele de canale distribuită în mod uniform. Iluminarea celulelor se face artificial cu becuri cu neon.Celulele frigorifice universale au refularea aerului răcit prin pardoseală. Deasupra sa. exploatării mai economice. cabluri. ele prezintă avantajul gradului de automatizare mai avansat. Deşi sunt mai scumpe. Totodată se impune dotarea cu duze de pulverizare a apei cât mai eficiente şi în aceeaşi măsură prevederea de dispozitive moderne de dedurizare. în culoarul tehnic.automatizarea funcţionării condensatoarelor cu evaporare forţată în trepte. iar la unele tipuri de celule şi locaşurile bateriilor de răcire (RAC). 162 . în funcţie de tipul de depozit. A. dar şi cele mai costisitoare. În hala de condiţionare se realizează tranzitul unor produse care nu se depozitează. . cât şi produse în vrac. sunt instalate diverse conducte. retehnologizarea instalaţiilor frigorifice. înalt de 3. în ele se pot depozita atât produse ambalate. devine o prioritate. . a fost amortizată de mult şi prezintă uzură fizică şi morală. pe acoperiş. Culoarul tehnologic este lat de 6 m. rezervorul de agent frigorific lichefiat. autorul citat menţionează: . dacă se calculează investiţia globală la puterea frigorifică instalată. fie că devin independente. Bateriile de răcire sunt montate la nivelul solului.dotarea cu dispozitive de reglaj automat la compresoare. fiabilităţii şi montajului simplu. Depozitele sunt prevăzute cu rampe de încărcaredescărcare protejate de copertine.

A. în măsură să menţină o compoziţie atmosferică diferită de cea normală. tavanului şi pardoselii. Uşile glisante.. Impermeabilizarea la gaze se execută pereţilor.2. Figura. 1994). I. Etanşeizarea între plăci şi elementele de construcţie se realizează cu bitum. cu instalaţii mai simple. în cursul căreia oxigenul scade până la 11-18% şi chiar la valori mai mici (3%). în spaţii mai puţin etanşe. în timp ce dioxidul de carbon se poate acumula până la 3-10%. Schema funcţionării unei celule cu atmosferă controlată.7. Se cunosc mai multe formule de compoziţii gazoase. cu o capacitate maximă de 300-400 t. precum şi hublouri de sticlă pentru observaţie şi control. Această compoziţie se obţine relativ mai uşor. există aparatura şi instalaţiile menţionate pentru reglarea şi controlul atmosferei. Generalităţi. bandă adezivă sau vopsele pe bază de răşini sintetice. 7. 7. Produsele depozitate pot evolua însă în mod nedorit. Atmosfera biogenă se poate realiza în mod natural în 15-25 de zile.8. 1984. 163 .6. Realizarea şi menţinerea atmosferei controlate. li se adaugă aici impermeabilizarea şi etanşeizarea cea mai perfectă. plăci din oţel prefabricate sau panouri izolante tip sandwich. epoxidice sau poliamidice armate cu ţesătură din fibră de sticlă. Soluţiilor constructive adoptate pentru termo. Controlul dioxidului de carbon se poate realiza prin eliminarea parţială (fixarea) acestuia de către o instalaţie cu filtru absorbitor (absorbţie pe cărbune activ). În plus. Conţinutul în azot rămâne neschimbat. Se folosesc răşini poliesterice.1. impuse atât de specificul metodelor de realizare. impermeabile la gaze. deoarece cantitatea sporită de dioxid de carbon este un factor de stres. au garnituri de cauciuc şi dispozitive de ermetizare. Celulele sunt mai mici. mai ieftine.8. prin respiraţia produselor.şi hidroizolarea celulelor frigorifice. mastic. Gherghi. de construcţie specială. chituri. plăci din tablă de aluminiu. cât şi de toleranţa diferitelor specii horticole. şi mai uşor de manevrat (Burzo.

analizoare automate. amestecat cu propan sau butan. Pe parcursul păstrării. În primele 3-4 zile de realizare a atmosferei controlate. apar variaţii ale compoziţiei gazoase. se utilizează în cazul produselor sensibile la acumularea acestui gaz. Atmosfera controlată poate avea şi efecte negative sau toxice.91. dacă este corect folosită.0-1.Atmosfera abiogenă se crează rapid cu ajutorul convertizoarelor de oxigen. La merele păstrate în A.C. Atmosfera generată are 1. cu valve de închidere/deschidere. Atmosfera lipsită de dioxid de carbon. se apelează la o soluţie tehnologică de compromis. în prezenţa catalizatorilor. pe fructele soiurilor din grupa Red. dar se poate menţine doar în celulele etanşe. este aplicabilă pe o durată scurtă sau îndelungată.9. cu un conţinut foarte scăzut de CO2. Instalaţiile dispun de conducte din PVC cu diametrul de 120 mm. sau cu 0-2% CO2 se poate obţine prin folosirea generatoarelor de atmosferă. Bazele teoretice ale păstrării în stare proaspătă a produselor horticole.. precum şi la perele Curé. se formează pete brune sau negre uşor adâncite. 7. în condiţiile unei oferte în permanentă evoluţie şi schimbare. Prelungirea în anumite limite a 164 .5% O2 şi 98.0% azot. în funcţie de baza materială şi de caracteristicile proprii ale acestora (specie. care dispun atât de convertizor. Aerul din celulă. În multe situaţii. Este cea mai utilizată compoziţie. 2-3% O2 şi diferenţa N2. În variante mai puţin modificate. tehnologii de producere). Păstrarea produselor horticole ca fază a fluxului tehnologic de valorificare în stare proaspătă. cât şi de absorbitor.5-99. cu 2-5% CO2. realizează o combustie inodoră la 3500C. menţinerea unei proporţii mai mari de O2 (până la 10-15%). cu peste 5% CO2. Efectele temperaturilor folosite în timpul refrigerării Se apelează la refrigerare din numeroase motive şi efectele acesteia pot fi preponderent pozitive. Boala fiziologică denumită inimă brună (brown core sau brown heart) este caracaterizată şi ea prin brunificarea ţesuturilor centrale de la fructele seminţoase. având consecinţe asupra integrităţii celulelor din ţesuturi.Un conţinut în oxigen prea scăzut poate bloca respiraţia aerobă. deshidratare şi formare de caverne. În unele situaţii este necesară însă. Apare la merele Jonathan şi Renet.Excesul de dioxid de carbon poate determina şi el manifestări nedorite. 1986). care trebuie ţinute sub control.oxigenul fiind consumat in proporţie de circa 90%. iar absorbitorul de dioxid de carbon îşi poate regenera periodic filtrele. este returnat în celulă. După răcire la 15-200C.I. La cartof este favorizată dereglarea fiziologică numită inimă neagră (black heart) (Burzo. Williams etc. atunci când nu se respectă compoziţia atmosferică necesară. Factorul economic intervine însă decisiv. există tendinţa permanentă de creştere a conţinutului de dioxid de carbon şi de scădere a oxigenului. 7. Fiecare specie are limite minime şi maxime de toleranţă la conţinutul atmosferei în oxigen şi dioxid de carbon. între evoluţia potenţială a pierderilor şi calităţile naturale ale produselor.

La piersici. La scară redusă. care sunt mult mai ferme (tari). precum şi faptul că în sfera consumului biodegradarea este o evoluţie normală. contribuind la scurtarea sau la prelungirea duratei de supravieţuire a produsului respectiv. Merele refrigerate la 0 0C au o perioadă de menţinere a calităţii de 7 până la 10 ori mai lungă decât cele păstrate la 200C. Activitatea enzimatică se diminuează şi ea. Această dinamică este mult încetinită la 100C. conţinutul în clorofilă a scăzut de peste 10 ori. clorofilieni) depinde de temperatură. în timp ce conţinutul în caroten a crescut de peste 9 ori. păstrate la 200C au o fermitate de aproape trei ori mai mică decât cele păstrate la 00C.Trebuie să observăm totuşi că nu se păstrează decât cele de calitate superioară. iar masa moleculară mare determină la temperaturi mai scăzute o solubilitate şi o cinetică mult atenuată. unde conţinutul în clorofilă se diminuează de numai 3 ori. turgescenţa şi elasticitatea sunt menţinute mai bine în condiţii de temperatură scăzută. La tomatele de seră Oltbrid ţinute 6 zile la 200C. încetinită la rece.duratei de menţinere a calităţii se bazează pe micşorarea intensităţii proceselor fiziologice la temperaturi joase. Căldura degajată în respiraţie se reduce în mod proporţional cu intensitatea acesteia (la mere este de 0. Perele din soiul Curé. Evoluţia după recoltare a unor specii (postmaturarea) este influenţată în mod specific. Evoluţia culorii în funcţie de biosinteza şi biodegradarea unor pigmenţi (carotenoidici. de peste două ori (200%) la fiecare scădere de temperatură de 100C (ecuaţia lui van't Hoff). iar 165 . Căpşunele pigmentate pe 50% din suprafaţă evoluează la 100% în 2 zile de temperatură ridicată (280C). La soiul Olivier de Serres diferenţa este şi mai evidentă (de 4. Transpiraţia produselor se desfăşoară mai lent.7 MJ/24 h la 00C şi 5. Scăderea permeabilităţii membranelor lipoproteice conduce la un contact încetinit şi în cele din urmă întrerupt între enzime şi substrat (separarea enzimelor de substrat).0 Mj/t24 h la 200C). Durata de păstrare a calităţii este prelungită şi ea în funcţie de specie. 4 zile la 40C şi 16 zile la 00C. Activitatea respiratorie se diminuează semnificativ. Fermitatea structo-texturală. este la fel de interesant să constatăm că fiecare creştere sau descreştere de temperatură cu un grad aduce o creştere sau o scădere a intensităţii respiraţiei cu cel puţin 20%. o zi de depozitare la 250C echivalează cu două zile la 150C. Perele păstrate la temperaturi ceva mai ridicate (cu numai 2-40C) decât temperatura optimă îşi micşorează de două ori durata de păstrare. dar mecanismele de blocare sunt mult mai complexe. Cazul fructelor pomacee (seminţoase) este tipic. Scăderea vitezei reacţiilor enzimatice este exponenţială. ca urmare a coborârii deficitului presiunii de vapori de apă în funcţie de temperatură. Tomatele păstrate la 150C se colorează cu un decalaj de 10 zile faţă de cele păstrate la 250C. dar rămân 80% pigmentate dacă în acelaşi interval sunt menţinute la 40C.5 ori mai mică). astfel încât între 200C şi 00C constatăm o micşorare de peste 7 ori (700%) (media pentru 30 specii).

Tabelul 7. 1986) Specia căpşune fasole păstăi ardei conopidă pepeni galbeni tomate pătlăgele vinete prune piersici morcovi usturoi varză mere Durata păstrării (zile) 2 7 14 14 14 14 14 14 14 30 30 30 30 Diminuarea procentuală a valorii alimentare la 00C la 200C -1.2% -4. Efectele tehnologice pozitive ale temperaturilor optime de păstrare sunt prelungirea repausului vegetativ la unele specii şi limitarea alterărilor provocate de microorganisme.6% -6. pierderile sunt duble la temperatura de păstrare de 200C.2% -0.35% -4.9% -0.1% -13. aspect care este mai evident la produsele care nu dispun de rezerve de poliglucide (amidon)..2% -0. Fenomenul se observă mai bine la piersicile păstrate la 20-220C timp de 4 zile. care îşi pierd mai mult de 1/3 din conţinutul lor în glucide totale.1.9% -0. La ardeiul gogoşar.1. Prevenirea manifestării timpurii a încolţirii în depozit prin blocarea mecanismului enzimatic determinant.1% -1. Conţinutul în acizi organici (aciditatea-gustul acrişor) şi raportul între glucide şi aciditate (armonia gustativă) au determinare metabolică şi sunt influenţate de temperatura de păstrare.7.3% -1. I.5% Conţinutul în glucide hidrosolubile se diminuează prin dezasimilaţie (catabolism).5% -7.7% -0. faţă de cele înregistrate la temperatura frigorifică (100C).conţinutul în pigmenţi carotenoidici se măreşte de numai 5 ori. Diminuarea valorii alimentare a unor produse horticole în funcţie de temperatura de păstrare (după Burzo. Valoarea calorică se diminuează proporţional cu intensitatea pierderilor de substanţe cu rol energetic în procesul de dezasimilaţie (tab.3% -4.6% -2.6% -7.6% -0.7% -0.3% -3. În condiţii de temperatură joasă (00C) timp de 30 de zile.5% -0.6% -0.2% -12.1% -1.4% -1.8% -6. fenomenul de catabolizare devine neînsemnat. Conţinutul în acid ascorbic (vitamina C) se conservă mult mai bine la temperaturi mici.).45% -0. este de mare importanţă pentru 166 . Fenomenul este bine studiat şi la mere.

nemaiputând utiliza oxigenul (Burzo. 1983). Tabelul 7. Clasificarea microorganismelor în funcţie de specificitatea manifestată în creştere şi dezvoltare faţă de factorul temperatură Denumirea grupei Termofile Mezofile Psihrotrofe Psihrofile Temperatura minimă (0C) 45 10/15 -1/10 -7/5 Temperatura optimă (0C) 50/65 30/40 22/27 15/20 Temperatura maximă (0C) 75/80 35/50 30/35 25/30 7. 7. micşorând sensibilitatea lor la acest hormon de maturare atât de important şi de activ (Chapon. Fenomenul are loc din cauza imposibilităţii oxidazelor de-a mai activa oxigenul. la temperatura mediului ambiant (200C).10. aflat la o presiune parţială atât de scăzută. şi Westercamp. Un studiu efectuat la 38 de specii a constatat o scădere cu 10-60% (media 37%) a intensităţii respiraţiei la un conţinut atmosferic de 3% O2. apare respiraţia anaerobă cu acumulare de compuşi toxici (acetaldehidă. rădăcinoase sau cartofi. la care. Efectul scăderii concentraţiei în O2 Efectul scăderii concentraţiei în O2 se manifestă asupra intensităţii respiraţiei produselor horticole. ascorbatoxidaza şi în final chiar citocrom oxidaza sunt afectate de această scădere. J. Conţinutul redus în O2 determină totodată scăderea nivelului biosintezei etilenei în fructe.F. 1996).1.10.).. Microorganismele patogene aparţin într-o proporţie importantă grupei mezofile (tab.păstrarea calităţii unor legume bulboase. caracteristică unor temperaturi mai ridicate (15-200C). În cartofi se acumulează acid lactic şi se manifestă o dereglare fiziologică numită inima neagră (black heart). P.2. Intensitatea respiraţiei se diminuează în aceste condiţii în funcţie de temperatură şi de specificul produsului. se datorează acţiunii specifice a temperaturilor scăzute. alcool etilic). Fenoloxidazele. În situaţia lipsei totale de oxigen.7..2. parazite sau saprofite. care se diminuează şi ea. I. 167 . Efectul bacteriostatic de limitare şi de stagnare a alterărilor provocate de bacterii şi ciuperci. Efectele atmosferei controlate Metabolismul produselor horticole este influenţat în intensitate şi desfăşurare de compoziţia atmosferei în care sunt păstrate. în centrul tuberculilor apare o înnegrire provocată de formarea de melanină din tirozină. faţă de un conţinut normal.

ardeilor. Repausul vegetativ al legumelor (cartofi. însoţită de deshidratare. uşor adâncite. concentraţia crescută de CO2 dizolvat în ţesuturi împiedică decarboxilarea treptată a unor verigi ale substratului respirator. Conopida depozitată temporar în AC (6% CO2. 2. La Jonathan.7. Modificările de culoare corelate cu biodegradarea clorofilei sau biosinteza pigmenţilor carotenoizi. dar are cauze diferite. ciupercilor. pot fi utile în timpul transportului frigorific la distanţe mari a căpşunelor. rădăcinoase. emisia etilenei este de 3-6 ori mai redusă. 4% O2) îşi micşorează intensitatea respiraţiei la 78% (la 80C) şi până la 70% (la 00C). caise. provoacă deranjamente fiziologice caracteristice mai ales fructelor pomacee (seminţoase). Concentraţiile prea mari de CO2. piersici. de stimulare. Fermitatea se păstrează mai bine în AC la piersici. fapt constatat la cartofi. în interiorul fructelor apare o brunificare a ţesuturilor. "Brown core" sau "brown heart" este tot o brunificare a ţesuturilor din centrul merelor/perelor. Biosinteza etilenei este încetinită.La salata păstrată în AC (3% CO2. La grupa Red Delicious se observă pete de culoare închisă.10. asociate şi cu alte cauze. fapt care se reflectă şi în conservarea mult mai corespunzătoare a calităţii lor.2. Williams. cu fructe de dimensiuni mari. 7. au loc mai lent la mere. bulboase) este inhibat la concentraţii mai mari (15-20% CO2).).7. dar mai ales la pere.10. Evoluţia după recoltare a produselor este încetinită în condiţii de AC. în timp ce la concentraţii de 2-4 % efectul este contrar. Efectele compoziţiilor gazoase de atmosferă controlată (AC) Efectele compoziţiilor gazoase de atmosferă controlată sunt o rezultantă a aspectelor parţiale favorizate de fiecare componentă în parte. Acest efect contribuie la micşorarea intensităţii respiraţiei. Conférence.5% O2 şi 00C) intensitatea respiraţiei se reduce la 1/3 (35%). Renet (Reinettes). Braeburn şi pere Curé. Intensitatea respiratorie este diminuată în condiţiile de atmosferă controlată în funcţie de compoziţie (mere) (tab. Comparativ cu atmosfera obişnuită. "carbondioxide injury" apare la mere.3. salată şi mazăre verde. Efectul creşterii concentraţiei în CO2 Efectul creşterii concentraţiei în CO2 este complementar cu cel al oxigenului în cantitate mică. din plantaţii fertilizate unilateral sau excesiv cu azot. favorizând resintetizarea acestora şi reversibilitatea procesului (carboxilare). cu formarea de caverne (cavităţi).3. Merele Golden Delicious păstrate 210 168 . Predispuse sunt loturile prea mature. caise. iar declanşarea acestui fenomen este întârziată cu 30 de zile în medie. Influenţând asupra ciclului Krebs. Concentraţiile foarte mari. cu simptome diferite în funcţie de soi. până la 25% CO2. fapt care a fost bine pus în evidenţă în cazul merelor depozitate în AC (5% CO2. 3% O2). prin oprirea dezvoltării mucegaiurilor şi încetinirea postmaturării unor produse care evoluează după recoltare. Un factor agravant îl constituie temperaturile joase şi concentraţiile foarte scăzute de oxigen. Este semnalată la soiurile de mere Jonathan. care sunt cu 10-30% mai ferme după postmaturare faţă de varianta normală. conopidei şi pepenilor. formarea de caverne şi acumularea de acid succinic. unde diminuarea este de o treime (la 5-7% CO2 şi 100C). pe epicarp.

Un interes deosebit prezintă faptul că efectul complex al ULO se menţine şi după păstrare. piersici) este chiar necesară o fază de postmaturare pentru dezvoltarea aromei specifice. în timp ce în atmosferă normală îşi pierd conţinutul în clorofilă în 90-120 de zi.. 1996). iar pentru unele specii (pere.8) 52%(52. Chapon. Tabelul 7.F. P.6) 47%(46.2% O2) prezintă la fructele pomacee (seminţoase) avantajele suplimentare ale diminuării aproape totale a biosintezei etilenei.4. Date comparative privind păstrarea hipobarică şi frigorifică obişnuită 169 . procedeul mărind de 2-5 ori durata lor de păstrare. Efectele presiunii atmosferice scăzute Păstrarea hipobarică (Moras. În consecinţă.zile în AC (3% CO2. criza climacterică şi sensibilitatea la acest hormon de maturare devenind aproape nulă.3) 46%(45.F. Lipsa etilenei permite păstrarea în aceeaşi celulă a unor specii incompatibile în mod normal. gustul armonios se păstrează stabil. J.2) 44%(43. 0. Produsele horticole păstrate hipobaric sunt din grupe de perisabilitate ridicată.7) 43% 37.4) 57%(56. vitamine. precum şi valoarea energetică sunt conservate mult mai bine în condiţiile de AC la fructe (mere.6) 50%(50.6) 45%(44. Preţul de cost ridicat este compensat de unele avantaje.8) 39%(39.6) 61%(61. pe parcursul comercializării (6-14 zile) (Chapon. prune etc). micşorează proporţional presiunea parţială şi conţinutul în gazele atmosferice componente.10. acizi organici. Cantitatea de glucide totale. 3% O2) rămân galben-verzui.H.3.5% 52%(51.3) 100% - Păstrarea în condiţii de ULO (ultra low oxygen = oxigen foarte scăzut. Diminuarea procentuală a intensităţii respiraţiei fructelor (%) de măr în funcţie de variaţia compoziţiei AC (prelucrare după Burzo.4) 56. J. 1984) realizată sub 10% din presiunea atmosferică normală. Legumele de frunze pot fi prerăcite în aceleaşi instalaţii.8) 60%(60. P.4. şi Westercamp.5% 51%(51.8-1.. 1986) Conţinutul AC în oxigen 3% O2 4% O2 7% O2 8% O2 10% O2 11% O2 21% O2 (normal) Diminuări procentuale ale intensităţii respiraţiei la conţinut CO2 0.03% CO2 (normal) 2% CO2 5% CO2 10% CO2 50%(49. Tabelul 7. 7.7) 49%(48.1) 58% 55%(54.

cu bune rezultate. J. . cu mii de titluri publicate. mai ales în climatul tropical.. Consumatorii neavizaţi evită achiziţionarea acestora. în pofida preţului ridicat.) la produsele perisabile proaspete sau prelucrate.H. ceapă. P.(după Moras.FR.uneori fără motiv. Comercializarea produselor ionizate este permisă numai cu inscripţionarea acestora.prevenirea biodegradării provocate de microorganisme (Botrytis etc. rădăcinoase). Ionizarea a devenit un domeniu distinct de cercetare. Chapon.. Ionizarea produselor horticole proaspete Ionizarea produselor horticole proaspete cu radiaţii ionizante este un procedeu de mare viitor. usturoi. iar în acest caz asociind tehnicile de ionizare cu tehnologia nucleară în general. lipsa micotoxinelor şi condiţii de igienă.5. fiind în general împotriva oricăror intervenţii artificiale asupra produselor.inhibarea încolţirii legumelor pentru păstrare la temperatura mediului ambiant (cartofi. în vederea avertizării consumatorilor. Dozele de iradiere şi efectele lor complexe se studiază şi se aplică de peste trei decenii. Aplicaţii avizate ale ionizării sunt în: . 170 . care nu s-a extins din motive economice (investiţii ridicate) şi ecologice (consecinţele asupra consumatorilor nu sunt previzibile pe termen foarte lung). ca o alternativă care oferă operativitate şi siguranţă în păstrare.10. 1984 -USDA -Grumman) Specia Căpşune Cireşe Fasole verde Castraveţi Salată Ciuperci Tomate Durata de păstrare (zile) normală hipobarică frigorifică 7 28(400%) 15 60(400%) 13 35(270%) 14 42(300%) 14 48(340%) 4 21(525%) 21 60(285%) Temperatura 0 C 1 0 0 0 13 Presiunea mm Hg 10 50 10 10 75-80 7. Rezervele de stat sau raţiile militare din multe ţări sunt conservate prin ionizare.

8. pot fi lotizate şi eventual încărcate direct în mijloacele de transport în vederea livrării la beneficiarii interni sau externi. manual sau mecanic. stivuirile şi transporturile interioare. În reţeaua comercială se derulează ultima serie de manipulări. Produsele foarte perisabile. spre centrele de condiţionare. Fermitatea . depozitare sau prelucrare.1. fie sunt condiţionate pentru prelucrare. care se deosebesc în ceea ce priveşte complexitatea şi datorită destinaţiei specifice a producţiei. Aici ele sunt a două oară manipulate.Există 4 serii de astfel de operaţii. în scopul condiţionării. VIII . ambalate sau în vrac. Utilajele şi mijloacele folosite la manipularea produselor horticole 171 . După recoltare are loc prima serie de manipulări şi transporturi. Produsele păstrate suportă şi a treia serie de manipulări. presortate şi eventual prerăcite.pe măsură ce înaintăm în flux. ambalării şi transportului. Generalităţi Manipularea şi transportul produselor horticole se efectuează în repetate rânduri pe parcursul valorificării acestora. au loc în depozit. conţinutul de apă şi gradul de perisabilitate impun tehnologii diferenţiate de manipulare şi transport. pe distanţe medii (1-2 zile de drum) sau pe distanţe lungi (3-4 zile de drum). Încărcările şi descărcările. fie în vederea sortării-calibrării şi preambalării pentru transport-livrare. Produsele mai puţin perisabile se manipulează. la beneficiar.2.CAP. sau sunt introduse în celulele de depozitare. centrele de condiţionare sau unităţile comerciale.MANIPULAREA {I TRANSPORTUL PRODUSELOR HORTICOLE 8. Transportul în afara acestora poate fi local. în timpul stocării de scurtă durată şi a aprovizionării zilnice cu necesarul de marfă.

există transpalete electrice (tip MICM sau tip EN-137-3) (fig.). b) transpaleta electrică. Motostivuitoarele au motor Diesel (fig. b) după tipul constructiv (cu furcă frontală şi contragreutate.000mm şi sarcina de ridicare 1200kg. iar transportul interior cu ajutorul cărucioarelor tractate mecanic sau manual. Tipuri de transpalete a) transpaleta manuală (hidraulică). sarcina de ridicare 2. Tipurile constructive se clasifică în modul următor: a) după modul de acţionare (manuale. înălţime de ridicare 3200mm. Transpaletele (cărucioarele transpalete) au o capacitate de 0. Manipularea mecanică se face prin intermediul şi cu ajutorul unor benzi transportoare (din buncăre).8. lopeţi mecanice (din vrac).000Kg). au variante constructive atât pe motorină (Diesel).2. În România se fabrică motostivuitorul M16 (40CP. Figura 8.1. prin basculare în diferite tipuri constructive de buncăre (fixe sau mobile). cât şi pe benzină (electroaprindere). cu furcă în interiorul poligonului de sprijin. tractoare echipate cu furcă hidraulică. Produsele în vrac se pot descărca mecanic. electrostivuitoare. şi benzi elevatoare (formarea înălţimii de depozitare în vrac sau încărcare în mijloacele de transport). Stivuitoarele au capacitate de ridicare cuprinsă între 1 şi 2t.Descărcarea sau încărcarea mijloacelor de transport este difernţiată în funcţie de modul ambalare. folosirea lor nu se recomandă în celule. cu motor termic). cu furcă laterală. Descărcarea mecanică se execută cu motostivuitoare. În afară de transpaletele manuale (Frigocom EN-137 şi tip C-2000). dar există şi tipuri cu motoare cu electroaprindere (cu benzină).1. cu catarg retractabil. iar manual se pot folosi transpalete şi lăzi.).8. Produsele ambalate se pot descărca mecanic doar dacă sunt paletizate (palete lăzi sau ambalaje paletizate).3-2t. Manipularea lor în stive se realizează cu stivuitoarele. cu catarg redus). Datorită gazelor de eşapament. 172 . electrice. Motostivuitoarele poloneze RAK de 30 CP au înălţimea de ridicare de 3.

400mm şi "Duplex" (înălţime de ridicare mare 3. Electrostivuitoarele Balkancar (Bulgaria) EV-426 cu capacitate de ridicare 1. soarelui sau precipitaţiilor.1. Pentru distanţe scurte.3. protejate cu prelate contra prafului. 173 . remorci obişnuite.Figura 8. 8. se pot lua doar măsuri de limitare a neajunsurilor. refrigerate sau frigorifice. 8. fără staţionare îndelungată la temperaturi peste 200C. Acolo unde nu există mijloace. Se evită staţionările. flori etc).2. maritime şi chiar aeriene (unele produse exotice. Durata transportului va fi cât se poate de redusă. Pentru evitarea şocurilor se va circula cu o viteză mai redusă pe drumurile necorespunzătoare. Recoltarea şi încărcarea se execută pe vreme răcoroasă. funcţionează silenţios. Transportul produselor horticole Transportul produselor horticole se face în mod frecvent pe cale terestră (rutier sau feroviar). În România se fabrică tipurile "Simplex" cu capacitate de ridicarekg şi înălţime de ridicare mică. iar unele produse (pepenii de exemplu) vor avea un strat de paie pe fundul lăzilor sau autovehiculelor. transportul produselor mai rezistente se poate executa cu mijloace neclimatizate. dar se menţionează şi posibilităţile fluviale. în funcţie de dotarea existentă.140mm. pot deservi celulele.250kg şi înălţimea de ridicare 3. care să atenueze posibilele şocuri sau lovituri. Ideală este însă transportarea cu mijloace izoterme. la aceeaşi capacitate). Transportul rutier se efectuează cu mijloace de transport autopropulsate (autocamioane) sau tractate (remorci platformă autodescărcătoare.400mm. Motostivuitorul M. ambalajele trebuie să fie bine ancorate şi fixate.200mm. între recoltare şi condiţionare.000kg şi înălţimea de ridicare de 3.16 Electrostivuitoarele sunt dotate cu acumulatoare. există diverse grade de complexitate ale transportului. remorci autosemitransportoare). Pentru produse perisabile şi mai ales foarte perisabile. dar pun uneori probleme tehnice. de tipul remorcilor sau al autocamioanelor. iar marfa cât mai bine protejată. Electrostivuitoarele poloneze WW-1803 au capacitate de ridicare 1. 2.3.

(1980). un compresor cu condensator şi pompe de recirculare. refrigerate sau frigorifice). P. ceapă. dar pentru a elimina căldura de câmp din cele 13-14 t de produse care se încarcă. ca fiind mai răspândit. şi colab. Tipurile constructive de autovehicule frigorifice întâlnit în România sunt Skoda. în limba germană). struguri. Transportul feroviar al produselor horticole. {i aici se preferă încărcarea produselor prerăcite. În termeni tehnici ele sunt cunoscute sub denumirea de LKW-uri (lastkraftwagen = camion de transport. (1994) şi Niculiţă. A. Singura soluţie este prerăcirea. Mijloacele izoterme refrigerate au în interior un sistem de răcire format dintr-un buncăr pentru depozitarea gheţii hidrice sau carbonice şi un sistem de ventilare pentru uniformizarea aerului răcit. varză. a unor produse cu gradul de maturare mai puţin evoluat (Gherghi.4 W/m2K la o izolare foarte bună (vehicule super izolate). O soluţie de compromis este plasarea în partea din faţă a semiremorcii. El dispune de un rezervor cu fluid frigorific lichefiat. în timp ce produsele de la mijloc sau din faţă. prin folosirea CO2 solid/lichefiat sau N2 lichefiat (agenţi criogenici). prin conectare la instalaţii speciale. După Niculiţă. (1998). cu capacităţi între 10 şi 22 t. Ele asigură temperaturi interioare de transport de 10/30C timp de 2 zile. care vin în contact direct cu aerul rece refulat de agentul frigorific se răcesc în numai 10-12 ore.000-4.35 la cele refrigerate sau frigorifice. care acumulează frigul congelându-şi soluţiile în timpul staţionărilor. (1998). 8. Gherghi. iar autoduba se prerăceşte şi ea. valoarea coeficientului global de transfer termic K (Kcal/h/m2 0C) variază între 0. sau climatizate de 3 tipuri (izoterme. dar are o pondere în scădere Tipurile de vagoane de cale ferată folosite pot fi neclimatizate. 1994). După Gherghi. într-o perioadă de timp de 5-6 ori mai mare. P. Transportul feroviar al produselor horticole se poate practica la cartofi. rădăcinoase. Mijloacele izoterme sunt autodube cu pereţii dubli izolaţi cu polistiren sau poliuretan. dacă se încarcă produse prerăcite. un evaporator.7 W/m2K la vehicule izoterme normale şi de 0.8 la vehiculele izoterme normale şi 0. Henschel. Petrescu. pepeni verzi. A. indică agregatul de răcire Thermo-king.Tehnologiile moderne de preluare implică prerăcirea şi tranportul izoterm sau frigorific.500 Kcal. (1994). 174 . În caz contrar. Din punct de vedere constructiv pot fi confecţionate din lemn sau din metal. Există posibilităţi de modificare a atmosferei în cadrul autodubelor frigorifice. A. produsele amplasate în partea din spate.3. Mercedes.2. Automatica şi Volvo.. înainte de încărcarea produselor. Leyland. deschise sau închise. realizând temperaturi până la -10C pe durata transportului la beneficiarii situaţi la distanţe de 2-4 zile de drum (durata maximă recomandată). Există şi autodube răcite cu gheaţă eutectică. În interior se poate menţine temperatura de 7-100C timp de 24-48 ore. Mijloacele izoterme frigorifice dispun de agregate care funcţionează cu freon 12. cât poate dura un transport mediu. limitele K sunt 0. cu temperatură ceva mai ridicată. ar avea nevoie de peste 50-60 de ore. A. Agregatul are un debit de 4.

8. Containerele pentru produsele horticole sunt izoterme.g. Niculuţă. în cazul cartofilor.. În interior se poate menţine temperatura de 2-100C. în ceea ce priveşte mecanizarea manipulării şi ritmicitatea transporturilor pe containere (creşte viteza şi cifra de rulaj). Pentru produsele horticole. fructelor pomacee.g. 1994. să fie curate şi fără mirosuri străine. Produsele trebuie să fie sănătoase şi zvântate. Gherghi. Vagoanele izoterme au pereţi dubli de 30 cm. iar pe timpul transportului 0-80C. A. sunt importante. Vagoanele neclimatizate deschise tip FAD şi FADS sunt de metal şi au capacitatea de 50-60 t.0-1. respectiv manipulare-dezataşare-preluare la beneficiar. izolaţi cu spumă de poliuretan. de 10 şi 20 t capacitate. Această metodă se poate aplica la produsele horticole atât în vrac. Avantajele modulării. Lanţul frigorific (Potec. bulbilor de ceapă uscată. De la uzina de frig. care dispune de utilităţile necesare.3. destinate pentru produse paletizate. în care se depozitează 1. 8. a unor containere standardizate ca dimensiuni şi a unor mijloace de manipulare-ataşare-închidere a containerelor la începutul transportului. existând şi un sistem de ventilare a aerului. de 20-28 t). Vagoanele tip TKF-12 au o baterie de răcire. dar au apărut tipuri răcite cu agenţi criogenici sau gheaţă eutectică. o soluţie de CaCl2). după care gheaţa trebuie înlocuită. Vagoanele izoterme refrigerate sunt prevăzute la capete cu buncăre buzunare. amplasate într-un vagon separat (uzina de frig). cât şi ambalate în palete. în funcţie de specie şi de distanţă. timp de două zile. Temperatura interioară este de 1/80C. Modulele au 6058 x 2438 x 1217 mm sau 6058 x 2438 x 2438 mm. care circulă spre fiecare vagon din garnitura frigorifică (7-12 vagoane).3. care se bazează pe existenţa unor transcontainere (mijloace auto-feroviare-naveavioane).Vagoanele neclimatizate (Ggs) pot fi închise de tip simplu (G) de lemn (27 t) sau de metal (G. Sunt destinate pentru distanţe mari. de tipul macaralei K-162 (prin agăţare). acţionate Diesel sau electric. pepenilor verzi sau tomatelor. eventual prerăcite (în funcţie de specie).l. răcirea se face prin intermediul unui agent de răcire ( direct cu amoniac lichefiat sau indirect cu agent intermediar. pe măsura posibilităţilor de răspândire.. Pentru produsele horticole se folosesc tipurile Interfrigo (17 t) şi EK-2 (24 t). 1998) este fluxul de valorificare sub protecţia frigului artificial a produselor 175 . În România se folosesc transcontainerele ISO-ID. prin intermediul căruia este posibilă recircularea (tur-retur) şi menţinerea frigului -180/+120C. I. Transcontainerele pentru produse horticole trebuie să aibă platforma de lemn.a. conectată la vagonul centrală. într-o staţie situată pe traseu. temperatura recomandată la încărcare este de 2-80C.3. Vagoanele izoterme frigorifice au agregate de răcire cu compresor. Durata răcirii este de două zile. lăzi sau lăzi paletizate. P.4. 1983.m.. Circulaţia aerului răcit poate fi forţată prin intermediul unor ventilatoare electrice. Este o modalitate de transport modulată. Transcontainerizarea.5 t gheaţă hidrică. ISO-IC închis şi ISO-IC deschis.s de 59 t şi G.

Efectele şi utilitatea refrigerării la produsele horticole proaspete 176 . -transport frigorific la beneficiar. aflate deasupra punctului de îngheţ. iar condiţia de accesibilitate fiind existenţa dotării necesare. în numeroasele sale variante. Păstrarea frigorifică de lungă durată este în prezent concurată de creşterea mobilităţii comerţului internaţional. CAP. mai ales pentru produsele perisabile. Aspecte generale Refrigerarea este un procedeu de conservare a calităţii produselor în curs de valorificare. -transport climatizat (frigorific). depozitare. pe parcursul tratării detaliate a tehnologiilor de valorificare horticolă: -recoltare pe vreme răcoroasă. Printre criteriile care sunt luate în consideraţie pentru folosirea refrigerării. la care contribuie ţări din ambele emisfere. care se bazează pe utilizarea frigului în limitele unor parametri tehnologici specifici. consum. -condiţionare-preambalare la temperatură moderată (nu se admit abateri bruşte. toate sub protecţia frigului). -depozitare frigorifică. Tehnologiile moderne de valorificare pot include prezenţa refrigerării de la începutul fluxului. Refrigerarea produselor horticole proaspete stă la baza procedeelor biotice de păstrare. mai mari de 6-80C). sau din zone climatice diferite. apelând la temperaturi scăzute. Fazele lanţului frigorific au fost expuse cu faze individuale.IX.REFRIGERAREA PRODUSELOR HORTICOLE 9.2. odată cu prerăcirea. 9. Se continuă cu lanţul frigorific (transport. precum şi eficienţa economică estimată. -păstrare la cumpărător în frigidere casnice. -desfacere în spaţii răcite sau frigorifice. Unii consumatori preferă un produs proaspăt adus de departe. -prerăcire.1. se numără în primul rând calitatea şi stabilitatea loturilor de produse. comercializare. condiţia de oportunitate fiind de ordin economic.horticole. variantei locale păstrată frigorific timp de mai multe luni.

Temperaturile scăzute au un efect bacteriostatic. încolţire) şi biodegradare (boli de depozit). datorate în mare parte unei aplicări incorecte a tehnologiilor. prin accentuarea fenomenelor de evoluţie în depozit (maturare. continuarea evoluţiei produselor şi activitatea microorganismelor sunt încetinite. radiaţii ionizante) sau chimice aplicate după recoltare. iar în unele cazuri de gradul de maturare al produselor. aspectul şi calitatea în general. temperaturile critice determină brunificarea internă şi opărirea moale. Oscilaţiile termice au efect contrar.În momentul recoltării. glucide totale. pot mări eficacitatea acţiunii frigului. specific fiziologic (respiraţie. refrigerarea opreşte temporar procesul de maturare. Apar modificări de consistenţă şi culoare. Depăşirea nivelelor superioare de temperatură determină reducerea semnificativă a duratei de depozitare. în condiţii de atmosferă normală şi ventilaţie activă sau în condiţii de atmosferă modificată (AC= atmosferă controlată sau în varianta ULO= ultra low oxygen/oxigen ultraredus). iar durata de supravieţuire a produselor este prelungită. veştejirea şi zbârcirea. la tomate defecte de culoare şi înmuiere. Diversele tratamente fizice (UV. reprezentând energia termică transmisă lor de mediul înconjurător. iar temperatura pe care o au oscilează în mod frecvent între 15-300C. La mere. sunt menţinute şi conservate. sau evoluţii specifice cum ar fi fluidizarea ceridelor cu 177 . În utilizarea refrigerării apar şi insuccese. la piersici brunificare internă şi fibrozitate.. pierderea umidităţii prin transpiraţie. pete decolorate şi brunificări. raportul glucide/aciditate sau conţinutul în vitamina C. Temperaturile optime de păstrare sunt standardizate şi depind de numeroşi factori: specie. Trebuie subliniată dependenţa evidentă între conţinutul în glucide totale şi temperaturile optime de păstrare a produselor. Intensitatea respiraţiei. La unele fructe. refrigerarea produselor horticole determină încetinirea proceselor metabolice ale acestora prin diminuarea vitezei reacţiilor biochimice. compoziţia chimică (umiditate. cu efecte pozitive asupra valorii nutritive. a solubilităţii substanţelor şi a permeabilităţii membranelor celulare. dacă ne referim la culoare. la castraveţi şi pătlăgele vinete. soi. numită căldură de câmp. Activitatea unor enzime se dereglează sau se blochează. Caracterizată succint sub raportul avantajelor. Deranjamentele fiziologice (fiziopatiile) cauzate de frig se manifestă în momentul depăşirii unor temperaturi minime critice şi depind de specia sau soiul la care se produc. Viteza de răcire prea mare provoacă un şoc termic ducând la scăderea turgescenţei şi mărirea permeabilităţii membranelor celulare. maturare) şi specific tehnologic diferenţiat. produsele horticole conţin o anumită cantitate de căldură. aciditate). Fermitatea structo-texturală. Răcirea de lungă durată duce în final la pierderea calităţii produselor care nu au fost comercializate la momentul oportun. O refrigerare corespunzătoare presupune o eliminare rapidă a căldurii de câmp şi menţinerea produselor la o temperatură optimă scăzută cât mai constantă. Pierderile ireversibile de umiditate produc în cele din urmă scăderea turgescenţei. transpiraţie.

178 . apa răcită. Există şi procedee/metode de răcire fără agenţi frigorifici. B.75 m/s. k = coeficientul aerodinamic pentru pereţi (+0. Ventilaţia naturală organizată beneficiază de amenajări care permit activarea tirajului de aer: coşuri de ventilare cu deflectoare. cu două categorii : .6 pentru expunere la vânt. instalaţii şi agregate frigorifice. Constituie totodată o cale de economisire a energiei electrice.naturali (aerul rece. Agenţii de răcire pot fi utilizaţi în: A. fie în amestec prealabil cu aerul din amenajările sau construcţiile destinate păstrării produselor. Ventilaţia naturală pasivă realizată în amenajările şi depozitele neutilate are o viteză a curentului de aer de 0. circuit închis (răcirea mecanică) are loc în maşini. sau în anotimpul friguros. vidul).4 m/s şi este influenţată de regimul vânturilor din zonă. în marea majoritate a metodelor şi procedeelor.3. Agenţii de răcire sau sursele de frig Răcirea se produce şi se transmite.Aerul rece este un agent de răcire natural. sensibilizându-le la contactul cu parametrii mediului ambiant. Este metoda cea mai răspândită datorită accesibilităţii sale.artificiali (aerul răcit.aspect uleios pe suprafaţa merelor. . spre deosebire de aerul racit. p = presiunea barometrică (exprimată în kg/m2).81 m/s2). prin intermediul unor agenţi de răcire. 9. Viteza curentului de aer atinge în coşurile verticale valori de 0. în depozitele cu ventilaţie mecanică. Refrigerarea cu aer. circuit deschis. gheaţa hidrică industrială. 9.iar cu folosire mai puţin frecventă amestecurile frigorigene. gheaţa hidrică naturală). Refrigerarea cu aer rece este practicată în nopţile răcoroase de toamnă / primăvară. Ventilaţia activă se efectuează fie prin aspiraţie directă. precum şi de diferenţa de temperatură între exteriorul şi interiorul spaţiului de depozitare. canale şi camere de aer etc. g = acceleraţia gravitaţională (9.5-1. -0. gheaţa carbonică şi unele gaze lichefiate (agenţi criogenici). grătare. Refrigerarea induce produselor o oarecare dependenţă de menţinerea condiţiilor frigorifice pe parcursul întregii valorificări. în depozitele frigorifice.3 pentru ferit de vânt).1-0. γ e = densitatea aerului exterior (kg/m3).3. h = înălţimea (ml) până la zona neutră (zona unde P=p). kV 2γ e P = p+ + h(γ e − γ i ) (Kg/m2) 2g P = presiunea însumată a aerului care are tendinţa să circule. γ i = densitatea aerului interior (kg/m3).1.

9. Refrigerarea cu apă rece sau răcită se practică în fazele de prerăcire sau de transport.3. precum şi de durata ventilării pe faze de păstrare. tomate. Viteza aerului răcit determină durata procesului de scădere a temperaturii. Refrigerarea în vid (vacuum cooling) este o metodă modernă utilizată mai ales la prerăcire. evitându-se deshidratarea şi şocul termic. fructe de arbuşti) sau ambalate într-un mod mai deosebit. conopidă. morcovi. Mult utilizată în urmă cu decenii.3. Utilizarea apei răcite frigorific (hydrocooling) se face în circuit deschis sau închis. pepeni. mai ales când se utilizează unele produse dezinfectante. trebuie permanent evaluate în contextul tehnologic. Unele produse crapă în contact cu apa. acest procedeu nu este compatibil cu unele produse foarte sensibile (legume de frunze. broccoli. Obţinerea gheţii naturale şi fabricarea gheţii hidrice industriale. Viteza aerului ventilat mecanic este corelată cu coeficientul de recirculare a aerului şi cu capacitatea ventilatoarelor. transport şi comercializare sub protecţia frigului artificial. Refrigerarea cu aer răcit poate fi folosită în fazele de prerăcire (air cooling).3. În plus apare o sensibilizare la contaminări fungice şi un anumit grad de poluare a apei.Se ţine seama de temperatura şi umiditatea aerului exterior. care cere o dotare tehnică superioară (vezi 179 . iar tehnologiile utilizate sunt bazate fie pe imersie. iar în străinătate (mai ales SUA) pentru piersici. Coborârea temperaturii produsului în contact cu aerul răcit depinde de modul de ambalare şi de transferul termic. realizându-se în proporţie preponderentă prin fenomenul de convecţie termică. până la o valoare limită care este impusă de factorul economic. fie pe pulverizarea cu duşuri (hydroaircooling). energetic şi ecologic.3. în care evoluează tehnologiile frigorifice moderne.2. păstrarea şi manipularea acestora. 9. convecţia termică fiind forţată prin intermediul ventilatoarelor. α = coeficientul de convecţie termică (depinde de suprafaţa produsului) (Kcal/m2h0C sau W/m2K) s = suprafaţa de transfer termic a produsului (m2). anume prin absorbţia căldurii necesare topirii (80 kcal/kg). Gheaţa industrială sub formă de blocuri sau mărunţită (top icing) se foloseşte în tehnologiile noastre actuale de valorificare a fructelor de arbuşti fructiferi şi a boabelor de mazăre batozată care se transportă pentru industrializare. având o aplicabilitate mai restrânsă. prin creşterea valorii α . 9. ∆ t = diferenţa de temperatură produse (t10C) .4. Refrigerarea cu gheaţă hidrică naturală sau artificială (industrială) are şi ea o aplicabilitate restrânsă de modul cum se realizează răcirea. în prezent utilizarea gheţii hidrice este limitată la prerăcirea unor produse şi la transportul acestora în condiţii optime. depozitare frigorifică. Q=α S∆ t (Kcal/h) Q = cantitatea de căldură transferată (W/h sau Kcal/h). varză. sparanghel. ridichi etc. ţelină.aer răcit (t20C). prune. Deşi viteza de răcire este superioară.

5 0 Volumul masic al apei (m3/kg) 1. conopida.1). Legumele de frunze. iar scăderea de temperatură este diferenţiată pe categorii de produse (salata se răceşte în 17 minute de la 20 la 00C. sparanghelul.0 O evaporare de 1% din masa produsului. se realizează una dintre cele mai moderne tehnologii de valorificare. cu 500-1. Durata răcirii este de numai 15-30 minute.50 186. sau au o utilizare mai limitată.1 5. mai ales pentru produsele gata ambalate. P.0 11. Se folosesc în mod complementar. Eficienţa economică impune folosirea de unităţi mobile. sub formă de vapori de apă. M(kg) fiind masa apei vaporizate din produs.3.5 1.68 m3 (tab. Uneori se recomandă o umezire exterioară. Produsele horticole bogate în apă. Metoda este preferată numai în cazuri verificate de experienţa anterioară şi se aplică doar atunci când este indicată în mod specific. Pentru a răci o căpăţână de salată de la 200C la 30C. temperatura de fierbere a apei (0C) şi volumul ocupat de 1 kg vapori de apă (m/kg). înainte de răcire pentru a evita un dezechilibru. permite o coborâre a temperaturii cu 6 0C.6. 1986. Alţi agenţi de răcire.0 10.9. temperatura de fierbere a apei este de 1000C. 9.4.1. dar piersicile în 30 minute de la 18 la 140C). există relaţia: Q M= lvap Tabelul 9. fasolea verde. iar lvap(kcal/kg) căldura medie latentă de vaporizare a apei la presiunile corespunzătoare şi ∆ t 0C. Avantajele constau în răcirea uniformă.5. este necesară evaporarea a 3% din umiditatea sa totală. în timp ce volumul ocupat de 1 kg de vapori de apă creşte foarte mult. Dependenţa între presiunea barometrică (mmHg). plasate într-un spaţiu etanş cu presiune scăzută. Căldura necesară (597 kcal/kg sau 625 W/kg la 00C şi 4. La presiune barometrică normală. iar 1 kg de vapori de apă ocupă un volum de 1.).68 96. pierd o parte din apa liberă prin evaporare. mai ales drupacee. ) Presiunea barometrică (mmHg) 760. La numai 46 mmHg. (după Niculiţă.500 ore utilizare/an. cu capacitate de răcire de 5-20 t/oră.6 mmHg) pentru evaporare este preluată de la produsul care se răceşte. Prin asociere cu păstrarea ulterioară la presiune scăzută (LPCA=low pressure controlled atmosphere) în ambalaje peliculare semipermeabile la gaze. Notând cu Q (kcal) cantitatea de căldură preluată din mediu necesară răcirii produsului cu ∆ t0C. apa poate fierbe la 00C.2..cap.0 206. Temperatura de fierbere a apei scade odată cu scăderea presiunii.1 4. care este proporţională cu raportul suprafaţă /volum şi cu gradul de afânare al produsului. Viteza de răcire depinde de viteza de evaporare. 180 .6 Temperatura de fierbere a apei (0 C) 100. căpşunele se pretează mult mai bine la acest procedeu decât multe fructe.

181 . Diversitatea se datorează nu numai cerinţelor de optimizare tehnică (randament energetic. care la dizolvare şi amestecare produc efect de răcire. Acestea au constituit o alternativă de prelungire a duratei de utilizare pentru gheaţa hidrică. a descris agenţii frigorifici utilizaţi în circuit deschis. A. eficienţă. temperaturile pot coborî cu 120 până la 450C. Solubilizarea sau dizolvarea acestor substanţe se face cu absorbţie de căldură. autodubelor sau containerelor izoterme. Recent au apărut şi variante de utilitate casnică sub forma unor elemente (pungi din materiale speciale) care acumulează frig în congelator. prezentând unele dificultăţi în procurare /mânuire şi impunând măsuri de protecţia muncii specifice. acumulând frig. până la îngheţul definitiv.Amestecurile frigorigene (refrigerente) se realizează între mai multe substanţe. Capacitatea sa frigorifică este de 174 Wh/kg (-78. N2 sau chiar freonul R12). la amestecuri mai complexe.90C. Domeniul de utilizare este restrâns de mijloacele de transport. se menţionează faptul că nu udă produsele prin topire şi are efect inhibitor în biodegradarea şi în postmaturarea produselor. folosind o supapă de reglaj. Gheaţa carbonică (uscată) se topeşte la -78. depăşite din punct de vedere tehnic şi energetic. complexitate) sau economică. Procedeele în circuit închis (ciclu mecanic) sunt : -cu comprimare (compresie) mecanică de vapori .Procedeele cu agenţi frigorifici sunt încă utilizate în proporţie predominantă. dar şi problemelor ecologice care impun limitarea poluării. în care sunt supuse unor temperaturi scăzute soluţii hidrice (apoase) ale anumitor săruri. mărime. fiabilitate. Este utilizată ca sursă de frig la răcirea vagoanelor CF. iar apoi sunt folosite la rândul lor ca sursă de frig în recipiente izoterme portative.3.90C). iar în prezenţa apei în stare solidă intervine şi aportul termic negativ al căldurii necesare pentru topire. prin vaporizare în sistem deschis. Dioxidul de carbon lichid are o capacitate frigorifică mai mică decât gheaţa uscată (65 Wh/kg la 00C).1. 9. servesc la refrigerarea unor vehicule de transport. De la amestecuri simple cunoscute (1 parte gheaţă sfărâmată + 2 părţi NaCl). CO2. în aceleaşi vase etanşe care sunt mereu folosite prin congelare repetată. având o căldură latentă de topire de 137 kcal/kg. Capitolul 9. Gheaţa eutectică se obţine în vase sau recipiente etanşe.cele mai folosite. care are loc la o temperatură situată mult sub 00C. cu săruri sau anumiţi acizi. -cu absorbţie (comprimare termochimică). Ea separă sub formă de cristale. Maşinile şi instalaţiile frigorifice 9. Ambalaje unor băuturi se răcesc în mod automat la deschidere cu capsule care conţin agenţi criogenici.4. Azotul lichid vaporizează la -1960C şi are căldura latentă de vaporizare 46 kcal/kg (116 Wh/kg pentru 00C). Între avantaje. Diversitatea actuală a procedeelor şi metodelor tehnice de obţinere a frigului. Gazele lichefiate (numite tehnic agenţi criogenici.4. Presiunea din interiorul autodubelor sau vagoanelor CF este menţinută mai ridicată decât presiunea atmosferică.

efectul magnetocaloric în supraconductoare etc.B. fiind evacuat sub formă de gazoasă. -diagrama T-S (temperatură-entropie* specifică). efectul Ranque.S. Agentul frigorific transportă căldura încorporată prin evaporare. cantitatea de energie necesară pentru a transforma un litru din stare lichidă în stare de vapori este de 539 kcal (627 W). N. T Pentru a explica procesele care au loc într-o instalaţie frigorifică. În cazul apei. prin acelaşi circuit închis (de conducte). Pot fi enumerate foarte multe variante. Carnot. Prin comprimare. La un volum constant. Ciclul de transfer reversibil. Ciclul de funcţionare al instalaţiei firgorifice cu comprimare mecanică. care pot prezenta fie un ciclu frigorific ideal. către alt spaţiu aflat la exterior. Compresorul efectuează comprimarea lor.(fig. respectiv horticole. amoniacul (sau freonii) în stare lichidă se evaporă într-un circuit închis.Procedeele fără agenţi frigorifici sunt mai puţin folosite în valorificarea produselor vegetale. trebuie să le mărim presiunea. = constant. fenomene fizice de altă natură. 9. Presiunea (p). Aici vaporii trebuie aduşi iar la starea lor iniţială lichidă. absorbind căldura.Absorbţia de căldură se produce datorită destinderii (detentei) fluidului. 9. în cadrul ciclului reversibil.2. numită căldură latentă de vaporizare (la 760 mmHg). pentru a servi la reluarea ciclului. se folosesc diagrame diferite: -diagrama p-V (presiune-volum). fie un ciclu frigorific real).L. 182 . pV presiunea evoluează concomitent cu temperatura. fenomene termomagnetoelectrice. -diagrama log P-i (logaritmul presiunii-entalpie specifică. Pentru ca vaporii să se poată condensa la temperatura obişnuită. temperatura (T) şi volumul (V) sunt parametrii de bază ai unui gaz şi legea gazelor perfecte exprimă interdependenţa între ei.). adică de la un corp mai rece către un corp mai cald. 1824). Răcirea şi condensarea au loc într-un condensator. unele în curs de introducere sau testare (efectul de desorbţie. În instalaţiile frigorifice. vaporii se supraîncălzesc.). Transferul de căldură se poate face în mod natural numai de la un corp cu temperatură mai ridicată la un corp cu temperatură mai scăzută (principiul al doilea al termodinamicii.4. Răcirea are loc într-un spaţiu în care temperatura este menţinută mai scăzută decât cea de la exterior. se poate realiza numai cu un consum de energie exterioară (ciclul Carnot reversibil).2. prin intermediul unui detentor. consumând energia necesară acestui proces. efectul demagnetizării adiabatice. fenomene termomagnetice. Trecerea unui fluid din stare lichidă în stare gazoasă necesită căldură. prin condensare. care utilizează în răcire:-fenomene termoelectrice (exemplu efectul Peltier).

4-1 evaporarea izotermă încheie ciclul. variaţia entropiei specifice poate fi calculată.3. cu consum de lucru mecanic. 1887) printr-o relaţie care reprezintă expresia matematică a principiului al doilea al termodinamicii pentru procesele reversibile. Clausius.9.Figura 9.9.2. Figura 9.) se abate de la ciclul teoretic (ideal). Ea se exprimă în J/K (entropia sistemului). *Entropia (S) este definită (R. constatăm că pentru realizarea schimbului de căldură. **Un proces sau un fenomen adiabatic are loc fără schimb de energie (primire sau cedare de căldură) cu exteriorul. în condiţiile în care entropia specifică revine la nivelul iniţial. Ciclul frigorific real (fig. Diagrama ideală T-S pentru ciclul Carnot inversat Rezumându-ne la diagrama ideală T-S (fig. evoluţia proceselor care se produc în ciclul Carnot inversat. sau J/kg x K (entropia unităţii de masă). Cu ajutorul entropiei se defineşte calitatatea unui proces termodiamic. 3-4 destindere (detentă) adiabatică.3. în care are loc scăderea temperaturii de la T la T0 şi agentul frigorific cedează de fapt lucru mecanic. La procesele reversibile deschise. Într-un proces reversibil închis. variaţia entropiei este nulă. J/K x kmol (entropia molară).) care modelează teoretic. deoarece are loc în condiţiile concrete oferite de o instalaţie funcţională. 2-3 condensare izotermă în condiţiile în care entropia specifică scade şi temperatura mediului exterior este mai mică decât T. agentul frigorific evoluează în 4 timpi: 1-2 comprimare adiabatică**de la temperatura T0 la o temperatură ridicată de comprimare T. Diagrama ciclului frigorific real El are loc astfel: 183 .2.

M. 1984) Schema simplificată a unei instalaţii frigorifice multifuncţionale este redată în figura 12. Componenţa unei instalaţii frigorifice cu compresie mecanică într-o treaptă (după Burzo. 184 . Procesul se desfăşoară cu un consum de lucru mecanic. 9. care este mediul exterior. I.4. cu care are o suprafaţă relativ mare de contact cu mediul ambiant şi este construit pentru a favoriza transferul şi eliminarea căldurii în exterior. în care circulă un agent intermediar de răcire (soluţie salină cu CaCl2. Funcţionarea instalaţiilor frigorifice. Gazul se răceşte şi condensează în condensator. prin destindere la o presiune mai scăzută.3.indirect prin intermediul unui circuit răcit de vaporizator. ***Un proces izentalp se desfăşoară în condiţii de entalpie constantă..1-2 comprimare adiabatică în compresor. 2-2' răcirea vaporilor supraîncălziţi refulaţi în condensator. Căldura acumulată este apoi eliminată în 2 etape. tipul de răcire care se produce poate fi : -direct. 3'-4' destindere izentalpă*** la instalaţiile cu subrăcire. căldura latentă de vaporizare din spaţiul unde se produce acest fenomen. 2'-3 condensare în condensator. În compresor are loc comprimarea vaporilor de agent frigorific. într-un spaţiu mai cald. etilenglicol etc) cu punct de îngheţ foarte coborât (solă). Ciobanu. Agentul frigorific (amoniac sau freoni) absoarbe în momentul vaporizării. 4'-1 sau 4-1 vaporizarea agentului frigorific la presiune şi temperatură constantă.4. prin însuşi agentul frigorific din vaporizator (evaporator). În practică. care sunt apoi refulaţi în stare supraîncălzită. Klauss.5.. 3-4 destindere izentalpă la instalaţiile fără subrăcire. deoarece transferul de căldură are loc dintr-un spaţiu mai rece care se răceşte în continuare. 3-3' subrăcire în subrăcitor. Aspecte generale Instalaţiile frigorifice funcţionează ca pompe de căldură. 9.. . R.

de dimensiuni modeste. = 0.5-4. 9. R..5 ori mai redus decât cantitatea de căldură extrasă (q0) din mediul răcit (ε = q0/Lm. În paralel. aşa cum am arătat. care îi asigură din punct de vedere tehnic o funcţionare fiabilă. Subrăcirea agentului frigorific în subrăcitor (e) permite creşterea eficienţei frigorifice (ε ).Figura 9.1984).. Factorii de climat ai spaţiilor răcite 185 . economice. mai este intercalat un separator de lichid (h). Lucrul mecanic (Lm) consumat în instalaţiile frigorifice uzuale exprimat în echivalent caloric este de 3. care folosesc amoniacul (NH 3) drept agent frigorific.Ciobanu. Vaporizarea agentului frigorific subrăcit determină o absorbţie de căldură (căldură de vaporizare) superioară (q0' = q0 +qsr. M. Depozitele frigorifice pentru produsele horticole utilizează instalaţii centralizate cu răcire directă de tip industrial. care are loc.5). După trecerea în stare lichidă în condensator (c). precum şi calitatea utilităţilor care le oferă. care aduce creşterea eficienţei frigorifice la ε ' (ε ' = qo ' qo + qsr qsr qsr = =ε + . înaintea repunerii sale în circuit. agentul frigorific ajunge în rezervorul (d) destinat acumulării.03-0. d-rezervor de lichid.5-4. f-ventil de laminare. în paralel cu compartimentarea celulelor supradimensionate. Pe parcursul recuperării şi antrenării către compresor. g-vaporizator. h-separator de lichid i-pompă pentru agentul de răcire intermediar Instalaţia frigorifică cea mai simplă (fig. Lm Lm Lm Lm Ventilul de laminare (f) permite refularea. care reprezintă o soluţie de modernizare.4. ε = 3. Faţă de un agregat de răcire simplu. cu producere de frig (absorbţie de căldură). a-compresor frigorific. De la compresor (a) fluidul frigorific circulă la separatorul de ulei (b) care separă picăturile antrenate de vaporii refulaţi. prin deservirea răcitoarelor din celule de către o centrală frigorifică unică. unde qsr este absorbţia de căldură suplimentară datorită subrăcirii). Klaus. sau centralizate. pentru fiecare celulă. I.) prezintă şi alte componente. Schema generală a unei instalaţii frigorifice cu compresie mecanică într-o treaptă. unde ciclul se încheie. au existat de-a lungul timpului şi diferite tipuri de agregate monobloc. 9.. b-separator de ulei. Instalaţiile frigorifice pot fi individuale (monobloc). de la marca TRANE cu consum energetic ridicat şi până la agregatele moderne capsulate.04). e-subrăcitor de lichid.4. care asigură separarea eventualelelor picături de agent frigorific nevolatilizat (Burzo.6. c-condensator. o centrală frigorifică sau chiar o instalaţie monobloc prezintă detalii constructive şi posibilităţi de reglare-programare care-i amplifică mult numărul componentelor. injectarea în jet foarte subţire a agentului frigorific în vaporizator (g) unde se produce destinderea.

prea frig. există posibilităţi de reglare parţială a parametrilor debitului de aer. umiditatea relativă. rădăcinoase. la parametri favorabili păstrării produselor. sau prea multă umiditate.iar faza preliminară va urmari uscarea suplimentară. decât la silozurile obişnuite. menţinerea unei umidităţi cât mai scăzute devine o preocupare predominantă. Silozurile dispun de unele posibilităţi reduse de influenţare a factorilor de microclimat. cameră de aer. varză etc).Ventilaţia se poate realiza conform cerinţelor specifice. care au contact cu exteriorul. urmată de păstrarea propriu-zisă. Răcirea vracului este treptată (la cartofi va permite cicatrizarea rănilor). Tot din lucrările menţionate se poate reţine aspectul folosirii în gospodăriile individuale a gunoiului de grajd la protejarea suplimentară a unor silozuri. coşurilor de ventilaţie şi uşilor. 9. circulaţia activă şi compoziţia aerului. Grosimea straturilor de pământ şi de paie. în corelaţie cu ceilalţi factori de microclimat. 186 . completată de astuparea coşurilor de ventilaţie în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.1. cuprinzând reglarea şi controlul factorilor pe faze de depozitare distincte. prin intermediul ferestrelor. canale de evacuare).Climatul acestor spaţii are următorii parametri determinanţi: temperatura.C Braşov (1970-1997) rezultă că în multe cazuri pierderile la păstrare au fost mai mici în condiţiile Transilvaniei la silozurile fără aerisire (şanţuri). prin îngroşarea stratului protector în timpul iernii. Inerţia termică a pereţilor contribuie la atenuarea variaţiilor de temperatură. Cu cât un sistem de depozitare este mai eficient. Macrosilozurile posedă dotări care permit accesul forţat al aerului rece din exterior pentru durate scurte de timp. prin acoperirea care se face treptat toamna.C. verificarea periodică a produselor şi exploatarea eficientă a dotărilor. pe tot parcursul anotimpului rece. Căile de acces ale aerului sunt închise temporar.cu atât acesta permite urmărirea diferenţiată pe specii şi grupe de soiuri a tehnologiilor de păstrare standardizate.6. Umiditatea relativă este condiţionată de un ansamblu de factori: activitatea fiziologică a produselor. parametrii aerului exterior şi tipul constructiv. Din studiile I. Regimul termic este dependent de temperatura exterioară. La spaţiile cu ventilaţie naturală care au pereţii dubli şi amenajări specifice (grătare. aerisite în anotimpul friguros doar în perioadele cu temperaturi peste -50C. precum şi lipsa aerisirii. Ulterior. în anii sau perioadele cu temperaturi deosebit de scăzute. in funcţie de produs (cartofi. Bordeele şi beciurile îngropate. Pentru ceapă se recomandă amenajarea de macrosilozuri în spaţii acoperite. Circulaţia şi compoziţia aerului sunt determinate de ventilaţia naturală existentă.P. Microclimatul din amenajările şi din depozitele simple. {anţurile şi gropile asigură protejarea contra temperaturilor scăzute a unor produse horticole rezistente la păstrare. dacă la exterior este prea cald. le fac potrivite pentru zonele friguroase. menţin un microclimat rece. obloane reglabile.

interior (TI. în funcţie de parametrii de microclimat din interior. Dirijarea temperaturilor în ventilaţia mecanică la unele produse pe faze de păstrare distincte (conform STAS) Fazele de păstrare specifice (temperatură 0C şi durată zile) zvântare (10/200C. bulbii de ceapă. (după Niculescu şi Stoianovici.5. usturoi sau arpagic se păstrează în condiţii de ventilaţie activă specifică. Microclimatul celulelor cu ventilaţie mecanică. ceapa (bulbi) păstrare (00± 1. max. păstrare (3/50C. 8-12 zile).2. cu două săptămâni înainte de plantare arpagic (bulbi) (25/300C).6. 28-56 zile). Extremele pozitive sau negative sunt atenuate printr-o izolare mai bună şi printr-un regim dirijat de acces al aerului. Absorbţia din exterior este posibilă doar atunci când diferenţele de temperatură şi de umiditate între aerul exterior şi aerul din interior sunt reduse (tab.3. tratament termic (ultimele 2 săptămâini 25-350C. 1/20C). Dependenţa de parametrii climatici exteriori poate fi atenuată.UE) .). presupunând faze de temperatură distincte în funcţie de starea produsului şi desfăşurarea procesului de păstrare (tab. 2-3 zile). 7-14 zile) zvântare-uscare (20/250C.9.50C. impune în mod frecvent recircularea internă. preîncălzire (8/120C. iar ultimele 6/8 ore chiar 400C) Obs. 150-180 zile).). prin planificarea fazelor alternative de ventilaţie activă pe baza diagramelor (izoplete) ale temperaturilor medii decadice.UI) TE<-30C. primăvara (0/20C evitând cu orice preţ valori peste 3/5 0C).5/0. 90-180 zile) zvântare-uscare (25/300C. răcire (± 10C. 120-150 zile). sau amestecul proporţional cu aerul din celulă.9. 3-5 zile).9. Tabelul 9. răcire (14/200C. Folosirea aerului rece din exterior în răcirea tuberculilor de cartof.9. răcire (4/100C.5 0C. 2-4 zile) toamnă (18/200C). întocmite pentru o anumită localitate (fig. păstrare (usturoi (bulbi) 1/+1. vindecare şi cicatrizarea rănilor (13/180C. iarnă (-1.4. 1977) Comparaţie între parametrii temperatură şi umiditate ai aerului exterior (TE.indiferent de umiditate TE>-30C UE<UI darTE<TI UE=UI Absorbţie din exterior îngheţ da da Recirculare internă da nu nu Amestec proporţional îngheţ la TE<00C la TE<00C 187 . 60 zile).3). 28 zile).: durata zilnică de ventilaţie şi umiditatea relativă a aerului sunt specifice Produsul pentru a evita îngheţarea produselor sau apariţia condensului. Amenajările constructive şi dotările acestora le asigură folosirea mai eficientă a frigului natural la răcirea produselor. Tuberculii de cartof. Tabelul 9. Folosirea aerului exterior rece şi de umiditate variabilă. cartof toamnă consum 14 zile). (tuberculi) pregătire pentru desilozare (8/100C.4.

Izopleta temperaturilor medii decadice orare din Iaşi în perioada septembrie-mai 1946-1976 188 .6. sub 50C) UE>UI UE<UI UE=UI UE>UI UE<UI UE=UI la TE>+50C zvântare cazul ideal pericol condens vindecare răni condens condens condens da nu nu da da da da da nu nu nu nu la ∆ T <30C la ∆ T <30C condens condens UE>UI TE>TI (∆ T >50) indiferent de umiditate 9.3.5.TE∼ TI TE>TI (∆ T mică. umiditate. modificat sau controlat după necesităţi. Figura 9. Aerul condiţionat are o temperatură. Microclimatul din celulele frigorifice poate fi complet dirijat. viteză şi coeficient de recirculare prescrise de standarde. În variantele optimizate sub raport energetic este inclusă şi folosirea frigului natural cu precădere în perioadele când temperatura exterioară este apropiată ca valoare de temperatura interioară cerută (TE-TI).

prezenţa umană şi motoare în funcţie. deoarece prin uşoara sa creştere de temperatură.perioada de răcire (zile). dar şi menţinerea nivelului scăzut de temperatură (compensarea pierderilor prin circulaţie pe uşi. răcire. Cu toate acestea. în contact cu produsele. realizarea acesteia nu pune probleme tehnice deosebite.media căldurii degajate zilnic prin respiraţia produsului (J/t/24h) Z . Cp şi Ca sunt căldurile specifice ale produselor şi ambalajelor (J/kgK) ∆ t .. se măsoară şi se dirijează.Calculul necesarului de frig trebuie să cuprindă mai multe aspecte: răcirea aerului din celulă. gutui).. umidificare. usturoiului.5-0. iar tratarea aerului pentru condiţionare (încălzire. 1983 şi Burzo. necesarul de frig se determină proporţional cu masa. acesta absoarbe o parte a umezelii din celulă. 1984). Atunci când. urmată de reglarea temperaturii.7 m2/m3 celulă). Pentru produsele care cer o umiditate relativă de peste 90% este necesară folosirea dispozitivelor numite umidificatoare (de diferite tipuri) sau a unor măsuri tehnologice speciale. În caz contrar. iluminat. iar ambalajele acestora vor îndeplini aceleaşi condiţii. umiditatea relativă (UR) se micşorează prin condensare şi formare de chiciură (brumă) la răcitor. fenomen care este în acest caz provocat şi dorit. Relaţia temperatură-umiditate se determină prin calcule. Coborârea temperaturii aerului de răcire nu trebuie să se facă în această situaţie pe seama micşorării nejustificate a temperaturii elemenţilor vaporizatorului (eavaporatorului). căldura specifică şi căldura fiziologică degajată de respiraţie: Qn = (Mpcp + Maca)∆ t + MpqZ (J) Qn este necesarul de frig pentru răcirea produsului de Mp (kg) şi ambalajelor de Ma (kg). Dirijarea umidităţii relative este necesară şi ea în funcţie de specie. I. uscare). simplă sau complexă. în celulele etanşe şi la temperatura frigorifică solicitată. Aerul bine răcit are un efect de uscare. este bine să protejăm cu o folie primul rând de ambalaje care vin în contact cu aerul rece. din diferite motive. I. Uscarea aerului (dorită la păstrarea cepei. Umiditatea se previne şi prin depozitarea de produse bine uscate (bulboase). nucilor) se face printr-o prealabilă condensare a vaporilor de apă în bateria de răcire. amestec. răcirea produselor (în vrac sau ambalate) şi eliminarea căldurii degajate în respiraţia produselor. Pentru produsele care solicită o umiditate a aerului moderată (struguri. nu suntem siguri de uniformitatea şi de constanţa în funcţionare a instalaţiei frigorifice. cu scopul de-a compensa suprafaţa redusă (∆ t nu va depăşi 5-60C).diferenţa între temperatura iniţială şi temperatura de păstrare q . la care se adaugă pierderile prin pereţi sau tavan) (Potec. este realizată folosind formulele şi 189 . Pentru produse. în proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de frig se ţine seama de suprafaţa de schimb necesară a elemenţilor de răcire (0. pentru a nu fi afectate de condens prin încălzire şi răcire repetată.

Fructele destinate consumului imediat sau industrializării pot fi recoltate chiar la maturitatea de consum. dulceaţă. ceea ce le reduce capacitatea de păstrare. Momentul optim de recoltare se conturează când pe aproximativ 75% din suprafaţa fructului s-a format culoarea tipică soiului. au gust plăcut. Recoltarea. 190 . Depozitele moderne dispun de aparatură automată de măsurare şi reglare. de 3-4 ori mai mult decât merele.TEHNOLOGIA VALORIFICĂRII ÎN STARE PROASPĂTĂ A CĂPŞUNELOR ŞI A FRUCTELOR DE ARBUŞTI FRUCTIFERI 10.diagramele de stare cunoscute. m3/h/volumul celulei de păstrare = schimburi aer/h).1. compot.1 g/100 g aciditate titrabilă exprimată în acid citric. fiind încetinită la 20°C ziua şi 10°C noaptea şi favorizată la 25°C ziua şi 15°C noaptea. uşor alterabilă. în vitamine din complexul B şi săruri minerale (K. însă datorită fermităţii scăzute trebuie evitate manipulările repetate. sensibilă. Ca Mg).t). congelate sau preparatele de cofetărie. CAP. chiar dacă această lucrare s-a efectuat înainte ca fructele să fie ajuns la maturitatea de consum. Schimbarea culorii căpşunelor spre cea roşie strălucitoare este influenţată de temperatură. vitamina C (60-70 mg/100 g). căpşunele continuându-şi procesele de maturare şi după ce au fost recoltate. au o respiraţie foarte intensă. Sunt fructe ce prezintă o epidermă foarte subţire. Fructele cu 7-10% glucide şi 0. Circulaţia aerului se exprimă prin debitul specific (m3/h. la numai câteva zile. însă perisabilitatea lor ridicată limitează perioada de păstrare după recoltare. lichior. P.8-1. X. La acestea se mai adaugă timpurietatea apariţiei fructelor care sunt aromate. prin coeficientul de recirculare (volum recirculat/volumul celulei de păstrare = recirculări/h) şi prin coeficientul de reînnoire (volum aer exterior introdus. cât şi posibilităţilor diverse de industrializare ca: sirop. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a căpşunelor Valoarea alimentară şi tehnologică a căpşunelor se datorează conţinutului în glucide (7-8%). sunt cele mai apreciate din punct de vedere organoleptic. jeleu. fiind mult solicitate pentru consumul în stare proaspătă. gem.

5%. Ca ambalaje se folosesc lădiţele platou de 6-8 kg capacitate. eşalonat la 2-3 zile. la recoltare se folosesc unele cărucioare cu 3 sau 4 roţi. recoltarea mecanică. în care sunt separate prin spaţii de siguranţă. odată cu ambalarea definitivă. cum din păcate se întâlnesc pe piaţă. de exemplu. numai pe timp frumos. lăzi din lemn tipurile III şi IV. acţionate manual care sunt prevăzute cu o mică platformă pe care se aşează ambalajele goale şi cele cu fructe.Aceasta trebuie realizată cât mai rapid după recoltare şi cu o viteză cât mai mare. care degajă căldură şi pierde apă după recoltare. Manipularea trebuie efectuată cât mai operativ. Pentru prelucrare. fiind admisă lipsa codiţelor şi a caliciului. la capătul rândurilor. Cercetările realizate în acest sens au arătat că după 2 ore la 15-20°C. după aceeaşi perioadă au ajuns la 1. reamintind că alături de celelalte produse horticole proaspete. fructele pot proveni dintr-o recoltare manuală în 2-3 etape. Staţionarea în câmp se face sub un adăpost temporar bine aerisit. În Olanda. iar ambalajele cu fructe se lotizează pe categorii. cu mâna prin răsucire şi desprinderea cu caliciu şi peduncul de aproximativ 1 cm fără apăsarea sau strivirea fructului. Căpşunele recoltate se pun în coşuleţe din material plastic pe calităţi şi separat pe calibre. Prerăcirea. specific valorificării produselor horticole excesiv şi foarte perisabile. În multe ţări se practică în acest scop. în 5-8 reprize. protejând producţia recoltată faţă de praf. deoarece în momentul valorificării fructele nu-şi mai menţin integritatea. ce presupune însă existenţa culturilor înfiinţate şi întreţinute special. folosind sistemul „flow-pack”. Culesul se execută cu multă grijă. precipitaţii sau radiaţia solară.5%.Recoltarea se face manual. fără calibrarea. atât persoana care recoltează. manipularea şi transportul căpşunelor în ambalaje de dimensiuni mai mari. cu capacitatea de 0. tipul C sau model I din material plastic. din material plastic. În Italia. fiind aşezate câte 32 de bucăţi. în timp ce la 25-30°C. coşuleţele din material plastic sunt învelite în peliculă perforată. iar stratul de fructe nu va fi prea gros. cu multă atenţie. diametrul ecuatorial trebuie să fie de minim 25 mm. este prima tehnică ce trebuie să se integreze „lanţului de frig”. determinând astfel scăderi în greutate. prin sistemul „tradiţional” în celulă sau tunele special amenajate pentru ventilaţia cu aer forţat în depresie. au loc scurgeri de suc şi se alterează repede. Eficientă este şi metoda „vacuum cooling” realizată la 3040 mm Hg şi temperatura de 2-5°C timp de 15-30 minute. pentru a evita strivirile şi a permite circulaţia aerului. Pentru calitatea I. iar la calitatea II-a minim 20 mm. cărucioarele fiind echipate şi cu o umbrelă care atunci când este deschisă protejează de insolaţia puternică. în cutii de carton. cât şi ambalajele cu fructe de pe cărucior. Este contraindicată recoltarea. 191 . scăderile în greutate au fost de 0. evitând insolaţia puternică.5-1 kg aşezate în lăzi din lemn tipul VI (ambalaj suport). Ca ambalaj de recoltare se folosesc coşuleţe din material plastic. căpşuna este un organism viu. productivitatea fiind de 112 t/oră. realizând concomitent presortarea pe culori şi mărimi.

care sunt mai dăunătoare pentru fructe chiar decât protecţia recoltei fără reducerea temperaturii. Durata de păstrare la temperatura de 0°C pentru căpşunele cal.5°C.I este de 3-6 zile. Se recomandă ca spaţiile în care se comercializează căpşunele să asigure o temperatură moderată de 8-15°C. concentraţie care manifestă şi un efect represor asupra dezvoltării agenţilor patogeni.2.) şi realizează în interior o atmosferă modificată. în condiţiile unei umidităţi relative ridicate (90-95%) rezultate în urma transpiraţiei fructelor. însă după 2-3 zile atmosfera din interiorul ambalajului se stabilizează la 3-4% O2 şi 9-10% CO2. Nivelul termic în „lanţul de frig” trebuie menţinut sub 5°C (nu se dezvoltă Rhizopus sp. îmbogăţită în CO2 (rezultat din respiraţia fructelor) şi sărăcită în O2 (consumat în respiraţie). acestea se comercializează împreună cu ambalajul.) şi superior punctului de congelare (-0. în timp ce pentru cele de cal. loturile depozitate sunt menţinute într-o cameră de trecere. Menţionăm că această peliculă semipermeabilă permite un schimb selectiv de gaze şi vapori de apă cu mediul exterior. Păstrarea de scurtă durată. iar umiditatea relativă optimă a aerului variază între 85-90%. chiar 10 zile la unele soiuri. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor unor arbuşti fructiferi cultivaţi 192 . Căpşunele se păstrează în depozite frigorifice cu atmosferă normală. Pentru protecţia căpşunelor de la locul de producţie la depozite şi centrele de valorificare se folosesc mijloace de transport frigorifice sau izoterme. Valorificarea. care la rândul lor se depozitează pe 1 sau 2 nivele.Condiţiile de păstrare. Temperatura optimă este cuprinsă între 0°C şi +2. Această posibilitate de păstrare şi valorificare a căpşunelor trebuie să urmeze „lanţul de frig” pe toată durata fluxului tehnologic. bine fixate. Pe durata păstrării este necesară o puternică recirculare a aerului (20-30 schimburi/oră) şi un control zilnic al fructelor. pe 8-10 nivele. 10.Menţionăm că trebuie evitate salturile de temperatură sau răcirile succesive pe durata păstrării. Transportul. Ambalajele cu fructe se aşează pe paletele cu montanţi. evitând salturile de temperatură ce ar putea determina formarea de condens pe fructe sau ambalaj. nefiind admisă prezenţa altei specii horticole în celulă. . iar în cazul fructelor ambalate în coşuleţe din plastic.II. care se fixează peste ambalaj (tăviţe sau coşuleţe din polistiren etc. pentru păstrarea şi comercializarea căpşunelor în stare proaspătă este realizarea de ambalaje fiziologice.-a este de maxim 3 zile. la temperatura de 4-10°C. prezenţa apei favorizând dezvoltarea agenţilor patogeni. pentru a evita formarea condensului. Pentru livrare. practică. pentru a limita pierderile şi a prelungi durata de valorificare. în coloană. utilizând pelicule din material plastic semipermeabil. Valorificarea se face direct din ambalajele de transport şi depozitare. O metodă modernă.8°C). în care ambalajele se aşează în stivă compactă.

Conţinutul ridicat în vitamina C stabilă. Ca 15-60 mg%. la cele negre). 193 . Cei care recoltează trebuie instruiţi pentru ca în timpul culesului să nu şteargă pruina de pe fructe. Păstrarea fructelor este posibilă timp de maxim două săptămâni. vitamina P. Fe 1 mg/100 g) etc. Recoltarea manuală trebuie efectuată numai pe timp uscat. afinată etc. dulceţuri. antociani şi săruri minerale le conferă calităţi medicinale remarcabile (cu precădere coacăzele negre).2.1 g acid citric/100 g. glucide (5-14%) şi substanţe minerale (K 275-370 mg%. care conţin cantităţi mari de vitamina C (180-200 mg/100 g produs proaspăt. fructele căzând pe o prelată colectoare cu pereţii înclinaţi. săruri minerale (K 70-120 mg.2 Coacăzele. Sunt foarte apreciate pentru valoarea alimentară şi terapeutică a fructelor. Ele se remarcă printr-un conţinut ridicat în substanţe nutritive. Se consideră că au atins maturitatea de recoltare când fructele capătă culoarea soiului. cu tufă înaltă. cât mai rapid după recoltare.5-1.3 mg%) etc.7-2. apelând la tehnologia cu aer forţat în depresie. în care alături de fructe se introduce un bloc de gheaţă de 20-25 kg. pentru a suporta manipularea şi transportul. din care se pot fabrica sucuri. siropuri şi sucuri. folosind mijloace auto frigorifice sau izoterme. Concomitent cu recoltarea se execută sortarea şi ambalarea. siropuri. la temperatura de –0. lichioruri. care reduce „temperatura de câmp” a fructelor şi limitează pierderile.2. jeleuri.1. cum sunt: glucide (1114%). care constituie un indice de calitate. dulceţuri. iar pieliţa devine elastică la apăsare. Se recomandă efectuarea prerăcirii la 5-8°C. Se poate începe recoltarea în momentul când 80-90% din fructe sunt mature. de 2-4 ori mai mari decât cele ale afinului din flora spontană. precum şi conţinutul ridicat de substanţe pectice (1-1. Pentru industrializare se poate recolta mecanic prin vibrare. Aciditatea ridicată de 1. Fructele afinului de cultură.2%) le clasează printre materiile prime de mare valoare în fabricarea de gemuri. Ca 10-20 mg. Transportul la Secţia de industrializare se poate face în butoaie din lemn sau bidoane din material plastic de 100-200 kg capacitate. folosind coşuleţe şi caserole cu o capacitate de până la 1 kg. P 8-10 mg. gemuri.40 mg %. aşezate în lădiţe suport cu o capacitatea de 5-6 kg. contribuind la stabilirea calitativă a fructelor.10. Fe 0. evitând orele cu insolaţie puternică. Maturarea fructelor are loc eşalonat şi se desfăşoară pe o perioadă de 4-7 săptămâni în funcţie de soi şi condiţiile climatice ale anului respectiv. sunt foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă sau ca materie primă pentru industria alimentară. Manipularea şi transportul în vederea comercializării trebuie realizate cât mai rapid.5…0°C şi 90-95% UR fiind necesar asigurarea „lanţului de frig” pe întreg fluxul de valorificare. vitamina C (12-20 mg/100 g). Maturarea fructelor în ciorchine are loc în ordinea formării lor şi anume de la bază spre vârful acestora. 10. P 3O. Afinele.

Odată cu recoltarea. în 2-3 reprize. evitându-se riscul tasării boabelor şi alterărilor microbiologice. răcirea fructelor.5…. direct în ambalajul în care ajunge la consumator. care să suporte manipularea şi transportul. se pot semiconserva prin supraconcentrare cu sirop de zahăr 30% sau prin congelare la –16°C. nesaturate din ciorchini. cu o capacitatea de 0. Imediat după recoltare se recomandă efectuarea prerăcirii cu aer forţat în depresie. unele soiuri putâdu-se păstra chiar 7 zile.2-0. gustul şi aroma ei fiind pe deplin definite numai în momentul maturării de consum. Recoltarea coacăzelor negre se face la maturarea deplină. Coacăzele se comportă bine la păstrarea în stare proaspătă. Recoltarea este eşalonată.. tuburi cu CO2 lichefiat. Păstrarea este de foarte scurtă durată. 10. Pentru industrialaizare. Mg 20 mg% etc. Ca ambalaje se folosesc coşuleţe din material plastic. la o temperatură de 5-10°C.3. numai astfel putându-se asigura o bună circulaţie a aerului.Recoltarea coacăzelor roşii se face manual. care se aşează în lădiţe suport. Pentru păstrarea în stare proaspătă coacăzele se vor recolta întotdeauana cu rahis. O modalitate modernă de transport şi păstrare temporară a zmeurei o reprezintă tratamentul intensiv cu CO2. Având un conţinut ridicat de apă (83-84%). ţesuturi fragile şi o respiraţie foarte intensă. urmărind menţinerea boabelor întregi.0°C şi la UR 85-90%. înălţimea stratului de fructe nedepăşind 15 cm. din care se 194 . pentru a preveni infecţia cu Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu) a fructelor supramaturate. fără caliciu şi receptacul. Ca 22 mg%. folosind blocuri de gheaţă carbonică. carton ceros etc. În cazul recoltării cu 5-6 zile înainte de maturarea deplină. se realizează şi sortarea pe calităţi şi grad de maturare. datorită maturării eşalonate. Atât pentru recoltare cât şi pentru păstrare se vor folosi numai ambalaje cu capacitate redusă. Păstrarea temporară. cu menţiunea că întreaga plantă are şi calităţi medicinale. de 2-3 zile în condiţii frigorifice la –0. săruri minerale (K 220 mg%.2. perforate la bază). urmate de soiurile negre şi apoi de cele albe. în special soiurile roşii. Valoarea alimentară şi tehnologică este dată de conţinutul în glucide (7-13%). care atinge un nivel de până la 20%. până la 500 g (coşuleţe din material plastic. deprecierea este accelerată când recoltarea se face în ore ale zilei cu temperatură foarte ridicată. la 2-5 zile odată. urmată de expedierea operativă la beneficiar.). Zmeura este caracterizată de faptul că nu are o perioadă de postmaturare. magazie la subsol). Astfel coacăzele roşii se pot păstra 2-3 săptămâni la temperatura de 0°C şi UR de 90% în timp ce coacăzele negre se menţin optim în aceste condiţii numai 1-2 săptămâni. vitamina C (25 mg/100 g).5 kg. Pentru consumul în stare proaspătă se recoltează manual. coacăzele se pot păstra timp de 8-10 zile într-un spaţiu răcoros (pivniţă. întârzierea cu 815 zile ducând la căderea fructelor şi la pierderea a 30-35% din producţie.

caise. dar şi datorită valorii alimentare dată de conţinutul în elemente nutritive şi posibilităţii de a fi folosite la obţinerea de gemuri. ceea ce 195 . Zmeura destinată fabricilor de conserve şi de sucuri se recoltează fără receptacul. însă sunt şi unele soiuri din categoria produselor perisabile şi anume cele cu o fermitate mai bună şi o suculenţă mai redusă. lichioruri. CAP. cireşele nu îşi mai continuă maturarea şi de asemenea prezenţa etilenei în mediul de staţionarepăstrare. de exemplu elementele fizico-chimice precizate anterior sunt adeseori diferite.Recoltarea pentru consumul în stare proaspătă se face la maturitatea deplină. conţinutul în glucide este de 15-18%. Apoi zmeura se aşează în butoaie în care se introduce o substanţă conservantă. rachiuri. când au căpătat culoarea şi însuşirile caracteristice soiului. fiind însă în măsură să suporte manipulările şi transportul.TEHNOLOGIA VALORIFICĂRII ÎN STARE PROASPĂTĂ A FRUCTELOR DRUPACEE (SÂMBUROASE) 11. nu accelerează coacerea cireşelor. compoturi etc. aşa cum se întâmplă la alte fructe (mere.1. CO2 ce manifestă un efect represor asupra principalelor microorganisme ce alterează zmeura pe durata valorificării. Sunt produse foarte perisabile. Desigur că există o legătură directă între culoarea fructelor şi conţinutul în susbstanţă uscată solubilă. când fructele proaspete lipsesc. iar în unele elemente minerale diferit (K 245-275 mg%. sucuri. folosindu-se în acest scop codurile de culori sau colorimetrele. . în primul rând datorită apariţiei lor (unele soiuri) timpurii (luna mai). aciditatea totală titrabilă şi fermitate.injectează în unitatea de încărcătură învelită într-o husă din material plastic. dulceaţă. datorită epidermei subţiri şi fermităţii pulpei reduse. Mg 12 mg%) în timp ce conţinutul în vitamina C este de sub 10 mg/100 g produs proaspăt. Tehnologia de valorificare în stare proaspătăt a cireşelor Cireşele sunt foarte apreciate. se închid ermetic şi se păstrează la 2-3°C. folosind găleţi din material plastic. la maturitatea deplină. siropuri. piersici etc. XI. După recoltare. dar se menţionează că pentru aceeaşi nuanţă de culoare la două soiuri. criteriul calitativ principal după care se declanşează recoltarea este culoarea fructelor.) În multe ţări. Astfel.

în funcţie de cantitate.Prerăcirea fructelor. variabilă cu soiul. este cuprinsă între 14-21 zile. realizat în încărcătura paletizată acoperită cu folie. Trecerea fructelor în ambalaje de transport şi depozitare trebuie să se facă uşor. Germersdorf). . cu mijloace izoterme sau frigorifice. recoltarea putându-se realiza mecanizat. care se depozitează pe un singur nivel sau pe două. de capacitate mică. cu peduncul. prin vibrarescuturare. la 5-7°C timp de 4-6 ore. limita superioară fiind caracteristică soiurilor cu pulpa ferma. Tratamentul cu CO2. Cele mai folosite ambalaje de recoltare pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă sunt găleţile din material plastic. evitând deshidratarea produsului. Temperaturile optime mai mici (-0. . lăsând un spaţiu de 5-10 cm între coloanele de ambalaje. permite menţinerea luciului. Lăzile cu fructe se paletizează după sistemul în coloană. cu grijă. turgescenţa pedunculului şi prevenirea mucegăirii. pietroase (Ex. iar pe distanţe medii sau mari. ca ambalaje folosindu-se lăzile tipul IV şi model I (capacitatea 5-6 kg) şi tipul III (capacitatea de 7-8 kg).5°C….determină ca folosirea acelor instrumente de lucru să fie individualizată pe soiuri sau grupe de soiuri.Păstrarea temporară se realizează în depozite frigorifice cu atmosferă normală sau cu atmosferă controlată. concomitent cu presortarea. coşurile din nuiele. se formează cavităţi în pieliţă şi fructele au o aromă slabă. în concentraţie de 10-20%.5°C) recomandate ca optime de unele standarde. fără a depăşi durata de 3 zile. cu o capacitate de 3-4 kg. Hedelfinger. pentru a evita vătămarea fructelor. deşi asigură o calitate vizuală (aspect) bună. pe palete de depozitare sau de uz general. sănătoase. La concentraţii de O2 sub 1%. în condiţii optime de mediu.În atmosferă controlată. Durata de păstrare. Culesul se face manual. se admit fructe fără peduncul. umiditatea relativă a aerului de 90-95% (necesară în special pentru menţinerea culorii şi turgescenţei pedunculului) şi o circulaţie moderată a aerului. cu aer rece are ca efect menţinerea calităţii iniţiale la parametrii optimi şi prelungirea duratei de valorificare în stare proaspătă. sau în lipsa acestora. Condiţiile optime sunt: temperatura de 1-2°C. pe durata transportului.Transportul de la locul de producţie la depozit şi locul de valorificare trebuie realizat pe distanţe mici cu ajutorul camioanelor cu prelată. Ca recomandare generală pentru începutul recoltării se indică un conţinut minim în substanţă uscată solubilă de 10-12%. dar fără început de zemuire în cavitatea pedunculară şi cu un conţinut în substanţă uscată solubilă de minim 10%. Pentru prelucrarea industrială.+0. cele mai bune rezultate s-au obţinut în următoarea compoziţie gazoasă: 3-10% O2 şi 10-15% CO2. . afectează nefavorabil gustul şi aroma cireşelor. fără urme de atac al bolilor şi dăunătorilor etc.. prevăzute cu montanţi. fără vătămări mecanice. . alegând fructele întregi. curate. pentru a favoriza circulaţia aerului printre produse. în timp ce la 196 .

la temperatura de 0-5°C. substanţe tanoide (0. deoarece în câteva zile are loc deprecieri importante. . De aceea. Nu se recomandă manipularea şi transportul în bene cu apă (ca şi la vişine). cu 10-14 zile înaintea recoltării mecanice.Păstrarea fructelor trebuie iniţiată cât mai rapid după recoltare. O altă posibilitate. Atmosfera controlată tip ULO (ultra low oxygen). . în soluţie de SO2 în concentraţie de 1. Majoritatea fazelor valorificării sunt asemănătoare celor prezentate la cireşe.2%) şi antociani (200-210 mg%). se recomandă efectuarea tratamentelor cu Ethrel 750 ppm.9% acid malic).Recoltarea mecanică se practică în vederea valorificării prin industrializare. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a vişinelor Aceste fructe se utilizează în proporţie mai mare pentru industrializare şi mai puţin pentru consumul în stare proaspătă (ex. însă apare dificultatea preparării şi manipulării conservantului. -Recoltarea trebuie realizată la maturitatea de consum. Vişinele conţin substanţe uscate solubile între 11 şi 14%.35%. pentru a favoriza desprinderea pedunculului de ramură.Desfacerea loturilor de fructe păstrate prin refrigerare trebuie realizată în maxim 12 ore. Trebuie reţinut că vişinele sunt fructe mai perisabile decât cireşele înregistrându-se pierderi mai importante. până la 6-8 săptămâni. a determinat folosirea vişinelor în industria prelucrării sub formă de sucuri. însă desprinderea fructelor este uneori greoaie. deoarece apare fenomenul de crăpare a pieliţei. 11. dar nu este recomandată ca etapă obligatorie. gemuri.2%).2. dar conţinutul ridicat în acizi organici (1. în raport cu cerinţele 197 . la temperatura de 1-2°C şi umiditatea relativă de 90-95%. În condiţii frigorifice. mai ales pentru consumul în stare proaspătă. siropuri şi lichioruri sau în cofetărie şi patiserie. mai eficace constă în semiconservarea în momentul recoltării. cu 1-2% O2 şi sub 20% CO2.). însă eşalonarea maturării impune uneori un cules manual în două etape.4-1. în interval de maxim 12 ore. Engleze timpurii.concentraţia de CO2 de peste 30% se pot forma pe pieliţă pete de decolorare de culoare brună şi diminuarea aromei. . substanţe pectice (0. compoturi. a permis prelungirea duratei de păstrare în condiţii optime. păstrarea permite o desfacere eşalonată şi ritmică. în cazul nerespectării tehnologiei de valorificare. comercializarea făcându-se direct din ambalajele de depozitare şi transport. Transportul se va realiza în containere uscate. Mari timpurii etc. urmând ca prelucrarea să nu întârzie mai mult de 24 ore. dulceţuri.

când fructele conţin minim 10% substanţă uscată solubilă. Uniformizarea maturării şi uşurarea recoltării mecanice a vişinelor se poate realiza prin tratamente cu Ethrel 500 ppm.Transportul fructelor destinate consumului în stare proaspătă. tehnologice şi comerciale. către beneficiar nu trebuie să depăşească durata de 3 zile. Fructele destinate industrializării. cât şi pentru prelucrare industrială sub formă de: compoturi. deoarece maturarea fructelor se face neuniform în cuprinsul coroanei.pieţei. Recoltarea se efectuează cu 2-5 zile înaintea maturităţii depline. Durata maximă de păstrare în aceste condiţii este de 5-7 zile. de unde sunt preluate de o bandă transportoare şi sunt deversate într-un container sau tanc cu apă rece sub 15°C. desfacerea făcându-se din ambalajele de transport sau păstrare. Fructele de cais sunt foarte perisabile. Comercializarea trebuie realizată din spaţii frigorifice (vitrine. în funcţie de destinaţie şi direcţia de valorificare.5 zile. în funcţie de soi. spre limita superioară oprindu-se de ex. timp de 60-80 zile. Căldura de câmp este eliminată prin recircularea apei răcite (4-6 ore) sau în spaţii frigorifice la 0-6°C. dulceţuri. recoltarea caiselor trebuie făcută eşalonat. fiind solicitate atât pentru consum în stare proaspătă. prin 3-4 treceri la interval de 2. contractibilă sau extensibilă. fapt pentru care recoltarea nu trebuie privită ca o simplă culegere a fructelor deoarece de modul de realizare (precum şi tehnica recoltării) depind în mare parte veniturile obţinute în urma valorificării. în condiţii de temperatură şi umiditate optime. în funcţie de epoca de maturare (timpurii sau tardive). dulapuri frigorifice). sau închiderea ambalajelor în peliculă de polietilenă. pentru acelaşi soi. se permite şi fără peduncul. care prezintă o valoare economică importantă datorită însuşirilor nutritive. fiind apoi recomandată prelucrarea în termen de 9-24 ore. . Pentru consumul local sau 198 . prin refrigerare şi la UR optimă (9095%). soiul Crişana. semipermeabilă. Ca regulă generală pentru a valorifica superior întreaga producţie de fructe. gemuri. Soiurile mai rezistente sunt colectate în bene uscate sau chiar în lăzi speciale. Fructele scuturate mecanic sunt colectate pe prelate speciale. cu 7-10 zile înainte de recoltare. fructe deshidratate etc. . sau perisabile. caisele fiind perisabile nu suportă manipulările şi transportul în stadiul final de maturare. dar fără început de zemuire în cavitatea pedunculară. efectuate în perioada cu temperatură moderată. Se practică şi preambalarea. pot fi menţinute în condiţii de atmosferă controlată (2-3% O2 şi 3-4% CO2).Recoltarea pentru prelucrare industrială. nectaruri. folosind pungi perforate de material plastic. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a caiselor Caisele sunt printre fructele sezonului de vară.3. 11.

la 0°C. Recoltarea caiselor se efectuează manual printr-o uşoară prindere cu degetele. durata de păstrare poate atinge 30 de zile. La stabilirea duratei de păstrare trebuie ţinut seama ca în 10-15 zile chiar fructele păstrate la temperatura de +1°C îşi pierd aroma şi unele calităţi gustative. cu o valoare a pierderilor de 13%. IV sau model I. de culoare verde-gălbui sau colorate într-un ritm mai rapid decât evoluţia conţinutului în glucide. cu pulpa suficient de consistentă. În condiţii de atmosferă controlată. conform cercetărilor realizate până în prezent. realizabile numai în depozite frigorifice sunt: temperatura –0. limitează pierderile în greutate şi apariţia bolilor. Fructele destinate industrializării se pot păstra până la 50 de zile. suculentă şi aromată. la temperaturi sub 10°C. după care ele se sortează din nou şi se comercializează în condiţii de temperatură scăzută. prelungind durata menţinerii calităţii. prin transferul într-o cameră de trecere. dar această tehnologie nu se justifică din punct de vedere economic. III. când fructele au culoarea galben-verzui pe partea umbrită şi galben pe cea însorită. vătămate mecanic etc. 2-3% O2 şi 2. La sistarea păstrării fructele depozitate la frig trebuie acomodate termic.5°C şi UR de 85-90%. menţinând umiditatea relativă ridicată prin umezirea periodică a pardoselii depozitului. dăunători. pentru a preveni formarea condensului. deoarece caisele sunt fructe care pierd uşor apa şi deci scad mult în greutate.5-3% CO2. urmată de răsucirea într-o parte sau alta pentru a le desprinde de ramura de rod. iar pentru transport şi depozitare se folosesc lădiţele din lemn cu o capacitate de 5-6 kg sau 10-12 kg (tip I. Atunci când nu se dispune de dotarea necesară. Dacă se recoltează prematur. la 6-8°C. Metoda optimă recomandată este cea cu aer forţat în depresie.5…+0. evoluţia lor gustativă lasă de dorit. când au culoarea galben aurie acoperită cu roşu pe partea însorită şi o aromă caracteristică. iar între 4-7°C aceste dereglări fiziologice devin mai evidente.pentru prelucrare. Prerăcirea cât mai operativă după recoltare. Păstrarea fructelor pentru consumul în stare proaspătă este doar temporară. un rol important avându-l nivelul temperaturii şi umidităţii relative a aerului. Manipularea şi staţionarea temporară impun multe precauţii şi o atenţie sporită. eliminând fructele atacate de boli. caisele pot fi păstrate o durată mai scurtă (4-6 zile) în depozite simple. Pentru o valorificare în termen de 2-3 zile se recomandă stadiul de pârgă avansată. Ambalajele de recoltare cele mai folosite sunt: găleţile din material plastic cu o capacitate de 6-8 kg. condiţiile optime pentru caise. Concomitent cu recoltarea se face şi presortarea. la temperatura de 8-10°C. astfel că după circa 12 ore de staţionare în condiţii necorespunzătoare apar primele semne de depreciere. perioada de păstrare fiind de 10-15 zile în funcţie de momentul recoltării. 199 . se recoltează la maturitatea de consum. cu 2% O2 şi 5% CO2 la temperatura de 0°C. II. II din material plastic). fiind expuse în dulapuri sau vitrine frigorifice. Astfel.

în funcţie de destinaţia recoltei (păstrare temporară=5. În interiorul acestor ambalaje (numite fiziologice) se realizează o atmosferă modificată (diferită de a mediului ambiant).4. fructele au o fermitate scăzută şi se depreciază uşor. foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă.O modalitate relativ recentă de valorificare comercială a caiselor având ca scop menţinerea calităţii fructelor cât mai mult timp este sub formă preambalată în pungi microperforate sau pe suporturi (coşuleţe. Ca ambalaje de recoltare se folosesc găleţile din material plastic. Un indice obiectiv ce poate fi folosit. dar un cules prea devreme determină o calitate inferioară. strângând uşor fructul cu degetele şi apoi acestea se răsuceşte într-o parte sau alta pentru a se desprinde de ramura de rod. . Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a piersicelor Piersicele sunt fructe cu un aspect atrăgător. 200 . având şi un efect represor asupra dezvoltării microflorei patogene. gem. prin eliminarea fructelor necorespunzătoare valorificării în stare proaspătă. Nectarinele (fără puf) şi paviile (cu pulpa fermă şi aderentă la sâmbure) sunt preferate pentru industrializare. nectar. iar ca ambalaje de transport şi depozitare. cu urme de boli şi dăunători etc. dau valoarea alimentară şi tehnologică a piersicelor. Principalele componente biochimice: glucide (10-11%). De asemenea conţinutul în substanţă uscată solubilă trebuie să depăşească 9-10% în momentul recoltării. care poate bloca sinteza etilenei. Maturarea fructelor pe pom se face eşalonat. Dimpotrivă.) învelite cu peliculă semipermeabilă (pentru gaze şi vapori de apă) din material plastic. cu o capacitate de 8-10 kg. fiind utilizate şi sub formă prelucrată în compoturi. tipul III (7-8 kg capacitate) sau tipul VI. Se recoltează prin 2-3 treceri. în funcţie de poziţia lor în coroană.2-0. De menţionat că aceste tehnici de păstrarecomercializare.5 kgf).3-1%).5%). 11.5 şi 5.5 kgf/cm 2. prevăzute cu platouri alveolare (5-6 kg capacitate) Concomitent cu recoltarea se face şi presortarea când se elimină fructele necorespunzătoare (lovite mecanic. vitamina C (7-20 mg/100 g produs proaspăt) etc. menţionate anterior trebuie în mod obligatoriu să urmeze „lanţul de frig” pentru a evita formarea condensului. care în aceste condiţii ar fi foarte dăunător fructelor. dulceaţă etc. dacă sunt recoltate prea coapte. Fructele îşi continuă evoluţia după recoltare.).5 kgf sau valorificare imediată =3. mai mică. substanţe minerale (0. fiind rezistente la recoltarea mecanizată şi la transport. cu 2-4 zile înaintea maturităţii de consum. în funcţie de selectivitatea peliculei şi activitatea fiziologică a fructelor. Cercetările realizate în această direcţie au relevat acumularea după câteva zile în interiorul ambalajului a unui conţinut de 3-4% O 2 şi 5-6% CO2. acizi organici (0. realizând concomitent şi presortarea . tăviţe etc. pentru determinarea momentului optim de recoltare îl reprezintă fermitatea pulpei fructului. lăzile tipul IV (56 kg capacitate). care este bine să aibă valori cuprinse între 3.Recoltarea se face manual. la interval de 2-4 zile.

însă o depozitare prea îndelungată la toate soiurile favorizează apariţia brunificării interne în jurul sâmburelui. .5. 1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prunelor 201 . la 0°C.5-1 kg sau folie contractibilă. 11. prin ridicarea treptată a temperaturii timp de câteva zile.Comercializarea fructelor se face după ce fructele păstrate au fost condiţionate. . datorită sensibilităţii unora dintre ele la proporţii mari de CO2. urmând ca apoi să fie transportate în vederea pre-răcirii care se poate face înainte sau după operaţiunile de condiţionare.Păstrarea piersicelor nu trebuie să depăşească 15-25 zile în condiţii de refrigerare şi atmosfera normală.Prerăcirea se poate realiza cu aer (timp de 12-18 ore) sau cu apă (timp de 30-40 minute). etapă în care se poate realiza şi preambalarea în pungi de polietilenă de 0. În condiţii de atmosferă controlată. .5-5% CO2 (7-8% CO2 la nectarine). dezinfectarea. dar nu toate soiurile se comportă bine. ceruirea cu ceruri alimentare şi calibrarea efectuată preferabil mecanic. . prin menţinere timp de 2-3 zile la 20-24°C. urmată de înmuierea pulpei şi brunificarea radiară. tipul VI.Maturarea complementară (postmaturare) se va realiza la sfârşitul perioadei de păstrare. fără prerăcire.Condiţionarea se referă la sortare şi ambalare. pentru a preveni deprecierea lor rapidă. Condiţiile optime de păstrare sunt: temperatura între 0-1°C.Ambalarea se face în lădiţe din lemn tipul III.5-2% O2 şi 4.Transportul fructelor condiţionate care au fost şi prerăcite se face cu mijloace auto frigorifice. Piersicile păstrate prin refrigerare trebuie menţinute în reţeaua de desfacere. Pentru export se folosesc platouri alveolare aşezate în lădiţe suport.R. de la 10 la 18°C. Soiurile Elberta şi Flacăra se păstrează foarte bine (3-4 săptămâni) comparativ cu altele.Fructele recoltate vor staţiona stivuite în livadă. la temperaturi sub 10°C. Fructele recoltate prematur şi unele soiuri (Red Haven şi Elberta) trebuie supuse unui tratament de prevenire a făinozităţii. . Fructele condiţionate. şi umiditatea relativă a aerului de 90-95%. . iar la solicitarea beneficiarului se efectuează prerăcirea uşoară (pentru îndepărtarea prafului). . pe 1 sau 2 rânduri. durata de păstrare se poate prelungi până la 5-6 săptămâni. spălarea. IV sau C. sau 35-40 zile în atmosferă controlată. pot fi transportate pe distanţe scurte (timp de 4-6 ore) cu mijloace auto izoterme sau prevăzute cu prelate. la umbră cât mai puţin posibil. fibrozitate) care afectează negativ calitativ fructelor. Loturile de fructe predispuse la făinozitate se maturează complementar la temperaturi sub 15°C. scăzând temperatura fructelor la 4-5°C. în funcţie de mărimea fructelor. cu instalaţia RODA pentru piersici. Temperatura cuprinsă între 2 şi 6°C favorizează dereglările fiziologice (făinozitate. în vederea păstrării temporare sau valorificării directe. 90-95% U.

iar fenomenul de postmaturare este diferenţiat în funcţie de soi. se păstrează la 0…+1°C. Record etc. deshidratate sau export sunt dezvoltate mult sub posibilităţi. se face preponderent prin distilare (ţuică. cu urme de pesticide. vătămate mecanic etc. cu peduncul. rachiu. După recoltare. Vinete de Italia şi Agen care conţin o cantitate mai mare de SUS. palincă etc. Cantitatea de vitamina C este destul de redusă.). Vinete româneşti. . Industrializarea sub formă de marmelade.Prunele ocupă locul doi în România. de 5-6 kg capacitate) în care se vor depozita şi comercializa fructele. iar pentru beneficiarii mai îndepărtaţi.Păstrarea frigorifică a prunelor se face numai dacă cerinţele pieţii impun acest lucru. la care culoarea caracteristică maturării apare cu aproape o lună înainte de această fenofază.Tuleu gras. însă uneori se manifestă mai puţin evident. alături de Germania. Valorificarea prunelor în România. dulceţuri. ţara noastră este printre primii producători. rezistă la temperaturi mai scăzute şi se păstrează la –1…0°C. ca producţie în timp ce la nivel mondial.Renclod Althan. Prunele sunt fructe tipic climacterice. Renclod verde. Concomitent se realizează şi presortarea când se elimină fructele viermănoase. pe mai mult de două treimi din suprafaţa fructelor. De menţionat că soiurile cu fructe de culoare roşie sau albastră se păstrează mai bine decât cele cu fructe galbene. cu multă atenţie pentru a nu şterge stratul de pruină care le dă un aspect de prospeţime. fructele ambalate vor trebuie introduse cât mai rapid (max.2-0. .95%).0%).Momentul optim de recoltare se stabileşte ca un compromis între calitatea gustativă tot mai bună şi fermitatea în scădere. Se recomandă efectuarea unei recoltări selective. gemuri. mai ales a soiurilor locale. . pentru consumul local se recoltează cu 1-2 zile înaintea maturităţii depline. acizi organici (0. 202 .4-0. 24 ore) în celulele de păstrare. Tuleu gras.Fructele destinate consumului în stare proaspătă şi pentru export se recoltează manual.) şi mai puţin ca fructe de masă (ex. Ca indici orientativi pentru momentul optim de recoltare se menţionează un conţinut de 12-14% substanţă uscată solubilă sau apariţia culorii complementare. . Valoarea alimentară a prunelor se datorează conţinutului în glucide (1014% în medie). la acest sortiment. Tehnologia de păstrare este în general aceeaşi cu cea prezentată la speciile anterioare de drupacee. după mere. direct în ambalajele (lădiţe tip IV. specifică fiecărui soi. Astfel. substanţe minerale (0. substanţe pectice (0. Condiţiile optime de depozitare sunt diferenţiate pe grupe de soiuri astfel: . care face fructele fragile şi dificil de transportat. excepţie făcând soiul Stanley. compoturi.65% din care potasiu în proporţie de 170-300 mg/100 g. fiind în medie de 4-7 mg/100 g produs proaspăt. mai sensibile. cu 2-5 zile mai înainte.4-1.

. când pulpa este încă suficient de fermă. .Pentru industrializare. în condiţii de atmosferă controlată este alcătuită din 4-6% CO2 şi 3-4% O2.Pentru toate soiurile. cu 10 zile înaintea datei planificate pentru recoltare. în vederea recoltării mecanizate se pot executa tratamente cu Ethrel 500 mg/l. la 1520°C şi 85 % UR. Valorificarea comercială a prunelor se face în ambalajele de depozitare şi transport. iar fructele culese se recomandă să fie introduse la prelucrare în maxim 24 de ore. poate atinge 2-3 săptămâni. La finalul păstrării. . în funcţie de soi. reprezentate de lădiţele din lemn tip III şi IV sau model II din material plastic.pentru magiun.pentru compot sau dulceaţă.pentru deshidratare. ce poate fi corelat prin trecerea în atmosferă normală. putându-se prelungi până la 2 luni la cele mai rezistente. în special la fructe menţinute la o temperatură cuprinsă între 2-5°C. când au un conţinut minim în substanţă uscată solubilă de 18 Pentru uniformizarea maturării. Durata păstrării în condiţii optime de mediu. se poate realiza o postmaturare de câteva zile. se recoltează cu 4-7 zile înaintea maturării. prunele se recoltează diferenţiat astfel: . când au un conţinut de substanţă uscată solubilă de minim 17%. 203 . la soiuri cu sâmbure detaşabil. Compoziţia gazoasă optimă. cu menţiunea că CO2 în concentraţie mai ridicată conferă prunelor un gust anormal. în ultimele 1-3 zile de păstrare frigorifică. însă spre finalul păstrării prelungite apare descompunerea internă (dereglare fiziologică). umiditatea relativă a aerului optimă este de 30-35%.

substanţe pectice (0. distilatelor specifice (calvados). de ordin fizic (fermitatea pulpei şi conţinutul în substanţă uscată solubilă determinat refractometric) şi biochimic (testul amidonului cu iod în iodură de potasiu) etc.1%). nu realizează ulterior o maturae desăvârşită. gemurilor. Recoltarea merelor se face la momentul optim. prima specie fiind cea mai cultivată în România.7-1%). a I-a şi a II-a. cu peduncul. Compoziţia biochimică specifică merelor. oţetul sau fructele deshidratate. suma gradelor de temperatură şi numărul de zile parcurs de la înflorit la recoltare). de calitate extra şi a I-a.TEHNOLOGIA VALORIFICĂRII ÎN STARE PROASPĂTĂ A FRUCTELOR POMACEE (SEMINŢOASE) Din categoria fructelor seminţoase fac parte merele. dar la păstrare se vor introduce numai fructele de la soiurile de toamnă şi iarnă. referitor la principalele componente. 12.32%) şi vitamina C (5-10 mg/100 g produs proaspăt). mijlocii (grupa B) şi obişnuite (grupa C). perele şi gutuile. Alte produse prelucrate din mere. Recoltarea merelor se face manual. compoturilor sau sucurilor.CAP.1. pe tot parcursul anului. fibre celulozice (2. Ca ambalaje de recoltare se recomandă folosirea sacilor cu fundul mobil (rabatabil) sau a găleţilor 204 . constituind şi o valoroasă materie primă pentru fabricarea marmeladelor. acizi organici (0. fără smulgere. substanţe minerale (0. exprimată în valori medii este următoarea: glucide (12-14%). Merele din primele două grupe se valorifică în trei clase de calitate: extra.7-1.XII. dintre pomii fructiferi.2%). fiind recomandate în hrana copiilor şi bolnavilor. printr-o uşoară răsucire a fructului. care se stabileşte după mai multe criterii şi indici de ordin fenologic (culoarea fructelor. foarte apreciate sunt: cidrul. Soiurile de mere se grupează în trei categorii: superioare (grupa A). rachiurilor. Întârzierea recoltării determină apariţia unor riscuri la fructele depozitate. mai ales organoleptic şi apare o sensibilizare la bitter pit (pătarea amară) şi la arsuri specifice. Dacă fructele se recoltează prea devreme. Tehnologia de valorifcare în stare proaspătă a merelor Merele sunt fructele cele mai consumate la noi în ţară în stare proaspătă. ferindu-l de lovituri sau leziuni. care se maturează accelerat şi devin tot mai sensibile la manipulare şi bolile de depozit. Ele reprezintă de asemenea un aliment cu deosebite calităţi dietetice.

cum sunt: Golden delicious.din material plastic. în timpul deversării. care se realizează prin pulverizarea pe pereţi a unei soluţii de lapte de var 20%+ CuSO4 1% şi vaporizarea a 1. Se va acorda o atenţie sporită la transvazarea merelor din ambalajele de recoltare în cele de transport şi depozitare. Strakrimson. cât şi pentru depozitare. soiurile cu o capacitate redusă de păstrare (Parmen auriu. Jonagold. fructele recoltate prea devreme sau prea târziu faţă de momentul optim de păstrare. alegând fructele întregi. în depozite cu ventilaţie naturală şi în spaţii de depozitare cu ventilaţie naturală. model III şi IV din material plastic sau cel mai adesea în lăzi-paletă. curate. Din momentul recoltării şi până la introducerea fructelor în spaţiile de păstrare nu trebuie să treacă mai mult de 2-3 zile. f. irigate cu 2-3 săptămâni înaintea recoltării sau cu tratamente fitosanitare deficitare. Transportul merelor din livadă la depozit se face în ambalaje cu platformele autodescărcătoare (PA-5 şi PAS-10). fructele provenite din plantaţii fertilizate unilateral cu azot. în timp ce fructele căzute şi deteriorate se colectează separat. Se recomandă ca următoarele categorii de mere să nu fie introduse în depozite pentru păstrarea de lungă durată: a. În depozite. mărimea optimă a celulelor este cuprinsă între 250 şi 500 t. aflate în primii ani de rodire. cu furci hidraulice adaptate la tractoare. loturile de fructe menţinute în livadă după recoltare o durată mai mare de 3 zile.7 l 205 . iar descărcarea ambalajelor cu fructe la depozit se realizează cu ajutorul electro şi motostivuitoarelor. pentru a evita vătămările mecanice. Se admite şi păstrarea a două soiuri. Idared etc. se deversează în lăzi tipul P.1. 12. lăsându-se o distanţă foarte mică (maxim 510 cm) între cele două categorii de ambalaje. c. Starking delicious. Încărcarea lăzilor paletă în mijloacele de transport se efectuează mecanic.1. în care se păstrează numai mere (nu împreună cu alte specii) şi pe cât posibil numai fructele unui soi. fără a fi depozitate. Pionier etc. Florina. fructele de dimensiuni prea mari (peste 75 mm în diametru). sănătoase. în autocamioane acoperite cu prelată sau cu mijloace auto izoterme. normal dezvoltate. pentru păstrarea de lungă durată se vor introduce numai fructe din soiurile cu o mare valoare economică şi o bună capacitate de păstrare. e. d. Dintre măsurile preliminare depozitării merelor o importanţă foarte mare o are dezinfectarea spaţiilor de păstrare. Păstrarea merelor în stare proaspătă se poate efectua în depozite frigorifice cu atmosferă normală sau cu atmosferă controlată. Presortarea se poate realiza concomitent cu recoltarea. care odată umplute. Aceste ambalaje vor servi atât pentru transport.) b. pentru a nu influenţa negativ capacitatea de păstrare a acestora. Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală Pentru acest tip de depozite. Wagener premiat. Jonathan. numai dacă au acelaşi grad de maturare şi cerinţe identice faţă de factorii de păstrare. fructele provenite din plantaţii tinere.

la temperatura optimă de 3-4°C. Red Delicious.05% sau Tiofanat metil 0. Lăzile paletă se depozitează în stive bloc compacte. Strakrimson etc. cu fructe dulci şi lipsite de aciditate cum sunt: Golden delicious. din această categorie făcând parte: Jonathan. iar limitele de oscilaţie admise nu vor depăşi ±1°C. cu un coeficient de 30 de recirculări/oră.2% Carbendazim 0. După umplerea celulelor. Pentru prevenirea dereglărilor fiziologice la soiurile sensibile la frig. Astfel. la distanţa de 20-50 cm faţă de pereţi şi 5-10 cm. Vaporizarea poate fi înlocuită de fumigaţii cu SO2 prin ardere de sulf 2. se păstrează la temperatura de 0°C…+1°C. Pentru prevenirea unor boli criptogamice în timpul păstrării.05%. 206 . acestea se paletizează pe palete de depozitare după sistemul ţesut. Ortofenilfenol (OPP). respiraţia anaerobă). Idared. cu expunere timp de 24 ore. De asemenea ambalajele se recomandă a fi spălate cu o soluţie de sodă calcinată 4%. uşile se vor închide cât mai etanş şi se va trece apoi la asigurarea regimului de păstrare. între ele. în funcţie de sensibilitatea acestora la temperaturile scăzute care provoacă dereglări fiziologice (brunificare intensă. temperatura se coboară la +1.formol/100 m3 spaţiu liber. lăzile paletă noi sau aflate în stare foarte bună. Aceste temperaturi trebuie atinse în maximum o săptămână. Pe verticală. se stivuiesc pe 8-9 nivele până la înălţimea de 5. pentru prelungirea duratei de păstrare. se pot efectua tratamente postrecoltare (facultativ) cu Benomyl (Benlate 0.5°C…+2°C.6 m. Renet de Canada.25 m/s. iar apoi paletele cu lăzi se introduc în celule şi se stivuiesc pe 4 nivele până la înălţimea de 5.6 m. mai sensibile la frig. Ca ambalaje de depozitare se folosesc lăzile paletă şi lăzile din lemn tipurile P şi D.2%) sau Decco 20 S-0. Dacă se folosesc lăzi de tipul P. apoi clătite cu apă şi uscate la soare sau dezinfectarea cu o soluţie de CuSO4 1% prin stropire sau imersie. se păstrează la temperatura de 3-4°C. iar circulaţia aerului va avea o viteză de aproximativ 0. Soiurile acide.1%)Thiabendazol-TBZ (Tecto 60-0. Umplerea unei celule se recomandă să nu depăşească 4-5 zile. câte 5 în plan orizontal pe 4 nivele. soiurile rezistente la frig. fără ca efectul temperaturilor scăzute să mai influenţeze negativ. Condiţiile de păstrare. Wagener premiat. Umiditatea relativă a aerului se v-a menţine în limitele optime de 90-95% la toate soiurile. Winter banana etc.5 g/ m3 spaţiu liber. în măsură mai redusă. Fumispore etc.9-6. după care în partea a 2-a. dar pe timpul nopţii instalaţia de refrigerare a funcţiona pentru a reduce temperatura fructelor sub 8°C. Temperatura optimă de păstrare a merelor variază cu soiul sau grupa de soiuri şi. tehnologiile moderne prevăd păstrarea fructelor în prima parte a depozitării lor.

recomandaţi pentru mere. soiurile din grupa Jonathan situându-se spre limita inferioară menţionată. Desigur datele prezentate nu au caracter de standard.2. în unele situaţii (soiul Golden delicious şi Granny Smith) nivelul de O2 fiind redus chiar până la 1%.Durata economică de păstrare este de 5-7 luni.R. însă analizându-le.1. 1999) Soiul Temperatura U. în condiţii de atmosferă controlată. cu ajutorul echipamentelor specifice (pe cale abiogenă). sau această operaţiune se face la scoaterea fructelor de la păstrare.1. compoziţia optimă se poate obţine fără convertizor în 20-25 zile. dintre toate produsele horticole la mere este cel mai mult aplicată în practică. iar controlul calităţii fructelor depozitate se face lunar în perioada octombrie-decembrie şi săptămânal în perioada următoare.3. Italia. fapt pentru care în atmosfera controlată. comparativ cu depozitul frigorific cu atmosferă normală. se observă foarte clar efectul reducerii concentraţiei de O 2 asupra prelungirii duratei de păstrare cu o lună. făcându-se concomitent şi calibrarea lor. temperatura de păstrare poate fi uşor mai ridicată. Din datele prezentate în tabelul 12. poate determina toxicitatea datorată CO2 la concentraţii relativ ridicate. Lăzile cu mere se transferă apoi în spaţiul de 207 . Păstrarea merelor în depozite cu ventilaţie naturală Fructele transportate din livadă se sortează pe măsura intrării lor în depozit. ceea ce defineşte aşa numită tehnică ULO (ultra low oxygen). 12. Parametrii optimi de păstrare a merelor în atmosferă controlată şi durata de păstrare (Regulamentul de producţie integrată.5 90-95 1 1 8-9 Grupa Red Delicious 0-1 90-95 2-3 3 7-8 GrupaGolden Delicious 0-2 90-95 1 2 8-9 Grupa Golden Delicious 1-2 90-95 2-3 2 7-8 Granny Smith 0-0.5 90-95 1 1 8-9 Granny Smith 0-1 90-95 2-3 2 7-8 Grupa Jonathan 2 90-95 2-3 2 6-7 Pe durata păstrării merelor. la soiurile prezentate. 12. pe soiuri. De menţionat că temperatura prea scăzută (0-1°C). supravegherea şi controlul fiind asigurat de la distanţă.51°C.1. fapt pentru care accesul personalului în celulele depozitului este interzis. Tabelul 12. Un lucru foarte important trebuie reţinut şi anume: compoziţia gazoasă specifică atmosferei controlate realizate la păstrarea produselor horticole în stare proaspătă este nocivă pentru om (determină moartea). se observă care sunt parametrii optimi de păstrare. O2 CO2 Durata păstrării (°C) (%) (%) (%) (luni) Grupa Red Delicious 0-0. cu 0. verificarea parametrilor de păstrare se face zilnic.1. În celulele cu atmosferă controlată. Cercetările realizate în ultimii ani. prin respiraţia fructelor (pe cale biologică) sau în 3 zile. au evidenţiat o diferenţiere a compoziţiei gazoase optime. ca tehnică de păstrare a fost experimentată cel mai mult la această specie de fructe şi prin urmare. Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată Atmosfera controlată.

208 . în funcţie de zonă.8 m. 12. timp de 100 de zile aşezate în stive de lăzi tip P neacoperite sau în vrac. fructele se aşează în vrac. iar pierderile în medie sunt de 11-17%. de 0. în straturi groase de 1-1. Corectarea ei se face prin stropirea pardoselii şi umezirea unor rogojini sau a unor snopi de papură etc.sortare.40-0. dar nu tot ce se recoltează într-o campanie poate intra imediat la procesare. în stive de lăzi P. fapt ce impune păstrarea lor o anumită perioadă de timp. În funcţie de caracteristicile construcţiei. protejate cu folie de polietilenă inclusiv pe laturile stivelor. de circa 0. între 15°C. verificate în practică menţionăm: a. După 3 luni de păstrare. Dacă se recurge la păstrarea în beciuri. dar înălţimea de stivuire să nu depăşească 2 m. bulgări de var (200-300 g/m3). lăzile se stivuiesc astfel încât sub tavan să rămână un spaţiu de 60-80 cm. cu latura de 10-12 m. Durata economică de păstrare a merelor este 110-140 zile. valori destul de greu de realizat în acest tip de spaţiu. la începutul perioadei de păstrare şi 0°C în timpul iernii. Practica a demonstrat că în depozitele simple temperatura variază. între stiva de ambalaje şi aceştia se lasă un spaţiu redus de 10-20 cm şi un culoar central în dreptul uşii pentru acces. iar declasările calitative de 4-14%. pierderile în greutate au fost de 4-7. Păstrarea improvizată a merelor pentru industrializare O mare cantitate de mere se valorifică prin prelucrare industrială. gurile de aerisire şi uşile care nu se folosesc. merele se depozitează în vrac. se face printr-o aerisire puternică în timpul nopţii când aerul este mai rece. la temperaturi între 0 şi 12°C. Pe timp de îngheţ se închis bine şi se izolează ferestrele. În cazul unui exces de umiditate se fac aerisiri prelungite (dacă umiditatea exterioară este scăzută) sau se introduc în spaţiile de depozitare. Dacă pereţii sunt bine izolaţi. Într-o cameră de păstrare se recomandă să se păstreze fructe din acelaşi soi sau să se grupeze soiurile după gradul de coacere sau cerinţele comune faţă de factorii ambientali.5 m sau în boxe.depozitarea merelor în aer liber. în straturi de 0. unde se aşează compartimentat pe soiuri şi provenienţe. se poate folosi şi sistemul „compact”. Aşezarea lăzilor. înregistrată mai ales în octombrie-noiembrie şi în martie. b.Depozitarea merelor în şoproane.8 m dacă nu sunt bine izolaţi şi aerisirea se face numai prin ferestre. pe 6 nivele în centru şi pe înălţime descrescândă spre părţile laterale. cu o umiditate relativă a aerului de 72-84%. Umiditatea relativă a aerului trebuie menţinută între limitele optime de 90-95%.1.6%. se recomandă să se facă după sistemul „în cruce” care permite o bună circulaţie a aerului în toate direcţiileÎn cazul utilizării lăzilor tip P. Dintre variantele posibile.50 m grosime. Scăderea temperaturii ridicate. Stivuirea lăzilor se face lăsând spaţii libere de acces pe lângă pereţi.4. Acolo unde se mai practică păstrarea pe stelaje.

Sortarea manuală se efectuează la mese speciale înclinate cu suporţi metalici.3% fibre vegetale. Williams etc. precum şi prin metode moderne.5 –5.mijlocii şi grupa C-comune. Untoasă Bosc. transportul şi condiţionarea ca moment optim şi tehnică de realizare. pentru prevenirea condensului. Recoltarea. de la răsturnarea ambalajului cu mere şi până la încărcarea lui cu merele condiţionate este automată şi se desfăşoară în flux de apă. semimecanic sau mecanic. Conference. ca de exemplu tipurile: RODA. Condiţionarea semimecanică se realizează prin sortarea la banda cu trei căi. acoperite ulterior şi cu folie de polietilenă. 12. întregul proces de condiţionare. 5 mg/100 g produs proaspăt vitamina C etc.Stivele protejate cu baloţi de paie şi rogojini. în pelicule de mase plastice contractibile. vătămate etc. Pentru consum intern. fructele din primele grupe fiind valorificate în 3 clase de calitate: Extra. Sistarea păstrării şi livrarea merelor Scoaterea de la păstrare în vederea livrării se face în funcţie de cerinţele pieţii şi starea de sănătate a fructelor. nectarului sau pentru deshidratare. separate cu foi de hârtie. pentru a proteja fructele de vătămările mecanice la contactul dintre ele sau cu echipamentul tehnologic. Passe Crassane..5. ITO. GREFA. compotului. merele se livrează în lăzi P sau M2 şi M3 din material plastic. Livrarea unei celule poate dura mai multe săptămâni şi se execută prin intermediul unui spaţiu de trecere. după greutate şi calibru (până la 10-12 categorii). au avut pierderi mai mici cu 4. de exemplu. Condiţionarea mecanică se face cu instalaţii diferite. Se practică şi preambalarea în săculeţi din plasă textilă sau fibre sintetice. la o temperatură de acomodare de 8°C. Untoasă Diel etc. sunt asemănătoare cu cele prezentate la valorificarea merelor. care contribuie la realizare valorii alimentare şi tehnologice a acestora. Olivier de Serres. care efectuează sortarea după culoare (elimină şi fructele pătate. DOKEX etc. amenajate cu spaţii de ventilare şi control. Merele scoase de la depozitare se vor livra în termen de 10 zile. Fructele conţin în medie circa 12-14% glucide totale. Abatele Fetel. Contesa de Paris.. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a perelor Perele sunt fructe foarte apreciate de consumatori atât pentru consumul în stare proaspătă cât şi ca materie primă la fabricarea marmeladei. 2. 0.3% acizi organici. 0. grupa B.1.) şi B (ex. Pentru export.16% taninuri. 12. fructele se ambalează în lăzi din lemn tipul I sau lăzi din carton ondulat.).). urmată de preambalare.6% faţă de varianta neacoperită. Ducesa de Angouleme.33% substanţe minerale. soiurile de pere se clasifică în trei grupe: grupa Asuperioare. Condiţionarea merelor se realizează manual.c. I şi a II-a. 0. 209 . La calitatea extra se pot încadra numai perele aparţinând soiurilor din grupa A (ex. pe suporturi speciale. unele dintre ele fiind echipate cu dispozitive electronice optice (Sistem Optiscan).2. La fel ca şi merele. Ca element de noutate întâlnit la instalaţia RODA. merele fiind aranjate în rânduri ordonate.

1998) Soiul Fermitatea Testul cu iod* (kgf/0. 12. -1 = amidon nehidrolizat -5= amidon hidrolizat Ca ambalaje de transport şi depozitare se folosesc lăzile tip P şi eventual lăzile paletă.3 1.2 Williams 6. perele fiind mai sensibile la vătămări decât merele.2 Conference 5. 210 .5±0.5±0. pe 4 nivele.2 Indici de maturare la recoltarea perelor destinate depozitării (după CRIOF.5 2. se face compact în stive bloc.8±0. care pot avea efecte economice favorabile.1 Williams roşu 6. iar suprafeţele expuse frecărilor se brunifică. Facultativ. respectiv 5-10 cm între stive. iar căldura degajată este de trei ori mai multă. ca şi la mere. dublu comparativ cu merele. care se paletizează pe paleta de depozitare sau de uz general.7±0. ce determină reducerea pierderilor pe durata păstrării. Pentru buna circulaţie a aerului.1.6 m. La depozitarea perelor în vederea păstrării se va ţine seama de specificul acestor fructe. Depozitarea paletelor cu lăzi în celule.2. iar la plafon. urmărindu-se ca umplerea unei celule să nu depăşească 5-6 zile. Bologna.5cm2) (punctaj) Abatele Fetel 5±0. recomandările generale privind valoarea unor parametrii sunt prezentaţi în tabelul 12. se lasă un spaţiu liber de 25 cm între stive şi perete. cu valori de 1720%. se pot efectua tratamente postrecoltare. deoarece le accelerează maturarea.4±0.3 - *. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală Ambalarea perelor în vederea depozitării se face în lăzi tipul P. în cazul soiurilor rezistente. până la înălţimea de depozitare de 5. după schema 5x4 sau 4x4.5 1. Nu este bine să se depoziteze la un loc cu merele.5±0.Punctaj de la 1 la 5.2. cu Benomyl sau Thyabendazol.5 Decana comisiei 4. Tabelul 12. 80-100 cm. care au un ritm de creştere a intensităţii respiraţiei în funcţie de temperatură. Păstrarea perelor se face în acelaşi depozit cu cele prezentate la valorificarea merelor.3±0.Alegerea momentului optim de recoltare a fructelor se face în funcţie de destinaţia producţiei.3 1. Manipulările se vor face cu mare atenţie. deasupra stivei. în vederea păstrării de lungă durată.3±0.2 Passe Crassane 6.4±0. La soiul Williams se recomandă prerăcirea cu apă la 0°C timp de 30 minute. Astfel.

2.5 cm2. Sistarea păstrării este determinată de maturarea fructelor. Sub limita inferioară au loc scăderi în greutate importante. După introducerea în celulele de păstrare. Untoasă Hardy. 12% la soiurile de toamnă şi 13% la soiurile de iarnă. Durata de păstrare. Aducerea fructelor păstrate în condiţii optime. Alte soiuri (ex.2. imediat după recoltare.Condiţii de păstrare. deshidratarea fructelor şi favorizarea unor dereglări fiziologice (fiziopatii).5-4 kgf/0. Passe Crassane etc. cu un coeficient de 20 recirculări/oră. verzi. Postamturarea se realizează în funcţie de soi. este necesară scăderea progresivă a temperaturii de depozitare. iar peste limita superioară. Factorii de păstrare se vor verifica de 2-3 ori/zi iar starea de păstrare a fructelor. Passe Crassane. sunt recomandate temperaturi mai scăzute în februarie (+10°C) şi martie (+15°C). 211 . În acest ultim caz. în condiţii optime de mediu. perele avansează lent spre maturare.) şi 7 luni (Conference. după cum se întâmplă la majoritatea soiurilor. Abatele Fetel. valori mai ridicate (22-25°C). temperatura optimă trebuie realizată în cel mult o săptămână şi menţinută în limitele de oscilaţie de maxim ±1°C. are valoarea optimă în limitele 90-95%. corelat şi cu o slabă ventilaţie se favorizează manifestarea bolilor criptogamice. Conference. fructele rămân tari. La temperaturi cuprinse între 0 şi 1°C.).5 m/s. Williams. săptămânal.) pot fi menţinute întro fază de prematurare. cu menţiunea că prin creşterea temperaturii cu 2-3°C. Acest fenomen este determinat de blocarea activităţii enzimelor pectolitice. pentru a se putea acomoda mai bine cu temperaturile scăzute din timpul depozitării. de incapacitatea de a evolua spre maturare după păstrare. Administrarea de etilenă 0. iar pentru soiurile de vară. Contesa de Paris. Sistarea postamaturăii se poate face când fermitatea are valori de 3. inferioare calitativ mai ales din punct de vedere organoleptic. corelat cu un conţinut în substanţă uscată solubilă de 11% la soiurile de vară. Decana de iarnă etc. pentru soiul Passe Crassane. este cuprinsă între 3 luni (ex.1% şi mărirea conţinutului în O 2 al atmosferei până la 50% determină accelerarea postmaturării. Untoasă Bosc etc. Circulaţia aerului în celulă se va face cu o viteză de aproximativ 2. durata de păstrare se reduce la jumătate. într-o perioadă de 2-6-10 zile. Cure. De exemplu. sau. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată În astfel de depozite se păstrează fructele celor mai valoroase soiuri de toamnă şi iarnă: Untoasă Bosc. Umiditatea relativă a aerului. la temperatura de 18-20°C şi umiditatea relativă a aerului de 90-95%. la maturitatea de consum se realizează prin maturarea complementară sau postmaturarea. 12. Temperatura optimă recomandată pentru majoritatea soiurilor este de 0…-1°C. la care activitatea metabolică a fructelor este cea mai redusă şi se poate prelungi astfel durata de păstrare. Dacă se urmăreşte atingerea unei durate maxime de păstrare a fructelor (aproximativ 105 zile).

se prezintă.8 0. conform tehnicii prezentate la păstrarea în atmosferă normală.5 2-3 2-3 2-3 CO2 (%) 0. prin prevenirea unor dereglări fiziologice cum sunt: descompunerea internă. a tehnologiei de păstrare bazată pe reducerea nivelului de O2 până la 1-1. 6-9% CO2). devin mai reduse (3% O2.0 5. pentru a ajunge în prezent la valori de 0.0 Durata păstrării (luni) 4-5 7-8 5-6 8-9 8-9 4-5 La finalul păstrării în atmosferă controlată. Astfel. Condiţii optime de păstrare a perelor în Atmosferă controlată (inclusiv ULO) Sursa CRIOF.3.. numită ULO (ultra low oxygen) a amplificat beneficiile oferite de atmosfera controlată. încetinind activitatea metabolică a fructelor şi una indirectă.0 5. decât la mere. Pierderile în greutate şi prin declasare calitativă sunt mai mari. peste intervalul de timp menţionat anterior. se realizează maturarea complementară a perelor. 5%CO2). 212 . în funcţie de soi şi calitate iniţială a fructelor.8 5.Cure. Passe Crassane.2-1. la ambele componente. Republica.3. Păstrarea perelor în depozite cu ventilaţie naturală Tehnologia de depozitare în acest tip de spaţiu este identică cu cea prezentată la mere. Tabelul 12.3. însă durata de păstrare se limitează la 70-100 zile. datorită sensibilităţii ridicate faţă de unele dereglări fiziologice (brunificarea internă şi scaldul moale). avantajând de exemplu şi soiurile Conference şi Abatele Fetel. după 1970. 12. Atmosfera controlată exercită o acţiune directă. care nu s-au adaptat bine la atmosfera controlată tradiţională. Olivier de Serres etc.5%. făcând nerentabilă această variantă. pe soiuri condiţiile optime de păstrare în atmosferă controlată a perelor în Italia. Cercetările realizate în decursul timpului privind compoziţia gazoasă optimă favorabilă perelor au evidenţiat o modificare continuă a limitelor fiecărui component.R.8 0. În tabelul 12. opăreala (scaldul) superficială etc. Punerea la punct. (%) 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 O2 (%) 2 2 1..8-2%. dacă în 1955 nivelele de CO2 şi O2 erau foarte ridicate (1015% O2. la care perioada de păstrare se poate prelungi cu 20-30% comparativ cu atmosfera normală.Bologna (1999) Soiul Abatele Fetel Conference Decana comisiei Decana de iarnă Passe Crassane Williams Temperatura (°C) -1…0 -1…0 -1…0 -1…0 -1…0 -1…0 U.2.

cidru. fără a le vătăma. se vor evita fluctuaţiile de temperatură. perele maturate fiind perisabile.3%). livrarea se face în lăzi tip I sau în lăzi de carton ondulat. învelite în peliculă contractibilă/extensibilă. în care perele calibrate se aşează în rânduri. cu o temperatură de 8°C. substanţe pectice (1%). peltea. fără sclereide. pastă. Transportul fructelor la depozit se face cu mijloace auto prevăzute cu prelate. Pentru consumul în stare proaspătă se preferă fructele cu pulpa mai fragedă. folosind saci cu fundul rabatabil. Când se folosesc pelicule din material plastic. Pe plan mondial au fost realizate şi echipamente moderne automatizate (ca şi cele prezentate la mere).2. Preambalarea se poate face în pungi de hârtie sau polietilenă. Condiţionarea fructelor înainte de livrare se face manual.3.12. perele se ambalează în lăzi tipul P sau M2 şi M4 din material plastic. gem.44%). lăzile paletă cu o capacitate de 380-400 kg. fructele pot fi deshidratate. Ca ambalaje de transport se folosesc lăzile tipul P. substanţe minerale (0. sunt la fel de sensibile ca şi perele. sub formă de dulceaţă.360. mai ales la soiurile de vară-toamnă. Fructele proaspete de gutui se valorifică în trei clase de calitate: extra. sau chiar fructe separate pot fi învelite individual 12. umezeală sau radiaţia solară directă. se face prin intermediul unei camere de trecere.4. care condiţionează loturile de fructe păstrate. care determină formarea condensului. marmeladă. acizi organici (0. transport sau păstrare. calibrul minim pentru categoriile superioare fiind de 80 mm. Valoarea alimentară este dată de conţinutul fructelor în glucide (7-10%). Sistarea păstrării şi livrarea perelor Scoaterea din depozit a perelor. În unele zone se folosesc în stare proaspătă la prepararea unor mâncăruri iar la cererea beneficiarilor. perforate sau folosind suporturi de carton şi/sau mase plastice. pentru evitarea condensului. cu o capacitate de 0. lichior şi distilate. la manipulare. a Ia şi a II-a. Recoltarea fructelor se efectuează când acestea au atins mărimea normală. cu un conţinut mai scăzut în taninuri şi mai ridicat în glucide. care pot fi învelite alternativ în hârtie pelur.5-1 kg. Pentru livrare pe piaţa internă. căptuşite cu hârtie. Puful existent pe suprafaţa fructelor se va şterge uşor sau va cădea ulterior de la sine. vitamina C (10-24 mg/100 g produs proaspăt). culoarea a devenit verde gălbui şi aroma este evidentă. pentru a le proteja de praf. 213 . cu epiderma fragilă. Lucrarea se realizează manual. Pentru export.9-1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a gutuilor Cultura gutuiului este destul de limitată la noi în ţară. Nu trebuie uitat că deşi gutuile au o fermitate a pulpei ridicată. cu o capacitate de 28 kg sau în măsură mai redusă. fructele obţinute fiind consumate în stare proaspătă (mai puţin) sau prelucrată.

Păstrarea fructelor se efectuează în depozite frigorifice cu atmosferă normală şi în depozite cu ventilaţie naturală. La păstrare se introduc soiurile cu maturare târzie: Bereczki, Champion, De Huşi, De Moşna etc., urmărind ca fructele să nu fie umede sau cu urme de boli şi dăunători. În depozitele frigorifice gutuile se păstrează ambalate în lăzi de lemn tipurile P şi D sau din material plastic, tipurile III şi IV, care se paletizează pe paletele de depozitare. Acestea se stivuiesc în celule pe 4 nivele, până la înălţimea de 5,6 m. Parametrii optimi de păstrare sunt: temperatura de –0,5…0°C şi umiditatea relativă a aerului de 90%, condiţii în care durata păstrării este de 3-4 luni. În depozitele cu ventilaţie naturală, tehnologia de depozitare şi păstrare este identică cu cea prezentată la mere şi pere, durata de păstrare a fructelor reducându-se la două luni de zile.

CAP. XIII- TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE A NUCILOR
13.1. Tehnologia de valorificare a nucilor în coajă Nucile au o valoare alimentară şi dietetică deosebită, dată de conţinutul lor în glucide (11-14%), în protide (14-16%) reprezentate de aminoacizi esenţiali şi în lipide (62-65%, din care 44-48% sunt acizi graşi polinesaturaţi). Cu un conţinut în substanţe minerale de 1,4-2% (K,P, Mg, Ca, Fe etc.) se clasează pe primul loc între toate produsele horticole. Sunt de asemenea bogate în vitamina E (4,1 mg/00 g), complexul B şi vitamina PP, care măresc valoarea nutriţională a nucilor. Fructele verzi cu coaja (endocarpul) neîntărită au un conţinut ridicat de taninuri hidrolizabile, vitamina C (500-800 mg/100 g), precum şi o aromă specifică, fiind folosite la prepararea unor dulceţuri şi lichioruri fine. Din nucile de calitate inferioară sau din miezul sfărâmat se poate extrage ulei, cu un randament de 50-60%, iar din turtele rămase se fabrică halva. Recoltarea nucilor se poate efectua când mezocarpul crapă, iar nucile încep să cadă din pom. Maturarea nucilor nu are loc odată pe toţi pomii din plantaţie şi nici odată pe acelaşi pom, astfel că şi recoltarea se va face în 2-3 reprize. Ca indici orientativi privind declanşarea recoltării se menţionează: căderea primelor fructe, apariţia petelor brune pe mezocarp (coaja verde) şi începutul crăpării în zona apicală, greutatea şi volumul fructelor, culoarea etc. În anii sau în zonele cu toamne ploioase şi reci se efectuează teste practice astfel: la 3-4 zile se iau câteva nuci şi se taie mezocarpul pe secţiunea transversală, iar dacă acesta se desprinde uşor în două cupe verzi, se consideră că s-a atins momentul optim de recoltare. Pentru verificare, înainte de recoltare se

214

iau 50-100 fructe din diferite zone ale coroanei, care se ţin în apă 12-24 ore, iar dacă după acest interval de timp, 80-90% din ele se decojesc, recoltarea poate începe. Recoltarea manuală, de pe sol, a nucilor căzute, în urma scuturării ramurilor cu ajutorul prăjinilor prevăzute cu cârlige se recomandă a se efectua în 2-3 reprize, la interval de câteva zile. Recoltarea nucilor prin batere cu prăjina este total nerecomandată, deoarece se rup ramurile de rod, fiind afectată astfel producţia anului următor. Pentru mărirea randamentului şi îmbunătăţirea calităţii la recoltare se sapă şi se înlătură buruienile de sub pomi şi facultativ, pentru uniformizarea maturării şi scuturarea mai uşoară, se poate încerca un tratament cu Ethrel, 500-1000 ppm, cu 2-4 săptămâni înaintea recoltării. Recoltarea mecanică se poate realiza eficient în plantaţii cu nuci altoiţi, de talie medie, folosind un scuturător vibrator hidraulic pe un tractor de 65 CP, urmat de dispozitivele de strâns şi adunat nucile căzute. Nucile căzute pe sol în urma scuturării manuale sau mecanice, nu trebuie lăsate mai mult de 1-2 zile şi nu trebuie adunate în vrac, deoarece există riscul deprecierii calitative rapide. Precondiţionarea nucilor cuprinde 2 faze principale: decojirea şi spălarea. a. Curăţarea nucilor de coaja verde (mezocarp) trebuie efectuată cât mai rapid, prin umectare, timp de 12-24 ore. Ca procedeu, se poate recurge la cufundarea în bazine cu apă rece a ambalajelor cu nuci, sau stropirea cu apă călduţă din 2 în 2 ore a nucilor întinse pe un strat, cu menţiunea că un contact prelungit cu apa compromite calitatea fructelor. Desprinderea cojii poate fi favorizată şi printr-un tratament, în spaţii închise, cu etilenă 0,1%, la temperatura de 24°C, timp de 36-84 ore, având grijă ca după fiecare 12 ore să se aerisească spaţiul de tratament, timp de 20-60 minute; b. Spălarea se realizează imediat după decojire, cu apă potabilă, pentru a se evita pătarea lor şi a le da un aspect mai atrăgător. Operaţia se efectuează manual prin frecarea nucilor cu o mătură în coşuri din nuiele sau butoaie, timp de 2-3 minute, sau mecanic, în curent de apă, cu perii de diferite tipuri (sârmă de oţel, nailon). După spălare se întind în strat subţire, pentru a se usca. Uscarea nucilor decojite şi spălate este necesară, deoarece ele conţin 3040% apă, iar pentru a se evita deprecierea lor calitativă, în momentul introducerii la păstrare, conţinutul în apă nu trebuie să depăşească 8-12%. a. Uscarea naturală direct în aer, se practică pentru nucile destinate consumului intern, pe termen scurt sau mediu, prin aşezarea lor pe stelaje situate la 50 cm deasupra solului, sau pe tărgi din şipci care se stivuiesc una peste alta. Grosimea stratului de nuci va fi de 5-8 cm şi se vor amesteca de câteva ori pe zi cu o greblă. Uscarea durează 2-3 săptămâni, până când au pierdut 30% din greutatea iniţială, nucile se pot sparge uşor, iar pereţii despărţitori din interior nu se mai îndoaie, ci se rup cu zgomot, semn că au atins umiditatea de echilibru (12%).

215

Nu este deloc indicată uscarea directă la soare, deoarece determină crăparea (desfacerea pe linia de sudură). b. Uscarea în cuptoare cu circulaţie naturală a aerului se face la 32-35°C, timp de circa 72 ore, prin introducerea nucilor care vin de la spălat, în zona unde temperatura este cea mai ridicată urmată de transferul lor în zonele cu temperatură moderată. c. Uscarea în instalaţii cu ventilaţie mecanică a aerului cald este mai eficientă, permiţând obţinerea unui produs de calitate. Durata deshidratării în aceste instalaţii este de 2-5 zile, la temperaturi moderate de 40-45°C, care asigură aerului cald necesar, o umiditate relativă de 40%. Ca sursă de încălzire se poate folosi un arzător de gaz, o rezistenţă electrică sau un schimbător de căldură cu elemenţi. Temperaturile prea ridicate, de peste 55%, provoacă pierderi de ulei şi râncezirea ulterioară a miezului. Înălbirea nucilor are rolul de a le face mai atrăgătoare, ele căpătând o culoare galben-aurie. Operaţia se aplică mai ales la loturile pentru export. Nu vor fi înălbite fructele cu coaja prea pătată, cu umiditatea de peste 12% sau cele care prezintă coaja foarte groasă (pietroase). De asemenea nu vor fi înălbite nucile la care sutura carpelară şi locul de inserţie a pedunculului nu sunt bine închise. Înălbirea se face într-un cilindru în rotaţie, în care nucile sunt transportate cu ajutorul unei spirale fără sfârşit. Cilindrul este alimentat permanent cu un amestec preparat în momentul utilizării, din 2 soluţii păstrate în bazine separate: - 15 părţi soluţie decantată de 5,8%hipoclorit de calciu şi 1,36% carbonat de sodiu; - 1 parte acid sulfuric diluat (125 cm3 + H2SO4 concentrat, la 100 l apă) Cantitatea optimă de soluţie, care asigură o bună înălbire a fructelor este aceea care permite nucilor să înceapă să plutească, durata contactului cu soluţia fiind de 3-4 minute. De menţionat că la unele fluxuri tehnologice, înălbirea nucilor este intercalată între spălare şi uscare, însă realizarea ei după uscare este mult mai eficientă. Sortarea nucilor după înălbire se face semimecanic la bandă, sau manual pe o masă de control, îndepărtând nucile pătate, mucegăite, bolnave, crăpate, cu fisuri etc. Au fost realizate în sisteme moderne de sortare mecanică sau electronică, menite să mărească randamentul de lucru. Calibrarea nucilor sortate se efectuează mecanic cu ajutorul unor calibroare tip sită vibratoare sau tip tambur cu cilindri perforaţi. S-au creat echipamente moderne (ex. MAF-RODA) care realizează concomitent calibrarea electronică, eliminând nucile sparte, bolnave şi separat nucile seci, iar în final face separarea pe culori şi livrează numai categoriile programate de calitate, diferenţiate prin greutate- calibru- volum şi culoare. Separarea pe calibre se face astfel: minim 28 mm, calitatea extra, 26-28 mm, calitatea I şi 24-26 mm calitatea a II-a. Ambalarea nucilor în coajă se face în saci sau săculeţi cu o capacitate de 5,10 sau 12 kg (plasă textilă) sau 5;25;50 kg (material plastic), provenind din

216

acelaşi an de producţie, cu menţinerea soiului pentru categoriile superioare de calitate. Păstrarea nucilor în coajă se poate face în poduri răcoroase şi aerisite sau în camere aerisite, în vrac cu grosimea de 15-20 cm, sau în saci şi lăzi. Temperatura spaţiului de păstrare nu trebuie să depăşească 10°C, umiditatea relativă a aerului să aibă valori cuprinse între 60-80%, iar lumina solară să nu poată pătrunde. Nucile în coajă se pot păstra şi ambalate în lăzi stivuite pe 10-12 nivele sau paletizate. Există în unele ţări şi sisteme de depozitare în vrac de 30-150 cm înălţime, în funcţie de tipul ventilării. Pentru evitarea contaminării şi dezvoltarea insectelor în nuci, se tratează spaţiile de depozitare, preventiv cu insecticide organofosforice de contact, iar după introducerea nucilor, cu produse de fumigaţie care nu lasă reziduuri (bromură de metil, hidrogen fosforat), respectându-se cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi securitate alimentară. Durata de păstrare a nucilor în coajă în condiţii optime de mediu este de 1-2 ani. Comercializarea nucilor în coajă se face sub formă preambalată în pungi sau săculeţi cu capacitatea de 0,5-1-2 kg care se introduc în lăzi de lemn sau carton. 13.2. Tehnologia de valorificare a miezului uscat de nucă Miezul uscat de nucă se obţine din nucile a căror coajă uscată (endocarp) a fost înlăturată prin procedee mecanice sau manuale. Ca materie primă se folosesc nucile cu umiditatea cojii de maxim 12% şi a miezului de maxim 8%. Umiditatea mai ridicată (14-15%) sau mai scăzută (sub 8-9%) determină sfărâmarea miezului. Spargerea nucilor se poate realiza manual cu ajutorul unui ciocan din lemn dur, fără a crăpa miezul. Randamentul este de regulă de 1-1,5 kg miez/3 kg nuci/oră. Spargerea mecanică este mai dificilă datorită neuniformităţii nucilor şi afectează miezul în raport de până la 30-40%. Separarea miezului (40-44 kg/100 kg nuci) de coji se efectuează manual sau semimecanic la bandă. Separarea se realizează mai uşor dacă spargerea nucilor s-a făcut manual. Odată cu separarea se efectuează o presortare pe 3 categorii de miez: - miez plin, de culoare galben-aurie; - miez de culoare brună; - miez alterat. Ultimele două categorii nu corespund valorificării ca miez uscat de nucă şi se folosesc în scopuri industriale. Sortarea după formă, este de fapt o calibrare care se poate face şi mecanic (500-600 kg/oră), la jumătăţi, după calibrul 17-22 mm (400-600 buc./kg.).

217

Etuvajul sau uscarea miezului, se face în etuve la 45°C timp de o oră, prin aşezarea acestuia pe suporturi perforate, etajate pe cărucioare. Temperaturile peste 50°C determină modificarea gustului şi culorii miezului, care devine casant. La finalul uscării, miezul se transferă într-o cameră de răcire (2-3 secunde), pentru reducerea gradului de spargere a miezului. Ambalarea se face în funcţie de destinaţia produsului. Astfel, pentru prelucrarea industrială, miezul de nucă se ambalează în vrac, în folie sub vid, la capacităţi de 12,5 kg sau 6,25 kg x 2 (dublu). Pentru consum, livrarea se face în cutii de carton cu o capacitate de 12,5 kg, urmând ca ulterior să fie preambalate în unităţi mai mici (100 g; 125 g; 250 g) din material plastic. Păstrarea miezului de nucă este mai dificilă decât cea a nucilor în coajă. Pentru o păstrare mai îndelungată se recomandă ca miezul să aibă o umiditate minimă de 4%. Păstrarea înaintea condiţionării pentru consum se face în stare ambalată, la 4-7°C şi 60-70% umiditate relativă a aerului pentru durată scurtă şi la 0-3°C şi 60-65% U.R. pentru o durată mai lungă. Protecţia antiparazitară a spaţiului de păstrare se poate realiza cu bromură de metil sau hidrogen fosforat. 13.3. Tehnologia de valorificare a miezului proaspăt de nucă În ultimii ani, în ţările cu tradiţie în cultura nucului (Franţa, Belgia, Germania, Italia etc.) s-a diversificat modalitatea de valorificare a fructelor acestor specii, prin comercializarea miezului proaspăt de nucă. Recoltat pentru consumul în stare proaspătă, miezul de nucă are un conţinut ridicat în apă (30-40%), ceea ce facilitează curăţirea de coajă, moment ce constituie un motiv de satisfacţie pentru consumatori. Valorificarea miezului de nucă în stare proaspătă necesită respectarea riguroasă a unor cerinţe legate de alegerea momentului optim de recoltare, condiţiile de calitate şi condiţiile de păstrare şi comercializare. În vederea valorificării ca miez proaspăt, fructele trebuie recoltate când mezocarpul s-a crăpat la polul apical. Pentru curăţarea de coajă (mezocarp) se procedează aşa cum s-a prevăzut la valorificarea nucilor în coajă. Dacă sun recoltate mai devreme, miezul nucilor se desprinde greu din endocarp, iar dacă se întârzie, miezul se depreciază calitativ, înnegrindu-se. După îndepărtarea mezocarpului, nucile sunt sparte manual sau mecanic. Condiţiile de calitate pentru miezul proaspăt de nucă prevăd: - calibrul, minim 30 mm; - umiditatea miezului, minim 33%; - miez consumabil, după scoaterea din endocarp, peste 92%; - o bună stare fitosanitară; - culoarea miezului, galben-aurie.

218

Perisabilitatea ridicată a acestui produs, face ca păstrarea în condiţii bune să se realizeze timp de până la 3 săptămâni, în condiţii de atmosferă modificată, realizată prin învelirea platourilor sau pliculeţelor cu produs, cu peliculă semipermeabilă pentru apă şi vapori de apă, la o temperatură de 2-4°C. Acest produs se alătură practici celorlalte produse horticole proaspete, valorificate sub denumirea de „gama a IV-a” (vezi cap. 35). Pe toată durata circuitului de comercializare se va menţine „lanţul de frig”, evitând salturile mari de temperatură care pot determina formarea condensului şi alterarea ulterioară a produsului.

219

CAP. XIV- TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A STRUGURILOR DE MASĂ
14.1. Fluxul tehnologic general Strugurii de masă, ocupă locul trei, după mere şi prune, din punct de vedere al producţiei din România, însă în numeroşi ani o mare parte din soiurile mixte (grupa Chasselas) sunt vinificate parţial. Au o mare valoare energetică (700-800 Kcal/kg) şi exercită o serie de acţiuni fiziologice asupra organismului uman: alcalinizantă, mineralizantă, vitaminizantă şi terapeutică. Păstrarea strugurilor în România se realizează într-un volum foarte redus, din care circa 50-65% sunt consumaţi în timpul sărbătorilor de iarnă. Prin prelucrare, se obţin compoturi, dulceţuri şi sucuri foarte apreciate de consumatori. În funcţie de însuşirile specifice şi caracteristicile comerciale, soiurile de struguri pentru masă se împarte în 3 grupe: grupa S- soiuri superioare, grupa Msoiuri mijlocii şi grupa O- soiuri obişnuite. Din grupa S fac parte soiuri sunt: Afuz-Ali, Cardinal, Coarnă neagră tămâioasă, Muscat de Hamburg, Triumf etc. Din grupa M fac parte soiuri ca: Chasselas dore, Coarnă albă, Coarnă neagră, Perla de Csaba, Perletta etc. Soiurile obişnuite (grupa O) nu fac obiectul păstrării în depozite. Valorificarea strugurilor se face în trei clase de calitate: calitatea extra, calitatea I şi calitatea a II-a, dar pentru păstrare se vor introduce în depozit numai strugurii din primele două calităţi. Recoltarea strugurilor destinaţi păstrării se face când aceştia au ajuns la maturitatea de consum, deoarece după desprinderea lor de pe coardă, maturarea nu mai avansează şi nici calitatea organoleptică nu se îmbunătăţeşte. Conţinutul minim acceptabil în substanţă uscată solubilă în vederea recoltării trebuie să fie de 13-14% la soiul Coarnă neagră, 14-16% la Afuz Ali, Italia şi Muscat A’Adda, şi peste 16% la Chasselas dore şi Muscat de Hamburg. Recoltarea se face manual, cu atenţie folosind foarfecele, menţinând pedunculul şi stratul de ceară (pruină) intacte, urmată sau nu de cizelare, în funcţie de destinaţia producţiei. Presortarea se face pe calităţi astfel: la calitatea extra se aleg ciorchini de minim 200 g (150 g la soiuri cu bobul mic), fără defecte, caracteristici soiului, cu boabe întregi, bine dezvoltaţi, tari, bine prinse în ciorchine şi acoperite cu pruină; la calitatea I se admit ciorchini cu 50 g mai uşori, iar la calitatea II-a sunt admişi numai strugurii ce corespund condiţiilor de calitate minimă, cu media 10% ciorchini necorespunzători, dar fără a fi putreziţi, alteraţi sau improprii consumului. Concomitent cu presortarea se face şi cizelarea, dacă situaţia impune acest lucru. Cizelarea constă din îndepărtarea de pe ciorchine a boabelor crăpate, necoapte, atacate de insecte, mucegăite etc. Dacă există un bob mucegăit, odată

220

cu îndepărtarea lui, se vor elimina şi cele din jurul său, aparent sănătoase, dar la care este posibilă o infecţie ascunsă. Operaţia de cizelare se efectuează prin luarea ciorchinilor de peduncul, ridicarea la nivelul privirii şi rotirea lor înceată, îndepărtând prin tăiere cu foarfeca toate boabele cu defecte, ciorchinii fiind aşezaţi în lădiţe de depozitare. Ambalarea strugurilor de masă se face în lăzi cu o capacitate de 5-12 kg, confecţionate din lemn: tipurile C, S, III şi IV sau din material plastic (model 1 şi model 2). Pentru export sau pentru păstrare se utilizează lăzi noi, tipul IV, cu o capacitate de 5-6 kg. Pentru păstrare sau la cererea beneficiarului extern, ciorchinii se aşează cu pedunculul în sus. Rahisul, după recoltare pierde uşor apa prin evaporare şi transpiraţie, sau în avantajul boabelor, ofilindu-se. Culoarea lui se modifică, devenind gălbuie şi apoi brună. Zilnic pierde apă în proporţie de 0,5-0,8% ceea ce în condiţii normale ale mediului ambiant determină depăşirea pragului de ofilire în 3-6 zile. Prevenirea deshidratării strugurilor de masă (rahisul mai accentuat, fiind erbaceu), în unele ţări mari cultivatoare (Grecia, Italia, Spania etc.), se realizează prin ambalarea acestora în peliculă de PE în formă de sac, cu laturi care se pot plia, acoperind conţinutul, iar pentru a asigura o protecţie de până la o săptămână, se practică prerăcirea cu aer rece, la 8°C şi un tratament preventiv cu SO2 gazos, timp de 20 minute, în concentraţie de 0,5-1%, efectuat în încăperi special amenajate. Transportul strugurilor pe distanţe mari se face cu remorci tractate, iar pe distanţe mai mari, cu autovehicule izoterme. Mijloacele auto neprotejate se vor acoperi cu prelate, pentru a feri strugurii de praf, vânt, precipitaţii, radiaţia solară directă etc. Exportul se efectuează cu mijloace auto frigorifice LKW (germ. Lastkraftwagen= autocamion), sau vagoanele RCF, pe calea ferată. O atenţie sporită se va acorda fixării lăzilor, pentru a elimina şocurile şi trepidaţiile pe durata transportului. Păstrarea stugurilor de masă, o perioadă mai îndelungată cu menţinerea calităţii la un nivel optim, este îngreunată de caracteristicile acestui produs, cum sunt: - prezenţa rahisului supus deshidratării şi brunificării; - fragilitatea epidermei boabelor; - predispoziţia boabelor la separarea de pedicel; - sensibilitatea faţă de putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerera) care este sporită de conţinutul în glucide şi de umiditatea relativ ridicată din spaţiul de păstrare. Strugurii de masă se păstrează în depozite frigorifice cu atmosferă normală (specializate şi de tip universal) şi depozite cu ventilaţie naturală.

221

14.2. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală, de tip specializat Capacitatea acestor depozite este cuprinsă între 1500 şi 2000 t, ele fiind dotate pe lângă instalaţia de produs frig artificial şi cu o staţie de distribuirea SO2, comună pentru toate celulele depozitului. Capacitatea optimă a unei celule pentru păstrarea strugurilor de masă este de 100-200 t. În fiecare celulă sub plafon, pe peretele de la intrare sunt instalate 1-2 baterii de răcire, care în dreptul ventilatoarelor sunt prevăzute cu conducte de transport a dioxidului de sulf. Pe acelaşi perete cu bateriile de răcire sunt fixate canale de evacuare a SO2 din celulă, confecţionate din tablă, de formă pătrată în secţiune. Ambalarea pentru păstrare se face cu struguri omogeni, într-un singur strat, cu pedunculul în sus, suficient de strâns (5 kg capacitate), dar fără tasare, şi fără a depăşi marginile superioare ale lădiţei (14 cm). Lădiţele se paletizează în: a. palete cu montanţi metalici cu dimensiunile de 1,2 x 0,8 x 1,4 m, unde încap 64 de lădiţe tip IV (8 x 8); b. palete de lemn cu montanţi şi cadru superior din metal cu dimensiunile de 1,2 x 1 x 1,7 m, unde încap 100 lădiţe tip IV (10 x 10). Pe cât posibil, strugurii vor fi introduşi la păstrare în ziua recoltării, în spaţiul unde s-a realizat o temperatură iniţială de 8-10°C. Strugurii se depozitează în loturi cât mai uniforme ca stadiu de maturare şi durată de păstrare preconizată şi nu se asociază în aceleaşi spaţii cu alte fructe sau legume. Depozitarea paletelor cu montanţi, încărcate cu lăzi, se face pe 4 niveluri, compact în stive bloc, până la 5,6 m înălţime (palete de uz general) respectiv 7,14 m (palete de depozitare). Între pereţii celulelor şi marginile stivelor se lasă un spaţiu de circulaţie de aproximativ 20 cm, iar central un culoar cu lăţimea de aproximativ 0,8-1,0 m. Între stivele de palete se lasă spaţii de 5-10 cm, toate aceste locuri libere permiţând în timpul efectuării tratamentelor, o mai bună difuzare a SO2 la fiecare ambalaj, precum şi posibilitatea efectuării controalelor pe durata păstrării. Condiţiile de păstrare. Temperatura optimă este cuprinsă între limitele 0°C…+1°C, cu menţiunea că sub 0°C se produce îngheţul rahisului şi ulterior a boabelor, în timp ce la valori de peste 1°C se intensifică procesele de metabolism. Umiditatea relativă optimă în celula depozitului este de 90-95%, dar favorizează atacul de Botrytis, de aceea în mod obişnuit păstrarea se realizează la 85-90%. O umiditate relativă mai scăzută provoacă ofilirea rahisului, uscarea pedicelelor şi zbârcirea boabelor. Viteza de circulaţie a aerului, are valoarea optimă de 0,2 m/s şi trebuie să asigure distribuirea în toate ambalajele din celulă, a temperaturii şi umidităţii relative a aerului.

222

Sulfitometrul se goleşte prin intermediul unei conducte care trece printr-un container încălzitor (la 60-80°C) şi continuă cu o pompă de vaporizare prin care se distribuie SO2 în celulă. Astfel. Eliminarea SO2 se realizează cu ajutorul unor ventilatoare. Observaţiile făcute după 2. Durata de păstrare este considerată optimă până în momentul în care la struguri se observă primele semne de zbârcirea boabelor. Îngrijiri pe durata păstrării strugurilor Pe durata păstrării strugurilor de masă este necesară luarea unor măsuri în vederea menţinerii calităţii o durată cât mai bună. la temperatura de 0°C.Preocupările la nivel mondial. (putregaiul moale) etc. şi desprinderea lor de pe rahis. fiind între 1-2 luni (Chassellas dore. sau acolo unde sunt prevăzute. în vie mai ales în anii ploioşi. Penicillium sp. Muscat de Hamburg) şi 5-6 luni (Chassellas Napoleon. Imediat după umplerea şi închiderea celulei se efectuează primul tratament cu SO2 în concentraţie de 1%. Păstrarea strugurilor de masă. pentru prevenirea manifestării atacului de Botrytis cinerea. pentru prevenirea atacului de Botrytis cinerea şi prelungirea duratei de păstrare a strugurilor de masă s-au concretizat prin punerea la punct a tehnologiilor ULO (ultra lowo oxygen) care se bazează pe realizarea în spaţiul de păstrare a unei compoziţii gazoase de 0. astfel încât tratamentele se pot aplica diferenţiat.25% adică 7 g/m3 de spaţiu liber. modificarea culorii. recirculat de 40-50 de ori în 24 de ore. sulfitările prelungite producând decolorarea boabelor. dar nu pot elimina apariţia şi dezvoltarea putregaiului cenuşiu.5% O2 şi CO2. epuratoare verticale cu duşuri de apă în care s-a dizolvat sodă (Na2CO3). Regina Nera etc. Păstrarea SO2 se face în butelii de oţel . 223 . folosindu-se 28 g SO4 lichefiat pentru fiecare m3 de spaţiu liber din celulă. folosind SO2 în concentraţie de 0.3. 3 sau 4 luni de păstrare au arătat că atacul de putregai produs de Botrytis cinerea s-a redus cu 55-60%. iar dozarea lui se face gravimetric (prin cântărirea buteliei) şi volumetric (folosind sulfitometrul). principalele probleme fiind generate de apariţia bolilor criptogamice produse de Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu). tratamentele periodice cu SO4 sunt obligatorii în prezent. numit şi tratament de dezinfecţie. Durata tratamentului este de 20-30 minute. eficient. care infectează strugurii în cursul vegetaţiei. Aerisirea se efectuează cu aer răcit. Ulterior fazial la 7-10 zile se efectuează tratamente pentru a preveni apariţia şi evoluţia bolilor criptogamice. economic este diferenţiată de la soi la soi. după necesităţi. încă din primele zile ale depozitării. Aceste tratamente întârzie.) 14. Instalaţia de alimentare cu SO2 (folosit în stare lichefiată) se găseşte în afara depozitului şi este prevăzută cu câte un robinet pentru fiecare celulă.

iar dacă încep să apară deprecieri calitative.1. Figura 14. se trece la valorificarea imediată. cu laturile acoperitoare. prin adaptarea treptată la temperatura mediului ambiant. în fiecare celulă. pentru fiecare ambalaj. iar laturile sacului se îndoaie.La interval de 3-4 zile şi mai ales spre sfârşitul perioadei de păstrare se controlează starea fitosanitară a strugurilor. Parametrii de păstrare (temperatura şi umiditatea relativă a aerului) se urmăresc şi se înregistrează de 3 ori pe zi. iar valorificarea trebuie realizată în maxim 2-3 zile.Dispozitiv pentru asigurarea stabilităţii generatoarelor de SO2 in interiorul ambalajului A. prevăzut la capete cu 2 orificii. Pentru livrare se poate face o cizelare sau o eliminare a boabelor crăpate şi a celor atacate de boli. generatoare individuale cu SO2. La sistarea păstrării.1. se va evita formarea condensului.. dispozitivul pentru fixarea acestora în ambalaje fiind prezentate în fig. Strugurii sunt păstraţi în lădiţe căptuşite cu o folie de polietilenă în formă de sac. Generatoarele sunt reprezentate de pachete sau folii alveolate care conţin metabisulfit de sodiu (Na2S2O5). Generatorul de SO2 se aşează deasupra ciorchinilor. În ţările mari producătoare de struguri de masă se folosesc tot mai mult la valorificarea acestora.plic generator (cu Na2S2O5 ). 14. În contact cu umiditatea din ambalaj şi în prezenţa CO2 generatoarele degajă SO2 în proporţie de circa 30-35% din greutatea iniţială. 224 . învelind strugurii şi placheta generatoare cu Na2S2O5.

se închide accesul aerului (obloane. pentru reducerea temperaturii din interior. cu respectarea măsurilor PSI (strat de nisip de 5-6 cm etc).4. stivuite până la înălţimea de 1. 14. Strugurii se păstrează în lădiţe tip IV. Fiecare dintre aceste canale comunică la unul din capete cu exteriorul. în blocuri.picioruşe care se introduc în orificiile plicului generator. cu pierderi de 4-6%.5 g/m3 pentru următoarele. când se obţin recolte sănătoase şi de calitate. iar în restul timpului sunt bine închise cu obloane etanşe. prin care se elimină SO2. Păstrarea strugurilor în spaţii amenajate. lăsând între ele şi la pereţi. îmbinând ambele tipuri de emisie a SO2 şi care menţin calitatea strugurilor peste 2 luni (60-75 zile) la 0°C. pe pereţii orientaţi către interiorul celulei. noaptea. coşuri de ventilaţie). iar pentru omogenizarea atmosferei se recomandă funcţionarea ventilatoarelor. La nivelul pardoselii şi de-a lungul celor doi pereţi lungi se instalează câte un canal de ventilaţie confecţionat din tablă. cu secţiunea pătrată şi cu latura de circa 80 cm. Norma de consum este de 14 g sulf/m3 spaţiu liber pentru primul tratament cu 1% SO2 şi 3. Aceste deschideri sunt folosite numai în momentul evacuării SO2 după tratament. Canalele din tablă prezintă lateral. urmat de eliminarea SO2 după 30 de minute. cu ventilaţie naturală În anii favorabili. care se arde în cutii metalice sau în tăvi de tablă. în dozele menţionate. Controlul stării de păstrare se face zilnic. odată la 3-5 zile. În zilele cu temperatură scăzută se poate aerisi şi ziua (nu sub 0°C). se aeriseşte repetat. mai multe deschideri care permit pătrunderea şi evacuarea SO2. Generatoarele combinate sunt cele mai bune. uşi. spaţii libere de 50 cm pentru aerisire şi control. e. climatic. Sulfitarea se face prin arderea sulfului. Când aerul este mai rece.5 m (10-12 rânduri). Tratamentele de sulfitare. ferestre. iar în zilele călduroase de toamnă. pentru 5 plicuri generatoare. amplasate în mai multe puncte dispersate în celulă. iar pierderile sunt de peste 5-6% lunar.5.B. cu 0.25% SO2. strugurii de masă se pot păstra şi în spaţii cu ventilaţie naturală.limita exterioară a ambalajului Generatoarele cu difuziune rapidă asigură o conservare de 2-3 luni. în lipsa instalaţiei speciale. 225 . se pot efectua cu sulf solid. prin intermediul unor deschideri în peretele celulei. Igienizarea încăperilor se efectuează prin văruirea pereţilor şi arderea sulfului (20-25 g/m3) urmând să fie ţinute închise 2-3 zile şi apoi se aerisesc bine.suport din material plastic. 14. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală de tip universal Sunt preferate depozitele la care ventilaţia aerului rece în celule se face pe la partea superioară. C. acesta circulând de sus în jos. însă mai frecvent.

iar pentru valorificarea care întârzie câteva zile este în gradul II (semipârgă). 30-50% roz-gălbui). 100% pigmentaţie roşie) şi F5 (gradul V maturitatea tehnologică de prelucrare.5-4. California şi Italia. 226 . Pentru consum intern. ci mai ales în substanţele minerale în proporţie de 0. continuată până în prezent. La nivel mondial şi european.5mg. dar sunt zone sau ţări unde oferta este prezentă în tot cursul anului. E 0.6-0. 10-30% din epidermă roz-gălbui). F1 (gradul I. semipârgă.7% şi fibre 1. Aciditatea este plăcută şi stabilă (0.5-1mg. sau lipide (0.februarie. de 134% în deceniul 1980-1990. F4 (gradul IV maturitatea de consum. prepârgă. două zone geografice fiind mai reprezentative. cu un procent de peste 30%. Mg 11-20mg.1.5g% substanţă uscată solubilă/ 0 Brix). F2 (gradul II. P 24-39mg. în cazul valorificării imediate. Recoltarea se face la grade de maturitate diferite.2%. momentul optim de recoltare este în gradul IV (maturitate de consum). Estimările apreciază că 60-65 % din volumul producţiei mondiale de tomate se prelucrează. K 0. echivalent β Caroten 0.5mg. 190 Kcal/Kg. Ca 9-15mg/100g) şi în vitaminele diverse (C 18-26mg. Perioada de consum în stare proaspătă atinge un maxim în lunile iulieaugust şi se diminuează foarte mult în ianuarie.TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR SOLANACEE DE LA CARE SE CONSUM| FRUCTELE 15. prin micşorarea suprafeţelor cultivate pentru valorificare industrială.5g% în acid citric). F3 (gradul III pârgă completă. Produsele prelucrate din tomate au o piaţă de desfacere proprie.3 %). destul de însemnată pentru a fi înregistrate separat de restul conservelor de legume calculate la un loc. Italia şi Turcia se numără printre marii producători situaţi în apropierea României. a cunoscut dezvoltarea cea mai accelerată.61% (K 226-310mg. au glucoză 0. Comparată cu alte producţii horticole importante din lume. constituie cea mai importantă cultură legumicolă. complex B 0.6mg.3 %). Importanţa economică remarcabilă a tomatelor este legată de industria conservelor şi de ponderea exportului. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a tomatelor Tomatele au deţinut primul loc în producţia legumicolă a României. partea necomestibilă de 3% şi valoarea energetică redusă. 50-90% pigmentaţie roşie). PP 0. dar din 1993 au fost egalate (1994) iar apoi depăşite (19952000) de producţia de varză. XV.CAP. protide (1%). Tomatele au 6 faze de maturare: F0 (maturarea verde). la peste 4. Valoarea lor nutritivă nu constă în conţinutul relativ modest de glucide (3.6mg%) pe care le are. în funcţie de destinaţia livrării.

recoltarea se face în gradul I (prepârgă. dar sunt cu lojile interioare ale pulpei şi cu seminţele bine dezvoltate..II. C. Rădulescu. pe distanţe sau perioade de timp mai lungi (Iordăchescu. decât cele de vară-toamnă (gr. Fructele au aspect ceros. pentru valorificarea care întârzie mai multe zile (Ciurel. şi colab. Această fază se consideră declanşată atunci când apare prima pată roz-gălbui în zona punctului pistilar şi durează până la generalizarea acesteia la 30% din suprafaţă. 1989).1. d) factorul soi: a diferenţiat valorificarea toamatelor din ce în ce mai mult.). şi Foury. început de pârgă). Schema modificăriilor fizico-chimice din timpul maturării tomatelor (după Willis s.. 1982).a. Fig. Cl. Aceste recomandări generale sunt nuanţate de mai mulţi factori: a) grupa de timpurietate: soiurile timpurii se recoltează în faze mai incipiente de maturare (gr. consistenţa interioară gelatinoasă..Pentru export. 1994). O.1981) b) ritmul de maturare după recoltare: impune recoltarea mai timpurie pentru loturile care se transportă la temperaturi mai ridicate. semipârgă). de la soiuri care posedau prin selecţie o durată mai lungă de menţinere a calităţii (Vemone). şi colab.I. c)sistemul de cultură: tomatele de seră şi solarii se recoltează în faze mai timpurii şi trebuie transportate cât mai rapid din aceste spaţii (Chaux. la soiurile transgenice în care sinteza etilenei şi maturarea au 227 . prepârgă.15. Mihaela şi col. Cl...

7-scuturătorii cu degete. dar şi pentru calibre normale (40-47mm etc).2. 15. Roncardo. 6.). fiind apreciate pentru gustul lor excelent. cu sau fără codiţă. 17. Fructele se desprind. Felicia etc. 12.3. Modul de recoltare pentru consum în stare proaspătă este manual. 2-discuri dislocare-tăiere.despicător. Alexandros. 11. 228 . Tellus. Maşina de recoltat tomate SKT-2 (după Aurel Marinescu) 1. legate de timpul de lucru care creşte de aproape patru ori. 3-paravanele rotitoare. 8-tobe cu degete. a apărut o nouă tendinţă de recoltare şi de valorificare. 10-ventilator. 14-transportor longitudinal.transportor colector. se pun şi se manipulează în găleţi de plastic şi în ambalaje de transport.transportor transversal de evacuare.fost mult reduse (tip Long shelf life. 40mm) sau foarte mici (cireaşă. 15-bandă transversală.buncăr.transportor.transportorul tobă. în Fig. la diferite temperaturi pofida dificultăţilor suplimentare faţă de culesul în vrac. 9. 18-motor Fig. consumând peste 50% din necesarul forţei de muncă. mai ales la condiţionare. 13-bandă transportoare. 5-transportor intermediar. 4-transportor elevator. mai ales pentru soiurile cu fructe mici (cocktail. Numărul de zile necesar pentru ca 75-80% din tomatele verzi să se matureze. 16-bandă colectoare. 20mm). 15. În culturile protejate. Daniela. Ele se culeg în ciorchine sau în buchet (grape).

. încărcat şi transport. Ambalajele pline se stivuesc în câmp la capătul parcelei. este bine să nu se recolteze la prânz. Se admit pentru consum în stare proaspătă doar fructele de tomate intacte. protejate cu prelate sau cu rogojini. Diametrul minim 35 mm (rotunde şi costate) sau 30 mm (alungite). I. precipitaţii şi extreme termice. având calităţile minimale (suficient de tari. La categoria extra fructele de tomate sunt lipsite practic de orice defect. tari. Pentru categoria I tomatele vor fi suficient de ferme. care au un metabolism mult mai intens. Un nivel de temperatură şi mai ridicat determină apariţia unor accidente şi deranjamente fiziologice: pătarea la maturare (blotchy ripening). Presortarea se execută concomitent cu recoltarea. curat.alungite sau de formă oblongă. sau spre seară. Vor fi practic lipsite de dăunători. îngălbenirea produsă de soare (solar yellowing) şi pete de ceară (waxy patch). separând fructele necorespunzătoare. dimineaţa după ce s-a ridicat roua şi fructele s-au zvântat. Alexandrina.rotunde sau tipul sferic. şi Amăriuţei. Ciorchinii cu tomate recoltaţi şi valorificaţi în această formă vor avea aspect proaspăt. 1989). care determină inhibarea activităţii catalazei. fără a fi putrezite sau lovite în mod evident. aprovizionare cu ambalaje. sănătos. în spaţii protejate. Tomatele recoltate în găleţi se răstoarnă cu grijă în lădiţe de lemn STAS 1247-89 tip III sau în lăzi de material plastic. Se 229 . Transportul de la locul de producţie se execută cu mijloace auto. stabilind echipe separate pentru 4 activităţi: recoltat şi transport la drum. pentru a proteja marfa de soare. grav deformate sau vătămate şi foarte mici. aspect şi grad de dezvoltare tipice soiului sau hibridului căruia îi aparţin.costate. Factorul determinant este depăşirea pragului de 400C.Organizarea recoltării este necesară. praf. guler verde (green back). unde sunt incluse şi tipul " cherry" (cireaşă). . Nu se admite gulerul (zona) verde. nici alte defecte care ar putea afecta aspectul şi calitatea fructelor. datorită perisabilităţii ridicate a fructelor încălzite. diminuarea metabolismului pectic şi inhibarea biosintezei licopenului (Burzo. întregi. sub 40mm diametru. Se culeg tomatele pe nuanţe de culoare. cu pulpa tare. scăderea conţinutului în acid ascorbic. curate cu aspect proaspăt. În SR 1421:1999 se menţionează trei tipuri comerciale pentru tomatele destinate consumului în stare proaspătă. Pentru categoria II. Nu vor avea gust sau miros străin. vor fi proprii pentru consum. lipsit de corpuri străine vizibile. Temperaturile peste 250C cauzează vătămări ulterioare pe parcursul manipulării care depăşesc 40%. vătămări provocate de paraziţi şi umiditate exterioară anormală. fără crăpături necicatrizate etc). ambalare. Se recoltează mai ales pe vreme uscată. având formă. cu unele defecte uşoare şi superficiale neînsemnate ( mai ales la formele costate). şi în culturile protejate. fără stricăciuni sau vătămări. În zilele prea călduroase. în funcţie de formă: . în maşini izoterme. în încăperi răcoroase la 12÷ 140C. iar 10% pot fi necorespunzătoare caracteristicilor minimale.

imprecizia la calibrare. funcţionalitate şi adaptabilitate deosebită: Greefa. condiţiile de fermitate. Uniformizarea pigmentaţiei se realizează în cazul când dorim pigmentarea integrală a unor loturi recoltate în faze timpurii (F1-F2). prezentând unele deficienţe legate de productivitatea scăzută. Condiţionarea se execută la puncte special organizate la nivel de fermă. înregistrând de asemenea. În paralel cu prerăcirea se poate executa şi spălarea. sortare. respectiv 17 zile (F1-F4). Olimpias. pierderi de circa 2% în greutate. prerăcire. are loc în spaţii răcoroase. Prerăcirea se poate efectua cu apă clorinată 200 ppm la 80C. tratamente speciale. Procedeul manual apelează la mese de sortare. La 9-120C. Stocarea sau staţionarea pe durată scurtă până la sortare. urmată de zvântare. calibrare. Se efectuează la 200C. cu temperatura de 12÷ 140C. IST. 1993). stocare de scurtă durată. pentru a nu se produce striviri. vitamina C şi aciditatea uşor diminuate. A. Loturile postmaturate au conţinutul în substanţă uscată solubilă. UR 85-90%. fie la un centru profilat în livrare. Pentru export.. duratele sunt de 7 zile (F3-F4). F1-F4 6 zile. Există posibilitatea de efectuare manuală. pentru a le urgenta livrarea. Sortarea calitativă şi pe culori (planşe. fără a amesteca loturile primite. Sortarea calitativă este mult uşurată de presortare. Tomatele se aduc în ambalajele de manipulare-transport. uniformizarea pigmentaţiei. la o încărcătură de 500Kg/m3.evită supraîncărcarea lădiţelor. Fluxul cuprinde faze facultative sau obligatorii în funcţie de destinaţie sau caietul de sarcini: recepţie. faze) se execută de obicei cuplată cu calibrarea pe mărime sau greutate. Tomatele livrate cu peduncul sau în ciorchine nu se pot peria. având o durată de 2-6 zile: F3-F4 2 zile. semimecanizată sau mecanică-electronică. iar stivele de lăzi vor fi bine fixate. 230 . eventual în prezenţa etilenei 1000-2000ppm. între care unele au o utilitate. incorecta manipulare a fructelor cu apariţie de vătămări şi uneori tendinţa de făţuire a mărfii. Recepţia cantitativă se face la un cântar de 1500-2000 Kg. 12 zile (F2-F4). Acestea se aşază pe palete. ITO. Recepţia calitativă se face pe baza unei probe medii conform STAS. intercalată pe fluxul de sortare-calibrare. La calitatea I-a nu se admit defectele mai grave. în lipsa factorului uman. Procedeele semimecanice implică deservirea manuală a unor benzi de sortare sau a unor instalaţii mai complexe. La calitatea extra se aleg tomatele care nu prezintă defecte. în vederea manipulării mecanice. inclusiv în trierea după culori. RODA. F2-F4 circa 4 zile. Dokex (Gherghi. ambalare şi lotizare. dezvoltare şi coloraţie sunt mai stricte. Procedeele mecanice cu componentă electronică au o productivitate şi o siguranţă superioară. formă. iar materialele cu care sunt căptuşite dispozitivele şi piesele în contact cu fructele permit o manipulare fără probleme. În loc de spălare se poate face perierea mecanică.

se ambalează astfel ciorchini de tomate în întregime. ambalate în lăzile specifice (6-12 Kg). containere. calitate. din acelaşi soi şi la acelaşi grad de maturare. 82-102 mm şi peste 102 mm diametru. se răspândeşte tot mai mult în ţările cu horticultură avansată. după scara: 30-35. în palete cu montanţi suprapuse pe două nivele. nu se depozitează la un loc cu alte specii de legume şi fructe. Foliile sunt semipermeabile la schimbul de gaze. Ambalarea în lădiţe. 67-82. păstrarea se practică numai dacă există condiţiile şi dotarea necesară. Se apelează la păstrare atunci când o producţie excedentară ar putea provoca scăderea preţurilor. 57-67. dar fără neuniformităţi în coloraţie. curate. Condiţionarea pentru export se face mai bine mecanic. Supraambalarea se execută în ambalaje mai mari (lăzi. La tomatele alungite (de formă oblongă) se impune şi o lungime uniformă. Lotizarea se face pe culori. care pot ambala până la 12 kg. Egalizarea lădiţelor se realizează la capacitatea de 6 Kg. care sunt aranjate în rânduri pentru calităţile superioare. De multe ori. care grupează lădiţele cu un produs cât mai omogen. cântărirea şi egalizarea se fac în funcţie de ambalajul folosit: . cu includerea în folie contractibilă. 40-47. soi. Unele soiuri sunt mai potrivite pentru export prin uniformitatea fructelor şi fermitatea pulpei. . mărime şi stadiu de maturitate. 231 . extra şi I. Închiderea se face la cerere cu o copertină protectoare. tip comercial. căptuşite cu hârtie subţire la cerere. Copertina poate avea ferestre de plasă sau de ceolofan perforat. prin capsare. De asemenea. . 47-57. iar culoarea are legătură cu calibrul (roşie pentru 40-47 mm. au scopul de-a forma loturi de marfă destinate expedierii. centralizat.). iar eşalonarea livrărilor pe piaţă contribuie la menţinerea lor. albastră 47-57 mm şi galbenă 57-67 mm diametru). În unele cazuri.Se calibrează în mod obligatoriu primele două clase de calitate. noi. cutii etc. iar tomatele vor fi ambalate prin nearanjare (în vrac). Pentru ciorchinii de tomate valorificaţi ca atare (tomate ataşate pe tulpină). pe lăzile pentru export se aplică o simplă banderolă. Lotizarea produselor ambalate şi depozitarea temporară. calibre şi soiuri.pe plan intern. cu fructe de aceeaşi origine. Depozitarea şi păstrarea temporară a tomatelor (STAS R 9127/7-74) se face numai cu loturi de calitatea extra sau I. Datorită emisiei de etilenă. Ambalarea pe platouri suport de diferite forme şi mărimi. calibrarea nu se aplică. iar soiurile transgenice long life au mărit competitivitatea în acest domeniu. rezistente. în lăzi de export STAS 1247-89 tip IV. se folosesc lăzile tip C. ambalarea se face pe calibre. fructele având un grad de maturare mai puţin avansat. 35-40. Marcarea ambalajelor va permite identificarea loturilor şi se face conform STAS-ului şi caietelor de sarcini.în prezent se utilizează tot mai mult şi lădiţele STAS 1247-89 tip III (capacitate 10-12 Kg tomate de câmp) şi tip IV (capacitate 5-6 Kg tomate de seră) şi ambalarea nearanjată (în vrac).pentru export.

La tomatele mature (F4). însoţită de pierderea fermităţii în termen de 24 ore. 25-30 1982 (Vemone) seră. F1 şi 0 la 10 C şi UR 85-90% 14-(21) zile 1989 vară-toamnă. dar măresc durata acesteia. 12-15. F2 0 F1 13-20 C 7-20 zile F2 12-150C Gherghi. Condiţiile de păstrare sunt diferite pe faze de recoltare. După trecerea la temperatura mediului ambiant. max. F1-F2 la 12-150C şi UR 85% Rădulescu. iar durata de 21 de zile de păstrare este considerată normală. Temperaturile mai mici de 80C (70C) determină apariţia unor pete sticloase pe fructele în pârgă şi semipârgă (F1-F2).. F3 la 8-100C şi UR 80-85% Ciurel.1 Tabelul 15. apar deprecieri de 8-35% prin declasare. 1981 solar. Lădiţele pot fi aşezate şi-n palete cu montanţi. care nu se pot păstra mai mult de 6-8 zile în aceste condiţii. Export II. F1 la 4-60C şi UR 85-90% 16. Export II. Cl. Umiditatea relativă este de 85-90%.. max. şi colab. pot apare modificări în starea lor fizică şi în compoziţia chimică: 232 . 1993 F3 la 8-100C 5-10 zile F4 la 8-120C 0 la 10 C şi UR 90% 15-20 zile la 150C şi UR 90% 12-16 zile F1-F2 la 200C şi UR 90% 8-12 zile Moras. Durata păstrării la soiurile obişnuite este sistematizată în tabelul 15.. Modul de stivuire va permite circulaţia aerului şi controlul fiecărei stive.Înălţimea de stivuire este de 10-12 rânduri de lădiţe. şi Chapon. 25-30 zile seră. F1 la 8-100C şi UR 85-90% 25 zile Iordăchescu. Ph. tardive. şi la 220C şi UR 90% 6-8 zile Foury.Fr. spre deosebire de soiurile obişnuite. A. F1 la 12-150/C şi UR 85-90% 20 zile solar.1 Durata păstrării tomatelor în funcţie de condiţiile de păstrare Sursa bibliografică. Pe măsură ce aceasta se prelungeşte. încărcătura de 480-500 Kg/m2. În prepârgă (F1) temperatura este de 12-150C. suprapuse pe două nivele. J. 1984 Chaux. păstrarea la temperaturi de 0-50C timp de 5 zile duce la modificări ce impun consumul imediat la sfârşitul păstrării. F1 la 20-220C şi UR 85-90% 10 zile seră. 1994 la 2-50C şi UR 90% 7-21 zile F3 la 8-120C şi UR 90% 7-14 zile F4 la 2-100C şi UR 90% 7-14 zile Tomatele long life se păstrează la temperatura de 20-220C şi UR 85-90% un număr minim de 10-15 zile. În fiecare ambalaj fructele nu vor fi îndesate. iar circulaţia aerului va menţine uniformitatea condiţiilor enunţate. Tipul tomatelor şi condiţiile de păstrare Durata (zile) anul câmp. 5 soiuri. chiar dacă sunt recoltate în F4. câmp. iar umplerea va permite suprapunerea fără strivire. Olga. I. timpurii. Cl. la semipârgă (F2) sau pârgă (F3) de 10-120C. Mihaela şi colab. iar la maturitatea de consum (F4) de 7-100C.

boli sau deranjamente fiziologice. se remarcă platourile alveolare.5% celuloză (2. Transportul la beneficiari se face cu mijloace auto izoterme sau acoperite cu prelate.4% fibre). în ambalaje speciale pentru desfacere în vrac sau preambalate. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pătlăgelelor vinete (vinetelor) Pătlăgelele vinete nu se numără între legumele a căror producţie este înregistrată statistic în România. Numeroase gospodine păstrează pulpa de vinete semiprelucrată. datorită perisabilităţii ciorchinelui. A. UR 88-92%. pentru piaţa internă. Tomatele în ciorchine sau în buchet preambalate. Păstrarea tomatelor în AC este efectuată la 120C. ca urmare a reducerii proporţiei de oxigen la 6% (Cernat. Consumul vinetelor este mai important de la sfârşitul lunii iulie şi până la sfârşitul lunii septembrie. 1993). în amestec cu alte legume. Rodica şi colab. 10-13 mg Ca. Modificarea atmosferei în interior prin folosirea azotului din tuburi. 0. 1982). Turcia este situată cel mai aproape de zona noastră geografică.3%). Dintre marii producători mondiali. lădiţele de carton. Conţin în medie 3% glucide.4 mg.. prin congelare. care realizează peste 50% din producţia CEE. Tomatele sunt încadrate în grupa de legume cu piedreri maxime de manipulare şi transport (2. CO2=3-4%. 15-25 mg P/100g produs proaspăt). complexul B 0.2% lipide şi 1. Încărcarea poate fi paletizată sau nepaletizată. Vinetele sunt solicitate pentru diverse preparate culinare şi pentru conserve. 15. are efect de frânare a pigmentării şi maturării. Partea necomestibilă reprezintă 17-24%. 1-1.4% protide. Substanţele minerale sunt în procent de 0. vitamina PP 0. Comercializarea tomatelor se poate face în lădiţele platou în care au fost ambalate iniţial. Ea nu se practică din motive de eficienţă economică.38-0. pentru identificarea provenienţei şi naturii mărfii). iar la nivel european se remarcă Italia. Documentele de livrare includ certificate fitosanitare.5% (220-266 mg K. Livrarea ambalajelor (marcate. O2=3-4%. modificarea valorii nutritive. pe o durată de 20-30 zile. sau multiple variante de preambalare. iar UR 85-90%. se folosesc autodube frigorifice LKW şi vagoane frigorifice RCF. Temperatura din interior se menţine la 120C.6 mg %. ambalajele fiind fixate şi consolidate pentru a constitui un singur bloc (Gherghi. 10-13 mg Mg.scădere în greutate. a gustului şi aromei.. elastică. solicită o valorificare mult mai atentă. se derulează prin formarea comenzilor şi transportul la beneficiari. vitamina C doar 1-5 mg%. epidermă lucioasă. zbârcire. fără pulpă 233 .2. Recoltarea se face la maturitatea de consum. la o greutate a fructelor de minim 150 g/buc. culoare caracteristică. în prezenţa permanentă a frigului. Dintre tipurile existente la nivel internaţional. modificarea culorii şi a fermităţii. Pentru export. dar are limite mai largi prin culturile protejate şi prin păstrare. iar valoarea energetică 180270 Kcal/Kg.

Manipularea şi transportul trebuie făcute fără a vătăma vinetele. sau cu umiditate exterioară. (1992). prin tăiere cu un foarfece horticol. Ambalarea se face în lăzi P sau M3-M4 de material plastic. în lăzi STAS 1247-89 tip V. care ajung la 8% în 15 zile (Iordăchescu. 1993).fibroasă sau seminţe supradezvoltate. ferindu-le de insolaţie. efectuate manual la mese. se ofilesc şi pierd calitatea. Chaux şi Foury. La calitatea a II-a se admit şi defecte de coloraţie. Păstrarea vinetelor se practică frecvent la sfârşitul sezonului. coborârea temperaturilor în câmp sub 12-150C determină la cules o calitate inferioară. se depozitează la 7-100C şi UR 90-95%. Procedeul este manual. sau chiar în saci din fibre sintetice de culori specifice (roşu. Pentru export. având grijă să nu le zgâriem epiderma în spini. Presortarea are în vedere alegerea de vinete tari. dar se tolerează uşoare defecte de formă. fructe mici şi neuniforme.. Pe de altă parte. La vinetele piriforme. sau mecanic la instalaţii speciale (ex. (1994). Preambalarea se foloseşte pentru aprovizionarea de toamnă. chiar şi după 4-6 zile. sănătoase. vinetele se pot păstra şi preambalate în peliculă de PE. C. În finalul perioadei de recoltare. cu mirosuri sau gusturi străine. crăpată. 1978. recomandă prerăcirea la 12-140C. În caietele de sarcini se poate solicita perierea şi/sau ceruirea. Cl. Varianta martor la 18-230C şi UR 85% a înregistrat 20% pierderi în greutate şi a pierdut fermitatea. M. Chaux. sau de extreme termice. fără arsuri de soare. După Chaux şi Foury (1993). albastru. nu sunt admise. normal dezvoltate. care începe să aibă o formă despicată. cu pierderi de 4-6%. şi Foury. După Letard. MOBA). sau chiar de două ori pe săptămână în perioada de vârf. la 7-100C şi UR 85-90% se pot păstra 10-12 zile. lăsate în condiţiile de temperatură şi umiditate relativă ale mediului ambiant. fapt care contribuie la obţinerea unor fructe de calitate. Condiţionarea constă în sortarea calitativă şi calibrare. cu diferenţe de maxim 100g şi peste 400 g/buc. pentru o comercializare treptată 234 . precipitaţii. cu diferenţe de maxim 250 g. există 3 calibre: 150-250 g/buc.). la saci din fibre sintetice de 5-8 Kg capacitate. galben). semimecanic la benzi transportoare. În condiţii frigorifice. când eşalonarea vânzărilor contribuie la menţinerea preţului şi chiar la creşterea lui. păstrarea la 120C şi UR 92-95% a permis limitarea pierderilor în greutate ale vinetelor la 4-5% şi le-a menţinut fermitatea timp de 14 zile. Cl. uşoare arsuri de soare. prevăzute cu caliciu şi peduncul. afectate de mucegai. Se recoltează săptămânal. Fructele murdare. se ambalează pe un singur rând. curate. iar fructele pot fi mai mici în dimensiuni sau mai uşoare (150-175 g/buc. Supraambalate în ambalaje de carton. Prerăcirea la 120C după recoltare. individual sau 2-3 fructe la un loc. Vinetele nu se mai maturează după recoltare şi nu suportă temperaturile coborâte. cu diferenţe între exemplare sub 75 g. 251-400 g/buc. fără luciu şi colorate mai puţin intens. pentru desfacere la kilogram. limitând mai ales pierderile în greutate în cele 2 săptămâni la 13-14%. are totuşi un efect intermediar. fără refrigerare. uşoare răniri sau crăpăturile cicatrizate care au sub 3 cm2. veştejite. Un indiciu îl constituie şi caliciul. Nu se admit fructele deteriorate.

culoarea şi luciul caracteristic soiului. la maturitatea de consum (ardei gras verde) şi la maturitatea fiziologică (date medii.9-1. Alexan. 15.44 0.6-6. Fructele se desprind prin tăiere. Nu este bine să se recolteze pe timp de ploaie. Prelucrarea se face într-o gamă foarte largă de paste (în Bulgaria-luteniţa).3 g% acid citric). dar fără a atinge calitatea şi valoarea nutritivă corespunzătoare. Pentru soiurile de seră se recomandă 100C. iar gustul iute de la capsaicine. ardeii lungi. chily). Momentul optim de recoltare la ardeiul gras este maturitatea de consum.min.8-1.1 roşu 4.9 0. când fructele sunt turgescente şi se desprind mai uşor. Szent Gyorgy şi W. 1983 etc. 7% din producţia de legume a ţării noastre. maturitatea de consum se suprapune cu maturitatea fiziologică.9-1.2-0.7 20-27 260-390 Prelucrare după Favier.). zacuscă. iar pentru soiurile tardive 5-60C. sau prin apăsare la punctul de inserţie cu tulpina.28 0.3-1. La ardeiul gogoşar şi ardeiul lung. Recoltarea este manuală.4-3. produse conservate în oţet. 1978. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a ardeilor Ardeii graşi.7 0. Conform STAS 1422-85.3. solar şi câmp. 1937).6-4. dar şi prin păstrare. 1984. termosterilizate.3-0. la substanţa proaspătă) Ardei Glucide Proti de culoare g% sp g% sp verde 2. boia (paprika. datorită culturilor de seră. Haworth. când fructele au mărimea. Mincu. Gherghi. 1995.0 0.E partea necomestibil Kcal/Kg culoare mg% mg% mg% mg% % mg% verde 127-162 0. Toamna.3 2 0.4 2 0. congelate sau deshidratate.în termen de 15-18 zile.85 16-27 160-250 roşu 165-210 1.N. ardeii iuţi şi ardeii de boia reprezintă în ultimii ani cca. fructele ajung în anumite condiţii la desăvârşirea coloritului şi implicit a gradului de coacere.17-0. Gustul uşor acrişor provine de la conţinutul foarte stabil în aciditate (0. 1983.57 155-186 0. Vitamina C a fost separată din ardeiul iute aducând premiul Nobel descoperitorilor (A.2 Compoziţia chimică şi valoarea alimentară a fructelor de ardei.5 0. Dacă totuşi recoltarea acestora se face într-o fază mai timpurie. K g% sp g% sp g% mg% 0. Perioada de consum în stare proaspătă se eşalonează aproape tot anul cu excepţia a 3-4 luni (ianuarie-martie-aprilie).C β caroten Compl. la calitatea I este obligatorie 235 .4 169-212 Ca mg% 6-8 9 Mg mg% 6 12 P mg% 15-25 20 ArdeiVit. Tabelul 15.42 0. de preferinţă dimineaţa sau spre seară. Moras şi Chapon (1984) menţionează pentru aceleaşi condiţii de păstrare. Turcia şi Spania se numără între marii producători mondiali.6 0. un grup de amine aromatice (0.58-1. B Vit.3 Lipide Fibre Subst.1 mg% s.1-0. recoltarea se poate face în tot cursul zilei. o durată medie de depozitare de 8-20 zile. imediat după ploaie sau după irigat. Enăchescu Georgeta. PP Vit. ardeii gogoşari. Valoarea energetică relativ redusă este mult compensată prin conţinutul bogat în vitamine valoroase (mai ales vitamina C) şi săruri minerale. prin varietăţile existente.u.

1982). preambalarea etc). Pentru industrializare. Ceruirea cu ceruri comestibile prelungeşte durata păstrării ardeilor graşi care se exportă. care îşi continuă maturarea. 236 . eventual în lăzi de plastic. ardeii vor avea formă regulată şi tipică varietăţii. manifestând şi deranjamente fiziologice. Manipularea şi transportul în vederea condiţionării trebuie efectuate mult mai repede decât la tomate sau pătlăgelele vinete. microflora patogenă de suprafaţă este numeroasă. determinând scăderea intensităţii respiraţiei şi creşterea conţinutului în pigmenţi carotenoidici (Dobreanu. la 80C (o răcire lentă este dăunătoare). Depozitarea şi păstrarea temporară sunt utilizate numai în caz de necesitate. neofiliţi. 1980). calibrarea şi ambalarea.. printr-o prerăcire în termen de 6 ore. Gogoşarii recoltaţi în F0(maturitatea verde)-F1(prepârgă) au pierderi de peste 30% prin depozitare. pentru eşalonarea livrărilor şi prelungirea consumului de toamnă la ardeii lungi sau gogoşari (lunile noiembrie-decembrie). fără vătămări cauzate de ger sau insolaţie. Stabilitatea calitativă se poate menţine mai bine pe parcursul expedierilor. Presortarea efectuată concomitent cu recoltarea permite culegerea unor ardei sănătoşi. În afară de ardeii iuţi. care trebuie să fie minimum de 60 mm la calitatea I şi de 40 cm la calitatea II Pentru gogoşari.prezenţa pedunculului cu o lungime de minimum 1cm de la caliciu. Conformaţia şi conţinutul ridicat în apă (91-93%). Sortarea şi calibrarea se pot executa manual. lăzi C sau STAS 1247-89 tip II (grătar). pulpa celorlalte varietăţi nu va fi iute. M. Fructele fără peduncul se păstrează mai greu. au aspect necomercial şi sunt expuse bolilor din depozit. sortarea. Centrele organizate dispun de linii tehnologice. fără a stoca sau păstra prea mult timp loturile. cu 3-5 zile. la 15-200C şi UR 85-90%. unde aranjarea este în vrac. (1982). seminţe albe şi gust dulceag. Gh. în timp ce la calitatea II se cere doar caliciul nevătămat. iar a gogoşarilor cu 6-10 zile. Nu se admit fructe cu caliciul vătămat. Gogoşarii în F3(pârga completă)-F4(maturitatea de consum) îşi pot uniformiza coacerea în 4-6 zile cu 10% pierderi medii. Ciurel. ardeii figurând printre speciile cele mai expuse (Burton. scurtând durata de păstrare. la care separarea fructelor pe calităţi şi calibre se face manual sau automat. se consideră diametrul ecuatorial. semimecanic sau mecanic. cu vătămări necicatrizate. având în vedere perisabilitatea foarte ridicată a ardeilor. Preambalarea în saci de plasă textilă sau fibre sintetice. de minimum 70 mm la calitatea I şi de 50 mm la calitatea II. Mihaela (1980) recomandă livrarea ardeilor gogoşari la export în termen cât mai scurt. necoapte sau supramaturate. precum şi unele operaţii facultative (ceruirea. Condiţionarea cuprinde ştergerea de praf. Calibrarea ardeilor graşi şi lungi are loc în funcţie de diametrul maxim (aflat în zona pedunculară). Ambalarea se poate face în lăzi P. După Taşcă. şi colab. este utilizată pentru aprovizionările de toamnă şi uneori solicitată chiar la export. fiind obligatorii pentru export. leziuni mecanice sau început de înmuiere a ţesuturilor. Pentru export se folosesc ambalaje specializate de carton. favorizează pierderea turgescenţei într-un interval de timp scurt. curaţi. de mărimi diferite.

păstrarea poate dura 40-45 zile. în condiţii de umiditate relativă ridicată (93-96%) care se asigură sub huse de PE. sau 20 zile la 8-100C. în care se asigură o temperatură de 7-100C. (1993). Pentru export se folosesc LKW-uri şi eventual vagoane RCF. Prin ambalare în folie perforată. calitatea este păstrată mai bine. ardeii graşi se păstrează la 7-100C şi UR 90-95%. După Iordăchescu C. Iordăchescu Olga (1982) recomandă pentru ardeiul gras de seră durata de păstrare de 4-5 zile la 14-160C. cu UR 90%. Pentru ardeii gogoşari la maturitatea fiziologică. 237 . ardeii se păstrează la 8-100C la maturitatea de consum F1-F2 şi la 1-20C la maturitatea fiziologică F4-F5. În vestul Europei.Coloniile de ciuperci parazite sunt proporţionale cu creşterea temperaturii şi doar temperatura de 7-80C împiedică sporularea şi întârzie extinderea miceliilor. (1978) şi Gherghi A. UR 90-95% şi o circulaţie corespunzătoare a aerului. este de 14-20 zile. Livrarea ardeilor este asemănătoare cu livrarea tomatelor. mai ales la soiurile de ardei gras cu pulpa subţire (sub 3mm). o durată de 1-3-4 săptămâni. Durata de păstrare în primul caz.

4% în 1993) din producţia legumicolă a ţării noastre. culturi de primăvară sau succesive în solarii şi culturi în câmp de vară sau de toamnă. sau în peduncul. Consumul castraveţilor are o pondere mult mai mare în unele ţări ca Grecia. 2% glucide. Explicaţia constă în utilizarea lor tradiţională în salate. iar la nivel european Olanda şi Spania. substanţe minerale 0. P-23mg%).4% celuloză (0. complexul B 0. Lunile ianuarie-februarie şi în ultimii ani martie sunt lipsite de o ofertă din producţia internă.TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR CUCURBITACEAE 16. 0.1. Amăreala este datorată unor triterpene tetraciclice numite curcubitacine. într-o mică buclă (porţiune finală cu diametru mai mic). în proporţii mult mai importante. având două cicluri în seră.5 kg/locuitor/an. XVI.6g% (K-150mg%. spre peduncul. localizate mai ales la baza fructului.34mg% etc. Olanda. Bulgaria (8-10 kg/locuitor/an). În vecinătatea României se remarcă prin producţii mai importante la această specie Turcia şi Polonia. care consumă sub 1. Castraveţii se conservă în oţet sau prin lactofermentare. mai ales în coajă sau în apropierea ei. dar în prezent s-au creat soiuri fără acest caracter. castraveţii conţin. soiurile din grupa cornişon (pikling cucumbers) fiind 238 . iar valoarea energetică medie 110 Kcal/Kg. vitamina C 5-11mg%. 0. Partea necomestibilă este apreciată între 10-28%. faţă de Belgia sau Italia.7% protide. Perioada de consum în stare proaspătă este comparabilă cu cea a tomatelor. În afară de conţinutul foarte ridicat în apă (94-96%). Ca-15-20mg%. Mg8-12mg%.CAP.8% fibre). Tehnologia valorificării în stare proaspătă a castraveţilor Castraveţii deţin o pondere de câteva procente (cca. În multe ţări există alte legume care se folosesc în reţeta salatelor de vară sau de iarnă.

expuse la vânt. calitate şi dimensiuni. ele vor fi deplasate în spaţii răcoroase cu temperaturi de 12-160C. în ambele cazuri existând o corelaţie între preţ. sau de 25cm pentru cei cu masă între 250-500g. Castraveţii din culturile protejate se culeg de 2-3 ori pe săptămână. în cazul calităţilor superioare.5-2cm. La calitatea I se admit până la 10% defecte. la o umiditate relativă de 239 . Castraveţii se rup prin răsucire sau se taie cu codiţă de maxim 2cm. Cheltuielile de recoltare pot ajunge până la 70% din devizul (bugetul) culturii. la castraveţii pentru murat. Metodele mecanice sunt posibile pentru industrializare (Popa Doina şi colab. iar în cursul zilei doar dacă este nebulozitate. cu epiderma întinsă. sau spre seară. Se manipulează fără a fi zgâriaţi. ocazie cu care se poate face presortarea. Culesul în grămezi lăsate în aer liber. praf şi precipitaţii duc la depreciere. pentru salată. fără a călca sau deranja prea mult vrejii. 1983). foarte verzi. când sunt turgescenţi. iar munca mai migăloasă.. dimineaţa. iar dimensiunile prea mari duc la refuzuri de calitate. Fructele trebuie să fie întregi. sortate. cu aspect umflat şi o nuanţă verde gălbui. bine dezvoltaţi. unde producţia este mai mică. ofilire şi decolorare. Fructele prea mature. drepţi sau având curbura maximă de 1cm pe toată lungimea. colectând separat fructele mari nevandabile care blochează dezvoltarea plantei. Preţurile cele mai mari se dau la calibrele mici. precum şi 2% (inclusiv) cu gust amar în bucla terminală. Fructele nedezvoltate. 40% din deprecierile ulterioare datorându-se acestei cauze. concomitent cu presortarea pe mărimi. cu un peduncul de 0. fără a-i vătăma. cu excepţia alterărilor improprii consumului. Recoltarea este manuală în seră/răsadniţă şi poate fi manuală sau semimecanizată în câmp. bine formaţi. se culeg de mărimea. forma şi aspectul caracteristic soiului. Din acestea se pun mai târziu în lăzi tip P sau în lăzi de material plastic. Pentru calitatea extra castraveţii sunt caracteristici soiului. tari.diferenţiate de castraveţii de salată (concombres. Culesul se face după zvântarea plantelor de rouă. Această operaţie nu este o simplă adunare de pe jos. ci se face uniform. La castraveţii de seră sau solar. după care se pun cu grijă în găleţi. soare. Presortarea se face conform prevederilor SR 1416:1997. slice cucumbers) prin stadiul mai timpuriu de recoltare. coşuri cu mâner sau lăzi uşoare. Recoltarea manuală în câmp se face la 3-5 zile. cu aspect proaspăt. Masa minimă admisă este de 180 g/bucată la castraveţii proveniţi din culturi de câmp şi de 250 g/bucată la castraveţii recoltaţi din sere sau solarii. Recoltarea castraveţilor se face la maturitatea de consum sau la maturitatea tehnologică specifică. sunt prea groase. Castraveţii de seră sau răsadniţă. înainte de întărirea seminţelor. fără umiditate exterioară anormală şi fără gust amar. Castraveţii cornişon pentru murat se recoltează la dimensiuni mai mari decât cei pentru conservare în oţet. se impune o lungime minimă de 30cm atunci când masa lor depăşeşte 500g. Staţionarea loturilor recoltate în seră va fi cât mai scurtă. au o perisabilitate accentuată. sănătoase.

în funcţie de calibru). Castraveţii până la 15 cm lungime se aranjează mai uşor. au coaja mai groasă şi rezistă mai bine la deshidratare. Ambalarea pentru export se face diferenţiat.95% care este favorizată prin acoperirea cu prelate de polietilenă. în funcţie de destinatar şi mărimea fructelor. sau lăzile M2(15kg) şi M3(28Kg) din material plastic. Castraveţii de seră se şterg de praf şi eventualele picături de apă. care nu trebuie întârziată. Pentru a nu se deprecia în timpul transportului. Castraveţii de seră preambalaţi în peliculă se ambalează fie în lăzi de carton ondulat (12-16 bucăţi. rănirile şi contaminările se reduc. Castraveţii cornişon se pot livra calibraţi pe trei grupe de mărime: lungime 3. se face cu maşini speciale Doboy-Unipax (750 Kg/h) sau Vito-Brikman (300 buc/h) şi este obligatorie doar pentru export. culoarea şi fermitatea se menţin. Staţionarea castraveţilor de câmp se face numai la umbră. M2 (7-9 Kg) sau M3 (23-27 Kg) şi distribuirea longitudinală oferă o capacitate maximă de umplere şi o oarecare protecţie suplimentară. calibru). ambalarea în lăzi P (20-26 Kg). Umbrarele. capsate. fructele se pot spăla cu apă curată. calitate. fie în lădiţe de lemn STAS 1247-89 tip II (8 Kg sau 12-18 bucăţi). se zvântă. apoi se sortează şi se calibrează pe calităţi. prin presortare care se definitivează la un punct fix amenajat. 500/600g şi 600/700g. carton şi copertină. partea vizibilă fiind reprezentativă pentru tot produsul. La castraveţii fără preambalare peliculară. pe care fluxul de condiţionare nu le absoarbe imediat. în funcţie de destinaţie. până în momentul condiţionării. Castraveţii de câmp se condiţionează în paralel cu recoltarea. Această stocare de scurtă durată poate fi realizată în lăzile sau coşurile de recoltare.1-6cm/diametru maximum 2cm.1-9/3cm şi 9.1-12/4cm. Preambalarea în peliculă termocontractibilă (Criovac) din PE sau PVC. pierderile în greutate sunt de 5-8 ori mai mici. Conţinutul ambalajelor va fi omogen (ca varietate. 6. Condiţionarea castraveţilor se execută diferenţiat. Avantajele constau într-o protecţie superioară şi o păstrare mai bună a calităţii. Se preferă recoltarea cu o zi mai târziu. castraveţii vor fi ambalaţi suficient de strâns. apoi se calibrează mecanic la instalaţii MOBA sau Brikman cu capacitatea orară de 4000 bucăţi. tip. iar valoarea igienică şi comercială la 240C durează circa 7 zile. în lăzi de carton ondulat de 9 Kg capacitate. pentru a limita manipulările repetate. sau în lădiţe STAS 1247-89 tip V protejate cu foiţă. acoperiţi cu prelate sau rogojini umezite cu apă. Ambalarea se face în lăzi P (30Kg). Castraveţii de seră semilungi (14-25cm) cu protuberanţe în relief. decât staţionarea cu o zi în plus. separate gravitaţional pe grupele de greutate 300/400g. şoproanele sau încăperile pentru condiţionare se pot dimensiona pentru a oferi o parte din spaţiul necesar. Sunt însă perioade când încărcătura de fructe a plantelor ne forţează să recoltăm cantităţi mai mari de castraveţi. Calibrarea este obligatorie pentru castraveţii de calitatea extra şi I. 240 . Aici.

Păstrarea după recoltare se face în scopul menţinerii calităţii o perioadă cât mai îndelungată de timp, evaluată între 6 şi 17 zile, în funcţie de gradul de maturare. Castraveţii sunt sensibili la frig şi la deshidratare. Temperaturile din ce în ce mai scăzute sub pragul de 120C accelerează îngălbenirea castraveţilor de seră. Concomitent apar pe epidermă pete adâncite şi moi. Sub 60C, pe epiderma castraveţilor de câmp apar după 24 de ore pete sticloase de îngălbenire şi zone cu aspect umed. Peste 100C la castraveţii de câmp şi peste 120C la castraveţii de seră se accelerează respiraţia şi transpiraţia până la decolorare şi îngălbenire, miezul devine spongios, fructele îşi pierd fermitatea. Epiderma subţire a fructelor de castraveţi le face foarte sensibile la umiditatea relativă scăzută, sub 92-95%, pierzându-şi luciul, zbârcindu-se şi ofilindu-se. Depozitarea este recomandată numai pentru produsele ambalate, paletizate şi lotizate pe calibre şi calităţi. Pentru castraveţii de seră în criovac, temperatura de 12-130C şi UR 95% asigură o păstrare a calităţii de 15 zile, iar pentru fructele fără peliculă, de 7-10 zile. Castraveţii de câmp de mărime mai mare se pot păstra la 7-100C şi UR 92-95% timp de 8-12 zile, iar castraveţii cornişon (mai mici) nu-şi pot păstra calitatea mai mult de 5-8 zile, la 130C şi UR 90-95%, fiind mai sensibili datorită stadiului timpuriu de recoltare. Studiile de atmosferă controlată au demonstrat că un conţinut ridicat în azot până la 98% încetineşte respiraţia, în timp ce excesul de CO 2 are acelaşi efect ca şi temperaturile prea coborâte. Preambalarea în peliculă este preferată, deoarece crează o atmosferă modificată favorabilă păstrării, iar efectele obţinute sunt comparabile. Livrarea castraveţilor se execută cât mai repede posibil, din depozit sau după o prerăcire obligatorie la 10-120C. Transportul la distanţe mari se asigură frigorific, în autofrigorifice LKW sau pe calea ferată cu vagoane RCF refrigerate cu gheaţă. Condiţiile de transport (t0C/UR) sunt similare condiţiilor de păstrare în depozit. Comercializarea castraveţilor se realizează în unităţile de desfacere prin prezentare în vrac, în lăzi, sau preambalaţi în mod specific, în peliculă criovac, pungi de PE perforate, etc. 16.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor galbeni Pepenii galbeni şi verzi sunt înregistraţi statistic separat de restul legumelor, dar prin comparaţie s-ar situa pe locul III în România, după tomate şi varză, ca mărime a producţiei realizate în ultimii ani. Acest lucru a fost sesizat şi de Chaux şi Foury (1994), care enumeră ţara noastră între producătorii europeni semnificativi, alături de Federaţia Rusă,Ucraina, Turcia şi Serbia. Pepenii galbeni se consumă în România mai ales în stare proaspătă, apreciaţi pentru parfumul, aroma, suculenţa sau gustul lor, dar se folosesc şi la prepararea unor produse de cofetărie, dulceţuri etc. Compoziţia chimică medie include glucide 7-8,5%, protide până la 1,2%, celuloză 0,6% (fibre 0,9%),

241

substanţe minerale 0,6% (K 150-320 mg%, Ca 14-20 mg%, Mg 14-20%, P 15-30 mg%), vitamina C 20-45 mg/100g produs proaspăt, β caroten 1,75 mg%, complexul B 0,3 mg%, vitamina PP 0,4 mg%. Proporţia de apă este de 90%, partea necomestibilă de 40-52%, iar valoarea energetică de 230-340 Kcal/Kg. Perioada de consum durează de la sfârşitul lunii iulie şi toată luna august, mai rar în prima parte a lunii septembrie. Consumul se poate prelungi prin păstrarea soiurilor tardive. Cultura protejată este puţin răspândită în România. Recoltarea se face diferenţiat. Pentru consum de durată scurtă de timp, se recoltează la mărimea şi aroma caracteristice, când culoarea se schimbă. Se mai menţionează ca indici ai maturării, îngălbenirea frunzei celei mai apropiate de peduncul, urmată de formarea unor crăpături inelare în jurul pedunculului. Poziţia pe plantă a fructului, mai apropiată de bază, grăbeşte coacerea. Pentru valorificare în două săptămâni, se recoltează înaintea coacerii depline, cu crăpătura inelară neformată, fructele continuându-şi evoluţia fără a creşte procentul de substanţă uscată solubilă. În funcţie de temperatura exterioară, în 3-4 zile care preced maturitatea de consum, fructele câştigă 3-4g substanţă uscată solubilă % (de la 8-9% la 12-13%), dobândind o calitate deosebită, dar pierzând din rezistenţa la manipulare, transport şi depozitare (maturitate deplină). Întârzierea recoltării cu încă 3-4 zile duce la supramaturare, pierderea suculenţei, pulpa devine fibroasă, iar transportul se caracterizează printr-o perisabilitate sporită. La soiurile târzii se pot recolta pentru păstrare fructele aflate într-o fază mult mai timpurie, caracterizată prin minim 5g substanţă uscată solubilă %, aromă absentă, gust slab dulceag şi fermitate a pulpei mare, cavitatea seminală cu aspect umed şi seminţele prinse. Recoltarea se face manual, dimineaţa după ce s-a ridicat roua şi trebuie efectuată cât timp fructele sunt reci, până la ora 10 (11), fără a deranja vrejii, lăsând maxim 5 cm codiţă. Intervalul de recoltare este de 3 zile, sau chiar zilnic în perioadele mai călduroase. Manipularea se face cu grijă, ferind fructele de lovituri, şocuri sau presiuni. Nu se recomandă apăsarea prea puternică în zona pistilară, care este uşor elastică la maturitate, deoarece se formează o pată sticloasă. Presortarea se realizează conform STAS 3653, fructe de aspect, formă şi culoare a cojii caracteristice soiului, verificând prin sondaj aroma, culoarea şi gustul pulpei. Pentru calitatea I se cer pepeni galbeni fără defecte sau crăpături, se admite doar zona de contact cu solul uşor decolorată. Exemplarele diforme, crăpate, bolnave sau vătămate se elimină. Condiţionarea pepenilor destinaţi consumului imediat mai cuprinde ambalarea în lăzi P (2 rânduri) sau M2 de material plastic (1 rând). Dacă beneficiarii sunt la distanţe mari, lăzile se căptuşesc cu paie, fân, talaş, materiale curate, fără mirosuri sau gusturi străine, nemaifolosite anterior.

242

Fig.16.1. Ambalaje alveolare pentru pepeni galbeni din culturile protejate

Condiţionarea pentru export, mai ales din culturile protejate, presupune calibrarea pe 3 calibre 0,5-1,5; 1,5-3 şi peste 3 Kg/buc. Se curăţă superficial prin ştergere şi se ambalează în cutii cu 4-6 compartimente, capitonate cu talaş sau cu material plastic special. Un alt mod de ambalare este la platouri alveolare speciale (fig.20.1.). Un tratament facultativ înaintea ambalării poate fi ceruirea prin pulverizare cu ceruri naturale, pentru diminuarea ritmului de postmaturare, reducerea pericolului de mucegăire şi a pierderilor de umiditate prin evaporare. Păstrarea temporară de scurtă durată (circa 7 zile) nu pune probleme deosebite, dar marii producători folosesc prerăcirea la 10-150C imediat după recoltare pentru mărirea stabilităţii produsului pe parcursul condiţionării şi valorificării ulterioare. Păstrarea frigorifică este practicată diferenţiat. Soiurile aromate mai timpurii, nu se păstrează o durată prea îndelungată de timp, depozitarea având rolul de-a regla oferta şi de-a opri evoluţia loturilor recoltate în apropierea maturităţii depline. Soiurile aromate culese parţial imature, nu-şi desăvârşesc în mod complet calitatea. La ieşirea din camera rece, acestea sunt de două ori mai perisabile decât în cazul recoltării la maturitatea deplină (Chaux şi Foury, 1994). Din acest motiv, grupa Cantaloup (Charantaise) se păstrează doar 10 zile, la 4-60C şi UR 85-90%, nerecomandându-se temperaturi sub 40C. Soiurile tip Turkestan se pot păstra între 00C şi 70C, la 85-90% UR, timp de 2-3 săptămâni. Moras şi Chapon (1984) recomandă o temperatură medie de 40C, o umiditate relativă ridicată (UR 90%) şi o ventilaţie corect realizată. Hardenburg şi colab. (1986) menţionează valori apropiate, de 2-50C, dar o umiditate relativă mai ridicată (95% UR), pentru o durată de păstrare de 2 săptămâni. Toţi autorii citaţi se referă şi la soiurile tip Honey Dew, (nearomate, cu coaja netedă) care nu suportă prerăcirea şi nici temperaturile sub 70C. Aceste soiuri se păstrează la 7-100C şi UR 90% timp de 3 săptămâni (Seymour şi colab., 1993). Păstrarea frigorifică a soiurilor tardive Galben de toamnă (Jaune Canari) şi Măsliniu de iarnă (Vert Olive d'hiver) este posibilă 8-9 săptămâni (Gherghi, A., 1993) şi chiar 60-100 zile când se respectă tehnologia specifică, la Măsliniu de iarnă (Niculescu, Fl. şi colab., 1981). Se aleg pentru păstrare exemplare cu coaja groasă, rezistentă, conţinut mai redus în zahăr, respiraţie mai puţin intensă. Momentul optim de recoltare este în pârgă (15 septembrie-1 octombrie), din culturi speciale sau cel puţin cu

243

tratamente corespunzătoare contra antracnozei. Se preferă pentru păstrare pepeni mijlocii, de 1,5-2 Kg/buc, eliminând exemplarele crude, vătămate sau atacate. Se tratează cu Rovral 0,2% prin stropire sau prin cufundare, apoi se zvântă. Se ambalează, ferindu-i de lovituri, în lăzi P curate şi fără mirosuri străine, căptuşite cu 2-3 cm de talaş sau paie curate şi uscate, pe fund şi la pereţi. Lăzile P se paletizează şi se depozitează în spaţii frigorifice ventilate, pentru a putea urmări păstrarea fiecărui lot şi scoate pentru valorificare în orice moment (Tudor, A. T., 1995). Condiţiile de depozitare pentru aceste soiuri, specializate în mod particular, sunt 5-100C pentru o păstrare de 25-40 zile şi 00C pentru o durată maximă de 2 luni pentru Galben de toamnă şi trei luni pentru Măsliniu de iarnă (Niculescu, Fl. şi colab., 1981). Umiditatea relativă 85-90% şi o ventilare eficientă pentru evacuarea etilenei, trebuie menţinută cât mai bine. Pepenii galbeni tardivi aparţin varietăţii inodorus (Naud.), care acumulează zaharurile progresiv, nu dezvoltă aromă evidentă şi nu sunt de tip climacteric, precum sunt, de exemplu, cei din grupa Cantaloup. În timpul păstrării îşi îmbunătăţesc gustul şi savoarea, fermitatea pulpei şi culoarea se desăvârşesc. Fructele atacate de boli se acresc sau se amăresc, mucegaiurile imprimând şi gustul lor specific. Pierderile ajung la 20-25%, majoritatea prin stricare. Controlul loturilor păstrate se face zilnic. Atmosfera modificată prin mărirea conţinutului în CO2 asigură o păstrare mai puţin sigură decât o bună ventilare, care poate elimina etilena produsă abundent de pepeni. În prezent au fost create şi la această specie linii transgenice care se păstrează 14-21 zile la temperatură normală, sau se pot recolta la un grad de maturare mult mai avansat, cu un conţinut în glucide mai ridicat. Aceşti pepeni posedă o genă antisens care blochează acţiunea ACC- oxidazei, enzimă implicată în etapa finală de sinteză a etilenei. Scoaterea de la păstrare se face prin manipularea atentă, treptat, pentru a nu se depăşi un interval optim de 36 ore în care trebuie efectuată desfacerea pepenilor galbeni refrigeraţi. Înainte de comercializare se sortează. Transportul se execută în vehicule izoterme sau frigorifice, iar lăzile se vor ancora bine, având în vedere sensibilitatea la lovire şi zdruncinare puternică. Pe drumuri improprii se va circula cu viteză redusă, sub 50Km/h. 16.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor verzi Pepenii verzi (harbujii, lubeniţele) prezintă o pondere a producţiei mai mare în România, precum şi în toate ţările din această zonă geografică, în comparaţie cu pepenii galbeni. Turcia este al doilea mare producător mondial de pepeni verzi. Proporţia între cele două culturi este de 80/20 în favoarea pepenilor verzi în Grecia şi de 63/37 în Italia. În ţările situate mai la vest, proporţia se inversează: 41/59 în Spania, 9/91 în Portugalia şi doar 3/97 în Franţa, aceasta din urmă importând 90% din consumul intern de pepeni verzi.

244

În compoziţia chimică a fructelor de pepeni verzi există multă apă 92± 2%, glucide 6,5± 1%, precum şi o cantitate destul de modestă de săruri minerale, de 0,3-0,4g% (K 110-270mg, Ca 7-9mg, Mg 5-10mg şi P 9-15mg/100g) Vitaminele: C 7-11mg/100g pr.p., β caroten (echivalat) 0,3-1%, PP 0,2mg/100g, vitaminele complexului B 0,37-0,62mg%. Valoarea energetică este relativ scăzută, 290-300 Kcal/Kg, iar proporţia părţii necomestibile de 44-54%. Aciditatea pulpei de 0,2g% este preponderent malică. Pepenii verzi sunt mult apreciaţi şi ei pentru gustul, suculenţa sau calităţile lor răcoritoare, fiind un desert preferat al zilelor de vară. Printre produsele prelucrate, putem enumera pepenii muraţi, dulceaţa sau confiatele de coajă, jeleul sau marmelada de miez, fără a avea o pondere comparabilă cu consumul proaspăt. Soiurile timpurii apar pe piaţă începând cu sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august, iar perioada de consum se prelungeşte în lunile de toamnă, ultimele fructe de dimensiuni mai mici fiind destinate murării. Recoltarea. Momentul optim de recoltare se recunoaşte după mai mulţi indici: - coaja se colorează într-o nuanţă ceva mai deschisă dar mai pronunţată; - coaja se zgârie uşor cu unghia; - partea care stă pe pământ se îngălbeneşte sau se albeşte; - la apăsare fructul pârâie; - prin lovire se aude un zgomot înfundat de vas plin; - cârcelul de la baza codiţei se îngălbeneşte şi se usucă; - perişorii de pe codiţă cad; - fructul se desprinde uşor de pe vrej. Fructele nematurate sau răscoapte nu sunt de calitate. După recoltare, pepenii verzi nu mai evoluează ca grad de coacere. Recoltarea la timp contribuie la creşterea şi maturarea mai acceleretă a fructelor rămase pe plantă (vrej, curpen), determinând creşterea producţiei (Artemova, L., 1992). Se recoltează dimineaţa, seara sau pe timp răcoros. Culesul este tot manual, la 2-3 zile, prin treceri succesive, fără a deranja vrejii, lăsând o codiţă de 2-3cm. Se aleg exemplare de cel puţin 1,5 kg, fără vătămări, crăpături, arsuri de soare, atacuri de boli sau de dăunători. Se va evita recoltarea imediat după ploaie sau pe timp ploios. Staţionarea până în momentul transportului a grămezilor sau ambalajelor cu pepeni verzi se face la umbră. Pepenii verzi sunt sensibili la vătămări mecanice, dacă se manipulează şi se transportă în vrac. Podeaua şi pereţii mijlocului de transport vor fi protejate cu talaş, cu paie uscate sau frunze (10-15cm), iar peste pepeni se pun rogojini sau prelate. Ambalarea în lăzi grătar sau în lăzi paletă se practică mai puţin frecvent, dar protejarea la pereţi se va face în acelaşi mod. Suprapunerea fructelor nu trebuie să depăşească 2-3 rânduri în lăzile paletă, mai ales dacă intenţionăm să le păstrăm mai mult timp. Transportul trebuie efectuat în perioadele răcoroase ale zilei, în timp cât mai scurt. Păstrarea temporară pe o perioadă de 2-3 săptămâni, nu pune probleme deosebite, dacă s-a respectat tehnologia recomandată. Se păstrează corespunzător

245

pepenii din culturile sănătoase, fără antracnoză, care ajung la maturitate înainte de căderea primelor brume. Cei care provin din primele sau din ultimele recoltări, sunt mai perisabili. Soiurile tardive (Dr. Mauch, Charleston gray etc.) cu coajă groasă, acoperită de ceruri naturale, care au o activitate respiratorie mai redusă, se păstrează mai bine decât cele timpurii, cu coaja subţire şi miezul prea zemos. Capacitatea bună de păstrare o au pepeni de mărime mijlocie, uniformi, copţi dar nu complet (Avramescu, A., şi colab., 1972), în nici un caz cu maturitate optimă depăşită, fără resturi de pământ pe coajă. Condiţiile şi durata păstrării. Tehnologiile actuale de păstrare garantează menţinerea calităţii pepenilor verzi timp de 3-6 săptămâni, la o temperatură de 7± 30C şi 85-90% UR. La temperaturi mai scăzute de 2-5 0C, miezul se poate deprecia, devenind mucilaginos, de culoare mai închisă. Temperaturile prea ridicate (150C) determină pierderea treptată a gustului dulce şi atacul de antracnoză. O umiditate relativă excesivă determină apariţia de pete pe coajă şi gustul acru-amărui al miezului. După Artemova, A. (1992) perioada de consum poate fi prelungită, prin păstrare, cu maximum 3 luni. Într-o lună de păstrare, glucidele hidrosolubile se diminuează în medie cu 12,6%. Livrarea pentru consum a pepenilor verzi păstraţi în depozite trebuie asigurată în interval de maxim 2 zile. Pepenii care nu dispun de condiţii de păstrare bune sau provin din culturi neîngrijite, nu oferă garanţia păstrării îndelungate a calităţii şi trebuie comercializaţi în termen cât mai scurt. 16.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a dovleceilor Dovleceii, Cucurbita sp. cu varietăţile lor, se cultivă în mod specific pentru fructele lor tinere, care conţin 0,9-1,8% protide, 2-4% glucide, 1% fibre (0,4% celuloză) şi peste 0,6% substanţe minerale (K 230-383mg, Ca 15-40mg, Mg 8-18mg, P 20-56mg%). Vitamina C 10-25mg% este instabilă datorită ascorbatoxidazei din coajă. Mai conţine 0,56mg% vitamina PP şi 0,4mg% vitamine din complexul B. Conţinutul în apă este de 94-96%, partea necomestibilă de circa 12-15%, iar valoarea energetică de 170-180 Kcal/Kg. Dovleceii se consumă mult în Italia, Spania, Franţa, Portugalia, în mod tradiţional, în mâncăruri în care sunt asociaţi cu tomatele, pătlăgelele vinete şi ardeii şi au calităţi dietetice. În România se consumă umpluţi, pané sau în diverse alte preparate, asociaţi cu diverse alte legume. Patisonul se foloseşte şi pentru murat (august-septembrie). Dovleceii apar pe piaţă în lunile mai-iunie, înregistrând un maxim de producţie între 15 Vl şi 20 Vll. Recoltarea se face manual, la 3-5 zile după deschiderea florilor, preferabil cât mai des (1-2 zile), pentru a nu depăşi maturitatea de consum. Fructele se taie de pe vrej, lăsând un peduncul de 1-3 cm şi se pun în ambalajele de comercializare. În această situaţie se practică recoltarea pe calităţi (presortarea), de către formaţii de doi muncitori, fiecare colectând o anumită calitate (I/II) conform STAS 1417-84. O recoltare susţinută stimulează o

246

producţie prelungită. Se acceptă doar fructele întregi, curate, proaspete, turgescente, sănătoase, fără vătămări, de formă şi culoare caracteristică soiului. Pentru calitatea I, dovleceii vor avea coajă fină, intactă, seminţe mici, abia formate şi formă regulată. Dimensiunile maxime sunt de 20 cm lungime şi 5 cm diametru, iar la patison de 7 cm diametru. Dovleceii în floare se recoltează la lungimea de 7 cm. Având o epidermă deosebit de fragilă, manipulările suplimentare sau prelungite trebuie evitate. Marfa se protejează de soare, praf sau intemperii şi se asigură transportul într-un timp cât mai scurt la centrul de prelucrare. Condiţionarea poate implica unele operaţiuni suplimentare, doar dacă ameliorează în mod semnificativ calitatea: curăţarea suplimentară, împrospătarea tăieturii pedunculului, ambalare sau preambalare specială. Ambalarea obişnuită se face în lăzi P, iar preambalarea este recomandată în pungi de polietilenă perforată de 1Kg capacitate. Dovleceii în floare se ambalează în lădiţe de lemn căptuşite cu foiţă de hârtie sau în lăzi de carton. În ţările occidentale exportatoare, se practică şi includerea în folie de polietilenă contractibilă. Păstrarea de scurtă durată la temperatura mediului ambiant nu este admisă mai mult de 2-3 zile. După 4-5 zile, dovleceii îşi pierd aspectul comercial, luciul şi fermitatea, se pătează la nivelul zonelor uşor lezate ale epidermei şi formează mucegai pe tăietura pedunculului. La 10± 20C şi 90-95 % UR, calitatea poate fi menţinută circa 7 zile pentru dovleceii obişnuiţi şi numai 48 de ore pentru dovleceii în floare. În acest interval, conţinutul în vitamina C se micşorează substanţial. Loturile preambalate în polietilenă contractibilă aparţinând unor soiuri testate, suportă timp de câteva săptămâni temperaturi de 0÷ 40C şi UR 8595%, perioadă în care are loc exportul şi desfacerea pe alte pieţe. La revenirea la temperatura normală, consumul trebuie asigurat fără întârziere.

CAP. XVII- TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR P|ST|I/CAPSULE
Grupa tehnologică specifică include plante legumicole de la care se consumă boabele verzi (mazărea, bobul), păstăile verzi (fasolea de grădină, unele varietăţi recente de mazăre de grădină) şi capsulele (bamele = Hybiscus esculentum, fam. Malvaceae). 17.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fasolei de grădină Fasolea de grădină cultivată în ţara noastră pentru păstăi aparţine speciei Phaseolus vulgaris L., având două varietăţi: - varietatea mai cultivată este fasolea pitică, cu creştere determinată (var. nanus), numită şi oloagă. Tipurile cu păstaie cilindrică se mai numesc fideluţe, iar cele cu păstaia galbenă, fasole ţucără.;

247

- varietatea cu o cultură mai greu mecanizabilă este fasolea urcătoare (var. communis), numită şi fasole lată, fasole grasă, sau fasole de arac (harag), cu creştere nedeterminată. Păstăile conţin în medie 90% apă, 3,7-5,7% glucide, peste 2% protide (cu toţi aminoacizii esenţiali), fibre 3,1% (celuloză 1,4%). Conţinutul în substanţe minerale este de 0,6g%, din care K 243-275 mg, Ca 40-56 mg, Mg 26-35 mg şi P 30-60 mg%. Vitamina C este în cantitate de 16-20 mg%, vitaminele complexului B 0,4-0,9 mg%, vitamina PP 0,5-0,7 mg%, iar vitamina E 0,24-0,28 mg%. Partea necomestibilă este de 9-10%, iar valoarea energetică de 240-330 Kcal/kg. Această legumă ocupă locul 12 în ierarhia producţiilor mondiale, având calităţi culinare şi dietetice remarcabile, dar prezentând un mare interes economic, atât prin marile cantităţi conservate, cât şi prin performanţele culturii mecanizate care se practică în Europa şi se extinde tot mai mult în Africa. Perioada de consum durează din iunie până în octombrie, culturile în solarii sau sere fiind mai puţin practicate în România. Recoltarea păstăilor se face - la fasolea oloagă când boabele de abia încep să se formeze, sub 3 mm diametru la păstăile cilindrice şi sub 4 mm diametru la alte grupe de soiuri. Păstăile vor avea dimensiuni caracteristice soiului, fiind cât mai suculente, fără aţe şi ţesut pergamentos.; - la fasolea lată (calitatea I) păstăi mai puţin dezvoltate, fragede, care se vor rupe uşor la îndoire, cu ruptură netedă. Momentul optim al recoltării se situează la 55-70 zile de la semănat, sau la circa 15 zile de la data înfloririi. Păstăile ajung la maturitatea de consum în mod succesiv, intervalul fiind influenţat de starea timpului. Fasolea lată se maturează într-un ritm mai lent. Umezeala şi răcoarea prelungesc maturarea, iar seceta şi căldura o scurtează. Recoltarea mecanică se face la maturitatea tehnologică. Recoltarea manuală se face în coşuri sau găleţi, iar varianta semimecanică presupune folosirea unor platforme tractate pentru scoaterea mecanizată din câmp a cantităţilor culese manual. Se repetă la 2-3 zile, întârzierile provocând îmbătrânirea păstăilor, dezvoltarea şi întărirea boabelor, apariţia şi lemnificarea aţelor. Producţia se depreciază şi se diminuează, întrucât formarea florilor noi este stânjenită. Recoltarea mecanică se realizează cu combina de recoltat fasole FZB, tractată de tractorul U650 M (Neagu, V., şi colab., 1985), în vederea prelucrării industriale. Productivitatea este de 2-3 ha/schimb, sortimentul de soiuri specific având maturitatea de consum simultană de peste 85% în momentul recoltării, tufe de 25-30 cm, plante viguroase, bine înrădăcinate şi bogate în păstăi. Păstăile acestor soiuri sunt situate în partea superioară a plantei, dezvoltate şi fără aţe, în ciorchini rămuroşi, cu desprindere uşoară de pe plante. Cultura se erbicidează, iar parcelele se eşalonează la recoltare prin însămânţare decalată. Acestea se pregătesc cu drumuri late de 2 m pe laturile

248

lungi şi zone de întoarcere la capăt cu lăţimea de 12 m. Terenul va fi nivelat, fără bulgări, bolovani sau pietre. Condiţionarea pentru consum în stare proaspătă se face în funcţie de exigenţele caietelor de sarcini şi conform STAS 8948-83, odată cu recoltarea sau în aceeaşi zi, deoarece produsul se depreciază uşor (Olaru, C., 1982). Se elimină păstăile deteriorate, deformate sau bolnave şi resturile vegetale, ciorchinii sunt despărţiţi. Calibrarea se face după dimensiuni, calitatea I având la fasolea cilindrică lungimea maximă de 6 cm şi lăţimea maximă de 6mm, iar la fasolea lată lăţimea minimă de 12 mm. Ambalarea pentru consum intern se face în lăzi de lemn tip C sau plastic, M2-M3 . Se practică şi preambalarea fie în pungi de PE perforată de 0,5-1 Kg, fie în saci de plasă din materiale plastice sau textile, la 2-3 Kg capacitate. Livrarea pentru industria conservelor se face în lăzi paletă metalice tip Euro (STAS 8635-70), în lăzi paletă de tip comercial sau în lăzi de lemn de tip P sau C. Exportul este realizat numai cu păstăi de culoare verde, sortate, calibrate, ambalate în lădiţe STAS 1247 tip V capitonate cu hârtie pergaminată (pergament) perforată. Stratul de deasupra va avea păstăile puse în lungul lădiţei, paralel cu latura mare. Fluxul tehnologic de valorificare, fără intervenţia frigului produs artificial, nu poate dura mai mult de 3 zile, dacă păstăile sunt ţinute în spaţii răcoroase, bine aerisite, cu o umiditate relativă de 90-95%. Un flux tehnologic modern presupune prerăcirea la 10± 10C imediat după recoltare, sau în interval de 3-4 ore pentru eliminarea căldurii de câmp. Transportul nu poate depăşi 5 zile, produsul putându-se deprecia. Se face cu vagoane frigorifice sau mijloace auto frigorifice, în care se va menţine o temperatură de 8-100C şi UR 90%. Pierderile admise sunt de 2% pe CF, 1% auto şi 0,5% / zi export. Păstrarea temporară se face în condiţiile STAS 9127/15 - 85, în spaţii utilate, cu loturi de calitatea I, recoltate de preferinţă manual şi cu codiţă, ambalate în lădiţe în strat de circa 20cm. Ea nu poate depăşi durata de 10 zile, la temperatura de 8-100C şi UR 90-95%, cu pierderi admise de până la 8%. Compoziţia atmosferică de 2-3% O2 şi 5-7% CO2 întârzie îngălbenirea păstăilor şi prelungeşte durata păstrării cu circa 7-10 zile (Gherghi, A., 1994).

17.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a mazării Seminţele verzi de mazăre de grădină sunt consumate înainte de-a fi ajuns la maturitatea fiziologică, în stare proaspătă sau conservată. Au un conţinut bogat în glucide, de 12,5-14%, protide 6-8,4% (proteine, globuline 56%), lipide 0,6%, fibre 6% (celuloză 2,6-2,7%). Substanţele minerale în cantitate mare, peste 0,9%, din care K 300-340mg, Ca 25mg, Mg 33-40mg, P 100-126mg%, Fe 2 mg

249

Epoca de consum în stare proaspătă este între 10 mai şi 15 iulie. La mazărea zaharată (cu bobul zbârcit). şi colab. permite economisirea forţei de 250 . 1970). congelată etc.17. însămânţată la începutul lunii iulie. Vitamina C 25-40 mg%. PP peste 2 mg%. Indicele tenderometric optim este de circa 110. tenderometre). recoltarea manuală într-o singură trecere prin smulgere. suficient de ferme. Au apărut şi soiuri mange tout (mangia tutto). Fig. raportul amidon/zahăr) şi tehnologice (randamentul în boabe). la soiurile cu bobul neted. Gabriela. vit. soiuri timpurii în cultură irigată. partea necomestibilă între 53-65%. după circa 3 săptămâni de la scuturarea florilor (21± 3 zile) la soiurile zaharate (cu bob zbârcit) şi după 15± 2 zile de la scuturarea florilor. Există şi posibilitatea mai puţin practicată de-a cultiva mazărea în cultură dublă după spanac. H. solicitând 110 norme zilnice de muncă la hectar. cu recoltare în luna septembrie (Butnaru.1. var. fără amidonare (gust făinos) sau supramaturare (separarea cotiledoanelor). vit. 1982). Recoltarea se efectuează când 70-80% din păstăi au atins maturitatea tehnologică. datele fiind caracteristice pe grupe de soiuri. Sortimentul cultivat cuprinde soiuri cu bobul neted şi soiuri cu bobul zbârcit (încreţit. Perioada optimă apare în funcţie de condiţiile climatice. Maşina de recoltat mazăre (MRM 2.2 M) Recoltarea manuală se practică pentru consumul direct. Umiditatea totală este de 74-76%. Conform SR 8947. I. la o epocă intermediară.. chimice (substanţa uscată. cu un maximum la 20 iunie. fine. şi colab. Gradul de maturare va fi incomplet.) în restul anului. complexul B până la 1 mg%. iar pentru consumul în stare conservată (termosterilizată. iar cantitatea zilnică recoltată de un muncitor nu depăşeşte 40 kg păstăi (Doru. Mazărea pentru conservare poate fi recoltată cu mai multă siguranţă dacă se apelează la metode de control al. păstăile trebuie să conţină minim 5 boabe la calitatea I şi minim 3 boabe la calitatea II.%. pe o scară de la 74-140. cu păstaia tânără comestibilă ca atare. se vor turti fără să se spargă.2-3 mg%. Boabele trebuie să fie bine formate. Strânse între degete. suculente. gradului de maturare fizice (maturometre. Se execută 2-3 recoltări la interval de 3-4 zile. E 0. 1984). iar valoarea energetică de 780-790 Kcal/kg (960 Kcal/kg după Mincu. medullare) ultimele fiind mult mai bune pentru prelucrare. zaharate.

cu peduncul ataşat şi fără vătămări sau semne de încingere.). vrejii şi alte impurităţi uşoare. dar păstăile au stadii de maturare diferite şi trebuie sortate. Maşina MRM-2. 1994). 17. Boabele cad pe covorul de cauciuc şi sunt transportate cu elevatorul la vânturătoare. una pentru recoltare şi a doua pentru batozare în mişcare (batoze mobile).. 10. boabele verzi de mazăre se transportă în bene sau în cisterne cu apă rece (sub 12-14 0C) clorinată cu 5-20-30 mg clor activ la litru. fiind consumabile şi la un grad de maturitate mai avansat. 9-recuperator) Metodele moderne de recoltare constau în batozarea mazării direct în lan. După cântărirea automată. tipice pentru soiul din care provin. Păstăile calitatea I vor fi proaspete.. turgescente. în apa se introduc calupuri de gheaţă. Aici se separă tecile.4-elevatorul de evacuare a boabelor. treieratul. care îndepărtează restul impurităţilor (coji. În cel de-al doilea caz. boabe seci sau sparte) şi sucul din spargerea boabelor. iar faza a doua. Fig. Schema procesului tehnologic de batozare (1-elevatorul de alimentare. Dacă staţia de batozare se găseşte la peste 25 km de fabrică. Ambalajele vor conţine minim 20 kg păstăi bine aşezate şi îndesate. restul boabe). 3-separatorul (bătătorul). se realizează în staţionar. 5 elevatorul de deşeuri. Fiind un produs cu o stabilitate mai mică de 4 ore. unde păstăile se desfac sub loviturile paletelor. 8.2M poate fi folosită cu elevator pentru încărcarea plantelor direct în remorcă.elevator pentru eliminarea vrejilor şi tecilor. păstăile fiind sortate şi ambalate în lăzi P sau M3. după ce a fost în prealabil recoltată. Recoltarea mecanizată se poate face cu MRM-2. fluxurile tehnologice fiind distincte. Prima fază este smulgerea şi tăierea (3-3. Colectarea boabelor se poate face în ambalajele de transport sau în bazine de stocaj. 251 . se folosesc maşini autopropulsate de recoltat şi batozat (treierat) mazărea (Patron. cu ajutorul unui curent de aer. Cl. Prin intermediul unui lanţ cu gheare. 2-dispozitivul de treier tambur cu site. Alimentarea cu vreji a batozei se face din remorcă. (30-40% apă.2M+U650(L-400) (fig. frunzele. cu batoza pentru boabe verzi (500-1000 Kg/oră +3-4t vreji). I. P. şi Foury. pentru a nu se freca în timpul transportului şi se execută prerăcire la 0-40C. fie din recoltare şi batozare într-o singură trecere. Pe sitele vibratoare se separă impurităţile minerale.2. 6-elevator cu cupe pentru evacuarea boabelor. 7-transportor. iar clorinarea se face la limita superioară. mai grele. are loc spălarea într-un spălător cu flotaţie. sunt necesare 2 maşini. vrejii sunt introduşi în tamburul cu palete. Cl.1. 1989. În primul caz.5 ha/10-12 ore). Concomitent se va executa şi condiţionarea. Chaux.muncă.

1. în mai multe reprize. dar consumat de păturile sărace. deoarece păstăile se maturează eşalonat. dacă recoltarea s-a desfăşurat în condiţii bune şi s-a continuat cu prerăcirea. Livrarea se face în condiţii de refrigerare. la 0-40C. la 3-4 zile. în pungi de polietilenă cu capacitatea de 1 Kg. Momentul apariţiei bobului pe piaţă este luna mai. Mg 38 mg%. Ca 22 mg%. 5-9% monoglucide. Dacă se recoltează ca păstăi imature. C.5 mg% vitamina PP. fragede. Transportul mazării păstăi prerăcite se face în maşini frigorifice. varietatea major.. evaluează conţinutul în glucide la valori mult mai mari. săruri minerale cum ar fi: K 250 mg%. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bobului de grădină Bobul. bobul este un aliment tradiţional foarte mult apreciat. proteine 2-5%. fără a fi făinoase. Depozitarea şi păstrarea temporară a păstăilor este avizată doar la 0 0/-0. Concomitent se face condiţionarea prin sortare şi ambalare în lăzi P. el fiind mai timpuriu decât fasolea. boabele suportă greu păstrarea. Se efectuează manual. Chiar la această temperatură scăzută căldura degajată este cea mai ridicată (9MJ/t/24h). dacă staţionează în spaţii nerăcite. s-a conturat o activitate tot mai importantă de industrializare a boabelor verzi.6% lipide. La 5-80C. iar cotiledoanele nu au devenit prea făinoase. pierderile se reduc la 4-7% în interval de 3-6 zile. de circa zece ori mai mare decât căldura degajată de mere. este cultivat ca plantă legumicolă pentru boabele sale proaspete.. 1994). continuându-şi evoluţia spre amidonare. şi Foury. Vicia faba L. numai pe o distanţă care poate fi străbătută în 1-2 zile maxim. În ultimele decenii. de 14-19% amidon. când tegumentul nu s-a întărit şi are culoare albă-gălbuie. având desfacerea asigurată mai ales în ţările arabe. Cl. valoarea energetică fiind de 1000-3400 Kcal/Kg. Recoltarea se face în stadiul de 3/4 al dezvoltării seminţelor. zaharuri (glucide) 3%.Păstăile de mazăre valorificate ca atare. iar prezentarea mărfii în magazine este sub formă preambalată. 33 mg acid ascorbic. Cl. iar monoglucidele scăzând de la 5% la mai puţin de 1%. Alţi autori (Iordăchescu. dar şi pentru păstăile tinere.Studiile de atmosferă controlată au stabilit că 5-7% CO2 prelungeşte durata păstrării frigorifice la 20 zile. pere sau struguri. După Enăchescu Georgeta (1984) boabele tinere au 81% apă.3. Deşi sunt mai stabile sub raport calitativ în păstăi. 252 . stadiul de dezvoltare a boabelor va fi de 1/3-1/2. C sau M2-M3 de material plastic. Chaux. amidonul depăşind 8%. În ţările limitrofe bazinului mediteranean. semidezvoltate sau dezvoltate complet. Spania este cel mai mare cultivator şi exportator european. 17. sau 55 g/100g substanţă uscată. P 25 mg%. 0. dar boabele devin făinoase.5 C şi UR 85-90% timp de 5-8 zile. înregistrează în 24 de ore pierderi de 15± 10% sub formă de scăderi în greutate sau deprecieri calitative. 1978.

nu se vor considera proprii pentru consum. acid ascorbic 24-43 mg%. când perişorii de pe capsule sunt umezi şi nu irită mâinile. glucide 47%. Recoltarea se face când fructele sunt tinere. Bamele cu aţe sau seminţe mari şi grosiere. sau cel mult 7 cm (pentru soiurile cu fructe lungi). Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bamelor Bamele. la 2/40C şi UR 90%.Păstrarea păstăilor tinere se face la 60C şi 95% UR. iar conform STAS 4878-84 nu vor depăşi lungimea de 5 cm. au proprietăţi medicinale şi dietetice. Temperaturi mai scăzute determină brunificarea.4.. alterate sau strivite. capsule verzi. care se scot din parcele şi se protejează contra factorilor nefavorabili până la venirea mijloacelor de transport. celuloză 1-2% s. prin presortare. Prezentarea în magazine se realizează în lăzi de transport. Se recoltează manual. substanţe minerale.în limba turcă). 253 . prin mai multe treceri.u.u. 17. Hybiscus esculentus L. apare fenomenul de alterare în masă. Perioada apariţiei pe piaţă este din 20 iulie şi până în luna septembrie. Păstrarea temporară se poate face 1-2 săptămâni. la 0/20C şi 90-95% UR. dimineaţa. Bamele au un metabolism foarte intens. Conţin apă 76% ± 12%. Prin conţinutul ridicat în substanţe mucilaginoase. asemănător cu ciupercile. cu seminţe abia formate. Durata de păstrare este de 2-4 zile. Din găleţile de cules. fără umiditate exterioară anormală.). sănătoase şi curate. vor fi întregi. cele lemnificate. După 3-4 zile. sunt cultivate pentru fructele lor. iar ambalarea definitivă sau preambalarea la centru de prelucrare şi tranzit. Fructele recoltate mai rar se lemnifică şi se depreciază. cu o circulaţie bună a aerului. Condiţionarea se face concomitent cu recoltarea. mazărea boabe sau legumele de frunze. Valoarea energetică este de 386 Kcal/Kg.la maturitatea de consum sau tehnologică. Seminţele (boabele) proaspete evoluează foarte rapid după separare şi nu trebuie păstrate mai mult de 1-2 zile. dar nu se aplică decât loturilor răcite imediat după recoltare. sau sub formă preambalată în pungi de polietilenă de 1 kg. întrebuinţate pentru diverse preparate culinare sau pentru industrializare. Bamele culese vor avea codiţă. capsulele se pun în lăzi. 2% protide (proteină brută peste 12% din s. fragede. nevătămate. Se consumă mult în Orient (bamia.

din care K 224-320 mg.5% (celuloză 0. Conţinutul în acid ascorbic este instabil.CAP. Grecia (10 Kg/loc/an). Salata a fost iniţial o plantă medicinală cu proprietăţi calmante. peţiol şi lăstari etiolaţi.4-0. β caroten 0.5%. prin culturi premergătoare. marula şi salata aurie. şi colab. o folosire mai intensivă a spaţiului. Se consumă frunzele sau căpăţânile.2%. Lactuca sativa L. rădăcinoase. Problema reziduurilor de pesticide şi de azotaţi/azotiţi (nitraţi/nitriţi) prezintă o preocupare actuală a cultivatorilor. fibre 1. Mg 11-40 mg%.45 mg%./an).2% etc. Aceasta a fost amplificată în unele lucrări prin extinderea accepţiunii asupra unor plante perene. mai ales in sere şi solarii. bulboase sau condimentar aromatice de la care se consumă frunzele sau peţiolurile.7%. verdeţuri etc. Ca 37-55 mg. cea mai răspândită). cele de toamnă în 254 .35-0. P 24-50 mg. Importanţa economică a culturii de salată este considerabilă în SUA. PP 0.6-0. evaluat la 8-13 mg. 1983). Compoziţia chimică cuprinde: apă 94-95%. dar şi un obstacol în exportul unor ţări care nu aplică în cultură tehnologii raţionale de fertilizare şi protecţie fitosanitară. dar fiind în momentul recoltării mult mai important. unde există ţări ca Spania (23.1. şi colab. I.. cu o scurtă pauză de vară (august). care a devenit treptat plantă alimentară.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP| T| A LEGUMELOR DE FRUNZE {I A UNOR SPECII MAI PU}IN R| SPANDITE Grupa tehnologică denumită şi cea a plantelor legumicole de la care se consumă frunzele.2%. de foi. Epoca de consum este permanentă. frunze.3 Kg consum/loc. grupează separat legumele verdeţuri şi legumele pentru muguri. China sau în CEE. 18. glucide de 1.8 Kg/loc/an şi locul II după tomate între legumele cumpărate de familiile franceze). Salata de căpăţână este cea mai cultivată şi are câteva tipuri de soiuri: cu frunze netede (beurré.2-0. iceberg etc. M. Salata mai conţine vitaminele complexului B 0. cu valoare energetică redusă.9%). Franţa (7.. cu frunze creţe (batavia. asociate şi succesive. Salata prezintă importanţă şi prin faptul că asigură. prezintă mai multe forme: de căpăţână.1-2. XVIII . 1998. substanţe minerale 0. cuprinde un număr foarte mare de specii. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a salatei Salata. lăstarii sau tulpinile false (Potec. K1 0. cele de vară în mai-iulie (cu maximum iunie)./an). producţiile extra timpurii de câmp în aprilie-mai (cu maximum între 20 ianuarie15 mai). protide 1.).4 mg%. Italia (12. Partea necomestibilă este de 34-39%. E 0. între 120-210 Kcal/kg.36%.8 Kg/loc. Dumitrescu.

transport frigorific . dezvoltare corespunzătoare identică). doar în cazul unor culturi la care omogenitatea şi uniformitatea au fost urmărite din momentul amplasării şi alegerii seminţelor sau materialului săditor şi până în faza finală (sănătate. iar în solarii din martie în mai. fără pământ sau nisip aderent. curate. şi colab.transport la centrul de condiţionare finală . cu uşoare nuanţe de înroşire provocate de temperatura mai coborâtă.. 1994.. iar culturile semănate în câmp. Cl. 1996). preambalare) 255 . la 80-90 zile (timpurii) şi la 60-70 zile (tardive). dar cu o suprafaţă de evaporare de peste 33 de ori mai mare (Scandrella. fiind cel mai ridicat la culturile de câmp. D. producţiile de seră în decembrie-martie. După Jeanjean.septembrie-noiembrie (maximum 1-10 octombrie). fără urme de substanţe chimice. dar fără a le afecta aspectul comercial. Frunzele exterioare îngălbenite sau depreciate se înlătură. la culturile protejate se admit căpăţâni incomplet formate. conform STAS 7217-83. fasonare. c) recoltare semimecanică sau mecanică . sau din septembrie în noiembrie. Se recoltează plante turgescente dar nu umede sau irigate cu mai puţin de 6-12 zile înainte. Cl. neafectate de îngheţ sau grindină. Problema mecanizării integrale sau parţiale a recoltării se poate pune în termeni economici. prin 2-3 treceri la interval de 3-6 zile.lotizare . având un conţinut în umiditate cu numai 1-2% mai mare decât al tomatelor.curăţarea a II-a – calibrare .livrare în aceeaşi zi la magazine cu spaţii frigorifice (tipic pentru sere şi solarii). Salata este un produs foarte instabil.livrare. ambalare) . Recoltarea se face la maximum de mărime şi greutate.prerăcire transport frigorific . După Chaux.condiţionare (spălare. Rădăcina se retează la nivelul ultimelor frunze printr-o tăietură netedă. tehnologiile de valorificare diferă.manipulare .5 milioane căpăţâni pe an pentru varianta integrală). Din momentul recoltării. Recoltarea manuală sau mecanizată se execută de preferinţă dimineaţa sau seara pe răcoare. Concomitent se face presortarea. salata de căpăţână din soiurile cele mai răspândite se poate recolta la 70-110 zile (culturi protejate).condiţionare pe loc (curăţare ± preambalare. destinaţia mărfii şi operativitatea urmărită: a) recoltare .condiţionare la locul de producţie (curăţare. Se aleg căpăţâni întregi. ambalare) . chiar condiţionarea pe loc. 1994.ambalare definitivă ± preambalare ± prerăcire ± păstrare frigorifică temporară .presortare . Un procent de 56% din valoarea lucrărilor de recoltare este alocat fazelor de mânuire sau manipulare a căpăţânilor. D. de la un anumit volum al producţiei (2. lipsa buruienilor. Mulcirea cu paie contribuie la o stare mai corespunzătoare de curăţenie. calibrare. sub tunel sau prelată). când nu a început emiterea tulpinilor florale. la 60-80 zile (culturi de primăvară. costul manoperei de recoltare se situează la 50-80% din bugetul culturii. dotarea materială.. În funcţie de calitate. iar în unele cazuri.manipulare .ambalare . uneori fundamental. şi Foury. proaspete.prerăcire . b) recoltare .presortare . în funcţie de locul de producţie. iar la calitatea II chiar plante fără căpăţână. evitând lucrări de curăţare suplimentare.

Pentru calitatea I. chiar dacă produsul a fost introdus în cele din urmă în spaţii răcite. Conform STAS R 9127/16-85. Calibrarea se poate face manual. 1981. care asigură menţinerea 256 . iar marulele (var. calibrare. cu mijloace auto izoterme sau asigurând o protecţie cât mai bună contra soarelui. iar după alţi autori limitele sunt fie mai restrânse (0/10C). dar măreşte perisabilitatea produsului ambalat şi impune un timp de zvântare. la salata de căpăţână tip iceberg. care au beneficiat de o tehnologie de producţie şi valorificare corespunzătoare. Salata recoltată din culturi de câmp este condiţionată sumar şi aşezată cu cotorul în sus în lăzi P. se aleg căpăţâni de minimum 100g/buc. căptuşite cu folie perforată. în spaţii nerăcite salata îşi pierde aspectul comercial în numai 10 ore. se recomandă cultivarea unor soiuri cu frunze semifine sau grosiere. Ambalarea se poate face în lăzi P.50C timp de 25-30 minute. sunt urmate de calibrare. de 5/100C şi umiditate relativă 90-95% (95-100% în interiorul ambalajului). Curăţarea frunzelor rupte sau murdare (dacă nu se spală).lotizare ± păstrare frigorifică temporară . În lipsa dotării necesare. în limitele temperaturii de 10/140C. fiecare oră în mediu uscat şi cald dublează pierderile ulterioare. cu coletul la exterior. în condiţiile unei umidităţi relative de peste 95% şi ale unei slabe ventilaţii. împrospătarea tăieturii cotorului (dacă s-a oxidat).livrare în funcţie de cerere (tipic pentru marii producători care posedă dotare modernă). prafului şi eventualelor precipitaţii. dar nici prea instabilă în lăzi. la culturi de câmp). condiţiile optime de păstrare sunt: temperatura 0/10C şi UR 90-95%. semimecanic sau mecanic. Păstrarea temporară nu se recomandă decât în situaţii speciale.. căptuşite cu folie de PE perforată. iar o păstrare ulterioară devine mai dificilă. După Iordăchescu. iar căpăţânile pot fi preambalate în pungi sau cornete de diferite tipuri. înregistrând şi pierderi de greutate de peste 5%. În caz contrar. prin hidrocooling (bazine cu apă răcită) sau vacuum cooling (răcire în vid). Se insistă ca marfa să nu fie nici prea tasată. curăţare.. Prerăcirea asigură o stabilitate a evoluţiei ulterioare în flux a produsului. Transportul se execută cât mai operativ. Temperatura optimă de menţinere a calităţii este de 0/2.50C. (150g/buc. iar pentru exportul salatei de seră preambalate în pungi perforate. Olga şi colab. fie mai largi (0/100C). Din acest motiv. în locul celor cu frunze fine. prerăcirea este recomandată unanim şi menţionată în STAS 9127/16-85 la 1± 0. În Occident se folosesc numeroase tipuri de ambalaje uşoare: lăzi de carton capsate sau lădiţe de lemn. deoarece ameliorează mult calitatea. lada tip VII STAS 1247-89. romana) culcate pe o parte. Spălarea se practică tot mai mult la marii producători europeni. Căpăţânile se ambalează faţă în faţă. greutatea minimă pentru calitatea I este de 300g/buc. cu produse ambalate şi de calitatea I. preambalare şi ambalare. În vestul Europei. fără a depăşi înălţimea ambalajului. Condiţionarea definitivă poate cuprinde o spălare. fasonare. iar după recoltare folosirea de spaţii cu temperaturi moderate. încărcătura medie fiind de 12 bucăţi.

fenomen accentuat la loturile livrate cu întârziere după recoltare. Revenirea la temperaturi normale se va face treptat. Dintre vitamine. se folosesc LKW-uri (vehicule autofrigorifice de mare tonaj). vitamina PP 0.7 % şi vitamina K1 (filochinonă) 0.I. conţine acid ascorbic 40-55 mg%. Marfa ambalată va fi prealabil răcită. păstrarea la 00C şi 90-95% UR poate dura 27± 13 zile. cu 2-3 zile în minus. Prezentarea în magazine şi comercializarea salatei este recomandată în spaţii răcite şi în condiţii de umiditate relativă cât mai ridicată.7 %. de vitamina A).7% (cu toţi aminoacizii esenţiali). Transportul pe distanţe medii care pot fi parcurse în 2-3 zile. Are peste 1. vitamina E 2. preambalarea salatei în pungi de polietilenă în atmosferă modificată. fibre 2. trebuie asigurat cu mijloace izoterme. Peste 2-3% CO2. în care se va menţine temperatura de 0/40C şi UR 90-95%. complexul B 0.1 mg % ( 8000 U. cu un maximum al consumului în aprilie. apar pete brune. iar prezenţa frigului cu încă 3 zile. păstrarea temporară poate dura 3-5 zile. şi colab.2. După Mircea. necrozarea şi decolorarea frunzelor (Gherghi. Soiurile de seră şi solarii se păstrează în general mai puţin. prin conţinutul foarte bogat în substanţe utile pentru organismul uman. iar valoarea energetică 170-180 Kcal/kg. 18.5% săruri minerale. fertilizările neraţionale cu azot pot ridica la un nivel inacceptabil conţinutul în azotaţi şi azotiţi din plante. Spanacul conţine protide 2. 1988. glucide 1-3%. O altă formă de prezentare este sub formă tăiată şi preambalată în amestec ("mesclum") cu alte tipuri de salate. mâncăruri preparate sau conserve). I. care reduce absorbţia calciului în organism. până în luna octombrie. constituind un bine cunoscut produs remineralizant. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a spanacului Spinacia oleracea L. Într-o atmosferă conţinând 2-3% CO2 şi 1-2%O2.6-0.calităţii 10-14 zile.. 50 mg % P.50C produc deprecieri şi defecte de coloraţie.9%) şi 90-92% apă. se livrează şi în a doua parte a anului. în funcţie de lot. precum şi prin multiplele utilizări (salate proaspete.6% (celuloză 0.. 58 mg % Mg. este o specie valoroasă prin perioada de consum. 1989). a permis păstrarea timp de 20 de zile. Pentru distanţele mai mari. la 60C şi 90-95% UR.şi postrecoltare încetinesc procesul de evoluţie a produsului. Tratamentele cu SD 4901 (6 fenil amino purpurină) 10-15 ppm pre. compoziţia finală a atmosferei fiind de 17% O2 şi 2% CO2. În procent mai redus. A.35 mg %. Este foarte bogat în substanţe minerale. β caroten 4.2 mg %. şi colab. 105 mg % Ca. Partea necomestibilă este de 20 %. Conţine însă şi o cantitate de peste 400 mg % acid oxalic. din care 580 mg % K. La fel ca şi la alte legume de frunze. 257 . lunile mai-iunie. Spanacul este important ca produs legumicol şi prin timpurietatea apariţiei pe piaţă. 2-4 mg % Fe şi 20 mg % I. La 100C şi UR 90-95%. Preambalarea în pungi măreşte durata comercializării cu o zi. Temperaturile mai mici de 0.

Recoltarea mecanizată se execută cu maşini de tipuri şi mărimi diferite. cea mai mare. de calitatea I. Ambalarea se face în lăzi P capitonate cu folie PE perforată (10 Kg). Sub formă congelată sau sub formă de piure termosterilizat se poate consuma de-a lungul întregului an. predispus la încălzire (încingere) şi biodegradare imediată prin diferite fermentaţii. iar conţinutul în acid ascorbic se diminuează la jumătate după numai 24 de ore. iar suprafeţele semănate eşalonat vor permite o utilizare cât mai eficientă a acestora. Nu se recomandă recoltarea plantelor umede de rouă. Se pot păstra doar loturi sănătoase şi zvântate. Păstrarea temporară a spanacului nu se poate face decât în condiţii frigorifice. Spanacul se vinde în vrac sau preambalat. deoarece frunzele sunt expuse mai uşor la degradare. Tufele întregi vor fi fără rădăcini.Recoltarea poate începe din stadiul de 5-7 frunze de peste 10 cm în rozetă şi nu trebuie întârziată până la îngălbenirea frunzelor periferice sau iniţierea tijei florale. la 00C şi UR 90-95%. amplasate pe terenuri practicabile pentru mijloacele de recoltare. tasat sau uşor umed. Expedierea se face în maşini frigorifice. Spanacul ales trebuie să fie sănătos. Comercializarea şi desfacerea trebuie realizate cât mai scurt. mai lipsite de elasticitate şi mai predispuse la alterare. Se admite existenţa a maximum 10% plante cu rădăcini. normal dezvoltat. Recoltarea mecanică se face pe principiul cosirii la nivelul solului sau poate fi reglată pentru recoltarea frunzelor cu peţiol mai scurt. Culturile trebuie să fie curate de buruieni. spălare (doar în cazul prelucrării pe loc) şi ambalare sau preambalare. în scopul industrializării. iar plantele se aşază cu coletul spre centru şi frunzele către margine. practic lipsit de atac de boli sau dăunători şi fără inflorescenţe. Din acest motiv. Recoltarea manuală prin smulgere sau prin cosire într-o singură trecere. sau în maşini izoterme la 4/50C după o prealabilă prerăcire. care nu vor depăşi 1 cm lungime. dacă este lăsat în vrac. Umplerea lăzilor se face sub limita maximă. cunoscută la produsele horticole româneşti. La temperatura mediului ambiant. La calitatea I. spanacul trebuie transportat de urgenţă potrivit destinaţiei următite. sau în saci de fileu. în funcţie de necesităţi şi de suprafeţele deservite. Protecţia frigului asigură o valorificare convenabilă. Condiţionarea constă în presortare şi/sau sortare. frunzele sale pierd până la 10% din greutate. Spanacul este un produs deosebit de perisabil. Temperatura optimă este 0/10C. când beneficiarii sunt mai apropiaţi. timp de 7-8 zile. dacă se justifică economic. UR 90-95% şi o circulaţie activă a aerului. curat. Transportul la beneficiar trebuie realizat într-un termen cât mai scurt de la recoltare. Căldura degajată la 200C în 24 de ore este de 54-77 Mj/t (13000-18500 Kcal/t). la culturile extratimpurii sau în cazul existenţei forţei de muncă disponibile. sau în urma ploilor/udărilor recente. 258 . frunzele recoltate vor avea peţiolul mai mic de 10 cm şi vor fi lipsite de umiditate exterioară. poate fi efectuată şi prin tăiere selectivă în mai multe treceri. cu aspect proaspăt. prin transpiraţie şi evaporare în primele 48 de ore. fiind mai hidratate.

cicoarea sălbatică ameliorată. cultivate mai ales în Italia. iar valoarea energetică de 80-200 Kcal/kg. păpuşile de frunze nu trebuie să depăşească 20 cm lungime. cât şi în gospodăriile populaţiei. italiană (endivia/indivia).scarola (var. Speciei Cichorium endivia L. Se cere să fie tari. cu partea terminală închisă. îi aparţin 2 varietăţi: . Partea necomestibilă este de 16-33%. în timp ce în limbile: engleză (endive/andive). se foloseşte denumirea Witloof. P 25-46 mg %. Recoltarea se face prin tăiere de pe rădăcini.cicoarea creaţă sau frizată (friză.7-3. care sunt consumate şi apreciate tot mai mult. Ca 20-53 mg%. îi aparţin 2 varietăţi legumicole: . β caroten 0.2%. ele deţin locul II după salată. ca România.8%). var. începând cu luna octombrie şi terminând cu lunile apriliemai. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a andivelor (Witloof) Denumirea de andive este folosită doar în Franţa (endive) şi-n unele ţări francofone. Este o legumă deosebită. se referă la varietăţile mult mai cultivate de Cichorium endivia. în condiţii de eficienţă energetică. Are proprietăţi medicinale şi dietetice. Mg 10-20 mg%. cu frunze lăţite şi cu căpăţâni mici. vitamina E 0. de către muncitori specializaţi. În Europa de Vest. cu 1. În momentul recoltării. chicory sau belgian endive. rusă (endivii) şi în multe altele. (1969) le mai denumeşte şi cicori de grădină. foarte valoroasă prin perioada de consum din timpul anotimpului rece.1 mg%.andivele Witloof (var. Speciei Cichorium intybus L.1.1 mg%. Maier. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor din genul Cichorium Legumele aparţinând genului Cichorium sunt mai puţin răspândite în România. I. 18. cu excepţia andivelor (Witloof). care se poate produce atât în sistem industrial. germană (endivie).2 milioane tone producţie anuală (1/3 Witloof şi 2/3 Cichorium endivia). produşi prin forţare din rădăcinile de cicoare de Bruxelles. glucide 0.0-1. latifolia).9%. precum şi în întreaga lume.2 mg%. complexul B 0. olandeză (andijvie). foliosum Hegi) . în cazul calităţilor superioare. Compoziţia chimică este următoarea: protide 1. elemente minerale K 205-370 mg%. . Există de fapt 4 varietăţi care sunt permanent confundate între ele. vitamina C 5-12 mg%.3.6 mg%.18. fibre 2. crispa). uneori chiar de către specialişti. În Belgia. frisată. în Olanda sau în ţările anglo saxone. compacte.3. Calităţile culinare şi numeroasele moduri în care este inclusă în meniuri au determinat răspândirea ei treptată în întreg spaţiul european. 259 . sau uneori prin rupere. Andivele Witloof sunt muguri înălbiţi.5% (celuloză 0. ţara de origine. . vitamina PP 0. cu 3 forme: cu frunze înguste. printre legumele de frunze.

de la cel puţin 3/4 din lungimea totală.1.5 9.0-17.0 9. Desfacerea şi comercializarea se realizează fie cu produs preambalat. Se aleg păpuşi de frunze întregi.0 II min 2. în 260 . La 10± 40C. sunt legume mai puţin răspândite în ţara noastră. cu partea terminală ascuţită şi închisă. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a cicorilor de grădină Scarola şi cicoarea creaţă (frisată). Andivele Witloof sunt mai stabile calitativ decât salata şi sunt puse în valoare de preambalarea în folie contractibilă pe suport sau fără suport. Tabelul 18.0 9. operaţiuni mult uşurate de o cultură uniformă. fără urme de arsură. Se comercializează şi în gama a IV-a de produse. 18.0 5. fie prin cântărire din produsul expus în ambalajele specifice.0 2.0 I 2. Belgia).0 3.0-8. Calibrarea ţine seama de corelaţia între lungime şi diametrul maxim. curate.0 3.0 8.0 10. înclinate sub un unghi de 300.5-8.0-20.2.5 5. pentru a nu trece de la culoarea albgălbuie la culoarea verde şi pentru a nu dobândi un gust amar. spanacul sau ridichile. Calibrele păpuşilorde frunze. dar mult mai cultivate în Uniunea Europeană decât usturoiul. Sunt salate mult apreciate în perioada de vară. Straturile de păpuşi se pot separa prin foi de hârtie.0-6. În marile ţări producătoare (Franţa. păpuşile de frunze trebuie să aibă formă regulată. Se elimină cele care conţin în interior tija florală pornită pe mai mult de 3/4 din lungime.0 4. Culoarea verzuie sau aspectul sticlos nu sunt admise.0-24. sănătoase. 18.). spălate. Ambalarea se face în lăzi P căptuşite cu hârtie sau în lăzi de carton. iar frunzele componente să învelească păpuşa strâns.3. Aşezarea se face în rânduri strânse. Păstrarea temporară timp de 2-3 săptămâni este posibilă la 2/40C şi umiditate atmosferică 90-95% menţinută prin acoperirea ambalajelor cu huse de polietilenă. pe grupe de calitate Specificare Diametrul(cm) la păpuşi sub 14 cm lungime Diametrul (cm) la păpuşi de 14 cm sau mai lungi Diferenţe maxime de diametru (cm) Lungime (cm) Diferenţe maxime de lungime (cm) extra 2. tăiate. existând 2 grupe de lungime: sub 14 cm şi 14-17/20/24 cm (în funcţie de calitate) (tab. pete sau alte defecte. garanţia păstrării nemodificate a calităţii este de doar 6-8 zile. calibrarea şi ambalarea pe calităţi. pentru a preveni degradarea întregii lăzi de la o singură păpuşă necorespunzătoare. la cicoarea Witloof. pătlăgelele vinete. Păpuşile vor fi ferite de lumină. durata de păstrare de 2-4 săptămâni are loc în atmosferă controlată cu un conţinut foarte redus în O2 (sub 3%) şi practic lipsită de CO2 (tip III).0 La categoria extra.Concomitent se execută presortarea.5-6.1. în limita toleranţelor admise.5 min 2. în locul salatei propriu zise (Lactuca sativa) care are tendinţa de a emite tije florale.

vitamina C 10 mg%. cu efecte medicinale. excepţie făcând lăstarii verzi care pot avea maxim 27 cm.1 mg% şi vitamina E 1.3%. Sunt produse dietetice. sub formă preambalată. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a sparanghelului Asparagus officinalis L. glucide 3. β caroten 0.4 mg%. Conţin circa 1. 2. pentru calitatea I şi 150-200 g/buc.4 mg%. de la minim 200 g/buc. timp de maxim 5 ore.0% glucide. soiuri şi culori. pe o perioadă de 2-4 săptămâni. iar la nivel european Spania. Bilonul se desface. complexul B 1. se cultivă pentru lăstarii săi etiolaţi. Recoltarea se execută zilnic. lăstarii pot fi albi-gălbui. sub protecţia peliculei de polietilenă (ambalate sau preambalate). vitamina C. vitamina PP 1. pentru a evita o colorare suplimentară în cursul zilei a vârfului care iese la suprafaţă. lăstarul se taie cu un cuţit special de la bază.7%). Recoltarea primelor două tipuri de lăstari se face dimineaţa. β caroten 1. Mg 18 mg%. Presortarea va ţine seama de aceleaşi criterii ca şi în cazul celorlalte salate fără căpăţână. Calibrarea se face în funcţie de greutate. precum şi prin calitatea preparatelor obţinute.2 mg%. Recoltarea are loc la o lungime de 12-22 cm a lăstarilor. la 60-75 zile de la înfiinţarea culturii. în atmosferă controlată cu 1-5 % O2 şi maximum 1 % CO2. În funcţie de faza de dezvoltare şi de culoare. dintre elementele minerale K 330 mg%. albi-gălbui cu vârful violet. sparanghelul este o plantă legumicolă a cărei cultură se extinde în multe ţări. transportul şi desfacerea se efectuează ţinând seama de specificul asemănător al acestor legume de frunze cu salatele din genul Lactuca. Aceştia conţin protide (2. la 00C şi 95% UR. din care K 270 mg%. prin importantele cantităţi prelucrate de industria conservelor în ţările producătoare.amestec de varietăţi.5%). P 56 mg%..5%. Ambalarea.6% protide. P 37 mg%. În SUA. fibre 1. Păstrarea temporară se efectuează în ţările producătoare cu mijloace moderne.7% (celuloză 0. vitamina PP 0. se consumă şi lăstarii neetiolaţi (verzi). 230 Kcal/kg.4. apoi bilonul se reface. Sparanghelul este o legumă cu proprietăţi medicinale recunoscute. vitamina C 14-25 mg%. complexul B 0.7 mg%. substanţe minerale 0. sau verzi. Partea centrală trebuie să fie de culoare galbenă (etiolată) în momentul recoltării. scarola şi cicoarea creaţă nu vor fi ţinute în spaţii de păstrare alături de produse care degajă acest gaz. cu o productivitate de 261 .6% fibre. vitaminele B şi multe alte substanţe utile. iar partea necomestibilă de 26%. Mexic şi America de Sud. Primul cultivator mondial este China. 1. fără a prejudicia tinerii muguri prezenţi pe rizom şi fără a răni organele subterane. Recoltarea se face manual sau semimecanic. după o prealabilă înălbire. iar dintre vitamine. manipularea. Ca 55 mg%. 18. Fiind sensibile la etilenă. plantă perenă. calitatea II. Prin timpurietatea perioadei de consum (martie-mai). mult mai bogaţi în β caroten.2 mg%. Valoarea energetică este scăzută. Ca 22 mg%. Mg 13 mg%.5 mg%.

Ambalarea se realizează în ţările producătoare în mod preferenţial în ambalaje de carton perforat. se poate realiza la 50C şi UR 90-95%. Lăstarii tăiaţi se pun în ambalajele de recoltare. sau cu o păstrare cât mai scurtă.. motiv pentru care nu trebuie legaţi prea strâns în mănunchiuri. însoţită de o fasonare provizorie. în formă preambalată sub peliculă PE perforată de 0. Se elimină exemplarele atacate de dăunători. cu aspect proaspăt. Condiţionarea consumă un volum important de manoperă şi se execută de regulă manual sau semimecanic. apoi calibrarea după diametru. cu grad ridicat de perisabilitate Asmăţuiul. în lăzi acoperite cu saci umeziţi sau în bazine cu apă răcită. Atmosfera modificată cu un conţinut de O2 de 5-10% şi CO2 5-10%. Lăstarii recoltaţi trebuie să fie întregi şi nevătămaţi. păstrarea se face la 0 0C şi UR 95%. Pentru o durată mai lungă. în condiţii de temperatură mai mici de 50C şi UR 95% permite o păstrare de 3 săptămâni. condimentar aromatice sau perene. pătrunjelul de frunze. În timpul păstrării. care permit o depozitare mai uşoară şi oferă o protecţie bună. Păstrarea frigorifică de scurtă durată. se ţin la adăpost de căldură sau lumină şi la o umiditate relativă de 90%. de maximum 10-15 zile. până la 4 zile. Calibrarea electronică se află în stadiul experimental (Dubon.4-7 Kg/oră. Până la condiţionare. spălarea sau prerăcirea în apă (facultative). tarhonul şi ţelina de frunze se folosesc mai frecvent în ţara noastră pentru condimentarea 262 . G. urmând a se executa condiţionarea definitivă în cursul după-amiezii. eliminarea lăstarilor necorespunzători. eventual preambalarea. mărarul. 18. În ordinea operaţiunilor. lăstarii se mai pot alungi cu până la 1 cm. se execută gruparea pe dimensiuni (talonaj). unii producători pun o hârtie îmbibată cu apă. se asigură un transport frigorific. îşi vor modifica nuanţa de culoare. La baza legăturilor sau a lăstarilor care nu au fost preambalaţi. temperatura şi umiditatea. iar pentru distanţe mai mici. care vor fi ferite de uscăciune.1 mm şi ventilaţie slabă dar permanentă.5-1 Kg cu fasonarea finală la bază şi/sau ambalarea.Păstrarea calităţii pe parcursul valorificării este legată de corecta dirijare a 3 factori de mediu: lumina.5. legarea în mănunchiuri de 0. Prezentarea şi comercializarea sunt avantajate de desfacerea fără păstrare. un transport izoterm. Prerăcirea cu apă la 4/60C este obligatorie pentru lăstarii care nu se valorifică în cel mai scurt timp. pentru a menţine turgescenţa acestora. Odată cu recoltarea se poate realiza o presortare pe categorii de calitate. În cazul beneficiarilor mai îndepărtaţi. Se pot folosi şi lăzi de lemn protejate cu hârtie sau peliculă perforată. care sunt coşuri sau lăzi căptuşite cu folie de material plastic. prin folosirea unor coşuri sau lăzi compartimentate şi o repartizare pe dimensiuni.06-0. lumină sau căldură. continuându-şi creşterea şi dezvoltarea în detrimentul calităţii. Lăstarii expuşi câteva ore la lumină şi răciţi insuficient. Ambalajele folosite sunt platouri cu folie contractibilă sau pungi de polietilenă perforată. 1998). Tehnologia valorificării în stare proaspătă a unor legume verdeţuri. curat şi secţiunea bazei dreaptă. leuşteanul.

8 70 7 0. Frunzele recoltate se leagă în mănunchiuri de 20 fire. Ca 200 pătrunjel 80-87 1.6-4.1 Fe 7 mg% Asmăţuiul sau hasmaţuchiul (Anthriscus cerefolium) are o valoare energetică de 420 Kcal/kg şi circa 40% partea necomestibilă.7 1.7 2.B. 37 mg% vitamina C. 5.0% 0.06tarhon 88 ND ND 2. Ambalarea se face în lăzi specifice pentru legumele 263 . celuloză 1.5% lipide şi 5. I.3 2. Unele constituie şi apreciate materii prime pentru extragerea uleiurilor volatile sau a produselor aromatizante.86 mg% vitamine B. E 2.4-0. Georgeta. J.7 224 69 55 14 0.2 celuloză 2. întrebuinţate mai ales în prepararea borşurilor.5 mg. C Carote Uleiuri Glucide Protide K P Alte componente miner.18.03ţelina 89 1.6%. PP loboda 91 0.2 3. Majoritatea acestor zarzavaturi sau verdeţuri apar pe piaţă primăvara devreme. şi colab.).0 160 44 70 3-4 ND leuştean 85 2.4-3.2mg% 0.1/0.03%. Mg 800 150 39 mg. seminţe 0..3% fibre. vit. 1983) Denumire Apă % Subst.2 Mg 43 mg%. 1995.5 mg% β caroten. Enăchescu.34 mg% PP. Fe 5. la îmbunătăţirea şi diversificarea sub aspect nutritiv.03 compl. şi colab.06-0.5 %.2 3.3 1000 200 mg. B.6% protide. 0. M. având 600 mg% K. 0..7 ND ND 58 0. mg -noizi volatile % % % % specifice % % % % 0. Alexan.4 2.6 mg% Fe. 260 mg% Ca. 1984.4 ND ND 120 9 0. şi colab. 0. mărar 76-90 3. B 0.4 3. ele reprezintă doar o parte din multitudinea de specii.4 compl.5%.34 mg% vit. Folosite de-a lungul întregului an sub formă proaspătă.0.3. 25 mg% Mg şi 1.2% glucide.5 0.8 mg. 0. fibre 0. 0.5% celuloză 2. 0.6 ND 600 30 37 β 5.0 545 52 60 0. contribuind prin conţinutul lor deosebit de valoros în vitamine şi săruri minerale.Cl.1 Ca 444 mg%.1 2.2 mg% vit.03-0.2. Compoziţia chimică a frunzelor unor legume cu grad ridicat de perisabilitate (după Favier.4%.5 2.15 celuloză 2.. vit. Mincu. 1984. Vit.preparatelor culinare. Dintre vitamine şi provitamine. compl.2. Tabelul 18. varietăţi sau forme care sunt întrebuinţate în mod similar. Loboda se cultivă pentru frunzele tinere.3 2. PP 1. a preparatelor culinare.86 mg% vit. dar şi gustativ. 0. Conţine 3. 6.4 2. uleiuri volatile (eterice) şi alte componente cu rol tonic sau medicinal (tab. Recoltarea se face la o dimensiune a frunzelor cu peţiol între 10-21cm. Este bogat în săruri minerale. Conţinutul în ulei volatil este de 0.06-0.5%.6% ulei volatil lipide 0. asmăţui 81 6.

Prezentarea pentru comercializare se face fie în mici legături de 50 g/buc. Mărarul (Anethum graveolens) este o plantă condimentar-aromatică. precum şi de virtuţile medicinale (diuretice. după presortare şi fasonare în partea inferioară. fie doar frunzele fragile suficient de mari.). Se ambalează în lăzi şi se desface în legături. asigurând condiţii de manipulare şi transport corespunzătoare şi operativitate în desfacere. Ambalarea se face în lăzi căptuşite cu folie. sedative. la 0.verdeţuri. cele 16 componente utile 264 . Recoltarea manuală se face eşalonat şi permanent prin tăierea frunzelor (care favorizează lăstărirea) sau prin tunderea tufelor. var. şi Bojor. al cărei consum are loc de-a lungul întregului an. când plantele au 9-12 cm înălţime.. şi colab. păstrarea temporară poate dura circa 3 zile. Păstrarea de scurtă durată se poate realiza circa 3-5 zile. Durata recoltării este de circa o săptămână. de pe rozeta superioară a plantei mature. Se recoltează fie întreaga plantă. Are valoare tonică. când este într-un stadiu mai tânăr. în anotimpul rece. dar având totodată calităţi depurative şi diuretice. 18.). dar se consumă şi deshidratat. Un exces de umiditate poate afecta calitatea. Recoltarea poate începe la 6 săptămâni din momentul semănatului. aperitivă şi stomahică. Păstrarea temporară se poate face la 3/5 0C şi 90-95% UR. Foarte bogat în vitamine şi săruri minerale. expectorante etc.. O. Se aseamănă cu spanacul. Materialul vegetal recoltat se leagă în mănunchiuri de 250-300 g şi se ambalează în lăzi de lemn sau material plastic căptuşite cu polietilenă fără a fi îndesat. I. După Iordăchescu. fie în snopi de 300350 g în perioada de consum maxim sau desfiinţare a culturii. 1983). tuberosum Hoffm) constituie un produs care întruneşte calităţi de excepţie. iar seminţele sunt carminative şi sedative (Alexan. Plantele tinere se înmănunchiază în legături.2. hipotensive. care se cumpără pentru conservare. la 1/40C şi 90-95% UR. fiind un remineralizant şi revitaminizant apreciat. datorită ritmului rapid de creştere şi apariţie în final a tijei inflorescenţei. stimulează diureza. Leuşteanul (Levisticum officinale) este o plantă perenă cu valoare energetică de 250-300 Kcal/kg. caracterizată printr-un conţinut ridicat în ulei volatil cu 40-60% carvonă. Proprietăţile sale condimentare sunt întregite de valoarea dietetică în sine. în lipsa circulaţiei aerului.. M. Preambalat în pungi de PE perforată. Loboda (Atriplex hortensis) are o valoare energetică redusă. 1978. Pătrunjelul de frunze (Petroselium crispum Mill) sau frunzele pătrunjelului de rădăcini (Petroselium sativum. mărarul este produs în culturi succesive sau protejate de-a lungul întregului an. Se remarcă însă prin conţinutul bogat în substanţe minerale şi vitamine (tab. uneori sub formă preambalată în pungi de polietilenă perforată. iar pentru condimentarea murăturilor se recoltează în momentul formării seminţelor.51 Kg. de numai 190 Kcal/kg. Pentru tulpini se recoltează cu 2-3 săptămâni mai târziu. la 1/00C şi UR 90-95%. Are proprietăţi medicinale foarte bine cunoscute: tonic aperitive şi stomahice. sub forma frunzelor sale verzi sau uscate în anotimpul rece. durata menţinerii calităţii în aceleaşi condiţii se prelungeşte la circa 5 zile.

Ca. 1978). valorificarea sa este dependentă de preocuparea care se manifestă pentru o manipulare şi un transport corespunzător. Tarhonul (Arthemisia dracunculus) este un semiarbust peren de la care se folosesc frunzele liniar lanceolate sau rămurelele tinere. Recoltarea mecanizată se poate efectua în două etape şi este practicată pentru industrializare. prin tunderea sau prin ruperea lăstarilor nelignificaţi. sau în snopi în perioada de toamnă. din primăvară până toamna târziu. Cl. Valorificarea se realizează la fel ca la leuştean. iar uleiul volatil se extrage în scopuri medicinale şi alimentare. 1994. oţetului sau preparatelor din carne de oaie. Nu se recomandă spălarea decât în orele premergătoare desfacerii şi comercializării. Cl. 265 . secalina). Perisabilitatea ridicată a tarhonului impune valorificarea sa la adăpost de deshidratare sau ofilire. Valoarea energetică este de 270-480 Kcal/kg. Specia este cunoscută pentru calităţile sale medicinale în general. şi Foury. dar mai ales tonice şi aperitive. ferit de insolaţie. Fe. dar mai ales frunzele varietăţii de rădăcini (var. Vânzarea se face în legături de 150g/buc. Este mult apreciat în aromatizarea murăturilor. Se observă un conţinut remarcabil în K. 11.aromatice. urmate de comercializarea neîntârziată. la 0-3 0C şi 85-90% UR. urmată de păstrarea la 50C şi 90% UR până în momentul desfacerii. păstrarea temporară nu este recomandată mai mult de 5 zile. Conţinutul ridicat în ulei volatil determină efectul tonic-aperitiv. congelarea sau extracţia uleiului volatil. Se deshidratează şi se liofilizează în cantităţi importante. cu presortare. Frunzele sunt mult mai bogate decât rădăcinile în toate componentele utile. iar partea necomestibilă între 5-40%. PP sau E. dar proprietăţile sale terapeutice sunt mult mai numeroase. se leagă în buchete de 10-15 fire sau snopi de 300/350 g în perioada când este solicitat pentru conservare. Producerea şi comercializarea au loc de-a lungul întregului an. mai ales la producătorii individuali.. când frunzele sunt fragede şi au atins o masă vegetativă abundentă (Iordăchescu. Se recoltează manual şi eşalonat frunzele. prin tăiere de la colet.menţionate găsindu-se în proporţii foarte importante (tab. prima recoltă la varietatea pentru frunze obţinându-se după 70-110 zile de la semănat.. Forma cu frunze creţe şi mai puţin parfumate nu este totdeauna preferată de consumatori. Pătrunjelul recoltat manual. şi colab. prerăcirea imediat după recoltare la 0-20C. când este utilizat pentru conserve. cu proprietăţi condimentar . dar nu se pot păstra ca acestea din urmă. Recoltarea se poate executa în tot anotimpul cald.). În condiţii obişnuite. β caroten şi vitaminele B. P. Fiind un produs excesiv de perisabil. în ţările unde cultura este mai răspândită. rapaceum). Mg.2. Prelucrarea prin deshidratare este diversificată în ţările dezvoltate prin metode noi de transformare sau conservare: liofilizarea. }elina de frunze (Apium graveolens var. permit o conservare a calităţii de 4-6 săptămâni. După Chaux. iar culturile protejate sunt foarte răspândite. se utilizează frecvent pentru aromatizarea murăturilor şi pentru condimentarea diverselor preparate culinare. Recoltarea se face manual. vitamina C. I.

E.CAP. Argentina şi Mexic.8% fibre.7 1993 344 12 48.4-0.3 1.7 1994 311 12 56.5 1. vit. de reglare a microflorei intestinale şi prevenire a deranjamentelor stomacale. 1997) Denumire Ceapa uscată Usturoi uscat UM mii t.3 3 3 3 3 Pe plan mondial.8% celuloză şi cca.2 mg%.4 2. din care K 140/180 mg%. 19. 0.1 Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bulbilor de ceapă uscată Ceapa este o legumă foarte valoroasă sub raportul calităţilor alimentare. faţă de media europeană (5-8 kg/loc/an).5 2. ceapa ocupă locul 4 între produsele legumicole.3 mg% şi vitaminele B 0. În România se consumă multă ceapă. Până la sfârşitul anului.9 1. cei mai mari producători fiind China şi C.1 Date statistice (1990-1996) privind producţia (mii tone) de legume bulboase în Romania şi ponderea procentuală a acesteia din producţia legumicolă totală (Anuarul Statistic al României. şi partea necomestibilă 6-8%. Producţia românească este mai mare decât cea a Marii Britanii. Valoarea energetică este de 340-520 Kcal/kg.6% protide. % 1990 1991 1992 225 218. 7-10% glucide. care nu este înregistrat în datele statistice. urmate de praz. proprietăţi hipoglicemiante.6 11 54.4 mg %.E.3 72 84. P 30/44 mg%.6 g% substanţe minerale. Vitaminele : C 6-9 mg%.0 1997 1998 1999 2000 337 365 401 296 14 13 13 12 63..2 1995 363 13 69.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR BULBOASE Legumele Liliaceae anuale care prezintă importanţă economică pentru ţara noastră sunt ceapa şi usturoiul.3-1.5 68. Ca 25/40 mg%. Franţei sau Germaniei. Usturoiul ocupă locul 14. iar conţinutul în fitoncide îi conferă proprietăţi antiseptice.3 10 10 13 30 32. mii t. dar ocupă locul 2 ca eficienţă energetică. Mg 8/16 mg%. În ţara noastră este produsă preponderent ceapa din arpagic care intră în reţeaua de valorificare de la sfârşitul lunii iulie şi până în primele două decade din septembrie. Importanţa sa economică o situează pe locul 3 în România.1). 1.2-0. în cadrul producţiei legumicole (tab. consumul este asigurat direct de la 266 . XIX.E.12.1 2.5 1996 305.1-0. Ceapa este un diuretic puternic. condimentare şi medicinale. 1. Stimulează digestia şi are acţiune carminativă.5 1. fluidifică sângele. Tabelul 19. în ordinea importanţei producţiilor. E 0. Se păstrează în cantităţi importante pentru consum în anotimpul rece şi se prelucrează mai ales prin deshidratare.2-0. Compoziţia chimică: 86-89% apă. marii producători mondiali fiind C. 0. PP 0.E. Manifestă şi proprietăţi pectorale. după varză şi tomate.2 43.6-0.5 339. vit. % cca. peste 12 kg/locuitor/an.

perioada de 15-25 septembrie. cu rol antigerminativ sunt facultative. M. Dacă recoltarea este întârziată. Tratamentul cu hidrazidă maleică 0. când frunzele sunt 100% uscate şi aplecate la pământ. prin procedee simple. După Moreau. rădăcinile pot rămâne parţial funcţionale. Prima fază este 267 . administrată în 300 l apă/ha cu 15 zile înainte de recoltare are un efect inhibitor. oferta de ceapă provine în proporţie tot mai importantă de la producătorii mai importanţi şi depozitele mai moderne.3-0. În lunile mai-iulie se consumă mai ales ceapă verde. C. C. B.. Pentru consum imediat recoltarea se mai poate face şi în faze de maturare completă. culturile ceaclama sunt mai avantajoase pentru valorificare şi oferă bulbi care se păstrează bine timp de 6 luni în condiţii de ventilaţie naturală. semimecanizat sau manual. Dumitrescu. strivirile sau tăieturile (STAS R 9127/590). Aceşti bulbi nu se păstrează bine. cu un procent de germinare de numai 1-2% în funcţie de soi.35% substanţă activă. când bulbii au forma şi mărimea tipică soiului. (1998) nu mai menţionează folosirea defolianţilor tip Reglone. După Iordăchescu. Tratamentele anterioare recoltării. sau din ceapa uscată depozitată temporar. iar pericolul îmbolnăvirilor sau pornirii premature în vegetaţie sporeşte. Recoltarea manuală constă din smulgerea plantelor şi aşezarea pe sol într-un strat de 10-15 cm. administrat cu 10-15 zile înaintea recoltării. reducând mult pierderile la depozitare. şi colab. până la noua recoltă de ceapă uscată. peste 75% din plante s-au înclinat la pământ datorită înmuierii la colet. unde se poate face în 2 faze. iar ceapa din sămânţă. care înregistrează pierderi mai mici şi asigură o bună păstrare în anotimpul rece. 1989. (1979/1986) recomandă ca recoltarea la ceapa din arpagic (Uriaşă de Stuttgart) să nu depăşească prima decadă a lunii august. În anii umezi. (1996) produsul Fazor (sarea de K a hidrazidei maleice) în doză de 4 kg/ha în 500-600 l apă. au 2 sau 3 tunici de protecţie de culoare caracteristică. discul este brunificat complet iar rădăcinile uscate nu mai reţin bulbul în pământ. a permis păstrarea bulbilor de ceapă uscată în celule cu ventilaţie mecanică până în luna iunie a anului următor. dar ajung în faza optimă de recoltare mai târziu.producători. evitându-se producerea vătămării bulbilor. tunicile îşi pierd elasticitatea şi creşte procentul de bulbi dezvoltaţi. iar frunzele s-au îngălbenit la vârf (STAS R 9127/5-90). În primele 5 luni din anul următor. Recoltarea se face mecanizat. Iordăchescu. Recoltarea mecanizată este efectuată pe suprafeţe care depăsesc 7090 ha. rănirile. iar riscul de a relua creşterea şi dezvoltarea este real. Ele se justifică doar pentru culturile de ceapă destinate unei păstrări mai îndelungate. în circa 3 săptămâni. Momentul optim de recoltare în vederea păstrării este faza semiverde. Un muncitor recoltează 270-500 kg ceapă/zi. iar durata de păstrare se prelungeşte de la o recoltă la alta.

În ţara noastră. cu un consum energetic important. 268 . Un procent de 15-36% din bulbi au avut o capacitate redusă de păstrare. Rănile mai mici se cicatrizează. fie la numai 6 cm (Moreau. În ţări ca Olanda sau Marea Britanie. eliminării buruienilor şi limitării masei vegetale care se usucă. stivuite sub copertine sau rampe acoperite. Conform STAS R 9127/5-90.dislocarea şi gruparea (adunarea) bulbilor pe un rând lat de 45 cm şi gros de 8-10 cm. a frunzelor şi a rădăcinilor nu se poate face pe câmp. ceapa nu mai are condiţii favorabile de maturare şi uscare bună pe câmp după 1 septembrie. Se ventilează un debit de 100-110 m3 aer/t/h. sau pe platforme acoperite. prin tăierea părţii aeriene la 3-4 cm de colet şi prin presortarea bulbilor. STAS R 9127/5-90 recomandă în condiţiile unor ani cu perioade ploioase prelungite. se asumă unele riscuri. corpurile străine. 1996) în scopul uşurării smulgerii. . În a 2-a fază. Zvântarea şi uscarea după recoltare are loc în 5-8 zile. frunze. bulbii sunt preluaţi şi încărcaţi în mijloacele de transport. cu tulpini false sau tulpini mai mari de 4 cm. corpuri străine) în proporţie de peste 3%. dar şi în restul ţărilor europene pe timp nefavorabil. pentru uscarea în ambalaje aerisite. S. C. rădăcini detaşate. şi Foury. frunze şi buruieni. tulpini false uscate detaşate. (1985). B. zdrobiţi. sau de 12-14% pentru tunicile de protecţie (care trebuie să foşnească. prin asigurarea unui regim de ventilare activă cu aer uscat. din care 58-80% bulbi corespunzători pentru păstrare. în primele 2-3 zile la 300C. zvântarea şi uscarea în solarii. În unele ţări. deformaţi..de gradul de îmburuienare cât mai redus.de umiditatea solului de minim 55-75% UI. conţinutul în umiditate exterioară trebuie să fie de maxim 1. cu impurităţi (pământ. resturile de pământ de pe rădăcini. Mănescu. tăiaţi.. Apare posibilitatea utilizării unor soiuri mai tardive. s-au obţinut 89-95% produs vandabil. apoi timp de 24 de ore la 35± 50C şi în final timp de 10-12 ore la 47± 10C. unde condiţiile nu permit. recoltarea este precedată de o tăiere a tulpinilor false. reuşita recoltării mecanizate depinde de: -distanţa de plantare (care trebuie să fie corespunzătoare utilajului folosit). pe brazdă sau în grămezi. iar unele defecte sau boli apar mai evidente. foi desprinse. Condiţionarea preliminară pe câmp se face manual. . iar 5-11% din cantitatea recoltată au fost bulbii vătămaţi. 1994). indicator empiric al unei uscări corespunzătoare). Bulbii cu diametrul ecuatorial mai mic de 30 mm nu sunt admişi. la curent de aer cald. Se îndepărtează bulbii bolnavi.7%. Cl. unii germeni patogeni sunt distruşi. Din determinările efectuate asupra bulbilor de ceapă recoltaţi mecanic. Cl. După Iordăchescu. se recurge la uscarea bulbilor în depozite. la soare şi la vânt. insuficient de uscaţi pentru stadiul de utilizare prevăzut. Nu corespund STAS 1424-86 (ceapă uscată) bulbii cu umiditate exterioară anormală. când uscarea bulbilor. care se face fie la 15-20 cm deasupra bulbilor (Chaux. Prin aplicarea prea timpurie a acestei lucrări. (1978) recomandă depozitarea după recoltare.

deoarece modul de încărcare în vrac. neîncolţiţi. între 30-40 mm. bulbii vor fi caracteristici soiului. iar calitatea I conform STAS 142486 poate fi dirijată către păstrare. saci de diferite tipuri. pentru industrie sau pentru export. La calitatea I. şi Mihăilescu. Pentru ceapa din răsad (ceapa de apă. caba). fără vătămări produse de ger. cu rădăcini scurtate sau fără rădăcini. uniformi (65-70g/buc. dar criteriul calitativ cel mai important rămâne uniformitatea lotului. 60-80mm. (1983). lăzile paletă 320-400 kg. Acolo unde nu există rampe de cale ferată. cu instalaţii pentru produse de formă sferică. iar pentru calitatea II. lovituri. B. transportul în vrac de 20 tone sau mai mult duce la degradarea produsului prin condens. Moreau. care vor prezenta o dezvoltare vegetativă normală. A. iar unele firme solicită bulbi mici şi uniformi (diametru 25-30 mm) pentru conservare în acid lactic. striviri. dacă staţionările depăşesc 3 zile. în funcţie de caietele de sarcini. Manipularea. lăzi paletă. Condiţiile de cultură influenţează capacitatea de păstrare a bulbilor de ceapă. tari. Depozitarea şi păstrarea bulbilor de ceapă uscată este reglementată prin STAS R 9127/5-90. Condiţionarea imediată la centrul de valorificare se face pentru desfacerea şi comercializarea fără păstrare. Manipularea sacilor de plasă cu ceapă trebuie organizată cu transportoare cu şipci de lemn. bulbii sub 40 mm nefiind consideraţi de calitate standard. Se recomandă folosirea ambalajelor de capacitate mare. iar cel mai solicitat este calibrul 60-80 mm. Pentru export există prevederi specifice. turgescenţi. iar în unele cazuri în vrac. (1996) arată că schimburile comerciale internaţionale se axează pe următoarea scară de calibre: 40-60mm. Bulbii cu diametrul ecuatorial mai mare de 80 mm se admit doar pentru prelucrarea industrială. C. fără tije florale (fuşti). urmată de calibrare. şi a vagoanelor CFR de 50 tone. lăzi paletă.Manipularea şi transportul trebuie efectuate cu atenţie. Calibrarea se face mecanizat. La calitatea I. Calitatea cerută pentru păstrare este urmărită şi realizată corespunzător doar în culturi special destinate. atac vizibil de boli sau dăunători. Nicoleta (1989). se face în lăzi. calibrarea se face după înălţimea bulbului care care poate fi de calitatea I de peste 60 mm. 269 . diametrul ecuatorial minim este de 40 mm. doar culturile de ceapă din arpagic sau semănată direct (ceaclama) cu o densitate de peste 650 mii plante/ha oferă posibilitatea obţinerii de bulbi cu masă specifică (densitate) mare .) şi cu un diametru ecuatorial de 40-60 mm. iar paletele lăzi din metal 410-440kg. Frunzele pergamentoase acoperitoare vor fi bine înfăşurate pe bulbi. iar de calitatea II între 40-60 mm. După Jalea. pentru consum curent. numărul de manipulări şi înălţimea de cădere influenţează ulterior calitatea bulbilor. Se execută manual sau semimecanic (la bandă) şi constă într-o reluare a sortării. alături de caracteristicile calităţii I. şi 80-100mm. După Iordăchescu. şi colab. transportul şi livrarea în tranzit. lăzile P ambalează în medie 32 kg ceapă uscată.

în trei categorii de spaţii de păstrare.1/feb) 12.1-2. .9/apr) Spaţiile cu aerisire naturală în care se păstrează ceapa uscată sunt magaziile. copertinele. mult sub cele care se pot justifica din diferite cauze obiective (14-21. Culturile semănate (ceaclama.3/apr) Pierderi calitative % 2. până în luna decembrie. cu umiditate necorespunzătoare sau încinşi. mai ales prin administrare în exces.8-20.7 (14. N.depozite cu ventilaţie mecanică.5 (3. şi colab.3/feb) 1. Rossier.7/feb) 10-11.9/ian) 2. Ceapa uscată se depozitează în vrac sau ambalată. Densitatea mai scăzută realizată a dus la obţinerea de bulbi calitatea I în proporţie de numai 75%.2 (4. Condiţiile de calitate ale bulbilor de ceapă destinaţi păstrării sunt corespunzătoare calităţii I din STAS 1424-86.4 (5. Pierderile economice sunt apreciate la circa 5%. Tabelul 19. Se precizează sau se subliniază că nu corespund păstrării bulbii ieşiţi din repausul vegetativ. în timp ce varianta optimă este 60:30:30. care erau cu un diametru mai mare de 60 mm. nici bulbii dubli. Se stabileşte chiar un prag al fertilizării N:P:K de 80:40:40 pentru o păstrare corespunzătoare. de protejarea împotriva umidităţii sau intemperiilor şi de o bună circulaţie a aerului în produs.spaţii tradiţionale sau improvizate. Se admit doar cei cu diametrul ecuatorial sub 80 mm. soiul Diamant) dau bulbi care se pot păstra bine în condiţii de ventilaţie naturală o durată de 6 luni.1 (2. eventual macrosilozuri.5 (12. cu ventilaţie naturală. podurile clădirilor.8 (2. sau în general cei netipici soiului. cu 2-3% mai mari ca la culturile plantate primăvara şi cu 4-5% mai mult decât la ceapa ceaclama. care diferă în privinţa pierderilor acordate legal: . deformaţi sau cu fuşti (tije florale).Culturile din arpagic plantate primăvara au înregistrat pierderile cele mai mici la o păstrare frigorifică de 240 zile (soiul Uriaşă de Stuttgart). întârzie repausul fiziologic şi determină un procent de bulbi depreciaţi mai mare.7/apr) Pierderi prin stricare % 1. 270 .6/ian) 14.4 (17. iar diferenţa rămasă. moi. (1994) remarcă efectul nefavorabil al fertilizărilor cu azot amoniacal şi cu fosfor. Culturile din arpagic.3 (5.2-4.5 (23. Păstrarea este temporară. de 25% bulbi improprii pentru păstrare.3-4. Fertilizarea exagerată diminuează păstrarea. rampele. care favorizează bolile de depozit.7/ian) 11-13. de formă "gât de sticlă". plantate toamna. Se poate constata că până şi loturile nefertilizate se pot păstra mai bine.8-3. au avut pierderile cele mai mari la păstrare. avea o proporţie însemnată de exemplare cu fuşti.1 (24.1-1.1/feb) 1.5 (14. Durata de păstrare a bulbilor de ceapă uscată conform STAS 9127/5-90 şi pierderile conform HCM 190/1984 Tipul păstrării spaţii cu aerisire naturală depozite cu ventilaţie mecanică depozite frigorifice Durata (luna) 3-5(XII) 4-6(I) 6-8(III) Pierderi în greutate % 10-13.depozite frigorifice.1%).0/ian) 1. etc. iar rezultatele depind de calitatea iniţială a bulbilor.2. cei cu pământ aderent.2-15.5-2. . pătulele.3/apr) Pierderi totale % 14-21.

. Dacă lucrările se execută manual.5-3. dacă are un conţinut ridicat de substanţă uscată solubilă (13-14%) şi în substanţe volatile (0. sau 1.5-0. Deşi operativitatea depozitării este superioară. pierderile totale sunt relativ mici.8 m..02%). ceapa se protejează cu baloţi de paie. realizându-se un spaţiu de stocare de 90 m 3 (Gherghi. iar la amenajările în exterior se utilizează folie de polietilenă.0-1.7 t/m2.3m. fie în lăzi stivuite până la 2. datorită cheltuielilor mici de depozitare şi investiţii. pentru a putea fi ferite de umezeală. prin presărarea de var nestins la baza stivelor. 1989). (Groza. Ceapa poate rezista până la -50C (-70C). precum şi 2 m2 suprafaţă de admisie (ferestre.. Pentru o cantitate de 50 t este necesară realizarea unui pătul de 24 m lungime x 2m lăţime x 2m înălţime. Ventilaţia este asigurată prin unul sau mai multe canale orizontale. pe culoarele de acces (1 kg/5m3 spaţiu liber). A. controlul păstrării este greu şi există riscuri pe timp friguros sau umed. La un capăt se amplasează un ventilator. prin protejarea bulbilor faţă de factorii atmosferici nefavorabili. cu pierderi de 14. când păstrarea poate reuşi până în luna martie. 1978). şi colab. cu climă blândă. Macrosilozurile se construiesc în şoproane sau magazii închise.5-18%. Consumul de paie este de 18-24 kg/t ceapă. prelungirea păstrării nemaifiind recomandată. Ceapa se aşază în vrac cu lungimea de 20 m şi înălţimea 2-3 m. Amplasate cât mai aproape de locul de producţie. În a doua jumătate a iernii. Cheltuielile de depozitare sunt reduse. dar în zonele cu precipitaţii puţine se amplasează şi la exterior pe platforme betonate. Se asigură uscarea şi se reduc pierderile. Păstrarea în magazii sau spaţii improvizate cu aerisire naturală se face în containere cu plasă metalică şi lăzi paletă stivuite până la 3-4 m înălţime. precum şi prin canale de aerisire verticale. 1985). I. deoarece cristalele de gheaţă se formează în spaţiile intercelulare şi la periferia celulelor (Mănescu. La dezgheţare lentă îşi revine. dar 271 . Umiditatea relativă ridicată se previne prin închiderea uşilor şi ferestrelor în perioadele ploioase şi în ultimă instanţă. pentru preluarea operativă a producţiei de pe câmp atunci când nu există altă posibilitate. Se asigură izolarea acoperişului şi a pereţilor laterali. aşezaţi pe toată lungimea pătulului şi pe suprafaţa liberă a cepei de la coamă. În cazul înregistrării unor temperaturi mai scăzute de -3 0C. O dificultate mai importantă constă în încărcarea şi descărcarea dificilă. depăşind 38% la începutul lunii februarie. S. sau în lăzi P stivuite manual la 2-3 m înălţime. Se mizează pe zone sau ani favorabili. macrosilozurile pentru ceapă au fost testate în spaţii închise în Câmpia de Vest. uşi) la fiecare 100 m2 pardoseală. dar costul de păstrare este mai redus. pierderile cresc rapid. care funcţionează în zilele cu temperatură şi umiditate relativă favorabilă. Produsul se protejează cu baloţi de paie.5 m2 admisie/200 m3 spaţiu. consumul de forţă de muncă este de 8-14 ore om/t. Înălţimea de umplere este de 1. iar amplasamentul nu ocupă suprafeţe mari. Durata de păstrare este de 4-6 luni. Încărcătura realizată este modestă 0.7-1.Păstrarea în pătule se face mai ales în timpul toamnei. Până în primele două luni de iarnă.

B. P|STRAREA de 3-6 luni. Condiţia de bază este aplicarea fără abateri a tehnologiei de păstrare în vrac în întregul ei.cu ventilaţie prin pardoseală (păstrare în vrac). Primele 10± 2 zile de ZVANTARE şi USCARE. închiderea celulelor şi începerea ventilaţiei.cu ventilaţie pe la partea superioară (păstrare ambalată).(1982) principalii agenţi patogeni din celulele cu ceapă sunt Botrytis sp.. în modul următor: A. pentru a elimina bulbii necorespunzători (dacă nu s-a făcut). . Se ventilează întreaga noapte. Ventilaţia se execută cu aer exterior. Ventilatoarele funcţionează ziua. Păstrarea frigorifică are şi ea 2 variante: . Într-o celulă de 12x24 m se pot păstra 500-800 t ceapă uscată. Urmează PERIOADA DE R|CIRE. 3-6 ore. Se recomandă ca umplerea celulei să dureze 5-6 zile. fără întreruperi sau derogări. Pereţii trebuie văruiţi cu lapte de var 200g+ clorura de var 1200g/100 l apă. cu o stare fitosanitară foarte bună. şi Erwinia carotovora. Stivuirea este posibilă până la înălţimea de 4. iar în zilele cu temperaturi negative aerul se recirculă. dar au doar efect fungicid şi nu pot distruge Erwinia carotovora. după care urmează nivelarea vracului. în funcţie de starea ambalajelor. Calitatea. tratamentele preventive cu fumiganţi. iar în zilele umede se ventilează prin recirculare. când temperatura este mai scăzută. se cumulează cu măsurile de igienă. ventilatoarele vor funcţiona pentru uscare şi eliminarea căldurii din respiraţie.5 m (500-580 kg/m3). Dezinfectarea celulelor trebuie făcută cu formol. Durata zilnică oscilează între 14-18 ore. Prima posibilitate oferă o folosire economică a spaţiului (1. Nicoleta şi colab.5g/m3 şi Fumizol (thiobendazol) 1g/m3 se administrează şi ele după o prealabilă etanşeizare.. deoarece se asigură o bună circulaţie a aerului. După Mihăilescu. ventilând 18-20 ore/zi aer uscat la 20-250C şi cu UR 65-75%. gradul de uscare şi provenienţa cât mai unitară din culturi special destinate. dar şi în zilele când nu se preia ceapă. Există două posibilităţi de păstrare: în vrac şi în lăzi paletă. Penicillium sp. Produsele fumigante Fumispore (parahidroxi fenil salicil amida) 1. tratament foarte eficace dacă se iau măsuri de etanşeizare. Păstrarea în lăzi paletă se dovedeşte de multe ori mai reuşită în condiţii de ventilare mecanică. variabilă ca durată (max. se elimină cu un ventilator frunzele exterioare şi se face o sortare. 4 săptămâni) până la realizarea parametrilor de păstrare. 272 .8-2 t/m2) la o înăţime a vracului de 3.0-5. În momentul depozitării. respectiv cu stricta respectare a graficului de ventilaţie în vederea realizării unor condiţii optime de păstrare. se desfăşoară la 0± 1. iar produsul poate fi controlat mai uşor.50C şi UR 65-75%. Noaptea. starea sanitară şi uniformitatea bulbilor. prin gazare (1l/750 m3). cu întreruperi de 6 ore. C. apoi şi în timpul zilei.numai în condiţiile însilozării unor bulbi de calitate..5m. Depozitele cu ventilaţie mecanică permit asigurarea unui debit de 90-100 m3 aer/t/oră prin pardoseală. de la sfârşitul lunii octombrie şi în cursul lunii noiembrie. Fusarium sp.

dar se pot folosi şi lăzi paletizate pe 4 nivele sau chiar saci de plasă în palete cu montanţi. ZVANTARE/USCARE în 10-12 zile cu ventilare timp de 18-20 ore/zi aer exterior la 20/300C şi UR 60-70%. C. măsurile de prevenire-combatere a bolilor şi conducerea factorilor de depozitare. care se examinează. iar ceapa are o umiditate exterioară care nu a putut fi eliminată corespunzător pe parcursul fluxului de valorificare. Italia (460 mii t anual). în funcţie de starea lor tehnică. iar controlul stării de păstrare a bulbilor lunar până în luna ianuarie şi săptămânal în perioada următoare. dar celelalte ţări ca Spania (peste 1 mil. ventilând 4/6 ore zilnic. execută zvântarea şi uscarea în câmp. care vor fi valorificate în primăvara anului următor. t anual). vremea este ploioasă şi umedă. R|CIREA în 15-20 zile. Păstrarea frigorifică în ambalaje implică folosirea lăzilor paletă. Se asigură o ventilaţie dirijată de 90-100 m3aer/t/h. la -1. Parametrii de păstrare sunt temperatura 0/50C şi UR 70-75%. de aceeaşi mărime. 1996) păstrarea frigorifică şi păstrarea în ambalaje se rezervă loturilor excepţionale. Se examinează starea fitosanitară şi gradul de încolţire. în diagonală. în baza aceloraşi faze: A. (1994. Înălţimea vracului este mai mare. Regimul de ventilaţie este identic păstrării în vrac. uscarea durând 10-12 zile iar zvântarea 4-6 zile.50C şi 65-70% UR.5% pe zi. Franţa (248 mii t anual) etc. Reducerea temperaturii se face treptat. După Moreau. în debit de 200 m3/t/h. se recoltează randomizat din cel puţin 10 lăzi paletă. din locuri diferite. Lăzile paletă noi se pot stivui pe 7-9 nivele. legate de calitatea materiei prime. în ritmul de 0. Păstrarea optimă pe loturi din ţările dezvoltate se face în celule multiple. Conform STAS R 9127/5-90. Măsurile de igienă şi control fitosanitar sunt sporite. la un debit de 150-300 m3 aer cald / t. ventilând aer uscat şi cu 20C mai rece ca în interior.50C şi UR 65-70% cu un regim de ventilare de 16 ore/zi. Probele din vrac se recoltează la adâncimea unui braţ (50 cm). cu aer la 0/-1. 273 . B. Aerul răcit este refulat în celulă printr-un canal montat sub tavan şi circulă de sus în jos printre stivele de lăzi paletă cu ceapă uscată. şi colab.Păstrarea frigorifică în vrac este dificilă doar prin prisma pretenţiilor deosebite pe care le ridică. stabilinduse măsurile tehnologice necesare şi/sau ordinea de valorificare. Ceapa din arpagic se poate păstra frigorific în ambalaje 8-10 luni. Probele din ambalaje. suprapuse până la 5-6 m înălţime. se foloseşte aer încălzit la bateria secundară a RAC-550. până se adună 10 kg. de 3. suprapuse până la 5-6 m. }ările nordice folosesc uscarea în celule. Ceapa din sămânţă (ceaclama) se poate păstra aceeaşi perioadă.5-5m. P|STRAREA timp de 6 luni cu menţinerea parametrilor de răcire. Starea de sănătate poate fi ameliorată şi prin tratamente curative cu Fumispore 3g/m3. controlul parametrilor de păstrare are loc de 3 ori pe zi. Calitatea şi uniformitatea recoltei permit în condiţiile climatice din vestul Europei o păstrare în vrac în bune condiţii. la 28/400C. B. în câteva săptămâni. Dacă în momentul respectiv. la ± 10C şi 70-75% UR.

antibacteriene. cusuţi la gură. tonice şi antihelmitice (contra viermilor intestinali). numeroşi beneficiari au cerut ambalarea în saci de bumbac portocalii cu ochiuri de 4x4 mm sau 4x2. este Gasconia. de 5kg. 19.6 kg/locuitor/an în România. reambalaţi în saci de 25kg. dar sunt mai perisabile şi asigură necesarul de consum din lunile august-ianuarie. Fe 1.50C la 6/80C. Mexic) şi China. Ca 38 mg%. în România a crescut doar consumul intern. Consumul usturoiului este foarte răspândit în ţările mediteraneene (renumită în Franţa. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a bulbilor de usturoi Usturoiul este o legumă mult folosită în alimentaţie.2. la capacităţi fixate prin nota de comandă. prin autoîncăzire. vitaminele B 1-2 mg%. în 1-2 zile.6% celuloză (3% fibre). pentru a nu forma condens. Partea necomestibilă este de 13%. Pentru export. care a profitat de un fenomen similar pentru a deveni un exportator recunoscut chiar în ţările cu tradiţie (Franţa). Prioritate au loturile mai expuse pierderilor.7-1. consumul mediu de usturoi este însă de 0. antihemoragice. N.5 mg%. în America Latină (Argentina. P 134 mg%. 10kg sau 25 kg. Condiţionarea după păstrare nu diferă de condiţionarea iniţială a producţiei. 0.5% lipide şi 0. vitamina E 0.65%. Apare evidentă dublarea producţiei româneşti în ultimul deceniu. la scoaterea din celule. prevăzuţi cu două urechi de manipulare şi având etichete de marcare. murăturilor şi conservelor etc. Bulbii vor avea cel puţin 10/120C. Bulbilii (căţeii) conţin 61-64% apă. Se procedează la ridicarea treptată.8 kg /locuitor/an în Franţa şi de 0. carminative. bulbii se sortează şi se ambalează în lăzi P sau săculeţi de plasă de diferite capacităţi.5 mm. în condiţiile unei umidităţi relative de 75-80%.4-1. din care K 450-520 mg%. în sud). Spre deosebire de China. Mg 21-36 mg%. PP 0.Sistarea păstrării impune un termen de valorificare de 15 zile în care produsul rămâne încă stabil calitativ.35-1. El are reale calităţi medicinale. Vitamina C 14-30 mg%. vit. iar valoarea energetică de 1350Kcal/kg. 23-27% glucide. şi colab. Pe măsura livrării. Mai puţin răspândit în ţările nordice.5%. Elementele minerale sunt în cantitate de 1. (1990) enumeră 18 utilizări interne şi 6 de uz extern. 274 . antisclerotice. ca atare sau pentru condimentare şi pentru aromatizarea preparatelor culinare. Soiurile de toamnă au o calitate superioară şi sunt mai productive.5-0. O altă modalitate de livrare este în saci de 5kg. mai ales în lunile de iarnă.5-0. Se utilizează şi sub formă de ulei volatil sau rezinoide (oleorezine) extrase în alcool sau în acetonă. evoluţie care are loc în mod natural. 6-7% protide.1-0. fiind cunoscut mai ales prin proprietăţile sale hipotensive. Popandron. pentru scopuri alimentare sau farmaceutice.1 mg%. a temperaturii de la -1.

Tehnologiile manuale de recoltare şi condiţionare tradiţională în legături şi cununi încă se mai practică. O recoltare prea timpurie produce. când treimea superioară a frunzelor s-a îngălbenit. Se recoltează mecanic doar culturile de usturoi care se pretează. Loviturile sau pământul aderent ridică adesea probleme. Pentru calitatea I. Cl. uscare treptată) şi albe (ventilare corespunzătoare. Cl.Soiurile de primăvară prezintă doar avantajul unei păstrări cu peste 2 luni mai îndelungate. fără urme de mucegai sau vătămări produse de ger şi soare. rădăcinile scurtate. când solul are 60-80% IU şi 70% din capacitatea de câmp. Nu se admit la păstrare căpăţânile recoltate prea devreme 275 . pe timp frumos. nu va depăşi 1% din masă. sau în spaţii acoperite. 1994). usturoiul se lasă pe câmp doar dacă există condiţii.. culoare caracteristică soiului. pe vreme nefavorabilă. Păstrarea usturoiului este reglementată prin STAS R 9127/9-82. Diametrul ecuatorial va fi de minimum 35 mm. 1994). Întârzierea recoltării determină invazia microorganismelor saprofite care înnegresc tunicile şi diminuează durata de păstrare (Botrytis sp. în strat de 5-7 cm. Plantele se lasă pentru zvântare şi pentru uscare pe câmp. Se admit 2% impurităţi (maximum) şi diametrul ecuatorial 30-35 mm. asigurând consumul până în primul trimestru al anului următor.. Pierderile la păstrare conform HCM/1984. folosind dislocatorul sau MRC 1. Recoltarea se execută manual. Uscarea continuă în hangare şi silozuri. Uneori se aşteaptă până ce baza tulpinii false se înmoaie. tari. fie la sol pe grătare. sunt aceleaşi ca la ceapă uscată din arpagic sau din sămânţă. Recoltarea mecanizată nu se poate face decât pe vreme frumoasă. până când tunicile devin sfărâmicioase.2.) (Marin. Recoltarea se face în lunile iunie-august. dar discul îşi modifică nuanţa spre brun. căpăţâni pătate (Chaux. zvântate şi mature. bulbii sunt bine formaţi şi nu mai cresc. bulbii vor avea integritate perfectă şi formă regulată. Condiţionarea se poate face în câmp. curate. se elimină pământul aderent şi/sau corpurile străine. sistem răspândit în Spania (Marin. timp de câteva zile. pământ şi foi uscate.. În multe ţări. la puncte de condiţionare. fiind planificată să nu dureze mai mult de 10 zile. Se păstrează doar calitatea superioară (I). 1994). condiţionarea este uneori îngreunată de condiţiile de recoltare mecanică şi de manipulare în câmp. căţeii (bulbilii) suficient de strânşi şi neîncolţiţi. lipsite de buruieni. prin smulgere. H. Bulbii valorificaţi în vrac se pot peria mecanic. cu aer uscat. Tulpina falsă trebuie tăiată sub 3 cm. În ţările cu climat mai umed. Procentul de impurităţi. periere). după uscare şi condiţionare pe soiuri. timp de 6-10 zile. fie legat în mănunchiuri şi atârnat de sârmă (1000 m/ha). pe suprafeţe care justifică utilizarea agregatelor. Sortarea şi calibrarea se execută conform STAS 1425-80. în perioade cu timp cât mai favorabil. La calitatea II se acceptă căpăţânile bune de consum care nu se încadrează la calitatea I. şi Foury. rădăcinile se scurtează sub 1 cm. H. după uscare. Se admit doar uşoare umflături şi mici rupturi ale membranei (tunicii) exterioare. Se acceptă căpăţâni sănătoase. Se urmăreşte producerea de căpăţâni cu tunici netede (recoltate la timp. în timp ce producătorii din vestul continentului încep recoltarea înaintea culcării tulpinilor.

Livrarea se execută după condiţionarea finală. P|STRAREA în medie 80-130 zile pentru usturoiul de toamnă şi 160220 zile pentru usturoiul de primăvară. Se folosesc spaţii tampon pentru acomodarea temperaturii. circa 5-10 cm. sau celule frigorifice. Ambalarea se face în lăzi. primul lot livrat". celule ventilate mecanic. acesta trebuie să fie uscat şi bine ventilat. Indiferent de tipul de depozit. prin închiderea şi deschiderea ferestrelor. -1. Scoaterea de la păstrare se face de regulă treptat. curate şi dezinfectate. iar între stivele de lăzi. Pentru export. după principiul "primul lot intrat. care necesită aproape aceleaşi condiţii de păstrare.2-0. usturoiul se păstrează în lăzi P umplute pe trei sferturi (18 kg/ladă) sau M3/M4 (10-18 kg/ladă) întregi. B. pentru o bună circulaţie a aerului. dar nu sub -50C). 10kg sau 20kg. căpăţânile desfăcute sau loturile care nu au fost condiţionate. reambalate în cutii de carton de 5/10 kg. Modul de păstrare este în exclusivitate în ambalaje de capacitate redusă (circa 10 kg într-o ladă sau sac de plasă). iar preambalarea în fileuri sau pungi. Uscarea rădăcinilor. Păstrarea frigorifică permite aproape dublarea perioadei medii de păstrare a usturoiului. sau saci de plasă. cele umede sau care provin din culturi infestate. timp de 15-20 ore/zi. timp de 16± 4 ore pe zi. sau cu aer răcit. Loturile foarte bine uscate şi sănătoase se pot păstra şi în lăzi paletă umplute la 5-8 cm sub nivelul înălţimii maxime. 276 . evitându-se manipularea bulbilor la temperatură scăzută. Controlul condiţiilor de păstrare se face zilnic.5m. În magaziile cu ventilaţie naturală.5/00C şi UR sub 75% (65-75%). ventilând aer exterior sau încălzit la bateria RAC. C. ventilând 5± 1 ore/zi prin recirculare cu aer răcit. tunicilor de protecţie şi a cozii scurtate poate fi efectuată prin predepozitare. La perete se lasă 0. care constă în sortare şi ambalare. ZVANTARE-USCARE în 15(20) zile. sau aer rece din exterior (mai rece decât temperatura celulei. La tavan se asigură cel puţin 1. până la 00C cu aer rece şi uscat din exterior. Schema tehnologică de păstrare este: A. Factorii regimului de păstrare se dirijează greu. evitând temperaturile sub -30C. iar definitivarea acesteia se poate produce în magazii. Celulele frigorifice folosite vor avea capacitate mică (sub 500t) şi nu vor depozita decât usturoi şi ceapă. ambalarea se face în saci de plasă de bumbac cu ţesătura deasă (4x2. în condiţii de aerisire activă. la 20/400C şi UR sub 75%. care se paletizează sau se clădesc în palete cu montanţi. curat şi destinat dacă este posibil. iar pentru produsul depozitat de 3 ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Umplerea şi stivuirea vor asigura o bună circulaţie a aerului prin produs. R|CIRE în 7-10 zile. limita superioară fiind posibilă doar în condiţii de ventilaţie mecanică.4m. Durata păstrării economice este de 60-90 zile pentru usturoiul de toamnă şi de 120-150 zile pentru soiurile de primăvară. Unii beneficiari solicită ambalarea în pungi mici. doar acestui scop.sau prea târziu.5 mm) egalizaţi la 5 kg. Usturoiul se poate păstra în spaţii cu ventilaţie naturală.

pe măsura creşterii. Se înlătură plantele veştede. Se poate valorifica doar produsul sănătos. 19. 2-3. În Olanda şi SUA au fost creaţi hibrizi între ceapa comună (Allium cepa) şi ceapa perenă. în lăzi P sau M2 /M3 din material plastic. se leagă în mănunchiuri de 10 fire (până la 15 mai) sau snopi de 50100 fire după 15 mai.3. în sensul de ceapă foarte măruntă. în 3-4 treceri. în stare de integritate şi de curăţenie evidentă. de tuns (Allium fistulosum). De Dărăşti). iar carotenii până la 6 mg%. iar dintre elementele minerale. Păstrarea temporară se poate face ca produs necondiţionat. Arpagicul este format din bulbii foarte mici de ceapă din soiurile specifice (Uriaşa de Stuttgart. Condiţionarea constă în sortare. rupte sau zdrobite. Vitamina C se găseşte în conţinut variabil de 20-65mg%. K 270 mg%. Recoltarea se face eşalonat. Tehnoogia de valorificare în stare proaspătă pentru ceapa verde şi usturoiul verde Ceapa şi usturoiul verde sunt legume de primă apariţie. fasonare şi legare în legături sau snopi.4 Tehnologia de valorificare a arpagicului Termenul de arpagic provine de la arpa=orz în limba turcă. sau în anumite zone geografice. Fe 1 mg%. iar uneori produse în spaţii protejate. proaspăt şi fără tulpini florale. se fasonează rădăcinile şi uneori chiar frunzele prea lungi.7% celuloză. ci se cultivă pentru obţinerea de ceapă verde. încinse. 1% protide. în lungime de peste 25 cm. Valoarea energetică este de 2 ori mai redusă decât a bulbilor (200 kcal/kg). Ca 40 mg%. destinate înmulţirii vegetative în cultură trienală. în snopi puşi vertical (în picioare) în lăzi şi acoperiţi cu o prelată din folie de material plastic. recoltate din culturi plantate în toamnă sau primăvara devreme. ele sunt în mare parte complementare şi specifice. la banda rulantă cu trei căi şi la masa de ambalare. 0. dar şi De Macău. Se spală. îngălbenirea nu se manifestă 277 . Deşi consumul lor se suprapune. inclusiv din punct de vedere dietetic (vitaminizant) sau culinar. care poate fi păstrat până la 8-10 zile la 0 /10C şi UR 90-95%. se zvântă. Culturile care sunt uniforme se pot recolta prin 1-2 treceri. Recoltarea se face la sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august. iar la distanţe mari cu autofrigorifice. Ambalarea pentru livrare se face în lăzi tip grătar. cu cel al cepei uscate sau usturoiului uscat. la stadiul specific de dezvoltare incompletă. la 0/20C şi UR mai mică de 75%. Mg 30 mg%. 19. Condiţionarea se poate face semimecanizat. plantele îşi pierd calitatea. când la peste 50% din plante vârful frunzelor s-a îngălbenit pe o lungime de 2-3 cm (treimea superioară). care nu formează bulbi.Transportul pe distanţe scurte se face cu autoizoterme. în anumite luni. spălare. În momentul apariţiei tijelor florale. P 45 mg%. Ceapa verde conţine 90-91 (95)% apă. de mărimea orzului. atacate de boli/insecte. În perioadele ploioase. cu fuşti.5% glucide.

3-3 g/buc. Recoltarea mecanică se face cu dislocatorul DLR-4. şi colab. iar randamentul categoriilor superioare trebuie să depăşescă 70% într-o cultură normală.7 m. urmate de ambalare şi valorificare diferenţiată. Ventilarea de toamnă are caracter de desăvârşire a zvântării/uscării. adaptată şi ea corespunzător.. sau chiar în toamna anului respectiv. sau cu maşina E649 de recoltat cartofi. se condiţionează prin curăţarea de frunze. prin expunere la soare. . După Dumitrescu. păstrând cu orice preţ temperatura sub 3/50C. dar recoltarea se va executa la termenul planificat. M. cu greutatea de 0. pentru a realiza calitatea dorită (Dumitrescu. În anotimpul rece este posibilă realizarea temperaturii optime de păstrare de 00C până la -1. la temperatura 18-200C şi UR sub 70%. resturilor. (1998) calibrarea se face în limite stricte (citate în paranteză). la pereţi se lasă spaţii de 50 cm.50C. Modul de recoltare este manual.5 m. Zvântarea şi uscarea se desfăşoară în condiţii optime pe câmp. Pentru o bună circulaţie a aerului.calitatea II 14-20 (12-18) mm diametru şi greutatea 1. Depozitele cu ventilaţie mecanică prin pardoseală au celule de până la 200 tone capacitate. care crează ulterior neajunsuri în depozitare. După uscarea frunzelor. Nu trebuie depăşit acest interval. Din cantitatea iniţial recoltată. Calibrarea se face pe trei calităţi: . şi se poate face în depozite ventilate mecanic sau în depozite frigorifice. . Se menţine o umiditate relativă cât mai scăzută (65-70%). În cursul primăverii (martie).4-1. cu înălţimea interioară de 5.2 m înălţime. Paletele se suprapun pe 3 nivele până la 4. şi a bulbilor prea mici. rămânând până la tavanul celulei un spaţiu de 1. de 9 t/ha în medie. se ventilează doar noaptea. deoarece poate apare fenomenul de opărire. prin dislocare cu săpăliga. Condiţionarea se realizează mecanic. timp de 2-3 zile.2 g/buc. Sortarea permite separarea impurităţilor. M. destinat plantării în anul următor. cu posibilităţi de oscilaţie pozitivă până la 20C. şi colab. motiv pentru care se întrebuinţează la producerea de ceapă verde. corpurilor străine. Arpagicul din soiul De Macău se păstrează mai bine decât arpagicul din soiul Stuttgart (Uriaşă de Stuttgart).totdeauna. obţinându-se o precizie superioară.calitatea I 7-14 (6-12) mm diametru. Acestea se paletizează în palete cu montanţi 72-80 lădiţe (9-10 starturi de câte 8 lădiţe) conţinând în total 360-400 kg. sortare şi calibrare. când apare pericolul iniţierii procesului de înflorire (de la 278 . Maşina are 2-4 site şi un ventilator.calitatea a III-a 20-25 (peste 18) mm diametru şi greutate 4-5 g/buc. cu selectoare speciale sau cu maşina de condiţionat şi sortat arpagic şi ceapă. bolnavi sau seci. tăiaţi sau fără tunici de protecţie. urmată de smulgere şi adunare în benzi. 1998). Calitatea III formează tulpini florifere. adaptat cu piese care lucrează la adâncimea de numai 8-10 cm. Păstrarea arpagicului durează 7 luni (august-martie). rămân după calibrare doar 5-6 t arpagic propriu-zis. Ambalajele de păstrare sunt lădiţe STAS 1247-76 FT 1987 care conţin fiecare 5 kg arpagic sortat şi calibrat.

calibrarea. Condiţionarea în câmp presupune presortarea. Dintre vitamine: C 12-30 mg%.4-0. După Gherghi. se scutură de pământ şi eventual de unele fragmente veştejite. iar în ultimele 7 ore chiar la 400C.8-1% din care K 180-250mg%. Tratamentul termic pentru prevenirea apariţiei tulpinilor florale şi pentru sporirea producţiei după plantare se face cu 2 săptămâni înaintea înfiinţării culturii. A. în paralel cu intensificarea ventilaţiei. murdărindu-le.5.6 mg. care se smulg. are preţioase însuşiri dietetice şi medicinale: diuretic. E 0.50C şi UR sub 75% (Iordăchescu.8% dintre care 2. în saci de 20 kg.5%. Calibrarea se face după diametrul tulpinii false. iar restul prin stricare. (1994). Tehnica manuală foloseşte cazmale sau furci pentru slăbirea şi dislocarea rândurilor de plante. mai ales în celulele frigorifice echipate cu RAC-550. pierderile înregistrate fiind de numai 15± 3% de-a lungul întregii perioade de păstrare. unde are o pondere în producţie aproape egală cu a cepei. P 25-57 mg%.8%. mecanizat. fibre 2. Valoarea energetică este de 220-230 Kcal/kg (după unii autori mai mare. În România se cultivă pe suprafeţe mici. deşi este o legumă valoroasă.5-4. Recoltarea nu va duce la intrarea pământului în interiorul frunzelor sau între ele şi nu va culca plantele la pământ. calmant digestiv şi foarte bun emolient în inflamaţiile căilor respiratorii. fiind recomandat chiar şi-n aplicaţii externe. Producţia de praz apare pe piaţă în ultimele două luni de toamnă. manual sau semimecanizat. protide 1-2%. La fel ca toate legumele din grupa cepei. care se livrează. 19. După depozitare trebuie făcută o nouă condiţionare. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prazului Prazul este o legumă mult consumată în Franţa. celuloză 1. Temperatura în celule se va ridica la 30± 50C (UR sub 70%).1%. iar consumul are loc şi în perioada de iarnă-primăvară. Recoltarea se face în lunile octombrie-noiembrie. 1978). Fe 0. şi colab. care au baterii de încălzire. de 540 Kcal/kg).7 mg%. C. substanţe minerale 0. sau deasupra umflăturii coletului (bulbului). complexul B 0. PP 0. iar alte zone. Recoltarea semimecanizată constă în dislocarea mecanică şi mânuirea plantelor în mod similar metodei manuale. la 10 cm de la baza rădăcinii. iar partea necomestibilă variază de la soi la soi (17-50%). Tratamentul poate fi efectuat sub control. Ca 31-87 mg%. Se elimină exemplarele bolnave sau vătămate prin presortare. în scopul eliminării excesului de umiditate.3-0. Conţine glucide 4-6%. sortarea pe mărimi şi legarea în snopi de 10-15 bucăţi uniforme ca lungime. ca Belgia şi nordul Franţei. urmată de ambalarea pe calităţi. Calibrul minim al prazului este de 10 mm.3/50C la 15/180C). neevidenţiate statistic. laxativ. Păstrarea frigorifică rămâne cea mai eficientă metodă de păstrare a arpagicului la 0/-1. iar al 279 ..5 mg%.8% în greutate.6-2. pierderile lunare sunt de 4. fiind considerat una dintre cele mai tardive legume. iar pentru Belgia este singura cultură reprezentativă de legume din grupa cepei.

în vederea consumului de toamnă. cu rădăcinile şi vârful frunzelor tăiate drept. şoproane). Dacă există 280 . sau în spaţii închise (pivniţe. la 2-3 cm plantă de plantă şi se acoperă cu pământ până la punctul de ramificare a frunzelor. cizelarea sau eliminarea unor frunze deteriorate sau îngălbenite şi spălarea la nivelul rădăcinilor.prazului timpuriu de 8 mm. Brazda are 40 cm adâncime şi lăţimea de 2. Însilozarea în brazde permite păstrarea prazului 3-4 luni. iar protecţia se face cu paie şi folie de polietilenă. iar între ele se lasă poteci. Formarea legăturilor şi legarea în două locuri a snopilor de 10-15 plante uniforme ca lungime.calitatea II. Păstrarea prazului se efectuează numai pentru calitatea I. Prazul se aşază în rânduri sprijinite pe taluz. Condiţionarea la centrul de valorificare. fără frunze veştede sau depreciate. dar se împiedică acumularea excesului de umiditate. trebuie livrată neîntârziat. micşorând şi egalizând rădăcinile fără a răni discul. Lungimea brazdelor este de 25-30 m.5 m. magazii) cu aerisire naturală poate dura 3-5 luni. iar la prazul timpuriu 1/4 din lungimea totală sau 1/3 din teacă. cu partea albă mai redusă şi uşoare defecte. Legarea se face în 2 locuri. la 4-5m plantă de plantă. Păstrarea în spaţii acoperite (umbrare. nu trebuie să depăşească dublul diametrului celui mai mic praz. fără tije florale. . dar mai înguste (1. Însilozarea în şanţuri permite o păstrare tot de 3-4 luni. Prazul se stratifică vertical pe pardoseală. scurtând frunzele la 1/3 din lungime. prazul trebuie să fie întreg. printr-o aerisire cât mai intensă. Conform SR 5767. Se recomandă o umiditate relativă de peste 95%. Manipularea şi transportul se fac în lăzi tip P sau STAS 1247-76-FT 1987 tip II. se execută manual. Protecţia brazdelor se face cu paie şi cu rogojini. Plantele se fasonează. Se execută rigole de colectarea apelor din precipitaţii.la calitatea I cel puţin 1/3 din lungimea totală sau 1/2 din teacă trebuie să fie albă (albă verzuie). Diametrul prazului cel mai mare din aceeaşi legătură sau din acelaşi ambalaj. iar amplasarea silozurilor se face pe terenuri mai ridicate. este continuată cu ambalarea în lăzi şi livrarea în consum. iar introducerea în spaţiile de depozitare se face cu minimum de manipulări şi în termen cât mai scurt.5 m). intemperii sau temperaturi scăzute. Pentru însilozare. protejând plantele de vătămări. Pierderile reprezintă 15-30% din masa iniţială a produsului introdus la condiţionare. care vor fi zvântate (fără umezeală sau brumă). sănătos şi curat. deoarece nu suportă păstrarea mai îndelungată. pentru a îndepărta orice urmă de pământ aderent. {anţurile sunt tot la fel de adânci. cu aspect proaspăt. Urmează curăţarea. plantele nu se condiţionează. într-un start de nisip reavăn de 20 cm grosime. conform STAS 9127/10-74. cu taluz interior de 75 0 înclinaţie. Sortarea şi calibrarea separă plantele în 2 calităţi: . ferite de vânturi şi uşor accesibile pentru mijloacele de transport. Urmele de pământ din interiorul tijei sau de pe rădăcini nu vor depăşi 1% din masa totală. fără a vătăma plantele.

recircularea aerului va fi de 20-30 volume de aer pe oră.0-11.Fr. având ca efect prevenirea îngălbenirii frunzelor. şi Chapon. În primele 4 luni de păstrare. cu ierni mai reci.1-139 7. şi Foury. Păstrarea se poate face şi la temperaturi negative de –2 /-30C. sub formă de plante necondiţionate. Cl. pentru a menţine higroscopicitatea de 90-95%. Ph. Pierderi pe parcursul duratei de păstrare la praz conform STAS R-9127/10-74 reglementate de HCM 190/1984. J.3 9. Tabelul 19. introduse sau nu în ambalaje (SR 5767).9-6. se pierd încă 10-15%. Livrarea şi prezentarea produsului va fi uniformă şi omogenă.3-12.8 3(XI-I) 3(XI-I) 5(XI-III) 5(XI-III) 9. În final. aşezat ordonat în ambalaje.3-33. precum şi modificarea atmosferei. 1984). iar prin eliminarea frunzelor exterioare.1 22.Cl. Se mai livrează şi în legături de 3-10 bucăţi.1 7.7-10. 281 . produsul trebuie acomodat treptat cu temperatura exterioară şi comercializat fără întârziere.9-10.7-37. la temperatura de 0 0C şi UR 95%.2 0.3. în funcţie de condiţiile de depozitare Condiţii de păstrare Durata de păstrare Pierderi în Pierderi Pierderi Pierderi totale STAS greutate prin stricare de (însumate) % % calitate % minimă maximă % (luni) (luni) 3(XI-I) 4(XI-II) 9. Păstrarea frigorifică se justifică doar pentru 4-6 luni. dar este dificilă..posibilităţi de ventilaţie mecanică. Ambalat în lăzi paletate sau în lăzi paletă.2 Însilozare Păstrare în spaţii acoperite Depozite ventilate mecanic Chaux. se consideră că durata de păstrare economică este de 1-3 luni în condiţii frigorifice.2 5.8-13. (1994) recomandă ca factori suplimentari de menţinere a calităţii în cadrul acestui sistem de păstrare de lungă durată (câteva luni).0-29.5 7.În ţările producătoare tradiţionale.0-14. Coborârea temperaturii se face în 48 de ore şi se menţine constant coborâtă sub -20C pe toată durata. sub protecţia peliculei de polietilenă (Moras. iar frunzele exterioare se descompun. pierderile în greutate depăşesc 1/5. J. cu partea vizibilă a conţinutului.2-8. iar recircularea şi împrospătarea aerului vor fi cât mai active.5 20. Condiţiile optime sunt temperatura de 0/1 0C şi UR 90-95%. reprezentativă pentru restul cantităţii.6 17. După Le Bohec. iar spaţiul este folosit neeficient. în lăzi acoperite cu folie de material plastic. prin ridicarea conţinutului de CO2 (5-10%). închiderea paletelor în peliculă PE transparentă. prazul se etiolează în timpul păstrării. (1994).8 3. perioadele de depozitare de 2 luni se consideră de lungă durată şi se justifică în zonele continentale.

sfecla roşie. păstârnacul şi alte câteva specii mai puţin răspândite.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII LEGUMELOR R|D|CINOASE ÎN STARE PROASP|T| Grupa plantelor legumicole de la care se consumă rădăcinile îngroşate. iar morcovii constituie specia cea mai importantă (44-50% din cantitatea totală). au eficienţa cea mai ridicată dintre toate culturile legumicole. pătrunjelul de rădăcină. cuprinde morcovii. XX. Din punct de vedere energetic. 282 . În România. statisticile înregistrează împreună întreaga lor producţie (tab.CAP.1). urmaţi de ridichi 16% şi de pătrunjel (7-8%). 20. sau grupa legumelor rădăcinoase. ridichile. ţelina de rădăcină.

Alexandra şi colab.2-0.6 0.0 1.6 1.8 880/900 41-50 90/200 B. şi colab. Specia morcovi ridichi de 95 2.1-0.2 120/255 7-10 Ca mg % 27-44 20-35 P Fe mg mg % % 16-35 0.0-9. 86/88 3.6-1.94-1.4 0.8 1. 8-15 0.74-0.7 1992 215 8. Enăchescu Georgeta.22-0.3-1.0 70-73 0.55 0.3-2. ţelina de rădăcini şi ridichile.0 0. Tabelul 20.4-0.8-0.0-1.4-1.3-1.3 0. Morcovii sunt cei mai reprezentativi (locul V ca importanţă între culturile legumicole ale lumii).32 0.5 50-63 0.7-1. PP Vit.6 0.1 Valoare Parte energ. Polonia şi Franţa.0-9. A. 1995.5-1.C β caroten Vitamine Vit.6-3. necomestibilă Kcal/kg % 300-450 150-190 8-11 19-40 Alţi compuşi -ulei volatil ND -0. 1983. 1977) A. ND sfecla roşie 10-20 ţelina răd.0 30-45 0.36-2.86-1. doar patru specii dintre cele enumerate sunt cultivate pe scară mai largă. Specia Vit.0-12. cu producţie totală de zece ori mai mică.0 0.1 Producţia totală de legume rădăcinoase (1990-1996) în România şi ponderea acesteia în producţia legumicolă Anul mii t.04 0.9 ţelina răd.4 0.0 0.5 Apă Glucide Celuloză Fibre Subst.5-8. constituie în anotimpul rece şi mai ales în 283 .7 1.5 35-70 1.43 0.0 18-25 0.7 Valoare Parte energ. Urmează sfecla roşie.3-2.6 1. Marea Britanie.3 0.0 1. şi colab.3 0..1 1. K Mg % % % % pectice % % minerale mg mg % % % % 87/89 6.1 rădăcini păstârnac 75/83 9.2 Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă medie a unor legume rădăcinoase (date prelucrate după Favier. dietetică şi chiar medicinală este considerabilă.48-0.7 1991 193 8.9 1994 245 9.1 1.Tabelul 20.0 1.0-14.8-1. 1978.9 0.02-0.0 530 400-720 pătrunjel 20-35 rădădăcini păstârnac 18-28 Valoarea lor alimentară.88 2.1 1996 253 9.3-3. Cernăianu.5-1.0(7-18) 0.1 0.7-0.3 1.7 5 ND ND 0.0 63-82 6.6 0. mult cultivaţi în Europa (53%).6-1.01% -ulei volatil 0.8 0.1-0. E mg% B mg% mg% mg% mg% 29-30 ND ND 0. E mg% B mg% mg% mg% mg% 5-8 23-25 10.I. etc) -ulei volatil 0.5 0.9 0.75 0.32 0.1-0.3 1.6 1998 285 10 2000 254 10 Pe plan mondial.4 pătrunjel 78/86 7.8 1.2 0.005-0.3 1997 273 10.9-1. Datorită perioadei de consum.5 iarnă sfecla roşie 88 8. necomestibilă Kcal/kg % 260 300-460 28 20-21 27-39 ND 20 -ulei volatil pigmenţi (betanina.C β caroten Vitamine Vit. PP Vit.8 lună ridichi de 90 5.. Gherghi. (%) 1990 159 6. 1984.3 0. Protide Lipide Subst.6 180-360 0.5 280/322 15-33 40/120 260/280 14-22 320/340 12-30 380/470 22-25 25-28 43-68 51-57 2. Mincu.4-2. J.0 0.6 1.5 1995 281 10.7 0. în Rusia.8 0.7-1.9-1.4-2.2 ND 1.28 0.0 2.2-1.2 1993 257 8.0-11.4 2.05% ulei vol.4% compuşi fenolici -tioglicozizi Alţi compuşi morcovi ridichi de lună Specia ridichi de iarnă Vit..Cl.45 220/290 10-18 1.8-1.

iar la forma alungită de 15-20 mm. Vitaminizant. depurativ. Prelucrare prin: deshidratare. Morcovii din culturile forţate. tonic-aperitiv. având culoarea şi forma caracteristică soiului. detoxifiant.) Tabelul 20. supe. depurativ. ciorbe.5-0.. Aromatizant în industria conservelor şi gastronomie. Aromatizant în industria conservelor şi gastronomie (salate. Valoarea dietetică. hepatic. fără urme de atac. medicinală şi alimentară a principalelor legume rădăcinoase (după Alexau. Ridichile de lună se recoltează în mai multe etape. emolient.7 kg/loc. bolnavi. spongioase sau mucegăite. dar totodată depurativ şi detoxifiant (tab. mai ales dacă provin din culturi extratimpurii sau protejate. ţelină. hepatic. alături de pătrunjel. şi colab. ciorbe). an. detoxifiant. La ridichile de lună sferice limitele diametrului sunt între 12-15 mm. vitaminizant. Recoltarea este manuală. muncitori mediu toxic. Consum de iarnă Diuretic. Gastronomie (albitură. M.. cu frunze îngălbenite. Antilitiazic. Se consumă tot anul. detoxifiant. Alexandra şi colab.. N. cât şi în numeroase alte ţări. Morcovii din cultura de câmp se răresc o singură dată. uleiuri volatile. Nerecoltarea la timp determină lignificarea. 1992. revitalizant. Remineralizant. 1977. sucuri. iar tija florală compromite definitiv calitatea. M. remineralizant. aperitiv. proaspete.3.3. Majoritatea au un efect tonic. Ridichile de lună sunt mult consumate. Conserve Stimulent. Prin îmbătrânire devin spongioase şi fade. o sursă de vitamine şi elemente minerale de neînlocuit. Presortarea ridichilor de lună permite alegerea de exemplare întregi. Vitaminizant. antianemic. diuretic. sănătoase. bacterian. depurativ. Cernăianu. atât în România. remineralizant. 20. din răsadniţe. Recoltarea se efectuează la mărimea necesară comercializării. cu suprafaţa netedă. pierderea turgescenţei. lignificate. apariţia golurilor în parenchimul lemnos. 1983. Legume de primă apariţie. 1972/1975) Specia morcov rădăcini ridichi de lună ridichi de vară şi de iarnă sfeclă roşie ţelină rădăcini pătrunjel rădăcini păstârnac Principalele însuşiri dietetice. stimulent. neramificate. 284 . etc) în supe. Mességué. soteuri 20. se pot recolta eşalonat. garnituri. Produs dietetic de excepţie pentru copii. pe măsură ce ating diametrul comercial.1 Tehnologia valorificării morcovilor de răritură şi a ridichilor de lună Ridichile de lună şi morcovii de răritură sunt legume foarte perisabile. stimulator. antianemic. alimentare Digestiv. Gherman. fără pete sau vătămări mecanice. Tonic. care se consumă în cantitate de 0.primele luni ale anului. vitaminizant. Morcovii se răresc la diametrul unui creion (10 mm la colet). zarzavat. pectoral. diuretic. unde reprezintă uneori ponderea principală a ridichilor cultivate (Olanda). tonic general. antianemic. la 4-5 cm. murat. tonic general. Nu se admit ridichi cu lujer floral. diuretic. şi colab. medicinale. de 6-7 ori.. hipoglicemiant.

dar ating maturitatea de consum în iulie-august (Bere de Munchen).2. sau cu diametru la colet sub 10 mm. morcovii înregistrează pierderi lunare cu 1. Momentul apariţiei pe piaţă este vara-toamna pentru morcovi şi ridichi. Ridichile de vară pot fi recoltate încă de la sfârşitul lunii mai-începutul lunii iunie. Consumul lor are loc tot anul. în funcţie de soi şi mărimea rădăcinilor. din decada a doua a lunii noiembrie. cu frunzele tăiate la 1-2 cm. păstrarea va fi sistată. capacitatea de a-şi cicatriza rănile superficiale. Prerăcirea la 6/80C imediat după condiţionarea iniţială prelungeşte durata menţinerii calităţii. Ridichile de lună pot fi comercializate şi în vrac. iar toamna pentru sfecla roşie. 20. Când frunzele legăturilor de la partea inferioară a ambalajelor încep să dea semne de îngălbenire. raportul zaharoză/monoglucide este supraunitar. Păstrarea de scurtă durată se poate face timp de 4-5 zile la 50C şi 90-95% UR. la începutul lunii octombrie. Nu se acceptă exemplare cu frunze veştede.5-2. În acest moment. 1980). ridichilor de vară şi de iarnă. îngălbenite. şi colab. S. Preluarea producţiei.. Recoltarea se face în faza maturării depline. cu atac de insecte.0% mai mari. lovite. dar prezintă totodată. Morcovii se recoltează la mărimea corespunzătoare soiului dar nu cu început de lemnificare. precum şi a sfeclei roşii 20. zvântare şi legare în legături de 8-10 bucăţi. prin eşalonarea culturilor şi păstrarea în depozite (50% din fondul de marfă).1. care devin prin cumulare peste 1% mai mari după 6 luni de păstrare (Gârbu. folosind acelaşi fel de material (liber de tei. Culturile de ridichi destinate consumului de iarnă se recoltează în perioada 20X-10XI. calitate-calibru maximum 15%). mai ales în primele săptămâni după recoltare. Metoda de recoltare poate fi: 285 . mai ales în perioada finală a sezonului. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a morcovilor. într-o măsură mult mai mare. Dacă se recoltează anticipat. material plastic. sortare. sau timp de 10-15 zile la 0 0C şi 95% UR.Morcovii de răritură provin din soiuri timpurii cu rădăcina semilungă. prerăcirea facultativă şi ambalarea în vederea păstrării de scurtă durată sau a pregătirii pentru comercializare. Ridichile de iarnă şi sfecla roşie au o capacitate de păstrare mai bună decât ridichile de vară sau morcovii. culoare mai intensă şi rozeta de frunze mai redusă. Din acest motiv. toate aceste specii sunt încadrate în normative la aceeaşi categorie de scăzăminte. Condiţionarea în vederea livrării constă în spălare.2. iar culoarea frunzelor se schimbă. cu pierderi de până la 1/5 din produs. în funcţie de data semănatului. Sfecla roşie pentru păstrare se recoltează în luna noiembrie. Morcovii sunt cei mai sensibili din această grupă. materiale textile). Prezentarea în magazine se poate face şi sub formă preambalată cu condiţia uniformităţii conţinutului (toleranţe. Condiţionarea iniţială mai include legarea în legături de 7-12 bucăţi.

turgescente.semimecanizată cu dislocatorul sau cu plugul fără cormană.). cu tijă florală.mecanizat integral cu combine de diferite tipuri (fig. întregi.2. O vreme uscată şi un sol zvântat favorizează calitatea rădăcinilor recoltate şi permite o păstrare mai bună. 2-organul de recoltat. sănătoase. pot forma la 20-250C şi UR 90-95% ţesuturi noi de cicatrizare. La ridichi se acceptă cele cu rădăcină terminală tăiată. Fig. La morcovi. Se consideră corespunzătoare rădăcinile cu aspect proaspăt. cu furca sau cu cazmaua. 4-organul de rupere a frunzelor de pe rădăcini. integritatea epidermei şi culoarea roşie specifică în secţiune (fără cercuri albe). Manipularea şi transportul în stare neambalată.20. Cele mai 286 . curate. . dar se separă exemplarele cu structură spongioasă. ca sfecla roşie dar mai ales morcovii. se separă exemplarele ramificate. Tehnologia depozitării şi păstrării Condiţiile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile destinate păstrării trebuie urmărite prin asigurarea unor tehnologii de producere corespunzătoare. rădăcinile respective se deshidratează în numai câteva zile şi încep să pornească în vegetaţie. 6-transportor elevator) Condiţionarea începe din câmp prin retezarea frunzelor la circa 2 cm deasupra coletului. Ambalarea se face în lăzi paletă. nelemnificate şi fără umiditate exterioară anormală. saci de iută sau în fileu tubular de 15 kg. atunci când au cea mai neînsemnată strivire. nezvântate. în vrac sunt contraindicate. fără lovituri. Deşi unele specii. 5-transportor intermediar.manuală. 20. cu pământ aderent. 20. tari. presortare şi ambalare. lăzi tip P. iar în cazul vătămărilor grave chiar de mai multe ori..1. stabilite încă de la contractare (STAS R 9124/4-82). Schema maşnii de recoltat morcovi (1-şasiu.2. Intensitatea respiraţiei precum şi transpiraţia cresc de 2-3 ori. .1. Rădăcinile vătămate nu corespund pentru păstrare. La sfeclă se urmăreşte frăgezimea. 3organul de extragere şi transport a rădăcinilor.

Acest strat se poate 287 . în lungime de 10-15 m. Brazdele se separă prin alei de circulaţie late de 1 m.20. Fig. iar extremităţile lor pot rămâne descoperite. Tratamentele fitosanitare se aplică la timp. Irigarea trebuie întreruptă cu cel puţin 2 săptămâni înaintea recoltării. 1977).a. Acestea au şi o perioadă de repaus mai lungă. Procedeele tradiţionale şi specifice de păstrare a legumelor rădăcinoase sunt însilozarea în brazdă. Dacă se urmăreşte prevenirea murdăririi rădăcinilor cu pământ atunci când se desface silozul. 2-rădăcini. Brazdele adânci de 25-30 cm şi late până la 2 m. când şi temperatura aerului are valori mai apropiate de cele în care se desfăşoară depozitarea. la care putem adăuga şi păstrarea în spaţii improvizate (Cernăianu.potrivite pentru păstrare sunt soiurile tardive. fixat cu pământ din loc în loc. în termen cât mai scurt. cu temperaturi negative. însilozarea în vrac. Deasupra se acoperă cu pământ mărunţit. au epiderma prea subţire şi sunt expuse deshidratării. Recoltarea prea timpurie aduce rădăcini care nu acumulează un maximum de substanţă uscată. în timpul unor primăveri ploioase.păstarnac. însilozarea în şanţuri prin stratificarea cu nisip. cu coletul la 5-8 cm sub nivelul solului. 3.pămant din săpătură. Starea timpului influenţează gradul de curăţenie şi gradul de umiditate a rădăcinilor. Condiţionarea asigură păstrarea doar a rădăcinilor de calitatea I. care ajung la maturitate deplină la sfârşitul toamnei. Însilozarea în brazdă a morcovilor. Dozele de 150 kg s./ha. până la 10 cm deasupra nivelului solului. brazdele se acoperă cu un strat de paie de 15 cm. Rădăcinile ambalate vor fi protejate de precipitaţii sau de temperaturi scăzute şi vor fi transportate până la 20 noiembrie la centrele de valorificare. Frunzele se apleacă în partea în care s-a aşezat pământul scos din brazde. Se evită manipulările suplimentare şi transporturile pe distanţe prea mari. )..2. În perioadele friguroase. Însilozarea se poate face şi cu frunze cu tot. Întârzierea recoltării duce la lemnificare sau structură spongioasă. fertilizate moderat cu doze de N 50-100 : P 120-150 : K 120-160 kg s.a. La două brazde se lasă o alee de 3-4 m pentru mijloacele auto. Siloz la brazdă (hrean. Spălarea rădăcinilor nu se admite decât după păstrare. în legături. Alexandrina şi colab. se fac pe măsură ce se însilozează. Preluarea producţiei destinată păstrării se face cât mai atent. Se recomandă amplasarea culturilor pe terenuri uşoare. Manipularea şi transportul atent. Morcovii se aşază vertical. N au determinat o creştere de 8% a pierderilor din depozite. se poate folosi pentru acoperire şi nisipul până la nivelul solului. previn deteriorarea sau rănirea produsului şi aducerea la depozit a unor loturi în bună stare.

Bilonul se acoperă cu 30 cm de paie. Canalul de fund pentru aerisire are dimensiunile 20x30 cm şi este acoperit cu grătare din şipci. pe 2-3 rânduri. Împotriva infiltrării apei din precipitaţii. Dezavantajul constă în folosirea neeficientă a spaţiului (20-80 kg/m 3). Dezavantajele sunt legate de imposibilitatea dirijării factorilor de păstrare. iar la suprafaţă de 75 cm.îndepărta primăvara. iar pierderile legal admise sunt de circa 18% în 5 luni (în greutate 5. cu înălţimea la coamă de 1 m. 288 . Pentru a mări încărcătura. Pe grătare sunt amplasate din 2 în 2 m coşuri de aerisire verticală. iar deasupra se aşază 10 cm pământ. iar când se semnalează valori negative. {anţul are lăţimea la bază de 50 cm. sub forma unei prisme care depăşeşte nivelul solului. Durata de păstrare în brazde este de 4 luni. iar lateral sunt săpate rigole de scurgere. Produsul se însilozează în vrac. Secţiune printr-un siloz pentru păstrarea rădăcinoaselor în vrac Avantajul însilozării în vrac constă în economia de spaţiu. Fig. O păstrare defectuoasă determină degajarea de căldură în zona infectată. prin stricare 5. silozul se acoperă cu folie polietilenă. în funcţie de temperatura exterioară. fiind adânc de 30-40 cm şi lung de 12-20 m. ridichilor şi sfeclei roşii se face în şanţuri cu canal de fund şi coşuri de aerisire. rădăcinile se pot însiloza fără frunze. atunci când minimele termice nu mai coboară noaptea sub 40C. încărcătura realizată fiind 400-500 kg/m2 suprafaţă sau 250-300 kg/m3 şanţ. 1 l/m2.6% sau cu lapte de var 20%. Înaintea însilozării. focarul fiind izolat de stratul de pământ. Accesul aerului exterior poate fi stopat sau favorizat. Avantajele brazdelor constau în păstrarea turgescenţei morcovilor şi limitarea pagubelor în cazul unui atac. sau a efectuării controlului produselor însilozate. la calitate 7. Pierderile ajung la 30-40% în anii nefavorabili sau când producţia a fost afectată de boli. bilonul se acoperă total.5%.5%. Însilozarea în vrac a morcovilor. lăsând la coamă 40 cm descoperiţi până la venirea frigului. şanţul poate fi dezinfectat cu formalină 0. Zăpada care se topeşte şi coama care se lasă constituie un semn evident. Introducerea şi scoaterea produselor se pot efectua doar pe vreme bună. Când temperatura scade la 10C (20C în siloz).2%).3. înclinate. 20. stratul de pământ se îngroaşă la 50 cm la bază şi 30 cm la coamă.

. Deasupra se adaugă alt strat de amestec de 2-3 cm. una lângă alta.20. uşile şi ferestrele se căptuşesc cu rogojini.9-1. dar necesită un volum mai mare de muncă şi se recomandă mai ales. . Pierderile până în luna martie sunt de 17. neramificate.20. 5-paie Depozitele simple sau improvizate cu aerisire naturală sunt magazii de zid sau bordeie. Pentru a înregistra pierderi economice.sistemul de ventilaţie mecanică asigură condiţii de păstrare dirijate. 4. conform HCM 190/84. care să pătrundă bine între ele şi să le acopere. se realizează cu posibilităţi materiale şi forţă de muncă locale. Lăzile sunt umplute până la 5 cm sub nivelul maxim. iar rădăcinile îşi menţin turgescenţa şi atacul de boli rămâne localizat (fig. Temperatura de 0/10C se obţine prin aerisiri repetate în timpul nopţilor reci. cu frunzele tăiate la 2 cm de la colet.2 m.pământ +20%nisip pentru stratificat. iar stivele se acoperă de asemenea cu rogojini sau prelate. Încărcătura ajunge la 200-220 kg/m2. Cehia. Când temperaturile devin negative. Fl. care va depăşi în lăţime marginea şanţului. pătrunjel rădăcină) 2-rădăcini. cu diametrul sub colet de 3 cm şi frunzele tăiate la 2-3 cm deasupra coletului. şi colab. Stivuirea se realizează în cruce. lungi de 17 cm şi cu greutate de 70-75 g/buc..Însilozarea în şanţuri prin stratificare a morcovului produce pierderile cele mai mici (10%). 3pămant.pot fi amenajate în orice unitate.8 m la tavan. unde păstrarea se face în lăzi de tip P suprapuse pe 6-7 rânduri asigurându-se 0. Ucraina..8-1. Pe fund se aşază 4-5 cm amestec pământ+nisip 20%.) Fig. 20 cm la pereţi şi 0. 1980). cu rădăcini sortate. şi se continuă astfel până la umplerea şanţului. pentru culturile semincere (plante mamă). Între şanţuri se fac rigole de scurgere.permit depozitarea şi păstrarea în flux mecanizat. sănătoase.5%. se adaugă 15-20 cm de paie şi un nou strat de pământ de 20 cm. în lungime de 10-15 m.0 t/m2 suprafaţă utilă. mai apropiate de cele din depozitele moderne. cu utilaje de mare randament.3. Deasupra se acoperă cu o coamă de pământ de 20-30 cm. iar pentru o bună circulaţie a aerului. gurile de aerisire se astupă cu paie. Păstrarea rădăcinoaselor este posibilă şi în macrosilozuri ventilate mecanic (Niculescu.5-0. Însilozarea în şanţ prin stratificare (morcov. se asigură spaţii de minim 0.4. 289 .6 m între stive. apoi un rând de rădăcini. Urmează apoi un nou strat de rădăcini. Metoda este extinsă în Rusia. {anţul se face mai adânc (50-70 cm) şi lat de 0. Polonia şi mai ales în Germania asigurând următoarele avantaje: . se însilozează doar rădăcini sortate. Când temperatura exterioară scade sub -50C.

Nicoleta şi colab. Benlate 0. Gh. hibrizi) care au rezistenţă la păstrare de peste 90%. soluţie 1. Chantenay (62%).. păstrarea propriu-zisă de 4-5 luni. 1996).. Ea este cu mult superioară unor soiuri ca Nantes (62%). Danvers 126 (68%). Dirijarea factorilor are 2 perioade: A. când se ventilează 3 până la 4 ore în nopţile răcoroase. atacul de Sclerotinia sclerotium (putregaiul alb) şi Stemphylum radicinum (putregaiul negru). după necesităţi. şi colab.8% în greutate. ambalajelor şi spaţiilor de depozitare. 4. Uriaş de Berlicum (69%) sau TipTop (69%). şi colab. . Canalul de ventilaţie se confecţionează din panouri de şipci 2x1 m şi este cu 2 m mai scurt decât masa produsului (30 m). Capacitatea de păstrare superioară poate fi şi o caracteristică de soi.2% prin îmbăiere timp de 3 minute.20 mm).pot fi concentrate cantităţi mari de produse într-un timp scurt cu posibilităţi de valorificare treptată. într-o carcasă de lemn.. Sclerotinia sclerotium (putregaiul alb) şi Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu) au fost distruse. sau rănite în manipulare şi transport. S.. cu posibilităţi de închidere/deschidere accesului aerului. Păstrarea frigorifică a legumelor rădăcinoase necesită loturi mari de rădăcini de calitate superioară (200-300 t/celulă) care să poată fi livrate după cel puţin 6 luni de păstrare cu pierderi de cel mult 14. În România se încearcă introducerea celor mai simple module. pe durata păstrării este inhibat prin tratarea rădăcinilor cu Mancozeb 1 kg/t. cu un singur ventilator şi cu o capacitate medie: . 1987. .lungimea 35 m.5 m din care produs 3 m.15/0. ziua. cum ar fi hibridul Camden F1 (Chira. din care produs 4 m. În prezent există cultivare (soiuri. 1980).1%.lăţimea 6 m. pierderile prin stricare au fost de 10 ori mai mici decât la martorul netratat (Gârbu.2% (5. infestate cu Rhizoctonia. Elena. Măsurile de prevenire şi dezinfecţie se aplică produsului. când nu este îngheţ. Pe coama grătarului se pune o folie. . 290 . B. din care produs 32 m. Prin tratarea rădăcinilor cu Tecto-Flowable 0. După Taşcă. va asigura un debit de minim 30 m3 aer/t/h. care acoperă 1/2 din înălţime la gura ventilatorului şi 3/4 la celălalt capăt.1% sau cu Topsin M 70 0.capacitate 80 t. ca Bauer Kieller Roteshertz. în timpul cărora se ventilează zilnic 10-20 minute. Soiurile de tip Nantes sunt la rândul lor mai rezistente la păstrare decât alte soiuri zonate. Se recomandă evitarea depozitării unor rădăcini care provin de pe terenuri umede. 50 panouri (100 m2) şi 10 kg sârmă.înălţimea 3. dar Rhizoctomia carotae (putregaiul violet) şi Rhizopus nigricans (putregaiul moale) au rezistat.6% prin stricare şi 7.2% sau Folpet. 80-90 kg folie PE (0. Ventilatorul montat la un capăt al canalului.2 % declasări). sau cu fungicide contra putregaiurilor specifice. Ambalajele mai vechi se dezinfectează cu clorură de var. 1987 şi Rusu. răcirea după depozitare timp de 30-40 zile. Sunt accesibile doar unităţilor care dispun de mijloace materiale: 25-30 t paie.

care trebuie condus în păstrare o perioadă cât mai îndelungată.8-2. Se respectă şi aici principiul. primul palet intrat primul ieşit (ordinea de depozitare). şi colab.. Prin ambalarea în saci PE perforaţi. În realitate pierderile sunt mai mici datorită sortării care se face în martie. A. 100g/m3 sau se aplică un tratament prin stropire până la umectare cu soluţie de CuSO 4 2% şi văruirea cu lapte de var 2% a pereţilor şi tavanului. aspectul comercial fiind mai corespunzător.0 t/m2 (5-5. cu produs care a fost însilozat până în martie. Introducerea produsului în depozit se face în 2 zile de la dislocarea din pământ. dar materialul de calitatea a II-a 291 . care se va menţine în limitele 0/20C. care emană gaze cu miros pătrunzător.Celulele se dezinfectează cu Dazomet 90 prin gazare. Controlul fitosanitar de păstrare se face zilnic. ca specie. iar la perete 20-50 cm. terenul se eliberează de silozuri. În celula cu atmosferă controlată având 4%CO2 şi 3%O2. STAS R 9127/4-82 recomandă temperatura de păstrare a morcovilor de 0.5/30C.din martie şi până în mai. iar durata umplerii celulei este bine să nu depăşească o săptămână. iar durata de păstrare se prelungeşte 7 luni cu pierderi de numai 13% faţă de 19% în varianta frigorifică de 7 luni. realizându-se o încărcătură de 2. nu vor lucra în celule pentru a nu-l transmite rădăcinilor. pierderile în cele 6 luni de depozitare pot uneori depăşi 14% (12-17%). Motostivuitoarele. la care consumul de energie este dublu (Sighinaş. Nicoleta şi colab. I. În felul acesta. introduşi în lăzi paletă şi depozitarea acestora la 0/10C şi 85-90% UR. la UR 90-95% sau chiar mai ridicată (95-98%). se prelungeşte perioada de păstrare la 200 zile. la UR 90-95%. 1981). Viteza de circulaţie a aerului la începutul depozitării este de 2 m/s. Între stive se lasă spaţii de 10 cm. Ambalajele de depozitare sunt lăzile paletă şi lăzile P paletizate. în condiţiile unei circulaţii a aerului care să menţină constanţi aceşti factori. provenienţă sau calitate. este folosirea depozitelor frigorifice în 2 cicluri: ciclul I . iar al produsului săptămânal. începând din luna noiembrie..6-3.. Tratamentul cu Fumispore 1. Lăzile P paletizate se suprapun pe 3-4 nivele.0 t/m2 suprafaţă utilă. menţionează însă nivelul de temperatură de 0/10C sau chiar 0±0. iar în timpul păstrării de 0. 1987). O variantă de depozitare pentru cantităţi foarte mari de produs. introduşi în lăzi paletă (Rusu. după 6 luni de păstrare pierderile şi declasările sunt de numai 10%. 1981). sau în saci de PE perforaţi. încărcătura fiind de numai 1. dar există şi variante de păstrare în saci de plasă. Se urmăreşte o componenţă cât mai omogenă a mărfii depozitate.până în martie şi ciclul II . pe 6-8 nivele. Lăzile paletă care conţin produsul în vrac pot fi stivuite în funcţie de starea lor tehnică.50C. aşezaţi în palete cu montanţi. Recomandările ICPVILF/1984 şi toate celelalte tehnologii de păstrare a legumelor rădăcinoase.5 g/m3 prin gazare reduce poluarea microbiană din atmosfera celulei (Gherghi.5 m înălţime).5-1 m/s (80-100 m 3/t/h). evitându-se amestecul cu legume sau fructe care degajă etilenă.

0) 19.8) 28. datorită texturii şi structurii lor specifice.7 7. precum şi a păstârnacului Pătrunjelul şi ţelina de rădăcini.3-0. spaţiile intracelulare mari. bandă verde sau roşie de până la 1-2 cm în funcţie de lungime şi maximum 1% pământ aderent sau corpuri străine (la rădăcinile nespălate). Pierderile procentuale maxime admise la păstrarea legumelor rădăcinoase mai perisabile.5 (+1.7 25. în vederea valorificării cu tot cu frunze.3(+1. deşi rizoderma este mai groasă ca la morcov.0) 8. După zvântare.3 8.4) 17.6) 4. Operaţiile pot fi semimecanice sau mecanice. favorizează deshidratarea.0) 6. La morcovi se admit maximum 2% rupturi sau răniri de spălare şi diametrul ecuatorial de minimum 20-45(50) mm. Scăzămintele care se acordă la păstrare sunt mai mari cu 0. alături de hrean (legumă perenă de la care se consumă rădăcinile) sunt grupate distinct ca o categorie mai perisabilă.9) 6.8(+1.se poate comercializa.9 (+1.6(+1.0 7.4(+2. Rănile cauzate de manipularea şi transportul în vrac se cicatrizează mult mai greu.4 24. curăţarea şi ambalarea. prezentând caracteristici tipice de soi.9) 10. sau nu se mai cicatrizează.3 8.8) 7. se face ambalarea în lăzi de lemn (P) sau material plastic M2 -M3 -M4. Rămâne aspectul eficienţei economice. precum şi păstârnacul. 20. din faze mai timpurii.3(+2.7 (+4.4. Frunzele de pătrunjel se cosesc în prealabil şi se valorifică separat.8) 7.3) Pierderi prin stricare (%) 5.7 9. Tabelul 20.3) 19.8) 3.0 8. calibrare.9(+1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a pătrunjelului şi ţelinei de rădăcini.9(+1. rămânând deschise. } elina se poate recolta şi eşalonat.7 7.6) 5. Dacă este necesar.1 23.6) Recoltarea mecanizată sau semimecanizată se face la mărimea caracteristică. celulele parenchimatice mari.5%. evitând condensul.5 (+1.2(+1. conform HCM 190/1984 Tipul păstrării Însilozare Ventilaţie naturală Ventilaţie mecanică Frigorifică Durata păstrării (luni) 4(XI-II) 5(XI-III) 4(XI-II) 5(XI-III) 4(XI-II) 5(XI-III) 6(XI-IV) 5(XI-III) 6(XI-IV) Pierderi în greutate (%) 6. care trebuie livrate verzi şi proaspete. Păstârnacul se recoltează mai greu. comparativ cu grupa precedentă (tabelul 20. pe categorii.3. Numărul mare al lenticelelor. cu pereţi celulari mai subţiri.5 (+4.7(+5. la bandă şi la maşinile de spălat rădăcinoase.3(+1.9(+1.4 5.5) 10.4 4.4).5 (+2.5 (+1.2) 7. Scoaterea din celule se face în spaţii intermediare care să permită produsului acomodarea la 8/100C.7 22.4) 7.6 8. La calitatea I sunt acceptate doar rădăcini cu defecte minime. eventual preambalarea în pungi. legat de gradul de umplere a celulei.7 9. Condiţionarea în vederea livrării include o nouă sortare.8) Total pierderi însumate (%) 19.5) Pierderi la calitate (%) 7.1 (+5. se taie frunzele sau vârfurile etiolate şi se curăţă prin periere şi spălare. datorită înrădăcinării mai profunde. Condiţionarea în câmp separă 292 .1 9.5 (+6.

saci de plasă sau sub forme diferite de ambalare. tăierea rădăcinilor. zvântate. nisip) în proporţie de maximum 3% (STAS 4933/82). curate şi rezistente. restul procedeelor practicându-se la toate speciile din această grupă. }elina se debarasează de toate rădăcinile şi ramificaţiile laterale. containere. Sortarea şi calibrarea pe calităţi este reglementată de STAS. Dintre metodele specifice. 1984). striviri. iar impurităţile (pământ. asigurând şi protecţie contra deshidratării. respectiv peste 35 mm (păstârnac). Prezentarea în vederea comercializării se face în lăzi. în vrac la ţelină (Gherghi. urme de atac sau pete. curate. bine sortate şi calibrate. lipsa lemnificării şi a ramificaţiilor. ambalate în lăzi de export tip II. noi. doar variantele de însilozare au o utilizare diferenţiată: în brazdă la pătrunjel/ţelină.1987). Urmează spălarea mecanică şi fasonarea. în condiţie de circulaţie a aerului care să menţină factorii de păstrare cât mai stabili. }elina se poate livra şi sub folie contractibilă. A. (STAS 3679/74). Păstrarea trebuie direcţionată către rădăcinile corespunzătoare calitativ. Pentru export se primesc loturi cât mai uniforme.T.la pătrunjel şi păstârnac.. se are în vedere în mod specific. Ambalarea se face în lăzi P. la 0. separat pe specii sau în amestec. Pentru ţelină se mai urmăreşte ca exemplarele să aibă frunzele retezate în formă de con. cu diametrul ecuatorial de minimum 60 mm. 293 . pentru a obţine o formă cât mai regulată şi fără zone adâncite care pot păstra impurităţi şi măresc procentul de deşeuri la utilizare. A. ridichilor şi a sfeclei roşii (legume rădăcinoase mai puţin perisabile). manipularea şi transportul nu diferă de grupa morcovilor. Parametrii optimi sunt temperatura 0/10C şi UR >90%. întregi. 1984). iar preambalarea în pungi de polietilenă perforate. şi colab.. provenind dintr-un singur soi. procedeu igienic.5-1 kg capacitate.la ţelină. de cel mult 3% rădăcini ofilite şi maximum 5% rădăcini cu ramificaţii laterale. STAS 1247/76. cu tara de maximum 14%. lipsite de crăpături. de formă regulată. nevătămate.rădăcinile pentru păstrare de cele pentru consum imediat. bine formate. Ambalarea. sănătoase. Doza de fertilizare maximă este N50: P120: K120 (Gherghi. decât prin precauţile suplimentare care se impun. iar rădăcinile să fie fără goluri sau crăpături. F. admiţându-se uşoare defecte de formă şi culoare. . Sortarea preliminară va urmări alegerea rădăcinilor cu aspect proaspăt. cu maximum 1% pământ aderent şi cu diametru ecuatorial de 20-50 mm (pătrunjel). fără început de lujer floral şi cu frunzele retezate la 1-2 cm deasupra coletului. Pentru pătrunjel şi păstârnac. în straturi. Condiţionarea se execută înaintea livrării. Rădăcinile de calitatea I trebuie să fie: . spălate şi zvântate. fără vătămări mecanice sau produse de boli/dăunători.

7-0.9 1994 327 11% 2620 2947 66. Mg 21-30 mg%. dar peste 20% la cartofii pentru industrie. dar cu un preţ de cost mai ridicat.1.7-1 mg%. 2% protide. la consumului de cartofi de toamnă din recolta anului precedent. Compoziţia chimică medie: 77-79% apă. 21. complexul B 0. dar păstrarea se realizează uneori în depozite cu caracter universal. cartofii extratimpurii şi timpurii reprezintă o alternativă mai atrăgătoare. Conţinutul în vitamine este: C 10-25 mg% (până la 40 mg% la cartofii noi). 1978). toamnă (mii t) 2831 Prod..2 mg%. Tabelul 21. şi colab.8%).TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE A TUBERCULILOR DE CARTOF Cartofii extratimpurii.64-0. }ările UE deţin împreună locul I ca producţie totală realizată. Producţia de vară se corelează cu un nivel mai 294 . XXI.0 1996 354 10% 3246 3590 73. cartoful este considerat una dintre cele mai importante plante alimentare. amidon 13-16% la cartofii de salată şi 17-19% la cartofii de prăjit şi piure. timpurie (mii t) 355 ( %) circa 11% Prod. PP 0.7 1995 339 11% 2681 3020 71. Fe 0.5-1.77 mg%. În momentul apariţiei pe piaţă. cei timpurii în iunie (10-30VI). consumul de cartofi creşte într-un ritm mult mai lent decât consumul de legume. Fibre constituie 0.0 1993 355 10% 3354 3709 73.CAP. 21.0 60.4 13% 10% 1634 2332 1873 2602 48.1).1 Evoluţia producţiei şi a consumului de tuberculi de cartof în România (după datele comunicate în Anuarul Statistic 1990-1997) Specificare 1990 Prod. Se industrializează pe scară largă.4 1997 355 11% 2851 3206 1998 1999 2000 466 439 338 12% 11% 10% 2953 3518 3132 3319 3957 3470 Producţia mondială de cartofi este în creştere. timpurii şi de vară a tuberculilor de cartof Cartofii extratimpurii se consumă în lunile mai-iunie (20V-10VI). prin cantităţile care se păstrează şi prin consumul pe locuitor. Prin producţiile realizate. fiind o valoroasă plantă industrială (tab. iar cartofii de vară în lunile iulie şi august (Tuşa. Rusia şi Polonia se numără printre primii producători mondiali. totală (mii t) 3186 Consum (kg /loc/an) 1991 1992 239 269. Ca 7-15 mg%. 17-19% glucide. Gh. Cultura de toamnă este o cultură fitotehnică. din care K 410-525 mg%. P 45-53 mg%. Substanţe minerale reprezintă 1%.6% (celuloză 0. datorită specificităţii tehnologiilor de cultură şi a modului de valorificare. Consumul de cartofi din ţara noastră a egalat în ultimii ani nivelul mediu european. timpurii şi de vară sunt consideraţi plante legumicole. Pe plan european şi mondial. Tehnologia de valorificare extratimpurii. Partea necomestibilă este de 15-20%.6-1. care se află în finalul perioadei de păstrare. iar valoarea energetică de 720-890 Kcal/Kg.

nesuberificată. Staţionările în vederea transportului nu trebuie prelungite. care merg pe trei rânduri.. Avantajele de ordin bănesc provenite din valorificare nu pot fi realizate dacă nu este respectată tehnologia specifică (Marin. I. Aspectul lor se poate schimba în 48 de ore. care măresc rezistenţa la vătămare. tuberculii umezi şi murdari sunt mai sensibili. dar cererea depăşeşte oferta în fiecare an. în comparaţie cu păstrarea în lăzi (Tuşa. datorită unei mai bune aderări a cojii (pieliţei) la pulpă (Marin. următorii trei execută strângerea. iar în final 3 ambalatori care pun marfa sortată în lăzi P sau M2 din material plastic. c) combaterea bolilor şi dăunătorilor. exfolierile şi brunificările cresc cu 1/3. Se planifică forţa de muncă. exfoliindu-se uşor datorită slabei aderenţe la pulpă. când peridermul nu este bine format (consum de vară). Specificul ca produs horticol. după zonă şi perioadă) a producţiei şi de preţul care se oferă. Gh. pierzându-şi uşor turgescenţa şi aspectul comercial. Primii 3 dislocă tuberculii prin desfacerea cuiburilor. Fluxul tehnologic manual este continuu şi poate fi organizat pentru a fi executat de echipe de 3 muncitori. După 7 zile. determină mărirea procentului de pierderi. care sunt foarte fragezi şi se înnegresc în zonele lovite. trebuie reduse. care este de dorit să fie reavăn. Tuberculii cartofilor noi au un grad de perisabilitate ridicat. 1983): a) fertilizarea moderată cu azot şi obligatorie cu fosfor-potasiu. Se stabileşte adâncimea de formare a tuberculilor. Tăierea vrejilor cu 3-5 zile înaintea recoltării asigură o menţinere mai bună a calităţii. la fel ca şi o umiditate optimă a solului. a uşurării recoltării şi a reducerii procentului de impurităţi sau de vătămări mecanice.scăzut al consumului de cartofi. 1983). inclusiv la ambalare. într-un 295 . iar pierderile în greutate sunt aproape duble. eventual în saci de plasă pentru export. fie cu sapa sau cu plugul (semimecanizat). utilajele şi mijloacele de transport. organizate într-o formaţie de 12 oameni. Trebuie evitată vătămarea tuberculilor. b) menţinerea culturii curate de buruieni în scopul evitării pierderilor de recoltă. învelişul) este subţire. datorită celorlalte produse legumicole care se oferă la preţuri mai mici. Periderma (pieliţa. După dislocare pot rămâne 1015 minute pe sol. Produsul are o intensitate respiratorie foarte ridicată. Pierderile în greutate se dublează prin expunerea directă la soare (3%). 1978). Se recoltează manual prin smulgere când solul este nisipos. urmează în flux 3 sortatori pe calităţi (I. brunificându-se la spălare. II şi necorespunzători). faţă de tuberculii ţinuţi la umbră (1.5%). sau recoltarea pe timp umed.. Recoltarea începe din momentul în care tuberculii au depăşit 30g/buc (timpurii). în loc de o săptămână aşa cum este normal. Se evită irigarea în zilele premergătoare recoltării. Procentul de vătămări şi pierderi creşte. până la o medie de 90%. ţinându-se seama de creşterea medie zilnică (câteva sute de kg/ha. sau înainte de maturitate. Cultura este evaluată. Pregătirea recoltării. fapt care reduce exfolierea cu 60% faţă de tuberculii strânşi imediat. I. Manipulările. şi colab. Exfolierile şi vătămările determină apariţia unor brunificări de diferite nuanţe. în zilele ploioase.. Ambalarea în saci de relon sau de iută. până la 6%.

. recoltarea cu combina CRC-2 sau E-684 devine posibilă. influenţând o ieşire mai timpurie din repausul vegetativ şi mărind procesul de încolţire. Tuberculii se pot disloca bine. iar calitatea II de 30-35 mm diametru. Th. fapt care crează mari probleme exportatorilor mai îndepărtaţi (Joly. Infecţiile cu mană sau putregai umed trebuie preîntâmpinate. Prin tăiere vor avea aspect zvântat.. În luna august. a căror coajă nu trebuie să se mai exfolieze. care provoacă mai puţine vătămări mecanice. care se verifică în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Tuberculii se strâng şi se sortează pe mărimi. 2/3 din vreji fiind uscaţi. Transportul sacilor în maşini va ţine seama de perisabilitatea produsului. provenind dintr-o cultură neirigată. Fertilizarea trebuie aplicată fazial. formare de loturi şi expediere. 21. 1983). apare uşor deshidratarea şi brunificarea. Irigarea reduce această durată. şi col. Cele mai mici pierderi în depozite le-a avut soiul Desirée.5 kg bruto. În această fază trebuie întreruptă vegetaţia. Tuberculii se transportă la centrele de sortare şi calibrare. în vederea livrării. În plus. în reprize egale şi diferenţiat în funcţie de tipul culturii (irigat/neirigat). Gh. iar restul de culoare galbenă. iar stolonul va fi lipsit de turgescenţă (Mureşan. Cultura va beneficia de o tehnologie în măsură să amelioreze capacitatea de păstrare. Cartofii destinaţi exportului se livrează în saci speciali la 25.interval de timp de numai 4 ore. sau 3-4 rânduri în cazul soiurilor de vară.. Se preferă o recoltare mai timpurie. din momentul când coaja nu se mai desprinde şi nu mai apar pierderi prin exfoliere. şi colab. preambalare şi ambalare în lăzi. sortare.2. 1983). 1978). în funcţie de temperatură şi de durata expunerii. 1999). când vremea este frumoasă. Momentul optim de recoltare este la maturitatea deplină. Nu se stivuiesc mai mult de 2 rânduri în cazul soiurilor timpurii. în vederea favorizării suberificării tuberculilor. şi colab. în condiţii moderne. În luna iulie se poate utiliza maşina de recoltare semimecanică pe două rânduri E-649. calitatea I cu diametrul peste 35 mm. tuberculii având peridermul bine format. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof de toamnă destinaţi consumului Cartoful de toamnă pentru consum apare pe piaţă după 1 septembrie şi se poate păstra până în luna mai a anului următor. Fluxul tehnologic semimecanizat sau mecanizat este posibil la cartoful de vară pe măsură ce coaja tuberculilor se suberifică. iar temperaturile sunt mai ridicate de 70C.. fertilizat cu N220:P130:K120 (Frâncu. Tuberculii din soiuri timpurii spălaţi şi ambalaţi trebuie comercializaţi în decurs de 24 de ore. Cartofii de vară pot fi păstraţi timp de 10 zile (Tuşa. la 5/120C şi UR 90%. În CEE s-a mărit cererea de produse gata spălate. Condiţionarea în vederea comercializării constă în spălare. Dozele 296 . Se face proba decojirii tuberculilor. depozitându-se în vederea expedierii. fără vătămări. Depozitarea temporară a cartofilor timpurii durează 2-3 zile în condiţiile mediului ambiant sau 3-5 zile în condiţii frigorifice.

Transportul se realizează în proporţie de 85% în vrac (Jalea. cu preluarea întregii cantităţi de la 3-10 vagoane odată şi distribuire mecanizată selectivă (Stănescu. şi colab. fără umiditate exterioară anormală. sănătoşi. pe câmp sau la un punct intermediar de presortare (ISIC-30). urmat de soiuri ca Eba. Muncel. există instalaţii construite special sub calea ferată. 1986): fluxul semimecanizat foloseşte MSC-1. După Mureşan şi colab.9 m/s (transport). tip FADS (50-60t) acoperite cu prelate în perioadele ploioase sau în containere universale ISO-1C de 20 t. cu pieliţa suberificată. . fără vătămări mecanice sau atac de boli-dăunători. Fl.. A. Fiecare agregat pretinde anumite condiţii de sol. eventual o distrugere a vrejilor (chimic cu Reglone 3-2 l/ha sau mecanic cu MTV-4). înregistrând pierderi mai mari.-30 (17. Bintje. A. Presortarea se execută manual. Semenic şi Manuela există aprecieri contradictorii. transportul se face cu mijloace auto sau cu remorci tractate basculante. Manipularea pe rampe şi în depozite se face cu benzi transportoare aşezate în cascadă. MSC-2-75 (pentru soluri mai grele) sau E649. 1994). (1987) şi Niculescu. Desirée are capacitatea cea mai bună de păstare. 1984): pentru distanţe scurte. tractate auto/amplasate în vagoane CF pentru containere. Pentru recoltare se mai pot folosi CRC-2 sau KEP-2P etc. soiurile Mureşan. . tipici pentru soiul cultivat.5 t/h) sau KSP-15 B. turgescenţi. depozitele apropiate sau magazine. A. Super. precum şi a tuberculilor foarte mici sau depreciaţi. Recoltarea cartofului poate fi organizată în flux (Mezabrovschi. distanţe de plantare sau grad de îmburuienare. se foloseşte transportul în vagoane CF deschise.unilaterale de azot sau dozele exagerate în îngrăşăminte reduc capacitatea de păstrare. semimecanizat sau mecanizat.S. Ora (târzii) şi Măgura (semitârziu) (Gherghi. neînverziţi. (1988).. Suceviţa. curaţi. Se consideră corespunzători tuberculii întregi. În legătură cu soiurile Colina. către centrele de sortare. 32% pe soluri mijlocii) (Popescu. Masa recoltată este transportată cu remorci şi condiţionată cu instalaţii tip I. Pentru vagoanele CF tip FADS sau cu autodescărcare. Înălţimea de cădere a tuberculilor nu va depăşi 0.fluxul modern foloseşte maşina E 649. Soiul cultivat va fi cunoscut ca rezistent la păstrare. neîngheţaţi şi fără corpuri străine. Firmula. 1995). Preluarea tuberculilor se face în buncăre cu capacitatea de 5-30 t.4 m (Gherghi. iar tuberculii sunt adunaţi şi sortaţi manual. care realizează un procent de impurităţi proporţional cu textura solului (17% pe soluri uşoare. neîncolţiţi. la o viteză de flux de 0. fără defecte interne.45 m/s (presortare) sau 0. rampele de cale ferată. şi colab. 297 . 1975). Procura şi Carpatin sunt şi ele rezistente la păstrare.I. Presortarea permite înlăturarea resturilor vegetale sau minerale..C. Adretta şi Prosna manifestă sensibilitate.. şi colab. Încărcarea se execută mecanic cu benzi elevatoare sau echipamente cu cupă. în timp ce Ostara.pentru distanţe de peste 150 km. 1984).

Erwinia sp. Dacă se face şi o calibrare. Presortarea cu înlăturarea impurităţilor minerale poate fi completată de o sortare.C.I. M.5% în aceeaşi perioadă de păstrare.5 l/m2 şi formol 5% (0.5 m. care se administrează prin pudrare.25-0. şi putregaiul uscat Fusarium sp.carbamat). blocând diviziunea celulară. transport şi manipulare manuală a sacilor (striviri). În unele ţări se folosesc generatoare care pulverizează produsele condiţionate sub formă lichidă în circuitul de ventilare. prin căderea pe lângă rampă sau buncăr. 1988). pentru ca dezinfecţia să fie eficientă. 5g CIPC/tonă. Dacă se adună în saci. Desirée). având eficacitate maximă. la basculări de la înălţime mai mare (1.C.P. Durata transportului în vrac a tuberculilor recoltaţi nu trebuie să depăşească o zi. la însăcuire şi calibrare (Desirée)... Talent (pe bază de carvonă). Niculescu.5 m)..P. (C.C. însoţite eventual de o sortare preliminară (Taşcă.I.a. alături de unele terpene (carvona). în condiţii în care temperatura poate oscila. Fl. operaţie menţionată în STAS 9127/6-82. Gh. produs românesc).C. pe bază de I.I. Dimensiunile optime ale tuberculilor de consum pentru păstrare sunt 50-80 mm diametru.1987). odată după golire şi a doua oară înainte de depozitare. pe o înălţime mai mare de 0. (Berindei.P.Vătămările care sunt provocate tuberculilor. pierderile sunt mai mici cu 7. presupune igienizarea şi dezinfecţia. care împedică creşterea ochilor. pot apare în timpul recoltării mecanizate (E-684).Celulele de păstrare dezinfectate o singură dată prin stropire cu clorură de var 0.Alte produse similare sunt: Luxan Antisprout SC. Pe leziunile provocate de vătămările mecanice se grefează bolile de putrezire.= chlorprophame). sau atunci când dorim să asigurăm o perioadă maximă de păstrare. 1984. Inhibitorii autorizaţi pe plan european sunt I. după care survine deprecierea totală. stocându-se pe câmp la temperaturi ridicate. 298 . (cloro izopropil N. (izopropil N-fenil carbamat) şi C. favorizând apariţia colţilor (lăstarilor). având ca efect micşorarea pierderilor cu 5% în 6 luni. Produsul Keim Stop se prezintă sub formă de pulbere cu 1% s. Se aplică fracţionat.5 l/m2) nu sunt protejate contra putregaiului umedErwinia carotovora şi a speciilor de Rhizopus (putregaiul de vârf). dacă nu există posibilităţi de aerisire. sunt favorizate în mod deosebit bolile de putrezire. nu se recomandă stivuirea sacilor în spaţii închise. după înflorire. Pregătirea pentru păstrare. putregaiul umed . Solenid (ester izopropilic al ANA.a. 1 kg/t (10 g s.). şi colab. Durata de manipulare-transport în saci nu trebuie să depăşească 15 zile±5. Tratarea cu inhibitori de încolţire se justifică doar pentru anumite soiuri care germinează mai uşor în depozite. La beneficiari.4%. pentru a înlătura tuberculii vizibili vătămaţi. Loturile atacate pot fi însilozate 2-3 săptămâni. Sprout NIP. prin stropire în doză de 0. sau la manipularea pentru depozitare (Ostara.C. Superstop. înlăturând tuberculii sub 35 mm diametru. apoi sortate şi livrate. la fiecare 3 luni.P. Se impune tratarea de 2 ori. În vegetaţie se administrează NaHM (sarea de sodiu a hidrazidei maleice).P. şi C.. după care localul rămâne neventilat timp de 48 ore.

7 Silozuri în pământ Spaţii cu ventilaţie naturală Macrosilozuri cu ventilaţie mecanică Depozite cu ventilaţie mecanică Depozite frigorifice Depozitele ventilate mecanic sunt spaţiile cele mai specializate în păstrarea cartofului.0 t/m2. ventilând 24 de ore din 24 aer exterior.8-7. Pierderi maxime procentuale admise în depozitarea tuberculilor de cartof pentru consum.7 9(X-VI) 7.2 Pierderi maxime totale % 12.5-5. Tehnologia de păstrare frigorifică poate folosi mai multe tipuri de ambalare.5-7. păstrarea se poate face şi în saci de plasă sau de iută aşezaţi în palete cu montanţi după sistemul ţesut sau întrepătruns (25 saci de plasă sau 15 de iută).3-8. iar silozurile constituie procedeul cel mai utilizat în sectorul particular. În fiecare zi. de câteva zile.0 4.0-18. iar calitatea tuberculilor este asigurată pe o durată.7 4 5(X-II) 6. în spaţii improvizate cu ventilaţie naturală. Lăzile paletă stivuite pe 6-8 nivele (4.5 7(X-IV) 7.3 5 6 8 6(X-III) 6.9 10. până la noua recoltă. Spaţiile libere dintre palete trebuie orientate paralel cu direcţia de refulare a aerului răcit. în macrosilozuri sau în depozite ventilate mecanic şi în depozite frigorifice (tab.8 2.6-6.2 1.5-14. temperatura trebuie coborâtă cu 1.4-4. reciclându-se aerul răcit cu împrospătare periodică.9-4.9 2.3 3. dar investiţiile necesare şi consumurile energetice sunt considerabil mai mari.21.3. Păstrarea frigorifică înregistrează pierderi cu 1/5-1/3 mai mici ca păstrarea prin ventilaţie mecanică.0 3.5/2.5-8.5-3.5 4.3 10.2 t/m 2 la o stivuire pe 4 nivele (h= 5.5 3.2-3. Tabelul 21. Utilizarea de până la 50% aer exterior în perioada de iarnă reduce 299 .6 m).0-4.4-3. cicatrizarea rănilor şi prerăcirea).0 14. Pentru intervale mai scurte de timp. grosimea vracului fiind de 4-5. Păstrarea în vrac este posibilă la celulele frigorifice ventilate prin pardoseală.5 m.1-3. Depozitarea tuberculilor de cartof pentru consum Depozitarea tuberculilor se poate face în silozuri în pământ.21.2-6. Lăzile P paletizate în sistem ţesut. prelungită cu 1-2 luni. Între stivele de ambalaje se lasă spaţii libere de 10 cm.2-2.6-3.0 m) realizează o încărcătură de 2.6-16.8 2. Umplerea celulelor trebuie efectuată în termen cât mai scurt.9-6.50C.2. 5 orizontal x 4 rânduri.7 1. iar la perete de 20 cm.3-7. În primele 6-14 zile se parcurg fazele de pregătire (zvântarea.0-2.2 16. Păstrarea durează 7-8 luni.1-13.2).0 t/m2. astfel ca în final să ajungă la parametrii de păstrare 3/50C. ambalează 600-650 kg pe fiecare unitate de încărcătură sau 2. în funcţie de sistemul de păstrare (HCM 190/84 şi STAS R 9127/6-82) Sistemul de păstrare Durata (luni) Pierderi Pierderi Pierderi STAS maxime maxime maxime minimă maximă greutate stricare calitate % % % 4 5(X-II) 6.4-21. revenind încărcătura de circa 2.

consumul energetic. În finalul păstrării frigul este oprit, iar în celulă se produce o încălzire până la 8-100C. Celula trebuie golită în 10-14 zile. Tehnologia de păstrare în depozite specializate cu ventilaţie mecanică. Celulele au capacităţi de 350 t, 500 t, 1000 t sau 2500 t, iar depozitele au 2000 t, 5000 t, 10.000 t sau chiar 20.000 t. Depozitarea a fost prevăzută în vrac cu înălţimea de 4-4,5m (STAS R 9127/6-82). Deşi aparent, apare ca o soluţie mai simplă, păstrarea în vrac este în realitate mult mai greu de realizat, deoarece nu poate reuşi decât cu tuberculi sănătoşi, cât mai uniformi (soi, provenienţă, mărime etc.), dar totodată de dimensiuni care să permită accesul aerului de jos în sus. Orice focar de boală, sau înfundarea canalelor cu tuberculi mici, pământ, pietre, resturi vegetale, pot compromite şi restul tuberculilor corespunzători. Există 5 faze ale păstrării, între care primele 3 sunt faze pregătitoare: - zvântarea tuberculilor umezi, timp de 2-3 zile, cu aer exterior de 10-200C şi UR 65-80%, 24 de ore din 24, în debit de 80-120 m3/t/h (0,2-0,25 m/s); - vindecarea şi cicatrizarea rănilor în cursul a 2 săptămâni de ventilare cu aer interior/exterior, la 13/180C şi UR 85-95%, 12 ore din 24. Formarea peste răni a unui nou periderm nu are loc sub 80C; - răcirea treptată pe parcursul a 4-8 săptămâni, cu ventilarea aerului exterior în timpul nopţilor reci, la 4/100C şi UR 85-90%, 8-12 ore din 24, dar fără întreruperi mai mari de 6 ore; - păstrarea timp de 5-6 luni, la 3/50C şi UR 85-90%, cu ventilare de aer exterior 1-4 ore din 24, prin recirculare sau amestec cu aer exterior a cărui temperatură să nu depăşească cu 2-30C pe cea a tuberculilor şi să nu fie mai scăzută de 00C, pauzele de ventilaţie nu vor depăşi 10-12 ore; - pregătirea pentru desilozare, durează 1-2 săptămâni, când se opreşte ventilaţia sau se ventilează cu aer cald, pentru reducerea conţinutului de glucide hidrosolubile şi a gradului de dăunare la condiţionare. Dacă se ventilează, temperatura aerului nu trebuie să depăşească cu mai mult de 40C temperatura tuberculilor. Temperatura se ridică la 8/100C, iar UR se micşorează la 80-85%. Golirea celulei nu trebuie prelungită mai mult de 14 zile, pentru a nu favoriza dezvoltarea bolilor, iar scoaterea tuberculilor se face de-a lungul canalelor de ventilaţie, folosind ventilaţia până în faza finală. Condensul şi încolţirea prematură pot apare ca urmare a deficienţelor constructive, tehnologice sau de exploatare a depozitelor cu ventilaţie mecanică, având ca efect sporirea pierderilor. Formele mai uşoare de condens se înlătură prin mărirea numărului reprizelor de ventilare, reducerea duratei pauzelor, sau trecerea la regim continuu de ventilare. Condensul persistent nu poate fi înlăturat decât prin eliminarea cauzelor care opresc circulaţia normală a aerului, respectiv înfundarea canalelor şi a fantelor de aerisire. Focarele de depreciere care s-au format se găsesc la partea de jos a vracului. În situaţii limită, păstrarea va fi întreruptă, cartofii sunt mutaţi în alte spaţii, iar celula se curăţă şi se dezinfectează temeinic.

300

Tehnologia de păstrare în macrozilozuri ventilate mecanic a fost concepută ca o variantă modernizată a tehnologiilor tradiţionale, iar în unele ţări europene este metoda preferată de producătorii particulari, datorită simplităţii şi economiei de forţă de muncă manuală realizată. Oferă posibilitatea depozitării unor cantităţi mari de cartofi pe o perioadă mai lungă de timp, datorită amenajărilor care permit într-o anumită măsură dirijarea factorilor de mediu. Deşi simplă în concepţie, metoda necesită mijloacele mecanice adecvate manipulării în vrac, dotările minime (reţea de curent electric trifazic, motor electric, ventilator) şi unele materiale, cum sunt folii de polietilenă, baloţi de paie, sârmă zincată. Se impun măsuri stricte P.S.I. În zonele/anii cu ploi, umezeală sau temperaturi prea coborâte, macrosilozurile se pot amenaja şi-n spaţii acoperite (şoproane, magazii, grajduri). Macrosilozurile se formează la suprafaţă, având dimensiunile vracului de tuberculi, de 35 m lungime, 6m lăţime şi 3-3,5m înălţime. Interiorul acestui vrac este străbătut de un canal de ventilaţie, realizat din panouri grătar cu dimensiunea de 1,3x1,3 m şi distanţa între şipci de 2,5 cm. Panourile se aşază în formă de V întors, cu unghiul de vârf de 450, iar pe vârful acestui canal triunghiular se pune folie de polietilenă în cascadă (în lungime crescătoare, cu cât se avansează spre capăt). La intrare se amplasează un ventilator într-o casetă de lemn, cu clapete pentru reglarea debitului de aer (80-100 m3/t/h). Vracul se realizează prin basculare în buncăre mobile şi manipulare mecanică, sau direct prin golirea sacilor în macrosiloz. Se acoperă întâi canalul de ventilaţie, începând din capătul cu ventilatorul, în strat cât mai uniform de tuberculi. Acoperirea cu baloţi de paie se face imediat după umplere, bine tasaţi pentru a nu rămâne goluri. Lateral se protejează cu folie (0,5 m pe sol), lăsând coama liberă 1,5m pentru evacuarea aerului. Peste folie se aşază al doilea rând de baloţi, iar pe coamă se pune folie care previne infiltrarea apei din precipitaţii, iar în jur se amenajează şanţuri de scurgere. La venirea temperaturilor joase, se adaugă pe coamă al treilea strat de baloţi. Fazele ventilaţiei sunt: A. zvântarea şi cicatrizarea rănilor prin flux de aer la temperaturi sub 200C (2-3 zile) şi în final (2 săptămâni) sub 150C; B. coborârea temperaturii, ventilând 3-4 ore din 24 aerul rece din timpul nopţilor; C. păstrarea la 3/50C timp de 5 luni, prin ventilare de întreţinere 1-2 ore pe zi, când temperatura exterioară o permite (t>00C). Temperatura şi umiditatea relativă trebuie urmărite la început zilnic, apoi de 2 ori pe săptămână. Tehnologiile de păstrare tradiţională a tuberculilor de cartof pentru consum realizează condiţii apropiate de cele optime, prin protejarea produsului contra frigului cu pământ, paie şi folie de polietilenă. {anţurile nu au aerisire, iar silozurile şi spaţiile improvizate beneficiază de amenajări pentru o ventilaţie naturală. Regulile de amplasare a silozurilor în pământ sunt valabile şi în cazul

301

cartofilor. Temperatura de îngheţ a tuberculilor oscilează între -0,8/-1,50C, în funcţie de soi, gradul de suberificare şi starea de turgescenţă. Silozurile în pământ sunt eficiente economic, prin volumul redus de investiţii, cheltuielile de exploatare minime şi consumurile energetice mici. Prin depăşirea duratei de depozitare de 4-5 luni, pierderile devin însă neeconomice. În funcţie de zona climatică, există şi anumite diferenţe constructive. Silozurile pentru climat moderat se amenajează la suprafaţă sau la adâncime până la 20 cm, cu lăţime de 1,5 m şi lungime de 20-22 m. Coşurile de ventilaţie de 2,0-2,5m, confecţionate din scânduri şi şipci, au secţiune pătrată, cu latura de 12-15 cm. Canalul de fund are lăţimea şi adâncimea de 20-30 cm, fiind acoperite cu grătare şi şipci, şi având un coş de ventilaţie la fiecare 2m. Silozurile pentru climat rece au adâncime de 50 cm, lăţimea 1,5m şi lungimea 20-22m. Ventilaţia este asigurată de legături de coceni desfrunzite sau tulpini de floarea soarelui, cu diametrul de 15-20cm şi lungimea de 60cm, care permit accesul aerului în interior, iar canalul de fund lipseşte (Gherghi, A. şi colab., 1981). Cercetările de la I.C.P.C. Braşov au sugerat că o lăţime mai mică şi eliminarea completă a aerisirii sunt factori mai importanţi decât adâncimea silozului, pentru a micşora pierderile, dacă pregătirea materialului, însilozarea şi supravegherea condiţiilor de păstrare decurg în mod corect (Mureşan, S. şi Donescu, V.,1984). Cartofii corespunzători se depozitează până la 1 m deasupra solului într-un bilon cu panta de 750 şi coama dreaptă. Se lasă 2-3 zile pentru zvântare, descoperiţi, luând precauţii noaptea sau pe timp ploios. După acest interval, se acoperă cu un strat de paie uscate de 25-30 cm, iar deasupra se pune un strat de pământ de 25-30cm grosime la bază şi 10 cm spre coamă. Coama se lasă descoperită pe lăţimea de 30-40 cm, până când temperatura scade în masa tuberculilor sub 60C, iar la exterior are tendinţa să coboare sub 20C. Acoperirea definitivă se face prin îngroşarea la 30 cm a stratului de pământ pe toată suprafaţa şi îngroşarea suplimentară la bază. În jur se execută rigole sau şanţuri de colectare şi de scurgere a apei din precipitaţii. În timpul păstrării se controlează temperatura, prin intermediul unor tuburi perforate din PVC amplasate în siloz. Semnele de păstrare necorespunzătoare pot fi recunoscute datorită degajării de căldură care rezultă prin alterarea produsului. {anţurile (silozuri adânci fără aerisire) au lăţimea de 50-60 cm şi adâncimea de 60-70 cm, iar lungimea de numai 15-20 m. Ele sunt recomandate pentru climatul foarte rece (Gherghi, A. şi colab., 1981). Din cercetările efectuate la I.C.P.C. Braşov, rezultă că silozurile fără aerisire, indiferent de adâncime, au pierderi mai mici în condiţiile climatice din Transilvania (Braşov, Cluj, Câmpia Turzii), în comparaţie cu silozurile cu aerisire. Tuberculii se acoperă cu 20-30 cm de paie uscate, apoi cu un strat de pământ bilonat de 40-50 cm înălţime şi depăşind marginile şanţului cu 30-40 cm. Acoperirea se face în 2 etape. Un siloz tip şanţ lung de 15 m permite păstrarea a 4.000-5.000 kg cartofi (Berindei, M., 1987).

302

Spaţiile improvizate cu ventilaţie naturală (magazii, beciuri) pot asigura depozitarea tuberculilor în vrac (2-2,5m), cu condiţia asigurării circulaţiei libere şi uniforme a aerului printre stivele de ambalaje, sau prin produs. Aerisirea se face prin uşi, ferestre sau coşuri de ventilaţie, mai activă în perioadele calde, când se foloseşte aerul rece al nopţilor. În timpul iernii, circulaţia trebuie redusă, pentru a evita îngheţarea. Durata de păstrare este de 4-5 luni. La desfacere, se acordă prioritate loturilor cu cartofi de calitate slabă.Prelungirea duratei de păstrare din silozuri şi depozitele cu ventilaţie mecanică se poate realiza în perioada de primăvară, prin folosirea frigului artificial (Stoianovici, Ileana şi colab.1979; Niculescu, Fl. şi colab., 1982). Prin transfer în spaţii frigorifice, pierderile se micşorează proporţional. Comercializarea cartofului de consum se face în vrac, saci de iută (25-50kg), lăzi de lemn tip P (35-38kg), saci de plasă textilă (20-25kg) sau fileu textil. În CEE s-a generalizat vânzarea tuberculilor prespălaţi şi ambalaţi în ambalaje inscripţionate, confecţionate din hârtie, carton sau materiale plastice. Se practică şi desfacerea specializată în săculeţi de diferite culori pentru un anumit tip de utilizare culinară (salată=galben, supă=maro, prăjit=roşu, etc). Declinul vânzărilor ca atare (sub formă de tuberculi cu coajă) este suplinit de creşterea desfacerii produselor semipreparate (chips, pommes frites, fulgi, decojiţi şi congelaţi, etc). 21.4. Specificul valorificării tuberculilor de cartof material săditor Numiţi în termeni tehnici "cartofi de sămânţă", aceştia au diametrul optim de 30-36 mm şi greutate de 40-70 g/buc. Producerea şi valorificarea lor au anumite elemente specifice, mai ales pentru categoriile biologice superioare (clone, bază superelită, etc). Prezintă o importanţă deosebită asigurarea de la preluare a unor tuberculi cu capacitate de păstrare cât mai bună, sănătoşi şi fertilizaţi moderat în cultură. Recomandările privind recoltarea, manipularea şi transportul în bune condiţii devin obligatorii. Igienizarea corespunzătoare a spaţiilor şi sortarea/calibrarea tuberculilor sunt faze necesare, care contribuie la o evoluţie normală în depozit a materialului săditor. Este interzisă folosirea substanţelor inhibitoare şi a tratamentelor împotriva încolţirii. Umplerea celulelor trebuie realizată cât mai repede. Depozitarea se poate face diferenţiat, asigurând cele mai bune condiţii de păstrare loturilor cu valoare biologică ridicată şi soiurilor care sunt mai sensibile. Păstrarea paletizată, în celule frigorifice, devine obligatorie mai ales în zonele calde ale ţării. Menţinerea constantă a temperaturii la valori de 2/3 0C cu abateri de ±10C şi a umidităţii relative de 85-95%, asigură păstrarea intactă a valorii biologice pe o perioadă de 8-9 luni, în funcţie de necesităţi. Păstrarea în depozite specializate, cu ventilaţie mecanică, în vrac cu înălţime de numai 3m, se realizează în zonele de producţie tradiţionale pentru cartof. Valorificarea în flux şi mecanizarea fazelor, de la recoltare şi manipulare

303

în câmp, la preluarea şi manipularea mecanică în depozit, sortare şi calibrare, trebuie efectuate în condiţii bune, fără a răni tuberculii. În anii ploioşi, se iau măsuri suplimentare de zvântare. Fazele păstrării (zvântare, vindecarea rănilor, coborârea temperaturii, păstrare şi ridicarea temperaturii pentru condiţionarea finală) sunt similare tuberculilor de consum, dar nivelul temperaturilor de păstrare poate oscila şi până la 10C, îndulcirea neavând importanţă. Păstrarea în spaţii care nu asigură temperaturile optime de 2/3/40C şi UR 85-95% în mod constant, duce la apariţia încolţirii premature, manifestarea bolilor de depozit şi la pierderea valorii biologice a materialului săditor. Faza de desilozare trebuie declanşată cu 30 de zile înaintea plantării, în vederea condiţionării finale. Tuberculii sunt calibraţi pe 2 categorii şi se ambalează în saci de iută noi, la 25 kg/unitate ambalaj. Sacii sunt cusuţi la gură, plombaţi şi etichetaţi, atât în interior, cât şi la exterior. Verigile inferioare I 1 - I2 se pot livra şi în vrac (fără însăcuire). 21.5. Specificul industrializării valorificării tuberculilor de cartof destinaţi

Tuberculii de cartof pentru prelucrare industrială sub formă de chips, pommes frites, fulgi, bucăţi deshidratate, făină, sau pentru congelare, conserve şi diverse alte preparate/semipreparate, aparţin unor soiuri care corespund calitativ acestor întrebuinţări. După Catelly, T. (1988), soiurile Cati, Colina, Eba, Muncel, Mureşan, Nicola şi Super sunt specifice pentru prăjit, chips şi pommes frites, iar Adretta, Manuela şi Suceviţa sunt foarte bune pentru această specializare. Pentru piure şi patiserie sunt menţionate ca specifice Adretta, Colina, Eba, Manuela, Nicola, Procura şi Super, iar foarte bune sunt considerate soiurile Desirée, Mureşan, Semenic şi Suceviţa.
Tabelul 21.3. Compoziţia chimică, mărimea şi forma optimă a tuberculilor de cartof destinaţi transformării industriale sub formă de preparate specifice (după Gravoueille, J.M., 1996; Mureşan, S., 1997; Burtea, O. şi colab., 1980)
Produsul Substanţa Glucide Mărimea Forma Alte Sortiment european uscată solubile tuberculilor tuberculilor recomandări de soiuri utilizate % % mm sferică sau ochi chips 23-25 0,2-0,3 ø 40-55 (60) Ostara, Bintje, Saturna sferic-ovală superficiali Ostara, Bintje, Russet pommes ochi 20-23 0,4-0,6 lung.>55-60 oval alungită Burbank, Marijke, frites superficiali Agria fulgi 20-24 0,6-1,0 tip C Bintje termoste17-20 0,6-1,0 20-40 sferică tip A BF 15 rlizaţi

304

În afară de compoziţia chimică, mărimea şi forma optimă (tab. 25.3.), toate soiurile şi toate loturile destinate prelucrării trebuie să ofere tuberculi cu însuşiri culinare şi tehnologice corespunzătoare (gust, aromă, textură, rezistenţa pereţilor celulari). Pătarea neagră (black spot) trebuie prevenită, prin recoltare şi transport la temperaturi mai mari de 100C, când tuberculii turgescenţi şi elastici suportă mai uşor loviturile, fără zdrobirea ţesuturilor. O fertilizare moderată cu azot şi o manipulare atentă contribuie la diminuarea manifestării acestei pătări. În timpul depozitării, problema principală este evitarea acumulării glucidelor hidrosolubile la temperaturi coborâte (îndulcire). Tuberculii îndulciţi se brunifică la prăjire în ulei încins, datorită caramelizării glucidelor respective. Încolţirea este alt fenomen nedorit, care micşorează conţinutul în substanţă uscată al cartofilor şi măreşte dificultatea în prelucrare. Tehnologiile de depozitare apelează la soiuri care rezistă bine la manipulare şi păstrare, cu un repaus vegetativ mai îndelungat. Celulele de păstrare de la fabricile de prelucrare au capacitate de până la 2000 t, iar păstrarea se face în vrac cu înălţimea de 4 m, în condiţii de temperatură mai ridicată (5/60C) şi UR 85-90%. Pentru semipreparate industriale se recomandă chiar 8-12 0C cu aplicarea inhibitorilor de încolţire şi un regim de ventilare mai îndelungat (pauze mai mici, volum de aer mai mare). Umiditatea relativă va fi mai redusă în primele faze de ventilare (70-80%), dar mai ridicată pe parcursul păstrării (85-93%). Un conţinut mai ridicat al aerului în CO2 şi mai sărac în O2 este considerat favorabil menţinerii calităţii. În faza de desilozare, din ultimele 2-3 săptămâni, se ventilează aer la 15/180C pentru resintetizarea amidonului pe seama glucidelor simple aflate în compoziţia chimică a tuberculilor, sau se opreşte ventilaţia, iar căldura de respiraţie din celulă ridică temperatura la nivelul dorit. Fenomenul trebuie urmărit prin analize chimice. Există şi alte variante tehnologice care urmăresc: a) fie prevenirea pierderilor mari în greutate prin păstrare iniţială la temperaturi de 2/60C şi încălzire finală controlată până la un procent de 0,4% glucide hidrosolubile în tuberculi; b) fie prin folosirea eficientă a tratamentelor cu inhibitori (la 3 luni, prin pulverizare şi dispersare fină cu generatoare termice speciale ca o ceaţă care conţine în amestec IPC sau CIPC) şi un nivel de temperatură peste 60C; c) fie prin tratament ionizant cu radiaţii gamma în doze reduse, mai mici de 1 Kgray (1 gray= 1J/kg, fiind unitatea SI de măsură a dozei absorbite de radiaţie), combinat cu un nivel de temperatură mai ridicată corespunzător. Tratamentul ionizant poate provoca însă iniţial o creştere nedorită a conţinutului în glucide reducătoare.

305

CAP. XXII- TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI
22.1 Tehnologia valorificării legumelor din grupa verzei pentru căpăţâni Varza albă de căpăţână este în prezent specia legumicolă cea mai importantă din România sub raportul producţiei, depăşind tomatele din anii 19931995. Europa de Est produce 1/3 din totalul producţiei mondiale, iar Europa de Vest doar circa 10%, dar importă cantităţii importante. Varza roşie şi cea creaţă (de Milano) sunt şi ele incluse în aceste cifre, dar ponderea lor este reletiv redusă. Varza de Bruxelles este o plantă legumicolă mai puţin răspândită, care este cultivată în cantităţi mai mari în Anglia şi Olanda, fără a rivaliza cu varza albă. Compoziţia chimică valoroasă din punct de vedere alimentar a verzelor de căpăţână (alba, rubra, gemmifera), (tab.22.1.) este completată de proprietăţile dietetice şi medicinale ale acestor legume. Se pot menţiona mai ales efectele curative în tratamentul gastritelor şi ulcerului, al altor afecţiuni ale aparatului digetiv, sau al unor boli de nutriţie. Menţionarea factorului antiulceros din varză ca" vitamina U" (McRorie şi colab., 1954; Alexan, M. şi colab, 1983; Amăriuţei Alexandrina şi colab. 1984) nu a fost însuşit de autorii de specialitate (Bodea, C. şi Enăchescu Georgeta, 1984).
Tabelul 22.1.

306

Compoziţia chimică medie a trei legume din genul Brassica, de la care se consumă căpăţânile (Favier, J.Cl., şi colab., 1995; Enăchescu, Georgeta, 1984; Amăriuţei Alexandrina şi colab., 1984; Alexan, M. şi colab., 1983; Mincu, I., 1978/1984)
Vit Gluci CeluSubst K Mg Ca P Fe Protide Fibre C de loză min. mg mg mg mg mg g% g% mg g% g% g% % % % % % % 1,2175 15- 35- 3040Varza albă 3,5-6 1,8-2,î 2,8 0,6 1-3 1,6 400 70 72 70 60 3,30,7250 13- 52- 32- 0,5- 50varză roşie 1,4-1,9 3 0,8 5,6 1,1 266 17 55 36 2 90 varză de 2,21,3400 30- 77- 12,2-5,4 4,3 1-1,6 23 110 Bruxxeles 4,4 1,5 411 31 78 1,1 Produsul Vit. Vit caroten B PP mg% mg mg % % 0,2- 0,3 0,3-0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 ND 5 8 1,2 0,3-1,1 0,7 6 Vit Partea E Kcal/ necomest. mg kg % % 2,4 330 0,9 230330 25-27 20-21 22-24

0,9 340

În România se consumă anual circa 25-35 kg varză/locuitor, reprezentând aproximativ 1/4 din consumul total de legume. Apariţia pe piaţă este eşalonată: culturi protejate (lunile III-V, consum maxim în mai), timpurii (lunile V-VII, consum maxim în iunie), de vară (lunile VII-IX, consum maxim în august), de toamnă cu ponderea de 70% (din septembrie până în noiembrie, cu un consum maxim în octombrie). Varza roşie se produce din iunie şi până în noiembrie, având perioada de consum maxim în noiembrie. Varza de Bruxelles apare în X-XI, iar varza creaţă doar vara, în lunile mai-iunie, (consum maxim în VI). Cantităţi importante de varză albă de căpăţână din soiurile de toamnă se păstrează sau se murează, contribuind la prelungirea duratei de consum. Recoltarea se face la un grad de maturitate corelat cu soiul şi destinaţia de valorificare, criteriul principal constituindu-l gradul de îndesare al căpăţânilor. Conform STAS 1418-85, la varza albă timpurie îndesarea nu este o condiţie obligatorie, în timp ce la soiurile de vară sau de toamnă, sau la varza roşie căpăţânile vor fi îndesate. Pentru păstrare se urmăreşte un grad de îndesare mediu (Amăriuţei, Alexandrina şi colab., 1984). Depăşirea acestui stadiu expune căpăţânile la crăpare, mai ales cele prea îndesate şi cu mugurii axiali dezvoltaţi. Timpul optim pentru recoltare este cel fără precipitaţii, după ce s-a ridicat roua sau bruma, iar temperatura produsului este mai mică sau egală cu temperatura aerului. Mai ales la varza de vară, recoltarea pe căldură produce o marfă instabilă, care se va deprecia uşor. Recoltarea este manuală, prin mai multe treceri la soiurile timpurii sau de vară, iar la cele de toamnă prin 1-2 treceri. Consumul de forţă de muncă este important, iar calitatea produsului depinde de modul corect de recoltare. Căpăţânile bine formate, normal dezvoltate, se taie neted cu cotor de maxim 1cm de la cocean, cu 1-2 frunze de protecţie şi se pun în ambalaje de lemn, lăzi P sau lăzi paletă. Recoltarea mecanizată sau semimecanizată, într-o singură trecere, se practică la culturi uniforme şi omogene, pe suprafeţe suficient de mari, la distanţe între rânduri accesibile maşinilor, iar producţia se livrează de preferinţă pentru industrializare sau consum imediat.

307

Fig. 22.1. Schema maşinii de recoltat varză (1-patine; 2dispozitiv de presare;3discurile de tăiere;4-transportor cu bandă; 5-transportor elevator)

Manipularea şi transportul se fac în ambalajele de recoltare, care pot servi şi pentru depozitare, iar cantităţile pentru consum imediat şi industrializare se transportă în saci sau în vrac. Mijloacele auto prevăzute cu prelate servesc pentru transportul pe distanţe scurte sau medii. Pentru distanţe lungi se recomandă transportul în vrac pe calea ferată, în vagoane simple tip B, cu pereţi neizolaţi termic. Ploile, îngheţul sau insolaţia pot afecta produsele la încărcări/descărcări prelungite dacă nu se iau măsuri de protejare, iar manipularea prea bruscă trebuie evitată. Condiţionarea verzei are trei etape. Presortarea, efectuată la recoltarea eşalonată, permite alegerea căpăţânilor conform condiţiilor generale de acceptabilitate STAS. Acestea vor fi întregi, cu aspect proaspăt, necrăpate, sănătoase, fără urme de lovire sau deteriorări care să-i afecteze calitatea, fără leziuni provocate de ger, curate, zvântate, cu cotorul sănătos şi frunzele de protecţie neofilite, bine prinse. Condiţionarea din toamnă poate fi definitivă la varza de consum imediat, sau intermediară, în scopul separării căpăţânilor de calitate superioară pentru păstrare. Se realizează curăţarea de frunzele rănite, bolnave, rupte. Sortarea şi calibrarea se execută manual sau semimecanic, la banda cu trei căi. La calitatea I se acceptă doar uşoare defecte sau mici vătămări care nu provoacă deprecieri, iar greutatea minimă pentru varza albă este de 0,5-0,6Kg/buc. la soiurile timpurii (câmp 0,6), 1kg/buc la soiurile de vară şi 2kg/buc la soiurile de toamnă. Pentru varza roşie, soiurile timpurii vor avea cel puţin 0,6kg/buc., iar cele târzii 1kg/buc. Varza de Bruxelles se poate condiţiona, prin curăţare, fără cotor, cu verzişoare de minimum 10mm diametru, sau se lasă necurăţată, cu cotorul tăiat neted, dacă verzişoarele au peste 20mm diametru. Verzişoarele vor fi tari, compacte, neatinse de ger şi uniforme (în limita abaterilor admise). Etapa a III-a de condiţionare are loc doar la loturile care se păstrează, în vederea livrării.

308

7 zile). ţesuturi cu celule mai mici şi membrane mai groase.8-6. Din sortimentul mai vechi. După sortare-calibrare. soi./ha.3 13.8-6. Hinova F1.6-3.5-9%. la varza roşie.8 1.Tall Grami. căpăţânile alese vor avea 2-3 kg/buc la varza albă şi 1. capacitatea optimă fiind sub 250t. Langendijker Daner Dural. conţinutul în substanţă uscată 7. după ce s-a ridicat roua. Pierderile procentuale maxime admise la varza de căpăţână. iar durata de păstrare poate ajunge la 5 luni. temperatura de păstrare este de -1/00C şi UR 95%. Scanvi F1.a. conform HCM 190/84 şi STAS R 9127/8-74 Spaţii de Păstrare Scădere în greutate Pierderi prin păstrare (luni) % stricare% cu ventilaţie 1-2 (XI-XII) 2.8-15. mărime sau grad de îndesare (se evită amestecul cu alte produse).3 2. Încărcătura realizată este de 1. caracterizaţi printr-o perioadă de repaus mai lungă. căpăţână densă. Scandic F1 şi Scanbo F1. Bamba F1 iar din oferta de sortiment care se pretează la păstrare Amager. care limitează pierderile şi deprecierile.2. Braunschweig şi de Buzău (tardive) sunt şi ele considerate suficient de bune pentru păstrare.0-6.6-3. Formax F1.4 naturală cu ventilaţie 2-3 (XI-I) 4. Condiţiile de păstrare conform STAS sunt 0/10C şi UR 85-90%. conţinut ridicat în celuloză (1.7 Pentru păstrare (conform STAS R 9127/8-74) se recomandă culturi în care fertilizarea cu azot nu a depăşit 200 kg s. Păstrarea modernă se efectuează în depozite frigorifice. Umplerea celulelor frigorifice trebuie efectuată în 1-2 zile (max.Păstrarea verzei de căpăţână se execută în spaţii frigorifice.35-1.5 Pierderi maxime totale admise% 6.4-5. În vestul Europei. în spaţii improvizate (ventilaţie naturală) sau în silozuri de suprafaţă. se menţionează Lares F1. Ambalajele de păstrare sunt lăzi P sau lăzi paletă clădite în stivă de 6m (4 nivele de palete sau 6 nivele de lăzi paletă) şi stivuite astfel încât să permită o bună circulaţie a aerului.0 mecanică frigorifice 3-4 (XI-II) 4. precum şi Stonar F1. ele pot fi identificate prin masa specifică mai mare de 0. Din sortimentul recomandat şi testat.9g/cm3.0 6.4-8.0 2. asigurând timp de 4 luni menţinerea calităţii.6 4. Spaţiile se dezinfectează cu lapte de var 20%+clorură de var 0. în perioade de vreme frumoasă.45%) şi în acid ascorbic (peste 60mg/100g produs proaspăt). soiurile Amager. în spaţii ventilate mecanic. cu pierderi de 6-10% şi o condiţionare 309 .8 10. iar temperatura este de 00C noaptea şi 50C ziua (1X-15XI). În ultimele decenii au apărut soiuri şi hibrizi rezistenţi la păstrare.8-4.2-1. Tabelul 22.8-13.4t/m2. 2-3 frunze de protecţie şi cotor sănătos de 1-3 cm (STAS R 9127/8-74). Din punct de vedere al proprietăţilor fizico-chimice.8 kg/buc.8-17.0-3. coresunzând calităţii I-a STAS 1418-84 (varza albă) şi 3577-84 (varza roşie).. irigate moderat şi la care s-a respectat măsurile de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor.8%.2 Declasare calitativă% 2. cu loturi cât mai omogene posibil ca provenienţă. Soiurile tardive pentru păstrare se recoltează la 2 săptămâni după întreruperea irigaţiei.

Pentru accesul aerului.finală care mai îndepărtează 10-15%.5m şi o lungime în concordanţă cu spaţiul disponibil. în acelaşi punct de însilozare se amenajează mai multe macrosilozuri. În intervalul vracului pe orizontală şi din 2 în 2m pe verticală. (1995).6m lăţime. urmată de faza de păstrare de 2-3 luni. Se amplasează pe terenuri în pantă uşoară. şoproane sau unele construcţii de zidărie. dispuse în paralel.5-2. se instalează coşuri de aerisire cu latura de 15-20cm.5 m adâncime. Varza este clădită cu cotorul spre interior în vrac prismatic. Măsurile PSI sunt obligatorii. La pereţi se lasă 20cm pentru circulaţia aerului. înălţimea de 1. ultimul rând numai pe coamă. UR 90-92%. Regimul de ventilare are o fază de coborâre a temperaturii de 30-40 zile.8m de la tavan. înălţimea de 1. distanţat de pardoseală la 15-20cm. şi colab. Stivele de lăzi vor avea lăţimea de 5m. Distanţa 310 . Pentru utilizarea economică a bazei materiale. Între stive şi la pereţi se lasă spaţii de circulaţie de 0. în comparaţie cu celelalte variante (atmosferaă normală frig şi siloz). 3%O2 şi 5%CO2 a soiului De Buzău. Vracul de produs se acoperă cu 3 rânduri suprapuse de baloţi de paie. Ph. iar în siloz de 49. Când temperatura coboară la -1/-20C. Păstrarea în macrosilozuri se practică în Germania. Canalul de ventilaţie din panouri grătar (1x2m) şi ventilatorul instalat la unul din capete permit o circulaţie forţată a aerului de cel puţin 30m3/t/h. cu apă freatică la peste 1. macrosilozurile de varză se bazează pe un flux mecanizat. suprapuse în cruce pe 6-8 nivele. peste un strat de paie uscate şi curate de 15-20 cm. M. pe lăţimea de 1. ponderea pierderilor prin stricare şi declasare calitativă a fost de 3-4 ori mai redusă.5m şi lungimea de 15-20m. Pentru izolare termică şi prevenirea condensului. J. iar între ele se lasă culoare de acces de 0.5-2m. la bază. pentru cel puţin 500t cantitate totală. Păstrarea în silozuri de suprafaţă sau semiîngropate la 20-30cm (conform STAS). când se ventilează 10-20 minute pe zi. iar din 2 în 2m se instalează coşuri de ventilaţie verticale care depăşesc coama cu 40-50cm. Păstrarea în spaţii cu ventilaţie naturală se face în magazii. vracul se acoperă cu paie uscate în grosime de 25-30 cm. 1984). conform STAS R 9127/8-74. lăzile se acoperă cu rogojini. la înălţimea de 4m. Pe mijloc.3-1.3-1. Polonia şi ţările baltice. când se ventilează 2-3 ore din 24 aerul rece de noapte. Ambalajele de păstrare sunt lăzi P. în timp ce păstrarea frigorifică în atmosferă normală a înregistrat 32% pierderi totale în 90 de zile.6m. păstrarea AC la 0± 0. Păstrarea AC cu 2-3%O 2 şi 3-5% CO2 la -1/00C şi UR 95% este posibilă 2-6 luni în funcţie de hibridul sau soiul păstrat (Moras. a fost realizată timp de 120 de zile cu pierderi totale de 21%.. căpăţânile sunt clădite cu cotorul în sus. Realizate în mare parte cu materialele şi dotarea locală.0m. În varianta AC. sursă de curent trifazic. Căpăţânile se depozitează în vrac. intercalate cu folie de PE. până la înălţimea de 0. După Bogoescu. varza are la bază un grătar de lemn.1% pierderi totale în 60 de zile păstrare. se amenajează un canal de aerisire cu dimensiunile 30x30cm şi acoperit cu şipci. Necesită existenţa unei infrastructuri: drumuri uşor practicabile.Fr. la 5-6m unul de altul. Dacă se păstrează în vrac.50C. în orele cu temperaturi favorabile. şi Chapon. oferind condiţii de păstrare dirijată. cu lăţimea la bază de 1.

Pe plan european. dar mai valoroasă din punct de vedere nutritiv. 22. Se îndepărtează frunzele exterioare îngălbenite. Dacă temperatura din siloz se menţine ridicată o perioadă mai lungă de timp. După păstrare. iar broccoli a beneficiat de reclamă ca produs anticancerigen. Glucidele migrează din frunze în cocean. stratul de paie acoperitor se îngroaşă. Broccoli este o specie mai puţin răspândită. pentru a găsi un eventual focar de degradare. cotorul moale şi nervurile negre sunt semne de degradare. Când temperatura scade în continuare. mai ales când sunt perioade mai calde. Italia (120-150. În ţările producătoare comercializarea se face în formă preambalată. Compoziţia chimică le clasează pe primele locuri din grupa verzei. Silozul se acoperă lateral cu 10-15cm de paie. pentru a nu forma condens. substanţe minerale şi fibre. în lunile de iarnă. împrospătând tăietura de la cotor.000t anual). M. bolnave. iar pentru scurgerea apei din precipitaţii se execută rigole de scurgere. Alexandrina şi colab.5 311 . ale cărui ţesuturi devin mai bogate în glucoză (Amăriuţei. mare producător de conopidă este Franţa (peste 500. varza îşi pierde până la 1/2 din conţinutul în vitamina C.000t/1996). Temperatura din interior se măsoară la început la 1-2 zile. datorită unui proces de hidroliză care determină astfel ameliorarea calităţii lor. 1984). iar apoi spre mugurele terminal. Desfacerea se face în vrac sau în lăzile de transport. dar nu se adaugă pământ.între marginile a 2 silozuri este de 3m. ca valoare alimentară şi dietetică. Tehnologia valorificării în stare proaspătă la conopidă şi broccoli Conopida este o legumă tot mai cultivată în România de producătorii individuali. Sistarea păstrării şi livrarea se execută pe măsura cererii şi implică acomodarea căpăţânilor la temperaturi mai ridicate prin intermediul unor spaţii de trecere. Varza de Bruxelles nu se poate păstra mai mult de 1 lună. Încărcătura realizată este de 250kg/m2. iar silozul trebuie desfăcut. care realizează din vânzări venituri considerabile. iar ulterior săptămânal. consideră că stratificarea cu pământ este mai bună decât acoperirea cu paie. fiind în creştere. Extinderea culturii este însă limitată de dificultatea acesteia. iar la broccoli.. Voinea. Consumul românesc de conopidă a depăşit 1kg/persoană/an. silozul trebuie desfăcut în câteva locuri. Acoperirea definitivă se face la venirea temperaturilor negative. Umiditatea redusă. lăsând coama descoperită pentru zvântare şi acoperind-o cu folie de PE doar când plouă.2.5-5. Se elimină căpăţânile crăpate. Exportul se face în saci de culoare verde sau în lăzi. Celuloza din frunze se diminuează cu 1/10 la soiurile româneşti. În vestul Europei este de circa 3. veştejirea şi îngălbenirea frunzelor învelitoare exterioare constituie indicii de bună păstrare. (1973). şi colab. Trebuie remarcat conţinutul ridicat în vitamine. Putrezirea frunzelor exterioare. până la 1/3 la soiurile şi hibrizii specializaţi pentru păstrare. în comparaţie cu alte specii.

Presortarea în câmp presupune alegerea unor căpăţâni turgescente. îngălbenite.5-3. Doar un personal permanent poate recolta eşalonat o cultură de conopidă. iar ultimele recoltări din octombrie vor fi efectuate înainte de apariţia temperaturilor negative.6 mg % Vit. I.6 P mg% 48-60 67 2.9 ND mg % 60 114 Caroten 200-300 365 ND 0.7-1. trebuie reduse datorită perisabilităţii produsului.4 Mg mg% 16 25 2. Enăchescu.0 0. cu semicoroană sau desfrunzite). 1995.4 3. când se cultivă hibrizi cu maturare uniformă (80-90%). Conopida Recoltarea trebuie efectuată în faza de inflorescenţă compactă.17 1.32 0.0 210-300 250-330 38-40 39 22.2.6-4. Frunzele se fasonează prin tăierea vârfului şi/sau desfrunzire. curate. Acestea au tendinţa de a deveni tot mai afânate. Operaţia este eşalonată prin 6-7 treceri la interval de 4 zile. cât şi sub formă murată sau chiar în salate de crudităţi. cu peste 5 frunzuliţe verzi în inflorescenţă. dar este posibilă semimecanizarea sau mecanizarea integrală.4 Vit C 50/ 70/ 0.6-1. Recoltarea se face manual. iar cantităţi mari se congelează (Franţa.04 1.9 1. Sortarea şi calibrarea se execută manual sau semimecanic. SUA). întregi. Condiţionarea se face fie în câmp. Conopida de vară şi de toamnă trebuie să aibă diametrul mai mare de 12cm. Tabelul 22. deformate.0 1. cu arsuri provocate de soare. 1984. necompacte.. fie semimecanizat la un centru de preluare. manual.5/1 1.1. Mincu. tăindu-se inflorescenţa cu 4-6 frunze de protecţie. Cl. E mg% Kcal / kg Parte necomestibilă % Conopida Broccoli 1. la mărimea caracteristică soiului înaintea desfacerii căpăţânilor (false). cantitatea de frunze care se lasă fiind proporţională cu timpurietatea. de minim 11 cm φ (se admit 10% inflorescenţe de minim 10 cm φ ). iar pentru culturile succesive de toamnă în septembrie-octombrie. cu puf umed sau "gras" la atingere.. cu cotor scurt sub ultima frunză.3. PP g% Vit. şi colab. în funcţie de modul de prezentare (cu frunze. pentru a aprecia calitatea exemplarelor bune de cules. sănătoase. J. Nu se admit exemplare cu umiditate exterioară anormală.0-3.8-0.1 2. Manipulările în stare neambalată sau chiar ambalate.6 1.kg/persoană/an. mai-iulie pentru culturile timpurii din câmp cu un consum maxim la sfârşitul lunii iunie. cu coroană. B mg% Vit. Se utilizează atât pentru gătit.6 Ca mg% 22 93 0. trecând în cele din urmă în fază de tulpini florifere. 1978) Glucide g% Protide g% Celuloză g% Fibre g% Substanţe minerale g% K mg% Conopida Broccoli Conopida Broccoli 1. Compoziţia chimică medie şi valoarea alimentară la conopidă şi la broccoli (după Favier. Perioada de apariţie pe piaţă este mai-iunie pentru culturile protejate. 312 . Georgeta. mai ales la soiurile timpurii.0 Fe mg% 0.2-3. intacte.

dezvoltare sau coloraţie. Căpăţânile vor fi întregi. lipsite de pete. trebuie să aibă aspect proaspăt. cu uşoare urme de expunere prelungită la soare. suficiente ca număr şi lungime pentru a acoperi şi proteja căpăţâna. lovituri uşoare. lăzi tip II de export sau în lăzi grătar. c)" cu coroană". mai puţin strânse. Se 313 . compacte. dar cu maximum 5 frunze mici fragede. se ambalează în lăzi grătar pentru o bună circulaţie a aerului. asigurând -1/00C şi UR 95%. frunze crescute în căpăţână. cu o excrescenţă de nu mai puţin de 5 frunze verzi în corimb. Conopida se poate prezenta conform SR 3678:1999. verzi şi fasonate la cel mult 3 cm peste nivelul inflorescenţei. de culoare verde pal. cu frunze tăiate la 3-5cm deasupra nivelului căpăţânii. lipsite de orice defect. cu cel puţin 2 etaje (rânduri) de frunze sau preambalate în peliculă microperforată. uşor umede dar nu ude sau grase la atingere. Păstrarea timp de 3-5 săptămâni (până la 50 zile) sa face cu inflorescenţe nefasonate. În caz extrem. egalizate la 15 kg şi conţinând o marfă cât mai uniformă. Comercializarea conopidelor de culoare violet. Recoltate cu multă grijă şi prerăcite. trebuie să aibă aspect proaspăt. se admit şi exemplare care au 2 din următoarele trei defecte: uşoare urme de atac (boli. în trei moduri: a)" cu frunze". alb-găbuie sau crem. de culoare gălbuie. conopidele necondiţionate pot fi păstrate la 5/100C şi UR 85%. strânse de culoare albă. este admisă în condiţiile în care sunt întrunite toate însuşirile calitative tipice constatate la omologare. O zecime din exemplare pot să nu îndeplinească caracteristicile minimale. întregi şi strânse pe căpăţână. dăunători). învelite cu frunze sănătoase şi verzi. Pentru export se folosesc lăzile de tip II sau lăzile grătar. hibrizi). La temperatură normală inflorescenţele îşi pierd calitatea în 4-6 zile. foarte bine strânse. Ambalarea se face cu inflorescenţele spre interior şi cu frunzele spre exterior. în lăzi P. Păstrarea o perioadă de 2-4 săptămâni este posibilă cu inflorescenţe calitatea I incomplet crescute.Categoria "extra" grupează exemplare tipice pentru soiul respectiv. Condiţiile de mediu recomandate sunt 0/20C şi UR 90-94%. Cotorul se taie puţin sub frunzele de protecţie. b)" fără frunze" şi fără partea necomestibilă a cotorului. vişinie sau alte nuanţe specifice unor noi cultivare (soiuri. Se admit uşoare defecte de formă. având cotorul tăiat puţin sub frunzele de protecţie. păstrând un număr suficient de frunze care protejează căpăţâna. Temperaturile mai mici de -20C sunt dăunătoare. bine formate. Dacă sunt puse în vânzare "cu frunze" sau "coroană". caracteristice soiului. în funcţie de umiditatea reletivă. de culoare albă uniformă sau uşor crem. Păstrarea AC asigură o bună menţinere a fermităţii şi culorii timp de 3-6 săptămâni. Dacă sunt puse în vânzare "cu frunze" sau "coroană". La calitatea I. tari. Pe durata scurtă de timp (7-10 zile). uşoare alterări superficiale provocate de îngheţ. Păstrarea temporară. Calitatea II admite căpăţâni uşor deformate. la 00C şi UR 95%. urme de îngheţ sau urme de lovituri. cu un amestec tip II cu 3(5)% O 2 şi 5(8)% CO2. inflorescenţele de conopidă trebuie să fie de calitate bună. cu condiţia să nu fie afectate de putrezire şi să fie proprii pentru consum. care vor fi sănătoase. evitând vătămările.

Cl. cu cuţitul. păstrând frunzele acesteia. Se recoltează manual. Momentul optim este apreciat în funcţie de tipul de soi cultivat ("spear" cu tulpină subţire şi ramificaţii lungi. Cl. provenienţă şi varietate.2.2. iar diametrul minim al inflorescenţei este de 6 cm. Cl. Calitatea I cuprinde inflorescenţe de bună calitate. Foury. proprii consumului.. Înălţimea maximă a exemplarelor este 20 cm. Pentru export se utilizează mijloace autofrigorifice (LKW) sau vagoane RCF (pe cale ferată). J. uşor strânse. până la 8-12 treceri la soiurile mai vechi (Chaux. fără umiditate exterioară anormală.. Broccoli Recoltarea prea timpurie micşorează producţia şi diminuează calitatea. cu aspect proaspăt. tari. Pentru congelare se utilizează soiurile "crown" care se taie cu tulpină scurtă. Se admit uşoare defecte de formă şi dezvoltare. şi Foury. având caracteristici tipice. Pentru transporturi mai lungi (5-6 zile parcurs). Transportul pe distanţe scurte sau medii sa face cu autodube izoterme sau frigorifice. cupa axului floral trebuie să fie netedă şi cât se poate de dreaptă. inflorescenţele vor avea temperatura de 4/60C. cu inflorescenţe de aceeaşi calitate. Conţinutul fiecărui ambalaj trebuie să fie omogen. fără defecte sau urme de îngheţ. 1984.. Ph. prin 2-3 treceri. cu butoni florali complet închişi. La încărcare. Pentru broccoli preambalată sau în mănunchi. Axul floral trebuie să fie suficient de mare şi nu trebuie să fie spart. 1994). La recoltarea pentru consumul proaspăt. fiind mai perisabilă decât conopida. compacte.Fr. prin sortare şi preambalare la 0. doar dacă sunt verzi. Se apreciază fermitatea şi nu trebuie întârziat până în pragul înfloririi. Chaux. Se condiţionează inflorescenţele din ambalajele de transport. Diametrul minim al axului floral trebuie să fie 8 mm. se admite diametrul maxim de 2 cm. sănătoase şi nu depăşesc vârful inflorescenţei cu mai mult de 3 cm.5 kg. mai ales la soiurile "spear". inflorescenţa se taie dimineaţa. Chapan. sau "crown" cu tulpină groasă şi inflorescenţă cu ramificaţii scurte compacte). 1994). În ambalaje inflorescenţele pot fi prezentate în poziţie verticală sau în poziţie orizontală (SR 13401:1998). în condiţii de temperatură şi umiditate normală. de culoare uniformă şi specifică soiului. la 15-20 cm de tulpină. sau de culoare. curate.folosesc inflorescenţe preambalate în folie (Moras. în peliculă contractibilă... 22. Beneficiarii mai apropiaţi (2-3 zile distanţăă de mers) necesită menţinerea mărfii la 00C şi UR 90-92%. realizată prin hydro cooling sau vacuum cooling. sănătoase. Se admite prezenţa unor frunze moi. fără stricăciuni provocate de boli sau dăunători. la 15 cm. Păstrarea temporară nu este posibilă mai mult de 48 ore. Prin 314 . Cl. dense. temperatura este de numai 0/40C iar UR 85-92%. Presortarea urmăreşte recoltarea unor exemplare întregi.

calitatea se poate menţine 8-15 zile la 00C şi UR 95% în atmosferă normală şi până la 3 săptămâni în AC cu 5-10% CO 2 şi 3% O2 (Chaux.5cm sub gulioară. şi Foury. înlăturând şi o parte a frunzelor. Tabelul 22.25 330 49 22. săruri minerale sau vitamina C.8-0.3. necrăpate. nelemnificate. Sunt apreciate pentru valoarea alimentară şi bogatul conţinut în fibre. Banat. Gulioarele sunt consumate crude în salate. ofilite sau deteriorate. având forma. normal dezvoltate. ca Belgia. care suportă temperaturi moderate. Cehia. sau în jurul marilor oraşe. În România se cultivă în Transilvania. După 315 .35 0. Austria. curate. Polonia. legare în legături şi ambalarea. sortare. Cl. sănătoase.guliile propriu-zise (soiurile tardive). Condiţionarea constă în fasonare. Gulioarele se şterg cu cârpe. C mg% 345 40 70 35 0. Se cultivă mai mult în ţări nordice sau central europene.B mg% Kcal/kg Partea necomestibilă % 0. apoi se sortează şi se calibrează.4-2. Frunzele trebuie să aibă şi ele culoarea specifică soiului şi nu trebuie să fie uscate sau îngălbenite. 22. Se pot lăsa 3-5 frunze. Gulioarele Recoltarea se execută eşalonat. var. Presortarea va urmări alegerea conform STAS 12857/90 a unor exemplare întregi. Cl.0 K mg% Mg mg% Ca mg% P mg% Fe mg% Vit. când conţinutul în vitamine este maxim. În unele ţări. ţările baltice etc. gongylodes) au două forme culturale. forma minor-gulioarele (soiurile timpurii) şi forma major.2 0.3. pe măsura atingerii calibrului minim.. iar capetele celor tăiate nu vor fi mai mari de 2mm. În timp ce guliile sunt adesea încadrate ca mod de valorificare alături de ridichile de iarnă sau de sfecla roşie. Durata consumului este prelungită prin păstrare (gulii) sau culturi protejate (gulioare). Diametrul ecuatorial minim al gulioarelor este de 50mm.9 2. iar guliile se folosesc la numeroase preparate culinare. Compoziţia chimică şi valoarea energetică a guliilor (valori medii) Apă % Glucide % Protide % Celuloză % Fibre % Subst. gulioarele pot fi grupate doar alături de specii mai perisabile. prin smulgere sau tăiere. de la furnizori ("pick your own"=alege-ţi singur).45 40-77 Caroteni g% Vit. minerale % 80-90 2. Olanda.prerăcire şi păstrare sub formă preambalată. se practică recoltarea directă de către clienţi. PP mg% Vit. nevătămate.8-1. Valorificarea în stare proaspătă a guliilor şi gulioarelor Guliile (Brassica oleracea L. Fasonarea se face prin tăierea rădăcinilor şi hipocotilului la 0. mărimea şi culoarea caracteristică soiului.5 0.1. proaspete.4. cum ar fi ţelina sau ridichile timpurii şi constituie produse de primă apariţie obţinute în sare şi solarii. sau în stare cât mai proaspătă.2 1. calibrare. Desfacerea se recomandă în general fără păstrare. începând cu cele murdare. 1994).4 1.8-6. Germania.

fazele tehnologice de valorificare în stare proaspătă sunt foarte mult asemănătoare cu cele de la legumele rădăcinoase mai rezistente. Cele mai reprezentative sunt: .Auricularia sp P. A. sau cu uşoare defecte de formă şi culoare. Guliile Guliile se recoltează în lunile octombrie-noiembrie. 70-90mm. de cele care se pot păstra (sănătoase. Ambalarea se face fără a vătăma frunzele. ostreatus .3. căptuşite eventual cu hârtie. pe o durată de 3-4 săptămâni. fără leziuni).Lentinus edades (ciuperca parfumată). florida. 90-110mm şi 110-130mm. CAPITOLUL XXIIITEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A CIUPERCILOR COMESTIBILE CULTIVATE Producţia de ciuperci comestibile se identifica în deceniile trecute mai ales cu producţia speciei Agaricus bisporus (ciuperca de strat sau "champignon de couche"). Livrarea trebuie realizată cu mijloace frigorifice. în 2-3 straturi. 316 . În acelaşi ambalaj nu se admit mai mult de 10% gulioare cu frunze vătămate sau ofilite. la 0 0C şi UR 90-95%. frigorific). mai cunoscute P. înlăturând frunzele. care sporeşte într-un ritm dinamic. Presortarea permite alegerea exemplarelor pentru consum imediat/prelucrare. Ambalarea se face în lădiţe M2 din material plastic sau lădiţe de export tip VIII sau IX de lemn. Se însilozează fără a se atinge exemplarele între ele. înainte de venirea temperaturilor negative. . Un număr de încă 7 genuri cumulează însă în ultimii ani o producţie cu mult mai importantă. Păstrarea se execută în funcţie de cantitatea disponibilă. ambalate în lăzi P sau M 3 din material plastic. (1978). în şanţuri (fără aerisire). Fasonarea este completă. calibrarea manuală se face pe următoarele categorii: 50-70mm. Specificul metodelor tradiţionale constă în preferinţa care se acordă stratificării cu nisip. Recoltarea este semimecanizată. cu crăpături cicatrizate (de maxim 1cm lungime şi 3mm adâncime). când au atins maturitatea de consum. După Iordăchescu.Gherghi. Se pot face şi legături de minim 0. Capacitatea unui ambalaj este de 30-50 bucăţi. (1994).2.Pleurotus (bureţii sau păstrăvii). prin dislocare şi adunare în grămezi. 22. pentru a preveni extinderea eventualelor boli. care în prezent deţine întâietatea ca avans tehnologic şi volum mondial. silozuri (cu aerisire). spaţii cu ventilaţie naturală sau în condiţii moderne (ventilaţie mecanică. C.5Kg. Păstrarea temporară se face cu produsul ambalat. rădăcinile şi restul de hipocotil.

Cl.1-1. dezvoltarea sectorului de prelucrare) şi ecologică (bioconversia deşeurilor agricole. precum şi găleţi de colectare a cioatelor.1-0. Se formează echipe de 2-3 lucrători permanenţi care se echipează cu şorţuri. cuţitaşe cu lamă inoxidabilă şi eventual cu mănuşi de cauciuc curate şi subţiri. apoi ciupercile se aşază în lăzi cu pălăria în sus. Se apucă uşor de pălărie.D 0. Ciupercile de calitate se recoltează cu velumul în curs de apariţie.5-2..5-5 372-486 + 4. cu puţin miceliu şi pământ de acoperire se taie perpendicular.7-4 11-14 ND 2. Compoziţia chimică medie şi valoarea alimentară a unor specii de ciuperci comestibile cultivate (Favier. postamentul 317 . Se pregătesc cutiile sau lăzile pentru cules.5 ND 3-9 ND 4-6. pe măsură ce se maturează. Ciupercile apărute în buchete se recoltează eşalonat.1-5 2. iar tăierea este facultativă. Pregătirea recoltării impune întreruperea udării straturilor. E 0. ciupercile se valorifică la preţuri mai mici cu 20-40%. Importanţa alimentară a producţiei de ciuperci (tab.0 3-5 ND necomes mg % % tibilă % 23.1.1.23. 1995.8 + % % % Lipide Ca VitPP 0. curat. nealungit.8 ND 0. resturilor şi a eventualelor ciuperci bolnave.. fapt inevitabil pentru un anumit procent. pe calităţi. cu pălăria închisă şi cu piciorul de cel mult 1/2 din diametrul pălăriei. J. champignon) Recoltarea începe din stadiul când apare membrana (velum) care uneşte marginile pălăriei cu piciorul.0 0. şi colab. Burzo. Tabelul 23. reutilizarea substratului). Agaricus bisporus (ciuperca de strat.24-0.18 ND % mg% mg % Protide g Mg mg VitB mg 2. Ciupercile mici se pot aşeza în orice poziţie.85 3. Ciupercile se recoltează individual.8-0. Se pot folosi şi suporturi pentru 2-3 lădiţe destinate separării calitative. 1980) Produsul Champignon Bureţi Champignon Bureţi Champignon Bureţi Glucide g K Vit.5 ND Kcal/ kg 150/300 400 % Subst Partea 9-10 ND Vit C minerale g 1. I şi colab. se răsucesc şi se apasă uşor în jos. cărnos şi întreg. iar resturile (baza tăiată a piciorului. pentru a nu desprinde odată cu ciupercile recoltate şi porţiuni cu primordii sau cu butoni de fructificare. locuri de muncă.5 ND 1-4.Volvariella volvacea (ciuperca paielor de orez). pentru detaşare de postamentul micelian.9 ND 105-135 + % mg% mg% Fibre g% Fe mg 2. Baza piciorului.1) este completată de importanţa economică (suprafeţe mici. Schimburile economice cu acest produs sunt foarte active. După fiecare recoltare nu vor rămâne ciuperci mature nerecoltate.. Când velumul se rupe şi se deschide pălăria.2 + % mg% mg% Celuloză g P Vit.

(1980). până la recurbată. iar preambalarea în diferite tipuri de pelicule. sănătoase. Se admit uşoare exfolieri şi maxim 5% exemplare cu pete pe cuticulă. I. Presortarea executată în momentul recoltării urmăreşte alegerea unor ciuperci întregi. Calitatea extra cuprinde ciuperci cu pălăria închisă şi velumul întreg. crem sau brună) după varietate (tulpină). iar calibrarea este obligatorie la această calitate. calibrarea şi preambalarea. 10% crăpate. Ciupercile sunt produse deosebit de perisabile. de formă acceptabilă. medii şi mari). lovite. fermitatea structo-texturală scade. Ciupercile de dimensiuni 318 . care creşte de circa 6 ori de la 00C la 150C şi de peste 9 ori la 200C. în comparaţie cu 00C. evidenţiază dinamica accelerată a respiraţiei ciupercilor. Caracterizarea ca produse horticole. de 17 ori mai frecvent. medii şi mari) cu diametrul pălăriei şi lungimea piciorului diferită (STAS 7280/73). Calitatea a II-a admite ciuperci cu pălăria deschisă total. Clasele de calibrare au dimensiuni şi limite mai mari. pe parcursul căreia îşi păstrează calitatea doar dacă sunt menţinute în anumite condiţii de temperatură şi umiditate relativă. proaspete. Ambalarea se execută şi în cutii de carton sau polistiren. culoarea se închide. nici prea strâns. în lăzi de plastic M 1 / M2. la toate cele trei categorii (mici. fără pete sau leziuni. Calitatea I se caracterizează prin ciuperci cu pălăria pe jumătate deschisă. Există şi 3 clase de calibrare (mici. Deschiderea velumului se produce de 3 ori mai frecvent la 40C. ciupercile nu trebuie aşezate nici prea lejer. iar pierderile în greutate depăşesc 11-12% prin deshidratare chiar din primele zile. Pe măsura creşterii temperaturii. neatinse de putregai sau alte alterări. cu condiţia să nu permită formarea condensului. iar la 180C.micelian pe care s-au făcut buchetele sau ciupercile necorespunzătoare) trebuie colectate în găleţi. Valoarea alimentară se diminuează. Condiţionarea sumară se realizează pe loc. În ambalaje. iar lamelele din roz devin brun închis. cu pete de la manipulare sau de la curenţii de aer). O condiţionare mai complexă poate cuprinde şi spălarea (urmată de zvântare). Prin aspect uniform se înţelege o culoare unică (albă. de preferinţă noi sau folosite numai în acest scop. pentru ciupercile deschise. şi colab. cu unele defecte care însă nu le fac improprii consumului (max. Calibrarea se face după aceleaşi clase (pentru ciuperci cu pălăria deschisă). cu aspect uniform şi practic fără defecte. care nu suportă manipulări repetate. doar dacă se preambalează la capacitatea de 1kg sau mai puţin. apar mici pete brune. Ele au o durată de valorificare relativ redusă. iar pentru cele netăiate. de regulă cu pălăriile în sus fără a depăşi capacitatea de umplere. prin separarea pe calităţi şi ambalare. cel mult până la forma plană. Calibrarea este obligatorie pentru ciupercile tăiate de calitatea I. Pentru distribuire imediată se preambalează în pungi de plasă care se supraambalează în lăzi P. Burzo. Ambalarea se face în lăzi de tip C. bine formate. dar este obligatorie doar în cazul ciupercilor de calitatea a II-a preambalate la capacităţi de 1kg şi mai puţin.

ci plată sau încă uşor bombată. şi de numai 2 zile la temperatura de 8 0C. decât cele mici şi au pierderi în greutate mai importante.2. 1974. creşterea diametrului pălăriei. evaluează la 40% nivelul pierderilor totale la ciuperci pe parcursul valorificării.mari îşi deschid mai uşor velumul.. Pseudomonas) a fost micşorată. K. Păstrarea în stare preambalată (pungi de polietilenă) permite o acumulare a CO2 din respiraţie (până la 10-15% ) şi limitarea deshidratării. Eşalonarea recoltării are scopul de a culege din timp carpoforii de Pleurotus şi de-a efectua lucrări de igienă culturală (îndepărtarea ciupercilor slab dezvoltate. (1984). scăderile în greutate şi schimbarea texturii. bureţii care nu au pălăria răsfrântă în sus. Mateescu. Moras. Pleurotus ostreatus. Pierderea culorii albe este un proces enzimatic complex. Salkova şi colab.. în care sunt implicate polifenoloxidazele şi la care contribuie prezenţa unor bacterii ca Pseudomonas sp. alungirea stipesului (piciorului). Beaulieu.buretele vânăt şi Pleurotus sp./hibrid. Ciupercile ambalate în lăzi de material plastic acoperite cu folie de polietilenă se pot păstra până la 6 zile la temperatura de 20C. Folosirea peliculelor plastice şi o aerare moderată pot asigura limitarea pierderilor de umiditate chiar la 90% UR. J. şi colab. Mateescu. şi colab.1979) şi UR 80-85%. M.. Ionizarea (iradierea γ ) cu doze de 2 Kgrey permite păstrarea calităţii la 0 15/18 C timp de 7-11 zile (Kovacs. la fel ca Agaricus.Fr. V. menţionând deschiderea velumului. 23. Beaulieu. iar încărcătura bacteriană (Mycogone. Ciupercile iradiate îşi menţin culoarea albă şi forma/aspectul neschimbate. menţinându-se scăzută până la finalul păstrării. N. 1998. Atacul de Verticillium produce pătarea pălăriei. Umiditatea relativă ridicată este singura în măsură să încetinească pierderile de greutate care se produce în condiţii normale (sub 85% UR). care produce 1/2 din producţie. nu recomandă o durată mai mare de 3 zile pentru păstrarea la pungi la temperatura de 60C. E. tratarea mucegaiurilor etc). Perioada de recoltare depinde de cele 4 valuri distanţate între ele la 10-21 zile şi durează 7-8-10 săptămâni. }esuturile acestora devin fibroase sau pieloase. După 4 zile pierderile depăşesc 10%.buretele roşietic/crem.buretele brun-cenuşiu fructifică în valuri. 1982).. încetinind închiderea la culoare şi pierderea fermităţii. şi Chapon. În primul val. I. după o prealabilă prerăcire (vacuum cooling) care opreşte sau întârzie deschiderea velumului şi brunificarea lamelelor. mai ales în cazul 319 . menţionează 2-7 zile ca durată medie de menţinere a calităţii la 1/-10C şi 90 (95%) UR.. N. Bureţii Pleurotus florida. 1992). Ph. N. şi Mateeascu. (1992). (1982). se fac 2-3 recoltări la interval de 3-5 zile (Zăgrean.. 1974. Marginile bureţilor îmbătrâniţi sunt recurbate în sus sau răsucite în formă de cornet. Păstrarea de scurtă durată este recomandată pentru 1 zi la 180C şi 2-3 zile la 0/40C (Burzo. Se recoltează la maturitatea comercială. M. şi Vas.

în condiţii de recirculare a aerului (Zăgrean.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII FLORILOR Floricultura este un sector important al horticulturii. pentru a nu inhala sporii produşi.. florile tăiate şi florile sau plantele decorative la ghivece. XXIV. 320 . caracterizat printr-un specific tehnologic aparte.. V. 1982). datorită gradului de perisabilitate şi modului de utilizare specific al produselor sale. Muncitorii vor fi echipaţi suplimentar cu măşti de tifon speciale sau chiar măşti de cauciuc cu cartuş filtrant. UR 95 %. Buchetele se desprind cu atenţie. N. . iar spaţiul de cultură se pulverizează uşor cu apă cu acelaşi scop. fără a smulge sau a deteriora bricheta. 1997) sau 7-8 zile sub formă preambalată în pungi de PE la ± 2° C în condiţii frigorifice (Mateescu. CAP.piciorului. Păstrarea temporară este posibilă 4-7 zile la 1/2 %.

Materialul floricol destinat înmulţirii (seminţele şi materialul săditor) se valorifică în mod distinct.). asparagus* STAS 11477/2-83. gladiole 11319/5-82.flori tăiate STAS 11319/1-79. 1* 321 . specii. begonia* STAS 11477/10-86. Ecuador. dar şi exportatorul al doilea ca importanţă (1989 . Ciclamen (ciclame) STAS 11477/5-83. garoafe etc).. Turcia.1. tuberculi. Anthurium 11319/13-88. Maroc şi India. gloxinia* STAS 11477/7-85. Olanda constituie producătorul şi exportatorul cel mai important. Cineraria STAS 11477/8-85. 24. ornamental (flori tăiate. Asparagus frunze tăiate Numele proprii de specii. trandafiri STAS 11319/2-85.. se numără printre ţările în curs de dezvoltare care se afirmă ca exportatoare de flori (trandafiri. 1990). Columbia. Florile. begonia. Se scriu cu iniţiala minusculă denumiri de rase.1995) (Vidalie H. constau în primul rând în materialul decorativ. 1979) destinat valorificării. rizomi. hortensia* STAS 11477/3-83. . bulbi. }epordei Rodica.. tuberoze 11319/10-86. cele denumite după locul de origine sau după o persoana (Avram Mioara. un produs de mare importanţă şi valoare (Echim Th. soiuri sau rase de animale sau de plante se scriu cu iniţiala majusculă şi nu au forme flexionare.. de asemenea. ficus. gerbera. se constată o mobilitate în creştere şi un volum de asemenea ascendent al schimburilor. florile begoniilor etc. varietaţi. Alstroemeria 11319/11-87. minigaroafe 11319/4-82. Acest sector aduce în unele ţări venituri importante. crizanteme STAS 11477/6-85. primula etc.Din punct de vedere economic. privite ca produse horticole destinate valorificării Produsele floricole (Miliţiu Amelia şi colab. gerbera*1 11319/7-83. Teritoriile Palestiniene. 1997). Saintpaulia STAS 11477/9-85. iar Germania este importatorul cel mai însemnat. şi colab. primula* STAS 11477/4-83. hortensia. 1990. plante decorative la ghivece). Kenya. crizanteme 11319/682. Spathiphyllum 11319/14-88. 1967/1979) sau materialul floricol (Sonea V. varietăţi de plante şi animale exprimate prin adjective. comparabile sau chiar mai mari decât cele provenite din culturile horticole destinate alimentaţiei. lalele 11319/9-85. ficus* STAS 11477/11-86. frezia 11319/8-83. frezia. flori la ghivece.flori şi plante decorative la ghivece STAS 11477/1-81. Pe continentul european. Israel. De exemplu: calitatea asparagusului. 1997). garoafe STAS 11319/3-85. iar piaţa acestor produse se dezvoltă în ţările prospere şi constituie o atracţie pentru unele ţări mai sărace care au o climă favorabilă şi mână de lucru ieftină. În literatura tehnica de specialitate (şi inclusiv in standarde) s-a adoptat ca denumire comună care se flexioneaza denumirea ştiinţifică a unor specii care nu au denumire populară in limba română (asparagus. Seminţele de flori constituie. plante mamă). dar şi în materialul săditor specific (răsaduri. plante tinere. Materialul floricol decorativ şi ornamental constituie obiectul unor reglementări şi standarde distincte pentru principalele direcţii de valorificare şi specii/soiuri utilizate: .

Lilium regale (crin regal). Dahlia variabilis (dalii)... Scindapsus STAS 11477/19-87.. Hemerocalis sp. orhidee (Cattleya X. Amarillis). Lathyrus odoratus (mazărea parfumată).. Yucca sp.. Physostegia virginiana. Dianthus barbatus (garofiţe turceşti). Papaver sp. Paphiopedilum X. Nerine sp. Diffenbachia STAS 11477/13-86. c) specii perene în număr de 24 – Anemone japonica. Narcissus incomparabilis (narcise). var. Lilium candidum (crin alb).. Hibiscus STAS 11477/15-87. Kniphofia sp. Gypsophyla paniculata (floarea miresei). Convallaria majalis (lăcrămioara). Arctotis grandis. Clivia x. Cymbidium X. Callistephus chinensis (ochiul boului). Flori tăiate insuficient de răspândite sau de valorificate ca atare sunt: a) specii anuale în număr de 5 – Celosia argentea. Gypsophyla elegans. Spathiphillum STAS 11477/21-87. Ornithogalum X. Iris x hollandica (stânjenei cu bulbi). Hippeastrum hybridum (crin roşu de iarnă. Liatris spicata. Rudbeckia purpurea... (crin albastru). Phyladelphus coronarius.. Helianthus sp. Iris germanica (stânjenei cu rizomi). Dianthus caryophillus. Heuchera x. Printre florile tăiate încă nestandardizate. Hyacinthus orientalis (zambile). b) specii bianuale în număr de 2 – Mathiola incana. Kalanchoe STAS 11477/22-88. Aquilegia x. Zantedeschia aethiopica (cala). Astilbe sp. Trachelium sp. c) specii perene în număr de 19 – Viola odorata parmensis. etc. Phlox sp. Amarillis STAS 11477/14-87. Mahonia aquifolium. (Crin agăţător). se pot folosi ca flori tăiate şi florile de Cheiranthus cheiri. După Amăriuţei Alexandra (1994). Calendula officinalis. Aster sp. Hydrangea sp. Fritillaria sp. Ixia sp. Croton STAS 11477/20-87. Centaurea macrocephala. Deutzia x lemoinei. Azalee STAS 11477/12-86.. Centaurea moschata. Kerria japonica.. Calceolaria STAS 11477/18-87. Cyclamen persicum giganteum. Pentstemon barbatus şi Pentstemon hartwegii. se menţionează: a) specii anuale în număr de 4 – Antirrhinum majus (gura leului). Dendrobium X. Prunus triloba.. Muscari sp. Syringa vulgaris. d) arbuşti în număr de 7 – Forsythia suspensa. Delphinium x. Chrysanthemum leucanthemum (margarete). Tagetes sp. semperflorens (garoafa de vară Chabaud).STAS 1232-85. Bouvardia sp. În afară de speciile menţionate. Gaillardia x. Helenium autumnale şi hibrizi. Lupinus polyphillus şi hibrizii... 322 . (officinalis) (bujorii). Agapanthus sp. Gloriosa sp. Dianthus plumarius. Zinnia sp. Ranunculus asiaticus. Lisianthus sp. b) specii bianuale în număr de 4 – Campanula medium (clopoţei). Numărul speciilor floricole de la care se pot valorifica florile este mult mai mare. Paeonia sp... există şi altele a căror importanţă este tot mai semnificativă în sortiment sau sunt în curs de reevaluare din acest punct de vedere. Phalaenopsis X). Montbretia crocosmiflora. Poinsettia STAS 11477/17-87. Digitalis purpurea. Pelargonium STAS 11477/16-87.

calibrarea. Portulacaria sp. Schumbergera (Zygocactus) sp.. Browalia speciosa. în număr de 4: Aechmea sp. Diplademia hibrida. Phoenix canariensis. Monstera sp. h) Cactaceae în număr de 7 – Cereus sp. Cissus sp. Crossandra infundibuliformis. Anthurium sp. Maranta leuconeura.. ambalarea comercială.. Echeveria sp. în număr de 16 – Allamanda cathartica. Agave sp.. Gasteria sp... livrarea. Pteris sp. Epiphyllum (Phylocactus) sp.. Dracaena sp. Thunbergia alata. Syagrus weddeliana. Solanum pseudocarpum. Gardenia jasminoides.. Sempervivum sp. în număr de 4: Aphelandra squarrosa.. decorative prin flori (sau fructe). Platycerium sp.. în afara celor 21 de specii standardizate (14 decorative prin flori şi 7 decorative prin frunze) deja menţionate: a) specii importante decorative prin flori.. Crassula sp.. cuprinzând: sortarea.. Calathea sp. Cotyledon sp. în număr de 3: Ananas comosus. Haworthia sp. Richardia sp. c) specii importante decorative prin frunze.. Yucca guatemalensis.... Euphorbia sp.. g) ferigi. Capsicum anuum (ornamental). condiţionarea.. Rosa x. decorative prin frunze. Fatsia japonica. Aeonium sp. H.. Stapelia sp. 323 . (± ) tratarea specială.. Streptocarpus x. Nephrolepsis sp. e) Bromeliacee decorative prin frunze şi flori. (± ) prerăcirea.. j) palmieri ornamentali în număr de 6 – Chamaedorea elegans. Echinocactus sp... Howeia (Kentia) forsterana. Impatiens sp.. Pachystachis lutea.. Bryophyllum sp. Sedum sp. Staphanotis floribunda. în număr de 3: Phylodendron sp.. Cordyline sp. Cryptanthus sp. i) plante suculente (xerofite) în număr de 17: Adenium obesum. d) specii mai puţin importante. Mammillaria sp... Aregelia sp. Hedera sp. Euterpe edulis. Vidalie (1990) menţionează următoarele care sunt produse. îngrijirile în spaţiile comerciale până în momentul vânzării. Schefflera sp.. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a florilor tăiate Fluxul tehnologic general cuprinde: recoltarea. b) specii mai puţin importante.... Tillandsi lindeniana. Aloe sp. Campanula isophylla. Nerium oleander. Hebe sp. (± ) transportul la punctul de condiţionare. Beloperone guttata. Kleinia articulata. Guzmania minor.. 24..Printre plantele la ghivece. în număr de 8 – Erica sp. Exacum affine. Opuntia sp. Chrisalidocarpus (Areca) lutescens...2.. transportul. păstrarea în condiţiile menţinerii calităţii... Syngonium podophyllum. Caladium x. manipularea. în număr de 5: Adianthum cuneatum. Sansevieria sp. Asplenium nidus. (± ) legarea în buchete. Bougainvillea glabra. Rhipsalidopsis gaertneri. Vriesea splendens. f) Bromeliacee decorative prin frunze. Vinca rosea. Lithops sp.

1998) Specia. infloreşte VI-IX Dianthus cariophyllus. polenizarea verticală. 1976. Alexandra. 1987 şi 1994. la tijele florale se desprind cât înflorire deplină. Livia şi colab.1.). care provoacă o se practică tratamente de cădere a florilor. precum şi de capacitatea materialului proaspăt cules de-a suporta fără consecinţe negative transportul (tab.) valorificare 1/3-1/2 flori deschise (primele 5 tăiere de la bază. 24.2. Callistephus chinensis (ochiul boului). 1994. prin rupere sau prin valorificare imediată (V. 1990. perioada de înflorire Antirrhinum majus (gura leului). semperflorens (garoafe de vară. florilor sau bobocilor tăiaţi pentru buchete sau pentru decor trebuie efectuată la un anumit moment optim. În perioadele cu temperaturi mai scăzute şi lumină mai slabă. care pierd repede apa. anuală înfloreşte VI .1998 .1.3 boboci coloraţi (V. impregnarea bazei tijei cu soluţii conţinând AgNO3. se ţin în poziţie soluţii nutritive). 1979). Trandafirii de seră recoltaţi după amiaza. lăsând pentru după amiază speciile cu frunze (trandafiri. transport în apă la 4 . pentru mai uşor. bobocii minimum 30 cm. anuală.I. foarte sensibilă prevenire a aplecării la Botrytis vârfului şi se folosesc soluţii conservante (V. var. 1995 . de la locul de inserţie.D.I şi 100 sau 2 . Gerbera)...D.24. 1976.12°C (V. la temperaturi trebuie evitată. acid citric şi zaharoză. Chabaud). în timpul anotimpului călduros se recomandă recoltarea dimineaţa devreme. care este apreciat în funcţie de gradul de dezvoltare. foarte sensibilă moderate 10 . momentul optim şi modul de recoltare al principalelor specii floricole utilizate pentru valorificare ca flori tăiate (după {tefan. inclusiv pentru cele cu suprafaţă foliară mare. tije lungi de aproape completă. la etilenă. Sonea. în zilele cu luminozitate scăzută. şi colab.D.1. Amăriuţei Alexandrina. au o durată de menţinere a calităţii cu 9% mai mare (Amăriuţei.) inflorescenţe deschise complet.) tăiere. grupa. se recoltează dimineaţa doar speciile de flori fără frunze pe tijă (Anthurium. anuală.I. pentru a avea posibilitatea să acumuleze substanţele de rezervă care prelungesc durata de menţinere a calităţii. sortare şi recoltaţi prea timpuriu riscă să calibrare manuală..X 324 . Pentru florile de seră. şi (± ) Condiţionarea pentru valorificare de durată-V. infloreşte VII-IX (4 luni după semănat) Modul de recoltare şi Momentul optim de recoltare Sensibilitatea la factori de stres tehnica recoltării. crizanteme).. manipulare nu se deschidă la temperaturi sub 5°C. Preda M. Recoltarea inflorescenţelor.5°C flori semideschise/deschidere prin rupere. V. Tabelul 24. (Valorificare imediată-V. cm extra). Vidalie H. Perioada de înflorire.).I.{elaru Elena. tije de la baza inflorescenţei (V.I) lungi (80 cm cal.

indiferent de modul de păstrare tăierea sau ruperea tijelor de la un nod sau de la locul de inserţie. (Valorificare imediată-V. iar soiurile tip Pompon. bianuală. înfloreşte V-VI-VIII Chrysanthemum indicum (hortorum)(crizanteme). în ambalaje care menţin umiditatea sau în apă la 4°C (3-4 zile). VIII. bianuală seră. se recomandă asigurarea umidităţii pe parcursul valorificării. persicifolia au tijele lungi deschiderea aproape completă a rupere sau tăiere inflorescenţei tijele florale se taie la 10cm deasupra liniei solului şi se scurtează ulterior după necesităţi. se recoltează când inflorescenţele cele mai bătrâne sunt complet deschise. (margareta). se elimină frunzele de la bază. perioada de înflorire Campanula sp. Chrisanthemum leucanthemum flori complet deschise. înfloreşte VI-VII Gypsophyla paniculata (floarea miresii). înfloreşte în seră în IV-V. dimineaţa. soiurile cu flori buchet se leagă min. în sol.8 luni după semănat 325 . de culoare caracteristică soiului. înfloreşte VI-VII Lisianthus sp.. pyramidalis şi C. nu suportă păstrarea uscată. cal. înfloreşte în 3 etape: V-VI. înfloreşte VIII-XI. soiurile cu flori mari vor avea ligulele exterioare complet alungite. şi (± ) Condiţionarea pentru valorificare de durată-V. în spaţii bine aerisite 2-3 boboci coloraţi. conservant.IX şi X. soiurile tip Anemone înainte de alungirea ligulelor din centru. dacă se pun în apă. 5 (4-3) flori şi se introduc în pungi speciale PE. (medium) (clopoţei). bianuală.D. tijele de 60 cm cu nu manifestă senisibilitate la minimum 5 flori sunt etilenă calitatea extra. grupa. la 6 .) valorificare primele flori complet deschise tijele florale se desprind uşor /înflorire deplină prin rupere C. păstrare umedă sau uscată în ambalaje care menţin umiditatea la 4° C 20-25 % din flori deschise pe tije. înfloreşte V-VI-VIII Dianthus barbatus (garofiţe turceşti). soiurile tip Margaret. se recoltează înainte de apariţia polenului. şi Spider.20 fire. foarte sensibilă la etilenă în prezenţa căreia cad petalele recoltare de dimineaţă sau chiar de noapte pentru a menţine turgescenţa florilor. recoltarea zilnică. bianuală. sensibilă la Botrytis. când tija florilor trebuie să fie cu 10 cm mai lungă (STAS) recoltare prin rupere. lungimea tijelor 60cm extra (IX-XI) sau 50cm în restul anului. etilena provoacă ofilirea florilor. bianuală. timp de 2 săpt. tijele subţiri cu 4-5 flori sunt calitatea I boboci semideschişi. pierd parfumul dacă sunt păstrate mult Modul de recoltare şi Momentul optim de recoltare Sensibilitatea la factori de stres tehnica recoltării. şi în câmp VII-VIII Specia. iar 2 boboci pot fi deschişi în întregime. lunile IX-XI constituie perioada calităţii optime. păstrare fără apă la 0°C. până la 50 % din flori încep să se deschidă.Lathyrus odoratus (mazăre parfumată). bianuală. sortare pe culori în buchete de 10 . inflorescenţe complet deschise. anuală.I. I 50 (40). de frunze. stocare 1-3 săpt. se pun imediat în apă sau soluţie conservantă. în solar V-VII. tăierea tijelor de la inserţie. până la 2 flori tăiere deasupra a 2 perechi deschise.

cât foliară mare. în spaţii aerisite. având suprafaţa următoare. când se păstrează pe termen scurt înaintea transportului. când 1/2 rupere şi condiţionare în (lăcrămioara). valorificarea (anemone). buchetele se livrează în fragilă ambalaje care menţin umiditatea aerului Anemone sp. dimineaţa sau care se vor obţine florile seara pe răcoare. acid citric. când se păstrează pe termen scurt înaintea transportului. pierde uşor apă după mai uniforme. tijele se ţin în apă. din florile de la bază sunt buchete. tăiere deasupra lăstarilor din înfloreşte VI-VII-X deschise complet. fără vătămări. complet deschisă la rece (4-6°C) şi fără apă. după tratarea bazei tijei în înfloreşte în seră lunile X-IV. după tratarea bazei tijei în înfloreşte în seră lunile X-IV. frunzele de la recoltare. dar se pot folosi soluţii conservante (zaharoză. valorificarea (anemone). preferă poziţia verticală în spaţii frigorifice. prima zi cu soluţii speciale iar în câmp eşalonată (IV-VI) de impregnare. tratament suc care coagulează şi poate bloca de lichefiere a latexului. prima zi cu soluţii speciale iar în câmp eşalonată (IV-VI) de impregnare. multă grijă. perenă. valorificare în perenă. acid boric) Dahlia variabilis (dalii). bienală seră. inflorescenţe în primă înflorire. iar bobocul din vârf nu condiţii de temperatură înfloreşte în luna V mai este verde scăzută (0°C) fără apă. în apă la 3/4°C se conservă 4-5 zile. stocare la rece în sensibilă la deshidratare şi apă. şi hibrizi boboc semideschis până la floare ruperea tijelor.Trachelium sp. Convallaria majalis boboci bine dezvoltaţi. Anemone sp. perenă.. tijele tăiate secretă un bază se înlătură. şi hibrizi boboc semideschis până la floare ruperea tijelor. perenă. circulaţia apei prerăcire. deschise. preferă poziţia verticală în spaţii frigorifice. înfloreşte VI-VIII momentul deschiderii a 70-80 % tăiere şi manipulare cu din florile din inflorescenţă. dar cu higroscopicitate ridicată şi aerisire. complet deschisă la rece (4-6°C) şi fără apă. manipulare la temperaturi moderate. lipsa luminii poate provoca îngălbenirea frunzelor 326 .

cu un cuţit până la 1-2 boboci semideschişi la ascuţit. colorat la baza inflorescenţei. până la 1-2 flori deschise la baza lăsând 2-3 frunze de la bază.germanica. petalele alungite.) a asigura dezvoltarea ulterioară a bulbului Iris germanica bobocii de la baza inflorescenţei. 3-5 cm deasupra sepalelor. tăietură netedă. în rouă. secretă un suc cu proprietăţi prezenţa căreia florile rămân alelopatice care micşorează durata mici şi îmbătrânesc. bobocii vor fi joasă (2°C). culturile de sau uscată. manipulare numai în faza de (stânjenel cu rizomi). păstrare umedă deschiderii florilor. care vatămă florile deschise. se recoltează (-0. gata să se se taie florile de la bază.120 zile după plantare) 2-4 boboci coloraţi la baza tijei şi tăierea oblică. de la bază deschis. dacă nu se ţine în dimineaţa sau seara apă Iris hollandica la fel ca: I.4 perioadele secetoase.X-I . prerăcire şi petalelor. în cultură valorificare la temperatură (stânjenel cu bulbi). deschise sau cutii de carton înfloreşte III-IV se recoltează în momentul necăptuşite. recoltarea. ambalare în pe timp ploios nu se recomandă hârtie cerată şi saci PE. înfloreşte VI-VII -până toamna. deasupra bulbului prin tăiere. flori 0/+1°C sau chiar mai scăzute înfloreşte în lunile V-VI foarte perisabile. bine coloraţi. tije cât bază. sensibile la Botrytis pe manipulare în poziţie parcursul valorificării. se recomandă dimineaţa. condiţionare bobocii şi provoacă pierderea cu sau fără apă. se cal.20 cm perene. în prezenţa perenă. iar primul etilenei bobocii sunt înfloreşte IV-V câmp. prerăcire la 4° C. se verticală. apar vătămări şi forţare toamna/iarna sensibile la etilenă se grăbeşte îmbătrânirea.25 mg/l) Hyacinthus orientalis (zambilă). se evită excesul de recomandă tratamente preventive. deasupra a 2. (narcise).5° C). flori foarte malformaţi. fără lumină. deschidă sau la deschiderea lăsând intacte frunzele pentru înfloreşte în lunile IV. florile sunt foarte se pot îndepărta anterele la sensibile la etilenă. recomandă udarea cu o zi înainte.I. Narcissus incomparabilis faza de boboc închis. cal. şi hibrizi (crini). perenă.Gladiolus hybridus (gladiole). de seră. ambalare în folie PE în lăzi perenă. apa din vase fără fluoruri (<0. suportă 0/1°C câmp se recoltează dimineaţa pe foarte sensibile la etilenă. perenă înfloreşte VI-X (la 80 . umiditate pe frunze. suportă greu păstrarea uscată Lilium sp. aplecat (gât de gâscă). suportă temperaturi perenă. asigura turgescenţa florilor. necolorat.I 50cm. iar în seră . boboci coloraţi. iarna. de păstrare a altor specii 327 . inflorescenţei. suficient de dezvoltaţi. în faza de cel puţin un boboc se recoltează cu 10 . cu boboc. extra 60cm. ambalare diferenţiată. V primei flori din infloresenţă (V. în mai lungi. soiurile involte cu mai multe flori. pentru a frunze care rămân pe plantă. aproape recoltare prin rupere.

dimineaţa pe rouă. când 1/2 din boboc este colorat. pentru păstrare uscată se recoltează cu boboc închis. recoltare prin rupere cu tija cât mai lungă (extra 30 cm. coloraţi. de desfacere. se taie şi se valorifică în termen de 3-4 zile în apă la 5°C. seră/câmp 25 cm). suportă temperaturi 0/+1°C dar se recomandă 4-5°C şi păstrare temporară în bacuri cu apă. când bobocul s-a colorat în întregime. la umiditate relativă corespunzătoare. martie 1 săptămână) Prunus triloba (prunul japonez). boboc colorat închis sau în curs perenă. (officinalis) (bujor). ambalare şi manipulare uscată la temperaturi scăzute 0/+1°C.Paeonia sp. sensibiliînfloreşte IV-V tate la etilenă sensibilitate ridicată la Botrytis. în vederea forţării înfloreşte III-IV (ianuarie 2 săptămâni. în funcţie de soi. contactul prelungit cu apa nu este recomandat. tratament pentru evitarea alungirii şi aplecării.. exemplare turgescente şi uniforme. forţare (ianuarie 3-4 săptămâni. manipulare şi valorificare în poziţie verticală. florile trebuie valorificate în termen de maximum 3-4 zile. etilena opreşte deschiderea (provoacă îmbătrânirea) Forsythia suspensa (forziţia). boboci foarte închişi. de la bază sau deasupra frunzei a 2-a. ramuri de 2 ani. se înfloreşte (IV)-V-VI recoltează zilnic. păstrare uscată până la 4-6 săptămâni la 0/1°C în ambalaje speciale. în termen de 3-6 zile. cu tije cât mai lungi. arbust. perenă. culturile de câmp se recoltează dimineaţa pe rouă. la celelalte grupe. puţin arbust. înfloreşte III-V sau în funcţie de perioada de forţare la hibrizii Darwin. când primele 2-4 flori de la bază perenă. restul culturilor la ore de dimineaţă şi/sau seara. se recoltează cu frunze cât mai multe. nu suportă temperaturi mai scăzute de 8-15°C. martie 1-2 săptămâni. pentru a-şi păstra parfumul. încep să se deschidă şi majoritatea înfloreşte VII-X bobocilor încep să-şi evidenţieze culoarea Tulipa gesneriana (lalele). Polianthes tuberosa (tuberoze). după forţare valorificare în termen de maxim 3-4 zile în apă la 5°C 328 . ultimele flori nu se recoltează. sensibilitate la etilenă şi la Botrytis.

Rosa X (trandafiri). după grupa de soiuri. rigid. flori în curs de deschidere (50. peste 40 cm (cal. în buchete de 10 fire sau multiplu de 10 (A. se recoltează zilnic. albăstrirea şi/sau căderea petalelor. scurtează viaţa florii. calde şi cu lumină. nu se mai deschid. ramuri de perenă seră. se ambalează fix în cutii de carton.0x0. în seră se ţine seama de vigoarea tufei şi de perioadă. (asparagus). se ţin în bazine cu apă (nivel 50 cm) sau răsfiraţi pe rafturile camerei frigorifice. de 2 ori pe lună în perioadele tăiere de la bază. se folosesc şi cutii de 1. c)cultură continuă. micşorând perioada de menţinere a calităţii 329 . lungimea tijei este criteriu al calităţii (extra 30-50 cm.7 înălţime). hibrizi thea. primele 2 petale uşor desprinse la vârf. II) sau frunze tăiate la minimum 2 luni perioadele reci la 6 săptămâni. sub 2-4 frunze bine dezvoltate. dimineaţa sau până la prânz în zile acoperite.I). Asparagus sp. d)cultură programată. transport în bazine metalice (4 coşuri/bazin). ambalarea în hârtie cerată sau în pungi de pergament. arbust. iar în minimum 30 cm (cal. b)repaus vegetativ VII/VIII şi recoltare IX. se leagă în pachete de 10 la care se adaugă şi 3-4 frunze pentru decor. soiurile roşii/roze/albe se pot recolta şi în stadii mai avansate. se pot recolta în stadii mai incipiente. în prezenţa etilenei bobocii frigorifice 1-5°C în vase cu înflorire IV-V.4x0. apă cultură forţată XII-II (III) iar o parte rămân la culoarea verde Anthurium andreanum spata aproape întinsă. recoltarea prea timpurie şi deshidratarea favorizează îndoirea bobocului. se condiţionează cu soluţii de impregnare şi se stochează în apă. peduncul tija florală se detaşează de la (flamingo). 75%). soiurile galbene. se după plantare ramuri bine dezvoltate. în poziţie verticală.0x0. iar o recoltare târzie.4 m / 0.2 m cu găuri pentru aerisire Syringa vulgaris (liliac). ambalare în pachete de 25 fire sau coşuri speciale (1. se leagă fructe. tăiere cu cuţit special. vătămările care conduc la înflorire II-VI locul de prindere a spatei trebuie brunificarea spatei. care provoacă nedeschiderea bobocilor. Cultura în seră poate fi cu: a)repaus vegetativ I şi recoltare II. se transportă în folie pentru a evita ofilirea şi se stochează în poziţie verticală la rece (2-6°C) pe durata condiţionării. cal.valorificare la temperaturi arbust. nu suportă păstrare uscată. se evită perenă seră. spadixului începe să se umfle. plumosus) şi 100-250 g sau multiplu de 250 g (A. apar vătămări. sprengeri). pentru durate mai lungi se recomandă 1°C. florile destinate păstrării sau vara. baza teaca frunzei.I 20-40 cm). boboc închis cu sepale răsfrânte. floare deschisă. precum să fie tare şi temperaturile mai mici de 13°C. dar fără recoltează pe specii. înfloreşte V-VIII.5x0. sensibilitate la etilenă exogenă.

Alstroemeria sp. flori foarte sensibile la etilenă. se face dimineaţa. după condiţio. depăşind cu 18-20 mm nivelul sepalelor. perenă seră. facultativ stocare. recoltarea în avans periclitează deschiderea normală a florilor. lăsând la baza tijei 3-4 perechi de frunze (50 cm extra. Dianthus caryophyllus. frunze fragile care se îngălbenesc uşor. deschidă. în funcţie de perioada de păstrare. înnegrirea şi căderea petalelor Bouvardia sp. se aplică o tehnologie diferenţiată de tratare. înfloreşteV-IX. în prezenţa căreia apar malformaţii. ambalare. dar se poate programa IV-VI şi X-XII 4-5 flori deschise. stocare la 45°C cu baza în apă. vătămarea florilor şi favorizează îmbătrânirea (scurtează viaţa) tăiere la plantele tinere (4060 cm) şi înlăturarea resturilor de tije mai târziu prin smulgere.120 zile de la plantare flori foarte fragile şi sensibile la deshidratare pentru valorificare imediată (V. prin tăiere la circa 30 . grupele SIM şi EMBER (garoafa standard. Botrytis şi aplecarea vârfului. (buvardia). hidratate. căderea florilor şi reduce sensibilitatea la etilenă ruperea tijelor cât mai de la bază. la lungimea de 50-80 cm şi evitarea ofilirii. înfloreşte XII-IV primul boboc de la bază bine colorat începe să se deschidă şi alţi doi boboci îşi arată culoarea specifică. se stochează în buchete de 10 fire la temperatura de 8/10°C zilnic. sensibilitate la etilenă. 40 cm cal. americană). când sunt turgescente. tratarea prealabilă cu soluţii de impregnare previne îngălbenirea frunzelor.I. (crin peruvian) perenă seră .D. petalele desprinse de vârful bobocului şi alungite. se sortează. florile stocate au o durată de viaţă înjumătăţită. pentru păstrare (V. perenă seră. etilena provoa că adormirea (nedeschiderea) bobocului şi ofilirea florilor zilnic sau la două zile. etilena produce malformaţii ale bobocilor. Freesia hybrida (frezie). prerăcire 2-3 ore la 2°C. tija se trage în jos pentru a nu deteriora ramificaţiile în grilajul reţelei de susţinere. se taie cu foarfeca întâi tija florală centrală şi apoi cele laterale. se leagă în pachete (20-25 fire) cu 2 legături. iar celelalte îşi arată grupa Elegans) culoarea. stocarea îndelungată duce la pierderea parfumului.40 cm de la sol. la 1 cm deasupra unui nod.nare. prin punere imediată în soluţii conservante. suportă mai greu păstrarea fără apă. înfloreşte XI-V sau la 105 . tijele extra au 30 cm (flori simple) sau 25 cm (flori involte) şi trebuie să fie drepte. când 3 flori terminale încep să se grupa multiflore (mini-garoafe. condiţii de mediu şi îngrijiri la livrare.) la un grad de deschidere de 70 80 %.I). se calibrează şi se buchetează la 20 fire. înfloreşte în 3 valuri IV-VI VII-IX XII-I Dianthus caryophyllus. iar prea târzie micşorează durata înfloririi. în maximum 30 minute se transportă la 10-12°C şi 75% UR în buchete de 50 fire legate la bază şi la 15 cm sub corolă. sortare şi stocare în apă la 1-4°C în funcţie de durata necesară. tratamente de impregnare 330 .) boboci fermi cu diametrul de 20 mm. perenă seră.

Paphiopedilum sp... (rotschildiana) (crin agăţător). XI-III).. pauză VI/VII apariţia polenului la florile din centru. sensibilitate la Botrytis şi la aplecarea tijelor. Dendrobium sp. -3-4 zile după deschidere. perenă seră. înfloreşte vara (VI-VIII) sau 8-10 săptămâni după plantare flori ± complet deschise.. inflorescenţe înflorite.. ligulele exterioare bine întinse.. ambalare în buchete de 5 bucăţi... manipulare cu foarte multă grijă. Phalaenopsis X..)... extreme termice. sensibilă la etilenă -3-4 zile de la deschidere... suportă temperaturi joase -30 ... sensibile la manipulare. extra (30/7 cm pentru cal.. Gloriosa sp... imediat după recoltare se ambalează în cutii de carton cu vată sau se condiţionează în cutii transparente cu pedunculul introdus într-o eprubetă de sticlă cu capac de cauciuc sau material plastic. sensibilă la etilenă -3-4 zile de la deschidere cu toate florile deschise. mai devreme se ofilesc repede..... Cymbidium 2± 2°C. Cattleya X (înfl.. suportă mai greu păstrarea uscată.....40 % din boboci coloraţi -deschiderea tuturor florilor din inflorescenţă. soluţii conservante. XI-V).... în condiţii de umiditate relativă corespunzătoare.... condiţionare şi ambalare specifice (STAS). tăiere de la bază. Cymbidium X (infl. stocare cu apă sau soluţii conservante la 4°C...... lungimea tijei 40 cm şi diametrul inflorescenţei 6 cm pentru cal. manipulare şi stocare cu menţinerea umidităţii atmosferice....... deasupra frunzelor care rămân pe plantă florile se feresc de polenizare. preferă poziţia verticală se recoltează tulpini cât mai lungi.. Hippeastrum hybridum (crin roşu de iarnă.. prezenţa etilenei scurtează perioada de menţinere a calităţii. înfloreşte tot anul.Gerbera jamesonii (gerbera).. înfloreşte II-VI Orchidaceae (orhidee)..... în stadiul de boboci coloraţi apăsarea capătului pedunculului în jos şi rupere prin învârtire uşoară.... pe lumină. prezenţa etilenei favorizează îmbătrânirea... cu minimum 7-8 flori..... manifestă o bună rezistenţă în apă şi pe plantă. sensibilă la etilenă -3-4 zile de la deschidere......I..... cu baza închisă în pungi de plastic... majoritatea florilor deschise.... Phalaenopsis 8/10°C)....... în ambalaje care conservă higroscopicitatea la 2°C. stocare la temperaturi specifice în funcţie de specie (Cattleya 8/10°C.... pentru valorificare imediată (V.I)..... recomandări de atmosferă modificată cu 5 % CO2. în vase cu apă la 3-4°C.. Ornithogalum sp. perene seră. în cutii de carton.. etilena provoacă înroşirea şi căderea petalelor. iar perenă seră. la soiuri cu inflorescenţe simple........ perenă seră....... florile recoltate prea devreme nu se mai deschid şi se ofilesc rapid. foarte sensibile la etilenă şi foarte fragile 331 . amarilis)...... se feresc de curenţi de aer. surse de etilenă.. scurtează viaţa florilor....... recoltare de dimineaţă..

deschiderea primei flori din tăiere de la teaca frunzei. Zantedeschia aethiopica (cala). Printre avantajele unei recoltări timpurii enumerăm: recoltarea într-o singură etapă (crizanteme). stocare la rece în apă. înainte ca prin tăiere la plantele tinere perenă seră. perenă seră. păstrare uscată la 7-8°C timp de o lună. specific. floare deschisă). boboc semideschis. pe suporţi de polistiren. Se practică în timpul verii la numeroase specii care îşi continuă evoluţia după recoltare. Elena (1998). florile şi prin smulgere la înfloreşte X-V (I-III) recoltate prematur nu se mai exemplarele consolidate. boboc colorat. Amăriuţei.Spathiphyllum sp. deschid. fazele specifice de recoltare ale florilor tăiate sunt în număr de 4 (boboc închis. momentul deschiderii a 70-80% tăiere şi manipulare cu multă bienală seră din florile din inflorescenţă. iar la fiecare fază se adaugă aspecte particulare. sensibilă la Botrytis şi la antibiotice şi soluţii conserînfloreşte (VIII)-IX-V temperaturi scăzute. spata să se răsfrângă. transport mai eficient cu boboci care ocupă spaţiu mai puţin şi se manipulează cu mai puţine riscuri (Iris. inclusiv legare în pachete de 20 cu 23 legături. fără a fi afectată calitatea. ambalare în (plantare V-VI) păstrare. Recoltarea prematură a florilor de gerbera şi trandafiri predispune la aplecarea bobocului. spată). deschisă şi colorată tăiere de la baza frunzei. a unui material cu grad de perisabilitate mai redus. (spatifilum). completând nivelul acesteia. după tratamente şi prerăcire. 332 . grijă. streliţia). stocare în apă 46°C. deoarece consumă multă apă. înfloreşte VI-VIII sensibilă la deshidratare şi fragilă buchetele se livrează în ambalaje care menţin umiditatea aerului După {elaru. condiţionare. înfloreşte V-VIII staminele (proeminenţe) transport fără apă la 4°C în ambalaje care menţin umiditatea Strelitzia sp. Alexandra (1994) arată că recoltarea în stadiu mai incipient este recomandată în vederea transportului pe distanţe mai mari sau în scopul păstrării pentru reglarea echilibrului între cerere şi ofertă. spadix pe care au apărut stocare în apă la 4°C. pentru vante. păstrare mai uşoară şi pe o durată mai mare. defect al calităţii adesea ireversibil. (pasărea paradisului. recoltare cu 4-5 zile hârtie cerată. Recoltarea în faza de boboc nu urmăreşte o valorificare imediată. la bază cu pungi de polietilenă. Trachelium sp. devansarea datei de înfiinţare a unui nou ciclu în seră. spata întinsă. crini). inflorescenţă (o floare ieşită din condiţionare şi tratare cu perenă seră. recoltarea tardivă tratare cu soluţii pentru favorizează deprecierea la prevenirea crăpării bazei tijei valorificare în apă. flori complet deschise. în cutii înainte de colorarea bobocilor căptuşite cu folie polietilenă (unghiul floare/tijă 50-60°) sau 3 inflorescenţe în fiecare cutie. prerăcire. posibilitatea unei recolte suplimentare (garoafe).

Se recomandă tăierea oblică. Narcissus sau Tulipa. Lilium. Ruperea se face la speciile mai uşor de detaşat. Fig. Dianthus.24. cu viaţă scurtă. care se deschid prea tare pe lumină (Narcissus. 1998). Gladiolus. Recoltarea timpurie este practicată la Anemome. Momentul din zi pentru recoltare este dimineaţa pe rouă pentru florile de grădină cu puţină umiditate. Nu se recomandă nici recoltarea pe ploaie sau imediat după ploaie. cum ar fi Callistephus. Florile cu turgescenţă normală din culturi de grădină. deoarece absorbţia apei este mai dificilă în astfel de cazuri (crizanteme). dar după ce s-a ridicat roua ({elaru. Polianthes şi Tulipa. Tăierea se practică utilizând un cuţit ascuţit bine sau un foarfece special.1. Modul de recoltare folosit este prin tăiere sau prin rupere. Recoltarea într-un stadiu mai avansat se recomandă în vederea unei valorificări imediate sigure şi se practică mai ales iarna. Paeonia şi Strelitzia. dacă se tratează ulterior cu soluţii speciale care asigură o deschidere perfectă a florilor. prin apăsare în jos. Tijele ierboase pot absorbi apa şi prin ţesuturile externe. Mai ales în cazul tijelor lemnoase. când florile dispun de rezerve energetice mai reduse în vederea deschiderii. Dahlia. unele Orchidaceae şi Zantedeschia. Iris. Freesia. respectiv stropiri abundente. umezeală sau condens. fără a lăsa resturi de ţesuturi pe secţiunea realizată. răsucire şi smulgere. Tulipa). Momentul 0 corespunde momentului de dezvoltare la care soiul trebuie comercializat Dimineaţa. Ea este posibilă şi la Chrisanthemum. Este contraindicată recoltarea la temperatură ridicată şi lumină în exces (durată/intensitate). Narcissus. Callistephus. Gerbera.Recoltarea prea timpurie este riscantă la Anthurium. Calendula. care furnizează flori instabile calitativ. se recoltează tot dimineaţa. se rup uşor şi se ofilesc mai greu. 333 . tratamente. şi alţii). Elena. Tijele prea lemnificate la bază vor fi tăiate puţin mai sus. care reprezintă majoritatea. Antirrhinum. Paeonia. iar la unele specii precum Gerbera. Materialul care se obţine este predispus la atacul de Botrytis. Efectul momentului de recoltare aupra procesului respirator la trandafirii din soiul "Velvet Times" ţinuţi la 210C (după Coort S. plantele sunt turgescente şi fragile. dintr-o singură mişcare. suprafaţa de absorbţie este astfel mărită. depreciere sau încingere. mai ales în condiţii de manipulare ulterioară mai puţin corespunzătoare.

legarea în buchete şi ambalare. Condiţionarea florilor tăiate Condiţionarea florilor tăiate constă în sortare. în număr maxim de 30 în fiecare ladă. florile sau bobocii pentru buchete sau pentru decor. La unele sere mai mici. Frunzele vor fi verzi. 3-4 perechi la garoafe. lalele sau crini. florile de Gerbera sau de trandafiri erau duse imediat la condiţionare. Capacitatea acestora este de 800 fire garoafe cu flori deschise. Întreaga floare va fi lipsită de urme de pământ. Orchidaceae. se recoltează şi se condiţionează în aceeaşi zi. În mod facultativ se efectuează şi alte operaţii. Florile culese cu grijă.. trebuie să posede rezistenţă la o condiţionare şi un transport în condiţii normale din punct de vedere tehnologic. Gerbera. 1976). Pe parcursul condiţionării şi până la livrare se urmăreşte verificarea şi promovarea prin sortare a acestor însuşiri. se pun în poziţie uşor înclinată. la adăpost de arşiţă. Strelitzia etc. Pentru trandafiri se pot folosi lăzi cu dimensiunile 1000 x 500 x 400 mm (Preda. la gradul de dezvoltare corespunzător sau în fază de boboc (Gladiolus. până în dimineaţa următoare. la temperaturi ceva mai coborâte. cu ajutorul unor cărucioare de pânză ({tefan. Pachetele de 50 fire. proaspete. 334 . 24. legate strâns la bază şi lejer la 15 cm sub corolă.2. lăstari (Dahlia) sau muguri pentru a produce alte flori. va fi cât se poate de operativă. hibridului) sub denumirea cărora sunt destinate valorificării.3. Lilium. În complexele moderne de sere. dar floarea va fi bine centrată în raport cu tija. Exemplarele vor fi întregi. M.2. Celelalte specii pot fi recoltate şi apoi ţinute în vase sau bazine cu apă. nedeformate. sănătoase. trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale de calitate. Freesia. 1967) sau învelite în folie pentru a evita ofilirea (Preda. Tijele florilor vor fi întregi. precum şi eliminarea sau folosirea potrivit altor scopuri a exemplarelor care nu se încadrează. 2-3 perechi la soiuri de trandafiri cu creştere slabă.600 trandafiri miniatur. Gloriosa... Florile sensibile de Anthurium. pe măsura recoltării.2. 400 fire trandafiri (Baccara) sau 500 . Garoafele se manipulează în lădiţe de carton sau material plastic cu capacitate de 500 . prezentând caracterele tipice ale speciei şi cultivarului (soiului. 1500 garoafe boboci. Manipularea Manipularea în spaţiile specifice.Pe plantele rămase la sol se lasă suficiente frunze (2-3 la gladiole.1500 bucăţi. M. sănătoase şi fără paraziţi. La crizanteme se admite o uşoară malformaţie. inflorescenţele. 24. 3-4 perechi la cele cu creştere puternică). Livia şi colab. care se pot suprapune şi stivui. Polianthes etc). precum tratamentele pentru prelungirea duratei de menţinere a calităţii. 1976). calibrare. se folosesc pentru manipularea florilor lăzi de aluminiu sau de material plastic. de orice substanţe sau alte materii străine vizibile. Încă din momentul recoltării.

viguroasă) şi sănătatea frunzelor. rezistenţa şi liniaritatea tijelor. Criteriile de calitate au în vedere existenţa deprecierilor şi procentul acestora. 24. liniaritatea şi rezistenţa tijelor. bine formate. iar următoarele 8. La trandafiri se îndepărtează spinii (ghimpii) bazali. la mese de sortare.). verzi (care pot lipsi de pe treimea inferioară). care aprovizionează sau care duc mai departe materialul sortat. Gerbera şi Freesia. considerând şi floarea la măsurare. Criterii de calibrare pe calităţi ale unor specii de flori tăiate. Tabelul 24. Deservirea se execută de către alţi muncitori. precum şi pregătirea tijelor lemnoase în vederea păstrării în apă. fenomen nedorit care micşorează durata menţinerii calităţii. după vigoarea. la crizanteme se înlătură în zona bazală 1-2 până la 1/3 din numărul de frunze. rigiditatea. Garoafele standard SIM se mai diferenţiază prin existenţa crăpării caliciului şi remedierea acestuia. precum şi calitatea tijelor (formă. gerbera) sau numărul florilor şi bobocilor (Freesia) (tab. calitatea tijei (dreaptă. rezistenţă). Trandafirii sunt sortaţi după gradul de uniformitate şi integritate. {elaru Elena (1998) mai menţionează între aceste lucrări şi ceruirea tăieturilor la liliac / trandafiri.3. în funcţie de integritatea şi lipsa de defecte a florilor. Minigaroafele se apreciază după forma şi modul de distribuire al ramificaţiilor laterale. precum şi după numărul florilor sau bobocilor la care se vede culoarea (3-4-5). La garoafe se execută o operaţie similară doar în cazul în care intenţionăm să le păstrăm un interval mai îndelungat în apă. diametrul florii sau inflorescenţei (crizanteme. dezvoltarea şi forma frunzelor. Se elimină anterele la unele Liliaceae sau Iridaceae. Legarea în buchete este o operaţie complexă. Calibrarea se realizează pe 12 coduri de lungime. prin despicare sau strivire la bază pe o porţiune redusă.5 şi 10 % în funcţie de clasă. Toleranţele de calitate admise de standarde sunt între 3. Crizantemele cu o floare.2. vătămările şi defectele constatate. În practică se aplică şi compensări. din 10 în 10 cm. Fiecare specie posedă şi criterii specifice de grupare pe calităţi. integritatea frunzelor. după lungime (cm).Sortarea se face de regulă manual. Concomitent cu sortarea. acceptându-se o floare frumoasă într-o categorie superioară. se practică la toate speciile la care este necesară. pentru a nu sfâşia frunzele la celelalte fire în momentul manipulării individuale. precum şi o serie de aspecte specifice. Primele 4 se succed din 5 în 5 cm. Înlăturarea frunzelor sau stipelelor pe o porţiune de 10 cm de la baza tijei. care include şi diverse alte lucrări specifice fiecărei flori. în conformitate cu standardele de calitate existente în vigoare 335 . Crizantemele cu mai multe flori se diferenţiază după numărul acestora (5-4-3) şi distribuirea cât mai armonioasă a ramificaţiilor în jurul axei centrale. chiar dacă are tija mai scurtă. liniaritatea şi gradul de garnisire al tijei cu frunze sănătoase. pentru a le putea lega mai uşor. Gladiolele sunt apreciate după numărul de flori/boboci (9-7-5) şi calitatea tijelor. prezenţa defectelor. rigiditatea. care pot lipsi de pe treimea inferioară. Lalelele se separă pe clase de calitate în raport cu dezvoltarea cupelor. pentru a preveni polenizarea. prezenţa vătămărilor şi defectelor de creştere. prezenţa lăstarilor laterali.

crizanteme).-aug. Legarea (buchetarea) se face manual. lungime în lunile oct. iar baza buchetelor se uniformizează prin tăiere cu foarfeca. la garoafe. Buchetele evantai se pot transporta mai uşor. ca Lathirus sau Viola. la gerbera. Tratamentele pentru fortificarea florilor sunt facultative şi au drept scop refacerea turgescenţei după stresul hidric.se introduc cu tijele în apă caldă la 38-40° C pentru deblocarea vaselor conducătoare. diametrul inflorescenţelor unice diamametrul inflorescenţelor multiple lungime diametrul inflorescenţelor lungime nr. La garoafe şi trandafiri buchetele (pachetele) conţin în mod frecvent 20 de flori. lungime în lunile sept. dar există şi buchete mai mari sau mai mici (multiplu de 10 bucăţi). Buchetele se pot face din flori de lungime egală (tip umbrelă.se împrospătează secţiunea tijei şi se îndepărtează frunzele depreciate sau veştejite de la bază. 1987): de fortificare (de întărire după stresul provocat de lipsa de apă) şi de impulsionare (de încărcare a tijelor cu glucide şi substanţe bactericide) înainte de transport sau înainte de păstrare. cm cm cal. iar transportul şi păstrarea (când se face) pot periclita uneori marfa din acest punct de vedere. trandafiri) sau din flori aşezate în 4-6 planuri cu tijele din ultimele planuri tot mai scurte (tip evantai. Există două etape preliminare de tratament care pot preveni această evoluţie (Amăriuţei Alexandra. de flori şi boboci lungime lungime U.I cal. lungime lungime în lunile dec. lejer în treimea superioară pentru susţinerea tijelor şi cu benzi de plastic strâns la bază..extra 50 40 30 50 50 40 60 50 60 8 4 40 8 30 7 25 6 30 25 cal. cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm buc. Speciile cu tulpini mai scurte. de flori şi boboci lungime nr.-dec. fără a provoca răni.M.II 40 30 30 20 20 15 40 40 35 50 40 50 7 4 30 7 25 6 20 5 25 20 30 30 30 40 30 40 6 3 20 6 20 4 15 3 20 20 Gerbera Freesia cu flori simple cu flori involte Lalele de seră şi solar de câmp Legarea în buchete se realizează cu fibre naturale sau sintetice. Garoafele se leagă cu inele de cauciuc.-sept.-nov. 336 . Tratarea pentru fortificare sau impulsionare. apărut în orice moment al valorificării (manipulare. . se leagă în mănunchiuri. Calitatea florilor trebuie menţinută pe parcursul valorificării. păstrare necorespunzătoare sau transport incorect efectuat). Florile din culturi de câmp care se recoltează vara şi florile de seră care dau semne de ofilire se tratează astfel: .Specia Sortimentul Trandafiri cu tija lungă cu tija mijlocie cu tija scurtă (Garne) Garoafe Minigaroafe Gladiole Crizanteme Criterii de calibrare lungime lungime lungime lungime lungime în lunile ian. cm buc.

tijele florilor se cufundă timp de 12-24 ore în soluţia încălzită la 38-40°C. Syringa). tijele florilor se introduc în vase de material plastic sau de sticlă. se pot executa cu zaharoză şi o substanţă de impregnare antimicrobiană. păstrare). Timpul de tratament este relativ scurt. După împrospătarea secţiunilor. Se recomandă şi în aceste cazuri cufundarea în apă de 85-95°C a capătului tijelor timp de câteva secunde. Numeroase reţete sunt în prezent foarte complexe şi rămân confidenţiale. de ordinul orelor. care se deschid.. Alexandra (1994). au devenit un indicator de calitate stabilă al loturilor comercializate. . în camere răcoroase şi întunecate. pentru solubilizarea latexului/sucului care se poate întări în caz contrar. dar conţinând o substanţă antimicrobiană şi un acidifiant (pH = 4. înainte de fortificare. timp de 20 de ore în apă. unele devenite clasice şi chiar obligatorii pe pieţele de flori. dar şi Gerbera. tratamentele de impulsionare se fac în două etape. la temperaturile menţionate. reţetele evoluează permanent.se introduc exemplarele ofilite în totalitate în apă timp de o oră. (1956) recomandă cufundarea florilor tăiate de Convallaria. după fiecare împrospătare a secţiunii. urmată de 2 ore de zvântare completă înaintea ambalării. efectuate cu tiosulfat de argint. care nu face parte din această categorie. viraj din verde în galben). Pentru prevenirea fraudelor. dar se poate reduce la câteva minute sau secunde (mărind concentraţia). Syringa şi bulbifere. În tabelul 18. Dacă se urmăreşte scurtarea timpului de tratament. respectând şi poziţia verticală la speciile care solicită manipularea în această poziţie. în cazul garoafelor se vor folosi soluţii cu concentraţia mai mare de 10%.pentru tratamentul de fortificare. existenţa substanţei pe tija florilor este verificată cu reactivi calitativi (difenil carbazonă. Tratamentele de impregnare a bazei tijelor de la florile sensibile la etilenă. Florile cu petale albe stropite cu apă se pot păta. urmărind prelungirea perioadei de menţinere a calităţii în condiţii de stres (transport. Kiselev. Tratamentele pentru impulsionarea florilor vizează crearea unui efect de durată. E.G. iar utilizarea lor este tot mai specializată. Amăriuţei. În alte variante mai simple. {elaru Elena (1998) se referă la împachetarea în hârtie umedă a florilor din culturile de câmp şi ţinerea lor câteva ore în vase adânci. În încăpere va fi o temperatură medie (20-27°C) şi o lumină normală (2000 lx). Există un spectru foarte larg de substanţe utilizate.3 sunt prezentate câteva categorii de substanţe utilizate. având o soluţie fără glucide. cu apă. precizează că florile tăiate cu tije lemnoase (Chrisanthemum. 3-4 337 . iar modul de tratare şi mai ales scopul urmărit depind adesea de specia la care se aplică. Cele mai simple tratamente de impulsionare. În cazul trandafirilor. cu tijele în imersie în 3-4 cm de apă.se menţin 24 de ore la temperaturi scăzute. . coagulând şi astupând vasele conducătoare de la capătul tijei. înainte de a fi introduse în apă rece. se introduc câteva secunde în apă foarte fierbinte (80-90°C) pentru deblocarea vaselor conducătoare.5-5). care au tendinţa să se îngroaşe. Un caz particular îl reprezintă plantele care secretă latex sau alte sucuri.

perforate. cu aer rece sub presiune (presure cooling) sau cu aer forţat (forced air cooling). Răcirea este rapidă. 338 . prima conţinând 0. provocând astfel o diminuare a intensităţii respiraţiei.Na+ (complex). 3-4 zile la garoafe etc). fie recomandă amestecarea a 2 soluţii. unde sunt păstrate un interval scurt de timp până la expediere. Se menţionează şi instalaţii cu tuburi mobile din material plastic.005 %). Tratamentele de impregnare ale tijelor preferă tiosulfat de argint în loc de azotat de argint. Tratamentele de împregnare se fac la 20°C sau cu soluţie caldă. timp de 20 minute.3 zile la Gerbera. se foloseşte sau se stochează la întuneric în vase de sticlă sau material plastic închise la culoare. în soluţii care conţin zaharoză (10 %) pentru garoafe şi 7% pentru Asparagus. prerăcirea este intercalată în fluxul tehnologic după condiţionare. iar cea de-a doua conţinând 0. În cazul florilor de seră. deoarece condiţionarea (în care este inclusă şi ambalarea) se desfăşoară la temperatura de 10-12°C. iar umiditatea aerului poate fi reglată pentru a nu afecta materialul floricol. Ambele fiind preparate în 500 ml apă distilată. este de maximum 24 de ore. iar pentru unele specii. Un volum de vânzări mare permite şi achiziţionarea de agregate de prerăcire performante. respectiv cu funcţionare continuă sau discontinuă. Există diverse subvariante.05g Ag+ sub formă de tiosulfat de argint. după care loturile ambalate sunt duse în spaţii frigorifice. în măsură să sporească stabilitatea calitativă a florilor livrate. Ag2S2O3 este greu solubil în apă. prin combinare rezultă 1 litru soluţie conţinând 0.ore/20°C şi 12-16 ore la o temperatură mai scăzută. Reţetele recomandate de Amăriuţei Alexandra (1987 şi 1994) menţionează fie separat componentele de preparare (Na2S2O3 0. sub forma Na+ -(O3S2-Ag-S2O3). această etapă este parcursă în mod firesc. doar de câteva ore. deplasându-se rapid prin tijă spre petale. Prerăcirea individuală cu aer forţat are loc lângă un panou.05 % şi AgNO3 0. Efectul impulsionării/impregnării constă în câştigarea unui număr suplimentar de zile în care florile îşi menţin calitatea şi se mai pot încă vinde (2 . pentru a emana şi răspândi aer rece sub presiune. La marii producători de flori. Durata de la recoltare. Instalaţiile sunt polivalente. inclusiv manipularea şi până la prerăcire. justificându-se prin faptul că măreşte durata de menţinere a calităţii acestora.463 mM Ag+ = 0. durata tratamentului este de 24 ore. După Amăriuţei Alexandra (1987).079 g AgNO3. timp după care fenomenele de depreciere se accentuează. sub care circulă aerul de răcire. maximum 4 zile.4622 g Na2S2O3 5H2O. Prerăcirea trebuie efectuată într-un interval de timp cât mai scurt după recoltarea florilor tăiate. cu sau fără amestecarea aerului. intervalul de 2 ore după recoltare este optim.05 g Ag + în 0. deşi acesta din urmă se întrebuinţează în paralel. aplicându-se produsului gata ambalat. Tiosulfatul de argint prezintă avantajul că acţionează ca antagonist al etilenei. care sunt introduse în lăzile cu flori tăiate pe parcursul ambalării. Pentru garoafe şi Asparagus. Varianta cea mai modernă este răcirea cu convecţie în toată masa produsului. Instalaţiile cu funcţionare continuă dispun de benzi rulante perforate. dar devine solubil în exces de Na2S2O3. Soluţia se agită. unde aerul rece este aspirat sau refulat prin masa de ambalaje cu flori.

0. fortificării şi impregnării florilor tăiate (după Amăriuţei Alexandra. Nu se preferă o metodă ci se calculează efectul economic exprimat în zile suplimentare de calitate comercială şi preţul de cost cel mai scăzut.1-0. 1987 şi 1994.3. Antirrhinum.01/12 ore (rezistenţa la aplecarea bobocilor şi la ofilire) Sulfat de cupru (fungicid. prerăcirea poate fi mai puţin folositoare. Dianthus 10 %/12-24 h.15 %/5-10 min. în vederea reglării neconcordanţelor care apar permanent între cerere şi ofertă.0. Cu dotări nespecializate.1-0.08 . Antirrhinum. Asparagus 7 %/24 h.15 %/10 min. efecte Zaharoza (nutritiv) (poate fi Gladiolus 20 %/12-24 h.35 . Păstrarea de scurtă durată se face cu florile destinate valorificării pe termen scurt sau mediu. Chrisanthemum 2-3 %/12-24 h. Chiar autorii din urmă cu mai multe decenii recomandă prerăcirea florilor timp de câteva ore la 3/5°C. Păstrarea frigorifică este metoda cea mai utilizată în prezent pentru stocarea florilor tăiate. păstrarea uscată dă rezultate mult mai bune. Păstrarea de scurtă durată rezolvă în primul rând problema formării de loturi mai mari şi mai omogene. Ea nu urmăreşte decât parţial prelungirea duratei de valorificare.1 %/10 min. Se apelează în general la păstrarea umedă. dar trebuie menţionat preţul de cost ridicat al sistemului în general. prelucrare) Substanţa componentă şi scopul Specia tratată. îşi pierd turgescenţa datorită higroscopicităţii reduse a aerului rece şi devin predispuse la ofilire. camere sau celule frigorifice obişnuite. Gladiolus.04 %/20 (inhibitor al emisiei de etilenă) min. fără o circulaţie de aer proaspăt şi umidificat. 1956). 2 339 . deoarece realizează răcirea pe seama evaporării parţiale a umidităţii din ţesuturile acestora. înaintea transportului frigorific pe distanţe mari (Kiselev E. Lilium. Rosa 2-3 %/12-24 h (măreşte durata vieţii comerciale) Azotat de argint (bactericid) Dianthus 0. dar în multe cazuri şi mai ales la unele specii. Chrisanthemum 0. Tabelul 24. Păstrarea de scurtă durată a florilor tăiate2*. Gypsophylla 10 %/12-24 h. Gerbera. Latirus 0.G. care poate fi amortizat numai la loturi mari de produse. Dianthus şi Asparagus 0. Strelitzia 10 %/24-48 h.15 %/5-20 min. Răcirea în mijloacele de transport se poate dovedi riscantă fără o prerăcire prealabilă. (antimicrobian şi inhibitor parţial pentru etilenă) Sulfat de aluminiu (acidifiant) Rosa 0. recoltate mai aproape de gradul de dezvoltare şi înflorire pe care trebuie să-l prezinte la livrare. Phalaenopsis 0. în condiţii de menţinere a calităţii (în cazul când se aplică loturilor de flori tăiate gata ambalate). Dianthus. Chrisanthemum. în apă sau în soluţii specifice conservante. Gerbera 7-20 %/12-24 h. Substanţele componente ale unor soluţii destinate impulsionării. între condiţionare şi transport.Instalaţiile de prerăcire în vid (vacuum cooling) se utilizează mai puţin la flori. Florile prerăcite în frigidere. Lilium 10 %/24 h. Cyclamen 15 înlocuită cu glucoză = dextroză) %/20 h. concentraţii recomandate / durata ei principal tratamentului.0025 %/24 h Tiosulfat de argint (bactericid) Alstroemeria.035 %/24 h (+ zaharoză) Clorură de nichel (bacteriostatic) Phalaenopsis 0. Gerbera 0. Variantele vacuum cooling cu umezire prealabilă (pulverizare foarte fină cu apă) sunt mai adecvate.. * Păstrarea florilor taiate pe durata medie sau indelungata este tratata intr-un subcapitol separat.

inhibitor etilenă) Sulfat de 8-hidroxichinoleină Gerbera. cu un cuţit bine ascuţit.001-0. Chrisanthemum 0.02 %/24 h Phisan 20 (bactericid. în ochiurile cărora se pun florile. Chrisanthemum. Aglomerarea în vase poate provoca vătămări. La unităţile mari. Frunzele de pe treimea inferioară a tijelor. Lilium 0. Secţiunea de la bază se împrospătează înainte de introducere şi zilnic în timpul păstrării. Dianthus 0. umiditatea relativă trebuie să fie mai moderată (70-80 % UR). la bază.02 %/24 h (bactericid. Cu cât păstrarea se prelungeşte. Florile se ţin distanţate în buchete lejere.bactericid) Cloruri de alchil dimetil amoniu.1 %/48 h Benzilaminopurină (complex) Dianthus 0. au efect de impulsionare) Citrat de 8-hidroxichinoleină Gerbera 0. contra Cyclamen. iar porţiunea din apă a tijelor şi găleţile utilizate se spală. Alexandra 1987/1994).015 %/48 h. care în amestec cu zaharoza. 340 . Împrospătarea tăieturii se recomandă a fi făcută sub apă.005 %/2-4 ore evită alungirea tijelor şi aplecarea florilor etc. contra aplecării (retardant) geotropice) N-1-naftil ftalmat (inhibitor) Antirrhinum 0.025 %/24 h Acid citric (acidifiant) Strelitzia 0. se îndepărtează. în apă.5 %/16 ore (înainte de transport. dezinfectânduse. inhibitor etilenă) Diclorphen (bactericid) Dianthus.001-0. fungicid) (compuşi de amoniu cuaternar. Plantele vor fi introduse zvântate.025 %/48 h (bactericid. precum şi suporţi de sârmă pentru menţinerea în poziţie verticală. Tulipa 0. Tijele lemnoase sau lemnificate se spintecă 5-6 cm (Rosa. Strelitzia 0. Dacă păstrarea durează mai multe zile. Gypsophylla 0. Vasele care au mai fost folosite se spală în prealabil cu apă fierbinte şi detergent. prin îndepărtarea a 1 cm de tijă. pentru a mări suprafaţa de absorbţie a apei. Chrisanthemum. se pot cufunda cât mai complet). Gerbera 0. Frunzele de Rosa şi Syringa eliberează în apa vaselor de păstrare substanţe polifenolice care precipită şi coagulează conţinutul ţesuturilor vegetale proaspăt tăiate la baza secţiunilor.05 %/câteva ore etilenă) Pentru durate reduse se folosesc încăperi reci la 5-10°C. Clorhidrat de clor-colină .CCC Gerbera 0.6 cm.0025 %/2 minute contribuie la menţinerea turgescenţei. Forsithia. Se folosesc găleţi de material plastic cu site la gură. Prunus triloba). cu o producţie de flori importantă.01/0. Syringa. iar Gerbera se poate tăia şi ea longitudinal pe 5 .02 %/24 h. apa se schimbă zilnic. fără picături de apă şi nu se stropesc pentru a nu se păta. cu umiditate relativă peste 90 %.002 %/5 minute sporeşte rezistenţa la etilenă. fără strivire sau resturi de ţesut. Rosa 0. reduce aplecarea geotropică) Rovral (fungicid. care sunt predispuse la putrezire.025%/4 ore (tratament la baza tijei. Dianthus. netedă.1 %/5 secunde (impregnarea tijei pentru Botrytis) prevenire atac mucegai) Acid amino-oxiacetic (inhibitor Dianthus 0. păstrarea temporară a unor specii reprezentative se face în capacităţi mai mari. aerisire insuficientă şi apariţia unor boli. (mai ales la Iris sau Dahlia. Ele pot obtura accesul apei în vasele conducătoare ale florilor tăiate din aceste specii (Amăriuţei.

în timp ce la alte specii se accepta şi prezenţa unor picături fine de apă pe frunze. Există şi posibilitatea ambalării individuale. 1967). turgescente şi dacă este posibil prerăcite.. în rânduri despărţite de straturi de hârtie. Operaţia de ambalare trebuie desfăşurată cât mai operativ. situate în spaţii climatizate şi aerisite. 1995). Capacele nu vor presa conţinutul. florile sunt despărţite între ele şi de pereţi prin vată de celuloză. se folosesc cutii de carton sau ambalaje din mase plastice. dar nu se îndeasă în ambalaje. În interior. pentru ambalare trebuie folosite flori stabile din punct de vedere calitativ. Iris. Narcissus şi Tulipa. Ambalarea comercială poate precede sau poate fi încadrată de o păstrare pe termen scurt. cum sunt crizantemele. {elaru. Buchetele sau pachetele cu flori se înfăşoară lejer în hârtie şi se ambalează în lăzi sau în cutii căptuşite. în trepte sau tijă la tijă. V. În fiecare cutie se pun 20 buchete (a 20 fire). După Amăriuţei Alexandra (1987) şi alţi autori actuali. În ultimii ani. 1979). Livia şi colab. Buchetele vor fi cât mai apropiate unele de altele. Buchetele se învelesc iarna în întregime şi se foloseşte în mod suplimentar vată pentru protejare contra îngheţului (Gherghi. A. Trandafirii se ambalează în pachete de 25 bucăţi.. La baza tijelor se învelesc în vată. containere sau în bazine speciale. confecţionate în mod special pentru fiecare specie sau grupă de specii în parte. ferind florile de deshidratare (Kiselev. iar păstrarea uscată în camere frigorifice special amenajate cu rafturi şi suporturi. materiale hidrofile care menţineau umiditatea. Florile sensibile. pentru a nu juca în timpul transportului. care nu va fi supraîncărcat. aranjate suficient de strâns. care trebuie protejate de pierderea de umiditate sau de frig în timpul iernii. legate în 2-3 locuri şi învelite în hârtie..1970. florile încă se mai ambalau în coşuri sau lădiţe din şipci. transparente parţial sau total. În perioada 1960 . care fixează florile să stea. 1976. Modul de ambalare a evoluat odată cu ansamblul operaţiunilor din fluxul tehnologic de valorificare. acestea se pot ambala vertical în coşuri de nuiele (Preda. Păstrarea în soluţii conservante. Garoafele zvântate se ambalează în cutii de carton căptuşite cu polietilenă şi prevăzute cu fante de aerisire la capete. 1956. M. Se recomandă ambalarea unor flori 341 . 1994. Gladiolus. La fel ca şi pentru celelalte specii preambalate în pachete (gladiole. şi colab.Păstrarea umedă se face în poziţie verticală în căzi. orhideele şi altele se pot înveli individual în hârtie subţire sau în nişte cornete special pregătite. gerbera. tifon sau muşchi de pădure. se ambalau zvântate. E. în straturi alternante cu foi de hârtie subţire. Ambalarea în cutii se execută la Gladiolus. păstrarea uscată sau diferenţierea pe specii a factorilor de păstrare pe o durată scurtă de timp sunt de fapt un caz particular al păstrării florilor tăiate în general2. {tefan. talaj de hârtie sau coli de hârtie specială.. Sonea. Iris. Lilium şi alte specii cu tije lungi. pentru a nu aglomera materialul floricol. învelite în hârtie fină sau pergament până la nivelul florilor. la o temperatură înconjurătoare de 10-12°C.. crini). Fiecare buchet se amplasează cu florile spre capetele lăzilor şi cu tijele spre interior.G. Elena.

Gloriosa) de 4-8°C. Rosa. în ambalaje care păstrează o umiditate corespunzătoare fiecărei specii. Gladiolus. fără loviri sau şocuri. într-o anumită poziţie care nu trebuie modificată. fie flori ambalate caracteristic (crizanteme Spider. 342 . determină deprecierea speciilor sensibile. dar şi de florile prea înflorite. cât şi pe lăţime. pentru speciile subtropicale (Gladiolus. Ambalajele de transport pot fi containere metalice de 1.24. determinând deprecierea calităţii (fig. Capacele sunt fixate prin legare cu sfoară. de carton sau mase plastice. Orchidaceae. Poinsetia) de 8-12°C până la 18° C în unele cazuri..2 Efectul negativ al geotropismului pozitiv. 1990) Transportul şi livrarea la beneficiar se execută cât mai rapid. emanată de produsele care o degajă.2x0. Nu se expediază decât flori hidratate. garoafe Miniatur.). cu mijloace climatizate. afectate de stresul termic sau mai ales hidric (început de ofilire). Polyanthes. pentru a nu-şi modifica liniaritatea tijei (Gladiolus. pentru a asigura încărcarea în condiţii de siguranţă. Temperatura de transport pentru speciile temperate (Dianthus. Tulipa etc. Problema asigurării umidităţii este la fel de complexă. omogenitatea fiind o condiţie a calităţii şi influenţând pozitiv asupra menţinerii acesteia.J. Strelitzia. lovite sau bolnave. şipci de consolidare din lemn fixate în perete cu cuie. Antirrhinum. Cutiile de carton au pe mijloc. Livrarea la beneficiar include şi recepţia calitativă. Unele specii se transportă în poziţie verticală.2) Figura 24.5x0.4 m. Un transport incorect determină livrarea de flori "obosite". Manipularea ambalajelor cu flori trebuie efectuată cu grijă. iar pentru cele tropicale (Anthurium. Se admite livrarea în fază de boboc la Freesia. În mijlocul de transport se menţine UR 85-95 %. în lungime. Menţinerea prea îndelungată în poziţie orizontală. Florile trebuie să prezinte gradul de dezvoltare corespunzător. S. atât pe lungime. Prezenţa etilenei. în care se introduc fie ambalajele specifice.având gradul de înflorire asemănător. Tratamentele de fortificare sau de impulsionare sunt recomandate. Gerbera şi altele). asupra liniarităţii tijelor de Antirrhinum şi Narcissus ambalate în poziţie orizontală (după Kays. Anemone. Chrisanthemum) este de 2-4°C. duce la curbarea tijelor. Lilium.

Desfacerea este eşalonată. care să ocupe spaţiu puţin). Particularităţi ale păstrării florilor tăiate 24.1 % şi cloruri (sodiu sau potasiu) 0. Garoafele livrate ca boboci gata să se desfacă în următoarele zile.1. restul stocului fiind păstrat în condiţii specifice. CuSO4 0. Speciile care suportă. În spaţiile de expunere. 343 . În timpul nopţii pot fi ţinute din nou la rece. petale depăşind sepalele cu 1. Ofilirea petalelor este un exemplu evident de îmbătrânire programată.Orchidaceae etc. Prin metabolismul specific. totdeauna după împrospătarea secţiunilor şi aplicarea altor tratamente care asigură accesul apei în ţesuturile conducătoare. Păstrarea florilor Deşi atât de diverse ca încadrare botanică sau origine geografică. Păstrarea în spaţiile comerciale şi la cumpărători se poate face şi cu ajutorul soluţiilor conservante din reţete gata preparate sau reţete mai simple realizate cu substanţe mai accesibile.).02 %. iar celelalte numai până la nivelul inflorescenţei (Gerbera. cu condiţia de-a prezenta capacitatea de-a înflori în intervalul de 2-3 zile. într-un timp foarte scurt. de polarizare a vectorilor polenizatori. chiar dacă nu prezintă semne de oboseală. în vederea împlinirii fecundării. diverse şi tipice. îndepărtare de frunze sau de ţepi. pe măsura vânzării. conform STAS 11319/3-85 (diametru minim 2 cm. Se admit semne de ciupire.8-2 cm. Florile servesc la reproducerea organismului vegetal din care provin. }esuturile lor componente sunt tinere. copilit. precum şi o proporţie cât mai însemnată din resursele plantei. cu apă permanent schimbată. a căror cunoaştere permite o aplicare flexibilă şi în acelaşi timp diferenţiată a tehnologiilor de valorificare. se pot deschide în soluţie de zaharoză 10 %.3. 24.3. temperatura este de 18-22°C. florile prezintă unele particularităţi specifice unitare privind păstrarea. având temperatura camerei pentru speciile de seră şi fiind mai rece pentru speciile timpurii de câmp. Florile vor fi aşezate răsfirat în vase curate. prin cantitatea redusă de substanţe depozitate. Îngrijirile acordate florilor tăiate la beneficiari au scopul de-a rehidrata marfa. ale rezervelor eliberate şi translocate din alte organe. fie după recoltare (în cursul condiţionării). odată ce şi-au îndeplinit rolul lor complex. dar şi de etapă intermediară a circuitului glucidelor către ovulele fecundate. moment din care existenţa sa devine inutilă şi chiar nedorită în continuare de organismul vegetal. operaţii specifice culturilor respective şi efectuate fie la locul de producţie. care se transportă astfel pentru a rezista mai bine la transport. se cufundă total. ele fiind doar beneficiare şi consumatoare. La tijele impregnate cu săruri de argint nu mai este necesară tăierea de reîmprospătare a secţiunilor. UR corespunzătoare şi lumina indirectă. au menirea de-a favoriza şi de-a polariza toate condiţiile. Lilium etc. desprinse la vârf) sau chiar într-un stadiu mai incipient (conform unor caiete de sarcini care solicită un material floricol rezistent la transport. iar tratamentele de reîmprospătare trebuie continuate zilnic. timp de 12 ore în apă.

24. etc. Freesia hybrida. cum sunt Rosa x. Datorită însă ratei foarte scăzute a fotosintezei şi a încetării importantului flux de substanţe fotosintetizate. Narcisus incomparabilis.Florile sau inflorescenţele sunt însă constituite într-un mod specific şi complex. cunoscuţi prin durata lor de păstrare redusă. Dendrobium x. Chrisanthemum leucanthemum etc. Tulipa gesneriana. Cymbidium x. Timp de peste o săptămână se pot păstra fără intervenţii deosebite Dianthus caryophyllus. Convallaria majalis. soi). Paeonia officinalis şi multe altele. Strelitzia reginae. care poate fi utilizată parţial de către flori.3. Durata menţinerii calităţii florilor tăiate este condiţionată în mod cronologic de: . Lathirus odoratus. Gypsophyla paniculata. . 1987).. în cazul garoafelor de seră se poate face o distincţie calitativă între florile de toamnă sau primăvară şi cele de vară sau 344 . . regimul hidric.factorii tehnologici de valorificare diferenţiată. Există şi specii sau soiuri din cadrul unor specii.factori de cultură (lumina. Syringa vulgaris. Gerbera x. Unele flori au o durată de menţinere a calităţii în stare proaspătă. iar frunzele contribuie şi ele la activul acestui bilanţ. după recoltare. În cadrul a numeroase specii. în condiţiile mediului ambiant sau chiar în spaţiile de păstrare. stânjeneii (Iris germanica şi Iris hollandica). Phalaenopsis x. 24. de numai câteva zile: anemonele. Anthurium andreanum. Gladiolus hybridus.2. Zantedeschia aethipica. Tulipa gesneriana. Alexandra. nutriţia minerală. Forsithia suspensa. O durată de existenţă comercială de până la o săptămână pot avea în condiţii naturale florile tăiate de Rosa x. care şi menţin calitatea peste două săptămâni: Chrisanthemum x hortorum. al căror beneficiare erau. Callistephus chinensis.factori specifici (specie. Un caz tipic îl constituie hibrizii de trandafiri cu flori de culoare galbenă care au avut printre genitori soiul Soleil d'or. protecţia fitosanitară şi gradul de poluare). Alstroemeria x.3. Prunus triloba. compoziţia aerului. Antirrhinum majus. Gloriosa rotschildiana. Menţinerea calităţii florilor în funcţie de factorul specie Speciile de flori diferă între ele în privinţa perisabilităţii. Anthurium andreanum. Menţinerea calităţii florilor în funcţie de factorii de cultură Ponderea probabilă a influenţei factorilor de cultură asupra duratei de menţinere a florilor tăiate este apreciată între 35-70% (Amăriuţei. Gerbera x. florile tăiate se depreciază mult mai repede decât florile care rămân ataşate pe plante. apare o diferenţiere netă pe soiuri sau grupe de soiuri în ceea ce priveşte gradul de perisabilitate. temperatura. fiind recoltate în cele mai multe cazuri cu tulpina (tija) şi uneori cu frunzele ataşate de aceasta.3. Acţionând în complex. Tulpinile conţin adesea o rezervă de glucide şi de apă. Dianthus caryophyllus (grupa standard etc). frunzele tăiate de Asparagus sp.

în timp ce insuficienţa apei provoacă fenomenul de "adormire" sau nedeschiderea bobocilor.iarnă. Se pot constata influenţele (negative) ale dirijării sau controlului nesatisfăcător al luminii şi/sau temperaturii în cazul tuturor culturilor floricole din sere. În perioadele cu lumină scăzută devine posibilă sintetizarea de glucide suplimentare. Tulipa. cu tijele groase şi ferme. contribuie la micşorarea duratei de păstrare a trandafirilor. ca urmare a condiţiilor de lumină şi temperatură mai favorabile ({elaru Elena. Temperaturile scăzute determină formarea. Gerbera x şi Tulipa gesneriana. La trandafirii de seră se intensifică şi nuanţa petalelor. Sporirea controlată a procentului de CO2 din atmosfera existentă în sere contribuie la ameliorarea calităţii materialului floricol produs. orhideele. în frunze mai ales. dacă avem în vedere proporţia de CO2 şi de etilenă. există specii ca Lisianthus sau Chrisanthemum hortorum practic insensibile la etilena exogenă. Temperaturile extreme (t<15°C. Indiferent de origine. timp de 24 ore (Amăriuţei Alexandra. a compuşilor fenolici în cantitate sporită. Regimul hidric excesiv conduce la producerea de flori mai perisabile la garoafe. fiind un factor de stres. strivite sau lovite.005 µ l/l. garoafele. 1995). Unele dintre aceste specii sunt afectate şi de doze de 1-3 ppm. Antirrhinum majus şi Lathirus odoratus. având un conţinut ridicat în glucide de rezervă. Foarte sensibile la etilenă sunt Alstroemeria x. O altă grupă.0. Toamna şi primăvara se formează flori mari şi intens colorate. În fine. motoare cu ardere internă sau de la instalaţii industriale. crinii. dar mai ales în cazul garoafelor. care sunt folosite de către boboci pentru o înflorire normală. care se păstrează de două ori mai puţin. deoarece accelerează îmbătrânirea şi ofilirea petalelor. narcisele. Durata de iluminare în condiţii de zi lungă permite acumularea în tijele florilor a unei cantităţi sporite de substanţe de rezervă. fapt care contribuie la diminuarea perioadei de viaţă în vasele de păstrare.003 . 1994). 345 .300 ppm/24 ore. Iris hollandica. Compoziţia aerului prezintă şi ea importanţă. crizantemelor şi trandafirilor Intensitatea slabă a luminii conduce la obţinerea de flori care îşi menţin calitatea o durată mai scurtă de timp. Etilena se găseşte în mod natural în proporţii foarte reduse în spaţiile unde se cultivă flori (0. Ea mai poate proveni de la resturi vegetale acumulate. conţinutul său fiind mai ridicat în anotimpul rece (toamna-iarna) şi acolo unde sunt plante bolnave. micşorând durata menţinerii calităţii. prevenindu-se defectele de calitate. prezenţa sa este foarte dăunătoare în culturile floricole. Iris şi Dianthus nu favorizează acumularea glucidelor şi constituie cauza duratei scurte de menţinere a calităţii pe parcursul valorificării. t> 27°C). din care menţionăm Anthurium andreanum. care apar în seră în ultimele trei săptămâni înainte de recoltare. Temperaturile prea ridicate din timpul formării florilor de Freesia. rezistă la concentraţii de 10 .

au un rol pozitiv în asigurarea calităţii la florile cultivate în sere. ca aluminiul sau borul.dezechilibrul între excesul de K+ şi carenţa de Ca2+ reduc durata menţinerii calităţii la Hypeastrum. care pierd apa uşor. La Rosa x apare chiar fenomenul de aplecare a bobocilor. 346 . dacă sunt administrate raţional şi la timp. accelerând metabolismul şi favorizând formarea de ţesuturi cu celule mari şi membrane subţiri. Crizantemele sunt afectate calitativ atunci când se intervine cu fertilizarea cu azot în finalul vegetaţiei. Alexandra. Dintre formele de azot utilizate. Florile astfel obţinute au o viaţă de vas mai redusă. Tratamentele cu microelemente. Carenţele şi dezechilibrul unor cationi pot determina şi în cazul florilor efecte negative. bor sau calciu. O. cu repercusiuni asupra calităţii: .. Fertilizarea prea abundentă cu azot şi în general prezenţa în exces a acestui element are efectul cunoscut la toate speciile. iar depistarea concentraţiilor mai mari de 1-2 ppm/24 h se realizează cu plante indicator (tomate şi Tagetes sp. Garoafele şi trandafirii stropiţi cu soluţie de Al2 (SO4)3 0.carenţa potasiului contribuie la obţinerea de flori sensibile la ofilire.1 % îşi micşorează intensitatea transpiraţiei. . igienă culturală. Garoafele manifestă în procent ridicat crăparea caliciului. eliminarea surselor de poluare. care pot avea efecte pozitive asupra prelungirii duratei de păstrare. Sărurile de calciu [(CaCl2 sau Ca(NO3)2] asigură prin stropire foliară rigiditatea tijelor şi sporesc rezistenţa la atacul de Botrytis. . Prezenţa CO2 în cantitate suplimentară atenuează parţial efectele stresului provocat de etilenă. sunt sensibile la atacul bolilor şi mai ales la mucegăire (Botrytis). precum şi excesul de calciu. Nutriţia minerală constituie un factor important al calităţii florilor care este în prezent şi mai mult studiat în cazul artificializării substraturilor şi răspândirii culturilor hidroponice. accentuat de această carenţă. sunt formele nitrice (NO3-).Prevenirea sau limitarea răspândirii etilenei în spaţiile de cultură se realizează prin eliminarea cauzelor (tratamente. care provoacă diminuarea calităţii florilor pe parcursul valorificării (Mănucă.la garoafe au fost realizate numeroase studii privind carenţele de potasiu. Amăriuţei.. cele mai favorabile sub raport calitativ. precum şi fertilizările cu Mg2+. care reacţionează răsucinduşi frunzele). iar florile recoltate sunt mai stabile calitativ în timpul valorificării. aerisire corespunzătoare). 1983. 1983/1987/1994). evitarea traumatizării plantelor. Excesul de săruri minerale corelat cu irigarea neraţională diminuează potenţialul calitativ al crizantemelor.

ca urmare a unei succesiuni de condiţii create. umiditate relativă scăzută). Cu cât absorbţia şi circulaţia apei se intensifică în funcţie de condiţiile de mediu existente (temperatură ridicată. Mucozităţile formate au consistenţa vâscoasă şi formează coajă. Prin tăierea tijelor. A) Vasele conducătoare se înfundă. iar acesta se îngroaşă. stânjenind sau oprind circulaţia sevei. florile tăiate devin porţiuni de plantă independentă. care îşi continuă procesele fiziologice în condiţii de stres. în contact cu aerul.3. Degazarea apei prin fierbere. Vasele de lemn sau de liber pot fi blocate. fie de seva alterată prin compuşi produşi de microorganisme. în apa de păstrare a garoafelor au fost identificate 24 de microorganisme. fie de corpurile bacteriene. 1987): obturarea sau înfundarea vaselor conducătoare. Suprafaţa de evaporare este mare. mai ales cele lemnoase. Substanţele pectice din celulele secţionate. Factorii tehnologici de valorificare diferenţiată Prin recoltare. întărindu-se. mbar/h). precum şi cu numeroase stomate. B) Transpiraţia florilor tăiate este foarte intensă (peste 3. Putem astfel înţelege cât de importante sunt operaţiile de împrospătare a secţiunilor şi de schimbare a apei din vase. Conţinutul în săruri al apei din vase contribuie la aceste precipitări şi coagulări. dar au şi un efect de intoxicare al ţesuturilor. Transferate în vasele cu apă în care erau păstrate alte specii. cu atât există mai multe substanţe şi resturi care pot obtura vasele capilare. Cu cât sunt mai multe ţesuturi zdrobite sau strivite. dar şi a celorlalte detalii sau intervenţii specifice. Stresul hidric se datorează următoarelor cauze (Amăriuţei Alexandra. emană şi dizolvă în apă polifenoli. (1985). Alte specii. permeabile pentru apă. raportată la volumul sau la masa lor vegetală. Studiile anatomice şi efectul substanţelor chimice dezinfectante au confirmat şi ele rolul microorganismelor în această situaţie. tratamentele vacuum şi/sau cu apă fierbinte. lumină intensă. La exterior prezintă o epidermă subţire. amplificată de prezenţa frunzelor. au devenit faze obişnuite ale proceselor tehnologice moderne de valorificare a florilor tăiate.4. După Zagory D. se formează mici bule care se intercalează pe traseul vaselor capilare. formează în contact cu apa şi sărurile minerale geluri impermeabile care se gonflează. au provocat acelaşi efect.24. soluţiile conservante conţinând o componentă antimicrobiană. se umflă şi astupă vasele capilare. şi colab. S-a putut observa o corelaţie între creşterea populaţiilor bacteriene şi descreşterea aportului de apă spre floare. Activitatea microorganismelor din apă contribuie şi ea la astuparea vaselor conducătoare. datorită tăierii cu un un cuţit neascuţit. dintre care doar 3 au redus viaţa de vas a florilor. care măresc consistenţa dopurilor de precipitate formate. }esuturile secretoare/laticifere de la unele specii îşi golesc conţinutul de latex prin tăieturi. cu celule vii. florile 347 .5 mg apă/cm3. transpiraţia continuă şi bilanţul deficitar al apei în ţesuturi. datorită constituţiei lor gingaşe şi proceselor fiziologice specifice pe care le desfăşoară. Între compuşii chimici constituenţi au fost identificate poliglucide de tipul dextranilor.

) sau crizantemele (fig. acid abscisic etc) sau măresc concentraţia osmotică din celule (săruri de potasiu. membranele celulare îşi modifică permeabilitatea. hidratate şi cu presiune osmotică ridicată. Soluţiile conservante conţin componentele care inhibă transpiraţia (săruri de hidroxichinoleină. fotosinteza şi respiraţia).2) recoltate la momentul optim. este întreruptă. 348 . urmat la unele specii de o uşoară creştere (maximum climacteric) în timpul îmbătrânirii. majoritatea florilor tăiate suferă un declin al intensităţii respiraţiei după recoltare. Ofilirea se produce în timp.1. 24. Garoafele recoltate la un stadiu mai matur de dezvoltare sunt produse climacterice tipice(fig. Deficitul de glucide hidrosolubile accentuează această tendinţă. Alexandra. (1990). săruri ale unor metale mai grele. Stresul energetic se manifestă în condiţiile în care aprovizionarea florilor cu substanţe fotosintetizate.3).24. hidratarea acestora. glucide hidrosolubile). capabile să reţină apa şi să suporte stresul în anumite limite. Pe măsura îmbătrânirii. ca urmare a pierderilor de umiditate. nu mai au capacitatea de-a menţine apa.J. le menţin hidratate la nivel celular datorită presiunii osmotice ridicate. Garoafele standard recoltate în stadiul de boboci şi trandafirii (fig. au manifestat doar un declin constant şi permanent al intensităţii respiraţiei pe parcursul perioadei următoare. }esuturile tinere au celule active.şi frunzele transpiră mai abundent şi au stomatele deschise. prin micşorarea concentraţiei osmotice şi a intensităţii metabolismului celular. Integritatea membranelor şi bilanţul apei sunt afectate. Conţinutul de glucide reducătoare din petale este concludent pentru a caracteriza potenţialul de viaţă al florilor la o anumită temperatură (Amăriuţei.24. în primul rând cu glucidele specifice. După Kays S. Glucidele hidrosolubile accesibile în cantităţi suficiente întreţin desfăşurarea normală a proceselor fiziologice din plantă. contribuind la prelungirea duratei de menţinere a calităţii şi temporizează manifestarea fenomenelor tipice de îmbătrânire. pentru a-şi desfăşura metabolismul şi pentru a-şi autoregla homeostaza vegetativă (temperatura ţesuturilor. 1987). constant mai mari decât aportul provenit din absorbţie.

Modificările membranelor. şi colab. Proteoliza este întârziată. Efectul gradului de maturare a florilor la Chrysanthemum (C. când metabolismul bazat pe degradarea proteinelor duce la creşterea conţinutului celulelor în asparagină. Fenomenul de îmbătrânire este pus în legătură şi cu echilibrul redox din ţesuturi (Panavas T. 1998). care conduc în 349 .Fig. fenomen evidenţiat de virajul culorii pigmenţilor antocianici din nuanţe de roşu spre violet. Utilizarea în soluţiile conservante a glucidelor (zaharoză. 24.24.x morifolium. Ramat. glutamină şi NH4+ liber. se trece la proteoliză care duce în final la deprecierea calitativă. Membranele celulare îmbătrânite nu mai reţin apa. apărând ofilirea şi "aplecarea gâtului". cv. iar efectul citochininelor de întârziere a îmbătrânirii este amplificat. Cazul trandafirilor este cel mai studiat. fructoză).. CO2/floare/h) la recoltare şi pe durata păstrării (după Kue şi Warkinan) Fig. Se modifică pH-ul celulelor.2."Indianopolis white") (intermediarmaturămaturitate completă) asupra respiraţiei florilor (ml CO2/Kg/h ml-. glucoză. permite menţinerea mai îndelungată a rezervei de substrat energetic a florilor. Schimbări ale intensităţii respiraţieişi sintezei etilenei în paralel cu procesul de îmbătrânire după recoltare-la garoafele din cultivarul " Improved White Sin" la 200C (după Maxie şi colab) În momentul când metabolismul intens al florilor nu mai este susţinut prin aport constant de glucide solubile.3.

de 10. Factorii determinanţi în păstrarea florilor tăiate. care trebuie menţinută sub 0. Circulaţia aerului de 0.1. care au o emisie de etilenă mult mai importantă. Vasele cu flori se instalează pe cărucioare sau pe suporturi grătar. accesul aerului va fi dirijat uniform în masa florilor. inactivarea termică sau prin alte tratamente a lipoxigenazei şi diminuarea nivelului lipidelor peroxidate. Introducerea în spaţiile frigorifice trebuie făcută în termen cât mai scurt. care presupune de la început o anumită durată de păstrare. Nu trebuie să se formeze diferenţe prea mari de temperatură (peste 0.003 0. Includerea în reţetele de soluţii conservante a unor substanţe cunoscute prin rolul lor antioxidant. iar la durate mari de păstrare se pot instala scrubere purificatoare cu KMnO4.. în vederea livrării conform standardelor. Ulterior păstrării.4.012 %. cu un conţinut de 0. iar prerăcirea măreşte stabilitatea lor calitativă. Speciile cu 350 . Tehnologia păstrării florilor tăiate 24. Sensibile la lipsa de lumină mai sunt Rosa. Lilium şi Alstroemeria se tratează suplimentar şi cu benzil adenină sau giberelină.5°C) între diferitele zone din celulele de păstrare. şi-a demonstrat şi ea eficacitatea. Lumina deficitară poate favoriza îngălbenirea şi o evoluţie nedorită a calităţii la florile tăiate care au frunze pe tijă. Gladiolus. A.3 % O2 la garoafe. sănătoase. pentru a preveni deshidratarea materialului floricol. la minimum 5 cm de podea. contra îngălbenirii.0. mere. în scopul limitării pierderilor de umiditate.5 . Bobocii florilor rezistă mai bine la vătămări şi la acţiunea dăunătoare a etilenei. care se manifestă ascendent din cauza reducerii activităţii enzimelor protectoare de tipul catalazei. fără vătămări mecanice. banane etc). au un metabolism mai puţin intens şi ocupă un spaţiu mai restrâns. 50 cm la plafon şi 5-10 cm între ambalaje. asigurându-se 12-24 recirculări pe zi. Pentru transport sau păstrare se evită asocierea cu alte produse care emană etilenă (crizanteme. pot fi induse în parte de activitatea lipoxigenazei şi de prezenţa radicalilor liberi. Atmosfera controlată. se poate proceda la deschiderea acestora. ardei. pere. poate fi o cale de mărire a duratei de menţinere a calităţii florilor tăiate. asigurând spaţii de acces. recoltate la un stadiu ceva mai incipient. În vederea unei valorificări de durată. Dahlia. La unele specii se iau măsuri pentru prevenirea polenizării. 1981).15 .2 m/s va cuprinde tot spaţiul de păstrare. tomate. Paeonia etc.4. Între ventilator şi materialul floricol se va asigura un spaţiu de circulaţie de minimum 2 m. dar nu va depăşi 90% decât la specii sensibile. iar ambalajele de valorificare în care se află vor fi transparente cel puţin la capac.Umiditatea relativă din aceste încăperi trebuie să fie suficient de ridicată.20 cm la perete. Crizantemele trebuie păstrate în spaţii iluminate artificial (500-100 lx). Nu se amestecă bobocii cu florile deschise. Pentru evitarea acumulării etilenei.final la moartea celulelor. 24. cum sunt Rosa sau Convallaria (Paulin. se utilizează doar flori de calitate.

Oscilaţiile termice sunt foarte dăunătoare. cu conţinut de săruri normal. Bouvardia. trebuie menţionată decolorarea. precum şi în faptul că asigură turgescenţa materialului păstrat.sunt necesare lucrări periodice de împrospătare a apei din vase şi a secţiunii tijelor. soluţie conservantă). la temperaturi sub 7°C sau chiar mai ridicate (11± 4°C).viaţa de vas după păstrare este scurtă. specie/soi şi compoziţia lichidului de păstrare (apă. 1987).suprafaţă foliară redusă în urma recoltării ca flori tăiate. mai ales în cazul variantei simple (în apă). uşor acidifiată artificial şi dezinfectată.3°C (Hyacinthus. Păstrarea umedă în apă Păstrarea umedă în apă sau în soluţii conservante.2. Unele specii ca Freesia. Apa de păstrare va fi fiartă şi răcită.4. iar Dianthus sp.consumul de substa