DUMITRU D.

BECEANU

ADRIAN CHIRA

TEHNOLOGIA PRODUSELOR HORTICOLE
VALORIFICARE IN STARE PROASPATA SI INDUSTRIALIZARE

EDITURA ECONOMICA

Bucureşti 2002

Cuprins
Cap. 1. Introducere şi scurt istoric ...............................................
1.1. Tehnologia valorificării legumelor şi fructelor................................. 1.1.1. Tehnologia valorificării produselor horticole....................................... 1.1.2. Conexiuni interdisciplinare.................................................................... 1.1.3. Importanţa păstrării şi industrializării produselor horticole .............. 1.2. Evoluţia activităţilor de păstrare şi prelucrare a produselor horticole.

Cap. 2. Caracterizarea tehnologică a produselor horticole ( D. Beceanu).....................................................................................
2.1. Clasificarea produselor horticole............................................................. 2.1.1.Definiţie şi specific................................................................................... 2.2. Constituţia fizică a produselor horticole ................................................ 2.2.1.Textura...................................................................................................... 2.3. Fermitatea structo-texturală a produselor horticole ........................ 2.3.1. Gradul de fermitate .......................................................................... 2.3.2. Cunoaşterea fermităţii unor produse horticole ............................... 2.4. Proprietăţile fizice ale produselor horticole ...................................... 2.4.1. Masa specifică ................................................................................. 2.4.2. Masa volumetrică ............................................................................ 2.4.3. Căldura specifică ............................................................................ 2.4.4. Conductivitatea termică ................................................................... 2.4.5. Temperatura de îngheţ .................................................................... 2.4.6. Alte proprietăţi fizice ....................................................................… 2.5.Conţinutul de apă şi substanţă uscată din produsele horticole .....…. 2.5.1. Substanţa uscată .............................................................................. 2.5.2. Conţinutul de apă al produselor horticole....................................... 2.5.3. Umiditatea totală ............................................................................. 2.6. Substanţele minerale din produsele horticole ................................... 2.6.1. Compoziţia produselor horticole în substanţe minerale.................. 2.6.2.Influenţa conţinutului în elemente minerale a produselor horticole asupra proceselor tehnologice de valorificare........................................... 2.7. Aspecte generale privind substanţele organice din produsele horticole şi conţinutul în substanţă uscată solubilă ............................... 2.8. Conţinutul în glucide al produselor horticole .................................. 2.8.1. Generalităţi despre glucidele din produsele horticole. Noţiunea analitică de glucide totale........................................................... 2.8.2. Conţinutul în glucide hidrosolubile al produselor horticole .......... 2.8.3. Conţinutul în homopoliglucide al produselor horticole: amidonul şi celuloza ..................................................................................................

2

2.8.4. Conţinutul în heteropolilucide al produselor horticole: substanţele pectice, gumele vegetale şi hemicelulozele ............................. 2.9. Conţinutul în protide al produselor horticole ................................... 2.9.1. Generalităţi despre protidele din produsele horticole..................... 2.9.2. Conţinutul în aminoacizi al produselor horticole ........................... 2.9.3. Conţinutul în peptide al produselor horticole ................................. 2.9.4. Conţinutul în proteide al produselor horticole. Holoproteide (proteine), heteroproteide, modificări cantitative şi calitative .................. 2.10. Conţinutul în lipide al produselor horticole.................................... 2.10.1. Generalităţi privind lipidele din produsele horticole..................... 2.10.2. Principalele derivate de lipide din produsele horticole:acizii graşi şi alte componente........................................................................... 2.10.3. Principalele lipide simple din produsele horticole: triacil glicerolii, fitosteridele şi ceridele............................................................... 2.10.4.Principalele lipide complexe din produsele horticole: glicerofosfolipidele şi sfingolipidele .......................................................... 2.11. Acizii organici din produsele horticole ............................................ 2. 11.1. Aciditatea produselor horticole .................................................... 2.11.2. Conţinutul produselor horticole în acizii organici mai importanţi acidul malic, acidul citric, acidul tartric, acidul oxalic. Dinamica acizilor organici ......................................................................................... 2.12. Vitaminele din produsele horticole .................................................. 2.12.1.Conţinutul în acid ascorbic al produselor horticole....................... 2.12.2. Conţinutul produselor horticole în alte vitamine hidrosolubile .... 2.12.3. Conţinutul produselor horticole în vitamine liposolubile............... 2.13. Principalele enzime din produsele horticole şi importanţa lor ...... 2.13.1. Generalităţi privind enzimele din produsele horticole................... 2.13.2.Oxidoreductazele din produsele horticole: oxidazele, dehidrogenazele ......................................................................................... 2.13.3. Hidrolazele din produsele horticole ............................................... 2.14. Pigmenţii produselor horticole......................................................... 2.14.1. Pigmenţii pofirinici......................................................................... 2.14.2. Pigmenţii carotenoidici (carotenoizi)............................................. 2.14.3. Pigmenţii antocianici (antocianii).................................................. 2.14.4. Pigmenţii flavonici.......................................................................... 2.14.5. Betalainele .....................................................................................

3

2.15. Substanţe volatile care conferă aroma şi mirosul produselor horticole...................................................................................................... 2.16. Hormonii vegetali.............................................................................. 2.17. Fitoncidele din produsele horticole.................................................. 2.18. Alcaloizii din produsele horticole.....................................................

Cap. 3. Aspecte fiziologice ale valorificării produselor horticole (D. Beceanu) .....................................................................................
3.1. Respiraţia produselor horticole.......................................................... 3.1.1. Generalităţi ...................................................................................... 3.1.2. Intensitatea respiraţiei ..................................................................... 3.1.3. Factorii care influenţează intensitatea respiraţiei .......................... 3.1.4. Respiraţia anaerobă ........................................................................ 3.2. Transpiraţia produselor horticole...................................................... 3.2.1. Generalităţi....................................................................................... 3.2.2. Factori interni................................................................................... 3.2.3. Factori externi.................................................................................. 3.2.4. Factori tehnici................................................................................... 3.2.5. Măsurile tehnologice de reducere a transpiraţiei............................ 3.3. Creşterea, maturarea şi supramaturarea produselor horticole......... 3.3.1. Creşterea........................................................................................... 3.3.2. Momentul optim de recoltare............................................................ 3.3.3. Modul de maturare efectivă.............................................................. 3.3.4. Modificările care apar în timpul creşterii şi maturării.................... 3.3.5. Perioada de evoluţie a produselor horticole după recoltare...........

Cap. 4. Calitatea produselor horticole (A. Chira).........................
4.1.Aspecte generale privind calitatea produselor horticole şi cadrul legal de reglementare pentru producţia horticolă….................................. 4.1.1. Standardele....................................................................................... 4.1.2. Normele interne................................................................................ 4.1.3. Caietele de sarcini............................................................................ 4.1.4.Reglementări interne şi internaţionale privind calitatea produselor agro-alimentare…………………………………………………………. 4.2. Aprecierea calităţii produselor...............…………………………… 4.3. Factorii care influenţează calitatea produselor horticole…………. 4.3.1. Factorii care contribuie la formarea şi creşterea produselor horticole în cultură………………………………………………………. 4.3.2. Condiţiile de recoltare, manipulare şi transport a produselor horticole………………………………………………………………….. 4.3.3. Grupa factorilor ce influenţează mediul ambiant de păstrare a produselor horticole……………………………………………………… 4.4. Sistemul HACCP de asigurare a calităţii igienico-sanitare a produselor alimentare…………………………………………………… 4.5. Asigurarea calităţii conform standardelor seria iso 9000:2000…...

4

4.6. Alterarea produselor horticole valorificate în stare proaspătă şi transformate industrial………………………………………………….. 4.6.1. Alterări de natură fizică…………………………………………… 4.6.2. Alterări de natură chimică………………………………………… 4.6.3. Alterări de natură biochimică……………………………………... 4.6.4. Alterări de natură microbiologică………………………………… 4.6.5. Dereglările fiziologice (Fiziopatii)………………………………... 4.7. Calitatea produselor horticole biologice (ecologice)……………….

Cap. 5. Recoltarea produselor horticole (D.Beceanu)..................
5.1. Generalităţi.......................................................................................... 5.2. Determinarea momentului optim de recoltare................................... 5.2.1. Caractere anatomo-morfologice ...................................................... 5.2.2. Caracterele fizice ale produselor..................................................... 5.2.3. Datele analitice, chimice şi fiziologice............................................. 5.2.4. Datele fenologice.............................................................................. 5.2.5. Caracterele organoleptice sau senzoriale........................................ 5.3. Aspectele tehnice ale recoltării........................................................... 5.3.1. Metode de recoltare.......................................................................... 5.3.2.Recomandări, reguli şi cerinţe ale unei recoltări corespunzătoare standardelor de calitate.............................................................................. 5.3.3. Procedee şi variante de recoltare.................................................... 5.4. Faze tehnologice intermediare între recoltare şi condiţionare......... 5.4.1. Presortarea....................................................................................... 5.4.2. Prerăcirea......................................................................................... 5.4.3. Transportul după recoltare..............................................................

Cap. 6. Condiţionarea produselor horticole (D. Beceanu)...........
6.1. Fluxul tehnologic general de condiţionare........................................ 6.2.Fazele tehnologice ale condiţionării .................................................. 6.2.1. Fazele tehnologice preliminare........................................................ 6.2.2. Curăţarea produselor....................................................................... 6.2.3. Fasonarea şi tăierea frunzelor sau rădăcinilor............................... 6.2.4. Cizelarea strugurilor de masă.......................................................... 6.2.5. Sortarea produselor horticole........................................................... 6.2.6. Tratarea după recoltare a produselor horticole............................... 6.2.7. Ceruirea sau protejarea peliculară a produselor............................. 6.2.8. Legarea unor produse horticole în legături sau snopi..................... 6.3. Metode de ambalare............................................................................ 6.3.1. Ambalarea prin nearanjare în interiorul lăzilor (în vrac)............... 6.3.2. Ambalarea prin semiaranjare........................................................... 6.3.3. Ambalarea prin aranjare.................................................................. 6.4. Participarea şi rolul ambalajelor în tehnologiile de valorificare a produselor horticole................................................................................... 6.5. Specificul şi diversitatea ambalajelor pentru produse horticole.......

5

6.5.1. Polivalenţa........................................................................................ 6.5.2. Dimensionarea ambalajelor............................................................. 6.6.3. Tipurile de ambalaje paletizabile, de formă paralelipipedică rectangulară................................................................................................ 6.7. Materialele din care sunt confecţionate ambalajele folosite în horticultură................................................................................................. 6.8. Preambalarea...................................................................................... 6.8.1. Aspecte generale............................................................................... 6.8.2. Preambalarea în pungi..................................................................... 6.8.3. Preambalarea în săculeţi de plasă.................................................. 6.8.4. Preambalarea în peliculă contractibilă........................................... 6.8.5. Preambalarea în peliculă extensibilă...............................................

Cap. 7. Păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole
(D.Beceanu)................................................................................................ 7.1. Generalităţi.......................................................................................... 7.2. Metode de depozitare........................................................................... 7.2.1. Depozitarea în vrac........................................................................... 7.2.2. Depozitarea în ambalaje:depozitarea în palete-lăzi, depozitarea paletizată în lăzi, depozitarea nepaletizată în lăzi.................................... 7.3. Caracterizarea principalelor tipuri de depozite.................................. 7.3.1. Clasificarea depozitelor pentru produse horticole........................... 7.4. {anţurile şi silozurile......................................................................... 7.5. Depozitele închise neutilate................................................................ 7.5.1. Magaziile........................................................................................... 7.5.2. Podurile magaziilor sau clădirilor................................................... 7.5.3. Bordeiele........................................................................................... 7.5.4. Pivniţele, beciurile şi subsolurile...................................................... 7.5.5. Pătulele............................................................................................. 7.5.6. Depozitele cu ventilaţie naturală...................................................... 7.6. Depozitele cu ventilaţie mecanică...................................................... 7.6.1. Tipul "Voineşti"................................................................................. 7.6.2. Depozitele de mare capacitate specializate pentru păstrarea cartofilor..................................................................................................... 7.6.3. Macrosilozurile................................................................................. 7.7. Depozitele frigorifice cu atmosferă normală..................................... 7.8. Depozitele frigorifice cu atmosferă controlată (AC)......................... 7.8.1. Generalităţi....................................................................................... 7.8.2. Realizarea şi menţinetea atmosferei controlate................................

Cap. 8. Manipularea şi transportul produselor horticole (D.Beceanu).......................................................................................
8.1. Generalităţi........................................................................................ 8.2. Utilajele şi mijloacele folosite la manipularea produselor horticole .................................................................................................. 8.3. Transportul produselor horticole.....................................................

6

8.3.1. Transportul rutier........................................................................... 8.3.2. Transportul feroviar al produselor horticole.................................. 8.3.3. Transcontainerizarea...................................................................... 8.3.4. Lanţul frigorific..............................................................................

Cap. 9. Refrigerarea produselor horticole (D.Beceanu) ..............
9.1. Aspecte generale. .............................................................................. 9.2. Efectele şi utilitatea refrigerării la produsele horticole proaspete.... 9.3. Agenţii de răcire sau sursele de frig ................................................ 9.3.1. Refrigerarea cu aer......................................................................... 9.3.2. Refrigerarea cu apă rece sau răcită............................................... 9.3.3. Refrigerarea cu gheaţă hidrică naturală sau artificială ............... 9.3.4. Refrigerarea în vid (vacuum cooling)............................................. 9.3.5. Alţi agenţi de răcire........................................................................ 9.4. Maşinile şi instalaţiile frigorifice..................................................... 9.4.1. Diversitatea actuală a procedeelor şi metodelor tehnice de obţinere a frigului....................................................................................... 9.4.2. Ciclul de funcţionare al instalaţiei frigorifice cu comprimare mecanică..................................................................................................... 9.4.3. Componenţa unei instalaţii frigorifice cu compresie mecanică întro treaptă............................................................................................... 9.5. Funcţionarea instalaţiilor frigorifice. Aspecte generale................. 9.6. Factorii de climat ai spaţiilor răcite................................................. 9.6.1. Microclimatul din amenajări şi din depozite simple...................... 9.6.2. Microclimatul celulelor cu ventilaţie mecanică............................. 9.6.3. Microclimatul din celulele frigorifice.............................................

Cap. 10. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a căpşunelor şi a fructelor de arbuşti fructiferi (A. Chira)………...
10.1. Tehnologia valorificării în stare proaspată a căpşunelor……… 10.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor unor arbuşti fructiferi cultivaţi.......................................................................… 10.2.1. Afinele……………………………………………………………. 10.2.2. Coacăzele………………………………………………………… 10.2.3. Zmeura……………………………………………………………

Cap.11. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor drupacee (sâmburoase) (A. Chira)..................................................
11.1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a cireşelor................ 11.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a vişinelor...........…... 11.3. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a caiselor ..........…... 11.4. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a piersicilor..........… 11.5. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prunelor............…

7

Cap. 12. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor pomacee (seminţoase) (A.Chira)………………………………….
12.1. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a merelor................ 12.1.1.Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală…. 12.1.2. Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată………………………………………………………………………………… 12.1.3. Păstrarea merelor în depozite cu ventilaţie naturală………………... 12.1.4. Păstrarea improvizată a merelor pentru industrializare……………. 12.1.5. Sistarea păstrării şi livrarea merelor……………………………………. 12.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a perelor...............…… 12.2.1. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală….. 12.2.2. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată………………………………………………………………………………… 12.2.3. Păstrarea perelor în depozite cu ventilaţie naturală………………... 12.2.4. . Sistarea păstrării şi livrarea perelor…………………………………… 12.3. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a gutuilor…………….

Cap.13. Tehnologia de valorificare a nucilor (A. Chira)……………
13.1 Tehnologia de valorificare a nucilor în coajă................................….. 13.2.Tehnologia de valorificare a miezului uscat de nucă....................…... 13.3. Tehnologia de valorificare a miezului proaspăt de nucă..............…..

Cap.14. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a strugurilor de masă (A. Chira)...........................................................
14.1.Fluxul tehnologic general……………………………………………… 14.2. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală, de tip specializat…………………………………………………………………… 14.3 Îngrijiri pe durata păstrării strugurilor……………………………. 14.4. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală de tip universal……………………………………………………………………. 14.5. Păstrarea strugurilor în spaţii amenajate cu ventilaţie naturală…….

Cap.15. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă legumelor solanacee de la care se consumă fructele (D. Beceanu)...................
15.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a tomatelor..................... 15.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pătlăgelelor vinete (vinetelor)....................................................................................................... 15.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a ardeilor.........................

Cap.16. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a legumelor curcubitaceae (D.Beceanu)...............................................
16.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a castraveţilor................. 16.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor galbeni......... 16.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor verzi.............. 16.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a dovleceilor....................

8

Cap.17. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor de păstăi (D. Beceanu)........................................................................
17.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fasolei de grădină........ 17.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a mazării......................... 17.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bobului de grădină....... 17.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bamelor........................

Cap.18. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor de frunze şi a unor specii mai puţin răspândite (D.Beceanu)..........
18.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a salatei........................... 18.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a spanacului.................... 18.3.Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor din genul Cichorium....................................................................................................... 18.3.1.Tehnologia valorificării în stare proaspătă a andivelor (Witloof)..... 18.3.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a cicorilor de grădină.. 18.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a sparanghelului............. 18.5. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a unor legume verdeţuri, condimentar aromatice sau perene, cu grad ridicat de perisabilitate...........

Cap.19. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor bulboase (D. Beceanu).........................................................................
19.1 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a a bulbilor de ceapă uscată.............................................................................................................. 19.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a bulbilor de usturoi.... 19.3 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă pentru ceapa verde şi usturoiul verde................................................................................................ 19.4 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a arpagicului................ 19.5 Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prazului.....................

Cap.20. Tehnologia valorificării legumelor rădăcinoase în stare proaspătă (D.Beceanu)........................................................................
20.1 Tehnologia valorificării morcovilor de răritură şi a ridichilor de lună..................................……………………………………………………... 20.2. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a morcovilor, ridichilor de vară şi de iarnă, precum şi a sfeclei roşii.............................. 20.2.1.Preluarea producţiei........................................................................... 20.2.2. Tehnologia depozitării şi păstrării.................................................... 20.3. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a pătrunjelului şi ţelinei de rădăcini, precum şi a păstârnacului..........................................

Cap.21. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof (D.Beceanu)..........................................................................................
21.1. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof extratimpurii, timpurii şi de vară......................................................................................... 21.2. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof de toamnă destinaţi consumului..................................................................................... 21.3. Depozitarea tuberculilor de cartof pentru consum ..............................

9

......... 25........................................ champignon)..... 24...................................................4..........1 Agaricus bisporus (ciuperca de strat.. 24...........................................2................... 24.............. Factorii de cultură...................................................................... Păstrarea florilor în atmosferă controlată (AC).2........2...................................... 25........... 21................... Tehnologia valorificării seminţelor şi materialului săditor 10 ....26.. 24................ Păstrarea florilor........ Cap........... Specificul valorificării tuberculilor de cartof material săditor. Aspecte ale valorificării altor categorii de produse floricole...................................3..... 24.......... 24..... 24.............. 24............ Cap.............. Păstrarea umedă în apă... Cap.......... 25................................................1...................... 22.................... 22........ Manipularea...............................................................2...................................... 23....................5..... Tehnologia valorificării legumelor din grupa verzei pentru căpăţani..............2..... Condiţionarea florilor tăiate..........4..2.1 Florile..1. Gulioarele.............. Guliile..... 24........................ Plantele la ghivece..... 22....3................................ 24..... Păstrarea uscată... Tehnologia valorificării în stare proaspătă a florilor tăiate...... 24.1........................... Factorii tehnologici de valorificare diferenţiată..........3........... Speciile...........................3.21.4.. Beceanu).....1.............. Bureţii ...…. Particularităţi ale păstrării florilor tăiate ........... Păstrarea umedă în soluţi conservate..........2......4...............................1..24.......2..........…..............Beceanu).3........2.... 22.3.................. Tehnologia valorificării florilor (D...3.................................................3................ 24.................................. Condiţii speciale de calitate pentru plante la ghivece.......3.…............2..................... 22............... Valorificarea în stare proaspătă a guliilor şi gulioarelor.....3........3.................. 23..1.........................................5.....4.......... 24.............................2................. privite ca produse horticole destinate valorificării .. Tehnologia păstrării florilor tăiate. Chira)........................................... Tehnologia valorificării în stare proaspătă a ciupercilor comestibile cultivate (D....... Cap............................... Valorificarea bananelor……………………………………………….......... Factorii determinanţi în păstrarea florilor tăiate............................................................... 24..........22...... Valorificarea fructelor citrice…………………………………………........….....2..1 Conopida...................4............4............................................... Valorificarea fructelor de actinidia (kiwi)……………………………..........................................................2............................................5.......…......….........5..........5.......... 24..23...Beceanu).................. 24.................................4.............. Recoltarea....................... Valorificarea produselor horticole subtropicale şi tropicale (A. 24...........Specificul valorificării tuberculilor de cartof destinaţi industrializării. 24.................................................1..4............................3..................Broccoli................................ 22......25........… Cap............ Tehnologia valorificării în stare proaspătă pentru conopidă şi broccoli.................. 24... 22............. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor din grupa verzei (D.........2........................................…........................................................2.............

.1.......2..3..... Chira)... Cap...... Chira).....2..... 27. 27..1...... Aspecte specifice ale tehnologiilor de păstrare la bulbi şi la celelalte organe de rezistenţă aparţinând unor specii floricole geofite mai importante…………………………………………………………………… 26. 11 ....... 26. 27.4.......3. Cap....2...... Chira).Produsele fermentate lactic... Tehnologia valorificării seminţelor de plante floricole……………….....4... Condiţionarea produselor horticole………………………………… 27.... Prepararea marcurilor de fructe……………………………………… 28.. procedee şi tehnologii de tratament termic…………………… 32...5...… Cap...... 32......1....... Transportul intern…………………………………………………… 27..... 32... Tehnologii de concentrare (A.. Schema tehnologică generală şI principalele grupe de produse apertizate …………………………………………………………………… 32. Tehnologia conservelor de fructe………………………………..... Materii prime şi auxiliare folosite la prelucrarea industrială a produselor horticole………………………………………………………............. Fluxul tehnologic general de industrializare a produselor horticole…...... Conservarea legumelor prin suprasărare……………………………..... 30..... Recepţia……………………………………………………………… 27........4.1 Regimul termic de tratare şi factorii săi de influenţă………………… 32... Produsele acidifiate artificial………………………………………….. Tehnologia produselor pasteurizate şi termosterlizate (apertizate) (D.......Beceanu)...1...3.3. 28....Metode. (A.2.5....Beceanu)………………………………………………………….... Generalităţi…………………………………………………………… 33... Prelucrarea materiei prime………………………………………….....horticol (D. Tehnologia conservelor de legume…………………………………… 32....……………………………………………… 33.1... 29.. 33.. Cap... 31.. 28. Cap........1. Tehnologii de deshidratare la produsele horticole (A.......… 26.29..…………………………………………....... .... 32...Beceanu).3..……………………………………………………...........1.….Tehnologia produselor semiindustrializate din legume (D.. Produse semiindustrializate din fructe……………………………….1.. Prepararea sucurilor suprasulfitate de fructe………………………… Cap... 29...Tehnologia produselor semiindustrializate din fructe (D...29. Depozitarea………………………………………………………….....6..2....Păstrarea materialului săditor pomicol şi dendrologic ……………….1..Aspecte generale privind valorificarea prin prelucrare industrială a produselor horticole..... Efectele congelării asupra microorganismelor şi produselor horticole..2....1... Beceanu şi A....28.1........ 27. Chira)........... 27.. Efectele tratamentului termic………………………………………….. Tehnologia conservării produselor horticole prin congelare (A..2..... 26....Tehnologia valorificării seminţelor de plante legumicole……………. Cap.…….... Chira)........

cele mai multe având nevoie de o îngrijire specială de la recoltare 12 . Valorificarea produselor horticole din “gama a IV-a” (A.3. Tehnologia obţinerii coloranţilor naturali…………………………… 36.. Tehnologiile de valorificare au un caracter specific şi se desfăşoară în continuarea tehnologiilor de producţie horticole.. Demetilarea şi condiţionarea distilatelor…………………………….1.4. Tehnologia valorificării produselor horticole (A. 36.... din momentul recoltării... Transportul şi comercializarea produselor horticole congelate……… 33....1.4.………………………………………… 36.7.5. A. Distilarea şi rectificarea………………………………………………. Ambalarea produselor horticole congelate…………………………… 33..3. Tudor.………………………………………………………. Chira)...5..2.T.. Prepararea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice distilate Cap. Alte procese tehnologice de valorificare a deşeurilor………………… BIBLIOGRAFIE CAP. . Producerea oţetului de fructe………………………………………… 36... 1994.INTRODUCERE {I SCURT ISTORIC 1. 34.33. Decongelarea produselor horticole congelate………………………… Cap.I... fiind bine şi corect definit în cuprinsul unei pagini din Marea Enciclopedie Agricolă vol. Cap.Procesul tehnologic de producere şi fermentare a marcurilor………… 34. Gherghi. Tehnologia valorificării deşeurilor industriale horticole (D.. 34. are o circulaţie care datează din perioada antebelică. 36. Tehnologia băuturilor distilate din fructe (D. Păstrarea produselor horticole congelate……………………………..1.4.... 1995) are ca domeniu de studiu preluarea. păstrarea în stare proaspătă şi prelucrarea legumelor.V (1943): ''valorificarea înseamnă grija pe care producătorii şi vânzătorii trebuie s-o aibă în felul cum îşi prezintă şi predau mărfurile lor. Beceanu).. Procedee şi instalaţii de congelere…………………………………… 33. 35.... fructelor precum şi a altor produse similare..1.6.. 33.. 34..Beceanu).1.. Tehnologia obţinerii pectinei…………………………………………. Termenul de valorificare în sensul utilizat de autorii citaţi. Extragerea uleiurilor…………………………………………………. 34... 36..2..Tehnologia valorificării legumelor şi fructelor 1...3..

. După Ryall. Management şi Marketing.J. Tabelul 1. Chimie. Micşorând pierderile.1. După Salunke..până la predare. Termodinamica. Biotehnologia. 5-50% la tomate. pierderile procentuale din recolta totală care se înregistrează în ţările slab dezvoltate. Floricultura. S.3.L. 1. pe parcursul valorificării legumelor şi fructelor la nivel mondial. între 5-40% la cartofi. Conexiuni interdisciplinare. şi colab. 1. 27% la struguri şi 14% la mere.1. 1978-1979) Produsul Pierderi totale (%) Vătămări mecanice (%) Cauzate de Deranjamente (%) Boli parazitare (%) 13 .1. La fel de importante sunt disciplinele economice.1. 1991. Fizică. pierderile care survin în etapa actuală. sau mai multe laturi.2. Pierderile înregistrate în ţările dezvoltate. Importanţa păstrării şi industrializării produselor horticole Din punct de vedere economic. înglobând într-un cadru sintetic toate cunoştinţele teoretice şi practice referitoare la tranzitarea. Chimia alimentară.). Matematică). nu numai în ce priveşte conţinutul lor intrinsec. Legumicultura. dar şi în modul de conservare. Oenologia. Climatologia.L. Alături de acestea.. D. Tehnologia valorificării produselor horticole apelează la disciplinele ştiinţifice fundamentale (Biologie. şi colab.) pierderile integrale în valorificare care se înregistrează în statele dezvoltate sunt mult mai mici (ceapă 16%. nuanţare şi amplificare a cunoştinţelor referitoare la aspectele şi procesele caracteristice pe care le studiem. 49% la conopidă. A. sunt mai mari de 50% din cantitatea produsă iniţial. tomate (în ansamblu) 30% etc." Aşa cum valoarea produselor-marfă are mai multe aspecte. Viticultura. ambalaj. Discipline tehnice necesare sunt Maşini şi instalaţii frigorifice. Dintre disciplinele cu caracter agronomic. noţiunea de valorificare este şi ea înţeleasă uneori în mod diferit de economişti sau de tehnologi şi ingineri. Protecţia plantelor horticole şi Agrochimia au importante domenii de interes comun cu Tehnologia valorificării produselor horticole. producţia efectivă creşte. 28% la caise şi piersici.K. Pot fi considerate foarte importante aplicaţiile şi domeniile de studiu comune cu Fiziologia vegetală. (1978-1979). După Kays. Pomicultura. cartofi 5%. depozitarea. (tab. ca urmare a unei valorificări necorespunzătoare sunt de 44% la morcovi. Estimarea pierderilor prin valorificare. valorificarea superioară a produselor este un criteriu esenţial pentru reuşita unei activităţi productive. transport etc. Domeniul de preocupări al disciplinei este foarte divers şi complex. Microbiologia. 16-35% la ceapă. care oferă posibilitatea unei juste organizări şi orientări a valorificării produselor horticole în condiţiile economiei de piaţă. 1. 37% la varză. (1990). 62% la salată. A. Biochimia şi Chimia analitică. Prelucrarea statistică a datelor şi Informatica oferă importante posibilităţi şi perspective de aprofundare. după recoltarea unor produse horticole (Ryall. şi colab. în funcţie de modul de abordare. semiindustrializarea sau industrializarea produselor horticole.

au permis producătorilor din ţara noastră să valorifice legumele. acoperite cu un 14 .6 5.8 1.3 0.9 10..2 5.7 6. beciuri sau clăi de fân.0 2.2 4.5 1.2 1. şi colab. cât şi pentru comercializare. B1 şi Fe. şi colab.3 3.5 11. atât pentru un consum familial mai îndelungat.2.1 1. iar în Transilvania se stratificau cu paie.6 7. fructele sau strugurii.A. Păstrarea în stare proaspătă a legumelor mai rezistente se făcea în gropi acoperite. Ocupaţii tradiţionale româneşti. fructe şi struguri în stare proaspătă sau prelucrată. 1. cu pământ. Mijloacele simple.4 0. divers ca sortiment şi asigurat o perioadă mai îndelungată. Un consum de produse horticole.7 Asigurând calitatea produselor horticole.9 3. important ca volum.K. într-un cadru de scânduri. materialelor consumabile şi plasarea forţei de muncă disponibile este oferită în cadrul necesarului acestui sector pentru utilare şi pentru încadrare cu personal. utilajelor. 20% din vitamina PP. Ceapa şi usturoiul se păstrau la loc aerisit şi uscat. Importanţa alimentară a produselor horticole poate fi evaluată prin contribuţia acestora la necesarul de principii nutritive din hrana populaţiei.5 7.7 12. depozitarea şi industrializarea legumelor şi fructelor sunt activităţi care au asigurate în condiţiile ţării noastre. Merele erau depozitate în poduri şi cămări. pune tot mai mult în dificultate afirmarea noilor competitori.1 4. Kader.3 22. dar verificate de experienţa tradiţională. Mărind siguranţa şi durata de aprovizionare a populaţiei cu legume.9 14. 1991.5 3.7 4.4 2. asigură totodată locuri de muncă în perspectiva unei reprofilări a activităţilor industriale.Mere (Red Delicious) Castraveţi Struguri Salată (Iceberg) Piersici Pere Ardei Cartofi Căpşuni Tomate ambalate 3. 35% din vitamina B6. prezintă o mare însemnătate pentru sănătatea populaţiei.9 5. 7% din protide..4 0.2 0. fructele şi legumele asigură 10% din totalul energetic.7 2.2 3. Pe plan extern. dar surplusurile şi concurenţa potenţială a unor ţări cu sector agricol subvenţionat. 1995 etc. instalaţiilor. Evoluţia activităţilor de păstrare şi prelucrare a produselor horticole pe teritoriul locuit de poporul român.2 10.).4 15. D.4 0. sau în beciuri.8 6.1 2. Condiţionarea. creşte disponibilitatea schimburilor economice şi în primul rând a exportului. în cămări.6 4. beneficiile băneşti sunt mai mari. 25% din Mg. Importanţa socială a păstrării şi industrializării produselor horticole trebuie şi ea menţionată. În unele universităţi circa 1/3 din volumul de cunoştinţe referitor la valorificarea fructelor şi legumelor se axează pe aspecte mai detaliate privind valoarea nutriţională a acestora (Salunkhe.9 0.4 2. Procentual. sursele de materii prime. O piaţă cu mari posibilităţi pentru desfacerea maşinilor. A. 50% din vitamina A şi 90% din vitamina C.

uscare (verdeţuri. XVI. din Orient. }uicile erau de tărie redusă.strat gros de frunze. magiun. Putem considera că tradiţia populară a păstrării şi prelucrării legumelor sau fructelor îşi are în mare parte originea din perioadele cele mai vechi ale istoriei. Rachiurile redistilate (pălincă. după denumire. de Coarnă şi Razachie. Merele şi perele se uscau. în care erau instrucţiuni precise privind condiţiile de calitate. Concentratul de prune (magiun. uneori tăiaţi cu o mică porţiune de coardă.). Până în sec. Din sec. acolo unde trebuiau hrănite colectivităţi mai mari de oameni. În acelaşi an comerţul cu nuci româneşti devine competitiv pe plan mondial. precum şi legumele care se produceau. mai ales din prune. pepenii. se fabricau rachiuri de fructe. tăiate în felii. iar apoi se păstrau în timpul iernii în ţinuturile locuite de români. în oale mari de lut. impropriu denumite vinuri de mere. preluate de la sârbi. dar conservele de legume erau în minoritate. dulceţuri şi compoturi. Numai după marea reformă agrară din 1920. silvois) se păstra la rece. Prelucrarea casnică a legumelor se realiza prin murare (varza.aromatice) sau concentrare (bulion). caracteristice zonelor subcarpatice din Muntenia şi Oltenia (Văleni. Fructele serveau pentru prepararea musturilor. ardeii. existau preocupări mai semnificative pentru păstrare şi pentru prelucrare. modul de sortare şi ambalare. Arad şi Sibiu (I. Deshidratarea şi industria conservelor câştigă o oarecare pondere. horincă. care evoluau în cidru şi apoi în oţet de poame. ajungându-se ca în 1940 să existe 20 de fabrici particulare şi 12 fabrici de stat. erau ţinuţi în cămări. Satu Mare. Din perioada secolelor XIV. palinca şi horinca (horilca) sunt denumiri de origine slavă. }uica. pesmet. Mureş). Teodorescu). inclusiv prin export. Acestea produceau marmeladă. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor finanţează şi susţine înfiinţarea Societăţii de Export Viticole. ale căror tehnici proveneau. liptari. adăugate celor 3 deja existente (total 32 de unităţi). Încă din toamna anului 1929. siropul (shirab) şi rachiul (arak / araki / raki) sunt produse prelucrate. slovaci sau rutenii din Ucraina subcarpatică. Sindicatul Exportatorilor de Nuci avea 7 fabrici de spălat şi cojit: 3 la Iaşi şi câte una la Cernăuţi. Ciorchinii sănătoşi de struguri. În 1932 se introduce 15 . Avantajele oferite de distilarea fructelor (volum mic. faţă de alte forme de prelucrare. tendinţă care s-a păstrat şi în prima jumătate a sec. etc. la mănăstiri sau la hanuri. pere etc. Zalău. castraveţii. preţ ridicat) au determinat o preponderenţă a fabricării rachiurilor. Nucile erau păstrate în poduri răcoroase şi uscate. ceruită la capete. Unele specii se deshidratau prin afumare sau în cuptoare fără fum. Magiunul (mačun). Horezu. ardei iuţi). înşiraţi pe o sfoară suspendată. Musturile (mustum) fermentate de fructe (cidru. Institutul Naţional de Export elaborează un Regulament pentru exportul fructelor. sărare (zarzavaturi.XIX. În 1931. povidlă.XVII se păstrează diverse documente şi însemnări de călătorie care atestă bogaţia şi diversitatea de fructe. condimentare.XX.C. răchie) erau produse mai ales în Transilvania (Turţ. producţia de fructe şi de legume în creştere este valorificată în proporţie mai mare. doar la curţile domneşti şi boiereşti.) erau consumate în zonele montane şi submontane din Transilvania. pătlăgelele verzi).

6 tipuri de ambalaje pentru struguri. Martin. devine tot mai important. predate de personalităţi ca Haralambie Vasiliu (1880-1953) D. Colectivizarea agriculturii. în colaborare cu fabricile producătoare de ambalaje. flori şi legume. prin naţionalizare şi prin instituirea sistemului de cote şi achiziţii la preţuri mici. se accelerează şi se încheie în anii 1958-1962. înfiinţându-se Asociaţia Exportatorilor de Fructe din România.C. prin înfiinţarea unor conferinţe de specialitate la Academiile de Înalte Studii din Bucureşti şi Cluj.F. În primul cincinal s-au investit 4.I. care păstrează în anul 1931/1932. fructelor şi legumelor". Între obiectele predate. Învăţământul horticol superior face şi el după război primii paşi semnificativi. a permis sectorului de stat să se dezvolte. izoterme necesare exportului creşte de la 490 la 2000 unităţi. Institutul Naţional de Export al României. precum şi la Facultatea de {tiinţe Agricole dezvoltată la Chişinău (1933/1934) din nucleul format la Iaşi. ambalajele standardizate au fost fabricate în cantităţi mari. S-a ridicat o generaţie nouă de specialişti din care făceau parte I. Numărul capacităţilor industriale a crescut. fructe proaspete. capacitatea de depozitare şi prelucrare a produselor horticole s- 16 . Centralismul economic. în diverse variante de calitate. T. păstrarea şi industrializarea produselor horticole devine tot mai mult un monopol al statului. fructe deshidratate. Radu. sau către unele ţări şi-a menţinut o tendinţă crescătoare.3 miliarde lei pentru dezvoltarea reţelei frigorifice a statului şi ridicarea de depozite moderne. În perioada 1956-1960 sunt realizate primele depozite de stat moderne pentru păstrarea producţiei horticole. preţul redus al materiei prime horticole şi lipsa de concurenţă. Numărul vagoanelor C. Exportul de produse horticole a fluctuat de la an la an.33 miliarde lei în industria conservelor. În 1937 îşi începe activitatea şi Secţiunea Viti-Vinicolă şi Pomicolă din cadrul I. C.F. iar în anul 1933/1934. În perioada care a urmat după 1947. Exportul de produse horticole în U. figurau şi "Industriile Agricole". distribuite avantajos şi transportate cu tarif redus. iar colectivizarea este declanşată. 400 de tone fructe.R.R. Capacitatea de prelucrare anuală în 1960 ajunge la 120 mii tone legume şi fructe.. destinate atât pentru circuitul intern. care funcţiona cu SO2.A. ceea ce permite construirea de întreprinderi noi (la Vădeni-Brăila în 1952 şi la Tulcea 1955). Păstrarea frigorifică a fructelor este iniţiată la Frigoriferul din Bucureşti. {tefănescu (1882-1926) sau N.. În vederea valorificării. deşi pentru unele produse. cât şi pentru export. Măleanu. sub presiunea extraordinară a puterii asupra satelor. alături de asimilarea unor utilaje mai moderne şi introducerea unor tehnologii noi. În 1949 se înfiinţează fabrica Tehnofrig la Cluj iar în 1954 la intreprinderea Frigocom Bucureşti se realizează un compresor frigorific de 750 kcal/h. Bordeianu.V. desfăşurată mulţi ani într-un ritm lent datorită opoziţiei ţarănimii. T.sindicalizarea obligatorie a activităţii de export. În anii 1960-1965 se construieşte fabrica de conserve de la Tecuci (1961) alocându-se 1.S. Pătrăşcanu (1892-1968). recomandă începând cu anii 1932-1936. 250 tone de fructe.R. care îşi propunea printre altele "să studieze şi să soluţioneze valorificarea strugurilor.S.

dr.dr. întemeietor de şcoală şi expert practician recunoscut peste hotare. se constatau numeroase discrepanţe între rezultatele cercetărilor şi situaţia de pe teren. Mircea. actualul director al I.P.R. Burzo.P.A. a asigurat un important spaţiu de desfacere pentru mărfurile realizate. de promovare a semiindustrializării (0. Gh. de calitate medie sau sub medie. care a acţionat în condiţiile grele ale epocii. indiferent de condiţiile existente. Gherghi.dr.L.J. Pe plan intern s-a format şi s-a dezvoltat o piaţă a produselor proaspete şi a conservelor de legume şi fructe ieftine.F.a mărit. cumpărate de populaţia oraşelor în curs de industrializare. a Intreprinderilor Judeţene de Legume şi Fructe (I. legume şi fructe ( mii vag. păstrare şi valorificare a produselor pe destinaţii. Cu tot 17 . consumatori fără alternativă.6-3000 t/ C.F.F.I. de lărgire a sortimentului de conserve etc.P. iar piaţa C.doc.) şi de mărire a activităţii de industrializare.L.M. Evoluţia capacităţii de valorificare a produselor horticole în România. A. cărţile şi publicaţiile apărute.2.) viza printre altele şi îmbunătăţirea activităţii de valorificare. care a soluţionat importante aspecte teoretice şi practice specifice păstrării şi industrializării produselor horticole în România.C.D.L.A.) . I.L. prof.L.A. Prof.E.U.F.2 1980 350 200 70 40 160 1985 1320 101.7 Cu toate acestea. condiţionare. }ara noastră datorează mult unei personalităţi proeminente cum este prof.C. Mihalca.-R. C. în perioada 1965-1985 (statistici oficiale.. se numără printre cei dispăruţi în prezent. A.P.I. aveau sarcini de preluare. Gherghi. Înfiinţarea în 1971 a Centralei Legume-Fructe (C.V. legume şi fructe (mii tone) Capacitatea de depozitare.I. În domeniul cercetării ştiinţifice trebuie apreciată activitatea I. În perioada 1976-1980 s-a trecut la etapa Consiliilor Unice Agroind.P. în intenţia creşterii.H.doc. Tabelul 1.C.I. care şi-au adus o mare contribuţie la aceste realizări.) şi a Complexelor de Producere a Legumelor şi Fructelor (C. C. a operativităţii în valorificare.F.). Bucureşti. completate în funcţie de datele disponibile) Specificare Capacităţi de industrializare pentru conserve delegume Capacităţi de industrializare pentru conserve de fructe Capacităţi de industrializare pentru pastă toamate şi sucuri Secţii de conservare a legumelor şi fructelor Centre de prelucrare a legumelor şi fructelor Capacitatea de prelucrare. desfăşurată la un nivel mai corespunzător. proiectele şi tehnologiile studiate şi aplicate constitue o dovadă că factorul uman şi resursele de inteligenţă ale poporului român reprezintă o valoare în sine. Radu şi dr. Iordăchescu şi dr.L. Cadrele formate.F.F.) 1965 140 90 20 1970 20 140 660 55. de Stat şi Cooperatiste (C.S.dr. Valorosul colectiv al Institutului din Berceni (Bucureşti) a reuşit să acţioneze pentru reducerea pierderilor produselor horticole cu cca 10-12% pentru cele cca 12-14 milioane tone ce se realizau anual în România.printre altele. dr. înfiinţat la 8 septembrie 1967 la Bucureşti. alături de prof. pentru a aduce ştiinţa valorificării produselor horticole la un nivel comparabil ţărilor dezvoltate.

10/1988) Anul Ventilaţie mecanică Celule frigorifice Celule cu atmosferă controlată Total România 18 . Statul era principalul valorificator de produse horticole. Bucureşti. A.S.P. generalizarea utilizării unor maşini. mazăre.L. la acea dată. Între rezultatele excepţionale raportate de I. piersici. C.C. Bucureşti (Progresul tehnic şi rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul prelucării produselor horticole. 38 depozite între 5.P. statul a construit o reţea importantă de depozite (tab. utilaje cu performanţe tehnologice superioare (concentrare cu triplu efect.000 tone capacitate (30% din capacitatea totală).. instalaţii şi utilaje proiectate şi realizate în România. L. fructe. (Inspectoratul General de Stat Pentru Controlul Calităţii Produselor)... Rev. Dinamica construirii spaţiilor de păstrare în perioada 1975-1990 (după Ionescu. Ele totalizau o capacitate de 531. existau în ţara noastră 94 depozite repartizate în 39 de judeţe şi municipiul Bucureşti. 1988.S. din anii '80. struguri şi cartofi din R. cum era Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole din anii '50.7. păstrarea aseptică. şi Iordăchescu.600 tone.G.000 tone (42% din capacitatea totală) şi 46 depozite 5. cireşe. 10 depozite aveau peste 10. sisteme automate).F. Burtea. era în 1988 C.000 şi 10.3. L. sub egida I. la nivel mondial.I.P.V. Nr. Confruntat cu problema pierderilor care reprezentau o parte importantă a diferenţei între producţia realizată şi cea contabilizată. apărută în 1986. de dr. măsurile de impunere a calităţii de sus în jos se loveau de inerţia şi chiar de rezistenţa unor producători siguri de desfacerea produselor lor în condiţiile lipsei de concurenţă şi a cantităţilor adesea limitate care erau livrate pe piaţă. Cercetarea în domeniul condiţionării şi păstrării produselor horticole era şi ea deosebit de rodnică (Ionescu. producerea sucurilor şi băuturilor răcoritoare. Tabelul 1.L. condus de un ministru secretar de Stat (ministrul C. Se menţionează 22 de tipuri de maşini. introducerea unor tehnologii şi a unor proiecte de execuţie performante. vişine. fixa mercurialul şi impunea contractările obligatorii pentru gospodăriile populaţiei.I. P. Rev. Gherghi. Lipsa repetată a unor produse. A.C. În anumite perioade au funcţionat chiar instituţii specifice.1. Horticultura/ian. 150 produse anual).C. Între acestea.). A. România".controlul efectuat de I. economisirea energiei.000 tone (28% din capacitatea totală). I. caise. specii mai puţin răspândite). 1988). şi colab. care dicta preţurile în avantajul intreprinderilor de stat. diversificarea sortimentului (400 produse prelucrate din legume şi fructe.1988) şi aplicarea acestora la unităţile din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării se interpunea multă inerţie şi lipsă de interes.C. fasole. După situaţia centralizată în lucrarea "Depozitele de legume. Sectorul de cercetare recomanda un nou sortiment de fructe şi legume (tomate.V. a determinat raţionalizarea alimentelor în cadrul unui "program ştiinţific". promovarea standardizării.F.. Lipsa oricărei concurenţe şi a mecanismului de piaţă determina vânzarea şi cumpărarea în condiţii impuse. sau Departamentul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole. Zanfir). Hort. iar în anii 1983-1984 s-a pus problema stabilirii şi normării acestor consumuri pe locuitor într-un an.

mult sub posibilităţile existente. enzime. proaspete sau prelucrate. în funcţie de zona geografică. dimensiunile prea mari ale unor celule făceau ca ele să nu se umple niciodată complet. Exportul se executa adesea în condiţii materiale foarte grele şi implica o mare răspundere. 19 . creează adesea probleme producătorilor români. Chiar ţările socialiste vecine puteau constitui un exemplu pozitiv în domeniul valorificării eficiente. între care amintim exportul de tomate timpurii din zona Poiana Mare. iar în caz de nerealizare cei responsabili erau penalizaţi conform legii. Utilajele cu adevărat moderne constituiau o minoritate în multe secţii de prelucrare. nu formau loturi omogene şi proveneau din unităţi unde nu se respecta totdeauna tehnologia corespunzătoare (mai ales tratamentele fitosanitare). organizat cu profesionalism de dr.000 t 67. dar care nu era urmat. datorită neglijenţei cu care se executau atunci când nu exista control. alături de maşini de sortare care nu funcţionau din diverse motive. iar dotarea cu acestea reprezenta o performanţă a acelor ani.000 t Situaţia de pe teren prezenta însă numeroase deficienţe. judeţul Dolj. utilajele) sau ambalajele care constituiau o proprietate a statului erau de multe ori neglijent gospodărite. în condiţiile perioadei de tranziţie. pentru a nu mai vorbi de zahăr sau ulei) erau limitate în reţete. sectorul de valorificare îşi găseşte cu greu calea între proprietatea de stat şi cea particulară. subutilizate.000 t 885. care nu sunt pregătiţi să prezinte o ofertă la nivelul designului sau calităţii ambalajelor străine. Unele agregate frigorifice erau mari consumatoare de energie. deşi principalul beneficiar al valutei astfel obţinute era statul. iar manipulările la încărcare şi descărcare măreau riscurile de degradare.000 t 409. ca bun al întregului popor.000 t 396. Anumite materii prime şi auxiliare (mirodenii.000 t 150. fiind surprinse de ploi şi îngheţuri. Pentru exportul în Occident.000 t 10. sau lipseau cu desăvârşire. iar programul de modernizare se derula lent. deşi calitatea conţinutului produsului românesc este adesea superioară. Criza energetică şi decuplările de curent nu permiteau un control la parametrii optimi al temperaturii din celule. iar ambalajele moderne întârziau să apară. Existau şi aici situaţii de excepţie.000 t 80. metode şi reţete de producţie depăşite sau revizuite prin raţionalizare. Gh. În perioda de după 1989. Mijloacele fixe (clădirile. Fructele şi legumele depozitate nu erau de calitate. Produsele horticole.000 t 1. O situaţie des întâlnită era sortarea manuală. coloranţi. antioxidanţi.000 t 319. erau valorificate şi gestionate în condiţii necorespunzătoare. În cazul depozitelor. maşinile. În timp ce sectorul privat se înfiripă în mod inegal.000 t 286.000 t 196.1975-1976 1980-1981 1985-1986 1989-1990 85.000 t 152. Livrarea lor se făcea cu multă întârziere. Industria de transformare a produselor horticole mai folosea încă utilaje foarte vechi.000 t 347. societăţile cu capital majoritar de stat înregistrează un regres evident. Aspectul produselor era uneori destul de puţin atrăgător. Vâlceanu. cei care primeau această sarcină se confruntau cu cele mai grele probleme şi formalităţi.000 t 615. iar multe sortimente erau nevandabile. prost întreţinute şi. Concurenţa produselor importate.

6.3 146.7 71. Consumul alimentar mediu zilnic.Sectorul se modernizeaza inegal. oferă producţii mult mai ieftine la preţuri concurenţiale. Consumul mediu zilnic de calorii pe locuitor a depăşit 3000 Kcal de-abia în anul 2000.8 50. iar lipsa de stimulare pentru producţia marfă de calitate. provine din nesiguranţa desfacerii. ca urmare a scumpirii materiei prime si a utilitatilor.5 159. Producţia se adaptează greu la cerinţele pieţei interne şi mai ales externe. observandu-se reale preocupari de relansare calitativa.5. Consumul mediu anual pe locuitor la unele produse agricole. în partizi mari.7 112.4 160.6 115.5 kg kg 88. 1991 Calorii Kcal 2832 1992 2758 1993 2959 1994 2872 1995 2921 1996 2942 1997 2933 1998 2959 1999 2981 2000 3020 20 . conjuncturală. staţionar pe întreg intervalul (tab. perpetuează o stare de fapt în care producătorul român este descurajat să-şi sporească şi să-şi valorifice superior oferta.M.4.).5 100.5.8 45. organizaţiile producătorilor şi infrastructura existentă nu au eficienţa care se cere. dispersată. Consumul mediu anual de produse horticole pe locuitor (1991-2000) a prezentat o dinamică diferenţiată. La cartofi şi la legume s-a înregistrat o creştere evidentă.6.1 86. exprimat în calorii şi categorii de substanţe nutritive (1991-2000) U. dublat de economia paralelă sau subterană.3 165.1 86. care sunt mai bine organizate şi informate. mai ales datorită proporţiei de glucide care a înregistrat o creştere semnificativă (tab.1.6 162.8 kg 48.3 45. respectiv horticole (1991-2000) Produse din cereale Cartofi Legume şi produse din legume Fructe şi produse din fructe U. practic.0 134.Desfacerea producţiei horticole este necontrolată.0 73. Producţia de conserve horticole în perioada 1990-2000 (după CNS şi MAA) Conserve (mii t) de fructe de legume 1990 124 190 1992 48 118 1994 48 122 1996 53 110 1997 48 92 1998 40 75 1999 41 65 2000 43 61 Conservarea legumelor si fructelor si-a diminuat volumul de trei ori.7 166.6 169. Disfuncţionalităţile economice şi legislative.0 60.4 44.).7 84.8 166.3 47.5 44. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 kg 145.7 110.).1.M.9 66.7 47. în timp ce la fructe a rămas. chiar în comparaţie cu cerealele.4 81.4. fluctuantă şi concurată de importuri similare din ţări cu o producţie profilată în aceată direcţie.1 64.9 156.6 158.4 111.0 73.8 43. fiind totodata in curs de privatizare. Tabelul 1.5 45. Producătorii sunt dezavantajaţi în negocierile cu unităţile de preluare. Tabelul 1. pe locuitor.1. Pieţele de gros.3 115.6 145. dar fiind afectat de nesiguranta surselor de aprovizionare cu legume si fructe pentru industrializare si de lipsa de retehnologizare (tab. în timp ce un anumit tip de importuri.5 Tabelul 1.

9 45 440.6 146. prelucrare.5 40. Prof.9 61 1992 5.0 78. aspect apreciat de consumatori şi de care trebuie să se ţină seama.6 80. .3 26 939.9 174.4 88.9 18 5. sezonalitatea accentuată a cererii şi/sau producţiei şi lipsa pieţelor en-gros.8 80.6 83 1993 1994 1995 1996 1997 Export (miliarde lei/milioane dolari) 16. în condiţiile unei scăderi a importurilor de 4 ori. Comerţul exterior cu unele produse horticole proaspete şi prelucrate (1991-2000) Produse Fructe comestibile Băuturi alc şi.7 93. a posibilităţilor reduse (sau inexistente) de informare a producătorilor şi consumatorilor.3 92.4 21 391. ca urmare a valorificării directe a legumelor şi fructelor din exploataţiile mici şi mijlocii.doc. dar consumatorii potenţiali se pot oricând transforma în consumatori efectivi. sezon şi forma de prezentare a legumelor sau fructelor în cadrul pieţei.7.2 80. . respectiv calitative.0 95. M. .5 62 245.1 448.3 16 2. care sunt preferaţi.7 88.2 440.4 95. ca urmare a autoconsumului şi crizei alimentare cantitative. în funcţie de loc.6 448.7 85.tendinţa de menţinere în continuare a pieţei ţărăneşti din România este stabilă. .4 17 1999 331.nealc oţet Fructe comestibile Băuturi alc şi.).elementele de dezechilibru considerate condiţii restrictive.2 82.9 16 2000 480.nealc oţet 1991 2.0 444.3 93. .3 94.nivelul redus al ofertei ţărăneşti en-gros şi en-detail. .7 116.6 96. Costescu şi M Constantin (1997).9 55.9 36 4.atunci când cererea reală creşte sau scade cu 50%.legătura directă între cerere şi preţ.9 21 452.dr.5 78. ca urmare a rolului pe care-l îndeplineşte: 21 .4 446.2 425. Gherghi (1998) recomandă implicarea sectorului de valorificare a produselor horticole în soluţionarea problemelor existente.8 399. care nu pot cumpăra în anumite perioade chiar produsele româneşti devenite articole de lux.8 32 32 56 47 47 41.7 Tabelul 1.3 16 26.35 75.3 20 20 25 27 28 13. a investiţiilor în horticultură (producţie.2 17 • După Anuarul Statistic 2001 Comerţul exterior în milioane de dolari s-a menţinut deficitar.8 52. creat de o cerere solvabilă prea puternică şi o ofertă care nu poate fi satisfăcută numai de producătorii individuali.9 94. 1.8 76. care să regleze aceste situaţii.6 48 160. (tab. ţara noastră importând în 2000 de trei ori mai multe fructe comestibile decât exportă (valoric).7 85.4 33.0 22 393. de la Universitatea din Craiova consideră că piaţa produselor noastre horticole are câteva trăsături definitorii: .2 336.6 17 25 31 57 59 Import (miliarde lei / milioane dolari) 24.7 83 26.Protide Lipide Glucide g g g 90. nivelul preţului în ambele cazuri are o tendinţă de stabilitate.2 57 33 38 30 13 1998 203.starea materială şi veniturile consumatorilor.0 97.4 52.tendinţa permanentă de majorare a preţurilor.6 207. precum şi receptivitatea redusă pentru formele de cooperare.7 78.6 21 1286. La capitolul băuturi alcoolice/nealcoolice şi oţeturi. A.6 60 373.1 449.7 431.7 441. ca urmare a unui ritm accelerat al inflaţiei. din 1996 balanţa comercială a devenit favorabilă pentru România.8 63. sunt lipsa pieţelor en-gros teritoriale. circulaţie).2 28 1.7 94.3 403.7.

elaborarea de studii de piaţă şi conjunctură atât pentru piaţa internă cât şi pentru export"."orientarea producţiei ca volum.promovarea de noi sisteme de distribuţie (pieţe de-gros. supermarketuri etc.). CAP.menţinerea calităţii produselor o perioadă cât mai mare de timp şi promovarea acestora în condiţii calitative şi de prezentare moderne. . . structură şi calitate numai în concordanţă cu cerinţele pieţei. care să asigure creşterea productivităţii muncii şi reducerea costurilor. II . . astfel încât să se elimene crearea de stocuri nevalorificabile. .promovarea de noi tehnologii pentru produsele proaspete şi transformate..CARACTERIZAREA TEHNOLOGIC| A PRODUSELOR HORTICOLE 22 .

2. Diversitatea speciilor cultivate de legume.Clasificarea botanică (sistematică).1. este foarte mare. Din momentul recoltării. mai expuse la procesele de degradare. sau din flora spontană. şi colab. Uneori ele sunt originare din alte zone geografice. mai ales la speciile care sunt recent introduse. Sortimentul cultivat într-o anumită zonă este într-o permanentă transformare. 23 . rare. Clasificarea produselor horticole 2. sau când este vorba de sinonime cu arie de utilizare egală. roşii. Particularităţile proceselor lor fiziologice determină o valorificare mult mai complexă decât a altor produse vegetale.. fructe şi flori. În lucrările ştiinţifice sau în contractele cu parteneri străini trebuie evitate denumirile regionale sau neacceptate de dicţionarul limbii române moderne. create şi răspândite datorită competitivităţii sau calităţilor nemaiîntâlnite pe care le au. subtropicale. Soiuri. anume treapta stiinţifică. grupe de soiuri. Tomatele pot fi numite pătlăgele roşii sau simplu. Specia floricolă de ghiveci Saintpaulia ionantha este violeta africană. Hoza. varietăţi sau chiar specii noi îl îmbogăţesc mereu.1.1998. tehnică şi populară. specie pentru flori tăiate din genul Viola. a soiurilor de struguri de masă.2. grupează produsele horticole în funcţie de familia botanică din care fac parte plantele horticole respective. varietăţi sau chiar specii care sunt marginalizate şi chiar dispar din sortimentul cultivat sau recomandat. Denumirile sunt uneori controversate. Definiţie şi specific Produsele horticole sunt organe vegetale sau părţi de organe vegetale provenind de la plantele horticole. nu numai pentru a deveni mai comestibile. de cea care va exista în secolul viitor. Sortimentul tropical şi subtropical de fructe şi de legume este mult mai divers decât cel din zonele temperate. Produsele horticole prelucrate sunt transformate. dacă ţinem seama de destinaţia lor. Există specii mai răspândite şi specii mai puţin răspândite. nu violeta de Parma.2. sau mai atractive la gust. iar structura lor este mult mai gingaşă. Denumirea corectă a speciilor horticole are trei trepte de formulare.1. unele cunoscute prin import sau prin încercările de aclimatizare. .1. au un conţinut mai ridicat în apă şi un volum în general mai mare. În aceeaşi măsură sunt soiuri. sau de climat temperat. Poligonaceae sau Solanaceae pentru fructe.La genul Cichorium apar frecvent confuzii in denumirea varietăţilor legumicole cultivate. menţioneaza peste 80 de specii. Criteriile de clasificare a produselor horticole . de exemplu pe eticheta unor conserve cu denumire tradiţională (roşii în bulion etc). acestea devin mult mai vulnerabile.D. dar multe specii sunt de interes economic local sau regional. Răspândirea speciilor horticole este şi ea relativă. dar în primul rând pentru a rezista la factorii biodegradării. doar într-un context adecvat. Se utilizeaza denumirea de: legume Cucurbitaceae. Această împărţire se deosebeşte de cea existentă în secolul trecut şi cu siguranţă. Specificul produselor horticole proaspete este generat de faptul că sunt vii.Clasificarea dupa arealul de cultura: produse horticole tropicale.

mărarul. . durata sau condiţiile de depozitare sunt determinate în mod hotărâtor de apartenenţa la una sau alta dintre aceste grupe: a) produsele horticole excesiv de perisabile sunt reprezentate printre fructe de căpşune. Căpşunul este considerat plantă legumicolă în Franţa. reventul.Clasificarea morfologică are în vedere organul sau partea de organ vegetal reprezentată de produsul horticol respectiv. limba persană). loboda. formele legumicole de cicoare. . struguri. La ceapa şi la usturoiul verde sau la praz. mazărea de grădină. bame.. legume condimentar-aromatice etc. mure. varza chinezească. care se strică uşor. tomatele). cireşe. fasolea de grădină. Viţa de vie se studiază în cadrul pomiculturii. pătrunjelul. apar denumiri noi. păstârnacul. legume perene. la care se consumă frunzele. pătrunjelul de frunze şi alte specii de legume mai puţin răspândite. vişine. altele nu apar decât în momente specifice (ex. zarzăre. tomate. sfecla. anumite soiuri de caise.Clasificarea horticolă. corcoduşe. Diferitele grupe de perisabilitate sunt recoltate. leuşteanul.). În unele cazuri. rădăcini. soiuri de salată. morcovul. legume: ardei. agrişele. manipulate. 24 . sparanghelul. fructe tipice. zmeură. prune. piersici.). de agrişe şi de coacăze. transportate.Clasificarea după gradul de perisabilitatea (perissable = sensibil la păstrare. usturoiul verde. fructe sâmburoase/drupacee. ţelina. timpurii. boabele verzi de mazăre de grădină. ceapa de Egipt. soiuri de afine. guliile.. e) produse horticole foarte puţin perisabile sunt nucile. se bazează pe data sau momentul diferit al apariţiei pe piaţă. struguri. dar care sunt folosite în paralel cu cele mai vechi. feniculul de Florenţa. păstrate. mere de vară. ceapa de tuns. Multe organe vegetale consumate ca produse horticole sunt frunze. mai puţin cultivate: bobul de grădină. legume: ceapa. piersici. Unele specii au toată gama de soiuri (ex. iar pepenii sunt consideraţi fructe în diverse ţări. caise. prazul. cartofii de toamnă. cireşe. alunele şi migdalele. d) produse horticole mai puţin perisabile: fructe: merele. varza de frunze. conopidă. tardive (târzii). vişine. usturoiul. ciuperci comestibile. Există produse extratimpurii (foarte timpurii. specii mai rare: ceapa eşalotă. afinele. ceapa verde. în limba franceză) prezintă cea mai mare importanţă. printre legume de spanacul. guliile etc. considerate mai corecte din punct de vedere ştiinţific. Clasificarea horticolă studiată în România diferă uneori de clasificările tehnologice din alte ţări. pepeni galbeni. gutuile. ceea ce numim tulpină este o tulpină falsă. grupează speciile de plante horticole după asemănarea care există între tehnologiile lor de cultură (fructe seminţoase/pomacee. ridichea de lună. .Clasificarea comercială. de la türfandá. semitardive (semitârzii). alte soiuri de salată. hreanul etc. printre legume: castraveţii. zarzăre. pătlăgele vinete. condiţionate şi comercializate în mod distinct. c) produse horticole perisabile: fructe: pere. Alteori sunt organe vegetale metamorfozate (tuberculii de cartof. b) produse horticole foarte perisabile sunt dintre fructe: coacăzele. dovleceii. prazul). ridichile. Scăzămintele care se aplică.

În normativele tehnice. tomate (16). varza de Bruxelles (3). b-butoni de fructificare. ciupercile şi legumele de la care se consumă frunzele . pe plan mondial se consideră că primele 10 legume care prezintă valoare nutritivă şi dietetică (conţinut deosebit în substanţe minerale. c. salată (26). ridichile. de porumbul zaharat (locul 12). C.-strat himenial. dovleceii. v-volva. alunele.Părţile componente ale ciupercilor comestibile: p-picior. cartof (14). d) cu valoare energetică redusă sunt castraveţii. ceapă (locul 31). . tomatele. sparanghelul (6). migdalele. . mazărea. Figura 2.1.l. s.c. bobul şi usturoiul. i-inel (annulus). fasolea lima (4). c) cu valoare energetică medie pot fi considerate majoritatea produselor. urmate. 25 .-zona de creştere. printre altele. După Rick. cireşele tardive.-strat cu lame.Clasificarea după valoarea energetică grupează produsele horticole în patru categorii: a) cu valoare energetică ridicată sunt nucile. batatul (9) şi morcovii (10). ve-velum.. s. fibre şi alte substanţe utile sunt broccoli (1). anghinarea (7). b) cu valoare energetică importantă sunt strugurii. cartofii.m. vitamine. csh-camera subhimenială. conopida (8). spanacul (2).h. 1978. grupele de perisabilitate sunt notate cu literele mari ale alfabetului de la grupa A (deosebit de perisabile) până la grupa E şi F (foarte puţin perisabile).Clasificarea dupa valoarea nutritiva.M. s. mazărea (5). . pl-pălărie.-canalul medular. varză (15).

Participarea hipocotilului şi a rădăcinii la formarea rădăcinilor tuberizate: Beta vulgaris: I-sfecla pentru zahăr. rl-rădăcini laterale Tabelul 2.Figura 2. I.3 103.1 252.6 311.0 83. Valoarea energetică medie estimativă a produselor horticole (prelucrare după Burzo.0 230 225.2 119.rădăcină principală.1 142 175 (170-180) 140 (80-200) 165 (120-210) 97 (110) 7048 (6700-6800) 6509 5457 745 (670-820) 723 (610-690) 684 (270-485) 669 (630-650) 603 572 (530-660) 571(500-560) 550 (500-600) 538 (420-540) 525 (490-500) 515 (520-750) 483 460 (410-500) 454 (280-540) 436 399 (360-670) 340 (430) 26 . IV-Raphanus sativus.1 288.1 106.5 202.3 157.9 215.4 239.7 118.1 114.0 182.0 80.. P.7 167. r.4 280. III-sfecla roşie.3 118.4 115.5 2950.4 154.7 286.7 123. 1986) Produsul Valoarea energia kJ/100 g edib kcal/kg Produsul Valoarea energia kJ/100 g edib.0 362.2 219.3 78. 1986.6 85.8 101. Niculescu. II-sfecla furajeră.2 113 110.0 189.6 69 40.2 . hp-hipocotil.8 302.2 363.6 190. şi colab.0 2284.5 192.2 58.7 145.1.vinete Varza albă Pepenii galbeni Ridichi negre Ciuperci Ridichi lună Tomate 586.7 1400 (1350) Dovlecei 867 (720-790) Andive Witloof 865 (780-790) Salată 689 (400-720) Castraveţi 614 (530) Nuci 452 (340-520) Migdale 376 (220-540) Alune 369 (300-430) Cireşe 348(300-450) Struguri 295 (290-300) Gutui 285 (240-330) Vişine 283 (330) Castane 282 (210-300) Afine 275 (160-390) Coacăze negre 273 (230-330) Pere 270(180-360) Caise 263(170-180) Mere 254 (180-270) Prune 248 (330) Mure (230-340) Piersici 203 (260) Coacăze roşii 198 (150-300) Agrişe 192 (150-190) Zmeură 188 (190) Căpşun 73.4 2725. kcal/kg Usturoi Cartofi Mazăre Păstârnac Pătrunjel Ceapa Praz Sfecla roşie Morcov Pepeni verzi Fasole verde Gulii Conopidă Ardei Varza roşie }elină rădăcini Spanac Pătlăg.4 257.5 239.

2. apar zone lignificate (Burzo. Suberul este un ţesut de apărare secundar care este alcătuit din mai multe straturi de celule. tomatele licopen.2. cu pereţii îngroşaţi (prin suberificare). În primele faze. care poate fi continuu. Legumele de frunze au stomate în epidermă. Produsele lovite pot forma în anumite condiţii ţesuturi de cicatrizare.2. Merele..1. ca ţesuturi definitive (tab. cireşele şi căpşunele au pigmenţi antocianici în epidermă. (1979). Textura Epiderma este un ţesut de apărare primar. un strat subţire de ceruri.2. diferă în funcţie de soi şi de zona analizată pe tubercul. sau sub formă de granule. La numeroase specii suberificarea lenticelelor determină închiderea lor parţială sau totală.. care protejează în exterior frunzele şi fructele. După Burton. cu spaţii intercelulare mari 27 . (1982).). lenticele. La unele fructe lovite. Constituţia fizică a produselor horticole produselor horticole provine din dezvoltarea şi specializarea ţesuturilor embrionare (primare). ce constă dintr-un strat de celule compacte. care protejează la exterior tuberculii de cartofi. I. cu clorofilă.primare (epiderma-simplă sau de apărare modificată) şi secundare (suberul) trofice: -asimilatoare şi de depozitare fundamentale mecanice de susţinere secretoare şi glandulare sunt mai puţin relevante pentru studiul nostru conducătoare senzitive 2. solzi. Tuberculii de cartof sau unele rădăcinoase dezvoltă sub celulele lezate straturi de celule suberificate cu rol de apărare şi protecţie. Piersicile şi agrişele au epiderma prevăzută cu perişori. celulele sunt poliedrice. Celulele au pereţi subţiri. Rizoderma (epiderma rădăcinilor) are şi ea lenticele. Ritmul de suberificare depinde de temperatură. }esuturile trofice (fundamentale) sunt caracteristice părţii comestibile a fructelor sau legumelor. suberificarea este inegală (suberul este mai gros la bază). Ritidomul protejează la exterior gulioarele. care favorizează formarea membranelor şi sinteza enzimelor necesare. aceste ţesuturi sunt formate sub acţiunea substanţelor bioactive naturale (gibereline şi etilenă). Ghimbăşan Rodica şi colab. Prunele şi strugurii au epiderma acoperită cu pruină.2. 1986). Grosimea suberului şi numărul straturilor de celule.2. La salată şi varză. Clasificarea ţesuturilor vegetale după funcţia pe care o îndeplinesc (prelucrare după diferiţi autori) Denumirea ţesuturilor Sinonime sau caracteristici meristematice nediferenţiate protectoare. Tabelul 2. W. iar conopida nu are pigmenţi în soiurile de culoare albă. morcovii conţin caroten. iar fructele şi tulpinile. iar valorile prea scăzute ale acesteia inhibă acest proces. au studiat formarea suberului în corelaţie cu rezistenţa la vătămări mecanice a cartofului. dar diferenţele dispar complet la maturitate.G. care permit schimbul de gaze şi vapori cu exteriorul. Epiderma merelor sau verzei este acoperită de cuticulă.

Fără rol de susţinere sunt sclereidele din pere şi gutui. în epicarpul alunelor. este o coajă mai groasa (pepeni. 2. celule alungite care secretă latex. formate din celule cu pereţi fini. La Umbelliferae există canale secretoare care conţin de asemenea uleiuri volatile (mărar. formează învelişul sâmburilor de drupacee. cu rol în fotosinteză.3. La salată (Lactuca) sunt prezente laticifere. Parenchimul fundamental al fasolei.4.(12-29% la rădăcini şi fructe. pergamentos (lojele seminale) la seminţoase. sau o coajă lignificată (alune). Se întâlneşte sub forma unor fibre alungite.Părţile componente ale fructului la sâmburoase Figura 2.). care acumulează oxalaţi. Epicarpul există ca un strat subţire la drupacee sau struguri (acoperit cu pruină sau perişori. Figura 2. zaharoză şi caroten (fig.citrice). Un rol de acumulare a substanţelor de rezervă îl au ţesuturile parenchimatice de depozitare: parenchimul medular la cartofi şi parenchimul lemnos la ridichi depozitează amidon. celulozici.4. în unele cazuri). C-sfeclă roşie 28 . de exemplu la usturoi sau ceapă. . Sub formă de sclerenchim scleros. sau coaja (mezocarpul) nucilor. Celulele glandulare formează la citrice un grup sferic sau oval care delimitează un spaţiu în care se varsă uleiurile volatile (eterice) secretate. Parenchimul liberian al morcovilor depozitează amidon. }esuturile fructelor se stratifică în trei zone: epicarp. cărnos la mere şi lignificat la nuci.). sau cărnos la citrice. Parenchimul cortical al guliilor depozitează amidon şi zaharoză. protide şi amidon. Endocarpul (ţesutul central) este lignificat la sâmburoase. leuştean etc. ţelină. Structura internă la unele rădăcinoase: A-morcov. mezocarp şi endocarp. Mezocarpul sau exocarpul (învelişul exterior) este subţire la citrice. alcătuit din celule strâns unite ce prezintă pereţii îngroşaţi prin lignificare. }esuturi secretoare care acumulează produse ale metabolismului. Salata. B-ridiche. alunelor şi nucilor depozitează lipide. spanacul şi varza au ţesuturi parenchimatice asimilatoare. Sclerenchimul este un ţesut de susţinere (mecanic). valori superioare la frunze). se întâlnesc.

care au frunze cu o conformaţie semifină sau grosieră. tomatelor. coacăzelor. şi colab. evoluând în funcţie de gradul de maturitate. Soiurile de salată din culturile protejate au frunze cu o conformaţie mult mai gingaşă şi mai sensibilă decît soiurile din culturile de câmp. au la o perioadă de timp după recoltare o fermitate slabă.F. Există 4 tipuri de soiuri de cartof: A-pentru salată. dezintegrarea la suprafaţă după fierbere). deşi au rizoderma mai groasă. iar capacitatea de păstrare este afectată. prunelor. ardeii. Morcovul face de fapt trecerea de la o grupă la alta. Ridichile de iarnă şi sfecla au o capacitate de păstrare superioară morcovilor şi datorită fermităţii specifice. Lăstarii etiolaţi de sparanghel sau unele legume pentru frunze excesiv de perisabile sunt apreciate pentru frăgezimea lor în momentul recoltării. Spaţiile intercelulare. păstârnacul. Gherghi) sau fermitatea structotexturală (după I. castraveţilor). păstăile de fasole sau mazăre. prin zdrobire după fierbere). Fermitatea structo-texturală a produselor horticole Structura unui produs este definită de mărimea sau tipul celulelor componente şi de aşezarea acestora în ţesuturi. sunt uşor permeabile pentru gaze şi pierd uşor apa. mai superficială (reversibilă) sau mai profundă (ireversibilă). Legumele de frunze.. fermitatea (sfărâmarea. Rădăcinoasele mai perisabile (pătrunjelul de rădăcină. se asociază cu rezistenţa la străpungere. Datorită numărului mare de lenticele de pe suprafaţa rădăcinilor. Radu) rezultă din interdependenţa dintre textură şi structură. Textura aceluiaşi produs apare şi se constitue din modul de îmbinare şi de asociere a diferitelor ţesuturi care alcătuiesc masa organelor vegetale. D-pentru industrie. afinelor. cu celule epidermice mai puţin modificate (cazul cireşelor. gradul de fărâmiţare. dar îşi menţin elasticitatea. evoluează într-un timp mai scurt sau mai îndelung către o stare de ofilire.3. activitatea enzimatică sau gradul de turgescenţă.3. practic fiind greu de stabilit limita între cuticulă şi parenchim. sparanghelul. exprimată specific. cartofii timpurii.2. Textura tuberculilor de cartof este caracterizată de Burtea. Un fruct de măr în primele stadii ale maturităţii diferă mult din acest punct de vedere de acelaşi fruct sau altele aflate la maturitatea fiziologică. vişinelor. (1980) prin: structura (granulozitatea. percepută în timpul consumului). strugurilor. ţelina de rădăcină) au celule mari cu pereţi celulari foarte subţiri şi spaţii intercelulare mari. B-pentru preparate culinare. Această îmbinare complexă de factori hotărăşte dacă un produs horticol este afânat (legumele de frunze. varza. spaţiile vacuolare şi natura ţesuturilor diferă de la produs la produs. mărimea sau îmbinarea celulelor în ţesuturi şi de complexitatea structurării ţesuturilor în organe. consistenţa (făinozitate. 29 . C-pentru piure. O. având rizoderma foarte subţire. Produsele cu membrane celulare subţiri. Atunci când se măsoară. Gradul de compactitate sau gradul de afânare al fructelor sau legumelor este determinat de forma. Gradul de fermitate (după A.1. 2. merele) sau compact (cartofii). Prin deshidratare se reduce rezistenţa la atacul microorganismelor şi apar dereglări în procesul de respiraţie.

). care are un grad de polimerizare ridicat şi numeroase legături între lanţurile moleculare. Cunoaşterea fermităţii unor produse horticole Cunoaşterea fermităţii unor produse horticole este importantă pentru stabilirea momentului sau modului de recoltare. Când avem de caracterizat un soi nou creat sau când se pune problema exportului. o anumită durată de timp (rezistenţă la străpungere). se menţionează timpul şi piesa de penetraţie (piston-de o anumită secţiune. a fost înlocuită în laboratoare cu diverse instrumente sau aparate.substanţa uscată solubilă (g%). În dinamică. piersicile. în ultimă instanţă. Un sistem de cremalieră şi manivelă permite exercitarea unei presiuni tot mai mari. care contribuie la mărirea gradului de afânare din ţesuturi. unde F. prezenţa etilenei. lignificarea sau suberificarea acestora.fermitatea (kg/cm3). prin intermediul pistonului. terminat în partea inferioară cu mai multe poansoane. indiferent de specie. la unele specii se produce o creştere a spaţiilor intracelulare. transportului sau comercializării. nu sunt de calitate fără a prezenta şi fermitatea cerută de beneficiari. aceste aparate se dovedesc foarte utile pentru stabilirea corectă. Fermitatea fructelor este determinată de transformarea enzimatică a protopectinei insolubile din ţesuturi. Există multe tipuri de astfel de aparate. care permit o determinare precisă. influenţează şi el fermitatea. precum şi a duratei de păstrare. rolul Ca2+ în ţesuturi etc. tot de compoziţia chimică: celuloza din ţesuturi.6. sau (kgf/cm2). cu stativ şi funcţionare automată. prevăzută cu un piston. apar şi alte evoluţii specifice. prin simpla apăsare. Raportul între turgescenţă şi elasticitate. Texturometrele au o cameră pneumatică.2. Există studii aprofundate privind relaţiile acestei evoluţii cu momentul de recoltare. pepenii galbeni şi alte produse care evoluează după recoltare. ambalare şi transport. compoziţia atmosferei. Operaţiunea se repetă de mai multe ori. în condiţii de repetabilitate. Aprecierea empirică. caracteristice în funcţie de specie sau soi. 2. Se disting însă două variante constructive: varianta portabilă destinată fructelor şi varianta de laborator. caisele.1 mm pătrundere în fruct). Pri . Pe cadranul dinamometrului se citeşte forţa (daN/cm2). tijă). determinând modul de valorificare în funcţie de persistenţa hidratării ţesuturilor. indicele Streif= F/Pri x IR. Tomatele.nota probei cu iod (1-10). gradate uneori în unităţi de măsură anglo-saxone (fig. Se mai folosesc şi unităţile penetrometrice (1 UP = 0. Penetrometrele măsoară rezistenţa care o opun produsele la pătrunderea unei piese de penetraţie. a gradului de maturare la un moment dat. temperatura de păstrare.3. 30 . Pe parcursul maturării.Fermitatea ţesuturilor constituie o garanţie a menţinerii calităţii pe parcursul manipulării. iar la cartofi conţinutul în amidon (amiloză) şi pectine solubile. Înmuierea ţesuturilor se datorează unui întreg şir de reacţii de hidroliză şi de depolimerizare. în diferite puncte. Fermitatea unor specii legumicole este cauzată.ac. IR . 2.

maturometrul oferă posibilitatea de a aprecia ştiinţific desfăşurarea corectă a acestor operaţii. de la stabilirea momentului optim de recoltare. Texturometrul Christel este un aparat mai cunoscut. mere proaspete. la stabilirea calităţii unui lot de produs ajuns la fabrică.A. fasole boabe. cunoscut şi în ţara noastră. adaptabile la diverse produse sau probe. Figura 2. În S. tomatele de seră supuse compresiunii şi ambalate diferenţiat pe parcursul păstrării comerciale în condiţiile mediului ambiant.2. Pe parcursul opăririi sau sterilizării.7. ţelină. măsoară forţa de strivire. Penetrometru Seta. stivuire) afectează în mod semnificativ evoluţia calităţii tomatelor.U. După Tătaru Mariana şi colab.Aparat semiautomat pentru determinarea rezistenţei la vătămări: 31 . şocuri. de laborator Tenderometrele de diferite tipuri. . la fabricile de conserve pentru mazăre. Forţa de comprimare de 1Kgf timp de 30 minute. Mult folosite în Germania. (1998). Sunt aparate complicate şi precise. Figura. fasole păstăi şi porumb zaharat. asociată cu alte solicitări (provocate de lovituri. Pendulele Gall şi aparatele semiautomate cu rezistenţă servesc la testarea rezistenţei tuberculilor de cartof la vătămările mecanice.6. Un manometru hidraulic semnalizează presiunea maximă de străpungere.. şi Anglia este folosit maturometrul Mather-Platt. Se folosesc pentru boabele de mazăre şi permit controlul fluxului tehnologic de conservare.care vin în contact cu produsul. au avut o evoluţie calitativă diferenţiată. ele pot determina şi rezistenţa la tăiere sau fibrozitatea la sparanghel. Maturometrele au un principiu constructiv asemănător texturometrelor.

Produsele care au spaţii lacunare mari au masa specifică minimă: ardeii (0. merele.601. prunele. deoarece substanţele asimilate echilibrează această tendinţă. ciupercile. pătlăgele vinete. Plutirea la suprafaţă sau lăsarea la fundul apei a unui fruct de măr ne comunică o informaţie foarte importantă. coacăzele.8. pepenii galbeni.Pendulul Gall-pentru determinarea elasticităţii tuberculilor 2.1875). Modul cum evoluează masa specifică a produselor horticole. 32 . b) cu masă specifică medie. Este o metodă orientativă bazată pe date practice. din acest punct de vedere: a) cu masă specifică mică: ardeii.128). bamele. dar mai uşoare ca apa sunt: mazărea boabe. Masa specifică Masa specifică a unui produs horticol este definită ca raportul între masa şi volumul acestuia.cadranul instrumentului indicator Figura 2. acidul malic=1. salata.4.759 şi altele. Aplicaţie practică: metoda Stohman de aproximare a conţinutului în amidon din cartofi. 3. Specificăm că este vorba de valori medii. fasolea păstăi. ceapa. Fenomenul este explicabil.542. murele. piersicile (1. zmeura.0.2545). pătrunjelul. acidul tartric=1. glucoza=1.669. Putem constata că în cazul merelor ea scade de la valori supraunitare.650). sau ca masa unei unităţi de volum din acel produs (g/cm3). morcovii. acidul citric=1. Masa specifică este determinată pentru fiecare produs de masa specifică a substanţelor componente: aer=0. celuloza=1. cartofii (1. apa=1. cireşele. căpşunile.56. Proprietăţile fizice ale produselor horticole 2. 2-placa elastică.4.265. cu toată creşterea în volum care înglobează mai mult aer. fructoza=1. c) mai grele ca apa (densitate mai mare de 1): cartofii.1. la valorile relativ mici pentru fructele mature. varza. . corelată cu gradul său de sănătate sau stadiul de coacere.0012. în cazul fructelor tinere. pe baza masei lor specifice. Produsele horticole se pot clasifica în trei mari grupe.53) şi merele (0. Ardeii îşi păstrează masa specifică neschimbată. strugurii.1. Produsele compacte şi bogate în compuşi cu masa specifică mare se caracterizează prin valori ridicate: murele (1. taler. gutuile. vişinile. deoarece volumul spaţiilor intercelulare s-a mărit mult. perele.

75 0.la legumelor variază între 3.8-80. lipidele=1.27-3.la fructe.6 (nuci) şi 3. fiind mai compacte. sau Kwh/kg 0C. 1982. (h). I.5-89.14 (usturoi) şi 4. Niculiţă.85/4.8-0. iar la fructe între 400 kg/m3 (mere) şi 620 kg/m3 (cireşe). 1986) Produsul Usturoi Fasole verde Mazăre verde Cartofi Caise Conţinut în apă % 61.33885 kcal/kgK).4. exprimându-se (corect) în J/Kg 0K.78-0.07 (castraveţii de seră) . între 1.88 33 . folosindu-se în calculul necesarului de frig (Qrp).02 (căpşune). pornind de la conţinutul în substanţă uscată (SU) şi umiditate (U) ale unui produs.55.88 0.4. Masa volumetrică Masa volumetrică a unui produs horticol reprezintă masa (kg) produselor care ocupă volumul de 1 m3 (kg/m3). P.79-0.M. 2. mai rezistente la manipulare şi transport.1868 kj/kg0K. la volum constant.3 SU) x 4. Valorile caracteristice fiecărui produs se găsesc în tabele. Produsele voluminoase şi cu masă specifică mică au şi masa volumetrică mică.85 3.86 0.9 75-80 77.61 3.3.95 0. păstrându-şi mai bine turgescenţa până la sfârşitul păstrării. 1984.76. cu un grad Celsius. şi colab.5 68. Este o constantă termofizică de mare importanţă în procesul de păstrare. Gh. C=(U + 0.3 73-75.35-3. T = timpul de răcire.38. Limitele de oscilaţie se situează la legume între 120 kg/m3 (spanac) şi 1000 kg/m3 (tomate). Căldura specifică Căldura specifică este cantitatea de căldură necesară. Burzo.. dt = diferenţa de temperatură (t2-t1).4 Căldura specifică Kj/kg 0K 3.3. G ⋅ c ⋅ dt Qrp = T G = masa produsului în kg .. 2.2. Căldura specifică a unor produse horticole (după Iliescu.31-3. Este mai mare decât a celor mari. Glucoza şi fructoza au 1.): .68 Căldura specifică Kcal/kg 0C 0. Există şi relaţii estimative de calcul a căldurii specifice. Este o proprietate a cărei cunoaştere este foarte importantă pentru cei care ambalează sau depozitează produsele. (1 kj/kgK = 0. şi colab. protidele=1. pentru ridicarea temperaturii unei unităţi de masă (kg) de produs. iar apa 4.47 Kj/kgK.3 SU) Kcal/kg 0C sau C = (U + 0. Alte unităţi: Kcal/kg 0C.14 3.3.. Tabelul 2.Masa specifică a fructelor mici. amidonul=1.35-3.80-0.68 3. Căldura specifică a produselor horticole este egală cu media ponderată a căldurilor specifice ale substanţelor componente.1868 Kj/kg 0K Căldura specifică exprimată în kj/kgK (tabelul 2.

98 3. Conductivitatea termică Conductivitatea termică (λ ) este o constantă termofizică caracteristică fiecărui produs în parte.7 Conţinut în apă % 94-94.85-0.6 3.89 3.0 83.87-0.46-1.3 3.3-93.88 0.9 82.4 94.92 0.8 78.93-0.98 3.92 0.77 3.89-3. condiţionată de conţinutul lor în apă şi aer.90-0.86 0.7 91.93 3.0 85.94 3.96 0. şi colab.95 0.88 0.94 3.88 0.44 0. opunând rezistenţă la primirea sau la cedarea căldurii.54-1.94 0.4 76.35 0.89 3.68 3.92 0. Gh.1-96.94 0.83 0. în refrigerare sau în congelare.21-0.4 90.59 0.0-81.87-0.7 83-86.64-3.1 93.81 3. folosită în diversele calcule de proiectare sau funcţionare a depozitelor.6 88-95 92. Cu toate acestea ele se încălzesc ziua şi se răcesc noaptea.92-0.94 0.8-0.85 3.64 3.37 0.42 0.8 82.1-83.68 3.95 0.2 92.1 93.36-0.97 0.64-3.9-90.77 3.16 34 .87 Căldura specifică Kcal/kg 0C 0.4.93-0.28 0.88-0.89-3.98 4.95 0.9 96.6-3.86-0.0 86.96 0.56-3.64 Căldura specifică Kj/kg 0K 3..6 80-90 83. piersici.02 4.02 3.9 0.94 0.68 3.33 0.3 89.77 3.49-0.48 3.4.25 0. Tabelul 2.29 0.6 Conductivitatea termică W/ m 0K kcal/m h 0C 0.7 96.85-4.9 0. Unităţile de măsură sunt: J/m h 0K = W/m 0K sau Kcal/m h 0C.93 0.93 3.35-3.94 0.4.07 4. mure Căpşune Conţinut în apă % 86.24-0.5-84. 1982) Produsul Prune Agrişe Mere Pătlăgele vinete Castraveţi Ceapă Fragi. Conducţia căldurii şi schimbul de căldură au loc destul de greu prin produsele horticole.55 85.06-4.5-88 91.7 93.68-3.87 0. care sunt rău conducătoare de căldură.7 88.87-0.97 2.6-91.47 0.Vişine Zmeură Struguri Coacăze negre Cireşe Produsul Tomate Pere Prune Mere Pepene verde Agrişe Piersici Ceapă uscată Morcovi Ciuperci Ridichi }elină Ardei gras Varză albă Pătlăgele vinete Spanac Ceapă verde Căpşuni Castraveţi Salată 73.64-3.06 0. Conductivitatea termică (λ ) a unor produse horticole (după Iliescu.9 94.

unele soiuri de prune sau vişine mai dulci. Fructele cu epicarp (coajă) subţire au valori mai coborâte ale acestei constante decât cele cu coajă groasă.4. piersicile. merele.51-0. ţelina. varza.Vişine Cartofi Morcovi Tomate Varză albă 70.54 0.59-0. Faptul este evident dacă observăm că salata îngheaţă la -0. la o anumită specie şi la un anumit soi.2 0. morcovi. Factorii de influenţă ai temperaturii de îngheţ sunt: gradul de maturare. λ oscilează între valorile maxime de 0.6 0. Conductivitatea termică este influenţată de textura.4. conopida. Factorii acţionează în complex. migdalele.54 0. ceapa. vişinile.14 La legume.00C/-3. prunele.54-1. mazărea de grădină. alunele. sau are spaţii lacunare în proporţie mai mare.00C) sunt majoritatea produselor: ardeii.00C/-7. 35 . zmeura.99-1. Cu cât un produs este mai afânat.0-81. păstârnacul. fiind afectate la temperaturi negative relativ mici (-0. punctul de congelare) reprezintă pragul termic (t0C) la care apa liberă din produsele horticole trece în stare solidă. pepenii. morcovii.85-1.00C). guliile.30C şi -1.90C (relaţie inversă).0 91.00C/-2. precum şi durata de expunere la temperaturi scăzute. este proporţional cu temperatura de îngheţ. e) relativ rezistente la temperaturi scăzute (-4. tomatele.35 W/m0K (căpşune 0. căpşunele.00C): nucile. Produsele bogate în apă au λ mare.24-0. La fructe.62 0. d) puţin sensibile la temperaturi scăzute (-3. salata.5-0. λ este între 0.62 W/m0K (cartofi.5. castanele. murele. conţinut în substanţă uscată redus). spanacul.00C): usturoiul. . iar perioada de recoltare va ţine seama de pericolul de îngheţ.32 0. Apa din celule conţine dizolvate substanţe minerale şi organice. Temperatura de păstrare frigorifică trebuie fixată în afara temperaturii de îngheţ.00C/-4.51-0.).soiurile de struguri mai bogate în zaharuri. c) sensibile la temperaturi scăzute (-2.57 0. majoritatea strugurilor . 2.86 W/m0K (varză) şi minime de 0. cu atât conductivitatea sa termică are valori mai mici. corelat cu conţinutul în substanţă uscată solubilă.5 94. castraveţii.33 0 W/m K (prune.30C (temperatură mai ridicată. stuctura şi conţinutul în umiditate al ţesuturilor. b) foarte sensibile la temperaturi scăzute (-1.00C): ridichile. iar cele decojite au valori de 2 ori mai mici decât cele cu coajă. iar nucile la -6. agrişe) (tabelul 3. sfeclă.6.70C.8 70.soiurile timpurii de struguri. Gradul de maturare. pătrunjelul. dovlecei).99-1. cireşele. ciupercile.2 83. perele. sparanghelul. cartofii.67) şi 0.59-0. de aceea această valoare termică este întotdeauna sub 00C. Temperatura de îngheţ Temperatura de îngheţ (în limbaj tehnic. Produsele horticole se grupează în cinci clase de rezistenţă diferenţiată la îngheţ: a) deosebit de sensibile la îngheţ: andivele Witloof. pătlăgelele vinete şi dintre fructe coacăzele.63 0. apartenenţa la o anumită specie sau un anumit soi.5-90.

Salata care îngheaţă foarte uşor (-0. suportă pe termen scurt (îngheţ la sol. Ceapa îngheaţă între -10C şi -1. Procesul continuă atâta timp cât apa intracelulară rămâne în stare lichidă. Expunerea mai îndelungată determină îngheţul. temperatura de îngheţ este mai mică la soiul timpuriu Cardinal (-2. îngheţul afectează mai puţin interiorul celulelor. îngheţul este intracelular. Pereţii celulari sunt rupţi.20C. temperatura de îngheţ (în valori absolute) este şi ea mai mare. Datorită spaţiilor intercelulare în proporţie mai mare. deoarece acele de gheaţă lezează iremediabil celula. Apa din celule. Dezgheţul rapid determină distrugerea iremediabilă. Factorul specie diferenţiază speciile între ele. are loc în primă fază trecerea în stare solidă a apei libere. La temperaturi de până la -80C nu se remarcă semne de degradare. distrugerea salatei este ireversibilă. soiurile Jonathan sau Wagener premiat sunt mult mai sensibile la temperaturi coborâte decât Red Delicious. atât extracelular. iar căpăţâna îşi pierde în mod evident aspectul comercial. mai ales dacă survine lent.70C. P. Factorul soi acţionează în mod identic. La struguri. mai ales dacă dezgheţul survine lent. iar presiunea de vapori se menţine mai ridicată decât cea a gheţii exterioare. la temperaturi negative de până la -80C nu prezintă nici ei semne de degradare. determinând creşterea cristalelor deja formate. consistenţa tuberculilor rămâne făinoasă. cu excepţia unor porţiuni reduse care au suprafaţa zbârcită. apa se pierde.80C şi -1. iar simptome interne apar la un număr redus (8%). brumă) temperaturi de până la -20C.Cu cât conţinutul în substanţă uscată solubilă este mai ridicat. Cu 36 . Prin dezgheţ lent. tuberculii depreciaţi ajung la 75-80% . Deşi punctul de îngheţ este situat între -1. şi colab. Cartofii au punctul de îngheţ între -0. chiar la acelaşi conţinut în substanţă uscată solubilă. chiar la un conţinut în glucide sensibil egal. din spaţiile extracelulare. Spaţiile intercelulare sunt reduse. Expunerea de scurtă durată provoacă un îngheţ extracelular. mai mult sau mai puţin reversibil. (1986). Îngheţul la -80C distruge iremediabil cartofii. migrează prin pereţii celulelor. subrăcită. Prunele îngheaţă mai uşor decât cireşele. După 8 ore de expunere la temperaturi de -40C/-50C.4°C şi -2. La mere. mai bogate în glucide. cartofii se înnegresc şi se transformă într-o masă umedă. tuberculii nu prezintă încă simptome externe de depreciere. Durata de expunere la temperaturi scăzute este un factor foarte important. La temperatura de -40C.60C) şi mult mai mare ca valoare absolută la soiul Muscat Hamburg (-4. dar în urma dezgheţării se formează în interior nişte cavităţi radiare.30C/-0. După Niculiţă. ca urmare a coborârii temperaturii. Golden Delicious şi altele. După 3 zile de expunere. Deşi frunzele îngheaţă.60C).50C). mai ales când se menţine peste 24 de ore. pe cartofi apare un exudat. cât mai ales intracelular şi deci ireversibil. cu o presiune de vapori mai mare decât gheaţa formată la exterior. iar tuberculii afectaţi de temperaturile scăzute depăşesc o treime. După 24 de ore la aceeaşi temperatură. Morcovii sunt şi ei mai rezistenţi la temperaturi scăzute. după dezgheţ ele revin în mare parte la aspectul iniţial.50C.

Importanţa practică a unor astfel de determinări este evidentă. formă. influenţează şi conductivitatea electrică a ţesuturilor. loviturile sau presiunile determină şi ele creşterea acestor valori. Rezistenţa la străpungere este expresia fizică a fermităţii structotexturală măsurată în N/cm2 sau kgf/cm2 . 2.10. Metoda grafică permite stabilirea zilei (datei calendaristice) în care fructul a atins acest stadiu. Forma şi mărimea produselor. Adâncimea cavităţii pedunculare la fructele de măr pe măsura dezvoltării acestora şi definirea stadiului T (după Stoll. Figura 2. Unităţile de măsură folosite pentru conductibilitate sunt µ S (microsiemens) sau mV (milivolţi). au o aplicaţie utilă la fructe. conductibilitatea electrică şi impedanţa electrică a ţesuturilor produselor horticole se datorează ionilor unor săruri minerale sau radicalilor acizi din celule. la temperaturi mult sub punctul de îngheţ. dar ele se efectuează numai în cazuri deosebite. Stadiul T corespunde momentului în care pedunculul formează un T cu baza fructului tânăr (cavitate nulă). spre cei doi electrozi între care există o diferenţă de potenţial.2.10. se poate aproxima spre stânga şi data când a apărut stadiul T. Alte proprietăţi fizice (bioelectrice. mărime) Proprietăţile bioelectrice. 1968) 37 . Determinările se fac cu diferite tipuri de conductometre. Factorii care influenţează permeabilitatea membranelor. ca urmare a lezării integrităţii celulare. Cunoscând numărul de zile între cele două măsurători (2 mm-4 mm). ei se orientează în funcţie de încărcarea electrică. care îndeplinesc rolul unui electrolit. iar pentru impedanţa electrică ohmi. Condiţia esenţială este efectuarea lor la temperatură constantă. în laboratoare de cercetare sau de expertiză pentru depistarea operativă a unor defecte ascunse. prin măsurători ulterioare ale adâncimii cavităţii pedunculare şi transpunerea acestora pe hârtie milimetrică. Străbătând membranele. Îngheţul. bolile criptogamice.cât acest proces se desfăşoară mai lent. anume aprecierea gradului de maturare a merelor pe baza stadiului T (fig.6. Valorile cresc la fructele mature şi la cele care au tendinţa de a ieşi din repausul vegetativ. mecanice. studiate la descrierea soiurilor. Acolo unde ipotenuza triunghiului dreptunghic format intersectează axa orizontală (catena mare) se află stadiul T notat cu 0 mm.4. transportul apei intracelulare la exteriorul celulelor are loc mai intens.).

5. Formele sub care se găseşte apa în produse. centrifugare sau evaporare. exprimată în procente de masă. având în consecinţă şi funcţii sau proprietăţi diferite. care are acelaşi indice de refracţie ca şi extractul sau sucul obţinut pentru analiză.5. 1985). apa coloidală de absorbţie. Substanţa uscată totală (%) obţinută prin evaporarea umidităţii totale. Substanţa uscată din produsele horticole are în componenţă substanţe organice (peste 95%). dar şi o cantitate redusă de substanţe minerale. Apa coloidală de adsorbţie (apa de hidratare) este reţinută molecular pe suprafaţa particulelor coloidale şi poate fi îndepărtată parţial prin criodeshidratare. participă la vehicularea substanţelor solubilizate.2. Ea este reţinută mecanic sau prin capilaritate. ea reprezintă un indicator important de apreciere a capacităţii de păstrare (ex. Apa de constituţie reprezintă cantitatea de hidrogen şi oxigen în proporţie de 2:1 din moleculele constitutive ale produselor. în condiţii de laborator. apa de cristalizare şi apa de constituţie (L. Apa de cristalizare este necesară unor substanţe constitutive din produsele horticole să cristalizeze într-un anumit sistem. contribuie la reglarea temperaturii plantelor. Substanţa uscată solubilă. constituie mediul de desfăşurare a reacţiilor biochimice. la menţinerea turgescenţei. Rey. Produsele bogate în apă au căldură specifică mare şi activitate metabolică mai intensă. Substanţa uscată. fiecare produs având o compoziţie specifică. Fără legătură cu conţinutul intern. este determinată refractometric şi echivalată cu o soluţie de zaharoză.2.5. Apa coloidală de umflare este legată osmotic de particulele coloidale.F. Apa coloidală îngheaţă la temperaturi mult mai scăzute decât apa liberă.1. Conţinutul în apă şi substanţă uscată al produselor horticole Atât apa cât şi substanţa uscată sunt rezultatul unei acumulări treptate. apa liberă şi apa legată sunt reţinute într-un mod deosebit în ţesuturi. Conţinutul în apă al produselor horticole Apa din produsele horticole. În afară de formele de apă existente în interiorul produselor. Apa legată este reprezentată de patru forme inactive: apa coloidală de umflare. poate fi separată sau eliminată relativ uşor. ceapă) 38 . de la un anumit produs. săruri. cit. acizi organici. de I. etc). 2. conţinând dizolvate diferite substanţe (glucide. Prin presare. fiind mult mai perisabile.Radu. Ultimele două forme nu pot fi separate sau extrase decât prin metode care provoacă distrugerea structurii sau substanţelor constitutive ale produsului. trebuie menţionată şi umiditatea (apa) exterioară. poate fi extrasă numai parţial prin fragmentarea produsului şi ţinerea sa 8-12 ore la 1050C. Apa liberă se află în vacuole. 2. la etuvă sau prin distilare .antrenare. la buna desfăşurare a procesului de creştere şi dezvoltare.

iar seminţele numai 45%. se valorifică în mod specific. Grupa a patra (85-90%) este constituită de ardei. Legumele de frunze. în 5 grupe. În urma recoltării. tomate şi pătlăgele vinete. Produsele horticole din ţara noastră se pot grupa. cu un procent mare de apă. morcovi. căpşunele au 84-93%. în limite semnificative. pepeni verzi. Produse ca rădăcinoasele. frunzele conţin 80% apă. sparanghel. pepenii galbeni. suma lor este de 100%. ci şi prin evaporare. 2. sfeclă roşie. pierd 6-8% din umiditatea totală în 6 luni de păstrare. Produsele perisabile. fructele de arbuşti fructiferi. cartofii. procentul de apă totală scade în perioada maturării. rădăcinile 85%. fiind foarte sensibile. salată. care au sub 10% umiditate totală si castanele (47-53%). iar seminţele 9%. Privit în dinamică.5. La mere. ciuperci. gulii.6.2. care poate fi îndepărtată fără a se prejudicia valoarea produsului respectiv. fasole verde. în timp ce nucile în coajă au doar 6-8%.3. Împreună cu substanţa uscată totală. La legume. În a cincea grupă. conţinutul total de substanţe minerale (valori medii) are următoarele limite: între 0.5% (pătlăgele vinete) şi 1. prazul şi majoritatea fructelor. în cazul când au fost deshidratate excesiv (sub 6%) sau când umiditatea relativă în depozit depăşeşte 70-75%. conţinutul maxim este de 90-97% (castraveţi). înregistrează pierderi mari de umiditate în numai 5-6 zile de la recoltare. În legume. dovleceii. iar valorile minime de 72-78% (mazăre de grădină). produsele au conţinutul maxim de umiditate totală (peste 90%). mazărea verde. La acelaşi produs conţinutul în umiditate totală diferă în funcţie de ţesut. La fructe. căpşune şi piersici. 39 . strugurii. în funcţie de structura şi textura produsului. chiar la temperaturi mai scăzute. Conţinutul în umiditate totală variază în limite largi. în funcţie de natura produsului şi de gradul de maturare al acestuia. clima sau tehnologia de cultură determină şi ele variaţii. aici încadrându-se numai legume: castraveţi. conopidă. spanac. ţelină. Grupa a treia (80-85%) conţine ceapa. conţinutul în umiditate din produse începe să se diminueze. ridichi. Pierderile de umiditate au loc nu numai prin transpiraţie. pulpa conţine cantitatea cea mai mare de apă (86-87%). în funcţie de conţinutul lor în umiditatea totală.68% (pătrunjel). Solul. Fructele nucifere pot absorbi din atmosferă umiditate. pătrunjelul. în funcţie de specie. Umiditatea totală Umiditatea totală reprezintă suma apei libere şi legate ( mai ales din apa coloidală de umflare). fără ţesuturi suberificate protectoare. Compoziţia produselor horticole în substanţe minerale Produsele horticole şi chiar ţesuturile lor componente au un conţinut specific în substanţe minerale. Grupa a doua (70-80%) cuprinde cartofii. ca urmare a acumulării substanţei uscate. merele. varză. Prima grupă cuprinde fructele nucifere. prunele. păstârnacul.1. La pătrunjel. soi sau tehnologia de păstrare.6 Substanţele minerale din produsele horticole 2.

de P. Na. În fructele nucifere (87-333 mg/100 g) şi pătrunjel (203 mg /100 g) Magneziul.3-0. alune. Azotul se găseşte în legume şi fructe în cantităţi care variază între 0. broccoli. K. Ponderea elementelor chimice în componenţa ţesuturilor vegetale diferă. Na). Pătrunjelul de frunze conţine 880 mg/100g. P. Co. pătrunjelul. elementele numite substanţiale (N. în cazul când se raportează la substanţa uscată. În fructele nucifere (129-250 mg/100 g). Răspândire şi pondere mai mare au aşa numitele macroelemente dintre care fac parte. spanac. ca urmare a acumulării de substanţă uscată. între care 10 metale (K. guliile. pere) şi 1.Sodiul are conţinut mai mare (50+30mg/100g) in ţelină. O. P. ciupercile. salată. F). Sulful este conţinut mai mare (80+5mg/100g) la conopidă si ceapă. Fosforul. mazăre verde. mere. porumb zaharat.În nuci (172 mg/100 g). Mn. Calciul. Ca.04 şi 4. fenicul. ţelina. migdale. Si. Potasiul. Ca. spanac. gulii.65% (migdale). Ca. ciuperci. Mg. 2. ciupercile. Produsele horticole mai răspândite care au peste 1% conţinut total în substanţe minerale sunt: cartofii. porumb zaharat. acest conţinut nu se modifică în mod evident. în afară de C. Cu. Conţinut semnificativ (100+20mg/100g) în spanac. usturoi.Fierul prezinta conţinut mai important (4+2mg/100g) în pătrunjel. mazăre boabe verzi . Mg. Cu.Unele produse horticole sunt foarte bogate în substanţe minerale. Importanţa alimentară În nutriţia omului raţia zilnică trebuie să conţină 16 elemente. în cantităţi de ordinul microgramelor/100 g produs (µ g/100g ). zincul şi manganul se găsesc în ţesuturile produselor horticole în cantităţi variind de la câteva miligrame la câteva zecimi de miligram/100 g produs. Pătrunjelul şi spanacul se remarcă prin acelaşi conţinut bogat în K. S. dar mai ales în P. în toate elementele minerale. I. broccoli. Zn. Mo) şi 6 nemetale (Cl. S) şi hidroregulatoare (K. cele mai mari valori fiind determinate la migdale. H. Zn (rol catalitic). Conţinut mai important (60+30mg/100g) la spanac. spanacul . iodul şi borul. ţelină. varză de Bruxelles. cartof). Mo (rol catalitic). Conţinut important (600+200 mg/100g în spanac asmăţui. Fe. morcovi. usturoiul şi fructele nucifere. păstârnacul. I. Conţinutul ridicat (100+40 mg/100g) este înregistrat la usturoi. Mg. Co. Mg. de la specie la specie. K. pătrunjel. Pe parcursul perioadei de valorificare. Fructele nucifere au continutul maxim (333-454 mg/100 g). În cantităţi foarte mici se găsesc microelementele: Cl (rol hidroregulator) şi Fe. Ca. Usturoiul. fructe nucifere. Ca sau Mg. ţelină. migdale.Cuprul. 40 . gulii.33% (afine. Fe. varza de Bruxelles.2%.98% (nuci).La fructe limitele valorilor medii se situează între 0. Fructele nucifere sunt mai bogate ca alte produse. Fe şi I. cartofi. În cantităţi infime sub raport cantitativ se găsesc ultramicroelementele: B (rol hidroregulator şi catalitic) şi Mn. praz. ridichi de iarnă. Conţinutul în elemente minerale scade în mod relativ pe parcursul perioadei de creştere şi maturare. mazărea şi prazul sunt valoroase prin aportul. iar fluorul.

la reglarea echilibrului acido-bazic. Totodată rămân de la aceste produse şi reziduurile alcaline. Mg2+.. Chiar dacă nu consumăm în exces oţet.2. precum şi în funcţie de bazinul pomicol. de la soi la soi. Fiecare ţară şi bazin pomicol prezintă o anumită specificitate.varza de capatana si alte specii similare. care sunt îndepărtate mai greu şi care acţionează şi în acest caz particular.cartofii de toamna. Doza optimă de fertilizare este de 60:30:30. 1989) N:P:K 80:40:40 care influenţează negativ capacitatea de păstrare în depozite. ouă. Fructele cu pH între 3 şi 6 nu pot influenţa aciditatea gastrică. mai ales cele care conţin aminoacizi sulfuraţi. în CO2 şi H2O. În ţara noastră. Legumele. este conţinută de carne. Cl-. care neutralizează anionii acizi. Procesele metabolice normale produc acizi. Se poate afirma chiar că la un organism sănătos nu contează reacţia alimentelor consumate. cum ar fi descompunerea internă. peşte. 2.au beneficiat de studii privind influenta fertilizarii asupra pastrarii pe o durata mai indelungata. având efect asupra capacităţii lor de păstrare. şi colab.. sare de lămâie. K+. Proteinele sunt sursa alimentară principală de ioni de H+ (protoni).În 1967. adică în reglarea concentraţiei ionilor de hidrogen din compartimentele lichide ale organismului. S-a mai constat că solurile sodice saline produc bulbi care se păstrează mai bine (Rostter.Usturoiul. Compoziţia chimică a fructelor care se păstrează cel mai bine diferă destul de mult de la o ţară la alta. fructele erau predispuse la apariţia unor boli fiziologice. C.Produsele horticole au un rol esenţial în reglarea echilibrului acidobazic. lăsând în cursul digerării reziduuri alcaline. iar culturile nefertilizate produc bulbi care se păstrează mai bine decât cei care provin din culturi cu exces de fertilizare. Perring a descoperit corelaţia între capacitatea de păstrare bună a merelor şi conţinutul lor mai redus în azot. agrişele etc. există un prag al fertilizării (Iordăchescu. (1968) au stabilit legătura între un conţinut relativ mai ridicat în fosfor şi potasiu al merelor şi capacitatea de păstrare bună. SO42-. Bolile de depozit ale cepei uscate sunt favorizate în mod semnificativ de excesul de îngrăşăminte cu azot în forma amoniacală şi cu fosfor. regimul de precipitaţii sau fertilizarea. Excesul de anioni nu este îndepărtat din corp imediat. Lămâile.O cantitate preponderentă de anioni PO43-. La culturile de ceapă.6. influenţează compoziţia chimică a produselor horticole. 1994). ci natura lor. sau diverse băuturi acide. care trebuie eliminaţi. sau expoziţia terenului. rezultând din echilibrul diferit realizat între numeroşii factori de influenţă. o alimentaţie unilateral proteică produce în mai mare măsură aciditate în stomac. Ca2+. Na+.radacinoasele . restabilind echilibrul acido-bazic. Pe solurile cu concentraţie scăzută în fosfor sau calciu.. fructele (şi laptele) conţin însă o cantitate preponderentă de cationi. dar mai ridicat în calciu. 41 . N. Influenţa conţinutului în elemente minerale a produselor horticole asupra proceselor tehnologice de valorificare Solurile. Brown şi colab.. cartarea agrochimică a terenurilor pe care au fost amplasate plantaţiile de măr a permis formularea unor concluzii şi recomandări. conţin acizi organici care sunt rapid oxidaţi în organism. brânzeturi şi cereale.

Un singur miligram de azotiţi conţinut în 100 g produs horticol consumat. (1991). Fertilizarea cu fosfor favorizează fructificarea şi accelerează procesul de maturare al produselor horticole. cum ar fi varza. După Salunkhe.NO3la culturi în câmp între 60 mg/kg la mere. 170 (salată). etc. castraveţi şi 3000 mg/kg la salată. determină creşterea în dimensiuni a celulelor.K. spanacul. gulii). O. Sporirea conţinutului în azot prin fertilizare.. ridichi. Fermitatea structotexturală a produselor îngrăşate cu doze mari de azot este mai redusă. În prezenţa potasiului. intensificarea respiraţiei şi mărirea sensibilităţii legumelor sau fructelor la bolile de depozitare. 165 (varză) (Maynard. admise în produse în funcţie de specie şi sistemul de cultură. sporeşte rezistenţa la boli şi îmbunătăţeşte însuşirile gustative. 534 (spanac). Conţinutul în azotaţi şi azotiţi (nitraţi şi nitriţi) din unele legume (spanac. 1976).a impus restricţii. Potasiul are o influenţă favorabilă. methemoglobinemia. şi colab. ardei. se reduce intensitatea transpiraţiei. dozele ridicate de îngrăşăminte cu azot pot favoriza atacul de Botrytis. profilaţi pe anumite culturi. sfeclă roşie. Legumicultorii din Occident.Bolile fiziologice (fiziopatiile) care se manifestă pe parcursul valorificării produselor horticole sunt favorizate de un complex de factori. datorită tehnologiilor aplicate. salată. Fertilizările se fac în mai multe etape.N. La strugurii de masă.M. şi colab. Influenţa potasiului. Influenţa azotului. salata. determinând creşterea fermităţii structo-texturale a produselor horticole. este suficient pentru formarea unor substanţe cu efect cancerigen (nitrozamine). au limitat drastic dozele de îngrăşăminte cu azot. se folosesc inhibitori de nitrificare şi se calculează cu grijă un bilanţ riguros al azotului.NO2-: între 5 mg/kg fasole. Sporirea conţinutului în fosfor din mere a determinat reducerea manifestării dereglării fiziologice denumită descompunerea internă. a acidităţii titrabile. în aceeaşi situaţie. La copii mici prezenţa acestora peste o anumită valoare determină apariţia unei afecţiuni care poate deveni mortală. conţinutul în nitritiţi (ppm/substanţă proaspătă) atingea în medie următoarele nivele: 600 (sfeclă). Nitriţii. tomate. 402 (ridichi). struguri şi 2000 mg/kg la salată. La cartofi este specifică micşorarea rezistenţei la vătămări mecanice şi scăderea greutăţii specifice. salată) s-a multiplicat de zece. până la o sută de ori în ultimii 15-20 ani. Metabolismul intens provocat de azot determină o depreciere calitativă mai rapidă. sfeclă roşie şi spanac. Influenţa fosforului. D. castraveţi. prin diminuarea rezistenţei boabelor la atacul agenţilor patogeni. privind cantităţile maxime de azotaţi şi azotiţi. pătlăgele vinete şi 10 mg/kg varză. în seră între 400 mg/kg la ardei. se măreşte rezistenţa plantelor la secetă şi la acţiunea temperaturilor coborâte. conţinutul în glucide şi vitamine mai mic. 42 . între care un loc important îl ocupă excesul sau carenţa unor elemente minerale. mărind şi capacitatea protoplasmei de reţinere a acesteia. iar aciditatea titrabilă mai mare. D. Fructele devin mai dulci şi mai intens colorate.S. pere. Prezenţa potasiului uşurează pătrunderea apei în celule. Pentru nitraţi.

cu implicaţii în valorificarea produselor horticole. internal breakdown (prăbuşirea internă). La strugurii de masă.5. provocând predispoziţia la uscare a rahisului (Vidaud. se brunifică şi se necrozează. carenţa de potasiu şi de calciu. J. tipburn (arsura vârfului) leaf tip burn (arsura vârfului frunzei) blossom end rot ( putregaiul punctului pistilar). andive Witloof.H. salată. deficitul de potasiu contribuie la micşorarea conţinutului acestora în glucide. 2. arsura umedă cork spot (pete suberificate) blossom end rot ( putregaiul punctului pistilar) sprout failure (dificultate în încolţire). blackseed (seminţe negre). C. cracking (crăpare) blackheart (înnegrirea zonei centrale) cracking (crăpare) blackheart (înnegrirea zonei centrale). Dezechilibrul sau carenţa Ca2+ provoacă dereglări fiziologice (tab.). asociată cu excesul de azot. şi colab..La salată şi la varză. senescent breakdown (prăbuşirea la îmbătrânire). lenticel breakdown (prăbuşirea lenticelară). poate reduce absorbţia magneziului. provoacă dereglări fiziologice manifestate sub forma unor necroze foliare: tip burn (în limba engleză arsură de vârf sau de capăt) este numită şi arsura uscată marginală în care marginea limbului se îngălbeneşte. low temperature breakdown (prăbuşirea la temperaturi scăzute).. Wills. tipburn (arsura vârfului) tipburn (arsura vârfului). iar gradul de rezistenţă la fiziopatii şi boli parazitare sporeşte. 1975. Gh. cracking ( crăpare).B. tipburn (arsura vârfului) brownheart (brunificarea zonei centrale). Influenţa calciului. în timp ce excesul la care se poate ajunge printr-o eventuală fertilizare neraţională. cu efecte pozitive pe parcursul perioadei post recoltă).5. Rolul favorabil al Ca2+ a determinat chiar recomandarea unor tratamente la diverse specii (măr. La cartofi. water core (sticlozitatea) hypocotyl necrosis (necroza hipocotilului) internal browning (brunificarea internă) internal tipburn (arsura internă a vârfului) cavity spot ( pătare adâncită). cork spot ( pete suberificate). şi colab. care dispare în momentul fertilizării diferenţiate cu acest element. Calciul este încă studiat pentru rolul său complex în menţinerea echilibrului biologic al celulelor.. carenţa de potasiu favorizează o formă de înnegrire fiziologică (brunificare internă) a tuberculilor (Taşcă.B. 1993).. Jonathan spot (pătarea Jonathan). lenticel blotch (pătarea lenticelară). precum şi la o colorare mai puţin intensă a boabelor. R. cracking (crăpare) blossom end rot ( putregaiul punctului pistilar) Mere Fasole Varză de Bruxelles Varză Morcov }elină Cireşe Andive Witloof Scarola (Cichorium endivia) Salată Pere Ardei Cartof Căpşun Tomate Pepene verde 43 . Dereglări fiziologice induse direct sau indirect de dezechilibrul calciului în diferite produse (după Shear. 1989) Produsul Deranjamentul bitter pit (pătarea amară). 1979). Tabelul 2.

care prezintă o coajă aspră. deficitul de bor contribuie la formarea unor tuberculi mai mici. care se poate dezvolta şi în dreptul vaselor conducătoare. deformaţi. ca o coajă de cartof pe mere. cenuşa sau ape industriale. sfecla. Gh.S. lignificate. dar cu exces de Mg2+. Mercurul devine nociv când depăşeşte pragul toxic de 2 ppm în soluri. sporeşte calitatea produselor recoltate. pieloasă şi au adesea o crăpătură exterioară. O. carenţa Mg2+ provocată de excesul de potasiu.5 ppm (legume/fructe proaspete).8% CaCl2 sau 0. carenţa determină formarea unor boabe înnegrite sau deformate. La culturile de seră.În livezile de măr se manifestă pătarea amară (“bitter pit”). este eliminat odată cu gazele de eşapament şi poluează terenul învecinat carosabilului pe o profunzime de 200-250 m lateral. Poluarea produselor horticole cu substanţe minerale dăunătoare este mai evidentă în apropierea obiectivelor industriale sau chiar a căilor rutiere. sau deficitul în Ca din primăverile secetoase. regăsit în fructe. Arsura umedă apare la salată. se manifestă pe soluri cu deficit de Ca2+. limitează conţinutul între 0. pătarea Jonathan.7 -0. Precipitând proteinele citoplasmei şi blocând unele enzime. Influenţa borului. J.) sunt plante indicatoare. Caracterizată prin apariţia unei reţele de celule moarte.3 ppm (cartofi) şi 0. din aceleaşi cauze. Tetraetilul de plumb. Influenţa magneziului. uneori meiate sau mărgeluite (Vidaud. 1993). 1994). animale şi om. Putrezirea zonei pistilare (“blossom end rot”) la tomate şi ardei este datorată deficitului de Ca2+. Magneziul are o importanţă la fel de mare ca şi a calciului. mai ales la specia măr.M. Conţinutul de calciu din sol se corelează negativ cu capacitatea de păstrare a bulbilor de ceapă (Rostter. de formă neregulată. şi colab. mercurul este deosebit de dăunător pentru plante. Îngrăşămintele foliare care conţin microelementele B şi Zn contribuie la prevenirea carenţelor şi la sporirea conţinutului în glucide din struguri şi fructe. spre capătul de prindere pe vrej. Trandafirii (Rosa sp. ţelina.. precum şi unele emisii de gaze. 44 . Unele produse ca varza. contribuie la deshidratarea rahisului. şi colab. 1979). colectează în mod natural cantităţi sporite de plumb. Sursa de poluare o constitue diversele pesticide (organo-mercurice) care se utilizează. folosit la aditivarea benzinelor pentru modificarea cifrei octanice. Plumbul.(Taşcă.. ofilindu-se primele cînd conţinutul lui în sol este prea ridicat. duc în mod frecvent la apariţia bitter pit-ului. rugozitatea împiedică valorificarea lor superioară sau exportul. La strugurii de masă. N.8-1. (“Jonathan spot”).. Excesul de fier din soluri mai ales în livezile înierbate este considerat una din cauzele apariţiei rugozităţii fructelor de măr (“russeting”). La cartofi. piersicile. Influenţa fierului. În interior apare o pătare brună sub coajă. Carenţa în bor (B) cauzează unele tipuri de suberificări.0% Ca(NO3)2. diminuând aspectul comercial al produselor horticole.Bitter pit" sau în mod specific pentru soiul Jonathan. La strugurii de masă. Excesul de N şi Mg din solul livezilor. Rolul Mg2+ nu poate fi apreciat separat de Ca2+. la partea superioară a căpăţânii. în urma unui dezechilibru între conţinutul în K+ şi Mg2+ prea mare şi conţinutul Ca2+ prea mic. În Franţa se efectuează chiar stropiri (prin complexare cu alte tratamente) folosind concentraţii de 0. Conţinutul mediu al solurilor este de 10-16 ppm.. .

iradierea suplimentară datorată accidentelor este considerată sub 100µ Sv (75µ Sv în 1990). dar devine toxic peste 20 ppm. Valorile locale. M. Limitele maxime O. Iodul-131 a dispărut prin dezintegrare în decurs de 1 lună. Dintre produsele horticole proaspete. iar în 1988-300µ Sv). valorile pentru România fiind inegale în funcţie de zona geografică şi altitudine. 0. Conţinutul maxim conform O. admit Zn pană la 5 ppm în fructe proaspete. datorită activităţilor miniere sau industriei energetice nucleare.05 ppm (fructe proaspete).1 ppm (cartofi şi legume proaspete) şi de 0.S. 10 ppm în cartofi şi 15 ppm în legumele proaspete. cartofi. Toxicitatea zincului se manifestă la un conţinut de peste 400 ppm în sol. iradierea suplimentară a fost de 1250 µ Sv. se acumulează mai ales în legumele rădăcinoase.S. din zone unde funcţionează ramurile energetice nucleare (prepararea combustibililor. Solurile noastre conţin în medie circa 50 ppm Zn.M. este de 0. peste 150 ppm.M. poate fi conţinut şi în plante între 4-15 ppm.). Numeroase utilaje sau ambalaje contaminează podusele horticole cu care vin în contact. Staniul nu este permis în compoziţia produselor horticole conservate.03 ppm (legume de frunze) şi 0.M.1989). Prevederile O.05 ppm la alte legume sau fructe proaspete. reprocesarea combustibililor) pot fi mai mari. Radionuclizi poluanţi pot fi identificaţi în mediu (probe de sol). utilizarea sau depozitarea materialelor şi deşeurilor radioactive contribuie la sporirea riscului de poluare cu radionuclizi.. precum şi numeroasele întrebuinţări industriale (instalaţii de distilare. atunci când au staniu sau zinc în compoziţia pieselor sau materialelor componente. Dintre produsele horticole. Conţinutul în radionuclizi a crescut de asemenea în mod constant în anumite zone. de la jumătate până la dublu acestei doze (Oncescu. În anul 1986. Cadmiul din soluri este în concentraţie normală de 0. Secundar.etc.S.M. pe întreaga emisferă nordică.Limitele maxime conform O. Concentraţia este mult depăşită în jurul uzinelor unde se utilizează în aliajele anticorozive. Cuprul existent în sol în cantitate medie de 20 ppm. experienţele militare au produs o iradiere suplimentară anuală de 430 µ Sv. Din anul 1963.2 ppm (specific numai pentru legumele de frunze). salata şi fasolea. iar plantele între 8-15 ppm. poluarea 45 . deşi în fiecare an valorile individuale pot oscila cu 5µ Sv în medie. Accidentele sau disfuncţionalităţile în manipularea. spanacul. prin accidentul de la Cernobâl.06 ppm. funcţionarea reactoarelor. sunt 3 ppm (cartofi) şi 5 ppm (fructe şi legume proaspete). sunt între 0. Compuşii staniului sunt toxici. ambalajelor sau vaselor alimentare este dăunătoare. Staniul (cositorul) şi zincul. datorită acţiunii sale cancerigene şi toxice. levigat sau încorporat în organismele vii într-un interval mai îndelungat (1987-350µ Sv. rezistă mai puţin la concentraţiile sporite de cadmiu.S. au sporit poluarea legumelor şi fructelor proaspete sau prelucrate în acest element. dar cesiul-137 a fost absorbit. Utilizarea sa în fabricarea utilajelor. spre deosebire de cationii necombinaţi. mai ales în zonele de preparare sau de stocare. în timp ce varza şi tomatele le suportă. În prezent. Utilizarea sa largă sub formă de produse cuprice în tratamentele fitosanitare.

Totalul substanţelor nefermentescibile organice este de 63 g/l la care se adaugă şi 2 g/l substanţe minerale solubile. Aspecte generale privind substanţele organice din produsele horticole şi conţinutul în substanţă uscată solubilă. 10 g/l acizi organici. 3 g/l substanţe tanante. hormoni vegetali. substanţele organice se împart în substanţe organice insolubile şi substanţe organice solubile. 2. etc). aproximările) sunt adesea mai mari decât valorile reale (tab. substanţe fenolice.u. amide. Substanţa uscată solubilă este constituită din glucidele solubile şi substanţele neglucidice solubile care influenţează împreună indicele de refracţie al extractului apos. Cele mai folosite tabele de echivalare au fost întocmite pentru struguri şi mere. Conţinutul în glucide al produselor horticole 46 . dar rezultatele (evaluările. obţinut în condiţii de laborator dintr-un anumit produs horticol. respectiv în produsele horticole.De facut tbelul 3. sorbitolul şi acizii organici sunt principalii reprezentanţi.s. 4 g/l glicerină. substanţe volatile care conferă mirosul şi aroma. În funcţie de rolul pe care-l îndeplinesc în organismul vegetal.2.%. Substanţa uscată solubilă este determinată refractometric şi se exprimă în g% s. substanţele organice care intră în componenţa acestora se împart în mai mai multe grupe : -substanţe cu rol plastic.constitutiv (glucide. Substanţele solubile nefermentescibile (în limbaj tehnic “nezahărul”) din musturile de fructe sunt numeroase.6. cu excepţia Germaniei. fitoncide.8. Din punct de vedere al solubilităţii în apă. glicozide. în sensul de grame s. La un must de cireşe filtrat (caz concret). iar în multe lucrări tehnice de specialitate din Occident. Substanţa organică solubilă. extractul nefermentescibil a fost de 65 g/l: 40 g/l sorbitol. 2. 3 g/l protide. din cartea galbenă 2. enzime. -substanţe cu rol activ (vitamine.cu radionuclizi se poate produce şi de la cenuşile termocentralelor care funcţionează pe bază de cărbuni.La sâmburoase.s.7. la rândul ei poate fi fermentescibilă sau nefermentescibilă. Legislaţia calităţii din România conţine prevederi restrictive referitoare la limitele admise. care diferă în funcţie de specie. -compuşi rezultaţi din metabolismul intermediar (acizi organici. lipide). -compuşi cu rol complex (alcaloizi. amine. protide.). 3 g/l acid galacturonic. În industria zahărului se folosesc gradele Brix pentru exprimarea aceloraşi valori.3% substanţă uscată solubilă. Există însă formule de calcul şi tabele de echivalare. (sau grade refractometrice). etc). în curs de adaptare şi de aliniere cu prevederile similare din standardele internaţionale. Nu este corectă identificarea între substanţa uscată solubilă şi conţinutul în glucide. având 14. etc).u. gradele Brix se utilizează.

căpşune. agrişe. hemiceluloza etc. gogoşari. cireşe.88%). compoziţia atmosferei. gume vegetale. lipidelor sau protidelor. substanţe dulci. În biosinteza acizilor organici.1. tomate. păstârnacul. gutui. Generalităţi despre glucidele din produsele horticole. mere. procentul sporirii mono.9%/+30. Pe parcursul păstrării evoluţia conţinutului în glucide totale depinde de specie.şi diglucide. prune. castane. şi alţi factori. dar şi la ceapă sau morcovi. cireşe. Ele caracterizeaza produsele din punct de vedere al conţinutului în glucide. scăderea conţinutului glucidelor totale pe parcursul păstrării este de aproximativ un procent. exprimate procentual faţă de substanţa proaspătă comestibilă a unui produs (g %). La struguri sau caise. 47 . vişine) au un conţinut maxim de glucide totale de peste 10%. la 5. 1986). La ardei.0%).3%). La pere. La fructele din România. Glucidele totale sunt definite ca proporţia de mono.2% la 8. mai sunt folosite pentru glucide şi următoarele sinonime: zaharide.) sau energetic (monoglucidele). La piersici se înregistrează scăderea cea mai evidentă la temperatura mediului ambiant (de la 9.Este de fapt o evaluare. nuci. I. struguri. morcovii. zaharuri etc. urmare a pierderii apei din ţesuturi.35%-9. care conţin amidon. iar strugurii au conţinutul mediu cel mai ridicat (16. În literatura de specialitate. pere. La multe legume sau fructe.5%. În timpul maturării. creşterea este relativă.. sunt utilizaţi produşii intermediari ai metabolismului glucidelor.35%. hemiceluloza).8% (usturoi). care poate fi identificată prin stabilirea raportului între conţinutul în zaharoză şi monoglucide.6% (Burzo.8% într-o singură lună de maturare pe pom.şi diglucidelor în timpul păstrării fiind de +0. Conţinutul mediu de glucide totale la legume se încadrează între limitele de 1. zmeura are un conţinut mediu de numai 4. Pe parcursul păstrării. usturoiul) şi 13 specii de fructe (afine. În produsele horticole sunt conţinute în cantităţi mai importante trei grupe de glucide: glucidele hidrosolubile (monoglucide. conţinutul în glucide totale creşte ca urmare a hidrolizei acestuia în glucide cu moleculă mai simplă.8. poate avea loc şi o creştere a conţinutului în glucide totale. La cireşe are loc o creştere de la 2. în timp ce la 00C scăderea este redusă (9. în funcţie de anul sau ţara de provenienţă.). sau o aproximare. diglucide etc. pătrunjelul.2% (cartofi) şi 25. 7 specii de legume (ceapa. hidraţi de carbon. Dintre produsele horticole mai cunoscute. caise. temperatură. conţinutul în glucide totale scade. scăderile sunt nesemnificative. Dinamica glucidelor totale. Noţiunea analitică de glucide totale Glucidele sunt produsul primar rezultat din fotosinteză. La vişine. conţinutul în glucide totale al fructelor creşte. substanţe hidrocarbonate. homopoliglucidele (amidon şi celuloză) şi heteropoliglucidele (substanţe pectice. prune. fără a preciza care anume sunt aceste glucide. carbohidraţi. care trebuie să fie supraunitar. durata de păstrare. Legumele rădăcinoase se recoltează în faza maturităţii depline. pepenii galbeni şi verzi. piersici.2. Rolul lor în ţesuturile vegetale este plastic (celuloza.

1989. prune (peste 2%).4 7.6 1.1 3.) Glucoză Maltoză după Bodea.u.2.2 8.5 . Fructele sâmburoase conţin în mod predominant glucoză.8.În ultimele 48 .0 1. hexoze). Fructoza are puterea de îndulcire maximă în concentraţii mai mici. afine (3.1) 0.8.5 (1.9 0.0 1. fructele seminţoase par mai dulci. Puterea de îndulcire a unor glucide hidrosolubile Specificare Zaharoză Fructoză Zahăr invertit (78%s.9 0. la t0C<100C si la pH neutru sau slab acid.5%). pere.3 2.2%). S.2 - Glucoza (dextroza) se găseşte în cantităţi mai mari în struguri (7. prune (peste 2%). temperatură.6 (0. şi colab.1. Amestecul de 60% fructoză şi 40% zaharoză în soluţie de 10% este cu 30% mai dulce decât soluţia de 10% fructoză pură. manifestă între ele (indiferent de grupă) un efect sinergic. de mărire a puterii de îndulcire în amestec.8 Glucide hidrosolubile (g/%s. Tabelul 2.6 după Răşenescu.7.0 2. mere (5.1%). esteri derivaţi ca acidul fitinic etc. Koch.7. coacăze.6 2.p.0 . C. în produsele horticole se găsesc în stare liberă şi derivaţi ai acestora (polialcooli de tipul D-sorbitolului şi mezoinozitolului.1990.33%). Tabelul 2. din această cauză par adesea mai puţin dulci.p.. căpşune.3-8. Fructoza (levuloza) este conţinută în proporţie mai mare în struguri (7.8 10.1%).2 7.) 11.2.) .1 14. sau de mediul în care este dizolvat glucidul respectiv (vezi fructoza).) este subiectivă. J.. la un conţinut similar în glucide hidrosoluibile. varza albă. Conţinutul în glucide hidrosolubile al produselor horticole Glucoza şi fructoza (monoglucide. coacăze.0.0 1. I.6 5. precum şi zaharoza (diglucid) sunt cele mai importante glucide hidrosolubile din majoritatea fructelor şi legumelor. 1986 etc. W. 1987 100 173 130 74 32 Determinarea puterii de îndulcire (tab. Pe lângă monoglucide. 1990) Specia Mere Coacăze Struguri Pere Tomate Zahăr total (g/ %s. deoarece nu depinde de un singur factor. Conţinutul în glucide la unele specii horticole (după Kays.9-6. şi colab. 2. afine. Bibliografia existentă oferă uneori date neunitare în legătură cu puterea de îndulcire a diferitelor glucide hidrosolubile (Ternes.J. Deşi au un conţinut în glucide mai redus. 1965 1. din cauza fructozei care predomină. cireşe (5.7 6. Ea este influenţată în mod complex de concentraţie. ceapă. pere. Diferite substanţe îndulcitoare nutritive (glucide) sau nenutritive.3%). căpşune. G.7) 0.0. Richter. pH.3 1..8 .) Glucoză Fructoză Zaharoză 1. cireşe (6.

Conţinutul în homopoliglucide al produselor horticole Homopoliglucidele sunt substanţe macromoleculare. de la 3. raportul se modifică tot mai mult în favoarea fructozei. este folosită pe scară largă în diverse sectoare ale industriei alimentare din Occident. 2. mere şi pere (3.4%). Macromoleculele inulinei au dimensiuni mai mici decât cele de amidon şi solubilitate în apă.5%).50 iar monoglucidele componente.7% la 6. La polarimetru se poate observa modificarea (inversia) planului de vibraţie a luminii polarizate de la dreapta (zaharoză) spre stânga (zahăr invertit). ca însoţitori ai substanţelor pectice. care crează saturarea senzaţiei de dulce.1%).5-3. Între acumularea de celuloză şi cea de pentozani se constată un paralelism. fructoza predomină asupra glucozei. Amestecul echimolecular format.4-0. Zaharoza are puterea de îndulcire maximă la o concentraţie a soluţiei de 20%.7%). Zaharoza se acumulează în pepeni (9. Inulina este un fructan compus dintr-un lanţ de 25-35 subunităţi de fructoză. Conţinutul în zaharoză creşte continuu pe parcursul maturării la piersici. Pentozanii au drept monomer pentozele. de glucoză şi fructoză se numeşte zahăr invertit. Fructoza se acumulează permanent în mere. Pe parcursul păstrării. corelată cu scăderea conţinutului în D-sorbitol. caise (5. în timpul creşterii şi maturării.decenii. conţinutul în fructoza se poate dubla în 6 luni de păstrare (caz concret. Denumirea lor provine de la monomerul constituent. precum şi de la zonele verzi către zonele colorate în galben sau roşu Dinamica glucidelor hidrosolubile în diferitele produse horticole este un caracter de specie. D-glucoza (α )D20=+52. conţinutul în glucide hidrosolubile creşte din interior spre exteriorul fructului. în cazul nostru un glucid cu moleculă simplă. La mere şi la pere. La struguri. Hexozanii sunt formaţi din hexoze. pere şi prune.2%. Fructanii ( fructozanii) au ca monomer D-fructoza. dar şi de la peduncul spre caliciu.8. păstârnac. orice adaus nu are efect suplimentar. care se găsesc frecvent în legume şi fructe.2%). Hidroliza zaharozei (în mediu acid sau în prezenţa enzimei invertază) este numită inversie sau invertire. mere (1. creşterea continuă. caise şi mere.8%). rezultate prin polimerizarea aceluiaşi tip de monomer. dar la prune şi pere asistăm la o scădere a conţinutului de zaharoză în fructele mature. Se găseşte în 49 . Dacă la început acumularea glucozei este mai intensă.50 şi D-fructoza (α )D20= +920. la supramaturare. Repartizarea în ţesuturile produselor horticole a acestor glucide este inegală.3.6%). fructoza obţinută din porumb prin procedee enzimatice. pe parcursul maturării se produce o inversare. îndeplinind rol de poliglucide de rezervă. terminate cu o moleculă de zaharoză. În fructe arabanii şi xilanii constituie 0. În mere.5%. Peste această concentraţie. piersici (5. Arabanii sunt pentozani rezultaţi din polimerizarea arabinozei.) Raportul glucoză-fructoză rămâne la cireşe constant pe parcursul creşterii şi maturării. Diglucidul are (α )D20= +66. gutui (1. la aceste specii. La mere. Se găsesc în cantităţi mari în zmeură (2. prune (peste 2%). coacăze.

La fructele recoltate la momentul optim. Proba cu iod .cantităţi mai importante în organele subterane de depozitare (rădăcini şi tuberculi de Compositae (Dahlia. cele mai importante poliglucide din ţesuturile vegetale.11. prin hidroliză enzimatică este pusă la dispoziţia plantei sub formă de D-glucoza.2. iar dintre fructe castanele (27%) şi nucile (13-14%).61. Asparagozina este în sparanghel. fapt care poate fi constatat după 140 de zile de păstrare la 0 0C. Depusă în ţesuturile parenchimatice de depozitare.Taraxacum). Amidonul este de fapt un poliglucid neunitar. 1983).25% şi 6. Merele au la maturitatea optimă de recoltare în vederea păstrării între 3.9%.). Glucanii (glucozanii) sunt formaţi din D-glucoză. amidonul va fi prezent în proporţie de 75-90% din secţiunea transversală a perelor şi 40-60% din cea a merelor.şi colab. Este cea mai importantă substanţă de rezervă din plante.35% amidon (Gherghi. înaintea coacerii. La maturitatea fiziologică acest procent scade la 0. Un conţinut ridicat în amidon au dintre legume cartofii (16-17% soiurile pentru consum şi 20-22% soiurile pentru industrializare) sau fasolea păstăi (3%).A. sursă de energie pentru procesele metabolice. Hidroliza are loc radiar. În fructele pomacee.Cichorium. din centru spre periferia fructelor (fig. 50 . având ca reprezentanţi amidonul şi celuloza. amidonul se găseşte în cantitate maximă în perioada de prematuritate. format din amiloză (componenta liniară) şi amilopectină (lanţuri ramificate).. în scopul păstrării.

necesar aprecierii mai corecte a momentului de recoltare. caracterizat prin intensificarea hidrolizei amidonului şi creşterea conţinutului în glucide hidrosolubile. La cartofii destinaţi semipreparatelor industriale (chips. Pri. Îndulcirea cartofilor. Hidroliza se amplifică şi 51 . IR.2. Codul european pentru aprecierea gradului de hidroliză a amidonului necesar stabilirii gradului de dezvoltare (evoluţie în maturitate a merelor) Nota (de la 1-10) acordată la proba cu iod serveşte la calcularea indicelui Streif. Această evoluţie este corelată cu un consum de energie mai ridicat şi cu blocarea activităţii unor enzime.fermitatea (kg/cm3). frites) nu este permisă îndulcirea.substanţa uscată solubilă (g%).Figura.11. Cartofii depozitaţi la temperaturi mai scăzute de +40C manifestă fenomenul (reversibil) de îndulcire. F indicele Streif = Pri · IR unde. care determină la prăjire apariţia unei nuanţe maro (caramelizare) necomercială. F.nota probei cu iod (1-10).

Fibrele vegetale. Cu cât creşte conţinutul în amiloză din amidon. mănunchiurile acestor lanţuri paralele formând microfibrile. Conţinutul în amiloză este şi el implicat în acest fenomen. Aceste fibre sunt cimentate într-un liant format din alţi polimeri vegetali. bobul. mazărea. medullare). Boabele de mazăre din soiuri cu bobul neted cu diametru peste 8 mm şi amidon peste 3% sunt predispuse la amidonare. J. în timpul tratamentelor termice. varza de Bruxelles (4%). coacăzele roşii (8%). aceste molecule (liniare) se umflă. influenţând mărimea granulelor şi gradul de făinozitate. fasole verde. menţionăm : migdalele (15-17%). tărâţa de grâu are 52 . Dintre produsele horticole bogate în fibre. sau cu bobul zbârcit (Pisum sativum. Prin opărire. Se manifestă ca o tulburare a lichidului de acoperire din borcane sau cutii şi poate evolua până la gelificare. drenează din intestin. o au fibrele de morcovi (208g apă/100g). pătrunjelul (6%). ţelina. Cea mai mare capacitate de legare a apei. anghinarea (9%). zmeura. alunele. grăuncioarele de amidon se umflă. 1995). Ele aparţin varietăţii zaharate. prin pieliţa plesnită. Fibrele de celuloză împachetate dens. Conţinutul în celuloză al produselor horticole este în general sub 1%. Soiurile cu un conţinut în amiloză scăzut. murele.C. 1976). conopidă (68%).la declanşarea încolţirii. Amidonarea conservelor de mazăre verde este un defect de fabricaţie. Fertilizarea excesivă cu azot favorizează şi ea creşterea cantităţii de amiloză şi mărirea raportului amiloză-amilopectină (Bereşiu. var. datorită structurii sale ramificate. Reziduul din conservele amidonate constă exclusiv din amiloză. Un conţinut mai ridicat în glucide solubile (6-8%) şi mai scăzut în amidon (2%) caracterizează boabele mai fine. Celuloza este un poliglucid cu macromolecule liniare. cartofi (48 %). odată cu apa. temperatura medie de gelificare este mai scăzută. feniculul (3%). ţelină. Datorită acestor proprietăţi. Insolubile în apă. Dintre toate produsele naturale. coacăzele negre (7%). asmăţuiul. iar la răcire se produce plesnirea pieliţii bobului. ele au o mare capacitate de absorbţie şi de legare a acesteia. fiind mai mare doar la conopidă. la produsele horticole.. Cauza directă este difuzarea amidonului din boabe. agrişe şi coacăze negre. înconjoară celula în straturi suprapuse care se încrucişează. Conţinutul în fibre al produselor horticole este totdeauna mai mare decât conţinutul în celuloză. rotunjind membranele celulare. Amilopectina nu gelifică. Sfărâmarea cartofilor la fierbere se datorează în primul rând conţinutului celulelor în amidon. corelat cu diametrul grăuncioarelor şi calibrul acestora. şi colab. Cartofii au în medie 23% amiloză şi 77% amilopectină. Ileana. urmate de mere (177%). o serie de substanţe foarte nocive care au efect cancerigen (rezultate din descompunerea sucurilor digestive biliare). varză (168%). fenomen care duce la o separare mai uşoară. au un important rol în alimentaţie. fasolea păstăi (5%). compuse din celuloză şi substanţe pectice. sunt preferate pentru industrializare în tot mai multe ţări. castanele. (Favier. hemiceluloze şi substanţe pectice. sau având amiloză cu o masă moleculară mai mică. Prin fierbere şi gelificare.

2. Acizii pectinici (pectinaţi) au lanţuri macromoleculare care conţin 100200 resturi D-galacturonice şi un grad de metoxilare ridicat (grupări metoxil peste 50%).35%). Masa moleculară este diferită. Un consum de 12-24 grame fibre alimentare pe zi este indispensabil pentru sănătatea noastră. capabili să formeze geluri.3-1.9-1.000 la sfeclă. Insolubilă în apă. consistenţa şi permeabilitatea acestora. La legume.4%).000-360. Specificitatea acestor compuşi este datorată mărimii macromoleculei poligalacturonice. Scheletul de bază. glucide. 1987). dovleac (0. prin hidroliză disociază în componentele sale: acizi pectinici.L. 10-20. xilani. Conţine acizi pectinici solubili în apă cu un grad de metoxilare variabil.4%). Pectina se foloseşte la gelificarea gemurilor (20g/kg) şi marmeladelor (10 g/kg).cea mai mare capacitate de legare a apei (450%).5%) şi fasole verde (1.000. Sunt compuşi coloidali. conţinutul 53 . chiar la încălzire. valori minime întâlnim la ceapă (0.2% (vişine) şi 0. Sunt solubili în apă şi au o capacitate de gelificare redusă. sparanghel.4. pot gelifica rapid.000). Cei cu masă moleculară mai mică se găsesc solubilizaţi în sucul celular. gradului de metoxilare (esterificare cu alcool metilic= grupări metoxil -O-CH3). iar valorile medii cele mai mari la varză (1. având un grad de metoxilare redus (sub 4%). care diferă în funcţie de tehnicile de extracţie. arabani. etc). Materia primă cea mai folosită este albedo-ul (mezocarpul) citricelor şi tescovina de mere din care s-a extras sucul. în funcţie de componenţă şi concentraţie.000 şi 120.05%).2. căruia îi conferă o consistenţă mai mult sau mai puţin gelatinoasă. componente principale ale lamelei mediane dintre pereţii celulari. Acest lanţ macromolecular este esterificat cu metanol şi asociat cu diverse poliglucide secundare (galactani.000 la mere. 200. Conţinutul mediu în substanţe pectice al fructelor din ţara noastră oscilează între 0.7-3.. hemiceluloze. cu soluţii de zaharoză. Pectinele comerciale au masa moleculară între 35.000 la coacăze. celuloze şi lignine. rezultatul unor polimerizări la care participă două sau mai multe tipuri de monomeri (Lehninger. Protopectina (pectoza) este substanţa pectică a fructelor verzi. purificată şi concentrată. la pH=2. în funcţie de provenienţă: 270. este format din monomeri de acid D-galacturonic. Pectina industrială este extrasă din material vegetal. 30.000 la citrice. Substanţele pectice (“pectos”=coagulat) constituie o clasă de polimeri vegetali cu masă moleculară variabilă (35. Conţinutul în heteropoliglucide al produselor horticole Heteropoliglucidele sunt substanţe macromoleculare. tomate. Trebuie menţionat însă faptul că la majoritatea fructelor. precum şi poliglucidelor asociate.8.2-0. determinând rigiditatea. Acizii pectici (pectaţi) corepund unor lanţuri macromoleculare care conţin între 5 şi 100 de resturi poligalacturonice. La peste 72% grad de metoxilare.3% (coacăze negre). acizi pectici. din acid poligalacturonic. alături de gumele vegetale şi hemicelulozele. Substanţele pectice sunt cele mai reprezentative heteropoliglucide din produsele horticole. cărora le asigură rigiditatea ţesuturilor. A. morcovi (1. iar unele tipuri se utilizează pentru obţinerea de produse hipocalorice.

O dietă similară se recomandă la persoanele bolnave de ulcer. pHul.de tipul de enzime pectolitice. Acizii pectinici componenţi se găsesc sub formă de pectinat de calciu şi magneziu. Mg2+. Între lanţurile sale galacturonice există numeroase legături chimice de tip eter sau ester. poate fi urmărită ca proces caracteristic la fructele pomacee. iar gelurile pectice absorb substanţele toxice. diferite de la specie la specie. Formând geluri care înglobează o mare cantitate de apă. Protopectina (care le conferă duritatea) scade cantitativ. La piureurile vâscoase şi lipicioase procentul de spargeri a celulelor este de 10-25%. care reprezintă 1. precum şi de intensitatea metabolismului.. nemaifiind pufos. sau la fructele de migdale. Sfărâmarea la fierbere se produce şi datorită formării substanţelor pectice solubile (8-14% în finalul păstrării). Factori activatori sau inhibitori sunt temperatura. care se semnalează pe trunchi la cireşi. este modificată mai mult prin prelucrare culinară. Componenta principală a acestor pereţi sunt substanţele pectice (peste 50%). Se recomandă folosirea la fabricarea fulgilor deshidrataţi a tuberculilor de cartof din soiuri cu pereţi celulari mai groşi de 6 microni. Evoluţia conţinutului în substanţe pectice. care favorizează absorbţia carotenilor. minieră sau energetică nucleară. intoxicate. bactericidă şi detoxifiantă. expuşi intoxicaţiilor cu substanţe nocive. Hidroliza gumelor vegetale 54 . a vitaminelor A şi B. iar când piureul devine o pastă. fenomen asociat cu maturarea. prezenţa unor anioni sau cationi etc. la copiii cu deranjamente stomacale sau diaree. care cimentează celulele între ele. procentul de spargeri a depăşit 25%. Gumele vegetale sunt exudate vâscoase sau uscate. celuloza şi hemiceluloza.Ele depind de complexitatea moleculelor de substante pectice. la pruni. Hidroliza enzimatică sub acţiunea protopectinazelor scindează aceste legături. Importanţa alimentară şi dietetică. Muncitorii din industria chimică. cu masă moleculară mare (50. Sunt substanţe cu rol protector. uneori asociindu-se cu scăderea cantităţii totale de substanţe pectice. Acidul galacturonic inactivează putrefacţiile. Arsurile şi plăgile infectate se tratează şi cu unguente sau alte medicamente care conţin geluri pectice.000). dar şi prin intermediul Ca 2+. Procesul de transformare se continuă şi în perioada de păstrare. Lamela mediană.maxim de substanţe pectice depăşeşte 1%. Prelucrarea culinara a cartofilor. Merele şi morcovii în stare crudă sau fiartă nu trebuie să lipsească din hrana copiilor. exercitând o acţiune cicatrizantă. Insolubilitatea iniţială a protopectinei se datorează structurii sale complexe. şi colab. acizi uronici şi alte substanţe. Depolimerizarea şi scăderea gradului de metoxilare sunt caracteristice fiecărei specii. pe parcursul maturării. sau de piersici (Gherghi A. hexoze. substanţele pectice evoluează de-a lungul tractului gastrointestinal. Sunt heteropoliglucide solubile. l983). Fermitatea structo-texturală scade. eliberând şi individualizând acizii pectinici. Consistenţa piureurilor se datorează integrităţii pereţilor celulari.000300.5% din substanţa proaspătă. pe seama creşterii proporţiei de substanţe pectice solubile(tesuturile devin mai moi). având o structură macromoleculară care include pentoze. pe seama protopectinei. vor consuma şi ei aceste produse.

izoleucină.5% (usturoi.4%).9%. iar la unele specii în celule secretoare specializate. provenind de la specii vegetale din alte zone geografice. Aceste protide au o valoare biologică ridicată. Conţinutul produselor horticole în protide (tab. pentru prevenirea cristalizării zahărului în unele produse sau pentru reglarea gradului de îngroşare la diferite preparate etc. Mg. O. Cele cu masă moleculară mai mare sunt greu hidrolizabile şi au rol plastic. Legumele mai cunoscute care conţin peste 2% protide sunt: spanacul. P. S. histidină şi arginină.) variază în raport cu specia. Mucilagiile sunt polimeri heteropoliglucidici care se găsesc în stare liberă în citoplasmă.9. Hemicelulozele sunt heteropoliglucide neomogene. Legumele de la care se consumă frunzele au un conţinut important de protide. dar care conţin toţi aminoacizii esenţiali. Nu prezintă o compoziţie bine definită. Datorită vâscozităţii lor. Rolul lor fiziologic este de reglare a echilibrului hidric (seminţe). iar conţinutul minim se constată la mere (0. Au o structură cuaternară. care se găsesc alături de celuloză. H. Conţinutul mediu al legumelor oscilează între 6. Gumele sunt implicate în reacţia de apărare a plantei la atacul de agenţi patogeni sau lovituri mecanice.5%). sau higroscopicităţii (la organele suculente). fiind poliglucide de rezervă.de la prun a permis identificarea în compoziţia lor a galactozei. N. În structura unor protide se întâlnesc S.datorită conţinutului în aminoacizi esenţiali.6% (castraveţi). Boabele uscate de mazăre conţin 22. fiind formate din xilani (30%) şi arabani. Hemicelulozele cu masă moleculară mai mică sunt uşor hidrolizabile. Conţinutul în protide al produselor horticole 2. acidului glucuronic etc (Kays. manozei. iar cele de fasole 21. mazărea verde) şi 0. Tuberculii de cartof asigură circa 10% din protidele necesare organismului. Fe. Sunt substanţe cu proprietăţi hidrofile. dacă este raportat la substanţa uscată (30%). 2. ramnozei.3%. cartofii. la fabricarea substanţelor aromate protejate. În industria prelucrătoare se folosesc astfel de compuşi. galactani sau acizi pectinici. fasolea verde. Legumele din grupa verzei au protide cu un conţinut mic în triptofan. arabinozei. 2.9. 1990).1 Generalităţi despre protidele din produsele horticole Protidele constituie o clasă de substanţe organice de mare importanţă fiziologică şi structurală. leucină.. conopida.J.9. lizină şi treonină. conţinând C. într-o perioadă când produsele proaspete sunt deficitare. La fructele din ţara noastră un maximum de conţinut în protide îl au migdalele (18. se întrebuinţează ca agenţi antispumanţi sau coloizi protectori. soiul sau ţesutul analizat.3%) şi nucile (l6. broccoli. alături de manani. în pereţii celulelor vegetale şi participă la consolidarea acestora. Cu etc. Spanacul este considerat o sursă foarte valoroasă de protide vegetale. contra depunerii suspensiilor în sucurile de fructe.3%) şi pere (0. 55 . xilozei. pătrunjelul şi prazul. ciupercile. dar ridicat în patru aminoacizi esenţiali.

La merele din soiul Golden Delicious.18% şi 0. 2. Atât aspectele cantitative.aspartic-620 a. la care se adaugă în cazul copiilor al nouălea (histidina). fenilalanina. Principalii aminoacizi din legume şi fructe sunt în număr de 37. cireşe. a. Conţinutul variază şi de la un ţesut la altul. a.glutamic-669.4 0.aspartic-775 a. a.35%. se află încă în studiu. triptofanul şi lizina). tehnologia de producţie sau de valorificare. 4 cu carcter bazic etc (A. cu conţinut mediu (caise. la unele produse horticole.glutamic-991. stadiul de creştere şi dezvoltare. produsele horticole se împart în patru categorii: bogate (struguri. 2 cu caracter acid. fragi) şi cu un conţinut redus (mere.2.4 Aminoacizi esenţiali (mg/g azot) 2426 2389 2082 2332 2253 1905 Total aminoacizi (mg/g azot) 5998 5662 4910 5591 5170 5205 Conţinut maxim în unii aminoacizi (mg/g azot) a.În cadrul aceleiaşi specii. limitele de variaţie a conţinutului în protide sunt destul de largi. a. (după Keys.glutamic-910.glutamic-924. zmeură). 1990) Specia Mazăre (seminţe) Fasole (seminţe) Cartofi (tuberculi) Mazăre (boabe verzi) Fasole (boabe verzi) Mere (fructe) Proteine (g /%) 20. la Cardinal de 674 mg/100 ml).aspartic-748 a. Conţinutul în aminoacizi al produselor horticole În funcţie de conţinutul în aminoacizi liberi. Tabelul 2. 1983). În produsele horticole se găsesc atât aminoacizi. soi. a. care sunt protidele cele mai simple. prune. Nuciferele. cât şi peptide sau proteine. Gherghi şi colab.sunt bogate în arginină şi acid glutamic. Fiecare specie este mai bogată în anumiţi aminoacizi. aspectele dinamice şi corelarea lor cu procesele fiziologice. dar şi fasolea 56 . mezocarpul conţine în medie numai 0. Ei sunt în număr de 8 pentru persoanele adulte (izoleucina. alunele. în funcţie de soi: la mere între 0. pe când epiderma fructelor 0. leucina.6 2. rezultate din unirea aminoacizilor în molecule şi macromolecule tot mai complexe.aspartic-726 a. strugurii în arginină şi metionină. La struguri s-au evidenţiat deosebiri între soiuri.9 Conţinutul în protide după recoltare.9. treonina. a. la fasolea boabe (uscată) între 20% şi 24%. dintre care 14 cu caracter neutru.aspartic-750 a. la alte soiuri conţinutul este mai mare (la Chardonnay de 595 mg/100 ml. coacăze.. Nucile.glutamic-369.tomate.24% protide. revent).1 22. Unele soiuri au sucul sărac în aminoacizi ( la Riesling de 200 mg/100 ml).J.glutamic-700. S.72%.Conţinutul în aminoacizi liberi depinde de specie. valina.aspartic-1300 Aminoacizii esenţiali sunt acei aminoacizi care nu pot fi sintetizaţi de organismul uman şi trebuie asiguraţi în mod obligatoriu de o alimentaţie echilibrată. cât mai ales aspectele calitative (identificarea tuturor aminoacizilor liberi) la fiecare produs. metionina..1 2.0 6.de exemplu.

Boabele de mazăre verde sunt mai bogate doar în treonină şi lizină. amandina (migdale) sunt mai cunoscute. Heteroproteidele sunt macromolecule proteice care conţin o grupare prostetică (neproteică). unde participă direct în desfăşurarea proceselor vitale din celulele vegetale. datorită conţinutului mai ridicat în acid glutamic şi acid aspartic. Globulinele sunt mult mai răspândite. Holoproteidele sau proteinele îndeplinesc patru funcţii: enzimatică. imunologică şi plastică. Lipoproteidele au componenta prostetică de natură lipidică. conţin în cantitate mai mare toţi aminoacizii esenţiali. Intră în constituţia unor structuri celulare şi intracelulare (membrane. Legumina este o albumină identificată în mazăre şi în alte leguminoase. Din cele şapte grupe mai importante. pepeni verzi etc. Se găsesc în cantitate mai mare în citoplasmă şi în nucleul celular. În stare redusă sau oxidată. în produsele horticole au fost identificate două: albuminele şi globulinele.). faseolina din fasole. Glutationul este o tripeptidă răspândită în regnul vegetal. Legumelina din mazăre. Au un rol important în solubilizarea şi transportul lipidelor şi al unor substanţe liposolubile.9. Au fost puse în evidenţă în mere. legumina din fasole deosebindu-se de legumina din mazăre. 2.4. Au fost identificate globuline şi în spanac. Diversele globuline diferă între ele prin conţinutul de aminoacizi (număr şi cantitate). Participă la numeroase procese de oxido-reducere. cu totul) formate numai din aminoacizi şi heteroproteide. Albuminele sunt răspândite la numeroase specii şi în toate organele vegetale. funcţionează drept coenzimă. Are rol în menţinerea potenţialului redox.3. Conţinutul în peptide al produselor horticole Peptidele sunt compuşi formaţi din 2-4 aminoacizi. distingem holoproteide (“holos”= întreg. Globulinele au o reacţie mai acidă decât albuminele. apar de asemenea diferenţe. Un exemplu este cloroglobina 57 . 2. cât şi din substanţe neprotidice (neproteice). care participă la procesele de oxidoreducere. energetică. datorită solubilităţii în apă a părţii proteice şi insolubilităţii părţii prostetice. alcătuite atât din aminoacizi. tomate.9. precum şi la sinteza glucidelor prin fotosinteză. ciuperci. castraveţi. provenind însă de la specii diferite. Glutationul redus acţionează ca antioxidant pentru acidul ascorbic. În produsele horticole există numeroase cromoproteide cu funcţii enzimatice. Au proprietăţi emulgatoare (ajută emulsionarea). tomate. alături de leucină şi glicocol. Se consideră că are şi rol antitoxic. formate din aminoacizi uniţi prin legături peptidice. Cromoproteidele au ca grupare prostetică pe unii compuşi cu nucleu porfirinic. cum ar fi carotenoizii sau sterolii. mitocondrii etc. legaţi prin legături peptidice. La aceeaşi globulină. tuberina (cartofi). seminţe.boabe sau arahidele. Conţinutul în proteide al produselor horticole Proteidele sunt substanţe macromoleculare. morcovi. fie prin scindarea proteidelor. Aceşti compuşi iau naştere fie prin unirea aminoacizilor liberi. În funcţie de compoziţia chimică. reprezentând 50% din totalul proteinelor utilizate ca substanţe de rezervă.

şi colab. ciupercile Agaricus (15 g/100 Kcal) şi spanacul (17 g/100 Kcal). conţinutul de cloroglobină este de 0. cetonele. carotenoide (0. Conţinutul în lipide al majorităţii produselor horticole este foarte redus. şi colab. se observă în primele 55-65 de zile de creştere. lipide (2. în timp ce conţinutul în proteide creşte tot mai mult. Modificări cantitative şi calitative ale proteidelor sunt caracteristice diverselor specii.2%). Favier. participând la structura membranelor celulare şi la reglarea permeabilităţii acestora. iar la unele specii se acumuleaza în seminţe. din care minimum 50% să fie proteide de origine animală (mai bogate în aminoacizi esenţiali). conţinând clorofile şi holoproteide. Considerând valoarea biologică a laptelui egală cu 100.1%. La fasolea de grădină. În spanac. salata (11 g/100 Kcal). aminoalcoolii etc.1. în perioada de creştere şi de maturare. aminoacizii scad brusc. 1964-1966). Valoarea biologică a proteidelor este dată de conţinutul lor în aminoacizi esenţiali. în sistemul circulator sangvin. cât şi a proteidelor. J. În alcătuirea unor lipide intră şi alţi compuşi. în proporţie mai mare sau mai mică. (1995) menţionează în ordine conopida.10. Tripsin inhibitorii sunt substanţe de natură globulinică. proteidele din cartofi au valoarea biologică 75. Generalităţi privind lipidele din produsele horticole Lipidele sunt constituite din acizi graşi şi derivaţi ai acestora.5%). cum sunt hidrocarburile. inactivată prin încălzire sau fierbere. ceapa de tuns.(cloroplastina).10. nedepăşind în general 1%. cu o macromoleculă complexă. ca substanţe de rezervă.. crescând însă în mod proporţional biosinteza proteidelor. esterificaţi cu diferiţi alcooli. dar provoacă aglutinarea globulelor roşii. Din punct de vedere fiziologic. sparanghelul (14 g/100 Kcal). cicoarea creaţă (13 g/100 Kcal).. Fazina (din fasole) este o hemaglutină termolabilă. După încă 5-10 zile. Protide antinutritive se găsesc în boabele tuturor leguminoaselor. dar în fasolea boabe valoarea biologică este de numai 40. la un consum zilnic de 3000 cal. Ea se găseşte în cloroplaste. La mazărea de grădină. Raţia proteică a adultului nu trebuie să coboare sub 100 g proteide.5%). Nucleoproteinele au ca grupare prostetică acizii nucleici. dar pe măsura maturării are loc acumularea globulinelor. având rolul de a absorbi şi transmite energia solară necesară fotolizei apei. Hemaglutinele sunt albumine care au efect anticoagulant. Conţinutul în lipide al produselor horticole 2. Raportând conţinutul în proteine la valoarea calorică a unor produse horticole crude sau prelucrate (g/100 Kcal). acumularea atât a aminoacizilor liberi. 2. andivele Witloof. broccoli (12 g/100 Kcal). (Bodea C. Sunt implicate şi în metabolismul vegetal. În primele stadii predomină albuminele. Din punct de vedere chimic cloroglobina este formată din clorofilele a şi b (7.1-0. acizii. holoproteide (69%). La legume oscilează între minimum 0. lipidele au un rol plastic.C. în spanac valoarea biologică este 64.15% 58 . conţinutul în aminoacizi liberi se reduce continuu în timpul dezvoltării boabelor.

alcoolii alifatici superiori. La majoritatea fructelor media se încadreaza între 0. precum şi alte substanţe cu rol biochimic şi fiziologic distinct. Gherghi şi colab. au fost denumiţi în practica farmaceutică. sparanghel) şi maximum 0. Lehninger (1987). piersicile) şi 1-2% (murele. nuci 10%). Pentru asigurarea acestei cantităţi. linolenic şi arahidonic nu pot fi sintetizaţi de organismul uman. nuci 4. A. circa 1%). Alcoolii graşi monohidroxilici saturaţi şi nesaturaţi cu lanţ lung intră în componenţa ceridelor. 1983). Separat se evidenţiază fructele nucifere.(la sfecla roşie. cu valori deosebit de mari: alunele cu 61. migdale 36%.6%.. Alţi compuşi rezultaţi din hidroliza lipidelor vegetale. În raport cu complexitatea lor. acidul linoleic (7-10% în alune şi migdale. O altă clasificare (A. saturaţi şi nesaturaţi. Deşi ne sunt necesari în cantităţi de cca de 7 g/ zi. Principalele derivate de lipide din produsele horticole Compuşii constituenţi ai lipidelor simple şi complexe rezultaţi din hidroliză.2.5% şi migdalele cu 54.45-0. 2. care provin din hidroliza fitosteridelor. vitamina F. în produsele horticole din ţara noastră se găsesc în cantitate mai mare acidul palmitic (C16:0 ) (alune şi migdale 3.5%) şi acidul stearic (C18:0) (nucifere.50% (la mazăre).1%. fitosterolii. nucile cu 62. şi lipide complexe (heterolipide). Alcoolii din molecula lipidelor sunt mult mai diverşi. Acizii graşi aparţin seriei acizilor monocarboxilici. Alte componente ale lipidelor. sau menţionaţi ca lipide nesaponificabile sunt terpenele şi carotenoizii.15% (agrişele.0-3. Acizii graşi esenţiali. cartofi. Glicerina (glicerolul) este caracteristică triacilglicerolilor (trigliceridelor). Cei inferiori sunt lichizi la temperatura obişnuită. soia 60%. pepeni. păstrează caracterul de solubilitate în solvenţi organici. raţia zilnică de grăsimi alimentare va conţine cel puţin 1/3 lipide vegetale. Dintre acizii graşi saturaţi. mult mai mari decât vitaminele. Aceste unităţi structurale sunt acizii graşi. fosfogliceridele şi ceridele din cerurile vegetale). castanele).1-0. bogate în acizi graşi nesaturaţi. Fitosterolii sunt derivaţi ai unei hidrocarburi saturate tetraciclice perhidrociclopentanofenantren. iar cei superiori de la C 12 în sus. caisele. 59 . la uleiurile de floarea soarelui 65%.10. La nucifere se poate constata şi variaţia conţinutului în lipide în funcţie de soi. acidul linolenic (6% în nuci).L. În uleiul de nucă ei reprezintă 75%.3%. usturoi. grupează lipidele în lipide simple (homolipide: cum ar fi gliceridele. germeni de porumb 40% şi rapiţă numai 15%. ceridele etc). ridichi. sunt solizi. lipidele vegetale se împart în mai multe grupe. clasifică lipidele în lipide nesaponificabile (de exemplu terpenele) şi lipide saponificabile (acil glicerolii. circa 38% în nuci). Acizii graşi nesaturaţi sunt reprezentaţi de acidul oleic (în alune 50%. Aminoalcoolii cum sunt colamina şi derivatul său trimetilatcolina intră în componenţa unor fosfolipide (a lecitinelor).

se produce oxidarea compuşilor rezultaţi din hidroliză. aldehide etc. care însoţesc gliceridele. Cerurile sunt secretate de către cuticulă sub formă de grăuncioare. Principalele lipide simple din produsele horticole Lipidele simple (homolipidele) sunt substanţe ternare (alcătuite din C. În fracţiunea gliceridică a uleiului de seminţe de struguri. Triacil glicerolii (gliceride. acidul oleic 37% şi acidul palmitic 6-7% etc. Proporţia de esteri saturaţi şi nesaturaţi este influenţată de temperatura de păstrare şi de faza de maturare a fructelor. Conţinutul total în ceruri al fructelor pomacee (mai ales al merelor). Seminţele de piersici şi cireşe conţin între 40-45% triacilgliceroli. ambii cu catenă normală. fracţiunile se echilibrează din nou. Sunt esteri ai fitosterolilor cu acizii graşi superiori.3. conţin (în afară de ceride) şi alte substanţe. Fitosteridele sunt lipide simple. creşte continuu pe măsura maturării. iar în seminţe constituie o rezervă nutritivă principală pentru embrion. substanţe care imprimă mirosul şi gustul de râncezit. cu formare de cetone. Rolul lor fiziologic este de a regla permeabilitatea membranelor celulare. piersici. legumele deshidratate sau congelate. împiedicând şi penetrarea agenţilor patogeni. împotriva pierderilor de umiditate şi razelor ultraviolete. Fracţiunea nesaturată (acizi graşi nesaturaţi C18) are consistenţă uleioasă şi devine proporţional mai mare la 1 ± 10C (până la 90%). În cadrul condiţionării unor produse (ardei.H. cetone.O) şi reprezintă esteri formaţi dintr-un alcool şi un acid organic. înregistrând pierderi în greutate de circa trei ori mai mari după şapte luni de păstrare. care acoperă suprafaţa multor produse horticole. cum ar fi acizii graşi liberi. cu atât râncezirea este mai rapidă. alcoolii monohidroxilici superiori (C25-C35). Aplicatii practice. După recoltare şi în timpul păstrării.2.10. Cu cât acizii graşi nesaturaţi rezultaţi din hidroliză sunt în proporţie mai ridicată. prin stratul mai mult sau mai puţin impermeabil. Soiul de mere Golden Delicious are mai puţine ceruri decât Red Delicious. Nucile conţin 100-110 mg/100 g miez. Ceridele sunt esterii acizilor graşi superiori (C12-C34). iar consistenţa solidă. aldehide şi acizi volatili. iar la struguri 10%. Dacă se ridică temperatura la +200C. sunt esterii glicerinei cu acizii graşi. tomate etc. La fructele nucifere păstrate la o umiditate relativă mai ridicată (90-95%) şi la lumină. În urma oxidării lipidelor componente. cele de tomate 18-20%. iar migdalele peste 110 mg fitosteroli/100 g miez. acidul linoleic reprezintă 55%. cu alcoolii monohidroxilici superiori (C28-C34). Cerurile vegetale. îşi pot modifica mirosul sau gustul. Soiurile de fructe mai bogate în ceruri vegetale se păstrează mai bine şi au pierderi mai mici în greutate. Ea constă în aplicarea pe suprafaţa fructelor sau legumelor a unei pelicule de ceară alimentară naturală sau sintetică. lipide neutre). Compoziţia chimică a acestor ceruri esteî n această fază preponderent saturată (acizi graşi saturaţi C20-C30). Rolul lor este protector. Se asigură o mai bună protecţie pe toată durata circuitului de valorificare şi reducerea scăderii turgescenţei prin limitarea transpiraţiei. bastonaşe sau solzi.) se include la cererea beneficiarilor (externi) operaţia de ceruire. 60 . sinteza continuă ascendent.

11. lecitinele şi cefalinele.Fenomenul se explică prin reacţia fructului de a-şi mări permeabilitatea celulelor epidermice la schimbul de gaze. Acizii organici din produsele horticole 61 . în concentraţie de 0. mere. proteidelor şi al altor substanţe organice din plante. Cutina şi suberina sunt compuşi foarte eterogeni. ca nişte pete fără o formă regulată. aminoacizi. 2. când intensitatea respiraţiei se măreşte.farnesan de aproximativ 100 de ori (Huelin ş.a. datorită modificării conţinutului cerurilor de pe suprafaţa acestora prin creşterea conţinutului în α . varză. de Burzo. Opăreala (cald) apare la fructele seminţoase sub forma unor zone brune. Membranele lipoproteice intervin în reglarea permeabilităţii.4. ardei. În ciuperci sunt reprezentate de cerebrine şi cerebrozide. contribuind şi prin acest aspect la amplificarea activităţii respiratorii. faţă de lipidele simple. ale căror componente sunt diferite în funcţie de specie. 1986). 1970. Esterii nesaturaţi ating cea mai înaltă proporţie în faza finală a vieţii merelor.1-0. Ele sunt prezente în toate celulele. Glicerofosfolipidele au fost identificate în tomate. având rol structural. Sfingolipidele vegetale sunt răspândite în ciuperci. Aceste heterolipide vegetale sunt prezente în membrana lipoproteică a organitelor celulare.. Suprafaţa lor uleioasă este un indiciu că sunt în faza finală a păstrării. I. inozitol sau glucide..6%. Principalele lipide complexe din produsele horticole Lipidele complexe (heterolipidele) pot conţine în plus. în constituirea membranelor celulare şi intracelulare. are loc cu o intensitate sporită biodegradarea fracţiunii nesaturate. premergătoare prăbuşirii (maximum climacteric). 2. cit. care reprezintă procentual partea majoră a glicerofosfolipidelor din produsele horticole. acid fosforic. dar au fost identificate în tomate şi în pericarpul merelor.10. Glicerofosfolipidele îndeplinesc şi rolul de transportori ai glucidelor. Cele mai importante sunt acizii fosfatidici. Sub acţiunea lipoxidazei. adesea în amestec şi cu diferite ceride. În pericarpul merelor reprezintă 5-6% din conţinutul total de lipide. aminoalcooli.

Condiţiile pedoclimatice şi aciditatea.3 ml (ardei gogoşari maturi. prune. zmeură. malic pentru mere. coacăze. a. alături de modul de utilizare tradiţional. ardei roşii). din momentul recoltării la momentul optim şi până în finalul valorificării. În sucul celular. caise.1 n/100 g sunt între 3. afine. acid fosforic şi chiar acid ascorbic într-o măsură mult mai mică ). vişine. în funcţie de soi. precum şi cele de pere sub 0. tomate. Participă ca produşi intermediari în metabolismul glucidelor. c) peste 5. vişine. ceapa) şi 0.5 ( prune. Se exprimă în grame sau miliechivalenţi din acidul predominant în produsul respectiv (a. soiurile de mere cu o aciditate mai mare de 0. legume frunze. Red Delicious). morcovi.0 şi 3.grupa Beurré). pătlăgele roşii.4 g% (vişine). unde temperatura medie anuală este de +8. căpşune. iar la pere. pere. piersici.6 şi 5. esteri sau glicozide. b) între 3. Aciditatea produselor horticole Aciditatea titrabilă se determină prin neutralizarea (titrarea) directă a extractului obţinut volumetric dintr-un anumit produs. Lipsa de aciditate reprezintă chiar una dintre trăsăturile definitorii pentru noţiunea de "legumă".2 g acid malic/100 g (Contesa de Paris. soiuri de mere). zmeură. 2.20 C.4 g acid malic/100 g (Golden Delicious.65 g acid malic/100 g produs (grupa Renet).52 g% 62 . În cazul legumelor. Se consideră acide. diferit faţă de fructe.11. iar în procesul de respiraţie sunt acceptori de hidrogen sau substrat oxidativ. se constată că primele porţiuni de suc sunt mai puţin acide decât cele care urmează.0 (soiuri de mere.72 g% şi cireşele 0. merele au 0. afine.1 g% (coacăze roşii).7 g acid citric% (afine) respectiv 0. mure. citric pentru căpşune. a. coacăze.etc). broccoli. acizii organici se găsesc dizolvaţi în stare liberă. cireşe.0 (majoritatea legumelor). sau combinaţi sub formă de săruri. şi valorile minime de 0. tartric pentru struguri.1. Prin presare. } esuturile centrale ale fructelor de măr au o aciditate de 1. cartofi. cu hidroxid de sodiu (n/10). În anii cu veri ploioase sau în zonele reci. Aciditatea liberă poate fi apeciată în funcţie de valorile pH: a) între 2.2-3.1 ml (dovleceii în floare). mere. fasole. exprimarea se poate face direct în mililitri soluţie NaOH n/10 necesari pentru neutralizare şi exprimaţi procentual. revent. soiurile cu o aciditate mai mare de 0. Cu o aciditate mai scăzută sunt soiurile de mere sub 0. Distribuţia acizilor organici în produsele horticole este neuniformă.3 g/100 g (Passe Crassane. caise.3 g acid malic% (pere). aciditatea titrabilă oscilează în limite destul de largi. Cunoaşterea acidităţii ne permite să apreciem mai bine evoluţia unui produs.6 ori mai mare faţă de a ţesuturilor periferice. pătrunjel. valorile acidităţii devin mai mari. proteidelor şi lipidelor. gutui. Aciditatea titrabilă este provocată de prezenţa acizilor liberi disociaţi. în acid malic de 1. În bazinul pomicol Bistriţa. cireşe. Aciditatea titrabilă a fructelor oscilează între valorile maxime în acid citric de 2. pere. piersici. limitele exprimate în ml NaOH 0.Acizii organici sunt răspândiţi în toate fructele şi legumele. revent. a sărurilor acide precum şi a altor compuşi cu reacţie acidă (fenoli. La pomacee. La legume. Curé).

ea creşte până la o valoare maximă care se realizează cu puţin înainte de maturitatea de recoltare. După 40 de zile. Condiţiile de păstrare.A. 63 . Temperatura de păstrare şi compoziţia atmosferică contribuie la menţinerea acidităţii.30%. provoaca o scădere mai pronunţată a acidităţii titrabile din fructele de tomate. elaborate pe baza datelor multianuale. Atmosfera controlată blochează parţial diminuarea acidităţii. Gustul acid. În timp ce la mere şi prune.aciditate titrabilă în acid malic. devenind fade. aciditatea titrabilă scade mai pronunţat la fructele recoltate mai timpuriu. Fiecare specie are o dinamică proprie a acidităţii titrabile. Valoarea raportului glucide totale/aciditate titrabilă Pe parcursul păstrării frigorifice. În urma unei perioade de păstrare prelungite fructele de măr îşi pierd armonia gustativă. urmare a metabolizării mai intense a acizilor organici decât a glucidelor.55 g% acid malic. Momentul recoltării are repercusiuni asupra evoluţiei acidităţii titrabile pe parcursul păstrării. menţinerea acidităţii la produsele păstrate conform tehnologiilor standardizate. Astfel.). având efect inhibant asupra unor enzime din ciclul Krebs. cu gust "leşios. În zone mai sudice aciditatea titrabilă este mai scăzută. În pere are loc însă o scădere constantă până la maturare. la căpşuni se înregistrează o scădere mai puternică la fructele recoltate mai târziu (mai pigmentate). Factori de influenta. coasta vestică a S. La depozitele AC (atmosferă controlată). prunele îşi diminuează aciditatea cu 32. în timp ce caisele aproape 10% în numai 5 zile de păstrare la 00 C. sau acide (nordul Europei. Golden Delicious-Jonathan).U. uşor acrişor. scăderea este de 47-27% (mere. constituie o componentă majoră şi apreciată a calităţii organoleptice/senzoriale. Merele din bazinul pomicol Focşani (media anuală +9. scăderea este de 26% (morcovi) sau de 20% (struguri).A. conferit produselor horticole de către acizii organici. iar cireşele din bazinul pomicol Stefăneşti (media anuală +9. în funcţie de specie sau soi. ca urmare a migrării acizilor. Căpşunele pierd 2% din aciditatea titrabilă în 6 zile.). care începe să crească în bulbi şi să scadă în frunze. înnecăcios".80 C) au 0. În podgoria Cognac (Franţa) există hărţi ale acidităţii recoltei. diminuarea este mult mai mică. După 120 zile. dacă nivelul proceselor metabolice este diminuat. în funcţie şi de factorul soi.37 g% în acid malic. la mere şi la struguri. Temperatura mai ridicată.U. coasta estică a S. După 210 zile. Studiile de marketing au evidenţiat specificitatea preferinţelor consumatorilor pentru produse lipsite de aciditate ( Europa de Sud. Vişinele îşi pierd 26% din aciditate în 10 zile de păstrare. Durata de păstrare influenţează. momentul optim de recoltare poate fi precizat prin determinarea acidităţii titrabile.60 C) au doar 0. se constată o creştere semnificativă a acestuia. iar cireşele numai 12% în 12 zile. La ceapă.

zmeură. D. Ca. piersici. între 0.. morcovi.8%). Produsele în care predomină acest acid pierd cel mai uşor aciditatea pe parcursul perioadei de depozitare.2%) şi caisele (1. tartic şi oxalic sunt cei mai răspândiţi dintre cei 32 care au fost identificaţi în produsele horticole (A. iar acizii citric şi oxalic sunt prezenţi în cantitate mai mică (Salunkhe. doar morcovii şi castraveţii conţin o cantitate mai evidentă. când ponderea sa atinge 70% din totalul acizilor organici. agrişe.COOH CH2 COOH COOH COOH Acid oxalic Acid citric Acidul malic este conţinut în produsele horticole atât în stare liberă. sau la mazărea verde cantităţile de acid malic şi acid citric sunt sensibil egale ca pondere (Souci. căpşune. caise. Ulterior. Existenţi atât în stare liberă. Cantităţi mai mari de 1g acid malic/100g conţin vişinele (1. fasole de grădină. procentul scade. acidul malic prezintă un procent maxim în perioada premergătoare recoltării.07 g/100 g). 1981).2.. ardei. castraveţi şi revent. ei prezintă o diversitate mult mai mare datorită izomeriei. acidul malic este predominant. prunele (1. vişine.Gherghi şi colab. 1992). Lipidele.. tomatele au un conţinut mai important.3 g de acid malic/100 g . gutui. deşi foarte redusă. Conţinut mai ridicat în acid citric se poate constata la coacăzele negre (2. uleiurile volatile şi răşinile includ în structura lor moleculară şi diverşi acizi organici. cartofi. prune.44 g/100 g. bomboane. coacăzele roşii (2.CH COOH Acid L-malic CH2 COOH HO . La revent.K. Se foloseşte ca acidulant al sucurilor de fructe sau conservelor de tomate.C . acidul malic se oxidează cel mai uşor în comparaţie cu alţi acizi mai importanţi. şi colab. Conţinutul produselor horticole în acizii organici mai importanţi Acizii malic. La afine. Mg etc. Dintre legume. Pentru a fi folosit în industria prelucrătoare. fiind considerate mai puţin acide decât produsele bogate în acid citric. dar rămâne preponderent.2. S. sfeclă roşie etc.V.0%). de doar 0. 64 . fiind degradat conform ciclului Krebs şi folosit în procesul de respiraţie. protidele. Predomină printre acizii organici din mere. Produsele conţinând mai mult acid citric rămân mai acide. Dă rezultate foarte bune în corectarea pH-ului.88 g acid citric/100 g). tomate. pe parcursul păstrării. Acidul citric este răspândit sub formă liberă sau combinată în toate produsele horticole. şi colab. jeleuri.72g/100 g). cât şi sub formă de săruri de Na. K. cireşe. În mere. sau în unele reţete de gemuri. COOH CH-OH CH-OH COOH Acid tartric COOH CH2 HO . Este acidul organic principal conţinut în coacăze. gulii. acidul malic se extrage din fructe de sorb sau se produce prin diverse procedee industriale.2 g şi 0. citric. Dintre legume. mure. În timpul păstrării. Acidul citric este mai greu metabolizat (oxidat) în perioada postrecoltă. pepeni.11. 1983). cât şi sub formă de săruri. pere. zmeură (1.

raportul glucide/aciditate evoluând mai lent. Exemplul cel mai tipic îl constitutuie citricele (lămâile, portocalele, grapefruit, mandarine etc.), care nu-şi diminuează atât de semnificativ aciditatea în timpul depozitării. În domeniul industrializării produselor horticole, acidul citric este mult folosit. Se obţine industrial prin procedee biotehnologice, iar în ţările subtropicale, din sucuri de citrice (lămâi).Întrebuinţările sale sunt multiple. Se adaugă în sucurile de fructe (ca atare sau diluate) sau în băuturile răcoritoare carbonatate, ca agent de conservare şi de protejare a culorii sau aromei. În afară de efectul acidulant, are proprietăţi de inhibare a oxidării coloranţilor naturali şi componentelor de aromă, prevenind formarea de produşi cu miros neplăcut. Complexează fierul divalent din aceste produse cu formarea de precipitate, împiedicând casarea ferică. Doza autorizată este de 50 g/hl, care se administrează ţinând seama de aciditatea produsului. Acidul citric poate fi folosit şi la tratarea fructelor destinate congelării, pentru prevenirea îmbrunării enzimatice şi menţinerea în proporţie mai mare a conţinutului de acid ascorbic. Acidul tartric este conţinut mai ales în struguri (0,2-0,8g/100g), iar în alte produse în cantităţi mici. Este acidul organic cel mai rezistent la oxidare, fiind mai puţin degradat în ciclul Krebs. Strugurii îşi păstrează mai bine aciditatea, care nu se diminuează după 150 de zile de păstrare decât cu 10-11%. Acidul tartric se obţine din tirighie (tartrat acid de potasiu depus pe interiorul pereţilor vaselor de vin). Se foloseşte ca acidulant pentru sucurile de struguri sau fructe şi în reţeta unor jeleuri sau gemuri de fructe. Se preferă ca agent de invertire. Acidul oxalic se găseşte în cantitate relativ mare în legumele Polygonaceae şi Chenopodiaceae ( spanac, lobodă, stevie, măcriş, sfeclă, revent). În spanac există 0,44 g acid oxalic/100 g. În celelalte produse horticole conţinutul nu depăşeşte 40-50 mg/100 g (legume), sau 10-20 mg/100 g (fructe). În măcriş sau spanac, concentraţiile mari de acid oxalic pot duce la insolubilizarea acestui acid şi depunerea în celule, ca oxalat de calciu cristalizat. Acidul oxalic este o substanţă antinutritivă, insolubilizând o parte din Ca2+ şi Mg2+ sub formă de oxalaţi, reducând astfel absorbţia acestora în organism. Un mg Ca2+ este insolubilizat de 2,25 mg acid oxalic. Insolubilizând complet Ca2+, acidul oxalic exercită în exces efecte toxice. Consumate intermitent, legumele cu acid oxalic nu provoacă efecte negative. Aceste efecte se pot anula complet, dacă raţia alimentară asigură un raport crescut de calciu, prin includerea de produse lactate etc. Dinamica acizilor organici. În struguri, conţinutul în acizii tartric, citric şi malic urmează curba acidităţii titrabile. În anii cu precipitaţii abundente şi temperaturi coborâte, creşte conţinutul în acid tartric, chiar şi în faza de recoltare. Aciditatea cireşelor, predominant malică, atinge pe parcursul maturării un maximum de 0,9-1 g/100 g, după care se constată o diminuare până la 0,7 g acid malic/100 g, pe măsura coacerii complete. 2.12. Vitaminele din produsele horticole

65

Vitaminele sunt substanţe organice foarte active în cantităţi relativ mici, diverse în ceea ce priveşte compoziţia chimică, dar indispensabile activităţii metabolice a organismelor vii. Ele formează numeroase sisteme oxidoreducătoare prin care se reglează potenţialul redox celular şi au rol de activatori enzimatici, participând în procesele de transport de electroni. Deţin rol de biocatalizatori şi constituie, direct sau indirect coenzime ale multor sisteme enzimatice importante. Produsele horticole reprezintă o sursă importantă de vitamine, în cazul vitaminei C, fiind singura sursă. Ciancobalamina (vitamina B12) este unica vitamină care lipseşte din produsele vegetale. Vitaminele se clasifică în două mari grupe. Vitamine hidrosolubile, mai importante fiind tiamina (B1), riboflavina (B2), acidul pantotenic (B5), piridoxina (B6), biotina (H), acidul folic (B9), colina, mezoinozitolul, acidul ascorbic (C), nicotinamida (PP) şi rutina (P). Vitamine liposolubile A, D, E şi K sunt necesare metabolismului vegetal în cantităţi mai reduse. Unele sunt conţinute ca provitamine (carotenoiziiprovitamenele A şi fitosterolii- provitaminele D), iar altele ca vitamine propriuzise (vitamina E- tocoferolii, vitamina K- filochinona). 2.12.1. Conţinutul în acid ascorbic al produselor horticole Acidul L-ascorbic (vitamina C, antiscorbutică) este principala vitamină sintetizată de plante. Se comportă ca agent reducător puternic, care pierde uşor atomii de hidrogen, trecând în acid dehidroascorbic. Forma oxidată are şi ea proprietăţi vitaminice, iar reacţia este reversibilă. Împreună funcţionează ca un sistem oxidoreducător. Rolul fiziologic este complex, participând în ţesuturile plantelor la formarea acizilor graşi nesaturaţi, la degradarea unor aminoacizi, în metabolismul glucidic, în metabolismul fierului etc. Conţinutul în acid ascorbic (mg/100 g produs proaspăt) variază în funcţie de specie, soi şi modul de valorificare.Produsele proaspete au conţinutul maxim în momentul recoltării. La fructe, un conţinut mai ridicat de acid ascorbic îl au coacăzele negre (meda de 177 mg/100 g, maxim 216 mg/100 g,), căpşunele (media de 64 mg/100 g,limite intre 46-86 mg/100 g), coacăzele roşii şi albe (40 mg/100 g). Conţinut redus de vitamina C au strugurii, prunele, perele (3-5 mg/100 g). Conţinutul mediu la câteva fructe mai răspândite. La merele proaspăt recoltate oscilează între valorile de 7-12 mg/100 g), la pere între 4-10 mg/100 g, la caise între 10-14 mg/100 g, iar la cireşe între 6-18 mg/100 g. La legume (speciile mai cunoscute) un conţinut ridicat se constată la pătrunjel (frunze proaspete- 200 mg/100 g), ardeiul verde(127-165 mg/100 g), broccoli (110 mg/100 g), ridichi de iarnă (100 mg/100 g), conopidă (50-78 mg/100 g), gulii (63 mg/100 g), spanac (51 mg/100 g), varză roşie (50-57 mg/100 g) şi varză albă (46 mg/100 g). Un conţinut redus au ciupercile şi pătlăgelele vinete (3-5 mg/100 g). Acidul ascorbic se găseşte în regiunile de creştere activă ale ţesuturilor vegetale, fiind sintetizat de cloroplaste. În seminţe nu apare decât în urma

66

germinaţiei. Procesul de sinteză este proporţional cu intensitatea respiraţiei şi cu activitatea enzimelor oxidante (peroxidaza, catalaza, ascorbinoxidaza). Cu cât ţesuturile sunt mai saturate în oxigen, cantitatea de acid ascorbic formată este mai mare. Părţile exterioare ale fructelor conţin totdeauna concentraţia maximă de vitamina C. Există substanţe care determină scăderea acestuia (compuşii conţinând cupru, unele erbicide ca Prometrinul etc.). Acumularea vitaminei C este un proces specific fiecărui produs horticol. La unele specii cum ar fi merele, prunele sau dovleceii în floare, are loc o diminuare a conţinutului odată cu evoluţia procesului de maturare. La alte specii ca tomatele sau pepenii galbeni, se poate constata o creştere a cantităţii de acid ascorbic din ţesuturi, pe măsura succesiunii fazelor de coacere. Stabilitatea acidului ascorbic în ţesuturi este influenţată de existenţa oxidazelor. Printre ele, se remarcă ascorbatoxidaza (ascorbinoxidaza), o Cu-oxidază (metaloenzimă al cărei cofactor este constituit din cationi de cupru). Produsele care conţin ascorbatoxidază (mai ales cucurbitaceele, dar şi cartofii, morcovii, merele, strugurii) sunt mai sărace în vitamina C. Vitamina P (rutina, bioflavonele) sau taninurile, au un rol protector, frânând viteza de degradare a vitaminei C din ţesuturi. Stabilitatea pe parcursul perioadei de păstrare depinde de specie şi soi (intensitatea metabolismului şi pH-ul produsului), temperatura de păstrare, compoziţia atmosferică, precum şi durata păstrării. Ritmul pierderilor zilnice este foarte ridicat la salată (aproape 20% , chiar în condiţii frigorifice). Pierderi zilnice reduse au morcovii, ceapa, varza (0,08-0,18% ). Scăderea conţinutului în acid ascorbic este mai lentă la produse mai acide, fiind mai rapidă la cele lipsite de aciditate. Temperatura de păstrare mai mică la ardeiul gogoşar determină micşorarea de la 1,5% pierderi zilnice de acid ascorbic (20-220C), la numai 0,8% zilnic (100C). Atmosfera controlată inhibă degradarea mai accelerată a vitaminei C la caise, piersici şi struguri. La mere şi pere nu s-a constatat însă o diferenţă, iar în cazul prunelor atmosfera normală a conservat mai bine conţinutul de acid ascorbic. Cu cât durata de depozitare este mai îndelungată (mere, pere, ceapă, morcovi, struguri, varză etc.), pierderile în vitamina C sunt mai importante. Există şi cazuri când conţinutul în acid ascorbic creşte pe parcursul păstrării. Tomatele, care-şi continuă maturarea în depozit, au chiar o rată de acumulare de 15-18% pe zi, în cele 7 zile de păstrare, mai intensă la 100C decât la 200C. Ceapa şi cartofii la sfârşitul perioadei de depozitare înregistrează o creştere uşoară a conţinutului de acid ascorbic, ca urmare a declanşării fenomenului de încolţire. După Inoue, K. şi colab., (1998), unele plante legumicole cultivate în soluţie hidroponică în care s-a introdus 1-2 g/l ascorbat de sodiu şi-au sporit în interval de 14 ± 2 ore conţinutul în acid ascorbic în mod semnificativ. Salata de la 40 la peste 200 mg% acid ascorbic, devine un produs cu proprietăţi superioare.

67

Conţinutul în acid ascorbic al legumelor şi fructelor transformate. Prelucrarea produselor determină pierderi de vitamina C, specifice diferitelor metode. Spălarea îndelungată, curăţarea în strat gros, expunerea mai îndelungată la lumină şi aer, fragmentarea sau mărunţirea, fierberea în vase descoperite şi cu volum mare de apă, sau încălzirile repetate, determină diminuarea semnificativă a acidului ascorbic din materiile prime horticole. Deshidratarea distruge vitamina C aproape complet. Congelarea determină diminuarea proporţională cu durata acesteia. Fermentaţia lactică păstrează vitamina C, dar circa 50% trece în lichidul de fermentare. Pierderile pot fi micşorate prin opărire cu abur, în loc de opărirea în apă. Termosterilizarea la temperatură înaltă şi pe o durată redusă, protejează conţinutul conservelor în acid ascorbic, la fel ca şi închiderea recipienţilor sub vid. Conservarea în SO2 sau prezenţa aminoacizilor cu sulf asigură protecţia antioxidantă a vitaminei C. Utilajele de prelucrare emailate sau confecţionate din materiale inoxidabile, previn inactivarea acestei vitamine de către ionii de fier sau cupru. Acidul ascorbic întrebuinţat ca aditiv alimentar se produce sintetic prin oxidarea controlată a sorbitolului sau prin procedee biotehnologice. Se întrebuinţează ca antioxidant în băuturi şi conserve, precum şi ca agent de stabilizare (împiedică oxidarea Fe2+, evită oxidarea substanţelor de aromă, conservă prospeţimea şi fructuozitatea sucurilor). Importanţa medicinală şi dietetică. Necesarul zilnic pentru un om adult este de 45 mg acid ascorbic, dar creşte la 60 mg la gravide şi 80 mg la femeile care alăptează. În timpul infecţiilor, în cazul fumătorilor, sau la persoanele în vârstă, cererea organismului uman pentru vitamina C creşte considerabil. Legumele şi fructele proaspete permit asigurarea unei alimentaţii bogate în acid ascorbic. Manifestările avitaminozei C (scorbut) constau în astenie, anemie, edeme pe membrele inferioare, inflamarea cavităţii bucale, căderea dinţilor, etc. Cercetările din ultimele două decenii au infirmat ipoteza că acidul ascorbic inhibă creşterea tumorilor maligne.Experienţe studiate pe zeci de ani cu eşantioane umane considerabile au demonstrat, cu posibilitate de eroare foarte redusă, că în regiunile sau la persoanele cu consum de acid ascorbic crescut, maladiile coronariene, incidenţa cancerului sau bolile articulaţiilor osoase sunt mai reduse. Dejica,D. şi colab.(2001) mai semnalează prevenirea/limitarea progresiunii diabetului, cataractei şi îmbătrânirii . 2.12.2. Conţinutul produselor horticole în alte vitamine hidrosolubile Vitaminele complexului B, conţinute în cantităţi mai importante în produsele horticole, sunt: tiamina, riboflavina, acidul pantotenic şi piridoxina. A) Tiamina (vitamina B1) se găseşte în cantităţi maxime în alune, nuci, conopidă şi mazăre (0,30-0,39 mg/100 g). Produsele horticole sunt în general sărace în tiamină. Este o vitamină solubilă în apă care este uşor distrusă în mediu neutru sau slab alcalin, la cald. Este relativ stabilă în mediu slab acid, la temperaturi ridicate, sau la acţiunea oxidanţilor. Necesarul uman zilnic este de 1,2 mg tiamină la raţia alimentară zilnică de 3000 Kcal (1 Kcal=4,1868 kJ).

68

B) Riboflavina (vitamina B2) se află aproape în exclusivitate sub formă combinată în celulele sau ţesuturile vegetale, fiind un constituient al coenzimelor flavinice FMN (flavin mononucleotid) şi FAD (flavin adenin dinucleotid), care funcţionează ca transportor de hidrogen în sistemele de oxidoreducere biologică.La nivel ridicat manifestă efect protector faţă de anumite leziuni oxidative. Dintre produsele horticole, migdalele conţin 0,62 mg/100 g. Spanacul, alunele, castanele, sparanghelul şi broccolii au un conţinut de 0,2-0,3 mg/100 g. Este o vitamină stabilă la încălzire, nedistrusă prin fierbere. Este rezistentă în mediu acid şi la oxidare. Pierderi importante au loc sub influenţa luminii şi radiaţiilor ultraviolete, sau în medii cu reacţie bazică (bicarbonat de sodiu). Necesarul zilnic de riboflavină este de 1,8 mg/3000 Kcal raţie alimentară. C) Acidul pantotenic (vitamina B3) este constituentul structural al coenzimei A. Are rol în fotosinteză, în metabolismul glucidelor şi lipidelor etc. Cantităţi mai importante se găsesc în ciuperci (2,1 mg/100 g), broccoli (1.2 mg/100 g), alune (1,15 mg/100 g), conopidă (1,0 mg/100 g. Prin prelucrare se pierd 25-40% din conţinut. Necesarul zilnic este de 10-15 mg. D) Piridoxina (sau adermina, vitamina B6) are un rol important în metabolismul aminoacizilor şi al lipidelor. Nucile conţin 0.56-0,85 mg/100 g, alunele 0,45 mg/100 g, castanele şi mazărea 0,35 mg/100 g. La prelucrarea termică, se pierde în proporţie de până la 50%. Sub acţiunea luminii în mediu neutru sau slab alcalin, se descompune uşor. Necesarul zilnic de piridoxină este de 1-2 mg. E) Vitamina PP (nicotinamida=niacinamida, forma din produsele horticole) se găseşte mai ales în legumele proaspete: ciuperci (5,2 mg/100 g), mazăre (2,4-2.9 mg/100 g), pătrunjel (2,0 mg/100 g) etc. Dintre fructe, nuciferele conţin 4.2-1.0 mg /100 g. Foarte stabilă la căldură, se dizolvă uşor în apa care fierbe. Apa în care au fiert legumele conţine mai multă vitamină PP decât legumele respective fierte. Necesarul zilnic de nicotinamidă este de circa 20 mg. Denumirea PP provine de la “Pellagra Preventing” Pelagra (pella agra = piele aspră, l.italiană), avitaminoza specifică, se manifestă nu numai datorită lipsei vitaminei, cât mai ales datorită lipsei proteinelor (din ouă, lapte) fără de care nu se metabolizează. F) Acidul pantotenic (B5,Bx, factorul antidermatitic) este conţinut în produsele horticole sub formă liberă sau combinată (coenzima A) în cantităţi reduse de 0.02-2.6 mg%, având rol în fotosinteză. Un conţinut mai important în acid pantotenic se găseşte în nuci, broccoli, mazăre şi spanac (0.5-2.0 mg%). Este o substanţă mult mai stabilă decât ceilalţi componenţi din complexul B. Necesarul zilnic pentru un om adult este de 8-12 mg. G) Acidul folic (acid pteroilglutamic, vitaminele Bc, B9, B4) Denumirea de "folic" provine de la folium (latină) = frunză, această substanţă vitaminică fiind răspândită în frunzele tuturor plantelor. Legumele au un conţinut între 0,008 şi 0,025 mg% (Neamţu, G.,1996). Produsele mai bogate în acest compus sunt:

69

broccoli (0,03 mg/100 g), nucile şi varza de frunze (0,06-0,16 mg%). Necesarul zilnic este de 0,4 mg, dar creşte la femeile gravide sau care alăptează. H) Vitamina P (citrine, bioflavone) este foarte răspândită în regnul vegetal, însoţind vitamina C în măceşe, coacăze negre, citrice, ardei. Rutina, quercetina si hesperidina sunt substante cu proprietăţi oxidoreducătoare, care conservă şi sporesc acţiunea acidului ascorbic. În organismul uman măresc rezistenţa capilarelor şi le micşoreaza permeabilitatea (de unde numele de P), iar în ultimii ani s-a remarcat o gamă semnificativă de efecte terapeutice, corelate cu caracterul lor antioxidant, de epurare a radicalilor liberi şi de chelare a cationilor nocivi (Korkina şi Afanasiev, 1997). Modificările de conţinut şi dinamica vitaminelor din grupul B. Nu au apărut pierderi importante pe parcursul păstrării, dar la sfârşitul acesteia s-a pus în evidenţă migrarea în meristeme a vitaminelor din grupul B la produsele care încolţesc (cartofi, ceapă, rădăcinoase). 2.12.3. Conţinutul produselor horticole în vitamine liposolubile Principalele vitamine liposolubile conţinute în produsele horticole se clasifică în două mari grupe, după modul cum se găsesc în ţesuturile

vegetale. -Vitaminele liposolubile conţinute ca atare (ca vitamine), din care fac parte tocoferolii (vitamina E) şi filochinona (vitamina K).
-Vitaminele liposolubile conţinute ca provitamine, sunt carotenoizii (provitamina A) şi fitosterolii (provitamina D). A) Tocoferolii (vitamina E) sunt un grup de compuşi chimici (7 substanţe înrudite), cel mai răspândit şi mai important ca activitate biologică fiind α tocoferolul. Sintetizarea lor se face numai de către regnul vegetal, în frunze, însă acţiunea antioxidantă nu este corelată cu acţiunea vitaminică. Rolul lor fiziologic major este de a frâna reacţiile de oxidare în ţesuturile vegetale, de protecţie a acizilor graşi esenţiali, carotenoizilor, prevenind acumularea de peroxizi care au acţiune distructivă. Cantităţi mai importante de tocoferoli (25-28 mg/100 g) se găsesc în fructele nucifere, cantitatea maximă fiind în uleiul de migdale. Murele conţin 9-10 mg/100 g, si castanele 7-8 mg/100 g. În industria prelucrătoare se folosesc pentru proprietăţile lor antioxidante deosebite. Se adaugă în uleiuri sau grăsimi alimentare în cantitate de 300 mg/kg. Tocoferolii sunt sensibili la oxigen, mai ales când sunt în stare liberă. Conţinutul produselor în vitamina E se diminuează mult prin prăjire, încălzire puternică sau congelare. Necesarul uman zilnic de tocoferoli este de 20-30 mg. Radicalii liberi care apar într-o cantitate mare, punându-ne în pericol sănătatea, pot fi contracaraţi prin consumarea unor produse bogate în tocoferoli. B) Filochinona (vitamina K). sintetizataă in ţesuturile vegetale doar in forma K1,este concentrată în cloroplaste şi are rol în fosforilările oxidative. În conopidă exista 3.2 mg/100 g, in varză media de 2,5 mg/100 g, iar în spanac 0,35-4,5 mg/100 g (în funcţie de prospeţime). Este instabilă la lumină, la oxidare, în mediu alcalin sau puternic acid.Iniţiala denumirii provine de la cuvântul

70

"Koagulation" (coagulare), întrucât are acţiune antihemoragică. Necesarul uman este sintetizat in organism de microorganismele tubului digestiv. C) Carotenoizii (pigmenţii carotenoidici, provitaminele A) sunt sintetizaţi numai de plante, acumulându-se în perioada de creştere paralel cu sinteza zaharurilor.Valoarea (activitatea) vitaminică a carotenoizilor se exprimă prin echivalenţa acestora în vitamina A (retinol). Considerând activitatea vitaminei A egală cu 1, β carotenul are 0,5%, α carotenul 0,25% şi γ carotenul 0,13%. Din circa 80 de pigmenţi carotenoizi, doar 10 au activitate de provitamine A. La ardei cantitatea este proporţională cu gradul de maturitate, fiind la maturitatea de consum de 30 de ori mai mare decât la prematuritate (25-35 mg carotenoizi/100 g, din care, caroten 0,6 mg). În morcovi se acumulează in medie 7-8 mg/100 g carotenoizi, din care 4 mg caroten. Soiurile galbene conţin o cantitate mai mică decât cele roşii. Morcovii recoltaţi tardiv au un conţinut maxim de pigmenţi carotenoizi de 30 mg/100 g, în timp ce la recoltarea timpurie conţinutul este de 13 mg/100 g. ( Fritz, D. şi colab.,1979). Spanacul conţine 13-14 mg carotenoizi/100 g, din care 2,6 mg caroten. La tomate acumularea este maximă la maturitatea fiziologică (6-12 mg carotenoizi/100 g, din care 0,6 mg caroten), iar la caisele proaspete, la maturitatea de consum 3,2-4,2 mg/100 g, din care 0,5-0,6 mg caroten. Carotenoizii ca aditivi alimentari. Prin purificare,acestia se pot separa sub formă de pulberi cristaline de culoare roşu închis, până la violet intens, insolubile în apă, slab solubile în alcool şi uşor solubile în solvenţi organici sau lipide. Sunt instabile la lumină sau în mediu acid. Se pot obţine şi pe cale sintetică. Se folosesc drept coloranţi alimentari sau pentru vitaminizarea unor produse. Valoarea dietetică şi medicinală. Vitamina A (retinolul) se formează în organismul uman prin scindarea provitaminei A, sub acţiunea enzimatică a carotenazei. Are un rol fiziologic important, în controlul diferenţierii celulare, în formarea rodopsinei (pigmentul retinei), în menţinerea imunităţii organismului la infecţii respiratorii şi digestive. Prezenţa carotenului natural are un efect protector superior. După Mogoş, V.T. (1992), necesarul de retinol pentru persoane adulte, conform recomandările OMS, este de 750 mg/zi (1 UI = 0,3 mg retinol), sau 2500 UI/zi. După Răşenescu, I. şi colab. (1988), necesarul zilnic este de 5000 UI, iar pentru copii este de 2500 UI, aportul normal trebuie asigurat în proporţie egală (1:1) din alimente atât de origine vegetală, cât şi animală. Corecta metabolizare se face numai cu un aport proteic suficient. D) Fitosterolii (provitaminele D) fac parte din lipidele simple, nesaponificabile.Pot fi izolaţi din lipidele vegetale, după hidroliză. În produsele horticole au fost identificaţi sitosterolul (122 mg/100 g migdale, 106 mg/100 g mazăre verde, 87 mg/100 g nuci), brasicasterolul şi campesterolul la fam. Cruciferae, spinasterolul la spanac, stigmasterolul la Papilionaceae.Alţi steroli vegetali se găsesc în cantităţi mult mai mici (sub 10 mg/100 g).

71

Un adult are nevoie de 20 mg vitamina D pe zi, care şi-o procură din alimente, dar mai ales prin transformarea provitaminelor D de la nivelul pielii în forme active, sub acţiunea razelor solare (λ =285-310 mm, ultraviolete). Vitaminele D sunt vitamine antirahitice necesare în primul rând copiilor (400 UI/zi), dar şi adulţilor (200 UI/zi), întrucât măresc absorbţia digestivă a calciului şi joacă un rol esenţial în osificare. Carenţa la adulţi se manifestă prin demineralizare şi înmuierea oaselor. Acţiunea vitaminică realizează un raport Ca:P optim (1:1,5) şi ameliorează starea generală a organismului, mărind capacitatea de apărare faţă de diferiţi agenţi biologici. Deşi nu sunt distruse prin prelucrare alimentară, vitaminele D sunt sensibile la oxigenul din aer, agenţi oxidanţi sau lumină, sensibilitate sporită de prezenţa metalelor grele şi a temperaturilor mai ridicate. 2.13. Principalele enzime din produsele horticole şi importanţa lor 2.13.1. Generalităţi privind enzimele din produsele horticole Enzimele sunt compuşi de natură proteică, produse de celulele vii, specializate în cataliza reacţiilor biochimice. Au o specificitate şi o putere catalitică mult mai mare decât cea a catalizatorilor sintetici. Enzimele condiţionează desfăşurarea, coordonarea şi autoreglarea proceselor metabolice. Prin extracţie din celule îşi pot păstra proprietăţile biocatalitice. Structura enzimelor poate fi exclusiv proteică, sau de natură heteroproteidică. Masa lor moleculară oscilează de la 9000 până la câteva milioane. Enzimele holoproteidice îşi exercită proprietăţile catalitice prin intermediul unui centru activ (situs catalitic), dispus în diferite poziţii ale catenelor polipeptidice. Acest centru conţine grupări libere tio (-SH), carboxil (-COOH), amino (-NH2), hidroxil (-OH) etc. Pepsina, papaina, tripsina, ribonucleaza, aparţin acestui tip. Enzimele heteroproteidice, care constituie majoritatea, au o parte proteică (apoenzima) şi o componentă neproteică (cofactor). Apoenzima conferă specificitatea de acţiune (hidroliză, oxidoreducere, transfer etc.) şi specificitatea de substrat. Cofactorii enzimatici, pot fi grupări prostetice (nucleotide, vitamine, cationi), sau molecule organice (coenzime, ca citocromii, coenzima A, piridin nucleotide etc.). Unele enzime au nevoie atât de unele cât şi de altele. Enzimele alosterice acţionează numai în prezenţa unor activatori, incluşi şi ei în grupa cofactorilor, dar care se leagă la apoenzimă prin intermediul unui centru activator (situs alosteric), independent de situsul catalitic. Izoenzimele sunt enzime uneori foarte diferite între ele (prin proprietăţi fizice, chimice etc.), dar care catalizează aceeaşi reacţie biochimică. Sistemele complexe multienzimatice cuprind enzime asociate necovalent, prin interacţiuni intime. Ele participă la realizarea unor secvenţe de reacţii înlănţuite. Produsul format prin acţiunea uneia devine substrat pentru enzima următoare, şi aşa mai departe, apărând astfel un lanţ complex.

72

Activitatea enzimatică se poate măsura şi aprecia fie prin diferite unităţi convenţionale (U, Kat), fie ca activitate enzimatică moleculară (numărul de molecule de substrat transformate de către o moleculă de enzimă în timp de un minut). Sinteza enzimelor este controlată de gene. Enzimele se găsesc în stare coloidală, localizate în diversele organite sau componente ale celulei. În momentul analizei enzimatice, aceste părţi celulare se rup, iar enzimele devin solubile numai după eliberarea din ţesuturi, determinându-se la pH-ul activităţii lor maxime. Distribuţia intracelulară a enzimelor este foarte complexă. Lipozomii conţin hidrolaze, dar nu conţin enzime oxidative sau lipază, care au acţiune distructivă asupra membranei lor lipoproteice. În stroma mitocondriilor se găsesc localizate enzimele care acţionează în ciclul Krebs. Peroxidaza se găseşte atât în membrana celulozică a celulelor, cât şi în sucul vacuolar. Catalaza se găseşte în nucleu, glioxizomi şi peroxizomi (A.Gherghi şi colab., l983). În produsele horticole se găsesc toate cele 6 clase (grupe) de enzime clasificate de International Union of Biochemistry (IUB, 1964): oxidoreductaze,hidrolaze,transferaze, liaze, izomeraze şi ligaze (sintetaze). Coenzimele au existenţă distinctă. Importanţa lor este subliniată de existenţa unei ştiinţe distincte, enzimologia, care le studiază în amănunt, sau încă le descoperă şi le izolează. În studiul valorificării produselor horticole, oxidoreductazele şi hidrolazele sunt clasele care cuprind principalele enzime studiate şi implicate practic în controlul sau modificarea cadrului tehnologic sau biotehnologic.

2.13.2. Oxidoreductazele din produsele horticole
Oxidoreductazele catalizează reacţiile de oxidare şi de reducere din ţesuturi. Maturarea implică şi participarea celor mai cunoscute enzime din această grupă, iar fenomenul de biodegradare, deranjamentele sau bolile fiziologice antrenează cea mai mare parte a lor. Dintre oxidoreductaze fac parte oxidazele (cele mai importante pentru aplicaţiile lor) şi dehidrogenazele. A) Oxidazele care au reţinut mai mult atenţia valorificatorilor sunt: peroxidaza, catalaza, lipoxidaza, ascorbatoxidaza şi fenoloxidazele (PFO, lacaza). Peroxidaza din produsele horticole este o feriprotaporfirin-peroxidază, care are ca grupare prostetică feriprotaporfirina III. Se găseşte în cantităţi reprezentative în hrean,ridichi,cartofi, şi alte produse horticole. Peroxidazele catalizează reacţiile caracteristice de oxidare prin intermediul peroxizilor: ROOH + AH2 ⇒ H2O + ROH + A, în care ROOH poate fi peroxidul de hidrogen (H2O2) sau un peroxid organic. Peroxidazele pot cataliza şi alte tipuri de reacţii, de tip oxidativ, catalazice şi de hidroxilare. Peroxidaza din rădăcinile de hrean are masa moleculară 40.000 şi este stabilă în limitele de pH între 4-12. Peroxidazele prezintă stabilitate termică (851150C), constatându-se în unele cazuri reactivarea după tratamente termice. Din acest motiv activitatea lor serveşte ca indicator al eficacităţii sterilizării sau

73

linolenic etc) numiţi şi esenţiali. diminuând astfel conţinutul produselor în unele vitamine. piersici etc. Acţionează ca o oxidază 74 . Activitatea lipoxidazei din produsele aflate la păstrare creşte concomitent cu intensitatea procesului de respiraţie. iar în boabele de soia în cantităţi mai importante. Catalaza are şi o acţiune peroxidazică.000 şi este una dintre cele mai active enzime. Lipoxidaza are structură holoproteidică. I.blanşării.). n-propilic etc. Catalaza este o cromoproteidă heminică. Este activă şi la temperaturi scăzute. poate fi distrusă si la un nivel termic de peste 600C. acizii graşi sunt degradaţi în produşi care participă la sinteza etilenei.1 şi 3. modificându-le gustul spre amar şi mirosul către rânced. Pentru protecţia unor produse prelucrate. manifestată când H2O2 este în concentraţie mai mică. catalaza şi-a diminuat activitatea în toate ţesuturile. dar pH-ul activităţii maxime este neutru (pH=7). Peroxidazele sunt implicate şi în fenomenele de degradare a produselor horticole. şi colab. în timpul maturării şi păstrării. fasole etc.). cu 110 % si până la 350% (Burzo.3-8. dar fără a avea rol esenţial) sau modificarea mirosului şi gustului (la mazăre. Fiind mai termolabilă ca peroxidaza. 1978). Catalizează reacţia H2O2 ⇒H2O + 1/2 O2.9.. etilic. BHA butilhidroxianisol. Este activată în intervalul de pH=5. În prima etapă se formează acid dehidroascorbic.I. gutui şi pere. fasole. transmiţând oxigenul peroxidic unor acceptori potriviţi (de exemplu alcoolilor inferiori: metilic. constatându-se un paralelism al acestei sinteze cu activitatea peroxidazei (şi catalazei). pere. în ciuda formării continue a acestui produs. acidul ascorbic etc. globulinică. Mazărea şi fasolele neopărite în procesul de prelucrare evoluează în acest mod.). Are greutatea moleculară de 240. Intervine şi în reacţiile de sinteză a etilenei. Catalaza este o endoenzimă care se găseşte în toate ţesuturile vegetale. fiind una dintre cele mai importante enzime ale metabolismului energetic celular. scăderea activităţii se corelează cu intrarea fructelor în faza de declin fiziologic (Potec. În acest caz. activitatea peroxidazei din diversele ţesuturi ale bulbilor de ceapă sau rădăcinilor tuberizate de morcov a scăzut în mod caracteristic (o diminuare între 1. I. ridichi în cantităţi mai semnificative. În timpul perioadei de repaus vegetativ. 1986). Ascorbatoxidaza (ascorbinoxidaza) are cationul de cupru ca grupare prostetică şi oxidează acidul ascorbic în prezenţa oxigenului. se pot folosi inhibitori de lipoxidază (BHT-butil hidroxitoluen. clorofilei şi acidului ascorbic. Activitatea catalazei se corelează cu intensitatea proceselor metabolice. tocoferolii. cu Fe3+. pe seama oxigenului provenit din respiraţie. un mol transformând 5 milioane de moli de H2O2 (apa oxigenată) la 00C în timp de un minut. ceea ce permite menţinerea unei concentraţii scăzute de H2O2. Catalizează oxidarea acizilor graşi nesaturaţi (linoleic. La ceapă şi morcovii aflaţi în perioada de repaus vegetativ. acesta se oxidează în compuşi lipsiţi de activitate vitaminică. râncezind lipidele din alimente.. Participă la oxidarea carotenului. cum ar fi brunificarea fiziologică (mere.. Se găseşte în mazăre. 1986).9) (Burzo.. La mere. Aceasta are o curbă de degajare similară activităţii lipoxidazei. Un mol conţine patru subunităţi heminice. dar dacă acţiunea se prelungeşte.

ortodifenoli şi alţi compuşi asemănători.000. Ele pot acţiona asupra unei varietăţi mari de compuşi mono. piersicile. Aceste oxidaze catalizează hidroxilarea monofenolilor cu formare de ortodifenoli care sunt transformaţi în ortochinone.000. Opărirea (blanşarea) este tratamentul cel mai folosit înaintea deshidratării. Masa moleculară a polifenoloxidazei (PFO) este de 34. Produse mai bogate în PFO sunt cartofii. NaHSO3. soluţiile în concentraţii mici de NaCl.cu aparitia de compusi de culoare inchisa.terminală în procesul de respiraţie. H2S. perele. înnegrirea materialelor vegetale proaspăt tăiate sau casarea sucurilor(musturilor).lacaza). fac parte din această grupă. caisele. etc). congelării sau termosterilizării. În prune. Glucozoxidaza este o enzimă care şi-a găsit numeroase utilizări sub formă de preparate imobilizate. Polifenoloxidaza(PFO) este activată de catehină. spanacul.difenol: oxigen oxidoreductaze (ex. acid clorogenic. se datorează oxidării mono şi di-fenolilor asupra cărora a acţionat PFO. tomatele. activitatea enzimei este dublă în coajă. prunele. merele. activitatea PFO creşte din mijlocul fructului spre periferie. Urmează polimerizarea neenzimatică sau oxidativă a chinonelor formate.şi orto. Acidul ascorbic. Prezenţa SO2 inhibă mai ales polifenoloxidazele şi tirozinaza. în prezenţa oxigenului atmosferic. comparativ cu centrul fructului.di fenolici. ciupercile. vişinele. tirozinaza). La mere. fapt evident în momentul când se studiază conţinutul în această vitamină. Blocarea sau îndepărtarea cuprului din molecula PFO inactivează enzima (cu dietilditiocarbamat. Catalizează reacţia: 75 . Legumele Cucurbitaceae. Fenoloxidazele au un rol important în procesul de maturare al fructelor. Este o glucoproteidă cu masa moleculară 150. Polifenoloxidazele din plante nu prezintă o specificitate deosebită. fiind foarte activă în piersici şi mai ales în strugurii mucegăiţi. Pe parcursul prelucrării produselor horticole. salata. având ca grupare prostetică un atom de cupru în moleculă. care pot inhiba sau stimula biosinteza etilenei. Sunt metaloenzime. centrifugare etc. filtrare. Lacaza acţionează asupra unui număr mult mai mare de compuşi fenolici. acid cafeic. dar mai puţin lacaza. în oxidarea polifenolilor din ţesuturile vegetale. spanacul. precum şi anumite faze ale proceselor tehnologice (presarea sau separarea impurităţilor prin decantare.) micşorează sau previn îmbrunările oxidazice. Îmbrunarea enzimatică a legumelor şi fructelor. strugurii sau merele. Produsele cu ascorbatoxidază au conţinutul în acid ascorbic instabil expus permanent diminuării.polifenoloxidazele. fenoloxidazele trebuie inactivate. iar studiul lor are aplicaţii practice deosebite. Cele mai reprezentative sunt grupate în două categorii distincte: -orto-difenol: oxigen oxidoreductaze (ex. La un pH mai scăzut (aciditate ridicată) activitatea lacazei este diminuată. -para. mai ales pe parcursul valorificării. mai sărace în vitamina C. care conţine două molecule de FAD. Pasteurizarea sucurilor sau a unor conserve are acelaşi efect. Distribuţia lor este neuniformă în epidermă şi în vasele conducătoare. Sunt implicate în sinteza etilenei.

Ele permit. Pectin demetoxilazele (enzime saponificante) produc demetoxilarea substanţelor pectice. o stocare mai îndelungată a marcurilor fermentate de fructe. lipaza. precum şi unele cu rol deosebit în procesele fiziologice (clorofilaza. Preparatele de glucozoxidază servesc în calitate de agent antimicrobian şi antioxidant. eterice. Sunt prezente în mere.in proportii bine echilibrate.5. pectindemetoxilaze şi pectin depolimeraze (ultimele au patru forme). CaCl2) şi au stabilitate la căldură (încălzire uşoară).Exo PG este semnalată în cantităţi semnificative în morcovi şi în mere. invertaza. pere.Glucoză + H2O +O2 = H2O2 + acid gluconic Se obţine prin procedee biotehnologice din tulpini de Aspergillius sau Penicillium. cireşe. hemicelulază şi pectină. Pectin metilesteraza (PME sau PE) se găseşte în tomate. Pectin depolimerazele (enzimele pectice depolimerizante) scindează în prezenţa apei legăturile lanţului poligalacturonic.7. glicozidice etc. cartofi. determinând sau accelerând hidroliza legăturilor esterice. Au 4 forme rezultate din specificitatea de substrat (acizi pectici-acizi pectinici). cu eliberare de metanol. fosfatazele. mere. pere. struguri. Sunt active la pH aproape neutru (pH. b. --(Endo-Exo)poligalacturonazele (PG) acţionează asupra acizilor pectici. celulaza. asparaginaza.. pere. c.pentru controlul continutului in H2O2 care rezulta . piersici. fără mărirea conţinutului lor în acid acetic si diminuarea alcoolului existent.3. piersici.. În funcţie de substratul specific şi modul sau locul de acţiune distingem: protopectinaze.daca este necesar.alături de glucozoxidază. morcovi. pH-6. fosforilazele). Enzimele pectice (pectinaze. căpşune. 2. struguri. enzime pectolitice) din clasa hidrolazelor catalizează scindarea substanţelor pectice. 76 . Endo PG este cea mai răspândită depolimerază. căpşune. P-N. B) Dehidrogenazele.6 la mere şi pH. Protopectinaza catalizează scindarea legăturilor din macromolecula de protopectină. Mai importantă pentru domeniul nostru de activitate trebuie menţionată malat-dehidrogenaza. multiplicata prin locul scindării (endo-exoscindare) : specificitate (2 cazuri) x 2 locuri de scindare. tomate. Sucurile de fructe şi alte băuturi pot fi tratate pentru mărirea stabilităţii cu preparate care conţin şi catalază. amilazele.6 la struguri). proteazele). conducând la degradarea ei în celulază.13.5 pentru tomate. Sunt activate de unele săruri (NaCl. enzimă care catalizează transformarea reversibilă a acidului malic. Hidrolazele din produsele horticole Hidrolazele catalizează scindarea substratului cu ajutorul apei. depolimerizează acizii pectinici în prezenţa apei. ceapă. spanac etc. a. C-N. pepeni. Activă în mere. Din această grupă fac parte enzimele cu cele mai importante aplicaţii practice (enzimele pectice. conţinutul mai ridicat de CO2 din depozitele cu atmosferă controlată îi inhibă acţiunea. -(Endo-Exo)polimetilgalacturonazele (PMG). deoarece consumă oxigenul existent în masa produsului şi formează o oarecare cantitate de peroxizi cu calităţi dezinfectante.

bacterii). activitatea PME atinge un maxim după 12 zile de păstrare la 80 C. lanţuri legate prin legături de hidrogen. Se produce demetoxilarea lanţurilor poligalacturonice. uşurând intervenţia PG. dar mai ales într-o etapă următoare. Există o corelaţie între modificările de textură şi raportul activităţii demetoxilante (PME) . piersici. care conţin clorofilă. formând micelii insolubile în apă) degradându-le de la forma microgranulară la forma reactivă. Ele catalizează hidroliza celulozei din membrana celulară. di. pere. Se cunosc trei tipuri. Endo-β -glucanaza (celulaza Cx) acţionează alături de C1. activitatea maximă a PME se realizează de la începutul maturării. activitatea enzimei este inhibată. }esuturile plantelor se apără de celulazele microorganismelor patogene (fungi. faţă de faza preclimacterică. Activitatea acestor enzime se intensifică în paralel cu descreşterea fermităţii structo-texturale a pulpei. de hidrolizare a lanţurilor poligluconice amorfe în produşi oligogluconici solubili în apă (celobioză). Clorofilaza este prezentă în cloroplastele celulelor vegetale. Din acest moment începe hidroliza substanţelor pectice şi scăderea fermităţii structotexturale a pulpei.în prezenţa apei. contribuind la subţierea acesteia. Lipaza intervine în biodegradarea hidrolitică a lipidelor din majoritatea produselor horticole. Legăturile glucozidice din lanţurile celulozice sunt scindate treptat. Celulaza C1 acţionează asupra lanţurilor de celuloză iniţială (cu structură complexă cristalină. La piersicile aflate în cursul maturării. datorată unor substanţe pectice cu lanţ poligalaturonic mai lung şi mai slab metoxilat. după care descreşte brusc. La merele depozitate în atmosferă controlată. Momentul coincide cu apariţia unei structuri fibroase a pulpei. Celulazele (β glucanazele) au fost identificate în mere. secretând inhibitori. Exo-β . Chinonele rezultate din oxidarea substanţelor fenolice au această proprietate. în fazele 77 .Substanţele pectice din ţesuturile vegetale se transformă sub acţiunea complexului enzimelor pectice.glucanaza acţionează numai în etapa a doua. catalizând desfacerea mono-.fapt care explica culoarea unor soiuri la sistarea pastrarii. care are o structură amorfă şi lanţuri cu extremităţi libere.5-6. în care se reduce vâscozitatea mediului celular sau a soluţiilor coloidale de celuloză amorfă. având ca efect apariţia de substanţe pectice cu molecule mai mici şi mai solubile.depolimerizante (PMG-PG). Acţionează asupra clorofilelor a şi b. Păstrate la o temperatură mai scăzută (00 C). activitatea PME este inhibată 10-15 zile. cu un conţinut ridicat de CO2. La mere. Sunt stabile termic în domeniul 30-600C.şi trigliceridelor în glicerină şi acizi graşi. determinând modificarea culorii verzi pe parcursul maturării. apoi descreşte. după care are loc o creştere intensă.5). clorofilaza are o activitate de trei ori mai mare în timpul climacteriului respirator. Maturarea se caracterizează şi prin înmuierea ţesuturilor la unele produse. La pere.Depolimerizarea (scindarea) substanţelor pectice este realizată şi de liaze din grupul pectin sau pectat liazelor care sunt menţionate separat. Celulazele au un pH optim slab acid (4. tomate. Maturarea fructelor pomacee este însoţită de creşterea conţinutului în acizi graşi liberi din ceridele acoperitoare.

în condiţiile unui exces de inhibitor care frânează acumularea 78 . având ca grupări active grupările tiolice (-SH). activitatea amilazelor creşte. glucoamilaza. conţinutul în invertază creşte.0-6.Este cea mai putin termolabila. β -amilaza hidrolizează legăturile α -1. atribuită activităţii lipazei. Este tipică la produsele proaspete pentru soiurile de cartof care au fermitatea ţesuturilor mai ridicată. enzima R) hidrolizează legăturile glicozidice în poziţia α -1. chiar până la 1%.A fost identificată în fasolea boabe. mere.amilaza este o metaloproteidă care conţine ca grupare prostetică Ca2+ (1 atom gram/mol). Aceşti produşi sunt degradaţi in continuare de oxidazele specifice. Domeniul optim de pH este cel acid (1. glucozidazinvertază şi fructozidazinvertază. Cu cât temperatura este mai ridicată. Amilazele catalizează hidroliza enzimatică a amidonului. Pe parcursul maturării produselor horticole. se poate urmări acţiunea hidrolitică a amilazelor.4-glicozidice din macromolecula de amidon. Se găseşte în cartofi si fasole.8). la care participă şi fosforilazele. sau la ieşirea cartofilor din repausul vegetativ. Amiloglucozidaza (AMG. În urma hidrolizei. În faza de maximum respirator. determinând sporirea conţinutului în produşi de hidroliză (acizi graşi liberi). activitatea invertazei creşte în corelaţie cu scăderea conţinutului în zaharoză. cu eliberare de glucoză. lipazele provoacă alterări favorizate de o umiditate şi o temperatură mai ridicate. În fructele nucifere şi in seminţe. fiind maximă la +800 C. activitatea enzimei este mai intensă. datorată unui inhibitor natural existent în concentraţie mare. Acţionează la pH slab acid (5.4-glicozidice la capetele nereducătoare ale lanţurilor poliglucidice de amidon. în timpul creşterii şi dezvoltării se constată însă o descreştere continuă.6 de la capetele nereducătoare ale lanţurilor poliglucidice din amidon.timpurii ale climacteriului. La tuberculii de cartof. Este o exoenzimă. În timp ce SO2.4 şi α -1. α . această activitate descreşte.00 (zahărul invertit).0). pere (mai multe forme). Invertazele (sau zaharazele) sunt prezente sub două forme mai cunoscute. Ele catalizează desfacerea legăturii dicarbonilice (β -1-2) din zaharoză conducând la eliberarea de glucoză şi fructoză. Pe parcursul păstrării fructelor seminţoase. Prin îndepărtarea Ca2+. care eliberează maltoză şi dextrine (numite "dextrine limită"). Este o holoproteidă. în timpul maturării şi păstrării produselor horticole. dar este tipică microorganismelor. enzima devine inactivă şi termolabilă. iar temperatura optimă este de 55-630 C pentru preparate industriale. Este o endoenzimă care hidrolizează la întâmplare legăturile α -1. de la (α )20D= +66. planul de rotaţie al luminii polarizate se modifică. fiind activă la temperaturi sub 450 C.50 (zaharoză). declanşându-se astfel râncezirea. În cursul proceselor de maturare. cationii metalelor grele pot inhiba acţiunea lor.conducând la dextrine de diferite mărimi. la (α )20D= -20. nu influenţează invertazele. Potenţialul invertazic al sucurilor şi musturilor este de 3 ori mai mic decât cel al produsului proaspăt zdrobit.fiind tipuri de AMG de origine bacteriană stabile şi la 900 C. Cand păstrarea se efectuează la o temperatură mai ridicată. o dată cu scăderea conţinutului în amidon.

. sau SO2 în doze mici. Pigmenţii porfirinici Pigmenţii profirinici sunt cromoproteide. reprezentate de clorofilă. ridichi şi alte produse horticole. În boabele de struguri. S.1. Zincul şi magneziul. proteinaze). Activitatea lor se măreşte de la pârgă la maturare. la temperatura de 45-550C (preparate industriale). Depozitarea frigorifică modifică acest echilibru.1983). care apar ca derivaţi de substituţie ai porfirinei cu metalele grele şi cu protidele.respectiv îndulcirea la t0C<4. în toate ţesuturile.14. distingem exo şi endo peptidaze (enzime proteolitice. În funcţie de modul de acţiune. salată. corespunzătoare resturilor de cisteină care le conţin. este de 3:1. Pigmenţii sunt substanţe chimice de natură diferită. 2.având în centrul activ grupări (-SH) libere.glucidelor reducătoare. iar clorofila b este verde. inclusiv betalainele. carotenoidici.14. 79 . tomate. morcovi. acţionează specific în funcţie de produs. cu eliberare de peptide (polipeptide sau oligopeptide sau chiar de aminoacizi).0). determină activarea enzimei. proteazele sunt localizate în cantitate mai mare în pulpă şi în suc. ca pigmenţi flavonoizi. mult mai divers colorate decât cele care sunt oferite în mod frecvent. În cazul piersicilor sau strugurilor. castraveţi. există o varietate surprinzătoare de soiuri.J. În mere sau pătlăgele vinete. Prezente în majoritatea legumelor şi fructelor. dar în zonele montane disproporţia creşte de la 5. deosebire care facilitează separarea cromatografică. grupaţi în patru categorii mai importante: pigmenţi porfirinici. A. prezintă maximul activităţii la pH foarte acid (pH=2. sunt prezente în diverse fructe tropicale: papaina (in fructul de Caryca papaia). ceapă. antocianici şi flavonici (Gherghi. La ardei. Raportul faţă de clorofila b.holoproteidice.5:1. Proteazele (peptidhidrolazele) catalizează scindarea hidrolitică a legăturilor peptidice din proteide. Aceasta este un amestec de clorofilă a şi b.. Pigmenţii porfirinici şi carotenoidici sunt localizaţi mai mult în organitele plastidomului (cloroplaste şi cromoplaste). La sfecla roşie. dar mai puţin în pieliţă. Pigmenţii produselor horticole Pigmenţii vegetali conferă culoarea produselor horticole. fasolea de grădină. când este maximă. se găsesc mai ales în sucul vacuolar şi în soluţia celulară.La tomate există şi soiuri portocalii foarte valoroase. Pigmenţii flavonici şi antocianici. pigmenţii sunt localizaţi în epicarp. Kays. (1990) grupează la un loc pigmenţii antocianici şi flavonici. În sucuri si in musturi. având ca urmare acumularea glucidelor reducătoare. Clorofila a este de nuanţă verde gălbui. 2. la peste 9:1. Câteva endopeptid hidrolaze tiolice. dar nominalizează o grupă separată. bromelina (in ananas) sau subtropicale: ficina (in smochine). dar se preferă cele roşii care conţin licopen. betalainele.care conţin β -caroten. fapt care se reflectă în dinamica proteidelor. şi colab. Porfirinele cu magneziu sunt metaloporfirinele cele mai răspândite. există soiuri cu pulpă colorată sau cu pulpă necolorată. Clorofila a se găseşte în proporţie mai mare în ţesuturile verzi. pătlăgelele vinete.

conţinutul mediu al unor legume de seră în clorofilă este de 2. diminuarea rapidă a conţinutului se produce în perioada care precede maturarea fructelor. După recoltare şi pe parcursul păstrării.0-2. Fe. îndepărtându-se metanolul şi fitolul cu care erau legate. Cichorium) constituie un defect. Complexul cel mai folosit este clorofilă-Cu. în timp ce la speciile care se forţează (ex.. la 0. Un proces nedorit este continuarea sintezei clorofilei la tuberculii de cartof sau la rădăcinile de morcov expuse la lumină.Se foloseşte sub formă modificată în calitate de colorant. dar şi de faza de creştere-dezvoltare a acestora. Acest fenomen poate fi urmărit şi la ardei. Există mai multe procedee. alcool sau glicerină. La legumele de frunze. Clorofila se extrage cu solventi specifici. După Dobreanu. conţinutul în clorofilă scade. iar fructele (mere. rezultând compuşi mai stabili la lumină sau la pH acid. (1979).1-0.preparga). conţinutul în clorofilă scade de la 1. Are loc trecerea de la cloroplastele bogate în clorofilă la cromoplaste. Rezultă o sare alcalină a clorofilei.Prin alt procedeu. 80 . culoarea lor se schimbă prin apariţia culorii complementare şi a culorii de fond. liposolubil în uleiuri vegetale. compus solubil în apă. pere) depozitate se menţin verzi. cloroplastele din epidermă şi hipodermă sunt active în primele faze. În cazul maturării tomatelor. de saponificare la rece în prezenţa hidroxizilor alcalini. Ni). bogate în celelalte tipuri de pigmenţi. cele două grupări carboxilice ale clorofilei sunt esterificate.2 mg/100g (castraveţi) şi 8.din frunze cu un continut in proteine redus. Modificarea conţinutului în pigmenţi clorofilieni la produsele horticole se manifestă în mod specific. culoarea verde intensă este un indicator de calitate pentru salată sau spanac.9 mg/100g (ardei). La merele şi perele care se maturează. Viteza reacţiilor de descompunere a clorofilei este dependentă de temperatură. 200 mg/kg). M. Pe măsura avansării în coacere. La mere. 5.6 mg/100g (tomate.6 mg/100g. până la dispariţia completă a acestui pigment.95 mg/100g. sau hidrosolubil sub formă de săruri de sodiu sau potasiu (Cu2+ liber = max. Atmosfera controlată inhibă descompunerea pigmenţilor clorofolieni. lumină şi conţinutul atmosferei în CO 2 şi O2. Magneziul poate fi îndepărtat din moleculă cu acizi diluaţi şi înlocuit cu alte metale (Cu. Zn.Cantitatea de pigmenţi clorofilieni din ţesuturi depinde de specia sau organul vegetal analizat.

cătina. În tomate conţinutul său este de 3-4 mg/100g. piersicile. Este răspândit în aceleaşi produse. având grupări hidroxilice la C3. Se prepară şi prin sinteză şi serveşte drept colorant alimentar. Rolul lor fiziologic este complex. Se foloseşte în calitate de colorant alimentar (roşu. în metabolismul lipidelor. mai ales la căldură se deteriorează rapid. gemuri sau dulceaţă (caise).14. Se foloseşte sub formă condiţionată. în suspensie semisolidă 24%. Este insolubil în apă. dar în cantitate mai redusă. cu un număr mare de legături duble conjugate. xantos=galben) sunt alcooli carotenoidici. cel mai răspândit pigment carotenoidic din natură. de numai 1/4 faţă de β caroten. ca aditiv alimentar. portocalie sau roşie) se datorează acestor legături şi numărului lor. fiind solubilă în uleiuri. dar şi în frunzele legumelor verdeţuri. carotenoidele sunt tetraterpenoide formate din 8 unităţi izoprenice. În produsele horticole. respectiv C3'. fiind implicaţi în procesele de oxido-reducere datorită caracterului lor nesaturat.0 mg/100g). însoţindu-l în toate plantele verzi. Este o provitamină A. În sucuri şi diverse băuturi se foloseşte sub formă de granule. unde generează culoarea portocalie. având activitatea vitaminică A de 50%. oranj) în sucuri de legume sau fructe. fie dizolvaţi în lipide sau cristalizaţi. grăsimi. dovleceii. cea mai mare pondere o au pigmenţii carotenoidici cu 40 de atomi de carbon. Ei pot fi atât hidrocarburi carotenoidice (licopina. trandafiriu. Este o provitamină A. 81 . 2-12 mg/l. în procesele de fotosinteză. Pepenii verzi şi măceşele conţin de asemenea acest pigment. hidroxicetone. Licopina se găseşte în 70 de specii de plante. Din punct de vedere chimic. Dintre hidrocarburile carotenoidice. pentru colorare în nuanţe de galben şi vitaminizare. strugurii.6-4. măceşele. Coloraţia lor (galbenă. Pigmenţii carotenoidici (carotenoizi) Pigmenţii carotenoidici includ circa 70 de compuşi. Se găseşte în proporţie mai ridicată în morcovi şi în ardeii aflaţi la maturitate. adăugate înainte de închiderea sau de pasteurizarea recipienţilor. Se poate separa din materiile prime vegetale.2.). care trece sub acţiunea luminii în licopină. benzen sau sulfură de carbon. caisele. Sensibil în mediu acid sau alcalin. după β caroten. β carotenul(β carotina) este cel mai răspândit. dar uşor solubil în uleiuri vegetale. Se găsesc fie în stare liberă. Se remarcă prin efectul sau protector superior. fructificare şi de protecţie faţă de radiaţiile ultraviolete. Xantofilele (gr. în apă sau în emulsie 3-4%. xantofile. Compuşi carotenoidici cu oxigen. dar aproape insolubilă în etanol. merele. Există şi compuşi carotenoproteici. un izomer precursor. La unele capete sau la unul singur. În fructele de tomate s-a identificat prolicopina. şi petalele florilor galbene conţin luteină. tomatele. Luteina este. având activitatea vitaminică A de 25%. carotina) cât şi compuşi carotenoidici cu oxigen (alcooli. granule (210%). prezenţi în numeroase produse horticole. α carotenul(α carotina) are o culoare mai deschisă decât forma β . pot avea cicluri ionice sau pentaciclice. unde însoţeşte permanent clorofila (2. acizi etc. în suspensie lichidă (30%) de ulei vegetal. Afinele. imprimându-le culoarea roşie. pepenii galbeni. în prezenţa acizilor sau a oxigenului.2. sau glicozizi de carotenoide.

Capsantina este o xantofilă (hidroxicetonă) care se găseşte în ardeii roşii şi în mere. Capsorubina este o xantofilă cu două grupări hidroxilice şi două cetonice. cătină. după separare din diverse produse vegetale. La merele Golden Delicious. Carotinalul (β . ardei galbeni. Temperaturile de păstrare mai scăzute de 100C diminuează de peste două ori ritmul de acumulare al carotenilor. ardeii gogoşari (23-25 mg/100 g). La morcovi pe parcursul păstrării (în 120 zile la 00C) se constată diminuarea cu 15% a conţinutului de β caroten. Pigmenţii antocianici (antocianii) 82 . Se foloseşte şi ca aditiv alimentar. măceşe.2 şi 4. Pulberea de şofran este un colorant traditional. ardeii graşi (8-25 mg/100g). dar solubilă în alcool. Ea formează cu două molecule de genţiobioză un glicozid. căpşunele conţin compuşi carotenoidici cu oxigen. pe măsură ce conţinutul în clorofilă scade. Se află în ardeii roşii şi verzi. pigmenţii carotenoidici se acumulează. mere. citrice. În timpul maturării pe plantă sau păstrării. măceşe).2 mg/100g.apo-8'-carotinalul) cu 37 atomi de carbon şi retinenul cu 20 atomi de carbon se găsesc în legumele de frunze (spanac. 2. Dintre fructe. citrice. Zeaxantina a fost identificată în pătlăgele vinete. piersici. B. spanac. ardei roşii şi verzi.3. dar lipseşte din ardeii galbeni. şi dispare în cele din urmă complet (25 de zile de la recoltare). pigmentul care se găseşte în stigmatele florilor de şofran (Crocus sativus). caise. Numărul atomilor de carbon din molecula acestora este între 20 şi 37. pentru colorarea sucurilor. licopenul creşte ca proporţie şi devine principalul pigment carotenoidic. măceşe. afine. Valoarea vitaminică se echivaleaza în β caroten. struguri. după recoltare şi pe parcursul unei păstrări la o temperatură mai ridicată (+200C). prune. ardei roşii. dovlecei. cum sunt ardeii lungi (25-35 mg/100g). Pigmenţii carotenoidici cu mai puţin de 40 de atomi de carbon au un singur ciclu iononic şi o catenă laterală. Criptoxantinele (α şi β ) se găsesc în afine. temperatura optimă de sinteză a licopenului este de 16-220C. în comparaţie cu temperatura mediului ambiant. în timp ce temperaturile de peste 300C o inhibă. smochine. Hidrocarburile carotenoidice prezintă o mai mare stabilitate în produsele care le conţin (tomate. Conţinutul total în pigmenţi carotenoidici este mai ridicat la unele legume. Crocetina este un acid dicarboxilic carotenoidic cu 20 atomi de carbon. crescând de la 30 la 260 ppm (70 de zile de la recoltare). relativ scump. măceşe. Ea constitue pigmentul principal în boiaua de ardei. terminată cu gruparea aldehidică sau carboxilică. spanacul (13-14 mg/100g) şi tomatele (6. citrice) şi sunt aldehide carotenoidice. merele. caise. întrebuinţat în bucătăria orientală pentru mâncăruri sau produse de cofetărie. morcovii (7-18 mg/100g). sosurilor conservate etc. La tomate.14. greu solubilă în apă. mere. mai puţin stabili. Este o pulbere galbenă sau brun roşcată. crocina. doar caisele conţin între 1. Caisele. pere. Modificarea conţinutului în pigmenţi carotenoidici depinde de stabilitatea pigmenţilor şi temperatură.5-12 mg/100g). morcovi.

delfinidine. Delfinidina contribuie la culoarea strugurilor.d. salata colorată. vinetelor şi prunelor. cu atât culoarea albastră se închide. mere şi ridichi de lună. betanidina. Peonidina din afine. La aceeaşi specie horticolă există varietăţi sau soiuri cu antociani şi altele fără aceşti pigmenţi (legumele din grupa verzii. de culoare albastră.5 diglucozid). Substituirea cu grupări metoxi (-O-CH3) determină intensificarea culorii roşii.0) se formează compuşi roşii purpurii. se formează compuşi de tipul chinonelor. iar fructele se colorează rapid. struguri. Distribuţia pigmenţilor antocianici în produsele horticole este neuniformă. Antocianidinele din produsele horticole. colorantul de bază este quercitina (o flavonă). Varza roşie. Efectul de copigmentare modifică şi el culoarea. soiurile de ceapă colorate conţin cianidină.). activitatea acesteia scade. Culoarea pigmenţilor antocianici este determinată de pH. malvidina tipică strugurilor h. murele.Pigmenţii antocianici sunt mono sau diglicozide ale antocianidinelor. vişine. pătlăgele vinete. La un pH acid (pH = 2. piersici.). Leucoantocianii sunt glicozidele incolore ale proantocianidinelor (leucoantocianidinelor). Când se apropie declanşarea maturării. în 83 . iar leucocianidolul din strugurii roşii participă la formarea proprietăţilor organoleptice ale acestora. pe când la soiul Golden Delicious nu există celule colorate antocianic). temperatură sau de conţinutul în azot din sol. La prune. La un pH slab alcalin (pH=8. Strugurii conţin cianidine. compuşi fenolici. iar soiurile hibride se identifică prin prezenţa malvidinei (până la 0. în cazul unui derivat al delfinidinei (delfinidina-3. la Jonathan 65-77%. prune. de pH şi de prezenţa unei enzime. sunt mai putin frecvente. are loc o deplasare a culorii de la roşu la albastru. varză roşie şi ceapă roşie. Unii autori disting o grupă separată de pigmenţi. coacăze. Acumularea pigmenţilor antocianici în produse (mere. prune. căpşuni. petunidina din struguri şi afine. compuşi care însoţesc sau sunt premergători pigmenţilor antocianici în fructele nemature. antocianoza (vişine. Modificările sunt legate de echilibrul antociani-leucoantociani.5). Pelangonidina se găseşte în fragi. cireşe) depinde de intensitatea luminii. salata. Cu cât creşte numărul grupărilor hidroxilice. Cea mai răspândită este cianidina. peonidine. cicorile legumicole. identificată în cireşe.. În timp ce la ceapa albă.p. zmeură. zmeura. afine.5 g la 100g) şi petunidinei. La piersicile verzi. iar la fructele coapte sub 1/3 (sub 60 mg/100 g) din cantitatea iniţială. Cireşele negre conţin antociani care diferă cantitativ şi calitativ de antocianii din cireşele roşii. sub acţiunea mai multor copigmenţi. în funcţie de soi (la Red Delicious 83-96% din celule sunt colorate. formată pe baza singurei antocianidine cu azot. ceapa. mere etc. conţinutul în leucoantociani este 180 mg/100g. fructe sau legume.5-3. Ei dau nuanţele de culoare roşie-violet-albastră la numeroase flori. mere. Leucocianidina şi leucodelfinidina sunt frecvent întâlnite în fructe. La mere ei sunt concentraţi în epidermă şi în primele două-trei straturi ale hipodermei. la ceapa roşie alături de aceasta se acumulează şi peonidin 3-glicozidul. cireşele etc.

Glucidele componente pot fi mono sau di-glucide şi se fixează la una sau la două dintre grupările hidroxilice ale compusului flavonoidic. Basella etc. Din tescovina proaspăt presată a soiurilor de struguri intens coloraţi se realizează extracţia cu o soluţie de SO2 (0. Valoarea alimentară şi medicinală. Tabelul 2. oxidarea sau polimerizarea pigmenţilor antocianici. 2. Materiile prime utilizate sunt strugurii. În produse se acumulează intens mai ales în faza de creştere a ţesuturilor. 1993. 1983. precum şi activitate biologică de vitamina P.6. alcool metilic sau etilic. acumulările sunt mai reduse. atât în produsele horticole din ţara noastră. şi colab. filtrare. La produsele prelucrate. Sunt neuniform distribuite în fructe şi legume. Ei participă şi la procesele celulare de oxidoreducere. sanogen şi fortifiant. În timpul păstrării un timp mai îndelungat a sucurilor de fructe bogate în antociani. R. Flavonoidele sunt glicozide ale flavonei. Numărul acestor compuşi este foarte mare. În timpul păstrării. concentrare sub vid la 40% substanţă uscată şi uscare în aparate concentratoare sub vid.) contribuie la realizarea culorii galbene a produselor horticole..6. 1964) 84 . Pe parcursul maturării. produse zaharoase şi de cofetărie.H. Gherghi. În bulbii de ceapă uscată.2-3 săptămâni. cât şi în cele subtropicale. trecerea prin coloane schimbătoare de ioni. Conţin grupări hidroxilice. Pigmenţii flavonici sunt substanţe care cristalizează uşor. Hybiscus. În celulele vegetale absorb sau atenuează razele ultraviolete. Aceşti pigmenţi au proprietatea de a forma combinaţii complexe cu metalele. Au o acţiune antioxidantă. fiind solubili în apă.. Pigmenţii flavonici (flavonoidele) Pigmenţii flavonici (tab. izoflavonolilor sau xantonelor. Cristalele lor au culoare galbenă. culoarea naturală se poate altera după un timp. pot fi folosite direct. etc).. izoflavonei. Trebuie menţionat efectul lor protector. protejând citoplasma şi clorofilele. Antocianii din fructe şi din legume au un rol important în formarea gustului acestor produse. datorate biodegradării pigmenţilor antocianici (pătarea Jonathan. La unele soiuri de mere. Antocianii se folosesc la colorarea unor băuturi alcoolice sau nealcoolice.4. Cauzele precipitărilor sunt legate de natura coloidală. are loc o scădere a culorii datorită precipitării lente a coloranţilor. au acţiune bacteriostatică. compuşi fenolici. cantitatea de flavonoli (quercitină) scade de la vârf spre bază şi de la exterior spre interior.4-0. opăreala. intensitatea acumulării pigmenţilor antocianici este acceptată drept test de stabilire a gradului de maturitate.6%) urmată de desulfitare. Răspândirea unor pigmenţi flavonici în produsele horticole (după Thomson. sucuri de fructe. Măresc rezistenţa faţă de atacul insectelor şi microorganismelor. 2. la fructele de măr pot apărea boli fiziologice. iar uneori şi alte grupări sau catene fixate în diferite poziţii. Musturile concentrate roşii de hibrizi înobilaţi.14. A. socul. Conţinutul variază mult în funcţie de specie. datorită descompunerii leucoantocianilor (compotul de piersici se poate înroşi la culoare). metoxilice. C. Bodea. flavonolilor. purificare prin fermentare pentru îndepărtarea glucidelor. cosmetice. funcţionând uneori şi ca inhibitori ai unor enzime.

fragi. extras din coaja unei specii de stejar (Quercus tinctoria). Betalainele Betalainele sunt derivaţi din 3. prune. La mere. cireşe mere. Colorantul roşu-violet din sfeclă este însoţit de un mare procent de cianidină. 2. în funcţie de soi. prune. apiina naringina (incoloră.4-dihidroxifenil alanină. struguri ceapă căpşune. determină decolorarea şi brunificarea acestora.J. Există însă o specificitate. gust amar) genistina Răspândire căpşune. Aroma căpşunelor are 146 de componente naturale. mure. Betanina.7.. antocianidină cu azot. Amaranthaceae.5.pere.Compuşi fenolici de bază Flavonoide (pigmenţi flavonici) quercetina hiperina izoquercitina quercitrina rutina spireozid camferol avicularina luteolin glicozide şi apigenin glicozide diosmina.15.). pere. caise. substanţele volatile constau din 156 de compuşi. fiecare având însă un rol diferit. Aceşti pigmenţi se găsesc în plante din familiile Chenopodiaceae (sfeclă roşie). acest produs este solubil în alcool. Numărul celor care dau aroma unui produs horticol este uneori foarte mare. colorantul roşu-violet din sfeclă este un acetal al betanidinei. struguri mere. care îşi poate pierde culoarea prin variaţia pH-lui sau prin hidroliză enzimatică în prezenţa luminii. Substanţe volatile care conferă aroma şi mirosul produselor horticole Aroma şi mirosul produselor horticole se realizează prin apariţia şi acumularea unor compuşi intermediari sau finali ai metabolismului. diferenţiindu-se între ei prin contribuţia majoră sau minoră la definirea acestor însuşiri (tab. Aizoaceae etc. S. 4. fragi. tomate. Betacianinele sunt formate din două astfel de molecule. 1990). struguri mere. fenomen caracteristic tuturor produselor care conţin betalaine (Kays. pigment flavonic natural de culoare galbenă. Roşu de sfeclă se obţine prin extracţia într-o baterie de extracţie a tăiţeilor de sfeclă roşie cu apă acidulată ( pH=4. Betaxantinele sunt formate prin condensarea acidului betalamic cu un radical (grup) amino sau imino. iar cea a tomatelor numai 38 de componente. Este un colorant sensibil la căldură (se brunifică). Este un compus instabil. de importanţă mai mare sau mai mică. legată la o moleculă de D-glucoză. Extractul este concentrat sau eventual uscat prin pulverizare. 2. sparanghel verde. struguri mere. 85 .coacăze roşii şi negre. Expunerea prelungită a rădăcinilor tuberizate de sfeclă roşie la lumină în spaţii deschise. Insolubil în apă. afine. piersici. cireşe. Unii sunt compuşi chimici formaţi sau secretaţi de ţesuturi specializate. ceapă mere.0-5.0). prune Umbelliferae pătrunjel struguri (şi citricele amărui) struguri Flavonoli Flavone Flavonone Izoflavone Ca aditiv în industria alimentară se foloseşte uneori quercitina.14.

În flora tropicală vanilina (Vanilia planifolia. Din seria aromatică. acetatul de izoamil aroma de coacăze. carvacrolul (măghiran). Butilenglicolul creşte cantitativ de cinci ori. hidrojuglona (nuci). ţelinei. care se degradează în timpul păstrării. în funcţie de soi. cimbrişor. (3) Aldehidele alifatice mai reprezentative în arome sunt hexanalul (căpşune. care le nuanţează mirosul în proporţii diferite. (6) Esterii alifatici aciclici realizează în ansamblu lor mirosul şi aroma dominantă a multor fructe sau legume. (4) Dintre cetonele alifatice.75%. aldehida benzoică se găseşte în migdalele amare şi alune. propionatul de etil aroma de struguri. (2) Alcoolii (alifatici saturaţi şi nesaturaţi) contribuie la aroma zmeurei. Aroma generală de fructe se formează în prezenţa acetatului de etil. se găsesc peste 70 de esteri.în plus. acetoina este un component al aromei strugurilor şi pepenilor galbeni. aldehidelor şi cetonelor evoluează. iar benzofenona în struguri. Alcoolii aromatici sunt incluşi în aroma de ciuperci. contribuind la formarea aromei acestor produse într-o proporţie determinantă. 86 . capronatului de etil şi altor esteri.şi de alcooli). Compuşii de aromă şi miros au fost grupaţi în 10 categorii chimice principale.) sunt substanţe din grupa compuşilor fenolici. conţinutul în acetaldehidă şi alcool etilic creşte pe parcursul maturării. La tomate. cetona zmeurei. (5) Compuşii fenolici ca timolul (cimbru. legumelor (stiren) sau cimbrului (p-cimen). cu rol secundar: (1) Hidrocarburile alifatice şi aromatice participă la aroma merelor (n-nonacosan). alături de care există şi componente auxiliare. scorţişoara-Cinnamonium sp. anetolul (anason. ciupercilor sau castraveţilor. În mere. fiind regăsiţi în uleiurile volatile extrase. castraveţi). pentru a dispare la supramaturare. tot mai importantă pe măsură ce au înaintat în faze mai complete de maturare. tomate). Conţinutul în componentele de aromă de tipul alcoolilor. mere. Perele conţin şi ele esteri în număr mare. fenicul).Clasificare. tridecanalul (castraveţi). Din grupa esterilor aromatici se poate nominaliza cinamatul de metil. temperaturile coborâte şi atmosfera controlată reduc formarea substanţelor volatile. prezent în busuioc şi căpşune. butiratului de etil. având calitatea de a nuanţa aromele: apiolul (pătrunjel). propionatul şi butiratul de octil aroma de păstârnac. eugenolul (cuişoare-Eugenia caryophyllata. în timp ce acetoina se acumulează până la 0. fam. La păstrarea merelor. în funcţie de temperatură. miristicina (pătrunjel) dau aroma dominantă din produsele respective. castraveţi şi cartofi se constată acumularea de aldehide (la tomate. tomate. Formiaţii de etil şi de amil individualizează aroma de mure. La pepenii galbeni. Alţi compuşi fenolici se găsesc în cantităţi mai mici. exemple tipice fiind fructele pomacee. estragolul (tarhon). Orchidiaceae). trans 2 hexanalul (mere verzi. măghiran). β -naftolul (coacăz negru).

leuştean. Metil mercaptanii se găsesc în varză şi ridichi. substanţe care rămân nemodificate dacă ţesuturile sunt intacte (ceapă. gustul iute şi factorul volatil lacrimogen (tiopropanol sulfoxid) apar sub acţiunea aliinazei în cel mult un minut şi ating maximum în timp de 6 minute de acţiune enzimatică. fenicul). În plantele tinere. gulii etc. ca linaloolul (coriandru. (9) Compuşii cu sulf ca tiosulfinaţii. usturoi. cu catene laterale. tiosulfonaţii. Izotiocianaţii sunt reprezentaţi în ceapă şi muştar de alilsevenol. precum şi derivaţii lor funcţionali de tip izoprenic. precursorul alicinei este un aminoacid. În usturoi. aciclice ramificate sau ciclice.3 mg/l) dintre care linaloolul reprezintă circa 0. Sunt componente principale ale uleiurile volatile şi extractelelor.Terpene ciclice sunt limonenul (ţelină. Compuşii volatili cu sulf se formează în multe cazuri din precursori. La piersicile maturate în mod natural s-a observat o cantitate de lactone cu 20% mai mare. În ceapă aroma. mărar. care sunt mai puţin aromate. iar în varză de 2-propenil izotiocianat. Sesquiterpenele sunt reprezentate de carotolul şi daucolul din morcovi Aroma de muscat este definită de un număr de terpene (1. decât la piersicile maturate artificial. care contribuie la formarea gustului.). sau metilcavicolul (busuioc). Un exemplu îl constitue sedanolida din ţelină.(7) Terpenele şi terpenoidele sunt hidrocarburi nesaturate. aliina (s-alil-L-cistein-sulfoxid). ţelină). Cetonele terpenice ciclice sunt carvona (chimion. (8) Dintre compuşii cu azot există unii reprezentanţi cu proprietăţi volatile. (10) Unele lactone (compuşi heterociclici cu oxigen) au importanţă ca substanţe volatile în determinarea gustului şi mirosului. cartofi). varză. ardei. α şi β pinenul (pătrunjel.08 mg/l şi α -terpinolul 0. precum şi trisulfura de dipropil sunt compuşii volatili mai evidenţi şi importanţi din ceapă. 2-5 mg/kg la tomate. după zdrobirea ţesuturilor. aromei şi mirosului unor legume şi fructe. Cantitatea de produse volatile din legume şi fructe este foarte mică. măghiran. compuşii pirazinici (ciuperci. Varza conţine trisulfură de dimetil. Dintre aceştia se menţionează antranilatul de metil (Vitis labrusca). 1 mg/kg la afine etc. ridichi. disulfura de dialil constituie 60% din compuşii de hidroliză ai alicinei. un glicozid. imprimând chiar nuanţa gustului unor legume din familiile Cruciferae şi Liliaceae. conţinutul 87 . 5-10 mg/kg la fragi. zona de cultură. 17 mg/kg la castraveţi. Derivaţii aciclici mai importanţi sunt câţiva alcooli terpenici. descompus de enzima aliinază. compoziţia şi concentraţia substanţelor volatile în produsele horticole sunt specificul biologic (specia şi soiul). leuştean. Di şi trisulfura de metil propil. nerolul 0.06 mg/l. hrean. oscilând între 1-22 mg/kg la mere.3 mg/l.4 mg/l. izotiocianaţii şi mercaptanii formează principalele componente ale aromei şi mirosului. chimion). mirosul. busuioc. iar propil mercaptanii în gulii şi în ceapă. Aroma şi gustul de varză se percep în urma fierberii acesteia. 2-3 mg/kg la zmeură. mărar) sau fencona (fenicul). tarhon). stadiul de creştere-dezvoltare. Factorii care influenţează diversitatea. acidul cianhidric (sâmburoase şi migdale). geraniolul 0. muştar. La usturoi. β felandrenul (leuştean.

. 1990) Produsul mere struguri pere afine zmeură varză ţelină castraveţi ciuperci ceapă pătrunjel cartofi ridichi Principalii compuşi care definesc aroma şi mirosul Butirat de metil. Extracţia. După fecundare. Unii dăunători evită astfel de plante. Studiul acţiunii terpenelor ca substanţe care inhibă încolţirea tuberculilor de cartof a fost iniţiat de Vaugh şi Spencer (1991). Intensificarea respiraţiei la maturare stimulează acumularea şi formarea din hidrocarburi a compuşilor oxigenaţi (aldehide. Compuşi chimici definitorii pentru pentru aroma şi mirosul unor produse horticole (după Salunke.dimetil pirazina izotiocianat de 4-metiltio-trans-3-butenil Rolul biologic al compuşilor volatili este complex. Aroma şi mirosul plantelor sau al anumitor părţi (organe) vegetale este o adaptare care le înlesneşte înmulţirea şi apărarea. Prin prezenţa lor se accelerează procesul de maturare. cetone. steridelor etc.5. scoarţă. esteri). În metabolismul celular au rol antioxidant.J. iar acţiunea carvonei a fost semnalată de Dipenhorst şi Hartmans (1993). acizi.7. compuşii volatili au conţinutul mai simplu şi diversitate mai redusă. fiind donatori de hidrogen.6. acetat de etil esteri ai acidului decadienoic trans-2-hexanal. trans-2-hexanol.K şi colab. condiţionarea.este mai redus. alcooli. mai abundenţi. mai diverşi.nonadienal 1-octen-3-ol. linalool 1-(p-hidroxifenil)-3-butanona izotiocianaţI dehidroftalide. substanţele volatile având un important rol fungistatic şi bacteriostatic. piruvat de cis-3-hexen-1-il . Păstrarea produselor horticole este influenţată de biosinteza unora dintre aceste substanţe volatile. iar în unele cazuri bactericid sau fungicid. sau migrează înapoi în frunze. D. S. rădăcini. Organele de reproducere conţin compuşi mai complecşi. substanţele odorante se acumulează în fructe şi seminţe. 2-hexanal Antranilat de metil. alchil tiosulfonaţI hidrocarburi monoterpenice 2-metoxi-3-etil pirazina. În ţesuturile plantelor horticole. folosirea sau reconstituirea substanţelor volatile din plantele 88 . hexanal. aceşti compuşi sunt menţinuţi în suspensie cu ajutorul unor substanţe hidrofile. dar cercetările continuă pentru aprofundarea şi lărgirea spectrului de investigaţie. alchiliden ftalide. Rolul enzimelor (esterazelor) în cadrul acestor procese este foarte important. diacetil 2. înflorirea determină migrarea lor în flori şi consumarea parţială. 2. 1976. Tabelul 2. trisulfuri. Tehnologiile de valorificare urmăresc reducerea intensităţii acestei evoluţii. letionină disulfuri. cit. în scopul menţinerii sub control a loturilor de produse depozitate. de tipul emulgatorilor. Aceşti compuşi sunt intermediari în biosinteza alcaloizilor.. Dacă sinteza substanţelor volatile are loc în frunze. Unii componenţi (alcoolii şi cetonele) sunt moderatori ai proceselor intracelulare şi protectori contra agenţilor atmosferici. de Kays.

1. Respiraţia produselor horticole 3.ASPECTE FIZIOLOGICE ALE VALORIFIC|RII PRODUSELOR HORTICOLE 3. cu eliberare de energie chimică. III . Respiraţia este un proces metabolic. Generalităţi.1.horticole s-a individualizat ca o activitate industrială distinctă. prin reacţii de oxidoreducere. în care substanţele organice din celulele vii sunt descompuse pe cale enzimatică. CAP.1.Reacţiile de oxidare ale 89 . tot mai importantă ca cifră de afaceri şi tot mai ramificată în ofertă şi solicitări.

datorită necuplării oxidării cu fosforilarea.1 Căldura degajată de câteva specii horticole în timpul respiraţiei (MJ/t 24 h.5 2.0-2.0 6. declanşându-se în scurt timp încingerea.3-8.7 2.1 2.7-3.0 18.8 6.1 6.4-55. reprezentând 41% din energia formată.9-3.9 2.8 0.9 7.6-4.5 1.5-14.0 3.0-27.5-11.1-10.5 1.0 4.9 21.I.7-2.1 7.9 2.8 2. La mazărea boabe sau bame păstrate în vrac.1-4.4 1.1 0.7-3.2 1.4 11. Tabelul 3.1 15.7 1. Din bilanţul oxidării unei molecule de glucoză.de Burzo.4-0. rezultă 38 molecule ATP.0-5.substanţelor energetice devin mai importante în perioada postrecoltă.3-2.6-7. Există însă şi posibilitatea ca întreaga energie să se elimine sub formă de căldură.1-15.2 0.4 Căldura degajată este proporţională cu intensitatea proceselor metabolice.14 MJ (272 Kcal).3 4.4-8.3-20.5-5.0-6.3 1.3 1.1. se constată acumularea de căldură până la 35÷400C.3 11. la o temperatură cunoscută (Burzo.8 1.1-17.2-10.8 49.2 5.0 5.8 17.1-3.2-1.9-8.8 1.8-2.7-4.1-8.9 3.6 1. 1979-1983-1987).6 36.Procesul final de descompunere a substanţelor energetice se desfăşoară în cadrul ciclului Krebs (ciclul acizilor carboxilici).9 1.7-2.2 12.6 3.8-2.3-2.La produsele cu grad ridicat de perisabilitate.2-3. în patru categorii: a) cu intensitate respiratorie redusă (sub 5 cm3/kgh) sunt ceapa uscată. cartofii de toamnă.8-35.5 7.2-1. 3.9-4. Pentru eliminarea acestei călduri.4 1.7 54. pepenii galbeni şi castraveţii.5-1.0 150C 0.2-6. 1986) Produsul Nuci Cartofi Ceapă Struguri Mere Tomate Varză albă Morcovi Usturoi Piersici Sfecla roşie Prune Căpşuni Salată Fasole verde Mazăre Spanac 00C 0.3 4.8 14. Energia chimică eliberată este necesară biosintezelor.8 1.4-2. în ciclul glicolitic şi ciclul lui Krebs.1-1.6 3. 90 .2-39.3 6. menţinerii organizării celulare.6 2.2-23. după I.F.8-29.1 5.6 27.8 9. Măsura intensităţii procesului de respiraţie a unui produs horticol este cantitatea de CO2 (mg sau cm3) degajată de unitatea de masă (1 kg produs) în unitatea de timp (1 oră)..4-77.9-6.0-10.7 13.7 0.0 4. dacă nu se asigură eliminarea operativa a căldurii de respiraţie.1 7.8-6.0-10.7 1.4-3.5 13.3 34.1 50C 0.2-1.4-5.5-20.0-17.7-3. depozitele de păstrare sunt dotate cu instalaţii de ventilaţie şi instalaţii frigorifice.0 22.7-11.1-3. Produsele horticole se pot grupa. Restul se degajă în mediu.9 11.2-7.2 100C 0.0-1.0-1.3-5. 1967 cit. la 200C.8-2. are loc creşterea temperaturii şi deprecierea lor rapidă.7-3.9 6. în funcţie de intensitatea respiraţiei lor la 100C.1.4 9.6-45.0 2.7 3.8-7.3-15.6 2.8-18.2 2.1-4.0 4.9 1.).1-49.7 12.4 10.3 5.5-9.2 200C 1.8 4.1 1.0 2. 3. Intensitatea respiraţiei. permeabilităţii membranelor.9 9. în ale căror legături macroergice se acumulează 1.4-14.5-0. sub formă de căldură.3 2.1-25.0-1.2.9 2. care depind de temperatura mediului ambiant (tab.5 5.4-19.

Fructe neclimacterice sunt cireşele. Din categoria fructelor climacterice.1. ardeii şi pătlăgelele vinete. usturoiul verde. intensitatea respiraţiei este foarte mare. la sfârşitul fazei realizându-se un minim respirator.3. unele grupe de soiuri sunt de asemenea neclimacterice. ardeii şi vinetele..b) cu intensitate respiratorie medie (5-10 cm3/kgh) sunt majoritatea rădăcinoaselor. castraveţii. până la realizarea unui maxim. perele. În faza de diviziune a celulelor. d) intensitate respiratorie foarte ridicată (peste 20 cm3/kgh) au păstăile de fasole. pe parcursul creşterii şi maturării fructelor şi legumelor. Scăderea continuă. boabele de mazăre.) După această revenire metabolică finală. păstăile de mazăre şi salata. conopida. pepenii verzi. care se desfăşoară la un nivel relativ redus în comparaţie cu primele faze. după gr. La sfârşitul acestei faze şi începutul fazei de creştere în dimensiuni. c) intensitate respiratorie ridicată (10-20 cm3/kgh) au ridichile de lună. corespunzătoare cu supramaturarea şi intrarea în faza de declin biologic. zmeura. maturarea este un proces care are loc atât la produsele separate de plante cât şi la cele nedetaşate.J. merele. După Salunkhe. pepeni verzi şi tomatele. D.K. la pepeni. pătrunjelul de frunze. Variaţia intensităţii procesului de respiraţie este caracteristică pentru fiecare specie. vişinele. şi colab. perele. (Kays. ciupercile.1990). caisele. denumit climacteriu respirator (respiratory climacteric. afinele.(fig. ceapa verde. pepenii galbeni (soiuri tip Charantaise şi Honeydew). . piersicile. Complexul de factori şi deosebirile fiziologice între cele două grupe de produse sunt încă un domeniu actual de cercetare şi aprofundare.La unele specii. bamele. fac parte merele. care rămân pe plante . în faza maturităţii depline se constată o creştere bruscă a intensităţii respiraţiei. mărarul. varza. are loc o descreştere la fel de evidentă. 91 . klimakter=vârstă critică).S. strugurii. are loc o scădere relativă a intensităţii procesului de respiraţie. (1992).Unele fructe şi majoritatea produselor horticole sunt de tip neclimacteric. prunele şi piersicile. Ea este continuată de o scădere mai lentă. intensitatea respiraţiei scăzând la acestea permanent şi fără fluctuaţii deosebite până în faza metabolică finală. prunele. La produsele climacterice. căpşunele.

Lipsa totală a O2. atunci când determinarea se face imediat după recoltare.2. 12. modelarea sa matematică este mult mai complexă. la concentraţii mari de până la 20% în cazuri mai rare (pepeni galbeni).3. dar pentru unele legume sau fructe sâmburoase se poate menţine la limita superioară de 10-15%. cit. la 150C de 4.1 cm3 la 150C şi 21. deoarece în afară de temperatură participă şi alţi factori. şi colab.).Conţinutul în O2 se micşorează pana la 25% în mod frecvent. iar la 200C de 7. la 200C este o scădere de circa 37%). Dimpotrivă. duce la oprirea respiraţiei în cazul merelor.8 cm3 la 50C. La cartofi. J-F. La reacţiile chimice creşterea este liniară. starea de sănătate şi integritate. 1996) 3. compoziţia atmosferei).4 ori. precum şi de natură internă (substratul respirator. 7. în finalul procesului de maturare (fig.1. Un măr sănătos are o intensitate respiratorie care creşte. Numeroasele studii consacrate acestui domeniu au dus la concluzia că factorii care influenţează intensitatea respiraţiei sunt de natură externă (temperatura.9 ori.Creşterea conţinutului în etilenă se corelează cu accelerarea ritmului respirator şi cu intensificarea metabolismului. 1952.1%. intensitatea respiraţiei scade la 10-60% ( media pentru 38 de specii. Atmosfera controlată implică mărirea conţinutului în CO2 în funcţie de specie. valoarea la 50C creşte faţă de 00C de 1. de Chapon. ci un proces biochimic şi fiziologic specific fiecărui produs. 92 . prin înlocuire cu CO2. în remorcile de transport se poate crea. un conţinut în CO2 de 5-7% în atmosferă reduce cu circa 1/3 schimburile de gaze. de la 1-5% pentru majoritatea speciilor. 3. (După Ulrich. prin metode accesibile in tarile dezvoltate. La căpşune şi la alte specii perisabile. în cazul când se reduce de la valoarea normală (21%) la numai 3%.1 cm3 la 200C.3. mărimea şi structura). Conţinutul atmosferei în O2. Factorii care influenţează intensitatea respiraţiei.8 ori. mărirea procentului de O2 până la 50% se foloseşte în postmaturarea perelor sau a piersicilor.. conform relaţiei descoperită de Van't Hoff. în mod evident proporţional cu creşterea temperaturii: 2. la 100C de 2. Conţinutul atmosferei în CO2 în proporţie mărită. oprind aparitia bolilor.1.8 ori. Creşterea intensităţii respiraţiei în raport cu temperatura este de tip exponenţial. în asociere cu etilenă 0.0 cm3/kgh la 00C. Intensitatea respiraţiei se reduce în AC la 30-60% din valoarea normală.o atmosferă cu un conţinut de până la 20% CO2 care favorizează o bună păstrare în condiţiie de temperatură scăzută asigurate.2 cm3 la 100C. reduce intensitatea respiratorie. Respiraţia nefiind o simplă reacţie chimică. Variaţia intensităţii respiraţiei la perele Williams în cursul creşterii (măsurată la 250C) şi a maturării lor (măsurată la 150C).Figura 3. Dacă se face media intensităţii respiraţiei la 30 de specii horticole. În realitate toate aceste calcule modelează fenomenul.

J-F. 1982. cit. După îngheţuri uşoare.5. şi colab. Respiraţia anaerobă. morcovii sau sfecla. În condiţiile scăderii conţinutului în oxigen al atmosferei sub 3%. deşi se intensifică pe măsura maturării. concretizată prin boli. 1996) Situaţiile de stres .). deranjamente. produşi ai respiraţiei anaerobe.. în momentul revenirii se constată o intensificare a respiraţiei produselor. folosind oxigenul endogen (rezultat din degradarea substanţelor organice). Evoluţia intensităţii respiraţiei.2. leziuni sau striviri. alcoolul etilic se acumulează peste 0.fig. Numită şi intramoleculară. deşi se menţin condiţii optime. fiind un caracter de specie şi chiar de soi. 3.1.3%. Este un proces care în condiţii obişnuite nu prezintă o pondere prea mare.2. Porozitatea şi permeabilitatea produselor influenţează schimburile de gaze ale acestora cu exteriorul. de Chapon. cantităţi toxice care determină moartea celulelor. 93 . În timpul păstrării unor produse ca merele. starea de sănătate sau integritate necorespunzătoare. Mărimea fructelor sau legumelor influenţează suprafaţa lor de respiraţie şi implicit intensitatea acestui proces metabolic. pe parcursul creşterii şi dezvoltării fructelor de măr (după Dilley.Figura 3. corelată cu emisia de etilenă din ţesuturi. iar aldehida acetică peste 0. respiraţia anaerobă afectează numai glucidele.04%. se pot pune în evidenţă în ţesuturile lor cantităţi reduse de aldehidă acetică şi alcool etilic. respiraţia anaerobă se intensifică.(graficul creşterii evoluează invers proporţional cu graficul intensităţii respiratorii . determină creşterea activităţii respiratorii la produsele respective.4.

3.Figura 3. Schema procesului de transpiraţie şi respiraţie la produsele horticole 94 .

Produsele horticole se caracterizează prin conţinutul lor mai ridicat în apă. }esuturile lacunare din frunze au rolul de a frâna această circulaţie. Intensitatea transpiraţiei reprezintă cantitatea de apă exprimată fizic sau în procente. permeabile pentru apă. compoziţia chimică. evaporată de pe unitatea de suprafaţă a învelişului exterior al produsului (cm2) în unitatea de timp (oră sau zi). intensitatea respiraţiei se diminuează mult. Factorii interni ai produsului sunt legaţi de specie şi soi (conţinutul în apă. verdeţuri. între 3.2. în funcţie de deficitul de saturaţie al vaporilor de apă din atmosferă (exprimat în milibari = mbar). Ea este evidentă la produsele încă nerecoltate şi constituie o condiţie a calităţii pe parcursul valorificării. iar distanţa parcursă de vaporii de apă către suprafaţă este relativ redusă. Factorii tehnici au în vedere fazele tehnologice de valorificare în stare proaspătă.9 mg/cm2 mbar/h. ca urmare a oxidării complete a substanţelor energetice.1. ambalaje folosite.2. compoziţia atmosferei).Dupa recoltare. Suprafaţa lor de evaporare raportată la greutate este mare. se poate acumula în celulă.2.2. Comparând transpiraţia tuberculilor de cartof cu cea a frunzelor de spanac.3 şi 3.3. gradul de maturare. alcătuirea şi dispunerea ţesuturilor). celulele vii. in conditiile desprinderii de plante. iar dintr-o moleculă de acid oleic 17 molecule de apă.autoreglarea turgescentei inceteaza. se constată că spanacul transpiră de circa 200 de ori mai intens.În procesul respiraţiei rezultă şi apă. În cazul modificării epidermei. Transpiraţia produselor horticole 3. cu detaliile lor specifice (modul de recoltare. este influenţat de o multitudine de factori interni. Factori interni. Transpiraţia la nivelul epidermei nemodificate este intensă. umiditate relativă. Transpiraţia este un proces fiziologic complex. viteza curenţilor de aer. prezintă la exterior o epidermă nemodificată. parametrii de manipulare-transportdepozitare). Această apă poate fi utilizată în noi sinteze. 95 .iar transpiratia determina in cele din urma deprecierea. Generalităţi. Frunzele de spanac şi alte legume de frunze. Factorii externi se referă la date fizice (temperatură. Turgescenţa ţesuturilor şi desfăşurarea normală a proceselor fiziologice se corelează cu această stare de hidratare.externi sau tehnici. care spre deosebire de o simplă evaporare. dintro moleculă de glucoză rezultând 6 molecule de apă. Cantitatea de apă formată depinde de natura substratului oxidat. sau se poate elimina prin procesul de transpiraţie sub formă de apă liberă. 3.

nucifere. gulii mari. lenticele. cuticulă. Ea se elimină prin stomate. Acest fapt determină un flux continuu de vapori din interiorul produselor spre exterior. După Burton. căpşuni. Cartofii de toamnă nu se recoltează până nu se face proba decojirii (suberificării). La bulbii de ceapă. vişine. pere. Apa circulă prin ţesuturi sub formă lichidă. din soiuri timpurii.6 mg/cm2 mbar/h (morcovi). Seminţe şi boabe verzi. dovlecei. în comparaţie cu legumele de frunze.5 0.5 m/s. prune) sau dubla protecţie a cutinizării şi cerurilor la mere. pepeni. După recoltare.Suberificarea tuberculilor (cartofi) şi a rădăcinilor (morcovi). le micşorează transpiraţia.2.2. Pierderea apei se face pe direcţia fascicolelor conducătoare. gulioare.2-0.03 mg/cm2 mbar/h (cartof) şi 0. care creşte în măsura în care aerul este tot mai uscat. (1982) intensitatea transpiraţiei epidermei cutinizate este de 0. Tuberculii de cartof insuficient suberificaţi. contribuie la diminuarea transpiraţiei. precum şi procesul de transpiraţie.17 mg/cm2 mbar/h la castraveţi. 1990) Raportul S/V(cm2/cm3) 50-100 5-10 2-5 0. La mere. caliciu. ceapa uscată.Umiditatea relativă a aerului influenţează în mod invers proporţional transpiraţia legumelor şi fructelor.. Atmosfera controlată inhibă parţial şi transpiraţia produselor horticole. S. Aceasta se efectuează prin lenticele şi este de 0. Transpiraţia produselor horticole este proporţională cu acest deficit. datorită suprapunerii. precum şi raportul mult mai redus între suprafaţă şi greutate. Factori externi Temperatura aerului influenţează presiunea parţială a vaporilor de apă din atmosferă şi deficitul de saturaţie în vapori. Cuticula nu acoperă lenticelele sau stomatele. Presiunea vaporilor de apă la nivelul celulelor este mai mare decât a vaporilor din mediul extern. pătlăgele vinete. Cutinizarea este diferenţiată structural în funcţie de specie.06 m/s la 0. 3. piersici.2 m/s. Căpăţânile de varză au suprafaţa reală de contact cu exteriorul de 120 de ori mai mică decât suprafaţa totală a frunzelor. cireşe. Gruparea produselor horticole în funcţie de valoarea raportului suprafaţă/volum (după Kays. Tabelul 3. Frunzele interioare au transpiraţia aproape nulă.iar în spaţiile lacunare sub formă de vapori. Tuberculi. Tomate. Viteza curenţilor de aer (circulaţia activă) optimă este de maxim 0. ardei. Pruina (struguri. S-a constat că pierderile de umiditate sunt cu 50% mai mari atunci când viteza de ventilare creşte de la 0. 96 . rădăcini tuberizate. pierd apa mult mai uşor prin deshidratare şi transpiraţie. peduncul sau prin suprafeţele lezate. distanţa de 150-200 ori mai mare din centrul acestor produse la suprafaţa lor. fructe de arbuşti.3. castraveţi. mere.04 mg/cm2 2 mbar/h la tomate şi 0. stomatele se închid. care participă la transpiraţie înainte de recoltare.5-1.1 mg/cm mbar/h la varză. 0. această scădere a fost de circa 1/5 faţă de atmosfera normală.5 Produse horticole specifice Frunze individuale şi seminţe foarte mici. frunzele cărnoase suprapuse şi frunzele pergamentoase diminuează mult circulaţia apei pe direcţia transversală. Varză.J.

Produsele se recoltează în perioadele cu temperaturi moderate (dimineaţa. ardei etc) este o operaţie care poate fi inclusă în fluxul de condiţionare.0 7. mai ales la pomacee (seminţoase) au fost realizate în unele ţări tehnici peliculare de protecţie.9 10. predominând esterii saturaţi care formează un strat impermeabil.3.7 4.0 Produsul Mazărea Tomate Conopidă Praz Ardei gras Păstârnac Cartof Sfecla roşie Morcovi Varză de Bruxelles Ceapă Pierderi (%) 5. cum ar fi amiloza modificată. La mere stratul de ceară atinge în momentul maturării compoziţia optimă. 1973.3. contează mult să fie recoltaţi la un grad de suberificare corespunzător.0 7. au o limită maximă care.9 6. pierderile de apă prin transpiraţie sunt mai mari. după recoltare.0 7. La unele fructe.0-10. În primele zile.2 7. Factori tehnici. folosind produse inerte sau inofensive din punct de vedere alimentar.1 3.2. În procesul valorificării.4.2.) Tabelul 3.4 21.5 16. sau înmuierea de scurtă durată a rădăcinilor deshidratate determină ameliorarea turgescenţei acestora. Măsurile tehnologice de reducere a transpiraţiei vizează folosirea instalaţiilor de umidificare. care nu modifică aspectul produselor.0 7.Toate fazele tehnologice ulterioare au in vedere mentinerea turgescentei si a gradului de hidratare initiale. Acumularea cerurilor diferă în funcţie de soi şi influenţează pierderile în greutate.2-7. odată depăşită.0 6. dar le protejează de deshidratare şi microorganisme. determină deprecierea ireversibilă a produselor respective şi imposibilitatea desfacerii acestora. seara sau pe timp noros) când şi temperatura lor este mai corespunzătoare valorificării.0 8. folosirea prelatelor pentru protejarea stivelor de lăzi şi preambalarea produselor în pungi de polietilenă perforată. 3.0 97 . pelicule extensibile sau contractibile.0-12. pierderile procentuale de umiditate totală tolerate pornind de la starea de echilibru din depozit. Momentul recoltării are influenţă asupra intensităţii transpiraţiei. Ceruirea unor produse (piersici. La cartofi. Ele sunt capabile să formeze straturi aproape invizibile.5.0 3. (tab. Limita maximă a pierderilor procentuale de umiditate totală .0 7.0 5. cu rezultate pozitive. Robinson.3. 3.0 6.0 5. 1977) Produsul Pere Mure Zmeură Mere Piersice Nectarine Spanac Salată Broccoli Castraveţi Fasole păstăi Pierderi (%) 5. Hruschka.0 7.0 8. tomate. Stropirea verdeţurilor cu apă. 1990. tolerate la unele produse horticole (după Kays.

Inhibitorii chimici pot fi produse naturale sau de sinteză. la care se poate face recoltarea produselor horticole: a) maturitatea tehnică (industrială) corespunde unei anumite direcţii de prelucrare. conopidă sau la andivele Witloof.La ciuperci. există factori fizici artificiali (ionizarea = iradierea). inhibă această creştere. precum şi factori chimici (retardantii) care pot inhiba acest proces. Acest proces poate fi frânat sau oprit prin păstrarea la temperatură scăzută. sau chiar iradierea gamma (600 Krad. menţin starea de inerţie. 3. Inflorescenţele de conopidă se deschid. creşterea în dimensiuni a celulelor încetează odată cu recoltarea. Creşterea. La ciuperci se alungeşte piciorul şi se modifică forma pălăriei. Temperatura mai scăzută de păstrare şi atmosfera cu o compoziţie de 5% CO2 şi 3% O2. prunele pentru dulceaţă.3. inactivitatea vegetativă. castraveţii. are loc încolţirea şi creşterea mugurilor. creşterea continuă şi după recoltare. Echilibrul hormonal preponderent spre inhibare determină după recoltare o perioadă de repaus vegetativ în care tuberculii nu pot germina. mai ales temperatura scăzută. pe parcursul valorificării. iar ramificaţiile lor se alungesc. se recoltează într-o fază incipientă de maturare. Alungirea lăstarilor de sparanghel poate fi oprită prin păstrarea la +50C în atmosferă modificată (5-10% CO2. caisele şi piersicile pentru gem.2. maturarea şi supramaturarea produselor horticole Creşterea şi maturarea sunt două procese biologice care se petrec concomitent şi care se continuă şi după recoltare. modificarea atmosferei (15% CO2). sparanghel. boabele verzi de mazăre. hibernare. acest echilibru se modifică. biochimice sau fiziologice survenite. bulbi sau tuberculi. le face necorespunzătoare calitativ. Mugurii tuberculilor de cartof (ochii) sunt inhibaţi în creşterea lor de conţinutul în hormoni inhibitori (acid abscisic) care are iniţial o pondere mai importantă decât conţinutul în hormoni stimulatori (gibereline).3. Nucile verzi. determinând ruperea velumului.). Se disting mai multe etape sau grade de maturare. Temperaturile în jur de 00C stopează acest proces de depreciere. 5-15% O2).3. pierzându-şi compactitatea. La tomatele pentru suc sau la prunele. dovleceii. Momentul optim de recoltare Se stabileşte în funcţie de modul de valorificare. legumele de frunze.1. conopida. după trecerea perioadei de repaus vegetativ. bamele. Păpuşile de cicoare Witloof au tendinţa de a se deschide după recoltare. După o durată de timp specifică fiecărui soi. chiar în condiţii favorabile. La legumele rădăcini.3. 3. În afara factorilor fizici naturali care frânează creşterea. care odată depăşită. în urma aprecierii modificărilor fizice. Doar condiţiile suboptimale. păstăile fasolei de grădină. vinetele. recoltarea într-o fază mai incipientă. Creşterea .La cele mai multe specii. maturitatea tehnică coincide cu realizarea 98 . Aceşti factori interni acţionează în complex cu factorii externi (temperatura şi umiditatea relativă a aerului). iar încolţirea se poate declanşa în orice moment dacă apar temperaturi şi/sau umidităţi mai ridicate.

tomatele. îneput de pârgă).sau alte produse care îşi continuă maturarea după recoltare. trebuie recoltate diferentiat în faza de pârgă sau chiar de prepârgă. b) prepârga şi pârga sunt primele faze ale maturării produselor horticole.pere). gradul I (F1. fermitatea. gustul şi aroma.uneori pe soiuri (la struguri. iar aroma caracteristică începe să apară. bame. când însuşirile lor fizice. Recoltarea într-o fază mai timpurie se practică şi la restul produselor. Pentru unele produse cum sunt tomatele. ci se expediază către beneficiarii mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi. La unele specii (cazul piersicilor). care precede moartea produselor horticole. Pârga se realizează când mărimea şi conţinutul în substanţă uscată solubilă ajunge la 9/10 din cantitatea normală. Maturarea seminţelor la vinete. pepenii galbeni.tehnologiile prevad foarte precis. culoarea. toată suprafaţa colorată în roşu intens). culoarea se intensifică mai repede decât ritmul de sporire al conţinutului în substanţă uscată solubilă. constituie o fază când maturitatea de consum a acestor produse a fost depăşită. deoarece suportă mult mai bine fazele tehnologice ale valorificării. e) maturitatea fiziologică este caracteristică fructelor şi legumelor cu seminţe şi este faza în care acestea pot germina. cartofi şi varză. culorii. sau se depozitează. d) maturitatea de consum (în stare proaspătă) este faza în care legumele şi fructele au realizat însuşirile caracteristice soiurilor. semipârgă).caisele. dovlecei. Pentru depozitare. gradul II (F2. deprecierea fermităţii. mărimea. putând fi consumate imediat. fiind necesară în permanent determinarea refractometrică. Este faza de declin. prepârgă. biochimice şi fiziologice încep să se apropie de cele ale produselor mature.fiecare soi în parte. gustului sau aromei. maturitatea de consum se suprapune cu maturitatea de depozitare. Compoziţia lor chimică şi valoarea lor alimentară sunt cele mai corespunzătoare. mai ales in conditiile unui transport mai îndelungat. aceste faze sunt codificate şi menţionate în STAS 1421-88 : F0 (maturarea verde). f) supramaturarea este caracterizată prin reducerea intensităţii proceselor metabolice. 99 .maturităţii depline (fiziologice). Seminţele fructelor se închid la culoare. c) maturitatea de recoltare este specifică produselor horticole care nu se consumă imediat. La rădăcinoase. fasole sau mazăre de grădină. ardei gras etc. castraveţi. Căpsunele. epiderma şi pulpa colorate în proporţie de 3/4. sâmburii se lemnifică. gradul III (F3. diminuarea rezistenţei la agenţii externi. gradul IV (F4.piersicile. pentru a suporta manipulările sau transportul şi pentru a-şi desăvârşi calităţile la momentul cerut. Strugurii pot avea maturitatea tehnică şi la supramaturare.pârgă completă). Prepârga începe odată cu schimbarea culorii verzi şi durează până la apariţia culorii de bază. maturitatea de recoltare. maturitate tehnologică. maturitate de consum) şi gradul V (F5.

şi colab. La ardei maturarea înaintează din zona pedunculară (cu seminţe) spre zona pistilară. în ţesuturile învecinate zonei unde se formează seminţele.0 4.77 1. La caise. 100 . Frunzele şi ţesuturile exterioare de varză. la pere din zona pedunculară spre centru. şi colab. Maturarea nu se realizează simultan în tot produsul.4. Epiderma devine mai fermă. Modul de maturare (popular coacere) efectivă. Modul de maturare efectivă.65 Raportul aciditate/ glucide 0. care se găsesc în apropierea mugurului de creştere sau a zonelor meristematice. este neuniform. castraveţi şi tomate.3. de la ţesut la ţesut. citologic. D. rădăcinoase sunt întodeauna mai mature în comparaţie cu cele interioare. favorizând schimbul de gaze.3 Azot total (%) 0. Din aceste zone. Evoluţia compoziţiei chimice la tomatele de consum. Lenticelele se închid parţial sau total.4 Substanţa uscată (%) 5. În timpul maturării şi apoi supramaturării au loc şi alte modificări morfologice în structura ţesuturilor sau a celulelor. ceapă.2 6.0 6. iar de aici spre periferie. se găseşte în centrul fructului.3 4. biochimic şi fiziologic. cerurile vegetale se oxidează lent şi polimerizează.K. locul de formare este zona pistilară. cicoare. piersici sau vinete. prima care se coloreaza la preparga). datorita desprinderii celulelor în lungul lamelei mediane. salată.3. de propagare a acesteia în masa produselor. gelificarea unor celule la unele fructe. în funcţie de data recoltării (după Hardh. Substanţa uscată solubilă (%) 4. ca lignificarea pericarpului la alune sau a mezocarpului la nuci.14 0. Modificările care apar în timpul creşterii şi maturării Aceste modificări sunt de ordin morfologic. usturoi. La mere şi tomate propagarea are loc din centru spre periferie. în care s-au acumulat în mod preponderent hormonii vegetali.3.41 0. precum şi la unele procese specifice. Numărul mitocondriilor din celule se reduce. Modificările morfologice se referă pana la maturare la realizarea formei şi mărimii speciei şi soiului. cit. iar la unele specii se reduce şi numărul ribozomilor. plastidele se modifică ca număr şi structură. Spaţiile intercelulare se măresc. 3. dar migrează mai semnificativ spre zona înroşită (la tomate spre zona pistilară. de Salunkhe. 1979.13 0. La pere şi ardei este situat în zona pedunculară.Tabelul 3. spanac. la pepeni din zona centrală spre periferie. cuticula se îngroaşă.11 Potasiu (mg/100 g) 299 272 226 Aciditate (m Eq/g) 1. La unele fructe apar centre de maturare. cutinizarea/cerificarea celulelor epidermei la fructe sau frunze. pepeni.. iar la mere.. K. suberificarea tuberculilor de cartofi.93 1.4. 1990) Data recoltării 19 mai 21 iulie 16 sept.48 0. procesul de maturare se propagă în restul ţesutului: la caise de la periferie spre centru.38 3.

În timpul fazei de maturare a fructelor climacterice. iar cele de descompunere încep să predomine. etilena îşi asigură un rol determinant şi dominant. Culoarea se modifică datorită disparitiei pigmenţilor porfirinici (clorofile) şi sintezei celor carotenoidici. În faza de creştere şi maturare predomină procesele de sinteză. Procesul este denumit în termeni tehnici maturare postrecoltă sau postmaturare. Durata maturării la temperatură normală depinde de intensitatea metabolismului produsului respectiv.4 ori în medie intensitatea respiraţiei şi încetinind mult maturarea. Fermitatea structo-texturală se schimbă prin scindarea enzimatica a protopectinei si ulterior a componentelor pectinice.3.Modificările biochimice pe parcursul creşterii şi maturării produselor horticole. activarea sau inactivarea unui număr foarte mare de enzime de diferite tipuri. culoarea. în timp ce merele în 20 zile. în complexitatea lor. fermitatea se micsoreaza. desfăşurându-se în mod natural. ca o fază tehnologică distinctă.Expunerea la etilenă determină creşterea ritmului respirator la acest tip de fructe. sau artificial. repere importante de apreciere a complexităţii transformărilor care au loc în produse. sau în faza supramaturării. antocianici sau flavonici. Produsele horticole devin colorate. se bazează pe existenţa. Perioada de evoluţie a produselor horticole după recoltare Perioada de evoluţie a produselor horticole după recoltare este specifică fiecărui produs. Merele se maturează de 7-10 ori mai încet în aceleaşi condiţii de scădere a temperaturii (200-00C). cât şi în reacţii de descompunere. tomatele în 7-9 zile. După recoltare. Aroma este imprimată de formarea substanţelor volatile caracteristice. Ea este sintetizată şi evoluează în celulele tuturor fructelor de-a lungul creşterii şi dezvoltării. Modificările care implică fermitatea. Căldura degajată în urma oxidărilor biologice şi amplitudinea transpiraţiei pot furniza. Modificările fiziologice de tipul creşterii şi maturării sunt reflectate în primul rând prin variaţia intensităţii procesului de respiraţie. dar nu le iniţiază maturarea. maturarea îşi diminuează ritmul de 101 . de biosinteză sau de biodegradare. gustul şi aroma se produc în număr preponderent în faza de maturare.5. Temperatura este un factor determinant. Gradul de maturare poate evolua şi el. aromate. Căpşunele se maturează în numai 1-3 zile. 3. Gustul se schimbă ca urmare a evolutiei treptate a continutului glucidelor. sub control. procesele de sinteză se reduc mult în intensitate. Factorii de mediu care influenţează acest proces sunt temperatura şi compoziţia atmosferei. procese biochimice de polimerizare sau depolimerizare. La fructele neclimacterice concentraţia în etilenă endogenă este destul de redusă şi rămâne astfel pe parcursul maturării.acizilor organici şi a substanţelor tanoide (fenolice). alături de valoarea intensităţii respiratorii.Desfăşurarea tuturor acestor modificări. la numeroase specii. sinteza ei fiind autocatalitică. Etilena constituie hormonul maturării. La piersici. scăderea ei (200-00C) reducând de 7. constau atât din reacţii de sinteză a diferitelor componente celulare.

Merele păstrate în AC au un conţinut în glucide totale. pe care informaţia este conţinută în sens invers. acumulând mai multe substanţe utile şi îşi menţin fermitatea pe parcursul valorificarii o perioada mult mai indelungata. 102 . ca urmare a inactivării reacţiilor complexe de biosinteză a precursorilor acesteia. Atmosfera modificată are acelaşi efect de încetinire a maturării. deci durata lor de păstrare este considerabil mai mare. La mere. pepeni galbeni. s-a reuşit inserarea unei gene antisens. Fructele respective pot rămâne mai mult timp pe plantă.De exemplu. o compoziţie atmosferică de 3% CO2.long long life) create la tomate. şi 3% O2 a permis menţinerea frigorifică timp de 210 zile a calităţii acestora.16 ori prin scăderea temperaturii cu 250C (250-00C). Această genă este un segment de ADN. comparabilă cu numai 120 zile de păstrare frigorifică în atmosferă normală. Soiurile transgenice retardante(long life. piersici şi la alte specii au fost obţinute prin diverse tehnici de inginerie genetică. aciditate titrabilă şi acid ascorbic mai ridicat. Maturarea tomatelor se prelungeşte cu 10 zile. prin coborârea temperaturii de la 25 la 150C. Efectul realizat este blocarea producerii etilenei. în locul genei care coordonează biosinteza etilenei din cromozomul respectiv.

dar numai unele dintre ele determină. rezultat al unor procese continue sau o combinaţie a acestora”. în prezent denumit ASRO.1. ceea ce determină evidenţierea a două noţiuni: calitatea producţiei şi calitatea produselor. Acestea sunt caracteristicile de calitate. defineşte calitatea ca fiind „o mulţime de proprietăţi şi caracteristici ale unei entităţi care îi conferă capacitatea de a satisface cerinţele explicite sau implicite”.CAP. care sunt rezultatele acestor activităţi. sau caracter de recomandare (pentru produse noi sau în curs de omologare). În funcţie de obligativitatea aplicării lor. produsul este „rezultatul unor activităţi sau procese” şi poate fi orice „bun material. proces. activitate. Standardele elaborate în ultimii ani se clasifică în: . Calitatea produselor se concepe în faza de cercetare-proiectare.I. cât şi aspectele economice legate de realizarea şi utilizarea produsului.1. Conform aceluiaşi standard.D.RA Bucureşti au elaborat peste 125 Standarde numai pentru legume. organizaţie sau persoană. standardele pot avea caracter obligatoriu (Standard de stat). care însă sunt inseparabile. Calitatea unui produs este determinată de ansamblul caracteristicilor sale utile care se pot observa. într-o proporţie tot mai mare. Aspecte generale privind calitatea produselor horticole şi cadrul legal de reglementare pentru producţia horticolă Standardul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) 8402. prescripţii şi caracteristici referitoare la activităţi sau la produse. măsura sau compara cu un etalon. ISO. Institutul Român de Standardizare (IRS).Standarde Române (SR). calitatea.P. precizează condiţiile minime de acceptare în vederea comercializării. însă în prezent s-a început asimilarea prevederilor internaţionale din normele CEE/ONU. IV. 4.CALITATEA PRODUSELOR HORTICOLE 4. Ele asigură uniformitatea criteriilor de apreciere a calităţii. se realizează în procesul de producţie şi se manifestă în procesul de consum. Standardele Sunt documente care prevăd.1.M. IEC etc. Ele protejează pe consumator şi au un caracter independent (nu pot fi contestate. fructe proaspete şi flori. Calitatea constituie o noţiune complexă care cuprinde atât proprietăţile produsului de a satisface o trebuinţă oarecare. în normele tehnice. Prin entitate se înţelege orice produs. reguli. prin colaborare cu I. serviciu. la un moment dat.. pentru utilizări comune şi separate.. OCDE. care se află la nivel naţional. favorizând un comerţ intern şi extern competitiv sub aspect calitativ. ale căror condiţii tehnice sunt stabilite în standardele de stat. în caietele de sarcini. 103 . Însuşirile produselor sunt numeroase..C.H. ignorate sau modificate de nici un factor de producţie sau din sfera comercială internă sau externă).

.Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.. României nr.Ordonanţa Guv.Ord. acte şi formă de plată.4. ambalare.863/95 de aprobare a Normelor de igienă privind producţia.C. . . „Vin şi băuturi alcoolice”. În România. conţinut de pesticide.Legea 98/94 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. . depozitarea.Standarde Profesionale. fiind elaborate.Hot.Directivele Consiliului Comunităţii Europene nr.P.1.1956/95 privind introducerea şi aplicarea sistemului H. Cuprind prevederi suplimentare necuprinse în standarde.A. de importanţă economică mai mică.C. 4. circulaţiei şi comercializării alimentelor.În comerţul internaţional se observă o unificare tot mai strânsă a legislaţiei calităţii. state sau organisme comerciale. M.-1995.A. Guv.C. putem menţiona aplicabilitatea următoarelor reglementări interne sau internaţionale care vizează şi sectorul produselor horticole în stare proaspătă sau transformate industrial: . carantină fitosanitară. Reprezintă forma anterioară de existenţă a standardelor de firmă. producător şi beneficiar.Hot. . care se aplică în cadrul regiilor autonome. 4. Caietele de sarcini. - 104 .Standarde de Firmă. societăţilor comerciale. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Prin acumularea de noi date sau prevederi.P. sau altor unităţi cu personalitate juridică.1.1. 483/92 privind funcţionarea Institutului Român de Standardizare (IRS). Reglementări interne şi internaţionale privind calitatea produselor agro-alimentare. ele puteau fi promovate ca standarde.96/2001 privind reglementarea producţiei.I. României nr.C. sau alte prevederi contractuale.629/96 privind măsuri pentru asigurarea calităţii produselor şi certificarea acesteia. prelucrarea. României nr. modificate sau anulate de către acestea.C.A.O. 4. în vederea comerţului exclusiv şi specializat cu anumite firme. transportul şi desfacerea alimentelor. iar anumite reglementări. ca de ex. norme sau standarde au o aplicabilitate globală.21/92 privind Protecţia consumatorilor. Ele erau întocmite pentru produse sau procese tehnologice reglementate la nivel de ramură de activitate. Normele interne. Guv.93/43/EEC/14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare. Guv.2. României nr. Au circulaţie şi valabilitate limitată în funcţie de an. aprobate. .3. păstrarea. transport. Ele pot conţine şi recomandări de marketing. Ultimele două categorii trebuie să respecte prevederile conţinute în Standardele Române (SR) similare.A. . aplicabile în anumite domenii de activitate (standarde de ramură).

calitatea I şi calitatea II-a. . . fasole. fiziologice. Guv.numărul de zile de la înflorit până la recoltare (mere.).formă (uniformă şi caracteristică soiurilor). 1978. Aşa de exemplu la majoritatea produselor horticole se prevăd ca grupe de calitate: Extra.defecte externe şi interne (morfologice. în corelaţie cu gradul de maturitate: Indicatori tehnologici: . A. 14/96 şi 31/96. . privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale.coloraţie exterioară (intensitate.2. iar în unele cazuri numai cal. - Textura (mere.I şi a II-a. 34/2000 privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinurilor nr. şi colab.166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).Ordonanţa Guv.Legea pentru aprobarea Ord. .87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase. .L.306 din 7 iunie 2001.. Nr. şi colab. României nr. Ryall. .Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 1979. pere). A. 105 . A.tehnologia de producere şi valorificare diferenţiată în funcţie de destinaţie.Autorii străini (Ryall. fasole lima). pere). şi colab.mărime sau greutate (la toate fructele şi la unele legume).suma gradelor zilnice de temperatură (pere. care înlocuieşte Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC). calitatea se diferenţiază pe categorii sau clase de calitate. 1985.etilena endogenă (mere.compactitate (varză de căpăţână. .. .L.A. varză de Bruxelles).culoarea pulpei (la fructele cărnoase). conopidă). broccoli. pere. porumb zaharat). 4. D.K.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.Ordinul MAA 58/95 de aprobare a Regulamentului de acordare a licenţelor de fabricaţie pentru produsele alimentare cu modificări prin Ord. . mecanice. conform actelor normative în vigoare. Conform acestor acte normative. 1992) sintetizează următorii indicatori de calitate.. Aprecierea calităţii produselor Pentru aprecierea calităţii legumelor şi fructelor se folosesc diferite criterii specifice fiecărui produs şi care scot în evidenţă caracteristicile cele mai importante în funcţie de care se stabileşte calitatea acestora.volum (salata de căpăţână. provocate de boli sau dăunători). uniformitate etc.Hotărârea nr. . Aspectul vizual. varză.Legea nr. luciu/acoperire cu pruină sau strat de ceară.A.morfologia şi structura suprafeţei. Salunkhe. Kader. sâmburoase=drupacee): fermitate/tărie (mazăre. .. .67/1997. M. . fasole. .A. . .

. fibre etc. . . conţinut în substanţe fenolice (gutui. prune ** 3-1 3-1 3-1 Struguri** 3-0 2-0 106 . Aromă (gust.acreală (aciditate). piersici. prune.lipsa gustului şi mirosului.proteine.). . mere).conţinut în uleiuri-lipide (nucifere).conţinut în glucide hidrosolubile (mere. .contaminarea microbiologică. Tabelul 4.astringenţă. pere. metale grele). caise. drupacee. Valoare ecologică: . . Analizele organoleptice.vitamine.1).amăreală.dulceaţă. pere).Metoda punctelor acordă pentru fiecare caracteristică un număr de puncte (tabelul 4. . vişine. .aromă (compuşi volatili).suculenţa (fructe).micotoxine. Precizia de apreciere a calităţii se poate mări dacă se aplică analiza senzoriala. .substanţe minerale. crocanţă (la toate fructele şi majoritatea legumelor). . . .raportul glucide/aciditate (fructe).elasticitate. . care implica si prelucrarea statistica a rezultatelor. struguri). Valoare nutritivă: . Punctajul stabilit pentru aprecierea calităţii legumelor şi fructelor Specificare Mărimea Forma tipică soiului Pruina Culoarea pieliţei Starea pieliţei Uniformitatea de soi Culoarea pulpei Consistenţa pulpei Legume 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 Mere. . miros): . gutui * 3-1 3-1 4-1 4-1 3-1 3-1 Cireşe. pere. .contaminarea cu substanţe toxice (reziduuri de pesticide.conţinut în amidon (mere. .substanţe toxice de origine naturală.duritate/fibrozitate. Pentru stabilirea însuşirilor care stau la baza aprecierii calităţii fructelor şi legumelor se efectuează analize senzoriale şi de laborator (pentru proprietăţile chimice şi cele fizice). realizate cu ajutorul simţurilor se fac cu uşurinţă şi sunt rapide.1.conţinutul în alte glucide (substanţe pectice. frăgezime. .

numărul şi mărime seminţelor Legume 5-1 5-1 8-1 5-1 - Mere. Factorii care influenţează calitatea produselor horticole 4.În anii secetoşi legumele sunt ofilite. La culturile legumicole din sere sau solarii temperatura optimă şi constantă. vişine. Recoltarea se recomandă a fi efectuată în perioadele cu temperatură moderată. au tendinţa de a se matura mai devreme. arsurile formându-se pe partea expusă la soare (ceapă.1. sâmburi. Temperaturile prea ridicate dăunează majorităţii speciilor. produsele se maturează în ritm accelerat. reprezentate de: pedunculi.În toamnele cu nopţi mai răcoroase este favorizată sinteza pigmenţilor antocianici.3. microbiologică sau dereglărilor fiziologice. La produsele destinate prelucrării industriale se determină şi raportul între partea comestibilă şi părţile eliminabile (refuzurile). tomate. mere.În concursurile naţionale La struguri se admit diferite scări de notare. Pigmentarea merelor sau legumelor de seră este afectată. cireşe etc. unele specii iniţiază emiterea tulpinilor 107 . când produsele horticole au un nivel al metabolismului ridicat şi sunt mult mai expuse alterărilor de natură fizică. cu cât partea consumabilă reprezintă o proporţie mai mare.Specificare Suculenţa pulpei Gradul de maturare Gustul Aroma Aderenţa sâmburelui de pulpă Raport pulpă/sâmbure Desprinderea boabelor de pe ciorchine Grosimea pieliţei. ardei. însă mai utilizat este punctajul la care valoarea maximă este 10. seminţe. prune ** 3-1 6-1 4-1 3-1 3-1 - Struguri** 3-0 1-0 1-0 * . mai bogate în glucide şi evoluează rapid spre supramaturare. caise. pere. sunt lipsite de aciditate. favorizând apariţia de arsuri sau deranjamente fiziologice. cu atât legumele şi fructele sunt superioare calitativ. merele fiind mai colorate. gutui * 3-1 7-1 4-1 - Cireşe. casa seminală.3. ciorchini etc. varză. Factorii care contribuie la formarea şi creşterea produselor horticole în cultură A.). iar în depozit a opărelii. La temperaturi ridicate. pieliţe. iar la mere este favorizată apariţia sticlozităţii.Factorii naturali (ecologici): Temperatura Mărimea sau compoziţia chimică a multor produse horticole este influenţată de suma temperaturilor medii zilnice din timpul perioadei de vegetaţie. teci. consumul specific realizat la prelucrare va fi mai mic iar procesul tehnologic mai eficace.Potrivit STAS 6441-88 ** . evitându-se orele cu insolaţie puternică. 4. piersici. este o garanţie a timpurietăţii şi a calităţii.

nici o rană nu se mai vindecă şi devine o cale naturală de pătrundere în fruct a agenţilor patogeni. la valori ridicate influenţează negativ starea fitosanitară a plantelor horticole. comparativ cu soiurile de toamnă şi de vară. Soiul influenţează calitatea produselor horticole. de exemplu. Solul influenţează în oarecare măsură calitatea produselor horticole. Precipitaţiile intense care survin după perioade secetoase. a andivelor Witloof sau pentru înălbirea cardonului şi producerea lăstarilor etiolaţi de sparanghel. se ofilesc sau se zbârcesc.Prezenţa luminii nu este dorită la forţarea cicorilor italiene. la brunificarea internă şi adesea nu-şi desăvârşesc aroma. Densitatea optimă a plantelor asigură atât cantitatea cât şi calitatea produselor horticole. cei cu vigoare slabă (MM 106 şi MM 109) determină o colorare mai intensă a merelor şi o maturare mai avansată. atât prin pretabilitatea sa pentru un anumit mod de valorificare (în stare proaspătă sau procesat pentru sucuri. sănătoase. că pomii cultivaţi pe soluri uşoare. formarea de goluri în fructele de tomate şi întârzierea maturării. se colorează devreme. Astfel. provoacă adesea crăparea epidermei la cireşe. are loc o dezvoltare rapidă în volum a fructelor care se hidratează iar la nivelul epidermei se produc fisuri. Insolaţia –lumina are un rol important în nutriţia plantelor horticole datorită procesului de fotosinteză. dulceţuri etc. Livezile din zonele de deal şi premontane.) cât şi prin caracteristicile sale fizice. caise etc. dar contribuie la menţinerea turgescenţei legumelor de frunze sau a celor din grupa verzei etc.florale şi se depreciază mai rapid. produsele îşi măresc foarte mult intensitatea transpiraţiei. dau fructe care rezistă mai puţin la păstrare decât cele provenite de pe soluri mai grele. colorarea fructelor în timp ce prezenţa golurilor favorizează defecte de formă. 108 . de dimensiuni mici. nisipoase. fiind mai sensibile la atacul microorganismelor patogene. S-a observat. B. Merele şi perele de iarnă se păstrează o perioadă mai lungă de timp în condiţii optime. iar cele care rămân. Radiaţia solară ajută la formarea pigmenţilor roşii (antocianici) ai merelor. În acest stadiu. astfel încât să fie valorificat la maximum potenţialul productiv şi calitativ al soiurilor cultivate.Seceta atmosferică are efecte contrare. O lumină slabă favorizează o creştere vegetativă redusă. la măr. Densităţile prea mari împiedică nutriţia şi fotosinteza normală. tomate. bine iluminate. delimitate ca urmare a lucrărilor de zonare pe specii. Umiditatea relativă a aerului. pigmentate corespunzător. în cazul pomilor influenţează capacitatea de păstrare a fructelor. ca de exemplu la ardei şi pete de insolaţie. Portaltoiul. Atunci când după o vară secetoasă şi caldă urmează o perioadă ploioasă. biochimice şi organoleptice ce se constituie de altfel printre criteriile principale de ameliorare. Factorii tehnologici sunt reprezentaţi de: Amplasarea culturilor în zonele pedo-climatice favorabile. S-a observat de asemenea că în anii ploioşi se obţin fructe care nu se păstrează bine. produc fructe superioare calitativ. La pomi se produc căderi în masă a fructelor verzi.

favorizează obţinerea unor produse horticole sănătoase cu o bună capacitate de păstrare şi cu un conţinut mai redus de reziduri de pesticide.Sunt recomandate pentru unele specii (seminţoase în special) tratamentele profilactice în livadă.2.8%) pentru prevenirea pătării amare (bitter pit).coloraţia slabă.o recoltă scăzută cantitativ. . . Fertilizarea prin îngrăşămintele aplicate influenţează nutriţia plantelor şi compoziţia chimică a produselor horticole. .lipsa unor însuşiri organoleptice.predispoziţia la unele dereglări fiziologice: opăreala moale. manipulare şi transport a produselor horticole Calitatea şi capacitatea de păstrare a produselor horticole sunt influenţate foarte mult şi de aceşti factori. cu pesticide selective. la strugurii de masă. care se estompează şi mai mult pe durata păstrării.3. brunificarea internă şi pătarea amară. ca gustul şi aroma plăcute. 109 .Se urmăreşte stabilirea unui raport cât mai avantajos faţă de factorii pedoclimatici. cu repercursiuni asupra creşterii acestora şi a duratei de păstrare a lor.5-0. Condiţiile de recoltare. Un exces de apă în ultimele săptămâni care preced recoltarea este de obicei dăunătoare deoarece fructele devin foarte mari.Dezavantajele unei recoltări prea timpurii sau a uneia întârziate sunt numeroase. Sa observat că merele obţinute din plantaţii înierbate sunt afectate mai puţin de dereglările fiziologice şi bolile parazitare comparativ cu cele obţinute din livezile întreţinute ca ogor negru. Se poate afirma că unii factori sunt specifici unei culturi. dintre care alegerea momentului optim de recoltare constituie un element de prim ordin. deoarece produsele horticole nu şi-au atins dimensiunile normale.Se cunoaşte efectul negativ al excesului de azot sau al deficitului de calciu. care au o aplicabilitate restrânsă. Sunt unii factori tehnologici determinanţi pentru calitatea produselor obţinute.Tăierile de producţie la pomi şi viţă-de-vie ajută la distribuirea echilibrată a producţiei pe ramuri şi coarde cât şi la hrănirea echilibrată a producţiei pe ramuri şi coarde cât şi la hrănirea lor ca urmare a desfăşurării unui metabolism normal. conform prognozelor şi avertizărilor specifice. însă trebuie efectuată cu mare atenţie. limitând cantitatea în favoarea valorii comerciale. Recoltarea prea timpurie determină: . a. pentru a preveni apariţia unor boli de depozit pe durata păstrării cât şi aplicarea de tratamente cu săruri de calciu (0. la mere de ex. astfel de exemplu la culturile de flori şi legume din sere şi solarii. Sistemul de întreţinere a solului din livezi (ogor negru sau înierbat) determină indirect capacitatea de păstrare a fructelor şi menţinerea calităţii lor. Pierderile în greutate sunt mari şi în timpul depozitării. cu ţesuturi afânate şi fisuri ale epidermei care favorizează alterarea microbiană. în ciupercării etc. 4. precum şi rolul pozitiv al îngrăşămintelor cu potasiu şi fosfor care ajută la o mai bună pigmentaţie a merelor şi o mai bună capacitate de păstrare în depozit. evaporarea apei din produse este mai intensă. Tratamentele fitosanitare efectuate la timp. Irigarea este o intervenţie foarte utilă uneori.

favorizează încolţirea (cartofi. cu pierderi minime. privind păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole.). umiditatea relativă a aerului. peste valorile optime speciei. 4. mişcarea şi compoziţia aerului. menţionaţi mai înainte. În corelaţie cu temperatura aerului este şi activitatea microorganismelor patogene care se dezvoltă la temperaturi cuprinse între 3 şi 45°C. deoarece grăbeşte maturarea. 110 . temperatura. Compoziţia aerului din spaţiul de depozitare contribuie mult la menţinerea calităţii produselor horticole. în depozitele simple şi cu ajutorul unor aparate speciale în depozitele frigorifice cu atmosferă controlată.3. ceapă etc. intensifică respiraţia şi deci maturarea produselor horticole. chiar în cantităţi mici. produsele horticole pierd apă prin evaporare şi scad în greutate. influenţând intensitatea deshidratării produselor horticole. cu valorile optime pentru fiecare specie. echipate cu obloane. De aceea depozitele vor avea celulele de păstrare cât mai întunecoase. menţinerea acelor parametrii contribuind la ameliorarea calităţii pe durata păstrării. Odată cu ridicarea temperaturii aerului. deoarece au în ţesuturi procese de autoliză. Temperatura influenţează mult intensitatea respiratorie. . . Oxigenul la nivele ridicate. care reduc rezistenţa celulelor şi capacitatea lor de a împiedica pătrunderea microorganismelor.reducerea duratei de păstrare. grăbesc maturarea şi reduc capacitatea de păstrare. monilioza) şi dereglări fiziologice (brunificarea internă şi sticlozitatea la mere de ex. descompunerea internă. dioxidul de carbon în schimb o frânează. Lumina solară este un factor care influenţează negativ păstrarea produselor. sunt prezentaţi în detaliu. în partea specială. Grupa factorilor ce influenţează mediul ambiant de păstrare a produselor horticole Mediul ambiant de păstrare a produselor horticole este influenţat de următorii factori: lumina. iar etilena şi substanţele aromate degajate de unele produse horticole în timpul maturării.pierderi de recoltă datorită căderii fructelor de pe plante.) sau migrarea solaninei spre periferia tuberculilor de cartof etc.). Recoltarea întârziată determină: . cât şi de pierderea apei. având un impact major asupra calităţii produselor horticole depozitate. datorită gradului de maturare avansat. care devine de 2 ori mai mare atunci când temperatura creşte cu 10°C (la mere de ex. Factorii din această grupă. pierderea turgescenţei şi dezvoltarea microorganismelor care este favorizată atât de o UR prea ridicată. Reglarea compoziţiei aerului se face prin ventilaţie.creşterea gradului de vătămare mecanică pe durata transportului şi manipulării.3. Umiditatea relativă a aerului prezintă o mare importanţă la păstrarea produselor horticole.predispoziţia la unele boli (putregaiul cenuşiu. fără ferestre sau cu ele cât mai mici. iar valoarea comercială este diminuată. .b.

aşa cum este sistemul HACCP. depozitarea şi servirea alimentelor. depozitarea. Riscurile asociate produselor alimentare reprezintă un „rău” potenţial. prelucrarea. Principiul 7: Stabilirea procedurilor prin care se va verifica dacă sistemul HACCP funcţionează corect. chimică sau fizică ce pot afecta sănătatea sau viaţa consumatorului. oricare dintre 111 . prelucrarea. inclusiv a celor de origine horticolă. evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare. dintre care dorim să-l definim foarte clar pe cel care apare chiar în titlu: Punct Critic de Control. a principiilor unui sistem de asigurare a calităţii igienice bazat pe evaluarea şi prevenirea riscurilor. prepararea culinară şi consumul produselor alimentare.). Aplicarea celor şapte principii ale metodei HACCP constă în parcurgerea mai multor etape (12. Sistemul HACCP este de fapt o metodă sistematică de identificare. Principiul 2: Determinarea punctelor critice prin care se pot ţine sub control riscurile identificate. fază din procesul de fabricaţie) care. dacă este sub control. La fabricarea conservelor din legume şi fructe. manipularea. în funcţie de sursa documentară). Un astfel de punct poate fi orice fază a producţiei şi/sau prelucrării (materii prime. depozitarea).4. transportul până la fabricile de prelucrare. Pornind de la aceste considerente a fost emis şi în România Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. elemente de natură microbiologică. Sistemul HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points sau Analiza Riscurilor. acesta reprezentând „Un punct (etapă. Principiul 6: Organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor. Principiul 5: Stabilirea acţiunilor corective ce vor fi aplicate atunci când.Este FăCută Separat Pe Fisier Nou Principiul 4: Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control. puncte critice de control identificate sunt: sterilizarea.4. Legislaţia sanitară europeană şi internaţională privind producţia de alimente prevede (deocamdată cu statut de recomandare).1. transportul. ambalarea etc. aplicarea în toate unităţile implicate în producţia. Punctele Critice de Control) de asigurare a calităţii igienico-sanitare a produselor alimentare. distribuţia. În abordarea sistemului HACCP apar o serie de termeni specifici. care se bazează pe aplicarea a şapte principii: Principiul 1: Evaluarea riscurilor asociate cu obţinerea şi recoltarea materiilor prime şi ingredientelor. 13 sau 14. folosind Arborele decizional HACCP (Figura 4. va conduce la eliminarea sau reducerea riscurilor până la un nivel acceptabil. care constituie documentaţia planului HACCP. 1956/95 privind introducerea şi aplicarea sistemului HACCP în circuitul alimentelor. în urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o deviaţie de la limitele critice.

Tabelul 4. pentru acei agenţi economici care doresc să exporte produse alimentare în spaţiul economic respectiv.2. pentru folosinţa comună şi repetată. punctele cheie din cele 20 de standarde actuale sunt integrate în cele patru standarde de bază (Tabelul 4. adaptat specific unui produs pe un anumit flux tehnologic de producţie.). a convenit ca noua ediţie din anul 2000 a ISO 9000 să conţină numai patru standarde de bază. Deoarece familia de standarde ISO 9000: 1994 conţinea aproape 20 de standarde şi documente. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut ce furnizează. Asigurarea calităţii conform standardelor seria iso 9000:2000 Conform ISO (International Standardization Organization).Organizaţia Internaţională de Standardizare de la Geneva.5. Dintre multiplele avantaje rezultate ca urmare a funcţionării în practica productivă a Sistemului HACCP menţionăm: „caracterul preventiv” al metodei şi transformarea unităţii respective în categoria de „furnizor preferat”. fără să specifice cum să fie implementate de către o anumită întreprindere. numai dacă ne gândim la multele situaţii cunoscute în ultimul timp. Standardele internaţionale ISO 9000 descriu elementele sistemului calităţii. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultate. care include nu numai asigurarea calităţii.variante ducând la acelaşi rezultat: implementarea Sistemului HACCP. 4. Modalitatea concretă de proiectare şi aplicare a unui sistem al calităţii depinde de „obiectivele procesele şi practicile specifice” ale fiecărei întreprinderi. ci şi cerinţele şi satisfacerea clientului ca „motor” al îmbunătăţirii continue. garantând un nivel optimal acestora şi pentru comunitate în ansamblul ei. la care se adaugă recomandarea făcută din partea UE. Dacă standardul ISO 9001: 1994 se bazează pe conceptul „Asigurarea calităţii” care este exprimat şi în titlul standardului. fiind generice şi cu aplicare atât în industriile producătoare. vocabular Sisteme de management al calităţii-Cerinţe 112 . Cele patru standarde de bază ISO 9000:2000 Standard actual ISO 8402 ISO 9001:94 ISO 9002:94 ISO 9003:94 ISO 9004-1:94 Standard în noua ediţie ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 Conţinut Conceptele calităţii.2. sănătatea consumatorilor. cât şi în sfera prestărilor de servicii. Comitetul Tehnic ISO/TC 176. reguli . uneori foarte grav. noul standard ISO 9001: 2000 abordează calitatea prin „Management al Calităţii”. Aceste standarde nu sunt specifice nici unui produs sau serviciu în particular. Pe cât posibil. când producerea şi comercializarea unor alimente în mod inadecvat au pus în pericol. Implementarea sistemului HACCP în industria alimentară reprezintă acum mai mult ca oricând o necesitate.

Un alt exemplu îl reprezintă efectul temperaturilor ridicate în cazul fabricării marmeladeleor.2. oficial. diminuându-le pe această cale durata de păstrare. Principalii factori ce pot fi implicaţi sunt: lumina. dulceţurilor şi a deshidratării legumelor şi fructelor.6. Sunt specifice conservelor de legume şi fructe ambalate în cutii metalice şi se manifestă datorită combinaţiilor chimice 113 . produsele finite căpătând culori închise. la produsele deshidratate care sunt higroscopice. temperatura are rol hotărâtor. unele fiind numai calitative. altele cantitative sau de ambele feluri. produsele horticole destinate consumului în stare proaspătă sau industrializării. dar mai ales în spaţiile de păstrare. care le pot vătăma în diferite moduri. modificarea culorii verzi reprezintă o formă de alterare a boabelor verzi de mazăre. echivalenţa între ISO 10000-1:1993. Alterări de natură fizică. substanţă de culoare brună. 4. Alterarea produselor horticole valorificate în stare proaspătă sau transformate industrial În timpul recoltării . 4. Vom menţiona doar câteva exemple legate de produsele horticole conservate.6. deoarece produsele rehidratate reprezintă un mediu favorabil dezvoltării microorganismelor patogene. Astfel. temperatura. dar mai ales după aceea. spanac. Alterări de natură chimică.Ghid ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii Notă: În literatura de specialitate nu s-a făcut până acum. care reprezintă un defect de fabricaţie. în urma cărora este favorizată caramelizarea zaharurilor. fie însămânţării sau plantării sunt expuse influenţei negative a factorilor abiotici şi a celor biotici. la fabricarea conservelor. fasole şi a unor fructe verzi în timpul sterilizării care se datorează faptului că pigmentul clorofilian sub influenţa căldurii se transformă în feofitină. care reprezintă un defect de fabricaţie. De asemenea. Certificarea conform noului ISO va fi obligatorie cu începere din 15 decembrie 2003 când certificatele după vechea ediţie îşi pierd valabilitatea. ISO 10000-3:1993 şi ISO 19011. 4.ISO 9004-2:94 ISO 9004-3:94 ISO 9004-4:94 ISO 10000-1:1993 ISO 10000-2:1993 ISO 10000-3:1993 ISO 9004:2000 Sistemele de management al calităţii. Pigmenţii carotenoizi la o sterilizare mai îndelungată şi la temperaturi ridicate se degradează.1. De exemplu. ISO 9001:2000 a intrat în vigoare la 15 decembrie 2000. compoziţia aerului şi vătămările mecanice care pot acţiona independent sau în complex. fie în complex sunt în unii ani deosebit de grave. atât timp cât produsele horticole sunt pe plante. umiditatea. ISO 10000-2:1993. umiditatea determină rehidratarea parţială.6.Pierderile pe care le provoacă aceşti factori fie izolat. producând decolorarea morcovilor conservaţi.

în faza a doua. până la procente cuprinse între 30-90%. Ionii metalici provin din apă. care se dezvoltă în majoritatea cazurilor numai în depozite. substanţe care afectează calităţile senzoriale ale produselor. răspândite pe ambalaje. eterilor. Dacă microorganismele care se dezvoltă sunt gazogene. care imprimă produsului miros şi gust neplăcut. de culoare verde intens. datorită a două cauze fundamentale: neetanşeitatea şi substerilizarea. manipulare. ca urmare a coroziunii pereţilor interni ai cutiilor de conserve ia naştere întotdeauna hidrogen. făcându-l neconsumabil. 114 . Microflora de câmp este cea mai primejdioasă pentru sănătatea produselor. Cuprul în combinaţie cu clorofila formează un complex chimic stabil. temperaturii şi umidităţii. sau pe utilajele de prelucrare. O ultimă categorie o reprezintă microflora de depozit. formează combinaţii de tipul peroxizilor. aldehidelor. atunci alterarea este pusă în evidenţă prin aşa-numitul bombaj biologic. care se găsesc răspândite peste tot în natură. De exemplu. fierul şi cositorul reacţionează cu sulful ce se eliberează în timpul sterilizării. O altă categorie o constituie „microflora saprofită de câmp” (endofită sau epifită). Microflora saprofită intermediară infectează produsele horticole prin organele sale de rezistenţă.dintre ionii metalici şi unele substanţe chimice conţinute de produse. pe tot parcursul perioadei de păstrare şi până la valorificare. mijloacele de recoltare. bacterii şi ciuperci (inclusiv drojdii). care în prezenţa oxigenului din atmosferă. care se formează spre sfârşitul vegetaţiei şi poate deveni periculoasă în depozite. Într-o primă etapă se manifestă aşa numita. fapt pentru care fenomenul este cunoscut sub denumirile de bombaj chimic sau bombaj de hidrogen. datorat acţiunii oxigenului atmosferic în prezenţa luminii. Dintre microorganismele patogene ce pot fi implicate în această formă de alterare menţionăm ca foarte periculoasă bacteria Clostriduim botulinum care. „microfloră patogenă de câmp”. putând afecta calitatea recoltei în mod negativ.3. din materialul ambalajelor şi din conţinutul produselor cu piesele metalice ale maşinilor de prelucrare. alterarea microbiologică provoacă deprecierea calităţii acestora. fiind deosebit de bogată în genuri şi specii care se manifestă foarte intens după recoltare.6. Aceste microorganisme pot infecta produsele horticole în patru faze diferite ale valorificării. în spaţiile de depozitare. Un alt exemplu de alterare chimică completă este reprezentat de râncezirea grăsimilor. cu respectarea timpului de pauză specific. rezultând sulfura de fier de culoare neagră şi sulfura de staniu de culoare brună. În cazul conservelor de legume şi fructe. în funcţie de condiţiile eco-climatice şi dotarea tehnologică existentă în circuitul de valorificare. Această formă de alterare se întâlneşte la nuci şi alune. În prima fază se produce scindarea grăsimilor în glicerină şi acizi graşi. Aceste forme de alterare sunt deosebit de dăunătoare. transport sau condiţionare. 4. De asemenea. care prezintă cea mai mare importanţă. Microorganismele implicate sunt reprezentate de: virusuri. de unde rezultă importanţa deosebită a efectuării tratamentelor fitosanitare dinaintea recoltării. Alterări de natură microbiologică.

pătarea Jonathan. în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în diverse ţări. fructe cu goluri la tomate. ţesuturi întărite la tomate. b) cauzate de temperatura de păstrare. unde are loc înrăutăţirea calităţii produsului. Şi în România a fost emisă o reglementare în acest sens şi anume: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.5. pătarea amară a merelor (Bitter pit). în alterările microbiologice produsul nu mai poate fi utilizat în scopuri alimentare. rugozitatea la tomate şi mere etc.6. astfel: a) cauzate de factorii ambientali în perioada de creştere şi maturare ca de exemplu: sticlozitatea merelor.. e) cauzate de produşii intermediari ai metabolismului: opăreala la fructele seminţoase. tomate. fibrozitatea la piersici etc.datorită toxinei foarte puternice pe care o secretă şi a termorezistenţei ridicate este folosită drept microorganisme test în stabilirea regimurilor de sterilizare. lignificarea) acestora.7. mazăre. cum sunt: inima neagră la cartofi (temperaturi ridicate). fasole verde etc. castraveţi. vătămări datorate excesului de SO2 la strugurii de masă.. dereglări datorate excesului de CO2 din celula de păstrare (ex. 4. d) cauzate de compoziţia atmosferică nefavorabilă. necroza foliară la tomate şi varză. putrezirea zonei pistilare la tomate şi ardei. 4. care asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. Spre deosebire de alterările de natură fizico-chimică sau biochimică. 115 . brunificarea şi descompunerea internă la temperaturi coborâte (caise. piersici şi prune). vinete. cum sunt: inima neagră la cartofi. în funcţie de cauza determinantă. pepeni. Calitatea produselor horticole biologice (ecologice) Conform Regulamentului CEE-2092/91 şi a celui modificat 1935/95. diversificate şi echilibrate. clasificate de I. dereglarea fiziologică la temperaturi coborâte (critice) manifestată la ardei.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. blocarea maturării tomatelor. manifestate prin proliferarea lenticelelor la cartofi şi zbârcirea (ofilirea) tuturor produselor horticole. descompunerea calicială a merelor. c) cauzate de umiditatea relativă a aerului neadecvată cerinţelor speciei. la mere). brunificarea şi descompunerea internă de supramaturare la mere. Dereglările fiziologice (fiziopatii). mere. producţia ecologică înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză. produsele horticole sunt afectate şi de multe dereglări fiziologice (fiziopatii). vătămări datorate excesului de amoniac scăpat accidental în celulele de păstrare. inima brună la mere. opăreala vinetelor. Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile. f) cauzate de vătămări mecanice: brunificarea ţesuturilor lezate şi cicatrizarea (suberificarea. Pe lângă numeroasele boli şi vătămări cauzate de agenţii patogeni.Burzo (1986).

Venturia inaequalis ş.2. aceleaşi situaţii nedorite. de consum. mijloacele de transport. neexcluzând experienţa sau chiar empirismul.V. când dau rezultate. staţionarea după recoltare şi încărcarea în mijloacele de transport. se trece la organizarea amănunţită şi concretă.Generalităţi Recoltarea constituie faza de legătură între tehnologiile de producţie horticole şi tehnologiile de valorificare care urmează. dintre care unele sunt foarte periculoase pentru sănătatea consumatorilor. conform cărora bacteriile şi ciupercile parazite „naturale” produc toxine. momentul şi condiţiile tehnice de recoltare. generează probleme foarte cunoscute în practică.3. După evaluarea necesară. Buna desfăşurare a fazei de recoltare la culturile horticole are loc în condiţiile în care se cunoaşte cât mai exact cantitatea de produse aflată pe teren.3. care să poată funcţiona în condiţii practice. se fundamentează în prezent tehnologii mai elaborate. specifice agriculturii durabile. În mod concret. mult mai periculoase decât eventualele reziduuri de pesticide rămase de la substanţele folosite la combaterea bolilor şi dăunătorilor produselor horticole. Astfel. Dacă nu există această concepţie managerială bazată pe o recoltare cât mai corespunzătoare şi o preluare cât mai eficientă. se repetă în fiecare an.a. (definit în cap. În timpul recoltării.) prezintă interes pentru toate culturile horticole. Aspergillus flavus produce aflatoxine pe fructele nucifere.2. valoarea lor comercială şi posibilităţile de prelucrare sau de păstrare.Se impune însă de precizat un aspect foarte important. în vederea desfăşurării fazelor ulterioare specifice. ambalajele. protejarea. iar Penicillium expansum. . într-o succesiune care le apropie. Determinarea momentului optim de recoltare Determinarea momentului optim de recoltare. Pentru a reduce aceste riscuri. 5. semnalat de unele studii avansate realizate în acest domeniu. manipularea. produc patulina (o micotoxină foarte puternică) pe merele sau strugurii care nu au beneficiat de o protecţie fitosanitară corespunzătoare sau de o valorificare bine organizată. CAP. Există mai multe grupe de procedee şi metode pentru stabilirea 116 . în lipsa unui laborator sau a unor instrumente mai greu de procurat. care să preîntâmpine. Aspergillus elavatus.1. Se impune asigurarea unei corelări între condiţiile de recoltare şi condiţiile de preluare. forţa de muncă participantă. printre altele. adesea complementare. Recoltarea este o operaţie care influenţează menţinerea şi evoluţia calităţii produselor. produsele sunt preluate din spaţiul în care s-au format şi sunt colectate. condiţiile meteorologice. apariţia acestor micotoxine.RECOLTAREA PRODUSELOR HORTICOLE 5. mai devreme sau mai târziu. Procedeele sau metodele sunt multiple.

senzoriale). Cele mai importante repere sunt: la ţesuturi apariţia sau dezvoltarea caracteristică. diminuarea sau încetarea activităţii. dezvoltarea şi transformarea acestora. 5. elasticitatea. compactitatea. prezenţa sau absenţa de goluri interioare. tunicilor.3. 117 . fermitatea. Caractere anatomo-morfologice. la organe sau părţi de organe. intensitatea culorii (nm). determinările se execută cu o aparatură tipică. Aspectul morfologic exterior este apreciat şi prin alte metode (fizice.2. Pentru fermitate şi caracterele ulterioare. dimensiunile (cm). eventual căderea unor ţesuturi.2. cârceilor. descrisă în cap. individualizarea mezocarpului şi endocarpului etc. părţi de organe sau organe. tăiere sau tensionare etc. starea pedunculului.2. 5. mărimea şi culoarea seminţelor.2.momentului optim de recoltare bazate pe observarea sau determinarea unor caractere. Se examinează aspectul secţiunilor sau rupturilor. Caracterele fizice. 2. forfecare. evoluţia sau transformarea lor tipică. rezistenţa la compresiune. Caracterele fizice ale produselor edificatoare în stabilirea momentului optim de recoltare sunt: masa (g).1.

). În funcţie de metodele de determinare. conţinutul în substanţe utile. fructe sau struguri de masă au urmărit şi stabilirea momentului lor optim de recoltare. Chiar caractere greu de apreciat. aroma sau gustul sunt apreciate în mod frecvent organoleptic (senzoric). 118 . substanţa uscată solubilă. Caracterele organoleptice sau senzoriale. Unele caractere cum ar fi mirosul. dar poate fi datorată şi specificului culturii sau speciei (culturi târzii de toamnă. suculenţa pulpei. dar şi prin metode instrumentale (culoarea. cum este sunetul crocant ("crocanţa") în momentul consumului. integrală) a produselor se realizează de multe ori fie din motive tehnice (mecanizare). pot fi importante în anumite circumstanţe. tomate. Indicii analitici şi sintetici rezultă din calcule (raportul glucide totale/aciditate. testele enzimatice. iar în faza a II-a.1. sau are loc în timp (culturile de solarii şi de seră. sau pentru industrializare. forma. stadiul T la mere. Uneori se poate vorbi de o recoltare eşalonată. fie organizatorice (muncitori puţini). când din aceeaşi cultură se culege în primă fază pentru export sau pentru păstrare. căpşune. exprimat în numărul de zile al perioadei de vegetaţie (semănat-recoltare. iar pentru perele Passe Crassane raportul substanţa uscată solubilă g% x10/aciditatea malică g%. etc). fie economice (economie de forţă de muncă). gradul de maturitate. În STAS 6441 se apreciază vizual 7 caracteristici ale calităţii. mirosul.3. suma gradelor de temperatură de la înflorit la recoltare. umiditatea totală. pentru consum în stare proaspătă.3.2. 5.2. Sunt apreciate prin intermediul celor cinci simţuri (văzul. raportul aciditate/substanţe tanante/glucide totale etc. Există caractere sau proprietăţi care pot fi apreciate organoleptic.3. numărul de zile de la înflorit la recoltare. Metode de recoltare Recoltarea eşalonată se practică la speciile unde maturarea este neuniformă. omologarea noilor soiuri de legume.2. etc. raportul glucoză/fructoză. În Germania se folosesc alţi indici specifici. pentru fiecare zonă de producţie horticolă. Studierea sortimentului de soiuri existent. plantat-recoltare). selectivă. conţinutul în pigmenţi. 5. activitatea enzimelor sau intensitatea respiraţiei. Datele fenologice. gustul şi aroma). aciditatea titrabilă. ciuperci. Datele analitice chimice şi fiziologice. pepeni. Recoltarea în totalitate (completă. indicele Streif etc. Indicele Thiault (glucidele totale în g% + aciditatea malică g% multiplicată de 10 ori) este folosit mai ales pentru aprecierea merelor Golden Delicious. consistenţa pulpei. iar organoleptic (palpare. degustare) alte 6 caracteristici (starea de prospeţime.4. gustul sau auzul). simţul tactil.5. Sunt stabilite diferenţiat pe specii şi soiuri.5. suculenţa etc. acestea pot fi rezultatul unor analize: -calitative sunt: proba cu iod. Aspectele tehnice ale recoltării 5.). -cantitative sunt: umiditatea exterioară. fasole de grădină. dar există şi modalităţi complexe şi ştiinţifice de exprimare exactă. 5. castraveţi.

amplasare. păstârnac. Lemnificarea. sunt indicatori ai calităţii la unele specii (ardei. andive Witloof etc.). răniri. respectiv integritatea reală a produselor (fasole boabe. reguli şi cerinţe ale unei recoltări corespunzătoare standardelor de calitate. Se consideră declasate cele care au diverse defecte. rădăcinoase. prospeţimea. leziuni. 2. apariţia aţelor. fermitatea. Prezenţa pedunculului. coacăze.2. struguri. fasole. leziuni de la grindină. deoarece se recoltează produse de calitate inegală. Pentru păstrarea pe o anumită durată. substanţe fitofarmaceutice nu sunt permise. striviri. productivitate şi eficienţă.cireşe.Turgescenţa. 2. ceapă.) este obligatorie sau facultativă. gutui. andive Witloof. care declasează produsele respective. pătrunjel. 5. Pentru industrializare. cartofi etc. sau crăpături necicatrizate. salată verde etc. afine) menţionându-se "cu grijă" (caise.). fertilizare. pere.5. Problema maturării concomitente poate fi rezolvată parţial prin tratamente chimice (Ethrel. Pentru produsele destinate consumului în stare proaspătă recoltarea trebuie să respecte recomandările din standardele de stat specifice. Fasonarea unor produse (varză. dar la unele produse (căpşune) nu este indicată. mazăre. sunt semne ale depăşirii maturităţii de consum.). mucegai. varietate. piersici. irigare etc. dar şi dezavantaje. veştejite. Produsele destinate depozitării vor fi recoltate pe 119 . cu condiţia zvântării. tomate.3. La speciile care se recoltează la o maturitate de consum care precede maturitatea fiziologică. cu vătămări mecanice. gândindu-ne şi la faptul că este în mod evident recomandat să se efectueze semimecanizat sau mecanizat. substanţă uscată solubilă/Brix. nectarine. usturoi. pământ. Recomandări. gradul de coacere. aciditate etc ). iar la unele specii legumicole recoltate mecanizat. sau cu caracter general.4. cireşe. este important ca produsul să nu depăşească stadiul respectiv (ciuperci. varză etc). insecte. mazărea de grădină. ceapa. ceapă. conopidă. prune. cartofi. compoziţia chimică (conţinutul în amidon. Nu se admit produsele moi. urmărindu-se respectarea strictă a tehnologiilor şi anumite restricţii în structura soiurilor.5. vor permite transportul şi manipularea în condiţii corespunzătoare până la destinaţie. gradul de maturare. când nu se poate face o presortare. formarea tijelor florale precum şi alte fenomene evolutive într-un stadiu mai incipient sau mai evoluat. în funcţie de specie. Umiditatea exterioară anormală sau urmele de murdărie. mere.). Recoltarea completă are avantaje. Dezavantajele se întâlnesc la valorificare. ridichi de lună.4. cireşe. Se admite spălarea. condiţia cea mai importantă este lipsa de leziuni. caliciului. căpşune etc. sau "cu foarte multă grijă" (căpşune).T.TP etc. ardei gras etc. Se indică recoltarea manuală. zmeură) în vederea recoltării : fermitatea.). ceapă şi usturoi verde. morcovi. deteriorări. Avantajele se referă la operativitate. urme de boli. vişine). Obligativitatea recoltării manuale pentru consumul în stare proaspătă este specificată la fructe (prune. se identifică şi se stabilesc din timp culturile sau plantaţiile (mere. mazăre. pere. arsuri provocate de soare sau îngheţ. se pot detalia calităţile cerute (fasole.

Pe suprafeţe mici sau medii.vreme bună. Dotarea folosită este în continuă evoluţie. care realizează simultan sau pe faze (mazăre) recoltarea mecanică. În acest interval. Între recoltarea în totalitate manuală şi cea în totalitate mecanizată există variante intermediare. rezistenţa la scuturare. salată. evitându-se perioadele umede. maşina de recoltat păstăi de fasole (FZB). forma de conducere. maşina de recoltat varză (E-800/1) şi maşina de recoltat castraveţi (VUE) constituie tipuri utilizate sau testate în Romania.3. Mecanizarea integrală a recoltării produselor horticole implică şi o latură agrotehnică. Procedee şi variante de recoltare. Combina autopropulsată de recoltat tomate pentru industrializare (SKT-2). Experienţa culegătorilor manuali a creat o serie de accesorii foarte utile. Pentru arbuştii fructiferi. dar nici spălarea înaintea păstrării (rădăcinoase). Ea este posibilă şi la conopidă. iar în vederea industrializării. varză. sau pe terenuri nefavorabile mecanizării nu există o metodă mai eficientă. 5. fasole de grădină (păstăi). au încorporate numeroase tehnologii moderne. fermitatea şi rezistenţa la crăpare a fructelor etc. deshidratării. Nu se admite pământ aderent. morcovi. spanac. batoza pentru treierat mazăre verde (M1). maşina de adunat (MA-1. precipitaţiilor. la plantaţii special înfiinţate şi întreţinute(conduse). uşoare. Un exemplu îl constituie experienţa 120 . Recoltarea integral mecanică a legumelor se poate realiza la tomatele pentru industrializare. bulbi de ceapă.2). maşina de recoltat morcovi (Em-11). cum ar fi suportul portativ pentru recoltarea căpşunelor. ploioase sau căldurile prea mari. cum ar fi componente electronice. maturarea ± concomitentă. concomitent sau separat. sacii cu fundul mobil etc. în unele cazuri presortarea (tomate semimecanizat) şi încărcarea în ambalaje sau remorci. Urmează separarea de vreji şi/sau frunze. mazăre de grădină. Plantele sunt dislocate (morcov). recoltarea se poate realiza pneumatic. Noi modele care apar funcţionează pe baza aceloraşi principii Tipurile constructive moderne din ţările dezvoltate. extremelor termice sau prafului. Recoltarea integral mecanică a fructelor poate fi practicată la nucifere. maşina de recoltat mazăre MRM-2.2 M). se impune protejarea produselor aflate în ambalaje împotriva acţiunii razelor solare directe. la unele specii pomacee. Recoltarea manuală se practică în mod specific la produsele destinate consumului în stare proaspătă sau păstrării. de recoltare semimecanizată. varză. care atenuează şocurile sau loviturile. castraveţi). pieptănate (fasole) sau tăiate (tomate. drupacee sau de arbuşti.). castraveţi pentru industrializare şi la anumite soiuri de ardei. mazăre. Utilajele realizează scuturarea şi colectarea. aflate în exploatare sau în fază de prototip. În pomicultură se încearcă nu numai adaptarea maşinilor la plantele pomicole. Recoltarea se poate desfăşura manual sau mecanizat. materiale rezistente şi lavabile.3. talia.prin vibrare sau cu un sistem de degete mecanice. dar şi adaptarea sub diferite forme a pomilor sau arbuştilor la diferitele tipuri de recoltare mecanică (distanţa între rânduri. Staţionarea până în momentul transportului trebuie să fie cât mai scurtă.

Unele dintre acestea au nevoie de alei speciale. semipurtate sau purtate pe tractoare. semimecanizarea recoltării la mazărea de grădină. Modele mai vechi de maşini sunt înlocuite permanent cu modele noi. ardei. manipulare şi crăpare. combustibil. anume soiuri pentru concentrare (pastă) şi soiuri pentru conservare în suc. MRM-2.2 sau batoza M1 asigură.cu suprafeţe suficient de mari. iar mecanizarea este prezentă prin diversele platforme de recoltare şi/sau prin manipulareatransportul paletizat al fructelor în lăzi-paletă de către tractoare echipate cu furci hidraulice. dar mai ales la rădăcinoase şi cartofi. mazărea pentru conserve. amplasate pe terenuri plane. cum ar fi montarea colectoarelor de fructe. prin montarea pe maşină a unui transportor elevator. Unele variante sunt predominant manuale. Exemplele pot continua cu ardeii pentru boia. MA-1. vinete. amplasarea şi cerinţele agrotehnice obligatorii. castraveţi etc. vizând colectarea şi transportul produselor.2. dar există încă faze manuale. În unele tehnologii. cu simultaneitate de maturare tehnică de 80-85%.acumulată pe plan mondial în ultimii 50 de ani de recoltare mecanizată a vişinelor. cu păstăile grupate în treimea superioară a plantei. Tomatele pentru industrializare au port determinat. care au în vedere un sortiment de soiuri specifice.2 poate executa şi încărcarea bulbilor în mijlocul de transport. reţea de drumuri etc. fiecare în parte. O coordonată esenţială a tehnologiilor moderne de recoltare o constituie prezenţa unor suprafeţe adecvate şi suficient de mari pentru a justifica eficienţa utilizării mijloacelor mecanice (amortizare. precum şi platforme autopropulsate pentru recoltat legume semimecanizat. înălţime 30-50 cm. Fasolea pentru industrializare este din varianta nanus (pitică). Recoltarea mecanizată se face numai la culturi erbicidate. Recoltarea semimecanizată a fructelor are mai multe grade de complexitate. La toate speciile. Variante mai complexe realizează mecanizarea tuturor operaţiunilor. Au apărut chiar două tendinţe de individualizare a soiurilor pentru industrializare. rezistenţă la transport. Există diverse tipuri de platforme tractate (PA-5+L 445). maturare aproape concomitentă. Dacă nu lucrează în flux. În legumicultură există tehnologii de cultură distincte şi complexe în vederea recoltării mecanizate.). Maşina de recoltat bulbi de ceapă MRIC-1. 121 . textura şi structura solului trebuie să fie favorabilă (terenuri uşoare.2 M. care permit folosirea eficientă a maşinilor (eşalonarea maturării speciilor pe parcelelor). în timp ce altele se deplasează printre rândurile de plante cu talie joasă şi chiar cu talie înaltă (prin încălecare). Un grad mai ridicat de mecanizare îl oferă dislocatoarele de rădăcinoase DLR-4 (6) şi bulbi de ceapă MRIC-1. cu tulpină erectă. care nu formează bulgări).). sau numai colectarea se pot executa mecanic. numai scuturarea. Recoltarea semimecanizată a legumelor este mult aplicată la o serie de specii cu maturare eşalonată (tomate. cartofii pentru semipreparate culinare etc.diversificate.

.1. prerăcirea devine o fază obligatorie care se efectuează imediat după recoltare. În condiţiile ţării noastre. aceasta era recomandată la produsele perisabile provenind din sisteme de producţie industriale (sere. pepeni. când este bine organizată. integritate. implică prin definiţie o presortare executată în momentul recoltării. şi colab. I.2. şi colab. 122 . În acelaşi timp se poate afirma că recoltarea eşalonată. ciupercile etc. Irimia. Presortarea manuală concomitentă se execută în acelaşi timp. Recoltarea este în acest caz integrală. nu poate fi transportată la fabrică decât prerăcită. În concepţia modernă a valorificării în stare proaspătă. legume. Din acest motiv. care ar mări în mod inadmisibil numărul manipulărilor la care sunt supuse. în mai multe ambalaje de recoltare. compuse din mai mulţi muncitori. Presortarea executată în momentul recoltării este de mai multe tipuri. Se pot astfel realiza loturi de marfă pentru export sau pentru păstrare. caise. a produselor destinate numai unei anumite direcţii de valorificare. în timp ce restul producţiei rămâne pentru consum imediat în stare proaspătă (fără păstrare de lungă durată). efectuată de echipe instruite. M.. 1983-1984-1986) aplicate acolo unde există bază materială adecvată. diferenţiată şi pe grupe de calitate. Presortarea manuală selectivă are în vedere recoltarea. Ca primă verigă a lanţului frigorific. andivele Witloof. fasole verde etc. Se efectuează în momentul recoltărilor succesive. 1980. prospeţime. piersici.. care sunt organizaţi uneori să culeagă individual numai anumite calităţi.5. menţionată concret în numeroase standarde. pentru fiecare calitate în mod separat. La produsele perisabile nu se recomandă sortări repetate. mai ales acolo unde se justifică economic printr-un preţ de valorificare remunerator. sau puţin după recoltare. dar mai ales recoltarea eşalonată selectivă. efectuată în acelaşi timp.4. cartofi timpurii. este caracteristică tehnologiilor moderne (Mircea. la legumele Solanaceae pentru fructe. Mazărea verde după batozare. sănătate). Faze tehnologice intermediare între recoltare şi condiţionare 5. sau pentru industrializare. aplicarea sa pe scară mai mare ar prezenta interes în cazul valorificării în stare proaspătă a produselor horticole din primele trei grupe de perisabilitate.4. castraveţi. Presortarea semimecanizată are loc în momentul recoltării la anumite tipuri de maşini. mazăre şi fasole de grădină. ciupercării) sau în vederea măririi duratei de valorificare în stare proaspătă la fructe de arbuşti. flori tăiate.4. 5. verdeţuri. Prerăcirea cunoscută în unele ţări din perioada interbelică. Presortarea este considerată frecvent ca fiind o operaţie de condiţionare. cum este combina SKT-2 (unde există o bandă de separare a tomatelor verzi de cele roşii). Presortarea manuală eşalonată presupune recoltarea numai a acelor produse care corespund STAS sub aspect calitativ (grad de maturitate. presortarea poate înlocui sortarea calitativă şi chiar calibrarea la produse cum sunt căpşunele.

În apa de răcire trebuiesc adăugate substanţe fungicide sau dezinfectante.Prerăcirea se realizează prin intermediul aerului rece. 123 . conopida. În România există omologat şi un agregat mobil AMP-10 pentru prerăcirea vagoanelor de cale ferată. cu funcţionare continuă sau discontinuă. prin pulverizare (stropire) sau mixt (imersie şi pulverizare). Prerăcirea cu aer forţat se face fie printr-un tunel de ambalaje stivuite. Există diverse subvariante. Boabele de mazăre de grădină se transportă în autocisterne cu apă răcită cu gheaţă hidrică. Prerăcirea cu apă rece (hidrocooling) la 0/10C este practicată în SUA. speciile condimentararomatice. Produsele umede trebuiesc ulterior bine zvântate. care suportă mai puţin apa. 1983-1986). Prerăcirea cu convecţie este considerată mai eficientă (Irimia. Produsele cu epidermă mai rezistentă sunt recomandate a fi prerăcite în acest mod. fie prin răcire individuală la un panou unde aerul rece este aspirat sau refulat prin masa de produse ambalate. răcit sub presiune sau cu ajutorul unor agenţi criogenici ca azotul lichid. Are mai multe variante: prin imersie. Răcirea este rapidă. dacă se prerăcesc prin vacuum cooling imediat după recoltare. au o durată de menţinere a calităţii şi de valorificare mult prelungită. Speciile legumicole de frunze. a căror comercializare. Prerăcirea cu aer (aircooling) are trei variante mai folosite: camerele reci. gheţii hidrice. sub care circulă aerul de răcire. Deşi este foarte rapidă şi menţine turgescenţa produselor. se poate dirija şi este aplicabilă la numeroase specii. tunelele de refrigerare cu ventilatoare (viteza aerului la nivelul produselor 3-5 m/s) şi prerăcirea cu convecţie în toată masa produsului (prerăcire cu presiune=presure cooling. Evaporarea forţată a apei din ţesuturi sub acţiunea presiunii joase poate însă sensibiliza anumite specii de verdeţuri sau de salate. M. pune unele probleme suplimentare în comparaţie cu răcirea cu aer. Legumele de seră se valorifică mai corespunzător în urma prerăcirii cu aer forţat răcit. nu mai este posibilă decât sub protecţia frigului. în funcţie de procedeul utilizat şi destinaţia valorificării. Se realizează în vrac sau în ambalaje speciale. Există o specificitate a fiecărui produs care determină alegerea diferenţiată a parametrilor de răcire. În Europa. Prerăcirea în vid (vacuum cooling) este realizată prin evaporarea rapidă a apei din ţesuturile produselor aflate într-un spaţiu închis ermetic. cu sau fără amestecarea aerului. fasolea de grădină. sau prerăcire cu aer forţat=forced air cooling). Fructele de arbuşti fructiferi se prerăcesc cu aer forţat. Instalaţiile cu funcţionare continuă dispun de benzi rulante perforate. apei răcite. şi colab. dioxidul de carbon lichid şi gheaţa carbonică. verdeţurile.. aerul rece fiind aspirat şi obligat să circule în întregul volum ocupat de produse. agenţilor criogenici sau vidului (vacuum cooling). P. unde produsele horticole se transportă pe distanţe mari (Niculiţă. deşi mai îndelungată.. metoda este mai răspândită doar în Italia. Cireşele recoltate mecanic sunt predispuse la crăpare dacă sunt prerăcite în apă. Metodele şi procedeele de prerăcire sunt în permanentă evoluţie tehnologică. în vederea transportului. ciupercile. şi colab. 1986). în ceea ce priveşte mobilitatea sau eficienţa.

Prerăcirea cu azot lichid.Este o metodă mai costisitoare. perforate şi cutii de carton). dublând totodată capacitatea de transport. datorită preţului ridicat al instalaţiilor. La presiunea de 46 mm Hg. Dezavantajele legate de preţul de cost considerabil sunt compensate de eficienţa metodei la loturi mari de produs. sub produs şi deasupra acestuia. A. Efectul de răcire este rapid şi uniform chiar în cazul produselor ambalate. care preîntâmpină pierderea turgescenţei şi ofilirea. Se recomandă ca produsele prerăcite să se transporte cu maşini izoterme. Stratificarea cu solzi (fulgi) de gheaţă. Răcirea propriu-zisă a ţesuturilor începe atunci când presiunea atmosferică ajunge la pragul presiunii de saturaţie corespunzătoare temperaturii iniţiale a produsului. permit manipularea paletizată a produselor. Speciile horticole care se condiţionează centralizat. cât şi de modificarea atmosferei produsă prin vaporizarea azotului sau dioxidului de carbon. în ambalaje temporare (ambalaje de transport). în aparenţă mai accesibilă. a căror perisabilitate este ridicată. atât de temperatura coborâtă. datorându-se evaporării apei în condiţii de presiune joasă. de formă cilindrică sau paralelipipedică. având pereţii de oţel groşi şi întăriţi pentru a rezista la diferenţa de presiune creată (cu 760 mmHg mai puţin). 5. destinate exportului. Vidul se realizează la instalaţii fixe cu ajutorul pompelor rotative sau centrifugale. Dispozitivele hidraulice de ridicat. Pierderea de apă este de 2-4% iar durata răcirii de 25-30 minute. Transportul după recoltare. Pentru produsele manipulate în vrac se pot folosi şi 124 . Metoda este specifică produselor cu suprafaţă de evaporare mare în raport cu masa lor.. 1994). dioxid de carbon lichid şi gheaţă carbonică este mai costisitoare. Se justifică la produse valoroase. duce la acumularea CO2 şi poate afecta unele procese metabolice. precum şi cele care se depozitează. montate pe tractor. temperatura de saturaţie a apei este de 00C. Fructele se pretează mai puţin la această metodă. Apa conţinută în produs trece în stare de vapori. se manipulează manual sau mecanic. care ridică mult productivitatea şi eficienţa.4. în ambalaje ieftine (pungi PE. pentru produsele horticole destinate transportului în contact direct cu gheaţa (Gherghi. în vederea încărcării în mijloacele de transport. până în momentul când tot volumul produsului va atinge valoarea de saturaţie de 00C. mult răspândite. pe timpul transportului la beneficiar. iar instalaţiile mobile au suplimentar vaporizatoare deservite de instalaţii frigorifice pentru condensarea vaporilor de apă din interior. care poate fi ambalat şi răcit direct în câmp. Acestea sunt celule fixe sau mobile. Prerăcirea cu ajutorul gheţii hidrice în blocuri sau sub formă de solzi este o metodă mai veche. care trebuiesc răcite instantaneu şi a căror păstrare este garantată.3. În Franţa şi în SUA există în cadrul transportului feroviar instalaţii speciale. Metoda prezintă inconveniente prin faptul că 40-50% din transport îl reprezintă gheaţa. Prerăcirea în vid se realizează într-o variantă tehnologică îmbunătăţită cu o umezire prealabilă (pulverizare cu apă).

fără staţionări. Transportul după recoltare a produselor horticole mai puţin perisabile (ceapă. 6-buncăr de alimentare. rădăcinoase.benzi transportoare. Dacă produsele sunt mai perisabile. ambalajele de transport pot fi căptuşite cu diferite materiale. diferite tipuri de cărucioare. din zonele cu producţii excedentare către zonele mai puţin aprovizionate sau cu un consum ridicat (echilibru ofertă/cerere). după posibilităţi. pentru a se asigura o protecţie suplimentară. 4-duşul. ciupercăriilor sau altor unităţi care dispun de platforme betonate. acoperindu-se cu prelate. 1-cadru. ele necesită un transport izoterm sau frigorific. care depind însă de sursa de energie electrică trifazică (fig 5. Ambalajele se ancorează bine. cu moto. 2-banda de cauciuc. cu mijloace auto sau pe calea ferată. Elevator cu bandă. 7-motor electric 125 . lopeţi mecanice.şi electrostivuitoare.1. pe drumuri cât mai bune. În incinta serelor. cum ar fi pepenii. Figura 5.1. manipularea şi transportul se fac paletizat. 3-mecanismul de întindere. 5-racleţi. Organizarea transportului va urmări trasee scurte. Transportul produselor se efectuează în intervalul planificat. Pentru unele specii.). elevatoare. cu mijloace diferite. electrocare şi transpalete. cartofi de toamnă) se face uneori pe distanţe medii sau mari.

Centrele de condiţionare trebuiesc situate cât mai aproape de producători. proprii unei anumite direcţii de valorificare. sau impuse de legislaţia calităţii din ţara de destinaţie a mărfii.1. Ele pot fi obligatorii. Gradul de maturare şi temperatura la care se condiţionează sau se stochează temporar produsele din primele trei grupe de perisabilitate. legare în legături sau snopi. eventual presortate). tratare. periat. Prin condiţionare se realizează o calitate unică şi omogenă la loturile de produse destinate livrării. prevăzute în caietele de sarcini. (1994). mai ales în cazul exportului. A. care este contraindicată. solicitate de beneficiarii externi. VI . principalele operaţii de condiţionare ale legumelor şi fructelor se derulează din momentul recoltării şi până în momentul ambalării în vederea comercializării: îndepărtarea pământului aderent.6.1. În halele de sortare. Ea depinde şi de gradul de dotare. spălare-zvântare. calibrare.CAP. lustruire. vor permite o valorificare ulterioară corespunzătoare. presortare/sortare. precum şi de calitatea executantului de producător (produse proprii) sau intermediar (produse preluate.). Gradul de perisabilitate impune pentru unele produse limitarea la minimum a operaţiunilor de condiţionare şi efectuarea lor într-un interval de timp cât mai scurt. fasonare şi tăierea frunzelor sau rădăcinilor. După Gherghi. dar şi la 126 . Condiţionarea este diferenţiată şi specifică pentru fiecare produs şi pentru fiecare direcţie de valorificare în parte (tab.. se evită o sortare repetată. Fluxul tehnologic general de condiţionare Condiţionarea presupune un ansamblu de operaţii care au drept scop aducerea produselor la caracteristicile prevăzute de standarde. Uneori sunt efectuate şi unele operaţii suplimentare. programul de lucru şi productivitatea instalaţiilor trebuiesc calculate pentru a evita stagnările. facultative sau pot lipsi din flux. Prin recoltare selectivă şi presortare de către echipe de muncitori calificaţi.CONDI}IONAREA PRODUSELOR HORTICOLE 6. ceruire.

ceruire. piersicile. salate Tăiat frunze (eventual rădăcini) Rădăcinoase. dar totodată prevăzută ca posibilă. eventual stocarea de scurtă durată în cazul unor loturi de marfă prea mari. Fazele tehnologice preliminare. A. c) Condiţionarea în centre permanente (depozite) Curăţare. calibrare. Fazele tehnologice preliminare (tab. Fluxul tehnologic diferenţiat de condiţionare în funcţie de locul unde se realizează şi de destinaţia produselor (după Gherghi.produsele pentru consum intern imediat. Toate speciile tratare.1. În condiţii mai modeste. în cazul centrelor sezoniere sau permanenete. calibrare.2. destinate depozitării. La introducerea în celulele de păstrare este recomandat să nu se mai intervină asupra lor. dacă nu li s-au făcut presortarea în câmp. cizelare etc. periere. Modul cum se desfăşoară depinde de organizarea. şoproane. depozite. înainte de depozitarea lor. exemplul tipic constituindu-l cartoful de toamnă. sau în anii nefavorabili când marfa a fost preluată necorespunzător (după o perioadă de predepozitare sau chiar de însilozare provizorie). castraveţii etc.). manipulare şi condiţionare în care mecanizarea intervine în majoritatea sau chiar în totalitatea fazelor. preferându-se condiţionarea în perioada de după depozitare. 6. pentru a nu crea stocuri restante de la o zi la alta. în cadrul aceleiaşi gestiuni. păstrare Consum Consum intern sau export în perioada recoltării Consum intern sau export în afara perioadei de recoltare a) Condiţionate în câmp Presortare Toate speciile Fasonare căpăţâni Varză. În acelaşi timp.) suportă o manipulare repetată. Stocarea trebuie evitată.2. 6. Unele produse presortate (tomatele. se presortează şi se condiţionează sumar la locul de producţie. caz în care pot apare uneori deprecieri. descărcarea şi manipularea. tăierea frunzelor.. există un minim de dotare care constă din cântar-basculă. Toate speciile spălare. Produsele rezistente la păstrare. periere etc. zvântare. zvântare. Produsele horticole care se industrializează au adesea un flux de recoltare.Fazele tehnologice ale condiţionării 6. magazii. amenajarea şi dotarea acestor centre. fasonare. copertine. Tabelul 6. sortare. conopidă. sunt: recepţia cantitativă şi calitativă. 1979-1994) Operaţia Speciile Destinaţie Centre. depozite de 127 . fabrici Consum Consum. recoltarea va fi corelată cu posibilităţile de condiţionare. bulboase Făcut legături Verdeţuri. Se admite şi uneori chiar se impune sortarea unor produse. sortare.1.2. ridichi b) Condiţionate în centre sezoniere Curăţare.

Personalul calificat. 128 ..ambalaje. KSP-15B MSM. mese mese -Recepţia calitativă şi cantitativă permite o evidenţă exactă a produselor sub raportul gestiunii şi al stabilirii destinaţiei fiecărui lot. Un flux tehnologic modern se poate organiza doar în condiţiile eficienţei folosirii unor dotări şi utilaje moderne. în saci sau lăzi. mese de sortare. semimecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat mecanizat manual manual Exemple de utilaje Elevator încărcător T-215 Transportor elevator TEC Lopată mecanică MITC Bandă transportoare Linie condiţionat ceapă Benzi de sortare diverse MSR-1. O parte a produselor. manipulare şi condiţionare. Roda. semimecanizat. Unifructa. Produsele pot sosi în vrac. cât mai rapidă şi adaptabilă la toate situaţiile care pot apărea. Tourangelle. pot fi condiţionate pentru consumul intern imediat şi oferite la o calitate competitivă. Roda. Dokex DPLT-1 Instalaţii de tratare Instalaţii de iradiere Benzi. Sarmak Jansen-Hauning. Dokex.2. MSR-3. tratare chimică Iradiere Cizelare Legare snopi. ITO. şi colab. ITO. manipularea paletizată pe platforma betonată de depozitare. MSV Maşina de spălat cu perii ICT. ceea ce presupune un volum de produse suficient de mare. în ambalaje nestandardizate (coşuri). permit o productivitate ridicată şi asigură calitatea obligatorie pentru efectuarea exportului. prea mature sau nesolicitate la export. A. K-711. legături Modul de executare mecanizat manual. Lock Wood SC. Faze tehnologice ale condiţionării şi modul lor de executare (prelucrate după Gherghi. eventualele agregate frigorifice pentru prerăcire sau stocare frigorifică de scurtă durată.. mecanizat manual. cu o productivitate a muncii superioară. Tabelul 6. 1994) Operaţiune tehnologică Scuturarea de pământ Fasonarea legumelor Sortarea Spălarea Condiţionare tomate Sortare-calibrare castraveţi Condiţionare ceapă Sortare-calibrare cartofi Sortare-calibrare mere Periere-lustruire tomate Ceruire. -Descărcarea trebuie să fie bine organizată. Greefa. Roda Moba. Personalul care participă va avea experienţa operaţiilor manuale sau semimecanice de descărcare. iar în anumite situaţii se poate organiza şi transportul lor paletizat (lăzi paletizate sau în lăzi paletă="box palete" în termeni uzuali).

2. În afară de instalaţia de scuturare a pământului K-720 (folosită mai ales la cartofi). MB-6E sau EB-30). periere. pufului. Năvodari şi dispozitivul de basculare DB-25. Efectuarea ei este foarte frecventă şi rezultatele ei sunt apreciate. se poate folosi şi la ardei 129 .. Manipularea paletizată are numeroase variante şi posibilităţi. fiind interzisă spalarea (căpşune. uşor umezită cu apă.A.F.Descărcarea produselor transportate în vrac se poate efectua mecanic prin basculare în buncăre.A. Pentru cartofi există amenajări omologate.M. Produsele perisabile trebuie păstrate în spaţii protejate. urmată de zvântare. sau cu autodescărcare. răcoroase şi bine aerisite.separarea acestuia se face la speciile la care organele comestibile se formează în sol. 6. tip I. cu ajutorul descărcătoarelor cu tambur sau răsturnătoarelor basculante de lăzi. deşi contraindicată. La vagoanele C. Golirea ambalajelor de produsele transportate se poate face manual sau mecanizat (pe cale uscată). cât şi pentru lustruirea acestora. -Stocarea de scurtă durată înainte de condiţionare. TBCF. TB-2. TCM-6 şi T-215. A şi colab. MC-6. -Îndepărtarea pământului de pe produse şi scuturarea .2. benzi elevatoare şi lopeţi mecanice de diferite lungimi. -Manipularea produselor pe parcursul condiţionării se execută în ambalaje sau în vrac. poate surveni în mod accidental. În dotarea unităţilor se găsesc următoarele tipuri: TB-8. de asemenea. este o operaţie manuală care permite curăţarea concomitent cu presortarea sau sortarea. cu o cârpă curată. fie mecanic la cele paletizate. variante de descărcare a vagoanelor CF în buncăre de preluare. fructe de arbuşti). -{tergerea prafului de pe produse. aflate sub şine sau lateral.La unele produse foarte perisabile. dispozitive de separare sub formă de site şi grătare se găsesc la majoritatea benzilor transportoare şi liniilor de condiţionare mecanică. deşi productivitatea este redusă. Pentru rampele de cale ferată există. Curăţarea produselor . s-a proiectat o instalaţie de preluare pentru 3-10 vagoane o dată şi distribuire mecanizată selectivă (Stănescu. Descărcarea produselor ambalate se efectuază fie manual. Staţionând în condiţii improprii. T5.I. 1995). autovehicule). tip F. spălarezvântare etc.S. Starea iniţială a produselor şi accesul aerului în stivele de ambalaje sunt factori determinanţi.D. manual sau mecanizat. fiind tratată la capitolul respectiv. Se pot folosi mijloace de transport basculante (remorci. Se pot menţiona şi alte tipuri mai puţin frecvente (Unio. starea de curăţenie se constată la recoltare/presortare pentru consumul proaspăt. produsele se pot degrada. Dispozitivul DLPT-1 pentru periat şi lustruit tomate. Curăţarea produselor poate fi efectuată sub forma îndepărtării pământului aderent sau însoţitor. cu diferite stivuitoare. Manipularea mecanică în vrac a produselor cu fermitate structo-texturală bună se realizează cu benzi transportoare. TZK. în cazul celor nepaletizate. Există şi instalaţii cu bandă pentru descărcarea prin imersie a lăzilor.A. -Perierea se execută atât pentru îndepărtarea prafului. cu umiditate relativă optimă. cum ar fi buncărul de 40 tone. BME 8c. ştergere. sau impurităţilor de pe suprafaţa unor produse.

Au drept scop ameliorarea aspectului comercial al acestora. procedeele mecanice au devenit foarte răspândite.2. mere şi alte produse destinate prelucrării sau preambalării. care este absorbit de un exhaustor prevăzut cu ventilator.grup de acţionare. menit să desprindă praful. Pentru piersici. maşinile de spălat rădăcinoase MSR-1 şi MSR-3. Fasonarea şi tăierea frunzelor sau rădăcinilor. cum ar fi bulboasele. ca fază suplimentară înaintea preambalării. Maşina de spălat cu bandă şi ventilator tip UMT este una dintre cele mai răspândite. tomate. Se ataşează la instalaţia de condiţionare ICT-1 sau la benzi de sortare cu rulouri şi este acţionat electric. spălarea prin agitare (care determină îndepărtarea în prima fază a acestor impurităţi) şi clătirea (care asigură desăvârşirea eliminării urmelor de impurităţi).sau pătlăgele vinete. Frunzele neaspectuoase.conductă de barbotare aer. 9-racord de golire cuvă. 10-pâlnie evacuare produs. la linia tehnologică de condiţionare se ataşează un dispozitiv cu perii de plastic.În unele ţări. maşina de spălat cu duşuri tip 283. iar tipul său constructiv poate fi întâlnit şi în alte ţări. Uneori pe această cale se aplică şi diverse tratamente fitosanitare. se îndepărtează. -Spălarea urmată de zvântare se face la rădăcinoase. varză şi al altor specii similare. 4. precum şi alte tipuri care fac parte din liniile de industrializare a tomatelor. 12. Tunicile exterioare exfoliate ale bulboaselor se elimină.Maşina de spălat cu bandă şi ventilator tip UMT 1-cuvă de spălare. 7.suport. din instalaţiile de batozare a mazării etc. Frunzele necomestibile ale unor rădăcinoase. Figura 6. iar 130 . Indiferent de tipul constructiv al maşinilor respective. Procedeele manuale fiind neproductive. îngălbenite sau cu urme de atac al unor boli. 6. Maşinile cele mai utilizate sunt MSV (cu ventilator). MSP (cu perii). 3. 2-transportor cu bandă. perierea uscată este aplicată la o gamă mult mai mare de produse. Ea este alcătuită dintr-o cuvă de spălare prevăzută cu o instalaţie de barbotare a aerului. 5-ventilator.1.3.6. spălarea mecanică se realizează în mai multe faze: înmuierea (având drept scop slăbirea aderenţei impurităţilor pe suprafaţa produselor). un transportor cu bandă şi un sistem de clătire cu duşuri (fig. 11-tambur acţionare.instalaţie de duşare.dispozitiv 6.). aflate la exteriorul căpăţânilor de salată. 8-preaplin.1. cartofi.

Există instalaţii pentru produse mari (tomate. Este foarte important ca în timpul păstrării sau transportului. Operaţiile se execută în majoritatea cazurilor manual. banda MSC (pentru cartofi şi ceapă). Produsele uniforme au aspect comercial atrăgător. banda cu role. specifice. culoarea. să separe pe categorii de calitate produsele horticole.dar mai ales sub forme distincte tehnologic de sortare pe calităţi (sortare calitativă) sau pe calibre (calibrare). Produsele uniforme se valorifică mai bine prin faptul că omogenitatea le determină să reacţioneze în mod asemănător la toate situaţiile care apar pe parcursul valorificării. conform standardelor europene.indicand diferenţele maxime admise între produse într-o unitate de ambalaj. la mesele de sortare. intr-un capitol distinct. Aceste elemente permit şi evaluarea stării de prospeţime sau a gradului de maturitate. ea se poate mecaniza sau automatiza. conform prevederilor din standarde.2.Criteriile de uniformitate sunt şi ele evidenţiate. concomitentă cu recoltarea. la instalaţia Jansen Heuning). . atât la factorii tehnologici cât şi la factorii de stress. precum şi toleranţele maxime admise la calibrare. iar pierderile pe parcursul valorificării se reduc substanţial. mere) sau pentru produse mici (boabe de mazăre). ISC-4 etc. oferind în final posibilitatea personalului calificat care execută manual sau semimecanizat această operaţie. Strugurii de masă destinaţi păstrării nu se cizelează în mod normal. în cazul unor cantităţi mari. Sortarea produselor horticole. sau la rădăcinoase.5. volum. Uniformitatea este o latură inseparabilă a calităţii produselor. care se pot condiţiona după perioada de depozitare. toate produsele să se comporte în mod asemănător. Se cunosc variante constructive diferite: tip Fructus. aspectul exterior. dar există şi posibilităţi de mecanizare la ceapă (tăierea cozilor.Dispozitivele electronice cu programare pot realiza sortarea inclusiv pe categorii de culoare (de bază şi acoperitoare). preferându-se alegerea prin recoltare selectivă şi presortare a unor ciorchini corespunzători.rădăcinile la ceapa sau usturoiul verde se taie.Sortarea calitativă se efectuează specific pentru fiecare produs. 131 . pentru a putea realiza controlul lor în condiţii de stabilitate. Se organizează şi linii cu alimentare mecanică (două benzi transportoare suprapuse. se manipulează şi se ambalează mai uşor. cu foarfeci speciali care au vârful rotunjit şi curbat.2. suprafaţă şi greutate. Sortarea sau alegerea. Se apreciază vizual (autenticitatea. forma. dirijată de senzori fotoelectrici sau de alt tip. Când sortarea calitativă se execută prin presortare.4. Cizelarea strugurilor de masă presupune îndepărtarea unor boabe sau porţiuni din ciorchini. banda cu trei căi. Benzile de sortare permit sortarea semimecanizată. starea de sănătate şi de curăţenie). de regulă vârful şi unele ramificaţii secundare. Cizelarea se efectuează manual. 6. 6. care aduc ambalajele şi lădiţele cu struguri pentru condiţionare). uniformitatea. formă. Standardele de calitate prevăd criterii de calibrare. Cizelarea strugurilor de masă. sau prin palpare (consistenţa). precum şi separarea produselor pe categorii se poate efectua sub forma iniţială de presortare.

. -Calibrarea după mai multe diametre asigură precizia de calibrare cea mai bună. ele permit depunerea fructelor la categoria corespunzătoare diametrului lor.T. în categorii sau în clase de calibrare (STAS 7322-84). gradul de vătămare a produselor să fie cât mai redus după efectuarea mecanică a calibrării şi productivitatea cât mai ridicată. plăcile rabatabile sunt acţionate una câte una. b) cu mai multe plăci perforate excamotabile.Tipurile mai performante au incorporate şi dispozitive auxiliare (de răsturnare. -Calibrarea după două diametre se face prin intermediul unor plăci perforate suprapuse. trepidaţiile sau mişcările care produc şocuri. odată cu creşterea numărului de dimensiuni după care se separă produsele.). Calibrarea după diametru . Merele. de către muncitori calificaţi. Diversitatea acestora este foarte mare şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să permită sortarea a cât mai multor calibre. Calibrarea se poate executa manual. (1994) se poate face după unul. iar printre calităţile apreciate la un soi. două sau mai multe diametre. se numără şi acest criteriu de selecţie. cu condiţia reglării utilajelor şi instalaţiilor. (1984) şi Gherghi. care au orificii circulare de diametre progresiv variabile.după mărimea diametrului maxim (mm) sau după greutate (masă. longitudinale sau circulare. Calibrarea mecanizată elimină aceste neajunsuri. de încărcare etc. cad pe un transportor sau pe un plan înclinat care le conduce la ambalaje cu produse de acelaşi calibru. Productivitatea este redusă. A. 132 . Maşinile. iar părţile active reduc la minim căderile. g). căptuşite cu materiale speciale.C. Există cinci tipuri de calibratoare de acest tip: a) cu orificii circulare extensibile cu resoarte. dar nu sunt reprezentative pentru cele pe care le acoperă). Deplasându-se de-a lungul acestora. În timpul deplasării. şabloane şi alte instrumente specifice. c) cu degete care au deschiderea variabilă. Prin rabatare. şi colab. Produsele vin în contact cu suprafeţe care atenuează şocurile. uneori se practică incorect făţuirea (produsele care se vad in ambalaje sunt de calitate. tomatele şi alte fructe sferice sunt cele mai potrivite la acest mod de sortare (I. în momentul când ajung în sectorul unde distanţa între benzi este egală sau mai mică decât diametrul lor maxim. de periere şi lustruire.După Segal. iar în unele cazuri se pot folosi inele de calibrare. -Calibrarea după un singur diametru se realizează cu diferite tipuri de benzi cu ecartament variabil (benzi divergente. începând cu placa inferioară (diametru minim).. care au orificii de calibrare diferite. La calibrarea manuală nu există întodeauna certitudinea uniformităţii perfecte.-1). Calibrarea asigură uniformitatea produselor. instalaţiile şi utilajele cele mai folosite au tambur rotativ sau site plane. operaţiunea durează mai mult şi trebuie permanent controlată. B. benzi paralele cu ecartamente succesive).-Calibrarea este o operaţie care constă în gruparea produselor în funcţie de mărime. eficienţa separării să permită o diferenţiere strictă între domeniile de calibrare.

de tipul şurubului fără sfârşit. Maşinile pentru calibrare bulboaselor sau tuberculilor au nouă site. Mişcările de vibraţie uniformizează stratul de ceapă sau cartofi şi-i 133 . 4-masa de triere calitativă. 5-maşina de calibrat. care sunt montate pe două laturi.d) cu rulouri spirale. Orificiile (alveolele) conice cu deschidere variabilă se utilizează în cazul merelor.2. e) cu cilindri perforaţi. jgheabul de alimentare. sub care se găsesc piese triunghiulare din plastic ce formează un con. a cărui dimensiune maximă ajunge la 70 mm. Prin deplasarea treptată a lanţului. realizându-se orificii de dimensiuni tot mai mari. fiind preluate de benzi colectoare. Aceste fante sunt constituite din 87 segmente din tablă.2. Orificiile (fantele) reglabile se folosesc la utilajele de calibrare a căpşunelor (Gherghi. cu mesele de ambalare. 1994). Fructele din alveole cad în momentul când dimensiunile orificiului le permit. cu vârful îndreptat în jos. 3-jgheabul de alimentare. plăcile iau una câte una poziţie oblică delimitând un spaţiu tot mai mare. cu orificii circulare tot mai mari (sau tot mai mici). un răsturnător. piersicilor. Sitele vibratoare calibrează produse mai rezistente la manipulare. A. perelor. Iniţial toate segmentele de tablă stau în poziţia orizontală şi nu permit căderea căpşunelor. Banda are 6-8 alveole pe fiecare rând. Benzile perforate de cauciuc (pentru produse sensibile) sau de metal (pentru cartofi) pot fi aşezate în cascadă. Pe măsura deplasării benzii. iar în final jgheaburi prelungitoare cu saci de umplere a lăzilor. cu ochiuri tot mai mici. Instalaţia de condiţionat mere (MSM) 1-transportorul cu role. fiecare bandă cu orificii din ce în ce mai mari .6. după sortarea semimecanică. piesele din alcătuirea conurilor se îndepărtează.). Are în alcătuire un transportor cu rolă pentru lăzi. masa de sortare semimecanică şi calibrorul cu benzi perforate în cascadă. (fig. Ea permite calibrarea fructelor sferice pe patru sau opt dimensiuni. Căpşunele calibrate cad pe benzile de evacuare situate sub banda de calibrare. Maşina de sortat mere (MSM) are un principiu constructiv reluat în numeroase variante moderne. Figura 6. iar în final încărcarea în lăzi. care permit calibrarea după diametrul minim. 2-ridicătorul de lăzi.. sau cu plăci perforate. 6-jgheaburile prelungitoare cu saci.

Prin rotire longitudinală. compartimentat în partea de jos în 4 sectoare despărţite cu pereţi de tablă. 2-bandă elevatoare cu vergele.8. 7-motor pentru acţionare. Ciurul din tablă perforată are diametrele orificiilor dimensionate în funcţie de produs. 4-sortator după dimensiune cu suluri profilate. 8-şine de ghidare cu câte două platforme mobile pentru lăzi de mare capacitate. 134 . 5-jgheab pentru eliminarea cartofilor sub STAS. El este înclinat şi cuplat la un motoreductor. există patru sectoare de orificii (24 mm. Trioarele pentru mazăre.3).3. care o utilizează pentru separarea corpurilor străine şi a tuberculilor material săditor de tuberculii pentru consum. Instalaţia pentru condiţionat cartofi (KSP-15) se găseşte încă în dotarea unor unităţi. grupate pe 4 zone corespunzând compartimentelor de colectare. care cad în mod diferenţiat prin spaţiile din ce în ce mai mari dintre acestea. Sulurile profilate servesc la calibrarea cartofilor. maşina de calibrat cu cilindri perforaţi (pentru mere şi caise) au un principiu de funcţionare asemănător. Maşina de calibrat cu ciur rotativ este compusă din corpul calibrorului şi ciurul propriu-zis (fig. nucile sunt separate diferenţiat. Pe sitele superioare rămân produsele de dimensiuni mai mari. o bandă elevatoare. 3-scuturător pentru eliminarea pământului neaderent.4. un scuturător pentru eliminarea pământului neaderent. trioarele reglabile pentru fasole.determină înaintarea. 25 mm.). zona de sortare cu suluri cilindrice neprofilate şi profilate. rotindu-se în acelaşi sens şi antrenând tuberculii. Pentru calibrarea nucilor.Ea are ca părţi principale un buncăr de alimentare. cireşe şi vişine depedunculate).6. Instalaţia pentru condiţionat cartofi KSP-15 1-buncăr de alimentare din remorci. Ciurul rotativ este întrebuinţat pentru fructe sferice de dimensiuni mai mici (nuci. ISC-4 (cartofi). 6-benzi pentru evacuarea cartofilor sortaţi. precum şi câteva benzi de evacuare (fig. Corpul calibrorului este metalic. Figura 6. 26 mm şi 27 mm).

asupra mai multor sisteme de contragreutăţi care scad progresiv (fig. 11-jgheabul de evacuare. 5-roată de lanţ. 1984): a) prin modificarea unui echilibru de cupluri (deplasarea unui cursor sau înclinarea progresivă a unei tije). Schema de funcţionare a dispozitivelor de calibrare după greutatea produsului prin rabatarea unui resort: 1-cupă basculantă. acestea îşi pot modifica poziţia. 4-reductor. Calibrarea după greutate se efectuează cu utilaje care funcţionează după două principii deosebite (Segal. 135 .. tarate la tensiuni care scad progresiv. programe). care trec castraveţii pe cele 16 talere ale maşinii prevăzute cu contragreutăţi şi tije. 2-bolţ. 9-gurile de evacuare. şi colab.).). 8-cilindrul (ciurul)de fructe.5.6. 6. B. asupra mai multor resorturi.6. 7-cadrul maşinii. Figura 6. Ea are 2 transportoare cu câte 42 cupe fiecare. 12-şurub de reglare. 3. b) prin acţiunea directă a însăşi greutăţii fructului în 3 variante: asupra unui resort cu tensiune variabilă. 6-roată de curea. Maşina de calibrat cu ciur rotativ 1-piciorul telescopic.5.4. iar fructele cad pe mesele de colectare căptuşite cu material plastic.resort Instalaţia de sortat castraveţi după greutate (MOBA) serveşte la calibrarea gravitaţională a soiurilor de seră (fig. Sortarea şi calibrarea se realizează în ţările avansate tehnologic cu maşini şi instalaţii care includ tot mai multe componente electronice sau de informatizare (unitate centrală. În funcţie de greutate. 10-dispozitivul de curăţare.Figura 6. 3-lanţ.4. 2-jgheabul de alimentare.

8. 6-filtru de interferenţă. oglinzi.6. (1999) descrie un dispozitiv de sortare fotoelectrică a tomatelor (fig. 7-fotodiode. Maşina de calibrat castraveţi după greutate Gherghi. radiaţia luminoasă d λ = 570-680 nm. 2-lampă de iluminat. 136 . care permite eliminarea boabelor de culoare necorespunzătoare (fig.Figura 6. Ioancea. filtre optice. tub electronic). Figura 6. (1988). Piesele principale sunt sistemul de alimentare. iar releul electromagnetic. montaj electronic (amplificatoare. 8-tranzistori. Tomatele reflectă. deschide o clapetă de evacuare. Fructele verzi reflectă o lungime de undă care depăşeşte acest domeniu. rotorul cu alveole de aspiraţie sub vid. tranzistori.7. celulă fotoelectrică. 4.5-lentile. lentile. şi colab.). comandat de fotodiode. L. A. descriu o instalaţie de sortare fotoelectrică a mazării.6. releu electromagnetic).7. în funcţie de gradul de maturare. Schema dispozitivului de sortare fotoelectrică a tomatelor 1-fruct. 9-releu electromagnetic. 3-sursa de lumină.) compus dintr-o sursă de lumină.6. sistem de iluminare. filtru de interferenţă şi montaj electronic (fotodiode.

deservite de o unitate de control programabilă.Figura 6. 11. proiectată pentru fructele mai sensibile la manipulare. DOKEX.oglinzi. Operaţiile sunt supravegheate de un microcalculator Pocket. 3. având în componenţă dispozitive de ceruire. cu 12 linii. Firmele constructoare cele mai cunoscute pe plan european (RODA. GREFA.rotor. cu posibilitatea de separare a 7-12 calibre.particulă de produs 12.instalaţie suspendată de sortare rapidă pentru fructe sferice.tub electronic. 137 . având 3-12 linii de sortarecalibrare pe dimensiuni.(fig. 14. care poate lucra şi în condiţii de umiditate relativă ridicată. 16. uscare. pentru condiţii de umiditate relativă redusă.plan înclinat. cu 8 ieşiri). 18.colector. 19. formă. -instalaţie de sortare rapidă după culoare.7.) .flux luminos.dispozitiv de eliminare a produselor necorespunzătoare. 13. MOBA) sunt multinaţionale.filtru.4.9.sistem de iluminare. Aceste firme fabrică maşini şi instalaţii cu grad diferit de complexitate.dispozitiv de aspiraţie. 6.8. pentru toate tipurile de fructe sferice cu φ = 57-110 mm. 2. cu 8 linii. cu un flux de 2. 5. cu computer terminal Pocket.5 tone/h/linie.celulă fotoelectrică. În oferta firmei RODA MAF există: -maşini de calibrat cu 2 linii (1500 kg/h. greutate sau culoare.canal. 17.6.amplificatoare. care le oferă o piaţă de desfacere.celulă fotoelectrică. greutate şi dimensiuni. 10. 15. având filiale în numeroase ţări ale lumii. -benzi electronice de sortare pentru fructe mari sau legume (φ = 80-170 mm).sistem de iluminare. 9. cu 2 linii şi 10 ieşiri pe ambele părţi pentru ambalare. după culoare şi dimensiuni. Schema de funcţionare a instalaţiei de sortare fotoelectrică a mazării: 1. -maşini de calibrat electronice monobloc cu 2-4 linii şi 9-30 de ieşiri. 8. -instalaţie de sortare electronică rapidă pentru fructe sferice cu φ = 40-120 mm. protejată anticoroziv.transportor. periere-lustruire şi umplere automată a lăzilor.

volum. Firma livrează şi subansamble separate.6. la rădăcinoase.9. După Hulea.2. formă. (1977-1993). (1982) şi Taşcă.). greutate şi dimensiuni. Ana şi colab. suprafaţă şi greutate. cu programe specializate inclusiv pentru soiurile bicolore de fructe pomacee (Jonagold.Instalaţie automată de sortare a fructelor după culoare. de sortare după culoare (de bază şi acoperitoare). Elstar. Gala. cum ar fi dispozitivul electronic OPTISCAN 2000 (fig. atât la 138 .10.10. Gh.6. Figura 6. Tratarea după recoltare a produselor horticole Este specificată în standardele de păstrare aflate în vigoare. într-o varietate mult mai mare.). Dispozitiv electronic OPTISCAN 2000 6. astfel de tratamente au fost testate şi recomandate.Figura 6. usturoiul pentru sămânţă şi cartofii pentru consum. Williams etc.

6. Ceruirea prezintă avantaje prin faptul că reduce intensitatea respiraţiei şi a transpiraţiei. excluzându-se orice intervenţie postrecoltă. mase plastice etc. mere. Pentru tomate. legumele Salonaceae pentru fructe şi unele legume Cucurbitaceae se recomandă numai tratamente în perioada de vegetaţie şi măsuri preventive. pere. ceruirea se poate executa doar la zona pedunculară. Ele se manifestă sub forma unor brunificări. Sărurile de calciu sunt utilizate tot mai mult în tratamente după recoltare la pomacee sau la unele legume. Previne apariţia unor deranjamente fiziologice prin absorbirea unor compuşi de oxidare celulară. Perspective noi apar prin utilizarea în tratamentele post recoltă a unor produse naturale sau naturale transformate. Se recomandă la tomate. 1982. înmuieri sau modificări de gust şi miros.1%. Protejarea peliculară a produselor horticole se poate realiza şi cu alte substanţe inerte din punct de vedere alimentar. Dintre acestea se menţionează diverşi compuşi macromoleculari naturali. testate cu mult succes. piersici.C. Tratamente postrecoltă recomandate la produsele horticole Specia şi boala/ dăunătorul TOMATE Mucegai albastru (Penicillium sp. (2) 139 . 6. castraveţi.). care au un rol de apărare (Zhang. naturali modificaţi sau sintetici (forme modificate de amidon. P. În interiorul peliculei semipermeabile de chitosan. pe suprafaţa acestora. acesta formează enzime ca β -1. prin pulverizare sau imersie. Permite reducerea pierderilor. BULBOASE Mucegaiul uscat (Fusarium sp. Lustruirea după ceruire uniformizează grosimea. care nu le modifică aspectul exterior. Ceruirea produselor horticole este operaţia de aplicare a unei pelicule de ceară (naturală sau parafină) sub formă de emulsie.Din aceeaşi categorie de compuşi se testează şi eugenolul. Ana şi colab.. ardei.speciile menţionate. sâmburoase. Chitosanul are proprietăţi fungistatice şi fungicide. Tabelul 6. o mai bună păstrare sau valorificare (piersici). Fructele ceruite trebuie din acest motiv păstrate la o temperatură optimă scăzută de refrigerare. Dintre acestea menţionăm chitosanul şi carvona. vinete etc.3. 2=Hulea.). netezeşte suprafaţa şi conferă luciu peliculei de ceară. 3= Taşcă Gh) compuşi ai clorului.2. având în vedere faptul că stratul protector de ceară împiedică desfăşurarea normală a unor procese metabolice.7. dar utilizarea sa ca substanţă inhibitoare a încolţirii tuberculilor de cartof în depozite a dus şi la constatarea că prezintă unele proprietăţi fungistatice şi bacteriostatice. (tab.). şi Quantik. D. 1998). Uneori se adaugă şi diverse substanţe fungicide.). pepeni galbeni. legumele pentru păstăi şi capsule. cât şi la pepenii galbeni. Ceruirea şi protejarea peliculară. Tratamentul postrecoltare recomandat preventiv şi sursa (1=STAS.3. Carvona nu este folosită în mod specific în tratamentele postrecoltă. Uneori pot apărea şi deficienţe. Pentru legumele din grupa verzei.3-glucanaza şi chitinaza. prin care au loc schimburile metabolice mai intense. fructe de arbuşti etc. legumele de frunze. cărora le ameliorează fermitatea şi le sporesc semnificativ durata de menţinere a calităţii. care hidrolizează în acid hipocloros Prăfuire cu Benomil 0.pentru prevenirea bolilor de depozit la fructe. seminţoase..

) Incolţire la păstrare nefrigorifică R|D|CINOASE Putregaiul alb (Sclerotinia sp) Putregaiul negru (Stemphylium sp.5%. Topsin 0.3) CARTOFI DE TOAMN| PENTRU CONSUM Putregaiul umed (Erwinia carotovora) Dioxid de clor (13 ppm Cl) 15-20 l/t (2) Imbăiere sau pulverizare cu Tecto flowable.15%. (CO2 sub presiune 30%) (1) Iradiere gamma 12 Krad (7.2%.2. folosită pentru pelicule inerte din punct de vedere chimic.2.) Botran 0.) Stropire Folpet 0. prezentând totodată avantajele permeabilităţii selective pentru gaze şi transparenţei aproape perfecte. Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp.) Căpşune: Botran 0. igienizare depozite -Triacetilamiloza este o amiloză (amidon cu moleculă liniară) modificată prin esterificare sau eterificare. care pot adera pe suprafaţa produselor în mod intim.5%/70 minute) Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp.6%.4% după recoltare (2) Putregaiul amar ( Gloeosporium sp.2. 5-7 zile (2) Emulsie Paration 0.) Benomil. metil benzimidazol carbamat Viermele mierelor (Cydia pomonella) bromură de metil.) +cernire. Topsin M 70. emulsie 60 ml/t produs Prăfuire Mancozeb 1 kg/t.) In tratamentele complexe contra dăunătorilor.25% următoarele) bacterii tratamente în câmp. care prezintă după purificare şi prelucrare 140 .) Alternarioza (Alternaria sp. dicloran şi amine aromatice Putregaiul inelar (Monilinia sp.2-2. Iprodion.1%.). dicloran şi amine Botran 225-900 ppm. pulverizare Putregaiul moale (Rhizopus sp.2% (2) Gazare bromură de metil 50 mg/m3. 10 zile postrecoltă Tiabendazol (Tecto) 30 cm3/l. chitosan.3-0.3) Rhizoctonia solani Tecto flowable 60 ml/l/t.Tecto flowable 0.2. îmbăiere 30 min.) Vinclozolin. Tecto 60. Putregaiul uscat (Fusarium sp.3. 3-4 ore (2) Tratament termic 35-370 C..5-15) Imbăiere em. flexibile şi extensibile deosebit de fine. tratamente la 2-3 săptămâni după depozitare (1. Musca narciselor (Lampetia equestris). -Dextranii sunt poliglucide obţinute prin procedee biotehnologice din bacteria Leuconostoc dextranicum.) Benomyl. 2 ore gazare FRUCTE SAMBUROASE Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp.6% după recoltare Putregaiul moale (Rhizopus sp) Hidantion 1.) Benomil 0. Captan o. praf de cretă 1 kg/100 kg rădăcini însilozate (1. Procimidon. 100 l/t. aerosoli la 200 Incolţirea C. thiabendazol. (1. STRUGURI Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp.Mucegaiul albastru (Penicillium sp. îmbăiere Putregaiul cenuşiu (Botrytis sp. acid dehidroacetic. (2) Apă caldă 43-440C. toamna după recoltare (2) Pentru consum în 4-5 luni. metil tiofanat.1%.) Acarianul bulbilor (Rhyzoglyphus echinopus). 1 min. Triclorfon 0.).) Iradiere gamma 10-12 krad (2) FRUCTE SEMIN}OASE Mucegaiul albastru (Penicillium sp. 4 ore 20'.). piersici+nectarine amine aromatice. Musca bulbilor (Eumerus sp. compuşi ai sulfului Toate bolile preventiv Emulsie ceară+Benomil FRUCTE DE ARBU{TI Afine: fumigare acetaldehidă 0.2% Stropire Tecto flowable. stropire. dicloran. 0. se adaugă formalină.2%. sol. dioxid de sulf (1% primul tratament. Luxan Grow Stop 20 ml/t. Rovral 0. IPC Propham sau CIPC Chlorpropham. 0. Iradiere gamma+ tratament termic. îmbăiere la cald (520C. compuşi cu amoniu.

conform STAS 10029-97. lipsă de reactivitate cu materialele de contact. Producţia sa comercială a început în SUA.. sau de a ameliora aspectul produselor. care s-a dovedit superior thiabendazolului.). aceste procedee au un mare viitor. pătrunjelul de frunze). Temperatura de păstrare a putut fi majorată la 40C. 141 .).3.proprietăţi compatibile cu compuşii din acceastă categorie (transparenţă. spre deosebire de chitină. leuşteanul.Prazul se poate livra conform STAS 5767-95 şi în snopi de 10 plante. sau în legături de 3 plante. material plastic sau alte materiale corespunzătoare). usturoiul verde) sau legumelor perene (sparanghelul. prin semiaranjare (Tudor. unele specii şi varietăţi deosebite ale rădăcinoaselor (ridichi de lună. -Chitosanul este un poliglucid cationic cu masă moleculară mare obţinut în mod obişnuit prin deacetilarea alcalină a chitinei. Orice aparenţă de artificialitate şi orice opacizare (în cazul peliculelor). din acelaşi soi.C. D. la 130C.).}elina cu frunze se poate livra. Metode de ambalare Ambalarea produselor horticole în interiorul diverselor tipuri de lăzi sau altor tipuri de ambalaje se poate realiza prin nearanjare (vrac). El este nu numai o peliculă protectoare ideală pentru fructe. şi în legături de 5 bucăţi.. ale bulboaselor (prazul. Produsul comercial este însoţit de un număr de copolimeri care. 1998). şi Quantik. care au un rol de apărare. determină reţinerea cumpărătorilor de-a cumpăra aceste produse. 6.2. în parametri mult mai mult decât satisfăcători. ţelina de peţiol. în 1970. care deveniseră mult mai uşor disponibile. Legarea în legături sau snopi.8. se livrează în legături sau snopi. tarhonul etc. iar în anumite condiţii. fiind extras din anumite deşeuri piscicole conţinând chitină. acesta formează enzime ca β -1. cimbrul etc. 6. Condiţia esenţială a ceruirii sau protejării peliculare de orice tip este de a trece cât mai neobservată. ţelina de frunze. Legumele din grupa condimentararomatice (mărarul. morcovii de răritură. pelicula de chitosan a menţinut fermitatea structo-texturală. ambalate sau nu în ambalaje specifice. ceapa verde. Pe lângă efectul său fungicid. Ridichile de lună se livrează. aciditate. T. rezistenţă etc. În interiorul peliculei semipermeabile de chitosan. în legături de 8-10 bucăţi. P. legate cu acelaşi fel de material (liber de tei. 1983) sau prin aranjare. ţelină de rădăcină. conform STAS 4933-84. tensiune superficială corespunzătoare.3glucanaza şi chitinaza. iar folosirea chitosanului pelicular a dus la o nouă concepţie în valorificarea căpşunelor sau zmeurei. dar are de asemenea şi proprietăţi fungistatice sau chiar fungicide. conţinut în acid ascorbic şi în antociani. Pe de altă parte. sunt solubili în acizi organici diluaţi. Unele studii au sugerat şi ipoteza că favorizează formarea de fitoalexine în produsele protejate (Zhang.

la andivele Witloof se specifică în mod concret şi obligatoriu aranjarea orizontală a păpuşilor. atât pe orizontală cât şi pe verticală. iar calitatea este asigurată de izolarea produselor prin foi de carton. c) Ambalarea în şah foloseşte mai bine spaţiul existent şi micşorează presiunea produselor unele asupra celorlalte. platouri alveolare etc. Numărul mic. prin amplasarea rândurilor susccesive în spaţiile libere ale rândurilor anterioare. destinate pentru magazinele cu autoservire.6.3. iar poziţia fructelor este mereu aceeaşi (cu cavitatea calicială în sus sau în jos.3. Materialele auxiliare de fixare sunt în cantitate mare. Metoda este destinată valorificării produselor pe piaţa internă şi la export. Folosirea coşuleţelor de 0. sau pe cant cu cavitatea calicială în aceeaşi parte). Este cea mai răspândită formă de ambalare. aspectul şi forma ambalajului. în şah. includerea în folie specială şi chiar aparenţa deosebită a produselor. Produsele ambalate uniform trebuie să prezinte o suprafaţă plană. iar produsele sunt mai expuse vătămării. în rânduri regulate şi suprapuse. platouri.3. În vederea exportului. datorită suprapunerii. În timp ce la praz ambalarea plantelor prin aranjare în rânduri este doar una din cele trei variante de ambalare. 142 . ambalarea prin aranjare are numeroase variante: în rânduri drepte separate sau neseparate. se ambalează numai produse sortate şi calibrate. fiind accesibilă şi expeditivă. fără spaţii.1. inclusiv la zmeură. diverse tipuri de cofraje. d) Ambalarea estetică. a) Ambalarea în rânduri drepte neseparate se face în şiruri paralele şi perpendiculare pe laturile lădiţelor. uniformă. aspectul ambalajului devine mai atrăgător prin separarea produsului la interior cu foiţă de hârtie. este de fapt o ambalare în cutii. ambalarea estetică etc. unde păstăile de la suprafaţă se orientează paralel cu latura lungă a ambalajelor. cofraje sau alveole de dimensiuni mai reduse.3. Materialele auxiliare de fixare se folosesc în cantitate mai mică. Specifică pentru consumul intern în două cazuri: praz (STAS 5767-95) şi andive (Witloof) (STAS 7216-96). 6. conform standardelor aflate în vigoare. coacăze negre sau căpşune. Ambalarea prin semiaranjare. sau a caserolelor de 300-500 g la zmeură ( STAS 9036-85). La calităţile superioare şi la loturile pentru export.5 Kg din material plastic la afine (STAS 784986). Ambalarea prin aranjare. omogene.2. La struguri. Recomandată spre exemplu în cazul fasolei de grădină pentru export. Produsele se introduc treptat. se corelează cu utilizarea lăzii suport tip VI STAS 1247-89. 6. a unui număr de maxim 10 fructe de calitate aleasă. Metoda nu foloseşte întotdeauna în mod judicios spaţiul ambalajelor. care este destinată pentru supraambalarea acestor ambalaje. imprimă un aspect deosebit de atrăgător acestor tipuri de aranjare. aşa cum este ea descrisă. b) Ambalarea în rânduri drepte separate prezintă avantaje legate de aspectul mai atrăgător. Ambalarea prin nearanjare în interiorul lăzilor (în vrac). făţuirea fiind considerată o practică incorectă. scuturând din când în când ambalajul pentru aşezarea mai bună. în două sau trei benzi. cu cât sunt într-un rând situat mai jos. În standarde se precizează că uniformitatea produselor ambalate este o condiţie de bază.

etichetarea şi marcarea. deoarece nu suportă manipulări suplimentare. un transport. Ambalajele de transport şi depozitare constituie o categorie distinctă pentru multe produse. Ele pot asocia şi se constituie în unităţi de încărcătură paletizată. prin aspect.Prin definiţie sunt nereturnabile. găleţile. prin crearea de posibilităţi de paletizare şi stivuire. oferă condiţii optime de aerisire. Ambalajele de desfacere sunt cele de lemn sau material plastic de 6-30 kg. • promovează şi favorizează vânzarea unui produs. lăzile paletă. centre sau producători horticoli. deosebit de importante: • asigură protecţia produselor pe parcursul valorificării (menţine însuşirile.4.6. 1986). sacii de diferite tipuri etc. există un circuit al ambalajelor goale din comerţul intern care se colectează. pungi din polietilenă sau hârtie. precum şi cele pentru preambalare (săculeţi sau saci de plasă din material textil sau plastic.. Condiţiile de calitate ale unui ambalaj trebuie să fie în concordanţă şi să corespundă calităţii produselor ambalate. prin recirculare şi recuperare conform normelor. Produsele foarte perisabile se recoltează direct în ambalajele de desfacere. o depozitare şi o desfacere mai raţională şi mai eficientă. Ambalajul are funcţii multiple. iar diversele palete sau lăzile paletă asigură o eficienţă şi o productivitate sporită în această fază. În paralel. depozitarea. umiditatea au o 143 . sortarea şi reformarea după încheierea unui anumit număr de cicluri de ambalare). • integrarea într-un circuit internaţional de mărfuri (Protocolul de la Geneva din 1954 şi Rezoluţia 222/1977) pe baza folosirii aceloraşi tipuri de palete şi dimensiuni ale bazei ambalajelor paletizate. • influenţează preţul de cost şi posibilităţile de valorificare.). cu variante specifice şi grad de complexitate diferit. se constituie în unităţi de încărcătură şi se returnează la depozite. preţuri). dar are şi faze proprii (transportul ambalajelor goale. materiale. • polivalenţa permite folosirea unui număr mai redus de tipuri. Participarea şi rolul ambalajelor în tehnologiile de valorificare a produselor horticole Ambalajele de recoltare cele mai folosite sunt coşurile. Circuitul ambalajelor este comun cu tehnologia de valorificare. repararea. • permite o manipulare. în vederea lotizării şi expedierii. dezinfectarea. protecţie antişoc etc. integritatea. prin capacitatea lor ridicată de manipulare mecanizată şi de păstrare modernă. fabricat într-un număr mai ridicat de exemplare. Ambalajele de export sunt foarte diverse şi au multe accesorii. I. pelicule plastice). dar au un design şi o inscripţionare deosebite. starea de curăţenie. Materialul din care sunt confecţionate ambalajele. purtătoare a unui mesaj publicitar adresat clientului extern. • calitatea ambalajelor şi corecta lor exploatare caracterizează şi influenţează calitatea şi eficienţa valorificării. pentru noi produse (Mircea. prezentarea şi punerea în valoare a conţinutului. fiecare produs având o metodologie proprie. prin condiţiile în care se fabrică şi se procură (tehnici. lădiţele.

asigurând prin structură atât uniformitatea factorilor de păstrare. la care o soluţie este biodegradabilitatea. Tabelul 6.75% 100% (6) (8) 100% 100% (8) (10) 6. tomate. I. piersici. având avantajele menţionate. cu posibilităţi de refolosire îndelungată.2. Tipurile dimensionale ale lăzilor sunt stabilite în vederea modulării pe aceste palete. cu aspect comercial menit să atragă cumpărătorii. lăzi paletă rezistente şi de capacitate mare.5. cireşe. la o suprafaţă de acoperire maximă (93. Coeficientul de utilizare a paletelor de către tipurile dimensionale de lăzi (după Mircea. prune Mere. pere. are aceleaşi perspective. este folosită în majoritatea statelor europene. Paleta plană EURO.5.. 1986) Tipul dimensional 600x400 (mm) 500x300 (mm) 400x300 (mm) Produse ambalate (recomandare) Mere.5. universale. cu dimensiunile 800x1200 m.Dupa reformare.4. cireşe. tomate. caise. • ambalajele pentru export cu o prezentare tot mai estetică sunt uşoare. struguri de masă. 6. dar cu o singură circulaţie (fără retur). Dimensionarea ambalajelor este reglementată prin aderarea ţării noastre la Protocolul de la Geneva şi rezoluţiile ulterioare (1954-1964-1977). Polivalenţa. 144 .75-100%). Dimensionarea ambalajelor.1. pere. struguri de masă. struguri de masă. tomate. palete şi lăzi paletizabile. Standardele specifică totdeauna că ambalajele nu trebuie să transmită produselor ambalate substanţe care să pună în pericol sănătatea consumatorilor. prune Coeficient de utilizare (%) Paleta 800x1200 1000x1200 100% 100% (4) (5) 93. 6. rezistente la stivuire şi umiditate. • ambalajele de desfacere. conopidă. iar paleta plană de uz departamental (1000x1200) tip 150. Polivalenţa tinde să unifice şi să uniformizeze producţia şi utilizarea unor tipuri de ambalaje de bază. care sunt uşoare şi servesc tot mai frecvent la preambalare. caise. piersici. fără a fi urmărită reutilizarea lor. Specificul şi diversitatea ambalajelor pentru produse horticole Polivalenţa şi diversificarea sunt două tendinţe numai aparent contradictorii în proiectarea şi producerea ambalajelor destinate produselor horticole. piersici. salată Mere.mare importanţă în evaluarea pe ansamblu a mărfii ambalate. Se profilează cele trei categorii funcţionale mai importante: • ambalajele pentru preluare-transport-depozitare. trebuie rezolvată şi problema reciclării. cât şi stivuirea la încărcături maxime. pere.

de formă paralelipipedică rectangulară A) În funcţie de structură şi posibilitatea de stocare există: a) ambalaje pliante.C.IX) care pot fi produse şi livrate fie astfel. care se depozitează pliate. Pot avea capetele supraînălţate cu 25 mm faţă de laterale (pereţii laterali).6. A. materiale plastice. Exemple: lada V. Exemplu: tipul C. din care 24 pe an cu o cotă de restituire de 100%. se pot clasifica în: a) Ambalaje recuperabile (refolosibile). Capetele platourilor pot fi supraînălţate. Capetele pot fi supraînălţate faţă de laterale cu 25 mm. fără posibilitate de demontare. cu mari spaţii libere între ele (lăzi grătar). dar nu mai mult cu 50%. 262 mm lăzile D şi M III şi M IV din plastic.3.5. şi colab. M I din plastic. au înălţimea pe laterale sub 140 de mm.5. VIII şi IX STAS 1247-89* pentru export. sau pentru un singur produs (lăzile tip VII export salată. M III şi M IV din plastic). cu pereţii plini sau cu spaţii de 20-50 mm. cu o cotă de restituire de 98%. Pentru ambalajele STAS 8774-84* din material plastic. 235-245 mm ladă de tip I. Tabelul 6. tip IX export gulioare mărimea 2) D) După durata de circulaţie. fie în stare asamblată. b) Ambalaje tip jumătate ladă. normele de circulaţie sunt de 96 cicluri. c) Ambalaje tip platou. bătute în cuie şi cu agrafe. V. tipurile II. Tipurile de ambalaje paletizabile. f) Coşuleţe din lemn derulat. carton.5. În vederea folosirii se depliază. b) ambalajele semiasamblate sau în panouri (lăzile STAS 1247-89*. c) ambalajele asamblate care sunt livrate ca atare. Normele de circulaţie ale ambalajelor STAS 4624-85* (lăzile P. Au înălţimea peste 200 mm (318 mm lada P. cu 25-60 mm faţă de laterale. 1989) Tipul ambalajului Grupa de produse horticole şi funcţionalitatea ambalajului 145 .). tip VIII export gulioare mărimea 1. B) În funcţie de tipul constructiv şi formă.6 sau chiar 8 m. lăzile M II. C) După domeniul de folosire ambalajele paletizabile paralelipipedice rectangulare pot fi polivalente (lada tip P. Exemple: lăzile tip VI şi VII STAS 1247-89* pentru export. Specializarea unor tipuri de ambalaje faţă de anumite grupe de produse horticole (după Gherghi.VII. ocupând un spaţiu redus. tipurile III. STAS 1247-89* pentru export). e) Stelaje platou din lemn au o înălţime mai mică decât celelalte.D.V. 6. din care 24 pe an.V. care se pot stivui şi stoca încărcate până la înălţimea de 6. dar superioară valorii de 140/160 mm pe laterale. Exemplu lada M II din plastic şi tipul IX-export. g) Lăzi din carton de tip rabatabil.S) sunt de 48 de cicluri.. lada II pentru export STAS 1247-89*. h) Platouri din carton sau material plastic. distingem: a) Ambalaje tip ladă. Ambalajele de carton sunt caracteristice acestui tip. IV. diferă de primele doar prin înălţimea mai redusă. specializate pentru un anumit grup de produse (tab.VIII. d) Stelajele din lemn au pereţii din şipci.

depozitarea şi desfacerea legumelor de frunze şi altor specii cu greutate volumetrică redusă. pepeni (galbeni.C. unităţi de preambalare în peliculă contractibilă şi extensibilă.6. pungi din polietilenă. Pe plan mondial se observă utilizarea tot mai frecventă a materiilor ieftine. I. Inscripţionarea şi culorile sunt un element de reclamă şi au menirea să atragă irezistibil pe cumpărător. Export tomate (seră. cartonul şi materialul plastic. STAS 6028/3-80). praz). tomate de câmp. fructe sâmburoase/drupacee. 146 .. Tabelul 6. Lăzile STAS 1247-89*. vinete. transportul. Materialele auxiliare folosite la ambalare sunt hârtia.( STAS 5228-56). V. paleta plană de uz general. Materialele eleastice şi în primul rând constituie un argument în plus pentru reclama şi se finisează în mod superior. saci din polipropilenă. depozitarea şi desfacerea fructelor şi legumelor perisabile. castraveţi (seră. C. Prezentarea şi desfacerea legumelor şi fructelor celor mai perisabile. (STAS 1837/78). gutui). Mircea. (NTR 9887-87). b) Ambalajele nerecuperabile (de tip pierdut. Export pere. Colectarea. coşurile. se folosesc palete cu montanţi. câmp). Ambalajele pentru export sunt nerecuperabile. 1989. S). pentru o singură circulaţie) nu suportă stivuirea decât până la o înălţime de 2. paleta plană de uz general (STAS 6028/3-80). şi colab. solarii. ardei. D. struguri de masă.5 m. palete lăzi nestandardizate. struguri de masă. Cele mai utilizate sunt lemnul. transportul depozitarea şi desfacerea fructelor şi legumelor perisabile. Export legume (grupa verzei şi rădăcinoase. Export păstăi (mazăre. Export fructe seminţoase/pomacee (mere. Lăzile STAS 8774-84 (model 1. A.3. fasole).. paleta plană cu montanţi. paleta plană de uz departamental. saci şi săculeţi (Victoria-NII 5285-73. carton special. ardei iuţi. Materialele din care sunt confecţionate ambalajele folosite în horticultură. Ambalajele pentru produsele horticole proaspete şi materialele din care sunt confecţionate (după Gherghi. 6.Lada tip V (lemn) STAS 4624-85* Lada tip C (lemn) STAS 4624-85* Lada tip S (lemn) STAS 4624-85* Lada tip I (lemn) STAS 1247-89* Lada model I (material plastic) STAS 8774-84* (tip LF) Lada tip II (lemn) STAS 1247-898 Lada tip III (lemn) STAS 1247-89* Lada tip IV (lemn) STAS 1247-89* Lada tip V (lemn) STAS 1247-89* Lada tip VI (lemn) STAS 1247-89* Colectarea.( STAS 6028/4-82). circuit intern Ambalajele care au fost folosite Lăzile STAS 4624-85* (tip P. materialele plastice. paleta de uz portuar. Galaţi NII 454-73). Colectarea. transportul.( fişa tehnică 1987). 1986) Tipul De lemn.( STAS 8861-77). materialele textile şi metalul. circuit intern De lemn. Pentru manipularea lor paletizată. dar rezistente şi aspectuoase (mase plastice.6.export De material plastic. paletele lăzi. Stocarea/refolosirea se desfăşoară având în vedere preţul de cost al lemnului. câmp). ardei. materiale compozite). lăzi STAS 124789*. Export fructe de arbuşti în coşuleţe şi piersici în platouri alveolare. verzi).2.4). cartonul.

dar se admit uneori şi amestecuri destinate aceleiaşi întrebuinţări (de exemplu rădăcinoase pentru supă). pungi PE alimentară. Materialele pentru preambalare pot fi sacii. paleta-ladă de distribuţie (restandardizate).2. platouri compartimentate.5 t. imprimaţi cu diverse culori şi pentru export cu text publicitar (nestandardizate). iar greutatea lor să corespundă unui consum familial mijlociu. uneori se îndepărtează şi anumite părţi necomestibile care însoţesc produsele pentru o desfacere în stare proaspătă obişnuită. cât şi calităţile inferioare care pot compromite aceast mod de comercializare. saci suveica (Ord. De metal. Preţul preambalării se evaluează în medie cu 15-30% mai ridicat decât al produselor în vrac. 1D circuit intern de 20t.MIU 2514-83). 6.7. datorită tuturor operaţiunilor suplimentare efectuate. pentru castraveţi de seră.02-0. Pungile se confecţionează din polietilenă alimentară. săculeţi relon (NII 454-73). (STAS 8173-85*). în unităţi de vânzare de mărime. Sudura pungilor trebuie să fie de calitate (rezistentă. Aspecte generale. Din materiale textile.03 mm). benzi fixare polipropilenă + suporturi tăviţe. paleta ladă metalică cu role (STAS 10319-82*). 3C de 2. Lăzi de carton. pentru export pentru ardei graşi. Din carton. prin respiraţie şi evaporare. pentru a compensa pierderea în greutate a produselor pe parcursul desfacerii. Saci din fibre liberiene (STAS 6023-86*). Produsele se condiţionează în mod specific. constantă în 147 . În afară de curăţare şi calibrare. containere de uz general.Săculeţi plasă PE (N II 5285-73). pungile şi peliculele de diferite tipuri. să fie protejate din punct de vedere mecanic şi fizic. containere frigorifice. containere izoterme. 3B de 5 t. Din materiale textile. Unităţile de preambalare conţin în mod normal o singură specie. etichete. pelicule contractibile. hârtie superioară pentru export de ambalaj) De material plastic pentru export 6. Preambalarea este ambalarea produselor înaintea desfacerii şi prezentării acestora cumpărătorilor. greutate şi preţ predeterminat.7 Preambalarea 6. Preambalarea se execută la o greutate cu circa 5% mai mare. săculeţii sau fileurile din fibre (naturale sau sintetice). containere speciale.7.03-0. Unităţile preambalate trebuie să aibă o prezentare care să atragă cumpărătorii.04 mm) sau înaltă densitate (0. ermetică. dar se evită atât calitatea extra (în măsura în care nu se poate distribui în mod constant şi în cantitate de masă). Saci şi săculeţi de ţesătură rară sau cu ochiuri. Materiale auxiliare pentru ambalare (copertine.1. legături pentru pungi şi săculeţi) Paleta-ladă metalică europeană (STAS 8635-79). de joasă densitate (0. sau legumele prezentate în legături sau snopi. circuit intern fileu tubular (NTI-BATMAAGA-1983).( STAS 6299-78) (3A. pentru mere. coşuleţe din material plastic. 1A de 30t). materiale auxiliare pentru ambalare (tăviţe din carton) Din hârtie. Se preambalează produse de bună calitate. Nu se consideră preambalate produsele vândute izolat. Preambalarea în pungi. cu condiţia să fie de aceeaşi calitate. materiale pentru ambalare (platouri alveolare.

condiţionare.3. se aplică exemplarelor cu lungimea peste 30 cm. Linia tehnologică de preambalare în peliculă termocontractibilă cuprinde mesele de ambalare. Închiderea pungilor se poate efectua şi prin sudare. etichete etc. pot fi imprimate sau neutre. cu grosimea sub 1 mm. Mesele folosite pot fi speciale (de sortare şi preambalare) sau mese obişnuite (1000 x 600 x 800 mm). de la câţiva milimetri la 1-2 cm. cântare semiautomate sau automate. Dimensiunile omologate sunt în număr de 4: 150 x 250 mm. Preambalarea la banda de transport cu trei căi se face la aceleaşi produse. foarte răspândită în ţările care aplică tehnologii mai avansate de desfacere a produselor horticole.03mm) este o metodă modernă. sau pot fi mese obişnuite dotate cu aparate cu pâlnie (Sofragraf).03 mm) din PE sau PVC. cântare semiautomate sau automate şi o masă rotativă colectoare.7. lotizare şi expediere. o bandă transportoare din cauciuc. Fluxul tehnologic general constă din primirea şi lotizarea produselor.7. 1986). Formaţia de lucru de 8-10 persoane poate preambala 1000 pungi de 1 kg/oră. aşezarea pungilor cu produse în lăzi. Preambalarea la mese se poate realiza la mere. preambalare în peliculă cu cântărire. I. capsatoare.4. 250 x 300 mm. Se folosesc diferite tipuri de plasă din fibre. mazăre.02-0.. aparate de sudat folia. Liniile tehnologice de preambalare în plasă pot fi speciale (Wicker-Scheim. Peliculele foarte subţiri (0. o masă rotativă care colectează produsul. includere în peliculă în rânduri fără suport. estetică). nuci. închidere. Preambalarea în peliculă contractibilă a castraveţilor de seră. preambalare individuală etc. fasole. pungi. cântărire. LCI etc. tunelul de contracţie termică. capse sau cleme mecanice. balanţe semiautomate sau automate. dispozitive de legat. Fileul este tubular. Lockwood. paletare sau containerizare. 6. mese de ambalare cu cântare. aparate de capsare manuale sau mecanice. utilajul de preambalare. sintetice sau în amestec cu fibre naturale. 6. destinate exportului. care împachetează într-o zi 2000-2200 pungi de 1 kg. Inventarul necesar preambalării constă în cântare semiautomate. un buncăr. cusuţi la un capăt sau sudaţi. un răsturnător de lăzi. Linia tehnologică are în afară de utilajul principal. rădăcinoase. struguri. Preambalarea în peliculă contractibilă (0.). În formaţia de lucru sunt cuprinse 10-12 persoane. Utilajul de 148 . aparate de capsat şi materialele necesare preambalării. pe tăviţe. pere. Mai puţin productivă este folosirea unor săculeţi din plasă textilă sau din polietilenă. Metodele de preambalare în peliculă contractibilă la produsele proaspete sunt numeroase: în coşuleţe. verdeţuri. Variantele tehnologice de preambalare în pungi sunt: preambalarea la mese şi preambalarea la banda cu trei căi. cu dimensiunile ochilor variabile. ardei. Linia tehnologică este compusă dintr-o linie de sortare. prune. 200 x 300 mm. 300 x 400 mm (Mircea.timp. Preambalarea în săculeţi de plasă. caise.015-0.

în sistemul flow-pack. cântărire. în vederea prelungirii duratei de consum. lotizarea. Preambalarea în vacuum sau în atmosferă inertă (CO2 sau N2) este caracteristică produselor din gama a IV-a (curăţate şi eventual fragmentate) sau produselor transformate. incluse în peliculă.ambalare (de includere în folie termocontractibilă) are o bandă de alimentare. Se pot folosi şi coşuleţe din material plastic transparent de 250-1000 g. cu consumuri energetice mai mici. caracteristic fiecărei specii. suprambalate în cutii de carton. o anumită durată de timp. Capacitatea de păstrare este însuşirea unui produs de a-şi menţine calitatea după recoltare. Preambalarea în peliculă extensibilă. câte 32 de coşuleţe separate prin spaţii de siguranţă. efectuate pentru menţinerea calităţii produselor pe un anumit interval de timp.7. dar şi prin faptul că aspectul comercial al produselor este superior. materiale plastice sau din celuloză.P|STRAREA ÎN STARE PROASP|T| A PRODUSELOR HORTICOLE 7. Generalităţi Păstrarea constă într-un ansamblu de operaţii. zona de răcire cu ventilator şi banda de evacuare. datorită consumului mai redus de material plastic. Grosimea peliculelor extensibile este de numai 0.VII . 6. Depozitarea este faza tehnologică de menţinere adăpostită a produselor recoltate într-un spaţiu închis. Suporturile folosite pot fi din carton. formarea coletului la o plită electrică. CAP. Este mai avantajoasă. Procedeul este cunoscut şi sub denumirea de Cryovac (marca fabricii producătoare a celor mai cunoscute utilaje de acest tip).018 mm. Durata de păstrare este perioada în care produsul îşi 149 .015-0. Fazele fluxului tehnologic sunt următoarele: aşezarea produselor pe un suport. de mărime redusă. tunelul termic de contracţie şi mulare a peliculei.5. Cheltuielile de preambalare prin această metodă sunt de două ori mai mici decât la metoda precedentă.1. instalaţiilor mai ieftine. În Olanda căpşunele se ambalează în acest sistem. colectarea şi aşezarea coletelor în lăzi de desfacere.

2. f) până la 5-6 luni la dovleacul comestibil. Durata de păstrare medie posibilă. sfeclei roşii etc. soiuri de praz. c) până la o lună la conopidă. caise. agrişe. Avantajele metodei constau din folosirea în întregime a suprafeţei existente şi în posibilitatea de a mecaniza manipularea produselor. prune. g) peste 6 luni la cartofi (4-9 luni). d) până la 1-2 luni la anghinare. 7. • prelungită un interval de timp mai scurt sau mai lung. ceapă (5-6 luni). dovlecei în floare. zmeură. gutui. afine. e) 3-4 luni la praz. pepeni galbeni. în cadrul limitelor optime. bame. păstârnac. în funcţie de posibilităţile şi de dotarea de care dispune valorificatorul. dovlecei. cepei. Păstrarea produselor horticole în stare proaspătă poate fi: • temporară. mazăre păstăi. piersici. ridichi de lună. soiuri de prune.menţine calitatea proprie consumului în stare proaspătă. soiuri de sfeclă roşie. alune (12-18 luni). mai ales când produsele neuniforme. pere târzii. spanac. soiuri de varză. nuci în coajă (8-13 luni). 7. mere (3-8 luni). tomate nematurizate (dar nu verzi). usturoi (6-7 luni).1. mure. coacăze negre. tomate mature. ridichi de iarnă. precum şi de caracteristicile (capacitatea de păstrare. Depozitarea în vrac.2. sfeclă roşie. varză. starea de sănătate. gulii. migdale (10-12 luni). fasole păstăi. b) de scurtă durată (1-2 săptămâni) la ardei gras. salată. castraveţi. în anumite condiţii de mediu (după STAS 7322-84). gradul de maturare) proprii ale produsului. morcovi. verzei. Dezavantajele provin din dificultatea de a dirija într-un mod cât mai uniform. vişine. pepeni verzi. coacăze roşii. pere timpurii. prea mici sau însoţite de impurităţi pot înfunda canalele de aerisire. vinete. Dirijarea este dificilă şi 150 . Se poate practica la produsele rezistente la manipulare. ţelină. de tipul cartofilor. dar şi atunci când valorificatorul nu intenţionează să o prelungească. Metode de depozitare Indiferent de metodă. soiuri de piersici. sparanghel. pătrunjel. în condiţii moderne poate fi: a) de foarte scurtă durată (de ordinul zilelor) la ciuperci. căpşune. temperatura şi umiditatea în interiorul vracului. pere târzii (3-6 luni). atunci când starea sau natura produselor nu o permite. struguri. legume verdeţuri. soiuri de ţelină. standardele recomandă păstrarea doar a acelor produse care aparţin categoriilor superioare de calitate şi au fost cultivate în acest scop.

1. Primele două manipulări. în spaţiile cu aerisire naturală.45-1. Manipularea se poate face mecanizat. numite în termeni tehnici şi box palete.datorită faptului că acest mod de depozitare este recomandat pentru celulele ventilate mecanic.6 m.6%. Când starea tehnică a box-paleţilor nu permite. 7. În anii climatici nefavorabili.29-2. păstrarea în vrac reuşeşte numai cu produse uniforme. umidităţii relative. Modul de stivuire trebuie să favorizeze o ventilaţie uniformă (spaţii. starea de curăţenie şi lipsa infectării cu germeni patogeni trebuie verificată la ambalajele care se refolosesc.7 t/m2 (mere) etc. în toată masa produsului. iar în unele cazuri şi în anumite tipuri de depozite frigorifice.2. Starea tehnică. apelându-se la predepozitare. grătare pe pardoseală) şi să asigure posibilitatea controlului produselor (culuare de acces).Tehnologiile standard prevăd. în vederea expedierii. se lasă un spaţiu de protecţie între produs şi fundul paletei lăzii de deasupra de 5-10 cm. de asemenea. În cursul manipulării şi al păstrării. prezintă o mare importanţă pentru micşorarea pierderilor ulterioare.65 t/m2 (cartofi). Produsele se pot controla permanent şi se pot valorifica în ordinea dorită. 2. depozitarea în ambalaje reuşeşte mai bine decât depozitarea în vrac. cu ploi permanente în perioada de recoltare. grosimea vracului poate fi între 1-1. cu aer din exterior. Este mai eficientă. contribuie la o mai bună conservare a calităţii. se aşterne un strat subţire de paie uscate. trebuiesc adoptate măsuri suplimentare de precauţie. stivuirea se face la o înălţime mai mică (4-6 nivele). până la 5. În funcţie de posibilităţile existente în dirijarea temperaturii. pe 8-9 nivele. tăieturi sau răni).5 m şi 4. integritatea ţesuturilor (fără striviri sau lovituri) şi a învelişului protector (fără leziuni.4 t/m2 (ceapă).9-6. murdare sau însoţite de impurităţi. Prin suprapunere. cu o capacitate medie de 300-400 kg permite încărcături maxime de 2. Produsele ocupă volumul interior până la înălţimea utilă (590 mm). după cele din câmp. 2. dar mai ales a circulaţiei aerului.55-2. întrucât permite accesul uniform al aerului rece şi permanent sau periodic împrospătat. cât mai ales în spaţiile cu ventilaţie mecanică. Chiar în cadrul metodelor improvizate de păstrare. Din aceste motive. iar suprafaţa de aerisire totală este de 13. trebuie uscate şi condiţionate sumar înainte de depozitarea în vrac. faze specifice de uscare şi vindecare a rănilor la produsele mentionate. 151 .Depozitarea în ambalaje. Depozitarea în vrac se practică atât în spaţiile cu aerisire naturală. Pe suprafaţa vracului. Manipularea produselor în vederea depozitării în vrac constituie cea de a doua serie de astfel de operaţii. pentru prevenirea condensului. curate şi perfect sănătoase. turgescenţa sau elasticitatea.45-2. precum şi lipsa atacului iniţial de boli şi dăunători. A) Depozitarea în palete-lăzi Depozitarea în palete-lăzi (NTR 9887-87). iar în finalul păstrării se desfăşoară ultima serie.5-5 m.65 t/m2 (rădăcinoase). Produsele umede.2. cea din câmp şi cea premergătoare depozitării.

5 m.85-0.95 t/m2 struguri în lăzi tip IV pentru export. care se stivuiesc în jurul unui spaţiu liber.9-1. dar încărcătura la unitatea de suprafaţă se reduce.5-1. pentru a putea observa mai bine evoluţia produsului. În prima fază se constituie unităţile de încărcătură paletizată. Caracterizarea principalelor tipuri de depozite. 1983). distanţate la 1/2 din lungimea unei lăzi.A. în ţara noastră funcţionau 94 de depozite pentru legume. fără spaţii. trebuie efectuată în acest sistem. usturoi. pere. Înălţimea de suprapunere maximă este de 2.65 t/m 2 ceapă în lăzi P.45 t/m2 rădăcinoase în lăzi P. se recomandă ca spaţiile dintre stivele de lăzi paletă să fie orientate pe direcţia de refulare a acestuia. dar circulaţia aerului şi uniformizarea factorilor de păstrare nu se face corespunzător. B) Depozitarea paletizată în lăzi se practică la numeroase specii la care cantităţile păstrate sunt relativ mai modeste (anumite rădăcinoase.7 t/m2 cartofi în lăzi P. iar aranjarea stivelor se face lăsând spaţii de 5-10 cm între coloane şi cel puţin 20-30 cm la peretele celulei. 0.0 t/m2 varză în lăzi P.65 t/m2 pere în lăzi P. unde se suprapun pe maximum patru nivele până la înălţimea de 5. 7. se folosesc palete cu montanţi. dar perpendicular pe primul. amplasate pe grătare. Pentru a micşora în oarecare măsură pericolul de manifestare a bolilor. Pentru lădiţe platou.1 t/m2 pere în lăzi tip III de export. un număr de 38 depozite aveau o capacitate între 5000 şi 10000 152 . se aşază stratul următor în mod similar. 1. gutui. struguri şi cartofi. dar şi în cazul merelor. -Sistemul de aranjare lax constă în stivuirea prin suprapunere în cruce a ambalajelor. Încărcătura maximă de produse raportată la suprafaţa totală a celulei este de 1. În faza următoare paletele cu lăzi se introduc în celule. Un număr de 46 de depozite aveau sub 5000 t. 0.5 t/m2 mere în lăzi P. -Sistemul mixt cu canal de aerisire are o aranjare mai greoaie. 0. Uneori se practică şi culoare de control de 50 cm. cepei sau merelor în cantitate mai mică în spaţii neamenajate. Încărcătura realizată este maximă. În 1986. cepei şi chiar a cartofilor.3. mai fragile. Peste un strat de lăzi amplasate în rânduri continue. 1. -Sistemul compact este o simplă suprapunere pe orizontală şi verticală. Pentru o mai bună circulaţie a aerului răcit. C) Depozitarea nepaletizată în lăzi se poate face după mai multe sisteme de aranjare (Tudor T. este bine ca stivele de ambalaje compacte să fie de dimensiuni mai mici. Păstrarea de scurtă durată a legumelor verdeţuri în spaţii cu aerisire naturală şi a usturoiului. arpagic).6 m. struguri. fructe.35-2. cu o capacitate de 531600 tone. Circulaţia aerului şi uniformitatea factorilor de păstrare este asigurată la un nivel superior.Introducerea şi scoaterea se execută în aceeaşi ordine ("primul intratprimul ieşit"). 2.351. Stivele sunt formate din grupuri de 4 lăzi. 1. dar încărcătura realizată este superioară sistemului lax. varză. iar spaţiile de circulaţie a aerului să fie suficiente.85-1.

există: a) depozite cu celule de înălţime utilă mică. care trebuie dotate cu mijloace de ridicare sau de coborâre a produselor la nivelul mijloacelor de transport.L. . înălţime utilă peste 6 m. b) depozite semideschise.După amenajările tipice unui anumit tip de manipulare-depozitare se cunosc: a) depozite pentru produse în vrac. pot fi: a) depozite deschise. b) depozite pentru produse ambalate. c3) depozite frigorifice.P. cât şi în ceea ce priveşte capacitatea totală. . precum şi tranziţia către forme noi de organizare. iar dotările au rămas cele vechi sau au suferit degradări. c2) depozite cu ventilaţie mecanică. distingem: a) depozite specializate pentru un singur produs (ex. c) depozite mixte. cu o capacitate de peste 10. iar un număr de 10 depozite (între care 5 specializate pentru cartofi) aveau o capacitate mai mare de 10000 t (I.000 t). există: a) depozite îngropate. c) depozite mari. între 5. b) depozite mijlocii.V. unde produsele se păstrează pe platforme neacoperite (macrosilozuri. . atât la nivel de celule. care se pretează la depozitarea paletizată.t. Depozitele închise. c) depozite închise acoperite şi delimitate de pereţi. c4) depozite cu atmosferă controlată. unde platforma de depozitare este protejată contra precipitaţiilor şi a acţiunii razelor solare (şoproane deschise). . I.000 t (20-30. fructe).După natura produselor horticole depozitate. c) depozite universale. cu ventilaţie naturală.După natura construcţiei şi a dotărilor. şanţuri). până la 5. cu funcţii utilitare se clasifică în: c1) depozite neutilate. c) depozite cu rampă.După capacitatea de păstrare.După înălţimea utilă de depozitare a celulelor. Clasificarea depozitelor pentru produse horticole. b) depozite cu celule de înălţime medie. b) depozite la nivelul solului. Clasificarea depozitelor (Burzo. d) depozite foarte mari. . au palierul de primire/expediţie la nivelul mijloacelor de transport. silozuri.1984) se face după 6 criterii: .F. b) depozite specializate pentru o grupă de produse (ex.3.C.000 t. cartofi). au dus la o folosire tot mai puţin eficientă a acestor spaţii. 153 . Începând din anul 1990. c) depozite cu celule de înălţime mare.000 t.sub 3 m.După poziţia faţă de nivelul solului.înălţime utilă între 3 m şi 6 m. până la 100 t.. Îndrumător tehnic nr. care în prezent apar supradimensionate. mutaţiile care au suvenit în formele de proprietate.1. creşterea preţurilor produselor şi a energiei.58).. se consideră: a) depozite mici. 7.000 şi 10.I. şi colab.

Cercetările de la I.c5) depozite mixte. o lăţime mai mică şi eliminarea completă a aerisirii sunt factori mai importanţi decît adâncimea silozului (Mureşan. A. confecţionate din scânduri şi şipci. 154 . Din acest motiv. fiind acoperit cu grătare şi având un coş de ventilaţie la fiecare 2 metri.. sau protejarea cu un strat mai gros de paie şi pământ. ele se construiesc din materiale uneori diferite şi dispun de coşuri de aerisire în mai multe sisteme. S. într-un bilon cu panta de 75 grade şi coama dreaptă. au secţiune pătrată. legume rădăcinoase.5m. Canalul de fund are lăţimea şi adâncimea de 20-30cm. Pentru climat rece adâncimea se măreşte la 50cm.1. unde temperaturile scăzute impun păstrarea produselor la o oarecare adâncime. Când temperatura exterioară are tendinţa de coborâre sub 20C.C. Posibilităţile de intervenţie sau dirijarea factorilor constau în modul treptat de acoperire şi în astuparea coşurilor în perioadele foarte reci. iar coama se lasă descoperită pe lăţimea de 30-40cm. au sugerat că pentru limitarea pierderilor. Temperaturile coborâte diminuează procesele fiziologice. cu latura de 12-15cm. varză.) se înfiinţează în zone mai calde şi se utilizează la o gamă mai largă de produse. Cartofii corespunzători pentru păstrare se depozitează până la un metru deasupra solului. iar deasupra se pune un strat de pământ de 25-35cm la bază şi numai 10 cm spre coamă. productivitatea muncii scăzută etc. Coşurile de ventilaţie de 2-2.C. şi Donescu. legate de încărcătura redusă la unitatea de suprafaţă şi dependenţa de starea vremii. 7. cu sau fără canal de aerisire. se realizează acoperirea definitivă. Deosebirea între şanţuri şi silozuri constă în modul de aerisire şi zona climatică unde se recomandă. Silozurile (fig 7. astfel că nu este necesară amenajarea de coşuri de aerisire. cu diametru de 15-20cm şi lungimea de 60cm. având lăţimea de 1.5m şi lungimea de 20-22m..1980).4. {anţurile se execută în exclusivitate în zone reci. prin adăugarea unui strat suplimentar de pământ gros de 30cm pe toată suprafaţa. După 2-3 zile de zvântare se acoperă cu un strat de paie uscate de 25-30cm. Pentru climat moderat se amenajează la suprafaţă sau până la 20 cm adâncime. apar şi dezavantaje. prin faptul că se construiesc uşor şi fără investiţii. mai ales în anii favorabili păstrării. 1981). {anţurile şi silozurile Acestea sunt adăposturi tradiţionale.). Alături de avantajele pe care le oferă. care servesc la păstrarea unor produse rezistente (cartofi.P. Braşov. gulii etc. Specificul păstrării tuberculilor de cartof în şanţuri şi silozuri . iar în masa tuberculilor se înregistrează sub 60 C. iar canalul de fund lipseşte. iar ventilaţia este asigurată prin legături de coceni desfrunzite sau de tulpini de floarea soarelui. V. (Gherghi. şi colab.

Specificul păstrării verzei de căpăţână în silozuri de suprafaţă sau semiîngropate la 20-30cm. Deasupra se adaugă alt strat de amestec de 2-3cm.1. prin stratificare cu nisip. iar la suprafaţă de 75cm. silozurile fără aerisire. la bază. peste un strat de paie uscate şi curate de 15-20cm. c) Însilozarea în vrac a rădăcinoaselor necesită şanţuri late la bază de 50cm. apoi un rând de rădăcini una lângă alta. Morcovii se aşază vertical.8-1. alături de silozul obişnuit. Urmează alt strat de rădăcini şi se continuă până la umplerea şanţului.2m şi lungi de 10-15m. b) Însilozarea prin stratificare se face în şanţuri mai adânci (50-70cm). Deasupra se protejează cu pământ şi paie. În condiţiile climatice din Transilvania. au înregistrat pierderi mai mici în comparaţie cu silozurile cu aerisire. iar lungimea de numai 15-20m. până la lungimea maximă de 10-15m. cu lăţimea la bază de 1. adânci de 30-40cm şi lungi de 12-20m. Canalul de fund are dimensiuni de 20/30cm. în mod similar unui siloz fără aerisire (şanţ). Deasupra se acoperă cu pâmânt mărunţit până la 10cm peste nivelul solului. Varza este clădită cu cotorul spre interior într-un vrac prismatic.5-2m. se 155 . Specificul păstrării legumelor rădăcinoase şi a guliilor în şanţuri şi silozuri. constă în utilizarea unor metode specifice.3-1. Secţiune longitudinală printr-un depozit de tip tradiţional (siloz situat în aer liber) {anţurile (silozurile adânci fără aerisire) au lăţimea de 50-60cm şi adâncimea de 60-70cm. iar coşurile de aerisire verticale se amplasează din 2 în 2m. indiferent de adîncime.Figura 7. Pe fund se aşază 4-5cm amestec de pământ cu nisip (minimum 20%).5m şi lungimea de 15-20m. late de 0. cu coletul la 5-8cm sub nivelul solului. se fac pe măsură ce avansează însilozarea. ca însilozarea în brazdă sau însilozarea în şanţuri. Ele sunt recomandate pentru climat foarte rece. Pe mijloc. înălţimea 1. Brazdele adânci de 20-25 cm şi late până la 2m. a) Însilozarea în brazdă este specifică morcovilor. care să pătrundă bine între ele şi să le acopere.

acoperite cu baloţi de paie.5. acoperindu-se cu brazde de ţelină. 1983). Acoperirea definitivă se face la venirea temperaturilor negative.2.2) 156 . Pereţii se consolidează cu piatră. Permit păstrarea temporară a produselor. Pivniţele. 7. 7. Refolosirea lor anuală implică o dezinfecţie cât mai temeinică. Se utilizează cu rezultate bune la depozitarea cepei. Se folosesc pentru depozitarea cartofilor şi rădăcinoaselor.3. I. 7.5. 7. Pătulele. cu temperatură cât mai constantă. Pot servi pentru păstrarea legumelor bulboase sau a fructelor nucifere. T. precum şi o uşă dublă. sau coşuri de ventilaţie pentru produsele în vrac. sau alte materiale. pentru păstrarea unor produse. Podurile magaziilor sau clădirilor. toamna şi primăvara. Pătulele sunt construcţii din grătare de lemn. tradiţionale. Depozitele cu ventilaţie naturală specializate pentru păstrarea fructelor seminţoase (Tudor. Amplasate la partea inferioară a dealurilor. 7.A.5 m. 7.5. 1966) sunt spaţii cu ventilaţie naturală. Silozul se acoperă lateral cu 10-15cm de paie.5.5. Uneori se adaptează şi ventilatoare de mică putere. carton asfaltat.5. beciurile şi subsolurile în care se pot păstra produsele horticole trebuie să fie lipsite de umiditate sau condens. sunt construite la suprafaţa solului sau semiîngropate.4. Amenajările pentru păstrare în anotimpul rece constau în pereţi dubli izolanţi sau baloţi de paie cu acelaşi rol. Când temperatura scade în continuare stratul de paie acoperitor se îngroaşă dar nu se adaugă pământ. lâsând coama descoperită pentru zvântare şi acoperind-o cu folie de PE doar când plouă. Depozitele închise neutilate Depozitele închise neutilate (Potec.6. două uşi duble pentru acces. orificii de intrare şi de evacuare a aerului. Sunt spaţii amenajate pe jumătate sub nivelul solului. Prezintă avantajul unei bune aerisiri. bine aerisite. iar acoperişul se izolează termic şi hidrofug. Sunt încăperi construite la suprafaţa solului. 7.amenajează un canal de aerisire cu dimensiunile de 30/30 şi acoperit cu şipci..5. dar controlul factorilor de mediu este foarte greu de realizat. Magaziile. 7.5. la adâncimea de 1. prevăzându-se din 2 în 2 metri coşuri de aerisire. folosite înainte de apariţia depozitelor moderne. au orientarea N-S şi au dimensiunile 25 x 50 m.1. Unele magazii pot fi încălzite. bordeiele au aceleaşi amenajări de aerisire ca şi magaziile. cum ar fi arpagicul în loturi mai mici. iar din 2 în 2m se instalează coşuri de ventilaţie verticale care depăşesc coama cu 40-50cm. bine izolate. capacitatea lor de păstrare fiind între 200 şi 500 t. Bordeiele. cu lăţimea de 4 m şi lungimea în funcţie de necesităţi. nuiele sau lemn rotund..( fig. Ventilaţia naturală poate fi înbunătăţită prin folosirea de grătare pentru stivuirea ambalajelor.

Umiditatea relativă a oscilat între 50 şi 100%. beton sau piatră. zgură etc. de-a lungul celor doi pereţi lungi. La începutul perioadei de păstrare.C. Burzo. în perioada de depozitare (octombrie-martie). 8-pod. iar în timpul iernii nu au depăşit 10C.).5 m) şi rampa exterioară acoperită.0-1. 6-culoar. Construcţia cuprinde 5-7 celule de 120-150 m2. Uneori se construiesc pereţi dubli. Secţiune printr-un depozit cu ventilaţie naturală.Figura 7. Preluând căldura de respiraţie a produselor. prin canale de acces aflate la nivelul solului. când spaţiile moderne sunt pline. iar încărcătura recomandată este de maximum 100-130 kg/m2.Zidurile sunt executate din cărămidă. etilena şi dioxidul de carbon sunt astfel îndepărtate. pentru descărcarea şi eventual pentru stocarea ambalajelor. Prin deschizăturile din pardoseală. 5-canal pentru evacuarea aerului. gospodării individuale. Tirajul este de 0. În camera de aer intră aerul exterior. 1-fereastra pentru admisia aerului. fiecare cu înălţimea medie de 4 m. 7. 2. culoarul de acces la celule (lat de minim 1. se ridică şi este evacuat prin nişte canale de evacuare care depăşesc acoperişul depozitului cu 1. iar în anii cu recolte foarte bogate sunt folosite şi de unităţi mari. I. fluctuaţiile termice erau de 70C. Astfel de depozite sunt funcţionale pentru cantine. distanţate la 2-3 cm.8-3.. Depozitele cu ventilaţie mecanică 157 . Manipularea se execută manual. 190/84 ) sunt substanţial mai mari decât la depozitele utilate. eliminând într-o oră un volum de aer egal cu volumul celulei. Pardoseala acesteia se execută din grinzi de beton sau lemn. o sală de sortare (15% din suprafaţa totală). lată de 3. temperatura a oscilat între 00C şi 150C. Din acest motiv şi pierderile maxime acordate (H.2.3-0. cu oscilaţii săptămânale între 6 şi 32%. al căror spaţiu interior (15 cm) se umple cu materiale termoizolante (vată de sticlă.0 m existent sub celule. Ventilaţia naturală este favorizată de o cameră de aer (cameră tampon). un spaţiu liber de 1. (1984) arată că într-un astfel de depozit de la Bistriţa.camere de aer. 4-celule de păstrare.5 m.4 m/s.6.5 m. 3-pardoseală grătar. Vaporii de apă în exces.M. 7-rampă. aerul urcă în celulă la o temperatură mai ridicată decât temperatura exterioară.

Depozitele cu ventilaţie mecanică ocupau în ţara noastră o pondere importantă.martie.(între 6 şi 10). canalele de ventilaţie şi canalele de evacuare. 158 . dar care nu sunt folosite în prezent la capacitatea proiectată. Tipul "Voineşti". (peste 200. dar numărul lor este sporit. care funcţionează ca nişte supape. fie din celulă. Ventilatorul este montat la bază şi are rolul de a aspira aerul (fie de la priza de aer. umiditate). dar prevăzute cu ventilatoare electrice la tavan. Sistemul de ventilaţie a unei celule este compus din camera ventilatoarelor cu ventilatoarele. Berceni Glina (Bucureşti) şi Păltinoasa (Suceava). Dimensiunile secţiunii sale sunt aceleaşi cu ale prizei de aer de pe peretele lateral. datorită investiţiei relativ reduse şi utilării minime. 7. Camera (casa) ventilatoarelor poate fi construită individual sau este comună cu celula. Ele realizau o circulaţie a aerului forţată de 15.0 m.7. iar ventilaţia activă se produce prin intermediul unor plăci grătar. pe la baza acestuia. Târgu Secuiesc (Covasna).000 m3/h. care asigură debitul de aer necesar.6. în care se află şi diverse utilaje de condiţionare. fiind destinate depozitării fructelor pomacee. dioxid de carbon. în funcţie de poziţia oblonului rabatabil).000 t). iar secţiunea lor descreşte pe măsura îndepărtării de ventilator. care au fante de 2-3 cm la fiecare 10-15 cm distanţă. La unele depozite. etilenă. Miercurea Ciuc (Harghita). şi de a-l refula cu un debit de 60-100 m3/h către canalele de ventilaţie. au fost cunoscute sub denumirea menţionată.3). A fost printre primele tipuri construite. Pentru cartofii de sămânţă (tuberculi material săditor). fie în amestec. la suprapresiune. cu o viteză de 5-6 m/s. Construite iniţial în judeţele Argeş. 7. Depozitele de mare capacitate specializate pentru păstrarea cartofilor (de la 400 la 20.5-3. Pereţii sunt izolaţi termic. bascularea din mijloacele de transport se face direct în celule (Păltinoasa). Curentul de aer la parametri optimi (temperatură. făcând legătura cu benzile elevatoare din celule. pătrunde în produs în mod uniform. Sala de condiţionare adăposteşte benzile transportoare care aduc tuberculii de la buncărele de descărcare. Reţeaua acestor canale este ramificată în pardoseala celulei. Uşile de acces sunt de tip glisant. Celulele de păstrare a cartofilor de consum.2. Se încarcă cu vapori de apă.1. ocupând 20-30% din suprafaţa totală şi putând servi uneori ca spaţiu de depozitare intermediară. Au unităţi reprezentative la Bod (Braşov). Distanţa între două canale de aer este de 2. care erau similare depozitelor cu circulaţie naturală. Dâmboviţa şi Vâlcea.6. prin folosirea frigului natural. Este o hală cu uşi glisante. fiind despărţită de aceasta printr-un perete pe capăt. care permite realizarea temperaturii optime de păstrare în perioada noiembrie . căldură şi se evacuează la exterior prin canalele de evacuare amplasate sub plafon. capacitatea este mai mică. Sunt construcţii de beton amplasate la suprafaţa solului (fig. Un oblon rabatabil le poate închide alternativ în mod etanş. iar acoperişul are atât termo cât şi hidroizolaţie. au dimensiuni mari (288-432 m 2) şi înălţime mare.000 t capacitate).

Destinate păstrării produselor rezistente (cartofi.Figura 7. ele se înfiinţează în locuri care pot fi deservite de reţeaua electrică trifazică. descompunere şi încingere. acoperit la partea superioară cu 159 . pentru prevenirea unor inconveniente care se manifestă în vrac. favorizând apariţia bolilor sau încolţirea prematură. sau cât mai aproape de locul de producţie. Aerul prea rece poate provoca necroze superficiale.2 m. Aerul prea umed. Macrosilozurile pot fi şi ele încadrate în categoria depozitelor ventilate mecanic. 5-canal de ventilaţie. deşi sunt amenajări temporare. Amenajarea se poate face pe terenurile care se pretează şi pentru silozuri.4m. 6-oblon în canalul de ventilaţie. pe care se instalează imediat o microfloră patogenă. Dimensiunile maxime exterioare (fig. varză). cu grosimea de 4. Dată fiind înălţimea tavanului de 7. Eficienţa macrosilozurilor este asigurată prin posibilitatea de a depozita produsele pe loc. din panouri grătar de şipci. pentru un volum de marfă considerabil. folosind mijloace mecanice de manipulare şi însilozare. 7.5-5. Canalele de aerisire pot fi înfundate de tuberculii mici sau de impurităţi. Ventilaţia activă prin pardoseală la parametrii menţionaţi este destinată unui produs depozitat în vrac.3 x 1. se preferă în numeroase situaţii depozitarea paletizată.8 m. Vracul se clădeşte în mod convenabil în 2-3 zile. rădăcinoase.3. pentru capacitatea de 300-350 t. 3-canal de aer. 2-ventilator. Secţiune printr-o celulă cu ventilaţie mecanică 1-oblon. există un canal de aerisire de secţiune triunghiulară cu baza 0. 4-orificiu de evacuare.4. În centrul acestuia (construit iniţial. dar şi pe rampele betonate sau sub şoproane. 35 m lungime (din care 33 m produs) şi 4 m înălţime (din care 3m produs).6. 7. sau prea cald. cu mijloace de manipulare mecanică.3 m).3. În zonele afectate sau neaerisite se formează focare de infecţie. 1. poate condensa pe tuberculi.) sunt de 8-9 m lăţime (din care 6-7 m produs interior).

zonă de suprapunere. rădăcini etc) sunt acoperite de două straturi bine tasate de baloţi de paie.folie de polietilenă.. ploioase şi umede. perete frontal.canale de ventilaţie. Fl.strat de paie între folii în zona de suprapunere.dulap de ventilaţie. pentru a compensa pierderea de presiune printr-un spaţiu de refulare al aerului mai îngust). Figura 7. bulbi. iar în zonele reci. b. Schema unui macrosiloz cu ventilaţie mecanică cu două canale de ventilaţie: 1.canal de ventilaţie. amenajarea se poate realiza în spaţii acoperite (hale.7. distanţa până la pământ este în descreştere. copertine.c.5. intercalate cu folie de PE. La capătul canalului de aerisire se instalează un ventilator axial cu motor trifazic (debit 70-120 m3 aer/t/h). 4. Există şi tipuri constructive cu 2 canale de ventilaţie (fig.5. h. 2. Figura 7. cu cât ne îndepărtăm de ventilator. Macrosiloz cu un singur canal de aerisire: a.folie PE în cascadă (la poale. d. iar la coamă 3 straturi.strat de baloţi de paie.4. Produsele (tuberculi. 3-. 1977-1988). f.al doilea strat de baloţi sau coceni.).zonă de evacuare a aerului. ventilatoare. magazii mari). Aerul refulat trece prin toată masa produsului şi iese la exterior prin părţile laterale al coamei (Niculescu. e.baloţi de paie. g. 160 .

cu suprafaţa de 6-12 m2 şi capacitate sub 100 t. peste tencuială) şi polistiren expandat (plăci de 8-14 cm grosime). 6-folie de polietilenă. pe o perioadă mai mare de timp. Bateria de răcire (Răcitorul de Aer Carcasat -RAC) se află într-o nişă de pe culoarul tehnic. În multe ţări europene este o metodă de păstrare preferată de producătorii particulari. 7.000 şi 12. Celulele de capăt pot fi compartimentate prin pereţi uşori de termopan. Noile spaţii. liber sau printr-un canal montat sub tavan. care comunică fie direct cu exteriorul.7. pot fi răcite cu instalaţii frigorifice de capacitate redusă (2 răcitoare .. cu ventilator de 1. iar investiţia specifică este considerabilă.2 m. Celulele frigorifice obişnuite au refularea aerului răcit la partea superioară. Acoperişul se construieşte în pantă uşoară. Pentru celulele de mijloc se pot construi pereţi despărţitori cu uşi de acces. iar suprafaţa oscilează de la 12x12m (144m2) la 30x24m (720m2). Capacitatea de depozitare este între 2. În prezent. Pardosela se face din beton rutier. Accesibilitatea construirii acestora se limitează în ţara noastră doar la unităţile care dispun de mijloacele tehnice. În timpul exploatării. fie cu hala de sortare (Gherghi. Păstrarea se poate face în paleţi de tip internaţional (800x1200 mm) care pot circula până la magazinele de desfacere. dacă este cazul. A. cărămidă. numărul celulelor de păstrare este între 8 şi 27.500 t. unde factorii esenţiali ai păstrării. sunt obligatorii măsuri stricte P. 161 . panouri prefabricate. mecanizarea şi materialele necesare. în vederea divizării în două spaţii egale (două celule). cu introducerea de noi uşi. o umiditate a aerului mai ridicată. amplasate de-o parte şi de alta a unor culoare tehnologice.S. Construcţia se realizează din beton armat. permiţând depozitarea lăzilor paletă stivuite până la 8-9 niveluri.5. Dimensiunile lor sunt multiplu de 6 m. 1997). Dispun de dotarea necesară pentru manipulare şi condiţionare mecanică.I.produs. temperatura de refrigerare şi umiditatea relativă optimă. De plafon se fixează şi umidificatoarele care au rolul de a menţine.1kw). se pune tot mai mult problema redimensionării celulelor. Depozitele frigorifice cu atmosferă normală Depozitele frigorifice sunt spaţii de păstrare modernă (dar la un preţ relativ mai ridicat). Înălţimea este 7. metal. Sunt construite la suprafaţa solului şi au în marea lor majoritate caracter universal. după care se tencuieşte din nou şi se văruieşte. Capacitatea unei celule medii oscilează între 250 şi 450 t încărcătură paletizată (220-230 kg/m3). dar în mod frecvent este de 18x12 m sau 24x12 m (216-288 m2). cu termoizolaţie (polistiren expandat) şi hidroizolaţie (barieră de vapori din bitum şi carton asfaltat).tip RACA -80. datorită majorării preţului de preluare şi dificultăţii de obţinere a unor partizi mari de produse cât mai omogene. Izolaţia interioară se execută cu bitum (în 4 straturi. Oferă posibilitatea depozitării unor cantităţi mari de produse. Conform proiectului tip realizat în România. se pot dirija sau menţine atât timp cât este necesar.

automatizarea reglajului de temperatură în camere. Din acest motiv. aparatură de comandă şi control.înlocuirea ventilatoarelor şi pompelor cu altele cu randament superior. înalt de 3. Centrala frigorifică adăposteşte compresoarele acţionate electric. culoare tehnologice situate între două rânduri de celule. Depozitele sunt prevăzute cu rampe de încărcaredescărcare protejate de copertine. fie că sunt montate în cadrul grupurilor de răcire. Dotarea actuală datează de 15 -25 de ani. A.8. Bateriile de răcire sunt montate la nivelul solului.automatizarea funcţionării condensatoarelor cu evaporare forţată în trepte. în culoarul tehnic. . . După Gherghi. realizând cedarea către mediul exterior a căldurii rezultate din compresie. în care se realizează durata maximă de menţinere a calităţii legumelor şi fructelor. Totodată se impune dotarea cu duze de pulverizare a apei cât mai eficiente şi în aceeaşi măsură prevederea de dispozitive moderne de dedurizare. Depozitele frigorifice mai conţin o hală de condiţionare. 162 . devine o prioritate. care funcţionează cu personal de deservire numeros şi costuri energetice foarte ridicate. 7. pompe de recirculare. .Celulele frigorifice universale au refularea aerului răcit prin pardoseală. retehnologizarea instalaţiilor frigorifice. prin reglaj presostatic. În hala de condiţionare se realizează tranzitul unor produse care nu se depozitează. ele prezintă avantajul gradului de automatizare mai avansat. Echiparea cu agregate monobloc din import este echivalentă economic cu instalaţia cu răcire indirectă. fiabilităţii şi montajului simplu.5 m şi are o lungime între 14 şi 108 m. ambalarea sau preambalarea treptată a legumelor şi fructelor care s-au păstrat în celule. iar la unele tipuri de celule şi locaşurile bateriilor de răcire (RAC). Iluminarea celulelor se face artificial cu becuri cu neon. (1997). Închiderea lor etanşă este asigurată de uşile metalice glisante de construcţie specială. a fost amortizată de mult şi prezintă uzură fizică şi morală. dacă se calculează investiţia globală la puterea frigorifică instalată.dotarea cu dispozitive de reglaj automat la compresoare. fie că devin independente. în ele se pot depozita atât produse ambalate. în funcţie de tipul de depozit. iar unele sunt deservite şi de linii de cale ferată. centrala frigorifică şi grupul social. Între direcţiile de modernizare. Depozitele frigorifice cu atmosferă controlată (AC) Sunt spaţiile cele mai moderne de păstrare. dar şi condiţionarea. prin intermediul unei reţele de canale distribuită în mod uniform. cabluri. rezervorul de agent frigorific lichefiat. Deşi sunt mai scumpe. sunt instalate diverse conducte. pe acoperiş. exploatării mai economice. cât şi produse în vrac. Deasupra sa. dar şi cele mai costisitoare. dotarea şi aparatura de care dispun necesitând o supraveghere sau o întreţinere de înaltă calificare. Răcitoarele agentului frigorific se instalează în exterior. Culoarul tehnologic este lat de 6 m. autorul citat menţionează: .

8. I. deoarece cantitatea sporită de dioxid de carbon este un factor de stres. Soluţiilor constructive adoptate pentru termo. Atmosfera biogenă se poate realiza în mod natural în 15-25 de zile. plăci din oţel prefabricate sau panouri izolante tip sandwich. Uşile glisante. Se folosesc răşini poliesterice. în timp ce dioxidul de carbon se poate acumula până la 3-10%. Realizarea şi menţinerea atmosferei controlate. bandă adezivă sau vopsele pe bază de răşini sintetice.. Celulele sunt mai mici. li se adaugă aici impermeabilizarea şi etanşeizarea cea mai perfectă. 1994).7. 7.6. de construcţie specială. Figura. plăci din tablă de aluminiu.şi hidroizolarea celulelor frigorifice. există aparatura şi instalaţiile menţionate pentru reglarea şi controlul atmosferei. şi mai uşor de manevrat (Burzo. Conţinutul în azot rămâne neschimbat. cât şi de toleranţa diferitelor specii horticole. 163 . tavanului şi pardoselii. 7. mai ieftine. impermeabile la gaze. prin respiraţia produselor. în măsură să menţină o compoziţie atmosferică diferită de cea normală. Controlul dioxidului de carbon se poate realiza prin eliminarea parţială (fixarea) acestuia de către o instalaţie cu filtru absorbitor (absorbţie pe cărbune activ). precum şi hublouri de sticlă pentru observaţie şi control. în spaţii mai puţin etanşe. Se cunosc mai multe formule de compoziţii gazoase.1.2. 1984. epoxidice sau poliamidice armate cu ţesătură din fibră de sticlă. au garnituri de cauciuc şi dispozitive de ermetizare. cu o capacitate maximă de 300-400 t. Etanşeizarea între plăci şi elementele de construcţie se realizează cu bitum. Această compoziţie se obţine relativ mai uşor. Schema funcţionării unei celule cu atmosferă controlată. Produsele depozitate pot evolua însă în mod nedorit. chituri. în cursul căreia oxigenul scade până la 11-18% şi chiar la valori mai mici (3%). Impermeabilizarea la gaze se execută pereţilor. mastic.8. A. impuse atât de specificul metodelor de realizare. Gherghi. cu instalaţii mai simple. În plus. Generalităţi.

există tendinţa permanentă de creştere a conţinutului de dioxid de carbon şi de scădere a oxigenului. La cartof este favorizată dereglarea fiziologică numită inimă neagră (black heart) (Burzo. În unele situaţii este necesară însă. tehnologii de producere). cu un conţinut foarte scăzut de CO2.0-1. Williams etc.5% O2 şi 98. în funcţie de baza materială şi de caracteristicile proprii ale acestora (specie. Factorul economic intervine însă decisiv. sau cu 0-2% CO2 se poate obţine prin folosirea generatoarelor de atmosferă. Pe parcursul păstrării. iar absorbitorul de dioxid de carbon îşi poate regenera periodic filtrele. Atmosfera generată are 1. Efectele temperaturilor folosite în timpul refrigerării Se apelează la refrigerare din numeroase motive şi efectele acesteia pot fi preponderent pozitive. 7. Bazele teoretice ale păstrării în stare proaspătă a produselor horticole. În primele 3-4 zile de realizare a atmosferei controlate. Prelungirea în anumite limite a 164 .9. care trebuie ţinute sub control. La merele păstrate în A. care dispun atât de convertizor. În multe situaţii. cât şi de absorbitor. între evoluţia potenţială a pierderilor şi calităţile naturale ale produselor.Excesul de dioxid de carbon poate determina şi el manifestări nedorite.C. având consecinţe asupra integrităţii celulelor din ţesuturi. se formează pete brune sau negre uşor adâncite. amestecat cu propan sau butan. Este cea mai utilizată compoziţie. Boala fiziologică denumită inimă brună (brown core sau brown heart) este caracaterizată şi ea prin brunificarea ţesuturilor centrale de la fructele seminţoase. Instalaţiile dispun de conducte din PVC cu diametrul de 120 mm. este returnat în celulă. cu valve de închidere/deschidere.I. cu peste 5% CO2.5-99. Aerul din celulă. Fiecare specie are limite minime şi maxime de toleranţă la conţinutul atmosferei în oxigen şi dioxid de carbon.oxigenul fiind consumat in proporţie de circa 90%.Atmosfera abiogenă se crează rapid cu ajutorul convertizoarelor de oxigen. analizoare automate. se utilizează în cazul produselor sensibile la acumularea acestui gaz. este aplicabilă pe o durată scurtă sau îndelungată. se apelează la o soluţie tehnologică de compromis. Atmosfera lipsită de dioxid de carbon. în prezenţa catalizatorilor.. menţinerea unei proporţii mai mari de O2 (până la 10-15%). în condiţiile unei oferte în permanentă evoluţie şi schimbare.0% azot. cu 2-5% CO2. apar variaţii ale compoziţiei gazoase. Păstrarea produselor horticole ca fază a fluxului tehnologic de valorificare în stare proaspătă.91. Apare la merele Jonathan şi Renet. În variante mai puţin modificate. După răcire la 15-200C. dar se poate menţine doar în celulele etanşe. precum şi la perele Curé. 2-3% O2 şi diferenţa N2. realizează o combustie inodoră la 3500C.Un conţinut în oxigen prea scăzut poate bloca respiraţia aerobă. 1986). deshidratare şi formare de caverne. Atmosfera controlată poate avea şi efecte negative sau toxice. dacă este corect folosită. 7. pe fructele soiurilor din grupa Red. atunci când nu se respectă compoziţia atmosferică necesară.

La scară redusă.0 Mj/t24 h la 200C). clorofilieni) depinde de temperatură. iar 165 .7 MJ/24 h la 00C şi 5. Tomatele păstrate la 150C se colorează cu un decalaj de 10 zile faţă de cele păstrate la 250C. o zi de depozitare la 250C echivalează cu două zile la 150C.5 ori mai mică).duratei de menţinere a calităţii se bazează pe micşorarea intensităţii proceselor fiziologice la temperaturi joase. care sunt mult mai ferme (tari). La soiul Olivier de Serres diferenţa este şi mai evidentă (de 4. ca urmare a coborârii deficitului presiunii de vapori de apă în funcţie de temperatură. Activitatea respiratorie se diminuează semnificativ. Evoluţia culorii în funcţie de biosinteza şi biodegradarea unor pigmenţi (carotenoidici. Transpiraţia produselor se desfăşoară mai lent. Căpşunele pigmentate pe 50% din suprafaţă evoluează la 100% în 2 zile de temperatură ridicată (280C). unde conţinutul în clorofilă se diminuează de numai 3 ori. Durata de păstrare a calităţii este prelungită şi ea în funcţie de specie. în timp ce conţinutul în caroten a crescut de peste 9 ori. Cazul fructelor pomacee (seminţoase) este tipic. Scăderea vitezei reacţiilor enzimatice este exponenţială. Merele refrigerate la 0 0C au o perioadă de menţinere a calităţii de 7 până la 10 ori mai lungă decât cele păstrate la 200C. dar rămân 80% pigmentate dacă în acelaşi interval sunt menţinute la 40C. precum şi faptul că în sfera consumului biodegradarea este o evoluţie normală. Activitatea enzimatică se diminuează şi ea. Perele din soiul Curé. Scăderea permeabilităţii membranelor lipoproteice conduce la un contact încetinit şi în cele din urmă întrerupt între enzime şi substrat (separarea enzimelor de substrat). Perele păstrate la temperaturi ceva mai ridicate (cu numai 2-40C) decât temperatura optimă îşi micşorează de două ori durata de păstrare. La piersici. Evoluţia după recoltare a unor specii (postmaturarea) este influenţată în mod specific. păstrate la 200C au o fermitate de aproape trei ori mai mică decât cele păstrate la 00C. Căldura degajată în respiraţie se reduce în mod proporţional cu intensitatea acesteia (la mere este de 0. contribuind la scurtarea sau la prelungirea duratei de supravieţuire a produsului respectiv. de peste două ori (200%) la fiecare scădere de temperatură de 100C (ecuaţia lui van't Hoff). 4 zile la 40C şi 16 zile la 00C. conţinutul în clorofilă a scăzut de peste 10 ori. este la fel de interesant să constatăm că fiecare creştere sau descreştere de temperatură cu un grad aduce o creştere sau o scădere a intensităţii respiraţiei cu cel puţin 20%. La tomatele de seră Oltbrid ţinute 6 zile la 200C. astfel încât între 200C şi 00C constatăm o micşorare de peste 7 ori (700%) (media pentru 30 specii). încetinită la rece. dar mecanismele de blocare sunt mult mai complexe. turgescenţa şi elasticitatea sunt menţinute mai bine în condiţii de temperatură scăzută. Această dinamică este mult încetinită la 100C.Trebuie să observăm totuşi că nu se păstrează decât cele de calitate superioară. Fermitatea structo-texturală. iar masa moleculară mare determină la temperaturi mai scăzute o solubilitate şi o cinetică mult atenuată.

La ardeiul gogoşar. 1986) Specia căpşune fasole păstăi ardei conopidă pepeni galbeni tomate pătlăgele vinete prune piersici morcovi usturoi varză mere Durata păstrării (zile) 2 7 14 14 14 14 14 14 14 30 30 30 30 Diminuarea procentuală a valorii alimentare la 00C la 200C -1.7. În condiţii de temperatură joasă (00C) timp de 30 de zile.2% -0.7% -0.9% -0. Fenomenul este bine studiat şi la mere. Valoarea calorică se diminuează proporţional cu intensitatea pierderilor de substanţe cu rol energetic în procesul de dezasimilaţie (tab.6% -0. fenomenul de catabolizare devine neînsemnat.2% -12.3% -3.1% -1. Fenomenul se observă mai bine la piersicile păstrate la 20-220C timp de 4 zile.35% -4.6% -6. I.1.6% -7. pierderile sunt duble la temperatura de păstrare de 200C.3% -1. Diminuarea valorii alimentare a unor produse horticole în funcţie de temperatura de păstrare (după Burzo. Efectele tehnologice pozitive ale temperaturilor optime de păstrare sunt prelungirea repausului vegetativ la unele specii şi limitarea alterărilor provocate de microorganisme.5% Conţinutul în glucide hidrosolubile se diminuează prin dezasimilaţie (catabolism).6% -2.conţinutul în pigmenţi carotenoidici se măreşte de numai 5 ori. Conţinutul în acizi organici (aciditatea-gustul acrişor) şi raportul între glucide şi aciditate (armonia gustativă) au determinare metabolică şi sunt influenţate de temperatura de păstrare. Tabelul 7.).5% -7. Prevenirea manifestării timpurii a încolţirii în depozit prin blocarea mecanismului enzimatic determinant.3% -4..2% -0.4% -1.6% -0.7% -0.1.8% -6.9% -0. este de mare importanţă pentru 166 .2% -4. aspect care este mai evident la produsele care nu dispun de rezerve de poliglucide (amidon).5% -0.1% -1. Conţinutul în acid ascorbic (vitamina C) se conservă mult mai bine la temperaturi mici. care îşi pierd mai mult de 1/3 din conţinutul lor în glucide totale.1% -13. faţă de cele înregistrate la temperatura frigorifică (100C).45% -0.

apare respiraţia anaerobă cu acumulare de compuşi toxici (acetaldehidă. Efectele atmosferei controlate Metabolismul produselor horticole este influenţat în intensitate şi desfăşurare de compoziţia atmosferei în care sunt păstrate.). în centrul tuberculilor apare o înnegrire provocată de formarea de melanină din tirozină. rădăcinoase sau cartofi.păstrarea calităţii unor legume bulboase.10. Microorganismele patogene aparţin într-o proporţie importantă grupei mezofile (tab.. ascorbatoxidaza şi în final chiar citocrom oxidaza sunt afectate de această scădere. şi Westercamp. 167 .1. Efectul scăderii concentraţiei în O2 Efectul scăderii concentraţiei în O2 se manifestă asupra intensităţii respiraţiei produselor horticole. la temperatura mediului ambiant (200C). 1983). alcool etilic). caracteristică unor temperaturi mai ridicate (15-200C). În situaţia lipsei totale de oxigen. În cartofi se acumulează acid lactic şi se manifestă o dereglare fiziologică numită inima neagră (black heart).7. Fenomenul are loc din cauza imposibilităţii oxidazelor de-a mai activa oxigenul. J. parazite sau saprofite. I. Clasificarea microorganismelor în funcţie de specificitatea manifestată în creştere şi dezvoltare faţă de factorul temperatură Denumirea grupei Termofile Mezofile Psihrotrofe Psihrofile Temperatura minimă (0C) 45 10/15 -1/10 -7/5 Temperatura optimă (0C) 50/65 30/40 22/27 15/20 Temperatura maximă (0C) 75/80 35/50 30/35 25/30 7. faţă de un conţinut normal. care se diminuează şi ea.2. micşorând sensibilitatea lor la acest hormon de maturare atât de important şi de activ (Chapon. aflat la o presiune parţială atât de scăzută. Conţinutul redus în O2 determină totodată scăderea nivelului biosintezei etilenei în fructe. Un studiu efectuat la 38 de specii a constatat o scădere cu 10-60% (media 37%) a intensităţii respiraţiei la un conţinut atmosferic de 3% O2. P.2. Intensitatea respiraţiei se diminuează în aceste condiţii în funcţie de temperatură şi de specificul produsului.10. Efectul bacteriostatic de limitare şi de stagnare a alterărilor provocate de bacterii şi ciuperci. 7. Fenoloxidazele.F. se datorează acţiunii specifice a temperaturilor scăzute. nemaiputând utiliza oxigenul (Burzo.. Tabelul 7. 1996). la care.

Renet (Reinettes). Efectul creşterii concentraţiei în CO2 Efectul creşterii concentraţiei în CO2 este complementar cu cel al oxigenului în cantitate mică. Predispuse sunt loturile prea mature. Repausul vegetativ al legumelor (cartofi. Un factor agravant îl constituie temperaturile joase şi concentraţiile foarte scăzute de oxigen. formarea de caverne şi acumularea de acid succinic. caise. unde diminuarea este de o treime (la 5-7% CO2 şi 100C). "Brown core" sau "brown heart" este tot o brunificare a ţesuturilor din centrul merelor/perelor. piersici. Modificările de culoare corelate cu biodegradarea clorofilei sau biosinteza pigmenţilor carotenoizi.10. concentraţia crescută de CO2 dizolvat în ţesuturi împiedică decarboxilarea treptată a unor verigi ale substratului respirator. prin oprirea dezvoltării mucegaiurilor şi încetinirea postmaturării unor produse care evoluează după recoltare.7. caise. cu formarea de caverne (cavităţi).3. 7. favorizând resintetizarea acestora şi reversibilitatea procesului (carboxilare). Concentraţiile foarte mari. pe epicarp. ardeilor. 4% O2) îşi micşorează intensitatea respiraţiei la 78% (la 80C) şi până la 70% (la 00C). uşor adâncite.7.2. Fermitatea se păstrează mai bine în AC la piersici. Intensitatea respiratorie este diminuată în condiţiile de atmosferă controlată în funcţie de compoziţie (mere) (tab. Braeburn şi pere Curé.3. ciupercilor. Conférence. provoacă deranjamente fiziologice caracteristice mai ales fructelor pomacee (seminţoase). 2. salată şi mazăre verde. fapt constatat la cartofi. în interiorul fructelor apare o brunificare a ţesuturilor. cu fructe de dimensiuni mari. asociate şi cu alte cauze. au loc mai lent la mere. 3% O2). de stimulare.La salata păstrată în AC (3% CO2. fapt care a fost bine pus în evidenţă în cazul merelor depozitate în AC (5% CO2. dar are cauze diferite. La Jonathan. care sunt cu 10-30% mai ferme după postmaturare faţă de varianta normală.5% O2 şi 00C) intensitatea respiraţiei se reduce la 1/3 (35%). "carbondioxide injury" apare la mere. Merele Golden Delicious păstrate 210 168 . Williams. Influenţând asupra ciclului Krebs. în timp ce la concentraţii de 2-4 % efectul este contrar.10. Este semnalată la soiurile de mere Jonathan. bulboase) este inhibat la concentraţii mai mari (15-20% CO2). Acest efect contribuie la micşorarea intensităţii respiraţiei. Biosinteza etilenei este încetinită. Comparativ cu atmosfera obişnuită. La grupa Red Delicious se observă pete de culoare închisă. iar declanşarea acestui fenomen este întârziată cu 30 de zile în medie. din plantaţii fertilizate unilateral sau excesiv cu azot. Efectele compoziţiilor gazoase de atmosferă controlată (AC) Efectele compoziţiilor gazoase de atmosferă controlată sunt o rezultantă a aspectelor parţiale favorizate de fiecare componentă în parte. dar mai ales la pere. Conopida depozitată temporar în AC (6% CO2. emisia etilenei este de 3-6 ori mai redusă.). pot fi utile în timpul transportului frigorific la distanţe mari a căpşunelor. însoţită de deshidratare. fapt care se reflectă şi în conservarea mult mai corespunzătoare a calităţii lor. până la 25% CO2. conopidei şi pepenilor. rădăcinoase. Evoluţia după recoltare a produselor este încetinită în condiţii de AC. Concentraţiile prea mari de CO2. cu simptome diferite în funcţie de soi.

Chapon.4. iar pentru unele specii (pere.8) 60%(60. precum şi valoarea energetică sunt conservate mult mai bine în condiţiile de AC la fructe (mere.5% 52%(51.4. 0. Date comparative privind păstrarea hipobarică şi frigorifică obişnuită 169 . Diminuarea procentuală a intensităţii respiraţiei fructelor (%) de măr în funcţie de variaţia compoziţiei AC (prelucrare după Burzo.3.zile în AC (3% CO2.2) 44%(43. P. procedeul mărind de 2-5 ori durata lor de păstrare.8) 52%(52. vitamine. Tabelul 7. 3% O2) rămân galben-verzui.3) 100% - Păstrarea în condiţii de ULO (ultra low oxygen = oxigen foarte scăzut.H.3) 46%(45.F.1) 58% 55%(54.2% O2) prezintă la fructele pomacee (seminţoase) avantajele suplimentare ale diminuării aproape totale a biosintezei etilenei. gustul armonios se păstrează stabil.6) 47%(46. Tabelul 7. Un interes deosebit prezintă faptul că efectul complex al ULO se menţine şi după păstrare. Cantitatea de glucide totale.. 7. Lipsa etilenei permite păstrarea în aceeaşi celulă a unor specii incompatibile în mod normal.7) 43% 37. în timp ce în atmosferă normală îşi pierd conţinutul în clorofilă în 90-120 de zi.8-1.5% 51%(51.F. J. Legumele de frunze pot fi prerăcite în aceleaşi instalaţii.6) 50%(50.4) 57%(56.6) 45%(44. 1984) realizată sub 10% din presiunea atmosferică normală. Preţul de cost ridicat este compensat de unele avantaje.6) 61%(61. P. prune etc). acizi organici. În consecinţă.03% CO2 (normal) 2% CO2 5% CO2 10% CO2 50%(49.10. J.7) 49%(48. piersici) este chiar necesară o fază de postmaturare pentru dezvoltarea aromei specifice. pe parcursul comercializării (6-14 zile) (Chapon.4) 56. Produsele horticole păstrate hipobaric sunt din grupe de perisabilitate ridicată. micşorează proporţional presiunea parţială şi conţinutul în gazele atmosferice componente. 1986) Conţinutul AC în oxigen 3% O2 4% O2 7% O2 8% O2 10% O2 11% O2 21% O2 (normal) Diminuări procentuale ale intensităţii respiraţiei la conţinut CO2 0.. 1996). Efectele presiunii atmosferice scăzute Păstrarea hipobarică (Moras. şi Westercamp.8) 39%(39. criza climacterică şi sensibilitatea la acest hormon de maturare devenind aproape nulă.

Ionizarea produselor horticole proaspete Ionizarea produselor horticole proaspete cu radiaţii ionizante este un procedeu de mare viitor.10. Consumatorii neavizaţi evită achiziţionarea acestora. Comercializarea produselor ionizate este permisă numai cu inscripţionarea acestora. în vederea avertizării consumatorilor.(după Moras.. cu mii de titluri publicate. Rezervele de stat sau raţiile militare din multe ţări sunt conservate prin ionizare. ca o alternativă care oferă operativitate şi siguranţă în păstrare. J. fiind în general împotriva oricăror intervenţii artificiale asupra produselor. iar în acest caz asociind tehnicile de ionizare cu tehnologia nucleară în general. mai ales în climatul tropical. ceapă. 170 . lipsa micotoxinelor şi condiţii de igienă. în pofida preţului ridicat. .uneori fără motiv. rădăcinoase). Chapon. P.inhibarea încolţirii legumelor pentru păstrare la temperatura mediului ambiant (cartofi..prevenirea biodegradării provocate de microorganisme (Botrytis etc. usturoi.) la produsele perisabile proaspete sau prelucrate. Ionizarea a devenit un domeniu distinct de cercetare.H. cu bune rezultate. Dozele de iradiere şi efectele lor complexe se studiază şi se aplică de peste trei decenii. 1984 -USDA -Grumman) Specia Căpşune Cireşe Fasole verde Castraveţi Salată Ciuperci Tomate Durata de păstrare (zile) normală hipobarică frigorifică 7 28(400%) 15 60(400%) 13 35(270%) 14 42(300%) 14 48(340%) 4 21(525%) 21 60(285%) Temperatura 0 C 1 0 0 0 13 Presiunea mm Hg 10 50 10 10 75-80 7. care nu s-a extins din motive economice (investiţii ridicate) şi ecologice (consecinţele asupra consumatorilor nu sunt previzibile pe termen foarte lung).FR.5. Aplicaţii avizate ale ionizării sunt în: .

Produsele foarte perisabile. depozitare sau prelucrare. pot fi lotizate şi eventual încărcate direct în mijloacele de transport în vederea livrării la beneficiarii interni sau externi. conţinutul de apă şi gradul de perisabilitate impun tehnologii diferenţiate de manipulare şi transport. Produsele păstrate suportă şi a treia serie de manipulări. manual sau mecanic. în scopul condiţionării. Produsele mai puţin perisabile se manipulează. pe distanţe medii (1-2 zile de drum) sau pe distanţe lungi (3-4 zile de drum). După recoltare are loc prima serie de manipulări şi transporturi. Încărcările şi descărcările. centrele de condiţionare sau unităţile comerciale. în timpul stocării de scurtă durată şi a aprovizionării zilnice cu necesarul de marfă. spre centrele de condiţionare.pe măsură ce înaintăm în flux.Există 4 serii de astfel de operaţii. În reţeaua comercială se derulează ultima serie de manipulări. 8.CAP. care se deosebesc în ceea ce priveşte complexitatea şi datorită destinaţiei specifice a producţiei. la beneficiar. Fermitatea . stivuirile şi transporturile interioare. ambalării şi transportului.MANIPULAREA {I TRANSPORTUL PRODUSELOR HORTICOLE 8. Aici ele sunt a două oară manipulate. fie în vederea sortării-calibrării şi preambalării pentru transport-livrare. Transportul în afara acestora poate fi local. VIII . sau sunt introduse în celulele de depozitare. Generalităţi Manipularea şi transportul produselor horticole se efectuează în repetate rânduri pe parcursul valorificării acestora. fie sunt condiţionate pentru prelucrare. au loc în depozit. ambalate sau în vrac.1.2. Utilajele şi mijloacele folosite la manipularea produselor horticole 171 . presortate şi eventual prerăcite.

cât şi pe benzină (electroaprindere). dar există şi tipuri cu motoare cu electroaprindere (cu benzină).2.1. Transpaletele (cărucioarele transpalete) au o capacitate de 0. cu motor termic).000Kg). şi benzi elevatoare (formarea înălţimii de depozitare în vrac sau încărcare în mijloacele de transport). Produsele ambalate se pot descărca mecanic doar dacă sunt paletizate (palete lăzi sau ambalaje paletizate).3-2t. Descărcarea mecanică se execută cu motostivuitoare. sarcina de ridicare 2. Datorită gazelor de eşapament. au variante constructive atât pe motorină (Diesel). prin basculare în diferite tipuri constructive de buncăre (fixe sau mobile).). Motostivuitoarele au motor Diesel (fig. înălţime de ridicare 3200mm. b) transpaleta electrică. folosirea lor nu se recomandă în celule. Tipuri de transpalete a) transpaleta manuală (hidraulică).8. b) după tipul constructiv (cu furcă frontală şi contragreutate. cu furcă laterală.1. Stivuitoarele au capacitate de ridicare cuprinsă între 1 şi 2t. există transpalete electrice (tip MICM sau tip EN-137-3) (fig.000mm şi sarcina de ridicare 1200kg. Motostivuitoarele poloneze RAK de 30 CP au înălţimea de ridicare de 3. Manipularea lor în stive se realizează cu stivuitoarele.). Manipularea mecanică se face prin intermediul şi cu ajutorul unor benzi transportoare (din buncăre).Descărcarea sau încărcarea mijloacelor de transport este difernţiată în funcţie de modul ambalare. electrostivuitoare. cu catarg redus). lopeţi mecanice (din vrac). În România se fabrică motostivuitorul M16 (40CP. 172 . Tipurile constructive se clasifică în modul următor: a) după modul de acţionare (manuale. Figura 8. tractoare echipate cu furcă hidraulică. cu catarg retractabil. iar transportul interior cu ajutorul cărucioarelor tractate mecanic sau manual. În afară de transpaletele manuale (Frigocom EN-137 şi tip C-2000). iar manual se pot folosi transpalete şi lăzi.8. electrice. cu furcă în interiorul poligonului de sprijin. Produsele în vrac se pot descărca mecanic.

se pot lua doar măsuri de limitare a neajunsurilor. Pentru distanţe scurte. soarelui sau precipitaţiilor.400mm şi "Duplex" (înălţime de ridicare mare 3.1.250kg şi înălţimea de ridicare 3. fără staţionare îndelungată la temperaturi peste 200C.16 Electrostivuitoarele sunt dotate cu acumulatoare. 2.2. Motostivuitorul M. funcţionează silenţios. Recoltarea şi încărcarea se execută pe vreme răcoroasă. protejate cu prelate contra prafului.3. dar pun uneori probleme tehnice. Acolo unde nu există mijloace. dar se menţionează şi posibilităţile fluviale. Ideală este însă transportarea cu mijloace izoterme. Transportul rutier se efectuează cu mijloace de transport autopropulsate (autocamioane) sau tractate (remorci platformă autodescărcătoare. între recoltare şi condiţionare. remorci autosemitransportoare). remorci obişnuite. de tipul remorcilor sau al autocamioanelor. maritime şi chiar aeriene (unele produse exotice. 8. Electrostivuitoarele poloneze WW-1803 au capacitate de ridicare 1. flori etc). care să atenueze posibilele şocuri sau lovituri. iar marfa cât mai bine protejată. 173 . la aceeaşi capacitate). Durata transportului va fi cât se poate de redusă. transportul produselor mai rezistente se poate executa cu mijloace neclimatizate.400mm. În România se fabrică tipurile "Simplex" cu capacitate de ridicarekg şi înălţime de ridicare mică.3.140mm. Se evită staţionările.000kg şi înălţimea de ridicare de 3.200mm. există diverse grade de complexitate ale transportului. Pentru produse perisabile şi mai ales foarte perisabile. iar unele produse (pepenii de exemplu) vor avea un strat de paie pe fundul lăzilor sau autovehiculelor. Electrostivuitoarele Balkancar (Bulgaria) EV-426 cu capacitate de ridicare 1. 8.Figura 8. în funcţie de dotarea existentă. ambalajele trebuie să fie bine ancorate şi fixate. refrigerate sau frigorifice. pot deservi celulele. Pentru evitarea şocurilor se va circula cu o viteză mai redusă pe drumurile necorespunzătoare. Transportul produselor horticole Transportul produselor horticole se face în mod frecvent pe cale terestră (rutier sau feroviar).

500 Kcal. în timp ce produsele de la mijloc sau din faţă. Transportul feroviar al produselor horticole se poate practica la cartofi. struguri. ca fiind mai răspândit. dar are o pondere în scădere Tipurile de vagoane de cale ferată folosite pot fi neclimatizate. valoarea coeficientului global de transfer termic K (Kcal/h/m2 0C) variază între 0. un evaporator. sau climatizate de 3 tipuri (izoterme. Ele asigură temperaturi interioare de transport de 10/30C timp de 2 zile.4 W/m2K la o izolare foarte bună (vehicule super izolate). cu capacităţi între 10 şi 22 t. Leyland. A. ar avea nevoie de peste 50-60 de ore. În caz contrar. Agregatul are un debit de 4. În termeni tehnici ele sunt cunoscute sub denumirea de LKW-uri (lastkraftwagen = camion de transport. dar pentru a elimina căldura de câmp din cele 13-14 t de produse care se încarcă. cât poate dura un transport mediu. Henschel. realizând temperaturi până la -10C pe durata transportului la beneficiarii situaţi la distanţe de 2-4 zile de drum (durata maximă recomandată).. Mijloacele izoterme refrigerate au în interior un sistem de răcire format dintr-un buncăr pentru depozitarea gheţii hidrice sau carbonice şi un sistem de ventilare pentru uniformizarea aerului răcit. Mercedes. Există şi autodube răcite cu gheaţă eutectică. indică agregatul de răcire Thermo-king. cu temperatură ceva mai ridicată. Gherghi. Petrescu. A. limitele K sunt 0. A. El dispune de un rezervor cu fluid frigorific lichefiat. care acumulează frigul congelându-şi soluţiile în timpul staţionărilor. A. Mijloacele izoterme frigorifice dispun de agregate care funcţionează cu freon 12. dacă se încarcă produse prerăcite. refrigerate sau frigorifice). Singura soluţie este prerăcirea. P.35 la cele refrigerate sau frigorifice. (1994). P. 1994). Tipurile constructive de autovehicule frigorifice întâlnit în România sunt Skoda. 8. care vin în contact direct cu aerul rece refulat de agentul frigorific se răcesc în numai 10-12 ore. (1980). (1994) şi Niculiţă.7 W/m2K la vehicule izoterme normale şi de 0. într-o perioadă de timp de 5-6 ori mai mare. Mijloacele izoterme sunt autodube cu pereţii dubli izolaţi cu polistiren sau poliuretan.3. deschise sau închise. După Niculiţă. şi colab. rădăcinoase.Tehnologiile moderne de preluare implică prerăcirea şi tranportul izoterm sau frigorific. pepeni verzi. În interior se poate menţine temperatura de 7-100C timp de 24-48 ore. (1998). varză. iar autoduba se prerăceşte şi ea. prin conectare la instalaţii speciale. 174 . un compresor cu condensator şi pompe de recirculare. Din punct de vedere constructiv pot fi confecţionate din lemn sau din metal. prin folosirea CO2 solid/lichefiat sau N2 lichefiat (agenţi criogenici). înainte de încărcarea produselor. produsele amplasate în partea din spate. în limba germană).2.000-4. Automatica şi Volvo. {i aici se preferă încărcarea produselor prerăcite. ceapă. Transportul feroviar al produselor horticole. (1998). a unor produse cu gradul de maturare mai puţin evoluat (Gherghi. Există posibilităţi de modificare a atmosferei în cadrul autodubelor frigorifice.8 la vehiculele izoterme normale şi 0. După Gherghi. O soluţie de compromis este plasarea în partea din faţă a semiremorcii.

Transcontainerele pentru produse horticole trebuie să aibă platforma de lemn. A. Temperatura interioară este de 1/80C.m.. Durata răcirii este de două zile. 1983. ISO-IC închis şi ISO-IC deschis. destinate pentru produse paletizate. izolaţi cu spumă de poliuretan. a unor containere standardizate ca dimensiuni şi a unor mijloace de manipulare-ataşare-închidere a containerelor la începutul transportului.4. 1998) este fluxul de valorificare sub protecţia frigului artificial a produselor 175 . respectiv manipulare-dezataşare-preluare la beneficiar. temperatura recomandată la încărcare este de 2-80C. Pentru produsele horticole. iar pe timpul transportului 0-80C. pe măsura posibilităţilor de răspândire. Este o modalitate de transport modulată. de 20-28 t). o soluţie de CaCl2). pepenilor verzi sau tomatelor. amplasate într-un vagon separat (uzina de frig). Această metodă se poate aplica la produsele horticole atât în vrac. 8.3. fructelor pomacee. de tipul macaralei K-162 (prin agăţare). prin intermediul căruia este posibilă recircularea (tur-retur) şi menţinerea frigului -180/+120C.. într-o staţie situată pe traseu. În interior se poate menţine temperatura de 2-100C. dar au apărut tipuri răcite cu agenţi criogenici sau gheaţă eutectică. acţionate Diesel sau electric. în funcţie de specie şi de distanţă. cât şi ambalate în palete.5 t gheaţă hidrică. lăzi sau lăzi paletizate. Containerele pentru produsele horticole sunt izoterme.l. conectată la vagonul centrală. I. Sunt destinate pentru distanţe mari. De la uzina de frig. răcirea se face prin intermediul unui agent de răcire ( direct cu amoniac lichefiat sau indirect cu agent intermediar. Transcontainerizarea.3. de 10 şi 20 t capacitate. bulbilor de ceapă uscată.a. care circulă spre fiecare vagon din garnitura frigorifică (7-12 vagoane). existând şi un sistem de ventilare a aerului.g. sunt importante.g. care se bazează pe existenţa unor transcontainere (mijloace auto-feroviare-naveavioane). care dispune de utilităţile necesare.s de 59 t şi G. 8. Pentru produsele horticole se folosesc tipurile Interfrigo (17 t) şi EK-2 (24 t). 1994. Produsele trebuie să fie sănătoase şi zvântate. Modulele au 6058 x 2438 x 1217 mm sau 6058 x 2438 x 2438 mm. P. Vagoanele izoterme frigorifice au agregate de răcire cu compresor. Circulaţia aerului răcit poate fi forţată prin intermediul unor ventilatoare electrice.. eventual prerăcite (în funcţie de specie). Vagoanele neclimatizate deschise tip FAD şi FADS sunt de metal şi au capacitatea de 50-60 t.Vagoanele neclimatizate (Ggs) pot fi închise de tip simplu (G) de lemn (27 t) sau de metal (G. în cazul cartofilor. Vagoanele izoterme au pereţi dubli de 30 cm. Gherghi. să fie curate şi fără mirosuri străine. Niculuţă. după care gheaţa trebuie înlocuită. în ceea ce priveşte mecanizarea manipulării şi ritmicitatea transporturilor pe containere (creşte viteza şi cifra de rulaj). Avantajele modulării. în care se depozitează 1.0-1. În România se folosesc transcontainerele ISO-ID. timp de două zile. Lanţul frigorific (Potec. Vagoanele izoterme refrigerate sunt prevăzute la capete cu buncăre buzunare. Vagoanele tip TKF-12 au o baterie de răcire.3.

CAP. Refrigerarea produselor horticole proaspete stă la baza procedeelor biotice de păstrare. precum şi eficienţa economică estimată. -condiţionare-preambalare la temperatură moderată (nu se admit abateri bruşte. 9. -păstrare la cumpărător în frigidere casnice. Printre criteriile care sunt luate în consideraţie pentru folosirea refrigerării. condiţia de oportunitate fiind de ordin economic. -transport frigorific la beneficiar.REFRIGERAREA PRODUSELOR HORTICOLE 9. mai mari de 6-80C). apelând la temperaturi scăzute. la care contribuie ţări din ambele emisfere. în numeroasele sale variante.horticole. depozitare. iar condiţia de accesibilitate fiind existenţa dotării necesare. aflate deasupra punctului de îngheţ. Păstrarea frigorifică de lungă durată este în prezent concurată de creşterea mobilităţii comerţului internaţional. care se bazează pe utilizarea frigului în limitele unor parametri tehnologici specifici. -depozitare frigorifică. mai ales pentru produsele perisabile. Se continuă cu lanţul frigorific (transport.1. comercializare. Unii consumatori preferă un produs proaspăt adus de departe.IX. Fazele lanţului frigorific au fost expuse cu faze individuale. Efectele şi utilitatea refrigerării la produsele horticole proaspete 176 . odată cu prerăcirea. Tehnologiile moderne de valorificare pot include prezenţa refrigerării de la începutul fluxului. toate sub protecţia frigului). Aspecte generale Refrigerarea este un procedeu de conservare a calităţii produselor în curs de valorificare. pe parcursul tratării detaliate a tehnologiilor de valorificare horticolă: -recoltare pe vreme răcoroasă. -desfacere în spaţii răcite sau frigorifice. -prerăcire. consum. variantei locale păstrată frigorific timp de mai multe luni. sau din zone climatice diferite. se numără în primul rând calitatea şi stabilitatea loturilor de produse. -transport climatizat (frigorific).2.

Diversele tratamente fizice (UV. specific fiziologic (respiraţie. iar durata de supravieţuire a produselor este prelungită. Fermitatea structo-texturală. reprezentând energia termică transmisă lor de mediul înconjurător. Activitatea unor enzime se dereglează sau se blochează. O refrigerare corespunzătoare presupune o eliminare rapidă a căldurii de câmp şi menţinerea produselor la o temperatură optimă scăzută cât mai constantă. radiaţii ionizante) sau chimice aplicate după recoltare. la tomate defecte de culoare şi înmuiere. La mere. numită căldură de câmp. cu efecte pozitive asupra valorii nutritive. soi. transpiraţie. veştejirea şi zbârcirea. produsele horticole conţin o anumită cantitate de căldură. la castraveţi şi pătlăgele vinete. pete decolorate şi brunificări. Intensitatea respiraţiei. Depăşirea nivelelor superioare de temperatură determină reducerea semnificativă a duratei de depozitare.În momentul recoltării. La unele fructe. Apar modificări de consistenţă şi culoare. glucide totale. pierderea umidităţii prin transpiraţie. iar temperatura pe care o au oscilează în mod frecvent între 15-300C. Temperaturile scăzute au un efect bacteriostatic. compoziţia chimică (umiditate. a solubilităţii substanţelor şi a permeabilităţii membranelor celulare. Oscilaţiile termice au efect contrar. la piersici brunificare internă şi fibrozitate. refrigerarea opreşte temporar procesul de maturare. în condiţii de atmosferă normală şi ventilaţie activă sau în condiţii de atmosferă modificată (AC= atmosferă controlată sau în varianta ULO= ultra low oxygen/oxigen ultraredus). Trebuie subliniată dependenţa evidentă între conţinutul în glucide totale şi temperaturile optime de păstrare a produselor.. raportul glucide/aciditate sau conţinutul în vitamina C. continuarea evoluţiei produselor şi activitatea microorganismelor sunt încetinite. iar în unele cazuri de gradul de maturare al produselor. aciditate). dacă ne referim la culoare. maturare) şi specific tehnologic diferenţiat. Pierderile ireversibile de umiditate produc în cele din urmă scăderea turgescenţei. sunt menţinute şi conservate. datorate în mare parte unei aplicări incorecte a tehnologiilor. aspectul şi calitatea în general. Deranjamentele fiziologice (fiziopatiile) cauzate de frig se manifestă în momentul depăşirii unor temperaturi minime critice şi depind de specia sau soiul la care se produc. Răcirea de lungă durată duce în final la pierderea calităţii produselor care nu au fost comercializate la momentul oportun. prin accentuarea fenomenelor de evoluţie în depozit (maturare. temperaturile critice determină brunificarea internă şi opărirea moale. În utilizarea refrigerării apar şi insuccese. încolţire) şi biodegradare (boli de depozit). Viteza de răcire prea mare provoacă un şoc termic ducând la scăderea turgescenţei şi mărirea permeabilităţii membranelor celulare. Temperaturile optime de păstrare sunt standardizate şi depind de numeroşi factori: specie. sau evoluţii specifice cum ar fi fluidizarea ceridelor cu 177 . refrigerarea produselor horticole determină încetinirea proceselor metabolice ale acestora prin diminuarea vitezei reacţiilor biochimice. pot mări eficacitatea acţiunii frigului. Caracterizată succint sub raportul avantajelor.

Refrigerarea induce produselor o oarecare dependenţă de menţinerea condiţiilor frigorifice pe parcursul întregii valorificări. circuit deschis. Ventilaţia naturală organizată beneficiază de amenajări care permit activarea tirajului de aer: coşuri de ventilare cu deflectoare. în depozitele frigorifice. gheaţa hidrică industrială. gheaţa carbonică şi unele gaze lichefiate (agenţi criogenici). canale şi camere de aer etc.1-0. gheaţa hidrică naturală). Este metoda cea mai răspândită datorită accesibilităţii sale. în marea majoritate a metodelor şi procedeelor. . -0. Constituie totodată o cale de economisire a energiei electrice. circuit închis (răcirea mecanică) are loc în maşini. kV 2γ e P = p+ + h(γ e − γ i ) (Kg/m2) 2g P = presiunea însumată a aerului care are tendinţa să circule.1. prin intermediul unor agenţi de răcire. B.iar cu folosire mai puţin frecventă amestecurile frigorigene. vidul). Refrigerarea cu aer.artificiali (aerul răcit. spre deosebire de aerul racit.3.5-1.3 pentru ferit de vânt).3. γ i = densitatea aerului interior (kg/m3). sensibilizându-le la contactul cu parametrii mediului ambiant. instalaţii şi agregate frigorifice.naturali (aerul rece. p = presiunea barometrică (exprimată în kg/m2). cu două categorii : . Ventilaţia activă se efectuează fie prin aspiraţie directă. Există şi procedee/metode de răcire fără agenţi frigorifici. Ventilaţia naturală pasivă realizată în amenajările şi depozitele neutilate are o viteză a curentului de aer de 0. 9. precum şi de diferenţa de temperatură între exteriorul şi interiorul spaţiului de depozitare.4 m/s şi este influenţată de regimul vânturilor din zonă. Refrigerarea cu aer rece este practicată în nopţile răcoroase de toamnă / primăvară. h = înălţimea (ml) până la zona neutră (zona unde P=p). în depozitele cu ventilaţie mecanică. k = coeficientul aerodinamic pentru pereţi (+0. sau în anotimpul friguros. fie în amestec prealabil cu aerul din amenajările sau construcţiile destinate păstrării produselor.75 m/s.6 pentru expunere la vânt. g = acceleraţia gravitaţională (9.aspect uleios pe suprafaţa merelor. 9.Aerul rece este un agent de răcire natural.81 m/s2). apa răcită. Agenţii de răcire pot fi utilizaţi în: A. Viteza curentului de aer atinge în coşurile verticale valori de 0. 178 . γ e = densitatea aerului exterior (kg/m3). Agenţii de răcire sau sursele de frig Răcirea se produce şi se transmite. grătare.

aer răcit (t20C). Mult utilizată în urmă cu decenii.3. fie pe pulverizarea cu duşuri (hydroaircooling).4. energetic şi ecologic. ridichi etc. transport şi comercializare sub protecţia frigului artificial. ţelină. morcovi. prune. Refrigerarea cu apă rece sau răcită se practică în fazele de prerăcire sau de transport. realizându-se în proporţie preponderentă prin fenomenul de convecţie termică. ∆ t = diferenţa de temperatură produse (t10C) . până la o valoare limită care este impusă de factorul economic. Obţinerea gheţii naturale şi fabricarea gheţii hidrice industriale. convecţia termică fiind forţată prin intermediul ventilatoarelor. conopidă.3. trebuie permanent evaluate în contextul tehnologic. iar în străinătate (mai ales SUA) pentru piersici. Unele produse crapă în contact cu apa. pepeni. varză.Se ţine seama de temperatura şi umiditatea aerului exterior. iar tehnologiile utilizate sunt bazate fie pe imersie. Deşi viteza de răcire este superioară. depozitare frigorifică. păstrarea şi manipularea acestora. precum şi de durata ventilării pe faze de păstrare. prin creşterea valorii α . tomate. în care evoluează tehnologiile frigorifice moderne. care cere o dotare tehnică superioară (vezi 179 . Viteza aerului răcit determină durata procesului de scădere a temperaturii. Viteza aerului ventilat mecanic este corelată cu coeficientul de recirculare a aerului şi cu capacitatea ventilatoarelor. având o aplicabilitate mai restrânsă. broccoli. Coborârea temperaturii produsului în contact cu aerul răcit depinde de modul de ambalare şi de transferul termic.3. Utilizarea apei răcite frigorific (hydrocooling) se face în circuit deschis sau închis. 9. Gheaţa industrială sub formă de blocuri sau mărunţită (top icing) se foloseşte în tehnologiile noastre actuale de valorificare a fructelor de arbuşti fructiferi şi a boabelor de mazăre batozată care se transportă pentru industrializare. 9. mai ales când se utilizează unele produse dezinfectante. Refrigerarea în vid (vacuum cooling) este o metodă modernă utilizată mai ales la prerăcire. Refrigerarea cu aer răcit poate fi folosită în fazele de prerăcire (air cooling). α = coeficientul de convecţie termică (depinde de suprafaţa produsului) (Kcal/m2h0C sau W/m2K) s = suprafaţa de transfer termic a produsului (m2). anume prin absorbţia căldurii necesare topirii (80 kcal/kg). fructe de arbuşti) sau ambalate într-un mod mai deosebit. acest procedeu nu este compatibil cu unele produse foarte sensibile (legume de frunze.2. în prezent utilizarea gheţii hidrice este limitată la prerăcirea unor produse şi la transportul acestora în condiţii optime. sparanghel. Refrigerarea cu gheaţă hidrică naturală sau artificială (industrială) are şi ea o aplicabilitate restrânsă de modul cum se realizează răcirea.3. 9. În plus apare o sensibilizare la contaminări fungice şi un anumit grad de poluare a apei. Q=α S∆ t (Kcal/h) Q = cantitatea de căldură transferată (W/h sau Kcal/h). evitându-se deshidratarea şi şocul termic.

conopida. permite o coborâre a temperaturii cu 6 0C. căpşunele se pretează mult mai bine la acest procedeu decât multe fructe.5 1. există relaţia: Q M= lvap Tabelul 9.. fasolea verde. în timp ce volumul ocupat de 1 kg de vapori de apă creşte foarte mult. dar piersicile în 30 minute de la 18 la 140C).5 0 Volumul masic al apei (m3/kg) 1.50 186. care este proporţională cu raportul suprafaţă /volum şi cu gradul de afânare al produsului. P. cu capacitate de răcire de 5-20 t/oră. Se folosesc în mod complementar. Notând cu Q (kcal) cantitatea de căldură preluată din mediu necesară răcirii produsului cu ∆ t0C. cu 500-1.3. sau au o utilizare mai limitată.6.6 Temperatura de fierbere a apei (0 C) 100. temperatura de fierbere a apei este de 1000C. mai ales pentru produsele gata ambalate.68 m3 (tab. iar scăderea de temperatură este diferenţiată pe categorii de produse (salata se răceşte în 17 minute de la 20 la 00C.1 4. pierd o parte din apa liberă prin evaporare.cap. Prin asociere cu păstrarea ulterioară la presiune scăzută (LPCA=low pressure controlled atmosphere) în ambalaje peliculare semipermeabile la gaze. Temperatura de fierbere a apei scade odată cu scăderea presiunii. Pentru a răci o căpăţână de salată de la 200C la 30C. mai ales drupacee.0 206.5. Durata răcirii este de numai 15-30 minute.1. sparanghelul.). temperatura de fierbere a apei (0C) şi volumul ocupat de 1 kg vapori de apă (m/kg). 1986. Avantajele constau în răcirea uniformă. sub formă de vapori de apă. ) Presiunea barometrică (mmHg) 760.2.500 ore utilizare/an. Dependenţa între presiunea barometrică (mmHg).6 mmHg) pentru evaporare este preluată de la produsul care se răceşte. plasate într-un spaţiu etanş cu presiune scăzută. se realizează una dintre cele mai moderne tehnologii de valorificare. (după Niculiţă. 9. M(kg) fiind masa apei vaporizate din produs. iar lvap(kcal/kg) căldura medie latentă de vaporizare a apei la presiunile corespunzătoare şi ∆ t 0C. Uneori se recomandă o umezire exterioară. iar 1 kg de vapori de apă ocupă un volum de 1. Eficienţa economică impune folosirea de unităţi mobile. Alţi agenţi de răcire. La presiune barometrică normală. La numai 46 mmHg. înainte de răcire pentru a evita un dezechilibru.4.9. Viteza de răcire depinde de viteza de evaporare. Căldura necesară (597 kcal/kg sau 625 W/kg la 00C şi 4. 180 .0 O evaporare de 1% din masa produsului. Produsele horticole bogate în apă.0 10.1 5.68 96. Metoda este preferată numai în cazuri verificate de experienţa anterioară şi se aplică doar atunci când este indicată în mod specific. apa poate fierbe la 00C. este necesară evaporarea a 3% din umiditatea sa totală. Legumele de frunze.1).0 11.

Amestecurile frigorigene (refrigerente) se realizează între mai multe substanţe. Domeniul de utilizare este restrâns de mijloacele de transport.cele mai folosite. iar apoi sunt folosite la rândul lor ca sursă de frig în recipiente izoterme portative. Capitolul 9. Solubilizarea sau dizolvarea acestor substanţe se face cu absorbţie de căldură. servesc la refrigerarea unor vehicule de transport. Azotul lichid vaporizează la -1960C şi are căldura latentă de vaporizare 46 kcal/kg (116 Wh/kg pentru 00C). temperaturile pot coborî cu 120 până la 450C. prezentând unele dificultăţi în procurare /mânuire şi impunând măsuri de protecţia muncii specifice.90C. la amestecuri mai complexe. Este utilizată ca sursă de frig la răcirea vagoanelor CF. până la îngheţul definitiv. iar în prezenţa apei în stare solidă intervine şi aportul termic negativ al căldurii necesare pentru topire.Procedeele cu agenţi frigorifici sunt încă utilizate în proporţie predominantă. folosind o supapă de reglaj. mărime. complexitate) sau economică. având o căldură latentă de topire de 137 kcal/kg. Diversitatea se datorează nu numai cerinţelor de optimizare tehnică (randament energetic. Ambalaje unor băuturi se răcesc în mod automat la deschidere cu capsule care conţin agenţi criogenici. Maşinile şi instalaţiile frigorifice 9. Diversitatea actuală a procedeelor şi metodelor tehnice de obţinere a frigului. acumulând frig. N2 sau chiar freonul R12). eficienţă. De la amestecuri simple cunoscute (1 parte gheaţă sfărâmată + 2 părţi NaCl). Gheaţa carbonică (uscată) se topeşte la -78. prin vaporizare în sistem deschis. care la dizolvare şi amestecare produc efect de răcire. Capacitatea sa frigorifică este de 174 Wh/kg (-78. în care sunt supuse unor temperaturi scăzute soluţii hidrice (apoase) ale anumitor săruri. CO2. autodubelor sau containerelor izoterme.4. a descris agenţii frigorifici utilizaţi în circuit deschis.4.1. fiabilitate. Între avantaje. Recent au apărut şi variante de utilitate casnică sub forma unor elemente (pungi din materiale speciale) care acumulează frig în congelator.3. A. Acestea au constituit o alternativă de prelungire a duratei de utilizare pentru gheaţa hidrică. care are loc la o temperatură situată mult sub 00C. se menţionează faptul că nu udă produsele prin topire şi are efect inhibitor în biodegradarea şi în postmaturarea produselor.90C). Presiunea din interiorul autodubelor sau vagoanelor CF este menţinută mai ridicată decât presiunea atmosferică. cu săruri sau anumiţi acizi. Gheaţa eutectică se obţine în vase sau recipiente etanşe. în aceleaşi vase etanşe care sunt mereu folosite prin congelare repetată. dar şi problemelor ecologice care impun limitarea poluării. depăşite din punct de vedere tehnic şi energetic. Dioxidul de carbon lichid are o capacitate frigorifică mai mică decât gheaţa uscată (65 Wh/kg la 00C). Procedeele în circuit închis (ciclu mecanic) sunt : -cu comprimare (compresie) mecanică de vapori . -cu absorbţie (comprimare termochimică). Gazele lichefiate (numite tehnic agenţi criogenici. 181 . Ea separă sub formă de cristale. 9.

-diagrama log P-i (logaritmul presiunii-entalpie specifică. amoniacul (sau freonii) în stare lichidă se evaporă într-un circuit închis. care pot prezenta fie un ciclu frigorific ideal. Pot fi enumerate foarte multe variante. vaporii se supraîncălzesc. Răcirea are loc într-un spaţiu în care temperatura este menţinută mai scăzută decât cea de la exterior. pentru a servi la reluarea ciclului. -diagrama T-S (temperatură-entropie* specifică). cantitatea de energie necesară pentru a transforma un litru din stare lichidă în stare de vapori este de 539 kcal (627 W).2. numită căldură latentă de vaporizare (la 760 mmHg). Compresorul efectuează comprimarea lor. 182 .2.). fenomene termomagnetice. fenomene fizice de altă natură. se poate realiza numai cu un consum de energie exterioară (ciclul Carnot reversibil). efectul demagnetizării adiabatice. Răcirea şi condensarea au loc într-un condensator. unele în curs de introducere sau testare (efectul de desorbţie. trebuie să le mărim presiunea.L. 9. fie un ciclu frigorific real). = constant. La un volum constant. Agentul frigorific transportă căldura încorporată prin evaporare.S. Aici vaporii trebuie aduşi iar la starea lor iniţială lichidă.Procedeele fără agenţi frigorifici sunt mai puţin folosite în valorificarea produselor vegetale. efectul magnetocaloric în supraconductoare etc. respectiv horticole. În instalaţiile frigorifice. 9. prin condensare. absorbind căldura. efectul Ranque.B. N.). T Pentru a explica procesele care au loc într-o instalaţie frigorifică. fiind evacuat sub formă de gazoasă. prin acelaşi circuit închis (de conducte). consumând energia necesară acestui proces. către alt spaţiu aflat la exterior. pV presiunea evoluează concomitent cu temperatura. care utilizează în răcire:-fenomene termoelectrice (exemplu efectul Peltier). Transferul de căldură se poate face în mod natural numai de la un corp cu temperatură mai ridicată la un corp cu temperatură mai scăzută (principiul al doilea al termodinamicii. Ciclul de funcţionare al instalaţiei firgorifice cu comprimare mecanică. Pentru ca vaporii să se poată condensa la temperatura obişnuită. se folosesc diagrame diferite: -diagrama p-V (presiune-volum).Absorbţia de căldură se produce datorită destinderii (detentei) fluidului.4. Carnot. fenomene termomagnetoelectrice. Trecerea unui fluid din stare lichidă în stare gazoasă necesită căldură. 1824). Ciclul de transfer reversibil. Prin comprimare. prin intermediul unui detentor. Presiunea (p). În cazul apei. în cadrul ciclului reversibil. adică de la un corp mai rece către un corp mai cald. temperatura (T) şi volumul (V) sunt parametrii de bază ai unui gaz şi legea gazelor perfecte exprimă interdependenţa între ei.(fig.

) se abate de la ciclul teoretic (ideal). Într-un proces reversibil închis. evoluţia proceselor care se produc în ciclul Carnot inversat.) care modelează teoretic. 2-3 condensare izotermă în condiţiile în care entropia specifică scade şi temperatura mediului exterior este mai mică decât T. deoarece are loc în condiţiile concrete oferite de o instalaţie funcţională. Clausius.3. **Un proces sau un fenomen adiabatic are loc fără schimb de energie (primire sau cedare de căldură) cu exteriorul. sau J/kg x K (entropia unităţii de masă). Ciclul frigorific real (fig. J/K x kmol (entropia molară). constatăm că pentru realizarea schimbului de căldură. variaţia entropiei specifice poate fi calculată.Figura 9.2.2. în care are loc scăderea temperaturii de la T la T0 şi agentul frigorific cedează de fapt lucru mecanic. Cu ajutorul entropiei se defineşte calitatatea unui proces termodiamic. Diagrama ideală T-S pentru ciclul Carnot inversat Rezumându-ne la diagrama ideală T-S (fig. Diagrama ciclului frigorific real El are loc astfel: 183 . agentul frigorific evoluează în 4 timpi: 1-2 comprimare adiabatică**de la temperatura T0 la o temperatură ridicată de comprimare T. Ea se exprimă în J/K (entropia sistemului). variaţia entropiei este nulă.3. cu consum de lucru mecanic. La procesele reversibile deschise.9. 1887) printr-o relaţie care reprezintă expresia matematică a principiului al doilea al termodinamicii pentru procesele reversibile. în condiţiile în care entropia specifică revine la nivelul iniţial. 3-4 destindere (detentă) adiabatică. *Entropia (S) este definită (R. Figura 9. 4-1 evaporarea izotermă încheie ciclul.9.

. În practică. prin destindere la o presiune mai scăzută. În compresor are loc comprimarea vaporilor de agent frigorific.1-2 comprimare adiabatică în compresor. Procesul se desfăşoară cu un consum de lucru mecanic. cu care are o suprafaţă relativ mare de contact cu mediul ambiant şi este construit pentru a favoriza transferul şi eliminarea căldurii în exterior.. Gazul se răceşte şi condensează în condensator. R.5.4. etilenglicol etc) cu punct de îngheţ foarte coborât (solă). tipul de răcire care se produce poate fi : -direct. care sunt apoi refulaţi în stare supraîncălzită. 3-4 destindere izentalpă la instalaţiile fără subrăcire.. 1984) Schema simplificată a unei instalaţii frigorifice multifuncţionale este redată în figura 12. căldura latentă de vaporizare din spaţiul unde se produce acest fenomen. 3'-4' destindere izentalpă*** la instalaţiile cu subrăcire. ***Un proces izentalp se desfăşoară în condiţii de entalpie constantă. într-un spaţiu mai cald. Ciobanu. 9. 184 .indirect prin intermediul unui circuit răcit de vaporizator. prin însuşi agentul frigorific din vaporizator (evaporator). M. Funcţionarea instalaţiilor frigorifice. 4'-1 sau 4-1 vaporizarea agentului frigorific la presiune şi temperatură constantă. Căldura acumulată este apoi eliminată în 2 etape. 2-2' răcirea vaporilor supraîncălziţi refulaţi în condensator. 9. 2'-3 condensare în condensator. în care circulă un agent intermediar de răcire (soluţie salină cu CaCl2. deoarece transferul de căldură are loc dintr-un spaţiu mai rece care se răceşte în continuare. 3-3' subrăcire în subrăcitor. care este mediul exterior.4. Klauss. Aspecte generale Instalaţiile frigorifice funcţionează ca pompe de căldură. . I. Componenţa unei instalaţii frigorifice cu compresie mecanică într-o treaptă (după Burzo. Agentul frigorific (amoniac sau freoni) absoarbe în momentul vaporizării.3.

c-condensator. care îi asigură din punct de vedere tehnic o funcţionare fiabilă. prin deservirea răcitoarelor din celule de către o centrală frigorifică unică. în paralel cu compartimentarea celulelor supradimensionate. Lucrul mecanic (Lm) consumat în instalaţiile frigorifice uzuale exprimat în echivalent caloric este de 3.04). de dimensiuni modeste. b-separator de ulei. agentul frigorific ajunge în rezervorul (d) destinat acumulării. pentru fiecare celulă. h-separator de lichid i-pompă pentru agentul de răcire intermediar Instalaţia frigorifică cea mai simplă (fig. mai este intercalat un separator de lichid (h). care aduce creşterea eficienţei frigorifice la ε ' (ε ' = qo ' qo + qsr qsr qsr = =ε + . Klaus.Ciobanu.4. f-ventil de laminare.4.. de la marca TRANE cu consum energetic ridicat şi până la agregatele moderne capsulate. Instalaţiile frigorifice pot fi individuale (monobloc). = 0. M. În paralel. unde ciclul se încheie. aşa cum am arătat..5 ori mai redus decât cantitatea de căldură extrasă (q0) din mediul răcit (ε = q0/Lm.. g-vaporizator. a-compresor frigorific.Figura 9. Schema generală a unei instalaţii frigorifice cu compresie mecanică într-o treaptă. economice.6. cu producere de frig (absorbţie de căldură). R. După trecerea în stare lichidă în condensator (c). care reprezintă o soluţie de modernizare. Vaporizarea agentului frigorific subrăcit determină o absorbţie de căldură (căldură de vaporizare) superioară (q0' = q0 +qsr. înaintea repunerii sale în circuit. o centrală frigorifică sau chiar o instalaţie monobloc prezintă detalii constructive şi posibilităţi de reglare-programare care-i amplifică mult numărul componentelor. 9. d-rezervor de lichid. care folosesc amoniacul (NH 3) drept agent frigorific. Depozitele frigorifice pentru produsele horticole utilizează instalaţii centralizate cu răcire directă de tip industrial. Pe parcursul recuperării şi antrenării către compresor. sau centralizate.) prezintă şi alte componente. au existat de-a lungul timpului şi diferite tipuri de agregate monobloc. unde qsr este absorbţia de căldură suplimentară datorită subrăcirii). I. Lm Lm Lm Lm Ventilul de laminare (f) permite refularea. care asigură separarea eventualelelor picături de agent frigorific nevolatilizat (Burzo.5). Factorii de climat ai spaţiilor răcite 185 . precum şi calitatea utilităţilor care le oferă. care are loc.5-4. De la compresor (a) fluidul frigorific circulă la separatorul de ulei (b) care separă picăturile antrenate de vaporii refulaţi.03-0.5-4. Subrăcirea agentului frigorific în subrăcitor (e) permite creşterea eficienţei frigorifice (ε ). ε = 3.1984). 9. e-subrăcitor de lichid. Faţă de un agregat de răcire simplu. injectarea în jet foarte subţire a agentului frigorific în vaporizator (g) unde se produce destinderea.

Macrosilozurile posedă dotări care permit accesul forţat al aerului rece din exterior pentru durate scurte de timp. Regimul termic este dependent de temperatura exterioară. 9. urmată de păstrarea propriu-zisă. prea frig. cuprinzând reglarea şi controlul factorilor pe faze de depozitare distincte. care au contact cu exteriorul. {anţurile şi gropile asigură protejarea contra temperaturilor scăzute a unor produse horticole rezistente la păstrare. prin îngroşarea stratului protector în timpul iernii.cu atât acesta permite urmărirea diferenţiată pe specii şi grupe de soiuri a tehnologiilor de păstrare standardizate. Cu cât un sistem de depozitare este mai eficient. umiditatea relativă. Din studiile I. completată de astuparea coşurilor de ventilaţie în perioadele cu temperaturi foarte scăzute. canale de evacuare). menţin un microclimat rece. precum şi lipsa aerisirii. cameră de aer. pe tot parcursul anotimpului rece. Căile de acces ale aerului sunt închise temporar. Umiditatea relativă este condiţionată de un ansamblu de factori: activitatea fiziologică a produselor. varză etc). prin acoperirea care se face treptat toamna. Pentru ceapă se recomandă amenajarea de macrosilozuri în spaţii acoperite.C Braşov (1970-1997) rezultă că în multe cazuri pierderile la păstrare au fost mai mici în condiţiile Transilvaniei la silozurile fără aerisire (şanţuri). Circulaţia şi compoziţia aerului sunt determinate de ventilaţia naturală existentă. Bordeele şi beciurile îngropate. Tot din lucrările menţionate se poate reţine aspectul folosirii în gospodăriile individuale a gunoiului de grajd la protejarea suplimentară a unor silozuri.6. în corelaţie cu ceilalţi factori de microclimat. Inerţia termică a pereţilor contribuie la atenuarea variaţiilor de temperatură. circulaţia activă şi compoziţia aerului. La spaţiile cu ventilaţie naturală care au pereţii dubli şi amenajări specifice (grătare. decât la silozurile obişnuite.C. Microclimatul din amenajările şi din depozitele simple. dacă la exterior este prea cald. verificarea periodică a produselor şi exploatarea eficientă a dotărilor.Climatul acestor spaţii are următorii parametri determinanţi: temperatura.1. există posibilităţi de reglare parţială a parametrilor debitului de aer. Silozurile dispun de unele posibilităţi reduse de influenţare a factorilor de microclimat. aerisite în anotimpul friguros doar în perioadele cu temperaturi peste -50C. Ulterior. coşurilor de ventilaţie şi uşilor.iar faza preliminară va urmari uscarea suplimentară. rădăcinoase.P. menţinerea unei umidităţi cât mai scăzute devine o preocupare predominantă. în anii sau perioadele cu temperaturi deosebit de scăzute. le fac potrivite pentru zonele friguroase.Ventilaţia se poate realiza conform cerinţelor specifice. obloane reglabile. 186 . Răcirea vracului este treptată (la cartofi va permite cicatrizarea rănilor). Grosimea straturilor de pământ şi de paie. la parametri favorabili păstrării produselor. prin intermediul ferestrelor. parametrii aerului exterior şi tipul constructiv. sau prea multă umiditate. in funcţie de produs (cartofi.

90-180 zile) zvântare-uscare (25/300C.4. max.5. răcire (4/100C. 8-12 zile). ceapa (bulbi) păstrare (00± 1. 28 zile). 3-5 zile).9.: durata zilnică de ventilaţie şi umiditatea relativă a aerului sunt specifice Produsul pentru a evita îngheţarea produselor sau apariţia condensului. vindecare şi cicatrizarea rănilor (13/180C. iar ultimele 6/8 ore chiar 400C) Obs.9. 2-3 zile).UE) .9. primăvara (0/20C evitând cu orice preţ valori peste 3/5 0C). bulbii de ceapă. Tabelul 9. Amenajările constructive şi dotările acestora le asigură folosirea mai eficientă a frigului natural la răcirea produselor. Microclimatul celulelor cu ventilaţie mecanică.5/0. cartof toamnă consum 14 zile). Extremele pozitive sau negative sunt atenuate printr-o izolare mai bună şi printr-un regim dirijat de acces al aerului. Tuberculii de cartof. Absorbţia din exterior este posibilă doar atunci când diferenţele de temperatură şi de umiditate între aerul exterior şi aerul din interior sunt reduse (tab. întocmite pentru o anumită localitate (fig.UI) TE<-30C. preîncălzire (8/120C. răcire (14/200C. 1977) Comparaţie între parametrii temperatură şi umiditate ai aerului exterior (TE.6. 1/20C).interior (TI. 2-4 zile) toamnă (18/200C). Tabelul 9.3).indiferent de umiditate TE>-30C UE<UI darTE<TI UE=UI Absorbţie din exterior îngheţ da da Recirculare internă da nu nu Amestec proporţional îngheţ la TE<00C la TE<00C 187 . Folosirea aerului rece din exterior în răcirea tuberculilor de cartof. (tuberculi) pregătire pentru desilozare (8/100C. Folosirea aerului exterior rece şi de umiditate variabilă. prin planificarea fazelor alternative de ventilaţie activă pe baza diagramelor (izoplete) ale temperaturilor medii decadice. usturoi sau arpagic se păstrează în condiţii de ventilaţie activă specifică. iarnă (-1.9. cu două săptămâni înainte de plantare arpagic (bulbi) (25/300C). răcire (± 10C.2. 7-14 zile) zvântare-uscare (20/250C. presupunând faze de temperatură distincte în funcţie de starea produsului şi desfăşurarea procesului de păstrare (tab.).3. păstrare (3/50C. Dependenţa de parametrii climatici exteriori poate fi atenuată. păstrare (usturoi (bulbi) 1/+1. (după Niculescu şi Stoianovici.4. impune în mod frecvent recircularea internă. 150-180 zile).).50C. sau amestecul proporţional cu aerul din celulă. 28-56 zile). 60 zile). 120-150 zile). Dirijarea temperaturilor în ventilaţia mecanică la unele produse pe faze de păstrare distincte (conform STAS) Fazele de păstrare specifice (temperatură 0C şi durată zile) zvântare (10/200C. în funcţie de parametrii de microclimat din interior.5 0C. tratament termic (ultimele 2 săptămâini 25-350C.

viteză şi coeficient de recirculare prescrise de standarde.3. sub 50C) UE>UI UE<UI UE=UI UE>UI UE<UI UE=UI la TE>+50C zvântare cazul ideal pericol condens vindecare răni condens condens condens da nu nu da da da da da nu nu nu nu la ∆ T <30C la ∆ T <30C condens condens UE>UI TE>TI (∆ T >50) indiferent de umiditate 9. Microclimatul din celulele frigorifice poate fi complet dirijat. umiditate. Izopleta temperaturilor medii decadice orare din Iaşi în perioada septembrie-mai 1946-1976 188 . Aerul condiţionat are o temperatură.5. În variantele optimizate sub raport energetic este inclusă şi folosirea frigului natural cu precădere în perioadele când temperatura exterioară este apropiată ca valoare de temperatura interioară cerută (TE-TI). modificat sau controlat după necesităţi.TE∼ TI TE>TI (∆ T mică.6. Figura 9.

. urmată de reglarea temperaturii. simplă sau complexă. Relaţia temperatură-umiditate se determină prin calcule. Umiditatea se previne şi prin depozitarea de produse bine uscate (bulboase). Coborârea temperaturii aerului de răcire nu trebuie să se facă în această situaţie pe seama micşorării nejustificate a temperaturii elemenţilor vaporizatorului (eavaporatorului). este realizată folosind formulele şi 189 . 1984).7 m2/m3 celulă). prezenţa umană şi motoare în funcţie. I. în proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de frig se ţine seama de suprafaţa de schimb necesară a elemenţilor de răcire (0. necesarul de frig se determină proporţional cu masa. În caz contrar. din diferite motive. pentru a nu fi afectate de condens prin încălzire şi răcire repetată. se măsoară şi se dirijează.diferenţa între temperatura iniţială şi temperatura de păstrare q . iar ambalajele acestora vor îndeplini aceleaşi condiţii. Pentru produsele care cer o umiditate relativă de peste 90% este necesară folosirea dispozitivelor numite umidificatoare (de diferite tipuri) sau a unor măsuri tehnologice speciale. Aerul bine răcit are un efect de uscare. acesta absoarbe o parte a umezelii din celulă. fenomen care este în acest caz provocat şi dorit.. deoarece prin uşoara sa creştere de temperatură. realizarea acesteia nu pune probleme tehnice deosebite. în contact cu produsele. Cp şi Ca sunt căldurile specifice ale produselor şi ambalajelor (J/kgK) ∆ t . răcire. la care se adaugă pierderile prin pereţi sau tavan) (Potec. nucilor) se face printr-o prealabilă condensare a vaporilor de apă în bateria de răcire. în celulele etanşe şi la temperatura frigorifică solicitată. umiditatea relativă (UR) se micşorează prin condensare şi formare de chiciură (brumă) la răcitor. iar tratarea aerului pentru condiţionare (încălzire. cu scopul de-a compensa suprafaţa redusă (∆ t nu va depăşi 5-60C). 1983 şi Burzo. amestec. Uscarea aerului (dorită la păstrarea cepei. uscare). căldura specifică şi căldura fiziologică degajată de respiraţie: Qn = (Mpcp + Maca)∆ t + MpqZ (J) Qn este necesarul de frig pentru răcirea produsului de Mp (kg) şi ambalajelor de Ma (kg). Atunci când. Pentru produse. gutui). Pentru produsele care solicită o umiditate a aerului moderată (struguri. Cu toate acestea. este bine să protejăm cu o folie primul rând de ambalaje care vin în contact cu aerul rece. răcirea produselor (în vrac sau ambalate) şi eliminarea căldurii degajate în respiraţia produselor.Calculul necesarului de frig trebuie să cuprindă mai multe aspecte: răcirea aerului din celulă.media căldurii degajate zilnic prin respiraţia produsului (J/t/24h) Z . iluminat. usturoiului. nu suntem siguri de uniformitatea şi de constanţa în funcţionare a instalaţiei frigorifice. umidificare. dar şi menţinerea nivelului scăzut de temperatură (compensarea pierderilor prin circulaţie pe uşi.5-0. Dirijarea umidităţii relative este necesară şi ea în funcţie de specie. I.perioada de răcire (zile).

fiind mult solicitate pentru consumul în stare proaspătă. Ca Mg). Circulaţia aerului se exprimă prin debitul specific (m3/h.8-1. P. însă datorită fermităţii scăzute trebuie evitate manipulările repetate. Schimbarea culorii căpşunelor spre cea roşie strălucitoare este influenţată de temperatură. compot. Sunt fructe ce prezintă o epidermă foarte subţire. uşor alterabilă.1.t).1 g/100 g aciditate titrabilă exprimată în acid citric. de 3-4 ori mai mult decât merele. dulceaţă. însă perisabilitatea lor ridicată limitează perioada de păstrare după recoltare. au gust plăcut. Recoltarea. La acestea se mai adaugă timpurietatea apariţiei fructelor care sunt aromate. Fructele cu 7-10% glucide şi 0.TEHNOLOGIA VALORIFICĂRII ÎN STARE PROASPĂTĂ A CĂPŞUNELOR ŞI A FRUCTELOR DE ARBUŞTI FRUCTIFERI 10. CAP. sensibilă. congelate sau preparatele de cofetărie. Fructele destinate consumului imediat sau industrializării pot fi recoltate chiar la maturitatea de consum. prin coeficientul de recirculare (volum recirculat/volumul celulei de păstrare = recirculări/h) şi prin coeficientul de reînnoire (volum aer exterior introdus. cât şi posibilităţilor diverse de industrializare ca: sirop. m3/h/volumul celulei de păstrare = schimburi aer/h). la numai câteva zile. Depozitele moderne dispun de aparatură automată de măsurare şi reglare. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a căpşunelor Valoarea alimentară şi tehnologică a căpşunelor se datorează conţinutului în glucide (7-8%). căpşunele continuându-şi procesele de maturare şi după ce au fost recoltate. în vitamine din complexul B şi săruri minerale (K. au o respiraţie foarte intensă. vitamina C (60-70 mg/100 g). Momentul optim de recoltare se conturează când pe aproximativ 75% din suprafaţa fructului s-a format culoarea tipică soiului. lichior. chiar dacă această lucrare s-a efectuat înainte ca fructele să fie ajuns la maturitatea de consum. 190 . jeleu. X. gem.diagramele de stare cunoscute. fiind încetinită la 20°C ziua şi 10°C noaptea şi favorizată la 25°C ziua şi 15°C noaptea. sunt cele mai apreciate din punct de vedere organoleptic. ceea ce le reduce capacitatea de păstrare.

evitând insolaţia puternică. În Olanda. iar ambalajele cu fructe se lotizează pe categorii. Culesul se execută cu multă grijă. Este contraindicată recoltarea. fiind admisă lipsa codiţelor şi a caliciului.Recoltarea se face manual. Eficientă este şi metoda „vacuum cooling” realizată la 3040 mm Hg şi temperatura de 2-5°C timp de 15-30 minute. odată cu ambalarea definitivă. cu mâna prin răsucire şi desprinderea cu caliciu şi peduncul de aproximativ 1 cm fără apăsarea sau strivirea fructului. cât şi ambalajele cu fructe de pe cărucior. Cercetările realizate în acest sens au arătat că după 2 ore la 15-20°C. pentru a evita strivirile şi a permite circulaţia aerului. de exemplu. Staţionarea în câmp se face sub un adăpost temporar bine aerisit. Pentru calitatea I. care degajă căldură şi pierde apă după recoltare. căpşuna este un organism viu. atât persoana care recoltează. diametrul ecuatorial trebuie să fie de minim 25 mm. 191 . reamintind că alături de celelalte produse horticole proaspete. determinând astfel scăderi în greutate.Aceasta trebuie realizată cât mai rapid după recoltare şi cu o viteză cât mai mare. fără calibrarea. În Italia. Ca ambalaje se folosesc lădiţele platou de 6-8 kg capacitate. prin sistemul „tradiţional” în celulă sau tunele special amenajate pentru ventilaţia cu aer forţat în depresie. recoltarea mecanică. numai pe timp frumos.5%. lăzi din lemn tipurile III şi IV.5%. în 5-8 reprize. au loc scurgeri de suc şi se alterează repede. precipitaţii sau radiaţia solară. eşalonat la 2-3 zile. în timp ce la 25-30°C. cu multă atenţie. protejând producţia recoltată faţă de praf. Prerăcirea. în cutii de carton. cum din păcate se întâlnesc pe piaţă. În multe ţări se practică în acest scop. după aceeaşi perioadă au ajuns la 1. este prima tehnică ce trebuie să se integreze „lanţului de frig”. cu capacitatea de 0. realizând concomitent presortarea pe culori şi mărimi. scăderile în greutate au fost de 0. iar stratul de fructe nu va fi prea gros. la recoltare se folosesc unele cărucioare cu 3 sau 4 roţi. Ca ambalaj de recoltare se folosesc coşuleţe din material plastic. în care sunt separate prin spaţii de siguranţă. productivitatea fiind de 112 t/oră. ce presupune însă existenţa culturilor înfiinţate şi întreţinute special. din material plastic. manipularea şi transportul căpşunelor în ambalaje de dimensiuni mai mari. cărucioarele fiind echipate şi cu o umbrelă care atunci când este deschisă protejează de insolaţia puternică. fiind aşezate câte 32 de bucăţi. iar la calitatea II-a minim 20 mm.5-1 kg aşezate în lăzi din lemn tipul VI (ambalaj suport). acţionate manual care sunt prevăzute cu o mică platformă pe care se aşează ambalajele goale şi cele cu fructe. coşuleţele din material plastic sunt învelite în peliculă perforată. folosind sistemul „flow-pack”. Manipularea trebuie efectuată cât mai operativ. la capătul rândurilor. deoarece în momentul valorificării fructele nu-şi mai menţin integritatea. Pentru prelucrare. specific valorificării produselor horticole excesiv şi foarte perisabile. tipul C sau model I din material plastic. fructele pot proveni dintr-o recoltare manuală în 2-3 etape. Căpşunele recoltate se pun în coşuleţe din material plastic pe calităţi şi separat pe calibre.

practică.) şi superior punctului de congelare (-0. în coloană. Pentru livrare. însă după 2-3 zile atmosfera din interiorul ambalajului se stabilizează la 3-4% O2 şi 9-10% CO2. pentru a evita formarea condensului. acestea se comercializează împreună cu ambalajul. utilizând pelicule din material plastic semipermeabil. prezenţa apei favorizând dezvoltarea agenţilor patogeni. loturile depozitate sunt menţinute într-o cameră de trecere. bine fixate. Valorificarea. Ambalajele cu fructe se aşează pe paletele cu montanţi. care la rândul lor se depozitează pe 1 sau 2 nivele. care se fixează peste ambalaj (tăviţe sau coşuleţe din polistiren etc. care sunt mai dăunătoare pentru fructe chiar decât protecţia recoltei fără reducerea temperaturii. concentraţie care manifestă şi un efect represor asupra dezvoltării agenţilor patogeni. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor unor arbuşti fructiferi cultivaţi 192 . Transportul. iar umiditatea relativă optimă a aerului variază între 85-90%.8°C). 10. Această posibilitate de păstrare şi valorificare a căpşunelor trebuie să urmeze „lanţul de frig” pe toată durata fluxului tehnologic. Nivelul termic în „lanţul de frig” trebuie menţinut sub 5°C (nu se dezvoltă Rhizopus sp.I este de 3-6 zile.-a este de maxim 3 zile. Menţionăm că această peliculă semipermeabilă permite un schimb selectiv de gaze şi vapori de apă cu mediul exterior. pe 8-10 nivele.Menţionăm că trebuie evitate salturile de temperatură sau răcirile succesive pe durata păstrării.II. nefiind admisă prezenţa altei specii horticole în celulă. Durata de păstrare la temperatura de 0°C pentru căpşunele cal.2. pentru păstrarea şi comercializarea căpşunelor în stare proaspătă este realizarea de ambalaje fiziologice. Se recomandă ca spaţiile în care se comercializează căpşunele să asigure o temperatură moderată de 8-15°C. pentru a limita pierderile şi a prelungi durata de valorificare. Temperatura optimă este cuprinsă între 0°C şi +2.Condiţiile de păstrare. în care ambalajele se aşează în stivă compactă. Pe durata păstrării este necesară o puternică recirculare a aerului (20-30 schimburi/oră) şi un control zilnic al fructelor. . Pentru protecţia căpşunelor de la locul de producţie la depozite şi centrele de valorificare se folosesc mijloace de transport frigorifice sau izoterme. la temperatura de 4-10°C. iar în cazul fructelor ambalate în coşuleţe din plastic. în condiţiile unei umidităţi relative ridicate (90-95%) rezultate în urma transpiraţiei fructelor. în timp ce pentru cele de cal.5°C. îmbogăţită în CO2 (rezultat din respiraţia fructelor) şi sărăcită în O2 (consumat în respiraţie). O metodă modernă. Păstrarea de scurtă durată. Valorificarea se face direct din ambalajele de transport şi depozitare. chiar 10 zile la unele soiuri. evitând salturile de temperatură ce ar putea determina formarea de condens pe fructe sau ambalaj. Căpşunele se păstrează în depozite frigorifice cu atmosferă normală.) şi realizează în interior o atmosferă modificată.

10. care constituie un indice de calitate. Concomitent cu recoltarea se execută sortarea şi ambalarea. lichioruri. Transportul la Secţia de industrializare se poate face în butoaie din lemn sau bidoane din material plastic de 100-200 kg capacitate. Sunt foarte apreciate pentru valoarea alimentară şi terapeutică a fructelor. Se recomandă efectuarea prerăcirii la 5-8°C. afinată etc.1. Ele se remarcă printr-un conţinut ridicat în substanţe nutritive. Conţinutul ridicat în vitamina C stabilă. folosind coşuleţe şi caserole cu o capacitate de până la 1 kg. pentru a suporta manipularea şi transportul. P 8-10 mg. P 3O. cu tufă înaltă.2. săruri minerale (K 70-120 mg. precum şi conţinutul ridicat de substanţe pectice (1-1. folosind mijloace auto frigorifice sau izoterme. dulceţuri. Fructele afinului de cultură. glucide (5-14%) şi substanţe minerale (K 275-370 mg%. Aciditatea ridicată de 1. Manipularea şi transportul în vederea comercializării trebuie realizate cât mai rapid. Maturarea fructelor în ciorchine are loc în ordinea formării lor şi anume de la bază spre vârful acestora. de 2-4 ori mai mari decât cele ale afinului din flora spontană. siropuri şi sucuri.2. aşezate în lădiţe suport cu o capacitatea de 5-6 kg.1 g acid citric/100 g. 193 . din care se pot fabrica sucuri.2 Coacăzele. în care alături de fructe se introduce un bloc de gheaţă de 20-25 kg. contribuind la stabilirea calitativă a fructelor. Maturarea fructelor are loc eşalonat şi se desfăşoară pe o perioadă de 4-7 săptămâni în funcţie de soi şi condiţiile climatice ale anului respectiv. la cele negre). cum sunt: glucide (1114%). Recoltarea manuală trebuie efectuată numai pe timp uscat. care reduce „temperatura de câmp” a fructelor şi limitează pierderile. evitând orele cu insolaţie puternică. vitamina C (12-20 mg/100 g). dulceţuri. gemuri.2%) le clasează printre materiile prime de mare valoare în fabricarea de gemuri. sunt foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă sau ca materie primă pentru industria alimentară. Fe 1 mg/100 g) etc. antociani şi săruri minerale le conferă calităţi medicinale remarcabile (cu precădere coacăzele negre). care conţin cantităţi mari de vitamina C (180-200 mg/100 g produs proaspăt.3 mg%) etc. fructele căzând pe o prelată colectoare cu pereţii înclinaţi. iar pieliţa devine elastică la apăsare. vitamina P.40 mg %. la temperatura de –0. Afinele. cât mai rapid după recoltare. Cei care recoltează trebuie instruiţi pentru ca în timpul culesului să nu şteargă pruina de pe fructe.5-1. Păstrarea fructelor este posibilă timp de maxim două săptămâni. jeleuri. Fe 0. Pentru industrializare se poate recolta mecanic prin vibrare.7-2.10. siropuri. Se poate începe recoltarea în momentul când 80-90% din fructe sunt mature. Ca 15-60 mg%.5…0°C şi 90-95% UR fiind necesar asigurarea „lanţului de frig” pe întreg fluxul de valorificare. apelând la tehnologia cu aer forţat în depresie. Se consideră că au atins maturitatea de recoltare când fructele capătă culoarea soiului. Ca 10-20 mg.

perforate la bază). urmată de expedierea operativă la beneficiar. în special soiurile roşii. cu o capacitatea de 0.2. magazie la subsol). Astfel coacăzele roşii se pot păstra 2-3 săptămâni la temperatura de 0°C şi UR de 90% în timp ce coacăzele negre se menţin optim în aceste condiţii numai 1-2 săptămâni.0°C şi la UR 85-90%.). coacăzele se pot păstra timp de 8-10 zile într-un spaţiu răcoros (pivniţă. întârzierea cu 815 zile ducând la căderea fructelor şi la pierderea a 30-35% din producţie. Pentru industrialaizare. carton ceros etc. Ca 22 mg%. Zmeura este caracterizată de faptul că nu are o perioadă de postmaturare. datorită maturării eşalonate. care să suporte manipularea şi transportul. deprecierea este accelerată când recoltarea se face în ore ale zilei cu temperatură foarte ridicată. săruri minerale (K 220 mg%. până la 500 g (coşuleţe din material plastic. tuburi cu CO2 lichefiat. de 2-3 zile în condiţii frigorifice la –0. folosind blocuri de gheaţă carbonică. direct în ambalajul în care ajunge la consumator. înălţimea stratului de fructe nedepăşind 15 cm.2-0. Atât pentru recoltare cât şi pentru păstrare se vor folosi numai ambalaje cu capacitate redusă.. O modalitate modernă de transport şi păstrare temporară a zmeurei o reprezintă tratamentul intensiv cu CO2. Recoltarea este eşalonată. În cazul recoltării cu 5-6 zile înainte de maturarea deplină. Valoarea alimentară şi tehnologică este dată de conţinutul în glucide (7-13%). 10. Păstrarea temporară. în 2-3 reprize. Pentru consumul în stare proaspătă se recoltează manual. Recoltarea coacăzelor negre se face la maturarea deplină.5 kg. unele soiuri putâdu-se păstra chiar 7 zile. la o temperatură de 5-10°C. care se aşează în lădiţe suport. urmărind menţinerea boabelor întregi. vitamina C (25 mg/100 g).5…. evitându-se riscul tasării boabelor şi alterărilor microbiologice.Recoltarea coacăzelor roşii se face manual. Mg 20 mg% etc. nesaturate din ciorchini.3. Păstrarea este de foarte scurtă durată. care atinge un nivel de până la 20%. răcirea fructelor. fără caliciu şi receptacul. ţesuturi fragile şi o respiraţie foarte intensă. Imediat după recoltare se recomandă efectuarea prerăcirii cu aer forţat în depresie. urmate de soiurile negre şi apoi de cele albe. la 2-5 zile odată. din care se 194 . pentru a preveni infecţia cu Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu) a fructelor supramaturate. Având un conţinut ridicat de apă (83-84%). Pentru păstrarea în stare proaspătă coacăzele se vor recolta întotdeauana cu rahis. gustul şi aroma ei fiind pe deplin definite numai în momentul maturării de consum. Ca ambalaje se folosesc coşuleţe din material plastic. se pot semiconserva prin supraconcentrare cu sirop de zahăr 30% sau prin congelare la –16°C. numai astfel putându-se asigura o bună circulaţie a aerului. cu menţiunea că întreaga plantă are şi calităţi medicinale. se realizează şi sortarea pe calităţi şi grad de maturare. Coacăzele se comportă bine la păstrarea în stare proaspătă. Odată cu recoltarea.

Astfel. însă sunt şi unele soiuri din categoria produselor perisabile şi anume cele cu o fermitate mai bună şi o suculenţă mai redusă.) În multe ţări. la maturitatea deplină. Mg 12 mg%) în timp ce conţinutul în vitamina C este de sub 10 mg/100 g produs proaspăt. dar şi datorită valorii alimentare dată de conţinutul în elemente nutritive şi posibilităţii de a fi folosite la obţinerea de gemuri. . Zmeura destinată fabricilor de conserve şi de sucuri se recoltează fără receptacul. criteriul calitativ principal după care se declanşează recoltarea este culoarea fructelor. XI. Tehnologia de valorificare în stare proaspătăt a cireşelor Cireşele sunt foarte apreciate.1. când fructele proaspete lipsesc.injectează în unitatea de încărcătură învelită într-o husă din material plastic. sucuri. conţinutul în glucide este de 15-18%. CAP. După recoltare. Apoi zmeura se aşează în butoaie în care se introduce o substanţă conservantă. piersici etc. fiind însă în măsură să suporte manipulările şi transportul. Desigur că există o legătură directă între culoarea fructelor şi conţinutul în susbstanţă uscată solubilă. aciditatea totală titrabilă şi fermitate. când au căpătat culoarea şi însuşirile caracteristice soiului. datorită epidermei subţiri şi fermităţii pulpei reduse. ceea ce 195 . în primul rând datorită apariţiei lor (unele soiuri) timpurii (luna mai). siropuri.TEHNOLOGIA VALORIFICĂRII ÎN STARE PROASPĂTĂ A FRUCTELOR DRUPACEE (SÂMBUROASE) 11. Sunt produse foarte perisabile. dulceaţă. se închid ermetic şi se păstrează la 2-3°C. folosind găleţi din material plastic. caise. rachiuri. folosindu-se în acest scop codurile de culori sau colorimetrele. cireşele nu îşi mai continuă maturarea şi de asemenea prezenţa etilenei în mediul de staţionarepăstrare. dar se menţionează că pentru aceeaşi nuanţă de culoare la două soiuri. nu accelerează coacerea cireşelor. de exemplu elementele fizico-chimice precizate anterior sunt adeseori diferite. compoturi etc.Recoltarea pentru consumul în stare proaspătă se face la maturitatea deplină. lichioruri. aşa cum se întâmplă la alte fructe (mere. CO2 ce manifestă un efect represor asupra principalelor microorganisme ce alterează zmeura pe durata valorificării. iar în unele elemente minerale diferit (K 245-275 mg%.

în concentraţie de 10-20%. ca ambalaje folosindu-se lăzile tipul IV şi model I (capacitatea 5-6 kg) şi tipul III (capacitatea de 7-8 kg). cu o capacitate de 3-4 kg. Trecerea fructelor în ambalaje de transport şi depozitare trebuie să se facă uşor.5°C…. Lăzile cu fructe se paletizează după sistemul în coloană. cu aer rece are ca efect menţinerea calităţii iniţiale la parametrii optimi şi prelungirea duratei de valorificare în stare proaspătă.Păstrarea temporară se realizează în depozite frigorifice cu atmosferă normală sau cu atmosferă controlată. Hedelfinger.Prerăcirea fructelor. se formează cavităţi în pieliţă şi fructele au o aromă slabă. sănătoase. lăsând un spaţiu de 5-10 cm între coloanele de ambalaje. pe palete de depozitare sau de uz general. cu mijloace izoterme sau frigorifice. pentru a evita vătămarea fructelor. cu peduncul. în funcţie de cantitate. pentru a favoriza circulaţia aerului printre produse. Germersdorf). cele mai bune rezultate s-au obţinut în următoarea compoziţie gazoasă: 3-10% O2 şi 10-15% CO2. . Cele mai folosite ambalaje de recoltare pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă sunt găleţile din material plastic. sau în lipsa acestora. de capacitate mică. coşurile din nuiele. Tratamentul cu CO2. turgescenţa pedunculului şi prevenirea mucegăirii. concomitent cu presortarea. fără vătămări mecanice. care se depozitează pe un singur nivel sau pe două.În atmosferă controlată. permite menţinerea luciului.determină ca folosirea acelor instrumente de lucru să fie individualizată pe soiuri sau grupe de soiuri. umiditatea relativă a aerului de 90-95% (necesară în special pentru menţinerea culorii şi turgescenţei pedunculului) şi o circulaţie moderată a aerului. Pentru prelucrarea industrială.Transportul de la locul de producţie la depozit şi locul de valorificare trebuie realizat pe distanţe mici cu ajutorul camioanelor cu prelată. este cuprinsă între 14-21 zile. prin vibrarescuturare. . realizat în încărcătura paletizată acoperită cu folie. cu grijă.5°C) recomandate ca optime de unele standarde. recoltarea putându-se realiza mecanizat. Durata de păstrare. Condiţiile optime sunt: temperatura de 1-2°C. afectează nefavorabil gustul şi aroma cireşelor. La concentraţii de O2 sub 1%. iar pe distanţe medii sau mari. în timp ce la 196 . dar fără început de zemuire în cavitatea pedunculară şi cu un conţinut în substanţă uscată solubilă de minim 10%. prevăzute cu montanţi. se admit fructe fără peduncul. limita superioară fiind caracteristică soiurilor cu pulpa ferma. . fără a depăşi durata de 3 zile. variabilă cu soiul. pietroase (Ex. pe durata transportului. la 5-7°C timp de 4-6 ore.+0. evitând deshidratarea produsului. . Ca recomandare generală pentru începutul recoltării se indică un conţinut minim în substanţă uscată solubilă de 10-12%. în condiţii optime de mediu. fără urme de atac al bolilor şi dăunătorilor etc. Temperaturile optime mai mici (-0.. alegând fructele întregi. Culesul se face manual. curate. deşi asigură o calitate vizuală (aspect) bună.

9% acid malic). -Recoltarea trebuie realizată la maturitatea de consum. pentru a favoriza desprinderea pedunculului de ramură.4-1. substanţe pectice (0. a permis prelungirea duratei de păstrare în condiţii optime. Transportul se va realiza în containere uscate.35%.Păstrarea fructelor trebuie iniţiată cât mai rapid după recoltare. O altă posibilitate.). dulceţuri. .Recoltarea mecanică se practică în vederea valorificării prin industrializare. în raport cu cerinţele 197 . însă desprinderea fructelor este uneori greoaie. siropuri şi lichioruri sau în cofetărie şi patiserie.concentraţia de CO2 de peste 30% se pot forma pe pieliţă pete de decolorare de culoare brună şi diminuarea aromei. .2%). până la 6-8 săptămâni. în interval de maxim 12 ore. dar nu este recomandată ca etapă obligatorie. Majoritatea fazelor valorificării sunt asemănătoare celor prezentate la cireşe. păstrarea permite o desfacere eşalonată şi ritmică. însă eşalonarea maturării impune uneori un cules manual în două etape. Nu se recomandă manipularea şi transportul în bene cu apă (ca şi la vişine).Desfacerea loturilor de fructe păstrate prin refrigerare trebuie realizată în maxim 12 ore. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a vişinelor Aceste fructe se utilizează în proporţie mai mare pentru industrializare şi mai puţin pentru consumul în stare proaspătă (ex. la temperatura de 1-2°C şi umiditatea relativă de 90-95%. Engleze timpurii. cu 1-2% O2 şi sub 20% CO2. însă apare dificultatea preparării şi manipulării conservantului. în cazul nerespectării tehnologiei de valorificare. Mari timpurii etc. deoarece în câteva zile are loc deprecieri importante. a determinat folosirea vişinelor în industria prelucrării sub formă de sucuri. mai ales pentru consumul în stare proaspătă. Vişinele conţin substanţe uscate solubile între 11 şi 14%. 11. Atmosfera controlată tip ULO (ultra low oxygen). în soluţie de SO2 în concentraţie de 1. la temperatura de 0-5°C. se recomandă efectuarea tratamentelor cu Ethrel 750 ppm. deoarece apare fenomenul de crăpare a pieliţei. În condiţii frigorifice. Trebuie reţinut că vişinele sunt fructe mai perisabile decât cireşele înregistrându-se pierderi mai importante. cu 10-14 zile înaintea recoltării mecanice. .2.2%) şi antociani (200-210 mg%). compoturi. urmând ca prelucrarea să nu întârzie mai mult de 24 ore. comercializarea făcându-se direct din ambalajele de depozitare şi transport. substanţe tanoide (0. gemuri. De aceea. dar conţinutul ridicat în acizi organici (1. mai eficace constă în semiconservarea în momentul recoltării.

timp de 60-80 zile. Căldura de câmp este eliminată prin recircularea apei răcite (4-6 ore) sau în spaţii frigorifice la 0-6°C. 11. prin refrigerare şi la UR optimă (9095%). Soiurile mai rezistente sunt colectate în bene uscate sau chiar în lăzi speciale. caisele fiind perisabile nu suportă manipulările şi transportul în stadiul final de maturare. cât şi pentru prelucrare industrială sub formă de: compoturi. în condiţii de temperatură şi umiditate optime. fructe deshidratate etc. sau închiderea ambalajelor în peliculă de polietilenă. Comercializarea trebuie realizată din spaţii frigorifice (vitrine. spre limita superioară oprindu-se de ex. se permite şi fără peduncul.3. în funcţie de destinaţie şi direcţia de valorificare. în funcţie de soi. recoltarea caiselor trebuie făcută eşalonat. sau perisabile. Durata maximă de păstrare în aceste condiţii este de 5-7 zile. fapt pentru care recoltarea nu trebuie privită ca o simplă culegere a fructelor deoarece de modul de realizare (precum şi tehnica recoltării) depind în mare parte veniturile obţinute în urma valorificării. fiind apoi recomandată prelucrarea în termen de 9-24 ore. care prezintă o valoare economică importantă datorită însuşirilor nutritive. Fructele destinate industrializării. dulapuri frigorifice).pieţei. . de unde sunt preluate de o bandă transportoare şi sunt deversate într-un container sau tanc cu apă rece sub 15°C. desfacerea făcându-se din ambalajele de transport sau păstrare. pentru acelaşi soi. . fiind solicitate atât pentru consum în stare proaspătă.5 zile. folosind pungi perforate de material plastic. efectuate în perioada cu temperatură moderată. când fructele conţin minim 10% substanţă uscată solubilă. prin 3-4 treceri la interval de 2. soiul Crişana. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a caiselor Caisele sunt printre fructele sezonului de vară. dar fără început de zemuire în cavitatea pedunculară. în funcţie de epoca de maturare (timpurii sau tardive). contractibilă sau extensibilă. dulceţuri. Uniformizarea maturării şi uşurarea recoltării mecanice a vişinelor se poate realiza prin tratamente cu Ethrel 500 ppm.Recoltarea pentru prelucrare industrială. Pentru consumul local sau 198 . nectaruri. Fructele scuturate mecanic sunt colectate pe prelate speciale. cu 7-10 zile înainte de recoltare. Recoltarea se efectuează cu 2-5 zile înaintea maturităţii depline. Se practică şi preambalarea. tehnologice şi comerciale. Fructele de cais sunt foarte perisabile. deoarece maturarea fructelor se face neuniform în cuprinsul coroanei. semipermeabilă. către beneficiar nu trebuie să depăşească durata de 3 zile. pot fi menţinute în condiţii de atmosferă controlată (2-3% O2 şi 3-4% CO2). Ca regulă generală pentru a valorifica superior întreaga producţie de fructe. gemuri.Transportul fructelor destinate consumului în stare proaspătă.

la temperaturi sub 10°C. eliminând fructele atacate de boli. pentru a preveni formarea condensului. un rol important avându-l nivelul temperaturii şi umidităţii relative a aerului. când fructele au culoarea galben-verzui pe partea umbrită şi galben pe cea însorită. cu pulpa suficient de consistentă. Atunci când nu se dispune de dotarea necesară. la temperatura de 8-10°C. Dacă se recoltează prematur. La sistarea păstrării fructele depozitate la frig trebuie acomodate termic. se recoltează la maturitatea de consum. Ambalajele de recoltare cele mai folosite sunt: găleţile din material plastic cu o capacitate de 6-8 kg. când au culoarea galben aurie acoperită cu roşu pe partea însorită şi o aromă caracteristică. fiind expuse în dulapuri sau vitrine frigorifice. IV sau model I. suculentă şi aromată. vătămate mecanic etc. Fructele destinate industrializării se pot păstra până la 50 de zile. dăunători. menţinând umiditatea relativă ridicată prin umezirea periodică a pardoselii depozitului. condiţiile optime pentru caise. Pentru o valorificare în termen de 2-3 zile se recomandă stadiul de pârgă avansată. iar între 4-7°C aceste dereglări fiziologice devin mai evidente. durata de păstrare poate atinge 30 de zile. la 0°C. caisele pot fi păstrate o durată mai scurtă (4-6 zile) în depozite simple. cu 2% O2 şi 5% CO2 la temperatura de 0°C. În condiţii de atmosferă controlată. după care ele se sortează din nou şi se comercializează în condiţii de temperatură scăzută. de culoare verde-gălbui sau colorate într-un ritm mai rapid decât evoluţia conţinutului în glucide.pentru prelucrare. deoarece caisele sunt fructe care pierd uşor apa şi deci scad mult în greutate. prelungind durata menţinerii calităţii. urmată de răsucirea într-o parte sau alta pentru a le desprinde de ramura de rod.5…+0. 2-3% O2 şi 2. prin transferul într-o cameră de trecere. III. dar această tehnologie nu se justifică din punct de vedere economic. evoluţia lor gustativă lasă de dorit. II din material plastic). Recoltarea caiselor se efectuează manual printr-o uşoară prindere cu degetele. perioada de păstrare fiind de 10-15 zile în funcţie de momentul recoltării. Astfel. astfel că după circa 12 ore de staţionare în condiţii necorespunzătoare apar primele semne de depreciere. la 6-8°C. La stabilirea duratei de păstrare trebuie ţinut seama ca în 10-15 zile chiar fructele păstrate la temperatura de +1°C îşi pierd aroma şi unele calităţi gustative. 199 .5°C şi UR de 85-90%. Concomitent cu recoltarea se face şi presortarea. conform cercetărilor realizate până în prezent. cu o valoare a pierderilor de 13%. Metoda optimă recomandată este cea cu aer forţat în depresie. Manipularea şi staţionarea temporară impun multe precauţii şi o atenţie sporită.5-3% CO2. Păstrarea fructelor pentru consumul în stare proaspătă este doar temporară. realizabile numai în depozite frigorifice sunt: temperatura –0. iar pentru transport şi depozitare se folosesc lădiţele din lemn cu o capacitate de 5-6 kg sau 10-12 kg (tip I. limitează pierderile în greutate şi apariţia bolilor. II. Prerăcirea cât mai operativă după recoltare.

200 . cu o capacitate de 8-10 kg. fiind utilizate şi sub formă prelucrată în compoturi. pentru determinarea momentului optim de recoltare îl reprezintă fermitatea pulpei fructului. substanţe minerale (0.5 kgf/cm 2. Un indice obiectiv ce poate fi folosit. Ca ambalaje de recoltare se folosesc găleţile din material plastic. strângând uşor fructul cu degetele şi apoi acestea se răsuceşte într-o parte sau alta pentru a se desprinde de ramura de rod. lăzile tipul IV (56 kg capacitate).5 kgf sau valorificare imediată =3.O modalitate relativ recentă de valorificare comercială a caiselor având ca scop menţinerea calităţii fructelor cât mai mult timp este sub formă preambalată în pungi microperforate sau pe suporturi (coşuleţe. cu 2-4 zile înaintea maturităţii de consum. Principalele componente biochimice: glucide (10-11%). gem. în funcţie de destinaţia recoltei (păstrare temporară=5. care este bine să aibă valori cuprinse între 3. Dimpotrivă. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a piersicelor Piersicele sunt fructe cu un aspect atrăgător.3-1%). realizând concomitent şi presortarea . în funcţie de poziţia lor în coroană. . care poate bloca sinteza etilenei. dulceaţă etc. foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă. mai mică. tăviţe etc.4. Cercetările realizate în această direcţie au relevat acumularea după câteva zile în interiorul ambalajului a unui conţinut de 3-4% O 2 şi 5-6% CO2. prevăzute cu platouri alveolare (5-6 kg capacitate) Concomitent cu recoltarea se face şi presortarea când se elimină fructele necorespunzătoare (lovite mecanic. Maturarea fructelor pe pom se face eşalonat. iar ca ambalaje de transport şi depozitare. vitamina C (7-20 mg/100 g produs proaspăt) etc. în funcţie de selectivitatea peliculei şi activitatea fiziologică a fructelor. fiind rezistente la recoltarea mecanizată şi la transport. 11. Nectarinele (fără puf) şi paviile (cu pulpa fermă şi aderentă la sâmbure) sunt preferate pentru industrializare.Recoltarea se face manual.) învelite cu peliculă semipermeabilă (pentru gaze şi vapori de apă) din material plastic. De menţionat că aceste tehnici de păstrarecomercializare. menţionate anterior trebuie în mod obligatoriu să urmeze „lanţul de frig” pentru a evita formarea condensului. De asemenea conţinutul în substanţă uscată solubilă trebuie să depăşească 9-10% în momentul recoltării.5 kgf). dacă sunt recoltate prea coapte.5%). având şi un efect represor asupra dezvoltării microflorei patogene. care în aceste condiţii ar fi foarte dăunător fructelor. Fructele îşi continuă evoluţia după recoltare.5 şi 5. acizi organici (0.2-0. cu urme de boli şi dăunători etc. prin eliminarea fructelor necorespunzătoare valorificării în stare proaspătă. tipul III (7-8 kg capacitate) sau tipul VI.). Se recoltează prin 2-3 treceri. fructele au o fermitate scăzută şi se depreciază uşor. dar un cules prea devreme determină o calitate inferioară. nectar. la interval de 2-4 zile. În interiorul acestor ambalaje (numite fiziologice) se realizează o atmosferă modificată (diferită de a mediului ambiant). dau valoarea alimentară şi tehnologică a piersicelor.

11. datorită sensibilităţii unora dintre ele la proporţii mari de CO2. Condiţiile optime de păstrare sunt: temperatura între 0-1°C. iar la solicitarea beneficiarului se efectuează prerăcirea uşoară (pentru îndepărtarea prafului).Păstrarea piersicelor nu trebuie să depăşească 15-25 zile în condiţii de refrigerare şi atmosfera normală. de la 10 la 18°C. cu instalaţia RODA pentru piersici.5-1 kg sau folie contractibilă.5-5% CO2 (7-8% CO2 la nectarine). fără prerăcire. dezinfectarea. în vederea păstrării temporare sau valorificării directe. Temperatura cuprinsă între 2 şi 6°C favorizează dereglările fiziologice (făinozitate. însă o depozitare prea îndelungată la toate soiurile favorizează apariţia brunificării interne în jurul sâmburelui. .5-2% O2 şi 4.Fructele recoltate vor staţiona stivuite în livadă. pot fi transportate pe distanţe scurte (timp de 4-6 ore) cu mijloace auto izoterme sau prevăzute cu prelate. pentru a preveni deprecierea lor rapidă. În condiţii de atmosferă controlată. . Fructele condiţionate. fibrozitate) care afectează negativ calitativ fructelor. la temperaturi sub 10°C. ceruirea cu ceruri alimentare şi calibrarea efectuată preferabil mecanic. scăzând temperatura fructelor la 4-5°C. . tipul VI. şi umiditatea relativă a aerului de 90-95%. Piersicile păstrate prin refrigerare trebuie menţinute în reţeaua de desfacere.Transportul fructelor condiţionate care au fost şi prerăcite se face cu mijloace auto frigorifice.Comercializarea fructelor se face după ce fructele păstrate au fost condiţionate. durata de păstrare se poate prelungi până la 5-6 săptămâni.Ambalarea se face în lădiţe din lemn tipul III. în funcţie de mărimea fructelor. dar nu toate soiurile se comportă bine. .R. Loturile de fructe predispuse la făinozitate se maturează complementar la temperaturi sub 15°C. . la umbră cât mai puţin posibil. prin menţinere timp de 2-3 zile la 20-24°C. IV sau C.Maturarea complementară (postmaturare) se va realiza la sfârşitul perioadei de păstrare. Soiurile Elberta şi Flacăra se păstrează foarte bine (3-4 săptămâni) comparativ cu altele. Fructele recoltate prematur şi unele soiuri (Red Haven şi Elberta) trebuie supuse unui tratament de prevenire a făinozităţii. 1. Pentru export se folosesc platouri alveolare aşezate în lădiţe suport. pe 1 sau 2 rânduri. urmată de înmuierea pulpei şi brunificarea radiară. .5. la 0°C. etapă în care se poate realiza şi preambalarea în pungi de polietilenă de 0. urmând ca apoi să fie transportate în vederea pre-răcirii care se poate face înainte sau după operaţiunile de condiţionare. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prunelor 201 . spălarea.Prerăcirea se poate realiza cu aer (timp de 12-18 ore) sau cu apă (timp de 30-40 minute). prin ridicarea treptată a temperaturii timp de câteva zile. 90-95% U.Condiţionarea se referă la sortare şi ambalare. sau 35-40 zile în atmosferă controlată. .

Tehnologia de păstrare este în general aceeaşi cu cea prezentată la speciile anterioare de drupacee. la care culoarea caracteristică maturării apare cu aproape o lună înainte de această fenofază. După recoltare.2-0.) şi mai puţin ca fructe de masă (ex. fiind în medie de 4-7 mg/100 g produs proaspăt. vătămate mecanic etc.Renclod Althan. . . Valorificarea prunelor în România. ţara noastră este printre primii producători.Tuleu gras.95%). De menţionat că soiurile cu fructe de culoare roşie sau albastră se păstrează mai bine decât cele cu fructe galbene. de 5-6 kg capacitate) în care se vor depozita şi comercializa fructele. fructele ambalate vor trebuie introduse cât mai rapid (max. Tuleu gras. rachiu. se face preponderent prin distilare (ţuică. Valoarea alimentară a prunelor se datorează conţinutului în glucide (1014% în medie). direct în ambalajele (lădiţe tip IV. la acest sortiment. Record etc. cu 2-5 zile mai înainte. dulceţuri. mai ales a soiurilor locale. cu peduncul.65% din care potasiu în proporţie de 170-300 mg/100 g. Condiţiile optime de depozitare sunt diferenţiate pe grupe de soiuri astfel: .0%). . Prunele sunt fructe tipic climacterice. ca producţie în timp ce la nivel mondial. iar fenomenul de postmaturare este diferenţiat în funcţie de soi. Vinete româneşti. deshidratate sau export sunt dezvoltate mult sub posibilităţi.Fructele destinate consumului în stare proaspătă şi pentru export se recoltează manual. Astfel. 24 ore) în celulele de păstrare.4-1. 202 .). însă uneori se manifestă mai puţin evident.Prunele ocupă locul doi în România. palincă etc.Păstrarea frigorifică a prunelor se face numai dacă cerinţele pieţii impun acest lucru. substanţe pectice (0. rezistă la temperaturi mai scăzute şi se păstrează la –1…0°C. specifică fiecărui soi. Ca indici orientativi pentru momentul optim de recoltare se menţionează un conţinut de 12-14% substanţă uscată solubilă sau apariţia culorii complementare. gemuri. Cantitatea de vitamina C este destul de redusă. alături de Germania. Industrializarea sub formă de marmelade. cu multă atenţie pentru a nu şterge stratul de pruină care le dă un aspect de prospeţime.4-0. iar pentru beneficiarii mai îndepărtaţi. Se recomandă efectuarea unei recoltări selective. . excepţie făcând soiul Stanley. mai sensibile. Concomitent se realizează şi presortarea când se elimină fructele viermănoase. pe mai mult de două treimi din suprafaţa fructelor. pentru consumul local se recoltează cu 1-2 zile înaintea maturităţii depline. acizi organici (0. după mere. Vinete de Italia şi Agen care conţin o cantitate mai mare de SUS. care face fructele fragile şi dificil de transportat.Momentul optim de recoltare se stabileşte ca un compromis între calitatea gustativă tot mai bună şi fermitatea în scădere. Renclod verde. se păstrează la 0…+1°C. substanţe minerale (0. cu urme de pesticide. compoturi.

Pentru industrializare. . putându-se prelungi până la 2 luni la cele mai rezistente. când au un conţinut de substanţă uscată solubilă de minim 17%. poate atinge 2-3 săptămâni. . ce poate fi corelat prin trecerea în atmosferă normală. Valorificarea comercială a prunelor se face în ambalajele de depozitare şi transport. însă spre finalul păstrării prelungite apare descompunerea internă (dereglare fiziologică). Durata păstrării în condiţii optime de mediu. în vederea recoltării mecanizate se pot executa tratamente cu Ethrel 500 mg/l. . cu 10 zile înaintea datei planificate pentru recoltare. umiditatea relativă a aerului optimă este de 30-35%. prunele se recoltează diferenţiat astfel: . când au un conţinut minim în substanţă uscată solubilă de 18 Pentru uniformizarea maturării. în condiţii de atmosferă controlată este alcătuită din 4-6% CO2 şi 3-4% O2. 203 .pentru deshidratare. iar fructele culese se recomandă să fie introduse la prelucrare în maxim 24 de ore. se poate realiza o postmaturare de câteva zile. La finalul păstrării. la soiuri cu sâmbure detaşabil.pentru magiun.Pentru toate soiurile. în special la fructe menţinute la o temperatură cuprinsă între 2-5°C. când pulpa este încă suficient de fermă. cu menţiunea că CO2 în concentraţie mai ridicată conferă prunelor un gust anormal. la 1520°C şi 85 % UR. se recoltează cu 4-7 zile înaintea maturării. în funcţie de soi. Compoziţia gazoasă optimă. reprezentate de lădiţele din lemn tip III şi IV sau model II din material plastic.pentru compot sau dulceaţă. în ultimele 1-3 zile de păstrare frigorifică.

fiind recomandate în hrana copiilor şi bolnavilor. Ele reprezintă de asemenea un aliment cu deosebite calităţi dietetice. distilatelor specifice (calvados). pe tot parcursul anului.32%) şi vitamina C (5-10 mg/100 g produs proaspăt). Recoltarea merelor se face manual. prima specie fiind cea mai cultivată în România.TEHNOLOGIA VALORIFICĂRII ÎN STARE PROASPĂTĂ A FRUCTELOR POMACEE (SEMINŢOASE) Din categoria fructelor seminţoase fac parte merele.7-1%). care se maturează accelerat şi devin tot mai sensibile la manipulare şi bolile de depozit. Ca ambalaje de recoltare se recomandă folosirea sacilor cu fundul mobil (rabatabil) sau a găleţilor 204 . Dacă fructele se recoltează prea devreme. nu realizează ulterior o maturae desăvârşită. foarte apreciate sunt: cidrul. suma gradelor de temperatură şi numărul de zile parcurs de la înflorit la recoltare). gemurilor. dintre pomii fructiferi. de calitate extra şi a I-a.1. constituind şi o valoroasă materie primă pentru fabricarea marmeladelor. mai ales organoleptic şi apare o sensibilizare la bitter pit (pătarea amară) şi la arsuri specifice. fără smulgere. perele şi gutuile.1%). Întârzierea recoltării determină apariţia unor riscuri la fructele depozitate. ferindu-l de lovituri sau leziuni. rachiurilor.2%). Alte produse prelucrate din mere. substanţe pectice (0. oţetul sau fructele deshidratate. Recoltarea merelor se face la momentul optim. Compoziţia biochimică specifică merelor. fibre celulozice (2. acizi organici (0. Soiurile de mere se grupează în trei categorii: superioare (grupa A). substanţe minerale (0. care se stabileşte după mai multe criterii şi indici de ordin fenologic (culoarea fructelor. referitor la principalele componente. de ordin fizic (fermitatea pulpei şi conţinutul în substanţă uscată solubilă determinat refractometric) şi biochimic (testul amidonului cu iod în iodură de potasiu) etc.XII.CAP. Merele din primele două grupe se valorifică în trei clase de calitate: extra. compoturilor sau sucurilor. 12. mijlocii (grupa B) şi obişnuite (grupa C). cu peduncul.7-1. exprimată în valori medii este următoarea: glucide (12-14%). dar la păstrare se vor introduce numai fructele de la soiurile de toamnă şi iarnă. a I-a şi a II-a. Tehnologia de valorifcare în stare proaspătă a merelor Merele sunt fructele cele mai consumate la noi în ţară în stare proaspătă. printr-o uşoară răsucire a fructului.

cât şi pentru depozitare. alegând fructele întregi. Din momentul recoltării şi până la introducerea fructelor în spaţiile de păstrare nu trebuie să treacă mai mult de 2-3 zile. mărimea optimă a celulelor este cuprinsă între 250 şi 500 t. sănătoase. Încărcarea lăzilor paletă în mijloacele de transport se efectuează mecanic. 12. în autocamioane acoperite cu prelată sau cu mijloace auto izoterme. model III şi IV din material plastic sau cel mai adesea în lăzi-paletă. Pionier etc. Florina.din material plastic. în timpul deversării.) b. Starking delicious. Se recomandă ca următoarele categorii de mere să nu fie introduse în depozite pentru păstrarea de lungă durată: a. fructele de dimensiuni prea mari (peste 75 mm în diametru). pentru a evita vătămările mecanice. normal dezvoltate. pentru păstrarea de lungă durată se vor introduce numai fructe din soiurile cu o mare valoare economică şi o bună capacitate de păstrare. Strakrimson. în care se păstrează numai mere (nu împreună cu alte specii) şi pe cât posibil numai fructele unui soi. care odată umplute. Wagener premiat. în depozite cu ventilaţie naturală şi în spaţii de depozitare cu ventilaţie naturală. c. Aceste ambalaje vor servi atât pentru transport. cu furci hidraulice adaptate la tractoare. Păstrarea merelor în stare proaspătă se poate efectua în depozite frigorifice cu atmosferă normală sau cu atmosferă controlată. loturile de fructe menţinute în livadă după recoltare o durată mai mare de 3 zile. fructele provenite din plantaţii fertilizate unilateral cu azot. care se realizează prin pulverizarea pe pereţi a unei soluţii de lapte de var 20%+ CuSO4 1% şi vaporizarea a 1. cum sunt: Golden delicious. în timp ce fructele căzute şi deteriorate se colectează separat. Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală Pentru acest tip de depozite.1.7 l 205 . fără a fi depozitate. f.1. iar descărcarea ambalajelor cu fructe la depozit se realizează cu ajutorul electro şi motostivuitoarelor. irigate cu 2-3 săptămâni înaintea recoltării sau cu tratamente fitosanitare deficitare. Jonathan. pentru a nu influenţa negativ capacitatea de păstrare a acestora. e. se deversează în lăzi tipul P. fructele recoltate prea devreme sau prea târziu faţă de momentul optim de păstrare. Presortarea se poate realiza concomitent cu recoltarea. Transportul merelor din livadă la depozit se face în ambalaje cu platformele autodescărcătoare (PA-5 şi PAS-10). aflate în primii ani de rodire. Jonagold. Se admite şi păstrarea a două soiuri. fructele provenite din plantaţii tinere. Se va acorda o atenţie sporită la transvazarea merelor din ambalajele de recoltare în cele de transport şi depozitare. d. soiurile cu o capacitate redusă de păstrare (Parmen auriu. lăsându-se o distanţă foarte mică (maxim 510 cm) între cele două categorii de ambalaje. Dintre măsurile preliminare depozitării merelor o importanţă foarte mare o are dezinfectarea spaţiilor de păstrare. numai dacă au acelaşi grad de maturare şi cerinţe identice faţă de factorii de păstrare. În depozite. curate. Idared etc.

Strakrimson etc. la temperatura optimă de 3-4°C.5°C…+2°C. Idared. câte 5 în plan orizontal pe 4 nivele. Dacă se folosesc lăzi de tipul P. După umplerea celulelor. cu expunere timp de 24 ore. respiraţia anaerobă). în măsură mai redusă. Temperatura optimă de păstrare a merelor variază cu soiul sau grupa de soiuri şi. Soiurile acide. în funcţie de sensibilitatea acestora la temperaturile scăzute care provoacă dereglări fiziologice (brunificare intensă. Umiditatea relativă a aerului se v-a menţine în limitele optime de 90-95% la toate soiurile. se pot efectua tratamente postrecoltare (facultativ) cu Benomyl (Benlate 0. Pentru prevenirea dereglărilor fiziologice la soiurile sensibile la frig. Renet de Canada. Lăzile paletă se depozitează în stive bloc compacte. iar apoi paletele cu lăzi se introduc în celule şi se stivuiesc pe 4 nivele până la înălţimea de 5.25 m/s.2% Carbendazim 0. mai sensibile la frig. iar limitele de oscilaţie admise nu vor depăşi ±1°C. cu fructe dulci şi lipsite de aciditate cum sunt: Golden delicious.05% sau Tiofanat metil 0. Red Delicious. Umplerea unei celule se recomandă să nu depăşească 4-5 zile. acestea se paletizează pe palete de depozitare după sistemul ţesut.1%)Thiabendazol-TBZ (Tecto 60-0. se păstrează la temperatura de 3-4°C. se păstrează la temperatura de 0°C…+1°C. 206 . Vaporizarea poate fi înlocuită de fumigaţii cu SO2 prin ardere de sulf 2. pentru prelungirea duratei de păstrare. după care în partea a 2-a.9-6.2%) sau Decco 20 S-0. la distanţa de 20-50 cm faţă de pereţi şi 5-10 cm. tehnologiile moderne prevăd păstrarea fructelor în prima parte a depozitării lor. Astfel. iar circulaţia aerului va avea o viteză de aproximativ 0. din această categorie făcând parte: Jonathan. Ortofenilfenol (OPP). apoi clătite cu apă şi uscate la soare sau dezinfectarea cu o soluţie de CuSO4 1% prin stropire sau imersie.6 m. Ca ambalaje de depozitare se folosesc lăzile paletă şi lăzile din lemn tipurile P şi D.5 g/ m3 spaţiu liber. lăzile paletă noi sau aflate în stare foarte bună. cu un coeficient de 30 de recirculări/oră. Fumispore etc. uşile se vor închide cât mai etanş şi se va trece apoi la asigurarea regimului de păstrare. De asemenea ambalajele se recomandă a fi spălate cu o soluţie de sodă calcinată 4%. Condiţiile de păstrare. Pentru prevenirea unor boli criptogamice în timpul păstrării. fără ca efectul temperaturilor scăzute să mai influenţeze negativ. se stivuiesc pe 8-9 nivele până la înălţimea de 5.05%.6 m. Winter banana etc. Pe verticală. dar pe timpul nopţii instalaţia de refrigerare a funcţiona pentru a reduce temperatura fructelor sub 8°C. Aceste temperaturi trebuie atinse în maximum o săptămână. soiurile rezistente la frig.formol/100 m3 spaţiu liber. temperatura se coboară la +1. între ele. Wagener premiat.

au evidenţiat o diferenţiere a compoziţiei gazoase optime. temperatura de păstrare poate fi uşor mai ridicată. recomandaţi pentru mere. poate determina toxicitatea datorată CO2 la concentraţii relativ ridicate. fapt pentru care în atmosfera controlată.R.1. Parametrii optimi de păstrare a merelor în atmosferă controlată şi durata de păstrare (Regulamentul de producţie integrată. se observă care sunt parametrii optimi de păstrare. verificarea parametrilor de păstrare se face zilnic. 12. pe soiuri.Durata economică de păstrare este de 5-7 luni. dintre toate produsele horticole la mere este cel mai mult aplicată în practică. Italia. la soiurile prezentate. Lăzile cu mere se transferă apoi în spaţiul de 207 . De menţionat că temperatura prea scăzută (0-1°C). însă analizându-le. în condiţii de atmosferă controlată.3. cu 0. cu ajutorul echipamentelor specifice (pe cale abiogenă). sau această operaţiune se face la scoaterea fructelor de la păstrare.5 90-95 1 1 8-9 Granny Smith 0-1 90-95 2-3 2 7-8 Grupa Jonathan 2 90-95 2-3 2 6-7 Pe durata păstrării merelor. comparativ cu depozitul frigorific cu atmosferă normală. O2 CO2 Durata păstrării (°C) (%) (%) (%) (luni) Grupa Red Delicious 0-0. în unele situaţii (soiul Golden delicious şi Granny Smith) nivelul de O2 fiind redus chiar până la 1%. ceea ce defineşte aşa numită tehnică ULO (ultra low oxygen). fapt pentru care accesul personalului în celulele depozitului este interzis.5 90-95 1 1 8-9 Grupa Red Delicious 0-1 90-95 2-3 3 7-8 GrupaGolden Delicious 0-2 90-95 1 2 8-9 Grupa Golden Delicious 1-2 90-95 2-3 2 7-8 Granny Smith 0-0.2. În celulele cu atmosferă controlată. ca tehnică de păstrare a fost experimentată cel mai mult la această specie de fructe şi prin urmare. Din datele prezentate în tabelul 12.51°C.1. 1999) Soiul Temperatura U. Desigur datele prezentate nu au caracter de standard. Păstrarea merelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată Atmosfera controlată. Păstrarea merelor în depozite cu ventilaţie naturală Fructele transportate din livadă se sortează pe măsura intrării lor în depozit. prin respiraţia fructelor (pe cale biologică) sau în 3 zile. Tabelul 12. făcându-se concomitent şi calibrarea lor.1. supravegherea şi controlul fiind asigurat de la distanţă. compoziţia optimă se poate obţine fără convertizor în 20-25 zile. Cercetările realizate în ultimii ani. Un lucru foarte important trebuie reţinut şi anume: compoziţia gazoasă specifică atmosferei controlate realizate la păstrarea produselor horticole în stare proaspătă este nocivă pentru om (determină moartea). soiurile din grupa Jonathan situându-se spre limita inferioară menţionată. iar controlul calităţii fructelor depozitate se face lunar în perioada octombrie-decembrie şi săptămânal în perioada următoare. se observă foarte clar efectul reducerii concentraţiei de O 2 asupra prelungirii duratei de păstrare cu o lună. 12.1.

dar nu tot ce se recoltează într-o campanie poate intra imediat la procesare. iar declasările calitative de 4-14%. Pe timp de îngheţ se închis bine şi se izolează ferestrele. dar înălţimea de stivuire să nu depăşească 2 m.8 m. verificate în practică menţionăm: a. lăzile se stivuiesc astfel încât sub tavan să rămână un spaţiu de 60-80 cm. 12. Umiditatea relativă a aerului trebuie menţinută între limitele optime de 90-95%. gurile de aerisire şi uşile care nu se folosesc. Dacă pereţii sunt bine izolaţi. Acolo unde se mai practică păstrarea pe stelaje. în straturi groase de 1-1. se face printr-o aerisire puternică în timpul nopţii când aerul este mai rece.sortare. Scăderea temperaturii ridicate.40-0. se recomandă să se facă după sistemul „în cruce” care permite o bună circulaţie a aerului în toate direcţiileÎn cazul utilizării lăzilor tip P. Dintre variantele posibile. Păstrarea improvizată a merelor pentru industrializare O mare cantitate de mere se valorifică prin prelucrare industrială. merele se depozitează în vrac. 208 . fapt ce impune păstrarea lor o anumită perioadă de timp. protejate cu folie de polietilenă inclusiv pe laturile stivelor. Corectarea ei se face prin stropirea pardoselii şi umezirea unor rogojini sau a unor snopi de papură etc. în stive de lăzi P. de 0. În cazul unui exces de umiditate se fac aerisiri prelungite (dacă umiditatea exterioară este scăzută) sau se introduc în spaţiile de depozitare.8 m dacă nu sunt bine izolaţi şi aerisirea se face numai prin ferestre. între 15°C. Stivuirea lăzilor se face lăsând spaţii libere de acces pe lângă pereţi. iar pierderile în medie sunt de 11-17%.Depozitarea merelor în şoproane.5 m sau în boxe. Într-o cameră de păstrare se recomandă să se păstreze fructe din acelaşi soi sau să se grupeze soiurile după gradul de coacere sau cerinţele comune faţă de factorii ambientali.4. în straturi de 0. pe 6 nivele în centru şi pe înălţime descrescândă spre părţile laterale. Aşezarea lăzilor. valori destul de greu de realizat în acest tip de spaţiu. în funcţie de zonă. cu latura de 10-12 m. cu o umiditate relativă a aerului de 72-84%. Dacă se recurge la păstrarea în beciuri. înregistrată mai ales în octombrie-noiembrie şi în martie.depozitarea merelor în aer liber. timp de 100 de zile aşezate în stive de lăzi tip P neacoperite sau în vrac. Practica a demonstrat că în depozitele simple temperatura variază.1. b. la începutul perioadei de păstrare şi 0°C în timpul iernii. Durata economică de păstrare a merelor este 110-140 zile.6%. de circa 0. bulgări de var (200-300 g/m3). După 3 luni de păstrare. pierderile în greutate au fost de 4-7.50 m grosime. În funcţie de caracteristicile construcţiei. se poate folosi şi sistemul „compact”. între stiva de ambalaje şi aceştia se lasă un spaţiu redus de 10-20 cm şi un culoar central în dreptul uşii pentru acces. unde se aşează compartimentat pe soiuri şi provenienţe. fructele se aşează în vrac. la temperaturi între 0 şi 12°C.

acoperite ulterior şi cu folie de polietilenă. ITO. separate cu foi de hârtie.5 –5. I şi a II-a. Pentru export. 0. 12. Olivier de Serres. fructele se ambalează în lăzi din lemn tipul I sau lăzi din carton ondulat. ca de exemplu tipurile: RODA. Se practică şi preambalarea în săculeţi din plasă textilă sau fibre sintetice.c.1. 2. Sortarea manuală se efectuează la mese speciale înclinate cu suporţi metalici. vătămate etc. Livrarea unei celule poate dura mai multe săptămâni şi se execută prin intermediul unui spaţiu de trecere.) şi B (ex. Condiţionarea merelor se realizează manual.16% taninuri. au avut pierderi mai mici cu 4. Williams etc. pe suporturi speciale.Stivele protejate cu baloţi de paie şi rogojini. precum şi prin metode moderne. grupa B. 5 mg/100 g produs proaspăt vitamina C etc. urmată de preambalare. Conference. Fructele conţin în medie circa 12-14% glucide totale. 12. unele dintre ele fiind echipate cu dispozitive electronice optice (Sistem Optiscan).2. Ducesa de Angouleme.33% substanţe minerale.). Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a perelor Perele sunt fructe foarte apreciate de consumatori atât pentru consumul în stare proaspătă cât şi ca materie primă la fabricarea marmeladei. întregul proces de condiţionare. Untoasă Bosc. La fel ca şi merele. fructele din primele grupe fiind valorificate în 3 clase de calitate: Extra. Merele scoase de la depozitare se vor livra în termen de 10 zile. 0.6% faţă de varianta neacoperită.). Contesa de Paris. nectarului sau pentru deshidratare.3% acizi organici. Pentru consum intern. Abatele Fetel. La calitatea extra se pot încadra numai perele aparţinând soiurilor din grupa A (ex. 0. în pelicule de mase plastice contractibile. Passe Crassane. Untoasă Diel etc. GREFA.5. Condiţionarea mecanică se face cu instalaţii diferite. merele fiind aranjate în rânduri ordonate. Condiţionarea semimecanică se realizează prin sortarea la banda cu trei căi.mijlocii şi grupa C-comune. care contribuie la realizare valorii alimentare şi tehnologice a acestora.. pentru a proteja fructele de vătămările mecanice la contactul dintre ele sau cu echipamentul tehnologic. compotului. după greutate şi calibru (până la 10-12 categorii). de la răsturnarea ambalajului cu mere şi până la încărcarea lui cu merele condiţionate este automată şi se desfăşoară în flux de apă. semimecanic sau mecanic. de exemplu. 209 . sunt asemănătoare cu cele prezentate la valorificarea merelor. DOKEX etc. care efectuează sortarea după culoare (elimină şi fructele pătate. merele se livrează în lăzi P sau M2 şi M3 din material plastic. Recoltarea. pentru prevenirea condensului. la o temperatură de acomodare de 8°C. soiurile de pere se clasifică în trei grupe: grupa Asuperioare. Ca element de noutate întâlnit la instalaţia RODA..3% fibre vegetale. transportul şi condiţionarea ca moment optim şi tehnică de realizare. amenajate cu spaţii de ventilare şi control. Sistarea păstrării şi livrarea merelor Scoaterea de la păstrare în vederea livrării se face în funcţie de cerinţele pieţii şi starea de sănătate a fructelor.

iar la plafon. deoarece le accelerează maturarea.3 - *. după schema 5x4 sau 4x4. până la înălţimea de depozitare de 5.3±0. care au un ritm de creştere a intensităţii respiraţiei în funcţie de temperatură.5±0.3±0. urmărindu-se ca umplerea unei celule să nu depăşească 5-6 zile. Bologna.2 Conference 5.4±0.5cm2) (punctaj) Abatele Fetel 5±0.2 Passe Crassane 6.2 Williams 6. iar căldura degajată este de trei ori mai multă. Facultativ. La depozitarea perelor în vederea păstrării se va ţine seama de specificul acestor fructe. perele fiind mai sensibile la vătămări decât merele. Astfel.7±0. iar suprafeţele expuse frecărilor se brunifică. La soiul Williams se recomandă prerăcirea cu apă la 0°C timp de 30 minute. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă normală Ambalarea perelor în vederea depozitării se face în lăzi tipul P. deasupra stivei. în vederea păstrării de lungă durată.6 m.3 1. dublu comparativ cu merele. Pentru buna circulaţie a aerului. în cazul soiurilor rezistente.3 1. se lasă un spaţiu liber de 25 cm între stive şi perete.Alegerea momentului optim de recoltare a fructelor se face în funcţie de destinaţia producţiei.Punctaj de la 1 la 5.2 Indici de maturare la recoltarea perelor destinate depozitării (după CRIOF.4±0.5±0.5 2. respectiv 5-10 cm între stive.5 Decana comisiei 4.1.8±0.1 Williams roşu 6.2. se pot efectua tratamente postrecoltare. 80-100 cm. recomandările generale privind valoarea unor parametrii sunt prezentaţi în tabelul 12.2. 12. 210 . care se paletizează pe paleta de depozitare sau de uz general. -1 = amidon nehidrolizat -5= amidon hidrolizat Ca ambalaje de transport şi depozitare se folosesc lăzile tip P şi eventual lăzile paletă. care pot avea efecte economice favorabile.5 1.5±0. pe 4 nivele. Tabelul 12. cu valori de 1720%. ca şi la mere. Păstrarea perelor se face în acelaşi depozit cu cele prezentate la valorificarea merelor. Depozitarea paletelor cu lăzi în celule. ce determină reducerea pierderilor pe durata păstrării. 1998) Soiul Fermitatea Testul cu iod* (kgf/0. cu Benomyl sau Thyabendazol. Nu este bine să se depoziteze la un loc cu merele. Manipulările se vor face cu mare atenţie. se face compact în stive bloc.

Circulaţia aerului în celulă se va face cu o viteză de aproximativ 2. cu un coeficient de 20 recirculări/oră.) şi 7 luni (Conference. verzi. la maturitatea de consum se realizează prin maturarea complementară sau postmaturarea. 211 . Conference. Passe Crassane. Păstrarea perelor în depozite frigorifice cu atmosferă controlată În astfel de depozite se păstrează fructele celor mai valoroase soiuri de toamnă şi iarnă: Untoasă Bosc. Sub limita inferioară au loc scăderi în greutate importante.1% şi mărirea conţinutului în O 2 al atmosferei până la 50% determină accelerarea postmaturării.) pot fi menţinute întro fază de prematurare. în condiţii optime de mediu. Contesa de Paris. La temperaturi cuprinse între 0 şi 1°C. Untoasă Hardy. De exemplu. după cum se întâmplă la majoritatea soiurilor. imediat după recoltare. este cuprinsă între 3 luni (ex.5 cm2. este necesară scăderea progresivă a temperaturii de depozitare.2. săptămânal. pentru soiul Passe Crassane. Alte soiuri (ex. fructele rămân tari. cu menţiunea că prin creşterea temperaturii cu 2-3°C. Dacă se urmăreşte atingerea unei durate maxime de păstrare a fructelor (aproximativ 105 zile). Acest fenomen este determinat de blocarea activităţii enzimelor pectolitice. la care activitatea metabolică a fructelor este cea mai redusă şi se poate prelungi astfel durata de păstrare. După introducerea în celulele de păstrare.2. Aducerea fructelor păstrate în condiţii optime. Temperatura optimă recomandată pentru majoritatea soiurilor este de 0…-1°C. Decana de iarnă etc. Postamturarea se realizează în funcţie de soi.Condiţii de păstrare. Durata de păstrare. inferioare calitativ mai ales din punct de vedere organoleptic. Passe Crassane etc. corelat cu un conţinut în substanţă uscată solubilă de 11% la soiurile de vară.). la temperatura de 18-20°C şi umiditatea relativă a aerului de 90-95%.5 m/s. într-o perioadă de 2-6-10 zile. sau. sunt recomandate temperaturi mai scăzute în februarie (+10°C) şi martie (+15°C). Sistarea postamaturăii se poate face când fermitatea are valori de 3. Cure. Umiditatea relativă a aerului. pentru a se putea acomoda mai bine cu temperaturile scăzute din timpul depozitării.5-4 kgf/0. corelat şi cu o slabă ventilaţie se favorizează manifestarea bolilor criptogamice. de incapacitatea de a evolua spre maturare după păstrare. Untoasă Bosc etc. Factorii de păstrare se vor verifica de 2-3 ori/zi iar starea de păstrare a fructelor. Sistarea păstrării este determinată de maturarea fructelor. 12% la soiurile de toamnă şi 13% la soiurile de iarnă. Abatele Fetel. deshidratarea fructelor şi favorizarea unor dereglări fiziologice (fiziopatii). valori mai ridicate (22-25°C). are valoarea optimă în limitele 90-95%. temperatura optimă trebuie realizată în cel mult o săptămână şi menţinută în limitele de oscilaţie de maxim ±1°C. În acest ultim caz. durata de păstrare se reduce la jumătate. perele avansează lent spre maturare. iar pentru soiurile de vară. Administrarea de etilenă 0. Williams. 12. iar peste limita superioară.

Punerea la punct. În tabelul 12.3.. datorită sensibilităţii ridicate faţă de unele dereglări fiziologice (brunificarea internă şi scaldul moale). însă durata de păstrare se limitează la 70-100 zile.Cure.8 0. Cercetările realizate în decursul timpului privind compoziţia gazoasă optimă favorabilă perelor au evidenţiat o modificare continuă a limitelor fiecărui component. se realizează maturarea complementară a perelor. Passe Crassane.8-2%. peste intervalul de timp menţionat anterior. 5%CO2). prin prevenirea unor dereglări fiziologice cum sunt: descompunerea internă. conform tehnicii prezentate la păstrarea în atmosferă normală. pe soiuri condiţiile optime de păstrare în atmosferă controlată a perelor în Italia.. care nu s-au adaptat bine la atmosfera controlată tradiţională. 212 .2-1.2. Astfel. făcând nerentabilă această variantă. Păstrarea perelor în depozite cu ventilaţie naturală Tehnologia de depozitare în acest tip de spaţiu este identică cu cea prezentată la mere. se prezintă.5 2-3 2-3 2-3 CO2 (%) 0. dacă în 1955 nivelele de CO2 şi O2 erau foarte ridicate (1015% O2. decât la mere. numită ULO (ultra low oxygen) a amplificat beneficiile oferite de atmosfera controlată. a tehnologiei de păstrare bazată pe reducerea nivelului de O2 până la 1-1.Bologna (1999) Soiul Abatele Fetel Conference Decana comisiei Decana de iarnă Passe Crassane Williams Temperatura (°C) -1…0 -1…0 -1…0 -1…0 -1…0 -1…0 U. devin mai reduse (3% O2. la ambele componente. încetinind activitatea metabolică a fructelor şi una indirectă. la care perioada de păstrare se poate prelungi cu 20-30% comparativ cu atmosfera normală.0 5.R. pentru a ajunge în prezent la valori de 0.0 5. Atmosfera controlată exercită o acţiune directă. în funcţie de soi şi calitate iniţială a fructelor. (%) 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 O2 (%) 2 2 1.8 0. după 1970.8 5. opăreala (scaldul) superficială etc. avantajând de exemplu şi soiurile Conference şi Abatele Fetel.0 Durata păstrării (luni) 4-5 7-8 5-6 8-9 8-9 4-5 La finalul păstrării în atmosferă controlată. Republica. Tabelul 12. Pierderile în greutate şi prin declasare calitativă sunt mai mari. Olivier de Serres etc.3.3. 12. 6-9% CO2). Condiţii optime de păstrare a perelor în Atmosferă controlată (inclusiv ULO) Sursa CRIOF.5%.

transport sau păstrare. fructele pot fi deshidratate. fără sclereide. Transportul fructelor la depozit se face cu mijloace auto prevăzute cu prelate. Pentru export. În unele zone se folosesc în stare proaspătă la prepararea unor mâncăruri iar la cererea beneficiarilor. acizi organici (0. folosind saci cu fundul rabatabil. care determină formarea condensului. Sistarea păstrării şi livrarea perelor Scoaterea din depozit a perelor.5-1 kg. se face prin intermediul unei camere de trecere. cu o capacitate de 28 kg sau în măsură mai redusă. învelite în peliculă contractibilă/extensibilă. mai ales la soiurile de vară-toamnă. gem. substanţe minerale (0.12. culoarea a devenit verde gălbui şi aroma este evidentă. sunt la fel de sensibile ca şi perele. cu o temperatură de 8°C. sau chiar fructe separate pot fi învelite individual 12. calibrul minim pentru categoriile superioare fiind de 80 mm. Recoltarea fructelor se efectuează când acestea au atins mărimea normală. căptuşite cu hârtie. a Ia şi a II-a. Când se folosesc pelicule din material plastic. Pentru consumul în stare proaspătă se preferă fructele cu pulpa mai fragedă. pentru a le proteja de praf. perele maturate fiind perisabile. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a gutuilor Cultura gutuiului este destul de limitată la noi în ţară. marmeladă.44%). livrarea se face în lăzi tip I sau în lăzi de carton ondulat. Preambalarea se poate face în pungi de hârtie sau polietilenă. Pe plan mondial au fost realizate şi echipamente moderne automatizate (ca şi cele prezentate la mere). cidru. Valoarea alimentară este dată de conţinutul fructelor în glucide (7-10%). Condiţionarea fructelor înainte de livrare se face manual. Ca ambalaje de transport se folosesc lăzile tipul P. cu epiderma fragilă. lichior şi distilate. care condiţionează loturile de fructe păstrate. Pentru livrare pe piaţa internă. se vor evita fluctuaţiile de temperatură.9-1. pentru evitarea condensului. fără a le vătăma.3. perele se ambalează în lăzi tipul P sau M2 şi M4 din material plastic. perforate sau folosind suporturi de carton şi/sau mase plastice. fructele obţinute fiind consumate în stare proaspătă (mai puţin) sau prelucrată.360. la manipulare. cu un conţinut mai scăzut în taninuri şi mai ridicat în glucide. sub formă de dulceaţă.2. Fructele proaspete de gutui se valorifică în trei clase de calitate: extra. vitamina C (10-24 mg/100 g produs proaspăt). care pot fi învelite alternativ în hârtie pelur. umezeală sau radiaţia solară directă. Puful existent pe suprafaţa fructelor se va şterge uşor sau va cădea ulterior de la sine. pastă. Nu trebuie uitat că deşi gutuile au o fermitate a pulpei ridicată. Lucrarea se realizează manual.4.3%). substanţe pectice (1%). cu o capacitate de 0. lăzile paletă cu o capacitate de 380-400 kg. peltea. 213 . în care perele calibrate se aşează în rânduri.

Păstrarea fructelor se efectuează în depozite frigorifice cu atmosferă normală şi în depozite cu ventilaţie naturală. La păstrare se introduc soiurile cu maturare târzie: Bereczki, Champion, De Huşi, De Moşna etc., urmărind ca fructele să nu fie umede sau cu urme de boli şi dăunători. În depozitele frigorifice gutuile se păstrează ambalate în lăzi de lemn tipurile P şi D sau din material plastic, tipurile III şi IV, care se paletizează pe paletele de depozitare. Acestea se stivuiesc în celule pe 4 nivele, până la înălţimea de 5,6 m. Parametrii optimi de păstrare sunt: temperatura de –0,5…0°C şi umiditatea relativă a aerului de 90%, condiţii în care durata păstrării este de 3-4 luni. În depozitele cu ventilaţie naturală, tehnologia de depozitare şi păstrare este identică cu cea prezentată la mere şi pere, durata de păstrare a fructelor reducându-se la două luni de zile.

CAP. XIII- TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE A NUCILOR
13.1. Tehnologia de valorificare a nucilor în coajă Nucile au o valoare alimentară şi dietetică deosebită, dată de conţinutul lor în glucide (11-14%), în protide (14-16%) reprezentate de aminoacizi esenţiali şi în lipide (62-65%, din care 44-48% sunt acizi graşi polinesaturaţi). Cu un conţinut în substanţe minerale de 1,4-2% (K,P, Mg, Ca, Fe etc.) se clasează pe primul loc între toate produsele horticole. Sunt de asemenea bogate în vitamina E (4,1 mg/00 g), complexul B şi vitamina PP, care măresc valoarea nutriţională a nucilor. Fructele verzi cu coaja (endocarpul) neîntărită au un conţinut ridicat de taninuri hidrolizabile, vitamina C (500-800 mg/100 g), precum şi o aromă specifică, fiind folosite la prepararea unor dulceţuri şi lichioruri fine. Din nucile de calitate inferioară sau din miezul sfărâmat se poate extrage ulei, cu un randament de 50-60%, iar din turtele rămase se fabrică halva. Recoltarea nucilor se poate efectua când mezocarpul crapă, iar nucile încep să cadă din pom. Maturarea nucilor nu are loc odată pe toţi pomii din plantaţie şi nici odată pe acelaşi pom, astfel că şi recoltarea se va face în 2-3 reprize. Ca indici orientativi privind declanşarea recoltării se menţionează: căderea primelor fructe, apariţia petelor brune pe mezocarp (coaja verde) şi începutul crăpării în zona apicală, greutatea şi volumul fructelor, culoarea etc. În anii sau în zonele cu toamne ploioase şi reci se efectuează teste practice astfel: la 3-4 zile se iau câteva nuci şi se taie mezocarpul pe secţiunea transversală, iar dacă acesta se desprinde uşor în două cupe verzi, se consideră că s-a atins momentul optim de recoltare. Pentru verificare, înainte de recoltare se

214

iau 50-100 fructe din diferite zone ale coroanei, care se ţin în apă 12-24 ore, iar dacă după acest interval de timp, 80-90% din ele se decojesc, recoltarea poate începe. Recoltarea manuală, de pe sol, a nucilor căzute, în urma scuturării ramurilor cu ajutorul prăjinilor prevăzute cu cârlige se recomandă a se efectua în 2-3 reprize, la interval de câteva zile. Recoltarea nucilor prin batere cu prăjina este total nerecomandată, deoarece se rup ramurile de rod, fiind afectată astfel producţia anului următor. Pentru mărirea randamentului şi îmbunătăţirea calităţii la recoltare se sapă şi se înlătură buruienile de sub pomi şi facultativ, pentru uniformizarea maturării şi scuturarea mai uşoară, se poate încerca un tratament cu Ethrel, 500-1000 ppm, cu 2-4 săptămâni înaintea recoltării. Recoltarea mecanică se poate realiza eficient în plantaţii cu nuci altoiţi, de talie medie, folosind un scuturător vibrator hidraulic pe un tractor de 65 CP, urmat de dispozitivele de strâns şi adunat nucile căzute. Nucile căzute pe sol în urma scuturării manuale sau mecanice, nu trebuie lăsate mai mult de 1-2 zile şi nu trebuie adunate în vrac, deoarece există riscul deprecierii calitative rapide. Precondiţionarea nucilor cuprinde 2 faze principale: decojirea şi spălarea. a. Curăţarea nucilor de coaja verde (mezocarp) trebuie efectuată cât mai rapid, prin umectare, timp de 12-24 ore. Ca procedeu, se poate recurge la cufundarea în bazine cu apă rece a ambalajelor cu nuci, sau stropirea cu apă călduţă din 2 în 2 ore a nucilor întinse pe un strat, cu menţiunea că un contact prelungit cu apa compromite calitatea fructelor. Desprinderea cojii poate fi favorizată şi printr-un tratament, în spaţii închise, cu etilenă 0,1%, la temperatura de 24°C, timp de 36-84 ore, având grijă ca după fiecare 12 ore să se aerisească spaţiul de tratament, timp de 20-60 minute; b. Spălarea se realizează imediat după decojire, cu apă potabilă, pentru a se evita pătarea lor şi a le da un aspect mai atrăgător. Operaţia se efectuează manual prin frecarea nucilor cu o mătură în coşuri din nuiele sau butoaie, timp de 2-3 minute, sau mecanic, în curent de apă, cu perii de diferite tipuri (sârmă de oţel, nailon). După spălare se întind în strat subţire, pentru a se usca. Uscarea nucilor decojite şi spălate este necesară, deoarece ele conţin 3040% apă, iar pentru a se evita deprecierea lor calitativă, în momentul introducerii la păstrare, conţinutul în apă nu trebuie să depăşească 8-12%. a. Uscarea naturală direct în aer, se practică pentru nucile destinate consumului intern, pe termen scurt sau mediu, prin aşezarea lor pe stelaje situate la 50 cm deasupra solului, sau pe tărgi din şipci care se stivuiesc una peste alta. Grosimea stratului de nuci va fi de 5-8 cm şi se vor amesteca de câteva ori pe zi cu o greblă. Uscarea durează 2-3 săptămâni, până când au pierdut 30% din greutatea iniţială, nucile se pot sparge uşor, iar pereţii despărţitori din interior nu se mai îndoaie, ci se rup cu zgomot, semn că au atins umiditatea de echilibru (12%).

215

Nu este deloc indicată uscarea directă la soare, deoarece determină crăparea (desfacerea pe linia de sudură). b. Uscarea în cuptoare cu circulaţie naturală a aerului se face la 32-35°C, timp de circa 72 ore, prin introducerea nucilor care vin de la spălat, în zona unde temperatura este cea mai ridicată urmată de transferul lor în zonele cu temperatură moderată. c. Uscarea în instalaţii cu ventilaţie mecanică a aerului cald este mai eficientă, permiţând obţinerea unui produs de calitate. Durata deshidratării în aceste instalaţii este de 2-5 zile, la temperaturi moderate de 40-45°C, care asigură aerului cald necesar, o umiditate relativă de 40%. Ca sursă de încălzire se poate folosi un arzător de gaz, o rezistenţă electrică sau un schimbător de căldură cu elemenţi. Temperaturile prea ridicate, de peste 55%, provoacă pierderi de ulei şi râncezirea ulterioară a miezului. Înălbirea nucilor are rolul de a le face mai atrăgătoare, ele căpătând o culoare galben-aurie. Operaţia se aplică mai ales la loturile pentru export. Nu vor fi înălbite fructele cu coaja prea pătată, cu umiditatea de peste 12% sau cele care prezintă coaja foarte groasă (pietroase). De asemenea nu vor fi înălbite nucile la care sutura carpelară şi locul de inserţie a pedunculului nu sunt bine închise. Înălbirea se face într-un cilindru în rotaţie, în care nucile sunt transportate cu ajutorul unei spirale fără sfârşit. Cilindrul este alimentat permanent cu un amestec preparat în momentul utilizării, din 2 soluţii păstrate în bazine separate: - 15 părţi soluţie decantată de 5,8%hipoclorit de calciu şi 1,36% carbonat de sodiu; - 1 parte acid sulfuric diluat (125 cm3 + H2SO4 concentrat, la 100 l apă) Cantitatea optimă de soluţie, care asigură o bună înălbire a fructelor este aceea care permite nucilor să înceapă să plutească, durata contactului cu soluţia fiind de 3-4 minute. De menţionat că la unele fluxuri tehnologice, înălbirea nucilor este intercalată între spălare şi uscare, însă realizarea ei după uscare este mult mai eficientă. Sortarea nucilor după înălbire se face semimecanic la bandă, sau manual pe o masă de control, îndepărtând nucile pătate, mucegăite, bolnave, crăpate, cu fisuri etc. Au fost realizate în sisteme moderne de sortare mecanică sau electronică, menite să mărească randamentul de lucru. Calibrarea nucilor sortate se efectuează mecanic cu ajutorul unor calibroare tip sită vibratoare sau tip tambur cu cilindri perforaţi. S-au creat echipamente moderne (ex. MAF-RODA) care realizează concomitent calibrarea electronică, eliminând nucile sparte, bolnave şi separat nucile seci, iar în final face separarea pe culori şi livrează numai categoriile programate de calitate, diferenţiate prin greutate- calibru- volum şi culoare. Separarea pe calibre se face astfel: minim 28 mm, calitatea extra, 26-28 mm, calitatea I şi 24-26 mm calitatea a II-a. Ambalarea nucilor în coajă se face în saci sau săculeţi cu o capacitate de 5,10 sau 12 kg (plasă textilă) sau 5;25;50 kg (material plastic), provenind din

216

acelaşi an de producţie, cu menţinerea soiului pentru categoriile superioare de calitate. Păstrarea nucilor în coajă se poate face în poduri răcoroase şi aerisite sau în camere aerisite, în vrac cu grosimea de 15-20 cm, sau în saci şi lăzi. Temperatura spaţiului de păstrare nu trebuie să depăşească 10°C, umiditatea relativă a aerului să aibă valori cuprinse între 60-80%, iar lumina solară să nu poată pătrunde. Nucile în coajă se pot păstra şi ambalate în lăzi stivuite pe 10-12 nivele sau paletizate. Există în unele ţări şi sisteme de depozitare în vrac de 30-150 cm înălţime, în funcţie de tipul ventilării. Pentru evitarea contaminării şi dezvoltarea insectelor în nuci, se tratează spaţiile de depozitare, preventiv cu insecticide organofosforice de contact, iar după introducerea nucilor, cu produse de fumigaţie care nu lasă reziduuri (bromură de metil, hidrogen fosforat), respectându-se cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi securitate alimentară. Durata de păstrare a nucilor în coajă în condiţii optime de mediu este de 1-2 ani. Comercializarea nucilor în coajă se face sub formă preambalată în pungi sau săculeţi cu capacitatea de 0,5-1-2 kg care se introduc în lăzi de lemn sau carton. 13.2. Tehnologia de valorificare a miezului uscat de nucă Miezul uscat de nucă se obţine din nucile a căror coajă uscată (endocarp) a fost înlăturată prin procedee mecanice sau manuale. Ca materie primă se folosesc nucile cu umiditatea cojii de maxim 12% şi a miezului de maxim 8%. Umiditatea mai ridicată (14-15%) sau mai scăzută (sub 8-9%) determină sfărâmarea miezului. Spargerea nucilor se poate realiza manual cu ajutorul unui ciocan din lemn dur, fără a crăpa miezul. Randamentul este de regulă de 1-1,5 kg miez/3 kg nuci/oră. Spargerea mecanică este mai dificilă datorită neuniformităţii nucilor şi afectează miezul în raport de până la 30-40%. Separarea miezului (40-44 kg/100 kg nuci) de coji se efectuează manual sau semimecanic la bandă. Separarea se realizează mai uşor dacă spargerea nucilor s-a făcut manual. Odată cu separarea se efectuează o presortare pe 3 categorii de miez: - miez plin, de culoare galben-aurie; - miez de culoare brună; - miez alterat. Ultimele două categorii nu corespund valorificării ca miez uscat de nucă şi se folosesc în scopuri industriale. Sortarea după formă, este de fapt o calibrare care se poate face şi mecanic (500-600 kg/oră), la jumătăţi, după calibrul 17-22 mm (400-600 buc./kg.).

217

Etuvajul sau uscarea miezului, se face în etuve la 45°C timp de o oră, prin aşezarea acestuia pe suporturi perforate, etajate pe cărucioare. Temperaturile peste 50°C determină modificarea gustului şi culorii miezului, care devine casant. La finalul uscării, miezul se transferă într-o cameră de răcire (2-3 secunde), pentru reducerea gradului de spargere a miezului. Ambalarea se face în funcţie de destinaţia produsului. Astfel, pentru prelucrarea industrială, miezul de nucă se ambalează în vrac, în folie sub vid, la capacităţi de 12,5 kg sau 6,25 kg x 2 (dublu). Pentru consum, livrarea se face în cutii de carton cu o capacitate de 12,5 kg, urmând ca ulterior să fie preambalate în unităţi mai mici (100 g; 125 g; 250 g) din material plastic. Păstrarea miezului de nucă este mai dificilă decât cea a nucilor în coajă. Pentru o păstrare mai îndelungată se recomandă ca miezul să aibă o umiditate minimă de 4%. Păstrarea înaintea condiţionării pentru consum se face în stare ambalată, la 4-7°C şi 60-70% umiditate relativă a aerului pentru durată scurtă şi la 0-3°C şi 60-65% U.R. pentru o durată mai lungă. Protecţia antiparazitară a spaţiului de păstrare se poate realiza cu bromură de metil sau hidrogen fosforat. 13.3. Tehnologia de valorificare a miezului proaspăt de nucă În ultimii ani, în ţările cu tradiţie în cultura nucului (Franţa, Belgia, Germania, Italia etc.) s-a diversificat modalitatea de valorificare a fructelor acestor specii, prin comercializarea miezului proaspăt de nucă. Recoltat pentru consumul în stare proaspătă, miezul de nucă are un conţinut ridicat în apă (30-40%), ceea ce facilitează curăţirea de coajă, moment ce constituie un motiv de satisfacţie pentru consumatori. Valorificarea miezului de nucă în stare proaspătă necesită respectarea riguroasă a unor cerinţe legate de alegerea momentului optim de recoltare, condiţiile de calitate şi condiţiile de păstrare şi comercializare. În vederea valorificării ca miez proaspăt, fructele trebuie recoltate când mezocarpul s-a crăpat la polul apical. Pentru curăţarea de coajă (mezocarp) se procedează aşa cum s-a prevăzut la valorificarea nucilor în coajă. Dacă sun recoltate mai devreme, miezul nucilor se desprinde greu din endocarp, iar dacă se întârzie, miezul se depreciază calitativ, înnegrindu-se. După îndepărtarea mezocarpului, nucile sunt sparte manual sau mecanic. Condiţiile de calitate pentru miezul proaspăt de nucă prevăd: - calibrul, minim 30 mm; - umiditatea miezului, minim 33%; - miez consumabil, după scoaterea din endocarp, peste 92%; - o bună stare fitosanitară; - culoarea miezului, galben-aurie.

218

Perisabilitatea ridicată a acestui produs, face ca păstrarea în condiţii bune să se realizeze timp de până la 3 săptămâni, în condiţii de atmosferă modificată, realizată prin învelirea platourilor sau pliculeţelor cu produs, cu peliculă semipermeabilă pentru apă şi vapori de apă, la o temperatură de 2-4°C. Acest produs se alătură practici celorlalte produse horticole proaspete, valorificate sub denumirea de „gama a IV-a” (vezi cap. 35). Pe toată durata circuitului de comercializare se va menţine „lanţul de frig”, evitând salturile mari de temperatură care pot determina formarea condensului şi alterarea ulterioară a produsului.

219

CAP. XIV- TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A STRUGURILOR DE MASĂ
14.1. Fluxul tehnologic general Strugurii de masă, ocupă locul trei, după mere şi prune, din punct de vedere al producţiei din România, însă în numeroşi ani o mare parte din soiurile mixte (grupa Chasselas) sunt vinificate parţial. Au o mare valoare energetică (700-800 Kcal/kg) şi exercită o serie de acţiuni fiziologice asupra organismului uman: alcalinizantă, mineralizantă, vitaminizantă şi terapeutică. Păstrarea strugurilor în România se realizează într-un volum foarte redus, din care circa 50-65% sunt consumaţi în timpul sărbătorilor de iarnă. Prin prelucrare, se obţin compoturi, dulceţuri şi sucuri foarte apreciate de consumatori. În funcţie de însuşirile specifice şi caracteristicile comerciale, soiurile de struguri pentru masă se împarte în 3 grupe: grupa S- soiuri superioare, grupa Msoiuri mijlocii şi grupa O- soiuri obişnuite. Din grupa S fac parte soiuri sunt: Afuz-Ali, Cardinal, Coarnă neagră tămâioasă, Muscat de Hamburg, Triumf etc. Din grupa M fac parte soiuri ca: Chasselas dore, Coarnă albă, Coarnă neagră, Perla de Csaba, Perletta etc. Soiurile obişnuite (grupa O) nu fac obiectul păstrării în depozite. Valorificarea strugurilor se face în trei clase de calitate: calitatea extra, calitatea I şi calitatea a II-a, dar pentru păstrare se vor introduce în depozit numai strugurii din primele două calităţi. Recoltarea strugurilor destinaţi păstrării se face când aceştia au ajuns la maturitatea de consum, deoarece după desprinderea lor de pe coardă, maturarea nu mai avansează şi nici calitatea organoleptică nu se îmbunătăţeşte. Conţinutul minim acceptabil în substanţă uscată solubilă în vederea recoltării trebuie să fie de 13-14% la soiul Coarnă neagră, 14-16% la Afuz Ali, Italia şi Muscat A’Adda, şi peste 16% la Chasselas dore şi Muscat de Hamburg. Recoltarea se face manual, cu atenţie folosind foarfecele, menţinând pedunculul şi stratul de ceară (pruină) intacte, urmată sau nu de cizelare, în funcţie de destinaţia producţiei. Presortarea se face pe calităţi astfel: la calitatea extra se aleg ciorchini de minim 200 g (150 g la soiuri cu bobul mic), fără defecte, caracteristici soiului, cu boabe întregi, bine dezvoltaţi, tari, bine prinse în ciorchine şi acoperite cu pruină; la calitatea I se admit ciorchini cu 50 g mai uşori, iar la calitatea II-a sunt admişi numai strugurii ce corespund condiţiilor de calitate minimă, cu media 10% ciorchini necorespunzători, dar fără a fi putreziţi, alteraţi sau improprii consumului. Concomitent cu presortarea se face şi cizelarea, dacă situaţia impune acest lucru. Cizelarea constă din îndepărtarea de pe ciorchine a boabelor crăpate, necoapte, atacate de insecte, mucegăite etc. Dacă există un bob mucegăit, odată

220

cu îndepărtarea lui, se vor elimina şi cele din jurul său, aparent sănătoase, dar la care este posibilă o infecţie ascunsă. Operaţia de cizelare se efectuează prin luarea ciorchinilor de peduncul, ridicarea la nivelul privirii şi rotirea lor înceată, îndepărtând prin tăiere cu foarfeca toate boabele cu defecte, ciorchinii fiind aşezaţi în lădiţe de depozitare. Ambalarea strugurilor de masă se face în lăzi cu o capacitate de 5-12 kg, confecţionate din lemn: tipurile C, S, III şi IV sau din material plastic (model 1 şi model 2). Pentru export sau pentru păstrare se utilizează lăzi noi, tipul IV, cu o capacitate de 5-6 kg. Pentru păstrare sau la cererea beneficiarului extern, ciorchinii se aşează cu pedunculul în sus. Rahisul, după recoltare pierde uşor apa prin evaporare şi transpiraţie, sau în avantajul boabelor, ofilindu-se. Culoarea lui se modifică, devenind gălbuie şi apoi brună. Zilnic pierde apă în proporţie de 0,5-0,8% ceea ce în condiţii normale ale mediului ambiant determină depăşirea pragului de ofilire în 3-6 zile. Prevenirea deshidratării strugurilor de masă (rahisul mai accentuat, fiind erbaceu), în unele ţări mari cultivatoare (Grecia, Italia, Spania etc.), se realizează prin ambalarea acestora în peliculă de PE în formă de sac, cu laturi care se pot plia, acoperind conţinutul, iar pentru a asigura o protecţie de până la o săptămână, se practică prerăcirea cu aer rece, la 8°C şi un tratament preventiv cu SO2 gazos, timp de 20 minute, în concentraţie de 0,5-1%, efectuat în încăperi special amenajate. Transportul strugurilor pe distanţe mari se face cu remorci tractate, iar pe distanţe mai mari, cu autovehicule izoterme. Mijloacele auto neprotejate se vor acoperi cu prelate, pentru a feri strugurii de praf, vânt, precipitaţii, radiaţia solară directă etc. Exportul se efectuează cu mijloace auto frigorifice LKW (germ. Lastkraftwagen= autocamion), sau vagoanele RCF, pe calea ferată. O atenţie sporită se va acorda fixării lăzilor, pentru a elimina şocurile şi trepidaţiile pe durata transportului. Păstrarea stugurilor de masă, o perioadă mai îndelungată cu menţinerea calităţii la un nivel optim, este îngreunată de caracteristicile acestui produs, cum sunt: - prezenţa rahisului supus deshidratării şi brunificării; - fragilitatea epidermei boabelor; - predispoziţia boabelor la separarea de pedicel; - sensibilitatea faţă de putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerera) care este sporită de conţinutul în glucide şi de umiditatea relativ ridicată din spaţiul de păstrare. Strugurii de masă se păstrează în depozite frigorifice cu atmosferă normală (specializate şi de tip universal) şi depozite cu ventilaţie naturală.

221

14.2. Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală, de tip specializat Capacitatea acestor depozite este cuprinsă între 1500 şi 2000 t, ele fiind dotate pe lângă instalaţia de produs frig artificial şi cu o staţie de distribuirea SO2, comună pentru toate celulele depozitului. Capacitatea optimă a unei celule pentru păstrarea strugurilor de masă este de 100-200 t. În fiecare celulă sub plafon, pe peretele de la intrare sunt instalate 1-2 baterii de răcire, care în dreptul ventilatoarelor sunt prevăzute cu conducte de transport a dioxidului de sulf. Pe acelaşi perete cu bateriile de răcire sunt fixate canale de evacuare a SO2 din celulă, confecţionate din tablă, de formă pătrată în secţiune. Ambalarea pentru păstrare se face cu struguri omogeni, într-un singur strat, cu pedunculul în sus, suficient de strâns (5 kg capacitate), dar fără tasare, şi fără a depăşi marginile superioare ale lădiţei (14 cm). Lădiţele se paletizează în: a. palete cu montanţi metalici cu dimensiunile de 1,2 x 0,8 x 1,4 m, unde încap 64 de lădiţe tip IV (8 x 8); b. palete de lemn cu montanţi şi cadru superior din metal cu dimensiunile de 1,2 x 1 x 1,7 m, unde încap 100 lădiţe tip IV (10 x 10). Pe cât posibil, strugurii vor fi introduşi la păstrare în ziua recoltării, în spaţiul unde s-a realizat o temperatură iniţială de 8-10°C. Strugurii se depozitează în loturi cât mai uniforme ca stadiu de maturare şi durată de păstrare preconizată şi nu se asociază în aceleaşi spaţii cu alte fructe sau legume. Depozitarea paletelor cu montanţi, încărcate cu lăzi, se face pe 4 niveluri, compact în stive bloc, până la 5,6 m înălţime (palete de uz general) respectiv 7,14 m (palete de depozitare). Între pereţii celulelor şi marginile stivelor se lasă un spaţiu de circulaţie de aproximativ 20 cm, iar central un culoar cu lăţimea de aproximativ 0,8-1,0 m. Între stivele de palete se lasă spaţii de 5-10 cm, toate aceste locuri libere permiţând în timpul efectuării tratamentelor, o mai bună difuzare a SO2 la fiecare ambalaj, precum şi posibilitatea efectuării controalelor pe durata păstrării. Condiţiile de păstrare. Temperatura optimă este cuprinsă între limitele 0°C…+1°C, cu menţiunea că sub 0°C se produce îngheţul rahisului şi ulterior a boabelor, în timp ce la valori de peste 1°C se intensifică procesele de metabolism. Umiditatea relativă optimă în celula depozitului este de 90-95%, dar favorizează atacul de Botrytis, de aceea în mod obişnuit păstrarea se realizează la 85-90%. O umiditate relativă mai scăzută provoacă ofilirea rahisului, uscarea pedicelelor şi zbârcirea boabelor. Viteza de circulaţie a aerului, are valoarea optimă de 0,2 m/s şi trebuie să asigure distribuirea în toate ambalajele din celulă, a temperaturii şi umidităţii relative a aerului.

222

pentru prevenirea atacului de Botrytis cinerea şi prelungirea duratei de păstrare a strugurilor de masă s-au concretizat prin punerea la punct a tehnologiilor ULO (ultra lowo oxygen) care se bazează pe realizarea în spaţiul de păstrare a unei compoziţii gazoase de 0. tratamentele periodice cu SO4 sunt obligatorii în prezent. Aerisirea se efectuează cu aer răcit. recirculat de 40-50 de ori în 24 de ore. fiind între 1-2 luni (Chassellas dore. Eliminarea SO2 se realizează cu ajutorul unor ventilatoare. Imediat după umplerea şi închiderea celulei se efectuează primul tratament cu SO2 în concentraţie de 1%. Durata tratamentului este de 20-30 minute.25% adică 7 g/m3 de spaţiu liber. eficient. folosindu-se 28 g SO4 lichefiat pentru fiecare m3 de spaţiu liber din celulă. sulfitările prelungite producând decolorarea boabelor. astfel încât tratamentele se pot aplica diferenţiat. la temperatura de 0°C. modificarea culorii. Aceste tratamente întârzie. Observaţiile făcute după 2. care infectează strugurii în cursul vegetaţiei. Penicillium sp. principalele probleme fiind generate de apariţia bolilor criptogamice produse de Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu). sau acolo unde sunt prevăzute. Instalaţia de alimentare cu SO2 (folosit în stare lichefiată) se găseşte în afara depozitului şi este prevăzută cu câte un robinet pentru fiecare celulă. încă din primele zile ale depozitării. Astfel. Regina Nera etc. epuratoare verticale cu duşuri de apă în care s-a dizolvat sodă (Na2CO3). economic este diferenţiată de la soi la soi.Preocupările la nivel mondial. dar nu pot elimina apariţia şi dezvoltarea putregaiului cenuşiu. Sulfitometrul se goleşte prin intermediul unei conducte care trece printr-un container încălzitor (la 60-80°C) şi continuă cu o pompă de vaporizare prin care se distribuie SO2 în celulă. 3 sau 4 luni de păstrare au arătat că atacul de putregai produs de Botrytis cinerea s-a redus cu 55-60%. pentru prevenirea manifestării atacului de Botrytis cinerea. în vie mai ales în anii ploioşi. Muscat de Hamburg) şi 5-6 luni (Chassellas Napoleon. şi desprinderea lor de pe rahis. (putregaiul moale) etc. Durata de păstrare este considerată optimă până în momentul în care la struguri se observă primele semne de zbârcirea boabelor. 223 .3. Îngrijiri pe durata păstrării strugurilor Pe durata păstrării strugurilor de masă este necesară luarea unor măsuri în vederea menţinerii calităţii o durată cât mai bună. numit şi tratament de dezinfecţie.) 14. Păstrarea strugurilor de masă. folosind SO2 în concentraţie de 0.5% O2 şi CO2. Ulterior fazial la 7-10 zile se efectuează tratamente pentru a preveni apariţia şi evoluţia bolilor criptogamice. Păstrarea SO2 se face în butelii de oţel . iar dozarea lui se face gravimetric (prin cântărirea buteliei) şi volumetric (folosind sulfitometrul). după necesităţi.

Figura 14.1. Generatoarele sunt reprezentate de pachete sau folii alveolate care conţin metabisulfit de sodiu (Na2S2O5). generatoare individuale cu SO2. cu laturile acoperitoare. În contact cu umiditatea din ambalaj şi în prezenţa CO2 generatoarele degajă SO2 în proporţie de circa 30-35% din greutatea iniţială. Parametrii de păstrare (temperatura şi umiditatea relativă a aerului) se urmăresc şi se înregistrează de 3 ori pe zi. iar laturile sacului se îndoaie. dispozitivul pentru fixarea acestora în ambalaje fiind prezentate în fig. învelind strugurii şi placheta generatoare cu Na2S2O5.1.La interval de 3-4 zile şi mai ales spre sfârşitul perioadei de păstrare se controlează starea fitosanitară a strugurilor. Strugurii sunt păstraţi în lădiţe căptuşite cu o folie de polietilenă în formă de sac. pentru fiecare ambalaj. se va evita formarea condensului. La sistarea păstrării. în fiecare celulă. prevăzut la capete cu 2 orificii. 224 .. se trece la valorificarea imediată. În ţările mari producătoare de struguri de masă se folosesc tot mai mult la valorificarea acestora.Dispozitiv pentru asigurarea stabilităţii generatoarelor de SO2 in interiorul ambalajului A. prin adaptarea treptată la temperatura mediului ambiant. iar valorificarea trebuie realizată în maxim 2-3 zile. iar dacă încep să apară deprecieri calitative. 14.plic generator (cu Na2S2O5 ). Pentru livrare se poate face o cizelare sau o eliminare a boabelor crăpate şi a celor atacate de boli. Generatorul de SO2 se aşează deasupra ciorchinilor.

25% SO2. se pot efectua cu sulf solid.limita exterioară a ambalajului Generatoarele cu difuziune rapidă asigură o conservare de 2-3 luni. când se obţin recolte sănătoase şi de calitate. ferestre. cu secţiunea pătrată şi cu latura de circa 80 cm. în blocuri. pentru 5 plicuri generatoare. urmat de eliminarea SO2 după 30 de minute.5. iar în zilele călduroase de toamnă. La nivelul pardoselii şi de-a lungul celor doi pereţi lungi se instalează câte un canal de ventilaţie confecţionat din tablă. Aceste deschideri sunt folosite numai în momentul evacuării SO2 după tratament.picioruşe care se introduc în orificiile plicului generator. pe pereţii orientaţi către interiorul celulei.4. cu respectarea măsurilor PSI (strat de nisip de 5-6 cm etc). Păstrarea în depozite frigorifice cu atmosferă normală de tip universal Sunt preferate depozitele la care ventilaţia aerului rece în celule se face pe la partea superioară. odată la 3-5 zile. iar în restul timpului sunt bine închise cu obloane etanşe. prin care se elimină SO2. cu 0. însă mai frecvent.5 g/m3 pentru următoarele. noaptea. care se arde în cutii metalice sau în tăvi de tablă. uşi. stivuite până la înălţimea de 1. în dozele menţionate. mai multe deschideri care permit pătrunderea şi evacuarea SO2. Fiecare dintre aceste canale comunică la unul din capete cu exteriorul. Generatoarele combinate sunt cele mai bune. prin intermediul unor deschideri în peretele celulei. iar pentru omogenizarea atmosferei se recomandă funcţionarea ventilatoarelor. în lipsa instalaţiei speciale. cu pierderi de 4-6%. Canalele din tablă prezintă lateral. climatic. Igienizarea încăperilor se efectuează prin văruirea pereţilor şi arderea sulfului (20-25 g/m3) urmând să fie ţinute închise 2-3 zile şi apoi se aerisesc bine. coşuri de ventilaţie). 225 .5 m (10-12 rânduri). 14. C. spaţii libere de 50 cm pentru aerisire şi control. acesta circulând de sus în jos. se închide accesul aerului (obloane. îmbinând ambele tipuri de emisie a SO2 şi care menţin calitatea strugurilor peste 2 luni (60-75 zile) la 0°C. se aeriseşte repetat. iar pierderile sunt de peste 5-6% lunar. Norma de consum este de 14 g sulf/m3 spaţiu liber pentru primul tratament cu 1% SO2 şi 3. Când aerul este mai rece. Tratamentele de sulfitare. cu ventilaţie naturală În anii favorabili. strugurii de masă se pot păstra şi în spaţii cu ventilaţie naturală. amplasate în mai multe puncte dispersate în celulă. lăsând între ele şi la pereţi. 14. Controlul stării de păstrare se face zilnic. În zilele cu temperatură scăzută se poate aerisi şi ziua (nu sub 0°C). Strugurii se păstrează în lădiţe tip IV. Sulfitarea se face prin arderea sulfului.B. e. pentru reducerea temperaturii din interior. Păstrarea strugurilor în spaţii amenajate.suport din material plastic.

în cazul valorificării imediate. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a tomatelor Tomatele au deţinut primul loc în producţia legumicolă a României.TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR SOLANACEE DE LA CARE SE CONSUM| FRUCTELE 15. F4 (gradul IV maturitatea de consum. prin micşorarea suprafeţelor cultivate pentru valorificare industrială.5g% în acid citric). Pentru consum intern. Aciditatea este plăcută şi stabilă (0.6-0. 190 Kcal/Kg. a cunoscut dezvoltarea cea mai accelerată. au glucoză 0. 50-90% pigmentaţie roşie).5-4. Perioada de consum în stare proaspătă atinge un maxim în lunile iulieaugust şi se diminuează foarte mult în ianuarie.5mg.februarie. două zone geografice fiind mai reprezentative. constituie cea mai importantă cultură legumicolă. complex B 0. Importanţa economică remarcabilă a tomatelor este legată de industria conservelor şi de ponderea exportului. în funcţie de destinaţia livrării. La nivel mondial şi european. PP 0. 226 . XV. P 24-39mg. K 0. momentul optim de recoltare este în gradul IV (maturitate de consum). destul de însemnată pentru a fi înregistrate separat de restul conservelor de legume calculate la un loc. ci mai ales în substanţele minerale în proporţie de 0. echivalent β Caroten 0.6mg%) pe care le are. E 0. cu un procent de peste 30%. semipârgă.5-1mg. F2 (gradul II.5mg. protide (1%). sau lipide (0. 100% pigmentaţie roşie) şi F5 (gradul V maturitatea tehnologică de prelucrare. Ca 9-15mg/100g) şi în vitaminele diverse (C 18-26mg. prepârgă. continuată până în prezent. dar sunt zone sau ţări unde oferta este prezentă în tot cursul anului.3 %). Valoarea lor nutritivă nu constă în conţinutul relativ modest de glucide (3. la peste 4. 10-30% din epidermă roz-gălbui). Mg 11-20mg. iar pentru valorificarea care întârzie câteva zile este în gradul II (semipârgă).2%. Tomatele au 6 faze de maturare: F0 (maturarea verde).6mg. F1 (gradul I.5g% substanţă uscată solubilă/ 0 Brix).1.3 %). Recoltarea se face la grade de maturitate diferite. Comparată cu alte producţii horticole importante din lume. 30-50% roz-gălbui). Estimările apreciază că 60-65 % din volumul producţiei mondiale de tomate se prelucrează. F3 (gradul III pârgă completă. California şi Italia.7% şi fibre 1. de 134% în deceniul 1980-1990. dar din 1993 au fost egalate (1994) iar apoi depăşite (19952000) de producţia de varză. Italia şi Turcia se numără printre marii producători situaţi în apropierea României.CAP.61% (K 226-310mg. Produsele prelucrate din tomate au o piaţă de desfacere proprie. partea necomestibilă de 3% şi valoarea energetică redusă.

. 1982). început de pârgă). Cl.I. şi colab. pentru valorificarea care întârzie mai multe zile (Ciurel.. Mihaela şi col. c)sistemul de cultură: tomatele de seră şi solarii se recoltează în faze mai timpurii şi trebuie transportate cât mai rapid din aceste spaţii (Chaux. şi colab.. 1989). Această fază se consideră declanşată atunci când apare prima pată roz-gălbui în zona punctului pistilar şi durează până la generalizarea acesteia la 30% din suprafaţă. C. Schema modificăriilor fizico-chimice din timpul maturării tomatelor (după Willis s. recoltarea se face în gradul I (prepârgă. dar sunt cu lojile interioare ale pulpei şi cu seminţele bine dezvoltate. la soiurile transgenice în care sinteza etilenei şi maturarea au 227 . şi Foury.II.1981) b) ritmul de maturare după recoltare: impune recoltarea mai timpurie pentru loturile care se transportă la temperaturi mai ridicate. de la soiuri care posedau prin selecţie o durată mai lungă de menţinere a calităţii (Vemone). consistenţa interioară gelatinoasă. Aceste recomandări generale sunt nuanţate de mai mulţi factori: a) grupa de timpurietate: soiurile timpurii se recoltează în faze mai incipiente de maturare (gr. semipârgă). Rădulescu.). Cl.Pentru export.. decât cele de vară-toamnă (gr.. prepârgă.15.1. pe distanţe sau perioade de timp mai lungi (Iordăchescu. O. 1994). Fig.a. d) factorul soi: a diferenţiat valorificarea toamatelor din ce în ce mai mult. Fructele au aspect ceros.

3-paravanele rotitoare. 13-bandă transportoare. 14-transportor longitudinal. 9.transportor. 2-discuri dislocare-tăiere. Modul de recoltare pentru consum în stare proaspătă este manual. În culturile protejate. 10-ventilator.despicător. 15. 17. Roncardo. la diferite temperaturi pofida dificultăţilor suplimentare faţă de culesul în vrac. Maşina de recoltat tomate SKT-2 (după Aurel Marinescu) 1.fost mult reduse (tip Long shelf life. 15-bandă transversală. Felicia etc.2. 4-transportor elevator. consumând peste 50% din necesarul forţei de muncă.transportor colector.).buncăr. 6. 18-motor Fig.transportor transversal de evacuare. Alexandros. 11.3. 5-transportor intermediar. mai ales pentru soiurile cu fructe mici (cocktail. Ele se culeg în ciorchine sau în buchet (grape). legate de timpul de lucru care creşte de aproape patru ori. Daniela. se pun şi se manipulează în găleţi de plastic şi în ambalaje de transport. 15. 228 . a apărut o nouă tendinţă de recoltare şi de valorificare. Tellus. 40mm) sau foarte mici (cireaşă. Numărul de zile necesar pentru ca 75-80% din tomatele verzi să se matureze. dar şi pentru calibre normale (40-47mm etc). 7-scuturătorii cu degete. fiind apreciate pentru gustul lor excelent. Fructele se desprind. 12. 20mm). în Fig. mai ales la condiţionare. 8-tobe cu degete.transportorul tobă. 16-bandă colectoare. cu sau fără codiţă.

Presortarea se execută concomitent cu recoltarea. curat. şi în culturile protejate. Se recoltează mai ales pe vreme uscată. Se 229 . sănătos. Nu vor avea gust sau miros străin. guler verde (green back). cu pulpa tare. în spaţii protejate. Un nivel de temperatură şi mai ridicat determină apariţia unor accidente şi deranjamente fiziologice: pătarea la maturare (blotchy ripening). pentru a proteja marfa de soare. praf. datorită perisabilităţii ridicate a fructelor încălzite. unde sunt incluse şi tipul " cherry" (cireaşă). În SR 1421:1999 se menţionează trei tipuri comerciale pentru tomatele destinate consumului în stare proaspătă. întregi. La categoria extra fructele de tomate sunt lipsite practic de orice defect. aspect şi grad de dezvoltare tipice soiului sau hibridului căruia îi aparţin. Nu se admite gulerul (zona) verde. Temperaturile peste 250C cauzează vătămări ulterioare pe parcursul manipulării care depăşesc 40%. încărcat şi transport. care determină inhibarea activităţii catalazei. este bine să nu se recolteze la prânz. În zilele prea călduroase. I.rotunde sau tipul sferic. ambalare. aprovizionare cu ambalaje. 1989). vătămări provocate de paraziţi şi umiditate exterioară anormală. în funcţie de formă: . Pentru categoria I tomatele vor fi suficient de ferme. fără a fi putrezite sau lovite în mod evident. Tomatele recoltate în găleţi se răstoarnă cu grijă în lădiţe de lemn STAS 1247-89 tip III sau în lăzi de material plastic. scăderea conţinutului în acid ascorbic. . Ambalajele pline se stivuesc în câmp la capătul parcelei. grav deformate sau vătămate şi foarte mici. Vor fi practic lipsite de dăunători.alungite sau de formă oblongă. tari. având calităţile minimale (suficient de tari. Alexandrina. lipsit de corpuri străine vizibile. fără stricăciuni sau vătămări. Factorul determinant este depăşirea pragului de 400C.Organizarea recoltării este necesară. Transportul de la locul de producţie se execută cu mijloace auto. care au un metabolism mult mai intens. în încăperi răcoroase la 12÷ 140C. nici alte defecte care ar putea afecta aspectul şi calitatea fructelor. dimineaţa după ce s-a ridicat roua şi fructele s-au zvântat. Pentru categoria II. îngălbenirea produsă de soare (solar yellowing) şi pete de ceară (waxy patch). vor fi proprii pentru consum. cu unele defecte uşoare şi superficiale neînsemnate ( mai ales la formele costate). stabilind echipe separate pentru 4 activităţi: recoltat şi transport la drum. diminuarea metabolismului pectic şi inhibarea biosintezei licopenului (Burzo. sau spre seară. fără crăpături necicatrizate etc). Se culeg tomatele pe nuanţe de culoare. separând fructele necorespunzătoare. Se admit pentru consum în stare proaspătă doar fructele de tomate intacte. . şi Amăriuţei.costate. Ciorchinii cu tomate recoltaţi şi valorificaţi în această formă vor avea aspect proaspăt. având formă. protejate cu prelate sau cu rogojini. precipitaţii şi extreme termice. curate cu aspect proaspăt. în maşini izoterme. sub 40mm diametru. iar 10% pot fi necorespunzătoare caracteristicilor minimale. Diametrul minim 35 mm (rotunde şi costate) sau 30 mm (alungite).

La calitatea extra se aleg tomatele care nu prezintă defecte. UR 85-90%. respectiv 17 zile (F1-F4). Loturile postmaturate au conţinutul în substanţă uscată solubilă. iar materialele cu care sunt căptuşite dispozitivele şi piesele în contact cu fructele permit o manipulare fără probleme. urmată de zvântare. F2-F4 circa 4 zile. Există posibilitatea de efectuare manuală. Procedeele mecanice cu componentă electronică au o productivitate şi o siguranţă superioară.evită supraîncărcarea lădiţelor. Recepţia calitativă se face pe baza unei probe medii conform STAS. Se efectuează la 200C. imprecizia la calibrare. Tomatele se aduc în ambalajele de manipulare-transport. Sortarea calitativă este mult uşurată de presortare. Uniformizarea pigmentaţiei se realizează în cazul când dorim pigmentarea integrală a unor loturi recoltate în faze timpurii (F1-F2). Pentru export. uniformizarea pigmentaţiei. incorecta manipulare a fructelor cu apariţie de vătămări şi uneori tendinţa de făţuire a mărfii. prerăcire. în vederea manipulării mecanice. ambalare şi lotizare. RODA. 230 . Procedeul manual apelează la mese de sortare. Procedeele semimecanice implică deservirea manuală a unor benzi de sortare sau a unor instalaţii mai complexe. semimecanizată sau mecanică-electronică. sortare. Stocarea sau staţionarea pe durată scurtă până la sortare. între care unele au o utilitate. Tomatele livrate cu peduncul sau în ciorchine nu se pot peria. înregistrând de asemenea. La calitatea I-a nu se admit defectele mai grave. eventual în prezenţa etilenei 1000-2000ppm. La 9-120C. tratamente speciale. Dokex (Gherghi. IST. funcţionalitate şi adaptabilitate deosebită: Greefa. 12 zile (F2-F4). intercalată pe fluxul de sortare-calibrare. dezvoltare şi coloraţie sunt mai stricte. Prerăcirea se poate efectua cu apă clorinată 200 ppm la 80C. A. Acestea se aşază pe palete. pentru a nu se produce striviri. cu temperatura de 12÷ 140C. are loc în spaţii răcoroase. Condiţionarea se execută la puncte special organizate la nivel de fermă. stocare de scurtă durată. având o durată de 2-6 zile: F3-F4 2 zile. pierderi de circa 2% în greutate. În paralel cu prerăcirea se poate executa şi spălarea. la o încărcătură de 500Kg/m3. inclusiv în trierea după culori. Recepţia cantitativă se face la un cântar de 1500-2000 Kg. prezentând unele deficienţe legate de productivitatea scăzută. iar stivele de lăzi vor fi bine fixate. duratele sunt de 7 zile (F3-F4). fie la un centru profilat în livrare. În loc de spălare se poate face perierea mecanică. fără a amesteca loturile primite. Olimpias. F1-F4 6 zile. ITO. pentru a le urgenta livrarea.. condiţiile de fermitate. Sortarea calitativă şi pe culori (planşe. 1993). calibrare. vitamina C şi aciditatea uşor diminuate. Fluxul cuprinde faze facultative sau obligatorii în funcţie de destinaţie sau caietul de sarcini: recepţie. faze) se execută de obicei cuplată cu calibrarea pe mărime sau greutate. formă. în lipsa factorului uman.

cântărirea şi egalizarea se fac în funcţie de ambalajul folosit: . Marcarea ambalajelor va permite identificarea loturilor şi se face conform STAS-ului şi caietelor de sarcini. tip comercial. 47-57. se ambalează astfel ciorchini de tomate în întregime.). ambalate în lăzile specifice (6-12 Kg). soi. Pentru ciorchinii de tomate valorificaţi ca atare (tomate ataşate pe tulpină). De asemenea. Unele soiuri sunt mai potrivite pentru export prin uniformitatea fructelor şi fermitatea pulpei. cu fructe de aceeaşi origine. cu includerea în folie contractibilă. rezistente. 231 . se răspândeşte tot mai mult în ţările cu horticultură avansată. calibre şi soiuri. care grupează lădiţele cu un produs cât mai omogen. noi. Ambalarea în lădiţe. Supraambalarea se execută în ambalaje mai mari (lăzi. 35-40. iar tomatele vor fi ambalate prin nearanjare (în vrac). În unele cazuri.pentru export. 40-47. dar fără neuniformităţi în coloraţie. care sunt aranjate în rânduri pentru calităţile superioare. căptuşite cu hârtie subţire la cerere. pe lăzile pentru export se aplică o simplă banderolă. în palete cu montanţi suprapuse pe două nivele. La tomatele alungite (de formă oblongă) se impune şi o lungime uniformă. Închiderea se face la cerere cu o copertină protectoare. iar culoarea are legătură cu calibrul (roşie pentru 40-47 mm. Depozitarea şi păstrarea temporară a tomatelor (STAS R 9127/7-74) se face numai cu loturi de calitatea extra sau I. nu se depozitează la un loc cu alte specii de legume şi fructe. Egalizarea lădiţelor se realizează la capacitatea de 6 Kg. 67-82. Lotizarea se face pe culori. fructele având un grad de maturare mai puţin avansat. Foliile sunt semipermeabile la schimbul de gaze. iar eşalonarea livrărilor pe piaţă contribuie la menţinerea lor. păstrarea se practică numai dacă există condiţiile şi dotarea necesară. De multe ori.în prezent se utilizează tot mai mult şi lădiţele STAS 1247-89 tip III (capacitate 10-12 Kg tomate de câmp) şi tip IV (capacitate 5-6 Kg tomate de seră) şi ambalarea nearanjată (în vrac). Se apelează la păstrare atunci când o producţie excedentară ar putea provoca scăderea preţurilor. prin capsare. care pot ambala până la 12 kg. mărime şi stadiu de maturitate. 82-102 mm şi peste 102 mm diametru. Condiţionarea pentru export se face mai bine mecanic. iar soiurile transgenice long life au mărit competitivitatea în acest domeniu. se folosesc lăzile tip C. Ambalarea pe platouri suport de diferite forme şi mărimi. . după scara: 30-35. au scopul de-a forma loturi de marfă destinate expedierii. Datorită emisiei de etilenă. centralizat. . ambalarea se face pe calibre.pe plan intern. în lăzi de export STAS 1247-89 tip IV. calibrarea nu se aplică. albastră 47-57 mm şi galbenă 57-67 mm diametru). cutii etc. curate. Copertina poate avea ferestre de plasă sau de ceolofan perforat. calitate. containere. din acelaşi soi şi la acelaşi grad de maturare. Lotizarea produselor ambalate şi depozitarea temporară.Se calibrează în mod obligatoriu primele două clase de calitate. extra şi I. 57-67.

Condiţiile de păstrare sunt diferite pe faze de recoltare. Durata păstrării la soiurile obişnuite este sistematizată în tabelul 15. 25-30 zile seră. Cl. iar umplerea va permite suprapunerea fără strivire. În fiecare ambalaj fructele nu vor fi îndesate. F1 şi 0 la 10 C şi UR 85-90% 14-(21) zile 1989 vară-toamnă. chiar dacă sunt recoltate în F4. 12-15. 1993 F3 la 8-100C 5-10 zile F4 la 8-120C 0 la 10 C şi UR 90% 15-20 zile la 150C şi UR 90% 12-16 zile F1-F2 la 200C şi UR 90% 8-12 zile Moras. iar durata de 21 de zile de păstrare este considerată normală. F1 la 20-220C şi UR 85-90% 10 zile seră. Temperaturile mai mici de 80C (70C) determină apariţia unor pete sticloase pe fructele în pârgă şi semipârgă (F1-F2). care nu se pot păstra mai mult de 6-8 zile în aceste condiţii. dar măresc durata acesteia. La tomatele mature (F4). şi Chapon. J. tardive. 5 soiuri.Înălţimea de stivuire este de 10-12 rânduri de lădiţe. Export II. 1994 la 2-50C şi UR 90% 7-21 zile F3 la 8-120C şi UR 90% 7-14 zile F4 la 2-100C şi UR 90% 7-14 zile Tomatele long life se păstrează la temperatura de 20-220C şi UR 85-90% un număr minim de 10-15 zile. Pe măsură ce aceasta se prelungeşte. păstrarea la temperaturi de 0-50C timp de 5 zile duce la modificări ce impun consumul imediat la sfârşitul păstrării. Ph. F1 la 4-60C şi UR 85-90% 16. timpurii. 1984 Chaux. După trecerea la temperatura mediului ambiant.1 Tabelul 15. F3 la 8-100C şi UR 80-85% Ciurel.. pot apare modificări în starea lor fizică şi în compoziţia chimică: 232 . încărcătura de 480-500 Kg/m2. iar la maturitatea de consum (F4) de 7-100C. şi colab. max. Export II. În prepârgă (F1) temperatura este de 12-150C. I. F1-F2 la 12-150C şi UR 85% Rădulescu. suprapuse pe două nivele. Umiditatea relativă este de 85-90%.. şi la 220C şi UR 90% 6-8 zile Foury. 1981 solar. Mihaela şi colab. F2 0 F1 13-20 C 7-20 zile F2 12-150C Gherghi. câmp. Olga. însoţită de pierderea fermităţii în termen de 24 ore. apar deprecieri de 8-35% prin declasare. iar circulaţia aerului va menţine uniformitatea condiţiilor enunţate. Lădiţele pot fi aşezate şi-n palete cu montanţi. spre deosebire de soiurile obişnuite. Cl.Fr. Modul de stivuire va permite circulaţia aerului şi controlul fiecărei stive. F1 la 8-100C şi UR 85-90% 25 zile Iordăchescu. max.1 Durata păstrării tomatelor în funcţie de condiţiile de păstrare Sursa bibliografică. Tipul tomatelor şi condiţiile de păstrare Durata (zile) anul câmp. A. F1 la 12-150/C şi UR 85-90% 20 zile solar. 25-30 1982 (Vemone) seră.. la semipârgă (F2) sau pârgă (F3) de 10-120C.

scădere în greutate. pentru identificarea provenienţei şi naturii mărfii).6 mg %. în amestec cu alte legume. Turcia este situată cel mai aproape de zona noastră geografică. modificarea valorii nutritive. boli sau deranjamente fiziologice. 10-13 mg Mg. culoare caracteristică. pe o durată de 20-30 zile. iar UR 85-90%. complexul B 0. datorită perisabilităţii ciorchinelui... Recoltarea se face la maturitatea de consum.4% protide. iar valoarea energetică 180270 Kcal/Kg. Dintre marii producători mondiali. la o greutate a fructelor de minim 150 g/buc. Transportul la beneficiari se face cu mijloace auto izoterme sau acoperite cu prelate. 15. vitamina C doar 1-5 mg%.5% celuloză (2. Rodica şi colab. Vinetele sunt solicitate pentru diverse preparate culinare şi pentru conserve. dar are limite mai largi prin culturile protejate şi prin păstrare. are efect de frânare a pigmentării şi maturării. 10-13 mg Ca. Încărcarea poate fi paletizată sau nepaletizată. UR 88-92%. care realizează peste 50% din producţia CEE. Dintre tipurile existente la nivel internaţional. Numeroase gospodine păstrează pulpa de vinete semiprelucrată. a gustului şi aromei. pentru piaţa internă. elastică. O2=3-4%. solicită o valorificare mult mai atentă. ambalajele fiind fixate şi consolidate pentru a constitui un singur bloc (Gherghi. Conţin în medie 3% glucide. Temperatura din interior se menţine la 120C. 0.2.4% fibre). Modificarea atmosferei în interior prin folosirea azotului din tuburi. se derulează prin formarea comenzilor şi transportul la beneficiari. Substanţele minerale sunt în procent de 0. modificarea culorii şi a fermităţii. Partea necomestibilă reprezintă 17-24%. Tomatele în ciorchine sau în buchet preambalate. în prezenţa permanentă a frigului.3%).38-0. A. zbârcire. Ea nu se practică din motive de eficienţă economică. Păstrarea tomatelor în AC este efectuată la 120C. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pătlăgelelor vinete (vinetelor) Pătlăgelele vinete nu se numără între legumele a căror producţie este înregistrată statistic în România. CO2=3-4%.4 mg. Comercializarea tomatelor se poate face în lădiţele platou în care au fost ambalate iniţial. ca urmare a reducerii proporţiei de oxigen la 6% (Cernat. se folosesc autodube frigorifice LKW şi vagoane frigorifice RCF. 1-1. Livrarea ambalajelor (marcate.2% lipide şi 1. în ambalaje speciale pentru desfacere în vrac sau preambalate. sau multiple variante de preambalare. Tomatele sunt încadrate în grupa de legume cu piedreri maxime de manipulare şi transport (2. lădiţele de carton. fără pulpă 233 . 1982). prin congelare. Documentele de livrare includ certificate fitosanitare. iar la nivel european se remarcă Italia. se remarcă platourile alveolare. Consumul vinetelor este mai important de la sfârşitul lunii iulie şi până la sfârşitul lunii septembrie. epidermă lucioasă.5% (220-266 mg K. 1993). Pentru export. vitamina PP 0. 15-25 mg P/100g produs proaspăt).

pentru o comercializare treptată 234 . Vinetele nu se mai maturează după recoltare şi nu suportă temperaturile coborâte.. care începe să aibă o formă despicată. individual sau 2-3 fructe la un loc. În caietele de sarcini se poate solicita perierea şi/sau ceruirea. sau chiar în saci din fibre sintetice de culori specifice (roşu. uşoare arsuri de soare. Cl. care ajung la 8% în 15 zile (Iordăchescu. fără luciu şi colorate mai puţin intens. în lăzi STAS 1247-89 tip V. fapt care contribuie la obţinerea unor fructe de calitate. 1993). (1992). sau chiar de două ori pe săptămână în perioada de vârf. coborârea temperaturilor în câmp sub 12-150C determină la cules o calitate inferioară. Varianta martor la 18-230C şi UR 85% a înregistrat 20% pierderi în greutate şi a pierdut fermitatea. După Chaux şi Foury (1993). chiar şi după 4-6 zile. În condiţii frigorifice. iar fructele pot fi mai mici în dimensiuni sau mai uşoare (150-175 g/buc. cu diferenţe de maxim 250 g. Presortarea are în vedere alegerea de vinete tari. cu mirosuri sau gusturi străine. crăpată. semimecanic la benzi transportoare. sau de extreme termice. albastru. MOBA). având grijă să nu le zgâriem epiderma în spini. Chaux şi Foury. Preambalarea se foloseşte pentru aprovizionarea de toamnă.fibroasă sau seminţe supradezvoltate.). limitând mai ales pierderile în greutate în cele 2 săptămâni la 13-14%. fructe mici şi neuniforme. pentru desfacere la kilogram. nu sunt admise. la saci din fibre sintetice de 5-8 Kg capacitate. Supraambalate în ambalaje de carton. se depozitează la 7-100C şi UR 90-95%. Nu se admit fructele deteriorate. cu diferenţe între exemplare sub 75 g. efectuate manual la mese. prevăzute cu caliciu şi peduncul. Ambalarea se face în lăzi P sau M3-M4 de material plastic. lăsate în condiţiile de temperatură şi umiditate relativă ale mediului ambiant. când eşalonarea vânzărilor contribuie la menţinerea preţului şi chiar la creşterea lui. şi Foury. Chaux. recomandă prerăcirea la 12-140C. prin tăiere cu un foarfece horticol. cu pierderi de 4-6%. sau mecanic la instalaţii speciale (ex. Condiţionarea constă în sortarea calitativă şi calibrare. Procedeul este manual. fără arsuri de soare. dar se tolerează uşoare defecte de formă. Se recoltează săptămânal. Fructele murdare. La vinetele piriforme. se ambalează pe un singur rând. C. vinetele se pot păstra şi preambalate în peliculă de PE. Prerăcirea la 120C după recoltare. Păstrarea vinetelor se practică frecvent la sfârşitul sezonului. La calitatea a II-a se admit şi defecte de coloraţie. Manipularea şi transportul trebuie făcute fără a vătăma vinetele. 1978. afectate de mucegai. cu diferenţe de maxim 100g şi peste 400 g/buc. După Letard. galben). Un indiciu îl constituie şi caliciul. normal dezvoltate. Pentru export. curate. sau cu umiditate exterioară. Pe de altă parte. se ofilesc şi pierd calitatea. la 7-100C şi UR 85-90% se pot păstra 10-12 zile. sănătoase. uşoare răniri sau crăpăturile cicatrizate care au sub 3 cm2. ferindu-le de insolaţie. veştejite. M. În finalul perioadei de recoltare. (1994). precipitaţii. păstrarea la 120C şi UR 92-95% a permis limitarea pierderilor în greutate ale vinetelor la 4-5% şi le-a menţinut fermitatea timp de 14 zile. 251-400 g/buc. are totuşi un efect intermediar. Cl. există 3 calibre: 150-250 g/buc. fără refrigerare.

2-0. un grup de amine aromatice (0. 15. 1983 etc. la substanţa proaspătă) Ardei Glucide Proti de culoare g% sp g% sp verde 2. sau prin apăsare la punctul de inserţie cu tulpina.17-0.6 0.8-1. Gherghi. La ardeiul gogoşar şi ardeiul lung. ardeii gogoşari.6-6.E partea necomestibil Kcal/Kg culoare mg% mg% mg% mg% % mg% verde 127-162 0. ardeii iuţi şi ardeii de boia reprezintă în ultimii ani cca.44 0.C β caroten Compl. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a ardeilor Ardeii graşi. termosterilizate.28 0. Mincu. Conform STAS 1422-85.în termen de 15-18 zile. Prelucrarea se face într-o gamă foarte largă de paste (în Bulgaria-luteniţa).3 g% acid citric). imediat după ploaie sau după irigat. fructele ajung în anumite condiţii la desăvârşirea coloritului şi implicit a gradului de coacere.1 roşu 4.3 Lipide Fibre Subst. recoltarea se poate face în tot cursul zilei.9 0.58-1.3-1.3 2 0. iar gustul iute de la capsaicine.4-3.4 169-212 Ca mg% 6-8 9 Mg mg% 6 12 P mg% 15-25 20 ArdeiVit. Vitamina C a fost separată din ardeiul iute aducând premiul Nobel descoperitorilor (A. K g% sp g% sp g% mg% 0.57 155-186 0. iar pentru soiurile tardive 5-60C. Perioada de consum în stare proaspătă se eşalonează aproape tot anul cu excepţia a 3-4 luni (ianuarie-martie-aprilie).9-1. prin varietăţile existente.9-1.N. când fructele au mărimea. solar şi câmp. Fructele se desprind prin tăiere.85 16-27 160-250 roşu 165-210 1. 1995. Dacă totuşi recoltarea acestora se face într-o fază mai timpurie. B Vit.6-4. Turcia şi Spania se numără între marii producători mondiali. Haworth. Valoarea energetică relativ redusă este mult compensată prin conţinutul bogat în vitamine valoroase (mai ales vitamina C) şi săruri minerale. Alexan. 7% din producţia de legume a ţării noastre. ardeii lungi. zacuscă. Tabelul 15. datorită culturilor de seră. la maturitatea de consum (ardei gras verde) şi la maturitatea fiziologică (date medii.4 2 0.7 20-27 260-390 Prelucrare după Favier.u. dar şi prin păstrare. PP Vit.42 0. culoarea şi luciul caracteristic soiului. la calitatea I este obligatorie 235 .5 0.2 Compoziţia chimică şi valoarea alimentară a fructelor de ardei. Recoltarea este manuală. Pentru soiurile de seră se recomandă 100C. dar fără a atinge calitatea şi valoarea nutritivă corespunzătoare.3-0. congelate sau deshidratate. boia (paprika. produse conservate în oţet.1 mg% s. 1984. când fructele sunt turgescente şi se desprind mai uşor. Nu este bine să se recolteze pe timp de ploaie. Momentul optim de recoltare la ardeiul gras este maturitatea de consum. de preferinţă dimineaţa sau spre seară.1-0. Enăchescu Georgeta. Moras şi Chapon (1984) menţionează pentru aceleaşi condiţii de păstrare. 1983. Gustul uşor acrişor provine de la conţinutul foarte stabil în aciditate (0. chily). Toamna. 1937).7 0.). o durată medie de depozitare de 8-20 zile.3. maturitatea de consum se suprapune cu maturitatea fiziologică.0 0. 1978. Szent Gyorgy şi W.min.

la 15-200C şi UR 85-90%. Ceruirea cu ceruri comestibile prelungeşte durata păstrării ardeilor graşi care se exportă. favorizează pierderea turgescenţei într-un interval de timp scurt. la care separarea fructelor pe calităţi şi calibre se face manual sau automat. de mărimi diferite. semimecanic sau mecanic. care trebuie să fie minimum de 60 mm la calitatea I şi de 40 cm la calitatea II Pentru gogoşari. seminţe albe şi gust dulceag. determinând scăderea intensităţii respiraţiei şi creşterea conţinutului în pigmenţi carotenoidici (Dobreanu. Gogoşarii recoltaţi în F0(maturitatea verde)-F1(prepârgă) au pierderi de peste 30% prin depozitare. calibrarea şi ambalarea. fără vătămări cauzate de ger sau insolaţie. microflora patogenă de suprafaţă este numeroasă. necoapte sau supramaturate. de minimum 70 mm la calitatea I şi de 50 mm la calitatea II. Pentru export se folosesc ambalaje specializate de carton. neofiliţi. Conformaţia şi conţinutul ridicat în apă (91-93%). Ciurel. Gogoşarii în F3(pârga completă)-F4(maturitatea de consum) îşi pot uniformiza coacerea în 4-6 zile cu 10% pierderi medii. manifestând şi deranjamente fiziologice. care îşi continuă maturarea. lăzi C sau STAS 1247-89 tip II (grătar). Fructele fără peduncul se păstrează mai greu. unde aranjarea este în vrac. cu 3-5 zile. Calibrarea ardeilor graşi şi lungi are loc în funcţie de diametrul maxim (aflat în zona pedunculară). printr-o prerăcire în termen de 6 ore. Depozitarea şi păstrarea temporară sunt utilizate numai în caz de necesitate. În afară de ardeii iuţi. Preambalarea în saci de plasă textilă sau fibre sintetice. Sortarea şi calibrarea se pot executa manual.. ardeii figurând printre speciile cele mai expuse (Burton. 236 . Pentru industrializare. Centrele organizate dispun de linii tehnologice. Condiţionarea cuprinde ştergerea de praf. scurtând durata de păstrare. ardeii vor avea formă regulată şi tipică varietăţii.prezenţa pedunculului cu o lungime de minimum 1cm de la caliciu. Presortarea efectuată concomitent cu recoltarea permite culegerea unor ardei sănătoşi. preambalarea etc). pulpa celorlalte varietăţi nu va fi iute. Mihaela (1980) recomandă livrarea ardeilor gogoşari la export în termen cât mai scurt. eventual în lăzi de plastic. în timp ce la calitatea II se cere doar caliciul nevătămat. iar a gogoşarilor cu 6-10 zile. Manipularea şi transportul în vederea condiţionării trebuie efectuate mult mai repede decât la tomate sau pătlăgelele vinete. (1982). M. şi colab. După Taşcă. pentru eşalonarea livrărilor şi prelungirea consumului de toamnă la ardeii lungi sau gogoşari (lunile noiembrie-decembrie). au aspect necomercial şi sunt expuse bolilor din depozit. sortarea. având în vedere perisabilitatea foarte ridicată a ardeilor. fiind obligatorii pentru export. se consideră diametrul ecuatorial. 1982). Gh. Nu se admit fructe cu caliciul vătămat. la 80C (o răcire lentă este dăunătoare). precum şi unele operaţii facultative (ceruirea. Ambalarea se poate face în lăzi P. Stabilitatea calitativă se poate menţine mai bine pe parcursul expedierilor. este utilizată pentru aprovizionările de toamnă şi uneori solicitată chiar la export. leziuni mecanice sau început de înmuiere a ţesuturilor. curaţi. cu vătămări necicatrizate. fără a stoca sau păstra prea mult timp loturile. 1980).

În vestul Europei. o durată de 1-3-4 săptămâni. UR 90-95% şi o circulaţie corespunzătoare a aerului. Durata de păstrare în primul caz. ardeii se păstrează la 8-100C la maturitatea de consum F1-F2 şi la 1-20C la maturitatea fiziologică F4-F5. în care se asigură o temperatură de 7-100C. După Iordăchescu C. Iordăchescu Olga (1982) recomandă pentru ardeiul gras de seră durata de păstrare de 4-5 zile la 14-160C. este de 14-20 zile. cu UR 90%. (1978) şi Gherghi A. Pentru ardeii gogoşari la maturitatea fiziologică. Prin ambalare în folie perforată. (1993). mai ales la soiurile de ardei gras cu pulpa subţire (sub 3mm). păstrarea poate dura 40-45 zile. sau 20 zile la 8-100C. în condiţii de umiditate relativă ridicată (93-96%) care se asigură sub huse de PE. ardeii graşi se păstrează la 7-100C şi UR 90-95%. Pentru export se folosesc LKW-uri şi eventual vagoane RCF. Livrarea ardeilor este asemănătoare cu livrarea tomatelor. calitatea este păstrată mai bine. 237 .Coloniile de ciuperci parazite sunt proporţionale cu creşterea temperaturii şi doar temperatura de 7-80C împiedică sporularea şi întârzie extinderea miceliilor.

Lunile ianuarie-februarie şi în ultimii ani martie sunt lipsite de o ofertă din producţia internă. Bulgaria (8-10 kg/locuitor/an). substanţe minerale 0. Mg8-12mg%.7% protide. mai ales în coajă sau în apropierea ei. P-23mg%). Perioada de consum în stare proaspătă este comparabilă cu cea a tomatelor. În multe ţări există alte legume care se folosesc în reţeta salatelor de vară sau de iarnă. culturi de primăvară sau succesive în solarii şi culturi în câmp de vară sau de toamnă. sau în peduncul. complexul B 0. soiurile din grupa cornişon (pikling cucumbers) fiind 238 . Amăreala este datorată unor triterpene tetraciclice numite curcubitacine.TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR CUCURBITACEAE 16. În vecinătatea României se remarcă prin producţii mai importante la această specie Turcia şi Polonia. iar la nivel european Olanda şi Spania. care consumă sub 1. Explicaţia constă în utilizarea lor tradiţională în salate.8% fibre).CAP. localizate mai ales la baza fructului. Consumul castraveţilor are o pondere mult mai mare în unele ţări ca Grecia. într-o mică buclă (porţiune finală cu diametru mai mic).34mg% etc. XVI. 2% glucide. 0. 0. vitamina C 5-11mg%.6g% (K-150mg%. în proporţii mult mai importante. având două cicluri în seră.4% celuloză (0. Partea necomestibilă este apreciată între 10-28%. spre peduncul. În afară de conţinutul foarte ridicat în apă (94-96%). iar valoarea energetică medie 110 Kcal/Kg. castraveţii conţin. 4% în 1993) din producţia legumicolă a ţării noastre. faţă de Belgia sau Italia. Castraveţii se conservă în oţet sau prin lactofermentare. dar în prezent s-au creat soiuri fără acest caracter. Ca-15-20mg%. Olanda.1.5 kg/locuitor/an. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a castraveţilor Castraveţii deţin o pondere de câteva procente (cca.

Fructele nedezvoltate. fără a-i vătăma. cu epiderma întinsă. fără a călca sau deranja prea mult vrejii. concomitent cu presortarea pe mărimi. bine dezvoltaţi. fără umiditate exterioară anormală şi fără gust amar. sau de 25cm pentru cei cu masă între 250-500g. în cazul calităţilor superioare. Se manipulează fără a fi zgâriaţi. foarte verzi. ele vor fi deplasate în spaţii răcoroase cu temperaturi de 12-160C. dimineaţa. 40% din deprecierile ulterioare datorându-se acestei cauze. Presortarea se face conform prevederilor SR 1416:1997. Fructele trebuie să fie întregi. iar dimensiunile prea mari duc la refuzuri de calitate. Masa minimă admisă este de 180 g/bucată la castraveţii proveniţi din culturi de câmp şi de 250 g/bucată la castraveţii recoltaţi din sere sau solarii. Staţionarea loturilor recoltate în seră va fi cât mai scurtă. Castraveţii se rup prin răsucire sau se taie cu codiţă de maxim 2cm. Culesul în grămezi lăsate în aer liber. în ambele cazuri existând o corelaţie între preţ. înainte de întărirea seminţelor. La castraveţii de seră sau solar. iar în cursul zilei doar dacă este nebulozitate. ci se face uniform. slice cucumbers) prin stadiul mai timpuriu de recoltare. unde producţia este mai mică. ofilire şi decolorare. au o perisabilitate accentuată. se culeg de mărimea. Pentru calitatea extra castraveţii sunt caracteristici soiului. iar munca mai migăloasă. expuse la vânt.diferenţiate de castraveţii de salată (concombres. la o umiditate relativă de 239 . soare. coşuri cu mâner sau lăzi uşoare. la castraveţii pentru murat. precum şi 2% (inclusiv) cu gust amar în bucla terminală. Culesul se face după zvântarea plantelor de rouă. Fructele prea mature. Din acestea se pun mai târziu în lăzi tip P sau în lăzi de material plastic. calitate şi dimensiuni. Recoltarea este manuală în seră/răsadniţă şi poate fi manuală sau semimecanizată în câmp. se impune o lungime minimă de 30cm atunci când masa lor depăşeşte 500g. cu excepţia alterărilor improprii consumului. Castraveţii de seră sau răsadniţă. cu un peduncul de 0. Cheltuielile de recoltare pot ajunge până la 70% din devizul (bugetul) culturii. drepţi sau având curbura maximă de 1cm pe toată lungimea. tari.5-2cm. Castraveţii cornişon pentru murat se recoltează la dimensiuni mai mari decât cei pentru conservare în oţet. cu aspect proaspăt. Această operaţie nu este o simplă adunare de pe jos. Recoltarea manuală în câmp se face la 3-5 zile. sănătoase. bine formaţi. după care se pun cu grijă în găleţi. ocazie cu care se poate face presortarea. sortate. Metodele mecanice sunt posibile pentru industrializare (Popa Doina şi colab. forma şi aspectul caracteristic soiului. Recoltarea castraveţilor se face la maturitatea de consum sau la maturitatea tehnologică specifică. colectând separat fructele mari nevandabile care blochează dezvoltarea plantei. 1983). praf şi precipitaţii duc la depreciere. Preţurile cele mai mari se dau la calibrele mici. sunt prea groase. Castraveţii din culturile protejate se culeg de 2-3 ori pe săptămână. La calitatea I se admit până la 10% defecte. sau spre seară. pentru salată. cu aspect umflat şi o nuanţă verde gălbui.. când sunt turgescenţi.

Preambalarea în peliculă termocontractibilă (Criovac) din PE sau PVC. pentru a limita manipulările repetate. au coaja mai groasă şi rezistă mai bine la deshidratare. separate gravitaţional pe grupele de greutate 300/400g. Se preferă recoltarea cu o zi mai târziu. partea vizibilă fiind reprezentativă pentru tot produsul. La castraveţii fără preambalare peliculară. 500/600g şi 600/700g. Condiţionarea castraveţilor se execută diferenţiat. acoperiţi cu prelate sau rogojini umezite cu apă. decât staţionarea cu o zi în plus. se zvântă. tip. Castraveţii de seră semilungi (14-25cm) cu protuberanţe în relief. pierderile în greutate sunt de 5-8 ori mai mici. Ambalarea se face în lăzi P (30Kg). rănirile şi contaminările se reduc. M2 (7-9 Kg) sau M3 (23-27 Kg) şi distribuirea longitudinală oferă o capacitate maximă de umplere şi o oarecare protecţie suplimentară. 240 . castraveţii vor fi ambalaţi suficient de strâns. Castraveţii cornişon se pot livra calibraţi pe trei grupe de mărime: lungime 3. capsate. Castraveţii de câmp se condiţionează în paralel cu recoltarea. Avantajele constau într-o protecţie superioară şi o păstrare mai bună a calităţii. Staţionarea castraveţilor de câmp se face numai la umbră. în funcţie de calibru). Ambalarea pentru export se face diferenţiat. iar valoarea igienică şi comercială la 240C durează circa 7 zile. calitate. sau în lădiţe STAS 1247-89 tip V protejate cu foiţă. ambalarea în lăzi P (20-26 Kg). carton şi copertină. Castraveţii de seră preambalaţi în peliculă se ambalează fie în lăzi de carton ondulat (12-16 bucăţi. în lăzi de carton ondulat de 9 Kg capacitate. se face cu maşini speciale Doboy-Unipax (750 Kg/h) sau Vito-Brikman (300 buc/h) şi este obligatorie doar pentru export.1-9/3cm şi 9. în funcţie de destinatar şi mărimea fructelor.1-12/4cm. şoproanele sau încăperile pentru condiţionare se pot dimensiona pentru a oferi o parte din spaţiul necesar.1-6cm/diametru maximum 2cm. Umbrarele. până în momentul condiţionării. fie în lădiţe de lemn STAS 1247-89 tip II (8 Kg sau 12-18 bucăţi). apoi se sortează şi se calibrează pe calităţi. Această stocare de scurtă durată poate fi realizată în lăzile sau coşurile de recoltare. fructele se pot spăla cu apă curată. Aici. care nu trebuie întârziată. Castraveţii până la 15 cm lungime se aranjează mai uşor. prin presortare care se definitivează la un punct fix amenajat.95% care este favorizată prin acoperirea cu prelate de polietilenă. în funcţie de destinaţie. Castraveţii de seră se şterg de praf şi eventualele picături de apă. Pentru a nu se deprecia în timpul transportului. Calibrarea este obligatorie pentru castraveţii de calitatea extra şi I. calibru). Sunt însă perioade când încărcătura de fructe a plantelor ne forţează să recoltăm cantităţi mai mari de castraveţi. 6. sau lăzile M2(15kg) şi M3(28Kg) din material plastic. apoi se calibrează mecanic la instalaţii MOBA sau Brikman cu capacitatea orară de 4000 bucăţi. pe care fluxul de condiţionare nu le absoarbe imediat. Conţinutul ambalajelor va fi omogen (ca varietate. culoarea şi fermitatea se menţin.

Păstrarea după recoltare se face în scopul menţinerii calităţii o perioadă cât mai îndelungată de timp, evaluată între 6 şi 17 zile, în funcţie de gradul de maturare. Castraveţii sunt sensibili la frig şi la deshidratare. Temperaturile din ce în ce mai scăzute sub pragul de 120C accelerează îngălbenirea castraveţilor de seră. Concomitent apar pe epidermă pete adâncite şi moi. Sub 60C, pe epiderma castraveţilor de câmp apar după 24 de ore pete sticloase de îngălbenire şi zone cu aspect umed. Peste 100C la castraveţii de câmp şi peste 120C la castraveţii de seră se accelerează respiraţia şi transpiraţia până la decolorare şi îngălbenire, miezul devine spongios, fructele îşi pierd fermitatea. Epiderma subţire a fructelor de castraveţi le face foarte sensibile la umiditatea relativă scăzută, sub 92-95%, pierzându-şi luciul, zbârcindu-se şi ofilindu-se. Depozitarea este recomandată numai pentru produsele ambalate, paletizate şi lotizate pe calibre şi calităţi. Pentru castraveţii de seră în criovac, temperatura de 12-130C şi UR 95% asigură o păstrare a calităţii de 15 zile, iar pentru fructele fără peliculă, de 7-10 zile. Castraveţii de câmp de mărime mai mare se pot păstra la 7-100C şi UR 92-95% timp de 8-12 zile, iar castraveţii cornişon (mai mici) nu-şi pot păstra calitatea mai mult de 5-8 zile, la 130C şi UR 90-95%, fiind mai sensibili datorită stadiului timpuriu de recoltare. Studiile de atmosferă controlată au demonstrat că un conţinut ridicat în azot până la 98% încetineşte respiraţia, în timp ce excesul de CO 2 are acelaşi efect ca şi temperaturile prea coborâte. Preambalarea în peliculă este preferată, deoarece crează o atmosferă modificată favorabilă păstrării, iar efectele obţinute sunt comparabile. Livrarea castraveţilor se execută cât mai repede posibil, din depozit sau după o prerăcire obligatorie la 10-120C. Transportul la distanţe mari se asigură frigorific, în autofrigorifice LKW sau pe calea ferată cu vagoane RCF refrigerate cu gheaţă. Condiţiile de transport (t0C/UR) sunt similare condiţiilor de păstrare în depozit. Comercializarea castraveţilor se realizează în unităţile de desfacere prin prezentare în vrac, în lăzi, sau preambalaţi în mod specific, în peliculă criovac, pungi de PE perforate, etc. 16.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor galbeni Pepenii galbeni şi verzi sunt înregistraţi statistic separat de restul legumelor, dar prin comparaţie s-ar situa pe locul III în România, după tomate şi varză, ca mărime a producţiei realizate în ultimii ani. Acest lucru a fost sesizat şi de Chaux şi Foury (1994), care enumeră ţara noastră între producătorii europeni semnificativi, alături de Federaţia Rusă,Ucraina, Turcia şi Serbia. Pepenii galbeni se consumă în România mai ales în stare proaspătă, apreciaţi pentru parfumul, aroma, suculenţa sau gustul lor, dar se folosesc şi la prepararea unor produse de cofetărie, dulceţuri etc. Compoziţia chimică medie include glucide 7-8,5%, protide până la 1,2%, celuloză 0,6% (fibre 0,9%),

241

substanţe minerale 0,6% (K 150-320 mg%, Ca 14-20 mg%, Mg 14-20%, P 15-30 mg%), vitamina C 20-45 mg/100g produs proaspăt, β caroten 1,75 mg%, complexul B 0,3 mg%, vitamina PP 0,4 mg%. Proporţia de apă este de 90%, partea necomestibilă de 40-52%, iar valoarea energetică de 230-340 Kcal/Kg. Perioada de consum durează de la sfârşitul lunii iulie şi toată luna august, mai rar în prima parte a lunii septembrie. Consumul se poate prelungi prin păstrarea soiurilor tardive. Cultura protejată este puţin răspândită în România. Recoltarea se face diferenţiat. Pentru consum de durată scurtă de timp, se recoltează la mărimea şi aroma caracteristice, când culoarea se schimbă. Se mai menţionează ca indici ai maturării, îngălbenirea frunzei celei mai apropiate de peduncul, urmată de formarea unor crăpături inelare în jurul pedunculului. Poziţia pe plantă a fructului, mai apropiată de bază, grăbeşte coacerea. Pentru valorificare în două săptămâni, se recoltează înaintea coacerii depline, cu crăpătura inelară neformată, fructele continuându-şi evoluţia fără a creşte procentul de substanţă uscată solubilă. În funcţie de temperatura exterioară, în 3-4 zile care preced maturitatea de consum, fructele câştigă 3-4g substanţă uscată solubilă % (de la 8-9% la 12-13%), dobândind o calitate deosebită, dar pierzând din rezistenţa la manipulare, transport şi depozitare (maturitate deplină). Întârzierea recoltării cu încă 3-4 zile duce la supramaturare, pierderea suculenţei, pulpa devine fibroasă, iar transportul se caracterizează printr-o perisabilitate sporită. La soiurile târzii se pot recolta pentru păstrare fructele aflate într-o fază mult mai timpurie, caracterizată prin minim 5g substanţă uscată solubilă %, aromă absentă, gust slab dulceag şi fermitate a pulpei mare, cavitatea seminală cu aspect umed şi seminţele prinse. Recoltarea se face manual, dimineaţa după ce s-a ridicat roua şi trebuie efectuată cât timp fructele sunt reci, până la ora 10 (11), fără a deranja vrejii, lăsând maxim 5 cm codiţă. Intervalul de recoltare este de 3 zile, sau chiar zilnic în perioadele mai călduroase. Manipularea se face cu grijă, ferind fructele de lovituri, şocuri sau presiuni. Nu se recomandă apăsarea prea puternică în zona pistilară, care este uşor elastică la maturitate, deoarece se formează o pată sticloasă. Presortarea se realizează conform STAS 3653, fructe de aspect, formă şi culoare a cojii caracteristice soiului, verificând prin sondaj aroma, culoarea şi gustul pulpei. Pentru calitatea I se cer pepeni galbeni fără defecte sau crăpături, se admite doar zona de contact cu solul uşor decolorată. Exemplarele diforme, crăpate, bolnave sau vătămate se elimină. Condiţionarea pepenilor destinaţi consumului imediat mai cuprinde ambalarea în lăzi P (2 rânduri) sau M2 de material plastic (1 rând). Dacă beneficiarii sunt la distanţe mari, lăzile se căptuşesc cu paie, fân, talaş, materiale curate, fără mirosuri sau gusturi străine, nemaifolosite anterior.

242

Fig.16.1. Ambalaje alveolare pentru pepeni galbeni din culturile protejate

Condiţionarea pentru export, mai ales din culturile protejate, presupune calibrarea pe 3 calibre 0,5-1,5; 1,5-3 şi peste 3 Kg/buc. Se curăţă superficial prin ştergere şi se ambalează în cutii cu 4-6 compartimente, capitonate cu talaş sau cu material plastic special. Un alt mod de ambalare este la platouri alveolare speciale (fig.20.1.). Un tratament facultativ înaintea ambalării poate fi ceruirea prin pulverizare cu ceruri naturale, pentru diminuarea ritmului de postmaturare, reducerea pericolului de mucegăire şi a pierderilor de umiditate prin evaporare. Păstrarea temporară de scurtă durată (circa 7 zile) nu pune probleme deosebite, dar marii producători folosesc prerăcirea la 10-150C imediat după recoltare pentru mărirea stabilităţii produsului pe parcursul condiţionării şi valorificării ulterioare. Păstrarea frigorifică este practicată diferenţiat. Soiurile aromate mai timpurii, nu se păstrează o durată prea îndelungată de timp, depozitarea având rolul de-a regla oferta şi de-a opri evoluţia loturilor recoltate în apropierea maturităţii depline. Soiurile aromate culese parţial imature, nu-şi desăvârşesc în mod complet calitatea. La ieşirea din camera rece, acestea sunt de două ori mai perisabile decât în cazul recoltării la maturitatea deplină (Chaux şi Foury, 1994). Din acest motiv, grupa Cantaloup (Charantaise) se păstrează doar 10 zile, la 4-60C şi UR 85-90%, nerecomandându-se temperaturi sub 40C. Soiurile tip Turkestan se pot păstra între 00C şi 70C, la 85-90% UR, timp de 2-3 săptămâni. Moras şi Chapon (1984) recomandă o temperatură medie de 40C, o umiditate relativă ridicată (UR 90%) şi o ventilaţie corect realizată. Hardenburg şi colab. (1986) menţionează valori apropiate, de 2-50C, dar o umiditate relativă mai ridicată (95% UR), pentru o durată de păstrare de 2 săptămâni. Toţi autorii citaţi se referă şi la soiurile tip Honey Dew, (nearomate, cu coaja netedă) care nu suportă prerăcirea şi nici temperaturile sub 70C. Aceste soiuri se păstrează la 7-100C şi UR 90% timp de 3 săptămâni (Seymour şi colab., 1993). Păstrarea frigorifică a soiurilor tardive Galben de toamnă (Jaune Canari) şi Măsliniu de iarnă (Vert Olive d'hiver) este posibilă 8-9 săptămâni (Gherghi, A., 1993) şi chiar 60-100 zile când se respectă tehnologia specifică, la Măsliniu de iarnă (Niculescu, Fl. şi colab., 1981). Se aleg pentru păstrare exemplare cu coaja groasă, rezistentă, conţinut mai redus în zahăr, respiraţie mai puţin intensă. Momentul optim de recoltare este în pârgă (15 septembrie-1 octombrie), din culturi speciale sau cel puţin cu

243

tratamente corespunzătoare contra antracnozei. Se preferă pentru păstrare pepeni mijlocii, de 1,5-2 Kg/buc, eliminând exemplarele crude, vătămate sau atacate. Se tratează cu Rovral 0,2% prin stropire sau prin cufundare, apoi se zvântă. Se ambalează, ferindu-i de lovituri, în lăzi P curate şi fără mirosuri străine, căptuşite cu 2-3 cm de talaş sau paie curate şi uscate, pe fund şi la pereţi. Lăzile P se paletizează şi se depozitează în spaţii frigorifice ventilate, pentru a putea urmări păstrarea fiecărui lot şi scoate pentru valorificare în orice moment (Tudor, A. T., 1995). Condiţiile de depozitare pentru aceste soiuri, specializate în mod particular, sunt 5-100C pentru o păstrare de 25-40 zile şi 00C pentru o durată maximă de 2 luni pentru Galben de toamnă şi trei luni pentru Măsliniu de iarnă (Niculescu, Fl. şi colab., 1981). Umiditatea relativă 85-90% şi o ventilare eficientă pentru evacuarea etilenei, trebuie menţinută cât mai bine. Pepenii galbeni tardivi aparţin varietăţii inodorus (Naud.), care acumulează zaharurile progresiv, nu dezvoltă aromă evidentă şi nu sunt de tip climacteric, precum sunt, de exemplu, cei din grupa Cantaloup. În timpul păstrării îşi îmbunătăţesc gustul şi savoarea, fermitatea pulpei şi culoarea se desăvârşesc. Fructele atacate de boli se acresc sau se amăresc, mucegaiurile imprimând şi gustul lor specific. Pierderile ajung la 20-25%, majoritatea prin stricare. Controlul loturilor păstrate se face zilnic. Atmosfera modificată prin mărirea conţinutului în CO2 asigură o păstrare mai puţin sigură decât o bună ventilare, care poate elimina etilena produsă abundent de pepeni. În prezent au fost create şi la această specie linii transgenice care se păstrează 14-21 zile la temperatură normală, sau se pot recolta la un grad de maturare mult mai avansat, cu un conţinut în glucide mai ridicat. Aceşti pepeni posedă o genă antisens care blochează acţiunea ACC- oxidazei, enzimă implicată în etapa finală de sinteză a etilenei. Scoaterea de la păstrare se face prin manipularea atentă, treptat, pentru a nu se depăşi un interval optim de 36 ore în care trebuie efectuată desfacerea pepenilor galbeni refrigeraţi. Înainte de comercializare se sortează. Transportul se execută în vehicule izoterme sau frigorifice, iar lăzile se vor ancora bine, având în vedere sensibilitatea la lovire şi zdruncinare puternică. Pe drumuri improprii se va circula cu viteză redusă, sub 50Km/h. 16.3. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a pepenilor verzi Pepenii verzi (harbujii, lubeniţele) prezintă o pondere a producţiei mai mare în România, precum şi în toate ţările din această zonă geografică, în comparaţie cu pepenii galbeni. Turcia este al doilea mare producător mondial de pepeni verzi. Proporţia între cele două culturi este de 80/20 în favoarea pepenilor verzi în Grecia şi de 63/37 în Italia. În ţările situate mai la vest, proporţia se inversează: 41/59 în Spania, 9/91 în Portugalia şi doar 3/97 în Franţa, aceasta din urmă importând 90% din consumul intern de pepeni verzi.

244

În compoziţia chimică a fructelor de pepeni verzi există multă apă 92± 2%, glucide 6,5± 1%, precum şi o cantitate destul de modestă de săruri minerale, de 0,3-0,4g% (K 110-270mg, Ca 7-9mg, Mg 5-10mg şi P 9-15mg/100g) Vitaminele: C 7-11mg/100g pr.p., β caroten (echivalat) 0,3-1%, PP 0,2mg/100g, vitaminele complexului B 0,37-0,62mg%. Valoarea energetică este relativ scăzută, 290-300 Kcal/Kg, iar proporţia părţii necomestibile de 44-54%. Aciditatea pulpei de 0,2g% este preponderent malică. Pepenii verzi sunt mult apreciaţi şi ei pentru gustul, suculenţa sau calităţile lor răcoritoare, fiind un desert preferat al zilelor de vară. Printre produsele prelucrate, putem enumera pepenii muraţi, dulceaţa sau confiatele de coajă, jeleul sau marmelada de miez, fără a avea o pondere comparabilă cu consumul proaspăt. Soiurile timpurii apar pe piaţă începând cu sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august, iar perioada de consum se prelungeşte în lunile de toamnă, ultimele fructe de dimensiuni mai mici fiind destinate murării. Recoltarea. Momentul optim de recoltare se recunoaşte după mai mulţi indici: - coaja se colorează într-o nuanţă ceva mai deschisă dar mai pronunţată; - coaja se zgârie uşor cu unghia; - partea care stă pe pământ se îngălbeneşte sau se albeşte; - la apăsare fructul pârâie; - prin lovire se aude un zgomot înfundat de vas plin; - cârcelul de la baza codiţei se îngălbeneşte şi se usucă; - perişorii de pe codiţă cad; - fructul se desprinde uşor de pe vrej. Fructele nematurate sau răscoapte nu sunt de calitate. După recoltare, pepenii verzi nu mai evoluează ca grad de coacere. Recoltarea la timp contribuie la creşterea şi maturarea mai acceleretă a fructelor rămase pe plantă (vrej, curpen), determinând creşterea producţiei (Artemova, L., 1992). Se recoltează dimineaţa, seara sau pe timp răcoros. Culesul este tot manual, la 2-3 zile, prin treceri succesive, fără a deranja vrejii, lăsând o codiţă de 2-3cm. Se aleg exemplare de cel puţin 1,5 kg, fără vătămări, crăpături, arsuri de soare, atacuri de boli sau de dăunători. Se va evita recoltarea imediat după ploaie sau pe timp ploios. Staţionarea până în momentul transportului a grămezilor sau ambalajelor cu pepeni verzi se face la umbră. Pepenii verzi sunt sensibili la vătămări mecanice, dacă se manipulează şi se transportă în vrac. Podeaua şi pereţii mijlocului de transport vor fi protejate cu talaş, cu paie uscate sau frunze (10-15cm), iar peste pepeni se pun rogojini sau prelate. Ambalarea în lăzi grătar sau în lăzi paletă se practică mai puţin frecvent, dar protejarea la pereţi se va face în acelaşi mod. Suprapunerea fructelor nu trebuie să depăşească 2-3 rânduri în lăzile paletă, mai ales dacă intenţionăm să le păstrăm mai mult timp. Transportul trebuie efectuat în perioadele răcoroase ale zilei, în timp cât mai scurt. Păstrarea temporară pe o perioadă de 2-3 săptămâni, nu pune probleme deosebite, dacă s-a respectat tehnologia recomandată. Se păstrează corespunzător

245

pepenii din culturile sănătoase, fără antracnoză, care ajung la maturitate înainte de căderea primelor brume. Cei care provin din primele sau din ultimele recoltări, sunt mai perisabili. Soiurile tardive (Dr. Mauch, Charleston gray etc.) cu coajă groasă, acoperită de ceruri naturale, care au o activitate respiratorie mai redusă, se păstrează mai bine decât cele timpurii, cu coaja subţire şi miezul prea zemos. Capacitatea bună de păstrare o au pepeni de mărime mijlocie, uniformi, copţi dar nu complet (Avramescu, A., şi colab., 1972), în nici un caz cu maturitate optimă depăşită, fără resturi de pământ pe coajă. Condiţiile şi durata păstrării. Tehnologiile actuale de păstrare garantează menţinerea calităţii pepenilor verzi timp de 3-6 săptămâni, la o temperatură de 7± 30C şi 85-90% UR. La temperaturi mai scăzute de 2-5 0C, miezul se poate deprecia, devenind mucilaginos, de culoare mai închisă. Temperaturile prea ridicate (150C) determină pierderea treptată a gustului dulce şi atacul de antracnoză. O umiditate relativă excesivă determină apariţia de pete pe coajă şi gustul acru-amărui al miezului. După Artemova, A. (1992) perioada de consum poate fi prelungită, prin păstrare, cu maximum 3 luni. Într-o lună de păstrare, glucidele hidrosolubile se diminuează în medie cu 12,6%. Livrarea pentru consum a pepenilor verzi păstraţi în depozite trebuie asigurată în interval de maxim 2 zile. Pepenii care nu dispun de condiţii de păstrare bune sau provin din culturi neîngrijite, nu oferă garanţia păstrării îndelungate a calităţii şi trebuie comercializaţi în termen cât mai scurt. 16.4. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a dovleceilor Dovleceii, Cucurbita sp. cu varietăţile lor, se cultivă în mod specific pentru fructele lor tinere, care conţin 0,9-1,8% protide, 2-4% glucide, 1% fibre (0,4% celuloză) şi peste 0,6% substanţe minerale (K 230-383mg, Ca 15-40mg, Mg 8-18mg, P 20-56mg%). Vitamina C 10-25mg% este instabilă datorită ascorbatoxidazei din coajă. Mai conţine 0,56mg% vitamina PP şi 0,4mg% vitamine din complexul B. Conţinutul în apă este de 94-96%, partea necomestibilă de circa 12-15%, iar valoarea energetică de 170-180 Kcal/Kg. Dovleceii se consumă mult în Italia, Spania, Franţa, Portugalia, în mod tradiţional, în mâncăruri în care sunt asociaţi cu tomatele, pătlăgelele vinete şi ardeii şi au calităţi dietetice. În România se consumă umpluţi, pané sau în diverse alte preparate, asociaţi cu diverse alte legume. Patisonul se foloseşte şi pentru murat (august-septembrie). Dovleceii apar pe piaţă în lunile mai-iunie, înregistrând un maxim de producţie între 15 Vl şi 20 Vll. Recoltarea se face manual, la 3-5 zile după deschiderea florilor, preferabil cât mai des (1-2 zile), pentru a nu depăşi maturitatea de consum. Fructele se taie de pe vrej, lăsând un peduncul de 1-3 cm şi se pun în ambalajele de comercializare. În această situaţie se practică recoltarea pe calităţi (presortarea), de către formaţii de doi muncitori, fiecare colectând o anumită calitate (I/II) conform STAS 1417-84. O recoltare susţinută stimulează o

246

producţie prelungită. Se acceptă doar fructele întregi, curate, proaspete, turgescente, sănătoase, fără vătămări, de formă şi culoare caracteristică soiului. Pentru calitatea I, dovleceii vor avea coajă fină, intactă, seminţe mici, abia formate şi formă regulată. Dimensiunile maxime sunt de 20 cm lungime şi 5 cm diametru, iar la patison de 7 cm diametru. Dovleceii în floare se recoltează la lungimea de 7 cm. Având o epidermă deosebit de fragilă, manipulările suplimentare sau prelungite trebuie evitate. Marfa se protejează de soare, praf sau intemperii şi se asigură transportul într-un timp cât mai scurt la centrul de prelucrare. Condiţionarea poate implica unele operaţiuni suplimentare, doar dacă ameliorează în mod semnificativ calitatea: curăţarea suplimentară, împrospătarea tăieturii pedunculului, ambalare sau preambalare specială. Ambalarea obişnuită se face în lăzi P, iar preambalarea este recomandată în pungi de polietilenă perforată de 1Kg capacitate. Dovleceii în floare se ambalează în lădiţe de lemn căptuşite cu foiţă de hârtie sau în lăzi de carton. În ţările occidentale exportatoare, se practică şi includerea în folie de polietilenă contractibilă. Păstrarea de scurtă durată la temperatura mediului ambiant nu este admisă mai mult de 2-3 zile. După 4-5 zile, dovleceii îşi pierd aspectul comercial, luciul şi fermitatea, se pătează la nivelul zonelor uşor lezate ale epidermei şi formează mucegai pe tăietura pedunculului. La 10± 20C şi 90-95 % UR, calitatea poate fi menţinută circa 7 zile pentru dovleceii obişnuiţi şi numai 48 de ore pentru dovleceii în floare. În acest interval, conţinutul în vitamina C se micşorează substanţial. Loturile preambalate în polietilenă contractibilă aparţinând unor soiuri testate, suportă timp de câteva săptămâni temperaturi de 0÷ 40C şi UR 8595%, perioadă în care are loc exportul şi desfacerea pe alte pieţe. La revenirea la temperatura normală, consumul trebuie asigurat fără întârziere.

CAP. XVII- TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR P|ST|I/CAPSULE
Grupa tehnologică specifică include plante legumicole de la care se consumă boabele verzi (mazărea, bobul), păstăile verzi (fasolea de grădină, unele varietăţi recente de mazăre de grădină) şi capsulele (bamele = Hybiscus esculentum, fam. Malvaceae). 17.1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fasolei de grădină Fasolea de grădină cultivată în ţara noastră pentru păstăi aparţine speciei Phaseolus vulgaris L., având două varietăţi: - varietatea mai cultivată este fasolea pitică, cu creştere determinată (var. nanus), numită şi oloagă. Tipurile cu păstaie cilindrică se mai numesc fideluţe, iar cele cu păstaia galbenă, fasole ţucără.;

247

- varietatea cu o cultură mai greu mecanizabilă este fasolea urcătoare (var. communis), numită şi fasole lată, fasole grasă, sau fasole de arac (harag), cu creştere nedeterminată. Păstăile conţin în medie 90% apă, 3,7-5,7% glucide, peste 2% protide (cu toţi aminoacizii esenţiali), fibre 3,1% (celuloză 1,4%). Conţinutul în substanţe minerale este de 0,6g%, din care K 243-275 mg, Ca 40-56 mg, Mg 26-35 mg şi P 30-60 mg%. Vitamina C este în cantitate de 16-20 mg%, vitaminele complexului B 0,4-0,9 mg%, vitamina PP 0,5-0,7 mg%, iar vitamina E 0,24-0,28 mg%. Partea necomestibilă este de 9-10%, iar valoarea energetică de 240-330 Kcal/kg. Această legumă ocupă locul 12 în ierarhia producţiilor mondiale, având calităţi culinare şi dietetice remarcabile, dar prezentând un mare interes economic, atât prin marile cantităţi conservate, cât şi prin performanţele culturii mecanizate care se practică în Europa şi se extinde tot mai mult în Africa. Perioada de consum durează din iunie până în octombrie, culturile în solarii sau sere fiind mai puţin practicate în România. Recoltarea păstăilor se face - la fasolea oloagă când boabele de abia încep să se formeze, sub 3 mm diametru la păstăile cilindrice şi sub 4 mm diametru la alte grupe de soiuri. Păstăile vor avea dimensiuni caracteristice soiului, fiind cât mai suculente, fără aţe şi ţesut pergamentos.; - la fasolea lată (calitatea I) păstăi mai puţin dezvoltate, fragede, care se vor rupe uşor la îndoire, cu ruptură netedă. Momentul optim al recoltării se situează la 55-70 zile de la semănat, sau la circa 15 zile de la data înfloririi. Păstăile ajung la maturitatea de consum în mod succesiv, intervalul fiind influenţat de starea timpului. Fasolea lată se maturează într-un ritm mai lent. Umezeala şi răcoarea prelungesc maturarea, iar seceta şi căldura o scurtează. Recoltarea mecanică se face la maturitatea tehnologică. Recoltarea manuală se face în coşuri sau găleţi, iar varianta semimecanică presupune folosirea unor platforme tractate pentru scoaterea mecanizată din câmp a cantităţilor culese manual. Se repetă la 2-3 zile, întârzierile provocând îmbătrânirea păstăilor, dezvoltarea şi întărirea boabelor, apariţia şi lemnificarea aţelor. Producţia se depreciază şi se diminuează, întrucât formarea florilor noi este stânjenită. Recoltarea mecanică se realizează cu combina de recoltat fasole FZB, tractată de tractorul U650 M (Neagu, V., şi colab., 1985), în vederea prelucrării industriale. Productivitatea este de 2-3 ha/schimb, sortimentul de soiuri specific având maturitatea de consum simultană de peste 85% în momentul recoltării, tufe de 25-30 cm, plante viguroase, bine înrădăcinate şi bogate în păstăi. Păstăile acestor soiuri sunt situate în partea superioară a plantei, dezvoltate şi fără aţe, în ciorchini rămuroşi, cu desprindere uşoară de pe plante. Cultura se erbicidează, iar parcelele se eşalonează la recoltare prin însămânţare decalată. Acestea se pregătesc cu drumuri late de 2 m pe laturile

248

lungi şi zone de întoarcere la capăt cu lăţimea de 12 m. Terenul va fi nivelat, fără bulgări, bolovani sau pietre. Condiţionarea pentru consum în stare proaspătă se face în funcţie de exigenţele caietelor de sarcini şi conform STAS 8948-83, odată cu recoltarea sau în aceeaşi zi, deoarece produsul se depreciază uşor (Olaru, C., 1982). Se elimină păstăile deteriorate, deformate sau bolnave şi resturile vegetale, ciorchinii sunt despărţiţi. Calibrarea se face după dimensiuni, calitatea I având la fasolea cilindrică lungimea maximă de 6 cm şi lăţimea maximă de 6mm, iar la fasolea lată lăţimea minimă de 12 mm. Ambalarea pentru consum intern se face în lăzi de lemn tip C sau plastic, M2-M3 . Se practică şi preambalarea fie în pungi de PE perforată de 0,5-1 Kg, fie în saci de plasă din materiale plastice sau textile, la 2-3 Kg capacitate. Livrarea pentru industria conservelor se face în lăzi paletă metalice tip Euro (STAS 8635-70), în lăzi paletă de tip comercial sau în lăzi de lemn de tip P sau C. Exportul este realizat numai cu păstăi de culoare verde, sortate, calibrate, ambalate în lădiţe STAS 1247 tip V capitonate cu hârtie pergaminată (pergament) perforată. Stratul de deasupra va avea păstăile puse în lungul lădiţei, paralel cu latura mare. Fluxul tehnologic de valorificare, fără intervenţia frigului produs artificial, nu poate dura mai mult de 3 zile, dacă păstăile sunt ţinute în spaţii răcoroase, bine aerisite, cu o umiditate relativă de 90-95%. Un flux tehnologic modern presupune prerăcirea la 10± 10C imediat după recoltare, sau în interval de 3-4 ore pentru eliminarea căldurii de câmp. Transportul nu poate depăşi 5 zile, produsul putându-se deprecia. Se face cu vagoane frigorifice sau mijloace auto frigorifice, în care se va menţine o temperatură de 8-100C şi UR 90%. Pierderile admise sunt de 2% pe CF, 1% auto şi 0,5% / zi export. Păstrarea temporară se face în condiţiile STAS 9127/15 - 85, în spaţii utilate, cu loturi de calitatea I, recoltate de preferinţă manual şi cu codiţă, ambalate în lădiţe în strat de circa 20cm. Ea nu poate depăşi durata de 10 zile, la temperatura de 8-100C şi UR 90-95%, cu pierderi admise de până la 8%. Compoziţia atmosferică de 2-3% O2 şi 5-7% CO2 întârzie îngălbenirea păstăilor şi prelungeşte durata păstrării cu circa 7-10 zile (Gherghi, A., 1994).

17.2. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a mazării Seminţele verzi de mazăre de grădină sunt consumate înainte de-a fi ajuns la maturitatea fiziologică, în stare proaspătă sau conservată. Au un conţinut bogat în glucide, de 12,5-14%, protide 6-8,4% (proteine, globuline 56%), lipide 0,6%, fibre 6% (celuloză 2,6-2,7%). Substanţele minerale în cantitate mare, peste 0,9%, din care K 300-340mg, Ca 25mg, Mg 33-40mg, P 100-126mg%, Fe 2 mg

249

%.. se vor turti fără să se spargă. la soiurile cu bobul neted. Se execută 2-3 recoltări la interval de 3-4 zile. la o epocă intermediară. datele fiind caracteristice pe grupe de soiuri. Mazărea pentru conservare poate fi recoltată cu mai multă siguranţă dacă se apelează la metode de control al.2-3 mg%. păstăile trebuie să conţină minim 5 boabe la calitatea I şi minim 3 boabe la calitatea II. Maşina de recoltat mazăre (MRM 2. medullare) ultimele fiind mult mai bune pentru prelucrare. Indicele tenderometric optim este de circa 110. şi colab. 1984). suculente. Vitamina C 25-40 mg%.) în restul anului.17. cu recoltare în luna septembrie (Butnaru. tenderometre). vit. Există şi posibilitatea mai puţin practicată de-a cultiva mazărea în cultură dublă după spanac. Strânse între degete. gradului de maturare fizice (maturometre. H. complexul B până la 1 mg%. fără amidonare (gust făinos) sau supramaturare (separarea cotiledoanelor). La mazărea zaharată (cu bobul zbârcit). chimice (substanţa uscată. vit. I. E 0. cu păstaia tânără comestibilă ca atare. Conform SR 8947. solicitând 110 norme zilnice de muncă la hectar. Sortimentul cultivat cuprinde soiuri cu bobul neted şi soiuri cu bobul zbârcit (încreţit. Au apărut şi soiuri mange tout (mangia tutto). permite economisirea forţei de 250 . congelată etc. Gradul de maturare va fi incomplet. Recoltarea se efectuează când 70-80% din păstăi au atins maturitatea tehnologică. cu un maximum la 20 iunie. Perioada optimă apare în funcţie de condiţiile climatice. suficient de ferme. şi colab. iar valoarea energetică de 780-790 Kcal/kg (960 Kcal/kg după Mincu. Fig. zaharate. iar cantitatea zilnică recoltată de un muncitor nu depăşeşte 40 kg păstăi (Doru. recoltarea manuală într-o singură trecere prin smulgere. 1970). fine. raportul amidon/zahăr) şi tehnologice (randamentul în boabe). pe o scară de la 74-140. Epoca de consum în stare proaspătă este între 10 mai şi 15 iulie. după circa 3 săptămâni de la scuturarea florilor (21± 3 zile) la soiurile zaharate (cu bob zbârcit) şi după 15± 2 zile de la scuturarea florilor. var. Umiditatea totală este de 74-76%. iar pentru consumul în stare conservată (termosterilizată. soiuri timpurii în cultură irigată. însămânţată la începutul lunii iulie. Boabele trebuie să fie bine formate.1. 1982). partea necomestibilă între 53-65%.2 M) Recoltarea manuală se practică pentru consumul direct. PP peste 2 mg%. Gabriela.

păstăile fiind sortate şi ambalate în lăzi P sau M3. I. unde păstăile se desfac sub loviturile paletelor. restul boabe). frunzele. 6-elevator cu cupe pentru evacuarea boabelor.). Prin intermediul unui lanţ cu gheare. mai grele. Colectarea boabelor se poate face în ambalajele de transport sau în bazine de stocaj. cu batoza pentru boabe verzi (500-1000 Kg/oră +3-4t vreji).elevator pentru eliminarea vrejilor şi tecilor. fluxurile tehnologice fiind distincte. vrejii şi alte impurităţi uşoare. 3-separatorul (bătătorul). 10. treieratul. (30-40% apă. una pentru recoltare şi a doua pentru batozare în mişcare (batoze mobile). cu ajutorul unui curent de aer. Schema procesului tehnologic de batozare (1-elevatorul de alimentare. Pe sitele vibratoare se separă impurităţile minerale.2. în apa se introduc calupuri de gheaţă. Dacă staţia de batozare se găseşte la peste 25 km de fabrică.5 ha/10-12 ore). Recoltarea mecanizată se poate face cu MRM-2. În primul caz. Păstăile calitatea I vor fi proaspete. Concomitent se va executa şi condiţionarea. tipice pentru soiul din care provin. După cântărirea automată. 251 . iar clorinarea se face la limita superioară. boabe seci sau sparte) şi sucul din spargerea boabelor. care îndepărtează restul impurităţilor (coji. Fig. Ambalajele vor conţine minim 20 kg păstăi bine aşezate şi îndesate. şi Foury.2M poate fi folosită cu elevator pentru încărcarea plantelor direct în remorcă. dar păstăile au stadii de maturare diferite şi trebuie sortate. 5 elevatorul de deşeuri. Alimentarea cu vreji a batozei se face din remorcă. 17. pentru a nu se freca în timpul transportului şi se execută prerăcire la 0-40C. Cl. Aici se separă tecile. 7-transportor..muncă. vrejii sunt introduşi în tamburul cu palete. cu peduncul ataşat şi fără vătămări sau semne de încingere. 1994). Boabele cad pe covorul de cauciuc şi sunt transportate cu elevatorul la vânturătoare. boabele verzi de mazăre se transportă în bene sau în cisterne cu apă rece (sub 12-14 0C) clorinată cu 5-20-30 mg clor activ la litru. Prima fază este smulgerea şi tăierea (3-3. după ce a fost în prealabil recoltată. turgescente. Maşina MRM-2.2M+U650(L-400) (fig. fiind consumabile şi la un grad de maturitate mai avansat. Cl. 2-dispozitivul de treier tambur cu site. 1989. Fiind un produs cu o stabilitate mai mică de 4 ore.4-elevatorul de evacuare a boabelor. fie din recoltare şi batozare într-o singură trecere. sunt necesare 2 maşini. are loc spălarea într-un spălător cu flotaţie. iar faza a doua. se folosesc maşini autopropulsate de recoltat şi batozat (treierat) mazărea (Patron. În cel de-al doilea caz.. Chaux. 9-recuperator) Metodele moderne de recoltare constau în batozarea mazării direct în lan. P.1. se realizează în staţionar. 8.

pere sau struguri. iar monoglucidele scăzând de la 5% la mai puţin de 1%. Livrarea se face în condiţii de refrigerare. dacă staţionează în spaţii nerăcite. amidonul depăşind 8%. În ultimele decenii.6% lipide. deoarece păstăile se maturează eşalonat. La 5-80C. în pungi de polietilenă cu capacitatea de 1 Kg. Recoltarea se face în stadiul de 3/4 al dezvoltării seminţelor. 17. dar consumat de păturile sărace. boabele suportă greu păstrarea. Se efectuează manual. Transportul mazării păstăi prerăcite se face în maşini frigorifice. săruri minerale cum ar fi: K 250 mg%. Spania este cel mai mare cultivator şi exportator european. semidezvoltate sau dezvoltate complet. Chiar la această temperatură scăzută căldura degajată este cea mai ridicată (9MJ/t/24h).. Alţi autori (Iordăchescu. Cl. pierderile se reduc la 4-7% în interval de 3-6 zile. P 25 mg%. Momentul apariţiei bobului pe piaţă este luna mai.. sau 55 g/100g substanţă uscată. Ca 22 mg%. iar cotiledoanele nu au devenit prea făinoase. Depozitarea şi păstrarea temporară a păstăilor este avizată doar la 0 0/-0. Dacă se recoltează ca păstăi imature.Păstăile de mazăre valorificate ca atare. 0. numai pe o distanţă care poate fi străbătută în 1-2 zile maxim. dar boabele devin făinoase. continuându-şi evoluţia spre amidonare.3. proteine 2-5%. Deşi sunt mai stabile sub raport calitativ în păstăi. iar prezentarea mărfii în magazine este sub formă preambalată. şi Foury. bobul este un aliment tradiţional foarte mult apreciat.5 mg% vitamina PP. C. la 3-4 zile. evaluează conţinutul în glucide la valori mult mai mari. când tegumentul nu s-a întărit şi are culoare albă-gălbuie. la 0-40C. este cultivat ca plantă legumicolă pentru boabele sale proaspete. având desfacerea asigurată mai ales în ţările arabe. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bobului de grădină Bobul. 5-9% monoglucide. fragede. 1978. După Enăchescu Georgeta (1984) boabele tinere au 81% apă. în mai multe reprize. dar şi pentru păstăile tinere. fără a fi făinoase.Studiile de atmosferă controlată au stabilit că 5-7% CO2 prelungeşte durata păstrării frigorifice la 20 zile.5 C şi UR 85-90% timp de 5-8 zile. dacă recoltarea s-a desfăşurat în condiţii bune şi s-a continuat cu prerăcirea. Chaux. Mg 38 mg%. înregistrează în 24 de ore pierderi de 15± 10% sub formă de scăderi în greutate sau deprecieri calitative. Cl. stadiul de dezvoltare a boabelor va fi de 1/3-1/2. 252 . În ţările limitrofe bazinului mediteranean. valoarea energetică fiind de 1000-3400 Kcal/Kg. Concomitent se face condiţionarea prin sortare şi ambalare în lăzi P. varietatea major. zaharuri (glucide) 3%. 1994). s-a conturat o activitate tot mai importantă de industrializare a boabelor verzi. Vicia faba L. de 14-19% amidon. el fiind mai timpuriu decât fasolea. 33 mg acid ascorbic. C sau M2-M3 de material plastic. de circa zece ori mai mare decât căldura degajată de mere. 1.

Conţin apă 76% ± 12%. sau sub formă preambalată în pungi de polietilenă de 1 kg. 17. cu o circulaţie bună a aerului. Prezentarea în magazine se realizează în lăzi de transport.u. sunt cultivate pentru fructele lor. Temperaturi mai scăzute determină brunificarea. Hybiscus esculentus L. nu se vor considera proprii pentru consum. După 3-4 zile.Păstrarea păstăilor tinere se face la 60C şi 95% UR. care se scot din parcele şi se protejează contra factorilor nefavorabili până la venirea mijloacelor de transport.u. glucide 47%. întrebuinţate pentru diverse preparate culinare sau pentru industrializare. la 0/20C şi 90-95% UR. acid ascorbic 24-43 mg%. sănătoase şi curate. mazărea boabe sau legumele de frunze. Bamele culese vor avea codiţă. fără umiditate exterioară anormală. Se consumă mult în Orient (bamia. dar nu se aplică decât loturilor răcite imediat după recoltare.4. Fructele recoltate mai rar se lemnifică şi se depreciază. Prin conţinutul ridicat în substanţe mucilaginoase. Se recoltează manual. Din găleţile de cules. capsulele se pun în lăzi.).în limba turcă).. Păstrarea temporară se poate face 1-2 săptămâni. Condiţionarea se face concomitent cu recoltarea. Durata de păstrare este de 2-4 zile. prin mai multe treceri. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bamelor Bamele. iar ambalarea definitivă sau preambalarea la centru de prelucrare şi tranzit. iar conform STAS 4878-84 nu vor depăşi lungimea de 5 cm. la 2/40C şi UR 90%. cele lemnificate. alterate sau strivite. dimineaţa. Seminţele (boabele) proaspete evoluează foarte rapid după separare şi nu trebuie păstrate mai mult de 1-2 zile. 253 . au proprietăţi medicinale şi dietetice. 2% protide (proteină brută peste 12% din s.la maturitatea de consum sau tehnologică. prin presortare. Bamele au un metabolism foarte intens. apare fenomenul de alterare în masă. când perişorii de pe capsule sunt umezi şi nu irită mâinile. capsule verzi. nevătămate. cu seminţe abia formate. sau cel mult 7 cm (pentru soiurile cu fructe lungi). substanţe minerale. Perioada apariţiei pe piaţă este din 20 iulie şi până în luna septembrie. asemănător cu ciupercile. fragede. Valoarea energetică este de 386 Kcal/Kg. Bamele cu aţe sau seminţe mari şi grosiere. celuloză 1-2% s. vor fi întregi. Recoltarea se face când fructele sunt tinere.

Importanţa economică a culturii de salată este considerabilă în SUA. Salata de căpăţână este cea mai cultivată şi are câteva tipuri de soiuri: cu frunze netede (beurré. Aceasta a fost amplificată în unele lucrări prin extinderea accepţiunii asupra unor plante perene. 1983).8 Kg/loc/an şi locul II după tomate între legumele cumpărate de familiile franceze). prezintă mai multe forme: de căpăţână.1-2. iceberg etc. cu frunze creţe (batavia. Grecia (10 Kg/loc/an). de foi. Compoziţia chimică cuprinde: apă 94-95%. China sau în CEE. dar şi un obstacol în exportul unor ţări care nu aplică în cultură tehnologii raţionale de fertilizare şi protecţie fitosanitară. o folosire mai intensivă a spaţiului. asociate şi succesive.2% etc. bulboase sau condimentar aromatice de la care se consumă frunzele sau peţiolurile. lăstarii sau tulpinile false (Potec. cea mai răspândită). K1 0. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a salatei Salata.4-0. şi colab.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP| T| A LEGUMELOR DE FRUNZE {I A UNOR SPECII MAI PU}IN R| SPANDITE Grupa tehnologică denumită şi cea a plantelor legumicole de la care se consumă frunzele. I. Italia (12. Salata a fost iniţial o plantă medicinală cu proprietăţi calmante. glucide de 1. prin culturi premergătoare./an).1. rădăcinoase. Partea necomestibilă este de 34-39%.2%. E 0. grupează separat legumele verdeţuri şi legumele pentru muguri. din care K 224-320 mg. PP 0. verdeţuri etc. M. Lactuca sativa L. mai ales in sere şi solarii.5% (celuloză 0.5%. XVIII .9%).).35-0.7%. frunze. care a devenit treptat plantă alimentară. Se consumă frunzele sau căpăţânile. dar fiind în momentul recoltării mult mai important. fibre 1. substanţe minerale 0. evaluat la 8-13 mg.CAP. Salata mai conţine vitaminele complexului B 0.. Problema reziduurilor de pesticide şi de azotaţi/azotiţi (nitraţi/nitriţi) prezintă o preocupare actuală a cultivatorilor. cuprinde un număr foarte mare de specii. peţiol şi lăstari etiolaţi.6-0. protide 1. şi colab. marula şi salata aurie. cele de vară în mai-iulie (cu maximum iunie). 1998. 18. Franţa (7.3 Kg consum/loc.2%. P 24-50 mg.36%. Salata prezintă importanţă şi prin faptul că asigură. cele de toamnă în 254 . Ca 37-55 mg. cu o scurtă pauză de vară (august).2-0.. între 120-210 Kcal/kg. β caroten 0.8 Kg/loc.45 mg%. Dumitrescu.4 mg%. Conţinutul în acid ascorbic este instabil. producţiile extra timpurii de câmp în aprilie-mai (cu maximum între 20 ianuarie15 mai). cu valoare energetică redusă. unde există ţări ca Spania (23./an). Epoca de consum este permanentă. Mg 11-40 mg%.

manipulare . la 80-90 zile (timpurii) şi la 60-70 zile (tardive).livrare în aceeaşi zi la magazine cu spaţii frigorifice (tipic pentru sere şi solarii).ambalare definitivă ± preambalare ± prerăcire ± păstrare frigorifică temporară . ambalare) . dar cu o suprafaţă de evaporare de peste 33 de ori mai mare (Scandrella. În funcţie de calitate.transport frigorific . b) recoltare . Din momentul recoltării. Mulcirea cu paie contribuie la o stare mai corespunzătoare de curăţenie. iar culturile semănate în câmp. dezvoltare corespunzătoare identică). D.. la 60-80 zile (culturi de primăvară. 1994.prerăcire .condiţionare pe loc (curăţare ± preambalare. preambalare) 255 . chiar condiţionarea pe loc. proaspete. iar în solarii din martie în mai. sub tunel sau prelată). iar în unele cazuri.transport la centrul de condiţionare finală . Rădăcina se retează la nivelul ultimelor frunze printr-o tăietură netedă.prerăcire transport frigorific .condiţionare la locul de producţie (curăţare. uneori fundamental. 1994. având un conţinut în umiditate cu numai 1-2% mai mare decât al tomatelor. de la un anumit volum al producţiei (2. destinaţia mărfii şi operativitatea urmărită: a) recoltare . Recoltarea manuală sau mecanizată se execută de preferinţă dimineaţa sau seara pe răcoare.presortare . Se recoltează plante turgescente dar nu umede sau irigate cu mai puţin de 6-12 zile înainte. fiind cel mai ridicat la culturile de câmp. Cl. dotarea materială. prin 2-3 treceri la interval de 3-6 zile.presortare .livrare. Un procent de 56% din valoarea lucrărilor de recoltare este alocat fazelor de mânuire sau manipulare a căpăţânilor. salata de căpăţână din soiurile cele mai răspândite se poate recolta la 70-110 zile (culturi protejate).ambalare . După Chaux. şi colab. cu uşoare nuanţe de înroşire provocate de temperatura mai coborâtă. c) recoltare semimecanică sau mecanică . când nu a început emiterea tulpinilor florale. tehnologiile de valorificare diferă. dar fără a le afecta aspectul comercial. Problema mecanizării integrale sau parţiale a recoltării se poate pune în termeni economici. fără urme de substanţe chimice.condiţionare (spălare. 1996). producţiile de seră în decembrie-martie. Salata este un produs foarte instabil. fasonare. neafectate de îngheţ sau grindină. evitând lucrări de curăţare suplimentare. la culturile protejate se admit căpăţâni incomplet formate.manipulare .lotizare . Cl. iar la calitatea II chiar plante fără căpăţână. doar în cazul unor culturi la care omogenitatea şi uniformitatea au fost urmărite din momentul amplasării şi alegerii seminţelor sau materialului săditor şi până în faza finală (sănătate. conform STAS 7217-83. Concomitent se face presortarea. şi Foury. curate. fără pământ sau nisip aderent. Recoltarea se face la maximum de mărime şi greutate.curăţarea a II-a – calibrare .septembrie-noiembrie (maximum 1-10 octombrie). în funcţie de locul de producţie. costul manoperei de recoltare se situează la 50-80% din bugetul culturii.. sau din septembrie în noiembrie. lipsa buruienilor. ambalare) .. D. Frunzele exterioare îngălbenite sau depreciate se înlătură.5 milioane căpăţâni pe an pentru varianta integrală). calibrare. Se aleg căpăţâni întregi. După Jeanjean.

căptuşite cu folie perforată. iar o păstrare ulterioară devine mai dificilă. încărcătura medie fiind de 12 bucăţi. În caz contrar. romana) culcate pe o parte. în condiţiile unei umidităţi relative de peste 95% şi ale unei slabe ventilaţii. înregistrând şi pierderi de greutate de peste 5%. cu coletul la exterior. Căpăţânile se ambalează faţă în faţă. Calibrarea se poate face manual. în locul celor cu frunze fine. căptuşite cu folie de PE perforată. cu mijloace auto izoterme sau asigurând o protecţie cât mai bună contra soarelui. greutatea minimă pentru calitatea I este de 300g/buc. dar măreşte perisabilitatea produsului ambalat şi impune un timp de zvântare. În vestul Europei. semimecanic sau mecanic.lotizare ± păstrare frigorifică temporară . prin hidrocooling (bazine cu apă răcită) sau vacuum cooling (răcire în vid). Salata recoltată din culturi de câmp este condiţionată sumar şi aşezată cu cotorul în sus în lăzi P. care asigură menţinerea 256 . Curăţarea frunzelor rupte sau murdare (dacă nu se spală). Ambalarea se poate face în lăzi P. prerăcirea este recomandată unanim şi menţionată în STAS 9127/16-85 la 1± 0. chiar dacă produsul a fost introdus în cele din urmă în spaţii răcite. lada tip VII STAS 1247-89. calibrare. În lipsa dotării necesare.. Transportul se execută cât mai operativ. Din acest motiv. Pentru calitatea I. de 5/100C şi umiditate relativă 90-95% (95-100% în interiorul ambalajului).livrare în funcţie de cerere (tipic pentru marii producători care posedă dotare modernă). 1981. În Occident se folosesc numeroase tipuri de ambalaje uşoare: lăzi de carton capsate sau lădiţe de lemn.50C timp de 25-30 minute. Se insistă ca marfa să nu fie nici prea tasată. fiecare oră în mediu uscat şi cald dublează pierderile ulterioare. care au beneficiat de o tehnologie de producţie şi valorificare corespunzătoare. După Iordăchescu. iar după recoltare folosirea de spaţii cu temperaturi moderate. iar căpăţânile pot fi preambalate în pungi sau cornete de diferite tipuri. Temperatura optimă de menţinere a calităţii este de 0/2. la culturi de câmp). cu produse ambalate şi de calitatea I. împrospătarea tăieturii cotorului (dacă s-a oxidat). Prerăcirea asigură o stabilitate a evoluţiei ulterioare în flux a produsului. în limitele temperaturii de 10/140C. fie mai largi (0/100C). se aleg căpăţâni de minimum 100g/buc. iar marulele (var.50C. la salata de căpăţână tip iceberg. Conform STAS R 9127/16-85. iar pentru exportul salatei de seră preambalate în pungi perforate. iar după alţi autori limitele sunt fie mai restrânse (0/10C). condiţiile optime de păstrare sunt: temperatura 0/10C şi UR 90-95%. sunt urmate de calibrare. Condiţionarea definitivă poate cuprinde o spălare. curăţare. Spălarea se practică tot mai mult la marii producători europeni. dar nici prea instabilă în lăzi. prafului şi eventualelor precipitaţii.. fasonare. deoarece ameliorează mult calitatea. Olga şi colab. preambalare şi ambalare. în spaţii nerăcite salata îşi pierde aspectul comercial în numai 10 ore. se recomandă cultivarea unor soiuri cu frunze semifine sau grosiere. fără a depăşi înălţimea ambalajului. Păstrarea temporară nu se recomandă decât în situaţii speciale. (150g/buc.

18. β caroten 4.I.. complexul B 0. La 100C şi UR 90-95%. Transportul pe distanţe medii care pot fi parcurse în 2-3 zile. 58 mg % Mg. constituind un bine cunoscut produs remineralizant. compoziţia finală a atmosferei fiind de 17% O2 şi 2% CO2. precum şi prin multiplele utilizări (salate proaspete.7% (cu toţi aminoacizii esenţiali). se livrează şi în a doua parte a anului. Conţine însă şi o cantitate de peste 400 mg % acid oxalic.2 mg %.9%) şi 90-92% apă. lunile mai-iunie. iar prezenţa frigului cu încă 3 zile. Soiurile de seră şi solarii se păstrează în general mai puţin. din care 580 mg % K. fenomen accentuat la loturile livrate cu întârziere după recoltare. de vitamina A). Într-o atmosferă conţinând 2-3% CO2 şi 1-2%O2. prin conţinutul foarte bogat în substanţe utile pentru organismul uman. Spanacul este important ca produs legumicol şi prin timpurietatea apariţiei pe piaţă. se folosesc LKW-uri (vehicule autofrigorifice de mare tonaj).1 mg % ( 8000 U. 257 . conţine acid ascorbic 40-55 mg%. A. preambalarea salatei în pungi de polietilenă în atmosferă modificată.. este o specie valoroasă prin perioada de consum. şi colab.2. Tratamentele cu SD 4901 (6 fenil amino purpurină) 10-15 ppm pre. Temperaturile mai mici de 0. până în luna octombrie. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a spanacului Spinacia oleracea L. Marfa ambalată va fi prealabil răcită.7 % şi vitamina K1 (filochinonă) 0. fertilizările neraţionale cu azot pot ridica la un nivel inacceptabil conţinutul în azotaţi şi azotiţi din plante.50C produc deprecieri şi defecte de coloraţie.5% săruri minerale. Pentru distanţele mai mari. 50 mg % P. care reduce absorbţia calciului în organism. Spanacul conţine protide 2. apar pete brune. vitamina PP 0.6-0.35 mg %. păstrarea la 00C şi 90-95% UR poate dura 27± 13 zile. O altă formă de prezentare este sub formă tăiată şi preambalată în amestec ("mesclum") cu alte tipuri de salate.şi postrecoltare încetinesc procesul de evoluţie a produsului. Preambalarea în pungi măreşte durata comercializării cu o zi. cu un maximum al consumului în aprilie. şi colab. în care se va menţine temperatura de 0/40C şi UR 90-95%.7 %. I. 2-4 mg % Fe şi 20 mg % I. Este foarte bogat în substanţe minerale. 1988. la 60C şi 90-95% UR. mâncăruri preparate sau conserve). Prezentarea în magazine şi comercializarea salatei este recomandată în spaţii răcite şi în condiţii de umiditate relativă cât mai ridicată. 105 mg % Ca.6% (celuloză 0. glucide 1-3%. La fel ca şi la alte legume de frunze. 1989). trebuie asigurat cu mijloace izoterme. După Mircea. Are peste 1. În procent mai redus. păstrarea temporară poate dura 3-5 zile. necrozarea şi decolorarea frunzelor (Gherghi. cu 2-3 zile în minus. în funcţie de lot. fibre 2. Partea necomestibilă este de 20 %. Revenirea la temperaturi normale se va face treptat. a permis păstrarea timp de 20 de zile. Dintre vitamine. vitamina E 2. iar valoarea energetică 170-180 Kcal/kg.calităţii 10-14 zile. Peste 2-3% CO2.

predispus la încălzire (încingere) şi biodegradare imediată prin diferite fermentaţii. normal dezvoltat. fiind mai hidratate. la 00C şi UR 90-95%. Nu se recomandă recoltarea plantelor umede de rouă.Recoltarea poate începe din stadiul de 5-7 frunze de peste 10 cm în rozetă şi nu trebuie întârziată până la îngălbenirea frunzelor periferice sau iniţierea tijei florale. sau în urma ploilor/udărilor recente. Spanacul se vinde în vrac sau preambalat. Comercializarea şi desfacerea trebuie realizate cât mai scurt. Spanacul ales trebuie să fie sănătos. timp de 7-8 zile. Recoltarea manuală prin smulgere sau prin cosire într-o singură trecere. tasat sau uşor umed. Recoltarea mecanică se face pe principiul cosirii la nivelul solului sau poate fi reglată pentru recoltarea frunzelor cu peţiol mai scurt. cea mai mare. La temperatura mediului ambiant. dacă este lăsat în vrac. mai lipsite de elasticitate şi mai predispuse la alterare. Recoltarea mecanizată se execută cu maşini de tipuri şi mărimi diferite. 258 . Sub formă congelată sau sub formă de piure termosterilizat se poate consuma de-a lungul întregului an. poate fi efectuată şi prin tăiere selectivă în mai multe treceri. Spanacul este un produs deosebit de perisabil. deoarece frunzele sunt expuse mai uşor la degradare. Temperatura optimă este 0/10C. la culturile extratimpurii sau în cazul existenţei forţei de muncă disponibile. sau în saci de fileu. prin transpiraţie şi evaporare în primele 48 de ore. care nu vor depăşi 1 cm lungime. în scopul industrializării. Se pot păstra doar loturi sănătoase şi zvântate. iar suprafeţele semănate eşalonat vor permite o utilizare cât mai eficientă a acestora. Condiţionarea constă în presortare şi/sau sortare. de calitatea I. practic lipsit de atac de boli sau dăunători şi fără inflorescenţe. iar conţinutul în acid ascorbic se diminuează la jumătate după numai 24 de ore. sau în maşini izoterme la 4/50C după o prealabilă prerăcire. frunzele sale pierd până la 10% din greutate. cunoscută la produsele horticole româneşti. cu aspect proaspăt. Umplerea lăzilor se face sub limita maximă. în funcţie de necesităţi şi de suprafeţele deservite. spanacul trebuie transportat de urgenţă potrivit destinaţiei următite. Se admite existenţa a maximum 10% plante cu rădăcini. Transportul la beneficiar trebuie realizat într-un termen cât mai scurt de la recoltare. La calitatea I. Ambalarea se face în lăzi P capitonate cu folie PE perforată (10 Kg). Tufele întregi vor fi fără rădăcini. iar plantele se aşază cu coletul spre centru şi frunzele către margine. dacă se justifică economic. când beneficiarii sunt mai apropiaţi. Protecţia frigului asigură o valorificare convenabilă. Păstrarea temporară a spanacului nu se poate face decât în condiţii frigorifice. UR 90-95% şi o circulaţie activă a aerului. spălare (doar în cazul prelucrării pe loc) şi ambalare sau preambalare. Culturile trebuie să fie curate de buruieni. Expedierea se face în maşini frigorifice. amplasate pe terenuri practicabile pentru mijloacele de recoltare. curat. frunzele recoltate vor avea peţiolul mai mic de 10 cm şi vor fi lipsite de umiditate exterioară. Căldura degajată la 200C în 24 de ore este de 54-77 Mj/t (13000-18500 Kcal/t). Din acest motiv.

Are proprietăţi medicinale şi dietetice.18.3. Compoziţia chimică este următoarea: protide 1.0-1. cu 1.2%. Partea necomestibilă este de 16-33%.5% (celuloză 0. I.3. frisată. produşi prin forţare din rădăcinile de cicoare de Bruxelles. în cazul calităţilor superioare. vitamina PP 0. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a andivelor (Witloof) Denumirea de andive este folosită doar în Franţa (endive) şi-n unele ţări francofone. var. (1969) le mai denumeşte şi cicori de grădină. În momentul recoltării. cu 3 forme: cu frunze înguste. în condiţii de eficienţă energetică. Este o legumă deosebită. În Belgia. Maier. ţara de origine.1 mg%. Calităţile culinare şi numeroasele moduri în care este inclusă în meniuri au determinat răspândirea ei treptată în întreg spaţiul european. de către muncitori specializaţi. Speciei Cichorium intybus L. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor din genul Cichorium Legumele aparţinând genului Cichorium sunt mai puţin răspândite în România. se referă la varietăţile mult mai cultivate de Cichorium endivia. în Olanda sau în ţările anglo saxone. îi aparţin 2 varietăţi legumicole: .cicoarea sălbatică ameliorată. . foarte valoroasă prin perioada de consum din timpul anotimpului rece.cicoarea creaţă sau frizată (friză.2 milioane tone producţie anuală (1/3 Witloof şi 2/3 Cichorium endivia). care sunt consumate şi apreciate tot mai mult. P 25-46 mg %.1. Mg 10-20 mg%. glucide 0. crispa). italiană (endivia/indivia).2 mg%. vitamina E 0. latifolia).6 mg%. elemente minerale K 205-370 mg%. compacte. sau uneori prin rupere. În Europa de Vest. cu excepţia andivelor (Witloof). 18. foliosum Hegi) . ele deţin locul II după salată. Recoltarea se face prin tăiere de pe rădăcini. Speciei Cichorium endivia L. Ca 20-53 mg%. ca România. se foloseşte denumirea Witloof. olandeză (andijvie). chicory sau belgian endive. Se cere să fie tari. păpuşile de frunze nu trebuie să depăşească 20 cm lungime. cât şi în gospodăriile populaţiei. . în timp ce în limbile: engleză (endive/andive).andivele Witloof (var. cu partea terminală închisă. uneori chiar de către specialişti. β caroten 0. printre legumele de frunze. rusă (endivii) şi în multe altele. germană (endivie).1 mg%.scarola (var. începând cu luna octombrie şi terminând cu lunile apriliemai. vitamina C 5-12 mg%. cu frunze lăţite şi cu căpăţâni mici. cultivate mai ales în Italia.9%. precum şi în întreaga lume.7-3. complexul B 0.8%). iar valoarea energetică de 80-200 Kcal/kg. îi aparţin 2 varietăţi: . fibre 2. 259 . care se poate produce atât în sistem industrial. Andivele Witloof sunt muguri înălbiţi. Există de fapt 4 varietăţi care sunt permanent confundate între ele.

garanţia păstrării nemodificate a calităţii este de doar 6-8 zile. iar frunzele componente să învelească păpuşa strâns.0-24. sănătoase. Tabelul 18. durata de păstrare de 2-4 săptămâni are loc în atmosferă controlată cu un conţinut foarte redus în O2 (sub 3%) şi practic lipsită de CO2 (tip III). Andivele Witloof sunt mai stabile calitativ decât salata şi sunt puse în valoare de preambalarea în folie contractibilă pe suport sau fără suport. existând 2 grupe de lungime: sub 14 cm şi 14-17/20/24 cm (în funcţie de calitate) (tab. 18. Păstrarea temporară timp de 2-3 săptămâni este posibilă la 2/40C şi umiditate atmosferică 90-95% menţinută prin acoperirea ambalajelor cu huse de polietilenă. Se elimină cele care conţin în interior tija florală pornită pe mai mult de 3/4 din lungime. În marile ţări producătoare (Franţa. calibrarea şi ambalarea pe calităţi. tăiate.5 5. la cicoarea Witloof.0-6. înclinate sub un unghi de 300.0 9. curate.5 min 2.0-20. pătlăgelele vinete. fără urme de arsură.0 5. păpuşile de frunze trebuie să aibă formă regulată. sunt legume mai puţin răspândite în ţara noastră. pe grupe de calitate Specificare Diametrul(cm) la păpuşi sub 14 cm lungime Diametrul (cm) la păpuşi de 14 cm sau mai lungi Diferenţe maxime de diametru (cm) Lungime (cm) Diferenţe maxime de lungime (cm) extra 2. Desfacerea şi comercializarea se realizează fie cu produs preambalat.0 La categoria extra. în locul salatei propriu zise (Lactuca sativa) care are tendinţa de a emite tije florale. în limita toleranţelor admise.0 II min 2. spălate. dar mult mai cultivate în Uniunea Europeană decât usturoiul. La 10± 40C.1. Se aleg păpuşi de frunze întregi. Aşezarea se face în rânduri strânse.5-8. fie prin cântărire din produsul expus în ambalajele specifice. în 260 . pentru a preveni degradarea întregii lăzi de la o singură păpuşă necorespunzătoare. de la cel puţin 3/4 din lungimea totală.2.0 8. spanacul sau ridichile.5-6.0 4. Păpuşile vor fi ferite de lumină.1.5 9.0 I 2. Culoarea verzuie sau aspectul sticlos nu sunt admise. Calibrarea ţine seama de corelaţia între lungime şi diametrul maxim. 18. pete sau alte defecte. Sunt salate mult apreciate în perioada de vară.3.0 3. pentru a nu trece de la culoarea albgălbuie la culoarea verde şi pentru a nu dobândi un gust amar. Calibrele păpuşilorde frunze. Straturile de păpuşi se pot separa prin foi de hârtie.0 3. Ambalarea se face în lăzi P căptuşite cu hârtie sau în lăzi de carton.0 2. Se comercializează şi în gama a IV-a de produse.0-8.0 9. Belgia). operaţiuni mult uşurate de o cultură uniformă. cu partea terminală ascuţită şi închisă.Concomitent se execută presortarea.0 10.). Tehnologia valorificării în stare proaspătă a cicorilor de grădină Scarola şi cicoarea creaţă (frisată).0-17.

scarola şi cicoarea creaţă nu vor fi ţinute în spaţii de păstrare alături de produse care degajă acest gaz.3%. fără a prejudicia tinerii muguri prezenţi pe rizom şi fără a răni organele subterane. transportul şi desfacerea se efectuează ţinând seama de specificul asemănător al acestor legume de frunze cu salatele din genul Lactuca. cu o productivitate de 261 .4 mg%.amestec de varietăţi. soiuri şi culori. glucide 3. vitaminele B şi multe alte substanţe utile. În SUA. Aceştia conţin protide (2.5%). calitatea II. Sparanghelul este o legumă cu proprietăţi medicinale recunoscute. 18. lăstarul se taie cu un cuţit special de la bază. albi-gălbui cu vârful violet.6% fibre. se consumă şi lăstarii neetiolaţi (verzi). Mexic şi America de Sud. sparanghelul este o plantă legumicolă a cărei cultură se extinde în multe ţări. sub protecţia peliculei de polietilenă (ambalate sau preambalate). vitamina PP 1. sau verzi. excepţie făcând lăstarii verzi care pot avea maxim 27 cm. Fiind sensibile la etilenă. prin importantele cantităţi prelucrate de industria conservelor în ţările producătoare.6% protide.2 mg%. cu efecte medicinale. dintre elementele minerale K 330 mg%. β caroten 0. substanţe minerale 0. iar dintre vitamine. precum şi prin calitatea preparatelor obţinute. 1. Prin timpurietatea perioadei de consum (martie-mai). iar la nivel european Spania. Recoltarea se execută zilnic. în atmosferă controlată cu 1-5 % O2 şi maximum 1 % CO2. Conţin circa 1. Calibrarea se face în funcţie de greutate. apoi bilonul se reface. Recoltarea primelor două tipuri de lăstari se face dimineaţa. Sunt produse dietetice.. timp de maxim 5 ore. sub formă preambalată. fibre 1. complexul B 1. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a sparanghelului Asparagus officinalis L. Ambalarea.7 mg%. P 37 mg%. Păstrarea temporară se efectuează în ţările producătoare cu mijloace moderne.7% (celuloză 0. vitamina C.4. după o prealabilă înălbire. Mg 13 mg%. Mg 18 mg%. pe o perioadă de 2-4 săptămâni. Recoltarea are loc la o lungime de 12-22 cm a lăstarilor. manipularea.4 mg%.2 mg%. vitamina PP 0. din care K 270 mg%. mult mai bogaţi în β caroten.5 mg%. β caroten 1. plantă perenă. P 56 mg%. 230 Kcal/kg. Partea centrală trebuie să fie de culoare galbenă (etiolată) în momentul recoltării. Primul cultivator mondial este China. Presortarea va ţine seama de aceleaşi criterii ca şi în cazul celorlalte salate fără căpăţână.7%). Valoarea energetică este scăzută. Bilonul se desface. Recoltarea se face manual sau semimecanic.1 mg% şi vitamina E 1. pentru a evita o colorare suplimentară în cursul zilei a vârfului care iese la suprafaţă. de la minim 200 g/buc. 2.5%. lăstarii pot fi albi-gălbui. Ca 22 mg%. la 00C şi 95% UR. complexul B 0. se cultivă pentru lăstarii săi etiolaţi. la 60-75 zile de la înfiinţarea culturii. vitamina C 14-25 mg%. iar partea necomestibilă de 26%. Ca 55 mg%.0% glucide. În funcţie de faza de dezvoltare şi de culoare. pentru calitatea I şi 150-200 g/buc. vitamina C 10 mg%.

Lăstarii expuşi câteva ore la lumină şi răciţi insuficient.1 mm şi ventilaţie slabă dar permanentă. apoi calibrarea după diametru. leuşteanul. cu grad ridicat de perisabilitate Asmăţuiul. Prerăcirea cu apă la 4/60C este obligatorie pentru lăstarii care nu se valorifică în cel mai scurt timp. spălarea sau prerăcirea în apă (facultative). lăstarii se mai pot alungi cu până la 1 cm. cu aspect proaspăt. eventual preambalarea. prin folosirea unor coşuri sau lăzi compartimentate şi o repartizare pe dimensiuni. tarhonul şi ţelina de frunze se folosesc mai frecvent în ţara noastră pentru condimentarea 262 . care vor fi ferite de uscăciune. 18. lumină sau căldură. se ţin la adăpost de căldură sau lumină şi la o umiditate relativă de 90%. în condiţii de temperatură mai mici de 50C şi UR 95% permite o păstrare de 3 săptămâni.5. Se elimină exemplarele atacate de dăunători. În ordinea operaţiunilor.4-7 Kg/oră. pătrunjelul de frunze. în lăzi acoperite cu saci umeziţi sau în bazine cu apă răcită. Odată cu recoltarea se poate realiza o presortare pe categorii de calitate. Atmosfera modificată cu un conţinut de O2 de 5-10% şi CO2 5-10%. În timpul păstrării. care permit o depozitare mai uşoară şi oferă o protecţie bună.5-1 Kg cu fasonarea finală la bază şi/sau ambalarea. sau cu o păstrare cât mai scurtă. pentru a menţine turgescenţa acestora. păstrarea se face la 0 0C şi UR 95%. Ambalarea se realizează în ţările producătoare în mod preferenţial în ambalaje de carton perforat. 1998). mărarul. legarea în mănunchiuri de 0. temperatura şi umiditatea. Condiţionarea consumă un volum important de manoperă şi se execută de regulă manual sau semimecanic. urmând a se executa condiţionarea definitivă în cursul după-amiezii. însoţită de o fasonare provizorie. Calibrarea electronică se află în stadiul experimental (Dubon. În cazul beneficiarilor mai îndepărtaţi. G. Ambalajele folosite sunt platouri cu folie contractibilă sau pungi de polietilenă perforată. unii producători pun o hârtie îmbibată cu apă. în formă preambalată sub peliculă PE perforată de 0. curat şi secţiunea bazei dreaptă. Păstrarea frigorifică de scurtă durată. Prezentarea şi comercializarea sunt avantajate de desfacerea fără păstrare. care sunt coşuri sau lăzi căptuşite cu folie de material plastic. Pentru o durată mai lungă. condimentar aromatice sau perene.Păstrarea calităţii pe parcursul valorificării este legată de corecta dirijare a 3 factori de mediu: lumina. se asigură un transport frigorific. continuându-şi creşterea şi dezvoltarea în detrimentul calităţii. Se pot folosi şi lăzi de lemn protejate cu hârtie sau peliculă perforată. Lăstarii recoltaţi trebuie să fie întregi şi nevătămaţi. motiv pentru care nu trebuie legaţi prea strâns în mănunchiuri. eliminarea lăstarilor necorespunzători. se execută gruparea pe dimensiuni (talonaj). Până la condiţionare. La baza legăturilor sau a lăstarilor care nu au fost preambalaţi. un transport izoterm. iar pentru distanţe mai mici. până la 4 zile. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a unor legume verdeţuri. de maximum 10-15 zile. Lăstarii tăiaţi se pun în ambalajele de recoltare. îşi vor modifica nuanţa de culoare.06-0. se poate realiza la 50C şi UR 90-95%..

0. şi colab.4%.0% 0.2 mg% vit.6%.1 2.5%. E 2. a preparatelor culinare.5 2. Alexan.18.6% protide.03ţelina 89 1. 260 mg% Ca.2% glucide. întrebuinţate mai ales în prepararea borşurilor. 1983) Denumire Apă % Subst. B 0. Tabelul 18. Compoziţia chimică a frunzelor unor legume cu grad ridicat de perisabilitate (după Favier.03%.06-0.5%.7 1. varietăţi sau forme care sunt întrebuinţate în mod similar. 0.03-0.. J.0.2mg% 0.3 2.4 2. Conţinutul în ulei volatil este de 0.86 mg% vitamine B. C Carote Uleiuri Glucide Protide K P Alte componente miner. 0.4 2.4-0. uleiuri volatile (eterice) şi alte componente cu rol tonic sau medicinal (tab.4-3. Frunzele recoltate se leagă în mănunchiuri de 20 fire. Este bogat în săruri minerale.8 70 7 0. celuloză 1.15 celuloză 2. compl.03 compl. contribuind prin conţinutul lor deosebit de valoros în vitamine şi săruri minerale. 0. 1984.2. Folosite de-a lungul întregului an sub formă proaspătă.4 compl.. mărar 76-90 3. Fe 5.4 3. 0. PP loboda 91 0.6 ND 600 30 37 β 5.B.0 160 44 70 3-4 ND leuştean 85 2. Conţine 3. Ambalarea se face în lăzi specifice pentru legumele 263 .34 mg% PP. Ca 200 pătrunjel 80-87 1. asmăţui 81 6.2 Mg 43 mg%. la îmbunătăţirea şi diversificarea sub aspect nutritiv.5% lipide şi 5.7 ND ND 58 0. 6.2 3.preparatelor culinare. Unele constituie şi apreciate materii prime pentru extragerea uleiurilor volatile sau a produselor aromatizante. fibre 0. mg -noizi volatile % % % % specifice % % % % 0.5 mg. 1995. Georgeta.5 mg% β caroten.7 224 69 55 14 0. vit.Cl.86 mg% vit. I. Vit. având 600 mg% K.2 celuloză 2. vit. M. şi colab. ele reprezintă doar o parte din multitudinea de specii.2 3.6 mg% Fe.4 ND ND 120 9 0.3. şi colab. B. Enăchescu. Mg 800 150 39 mg. 1984.5 %.1/0. PP 1.1 Ca 444 mg%.5 0. Loboda se cultivă pentru frunzele tinere. seminţe 0.0 545 52 60 0. 0.7 2.2. Mincu.6-4.5% celuloză 2.06tarhon 88 ND ND 2. Recoltarea se face la o dimensiune a frunzelor cu peţiol între 10-21cm.). 0. 37 mg% vitamina C.3 1000 200 mg. 5.6% ulei volatil lipide 0. 25 mg% Mg şi 1.3% fibre. dar şi gustativ. Dintre vitamine şi provitamine.34 mg% vit. Majoritatea acestor zarzavaturi sau verdeţuri apar pe piaţă primăvara devreme.3 2..8 mg.1 Fe 7 mg% Asmăţuiul sau hasmaţuchiul (Anthriscus cerefolium) are o valoare energetică de 420 Kcal/kg şi circa 40% partea necomestibilă.06-0.

Are proprietăţi medicinale foarte bine cunoscute: tonic aperitive şi stomahice.. de numai 190 Kcal/kg. Materialul vegetal recoltat se leagă în mănunchiuri de 250-300 g şi se ambalează în lăzi de lemn sau material plastic căptuşite cu polietilenă fără a fi îndesat. uneori sub formă preambalată în pungi de polietilenă perforată. datorită ritmului rapid de creştere şi apariţie în final a tijei inflorescenţei. Recoltarea poate începe la 6 săptămâni din momentul semănatului. durata menţinerii calităţii în aceleaşi condiţii se prelungeşte la circa 5 zile. Are valoare tonică. în anotimpul rece. Foarte bogat în vitamine şi săruri minerale. asigurând condiţii de manipulare şi transport corespunzătoare şi operativitate în desfacere. sub forma frunzelor sale verzi sau uscate în anotimpul rece.verdeţuri. în lipsa circulaţiei aerului. când este într-un stadiu mai tânăr. Loboda (Atriplex hortensis) are o valoare energetică redusă.. când plantele au 9-12 cm înălţime. O. şi colab. al cărei consum are loc de-a lungul întregului an. dar având totodată calităţi depurative şi diuretice. Păstrarea de scurtă durată se poate realiza circa 3-5 zile. după presortare şi fasonare în partea inferioară. Leuşteanul (Levisticum officinale) este o plantă perenă cu valoare energetică de 250-300 Kcal/kg. hipotensive. Mărarul (Anethum graveolens) este o plantă condimentar-aromatică. Plantele tinere se înmănunchiază în legături. fiind un remineralizant şi revitaminizant apreciat. Se aseamănă cu spanacul. dar se consumă şi deshidratat. păstrarea temporară poate dura circa 3 zile.. var. Pentru tulpini se recoltează cu 2-3 săptămâni mai târziu. Proprietăţile sale condimentare sunt întregite de valoarea dietetică în sine. 18. După Iordăchescu. de pe rozeta superioară a plantei mature. Pătrunjelul de frunze (Petroselium crispum Mill) sau frunzele pătrunjelului de rădăcini (Petroselium sativum. la 1/40C şi 90-95% UR. iar seminţele sunt carminative şi sedative (Alexan. Prezentarea pentru comercializare se face fie în mici legături de 50 g/buc. I. mărarul este produs în culturi succesive sau protejate de-a lungul întregului an. 1983). care se cumpără pentru conservare. Un exces de umiditate poate afecta calitatea. cele 16 componente utile 264 . precum şi de virtuţile medicinale (diuretice. expectorante etc. sedative. M. Preambalat în pungi de PE perforată. fie în snopi de 300350 g în perioada de consum maxim sau desfiinţare a culturii.2. aperitivă şi stomahică. Se ambalează în lăzi şi se desface în legături.). stimulează diureza. 1978. caracterizată printr-un conţinut ridicat în ulei volatil cu 40-60% carvonă. Durata recoltării este de circa o săptămână. Se remarcă însă prin conţinutul bogat în substanţe minerale şi vitamine (tab.). Ambalarea se face în lăzi căptuşite cu folie. la 0. fie doar frunzele fragile suficient de mari. Recoltarea manuală se face eşalonat şi permanent prin tăierea frunzelor (care favorizează lăstărirea) sau prin tunderea tufelor. şi Bojor. iar pentru condimentarea murăturilor se recoltează în momentul formării seminţelor. Se recoltează fie întreaga plantă. la 1/00C şi UR 90-95%. Păstrarea temporară se poate face la 3/5 0C şi 90-95% UR. tuberosum Hoffm) constituie un produs care întruneşte calităţi de excepţie.51 Kg.

După Chaux. urmată de păstrarea la 50C şi 90% UR până în momentul desfacerii. dar nu se pot păstra ca acestea din urmă. 1978). din primăvară până toamna târziu. Pătrunjelul recoltat manual.). dar mai ales frunzele varietăţii de rădăcini (var. Vânzarea se face în legături de 150g/buc. Nu se recomandă spălarea decât în orele premergătoare desfacerii şi comercializării. ferit de insolaţie. Ca. Conţinutul ridicat în ulei volatil determină efectul tonic-aperitiv. Cl. Valorificarea se realizează la fel ca la leuştean. iar uleiul volatil se extrage în scopuri medicinale şi alimentare. mai ales la producătorii individuali. prin tăiere de la colet. urmate de comercializarea neîntârziată. prerăcirea imediat după recoltare la 0-20C... valorificarea sa este dependentă de preocuparea care se manifestă pentru o manipulare şi un transport corespunzător. şi colab. Recoltarea se face manual. P. Perisabilitatea ridicată a tarhonului impune valorificarea sa la adăpost de deshidratare sau ofilire. Cl. Frunzele sunt mult mai bogate decât rădăcinile în toate componentele utile. congelarea sau extracţia uleiului volatil. Se observă un conţinut remarcabil în K. Se deshidratează şi se liofilizează în cantităţi importante.2. iar culturile protejate sunt foarte răspândite. Valoarea energetică este de 270-480 Kcal/kg. 1994. I. rapaceum). se leagă în buchete de 10-15 fire sau snopi de 300/350 g în perioada când este solicitat pentru conservare. β caroten şi vitaminele B. Fe. cu proprietăţi condimentar . Mg. Recoltarea se poate executa în tot anotimpul cald. vitamina C. oţetului sau preparatelor din carne de oaie. la 0-3 0C şi 85-90% UR. prin tunderea sau prin ruperea lăstarilor nelignificaţi. Fiind un produs excesiv de perisabil. dar proprietăţile sale terapeutice sunt mult mai numeroase. dar mai ales tonice şi aperitive. sau în snopi în perioada de toamnă. se utilizează frecvent pentru aromatizarea murăturilor şi pentru condimentarea diverselor preparate culinare. Tarhonul (Arthemisia dracunculus) este un semiarbust peren de la care se folosesc frunzele liniar lanceolate sau rămurelele tinere.aromatice. Recoltarea mecanizată se poate efectua în două etape şi este practicată pentru industrializare. secalina). iar partea necomestibilă între 5-40%. Este mult apreciat în aromatizarea murăturilor. 265 . permit o conservare a calităţii de 4-6 săptămâni. Forma cu frunze creţe şi mai puţin parfumate nu este totdeauna preferată de consumatori. Se recoltează manual şi eşalonat frunzele. cu presortare. când frunzele sunt fragede şi au atins o masă vegetativă abundentă (Iordăchescu. în ţările unde cultura este mai răspândită. şi Foury. PP sau E. Prelucrarea prin deshidratare este diversificată în ţările dezvoltate prin metode noi de transformare sau conservare: liofilizarea. păstrarea temporară nu este recomandată mai mult de 5 zile. 11. În condiţii obişnuite. }elina de frunze (Apium graveolens var. Specia este cunoscută pentru calităţile sale medicinale în general.menţionate găsindu-se în proporţii foarte importante (tab. când este utilizat pentru conserve. Producerea şi comercializarea au loc de-a lungul întregului an. prima recoltă la varietatea pentru frunze obţinându-se după 70-110 zile de la semănat.

în cadrul producţiei legumicole (tab.3 72 84.6 g% substanţe minerale. iar conţinutul în fitoncide îi conferă proprietăţi antiseptice.3 1.6% protide.5 1. 7-10% glucide.CAP.E. din care K 140/180 mg%. marii producători mondiali fiind C. de reglare a microflorei intestinale şi prevenire a deranjamentelor stomacale. Producţia românească este mai mare decât cea a Marii Britanii. În ţara noastră este produsă preponderent ceapa din arpagic care intră în reţeaua de valorificare de la sfârşitul lunii iulie şi până în primele două decade din septembrie. şi partea necomestibilă 6-8%.5 1996 305. care nu este înregistrat în datele statistice. consumul este asigurat direct de la 266 . În România se consumă multă ceapă. cei mai mari producători fiind China şi C.5 1. dar ocupă locul 2 ca eficienţă energetică.8% celuloză şi cca. Usturoiul ocupă locul 14.2 43. condimentare şi medicinale.5 2.1-0.2 mg%. 1.3 10 10 13 30 32. Valoarea energetică este de 340-520 Kcal/kg. XIX.4 2. Importanţa sa economică o situează pe locul 3 în România.7 1994 311 12 56. E 0.1 Date statistice (1990-1996) privind producţia (mii tone) de legume bulboase în Romania şi ponderea procentuală a acesteia din producţia legumicolă totală (Anuarul Statistic al României.3-1. Se păstrează în cantităţi importante pentru consum în anotimpul rece şi se prelucrează mai ales prin deshidratare. P 30/44 mg%.1 Tehnologia valorificării în stare proaspătă a bulbilor de ceapă uscată Ceapa este o legumă foarte valoroasă sub raportul calităţilor alimentare. vit. proprietăţi hipoglicemiante. % 1990 1991 1992 225 218.2-0. Stimulează digestia şi are acţiune carminativă. fluidifică sângele.5 68.E.8% fibre.4-0.7 1993 344 12 48.E..1). faţă de media europeană (5-8 kg/loc/an). vit.6 11 54. Ca 25/40 mg%. Până la sfârşitul anului. Argentina şi Mexic. % cca. Tabelul 19. Mg 8/16 mg%. ceapa ocupă locul 4 între produsele legumicole. după varză şi tomate. în ordinea importanţei producţiilor.0 1997 1998 1999 2000 337 365 401 296 14 13 13 12 63.4 mg %. urmate de praz. peste 12 kg/locuitor/an.6-0.3 mg% şi vitaminele B 0.2-0.12. Compoziţia chimică: 86-89% apă. 19.1 2.E. PP 0. Franţei sau Germaniei. 0. Manifestă şi proprietăţi pectorale.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR BULBOASE Legumele Liliaceae anuale care prezintă importanţă economică pentru ţara noastră sunt ceapa şi usturoiul. Vitaminele : C 6-9 mg%.9 1. Ceapa este un diuretic puternic. 1997) Denumire Ceapa uscată Usturoi uscat UM mii t.3 3 3 3 3 Pe plan mondial. mii t.2 1995 363 13 69.5 339. 1. 0.

tunicile îşi pierd elasticitatea şi creşte procentul de bulbi dezvoltaţi. până la noua recoltă de ceapă uscată. După Iordăchescu. prin procedee simple. (1998) nu mai menţionează folosirea defolianţilor tip Reglone. administrată în 300 l apă/ha cu 15 zile înainte de recoltare are un efect inhibitor.35% substanţă activă. Recoltarea se face mecanizat.. În primele 5 luni din anul următor. După Moreau. (1996) produsul Fazor (sarea de K a hidrazidei maleice) în doză de 4 kg/ha în 500-600 l apă. perioada de 15-25 septembrie. iar durata de păstrare se prelungeşte de la o recoltă la alta. care înregistrează pierderi mai mici şi asigură o bună păstrare în anotimpul rece. rădăcinile pot rămâne parţial funcţionale. a permis păstrarea bulbilor de ceapă uscată în celule cu ventilaţie mecanică până în luna iunie a anului următor. dar ajung în faza optimă de recoltare mai târziu. În anii umezi. iar pericolul îmbolnăvirilor sau pornirii premature în vegetaţie sporeşte. Aceşti bulbi nu se păstrează bine. Prima fază este 267 . Recoltarea mecanizată este efectuată pe suprafeţe care depăsesc 7090 ha. 1989. când frunzele sunt 100% uscate şi aplecate la pământ. în circa 3 săptămâni. (1979/1986) recomandă ca recoltarea la ceapa din arpagic (Uriaşă de Stuttgart) să nu depăşească prima decadă a lunii august. Un muncitor recoltează 270-500 kg ceapă/zi. cu rol antigerminativ sunt facultative. C. evitându-se producerea vătămării bulbilor. reducând mult pierderile la depozitare. au 2 sau 3 tunici de protecţie de culoare caracteristică. Dumitrescu. cu un procent de germinare de numai 1-2% în funcţie de soi. unde se poate face în 2 faze. C. semimecanizat sau manual. oferta de ceapă provine în proporţie tot mai importantă de la producătorii mai importanţi şi depozitele mai moderne. iar riscul de a relua creşterea şi dezvoltarea este real. În lunile mai-iulie se consumă mai ales ceapă verde. Tratamentul cu hidrazidă maleică 0. când bulbii au forma şi mărimea tipică soiului.producători. iar frunzele s-au îngălbenit la vârf (STAS R 9127/5-90). şi colab. Iordăchescu. B. rănirile. Pentru consum imediat recoltarea se mai poate face şi în faze de maturare completă. administrat cu 10-15 zile înaintea recoltării. iar ceapa din sămânţă. culturile ceaclama sunt mai avantajoase pentru valorificare şi oferă bulbi care se păstrează bine timp de 6 luni în condiţii de ventilaţie naturală. Dacă recoltarea este întârziată.3-0. peste 75% din plante s-au înclinat la pământ datorită înmuierii la colet. strivirile sau tăieturile (STAS R 9127/590). discul este brunificat complet iar rădăcinile uscate nu mai reţin bulbul în pământ. Momentul optim de recoltare în vederea păstrării este faza semiverde. sau din ceapa uscată depozitată temporar. Tratamentele anterioare recoltării. Ele se justifică doar pentru culturile de ceapă destinate unei păstrări mai îndelungate. M. Recoltarea manuală constă din smulgerea plantelor şi aşezarea pe sol într-un strat de 10-15 cm.

indicator empiric al unei uscări corespunzătoare). 1996) în scopul uşurării smulgerii. zvântarea şi uscarea în solarii. pe brazdă sau în grămezi. Conform STAS R 9127/5-90. Se îndepărtează bulbii bolnavi. iar 5-11% din cantitatea recoltată au fost bulbii vătămaţi. s-au obţinut 89-95% produs vandabil. Mănescu. 1994). . tulpini false uscate detaşate.de umiditatea solului de minim 55-75% UI. frunze. Se ventilează un debit de 100-110 m3 aer/t/h. stivuite sub copertine sau rampe acoperite. dar şi în restul ţărilor europene pe timp nefavorabil.7%. Zvântarea şi uscarea după recoltare are loc în 5-8 zile. fie la numai 6 cm (Moreau.dislocarea şi gruparea (adunarea) bulbilor pe un rând lat de 45 cm şi gros de 8-10 cm.. la soare şi la vânt. când uscarea bulbilor. Bulbii cu diametrul ecuatorial mai mic de 30 mm nu sunt admişi. apoi timp de 24 de ore la 35± 50C şi în final timp de 10-12 ore la 47± 10C. În ţara noastră. recoltarea este precedată de o tăiere a tulpinilor false. prin tăierea părţii aeriene la 3-4 cm de colet şi prin presortarea bulbilor. reuşita recoltării mecanizate depinde de: -distanţa de plantare (care trebuie să fie corespunzătoare utilajului folosit). În a 2-a fază. S. corpuri străine) în proporţie de peste 3%. C. B. resturile de pământ de pe rădăcini. se recurge la uscarea bulbilor în depozite. din care 58-80% bulbi corespunzători pentru păstrare. unde condiţiile nu permit. şi Foury. (1978) recomandă depozitarea după recoltare. a frunzelor şi a rădăcinilor nu se poate face pe câmp.. prin asigurarea unui regim de ventilare activă cu aer uscat. unii germeni patogeni sunt distruşi. în primele 2-3 zile la 300C. corpurile străine. rădăcini detaşate. Condiţionarea preliminară pe câmp se face manual. cu impurităţi (pământ. . STAS R 9127/5-90 recomandă în condiţiile unor ani cu perioade ploioase prelungite. Din determinările efectuate asupra bulbilor de ceapă recoltaţi mecanic. foi desprinse. (1985). care se face fie la 15-20 cm deasupra bulbilor (Chaux. deformaţi.de gradul de îmburuienare cât mai redus. Prin aplicarea prea timpurie a acestei lucrări. sau pe platforme acoperite. se asumă unele riscuri. În unele ţări. În ţări ca Olanda sau Marea Britanie. la curent de aer cald. Rănile mai mici se cicatrizează. Cl. Nu corespund STAS 1424-86 (ceapă uscată) bulbii cu umiditate exterioară anormală. pentru uscarea în ambalaje aerisite. insuficient de uscaţi pentru stadiul de utilizare prevăzut. iar unele defecte sau boli apar mai evidente. eliminării buruienilor şi limitării masei vegetale care se usucă. conţinutul în umiditate exterioară trebuie să fie de maxim 1. Apare posibilitatea utilizării unor soiuri mai tardive. sau de 12-14% pentru tunicile de protecţie (care trebuie să foşnească. frunze şi buruieni. Cl. 268 . După Iordăchescu. cu tulpini false sau tulpini mai mari de 4 cm. Un procent de 15-36% din bulbi au avut o capacitate redusă de păstrare. bulbii sunt preluaţi şi încărcaţi în mijloacele de transport. tăiaţi. zdrobiţi. ceapa nu mai are condiţii favorabile de maturare şi uscare bună pe câmp după 1 septembrie. cu un consum energetic important.

iar unele firme solicită bulbi mici şi uniformi (diametru 25-30 mm) pentru conservare în acid lactic. calibrarea se face după înălţimea bulbului care care poate fi de calitatea I de peste 60 mm. alături de caracteristicile calităţii I. se face în lăzi. uniformi (65-70g/buc. 269 . doar culturile de ceapă din arpagic sau semănată direct (ceaclama) cu o densitate de peste 650 mii plante/ha oferă posibilitatea obţinerii de bulbi cu masă specifică (densitate) mare . B. (1996) arată că schimburile comerciale internaţionale se axează pe următoarea scară de calibre: 40-60mm. bulbii vor fi caracteristici soiului. neîncolţiţi. transportul în vrac de 20 tone sau mai mult duce la degradarea produsului prin condens. şi Mihăilescu. şi colab. Moreau. Condiţionarea imediată la centrul de valorificare se face pentru desfacerea şi comercializarea fără păstrare. dacă staţionările depăşesc 3 zile. C. iar de calitatea II între 40-60 mm. După Jalea. lăzi paletă.) şi cu un diametru ecuatorial de 40-60 mm. Calibrarea se face mecanizat. La calitatea I. lăzi paletă. şi 80-100mm. Pentru ceapa din răsad (ceapa de apă. striviri. bulbii sub 40 mm nefiind consideraţi de calitate standard. lăzile P ambalează în medie 32 kg ceapă uscată. dar criteriul calitativ cel mai important rămâne uniformitatea lotului.Manipularea şi transportul trebuie efectuate cu atenţie. 60-80mm. Calitatea cerută pentru păstrare este urmărită şi realizată corespunzător doar în culturi special destinate. urmată de calibrare. fără tije florale (fuşti). pentru industrie sau pentru export. lovituri. tari. Se recomandă folosirea ambalajelor de capacitate mare. Manipularea sacilor de plasă cu ceapă trebuie organizată cu transportoare cu şipci de lemn. iar cel mai solicitat este calibrul 60-80 mm. şi a vagoanelor CFR de 50 tone. Condiţiile de cultură influenţează capacitatea de păstrare a bulbilor de ceapă. iar pentru calitatea II. pentru consum curent. deoarece modul de încărcare în vrac. Depozitarea şi păstrarea bulbilor de ceapă uscată este reglementată prin STAS R 9127/5-90. (1983). Frunzele pergamentoase acoperitoare vor fi bine înfăşurate pe bulbi. Bulbii cu diametrul ecuatorial mai mare de 80 mm se admit doar pentru prelucrarea industrială. cu rădăcini scurtate sau fără rădăcini. cu instalaţii pentru produse de formă sferică. atac vizibil de boli sau dăunători. transportul şi livrarea în tranzit. iar în unele cazuri în vrac. saci de diferite tipuri. Nicoleta (1989). Pentru export există prevederi specifice. numărul de manipulări şi înălţimea de cădere influenţează ulterior calitatea bulbilor. diametrul ecuatorial minim este de 40 mm. turgescenţi. lăzile paletă 320-400 kg. Manipularea. care vor prezenta o dezvoltare vegetativă normală. în funcţie de caietele de sarcini. iar paletele lăzi din metal 410-440kg. La calitatea I. Acolo unde nu există rampe de cale ferată. După Iordăchescu. iar calitatea I conform STAS 142486 poate fi dirijată către păstrare. A. între 30-40 mm. Se execută manual sau semimecanic (la bandă) şi constă într-o reluare a sortării. fără vătămări produse de ger. caba).

deformaţi sau cu fuşti (tije florale). Se poate constata că până şi loturile nefertilizate se pot păstra mai bine.5 (3. copertinele.0/ian) 1.Culturile din arpagic plantate primăvara au înregistrat pierderile cele mai mici la o păstrare frigorifică de 240 zile (soiul Uriaşă de Stuttgart). pătulele.7/ian) 11-13.1-2.8-3. care erau cu un diametru mai mare de 60 mm. avea o proporţie însemnată de exemplare cu fuşti.1 (24. Se admit doar cei cu diametrul ecuatorial sub 80 mm. de formă "gât de sticlă". moi. Tabelul 19. Culturile din arpagic. nici bulbii dubli. care diferă în privinţa pierderilor acordate legal: . cu ventilaţie naturală.6/ian) 14.3/apr) Pierderi calitative % 2.1%).1/feb) 1.5 (14. soiul Diamant) dau bulbi care se pot păstra bine în condiţii de ventilaţie naturală o durată de 6 luni. de 25% bulbi improprii pentru păstrare.3/feb) 1. cei cu pământ aderent.3-4.9/ian) 2.2-15. mai ales prin administrare în exces.2. podurile clădirilor.1-1.4 (5. sau în general cei netipici soiului. care favorizează bolile de depozit. . . cu 2-3% mai mari ca la culturile plantate primăvara şi cu 4-5% mai mult decât la ceapa ceaclama. Fertilizarea exagerată diminuează păstrarea. Păstrarea este temporară.4 (17. Culturile semănate (ceaclama.5 (23.9/apr) Spaţiile cu aerisire naturală în care se păstrează ceapa uscată sunt magaziile. eventual macrosilozuri. până în luna decembrie.8-20.3 (5. mult sub cele care se pot justifica din diferite cauze obiective (14-21. întârzie repausul fiziologic şi determină un procent de bulbi depreciaţi mai mare.5 (12. Se precizează sau se subliniază că nu corespund păstrării bulbii ieşiţi din repausul vegetativ. (1994) remarcă efectul nefavorabil al fertilizărilor cu azot amoniacal şi cu fosfor. Ceapa uscată se depozitează în vrac sau ambalată. Se stabileşte chiar un prag al fertilizării N:P:K de 80:40:40 pentru o păstrare corespunzătoare.depozite frigorifice. Pierderile economice sunt apreciate la circa 5%. au avut pierderile cele mai mari la păstrare.3/apr) Pierderi totale % 14-21. Densitatea mai scăzută realizată a dus la obţinerea de bulbi calitatea I în proporţie de numai 75%.7/apr) Pierderi prin stricare % 1. N.7 (14.spaţii tradiţionale sau improvizate. Condiţiile de calitate ale bulbilor de ceapă destinaţi păstrării sunt corespunzătoare calităţii I din STAS 1424-86.7/feb) 10-11. iar rezultatele depind de calitatea iniţială a bulbilor. rampele.5-2.8 (2. 270 . Durata de păstrare a bulbilor de ceapă uscată conform STAS 9127/5-90 şi pierderile conform HCM 190/1984 Tipul păstrării spaţii cu aerisire naturală depozite cu ventilaţie mecanică depozite frigorifice Durata (luna) 3-5(XII) 4-6(I) 6-8(III) Pierderi în greutate % 10-13.2 (4. în trei categorii de spaţii de păstrare.1 (2. şi colab. cu umiditate necorespunzătoare sau încinşi. în timp ce varianta optimă este 60:30:30. de protejarea împotriva umidităţii sau intemperiilor şi de o bună circulaţie a aerului în produs.1/feb) 12. iar diferenţa rămasă.2-4. etc.depozite cu ventilaţie mecanică. Rossier. plantate toamna.

Produsul se protejează cu baloţi de paie. Macrosilozurile se construiesc în şoproane sau magazii închise. sau 1. Dacă lucrările se execută manual. uşi) la fiecare 100 m2 pardoseală.Păstrarea în pătule se face mai ales în timpul toamnei. consumul de forţă de muncă este de 8-14 ore om/t.5-18%. care funcţionează în zilele cu temperatură şi umiditate relativă favorabilă. I.7-1. În cazul înregistrării unor temperaturi mai scăzute de -3 0C. 1989). Ceapa se aşază în vrac cu lungimea de 20 m şi înălţimea 2-3 m.5-0. Amplasate cât mai aproape de locul de producţie. şi colab. Umiditatea relativă ridicată se previne prin închiderea uşilor şi ferestrelor în perioadele ploioase şi în ultimă instanţă. Încărcătura realizată este modestă 0. iar amplasamentul nu ocupă suprafeţe mari. La un capăt se amplasează un ventilator. dar 271 . Se asigură izolarea acoperişului şi a pereţilor laterali. fie în lăzi stivuite până la 2. Ventilaţia este asigurată prin unul sau mai multe canale orizontale. Pentru o cantitate de 50 t este necesară realizarea unui pătul de 24 m lungime x 2m lăţime x 2m înălţime. Se mizează pe zone sau ani favorabili. pe culoarele de acces (1 kg/5m3 spaţiu liber). iar la amenajările în exterior se utilizează folie de polietilenă. sau în lăzi P stivuite manual la 2-3 m înălţime. controlul păstrării este greu şi există riscuri pe timp friguros sau umed.7 t/m2. Deşi operativitatea depozitării este superioară. dar în zonele cu precipitaţii puţine se amplasează şi la exterior pe platforme betonate. Durata de păstrare este de 4-6 luni. pentru a putea fi ferite de umezeală. La dezgheţare lentă îşi revine. ceapa se protejează cu baloţi de paie. pentru preluarea operativă a producţiei de pe câmp atunci când nu există altă posibilitate. Păstrarea în magazii sau spaţii improvizate cu aerisire naturală se face în containere cu plasă metalică şi lăzi paletă stivuite până la 3-4 m înălţime. precum şi prin canale de aerisire verticale. prelungirea păstrării nemaifiind recomandată. dar costul de păstrare este mai redus. cu pierderi de 14. Până în primele două luni de iarnă. (Groza. prin presărarea de var nestins la baza stivelor.02%). aşezaţi pe toată lungimea pătulului şi pe suprafaţa liberă a cepei de la coamă.0-1.5 m2 admisie/200 m3 spaţiu. A. realizându-se un spaţiu de stocare de 90 m 3 (Gherghi. când păstrarea poate reuşi până în luna martie.. Înălţimea de umplere este de 1.8 m. În a doua jumătate a iernii. precum şi 2 m2 suprafaţă de admisie (ferestre. Cheltuielile de depozitare sunt reduse. 1985). O dificultate mai importantă constă în încărcarea şi descărcarea dificilă. deoarece cristalele de gheaţă se formează în spaţiile intercelulare şi la periferia celulelor (Mănescu. pierderile cresc rapid. Consumul de paie este de 18-24 kg/t ceapă. 1978).3m..5-3. macrosilozurile pentru ceapă au fost testate în spaţii închise în Câmpia de Vest. Ceapa poate rezista până la -50C (-70C). depăşind 38% la începutul lunii februarie.. S. pierderile totale sunt relativ mici. prin protejarea bulbilor faţă de factorii atmosferici nefavorabili. dacă are un conţinut ridicat de substanţă uscată solubilă (13-14%) şi în substanţe volatile (0. Se asigură uscarea şi se reduc pierderile. cu climă blândă. datorită cheltuielilor mici de depozitare şi investiţii.

variabilă ca durată (max. Ventilaţia se execută cu aer exterior.5g/m3 şi Fumizol (thiobendazol) 1g/m3 se administrează şi ele după o prealabilă etanşeizare.5m. În momentul depozitării. Se recomandă ca umplerea celulei să dureze 5-6 zile. Există două posibilităţi de păstrare: în vrac şi în lăzi paletă. Ventilatoarele funcţionează ziua. şi Erwinia carotovora. iar în zilele umede se ventilează prin recirculare. Păstrarea în lăzi paletă se dovedeşte de multe ori mai reuşită în condiţii de ventilare mecanică.5 m (500-580 kg/m3). pentru a elimina bulbii necorespunzători (dacă nu s-a făcut). P|STRAREA de 3-6 luni.cu ventilaţie pe la partea superioară (păstrare ambalată).50C şi UR 65-75%. După Mihăilescu. Urmează PERIOADA DE R|CIRE. Fusarium sp. B. Într-o celulă de 12x24 m se pot păstra 500-800 t ceapă uscată.cu ventilaţie prin pardoseală (păstrare în vrac). . iar produsul poate fi controlat mai uşor.. respectiv cu stricta respectare a graficului de ventilaţie în vederea realizării unor condiţii optime de păstrare. apoi şi în timpul zilei. Noaptea. dar au doar efect fungicid şi nu pot distruge Erwinia carotovora. ventilatoarele vor funcţiona pentru uscare şi eliminarea căldurii din respiraţie. prin gazare (1l/750 m3). Stivuirea este posibilă până la înălţimea de 4. Se ventilează întreaga noapte. cu o stare fitosanitară foarte bună. Prima posibilitate oferă o folosire economică a spaţiului (1. se elimină cu un ventilator frunzele exterioare şi se face o sortare. se desfăşoară la 0± 1. Nicoleta şi colab.. se cumulează cu măsurile de igienă. după care urmează nivelarea vracului. Dezinfectarea celulelor trebuie făcută cu formol. când temperatura este mai scăzută. Păstrarea frigorifică are şi ea 2 variante: . iar în zilele cu temperaturi negative aerul se recirculă. Penicillium sp.8-2 t/m2) la o înăţime a vracului de 3.numai în condiţiile însilozării unor bulbi de calitate. fără întreruperi sau derogări. tratamentele preventive cu fumiganţi. Primele 10± 2 zile de ZVANTARE şi USCARE. 3-6 ore. C. starea sanitară şi uniformitatea bulbilor.(1982) principalii agenţi patogeni din celulele cu ceapă sunt Botrytis sp. Pereţii trebuie văruiţi cu lapte de var 200g+ clorura de var 1200g/100 l apă.0-5. 4 săptămâni) până la realizarea parametrilor de păstrare. de la sfârşitul lunii octombrie şi în cursul lunii noiembrie. Durata zilnică oscilează între 14-18 ore. cu întreruperi de 6 ore. Calitatea. în funcţie de starea ambalajelor. 272 . gradul de uscare şi provenienţa cât mai unitară din culturi special destinate. ventilând 18-20 ore/zi aer uscat la 20-250C şi cu UR 65-75%. Condiţia de bază este aplicarea fără abateri a tehnologiei de păstrare în vrac în întregul ei. dar şi în zilele când nu se preia ceapă. Depozitele cu ventilaţie mecanică permit asigurarea unui debit de 90-100 m3 aer/t/oră prin pardoseală. Produsele fumigante Fumispore (parahidroxi fenil salicil amida) 1. tratament foarte eficace dacă se iau măsuri de etanşeizare. închiderea celulelor şi începerea ventilaţiei. în modul următor: A.. deoarece se asigură o bună circulaţie a aerului.

Păstrarea frigorifică în ambalaje implică folosirea lăzilor paletă. la -1. iar controlul stării de păstrare a bulbilor lunar până în luna ianuarie şi săptămânal în perioada următoare. vremea este ploioasă şi umedă. cu aer la 0/-1. Probele din ambalaje. Calitatea şi uniformitatea recoltei permit în condiţiile climatice din vestul Europei o păstrare în vrac în bune condiţii. După Moreau. ventilând 4/6 ore zilnic. Aerul răcit este refulat în celulă printr-un canal montat sub tavan şi circulă de sus în jos printre stivele de lăzi paletă cu ceapă uscată. Ceapa din arpagic se poate păstra frigorific în ambalaje 8-10 luni. până se adună 10 kg. uscarea durând 10-12 zile iar zvântarea 4-6 zile. la 28/400C.5-5m. Probele din vrac se recoltează la adâncimea unui braţ (50 cm). Parametrii de păstrare sunt temperatura 0/50C şi UR 70-75%. Se examinează starea fitosanitară şi gradul de încolţire. Se asigură o ventilaţie dirijată de 90-100 m3aer/t/h. t anual). Reducerea temperaturii se face treptat. (1994. Înălţimea vracului este mai mare. în diagonală. 273 . măsurile de prevenire-combatere a bolilor şi conducerea factorilor de depozitare. Lăzile paletă noi se pot stivui pe 7-9 nivele. se recoltează randomizat din cel puţin 10 lăzi paletă. R|CIREA în 15-20 zile. de 3. în ritmul de 0. C. Italia (460 mii t anual). care vor fi valorificate în primăvara anului următor. execută zvântarea şi uscarea în câmp. Conform STAS R 9127/5-90.50C şi 65-70% UR. legate de calitatea materiei prime. suprapuse până la 5-6 m înălţime. iar ceapa are o umiditate exterioară care nu a putut fi eliminată corespunzător pe parcursul fluxului de valorificare. care se examinează. Păstrarea optimă pe loturi din ţările dezvoltate se face în celule multiple. B. la ± 10C şi 70-75% UR. 1996) păstrarea frigorifică şi păstrarea în ambalaje se rezervă loturilor excepţionale. Starea de sănătate poate fi ameliorată şi prin tratamente curative cu Fumispore 3g/m3. din locuri diferite. de aceeaşi mărime. }ările nordice folosesc uscarea în celule. dar se pot folosi şi lăzi paletizate pe 4 nivele sau chiar saci de plasă în palete cu montanţi. se foloseşte aer încălzit la bateria secundară a RAC-550. în baza aceloraşi faze: A.5% pe zi. dar celelalte ţări ca Spania (peste 1 mil.50C şi UR 65-70% cu un regim de ventilare de 16 ore/zi.Păstrarea frigorifică în vrac este dificilă doar prin prisma pretenţiilor deosebite pe care le ridică. Dacă în momentul respectiv. în funcţie de starea lor tehnică. ZVANTARE/USCARE în 10-12 zile cu ventilare timp de 18-20 ore/zi aer exterior la 20/300C şi UR 60-70%. în debit de 200 m3/t/h. Franţa (248 mii t anual) etc. în câteva săptămâni. Ceapa din sămânţă (ceaclama) se poate păstra aceeaşi perioadă. suprapuse până la 5-6 m. şi colab. Măsurile de igienă şi control fitosanitar sunt sporite. B. la un debit de 150-300 m3 aer cald / t. P|STRAREA timp de 6 luni cu menţinerea parametrilor de răcire. ventilând aer uscat şi cu 20C mai rece ca în interior. Regimul de ventilaţie este identic păstrării în vrac. stabilinduse măsurile tehnologice necesare şi/sau ordinea de valorificare. controlul parametrilor de păstrare are loc de 3 ori pe zi.

19. Bulbilii (căţeii) conţin 61-64% apă. fiind cunoscut mai ales prin proprietăţile sale hipotensive. dar sunt mai perisabile şi asigură necesarul de consum din lunile august-ianuarie.1-0. la capacităţi fixate prin nota de comandă. de 5kg. 23-27% glucide.1 mg%. vitamina E 0.6% celuloză (3% fibre). Prioritate au loturile mai expuse pierderilor. iar valoarea energetică de 1350Kcal/kg. în România a crescut doar consumul intern.5 mm. în condiţiile unei umidităţi relative de 75-80%. Mg 21-36 mg%. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a bulbilor de usturoi Usturoiul este o legumă mult folosită în alimentaţie. din care K 450-520 mg%.50C la 6/80C. (1990) enumeră 18 utilizări interne şi 6 de uz extern. 6-7% protide.5-0. Se utilizează şi sub formă de ulei volatil sau rezinoide (oleorezine) extrase în alcool sau în acetonă. reambalaţi în saci de 25kg. El are reale calităţi medicinale. antihemoragice. Mai puţin răspândit în ţările nordice. mai ales în lunile de iarnă. numeroşi beneficiari au cerut ambalarea în saci de bumbac portocalii cu ochiuri de 4x4 mm sau 4x2. Spre deosebire de China.35-1. 10kg sau 25 kg. tonice şi antihelmitice (contra viermilor intestinali). vit. Consumul usturoiului este foarte răspândit în ţările mediteraneene (renumită în Franţa.65%. Se procedează la ridicarea treptată.5% lipide şi 0. care a profitat de un fenomen similar pentru a deveni un exportator recunoscut chiar în ţările cu tradiţie (Franţa). vitaminele B 1-2 mg%. murăturilor şi conservelor etc.4-1. şi colab. consumul mediu de usturoi este însă de 0. Vitamina C 14-30 mg%.Sistarea păstrării impune un termen de valorificare de 15 zile în care produsul rămâne încă stabil calitativ. Pentru export. a temperaturii de la -1. Soiurile de toamnă au o calitate superioară şi sunt mai productive. ca atare sau pentru condimentare şi pentru aromatizarea preparatelor culinare.6 kg/locuitor/an în România. Partea necomestibilă este de 13%. evoluţie care are loc în mod natural.5%. prevăzuţi cu două urechi de manipulare şi având etichete de marcare. prin autoîncăzire. în 1-2 zile. Apare evidentă dublarea producţiei româneşti în ultimul deceniu. 0.2. este Gasconia.5 mg%. pentru a nu forma condens. cusuţi la gură. în sud). 274 . P 134 mg%. N. carminative. Elementele minerale sunt în cantitate de 1. în America Latină (Argentina. Fe 1. pentru scopuri alimentare sau farmaceutice. Mexic) şi China. O altă modalitate de livrare este în saci de 5kg. PP 0. antibacteriene.5-0. Ca 38 mg%.8 kg /locuitor/an în Franţa şi de 0. la scoaterea din celule. Condiţionarea după păstrare nu diferă de condiţionarea iniţială a producţiei. Bulbii vor avea cel puţin 10/120C.7-1. antisclerotice. bulbii se sortează şi se ambalează în lăzi P sau săculeţi de plasă de diferite capacităţi. Popandron. Pe măsura livrării.

când treimea superioară a frunzelor s-a îngălbenit. folosind dislocatorul sau MRC 1.. fiind planificată să nu dureze mai mult de 10 zile. 1994). după uscare. rădăcinile se scurtează sub 1 cm. bulbii sunt bine formaţi şi nu mai cresc. nu va depăşi 1% din masă. condiţionarea este uneori îngreunată de condiţiile de recoltare mecanică şi de manipulare în câmp. pe vreme nefavorabilă. tari. H. Se admit 2% impurităţi (maximum) şi diametrul ecuatorial 30-35 mm. când solul are 60-80% IU şi 70% din capacitatea de câmp. Păstrarea usturoiului este reglementată prin STAS R 9127/9-82.. sistem răspândit în Spania (Marin. Recoltarea mecanizată nu se poate face decât pe vreme frumoasă. Recoltarea se face în lunile iunie-august. Tulpina falsă trebuie tăiată sub 3 cm. Loviturile sau pământul aderent ridică adesea probleme. la puncte de condiţionare. Se recoltează mecanic doar culturile de usturoi care se pretează. Plantele se lasă pentru zvântare şi pentru uscare pe câmp. 1994). după uscare şi condiţionare pe soiuri. până când tunicile devin sfărâmicioase. Se acceptă căpăţâni sănătoase. periere). Cl. Sortarea şi calibrarea se execută conform STAS 1425-80. Nu se admit la păstrare căpăţânile recoltate prea devreme 275 . usturoiul se lasă pe câmp doar dacă există condiţii. timp de câteva zile. Se păstrează doar calitatea superioară (I). uscare treptată) şi albe (ventilare corespunzătoare. fără urme de mucegai sau vătămări produse de ger şi soare. căţeii (bulbilii) suficient de strânşi şi neîncolţiţi. 1994).2. O recoltare prea timpurie produce. fie legat în mănunchiuri şi atârnat de sârmă (1000 m/ha). căpăţâni pătate (Chaux. se elimină pământul aderent şi/sau corpurile străine. zvântate şi mature. Întârzierea recoltării determină invazia microorganismelor saprofite care înnegresc tunicile şi diminuează durata de păstrare (Botrytis sp. dar discul îşi modifică nuanţa spre brun. rădăcinile scurtate. lipsite de buruieni. cu aer uscat. în perioade cu timp cât mai favorabil. sunt aceleaşi ca la ceapă uscată din arpagic sau din sămânţă. Cl. Condiţionarea se poate face în câmp. Se admit doar uşoare umflături şi mici rupturi ale membranei (tunicii) exterioare. Tehnologiile manuale de recoltare şi condiţionare tradiţională în legături şi cununi încă se mai practică. pământ şi foi uscate. Bulbii valorificaţi în vrac se pot peria mecanic.. Recoltarea se execută manual. Pierderile la păstrare conform HCM/1984. asigurând consumul până în primul trimestru al anului următor.) (Marin. în strat de 5-7 cm. Procentul de impurităţi. Se urmăreşte producerea de căpăţâni cu tunici netede (recoltate la timp. bulbii vor avea integritate perfectă şi formă regulată. şi Foury. în timp ce producătorii din vestul continentului încep recoltarea înaintea culcării tulpinilor. H. Pentru calitatea I. prin smulgere. Uneori se aşteaptă până ce baza tulpinii false se înmoaie. pe timp frumos. În ţările cu climat mai umed. La calitatea II se acceptă căpăţânile bune de consum care nu se încadrează la calitatea I. pe suprafeţe care justifică utilizarea agregatelor. fie la sol pe grătare. În multe ţări. timp de 6-10 zile. curate.Soiurile de primăvară prezintă doar avantajul unei păstrări cu peste 2 luni mai îndelungate. Uscarea continuă în hangare şi silozuri. culoare caracteristică soiului. Diametrul ecuatorial va fi de minimum 35 mm. sau în spaţii acoperite.

Schema tehnologică de păstrare este: A. doar acestui scop. reambalate în cutii de carton de 5/10 kg. Pentru export. limita superioară fiind posibilă doar în condiţii de ventilaţie mecanică. C. până la 00C cu aer rece şi uscat din exterior.2-0. Modul de păstrare este în exclusivitate în ambalaje de capacitate redusă (circa 10 kg într-o ladă sau sac de plasă). sau celule frigorifice. timp de 16± 4 ore pe zi. ambalarea se face în saci de plasă de bumbac cu ţesătura deasă (4x2. R|CIRE în 7-10 zile. căpăţânile desfăcute sau loturile care nu au fost condiţionate. ventilând 5± 1 ore/zi prin recirculare cu aer răcit. prin închiderea şi deschiderea ferestrelor.5/00C şi UR sub 75% (65-75%). sau aer rece din exterior (mai rece decât temperatura celulei. evitându-se manipularea bulbilor la temperatură scăzută. care necesită aproape aceleaşi condiţii de păstrare. P|STRAREA în medie 80-130 zile pentru usturoiul de toamnă şi 160220 zile pentru usturoiul de primăvară. Durata păstrării economice este de 60-90 zile pentru usturoiul de toamnă şi de 120-150 zile pentru soiurile de primăvară.5m. 276 . Unii beneficiari solicită ambalarea în pungi mici. 10kg sau 20kg. la 20/400C şi UR sub 75%. primul lot livrat". în condiţii de aerisire activă. Usturoiul se poate păstra în spaţii cu ventilaţie naturală. În magaziile cu ventilaţie naturală. Scoaterea de la păstrare se face de regulă treptat. Uscarea rădăcinilor.5 mm) egalizaţi la 5 kg. La perete se lasă 0. curate şi dezinfectate. Loturile foarte bine uscate şi sănătoase se pot păstra şi în lăzi paletă umplute la 5-8 cm sub nivelul înălţimii maxime. evitând temperaturile sub -30C. ZVANTARE-USCARE în 15(20) zile. iar definitivarea acesteia se poate produce în magazii. iar între stivele de lăzi. Celulele frigorifice folosite vor avea capacitate mică (sub 500t) şi nu vor depozita decât usturoi şi ceapă. cele umede sau care provin din culturi infestate. Păstrarea frigorifică permite aproape dublarea perioadei medii de păstrare a usturoiului. Controlul condiţiilor de păstrare se face zilnic. Umplerea şi stivuirea vor asigura o bună circulaţie a aerului prin produs.sau prea târziu. iar preambalarea în fileuri sau pungi. usturoiul se păstrează în lăzi P umplute pe trei sferturi (18 kg/ladă) sau M3/M4 (10-18 kg/ladă) întregi. sau cu aer răcit. dar nu sub -50C). circa 5-10 cm. -1. care constă în sortare şi ambalare. acesta trebuie să fie uscat şi bine ventilat. B. iar pentru produsul depozitat de 3 ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie. La tavan se asigură cel puţin 1. Ambalarea se face în lăzi. pentru o bună circulaţie a aerului. Indiferent de tipul de depozit. ventilând aer exterior sau încălzit la bateria RAC. timp de 15-20 ore/zi. curat şi destinat dacă este posibil.4m. celule ventilate mecanic. sau saci de plasă. Factorii regimului de păstrare se dirijează greu. după principiul "primul lot intrat. Se folosesc spaţii tampon pentru acomodarea temperaturii. care se paletizează sau se clădesc în palete cu montanţi. tunicilor de protecţie şi a cozii scurtate poate fi efectuată prin predepozitare. Livrarea se execută după condiţionarea finală.

De Dărăşti). iar la distanţe mari cu autofrigorifice. Culturile care sunt uniforme se pot recolta prin 1-2 treceri. inclusiv din punct de vedere dietetic (vitaminizant) sau culinar. în lăzi P sau M2 /M3 din material plastic. Ca 40 mg%. de mărimea orzului. Tehnoogia de valorificare în stare proaspătă pentru ceapa verde şi usturoiul verde Ceapa şi usturoiul verde sunt legume de primă apariţie. ele sunt în mare parte complementare şi specifice. Se înlătură plantele veştede. Ceapa verde conţine 90-91 (95)% apă. Valoarea energetică este de 2 ori mai redusă decât a bulbilor (200 kcal/kg). ci se cultivă pentru obţinerea de ceapă verde. Recoltarea se face eşalonat. cu fuşti. iar dintre elementele minerale. 1% protide. spălare.3.4 Tehnologia de valorificare a arpagicului Termenul de arpagic provine de la arpa=orz în limba turcă. dar şi De Macău. la banda rulantă cu trei căi şi la masa de ambalare. se zvântă. Vitamina C se găseşte în conţinut variabil de 20-65mg%. K 270 mg%. 2-3. în anumite luni. Deşi consumul lor se suprapune. la 0/20C şi UR mai mică de 75%. iar uneori produse în spaţii protejate. în sensul de ceapă foarte măruntă. care nu formează bulbi. Mg 30 mg%. în lungime de peste 25 cm. când la peste 50% din plante vârful frunzelor s-a îngălbenit pe o lungime de 2-3 cm (treimea superioară). în snopi puşi vertical (în picioare) în lăzi şi acoperiţi cu o prelată din folie de material plastic. îngălbenirea nu se manifestă 277 . Păstrarea temporară se poate face ca produs necondiţionat. Se spală. se fasonează rădăcinile şi uneori chiar frunzele prea lungi. cu cel al cepei uscate sau usturoiului uscat. atacate de boli/insecte. Fe 1 mg%. Recoltarea se face la sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august. Condiţionarea constă în sortare. în 3-4 treceri. P 45 mg%. de tuns (Allium fistulosum). fasonare şi legare în legături sau snopi. Ambalarea pentru livrare se face în lăzi tip grătar. sau în anumite zone geografice. destinate înmulţirii vegetative în cultură trienală. 19. care poate fi păstrat până la 8-10 zile la 0 /10C şi UR 90-95%. recoltate din culturi plantate în toamnă sau primăvara devreme. În perioadele ploioase. Arpagicul este format din bulbii foarte mici de ceapă din soiurile specifice (Uriaşa de Stuttgart. 0. plantele îşi pierd calitatea. se leagă în mănunchiuri de 10 fire (până la 15 mai) sau snopi de 50100 fire după 15 mai. Condiţionarea se poate face semimecanizat. În Olanda şi SUA au fost creaţi hibrizi între ceapa comună (Allium cepa) şi ceapa perenă. proaspăt şi fără tulpini florale.5% glucide. 19.Transportul pe distanţe scurte se face cu autoizoterme. în stare de integritate şi de curăţenie evidentă. iar carotenii până la 6 mg%. la stadiul specific de dezvoltare incompletă.7% celuloză. rupte sau zdrobite. pe măsura creşterii. Se poate valorifica doar produsul sănătos. încinse. În momentul apariţiei tijelor florale.

sau cu maşina E649 de recoltat cartofi. Modul de recoltare este manual. sau chiar în toamna anului respectiv. Depozitele cu ventilaţie mecanică prin pardoseală au celule de până la 200 tone capacitate. de 9 t/ha în medie. Nu trebuie depăşit acest interval.2 g/buc.calitatea II 14-20 (12-18) mm diametru şi greutatea 1. Pentru o bună circulaţie a aerului. În anotimpul rece este posibilă realizarea temperaturii optime de păstrare de 00C până la -1. Calitatea III formează tulpini florifere. dar recoltarea se va executa la termenul planificat. urmată de smulgere şi adunare în benzi. care crează ulterior neajunsuri în depozitare. Ventilarea de toamnă are caracter de desăvârşire a zvântării/uscării. pentru a realiza calitatea dorită (Dumitrescu. şi colab. cu selectoare speciale sau cu maşina de condiţionat şi sortat arpagic şi ceapă. Condiţionarea se realizează mecanic. Paletele se suprapun pe 3 nivele până la 4. cu posibilităţi de oscilaţie pozitivă până la 20C. Calibrarea se face pe trei calităţi: . Păstrarea arpagicului durează 7 luni (august-martie). şi a bulbilor prea mici. obţinându-se o precizie superioară. corpurilor străine. M. Din cantitatea iniţial recoltată.5 m. bolnavi sau seci. 1998). iar randamentul categoriilor superioare trebuie să depăşescă 70% într-o cultură normală. tăiaţi sau fără tunici de protecţie.50C. Ambalajele de păstrare sunt lădiţe STAS 1247-76 FT 1987 care conţin fiecare 5 kg arpagic sortat şi calibrat.calitatea I 7-14 (6-12) mm diametru. când apare pericolul iniţierii procesului de înflorire (de la 278 . se condiţionează prin curăţarea de frunze. şi colab. În cursul primăverii (martie). Maşina are 2-4 site şi un ventilator. . cu greutatea de 0. la temperatura 18-200C şi UR sub 70%. păstrând cu orice preţ temperatura sub 3/50C. motiv pentru care se întrebuinţează la producerea de ceapă verde. sortare şi calibrare. prin dislocare cu săpăliga. Acestea se paletizează în palete cu montanţi 72-80 lădiţe (9-10 starturi de câte 8 lădiţe) conţinând în total 360-400 kg. După uscarea frunzelor. şi se poate face în depozite ventilate mecanic sau în depozite frigorifice. deoarece poate apare fenomenul de opărire.2 m înălţime.totdeauna. M. După Dumitrescu. urmate de ambalare şi valorificare diferenţiată. (1998) calibrarea se face în limite stricte (citate în paranteză). prin expunere la soare. adaptat cu piese care lucrează la adâncimea de numai 8-10 cm. cu înălţimea interioară de 5.7 m. destinat plantării în anul următor. . se ventilează doar noaptea. Arpagicul din soiul De Macău se păstrează mai bine decât arpagicul din soiul Stuttgart (Uriaşă de Stuttgart). resturilor.. adaptată şi ea corespunzător. timp de 2-3 zile. Zvântarea şi uscarea se desfăşoară în condiţii optime pe câmp. Se menţine o umiditate relativă cât mai scăzută (65-70%). rămânând până la tavanul celulei un spaţiu de 1. Sortarea permite separarea impurităţilor. Recoltarea mecanică se face cu dislocatorul DLR-4.3-3 g/buc.4-1. rămân după calibrare doar 5-6 t arpagic propriu-zis.calitatea a III-a 20-25 (peste 18) mm diametru şi greutate 4-5 g/buc. la pereţi se lasă spaţii de 50 cm.

substanţe minerale 0. A.3-0. murdărindu-le. unde are o pondere în producţie aproape egală cu a cepei. la 10 cm de la baza rădăcinii. neevidenţiate statistic. Recoltarea semimecanizată constă în dislocarea mecanică şi mânuirea plantelor în mod similar metodei manuale. protide 1-2%. mai ales în celulele frigorifice echipate cu RAC-550. Calibrarea se face după diametrul tulpinii false. care se livrează. Valoarea energetică este de 220-230 Kcal/kg (după unii autori mai mare. Ca 31-87 mg%.8%. care se smulg. laxativ. celuloză 1. P 25-57 mg%. iar alte zone.6 mg. iar pentru Belgia este singura cultură reprezentativă de legume din grupa cepei. PP 0. iar partea necomestibilă variază de la soi la soi (17-50%).1%. în scopul eliminării excesului de umiditate. pierderile înregistrate fiind de numai 15± 3% de-a lungul întregii perioade de păstrare. are preţioase însuşiri dietetice şi medicinale: diuretic. La fel ca toate legumele din grupa cepei.5%. sau deasupra umflăturii coletului (bulbului).8% în greutate. E 0. Recoltarea se face în lunile octombrie-noiembrie. urmată de ambalarea pe calităţi. manual sau semimecanizat. iar al 279 . Tehnica manuală foloseşte cazmale sau furci pentru slăbirea şi dislocarea rândurilor de plante. pierderile lunare sunt de 4. Dintre vitamine: C 12-30 mg%.5. 19. fiind recomandat chiar şi-n aplicaţii externe.6-2. Tratamentul poate fi efectuat sub control. În România se cultivă pe suprafeţe mici. Recoltarea nu va duce la intrarea pământului în interiorul frunzelor sau între ele şi nu va culca plantele la pământ. iar consumul are loc şi în perioada de iarnă-primăvară. se scutură de pământ şi eventual de unele fragmente veştejite. Producţia de praz apare pe piaţă în ultimele două luni de toamnă. Calibrul minim al prazului este de 10 mm.. C. calibrarea. care au baterii de încălzire. deşi este o legumă valoroasă. După depozitare trebuie făcută o nouă condiţionare.8% dintre care 2.4-0. 1978). Tratamentul termic pentru prevenirea apariţiei tulpinilor florale şi pentru sporirea producţiei după plantare se face cu 2 săptămâni înaintea înfiinţării culturii. mecanizat. în saci de 20 kg. iar în ultimele 7 ore chiar la 400C. Conţine glucide 4-6%. Condiţionarea în câmp presupune presortarea. iar restul prin stricare. de 540 Kcal/kg). După Gherghi.7 mg%. în paralel cu intensificarea ventilaţiei.3/50C la 15/180C). şi colab. Temperatura în celule se va ridica la 30± 50C (UR sub 70%). calmant digestiv şi foarte bun emolient în inflamaţiile căilor respiratorii. fiind considerat una dintre cele mai tardive legume. sortarea pe mărimi şi legarea în snopi de 10-15 bucăţi uniforme ca lungime. Fe 0. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a prazului Prazul este o legumă mult consumată în Franţa. ca Belgia şi nordul Franţei. (1994). Se elimină exemplarele bolnave sau vătămate prin presortare.50C şi UR sub 75% (Iordăchescu. fibre 2.5 mg%. complexul B 0.5-4. Păstrarea frigorifică rămâne cea mai eficientă metodă de păstrare a arpagicului la 0/-1.8-1% din care K 180-250mg%.

iar introducerea în spaţiile de depozitare se face cu minimum de manipulări şi în termen cât mai scurt. cu rădăcinile şi vârful frunzelor tăiate drept. protejând plantele de vătămări. cu taluz interior de 75 0 înclinaţie. pentru a îndepărta orice urmă de pământ aderent. Însilozarea în brazde permite păstrarea prazului 3-4 luni. Urmele de pământ din interiorul tijei sau de pe rădăcini nu vor depăşi 1% din masa totală. Prazul se stratifică vertical pe pardoseală. Păstrarea prazului se efectuează numai pentru calitatea I. fără frunze veştede sau depreciate. Sortarea şi calibrarea separă plantele în 2 calităţi: . Lungimea brazdelor este de 25-30 m. Prazul se aşază în rânduri sprijinite pe taluz. Formarea legăturilor şi legarea în două locuri a snopilor de 10-15 plante uniforme ca lungime. iar protecţia se face cu paie şi folie de polietilenă. în vederea consumului de toamnă. este continuată cu ambalarea în lăzi şi livrarea în consum. Dacă există 280 . prazul trebuie să fie întreg. fără a vătăma plantele. Diametrul prazului cel mai mare din aceeaşi legătură sau din acelaşi ambalaj.5 m). nu trebuie să depăşească dublul diametrului celui mai mic praz. se execută manual. într-un start de nisip reavăn de 20 cm grosime. şoproane). Însilozarea în şanţuri permite o păstrare tot de 3-4 luni. iar la prazul timpuriu 1/4 din lungimea totală sau 1/3 din teacă. intemperii sau temperaturi scăzute.prazului timpuriu de 8 mm.la calitatea I cel puţin 1/3 din lungimea totală sau 1/2 din teacă trebuie să fie albă (albă verzuie).calitatea II.5 m. la 4-5m plantă de plantă. Păstrarea în spaţii acoperite (umbrare. Se recomandă o umiditate relativă de peste 95%. {anţurile sunt tot la fel de adânci. iar amplasarea silozurilor se face pe terenuri mai ridicate. . Pentru însilozare. Condiţionarea la centrul de valorificare. cu partea albă mai redusă şi uşoare defecte. magazii) cu aerisire naturală poate dura 3-5 luni. Pierderile reprezintă 15-30% din masa iniţială a produsului introdus la condiţionare. Manipularea şi transportul se fac în lăzi tip P sau STAS 1247-76-FT 1987 tip II. Plantele se fasonează. dar mai înguste (1. printr-o aerisire cât mai intensă. scurtând frunzele la 1/3 din lungime. Protecţia brazdelor se face cu paie şi cu rogojini. Se execută rigole de colectarea apelor din precipitaţii. fără tije florale. iar între ele se lasă poteci. ferite de vânturi şi uşor accesibile pentru mijloacele de transport. dar se împiedică acumularea excesului de umiditate. sănătos şi curat. deoarece nu suportă păstrarea mai îndelungată. conform STAS 9127/10-74. Brazda are 40 cm adâncime şi lăţimea de 2. Conform SR 5767. trebuie livrată neîntârziat. Legarea se face în 2 locuri. cizelarea sau eliminarea unor frunze deteriorate sau îngălbenite şi spălarea la nivelul rădăcinilor. plantele nu se condiţionează. care vor fi zvântate (fără umezeală sau brumă). sau în spaţii închise (pivniţe. la 2-3 cm plantă de plantă şi se acoperă cu pământ până la punctul de ramificare a frunzelor. Urmează curăţarea. micşorând şi egalizând rădăcinile fără a răni discul. cu aspect proaspăt.

1 22. pentru a menţine higroscopicitatea de 90-95%.8 3(XI-I) 3(XI-I) 5(XI-III) 5(XI-III) 9. în lăzi acoperite cu folie de material plastic.9-10. În final.8 3. (1994). recircularea aerului va fi de 20-30 volume de aer pe oră.2 Însilozare Păstrare în spaţii acoperite Depozite ventilate mecanic Chaux. reprezentativă pentru restul cantităţii. pierderile în greutate depăşesc 1/5.2 5.7-37. se consideră că durata de păstrare economică este de 1-3 luni în condiţii frigorifice. Tabelul 19. Condiţiile optime sunt temperatura de 0/1 0C şi UR 90-95%.1-139 7. dar este dificilă. precum şi modificarea atmosferei.8-13. În primele 4 luni de păstrare. Livrarea şi prezentarea produsului va fi uniformă şi omogenă. Coborârea temperaturii se face în 48 de ore şi se menţine constant coborâtă sub -20C pe toată durata. Se mai livrează şi în legături de 3-10 bucăţi. sub protecţia peliculei de polietilenă (Moras. cu ierni mai reci. sub formă de plante necondiţionate. introduse sau nu în ambalaje (SR 5767). Cl.3 9.9-6.3. având ca efect prevenirea îngălbenirii frunzelor. J.5 7. iar frunzele exterioare se descompun. Pierderi pe parcursul duratei de păstrare la praz conform STAS R-9127/10-74 reglementate de HCM 190/1984. iar spaţiul este folosit neeficient.5 20. Păstrarea se poate face şi la temperaturi negative de –2 /-30C. şi Foury.6 17. produsul trebuie acomodat treptat cu temperatura exterioară şi comercializat fără întârziere.0-29.7-10. prazul se etiolează în timpul păstrării.Cl. După Le Bohec. aşezat ordonat în ambalaje. închiderea paletelor în peliculă PE transparentă. iar recircularea şi împrospătarea aerului vor fi cât mai active.2-8. cu partea vizibilă a conţinutului. 281 . şi Chapon.posibilităţi de ventilaţie mecanică. în funcţie de condiţiile de depozitare Condiţii de păstrare Durata de păstrare Pierderi în Pierderi Pierderi Pierderi totale STAS greutate prin stricare de (însumate) % % calitate % minimă maximă % (luni) (luni) 3(XI-I) 4(XI-II) 9.. Ambalat în lăzi paletate sau în lăzi paletă.0-14.1 7.0-11. Păstrarea frigorifică se justifică doar pentru 4-6 luni. prin ridicarea conţinutului de CO2 (5-10%).3-33.2 0. 1984).Fr. J. iar prin eliminarea frunzelor exterioare. se pierd încă 10-15%.În ţările producătoare tradiţionale. perioadele de depozitare de 2 luni se consideră de lungă durată şi se justifică în zonele continentale.3-12. Ph. la temperatura de 0 0C şi UR 95%. (1994) recomandă ca factori suplimentari de menţinere a calităţii în cadrul acestui sistem de păstrare de lungă durată (câteva luni).

ridichile. urmaţi de ridichi 16% şi de pătrunjel (7-8%). cuprinde morcovii. iar morcovii constituie specia cea mai importantă (44-50% din cantitatea totală). 282 . statisticile înregistrează împreună întreaga lor producţie (tab.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII LEGUMELOR R|D|CINOASE ÎN STARE PROASP|T| Grupa plantelor legumicole de la care se consumă rădăcinile îngroşate. ţelina de rădăcină. XX. Din punct de vedere energetic. sfecla roşie.CAP. pătrunjelul de rădăcină. au eficienţa cea mai ridicată dintre toate culturile legumicole.1). sau grupa legumelor rădăcinoase. păstârnacul şi alte câteva specii mai puţin răspândite. 20. În România.

0 63-82 6.7 Valoare Parte energ.75 0.. doar patru specii dintre cele enumerate sunt cultivate pe scară mai largă.3-2.8 0.0-9.4 0.8 880/900 41-50 90/200 B. în Rusia.0 1.9 0.2 ND 1.5 1995 281 10.3-1.5 Apă Glucide Celuloză Fibre Subst.3 0.4-2. ţelina de rădăcini şi ridichile.7 5 ND ND 0.1 1.C β caroten Vitamine Vit.5 0.3 0.3 1.005-0.0 2.6 1.5 50-63 0.2 120/255 7-10 Ca mg % 27-44 20-35 P Fe mg mg % % 16-35 0.4 0.4-0. E mg% B mg% mg% mg% mg% 29-30 ND ND 0. şi colab.5-8.8 0.7 0.0-14.4 2. Urmează sfecla roşie.1 Producţia totală de legume rădăcinoase (1990-1996) în România şi ponderea acesteia în producţia legumicolă Anul mii t.48-0.8-0.6-1.88 2.1 Valoare Parte energ. Cernăianu.22-0.3-1. Gherghi.9-1.8 1. PP Vit. etc) -ulei volatil 0. dietetică şi chiar medicinală este considerabilă.0 18-25 0.6 1.7-1.86-1.6 0.8-1.0 0.0(7-18) 0.01% -ulei volatil 0.0-1.4-2.0-12.2-1.5 280/322 15-33 40/120 260/280 14-22 320/340 12-30 380/470 22-25 25-28 43-68 51-57 2.05% ulei vol. 1995. necomestibilă Kcal/kg % 260 300-460 28 20-21 27-39 ND 20 -ulei volatil pigmenţi (betanina. constituie în anotimpul rece şi mai ales în 283 . Enăchescu Georgeta. mult cultivaţi în Europa (53%). 1983.0 70-73 0.9 ţelina răd.5-1.3-2.0-9.6-1. Marea Britanie.4-1.1-0.36-2.4 pătrunjel 78/86 7.6 0.C β caroten Vitamine Vit.2 1993 257 8.8-1. Polonia şi Franţa. Datorită perioadei de consum.6 0. E mg% B mg% mg% mg% mg% 5-8 23-25 10. 86/88 3. A. 8-15 0.Tabelul 20.32 0.5-1.3 0.7-0. necomestibilă Kcal/kg % 300-450 150-190 8-11 19-40 Alţi compuşi -ulei volatil ND -0.0 0.0 0.9 1994 245 9.Cl.2-0.45 220/290 10-18 1.6-3.1-0.0-11.74-0.6 180-360 0.94-1.3-3.43 0.7 1992 215 8.1 1.1 1996 253 9.3 1.9 0. (%) 1990 159 6. cu producţie totală de zece ori mai mică.55 0.1 0.0 1. Mincu.6 1998 285 10 2000 254 10 Pe plan mondial. Alexandra şi colab.1-0.3 0.5 iarnă sfecla roşie 88 8.2 0.0 0. ND sfecla roşie 10-20 ţelina răd.7 1991 193 8.1 rădăcini păstârnac 75/83 9. K Mg % % % % pectice % % minerale mg mg % % % % 87/89 6. 1978. Tabelul 20.04 0.9-1.28 0.6 1. J.7-1. 1984.32 0... Morcovii sunt cei mai reprezentativi (locul V ca importanţă între culturile legumicole ale lumii). Specia morcovi ridichi de 95 2.8 lună ridichi de 90 5.0 30-45 0.2 Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă medie a unor legume rădăcinoase (date prelucrate după Favier.8 1.5 35-70 1. Protide Lipide Subst.4% compuşi fenolici -tioglicozizi Alţi compuşi morcovi ridichi de lună Specia ridichi de iarnă Vit. PP Vit. şi colab.3 1997 273 10.02-0. 1977) A. Specia Vit.0 530 400-720 pătrunjel 20-35 rădădăcini păstârnac 18-28 Valoarea lor alimentară.7 1.I.0 1.

şi colab. an. se pot recolta eşalonat. Nerecoltarea la timp determină lignificarea. spongioase sau mucegăite. lignificate. iar la forma alungită de 15-20 mm. 1977. care se consumă în cantitate de 0. Gherman.. supe. etc) în supe. antianemic. Recoltarea se efectuează la mărimea necesară comercializării.. vitaminizant.1 Tehnologia valorificării morcovilor de răritură şi a ridichilor de lună Ridichile de lună şi morcovii de răritură sunt legume foarte perisabile. din răsadniţe. o sursă de vitamine şi elemente minerale de neînlocuit. unde reprezintă uneori ponderea principală a ridichilor cultivate (Olanda). medicinale. pe măsură ce ating diametrul comercial. antianemic. sănătoase. ciorbe. 284 . Morcovii din cultura de câmp se răresc o singură dată. Vitaminizant. atât în România. emolient. cu frunze îngălbenite. bolnavi. tonic-aperitiv. având culoarea şi forma caracteristică soiului. Mességué.3. neramificate. ciorbe). depurativ. remineralizant. 20. medicinală şi alimentară a principalelor legume rădăcinoase (după Alexau.. aperitiv.7 kg/loc. Aromatizant în industria conservelor şi gastronomie. Ridichile de lună sunt mult consumate. Majoritatea au un efect tonic. remineralizant.3. cât şi în numeroase alte ţări. Se consumă tot anul. revitalizant. Nu se admit ridichi cu lujer floral. Recoltarea este manuală. Antilitiazic. depurativ. mai ales dacă provin din culturi extratimpurii sau protejate. muncitori mediu toxic. pectoral. detoxifiant. proaspete. La ridichile de lună sferice limitele diametrului sunt între 12-15 mm. hepatic. hepatic. soteuri 20. 1972/1975) Specia morcov rădăcini ridichi de lună ridichi de vară şi de iarnă sfeclă roşie ţelină rădăcini pătrunjel rădăcini păstârnac Principalele însuşiri dietetice. zarzavat. diuretic. Presortarea ridichilor de lună permite alegerea de exemplare întregi. M. murat. Cernăianu. Vitaminizant. ţelină.. Aromatizant în industria conservelor şi gastronomie (salate. apariţia golurilor în parenchimul lemnos. Morcovii din culturile forţate. Morcovii se răresc la diametrul unui creion (10 mm la colet). hipoglicemiant. cu suprafaţa netedă. iar tija florală compromite definitiv calitatea. fără urme de atac.primele luni ale anului. diuretic. detoxifiant. Consum de iarnă Diuretic. N. uleiuri volatile. pierderea turgescenţei. depurativ. sucuri. 1983. M. alături de pătrunjel. antianemic. fără pete sau vătămări mecanice.) Tabelul 20. Conserve Stimulent. detoxifiant. la 4-5 cm. alimentare Digestiv. stimulator. Legume de primă apariţie. Remineralizant. bacterian. vitaminizant. Alexandra şi colab. tonic general. garnituri. stimulent. de 6-7 ori. dar totodată depurativ şi detoxifiant (tab. Prelucrare prin: deshidratare.5-0. Tonic. Ridichile de lună se recoltează în mai multe etape. Produs dietetic de excepţie pentru copii. tonic general. 1992. diuretic. şi colab. Valoarea dietetică. Gastronomie (albitură. Prin îmbătrânire devin spongioase şi fade.

Morcovii sunt cei mai sensibili din această grupă.5-2.2. Prezentarea în magazine se poate face şi sub formă preambalată cu condiţia uniformităţii conţinutului (toleranţe. Ridichile de lună pot fi comercializate şi în vrac.Morcovii de răritură provin din soiuri timpurii cu rădăcina semilungă. cu atac de insecte. îngălbenite. cu frunzele tăiate la 1-2 cm. sau cu diametru la colet sub 10 mm. Morcovii se recoltează la mărimea corespunzătoare soiului dar nu cu început de lemnificare. Momentul apariţiei pe piaţă este vara-toamna pentru morcovi şi ridichi. dar prezintă totodată. care devin prin cumulare peste 1% mai mari după 6 luni de păstrare (Gârbu. material plastic. prin eşalonarea culturilor şi păstrarea în depozite (50% din fondul de marfă).1. Sfecla roşie pentru păstrare se recoltează în luna noiembrie. zvântare şi legare în legături de 8-10 bucăţi. lovite.0% mai mari. mai ales în primele săptămâni după recoltare. Consumul lor are loc tot anul. culoare mai intensă şi rozeta de frunze mai redusă. materiale textile).. Ridichile de vară pot fi recoltate încă de la sfârşitul lunii mai-începutul lunii iunie. dar ating maturitatea de consum în iulie-august (Bere de Munchen). morcovii înregistrează pierderi lunare cu 1. păstrarea va fi sistată. raportul zaharoză/monoglucide este supraunitar. cu pierderi de până la 1/5 din produs. folosind acelaşi fel de material (liber de tei. Culturile de ridichi destinate consumului de iarnă se recoltează în perioada 20X-10XI. 1980). Când frunzele legăturilor de la partea inferioară a ambalajelor încep să dea semne de îngălbenire. Metoda de recoltare poate fi: 285 . capacitatea de a-şi cicatriza rănile superficiale. 20. Condiţionarea în vederea livrării constă în spălare. Prerăcirea la 6/80C imediat după condiţionarea iniţială prelungeşte durata menţinerii calităţii. În acest moment. sau timp de 10-15 zile la 0 0C şi 95% UR. prerăcirea facultativă şi ambalarea în vederea păstrării de scurtă durată sau a pregătirii pentru comercializare. Recoltarea se face în faza maturării depline.2. la începutul lunii octombrie. toate aceste specii sunt încadrate în normative la aceeaşi categorie de scăzăminte. iar culoarea frunzelor se schimbă. din decada a doua a lunii noiembrie. precum şi a sfeclei roşii 20. sortare. Din acest motiv. Păstrarea de scurtă durată se poate face timp de 4-5 zile la 50C şi 90-95% UR. şi colab. S. ridichilor de vară şi de iarnă. într-o măsură mult mai mare. Condiţionarea iniţială mai include legarea în legături de 7-12 bucăţi. mai ales în perioada finală a sezonului. calitate-calibru maximum 15%). Preluarea producţiei. Dacă se recoltează anticipat. iar toamna pentru sfecla roşie. Nu se acceptă exemplare cu frunze veştede. în funcţie de soi şi mărimea rădăcinilor. Ridichile de iarnă şi sfecla roşie au o capacitate de păstrare mai bună decât ridichile de vară sau morcovii. în funcţie de data semănatului. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a morcovilor.

stabilite încă de la contractare (STAS R 9124/4-82). Schema maşnii de recoltat morcovi (1-şasiu. se separă exemplarele ramificate. întregi. Tehnologia depozitării şi păstrării Condiţiile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile destinate păstrării trebuie urmărite prin asigurarea unor tehnologii de producere corespunzătoare. Cele mai 286 . cu pământ aderent.2. sănătoase. iar în cazul vătămărilor grave chiar de mai multe ori.semimecanizată cu dislocatorul sau cu plugul fără cormană.1. rădăcinile respective se deshidratează în numai câteva zile şi încep să pornească în vegetaţie. 4-organul de rupere a frunzelor de pe rădăcini.20. nezvântate.2. cu tijă florală.1. pot forma la 20-250C şi UR 90-95% ţesuturi noi de cicatrizare. 2-organul de recoltat. Manipularea şi transportul în stare neambalată. ca sfecla roşie dar mai ales morcovii. O vreme uscată şi un sol zvântat favorizează calitatea rădăcinilor recoltate şi permite o păstrare mai bună.). 6-transportor elevator) Condiţionarea începe din câmp prin retezarea frunzelor la circa 2 cm deasupra coletului. presortare şi ambalare. curate. 20. tari. integritatea epidermei şi culoarea roşie specifică în secţiune (fără cercuri albe). nelemnificate şi fără umiditate exterioară anormală. în vrac sunt contraindicate. . Deşi unele specii. fără lovituri. 20. Se consideră corespunzătoare rădăcinile cu aspect proaspăt. saci de iută sau în fileu tubular de 15 kg. Rădăcinile vătămate nu corespund pentru păstrare. turgescente. 5-transportor intermediar. Intensitatea respiraţiei precum şi transpiraţia cresc de 2-3 ori. La ridichi se acceptă cele cu rădăcină terminală tăiată. La morcovi.manuală. Fig. . La sfeclă se urmăreşte frăgezimea.mecanizat integral cu combine de diferite tipuri (fig. 3organul de extragere şi transport a rădăcinilor. Ambalarea se face în lăzi paletă. cu furca sau cu cazmaua. lăzi tip P. atunci când au cea mai neînsemnată strivire. dar se separă exemplarele cu structură spongioasă..

2. Brazdele se separă prin alei de circulaţie late de 1 m. Spălarea rădăcinilor nu se admite decât după păstrare.a. se fac pe măsură ce se însilozează. în legături. Deasupra se acoperă cu pământ mărunţit. Starea timpului influenţează gradul de curăţenie şi gradul de umiditate a rădăcinilor. În perioadele friguroase. Preluarea producţiei destinată păstrării se face cât mai atent. cu coletul la 5-8 cm sub nivelul solului. Manipularea şi transportul atent. Se evită manipulările suplimentare şi transporturile pe distanţe prea mari. în timpul unor primăveri ploioase. brazdele se acoperă cu un strat de paie de 15 cm. Însilozarea în brazdă a morcovilor. când şi temperatura aerului are valori mai apropiate de cele în care se desfăşoară depozitarea..pămant din săpătură. au epiderma prea subţire şi sunt expuse deshidratării. Recoltarea prea timpurie aduce rădăcini care nu acumulează un maximum de substanţă uscată. Dacă se urmăreşte prevenirea murdăririi rădăcinilor cu pământ atunci când se desface silozul.potrivite pentru păstrare sunt soiurile tardive. Dozele de 150 kg s. care ajung la maturitate deplină la sfârşitul toamnei. la care putem adăuga şi păstrarea în spaţii improvizate (Cernăianu. Procedeele tradiţionale şi specifice de păstrare a legumelor rădăcinoase sunt însilozarea în brazdă. Siloz la brazdă (hrean. Acestea au şi o perioadă de repaus mai lungă. fertilizate moderat cu doze de N 50-100 : P 120-150 : K 120-160 kg s. Brazdele adânci de 25-30 cm şi late până la 2 m. La două brazde se lasă o alee de 3-4 m pentru mijloacele auto. cu temperaturi negative.20. Însilozarea se poate face şi cu frunze cu tot. Alexandrina şi colab. Rădăcinile ambalate vor fi protejate de precipitaţii sau de temperaturi scăzute şi vor fi transportate până la 20 noiembrie la centrele de valorificare. 3.a. Condiţionarea asigură păstrarea doar a rădăcinilor de calitatea I. Morcovii se aşază vertical. însilozarea în vrac. se poate folosi pentru acoperire şi nisipul până la nivelul solului. 1977). 2-rădăcini. în lungime de 10-15 m. iar extremităţile lor pot rămâne descoperite. Fig. N au determinat o creştere de 8% a pierderilor din depozite. însilozarea în şanţuri prin stratificarea cu nisip. Se recomandă amplasarea culturilor pe terenuri uşoare. în termen cât mai scurt. până la 10 cm deasupra nivelului solului. Acest strat se poate 287 . fixat cu pământ din loc în loc./ha. Întârzierea recoltării duce la lemnificare sau structură spongioasă. Tratamentele fitosanitare se aplică la timp. previn deteriorarea sau rănirea produsului şi aducerea la depozit a unor loturi în bună stare. Frunzele se apleacă în partea în care s-a aşezat pământul scos din brazde. ).păstarnac. Irigarea trebuie întreruptă cu cel puţin 2 săptămâni înaintea recoltării.

Când temperatura scade la 10C (20C în siloz). Împotriva infiltrării apei din precipitaţii. Pierderile ajung la 30-40% în anii nefavorabili sau când producţia a fost afectată de boli. Pentru a mări încărcătura. Introducerea şi scoaterea produselor se pot efectua doar pe vreme bună. Accesul aerului exterior poate fi stopat sau favorizat. Dezavantajul constă în folosirea neeficientă a spaţiului (20-80 kg/m 3). 1 l/m2. Zăpada care se topeşte şi coama care se lasă constituie un semn evident. înclinate. cu înălţimea la coamă de 1 m. în funcţie de temperatura exterioară. Avantajele brazdelor constau în păstrarea turgescenţei morcovilor şi limitarea pagubelor în cazul unui atac. iar când se semnalează valori negative. Înaintea însilozării. iar deasupra se aşază 10 cm pământ.6% sau cu lapte de var 20%. Bilonul se acoperă cu 30 cm de paie.5%. lăsând la coamă 40 cm descoperiţi până la venirea frigului. 288 . Însilozarea în vrac a morcovilor. sau a efectuării controlului produselor însilozate. şanţul poate fi dezinfectat cu formalină 0. iar la suprafaţă de 75 cm. {anţul are lăţimea la bază de 50 cm. Canalul de fund pentru aerisire are dimensiunile 20x30 cm şi este acoperit cu grătare din şipci. Secţiune printr-un siloz pentru păstrarea rădăcinoaselor în vrac Avantajul însilozării în vrac constă în economia de spaţiu. Durata de păstrare în brazde este de 4 luni. focarul fiind izolat de stratul de pământ. iar pierderile legal admise sunt de circa 18% în 5 luni (în greutate 5. fiind adânc de 30-40 cm şi lung de 12-20 m.3. O păstrare defectuoasă determină degajarea de căldură în zona infectată. ridichilor şi sfeclei roşii se face în şanţuri cu canal de fund şi coşuri de aerisire. Produsul se însilozează în vrac.2%). prin stricare 5.îndepărta primăvara. Pe grătare sunt amplasate din 2 în 2 m coşuri de aerisire verticală. bilonul se acoperă total. pe 2-3 rânduri. sub forma unei prisme care depăşeşte nivelul solului. 20. încărcătura realizată fiind 400-500 kg/m2 suprafaţă sau 250-300 kg/m3 şanţ. Dezavantajele sunt legate de imposibilitatea dirijării factorilor de păstrare. rădăcinile se pot însiloza fără frunze. Fig. silozul se acoperă cu folie polietilenă. atunci când minimele termice nu mai coboară noaptea sub 40C. la calitate 7.5%. iar lateral sunt săpate rigole de scurgere. stratul de pământ se îngroaşă la 50 cm la bază şi 30 cm la coamă.

care va depăşi în lăţime marginea şanţului.) Fig. Stivuirea se realizează în cruce.3. {anţul se face mai adânc (50-70 cm) şi lat de 0. Pierderile până în luna martie sunt de 17. apoi un rând de rădăcini.20. Lăzile sunt umplute până la 5 cm sub nivelul maxim. .4. se adaugă 15-20 cm de paie şi un nou strat de pământ de 20 cm.8 m la tavan. 4. Deasupra se acoperă cu o coamă de pământ de 20-30 cm. Deasupra se adaugă alt strat de amestec de 2-3 cm. 1980).. Cehia. lungi de 17 cm şi cu greutate de 70-75 g/buc. cu frunzele tăiate la 2 cm de la colet. conform HCM 190/84. Fl. cu diametrul sub colet de 3 cm şi frunzele tăiate la 2-3 cm deasupra coletului. iar pentru o bună circulaţie a aerului.. şi se continuă astfel până la umplerea şanţului. Păstrarea rădăcinoaselor este posibilă şi în macrosilozuri ventilate mecanic (Niculescu. pentru culturile semincere (plante mamă). dar necesită un volum mai mare de muncă şi se recomandă mai ales. Încărcătura ajunge la 200-220 kg/m2. sănătoase.6 m între stive. pătrunjel rădăcină) 2-rădăcini. cu utilaje de mare randament. Metoda este extinsă în Rusia. se realizează cu posibilităţi materiale şi forţă de muncă locale. Când temperaturile devin negative. Pentru a înregistra pierderi economice. Ucraina. se asigură spaţii de minim 0. neramificate. . în lungime de 10-15 m. una lângă alta.2 m.5-0.5%. Pe fund se aşază 4-5 cm amestec pământ+nisip 20%.9-1.8-1. Însilozarea în şanţ prin stratificare (morcov. Temperatura de 0/10C se obţine prin aerisiri repetate în timpul nopţilor reci. unde păstrarea se face în lăzi de tip P suprapuse pe 6-7 rânduri asigurându-se 0.permit depozitarea şi păstrarea în flux mecanizat. Între şanţuri se fac rigole de scurgere. şi colab.0 t/m2 suprafaţă utilă.Însilozarea în şanţuri prin stratificare a morcovului produce pierderile cele mai mici (10%). iar rădăcinile îşi menţin turgescenţa şi atacul de boli rămâne localizat (fig.sistemul de ventilaţie mecanică asigură condiţii de păstrare dirijate. 5-paie Depozitele simple sau improvizate cu aerisire naturală sunt magazii de zid sau bordeie. cu rădăcini sortate. Când temperatura exterioară scade sub -50C.20. se însilozează doar rădăcini sortate. iar stivele se acoperă de asemenea cu rogojini sau prelate. 20 cm la pereţi şi 0. mai apropiate de cele din depozitele moderne. 3pămant. Polonia şi mai ales în Germania asigurând următoarele avantaje: . uşile şi ferestrele se căptuşesc cu rogojini.pământ +20%nisip pentru stratificat. gurile de aerisire se astupă cu paie. 289 .pot fi amenajate în orice unitate. care să pătrundă bine între ele şi să le acopere. Urmează apoi un nou strat de rădăcini.

80-90 kg folie PE (0. Soiurile de tip Nantes sunt la rândul lor mai rezistente la păstrare decât alte soiuri zonate. când se ventilează 3 până la 4 ore în nopţile răcoroase. va asigura un debit de minim 30 m3 aer/t/h. Păstrarea frigorifică a legumelor rădăcinoase necesită loturi mari de rădăcini de calitate superioară (200-300 t/celulă) care să poată fi livrate după cel puţin 6 luni de păstrare cu pierderi de cel mult 14. sau cu fungicide contra putregaiurilor specifice.. În prezent există cultivare (soiuri. 1996). 4. ziua. S. După Taşcă. Capacitatea de păstrare superioară poate fi şi o caracteristică de soi.înălţimea 3. Se recomandă evitarea depozitării unor rădăcini care provin de pe terenuri umede. 290 .8% în greutate. în timpul cărora se ventilează zilnic 10-20 minute. dar Rhizoctomia carotae (putregaiul violet) şi Rhizopus nigricans (putregaiul moale) au rezistat. . . ca Bauer Kieller Roteshertz.lungimea 35 m. când nu este îngheţ.5 m din care produs 3 m.2 % declasări). Pe coama grătarului se pune o folie. Ventilatorul montat la un capăt al canalului. pe durata păstrării este inhibat prin tratarea rădăcinilor cu Mancozeb 1 kg/t. Elena. ambalajelor şi spaţiilor de depozitare. soluţie 1. Sclerotinia sclerotium (putregaiul alb) şi Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu) au fost distruse. cu un singur ventilator şi cu o capacitate medie: .. atacul de Sclerotinia sclerotium (putregaiul alb) şi Stemphylum radicinum (putregaiul negru).15/0.20 mm). într-o carcasă de lemn.1%. 1987 şi Rusu. din care produs 4 m. Gh. cum ar fi hibridul Camden F1 (Chira. . În România se încearcă introducerea celor mai simple module. Uriaş de Berlicum (69%) sau TipTop (69%). şi colab.6% prin stricare şi 7. sau rănite în manipulare şi transport. 1980). care acoperă 1/2 din înălţime la gura ventilatorului şi 3/4 la celălalt capăt. Dirijarea factorilor are 2 perioade: A. Sunt accesibile doar unităţilor care dispun de mijloace materiale: 25-30 t paie. Ambalajele mai vechi se dezinfectează cu clorură de var. răcirea după depozitare timp de 30-40 zile. Chantenay (62%). Ea este cu mult superioară unor soiuri ca Nantes (62%). cu posibilităţi de închidere/deschidere accesului aerului.. B.capacitate 80 t. 50 panouri (100 m2) şi 10 kg sârmă.2% sau Folpet.lăţimea 6 m. Măsurile de prevenire şi dezinfecţie se aplică produsului. Prin tratarea rădăcinilor cu Tecto-Flowable 0.2% (5. Nicoleta şi colab.pot fi concentrate cantităţi mari de produse într-un timp scurt cu posibilităţi de valorificare treptată. din care produs 32 m. Canalul de ventilaţie se confecţionează din panouri de şipci 2x1 m şi este cu 2 m mai scurt decât masa produsului (30 m).1% sau cu Topsin M 70 0. păstrarea propriu-zisă de 4-5 luni.2% prin îmbăiere timp de 3 minute. pierderile prin stricare au fost de 10 ori mai mici decât la martorul netratat (Gârbu. 1987. Benlate 0.. hibrizi) care au rezistenţă la păstrare de peste 90%. şi colab. după necesităţi. infestate cu Rhizoctonia. Danvers 126 (68%).

iar în timpul păstrării de 0. iar durata umplerii celulei este bine să nu depăşească o săptămână. începând din luna noiembrie. Tratamentul cu Fumispore 1.din martie şi până în mai.până în martie şi ciclul II . STAS R 9127/4-82 recomandă temperatura de păstrare a morcovilor de 0. se prelungeşte perioada de păstrare la 200 zile. I. provenienţă sau calitate. iar al produsului săptămânal. Lăzile paletă care conţin produsul în vrac pot fi stivuite în funcţie de starea lor tehnică. şi colab.0 t/m2 (5-5. iar la perete 20-50 cm. cu produs care a fost însilozat până în martie. 1987). terenul se eliberează de silozuri. 100g/m3 sau se aplică un tratament prin stropire până la umectare cu soluţie de CuSO 4 2% şi văruirea cu lapte de var 2% a pereţilor şi tavanului.5-1 m/s (80-100 m 3/t/h). ca specie. Introducerea produsului în depozit se face în 2 zile de la dislocarea din pământ.8-2.. încărcătura fiind de numai 1. Între stive se lasă spaţii de 10 cm. Viteza de circulaţie a aerului la începutul depozitării este de 2 m/s.50C. În realitate pierderile sunt mai mici datorită sortării care se face în martie. aspectul comercial fiind mai corespunzător.. iar durata de păstrare se prelungeşte 7 luni cu pierderi de numai 13% faţă de 19% în varianta frigorifică de 7 luni.0 t/m2 suprafaţă utilă. Recomandările ICPVILF/1984 şi toate celelalte tehnologii de păstrare a legumelor rădăcinoase. În felul acesta. dar materialul de calitatea a II-a 291 . dar există şi variante de păstrare în saci de plasă. În celula cu atmosferă controlată având 4%CO2 şi 3%O2. Nicoleta şi colab. Se respectă şi aici principiul. sau în saci de PE perforaţi. Motostivuitoarele. în condiţiile unei circulaţii a aerului care să menţină constanţi aceşti factori. Ambalajele de depozitare sunt lăzile paletă şi lăzile P paletizate. menţionează însă nivelul de temperatură de 0/10C sau chiar 0±0. introduşi în lăzi paletă şi depozitarea acestora la 0/10C şi 85-90% UR. 1981). la care consumul de energie este dublu (Sighinaş. care emană gaze cu miros pătrunzător. nu vor lucra în celule pentru a nu-l transmite rădăcinilor. care trebuie condus în păstrare o perioadă cât mai îndelungată. primul palet intrat primul ieşit (ordinea de depozitare). 1981). pierderile în cele 6 luni de depozitare pot uneori depăşi 14% (12-17%). la UR 90-95%. realizându-se o încărcătură de 2.. introduşi în lăzi paletă (Rusu. pe 6-8 nivele. aşezaţi în palete cu montanţi.6-3. la UR 90-95% sau chiar mai ridicată (95-98%). Controlul fitosanitar de păstrare se face zilnic. A. care se va menţine în limitele 0/20C.5 m înălţime).5/30C. Se urmăreşte o componenţă cât mai omogenă a mărfii depozitate. după 6 luni de păstrare pierderile şi declasările sunt de numai 10%. O variantă de depozitare pentru cantităţi foarte mari de produs.Celulele se dezinfectează cu Dazomet 90 prin gazare.5 g/m3 prin gazare reduce poluarea microbiană din atmosfera celulei (Gherghi. evitându-se amestecul cu legume sau fructe care degajă etilenă. Prin ambalarea în saci PE perforaţi. Lăzile P paletizate se suprapun pe 3-4 nivele. este folosirea depozitelor frigorifice în 2 cicluri: ciclul I .

9(+1.3.8) Total pierderi însumate (%) 19.7 9. datorită înrădăcinării mai profunde. La calitatea I sunt acceptate doar rădăcini cu defecte minime. rămânând deschise. 20. din faze mai timpurii. care trebuie livrate verzi şi proaspete.0) 19.6(+1. datorită texturii şi structurii lor specifice.7 7. favorizează deshidratarea. comparativ cu grupa precedentă (tabelul 20.1 23.6 8.7 25.3) 19. Rămâne aspectul eficienţei economice.4. Rănile cauzate de manipularea şi transportul în vrac se cicatrizează mult mai greu. Scăzămintele care se acordă la păstrare sunt mai mari cu 0.5 (+1.6) Recoltarea mecanizată sau semimecanizată se face la mărimea caracteristică.4) 7.7 22.8) 7. Dacă este necesar. La morcovi se admit maximum 2% rupturi sau răniri de spălare şi diametrul ecuatorial de minimum 20-45(50) mm.3(+2.3) Pierderi prin stricare (%) 5.1 (+5. precum şi a păstârnacului Pătrunjelul şi ţelina de rădăcini.7 9. } elina se poate recolta şi eşalonat.0 8.9(+1.0) 6.7 (+4. conform HCM 190/1984 Tipul păstrării Însilozare Ventilaţie naturală Ventilaţie mecanică Frigorifică Durata păstrării (luni) 4(XI-II) 5(XI-III) 4(XI-II) 5(XI-III) 4(XI-II) 5(XI-III) 6(XI-IV) 5(XI-III) 6(XI-IV) Pierderi în greutate (%) 6. Pierderile procentuale maxime admise la păstrarea legumelor rădăcinoase mai perisabile. Operaţiile pot fi semimecanice sau mecanice. Condiţionarea în vederea livrării include o nouă sortare.8(+1. legat de gradul de umplere a celulei.5 (+2. deşi rizoderma este mai groasă ca la morcov. După zvântare.5) Pierderi la calitate (%) 7.5%.4(+2.6) 4.5 (+1.8) 7.9) 6. Păstârnacul se recoltează mai greu.4).4 4. alături de hrean (legumă perenă de la care se consumă rădăcinile) sunt grupate distinct ca o categorie mai perisabilă.7 7. celulele parenchimatice mari.8) 28. cu pereţi celulari mai subţiri.2) 7.4 24. prezentând caracteristici tipice de soi.9) 10.5 (+1.3-0. pe categorii. la bandă şi la maşinile de spălat rădăcinoase.7(+5.3(+1. bandă verde sau roşie de până la 1-2 cm în funcţie de lungime şi maximum 1% pământ aderent sau corpuri străine (la rădăcinile nespălate). eventual preambalarea în pungi. Numărul mare al lenticelelor.5 (+4.4) 17. sau nu se mai cicatrizează. spaţiile intracelulare mari.4 5.0) 8. se face ambalarea în lăzi de lemn (P) sau material plastic M2 -M3 -M4. precum şi păstârnacul.1 9.8) 3. curăţarea şi ambalarea. evitând condensul.3 8. Condiţionarea în câmp separă 292 . se taie frunzele sau vârfurile etiolate şi se curăţă prin periere şi spălare.3 8.6) 5.0 7. calibrare.5 (+6.9 (+1. Tabelul 20. Frunzele de pătrunjel se cosesc în prealabil şi se valorifică separat. în vederea valorificării cu tot cu frunze.2(+1. Scoaterea din celule se face în spaţii intermediare care să permită produsului acomodarea la 8/100C.se poate comercializa.9(+1.3(+1.5) 10. Tehnologia de valorificare în stare proaspătă a pătrunjelului şi ţelinei de rădăcini.

(STAS 3679/74). A. fără vătămări mecanice sau produse de boli/dăunători. Rădăcinile de calitatea I trebuie să fie: . bine formate. de cel mult 3% rădăcini ofilite şi maximum 5% rădăcini cu ramificaţii laterale.rădăcinile pentru păstrare de cele pentru consum imediat. iar preambalarea în pungi de polietilenă perforate. }elina se poate livra şi sub folie contractibilă. curate şi rezistente. noi. Ambalarea se face în lăzi P. procedeu igienic. admiţându-se uşoare defecte de formă şi culoare. lipsa lemnificării şi a ramificaţiilor. Sortarea şi calibrarea pe calităţi este reglementată de STAS. Sortarea preliminară va urmări alegerea rădăcinilor cu aspect proaspăt. se are în vedere în mod specific. Pentru pătrunjel şi păstârnac. manipularea şi transportul nu diferă de grupa morcovilor. ridichilor şi a sfeclei roşii (legume rădăcinoase mai puţin perisabile). asigurând şi protecţie contra deshidratării.1987). nevătămate. întregi. Urmează spălarea mecanică şi fasonarea. iar impurităţile (pământ. curate. urme de atac sau pete. A. pentru a obţine o formă cât mai regulată şi fără zone adâncite care pot păstra impurităţi şi măresc procentul de deşeuri la utilizare. nisip) în proporţie de maximum 3% (STAS 4933/82). restul procedeelor practicându-se la toate speciile din această grupă. cu tara de maximum 14%. la 0. şi colab. ambalate în lăzi de export tip II. F. fără început de lujer floral şi cu frunzele retezate la 1-2 cm deasupra coletului.5-1 kg capacitate. Condiţionarea se execută înaintea livrării. de formă regulată. STAS 1247/76. în vrac la ţelină (Gherghi.T. respectiv peste 35 mm (păstârnac). }elina se debarasează de toate rădăcinile şi ramificaţiile laterale. provenind dintr-un singur soi. Pentru ţelină se mai urmăreşte ca exemplarele să aibă frunzele retezate în formă de con. 293 . decât prin precauţile suplimentare care se impun. containere. cu diametrul ecuatorial de minimum 60 mm. lipsite de crăpături. Pentru export se primesc loturi cât mai uniforme. Prezentarea în vederea comercializării se face în lăzi. în condiţie de circulaţie a aerului care să menţină factorii de păstrare cât mai stabili. Ambalarea. doar variantele de însilozare au o utilizare diferenţiată: în brazdă la pătrunjel/ţelină. bine sortate şi calibrate. în straturi. Dintre metodele specifice. iar rădăcinile să fie fără goluri sau crăpături. 1984).. saci de plasă sau sub forme diferite de ambalare. striviri.la pătrunjel şi păstârnac. sănătoase. tăierea rădăcinilor. zvântate. Doza de fertilizare maximă este N50: P120: K120 (Gherghi. 1984). .. separat pe specii sau în amestec. spălate şi zvântate. Păstrarea trebuie direcţionată către rădăcinile corespunzătoare calitativ.la ţelină. Parametrii optimi sunt temperatura 0/10C şi UR >90%. cu maximum 1% pământ aderent şi cu diametru ecuatorial de 20-50 mm (pătrunjel).

0 1993 355 10% 3354 3709 73. 21.77 mg%. Conţinutul în vitamine este: C 10-25 mg% (până la 40 mg% la cartofii noi). timpurii şi de vară sunt consideraţi plante legumicole.2 mg%. iar valoarea energetică de 720-890 Kcal/Kg. complexul B 0. toamnă (mii t) 2831 Prod. Fe 0. Pe plan european şi mondial. dar păstrarea se realizează uneori în depozite cu caracter universal.7 1995 339 11% 2681 3020 71. În momentul apariţiei pe piaţă.0 1996 354 10% 3246 3590 73. Compoziţia chimică medie: 77-79% apă. timpurie (mii t) 355 ( %) circa 11% Prod. Tabelul 21. amidon 13-16% la cartofii de salată şi 17-19% la cartofii de prăjit şi piure. cei timpurii în iunie (10-30VI).5-1. Ca 7-15 mg%.. 1978).0 60. Gh. XXI. 17-19% glucide. Tehnologia de valorificare extratimpurii. Producţia de vară se corelează cu un nivel mai 294 .9 1994 327 11% 2620 2947 66. Prin producţiile realizate. cartoful este considerat una dintre cele mai importante plante alimentare.8%). PP 0. la consumului de cartofi de toamnă din recolta anului precedent. din care K 410-525 mg%. Consumul de cartofi din ţara noastră a egalat în ultimii ani nivelul mediu european. Rusia şi Polonia se numără printre primii producători mondiali. totală (mii t) 3186 Consum (kg /loc/an) 1991 1992 239 269. }ările UE deţin împreună locul I ca producţie totală realizată. iar cartofii de vară în lunile iulie şi august (Tuşa.1). Fibre constituie 0.7-1 mg%. cartofii extratimpurii şi timpurii reprezintă o alternativă mai atrăgătoare. dar cu un preţ de cost mai ridicat.6% (celuloză 0. 2% protide. datorită specificităţii tehnologiilor de cultură şi a modului de valorificare. Partea necomestibilă este de 15-20%.7-0. Mg 21-30 mg%. Cultura de toamnă este o cultură fitotehnică. Se industrializează pe scară largă. Substanţe minerale reprezintă 1%. timpurii şi de vară a tuberculilor de cartof Cartofii extratimpurii se consumă în lunile mai-iunie (20V-10VI).1 Evoluţia producţiei şi a consumului de tuberculi de cartof în România (după datele comunicate în Anuarul Statistic 1990-1997) Specificare 1990 Prod.TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE A TUBERCULILOR DE CARTOF Cartofii extratimpurii. prin cantităţile care se păstrează şi prin consumul pe locuitor. 21. consumul de cartofi creşte într-un ritm mult mai lent decât consumul de legume. dar peste 20% la cartofii pentru industrie.6-1.4 1997 355 11% 2851 3206 1998 1999 2000 466 439 338 12% 11% 10% 2953 3518 3132 3319 3957 3470 Producţia mondială de cartofi este în creştere.4 13% 10% 1634 2332 1873 2602 48.CAP. fiind o valoroasă plantă industrială (tab. şi colab.1. P 45-53 mg%.64-0. care se află în finalul perioadei de păstrare.

tuberculii umezi şi murdari sunt mai sensibili. exfoliindu-se uşor datorită slabei aderenţe la pulpă. Se planifică forţa de muncă. 1978).scăzut al consumului de cartofi. brunificându-se la spălare. I.. Produsul are o intensitate respiratorie foarte ridicată. Staţionările în vederea transportului nu trebuie prelungite. organizate într-o formaţie de 12 oameni. Se recoltează manual prin smulgere când solul este nisipos. învelişul) este subţire. care sunt foarte fragezi şi se înnegresc în zonele lovite. până la o medie de 90%. pierzându-şi uşor turgescenţa şi aspectul comercial. Tuberculii cartofilor noi au un grad de perisabilitate ridicat. în comparaţie cu păstrarea în lăzi (Tuşa. urmează în flux 3 sortatori pe calităţi (I. Avantajele de ordin bănesc provenite din valorificare nu pot fi realizate dacă nu este respectată tehnologia specifică (Marin. trebuie reduse. După 7 zile. c) combaterea bolilor şi dăunătorilor. Recoltarea începe din momentul în care tuberculii au depăşit 30g/buc (timpurii).. utilajele şi mijloacele de transport. Aspectul lor se poate schimba în 48 de ore. Procentul de vătămări şi pierderi creşte. Specificul ca produs horticol. în loc de o săptămână aşa cum este normal. dar cererea depăşeşte oferta în fiecare an. când peridermul nu este bine format (consum de vară). sau recoltarea pe timp umed. datorită celorlalte produse legumicole care se oferă la preţuri mai mici. ţinându-se seama de creşterea medie zilnică (câteva sute de kg/ha. După dislocare pot rămâne 1015 minute pe sol. Se stabileşte adâncimea de formare a tuberculilor. exfolierile şi brunificările cresc cu 1/3. Manipulările. Periderma (pieliţa. Trebuie evitată vătămarea tuberculilor.5%). a uşurării recoltării şi a reducerii procentului de impurităţi sau de vătămări mecanice. fapt care reduce exfolierea cu 60% faţă de tuberculii strânşi imediat. 1983). b) menţinerea culturii curate de buruieni în scopul evitării pierderilor de recoltă. sau înainte de maturitate. Pregătirea recoltării. Se evită irigarea în zilele premergătoare recoltării.. Primii 3 dislocă tuberculii prin desfacerea cuiburilor. determină mărirea procentului de pierderi. datorită unei mai bune aderări a cojii (pieliţei) la pulpă (Marin. după zonă şi perioadă) a producţiei şi de preţul care se oferă. I. fie cu sapa sau cu plugul (semimecanizat). 1983): a) fertilizarea moderată cu azot şi obligatorie cu fosfor-potasiu. Pierderile în greutate se dublează prin expunerea directă la soare (3%). care este de dorit să fie reavăn. iar pierderile în greutate sunt aproape duble. Tăierea vrejilor cu 3-5 zile înaintea recoltării asigură o menţinere mai bună a calităţii. Fluxul tehnologic manual este continuu şi poate fi organizat pentru a fi executat de echipe de 3 muncitori. Cultura este evaluată. nesuberificată. şi colab. care măresc rezistenţa la vătămare. într-un 295 . faţă de tuberculii ţinuţi la umbră (1. II şi necorespunzători). eventual în saci de plasă pentru export. Ambalarea în saci de relon sau de iută. Exfolierile şi vătămările determină apariţia unor brunificări de diferite nuanţe. următorii trei execută strângerea. inclusiv la ambalare. până la 6%. în zilele ploioase. iar în final 3 ambalatori care pun marfa sortată în lăzi P sau M2 din material plastic. care merg pe trei rânduri. la fel ca şi o umiditate optimă a solului. Gh.

fără vătămări. iar calitatea II de 30-35 mm diametru. 1999). care se verifică în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. şi col. Dozele 296 . influenţând o ieşire mai timpurie din repausul vegetativ şi mărind procesul de încolţire. 21. În luna iulie se poate utiliza maşina de recoltare semimecanică pe două rânduri E-649. 1978).. În această fază trebuie întreruptă vegetaţia.. Tuberculii din soiuri timpurii spălaţi şi ambalaţi trebuie comercializaţi în decurs de 24 de ore. provenind dintr-o cultură neirigată. iar stolonul va fi lipsit de turgescenţă (Mureşan. Gh. tuberculii având peridermul bine format.5 kg bruto. Fertilizarea trebuie aplicată fazial. apare uşor deshidratarea şi brunificarea. în condiţii moderne. Irigarea reduce această durată. 1983). când vremea este frumoasă. 2/3 din vreji fiind uscaţi.2. Tuberculii se transportă la centrele de sortare şi calibrare. Infecţiile cu mană sau putregai umed trebuie preîntâmpinate. Cartofii destinaţi exportului se livrează în saci speciali la 25. În CEE s-a mărit cererea de produse gata spălate. În plus. din momentul când coaja nu se mai desprinde şi nu mai apar pierderi prin exfoliere. fapt care crează mari probleme exportatorilor mai îndepărtaţi (Joly. Prin tăiere vor avea aspect zvântat.. Condiţionarea în vederea comercializării constă în spălare. preambalare şi ambalare în lăzi. la 5/120C şi UR 90%. în vederea livrării. Tuberculii se strâng şi se sortează pe mărimi. Depozitarea temporară a cartofilor timpurii durează 2-3 zile în condiţiile mediului ambiant sau 3-5 zile în condiţii frigorifice. în vederea favorizării suberificării tuberculilor.. formare de loturi şi expediere. a căror coajă nu trebuie să se mai exfolieze. în funcţie de temperatură şi de durata expunerii. Tuberculii se pot disloca bine. şi colab. Fluxul tehnologic semimecanizat sau mecanizat este posibil la cartoful de vară pe măsură ce coaja tuberculilor se suberifică. Cultura va beneficia de o tehnologie în măsură să amelioreze capacitatea de păstrare. Se preferă o recoltare mai timpurie. Se face proba decojirii tuberculilor. Cartofii de vară pot fi păstraţi timp de 10 zile (Tuşa. iar temperaturile sunt mai ridicate de 70C. sau 3-4 rânduri în cazul soiurilor de vară. Momentul optim de recoltare este la maturitatea deplină. Nu se stivuiesc mai mult de 2 rânduri în cazul soiurilor timpurii.interval de timp de numai 4 ore. Th. fertilizat cu N220:P130:K120 (Frâncu. recoltarea cu combina CRC-2 sau E-684 devine posibilă. 1983). care provoacă mai puţine vătămări mecanice. Transportul sacilor în maşini va ţine seama de perisabilitatea produsului. în reprize egale şi diferenţiat în funcţie de tipul culturii (irigat/neirigat). sortare. depozitându-se în vederea expedierii. şi colab. iar restul de culoare galbenă. Tehnologia de valorificare a tuberculilor de cartof de toamnă destinaţi consumului Cartoful de toamnă pentru consum apare pe piaţă după 1 septembrie şi se poate păstra până în luna mai a anului următor. Cele mai mici pierderi în depozite le-a avut soiul Desirée. calitatea I cu diametrul peste 35 mm. În luna august.

După Mureşan şi colab. cu preluarea întregii cantităţi de la 3-10 vagoane odată şi distribuire mecanizată selectivă (Stănescu. neîngheţaţi şi fără corpuri străine. şi colab. se foloseşte transportul în vagoane CF deschise. Super. Manipularea pe rampe şi în depozite se face cu benzi transportoare aşezate în cascadă.9 m/s (transport).pentru distanţe de peste 150 km..unilaterale de azot sau dozele exagerate în îngrăşăminte reduc capacitatea de păstrare. Presortarea se execută manual. curaţi. În legătură cu soiurile Colina. MSC-2-75 (pentru soluri mai grele) sau E649. Preluarea tuberculilor se face în buncăre cu capacitatea de 5-30 t. turgescenţi. distanţe de plantare sau grad de îmburuienare. Fl. Semenic şi Manuela există aprecieri contradictorii. Presortarea permite înlăturarea resturilor vegetale sau minerale. 1995). Fiecare agregat pretinde anumite condiţii de sol. Firmula. Muncel. tractate auto/amplasate în vagoane CF pentru containere. neîncolţiţi. neînverziţi. fără vătămări mecanice sau atac de boli-dăunători. Soiul cultivat va fi cunoscut ca rezistent la păstrare. 1975). . pe câmp sau la un punct intermediar de presortare (ISIC-30).I. Recoltarea cartofului poate fi organizată în flux (Mezabrovschi. precum şi a tuberculilor foarte mici sau depreciaţi. . 297 . Pentru vagoanele CF tip FADS sau cu autodescărcare. Bintje. către centrele de sortare. eventual o distrugere a vrejilor (chimic cu Reglone 3-2 l/ha sau mecanic cu MTV-4). 32% pe soluri mijlocii) (Popescu. la o viteză de flux de 0. tipici pentru soiul cultivat.fluxul modern foloseşte maşina E 649. depozitele apropiate sau magazine. 1984): pentru distanţe scurte. Se consideră corespunzători tuberculii întregi. (1988). 1994). cu pieliţa suberificată. fără defecte interne. A. Suceviţa. Desirée are capacitatea cea mai bună de păstare. Încărcarea se execută mecanic cu benzi elevatoare sau echipamente cu cupă. Masa recoltată este transportată cu remorci şi condiţionată cu instalaţii tip I.. semimecanizat sau mecanizat. Procura şi Carpatin sunt şi ele rezistente la păstrare.-30 (17.S. fără umiditate exterioară anormală. care realizează un procent de impurităţi proporţional cu textura solului (17% pe soluri uşoare. soiurile Mureşan. Ora (târzii) şi Măgura (semitârziu) (Gherghi.4 m (Gherghi. Pentru recoltare se mai pot folosi CRC-2 sau KEP-2P etc. sănătoşi. şi colab. există instalaţii construite special sub calea ferată.5 t/h) sau KSP-15 B. în timp ce Ostara.C. rampele de cale ferată. şi colab. înregistrând pierderi mai mari.45 m/s (presortare) sau 0. Înălţimea de cădere a tuberculilor nu va depăşi 0. iar tuberculii sunt adunaţi şi sortaţi manual. A. transportul se face cu mijloace auto sau cu remorci tractate basculante.. Adretta şi Prosna manifestă sensibilitate. (1987) şi Niculescu. 1984).. tip FADS (50-60t) acoperite cu prelate în perioadele ploioase sau în containere universale ISO-1C de 20 t. 1986): fluxul semimecanizat foloseşte MSC-1. A. Transportul se realizează în proporţie de 85% în vrac (Jalea. urmat de soiuri ca Eba.

blocând diviziunea celulară. Desirée). 1988).= chlorprophame). La beneficiari.Erwinia sp. sunt favorizate în mod deosebit bolile de putrezire. 5g CIPC/tonă. la fiecare 3 luni.5 m. la basculări de la înălţime mai mare (1. care împedică creşterea ochilor. Fl. Tratarea cu inhibitori de încolţire se justifică doar pentru anumite soiuri care germinează mai uşor în depozite. şi C. Inhibitorii autorizaţi pe plan european sunt I.C.carbamat). 1984. care se administrează prin pudrare.P. (C. pentru a înlătura tuberculii vizibili vătămaţi.. sau la manipularea pentru depozitare (Ostara.Alte produse similare sunt: Luxan Antisprout SC. înlăturând tuberculii sub 35 mm diametru. Dacă se face şi o calibrare. alături de unele terpene (carvona).P.a.. 1 kg/t (10 g s.P. nu se recomandă stivuirea sacilor în spaţii închise. stocându-se pe câmp la temperaturi ridicate.5% în aceeaşi perioadă de păstrare.C. pe o înălţime mai mare de 0. sau atunci când dorim să asigurăm o perioadă maximă de păstrare. apoi sortate şi livrate. însoţite eventual de o sortare preliminară (Taşcă. după care localul rămâne neventilat timp de 48 ore. Solenid (ester izopropilic al ANA. odată după golire şi a doua oară înainte de depozitare.P. şi putregaiul uscat Fusarium sp. operaţie menţionată în STAS 9127/6-82.. Pe leziunile provocate de vătămările mecanice se grefează bolile de putrezire.5 m). pot apare în timpul recoltării mecanizate (E-684). (izopropil N-fenil carbamat) şi C.). prin stropire în doză de 0. la însăcuire şi calibrare (Desirée).4%. Talent (pe bază de carvonă).C. pierderile sunt mai mici cu 7. Durata transportului în vrac a tuberculilor recoltaţi nu trebuie să depăşească o zi. transport şi manipulare manuală a sacilor (striviri). 298 . produs românesc).5 l/m2) nu sunt protejate contra putregaiului umedErwinia carotovora şi a speciilor de Rhizopus (putregaiul de vârf). Produsul Keim Stop se prezintă sub formă de pulbere cu 1% s.C. prin căderea pe lângă rampă sau buncăr.C.25-0.. În vegetaţie se administrează NaHM (sarea de sodiu a hidrazidei maleice). în condiţii în care temperatura poate oscila. presupune igienizarea şi dezinfecţia. Durata de manipulare-transport în saci nu trebuie să depăşească 15 zile±5. Niculescu.1987). (cloro izopropil N. Sprout NIP.P. Pregătirea pentru păstrare.5 l/m2 şi formol 5% (0.I.Celulele de păstrare dezinfectate o singură dată prin stropire cu clorură de var 0.I. Superstop. Dacă se adună în saci. Se impune tratarea de 2 ori. şi colab. pe bază de I. (Berindei. având eficacitate maximă. Loturile atacate pot fi însilozate 2-3 săptămâni. după care survine deprecierea totală. putregaiul umed . favorizând apariţia colţilor (lăstarilor). pentru ca dezinfecţia să fie eficientă. Gh. având ca efect micşorarea pierderilor cu 5% în 6 luni. Presortarea cu înlăturarea impurităţilor minerale poate fi completată de o sortare. dacă nu există posibilităţi de aerisire. M.a. În unele ţări se folosesc generatoare care pulverizează produsele condiţionate sub formă lichidă în circuitul de ventilare.Vătămările care sunt provocate tuberculilor.I. după înflorire. Se aplică fracţionat. Dimensiunile optime ale tuberculilor de consum pentru păstrare sunt 50-80 mm diametru.

0-18.1-13.5-3.5 3. Pentru intervale mai scurte de timp.0-4.5-7. iar calitatea tuberculilor este asigurată pe o durată. Păstrarea durează 7-8 luni. Între stivele de ambalaje se lasă spaţii libere de 10 cm. revenind încărcătura de circa 2.8-7.5-14.3.3 3.0 3.0-2. grosimea vracului fiind de 4-5.2 16.6-3. temperatura trebuie coborâtă cu 1.2 1.2-2.4-21.9-6. Utilizarea de până la 50% aer exterior în perioada de iarnă reduce 299 . Păstrarea în vrac este posibilă la celulele frigorifice ventilate prin pardoseală.9 10. Păstrarea frigorifică înregistrează pierderi cu 1/5-1/3 mai mici ca păstrarea prin ventilaţie mecanică. Spaţiile libere dintre palete trebuie orientate paralel cu direcţia de refulare a aerului răcit.0 m) realizează o încărcătură de 2.6-6. În fiecare zi.2 Pierderi maxime totale % 12.4-4. Tabelul 21.4-3.7 9(X-VI) 7.21. reciclându-se aerul răcit cu împrospătare periodică. În primele 6-14 zile se parcurg fazele de pregătire (zvântarea.2 t/m 2 la o stivuire pe 4 nivele (h= 5.5 m.5/2.5 7(X-IV) 7.21. păstrarea se poate face şi în saci de plasă sau de iută aşezaţi în palete cu montanţi după sistemul ţesut sau întrepătruns (25 saci de plasă sau 15 de iută).6 m).9-4. prelungită cu 1-2 luni.9 2.3 10. Pierderi maxime procentuale admise în depozitarea tuberculilor de cartof pentru consum.7 Silozuri în pământ Spaţii cu ventilaţie naturală Macrosilozuri cu ventilaţie mecanică Depozite cu ventilaţie mecanică Depozite frigorifice Depozitele ventilate mecanic sunt spaţiile cele mai specializate în păstrarea cartofului. în macrosilozuri sau în depozite ventilate mecanic şi în depozite frigorifice (tab. Lăzile paletă stivuite pe 6-8 nivele (4.5 4. dar investiţiile necesare şi consumurile energetice sunt considerabil mai mari.1-3. iar la perete de 20 cm.2-6.0 4. în funcţie de sistemul de păstrare (HCM 190/84 şi STAS R 9127/6-82) Sistemul de păstrare Durata (luni) Pierderi Pierderi Pierderi STAS maxime maxime maxime minimă maximă greutate stricare calitate % % % 4 5(X-II) 6.3 5 6 8 6(X-III) 6. Depozitarea tuberculilor de cartof pentru consum Depozitarea tuberculilor se poate face în silozuri în pământ.8 2.5-8. 5 orizontal x 4 rânduri. Lăzile P paletizate în sistem ţesut.5-5.2-3.0 t/m2. astfel ca în final să ajungă la parametrii de păstrare 3/50C. de câteva zile. iar silozurile constituie procedeul cel mai utilizat în sectorul particular. până la noua recoltă.6-16. Umplerea celulelor trebuie efectuată în termen cât mai scurt. în spaţii improvizate cu ventilaţie naturală.2.2). ambalează 600-650 kg pe fiecare unitate de încărcătură sau 2. Tehnologia de păstrare frigorifică poate folosi mai multe tipuri de ambalare. ventilând 24 de ore din 24 aer exterior.7 1.7 4 5(X-II) 6. cicatrizarea rănilor şi prerăcirea).8 2.50C.3-8.0 t/m2.3-7.0 14.

consumul energetic. În finalul păstrării frigul este oprit, iar în celulă se produce o încălzire până la 8-100C. Celula trebuie golită în 10-14 zile. Tehnologia de păstrare în depozite specializate cu ventilaţie mecanică. Celulele au capacităţi de 350 t, 500 t, 1000 t sau 2500 t, iar depozitele au 2000 t, 5000 t, 10.000 t sau chiar 20.000 t. Depozitarea a fost prevăzută în vrac cu înălţimea de 4-4,5m (STAS R 9127/6-82). Deşi aparent, apare ca o soluţie mai simplă, păstrarea în vrac este în realitate mult mai greu de realizat, deoarece nu poate reuşi decât cu tuberculi sănătoşi, cât mai uniformi (soi, provenienţă, mărime etc.), dar totodată de dimensiuni care să permită accesul aerului de jos în sus. Orice focar de boală, sau înfundarea canalelor cu tuberculi mici, pământ, pietre, resturi vegetale, pot compromite şi restul tuberculilor corespunzători. Există 5 faze ale păstrării, între care primele 3 sunt faze pregătitoare: - zvântarea tuberculilor umezi, timp de 2-3 zile, cu aer exterior de 10-200C şi UR 65-80%, 24 de ore din 24, în debit de 80-120 m3/t/h (0,2-0,25 m/s); - vindecarea şi cicatrizarea rănilor în cursul a 2 săptămâni de ventilare cu aer interior/exterior, la 13/180C şi UR 85-95%, 12 ore din 24. Formarea peste răni a unui nou periderm nu are loc sub 80C; - răcirea treptată pe parcursul a 4-8 săptămâni, cu ventilarea aerului exterior în timpul nopţilor reci, la 4/100C şi UR 85-90%, 8-12 ore din 24, dar fără întreruperi mai mari de 6 ore; - păstrarea timp de 5-6 luni, la 3/50C şi UR 85-90%, cu ventilare de aer exterior 1-4 ore din 24, prin recirculare sau amestec cu aer exterior a cărui temperatură să nu depăşească cu 2-30C pe cea a tuberculilor şi să nu fie mai scăzută de 00C, pauzele de ventilaţie nu vor depăşi 10-12 ore; - pregătirea pentru desilozare, durează 1-2 săptămâni, când se opreşte ventilaţia sau se ventilează cu aer cald, pentru reducerea conţinutului de glucide hidrosolubile şi a gradului de dăunare la condiţionare. Dacă se ventilează, temperatura aerului nu trebuie să depăşească cu mai mult de 40C temperatura tuberculilor. Temperatura se ridică la 8/100C, iar UR se micşorează la 80-85%. Golirea celulei nu trebuie prelungită mai mult de 14 zile, pentru a nu favoriza dezvoltarea bolilor, iar scoaterea tuberculilor se face de-a lungul canalelor de ventilaţie, folosind ventilaţia până în faza finală. Condensul şi încolţirea prematură pot apare ca urmare a deficienţelor constructive, tehnologice sau de exploatare a depozitelor cu ventilaţie mecanică, având ca efect sporirea pierderilor. Formele mai uşoare de condens se înlătură prin mărirea numărului reprizelor de ventilare, reducerea duratei pauzelor, sau trecerea la regim continuu de ventilare. Condensul persistent nu poate fi înlăturat decât prin eliminarea cauzelor care opresc circulaţia normală a aerului, respectiv înfundarea canalelor şi a fantelor de aerisire. Focarele de depreciere care s-au format se găsesc la partea de jos a vracului. În situaţii limită, păstrarea va fi întreruptă, cartofii sunt mutaţi în alte spaţii, iar celula se curăţă şi se dezinfectează temeinic.

300

Tehnologia de păstrare în macrozilozuri ventilate mecanic a fost concepută ca o variantă modernizată a tehnologiilor tradiţionale, iar în unele ţări europene este metoda preferată de producătorii particulari, datorită simplităţii şi economiei de forţă de muncă manuală realizată. Oferă posibilitatea depozitării unor cantităţi mari de cartofi pe o perioadă mai lungă de timp, datorită amenajărilor care permit într-o anumită măsură dirijarea factorilor de mediu. Deşi simplă în concepţie, metoda necesită mijloacele mecanice adecvate manipulării în vrac, dotările minime (reţea de curent electric trifazic, motor electric, ventilator) şi unele materiale, cum sunt folii de polietilenă, baloţi de paie, sârmă zincată. Se impun măsuri stricte P.S.I. În zonele/anii cu ploi, umezeală sau temperaturi prea coborâte, macrosilozurile se pot amenaja şi-n spaţii acoperite (şoproane, magazii, grajduri). Macrosilozurile se formează la suprafaţă, având dimensiunile vracului de tuberculi, de 35 m lungime, 6m lăţime şi 3-3,5m înălţime. Interiorul acestui vrac este străbătut de un canal de ventilaţie, realizat din panouri grătar cu dimensiunea de 1,3x1,3 m şi distanţa între şipci de 2,5 cm. Panourile se aşază în formă de V întors, cu unghiul de vârf de 450, iar pe vârful acestui canal triunghiular se pune folie de polietilenă în cascadă (în lungime crescătoare, cu cât se avansează spre capăt). La intrare se amplasează un ventilator într-o casetă de lemn, cu clapete pentru reglarea debitului de aer (80-100 m3/t/h). Vracul se realizează prin basculare în buncăre mobile şi manipulare mecanică, sau direct prin golirea sacilor în macrosiloz. Se acoperă întâi canalul de ventilaţie, începând din capătul cu ventilatorul, în strat cât mai uniform de tuberculi. Acoperirea cu baloţi de paie se face imediat după umplere, bine tasaţi pentru a nu rămâne goluri. Lateral se protejează cu folie (0,5 m pe sol), lăsând coama liberă 1,5m pentru evacuarea aerului. Peste folie se aşază al doilea rând de baloţi, iar pe coamă se pune folie care previne infiltrarea apei din precipitaţii, iar în jur se amenajează şanţuri de scurgere. La venirea temperaturilor joase, se adaugă pe coamă al treilea strat de baloţi. Fazele ventilaţiei sunt: A. zvântarea şi cicatrizarea rănilor prin flux de aer la temperaturi sub 200C (2-3 zile) şi în final (2 săptămâni) sub 150C; B. coborârea temperaturii, ventilând 3-4 ore din 24 aerul rece din timpul nopţilor; C. păstrarea la 3/50C timp de 5 luni, prin ventilare de întreţinere 1-2 ore pe zi, când temperatura exterioară o permite (t>00C). Temperatura şi umiditatea relativă trebuie urmărite la început zilnic, apoi de 2 ori pe săptămână. Tehnologiile de păstrare tradiţională a tuberculilor de cartof pentru consum realizează condiţii apropiate de cele optime, prin protejarea produsului contra frigului cu pământ, paie şi folie de polietilenă. {anţurile nu au aerisire, iar silozurile şi spaţiile improvizate beneficiază de amenajări pentru o ventilaţie naturală. Regulile de amplasare a silozurilor în pământ sunt valabile şi în cazul

301

cartofilor. Temperatura de îngheţ a tuberculilor oscilează între -0,8/-1,50C, în funcţie de soi, gradul de suberificare şi starea de turgescenţă. Silozurile în pământ sunt eficiente economic, prin volumul redus de investiţii, cheltuielile de exploatare minime şi consumurile energetice mici. Prin depăşirea duratei de depozitare de 4-5 luni, pierderile devin însă neeconomice. În funcţie de zona climatică, există şi anumite diferenţe constructive. Silozurile pentru climat moderat se amenajează la suprafaţă sau la adâncime până la 20 cm, cu lăţime de 1,5 m şi lungime de 20-22 m. Coşurile de ventilaţie de 2,0-2,5m, confecţionate din scânduri şi şipci, au secţiune pătrată, cu latura de 12-15 cm. Canalul de fund are lăţimea şi adâncimea de 20-30 cm, fiind acoperite cu grătare şi şipci, şi având un coş de ventilaţie la fiecare 2m. Silozurile pentru climat rece au adâncime de 50 cm, lăţimea 1,5m şi lungimea 20-22m. Ventilaţia este asigurată de legături de coceni desfrunzite sau tulpini de floarea soarelui, cu diametrul de 15-20cm şi lungimea de 60cm, care permit accesul aerului în interior, iar canalul de fund lipseşte (Gherghi, A. şi colab., 1981). Cercetările de la I.C.P.C. Braşov au sugerat că o lăţime mai mică şi eliminarea completă a aerisirii sunt factori mai importanţi decât adâncimea silozului, pentru a micşora pierderile, dacă pregătirea materialului, însilozarea şi supravegherea condiţiilor de păstrare decurg în mod corect (Mureşan, S. şi Donescu, V.,1984). Cartofii corespunzători se depozitează până la 1 m deasupra solului într-un bilon cu panta de 750 şi coama dreaptă. Se lasă 2-3 zile pentru zvântare, descoperiţi, luând precauţii noaptea sau pe timp ploios. După acest interval, se acoperă cu un strat de paie uscate de 25-30 cm, iar deasupra se pune un strat de pământ de 25-30cm grosime la bază şi 10 cm spre coamă. Coama se lasă descoperită pe lăţimea de 30-40 cm, până când temperatura scade în masa tuberculilor sub 60C, iar la exterior are tendinţa să coboare sub 20C. Acoperirea definitivă se face prin îngroşarea la 30 cm a stratului de pământ pe toată suprafaţa şi îngroşarea suplimentară la bază. În jur se execută rigole sau şanţuri de colectare şi de scurgere a apei din precipitaţii. În timpul păstrării se controlează temperatura, prin intermediul unor tuburi perforate din PVC amplasate în siloz. Semnele de păstrare necorespunzătoare pot fi recunoscute datorită degajării de căldură care rezultă prin alterarea produsului. {anţurile (silozuri adânci fără aerisire) au lăţimea de 50-60 cm şi adâncimea de 60-70 cm, iar lungimea de numai 15-20 m. Ele sunt recomandate pentru climatul foarte rece (Gherghi, A. şi colab., 1981). Din cercetările efectuate la I.C.P.C. Braşov, rezultă că silozurile fără aerisire, indiferent de adâncime, au pierderi mai mici în condiţiile climatice din Transilvania (Braşov, Cluj, Câmpia Turzii), în comparaţie cu silozurile cu aerisire. Tuberculii se acoperă cu 20-30 cm de paie uscate, apoi cu un strat de pământ bilonat de 40-50 cm înălţime şi depăşind marginile şanţului cu 30-40 cm. Acoperirea se face în 2 etape. Un siloz tip şanţ lung de 15 m permite păstrarea a 4.000-5.000 kg cartofi (Berindei, M., 1987).

302

Spaţiile improvizate cu ventilaţie naturală (magazii, beciuri) pot asigura depozitarea tuberculilor în vrac (2-2,5m), cu condiţia asigurării circulaţiei libere şi uniforme a aerului printre stivele de ambalaje, sau prin produs. Aerisirea se face prin uşi, ferestre sau coşuri de ventilaţie, mai activă în perioadele calde, când se foloseşte aerul rece al nopţilor. În timpul iernii, circulaţia trebuie redusă, pentru a evita îngheţarea. Durata de păstrare este de 4-5 luni. La desfacere, se acordă prioritate loturilor cu cartofi de calitate slabă.Prelungirea duratei de păstrare din silozuri şi depozitele cu ventilaţie mecanică se poate realiza în perioada de primăvară, prin folosirea frigului artificial (Stoianovici, Ileana şi colab.1979; Niculescu, Fl. şi colab., 1982). Prin transfer în spaţii frigorifice, pierderile se micşorează proporţional. Comercializarea cartofului de consum se face în vrac, saci de iută (25-50kg), lăzi de lemn tip P (35-38kg), saci de plasă textilă (20-25kg) sau fileu textil. În CEE s-a generalizat vânzarea tuberculilor prespălaţi şi ambalaţi în ambalaje inscripţionate, confecţionate din hârtie, carton sau materiale plastice. Se practică şi desfacerea specializată în săculeţi de diferite culori pentru un anumit tip de utilizare culinară (salată=galben, supă=maro, prăjit=roşu, etc). Declinul vânzărilor ca atare (sub formă de tuberculi cu coajă) este suplinit de creşterea desfacerii produselor semipreparate (chips, pommes frites, fulgi, decojiţi şi congelaţi, etc). 21.4. Specificul valorificării tuberculilor de cartof material săditor Numiţi în termeni tehnici "cartofi de sămânţă", aceştia au diametrul optim de 30-36 mm şi greutate de 40-70 g/buc. Producerea şi valorificarea lor au anumite elemente specifice, mai ales pentru categoriile biologice superioare (clone, bază superelită, etc). Prezintă o importanţă deosebită asigurarea de la preluare a unor tuberculi cu capacitate de păstrare cât mai bună, sănătoşi şi fertilizaţi moderat în cultură. Recomandările privind recoltarea, manipularea şi transportul în bune condiţii devin obligatorii. Igienizarea corespunzătoare a spaţiilor şi sortarea/calibrarea tuberculilor sunt faze necesare, care contribuie la o evoluţie normală în depozit a materialului săditor. Este interzisă folosirea substanţelor inhibitoare şi a tratamentelor împotriva încolţirii. Umplerea celulelor trebuie realizată cât mai repede. Depozitarea se poate face diferenţiat, asigurând cele mai bune condiţii de păstrare loturilor cu valoare biologică ridicată şi soiurilor care sunt mai sensibile. Păstrarea paletizată, în celule frigorifice, devine obligatorie mai ales în zonele calde ale ţării. Menţinerea constantă a temperaturii la valori de 2/3 0C cu abateri de ±10C şi a umidităţii relative de 85-95%, asigură păstrarea intactă a valorii biologice pe o perioadă de 8-9 luni, în funcţie de necesităţi. Păstrarea în depozite specializate, cu ventilaţie mecanică, în vrac cu înălţime de numai 3m, se realizează în zonele de producţie tradiţionale pentru cartof. Valorificarea în flux şi mecanizarea fazelor, de la recoltare şi manipulare

303

în câmp, la preluarea şi manipularea mecanică în depozit, sortare şi calibrare, trebuie efectuate în condiţii bune, fără a răni tuberculii. În anii ploioşi, se iau măsuri suplimentare de zvântare. Fazele păstrării (zvântare, vindecarea rănilor, coborârea temperaturii, păstrare şi ridicarea temperaturii pentru condiţionarea finală) sunt similare tuberculilor de consum, dar nivelul temperaturilor de păstrare poate oscila şi până la 10C, îndulcirea neavând importanţă. Păstrarea în spaţii care nu asigură temperaturile optime de 2/3/40C şi UR 85-95% în mod constant, duce la apariţia încolţirii premature, manifestarea bolilor de depozit şi la pierderea valorii biologice a materialului săditor. Faza de desilozare trebuie declanşată cu 30 de zile înaintea plantării, în vederea condiţionării finale. Tuberculii sunt calibraţi pe 2 categorii şi se ambalează în saci de iută noi, la 25 kg/unitate ambalaj. Sacii sunt cusuţi la gură, plombaţi şi etichetaţi, atât în interior, cât şi la exterior. Verigile inferioare I 1 - I2 se pot livra şi în vrac (fără însăcuire). 21.5. Specificul industrializării valorificării tuberculilor de cartof destinaţi

Tuberculii de cartof pentru prelucrare industrială sub formă de chips, pommes frites, fulgi, bucăţi deshidratate, făină, sau pentru congelare, conserve şi diverse alte preparate/semipreparate, aparţin unor soiuri care corespund calitativ acestor întrebuinţări. După Catelly, T. (1988), soiurile Cati, Colina, Eba, Muncel, Mureşan, Nicola şi Super sunt specifice pentru prăjit, chips şi pommes frites, iar Adretta, Manuela şi Suceviţa sunt foarte bune pentru această specializare. Pentru piure şi patiserie sunt menţionate ca specifice Adretta, Colina, Eba, Manuela, Nicola, Procura şi Super, iar foarte bune sunt considerate soiurile Desirée, Mureşan, Semenic şi Suceviţa.
Tabelul 21.3. Compoziţia chimică, mărimea şi forma optimă a tuberculilor de cartof destinaţi transformării industriale sub formă de preparate specifice (după Gravoueille, J.M., 1996; Mureşan, S., 1997; Burtea, O. şi colab., 1980)
Produsul Substanţa Glucide Mărimea Forma Alte Sortiment european uscată solubile tuberculilor tuberculilor recomandări de soiuri utilizate % % mm sferică sau ochi chips 23-25 0,2-0,3 ø 40-55 (60) Ostara, Bintje, Saturna sferic-ovală superficiali Ostara, Bintje, Russet pommes ochi 20-23 0,4-0,6 lung.>55-60 oval alungită Burbank, Marijke, frites superficiali Agria fulgi 20-24 0,6-1,0 tip C Bintje termoste17-20 0,6-1,0 20-40 sferică tip A BF 15 rlizaţi

304

În afară de compoziţia chimică, mărimea şi forma optimă (tab. 25.3.), toate soiurile şi toate loturile destinate prelucrării trebuie să ofere tuberculi cu însuşiri culinare şi tehnologice corespunzătoare (gust, aromă, textură, rezistenţa pereţilor celulari). Pătarea neagră (black spot) trebuie prevenită, prin recoltare şi transport la temperaturi mai mari de 100C, când tuberculii turgescenţi şi elastici suportă mai uşor loviturile, fără zdrobirea ţesuturilor. O fertilizare moderată cu azot şi o manipulare atentă contribuie la diminuarea manifestării acestei pătări. În timpul depozitării, problema principală este evitarea acumulării glucidelor hidrosolubile la temperaturi coborâte (îndulcire). Tuberculii îndulciţi se brunifică la prăjire în ulei încins, datorită caramelizării glucidelor respective. Încolţirea este alt fenomen nedorit, care micşorează conţinutul în substanţă uscată al cartofilor şi măreşte dificultatea în prelucrare. Tehnologiile de depozitare apelează la soiuri care rezistă bine la manipulare şi păstrare, cu un repaus vegetativ mai îndelungat. Celulele de păstrare de la fabricile de prelucrare au capacitate de până la 2000 t, iar păstrarea se face în vrac cu înălţimea de 4 m, în condiţii de temperatură mai ridicată (5/60C) şi UR 85-90%. Pentru semipreparate industriale se recomandă chiar 8-12 0C cu aplicarea inhibitorilor de încolţire şi un regim de ventilare mai îndelungat (pauze mai mici, volum de aer mai mare). Umiditatea relativă va fi mai redusă în primele faze de ventilare (70-80%), dar mai ridicată pe parcursul păstrării (85-93%). Un conţinut mai ridicat al aerului în CO2 şi mai sărac în O2 este considerat favorabil menţinerii calităţii. În faza de desilozare, din ultimele 2-3 săptămâni, se ventilează aer la 15/180C pentru resintetizarea amidonului pe seama glucidelor simple aflate în compoziţia chimică a tuberculilor, sau se opreşte ventilaţia, iar căldura de respiraţie din celulă ridică temperatura la nivelul dorit. Fenomenul trebuie urmărit prin analize chimice. Există şi alte variante tehnologice care urmăresc: a) fie prevenirea pierderilor mari în greutate prin păstrare iniţială la temperaturi de 2/60C şi încălzire finală controlată până la un procent de 0,4% glucide hidrosolubile în tuberculi; b) fie prin folosirea eficientă a tratamentelor cu inhibitori (la 3 luni, prin pulverizare şi dispersare fină cu generatoare termice speciale ca o ceaţă care conţine în amestec IPC sau CIPC) şi un nivel de temperatură peste 60C; c) fie prin tratament ionizant cu radiaţii gamma în doze reduse, mai mici de 1 Kgray (1 gray= 1J/kg, fiind unitatea SI de măsură a dozei absorbite de radiaţie), combinat cu un nivel de temperatură mai ridicată corespunzător. Tratamentul ionizant poate provoca însă iniţial o creştere nedorită a conţinutului în glucide reducătoare.

305

CAP. XXII- TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI
22.1 Tehnologia valorificării legumelor din grupa verzei pentru căpăţâni Varza albă de căpăţână este în prezent specia legumicolă cea mai importantă din România sub raportul producţiei, depăşind tomatele din anii 19931995. Europa de Est produce 1/3 din totalul producţiei mondiale, iar Europa de Vest doar circa 10%, dar importă cantităţii importante. Varza roşie şi cea creaţă (de Milano) sunt şi ele incluse în aceste cifre, dar ponderea lor este reletiv redusă. Varza de Bruxelles este o plantă legumicolă mai puţin răspândită, care este cultivată în cantităţi mai mari în Anglia şi Olanda, fără a rivaliza cu varza albă. Compoziţia chimică valoroasă din punct de vedere alimentar a verzelor de căpăţână (alba, rubra, gemmifera), (tab.22.1.) este completată de proprietăţile dietetice şi medicinale ale acestor legume. Se pot menţiona mai ales efectele curative în tratamentul gastritelor şi ulcerului, al altor afecţiuni ale aparatului digetiv, sau al unor boli de nutriţie. Menţionarea factorului antiulceros din varză ca" vitamina U" (McRorie şi colab., 1954; Alexan, M. şi colab, 1983; Amăriuţei Alexandrina şi colab. 1984) nu a fost însuşit de autorii de specialitate (Bodea, C. şi Enăchescu Georgeta, 1984).
Tabelul 22.1.

306

Compoziţia chimică medie a trei legume din genul Brassica, de la care se consumă căpăţânile (Favier, J.Cl., şi colab., 1995; Enăchescu, Georgeta, 1984; Amăriuţei Alexandrina şi colab., 1984; Alexan, M. şi colab., 1983; Mincu, I., 1978/1984)
Vit Gluci CeluSubst K Mg Ca P Fe Protide Fibre C de loză min. mg mg mg mg mg g% g% mg g% g% g% % % % % % % 1,2175 15- 35- 3040Varza albă 3,5-6 1,8-2,î 2,8 0,6 1-3 1,6 400 70 72 70 60 3,30,7250 13- 52- 32- 0,5- 50varză roşie 1,4-1,9 3 0,8 5,6 1,1 266 17 55 36 2 90 varză de 2,21,3400 30- 77- 12,2-5,4 4,3 1-1,6 23 110 Bruxxeles 4,4 1,5 411 31 78 1,1 Produsul Vit. Vit caroten B PP mg% mg mg % % 0,2- 0,3 0,3-0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 ND 5 8 1,2 0,3-1,1 0,7 6 Vit Partea E Kcal/ necomest. mg kg % % 2,4 330 0,9 230330 25-27 20-21 22-24

0,9 340

În România se consumă anual circa 25-35 kg varză/locuitor, reprezentând aproximativ 1/4 din consumul total de legume. Apariţia pe piaţă este eşalonată: culturi protejate (lunile III-V, consum maxim în mai), timpurii (lunile V-VII, consum maxim în iunie), de vară (lunile VII-IX, consum maxim în august), de toamnă cu ponderea de 70% (din septembrie până în noiembrie, cu un consum maxim în octombrie). Varza roşie se produce din iunie şi până în noiembrie, având perioada de consum maxim în noiembrie. Varza de Bruxelles apare în X-XI, iar varza creaţă doar vara, în lunile mai-iunie, (consum maxim în VI). Cantităţi importante de varză albă de căpăţână din soiurile de toamnă se păstrează sau se murează, contribuind la prelungirea duratei de consum. Recoltarea se face la un grad de maturitate corelat cu soiul şi destinaţia de valorificare, criteriul principal constituindu-l gradul de îndesare al căpăţânilor. Conform STAS 1418-85, la varza albă timpurie îndesarea nu este o condiţie obligatorie, în timp ce la soiurile de vară sau de toamnă, sau la varza roşie căpăţânile vor fi îndesate. Pentru păstrare se urmăreşte un grad de îndesare mediu (Amăriuţei, Alexandrina şi colab., 1984). Depăşirea acestui stadiu expune căpăţânile la crăpare, mai ales cele prea îndesate şi cu mugurii axiali dezvoltaţi. Timpul optim pentru recoltare este cel fără precipitaţii, după ce s-a ridicat roua sau bruma, iar temperatura produsului este mai mică sau egală cu temperatura aerului. Mai ales la varza de vară, recoltarea pe căldură produce o marfă instabilă, care se va deprecia uşor. Recoltarea este manuală, prin mai multe treceri la soiurile timpurii sau de vară, iar la cele de toamnă prin 1-2 treceri. Consumul de forţă de muncă este important, iar calitatea produsului depinde de modul corect de recoltare. Căpăţânile bine formate, normal dezvoltate, se taie neted cu cotor de maxim 1cm de la cocean, cu 1-2 frunze de protecţie şi se pun în ambalaje de lemn, lăzi P sau lăzi paletă. Recoltarea mecanizată sau semimecanizată, într-o singură trecere, se practică la culturi uniforme şi omogene, pe suprafeţe suficient de mari, la distanţe între rânduri accesibile maşinilor, iar producţia se livrează de preferinţă pentru industrializare sau consum imediat.

307

Fig. 22.1. Schema maşinii de recoltat varză (1-patine; 2dispozitiv de presare;3discurile de tăiere;4-transportor cu bandă; 5-transportor elevator)

Manipularea şi transportul se fac în ambalajele de recoltare, care pot servi şi pentru depozitare, iar cantităţile pentru consum imediat şi industrializare se transportă în saci sau în vrac. Mijloacele auto prevăzute cu prelate servesc pentru transportul pe distanţe scurte sau medii. Pentru distanţe lungi se recomandă transportul în vrac pe calea ferată, în vagoane simple tip B, cu pereţi neizolaţi termic. Ploile, îngheţul sau insolaţia pot afecta produsele la încărcări/descărcări prelungite dacă nu se iau măsuri de protejare, iar manipularea prea bruscă trebuie evitată. Condiţionarea verzei are trei etape. Presortarea, efectuată la recoltarea eşalonată, permite alegerea căpăţânilor conform condiţiilor generale de acceptabilitate STAS. Acestea vor fi întregi, cu aspect proaspăt, necrăpate, sănătoase, fără urme de lovire sau deteriorări care să-i afecteze calitatea, fără leziuni provocate de ger, curate, zvântate, cu cotorul sănătos şi frunzele de protecţie neofilite, bine prinse. Condiţionarea din toamnă poate fi definitivă la varza de consum imediat, sau intermediară, în scopul separării căpăţânilor de calitate superioară pentru păstrare. Se realizează curăţarea de frunzele rănite, bolnave, rupte. Sortarea şi calibrarea se execută manual sau semimecanic, la banda cu trei căi. La calitatea I se acceptă doar uşoare defecte sau mici vătămări care nu provoacă deprecieri, iar greutatea minimă pentru varza albă este de 0,5-0,6Kg/buc. la soiurile timpurii (câmp 0,6), 1kg/buc la soiurile de vară şi 2kg/buc la soiurile de toamnă. Pentru varza roşie, soiurile timpurii vor avea cel puţin 0,6kg/buc., iar cele târzii 1kg/buc. Varza de Bruxelles se poate condiţiona, prin curăţare, fără cotor, cu verzişoare de minimum 10mm diametru, sau se lasă necurăţată, cu cotorul tăiat neted, dacă verzişoarele au peste 20mm diametru. Verzişoarele vor fi tari, compacte, neatinse de ger şi uniforme (în limita abaterilor admise). Etapa a III-a de condiţionare are loc doar la loturile care se păstrează, în vederea livrării.

308

Încărcătura realizată este de 1.6-3. iar temperatura este de 00C noaptea şi 50C ziua (1X-15XI). Braunschweig şi de Buzău (tardive) sunt şi ele considerate suficient de bune pentru păstrare. Spaţiile se dezinfectează cu lapte de var 20%+clorură de var 0. în spaţii ventilate mecanic. asigurând timp de 4 luni menţinerea calităţii.5 Pierderi maxime totale admise% 6. Condiţiile de păstrare conform STAS sunt 0/10C şi UR 85-90%. capacitatea optimă fiind sub 250t. la varza roşie.6-3. cu loturi cât mai omogene posibil ca provenienţă. După sortare-calibrare. iar durata de păstrare poate ajunge la 5 luni. mărime sau grad de îndesare (se evită amestecul cu alte produse).8-17. irigate moderat şi la care s-a respectat măsurile de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor. Pierderile procentuale maxime admise la varza de căpăţână.8%. conform HCM 190/84 şi STAS R 9127/8-74 Spaţii de Păstrare Scădere în greutate Pierderi prin păstrare (luni) % stricare% cu ventilaţie 1-2 (XI-XII) 2. în spaţii improvizate (ventilaţie naturală) sau în silozuri de suprafaţă.8-13.8-6. care limitează pierderile şi deprecierile. Formax F1.6 4. conţinut ridicat în celuloză (1.35-1. În vestul Europei.45%) şi în acid ascorbic (peste 60mg/100g produs proaspăt). temperatura de păstrare este de -1/00C şi UR 95%. căpăţână densă.4-8. precum şi Stonar F1.8-4. coresunzând calităţii I-a STAS 1418-84 (varza albă) şi 3577-84 (varza roşie).7 Pentru păstrare (conform STAS R 9127/8-74) se recomandă culturi în care fertilizarea cu azot nu a depăşit 200 kg s. ţesuturi cu celule mai mici şi membrane mai groase.0-6. Din punct de vedere al proprietăţilor fizico-chimice.2. căpăţânile alese vor avea 2-3 kg/buc la varza albă şi 1.2-1.3 2.a. soiurile Amager.0 mecanică frigorifice 3-4 (XI-II) 4.Tall Grami. Umplerea celulelor frigorifice trebuie efectuată în 1-2 zile (max. 2-3 frunze de protecţie şi cotor sănătos de 1-3 cm (STAS R 9127/8-74). 7 zile).8 1.0 2. În ultimele decenii au apărut soiuri şi hibrizi rezistenţi la păstrare. ele pot fi identificate prin masa specifică mai mare de 0.0 6. Scanvi F1.8 10.8-15. Langendijker Daner Dural. Bamba F1 iar din oferta de sortiment care se pretează la păstrare Amager. se menţionează Lares F1.Păstrarea verzei de căpăţână se execută în spaţii frigorifice. Scandic F1 şi Scanbo F1. în perioade de vreme frumoasă. caracterizaţi printr-o perioadă de repaus mai lungă..3 13. Soiurile tardive pentru păstrare se recoltează la 2 săptămâni după întreruperea irigaţiei. conţinutul în substanţă uscată 7. Hinova F1. după ce s-a ridicat roua. soi. Din sortimentul mai vechi.8-6.9g/cm3. cu pierderi de 6-10% şi o condiţionare 309 ./ha.4t/m2.5-9%.0-3. Ambalajele de păstrare sunt lăzi P sau lăzi paletă clădite în stivă de 6m (4 nivele de palete sau 6 nivele de lăzi paletă) şi stivuite astfel încât să permită o bună circulaţie a aerului.4-5. Tabelul 22.2 Declasare calitativă% 2.4 naturală cu ventilaţie 2-3 (XI-I) 4. Păstrarea modernă se efectuează în depozite frigorifice.8 kg/buc. Din sortimentul recomandat şi testat.

macrosilozurile de varză se bazează pe un flux mecanizat.3-1. La pereţi se lasă 20cm pentru circulaţia aerului.0m. se instalează coşuri de aerisire cu latura de 15-20cm. distanţat de pardoseală la 15-20cm. iar din 2 în 2m se instalează coşuri de ventilaţie verticale care depăşesc coama cu 40-50cm. Pe mijloc. varza are la bază un grătar de lemn. urmată de faza de păstrare de 2-3 luni. ponderea pierderilor prin stricare şi declasare calitativă a fost de 3-4 ori mai redusă. în comparaţie cu celelalte variante (atmosferaă normală frig şi siloz). la bază. lăzile se acoperă cu rogojini. vracul se acoperă cu paie uscate în grosime de 25-30 cm. După Bogoescu. ultimul rând numai pe coamă.finală care mai îndepărtează 10-15%. a fost realizată timp de 120 de zile cu pierderi totale de 21%. Varza este clădită cu cotorul spre interior în vrac prismatic. la 5-6m unul de altul. UR 90-92%.5m şi lungimea de 15-20m. J. Păstrarea în spaţii cu ventilaţie naturală se face în magazii.8m de la tavan. când se ventilează 10-20 minute pe zi. Ph. M. În intervalul vracului pe orizontală şi din 2 în 2m pe verticală.. Dacă se păstrează în vrac. Necesită existenţa unei infrastructuri: drumuri uşor practicabile. În varianta AC. căpăţânile sunt clădite cu cotorul în sus. Când temperatura coboară la -1/-20C. înălţimea de 1. 1984). peste un strat de paie uscate şi curate de 15-20 cm.6m lăţime. Pentru utilizarea economică a bazei materiale. pe lăţimea de 1. (1995). Pentru izolare termică şi prevenirea condensului.5m şi o lungime în concordanţă cu spaţiul disponibil. Vracul de produs se acoperă cu 3 rânduri suprapuse de baloţi de paie.1% pierderi totale în 60 de zile păstrare. Regimul de ventilare are o fază de coborâre a temperaturii de 30-40 zile. iar între ele se lasă culoare de acces de 0. la înălţimea de 4m.6m. pentru cel puţin 500t cantitate totală. conform STAS R 9127/8-74. Se amplasează pe terenuri în pantă uşoară. dispuse în paralel. Păstrarea AC cu 2-3%O 2 şi 3-5% CO2 la -1/00C şi UR 95% este posibilă 2-6 luni în funcţie de hibridul sau soiul păstrat (Moras. Pentru accesul aerului. 3%O2 şi 5%CO2 a soiului De Buzău. sursă de curent trifazic. oferind condiţii de păstrare dirijată. intercalate cu folie de PE.5-2. în timp ce păstrarea frigorifică în atmosferă normală a înregistrat 32% pierderi totale în 90 de zile. Căpăţânile se depozitează în vrac.3-1. înălţimea de 1. până la înălţimea de 0. Realizate în mare parte cu materialele şi dotarea locală. Ambalajele de păstrare sunt lăzi P. Distanţa 310 . iar în siloz de 49. şi colab.Fr. Polonia şi ţările baltice. când se ventilează 2-3 ore din 24 aerul rece de noapte. în orele cu temperaturi favorabile. cu apă freatică la peste 1. Păstrarea în macrosilozuri se practică în Germania. Între stive şi la pereţi se lasă spaţii de circulaţie de 0.5 m adâncime.50C. Canalul de ventilaţie din panouri grătar (1x2m) şi ventilatorul instalat la unul din capete permit o circulaţie forţată a aerului de cel puţin 30m3/t/h. cu lăţimea la bază de 1. se amenajează un canal de aerisire cu dimensiunile 30x30cm şi acoperit cu şipci. suprapuse în cruce pe 6-8 nivele. şi Chapon. în acelaşi punct de însilozare se amenajează mai multe macrosilozuri. Păstrarea în silozuri de suprafaţă sau semiîngropate la 20-30cm (conform STAS).5-2m. şoproane sau unele construcţii de zidărie. Măsurile PSI sunt obligatorii. Stivele de lăzi vor avea lăţimea de 5m. păstrarea AC la 0± 0.

Compoziţia chimică le clasează pe primele locuri din grupa verzei. pentru a găsi un eventual focar de degradare. bolnave. Glucidele migrează din frunze în cocean. ale cărui ţesuturi devin mai bogate în glucoză (Amăriuţei. consideră că stratificarea cu pământ este mai bună decât acoperirea cu paie. 22. datorită unui proces de hidroliză care determină astfel ameliorarea calităţii lor. Consumul românesc de conopidă a depăşit 1kg/persoană/an. care realizează din vânzări venituri considerabile. Se elimină căpăţânile crăpate.000t/1996). iar ulterior săptămânal. Celuloza din frunze se diminuează cu 1/10 la soiurile româneşti. Umiditatea redusă. în comparaţie cu alte specii. Extinderea culturii este însă limitată de dificultatea acesteia. Încărcătura realizată este de 250kg/m2. Desfacerea se face în vrac sau în lăzile de transport. şi colab. iar apoi spre mugurele terminal.5-5. În ţările producătoare comercializarea se face în formă preambalată. stratul de paie acoperitor se îngroaşă. Acoperirea definitivă se face la venirea temperaturilor negative. Se îndepărtează frunzele exterioare îngălbenite. Silozul se acoperă lateral cu 10-15cm de paie. Voinea. cotorul moale şi nervurile negre sunt semne de degradare.5 311 . Varza de Bruxelles nu se poate păstra mai mult de 1 lună. pentru a nu forma condens. veştejirea şi îngălbenirea frunzelor învelitoare exterioare constituie indicii de bună păstrare. iar silozul trebuie desfăcut. varza îşi pierde până la 1/2 din conţinutul în vitamina C. După păstrare. M. substanţe minerale şi fibre. iar la broccoli. iar pentru scurgerea apei din precipitaţii se execută rigole de scurgere. În vestul Europei este de circa 3. împrospătând tăietura de la cotor. Exportul se face în saci de culoare verde sau în lăzi. Dacă temperatura din siloz se menţine ridicată o perioadă mai lungă de timp. Tehnologia valorificării în stare proaspătă la conopidă şi broccoli Conopida este o legumă tot mai cultivată în România de producătorii individuali. Temperatura din interior se măsoară la început la 1-2 zile. Alexandrina şi colab. silozul trebuie desfăcut în câteva locuri. în lunile de iarnă.între marginile a 2 silozuri este de 3m. (1973). 1984). Trebuie remarcat conţinutul ridicat în vitamine. Italia (120-150. mare producător de conopidă este Franţa (peste 500. Când temperatura scade în continuare. până la 1/3 la soiurile şi hibrizii specializaţi pentru păstrare. iar broccoli a beneficiat de reclamă ca produs anticancerigen. ca valoare alimentară şi dietetică. Putrezirea frunzelor exterioare. Pe plan european. Broccoli este o specie mai puţin răspândită.. Sistarea păstrării şi livrarea se execută pe măsura cererii şi implică acomodarea căpăţânilor la temperaturi mai ridicate prin intermediul unor spaţii de trecere. dar nu se adaugă pământ.2. fiind în creştere.000t anual). mai ales când sunt perioade mai calde. dar mai valoroasă din punct de vedere nutritiv. lăsând coama descoperită pentru zvântare şi acoperind-o cu folie de PE doar când plouă.

Doar un personal permanent poate recolta eşalonat o cultură de conopidă. 312 .5/1 1.. în funcţie de modul de prezentare (cu frunze. Compoziţia chimică medie şi valoarea alimentară la conopidă şi la broccoli (după Favier. Se utilizează atât pentru gătit. manual. Manipulările în stare neambalată sau chiar ambalate.0 1. 1978) Glucide g% Protide g% Celuloză g% Fibre g% Substanţe minerale g% K mg% Conopida Broccoli Conopida Broccoli 1. Sortarea şi calibrarea se execută manual sau semimecanic. SUA). cu cotor scurt sub ultima frunză. mai-iulie pentru culturile timpurii din câmp cu un consum maxim la sfârşitul lunii iunie. de minim 11 cm φ (se admit 10% inflorescenţe de minim 10 cm φ ). necompacte. dar este posibilă semimecanizarea sau mecanizarea integrală. I. curate.4 Vit C 50/ 70/ 0.6-4. cât şi sub formă murată sau chiar în salate de crudităţi. când se cultivă hibrizi cu maturare uniformă (80-90%). cu arsuri provocate de soare. Conopida de vară şi de toamnă trebuie să aibă diametrul mai mare de 12cm. cu peste 5 frunzuliţe verzi în inflorescenţă. Conopida Recoltarea trebuie efectuată în faza de inflorescenţă compactă.0 210-300 250-330 38-40 39 22. cu puf umed sau "gras" la atingere. Nu se admit exemplare cu umiditate exterioară anormală. intacte. J.4 3. iar pentru culturile succesive de toamnă în septembrie-octombrie. sănătoase. Mincu. 1984. trecând în cele din urmă în fază de tulpini florifere. deformate.5-3. Tabelul 22. îngălbenite.3. Operaţia este eşalonată prin 6-7 treceri la interval de 4 zile.6 P mg% 48-60 67 2. Frunzele se fasonează prin tăierea vârfului şi/sau desfrunzire.32 0. pentru a aprecia calitatea exemplarelor bune de cules.8-0.0-3. Perioada de apariţie pe piaţă este mai-iunie pentru culturile protejate. la mărimea caracteristică soiului înaintea desfacerii căpăţânilor (false). tăindu-se inflorescenţa cu 4-6 frunze de protecţie. şi colab. B mg% Vit. Georgeta. cantitatea de frunze care se lasă fiind proporţională cu timpurietatea. mai ales la soiurile timpurii. cu coroană. Recoltarea se face manual.6 1.1.17 1. PP g% Vit. iar ultimele recoltări din octombrie vor fi efectuate înainte de apariţia temperaturilor negative.2. fie semimecanizat la un centru de preluare.6 mg % Vit.04 1. întregi.kg/persoană/an. Enăchescu. Presortarea în câmp presupune alegerea unor căpăţâni turgescente.7-1.4 Mg mg% 16 25 2. 1995. iar cantităţi mari se congelează (Franţa. Condiţionarea se face fie în câmp. trebuie reduse datorită perisabilităţii produsului.0 0.2-3. E mg% Kcal / kg Parte necomestibilă % Conopida Broccoli 1. Cl. Acestea au tendinţa de a deveni tot mai afânate.6-1. cu semicoroană sau desfrunzite).1 2..6 Ca mg% 22 93 0.0 Fe mg% 0.9 1.9 ND mg % 60 114 Caroten 200-300 365 ND 0.

caracteristice soiului. uşoare alterări superficiale provocate de îngheţ. Păstrarea AC asigură o bună menţinere a fermităţii şi culorii timp de 3-6 săptămâni. bine formate. Păstrarea o perioadă de 2-4 săptămâni este posibilă cu inflorescenţe calitatea I incomplet crescute. în trei moduri: a)" cu frunze". Comercializarea conopidelor de culoare violet. cu cel puţin 2 etaje (rânduri) de frunze sau preambalate în peliculă microperforată. O zecime din exemplare pot să nu îndeplinească caracteristicile minimale. egalizate la 15 kg şi conţinând o marfă cât mai uniformă. care vor fi sănătoase. urme de îngheţ sau urme de lovituri. în funcţie de umiditatea reletivă. se admit şi exemplare care au 2 din următoarele trei defecte: uşoare urme de atac (boli. frunze crescute în căpăţână. b)" fără frunze" şi fără partea necomestibilă a cotorului. Se 313 . dezvoltare sau coloraţie. cu o excrescenţă de nu mai puţin de 5 frunze verzi în corimb. hibrizi). Cotorul se taie puţin sub frunzele de protecţie. verzi şi fasonate la cel mult 3 cm peste nivelul inflorescenţei. vişinie sau alte nuanţe specifice unor noi cultivare (soiuri. Temperaturile mai mici de -20C sunt dăunătoare. În caz extrem. cu frunze tăiate la 3-5cm deasupra nivelului căpăţânii. strânse de culoare albă. Condiţiile de mediu recomandate sunt 0/20C şi UR 90-94%. de culoare albă uniformă sau uşor crem. lăzi tip II de export sau în lăzi grătar. Conopida se poate prezenta conform SR 3678:1999. foarte bine strânse. La temperatură normală inflorescenţele îşi pierd calitatea în 4-6 zile. compacte. conopidele necondiţionate pot fi păstrate la 5/100C şi UR 85%. lipsite de pete. este admisă în condiţiile în care sunt întrunite toate însuşirile calitative tipice constatate la omologare. Se admit uşoare defecte de formă. Pentru export se folosesc lăzile de tip II sau lăzile grătar. dăunători). având cotorul tăiat puţin sub frunzele de protecţie. de culoare gălbuie. de culoare verde pal. cu condiţia să nu fie afectate de putrezire şi să fie proprii pentru consum. trebuie să aibă aspect proaspăt. cu un amestec tip II cu 3(5)% O 2 şi 5(8)% CO2. cu uşoare urme de expunere prelungită la soare. întregi şi strânse pe căpăţână. evitând vătămările. dar cu maximum 5 frunze mici fragede. Calitatea II admite căpăţâni uşor deformate. asigurând -1/00C şi UR 95%. Recoltate cu multă grijă şi prerăcite. Ambalarea se face cu inflorescenţele spre interior şi cu frunzele spre exterior. trebuie să aibă aspect proaspăt. La calitatea I. suficiente ca număr şi lungime pentru a acoperi şi proteja căpăţâna. tari. păstrând un număr suficient de frunze care protejează căpăţâna. se ambalează în lăzi grătar pentru o bună circulaţie a aerului. lipsite de orice defect. Căpăţânile vor fi întregi. c)" cu coroană". inflorescenţele de conopidă trebuie să fie de calitate bună. uşor umede dar nu ude sau grase la atingere. la 00C şi UR 95%. Păstrarea temporară. Dacă sunt puse în vânzare "cu frunze" sau "coroană". Pe durata scurtă de timp (7-10 zile).Categoria "extra" grupează exemplare tipice pentru soiul respectiv. Păstrarea timp de 3-5 săptămâni (până la 50 zile) sa face cu inflorescenţe nefasonate. în lăzi P. alb-găbuie sau crem. lovituri uşoare. învelite cu frunze sănătoase şi verzi. mai puţin strânse. Dacă sunt puse în vânzare "cu frunze" sau "coroană".

Pentru broccoli preambalată sau în mănunchi. Pentru transporturi mai lungi (5-6 zile parcurs). Cl. provenienţă şi varietate. fără defecte sau urme de îngheţ. de culoare uniformă şi specifică soiului. 22. fără umiditate exterioară anormală. Momentul optim este apreciat în funcţie de tipul de soi cultivat ("spear" cu tulpină subţire şi ramificaţii lungi. La încărcare. 1994). 1994). şi Foury. cu butoni florali complet închişi. Înălţimea maximă a exemplarelor este 20 cm..5 kg. la 15-20 cm de tulpină. inflorescenţele vor avea temperatura de 4/60C. Presortarea urmăreşte recoltarea unor exemplare întregi. Se condiţionează inflorescenţele din ambalajele de transport. Se admite prezenţa unor frunze moi. sănătoase şi nu depăşesc vârful inflorescenţei cu mai mult de 3 cm.2. Foury. 1984.2. proprii consumului. sănătoase. Cl. prin 2-3 treceri. compacte. În ambalaje inflorescenţele pot fi prezentate în poziţie verticală sau în poziţie orizontală (SR 13401:1998). fiind mai perisabilă decât conopida. sau de culoare. Transportul pe distanţe scurte sau medii sa face cu autodube izoterme sau frigorifice. Cl. Păstrarea temporară nu este posibilă mai mult de 48 ore. fără stricăciuni provocate de boli sau dăunători. mai ales la soiurile "spear". Beneficiarii mai apropiaţi (2-3 zile distanţăă de mers) necesită menţinerea mărfii la 00C şi UR 90-92%. se admite diametrul maxim de 2 cm.folosesc inflorescenţe preambalate în folie (Moras. Calitatea I cuprinde inflorescenţe de bună calitate. Se recoltează manual. până la 8-12 treceri la soiurile mai vechi (Chaux. Chapan. temperatura este de numai 0/40C iar UR 85-92%. sau "crown" cu tulpină groasă şi inflorescenţă cu ramificaţii scurte compacte). cu cuţitul. Cl.. dense. în peliculă contractibilă. prin sortare şi preambalare la 0. curate. Pentru export se utilizează mijloace autofrigorifice (LKW) sau vagoane RCF (pe cale ferată). la 15 cm. tari. Diametrul minim al axului floral trebuie să fie 8 mm. Pentru congelare se utilizează soiurile "crown" care se taie cu tulpină scurtă. Broccoli Recoltarea prea timpurie micşorează producţia şi diminuează calitatea. inflorescenţa se taie dimineaţa. iar diametrul minim al inflorescenţei este de 6 cm.. Se admit uşoare defecte de formă şi dezvoltare.. în condiţii de temperatură şi umiditate normală. Prin 314 .Fr. păstrând frunzele acesteia. Ph. Se apreciază fermitatea şi nu trebuie întârziat până în pragul înfloririi. cupa axului floral trebuie să fie netedă şi cât se poate de dreaptă. cu aspect proaspăt. Conţinutul fiecărui ambalaj trebuie să fie omogen. Axul floral trebuie să fie suficient de mare şi nu trebuie să fie spart. J. La recoltarea pentru consumul proaspăt. Chaux. doar dacă sunt verzi. realizată prin hydro cooling sau vacuum cooling. cu inflorescenţe de aceeaşi calitate. uşor strânse.. având caracteristici tipice.

9 2. var. Diametrul ecuatorial minim al gulioarelor este de 50mm. forma minor-gulioarele (soiurile timpurii) şi forma major. Gulioarele se şterg cu cârpe. şi Foury.5 0. ofilite sau deteriorate. iar guliile se folosesc la numeroase preparate culinare. mărimea şi culoarea caracteristică soiului.prerăcire şi păstrare sub formă preambalată. Cehia. gongylodes) au două forme culturale. săruri minerale sau vitamina C. cum ar fi ţelina sau ridichile timpurii şi constituie produse de primă apariţie obţinute în sare şi solarii. când conţinutul în vitamine este maxim. sau în jurul marilor oraşe..0 K mg% Mg mg% Ca mg% P mg% Fe mg% Vit. calibrare.4 1. Cl.2 0.25 330 49 22. care suportă temperaturi moderate.B mg% Kcal/kg Partea necomestibilă % 0.1. 22. sănătoase. ca Belgia. Banat. Cl. Germania. proaspete. normal dezvoltate. nevătămate. Frunzele trebuie să aibă şi ele culoarea specifică soiului şi nu trebuie să fie uscate sau îngălbenite. legare în legături şi ambalarea. prin smulgere sau tăiere. În România se cultivă în Transilvania. apoi se sortează şi se calibrează. Se cultivă mai mult în ţări nordice sau central europene. Presortarea va urmări alegerea conform STAS 12857/90 a unor exemplare întregi. de la furnizori ("pick your own"=alege-ţi singur). Desfacerea se recomandă în general fără păstrare. nelemnificate.4-2. Tabelul 22. sau în stare cât mai proaspătă. Polonia. Gulioarele Recoltarea se execută eşalonat. iar capetele celor tăiate nu vor fi mai mari de 2mm. începând cu cele murdare.2 1. După 315 .8-1. Sunt apreciate pentru valoarea alimentară şi bogatul conţinut în fibre. PP mg% Vit. Compoziţia chimică şi valoarea energetică a guliilor (valori medii) Apă % Glucide % Protide % Celuloză % Fibre % Subst. Durata consumului este prelungită prin păstrare (gulii) sau culturi protejate (gulioare). Condiţionarea constă în fasonare.8-0. Gulioarele sunt consumate crude în salate. Valorificarea în stare proaspătă a guliilor şi gulioarelor Guliile (Brassica oleracea L. În timp ce guliile sunt adesea încadrate ca mod de valorificare alături de ridichile de iarnă sau de sfecla roşie. sortare. având forma.guliile propriu-zise (soiurile tardive). curate. gulioarele pot fi grupate doar alături de specii mai perisabile.35 0. C mg% 345 40 70 35 0.5cm sub gulioară. 1994). În unele ţări.45 40-77 Caroteni g% Vit. Olanda.3. înlăturând şi o parte a frunzelor. necrăpate.3. se practică recoltarea directă de către clienţi. Se pot lăsa 3-5 frunze. calitatea se poate menţine 8-15 zile la 00C şi UR 95% în atmosferă normală şi până la 3 săptămâni în AC cu 5-10% CO 2 şi 3% O2 (Chaux. pe măsura atingerii calibrului minim. ţările baltice etc. Fasonarea se face prin tăierea rădăcinilor şi hipocotilului la 0. Austria.8-6.4. minerale % 80-90 2.

Pleurotus (bureţii sau păstrăvii). Păstrarea temporară se face cu produsul ambalat. pentru a preveni extinderea eventualelor boli. frigorific). silozuri (cu aerisire). fazele tehnologice de valorificare în stare proaspătă sunt foarte mult asemănătoare cu cele de la legumele rădăcinoase mai rezistente. Un număr de încă 7 genuri cumulează însă în ultimii ani o producţie cu mult mai importantă. ostreatus . C. Livrarea trebuie realizată cu mijloace frigorifice. 90-110mm şi 110-130mm. de cele care se pot păstra (sănătoase. Păstrarea se execută în funcţie de cantitatea disponibilă. A. CAPITOLUL XXIIITEHNOLOGIA VALORIFIC|RII ÎN STARE PROASP|T| A CIUPERCILOR COMESTIBILE CULTIVATE Producţia de ciuperci comestibile se identifica în deceniile trecute mai ales cu producţia speciei Agaricus bisporus (ciuperca de strat sau "champignon de couche"). Guliile Guliile se recoltează în lunile octombrie-noiembrie. care sporeşte într-un ritm dinamic.Auricularia sp P. Presortarea permite alegerea exemplarelor pentru consum imediat/prelucrare. Fasonarea este completă. 70-90mm. florida.Lentinus edades (ciuperca parfumată).3. Capacitatea unui ambalaj este de 30-50 bucăţi. . În acelaşi ambalaj nu se admit mai mult de 10% gulioare cu frunze vătămate sau ofilite.2. Ambalarea se face fără a vătăma frunzele. care în prezent deţine întâietatea ca avans tehnologic şi volum mondial. (1978). 316 . mai cunoscute P. Se pot face şi legături de minim 0. spaţii cu ventilaţie naturală sau în condiţii moderne (ventilaţie mecanică. 22. Specificul metodelor tradiţionale constă în preferinţa care se acordă stratificării cu nisip. în 2-3 straturi. în şanţuri (fără aerisire). Ambalarea se face în lădiţe M2 din material plastic sau lădiţe de export tip VIII sau IX de lemn. sau cu uşoare defecte de formă şi culoare.Gherghi. Recoltarea este semimecanizată. Cele mai reprezentative sunt: . prin dislocare şi adunare în grămezi. rădăcinile şi restul de hipocotil. După Iordăchescu. când au atins maturitatea de consum. înlăturând frunzele. pe o durată de 3-4 săptămâni. Se însilozează fără a se atinge exemplarele între ele. fără leziuni). cu crăpături cicatrizate (de maxim 1cm lungime şi 3mm adâncime). la 0 0C şi UR 90-95%. ambalate în lăzi P sau M 3 din material plastic. căptuşite eventual cu hârtie. calibrarea manuală se face pe următoarele categorii: 50-70mm. (1994).5Kg. înainte de venirea temperaturilor negative.

dezvoltarea sectorului de prelucrare) şi ecologică (bioconversia deşeurilor agricole.0 3-5 ND necomes mg % % tibilă % 23. iar tăierea este facultativă. Tabelul 23.18 ND % mg% mg % Protide g Mg mg VitB mg 2. Ciupercile mici se pot aşeza în orice poziţie.5 ND 3-9 ND 4-6. pentru detaşare de postamentul micelian. fapt inevitabil pentru un anumit procent.5-2. postamentul 317 . iar resturile (baza tăiată a piciorului. Burzo.2 + % mg% mg% Celuloză g P Vit.0 0. resturilor şi a eventualelor ciuperci bolnave. Ciupercile de calitate se recoltează cu velumul în curs de apariţie.23.1) este completată de importanţa economică (suprafeţe mici. Ciupercile apărute în buchete se recoltează eşalonat.9 ND 105-135 + % mg% mg% Fibre g% Fe mg 2.1. pentru a nu desprinde odată cu ciupercile recoltate şi porţiuni cu primordii sau cu butoni de fructificare. precum şi găleţi de colectare a cioatelor.Cl. Se pregătesc cutiile sau lăzile pentru cules. apoi ciupercile se aşază în lăzi cu pălăria în sus. cărnos şi întreg. curat. Importanţa alimentară a producţiei de ciuperci (tab. Baza piciorului.85 3.5 ND 1-4.24-0. I şi colab. cuţitaşe cu lamă inoxidabilă şi eventual cu mănuşi de cauciuc curate şi subţiri. Când velumul se rupe şi se deschide pălăria. Se pot folosi şi suporturi pentru 2-3 lădiţe destinate separării calitative.8 + % % % Lipide Ca VitPP 0. Compoziţia chimică medie şi valoarea alimentară a unor specii de ciuperci comestibile cultivate (Favier.1-1.8 ND 0. champignon) Recoltarea începe din stadiul când apare membrana (velum) care uneşte marginile pălăriei cu piciorul.1-5 2. locuri de muncă.Volvariella volvacea (ciuperca paielor de orez). se răsucesc şi se apasă uşor în jos. cu puţin miceliu şi pământ de acoperire se taie perpendicular.5-5 372-486 + 4.. reutilizarea substratului). 1995. E 0. După fiecare recoltare nu vor rămâne ciuperci mature nerecoltate.7-4 11-14 ND 2. cu pălăria închisă şi cu piciorul de cel mult 1/2 din diametrul pălăriei. pe calităţi. Se formează echipe de 2-3 lucrători permanenţi care se echipează cu şorţuri. ciupercile se valorifică la preţuri mai mici cu 20-40%. Ciupercile se recoltează individual. Schimburile economice cu acest produs sunt foarte active. Pregătirea recoltării impune întreruperea udării straturilor.. şi colab.. pe măsură ce se maturează.1-0. Se apucă uşor de pălărie. 1980) Produsul Champignon Bureţi Champignon Bureţi Champignon Bureţi Glucide g K Vit.5 ND Kcal/ kg 150/300 400 % Subst Partea 9-10 ND Vit C minerale g 1.1.8-0. nealungit. Agaricus bisporus (ciuperca de strat. J.D 0.

de 17 ori mai frecvent. care nu suportă manipulări repetate. Ciupercile de dimensiuni 318 . În ambalaje. Caracterizarea ca produse horticole. medii şi mari). cu condiţia să nu permită formarea condensului. Calibrarea este obligatorie pentru ciupercile tăiate de calitatea I. (1980). iar calibrarea este obligatorie la această calitate. fără pete sau leziuni. Calitatea extra cuprinde ciuperci cu pălăria închisă şi velumul întreg. Există şi 3 clase de calibrare (mici. neatinse de putregai sau alte alterări. Presortarea executată în momentul recoltării urmăreşte alegerea unor ciuperci întregi. pentru ciupercile deschise. Calibrarea se face după aceleaşi clase (pentru ciuperci cu pălăria deschisă). de formă acceptabilă. doar dacă se preambalează la capacitatea de 1kg sau mai puţin. iar la 180C. cu pete de la manipulare sau de la curenţii de aer). Clasele de calibrare au dimensiuni şi limite mai mari. Burzo. Ambalarea se execută şi în cutii de carton sau polistiren. bine formate. I. ciupercile nu trebuie aşezate nici prea lejer. nici prea strâns. la toate cele trei categorii (mici. calibrarea şi preambalarea. medii şi mari) cu diametrul pălăriei şi lungimea piciorului diferită (STAS 7280/73). cu aspect uniform şi practic fără defecte. Condiţionarea sumară se realizează pe loc. Pe măsura creşterii temperaturii. fermitatea structo-texturală scade. iar preambalarea în diferite tipuri de pelicule. prin separarea pe calităţi şi ambalare. O condiţionare mai complexă poate cuprinde şi spălarea (urmată de zvântare). iar pentru cele netăiate. cu unele defecte care însă nu le fac improprii consumului (max. în comparaţie cu 00C. Ciupercile sunt produse deosebit de perisabile. Calitatea a II-a admite ciuperci cu pălăria deschisă total. iar lamelele din roz devin brun închis. Ele au o durată de valorificare relativ redusă. cel mult până la forma plană. proaspete. Calitatea I se caracterizează prin ciuperci cu pălăria pe jumătate deschisă. de preferinţă noi sau folosite numai în acest scop. Pentru distribuire imediată se preambalează în pungi de plasă care se supraambalează în lăzi P. lovite. şi colab. până la recurbată. sănătoase. de regulă cu pălăriile în sus fără a depăşi capacitatea de umplere. evidenţiază dinamica accelerată a respiraţiei ciupercilor. Deschiderea velumului se produce de 3 ori mai frecvent la 40C. culoarea se închide. 10% crăpate. care creşte de circa 6 ori de la 00C la 150C şi de peste 9 ori la 200C. dar este obligatorie doar în cazul ciupercilor de calitatea a II-a preambalate la capacităţi de 1kg şi mai puţin. Ambalarea se face în lăzi de tip C. crem sau brună) după varietate (tulpină). pe parcursul căreia îşi păstrează calitatea doar dacă sunt menţinute în anumite condiţii de temperatură şi umiditate relativă. Se admit uşoare exfolieri şi maxim 5% exemplare cu pete pe cuticulă. Valoarea alimentară se diminuează.micelian pe care s-au făcut buchetele sau ciupercile necorespunzătoare) trebuie colectate în găleţi. în lăzi de plastic M 1 / M2. iar pierderile în greutate depăşesc 11-12% prin deshidratare chiar din primele zile. apar mici pete brune. Prin aspect uniform se înţelege o culoare unică (albă.

. nu recomandă o durată mai mare de 3 zile pentru păstrarea la pungi la temperatura de 60C. evaluează la 40% nivelul pierderilor totale la ciuperci pe parcursul valorificării. Atacul de Verticillium produce pătarea pălăriei. şi colab.. Bureţii Pleurotus florida. creşterea diametrului pălăriei. 23. Folosirea peliculelor plastice şi o aerare moderată pot asigura limitarea pierderilor de umiditate chiar la 90% UR. Mateescu.buretele roşietic/crem. (1984). K. M. în care sunt implicate polifenoloxidazele şi la care contribuie prezenţa unor bacterii ca Pseudomonas sp. şi Chapon. care produce 1/2 din producţie. Ciupercile iradiate îşi menţin culoarea albă şi forma/aspectul neschimbate. menţionează 2-7 zile ca durată medie de menţinere a calităţii la 1/-10C şi 90 (95%) UR. 1974. încetinind închiderea la culoare şi pierderea fermităţii. Moras. }esuturile acestora devin fibroase sau pieloase.buretele vânăt şi Pleurotus sp. Beaulieu. Păstrarea în stare preambalată (pungi de polietilenă) permite o acumulare a CO2 din respiraţie (până la 10-15% ) şi limitarea deshidratării. tratarea mucegaiurilor etc). I. În primul val. 1998. şi Vas..Fr. (1982).1979) şi UR 80-85%. Perioada de recoltare depinde de cele 4 valuri distanţate între ele la 10-21 zile şi durează 7-8-10 săptămâni. N. după o prealabilă prerăcire (vacuum cooling) care opreşte sau întârzie deschiderea velumului şi brunificarea lamelelor. şi colab. Marginile bureţilor îmbătrâniţi sunt recurbate în sus sau răsucite în formă de cornet.. alungirea stipesului (piciorului). V. Umiditatea relativă ridicată este singura în măsură să încetinească pierderile de greutate care se produce în condiţii normale (sub 85% UR). la fel ca Agaricus.. După 4 zile pierderile depăşesc 10%. şi de numai 2 zile la temperatura de 8 0C. Pseudomonas) a fost micşorată. Mateescu. Ionizarea (iradierea γ ) cu doze de 2 Kgrey permite păstrarea calităţii la 0 15/18 C timp de 7-11 zile (Kovacs. se fac 2-3 recoltări la interval de 3-5 zile (Zăgrean. Ciupercile ambalate în lăzi de material plastic acoperite cu folie de polietilenă se pot păstra până la 6 zile la temperatura de 20C. ci plată sau încă uşor bombată. Beaulieu. 1982). Pleurotus ostreatus. N. Se recoltează la maturitatea comercială. 1992). E. bureţii care nu au pălăria răsfrântă în sus. N. Salkova şi colab. Pierderea culorii albe este un proces enzimatic complex.. Ph. Păstrarea de scurtă durată este recomandată pentru 1 zi la 180C şi 2-3 zile la 0/40C (Burzo. scăderile în greutate şi schimbarea texturii. mai ales în cazul 319 . M. iar încărcătura bacteriană (Mycogone. şi Mateeascu./hibrid. decât cele mici şi au pierderi în greutate mai importante. Eşalonarea recoltării are scopul de a culege din timp carpoforii de Pleurotus şi de-a efectua lucrări de igienă culturală (îndepărtarea ciupercilor slab dezvoltate. menţionând deschiderea velumului. (1992).buretele brun-cenuşiu fructifică în valuri. menţinându-se scăzută până la finalul păstrării.2. J. 1974.mari îşi deschid mai uşor velumul.

piciorului. UR 95 %. iar spaţiul de cultură se pulverizează uşor cu apă cu acelaşi scop. datorită gradului de perisabilitate şi modului de utilizare specific al produselor sale. caracterizat printr-un specific tehnologic aparte.TEHNOLOGIA VALORIFIC|RII FLORILOR Floricultura este un sector important al horticulturii. pentru a nu inhala sporii produşi. 1982). N. Buchetele se desprind cu atenţie.. XXIV. V. . Păstrarea temporară este posibilă 4-7 zile la 1/2 %. 1997) sau 7-8 zile sub formă preambalată în pungi de PE la ± 2° C în condiţii frigorifice (Mateescu. CAP. fără a smulge sau a deteriora bricheta. în condiţii de recirculare a aerului (Zăgrean. Muncitorii vor fi echipaţi suplimentar cu măşti de tifon speciale sau chiar măşti de cauciuc cu cartuş filtrant. florile tăiate şi florile sau plantele decorative la ghivece. 320 ..

Din punct de vedere economic.. Turcia. primula etc. ficus. Columbia. de asemenea. se constată o mobilitate în creştere şi un volum de asemenea ascendent al schimburilor. crizanteme 11319/682. rizomi. 1979) destinat valorificării. şi colab. begonia* STAS 11477/10-86. tuberculi. plante tinere. asparagus* STAS 11477/2-83. 1997). dar şi în materialul săditor specific (răsaduri. Israel. specii. lalele 11319/9-85. Maroc şi India.1995) (Vidalie H.flori tăiate STAS 11319/1-79. un produs de mare importanţă şi valoare (Echim Th. iar Germania este importatorul cel mai însemnat. privite ca produse horticole destinate valorificării Produsele floricole (Miliţiu Amelia şi colab. Saintpaulia STAS 11477/9-85. 1990).. constau în primul rând în materialul decorativ. gloxinia* STAS 11477/7-85. gerbera*1 11319/7-83. se numără printre ţările în curs de dezvoltare care se afirmă ca exportatoare de flori (trandafiri. ... minigaroafe 11319/4-82. ornamental (flori tăiate. Pe continentul european. Ciclamen (ciclame) STAS 11477/5-83. Teritoriile Palestiniene.). plante mamă). }epordei Rodica. Florile. begonia. 1* 321 . primula* STAS 11477/4-83. 1997). 1990. 24. Kenya. flori la ghivece. crizanteme STAS 11477/6-85. tuberoze 11319/10-86. plante decorative la ghivece). cele denumite după locul de origine sau după o persoana (Avram Mioara. gladiole 11319/5-82. florile begoniilor etc. dar şi exportatorul al doilea ca importanţă (1989 . frezia. 1967/1979) sau materialul floricol (Sonea V. hortensia. Asparagus frunze tăiate Numele proprii de specii.flori şi plante decorative la ghivece STAS 11477/1-81. hortensia* STAS 11477/3-83. Se scriu cu iniţiala minusculă denumiri de rase. Alstroemeria 11319/11-87. Olanda constituie producătorul şi exportatorul cel mai important. trandafiri STAS 11319/2-85. garoafe STAS 11319/3-85. Seminţele de flori constituie. varietăţi de plante şi animale exprimate prin adjective. Spathiphyllum 11319/14-88. garoafe etc). Cineraria STAS 11477/8-85. Anthurium 11319/13-88. comparabile sau chiar mai mari decât cele provenite din culturile horticole destinate alimentaţiei. soiuri sau rase de animale sau de plante se scriu cu iniţiala majusculă şi nu au forme flexionare. ficus* STAS 11477/11-86.1. În literatura tehnica de specialitate (şi inclusiv in standarde) s-a adoptat ca denumire comună care se flexioneaza denumirea ştiinţifică a unor specii care nu au denumire populară in limba română (asparagus. frezia 11319/8-83. iar piaţa acestor produse se dezvoltă în ţările prospere şi constituie o atracţie pentru unele ţări mai sărace care au o climă favorabilă şi mână de lucru ieftină. Materialul floricol destinat înmulţirii (seminţele şi materialul săditor) se valorifică în mod distinct. bulbi. gerbera. De exemplu: calitatea asparagusului. Materialul floricol decorativ şi ornamental constituie obiectul unor reglementări şi standarde distincte pentru principalele direcţii de valorificare şi specii/soiuri utilizate: . Ecuador. Acest sector aduce în unele ţări venituri importante. varietaţi.

. Zinnia sp. Dianthus barbatus (garofiţe turceşti). Callistephus chinensis (ochiul boului). Hyacinthus orientalis (zambile). (Crin agăţător). Croton STAS 11477/20-87. Arctotis grandis. Iris germanica (stânjenei cu rizomi). Flori tăiate insuficient de răspândite sau de valorificate ca atare sunt: a) specii anuale în număr de 5 – Celosia argentea. Hibiscus STAS 11477/15-87. Yucca sp. Lilium candidum (crin alb). există şi altele a căror importanţă este tot mai semnificativă în sortiment sau sunt în curs de reevaluare din acest punct de vedere..STAS 1232-85. Gloriosa sp. Dendrobium X. b) specii bianuale în număr de 4 – Campanula medium (clopoţei). Syringa vulgaris. Calceolaria STAS 11477/18-87. Liatris spicata. Dianthus caryophillus. În afară de speciile menţionate... Aquilegia x. d) arbuşti în număr de 7 – Forsythia suspensa. Helianthus sp. Muscari sp. Kerria japonica. var. După Amăriuţei Alexandra (1994).. Helenium autumnale şi hibrizi. Prunus triloba. Nerine sp. Zantedeschia aethiopica (cala). Papaver sp.. etc. Paphiopedilum X. (officinalis) (bujorii). Centaurea moschata.... Phalaenopsis X). Tagetes sp. Digitalis purpurea... Amarillis STAS 11477/14-87. Azalee STAS 11477/12-86.. orhidee (Cattleya X. Delphinium x.. Diffenbachia STAS 11477/13-86. Dianthus plumarius. Lilium regale (crin regal). Amarillis). Trachelium sp. Lathyrus odoratus (mazărea parfumată). Rudbeckia purpurea. b) specii bianuale în număr de 2 – Mathiola incana. Hemerocalis sp.. Phyladelphus coronarius.. Gaillardia x. Cymbidium X. Printre florile tăiate încă nestandardizate. Astilbe sp. c) specii perene în număr de 24 – Anemone japonica. Spathiphillum STAS 11477/21-87. Calendula officinalis. Hippeastrum hybridum (crin roşu de iarnă. Poinsettia STAS 11477/17-87. se menţionează: a) specii anuale în număr de 4 – Antirrhinum majus (gura leului). Hydrangea sp. Aster sp. Clivia x. Bouvardia sp. Numărul speciilor floricole de la care se pot valorifica florile este mult mai mare. Paeonia sp. Centaurea macrocephala. Narcissus incomparabilis (narcise). Iris x hollandica (stânjenei cu bulbi). Ixia sp. Kniphofia sp. 322 . se pot folosi ca flori tăiate şi florile de Cheiranthus cheiri. Fritillaria sp. Agapanthus sp. Ornithogalum X. Heuchera x. Chrysanthemum leucanthemum (margarete). Ranunculus asiaticus. Physostegia virginiana. Gypsophyla elegans. Deutzia x lemoinei. Kalanchoe STAS 11477/22-88. Lupinus polyphillus şi hibrizii. Gypsophyla paniculata (floarea miresei). Pelargonium STAS 11477/16-87. Cyclamen persicum giganteum. Lisianthus sp. Montbretia crocosmiflora. semperflorens (garoafa de vară Chabaud). Phlox sp. Mahonia aquifolium. Scindapsus STAS 11477/19-87. Dahlia variabilis (dalii). Pentstemon barbatus şi Pentstemon hartwegii.. c) specii perene în număr de 19 – Viola odorata parmensis. Convallaria majalis (lăcrămioara). (crin albastru).

Monstera sp. Nephrolepsis sp. Cissus sp. Kleinia articulata.. Guzmania minor. în număr de 5: Adianthum cuneatum. Vinca rosea. ambalarea comercială.. îngrijirile în spaţiile comerciale până în momentul vânzării. h) Cactaceae în număr de 7 – Cereus sp... Anthurium sp.. Euphorbia sp.. Gasteria sp. în număr de 4: Aechmea sp. 24. în număr de 16 – Allamanda cathartica. Vriesea splendens. Stapelia sp. manipularea. Asplenium nidus. Cryptanthus sp. Crossandra infundibuliformis. (± ) legarea în buchete... Syngonium podophyllum.. Beloperone guttata. g) ferigi. f) Bromeliacee decorative prin frunze. Syagrus weddeliana.. Echinocactus sp. Portulacaria sp. 323 . i) plante suculente (xerofite) în număr de 17: Adenium obesum. Pachystachis lutea. Opuntia sp.. Staphanotis floribunda. Sansevieria sp. Schefflera sp. Lithops sp. Rhipsalidopsis gaertneri. Caladium x. Aloe sp. (± ) tratarea specială. în număr de 8 – Erica sp. condiţionarea. Dracaena sp. Bryophyllum sp. Nerium oleander.. Pteris sp. decorative prin flori (sau fructe).. decorative prin frunze.. Exacum affine. Agave sp. Howeia (Kentia) forsterana... Epiphyllum (Phylocactus) sp.. în număr de 3: Phylodendron sp.. Cordyline sp.. Mammillaria sp. (± ) transportul la punctul de condiţionare. d) specii mai puţin importante. Maranta leuconeura. Echeveria sp. Aregelia sp.. în număr de 4: Aphelandra squarrosa. Richardia sp. calibrarea. cuprinzând: sortarea.. Crassula sp. Euterpe edulis. în număr de 3: Ananas comosus.. c) specii importante decorative prin frunze.. Capsicum anuum (ornamental).. păstrarea în condiţiile menţinerii calităţii. Phoenix canariensis. Cotyledon sp.. H.. Tillandsi lindeniana. livrarea. în afara celor 21 de specii standardizate (14 decorative prin flori şi 7 decorative prin frunze) deja menţionate: a) specii importante decorative prin flori.. Yucca guatemalensis.. Gardenia jasminoides. (± ) prerăcirea. j) palmieri ornamentali în număr de 6 – Chamaedorea elegans. Streptocarpus x.. Sempervivum sp... Aeonium sp.. Platycerium sp. Sedum sp. Hedera sp. Fatsia japonica. transportul. Thunbergia alata. Haworthia sp. e) Bromeliacee decorative prin frunze şi flori. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a florilor tăiate Fluxul tehnologic general cuprinde: recoltarea..Printre plantele la ghivece. Bougainvillea glabra.... Chrisalidocarpus (Areca) lutescens. Rosa x. Hebe sp.2. Calathea sp. Vidalie (1990) menţionează următoarele care sunt produse. b) specii mai puţin importante. Diplademia hibrida.. Solanum pseudocarpum. Campanula isophylla.. Impatiens sp... Schumbergera (Zygocactus) sp. Browalia speciosa.

la etilenă. care provoacă o se practică tratamente de cădere a florilor. 1990.) valorificare 1/3-1/2 flori deschise (primele 5 tăiere de la bază. florilor sau bobocilor tăiaţi pentru buchete sau pentru decor trebuie efectuată la un anumit moment optim.I) lungi (80 cm cal. bobocii minimum 30 cm. infloreşte VII-IX (4 luni după semănat) Modul de recoltare şi Momentul optim de recoltare Sensibilitatea la factori de stres tehnica recoltării.12°C (V. pentru a avea posibilitatea să acumuleze substanţele de rezervă care prelungesc durata de menţinere a calităţii. infloreşte VI-IX Dianthus cariophyllus. (Valorificare imediată-V. 1994. În perioadele cu temperaturi mai scăzute şi lumină mai slabă. 1987 şi 1994. Preda M. cm extra). au o durată de menţinere a calităţii cu 9% mai mare (Amăriuţei. var.24.. 1995 . crizanteme). Pentru florile de seră. manipulare nu se deschidă la temperaturi sub 5°C.). anuală înfloreşte VI ..X 324 . Gerbera)..I. grupa.1. acid citric şi zaharoză.1998 . în timpul anotimpului călduros se recomandă recoltarea dimineaţa devreme.D. Livia şi colab. 24. pentru mai uşor. polenizarea verticală. în zilele cu luminozitate scăzută. la tijele florale se desprind cât înflorire deplină.I.1998) Specia. la temperaturi trebuie evitată. 1976. se recoltează dimineaţa doar speciile de flori fără frunze pe tijă (Anthurium. transport în apă la 4 . semperflorens (garoafe de vară. Tabelul 24. sortare şi recoltaţi prea timpuriu riscă să calibrare manuală. Alexandra.) tăiere.D. care este apreciat în funcţie de gradul de dezvoltare. 1979). Trandafirii de seră recoltaţi după amiaza. momentul optim şi modul de recoltare al principalelor specii floricole utilizate pentru valorificare ca flori tăiate (după {tefan. V. Perioada de înflorire. anuală.{elaru Elena. precum şi de capacitatea materialului proaspăt cules de-a suporta fără consecinţe negative transportul (tab.D. foarte sensibilă prevenire a aplecării la Botrytis vârfului şi se folosesc soluţii conservante (V. perioada de înflorire Antirrhinum majus (gura leului).) inflorescenţe deschise complet. Amăriuţei Alexandrina. se ţin în poziţie soluţii nutritive).5°C flori semideschise/deschidere prin rupere. impregnarea bazei tijei cu soluţii conţinând AgNO3. Vidalie H.2.1. anuală. Sonea. Callistephus chinensis (ochiul boului). Recoltarea inflorescenţelor. prin rupere sau prin valorificare imediată (V.3 boboci coloraţi (V.). foarte sensibilă moderate 10 .1. care pierd repede apa. de la locul de inserţie. tije de la baza inflorescenţei (V. 1976.I şi 100 sau 2 .. tije lungi de aproape completă. lăsând pentru după amiază speciile cu frunze (trandafiri.I. şi colab. Chabaud). inclusiv pentru cele cu suprafaţă foliară mare. şi (± ) Condiţionarea pentru valorificare de durată-V.

etilena provoacă ofilirea florilor. sortare pe culori în buchete de 10 . se recoltează înainte de apariţia polenului. şi Spider. soiurile tip Margaret. anuală. 5 (4-3) flori şi se introduc în pungi speciale PE. în solar V-VII.20 fire. păstrare umedă sau uscată în ambalaje care menţin umiditatea la 4° C 20-25 % din flori deschise pe tije. dacă se pun în apă. iar 2 boboci pot fi deschişi în întregime. (medium) (clopoţei). în spaţii bine aerisite 2-3 boboci coloraţi. când tija florilor trebuie să fie cu 10 cm mai lungă (STAS) recoltare prin rupere. I 50 (40).. înfloreşte VI-VII Gypsophyla paniculata (floarea miresii). bianuală. înfloreşte VI-VII Lisianthus sp. bianuală seră. lunile IX-XI constituie perioada calităţii optime. se pun imediat în apă sau soluţie conservantă. lungimea tijelor 60cm extra (IX-XI) sau 50cm în restul anului.Lathyrus odoratus (mazăre parfumată).) valorificare primele flori complet deschise tijele florale se desprind uşor /înflorire deplină prin rupere C. soiurile cu flori mari vor avea ligulele exterioare complet alungite. dimineaţa.IX şi X. se recomandă asigurarea umidităţii pe parcursul valorificării. tăierea tijelor de la inserţie. VIII. recoltarea zilnică. bianuală. inflorescenţe complet deschise. şi în câmp VII-VIII Specia. se recoltează când inflorescenţele cele mai bătrâne sunt complet deschise. indiferent de modul de păstrare tăierea sau ruperea tijelor de la un nod sau de la locul de inserţie. foarte sensibilă la etilenă în prezenţa căreia cad petalele recoltare de dimineaţă sau chiar de noapte pentru a menţine turgescenţa florilor. în ambalaje care menţin umiditatea sau în apă la 4°C (3-4 zile). (Valorificare imediată-V. în sol. păstrare fără apă la 0°C. bianuală. perioada de înflorire Campanula sp. conservant. soiurile tip Anemone înainte de alungirea ligulelor din centru. şi (± ) Condiţionarea pentru valorificare de durată-V. Chrisanthemum leucanthemum flori complet deschise. până la 50 % din flori încep să se deschidă. (margareta). înfloreşte în 3 etape: V-VI. sensibilă la Botrytis. bianuală. pyramidalis şi C. bianuală. grupa. stocare 1-3 săpt. se elimină frunzele de la bază. înfloreşte V-VI-VIII Chrysanthemum indicum (hortorum)(crizanteme). înfloreşte V-VI-VIII Dianthus barbatus (garofiţe turceşti). pierd parfumul dacă sunt păstrate mult Modul de recoltare şi Momentul optim de recoltare Sensibilitatea la factori de stres tehnica recoltării. de culoare caracteristică soiului. iar soiurile tip Pompon.I. înfloreşte VIII-XI. persicifolia au tijele lungi deschiderea aproape completă a rupere sau tăiere inflorescenţei tijele florale se taie la 10cm deasupra liniei solului şi se scurtează ulterior după necesităţi. de frunze. la 6 .D. nu suportă păstrarea uscată. soiurile cu flori buchet se leagă min.8 luni după semănat 325 . tijele subţiri cu 4-5 flori sunt calitatea I boboci semideschişi. timp de 2 săpt. înfloreşte în seră în IV-V. până la 2 flori tăiere deasupra a 2 perechi deschise. cal. tijele de 60 cm cu nu manifestă senisibilitate la minimum 5 flori sunt etilenă calitatea extra.

inflorescenţe în primă înflorire. tăiere deasupra lăstarilor din înfloreşte VI-VII-X deschise complet. dar cu higroscopicitate ridicată şi aerisire. cât foliară mare. fără vătămări. dimineaţa sau care se vor obţine florile seara pe răcoare. stocare la rece în sensibilă la deshidratare şi apă. circulaţia apei prerăcire. în apă la 3/4°C se conservă 4-5 zile.Trachelium sp. prima zi cu soluţii speciale iar în câmp eşalonată (IV-VI) de impregnare. având suprafaţa următoare. complet deschisă la rece (4-6°C) şi fără apă. perenă. preferă poziţia verticală în spaţii frigorifice.. dar se pot folosi soluţii conservante (zaharoză. manipulare la temperaturi moderate. tijele se ţin în apă. frunzele de la recoltare. perenă. bienală seră. deschise. complet deschisă la rece (4-6°C) şi fără apă. după tratarea bazei tijei în înfloreşte în seră lunile X-IV. tijele tăiate secretă un bază se înlătură. şi hibrizi boboc semideschis până la floare ruperea tijelor. acid boric) Dahlia variabilis (dalii). când se păstrează pe termen scurt înaintea transportului. multă grijă. Convallaria majalis boboci bine dezvoltaţi. când 1/2 rupere şi condiţionare în (lăcrămioara). înfloreşte VI-VIII momentul deschiderii a 70-80 % tăiere şi manipulare cu din florile din inflorescenţă. Anemone sp. când se păstrează pe termen scurt înaintea transportului. în spaţii aerisite. după tratarea bazei tijei în înfloreşte în seră lunile X-IV. preferă poziţia verticală în spaţii frigorifice. valorificare în perenă. buchetele se livrează în fragilă ambalaje care menţin umiditatea aerului Anemone sp. prima zi cu soluţii speciale iar în câmp eşalonată (IV-VI) de impregnare. pierde uşor apă după mai uniforme. lipsa luminii poate provoca îngălbenirea frunzelor 326 . din florile de la bază sunt buchete. valorificarea (anemone). iar bobocul din vârf nu condiţii de temperatură înfloreşte în luna V mai este verde scăzută (0°C) fără apă. şi hibrizi boboc semideschis până la floare ruperea tijelor. perenă. valorificarea (anemone). acid citric. tratament suc care coagulează şi poate bloca de lichefiere a latexului.

de păstrare a altor specii 327 .20 cm perene. bobocii vor fi joasă (2°C). prerăcire la 4° C. în mai lungi. suportă greu păstrarea uscată Lilium sp. ambalare în folie PE în lăzi perenă. se recoltează (-0. suficient de dezvoltaţi. dacă nu se ţine în dimineaţa sau seara apă Iris hollandica la fel ca: I. în cultură valorificare la temperatură (stânjenel cu bulbi). gata să se se taie florile de la bază. (narcise). se recomandă dimineaţa. înfloreşte VI-VII -până toamna. tăietură netedă. condiţionare bobocii şi provoacă pierderea cu sau fără apă. cal. soiurile involte cu mai multe flori.25 mg/l) Hyacinthus orientalis (zambilă). aproape recoltare prin rupere. ambalare în pe timp ploios nu se recomandă hârtie cerată şi saci PE. şi hibrizi (crini).X-I . flori 0/+1°C sau chiar mai scăzute înfloreşte în lunile V-VI foarte perisabile. se cal. pentru a frunze care rămân pe plantă. se evită excesul de recomandă tratamente preventive. petalele alungite. umiditate pe frunze.) a asigura dezvoltarea ulterioară a bulbului Iris germanica bobocii de la baza inflorescenţei. în rouă. fără lumină.I 50cm. inflorescenţei. iarna. ambalare diferenţiată. perenă înfloreşte VI-X (la 80 . boboci coloraţi. necolorat. deschidă sau la deschiderea lăsând intacte frunzele pentru înfloreşte în lunile IV. de la bază deschis. prerăcire şi petalelor. apa din vase fără fluoruri (<0.Gladiolus hybridus (gladiole). tije cât bază. se verticală. iar primul etilenei bobocii sunt înfloreşte IV-V câmp.4 perioadele secetoase. de seră. V primei flori din infloresenţă (V. cu un cuţit până la 1-2 boboci semideschişi la ascuţit. colorat la baza inflorescenţei. aplecat (gât de gâscă). în prezenţa perenă. până la 1-2 flori deschise la baza lăsând 2-3 frunze de la bază. apar vătămări şi forţare toamna/iarna sensibile la etilenă se grăbeşte îmbătrânirea. perenă. care vatămă florile deschise. flori foarte malformaţi. manipulare numai în faza de (stânjenel cu rizomi).germanica. florile sunt foarte se pot îndepărta anterele la sensibile la etilenă. deschise sau cutii de carton înfloreşte III-IV se recoltează în momentul necăptuşite. păstrare umedă deschiderii florilor. extra 60cm. iar în seră . secretă un suc cu proprietăţi prezenţa căreia florile rămân alelopatice care micşorează durata mici şi îmbătrânesc. culturile de sau uscată.5° C). deasupra a 2. sensibile la Botrytis pe manipulare în poziţie parcursul valorificării.I. asigura turgescenţa florilor. recoltarea. suportă 0/1°C câmp se recoltează dimineaţa pe foarte sensibile la etilenă.120 zile după plantare) 2-4 boboci coloraţi la baza tijei şi tăierea oblică. recomandă udarea cu o zi înainte. cu boboc. suportă temperaturi perenă. deasupra bulbului prin tăiere. în faza de cel puţin un boboc se recoltează cu 10 . bine coloraţi. Narcissus incomparabilis faza de boboc închis. 3-5 cm deasupra sepalelor.

pentru a-şi păstra parfumul. contactul prelungit cu apa nu este recomandat. la umiditate relativă corespunzătoare. se înfloreşte (IV)-V-VI recoltează zilnic. boboci foarte închişi. de desfacere. în vederea forţării înfloreşte III-IV (ianuarie 2 săptămâni. seră/câmp 25 cm). se recoltează cu frunze cât mai multe.. dimineaţa pe rouă. martie 1 săptămână) Prunus triloba (prunul japonez). culturile de câmp se recoltează dimineaţa pe rouă. pentru păstrare uscată se recoltează cu boboc închis. florile trebuie valorificate în termen de maximum 3-4 zile. restul culturilor la ore de dimineaţă şi/sau seara. când primele 2-4 flori de la bază perenă. coloraţi. tratament pentru evitarea alungirii şi aplecării. când bobocul s-a colorat în întregime. ramuri de 2 ani. ambalare şi manipulare uscată la temperaturi scăzute 0/+1°C. se taie şi se valorifică în termen de 3-4 zile în apă la 5°C. exemplare turgescente şi uniforme. de la bază sau deasupra frunzei a 2-a. martie 1-2 săptămâni. în funcţie de soi. perenă.Paeonia sp. (officinalis) (bujor). etilena opreşte deschiderea (provoacă îmbătrânirea) Forsythia suspensa (forziţia). când 1/2 din boboc este colorat. cu tije cât mai lungi. înfloreşte III-V sau în funcţie de perioada de forţare la hibrizii Darwin. la celelalte grupe. păstrare uscată până la 4-6 săptămâni la 0/1°C în ambalaje speciale. sensibilitate la etilenă şi la Botrytis. Polianthes tuberosa (tuberoze). boboc colorat închis sau în curs perenă. ultimele flori nu se recoltează. recoltare prin rupere cu tija cât mai lungă (extra 30 cm. sensibiliînfloreşte IV-V tate la etilenă sensibilitate ridicată la Botrytis. încep să se deschidă şi majoritatea înfloreşte VII-X bobocilor încep să-şi evidenţieze culoarea Tulipa gesneriana (lalele). arbust. manipulare şi valorificare în poziţie verticală. în termen de 3-6 zile. suportă temperaturi 0/+1°C dar se recomandă 4-5°C şi păstrare temporară în bacuri cu apă. după forţare valorificare în termen de maxim 3-4 zile în apă la 5°C 328 . forţare (ianuarie 3-4 săptămâni. puţin arbust. nu suportă temperaturi mai scăzute de 8-15°C.

iar în minimum 30 cm (cal. nu se mai deschid. baza teaca frunzei. în poziţie verticală. vătămările care conduc la înflorire II-VI locul de prindere a spatei trebuie brunificarea spatei. rigid. se evită perenă seră. în prezenţa etilenei bobocii frigorifice 1-5°C în vase cu înflorire IV-V. (asparagus). calde şi cu lumină.0x0.Rosa X (trandafiri). după grupa de soiuri. pentru durate mai lungi se recomandă 1°C. hibrizi thea.4 m / 0. flori în curs de deschidere (50. cal. plumosus) şi 100-250 g sau multiplu de 250 g (A. primele 2 petale uşor desprinse la vârf. sensibilitate la etilenă exogenă.4x0. recoltarea prea timpurie şi deshidratarea favorizează îndoirea bobocului. boboc închis cu sepale răsfrânte. peste 40 cm (cal. soiurile galbene. transport în bazine metalice (4 coşuri/bazin). se transportă în folie pentru a evita ofilirea şi se stochează în poziţie verticală la rece (2-6°C) pe durata condiţionării. se pot recolta în stadii mai incipiente. ramuri de perenă seră. Cultura în seră poate fi cu: a)repaus vegetativ I şi recoltare II. micşorând perioada de menţinere a calităţii 329 . II) sau frunze tăiate la minimum 2 luni perioadele reci la 6 săptămâni. ambalarea în hârtie cerată sau în pungi de pergament. Asparagus sp.7 înălţime). peduncul tija florală se detaşează de la (flamingo). sub 2-4 frunze bine dezvoltate.2 m cu găuri pentru aerisire Syringa vulgaris (liliac). floare deschisă. lungimea tijei este criteriu al calităţii (extra 30-50 cm. dar fără recoltează pe specii. se folosesc şi cutii de 1. în seră se ţine seama de vigoarea tufei şi de perioadă. spadixului începe să se umfle. dimineaţa sau până la prânz în zile acoperite. soiurile roşii/roze/albe se pot recolta şi în stadii mai avansate. d)cultură programată. precum să fie tare şi temperaturile mai mici de 13°C. 75%). de 2 ori pe lună în perioadele tăiere de la bază. arbust. nu suportă păstrare uscată.I 20-40 cm). se după plantare ramuri bine dezvoltate. scurtează viaţa florii. florile destinate păstrării sau vara.I). care provoacă nedeschiderea bobocilor. sprengeri). iar o recoltare târzie. se recoltează zilnic. tăiere cu cuţit special. se leagă în pachete de 10 la care se adaugă şi 3-4 frunze pentru decor. ambalare în pachete de 25 fire sau coşuri speciale (1. se leagă fructe. se ţin în bazine cu apă (nivel 50 cm) sau răsfiraţi pe rafturile camerei frigorifice. se condiţionează cu soluţii de impregnare şi se stochează în apă. se ambalează fix în cutii de carton. apar vătămări. b)repaus vegetativ VII/VIII şi recoltare IX. c)cultură continuă.5x0. albăstrirea şi/sau căderea petalelor. în buchete de 10 fire sau multiplu de 10 (A. apă cultură forţată XII-II (III) iar o parte rămân la culoarea verde Anthurium andreanum spata aproape întinsă.0x0.valorificare la temperaturi arbust. înfloreşte V-VIII.

) boboci fermi cu diametrul de 20 mm. se taie cu foarfeca întâi tija florală centrală şi apoi cele laterale.Alstroemeria sp.120 zile de la plantare flori foarte fragile şi sensibile la deshidratare pentru valorificare imediată (V. facultativ stocare. se leagă în pachete (20-25 fire) cu 2 legături. prerăcire 2-3 ore la 2°C. vătămarea florilor şi favorizează îmbătrânirea (scurtează viaţa) tăiere la plantele tinere (4060 cm) şi înlăturarea resturilor de tije mai târziu prin smulgere. înfloreşteV-IX. la 1 cm deasupra unui nod. tratamente de impregnare 330 .nare. condiţii de mediu şi îngrijiri la livrare. se face dimineaţa. flori foarte sensibile la etilenă. deschidă.I. americană). după condiţio. depăşind cu 18-20 mm nivelul sepalelor. etilena produce malformaţii ale bobocilor. înfloreşte în 3 valuri IV-VI VII-IX XII-I Dianthus caryophyllus. recoltarea în avans periclitează deschiderea normală a florilor. hidratate. sensibilitate la etilenă. se sortează. în maximum 30 minute se transportă la 10-12°C şi 75% UR în buchete de 50 fire legate la bază şi la 15 cm sub corolă. sortare şi stocare în apă la 1-4°C în funcţie de durata necesară. petalele desprinse de vârful bobocului şi alungite. ambalare. se stochează în buchete de 10 fire la temperatura de 8/10°C zilnic. perenă seră. 40 cm cal. la lungimea de 50-80 cm şi evitarea ofilirii. suportă mai greu păstrarea fără apă. prin tăiere la circa 30 . perenă seră.D. în funcţie de perioada de păstrare. stocarea îndelungată duce la pierderea parfumului.40 cm de la sol. iar prea târzie micşorează durata înfloririi. prin punere imediată în soluţii conservante. tratarea prealabilă cu soluţii de impregnare previne îngălbenirea frunzelor. se aplică o tehnologie diferenţiată de tratare.) la un grad de deschidere de 70 80 %. căderea florilor şi reduce sensibilitatea la etilenă ruperea tijelor cât mai de la bază. lăsând la baza tijei 3-4 perechi de frunze (50 cm extra. Dianthus caryophyllus. Botrytis şi aplecarea vârfului. grupele SIM şi EMBER (garoafa standard. perenă seră. dar se poate programa IV-VI şi X-XII 4-5 flori deschise. tijele extra au 30 cm (flori simple) sau 25 cm (flori involte) şi trebuie să fie drepte.I). înfloreşte XII-IV primul boboc de la bază bine colorat începe să se deschidă şi alţi doi boboci îşi arată culoarea specifică. (buvardia). etilena provoa că adormirea (nedeschiderea) bobocului şi ofilirea florilor zilnic sau la două zile. când sunt turgescente. iar celelalte îşi arată grupa Elegans) culoarea. frunze fragile care se îngălbenesc uşor. în prezenţa căreia apar malformaţii. Freesia hybrida (frezie). se calibrează şi se buchetează la 20 fire. florile stocate au o durată de viaţă înjumătăţită. pentru păstrare (V. când 3 flori terminale încep să se grupa multiflore (mini-garoafe. (crin peruvian) perenă seră . tija se trage în jos pentru a nu deteriora ramificaţiile în grilajul reţelei de susţinere. înnegrirea şi căderea petalelor Bouvardia sp. înfloreşte XI-V sau la 105 . stocare la 45°C cu baza în apă.

.... mai devreme se ofilesc repede.... pe lumină.... Phalaenopsis 8/10°C). înfloreşte tot anul.. manifestă o bună rezistenţă în apă şi pe plantă. condiţionare şi ambalare specifice (STAS)........).. preferă poziţia verticală se recoltează tulpini cât mai lungi.. XI-III).. Hippeastrum hybridum (crin roşu de iarnă. extreme termice... inflorescenţe înflorite..... perene seră. în ambalaje care conservă higroscopicitatea la 2°C. recomandări de atmosferă modificată cu 5 % CO2. imediat după recoltare se ambalează în cutii de carton cu vată sau se condiţionează în cutii transparente cu pedunculul introdus într-o eprubetă de sticlă cu capac de cauciuc sau material plastic.... soluţii conservante.. perenă seră.I)...I.... manipulare şi stocare cu menţinerea umidităţii atmosferice. la soiuri cu inflorescenţe simple. ambalare în buchete de 5 bucăţi. perenă seră. extra (30/7 cm pentru cal..... Cymbidium X (infl. se feresc de curenţi de aer... în cutii de carton.. stocare cu apă sau soluţii conservante la 4°C.... recoltare de dimineaţă. în vase cu apă la 3-4°C.. în condiţii de umiditate relativă corespunzătoare. tăiere de la bază.. ligulele exterioare bine întinse...... cu baza închisă în pungi de plastic. Dendrobium sp... Paphiopedilum sp. suportă temperaturi joase -30 ..... -3-4 zile după deschidere......40 % din boboci coloraţi -deschiderea tuturor florilor din inflorescenţă. sensibilă la etilenă -3-4 zile de la deschidere.. XI-V)... amarilis). Gloriosa sp.. pauză VI/VII apariţia polenului la florile din centru. cu minimum 7-8 flori....... deasupra frunzelor care rămân pe plantă florile se feresc de polenizare. suportă mai greu păstrarea uscată. prezenţa etilenei favorizează îmbătrânirea.......... Ornithogalum sp.... Phalaenopsis X... înfloreşte vara (VI-VIII) sau 8-10 săptămâni după plantare flori ± complet deschise. etilena provoacă înroşirea şi căderea petalelor. prezenţa etilenei scurtează perioada de menţinere a calităţii.... scurtează viaţa florilor. sensibilă la etilenă -3-4 zile de la deschidere... lungimea tijei 40 cm şi diametrul inflorescenţei 6 cm pentru cal.. stocare la temperaturi specifice în funcţie de specie (Cattleya 8/10°C.. sensibilitate la Botrytis şi la aplecarea tijelor. iar perenă seră. în stadiul de boboci coloraţi apăsarea capătului pedunculului în jos şi rupere prin învârtire uşoară.. (rotschildiana) (crin agăţător).... majoritatea florilor deschise. Cymbidium 2± 2°C..... înfloreşte II-VI Orchidaceae (orhidee). Cattleya X (înfl. sensibile la manipulare... florile recoltate prea devreme nu se mai deschid şi se ofilesc rapid.. sensibilă la etilenă -3-4 zile de la deschidere cu toate florile deschise. surse de etilenă. foarte sensibile la etilenă şi foarte fragile 331 ... pentru valorificare imediată (V......Gerbera jamesonii (gerbera)... manipulare cu foarte multă grijă.

iar la fiecare fază se adaugă aspecte particulare. floare deschisă). recoltare cu 4-5 zile hârtie cerată. completând nivelul acesteia. Se practică în timpul verii la numeroase specii care îşi continuă evoluţia după recoltare. crini). păstrare mai uşoară şi pe o durată mai mare. sensibilă la Botrytis şi la antibiotice şi soluţii conserînfloreşte (VIII)-IX-V temperaturi scăzute. Recoltarea în faza de boboc nu urmăreşte o valorificare imediată. momentul deschiderii a 70-80% tăiere şi manipulare cu multă bienală seră din florile din inflorescenţă. spata întinsă. 332 . Zantedeschia aethiopica (cala). transport mai eficient cu boboci care ocupă spaţiu mai puţin şi se manipulează cu mai puţine riscuri (Iris. înfloreşte V-VIII staminele (proeminenţe) transport fără apă la 4°C în ambalaje care menţin umiditatea Strelitzia sp. (spatifilum). stocare în apă 46°C. fără a fi afectată calitatea. deoarece consumă multă apă.Spathiphyllum sp. Amăriuţei. stocare la rece în apă. deschisă şi colorată tăiere de la baza frunzei. după tratamente şi prerăcire. recoltarea tardivă tratare cu soluţii pentru favorizează deprecierea la prevenirea crăpării bazei tijei valorificare în apă. a unui material cu grad de perisabilitate mai redus. deschid. Recoltarea prematură a florilor de gerbera şi trandafiri predispune la aplecarea bobocului. boboc semideschis. perenă seră. la bază cu pungi de polietilenă. defect al calităţii adesea ireversibil. grijă. pe suporţi de polistiren. deschiderea primei flori din tăiere de la teaca frunzei. în cutii înainte de colorarea bobocilor căptuşite cu folie polietilenă (unghiul floare/tijă 50-60°) sau 3 inflorescenţe în fiecare cutie. Elena (1998). înainte ca prin tăiere la plantele tinere perenă seră. condiţionare. ambalare în (plantare V-VI) păstrare. flori complet deschise. fazele specifice de recoltare ale florilor tăiate sunt în număr de 4 (boboc închis. prerăcire. devansarea datei de înfiinţare a unui nou ciclu în seră. spadix pe care au apărut stocare în apă la 4°C. Alexandra (1994) arată că recoltarea în stadiu mai incipient este recomandată în vederea transportului pe distanţe mai mari sau în scopul păstrării pentru reglarea echilibrului între cerere şi ofertă. boboc colorat. (pasărea paradisului. Printre avantajele unei recoltări timpurii enumerăm: recoltarea într-o singură etapă (crizanteme). pentru vante. streliţia). inflorescenţă (o floare ieşită din condiţionare şi tratare cu perenă seră. Trachelium sp. florile şi prin smulgere la înfloreşte X-V (I-III) recoltate prematur nu se mai exemplarele consolidate. înfloreşte VI-VIII sensibilă la deshidratare şi fragilă buchetele se livrează în ambalaje care menţin umiditatea aerului După {elaru. păstrare uscată la 7-8°C timp de o lună. specific. posibilitatea unei recolte suplimentare (garoafe). spata să se răsfrângă. inclusiv legare în pachete de 20 cu 23 legături. spată).

mai ales în condiţii de manipulare ulterioară mai puţin corespunzătoare. Ruperea se face la speciile mai uşor de detaşat.Recoltarea prea timpurie este riscantă la Anthurium. tratamente. Lilium. care se deschid prea tare pe lumină (Narcissus. Nu se recomandă nici recoltarea pe ploaie sau imediat după ploaie. suprafaţa de absorbţie este astfel mărită. răsucire şi smulgere. se recoltează tot dimineaţa. Antirrhinum. Tijele ierboase pot absorbi apa şi prin ţesuturile externe. 1998).1. iar la unele specii precum Gerbera. Mai ales în cazul tijelor lemnoase.24. respectiv stropiri abundente. plantele sunt turgescente şi fragile. Calendula. cum ar fi Callistephus. Recoltarea timpurie este practicată la Anemome. Dahlia. Momentul 0 corespunde momentului de dezvoltare la care soiul trebuie comercializat Dimineaţa. şi alţii). Tijele prea lemnificate la bază vor fi tăiate puţin mai sus. dar după ce s-a ridicat roua ({elaru. Callistephus. Narcissus sau Tulipa. Narcissus. care furnizează flori instabile calitativ. Materialul care se obţine este predispus la atacul de Botrytis. Iris. cu viaţă scurtă. prin apăsare în jos. Efectul momentului de recoltare aupra procesului respirator la trandafirii din soiul "Velvet Times" ţinuţi la 210C (după Coort S. Momentul din zi pentru recoltare este dimineaţa pe rouă pentru florile de grădină cu puţină umiditate. Tulipa). Fig. când florile dispun de rezerve energetice mai reduse în vederea deschiderii. care reprezintă majoritatea. Paeonia. depreciere sau încingere. dacă se tratează ulterior cu soluţii speciale care asigură o deschidere perfectă a florilor. deoarece absorbţia apei este mai dificilă în astfel de cazuri (crizanteme). dintr-o singură mişcare. unele Orchidaceae şi Zantedeschia. Recoltarea într-un stadiu mai avansat se recomandă în vederea unei valorificări imediate sigure şi se practică mai ales iarna. Tăierea se practică utilizând un cuţit ascuţit bine sau un foarfece special. 333 . Gladiolus. Paeonia şi Strelitzia. Gerbera. Dianthus. Este contraindicată recoltarea la temperatură ridicată şi lumină în exces (durată/intensitate). umezeală sau condens. fără a lăsa resturi de ţesuturi pe secţiunea realizată. se rup uşor şi se ofilesc mai greu. Se recomandă tăierea oblică. Ea este posibilă şi la Chrisanthemum. Florile cu turgescenţă normală din culturi de grădină. Polianthes şi Tulipa. Modul de recoltare folosit este prin tăiere sau prin rupere. Freesia. Elena.

Pachetele de 50 fire. florile sau bobocii pentru buchete sau pentru decor. se folosesc pentru manipularea florilor lăzi de aluminiu sau de material plastic. 1976). inflorescenţele.. Livia şi colab. dar floarea va fi bine centrată în raport cu tija. La unele sere mai mici.. 3-4 perechi la garoafe. hibridului) sub denumirea cărora sunt destinate valorificării. Florile culese cu grijă. Întreaga floare va fi lipsită de urme de pământ. 2-3 perechi la soiuri de trandafiri cu creştere slabă.1500 bucăţi. la gradul de dezvoltare corespunzător sau în fază de boboc (Gladiolus. se pun în poziţie uşor înclinată. În mod facultativ se efectuează şi alte operaţii. pe măsura recoltării. în număr maxim de 30 în fiecare ladă. 1500 garoafe boboci. Gloriosa. Florile sensibile de Anthurium. precum tratamentele pentru prelungirea duratei de menţinere a calităţii. 1967) sau învelite în folie pentru a evita ofilirea (Preda. 24. precum şi eliminarea sau folosirea potrivit altor scopuri a exemplarelor care nu se încadrează. Strelitzia etc.Pe plantele rămase la sol se lasă suficiente frunze (2-3 la gladiole.600 trandafiri miniatur. În complexele moderne de sere. Polianthes etc). sănătoase şi fără paraziţi. 334 . Exemplarele vor fi întregi. lalele sau crini.2. până în dimineaţa următoare. lăstari (Dahlia) sau muguri pentru a produce alte flori. Capacitatea acestora este de 800 fire garoafe cu flori deschise. trebuie să posede rezistenţă la o condiţionare şi un transport în condiţii normale din punct de vedere tehnologic. 24. Tijele florilor vor fi întregi. nedeformate. 1976).3. Pentru trandafiri se pot folosi lăzi cu dimensiunile 1000 x 500 x 400 mm (Preda. La crizanteme se admite o uşoară malformaţie. Gerbera. florile de Gerbera sau de trandafiri erau duse imediat la condiţionare. va fi cât se poate de operativă. M. Celelalte specii pot fi recoltate şi apoi ţinute în vase sau bazine cu apă.2. legate strâns la bază şi lejer la 15 cm sub corolă. de orice substanţe sau alte materii străine vizibile. 400 fire trandafiri (Baccara) sau 500 . 3-4 perechi la cele cu creştere puternică). la adăpost de arşiţă. Pe parcursul condiţionării şi până la livrare se urmăreşte verificarea şi promovarea prin sortare a acestor însuşiri. Garoafele se manipulează în lădiţe de carton sau material plastic cu capacitate de 500 . la temperaturi ceva mai coborâte. care se pot suprapune şi stivui. calibrare. Încă din momentul recoltării. Condiţionarea florilor tăiate Condiţionarea florilor tăiate constă în sortare. proaspete. Freesia. se recoltează şi se condiţionează în aceeaşi zi. Orchidaceae. Frunzele vor fi verzi.2. prezentând caracterele tipice ale speciei şi cultivarului (soiului.. cu ajutorul unor cărucioare de pânză ({tefan. M. sănătoase. trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale de calitate. legarea în buchete şi ambalare. Lilium. Manipularea Manipularea în spaţiile specifice.

Minigaroafele se apreciază după forma şi modul de distribuire al ramificaţiilor laterale. Înlăturarea frunzelor sau stipelelor pe o porţiune de 10 cm de la baza tijei. fenomen nedorit care micşorează durata menţinerii calităţii. calitatea tijei (dreaptă. pentru a nu sfâşia frunzele la celelalte fire în momentul manipulării individuale. La trandafiri se îndepărtează spinii (ghimpii) bazali. Crizantemele cu o floare. Lalelele se separă pe clase de calitate în raport cu dezvoltarea cupelor. Toleranţele de calitate admise de standarde sunt între 3. bine formate. care include şi diverse alte lucrări specifice fiecărei flori. chiar dacă are tija mai scurtă. prezenţa defectelor. prezenţa lăstarilor laterali. rigiditatea. diametrul florii sau inflorescenţei (crizanteme. Gerbera şi Freesia. după vigoarea. care aprovizionează sau care duc mai departe materialul sortat. Tabelul 24. La garoafe se execută o operaţie similară doar în cazul în care intenţionăm să le păstrăm un interval mai îndelungat în apă. se practică la toate speciile la care este necesară. Calibrarea se realizează pe 12 coduri de lungime.5 şi 10 % în funcţie de clasă. acceptându-se o floare frumoasă într-o categorie superioară. gerbera) sau numărul florilor şi bobocilor (Freesia) (tab. precum şi pregătirea tijelor lemnoase în vederea păstrării în apă. Se elimină anterele la unele Liliaceae sau Iridaceae. precum şi o serie de aspecte specifice. rezistenţă). rigiditatea.2. în funcţie de integritatea şi lipsa de defecte a florilor. Legarea în buchete este o operaţie complexă. rezistenţa şi liniaritatea tijelor. dezvoltarea şi forma frunzelor. Deservirea se execută de către alţi muncitori. 24. liniaritatea şi rezistenţa tijelor. pentru a preveni polenizarea. care pot lipsi de pe treimea inferioară. pentru a le putea lega mai uşor. Crizantemele cu mai multe flori se diferenţiază după numărul acestora (5-4-3) şi distribuirea cât mai armonioasă a ramificaţiilor în jurul axei centrale.3. {elaru Elena (1998) mai menţionează între aceste lucrări şi ceruirea tăieturilor la liliac / trandafiri. precum şi calitatea tijelor (formă. din 10 în 10 cm. Garoafele standard SIM se mai diferenţiază prin existenţa crăpării caliciului şi remedierea acestuia. integritatea frunzelor. prin despicare sau strivire la bază pe o porţiune redusă. Trandafirii sunt sortaţi după gradul de uniformitate şi integritate. precum şi după numărul florilor sau bobocilor la care se vede culoarea (3-4-5). la crizanteme se înlătură în zona bazală 1-2 până la 1/3 din numărul de frunze. Primele 4 se succed din 5 în 5 cm.). Criteriile de calitate au în vedere existenţa deprecierilor şi procentul acestora. considerând şi floarea la măsurare. verzi (care pot lipsi de pe treimea inferioară). liniaritatea şi gradul de garnisire al tijei cu frunze sănătoase. prezenţa vătămărilor şi defectelor de creştere.Sortarea se face de regulă manual. Gladiolele sunt apreciate după numărul de flori/boboci (9-7-5) şi calitatea tijelor. Concomitent cu sortarea. la mese de sortare. viguroasă) şi sănătatea frunzelor. iar următoarele 8. în conformitate cu standardele de calitate existente în vigoare 335 . după lungime (cm). vătămările şi defectele constatate. Criterii de calibrare pe calităţi ale unor specii de flori tăiate. În practică se aplică şi compensări. Fiecare specie posedă şi criterii specifice de grupare pe calităţi.

apărut în orice moment al valorificării (manipulare. Florile din culturi de câmp care se recoltează vara şi florile de seră care dau semne de ofilire se tratează astfel: . se leagă în mănunchiuri. trandafiri) sau din flori aşezate în 4-6 planuri cu tijele din ultimele planuri tot mai scurte (tip evantai. dar există şi buchete mai mari sau mai mici (multiplu de 10 bucăţi). păstrare necorespunzătoare sau transport incorect efectuat). Tratarea pentru fortificare sau impulsionare. Calitatea florilor trebuie menţinută pe parcursul valorificării. iar baza buchetelor se uniformizează prin tăiere cu foarfeca. Speciile cu tulpini mai scurte.-aug. cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm buc.II 40 30 30 20 20 15 40 40 35 50 40 50 7 4 30 7 25 6 20 5 25 20 30 30 30 40 30 40 6 3 20 6 20 4 15 3 20 20 Gerbera Freesia cu flori simple cu flori involte Lalele de seră şi solar de câmp Legarea în buchete se realizează cu fibre naturale sau sintetice. de flori şi boboci lungime nr.I cal. Buchetele se pot face din flori de lungime egală (tip umbrelă. Legarea (buchetarea) se face manual.M. cm buc. ca Lathirus sau Viola. fără a provoca răni. diametrul inflorescenţelor unice diamametrul inflorescenţelor multiple lungime diametrul inflorescenţelor lungime nr. Garoafele se leagă cu inele de cauciuc. crizanteme).se împrospătează secţiunea tijei şi se îndepărtează frunzele depreciate sau veştejite de la bază.se introduc cu tijele în apă caldă la 38-40° C pentru deblocarea vaselor conducătoare.. lejer în treimea superioară pentru susţinerea tijelor şi cu benzi de plastic strâns la bază. lungime lungime în lunile dec. 336 . de flori şi boboci lungime lungime U.-nov.Specia Sortimentul Trandafiri cu tija lungă cu tija mijlocie cu tija scurtă (Garne) Garoafe Minigaroafe Gladiole Crizanteme Criterii de calibrare lungime lungime lungime lungime lungime în lunile ian. cm cm cal. Există două etape preliminare de tratament care pot preveni această evoluţie (Amăriuţei Alexandra. lungime în lunile sept. lungime în lunile oct.extra 50 40 30 50 50 40 60 50 60 8 4 40 8 30 7 25 6 30 25 cal. la garoafe. Buchetele evantai se pot transporta mai uşor.-sept. . Tratamentele pentru fortificarea florilor sunt facultative şi au drept scop refacerea turgescenţei după stresul hidric. 1987): de fortificare (de întărire după stresul provocat de lipsa de apă) şi de impulsionare (de încărcare a tijelor cu glucide şi substanţe bactericide) înainte de transport sau înainte de păstrare. iar transportul şi păstrarea (când se face) pot periclita uneori marfa din acest punct de vedere. La garoafe şi trandafiri buchetele (pachetele) conţin în mod frecvent 20 de flori. la gerbera.-dec.

Pentru prevenirea fraudelor.se introduc exemplarele ofilite în totalitate în apă timp de o oră. Kiselev. Syringa şi bulbifere. respectând şi poziţia verticală la speciile care solicită manipularea în această poziţie. Syringa). . Numeroase reţete sunt în prezent foarte complexe şi rămân confidenţiale. Timpul de tratament este relativ scurt. tijele florilor se introduc în vase de material plastic sau de sticlă. Un caz particular îl reprezintă plantele care secretă latex sau alte sucuri.5-5). înainte de fortificare. iar utilizarea lor este tot mai specializată. În încăpere va fi o temperatură medie (20-27°C) şi o lumină normală (2000 lx). În alte variante mai simple. Există un spectru foarte larg de substanţe utilizate. cu tijele în imersie în 3-4 cm de apă. (1956) recomandă cufundarea florilor tăiate de Convallaria. dar şi Gerbera. Tratamentele pentru impulsionarea florilor vizează crearea unui efect de durată. pentru solubilizarea latexului/sucului care se poate întări în caz contrar. {elaru Elena (1998) se referă la împachetarea în hârtie umedă a florilor din culturile de câmp şi ţinerea lor câteva ore în vase adânci. coagulând şi astupând vasele conducătoare de la capătul tijei. având o soluţie fără glucide.G. cu apă. în camere răcoroase şi întunecate.se menţin 24 de ore la temperaturi scăzute. existenţa substanţei pe tija florilor este verificată cu reactivi calitativi (difenil carbazonă.. înainte de a fi introduse în apă rece. timp de 20 de ore în apă. în cazul garoafelor se vor folosi soluţii cu concentraţia mai mare de 10%. se introduc câteva secunde în apă foarte fierbinte (80-90°C) pentru deblocarea vaselor conducătoare.pentru tratamentul de fortificare. urmată de 2 ore de zvântare completă înaintea ambalării. . tijele florilor se cufundă timp de 12-24 ore în soluţia încălzită la 38-40°C. de ordinul orelor. la temperaturile menţionate. se pot executa cu zaharoză şi o substanţă de impregnare antimicrobiană. unele devenite clasice şi chiar obligatorii pe pieţele de flori.3 sunt prezentate câteva categorii de substanţe utilizate. dar conţinând o substanţă antimicrobiană şi un acidifiant (pH = 4. Cele mai simple tratamente de impulsionare. iar modul de tratare şi mai ales scopul urmărit depind adesea de specia la care se aplică. Florile cu petale albe stropite cu apă se pot păta. tratamentele de impulsionare se fac în două etape. E. efectuate cu tiosulfat de argint. După împrospătarea secţiunilor. viraj din verde în galben). precizează că florile tăiate cu tije lemnoase (Chrisanthemum. urmărind prelungirea perioadei de menţinere a calităţii în condiţii de stres (transport. În cazul trandafirilor. după fiecare împrospătare a secţiunii. care nu face parte din această categorie. Dacă se urmăreşte scurtarea timpului de tratament. Se recomandă şi în aceste cazuri cufundarea în apă de 85-95°C a capătului tijelor timp de câteva secunde. 3-4 337 . păstrare). În tabelul 18. care se deschid. dar se poate reduce la câteva minute sau secunde (mărind concentraţia). Amăriuţei. reţetele evoluează permanent. Tratamentele de impregnare a bazei tijelor de la florile sensibile la etilenă. Alexandra (1994). au devenit un indicator de calitate stabilă al loturilor comercializate. care au tendinţa să se îngroaşe.

iar umiditatea aerului poate fi reglată pentru a nu afecta materialul floricol. această etapă este parcursă în mod firesc. Tratamentele de împregnare se fac la 20°C sau cu soluţie caldă. Se menţionează şi instalaţii cu tuburi mobile din material plastic.005 %). Efectul impulsionării/impregnării constă în câştigarea unui număr suplimentar de zile în care florile îşi menţin calitatea şi se mai pot încă vinde (2 . inclusiv manipularea şi până la prerăcire. Varianta cea mai modernă este răcirea cu convecţie în toată masa produsului. pentru a emana şi răspândi aer rece sub presiune. Ag2S2O3 este greu solubil în apă. cu aer rece sub presiune (presure cooling) sau cu aer forţat (forced air cooling).ore/20°C şi 12-16 ore la o temperatură mai scăzută. deoarece condiţionarea (în care este inclusă şi ambalarea) se desfăşoară la temperatura de 10-12°C. 3-4 zile la garoafe etc). După Amăriuţei Alexandra (1987). timp de 20 minute. intervalul de 2 ore după recoltare este optim. Tiosulfatul de argint prezintă avantajul că acţionează ca antagonist al etilenei. Reţetele recomandate de Amăriuţei Alexandra (1987 şi 1994) menţionează fie separat componentele de preparare (Na2S2O3 0. În cazul florilor de seră. prin combinare rezultă 1 litru soluţie conţinând 0. Pentru garoafe şi Asparagus. Ambele fiind preparate în 500 ml apă distilată.079 g AgNO3. sub care circulă aerul de răcire. maximum 4 zile. Instalaţiile cu funcţionare continuă dispun de benzi rulante perforate. unde aerul rece este aspirat sau refulat prin masa de ambalaje cu flori. în soluţii care conţin zaharoză (10 %) pentru garoafe şi 7% pentru Asparagus.05 g Ag + în 0. timp după care fenomenele de depreciere se accentuează. sub forma Na+ -(O3S2-Ag-S2O3). respectiv cu funcţionare continuă sau discontinuă. Un volum de vânzări mare permite şi achiziţionarea de agregate de prerăcire performante. Soluţia se agită. cu sau fără amestecarea aerului. Prerăcirea trebuie efectuată într-un interval de timp cât mai scurt după recoltarea florilor tăiate. fie recomandă amestecarea a 2 soluţii. prerăcirea este intercalată în fluxul tehnologic după condiţionare. în măsură să sporească stabilitatea calitativă a florilor livrate. provocând astfel o diminuare a intensităţii respiraţiei.3 zile la Gerbera. durata tratamentului este de 24 ore.05 % şi AgNO3 0. 338 . prima conţinând 0. iar cea de-a doua conţinând 0. Răcirea este rapidă. dar devine solubil în exces de Na2S2O3. Prerăcirea individuală cu aer forţat are loc lângă un panou. deplasându-se rapid prin tijă spre petale. este de maximum 24 de ore. se foloseşte sau se stochează la întuneric în vase de sticlă sau material plastic închise la culoare.4622 g Na2S2O3 5H2O.05g Ag+ sub formă de tiosulfat de argint. unde sunt păstrate un interval scurt de timp până la expediere. Instalaţiile sunt polivalente. Tratamentele de impregnare ale tijelor preferă tiosulfat de argint în loc de azotat de argint. justificându-se prin faptul că măreşte durata de menţinere a calităţii acestora. care sunt introduse în lăzile cu flori tăiate pe parcursul ambalării.Na+ (complex). după care loturile ambalate sunt duse în spaţii frigorifice. La marii producători de flori. deşi acesta din urmă se întrebuinţează în paralel. perforate.463 mM Ag+ = 0. doar de câteva ore. aplicându-se produsului gata ambalat. Durata de la recoltare. iar pentru unele specii. Există diverse subvariante.

dar trebuie menţionat preţul de cost ridicat al sistemului în general. Chrisanthemum 2-3 %/12-24 h.15 %/10 min.0.04 %/20 (inhibitor al emisiei de etilenă) min. Gerbera 7-20 %/12-24 h.1-0. Antirrhinum. Păstrarea frigorifică este metoda cea mai utilizată în prezent pentru stocarea florilor tăiate. 1987 şi 1994. înaintea transportului frigorific pe distanţe mari (Kiselev E. între condiţionare şi transport. dar în multe cazuri şi mai ales la unele specii. Rosa 2-3 %/12-24 h (măreşte durata vieţii comerciale) Azotat de argint (bactericid) Dianthus 0. Cu dotări nespecializate. Asparagus 7 %/24 h. Gerbera 0.35 .1-0. Păstrarea de scurtă durată se face cu florile destinate valorificării pe termen scurt sau mediu.1 %/10 min. în apă sau în soluţii specifice conservante. efecte Zaharoza (nutritiv) (poate fi Gladiolus 20 %/12-24 h. Păstrarea de scurtă durată rezolvă în primul rând problema formării de loturi mai mari şi mai omogene. Chiar autorii din urmă cu mai multe decenii recomandă prerăcirea florilor timp de câteva ore la 3/5°C. Răcirea în mijloacele de transport se poate dovedi riscantă fără o prerăcire prealabilă. Cyclamen 15 înlocuită cu glucoză = dextroză) %/20 h. prelucrare) Substanţa componentă şi scopul Specia tratată.. păstrarea uscată dă rezultate mult mai bune. Nu se preferă o metodă ci se calculează efectul economic exprimat în zile suplimentare de calitate comercială şi preţul de cost cel mai scăzut. Se apelează în general la păstrarea umedă. Variantele vacuum cooling cu umezire prealabilă (pulverizare foarte fină cu apă) sunt mai adecvate. Dianthus şi Asparagus 0. Chrisanthemum 0. Substanţele componente ale unor soluţii destinate impulsionării. fără o circulaţie de aer proaspăt şi umidificat.15 %/5-20 min. în condiţii de menţinere a calităţii (în cazul când se aplică loturilor de flori tăiate gata ambalate).035 %/24 h (+ zaharoză) Clorură de nichel (bacteriostatic) Phalaenopsis 0. 2 339 .Instalaţiile de prerăcire în vid (vacuum cooling) se utilizează mai puţin la flori. deoarece realizează răcirea pe seama evaporării parţiale a umidităţii din ţesuturile acestora.08 . prerăcirea poate fi mai puţin folositoare. Păstrarea de scurtă durată a florilor tăiate2*. Ea nu urmăreşte decât parţial prelungirea duratei de valorificare.G. (antimicrobian şi inhibitor parţial pentru etilenă) Sulfat de aluminiu (acidifiant) Rosa 0.01/12 ore (rezistenţa la aplecarea bobocilor şi la ofilire) Sulfat de cupru (fungicid. Dianthus. Gladiolus. Antirrhinum. Gerbera.15 %/5-10 min. 1956). fortificării şi impregnării florilor tăiate (după Amăriuţei Alexandra. Gypsophylla 10 %/12-24 h. Latirus 0. Chrisanthemum. Strelitzia 10 %/24-48 h. recoltate mai aproape de gradul de dezvoltare şi înflorire pe care trebuie să-l prezinte la livrare.3. Tabelul 24. camere sau celule frigorifice obişnuite. Lilium 10 %/24 h. îşi pierd turgescenţa datorită higroscopicităţii reduse a aerului rece şi devin predispuse la ofilire. concentraţii recomandate / durata ei principal tratamentului. Florile prerăcite în frigidere. Phalaenopsis 0.0. * Păstrarea florilor taiate pe durata medie sau indelungata este tratata intr-un subcapitol separat. în vederea reglării neconcordanţelor care apar permanent între cerere şi ofertă. Dianthus 10 %/12-24 h. care poate fi amortizat numai la loturi mari de produse.0025 %/24 h Tiosulfat de argint (bactericid) Alstroemeria. Lilium.

în apă. în ochiurile cărora se pun florile. Alexandra 1987/1994). fără strivire sau resturi de ţesut. Strelitzia 0.05 %/câteva ore etilenă) Pentru durate reduse se folosesc încăperi reci la 5-10°C.025 %/48 h (bactericid. Gypsophylla 0. La unităţile mari. Frunzele de pe treimea inferioară a tijelor. Se folosesc găleţi de material plastic cu site la gură. care în amestec cu zaharoza. Vasele care au mai fost folosite se spală în prealabil cu apă fierbinte şi detergent. netedă. inhibitor etilenă) Diclorphen (bactericid) Dianthus.025%/4 ore (tratament la baza tijei. cu umiditate relativă peste 90 %. se îndepărtează. Lilium 0. Tulipa 0.1 %/5 secunde (impregnarea tijei pentru Botrytis) prevenire atac mucegai) Acid amino-oxiacetic (inhibitor Dianthus 0. inhibitor etilenă) Sulfat de 8-hidroxichinoleină Gerbera. contra Cyclamen. Cu cât păstrarea se prelungeşte. Clorhidrat de clor-colină . Dianthus 0. care sunt predispuse la putrezire.025 %/24 h Acid citric (acidifiant) Strelitzia 0. reduce aplecarea geotropică) Rovral (fungicid.5 %/16 ore (înainte de transport. Forsithia.002 %/5 minute sporeşte rezistenţa la etilenă. au efect de impulsionare) Citrat de 8-hidroxichinoleină Gerbera 0. Tijele lemnoase sau lemnificate se spintecă 5-6 cm (Rosa.CCC Gerbera 0. se pot cufunda cât mai complet). apa se schimbă zilnic. Florile se ţin distanţate în buchete lejere. Rosa 0.02 %/24 h Phisan 20 (bactericid. Prunus triloba).001-0. fungicid) (compuşi de amoniu cuaternar. Secţiunea de la bază se împrospătează înainte de introducere şi zilnic în timpul păstrării. prin îndepărtarea a 1 cm de tijă. Dianthus. contra aplecării (retardant) geotropice) N-1-naftil ftalmat (inhibitor) Antirrhinum 0. Gerbera 0.02 %/24 h. pentru a mări suprafaţa de absorbţie a apei. Chrisanthemum. Syringa. (mai ales la Iris sau Dahlia. iar Gerbera se poate tăia şi ea longitudinal pe 5 .0025 %/2 minute contribuie la menţinerea turgescenţei. 340 . Ele pot obtura accesul apei în vasele conducătoare ale florilor tăiate din aceste specii (Amăriuţei. Plantele vor fi introduse zvântate. fără picături de apă şi nu se stropesc pentru a nu se păta.015 %/48 h. aerisire insuficientă şi apariţia unor boli. umiditatea relativă trebuie să fie mai moderată (70-80 % UR). cu o producţie de flori importantă. Împrospătarea tăieturii se recomandă a fi făcută sub apă.001-0. Chrisanthemum 0. cu un cuţit bine ascuţit. dezinfectânduse. Chrisanthemum.02 %/24 h (bactericid.1 %/48 h Benzilaminopurină (complex) Dianthus 0.01/0.005 %/2-4 ore evită alungirea tijelor şi aplecarea florilor etc.bactericid) Cloruri de alchil dimetil amoniu. Frunzele de Rosa şi Syringa eliberează în apa vaselor de păstrare substanţe polifenolice care precipită şi coagulează conţinutul ţesuturilor vegetale proaspăt tăiate la baza secţiunilor. Aglomerarea în vase poate provoca vătămări. iar porţiunea din apă a tijelor şi găleţile utilizate se spală. păstrarea temporară a unor specii reprezentative se face în capacităţi mai mari. la bază. precum şi suporţi de sârmă pentru menţinerea în poziţie verticală. Dacă păstrarea durează mai multe zile.6 cm.

cum sunt crizantemele. Elena. transparente parţial sau total. 1995). florile sunt despărţite între ele şi de pereţi prin vată de celuloză. V. tifon sau muşchi de pădure. legate în 2-3 locuri şi învelite în hârtie. containere sau în bazine speciale. La baza tijelor se învelesc în vată. şi colab. care fixează florile să stea. A. Se recomandă ambalarea unor flori 341 . gerbera. situate în spaţii climatizate şi aerisite.Păstrarea umedă se face în poziţie verticală în căzi. Lilium şi alte specii cu tije lungi. învelite în hârtie fină sau pergament până la nivelul florilor. în rânduri despărţite de straturi de hârtie. 1976. care trebuie protejate de pierderea de umiditate sau de frig în timpul iernii. 1979). ferind florile de deshidratare (Kiselev. M.. 1967). Fiecare buchet se amplasează cu florile spre capetele lăzilor şi cu tijele spre interior. În ultimii ani. E. Buchetele sau pachetele cu flori se înfăşoară lejer în hârtie şi se ambalează în lăzi sau în cutii căptuşite. la o temperatură înconjurătoare de 10-12°C.. Narcissus şi Tulipa. Iris. Buchetele se învelesc iarna în întregime şi se foloseşte în mod suplimentar vată pentru protejare contra îngheţului (Gherghi.. 1994. Gladiolus. Buchetele vor fi cât mai apropiate unele de altele. se ambalau zvântate. Iris. talaj de hârtie sau coli de hârtie specială. în straturi alternante cu foi de hârtie subţire. se folosesc cutii de carton sau ambalaje din mase plastice.1970. păstrarea uscată sau diferenţierea pe specii a factorilor de păstrare pe o durată scurtă de timp sunt de fapt un caz particular al păstrării florilor tăiate în general2. pentru a nu aglomera materialul floricol. dar nu se îndeasă în ambalaje. confecţionate în mod special pentru fiecare specie sau grupă de specii în parte. În perioada 1960 . Păstrarea în soluţii conservante. florile încă se mai ambalau în coşuri sau lădiţe din şipci. în trepte sau tijă la tijă. turgescente şi dacă este posibil prerăcite. {elaru. crini). pentru a nu juca în timpul transportului. în timp ce la alte specii se accepta şi prezenţa unor picături fine de apă pe frunze. acestea se pot ambala vertical în coşuri de nuiele (Preda. Ambalarea în cutii se execută la Gladiolus. În interior. 1956. Capacele nu vor presa conţinutul.. Sonea. Trandafirii se ambalează în pachete de 25 bucăţi. aranjate suficient de strâns. Florile sensibile. Modul de ambalare a evoluat odată cu ansamblul operaţiunilor din fluxul tehnologic de valorificare. În fiecare cutie se pun 20 buchete (a 20 fire). Garoafele zvântate se ambalează în cutii de carton căptuşite cu polietilenă şi prevăzute cu fante de aerisire la capete. materiale hidrofile care menţineau umiditatea. orhideele şi altele se pot înveli individual în hârtie subţire sau în nişte cornete special pregătite. Ambalarea comercială poate precede sau poate fi încadrată de o păstrare pe termen scurt. Livia şi colab. care nu va fi supraîncărcat. {tefan. Operaţia de ambalare trebuie desfăşurată cât mai operativ. iar păstrarea uscată în camere frigorifice special amenajate cu rafturi şi suporturi. Există şi posibilitatea ambalării individuale.G. pentru ambalare trebuie folosite flori stabile din punct de vedere calitativ. La fel ca şi pentru celelalte specii preambalate în pachete (gladiole. După Amăriuţei Alexandra (1987) şi alţi autori actuali..

de carton sau mase plastice. duce la curbarea tijelor. Florile trebuie să prezinte gradul de dezvoltare corespunzător. Ambalajele de transport pot fi containere metalice de 1. Capacele sunt fixate prin legare cu sfoară. S. şipci de consolidare din lemn fixate în perete cu cuie. emanată de produsele care o degajă.). garoafe Miniatur. fie flori ambalate caracteristic (crizanteme Spider. Problema asigurării umidităţii este la fel de complexă.2 Efectul negativ al geotropismului pozitiv. Tratamentele de fortificare sau de impulsionare sunt recomandate.5x0. Chrisanthemum) este de 2-4°C.. în lungime. 342 . Polyanthes.având gradul de înflorire asemănător. Nu se expediază decât flori hidratate.24. într-o anumită poziţie care nu trebuie modificată. dar şi de florile prea înflorite.4 m. Gerbera şi altele). Livrarea la beneficiar include şi recepţia calitativă. Unele specii se transportă în poziţie verticală. omogenitatea fiind o condiţie a calităţii şi influenţând pozitiv asupra menţinerii acesteia. cât şi pe lăţime. în care se introduc fie ambalajele specifice. pentru a asigura încărcarea în condiţii de siguranţă. Se admite livrarea în fază de boboc la Freesia. Gladiolus. determină deprecierea speciilor sensibile. Lilium. iar pentru cele tropicale (Anthurium. Tulipa etc. afectate de stresul termic sau mai ales hidric (început de ofilire). Rosa. în ambalaje care păstrează o umiditate corespunzătoare fiecărei specii. Temperatura de transport pentru speciile temperate (Dianthus. Poinsetia) de 8-12°C până la 18° C în unele cazuri. 1990) Transportul şi livrarea la beneficiar se execută cât mai rapid. Cutiile de carton au pe mijloc. Gloriosa) de 4-8°C. Prezenţa etilenei. asupra liniarităţii tijelor de Antirrhinum şi Narcissus ambalate în poziţie orizontală (după Kays. În mijlocul de transport se menţine UR 85-95 %. Manipularea ambalajelor cu flori trebuie efectuată cu grijă. pentru a nu-şi modifica liniaritatea tijei (Gladiolus. Anemone. Un transport incorect determină livrarea de flori "obosite". pentru speciile subtropicale (Gladiolus. lovite sau bolnave. Antirrhinum. Menţinerea prea îndelungată în poziţie orizontală.2) Figura 24. Strelitzia.2x0. fără loviri sau şocuri.J. atât pe lungime. cu mijloace climatizate. Orchidaceae. determinând deprecierea calităţii (fig.

1 % şi cloruri (sodiu sau potasiu) 0. timp de 12 ore în apă. prin cantitatea redusă de substanţe depozitate. }esuturile lor componente sunt tinere. Ofilirea petalelor este un exemplu evident de îmbătrânire programată. Particularităţi ale păstrării florilor tăiate 24. Lilium etc. iar celelalte numai până la nivelul inflorescenţei (Gerbera. cu apă permanent schimbată. florile prezintă unele particularităţi specifice unitare privind păstrarea. Speciile care suportă.02 %. Florile servesc la reproducerea organismului vegetal din care provin. chiar dacă nu prezintă semne de oboseală. având temperatura camerei pentru speciile de seră şi fiind mai rece pentru speciile timpurii de câmp. CuSO4 0. Îngrijirile acordate florilor tăiate la beneficiari au scopul de-a rehidrata marfa. diverse şi tipice.Orchidaceae etc. pe măsura vânzării. operaţii specifice culturilor respective şi efectuate fie la locul de producţie. 24. În timpul nopţii pot fi ţinute din nou la rece. UR corespunzătoare şi lumina indirectă.1. într-un timp foarte scurt.3. petale depăşind sepalele cu 1. moment din care existenţa sa devine inutilă şi chiar nedorită în continuare de organismul vegetal. 343 .8-2 cm. se cufundă total. În spaţiile de expunere. Păstrarea florilor Deşi atât de diverse ca încadrare botanică sau origine geografică. fie după recoltare (în cursul condiţionării). ale rezervelor eliberate şi translocate din alte organe. restul stocului fiind păstrat în condiţii specifice. Desfacerea este eşalonată. desprinse la vârf) sau chiar într-un stadiu mai incipient (conform unor caiete de sarcini care solicită un material floricol rezistent la transport. de polarizare a vectorilor polenizatori. odată ce şi-au îndeplinit rolul lor complex. care să ocupe spaţiu puţin). dar şi de etapă intermediară a circuitului glucidelor către ovulele fecundate. au menirea de-a favoriza şi de-a polariza toate condiţiile. copilit. temperatura este de 18-22°C. care se transportă astfel pentru a rezista mai bine la transport. La tijele impregnate cu săruri de argint nu mai este necesară tăierea de reîmprospătare a secţiunilor. conform STAS 11319/3-85 (diametru minim 2 cm. Florile vor fi aşezate răsfirat în vase curate.3. Garoafele livrate ca boboci gata să se desfacă în următoarele zile.). îndepărtare de frunze sau de ţepi. în vederea împlinirii fecundării. precum şi o proporţie cât mai însemnată din resursele plantei. a căror cunoaştere permite o aplicare flexibilă şi în acelaşi timp diferenţiată a tehnologiilor de valorificare. se pot deschide în soluţie de zaharoză 10 %. ele fiind doar beneficiare şi consumatoare. Păstrarea în spaţiile comerciale şi la cumpărători se poate face şi cu ajutorul soluţiilor conservante din reţete gata preparate sau reţete mai simple realizate cu substanţe mai accesibile. Prin metabolismul specific. totdeauna după împrospătarea secţiunilor şi aplicarea altor tratamente care asigură accesul apei în ţesuturile conducătoare. Se admit semne de ciupire. cu condiţia de-a prezenta capacitatea de-a înflori în intervalul de 2-3 zile. iar tratamentele de reîmprospătare trebuie continuate zilnic.

Narcisus incomparabilis. soi). Dianthus caryophyllus (grupa standard etc). regimul hidric. Un caz tipic îl constituie hibrizii de trandafiri cu flori de culoare galbenă care au avut printre genitori soiul Soleil d'or. Tulpinile conţin adesea o rezervă de glucide şi de apă. Tulipa gesneriana. Chrisanthemum leucanthemum etc. Gladiolus hybridus. Strelitzia reginae. Unele flori au o durată de menţinere a calităţii în stare proaspătă. Paeonia officinalis şi multe altele. de numai câteva zile: anemonele.factori de cultură (lumina. iar frunzele contribuie şi ele la activul acestui bilanţ. Alexandra. Durata menţinerii calităţii florilor tăiate este condiţionată în mod cronologic de: .2. frunzele tăiate de Asparagus sp. În cadrul a numeroase specii.3. 24. cum sunt Rosa x. protecţia fitosanitară şi gradul de poluare). . Menţinerea calităţii florilor în funcţie de factorii de cultură Ponderea probabilă a influenţei factorilor de cultură asupra duratei de menţinere a florilor tăiate este apreciată între 35-70% (Amăriuţei. Antirrhinum majus. Alstroemeria x.Florile sau inflorescenţele sunt însă constituite într-un mod specific şi complex. Callistephus chinensis. 24. care şi menţin calitatea peste două săptămâni: Chrisanthemum x hortorum.factori specifici (specie. compoziţia aerului.3. Menţinerea calităţii florilor în funcţie de factorul specie Speciile de flori diferă între ele în privinţa perisabilităţii. în condiţiile mediului ambiant sau chiar în spaţiile de păstrare. după recoltare. Zantedeschia aethipica. care poate fi utilizată parţial de către flori. apare o diferenţiere netă pe soiuri sau grupe de soiuri în ceea ce priveşte gradul de perisabilitate. Tulipa gesneriana. al căror beneficiare erau. 1987). Timp de peste o săptămână se pot păstra fără intervenţii deosebite Dianthus caryophyllus. Forsithia suspensa. nutriţia minerală.3. Syringa vulgaris. O durată de existenţă comercială de până la o săptămână pot avea în condiţii naturale florile tăiate de Rosa x. Gerbera x. Anthurium andreanum. în cazul garoafelor de seră se poate face o distincţie calitativă între florile de toamnă sau primăvară şi cele de vară sau 344 . Datorită însă ratei foarte scăzute a fotosintezei şi a încetării importantului flux de substanţe fotosintetizate. Gypsophyla paniculata.. Există şi specii sau soiuri din cadrul unor specii. Phalaenopsis x. Gerbera x. Cymbidium x. Anthurium andreanum. Gloriosa rotschildiana.factorii tehnologici de valorificare diferenţiată. Freesia hybrida. etc. Lathirus odoratus. Convallaria majalis. Dendrobium x. temperatura. fiind recoltate în cele mai multe cazuri cu tulpina (tija) şi uneori cu frunzele ataşate de aceasta. cunoscuţi prin durata lor de păstrare redusă. stânjeneii (Iris germanica şi Iris hollandica). . florile tăiate se depreciază mult mai repede decât florile care rămân ataşate pe plante. Acţionând în complex. Prunus triloba.

din care menţionăm Anthurium andreanum. în frunze mai ales. Regimul hidric excesiv conduce la producerea de flori mai perisabile la garoafe. Compoziţia aerului prezintă şi ea importanţă. Se pot constata influenţele (negative) ale dirijării sau controlului nesatisfăcător al luminii şi/sau temperaturii în cazul tuturor culturilor floricole din sere. fapt care contribuie la diminuarea perioadei de viaţă în vasele de păstrare. O altă grupă. 1995). Sporirea controlată a procentului de CO2 din atmosfera existentă în sere contribuie la ameliorarea calităţii materialului floricol produs. prevenindu-se defectele de calitate. Antirrhinum majus şi Lathirus odoratus. 345 .0. Temperaturile scăzute determină formarea.iarnă. Temperaturile prea ridicate din timpul formării florilor de Freesia. Unele dintre aceste specii sunt afectate şi de doze de 1-3 ppm. contribuie la micşorarea duratei de păstrare a trandafirilor.003 . În perioadele cu lumină scăzută devine posibilă sintetizarea de glucide suplimentare. Ea mai poate proveni de la resturi vegetale acumulate. care sunt folosite de către boboci pentru o înflorire normală. t> 27°C). Durata de iluminare în condiţii de zi lungă permite acumularea în tijele florilor a unei cantităţi sporite de substanţe de rezervă. fiind un factor de stres. rezistă la concentraţii de 10 . ca urmare a condiţiilor de lumină şi temperatură mai favorabile ({elaru Elena. Toamna şi primăvara se formează flori mari şi intens colorate. micşorând durata menţinerii calităţii. orhideele. La trandafirii de seră se intensifică şi nuanţa petalelor. 1994). Etilena se găseşte în mod natural în proporţii foarte reduse în spaţiile unde se cultivă flori (0. în timp ce insuficienţa apei provoacă fenomenul de "adormire" sau nedeschiderea bobocilor. strivite sau lovite. motoare cu ardere internă sau de la instalaţii industriale. timp de 24 ore (Amăriuţei Alexandra.300 ppm/24 ore. care apar în seră în ultimele trei săptămâni înainte de recoltare. conţinutul său fiind mai ridicat în anotimpul rece (toamna-iarna) şi acolo unde sunt plante bolnave. având un conţinut ridicat în glucide de rezervă. a compuşilor fenolici în cantitate sporită. cu tijele groase şi ferme. deoarece accelerează îmbătrânirea şi ofilirea petalelor. dar mai ales în cazul garoafelor. narcisele. Indiferent de origine. Iris şi Dianthus nu favorizează acumularea glucidelor şi constituie cauza duratei scurte de menţinere a calităţii pe parcursul valorificării. prezenţa sa este foarte dăunătoare în culturile floricole. Gerbera x şi Tulipa gesneriana. există specii ca Lisianthus sau Chrisanthemum hortorum practic insensibile la etilena exogenă. În fine.005 µ l/l. Foarte sensibile la etilenă sunt Alstroemeria x. Tulipa. crizantemelor şi trandafirilor Intensitatea slabă a luminii conduce la obţinerea de flori care îşi menţin calitatea o durată mai scurtă de timp. Temperaturile extreme (t<15°C. crinii. dacă avem în vedere proporţia de CO2 şi de etilenă. Iris hollandica. care se păstrează de două ori mai puţin. garoafele.

evitarea traumatizării plantelor. care pierd apa uşor.1 % îşi micşorează intensitatea transpiraţiei.la garoafe au fost realizate numeroase studii privind carenţele de potasiu. Alexandra. bor sau calciu. Fertilizarea prea abundentă cu azot şi în general prezenţa în exces a acestui element are efectul cunoscut la toate speciile. Tratamentele cu microelemente. care provoacă diminuarea calităţii florilor pe parcursul valorificării (Mănucă. aerisire corespunzătoare). La Rosa x apare chiar fenomenul de aplecare a bobocilor. Sărurile de calciu [(CaCl2 sau Ca(NO3)2] asigură prin stropire foliară rigiditatea tijelor şi sporesc rezistenţa la atacul de Botrytis. Carenţele şi dezechilibrul unor cationi pot determina şi în cazul florilor efecte negative. .carenţa potasiului contribuie la obţinerea de flori sensibile la ofilire. ca aluminiul sau borul. sunt formele nitrice (NO3-). iar florile recoltate sunt mai stabile calitativ în timpul valorificării. cele mai favorabile sub raport calitativ. Amăriuţei. Florile astfel obţinute au o viaţă de vas mai redusă. accentuat de această carenţă. au un rol pozitiv în asigurarea calităţii la florile cultivate în sere. igienă culturală. Nutriţia minerală constituie un factor important al calităţii florilor care este în prezent şi mai mult studiat în cazul artificializării substraturilor şi răspândirii culturilor hidroponice. Garoafele şi trandafirii stropiţi cu soluţie de Al2 (SO4)3 0.dezechilibrul între excesul de K+ şi carenţa de Ca2+ reduc durata menţinerii calităţii la Hypeastrum. Garoafele manifestă în procent ridicat crăparea caliciului. iar depistarea concentraţiilor mai mari de 1-2 ppm/24 h se realizează cu plante indicator (tomate şi Tagetes sp. Dintre formele de azot utilizate. Crizantemele sunt afectate calitativ atunci când se intervine cu fertilizarea cu azot în finalul vegetaţiei. care reacţionează răsucinduşi frunzele). . precum şi fertilizările cu Mg2+. Prezenţa CO2 în cantitate suplimentară atenuează parţial efectele stresului provocat de etilenă. dacă sunt administrate raţional şi la timp.. Excesul de săruri minerale corelat cu irigarea neraţională diminuează potenţialul calitativ al crizantemelor. accelerând metabolismul şi favorizând formarea de ţesuturi cu celule mari şi membrane subţiri. O. 1983/1987/1994). eliminarea surselor de poluare. 1983. 346 . precum şi excesul de calciu. care pot avea efecte pozitive asupra prelungirii duratei de păstrare. cu repercusiuni asupra calităţii: .Prevenirea sau limitarea răspândirii etilenei în spaţiile de cultură se realizează prin eliminarea cauzelor (tratamente. sunt sensibile la atacul bolilor şi mai ales la mucegăire (Botrytis)..

cu celule vii. stânjenind sau oprind circulaţia sevei. dar şi a celorlalte detalii sau intervenţii specifice. fie de corpurile bacteriene. mai ales cele lemnoase. emană şi dizolvă în apă polifenoli. în apa de păstrare a garoafelor au fost identificate 24 de microorganisme. Cu cât sunt mai multe ţesuturi zdrobite sau strivite. raportată la volumul sau la masa lor vegetală. se umflă şi astupă vasele capilare. Studiile anatomice şi efectul substanţelor chimice dezinfectante au confirmat şi ele rolul microorganismelor în această situaţie. care măresc consistenţa dopurilor de precipitate formate. Degazarea apei prin fierbere. datorită constituţiei lor gingaşe şi proceselor fiziologice specifice pe care le desfăşoară. Alte specii. soluţiile conservante conţinând o componentă antimicrobiană. mbar/h). formează în contact cu apa şi sărurile minerale geluri impermeabile care se gonflează. Mucozităţile formate au consistenţa vâscoasă şi formează coajă. Între compuşii chimici constituenţi au fost identificate poliglucide de tipul dextranilor. Conţinutul în săruri al apei din vase contribuie la aceste precipitări şi coagulări. umiditate relativă scăzută). se formează mici bule care se intercalează pe traseul vaselor capilare. permeabile pentru apă. iar acesta se îngroaşă. Stresul hidric se datorează următoarelor cauze (Amăriuţei Alexandra. cu atât există mai multe substanţe şi resturi care pot obtura vasele capilare. şi colab. transpiraţia continuă şi bilanţul deficitar al apei în ţesuturi. Activitatea microorganismelor din apă contribuie şi ea la astuparea vaselor conducătoare. Suprafaţa de evaporare este mare. dintre care doar 3 au redus viaţa de vas a florilor. Putem astfel înţelege cât de importante sunt operaţiile de împrospătare a secţiunilor şi de schimbare a apei din vase. au devenit faze obişnuite ale proceselor tehnologice moderne de valorificare a florilor tăiate. Vasele de lemn sau de liber pot fi blocate. fie de seva alterată prin compuşi produşi de microorganisme. Factorii tehnologici de valorificare diferenţiată Prin recoltare. Transferate în vasele cu apă în care erau păstrate alte specii. dar au şi un efect de intoxicare al ţesuturilor. 1987): obturarea sau înfundarea vaselor conducătoare. datorită tăierii cu un un cuţit neascuţit. Prin tăierea tijelor. în contact cu aerul.3.5 mg apă/cm3. B) Transpiraţia florilor tăiate este foarte intensă (peste 3. tratamentele vacuum şi/sau cu apă fierbinte. (1985). au provocat acelaşi efect. întărindu-se. amplificată de prezenţa frunzelor. lumină intensă. ca urmare a unei succesiuni de condiţii create. A) Vasele conducătoare se înfundă. florile tăiate devin porţiuni de plantă independentă. Substanţele pectice din celulele secţionate. Cu cât absorbţia şi circulaţia apei se intensifică în funcţie de condiţiile de mediu existente (temperatură ridicată. florile 347 . }esuturile secretoare/laticifere de la unele specii îşi golesc conţinutul de latex prin tăieturi. S-a putut observa o corelaţie între creşterea populaţiilor bacteriene şi descreşterea aportului de apă spre floare.4. care îşi continuă procesele fiziologice în condiţii de stres. precum şi cu numeroase stomate.24. După Zagory D. La exterior prezintă o epidermă subţire.

pentru a-şi desfăşura metabolismul şi pentru a-şi autoregla homeostaza vegetativă (temperatura ţesuturilor. urmat la unele specii de o uşoară creştere (maximum climacteric) în timpul îmbătrânirii. Stresul energetic se manifestă în condiţiile în care aprovizionarea florilor cu substanţe fotosintetizate.) sau crizantemele (fig. majoritatea florilor tăiate suferă un declin al intensităţii respiraţiei după recoltare. 1987).1. 348 . săruri ale unor metale mai grele. în primul rând cu glucidele specifice. Conţinutul de glucide reducătoare din petale este concludent pentru a caracteriza potenţialul de viaţă al florilor la o anumită temperatură (Amăriuţei. 24. prin micşorarea concentraţiei osmotice şi a intensităţii metabolismului celular. acid abscisic etc) sau măresc concentraţia osmotică din celule (săruri de potasiu. contribuind la prelungirea duratei de menţinere a calităţii şi temporizează manifestarea fenomenelor tipice de îmbătrânire.J. fotosinteza şi respiraţia). Ofilirea se produce în timp.3). constant mai mari decât aportul provenit din absorbţie. Alexandra. nu mai au capacitatea de-a menţine apa. Garoafele standard recoltate în stadiul de boboci şi trandafirii (fig. hidratarea acestora. (1990).2) recoltate la momentul optim. După Kays S.24. este întreruptă. }esuturile tinere au celule active. Garoafele recoltate la un stadiu mai matur de dezvoltare sunt produse climacterice tipice(fig. hidratate şi cu presiune osmotică ridicată. capabile să reţină apa şi să suporte stresul în anumite limite. Glucidele hidrosolubile accesibile în cantităţi suficiente întreţin desfăşurarea normală a proceselor fiziologice din plantă. glucide hidrosolubile). membranele celulare îşi modifică permeabilitatea. Integritatea membranelor şi bilanţul apei sunt afectate. au manifestat doar un declin constant şi permanent al intensităţii respiraţiei pe parcursul perioadei următoare. Soluţiile conservante conţin componentele care inhibă transpiraţia (săruri de hidroxichinoleină. Deficitul de glucide hidrosolubile accentuează această tendinţă.24. Pe măsura îmbătrânirii. ca urmare a pierderilor de umiditate. le menţin hidratate la nivel celular datorită presiunii osmotice ridicate.şi frunzele transpiră mai abundent şi au stomatele deschise.

Ramat. fenomen evidenţiat de virajul culorii pigmenţilor antocianici din nuanţe de roşu spre violet. Fenomenul de îmbătrânire este pus în legătură şi cu echilibrul redox din ţesuturi (Panavas T. 1998). şi colab. care conduc în 349 . permite menţinerea mai îndelungată a rezervei de substrat energetic a florilor. Schimbări ale intensităţii respiraţieişi sintezei etilenei în paralel cu procesul de îmbătrânire după recoltare-la garoafele din cultivarul " Improved White Sin" la 200C (după Maxie şi colab) În momentul când metabolismul intens al florilor nu mai este susţinut prin aport constant de glucide solubile. glutamină şi NH4+ liber. CO2/floare/h) la recoltare şi pe durata păstrării (după Kue şi Warkinan) Fig. se trece la proteoliză care duce în final la deprecierea calitativă.x morifolium. fructoză).3. Efectul gradului de maturare a florilor la Chrysanthemum (C. când metabolismul bazat pe degradarea proteinelor duce la creşterea conţinutului celulelor în asparagină.Fig. Membranele celulare îmbătrânite nu mai reţin apa. Utilizarea în soluţiile conservante a glucidelor (zaharoză. apărând ofilirea şi "aplecarea gâtului". glucoză. Modificările membranelor."Indianopolis white") (intermediarmaturămaturitate completă) asupra respiraţiei florilor (ml CO2/Kg/h ml-.. 24. Cazul trandafirilor este cel mai studiat. cv. Se modifică pH-ul celulelor.2. iar efectul citochininelor de întârziere a îmbătrânirii este amplificat.24. Proteoliza este întârziată.

contra îngălbenirii. şi-a demonstrat şi ea eficacitatea. Circulaţia aerului de 0. Atmosfera controlată. Introducerea în spaţiile frigorifice trebuie făcută în termen cât mai scurt.Umiditatea relativă din aceste încăperi trebuie să fie suficient de ridicată. pot fi induse în parte de activitatea lipoxigenazei şi de prezenţa radicalilor liberi. accesul aerului va fi dirijat uniform în masa florilor. Factorii determinanţi în păstrarea florilor tăiate. cum sunt Rosa sau Convallaria (Paulin. care se manifestă ascendent din cauza reducerii activităţii enzimelor protectoare de tipul catalazei. În vederea unei valorificări de durată.1.20 cm la perete. la minimum 5 cm de podea. pentru a preveni deshidratarea materialului floricol. Paeonia etc. 50 cm la plafon şi 5-10 cm între ambalaje. iar la durate mari de păstrare se pot instala scrubere purificatoare cu KMnO4. Nu trebuie să se formeze diferenţe prea mari de temperatură (peste 0. Lilium şi Alstroemeria se tratează suplimentar şi cu benzil adenină sau giberelină. Lumina deficitară poate favoriza îngălbenirea şi o evoluţie nedorită a calităţii la florile tăiate care au frunze pe tijă. în vederea livrării conform standardelor. Dahlia. Crizantemele trebuie păstrate în spaţii iluminate artificial (500-100 lx).2 m/s va cuprinde tot spaţiul de păstrare.final la moartea celulelor. 24. inactivarea termică sau prin alte tratamente a lipoxigenazei şi diminuarea nivelului lipidelor peroxidate. Pentru transport sau păstrare se evită asocierea cu alte produse care emană etilenă (crizanteme. tomate. în scopul limitării pierderilor de umiditate. se poate proceda la deschiderea acestora.4. fără vătămări mecanice.012 %. poate fi o cale de mărire a duratei de menţinere a calităţii florilor tăiate. care au o emisie de etilenă mult mai importantă. Gladiolus. se utilizează doar flori de calitate. asigurându-se 12-24 recirculări pe zi. asigurând spaţii de acces.3 % O2 la garoafe. mere.. Bobocii florilor rezistă mai bine la vătămări şi la acţiunea dăunătoare a etilenei.4. dar nu va depăşi 90% decât la specii sensibile.5 . iar ambalajele de valorificare în care se află vor fi transparente cel puţin la capac. iar prerăcirea măreşte stabilitatea lor calitativă. au un metabolism mai puţin intens şi ocupă un spaţiu mai restrâns.5°C) între diferitele zone din celulele de păstrare. cu un conţinut de 0. sănătoase. banane etc). care trebuie menţinută sub 0. recoltate la un stadiu ceva mai incipient. Tehnologia păstrării florilor tăiate 24.003 0. 1981). Între ventilator şi materialul floricol se va asigura un spaţiu de circulaţie de minimum 2 m.15 . Speciile cu 350 . A. care presupune de la început o anumită durată de păstrare. Sensibile la lipsa de lumină mai sunt Rosa. Nu se amestecă bobocii cu florile deschise. Pentru evitarea acumulării etilenei. Vasele cu flori se instalează pe cărucioare sau pe suporturi grătar. ardei. Includerea în reţetele de soluţii conservante a unor substanţe cunoscute prin rolul lor antioxidant. Ulterior păstrării. de 10.0. pere. La unele specii se iau măsuri pentru prevenirea polenizării.

Fără a detalia sensibilitatea specifică la stres termic a florilor tăiate. iar Dianthus sp. Gloriosa etc.4. Bouvardia.1°C (Anemone). 1987).2. Spathiphyllum) şi -2. precum şi tehnicile mult mai elaborate de păstrare. mai ales în cazul variantei simple (în apă). 57 de cazuri (42 în apă şi 15 în soluţii conservante) reprezentând 2/3. unele Orchidaceae. uşor acidifiată artificial şi dezinfectată. florile îşi continuă într-un ritm încetinit evoluţia (deschidere. 18. Anemone. care au un conţinut în glucide similar. precum şi în faptul că asigură turgescenţa materialului păstrat. Apa de păstrare va fi fiartă şi răcită. care diferenţiază speciile tropicale de speciile temperate. sunt păstrarea umedă şi păstrarea uscată. la temperaturi sub 7°C sau chiar mai ridicate (11± 4°C). Oscilaţiile termice sunt foarte dăunătoare.). deoarece florile nu trebuie ambalate. 351 . deoarece provoacă formarea de condens.4.4. necroza şi stagnarea deschiderii bobocilor la specii ca Strelitzia. La flori survine însă originea geografică mult mai diversă. Temperatura de îngheţ oscilează între -0.. Polianthes. tolerează 1-2 săptămâni de păstrare la întuneric. . Păstrarea umedă în apă Păstrarea umedă în apă sau în soluţii conservante.durata de păstrare este redusă. Temperatura frigorifică de păstrare a florilor tăiate poate fi asimilată la prima vedere temperaturilor de păstrare a altor specii horticole deosebit de perisabile. Unele specii ca Freesia. 18. îmbătrânire) pe parcursul acesteia..3°C (Hyacinthus. mai ales pentru florile ambalate. . . sunt variante de păstrare umedă.consumul de apă şi calitatea acesteia constituie adesea o problemă.suprafaţă foliară redusă în urma recoltării ca flori tăiate. Anthurium. specie/soi şi compoziţia lichidului de păstrare (apă. cu conţinut de săruri normal.). -3.consumul de substanţe de rezervă se desfăşoară în funcţie de nivelul termic (0. care asociază recoltarea într-un stadiu mai timpuriu de dezvoltare (boboci) cu diverse procedee moderne de conservare a calităţii. .viaţa de vas după păstrare este scurtă. Avantajele acestui procedeu constau în simplitate. Dahlia sau Iris preferă prezenţa apei. poate avea o durată de 12 (4) săptămâni. în condiţii de atmosferă şi de presiune normală. Procedeele de păstrare frigorifică (tab. poate suporta chiar câteva luni lipsite de lumină (Amăriuţei Alexandra.sunt necesare lucrări periodice de împrospătare a apei din vase şi a secţiunii tijelor. soluţie conservantă). Dintre speciile cu variantele de păstrare recomandate.5/13°C) stadiul de dezvoltare. trebuie menţionată decolorarea. 24.materialul depozitat ocupă un spaţiu mare prin prezenţa vaselor şi aşezarea laxă a florilor. .. Dezavantajele sunt mult mai numeroase: .3°C la frunzele de Asparagus (tab.

Orchidaceaele.Hyacinthus (7 . la 10°C . . Rosa.Gladiolus (14 zile la 1-2°C). . .14 zile la 6°C). Diminuarea de 6 zile a vieţii ulterioare de vas se observă la garoafele păstrate 16 zile la 10°C. Ea poate scădea până la 2 zile dacă durata de păstrare este mai mare (6 zile) şi temperatura mai ridicată (10°C). apare pericolul îngheţului apei din vase. fără a se aglomera. Nu se păstrează umed flori recoltate prea timpuriu.28 zile la 0°C).Cymbidium (14 zile la 2°C).14 zile la 1-2°C). nu se mai deschid deloc sau prezintă.28 zile la 1-2° C). .Freesia (7-14 zile la 1-2°C). o calitate inferioară. Callistephus. . . 352 .Chrisanthemum hortorum (14 zile la 1-2°C). care pot fi tratate preventiv în cultură pentru a preveni infecţia cu agenţi patogeni din acest stadiu.13 zile la 4° C). -Phalaenopsis(14 zile la 8°C). în cazul că se deschid. -Paphiopedillum(14 . apare pericolul mucegăirii (atac de Botrytis).14 zile la 2-3°C). Amăriuţei Alexandra (1987). . Trandafirii păstraţi în apă îşi reduc durata vieţii ulterioare de vas. La garoafe se constată o diminuare a duratei vieţii ulterioare de vas cu 1-6 zile.la limita inferioară a temperaturilor. Durata păstrării umede poate fi până la 4 săptămâni la: . Florile se pun la păstrare zvântate. Diminuarea minimă de numai o zi apare după 4 zile de păstrare la 1°C. împrospătarea secţiunilor sau prevenirea formării bulelor de aer în vasele capilare. Intensitatea respiraţiei s-a dublat prin creşterea temperaturii de la 1°C. de la 1°C. . dacă avem în vedere prezenţa unui număr mai mare de frunze pe tije. se constată că viaţa de vas nu este afectată la durate de păstrare scurte (3 zile) şi temperaturi scăzute (1°C). . pentru a nu se păta sau a nu se îmbolnăvi. .Alstroemeria (7 .. Gerbera. dacă răcirea spaţiului de păstrare nu este omogenă sau uniformă. deoarece nu se mai realizează o deschidere corespunzătoare calitativ. după păstrarea umedă.Lilium (14 . Dahlia. Operaţiunile preliminare păstrării umede (sunt expuse în cazul păstrării de scurtă durată) prezintă o mare importanţă. Florile proaspete din soiul Sonia au o durată a vieţii de vas de circa 6 zile (fără păstrare).30 zile la 1-2°C). menţinute în poziţie verticală (pentru susţinere şi spaţiere/distanţare) de suporturi speciale.Tulipa (6 . -Lilium (14 .Paeonia (21 . în funcţie de temperatura de păstrare. Zantedeschia (şi Calendula).Iris (15 zile la 2°C) .Narcissus (8 . . .20 zile la 4°C).Dendrobium (10 .Anthirrhinum (7 .14 zile de la 0-2°C). Unele specii ca Anthurium. la 10°C . . după terminarea depozitării. Se păstrează umed doar florile sănătoase.14 zile la 0-2°C). Dacă se păstrează frigorific.14 zile la 3°C).21 zile la 2°C). detaliază aspecte ale comportării. a florilor tăiate de trandafiri şi de garoafe.Iris (15 . Intensitatea respiraţiei a crescut de 4 ori. Nu se stropesc în timpul păstrării. -Narcissus (14 zile la 0-2°C ). .Tulipa (7 .la limita superioară a temperaturilor.

Forsithia (3-4 zile la 5°C). 7-14 zile (1). UR 85/90 (1)(5). -1/0° C. Rosa . 2-3 zile (1) 4/6° C. 4/60 C. 21-42 zile (5) (2) 4° C.O durată intermediară de păstrare au: frunzele de Asparagus (7 . îngheaţă -0.Vas (3). la t° 4/5° C. V Vas = Viaţa de vas* (conform notei) Specia Antirrhinum Callistephus Lathirus Chrisanthemum indicum (hortorum) Chrisanthemum leucanthemum Gypsophyla Anemone Convallaria Dahlia Gladiolus Observaţii 0/2° C. 28-42 zile SC (1). SC cu Rovral şi Ag.fără tratamente (2 .80 C 2° C.Vas (3) 7-9 zile V.Vas (3) 6-8 zile V. 1990.0. -0. UR 60/70.Vas (3) Păstrare umedă Păstrare uscată 4/5° C.Vas (3). Dianthus .4 zile la 4/5°C). 1. UR 85/90.5/0° C 21-28 7-9 zile V.5° C.7 zile la 5°C). fără tratamente (6 . 7-14 zile (3) 14-15 zile (1)(5)(6) -0.10 zile la 8°C). Polianthes (3 . (7) Preda M.14 zile (2).UR 80/85 (3) -0.Fr. 3-5 zile V. 0/2° C.3 zile la 4°C). UR 95 (5)(4). 1995 . îngheţ (2)(6). UR -0. 14-21 zile (1) îngheţ -1. Cattleya (7 .5° C. UR 85/90 (3) (5) 5° C.10 C 8-10 zile V. 3-4 zile (3)(2) -0.5/4. 3-5 zile. 3-7 zile (3)(5) 3/5° C.. Vas (păstr. şi Chapon J. 1998.10 zile la 4-5°C).. 8 zile SC (4) umedă. (2){elaru Elena.Vas (4) 4-6 zile V. 5-8 (9) zile. Gloriosa (3 . Tabelul 24. UR 90/95. O durată de până la o săptămână de păstrare se recomandă la: Spathiphyllum (7 zile la 4°C).vas (3) 0/0. 7-10 1°C.1998.14 zile (2) -0.90 C 1/3° C. (3){tefan Livia şi colab.5° C. 15-42 zile fază de boboi. 1994. Callistephus (7 . îngheaţă ± 0.8° C (4)(2) 85/90. Syringa (8 zile la 1-2°C). îngheaţă -2.. 7-10 zile (3)(2)(1) – camerei (3) 5-7 zile V. îngheaţă 4/5°C. UR 80/85. Dahlia (7 . Zantedeschia (7 . 1-2 zile. 4-5 zile.5° C. Bouvardia (7 .. 14 zile. 6-8 zile V. Convallaria (3 .5 zile la 4°C). 5-6 zile V.fără tratamente (2 .5° C..5/0° C. 14 zile (3)(2). (6)Niculiţă P. 14 zile (2) zile V. 5°C păstr. 1976) SC = soluţii conservante. poziţie verticală (1).10 zile la 4-5°C).10 zile la 4-5°C). 3-4 zile (1) 10/12°.standard. 1967. 7-10 zile (3)(2) 1. 1-2 zile 0/2° C. 14-28 zile 0/1° C.10 zile la 6°C).5/0° C.4 zile la 11°C). SC (35(1). Chrisanthemum leucanthemum (2 . (5)Moras Ph.4.3 zile la 12/13°C). 4/5° C.Vas (3).9. Date privind păstrarea unor specii de flori tăiate (după (1)Amăriuţei Alexandra. 5 zile. 4/5° C. 85/90 UR (5) (1).30 C Iris (germanica şi 0/1° C.4 zile la 3/4°C). 14-21(28) zile SC (7)(4)(1) – – 4/7° C. Anthurium .1° C 6-7 zile V.vas (3).Vas (3). 15 zile (4)(6) Lilium 0/1° C. îngheaţă Hyacinthus 1. 7 zile (1) hollandica . 7-21 zile SC cu Ag (1) (4) 7° C. Prunus triloba (3-4 zile la 5° C).8 zile la 6°C). (4)Vidalie H. Syringa (3 . 7-14 zile ± SC (1)(3). Anemone (1 .2 zile la 7°C). 0/2° C. impregnare 353 .10 zile la 4-5°C).

Vas (3). UR 809/85 SC 7-16 85/90. flori tratate 0/0. 21-28 (42) zile.