EMIL CAPRARU HERTA CAPRARU

51 "

EDITURA MEDICAlA

• BUCURE$TI, 1984

Coperta

de GICA

PETR.E·

Multumim Editurll medlcale, cclegllor, psihologllor !iii p;\!\.rintilor, care prln trrcuralarue !\!Iisugestiile lor ne-au ajutat la aparttta acestel c<!lrti

I
!

CUPRINS

1. CREeTEREA

sr

DEZV OLTAREA
,~.~!

Perioadele copilariei Factorii care iniluenteaza cresterea Criterii pentru aprecierea cresterii Criterii de apreclere a dezvoltarii lritelegerea problernelor copilului

, .. , neuropsihice ,

. . . . .

10 12 13 18

20

2. IN A~TEPTAREA

UNUI COPIL
23

Despre ereditate........................................................ Lupta impotriva bolilor ereditare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notiuni de anatomie f$i fiziologie ale aparatului genital al femeii... ......... Organele genitale ale femeii. ,............ .... Menstruatia .............. .............. Celulele germinative (gametii) Fecundatia .................................................... .... Migratia tubara a oului si dezvoltarea sa pin a la nidatie....... ......... Anexele produsului de conceptie Dezvoltarea produsului de conceptie.................................. Factori care inlluenteaza negativ dezvoltarea produsului .de conceptie.... Sarcina normalii........................................................ Modificarile ce au loc in organlsmul matern, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Supravegher~a..remeii gravide ,........ Durata sarclUn...................................................... R~lul sorei .d~. ocrotire in perioada prenatala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I giena sarcmu N asterea norrnala Nasteri anormale " Lauzia Boli in perioada de liiuzie............................................ 3. SUGARUL Nou-nascutul (0-28 zile) _" '" . _ '" - .. " .. . tngrijiri in maternitate _ _. . . . . . . . . Ingrijiri aeordate nou-nascutului in sala de nalltere............. . . Incidente fiziologice in perioada de nou-nascut . _ " ,.. Alimentatia nou-nascutului .. __ _ " _. Iesirea din maternitate _ _.............. Supravegherea iii ingrijirile acordate In familie..................... .. Alirnentatia ............................. Allmentatia naturala

33 35 35 38 41 42 "5 45 46 47 49 49 51 56 57 59 71 78 81 88

92 100 101 103 105 108 109 112 113

5

1)IllcltlUl\,l de aHlptal'o din parten marnel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dlllc\llti\~1 de 1~ldptl!re din purtea sugnrului"""""""",. AlimenLulin nrtiflclul!1"""""""",."""""""".""", Vescln. Mod de fol05lre, """""""""""""""""" Conslderuti! generale asupra alimentnt ie! nrtlliciale ,,,,,,,,,, Vilarnlne """""""""""""""""""""""""""" l giena nou-nnscutulul . " " " " ,." , , ' .. , , , " ,., , , , , , , , "", , , , .. , , , Buin de curatcnie"".",."""""" ,. , , , , , , , ", .. , " ,. tnfl\~atul "", ,., , .. , , , , .. , .. , , ,,.,, , .. Schirnbatul sugarului ,.,', ,.,., ,.,., .. , . Criterii si observntii dupa care se stahileste starca de saniHnte II nou-nascutului

'12C
125 128 130 135 144
152

I'all.

141

140

157 161 163 163 166

Cresterea

.. " .. , .. ,., .. ".,', .. " .. ,.,' .. ,',., " .. , ~i dezvoltarea nou-nascutului . . .. " ,.,., Piclca ,.,., ," ., , , .. '" .. ,' .. , " .. , .. ,

, .. , .. , ..

, .. "

.
.

AHm~.nt.nl,ltl ..••. ,."., •. ,."., .....• ,., •. "'.,., .•.. ,., '. '. " '. '. " '. '. '. " " '. '. " : DezvoJtare9. npuropsihomotorie, , ,··,··,···· 8upravegherc ~i tngrijir!..".,', ··,··,,··,'······,·"'·····,··"··· De la i() III 11 lun!., ... , . , , .. , ..• , .•. , . , , . , , , , , , . , . , , .•...•.•.• , • , .•• , .• Alimentat1l1 .,""', •••• , •••••• , •• ,"'." ••••• , ••• ::::::::::::::::: •• Dezvoltarea. neuropslhomotorle .... , .... ·"·,····,·,· .. Snpraveghere. i t ngf ijiir ···········, .. ,., .......•...... De la 11 la 12 lun! , . Alimentatia , , .. , ,', , .....•.... , .. , ':::::::::::: Dezvoltarea fizicli I}i neuropslhomotorie " ····•·•·• Supraveghere ~i tngrijiri ·················,··::::::::::: Gimnastica sugarulul , , ,., J ocul ~i jucitriile , ' , Ze~trea sugarului. , , , ,, , .
4. COPII.UL lUIC (1-3 ANI)

~'5'4
251i

!li~M'

251'1 257 257 258 259 261
261

260
2&4
264 268

271

De Ja 1 In 2 luni
Alimentatia

Nou-nascutul Nou-nascutul Postrnaturul

mernbrelor Craniul ~i rata Sistemul nerves. Diferite manifestari Dezvoltarea neuromotorie Organele de simt. Simturi Manirestari anormale Regimul de vin\1i si alimentatia marnei .
prematur cu hipctrofie Ietala (malnutvitie

Caracteristici

Scaunele: l,lo.u.n1iscutuh~i: Exarnenul

anatomoflziologice

.

ale nou-nascutului.
, _

. .
. .

.

.

intrautertna,

_

_

_

dismatur) ..,

.

. . _

. .

Vilaminele . Cresterea 9i dezvoltarea Dezvoltarea neurornotorie Supraveghere si tngrijirl Reluarea activit:'!\ii mamel tn clmpul muncii De la 2 In 3 luni
Alimen t.atia Cresterea ~i dezvolt.area , Crester ea Dezvolt area mot orie si psihica Supraveghere 9i lngrijir!
It

. . . . . .
,

.

"

De Ja 3 la

Cresterea iii dezvoltarea neuropsihomot.orie Supraveghere iii lngrijiri De la '* la 5 luni si de~volta:~a. ncuropsihomotorie Supraveghcre iii tngrijir], De la 5 la 6 luni Dezvoltarea fiz!c~ :;;i neuropsihornotoric Supraveghere ~I lllgTIJlrl De Ja 6 la ? luni
Allmentatia Alimentatia

Alirnentatia

luni

_. . . . . . .. . . . . ..

_

.

. .
,

. . . . . .

168 170 172 175 180 182 182 185 190 190 191 192 1% 197 191 201 20~; 206 207 209 209 209
211

167

Relatiile dintre pll.rinti *i copil Cresterea *i dezvoltarea De Ia 1 la 2 ani..... .. Allmentatia ,

··························
,

··············,······:::::::::::::

282 ..
'

.•.
,

.

.

283 283 28;'

Creliterea 9i dezvollarea ·············,,···················· Dezvoltarea neuropsihomotorie ········,·················· Supraveghere. 9i In grijiri , ...•. De Alimentatia am ........•....................... la 2 la 3 ··················· , Cre~terea ~i dezvoltarea ·.··············

=:':':':':

293 .'::::::::: 293 . . 295

28& 287 291

~~~~~:l~l~h:ri~c(~r;:;frij(fo;rrt~~ea'
O. PRE~COr;ARUI, (3-6 ANI)

d~p~i~d~~ii '~~~~t\:::::::: 'd~'~'rl ::::::::

298

300

f1i~\~~~~~~ .s~~~: :'::::::::::::::::::::::::::::.:::.::::::::.::.::.:: : : ::.
A.NI)

309 311 313

6. COPiLUL ~COI,AR (7-16

_ .
.

217 217 222 221, 226 228 281 2:32 232 234 239
240 2[.0 241 244 245 21,6

Pil.rintii fata In fat1i cu ~colarul.., , '.'. : : : : ' Alim.~!1~atia .....•............... :::::::::::::::::::::::: Ingrijiri -. ,. . Aer soare si sport .................•...................... Se~aJitatea la copil ·7. YACANTELE

'. .
.

322 325 330 332
336

.

~re9terea

.
.

226

.

Vncanta la munte ,·····························,·············· Pe;\colele mediului alpin , . , .. , , .. , , ,

346

Dezvoltarea fizic1i s i neuropsihomo torie Supraveghere iii Ingrijiri De la 7 la 8 luni Alimentatia Dezvol tarea fizieil. iii neuropsihomotorie Supraveghere ~i Ingrijiri , De la 8 la 9 luni ~ezvollarea fizi.Gil ~i, !!p.l1ropsihomotorie, Supraveghere ~I !ngnJlrl., , .. : De la 9 la 10 luni . , , 6
Alimen tatia

Alimental

ia

, _ ,

_..

. . . . . . . . .
.

.

Vncanl~ l.a mare .. b" I",~ ..: ,. 't' 'p'l~t~ 'I~' ti~p' ~i ·~~~~~ie·i::::·.::::::::::·':: Provenirea unor 1m 0 nu vrrr nea9 e , Accidente de circula\,ie., ,····,·,·····,·············
CULIN A~ din lapte

,.,

. .

347 349 353
355

8. RETETE

Prod use industriale
Produse

pcntru alimentatia
......•.. :

sugarului

_..

.

,,

,

,

,

247 250 251
25'1

Prod use din cereaIe, fructe ~l legume ,..... Re\.ete pentru sugar : :.... Retete culinare Iolosite In alimenl.at1a COpIJU)U!. Mtncarurl de legume, . ... ..·,·,···,·····,····. , Mtndlruri eU carne., ,', , ,

: : : : .....•...

::::::::::::::: ,
,

,

,

, ,

. . .

2.52 253 254

~~r:ri '.'.":"'.'."'.:::'."'.'.'.'.'.::'.":'.'."""::::::::::::::::::::::::::: :::":'.
, .. , . , , .. , . , . , , ..•• , .

, . .. , . : : , .•. , ' .. , .. '

,

357 357 361
362

366 367
369

370

371 7

.. Pentru a atinge anumite "repere" copilul trebuie sa treaca prin anumite stadii. Bol! ale aparatului re~iir~t~~::""""'''''''''''''''''''''''''''''' Boh ale.. '" " . . .... Examenul medical la domiciliu !'legimul alimentar al copilului b~i~~""" Boli contagioase.. . Salate ' . Studiile statistice. .. Mlnc~':lr! eu ouA. 3.. .. organelor sau corpului in ansambJu. . . . n Tuberculoza ..c. .. . 1\'1 u rat i a.. . . . infect. Aperitive .'i"'" Orelol. masurabil. este sensibil acelasi pentru toti. De exemplu.. dar nu specified maturitatea individuala. b) Dezvoltarea depinde de maturatla ~i de mielinizarea slstemului nervos. care-si schimha ritmul destul de usor.... . ci cum it face. Dezvoltarea cuprinde doua procese distincte. de oompozitie ~i de Iunctionare a celulelor. se traduce prin modilicari de strucat tura.gustari . dar achizitia acesteia se va face rapid de indata ce i se iveste ocazia. Este tot un fenornen continuu. " . . . tnsa mult mai greu de apreciat.. copilul trebuie sa invete sa se aseze inainte 9 ..i''':_: d~i~i~'ri .. '" . Viteza maturatiei variazii de la un copil la altul. proces calitativ. se traduce prin modificarea dimensiunilor corpului.. Viteza de cre stere variaza de la un copil la altul §i aceasta explica diferentele observate la adult. . . . ere ~ t ere a.. ... depinde de maturatia endocrina.~~. . . .. maturitatea.elul)::········································· Varicela [varsatul de ~i~ti' . curba greut... . Este un fenomen continuu. " .. Cresterea corespunde Inmultirii numarului de celule ~i maririi volumului lor. ..MineArur! pe baza de fAinoase . De exernplu.. . atita vreme cit aeestea nu s-au incheiat. Cele doua mecanisme sint interdependente: viteza de orestere.. Diagnosticul nu se face prin ceea ce face un copil. Boala diareica acuta . . Desert~. 2. . . ..... dar foarte intim legate: 1. . .."... ~i' . '" . . .. Rolul pilrmtllor ca ajutoare ale medicului······························ Elemente de apreciere ale stari! de boalA' Date ce trebuie furnizate medicului.. proces cantitativ. '" '" Scarlatina '. . . .. ci cum se tine pe sezut ~i cu ce grad de maturitate... dar viteza (iar~azij de la un copilla aitul. . . tesuturilor.' Tus~a con~i~i~'i '(t~~~~'~~g~..pielii ~i mucoaselor ::::::::::: Convulsllle " Accidente si intoxlcatii ..ul (parotidita epidemica. de modificare a proportiilor dintre segmentele corpului. "'. .. .... . 408 412 420 424 426 439 405 378 378 379 387 387 392 394 394 397 391 399 401 402 401... ..) . P r inc i p iiI e g e n era 1 e a led e z vol t Ii r i i-a) Dezvoltarea este un proces eontinuu de la concepjie la maturitate. care se desfa~oara cu 0 viteza relativ constanta.atii depinde de maturatia tesuturilor. nu se va studia daca un sugar de 7 luni sta in sezut. 375 375 376 371t 373 1 CRE$TEREA $1 DEZVOlTAREA tngrijirea co~il~lui bolnav in familie .. .... ". dar rezultatul sau. v Rujeola (pojar cori)············································· Rubeola (pojfu... . . unele manuale scolare ~i majoritatea cartilor de popularizare semnaleaza numai ca un copil "normal" sta pe sezut sau merge la 0 anumita virstii. corelatia cu ceilalti pararnetri de dezvoltare.. .. COPILUL BOLNAV . . posibilitatea de a dobindi 0 noua cunoastere (capacitate) ramine latent. 9. nici un exercitiu nu va permite copilului sa dobindeasca 0 anumita capacitate (motorie sau psihica). .~' ~~ii~' Hepatlta virala (hepatita epidemicll... .. : . Daca nu se las a copilul sii incerce ~i sa exerseze singur. c) Seeventa dezvoltarl] este aceeasi pentru toti copiii. .a.. :::::::::::::::: · · · · BIBLIOGRAFIE SELECTIVA " . ~. Caracteristica fundamentala a copilariei este dezooltarea Iiintei umane de la ou (rezultat din unirea spermatozoidului cu ovulul) la individul matur (de 18-20 de ani) capabil de a triii independent in societate. ..

D.d sirnte mirosul sinului mamei sale sau. ~atolo. iar l~ 5 ani volumul sau atinge 90% din cel al adultulu. Per i 0 a d a i n t r aut e r ina (antenatala sau prenatala) cuprinde cele noua luni de sarcina.greutat~l erup\H cut. sffrsitul PrJ: mului an.gla este dommata de accidente.a.Lungl. v 11 . adaptarea vieW de familie la sosirea noului venit. f) 0 aetivltate globala declan~eaz1\. 4. ~run~lll 91 membre s~ schimbii.md famll:_a trebuie sa se preocupe de formarea bunelor deprmden ale cop~lulU1. care cuprinde perioada propriu-zisa de scolar (sau de .!lcolar mic". flira a se putea sprijini pe gambe 91picioare. unele tulbu· rari de comportament prin gregeli de ingrijire. ochii pe m~mli sau un object care se balanseaza la 30-/10 em de fata 1Ul. proveni~i in majoritatea lor din afara. ca este timpul sa mtr~ mtr-o cole?tJvJ~ate de copii. La sf1rfjitul ceJui de·al doilea trimestru de gestatie. • d) Uncle retlexe arhalce precedA mi~ci\rile voluntare.. 0 flln\1I cal e doarrne tot timpul. muschii spatelui se rnatureaza. J'easca . In pr imul an. care fiind tot timpul eu e1 este c~a rnai 1.~tere. Este 0 perioada de dezvoltare relatlV lenta. ducind Ia modificarea aspectulm general al cOPJlul~1.le nu stie dec:t sa doarma Ili sa mghita.de a putea s/\ meargi!. carente alimentare etc. deoareee in aceasta 10 perioadll au 10c 0 ser!e de incide~t~ fiziologi~e (ioter. .. lar tali a se dubleaza la '4 ani. . Mama trebuie sa inveie sa deosebeasca limitele normalului privind stare a 9i manifestarile nou· nascutului. Perioadele copllarlel Copilaria poate fi Impar\it. Miscarile dezordonate din primele 6 luni sint lnlocuite prin miscar! de Iocomotie 9i prin abilitatea crescinda a mlinilor.la 5-_ ani ~i se tel'mina la 10-12 ani.o:e de un spatiu mai mare de desfa~urare. Acest deziderat se impune din primele zile. caracterizeaza 'prm continuarea cre~terii rapide a greuta~ii ~i lungimii.tive sin~ ~al reduse decit in perioadele precedente. fatui a atins 70% din talie 9i numai 20% din greutatea pe care 0 va avea la na~tere. nou-nliscutul ajunge (dupa 3-4 saI. V irs tap r e ~ col a r a (3 . cu pleoap~!e strlnse.atea de control al capului cu ajutorul muschilor gltului. ajunge sa fie mult mal ~arlata" spre. deprinderea mamei sa observe fji sa ingrijeasca nou-nascutul) slnt de 0 importan~li eonsiderabila.ndeo~ebl de calitatea ingrijirilor din partea familiei (diaree. In capitolele care urrneaza Incercam sa lmtJell'l: ~e. cit lji de colaborarea medic pedlat. puiul de om ajunge la s~ir91tul prlmu. exclusiv Iact. toate sistemele se organizeaza fji se dezvolta rapid.i. Evaluarea cresterii intrauterine se face in functie de durata gestaiiei (caleulul numarului de zile dintre ultima menstruatie ~inafj' tere) 9i dupa semnele de maturare ale diferitelor organe fji ale sistemului nervos.inirea ritmului eresteru ponderale (3 kg intre 1 iii 2 ani. scince~te. .e progresele sau anornaliile de dezvoltare ale copilului.l·n~Bcut aratam p~ larg cum trebuie sa fie urmarit nou-nascutul de catre medic ~l Bora de ocrotire cu ajutorul mamei. 1 cm de Ia 2 la 3 ani). Funciia motorie se desavirlje9t::. camera coreet incalzita fji aerisita. cu teat. ajung 81i·~i coordoneze actiunile faclnd ca sugarul sa poata sta pe sezut. plnll apre virsta de 7 luni clnd incepe sll "meargli" (miscnre voluntara). mama eu:n sa in~rI: .resplra. Perioada intrauterina este una din etapele cele rnai active fji mai cornplexe ale dezvoltsrii. De 10. Puterea de perceptie este inaintea posibilita1ilor motorii. 46-~7 crr: la 1 al!)' Multiplicarea celulelor sisternului nervos se terml:na l~ 5 am. . i~i agita bratele 9i gambele. ca dominanta activita\ii sale este joc~l. In aceast. 6. In cursul primelor 3 luni de Yia~a intrauterina (subperioada embrionara).lUl an sa mea~'ga_. Es~e peno~da c. . Rezulta ca ultimele 3 luni'de sarcina VOl'constitui 0 perioada de crefj' tere rapida. Perlmetrul cranian ere~te cu 12 cm (34~35 ern la na.enta11~.e ~ col a r ( 1 . Este 0 per ioada lunga ~i grea pentru :nama. detel'mina cele mai multe malformatii congenitale.. 5. In continuare. . perioada de copil mic (de la 1 an la 3 ani). spatele sa fie drept ~i nu indoit. " " 8. NUI?al mama are POSIbilitatea de a "deseoperi" clnd ~i cum geme. Se c~mpIete~7:a denti~ia de lapte. Per i 0 a dad e no u· n a s cut (0-28 zile) constituie etapa de adaptare 1a via~a extrauterina.ata la lnceput.anate etc. tlpa. In capitolul de nO'. ingrijirea pielii lji crearea unor condiiii corespunzatoare ale mediului extern (imbraeaminte. respirii mai repede. Mielinizarea creiel'ului se term ina spre 3 ani.nma~ur!\ sa descoper. Proportiile dintre cap.a perioada. holi de piele. 7. . Buge 9i inghite copilul.d e ~ n t e p ~. Alimentatia. . dar vtreta aohizi~iei pozi~iei "a.ipga acestea. daca ne gindim ca in 9 luni de Ia 0 celula microscopies se ajunge la fatuI de 3 kg. tntlrziatii mintali plistreaz1i unele reflexe arhaice peste virst. de V18~~ apar primii dinti. Pe I. BoM~re 1n . ~~\a de valorile de la nastere greutatea devine de 5-6 on mal mare la 5 am. Copilul mare sau adultul i~i poate manifesta placerea numai prin mimic a sau prin cuvinte. incepe sa vorbeasca fli sa'lji manifeste personahtatea. celulele omului in devenire sint extrem de vulnerabile. cu 0 rata inexpresiva.a in urrnatoarele perioade: perioada intrauterina: perioada de nou-nascut (primele 28 de zi1e de viava). CU. ce incepe la 6 ani 9i se termina la 10-12 ani) 9i pubertatea.ezat" 91 a "Iooomo~jei" variazil foarte mult.inde. unson.5-2 kg intre 2 'Ii 3 ani) 91 staturale (2-:-3 ?m de 1a lla 2 ani. sa Iixeze *1 sa urmllreasca. Mersul automat dispare la 2-3 luni.a protectia conferit.>tl!. iar tmbolnavirile au tendmta la generalizare ~1 evolu~le rapida.a obj~nuitl\. Al:m. dar si cum sa observe dezvoltarea neuro-psihica a nou-nascutului ~l sugarului. se Int.l. dasa s~ . boli intercurente. Sugarul mie I~i arata hucuria printr-un raspuns general: "face ochii mari".~l~e seaJ?a ca ea trebuie sa'lji imbogateasca ounostintele ~i Sa-91adapteze mgr~JJrJle in . 6 9.a de organismul matern. ~e ter<:nul constitutional al sugarunn.3 ani) se caraeterizeaza prin mcet. EI poate eli se tirasca tragindu-se pe mtini.a 0 oarecare autonomie. de afeetlUm alerglce.mea c:e§te in prllm~l an cu 20-24 ern. Evolutia aeestor b~h de~Jl1de atlt.6 a Ill). Per i 0 a dad e cop i 1 m i c sa u . m!ecYll. urmcad. de boli infectocontagioase. intoxieaiii. medicului 9i sorei de ocrotire.). Cr~9ter~a este lenta. In aceasta perioada factorii patologici. 1. Greutatea se dubleaza Is 5 lum ~l se tnpleaza la 1 an. Copilaria a treia sau virsta ~colara lIwepe. Imbolnavirile sint dominate de: accidente.).terea9aracterelor neuromotorii ale nou·nascutu!m. Per I 0 a dad e s u gar (28 zile-1 an) se. perioada de sugar (de la 4 saptamtni la 1 an).m primele eile se tntoarcs cln.?int l~gate . Este perJOada cmd ~opllul capa:.. perioada de scolar sau copilaria mare. ~ ~ . Sugarul se foloseste de rnlini inainte de a putea sa-Iii Ioloseasca gambele. Viata incepe odata cu unirea ovulului femeii cu spermatozoidul harhatului. raspunsurt specltlce.. Primul stadiu al Iocornotiei In este capacit. Nevo!le nutri. Parintii trebuie sa inteleaga ca ac:um c~pllul are ne:.torn. Bolile care domina perioada de ~ugar. Este perioada cea mai grea in ceea ce privefjte ingrijirile care se eer din partea mamei. indeosebi ponderala. vocea. sora de ocrotire. De la 0 fiinia care ~n prlT?ele z. e) Dezvoltarea se tace (1(1 cap spre plcloare. mini) sa "vad1i".fJeca~e saptamina lji uneori in fieeare zi. strlinutli. perioada prescolara (de la 3la 6 ani).ru·famll1e. 0 perioad~ cind sugarul nu se sprijinll ~i nu pli~e~te deloc. de 0 i:nportan~a ~are eB~e cuno.

ato. carne. Fetitele au tendinta sa mearga.bertare progre?eaza simultan. Cele mai importante modificari ale proportiilor de la nastere ptna la pubertate Fig. tn ultimii 50-100 de 'tni s-a inregistrat..o r i 1ega l. oua) sau vegetale (fructe. Daca se naste cu 2 luni mai devrerne un copi~ are cu 21uni mai pu~in dedezvoltare in uter ~i este de prevazut ca ~iveluI sau de dezvoltare va Ii cu CIrca 2 luni mai in urma fata de copilul nascut la termen. Unele famlln nu ofera copilului conditiile afectiunea si ocaziile necesare dezyoltarii lui. Aceste proportii se modifica mult in perioada premerg. in timp ce alte aspecte ale dezvoltarii se incadreaza in normal. Ritmul mediu de crestere in lungime este: a) in primul an de viata 25 cm. am intilnit copii care difera de la medie in ce priveste unele trepte ale dezvoltarii (mel's. Este irnposibil de a stabili evantaiul "normalita.ica (talie. intoxicatii (medicamente. Pub e r tat e a este 0 perioada relativ lunga. traumatismele. L u n g i mea. iar pe de alta parte in perioada prepubertara ~i pubertal'a extremitatile cresc deosehit de rapid. Voruuiile sint frecvente 9i se refera la unul sau mai multe aspecte ale dezvo ltar ii.Proportise remarca in ce priveste dimensiunea capului in raport ile dintre diferitele cu lungimea trunchiului (vezi punctul 209). in lui la nou-nascut ~i adult. Dezyoltarea depinde de maturatia sistemului nerves. aerul). " 10. Acelas] proces se regase~te in tnttrzierea vorbirii. Modificarea acestor raporturi este un proces continuu. ~i ajung tr-un rastlm. Transformarile care domina sir:t: dezvoltarea somat. La consultatii. b) Faetoril naturali (soarele. timp ce la adult acest raport este de 1 :8. Apare dentitia a doua.a) Alimentatia la sin are un 1'01 covtrsitor in cre~ter. b) in al 2-lea an de viata 10 cm. a vorbirii sau a controlului sfincterian poate sa se faca deosebit de devreme sau. c) in al 3-1ea an de yiata 10 cm. Trecerea de la copilarie la virst. copilul face progress rapide de tndata ce i se of era ocazra 91-1ajunge ~lll urma pe cei de virsta lui. Semne1e . Cum maturatia sistemului nerves continua chla: in a~sen.:!n tirziu. ~~n~tatea 9i ~omportamentu1 sugarului. 12 vedem frccvent mame care dezbraca ~i tmbraca copilul de 6-7 ani. sanatatea mamei. sa se imbraee sau sa se spele singu. 4-5 am la dezvoltarea adulta.o marire a Yalorilor medii 13 .riti ~l indeosebi cei care p rimesc putine proteine amma1~ (lapt. Ar fi a eroare de a socoti cit orice capil care se indepiirteozii de la "narn~e" ar fi deficient mental sau anormal. apa.os sa I!u Ii ajuns la un anumit stadiu. genetlCii.ia endocrina.area. tutun). F~ctorii dinaintea n a s t e r i Is ereditatea (constit~tla. deosebit de tirziu. infeetil le intrauterine. int. Me d i u l r nco n i u rat 0 r .electual 9i social) deoarece personalul (numar redus 91 necahfIcat) nu se ocupa indeajuns pentru a Ie satisface neyoile de ingr~j~:i fizice ~i psihice. Iunot. dar chiar cu un grad mare de competitivitate. vii". In patologie domina bolile aparatului respirator amigdalite boli iniectioase. prin supraingrijir~ ~I tea.zyoltar~a poate fi intirziata printr-o carentii afectiri'i. in timp ce sistemul sau nerves este pregatIt. peste. Ia aceasta virsta cre~terea masei creieruJUl(~l decI a craniuIui) este incheiata. In cartea noastra stnt indicate cu aproximaiie "reperele" normale ale dezvoltarii . denurnit. Pre mat uri tat e a. Factorul familial joaca adesea un mare 1'01 in unele aspecte ale dezvoltarii. In ce priveste comp?rtamentul SOCIal. ~l c.cu 0 vitez~ aproape constanta . Pe de alta parte. brinza.) la 0 ann mit a vtrsta 9i ulterior sa devina copii nu numai normali. mai mult.na unele famllu nu lasa ~Inu ofera conditii copilului sa-si satisfaca nevoia de ml~care. copin subnut.. Fen 0 III en u 1 de ace e 1 era p e. Cresterea mtereseaz a tnd~osebi membrele. vorbire etc. Paralel au loc transforrnari ale intreg~lui. modificarile caracterelor sexuale pnrnare (organele genitale) si aparitia celor secundare.t~ u?ui exe:citiu. 0 arnbianta de afectiune inteligenta ajuta pe un copil dotat sa ajunga la performante maxime. Nici o inyata~ura 9i. f) in al 6-lea an 5 cm. dimpotriva.i greutiitii la intervale regulate. un ccpil poate dev_em tnapoiat prin lipsii de ezercitiu. pentru 0 dezvoltars normala. segments ale corpuLa virsta de sugar raportul cap :talie estel:4. pentru ca nu se poate defini "normalitatea" dezvoltarii. tn astfel de familii mers'ul ~orbi. d) Sexul. in majoritatea tarilor industl'ializate. este virsta perfectionarii functiilor dobindite. . ' D. care marcheaza trecerea de la ccpilarie la vlrsta adulta. dar tntr-un ritm variabil. Criterii pentru aprecierea cresterll Cresterea copiilor se urrnareste 9i se apreciaza prin miisurarea lungimii :. C. inainte ca sisternul ner. B: ~ a e t. c) Mediul pslhie. In cursul copilariei raportul intre lungime 9i greutate precum ~i proportia intre diferitele segmente ale corpului se schimba. adesea am amintit ca acestea slnt relative 9i nu se pot aplica cu regularitate la orice copil.a in mod obisnuit pubertate.11. In cadrul perioadei.?.. de citiva am. greutate). Dupa vi~sta de un an. Exercitiul joaca un rol esential in dezvoltare.ea eon'trolul sfincterelor c~:mtact::l social su:. Extremitatile la sugar sint relatiy seurte ~i au mU9chii slab dezvoltavi. peste nivelul norrnalului. conditiile de locuit climatnl organizarea studiului 9i timpului liber al copilului ~u efecte nec~ntestabiJ~ asupra starii de sanatate 9i comportamentului. zarzavaturij au talie mica. De. caruia nu i s-a oferit ocazia de a 0 face singur. d) in al 4-lea an 8 cm.iu nu pot accelera dezvolt. dar devine evident in anumite perioade de crestere deosebit de accelerata. sa manince. Astfel de eopii vor prezenta 0 intirziere in intelegerea sensului euvintelor ~i in vorbire. Pe de 0 parte. ~ragmentar. 13. nu-i spun denumirea obieetelor ~i nu-i arate imagini. se deosebesc trei etape: etapa prepubertara pubertatea propriu-zisa ~i adolescenta.irz iati (Iizie. Copiii crescuti in yeChll~ orfelmat~ erau int.are I?ubertatii. A. ide n a ~t ere: traumatisme ohstetricale. 12. In unele familii aparitia locomotiei.scolarul se desprinde de familie ~i se orienteaza catre colegi. 1 . ' ir: Factorii care lnfluenteaza cresterea . dezvoltati normal. organism cu r~manieri profunde pe plan 'psihologic.~~ Iizica.pu.P de. Insistam asupra faptului ca unii copii ating "repere" ale dezvoltarii mai devreme sau mai tirziu. sa vorbeasca 91sa-9i controleze sfincterele mai devreme decit baietii.ni?i un exercit. leziuni prm oxigenare intirziata sau insuficienta a creierului nou-nascutului etc. Unele mame nu stau de yorba cu copilul lor. e) in al 5-lea an 7 cm.a adulta se face variabil de la un copil la altul.romo~omica). . Pe'de alta p~rte.

Per i 111 e t r u Ito rae i e se mascara cu 0 panglica met.. . neazil.m mai accelerat de crestere In greut. 5 .95 cm.atile moderne. la 2 ani . Factorii cauzaJi implicati In acest proces secular slnt sociali §i biologici. ~" 17. iar cu cealalta min a impinge cursorul mobil pina la talpi. a parintilor :. Masurarea perimetrelor este de o importanta practica deosebit de mare.ferioa~e). Se asterne pe pediometru un scutec curat. avind grija ca picioarele sa fie bine lntinse. ~I as u r are a I u n g i m i i (inaltimii). Ele se egaleaza spre sfirfJitul crestetul capului 'Ii coccis. . . 18. in tamp ce la adult treee la nivelul simfizei pubiene (vezi fig.atii infantile. 2 -.egmentelor ~l proportrile dintre el.a pe deasupra rnameloanelor. La nastere. na~tere. La copiii mari se noteaza cifrele circurnferintei toracelui in inspiratie ::. de la 3 la 6 luni .iexpiratie (fig.aniversar~ a zilei ~e. 1).int o. Dupl'i vlrsta de 2 ani. 15 . se Intinde copilul pe un plan orizontal dur. iar in fai. extinderea sportului de masa. Pentr? masurarea distantei dintre crestetul capului ~l COCCISe procedeaza ca In fis gura I!. La cap ~i la picioare se pune cite 0 carte.stimularea cresterii [revolutia In obiceiurile traditionale In ce priveste cresterea si educatia copilului.50 em.15 g/zi (450 g/luna). 15. Crcsicrea diferitclor segmenie ale corp ului. ·5 c). 3).in primele 3 luni . ca la sfir~itul primului an de via~a sugarii bine alimentati ~i coreet Ingrijiti sint mai grei ~i au olungime cu circa 5 em mai mare decit cei de la Inceputul secolului.). 2).Masurarea distantei dintre raeelui. c) abdominal. 14.M<'\surareaungimii sugnrului eu ajutorul l panglicii metrice.rica ce se trece in jurul toracelui. care este un dispozitiv format dintr-o platforma gradata.Masurarea perimetrelor: a) cranian.115 em.MCislIl'area lungimii sugarului eu ajutorul pediometrului. 3 - . apliclnd 0 mina pe genunchi.de cOI. la 3 ani .85 cm. lunga de 1 m.ate ~i lungime .nlulmare ~l ad~lt. 5 a). avlnd grija ca piesa mobil a sa nu se deplaseze (fig.25.Fig. Cealalt. 16. g/zi (750 g/luna). linia medie orizontala trece la nivelul ombilicului. de la 9 la 12 luni . delicate In f'ata societatii. tnsa. In familie. Valorile medii ale inaltimii slnt : Ja nastere . Eiaremiuitile relativ seurte la nastere. masurarea lnllJ~imii se va face In pozitia in picioare. Faptul ca aceasta maturare nu este eoralata ridica probleme deosebite. Una dintre persoane mentine capul copilului la suportul fix. o Fig. Cresterea medie in greutate (dup a recuperarea scade. aceasta trebuie efectuata de doua persoane. . Per i met r u I a b d 0 men u 1u i se masoara la nivelul ornbili(fig. b) toracie. posibilitati: 8) progresele realizate !n alirnentatia sugarilor au determinat nu numai scaderea rnortalit. masuratoarea se face cu pediometrul. Se citeste diviziunea de pe portiunea gradata. iar posterior Ia nivelul protuberantei occipitale (fig. Marirea lungimii corporale medii este legaU\ de 0 devansare medie a maturarii eentului. Este vorba de procesu! cunoscut sub denumires de "cre§tere seculara" sau fenomenul de acceleratie. Ja 1 an . Per i 111 e t r u 1 e a p u 1 u i se mascara trecind panglica metrica peste frunte. . crese mal rapid dupa virsta de 6 luni (mernbrele s~perioare mai mult decit memb~~le in.20 g/zi (600 g/luna). C i f r e l e g r e uta pic 0 r p 0 r a leI a s u g ~. 5 b). not.lndu-se cifra respective: La dispensar ~I in colectivitati se Ioloseste 0 tlJa speciala. . prirnului an de viata.e s~nt diferite la sugar faya . s.75 em. Se apreoiaza ca aecelerarea cresteril este intluentata In primul rind de urrnatoarele sexuale. Greutatea ~i lungimea la nastere nu s-au modificat esential. La nou-nascut. care conditio. . 4 .r . In unitatile sanitare. ~i se masoara cu 0 panglica metrica de croitorie distanta dintre cele doua carti din mtinile adultului (fig.a persoana intinde picioarele copilului ~i impiedica fJectarea coapselor. . perimetrul craniului este eu 2 em mai mare decit perimetrul to. mijloace noi de informare a copilului etc. dar iii un ri t. d) premise mai bune de crestere prin scaderea frecvenjei bolilor inrectioase: e) sumarea unor factori psihici 9i senzoriali din societ.flent~tive.ieducatorilor.de lungime ~i greutate la copii.rii Iiziologice din perioada de nou-nasout) este: . cului Fig. in spate la nivelul vlrfului ornoplatilor. apoi se a~aza copilul dezbracat. de la 6 la 9 luni . b) cresterea standardului de viajl! eu ameliorarea alirnentatiei copilului iii adoles. la tocul u~~i. Copilul va fi masurat la fiecare . eu 0 maturare etic-rnoralu precoce. Fig. Se observa.. DIm~nslUmle s. de exemplu 0 masa pe care s-a asternut un scutec. la 6 ani .8-10 g/zi (250-300 g/lunii). Masurarea lungimii sugarului se face trimestrial. peretii laterali ~i unul din capete sint fixe. c) disparitia suprasolicitarii copilului prin munca fizioa . Pentru a fi exacta. mai ales in primii ani de via~a. celalalt capat este reprezentat de un cursor mobil.

Confirmarea diagnosticului de anemie se face In laborator. ci prezints 0 usoara stare de tensiune. 2) va fi depJasat cit mai rar.b) Conditii de respcctat. in afara de un sistem special de citire a greutatii. progresul Subliniem cil cifreJe de mai sus constituie valori medii care nu corespund decit la putini sugari. Mici variatii de la aceste cifre normale sint lipsite de importanta. 16 rara zguduituri. Paloarea pielii poate indica existenta unei anemii. de rezistenta speciala la palpare. in mod regulat. 21. Prin turgor se tntelege consistenta Ierm-elastica pe care 0 are o cuta de piele prinsa intre doua degete. Dm 17 2Mama ~j copllul . copii cu perfuzie etc. paloarea lobului urechii este mai demonstrativa. cind este necesara transportarea lui. Pentru urmarirea greutatii sugarului se folosesc cintare speciale care. "sugarul mediu" reprezinta media !ntre copiii care crese mult 9irepede. Hipertonia. cea de sus gradata in diviziuni de cite 10 g. dar uici nu se poate ~ine in picioare in echilibru perfect.a culoare oonfirma 0 buna irigatie cu singe. a) Tehnica cintaririi sugarului. cu cursoarele fixate in pozitie orizontala. Se cinFig. la "zilele de puericultura" de la dispensarele de pediatrie. dar in multe cazuri este dificil sa se descopere 0 cauza ohiectiva. tare~te apoi sugarul. . mil?carile pe care Ie imprimam unor segmente intimpina 0 puternica rezisten~a. 22. in timp ce la alvii primul dinte apare la 13 sau 14 lUI1l. Dupa perioada de sugar. varsaturi). Incercarea de a imprima diferitelor segmente ale corpului miscari pasive Intimpina 0 u~oara rezistenta. ptna la totalul de 10 kg. progresele greutatii slnt din ce in ce mai mici. pot fi expresia unei tulburari motorii de origine cerebral a care impune consultarea unui medic specialist.Greutatea se dubleaza in cursul celei de a 5-a luni (uneori f\\imai devreme) f\\ise tripleaza la 12 luni. De aceea oopilul va _ii prezentat. Ton u sui m usc u 1a r. Fiecare copil lsi are propria sa curba ponderala.Termenul Iolosrt In uncle carti si de unii medici . sint prevazute cu 0 mica tara pentru reglare. cei care cresc !neet si cei care cresc moderato Medicul este singurul care poate aprecia daca un sugar progreseaza normal in greutate. La sugarul sanatos. ~e~uturile de sub piele conlera senzatia plaouta de prospetime. In luna a III-a.iv . clnd copilul nu mai poate fi clntarit. atlt la asezare. un adult se dntare~te cu copilul in brate §i ap oi singur. U nii copii se n~8c ~u unul SaU doi dinyi. obtinuta se scade greutatea scuteculUl. Sint sugari careeresc incet ~i care par multumiti cu portia ce li se da.are 0 sernnificati« pur conventionala. 6). ele se verif'ica periodic de catre Serviciul de Metrologie. 0 u90ara hlpertonie ("fiziologica"). ca 9i hipotonia. cardiopat.cuprinslndu-l cu ambele miini de suportul fix (nu de scafa) din partea inf'ericara (ca pe 0 Lava inci'il'cata). 1) Cintarul va fi ail8zat pe un plan solid (mas\1va speCIala. Diferente mai mari indica insa 0 deficienta in crestere. din partea segmentului respectiv. aceasta se va face cu atentie. 20. aceasta este un semn sigur de tonus muscular slab [hipotanie ]. prin masurarea valorii hemoglobinei. aceast. De aHfel se va vedea ~i In urrnatoarele capitols ca In prima luna de viata a II-a si Un sugar care nu creste in greutate nu este neaparat bolnav. In schirnb. la 6 luni creste cu 100-125 g pe saptamina. Cind ridicam un sugar normal. cu cintarul de adulti. Un sugar nascut cu 3000 g cintare~te aproximativ 6000 g la 51uni ~i 9 600g-10 000 g la 1 an. varsaturi). ob~inindu -se astfel greutatea copilului . Exista mari fluctuatii ale cresterii de la 0 saptamina la alta ~i cu atit mai mult de la 0 zi la alta. 6 . numita tonus. ciroze. Pe masura ce copilul avanseaza in virsta. Este un semn sigur al pierderilor grave de apa din organism (prin diaree . persistenta culorii rosii a obrajilor poate Insela .fie tabele cu valori normale de cifre care redau valoarea medie. Din t i i pot aparea la virste foarte diferite. 8) Culoarea normals a pielii este roz . el se incordeaza.n tar ire a. iar cea de jos in kilograme. b) Turgorul. Iolosind : . 3) lnainte de fiecare clntarire se controleaza daca este bine reglat la gradetia 0. in care slnt citite sau consemnate in mod direct.Cintar pentru sugar. se coboara piedica pe care se sprijina tija metalica gradate ~i se verifica daca limba tijei metalice este in dreptul tijei fixe. este faIs sa se creada ca toti sugarii fara exceptie "cer" sa manince. decii 19. scaun). acesta poate ajunge la circa 900-1000 g pe luna (30 g/zi). deviatiile standard sau valoarea pereentilei . dona tije orizontale paralele. daca nu li se da hrana suficienta. medicul (nu parin~ii!) apreciaza in primul rind daca greutatea individuala se incadreaza in cifrele greuta~ii medii a grupei de copii cu aceeasi inalvime. La nou-nascut exista. Intre 9 luni §i 24 luni. ponderal este de 500 g la majoritatea copiilor. tesuturile pierd din elasticitate ~i pliul cutanat se mentine mal mult sau mai putin timp. Daca li se da ceva mai mult. si nu de 750 g . dacd. Mai au un suport numit scala. maninca cu placers ~i incep sa creases mai multo Altfel spus. neavind aerul ca ar fi tnfometati. 5) cintarele din unitatile sanitare vor fi cura~ate ~i dezinfectate zilnic . c) Copilul peste 2 ani poate fi clntarit. pentru ca in ult. pe cintarul pentru sugari. cit ~i la coborirea sugarului de pe cintar.imu l trimestru al anului sa progreseze numai cu 50-75 g/saptamina. In stare normal a. Se vorbe~te i~ acest caz de hipertonie.a greutatea oopilului. apucindu-l de axile. se fixeaza ("se asigura") prin dispozitivul special adaptat in acest scop. Dups pierderi. La copilul de orice vlrsta se impune cintarjrea zilnica in urmatoarelo afectiuni: sindroame de deshidratare acuta (diaree. in mod normal. Nu se poate vorbi de "sugarii medii". Pie l e a ~ i s t rat u I g r as 0 S. sindroame nefrotice. Flucuuuiile curbei ponderaZe nu se considerii patologiee. perfect orizontal. in care se a~aza copilul ~i care este facuta din metal sau din piasa (de sfoara sau material plastic) (fig. astfel inc it umerii lui urea pina l~ inalFmea urechilor. 4) cind clntarul nu se Intrebuinveaza. se insotesc cu alie tulburari ale organismului.ii decompensate.fie curba percentilelor. La copilul sanatos 0 cuta fermata prin cuprinderea pielii intre doua degete se sterge imediat. diferenta dintre cele doua cifre reprezint. muschiinu se relaxeaza complet. In caz de tonus prea crescut are loc 0 contractura a mu§chilor. Pentru aceste fluctuatii se gas esc adesea explicatii. C l. ea sa nu se deregleze. mari de apa. c) Blastleitatee pielii. se Iixeasa cele doua tije cu ajutorul acestui dispozit. pe clnd sugarul cu tonus muscular slab nu opune nici 0 rezistenta. . Pe scafa cintarului se a9terne un scutec curat ~i se face tara. nefrite. Daca in primele 3 luni sugarul creste cu 150-220 g pe saptamina. pentru controlul greutatii. iar din cifra .

deplsteazii astfel punctele de osif'icare. percepvia se completeaza ~i devine tot mai precise.e radiografia osoasanu poate intra in cadrul examen~lor sisternatice ale sanil. precum ~i reactia la mediul social. ci I]i miscarile.ntelegerea limbajului ~i vorbirea voi tane observarea ~i descrierea amanuntita eu eonsemnarea diferitelor trepte de dezvoltare a copilului.l descl'W dden\e reaC\ll ~.a a bilirubinei in singele nou-_nasc:u}ilol' determi. .. Din ace51(·.i Iunctiile necesare (de e xemplu.Jl:i~lpr:lti\ ca un .ismului (statiunea in picioare) ~i mersului. Cu Loat.bilitante. . 0 avansare a aparitiei dentitiei.at.a S811 prelungit. Jar la cop1lul geolar.tia. .. I ncisivii laterali inf eriori Incisivii medinni supe rior-i I ncisivii latcrali 811 periori Prirnul premolar inferior Prirnul premolar superior .. completa:. . mcdificsri c. . ' . de pedlntnJ. Am soc(. In ce prive~te psihologia copilului nu exista un adevar unic.. int_lr~.a 0 unitate dialeotioa. ' .. ... . st. . 24.. Sint necesare verificari repetate.~'epel: al. frati. 0 S 0 a S [I ~. . familin este njutatil. Caninii superior! Al doilea premolar inferior . In actul perceptiei intervine selecyia ~i interpretarea experientelor anterioare ~i a trebuintelor actuale in vederea adoptarii unei atitudini. 27.•. Prin motricitate se intelege attt motricitaiea globali1.. In perceptie au un 1'01 fundamental nu numai senzatiile.iunile cronice de.iei. Rahitismul nu afecteaza in mo.. 0 accelerare a maturririi schelet.. g1ndire. se observa si 5e organele. .. Nu trebuie lnsa pierdut din vedere ca Iiecare copiJ se dezvolta ca un intreg ~j eli diferiteJe compartimente de dezvoltare reprezint.observatiiie date]p considerabile Erupt. .. 19 . pentru njJJ'PC18reH ?8Zyo]ti\rll nf..p(II'e pl'in' confruntal'ea 8ct.irnp co 0 cl'qt. d!l'prentj~rea creierului' fUllctiile aparatuJui locomotor etc.TI':bu. den~a:'e.7. invat.' Mat u I' H rea. . ' 28. dezvoliarea limbajului $i dezaoltarea eomportamentului social. (vez i t..' in cazur ile de pubertate precoce) nu se iDSote~te de.. pe h~ga cOl']llll pl'ofesora1.l nc('~.d. cit 9i cele prin care copilul utilizeaza obiectul respectiv..ta~ii publico ~i ale fiecarui copil in parte. lumea inconjuratoare. copilul (~i adultul) cunoaste obiectele.urarea osoasa si erupt. Aceasta 18 fata de parint]. . .1 \'ir~tR m(. dsgetelor.. permitind compara~ij obiective..llip. Tet. a miscarilor spon~i a reflexelor. cunoa9tel~e.lit ut il si\ini\iem pe parin\i Gum o. Cu virsta. care apar in mod normal la 0 anurmt.el'f) import. ca hipotiroidia fji af'ect.. oblIf?~torl:U calitat. . precum ~i in situavii de examinare (create anume) in condiW reproductihile.. la eo~ilu! elL' gi'iidiniVi _. Pe ling.11]('re Ie de vaclw1n.. Dupa virsta de sugar se observa in plus modul in care coanumite miscari invatat. adica postura (pozitia) ~i to ate misoarile care sint necesare pentru dobtndirsa ortostatismului (statul in picioare) ~i mersului.. ~tructurile :. Iie ccpilului in pnmlJ am de vJa\·a. . .e fie marne: in tirnpul sarcmu. in plina desfa~urare ~i actualitate. pentru a se ohtine un grupaj de concluzii veridice. trunchi. ..ia dentara. necesare Iorrnularii unui diagnostic corect ~i a unor afaturi eficiente.te de dezvoltarc. Dezvoltarea copilului a fost impartita in patru compartimente: pilul executa ca luntara.ant.area copilului Criterii de apreclere a dezvoltar!l neuropsihlce in timp ce eresterii sint luate ln considerare modificari predominant. .. inten'in ol'ganizalii!e de TD[>lsli elm care face parte _copl. Se ponte limite la radiografia miinii (stinga). alte persoane (adulte sau copii). cunoscute medii ale apfU']iJe1 dintilor....ice (ca de ex~mpJu. . Cu ajutorul acestei motricitati sugarul "percepe"... .-.ea dintilor.racicli nele au tendinta de a se acumuln in to ate tesuturile care se calcifica.ia noastre.irnpul pubert atii).lul (ol'ganizn\iije pioniel. Tot in domeniul perceptiilor intra ~i procesele de diferentiere.educatoal'ea are un 1'oJ co\'1r91t01'.e dezvoltare.abelul de mai jos).. . Din contra. ' . Aprecierea perceptiei se face prin observarea copilului in mediul lui obi9nuit.... . Per c e p t i a este un proces psihic complex datorita caruia. Al doilca premolar superior . Apreciern comportamentul motor prin observatia._ Caninii inferiori . Cll multe pared controversate. motriciuuea este primul compartiment $i singurul care este accesibil citra timp pentru observarea obiectioii. care contribuie la reglarea actiunilor. Dezvoltarea psihomotorie a copilului este 0 problema complicata. Frecvent se vorbeste global de dezvoltarea statomotorie.iv8.. . parlic:ip£l sUl'OJ'ile de oerolire. . in din amioa. T~. Psi hoi 0 g i a (\ 0 P i 1 u 1 u i.ie rnat.. ci de regula 9i de un proces activ de a reactiona fata de obiectele din jur. de Iapte .' . Prin dezooliarea staticii ee tntelege acea parte a motricitatii care . en mediul prin pI'oeese de intcgl'Hl'e: exerciiiu.eaza dintii .). este yorba de teste motometrice.. evniuarea de zvolt. Ctnd acestea se ef'ectueaza in conditii standard. Dezvoltarea motorie normal a este prerniza pentru incadrarea sa netulburata in mediu ~i pentru dobindirea de experiente ~i de noi aptitudini.!?.ste cea mai hunii dovad a a rnaturarii bioJogice... UTe. 25. dupa unii autori.iind insa eli variatiile individuale sln. ...eziuni. Ienomenele §i modificarile mediului exterior. dezooltarea motriciuuii.area ortost. 23.. Com p o r tam en t u 1 Soc i a 1 cuprinde comport. in t. 1n perioHda de sugar. in adevaratul sens la cuvtntului. de llpnri1ie a dln tllur .. mot!'. Lim b a j u 1 cuprinde activitatile .•.a l. 6--8 luni 8-12 luni 7-1() luni 9-13 luni 12--14 Iuni 14-16 Iuni 16-181uni 18-20 luni 20-22 lur.tr. ... dezvoltarii:. . Unele boli. rnimica ~i muschii fona1. afect.ali Lntive 'Ii Pentru abordnre a Iiecarei d. 26.i\ Ia unel€ vlrst. respectiv prin examenul pozitiei intregului corp ~i a Iiecarui segment (cap. . . . membre). 1\1: 0 t ric ita tea.incl'cs(' oficiaJ SHU neoficial .l aptiiuc1ini :11(' p(' difel'i..e. adica miscarea miinilor. Cu exceptia primelor saptamini de viata nu este yorba de 0 reacyie pasiva la excitanyii din mediu.ie. La capitolul des pre sugar am folosit termenul de contact social care exprima mai fidel cadrul restrins al dezvoltarii sociale in primele luni de viate. de pSlhlf\tru fp de pSJholcg.p~t i.ronice" incepind cu plinsul (tipatul) ~i ginguritul sugarului ptna 111. . Dezvoltare~ pl'opl'iu-zisa . reproductibile.a virsta. Din cele relatate de parinti ~i din exarnenul arnanuntit medicul obtine 0 vedere de ansamblu a stadiului de dezvoltare a copilului.rat. sesizind semnificatia lor practica. invatr~l'e.i 24-30 luni J ncisivii mediuni inferiori .. .sugar) sau a cotului (Ia copiii de virsta scolara 9i in t.~cicli:181e 8~lm2nist..uropslhlCe. memorie. atit cele de explorare senzoriala. clubul'Ile sport n'"" \.arii se observe. . Se . ...e. o1'1ee gnljl t.. precum ~i asa-zisa motriciuue fina. " .serveste 111.n. cu radiografia piciorului sau genun?~iuIUl (la. In peste 2~)% din sugari prirnul dinte apare dupa 8 luni nu yonte fj C:(l.. dezooliarea percepiiei.. . mt. ea trebuie amintita. La sugarul mic. in activitatea concreta §i de observare.ekctunJe si afective.- .. Ta/dul. prin stimularea organelor senzoriale. HI c{\l'or smalt se coloreaz a in galben-brun.

obtinerea unor avantaje pentru copil prin l'e: la~ll neprincipiale etc.SI\ . Gltal·IJor individuale ale copilului. in conformlta~e cu inzestrarea 9i talentele fiecaruia.1el~~oastrc In mul~e ~c?li stnt neglijate. in gradina. c) ini\ierea familiei in prohlemele de cre~tere. identice pentru toti subiectii exarninati. e) se Inregistreaza mai multe tulburari de comportament ~i tulburi'lri tn viata sufleteasca a copiilor. cu inegalitati morfofunctionale in limite foarte largi. incadrare socials in grup etc. psiholocri i~v~tatori. ar insemna sa-I studiezi intr-un mod gradual ~i evolutiv. sa nu-l descurajezi. pedagog.. perceptie ~i dezvoltarea sociala. Cind copilul este mai mare sa-l obisnuiesti sil I. facultatea de judecata. colegi). inser tia sociala etc.rofesori de. !ngrijire fli educatie a copiilor.?. trebuie sa nu se piarda din vedere influenta mediului extern (familie. sa nu-l pedepsesti p~ nedrept. In inc~eler. d?r sint completate cu experientele acumulate in propria familie s~u . profesori. 'In tirnpu] liber ~l in vacante sa participe la activitatile organizate de scoala.ei tulburarilor de insertie soeiali'l. dezechilibre alimentare prin subalimentatie sau.rs~nala. Frobel 91 Czerny. aplicata la copii.!l pubhc. sa te joci cu el cum ii place.tUl caplto. Copilul sa traiasca intr-o farnilie in care este cinste. acestea se executa de catre specialist.e.m. Testul permite evaluarea cunost. metodele ~i criteriile de ur-marire devin tot mai variate ~i mai complicate. Aceste reguli au fost stabilite dupa numeroase consf'atuiri tinute in orasul Ludwigshafen intre medici. Acest termen este de origine engleza ~i a fost introdus in psihologie de Catell. sport.guli p e n t r u e d u c a t I a e o p i l u l u t. profesori. Cu Inaintarea in virst. Decupajul vietii este 0 necesitate a spiritului care incearca sa inteleaga ~i sa explice. Este 0 probe. psihologi. sa-~l .torn din orasul respectiv. 4.acumuleze experJente proprii.M. Diagnosticul dezvoltarii fizice ~i mai ales psihice va fi lasat. B. sa te familiarizezi cu lumea imaginilor lui. cu o.ai .a aces. 1. jocurile lui sil. La copilul de toate virstele in ultimul timp se Iolosesc testele. Tntelegerea problemelor copilului tn tara noastra este considerat copil grupa de v!rsta de la 0 la 16 ani..).i. factori de terapie de orice fel. 8. "ferit de orice pericol" ajunge uneori un "mvahd socIal". c) cre9terea freev€lIj.p~ cai necinstit~. Copl1ul supraprotejat. aplicat de doua ori succesiv la acelasi subiect sa dea rezultate identice. dimpotriva. TesteJe mentale slnt instrumente de masura si au unele calitati imuabile: a) [idelitatea este calitatea care face ca acelasi test. factori naturali.ia eopiilor n09tri rezultii !n special din discrepanta dintre erefltel'ca 9i dezvoltarea spiritllaIa. re. ~a nU:l umilesti.a~ ca artl~ol de fond ~e re~ista Del' Kinderarzt (nr. c) oaliditatea: este cali tatea care face ca testul sa masoare !n mod real ceea ce trebuie evaluat. Si\-li protejezi eopilul! Adica sa-l aperi de primejdii Iizice ~i sufletesti l~ n. preenm iii ell conduci'itorii organizatiilor de copii ~i tineret.ea . incluzind comunicarea grafica.copil" grapa de virsta de Ia 0 Ia 18 ani. limbaj. astfel incit" prin actiunile sale sa nu genereze 21 20 .intelor dobindite (test pedagogic) sau a dezvoltarii neuropsihios (teste motorii. constituie un "model" cu repercusiuni asupra profilulUI cetsteanului de miine al tarii. ci ~l pe problemele de cl\lire fizictl ~i de via(. SL<U pentru notarea nurnerica a reusitei.10 reguli pentru educatia copl~ul. sUI:ori. ca urmare a tulburarilor de adaptare ale adultilor la modificiirile aduse de epoca actualii in general ~i In viaj. Invatatori. Sa-l inveti sa fie ascultaltor! Parintii sint datori sa supravegheze I)i sa indrume comportarea copilului. psiholog. sa-l incurajezi ~i ~a te porti cu el cu res'p'onsa~lhtate. La copii mari aprecierile (promovare. p. de inteligenta.experientele pe care Ie' face singur.S. chiar daca sint legate de anu~lte r~scurl. cu respectul ~i dragostea pentru cei batrini. competitivitate in concursuri. La aceasta conferinta s-au formuJat c1teva concluzii: 8) dificultatile In dezvoltarea fli edllcaj. Ele cuprind invatammtele clasioe pedagogice ale UIlUl Pestalozzi.te [oei eu copilul tau! Respectiv sa-ti faci timp pentru copilul tau sa vorbesti cu el.) de 1a Atena (1978) a fixat drept . alimentatie. facvto!i ?e asisten~a sociala. institutii de ocrotire ~i educatie etc. sa-I accepti asa cum este sa nu-l jignesti. pe searna specialistilor (pediatru. b) grefieliIe de alimentatie (renunta. a perrnis sa se contureze 0 idee neta si obiectiva asupra inegalitatii aptitudinilor lor intelectuale (J. Propriile tal. echilibru tn educatia copilului. 29. Sa luerezi eu eopilul tau! Sa-ti ajuti copilul cind incearca sa participe la munca in casa. educatoare . ' 5. sa-i dai prilejul sa te iubeasca.evoie chiar prin sacrificarea propriilor interese ~i cu riscul propriei tul~ pa: V18l1. 6.. a propus: 8) stimularea cercetarilor !n flcest domenill. b) serisibilitatea : un test are 0 sensibilitate mai mare sau mai mica dupa cum el comports mai multe sau mai putine trepte pentru cJasarea indivizilor. Este necesar ca un copil sa simta viata unui carnin. tn ultirnul tirnp 5e Iolosesc pe scara larga teste de orientare profesionaJii. adevar. O. Stadiile de evolutie biologica exista lntr-adevar. Ele au fos~ gindite de ?atre aytor~ ca pentru panni'll ~l educa. e) stimularea individualiti'tpi si a capa. Sa Iasi copilul sa debindeasca singur experiente de viata ehiar dacal su!eral Copilul accepta num.) Ie face corpul profesoral ~i orgsnizatiile de tine ret.30. d) . cu lcgaturi strinse 91 SIncere cu to ate rubedeniile ~i prietenii. asigurlnd nevoile de hrana.er izeaza prm diierente individuals foarte mario Pe linga Iaptul ca orice copil are un echipament ereditar propriu. ingrijiri igienice ~i de educatie ale copilului. sa respecte anumite limite in faptele sale In fa~lllhe (fa~a de parinti 9i ceila1ti membrii ai familiei).e e~p~rlenle ~int adesea hpslte . modestie. 'I' est e 1e.le iei in series. login f(nneratiei tinere actual.inva~atori. ll) strlnsa Golaborare Intre medici. in dezvoltarea psihica a copilului se urmsresc inteligenta ~i afectivitatea. cu adaptarile necesare . Sa-fi iubesti copiIuIl Adica sa te bucuri de el. In psihologie.) Parintii trebuie sa ramina la rolul de ohservatori (ce furnizeaza datele necesare diagnosticului). armonie. inf'orrnatii precise (cuantifieabile ) si obiective (independente de subiectivitatea examinatorului) asupra caracteristicilor mintale ale subiectilor. dragoste.In zl. dar ele se caraot.M. 1979). Adulterul parintilor.A cunoaste un copil cu ajutorul unor perioade (Wallen) sau stadii (Piaget) repertorizate ~i net delimitate. punlnd uocentu] nil numai p~ volumul de cuno\"tmte. dar ulterior societ. Trebuie sa-i d~l pr:leJul. scopul unui test este de a obtine tntr-un Limp scurt. Sa-i arati copilului posibilitatile ~i limiteJe libertiitii umane! Parintii VOl' ilus~ra copiiului posibilitatile extraordinare de desfa~U:rare ale omului. afectivitate).articipe la treburile zilnice din gospodarie ~i pentru gospod arie.~Iin general in societate (respectarea legilor statului ~i ale convietU1l'1lsoclale). adaptate Ia psiho- 3. locuinta.orl. d) cre$terea numarului de accidente 9i a mortaliU\tii prill aceidente.atile de pediatrie sociala au gasit ea pot Ii transplantate in orice tara. gimnastica ~i r~ntl. in grup (organizatii de tine ret. profesori etc.. Conferinta Organizatiei lIIondiale a Saniitatii (O. cu 0 tehnica precisa pentru aprecierea succesului sau esecului. f~mlhe unita. eX?~:sll) . in colectivitate (educa~.a copiilor ~i adoleseentilor !n special. psihiatru. Metoda testelor. invidin im~ogatir. care implies indeplinirea unei sarcini.a a oopilului .re 1a alimentatia naturala la sugar.tl afeetiv:~ c~re . Pentru prr!ntirnpinarea [[eestor tendinte lu viitor. Sa tii un bun exemplu pentru copilul tau! Sa transmiti valori de traditie. Pe linga motricitate. In acela9i timp trebuie sa-i arat~ ca or~c~om trebuie sa recunoasca. cu pr ilejul Anului international al copilului. 7. sa nu-l Iipsesti de increderea ta.l prezentarn in adaptare . Rostand). 2. Zeee. sa trai~~~i in conformitate cu acestea. f) crese tulburarile de adaptare ca ~i perturbarile procesului de maturare.!n practlCa p~. prin supraalimentatie sau praetiei gre~ite) constituie 0 problema de mare actualitate !n toatii Jumea. .de valoare pentru copilul tau.S.

c prohle me sint lcgif'orate in Codul principiilor si norme lor rnuncii si viet ii cornunist. nucleolul §i sucul nuclear. cromatina.re soti. aparatul Golgi.n alter oamcni lurnea (serbLiri de f'amilie.1 pcntru respectarea regulilor st. este centrul vietii celulare. acest. c[diitorii. care sint corpul celular. In fel en 9i ndultul.abilit. Cind nucleul nu se divide. spectacole. Celula este cea mai mica unitate a materiel vii ce poate sa existe in mod independent §i sa se reproduca. hialoplasma.. 7).amen lul f8F< de pat.urare. in indeplinirea rolului ce rcvin« f'amilici in cre'iterea 9i cducurea copiilor. 33. Familia trchuic sa fie cea dint. e xcursii . manifestilri sportive). aparatul vacuolar.are ill vietii si rnunci i.atii celulare (membrana celulara. '10. Cit 0 P I a sma ~ i n u c 1e u 1. afeciiunii 'Ii incrcderii reciproce dint.re socialist. in dczvoltarcs eont inua a noast. suma act. comanda activitatile celulei ~i permite acesteia sa se divida in scopul mentinerii. Cuprinde 4 elemente morfologice : membrana nucleara. tIll!l r a II 0 a s t I' il. Celula se cornpune din doua elemente fundamentale indivizibile §i complementare. eel u 1 a. numit ciioplasmii §i nucleul. b) Nucleul este situat in centrul celulei sau intr-un alt loc al citoplasmei. din trili!'i care ii d au prileju! c<'\ cunonsc. ale et. nici pentru nlti]. Contine elementele caracteristice ale individului din care face parte. a) Citoplasma. viata exista de la formele cele mai simple (unele celule vii izolate) pina la organizarea extraordinar de cornplexa pe care 0 reprezinta organisrnul uman.i Despre ereditate Notiunea de viata tmbraca ansambJul activit. Studiul lor la microscopul electronic a adus 0 sums de inforrnatii considerabile. celula este fundamentul vietii §i constituie punctul de plecare a intregii existente. 34. naspJlHe~te.. Stiinta care se ocupa de ereditate poarta 23 . Ere d ita tea se defineste ea transmiterea caracterelor normale ~i bolnave. ribosomii. La Iiinta umaria. ArticoJuJ 27 prpwde ul:'rn(\t()~Jl'('Je: "Fj~cilrui mernbru de partid .e.i\ cl~ partie! ~J cuuz a soiialismului". numite cromosomi. cromatina Iormeaza 0 relea fibrilara foarte incllcit. Sit·i oferi cop'ilului tri'iiri ell valoure de amintlri! Copilul se "h\'ilne~to". actiunea sa asupra mediului tnconjurator §i influent a pe Care acest mediu 0 are asupra oricarei Iiinte.i viat.suforlnF\ nici pentru el.e Hi gmdul\li de mat. reticulul endoplasmic.rie iii popor. conform expo· ric nu-Irn: ncumulnt.ii socialist«.ni rind e In stare den. pedepsire 1 2 iN A$TEPTAREA UNUI COPIL :. mitocondriile./\ BO ol'ic'ntl'ze In i1ccns\[i lu me -l ell poti Iii cerc-i () proprie suu un vcrd ic! nurr. 31. Intr-adevar. din generatie in generatie. S{I a~teJlti de In copll numut npreclerlle pe cure le ]loate da eoniorm g radulul lip mnturare ~i propriei (lxp('ripnlel Copilul are nevoie do mull limp pin!'! :. un ita tee 1 erne n t a I' Ii a vie t i i. centrosomul) (vezi fig. In timpul diviziunii celulare. vacante.ii in care copiii Odfltil cu rcg\llile de comport.icii si echiUq. dcvot. fiecarui me mbru UTe ti rcvine 0 inaJtil ri'ispundere in intemeieren relatiilor de familie pe principiile mor alei socialiste . 32. fnt. In afara perioadelor de diviziune nucleul apare ca format dintr-un amestec do elemente greu de individualizat.e l Lu nevoic. In natura. vol incercn gil imprirni f'('spectal'ea regulilor prin H.atilor realizate de un organism. La acest nivel se gasesc acizii nucleici resp onsabili de comanda activitatilor de sintezii ale celulei §i de transmitere a ereditatii.ilor.ivit. aceasta se condenseazii tntr-un numar de hastonase. cresterii sau reproducerii. La nivelul citoplasmei sint individualizate elementele obiective ale activit.a.atii ansamhlului celulelor este in fiecare moment necesar supravietuirii organismului in totalitatea sa.

se observe ca in prima generatie to ate boabele de mazare erau netede. Scopul urmarit este la inceput foarte modest: i.a unui anumit caracter particular. genesis = na§tere). el intelege cli fata lui se pune intreaga problema a eredit. ' . el a avut intuitia geniala ca. mostenit. A.3) ~i orulul (celula feminina. trebuia sa se preocupe nu de asemanarea globala dintre ascendent ~i descendent. in cel a1 p~rn:. Gemenll adevaratl (unioitelini } sin. pe atit este de complex ~i de diierentiat. Pe cit pare de simplu.lntr. In a doua genera~ie (variant.b. Cromosomii sin: su. soma = corp).as~gura permanerua earacteristicilot diferi~elo: ~pec~~de fnnte . pe masura 24 ce tnrnulteste tncrucissrile.lOl~~ gica. In prima generatie.iut sa aleaga. Exists doua feluri de diviziuni celulare : una norrnala si alta reducticnala. C rom 0 S 0 m i I. ci de prezenta sau absent.se unesc §i Iormeaza celula-ou (zigot). pentru a le tncrucisa. 0 vizi dintr-o specie data nu vor putea da na~t. pentru ca el reapare la generatia urrnatoare : caracterul netect este "dominant" caracterul zhircit este "recesiv". Este o adevarata minune ca intr-o singura celula sa se gaseasca to ate triisaturile vazute ~i nevazute.. Este indicat sa se inregistreze ~i sa se tnteleaga sensul acestor doi termeni "dominant" ~i "recesiv" care se foJosese in descrierea oricarei boli rnostenite. pentru a se descurca in lahirintul fenomenelor ereditare. ~a orlCar~ alt orgamem VIU (animal sau vegetal).le care sa-l furmzeze culorl nol. iar pe de alta parte. Mendel a st. 9 ~i fig.ic. oelelalte trei sferturi slnt netede (vezi fig. 0 constelatie de gene strict individuala. Nu poate fi lndoiala ca rolul tatalui se margineste in a _furniza 0 celula (spermatozoidul). transmiterea genetica face ca he care individ dmtr-o specie sa fie unic.a in uterul sau. se terrnina definitiv. de color it al tecii. Odata cu unirea spermatozoidului eu ovulul. Noi vorn cita e x per i e n tal u i 1\1 end e 1 cu mazarea cu hob "neted" ~i bob "zbircit". In anu11856. de forma a tecii mature.at~:moniul sau genetic este compus din elemente ce provin de la ascendentll sa.e de la parmtii nostri. claritate ~i constanta. 111 organism diviziunea pleaca de la 0 celula mama. sa tnansmita cite ceva din ea insa9i fiintei re care 0 poart. Mendel gindeste : "caracter". ereditatea actlOneaza in doua sensun dlv. care ~e [nseamna cu . ?lll ca:e se dezvolta organismul uman.a generatie . in cel al variatiilor individuals. functia lor ereditara.Unele caractere nu apar t. Cele doua celule germ~natlve _ spermatozoidul ~i ovulul . rolul de transrnitator i a1 parintilor.:. doi indi . I1wma nu mai poate da nimic fatului. In loo de a gindi: "organism".ante colorants (khroma = culoare. multi oameni i~l inchipuie ca ea poate 9i in timpul sarcinii.e~edecit ~nui individ d~n aceeasi specie. Diviziunea celul~ra normala (~itoza). Termenul de cromosomi a fost folosit pentru prima data in anul 1888 de catre anatornistul german Waldeyer. care se noteaza cu 'i?). 37.ntenFoneaza sa . Asadar.atii ~i ca va trebui s-o lamureaSCa spre a putea interpreta rezultatele pe care le obtine .priID:e~te de . din punct ~e ved-:re eredl~ar. LegiIe lui Mendel. Aceste rezultate 11impresioneaza curind prin regularitate. 36. 38. extinde ~i diversifies culturile. In plus. In realitate.portul erediuitii.eprmda Ia p~ant~ decorative polenizari artificia. . dou~ e~emplare din acelasi individ.independente unul de celalalt . Ulterior alti ceroet.ele de mazare din prima generatie se reprodue intre ele). gametes = soti) si anume spermatozoidul (celula masculina. . Din rezultatele tncrucisarilor efectuate. 8).Caracterele ereuitare ramin individualizate: caracterul "mazare neteda" ~i caracterul "mazare zbtrcita" ramtn. Tot ceea ce mostenim biologic de la parintii nostr-i se gase~te in ou. de lungime a tulpinilor. 10).rn" I~ acelasi tlm~. verde sau galben). permitlndu-i chiar exprimarea lor in mod maternat. Acesta (la primi de la ea numai hranii 'ii ciildurii. toate boabele de mazare aveau caracterul "neted".lao .e~gente: pe de o' parte. nu e4-ista formula interrnediara. un anumit painmonui genetic [erediiar}."I"mazare zblrcita". In ce consta Insernnatatea exceptionalg a legilor lui Mendel? In primul rind. dar dupa procese de recombinare "se aju~ge _Ia u~ ~ns~n:blu. acest caracter se constat a la un sfert din aceast. Intermediat'ii transmi~~ii eredit.1.la parIl!tll sal 0 a~U:nlta l!l~~~~lllre.-.ea.anel!ve~t_rasaturilor generale ale speClel. Concluziile slnt urmatoarele : . Totusi caracterul "zbircit" nu disparuse. In ceea ce priveste mama.atori au facut studii pe animale (fig.otdeauna.~rsta deotrelzecl ~l patru de ani _ Mendel desfaaoara cercetari asupra hihridarii la rr:az~re.atii slnt celulele germinale sau gametii (in Iirnba greaca. celula primara a Iiecarui individ.mele de genetica (in limba greaca. soiuri de mazare foarte stabile. el stie sa extraga legi care ti permit sa prevada rezultatele Incrucisarilor ultericare. ce da na9tere la doua celule-fiice care poseda aeeea§i 1 25 . D i viz i U 11 e ace I II 1 a r a. ered~tat. inceptnd din momentul cind ovulul a fost expulzat din Mar.t smgur~ exceptie de la aceasta regula: ei reprezinta. in care toti indivizii erau hihrizi "mazare netedil. prezentind caractere diferentialo bine marcate: diferente de forma sau culoare ale bobului matur (zbircit sau neted. Datonta eredlta~ll. J?. la. se observa cum reapare caracterul "mazare zbircita". EJ a observat facultatea lor de a absorbi in mod electiv unele subst. Prin incrucisarea de "mazare neteda" §i "mazare zbircitii". 0 pisica nu va da nastsre decit la piaicivIn aly~terrr:~nl. 35. . Dar. Fiinta ou~a?a.

~leioza Dif'ercnta san dlvizlunca fundament. a) celulj produce mtzraren 11 Divil.!l ~~ cromosomuor .ribuirea prin injurn(itiij. Ccluln-Iiicr..jre a st. un tClsut sau un adult (In care dif'eritele organa slnt perfect rlof'ini to).illnea cf'llllarA.icul). n identic CIl eel al unci celule normale (null1(\r carncl.io !Ii invuriabil pcnt.). Ele so inmultcsc. so ajunge pri n difcl'('niciel'i succesive. 'I'rans rormarca crumosom ilur in material nuclear (cllIjJi) Ca tt.@ ff f2 In M toatc dtn 8 8 stnt x ® @X@X@X@ ®®®®®®@® Fig 8 _ Transmlterea caracterelor "neted" ~I "zblrcit". Hstfel inci\ In cursu! fecunclatiei se I'oalizeazi\ ruunirca dif'oritilor cromosorni.c rist. Fi 9 _ tneruci~area unei vaei de rasa nengra c~ o ~~ea rosie en dominanta de negru asupra rase: \ ro~ii (dupa Kuhn). H..oare. schimb. Ia am.impi succesivi In dest'iJ~ul·al'f!.e diverse. Crornat.i cromat. ! I" t te noanele de maz!!.. 11)···j) ineh('l('rc~a pr(){'csllliJi d(~ rl Iviziune: strangulun-a cf tnplusmct ]"!fna 13 apal'i\ia a 2 cf'lulc distinctl'.irni (fig.ide. d aca se vcrbeste de feCl111c\ntip. apoi.uirii .xmnzllre zblrclU.cst. 39. .ru fiecare specie). g) dcpi1rtal'(. din 1". l "nedle 8 stnt homOzlgote pentru gena '"ncleda" !I au curactcru .itu it i ill' principal din acid desoxiri- meti). F' 10 _ tncruci~area unul bastard din. Aceasta este adevi'il'Ht pentru 0 celula. on tntre ele In F'.n diviziunii. la nivelul nucleului.1! lIjJl). Ia ro aliz areu do organe IoarI. Fiecarc tip de tesut posedl1 ritrnul SI\U propriu de I'Pinoire.iu nea n(ll'lllal(\ COnsUl ill fupt.Cll oJ. Exemplarele din f" stnt Incrllcl~atel zblrclt": 4 excrnplare de mazare din slnt nomoztgote pcntru gentad:1'~~~~~~nd~~i~ Ig~r~~l~KUlncrucl. se constat!i ci't lnccprnd do In buz a unor celulo aserniinrlt. Diviziunea ee]ulfJ. celulurii pcntru Iormarea cclulelor scxuule (gafa\lt de diviz. Con s tit 11 i a (' r 0 III a t i II e i s i Her (l III o S o III i 1 (1 r.'.inn ~i crornosornii :'lnt vonst. d ~ In curs de crcstcrc: b)-d) pr(!gl'itil'p pcn tru d lv iz Iuue: erornosorn ii S8 conturcazn apoi se dtvtziunr-a Il)I' lU!lgitlldinnif1.j"'('Z3J'Pil crurnosom ilnr 1n rus ocua. gra cu rasa rosie reccsiva (dupi1 Kuhn). 2 exemplars de mazare n Fig. rasa nen· ig.ate . llceea~i functie ~i.ul crl fieca1'8 cclula sexuala ouprinde donr cchivalcntul UI1(. all tncructsarea ma~nre netedl!.re stnt hlhrldc .. S'au idcnt ificnt 4 t. aeelasi niu ereditar.tortat: f) . 2 exemplar" oe mazAr" caraetcrul "neted".a din Ilc()a~L:l fpCllIlcla\ie va contine 1111 un. l') .e dcei un principiu fundamental al suprnviej. rezultat.aro Intre ele. 11).ala t . n . ajunse In un oarccare gl'ad de mat iuit.rR est. arhitecturli intima. Accste cclule iau nastcre din eelule-s1l9(" preze nte in glands se xualn considpraUi (oval' SHU t.rlldl "11['(' cei rloi pl.. pentru cafe t iplicare per mite crH~ler'ell sau rnentinerea inif'griL(I\ii organului.l ).1lC t C ." hlbrlde $1 au caracteru.ocului de oro ruat. care duce In do dublarca apoi la dist.)i ai c('lnki. va fl IdentilCi!.(\l' de pel'echi de cromosorni. 5111'(>1'(1 diviziunilc care Ie VOl' face si\ de vinii cr-lule I'CPI'OdUC(1\'()<l1'8 (prnnc(1).

realizind perechea a 23-a de cromosomi (XX).ati Iunctionale numite gene. in celulele 28 sale repsoducatoare. care poart. cirlige etc. Dedublarea cromosomului. fie c. dups acest cod. 40. Notiunea de genotip este apropiata. Acest arnplasament poarta numele de locus. este eel care determitui copilului care se va naste. ne vom folosi de un exernplu simplu ~i concret.-x-~. ' Pentru a intelege aceste notiuni. reprezer:tarea codului genetic ~i pe de alta parte. _ . Formele diferite ale unei gene ce determine un caracter dat se cheama olele. G e n a. s-a vazut ~ai sus. virgule. 1960). cind un subiect este heterozigot.-X-xx 8 -7 -- ~~1 -~-~ -JT(t -x-X- -m~- [j _. in 1953). Genotipul este const.mediul tnconjurator poate influenta fenotipul. de sex masculin }. Se afirma ca la om exista probabil mai multe zeci de mii de gene repartizate pe cei 46 de oromosorni. Studiul morfologie a1 aeestor cromosemi a permis (dupa talia !Ii dupa dispozitia punctului lor de unire) de a-i clasa in 7 grupe (olasiiicarea Denver. Fiecare gena. Car i 0 tip u 1. asa cum a stabilit Mendel. 41. trebuie sa se Lnteleaga ansamblul caraeterelor vizibile la un indicid. are Iunctia sa de a trans mite 0 anurnit. caracteristie sexului masculin. Prin fenotip. dupa 1-2 generatii. Fen 0 tip u 1. De exemplu. Acest nurnar este caracteristic f iecarei specii 9i poate fi regasit egal §i sub acecasi forma in toate celulele unui organism.iva este homozigotii pentru acel caracter. til timpul diviziunii celulare se pot pune in evidenta nurnarul de perechi de cromosomi pe care-i contine nucleul. adica posesorul a doua gene diferite. Aeestea slnt suportul patrimoniului ereditar." -x-x- -X-x- 16 ----·f7--f[} 19--20 f -AY A-A< Fig. 13). se p«t l'ntlmpJa trei posibilitati : 29 . G e ned 0 min ant e ~ i g e n ere C e S i v e. aducind in celula fecundatd fie un al 2·lea cromosom X {copilal este atunci de sex feminin). CeJe doua gene care comanda culoarea ochilor se grlsesc pc cele douil. In mod obligatoriu. fiecare cromosom este constituit din juxtapunerea unui Ioarte mare numar de unit. Cei 2 oromosomi sexuali sint similari la femeie. Este numele dat ansamblului cromosomilor unei celule.bonucleic (ADN) (descoperit de Watson ~i Crick. 0 gena este deci o particula dintr-un cromosom. dar nu sint superpozabile din urmatoarele motive: . in experientele lui Mendel. G e not i p u 1. dar ~i diferentiata in aoelasi timp. Iiecare crornosom se dedubleaz a in doi cromosorni Intocmai asernanatori. ca un bob de mazare hibrida. Resutu: cd barbeau. populatia americana de origine japoneza. .a jumatat.a in J aponia (explicatia consta in rolul alimentatiei din primele luni de viata ~i in intregul mod de viata. are 0 talie mult mai mare declt populatia nascuta ~i crescut. Se irueiege astfel permanen{a patrimoniului genetic al unei specii de-a lungul nenurniiraielor dioiziuni eelulare ce s-uu succedat de la apariiia sa. fiecare gena are un loc bine determinat pe un cromosom. 42.1 se deoscbesc.a simultan gena "neteda" ~i gena "zbircita". 0 gena conditioneaza culoarea neagl'a sau culoarea alb astra a ochilor. In timpul Iormarii celulelor sexuale. persoana este heterozigoui. 12 - If --22 individ de sex masculin Cromosomii umani slnt regrupati in 22 perechi de cromosomi autosomi plus 2 cromosomi sexuali (gonosomi). iar eel de heterozigot la suoiectul care are doui: gene dif'erite pentru un caracter dat. forma dreapta sau coroiata a nasului etc. . Deci caliiicatioui de homozigot se dd subiectului care are de doua ori aceeasi gena pentrti un caracter dat. Acesta are 0 dubli1" Iunctiune : pe de 0 parte. are un aspect neted: gena "zhlrcita" nu este vizibila . Daca cele doua gene sint diferite.: c~l al culorii ochilor. de genotip. Din contra. Hezulta ca la sfir~it ne vom gasi in prezenta unor lanturi ADN duble absolut identice cu dublul lant initial.ituit dintr-un ansamblu de perechi de gene. femeia are. careia ti revine un 1'01 precis in forma rea individului. Pe fiecare din cromosomii unei perechi se gasesc in aceleasi locus-uri gene omoloage. deoarece cromosomii sint perechi. Pentru un homozigot. Fenotipul depinde . Cind cele doua gene slnt identice se spune ca persoana respect.a trasatura. Aci intervin notiunile de dominanfa ~i de recesiviuue. 9-- fO --II --12 C TIrf fJ --14 --/J wrr D -fl-(f -x-~[ -~(\-~"'Cariotipul unui -1\.nu to ate genele unui genotip sint In mod obligatoriu vizibile .e. In ciuda taliei saJe microscopice. La om. 'tJlI_ ~-f) X-R 1--2-3 A R-X4--5 IJ -8. astfel. Fie cil. Acestia difera unii de altii prin talie ~i forma (bastonase. Genele nu sint distribuite la inttmplare pe cromosomi. 44. Din contra.). cariotipul este constituit din 46 cromosomi. unul din cromosomii X ai perechii crom()somil()I' barbatul poseda un cromosom X la 0 jumatate din celulele sexualasi mosom Y in cealalt. S-a spus mai sus oa Iiecare caracter este determinat de 0 pereche de gene. de cea de fenotip. 43. se aseamana. fie cromosomul Y [copilul este. In timpul diviziunii celulare. Ansamblul genelor unui individ constituie genotipul sau. alta. in acest eaz. binetnteles. la harbat exista un cromosom X ~i un mic cromosom Y. caracterul care se manilesta este in mod ohligatoriu eel care este determinat prin cele doua gene identice. Iimitlndu-ne la doua caractere posibile : "oehi negri" si "ochi albastri" (flg. reglarea tuturor activitatilor rnetabolice ale celulei. diferit de tara de bastina). se va manifesta numai una dintre ele. locu~·uri ornoIoags ale unci perechi de cromosomi.

IUZR. i H. " ·l)O.. CI'omO~. ?JC'.je . invers.! IDrJS(.at cum cromosomii poart.n X f. 19~~lte. It".J '.ln-un G. n 0. Numarul combinarilor posibile este enorrn.c. care se manlf'esta totdeauna.e ce U (' e sale (! oi .:_..OIJlJC _.]('il' . Aeeste amesteeuri au loc Ia inceputul meiozei eind eromosomii se alipesc \\i se impreunu. se constata ea acest subiect are ochi negri: se gena: pentru aceasta ° ° pentru aceasta . . cunoscut. care nu se manitesta clnd este asociata en 0 gena dominantii. Icsit. In Sf!~lt.'i. T ran s mit ere a car act ere lor ere d ita r e. d int...nat chiar de 11\f'ccu oVlll'll . . cro rnaud c.llltre crornos(ID"d ~i z·ull.. IHdca 9 ". 13 . '.I.s: re]JI'OdUCll Loan. chiar ctnd este prezenta tntr-un singur exemplar.." . 18 eromosomi paterni §i 5 crornosorni materni. t) D('terrninal'ea se xnlui eopilului "cx'w J • I· 1!11Ill. ° Conceptele de dominanta ~i de recesivitate se reintilnesc de asemenea in domeniul patologiei ereditare. 45. .cro'.tiei este lui cornplet. xx a fexy cundl'. urmate de sudura capetelor .e un «romosorn Y. din cei 23 oromosorni . b) "l\1ixajul" genelor de origine paterna ~i de origine materna este ~i mai mare prin fenomene de sehimb intre oei doi cromosomi ai aceleiasi perechi.'/'C'Cc" /?J. (.a mesajul ereditar.d/'//' "c>s/C' ~c!'C't!'. Se produc atunei rupturi de crornosomi.)"/1/.yoital'ca \111\].::>d//7d"J?/"/ II OC.. Ea nu se manifesta dectt ctnd este prezenta In dublu exemplar. _un (~romosoJ.1 gena el este heterozigot. " tl.• \11. llnUIll1c!IVH! este det.) microni : Cf(lmo"c\Jllul j.lg. •.. . de crnrnosnmi la om: are 10(' (l urure a riucleu lu i ovulului 23 cu nucleuJ sperjot.daca subiectul poseda doua gene "oehi negri" el este homozigot el IlU poate avea dectt caracterul "oehi negri": .ul's1d L:l~'. Gena "oehi albastri". . a) Combluarile cromosomilor stnt enorme. cro~na~ide.llullliirul de 2.('j prepnl'ntorii Y va un b. nuca : yC I .J'6'- /'&/"S'?J&/7& t7t>tlO'/"t>ce "tlc"?// /16'1'/'//' ['sic> <7'tl/77//7c7/7/:5'/ I'tld// a/PcY_.'i'j . daea em ovul va fi fecundat de un co crornosom Y.3 ~) I 30 . uornOS(11·II' "ee ·l mascu J'In ('sip . a ~lta.:7 /"6'cC'Y'/rci ~i fenotipuri culoarea ochilor. In timp ce gena "oehi albastri'' ramtne mascata. '. f' .::lC"?//' c9~c9S'//'/ p..•A~~. mauifesta deci N It' N A A A /71?§T/?/ OC'''?/ .' X-. I ue .?/: /7C'?.. ceea ce in rornaneste Soar traduce eu "incaleeare". numai una din cele doua gene ale sale ~i anurne gena "oehi negri".'/.t. sint fO[lrLe vaJ'hbi]'~ de' ] .'iJ'!'· I' t'!' t' . este 0 genii recesiDIi. 1 llJIllcro. respectiv 225 = 8 388 608.nU~(). ' "romosomu lll .'.·l_ d. ~.oizii ~6i pnrneso un cromosom iar cealalta jumatat. Xtt . in uniren unu i spennlltozoid cu un ovul. \ MrlH\tuJ poarta in toate celulele .i un cromosorn Y: jumat.0" e ovulele sale pl'irnesG un ero. c.e sub denumirea de crossing-Mer (in lirnba englezii) sau de enjambement (in limba franceza)..'U ell 2 crornosomi . cromOSOllll rnosom X. consU.?/ c. avind 0 mare importanta in medicina.{t din ce]e cxpuse 'lnE~j sus../'/ 07/'& ...arn cum se face transmiterea din generatie in generatie.r-un ou PUl'ti\tOI' d~.:i ~ ab~rvl!~ Iiecaruia rim c en numarul lor.d n toa .ful dcz. un cromosorn X si de un crornosorr. . .. Gena "ochi negri" este genii dominantii.::lc. dar plassdi. Astfel 0 celula poate avca. Aceste fenonwne 'de cr()ssinr~O(Je~lt.. Fig. . e1 este homozigot gena ~i nu poate ave~ decttochl albastri . incercam acurn arat.nll(f! tahe ldell. Or. Daca int r-un ovul un spcrrnatozoid ell un cromosom X.. nou " . 18 erornosomi materni ~i 5 cromosomi paterni. (e un el'oX are 0 • "" . '. din oul t{ tOI' a rloi cromosorni va f"ta. I ":1te din flh. Am arat. .' '..PXll ermrun est. " Cl GI110S01l11 Sill! mal Sa sa exact de crornosorn i si ast.. in final dis\rihutia c in c(dule~eoi~leIOza. 11!). .7& c9/'C' . na unat. In timpul rneiozei (punetul 38 B) repart itia eromosomilor materni ~i paterni 5e face la intimplare.) J.o » "'" uoi crornosomi. deci la persoanele homozigote. . 23 de 1 1 4" .... .. .'/Pc7S'//'/ /"~""S'Oc.. oul pural unui X \j a I unui Cl'0)J10S0m 14. rn.ate elm spermnto7.iat. SchilllD Of' Fee 11 n d a j.AeeasLa sudura se peats face si intre frazment..tn c. "'Il'la a Iir '1.f>. Provenita.Dif'erite genotipuri C{Y-&Cc::w' posibile pentru 91c"/7. subiectul poseda gena "oeh] negri :... cealalta celula-Iiica va avea.daca. • . .daca subieetul poseda doua gene "oehi albastri".cromosorni onl0~ ~.e detern·· t d . Fieeare pereehe de crornosomi este fermata dintr-un crornosorn de origine materna §i un eromosom de origine paterna.er. de 4----. dil.m X de UJj C1'O'lWSC'D1 tU j' lee '_ '._." "oelll albastri .

Daca se urrnaresc !naint~ii pO'/?7C. care prin definitie este vizibil ("aparent"). Toti gametii l~r nu pot confine decl~ 0 gena N . 3) detectarea precoce. .:_+~-_c:=:~ ''0 Fig. purlind gena a.. caprui.ahs~!in c~ea ?~ priveste riscul Ia care se expun daca VOl' mai avea copu. Rearnintirn ca gena Neste dorninanta. fie in cornbinatie cu gene care actioneazii asupra oaracterelor ~if~ri. Lupta impotriva bolilor ereditare In combaterea bolilor ereditare se disting 3 etape: 1) sf'atul genetic. de exernplu.t Ui ami{Hloi provin dintr-un singur ovul ~i un singur spermatozoid. Altle) spus. 18).. gena a. Ctnd cei doi parinti slnt purtatoril unei gene reeesive In stare heterozlgota.~ co~ti OJ/ .a a ~~Ce. Linia descendenta a indivizilor care poseda caracterul dominant este netntrerupta.t> ----<2> O'/. celalal l'arinle este homozigot pentru gena reoesiva aa (fig. de doua ori din patru eventualitati este heterozigot). Con s u I t u I g e net i c.. respectiv I_N N I . tatal nu va putea transmite decrt 0 gena a. respectiv Fig.:--([J_-__-_. existll la fiecare generatie. ca <e5 cc.te. Intr-o astfel de Sl~U!t!e es~e ~oslbl~ 81 st. VOl' avea la rlndul lor 0 t. Gena N fiind dominants.?/ . nu acelasi lucru ~e in~impla cin~ ~e l~ considerate numai un caracter dat. .. . Se observa ell tOtl eo pm [indiferent de . Exista 0 singura sansa din patru pentru ea el sa aiba ochii albastri. ~a:intii care au un copil cu 0 boala innascuta slnt obligati sa ccnsult. (7C'?/ Il <9'.iv contine 0 gena a.a:-laza dupa c caracterul ereditar respectiv este com and at de 0 gena recesrva sau de 0 g' dominant a (fig.tatal este homozigot pentru gena "oehi negri".are. tn exernplul precedent (punctul c) CUj)JIJ heterozigoti. 49.abileasca modalitatile de transmitere. Se ajunge totusi sa se puna in eviderita un numar oarecare de cazuri t.:_. Daca la sc unui patrimoniu genetie intreg.. c) Unul din cei cloi plll'jn\i. Cu to ate ca amlndoi au ochii negri. ~i 0 sansa din doua pentru ca el sa fie homozigot jiial. gen.. deei mascata.ansa din doua de a transmite gena lor dominanta.ante pentru ca ele repre:!nL ilustrarea unor combinatii ce se tntllnesc in mO'1t?lIlrea bolilor.. 2) tratamentul bolilor genetice.l 3- 33 Mama ~! cOpllul . Una din aplicatiile importante ale lntelegerii mecanisrnelor ere ditatii este consultul (sfatul) genetic. exista 0 sansa din doua. Mama este homoizgota "oehi albastri". 1N N I. d) Ambii p'arinii stnt heterozigoti.~oti co~iii (oricare nu VOl' putea Ii declt homczlgoti I N N I.sex) y ['j heterozigoti. CeJe dou a exemple de mai sus stnt deosebit d~ lI1teres. Din contra.avea oehi negri I'ctusi. ei au 0 sansa din patru la fieeare gestatie de a ave a un copil homozigot pentru accasta gena recesiva.. 17).ii ochi "oehi negri" si "oelli alhastri". T ran s mit ere a ear act ere lor ere ~ I tar e.-~--..6as//'/ a/. Ele VOl' putea servi d( modele pentru a In\elege transmiterea bolilor eredil. taU\ 'Ii 0 gena a. Exist. are In mod obligatoriu eel putin unul dintre parinti tnzestrat eu aeel~i caracter dominant.SIV~. Se constata la fiecare gestatie exista trei sanse din patru pentru ea un urrnas sil. homozigota.mama este de asemenea. ei Val' Ii suseeptibili de a 1_lveaC.Sil vedem aeu care VOl' fi cornbinatiile posibiJe (fig. a) Daca cei doi parinti slnt homozigoti pentru aceeasi gena:. copiii care au ochii albastri /a ainu VOl'mai putea transmite dec!t gena a.ivo. fenomenele d~ recombinare sin~ de 0 c0Il!-l xitate ce descurajeaza orice analist. La r!ndul sau parintele respectiv are eel putin un parints (respeetiv unul din bunicii copiJului) cu acelasi earacter dominant. Transmiterea altor cul on (verde. .a 0 multime considerabila de gene. care sa manifeste caracterul recesiv. respectiv ~I .-.Accstia sint formati prin diviziunea unui ou care la inceP11:t a fOB. 10).// C~~~~::: _:':::':::_:.ea si parmtll lor (fig. mama are 0 sansa din doua de a transmito gena sa dominanta N.e un ~'pecl.ipice ale acestei transmisiuni. _ . 16).~_ cc'?/ ac"_9'/'/ ?.Oplleu ochi alb~tn. Din contra.6O'5'//'/ Fig. Rezulta ca la fiecare gestatie existlt 0 sansa din doua pentru ea urrnasul sa fie heterozigot [Na].. din cursul generat"ITlor. Toti gametu s8. Daclt unul din eei doi parinti este purtatorul unei gene dominante. aiba oehii negri (0 data din patru situatii este homozigot.. Toti game til s8. ar fi sexul ] Se observa ca mama va forma 50% din gametl ce au gena N ~i W% gena a. cenusii] este putin def'inita. deci pentru ca urmasul sa aiba ochii negri ca iii mama sa. Fiec'are din acesti copii heterozigoti va avea 0 gena N.:~~. 19. Gena a este nurnai "mascata" de gena dorninan ta N. mama. Pe de alta parte se constata ca un caracter dominant. fiind heterozigot pentru gena recesiva. respectiv i"N N I . A P I i car e a ace s tor not i u nil a ere d ita tea u man a. Patrimoi lor genetic este identic. Intr-adevar.. face 9i ea parte d~n patrimoniul lor genetic.5'1'/'/ o gena N. pentru ea urrnasul lor sa fie purtatorul acestei gene dominante. mostonita de la mama. Tinerii casatorli. 18 cc~/ 48.. este heterozigota '-Na I. . • ~ 47. Aceste mod. 16 b) 'I'atal este homozigot "ochi negri". 17. deci purtatori ai unei gene recesive. se poate stabili ea un copil care are un caracter dominant.:htat1 . a carol' actiune poate sa se exercite fie izolat. Transmiterea celor doua gene la urmasi se face In modul schitat In figura 19.toti VOl'. avlnd deci ochii negri.~i . Pentru demonstrare Yom lua iar exernplul simpl~ al earaeterel?r culo:. mostenita de Fig. . Ia fiecare gestatie.

ca). Pentru aceasta sint necesare unele cunostinte des pre organele de reproducere.ate prccoce : luxatia congenitalii. Mulie malformaiii cangenitale ben(oflClC(Zae tratam~nte chirurgicale: mallorrnatiile inimii. 0 boala mostenita poate fi rezultatul actiunii mai mu}tor fa~tori. leudnoza. uterul ocupa locul din mijloc.bolide ereditare pot fi t~atate cu succes daca acest tratament se inetituie precoce ~i se face corect : fenilcetonuria. coplesita de griji profesionale exeesive. .1'CI'o-/. intima. Raspunsul rnedicului este destul de precis In cazul bolilor ce se transmit dupa legile lui Mendel. In epoca modernii. pot fi obtinute unele rezultate paleative prin tehniei Organele genitale interne slnt: uterul. "sa patrundil.50. D e t e e tar e abo l i lor g en e tic e ina i n ted e n a ~ t ere este una din problemele ce preocupa in momentul de fa~a pe geneticieni. El este asezat in partea cea mai de jos a micului bazin. In raport cu celelalte organe aflate in micul bazin. sufcrinda. de chirurgie reparatorie. man. cistinoza. mucooiscidoza. se Intilneste mai des la Ietite. De Iapt vaginul reprezinta 0 Iegatura intre organele genitale interne ~i cele externe. degenerescetua hepaioienticulara.ta interesul pentru Iunctionarea corpului ornenesc era restrins. Are 0 forma de para turtit. trompelesi vaginul. 20 . aspecte cu implicatii etiee ~i jmidice. rahitismul rezistent la vitamina D. homocistinuria. in secretele naturii". iar portiunea ingust. In mod normal pozitia uterului este user Inclinat a in fata. dar slnt inca multe problems de tehnica ~i. buza de d icpure. este important sa se deseneze.Semue genealogiee (dupa E. .t~mentul bolilor g e n e t l e e. U til r u I este organul in care produsul de conceptie este adapost. un arbore genealogie (vezi fig. . 0 mare parte din bolile ereditare nu au un mecanism de transmitere bine definit. Acesta este un inel osos. Bazinul este strins unit cu coloana vertebrala prin intermediul osului sacru. Nottunl de anatomle ~l ftztologte ale aparatului genital al femel! 52. if}iva stramute nelinistea in viata sa particulara. rrra. nu poate fi echilibrata in viata Sa sexuala !ii. 5l. in acelasi timp.a. 0 r g a n e I e sex u a I e a s i g u rae 0 n s e r v are asp e c i e I. nurnita col (sau glt). barbat sau femeie. setea de cunoastere a invins f}icuriozitatea a 1mpins pe orice persoana culta. Iorrnati din fibre musculare puternice. uterul are 0 lungime de 7 -8 ern. Aoeasta opozitie intre organele care servesc conscrvarii speciei ~i organele care servesc perpetuarii individului este arbitrara. nurnita corp uterin. 1 n t rod u e ere. care demonstreaza raporturile multiple dintre cele doua sisteme organice. Altiida. S-au realizat progrese importante. ge. glicogenozele.a. Organele genitale interne ale femeii sint adapostite in interiorul bazinului. este situata in sus.§tie ce riscuri slnt pentru eventualii urrnasi. unele cazuri de spina bifida. ohstetricieni ~i pediatri. Din nenorocire.care au in familie boli ereditare sau malformatii eongenitale trebuie s1l. deficitul in glucozo-6-fosfatdehidrogenaza ~i agamaglobuiinemia. De exemplu. 54. de sold ' " Uncle bali meta. un sistem nu ar putea exista fara celalalt. hipercolesterolemia.it si hranit ptna la nastere. lat §i solid. Altele se corecteaza perfect prrn tratamente ortopedice mai ales daca stnt denist. In aeest grufJ. In prezent. dupa raportul publicat in 1972 de Comitetul Sanata~ii publics al Consiliului Europei. chiar sumar. cistinuria. ovarele. Portiunea mai lata. Ferrier). exista mijloace de transmitere ~i de schirnb. diabetul insipid nefrogen. Functiile sexuale normals sint dependente attt de siinatatea fizica a individului. fie n:ic§ti (Iactori genetici ~i al~l Iaetori neprecizati). cu toate ea are tendints Iamiliala. in acelasi timp intre ele se stabilesc Iegaturi anatomice ~i fiziologice. fara sa-fji dea seama. Unele nu exclud pe celelalte .P. tirozinemia ereditara. 20). luxatia congenitala de ~old. galactozamia etc. gura de lup. care are forma unei pilnii. Adesea. sexul feminin actiontnd ca un factor ce coboara "pragul de aparitie" al anomaliei.ate de vreun tratament. smt cuprinse urmatoarele boli: galactosemia. Ele au 0 structura diferita la barbat ~i femeie. A. o Iargime de 5 ern ~i 0 grosime de 3 em. nu are 0 ereditate bine definita. intolerant a la fructoza.a cu peretii grosi. fie. hiperuricemia. stenoza hipertrof'ica de pilor. 1 1I JI[ II Organele genitale ale femeii Fig. priveste in jos 9i proernina la nivelul boltii vaginului intocmai ca gitul unei sticle. cu tratament hormonal (boala Turner). La Iemeia adults. orice tinara este datoare sa tnteleaga bine Ienomenele biologice care se succed in cursu! dezvoltarii initiale ale fiintei umane. cit ~i de sanatatea sa mintala: 0 persoans istovit. netnsarcinata. talasemia.:>-etici(boala poligeni. [enilcetonuria. Fiecare sistem are propria sa rete a vasculonervoasa . Bolile organice care survin intr-un sistem se pot rasfrlnge asupra celuilalt. intre vczica uri35 3* . eu stimulente ale sistemului nervos. contrar alter orzane ale corpului care sirit identice ~i sint puse In serviciul conserviir ii individului ~i a capacitatilor sale vitale. 53.:i!e cromos~mice sh_lt ce~ rnai putin influent.

ficiul col. 1I . 58. 5. utcrul. Datorita unor bacterii prezcnte in mod normal In vaginul Ierneii sanatoass. Ele patrund. iar in partes de jos este limitat spre exterior de himen sau de resturile acestuia. . alcatu it din muschi puternici ~i extensibili. aeiditatea mediului vaginal este scazuUi.Uterul este un organ cavitar . totusi pe supraf'ata sa se Iiltreazn permanent un lichid care contine glucoza. ovulul expulzat din ovar "I~i gase~te drumul" spre interiorul trompei. 21). precursoarele 0'-11lului. precum ~i gratie rnarii elast. creste in cursul sarcinii de mai multe ori (7 ori) fata de dimensiunile obisnuite (fig. 23). cu marginile neregulate. iar pe rata interioara de piele subtirc. 6. reetul.ia normala. 56. buzele colului slnt intredeschise. Fig. acest orifieiu este rotund. Iovituri ~i trepida\ii.ui uterin. Colul uterin serveste la tnchiderea cavitatii uterine Impiedielnd §i patrunderea microbilor din vagin In cavitatea uterina. bogat vascularizat. Extremitatea dins pre ovar se large~te in forma unei pilnii cu marginile franjurate (ampul a trompei uterine). In sarcina are lee de asemenea 0 hipertrofiere (Ingrosare) a fibrelor musculare ~i formarea de noi eelule rnusculare uterine. Slnt alcatuite din tesut gras. Mucoasa vaginala este lipsita de grande.ul. prin intermediul orificiului colului uterin. uterul este bine protejat de socuri. vaginul. este posihila intinderea vaginului in timpul actului sexual ~i in cursu} nasterii. care stabilesc legatura dintre ovare ~i uter. ansamblullor alcatu ind vulva. ampul a rectala (in spate) (fig. Prin pozitia sa. ca urmare a unor mici rupturi care au survenit in timpul nasterii. Pe de alta parte. cu margl. 0 val' e I e. Atunci clnd aparatul de sustinere i~i pierde elasticitatea. Datorita susperisiei sale cu ajutorul unor ligamente puternice. trompa dreapt a : 3. la intervale regulate de 28 de zile (ciclu ovulatoriu). vitalitatea spermatozoizilor scade simtitor.a In jos. ureterul sttng . La femeile care nu au nascut. 10. Soar putea spune eli natura s-a Ingrijit pentru usurarea Iecundatiei. ca ~i cind ar fi aspirat de acesta. pe 0 sectiune vazuta din rata cavitate a uterina are forma unui triunghi cu partea Ingusta situat.a cu numeroase glande. 21 1. in ne- Organele genitale externe slnt formate din labiile (buzele) mari. V It gin u I este un canal musculo-membranos cu 0 lungime de aproximativ 7 -8 ern. Fig. de forma §i dimensiunea unor migdale. se asigurii un oarecare grad de mobilitate. Un intestin incarcat 11poate depJasa inainte 0 vezica urinara plina . deoarece in cursul zilelor care urrneaza ovulatiei. 8. dedesubtul trornpelor. 9.inapoi. labiile (buzele) mici ~i clitorisul.nara (a~ezata in fa~a) ~i portiunea terminala a intestinului gros. se poate adapta la cresterea acestuia ~i devine apt de a-I expulza In momentul nasterii. La exterior sint acoperite de piele paroasa. prevazut. drept . nurnita Iundul uterin. 7. In interiorul ovarului se gasesc patru sute de mii de celule germinative.zduieste fatuI. 23 cornparatie Uterul gravid eu u teru! gravid. se produce modifiearea pozitiei (coborirea SaU Indoirea uterului). Mucoasa care captuseste vaginul are un aspect Inczevito Datorita acestei particularitati.erului. continutndu-se cu canalul colului uterin (fig. Ele se unesc 37 36 . este stiut ca intr-un mediu slab acid mobilitatea sperrnatozoizilor creste.icitati a muschilor peretelui vaginal. EI cornunica in partea de sus eu uterul. cite un singur ovul. care face inof'ensiva 0 mare parte din bacteriile care patrund din alara in vagin. 59. de fiecare parte. glucoza este Lransforrnata (descornpusa) in acid lactic. in regiunea superioara ~i Iaterala a ut. Uterul. veztca. T I' 0 m p e l e sint doua f'ormatiuni tubulare cu 0 lungime de aproximativ 12 ern. C11 directie anteroposterioara. Col u I ute r i n se deschide in vagin printr-un orificiu numit ori- Fig. Lab i i 1 e ill a r i sint doua cute ale tegumentului. dar gratie ligamentelor el revine Ia poz:i~. ureterul drept .a corpul uterin. la cele care au nascut. care ga. In felul acest. Prin aceasta este tmpiedicata ascensiunea unor germeni daunatori In cavitatea uterina. 55. peritoneul. Daca gradul de aciditate creste. sint situate de cele doua parti latera le ale uterului. in doua cute ale peritoneului §i slnt fixate de organele vecine prin ligamente. 57. din acest numar mare de celule ajung sa se matureze nurnai circa patru sute: de-a lungul intregii perioade de maturitate sexuala a femeii (in medie de la 15 pina Ia 45 de ani) se dezvolta. 22). 22. ovarul Org~nele genitale interne ale femeii *i raperturile lor eu organe!e invecinate.n~le netede. Sub actiune a unor procese biochimice. Se creeaza asHe} un mediu user acid. trompa stlnga: 4. In scopul de a asigura vitalitatea optima a sperrnatozoiz ilor. Ele rnarginesc lateral Fanta vulvara. 2. muscntul constrictor.

a unei femei (menopauza) se situea. §i ditorisul. "V.. 61. se produce retentia de singe in vagin. 62.anterior. lunar" ~roducerea ~l cre'ite: rea unui folicul ovarian in care se matureaza un. ajung pe calea stngelui la diferite organe vmta pe care le stimuleaz.. Uneori perineul se rupe in timpui nasterii. labiemare. iar pe fata interioara de mucoasa. pina la formarea placentel. Aceast~ _transformare. f~liculul ovarian se tran_sforma intr-o glandii endocrina temporara.n~ul..ea) ~i margineso intre ele spatiul denumit vestibulul vaginal. aituata Fig. 0 r g a n e lee r e c til e ale vulvei sint reprezentate de bulbii cavernosi.rsta de 12-15 ani. De asemene a proges. resturl de nal.a user printr-o mica interventie chirurgicala. Astfel un ciclu menstrual cornport. . iar anterior se unese la nivelul clitorisului. In zona vestibulului vaginal se deschid doua glands mari.5. De-a lungul perioadei de fertilitate a unei fem~i.24 IS. De Iiecare data un smgur ovul se matureaza. 2. 4. 25). dar de dimensiuni mult mai mici. Se apreciaza durata. secretia lor devine purulenta ~i uneori este nevoie sa fie extirpate chirurgical. 8.e menstruatii pina la menopauza.la limita dintre canalul vaginal ~i vestibulul I.egatirea mucoasei uterine pentru primrrea OUIUl fecundat (tngrosarea rnucoasei. se succed astfel de c~ch~n. 24 tcrl~:1~n~~~~i~. t.FSH Care asigura maturarea ovulului §l . De asernenea. Datorita supletei sale este posibila dilatatia orificiului vaginal Ia trecerea capului copilului.9terea ~I dezvoltarea organelor genitale la femeie.iculilor). Daca insa. 66.'---7 tral) este situat pe linia mediana. Acest proces se numcste ovulatie iii se produce cam la jumatate a ciclului menstrual. Him e nul este 0 membrana.. Sc5. 63. prin care uterul poate fi impins in jos de presiunea intestineior.a a perineuIui poate fi reparat. a. el se distruge ~l este ehmmat.ln medie. FSH stirnuleaza in mod ritmic. 24). este de 50 -100 ml 38 in medie iar intervalul intre menstruatii variazli de 10.itale ex.care stnt prod':l~1 hormonii estrogeni. . numite glandele Bartholin. Aceste glande se pot infecta cu diferi~i microbi (bartholinita).7. In cazul in care ovulul Int. EI indeplineste 0 funetie importanta in timpul nasterii. P rim a men s t r u a ~ i e (menarha) se instaleaz5. Membrana himenala . 32 iil~:"Ultipla menstruatie in viat. 0 r if i c i u 1 u ret rei (rneatul ure·:rli'". Iascii.ilneste in tromp a spermat~zOlzl ~l ~s~e fecu?da~: oorpul galben continua sa se dezvolte iii Iunctia sa este indlspensablla mentinerri sarcinii in primele saptamini.. Plerderea de singe menstrual dureaza in general 3'-5 zile. Corpul galben produce hormonul corpului galben: piogesteronul. ~re loc sub actiunea unei alte gonadotropine hipof'izare numita hormon luteinizant (LH).prin stl:n~larea pro.ive. l~r ovulul apt de a fi fecundat este expulzat. la distanta de 1-2 ern de clitoris spre orificiul vaginal. cu :> penod. in urma unei rupturi vechi.reu 0 l~~H. a b i i 1 e m i e i sint situate paralel cu cele mari (Inauntru. . Sub influenta sa continua modificarile mucoasei uterine in vederea p rimirii produsului de conceptie .incepe pr. Are forma sernilunara. secretate (printre alti hormoni) de glan~a l:lpohzo. ~i posterior. _ faza secreiorie (Iaza corpului galben) incepe imediat dupa ovulatie. ortrt1 ciul anal. de detaiiarea mucoasei uterine ingro~ate ~I ehmmarea acesteia cu 0 cantitate de singe menstrual rezultat din ruperea vase lor sanguine. lubrefiaza orificiul (iruroitul) vaginal. substante chi mice s. nurnai rare on doi.matu~are .~Sl¥~ra ~re. dantelat sau perforat.tsu vaginal. mtroitusvaginal. la distan~a mica de anus.ele cnd_?cri?e. re.derea cantj~a\i~ d. 39 . a) Hormonal [oliculostimuiani (F_SH) st. intensitatea singerarii ~i frecventa .ecretate de gland. 0 ruptura recent.foliculara) in ca~e actioneaza . formind cornisura posterioars (fig.rit. Corpul galben i~i inceteazii secretia i?ise atrofiaza. meatul retral. H 0 r m 0 n i i. cazul organelor sexuale . medial fa~a de acest. I.c~ronul dete'rmina' cresterea temperaturii bazale a femeii in mome. .a corpul g_albe. ovul ~l in .-. Aceasta ruptura provoaca 0 largire a orificiului vaginului §i 0 bre§a in plan~eulbazinului.e Iine.duBa de estl'. Ele secreta un lichid vlscos care. 1n timpul excitatiei sexuale . In cazul in care ovulul nu a fost fecundat.. proliferare a mucoasei I]i menstruatie (fig.a doua faze: _ faza proliferativa (~e .a. care este organul analog cu penisul la harbat. trebuie sa se faca 0 interventie chirurgicala mai importanta. Cu aceasta incepe un nou ciclu de maturare foliculara.zli intre 45 ~i 55 ani. horrnonii cei mai i~p~rt_anF sint go~adotropinole. Sub actiunea LH se dezvolta corpul galben care produce progesteron: Acest hermon continua pregatirea mucoasei uterine in urn:atoarele 7 -10 zile (necesare ovulului de a migra prin tromp a i? _uter) prm dezvoltarea gl~ndelor mucoase si tncarcarea cu substante nut. Ele au 0 culoare roz-rosie ~i sint acoperite pe rata exterioara de piele fina. care . formind cornisura anterioara a labiilor mari. se rupe (de obicei) la primul contact sexual.spectlY de In pnmel.cltate ~e Cl. ovulatiei. clitortsul. Smt declansate 0 serie de mecanisme de reglare Ioart. 60. care inohide incomplet orificiul vagibie mica. situati in partea profunda a buzelor mari. Rareori se intilnesc himene neperforate. devenind dureroase §i tumefiate. Per i n e u 1 este planseul care inchide in partes inferioara bazinul ~i este format din muschi.ogem . Clitorisul este sediul senzatiilor de voluptate Ia femeie.chc?la nivelul mucoaeei _utenne.e progesteton este urmate. insotita de o serie de tulburari care impun perforarea chirurgicala a himenului. lar. rezulttnd atunci 0 sarcina gemelara. la vi.imuleaza producerea de horrnoni estrogeni (horrnoni foliculari). exista o cobor1r8 a uterului ~i a pere~ilor vaginului. ovulatie. 64. b) Dup a ovulatie. . Labiile mid se unesc posterior 1naintea cornisurii labiilor mari .]modiiicarile C1. Evolutia ciclului menstrual este reglata de mecanisme hormonale complexe.n. numit. Menstrua~ia &5.de matm:are a OYOc~tului (devenind ovul) _urmate de ovulatie . dar poate fi si inehlmen . cresterea glandelor mucoase) . Cind ovulul este maturat Ioliculul ovarran se sparge. vase §i nervi. 91 care actioneaza la femeie asupra ovarelor (la barbat asupra test. In acest caz este imposibila evacuarea singelui menstrual. pre cum ~.

..:Y./P/7//7&' C<7/7_"?h..:. de unde sint "aspirati" printr-o serie de contractii ale muschiului uterin. care favorizeaza ascensiunea lor si Ie permite sa ajunga ptna in orificiul unde incepe tromp a uterina.-7 /. 26). nurnerosi spermatozoizi (garneti): spermatozoidul Via~a umaria ia nastere ~a'. Infa§urate co...ale generatiilor preeedente din parte a mamei. In momentul perioadei de Iecundatie.a ce nurna i unii din ei se apropie de ovul.&'/7 _/-7/"&.5" /. Este ceo. 67. In coada se gase§te 0 rezerva bogata de substante nutritive §i energetice. Seamans cu un mic mormoloc. 26 - Spermatozoid .."1"&.7. S per mat 0 Z 0 i d u 1 sau celula sexuala masculina are forma unui ac de gamalie.>. spermatozoizii se forrneaza in mod regulat ~i continuu In tubii seminiferi din interiorul testiculelor. niste gheme.'e .tru parti: un cap mare.' /J7C. A§adar.5"/0.. Are 0 forma sferica §i contine rezerve nutritive. dc indat. ciclului menstrual Ja (circa 200000000-300000000). . cap. coada. Se pare ca e xista spermatozoizi mai mult sau mai putin agili.M:Y/'/.-7Y.:7#/?/"O"rec7 ~<.Celulele germinative (garnetli) In momentul unirii celor doua celule germinative (masculin) ~i ovulul (feminin)./7P"~h'. mai mare oelula din corpul omenesc (miisoara aproxirnativ 1/2 mm)." J'C07~/". iar 3 In piesa interrnediara §i. //7 cO".&'ar .71-6' 1.. mii de celule masculine 0. cu 0 lungime de 65 microni._ .. trecind prin mucositatile ("gIerele") colului uterin.P'/"<7.- . nivelul capului. care VOl' hrani produsuI de conceptia in prirnele stadii de dezvoltare../''. mai larga. este abia vizibila cu ochiul libel'. Capul contine In nucleul sau to ate elementele ereditatii paterne. Coada S3 terrnina printr-un flagel (0 "codita") prevazut cu cili.o- . Apoi trec prin ni~te canale mici.. Din aceasta celula unica derivu fiin~a vie.&'07." he 4c?..9P/ .. se amesteca cu secretiilo prostatei §i ale veziculelor seminale.7(7' cP/". majoritatea celor care au porn it in aceasta cursa a fecundarii neajungind pina la capst..:Yc.1::?O'. 0 piesa intermediara §i 0 coada.&'O' cv . _.. in lichidul complex secretat de prostate. Spermatozoidul este mult mai mic decit ovulul.5"?'.Y /. ovu!.d/".. §i de gIande serninale.P?t9I"6'O" C<7~ j70"~. de unde i§i continua drumul.:7b'C6" .:77/. in continuare parcurg un canal rnai mare si. spermatozoisii patrund in cavitatea uterina.. cu reaciie slab acidii (vezi punctul 58). patrund in canalul vaginal. 68. In cursul actului sexual.&'. ce poarta numele de epididim. formlnd sperma. 3. elaborati in testicule.?'cY'5"d"/ ".'/.1''67/'.5"M/.. Nurnai un numar mic de spermatozoizi realize aza acest parcurs. ceo.1' putea sa-§i gaseasca loc lntr-un singur ovul. 2. care-i permit sa se miste §i sa progreseze printr-un fel de serpuire (fig.r.. masurind 65 miimi de milimetru lungime §i 2 miirni de milirne2 tru In portiunea so. Spermatozoidul este compus din po. 41 40 . 0 v u 1 u 1 este celula se xuala Ierninina. aceste glere sint viscoase §i filante. 10.9 _.m. Prin miscari de reptatie (serpuire).. De asemenea este p\lrtatoarea caracterelor ereditare . port tune Intermedlara Fig.?-R/ /. Fig.?w/ C//. in momentul ejacularii.sr./'./&'/'/.5"&'C/"d". Ei depasesc aceasta trecere !}i continua sa progreseze prin canalul trompei plna ajung 10. 25 - Schema sinoptica a influentelor horrnonale in cursui Ierneie (d~lpa K. Incepind de la pubertate.9/"'cO"/".-7/6'/7. un glt sau col. Dietz). mai putin. Prin fuzionarea lor se Iorrneasa 0 celula unica: oul sau zigotul.

jiroduce eel mal des 1ecundaiiaj _3. femeia nu ar fi Iecundata decit in cursul celor 2 zile ce prec~da ruptura Ioliculului . C?ginoefe:tuase ce~ceti'irile sale intr-o se~~ie chirur~lc~1i'ia uner clinici de Iernei. la aproape to ate ferneile. in toate celelalte zile. 4. 27). Se ~'. Reahtatea nu corespunde Insa Intru totul acestei conceptii.c~n:-entarii. Nu se rnai vorbeste de ovul. ea. Iecundarea nu poate avea loc declt. femeia nu poate fi f'ecundata decrt pe parcursul a 24 de ore din intreg ciclul sau menstrual. ci de ou. variatii de F-2 zile in durata ciclului. ramme fecundant citeva zile . 1(1?3) obstetrician operatol'lc persona]il in cancel'u] ulcrin. utcrma. Ai~i ovulul "a~teflptii. 1 uterul':2 . 2 X 24 are spermatozoizii) ~i daca ovulatia ar avea lac numai intr-:lU interva~ scurt. Daca nu este Ieeundat. Odata intrat in ovul. in plus. 28 - Saroina extrauterlnil. este impins de misoarile trompei in cavitate a uterina ~I. In care patrunde in ovul. se implanteazji in mucoasa pregatita dinainte [nidaiia } (fig. Gratie flagelului. care-i Iorrneaza 0 membrana protectosre. se produce 0 sarcina extrauterina (fig.t sexul copilului. F e c u n d a p a est e u n fen 0 men com ~. Prm diviziuni succesrve. folicul evacuat : 8. 28). Durata de via~a a ovulului este scurt a. migrarea tubara ~i nidatia oului. (j9.I e x c. Ajungind in tromps el gaseste proteine ~i alte substante nutritive. Posibilitatea unei Iecundari exists atita vreme cit ovulul riimlne fecundabil. luind un aspect identiccu cel. este. ovulul nu este fecundabil la femeie declt lntr-un interval de timp foarte scurt. din Praga : prolesorul Hermann Knaus reusise ~i el sa identifice momentul ovulatiei. Se admite.e de cei doi savanti erau identice. secretllle enzimatrce 'pfoduse de spermatozoid dizolva coroana oelulara ce Inconjoara ovuJul.. Aceasta difererita de durat.a~cul. per. Insernnarea precisa a mcnstruatiilor releva. ovulatia are loc mai curtnd. La inceput. Citeva luni mai Lirziu . Dificultatea rezida in aceea ca nu se poate determina exact momentul ruperii fOlic.:da_bll decit in interval de clteva ore. ele prezentau 0 valoare lirnitata.olu~ul. iar cind ciclul este mai lung ovulatia se produce mai tirziu. SpermatozOldul care. 6. sperroatozoizi. Aceasta se lnttmpla probabil in timpul primelor 24 de ore dupa ruperea Ioliculului ovarian. holile 1 ~y\lsalm Ogino (1881-'1 ian. coada spermatozoidului se detaeeaza d.a 0 s~r!nsa relatie intre maturatia ovulului ~i aparitia menetruatiei urmatoarc. Fili. . piere.tlului ~i al eliberarii ovulului. Daca din diferite motive oul se hxeaza in trompa.in~i pr?nucleul femel. probabil numai 12 or~. ovul : Jocut node sa.m. !ldesea chiar de mai multe zile. in pericada dintre 2 menstruatii.Iel ovulul degenereaza *i nu mai este susceptibil de a fi fecundat.are. 70. Dar ~umiirul zilelor in cursu! carora Iecundatia poate sa se produca se ridica in realitate la sapte. Cind ciclul e. care contin fiecare cite 23 cromosomi. Per i 0 ad e 1 e de fee U II d ape a I e f e III e i i. ca 0 cvasicert. Din aceast. in acela~i timp nucleul se mareste.'. 42 43 . Sarcinile repetate. Pentru ca Iecundatia sa aiha loc este necesar ca sperrnatozoizii sa se gaseasca in jurul ovulului.a clipa Ieoundatia este rcalizata. Acosta are doi nuclei. de citeva zile. 27 - Fecundatia. fixarea oulut In mucoasa pronucl. aliiptarea. alt. Ja rindul sau. I Fig. oul se imparte in mai multe celule ~i l~i mare~te v. venea 0 alta cornunicare.eul . sed e sf Ii~0 a r a in m aim u I t eta z e.lle). asa Incit se considera co. cu functii organioe normale. spermatozoidul aluneca de-a lungul membranei externe Q ovuJului pina intr-un punct anume.t~ un ciolu de 28 zile. ~rompa. •. Rezultatele fiind obtinute gratis observarii unor femei holnave se banuia cil ele nu puteau fi valabile Ia femei sanatoase.a a ciclului nu este rilrii influenta asupra mornentului precis aJ liberarii ovulului. in momentul cind ovarul a produs ~i expulzat un ovul in stare de a fi fecundat. dar ovulul nu este !ecux. S-a stabilit cil exist.ste mai scurt. 5. stablh.sttrnit put~ne . ' Logic. fecundatia ar fi exclusa.ie bine ca ovulatia are loc.itudine.Intre a 12-a ~i a 16-a zi a ciclului (deci 0 perioada de ~ z.. -lvnrturiJc.Fecundatla lmbinarca spermatozoidului cu ovulul are Joe in ampula trompei. ovar sect lonat : 7. Daca se admite aceasta premisa a viabilitatii scurte a gametilor (citeva ore ovulul." venires spermatozoidului. Teoretic. In 1929 revista medicala engleza The Lancet publica 0 scurtii notilya care rezuma com~nicarea unui japonez. Acosta declara ca reusise sa identifice mornentul exact al ciclului menstrual cind avea loc ovulatia. Drumul ~m trompa plna in uter dureaz a 6-7 zile. doctorul Ogino-. care Ii permite sa se miste. Desi Knaus nu aflase de cercetarile medicului japonez rezultatele obtinut. La inceput noutatea a. ce a pus Ia punct ~i 0 metod. atunci coabitarea ar fI apta de a duce la fecundare dear in cursu I a cltorva zile din mijlocul cidului menstrual. Intre timp. intrucit trebuie socotite ~i cele doua zile in care spermatozoizii ram in apti de Iecundatie.e ca~ ~i degenereaza. trebuie sa ajunga la timp la aceasta Intilnire. ~l nucleului ovulului.

74. 75. 3.la aproximativ 7 zile) 9. Vilozitatile din parte a opusa se atrofiaza In decurs de citeva saptamini (fig.lll reserve proprii.urmatoar~ (du~~ ~ 18-a zi). 29-12=17 Fecundatia este posihila din a 5-a plna in a 17 -a zi Exernplul B: Ciclul de 27-30 zile: 27-19=8.abilit.36.O'M qpnmd .e produce in cursul zilelor care urmeazs imediat dup a . Concomitant are loc migratia tubara a oului. nu se fixeaza ~i este elirninat (avort.eriu Iecunde tia este practic imposibila lncepind cu a 3-a zi de la eresterea temperaturii bazale. Aceasta membrana. Dupa circa 72 ore. De indata ce s-a produs Iecundatia. inc onjurat de vilozitati . Cal e 11 dar \l 1 me 11 s t r \l a 1. Perioada optima pentr~ Iecundatie este de 2-3 zile inainte 9i 2-3 zile dupa crest erea ternperaturu bazale (vezi fig. la~ din c. 7.8:C) pc toata durata de actiune a corp:ulu~ galben. c~Hltori. grijile. Prin continuarea diviziunilor celulare oul creste in velum.1°C-37.u se poar.5'I:3Jci feellnda\ill 111care teste posibila Din vilozitatile coriale care sint tndreptate spre peretele uterin se va forma placenta. In a 12-a zi de la fecundare (cam in momentul cind ar Ii urrnat 0 noua menstruatie) hlastocitul masurtnd aproximativ 1 mm. in caz de ciclu schimbator. enerviirile. N ida f i a. In 44 45 .clima pot provoca de asernenea . producind horrnonii (estrona. In arnpula trompei uterine Incepe divi. cresterea muschiului uterin etc. 29). embrionul.a 7-a zi de la fecundare). modificari In durata ciclului (~l a oyulatlel). 29 Zilele din oiclul ovulatoriu "LJ/b7c1iC /7?)7tl.ati coriale) care se irnplanteaza in adlncimea mucoasei uterine.erminare. Celulele situate in interior Iormeaza ~mbr0blastul (mugurele di. partea fetal~. Incepe nidatia (in a 6-a . Invcllsur lle oulul . In acest stadiu cind oul are aspectul unei vezicula ~l se numeste blastocist. In decurs de 3-4 zile el strahate trompa. ernotiile. 30 primele 1. In Iunctie de acest crit.a zilelor fecunde la Ierneie se izbeste de dificult. 2 C' 37. Exernplul Ciclul A: de 24-29 zile: 24-19=5. s-a in'gropat in rnucoasa uterina ~i inceteazs de a se hrani d.//1c7&?7e Pig. saptamtni Dezvoltarea placentei de sarcina. Fiind integrat organic in organismul mamei . piI!a la apal'ltl~ u. la ~r~z!re~ din somn).4 37. desparte slngele circulant al mamei de singele fetal. maparent). Supralata vilozitatilor coriale la placenta matura este de circa 14 m2 (cam de Fig.ate Iiziologica poate Ii st.6°C-36. ReZ111ta ca det. iar produsele de degradare ale metabolismului copilului sint transferate in singele matern. Pentru femeile care. intre acesta ~i e~brioblast apare 0 cavitate P!ina cu un lichid nutritiv. :variatiile ~e . ~naus recornanda alcatuirea unui calendar menstrual pe 0 perioada de cel putin un a? Pentru a determina zilele fertile.ia n.d. Mas u r are ate m per a t u r i ilia z ale (dimineat.a.0>8/'/e /'8/'0'- _ jJcV'I{.a~el menstruatii.29 de zile .7c&". mcepe sa fIR hranit de acesta pina la sfir~itul sarcinii.6 36. oul areaspectul unei sfere fermata din peste 50 de celule inegale ca marims.n:enstr~atle (pina.i in zilele care prece. oul ajunge In uter !ntr-un stadiu de dezvoltare prea precoce. perioada de nefecundabilit. se produce 0 erodare a mucoasei uterine. In interiorul acesteia Ineepe diferentierea celulelor.a men~t~uatl~l .ziunea ouluj. cavltatca amntottca.'& 36. 30-12=18 Fecundatia este posibila din a 8-a plna in a 18-a zi 72. Datorita enzimelor pe care le contin celulele '~rofoblastului.5'Ic>N//j/yo::' C]r?c.n c. se scade 19 din cifra cea mai mica !Ii 12 din cifra cea mai mare.8 38A ~~------------------------------------~~-h~'P70~J-~x~x~x~x~ ~x~x~~ . Substantele nutritive ~i oxigenul sint preluate de singe le fetal. surmenajul fizic.p /&". 4. In acest scop. coreenul ombillcal. Datorita cresterii mai rapide a trofoblastului. sacul vltelin.8 37. trofoblastul (care asigura nutritia embrionului ~l f'ixarea lUI In mucoasa uterina). Asadar.<:./ 6'.2 .. Schimbul d~ sub stante are Joe la nivelul membranei placent. Migratia tubara a oului !?idezvoltarea sa pina la nidatie 73. partea materna a pIacente I 2. prin diviziuni succesive.ile.vI7O"~!I&17.are se va dezvolta embrionul ~i sacul vitelin}.oc>/?r~'/ kCV/1~II2' DI2'.ati considerabile. La femeia care 'depa~e~te 35-40 de ani" modif~carile ciclulUi survII! far. nurnita bariera placentara. progesteronul si hormonul gonadotrop corial) care asigura adaptarea orga· nismului matern la sarcina. dar permite schimbul de subst~nte ~i de gaze. P I ace n t a este implantata prin vilozitatile sale (ca niste radacini) in grosimea mucoasei uterine. 6.el~ ~~ezate l~ periferie rezulta. Odata cu ovulatia temperatura bazala creste cu 4-6 diviziuni (37. 5. 30).a numai la femei cu ciclu regulat de 27 . au menstruavii regulate (ciclul de 28 de zile) se poate admite ca Iecundat. Daca migratia se produce prea rapid. 71.a vreo motivare aparenta.3°C la persoane cu t~mperatura hazala d~ .rmato. Din celulele stratului periferic se formeaza niste prelungiri [vilozit.O~~~~~--L_J__L~~~J__L~~~~ 38. Ea indeplineste pe )jnga rolul nutritiv-metabolic si Iunctia de glanda endocrina.:?!. Anexele produsului de conceptie J~§ J7.are.grave.

Legendli: Y. 31 . apar schitati oohii. !etal~ 3 placcntel : 2_ membranele.) 26 em (Y. adesea nesesizate de femeie. luni Fig. 81. Per i 0 a d a f eta 1 apr e C 0 C e (sapt.) 10 em 20 em 27 em 34 ern 39 em 43 50 em em 150 400 1 000 16000 2200 3200 h g g <.L. Doolandcr ~i R.ru mari grupe de f'act. Pornind de la trunchi. Fen art}: Virsta 20 zile 1 luna 11/2 Juni 21uni 3luni " luni 5 luni V.) 22 ern (Y. iar din embrioblast' rnugurii viitoarelor organe.. La sfir~itul Iunii a 2-a embrionul ia 0 forma umana. t n vel i ~ uri 1 e 0 u 1u i (anexele. In stadiul de em b rio g e n e z i\ (saptarntna a 3-a . 83. ~i lunglme V. Ea trnpiedica patrunderea germenilor in cavitatea uterina. Per i 0 a d a f eta I a tar d i va Incepe cu saptamina a 27-a 91 dureaza ptna la nastere. parotidita epidemics. em (Y. Este incheiatii la is zile dupa fecundatie.inf'ectiile vii-ale (rubeola.L. Fatul l~i dezvolta in continuare formele exterioare. 31). 9 luni 8luni 16 mm (Y.) 30 em (Y. Catre sflr~itul sarcinii placenta are forma unui disc cu un diametru de 16-20 ern.C. Dupa 34 saptamini fatuI are ~ansE' crescute de supravietult'e.) 13 em (Y. cordonul ornbl llcal eu vase de stng c. manifestindu-se de cele mai multo ori ca 0 menstruatie intirziata. grasimi. 4. Cor don u 10m b t l t 0 a 1 este alcatuit din vase de singe care due singele fetal la placenta (artere) §i aduc singele bogat in oxigen ~i substante nutritive la fat (vena) (fig. materna. fire de par (lanugo).C.amlna a 11-a . 47 . Se cunosc in prezent date sigure privitoare la organele afectate in corelatie cu momentul (sau perioada) in care actioneazii diferite noxe (fig. = vertex (cresterea capului) Y. varicelaj . la termen ~i cor-donul ombiliea1.Placenta !.C. clorura de sodiu. Verm:x caseosa este un strat grasos care acopera pielea fragila a copilului ~i 0 protejeaza de macerare prin lichidul amniotic. 0 grosime de 1. Dupa 29 saptamini dezvoltarea este in mare tncheiata. vernix caseosa. fermata din doua straturi. is g protectoare. parte. rujeola.3-5 ern ~i cintare~te 500-600 g. 78. parte.a 26-a) este stadiulln care l~i tncep activitatea diferitele organe §i se dezvolta sistemul muscular. hepatita. urechile. 77.C. Aparitia embriopatiilor poate fi generatil de pat.) .10 ori mai mare declt supraf'aj.ori : . il protejeaza Impotriva eventualelor traumatisme exercitate asupra abdomenului femeii gravide ~i asigura temperatura constanta. ies la supralats Iormatiuni care se vor transforma in membrele superioare ~i inferioare. Inconjura Iatul ca 0 manta 80. 46 Numeroase infJuente nocive se pot rasfringe asupra ernbrionului sau fatului ducind la leziu~i morfologice (anomalii sau malforrnatii) sau boli intrauterine. 82.T. 3. B 1a s tog e n e z a cuprinde perioada de diviziuni succesive ale oului pina la diferentierea trofoblastului ili embrionului. Efectul acestor noxe in prirnele 3 luni de sarcina este cunoscut sub denumirea de em b rio pat i i. in Iunctle de vtrsts gestational Greuuite a 1. sau V. herpesul. poliomielita. = vertex-talon (caleli) Y. NOTA: Cifrele slnt aproximative. gripa. = vertex-coccis Y. membranele).C. Punga amniatiea (punga apelor). Pe capul. nasul. mai ttrziu este usor tulbure f)i contine eolule descuarnate ale pielii fiitului. proportional foarte voluminos. embriopatii). Depunerea de tesut muscular ~i grasos duce la cresterea in greutate.C. = vertex-Iombar (curbura caudala a embrionilor tineri) Factori care influenteaza conceptie negativ dezvo!tarea produsului de Dezvoltarea produsului de conceptie Este impartita in mai multe stadii: 79. are loc maturarea diferitelor or~ane ~i sisteme.L.a corporal a a unui adult). 32).5 mm 6 Iuni .) 3 em (Y.C.) 18 em (y. Tulhurarile survenite in acest stadiu slnt urmate de avort spontan.C.C. Secreta un lichid (Jichidul amniotic) care permite fatului m}~cari in uter.) 5 mm (Y.T. practic sterila. Actiunsa unor factori nocivi in acest stadiu poate provoca avortul sau leziuni ale embrionului (mallormatii. urrne de proteine.) 34 em (Y.a 10-a) din trofoblast se dezvolta placenta ~i tnveli surile oului. Numai f'erneile care-si masoara sisternatio temperatura bazalil pot constata producerea avortului.L. 76.Lichidul a m n l o t i c (in cantitate de SOO-1000mJ) este limpede in prirnele luni de sarcina.C. Valorile norrnale ale cresterlt in greutate [dupa A.

despre evolutia normals si compJicatiile sarcinii. malrorma ut cardiace. In timpul sarcinii organismul matern este supus la numeroase modificari cu scopul de a crea corulitii opt. 0 primil pericacla .a pe ntru gravida. Fe top a t i i. grija pentru ocrotirea mamei \}i copilului este legiferata. .ii la efort fizic. in acelasi t. Initierea mcdicala en notiuni ~tiintifice inHitura abt gresclile de aparare a saniitatii marne i in dcvenire. sa creeze 0 atmosfera favorabila. de Iaborat.rile ce au loc in organismul rnater n Fig.inf'ectii (sifilisul congenital.r-o asisterrt.Vt?#a/"tP //7 . 87.p1na la 16 si'iptamini . sora de ocrotire. In cadrul dispcnsarelor medicale. la ultima menstruatic. Nu rareori ele reprezint. rube- l. fun~~ie de. II 0 r m 0 n i i: a) Gonadotropina eorlonica . In discordar. 33). spiratia d.erc] eKtp un Ienorncn Iiziologic. Uncle gravide au tulburari circulatorii sau modif icnri psihice. organele vecine pot fi comprimate (vezica ur inarji.a competent.intoxica\ii (oxid de carbon. 33 - Embriopatia olica.ru noua fiin\il in devenire. pcrnru a se pregati pentru nona situatie in cafe se VOl' afla In curind. In acelasi timp se inJi1tura t. S t It diu Ide sol i cit It r e. maJfor(fig. intestinul gros).a. 4. }. diabetul)."'/ t:f / schematics a perioadei in care se produc Iorrnatii (dupa K. care sa imprime mamei calm 9i optimism.ime pcnt. tovarii~ii de munca sint datori. I?o~entul ci?d s-~ prod us infectia malforrnatii dentare) rubeolica (cataract. -:. 5. t n per i 0 It dad c e chi lib r u (de hine)-de la 17 la 28 saptamini . . 86. boaJa incluziilor citomegalice tuberculoza si malaria)' .eama in fata necunoscutului.ie.t Mama 9i copi1ul 48 .ie . in Sarci na normal a Orice Iem«ie trebuie sii fie convinsa eil sarcina (starea de la Iecundatis piMl la nast. moasa. alccol) . surditate. • \Aroeril~ slnt~!llp1lrtite In ceea ce priveste procentul efecteJor malformative ale rubeoJei (mire ~5 Yo ~l 10070)' in prezent se a~m~llls~reaz~ gravideJor boJnave ser antirubeolic care se distribute pnn I nspzctiile sanitate de stat.ya cu benignitatea bolii la gravida. guin . . Ocrotirea mamei si copilului noastrii. 88. In statul nostru. 84. Iiste rioza. Dietz). Cci obisnuiti cu cit. ectuca\.cron.iroidiana. incepfnd cu sap tamtna a 29-a pin a Ia nastere.PC"/'/'?a'Q"o> Fig. 89.itul sint datori sa urrnarcasca tot ce se scrie despre sanatate.. 32 Prezentarea c4> 6 ~&. dif'erite anomalii sau mal. cit ~i a copilului care este asteptat . ~xem'plul c1asic de embriopatie este constituit de sindromul Gregg sau embrlOp. ' .tulburiirile dirninueaz a 1}ilsau dispar. La marea majoritate a femeilor. iar coloana vertebrala este mult solicitata. Holul sau este stimuJarea corpului galben pent. Prin cresterea dimensiunilor fiitului.a o suprasolicitare important. surditate. Modifid. natura vegheazs ca sarcina sa se desfil90are 9i sa se savtrseasca fara incidente insii este absolut necesaril 0 supravcghere regulatii 9i atenta. . Gonadotropina corionica poat. familia. gravida estc echilibrata psihic.e fi pusti in evidenta in urrna gravidei dupa 36-38 zilo dr. incompatibilitatea Rh sau de grup san- 85.este per i 0 a dad e ins tal are a sa rei n i i. 3.sint bride aparut."bridele amniotice" . care Ia rindul lui asigura m~ntinerea sarcinii. materializatii prin c xarnene clinice.tulburari hormonale Ia mama (diefunct. due a t j a san ita r a.or si print.raze Ie ~oentgen.atii la nivelul extremitatilor fatului.ru me nt. lezlunt cerebrate: 2. matii ale immn sau creierului.este produsa de celulele trofoblastului la putin timp dupii nidat. organogeneza fiind tncheiata m~Jformayiile devin mai rare. lez tunt oculare . Iiziologia organe lor de reproclucere. rezultind un test imunologic sigur de diagnostic al sarcinii (testul gravimun). apoi de catre placenta. Factorii nocivi' care pot actiona asupra f'atului uman sint: . a norna ltt dentare . b) I'rogcstcronul (\~te secret.p~~m/.ru evolutia normals a 49 . rubeola genereaza Ia ernbrion malformatii grave ce aff>cteaza diferite organe. --:-. se caracterizeazn prin dirninuarea capacitii1. se organizeaza cursuri pentru viitoarele marne eu scopul de a le oferi notiunils necesare despre anatomia. Dupa 3luni de viat a intrauterina. este 0 problema de stat in _.a in momentuJ venirii pe lurne a copilului. in care gravida are greturi sau varsaturi (ce su r vin de obicei dirnine ata). f'amilie In general.inerea secretici de progcst.noxe chimice (medicamente).at initial de cOl']1l11 galben ovarian.i a t.e lichid amniotic infectat (pnea umODU de aspiratie). toxoplasmoza.e pe inve lisur-ile fetale in urma unor procese inflamatorii ~i care pot determina stranguliiri sau amput. Prczcnta sa estc indi'pellsabilii pcnt.:_tla rubeolicg. Mcrlicul. repulsie faya de anumite alimente sau dorin\1'l ("porta") irnpericasa pentru altele.imp.

sini sau l'egiunea fesiera.sului de conceptic.l sarcmn cu aproxl!Datlv 500-1 000 ~l.1'//7/ . Prin tnmultirea vaselor de singe. de v?lum impinge in sus diafragmul si jeneazii amphtudmea l111~caflJor.tia" 1. . Se ~tie ca in e~Jtroelte: s~ g~se9te pl~mentul hemoglobin-Ii (Fib) care asigura transportul oXlgenuhll (lJlclJspe~sabll pe~t~~ "respir&.litii normals.batale a 1Illmu. Placenta ~i Iatul constituie asa-numit. cu rol reglator in productia de estrogeni. Expunerca la ware Je aocentueaza. in con. G r () uta tea cor p 0 r a I it. ut. In cond1iJ1 norrnale valorile tensiunn tf't??t!'/.e lichid) care este urmat de scaderea numarului ~e glob. 96. la~ dupa 6-7 sapt. dispare dupa nastere.esut.oaI'Pce.ere a numsrului de fibre musculare ~i 0 infiltrare cu lichid care asigurii. cu 7 litri.in dupii aceasta se mst? ~az~ a. di'Jatarea core. 93. 34). Se constat a in tlJl1pul sarcinn marirea volurnului respira\iilor.. Acumula. a organelor genitale externe. La Ierneile cu tcnul dcschis aceste pete apar mai des decit la cele brunete." v . c) Estrogenii sint produsi in prima parte a sarcinii tot de corpul galben.1 Jte semne tamini a o. Printre altele. Dupa na9tere coloratia lor dispare. . • . . ~oapse. ..~antltatea. plammulm. sea derea tendintei la hemoragii.a un indiciu di aceasta unitate este pert. . Ute r u I crest. 92.. d) Hormonul luetogen placentar uman (HPL) inf'luenteaza cresterea fatului. .nl expulsiei (nasterii) ccpiJUlUl.!.7 o"W//7/. tspnee (greutate Ja respiratie. dar !Ii a Iatului.5't::/k/"/ /d% . b) Vergeturile sint striatii roz-violacee care apar in ultimele luni de sarcina.fa\a.yut loe fecundatia.:le sang~lIle (m special globulele rosii.' . JU 0 d i fie a r i 1 e sa 11 g U i 11 e: .. exc~s (edemele ) reprezinta un fenomen anorrnal 91 t. ?l'g.. d f' care intaresc aeeasta supozitie.. 34 _ Cresterea In greutate In tirnpul snrcinii.apa s.a.irea prod.i t~sutului conjunctiv.ul ma:it. Pe linga adapost.~ in vase 0 cantitate mai mare de singe). recornandat de medic in asemenea sltuatn. v .de placenta. a sinilor. uterului ii re vine rolul de a expulza fatuI prin contractii musculare puternice in momentul nasterii. . /{. Apare in serul sanguin al gravidei dupa 5 saptamlni de la ultima menstruatie f}i creste paralel cu cresterea dimensiunilor pJacentei.e prin inmultirea si aJungirea fibrelor musculare a vase~or de singe \. La nivelul vag i 11 U 1 u i se produce de asernenea 0 crest. tn cursul unei sarcini normale cre9terca in greutat.este trl:nls. rolul acestui hormon este de a st..1 n i m a ~i oircul. Tratar_nent~1 cu m. . Dupa primele sapt. datorits int. 95. carma. Dupa nastere. Rolul lor principal este acela de a astgura cresterea adccvata a uterului. Aceasta scurgere e expresia unei congestii a organelor genitale sub influente horrnonale. Pie I e a ~ i t e s U t U 1 a dip 0 s.a uniiate [ctoplacenuirii.1 celor postoperatoril. Acest efect. In cursul sarcinii se produce . v' .spun. mucoasa vaginala 9i colul uterin capata 0 culoare violacee.7/07Ct?/7/c7 /C/?/.la 0% din gl'avide _ scaderca valorilor Hb (anemic).erialc se modif'ioa nesemnificativ. La 50% din gravide apar pete pigmentare pe frunte 9i nas ("cIoasma").ye /??6"/6'/"/7t? t/'/t?. S i 11 i i cresc in volum determinind 0 senzatie de tensiune si usoare dureri. Se observa pigmentarea bruna a.~Jllsm~1 11 fa~e . Pui.ata a puterii de cont. art.timpu. de.ce sil se bilnuiasca ca in urma cu 2 sapb·· .sarcinii. Ele pot fi localizate in regiunea abdornenului .ibila de lic~ide it.~ui stnt ~upu~eunUl efort suplimentar considerabil. In mod mormal concentratJa Hb !n si~geJe femeii este do 14±2 g%.-atoare a. 91.arntni . 51 4* .rebuie semnalata medicului.r. pe. eritrocite).ar a}.le ce au loc in diferitele process metabohce). Valeri mici sau care l?rezinta 0 scadere brusca au scmnif'ieatia unui rise pentru copil (disIunctie pl ace nt. . 97.urbat. blocheazii oontractiile uterine ~i asigura ca Iunctia placentara Sa fie optima.irnula productia de lapte si goIirea sinilor. ModifiC!"trile legate de sal'cma ~lIlt bl~e e.ractie a mimn (cu !Jeea!'~. legate de factori const. Dozarca hormonilor estrogeni in urina gravidei constituie un criteriu de apreciere a f'unctiei plaeentei !Ii a dezvoltarii feiale.i lezarii Iibrelor elastice de sub piele. Ehmlll~rea unor cantitati mici de albumins 9i glucoza Ia sfirl?itul sarcmn este normala. trebme respectat en rigurozitate. mal a es a e or .itutionali iii hormonali.ing(l. gifiiaI5). 90.ulare .bhd- Fig.rogenilor urinari reprezint.8 re alizcaza in special prmtr-un ~fect de diluare (~curr. e determinata de 0 componenta retala 50 v _ Supravegherea femeii gravide v In veneral absenta menstruatiei fa. e) Oxitocina este produsa in glanda hipof'iza si stimuleaza contractia muschiului uterin in timpul sarcinii 9i nasterii.urilor) ~i al bioxidul~i de carbon (rezult.amini de sarcina apare 0 scurgcre vaginal a alb-galbuie care persista (spre mare a neplacere a gravidei) pina in momentul nasterii.lnite dar variate 9i prezinta adesea un earacter special pentru flecare emele.inderii r. Aceasta 2. Productia precoce a acestui hormon poate declansa 0 nastere prernatura. (vo!umul) totala de singe (normal 5 litri ) crc9te in .. Constatarea unei hipertensiuni arteriale impune supraveghere medicala atenta. ".. " .edlCamente po baza de Iier. Cantitatea totala de lichid corporal crest. F u il 0 t i are n a 1 rL este amplificat-s in t.»npe "' '. FUll C t i a r e S P ira tor i e tr~bUle sa ~s~~urev ?coperJrea ne: voilor crescute de oxigen. ..e este de 10-12 kg.impul ~a~?Jml.e. cosmetic dezagreabil. a regiunii perianale ~i uneori a cicatri- si una materna (fig.' .1// /4 /e.. . 94. In cursul sarcinii se mai rernarca cresterea coagulablhtaln singelui. pr~~ adap:a:r:e~ trept.r. I 1 f t di [n ultimele luni de sarcina se ohserva Ire-event. a) Modificarile de plgmentare (culoarc) a pielii sint variate.l'ea viz. canalului vaginal in mornent. areoJeJor mamare . 98. Scaderea bruscii a cst.at din "arderl. dar mOdlflGarea pielii pCl'sista (striuri albe-sidefii). De la greutatea de 50 g (uterui negravid) ajunge la circa 1 000 g la sfirsitul sarcinii.

v .).I>/'/mi'$ m)'c6'/'/' /&/6"$ '%~~~~::::: .~.ta.of a semnelor de sarcina.jul medicului sa dea sfaturile necesare ~i sa verifice daca sarcina evolueaza Orice [emeie grarida este datoare sa se prezitue la examenul medical pentru confirmarea diagnosiicului §i pentru a [i luau: tn eridenta si urmiirita competent periodic pe toata durata celor 9 Zuni de sarcina. extracte sau "ceaiuri" de plante etc.. 'II ' a VI-a' Ritmul de vizite la sarcina normal? e~te :vlu~a\ I~t~e luna ~~_a-ar!~ sarcin~ bilunar in lunile a VII-a-a VIII-a ~l saptamma in una a c• eu rise" se cre~te frecvent. In timpul sarcinii nu mai apare nici 0 menstruatie.//'//"'/' . 100.!. Pde'fpa.f'/rcc/.'./ EVlCt?.. SOCI .. lezarea ficatului. tenLa fiecare consultatie a gravidel se vor no a: grey c siune a arteriala. "6"/'''''''. videi articipa: medicul de intreprindere (sau..a. .9"e SJ... controalele regulate VOl' oferi prile52 "cr.. Se stie ca rnenstruatia este expresia stngerarii periodice a unui uter negravid. La 6.(c//. •·•••• •••••••••••••••• '."//&/Ed7 Din tabel rezulta ca 0 parte din semnele incerte de sarcina pot fi sesizate de insa§i femeia gravida.d .re/d'/i' . . . examenul de urina.76'~ #?'c:'hc&"/'/' 6'4' S'//:>/:b/' ~0~ ?..: '>M· . menstruaiia nu poate fi provocaui eu ajutorul unor medicamenie.'l£>/'d'd' . 0 mentiune specials am vrea sa facem privitor la absent a menstruatiei care nu e truotdeauna semnificatioii peturu a sarcina.5'c'. in lipsa a a~~~iJ:I Ff{edispeJsar terit~rial).a sau de 0 trauma psihica puternic5. ."k/ ''''<'?7.'..-. Prima conditie pentru atingerea aeestor.. de avert cu diferite droguri (chinina.e a~ scopu e a as . _ desfa~urarea fara cornplicatii a nasteru ~1 lauzlel. Tentativele. Pentru ea orice femeie sa fie inforrnata asupra semnelor care conlirma 0 sarcina vorn prezenta mai jos criteriile de diagnostic. femeia este datoare sa mearga la medicul obstetrician. _ dezvoltarea unui rat sanatos. 0 boala debilitant.arii produsului de conceptie (medicamente.?I'/<?0'' (ec"?c.varsaturi matinale modif'icari ale apetitului marirca de volum . Totusi in primele luni de sarcina pot surveni singerari foarte mici in jurul datelor probabile ale menstruatiei ("false menstruatii") fara sernnificatie patologica. Cind absenta menstruatiei este datorita altor cauze ...&/' ..absenta mcnstruatiel . ea poate fi declansata uneori cu preparate hormonale./cim/. ::::~:::~::::::. alti specialist! inteareCSea\I~I~oa~aar in ultimele luni de sarcina . 53 t~ .:.6' Fig.ilor inimii fetale evidentierea structul'ilor fetale prin echografie inregistrarea actlvitatii cardiace fetale prin EGG....ale si fenomenele izio ogle pe linga datele person~ Ie_.l. _ desfa~urarea sarcinii in condltll f1z101~~le~. " . uprinde Luarea in evidenta consta din intocmirea f1gel gravi f~l! clar~ eC sau tul' bi lozi .i scaderea consistentei uterului marirea de volum a abdornenului vergeturi ascultarea batil. Tabelul Dlagnostleul Semne nesigure de sarcina Semne sigure masurarea temperaturii bazale teste specifice de sarcina miscarile Ietale palparea unor parti ale fatului 2.s/6'/'C'a' . favorabil sau defavorabl1 sarcinii. '(!'/7?P/. Figura 35 ilustreaza instalarea in timp a semnelor de sarcina. In cazul unei sarcini "cu normal.sora de ocrotlre. Jd igura: pren. S e m ned e sa rei n a. sterilitate definitiva etc. ~. :. De multe ori este primul semn pentru un avort iminent.7.r 7 rezultatele examenelor burarile legate de sa_rcma. 99. In continuare.r~ursse./'/-?/.) sau manevre mecanice locale due foarte frecvent la aparitia malforrnatiilor la copil sau la zdruncinarea sanata~ii femeii (perforarea uterului. efectuata corect. singurul in masura sa confirme existent a sarcinii. t tatea eorporala. luate 9i concluziile de etapa. • deui d 1 re masura e Reu~ita acestei munci medicale colectJve epin e n mat colaborarea con§tienta a gravIde).1.:<:. Ea poate fi deterrninata ~i de 0 tulburare hormonala. expunerea la raze Roentgen etc. Consultapile . E xis ten t a s arc i n i i t reb u i e 0 0 n s tat a tad e m e· d i c._8 saptamini de la disparitia menstruatiei.. In sarcina incipienui.///O'/'<"07 . poate fi considerata 0 metoda fidela pentru constatarea sarcinii.y (v/er(':'IC~'" Cre.. Mentinerea temperaturii bazale ridicate mai mult de 16 zile este primul semn sigur al unei sarcini foarte rnici. i -d ¥.. .5 _ Instalarea in timp /6 /??t!'/7s//'co.6oi/oo/. Masurarea temperaiurii bazale.el?lstar~:rc1~~: ecce ~i luarea in evidenta a gravidei inca din primele saptamlm de 101.. m{lrimea uterulUl./(?/l6"/'<P (E. cu~~fm%::e~: de laborator. Yo'/>s&"/O'/'/' m6'//. dezi?erate :st~ d.).a speciala). rinichiului. consulturile cu 1 errti specla .'t?d' d'Pcbmi'/lc/c/' 4. vaccinari antivirale. rise" se vor lua masuri speciale (evident.7. obstetricianul.' H6'/>/.. v ./'>CPA:iV'/t!''/ . Chiar din momentul nidatiei medicamentele nu pot declansa menstruatia.. Ulterior orice singerare din timpul sarcinii trebuie considerata paiologicii.~:. Acesta va face un examen amanuntit al intregului organism 9i indeosebi al organelor genitale.?/' d> /07 0'///0.<¢:%%. 10 ogice.a . preparate hormonale. Aceasta cunoastere timpurie este utila pentru gravida in vederea evitarii unor factori nooivi ce ar putea actiona asupra dezvolt. masurile periodice.7. 3.:td:r 1~\ot conte~tul ei social 91 biologic.Y'/'61'?e . tar e ail u are a in e vi den t a reahzeaza cunoa~tere:~~.

Pentru prevenirea tetanosului (la mama !)i la copil). acesie motive este indicat printre altele.:nor toxice : tutun. Examenul radiologic este folosit in prezent nurnai in cazuri speciale .ale. de asemenea. Medicul va efectua miisuriuorile bazinului (pel:'lmetrIa).e. de 0 hiperfunetie a organismului supus u:r:Ul e or sup ~mentar.n~. trau~a~lSII_1e ale. De asemenea constat. evidentierea miscarilor fetale 9i a activit. ~ x a ill en? ~ g e nit a 1 trebuie efectuat la orice gravida.B. I'erodu~ere ~i intr.rcinatil. rnalformatii .eg organi~mul femeii trebuie sa se adapt~z~ a o.atii inirnii fatuhli. electrocardiagrama la femeile cu bonIa de inima.s~ pra?tiea prin tuseu vaginal. ca prima sarcina sa fie purtat~ df! ..e stl'ueturi i}i miscarile lor devin vizibile pe un ecran. Prin el medicul poate descoperi anornalii ale uterului. 36). examene biochimice (in cazul unor boli de ficat sau de rinichi) etc. far a preju.\V. ~e ~lIlIChI. Investigatia cst. mcdicul poate indica uncle examene suplimcntare de Iahorator : examenul urinii. cind colul uterin este Pelvirnetria interna . sifilis. medicul va controls [unciiile generale ale organismului . ~ n tee e d e. Deschiderea intempestiva a colului impune anumite masuri terapeutice. f p'e inasverr.at. lfa t. x a ~ e nul m e die a 1. ~04. Ea se practica. a) Echogralia Ioloseste ultrasunetele (unde souore situate in af'ara limitclor de percep~ie ale urechii ornului) care sint reflectate diferen1iiat. b) Amnioseopia apreciaza cantitatea §i culoarea Iichidului amniotic.lmfel'l?r ~l micului bazin. .D t e. eolului uterin.ului . Nu existu nici 0 metoda de investigatie care sa sup lIle~sea examcnul local. in luna a VI-a se efectueaza oaccinareo (sau revaccinarea) aniiteuuiicii. ghecmia sail proba de ~neareare eu glucozii (in caz de suspiciune de diabct). deci. poz itia Iat. 36 - Pelvimetria externil se ef~ctueazil eu ajutorul unui pas special.care pot face fa~a numai niste organe sanatoase pl~. acest. Posibilitati1e multiple de diagnostic prin aceasta metoda (aplicabils din saptamlna a 8-a ~ a 9-a de sarcina) pot fi enumerate astf'el : rit. La luarea In evidenta a gravidei iii In luna a VI-a se efectueaza R. .0 serie de t n v e s t t g a t i t moderne vin asHizi in ajutorul medicului pentru urmarirea evoluyiei sarcinii ~i diagnosticul intrauterin al unor anomalii sau suferinte Iet.e.a stares w 55 54 .iei bazinului. narcot.arilor de la examenul obiectiv medical 9i a relat. infirmarea unor mallormatii grosolane. stabilind diametrul anteroposteri or superlO: ~. sarcina gemelarii (multi pla) dupa 12 saptamini de gestatie . m~erv~~W ehirurgicale. boh psihice. atitudinea ce urmeaza sa fie adoptata la nastere Pelvimetria externa stabileste diametrele externe ale hazinului osos (fig. e icat sau. cum s-au desfasurat sa. pe buna dreptate s-a s s ea flecare copil p~ne la contributie 9i utilizeaza in parte cele :nai b~~e resurse a1e mamei sale.ice. pentru stabilirea dimensiunilor 9i eonfor'ma~. stabilirea cantitatii lichidului amniotic. daca este necesara. de cat~~ med:_cul obstetrician. bazlIl~IUl. pozit. E x It men e del It b 0 r It tor. intoleranta Ia unele medicame. E. in caz ca acestea sint necorespunzatoare.mul de crel}tere al uterului 9i fiitului. ernen sarcmate. apreeierea dimensiunilor hazinului gl'3. familiei sale: a ~l a . examenul pentru Trichemonas caginahs etc. Dezvoltarea fatului necesita un mare aport de ener ie ~ar 0bfan. ll::fectn urma:e sa~ !Senitale.tru a putea sa stabileasca. cit 9i pentru copil.~nere . trornpelor.103. spre sftrsitul sarcinii.arilor femeii. Se noteaza eventuale anomalii osoase sau ale partllor moi din aceasta regiune. la . de diferitele structuri anatornice.). rniiloace abort:ve folosite.pen. de Fig.!~ de. in cursul sarcinii se practica examenul secre~iei vaginale (Papanicolau. COIn' stricta necesitate 9i numai in trimestrul al III-lea de sarcina. b) aDteee~ent~ per~?nal~: avorturi spontane sau provocate.videi. 107. boli ~lerglCe. 105.e foarte Iidel a ~i total nedaunatoare aUt pentru mama.enea. avlnd in ved:r~ c~ un organism tinar poate suporta.lCU l~nt7:l. diagnostieul de sarcina gernelsra.ll nor ste" orba. localizarea placentei. amanunte in legatura cu oonditiile de 10CUlt 91 de munca. conirolul periodic al tensiunii arteriole.oa: Imp rca. De asemcnea. sarcini gemelare avo 1'turi repetate. tansformarI dmtre cele mai importante.ia fatului. utilizar ~a . hemograma. mari solicitari si. Orice sarcina ulten. In urma const. ovarelor sau ale hazinului. este dat~B:r~ sa spuna rnedicului toate datele In legatura cu sanatatea s . diabet. a) In legiU~~~ cu familia: tuberculoza. 106. tiirul aruicorpilor. dctcrnll:narea grupului sanguin si a (actornlui Rh. boli de inima.1 e g r a v ide i.cinile ~nt~:lOare. Orice femeie Insil.

Mar ire a de vol u m 8 a b d 0 men u 1 u. usor dureroasa.es~e indicate in sarcinile "cu rise". Cob 0 r ir e a a b d 0 ill e nul u i . . Chiar 9i un fat mare poate strabate un bazin de marl me mijlocie. daca . la multipara tmde sa attrne in jos. In lun~ a 9-a fiitul coboara ~i abdornenul pare ceva mal mic (fig.28 de saptamtni corespurui unei sarcini de 6 Zuni. tn zile sau siiptiimini. In intervalul de Ia 29 la 38 saptamtni stnt foarte vii. La prirnipare abdomenul este adesea "ascu~it".-:c~ cu trei sapt.ed.in a 40-a saptamina se gase~te la egala distan~a intre ombilic ~i extremitatea inferioara a sternului. 38). De obicei.t. nu se ounoaste momentul exact al fecundatiei. Notarea zilnica de ciitre gravida a miscarilor fetale poate contribui la recunoasterea precoce a unor + + situatii de rise (mai putin de 20 misoari in 12 ore). Initial ele pot fi confundate cu miscaril« anselor intestinale. pe cale va~in9Ja. gravida sesrzeaza acest lucru prin faptul ca respirii ma.' na9ter:~ se va desfasura normal. 112..a variatii de citeva zile in ciclul menstrual. " .ajunge la margine a inferioara a arcului costal in saptamtna a 36-a. De asemenea. In plus apare 0 senzatie de apasare ill bazin. irnunizare anti-Rh). Cind capul fatului coboara in mic_ul hazin.~tore~ v~ f i u ~ 0 a I' it sa u g rea ~ Medicul obstetrician poate stabili .le percep ceva mai devreme . Asadar cu ~ saptamini i~air:t~ de nastere uterul atinge mvelul eel mal ridicat. 114..ravlde.tului. femeia urineaza mai des. LIchidul poate fi in cantitate mai mica (oligoamnios) sau mal mare declt normal (hidramnios ). Se meruioneazii ca repere: . permitlnd introducerea. 38 . v Rolul sorei de ocrotire In perioada prenatala 1 2 femei care nasc prima oara prirnipare. 111. 1983). 113.va ave a cont:-actll bune sau necorespunzatoare. 37). Se p o a t e aprecia dinain.un factor In plus pentru confirmarea sau corectarea termenului nasterii.a activita~ii electrice a inimii (ECG). se calculeazd virsta gesuuionald (dupd timpul scurs. Cind sarcina este destul de avanaat. lichidul capata 0 culoare galbuie sa.u hrun-verzuie. Cu ajutorul unor contractu bune.numal d~ca bazinul este de dimensiuni normale.la 18 saptarnlni. eel mai frecvent pornind de la prima zi a ultimei menstruatii : Termenul probabil = prima zi a ultimei menstruatii 10 zile . Aceasta reprezinta aproximativ 9 luni calendaristice sau 10 luni lunare de 28 zile. Din luna a YII-a. incolor. Din aceasta inregistrare simultana este posihila constatarea precoce a unei eventuale suferinte fetale in cursul travaliului 9i interventia medicala Inainte de a se produce leziuni ale fil. iar mersul este mai greu. inregi~trare . prm cohorirea fundului uterin. Ilnga n. Fiecare copil i~i are ritmul sau propriu de miscare. Nu se poate preciza dinainte daca mamt?-. putermce.o d a c a na.sus situat".atinge reglUnea ombilicala In cursul celei de a 24-a saptamini de sarcina: . . In general. nastere . se remarca 0 micsorare a abdornenului. concomltent cu contractiile uteru~e. ca 0 se~zatl~ rului tn tirnpul sarcinu. Pro g ram a r 0 a viz ito lor. . 115. Exemplu: (15 mai 1982 + 10 zile = 25 mai .i usor 9i abdo~enul . La mai putin ~e 5 miscari sau la Incetarea lor totala gravida va merge de urgenta la medic.~lmenslUml~ ~teinceputul nasterii ~i este. a amn~oscopului (0 tija metalica prevazuta la capat cu 0 Bursa de Iumma) p!na la m:el~l membranei amniotice (punga apelor) (fig.32 de siiptiimini corespund unei sarcini de 7 Zuni. .icul obstetrician. adica timpul scurs tntre conceptie 9i nastere.deja usor intredeschis. In aceste conditii. Se are in vedere ca lunile calendaristice nu sint toate egale 9i ca exist.3 luni = 25 februarie. la sarcinile urmiitoare are loc ahia ~a Fzg. In mod norf!1alllChl~ul a~:llotlC este limpede. de cantitatea de lichid. .arnlni. femei care au mai nascu t eel putin 0 data.3 luni calendaristice.l.amln! inain~e de. in asistenta g. ' Circurnferinta abdomenului la termen (40 saptamlm) este de Circa 190105 cm. (I) Cardlotoeogratta este aplicarea la ~at a metodei d~. apoi diminueaza. . Se socoteste nastere pretermen nasterea care survine irure 28 si 37 de saptiimini !ji nastere posttermen aceea care survine dupd 42 siipiiunini de gestaiie. care este obligata sa efectueze eel putl_n 0 vl~ta lunara. Daca se ivesc probleme medico-sociale 57 56 . de la prima zi a ultimei menstrtuuii }. In cazul unor sufennte fetale .(oxigenare Jnsuh~lent~. i devine. La primipare. La prima sarcina acest fenomen se prod. de pozitia fatulUl in uter ~l de numarul sarcinilor anterioare. Aplicarea acestei metode . 109.uu ~ai este aUt de . Dim ens i u nil e ute r u 1 u i. . pina la nasterea copilului. Durata sarcini i 108. prin mil. Variatii de cite va zile in plus sau minus slnt normale (280±10 zile). cunoscute din urrnarirea atenta a gravidei. Cifrele absolute sint mal putin importante dec1t c:-e~terea continua la masurator! repetate (se vor face intotdeauna Ia aceleasi repere). D u rat a s arc i n i i este de 280 zile sau de 40 de sapt. . . l\U ~c it rile f eta I e reprezinta . In cazul in care.36 de siiptiimini corespund uneisarcini de 8 Zuni.34 de saptamtni coresputul unei sarcini de 7 Zuni si jumiuate. fara a suferi 9i fara a produce leziuni mamei.surarea temperaturii bazale a fost surprins momentul ovulatiei : Data probabila a nasterii = ziua ovulatiai 267 zile 110.exista vreo anornalie a cailor' genitale 9i dacii fatuI are 0 "prezentatie" buna. multiparele. medicul de circumscriptie 9i moasa. s~ alatura sora de ocrotire . in loc sa se calculeze vlrsta conceptionala.prime le mi9cari ale fatului sint percepute la 20-22 saptamtni . vi~ibila de regula dupa 3 luni §i este in strinsa dep~ndenta ~e tipul C?nstltu~lOnal al gravidei. C a l e u l are a d a t 0 i pro b a b i 1 e a n a ~tor i i se va face deci. ~rceput.a virsta fatului se poate stabili cu aproximatie dupa inalyimea fund_u~ui uterului: .

sapun de toaleta.venitul lunar. matel'lal~l de constructie pentru iesuturile f/i organele sale. Sora de ocrotire trebuie sa indice metodele cele mai bune intr-un limbaj accesibil. iar pentru cele care au deprinderea. asa ca regimuJ alimental' al gravidei joaca un 1'01 Ioarte important.nentar sarac prirnejduieste ambeJe vieti.are.iile de lucru. zf:hiir. 118. cunoasca ~i sa completeze educatia sanitara a viitoarei marne. Dezbaterea . de alaptare §i de ingrijirea copilului. tuse convulsive. sora de ocrotire se intereseuzii la spital de Iclul Gum a decurs nasterca.oarelor problerne : modul general de comport. asigura legatura cu familia. citeva cart] de cit. .ate (sau electele lor diminuate) daca se iau Ia timp unele masuri preventive. ~v~ntual cite va lamti.ate sint factori care au 0 influent a covtrsitoare asupra morbiditatii 9i mortalitatii infantile in general ili asupra prof'ilaxiei premnturitatii In special. adica in medie 1 kg pe luna sau 250 g pe sapt~mina. pieptene ~i perie pentru par. .e anuntata maternitatea §i se amlna externarca copilului 9i a mamei.problemelor de i g l e n a a s a r o i n l I se face in cadrul consultatiilor prenatale 9i cu ocazia vizit. schiul. in lahoratoare cu manipulare de sub stante toxice. Nurneroase imbolniiviri pot fi evit. Se face planul de procurare a trusoului copilului ~i a mobi~ieruJui necesar. 116. femeile conducatori aut. mame care Iac parte din Iamilii ce Ie reneaga etc. in Iunctie de studiile mamei. Inainte de a se naste. sariturils. prin specificul munci). Procurarea rnobilierului poate Ii. tn acela~i timp este util sa se tina seama ~i de valoarea blOloglca 59 .itie. Se rccomanda 0 allmentatie echilibrata.daca este posibil :_ sa le rezolve eel putin in parte. Sora de ocrotire ale datoria s5.). se va anemia ~i va deveni inapt. combaterea oonstipatiei. dulciuri.agioase care ar pune In pericol vista copilului (gl'ipa. mediu toxic. pentru a organiza pregl\tiril~ pentru prirnirca in conditii corespunzatoare a lauzei ~i a nou-niiscutul ui. care sa contina to ate principiile alimentare: protein:. in cadrul profesiunii. se va lua legatura eu institulia. care influenteaza nefavorabil dezvoltarea fi'it. Scopul activitatii sorei de ocrotire este de a feri pe viitoarea' mama ~i pe copil de primejdiile la care sint expusi printr-un mod de viata necorespunzator ~i printr-o alirnentatie gre~ita. tuberculozii evolutiva etc. VOl'trebui schimhate din aceste munci. specificul locului de munca . bogata. fabrici de coloranti. de culoare alba). de stare a de sanatate a marnei ~i a copilului ei. pasta 91 pene de dinti. in sectiile de boli infect-ioase ale spit. Con l. De aceea se indica 0 alirnent. care va da marnei indrumarile necesare pentru obtinerea sprijinului legal (marne parasite. proteinele furnizeaza. gravida va fi invavata sa-~i pregateasca din timp 0 sacosa cu o?iec~e nece~a~ pe timpul internarii : prosoape curate.atie variata. de stares economico-sociala a familiei ~i de ccnditiile particulars ale fiecarui cuplu.elor la domiciliu ale moasei ~i sorei de ocrotire. in acelasi timp ea va slabi. alpinismul. U~ adaos mai mare in greutate supune organismul la un efort suphmentar ~l stlnjene~te insu~i actul naIJterii.imp in maternit.antc insecto-fungicide. tipografii. plimbarile pe jos ~i exercitiile usoare de gimnastica se continua zilnic pina la nastere . In timp ce calciul 9i fosforul formeaza cadl'ul de s~stinere (scheletul) pentru organismul fatului. Femeile care lucreaza in intl'cprinderi industriale in care exista emanatii toxice (fabrici de subst. Multe Iamilii. patinajul.re~ oblec~elo: necesare inainte de nastere . In caz de. avtnd grijil sa menajeze toate sensibilitatile marnei.deosebite vizitele pot fi mai numeroase. In ultimele Zuni de sarcina se interzic plaja $i biiile in mare sau la stranduri. Regimul alimentar al gravidei nu diferji in gener~l de eel dinaintea sarcinii.alelor. pot influenl. folosirea .gradul de instruire al marnei !Ii profilul ei psiho-social . Componentele l'aviei alimentare VOl' fI: a) Proteinele. cura1.daca este casatorita legitim. vitamine ~i saruri minerale.a sa tnceapa procura. est. dupa nailtere. microtraumatisme). Inca de la prima convorbire . ci va fi dear usor imbogatit. revenirea laogreutatea initiala se face foarte greu. La nevoie va anunta serviciul de prevederi sociale. o mama care se subalimenteaza va lmpiedica dezvoltarea fatului. 58 interzicindu-se activitatea de oompet. femeia cre~te in greutate cu aproxi mati v 10 kg. sora de ocrotire va tncerca tOtU~1 sa convmga gravida sa confectioneze singura 0 parte din obiectele de lenjerie (recoman?ahil.-enia \\i ingrijirea corpului. In plus.a negativ San[ltatea graviclei sau evolutia sarcinii (statuI prelungit In picioare. glucide ~i grasimi. usor de asimilat.. alergarile. Urrnarirea !Ii tndrurnarea ef'icienta a gravidelor. nasteri premature.i nut u 1 act i vi tal i i SOl' e i de 0 C rot ire in tim p u I sa rei n i i. viata sexuala.daca mama I)itata doresc copilul (element esential de cunoscut pentru organizarea protectiei viitorului copil).a sa Iaca fata s?Jicit.conditiile de locuit. sora de ocrotire este obligatii sii viziteze (1-3 ori) familia liiuzei. din superstitie.) sau in vederea ocrotirii copilului (Ia leagan. Convorbirile VOl'fi purtate asupra urrnat.ro~eJlle la femeia insarcinatil se J'idica la n g pe zi (cn 50% mal mult declt . in acelasi timp. Sora de ocrotire instruieste parintii cu prlvlre la ingrijirea ~i cresterea copilului.irnpul cit gravida este la maternitate ~i completata cind copilul a fost adus in familie. lmbracamintea.Ill ~o~ obi§nuit). In schimb. in afara de oazurile in care gravida prezinta pierderi de singe sau contractii uterine.it. Se contrain~1icii exces~le _ahmentare. Deoarece organismul mamei asigura cu prioritate nutritia fatului.conform prevederilor legale a concediului prenatal (cu 52 de zile inainte de nastere) ~i internarea Itt t. eventual. In timpul cind mama este in maternitate. Sportivele pot continua exerci\. cind. copilul depinde exclusiv de alimentatia mamei. batiste. refuz. 0 cana. pentru schimbarea locului de munca. Incepind din luna a IX-a. In cazul in care in familie au apsrut boli inrecto-oont.ului.o sau conducateri de t. eondi1. . care due la cresterea exagerata in greutate. Un reg:m allI. Ferneile cu tendmta la obezitate VOl'fi sfiltuite ca in cursul graviditiitii sa reduca consumul de grasimi. munca de noapte.). Ali men tal i a. fabrici de cauciuc. 0 lingmita. Daca. va cauta sa-i cunoasca particularitatile de ordin material ~i social: .a ancheta evidentiaza conditii nefavorabiJe. pre cum ~i toate sporturile care eel' eforturi deosebite: inotul. sora de ocrotire va incerca . . teoretic. Acolo unde aceast. fainoase. Ravia no~'malade p. dacs viata Iamiliala se desf'asoara armonios. In timpul sarcinii. inceputa in t. nasterea poate surveni oricind. Igiena sarcinii 117.arilor legate de actul nasterii.ramvaie etc. uncle sectii ale fabricilor de lncaltamintc SHU de textile). dizenterie.iile fizice obif)nuite. igiena psihica etc. alimentatia. infiere etc. eforturi fizice exagerate.

. salats. La femeia neinsarcinata. carne a de vaca ~l de pasare . care are un rol important in metabolismul calciului. Ratia normals de proteine nu trebuie depa~ita Insa de femeia tnsarcinata. Calciul ~i fosforul. ale fetei 9i membrelor superioare -. care solicit. organismul uman 1~1 sintetizeazs singur cantitatea neceaara de vitamina D. ~educe permeabilita. curcan. pentru elaborarea scheletului copilului ~i pentru e?ns~ltUlrea unoI' rezerve neeesare in perioada de alaptare. pierderea de lichide. P:in i!1fluen1a. pierderi de singe. continuata timp indelungat. edeme. Proteinele de origine animalii se gasesc In: carne. oua. de soia. Da~a retentia de apa este mare 9i apar edeme ale gambelor . razelor ultraviolete solare asupra pielii. de porumb. Lipsa ei predispune organismul gravidei la avort spontan scaderea vederii. Proteinele de origine oegetalii. untura. care c1. dintr-un motiv oarecare. pui. iar deficitul marcat de proteins poate duce la anemie. tablete de vitamins Bl. In lipsa lor. Lipsa ei poate provoca oboseala. . La femeia insarcinata. Daca nu se acopera neccsarul de proteine in timpul sarcinii. Administrarea sub forma medicamentcasa se face numai la indicatia medieului obstetrician. Vitamina C mareste rezistenta organismului la inf'ectii. Daca. Vitamincle.are. fiole de B complex. ci sa se prefere hidrocarbonatele care contin vita mine :ji saruri minerale (fructe 9i zarzavaturi proaspete ). vitamine ili saruri minerale in proportii zise "biologice".1prindedin abundenya zarzavaturi 9i fruete proaspete. Admmistrarea sub forma medicamentoasa se face numai la recomandarea medicului. Carnea ili ouale slnt sursele cele mai bogate In proteine i)i sint practic egale ca valoare. brlnza de burduf etc. lapte.activitatea intestinalii sa fie normala.buna dezvoltare §i pastrarea sarcinii.). rnentinerea unci bune circulatii in vasele capilare. unii autori recomanda. cereale. . pentr~ ~ropriul metabolism. Pe de alta parte. Ouale sint de asemenea bogate in fier \1i vitamine. Vitamina A. gravida va restringe consumul de sare. Se VOl' evita mincarur'ile prea grase. care slnt de import. care due Ill. fat prin supradozarea vitaminei D la mama. In ultimele 3 luni de sarcina. vita. In zilele in care nu consuma carne. Grasimile. se va mari cantitatea de lapte \1iproduse lactate. spanae. pore). Pentru profilaxia cariilor dentare. cind lipsese fructele ili zarzavaturile proaspete. fieat. tribuie Ill. se va veghea ca nevoile de lipide sa fie acoperite cu grasirni de valoare biologica mare (unt.). Delli cu valoare biologicii inf'erioara. mai rnult de jumatate din nevoile de proteine ar trebui sa fie acoperite de proteinele de origine animala. zarzavaturi. brinza ~i peste. brinz:t. slanina. lapte. Din acest motiv. c. Nevoile de hidrocarbonate se apreciazii la 390 g/zi.lmea neagra. Vitamina C se gaseste in toate fructele ~i zarzavaturile proaspete.a eel mai putin metabolismuJ.a. Trebuie vegheat ca: . ~l~ ext~emit~vilor. In natura.ants deosebita pentru organismul femeii msarcinate. Aceasta vitamina se gase~te i~ 60 cantitayi suficiente in u. Un regim alimentar adecvat trebuie sa continji 0 cantitate optima de substante minerale. Un regim variat. b. Nevoile suplirnentare de calorii ale gravidei se acoperii prin hidrati de carbon.a proaspata de vaca etc. In cazul ca gravida nu prezint. In plus. disparitia poftei de mine.prin tehnicile culinal'e sa n1. intrucit s-au descris accidente Ill. proteinele vegetale se tntilnesc In asociere cu vitamineJe ili substantele minerale. Lipsa lor determina oboseal~. Iunctiils hepatiee sint mult solicitate. dureri. favorizeaza absorbtia intestiI_lala. Clorocalcin sau gluconat de calciu . Necesarul zllmc este satisfacut printr-o cantitate de 500 mllapte in plus faya de normal. marar etc. In timpul iernii. chiar la femeia gravida. Aportul exagerat de sare. vitel. De asemenea cartofii \1ilcgumele (fasolea. uneori chiar la varsaturi. Neeesarul de ca1CIU~l.r:-tura de peste. alte uleiuri vegetale). toate cerealele ~i dulciurile. gravida va lua zilnic cite 2-3 tablete de vitamin a C2OO' Vitamina D se gaseste in untura de peste si. rosn. leziuni hepatice §i edeme. va minca un ou pe zi. morcov. in cazul unei alimentatii exagerat de s. Gravida are nevoie de cantitayi crescute de calciu. alaturi 61 . iar gravida trebuie sa mearga la co~~rol medical. gravida nu prime9te cantitayi suficiente de lapte sau brinza de vaca. In timpul lunilor de iarna 9i de primavara. ~iilbenu§ de oU'. la mama ~i la fat. cartofii.tea va8eula~a.1 distruga unele vitamine (de pilda. Con". oaie. nu trebuie sa se subaprecieze utilitatea proteinelor de origine vegetala in alimentatia femeii gravide. fitamina E se gase~te in legume verzi. ulei de rnasllne. piine a integrala Ili produsele de cere ale complete slnt preferabile produselor din cere ale cernute foarte fin. Be etc.. favorizeaza aparitia edemelor. d. fie vitamine izolate. e) Sarurile minerals ocupa un loc important in alimentatia gravidei. Ele ~e ana in cantltayl man i_?p.a.). Se VOl' evita brlnzeturile grase sau ssrate (t. acid uric etc. Se va prefers carnea slaba (gaina. Administrarea de preparate de vitamin a D este neccsara. vise tamina C). lapte.in cazurile mal grave 9i edeme ale peretelui abdominal. In timpul sarcinii cerinyele de vitamine cpesc.calcin. in drojdia de bere. deoarece apare prirnejdia incarcarii organismului cu produsele lor de degradare (de exemplu: uree. De aceea se recomanda scaderea cantitatii de sare din alirnentatie. carne a slaba de pore. oeapa verde. este indicat consumul de Iamii 9i portocale. Iaina alba de patiserie). La nevoie se pot administra sub forma de preparate medicamen~ toase (Electovit. ga~benu~ de ou. aceastii ratie nu trebuie depailita In perioada de graviditate. Hldrooarbonatele (glucidele). iar 0 suprarncarcare a lor poate provoca tulburiiri. .tablete sau hole).a suhstantelor proteice: proteinele de origine animals avind 0 valoare biologics mai ridicat. se recomandii un preparat de calciu din comert (Cede.elerneaua de oi. in u!1t!. Vitaminele din grupul B slnt absolut necesare gravidei ~i fatului.sa se foloseasca grasimi care contin vita mine (untul). Iicat. floarea soarelui. Se indica sa nu se Ioloseasca glucide rafinate (zaharul. Prin fierbere se distruge in mare parte. ravia normalii de grasirni este de 57 g pe zi . In acest grup intra: piinea. mai ales in ultirnele luni de sarcina.fosfor se acopera cel mai bine prin lapte ~i derivate lactate (iaurt.-:l'1).raea in sare. fieat. Complex B forte. alimente Ie contin mai putine vitamine a9a incit este necesar ca medieul sa prescrie preparate industriale de vitamine: fie prod use cu multivitamine. mazarea) aduc organismului proteine. evittndu-se carnea grasa IIi preparatele condimentate de carne. precum §i Ill. leziuni oculare ~i ale pielii. lactat de calciu. in care acestea se giisesc sub 0 forma u§or de asimilat. un ou ~i 500 ml lapte sau produse lactate (iaurt. oua Iulgi de ovaz spanac etc. pot sa apara 9i fenomene de lipsa de sare.). dar se va face strict sub supravegherea medicului. Din acest motiv. Necesarul zilnic se asigura prin consumul a 125-150 g carne. brinz. 8e suprima oriee aport de sare. acopera in general nevoile de vitamine. avorturi sau nasterr premature. pentru precizarea cauzei edemelor 9i pentru a primi indieayn de tratament. femeia se va sirnti obosita.a alergie la oua. organismul are tendinta sa revina mai multa apa. in cantita1ii foarte mici.

a din sugestiil.n g r i j ire a cor p u lui joaea un 1'01 deosehIt. pentru stimularea peristaltismului intestinal. 122.a sarcinii. oua. calduta. Frecventa nast. Ce' a I i III e Il t e Sill t c 0 n t r a i n d i 0 a t e1 Se vor evita alimentele bogate in grasimi. FieruJ este necesar pentru sinteza hemoglobinei. Tulburarile in metabolismul Iierului sau un aport scazut constituie de multe ori cauza anemiilor la gravida !Ii la fat. deo~~ece acesta din urrna este.at du pa aceasta. cereals integrale.at imedi.sa'. eel putin un ou. n i. . inainte de a merge la culcare va minca fructe. care genereaza stare de neplacere temporara. dupa co se scoala din pat.~ pro. sint de obicei manifestari al~ unei alimentatii defectuoase.Papei. mai mica . Se va evit. Cantitatea de fie I' necesara femeii gravide este mult sporit. piersici. intrucit in ultima perioada gravida tran~plra mult.esuturilor. c.perul slnt insa interzise. iaurt.a. mama este datoare: ' . can ile dentare. va apela medicul obstetnClan. produsele de patiserie.ne cura~lta ~l deZlIlfe?tata. caZll.sti. duren.! stnt ~o~t:a~ndlC. C e a lim e n t e t I' e b u i e s a fie pre zen t e i n fie car e zi in n l i m e n t a t i a g r a v i d e i I 1/4'-1/2litru lapte (sau echivalentul sau tn lapte praf sau brtnza}. In rezumat. se va reduce la minimum numsrul de tigari fumate zilnic. este necesar sa se reduca aportul de lichide la 600-1 000 mlrzi. De asemenea se recomanda ca gravida sa se misto multo Este recomandabil ca gravida sa-~i formeze obiceiul sa lncerce sa aiba scaun ~n. decaleifierile. In vederea crutarii rinichilor. f) Apa.pot afe?ta ~l copilul.Pnmul s~rvlt .v~ca. ° + + + 63 . .a cu rniere : la micul ~ejun va consuma piine neagra (sau un aliment laxativ ca de exemplu.erilor premature este net crescuta la rnarile Iurnatoare. ?data cu. se VOl' c?nsuma de preferinta legume ~i veget~le crude. Pentru a 0 combate. cartofii prajiti. struguri.'de diminea{ii) se comb ate cel mal efiGace prin luarea ]!lie-uIui clejun in CJat sau prin culcarea ina poi in 62 p. se vor adrninistra . se instaleaza un apetit crescnt.de consumul de lapte. un preparat de polivitamine.in int. put~n. De asemenea gravida. 'Ia In . varsaturile matinale ~i gusrurile anormale dispar. la f?m~ile pre. alunele.sa anunve pe medic de indata ce urina cste mai inchisa la cuJoare este in ca. prune). lamh? ~l la aroome eulllla~e. in ultimele 6 saptamini de sarcina gravidei Ii este ¥reu sa i~t~~ 9i sa ~asa din. dupa luna a patra de sarcina.azul'] gra:v~. F u III at u 1 trebuie exclus complet in cursul sarcinii §i lauziei. C e a i u 1 ~ i o a f e a u a se pot consuma cu moderatie. ne~vos. zaharul candel . va prirni la indicatia medicului vitamin a D. Nu se ~a lua flira aoizmedicai nici un laxatio (saa purgatio }. Se recomandil regimurile bogate in sub stante zise "de lest".a in uJtimele luni de sarcina. Dacil indicatiile de mai sus nu sint ehCl~nt?. Dintre biiuturile alcoolice. Cur ale. §i eventual. .alisfacerea "poftdor" nu prejudiciaza fatui ~i nici nu duce la [lvort. cu un convinut bogat in vita mine ~i fier. ". pere. fulgi de ovaz). Viitoarea mama trebuie Sa se sature.Combat. Foamea si setea pot fi combatuto prin ingerarea de salate ~i Iructe proaspete. e xcesul de macaroane sau orez j Jasolea. pe care 0 ia din singele rnarnei. 111 afa:a.fiecare dimineata dupa micul dejun.ului . Examenul urinii se face la indicatia medicului. evolutia sarcmn. Pentru gravidele sanatoase este sulicienta indicatia de a limita in ultimeJe luni ale sarcinii . iar dintre hidratii de carbon se VOl' alege cei cu valoare biologica mare.dispuse. sub forma de edeme.iamidon ca: slanina . laxative usoare care contin lubrifiante vegetale sau oleu de parafina. lamulte Iemei apare 0 tendinta Ia constipatie.la recornandarea medicului .caz ca nici ~n. vegetale.atea.orul regim: . adica acelea care contin din abundenta celu]oza (fructe. Balle reCI sall fierbinti slnt interzise. tnghetata . Ne. femeia gravida va primi 0 alimentayie echilibrata. sau un prosop aspru. mere coapte. care va indica un laxativ usor. Ali III e n tar e a g I' a v ide i p 0 ate f i s tin j en ita in p r i ill e 1 e 1 u n ide sa rei n a de gusturi anormale. cada. Acest tratament este indicat indeosebi in cazul pierderilor de singe din cursul sarcinii (care due aproape totdeauna la anemia gravidei). din cauza efectului sau constipant. ' ~24. Daca in ultirnele luni de sarcina apar fenomene de inhibitie a \. putind declan9a eontractii utenne. mazarea uscata j prajiturile. Pentru prevemrea accldentelor (prIll alunecare) se va pune In eada 0 rogojine. canna 1 se asociaza cu timpul ~i 0 sete puternica.a vinul 1'09U. ciocolata I)i homhoanele. 119.~titat":. Anemia. -: sa bea i~ jur de un litru de lichide pe zi (lapte auna apa ceaiun sau sucuri de fructe) j . deoarece aceste medicamente nu actioneaza numai asupra intestinului. Grasimile ~i proteinele nu VOl' depa§i ravia normal a. carne a grasa.e d? mai sus nu au fost eficiente. pentru a exclude pe cit posibil orice excitatii ale slstem~lUl. oboseala lipsa apet. se va incerca urmat. Fierul. lndulcit. unele vitamins (C. zahar :. nucile. portocale). vinul de buua cali tate ~i berea pot fi consumate in cantitati mici. 123. V(rTs(itnl'a mat£na!ii .aportul de lichide 9i de a nu da curs libel' senzatiei de sete. gravida va bea un pahar de apa caldu~a. DJ ~i preparate cu fluor (in cantitate de 1 mgtzi). piine neagra. 120. maioneza. gustul . Nu se va consurna peste sarat. De aceea.o fruc~e (prune. a ~ i i . Daea fumatul IlU se poate opri complet.. ea se va spiila mai bine cu un burete.. Iulgi de ovaz) cu marmelada ~i apoi va incheia masa cu fruct~ laxative (pere. Pentru ~ ameli ora . dar nu sa manince "pentru doi".diminaata.eresul copilului. pe ling a Iierul luat din alimcnte (Iicat. iar sarea se va reduce in general. In tirnpul sarcinii. floricelele.eroea (lon. alimentelor se va recurge la bors.it. Du~ufJle . lapte batut. 126. 121.ate billIe generale daca se fae eu ape. Cantitatea de lichida consumats de gravida nu trebuie sa depaseasca ratia normala a Ierneii neinsaroinate. Medicii indica. ' Constipatia. dlfIcultate la urinat). lntr-o cada hI. un avert sau 0 nastere prematura. . La u~el? f\ravlde.areni-ele ating mai lntti pe mama ~i numai in r. Fatul depune in ficatul san 0 mare cantitate de Iier. fructe. carne.preparate de fier. de fapt.:r~t sau daca mic~iunile se insotes~ de senzatll neplaeute (ustunmI. cartofi. 125. carne sau peste. dar slnt de preferat clu§urile caldute. in general. la multipare iii la femeile cu anemie preexistent. oN'. Se VOl' evita dulciurile. care apar in timpul sarcinii. Uri n a. gI'etuI'i ~i yiJrsaturi.vor fJ frecvente. Dace.! miroa~e . lipsa poftei de mincare. salat. In ?az de subalimentayie. ard~n~~ ~) pI. zarzavaturi crude ~i piine integrala). ci ~i asupra uterului. obezit. . de obicei.

PenA t. fusta saraf'an. S i n. Folosirea close tel or publice se va face cu deosebits grija. tcate obiectele folosite de gravida vor fi strict individuale.). Prin abundent. pustule) Vt.iile. ' Viata se xuala se poate continua pina spre ultimele saptamini ale sarcinii. de 2-3 on pe zi. clad gravida are grija sa nu cist.Igiena corporal a riguroasa. Ferneia insarcinata nu va ingriji nicicdata mernbri de familie sau alte persoane care prezinta afectiuni purulente. Nu se aplicii deodorante in regiunea axilara.La Ierneile cu antecedente obstetricale incarcate. Nu se vor purta cordoane.a interns a coapselor. dar nu se va neglija nici aspectul estetic. 130. in jurul organelor genitale .a lor. sapun pentru copii). dat. Se va evita imbraoamirrtea strinsii.amtni ale sarcinii. cu spa calduta.culozltat. Mameloanele indurate se ung cu Ianolina 9i se acopera cu tifon. combinat. . scopul calatoriei. s~ p~oduce 0 c~e?tere . 1m bra cam i n tea. . fierte.. nu are nici o sem. lungimea calatoriei. de asemenea . Pielea gravidei fiind mai sensibila. Fig .a cu mai multe bluze. retraciate sau ombilicate oor [i masate w misciiri de rouuie si tractiune. La primipare. la blocare a canalelor sudoripare l)i pot f'avoriza formarea de Iuruncule.ema cu apa caldula ~i sapun.ant (de glicerina. metl. Gravida poate sa §ofeze pin a in luna a VII·a de sarcina.:.a secretiilor vaginale. Daca aceastii secrelie se usuca pe mame· 64 loane. precum ~i in caz ea Ia sarcina ~!1cur~ apar tulhura~i (dureri de mijloc. de comoditatea tmbrecamintei.ante.anate. . In nici un caz nu sint admise caliltoriile lungi sau cu mijloace de trans· port necorespunzatoare (vehicule care trepideaza cum :ste motoci~Jett. . deoarece pot declansa cont~aCrll ut~rJ?e. contractii uterme etc. 133. dupa care se va evita cornplet. spalate bine 9i calcate cu un fier bine tncins. indeosebi in ultima parte a sarcinii. care de obicei. 39): 132. se consta~a 0 dirninuare a libido·ului ili orgasmului.i porii ~i trnpiedicti eliminarea secret.ji in mod deosebit. C 0 111 P 0 r t a 111 e 11 t u 1 sex u a lin t i ill P u 1 s arc i n i i Bate dif'erit. Lenjeria de corp va fi de asemenea lejera. ceca ce eontribuie Ia marirea supletei acesteia l)i Ia act. 8~ recomanda sa evite acest lucru. Gravida trebuie sa·si ingrijeasc'a dint. pentru a evita infect. usoare pierderi de singe. mai ales la inceputul gestatiei. Irigatiile vaginale sint complet lI1te~zlse i. fi sernnalata :nediculu! 9i tratata cu promptitudine 9.n:f~cat:: patologica. Aceasta frictiune constituie pentru piele eel mai hun fortiriant si face sa se reliefeze m~meloanele. Tratamentul stomatologic poate fi efectuat in tot.i i ~ 111 a ill e loa n e lese i spala in fierare zi cu apa 9i cu sapun moale ~n se ~terg cu un prosop mai aspru. V erg e t uri led e pen b d 0 men (vezi punct. Nu 513 aplica pe piele creme sau unguente.orita cre~terii volumului ahdomenulUl ~l incetinirii reflexelor (capacita\ii de reac\ie). 611pa haie. Se prefera rochia sac. . autobuze aglomerate etc. Ele se pot reduce la minimum.ru perioada de sarcina mai Inaintata industria textile pune la dispozitia gravidelor 0 gam a Intreagji de obiecte de tmbracaminte adecvata. taierea unghiilor ~i schimbarea frecventa a lenjeriei de corp ~i de pat sint deoscbit de import. b.meloane. Gravida va alege un tip de suticn care sa i-idice sinii ~i care sa evite cornprimarea mameloanelor. UlterJOr. este bme sa se renunte la orice raport sexual.Masajul stnilor. 127. pentru proteJarea hamelor. In tirnpul sarcll1l1. De ~ltrel. au fo~t spalate. Daca apar fisuri. Est e per ill i s g r a v ide i sac a 1 it tor e a sea 1 Numai medicul obstetrician care urrnareste pe gravida este in masura sa hotarasca aceasta. In alegerea garderohei ae va tine seama..Mama ~l copllul . g e nit ale ext ern e. Organele genitale externe nu se spala deeit dupa ce miinile au fost bine curatate cu apa calda ~i sapun.).iilor cut.le. aplicat pe fal. 39 . Permisiunea se acorda in functie de: evolutia sarcinii.. tnsa. . in orrce caz se va evita cu strictete contactul cu persoane care p. deoarcce acestea due. Mameiounele mici. folosind un lighean sau o cadlta. cursul sarcinii.ur: sapur: ncirit. de profilul sufletesc al mamei in devenire. 0 ric e p I a g it 0 uta nat a i n fee tat 11(eroziuni zernuinde vezi?ule. 65 5 .piia stncta a medicului. trenul ~l a:'lOnul. Incepind din luna a IV·a se po~te observa apari~ia unei secrelii Iichide d. tnsot ite de masaj zilnic de 10-15 minute. 1n g r i j ire a d i 11 til 0 r. Ferneile care transpire mult se pot pudra cu talc. suh sini etc.ige prea mult in greutate. Nu 5e poarta ~utien. D~ aceea se va face toaleta ext. sapunul obisnuit va fi iI:locuit cu. mijlocul de transport.. ' . In a~tfel de ?azuri se aplicil comprese cu tifon in cupa su· tlenulm.ul 93. femeia va dorrni singura in pat.e pre a stl:ir:~e. cu pudra pentru copii "Ni· vea" sau cu . Se va purta numai incaltaminte cu tocuri joase. in primul rind. Unii medici indica aplicatii de lanolina sau de crema in zona vergeturii.1~~. 129.n ultirnele 6-8 sapt. sau dezinfectate in prealahil.). ] g i e n a 0 r g a n e lor . Aneste· zicele se VOl' folosi numai cu avizul obstetricianului. nici la !nceputul sarcinii nu se (Jor efectua dedt la prescri. de asernenea . care. 131. de mediul culturaleducativ in care traieste. care astup.lr: ma.~aprosan pulv~s". de climatul afectiv din familie. In ultimele saptamini de sarcina.ivnrea circulu tiei. se spala mameloanele cu apa calduta §i se acopera cu tifon steril. Se VOl' folosi numai comprese sterilizate sau bucati de pinza Iina. Se va pref'era trnbracamintea cu sireturi sau cu cusaturi ce se pot desface pe masura ce sarcina progreseaza. ca ~i dupa fieeare scaun. inccrcind sa fie aduse a/ara (fig.. pentru ca acestea stinjenesc cresterea normals a sinu1:11 in tanP:I] sarcinn. aceste seoretii provoacs uneori Jrlta~ll loct. Slnt permise calatol'iile cu ma~l1la.. 134. . de aceea se VOl' spala de mai multe ori pe zi. apar dureri ~i ro*eata locala . a carei greutate cade numai pe umeri . Este de dorit ca in ultimele 2 luni de sarcina sa nu pa1'8SeaSCa localitatea un de urmeaza sa nasca.ezmta plagi purulent~. pielea se frlGiJOneaza u~or cu un prosop aspru. tinind seama de modificarile organisrnului.

vi de i. 137. 145. unguente anestezice sau comprese reci aplicate local. s-a descoperit ca fatuI poate fi influentat de zgomotul din preajroa mamei. Gravida trebuie Sa respecte urmatoarea regula: ori de cite ori exista vreun dubiu asupra nenocivitatii unui medicament este preferabil sa nu fie luat. se impune un tratament energic. Daca greata l]i varsaturile se prelungesc In limp. g 1 e z n e lor sau altor regiuni ale corpului in timpul sarcinii se poate produce prin: a) Presiunea exereitat~ asupra venelor Illace. Daca aceast. Fig. ]}1 c t i u nil e f reo v e n t e din timpul sarcinii se datoresc fie i compresiunii fatului asupra vezicii. b) Variee. 144. 143. s-au adaugat antihistaminicele de sinteza §i tranchilizante (Diazepam. pat. Daca apare una din manifestarile mai jos notate. 67 5* .ii sucului gastric. In zilele noastre ia nastere o disciplina noua. miinilor sau picioarelor.De obicei. 142. Ere c t u 1 fa 0 tor i lor de me diu. . tulburari de vedere. Purtarea unei centuri fixe. greturi ~i varsaturi). dirnineata inainte de scularea din pat.pierderi de Iichid din vag in. spatele §i peretele abdominal.l mici §i repetate de lapte. 135. ca un cere strtns pe cap). 136. dar nu prea strinse. ci pot cuprinde miinile. §i de gust acru In gura. fata. rigtiala). variceIe regreseaza sau dispar in intregime. Ed e m a ] i ere fl. la baza acestor simptome sta 0 tulburare de ordin psihic. poate lnlatura in parte acest neajuns. 0 accentuare moderatli a secrejiilor vaginale este absolut normala. . Cum pot fit r 3 t 3 t e V a r s at 11rile ~ i g rea 3 g r a. Cazurile mai grave. 40 . Va r i eel e me m b r e I 0 r i n fer i 0 are apar frecvent in cursul sarcinii.oate prescriptiile dietetice.. Mai recent. Hem 0 r 0 i z i i constituie 0 cornplicatie frecventa in cursul sarcinii. Se folosesc 0 garna tntreaga de medicamente: antispastice. Se impune un tratament medicalriguros §i urgent. Astfel de umflaturi apar de obicei. datorita cre§terii in volum a abdomenului. Vaginitele din cursul sareinii nu se trateaza cu spaIaturi vaginale. A r sur i I e I a s tom 3 e (pirozis) apar de obicei In ultimele luni de sarcina ~i se datoresc cresterii acid itat. S e m ned e a 1arm a. se apeleaza de urgenta la medic: umflarea fetei. Se poate obtine disparitia imediat.oxicoze gravidice. dupa mai multe ore de stat in picioare §i dis par dupa repaus la ~rizontala. 40). Incaltamintea cu tocuri Inalte Iavorizeaza aparitia durerilor de mijIoc. In prima eventualitate nu se face nimic. In acest caz gravida va purta ciorapi elastici sau va aplica o ra~a elastica pe membrele inferioare. c) Gestoza. D u r e r i I e sa era t e (de ~ale) sint determinate de modificarea pozitiei corpului in vederea schimbarii centrului de greutate. 139. in pozitie orizontala cu gambele . deoarece poate constitui semnul incipient al unei t. In aceste cazuri edemele nu se Iimiteaza la membrele inferioare. Ee re nunta Ia t. varsaturi persistente. 141. Gravida va minca numai ce-i place §i ce nu-i "face rau". care tnsoteste greata ~i varsaturile sau unele curiozita~i ale apetitului. A mel e Ii I e ~ i 1 e ~ i n uri 1e se intllnesc uneori in cursul sarcinii. Napoton etc.dureri de cap permanente ("in cascii". Un alt remediu este oferit de mestecarea de dulciuri consistente sau de guma de mestecat. 138. fie unei cistite (inf'ectie bacteriana a vezicii).stngerar] vaginale. Se formeaza prin compresiunea produsa de filt asupra venelor din hazin. . Accentuarea acestui fenomen trebuie semnalat medicului obstetrician. in cea de a doua se impune un tratament corect cu sulfamide ~i/sau antibiotice. (u m 113 r e 3) pic i 0 a r e l 0 r. ductnd la aparitia de malformatii. De exemplu. Se VOl' evita elasticele circulare (jartiere) pe gambe sau pe coapse. Mijlocul eel mai simplu de a cornbate arsurile consta in a bea cantitat. edeme. S e U r g e r i 1e vag ina 1e (1 e u cor e e a). se pare. Gravida nu l'a lua nici un medicament care nu i-a fost recomandat de cture medic.s a circeilor prin ridicarea in virful picioarelor ~i flectarea genunchilor sau prin sprijinirea eu putere a degetelor 66 * de la picioare de tablia patului sau de un perete. alcaline. febra. se recornand a bai caldute §i tratament cu supozitoare pentru combaterea durerii. sedative. Se va acorda importanta igienei locale.ica prin perfuzii intravenoase. La sareiniJe u lterioare varicele pot reaparea ~i se pot agrava. frecventa batililor inimii fatului creste atunci cind in jurul gravidei este zgomot. arsurile se lnsotesc de eructatii (eliminarea de aer pe gura. pot fi semnele unei gestoze. Nu au nici 0 irnportanta clinica ~i nu trebuie sa nelinisteasca pe gravida.a metoda nu da rezultate.intunecarea sau tulburarea vederii. Se VOl' purta ciorapi elastici sau se va aplica 0 fa~a elastica. 147. Astfel. datorita pericolului introducerii unor germeni infectiosi. fiind determinate de compresiunea exercitata de uterul rnarit asupra venelor bazinuIui. C ire e i i de Ia niveluI muschilor gambei apar din cauza pozitie i corpului care modifies solicitarea grupelor muscnlare ale gambei si . 140. . Unele medicamente au efecte vlltamatoare asupra embrionului. Concomitent se poate constat a prezenta alburninei in urinli §i cresterea tensiunii arteriale. . Daca apar in sarcina mai avansata ~i daca se msoteso de alte simptome (cresterea tensiunii arteriale. ridicate mai sus (fig. se interneaza in spital. unde se impune echilibrarea hidroelectrolit. care necesita un tratament de specialitate. care studiaza efectul factorilor de mediu Inconjurator asupra produsului de conceptie. In cazul clnd secretia este abundenta ~i se tnsoteste de 0 eroziune de col sau de 0 infectie micotica vaginala ~i senzatie de mlncarime. se ~ipa sau gravida este ernctionata. Uneori. Tratameniul saliotuiei ezcesice (sialoree). ]}1e die 3 men tel e ~ i sa rei n a. Dupa nastere.Pozitia recomandata penlru Gravida va sta cit mai mult in gravida eli variee ale membrelor inferioare. se pot administra prafuri alcaline (se va evita bicarbonatul de sodiu).). din cauza unui aport insuficient de calciu. se poate face cu doze mici de atropina. In caz dehipocalcemie se VOl' Iua preparate de calciu ~i se va consume mai mult lapte. 146.

(' a~tepti\ri poart. Refularea dorintelor Iiresti (de lntemeiere a unei familii. herpesul etc. din motive de ordin personal sau moral. care due la 0 oarecare stare de neliniste. Aetept. pot fi pericu. de incomodita~ile legate de venirea copilului. toate aceste atitudini se rezolva odata c~ na~terea eopilului. ' _ Nu va frecventa locurile ag]omerate (sali de spcctacole.ire a afoctiunilor ginecologiee ~i la cre~t.onLnl5. aJcl'garea. _ la incepllt fiecal'e exerei\iu s() repeL'! Dumai de 2-3 on. Mai t. gimnastiea gl'avidei cste inutila pentru cle. Exista totusi etape in timpul carora Iemeia. Faptul ca femeia lucreaza. .itie o1'i:. De 0 importants deosebita sint reactiile sufletesti ale mamei in ceea ce priveste dorinta. nu rezolva 'ne1nieleg('rile din casnicie.en absolyt Il~l. . . mnrnil-copil. datoriia unei casnicii nereu~l_te. _ Va sta cit mai mull. 68 69 . Cit e v 11. Se intilnesc ~i gravide Ja care dorinta de a avea up copll este generata de 0 viata nesatisfaeuta.aLe.e.erea numiirului de copii eu malf'orrnn t.ologlC.e grPlc. _ Atitudinea cea mai pot. oricit de echilibrata ar fi. Nu va sta in pieioar€' tirnp indclunga l . _ Va cauta sa-. HeguJi de baza peni. atentie deosebita se va aeorda ~i situa1. Garantia pentru 0 evolutie normals a sareinii ~i pentru dezvoltarea unui copil sanatos este constituita nu numai de sanatatea biologieli a parintilor ~i de conditiile materials oferite de societate.. de maternitate).unj.).o. pe care Ie va vizita mai frecvent. G i m n a s t i (j a <r r a v ide i. sperind sa gaseasca 0 mingllere in singuratatea lor. oriee gra. In "I'o\. De cele mai multe ori. teama de dureri. 149. Pentru aceste motive. Unele regreta ca. Sora de ocrotire este obligate sa-!}i coneentreze atentia mai ales asupra p. Dupa ce a treeut perioada de crestere ~i de maturare sexuala. Furii co pn .nG\l~e. deoarece g1mnastlca gravl~el vizeaz~ antrenarea aeeIor gl'upe rnusculMe ~i ligamente care nu sint Illcluse in antrenamcntele sportive olJi~mJite..act. Expcrien1a arati:i ins:-l ci\ nici In de actuJ nal}lerii nu. A<:(. ci §i de comunitatea de idealuri (sociale.ate a social-profesionaJii.pasci\ prin gi rnna"ll('~.e nefaste : ut.rimipareIor.ivea 0 f~:lllhe.). nu 0 impiedica sli doreasca un oopil. de hmitarea propriei libertati.:ida. 0 peree. cit §i asupra starii sufletesti eu care asteapta primul copil : e xista.a repl'ezinLll.1e a.a in ele gPf'llll'nii vi ituarrIor dificuJUl\i in i'l'iil\iilt. conform legll. pEmtru viit. simtamintele !}i indatoririle de maternitate tree pe primul plan.iajuri d~ agrement. _ Va evit. H 1)(' care rnu lt i le l'egreta. uncle virusun gnpale. ccpilul a r urma si\-~i insu~easci'i !}i sa duca la tndr-plinire t oate visuri le IH'I'f'uJizail' alp I1lH rrui .a 0 atitudine necorespunz at. in raport cu vii toareu n~9~ere.ecare noapte ~j eel putin 1 ora de repaus in poz.a eOn?ep1.oarea mama: _ Va evita cont. ea este datoare sa sesizeze care este profilul psihic al mamei. barbatului.ul cu peJ'soane l'iicite sau holnave de 0 hnalii infec1. . de pmcau\ie. i 11 die a 1.iilor mai deosebite care influen\-eaza sentimentele viitoarelor mame. determinli de multe ori conflicte biologice. ~llllpa.Aceast.ea Jucreazu in me diu toxic sau ill ture de noapt. asa-nurnita "famiJie conjugal a". se pet~ec~ mai usor deGit la femeile complet neuntrenate. insistind atlt asupra pregatirilor materiale. profesionale) a familiei. _ Va intra in concediu legal de natal1t. . psihice ~i morale. de plusul de munca. iar sfera activitatii sale este extrem de apropiata de aeeea a. Asupra tuturor acestor pcricole.i i eongenit~le. fura a se expune rnult In snare.ioasa. mai ales in prirnele luni de sarcin« (rubeola.. Femeia se realizeasa prin casnicie ~i devine [ericitii prin maierniuue. care a Iost n dus pe lume in vederea atingerii unui anumit scop.irziu. Pe lIngli profesiunea. localuri etc. sperantele ~i teama cu care asteapta copilul.1oas.Nu se va supune Ia nici 0 investigatie radiologica. dorinta de a avea copil §i un simtamint de implinire.l'u gimnnsticu: . 150.~Tiljtatea multo!' Iernei. pe de 0 parte.eat. ratiuni. In inmult.irea" econornica (casa. sora de ocrotire trebuie sa se apropie de viitoarea mama din prirnele vizite la domieiliu. standardul de viata ~i problemele de igiena corporala. .area unu i ('(1]1il prin prisma urior c!lkulc rc pre zint.). nurnai dupa ce au ajuns la mat. De fapt. Va eo~sulta periodic mcdinl! obstetrician. Apare adesea deziluzia. in t. va fi transIerata la 0 munca mai IJ§oarc't.rivit. morale. incit nu se simt capabile de a deveni marne. organismul sau ti "reaminte~te" fara incetare destinul sau natural. ce atitudine intima are fata de viitorul copil. se simte chemata mai mult pentru alte indatoriri.e.utit.e prea tirziu trebuie sa insiste sora ocrot ire in munca de educHtJe samtara. care slnt raporturiJe eu sotul sau ~i cu restul familiei. Aceste familii calCllJeazii sa aibil copii dupii ani ~i ani de c as atorie . din instinctul de conservare a speciei omenesti.i. In timpul sarcinii ~i alsptarii. din calcule economice . In casatoriile precoce. Femeile eMC au practicaL mult sport inainte de sarcina al' pU\eH crede ttl. .. Copilul ar reprezenta mijloeul prill o care soar consolida casnicia. odata cu venire a copilului. _ In caz . Asemenea f?mei doresc copilul ca un fel de compensatie.a exercii-iile dif icile ~i acUvitutile care .jig e n e r a I e. chiar daca se face in nurnele unor afirrnari pe linie profesionala. in acr libel'. teama de eomplicatiile de ordin mat~rial. Prin manifestari periodice (menstruaviile).ilizaree 1111J10(1('e101' iconceptionale ant a dus. in viata Ierneii se impun in mod imperios problemele legate de relatiile saJe cu sexul opus f}i de instinctul de perpetuare a speoiei. Unele infcctii care nu prcduc mamei nimic deoscbi t . I g len a psi h j 0 A.Nu va lua nici un medicament furll avizul medicului.gravida nu trl'bllie sa se obo:. propria persoana va trebui sa treaca pe un plan seeundar. urcarca I'Hprdi\ a scarrlor). gnll?~ll familial nu este cornplet inc!lCgat iii nu pCtHte sii-9i indephn. un fenoll.este sa aiba convingcre a d aceast. profilul psihic sau ansamblul de idealuri ale ferneii.oaro din part e a mumei.8t. vO. eu 02 de zlle inainte de nastere. orieare ar fi pregatirea inteleotuala.he far:} copii aleiituie~te numai 0 tncercurc e~uat.e pentru fat.easca toat~ f\l. de foarte multe on consecmt.a.!i asigure un somn de 8-D ore in fI. unele femei s~nt inca atit de copilliroase §i au a nevoie alit de pronuntata de a fi iubite ~I tratate ca un copil.148.sohclta efor~U1'1 deosebite (ridicarea de obiect.zrlel. l/i nu 0 Iamilie proj)riu-zis[t. rna). In ultimeIe '2 luni va Iua legiitul'a cn so!'a de oerotire 9i va incepe pregutirile pentru copilul 1U)teptat . traie~te 0 perioadli de asteptare cu 0 multime de sernne de intrebare. deoarece copilului. pina la u~ma. . Unele familii ref'uz a sarcina. pentru diverse.nil ct.impul .. nu doreso copilul. Dorinta de a avea copii exista la orioe femeie sanatoasa ~i este izvorita din natura ancestrala a Iemeii. . la s\. lar pe de alta parte.i\ de a .

ndeosebi sotul. oapul.. Treb'. talpile aplicate pe sol. norrnala solul cu regiunea occipitala. Inamte de a co~or1 pIClOr?l. cu palmele SPflJ}~I~e pe sol. SpateJe relaxat urmeaza cit trehuie aceasta miscare. 6. Prin aceste contractii.iseala . Sub plica genunchilor se a~eaza un puisor de perna. Exercuii pentrti gravida.. Membrele inferioare user departate. expira pe gura). Pozitie in genunchi. bratele las ate lejer de-a lungul corpului.o:tant ~~ cei din anturajul Ierneii Insarcin. Bratele usor departate de corp. sa-§l de~ ~}lmta sao} usureze aceste zile de a~teptare ~l tensiune. 41 a). Apo~ .!lte on (Iig. Una dintre lndatorirlle sotului este sa-~i ajute sotia la trehurile gospodaresti. s-o scuteasca de oriee efort ~i pliot. Miscarea se repeta de citeva ori de fiecare parte (fig. Fig. 43). starl de neliniste . . ci §i planseul hazinului (perineul). 45. fatuI este "dirijat" §i impms in JOs spre colul uterm cafe incepe treptat sa se scurteze. Membrele inferioare flectate. Respirati lejer ~i tncercati sa urrnariti cum. in vederea evenimentului care se 71 .Exerci [ii de gimnastlca pentru gravida. . 6 Fig. odata cu inspiratia. senzatia de presiune asupra rectului . . 41 .fereastra va fi larg deschisa . ceafa ~i spateJe forme. In repaus. care a'par la . . brateJe lntmse.. picioarele lasate sa se departeze conform greuta~ii lor. Fig. 1. l.apta. 70 151. Fig. gravida poate avea tulburar! de sornn. Dupa coborirea fundului uter. Si In acest caz gravida respira linistit.a~a 0 ~m}e dre. l?conJurlnd-~ cu atentii. Membrele inferioare flectate. Membrul inferior drept se ridi~11 ~ntins. eel mai bine pe podeaua acoperita eu un pled. de asen. 3. contractil uterine nedureroase. urrnarind distensia abdorninala In inspir ~i revenirea cu relaxare in expir. Se repeta de mai multe ori (fig. Pozitia eulcat pe spate. Nasterea 43. uterul se contracts. . Gravida se eulca pe spate. 2. 41b). . .aza aceeasi rmscare ~u memhrul inferior sting. facut suI. ..exercitiile se vor executa pe un plan dur. b Fig. Traneferati greutatea din regiunea lombara (rnijlocul) In regiunea coccisului (noada). nu exist~ nici un rnot. profund. pantofi. ochelari.lle neapa~at sao} mareasca increderea In sine ~i siguranta ca totul va merge bine. _ eliminarea dopului gelatinos (mucusul sanguinolent care astupa colul uterin) cu 1-2 zile Inainte de declansarea nasterii. Umerii se sprijina pe sol.!lu~ in ultimele 1-2 sapt~mini ~e sarcina se pot remarca unele semne care indica apropierea termenului nasterii: respiratia gravidei devine m.se executa rmscari de rotatie din glezna .intervale neregula~e ~i au intensitate egala. Sub ceara a~eaza 0 perna mica. se destinde nu numai musculatura abdorninala anterioara ~i Iaterala. Daca totul a fost bine preparat in vederea nasterii.enea. apoi se c~boar~ 1ncet la sol. Umerii ramln lipiti de sol. 4. astfel Ineit capul sa atinga 5. Pozitia culcat pe spate. E~te Imp.ai u§oara. 44). 44. Se repetl1 de mal .n 'pozi~ie verticala. dupa virsta lor. Pozitie eulcat pe spate. complet relaxata (fig. secretii vaginale mucoase mai abundente.~. Urr:te.capul se apleaca iar spatele se rotunjeste (ca pisioa) ~I se revme Ia pozrtia de repaus. apoi in regiunea lornbara (fig. t. In timpul -mi~carilor fetale sau la atingerea abdomenului. In tot timpul respira linistit (inspira pe nas. mictiuni mai frecvente. .ate.durata totala pentru 0 ~edin~a nu va depa§i 15 minute (se pot efeetua 2 §edinte pe zi). Aceeasi relaxare musculara totala se poate realiza in pozitie culcata pe 0 parte (fig. 42). sa~l pregateasca pe ceilalti copii. Apoi. 42.iv pentru gravida de a SA nelinisti sau de a se agita. "cada" intr-o parte ptna ating podeaua. degetele u~or flectate. 45). (se tntareste). Amhii genunchi sint lasati sa.in timpul exercitiilor gravida nu va purta sutien.

Pozitia fatului In uter.. b) pnn. "clnd 0 gravida este contractata.5 cm. cu ~it pacient~ 1?cui~9te mai departe de maternitate. tensiunea. Este bine sa ~tie ca participarea ei active. . . Evitind teama. Urmeaza efectuarea unei clisme evacuatoare. Desfa~urarea n a s t e r t t este det.perioada de dilatare. crisp area anxioasa. Adesea ?!. dusul ~i toaleta organelor Fig. Daca durerile de nasters (contractnle) nu apar in urrnatoarels 24 ore med!cul va "provoca" na§terea prid medicamento in momentul pe care-I socotesto oportun. iar medieul efectueaza examenul clinic general. la tIt D_ termen.are. fl. Cit timp punga apelor este intacta. vagin §i perineu.e. apoi devin mai Irecvente §i mai intense ajungind sa se sueceada Ia 1-2 minute. Nu e necesar ca medicul sa fie prezent in tot timpul travaliului.agm mucus sanguinolent. Respira~ia ~i destinderta se coreleaza cu difer'itele faze ale dilatatiei. Sub aetiuuea lor se produce dilatatia completa a colului uterin. Per i 0 a dad e d i I a tat i e dureaza la pnmlpare intre 8 ~i 12 ore.(flg.creste . la care se constat.e dureaza mai mult. cind contrae73 . ge~l .~tii an?ma!ii ("vicii") de pozitie sau au avut complicatii ~n tlmp?l sarcm~1 trebuie sa se prezinte rnai devreme la spital. determinata de coborirea constants a par\ii prezentate prin vagin. d) Ruperea men. stabilirea stadiului dilatatisi colului uterin) ~i ascults bataile inimii fatului. Ca urmareo a ficestor contractii. eventual chl~r. a). Femeia care naste trebuie sa aiba incredere in medicul ~i moasa care conduc nasterea. spoi la intervale mal.nasterll (fatuI). 15~.a'prop_ie.a stadiul dilatatiei colului.branelor cu plerderea Iichidului amniotic este indicatie de mtcrnare netntlrziata.mle!.a de 3 factori: . Canalul pelvigenital materri este format din peretii ososi ai micului bazin ~i dintr-o parte musculara aJcatuita din colul uterin. raderea parului pubian. Spre sfirsitul perioadei de expulsie parturienta resimte nevoia imperioasa de a se screme.densa (rezistenta). ea contribuie la avansarea dilatatiei patrunzmd cu fiecare contractie mai mult in colul uterin §i determinind prin aceasta largirea sa. La inceput. _Dupa mstalarea contractiilor regulate se recomanda ca gravida sa nu mal manince. sub actlUnea unoI' contractii uterine puternice deelan~ate de 72 actiunea hormonului hipolizar ocitocina. colul este relaxat".errninat. Piirtile musculare se dilata sub actiunea mecanica a cohortrii fatului impins de contracjiile uterine puternice. nasterea va dura rnai mult decit la multipare sau clnd fatuI este mic.ita la moa~~rDlt~te de un n. Apoi intenslt~tea con~ractl1lor . a) ?bie_ctul. Durerile nu vor mai pares atit de violente.md cea mai potrivita pentru dilatarea ~i deschiderea callor gemtale. Trebuie subliniat cii dureriIe de nastere. La primipare cu musculatura Ierrna sau in cazul unui fat mare. Dupa aceasta parturienta nu va mai umbla in picioare (iar in cazul in care membranele s-au rupt inainte de internare ea va fi transportata in pozitie culcata). de a se destinde ~i de a se deconecta. Stare a psihics a mamei [oaca un 1'01 important. ] n t ern It rea in mat ern ita t e. iar la multipare 5-8 ore. . deci gravida poate intirzia putin mornentul internarii . upa aceasta parturienta este instalata in sala de travaliu". colul rarnine contractat. examenul obstetrical (palparea abdomenului ~i verifiearea prezentatiai fatului.sa porneasca din tirnp . c. ea va asculta de indrnmarile medicului de a respira corect. precum ~i mobilitatea osului coccis. . Gravida sunte .embru al familiei. dar se mentin totdeauna in limiteJe suportabilitntii omului. a inceput n~9terca. cu atit este mal bme . Asa cum afirma medicul american Read. msta_larea primelor semne de travaliu. conform cu reeomandanle obstetricianului ~are a supravegheat evolutia sarcinii. Rezumind cele 8puse mai sus. prin scremete. Gravida va fi lnsot. 46). Nu pot £i anihilate cu medicamente. cresc in intensitate odata cu progresiunea travaliului. 152. contraciiile de expulsie se caracterizeaza prin senzatia de presiune asupra rectului. 5ll 96.a e ex er~e. initial la Jn~erval~ :e~ula~e de ~O-15 minute. clnd 0 gravida este destinsa.'reeomandindu-}~ in semn de atentie pentru mama lor. L~ i~ternare. Oasele craniului fetal tnca nu stnt suturate (consolidate) complet ~i permit tncalecarea lor in anumite limite in tirnpul trecerii prin canalul genital. putind infecta Iatul. .deosebire de aceste contractii de dilat. " 154. Capul fatulUl reprezmta partea cea mai voluminoasa fil_.avlda ehmma p. 0 aseultare ~I 0 Iiniste eu totu} speoiala. In ceea ce privesta mornentul internaru se iau in oonsiderare urrnatoarele criterii: . Eoolusia nasterii este urrnarita prin tact vaginal.~}uluterin ineepe sa se dilate.inului de i~enti~ate e obligatorie) se complo~eaza fo~ua de observatie a parturientei. Lnce p u t.u I n a ~ t e r i i este mareat de instal area contractillor du~ero?s. ' Dupa nasterea copilului urmeaza 0 serie de contractii uterine nedureroase care sfir~esc cu eliminarea placentei. prezentatia copilului ~i sesizeaza abaterile de Ia normal. 46 .perioada de expulsie. e) Centraetiile uterine apar Ia inceput Ia interval de 10-20 minute. In prezentatie craniana. in schimb moasa va ramlne alaturi de parturienta.a na~te:. care contribuie la largirea canalnlui OS os cu 1-1. are cea mai mare eficienta in momentul culminant al contractiei. Dupa iesirea copilului dispare ptna ~i amintirea lor ..rm "". Ruperea Invelisuln] f'atului §i eliminarea dopului de mucozitati care inchide colul uterin realizeaza 0 comunicare directa cu caile genitale externe ~iprezinta riscul patrunderii microbilor in cavitatea uterina. b. c~ gr?videl~ care pr~zi. nasterea se desfa§oara in 3 faze suecesive: ' . un element favorizant fiind ~i ramolirea pasagera a simfizei pubiene. DiametreJe bazinului osos normal (rnasurate la timp in cursul consultatiilor prenatale) permit trecerea capului fetal.. dupa indeplinirea Iormalitatilor (prezentarea hulet.perioada de expulsie a placentei. care tnsotesc contractiile uterine. 1&5. Spre .% din r:az~ri copilul se naste in presentst~e cra~lana .dureri accentuate in regiunea sacrata (duren de mijloc). tnainte ~e. In aceasta perioada se produce ruperea membranelor.

. se face toaleta nou-nascutului §i masurarea sa (greutatea §i lungi- 74 75 . 47 e). Pvintr-o respiratie corecta se asigura acoperirea nevoilor de oxigen (foarte crescute) ale musculaturii uterului ~i ale fatului. Este extrem de important ca gravida sa respecte intocmai recomandarile pe care le da medicul sau mcasa privind cum lli cit trebuie sa ajute prin screarniit expulzia : odats cu senzatia de defecare (de a avea scaun) gravida poate ajuta expulzia copilului. g.DiferiteJe. parturienta va sta in repaus §i va respira normal. etap~ ale perioadei de expulsie : a). gravida trage adinc aer in piept. dupa care se aplica pansamentul steril pe ombilic. se va destinde ~i va respira superficial. prin scaderea brusca a presiunii (la care a fost supus in trecere prin canalul pelvigenital) vasele sanguine ale creierului pot suferi leziuni. clnd simte ca nu-i mai ajunge aerul din plamtn. Aproape irnediat dupa aceasta nou-nascutul face prima respiratie ~i tipa. 158.Fig. coborlrea eapului. Cind capul fatului destinde vulva. b). Per i 0 a dad e e x p u 1s i e este pentru fat Iaza cea mai critiea a nasterii. Urmeaza apoi pensarea. Pro tee t i ape r i n e u lui are drept scop evitarea rupturii acestuia prin nasterea partii prezentate inainte ca dilatatia sa se fi produs corespunzator (fig. 159. In afara indicatiilor de mai sus. il da arara. Nasterea precipitatii prezinta un rise ~i pentru copil . Intre contractii. In mornentul aparitiei contractiei 9i a durerii. Cind contractia a trecut. c). 47 a. incizia practicata se cease. gl. Durata sa este de obicei de 25-45 minute. femeia respire rar *i adlnc. \iile slnt mai slabe. ea oboseste in mod inutil ~i nasterea se poate prelungi. respira scurt de 1-2 ori !Ii apoi se sere me din non. Musculatura perineului este mult destinsa. Ea consta in practicarea unei incizii (tiiieturi) la extremitatea pesterioara a orificiului vulvar (fig. 48). inchide gura lli se screme (ca 9i cind ar avea scaun) cu toatii Iorta . contractiile de expulsie imping capul copilului prin micul basin spre vulva. va trage aer in piept incet ~i adtnc ~i apoi va expira puternic. Ruptura perineului poate avea 100 prin seremete necontrolate. Cu inca 1-2 contractii iese capul copilului. frecvent (inspiratii ~i expiratii rapide ~i ritmate). efeetueaza 0 miscare de rota tie a capului copilului. 156. internpestive ale gravidei dar ~i in cazul ctnd dimensiunile capului fetal slnt foarte mari. parturienta va respira adtnc clnd va simti apropierea unei contractii. In cursul unei contractii de expulsie se poate screme de 3-4 ori. d). h) degajarea eapului. apoi degajeaza unul dupa altul urnerii copilului ~i in sfir~it trunchiul (vezi fig. e) protectia perineului . Medicul sau moasa ce asista nasterea protejeaza perineul pentru a nu se rupe. I}. Daoa tncepe prea devreme ~i in mod neeontrolat. Cind copilul "vine" cu capul. 49).§uruh". c. lrnediat dupa nastere se efeetueazii asp ira rea m u e 0 z i· t a f i lor din nasul ~i gura nou-nascutului. perineotomia se mai recornanda la multi pare la care aceastii incizie s-a mai practicat (tesutul cicatricial nu este elastic). Incepe in rnomentul dilatatiei complete a colului ~ise termina cu nasterea copilului. Acesta efectueaza 0 miscare ca de . adaptindu-se dirnensiunilor canalului 0808 (fig. b). sau tesutul perineal nu este elastic. 47 . 167. d). 47 f. b. Clnd contractiile devin puternice ~i survin la intervale rnai scurte de tirnp. La apantia contractiei. apoi a umerilor. Apoi ccpilul este aratat putin mamei. Per i n eo tom i a (epiziotomia) poate preveni aceste cornplicatii. sectionares ~i 1 i gat u r are a cor don u lui 0 m b iii cal (fig. in cazul unui fiit mare ~i in cazul nasterii premature (pentru a se evita eornpresiunea excesiva asupra eraniului fragil al prematurului). Dupa nastere. gravida resimte dureri vii.

0 relaxare a acestuia (atonie uterina) se poate tnsoti de hemoragie import. cind nu evolueaza corespunzator. iar avantajele pentru gravida si familie slnt nurneroase . La 80-85 nasteri se tnregistreaza 0 sarcina multipla. Pentru profiJaxia oftalmiei gonoeocice se pleura In ochii nou-nascutului cite va picaturi de nita-at de argint. centru de transfuzii de singe etc. In caz de suspiciune ca placenta nu a fost elirninata complet se va proceda la controlul manual al cavitatii uterine ~i tndepartarea acestor resturi care ar constitui riscul unor inlectii (oontrolul se face sub anestezie). 18 - Per ineotom!a. S a I' e ina m u 1tip I a (gernelara).a in salonul pentru lauze.ei arc loc In me die in decurs de 10-20 minute. sa fie asigurate 0 serie de masuri !}iconditii organizatorice. 161. Dupa nastere a copilului.erului. De asernenea se cont. nou-niiscutul este dato mamei mai pe Indelete.e de pierde-e de sin ere. greutatea ~i lungirnea copilului. iar in ziua precedenta a mine at user. Pe llnga controlul pulsului ~i temperaturii. care obisnuit nu depaseste 400500 rnl. gravida nu e surprinsa de tnceperea nasterii (eventual noaptea). fara a exista indicatii rnedicale (de rise). 77 76 . incompatibilitatea Rh. 160.). sub controlul atent al evolutiei contractiilor §i supravegherea batailor inimii fatului. copil "angajat").). se produce dezlipiren placentei de pe prretele uterin. Nasterea "programata" este 0.anta care trebuie tratata energic medicamentos. nasterea. 0 Dupa aeeasta muschii pereteJui uterin se contracta. colul uterin Sa fie moale. de l'upCrNI spontana. Se administreaza medicamente care declanseaza contractiile uterine.mea). i se cornumea numarul (rnsernnat pc 0 banda aplicatii de articulatia mlinii). depasirea de termen. b Medicul ~i{sau moa~a supr~vegheaz~ ~i ajuta eliminarea placentei prin usoara presiune asupra Iunrlului ut. nasterea provocaui este lipsiui deriscuri. nurnarul nasterilor program ate este in crestere. rnedicul "au moa sa vor extl'nge placenta cu mlna (extractie manuala de placentl~ 0 ~ . in cazuri de indicaiii precise.!'ac\. Dezlipirea placent. Minuita cu pricepere. uterul i~i micfjoreaza volurnul in decurs de citeva 0 Fig. Prin cont. Apoi se exarnineaza cu grija integritatea placentei ~i a membranelor expulsate. insotita de hemoragie. Fig. . Cup e rio a d It dee x p u lsi e a p I ace n t e i se incheie nasterea.ii. Lauza mai ramine In sala de nastere Limp de 2 ore (perioada a d-a a nasterii].roleaza daca la nastere s-au produs rupturi ale peretelui vagimll sau perineului ~i se practici'i sutura (coaserea) lor. Dupa inf1i~al'e. Gemr nii univito lini au la origine un singur ovul Iecundat care se divide in doua unitaioi distincte in perioada de diviziune . Declansarea se va face ziua cind personalul medical !}i serviciile anexa (laborator. Daca totul evolueaza normal lauza este transferat. sint la dispozitie. ce se efectueaza foarte aproape de terrnenul calculat pentru nastere. este necesara practicarea operatiei cezariene. apoi se procedeaza la ruperea artificial a a membranelor cu ajutorul unu] instrument steril. Prin aceste avantaje. 49 - Sectionarea cordonuJui ombilical. iar orificiul colului usor intredeschis. . inchizind vasele de ~inge ~i hemoragia Inceteuzil. Pregatirile !Ii premisele stnt aceleasi (col uterin tntredeschis. Gravida va fi internata dimineata. N a ~ t ere a "V r 0 v 0 eat a" este metoda de a declansa in mod "artificial".e. In conditii normale nasterea progreseaza ~i se termina in timpul obisnuit pentru nasterea spontana. in cazul in care placenta nu este exp~lsatii spont an (in dccurs de circa 30 minute dura expulsia fatului).50 - Ex pulsia placent ci. Medicul obstetrician va stabili indicatia legat de anumite conditii : vlrsta sarcinii (nu mai devreme de saptamina a 38-a de sarcina}. ln mod exceptional. In continuare se administreaza medicamente. diabetu1 zaharat). po care parturienta de abia le resimte. nu se pun problema de transport neprevazu t etc. se pot pregati tn Iiniste pentru termenul stabilit. 162. Fig . min~lt. dupa ce s-a odihnit bine acaaa. Aceasta se practica la indicatie medicala pentru a preveni unele riscuri pentru mama sau copil (ex. hipertensiunea gravidei. varianta a nasterii provocate. Gemenii bivitelini SE' nasc de doua ori ma i freevent decit cei univitelini. se urmare§te daca se mentine contractura uterului. Orice nastere normal a se lnsotcsl. prin medicamente ocitocice. prezentatie craniana . neasteptata a membranelor.

Fatul este situat onlic sau transvers fata de Fig .arcina.din si~uatiile neprevazute. palparea ahdomenu- Fig.unele cornplicatii. Gravi. linga cauzele enumerate in cazul prezentatiei pelviene se mai citeaza miscarile exeesive ale fatului (multipare cu musculatura abdorninala Ilasca). Medicul obstetrician trebuie sa intervina cu anumite gesturi precise pentru degajarea capului ~i scurtarea aeestei perioade "de rise" (de obicei se practica ~i perineotomie). craniul Catului nu este prea'mare. uneori de neinvins. sarcina m. se recurge la operatia cezariana. Dimpotriva. pre cum §i unele mijloace Iolosite pentru a ajuta §l grabi nasterea.!l~ipla nasterea s~ pr~duce de obicei inainte de 40 de sapt~mim.rez. placenta praecia. Pins In luna a VI-a-a VII-a fatuI pluteste Inlichidul amniotic. '. prezentatia transversa. Alteori prezentatia poate fi cu urnarul inainte (transversa). cordonul ombilical poate fi comprimat Intre oasele eraniene ~i hazinul osos matern. Prezentatla pelvian~ se tntilneste In 3-5% din totalul nasterilor la termen. Orice gra(Jida eu prezenuuie pelouuui se oa inierna din timp fn maternitate. de aceea supravegherea gravidei va ~1 deosebit de atent~. Gemenii umvl~ehm au intotdeauna acelasl sex. copilul este amenintat. pentru ca fatuI este mic §i se naste mai usor. Gravida eu prezenuuie transversa se va interna din timp in maternitate 166. se recurge la operatia cezariana.Ia va evita efortul fizic ~i adesea este indicate mternarea in matermtate Inainte de termenul probabil calculat pentru nastere. Nasterl anormale 163. . lui gravidei. complicatii grave. Vom expune ~lteva . deoarece odata cu ruperea membranelor se poate produce proeidenta de cordon sau prolabarea unui brat. auscultarea biltailor inimilor fetale ~i examenul echografic pot s tabili diagnosticul. Dis toe i a de dinarnica este stare a caracterizata prin contractn uterine necoresptmzat.:acter): Cei hivit~lini pot avea 0 placenta comuns sau p. deoarece atiuulinea de urmat fn asistenia nasterii se (Ja hotarf din prima faza a nasterii. In luna a VII-a se gaseste in prezentatie pelviana. 51 - Sarcina gernelara (variante de producere). infa~urarea sau 'chiar innodarea cordonului ombilical in jurul gltului fatului poate produce asfixia f~tului in timpul riasterii. risclnd sa diminueze sau sa opreasca aportul de singe (02) absolut neeesar pentru copil.' a. Cauzele care Iavorizeaza aceasta prezentatie slnt: deforrnari ale bazinului.a copilului. su~ereaz. 164. Ultima anornalie este cea mai Irecventa. . anornalii ale craniului fetal. trlisllturi de C8. Chiar ~i in p.ot surveni..Semnele c~r~. 51). " • Daca 0 mama a nascut un copil In prezentatie pelviana nu tnsearnna ca toate celelalte nasteri vor fi la fel. Copilul nascut prematur necesita ingrijiri speciale. Cind unele din conditiile enumerate mai sus nu slnt indeplinite. b.ln~i~te .entatia craniana se.lI a. Daca prezentatia nu "se corecteaza'' odata cu inceperea eontractiilor. 167. poat~ intimpla ca fatuI sa nu vina cu orestetul capului. Din ferieire naster~le anorrnale sint rare. gemelaritatea etc. In 96% din cazuri copilul "vine" in prezentatie e:amana ~l totul se desfa~oara asa cum s-a descris mai sus.52 . Pre zen tat l i l e a nor mal e ale I a t u 1u i sint variate. Daca forma si dimensiunile bazinului matern slnt normale. malformatii ale uterului. C ire u 1a r a dec 0 r don. iar contractiile uterine sint bune ~i vigu:oase. Terminarea cit mai rapids a nasterii previne suf'erinj. prezentatia pelviana . intensitatea sau durata eontractiilor pot fi diminuate sau excesive). cu picioarele sau cu sezutul (polviana).ea membranelor in anomalii de pozitie ale fatului. 165. Cel mai frecvent survine dupa rupeJ. " 168. C1cu fata (prezentatie Iaciala) sau cu fruntea (prezentatie fron78 tala). • In. Riscul legat de comprimarea cordonului Intre partile osoase materrie §i fetale a fost subliniat la punctul 1-65 a.d~ diferentierea ernbrioblastului ~i trofoblastului (fig. nasterea poate fi lasata sa se desfasoare pe cai naturale.ntru mama. dimensiunile marl ale abdomenului). sansele lui de supravietuire fiind strins l~gate de greutatea la nastere.lacente separate. Capul fatulm este ultima parte care se naste . au acelasi patrimoniu ereditar (aspect exterior. fib rom uterin. ~int posihile . '\ 79 . Pro I a bar e a dec 0 r don este situatia in care 0 bucla a cordonului ombilical aluneca pe linga partea prezentata prin colul uterin In vagin. ~ a ~ t ere a ina i n ted e t e r men nu comports mCI un fe~ de p~rlCol pe.oare (ritmul. cit §i mai tirziu (vezi punctul 371). Trebuie avute in vedere insa complioatiile foarte vanate ce p. In luna a VIII-a el se rastoarna cu c~pul i~ jos [culbuteazii]. b) Prezentatia transversa. .Anomalii de prezentatie: diametrul longitudinal al uterului. Se deosebesc: . aUt imediat dupa nastere. ' . Pe a. gernelara (mi~cilri fetale vii tn a 2-a jurnatate a sarcmn. E1 pot f1 de aeelasi sex sau de sexe diferite dar gemenn "pereche" slnt intotdeauna bivitelini.

Procesul de involutie are rasunet asupra intregului organism. Prin for~a h~crurilor. dar necesita 0 supraveghere foarte atenta din primul moment de cind I. -.1l r a ti a 6 e z a r.etermin~ contractii uterine deosebit de intense §l prelungltt. Desi e 0 intervantie chirurgicala mare. ~l 1 Legea perrnit. L Ii u z i a este perioada care incepe odati'i cu expulsia placentei se intinde pina la vindecarea plagilor obstetricale §i involutia modificarilor genitals ~i extragenitale.-:. ele ramln aproape exclusiv in grija pediatrului ~i a sorei de ocrot. prin travaliu prelungit. Iichid amniotic in exces (hidramnios). V a 6 U U m • ext rae tor este un instrument obstetrical aplicat ca 0 ventuza (cu formare de vid). sau foarte apropiato in timp ("in Iurtuna"). Nasterea pe cale naturala este cea mai sigurji.extracviel" fatului. dupa caz de medieamente ocitocice (st. determinlnd scader~a ap~Jl'tu_lUl singe Ja. Zmportanta tngrijirilor in perioada de lduzie. Fig.).ntracYiile..i a n ~ este interventia chirurgi?aIa prin care se deschide peretele abdominal ~1 uterul tn vederea ~. prin riscul de hemoragie fatala pentru mama §i copil. 170. Daca medicul apreciaza eli travaliul expune la riscuri majo~e mama sau copilul. Involutia uterina rnai depinde §i de contraotiile uterului (cind sint dureroase se numesc "ri'isuri"). anesteziei ~i reanirnarii. riscul operator a diminuat datorita gradului Inalt de dezvoltare a tehnicii chirurgicaJe. 53. For e e p suI este un instrument asemanator unui cleste.e pernru protejarea vietii copilului sau pentru scurtarea perioadei de expulsie. Este 0 manevra de necesit.. 0 p. ~Iteon ob~tacolele mecarnce d. care se oeupa de ohieei numai de copil. se Ioloseste pentru scurtarea expulsiei fatului. 54). Placenta praeoia (placenta situata partial sau total in fava orificiului uterin).a riscuri pentru copil.e in lreruperea sarcinii care a survenit operatia cezuriana. Cu toata aceastii relativa lipsii de riscuri.11l de pozrtie etc. dist~d~ pri~l~ra. Tratamentul consta in adrninistrarea. Aceasta poate duce la oprirea evolutiei nasterii. la momentul potrivit. Lauza "rezolva" problemele de .at. 55). 54 . 169. de obicei. Dupa nastere Iauza ramlne .tocia ?ccun~ara poate aparea. Indicatia aplicarii se stabileste de medic (fig. opertuia cezarianii nu se practica de rutind. folosit In o?stetrica pentru a ajut.e fatulm (distocie me caniea).ncep contractiile. legati de expulsia placentei. 55 - Placenta praeoia. te. anoma. in maternitate 4-7 zile. marea majoritate nu mai ~in legi'itura strtnsa cu eabinetul de obstetrica. Fig. 53 - Aplicarea de forceps. ' In dccursul primului permite mtreruperea an dupa oricarei 80 II Wama .placenta ~i la fat cu riscul Jipsei de oxigen §i suferinta d. Dupa ce a suferit 0 operatie cezariana 0 femeie poate naste pe cale naturala. este una din indicatiile operatiei cezariene (fig. Fig. Aplicarea corcct a a f'orcepsului nu prezint. starea de anxietate ~ gravidei] .(dlsproportie intre dimensiunile fatului ~i bazinul matern. aparute in cursul sarcinii (6 si'iptamini).a degajarea capului din eanalul pelvigcnital (fig. Dupa a doua operatie cezarianii legea sarcini pe toati'i perioada de fertilitate a femeii.! Uiuzia 172. cu epuizarea mu§chl~}Ul uten? .ire . va indica terminarea nasterii prin 0 noua opera tie cezariana. Se produce sub influenta unor factori endocrini.irnuleaz a contractiile) sau tocolitice (dimin~a contractiile). In aceast.Vacuum extractor.) .rin~ slnt ~la~e de Ja lnceputul u nastern [prin insufieienta hormonilor hipof'izari. Dupa aceea. dimensiuni man ale fatului gemelaritate. Optiunea pentru interventie se face In cazul clnd pentru mama si/sau copil riscul nasterii normole este mai mare declt riscul operator. dis.I copillil 81 . cind este efectuat.a de un obstetrician experimentat. in care cO. la dorniciliu.a cali tate beneficiaza de asistenta calificata a obstetricianului ~i a moasei. 171.

Aliiptarea Intretine secretia crescuta de ocitocina din lobul posterior al hipofizei. care tmbraea 0 forma de contractie continua. Pie lea.oreste : a. Pe de alta parte. el trebuie sa fie fad.ingrijire personals dupa nivelul sAu. M u ~ chi i a b d 0 men U lui necesita timp -mai --lndelungat (peste 6 saptamini) pina I~i recapate tonusu!. Scaderii stimularii horrnonale. fapt ce se concretlzeaza In secretia de estrogeni ~i in reluarea procesului de maturate Ioliculara (ovulatie). r i h 0 r m 0 n a I e. In mod normal.amtni. Prevenirea ~i tratamentullor este de 0 important-a deosebita pentru revenirea Iemeii la starea de sanatate dinaintea sarcinii ~i nasterii. aeestea slnt constituite din cheaguri de singe. Odata cu revenirea t. Ten din tal a con s tip a tie din timpul sareinii se aceentueaza ~i mai mult dupa nastere. 3. Amenoreea de Iactatie este sernnul unei hipofunctii ovariene §i se insoteste de sterilitate temporara. lauzia comports 0 serie de perturbiiri Iunctionale sau chiar lmbolnaviri organics. Pigmentatia fetei §i a mameloanelor dis pare treptat. 173. 176. asa se explica faptuI ea percepe rnai greu nevoia de a urina (. exista 0 amenoree de lactatie. temperatura axilara poate fi temporar rnai ridicata. ca ~i sarcina. Fun e t i a 0 v a ria n lI. rara cresterea temperaturii. Contractiilor uterine. Diureza este crescuta.uzei. L 0 h iiI e. Pentru indeplinirea rolului de mama ~i in primul rind acela de a-si alapta copilul.8enza~ie de miotiune''). Mirosullohiilor trebuie verificat in fiecare zi . este nevoie de 6 saptamlni plna la prima menstrua~ie. Ve z i e a uri Dar l'i are inca un tonus muscular Bcazut. La 80% din mamele care aIa.5 -37°C). 56 .Conf'ormatia L areola normala a stnului. apoi devin seroase. Uterul revine la normal dupa 6 sapt. 181. 57 L acmt Sectiune prin gJanda marnara: marnara . la tulburari mictionale cu retentie de urina. care VOl' persista in tot cursul vietii..de instructie ~i in functie de conditiile materiale ~i de civilizatie 1n care traie~te. ser §i limfa. 179.irnpul sarcinii (stagnarea urinii) se cxplica tendinta la inf'ectii a cailor urinare. Tonicitatea lor este influentata favorabil de exercitiile Iizice (punctul 188). canale galactotore. La nivelul colului vezieal se sernnaleaza un edem care predispune. Un miros fetid constituie un semn de infectie . De aceea uneori este nevoie sa se sondeze vesica pentru a elirnina urina In primele zile dupa nastere . In locul vergeturilor violacee din timpul sarcinii ramin niste dungi albe. datorate ocitocinei. . De aceea. Prezenta ~i cantitatea de singe din lohii nu depinde de alaptare. frisonul se explica prin racirea corpului ~i prin hemoragie. peste care se suprapun contraetii izolate. 3. 2. Lauzia ridica numeroase probleme de profilaxie (de ingrijire). Evolutia lohiilor (pe care Ie controleaza obstetricianul sau sora de obstetrica) corespunde cu procesul de vindecare a plagii uterine. leucocite. Dispar dupa aproximativ 2-3 "aptamini de la nastere . 4. 178. Liwoluiia uterirui se dat. Lanza urineaza mult mai mult. 180. Lohiile sint sanguinolente 24-48 de ore. 0 noua conceptie (sarcina noua l) nu poate avea loc declt in jurul acestui termen. temperatura lauzei este cea obisnuita (36. Dupa nastere exista 0 perioada eu pierderi serosanguinolente numite lohii . care I~i reiau Iunctia de stimulare asupra ovarelor. de tratament (prezsnta plagilor ramase dupa nastere) ~i de noua postura a marnei (alaptarea) etc.. alaptarea nu reprezinta 0 protectie totala impotriva unei noi conceptii I 175. 8:. T e m per a t u rae 0 I' P u lui. De aceea este necesara 0 Intelegere cuprinzatoare privind trans forma rile biologice din aceasta faza a procreatiei. La unele femei apare 0 pierdere de singe cam la 3 sa ptamini dupa nastere. Capacitatea vezicii este crescuta. dar In mare masura ~i de factori individuali. 174. In ziua a 10-a de lauzie se afla la niveIul sirnf'izei pubiene sau cu 1!-2 laturi deasupra acesteia. deoarece se elirnina excesul de apa acumulat in ~esuturi in timpul sarcinii. ca urmare a unei inhibitii a Iunctiei gonadotrope a lobului anterior al hipofizei. Cu toate acestea. Pro e e sed e in v o l U lie. In timp ce linia alba abdorninala ramine inca multa vreme pigmentata. 2.onusului muscular. gJande Fig. se oor incerca toate mijloacele pentru a ajuta lauza sa urineze sponian. prin disparitia hormonilor placentari. se me ntin serosanguinolente inca 72 de ore. urmata de scaderea aportului sanguin §i dirninuarea metabolismului celular. In citeva zile. V U 1v a ramine mai mult sau mai putin marita dupa nastere. f z J Fig. tesut graa. aceasta concentratie scade simtitor ~i dis pare efectul inhibitor asupra horrnonilor hipofizari (FSH ~i LH). 177. lnairae de a se ajunge la sondaj. 83 II. in asociere eu seaderea tonusului muscular. Imediat dupa nastere poate aparea frison.. Pe fondul de modificari vezicale din t.pteaza. 182. muschtul pectoral. Mod i fie lI. Temperatura se va masura de 2 ori pe zi. Durata ahsentei menstruatiei (amenoreea) depinde de lactatie. Imediat dupa nastere horrnonii plaoentari se gasesc in concentratie mare in singele Ia. actionlnd favorabil asupra revenirii la normal a uterului. Chiar la lauze care nu alapteaza. glandular!. numita "mica menstruatie". b. In faza de furie a laptelui. aceste functii se norrnalizeaza. In prima zi dupa nastere fundul uterului se palpeaza la nivelul ornhilicului §i coboara cu fiecare zi cu un lat de deget. Scsderea dimensiunilor uterului poate fi supravegheats de obstetrician ~i moase prin palpareexterns. este necesar a o evolutie normala a perioadei de lauzie. sebacee.. mamelon.

_' ~ ~~~':. iar baie dupii. daca acesta nu a avut. un unguent anestezic. In cadrul curateniei corporale. Sin i i femeii sint situati pe supraiata rnuschiului marele pectoral.-:._.. In prima saptamina de lauzie ea mai pierde inca din greutate {1 kg tine numai de uter. peste de apa dulce. ACTH. ea poate primi lichide dupa 4 ore. Prin consumarea de 1/2-3/4 I lapte pe zi.:g. linga cada de la baie se va pune un gratar de lemn sau un pre§ mai gros. dorinta de a II V1r~.::// f) Evacuarea llrinii este uneori dificila in primele zile dupa nal1tere. pancreasul. Toaleta geriitala (spali1turi vulvare). G r e 11 tat e a o 0 r p 0 r a I l.:/-ajunge uneori la retentie urinarii.a foarte dif~rit imediat . Inctt nu realizeaza epuizarea fizi~ " fi/ " (\ ca ~i nevoia de repaus. tn timpul primelor 2-3 zile. grupate in numar variabil. in general. 2. In ziua a 5-a se scot firele (chiar ~i cele resorbabile deoarece prin aceasta dureriJe locale scad mai muIt). care poarta numele de acini. iar alimentatia este constituita in aceste zile predominant din Iichide.'£-". Ea are nevoie de liniste ~i relaxare. lauza scads cu circa 4-5 kg. 0) tngrijirea suturii perlneului se rezurna in primele zile de lauzie la spaliituri vulvare de mai multe ori pe zi. Pentru igiena corporalii. lauza va §edea mai mult pe una din Iese.~.uza poate face du~ dupii. Celulele glandulare transforrna in lapte substantele nutritive aduse pe calea singeJui. Sint constituiti din tesut glandular. se aeopera plusul de calorii.Factorii care intervin in meModificarile hormonale din ziua a canismul secretiei lactate: 3-a-a 5-a de lauzie favorizea. inconjurat de 0 suprafat. grasime ~i tesllt conjunctiv de legatura.\ ~//I:2 /. g) Reglsres trsnzitului intestinal (scaunele). de aceea obstetricianul recomanda.in. Este de do<1 / ' ¥.. ~_J)fi ajuta "vemrea laptelui". Celulele acinilor elaboreaza laptele. copil sau de restul familiei. stnt niste mici ridicaturi.. dar eel putin de 2-3 ori pe zi. femeia nu are scaun. Eate de dataria sorei de obstetrica de a 0 feri de tot ( 1.ele sint inca 0' 7 atlt de agitate ~i de pline de fericirea lor. 69. Pentru cele mai agitate se vor rezerva saloane mici. un laxativ. 11. 186. pornind de Ia componentele slngelui circulant §i-l elimina in eanalele de evacuate ("excretoare"). F. 185.)a~t~:. .y meniul miraeulosului cum natura tIne sa reeompenseze pe femeie pentru durerile pe care Ie-a suportat: nu numai bucuria ca are un copil.a circulara nurnita areola. caracterizata prill ~: ~~~~~lmf~~I~·iC~If:0. pigmentata viu. stimuli audlo-vlzuali.}'<~ __ r 1\\ r tele "zile cu lacrimi" reprezinta 0 tulburare psihologica trecatoare. cu umplerea ~i incarcarea excesiva a '/ (chiar 11/2 litri). Tesutul glandular este organizat sub forma de lobi. se "imagineaza" procesul de form are / \ (~2 a laptelui. atunci cind face dus va pli§i eu atentie ~i se vor lua urrnatoarele masuri : pentru evitarea alunecar ii sau caderii. troIuI unor sub stante secretate de hi po~ . e) Pulsul §i temperatura se controleaza de 2 ori pe zi.. b) MAsuri igienice.za ca niste glande sebacee (de grasirne) modificate.. Adesea Iauza este indernna''.e dintre. se face cu 0 frecventa variabila in functie de ahundenta lohiilor.~ ~_. pentru a favoriza 0 rapid a recuperare a Iortelor. laptele este oondus ill canalele mai marl. In virful mamelei se gase~te mamelonul ("sfircul")._~~2::. Avind in vcdere ca soar putea sa nu aiba inca stabilitatea neoesara. Giandele areolare (glandele Montgomery) se infa\i )c. Orice ascensiune peste 37. A~a-numi· sthnulul actului suptulul. carne. 58). I~ //) .~ r. dar ~i uitarea extraordinar de rapida a orelor de su/~ ferinte ~terge din amintire tot ce ar putea sa 0 apese. stimuli emotlonali. Starea de veselie face sa treaca pe plan secundar. ouji) ~i vegetale.d sa menajeze aceasta stare de instahilitate psihica._ '._. pigmentat.4°C va fi anuntata medicului obstetrician.e de Cll"'. In caz de dureri. t n g ri 1ire a Ii!.-. De aci.r. precum §i de modul de fixare pe torace.183..foT calmeze nervii surexeitati. unele suferinte proprii. 14. iar restul de pierderea de Iichid interstitial). Odata cu nasterea. Intestinul are tendinta Ia inervic. pot produce inflarnatia glandelor mamare sau/~i pot infecta nou-nasoutul. grasos ~i de Iegatura. 15. iar in cada 0 bucata de rogojinii sau de-postav gros. Chiar Ia lauza sanatoasa.. dupa na stere. CompreseJe aterilizate se schirnba dupa cantitatea pierderilor de singe.\. se va pune 0 aJeza de cauciue sau de material plastic sub cearceaf.. dimineata. este eronatU. Familia va fi avert... Alimentatia va contine proteine (lapte. 85 84 .. numite canalele galactofore. d) Alimentatia.-' _ If I % I -~~ 7fJ . tn ziua a 3-a. Dupa nastere. eu anturaj reconfortant.f--.?-'" . necesare in lauzie (vezi ~i punctele 355-360). 56).. Trebuie sa Sf..y. u z e i. Facern aceasta precizare ~--' pentru a tnlatura sirnplisrnul cu care \~___.. se face Intti spalarea generala §i apoi toaleta genitala. lnsul!na: 13. este bine sa se controleze in continuare temperatura timp de 2 8apta\ \.. Formarea laptelui este un proces complicat care se desfii~oar1i sub con. evite sa fie atinsa cu mlna partes care se aplica pe par\ile genitale. se poate folosi un colac de cauciuc umflat cu aero Pentru a nu forva perineul. o stare depresiva. Dupa revenirea acasa. iar dupa 12 ore se trece la un regim normal. Lenjeria de pat §i lenjeria de corp se schirnba des. Pentru a evita aceasta se recomanda exerci\iile de gimnastici1 prevazute la punctul 188 ~i aplicatii de comprese caIdu~e in regiunea vezicii. se aplica. eventual. in conditii de perfecta sterilitate. In cursul alaptarii.... de obicei. Jegat. In prirnele 8-10 zile dupa nastere Iauza are nevoie de supraveghere rnedioala specials ~i de ingrijire calificata: a) Liniste §i repaus. se face 0 elisma. 57). a mamei. pentru a sta pe scaun. care. despartiti intre ei printr-un \esut grasos de susyinere. 2 saptiimini (in [unciie de sciiderea cantitiitii lohiiior }. in ziua a 2-a dupa na9tere. cLte('a zile. Frecventa §i durata vizitelor VOl' fi reduse.Y'~"'.~zap.. \". steroizl! suprarenali. care ajung la mamelon separat pentru fiecare lob glandular (fig. Feme6 ile se comport. Fiecare lob glandular este constituit din numeroase elemente secretorii. 184. Pentru evitarea murdaririi saltelei. erect se introduce un supozitor. Dupa aceea se poate face zilnic 0 baie de ~ezut.ra. suprarenala. 58 . clisma facuta inainte de na9tere a goIit intestinul.4' fiza (fig. \ :::-y . ti~~i!~~: griji insuficicnt motivate. 10. 12. . de la roz ptna la brun-Inchis (fig.. lii._""lA.za uneori I. Forma ~i marimea sinilor smt variabile de la 0 persoana la alta ~i depind de repartitia tesutului glandular./ d~ lapte d~ vaca.izat. Dacii lauza nu are scaun nici cu acesta.. Se '8:. Star e s psi hie A. daca ajung pe mameloane . slngele ~i seoretiile care se olirnina dupa nastere contin microbi. . mini. derivate ale laptelui. ce 0 poate deranja ~i de a incerca sa-i (. . Mult.'tli la consumarea unor cantita\i mari ~:~~~~:Y-~.. Opinia dupa care lauza trebuie sa manince cit rnai mult ~i oriee.

medicul va da alte prescriptii. din motive insuficient cunoscute. de medicul obstetrician (la 4-6 sapt. Inainte de fiecare supt. pentru a goli Indeajuns venele profunde ale membrelor inferioare §i ale bazinului . chiar daca nast. pe burt. va fi ridicat ~i strins cu un batic. uneori nu apare deloc atita timp cit mama aJapteaza. in spital iii mai ales acasa. pinza triunghiulara. mama va fi instruita. pentru a usura revenirea singelui dinspre gambe ~i coapse spre inima. ~ e 0 a 1 a rna m e l. chiar tn caz de scurgeri. Gimnastiea are efecte favorabile. In caz de alaptare. Parul lung. pudre sau lotiuni recomandate de medic. int. de la 2-3 saptamini.imp). sutiene. inveliti in doua bucati de pinza. furuncule . In multe matemitati s-a incetatenit sistemul de a mobiliza lauza la 2-3 ore dupa nastere (prima data pentru scurt t. fie printr-o esarfa. f) Contactul sexual este perrnis dupa 6 saptamini.a.ica penl ru I:!llz.ptare.epaturi etc. In continuare. bandaje sau alte obiecte de lenjerie slnt la originea iniectiei mameloanelor (mastite). piine neagra sau Graham.Dupa revenirea la domiciliu. cit ~i a sa personala. lnainte de plecarea din maternitate. Nu se vor aplica dectt pomade. va fi examinata inca 0 datil.).i. miere de albine. In unele cazuri particulare. apare mai tirziu. Compresele sterile se schirnba zilnic. in afara de cazul cind slnt in mod special recomandate de medic. b) Nu va face irigatii vaginale. d) Lauza poate iesi din easa la 0 sil. 86 187. Lanza este. Sinii. In acelasi t. mama I§i va spala cu grija mlinile. compresele se indoaie cu fata dinspre mameloane in interior. fructe). 87 ""'. Toate manipularile obiectelor de mai sus se fac cu mlinile spi'ilate bine in prealabil. Bandajele vor fi bine spalate. prosoapele comune . daca se mentine tendinta la constipatie. 61). De aceea va £i ferita de orice sursa de infectii (persoane cu guturai. fructele 9i zarzavaturile consumate fura sa fie bine spslate etc.a. ci va face numai dusuri : daca nu are haie. sint 0 parte din cauzele favorizante ale tmbolnavirilor. f'isuri. i~i va spala corpul de sus in jos.'" ----- ----- . Alaturi de indicatiile de mai sus. in caz de dureri mari se va anunta medicul obstetrician. in medie la 6 saptamini (6-7 sau 8 saptamini). sutienul iii/sau bandajul se schimba de indatii ce se murdaresc de lapte. i) La ferneile care au varlce mobilizarea precoce este import. unghiile vor fi taiate scurt. h) Mobilizarea preeoce reprezinti'i una din masurile pentru profilaxia trombozelor. De fiecare data ctnd femeia urineaza sau are scaun este recornandabil ca regiunea vulvara sa fie spalata cu un jet de apa calduya. bandajul se stringe corect ~i se pun ambele sub perna. Orice modificare a mameloanelor (singeriiri. 59 Exercitii de gimnast. baia. c) Dupa revenirea acasa. ~/~~~ JlC:? Fig. calcate §i tinute In dulap intr-un compartiment special. sub saltea. mai receptive la infectii. vor fi ~inu~i in pozitie ridicat. este tnsi'i suficientil. favorizarea tranzitului intestinal ~i restabilirea capacitatii de munca. coborlrea precoce din pat ~i miscarca stnt eficace pentru stimularea diurezei. care a fost fiarta in prealabil. chiar daca are sutura a perineului. k) Profilaxla infectiilor.ala a rlinilor cauzate de nastere. aUt asupra modului de ingrijire a nou-nascutului. La domiciliu. raniri. murdaria de sub unghiile lungi. in caz de nealil. Aceasta nu. se pune 0 patura facuta sui. sutural. La picioarele patului. j) SinH lauzei trebuie lngrijiti cu multa atentie. mama va fi atentionata aaupra urrnatoarelor puncte: a) Nu se va face nici 0 baie in cada pinii ce lohiile nu s-au redus cantitativ. Se poate Intlmpla ca la Inceput sa fie dureros sau tnsotit de alte inconveniente. closetele. se recomanda 0 pozitie corespunzatoare In pat (fig. care se rernediaza de la sine. g) Munca in gospodarie se reia treptat. e) Menstruatia revine. care va face recomandarile necesare. ro~ea~a) sau a sinilor (mastita I) impune anunt area medicului (vezi punctul 192). fie printr-un sutien special.anta. sttnd in picioare.ere a a comportat 0 interventie operatorie (cezariana. Se incepe cu ridicarea bandajului ~i a micilor compress sterile ce acopera mameloanele.imp. cu tirnpul. este bine ca lauza sa se culce de mai multe ori pe zi pe 0 parte ~i. Murdaria iii microbii de pe comprese.ptaminii dupa externare.amlni). se recomanda un regim care sa contina vegetale din abuudent a (salata de cruditayi. lenjeria incorect spalata (fara sa fie fiarta ~i fara sa fie calcata I). ce cade pe umeri. Mameloanele se vor menaja cu grija. care va trebui sa constate rsvenirea la pozitia normala a organelor genitale interne 9i vindecarea tot.

erminata de mierobi ce pot proveni din jurul Iiiuzci iii al copilului (flora nazof'aringinna a marn«i.s\lcuri de fructe diluate cu apa. Chiar in epoca actuala (era antibioticelor) asemenea inlectii pot fi grave.atiei la sin (temporal' sau definitiv) va fi transata de medicul care conduce tratamentul.alatii sanit.:_p:!ma infe?~ia. inflarnatie) sau de infectii localizate in afara apa::atului genital: mastita. daca lauaa nu are perineotomie. comprese reci. lauza e obligate sa se prezinte la medic.in tot organisITlui (septJf:em. 190.pe calea singelui . 0 noua sarcina. Rezultatul trat. inrosirea si fe~r~.b.uale leziuni traumatice sau plagi ehirurgicale din timpul nasterii reprezinta 0 poarta de intrare ~i un mediu Iavorahil pentru multiplicarea unor microbi patogeni. In cazul abcedarii.i) Dupa 2 luni poate avea. Da~a tr~tame~tul J?u est~ aplica~ sau stnt a~p fact~ri Iavorizanti (IauUl c? slaha r~zlstenta l~ l_nfectn.a in pregatirea adecvat. Incepind din ziua a 5-a ponte face ~i alte e xercitii {fig. masaje si frictiuni cu prosop aspru (vezi punctele 126. pulsul est. Plaga uterina rezultata din det. timp de 23 sap.asare a placentei ~i event. se impunerespectarea unoI' masuri riguroase de igiena (vezi ~i punctul 186 b). . Din primele zile dup a nastere pot fi facute unele exercitii de gimnastich. Aceste forme necesita trat.. infectii urinare sau ale venelor (Ilebita.ament energic. prin ingrijirea ~i alaptarea sugarului . cit ~(Ia domiciliu..el. sunatoare) zaharate sa~ .]. Persistenta relaxarii musculare. in urrna modificarilor ~i solicitarilor la care a fost supus in cursul sarcinii ~i nasterii. abdominal a ~i perineala. r~gade) Iavorizeaza patrunderea gerrnenilor in int. anerme. .o.its sint durerea. . prin modificarea secretiilor care devin mai abundente. sin.ice . mastita se manifests dupa 7 zile de la nast. 89 . avind grija ca in expiratie sa se contracte muschii peretelui abdominal.~ de agrcsrvi. lnlectia se pl'opaga de la uter la trompe ovan:. umflate. lenjerie .e acceIerat. 193.tamini se VOl' aplica bandaje speciale (fa~a elastica) In nivelul membl'clor lI1ferlOare Cll zone varieoase pentru a evita stagnal'ea singclui in aceste zone.ia glandei mamare det. Infectarea unei plagi vulvo-perineale se manifesta prin dureri locale. Apoi. Rareori ele sint determinate de tulburari in coagulabilitatea singelui lauzei. Frecvent. Febra in general nu depa~e~te 38°C. Prezenta un or leziuni ale slnului (Iisuri. stnul va fi evacuat cu aju~o!\~1 unei 12ompe. Sub aceasta denumire sint cuprinse toate infectiile lauzei care au ca punet de pIe care organele genitale. de col sau de perete uterin) produse in timpul nasterii..amentului depinde de precocitatea instituirii acestuia. 60 . a Boli In perioada de lauzie 189. P:oblema i_ntreruperii alirnent. Feb rap u e r per ala. Se face in scopul de a ajuta organismul in procesul de rcvcnire la normal. 188. tratamentul medicamentos nu mai este eficace. narn laptelui. sero-purulente ~i urit mirositolire. boala se agraveazii. l\'( a s tit a este infee\. Vindecarea se abtine cu tratament local corect. lohiile. numai in conditii . iar starea generala nu estc modificata. respectarea stricta a regulilor de igiena si tehnica corecta a alaptarii. dureroase. 59). cit ~i prin grija gospcdariei eonstituie motivul pentru care se recomandii intervale mai mari intre sarcini. se impune incizia abcesului pentru evacuarea puroiului. Cind :rena af'eot. de retentia unor resturi placentare sau de insuficienta contractie a uterului (dupa nasteri prelungite). Mai greu se descopera o tromboza ce afecteaza venele profunde. Solicitarea mamei . G i m n a s t i e a I u z e i. De aceeai aUt in maternitate.Banda] pcntru . 88 192. *i Prezentarea la medic de Inda ta ce apar primele semne de inflamatie si ~ra~amentul corect e vit. Aceste hemoragii se insteleaza de obieei in prirnele ore dupa e xpulsie §i heneficiaza de tratament in maternitate. 186 i). tromboflebita.are. Fle. punga de ghcata sustinerea stnului printr-unbandaj (fig.organele tnvecinate sall. ' Se considera optirn intervalul de 2 ani intre prima ~i a doua sarcina. la . inflamatia tegumentelor ~i pal'ti1or moi (ro~ea~a).a a marneloanelor incepil!-d din cursu I sarcinii prin spalari. Feb I' a sernnalata in perioada lauziei poate fi deterrninat. Iebra creste . Prevenirea mastitei const. Primcle sernne de mast. b) Lanza Unga repausuI ori pe zi.cre. Hem 0 rag iii e pot fi eauzate de rupturi (de perete vaginal. dar e bine ca.eaiuri de plante (tei.o] ori mierobii sint deosebl. pot aparea inflamatii sau tromhoze (chcaguri de singe care ingusteaza sau astupa la un anumit nivel 0 vena).lC). 60) se poate s.~ta. sa stea in pat dupa externare. AJ2aratul musculo-Iignmentar relaxat ~i destins trehuie sa revina la dirncnsiunile ~i poziti» normals. prin admlJ?lstrarea de antibiot. Pentru evitarea stagFig. a personalului medical. Microhii ajung prj n contact direct sau prin interrncdiul nasofaringelui copilului pe slnul rnarnei. din punct de vedere organic. P" sa-§i asigure un repaus la orizontala de mai multo ~~~~. Pentru prevenirea acestei afectiuni se recomanda: a) consum creseut de lichide: . tesuturile din jur sint rosii.or de germeni sau de la vizitatori I). inst. Pe fondul de varice apa"tJte III cursu~ Sare1l111 (punctele 139. Acestia pot proveni chiar din caile genitale materne (inlectii nerecunoscute) sau din afara (obiecte murdare. tromboflebita). b) moblhzarea precoce (vezi punctul 186 h) dupa na~tere. In acest stadiu precoce. 191. din hazin. Se incepe cu axcrcitii de respiratie abdominala. flora rinofaringiana de la personalul medical purtat. deci dupa externarea din maternitate. Daca lohiile devin treptat sau brusc sanguinolente. alte boll prce xistent.eriorul glandei mamare. senzatia de tensiune. 131). mUlle\. poate avea repercueiuni asupra pozitiei f}i functiei organelor interne. obiecte contaminate et. secretiile capati'iasI!ect purulent.a de cauze uterine (stagnarea lohiilor.ata este situata superficial se observa traiectul indurat al acesteia . nu trebuie de noapte.a evolutia spre forme grave (abccdare) ce irnpun Illtarearea.

ce se mamfesta incepind cu ziua a 3-a . Lauza nu-si poate controla Iimbajul. i~i sustine capul. ex~cerbata in cursul nasterii. iar Iauza cu varice va a~ez~ s~b saltea. _ Mult mai rar se intilnesc adevarate psihoze de lacuuie. In primul capitol. cu probleme dificile de tngrijire (alimentatie. 193 bis.la 5-6 Zuni: se intoarce de pc burta pc spate.:lUl cop~l (p. sint datorite laxitatii (ramolirii) simfizei pubiene (slmflzwLLza). asezat pe burLa ridica capul.mentui sugarului este dictat de satisfacerea nevoilor lui de baza : cdldurii. neincrederc. .a 8-a dupa nastere ~i necesita tratament psihiatric. Miscarile refJexe cu care se naste copilul sint inlocuite treptat cu miscari invatate. In prirnele siiptiimini de viata. interpret~re fal~a a un or fapte. Succesiunea miscarilor se diferentiaza intr-o anurnit.. inlectii)..lauZle. Evolutia psihozei de lactatie poate ofen surpnze. Mi~ciirile spontane au caracter de "pedalare" ~i privesc concomitent sau in succesiune scurtii toate cele patru extremitati.la 11-15 luni : face primii pasi fiirii sprijin.Za 3-4 saptamtni: coordoneazii miscari!« globilor cculari .la 2 Zuni: asezat pe burtii ridica ca pul ~i umerii . Rareori. se descriu chiar leziuni ale acestei regrum. . se ridicii tinindu-se de obiecte .c) pozi\ia pat va fi orizontala. din acest "haos motor" se cristalizeazii miscari izolate tintite. acte agresive fatii de prop. liniste. tinut de miini. la pi~io.nu!ui ~i. 61 . In general ins a prognosticul este bun.. . mamf~s~~t~ sub fOl ma unei labilitati psihice crescute.ie culcat pe spate. Trebuie sa li se acorde atentie ~i sa fie tratate (banda] strins al hazinului ~i repaus la pat). . Per c e P l i a.in speci. 195. 197. .la 10-12Zuni: sta in picioare fara sprijin. . d) exercitii de gimnasticll. De cele mai multe ori. aJ~tata de atitudine a plina de intelegere a Iarniliei.la 7-8 Zuni: se lntoarce de pc spate pe hurt.?r ~azi. Starile de depresiune usoara nu sint considerate ca patolo!P?e. Mot ric ita tea (vezi punctul 24). tentative de sin. voluntare.:uncucidere). sta in picioare sprijinit.la 4-5 Zuni: la tractiunca din pozij. Este perioada cu cele mai impresionantesalturi (crestere ~i dezvoltare). (vezi punctul 188).al ~ .a . in dreptul oasel. . altfel pot persista ducind la "mers ca de rata": . . am aratat earacteristicile gene~'ale ~i criteriile de urmiirire ale acestei perioade. D u r e r i leo 8 0 a s e ce survin la unele ~au~e. .Poz itia in pat a lauzei: a) pozttte necorespunzatoare.ucider~. . ramtne insa constienta. Incetul cu incetul. 194. se pot compensa riirii dificultate aceste tulburari psihice. anemia. fixeazii cu privirea unele obiecte lurninoase sau colorate in miscare . 0 piitura facuta sul pentru a usura scurgerea singelui din garnbe : spre inima (Iig. la punctele 5-26. Cele mai importante etape sint: . b) pozitle corespunzatoare. sa91 . . Pentru Intelegerea modului cum trebuie apreciat ~i urmiirit copilul in aceasta perioadii mai aducem clteva notiuni introductive des pre dezvoltare. curatenie) ~i de prevenire a unor tmbolnaviri specifice (rahitism. stnt de~ermmate de mo~:hflCarl endocrine.n!lzelpublene. .. in 3 SUGARUL Fig. .SII.la 3 Zuni: !~i tine capul cind este ridicat in sus.are. prin efortul de vointa al lauzci.la 6 -7Iuni: stain sezut cu sprijin minim.cu lI~tensltate variabila. compo~to. halucinatii . La inceput. . lntinde mina pentru a apuca obiecte.. pozitia sugarului se asearnana cu cea din viata intrauterinii. 61).la 8-10 luni : merge in patru labe . Pot aparea stari depresive grave. T u I bur Ii r i I e psi hie e din perioada de.a ordine: de sus in jos 9i de la riidiicina la extremitatea membrului. El~ dispar dealtfel treptat dups externare. acte de egoism. caracterizatii prin dominarea tonusului (punctul 21) de flexie a extrernitatilor. odata cu normalizarea echilibrului hormonal. 196. Vir s tad e s u gar este cuprinsa intre momentul nasterii ~i douasprezece luni implinite. Acestea se tnsotesc de agitatie.

c1nd aceste co~ditii nu slnt tndcplinite . (dupa masa. se instaleazii crescind neooia de miscare (cOI:-tactul cu mediul). adresa adu ltului se materializeaza in cursul celei de a doua luni de via(d prin primul zimbet. "bolborose~te" cu saliva.impul sarcinii.ii fiintei umane exista doua evenimente hotaritoare: conceptia (numita popular zamislirea. mu~ca obiecte). Ca un caz demonstrativ. lnzestrati corespunzntor In vederea desfa'~urarii normale a intregii lor existe nte.g sa? foa. AccidenLele din trecut se datorau lipsei de maternitati ~i nepriceperii moaselor empirice. de rnulte ori asociata 9i cu teama de despdr(ire (sugarul ~ipa de cite ori este parasit de mama). majoritatea sugarilor are reactie de aparare 9i de teama (frica de striiin }.iv constant . 199. mtnii·ochL. traoaliul reprezinui 0 solicitare [izicd considerabilii a iruregului organism.arit. "pa-pa". Manifesta p. Cu ochii Iixeaza ~i urrnareste. . psihicii Iji l11. prin lliata lipsitii de cumpdtare dusii pind atund. Pe linga nevoile lui de baza. Premiza de bazii pentru un echilihru psihic 0. ~eosebeste figurile ounoscute de cele necunoscute . mama va incerca sii aiba incredere in forte Ie proprii §i sii fie convinsa cii prin devotamentul ei (alimentatie Ia sin. respectiv tatal 9i mama.re?omin~n. care lrnplineste ~i da continut Iiintei umanede sex feminin.).ii I~ na~tere. 201.1initierii. Copilul std in picioare. dupii 6luni nevoia de somn este de 16 ore. de notiuni gre~ite culese de la persoane neinitiate (colege de serviciu. fata de pers~anele stra~ne. observa de timpuriu obiecte ~I . in cursul "dureriior de facere" [traoaliu }. prin sunete # prin gesturi. Dacii fatuI adus pe lume a fost zamislit de partenel'i siiniito~i. Mama ~i fiitui sint int. chiar dacii apar situatii neprevazute. SiIlt nenumiirate cazurile in care oameni celebri au prezentat 0 sufermt. la intrarea in materniuue. care se continua de fapt Iii in primul an de viava.a. ~dlCa ~tunc~ cin~ ~l . suge. Imita sunete §i gesturi ale adultilor. In preajma nasterii. inclusiv in situatiile in care au survenit unele incidente. Al doilea eveniment hot. care. mai nepregatits decit generatiile din trecut.dl. moage mediocre.rarnosi . din filme I}i romane care-~i codimenteazii deznodiimintul cu intimplari tragice legate de na9tere etc. mai tirziu ele apuca obiecte pe care le-a pereeput pnVlrea.i a ~i nu transmit din patrimoniul lor genetic vreo trasiitura ereditaNi bolna va: ulterior In urma unei tngrijiri corespunziitoare. din punct de vedere psihic 9i 0. ina doua jumdtate a primului an de via(d. Un organ important de ounoastere (orient.ziua ~i noaptea . care se ilustreaz a ~i in ritmul sau somnveghe. in aceastd etapd adultii au pe Ungd obliga(i£le de tngrijire ~i de protee/ie ~i pe aceea de factor stimulator ~i de partener de joe (punctul 26). se opreste dintr-o actiune daca i se spune "nu-nu".este ffl.a (daca i se cere) "po. experimentarea coordonata: ochi-mina. Cautii societatea altor persoane fi le imitd gesturile. urrnasii lor au to ate sansele de a deveni indivizi sanato~i. Orice femeie trebuie sii porneascii de la constatarea cd La majoriiatea [emeilor nasterea se desti40ard normal. este. FolosCfte intens ambele brate pentru a minui diferit. urmeazii nasterea. acest. rude.I ounoaste 0 buna parte din lumea Inconjuratoare.adats din gura in gura in orice familie de ciitre marne 9i bunici. -pa".f~r~r:tiate. Mai intii gingure9te.e obiecte.rea mare.1mamei ~i pentru 0 dezvolt. acestea se rezolva rapid ~i eficient. ingrijiri corecte) multe din urmiirile acestor incident~ sau aCCldente se inliiturii cu timpul. au nascut copii fara incidente ~i accidente. urmiirind nwdul cum erolueazii indicii de dezlloltare fizicii.daca cei doi genitori.(ietate. La acestea putem adiiuga ~i faptul cii uncle femei ajung sd nascd epuizate fizic $i psihic. la masa .are) este gura (linge.pentru scurt timp. . In cadrul perioadei de nou-nascut (vezi punctul 5) se deosebesc doua subdiviziuni: perioada neonatald precoce sau perinatald (0-7 zile) 9i perioada neonatalii tardilid (8-28 zile). iar spre ~ luni pronunta .i se pot deosebi diferite modu:i de "ex: primare". cu ajutorul gurii. In felul. Pe linga frica. Prima reactie pozit. Inte1ege 'propozitii simple. sint sanator.or este nasterea.diul lnconjurator. "da-da". ci si pentru actul nastarii.0torie. Dupii 9 luni de sarcina.iva 10. Miinile ating la inceput ~l~ intimplare ohiectele. Naturaletea. Despre eliolut£a unui copil care a sufent la n(ljtere nu se pot face afirmatii categorice dedi dupa a perioadd oarecare de limp. care ti asigurii toate condisiile si subsiaruele necesare dezooluirii.care a ajuns medicina. Ceea ce s-a spus despre atitudinea psihica a mamei fatii de copil este valabil nu nurnai In t. Ferneia "moderna". La capitolele despre sarcina s-a vorbit despre igiena psihica a gravidei.rezindu-se tntr-un ritm relat. dupa baie).a silabe "ta-ta". experimentlnd propriile posibilit.aro normal a a sugarului rezid a in felul cum mama recunoaste inlauntrul ei acest biosistem. din care 12 noaptea ~i numai 4 ore in cursul zilei. 0 burui relaxare musculara a mamei nu se realizeazii trur-o stare de tncordare psihicii. sa-I delimiteze de me.t react~i "n€ga. cital1l din opera autobiografica "PoeZle III ade- 92 . "ua-na". a) In maternitate. invata sa-I}i cunoasca propriul corp. 198. daruir~e permanenta. A tit u din e a psi hie i n fat a n a ~ t e r i i cop i 1 u lui. dacii Ingrijirile au fost corespunzatoare in timpul sarciuii. pe attt vine de repede ~i de neprevazut.le diferentiaza de alte obiecte din jur. In stadiul 10. t.r-o stare de airnbioza. sugarul ia contact din ce In ce mai activ cu adultii prin intermediul pricirii. La 8-9luni irnit. rupta de traditiile transmise alt. Odatd cu tmplinirea primului an de via/d s-a atins 0 treaptd de dezroltare importantd. Lim b a i u 1. Dupa natura sunetelor ermse se deduce dacii se simte blne. pronun(a silabe ~i cuvinte simple. se mai Intilne§te uneori 9i lipsa dorintei de a avea copu. eare este procesul prin care ia fiinta un nOt! individ In urma fecundiirii ovulului de ciitre spermatozoid) . "ma·ma".. face singur cttiva p(lji ~i pdtrunde activ in lumea fnconjuratoare. prin conditiile mod erne ale maternitatii ~i prin organizarea gratuita de catre stat a intregii asistente a mamei §i copilului. Se manifesta 9i in acest comport. Con t a 6 t u 1 soc i a 1.me RUY clnd u nistea Ii este tulburat a prm excitanti anditivi sau vlzua!1 de ~ntensl~ate p. mama trebuie sd fie piitrunsii de adeoiirul cii nasterea este un proces [iziologic. Imediat dupa na9tere. C\: Nou-nascutul (0-28 zile) 200. De la 3 lun. Chiar in condiiii total [iziologice. Cu un obstetrician care este informat asupra trecutului mamei 9i asupra modului cum a decm's sarcina. Aceasta se realizeazii daca sugarul are variatie in decor 91 daca va fi asigurata comunicarea permanenta cu adultii din jur (punctul 27).ament neooia de acticiuue. Bunicile ~i striibunicile noastre. femeile din rnosi-st. iar pe de alta parte complicata prin angajarea in viata trepidanta a secolului al XX-lea. unitatea dintre ea fji fat. intoarce capul dacs i se arata un obiect din camera sau Figura unuia din piirin~i sau repet. firescul ~i seriinatatea lor au constituit sprijinul covirsitor in trecerea cn bine a acestui everiimerit.a. Poate iTldeplini ordine simple prin gtndire proprie. toate primejdiile de odinioara au disparut. Sugarul mic doarme circa 20 ore pe zi. Astfel. Astazi. tn determinarea siinatal. Teama este Intretinuta de lipsa de informare privind na§terea. inso~ita de atitea sperante ~i indoieli. pe clt a fast de asteptat. Incepe exercitiul. Concomitent manifests atentie 9i intelegere crescindii pentru vorbire.ati. Ie repetii.. nu exista motive de ingrijorare. sugaru. in timpul sarcinii si nasterii [iuul este itur-o totalii unitate cu mama sa. Multe femei au azi 0 teamd in fa~a actului na~terii.~unete .tive" p~in pllns.

El ~e slmte p~tuit caci serveRte Ja ceva ce va trebUl noulUl vemt. Cel "mic" devine centrul de interes a] eeIUl "mare" care incearea sa-i atraga atentia aratindu-i jucariile §i cartile s~le.eda B:ltfel. eind vede 0 fiinta atlt de mica. fie Ind:eptate In primul rind cat\e mama. Nu se poate ne. chiar ostilitate) care pot l: la ?ng_mea unor _conflicte psihologice. Ea are nepOLe de menajamente in ambele aceste drumuri l" " 202.tor. copil cu aUt mai multa intensitate cu cit este mai in virsta.o mare deoeptie.lJlle ~tregll fat?IIll sa. a folosit concetatenilor mel" deoarece bunicul dmspre. De IUn! Iii luni de zile.Lntre 2 ~L fj am dOCJedesc0 multitudine de sentimente complexe ~i contradLctO~H (c1fr~ozitate ~i interes.!. 11ClUp~sC. pag.un~ar~ sau un fratior". ea in timpul internarii mamei in maternitate copiIuI (copiii) sa fie dus l~ al. .. Vianu. e aeeea femeia trehuie sa fie inf'ormata ~i sa posede unele notium despre n.JoSlbll ca aceasta indepil. copIlul inyeJege mai bine' parinW trebuie sa-I prepare pentru schimbanle care. soua biirhatului ei. Acum incepe rolul sotului-tata. Cind eel nou-venit nu este ceea ce astepta. In plus. mai ales daca slnt deja mai multi eopii jn casa. 0. "a~e hurt~ mare".a. rudele ~i prietenii ii spun aceea§i fraza: "Vel avea 0 s. planificare corecta a timpului permits marnei sa se ocupe de co.". 0 atitudine vlOI.i?i. acasa.tn care rudele ~ele a? dat dovada de !ngrijorare.prescrip~i. Desi dominata de mstm~tul matern ea este datoare sa vegheze.m. un al doilea om de vaIOar~a?1 oet e. Este suficient ca nou-nascutul sa suga cu 5 ml mal putm. 1 " ~ Trad.tervme 0 schimbare hrusca. de.at! drep~ urmare.~!1ta. masma pentru spalat rufe. surpriza dublata de putina anxietate nu mai este atit de 'profunda. pentru 0 "sora mare" (sau invers) provoaca putinil. In mornentul nastern lI.de neinteles pentru copil. ca ~i pina acum. dar cu incepere de ~a 20 a. ur~ez~ .. ~e spuna cil. de Tudor zeazii gre~it ee~a ce are sa se Intlmple : de aci. ~lgr. al}acum i se da lui "bebe". care nu ~ie dectt sa mantnce. chiar daca tatal sau II aduce seal'a acasa. lucru care va fi Iolosit multor copii nascut! dupa mine'". d Mama are neooie de B luni pentru a redeoeni [emeie. ba~hatul va prefera pinii la urrna cercul prietenilor din afara ea~muIUl. Zilele trec 9i nimic nu se intirnpla. din partea adultilor. dupa 10-11 ani se vor pune la dispozitia copiilor carti de initiere asupra reprodueerii urnane. Irigider.G h tD ar naste. a a~estel mttmplari. Urmarea cea mai pregnant-a este aparitia al}a-numl~elor !.-~ibea Iaptele numal ?U "blberonul~'.). Imprejurarea aceasta. A~a se explica episoadeca acesta: un haietel de 3 ani telefcneaza mamei 'sale la maternitat. este mai bine sa nu se schimbe patul copilulul in . orrce mama ar Ii mlndra daea . Totusi. Editura pentru litel'utura. ca~e trebuie . "sa faca in pantaloni". Aceasta modificare biologica (hormonala etc. ' 203. Tlnara f~me:e ral1l:ine. Este prefera~l1 sa se a9tepte pina cind mama "se impline~te". sot §l d~ ea insal}i. vada foarte' bine ce se sch~n:.ptaminile eare urmeaza.e spuntndu-i "trimite-mi fratiorul. in care adevarul nu ]e mai este ascuns. 1967. primarul Johann Wolfgan~ Tex.var" a marelui seriitor german Goethe: "prin lipsa de dihacie a moasei. daca plasamentul s: . Cindtratii slnt mai mad. .ha Ia man:. Pentru aceasta este nevoie de putina incredere in sme : ofl. sa doarma ~i sa plingli 9i de care mama trebuie sa se ocupe tot timpul. Este mai simplu s. . Intre 1 ~l 2 am. de unde a (au) venit 91celalalt (ceilalti) frate (Irati). Din aeeste . ' Nafiterea poate antrena 0 mare tulburare ]a copiii foarte sensibili fiitirr. Pentru un copil sensibil.ce mama se descurca cu propriul ei copil! Civilizatia a pus la indemina mat?~l numero~s~ Inlesniri: imbracaminte gata confeetionata pentru sugar. Copllul mal mare realiDin "Poezie ~i adevar". incep dm. pentru a nu Ie pnva de lapte ~l pentru a nu largi gama de reactii negative. vreau sa-i vorbesc". c?pm se pot manifesta val'iat: a) baietei care pina atunci foloseau olita. sosirea unui nou-nascut pune totdeauna probleme.ile l1l:e~ic~I~1~l moaser. despre rnodul cum este conceput. purtat in timpul sareinii ~i nascut . reae~iile vor fi mai putin importante.ta familie. ca so~u! siHi exprime cine ~tie ce indoieli despre mama sau nou-nsscut sau. trandafiri verze etc.be~e" este foarte aproape i de mnna mamsr. pentru a-I anunya noutatea. iar copilul mai mare se simte dej~ putin uita~.: deoarece soar na§te un sentiment de frustrare.izi. pentru ea sa verse siroaie de lacrimi. 7-8 de Johann Wolfgang Goethe. ehiar daca a devenit i}i mama. de cele va mal rnulte ori. . In aceste zile ~i in sil.::a f~ce la strll. tipa. I. presa de fructe etc. p~oblel1l:ele psihologice sint mai putin importante. Este deci foarte gresit de a inventa povesti perimate cu herze. Se vorbe§te adesea de be be" parintii 9i prietenii se intereseaza 91 vorbesc despre tot ce este nou in i~gatur'a cu c~l a9teptat. car: sa-i permita sa inteleaga bine §i sa. la dreptunle sotului. pe lntelesul virstei lor. copilul est~ putin derutat. in astfel de situatii. _sa manife~te acelasi interes §i afectiune ~entr~ el. e~ se aprople mereu de "bebe".) mtef!-sa se prod~c~ ca un soc. este I. Se intimp]il. teams fata de neounoscutul pe care-I lntruchipeaza. eu ajutorul carol'a realizeaza eeonomle de tIm}?.rtare temporara sa fie interpretata ca 0 excludere fil sa-l tulbure pentru mai multa vreme.. daea este dus Ia bunici sau RIte rude apropiate (unde este de ohlCel rasfatat). el. Daca "bebe" este de ac~la~i sex. pe care-I privesc. mai frecventa la biilat declt Ia fetita. b) Revenirea in Iamille.rea I}Itnnoirea mositului. Goe~he s-a nascu~ la 28 ~ugus~ 1749 Or rnositu I s-a tnnoit" tndeejuns..~e?tru frayi ~i s~rori. deceptie. moat? nlisout aproape mort ~i numai prin numeroase sfort-ari de tot felul am izbutit ~a vad lumina zilei. El este ferieit sa proclame aceasta nastere la toate persoanele pe care le intilneste ~i la micii sai pri~teni (Ia gradinita sau la §coa]il. copiii se crocnesc de 0 lume mal naturala. ma~ mtll. b) fetitele (mai ales) cer sil. constate ca nici 0 fusta nu-i mai vine bine. adesea. sintem de parerp ° 94 95 . un mamos §i a pornit la liltroduce. Gin d uri pen t rue a s n i e i e. dar imaginatia 11 ajuta ca nou-nascutulsa 'apara. nou. ~. a anga.a~~ere. . gelozie ~i nelinifte.motive est~ hme sa i se ceara parerea asupra prepararii coljului p~ntru. EI a asteptat un viitor camarad dejocuri dar va treb_ui sli astspte multe l?ni tnainte ca aceasta sa se realizeze. Psihologic. Ei Ie traduc prin atitudini multiple.. a) Primirea frati10r §i surorilor. Glndur~le. aceste problems vor fi rapid aplanate in masura in care asteptarea va fi hine preparata. sursa de deceptii pentru copii este anticipareasexuJui celui asteptat. A9teptarea este lunga pentru eopllu~ mal mare.Iacrlml de lauzie". dar mama eontmua sa se "ingra§e".i se anunte aceast~ s03lre chiar din momentul cind medicul a confirm at sarcma. preparate de _lapte ~ndustriale.0 [emeie are neCJOLee Blum peturii a ~eCJenLmam:a. (prieteni sau intr-o institutie pentru ocrotirea de copii sanato§l). l?aca va proc. Cop i 1 u I m aim are va resImtl veml'ea uX:UIalt. Un frate mai rnic. Curind vin preparativele. mama.acest mo~ent. i1 gidila. il ating. Copiilor mai mari (peste 6-7 ani) li se va spune. Est~ inutil sa . a fost adaptat la prezenta fatului. c1nta. venirea unui frate sau a unei surori este 0 sursa de emotie profunda. dupa inchipuirea lui (adesea foarte diferit de ceea ce este).dm nevoia de a-i provoca reactii.ga ea prohleme noi de ordin psihologic vor aparea la sosirea nou-nasoutului. ceea ce atrage adesea. se a~teapta dnd cel ~ic va fi adus. C?pm..pll.. ca mam~ s!.adesea se adau~a u~ pat in camera sa.. Ast~zi.cel m~c". copilul mal mare se socoteste superior fata de acest nou-nascut. Asteptarea unui al doilea copi] intr-o familie nu este simpla daca se doraste ca aceaata venire sa fie pe deplin acceptatii de primul copil. indiferent cum. neputineioasa. .gB:lllsm~IUl mamel. De obicei parintii.il. o~.sa arate tntelegere pent~ acest_e manifestari de depresiune. Ei sint aUt de destepti 9i de huni observatori inclt sil.

Este hine. se VOl'schimba toate "tahieturile" de plna acum . Inainte de na. un e a" tat a 1 u i. pe linga 0 mtndrie declarata peste tot.a .. S-a vorbit multa vreme ca tatal "ajuta" pe mama in tot ce este in legaturli eu copiii.lel~a?~ar ea~e izvora§t~ dintr-o intentie buna. despre viitorul "bebe". obligatiile casnice ~i ctteodata criticile. cit f)i psihic. este adevarat) copilul intre 2 ~i 5 ani are atitudini agresive Iji ostile. sint impuisiuni irnposibil de controlat.a. I. Mindria si atitudinea lui stnt de-a dreptul tnduiosatoare. odata eu verurea primului eopil in Iamilie. A se ocupa de nou-nascut e~te 0 mare hucurie pe care i-o acorda mama sa: s-o anunte clnd pJinge. Aceste reactii normale. Oboseala fli surmenajul din perioada de lauzie pot avea urmari nefaste pentru sanatatea sugarului f)i a mamei. de inhamare la "jugul" comun al erelltel'll ~I formaI'll ur~aflilor. ce au loc chiar In prezenta parintilor . administrare de alimente necorespunzatoare. rolu. . b) In timpul eind sotia este internata in maternitate. In multe familii gravida trebuie sa suporte singura nelinistile. ci al intregii vieti a celor doi partenen. tIl masura posib~ht. hucur iile I}isperantele ce le are In a~t~ptal:ea copilului.atllor. b) sa-~i gaseasca timp pentru el de JOc ~l pl~mbare.are ~int adesea de facut intr-un apartament.a impartafleasea indoielile. pentru ca un copil mie nu are discernamtntul ca de la un gest de mlngilere sau de ingrijire sa nu ajunga la un act de agresiune pentru cel mic.ribuie Ja cJ'earea unui clirnat. ceea ee este mal trist. Pregatirea camerei se face "in doi" aau. Acestea se VOl'stradui sa menajeze pe mama eopilului. sint preoeup.n eoneluzie. Bunicile si. din ce in ce mai m~llt. pastrrnd o atitudine distant. chlar regreslUnea in dezvoltarea psihomotorie (care cste trecatoare) ~i in eomportamentul general a1 copilului.l sotului est~ destul de ingrat Ili de eontroversat. 80tHl este 0 povars suplimentara pentru Ierneie. d) In timpul aHiptarii sugarului. in loc de a fi stimulant. ciiutirui societate in afara [amiliei (alti copii d~ vtrsui ~or. In astfel de cazuri. est~ ?llle ea t~tal.?e a-i cere ajutorul (spunlndu-i ca "este mare").s in present participarea ca . barbauuui ia gospodarie sa decina 0 obisnuituii. copilul mai mare vrea sa stea lipit sau chiar pe unul din genunehii mamei. 91sperany~le viitoarei mame. Ai u tor u 1 bun i c i lor. aUt de angajata in soe. tn majoritate_a e~zuI'llor ~l arata 0 bucune. nu-si gaseflte rostul si.~rintilor.te B.alUl est~ de eolaborare. In familiil~ unge copilul unic la parinti asteapt. atit fizie. gravida nu po:. mareste fara lndoiala hucuria de a revede~ mama.a. Sotul va trebui a§adar.Ietatea moderna. partieipare este deosebit de pretioasa in perioada de asteptare a unui eopil. In primul rind. in momentul reintoarcerii din maternitate. Mama simte ca nou-niiswtul este in primul rind copilul ei. cu avizul tatalui. e) apare sau se acesntueaza nevoia de a-si suge degetul. sa redevemm tineri. Mica farima de vint a va "rasturna" 91va "umple" toata casa . nu va putea face fata aeestei indatoriri de haza a OriCarUl cuplu uman.orul copil. Orice tat. 8~-i insune siguranta ~i optimism. ea viitorul tata. Va fi tot a9a de inte~ resa~ ?e evolutla fatulUl.a pe ale marnei. 8-0 ajute clnd pregateste biberonul sau eind il infalja.e din cauza dezacordurilor din familie. cu un mare adaos de griji. familial destins.ate Ij~grijulii. mal ales fetltele. Un m~c dar. Consideram ea acest rol de ajutor nu este nici suficient ~i l~iei echitabil. eu totul legitima. "M i S i.a sa se Inchida in singurat. cu atitudini Iji gesturi ce imit. Cmd copilul este prea dOI'lt.a de eel mic atitudini prefereniiale.parmtilor.. ' Din partea tatalui.-$i struneasca pornirile de posesiune ~i de diriguire. s. s-o lini9~easea. intr-o epoea cind ne laudam eu egalitatea sexel?. de . printr-o prezen/a discreta.tit 9i sa ineonjoare. eel putin. gesturi de tu[eciiune (at a de copilul mai mare reeonwrul~m:~) s~-l mingtie mai mult dectt pe eel mic. femeia trebuie sa inceree sa-I faea sa partlelpe la trairile ei fara ca aeeasta sa devina 0 oboseala.. indiferent de virsta fratilor (surorilor) mai mari.til la tr~nsrormarile e. a) Inainte de n8.eheltUleh ~i mai ales de responsabilitate. sa fle un partIcipant actlv la preparative. Prin copii inee~em ~i n~i sa traim 0 noua copilarie. datorita dragostei pe care 0 poarta. Aceasta 96 97 . EI se tame ?e un gest care sa fie nefast pentru fat.). se .utm. la rindul ei. buni~i etc..a . antrenindu-I la rmci servicn care n fac sa creasca in oehii lui.t1nga_CI. tn zilele in care 0 simte mai obosita sau nelinistita viitoru~ tata poa~e propune eu gentilete: \. Din pacate . Fara eolaborare Iii imparyirea eforturilor. Un tata in deVe?lr~ se Sl'?te. sa fie prea nelini!.r .:a de raspunzator de viitoarea na~tere. ani Iji ajutindu-l la pregatirea ca~erei sau coltului pentru eel asteptat. cu un pui de om adormit ~i pllngaret. pot fi atenuate printr-o atitudine intelegiitoare din partea p. el poate dev~ll1 aeuzator Iji pisalog 9i atunci sotia i se va destainui din ee In ee mai p. am sa prepar eu m~sa": Este bwe ca sot1a sa nu refuze aeest lueru! Trebuie tncetatenita concepp:a CII dinta de izolare sau de a pleca de acasa. Pe Hnga sora de ocrotire Ili tatal copilului. familia trebme sa raea totul pentru ea aee§tia sa nu aiba impresia ea slnt trecuti pe un plan secundar ~i sa nu se adopte fai. pe sotia sa eu 0 solieitudine excesiva. e) sa tolereze (~i aeeasta este mal dlflCJl).at.a trebuie sa stie ea. tatal este prezent numai fizie. de a~e::nene~. arattndu-i ca Iji el a fost asteptat la fel In urrna cu ct~iva. sa crestcrn cu copiii nostri. de-ah!a acurn inc~p~ casatoria adevarat. de preocupari . Rolul !a~. chiar daca el gasefjte ca "asta nu-l priveete''. se va vorbi copilului cu moderatie . 0 trateze pe mama ca pe un copil. tenun fratlOr.~tere. adesea insa tinara Ierneie este nevoit. se va schimha programul nu num~l al ~llelor ~~ ssptamtnilor ce urmeaza.sli se accepte temporar aceasta dorinta de circumstanta . EI are datoria sa coni. oferirulu-~i numai experienta ~i 0 participare activa la treburile casnice. ~i agreab ila. se intimpla. unn m~1 nu lr:cearca sa aiha vreun ro!. casatoria a intrat intr-o nous Iaza . Este de dorit sa existe 0 buna intelegere intre cele doua bunici ale copilului. cadere. Tatal va fi foarte emotionat ~i angajat dnd reulj~~te sa "prinda" mi~earile fatului. Clteodat. Chiar In astfel de sl~ua~li. 0) sa-l asigure tot timpul ea el nu a pierdut nimic din dra~oste~ . rasturnarea cosului. Nu se poate nega ca abse nt. la rtrulul lor. prezenta 1l1111i _e~~e tata ir:eonst~nta. bunicz:le nu trebuie sa tncerce sa dirijeze totul ~i sa. este neeesar 9i ajutorul unei a treia persoanp. d) sa-l felieite pentru 0 initiative mai mult sau mai putin fer. deopotri. insa. Prima luna dupa nal}terea copilului este eea mai ineareata din viata mamei. :~4:. EI aju. oferi! acestuia 0 ingrzjire de care nu este in stare nici eea mai harnica persoana straina. Tinerii p(trin/i. aplicarea de substante cosmetice ete. Prin copu familia capata continutul sau firesc iii eel mai de pret. un indiferentism pcntru viitoarea nastere.).va =: aranja ~i eompleta mobilierul. trebuie sa $tie err bunidi caDilului lor sin! persoanele care. La cop iii mai mari (6-12 ani) pot apare: sciiderea randametuului scolar.nt obligate sa. fiind expus la accidents (suf'ocare. 205. dnd fatui "mifjca" prima data. mai ales emd aeeasta luereaza. EI are un rol de sustinere fata de mama. So~ul poate avea un rol in treburile easniee ale sotiei sale.a paterna influentcaza asupra st arn p~Illologlce a femeii insarcinate. izolarea este mal putrn eornplet. nou-niiscutul nu "a [i ldsat singur in societatea lui. ca-i apar/ine exclusiv ez: $i ca este in stare sa-l creasca singura.'1tere. Aceasta perioada este tulburatoare pentru femeie. e) alteori (mai rar. Daea mediul familial admite pe viit.odihne~te-te. femeia. TaLal trehu~e s? tralasca afjtepta:Ile. uneori ridicol. Adesea.

se tern sa nu fie socotiti incornpetenti IIi adesea se supara la orice critics.e. p~esa d..'. Multi bunici !lIi arnintesc 9i rnarturisesc propriile lor gl'egeli 9i sttng acii din tinerete ~i nu intervin. trus~ de toaleta (~efle. Ei nu VOl' 8ta mult timp.lista de mariaj".i . dintre rudele foarte apropiate (dad este posihil numai tatal).. caditii. cresterea nepot!lor le . 207.sau s~ se pastreze 0 tacere reprobatoare.a intre ?:H doi 8011 pe de 0 par~e.recI: proe 9i allnc darul'i pentru a compJeta trusoul necesar copIlulUl: o. Un vechi obicei l'OIDaneSC este ca Ia nasterea unui nepot.' care. Aceasta dec:laratie se face Ia Consiliul Popular allocului. sa suga mai gl"eU. Este bine ea fIorile sa nu fIe. primele f'lori din camera VOl' fi. .n.. daea acesta U "l'eeunoa~t. a interz ice un astfel de comportamcnt.r daruri in mai multe exemplare. nit r uri I e. caciulite. .. un de s-. Mama este noua in 1'01. ceea ee nu se poate astcpta de la 0 persoan~ strama. biberoane. oferite de el .' pr?soape. co~turr:e nationale etc. In unele matemitati sint perrmse in anumite zile ~i pe intervale scurt. a e~rtlhcatulul de Uisiltorie si a cerlificatului constatator de nal?tere de Ja materlllta~ea und_e a avut loc n. Mama 9i nou-niificutul nu slnt obi9!lUiti cu noul program al zilei.. adesea suprasolicitata de alaptarea. rudele aproplate s~ mf?rmeaza . p~nslOnare.~tre generatu. de na9tel'e". Aceas~a.nllxer. Pe de alta parte are un psihic lahil.corda incredere mamei. psntru a nu deveni suparatoare.' .cu masura §i bun simt . La rindul sau. ~m ll1t~mt situatii in care rudeJe ~i/sau pl'ietenii se grupeaza pentru a of en un oblect mai important.a ca bunicii sa respecte. oricit de binc in/en/lonate.!gii u!'?onveneutul de a crea suiri de agiuuie. In Iocul unei per. 0 vaza eu Ilori Ia familie tinara este binevenits. Noul ceti:i\ean trehuie sa fie deelarat in primele 14 zile dupa. in ca~rulv uI!0r :tr.ri atunci cind apar dispute asupra unor metode de ingrijire.~rainice .ca~ de casatori_e I~gala~ in eaz de "casatorie neligitimi'l".Soane straine. este iruerzis oriciirei persoane (in primele zile. Fnuii fji surorile nou-ruiscutului. i9i ad ora.!. dar va proccda cu tact 9i lntelegere fata de bunele intentii ale bunicilor.e". _. inclusi~' tatr'ilr~~ . o· scrisoal'e va face tot ailta placere. Aceastil formalitate poate fi indeplinita numaL de tala. Ii Jua11 drept arhit. bunica . 98 Nou-niiscutul va [i prioit de La dis/an/a. de ingrijil'ile nou-niiscutului 9i de trehurJl~ gospodareliti.e .cumulare~ uno.scutul \'H ]1urta numele tatillui in . garmtura en scutece. de a-t "vorbc din apropiere §'L char de a-l atinge. Medicul sau sora de ocrotire v~:. sapunuri. . deoarece ele inveselesc camera. adaptindu-se la noile met. cea mal mica ironie sau critica 0 /ane9te profund. In ultimul timp s-a ineetatenit mod a "coordonarii". WI' VIZ:tele sa se faca in intervalele si conditiile autorizate de conducerea mal ernitatii. . care are a:rantajul ea familia prime ste daruri in f'unctie de necesitati.onet. . daea slnt mici. creme.ode de ingrijire a copilului.marnei sa ~n~rernp~ alimer:ta1ia copilului .a ~i de bine retribuita ar Ii. Ca orice incepiHori.va a. se poale intocmi 0 "lista.erea.. Este indicat c~ :izitatol:ii sii_fie .lid. nu sint binc"enite inainte de 4-5 zilc.da pnleJ1-:1 ~e a fi iar Iolositori.). Dar. dar nici singurele manifestari de ?un venit ~l de. na9tere. . un eeas etc. Mai recent.e fructe.produ~ na~terea pe baza buletinelor de identitate ale ambiJor parin11. bunicii sa.bunicilor) de ~-ll~w in braie. pe U.. eeea ce va duce la oboseala lauzei' adesea In zilele de vizita mamele au puima febra. fac placere 9i sint Ioarte utile. toate aeestea dovedesc af'ectiunea ce exist. scutece adsorhant~. nu VOl' ~i liisa\.I'l se fac~ o . trebuie sd. tandrete. Orl?Jt de priceput. iar pe de alt. taLal copilului of era mamer hijuterii (0 bra1ar!. iar in caz contrar . :Mama.juca" ell el.. Aceasta formula (p~ntru moment putin riispindita) are avantajul cii. botosei . forfecuta de unghii). a.caruClOl. orictt ar fi de gresite unele conceptii aJe bunicilor in ceca ce prive ste Ingrijire a sugarilor ~i copiilor mici. precautio este si mai necesara in tirnpul alimentatiei sugarului.ire vor ajuta pe trnern parmtl sa arrnonizeze raporturile cu hunicii. ?e a~em~nea. La epuizarea concediului marnei.ce!:. analizind pe Iarg diferitele puncte de vedere. . na~tere.e Jegaturi_le . mai a)es dac~ Bint 9_ialti vizitatori sau daca mama este internata intr-un salon comun. nepotii 9i nu se pot ahtine de a-91 exprima Iii a tncerca sa-lid irnpuna parerile.. tetme etc. Dealtfel. ~oate nor. un colier.ele stabilite de parint-i. c? dragoste ~i pasiune.~a rezonabila a tinerilor va asigura relat ii bune ~i ajutorul bunicilor pe vntor. 0 nastere este un prilej de a se of en daruri.). 8coa~:~e. pudra. a) IJa maternitate. Vizitatorii VOl' evita sa vina imediat dupa prinz pentru ca mama sa se odihneasca putin. 206. b) La domieiliu. In primele zile dupa Jntoarcerea in fHll1lhe. 208. Orice lit igii se vor discuta deschis. Mama nu va capitula atunci cind are drept. fie Ia Consiliul Popular.ate.amlhe. ° a 99 7· . Altii se simt superiori prin faptul ca . ceea ce faee ca nou-nascutul sa plinga. ~e a-l siiruta.~ Medicul pediatru ~i sora de ocrot. Atitudin. deosebit de cel din maternitate. fara sa se Iaca insinuari sup~ratoa1'e . declara11a na~terii oi a dccesului se fac concomitent. .a par~. Domiejliul legal al copilului va fi domiciliul legal ~i permanent (nn flotall!) a1 mamei. covo~re. existent-a lor capatind un continut nou ~J u~ stl:llUI de VlaYa.dar cu condit. ceea ce este obositor pentru mamaei poatc trezi pe sugc:r daca o:-a alap~a:ji se apropie. esLe susceptihlla de a f~ contrariata de unii nepoftiti sau de discutii si interpretiiri neavenite. Viz£telc. Viz it e I e. ofere hijuterii s!iu a lt e obiccte de pre] de famili~ (p~doabe.i alte persoan~. Hecunoa9terea se poate face fie la maternitate. Trebuie evitate convcrsatiile cu vocca prea tare. pot Ii tot alia de stinjenltoare. Vizitatorii YOI' aduce citeva f'lori.maIlll1a de spalat. ei 0 fa~ tot_~e~una. De asemenea. prea nurneroase sau prea mari. orice hruscare poate dcclansa ulterior dlhcultaf_I de allment.s de p~rete. este de preferat ca sugarul sa fie lncredintat hunicilor. . o~eet() de imhl'acaminte tricotate eu mina.pe al mamel. Agitatia produsa de "du-te-vino" al vizitalol'ilor duce Ia inciirearea atmosferei.Cea mai mare parte a parintilor tineri nu slnt siguri de nimic. •. se obisnuiesc greu cu inactivitatea.u rudelemaiinstiirite:frigider. !n en. sa I'egurgiteze 9i sa doarma mai pu~in.a116.~u experier:1a". Cei care sint raciti" '(cu gut~rai) se VOl' aMine de Ja yizite ciici exista riscul contaminari'{ ma'mei si nou-naseutului. dupa. in maximum 3 zile. Convorhirile la telefon rnaf ales daeii sint lungi si Ia ore nepotrivite. cintar. lar pe~tr.. C U III sed eel a rae 0 p iIu I Ia 0 fie i u 1st r 11 C i y i I c.ia ca mirosuJ lor sa fie nu prea puternie. Clllar daea este singul'ii in camera. Rudele fji prietenii trebuie sa se arate discreti: Es~e hine sa se informeze despre stare a de sanatate ~i de obosealii a mame! inamte de a Ee duce Ia maternitate. poate duce la transmiterea unor infectii.a. nou-Ilascutul va prIml ~umele tatalm. ar Ii iluzoriu de a se astept. AsHel. evita. de a ~e si . Nou-nil.abilite. §colarii pot fi purtatol'l de bolI contagioase. ea llou·niiscutul a decedat imediat dupa. trebuie sa ne gindim ea VOl' veni . Deahfel nu e permis . .cit ~~i putini. au niste opinii bine st. fie [erma peniru. mama 91 nou-nascutul au nevoie de lini9te. . cu enervarea mamei.sa vina la maternitate din cauza agitatiei lor. Acest~a r:u trebuie sa fie nici obligalii. b. patul'i. jach_?te. A~a cum pe alocu.adlll~ oe dau eonunut si farmec vietii de f. multi bunici. chiar acceptind unele compromisuri.

) est.amator in tim pul sarcinii sau nasterii : hernoragii ale creierului. reunite. Iicat. Acest prim aspect Inspaimlnt. Parametrii de urmarire sint: culoarea tegumentelor. care reprezinta un sfert din lungimea corpului (fig. a) Parul este. spre deosebire de adult la care reprezinta numai 0 optime din lungime.lndu-se la 0 temperatura constant. rip c) Nasul.a. diabetul etc. Produsele de metabolism erau tndepart. pe acee~i cale . Adoptarea ca prenume a unor diminutive ca: Minel. chiar la nou-nascutii eare VOl' avea l11ai tirziu . Nou-nascutul. Imediat dupa e xplsie se ef'ectueaza dezobstruarea cailor respira torii superioare . Cea mai mare parte a parintilor 1I aleg cu mult inainte de nastere: 0 parte ramln nedecisi. Ochii au 0 tenta cenu9iu-inchisa. Expresia fetei poate sa se schimbe. prin lichidul amniotic §i tesuturile materne. Alteori capul este complet che1. Am sugcra ea prenumele sa se acorde bine fonetic cu nurnele de familie si. gelat. S cor u I A P gar (in unele manu ale : "indice" sau "cifl'i\") permite 0 informare rapid a fji cuprinzatoal'e asupra adaptarii func~iilor vitale Ia conditiile de viala extrauterina. Tinel.ia circulatOl'ie). $i mai penibile !. in mare masura.. In sf'irsit. sa nu duca la ceva ridicol. 0 asemanare mai mica sall mai mare cu parintii. unele medicamente (anestezice. ulterior se dest. lucios. lipsa de oxigenare este urmatade suferinta creierului fji.ii era nsigurat de catre placenta. prenu mele se aleg dinlre numele tnaintasllor (bunici. abdornenul u~or scobit (in momentul nnstorii. ce cad in seama unor organe care nu functionau inaintc de venires sa pe lurne (plamin i. b) Ochli. 0 data debarasata de stratul de grasime. ptna Ia depliria lor inflorire. Bebe etc.orul unci sonde sterile a mucoziti:\\ilor 9i lichiclului amniotic din gura. stares de sanatate din tot restul victii.glande care secreta grasime ~i al carol' canal excreter este astupat (milium).ea. deoarece acesta constituie un critemajor de depistare a unei suferinte la nastere. adapt. sbtrcita. chiar de la inceput. obstruarea cailor respirat. De fclul cum decurge nasterea ~i de capacitatca de adapt. Popescu. asigurind ornului indepe ndenta ~i pozitia sa dominanta in natura. tipetele din primele secunde constituie primul sernn . prin aspirare a cu ajut. malformatiile pulrnonare.e . La unii nou-nascuti (mai ales la cei naseuti dupa termon) pieJea este lucioaaa sau uscata. Pele etc.. ingrijiri in maternitate 209. unele infect ii. sau nurne de personaje politiee actuale. S-au propus diferit. turtit. bataile inil11ii (func. nou-riascutul intra intr-un mediu nou de via~a.1. 1 9i punctul 12). PrimeJe tipete impresioneasa . se VOl' dezvolt. care a imaginat aceastii schema.a pe unele marne. est.orii cu Iichid amniotic sau secretii din caile genitale ale mamei. reflcetivitatea (l'aspunsuJ la anumii.e metode pentru a se apl'ecia stal'ea sanaLatii unui nou-naseut imediat clupa nafjtere. Incretit. ca nou-venitul pe lume este sanatos. pielea nou -nascutului este moale 9i catifelata.orii (plamini. surprinde.ransmis de parinti. care sint in stare de "somnolenta" lii de nematurare in momentul nasterii. nasi. precum fji unele boli ale rnamei (toxicoza.raut.ari se face fara nici 0 dif'icult. narcotice) administrate in timpul nasterii. Nast. pie le ). de culoare inchisa.ia I'espil'atorie).area la noile solicit. in organismul rnamei iii evacuate prin organcle e xcret. Cu toate acest.inde). Georgescu etc. In momentul nasterii. Sint de evitat asocierea a doua prenume care au apartinut la personaje istorice ea: Napoleon-Cez ar. sa faea fala singur conditiilor grele de adap t.e mai vulnerahil 9i mai neputincios declt puii tue turor celorlalte mamif'ere .e o practlca ce a devenit Irecventii in ultirnul timp iii care poate pune In postura dificila Ia vtrsta adulta.ochii albastru-deschis. d) Gltul este scurt.. Dupa nastere. Ingrijiri acordate nou-nascutulul in sala de naster e 211. Asp e c t u I no u-n a s cut u lui imediat dupa nastere. plaminii se destind 9i aerul navale ste inauntru. ele declanseaza prima respiratie. impuntndu-i-se dintr-o data un sir lntreg de sarcini.inos. adesea. de perturbari grave ale functiilor vitale ale organismului. iar palrnele IIi taJpile au pielea umsda. pieptul bomb at. Aspectul nou-nascutului surprinde fji prin marimea capului. 101 100 . fara ingrijiri cu tot ul speciale .liridicole slnt prenume ca: Mannix. de toate traumele mecanice . pielea nou-nascutului are 0 coloratie rosie intensa ~i este acoperita cu un strat gros de gnlsime (remix caseosa}. el evita lumina fji de aceea lauza cu greu poate aprecia culoarea lor. angajare anorrnala ~i expulsie dificila. el nu ar fi in stare . 212. A d apt are a 0 r g ani s m 11 111 i n 0 u-n a sen t 11 I 11 i d u • pan a ~ t ere. stufos. arnintind de pozrtia din uterul marnei.). Cu patrimoniul eredit. imaturitatea centrilor respiratori. Iunctiile dif'eritelor organe. dezvolt. atribuirea de 3-4 prenume unui copil poate conduce Ia complicatii ~i uneori la rid icol. La cei mai multi dintre nou-nascuti. ca miinile de "spalatoreasa".a. se poate afirma ca puiul de om est. Aportul substantelor necesare viet. Se remarca adesea. Colombo. In minute Ie care urmeaza se faee rapid evalual'ea stjirii copilului (scorul Apgar).erina. pozitie vicioasa a fatului in uter. in general. Plna acum el era protcjat. aplicarea de forceps. rinichi) ale acesteia. Este falsa opinia ca toti nou-nascutii se aseamana fji ca nu exista nici 0 deosebire Intre ei. 214.). e) Bratele ~i gambele sint scurte ~i ghemuite . apoi seetionarea 9i ligaturarea cordonului ombiJrcal fji profilaxia conjunctivitei (oftaIl11iei) gonococice (vezi fji punctele 159. extraclia prin "acuum. Vederea cordonului ombilical lung. Citeodata parul este destul de lung. daca nu se iau masurile necesare in timp util. lmpestritat de puncte albe-galbui . 210.erea supune pe fat ]a 0 proba extraordinara. Puisor. 215). tonu suI muscular. Metoda cea mai dispindita la ora actuala este deLerminarea scorului APGAR. circulara strtnsa de cordon.\. Ulterior mama va fi tntrebata adeseori de catre medicii care vor ingriji copilul despre momentul aparitiei primului tipat.e din organismul fetal. numit asHel dupa numele australianei Virginia Apgar. incilcit.are a Iunctiilor vitale ale organismului dcpinde. Atunci clnd nurnele de familie este comun (lonescu.e bine sA se atribuie nou-nasout ilor 2 prenume pentru a svita cornplicatiile administrative. lucru ce poate fi definit ca una dint.are la viata e xt. faringe fji nas.re rninunile vietii.i excitanii (tabelul 3. gros. totusi. desouamata. trezit din somn. Primul tipat intirzie la fatuI Ia care a intervenit un factor vat. 'I'raian-Decebal etc. sta cu ochii inchi9i 9i prezinta adesea 0 tumefiere a pleoapelor. depasirea terrnenului de gestatie.a sub actiunea dileritilor factori a i mediului exterior. este mic. Potrivit Lraditiei romanesti.Alegerea prenumelui . Daca prima respiratie nu se declanfjeazii. rude apropiate) sau/s! dintre personajele cunoscute ale Istonei vechi nation ale. mifjcarile respiratorii (funci. traumatisme.ar t.at.at. furnizlnd oxigenul indispensabil vietii.

se scurge un lie hid Iaptos asernanator colostrului. se maresc.1.il!tr~ prim.: ~se. exteriorizatii prin modificari ale glandelor manuire \~i ale organelor genitale. Nou-njiscutul prezinti'i 0 sca~ere in greutu~e. In a 2-a . pentru a nu se treee cu vederea niei un amanunt. va fi sectionat dup a termll'. Dacii mal are inca secre~ii in ci'iiJe respiratorii superioare. este intens ~i rapid progresio. ~ r 0 f i I a x i a 0 f tal m i e i g 0 n 0 C 0 C ice (procedeul \Vilhelm Crede) se face pentru a preintimpina aparitia conjunctivitei produsa de aces. 62 . care se fixeazii cu 0 banda de tifon asemiinatoare Fig. _• . Dupi'i termometrizare.-t exa. Culoarea icterica este deter!fimati'i de cresterea bilirubinei din serul sanguin.Criza hormonaJIl mampeu cea folosita la ombiJie (nu se fixeaza eu lonaI'Il. temperatura rnediului inconjurator.utece inci'ilzite in preaJubil. exIremiUitile albastro Neregu)'ate.. . Sea d ere a f i z i 0 log i cas a u "i n t i a 1 in g r e uta t e. Cind coloratia galbena este mai pronun~. care iritii pieJea ili favorizeaza . se aplica un pansament steril (vezi punctuJ 289).aza ptna in ziua a 4-a -a 5-a 9i dispare in 1-3 sapt. cal.ate. respectarea repausului nou-naseutuluij .se.t germe~. a) Glandele mamare. prius in~re doua pense..a 4-a zi de viata poate aparea 0 ingalbenire a pielii si a mucoaselor (ochi). atinglnd uneori 3-4 em in diametru.amtni.face uz. extinderea inflama\.. 218.r-un unghi de circa 15°. De asemenea. care este in medie de 6% din greutatea initiale. aceasta se mareste iji mai mult. d) i~griji'rile acordate in prirnele zile (cantitatea de ~iehid administr~t.a este vie Iii din mameloane se scurge lichid laptos.a la nou-nsscut. 220.a decit foarte 1ncet de catre ficatul nou-nascutului. nou-nascutul este somnolent 9i suge mai greu. 217.cu ajutol'~1 unui radiator plasatjn apropierea nounascutului ~I prin mvel1rea acestuia in sc. i s e fix e a z o ~ r ~ tar i'i d p ide n t i fie a I' e (pe care se inscrie acEIa'li numi'ir ca la mama). ~fentinerea temperaturii c~rporale . cu compress sterile inrnuiate in apii sterila sau in ser fiziologie. Icterul fiziologic este un Ienomen absolut normal. Identrtatea 91 greutatea.iei). C r i zag e nit ala. se ya aspira dm no~.erilri vaginale sau a aparit. extremiWlile se flecteaz. T r e c ere a n 0 U • n a s cut u lui ins a Ion u Ide n 0 un uti se face imediat dupa efeetuarea Ingrijirilor amintite mai sus. Dacs. Ia aproximativ 40% dint.e fi prelucrat.1)1 fosele nazal. Scaderea fiziologiea in gI'eu\ a Le este un fen omen natural. Cirul icternl apare din prima zi.are~. glandele mamare se inti'iresc. re::liz. cu intensitate diferitii Ia majoritatea (85%) n .men c!_il~ic rll:piddecQtl'emediculpediatru.iu-nascutilor. 1I1arirea de yolum a glandelor mamare a~mge maximum la sfir~ituJ primei saptiimini de viatii iii se poate mentlDe de la dteva zile pina la citeva saptiimini sau luni (fig. cu limite extreme intre 3% ~i 10%. rniscari act ive 1'ip:1t. Proportia scaderii in greutate este in Iunctie de: a) momentul cind se incepe alapt. 216. mern. Icterul este mal mtens pe 219.a~ez~du-l eu cap.. aeeasta este eliberata prin distrugerea globulelor rosii (hernoliza) f?i nu poat. Dupa ce se indeparteaza secretiile de pe pleoape . b) Singerari ~i secretH vaginale. Tot in sal a de nasteri nou-nsscutul este C I n i t.:l in l?ozilie ?eclivii int. sticle cu apa c~lda). in condiiii de steriJitate. cavitate a bucala.orul unei sonde sterile de polietilen.ata. se aplici'i sub cama9uta sugarului tampoane mid de Yatii sterila.este Ia baza micilor sin. este CJoCba de p ersista peste 3 saptamini. La 3-4 zile dupii nastere. la apasare.Jzite. deoarece poate it vorba de 0 stare patologicii. Este util ca marna sa a ) cailor res pise face ~m~dlat dupa expulsie prin aspirarea secretiilor din faringe.. ' ~~3. Aceasta modificare este lipsiti'i de pericol.ombiJical_. Mameloanele se ingrijesc eu c1eIieatete. risca sii se infecteze ~i sa devina sediul unui proces purulent.fIca dm nou sesul. Cea mai frecventii este criza genitala.at . 62).liei de nou-lH~scuti. Aeela~i substrat hormonal. Scorn) Apgar Numarul punctetor Incidente fiziologlce in perloada de nou-nllscut Coloriuia tegumentelor M isciiri!« respirtuorii I Alhastro sau paJide Absente Absente Flasc Trunchiul roz. c) instalarea secretiei lactate la rnama . apoi se va lega st.alit. brl'le so Ilccteaza cornplet. care se manifestii.aza .a ~i a cincea zi de via~a. Cor?on!1l. e) st. rat~rn cunoasca ce "nota" a obtinut copilul la nastere. D e z <? b s ~ I' U are a (p e rille a b iIi z are faia ~i torace. Aici va f':_lDstalat int:--un patu~ ineiilzit in prealabil (scut.~... 1 e t e r u 1 f i z i 0 log i c. 215.Tabelul 3.1 incornplet Slrfmbii. pltns vif(1ll'OS Bataile inimii TOllusul muscular Peste 100/minut prin reactia nou-nascutului la excitantl: reactia Ja sonda de dezobstruare san de adrninistrare a oxigenului] Reflectioiuu-a (se cerccteflZ"\ Absenta Tonus bun. o stare patologidi ce necesitii un tratament de urgensii.re nou-nascutii de ambele sexe.iei unor simple secretii vagmale formate 103 tar a a ~~ 102 . Sec t Ion are a ~ I 11 gat u r are a cor don u lui 0 m b i1 i. leueoplast.arca de sanatate (cei bolnavi pierd mai mult in greutate). inca insuf'icient maturat. insemneaza ca nou-nascutul este subalimentat sau bolnao. tuse sau stranut ptna la vtrsta de 3 siipuunini. masa] fata (gl'i- Colorul ie 2 roz-uni_1 forma Rcguluto. Ingl'lJIrlIe ~l observa~la sorel de cO]lu dID sec~la de nou-nascuti trebuie sii se bazeze pe 0 schema. daca icterul CJafi chemat medicul. b) greutatea initial a a nou-nas?utului (1a cei eu _g:eutate mai mare la nastere scaderea este mai mare). care se aecent~e.rins.rat in registrul sec. va h inreglst. Dupa legarea cord onului si atingerea cu tinetura de iod. slabe Rare. ro~eai. cu un [r rezistent de nylon sau matase. Dacii greutatea nu se recupereazd a" La nou-niiscutul normaJ inregistrarea scorului Apgar se face la 1 minut cu note de la 0 la 2 pentru Iiecare parametru mentionat.e c~ ajut. SlJ b 100 pc minut Tonus morlerut. dar daca se stoarce glanda marnara. se picura in fundul de sac conj?nctivaI al fieearui. Se ":01' ven. 214. Trecerea unor hormoni materm In orgamsmuJ fetal explics unele mid modif'icari trecatoare observate la nou-nascut. . ochi nitrat de argint solutie 1 % proaspjita ~i se ~terg OCh11 cu compress sterile. S-a constatat 0 corelatie siauratntre scaderea ternperaturii rectaJe in decurs de 0 ori'i iji mort.tarea aspiratiei nazale 91buco-Iaringiene.ece incii. E v ita rea pie r d e r i ide c i'i I d u r i'i are 0 importanta deosebit. 221.

care a fast decisip pentru cei mai multi din ceie 120 nnlwane de copu ce 105 . se formeaza cruste.i. asemanator cu acetona ("mere putrede"). ca 9i din motive organizatoriee.a alto tulburari generale (febra. ca pete rosii (macule). Cind vezieulele se usuca. porti de intrare pentru diferiti germeni ~i de aceea se vor lua masuri riguroase de igiena. Orele de supt slnt acele asi pentru toti nounascutii sanato9i. insa. Daca nou-nascutul nu este bolnav (infectii. rezultate din digestia primelor mese. Sint dense.. se aplica pulberi inerte (talc). prin greseli de ingrijire (soba sau calorifer suprafncalzit. uterul.din mucus. iar la cei hraniti artificial. E r i tern u I a I erg i 0 apare in prime Ie zile de via~a.are (copil prematur. se lipesc de scutece. cauttnd stnul sau biberonul cu ceai. La nou-nascutii mai agitati se pot da chiar in primele ore clteva lingurite de ceai indulcit cu 5 g zahar sau cu 1) g de glucoza la fiecare suta de grame de lichid. maximum 39° C 9i aeestea dureaza 24-48 ore. El rcprcz!r~tii un dar ~~LC ai naturii. eruptiile localizate pe fat a Imbraca aspectul unor placarde mari. Orice femeie sanatoasa trebuie Sa :. In cazul unei aliment. corpul glandular i91 micsorcaza din nou volumul odat. Mama trebuie sa inteleaga.est. 223. b) altii slnt somnoIenti §i fara vlaga. apar a§a-zisele scaune "de tranzitie". urmatoarele. Daca descuamatia este foarte pronuntata. de culoare verzuie. in loc de 24 ore cum se faeea rnai lnainte. Se ad mite de catre majoritatea pediatrilor ca nou-nascutul sa fie pus la sin la 6-12 ore dupa nastere. Uneori. Alimentatia "la cerere" §i la nevoie. Daca flU se insoiesc de [enomene de deshidratare.iva"). poate sa aliipteze I Ea dd astfel sugarului hrana eea mai bunii :. in decurs de cite va ore. d) sugarii i9i plimba limba in gura sau 0 scot uneori afm'a.a. Feb r a des e t e corespunde in timp cu punctul maxim al seaderii greut. Este 0 mare gresealii de a consideros drept patologice aceste scaune. prezinta un plins ragu§it.a 0 serre de avantaje pentru mama. uneori cu mucus. de rnodificiiri ale starii generate.a tendinta ca nou-nascutul sa fie hranit cit mai curtnd dupa nastere.atia nou-nascutului 9i sugarului VOl' fi expuse. Se inregistreaza oresteri ale temperaturii corporale ptna la 38. In cazurile de eruptii mai intense 9i mai persistente.). grunjoase. truetul gastrointestinal se urnple cu aero Pornind de la gura 9i nas ~i mergind catre anus. pe moment :. Aceasta descumatie poate fi discrete. zonele descuamate reprezinta. Vor fi expuse aici numai p r e s e r i p t i i l e care p r iv e s o p e m a m a.atii. sticJe cu apa calda. Alaptarea prezint. respiraFe) §i prin gregeli de ingrijire (supraincalzirea salonului sau ineubatorului. S c a u n e I e (materiile fecale). Eruptiile cutan ate nu necesita nici un tratament special. anasori sau mu§e~el) eu 5% zahar previn apari~ia febrei de sete 9i deter:mina disparitia ei. dupa eliminarea meeoniului. urina. sugarii devin palizi. Excesul de caldura. mama epuizata prin travaliu).ta dupa nastere.i predispuri la micoze J) 9i nu se va spala cu apa ~i sapun (irita). cu ochii lncercanati. traumatisme obstetricale). Alirnent. se produce colonizarea cu rnicrobi a diferitelor segmente ale tubului digestiv. c) buzele stnt uscate. Inca din viata intrautorina 9i continuind in primele saptamini de via~a. 104 a) Colonizarea intestinului. acrisor (nu fetid) nu se i'a lua nici a miisurd de tratament. Numarul meselor este fixat la maternitate de catre pe diatrul de la serviciul de nou-nascuti. Sugarii reactioneaza diferit la ace astil Iebra: a) unii sint agitati. ceaiuri) eonstituie un factor favorizant intilnit adesea in producerea febrei de sete. in citeva ore sau clteva zile. regiunea interesats se va tampona cu infuzie de musetel sau cu ulei fiert. aportul insuficient de liehide). Des 0 u a mat i a f i z i 0 log i 0 a a n 0 u-n a sou t u lui. La sugarii alimentati natural. Este cu totul inutila aplicarea de unguente cu antibiotice. in paginile urmatoare (punctele 238-268). b) Seaunele de tranzitie. descuamatie lamelara). in fi§ll man (lamhouri. mai ales pe trunchi. Pentru crutarea mamei. Seaunele din primele zile poarta numele de meconiu. pe palme 9i plante (talpi). dacii dore:. la 1-2 zile dupa aeeea. Germenii saprof'iti au 0 mare important a in digestia alimentelor §i in sinteza unor vitamine (vitamina K). 224. e) rnictiunile se rarese (sub 5 in 24 de ore). nu trebuie sa se uite aeest obiectiv. efectuata cu comprese sterile (nu vata din care ramin fire I) inmuiate in infuzie de musetel. Este suficienta 0 toaleta zilnica a regiunii vulvare. asem rnanatoare cu tari~a (furfuracee) sau extrem de pronuntat.se contracte si sa revina mai repede la volumul normal. ele disparind spontan. Apare indeosebi in sezonul cald. protejindu-l de imbolndviri.a 5-a zi de via~a. se produce o desprindere de scuame din straturile superficiale (stratul cornos) ale epidermului. Este constituit din eruptii variate.tie ea.atii exclusiv la sin. de dinaintea sarClllll: D:.i pentru mai tirziu. pe larg. perne electrice) ~i cantitatea insuficienta de lichide primita de nou-nascut (lapte. febra se explica prin pierderea de lichide ee are loe dupa naf}tere (meconiu. De multe ori. s~. printe-un mecanism complex endocrin ~i nervos. iar mirosul lor riimine acid. roeii. program~1 de alaptare este strict reglementat in maternitate. mici elemente proeminente (papule) sau mici ba9ici (vezicule). administrarea corecta de lichide sub forma de solutie de glucoza 5% sau ceai de plante (chimen. Dupa nastere . ea in maternitate alaptare~ implicadin partea ei punctualitate 9i curatenie. adaptindu-se la nolle conditiiale mediului extern.inalji domina bacilul biiidus.Valquist din Uppsala) afirma in anul 1977_: "Laptele de mama este alimentul ideal pentru sugar. Modificarile acestea nu necesita niei un tratament special.ihraneasca sugarul la sin. pentru ca nou-nascutul sa "prinda putere". Ia unii dintre nou-nascuti.1: eea mai pretioasa.ca sinul este suspend at 9i fixat mai sus cu un sutien. uneori verzi 9i explozive. Inca inainte de nastere mama este datoare sa se familiarizeze cu ideea ea este ahsolut neeesar sa-:. 222. 225.le :. asociate cu umflarea (edernul) pleoapelor si chiar cu secretii ale eonjunctivelor.. Iipsa de pofta de mincare etc. sub forma de scuaIl_1. eritrocite ~i celule epiteliale ("vulvovaginita descuarnat. nu se par [olosi unguerue cu antibiotice [selectioneaza germeni rezistetui la aruibiotice :. in flora int. iar culoarea lor variaza de la negru (ea gudronul) la maroniu sau verde-masliniu. Intre a 3-a . Chiar in cazurile in care stnt oonditii dificile pe ntru alapt. 0) La haieti poate aparea 0 marlre a testieulelor ~i chiar un inceput de spermetogeneza. sudatie. f) in cazurile grave. se mentine in eontinuare un numar mai mare de scaune . Aeeste scaune sint in numar de 5-6 in 24 de ore. coli. Starea generala este buna 9i nu se constat. primul scaun are loc ciliaI' in momentul expulsiei. epUlza.e ic. Allrnentatla nou-nascutulul 226.i prea. Suptul nou-nascutului si golirea regulate a sinilor face ea. infundati in orbite 9i cu miros special al aerului expirat §i al gurii. Un mare pediatru suedez (\. de [ebrii. In ultimul timp exist.a cu incetarea alaptarii.

Secretia lact. c~re !1u sint maturat~ l~ 8ugal'\. secret.care est. Alimentatia normala a nou-nascutului uman este !apteIe. in plus. dar Gre~terea secl'etiei lactate poate compensa scaderea lor. A 1 apt are a est e una din in d at 0 r i r i 1 e fir e ~ t I ~ ide mar e inc i n tar e ale vie t i i u n e i f e m e i . Moleculele de IgA din lapte sint rezistente la modificaril<:. dar nou-nascut. Sint slni foarte mici care produc lapte din belsug. In momentul clnd gura est. este eel mai oaloros aliment din pu'!'ct d~ vedcre calitaiio. clinice I}i de laborator. Laptele de mama con~ine.l cii.~ultu. stnii) §i sa fie punctuala la orele de alaptare. care secreta cant. lactofel'lna ~i factorul bifidium. IgA pot fi gasite in colostru in cantitali de 20-40 mg/ml.de Hsemenea. nu cunosc "meseria" suptului. . In ~ara noastra nasterile au loc in maternitate. dorinia de a aliipta ~i voinsa de a trece peste toate momeniele critice }. ~)entru a se atial?ta maturatiei rapide a sugarului rruc. Anticorpii din Iaptele de mama pot fi decelati ~i in scaunul sugal'ilor alimentati la sin. evacuarea laptelui ce stagneasii in stni ). ~ontactul .e imp?t_riva ir~bolnavirii lor. odata cu aparitia numeroaselor preparate inclustrialC' de lapte. intrucit. acestea sint hine venite.Natura of era sugarului mic sanatos prin laptele de marna un aliment opurn.l~lare. !J:>. . prepararea ~i adrninistrarea dif'eritelor preparate de lapte. ca Japtele de femeie nu difera apreciahi! din punctul de vedere al aparal'ii fat a de inf'ectii.etabohsmulUl ~i aparatului renal. fie boga(i.at. demonstreazu rolul protector al laptelui de mama impotriv_a infecJiilor. cu ~esut grasos abundant. fie saraci. . Se va veghea ca limba sli nu fie "Jipita" de eerul gurii pentru ca mamelonul sa nu fie dat. Ca timp fii cheltuieli insa. In sfir~it. Printre avantajele marne mama ~i chiar ~i indica surori sau accept. survin mai tirziu.a?tiinfecti~asa a lap~elui um?r:. marne] sf~le. in ce priveste cantitatea ~i calitatea laptelui. tn prima zi suptulnu dureaza practie mai mult de 3-6 minute. responsabiE eu precadere de mfcC\llle neonatak. 242).{n afara de cUeva ezcepiii. sacrif'iciul este mult mai mie fata de eel impus de alimentatia artif'iciala cu procurarea.Il vn:1c. MlI'C(.:a germenilor Escherichia coli din grupa 0. daca este evitat.ati rnici de lapte fii numai pentru seurt timp. _ Pins nu de mult. eeea ce Ie face capahile sa aclioneze in mediul intestinal. lllulte 106 se mai numara recenirea mai rapida la norunor Iernei de a-si pierde siluet. deci. Mama este dat. . Totusi.se nasc anual tn lume. p H-uJui ~i la actiunea enzimelor proteolitioe din tubul digestiv. Activitatea antimicrobiana a JapteJui de mama depmde nu nurnal de anticorpi. El este absolut La fel perura toii. aUt in strainat. dar este ~estul de greu de SpUB cit tine de efectul binefacator al alimcntatiei naturale ~l cit de cont aminarea prin intermediul aliment. de IgA din ser . 58) 9i in care exists citeva faze mal tare care mare prin a volumului uterului. cil. ci §i de componentele sale enzimatice. armonia oieiii de [emilie. afara din gma. Laptele de miima Gon~ine anticorpi irnpotri. consolidarea rclatiei marnacopil. prin:. mama pOHle simti eontractii uterine dureroase. ~i Ia noi ill tara. Aceasta opinie s-a schimbat de cind s-a pl'eciza.oare sa fie curat. Rolul l a p t e l u i de mama in a p a r ar e a n o un i!. Este cunoscuta dif'ererrta ('. Hdeevate: Nu tre~Ul~ sa se uite puterea . m. sub stante care lipsese sau sint in cantltate foarte midi In laptele de vaclL Am insistat mai mult asupra roluJui laptelui de mama in aparai'ea nou-nascutului faya de infectii." deschisa. mama va impinge ~i ret rage 107 . Fractiunea IgA are rol ~i impotflva streptoc. r i i. pencliuue bazele unUL obicei milenar aparator al nC(lL (citat dupa prof.a (miinile.atiei artificiaJe.lntre inf'cctiile digf'sliw ale sugarilor hraniti artificial ~i ale celor cu ali menta tie nat urals.ate.ia lactata la mama este un proces fiziologic complicat. Este 0 tragedie ~i unul din cele mai rele efecte ale culturii apu~cn: asupr? societa{ilor tra. In timp ce alapteaza. multe observatii statistics (in condijdi de igiena deficitara. dige~~iv:.scutul adoarme. Necesita un sacrificiu din partes marnei obliglnd-o sa renunte la 0 serie de distractii ~i la libertatea de evadare in af'ara casei. Bolile sinului. ce asigura 0 dezvoltare normala ~i un maximum de seC~I'itHt.ata nu este in Iunctie de dimensiunea fii forma slnilor. Daca nou-wl.ru toti nou-nascutii sanatosi.diti~na1~ f~ptu. 5e int-rod uee mamelonul I}i 0 parte din areola. Actul alapt. Suptul ~i lnghitit ul slnt acte ref'lexe cu care copilul se naste. alW nu deschid gura. Acestora trebuie sa Ii se deschida gura. apasind pe barbie sau facindu-i sa tipe.e. de preparatelaindustri~Ie de lapte. cit ~i de un factor psihic (buna dis pozitie a mamei.ca frecventa ~i gravitate .o~llnul. In 1aptele uman c~mcentratia ?_iferitelor prin~jpi! nut:itive §i con:poziti~ lor biochimica se potriveste Iunctiilor aparstului dlg~stn:.a cu rnulta u~urin~a alaptarii de pediatrie auhapreciaza trecerea Ia alimentatia superioritatea laptelui de ani- critice (punctele 241. compozltla lapteIu! de. Primul supt este adesea dureros pentru mama. dupa 2-4 zile ele scad la 1 mg/ml. Altii string prea puternic mameionul intre maxilare ~i-l l'anesc. Contine ~oate In?terialele de eonstructae ~l sursele de energre m cantltat1. iar altii voluminosi. daca este posibil. s e u t u lui f a l it d e in fee t i i . ceea ce nu este reahzabil cu un produs 111- dustrial. .antlcorpl antI· poliomielitiei. a m a ~ i n 0 U • n i'i s cut u 1 t reb u i e s a i n vet e t e h • n i c a a I apt i!.it. ~i I:I'otei'. nou-naseutul ar trebui pus Ia sin chial' din prima zi de viaFi (Ia 612 ore I). Binele eel mai oe se poate face copilului In aceasta faza a vietii nu trebuie mic~orat consideratir rneschine de ordin "estetic".ra apus~ana. Succesul aliiptiirii tine aUt de eacitatia mecanicii localii la nivelul sinilor [punerea regulata a sugarului la sin. .are un 1'01 de protectie anti microbian a a rnucoasei clIgestlve. slnt mai rare la f'erneile care au alapt. DU!Ja prima nastere atlt mama cit ~ieopilul au dificultati eu alaptarea. deoarece favorizeaza revenirea uterului la starea sa anterioariL ' La primul 8upt nou-nascutii se comporta in mod uri foarte deosebite. ' 229. 228.cu.tat. La aparare a antiinfectioasa mai participa acidul neuramnlle. Unii fitiu sa apuce imediat mamelonul ~i sa execute bine mi~cal'ile de supt.a predispozitie mostcnita.Ga irimnogl?bulina IgA din laptele de mama . 227. Mai degraha este yorba de 0 anumit. sugarii mici mol' de cele mai multe ori de infectii digestive).ocilor 91 pneu:nococilor. ce. coil: apar mai fl'ecvent la nou-:lasc~\i al!mentati artificial. ci dorm ~i se comporta ea ~i cum nu le-ar fi foame.arii tnsearnna.t . Orarul supturilor est e fixat de medieul pediatru. se considers ca anticorpu din laptele de marna nu se absorb prin peretele intestinal si. sin. In decursul vremii nu s-a schimbat nimic din capacitatea biologica a mamelor de a aldpta.ul va fi lasat mai mult cu mama lui pentru a se obi~nui impr8una ~i pentru a depa~i sLingaciile inerente inceputului. 1\1.are exista .a prin alapeste neintemeiata.a Maiorescu). Mameloanele sint foarte sensibile. }n primele 60 zile ale wietii sugarului.e structural dlf:l'lta.a supraalimentatia. Teams Iiciala. Septicemiile ~i meningitele cu E. in care intervin 0 serie de mecanisme endocrine 9i nervoase (vezi fig. mama se modifies treP. Dupa opiniile actuale ale multor pediatri experimentati. Orele de supt sint acelcasi pcnt.

de obicei tnceptnd din a 4-a zi dupa nastere. pentru a se rea liz. perioada respectivll au fost boll tntecttoase in maternltate (diarei. Uneori marna rarnlne fal'a explicatii 9i f. Durat.urile din pr imvle zile PUll.). care este un lichid gslbui. tat III m a i are d e file U t u r mitt 0 are I e: . tatal eopilului este dator sa anunt-e dispensarul teritorial de pediatrie. nou-nascut ul ar trebui sa suga la toate cele 6-7 supt. 230.i lactoglobuline. in mod normal..ul sint adusi cit mai repede in familie.area in primele zile de viata. infeotii stafilococice cutanate.amlni dupa nastere. dar in mod inegal. P rim e 1e z i 1e d u P 11 v e n ire a din mat ern ita t e. trebuie sa fie co~tienli ca "meseria de parinli" este cea mai importanta din cadrul exislenlei (iecaruia dintre noi.eri.at din a 5-a zi. nu este delco anorrnala 0 astf'el de event. ce doze. In trecut.Jur ia" sau "suirea" laptelui (declansarea f/i instalarea secretici) survine la intervale variabile . Supravegherea ~i 'ingrijirile acordate 'in familie 233.lactalbumine \. taud :ji mama.Chiar daca ptna acurn nu a faeut-o.a 0 stimulare optima a sccretiei laptelui. Mai lnt. fiicind lee seeretiei de lapte de tranzitie ~i apoi de Japte definitiy .uri fixate de medicul pcdiatru. In realitate insa lucrurile nu deeurg tot.cantitativ.oate cele 6--7 1118se.Se va sfatui cu sora de ocrotire de la dispensarul teritorial de copii asupra urrnatoarelor problcrne : a) pregatir ile necesare pentru transportul marnei ~i nou-nascutului acasa (mijloc de transport.C. Inccpind din ziua a patra . g) daei"t s-a admiuistrat vitamina D3 (s(w ])2) 'Ii III ec dozi\.ru noua misiune a marnei. de acum inainte eel putin in prirnele luni de viata ale copilului. duratii. daea nou-nascutul a prirnit 9i alteeva in afan1 de laptele de marna. unde este locul eel rnai potrivit pentru adaptarca nou-nascutului 9i pent.rnamelonul lncet din gura nou-nascutului (miscar! "de du-te vino") sau va a pasa cu un deget pe obraz ul acestuia. In v e d ere apr i m i r i i a cas 11 a sot i e i ~ cop i I ui lui. Holul rnedicilor 9i surorilor este preluat de vecinele de salon. c) Iixarea locului unde va fi instalat copilul in locuinta . pe linga cazeina (proteina specifics a la ptelui).deauna astIel. f) dadi a fost vaccinai en B. 0 proportio mai mare de proteine din zer . scutece etc. Daca totul a deems normal. Instalarea secretiei lactate.Pasnic. a 6-a 9i chiar a 11-a zi).ru depa~irea picdicilor ivite. oricaror vizite inoportune in prirnele zile d upa reintoarcerea sotiei 9i ccpilului din mate rni ta te . La plecare mama se va infol'ma de Ia medicuI pediatl'u care a ingrijit nou-nascutul despre urmatoarele: a) greutatea 9i Inngimea Ilou-nascutului. De asemenea.irz iu (a 5-a. . intprnare in sectia de l'eanimare) sau dadi a pre~mtat('relm semn de a/armii (convulsii etc. marneloanele slnt atit de calite inc1t durata supt.artt. lJ) dara III 108 Daea nu a faeut-o pin a aeum. tatiil este dater ca. e) indicatii des pre alimentatia sugarului 9i lauzei.ului va fi marita trept. .atea de colost.. infectii respiratorii etc. 232. d) modul cum trebuie sa se cornporte cu mama si cu nounascutul . unii nou-nascuti nu sug de fieeare datil clnd stnt. cu valoare mare in nutr-itie I)i crestere. experienta 9i superstitiile se transmiteau de la 0 generatie la alta..a care sa 0 ajute pe lauzil in prirnele sapt. b) amanunte despre alimcntatie (ol'arul.a supt. de ee).e esential de stiut de ciitre fiecare mama ca . toti copiii se nase in maternitate. sa se oeupe de toate problernele de aprovizionare ale familiei 9i sa se integreze in toate treburile de gospodsrie interioara (vezi 9i punctul 204).ii . Daca nou-nascutul a supt bine 9i rnult Ia una din mese.cornparativ cu laptele dofinit iv . In plus.a sa u ar·tificiala.l suga la uncle rncse. secretia de lapte cre~te treptat.rcptat. Colostrul contine. contine mai multi anticorpi (substante cu 1'01 in apararea organismului) decit la ptele definitiv. d) ce seor Apgar a ohtinut non-nascutulill l110mcntul na5terii: c) daca nou-nasentu\ a necesitat lllal1CYre de reanimare (administrare de oxigen. se stie eil glandele mamare secreta cantitati Ioarte mici de lapte (de colostru) in primele zile. Practic 9i psihologic. F'p uizarea fizica de d upti naste re !Ii uncle imbolnaviri intirzie inst. Cei doi parten.a cineca. Inainte de instalarea secret. 242).). cantit.ura perrnanent. ' . ' . in tara noastra.rul. uniformitatea mediului Inoonjurator. Nici in a doua zi. la na~tere I. care ii dau e xplicatii eronate !Ii 0 indeamnii la trecerea la aliment. iar mortalitatea nou-nascutilor 9i a mamelor era mare.G.lcl de situat ii. . t. vlscos. Este un mare avantaj ea mama ~i nou-nsscut. Chiar din a doua zi.). c) dad. la mare incercare rabdarea 9i voi nta mnmoi. dar hot. b) obiecte necesare pentru ingrijirea nounascutului la domiciliu (cos.ulbure seros. In a treia z i rnarea majoritate a nou-nascutilor VOl' suge la t.a tia mixt. preferind sa doarma. a 7 -a zi de Ia na~tere. va lua toate rnasurile pentru excludere. Colo s t r u 1. Daca nou-nascutii nu VOl' S. in uncle maternit{lti mama nu gase\lte incurajarea necesara in ast. ohiecte necesare infi'i~arii ~i lnvelirii nou-nascutului}. Supt. de multe ori rnai t. Zilele fji saptamtnile care urmeaza stnt cele mai grele! le~irea din maternitate 231. legat.ru scade t. La inceput. mama 9i nou-naseutul VOl' fi vizitati de catre medieul 109 in condiliile (Jielii moderne cre:jterea nnui copa nu mai poate fi lc1satape seama "instinctnlui matern".Va apela la 0 ruda apropiat. daca s-au intimpinat dificulta~i de alimenta\ie etc.iei lactate a pare colost.a mamacopil. Ingrijirile sinilor (vezi punctele 186 j. este bine ca uou-nascut. Ceea ce a facut statuI pentru asistenta na§terii trebuie continuat !?i In familie in ingrijirea copilului. de multo ori. au disparut.'\l'a indrumari corecte pent.a larca secretiei lactate. dup a experienta noastra mama sotiei este persoana cea mai indicate. alaptarea va dura acurn 10-30 minute.ului poate fi prelungitii la 20<30 minute 9i chiar mai multo Acesta este modul in care ar trehui sa se desfa~oal'e alap t. prin Jipsa sa de asistenta medical a 9i de conditii de igiena. se face intre a 4-a 9. pu~i la sin. In plus. s-au aplicat tratamcnte mcdicale nou-nasclltului (ee mpdicamente. de un de mama va primi indrumarile neCCHu·e. eu cite 70-80 ml pe zi.i rapt.uali ta teo Dill a patra zi.ul sa suga din ambii sini. In prezent. est. primejdiile cere pindeau pe mama ~i nou-nascut in momentul na9teni. el ponte "sari" peste mas a urmat oare.. Ext ern are It din III It t e r 11 i t It tea mamei si nOll-nc1scutului la iennen siiniitos.. ei nu VOl' fi foryati. Datorita aeestu. ingrijirile Iacute de aceeasi persoana ~i evitarea infec~iilor intraspitaliee~ti sint eiteva din avantajele adueerii preeoce a mamei ~i copilului in mediul familial.'i la plecarea din maternitate.). mama ~i nou-riascutul sint externati din maternitate cit mai repede.

a mina D etc. din faptul ca s-a acordat asistents gratuitii. Sora dp oCl'otire va indruma asupra fplullli Gum sa "instaleze" pe noul . de la "t.ple SHU l'idicole. Mama nll trebuie sa 5e jeneze sa pUDii orice intl'ebare medicului. SOHre 9i pxcrcitii Iiz.a 111l11J sugar.ului se YOI' nota: num«le fji pI'E'nu:Tle]p copilului. sa alba. modalit.c. .oate intrebiirile. St ai. sugarn . dar pil.os. cu t.a conditie de baza este lndcplinit.adresa 8i numarul de telefon al clispensarului mecliGal. primel« silahe ~J cuv inte P. pe scurt va deveni chiar un element de civilizare aeolo unde este cazul. Cpl rnai bun medic al unui copil este acela care-I vcde tot. . pentru ca sugarul sa fie luat in evident.o]' 9i. avlnd grijii de a nu jigni. b) Patul copilului (vezi punctul 559) c) A~ezarca nou·naseutului ~i sugarului in pat. Modiiicarile ooritinutului nlimcntatici. nl diq.medica]e. Sugarul doarme mai reJaxat. ca medicul "raspunde de copil". intotdcauna raporturile vor fi de resppct 5i de sincentHte de ambele par}l. calire prin ar-r. medical({.ea in ea. Caclrcle m€·dica]e sint obhgate sb 0 ajllte pe mama si Sa lamureasca orice neclumerire.icc et.r face un bilant al progreselor observate (cind a plins (:u InCI':nll. 234. nu existii pericolul de a aspra pe tra111 . claca regurgitpaza sau varsa. va fixa alimentatia si va elahora un plan de prevemre H Imbolrnivirilor (adrninistrare de Yita~lin~.rusoul" sugarului pinii la alimentele ce t rebuie procurato pentru mama ~i sugar. datele la care s-a ad ministrat vit. In caz de schimbare a Ioc uintei parintilor ee ridica fisa medicala" a copilului si se duce la dispensatul localitiiFi' sa~ sectornlur u~de domici liaz a acest. este bine ca el sa aiba cit mai devrerne 0 camera in care sa doarmii singur SHU eel mult eu mama sa. ii va clemonstra cum BP ingl'l]E'')tp 91 cum se allmentPilza sugHrul. Inerederea in medic.uJ'] In primr le scrnne (I. Sora de oerotirp va nota pp caiet urma\oan?!e date: . De 18 sora de oCl'otire marna va cere toate sfaturile practice de care are nevoie.proincalzirea este periculoasii putind determine ceca ce se ruunesie . cu atmosfera umezeala 9i eu temperatura inconstanta.arile. greut atea 1}1 lungJ_mr:a la n.l-~e Cd aceasta pozitie este mai fiziologicii.. maternit.i. So m nul.aria.numarul de telefon al salvarii sau al cabinet. daca acceptii. chiar daca unele par sirp.a internil.iei. Bucat. aceast. o marna tinar. De oitua copilului riispurui in prinw_l rind piiriruii ! Facem aceasta precizare pent ru ca unii parinti au intele:. indicatiile corespunzgtoare .l are 0 multi me de lntrcbari de pus meurcului ~i sorei dE' ocrotire. Chiar dacii este sanat.i de a solicita asistenta. ya riispllnde Ia toate_ nedumeririle mamei. In localit. cind a stat in sez ut. dezvoltal':'a mut~n.rintii sint datori sa anunte pe sora de ocrot. Sora de ocrotire va indica Iamiliei tot ce este necesar.!joe caloric". en [ebrii mare f?'i alter area sliirii generale. Pe Iinga sfaturile medicale prcpriu-zise.oat.. entarea lii:aplanarea eventualelor diferende va Ii posibilil.ire. Nou-nascutul siinatos va fi culcat pe 0 parte sall po burta.ey pSJh]('i~.).a sinceritatea.ul nost. _cohcJ!e 5e calmeaza. considcrind'. de aceeayi persoanii. Sugarul are nevoip de uniformitate in ingrijire. Radioul !)i televizorul deranjcaza pe sugar. t. data nasterii ~i a externarii din rnaternitatc. ~l a drninistriirii primei doze de vit. daunatoare pentru sanatatea Iii sornnul suga rului. verb~1 9i in scris (intr-un caiet special)..~te. trebuie vazut pe!'joclic de med~c. . "convorbirile" se materializeazii numai prin contactul impus eu priJejul b..:enit.abil.impul .arnina D. . Sancilatca copilullu cste mal presus de v • :l!~- data nil se va afjcza patui (cosul ] linga sobii : su. Pe coperta caiet.ia.JDHrJl B.ru a acordat gratuitatea asistentci . pe eft posibil.ere.at ilc de ingl'ijire si de educatie se VOl' st. Mrdicul va urmari grcut atca. niciodaUi pe spate eu fata in sus. incl'pdc!'p l:c'(] pr~~a 91 sa se inteleaga.. orice copil tl'ebllie . pe miisura ce-i yin in minte . ziua in care a "tinut" capul. mama se va interesa de a dresa dispensarului de copii Ia care poa te apela la ne voie. Acestia VOl' da.sa: ea parintii ~i medieul sa se Cllnoasca bine. Teama de a nu mdlspune pe medIC nu trebui~ sa revina pc pilxini. daC8 In stal'ea sugarului a aparut eeva nelini~titor. va fi tngrijit en calm fji. imbril.e imbolnavire eviti\ cat. ca si inctiperile cu fum de tigara. Chiar atunci cind familia pleaca in concediu. Nimeni nu este pCI'i'eet ~i de aceea pot srI dlhcultll\!. in supravegherea teritoriului unde mama are domiciliul st. Conform legislatiei noastre . 1\'1e die u ide dis pen sa r t e r i t ()ria I e xa mineaza In mod periodic sugar ul. incepind de la YIrsta de 2-4 saptiimini.lii zilnice. de confort fji de aer! 235. vaccinari. infa!)atulUi 9i alimentai.nar v(. In acelasi t. a mrdicamentPl.l8nsarnlui policlinic ~i' al spitalului de cop~i ter!torial. In ultimii ani se reeomandii 9i se folosef/te eu precadpre intr-o serie de tiiri a~ezarea nou-nasGutului Bau sugarullli "pe burta".ire de orice schimbare a domiciliului..C. cum sa Ioloseasca bugetul familiei.numele exact al medicului pediatru ~i al sorei de ocrotire.l~l la diepensar in "zilele de Gonsulta)ll profilact ice . sora de ocrotire va invata pe mamele tinere cum sii-~i organizeze munca. planificat.at.o la.re. 'Copilul beneiiciaza de grat uitate (asistentii medicala I)i medicarnente) in orice colt al tarii. sora de oerotire va trehui in!)tiintata de durata absente]. de respectarea programului de somn.vir. .sanato~l :'01' fl d'.a de rncdicul ped iatru de la dispensarul terit.. copilul oste. . orarul rneselor. In Iamiliile in care nou-nascutul locuieste in aceeasi camera ou adultii se va alege pentru co9 sau pat un loe Ierit de curent.orial. iD~a inainte de nast.it de n:18dic: Nou-nascutii siinato9i sint examinat. zlrnbct. scorul Apgar. Este bine ca familia sa S8 ob~nuiasca de la incepl1t sa llU se oeupe fara motiv de sugar.I'Onuntate. Nou-naseutul latermen este in stare sa intoarea capul.). de lini!)te absoluta. 236. prynul.ur.orele de consultatii ale medlCuh]J pedlatru de dJspemar: 110 orice.. De altf'el. cu 0 voce calcla. luare a de rni\. De la incpput se va vorbi Cll el intr-un limbaj rational. Este suficient daca mingiierile. lumi~os 9i linif?tit: Nicio- stnt de Non-niiscutul are neroie de linifjte.ului medical de unde se poate cere asistenta de urgentii la domiciliu.. 237. Schimhhrlle domiciliului copilului se anun\a la dispensar ul teritorial de pediatrie. Toate acestea se VOl' discuta de la om la om. mama va nota t. Ambii parin~i vor nota observatiile lor dcspre sugar.(. oricit de siiniitos ar fi. eruptia prirnilor d inti ct c.pediatru ~i de sora de ocrotire. . I':51 p n:'c(.a 9i urrnarit. .area normals a sugarului.ast rofele ce pot survern in e xistont. cum 8a-~i aranjeze casa. medical. la dOIlllG1hu:. in acelasi car net. flP?al'~ pensar de copii. mama a fost luata In evidenta de cat.re sora de ocrotire. Expericnta a dernonstrat eii urm ariroa mc dica la regula~a nSlgura de zvolt. data VHCC. Orice copil.l'ii in spital.nar.abili irnpro una ell mcdicul sau cu sora de ocrot.atea unde ajunge cu sugarul. .i mp. R 0 luI so rei d e 0 c l' () til' e. a) Unde doarme nou-nascutul t Daca este posibil. ajutOJ:ul statului trebUle insii inieles cum se ellYHlC'. cind este culcat pe burtii.' l~lr In.re s-a niiscut.

acest. de asernenea. propor\. Daca nou-riascutul sau sugarul sint sanato9i (au un tonus muscular norrnal l).i 1a sin. In maternitate.lni\i art if'icial era de 85 'Yo. Aeeasta constature era valabila at.a o perna de puf. Singura e xcep tie se int. mai aJes in mecliul urban. Laptele de vaca nefiert este practic totdeauna contaminat cu gerrneni (punctele 265-266). au sur-venit schirnhari mari in modul cum se abordcaz a problema alirnentatiei. dcctt hran it. AsHe1. laptele recoltat de la marne se f'ierhe. Din aceastii statistica rezultii ca la copiii alimentati artificial.ribuite alimentatiei defectuoase 'ii foarte putin subalimentaiiei lji infecliei. aproape ca nu exist. A e r ~ i I u min iL Ca orice fiinta. De asemenea. iar in pat nu e xist.i diareele erau at. "Laptele $i dragostea de mama nu se inlocuiesc" $i Ia om.a deosebiri in prograrnul sugarului intre zi ~i noapte.ist.ia de Imboln(l\'iri. [aeuta de catrs unele marne a avut. 237 b i s. care sint socotite acum clrept cauze principale. De aceea. In afara de unele eazuri bine motivate. ale soldulu! 9i membrelor inferioare .sln era de 15%. l\'ici un maml81 de pediatrie \Ii ni('. daca sugarul este pus la sin. Pe baza marilor progrese ale igienei generals ~i ale igienei laptelui In special. 5e punea prea putin pret pe cauza infectioasii a diareelor.ati natural.at. In anIl118?lt. adesea fulgerator. Acestea au fost Inlocuite eu 0 conceptie mult mai realist a 9i mai fireascii asupra nevoilor sugarului. Este lapteJe care se digera e~J :-nai ul)or.ati i sugnrului. La Berlin. in urma diareelor acute. morbid"8 (lUt. iii de areea se poate Iolosi in cursu! noptii un sac de dormit. i Cu decenii in urma.ul 301! Allrnentat!a 238.istica morbidit.ati artificial abia daea mai depaljeljte pe aceea a copiilor alimentati natural.ale ~i occipitale.atistice arata ca sugarii aliment.a int. Contribuie la int arirea muschilor cef'ei f)i spatclui. La timpul respectiv. cind este nevoie sa se administreze J. numai unul dintre ei este alimentat la sin (Harnack). medicii pcdiatri impuneau orare rigide sugarilor iii mamelor. pentru a trai iii a se dezvolta. Tulburarile de cr89tere \. Am intimpinat dif'icultiiti.lt la noi in tara. Teate studiile st. stat. 0 nctiune propagandistica mai puterniea declt toate avertismentele pediatrilor. Cei mai multi copii sint linistiti in pat in primele luni de vial a. pe cit posibil. Nu se VOl' f'olosi nici un Iel de snururi sau siret. fie prin intermediul unei eamere vecine). I nainte de a culca sugarul.oreaza in mod Ycrtiginos.urica este suficicnt. mssurile de prot. asa ca aceast. propor\ia de deccsc. Introdncerea preparatelor ("formulelor") industriale de lapte ~i folosirea frigiderului (9i a celorlalte mijloace de refrigerare ~i conservare a' produselor lactate) au redus in mare masma risGurile infectiilor digestive.it cu marncle. De aceea.atea copiilor aliment.indu-I in alta carnerh.at implica pericolul infect. Din nenorocire a 8pilT1Jt concomitent un alt fenomen ingrijorator: numarul J11amcJor care alilptcnza se miq.llne ste in unele inf'ectii ale sinului (mastite.a va fi incheiat eu nasturi.uri. 240. Unii sugari nu aocepta Insa sa doarrna pe hurt. Vezi punct. U90r de sp alat.hee lichidele refluate din stomac. suf'ocarea este imposibila.atie. LapteJe de mama recolt.i 0 revista de speciaJitate nu au sustinut superioritatea alimentatiei artificiale.). mort. Higiditatea conceptiilor pediatrilor din trecut trehuie inteJeasa in funeiie de nivelul cuno'!tintelor medicale 'Ii de contextul social al epocii.reze iii sa-iii autoregleze temperatura. S-au dobindit notiuni noi asupra fiziologiei aliment.itic previne ~i corecteaza unele vicii ale coloanei vertebrale. A9a cum s-a vazut anterior (punctul 226). pentru ca aJunge 1 2 (lat. cit 9i cu cadrele medii. 239. se va aerisi ineiiperea (fie m ut.a pat. in 188?. circulatia singelni si toate procesele vitale. in aceJa91. S8 Iltie ca Ja orice animal. G e r men i i din I apt e. dezvoltarea JapteJe propl'iei specii. se YOI'face toate tncercarile ca sugarul sa primeasca direct laptele de la sin. In situatii speciale. e) Se recomanda sacul de dormiti In prime le saptamini. in momentul de fat a se Ioloseste un eriteriu mult mai fin ~i anume st.ati artificial se trnbolnavese mult mai Irecvent in prirnele 4-5 luni de viata. mortalitos = = mortalit<lte). Acest. Din 8 sugari internati in spital. Alimentatia nat uTala este bine sii se respeete optima este asiguratii eu 241. abcese etc. Aceasta poz.atea sugarilor alimentati Ia . 112 8Mama III copllul 113 .r-o hU8a de pinzji de culoare dcschisa. Laptele de mama este practic steril.alit.cctie pentru sugar au putut fi atit de hine puse la punct.ica mortalitiitii2 serve a drept argument important in sprijinul superioritat.arii. este singul'a hrana care este adaptata nevoilor nou-naseutului l)i sugarului. laptele matern garanteazii 0 bunli dezvoltare a copiluJui.a. cit 9i in strainatate. d) Cum se tnvclcste copilul In timpul somnului i Se va Iolosi 0 paturicii Uf!Oara din linii inveli t. De-abia cind creste ~i incepe sii l1pedaleze" (2 luni) el se poate dezveli.ea pielii. 1n ultimii 30 de ani s-au inregistrat progrese rnari in dietetics inf'ant ila.imuleaz a act ivitat. Constatarea ernpiricj. au munt prin af'ect iuni digestive In 1uni1e de vara de 20 de ori mai mul]! sugari hr[miti artificial. cu 0 solicitare minima din partea organismului copilului. Fe l u l ali men tat i e i ~ I1l 0 r bid ita teal I a s u gar. at. cind am recomandat aceasta.apte muJs. In prirnele decenii ale secolului al XX-lea. In timp ce a sugarilor hr. probahil. sugar ul are nevoie de aer iii de lumina. 0 plapumioara cu puf nu este necesara decit iarna sa u cind copilul este BCOS la plimbare (in zilele friguroase). In acelasi timp se crease o intreaga alchimie in privin\a modului de pregatire a diferitelor preparate de lapte.ea st. in care mamele 9i medicii erau ingroziti de numarul mare de sugari care mnreau.ii aliment. dar ~i ca urmare a Iargirii Iii consolidarii cunostintelor noastre in domeniul alimentatiei.impul no p ti i.tlmp este singurul Japte crud care poate fi haut fara pericol. devine rnai rezistcnt la imbolnaviri.a.alitate a era de 5-7 ori mai mare decit Ja copii alirnent. Pe piata au aparut 0 de produse pentru inlocuirea laptelui de mama. lnclt in multe regiuni mortalit.e tice pentru dif'erite virste).atiei si s-au realiz at progrese cxtraordinare in industria alimentarii (indcoscbi in eeea ce priveste produseJe diet. la Munchcn. pe motiv ca sugarul se "sufocii". bolnll\'icios). avind in vedere pericolul de strangulare.atiei naturale fat a de orice alt mod de alirnent. se va pastra 0 igiena riguroass in recoltare a lji manipularea Iaptelui de mama. Copilul doarme linistit a t lt ziua. cit ~i in t. la ace!}ti sugari nu se observe turtirea capului la nivelul oaselor pariet. ruort. In plus. legile naturii. seca~ lcste. Organismul inca Iragil se deprinde trcptat sa-9i past.

l' e h n i c a a lit p t l'l r i i. Limit.arntnt.-i poate oferi nici 0 alta persoana ~i acest. .legal postnatal. jar data urrnar toare cu strngul. citeva zile de viaF\. gurii ~i nasului.ru a evita aparitia "febr8i de sete". pentru copilul sau. Scaunele sugaruJui hranit la sin sint mai putin abundente (substante reziduale in cantitati mici) declt ale copilului alimentat cu biberonul.sa nu adoarma la sin.a nu are putere sau "nu stie" sa suga. mama e st. mereu modificata de progresele actuale ale medicinii. duce aproape in toate casurile la in/arearea precoce {nou-tuiscutul nIL este pILS regulat la sin . de-c: JunguJ ~ult?r luni. dar destul de greu de pus in practiea de multe ori! Unii nou-na'scu\i par S3 se fi nilsc.a mama invata in cite va minute putinele reguli ale alaptarn. 0 lipsa total a a secreti~i lactate. rniscarile normaJe de supt. dorinta de a partieipa la micile pIa· eerl ofente de ora~ (speetaeoJe..a se da compleiiirile de lapte sau de ceai. .ici de lapte.itatea de lapte necesara fiecarui copil. lipsa unei educatii sanitare (ar trebm sa se Inceap:l din 9coala 0 "init. _ co 71. . Nu exista.aI?e c~r~ alapteaza a fo~t . la nev oie. cP]'e este datoare sa /. 0 "m?derlllzare ~l ~ma?elpare prost inte1easa a unoI' tinere. enzime) lmpotriva unor bali. cu sau fara avizul medicului. daca urineaza mai mult de .mew . pent. pentru a h complet golit.~e. Acasa. .sa prinda malmdollul ~.ire este datoare sa viziteze frecvent lanza.arI ca: "nu am lapte" sau "copiIuI nu a vrut sa suga" sau. _un mare sacrificiu din partea marne I . Marna 8.) ori in 2/1 de ore.u fe. toate a vind la baza o lips a d~ educa~ie sanitara. mama care alapteaza economiseste multe ore de lucru . imedist dupa Iiccare supt.mini pina reuge. de eele mai multe ori Jipsa dorintei mamei de a alap~a. se :~r ~oli stnii prin muls corect. In astfel de situatii..rain ica cu copilul.area eforturilor fizice. curat Iii sterrl.roleze temperatura inainte d~ a-I da copilului. Alap t.e dat. hre9. Mama care hrnneste copilul la stnul sau sirnte in straf'undul fiintei sale ca-} da ceva ce nu. in sfir9it.ii/area su{letca. prin ernotiile fji eforturile Iizice pe care Ie implica revenirea ucasa.rii "merg bine" 91 cn lapte de vaca sau eu lapte praf. de sperante ~l d. pastrarea re pausului In pat.ut et~ fname ~i en )ec~ja lnvatata" 1 in timp . s-a constatat ca 0 mare p.so. 114 115 . este Ioart. E~otiile ~i grijile lega~e. laptele pastreaza intact continutul in vitamins si in saruri mineraJe.. mama se va margini doar sa dea nou-nascutului dteya lingurite de ceai indulcit cu zahar (1/2 lingnrita rasa In 100 ml). Pe plan psiho-emotional. . practie. Ea nu pre para ~i nu fierbe nimio nu are grijii sa-~i procure lapte praf sau sa cont. evit. Alimentatia Ia s~n prezint.. Sugarul va Ii pus des la sin. Inyarcarea s-a facut in 80% din eazuri fara 0 motivar. Daca acest. • . excursii etc. iar temperatura din camera nu depa~e~te 24°C.e.oreet. Folosirea biberonului in primde sapti1mtni.epind cu dreptul.a a aJapUl." nou-naswW1Ul: la Srlpt.sa adoarma imecliat dUDa aeeea. asadar 0 mare eeonomie de timp de energie ~i de bani.sClltul nu are putere $i rm "fjtie" sa sugel.re. VOl' pretlDd~. .determinata indeosebi de urmarile negatlye ale .inuare .l'ii. in minten oricarei marne (91 a intl'cgii familii. alt avantaj mai' putin cunoscut: permite 0 adaptare mal usoara la cant.:Tnentmerea sccrc/l. Iieoare in Ie lul lui. ascund. mai ales.iareola.c sa suga c.2. la prima afirmatie a mamei ca nu "are lapte".art~ a mamelor au intrerupt alaptarea eu mult inainte de epuizarea concedn:lm .data un. In primeJe zile si chiar mai tirziu. Asa cum am arst.a este un simt.a : . copilul va fi pus Ia ambii stni.:jwtco. ' Din punct de vedere practic. de a c!iipta. vizite.). S~aderea numar~IUJ de m.e obJ~ctrva..it. lll(. conf'erindu-i sentimentul 9i satisfaetia deplina de a fi mama. ' .ii. JapteJe urn an coritine 0 serie de substante protectoare (ant.~tiinta".iere" a fetelor pentru r01ul de viitoare marne I).area supararilor ~i a exoeselor de irnpresii. tiei lactate. Daca sugarul este linistit..a ~i ur.a.ce a1tii au neyoie de citeva zile sau sapti!. indolent. alimentatia core eta ~i. dupa un orar elastic. pe clnd pentru insusirea tehnicii aliment. Intre mese. . .CIVlhz~tlel m~dern~: dezhplrea de caminul stram0gesc. 0 parte din lapte riimine neeoacuat}. daca temperatura copilului sste sub ~7. Volumul tesutului glandular se va ml~~~r~ dm nou dupa ce se termina alaptarea. Usor de spus. alternind ordinea cu care Sf' dilptea.at mai sus (punctul 227). alti multi factori care influenteaz(\ inslallli"ea.i li1n\.a de Ja 0 masa la alta.dorin/a \\'i (Joinla. "tehnica" corect. Aeesta poate suge cit simte nevoia. .lcum particularilstije sale iii mama recunoallte unele manifestari Ble "personalit&\oij". La iesire a din maternitate. sa-i organizeze programul. nu este necesar adaosul de Jichide.ljllte pe mama in [lcest scop) ~'ste cii. lipsa de ajutor in pe~JOada de liluzle dm partea parintilor. S-a1' pares ca aiei intervine Iii surplusul de afectiune ~i intimitate care se stabileste intre mama ~i eopil prin actul alaptarii. concentratii ~i adaosuri. dnd. _ sa "termine repc. .area constituie. ea va Ii obligate sa renunte la dlstr~etll 9~ la 0 mare parte din lihertatea de miscare in afara familiei. unde alte marne ("cu experienta") Ie-au rOllyins ea suga. Flecare eopil are de pe . din sinul mamei la copil. Ccnsum at crud. . "ml-a plel'lt laptele".i nou-niiseutul trebuie sa invete.:)a sorn de ocrol ire. . Se pare cil din aeeasta cauza copi ii hraniti Ia sin i~i BUg degetul mai putin decit cei alimeritati artificial.armonia "[{'iii de [amihc.. buzele iii rnucoasa gnrii nu se usuca. Intr-adevar. in cont.z. cresterta ~. _ sa-~i ga. Regula general a este de a oferi un singur sin la 0 masa. cei mai importalli. se poate determina adesea 0 sciulere iemporarii a secre. . motiv de a renunta la alaptare. Temerile de ordin estetic nu trehuie sa fie nicio. Nu poate fl socotlta mamii buna femeia care nu este gata sa se sacrifice fara ezitare.reaca nejustif'icat la completiiri cu alte preparate de lspte f}i nici la folosirea bibcronului pentru. ~e fi. de dureri.oare Ea-l "irrvete Ea ruantnce". in perioadele crnd mama este treaza.ecare supt. dlIl comoditate. In noian~1 de griji. nil mai ""rea sa traga" din sin.4°C (rectal).icorpi.direct. De asernenea. . s-a introdus un preparat de Japte sau ceai. griji ~i cheltuieli. Sora de ocrot. pe linga lndeminare. Orice nou-nascut normal cxecut. nu inghita aer. alaptarea devine pentru 0 mama echilibrata 0 adevarata placere. Ceea CG ('ste sigur ~i trcbuic lntipi\l'it. "Initierea" pentru in~areare a inceput chiar din matern_rtate. U_n1C pe~~r. tram a tlt de intense ~l de Impart.atiei artificiale. . int. Intr-un stu diu efectuatin sectoru] 2 din Bucure9ti. alaptarea creeaza a legatura mai t. de pe acum. sa 0 sfatuiasci'i In toate problernele. este necesara 0 lntreaga . Copilul hranit exclusiv la sin nu va suferi d~ infectii intestinale de origine alimentara.sca $i echilibnd nuvos 01 mamei..puncrell regulata a slIgarnlui la sfn. iar secretia lactata nu este complet instalaui. §·i encr.: . nou-na.e. 24. . agitatia. angajarea tntregii farnilii In ajutorarea marnei slnt mijloaeele cu care se poate corecta aceasta scadere a secret.(Jigoarca vi "pn'ccpcrw.)'( il:Tlcio. de incer tit udini.e~ lll~tale.easea singuI' poziiia corecta a capului. ea nu steriJizeaza bibero'anele nu ealculeazii dilutii.de" Ctl fiec&re maSE\ ~i . MO~lv. Cea mai neini [iat.e important sa nu se t. daca secrctia de lapte nu este suficienta. Intelegtnd prin aceast.

pie lea di~ jur.lr.Mama of era sugarului stnut I n timpu a ap arn nu se va n. . Sugarul isi formeazii. nu va prinde bine marnelonul. probabil nu au senzatia de foame ~i nu si-au sat. departa niciodat.~ (fIg. !'. Smulgerea brutal a a sinului din gurii poate ducc ulterior la refusiul. smaltuit. la domiciliu. valabile de altminteri atit la maternitate cit ~i la dorn iciliu . secretia de lapte scade . CUraya unghiile. Daca este nevoit sa astepte ptna ce mama este gata de alaptat.. in tn?p. compresiunea exercitata eu policele (degetuI mare) ceva mai sus pe sin ajuta la evaeuarea lapteIui din canalele galactofore.a. 63).'g. " J b) ~n nou-niisout la termen. nu prea gros.i ant. c~r~. marna va muIge restul de lapte eu mina. sust.impul cit ali'ipteazii. Este unul din motivele care a dus la "alimentatia la cerere". (cE'1 mult 20 de minute) obose\'te pe mama f)i duce la ramr~a mamelonul~]. este bine ca sugarul sa fie culcat. la incercarea de a-I pune in nat. inainte de a fi lnat cantitatea necesara (dupa parerea mamei). mama va misca usor mamelonuI in gura copilului sau il va retrage putin.o de a.d) Inaint.tor~i mijlociu. este un eopil e~r~ p~ate pune problerne in viitor ~i care probabil a suferit in tim pul saremu ~llsau naster-ii. tehnica alaptarii trebuie invatata" bine de catre mam a.m~1cu. Daca nu se trezeste.grase ~l nu se aplica subst. I) Cind sugarul este prea debil pentru a goli sinul. ~e 117 sinului l j) Daca nou-nascutul Mai ttrziu. 64 . care suge la 3--4 ore f)i se saturn. e) Mirosul parf'umurilor folosite de unele marne face pe unii sugari sa refuze slnul. In maternitavi exista saloane specIale. . b) Mama va introduce in gura nou-nsscutului marnelonul 9i areola (dadi aceasta este ingust. cu capul in unghiul format de brat \. ')i .u-nascutului. Dacii presiunea buzelor si gingiilor se exercitii numai pe mamelon. numai asa presiunea exercitat. Acasa va aJa. care determine durere locala. gar.e Indeparteazii compresele sterile de pe marneloane.a ("nu vine lapte").orva puncte . va suge cu tntreruperi. of) Pregat. deprinderea de a adormi ori de cite Of! este pus la 8m: ce tr'age citeva minute din sin adoarme.ru ca t. cit §i pentru su63 Alaplul'l'<l n pozijie culcaUl. i Fig.0 necajese 91 II tulbura pe sugar.zhp. iar nou-nascutul va fi a~ezat cu fava spre mama. Parul lung ce cade pe umeri va Ii ridicat 91st. In acelasi timp. flamind nocat (schimbat) infasat corect si comod (nu prea strins. lauza trebuie sa fie calma sa nu i se faca observatii. i / 116 .cuprins intrc degetul ari'i. recomandata atlt. fara vigoare sau chiar va adormi la sin. da~ nici prea U90r). pe unghiul format intre bratul. Iii antebratul de partea sinului din car8 al[!pteaz. 0.unele medicamerue administrate mamei si n. Cu timpul. pune nou-nascut. ' . tinind piciorul.starea de sanatate a mamei 'Ii nou-tuiscutului: .am asupra cit.. Se Inliitura sutienul eu care sint sustinuti sinii. 6/1). cind mama s-a restabilit. ea se in9ala. Conversatiile in timpul alaptarn sint interzise.tii. ridicat pe un scaunel. Mama va prinde sinulla marginea areolei strlnglndu-l intre degetul arlitat~r si eel mijlociu. pe linga faptul ea este in mare parte ineficicnt. apoi. ~-a .ires :_rlamei pentru alaptare se face lnainte de a trezi sugarul.a inmuiate in apa ciilduta. cu 0 perna sau 0 pat. eu cealalta mina mama va ~ine sinul. areola 9i.oforc).rag. eu spatar (nu pe marginea patului).supt ale sugarului face sa vina laptele prin canalele de scurgere a laptelui (canale galact.oate supturile.a facuta suI sub cap. tari (sa raspunda la telefon. Solutia de acid boric. Apoi se inca!zeijte la temperatura corpului f)i se da cu lingurit a. Pe nt.e cine! este pus la sin. n) Pentru sugar este important ca la alaptare sa fie: in stare de ve.ingurii In camera. va Inghiti mult aer. prelungirea suptul~ll peste 15 mmute. de partea slnului din care alapteaza.ehr-at. Daca sinul nu este golit complet la fiecare sup t . ' 8) Ca orice Iucru nou. socotirn ca trebuie sa msist. se pot produce eroziuni sau criipat.s de miscarile de . s. alaptarea se face in pozitie pe un scaun cornod.rta s. Sugarul va fi tinut putin lntors pe 0 parte. Capul sugarului nu trebuie lasat prea mult pe spate. su~stante. I~I :ra. 1]" t" . C11greutate normala. secretia lactata se va miqora. scaderca seoretiei lactate ~i chiar infectn. lauza va alapta stind in pat.isf'acut nevoia de sornn. penavind grija sa nu trnpiedice respiratia tru ca mama sa Iaca fata alter solicinazala. Acasa.uri l a nivelul mamelonului. el cuprinde chiar §i 0 parte din pielea de dincolo de areola).do.:edlt pe de 0 p~rte iritanta pentru piele. duclnd Ia formarea de ?rapaturI (fisuri mamelon~re). din t. " .ehnica aJaptarii sa se efectueze corect. . restuI de lapte se mulge cu mina sau cu pompa intr-un vas curat.lITIP.). Cu alte comprese sterilizate sau cu 0 batista curat. ~a aib& 0 pozitie 'core eta la s~n. zile In ~ir ~i la t. m) Daea mama crede ca pentru a avea lapte la masa urm atoare este bine sa-i dea un biberon copilului.rins eu un batie. . el va deven] nerves. s'a deschids o u~a etc. mama se va spala cu grijii pe mnrn . 0) Dupa a 10-a zi de viata. prevazute cu "scaune de alaptare". lipsind stimulentnl riziologic (golirea regulata a glandelor mamare).ul la sin. dar care nu suge si nu Inghit. toxic a pentru sugar.a copilul de Ia sin.a v~e~le. fara "asiste'nta" Iii "consilieri". k) Ce se face daca nou-riascutul nu goleste sinul pentru ca se satura prea repede? Daca este un sugar viguros.ante dezmfectante. cu hiberonul sau chiar cu plpe~a. Nu se ung s. introducind mamelonu] in gllra nou-nascutului. g) Pentru supt se va alege pozitia cea mai confortabila attt pent-ru mama. in a~a fel ca partea de sus a trunchiului sa fie putin rI(hcata. ear~ s-~n dovedit inutile 91~neoI'l vatamatoare. construite pentru acest scop. Unii sugari nu vor sa suga daca sint treziti din somn. Mama va sta culcata pe 0 parte. o adoarme in timpul suptului. pentru ca nasul sugarului sa ram ina libel' pentru res piratie (fig. intruclt aceasta pozitie 11lmpiediea 1a supt.e) [n t. in primeJe ziJe. se spal~ ~ameloanele. . singura pe care noi 0 recomandam la sugarul sanatos. in prealabil taiate seurt. rar pe de alta parte.

sug~rul a avut lini~tea neeesara pentru a dorml ')1 a 5e odlhn~ c. doresc sa manlnce Ia circa 3 ore.. sugarul sii nu fie luat in seama. r] Nu se va impune un oral' rigid al meselor.e. 0 r a r u I ill e s e I 0 I' ae va fixa in functie de neoesitatile nutritionnle specifiee ale Iiecarui nou-nasout.. sugari care adorm in timpul suptului. care.reze9te mai devreme. Cu aj utorul unui program rigid de ingrijire ~i alimentatie..e Ioame. inseamnil ea retia de Japte este suficienta Ilurnai pentr~ lIlter. Cl dlml!1E'Hi. eel mult 15 minute.impul. 16. perfecte de hl1l~te. conducludu-se dupa !unga Ra experienta. nici sa sfiituiasca pe mama sa-J ia in brate pentru citeva minute in afara orelor de supt cu toate ~ipetele aeestuia.r dad!.-:-[j. inciilcau ac?st pl'ogra:n fill'<! n~~i 0 auto~iza:e: !n deceniu} a] f)-lea al acestui 80. eI nu doanne. orarul strict de alaptare.11e nou-uascu tul 8-11 ~lllc~lt la ~re. se ~tie ca exists limite mari de variatii ale apetitului nou-nascutului. In loc sa se Ioloseasca ceaiul (biberon. ajur:. ci de a fl~t. 24 ~i 0 pauza de noapte de 6 ore) sau eli 6 mese (6.lsLa in faptul ea of era mamel un indicat.a noastrri.n abunden~~. timp de mai mulle zile.30 ~i 0 pauza de noapte de 6 1/2 ore).iv [.e .xat ..ii. chia.18. gasind motivari psihologice1. miesorarea secretiei Inptelui.e. 13. Este bun acest sfat? Nu eumva In aceasUi aIimentatie rigida se gasesc rildi\cinile inapltenlei 9i reacpile de negativism ale mllltor copU? eu un astfel de program fix ~i nefiresc nu intrarn In conflict cu bunul sirnt:. la formarea de copii rasra~a~i. Printre altele.a ~n prinz Ia apro ximat. Spre virsta de Sij_pt~lnlilll ~. fOJ'}indu-sf) 8a"~i Invinga d~rinya de a-I linil}ti \)8 sugar. se va continua eu acest ntm IGD. Noroc ca n:1l1. cea mai buna atitudin:. de aproxirnatlv 10 uri pe zi. 1?.I:Hl~e. p) Orice rest de lapte se va extrage manual ("se rnulge") dupa fiecare supt. 20.! renunta mal mtll la masa de 1a ora 2:3-24 si THai tirziu Ia cea de Ill.ere!\.epta :::il. 15. In primele luni sugarul imegistreazil fOk:mea ca pe 0 s~mza\~e Jcl. cu 7 mese in 24 de ore (6.or practic pcntm orcle d(e alU1l2ntB\. el este ajutat pe aceasta linie.'Zlt ~1 mru des. El nu maninca.a conceptie rigida a inceput sa fie parasitii tre pt. Aceste reac{ii nu au nimic comun CIl ri'isf6.la aeeast~ ora ~i.ge de clteva ori ~i adoarme din nou. in eursul ultirnilor 50 de ani. Clteodala unll nou-nascu\.30.il este Sa se puna non-nascut. 9. spr. Durata de evacuare a stornacului variaza intre 1 §i 4 ore. va a\-(:a mai rar senzatia de foame. . iar daca este pus din nou la sin tre.. Dupa ee sugaru! Cl'qtc. sugarul v~ suge :. pUnge tot timpul. rata ce spunea psdlatrul german Degwltz In [urul anilor 1940: "Mamele nu trebuie sa devina sclavele sugarului. A.ot mal rar.t~ dintre de Iaslndu-se cond use de insunctul rnatern ~l observmd earacterdsticile propriului copiJ.a. nici un medic sau sora de ocrotire nu ar fi avut indrazneala sa dell.a cind ii esl.ptl in ultirnuJ timp Ja noi. In subaliment. Sugarul trebuie sa tnvete sa S8 staptncasca. De aceea.de ore. a fost tot timpul adeptul unui orar elastic in alimentatia naturala.n. a ritmului meselor. nu poate fi utilla sugarul care este fla~mnd dm 3 l~ 3 ore. 243. C 1] m s est a b i I est e u nor 11 I' d e ali men tal i e. In timpul ~ilei.a ~ugar.ese.~inut in hrate. ma joritatea VOl' don 6-8 r:. se vada daca el sol~Clta acea~ta ~as~. ohisnuit). dar el taee de mdata?e p-~ potolIt foamea. In momentul "suiI'ii" Iapt. Pofta de mlncare §i ratia Ill. se sus tinea cli supturile la ore neregulate condue.ir?t. pnmei s:iptam~l11) s-u tl'. instaurarea unei conceptii liberale in privinta regimului alimentar. de catre sugar. Dupa experient. Or. In primclc . Rolu! sugarului este pur pasiv. el nu m:ll pr8tlIlde~1 d eott _6~? supturt pe zi.ese :n prirnele 1. In ultimii ani unii pediatri sustin sa se administreze numai 5 supturi in 24 de ore (la intervale de 3 1/2 . Se creeazii un cere vicios care duce Ill. sosirea din mat.. pauza c:a mai lunga este lntre prima ~i a doua masa (mar_na. in mod sigur.D.elui (in a dona jumatate . aJ~ns }lngiJf bil l. ca §i In alte ~ari. la intervale ner egulate.l mutta vreme. l~~l trezeasca noaptBa. Situa~ia era dramatica pentru mama 1 De subliniat ca fostul nostru maestru prof.ioneaza automat prin pHns. ora 2. ce scrie medicul amel'i()~~n g':nj[<min Spock ln eel8bl'H sa carle "The common seus book of baby and : "Pl'i!ll8!C lneerci'tri au fM. cei mai multi dintre nou-riascuti 1sr anur:.(:01. Dupa noi . de obicei ~e 6-7 or~ in 24. Slnt putin. daea intervalul este de 3 ore. chial' daca i 5e asigura eondl~II. In plus. are la pt~ dl.30.a t. Aceast{lllietodCt. ' Pina Ill. La nci. sugarului sa bell. Cei rnai mici. s-a respectat in general.uJat. in Statele Unite. contrar opiniei generale. el suge numai pentru a-~i satisface nevoia de "a suge" §i pllicerea de a Ii 1inut in hrate (§i nu pentru a primi mai mult lapte). Iattl. Majoritatea sugarilor s-au aeomodat foarte bine la aceste orare stricte. mentinind In primele saptamini ~i suptul de noapte. sugarul 58 t. Au existat ~i vor exista insa rebeli la orice reglementare: sugari al caror stomae nu poate sa contina 0 ra~ie care sa ajungii pentru patru ore. La dona sit I' til mtni .ge sl?gur Sa}lU ~e. 21. at' Ii ~e.area sugarului ~i Ill.atii totale in ceea ce priveste numiirul si intervalul dintre mese. ci este alimentat. In inva~iimintul medical de toate gradele ~i In practica pediatrica de toate zilele mul~i au aplicat aceastii coneep~ie. la care el reaci. 12. impus obIigatoriu dupa 0 oplme eare ?-~ tac~t ad.:alul ~8pectlv.-6 saptiimini de via(. 23.treze~te. ea poate constata '" .atV f' oamea diIII 3 in 3 ore ~i numai foarte p ut. fiecare masa difera mult in primele 4-6 siiptamini.~i. acea sr. fl. In primele 5-10 minute sugarul suge cantitatea cell.ul la oln. f!uu-nl\seu\i earp nu mai doreso inca 0 n:asa dupa miezul noptii. "H. 9. . S-a mers pina !lcolo incit s-a sustinut eli in afara orelor de supt. Rigiditatea orarului era aW\dak'i 0 dogma. c« t. ell stornac ee se evacue~za mal re. La ' . Zicala "copilul cr89te ~i cu sorrm" contme 0 reahtate certa. s) Intre rnese nu se va da nou-naseutului sa bea mult ceai (nu se va indulci excesiv I) ~i nici nu va Ii . ineercind sa insufle mamelor teama de orare libere. ci este cureat". 18. ziua.i observaWle multor marne? constiincioasa. Sirnsnrian. schema de alirnentatie va fi bazata pe reglarea propria. Dupa aceea.a cit vI'e~ intre p~lma ~l a doua masii.85tU! de n. La inceput so va lncerca alimentatia dupa orarul dm maternit.\ 1':\"'lte de rnedicul Preston 1\1c.tare COl. de inceput nou-nascutul sa fie lasal. sil doarm. 0 mare parte se trezesc Ia rniez ul noptu 1)1 la ora :4 noaptea. Lendon in oolaborarc cu Frances P.de medicul serviciului de nou-nascuti (de.~greablla. mal corned ~l ma~ ut.4 ore §i 0 pauzii de noapte de 8 ore). Ei au vrut sa stie ce Iel de oral' ar S:msarilln-junior. mcepe sli ~ipe. dad\. Unele mame 5e pling chiar ca dupa ma_sa d: dlmmea~. msa.). j~t~'~ aceste doua .nl san CIl wcapatmarea.:1 doarme dus si llll 5e mai scoala deloc.. • v ' Id v v ' 118 119 .ci dura pl'ogr~mul cu caI'~ est. daca este sub 2 1/2 ore irebuie eomultat medicul d? ?opii. tncalzire etc. De C. ca a fast din ce in ce mal )cu'g adoptat. existil in momentul de fa~a contradictii lntre sustinatorii orarului rigid ~i eei ai libert. Credem cil atJtudmea cea mal buna. sugarii nervosi sau care sufera de dureri ("eolici") intestinale. Invers. spre marea usurare a parmttlor ~l co piilor. dae:i ar n hr(m!t Ia sin de Iiecare dat.a.ate.m. il luat. (1. ~ nu tre::l nou:nascutul 1~ ora 2tt. Nou-naseu'tnl saniltos lsi instaleaza rapid un interval de 4 ore intre mese. ~ Avantajul pl'ogramului fix de aliip. ore".lUIlC!: din 1942. se chi:lUia. nu mcle ne "reglln lI~)er .ini la 4 ore. dereglarea programului supturilor. asculttnd de sf'aturile medicale.a de 3. sflp~iimi. este ?a. fa insiuii proaspata mama. La noi in ~ara.ernitatc. disciplinata. mai mare de lapte ~i goleste stnul in 10. cu 0 panza de noapte ~lai prelungiUl._ ' Ritmul de 4 ore. Rusescu.um t:ebUle in tImpul noptii).f.

esitati~or sugarului . 24:7.mai usor daca sugarul pJlnge de foame sau din alte motive. Unii sugari eructeaz s usor. lapte de vaea diluat 1/2 cu. Lacto. sim cu 0 ora inainte de supt. nou-nascutul nu mai este suficient de fJamind pentru a goli sinul.ahar) sa se Iaca numai ia 1-2 mese din mijlocul zilei (la supturile III I?i/sau IV). 246. dar eu mici variatii. ci un preparat de lapte praf. Dupa ce este tinut circa 3-5 minute in brate de catre mama. . eft ~ilsaa proba suptalai dupi1 fiecare masa pot dace la sciiderea secreliei lactate crefnd 0 stare de £ngrijorare a mamei. Cum se determina daca mama are lapte sufi· c i en t. Clniiirirea zilnici1 ~ilsaa proba suptului necrozeazii pe unele mame lnainte de a ajunge la concluzia cd mama are lapte putin. deoarece sugarul va refuza sa suga la sin. vor fi sustinuti cu un bandaj suspensor (vezi pu~ctul 186 j): o compresa caldui·a cu alcool diluat (1/3 alcool 70° ~i 2/3 apa). pe cit posibil. are a. in caz ca sugarul nu se satura cu simple completnri .oare cant.ate . poate provoca 0 tumefiere (umflare) dUl'eroasa ~i dura a celor doi slni. fie pe b. trebuie e xcluse 3 posibilitati: a) erorile in tehnica aliment. Orificiile tetinei nu trebuie sa fie prea rnari.. 0 Impartire ordonata. Cantitatea de lapte produsa de glandele mamare este inca destul de redusa. din pacate.l sau dnca progrosul ponderal saptiiminal (dupa 3 sapt. numarul 8caunelor. La nfvoie mama poate luaIa rrcoma ndarea medicului un calmant u90r. Nou-nascutii ~i sugarii dorm 3-!~ ore dupa ~upt: Un alt semn. In cursul primelor 2-3 saptamlni este in die at ca nou-nascutul sa eructeze la fiecare masa. in tirnpul noptii se va da ceai de ana son sau de musetel Ind ulcit cu glueoza (un pachetel de 5 g la 100 ml ceai) sau zahar (0 lingurita rasa la 100 ml) . b) factori care tin de oboseala fizica ~i suprasolicitarea psihica (ernotii.atiei . Cum to e a d min I s t rea z a com Ii let. caut a sin~l.oare cu aceea!}i cantitate ~i se face bilantul curbei ponderale dupa 7 -10 zile. Mai ttrziu."or aplica eu prudenta 9i pentru seurt. . incarcati eu lapte. ceea ce duce. Atit efntiirirea zilni~a a sugarulai.l ca ~nii nou-~as:'ull sau sugari sint mai pU~1D somnoro~1 ~l stau mal mult treJl nu mseamna ca nu Ie ajunge laptele. in zilele urrnat. depinde de sugar daca mai este sau nu nevoie de eruct. se liniflte~te daca es(e luat in br. Odihna ce se asigura prin inlocuirea acestor supturi face posibila 0 secretie suficients pentru celelalte rnese (din cursul dirninetii ~i serii). 121 .. Dupii supt. aerul lnghitit in timpul suptului poate produce distensia stomacului provocind varsaturi sau colici.mbii stni. Daca sugarul stagueaza in greutate ~i in saptamina a 3-a de viat. M~~a trebuie sa aiba in vedere atit comportarea sugarului. Robebi A. asa ea ea i~i poate planifica alte treburi sau se poate odihni in timp ce sugarul doarme.niti sugarul apro~imativ la orele 6-10-14-:-18-22. Eructatia poate fi usurat.ile. sugarul va fi culcat fie pe drea pta. mai dea u~ supt intermediar (la orele 2 sau 3 noaptea). Inseamna ca laptele mamei nu este suficient. Daca este vorba de un nou120 nascut dupa virsta de 21 de zile sau de un sugar care suge viguros ~i goleste a. aduce citeodata 0 oarecare ui)urare. Aeest program 0 ajuta pe mama la trnpartirea tirnpului.. timp.a a secretiei de lapte ~i mai ales pina cind curba greutatii incepe sa cre~s~a ritmic. de dorlt. pent ru a-i goli. La inceput noi recomandam ca adaosul (Humana 0. Dificultatl de alaptare din partea mamei In unele cazuri. cind mama este obosit a 9i secret ia lactata scade. se vor inlocui 1-2 mese de sin cu un preparat de lapte..la sftrsitul prirnei saptamtni de viata nou-nascutul suge in medie 200-/. cind este necesar sa se administreze cantita~i mai mari de lapte. diferentele eantltatlve ale ra~lel de lapte de la 0 zi la alta. a laptelui eonstituie un semn sigur ca va exista lapte din abundenta. Sinii intariti.. cu burta lipita de trunchiul mamei. stagnarile in greutate in unele zile nu au nici 0 semnificai-ie. cit ~I programul ei zilnic de activitate. Agltatla.r in pozi~~e verticala. . este cre~terea constanta in greatate ea aprox~matw 170-. lI~asul'lle recomandate pent.aminii a treia suge !i50-600 rnljzi . Ca reactie imediata se va completa alimentatia cu bibel'onul. . . Ins tal are a Sec ret i e i I act ate. Materna 0. In prima zi. la intarcarea precoce. acest orar se stabileste catre virsta de 6 saptamlm.numita "suirea" sau "furia laptelui". in perioada de nou-pascut. sa se. La multi sugari. aphcata pe.a sUIre. la mesele respective se adauga cite 25 ml dupii ce a fost finut 15 minute la sin. Daca sugarul nu eructeaza.). colicile. plna la instalarea cornplet. Sugarul va fi pus la Iiecare supt la ambii sini.ii biberonul. pentru a dormi in timpul nopi1!. de 0 serie de dificu]taii din partea mamei.. Daca se ofera int. dar nu adoarme dups aceea sau se trezeste dups 0 ora. completarea se va da cu lingurita. sa llU se Ioloseasca lapte de vaca. suparari) a rna me. . Contralal gr~utiilii se ra (a~e siiptiimf:.atia. !~i 8uge degetele. Mcdicul va hot. in functie de react-iile sugarului dupa mese (plins. unii medici recomanda ca. daca nou-nascutul arata bine iar curba greutatii este global ascendenta. sintem nevoiti sa introducem un preparat de lapte. Ce cantitate se adauga? Medicul pediatru este singurul care va fixa cantita1. Fapt~. 249. Aceast. ceaiul prea dulce il face pe sugar sa-l prefere in detrimentul laptelui. Concluzia ca nu are lapte suficient nu trebuie trasa numai de catre mama. dezgolit (mama va ala pta cu rochie ce se tncheie in fala). Aceasta stare poate dura mai multe zile la primipara.e. E rue tar e a (rtgti tul). agitatie.la sfirsitul celei de a doua saptamini suge aproxirnativ 400-550 rnljzi . Apoi. ~i mai sigar.]10 g p~ saptdminii.u~ta (in ultima pozitie mama va urrnari ca nou-nascutul sa aiba puterea de a-si fixa capul pe 0 part~ pentru a putea respira u~or pe nas). Similac. in brate. uneori chiar de doua ori (0 data in timpul suptului ~i a ~oua oara dupa supt).ar! preparatul eu care se va completa alirnent. 248. Este de dorit ca.ru calmal'ea durerii 9i a senzatiri de apasare a sinuhn 88 . de unde la ptele curge mai greu.i i c) factori Iizici care tin de nou-nascut ~i care tmpiedica cresterea lui (boli etc. Humann 1.). a orarului corespunde eel mai bine nec. este flamind Ijll nu crests In greutate.sin etc. Pentru nou-nascutii care nu dorm fara intrerupere 8 ore in timpul noptii.la sfir9itul celei de a patra saptamini suge 500-650 mljzi. 245. nou-nascutul va fJ tinut pentru eructare (evacuarea aerului din stomac) ~i calmarea colicilo. . Suzestia noastra este de a avea ca obiectiv sa ajungeti sa hriJ. .l?ieste pus ~a. Rat i a ali men tar a in p r i ill a 1 una: . a~a . Se continua in zilele urrnat. a p a ("deco(:t") de orez 2% ~itotul indulcit cu 3-5 % z. Jup:< CIrca 2 lun~.al.atie.la sfi~itul sapt. acestea pot fi date cu biberonul. altii numai dupa citeva minute. Compresiunea ~I caldura locala a pielii mamei alina durerile abdomenului ~i favorizeaza evacuarea gazelor OlD stomacul cop ilului.itatea se creste tot cu cite 25 ml. alaptarea se izbe9t.a daca sugarul este inclinat putin pe dreapta.00 ml/zi.amlni de viata) este sub 150 g.

1I1a! sus am n~C01nHndat a p lioarea de cornprese.r-un ~()m. consistenta 9i forma. o scadere temporara a sccretiei de Iapte poate fi ohservata Ia revenirea rnamei din maternitate. De a.Evacuarea laptesugarul apnea slnul ~i trage cu prea mare Iacolui eu ajutorul pornpei.5 - 'I'chnica mulsului : pornnd mOnO areola. lnainte de a avea timp sa se enerveze .ate mi'cii. Daea sinii r&. se va evacua c? 6. 252.ii (rnese mai dese. s I: ng era r i I e m a melon u lui. pina clnd nou-nascutul devine mai viguros. pentru a usura introducerea marnelonului in gura sugarului. 2. se VOl' mulge sinii (eu rnlna san cu pompa). ceea ce once la scadcrea tensiunii Jor.amponare cu 0 compress stel'll~ uscat a a marnelonului 9i iinerea lui descoperit.id? Sa1~. I r ita ~ i i l e. tirnp de un sf'er-t de ora dupa Iiecare supt.urn rnai mare de lich. uneori. in contact direct cu aerul.ult. 65 a) b) c) d) e)) sau cu pompa (fig. asa se explica Iaptul ea multi sugari sug mai hine dintr-unul din slni.ate hune. dar nu reuseste niei sa-l gaseasea ~i niei sa-I prindi'i. In astfel de cazuri se poate recurge la un preparat de lapte praf. Marna nrc datoria Sf! S? menajeze in mod deUBPbit a tit f'izic. iar persc(. Un mijlo? efieient de tr at. mameloanele sint inegaJe in ce priveste volurnul.e I'n ~antii.ul suge. intre degetul mare ~i aratiitor.imul-zc lactai. Nou-nascutul va fi pus la sin imediat ee se trezeste. 66 . va cornprima areola. dupa f'iecare supt. dad lncepe sa plinga inca de la prima tent.e. A des e 11 1 a p I' i In i par e III pte len u e u r g ~ dec i t I: nee t R i Is I' () u. La fellleile pe care sarcina Ie-a rez. 251.ul Incepe sa traga viguros din slni ~i sa-t goleasca. dar mai ales aspiratiei puternice exercitata de pornpa. laptele manual ~.ara Iisuri (orapaturi) ~i singerari ale marnelonului care fae ca alaptarea sa devina extrern de d ureroasa. mie sau clnd este iinut prea mult la sin.orita miscarilor de masaj.(:l'cn(a ill uldptate poate ducc /11 succcs chiar dup(1 10-15 zilc. apoi va stoaree cu mina citeva picaturi de lapte pentru a umezi mamelorrul §i areola.i. La rnamele care au pielea sensibil a si mucoasele delicate pot sa ap. De subliniat ca Ia mamele cu 0 productie normaJii de lapte.e guilt. lipsa de igiena (vezi punetul186 j) 9i resturile de Japte ee se usuca Ijl se lipesc de marneloane eontribuie la Irnbolnavirea aeestora. dii de aE(.ativa. Ia unele prrnzuri. mama Il va tine in brate ~i va astepta sa se calmeze. Incepe sa pltnga ~i sa tntoarca capul. e r It pat uri I e. Ira dierea sinilor ell lamps de !'az. In eaz de m a mel 0 an e m i c I. infectarea laptelui rnuls (prin reeoltare. mai ales daca este yorba de un sugar neputineios sau capricios. cit ~i psihic.De cele mai rnulte ori.(\Ucu pornpa. maIDa va inoerca F[\ st. prin stagnarea Iaptelui ~i p atrunderea mierobilor in canalele galactofore. la ambii siru. manipulare. riccare picliluru de laptc matern. Iruotc) fil }u~erea nou-nascut\~l~l sa sllgii Or! de cite on cere. e II 1 a!' d a (' j\ n 0 11-11 tt s e 11 till 8 U g e b i n e. Dat.ament const.53. Mama va invata coreet tehnica golirii slnului : manual (fig. Medicul va prescrie un medicament care poate fi aplicat pe mameloane. Forma d e t e e t u o e s a a mameloanelor(rezipunctul131). riseul inflarnatiei marneloanelor. Dad\ nou-nascut. este de mare pre! pentru.nt. la care marneloanele ornbilicate Iac alaptarea imposibila pot apare inflarnatii serioase ale glandei mamare. 123 122 . nou-nascut. mai ale~ pr int. este bine sa se susperide punerea la slnul de partea bolnava. la dispnri1i.a durerilor fj( cresterea secretir-i Iact.seme?ea.e ultraviolete Limp de:4 minute. Astfel de rani se Iormeaza atunei ctnd Fig. marnelonul poate deveni apt pentru alaptare. se poate ajunge la esec total.min rnici ~J moi ~l data Iaptele est. Neorozarea fji epuizarea (izici'i a mamei (trebuie sa se mulga de 6-7 ori In 2~ de ore). se enerveaza.a in stergerea prin t. 66).uatii. de mai rnulte ori pe zi. sugar. durerea locala. secretia lactata normalii se poate instala de abia dupa 1-2 saptamini. timp de 24-48 de ore (timp in care mama se va mulge san va evacua laptele cu pompa de muls). Sugarul eautii sa apuce marnelonul. In astfel de sit. eonservare) rae uneori difieila alirnentarea eu lapte de marna.'rneneH. ell alimente gus) oas~ si consistente \. slab ~i sinul nu est. 250. De multe ori. >i lapcvccuar ca epuizat ~i care stnt slabite ea urmare a travaliului. Daca marnelonul cra pa ~i/sau slngereaza. inainte de a-I pune din nou la sin.iil corectarea propriei a limcntat.

Nu se vor Iolosi ci'ima9i ~i sutiene din material sintet.ic. Pentru a evita nfundarea canale lor sl nului bolnav, est.e hine ea acesla sa fie golit (m uls] de 2-3 ori in 24 de ore. Sugarul va suge la fiecare masa din celalalt sin (8anat08), Daca, din cauz a crapat.urilor care singereazii, sinul nu poate fi golit cornplct IIi ramine sub tensiune, se vor aplica alternativ comprese reci cu ceai de mu~etel 9i eu alcool diluat. . Daca aspectul mamelonului se amelioreaza dupa 24-48 de ore de repaus, nou-nascutul poate incepe sa SUgEltimp de 3 minute la Iiecare masa. In eazul cind mamelonul nu se mai umfl£i, nu se intiil'e'lte sau nu mai apar dureri, se ve crest.e progresiv dura t.a supt.ului de la ;) minute in prima zi, la 10 minute in a doua 9i la 15 minute in a treia zi. Daca reapar durerile I)i crapat.urile , se suprirna supt.ul peuu-u ca sinul sa fie pus din nou in repaus. 254. D u r ere a ~ i I s a U U III ria rea sin u lui. De obieei slnii se rnt.aresc cind lobulii glandulari care cont.in lapte se umplu prea mult. Aceasta nu 0 deranjeaz a intotdeauna pe marna, dar poate d8termin~ int.arirea ~i turtirea areclei in asa fel ineit sugarul sa nu mai reuseascs sa cuprinda mamclonul in gur a, pent.ru a-I cornprima eu eficacit.ate. Sora de ocrot.ire va ar ata rnamei cum sa stoareii laptele, pentru ca regiunea pigrnent.at.a sii devina mai supla 9i nou-nascutul sa poat.a suge f{,l'a difieultate. Astfel de t.ulburari (urnflarea, intanrea slnului, durerea, uneori roseata) apar de obicei spre sfir~itul prirnei saptamini. Alteori insa, impastarea nu se limiteazs nurnai la areola, ci cuprinde intreg sinul, care devine umflat, tare, mai cald 9i incepe sa se tnroseasca. Dupii golirea sa r arnln inca noduli de dimensiuni variate. Daca nu se iau masuri impot.riva stagnarii laptelui f}i persistentei nodulilor, se ajunge la inf'larnat.ii rad ut.ahile (mastite). In astf'el de sit.uatii este mai bine ca, in loc de st oarcerca sinilor, SE\ se foloseasca 0 pornpa eu care sa se evacueze la ptele ramas dupa supt.ul copilului. Pentru a nu se ajunge la [isuri si inflamatii se indica urmatoarele : expunerea la aer de mat mulie ori pc zi, timp de 10-15 minute, renutuarea la siuien :;i inloeuirea cii un suspensor sub forma de e:;arfa care se trcee peste umaTIll opus, folosirea de lenjerie de bumbae :;i de roehii subtiri eu deschizatnra 1n fata curatirea mameloanelor de resturile de lap/e. schimbarea freerenta a comptes'elor ee se pun pe mameloane, ungerea eu lanolina, e(Jitarea sapunurilor tari, a alcoolului pur, expunerea 1-3 minute la ra:e ultrariolete; se recomanda, de asemenea, aldptarea mai frecrenta (Ia 2-3 ore) deoareee fnfometarea sugarliini U (}a face sa suga mai (Jiguros, iar prin aceasta lezarea mamelonului se poate accentua. • Mastita (vezi punctul 192). 255. F a Is e d i fie u I tat i. Unele mame dau 0 interpretare gref}ita unoI' fenomene fiziologice. Dintre acestea amintim: a) A~a-zisa calitate ne.corespunzatoare a laptelni. Destul de des, apare motivarea ca "Iaptele nu este bun". Culoarea mai deschisa a laptdui de femdc, viseozitatea mai redusa si gustul diferit de acela allaptelui de vaca fae pe unele mame sa declare eii laptele lor flU este bun, este pr("a "apatos". In realitate nu exista lapte "rau", care "nu face bine" sugarului. b) Alteori, consisten!a moale, numarul mai mare sau culoarea verde a scaunelor nou-nascutului alimentat natural constituie motivul eare determina aprecierea ea laptele ma\ern "nu priel)te" copilului. Aceasla 0 faee pe mama (din pacate adesea eu aviz medieal) sa mai adauge ceya (Eledon, Humana, Similac, Robebi, 1.acto, lapte de vacii, apii de orez) in alimcntatie ~i adesea se ajunge la intarcare. Trf'buie s1', se ~tie eii sugarnl hrilnit la sin ~oate avea scaune foarte varia te in ceea 08 priv89te numiirul (dc, la U la 7 -8 pe Zl), culoarea ~i consistenta. 124

Criteriul m::Jor al aprecierii oalorii alimenuuiei naturale {la sin ] este cresterea cor~punzat_oare f~ greiuate. Un } ,,!ga: iruiircat din causa scaunelor moi. I'a face cu siguratua, maL tirziu, tulburiiri digest ire importante c) Hipergalactia ("a:n .prea mult lapte") impresioneaza si nelinisteste rnul_te fe~eJ. Ell. nu cons:lt';lJe in~a un motiv de ingrijorare. Se l~sii sugarul'sa Buga_ pina clnd se satura ~I apo! se goleste sinul (cu pompa sau prin muls]. Daca s?garul suge. pres mult fill apar varsaturi sau diaree, se va extrage 0 part? din lapte inamte de a pune sugarul Ill. sin sau se v a reduce durata suptUlU.l._Daca laptele .se s~urgl' sp.or:~an, se vor tine mameloanele invelite in vata sterila, care se schimba des. ~mll se vor sp ala de m ai mult.o ori pe zi cu apr~ee, p~ntru a in!atura ..resturile de lapte, care irita ~i maeereazii mameloanel:
~l

predispun la infectii,
DiflculUf,1

de alilptare

dill partea

sugurulul

_ 2~6. N 0 u-n a s e uti i pre a s I a b i s a u Jl r e III a t uri i nu pot sa suga, adorm dup a ~i!eva Inghit.ituri ¥i lasa srnul din gura. In acest caz este neeesar m~!sul sa? ut.ilizarea unei .pompe (vezi ~i capitolul despre prematur). Sugar~l lene.~l la Sl~pt au s?f~r:t ad?sea la nastere ; de obieei, ei sint foarte sorr.molentl. In .tlI;npuJ icterului flZlOloglC 0 mare parte dintre nou-nascl1ti sint mal. somnoI~nt! §l. se alimentsazg mai greu. De obicei, acesti nou-naseu~i trag d~ clwva. on din sm, apoi se opresc I}i adorm. Alimentatia lor neeesitil. lndemmare ~l rahdare, ' Nou-na~c:utii ~a c~re na~terea a fost preluogita, cei care s-au nascut in stare rde.ash~e (vlI~etl) sa~ nu a.u tipat. dupa nastcre (ca semn ca au suf'er-it) ref:uza sa. suga in primele zils, chiar daca au 0 greutate norrriala. Daca lezarea c:eIen;:l?l nu a Jost .p:ea grava, e~ incep sa Buga in deems de cit.eva zile. Dupa d.lsparltla. marufesta~llor patologiee, acesti nou-nascuti VOl' fi pusi regulat la sin, mulglndu-ss ~pOl laptele rarnas, Daea in creier s-au produs dereglilri mari marur~state .in prlI?ele zlle prin convulsii (intepenirea totala sau tresariri al~ ~u.!,lChI1or) §l/sau e!anoza (invi?e!ire in juruI gurii sau a fetei, a miinilor 1i a p~c~oare}or), ~0.u-nascutul va fl pus Ia repaus total, evitindu-se orice €fort si facmdu-~e mmlm';1m d~ mB:nevr~ri. ~e va incerea aIin:entatia eu Iapte mul~, da~ cu P!peta, c';1hngurIta 91 ap.Ol eu blberonul. La neVOIe, se recurge Ia alimen~ tatla prIn gavaJ (Japtele este mtrodus cu seringa printr-o sanda in stomac). . 257. Ref ~ Z u.l d.e a. s u g e. Daca nou-nascutul a supt citeva zile a1 ult sau I?al putm bme, Jar dupa aceea I'efuza dintr-o data sinul inseamna ca a mtervemt eeva deosebit: imbolna(Jire saa 0 gre:;cala din par/ea mamei. Adesea e.ste vorba de 0 obstructie nazalii printr-un guturai sau de 0 infectie a ~ueoaseJ bueale (nwguet sau "margaritarel"). De aceea la venirea din m~termtate nou-na~cu~ul. va fi protejat de variatiile prea' mari de temperatura ~camere supramealzlte, care s~ descl.lid .direct i? ?faI'a; diferent,e prea mari mtre temperatura de noapte ~1 cea dm tlmpul zllel etc.); vur fi feriti de contaetul eu persoane eu g,:turai Iii i~.general de orice e.ontaet direct ~u persoaDele a~ulte (~u vor samta C~Plll 1). La nou-nascuili care au eontraetat un gut~r~l,. se pleura.in ~~s eu 0 pI_peta ser, f!ziologic; in caz de secret-ii, acestea s~ a~plra eu .0 p.ara mIca de cauclUC. Curatlrea cu vata sau comprese irita m1.1eoasa nazala iiI poate determina infeetarea ei.

rr: n:

s:

_~ Dintr.e gre.~el!Ie ma.m.ei. care pot duee la dificuItat,i de supt din partea noun~~ctJttlhll amll1tlm: ngLduatea orarlilui, for/area nou-niiscutului sa .m[!a treZl.ndu-l ~zn so,:m, bruscarea acestuia in tz:mpzll Sllpllllui, proba suptului, ~nervo. zetatea :;~ nepnceperea mamei. 125

C usele cdc mai frec(Jentc ale truarcarii precoc~ la lwu-na.scut~~ V[/oas lipsa de doriniii si de .,.oin{tl. de a aliipui dl!l partea mamei ; sana , . y., ',. ) beronului gre~'eli de tehnicii a a/!1piiiTll; IltUl.zarea .n, .
v

. 'J". -1 ou-r y"cut.ii cnre din prirnele Biberonul este dusmanul nr.T al 511111\11 tell .ru n.JU . W":, i:': t ~ are zile slnt hraniti ctnd lit sin, cind la blberoJl, Sugarul, ca ~::;~a~lea~apte tendinia la comodit.at.e ; ori , e(ortlll defl~S,~(,'ntTn a :~age " ,~:" lfl ~in nou-nasl ori mai mit dedi eel d,epus p,enITursupt:/,u, l~nf\~!'mL~nl' de~lt solutia I r c simpru IV uza cd suga. ",0. ".0 Cd~utu }ImpaulSg~t\!>I~' si dR n-I d a ~(\u-n8.seutl1lui ei~ C\.1 bihero!.ml. Ca atare, nu, ~e e a-~I .~ l O'i ". r t, f la <1'1 declt pentl'u, un mouv va folosi biberonul concort:li.f'Dt en H.lmen cl,la 1J. , .•• , ' maier Orifieiul tet.inei nu v a fJ pn'a rnare! ., " J ~ ',. , • t t iiI e s i v i'i r sat u r i 1 e. Prin regUl'glta~J? se 2,)8. I~ eg ,u r g 1, :r' de H~l' si de clllltiti:i.\i mici de Japte, :le~odlheat, ~nieleg~ Varsaturil~ se deosehese de rEgurg!~atl,l fa~tul

°Jl~\~~)(~;)~

(n~~;(~.t~I·lr;e
j

'v

~

~!:;l~~~~ I;~pt~
d'

!

c~ ~~~~~le] este ade8ea o~ifiC<llt r(!lelC;I~eC~,aI~'I~nu~:o:~~ar~=i .. · g~~~J~~~ ~:ic~a t la di t 1a sint mal anunue n e ,. ~" ,. il t.a a ,]S an, ~a (en exceptia celor din stf'l"lOZa hiper,tl'o f'leav, 0:- ,Pl~rval md,a. maalrfeor'mUaPt~:refl:,,(Jfaguh;i\,Ilegul'gitaliiJe 1 sint Hirtl nici 0 Sell1l1lflCat!€ sau ]n m ,'" _. ,
v •

n:

.rl~

~:!r~~~~:

pf.\tO\I~gavriesituriIepot fi manifNtarea
'. -1.

holi, dar 1;'i dO'j'ad:" ,!nei yre1;'e li j~ .. ' \r rele brut «,.. P-, • liP ,ngrl Jlre .d upa -. ,,"' -.' tehmca ce a p.' nel'Yozitatea marne] JJ1 t.impul supt.uce nou-nascutul eS,LE'a bpta " g",., 'r:,Te Alteori var8fJt.urile f.Ul'vin Ja noului st.are a de te nsrune nervoa:Sf1 ,11 arrune. 1., f') v' ... ' . . ,de mult si !nghit mult aer (aero OglE' , nascut» care sug r~pe , I" t' ., 1, alte tulhurari generllle, sint rare, nereDaca vil.rsaturJle nu se nso ie~,c (,e . .., . . ·t i t te .' t.i: ati rnici si nu se insotesc de scade~e nnport81).8 ,n greu a· , gulate, in can. " de ocrotJI'e (e-He va I\S18ta la unu} e continua aI5plarea, lmprelllla eu sora J'; r tV .. sa']' muIte n'ptul'i) <e va urm8ri si se va corecta te lDlCH a aPdClvfll. ~ sau rn .,. e"c aoe 0(' su"pen a 0 masa La vparitia bruEC'3 a unoI' v['rsatllJ'l rna] num 't bid' tiv '" . ·tru a punp In repaus .\1 u 1ges , de lapte si se inJoC\JJqcte C\1 ceal, })('1, :. . I' 'd' jj'{ I\r.tiunile 'antivornitive ~i sedative Ee VOl' admmlstra num81 a lJ1 Ica.,

lEi

tare:

. ti l' supraFLHnCI1t.aj13l p., t rraba 'au

unei

I1lft.l18

0.

v

q

,

'.

J

,

v

v

'.

,

,.j

) '"

0

••

".

~

,

medicului.

Sii nu se uite co. i'a.rseiturilc pot fi p_rim,nl semn 01. , Ie di~pepsr:e 10,.' ,'ra('a, w8owp.e. f.. calonc (.)C nac'lTl. aeu.· gra"c' .v.. ,. ..• I' snprafrzcr11zire a ca.mel'ei), intox/catte, Ilicn.1Tglta e c,
v ' ,
v

--~--------~ ,-------~~--,~~~-..

(prin

• c.1 sad i are e. Alj8. cum am amintit, mu]~i .su~~ui ~li~:eIl~a~i ,2v9. a rimele sa )Uirnini scaune dege, mo] Eau lJc.hlGe~, "\ ~rzl, Clte1,a 8m prezmt~ in pI, ,1e (,bicpj la liecare masa, Secundar, tV, lOZlye Ace,te ,caune apal d . d" I Od~ a ~~p 'uru1' anus'~lui' si 0)',:an810r aenitale devine mtatiJ, pre I~PUSU. ~ pIe ea .. In J _ I ' ~{ ,.,~ re 0 <t~re generaJii bun!'., Ill! 5e va ua mel ;Il[.;e~ll, Daea. sugaru Cl'd""'j ,It a et. t ~ ~dl'C'"'1'lE,-,4,' Se va cereel,a daca I1U ( d' t t ",au e raan1en· me, .0.' ,1 CJ" ,, () masura Je .e,]c<.1' ,~., '. turi -"Oa pl'D]ungite sau pres cresc, .;ste v~rba de 0 supraallmentalle, p·1'l n. SCAlP·1·]Cat1])I\'CC' d~' . 10c:~Je sau ererne t ,. - J'lguroaq a pre l II. P .. ~ ,. .. ., , 5e va pas ra 0 r,fpe,na r "int indicatia mediclllui, [jugumteic cu ontzlnotlcc t:e 'lor face cu Ulscernanl, , digestive sint interzi.se, , 'd 't- in (870 dr: Alimentatia naturala este prrm8J In,a E\lpa de mol'(diaree-boala); eind prin dietele de tranzl\Je elf) ) se intrerupe eovi) §i realimentare eu unele prq)lHEltc de

?

v

J

. -'

'.

.

v

~

v

'i~

alaptarea. In astfel de situatii, sub indrumarea sorei de oerotire, se va evacua regulatIaptele din sin (prin muls), pentru a mentine secretia Iactat.a ~ise va relua elt mai repede alimentat.ia la sin, Din pacate, dietele instituite uneori pentru diarei usoare sau chiar false diarei sint la originea multor In~areari precoce. 260. Boa 1a hem 0 lit i c a no u-n s cut u lui. Daca nounascutul prezinta 0 forma de boala hemolitica prin ineompatibilitate Rh sau de grup sanguin, el poate fi alaptat de catre mama sa, deoareee antieorpii care se gasesc - in cantitate mica - in lapte slnt distrusi de sucurile digestive. Contraindicarea alaptarii este eronata, 261. U n e I e ill a I for ill ali i a leg uri i (gura de lup ~i buza de iepure) sau eneefalopatii grave fae irnposihila alaptarea. Mama este ohligaUl. sa-~i extraga laptele ~i sa-l dea nou-nascutului cu pipeta, eu sonda, cu lingurita sau - mai Lirziu - cu biberonul. 262. Un l i no u-n cut i ado rille i n d sin t p u ~ i I a sin ~i constata ea nu gasese sufieient lapte. Foamea ii trezeste insa in mcrnentul clnd sint asezati in pat (mai putin cald 9i mai putin moaJe declt bratele mamei). Altii, mai Infometati, mai vioi, mai vigurosi, vor reactions eu vehementa daca nu gasese lapte suficient, ei tipa, se zbat, I~i sucesc capul in toate partile, lncearca din nou slnul, se enerveaza 9i relncep sa urle. Dad, sugarul se enerveaza, Incercati sa-l puneti dupa ctteva minute la eelalalt sin, unde poate ea laptele vine mai usor; daca adoarme, mama va m isca incet marnelonul in gura nou-nascutului sau va bate ullor cu un deget obrazul sau nasul acestuia. In niei un caz nou-nascutul nu va fi rnentinut la sin mai mult de 15 minute. Mentinerea prelungit.a a sugarului Ia sin 11face sa-~i formeze un reflex de sornn la sin ~iori de cite ori va fi pus sa suga, va adormi irnediat, Sa nu uitati ca este bine ea orice sugar sa ajunga, de Ia inceput sau cu timpul, sa suga Ia intervale de 3-4 ore. Nu veti reusi niciodat.a aeest lueru, daca-l veti tine in brats mai mult de 0 jumatate de ora Ia fieeare masa. Acestea nu 'lor fi ore de supt, ei vor deveni ore de sornn pentru sugar, Pus in pat, e1 simte imediat, se treze~te, plinge, Ii induio§eaza pe tol,j ~i treee alteineva Ia rind sa-l tina in brat,e. Partida este pierduta s;J pentru sugar (care se va subnutri) Iii pentru familie (care i~i va distruge tot prcgramuI, devenind sclavuI aeestui mie tiran);. eu tirnpul, toata familia (adulti 91 copii) va ajunge Ia 0 stare de nervozitate greu de depa§it. Este mai bine ca un asHel de sugar sa fie lasat sa plinga (pina Ja 1-2 ore pe zi), fiind pus Ia sin numai cind este lini9tit; nu va fi lasat Ja sin mai mult de 15-20 de minute. Un copil enervat iii obosit de pIins nu va suge nieiodata cum trebuie, 263. Con t r a i n d i (l a 1- iiI e a I i ill e n tat i e i I a sin slnt unele boli grave ale mamei: tuberculoza, insuficienta eardiaea, eiroza, insuficienteJe renaIe, anemiile grave, eancereIe, encefalopatiile, psihozele grave etc, In ineheiere, insistam cu afirmatia ea orice nou-naseut 19i arc felul sau propriu de a primi 9i Iolosi sinul, ea mama !ji nou-naseutul trebuie sa "invete" ea acest act de importan~a deosebita sa se desfa90are convenabil pentm amlndoi. Mama este datoare sa observe reactiile sugarului ~i sa ~tie ell. de eehilibrul ei sufletese depinde nu numai secretia laetata, ei ~i u9urin~a eu care vine laptele rind nou-naseutul este pus la sin, La unele marne, Japtele eurge din mameloane Intre suptul'i, iar atunci cind nou-naseutul este pus Ia piept, aeesta plif!g.e e1.l disperare !ji trage fara sa se goleasea sinul, de9i mama are Iapte sufrclent. Pe de alta parte, du pi"l riteva saptamini, unele marne observa ea este suficient ea sllgaruJ sa plinga de foame, pentl'u ca Japtele sa se seurga singur din sin. Grijile ~i nervozitatea mie90reaza secre~ia lactata.

a

a

as

127 126

Aliiptarea decurge normal, dacii mama este echilibrata, riibdatoare ~i daell toati: familia este constienui eii mama-liiuzii arc absolutii nevoie de 0 atmosferii seninii de [amilie # de ajutor efectir pentrii eviiarea suprasolicitbrii [izice ~i psihice. Alimentatia artificialii

264. Prin ali men t It tie It r t i fie i It 1 a se Intelege hranirea unui sugar cu laptele altei specii animale (vaca sau capra), la 0 virsta la care ar trebui sa primeascs exclusiv lapte de mama. In ultimii ani, mai ales la erase, majoritatea sugarilor sint hraniti mixt sau artificial. In practica, la tara se Ioloseste laptele de vaca (mai rar laptele de capra), proaspat, iar la erase se indica laptele praf. Alimentatia art.if'ioiala cu Iapt.e de vaca este ineununata de succes, clnd se aplica bine reguliJe de baza ale aliment.atisi artificiale ~i se respecta in permanenta 0 igieria riguroasa la prepararea laptelui. Laptele de vaca pulbere este prirnul aliment ce trebuie luat in consideratio cind este necesara inlocuirea Iaptelui de mama. 265. Lap tel e d e V It C a este expus la murdsrie sau la infectare lnainte de a ajunge la Rugal'. Uneori, chiar lntr-un lapte foarte proaspat, se gasese impuritati vizibile cu ochiul liber. Un astfel de lapte trebuie strecurat printr-o pilnie prev azut.a cu eomprese sterile sau cu un strat de vat.a ster-ila. Oricit de ingrijit ar fi fost recoltat ~i msnipulat, laptele contine un mare numar de microbi. Acesti microbi ajung in lapte inca din timpul mulsului ~i se tnmultesc extrem de repede in oreJe care urrne azii. Este verba, indeosebi, de germenii Iermentatiei Iactice care, atunci cind sint numerosi Iac sa se acreasca laptele. Aeeasta se rnttmpla In special in timpul verii. Cu cit temperatura la care se pastreaza lapteJe este mai ridicatii ~i ou cit se intirzie consurnul, cu at it mai mare va fi numarul de germeni pe care Ii va contine. De aceea, este foarte important ca laptele sa se fiarba imediat dupa ee a fost muIs, sa 5e pastreze la frigider ~i sa se consume cit mai repede. Alaturi de acesti germeni (care nu sint periculosi prin ei in~i~i) in lapte poate sa se gaseasca ~i 0 alta categorie de germeni, aceia care provoaca holile. Cei mai Irccventi sint mierobii care provoaca diaree (hacilii tifoparatifici, bacili coli 9i bacilii dizenterici). Laptele de racii nu ~'a fi dat niciodatii nefiert

i~ decms. d~ ~2-24 de ore (laptele muls dirnineata se Ioloseste mesele din t.impul zilei, iar eel de se ara la mesele de dupa ora 19). In ~ara noastra laptele de vaca poate fi obtinut sub diferiteforme: direct de Ja producator sau de la "Cenirul de lapte", unde se vinde lapte pasteurizat. 266. Fie r b ere a I apt e lui. Fie ea este pasteurizat (provenit de Ia "Centrele de lal?te"), fie ca este proaspat, l~ptele se fierbe imediat dupe ce a fost procurat. Fierherea se face In vase ernailate-, Se va Jolosi totdeauna aceeasi cratita, avind grijaa 0 dati eu apa re ce inainte de a pune laptele la fiert, pentru ca acesta sa nu se lipeapca de fundul crat.itei. In timp ce fierbe lap:ele se arnesteca cu ?}ingurita pentru ~a s~ nu se for~neze pojghiia la supr-afa~a (lap.tele se "umfla apte.l,e trebme. Iiert 10 _mm_ute. Se. racel}te apoi bruse. Fierberea omoara microbii patogem (producatori de boli) si microhii fermentatiei lactice. ' Past;area laptelui In cond itiile cele rnai bune se face, fire ste, intr-un frigidel' care ft~nctioneaz~ bine; In Iipsa, 0 pivnita rece este suficient.a in anotimpul cald , In timpul vern, oala cu Japte se ponte pllne lntr-un vas mare plin cu apa rece, in care se lasa sa se scurga, cu un debit rcdus dar continuu, apa de la rohinet.

In

J 1:

. Conditii bune de pastrare se pot obtine printr-un Irigider irnproviz at In relnl urrnatnr : se Ian dona vase mari, de marirni diferite, eel rnni mic Iiind pus in eel mai rnare ; spatiul care separa peretii este urnplut en un amestcc de buca] i de ghea\a (Ia ncvoie, apa l'ecel si de ~al~ de lernn. Totul se pune lntr-o lii.dila, iar spat iu l cuprins lntre vasul mare si perelii laditei se urnple cu pleava sau cu fin. in vasul mic dill mijloc se pune vasul acoperit care confine laptele sau biberoanele plinc. Vasul mare se acoperll en un capac de lemn sau eu un strat gros de ziare, iar ladita se inchide.

su,garulu.i.

Un' Japte bun pentru copii trebuie sa provina de la vaci sanatoase l)i curate. Este necesar ca persoana care mulge vaea sa fie sanatoasa, sa nu prezinte infec1-ii ale pielii. Inainte de muls, miinile se spala pina la coate cu apa calda, sapull ~i perie, dupa care se l)terg cu un prosop curat. De asemenea se imbraca cu nn halat curat. Ugernl vacii se spala eu spa l)i sapun, se limpezel)te \,i 5e tarnponeaza cu 0 pln7.a curata, pentru a evita scurgerea lichidului de spalatnra in lapte. Pentru recoltat se folosesc numai vase din metal inoxidabil. san emailate, cu capac. In gospodariile individuale ~aranel)ti se pot f01<;>sloalele de pamint smiil\,uite. Vasele se pastreaza in dulapuri inchise, ~ente. de praf; inainte de folosire se oparesc. Dupa Intrebuintare se clatesc lmeclJat cn t:n je~ de apa rece, apoi se spala cu apa calda l)i soda sau detergenti, se clatesc bllle 91 se pun la uscat cu gura in jos, in du]apuri pe suporturi speciale, curate. Imedia t dupa ce este muls, laptele se race~te hrusc (se pune vasul intr-o c5Jdare eu apa reee). Este de preferat laptele amestecat (provenit de la mai mnlie "Bei), deoarece compozi\ia sa este mai constanta. Laptele va fi ridicat suna ~i dimineata (imediat dupa muls) ~i va fi folosit in mod ohligatoriu
'».' ..... ,)

Laptele poate fi utilizat in eel mult 24 de ore de Ia fierbere; dupa depasirea acestui termen, el nu mai poate fi dat sugarului. De tndata ce continutul unui biberon a ajuns sa aib a temperatura camerei sau este incalzit pentru a fi gat.a de b au t., microbii care s-au introdus odata cu lichidul de dilutie pot sa se inmulyeasca foarte repede. De aceea este riscan t sa se dea sugarului un biberon consumat partial, care a fost tinut mai multe ore in cas a sau in caruciorul copilului , paca sinteti obligati sa tineti un biberon mai mult.e ore in af'ara frigiderulu~ (c~zul. cind un sugar, din motive de fOI'\a majora - hoala, schimbarea dor~lJClJlUlUl etc. - este tramportat la distant-a), preparatul de lapte Bau ceaJUl se pun intr-un termos curat; in Jipsa, imediat ce se umple, biberonul se lnfa~oara cu 10 straturi de hirtie de ziar, care este un bun izolant. 267. C e est e 0 d i I uti e? Este un amestec de lapte de vaca (san alt preparat de lapte) eu apa simpla sau apa de OI'l'Z, La amestecul obt-inut se adauga zahar (S g la 100 ml) ~j se fiErb impreuna. Cum se prcparii dl:lu/ia de laple in prima lunii? Se prepara cantitatea pentru 6-12 ore. A~a cum s·a spns mai inainte" IBptele de vaea se fierbe ~i se race~te imediat. Pentru a fi C01'€SPUnzator vlrstei reEpective, el se dilneaza (1/2Iapte 1/2 apa) ~i se lndtJlce9te cu 3-5% zahi\r. Dupa vlrsta de 3 saptami~i, diluarea laptehli se face cu apa de orez, in concentratie de 1-2%, ulterlOl' se poate C1'e9te concentratia pina la 3%. La Ellgarii care nu cresc 9i au 0 tolerant-a digestiva buna se l're~te conc€ntratia la 2/3 lapte 1/3 apa. 268. Pits t I' a I' e a a lim e 11 t u lui pre p a I' a t. Laptele se repartizeaza in port.ii, pe mese, in biberoane, se acopera eu 0 pinza curata l)i se pastreaza in frigider pina la maSH respectiva. Daca nn ave\,j frigider incapator,

+

+

1 t:le pot folosi Inceputul fierberii.

vase

de

aluminiu,

(U pel'l

Ie dl'lJill

.;;i

ell

di>PM.itiv

em'"

sernllalizr:az,j

1

129
II Mama ~l copllul

dilutia de lapte se prepara pentru fiecare masa din lapte praf ~i se toarna cantitatea necesara intr-unul din hiberoanele sterilizate In prealabil. Laptele dat la rece deelanseazf colici ~i chiar diaree, Laptele de vaca, Iiert se pastreaza la rece. In timpul prepararii alimentului ~i manipularii biberoanelor se va pastra curatenie riguroasa. In prealahil, va spalaj.i bine pe mlini, Iolositi numai obiecte sterilizate, nu atingeti gitul biberoanelor, interiorul sitelor I}i ptlniei. De preferat, se va folosi unul dintre preparatele de lapte praf care se gasesc in comert ("Lacto", "Lactosan", "Materna 0", "Humana", "Robebi"). Alegerea va fi filcuta de ca.tre medicul de dispenser 9i va fi adapt.at.a Iiecarui cop il In parte, in Iunctie de alimentatia din maternitate, de greutate, toleranta digest.iva, gustul copilului §i posibilitatile de aprovizionare ale Iarniliei (vezi punetul 281). Ca 9i Ia sugarul alimentat natural, apetitul ~i nevoile variaza de la 0 masa la alta, asa ell. mama nu trebuie sa fie ingrijorata cind cantitatile acceptate de copil variaza in cursul zilei. Stnt pu[ini sugari care primesc aceeasi cantitate Ia toate mesele_ Cantitatea de lapte necesara (ratia) in prirnele 8-10 zile se calculeaza dupa formula: numarul de zile - 1 X 70-80 ml pe zi (Finkelstein). La domiciliu preparatul de lapte, ratia pe 24 de ore, numarul de mese va fi fixat de catre medic. Orientativ nou-nascutul sanatos, dupa prima saptsmtna de viata va primi in 24 de ore, in 6-8 mese 160-180 ml de lapte pe kg corp. Aceasta este echivalent cu circa 1/5-1/6 din greutatea corporal a a nou-nascutului. Despre alegerea laptelui vezi punctul 281.

o

-

- 1 frigider

(de mare importantji I), 1 ell/it pentru a nivela (rade) zaharul ~i praful de lapte, 1 recipient gradat pentru 'rnasurat anumite alimente, 1 termos necesar pentru calatorii sau plimbari mai lungi, 1 mixer,

Vesela. ~Iod de folosire

269. 0 b i e e t e nee e s are ina l i men t a ti a art if i cia l1i. Pentru alimentatia artificials a sugarului ingrijit in familie slnt necesare: =Biberoane. Se cumpara de IS. Inceput 10-15 biberoane. Se procura mai multe, deoarece se sparg destul de repede in timpul manipularii §i Iierherii. Zilnic se utilizeaza 6-10 biberoane: 5-6 pentru lapte, 1 pentru ceai, 1 pentru sucul de fructe, 1 pentru lichidul de dilutieIvezi iii punctul urmator). - Tetina. Este nevoie de 10-12 tetine. Citeva tetine in plus sint absolut necesare, caci 0 parte se distrug chiar de la perforare, iar altele devin temporar inutilizabile, clnd cad pe jos in timpul Iixarii pe biberon. Chiar de la Inceput se vor perfora 3 tetine j pentru prima data, aceast.a opera tie se va face in prezenta !)i cu sprijinuJ sorei de ocrotire (vezi punctul 271). - 1 vas emailat, cu capacitatea de 3-4 I, in care se fierb 9i pastreaza hiberoanele ~i un altul de 1-2 litri pentru sterilizarea 9i pastrarea tetinelor 9i susetelor, - 2-3 vase emailate mai miei, pentru pastrarea Iinguritei, pregatirea dilutiei laptelui etc., - 2 perii pentru sptdarea biberoanelor, - 1pilnie pentru turnarea laptelui in hiberoane, - 1 siui deasa, - 1-.3 linguril.e (una cu coada lunga pentru foJosirea la amestec, iar altele mai mici pe ntru masurarea zaharului fji siropului), - 1 miisurii de 5 g (se va cere de la sora de ocrotire, care Ie colecteaz a de la cutiile eu lapte 'pulbere, Iolositc), - 1 riiziiioare de sticlii, - 1 cutie CII buciisi de tifon sterile, eu care se acoprra vasele ~iobiectele sterile, 130

Fig.

67 - Ctteva obiecte necesare pentru alimentatia sugarului: biberoane, tetine, ?spa?e pentru hiberon, cutit, Iingurit a, pllnie, perie pentru sticle, recipient gradat, ClI tie dIU plastic ell capac.

--' 2 cutii din plastic ca capac, suficient de mari pentru a cuprinde comod jumatate din inventarul pentru "hucataria" copilului, ~ 1 tel pentru amestecul piureului, unt.ului sau uleiului, - 1 Lingard midi (de lemn sau de plastic) cu coada lung a, pentru dizolvarea Iaptelui pulbere Inainte de a-l pune la fiert, - 1 pensii mare san 1 "cle~te" cu care se scot tetinele l}i biberosnele din vasul in care se pastreaza sterilizate (fierte). 270. Bib e ron u 1 este 0 sticluta de forma cilindrica, cu capacitate de 250 ml, fabricat din stiola transparenta, care rezist.a la fierbere. Biberoanele din sticla de Jena stnt mai rezistente Ia sohimbarile hrust.e de temperatura, dar sint mai scumpe. In ultimul timp au ap arut noi tipuri de hiberoane, dintr-o sLiCIaspeciala, cu glt mai larg 9i cu uri dispozitiv special de insuruhare pentru fixarea unui capac sau a tetinei. Pe peretele exterior al biberonu1ui sint gravate cite]. linii care indica divi ziunile de 10 ml, iar din 50 in 50 ml sint Fig. 68 - Biberon corect gradut , gravate l7icifrele corespunz atoare (fig. 68).
131
g*

.l) ~entru a evita producerea de arsuri involuntare ale gurii sugarului eu un. un grup de substan te analoge cu corpii 133 . Iierbero sau chiar de la perforare). eu ajutorul unei perii speciale. po~rivite at unci cind.e mese . Nu se Ioloseste niciod'ata un ac prea gros.~. 70 - tne<'\lzil'ea hiberonului. biheronul va fi incalzit. corects a biberonului ~i tetinei igienei alirnent at. Se folosesc modele care se pot intoarce. fara putere. cele mai largi risca sa se detaseze usor.roleaza tempera tura continutului hiheronului inaintea Iiecarei mese. biheroriul se poate tncalzi : fie intr-o baie de a pa (fig. eli orificiul este prea Iarg. 72 - Perforarea tetinei ell aju torul unui ae inrosit Ia Ilacara. 72). biberonul se cliiiestc de mai multe ori cu apii rece.a bine. daca dupa prima perforare orificiul este strimt 9i nu lasa sa se scurga laptele in mod corivenabil. cusut fixat intr-un dop de pluta ~i apoi inrosit [a 0 flaeara (fig. pentru a fi curatate (fig. Nu se va lncerc a inciilzirea hiberonului la Ilacara aragazului (pericol de accident) iii nici nu se v a introduce bibero nul rece. 71). pentru omogenirarea coritinutului. scos de Ja Irigider. In acest scop. insisund in special la regiunea de sub gil. Este interzis mamei sa ia tetina in gurii pentru a verifica temperatura continutului biberonului I 271. aliment prea cald.tngrijirea ~i minuirea de baz a peritru past. Preparatele acide nu se VOl' inealzi hrusc sau la temperatura deoarece In aeeste cazuri ele se coaguleaza In cheaguri rnari ("se JJrl1. se cont. Nu este permis sa se lase biberoriul plin eu apa. fie se at. Daca JapteJe continua sa curga in jet. 71 . deoarece so-degra'deaza destul de usor (prin sp alare.a scurgerea laptelui sau patrunderea aerului in biberon. 69). pentru a fi clatit ulterior. se inrcseste din nou acul si se largeste orificiul cu prudenta. 1'12 Fig. resturile de lapte se indepiirteazii [oarte greu.Doua modele de tetine. Apoi il va clat. rasturntnd cu gura in jos biberonul tncarcat. pentru ca sa Ie dispara mirosul. La fieeare tetina se face un orificiu. fie pe soba sau calorif'crul bine incillzit. Sint necesare in permanent a 10-~2 tetine. Daca alimeritatia s-a pregatit pentru mai mult. putin lateral fata de virful tetinei. piDa la 37°C (temperatura eorpului) inainte de administrare. se pune 0 picatura de lapte fie pe plica cot. din material plastic sau Fig.iei iji evitarea eonstituie conditii Imholnavirii suga- Dupii [iecare masii. fie pe Iata dorsala a miinii. ~i la santul circular care separu fundul de percti! laterali. pe un prosop curat sau pe un portsticla (rastel) special. Mai ttrziu. mama va spala biberonul cu apa calda iji sapun. Duoi biberoanele nu se cliitesc imediat. T e tin a este eonfcctionata din cauciuc. se inte]ege In care siliciul Inlocuicste carhonul. unde pot l'arnine gl'unji de lapte (fig. din silicon. sa permit.i de mai multe ori eu ap a fierbinte iji il va p une eu gum in jos. tetinele noi ii st. Dimeusiunile orificiului slnt.a mai hine la sterilizare '.inge biberonul de pielea fina a pleoapei. [nciiizirea bibcronului. eu tetma adaptata. 70). Tetinele noi de cauciuc se Ireacs cu sare si se fierb b Invelite in tifon. Tet. dar rezist. ca un deget de manUfia.inele din silicon sint rnai scumpe..rarea rului de diaree. intructt eventualele hacterii aflate in apa se inmultesc repede. Pe sugarii prea rnici. cind va ave a timp. cu un ac de Fig. Dupa ce se agit. pentru a se inliiuira toate reslurile de lapte riimase lipite pe pereiii lui. la uscat.. Se aleg marimile care se aplica perfect la gitul biberonului respectiv.ului.injenesc la supt f?i de 1 organici Sub numele generic de silicon. lntr-o cala cu a clocot it a (se sparge biberouul). (i9 - Sp(tlarea blher-onului.<. tnseamna Fig. laptele se scurge citeva secunde in jet foarte subtire 9i apoi curge picatura cu picatura.

In timpul zilei. Lichidul in care se fierb ~i se pastreaza tetinele se schimbii in fiecare dimineat. In recipientul eu tetine se pot steriliza in acela~i 134 timp susetele. 73 . se vor spaIa odata pe zi eu apa calda. In Iunctio de suhstanta Iolosit. 73). Tetina nu se apuca de partea care se FI:g.a.supii aproximativ ln medie.' se . .li rece. in vederea cresterii durabilitatii. tetina se spala imediat sub jet de aps. uneori.a. este metoda de a opari tetina in vapori Iierbinti . mai Int. pentru fieeare masa cite 0 tetina sterila. Iaptele de vaeii prezintii mari deosebiri fata de laptele uman.a eu apa proaspata. prin metode chirnies. Apoi se fierb timp de 20 de minute intr-un vas special rezervat acestui scop In care se ~i lasa (acoperite eu un capac).edeaza asa cum s-a aratat Ia punctul 270.a alimentsjnr. clatesc de mai multe ori ~i se fierh.5 ori). Conslderatli 5mI 15 ml 90-80 ml 10 ml 100 1111 200 m1 generate asupra allmentatlet artificiaJe Eforturile pediatrilor dintotdeauna au tins sii realizeze prin 'alimentatia a. cintiirire. Nu sevor mai clati cu a pli. sau. . se lntoarce ca un deget de manu~a ~i se freaca eu 0 perie. se acutura pentru a se scurge toata apa. inelele "de muscat" ~i [ucariile sunatoare din plastic. de aici se ill.pI'oc.oala sub presiune). eel mult.a stnt necesare in medie 2 ore pentru a steriliza vesela curat. Iirnpezindu-se bine dupa aceea cu apa calda.rate cum s-a arat.iile IIi experient~. ' Masuraraa cu lingura sau cu 0 eana nu este niciodat.e ale acestor principii nutritive de bazii (proteine. tetinele sint puse intr-o strecuratoare sau lntr-un vas cu un suport perforat ~rsit. introduce in gura sugarului (fig. nevoie. numai ca 0 solutie de compromis. se zvint. cu sapun dizoJvat ("fulgi de sapun"). plna se inlatura ~i cele rnai mici cheaguri de lapte. mare (de 3. boreane). Fo~osirea laptelui de yaca sau de capra (nemodificat) sau a unoI' produse mdustnale de lapte integral ar duce Ill. Ill. seara totul este steril. mama va avea grija ca tetinele sa fie acoperite de lichid. se va adopta. 1 linguritii de ceai aproximativ 1 lingurii mare (supa) aproximativ 1 pahar de yin aproximativ 1 lingura mijlooie aproximativ 1 ceasca de cafea aproximativ 1 Iarfurie de . in lipsa acestuia. 272. apoi se a~aza Intr-un vas de sticia acoperit.aceea este bine oa sa se faca un orificiu suplimentar. Dacii nu pot fi alimentali la sin.at mai inainte se Intorc una cite una ca un deget de manuse f}idaca au mai ramas resturi de alimerite. Toate biberoanele folosite in timpul noptii se spala cu' apa fierbinte sau detergent sau. ptna se sterilizeaza (a~a cum se indica Ill. Daca orificiul rezultat este prell. Se clateste bine. Pentru a Ie cruta. S t e r i l l z are a. Pentru pregatirea dl!efltelor preparate dietetiee este necesara tnasurarea ~i. Nemodif. Biberonul care pluteste nu se sterilizeaza.punctul urmator). Vesela poate sta ptna: Ill. pentru nou-nascu(i # sugarii pina la 6 Zuni se recomanda preparate industriale de lapte.treimea inferioara a vasului aeoperit fji in care apa clocoteste (ell. mICa. solutie de detergenti 9i peria de vase (sirma sau peri aspri) ~i se limpezesc lnainte de a introduce din nou apa curata pentru fierbere fii pastrare. 0 data in 24 de ore se spala eu solutie de sapun. cu largirea orificiilor. In Iipsa unor vase de rnasurat Iichidele.le din lactoser) IIi silT-urile ~lllerale slnt .a prin fierbere timp de 20 minute (dupa ee Ineepe sa clocoteasca). Dup a scurgerea timpului prevszut pentru sterilizare se lasa in apa de fierbere.uat Ill. se va folosi un biberon.Adaptarea tetinei Ia biberon. Alimentels eonsistente se mascara eu ctntarul. Intr-un loc anume destinat Ill.. Vasele in care sint fierte biberoanele !7i/sau tetinele vor fi tinute curate. inainte de folosire se scurg Iji se zvinta rapid. preparatele industriale stnt de buna calitate. suprasolicitarea organismului (diges135 .smeti pisati 10 g gns 15 g fiimii de orez 20 g boabe de orez 20 g zahar . Este interzisa pastrarea tetinelor in solutia de acid boric. pediatrilor.Indemlna. Fierberea zilnica duce Ill. se freac1i eu sare ~i se limpezesc cu ap a multa. P1ntl. 0 b 1 e e ted e mas u rat .administrarea Iainoaului cu lapte (zeamil cu Iapte) sau a supai pasate. se poate Iolosi dupa clteva Iuni Ill.produsele dietetice : flacoane sau cutii de medieamente. Obiectele se scot din vasul steril cu 0 pensa sau un "cle~te" special (nu cu mina!).calda. degradarea treptata atetinelor. larg.daca este posibil . Ill. apoi . a) Dimineata. nu se va amesteca eu vesela restului familiei.fiert Intr-o bucata de ptnza. mai hine. Pe Hngii acestea. 24 de ore in Jichidul de sterilizare (epa Iiart. timp de 25 minute. Dupa utilizare.~1 C i n tar 1 t. urmatcarele unitati de masura. in Jet de apa ~l se oparese Inamte de Iolosire.a precisa . Vesela copilului se depoziteaza in dulapul de vesela. Peritru orientare aproxirnativa se pot folosi. au compozttis constants IIi pot fi procurate In cantitati mari (rezerve). . tn preparatele de lapte produse industrial stnt concretizate In mare masura-stradat. Vesela poate fi sterilizat. pahare . Tetina care a eazut jos nu va mai fi folosita decit dupa ee a fost fiarta in prealabil. se pun Ill. dup a utilizare. griisinll IIi hidrocarbonate) precum $1 In propor\ia dintre diferite minerale. Bora de ocrotire va lndruma pe mama sa foloseasca anumite masuri sau eutii a caror capacitate-se cunoaste (cupe sau cutii de Ill. Cantl~atJv are trel dezavantaje mari: proteinele (cazeintl 9i a1bumim.icat.e sa aiha mlinile spalate in ~realabil ~i s~ poarte un ~or~ curat. Tetinele spalate Iji past. Este deosebit de important ca atunci cind mama curata sau Ioloseste aceste ustensil. Toate obiectele trebuie sa fie In intregime acoperite eu liehid.a}. la nevoie. . $i mai eficienta. Cd~lalte uster:s~le nec~sare in ~limentatia . iar hidroc. nu ramme deoit sa se arunce tetina respectivli. .rtificiaW cresterca 9i dezvoltarea sugarului la fel de buna ca si cu laptele de marna. ~73. . Dup~ folosire se . proprietatile IIi calita\iJe blOlogl~.arbonatele (Jactoza) in canIIta te prell. mai simplu. b) ~lberoan~~e ~l te~mele neeesare pentru noapte ~i primele mesa din a doua Zl se sterilizeaza ~l se pastreaza tot in conditiile indicate mai sus. 0 Imgur~ mare (de supa] rasa contlne : 109 fiim1i de grtu 109 malai 109 fu!gi de ovaz 109 pe. ~e asemenea slnt mari deosebiri In ce prive$te ·structura. pentru ca mama sa nu piards vremea cautrnd-o .artificiaJa se spala.In cantitate prell. Ierit de praf.

. .se scsde cantitatea de proteine ~i de saruri minerale. cu scopuri prop agandistice.1~ care laptele de vaca sa se apropie de laptele uman. Sup e rio r i t 11 tea pre par ate lor a d apt ate fata de alte produse industriale §i rnai ales fata de Iaptels de vaca proaspat este net.adaptate ~i partial adaptate. ~i punctele 267. in mdustna laptelUl) s-a aJuns sa se renunte tot mai mult la procedeele casnice de a "imhunatati" laptele de vaca. b) Un progres mare )·a consUtuit producerea de la.a prin mucilagiu sau fiert. 275.) avea ca scop modificarea cazeinei 9i emulsionarea lipidelor. u~or de rninuit. In preparat.de vaca fai.a. acidifiat san nn. sursa de energre ce~ ma iimportunta ~I ce~ ma~ usor ~e utilizat de catre organism). cantit. filrll. deoareee "strica" compozuia preparatului de lapte.ns pnn adaos de zahar sau glucoza ( primul hidrocarbonat") fji de amidonuri (orez. a6estea pot tnlocui Japtele de femeie. dar usor Iaxativ). rezultate dintr-o experienta In'cielungata sa fie suhstituite cu fantezia. fawa rumetuta (care aduce pe !l.Iapt. ~oal'te rar J~ sugar.a fata de laptele de vaca.ativa de corectare a laptelui de vaca sau de capra la nevoile sugarului mic.regulilor de igiena. adaosurl de hldrocar· 136 137 . . e xcretie) nou-nascutului ~i sugarului mic. Azi 5e r. Prin diferitele proeedee industriale..tii a stabilit ~i standardizat compozitia preparatelor parj. Pre par ate i n d u s t ria 1 e.ate mai mare deelt!n JapteJe de vaca ~i nurnai sub Iorrna de lactoza . pe ltnga steriIitatea garantata I}icompozitie constanta. sezon. Acestea stnt preparate de Japte numite la tnceput maternizate (denumire incorecta.) vitamlne" l'ii unele minerale (fier). ' c) Alte preparate de Iapte. Diluare a este prima tent. Similac). 276: A d a 0 s u l eel u i d e-a I d 0 i 1 e a hid r 0 e arb 0 nat s-a f acut pentru ea uncle componente ale laptelui de vac~ sa fie m!li u90r dve. pediatrii au preconizat de-a lungul timpului dif'erite modificari pentru reahz.si mai ales eel m ai ieftin.necesar U11 dialcg permanent In cafe medicul sa aiba timp sa "asculte pe copil" prin reactiile descrise de marna.ecornandll.. Amintirn ctteva din mod:f~: carile ce s-au impus pentru a transform~ l~ptele de :ac~ in vederea adaptarn la posibilitatile ~i nevoiJe nou-nascutului §1 sugarului IllIC.le. 277 bis. Nici chiar apetitul 9i greutatea nu stnt con stante obligatorii. mal ales In cursul c[lJiltoriiJor. iill' mai recent . ?eea ce ?uce la obtincrea unui preparat. v bonate [zahar. 279. integral. Avind in vedere aceste deosehiri ~i neajunsuri. Cum se reaJizeazll. A d apt are a in d i v i d u a I li. . mediu rural sau urban etc. D e g res are a s-a folosit. "Z a h a r are a".. singurul hidrocarbonat adrnis fund lactoza (vezi punctuI278). Ca linie generala de conduit. Nu exista un regim standard. o comisie internationala din cadrul Organizatioi Mcndiale a SilniHll. Preparatele acidifiate se folosesc rar in prezent.).a de 68 gil in laptele uman).itial ChI mice.-a ~. d) sarurile minerale mult scazute. D i 1 uti a. a) Prima forrnulil a fost la.. Iactoza etc. Acest adaos g·a facut prin orez. metabolism.enun~at la ada?sul de zahar 9i arnidonuri. cu riscul unor tulhurari grave.ate. 278. se asemene tot mai mult cu JapteJe uman sub rapor tul cornpoz. in die te tica traditioriala clasic. in cai de mare dubiu.nga amidon 91 componentele rezultate prin coacere). ff!L~ de porumb (eel mai potrivit. marnele socotind ell. curat. cu respectarea riguroasa a . Este absolut .mlne tnsa 0 conserya de Japte foarte buna pentru coplJul mare ~l adnJt. asUel Incit astll. denumite convC'~'tional "cel de-al doilea hidrocar~lOnat"). In lume mai multe sule de produse.ate si adapt. gluooza. de virsta I}i greutate trebuie sa se ~ina seama de: .ate yr?a mica ?e hidrocarbonate (care sint.are. se ra cere sfatul medicului I 280.pe masura achizi\. b) lipide egaJe cantitntiv.enia in cas a. Aeeasta nu inseamna insa ca normele de dietetica a sugarului.gradul de instrue/ie ol parintilor. s-a impus si a ramas zah~rarea. .ar~e). acid citric etc.pte In pulbere ("pra. (comb~t~ tendinta la dl. dar mult corectate calitativ. faina rumenit. fie de Ia "Centrele de lapte" implica mult mai multe riscuri decit preparatele industriale de lapte.ionll. . socotite In prezent ca singurele preparate de Japte co ar suplini Iaptele de marna In primele luni de viatll..ele teh~ice r~alizate in industria alimentara (respectiv. ' Unii nutrit ionisti nurnesc aceste produse formuJe sau preparate clasice. pe Pentni a fi [olosit tiirii riscuri. frigider. degresat cu zer demineralizat $i care este suplirnent.. Dimpotriva.ele praf cap aLa 0 serie de insusiri care Ii confers 0 superioritate net. la nou-niiscut si ~ugar. A c i d i fie reo.vreun inconvenient).zi s~ preparll. ratia medie alimentara fixata de medicul SD garului constituie singura cale de urmat! linga Alimenta{ia se fixeaza tn funcfie de reac(il7e indiriduale yi de starea de sanatate a sugarului. Pentru aceasta suplimentare in hidrocarbonate a laptelui de vaca.ante nutritive pentru a fi aduse la un niveJ cantitativ ~i calitativ cit mai apropiat de JapteJe urnan : 1\) proteine scazute cantitativ si "careoLate" oalitativ.posibiliuuile de aprooizionnre ale familiei (venit. o. S-a dovedit ca folosirea laptelui de vaca procurat fie de la producatori. dill ce. Mama trebuie sa-~i insu~easca 0 tehnica perfecta in prfgatirea ~i administrarea alimentelor sugarilor.? Se porneste de la laptelo de vaeil. obiecte de preparare a alimentelor pentru sugar.apetitul si preferiruele sugarului . Prin aceasta metoda simpl~ . valahil pentru toti copiii de aceea?i virsta sau de aceea~i greutate.. obiceiuri culinare). eu sau farll.ura de faina (orez.digerat. eu.ptele condensat.parate . Acestea sint mai putin consistent« (mai "apatoase") 9i de aceea unele mame cred ca sugarul nu se satura 9i le cresc consistent.pent~~ ~evOlle n:l~I'ltlve ale sugarului fI:nd lIJlslt de. 274. De aceea s-a impus corectarea acestu! neaJu..rii de noi CUIlo~tin~eIn materIe de nutfl\. Pl'epal'atele ("formuJeJe") industl'iaJe stnt Ilellumarate. c) hidrocarbonate in cantit.ial-ndnpf. In ce mai compJexe .a unor pre. . . amidonuri. Intr-adevgr zaharul s-a dovedit ca fiind eel rnai bine tolerat dintre hidrocarbonate. Dintre preparatele de lapte praf sint de preferat cele 'adaptate (de exemplu Humana. zearnil. pe criteriile clasice.a. dextrln-rnaltoza. Loate pornind de Ja JapleJe de va?ll. DidZog intre mama yi cudrele medicale. socotindu-se ca grasimile din laptele de vaca siut vatamatoare. diseute indeluug eu mama 9i s-o faca sa pI'lceapa.tie. (_)data ~u progres.gradul de ciriliza{ie fi de igiena (spatiu locativ.lihrat.f'). A?csta se prepara din lapteJe de vacii.Acest procedeu este total contraindicat. ]Vledicul ajut~t de sora de O(fotjr8 trEbuie Ell. . d) In ultimul timp au fost produse preparate industriale de lal?te care tind 511.a). gliadina. rll.at sau suri'icit In diferite subst. (acid lactic. ale fiintei umane. 376). care a dus Ja confuzii ~i €fecte grave. dezechi. ceea ce usureaza sarClml~ organismului nou-nascutului atunci cind este ahmentat cu lapte de vaca (v. Prin diluare se reduc fji mai rnult hidrocarbonatele (48 gil in laptcle .ele moderne (adaptate) s. laptele de radi se dilueazii si se zahoreazii dUpa statui medicului 277. zeamil etc. bazate pe laptel« de vaca partial degresat ~i pulverizat la care se adauga uleiuri vegetaJe sl hidrocarbouato.

prohabil ca este satuI. Schmidt). 244).30. d) Utilizarea preparatelor acide de lap te. (Vezi 91 punctele 243.. Ptna se obisnuieste cu acest "proces". men~ionat in to ate manualele noastre ca aliment dietetic cu indicatii in perioada de nou-nascut (la termen sau prematur) este foarte greu de' realizat acasa. Ceaiul poate fi de musetel. se ajunge . Iolosit in conccntratie de 9 g (2 masuri de 4. Toate aceste preparate (lapte de vaca 1/2 sau 2/3 + 5 g zah ar'. Este important ea nou-nascutul sa nu plinga mult ~i sa nu oboseasca In asteptarsa orei de mass.se satura ~i creso in greutate cu ratii mult mai mici. foamea §i nevoile nutritive variaza de Ia 0 rn asa 1a alta. -. trehuie sa punem la dispozitia nou-nascutului un lapte care s~ fie cit mai aI. fara sa se impuna 0 punetualitate absoluta. iar aJtii dupa citeva zile sau saptamini). cum trebuie sa procedeze. sugarii normali fji cu 0 mama echilibrata psihic wcep sa ceara mincare en 0 regularitate ce se suprapune schemei clasice.amlni cu acest sistem. pina la urmatorul supt (sau biberon). Pastrarea implica unele riscuri.raindicata ~i atunci ctnd medicul nu a putut sa convings pe mama Sa alapteze.ntr-o stare de sanatate 139 138 . cu surori dieteticiene experimentate. la incepu. Nu sin. prin conlinutul mare de saruri minerale l. PeItnga tehnica ohisnuita mama este datoare sa stie sa-~i observe copilul ~i sil nu aplice totul orbeste. 14. Eledon-ci este un produs de lapte dcgresat partial. 8.9i adoarme. sint medici care sustin sa i se dea biberonul ori de cite ori cere. Lacto 10% cu 5% zahar ~i Lactosan 9% cu 5% zahar) au 0 valoare calorica mare.no~-nascuti se satu. 9. 17. Degresarea F. Mai. la inceput. . acest necesar trebuie acoperit pe calea aparatului digestiv. iar din a 3-a saptamins.>ropiat de 1aptel~ uman. glucozd. ' In general se recornanda ca prima masa sa se dea in momentul oind se trezeste nou-nascu tul. singurul hidrocarbonat autorizat in aceste preparate noi. III tndulcit. e Trehuie suhliniat insa ca in alirnentat ia artificial a. Continutul redus in proteine ~i in siiruri minerale. Pornind din primele sapt. mama se va intreba daca e posibil sa-i fie din nou foame. AUt sugarul agitat cit 1}i el somnolent nu "trag" bine din biberon. Daca nou-nascutul continua sa doarma. c) U tilizarea de preparate speciale pentru nou-niiscut (H umana 0) sau ado ptcte (Humana 1sau Similac) este solutia recomandata in ultimul timp. 20. Se lnttmpla ca. chiar daca este imposibil ca stomacul sa-§i fi evacuat deja continutul. Oferindu-i lapte. m e uta tar t if i cia 1.. este bine ca orarul meselor sa fie cit mai regulat (6. 21· 24 sau 5. b) Lactosan-ul. ani. digestia gastric a fjievacuarea stomacului.. In cazurile foarte rare. Prm acest procedeu se realiza un preparat de lapte mai usor de digerat decit laptele integral. ~~. 15. de circa 100-120 ml/kg corp ~i pe zi. la oricare din preparatele de mai sus se poate face dilutia cu apa de orez 1-2%. datorita continutului mai mare de grasimi (peste 26%). l?entn: a realiza aceste deziderate. . Daca sugarul este alimentai cu preparote adaptate. ~i pare sil fie I.in unele cazuri . in care alimeritat. orarul nu mai este atiide rigid . Ewerbeck ~I E.apte ~i numarul de I?ese. se scoate tetina din gura 9i este liisat sa dea aerul. Inainte de nastere necesarul nutritiv este asigurat continuu pe calea placentei.-~. Daca plinge dupa un prinz de 80-85 ml. Semnalam. cit 9i numarul de mese variaza in limite foarte laIgi. dar nici sa se incerce trezirea lui dintr-un somn adine pentru a fi hranit. iar cantitatea de lichida nu trebuie sa depaseasca 500-700 ml in 24 ore. daca nou-nascutul se trezeste. S-a dovedit ea 0 mare parte din . realizeaza un preparat mai cornplet. el va suge numai aut cit Ii trebuie.tn\elesui ei. N u mar u 1 de me s e tn prima saptamlna este de 6-8 mese in 24 ore. In marea lor majoritate (unii de la inceput. doarme 3-4 ore. cu urmiiri nefaste la unii nou -naseuti. In t. spre deosebire de cea naturala. . mai putini . prepa~area babeurre-ului nu reuge9te totdeauna. fierte trnpreuna). 18. . iar dupa aceea pina la 1 luna de 5-7 mese In 24 de ore. a) Preparatul rom anese Lacto in concentra tie de 10 g pulhere de Japte ~i 0 ljnguri~a rasa de zahilr (5 g) la 100 ml de spa (se fierh tmpreuna.30.~•.30. Cind acest proces g-a stabilizat ~i sugarul s-a obi~muit en senzatia adevarata de foame.30.sau de anason. este necesar sa-i faca un program. A leg ere a u n u i pre par a t del apt e pen t run 0 U· n Ii s cut. Similac) scaunele sint mai moi ~i mai dese. Chiar in spitale. Haspunsul este ca sugarul simte nevoia sa-~i completeze cantitatea de lapte. necesare adaosurile (zahiir.30. de-a :indul. dupri ce pulberea de lapte a fost resuspendata intr-o eantitate mai mica de apa caldu~a pentru a nu face cocoloase) este bine tolerat de cei mai multi nou-nascuti. Altii . 12. de via~a in apa de orez 2% cu 5% zahar. Se admit devieri de 10-15 minute inainte sau dupa ora fixata. dar dezechilihrat ealitativ. Normal. se va reahza 0 reglementare in decurs de citeva saptamini. de asemenea. Daca nou-nascutul se declara multumit dupa masa. mama nu va trebui sa-9i mai puna problema dad. in alimentatia cu aceste prod use usor digerabile sa 'fie necesare cantitati mai mari 9i mese mai dese decit cu alte preparate. ratia de l. are loc dupa 3-4 ore.Satisfacind aceste cerin~e ale nou-nascutului. scaunele slnt mai bine legate. Daca suge mult. Ca 'Ii la nou-nascutul alimentat natural. Se observa ca formula de calcul a cantitatii de lichide. privind constanta gradului' de acidifiere si· degresare. cre~terea ponderala este mai prompta. 281. atita paguba I 0 portie de lapte compromisa I . dupa 0 masa integrala. Sugarul i§i fixeaza singur ritrnul 'meselor . Dupa v irsta de 3 saptamini. se poate da ceai (nu prea dulce!) cu gluccza sau cu zahar 4%. Chiar daca nu suge nimic. Adevaratul semllal de foame apare cind digestia ~i evacuarea laptelui dill stomac slnt aproape terminate. care se pre para cu 10 g pulbl're In 100 ml de apa fiarta cu 5 g zahar sau glucoza. Practic. ceea ce implica riscuri mari. aparent capricioase. odinioara impusa sllgarului de la nafjtere. 23. ratie standard bO ml/kg 91 pe ZI pentru acope nrea nevoilor medii.inainte se fixa C8. Indulcit cu 2 lingurite rase de zahar Ia 250 ml. din cauza continutului bogat in lactoza. Stomaeul este plin dupa un prinz.30). 282. de ehimen . se poate deduce ca atit a avut nevoie. 11.. F 0 a mea 1} ira l i a del apt e I a n 0 u-n a s cut u I a 1 j. precum ~i adaosul de lactoza 11 apropie mult de laptele uman. afara ("sa eructeze"). s-a Iolosit lapteJe de vaca diluat. Probabil se va trezi 9i va continua suptul.numai o parte din biberon .5 g de pulhere de Japte cu 5 g de zahar la 100 ml de apa. nou-nsscutul va cere de mincare des §i Ia ore foarte neregulate. de cite ori cere. laslnd pe nou-nascut sa-?i stabileasca. sau [ainuri ).impul noptii se lasi o pauza de 6 ore in care. Dupa nastere.30. eu circa 160-200 ml/kg in 24 ore (H. apoi din 3 in 3 ore.este adevarat. acidifiat prin Iermentatie naturala.ra. Daca suge putin . Preparatul babeurre..la suprasolicita.-~-------- .rea func~iei renale f}i la retentia de apa.ia naturala este cent. apoi se golest.e treptat. ca la alimentatia cu produsele de lapte adaptat (Humana. 'iar cantitatea primite va fi in fune~ie de foame.d proteine. Are dazavantajul ca. nu va simti ~i nu va manifesta vreo neplacere decit in m omentul cind evacuarea stomacului s-a terminat. 283. ci In functie de nevoile personale ale copilului ei.i acidifierea ii cresc tolerant a digestiva (cazeina formeaza cheaguri fine).

Regiunea ombilicala se panseaza eu cornprese sterile uscate.a de intrare pentru microbi pel'icuIo~i.e. Normal. struguri. D. ci va fi consumat in gospod arie.ele de mama.:i in eel de vaca. Plaga ornbilicala poate fi 0 poart. se tamponeaza cu 1-2 cornprese uscate. Daca bontul este zemuind. 288. . " Cee!i ce ramine din cordonul ornhilical (ho ntul omhilical) se usuca putin cite putin dupa nastere. 284. ' A rind in vedere cii in toaie materniiiuile se aplicd aceeasi schemii de alimenuuie. care acopera nevoile pentru un timp mai indelungat.i. Nevoile.a insa un risc. nu se Intlmpla nimic rau : rarirea sistematica a ritmului de administrare. Prevenirsa r.la su~arn care pr?greseaza cu mai mult de 750 g pe lunll:' Acest~ I_levOl s. in laptele matern exist. corespunztnd fiziologiei organismului sugarului. Vi t a ill ina C. Daca este hranit cu Iapte de vaca modificat prin procedee easnice nu se produc carente manifests la nou-nascut. Modul de administrare ~I dozele vor Ii fixate de medic. ~dministr~rea zilnics.' sugarul are n?voie ?e. at a Nu mai vorbim de gr eseala §i mai mare ce se face de a se adrnisub forma de injectii. deoareee in laptele de vaca se gase:. • Daca in prima luna nu se adrninistreaza vitamins D nici sub forma de injectie. rOlleai.irziu . contrar indicatiilor medical~ reprezint. copiii en malfornuuii si nou-ruiscuiii problema. uncori mai ttrziu. fac ea . Ali III e n t It tilt art i fie i a 1 are pre z i n tao for m a cor e s pun z 0 are de h ran ire a no u-n s cut u 1 u i ~ i s ngar u In l. varza cruda etc. fructe de padure. vitamina D inca din prima saptamma de vlata. va face numai sub control medical. disciplinatn. In can c 1 u z i e majoriiatea.a. . alimcntul 'fi orarul cu care nou-niiscntul a [ost obisnuit in primele zile de viatii. care lipsesc in alimentatia artif'iciala. subponderalii. auiorilor rnoderni sini de acord penirti nn' orar al su. cit :.a cu 0 compresa inmuiata in alcool 50°.:te in mod obisnuit 0 cantitate de vitamin a A foart.) nu se mai administreazf delco vitamina D in cursul prirnei luni de viata. Aceasta se af)aza in jurul hontului ombilical. Bolile dat~ ?e carente vitamin ice de-Jin manifeste d~pa cite va saptamlni.i. avind in vedere ca vitamina D trebuie administrata zilnic ~i in doza foarte precisa. Af)a cum s-a mai spus. Pansaruentul orubBieal se face cu ajutorul ullei comprese sterile. din a treia lun~ de via\. crestata in prealabiI pina la jumatate. .) nu este necesar un ad. In preparatele de lapte adaptat. daca se respecta regulile de igiena. acest rest cade dupa 5-8 zile. af)a cil. E iii vitaminele din grupul B. MedicuI hotaraste asupra modului de administrare.sugarul sa refuze ali140 289. apoi cu alt. dar nu se poate aplica decit daca mama este foarte const.at artificial. se trezeste dupa 2 ore. Once singerare. pina la caderea bontului omhilical ~i vindeearea pliigii omhilicale. ci numai doza pe 0 zi. oor primi biberonul la intervale mici. Prematurii. V ita min ~ I~.rtns Intre mama f)i sugar ca prin alapt. copiii care nu au fost alaptati sint mai putin legati de mama 'Ii in familiile respective apar mai des situatii conflictuale intre parinti 9i copii. Daca Intr-o zi. din diferite motive.de vitamin a D sint variabile (individual): mal m~n la premat.iincioasa. Vi t It ill in e 1 e din g r u p u I B se gasesc in ca1)titate sufieienta in lapt.ltiili la alimenuuie. mama nu a dat vitamina D nu va a?mir:is!ra 0 doza dubla a ?oua zi. nici sub forma de picaturi.e situeazji intre 400 ~I 1000 unitat] vit. este mai .a sau scurgere de puroi trehuie sa fie semnalata rnedicului..are la sin.amina nu trebuie sa se mai administreze sup limen tar. Laptele neconsurnat de sugar nu se va da la masa urmatoars. 286. Vitamine Vitaminele necesare in perioad a de nou-nascut sint: A. normele internationale prevad un adaos de vitamina A. ' 285. ace ast.bunil. Ingeijirlle nou-nascutului nu se deos~besc esential de cele pe care le primeste sugarul maimare. in cel de vaca 9i in 1apt. Un sugar alimentat corect cu un preparat de lapte de vaca poate fi la f'el de sanatos f)i de multumit ca un sugar alaptat. Intrucit toate aceste sernne pot avea ~i alte cauze decit hriinirea insuf'inicnta.amina D pe zi. In decurs'ile citeoa zile cei mai multi nou-ruiscuti alimeniati natural manif'csui tendinta de a-si fixa singuri numiirul de mese (5-8 mese ). zarzavaturi: morcovi. daca produsul lactat este de bunii cali tate 9i corect preparat. vi~ine.e aproape de necesitatile nutrition ale ale sugarului. iar cresterea saptamtnala este sub 150-170 gratia de lapte este insuf'icient. acest interval de tirnp este mai lung.. de 8-10 ori in 24 de' ore.a.eficace.) 'sub forma injectabila. . care prezinui dzficu. Daca In mod constant plinge. in doze mid zilnic (picaturi sau tablete) ~i in doze de soc (200000 u. Prin alimcntatia cu biberonul nu se stabileste un contact at. in sflrf)it.lt de st. adesea.at medicul inainte de a se creste ratia. se eurai. in special cind. .' trehuie consult. plaga ornhilicala se inehide intre a 10-a 9i a 14-a zi dupa nastere.a inmuiata in ser fiziologic 'Ii. Devenit brun-negricios :. etc. se va incerca sii se continue ciioa timp .a vit. In caz contrar se poate da zilnic 1/2 riola de vitamina C (fiola de 2 ml eon~ine 200 mg de vitamin a C. piersici. nistra Igiena nou-nascutulul mentatia. ?uy~ ultim~le cerc~ari. mere.:i dur ca un zgirci. Daca apo~tul de vitamina D se intrerupe 0 zr. cit 'fi in cea naturalii [rnai ales). Vi t a III ina A se gase~te in cantitate suf'icierita in laptele de mama.allltlsmulUl se. eordonul a fost taiat mai aproape de pie le. Daca s-a administrat doza de soc in maternitate sub forma injectabila (200. iar nou-nascutul are nevoie de 60 mg). 9i dispare in cuta ombilicului. Mica plaga ombilicala care persista dupa caderea bontului se retract a. Vitamins D poate f'i administrata in doua mod uri .:i de prevenire a infectiilor sa fie respectate Intr-o masur a iii mai mare declt pentru sugar. mai t.prin gustul ~i mirosul lor . formlnd un fel de pllnie mica. tnsa. S-a constatat ca.:r-l ~I.000 u. Daca 5e adauga la biberOllu] eu lapte. Daca nou-nascutul este alaptat ~i daca mama prime§te un meniu variat (carne.aos de vitamin a C. C. alimentatia este corespunzatoare. 0 lU b i l l e u I (b uri e 11 1). Une1e produse de lapte praf au printre adaosuri ~i vitamma C.ele praf. ' In prima luna qe via~a nu se introduc sucuri de fructe. tomat. Diferentel e provlI1 numai ~in existents restului cordonului '1i a plagii ornbilicale.a 0 serie de substante de protectie. 287.pturilor mai puiiii rigid alit in alimeniatia ariiiicialii. care irnpun ca regulile de curatcnie :.. este narnulturnit dupa rnasa. VOl' ap area semne de rahitism. la sfir9it se acopera cu 1-2 comprese sterile 9i se trage pe de a141 . mai manifeste la sugarul aliment.

a Iii peste cruste se aplica timp de ctteva ore.atul nou-nr"iscutului (vezi punctul 297a. daca au aparut elemente de infec~ie a pielii. Scutecele murdare sau aspre. In{&. In caz ea apare un eritern fesier cu eroziuni sau elemente de Ioliculita.simpla sau ?orr:pre~e !nmuia~e in eeai de mu~et~l.a in sus pe un ce arsa! CUT'at.area stratului de grasime {protector}. prm depunere de praf (miinile).a sau "beliiioare" lnvelite In vat. nu se poate odihni. Daca plaga este curata. zonele expuse murdariei prin urina ~i fecale. 143 142 . datorita pericolului Fig. 74 .a in ap a limpede sau in infuzie de mU!jetel. sensibila. flegmoane. In caz de modificari patologice ale pielii (infectii) este bine sa se tina seama de urmatoarele: ' . v~selina .a. furuncule. se .).. Intr-o pinza alba calcatlL Daca 0 fa9a a venit In contact cu dusumeaua este interzisa Iolosirea ei. Pentru a evita infectiile ~i a nu Inttrzia mumifiearea hontului ombilical. iar dupa ce se spala se VOl' usea bine. determina. zone le expus~ .Pansamentul ombilical. urechilor §i nasulUI. praf. Se Ioloseste 0 "manu~a" din pinza moale~ c. Acesta se indeparteaza prin ati~ger~a fundului plagii cu un creion de nitrat de argint. dar nu cu tampoane de vat. ocolind regiunea ombilicala.onfectJOnata dID lenjcrie veche.fecalele ~i ehiar . sugarul devine agitat.a oornpresa-de tifon care acepera bontul ornbilical.a (deoareee irita mucoasa bucala ~i pot infect-a organele respective. se schimba numai cornpresa sterila: eel mult se dezinfecteaza eu alcool 60-70° ~i se pudreaz. deoarece Iragilizeaza pielea. Fasa se trage in asa fel lnclt fiecare tura sa depal)easca pe cea precedent.se f~ce zilnic. pe piele se depun ~came. se continua pansamentul ornbilical plna cind plaga este perfect uscata. r~comandata d~ medic.Itll. lnuinte de a se pudra din nou eu talc. a~a ca trrbuie spalatii zi!nic in Intregime. un unguent pe baza de talc.lenjeria se dezinfeeteaza 9i se fierbe. • La sfll'9it dupa ce a fost infa~at. In ccnt. Dupa aceasta. crapaturJ. oxid de zinc. apil 9i glicerina. ~ Dupa eaderea eordonului.su~arii. nu se sterge in sensul strict al cuvtntului.inuare. trans~iraii~. Est.P ~ r i a Ie. iar cerumenul din urechi se evacueazii singur) ci cu eomprese sterilizate. cu sapun neiritant. pansamentul de. .nu se YOI' folosi din proprie inj~iativa ~i Ja intlmpJare unguente ee se gasese in casa.supra 0 fa~a. In eritemele simple se va folosi infuzie de musetel . . Cu manusa sapunita se spala Iii apoi se ~terg eu manus». ea va fi oonfectionata din ptnza (fa~a de Won se desira.rs dill nou pe spate. Bala generala se face imediat dupa ce s-a vindecat pJaga ombilicala. eonstltu. arsnri. 292.n s cut ~ 1 u I . iar cu a jutorul unui prosop moale . iar cea din fibre sintetice lmpiedica respiratia cutanata) I}i va fi lunga de 1 m ~i lata. se curata bine regiunile sapunite. eu alta manulla inmuiat. lnmuiate in apa fiarta ~i raeitii.le p~rtl de intrare pentru infec~ii grave (abcese.lzate la nou-niiseut impreuna cu secretiile piclii. ci numai cele indicate de medic. eatifelata. datoritii formarii unui granulom ombilical. Pielea n?~nascutului este fina.s~rurile ~i~. plioile inghinale) este predispusa Ia a paritia eriternelor : de aeee~ reglUmle respective se VOl' eura~i bine de murdarie.) pot fi diiuniitoare (irita~ii. Se tarnponeazji bine pentru a Indeparta once urrna de umezeaJa de pe pieJe 9i se aplica. intoxicatii).ea p!elii. baile medicamentoase 9i aplicatia de soIut.~u se folosesc chiloti sau scutece din plastic. Pielea. pentru a nu se deplasa in sus sau in jos (pericol de a se descoperi plaga ombilicala). pentru a nu indispune sugarul 9i a nu-i rani pieJea). ~ . santurile de dupa pavilioanele urechilor suh. plna clnd dispare once urnezeala . dar va fi plasata suficient de ferm. se poate face baie cu 0 solutie dezinfeetanti'i. se murdare9te In perma~ent~. jar aparitia unei herrrii ombilieale nu poate fi prevenitii cu un sirnplu pansament ornbilical."usuea" imediat (adioa se tamponeaza.· ". zemc:mde. . m9. Daea nu esLe schimbat la timp ~i este lasat in scutece umede sau murdare. septlCemle). Sugarul .. mernbrele inferioare fiind acoperite. (compresele lipite de ornbilic se indeparteaaa dupa inmuierea prealabila cu apa oxigenata). a Curata:. este acoperit de Ia git ptna sub ombilic iii se spala ~i se "hmpezesc" regiunile genitals ~i Iesiera (vezi mai jos). sugarul este culcat" pe bUl:ta ~i este' spala t pe spate.. In cadrul toaletei zilnice. In strat subtire. avind 0 tendm~a marcata la Jrlta~ie ~i infeeW.umlor de Intertr:~g. prin Indepart. a lezl. nu se face haie generala nou-nascutului inainte de caderea aeestuia. sapun pentru eopn "Nlvea ! sapun de glicerina). Daca mama nu are curajul ~l indemi~area necesara pentru efectuarea aeestui tratament. pe linga de~eurile propriului organism.este cul cat eu fat.dezbracat partial. se face toaleta ochilor. VIOlet de gent-lana etc. arSUI'I). in. anusul~i). a unoI' yezlCule (ba9Ic: eu lichid cIar) sau chiar pustule (bil~ici pline cu p. trebuie shimbat.tlIcrobl. ?U ~P~ ~i saI?un fin (sapun de ras. Pielea dID unele regium (gtt. 291.h: sau in santurile din spatele pavilioanelor urechllor). eventual. " Este de dorit ca falla ombilicala sa fie cit mai elastica. se face cu apa. Se va evita orice manevra hrutala.~ (lezarea pielii sub forma de lIantul'l rO~ll. . santurile ~i pielea din spatele pavilioanelor urechilor). evitind eu grija umezirea regiunii ombilicale. Urmeaza spalarea mernhrelor inferioare. Se face zilnic toaleta partiala (vezi punctul 291) anou-nascutului. Dupa ce plaga ornbilicala s-a vindecat. 74). pentru a nu raci . lntocmai ea rindurile de ~igla pe un aooperis (adica fiecare tura de fa~a aeopera pe cealalta numai pe [umatate) (fig. Uneori se rnentine 0 secretie usoara. In g r i j ire a pie 1 i i n 0 u .se recomandii mai multa meticulozitate In efectuarea baii partiale a nou-niiseutului. de 5-6 em.arl~la e~~temu~1U resier (ro~ea~a a regiunii fesiere in )uru!. se va anunt a imediat medicul. Cur it t ire are g i u n i ian a I e ~ i g e nit ale.a_meliorare ~i fJindecare se obtin mai repede dadi zona arectata este Uisata descoperua in contact cu acrul de mai multe ori pe zi. la mvelul e:utelor ple. chiar ~i eea acoperita de scutece. de resturile de pUdra sau unguente. ca 9: orice'lezare a pielii (zgirieturi. va apela la sora de ocrotire. t .:roi). iar la efectuarea bailor medicamentoase se va consulta sora de ocrotire. Fasa nu trehuie strlnsa prea tare pentru a nu jena nou-nascutul. daca nil sint indepartate zilnic prin spalare. celu~e!e ceo se des~ prind contmuu dm stratul superfiCIal al plelll favol'lzeaza. Te h!1 i e ~ ~ it i i . Iasa se pastreaza. de iniectie. in farmacie sau pe la pl'ietene. Nu se atinge regiunea ombilicala eu manusa. dupa scaun. dupa ouratarea prealahila a regiunii re~pective in modul deseris mai sus.e into. T?ate ace~te~. Unguentele ~I pudI'ele '.urina.1 ales la pllUrJ (cute) iritaW ~i apoi infectii locale. . ordine: zonele murdarite eu lapte (rata gl~ul. 290. ap.a eu Sulfatiazol pulhere. Nu este recornandata fol?sirea repetata a sapunului in cursul aceleiasi zile. Peste zonele de piele descuamat. intepaturi. prin miscai-i fine. Dupa ce se fierbe 9i se calca. si. tractiune etc.:ine de prisos.ii (alcool. r.

a. i) Lenjeria pentru sugar (camasuta. baiia. adorrn insa foarte uljor tocrnai dupa baie. simtul ordinii ~i ritmul in desfasurarea programului zilnic. eventual lncalzite in prealabil. perfectii curatenie. Nu se Ioloseste buretele pentru ea acesta acumuleaza murdarie.iilor pielii ~i a circulatiei sanguine contribuind la calirea sugarului. dar nu pot fi folosite pentru unele bili medicam~ntoase. Orice alt moment al ziJei este in~a ra f'el de indicat. din font a emailatasaudinlemn. cu 0 capacitate de 32 de litri. La noi se gasesc cadite din material plasl lC. Cei mai multi sugari. toate obiectele necesare. care Ierrnenteaza .ervalul eel mai potrivit pentru baia zilnica ar fi seara inainte de penultima masa 118-19). baia propriu-zisa iii alimentatia ce urrneaza haii este de aproximativ 0 ora.9i Iavor izeaza formarea de eriteme. va putea avertiza la timp pe medic. in asa fel ca haia.a. Se recornanda ca baia zilnica de curatenie sa fie facuta Ia aceeasi ora (in acelasi moment al zilei).a riscul ranirii prin aschiile ce se desprind. mama are ocazia de a e xarnina arnanuntit sugarul. Obiectele numerotate de la litera b la n se a\. . In mediul rural. adica ora 9-10 dimineata. Cadita se spala inainte 9i dupa baie cu 0 perie 9i cu sapun :. B a i age n era lli se face imediat ce s-a cicatrizat plaga ombilicala.a. la eel mai mic lucru ce pare anormal. sapun "pentru copii"). in ceea ce priveste senzatia de curatenie. pentru fata. cu aceast colt se "usuca" regiunea superioara a corpului. p) Un elizlinel pentru fiert lenjeria sugarului. puse intr-o cutie. stabila 9i comoda pentrll mama.:i apoi se clatellte ell apa caJda. se eurata greu ili nu poate fi fiert. Inainte de a incepe haia sugarului. Baita din material plastic este cea mai avantajoasa: este ieftina. n) Un pieptene ~i 0 perie pentru cap. daca este uzata. abcese. la indernina. Cele de zinc se pot comanda dupa dlmensiunile dorite. Sugeriim sa se procure 0 plan:. Camera in care se face baie va avea 0 temperatura in jur de 22-24°C. Daca sugarul are 0 infectie outanatii. Nu sintem deaeord cu aceasta opinie. pentru ca poate varsa . Sugarul sanatos va fi tmhjiiat zilnic.Baia de curiuenie 293.:aza intr-o poziiie. Baia zilnica reprezinta. Nu se va folosi amidonul. Cildita trebuie rezervata e xclusiv pentru imbaierea sugarului.a de pinza curat. aceste tampoane se ard ulterior. Timpul necesar pentru pregatiri. Orarul biiii.de baie. pentru ca totul sa se desfasoare fara grabil. obligind-o pe mama sa se apIece prea multo 144 10 Mama ~i copilul 145 .sugarul nu va fi flamind . este rezistenta ~i ulior depla"Sabila. Baita se a:. sint mai usor deplasabile. iar spalarea pe cap o data pe saptamina. respiratia si.:eta de lemn (cum sint cele de desen sau cele pent_ru gospodarie) de dimensiuni egale cu Iatimea cadei mari din camera de bale. i~1petigo). f) 1-2 "manu~i" confectionate in casa sau 0 bucat. talc). prezint. m) 0 forfeeutli pentru unghii. Stabilirea momentului haii trebuie sa tina seama de urrnatoarele : . jachetica. cu miscari foarte limitate. r) 0 para de cauclue (para de clisma cu dimensinnile cele mal mid) pentru aspirarea se cretiilor din nas. Aceste obiecte sint: a) Cadita (albia. atit pent. j) Vaselinli sau 0 stieluta cu ulei care a fost fiert in prealabil. "pudra pentru copii". in plus.Bai~ele smaltuite sau emailate sin. Daca sugarul are 0 infectie a pielii (foliculita. Scutecele. fe~ei 9i infafiatul sa se efectueze cit mai rapid. cit si pentru sugar. B) Pre gat ire a b a i i. b) Una eutie eu pudra pentru ccpii cu capacul perforat ("Saprosan pulvis". cu miscari blinde IIi sigure pentru ca baia sa fie placuta pentru sugar .:ezata prea jos este incomodii. baita se va spala cu 0 solutie dezinfectanta. Unii pediatri rccornanda ca baia sa se faca la 2 zile . furuncule. Nu este igienic sa fie Iolosita pentru alte scopuri gospodaresti ~i nici la depozitarea sau spalarea lenjeriei. pentru spalarea corpului. In caz de eritem fesier.:i ferestrele se inchid.aza la tndernlna pe masa de lnfa9at sau pe alt obiect de mobilier. care are dezavantajul ca nu se poate dezinfecta ~i. Persoana care face primele bai ale nou-nascutului trebuie sa fie Inderntnatica. k) Comprese sterile (0 cutie) 9i tampoane de vat. din cauza pozitiei membrelor inferioare 9i superioare pe care le tine strlnse.se alege un moment cind e treaz sau va fi trezit pentru haie inainte de a se trezi singur de foame. se allaza in ordinea in care VOl' fi folosite la Infa!jat. se curata u90r. insa sint scumpe. se vor pregati. iar in lipsa acesteia pe piitutul sugarului sau pe 0 mass obisnuit. 0) 0 galeata pentru lenjeria murdara. Unele marne aleg pentru baie perioada inaintea celui de al doilea supt. In timpul baii.ru mama. In perioada de nou-riascut efectuarea baii este destul de dificila. A) 0 b i e c ten e c e sa reb i i. • . deoarece de~ine §i mai iritat prin manevreJe legate. priceputa. infuzie de musetel 9i 0 crerna calmanta sau 0 "mixtura" recomandata de medic. un prilej de intimitate.) sau un ccarsnf de baie cu un coli. ingrijirile parului. g) Un sapun pentru copii (sapun de ras "Nivea". recomandata de medIC. din tabla zincata. 1) Un vas de metal sau 0 cutie de material plastic in care se pun tampoanele intrebuintate. scutece) tinuta la caldura pe capacul unei oale cu apa calda' sau pe caloriferulcel mai apropiat. Cadita se mai poate aljeza pe doua scaune sau pe 0 masu~a mai joasa. e) Un prosop mare de hale (plusat.t trainiee. cu implioatii psihice favorabile (de IIi subconstiente). b) Termometrul de bale e) Un vas mic din material plastic. deoarece prin efectul user excitant al baii 9i al Intregului complex de manevre legate de baie se intirzie somnul sugarului. Prosopul se intinde pe 0 rnasa de infa~at. vana) poate fi confectionata din material plastic. care se pastreaza intr-o savoniera. cu apa calda curata pentru spalat Iata. Usile :. Nu este recornandahila 0 ora mai tirzie. . camasuta \.. In afara de mentinerea curiiteniai.i pieptarasul. se poate intretine intr-o stare de. in oarecare stare de contracturii.nu imediat dupa masa. 0 cad a mare 9i a:. Se va inspecta pielea. miscarile. Credem ca int. tn condiiii de civilizaiie baia se face zilnic l Marele pediatru german Czerny afirma inca din 1909 ca "fiin~a umsna trebuie sa faca baie zilnica din ziua cind cade bontul ombilical 9i pinji la 96 ani I". se Ioloseste Inca pe alocuri albia de lernn. ceva mai aspra. baia realizeazii 0 importanta stimulare a Iunct. insemnat. a d) Un servet de toaletil dintr-un material moale. mai ieftine. de asemenea.

subsuoara. 76 Pozitia . H~arer etc. c.ICa este preferata de unii pentru ca sapunirca se P?ate face mal sl. S8. sau in infuzie de musetel . Cu mina dreapta se inliitura sapunul de pe toatii suprafata corpului. mvelesc repede eu ceaq. Cu mina . iar mama ~e poa~.m~ ~a ~u ajunga lit o(.leata pregil. 75). sugarul care este dezbracat si lnve li t singur scu ten IncaJzit. S cut are ace lor do U i1 t e h n i c i. . subsuosra. la sfirfjit.titii special. stinga a corpuJui. . se 1ndeplirteaz1l. ir: a) pe masa pune 0 cearsaf intr-un Prilll~ t:hnieii.nuJar:na de caucruc sau de material pla st.lle regmnea genitalii se spalii cu 0 eompresa sterilii.1! a~a. care ~e sapunesc de Ja tiiJpi spre 90Jd. se cura~il. Pentru ca masuraraa sa Jie corecta. aratatorul agezindu-se intre ceJe doua maleole interne (fig.ie se sapunesc : spatel~ (p. Pentru caditela din m~t~rlUl plas. DUl~a parerea no~s~ra. cu exceptia fetei. Fig. f~Josl de ambe].a).. Introducerea in baie se face cuprinzind eu m1na stinga aXlla stinga a sugarului (4 degote ajung in axila. mama poate ajunge sa potriveasca telI:_peratura ball PrJl! _stablll!'ea cantitatii de apa fierbinte clocot. in prealabil inmuiata (m apa. Daca sugarul este murdar de materii feeale.. sugarul este luat in brate. crestetul. Slnt doua tehnici de a se face ~aJ~: una cu sapu_nirea a.nire~ ~.h:: ~e . iar rufaria murdara se pune in gil.ma_Ia fjol:lun). Apoi se descopera trunchiul sugarului 5e. acestea nu s-au lasat convmse sa renunts la ea. Sapunires nou-~ase\ltului se face in af'ara cadi~ei.-37°C pentru nou-nascuti rmci ~l de 35 -..G. a capului se spala de 3 ori pe sil. C) D i.pu. Jala .mered capului sugarnlui.e. abdomenul (pma J~ ~.e miini. bratul fji mina dreap!a . de 3?-. Trebuie avut grija ca sa se descopere numai regiunea corpului care urrneaza sli fie sapunita. prin rniscari delicate.dreaP. Silver ~i Kempe. avind grija ca spu.ie. nu trebuie sa raminii in apa mai mult de 3 minute.ehnicii cu sspunire in cadit a ~V\e:ner Cate!~ So18-Spl'al~ger.tura indoitil. D\lI!~ citva timp. !r:_toarce u~o: pe partes dreapta fii in aceasta poz it.i cu apa. picioa- 146 l()* 147 . J. Se recornanda ca prima baie sa fie efectuata de catre sora de ocrotire sau de 0 ruda experimentsta (bunica eto. hratul ~i mina st:n~a.]. . urechea stingi'l' si gitul. La fe l. Pielea paroasil. Fig.tlc. in ordinea In care s-a facut sapunirea. in rnanuaJele actuale din strainatate am gasit c~ adeptii sapun}.: i unii Bugari devin agitati cind sint sapuniti afara. termometrul se cufunda complet _i.. pen_tru_ ~ eVlta pericolul unei opiiriri.oua este mai practica. a~)f(~ci~rea facut~ p:in SCUfu:ldarea cotului In apa poate fJ In~elatoare. pie lea se frictioneaza usor. ce se gasesc Ia noi m cornert sint necesari 15-20 litri (cadita pIma = 32 Jitri). Cll polieele (degetul gros) ~l medmsul.). Dupa ce sugar-ul a fost introdus incet in apa. In timpul sapunirii. in asa fellnc1t in pozitia semigezindii a sugaruJui apa sa acopere umern.Introducerea sugarului In bale.fara ~i alta in care sanunirea se face in cadita .st. Aceasta . unul cite unul.a .. In decurs~l amlor. In cadita se introduce intti apa r~ce ~I apm cea c~11da. Marna va alege metoda care i se pare mai usor de efectuat.nu curge apa din ea) 9i bine sspunita. ~deminare. Iata lateralil.antltate de ~pa rece.36 C pentru eel mal man. femperatura se masoara cu un .pe cind la_ teh~lica a d~ua mina sttnga este Imobll. ja~ut aceasta larga paranteza pentru ca surorile de ocrotire nu au 0 atitudino cornuna in aceast a problema. Pe ~altelu~a acestei I~lese (sa:l pe 0 pil.de JOs a abdor. S_:Liebe. Dupa ce a fost sapunit complet. . Spalarea fetei anterioare a corpului.ea d_reapta. . fesele fii. sugarul fiind mal P. plClOa: reJe sugarului in dreptul gleznelor.e s::stlUuta cu ardoare de vechile surori de ocrotire . 75 . {antl~al('a de apa necesara ball se adapteaza la marimea vasului in care se fa~~ haia.s~garul se afjaza pe spate fji se siipunesc: pieptul. iar degetul mare inconjura \lmarul'pe deasupra).::bl!lC).l1lea a d. de mfa~at.termo:netru de haie. Prima pretinde Insa din partea ma~el rapldl~ate ~. reglUnea anusulm.cae. stoarsa (pcntr~l . in prealahil regiunea fesiera ?? 0 cirpa umeda (imbibata eu siipun).ematlC III nu rarntn zone nesapuriite..acopera capul ast f'el sapunit cu coltul cearsafului fara sa se acopere ochii ~I lata. Tehnica aceasta se poate folosi numai plna la 5-6 luni. Am. peste care se tlfjaz8.). tel. care se acopera cu un incalzit.. in ordinea urmatoare:_ ureeh.st. .tehn. B.pt1imlna. .D. compresa umezita.u sust.aful ~i 5e dE:scopera membreI: mfenoare.ta se s~s1me regiunea fesiera sau se cuprind.numlta . introdus Incet in apa ~i sustinut dupa tehnica indieata rnai [os. Sugarul este dezbraoat pe masa de infa~at. se Inlatura cearsaful.Se rec~ll_la~da ca ~emp~orafura apei ~a fie.ri~ afara ~adi\ei sint mult mai putin numerolli (He~nl:e~ din R. _ Spack. care nu se mai folose~te la restul han. b) 'I'ehnlea a Il-a. . Ceafa 9i capul se sprijina pe antebrat.~lm cad:l. organeJe genitaJe.inda necesara pent~u 0 :. sugaruJui in bale.lzata. artlle sapul1lte se.) se .utll1 e xpus la rnclre: Prima t~hn. la urma se ~apunesc zona.e _race Cll 0 elrpa sau 0 manufja de baie. §l Willi elm Elvetia) decit adeptii t. a corpului.lenului. _I11I\lfll se sspuneste capul (sprijinit pe m ina stinga a mamei).later~la dreaptil. usor labiile vulvei ~i se trece Incet.. Apm . tnmuiata in prealabil in apa curat1l. dinainte inapoi. Sugarul II! principiu sint _necesare ~IZ2-2 gale(. m dl~c\l vnle noastre cu colsctivele din Bucuresti.

co:pul.. . ..:.r:ele. se ~irr:tav~esigur in apa.:-.a de dusul eu apa ciilduta. se cliite~te' apoi imedi~t).. l:a Ietite. se intinde un strat subtire vdev sapun pe t?t. gitul.ele nu-l spala ca sa nu-l "raneasca la cap".a vreunei greseli care I-a speriat.. 79).. asa ca nu poate fi lezat in timpul ba~l. . Soar pu~ea ea sugarul sa. spalarea eu sapun de 2-3 ori pe saptamina este suficient a. """""S'Y \ ~~~ t··~<._ . v L~ sugarii mai mari ...::. in prealabil inealzit (fig.. La sugarn care au depasit 8 luni... De altrninteri...erJ?are~ tOI'?cele.. 78 .. Umezeala [nlcsneste formarea de intertrigo (vezi fig. . " 't~ Fig.. "'.~::. ' Ur\:le ma.. ":.. la lll~ep. I?e fapt."~""""". miinii dr?pte e~re cuprinde umarul drept..e cort). dar niciodata brutal.~. dar sapumta bine. ..·· \\ \ {: "<T~' y/."". _•.-3 minute de tinut in apa) iii 5-7 minute la tehniea a doua. El nu trebuie .ul ~i harbia se sprijina pe antebraj~l stmg. Mi1sura de prudenta principala este de a nu lasa sugarul singur in eiidita (pericol de inec I) sau pe masa de infaliat (se poate misca ~i poate cadea jos l) '!f"~"'"'''''''''''''''''''''''«''''''''' . \ ::. Se urmareste ca ~mer!I sa fie acoperiti cu apa.. baia poate dura 10-15 minute./. ~ Fig. pentru a evit.i fine.:....:~ :.. cu blmdete. se trece eu bllndete prosopul peste piele 9i se tamponeazs.sugarii rnai mari baia este 9i un prilej de joe. in speeial la sugarii miei.:. la eare nu ~reb~le sa de~ageasca 5. organ:le genitale 9i regiunea anala (eu deosebita a~entle ~antul lr:terfesler) ~e :sapunesc III apoi se clatesc./Y fetei dorsale. regiunea genital a ~l eea Iesiei-a se ~pal~ la ... circulare. \ \ ..•••:.rele sint l~sate liber.a cit mai mult posibil. .."~""""...91 2-. avind grija sa nu mtre sapun-jn ochi sau apa in ur~chI. Sugarul sees din baie este invelit in oearsaful de baie. pentru ca sa nu-i fie frig.orul cu siguran~a.. spalarea 9i Ijtergerea se vor face in~ot:teaur:a in directia dmal_nte mayor.ului de microbi din regiunea anala in vagin sau uretr a.: ". I l \'''''' Pig..i: /f .orit.ul.' - . in or~:~eav urrr:atoare: capul (din regiunea frontal a ?atre cea oceipitala.9ters" pentru eli aceasta ar duee la ranirea pielii 9i ar deelansa senze [ii nep. In timp ce capul ~i trunchiul slnt sustinute In continuare eu mina ~l B:....-••.-. Numai a~a sugarul capata certitudinea eli se aWl. dar farA ezitari.urI?a....~. 149 . bune... daca mama este obligate dintr-un motiv carecare sa intrerupil baia sau infasatul. sa execute toate miscarile 148 \)r~ ~~-. abdo_menul ~l membrele inferioare. La acestia.:...• y r ......:..-.l . Spatel~. Este foarte Important ea plel. sugarul tot trebuie irnbaiat zilnie.cit mai se~rta. (ni~iodatii in sens inoers ). eu infeetarea ulterioara a aeestora.. 77 Spalarea . Baia este u~oara pentru mama Iiiplaeuta pentru sugar.a fontanelelor sugarului ("moalele capului ) in vtlm~ul?~ll. vSe folose~~e 0 manusa sau 0 bucata de plnza fina.a «.:. dat.marne prefera sa spele copilul cu mlna neinvelita ir: manusa.. cu care se sa~une2te (Iig.. Mama trebuie sa alba mdeminare. Pedalarea in apa eo mare plaeere.: •.. dupa ce a disparut pozitia de flexie Iii sugarul a inceput sa miste spontan membrele...----"..:..' \.Cercurile indica zonele predispuse la formarea de intertrigo (leziuni zemuinde la cutele pielii).lacute.>. In tot cazul. Indlf~re~t de te~Dlea folosit. baia de curatenle poate fi urrnat. membrele sup. l\ . Toate pliurile (cutel~) pielii (axile.. Cu mi~car...·~-..:t. Chiar daca phnge.. Dura:ta ~aii trvebuie ~a fie . :ar alt.J"....w.oapsele sugarilor grail!.a.. .w. pliurile de la c. 78). Ce l:-seamnii dacii sug_arul plinge i. axilele ("subsuoara"). (fIg.' J. sapunirea sugarului nu se face dlre~t cu buvcata de sapun. ~.en\.«. git.. in mlini. La . .le..ea c?pului sa fie bine curatita. regiunea Inghinala. git..a ~l de virsta sugarului.me aeorv~~ ? grija deosebit. . D) $ t e r s u l (tamponarea). 76). avind ca rezultat spaima de orice baie sau simpla curatire a corpului.. minute la prima tehnica (doua minute pentru sapUI1Jr~. Este ? t:am~ neJuvstlfJr:ata t ~relerul sugarului este bine protejat de 0 foita g:?~sa 91 rezlsten~a (ea 0 Ioaie d. ~ir:a dreapt~ . bine stoarsa.. Se clatesc imediat regiunile sapunite.$tergerea" copilului dupa baie. durata ball se poate scurt. Daca totul deeurge coreet.ramine libera pentru a spala sugarul.a formarea crustelor. sugarul este Inters cu fata in jos cu ajut. 79 . oriee sugar agreeaza cu timpul baia. In continuare ... zona ornbilicala) se desfae ili se tamponeaza cu at.. deoarece exista pericolul transport... 77) . ..I\~·".ntebratul stin~.baie? Unora dintre sugari nu le place bal. Cei mai mari ajung sa 0 salute cu 0 explozie de bueurie..

La sfir9it se va tampona cu vata uscat. se pot confectiona ni§te manu§i fara degete. etmoidlte)~ Mal mult. sli se aspire secretiile cu 0 para de cauciuo de dirnensiuni mici. fete i. Nu se .sterge ~i nu se spala eavitatea bucala care fiind -acoperita de 0 mucoasa foarte fina se raneste user. Capul se intoarce in partea opusa miinii la care se taie unghiile. Ochi{ll se sterge cu miscari dinspre unghiul extern sI:rc eel intern (vezi Iig. Cu tampoane bine rasucite. dintr-un vas pregatit In aeest scop. care se zgirie pe fa~a. oparit ~i zvlntat) acoperit. sa ramina fire de yata care. lnmui~t{\ in apa ~al. dupa ee se pun picaturi de ser (spala ~i lnmoaie secretiile). pudrat ~i uns (toats aces~e op?ratJ: se VOl'fa.~ trecerea unei eventuale infecyii de la un oehi la celiilalt. La nou-nascut urechile se cura~a 0 data Ia citeva zile. pu~ra Saprosan ~i pudra "Nivea pentru copii". Se folose. Unghiile de la miini se taie U$or rotunjite. subtiri. se vor curati Pig. producind leziuni ale pielii. indeosebi pe fata. ace de par sau alte obiecte asI cutite infa~urate in vata. In niei un caz nu sevor utiliza chibrituri. In mtE'rJoru! cut~lor formate de piele. Se foloseste un tampon de vata sau 0 com~resa sterile. exista superstitia ca truerea 'unghiilor ar dauna sugarului. va avea gnJa ca pudra sa fie distribuita intr-un strat foarte fin. Unii medici mai recomands inca Iolosirea tampoanelor la sugarii cu secretii aderente.a ~i de a mic~ora . la sugarul mai mare se cura~a zilnic. 'Sondele sau pensele se folosesc "numai de catre medicul specialist O. prin iritatie locala. fal. 82 . se poate apliea in jurnl unghiilor 0 erema pentru copii sau ulei fiert. Nu se recomanda faina de griu ~i pudrele pe baza de amidon. La nou-nascutul trecut ' de termen. eu ulei Iiert (eel mal indica t I). Daca unghiile sint prga mari..u se pudreaza. a) Se incepe ell spa. ca sa fie totdeauna moi. Se prefera 0 Ioarfeca mica..larea oehilor.E) P ~ d r l!.~e t~lc sl. la glt. La haia urmatoars se lnliitura toate r~stunle de pudra.Curatirea urechiJor. P II C ~ .j u I are scopul de a pastra 0 piele uscat. bine toate cutele ~i curburile pavilionului urechii.coeoloa~e de pudra irita pielea. lungi.sau Cl: cortizon. . Recent. Seara.aia prea scurt . Inca din primele zile dupa nastere. . Pig. Tamponul se inmoaie la inceput in ser fiziologic . de. La sugarii nervo~i.cu rapiditate. Regiunea oulvart: n. La sugarii care incep sa se tirasca. 0 pasta cna pii (reteta Iormulata de medic).. e) Curatirea ureehilor. Se folosesc tampoans separate pentru fiecare ochi pentru a eVlt. care pot determina uneori infectii grave (furuncule. viscoase sau orustoase in nas. eu ajutorul unei pile fine de unghii. priI~ mtermedml. uscat.e inguinale. iar cele de la picioare se taie drept.1tru res~ul corpuJui) sau 0 hucat.ului se facea mai inainte cu tampoane de vata rasucite in 'prealabll ca un rmc trabuc. In eontinuare.a atlt pavilionul urechii. pentru ca fragmentele miei de unghii sa nu sara in gura. 1~). 80 - Spalarea ochilor. au aparut bastonase de vata steriJa fabricate ~i tin ute in recipients speciale. obligatoriu inainte de mese.rl ce se spala. Dach exista se~retl! ocul~re purulente. " 294. S-a u cit at cazuri de sufoeari 1a sugan. sugarul este infa~at imcdiat eu lenjeria in prealabil inciilzita si pusa la indemina. Sora de ocrotire este datoare sa convinga pe mama sa nn se lase influcntata de astfel de superstitii §i nici de teama de a folosi foarfeca la degetele mici §i fine ale sugarului. en virful rotunjit §i hine ascutit. dupli lnmuierea ~i inlliturarea crustelor. 151 . pentru a zvinta orice urrna de umezeala. care se introduceau tn nas cu miscari de burghiu ?f!entate.duta. 295. oc'hii sau nasul eopilului. tnderntnare ~i bltndete). pnn aSplrai'ea lInor resturi de tampoane detallate ~i ramase in nas. pentru a evita formarea de unghii "incarnatr" 9i "eiupirea" pielii. Fig.sc: pu(~ra . Este bine sa se pudrezo toate rcgiunile in c?re se ~asesc In contact ?o~a suprafete de piele : inapoia urechilor. se introdue adesea mierobi in n~sul su&ar110r. To a let~. Ia tara. Jecolan.ce. intotdeauna inapoi 9i nu in sus (vezi fig. pentI'U a eVlta contaminarea pielii din jur.a de plnza moale (de prefera~ 0 buca~a ?e~tifon ~terll) sau vata.a sugarului fiind Intoarsa spre ochl. care se leaga la articulatia pumnului. s. se vor spala miinile de mai multe on pe zi. In timp ce eu cealalta min a pavilionul urechii se trage \ user in sus §i ina poi (vezi fig. in aXI!e. b) Cll!atirea llil:. . Taierea unghiilor se face cel mai bine dupa haie. scobitori. mama va avea grija ca niciodata unghiile sa nu depaseasca vtrful degetelor de la mlini 9i de la picioare. cit ~i santul retroauricular. Pregatirea tampoanelor de vata se face dinainte de catre 0 persoana lndemlnateca (cu miscari asemiinatoare cu cele ale Iumatorilor care i§i preglitesc singuri yigarile) 9i cu mtini bine spalate. 150 De aceea este mai bine ca. unghiile se YOI'cura~i eu delicatei~.antibi?tice . folosite indelungat Iavorizeaz a selectlOnarea anumitor microbi san Il1festarea cu ciuperci microscopice ( rnicoze cutanate"). unghiile depasesc virfurile degetelor.a. ~e.R. in strat subtire. 82). se patrunde prin mifjcari delicate de rotatie in conductul auditiv. . S-a dovedit ca. in unele locuri. Pe~ntru_ fata se Ioloseste apa ciilduta. Nu se f'oloseste sapunul. Cutaden sau Jecoz ino. deoarece micile .mpla. un fel de saci miei din molton sau din pinza moale. l!nguentele eu . 80). Nici pentru fata nu se indica Iolosirea buretelui. ~ecl~Il1ieaZ~stranut 91 secretle nazala.oarece fermenteazi'i. 81 - Curatirea nasului.e fae spalaturi eu infuzie de mUlletel inainte de bala generala.L. t n g r i j ire a u n g h i i lor. tampoaneloJ' de "at a rasucita. mucoasa narilor se va cura~a bine cu 2-3 tampoane de vatli inmuiate in infuzie de mu~efeJ. sugarul se poate zgiria. perineul ~i fesele se ung. se~ inti~1pla C? in nas. Unghiile nu se VOl't. Tampoanele se past:eaza intr-un vas de sticla sau de plastic (spalat. 91 0 rnanusa (alia de~it pe. Dupa ce este spalat. plica (cnta). ?otulUl 91 cea a gennnchilor. 81).

nasului. care duo la imholnavirea lui. Mama trebuie sa Invete 0 tehnica de Inf asat corect. Rufaria neeesara se preg~ e~ e . calcata fji lncalzit. eel interior se adapteaza ~~ pantal~na9' iar p~ d~a. Daca mw}amaua se introduce intre cele dou~ sc. Irnbracat ~i cu toaleta fetei. In tot caz ul. care se poate spala U90r).infasatul cu pre a multe scuteee.scutece aspre. ochilor. 152 Fig. . .folosirea de lenjerie limpezit. Daca exista 0 prcdispozitie de eczema !Ii la forrnarea de cruste (coji).1 (fig. .t marglIle~ IUl"superlOara sa. se sterge apoi excesul de umezeala fji se piapt. 11uflamaua nu trebuie sa fie mai mare de ~0/4? em. ptna ctnd acesta devine neted ~l IUCIOS.ana sau se perie paru].a insuficient. useate fara sa mai fie spalato . ~. Dupa aceast.on.aI'e goale. imbibata cu sapun sau cu m. P' d. Clnd sugarul este trnbaiat. Mal tirzlU. Se mal :ecomand~ utilizarea sacilor de dormit. de jur irnprejuru! corpului sugarului ceea ee duce la impiedicarea aerisirii tegumentelor.a. marginile sale nu trebuie sa se uneasca pe abdomenul ~ugaruIUl. dar nefiarta dup a aceea . .s. care permit sa pedaleze sau sa se miste in VOle.. urechilor ~i unghiilor faeuta.ose_be~te de eea Iolosit. uscata (de preferinta afara). sugarul va fi lasat cu mer_nbrele inf~rio. In g r i j ire a pie Iii cap u 1 u I. cu ca. apo~ se'!te~ul mie. In acest scop se utilizeaza. I mbracarea t." . se fo~osese cu pruden\a deoarece impiedica aerisirea pielii d aca sint aplicate III mod defe~tuos.rer\"tunghml'" 297.mU9amale sau materiale plastice puse intre scutece. bmein\.Pul descopent.a. patrat (din pinzasau finet).arii. nu exista nici un motiv de teama ca soar putea rani creierul in zona respect. Este necesar eaaeeste excretii sa fie astfel interceptate ineit sa nu murdareasca patul sugarului. " •t t a) Infiisatul sugarului mic (0-3 luni)..de pudrele aplicate anterior. pentru a se evita racirea.. in urrna aplicnrii unguentului salicilic. Musamaua de cauciuc sau Ioile de material plastic. . rasp'unzind nevoilor eresclnde de mi!jcare"ale sugarului. bine Iirnpezit. 84 - "'''''W.folosirea de lenjerie spalat. .•.a. 83 - PregiHirea scu tece lor pentru lniasat. detergeriti .i~atului tine seama indeosebi de partlCulantaille le~ate de virsta.rwara a ~cuteeu~UI mare: Urmeaza scuteeul triunghiular.296. capul se va spala eu apa §i sapun. E~ serve~te exelu~lv la protectia cearsaf'ului de pat fji a lmbracamintei marrier (s_orel) clnd Ime sugarul in bra\e. iar plicile pielii.« '-(f-" h~·. eliminarea urinii fji scaunului se face involuntar. pielea capului se va unge. Oricit de mic ~i de rar ar fi psrul sugarului el se perie zilnie cu 0 perie de cap (eel rnai bine cu 0 perie cu coada. fie prin infiltrare eu urina . infa~atul serveste fji la mentinerea temperaturii corporals normale. Daca pielea ca pului este prea aspra. e~ 0 oompresa urneda.iva l . fie consecutiv apret. depozitele crust. 153 . 83).• ". din cele mai vechi timpuri. se ane eu aproxirnativ 10 cm mal JOS de margJIl~a supe. In prirnele saptamim ?e v~ara suga~ul e~te infasat eu mai multe stratun de seuteee.a Ia sugarul mai ma:e.ama~ll\ei. . In primele sapt. pentru ca poate duce la leziuni importante !Ii suparatoare ale pielii capului. se de. fie datorita calit atii \. ca urmare a unor asem~nea gre9~lJ. scutece. tI.5-1 % (cu reteta de la medic).osei ("salopeta ). Fig. A~esea apar abcese in regiunea oecipitala. smt urmatoarele : .supra se rmbraca un pantalon cu bot. se treee Ja ultima etapa a igienei corporale zilnice: ingrijirea parului. care se schimba dupa ce au fost mur darite. indeosebi Ia aparipia eritemului [esier.a inainte de infa§at. La fiecare sohirnbat se Ioloseste lenjerie curata: fiarta. putind sa fie lnlatura te in mare masura cu pieptanul. Este diferit a in raport cu virsta ~i gradul de dezvoltare a sugarului: tehnica infa~atu]u~ la no~-n~scut.infa9area sugarului far a ca regiunea fesiera sa fie curatita in prealabil de resturile de materii recale.•. In""t " intinde scuteculm. Cl sa s~ ~fle la 0 distanta de eel putin 15 ern. pentru a se indeparta urmele trnnspiratiei fji murd aria dill par."". i~ afja fel inci. numai cu botosei . Deasupra se a'!aza IntE m~§ama~a. cu vaselina salicilica 0.pastrarea lenjeriei curate in loeuri neigienice sau in contact eu scuteee murdare.c~ia liniei (?rientarii) parului. Partea moale a craniului (fontanela) se va peria ca fji restul ca pului . Prin schirnbarea corecta a lenjeriei se evit. se poate unge eu un strat foarte subtire de ulei.) em mal JOs de marglllea superioara a scuteeului mic. virful privind in JOs. La sugarul bolnav la care nu este voie sa se faea baie generals.uteee. La sugar. spalata eu sapun.. PeriatuJ se fae~ cu mi9ca~i bli. Musamaua de pat (de sub aleza ~au cearsaf) TIU va Ii allezata pma sub capul copilului.oase se inmoa ie. ~mbracat cu 0 camalluta cu mineci scurte 91. este necesar ca Ia interval de citeva zile sa se curete eu atentie pielea capului. ~~ V /.a 'Ii sa aiba grija sa schimbe sugarulla timp. La nevoie. rezultat dlll indo!rea pe ?~agonala a l!nUl scutec mare patrat. iar in camera temper~tura este peste 22°C. Tehnica infil. Greselile in infa~atul sugarului. I . eu perii fini fji moi. cu 10-12 ore inainte de baia de seara.' . _ obiceiul de a acoperi capul sugarului cu bonete in casa. scu~eeele exterioare se tndeparteaza.esaturii. indiferent de temperatura camerei. din finet sau molt. Cind a inceput sa pedaleze. . ci numai pina in regiunea umerilor. asociata de rnulte ori cu inlectii.amtni de viata. se pot Iolosi ctteva picaturi de ulei fiert (de rnasline sau de floarea soarelui) cu care se va face 0 frictie usoara inainte de periere.nde in ~ire. .a aparitia iritatiilor ~i infectarea pielii.folosirea de scuteee imbibate cu urina.material plastic pus in contact direct cu pielea sugarului . . tend inta Ia eczeme 9i la formarea de cruste nu trebuie neglijata.\ J .ele. .". el se a9aza cu latura mare ~u . pentru a nu se aJung~ la sup:ai~e~lzlre. Tehnica infa/jatului.

Primul gest va fi !mbracarea cama~u~ei. Peste musarna se trage eamii~uta ~i se netezeste bine.. .. ~ . 90. 88. apoi se flxeaz~ genunchii sugarului n extensie §i se indoaie marginea inierioara a scutecului cu un lat de palma .. Musamaua se aduce in acelasi mod spre men (fig. 86 ~i 87).. patrat .Gtnd sugarul trebuie schimbat eomplet se va pregll.ei se introduce sub aceasta margine.. mijlocul scutecuJu~ triunghiular. Intre cele doua margini ale sale trehuie sa ramina un interval de 10-15 em.~atul. marginea e~ de jos se poate rasfringe putin (pentru a nu se udal. iar coltul din stinga spre dreapta (fig. jar coltul carna~ut.Tehnica !nra~atului sugarului rnic. iar margine a superioara a scutecului mare sli fie in dreptul axilelor.. Minecile acesteia se petree prin mlnecile pieptarasului. ~cum sa apJ. Singurul ei scop este sa protejeze seuteeul mare (din finet) de umezire prea frecventa.. Pentru aceasta sugarul este a~ezat pe scutecele pregatite. 88). apoi coltul din dreapta se trece peste abdomen spre sttnga. 84) sora (sau mama) stringe 0 mineca lntocrnai ea pe un ciorap. avind grija sa fie bine intinse ~i netezite catre spatele copilului.1cutecului triunghiular se trage !ntre picioarele s sugarului In sus.. L~ ! ~ ~---j . astfel tnctt regiunea fesiera sa fie cam Ill. Urmeaza infli~atul propriu-zis..eopil'. 86. Pentru Imbracarea cama~u~ei (fig. apoi fiji introduce degetul araUitor ~i mijloeiu prin partea de jos a mlnecii ~i prinzt~d pumnul . 8. cele doua laturi se tree partea de jos ram1nlnd libera..ica s~utec.ti ~i eama§u~a...... + I Fig. 89). apoi urmeaza Infll. pe abdomen (Iig. deoareee duce la supratncalzire ~i iritarea tegumentelor prin mentinerea umezelii.. 85). Fig. Ciimii9u~a ~i pieptarasul se lncheie prIll legarea ~lreturllor pe umar.87 . Coltul de jos 11. Nu este perrnis ca musamaua sa infa*oare in lntregime corpul sugarului (sau sa se petreaca).~lise trec~ partea din dreapta spre sttnga (flg.:l mare: ir:.Tehnlca !nfli$alului sugarului mit'. 154 '155 . 85.-.llui 11 trage afara. _-. 01 . pentru a nu forma cute. fiind astfel bine Iixata.# . dar nu Urmeaza scutecul mic." .9..

b) 1nfa~atul prematurului. pli:nbiiri). Pent~ aceasta nu exista insa 0 regula frxa.' patrat. De asemenea. Clnd lnfaliatul s-a facut corect. se renutuii la musama.erale se petrec in jurul bratelor §i trunclllulUl.. Daca sugarul este scos pe ba!eon sau in gradina sau este dUB la p!lmbar~ cind . cu ajutorul scutecului mare de Iinet. Se apreciaza ca un sugar se schimha de 7 -10 ori pe zi. Una dintre acestea est. mal ales ca unii sugari au emisii de urina ~i fecale chiar in timpul meser. se pot fixa de-a lungul corpului. la man~ete sau la 157 1'e: . Sugarul se infa~a numai cu scutecul triunghiular. pentru a p as !C. Ceilalti pot fi schimhati ?upa alimentatie. La emisiile 'mai mari de urinii. . Dupii baie.at este Iolosita mai ales pentru sugarul mic. La mictiunile mai reduse cantitativ ~i indeosebi daca sugaru1 doarme. In Ielul acesta. i se pune 0 jacheta de lina !)i 0.. se I?oate desc?i. Scutecele se inealzesc in prealabiL Daca prematurul este foarte mic (sub 2000 g). . sugarul este mai Iejer infa~at. mClOdata pamatufu!.un scutec subtire.e" dm vata. in general. Sugarii cu diateza exsudativa (cruste galbene pe pielea capului ~i sprincene . care se pune deasupra (cu acesta se invelesc mernhrele superioare !Ii capul copilului}. Nu mai este necesara legarea cu cordon sau hrtu ("ca sa aiba picioarele drepte").. -. . deoarece eeonomisesc rufaria 9i scutesc pe mama de efortul de a spala at. Dupa ernisia de scaun . deoarece impiedlCa resplra\.ceas~a. eve~tual. pielea se spala cu apa calduta !. scutecul patrat ~i seutecul mare de finet. 9£ . in familie iii in anotimpul rece. Unul dintre col~urile Iaterale est e treeut peste plica inghinals de aceeasi parte ptna sub coapsa de partea opusa. ?aciulita. iar ]Judra poate fi aSpIrata In caJle respnatOl'll ale copllulUl. mea este rece. ea. dimensiunile lui sint suficiente pentru nou-nascut. Sint absorhante. pudra se aplica cu ajutorul unUl colt de scutec uscat. Virful triunghiului se trece Intre picioare pe abdomen. iar regiunea ombilicala este pretejata.. schimharea este obligatorie. in cursulzile!. nu trebuie uit. prinzului. consumul de seutece este Insa mult mai mare.un scutec patrat de finet. insa cu 0 mica modificare: in loc sa fie lasate Iihere miiuile. sugarul mic se infa9a dupa metoda al'atata mai sus.. asezat in colt.Pan~al~?a~ din material preferinta inainte de alimentatie.e.'i apoi se unge cu ulei. La nou-nascutul cu plaga ombilicalii neaituiecaiii. pentru ca sa n~ se ~a.rebuie schimbati de fiecare data. S chi mba rca r u far i e i ~ a s cut e eel 0 r se face dupa i baia de curatenie si.copll. 111linile 9i picioarele trebuie bine protejat. dupa Intrebuintare se arunca. pe care s-a depus un strat foarte subtire (vezi ~i punctul 29. iar umezeala este mentinuta mai put. . 91). de aceea.!ri. atune. deoarece tegumentele lor sint mai sensibile la urnezeala ~i agentii iritanti. Pentru aeeasta se confectioneaza "ciieiulita".ori ai infa~atului slnt la Iel ca la tehnica descrisa mai sus. pentru a asigura libertatea miscarilor sugarului in sffrsit se trece iii partea din stinga spre dreapta 9i cit mai mult (fig. _ Chilofii din material plastic VOl' fi evitati pe cit posibil.. Sealeeele din celofibra slnt foarte practice. Pentru aceasta s-au recomandat variante ale tehnicii de mai sus. Aceasta metoda de infar. moi !)i u90r de folosit. In caz de eritem Iesier sau infectii cutanate stnt strict contraindicapi. determmmd moertaa acestuia prin asfixie! 300. ea sohimbarile mai frecvente f'avorizeaz a pierderile de ciildurji.garii .ul la termen cu deosebire ca unghi~ll superior rasfrtnt al scut. care absoarbe foarte bme umezeala.un alt scutec de finet. La plici. Se VOl' folo~i nUI}. Timpii urm at. avind in vedere tendinta mai mare la rcgurgitatii.la plClii 9i reglarea temperaturii.de. ca]Jul.ateste aceeasi ca Ia nou-nascut.in pe cOJ'p. la 298. clnd s~gar:ul s-~ murdarit. se impune prot.bolnari. Se pregiitesc urmiuoarele seatece: . sugarul va fi spalat eu un colt de scutec umezit.e urrnatoarea : scutecul triunghiular se Indoaie !r:ca 0 data rezultind un triunghi cu 4 straturi de pinza. aceasta se amina ptna la trezirea lui.ectia pansamentului ombilical. Unii sugar! urmeaza de 10-20 de Or! pe zi dar aceasta nu inseamna ea t. favorizind aparitia de iritatii 156 La sugarii cu tegumente foarte sensibile. Musarnaua se pune.. mai ales daca nu este prea cald in camera. Dupa scaun. indoindu-se in jos.ins peste abdomen spre spate.un scutee in triunghi. schimbarea se face de Fig. . in prezent au aparut ace de giguranta speciale pentru inl'a9atu1 sugarilor.virtu I picioarelor.. "manUl. Cu ocazia infa~atului se face pudraJ~l. Cutia plina cu pudr~ nu_ este o)ucarie I?entr~. . Peste acest scutec se intinde pie ptarasul 9i se fixeaza in modul descris Ia camaliu1a.at. Capul ramine descoperit cit timp sugarul este tinut in casa sau clad afara temperatura este peste 22° C. P u d raj u I. toata urina este absorbita la emisie. se evita manipularile dupa administrarea . 1'0iieata la cut. iar colturile Iat..i" 9i "clZmuhi.i. La fiecare schimbat . vtrf'ul care se ana pe abdomen se Indeparteaza din regiunea ombilicala. Cel de al doilea colt lateral se infaiioarii bine Int.~ E).itea scutece. peste cearsaful saltelei sise acopera cu un scutec ohisnuit. spre regiunea organelor genitale. Schimbatul sugarnlui su. Tehnica de infi. Sugarul se poate introduce apoi intr-un sac de dormit care se leaga la umeri. Cum se procedeaza daca sugarul este gasit murdar la ora alimentatiei P La sugarii mici. [esier !ji.i. In aceastii varianta... I ill bra car e a s u gar u lui pen t r u p I ~ mba r e. ~i eritem fesier. folosindu-se 0 cutie cu cap~cul perforat.ai in ocazii speci~le (voiaj. Apoi. 299.ele pielii) VOl' fi schimbati mai des. . . latura vizibila a scutecumare se gasefjte la spatele sugarului. ptna la spalare iii fierbere. iar pentru mama consumul mare de ruf'arie constituie un efort suplimentar inutil. apoi meat prin tamponare. ~1ultl sugal'! nu suporta lina pe piele. Folosirea acelor obisnuite (cu gamalie) este in terxisa ..regmvnll van~genitale iii a plicilor. de plnza . cu eritem.ecului de finet pus in colt se aplica pe caput sugaru~Ul ~a 0 hasmaluta. Scutecele murdare cu urina sau cu Iecale se pastreaza in galeti separate. mama se va ingnJI ca la glt. sugarul trebuie insa schimbat imediat.

pe .te t1?ut mal mult Ia gel'. Ceva asemanator se Inttmpla 9i cu sugarii la care nu se asigura aer. se vor pIasa In carucior. Ireamatul frunzelor arborilor de pe aIeele unde este plimbat f)i variatiile de temperatura (care pe Hnga actiune de calire. lina sa nu vina in contact direct cu pie lea. In zilele calde. Cind este deosebit de frig. dar in cantitate mult mai mica. de-a lungul mem~re . seoatem saeul 9i rnii. capul sugarului trebuie protejat de actiunea directs a razelor soarelui sau de vint cu () bonet. invers. Acesta are nevoie in pl'imul rind de lini9te 9i de alimentatie la cel'ere.ore rnaximum. sub lIlfjuen~a aerulUl rece §i proaspat.unci c1nd ajung afara devin palizi . iar :fllclOarel~se J:ac:sc (duca ~Hsul ~J mllm~e sint re:l nu tnseamna ca I-a fost Irig). in dreptu~ ferestrei deschise citveva mlI~ute. Toamna.i la 8-10 saptamlni.a. .relv d~s~ll!Se t:mp de 1 {2 ora. se ofileste ca 0 fIoare.i afara vara dupa ce au impJinit 4 saptamini de viata §i au greutatea peste 2500 g.amini de viata.ate la ore n8regulate. Un organism calit se adapteaza mai u~or la schimharile de temperatura: nu are guturai. La lnceput. .ura groasa de lina.o.. ~I in sfirs\lt 1. .a soar~ deoare~e raz?le solare nu sint aUt de 'puternice indt sa prOYOflCe . trepidatiile ~i legsnatul caruciorului. cu hratele legate sub p~tUl:il:. EugaruI poate sta ~i l. tar !n~r-o etapa urt. sa pe.rul este sco~ afara va fl urmarit eu atentie: d aca plinge. respectiv Ia vtrst. ell prudenta. .gariv ~or fi dusi afara cu atentie. Variatiile de temperatura. .eala. fara tulburarea somnului 9i fara schimbarea mediului sau a persoanei care il ingrije!jte.de~arece nn ne putem da searna daca il .' . create bine. doua sticle cu apa caJda. insorite. . in timpul verii. daca temperatura esle ueste 22° C. somn pe 0 veranda etc. FIorile tinute in camere intuneeate §i neaerisite slnt galbene.Fava trebme s.2 .) doarme mult 9i lini9tit. Pentru 0 dezvoltare norrnala a copilului de orice vtrsta aerul 9i soarele au 0 import. Nu sLntem de acord ca sa fie legat l?est~ gura ~L pest~ na!. Bineinieles.nivelul IiInurului de la caciuli\>li. 158 b) Seoaterea afllrll Be va face progresiv.1'8mea se inealze~te.e~te frlg sau eald.. e) Din oetombrie pina in aprllle expuneren Ia a~r se va fa~e treptat. sugarul va fi tinut. previne aparitia rahitismu'ui). ti place baia ~i se poate face dU9 de timpuriu. va Ii mal bme acoperrt SHU va fl readus III casa. 301. daea transpira 9i daca se usuca buzeJe. jar afara Ia umbra este mai placut. eu parul zhurlit 9i friabil.a sau 0 ~apca de culoare deschisa ~i de dimensiuni adecvate sugarului. Corect imbracat ~l b1l1e II1veht. Oricine a lngrijit plante sau animals stie ca acestea se ofilese ~i nu se dezvolta fara aer ~i raze de soare.i numai In grajd ram in mid.peste boneta ?ev bumbac o caciulita de Jina. Degeaba este ingrijit bine.andarea medicului se vor scoate afara 9i sugarii convalescenti sau holnavi.d~ca sugaru~ devine palid sau :inat. iar membr~Je inferioare rarntri cal?e. vestede ~i plaplnde. pina la git. va fi plimbat in loeuri ferite de vint. iar in cprsul iernii la 4(6) saptamlni. a) Nou-nascutul poate Ii dus afara? In primeIe patru sapt. cu case subtiri. tinut in eamerev constant mode~at inciHzit. .r mferJOare. contribuie \.de. cu cit sugarii smt mal mici .1nfofo1i\>i") u bonete pc. pe perioade foarte scurte la mceput. dar §i pentru miscarea aerului (nu vintul). acesta va pus mtr-~n sac'matlasat sau dintr-o tesatura de lina. maninca mai bine. ~a bin~ inveli~. in care e1 poate sa dea in VOle din picioare §i din miini. Razele scarelui patrund ~i in camera.inut. dar ~int vioi.~J cu CIt diferent a dintre tern perature din camera ~i cea de afarli este mal mare.saptaml~l va II dUB afar_a 5 minute Ia inceput. de praI. bme in~.scutul. Cu prudent a 9i numai cu recom. In caz de gel' mare va fi scos pe penoade mal Ecurte. daca el nu beneficiaza de aer curat ~i de raze de soare. iar i'ereastra deschisa nu mlocuieste in intregime 0 plimbare in aer libel'. dad afara este prea frIg ~l sugarl~l eS.latoar? tll1!P de 6-7 zile va Ii tinut in cosuletul pla~at in aproplerea feres.i Ia calmarea sugarului). Un copil tinut la aer curat est. iar sugarul a ineeput. in plina iama. In mornentul cln? sugu. este schimbat 9i imbaiat. radiatiiJe ultraviolete exeita 91 suprasolicitii nou-nascutul. S C 0 ate rea a far a I a a e r ~ i S 0 are. In principiu. Razele ultraviolete nu trec prin stic'a ferestrei.. in afara tmbracamintii sugarului. Sugarul va fi apoi lnvelit cu 0 paturicli de !ina sau 0 pilotli.deoa: rece frlneaza procesuJ de c11lire~i stinjene~te reSpl~a\'I?-. Prematurii VOl'fi sco\. piperniciti.e (18-20 C) poate cu timpul sa fie 'l-inut afara pe ~er (plna ~a-5 C) timp de 2-2 1/2 ore. Mama este inea lauza §i nu este bine sa faca eforturi pentru a plimba nou-ns. Cl~d adoa~'me va h ohserv~t cu p~ten\~e.e rezistent la inlectii. de frica sa nu "raeeasea". tn schimb. la timp. neinfofolit. sugaru! adoarme repede. prinzuriJe fiind solicit.ms~Ja~ll. avirid grija sa nu pro~u~ii arsuri ~Ie pie Iii s~garului prin ~curgerea ape I Incmse sau prin plasarea reClplentelor direct pe pleJea sugaruJm. este alimentat la sin. Cele . fiinta umana are nevoie de conditii con stante de mediu. scoatere a la aer se vva fac~ cu rnai multa prudent. Sugarul sanatos. daea devIl!e palid SHU se inv~nete~te.:rub~te. poate fi scos afara dupa primele doua saptamini de viala. cap. . expunerea la aer va fi oprita. In timpul iernii. va fi tinut numai 'la umbra. $i totusi sint familii care in cursul iernii nu-si due copihu afara saptamini ~i chiar luni de zile.~ In timpul verii se urm areste daca se congestlOneaza la fata. mi9carile de aer 9i.Dullile~i Ie inJocmm eu un Jerseu 0 §: 1 In 0 !l f! 159 . apoi 1/2 ora. in timpul iernii VOl' fi sco\. accsti Bu. nou-nascutul Ia termen sanatos. e~ o pat. Asadar. iar pe cap i se va pune :. Razele soarelui au 0 mare important a in cresterea organismu'ui copilului.Jaleze. 0 piiJariu\. se lmbolnaveste mai greu ~i se vindeca mai usor. Vara. In 3-4 ziJe se va ajunge la un sfert de ora. eu flanele ~l infa~uratl in e piitura. cu temperatura de 20°-22°C. sa-si agite miinile ~i/sau sa se Intoarcs. iar vara. en stare generals buna.· Jipsa un_?i sac.anta deosebita. este vioi. E:tista sugari care at. c~ jachete groase. Copilul este dus afara nu numai pentru soare. Puii de animale t. apoi marite foart~ Ineet 9i numai pe timp favorabil. In primele Iuni de viatii sugarul poate fi dus afara daea in camera este mai racoare dedt afara sau. i~ sch1m~ Sl~t eal. dar de doua ori pe zi. sugarul nu va fi tmbracat cu obiecte de !ina. in uneJe zile enlcluI'oase din jOl'lla 91 prllnavara. Sugarul va fi 1mbl acat cu doua jachete de lina ~i cu manUl~i pe care sa nn Ie poata scoate.a de 4-5 .masura c~ . cea mai importanta actiune 0 au razele ultraviolete care Iavorizeaza sinteza vitaminei D (care se stie. lumina §i scare.. nu se mvineteste ~i nu tremura c1nd este schimbat intr-o camera mai racoroasa .a. pe parte. Sugarul care beneficiaza de aer curat (plimbare zilnica. In t!mpul Ie:'Illl:. un sfert de ora. v v " .mai mari difk culta\i 1n scoaterea afara se Intlrnpina cu sugarul care este vJl1ut in camel'e supratnealzite (peste 24° C) ~i neae.a ram!n~ descoperita.risite ~iIsau cu cei imbra~avi prea ~ros (. Va fi inveJit cu 0 cuvertura calduroasii ~e hna sau 0 plapuma de puf. daca in casa este zapu\. Abia dupa acee a.

: este sanatos copilnl nostru? La marea majoritate raspunsul este da.ate. I~ munte. ceata dens a. Cind se face ohisnuirea cu aerul. albine. fara umbra. ajungind ea tn octombrie aceasta sa [ie de 3-5 ore. In care parin\ii trehuie Sll fie sinccri. se scade durata sederii afara. Dimineaia aerul este mai curat.jrat into]'ogato]'iu. 15 minute. urmind ea numai baia sa se [acii in camera.unul mai adiipostit. iar pe litoralui Miirii Negre intre 7.30 dimineaia. ajungind sa stea gol la aero Impotriva intepaturilor de insecte (tintari. dar insorit.eu 0 palariu1a pe cap. aerului.i in raspunsuri. PI' i m u 1 e x am e n ill e die a 1. eu mai piuin praf. Va fi seas afaTa in a~ea parte a zilei cind iemperatura de afara nu difera prea muli de cea a camerei. sugarul poate fi scos afara. De aceea. apol ciorapii-pantaloni se inlocuiesc cu pantalona9i scurti (sau chiloti) ~i bot0gei.30 $[ 9. in biletul de ex tern are a1 mamei ~i in 161 11 Mama ~i copilul . . sugarul nu este scos din casa. viespe."plimbarea" eu eiirueiorulla distante mario Astfel de plimbiiri pe teren u$rJr accidental. temperatura aerului poate atinge repede valori foarte inalte (pericol de supratncalzire).oamna 9i tndeosebi de iarria se lntfmpla ca sapt. .i convin~i crl mul\irnea de intrebCu'i ce se pun es(e in interesul sanatatii copiJului lor (ve?. deshidratare scuta). se scot ~i 90setele pentru ca tot piciorul sa fie gol. in primele eapuimini de via/a. racoros. Apoi se scoate caciula mentintnd nurnai 0 honeta. iar primiioara $i toamna . Cind afara este prea cald.model salopeta . prin locuri umbrite $1 cu raria/if de decor se recomandiinumai in r&zul sugarilor agitati $i/sau eu tulburari de sontn.Iarna. ci din spate spre fata. cit ~i la sacul de picioare. chiar daca este frig ~i sugarul este sanatos 9i chisnuit cu frigul poate fi scos afara. poate ramine afara de dirnineata pin a seara. este vint puternic. sa miinince.de Unli ~icu un sac m ai subtire. Trebuie insa subliniat ca 9i Ia aceste interdictii sint necesare unele corectari: 160 . in.amtni intregi sa fie ceava sau nor.La schimbarea vrernii. mU9te. iar in localiuuile in~u~tri. iar seara Intre ore le 17 ~i 20. dar mai precoce §i progreseJe pot fi mult mai rapide. in zilele eu creme [aoorobilii. Dupa 2-3 saptamini de viata sugarul va fi tinut afara. I arna va fi seos in jurul prinzului.rintilor. cit 9i afara. numai pentru picioare. nu prea deasa. iar la ferestre se plaseaza site.Daca este 0 ploaie linistit. la nevoie se destinde coviltirul caruciorului. d) Primavara ~i yarn.30-11). ' starea de sanatate a pflrin\iJor si eventual a rudeJor apropiate. 1 Toate aeeste date sint de obicei consemnaLe fi~a de leg<'ltllrii a nou-nascutului.a este prea densa este interzisa plimbarea. dacii timpul este [rurnos. exac\.a. Criterii ~i observarii nou-nascutulul dupa care se stabile~te starea de sanatate a 302. Este un 'adev. griidinii sau linga bloc sini sptuii oerzi.cu cama9uta.In lunile de t. . Caruciorul serveste at unci rind sugarul este dus intr-un pare. Daca temperatura exterioara este peste 27° C Ia umbra.30-12). sugarul sa fie tinut la aer toaui ziua. nu este permisa expunerea directs la scare. istoria sarciniJor ~i na. sumar tmbracat IIii se va da sa bea ceaiuri sau sucuri de fruete. t) Orerul scoaterii la aer a sugarului este in [unciie de anotimp. de climii $i de timpul liber al pa.I~l~i piuin poliuu. Daca nu este agitat ~i nu se observa nici un semn alarmant in stare a lui generala. se va pune pe capul sugaruJui 0 sapea sau 0 palariuta de culoare deschisa ~i cu boruri mari. ferit de otni. paianjeni) se poate pune 0 bucata de tifon pe c09ul. apoi pantalona!)ii scurti (chilotii). daca slnt posibilitati. sugarul va fi scos numai pe raco are. Ideal ar fi ca din primavarii pinii in toamnii. este bine sa se controleze cu exactitate temperatura aerului. 0 cama9uta cu mineci scurte 9i daca so~rele este prea puternic .a sugarul sanatos va fi scos la aero Numai daca ceat. Daca este plimbat cu caruciorul prin locuri expuse direct la soare . La adierea vint. sugarul va fi ~inut 30 minute in a doua zi. cit este linut afara.i punctul 231). de aceea se I'a prefera scoaterea arara a sugarului dimineaia $[ inainie de masa de prinz. 1-2 ore In a treia. in continuare. daca afara este foarte cald. sugarul nu va fi prea infofolit Iii nici strins infa~at. ce s·a Intlmplat Cll nou· nasGutul dUPEl na~tere'. Pina la 3 luni sugaru] nu va fl dezbracat complet gol. ramlntnd cu 0 jachetica obisnuita §i cu ciorapi-pantaloni sau pantaloni-salopet. tar iarna . Cum aJunge medicul la eoncluzia ca nou-nascutul este intr-adevar normal 9i siinatos? Examenul medical a] unui nou-nascut incepe eu 0 convorbire care are ea sll~iecle evoJutia sareinii ~i desfil~urarea na~terii aetuale .ale . iar daca afara este cald (peste 160 C) se reriuntli attt Ja jerseul de linli. in miezul oerii dimineata ~'i p~ i:~serate. cu prilejul primei vizite medicale (care este bine sa se faca in comun de caire medic ~i sora de ocrotire) parin~ii au pe buze ca prima Int1'eba1'8. La ses $i deal se va scoate du pii prima masii (7. sugarul va fi tinut lntr-o camera racoroasa. va fi iinu: intr-un cO$ule( a$e~at pe 0 bancii in gradina. fara vint ~i cea~a. Vara se preferii un loc umbrit. tot intervalul dintre doua mese in a patra zi ~i. patul sau caruciol'ul sugarului. in tim pul caniculei oa fi iinut afara numai dimineaia $i seara. la vint puternic (vijelie). Cind soarele bate din plin pe un baleen protejat de un aooperis 9i de perdele sau pe 0 veranda cu geamuri. cu perdelele sau jaluzelele trase. se lasa bratele descoperite (prin suflecarea minecilor sau folosind ciima9uye 9i/sau jachetele. Miinile vor fi Iasate libere.terllor anterlOare. iar sugarul ramine imbrlicat numai cu chiloii. pentru a preveni arsur ile fetei ~i/sau suprafncalzirea (soc caloric. Pe masura ce se incalze9te afara.. Dacii familia are 0 locuiruii cu. alia ca se va recurge la as'tfel de mijloace numai daca intr-adeviiI' exista pericolul ca sugarul sa fie intepat de inSBcte. chiar 9i pe 0 astfel de vreme ceioasa ~i/sau lnnoeat.a. apoi. daca este cald §i frumos. sa doartrui. Sugarul va fi imbracat in costuma9 .toaui ziua. rabdf'ltori . La venirea din materni1. sugaruI nu va fi tinut in carnere lntunecoase .ului usor de primavara sau toarnna sugarul se simte bine. pentru a se putea misca. . din prima zi. iar in timpul verii . nu este necesarii . La sugarul mai mare 8e scoate cama§uta. Cu cit se inainieazii spre toa!nna. ploaie torentiala. mai ales daca a nins recent sau este un ger uscat. pe teras a sau in balcon. de preferat dirnineata intre oreJe 7 ~i 10. Se va avea grija ca lumina prea puternica sau razele soarelui sa nu-i vina direct in ochi. Pentru a se obisnui mai usor cu lumina 9i soarele. jurul prinzului (10. cu minecuta scurta). e) Pe ee vreme poate fi seos un sugar mie afara? In general sugarii mici nu VOl' fi sco9i afara daca este pre a frig (sub minus 4 -6°C).. sa fie sc~!imbat afara.in zilele sau orele de canicula. AUt in casa. eu un carucior eu coviltir. de altitudine. Din lunile mai-iunie pina prin septembrie. expunerea la aer se va face asa cum s-a mai spus. Sa nu se uite ca ambele metade Impiedica circuIatia.

1 prctios obsorvat. Est. ell circa 5-10% din greulalea iniiiala.c. Greut.'i c~moa~te n~ul venit. pozitia In care sta In pat. Cind orice Unlir arc atitea cunostinic din toaie domeniile.la IO~lll dlTlalTlt~ ~e na*tere. a d icii la 0 luna sugarul cintaref}te 3600-4000 g. pozivia in care doarme. lmprcuna eu familia.ica de t. mai lnalta 9i cu 0 suprafata corespunzatoare pentru agezarea sugarului 9i a obiectelor necesare pentru Ingrijirea lui. A~a cum s-a mai sl~us.ilor din mai multo zile. In paginile care urm~aza. Medicul sau sora de oerotire. ~~ va da 0 serie de notiuni (une Ie mai complicate. Micile neregularitaii se eompenseaza de 1a sine. care. fji variat. este adevarat) ce pot fl utlhzate pentI'\! cunoa~terea generala a sugarului ~i pentru depistarea unoI' manifesUiri anormale. pentru ca. vigoarea tipatului. in marea ei dragost. nostirue eel mai fin :. nivelul de civilizatie §1 igrena al Iamilici .ate particularit. Pe puturile scunde ale adultilor. apa!' reaC\ii t recrit. ati: medical crt si mama se ~i i?gl'ijir~le sugarului.ie. indicallile mcdicului. sanit ar a ~i de pl'eg~t!l'e pe!ltru rolul de.r in casa. esle bine ea prima cintarire sli.pro'[undate. pe nt ru a face 91 e a Intocrnai.ln\eles eil progrf'sul ponderal depinde atit de greutatea de In nast.e pentru copll. filcut tot. un scrinz sau omasa de infa9at. se inchid [erestrele. Mama v~ fi atent. un birou. pe 0 masa. C r e ~ t ere 3 in g r e II t 3 t e. Daca rstr vorba de un nou-naseut prematul'. matcrnitatc. 'gradul de educa1.ea nou-nascut..a de curenti).ului variaza mult de la zi la ({Ita. A precierile medicului iii sorei de ocrotire despre sanatatea dou-nascutului. In cadrul unci convorbiri Iacute pe mdelete. Intre timp.oare ale nou-nascutulul 9i sugarului. necesara pentru lngriFrea sngarulni pe uti pat scun~. Cresterea unui copil nn mai consiiiuic 0 problenui de instinct.). Pielca 301. fie inarmaii C. se face totul pentru ca el sa n~ iipe. privind atributiiie lor de piirirui. sint necesare cintariri mai frecvente.ura obisnuita. inainte de a (.c. c) La na9tere.oat« zilcle acest salt poridera l r-st.a de musa mn sau de rnaterial plastic. avem 0 senzaiie placuta de iPSllt in stare de tensiullc.e . aproape de 0 sursa de caldur-a si Iipsit.ul care urmeaza sa fie examinat (daca doarme.a la.: mai ar~ inci'i scurgeri de singe etc" toate acestea sint intretttuue de pozuia aplecata. cci mni multi nou-nasc uti erose cu cite 25-30 g pe zi. in . no~~n(!scutul.de a ~e 0?zb~a:a. spala pe miini.ie ca la na9tere greutatea medic a unui nou-nascut este de :3000-:3 500 g. Oscila\iile in grl'lltnlc pot declam)a probleme nejustificate in familiiJe anxioase. cste mai at cnt a decit. e~arnenul Este neooie ca. Cifrele cons/alate la fiecare cintdrire se notcazd fntr-lw camet (caiet) intocmit de lIIamc'i dupa. rtamlnind Lot t impul Cl1 rl. gra dului de instructie.at.i spatelui.atilor Iarniliei. tndoit.se fac intr-un mod comod pentru mama 91 medic. nou-nascutul. nou-nascutul m:lsoura 50-52 em. Acoasta insca mna ea.!.a. baie . Crcst.uri Slgure.i.a. o~ * Dacli existli cinla. lnainie de a se incepe examenul propriu-zis. Cind se pipilie sau se apuca intre degete pielea impl'cuna cll\.esuh~l grasos de sub piele. mamrle 9i surorilo dcocrotirc IIU S8 VOl' alarrna daca sporul ponderal al sugarului nu alinge 750 g in prima IUf]El de viat. Relatarile mamei sint elf'mente ce ajuta pe medic sa-~i fOl'meze 0 prima opinie despre starea de sanatate a nou-nascutului. Un observator experimentat poate sa-fji dea seama de foal't. marnei si sugarului etc. Un hun observator sesizeaza foarte multe elerncnte de diagnostic Inainte de a fi dezbracat. conditiilor materiale ale locuintei. Se st.r-o zona Iuminoasti. In timpul cit a discutat cu mama. cu manevre simple si corect. 3) Cresterea zllnlca este neregulata. persoane et. subpondera1 sau bolnav. in manuaJe rst e scris err nou-riascut. Uneori. e:ris(cl uncor! clt'fercnlc I:mportante intre eintare. Este normal eopilul? Aceasta este lntrebal'pa pe care a pus-o mama inca din maternitate.ere.U cutemeinice.) sau anormale (in\epenire invinetire. manifcstari anormale).ii individualo. b) Cit de <les se einHire~te1 }\ou-nascutul nu trebuie cintarit zilnic.t:~je in grf'ulate. organizarca ingrijirilor (dot. Cr('~terea de :30 g/zi rrpl'8zinta numai o medie calculat.rcbuie sa recupereze aceasta pierderc.a lul zreut. credem cii se ponte pretirule ca p-iriniii sli detl:n(l un bagaj de noiiuni de un nioel mai inolt.deauna la aceea~i ora ~i cu acela9i clntar.c. marna a rr: prilcjul sa-l unrull'easca in toat. Indiferent de asigurarile date de obstetricianul ~i de pediatrul din spital.or r-arnine mama.incalzesc mm:LI~. manevrele mai brutale (ausculta\ia regiun. in prima luna el crc9te eu 2-4 cm.a. grellehle de plasare a mobilierului in vederea instalarii.e sufieient un :<ingur control pc s{ipH\lninfj. cu gest. Dupii rccuperar-ea scaderii fiziologice in gl'eutate. pi t. Din motive di dact icc.a din t. in mod normal. 11* . care pot surpri ndc 0 rnn mii ncinitiat«. somn. rnedicul a fost atent la nou-nascut. topografia Iocuintei .organeie aodominale nu au revenit com~let .are inca. cind instruirea deLbazli in lara noastrii durcazii 10 ani :lc 'I'~olari:are.crca yi dezooltorca nou-tiascutulu. VOl' alege unde sa se plaseze aceasta mas a (in apropierea pat. la care participa Loata lumea sttnd pe scaun. d~c. dureri de spate. metodic.b).. infiiflaL et.ului sugarului lnt.e multe luCl'uri despre nou-nascut.ot.are. orioi ne 11\ loate manifestiiril« acestuis . Masa de Infa9at se acopera cu 0 pat. tululiii sa. 162 303. familia ramine multa vreme cu aceasta intrebare obsesiva exprimata fata de OJ'ice medic ce examineaza copilulln cadl'ul fam~li~i. toate gesturile medicului sau sorei de ocrotire. medicul sesizeaza: starr-a p~ihi~a a. absolut necesar cclei mai [ircsti misiuni ale unci cxistenic umanc : cresterca ~'i educatia urmasilor. wr mama $~ examinatorul ~$Z spala $L.e trnpaturit in doua sau in pa~ru.e situ atiile nor-male (n limcnt.) VOl' fi adapt. Li'i~za . Ordinea examenului nou-nascutului nu este aceealli ca la adult· nou-naseutul este lasat cit mai mult nemi¥cat. modul cum respira. cit 9i de scadf'l'ca fiziologicrr in greutate. ma mei .i Totul se desfalloara fara graba.at. orar. de tradiiie san de me}'lc$ugarism ineust. se faca in zina sos/rii de Ia. unele manevre in cadI'ul investigatiilor neurologice 9i examenul gurll) se fae la urma.scutului este eatifelnta si elastica. doar privindu-l de la "picioarele patului": fa\a. Bim. Inaint. deasupra careia se intinde 0 bucat. elastic.ii cresc cu 750 g in prima luna. In pract. Dcoarcce majoritatea nou-ruiscutilnr scad in gl'C'ulale. parir:\i.a t ie . Este ceca co medicii nurnesc "turgor" (vezi punctul 20. iar peste acestea un cearsaf mar. in aceastd coocii de progrcs. Exista ln85. cu calm deplin. ce revlI1c l'epede la starea iniiial<1. o. ingrijirZ:Ze se [ac incomod si obosit~r pentni mamii. Iata . Acum in familie medicul si parintii (indeosebi mama) au condltll optIme pentru a observa t. ex!sta al'lnonie si intelegel'e. v<'irsaturi ctc.faU:i1!e.i inzestrarea sugal'ului. in prirnele zile dupa Ilflfitere. astf«l tncit sa acopere toata supraf'ata mescr. . in prima luna cre~terf'a esle de 500---5~)Og. Pie lea nou-n5.. daca este agit at .e rareori intilnit: de aceea. Pentl'U stabilirea starii de sanatate trebuie observate 9i urmarite in desfa§U!'area lor caracteristicile fiziee 9i fiziologice.

esutul de sub piele ostc moale. Uneori. De regula. Similac).eva zi!«.a. cind se congestJOneaza. a9a ca tre.i u~ lui. Prin desprinderea brutala a cojilor iese la iveala pielea r09ie.1dorJ'p~ll'e ~1 felJ(~menul se aceentueaza. culoarca I'OZ sau rosie (eritrodermia nou-nascut.e cealalt.eodata chiar zemuinda. La nou-nascutii din sarcina depa~ita.Folosirea. se obiii!luiasca eu aCEstc erup\. f)derent. j) Grustele ("cojile") de pe pielea capului. POal·ta numele de hemangioame. Poale duce la mflamayw pleIn eu 1'0geata diftiza.a) La nou-nascutii prematuri.~ % 'Ii se spala ineetif!or 9i meticulos cu mina de 165 nilor ~i picioarelor).are ~u suf'erit III .J~JOadya intrautcrina.a nu inseamrui cii nu. fiind "incidentul" pe departe eel mai frecvent ~i mai suparator III prirnele sapt.lu. . pudraj eu talc. se datoreste acumularii de transpirat. cuicle pi~lii. la distrofic!. poai~ sugera In mod greflit. ci nurnai ca piclca lui are nevoie de 0 atentie deoscbit. Cind stratul crustos este compact \. .ului) dispare ?upa jJrimele zile de via\a.nst!l n:ac\Je cutanats exagerata se datoreste probabil unor deficients a ret£laru eirculativi sanguine..a "persista" astf'el citeva secunde (dispare lent) in caz de dcshidra tare. la prematur.a la regiunca ana la. 1n timpul somnult:l. cu fragmente mici) se pot forma 9i pe sprineene sau in zonele din spatele p'avilioanelor urechilor. dispare dupa-amiaza).ai a1E:s dimi. eit. Este manifestarea cea mai frecventa fli pare-5e . mai ales pe Ill.5 .ul are 0 "iritatie la fundulet". medical prompt. turgorul este de asemenea diminuat.ll1.l. daca se apuca 0 cuta ("plica") de piele. sernilichide.ata.a ntn externi.1)(. . inoretit.o zona oal:ecare a pieli~. mergind pina la apaI'lt1a de edcmc . fie p rin folosirea de lenjerie murdara.ate.dJfel'lte..e yorba de 0 inf'ectie int.1l1 afectat deClt par1l1yll! y d) Culoarea albiistruie {cianoza ] a [etei si uneori :. de chi loti Gin cauciuc sau din plastic."-:Ile uncle probl:rne 11: CC"'f)ce priveste sanatatea copilului. Ro~eata este limitata citeodat. . Iie pentru c. de .lel abcese sau dual' Iuruncule . Daca eritemul persista sau se agraveaz a. Ciud revi ne de Ia maternit. . m ai ales de pe ab.i recidivant se nplica eu 10-12 ore inainte de baie 0 vaselina simpla sau unguent salicilic 0. mama este mirat. pielca este moale flasca. mai ales la sugarii alirnent ati la sin sau cu prep arate adaptate (Humana.8e men.e fji coapselor de mai multe ori pe zi. fie Jl1 urrna ~coIllagl~ml de la alti copii. nae(Jll~ flammCl~s. simr.area unor greseli ce se fae frecvent. Cind cojile sint subtiri sau fragmentate se pot inlatura dupa baie eu 0 perie de par. la a pasare J. aoind grijii ca temperatura camerei sa fie in jur de 22°G. ineit sa duea la formarea unui strat compaet. dlspar Ln an e Numai in mod exceptional cele care sini la niwlul_ . Pe pielea capului ~i (rar) pe sprincene se formeaza adesea eruste (eoji).e mal multavreme. . AsHel de coji (in strat subtire.inutul excesiv in apa. .ii.1: a extremitri!ilor {rnii- 0 164 .ate. organelor genita.. utilizarea de dctergenti prea energici Ill. Ele nu au nimic gra(!. zone ~le corp ului (pe fese in caz de prezentatie pelviana). S-ar putea sa recomande 9i un medicament care sa fie d at pe gura pentru a corecta tendinta Ia scaune acide. Parini.t. Coni.bul e lnstiintat _de mdata med:euL" . un turgor bun Dar ~ul:]'afava cuta nata este lucioasa. minuita foarte blind 9i foarte delic:at. Pielea nou-nascutului reactioneaza Ioart. grasos.' . regiunea [eselor. Aceasta este o stare partieulara a pie!ii ce se manifesta Indeosebi in primele saptamini de yiata si consta in secretia excesiva de substante grase. "cmplt urn se aecentueaza clnd nou-nascutul tipil.ine sa nu fie trai~ia_ A~lic:atia de creme agraveaza acumularea de sudonre m canalele ~\.uri : eel mai bun remediu penira prevenirea fji tr atameniul eritemului [esier este sa se lase descoperite. accent. pleoapele superioal'e. insisuim. poate .a. .'arrnne urrna dq~. dispare in citeva luni.. apliearea de 'forceps) se pot constataleziu. c) Culoarea giilbuie a tegumentelar diu prirnele zile de vwta este exprcsla icterului fiziologic (vezi punctele 220.estinala sau cutanat. la eel c. producerea de seuame si Inro'sir~a pielii. dupa revernrea din maternit. Este l. care necesit.cell.nu se face corect toaleta pielii.. La prematuri po~te fi m~i pro~untata 9i. cu urrnatoarela sf'a t. Accast. ia1a. Medicul pediatru va indica. diminuat sau dispare cu totul. a fast ingrijit cum trebuie. ca urrnare . Aceasta ro~eata este prcdusa de cele mai multe ori de cauze locale: . 5e observa uneori pete ro~ii neproeminente date de aglorneran ~l clIlatan de v~se.arnini de viata. mai m~oara a a9a-nurnitei dermatite seboreiee. 322). h) Sudamina sau "r0geata de caldul'~" f)pal~e m. sp alarea scutecelor 9i/8au "limpezirea" insuf'icienta dupa . dirnensiuni una sau multiple. aceast. nu 8int produse de 0 !ipsa de curatenie. Sugarul este mal PU\. b) Dupa dispari tia stratului de grasime (('err:ix coseosa ) (voz i 9i punc:iu! 209) pielea suiera un proces de desicatic (uscare) 91.ni superf'icia!e alec piclii (ro~eata. se intilnesc relativ frecvent. e) Petele rosii sub forma de "fraga rosie de padure". . Depozitele pot fi aUt de masive. Singurul tratament este eVliarea caldum 1Il exeC's ~1. ln general.sa nu se Ioloseasca medicamente pentru tratamentul local ~i general decit la sfa tul medicului . Data se excita cu degetele examinatorului. 0 pomada izolanta care sa protejeze pielea sugarului. S-ar putea sa fie yorba de 0 reactie speciala a pielii care cere ingrijiri prelungite (alergie etc. f) Pe frunte. de>:emnd abw Vlzlblle m emotiilor sau eforturilor. vineteala. i. Aceste zone rOl}ii ("pete vasculare".ie.\. In limbaj medical poarta denumirea de "seboreea capului" sau "cruste seboreice". A?(·. dar ramin toata via_ta.eapJlare sanguine. se de13cUnTl1eaza in lamele mai mari sau mai mici (uneori ca taritele). m. ceafa.Scaune acide 9i dese.1])ICl08. ~lte. La eei la care nasterea a fost dilicila (prelunglta. nou-nc:sc:utul «st.a.a ea nou-nascut.). si tr~tamen. sub forma unoI' miCl fJdlcatun r?9Jl eu ':ll'f\11 <3. este Crustele seboreice se localizeaza mai ales in regiunea parietalelor ~i a fontaneleimari. 'g) Eritemul toxic (vezi punetul 223).e a tree 111 cit. Pentru evit.sa se fiarba ~i sa se limpezeasca bine lenjeria sugarului. eel mult.domen.spalare Iji fierbere (trebuie "trecule" prin mai multe "ape limpezi").ii t:'eb~ie sa. mal iil'ZIU pot fl ira tatc eu s~cees de dermatolog. uneori u1'it mirositor.e de obicei mai palid decit in stare de veghe.uata dupa tip~te. in special in jurul gum. trebuie consultat medicul care va stabili daca nu est. turgorul este mult • y y i) Eritemul [esier ("opareala" sau iriuuia ). Desi este expus pe larg I}i la p unctele 292. pot apf:rea pete mari rosii pe 0 parte a corpului mal mult decit p. in contact eu aerul. vorn f'ace Ijliaici miei sublinieri.a (cu microbi sau ciuperci microscopiee). necroza de presiune) pe cap. p.neaya (9!. rau suport. iritata. apar infectii ale pielii sub forma de pustule. gros. dar acest.e usor la oxcit.a ingrijiri corecie. mane vre ohsteuicale speciale. 294. dar se poate intinde la regi unea gcnitala 9i la p artea superioara a cca pselor. _nasuh?J sau pe frunte se Ijterg aparent. iar pielea poate f i zlnruta. mai rar PP: na8.sa nu se intaroe sugarul ~i sa nu se a dauge alt lap te pe motiv ea nu bun Ia ptele de mama.a. la sugarii cu diaree grava.

t use etc. a) Forma ioracelui este de obicci cilindrica. est e sa se dea' nou-nascut.recomand~: fier~er~a biberoane.l) are loc imediat. Daca au aparut deja forme de muguet. Pentru eelelalte rnanifest.ipi singe lui in vase Sf' faee> numai de catre medic.a ~i in stlnga. care se poate propaga la distanta [intestin). care reprezinta amprenta sub mucoasa faringiana. in astjel de sit ua tii. Due. I? recom~?darea me dicului ~i sub tndrumarea sorei de ocrot. Nu trebuie sa le conf'undarn cu cele doua mici pete albe dinapoia maxilarului inferior. Jlameloanele t rrb uie sa fie simetrice. localizate p~ mueo~sa . care cste put ernie influpniatii de variatiile me diului Ineonjurator. pUns). A b d () III e II u I est.l'ij g"IH!'ale (t. flerbe:e. zile calduroase de V[ll"'l. in 5--8 zile. Urina enusa 1I1 pri rnele zile laSH n desca pe scutece 0 pata rosie-cal'iimizie. Similac).a modif'icarilur horruoriale la nastcre (vczi punct. 309.8°C-38°C 9i Be In sotqte de mod if'ic. Daca este Iasat prea mult a vrome gol sau d aca se prelungesto prea mult hai a . Sf' relllarca 0 mica aCllll1ulare de lichid t 167 .a lenjeriei.i partea inferioarii a toracelui. a unor miei iesit. La punctul 225 s-a vorbit despre scaunele din primele zile (meconiu). Scaunele (rnateriile fecale) nou-nascutului stnt moi. pastoase. Plna la venirea medicului nu se store ~I In general nu se Iace nirnic. 308.ernperat ura rect ala creste peste 38°C.a mici deformari: sternul proiect. a) Numarul seaunelor este relativ variat. Est.at inai nt c. Pina vine mcdicul pc lingii administrnrca dc' lichi d . 1) Muguetul (stomatita albicantii.ire. spalarea sinilor marnei de mat m~lte von vpe .n s cut u 1 u i ali ill e n tat I as i n.:roi de. dupa na~terc. toracele in "carena" (fund de corabie). Numarul scaunelor este mai mie dedt Ia sugarii alimentati natural. Prin 'cle tnsele nu'sint periculoase. starea de yeghe sau de somn.i-ist. A II a rat u I car d j () vas cui a r. 311. i Sf? poate pune 1/2 supozitor de Paracctamol pentru sugari.ciupe:cii mieroscopica (Oidium albicans }. est. temperatu-s sugarului coboai-a mult.a (solutio dp gluc:oza 5%.. inainte de termon. In prim«le 3-4 zile mirtiunile sint rare. in general. de altminteri. daca eref. Existents unei umf'Iat. La sugarul alimentat artificial.ari anorrnale ale pielii vezi punetele 872-876. Aeeste leziuni trebuie semnalate medicului. v Caracteristici anatomofiziologice Scaunele nou-niiscutului 305. Ctteodat. pentru ca. seaunele sint. Nou-nascu t. In ambele situ alii nu se ia nici 0 masura.) nu Be si mt san au di rncnsiuni sub 0. 307. Respiratia cste de tip "abdominal". t. rezultate bune se obtin in multe cazuri cu produsul "Loeaeorten". Asp e c t u 1 sea u 11 e 1 a r n 0 u .('i in citcva Illni se vindeca singura.ul 221). sint date iI!sa de 0 . numarul 9i amplitudinea respirat.iilor 5e apreciazii obsel'vind cum '1i de cite ori se ridiCfl 9i 5e cob (lara pe minut abdomenul .sll1gu:e eu timpul. pe IInga unghi!. It e s pi I' a i a. 1n repaus ea nu trrbuie sii depiifjeasca 40-50 respiratii pe minut. Citeudalii. Ca mijloc de prev~nire se . se observa pe marginea gingiilor nounascutului. de Ia gaJben-deschis pina la maroniu.lo~ ~l tetll1: lor.3-4 ori pe saptiimina cu apa sapunita. regiunea xif'oidiana inf und at a etc.it ura norrnala la nou-nascut este in jur de 37°C. Temper. 310. cu miros arornat (acrisor). Unii sugari au seaune ~i mai numeroase (pina la 6-7 pe zi la fiecare supt). puncta miei albe ca la un inceput de eruptie ~entara~ dar c?re nu agata. constit. fixarea cu leucoplast sau cu hiinu~ ('sLe inuti]a: de obi('. Chiar dill prirnele zile mama pste Pl'l'ocupat. sau agitat. grunjoase etc. Dr ina: ~I'!ma mictiunc (em~siune de urin. fie mai sus in canalul inghinal. 'I' em per a t u r a.uie un sern n de bonIa ~i tr:"huie consultat me dicul.ale" da torit.ii in modul cum este conformal t.ul nu-si poate regIa temperatura corpului. palpabilo si cu diametrul mai mare de 1 ern.h punetul de plecare al unei infectii mai serioase. ccai de plante indulcit cu 0 lingurita de za har pe n i. ~ste yorba de mi?i eo~ectii de p.0rganele genitule la biiieti. u90r putrid. Ade sea e xist.a pc sprincene §i dupa urechi.. care devine rosie. in gura (nu se badijoneaza Iii nu se pune glicer ina horaxatil). Prirnul gest. k) P anariiiul. artificial sint mai voluminoilse. in drcapt. b) Calitaiea respiraiiei se a preciaz a in mare masura prin "inspectie" (observind pe nou-n ascut cum respira). Sint miei chist~r~ care dispar . Chin!' daci'i ~St.) poate furniza informalii pretioase. in caz de e xces de Galdura (prea gros Imbracat.l uneori de unels variat. ReaI?i~. Citeodat. refuzii sii miinince. Frec(Jcnta respiralil'lor variazii dupii activita tea fizic{l (supt.errne n] este dovad a '"crizei genit. consistenta modificat.).uri osoase norrnale ("pete pterigoidiene"). .oracele ("pieptul") 9i cum respira nou-nascutul. ell.lterea in greutate este normalil.u-i all' sU\. Pe rnasmii ce suge mai bine numarul de mictiuni c['(''iV' pint) la 8-1b-18 in 24 de ore. st. pe 1ll1ga masurile de rna! sus.a se insotese de dificultati Ia supt ~I de agitatie. Daca temperatura crcste brusc. 0 mica hemic ombilicalii este frecventa 9i banala. virfuJ degetului cind pipairn gingia.gum. Scrotulestemaimultsau mai pu\in pjisot ("zhircit") in funeiic' de virsla gestationalil.ru fiecare 100 ml).a a scaunelor (apoase. mit. lI1irosul este intepator. fif' in burse.8 mai \'oluminoasa. mai moi. patul ascz at ]ingii un calorif'er incins. mobili. ·In caz de alimentatie ell lapte praf adaptat (Humana. pot .e nascut cu m ult. . Orice riLm respirator neregulat Sau cu 0 frecventa cal'e depage9te 50 pe minut ERie comiderat ca expresie H llllei insuficien\e respiratorii (a carei cauza trehuie cilutata de catre medic). Cind numarul d~ micliuni est e ma i mic de 5 in 2[. b) Scaunele nou-nascutului alimentat. 166 a 306.Zl.a. Cei mai multi sugari au 1-2 scaune pe zi. In contact cu aerul devin verzui. Au culoare galben-aurie sau gal benverzuie. Culoarea variaza in functie de laptele utilizat. A precierea functionarii inimii 9i a circulat. uneori chiar subtiri. de obicei mai cpnsistente \\i bine "Iegate".. de ore . Este yorba d: pete alburii rnai mult sau mai putin confluente.ului sa bea lichide din abundcnt.5 em inseam nil.lte cu ateni.ine pf'ste :37. Adesea par anormal de v(1jurnino~i. iar allii stnt "eonstipaW' (1 scaun la 2 zile).tim ca :egiunea f?ntanelei nu este fragila ~i poate fi spalata ca si restu.e un {enomen fiira importanFi 9i disp are.ur-i a mameloanelor (la no u-nascut. in medie de 1-3 pe zi. eel mult se pun comprese sterile imbibate In solutio 1%0 de Rivanol. Sf' rnenl. Testiculii sint in pozi\ie yarinbilil. m) Peiele albe pe gingii. lIU este data de singe ci de saruri le din urina (mati).ul la t..e usor balonn 1.ie eonsistenta scaunelor: in caz de imbolnavire. se urmaref. se fac sp alaturi ~le gUrJ~ (c:! ~ pompita) cu solutie de bicarbonat de sodiu ~i se picura 0 suspensle de glicerina eu sta~ieina.icle cu apa Iierbinte sau perne electric«. .l pielii capului. "margaritarelul"). In caz~rJle de seboree recidivant. nouuascut ul are nevoie de 0 cantitate mai mare de lichidc.

0 aqiune de prevenire iii de corectare a defectelor u\ioare ("displazii fruste") se obtine prin culcarea pe burta a sugarului simatos.iei din uter 9i se coreeteaza spont a n in «it.24 de ore din 24 de ore"). Tratamentul constii in instituirea unei aliment alii . corecteze deforrnarea in mod def'initiv. /\ceasta atit. Amintim despre accasta problema iii intr-o carte adrcsata parin1.'fold implied cllj'icuitiJ(i de duumostic clinic.:ude cu boh 1110$: once mamfestare mlli gr(l(Ie $~ mm cu colaborarea anormala freC('. a oeast. ceca CE' duce la interMiirimea penisului este dif'er-it a . e) Allomaliile de pozitie ale picioarelor sint frecven te.urHca in fenilalHl~i na. adcsea . 314.pcnt. . 0 corcctie chirurgicala. timp de mai multe luni. a dczveti glandul ).anta dintre anus si vulva.con~rola pozi\. gl'H\ie efectu{u'ii tcstului C. medicul cxarnmeaza cu m':lre atcnt ie organele genitale externe deoareco. asHel in~it coapsele sa fie in abductie (depiirtate). 90ldul fiind in e xtensie continua. dif'icultati cind incearca sii roteze sau sa rndcparteze 'membrul inferior. orificiul vagi~al ~i urvtral. dist. dar [etul urinar este coniinuii ~I: efon.i frccvenici acestor boli. Il e t e c ta r ea b o l i l o r m e ta. se va . en radiograf'ie a picioarelor iii a soldurilor.ere. ca fLzlOlogl. tui sini m~tl(le de ingrijorare. 312. Mai tlrziu. numai urrnarirea in timp 9i radiografia soldului precizcaza diagnosticul. eu bl'etele (fig: 93).ca fa nastere. sindactilie (Iipirc« degetelor). La nast.atii) a eoapselor la 90°. S8 pot vedca .amlni sau chiar foarte multe ori testiculii slnt asimetrici. pentru masuri de corect are precoce.ul devine rnult m a i dclica t. b) Curhura membrelor interloare coste uneori prea marcat. De pretari abuzive. mai intii :. Este important sa fie descoperitii cit mai precoce..e c a sint citeva sernne clinice pretioase (rnanevra Ortolani).itie iii de Ilexie ale coapse lor.in cazurile mai grave sau in care parintii nu respec:tii tehnici]e mai sus amintite.uror aberatiilor cromosornice.. oj III insistat asupra acesiei anomalii. care se va resor hi in citeva sapt. Labiile mari sint mai p uti n dezvoltate la Ietitcle nriscute inai nt. Ucforrnari le . ~i de chinui: lor pentru copil . Cine! diagnostieul este f'acut mai tlrziu (6-10 Iuni).rim b (varus cquin. dominata de intll'zicre minta}[( grava. st..nle). Tine aproape In exclusivitate de rcsortul medieului.. se aplica aparate gipsate ce se schimbii periodic in' pozitii carc 8i) 168 tcnile ctc. mai ra pida. Toate at it.arii ca p ului fcrmn-a l. si revenirea sp ontana la normal in cite va sapt.e de termon. Trebuie sa se faea 0 radiografie _ alit inaint« cit ~i d ups lnccp ut ul morsului -.ie fort.i ziua 9i noaptr-a . .ut.ilor din 2 motive: a) din cauza numal'ului mare :. 0 atela cu inele care cuprinde strins coapsele 1)1 Ie l'eunc9te pl'lntr-o tija de lungime variabila. . dcoarcce am inti/nit piirirui care stnt ncilumeriti . dar diagnosticul este deja tardiv. Anomalia este mai f1'8c:'el. laxitatii articulare ~i oblicit atii boltsi cotiloid ului. rnai ales la nivelul l'l'giunii de jos a t ihiilor. se d atoreso poz it. In general.£. care de citiva ani capiitii un loe tot rnai mare in bolile nou-naseutului.tic: polid actilie (rnai multe degete).area preputului (p!elE'a care aCO~el'H glandul). at it udini minore de picior st. Acesta constii in indepiirFig.cii mama observii diferente in mod ul cum iS1 misca membrele inferioare'in articulatia soldului.udine trcbuie pastr'ata eel putin 6 luni.oped.).(hidrocel). care poate fi unilaterala (de 0 singura parte) sau bil~teraJ. Normalizarca def'ormarilor innascute alp soldulu: cste eu atit. simple. fdrd Numai cind preputul devine rosu. Cu t oat. IlI'orturi sponlane.a. tot timpul (. anorrialii ale dermatoglifelor (amprente palmar-e) intrii in descl'ier'ea t. est. D{un eft Ic\:emplu fcni!'cetonuria care este 0 boalii metabolica decelabila.a urina .~or de coreelat. cu clt depistarea fji tratamentuI survin rnai pl'Pcoee. Uneori.sinl nurnai dc\ pozi\ie 9i S8 rcd uc cu U9urin\. care la examenele clinice incearca sa depistezp oriel' manifestare al1ornw!. irit. de a se mene a . chiar dacii nn se poate face decalotarea (retragerea pielii peritru. 9.sc (ccle pin!lla cell' .9i greu de cons-ins cd diagnosticul si traiamentul luxaiiei congenitat« de . va consulta pe rnedicul pediatru iii pe un ortoped ~e copii. de la cell' ncrl'oa.'\ (diEcreta sau care apare cu timpul). pc linga sindroarnele maliorrna t lye gemt 0urinare locale.11)/icatc de nOIl-rUlSCU!i. Anornalia cea mai de temut este 0 luxatie congenitala de sold. aparlnd oricind in primele 6 luni de viata.derata.3-Sistem special de InfiilIat In displazia de 90ld frustiL tarea (abduC\. Da. daea este posibil prin mijloaee U90are iii bine suportate: . /01' pentr u a pune in practicii uti tratomcnt asa tie lun.ia orifi~ este eliminat. Radiograf'iile pot precizn dif'erite anomalii ale f'alangclor sau oaselor miei de la mina sau picior. Sernnele clinics pot lips~ la na~te1'~.ru a verifica pozrtia buna a cn p ului Iernurului in scohit ura articulara. apoi nurnai noaptea. luxatia Ill'c('sita un tratarnent lung I}i complex: 6-'10 saptillnini de imuhiliznr« eornpletii. (1) :lIalformatiile degete\or de la miini san de la picioare. tratamcnt.a t mcd icul.0 perna specialii fixata de un chilot prevazut . Fimoza (ingustimea prepuiului ] este consl. 0 r g a n e 1 e g e 11 ita I e I a f e tit e. Copiij se 1188C llClJ'mali.uthl'ie tut Ufor nou-niiscu~ilor la virsta de 4-5 zile. Soldul este "luxabil" d ator-ita lntirzierii dezvolt. gradul de fuziune al Iabiilor mari.tii Ia fetite. talus valgwn) U901'de corijat.a. Descoperirea unui ~old luxabil impune un tratament imediat.ii prin manev re blinde 9i l'cpetate. precum 9i prin infasare cu un scutec lat intre picioal'8.at. Ezamenul membrelor in sacul scrotal si mai tirziu. J)lIpil na. unele a nomalii crornosomice 9i/sau endocrine se marnfesta prin modificiiri gcnito-urinare.e anunt.cv a suptarmui. Me dicul apreciazii marrrnea clitorisului. asirnetrii de poz. (in 7/la£ ll. iar rez ult atele rarntn nesigure. virf u] piciorului cste ele cbicci dcviat iniiuntru [varus} 9i rareori indoit spre spate (volgus }. apoi 4'-6 luni de imohiliz are in apal'at gipsat si. dar ulterior u1'meaza 0 eleteriorare progresivii. rtuliograii: repetate si mai ales colubomreo.I'lere mama (Ia relata medfelilm cc apare la nou-nclscul. Pciri'ntii sint datorz' scI rclate~e med/eu/ln: toate antecedcntele deosebite din fl1milie (d~ccsc nee. capata din ce in ce mai rnult i.ud inile viciouse ce nu se re d nc trebuie Incrcdintate foarte repcde grijii ortopc dului. La 4 luni serr'mele clinice 8int mal bllle conlmate.ii deform are poate "sciipa" chiar unor medici experimentati.b o l i c e. instit uit cit mai curlnd posibil (chiar din primele zile de viata) si care d'cbuie urlllat ani si ani de zile. lJ) existii ]losibilitatea (pentru unele dintre de) de a se pl'8vcni urmarile nefaste print1'-un regim dietetic corcspullzi\l(l!'.arnlni dup a trat a mcnt.ul rccornand at de crt.ltens din pun«t de vcdcre gcne. unor parW!l 169 . .. ciului prin care 313.

apreciazil consistenia 9i elasticitatea ol{selor craniului. iar pe de alta parte. se poate tnsoti cu hemoragie sub piele import. Fig. Aceste deforrnari dis par intr-o perioad a destul de scurta.-5 em) in arnbcle sensuri. 0 presiune puternica ~i prelungiti.. simet.ano la mare este sub tensiune (cind copilul este in repaus) iii hornbeaz a.a osoasa la nivelul carcia creiel'ul este acopcrit de lnve lisurile sale si apoi direct de picle. 170 Deformarea craniului eate mai accentua ta la nou-nascut.a slnt in Iunctie de "p!'ezentni. b) Detormatia cea mai obisnuita a craniului in prezcntat. apoi galbena) 9i de pet. Daca umf'latura este moderat. forma ~ialungirea hrtr-o zona anumit. ~oc caloric. Prin palparca crariiului .isclor cru niului nou-nascut ului.. lJ) La locul de intllnire al oaselol' pal'ietaJe eu osul occipital se poate simti fonlaneia posterioaNl. necesit.it. care se simt Ia palpare. occipitala). Bosa serosanguina i9i are sediul Ia nivelul . Pornind de la Iontanela anterioara ina poi so poate urrnari sut.urt. Consistenl.ancle (fig. contrar bosel serosangullle. (ontane/a micd sau triunghiulara. numit. arnbele nu sint inchisc Ja nastere. Din cele 2 unghiuri later-ale ale fontanelei a ntet-ioare se simte sutura coronarri. 6) Bosa serosanguina este 171 ''il'. care reprezinta zona de dezlipire a periostului.urii sagit. C ran i u I. 3lu.s 9i faeuta din edem simplu. Oasele craniului sint destul de rnaleabile.amtni sau luni. Daca este ca 0 contuzie (hemoragica) se resoarbemaiincet.urile 9i Iontanelele suficient de suple pentru a permite Incalecsri importante. revarsatul sanguin subperiostal cre~te in cursul primelor 24 de ore. de bosa serosanguina. Cine! nou-M. durcaza adesea de la citeva ore la citeva zile." -'---- . pe de-o parte. se poate produce 0 ruptura a vaselor sanguine subperiostale ale oaselor craniuJui. _ a) Modelarea craniului. crestet ul capului ("vertexul") este t.ia" crani ului la na~tere. viirsaturi.a popular . pot surve n i numeroase rnici incidente mecanice la nivelul craniului .a deform are este fara importants ~i dispare in citeva sapt. considerat.. Font.Craniul 'Ii fata 315.uat. Din contra. ramlne cite 0 mica zona fara subst.a tratament. deprirnarea fontanelei asociata eu diminul'll'ea lurgorului 5e intilne~te in situa\ii eu pjprdel'i mari de lichide: diarce. Cei care se nasc in prezentatie ceialica ("cu capul inainte") au totdeauna Ia nastere un oarecare grad de modelaj al craniului ("craniu configurat").e produsa prin edem (infiltratie cu un lichid seros a pielii capului 9i a tesutului de sub piele ).scutul\ipa. Fontanela mare capata dimensiuni i1i mai ma'ri in hi drocef'a lie ~i in unele tulburari de osificare. ci sint dcspartite prin nist« ~an~ul'i.rancaza 0 umflatura a pielii capului. en 5e socot este tot normala.il de apropiate. Rareori.llnire al o.e [ontanele. In cursul nasterii. d) Cefalhematomul. la nivelul oaselor parietale. 88 banuie 0 crestere a presiunii intracraniene (hidrocef'a lie.etricala dificila. Nou-nascutul extras prin cezariana. diferite deforrnari sau leziuni traumatice. Se pare ea aceasts deformare se datoreste mai mult pozitiei in uter ~i nu modelajului nasterii.e sii (mici pete hemoragice).a intinzinclu-se spre git (in caz de bose.anelele i9i reiau rapid forma ~i supralata reala. In mod obisnuit. nu neceait. care in majorit.it. De obicei. de regula. const. Aceste \. Incalecarea eea mai banala este cea a unui parietal pe celalalt Ia nivelul sut. oasele cr-aniului 1'1'ezinta spre mSl'gini (uneol'i ~i in zona boltit!". 0 as e 1 e. se cunstat. se naste eu un cap rotund. cu 0 margine bine conturata la peI'lfena sa. pri~ definitie. Aceste spati i sint numit. Oasele craniului nou-riascutului nu sint complet sudate.uie un sernn de sarcina dep[l~ita (supramat urarv) sau de distrofie int rauteri na.ancla mare se iuchide mai tirziu. mai rar la occipital. Umflatura este situata. Daca Iont. (1. ducind la constituirea unui cefalhematom.anturi poa!·ta nurncle de suturi. de obicei intre G si 18 luni. rontanela bombeaza Jlu\in (fenomen normal I). Zona fluetuenta este foarte bine limitata. Cind def'orrnarile sint Ioarte accentuate 9i se asociaz a cu 0 istorie obst. Constatarea unui astfel de cefalhematom ne obligll (medic ~iparinti) sa supra- o paralizie Iaciala.ant.. Fontanels anterioara are forma rombica in general.a pozitia asimetrica a rnaxilarului (sau chiar a nasului). roru anera postcr+cara.a tiei pelvicne . 1. iar protuberanja occi pit ala (ief?itura osoasa a oaselor occipitale) este proerninent.prezentatiei". dupa care f'ont.a. craniul este mai mult sau rnai putin alungit. Est.ancla nnlerioara cste rninuscula (cit pulpa unui de get) sa u foarte large.ie cef'alica este o alungire a boltei craniului ("dolicocefalie") Ioarte accent.atea lor sint hanale.Cindestefoarte mare. aceast. La sugar.'!. in curs ul prezent. Diagnosticul se face cu oarecare intirziere. dispare in 24-48 ore. 94): a) La locul de intllnire al osului frontal cu cele doua parietal: [ontaneia mare saii anierioorii. Cind capul nou-nascutulni a fost flectat multa vreme pe un um ar.ant. se pot simti 2 Iont.ale sau a parietalelor pe frontal sau occipital. a capului pe umar ant. adica in regiunea care a suferit cea mai mare presiune in cursul nasterii.Craniul nOI1·n<'isculu!Ul: 2.a ne agravinata la lnceput.rice sau nu. 3. 0 consisten\a m8i elastic.rnoalc!« capului".i mica.). foarte simetric.. Daca Iorit. cefalhematomul nn poate inealeca 0 sutura craniana. Cind fontanela a nterioara est e deprimat a la nou-ruiscut ~i se asociaza cu diminuarea turgorului. cu diarnetre de cite 2 em (in ccle dcua sensuri). car'e 0 inso\e9te frecvent .ea au ca ef'ect. Adesea ac('sle onse au marginile a\. acest. Este J11k. congestie vasculara (aflux de singe) iji uneori insotita de echimoze(pat. Aceste tncalecari sint freevente.). iar sut. Ina intca oricarui inceput de travaliu. ca intre ele nu lasa nici un spn~iu. In mod normal. AsHel. in special la prematuri \Ii la hidrocef'ali.ura aagitala.a ca normala. percePiia acestei coJec\ii lichidiene poate fi jenata in primeJe ore. Datorita compl'esiunii exercitate in cursu I tl'ecerii prin canalul pelvigenital sau 19i al manevrelor obstetricale. iar lnainte sut ura metopica. cu un craniu "in ciipa~ina de zahar". rontancra latcraLl. Iun t an r-la antprioaraj !I-I . La locul de lnt.incitevazile. 52 inchide fonrle repede. Dupa ce rncdiclll noteaza dimensiunile si starca de tensiune a fontanElelor. meningita «tc.H prea rnoale sau lipsa de consolidare la nivelul suturilor se intllne~te exceplional de rar.ii cu mare.a 0 observatie neurologies din partea medieului.a. deoarece.

dar en 0 consistent a mai put. . in consult cu. Cop i 1 u 1 est e IJ i ned e z v 0 1 tat min tal? Aceasta intrebare vine in mintea oricaror parinti din momentul nasterii 9i persista luni si ani de-a rindul.eJe de VE'ghe. f) Hidroeefalia (excesul de lichid din craniu) se caracterizeaza prin marirea vizihila a regiunii Irontoparietale. dupa termen (postmatur). Tulhu riu-i le legate de adrninistrare~ unor JTledic~1I11e"ntemamei in t. v Sistemul nerves. Starea de sanatate 9i de perfectiune a infati9arii fizice aduce linistca parintilor .a (invinetir?a) poate trad a 0 suferint. concomit. C i It n~) z.a la un copil umple de mindrie int1'ea(1a familie 9i const.). La ace9ti copii. refle.xt~erlllta\Jlor.ii devin mai somnolenti.ractii ale muschilor fetei (grimase) sau ale gurii nu sint "zimbete". se nascii (e x p ri m at in sap t. respu-at. :Fata n o u n a s e u t u l u i e s t e I n e x p r e s l v a. indiferent de greutate. buze.e re].erminat.) 1)ot sa nu prezlllte mCl un fel de sufermta nervoasa la examenele efeetuate in perioada de nou-nascut.xe produ.iva 91 durata t. !a nivelul e. event. Este de 0 .baw.abilita cu eertitudine. 9i in continuare evolutia va fi favorab!la. Dirnpotnva dJ1JcuJtatea de a adormi ~i somnul foarJ[.a. circa 5% dintre ei prezinta totusi 0 stare de somnolenta mai accenluata. precizat. Orarul mesclor. Umf'l at. c) Starea nou-ruiscutului la nastere: d) Ter.i nou-nascuti apare dupa efort (supt. ncuropsihiatrul in jurul oirstei de 1()--12 luni l ' . respcclarca ritmului propria al ficcdrui sugar.testinale e tc. fontanele mari. dm contra. e) VErs/a copilutui in momcruul cirul esie examinat sau cind mama obscrvii ceva. Este de snbliniat cd medicamentele primite de mamii in ale llou-niiscntnlui in constatat claca semnele 172 mai ales atunei cind unele tulb:Ir~ri.in Ierrna decit bosa serosanguina.i mlni inoepind di~ prima Zl a ult. CI.a cardiaca (boli congenitale ale inirnii).a. nu 1. la na9tere in eursul dilatatiel 9i expulziei (se nasc vine1.n de Iix are a st.i. Este evident iji demonstrat ca starile de sufe1'inta cerebral a grava continua de cele mai multe ori 0 suferinta fetal a aeuta. dind totdeauna mesele in fazele de veghe. singurul in masura sa le interpreteze corect 9i sa ia. eu 0 yigilenta crescuta in decursul primelor IUIll de vwj a de catre medic. circumf'erinta craniului mult crescut.ji. a) A nomalii de gestaiie. sora de ocrotire si parinti. Hm. sau generalizata 9i perrnancnt. Cei care dorm mult.e accentuata.a Ia fata. ci se a~teapta sa se rosoarha spontan. tlp~t) 0 discre ta Invinetire ll: . 2 ~i chiar 3 eefalhernatoame. la ce ora trehuie sa fre jJrrgatita pentru alaptare..recat. citeva modificari patologic:e de forma a capului en semnificatie serioasa : .a de obicei de 0 boala gl'ava. anumite masuri. La un nou-riascut la tennen ref'le xele de supt si de inghitit pot prezent. care uneori este greu sa fie st.uent. apOl o.ca nou-niiscuti lor Ia t.. Mama va nota perioad.lu. pentru a prevedea.spu. In prirnele zile. Din contra in caz de suf'erinta acuta (legat. aceste tulburari' nu au nici 0 lmportanta. mifjcari ir. mult mai rar 31/2-4 ore (de obicei intre primnl 91 al dOllea supt in eursul zilei 9i in a doua parte a noptii). Se iau in scama : . Unele mi~cari sau cont. Perioadele de somn din timpul zilei devin mai bine delimitate. _Examenele suecesive VOl' I)ermite sti se distinga de sufel'1I11.im pul nusterii dispar de ohicei repede. ' . alura evolut. cu to ate ea somnul este J_TJai ~or..ului devine mar putin adinc 9i apar perioade de veghe. dupii. In proporjie de 9bo/: no~-nascu\ii la termen (socotiti rinta veche . suturi larg deschise ~i accentu are a dcsenului venos epieranian. atmgerea cu un deget mal rece. SOUl II U I.e) lUieroeefalia (craniu mic).ent. jet e r u 1. dificila poate a~ea 0 mf!uent? nefas~a aSl~pra somnului. 317. In mod normal nu trebuie sa apara cian_oz.. care se ~luJ]gese puill1 cite putll1.e in malformalii ale creierului . 173 lmport~n!ii ('sen/ja/cl.ratamcnt.e de vedere: . e~ VOl' fi urmilriti totuiji. hipotrofic (prea mic). a) Vlr~ta gestatiOl~~la va fi c:al?ulata in saptamini inccplnd din prima Zl a ult. I!U necesit.i a complct. 318. nat e Jl r i y i II d t r e e u t II leo Jl i l u l u i. 322 his.se de stimuli interni (foarne. se observa adese a 0 agravare ~.a smt fJxe sau.imei rnenstruatii.~ (~e nast. 8-au. Na9terea.rul gul'll.lui. Tnlburiirde de somn .rc trcbuia sq.errnen prezintg ieter intre a 3-a ~i a to-a zi de viai·ii (icter fiziologie). Daca sint t. Trat.a... na9tere 9i C0111porta indeosebi o apreclere neurologica.oare .ruatii ) . Studiul d?zvoltarii nel:voase la nou-nascut nu poate fi desprins de ceilalti pa ramet. Uneori se gasesc.:t li~ te~m~n./ da medicul pediatru.a unele tulburari. Se lnt. 320..j 2) pin a la resorbt.ii. se scllllnba. cereln-ala sau metabolica (scaderea calciului sau glucozei). Trebuie stiut de asemenea. Perioadele de 8?mn d_ureaza 2-21/2-3 ore. E val u are a 110 U . In caz de sufe- normah) nu au tulburan de somn. Amint.ilne st. simptomele variazu putin in cursul pr irnelor 10 zile. pe diatrul va orienta depistarea 9i tratamentul dif'ioult. Catre a 7-a-a 10-a zr.Suptul si ingtiititu! trebuie sa fie prczcnte imediat dupa nast. ~Ie sint intrerupte u de faze de veghe mai lungi.a t. cn un scor Apgar normal s~u scazu't (vezi punetul 211). Dup a vlrst. 3Ui.orie (infec]. de obicei.ura este fluct. hipertrofie (prea mare). In timped cit prezi~ta icter fizlOloglc toti nou-nascul. Diferiie manijesuiri ale nou-ruiscutului timpul nO!jlerii pot mo(hfl:ca mult rii.arncntul c~llIurgic:al preconizat de unii nu cste lipsit de riscuri (inf'ectie etc.ere 9i sa se desfa~oare normal. ore intr~gi.ale au declO valoare de diagnostic ~I prognostic.nits cut i lor se face din doua punct. Vcrdictul dciinitio 1.uie prcmiz a cii urrnasul lor va cuceri un loc rivnit in societate. nu are !nca rit~nul somn-veghe ~ine.c.a gestatiei. h) Dellistarea anomaliilor cerehrale va fi facuta cn atentie la toti nonnascu1. cianoza este det. Examenul ya fi repetat in zilele urmatoare. poate lasa urrnnri neurologice grave (ieter nuclear) (vezi' si punotul 220). in functie de acest ritm.a la ur: nou-. Majoritat. nc()oz:/cce cOnllin structurii bioloaice si tempcramcntulu. Ele trebuie semnalate medicului. . cefnlhcrnatomul este Insotit de f'isuri osoase. malf'ormatii). sornnul nounascut. de impresii tactile.!enul '? co.a a colectiei de singe.ipa imediat dnpa nafjtere etc.ie . celclaile ingnjiri nu sc mai fixcazd in mod arbitral' de ciitre mamii sau medl. manipulat brusc) sau un zgomot violent din afara. Cianozu care apare in crize si in repaus poate fi expresia unei suferinte nervoase. In general.ala a anomaliilor neonat.n~se.irnei mcnst. Perimetrul cranian est.). mama contribuie la organizarea somnului sugarului.nsl1rile la stimuli primele ore. Un icter aparut precoco intens si prelungit. La uni. Respectlnd aceste faze. dupa inf'ecti i intrauterine sau fara o cauz a decelahila. nou-riascutul pare ca doarme tot timp~l: EJ.atilor proprii la fiecare grup de nou-nascuti: inainte de termen (prematur). Evolutia este prelungita de mal multo saptamini (6. 0 minte deosebit. b) Anomalii all' traoaliului.arii de saniltate.e mai mic decit in mod normal. 321.ot.vegbern dimensiunea ~i oonsistent a turncfactiei mai ales in primele saptiirnini de viat a. cum le categorisese uncle marne. Cind est.ii nesistematizate.irn aiei.i suuaru. Iooaliaat.'eori. ' 322. agitat din primele zile pot constltUl mot rvp de ingrijorar8. ci react. 0 senzatie de neconfort in modul cum oste ingrijit (infal)at strins.~arind pecte \lna din mese ml trehuie sa f~ca mari griji mamei. recu perare . Pl'imul examen clinic se face imediat dup!J. dar n11 profundl1.ua 1. ca unii nou-nascuti care au suferit.

plinsul T\U mai contribuie 1a dezvoltarea plaminilof. Multi copii sughit in primele saptamini de viata. sa Ioloseasca plinsul pentru a obti~e sa fie tinut in brate si legiinaL en: care pang si dupa luarea in braie §'Z: dupa incercarca de a-i al/me'nta au alte motive mai serioase de a plinge.i mintii sale se dezvolta lent fji dupa ordme bme ° 174 175 . care insotesc tipatul imediat dupa nastere . eu 0 nastere mai dif'icila sau un hipotrofic (nou-nascut cu greutate mai mica) poate prezenta trepidatii ale rnembrelor inferioare. 332. dwree sau alte tulburari. sa gilseasca solutii pentru a-llini!jti: Ori de cite ori sugarul plinge.au o suf'erint. Consurnul de eafea si/sau de ceai "rusesc" de catre mama care alapteaza deterrnina tulburari de sornn Ia nou-riascut. La nou-nasoutii la termen. Cei care tac: dupa Iuarea in brate nu sint Iliiminz. dovedeste 0 suf'erint. evidentiind eventuale aSllnetl'll. cald. llU prezmta febra.·\l1 suferintei va fi linistit incii putin ~i vn fi clllcat din nou in patul lui. I>lin suI.ul are sansa de a f'i linistit: daca mama est.at. Ca manifestari izolate. chiar de seurta durats ~i intermitent. casoatul se tntilneste rar. copilul va fi frecat sau batut U90r pe spate. dupa "partida" de 'plins respectr""). 329. daca tremuraturile Be transform a ulterior In valuri de contracturi musculare din ce in oe mai ritmate. Par i n f i i sin t d a tor i sa)' n vet e sa· ~ i c uno a s e 11 s u gar u I! La venirea sa pe lume. De ObICe] se calmeaza pl'lll satisfacerea <mor nevoi (supt.inuare in hrate.e un semn important prin care sugarul i~i manifest~ Ioamea.ari nervoase.). mame~. In afara de orice imbolnavire. 0 suf~rint. 0 inf'luenta pasilgel'ii asupra st arii nou-nascutului. rui Plinsul este mijlocul prin care sugarul sernnaleaza mamei 0 n.' sarea reflexului de supt sau prin luarea in brave a nou-naseut. cascatul trebuie urrnarit aparte. . La acest grup de copii. Cornpresiunea 9i eaIdura locala fac sa se schimbe pozitia bulei de aer care decJangeaza exeitatia nervuIui frenic. nu au nici 0' semnificaiie patologicii. c:ute sau ncduri de la scut. Obiceiul de a lua in brtue saii de a olimcnta un sl':gar care plinge trebuie cnltivat. stare de agit.. zgornot in camera. Unii nou-nasc:uli normali au UIl ~ip{!t ascutit (nu stl'ldent.a 0 semnif'icatie patologica.riginea in faptul ea primele respirat ii profunde.de . Est.a. neasociate cu alte manifest. singure. el va deveni ra. rara. pentru ci'i nu antreneaza niei tulburare.le resJlH'atorn .sfatHt ~i va invat. Daca s-a udat. de a~emenea.0 p. Intre reactiile suspecte.ia incom?da in pat e. durere elm cauz a oparelii. prin frecventa sa anorrnala.Ritmul somn-veghe line ~i de starea ps!hic~ a. Daca va f'i purtat in cont. in durata. 323. nou-nascutul adoarme sau al'e 0 vioiciune normala. spre virsta de 36-37 saptarnini Ietale.ana. 325.ului san sugarului.)".inuti m~i mult in brai:c.ot1. nou-nascutul \. Stranutu] nu are nici semnifieatie patoiogica in astfel de situatii 9i deci mamele nu trebuie sa se a1armeze considerind ea sugarui "a racit".ece ernisiune de scaun sau urina. Nou-n11scutul sanatos are un tipat viguros. S ugh i f u 1. daca Indeplineste doua conditii : este izolat ~i nu progreseaza in intensitate. este n?s. 328. cascatul este prelungit ~i frecvent.olit prin deelan. de tonalitate mijIocie.ea-J este frig sau d aca il chinuie 0 euta de 1a scu tece. fara alte tulhurari neurologice. fenomenul fiind foarte probabil datorit unei tulhurari metabolice Lrecatoare (hipocalcernie sau hipcglicemie). pnrahzll.moar:. stranuta sau/9i urineaza.. Daca mama. ceea ce alarrneaza pe multe marne. sa~1 asoc:ieze cu aJte manif'csttiri. ~lC1 gray) la care este greu sa giiS8fjti cauza. la marii prematuri. nu prezint. aer vrciat. In eazuri mai rebele. asHel ~1edicul if!i pOHle da seama de integritatea mi9cariIo:'. care furlllzeaza da~. raspunziitor de reflexuI de sughit.cbirnbat etc. curincl. durabil. pozit. S t ran u t u I. 324. FacultatiIe c:orpului :.tc. normali. due la distensia plarntnului eu aero Dups ac:eea tnsa. dar. bine Stl pOItHt.sugarul va fi luat in brate 9i tinut cu abdomenuilui lipit de corpul mamei. dar pot surveni ~i in repaus}. 'ei ° Tipatul de suferinta cerebrala este ritmat. Credinta ca plinsul fortificil. Sindromul iritativ al nou-nascutului are 0 semnificatie patologica minora. ] r i t 8 b iIi tat e age n era I i1 a nou-nascutului se manifesta prin tremuraturi izolate (ce tnsoteso 0 miscare spont. asoeiat eu ahsenta vioieiunii. Nastere a grea sau u~oara poaLe ~vea. T r e 8 a r i r i lei Z 0 I ate. cit este tinut gol. este ec:lma si odihnita nou-niiscut. rcprezinta un fen omen normal.). Per i met r u I (} ran ian este de 34-35 c:m. Cas cat u I. Inat in bra~e) sau inlaturarea unoI' di~confol'tul'i (prea strins sau prea gros infiifjat. Unii phn~ pentru vor mai'mu]ta atentie 9i VOl' sa fie t.a unui guturai etc. Cind apare.ecesitate s.ea. lnduicit cu 0 Jingurita de zahar 9i eu citeva picaturi de sue de lamlie.ensrune ~i anxioasa nou-nascutul va f{ nervos si agit. Tip at u l. Se supravegheaza ctteva sile. 323 his. se poate administra putin eeai caJdut.sllp.a. set. corzile voeale 9~ ei'l1. Cind este provoeat (de 0 intepiiturii. 330.e despre: pu. Un sugar "are voir" sa plingi: circa 2 ore pe ZL. Eventual.lpa 9]-91 m]9ca 111lll1lIe9] p]CIOareJe . sil urrn areasca orarul ~] durata plinsului. plaminii este f'alsa. paloal'e etc. Ti~:itul determina eontractie a muschilol' fetei. prea strins lnfa9a~. Pentru combaterea sughitului.orit. cascat. nou-nascutul este 0 fiinl. ° DeZlJoltarea neuro-motorie 331.ul poate fi declansat Ia cea mai mica excitatie in jurul gurii. in modul cum se manifesta. el dispare odata cu desavirsirea maturatiei. Cind un nou-nascut sau un sugar in prirnele doua Iuni este desfasat 9i vine in contact cu aerui proaspat. 326.a eu totu~ dep?ndenta. lipsa de con fort (frig. eel mult de 1-3 ori in decurs de 10-15 minute.. chiar daca se repeta.a sau 0 tmbolnavire ("COhCI abdommale". Ea ifii ar~ probEl:bil o. Tulhurarile de sornn . urrnari. de exemplu ceai de ana80n. provocate sau spontane.emclenllnatec:a cind este infometat). dar I~i pastreaza vioiciunea ~i 0 buna reaetivitate. succesive . 327. Mama este dat. in timr ce vioiciunea se stinge. Aceasta nu trebuie sa constituie un motiv de ingrijorare.rsoana n.oare sa observe. illedlcul urmil· reljte vigoarea 9i calitatea\ipiltului.i 1 e b Ii r b i e i se tnttlnesc relativ frecvent la nou-nascuti ~iIa sugari in primsle 2-3Iuni.atie s~u de narvozi tate i. G e a mat u 1 nu se tntilneste 1a nou-nascutul sanatos.e in t. Din contra un nou-nascut Ia terrnen. ne putem astepta la 0 crizii de conoulsii.n filmili~. T rem u r Ii t 11 r.). da.i. strident sau slab (de abia au zit) ~i nu poate fi pot. trcbuie ci'iulat de In ineeput daca e~te ud . Dupa ce s-a indepm:tat m.terea generala a nou-nascutuJui. EI poate fi numai de origine digestiva. c~Joarea nou-!1iiscutu]ui v~reaza de Ia roz-desehis spre r09u (cuIoal'ea sfeelei 1'(911).a de origine nervoasa centrals sau perif'erica. resp1raiia nazala dificilil d at. poate fi un semn evocator de suferinta cerebrala. Cind ~jpii tare' 9i prelungit. iar greutatea c:reierului este de 335 g.a ritmului respirator 9i nici fenomene vasomotorii (cianoza. pozi~ie incomocla. cind este lI1~r:J]t . copilul va fi schimbat in scutece mcate ~i va fi culcat pe burta. defecte innaseute.

cohorit i}i int. cu cele patru membre indoite ("fleetate") 9i simetrice. din decubit cefei sint hipotoni).a asupra lui din flfara. In primele zile. adica rniscari cafe au ca seep conservarea vietii (de exemplu. mama va nota In cursul primelor saptamini.e Yorba de 0 fiinta care nu are decit reflexe.area neuromotorie a nou-nascutului. aceste miscar] se produo sau Fig.ul reuseste sa-9i aseze capul pe 0 parte 9i 11 poate ridica pentru seurt timp pentru a-I culca pe partea cealalta.ermen are 0 pozitie tipica. Cind este yorba de dezvolt. miscsrile de supt). Corpul urmeaza intoareerii capului ("in bloc").icala sez ind capul cade in rata 9i se balahanef!te int.e 9i in ceala lt. degetul eel mare este adus 8pre palma.ia ln decubit ventral: domina f lexia membrelor. a) Culcat pe spate ("deeubit dorsal"). 333. ca 0 "t. c) Tractiunea din pozitia oulcat pe spate. Genunchii sint situati sub trunchi sau linga acesta. . Si in aceasts situatie domina pozitia in flexie. Ace ast.st. dorsal. P 0 z if i a cor p u 1u i ~ i a ill e ill b r e l 0 r. asa cum se Intrmpla prin react-itt Moro (fig. Anterior am descris cum arata I)i cum evolueaza corpul. bratele se mcntin in f1ex!e (indoite). Apucind nou-n ascutul de mii ni EJi tragindu-i usor in sus ~i inainte.e trus de Pi' spate sau lateral In sus. schiteaza suptul.a. 177 12 Mama ~i coonut .a.ea. este 0 modifieare a modelului in f1exie prin cedarea ternporara a tonicitatii 176 a Fig. 98). iar picioarele pe gambe ("in flexie dorsala") (fig. unii sustin ca est. Capul este de obicei inters intr-o parte. pe care la incepu t o evita (vezi punctul 344).ierita nu ia parte cleloc. ce duee la intinderea trunchiului i}i membrelor. picioarele in flexie dorsala ("tripla f1exie").a. Imediat dup a nastere.r-o part. nediferentiat. ca pul trebuie sustinut hine . eel putin in prirnele ziJe de viata stnt mil)diri refJexe. Unele marne sint impresionate de rezistent a pe care 0 inttrnpina cind incearca sa int in da (sa deflecteze) antebratul sau gamba.resarire" brusca 9i general a. Membrele inferioare sint indoite: coapsele pe abdomen. usor deschisii). Trasaturile mostenite sint cele mai importante.Poz itia nou-uascutului. gambele pe coapse (prin Cexia genunchilor). nou-nascutul la t.rezire. In continuare.": il)i rni scii usor din cind in ctnd hratele 9i gambele.ului). a 3-a saptami.ab ilit.ins de mama revin prompt la prima pozit ie (fleet.irna pe spate (fig. multe mici semne care dovedesc ca are loc 0 "t.oarce deja capul spre lumina. emite rnici grohaituri sau homhaneli. SufletuJ nou-nascutului dste greu de intelcs. Degetele miinilor sint partial strinse. Bratcle eint asezate lingii corp. oricare din aeeste segmente. Dup a citeva zile. nou-nascut. Ia un stimul oarecare . In pozitie de pronatie (cu palma in jos. Incetul ell incet.e iii in pozitie externa din articulatia 901dului. Toate miscari!« sint automate I)i par necoordonate.orcste tonusului crescut al muschilor flexori ai membrelor (fig.a cum se urrnaresc functiile sisternului nervos. increteste frunt. pielea I)i unele organe ale nou-nascutului. nou-nascutul nu manif'esta vreun interes pentru ceva. Dupa ce ajunge in pozit.at. iar in timpul suptului trebuie sprijinit pe cotul mamei. in stare de flexie (putin indoite din articulatia cot. b) Culcat pe burt1i ("ciecubit ventrai"}. 97 Daca nou-nascutul est. deschide gura.e in care const.ul. se intinde putin. principala sa ocupatie este sa dcarma I)i sa suga.a). 95 . crescute fiziologiee. asemanatoare partial cu pozitia din uter. Frecvent se observe 0 reactie in "masa". 96 - Pozit.ia vert.a dezvoltars este determinate de patrimoniul mostenit de copil si de inf'luentele care se e xercit.ia In flexie (gheml!iUi) a mernbrelor superioare ~i inf'crioare. 96). Se rernarca poz il.na. . Sa nu se uite ea tonusul muschilor gitului este inca slab. Ele sint fapt. iar capul at.ului.ul. se dat. Nu este posibil sii se afirme dacii un nou-ruiscut este saii i)a deoeni intehgent. Genunchii sint indoiti pe coapse.icin a apuca sinul sau tetina. 111 embrele inferioare sint fleetat. el devinemaiindeminat. nou-n~scutul poate schita miscari de ttrtre. Urmarind nou-niiscut. Din cind ln cind incearca sa faea miscari de ttrlre . 95). el int. capul cade sint mai active cind atingem t alpile picioarelor nou-nascut. Din a 2-a - Fig. Atitudinea de flexie a membrelor. EJe determine dezvoltarea sugarului chiar de la Inceput. 97). in paginile care urme aza vorn arat.

se smrte cum degetele picio arelor se flecteaza.e lil termenul de' "reaetivitate". a intoarce).:were" '\proape irnediat.etrIC. Daca medicul (sau mama) trece clegetul prm palma r:_ou-nascutuIUl. S i ill e t r i a. in mod obi~nult nou-n(.conI 0dfl. d supra planului patului sau mcset pe care este exammat (hg. La nO\l-n[\scutul mai pu\.spunsului Ill. 100). altele reflecta comportarea care ar putea Ii asernuita cu stadiile timpurii din evolutia ornului. antrenind uneori ~i c~p:II ~n 'aceasta miscare. ea aterizeazs pe cele patru picioare. aut 0 ill a t. pe masura ce locul lor este luat de miscarile voluntare. 339. nounascutul tresare. Ref 1 e x u I P 11 net e lor c a I' d ~ n a lese. mg 0 a . Daca mcdicul izbeste violent masa pe cafe este culc. r~zulta 0 deplasare care sugereaza rnersul denumit mersul automat" (fig. fie ea este yorba de cele superioare.. 337. este la interval mai mare fata de ultima alaptare.ecele pe" care e culcat sau rctrage mma 1" care 11 sustmea capul. mernbrul respectiv se Ilecteaza..~lta\:'\'1lI~:Yi((~_!3 ~~e~nd~) fi foarte ridicat sau fOal'to SCoobo!']!.lS0fll'C :1tingerea cvel.Mersul automat. Rea c t i a 1\101' 0 (dupa n~lmel~ pediat~ul\li german care 1-~ descris in anul 1917) se produce nurnai daca nou-naseutul este treaz_.nsul la du. 99). 1\1e I' s u l . Reflexele (actele reflexe) slnt process de baza ale activitatii nervoase . uneon \lpa.scuLul rilspun e pnn r.-pU.Ol la parll. Pozitia ~i miscarile nou-nascutului slnt aproape simetrice. De altmmten nu se trag concluzii decit dupa ce se cerceteaza mal multe reflexe. Aceste ref'lexe ale nou-nascutului dispar catre virsta de 3-4 luni.e:! . Nou-nase. mal r~pJ( cu cit t nou-nasel: 1 u. motor sau secretor.rerea vie.Pentru aCl'dsta. sub brate. iI. vertlea~. Din aceasta succesiune de lndoir~ si intindere a.ingeri) d eoarece modul sau de cercetare . In tirnnul I l l-Ie a se produce revenirea in pozrtie de repaus cu bratele Ilect.ricitatii provocate ~i a r8.I!lc. Copilul se naste cu anumite reflexe primitive (arhaice).'[ se Il1.daca trage ' eu ruse (le seu t.E. La contactul plant. el intinde hrusc bratele 91 uneori desf'ace degctelo . declan91nd astf'el ml~cari de flexie . sa ~precI~ze . " . 98 - Reaclia Mora.B 011' car 1nale. departeaza bravele de torace.m r. de exa. Ref 1 e x u 1 d e a g 11t a I' e.it. La unii se observa 0 slab a rniscare a capului spre "partea preferata".re mernbrul drept ~i eel sting este aproape permanenta. Ie mtinde .at nou-nas~1_ltul.ns~b. m~mbrelor inferioare. Nou-nascutul este dotat cu reflexe ee fae ca majoritatea miscarilor lui sa fie automate. cu trunchiul usor aplecat mamte. Raspunsul este en at.L.leit nou-nascutul po.e a puc a I' e ~ d e g ~ tel 0 r. Fig. Cind acesta din urrna atinge p.Exista 0 tendinta generalii ca aceste reflexe primitiae sa disparii ciitre vtrsta de 3 lutu.1111:(.m acelasi sens ca SI st.\.scutul este tinut de trunchi.u ur. I' 't J. 98).ate f'i . 99 - Reflexul de apucare (agi'i~are) palmar ~i plantar. In jurul rirstei de 3 Zuni. f telor' cardi n succesive . dm'ere. slIl. cind se trage brusc SCl~tCClll \le sub nou-nascut. Ea insal)i observji ea daca izbeste C?9ul (patu1). Se VOl' expune numai citeva. fiind necesare supravietuirii.utu 191 "intm e tot ~o~pul. Simetria atitudinii lnt. Medieul este sl~trul'U." ' 179 12* . aeesten nu sint declt schite de reflexe normals.I in masuf'a.. i't Rilspu.astfe~.1 IJ oc (e::uptra ~i dsdesubtul buzelor.. Prin studierea moFIg.Fig.. ridicat .ate Impu a " . Daca se trees degetul pe sub talpa picioru Ul nou-nascut. . care este virsta rind sugarul incepe sa faca miscari voluruare. iar mifcarile (Joluntare de abia incep sa apara. "aca 1'0Ilexul Moro este prezent. . Unele din aceste reflexe sint de protectie.. const.ed~~~ este indispensabil s.imulul. Ref I e x e I e pre zen tel a n a ~ t ere.lanul me: sei se flecteaza. . exista 0 acalmie in actirLtatea motorie a sugarului deoarece mifcarile automate se sting. datorita reflexelor primitive de "redresare".ei (talpa) cu masa. aplicate in jurul gurii. " 340. iar primul se intinde. Jar celalalt se tntinde. Limha ~l buzele se misca spre punctul atjn~. Daca 0 pisica cade de la inaltime. S-au deseris zeci de reflexe. nUl:l~~te . complet. d" b se declanfleaza reflexul Moro (fig. Cercetarea refJexelor se face atit la maternitate cit si acasa in primele saptamini de viata. Esenta raspunsului rezlda :n faptul ca aeeste :ni~~ari ale corpului Be Iac . prin intermediul carora e xcitatiile senzitive (senzoriale) determine un raspuns efector. .in "ioi_ ('\1 :ca~:\~\:\tn. s~ (. cit mai ales de cele inferioare.mmare. 1b t ' poate ~unoaste calitatea globala a reacviilor nou-naseutuIUl. EZ atinge aceastii etapii cind tncepe sa doreascii $i sii poatii sa "faca cera" singur . 338.a in mal rnulte stimulari (at. . . 335. ?e~e~ele acestuia se tnchid brusc ~i cu aUta for~a. Mama au de mereu pe medici "a/e reflexe normale" 178 sau "Moro este prezent". t.a talpa piciorului. In caz ca se observa 0 asimetrie dintre doua membre omoloage (respectiv dreptul cu stingul) aceasta poate avea 0 semnif'icatie patologics. la colturile buzelor (drept ~i sting). e act i v ita tea. 334. <E. uneorl ea . Termenul de reflex se trage din cuvintul latin reflexus (de la refleetare = a rasfrlnge .(. ". nou-naseutul suge ~i inghite coreet. se. d' lji cu pumnii strinsi. ar.tuoli\ ~ 7.. ~xtensie 9i ~'otavie ale gitului. d~s?hlde degetele. Nou-!18. 100 . reactii automate la rnodificarile de mediu. in locuri sl~uate . 336. d .' . Cind reflexul punctelor cardinals este perfect.:-l. cind acesta este desfiiljat.

hem?ragi!le trec dupa cIte. piirintii trebuie sii-si infringa nelinistea. inceput lumea inconjuratoare. Incerdnd astfel sa se Illspectez? globii ?cula:i.m oclu (solut18 de mtrat de argint 1 %). Toate tngrijirile se fae eu calm. privirea nou-nascutului este vaga. unu s~g8n o recunosc numai dupa ce sint. Praful 91 pudre Ie declanf)eaza 0 secretie nazala apoasa.im:"le zile poate declansa 0 secretie apoasa..'i crc!je. urmfl.imp ce celalalt es~e inchis . ~e 1 IU~la (un. Nou-nascu. datorita unei h..~te~te deindatfi ce a fost hranit.}vederii se face ~u ajutorul unui obiect stralucitor (ochelarii examlllat_orulUl) sau c~lorat ro§_t:-vJU sau galben. care trebUle tratata cu grija. dad! nou-nasGut~1 este in stare .p_uvini nounascuti se observa lacrimi Inainte de aceast.a cel mai important instrument senzorial al sugarulm. Au z u 1 este mai greu de studiat la nou-nascut. Nou-nascutul are un facies (expresie a fetei) aproape imobil (far a mimicaj. poate fj e xamma~ in J~une corid it. Mamele sint datoare sa-§i noteze ziua in care apar lacrirnile. In medie.V azul. inseamna ca s-a adaugat 0 infectie (conjunctivIta). acesta refuza sinul. este 0 boala ce nu trebuie neglijata in perioada de nou-nascut..c~nJu?c:.J o privire mal net. cU. as~manatoare cu la?flmlle. In Leaganul de copii i. 0 urmare$te ~i 0 fixeaza cu pririrea. 0. nounascutul (~i sugarul mic) opreste brusc orice mi?care. . la fiept".mama. dupa mi::osul_I.at la nou-nascuti. Nou-rrascut.3~5 secunde. 348.la eal?ura. C~. un ochi poate Ii deschis in t. DIspa~ in primele luni de viata.?rtant. Dupa 7-10 zile de vl~la. Uneori. 345. 343. situatiile conflictuale din familic si mai ales starea de tenslune.de veghe §i este linistit.ra sa alba vreo semmiJcatle patologlCa 91 f~ra sa lase urn~e.a 0 mare ineercare pentrn orice nou-nascut. ~ i mba j 11 1. coordonate.ii de cat.~ipit" en buria de pieptul malnei' (contactul strins. G~ \Ipatul.aptelu! (sau al corpului). prill.'apuca 91. comandate de activitatea musculaturii globilor oculari rcpre z.ul intoarce' capul sau clipe~te. pleoapele sint lipite 9i tumefiate. mal ~Ies noaptea. Se apreciaza ca este yorba de 0 reactie auditiva numai atunci cind la un zgomot emis. Cu 0~11Jl ~I"cupl'l~?e de 10. prin infectii cu germeni ban~li. peste care trece intermitent un zimbet" fara m?tiv vizibil.int. dupa' unii '~ulori "pLele pe piele". Nou-niiscutul tipa ~i plinge faralacrimi. cu ochii deSC~1l.l ~a asculte. D~ctl.a. dnd este ridicat in pozitie vertlCala 91 pus la sin. corporal mingiiere. 342. Tipa inaintea meselor dar s? hIll. d~n timpul tr. 0 s~:rsa ~de ]umir:_a asupra oehilor sai. . asociata cu tendinta nou-nascuyllor de a tine ochii inchisi face ca examinarea ochilor sa fie dific!la i. prrvire san pot sa fixeze §i sa urrnareasca mal mult un cbiect ~tral_UCltor s::tuat lateral. Rinita cu seeretie mucoasa san mucopurulenta. _1n. A par i a 1 a C I' i ill i 1 0 I'. are erect scdaiio prompt) ~i mingiiat pe [runte. [lira \Ip!it iii fill'!\.a. trecator ~i fara imp. devin capabili de a Illt:a in contac~ cu m~ma. cei nascuti la termen avind un simt vizual mai dezvoltat.!!a~ dacii ~~te 1a ambii ochi.it. Ea este prima care (Ja obserm cind sugarul aude cu aderarat: se lini~te$te cfnd 0 aude rorbind sau cintind. prezentind adesea pe suprafata sa nete albe-galbui (milium albicans). Unii nou-nasculi intore capul spre sinul mamei. 1\1 i r 0 S u 1. 180 Functia vizuala a nou-nascutului este mai usor de investigat imediat lnainto si la supt.are. EI poate trne ochii deschisi.la vir8ta.e de a fi atins sin~l. daca 0 mama If}i schimba a pa de colome cu care .ta de f'lexiuni ("Indoiri") succesiv ale gambei si ale coapsei (triplli c~:Jl1l:'ac~18). miscare globala. Cind plinge. manifestlndu-se ca 9i dnd ar fi perceput 91 Inteles zgomotul. mmgncn usoare \\1 ntrnice ale Ietei sau ale toracelui anterior . este yorba de 'un caz pato]ogic. De subliniat. nou-nascutul poate deschide ochii. Sclerele (albul ochilor) pot fi rOf)ii.a piciorului excitat.e prezent la na9tere.~lll.era obi9nuit sugarul. in absenta unui obiect luminos. Mal pntm de 1/5 dintre nou-nascuti au aceasta reactie.. Este cunoscut fa ptul ca.a virst. be abia dupa cit~va zile. Este bine ca m~ma. a =r= au un rol important in comportameruul nou-nascuiului ~'l sllga!·ulu.. dar nu pe~cepe (nu f)tie ce vede). Sirntul vazului este insa inegal dezvolt. Aeeasta umflare. Comportamentul e m o t i o n n ]. pentru a preveni eventualele mfecl11 ?eterminate de microbii din eanalul pelvi-genital al mamei. '. chiar de aceea9i virsta 9i durata de gestatie. nou-nascut.nos~ute. inainte de a) ~ . Organele de simi.i pentru citeva zlle de . inc hide 91 deschids ritmio gum. . pare ca-si priveste mama sau pe exa'. cind in cind apare un "zimbet". n. S~ spel'le u~or la zgomote. Willi) . ctnd s~. a sap~am.91.0 hi i .ulan. Simiuri 344.a. Aceast.plpal cu m~mll~ sale. dar care este trecatoare -. pe cind celalalt este intors spre stmga . sa-i (Jorbeasca tot timpul sau sa-i cinte.tul poate emite putine sunete involunt. care ingrije. ca iii \ipiitul. glohata cu agitutie care se instaleaza imediat. .. [llvllea 91 VlZlUnea UIlUl oblect smt prezente la maJontatea nou-nascuiilor. nou-nascutul poate fi linistit dacii este luat in brate si strins . O~!lii reprezint. UTI. un ochl..ayali~lui.ivala datorit.i in brate ~i ii simt rmrosul eorpulUl. unii sugari primesc sa suga numai de.u. la auzirea f)i la alapt. in brate.:. moment ce este apreciat ca un progres In de zvoltarea ~i achizitiile nervoase ale copilului. .ml. De asernenea imperforat. proie~t~aza brusc.a colirului instil at la n~a~~ere sau in pr. Daca suns un clopotel se linisteste ~l devine alent. Picaturile antiseptice care ~e pur:.t mflamate.la mama lor.. proportional eu inlensiLaLea durcrii) si m:~earea. poate privi la dreapta. it 181 .apoi apare ~lJ)litul [viguros si prelungit. Mj9c~rile ochilo: f)i pleoapelo: nu sint coordnnate.c. dupa sfatul medicului. Con t act u Iso cia 1.. Se vor examina forma 9i configuratiasa. pril. "rorbindu-i" cu roee calda. Clnd .eon la 1-3 IUI11) suga.e coordona:e a musculatmy globll?r oc:. p:ecoce. l\1irosul est.rahisrn (se uitri "cruci~") este intermitent. La foarte.yte sugarul.a rniscare poate fi oprita. lacrimile apar in jur de 3 siiptamini. dar nu "vede inca.z:. IlU mai ac:cepta sa stea in brat·ele 81. eonoergent (spre nas) F durabil. cOI_ltactului este linist. pentru a se stinge progresiv o~at. lual. Acest st.ninator. Nou-nascutul poate fi calmat prin ridicare unei :v~el. un stirnul dureros viu nu declanseaza dec1t retragcrea imcdiata a piciorului C\I trlpJa contraetlo.entia este deviat.sint c_omple~ formati Ja nalltere.ia canalelor lacrimale poate determina inrosirea ~i lacrimarea ochilor". ca iritatia conjunct. Mi~caI'ile simultane. paca nou-tuiscuiui plinge. I?e abia dUl. ea ~i dnd ar ca_utl. 346. N a suI este in general mic. strabL~m este patologr. Se dato:e~t~ unei lipse de acom~dare ~i d. La nevoie se indeparteaza cele doua pleoape printr-o mi~care blind a.a. EJ vede. D?-ca dlJ: ochl se scurge puroi. 341.rcetar~a prIVIrl~ ~.tlv~le.re rnedic. Activitatea motorie ~i miscarile in masa" sint dimmuate cind at. fa.em:rag21 ~ub. nou-nascutuf este "psihic orb" (H . Asa cum s-a spus mai sus.. iar c?n}unctlvele SlD.n ])rimele zile. Daca sint despartil. in primele zile de viata. inaint. purtat la distanta de circa 15-25 cm.rJl a. ( Unii dintre ei se intrec parca pe ei lDf)If)1cmd se "eauta" de catre medic reflexele arhaice (vezi mai sus l) N ervozismul piiriruilor. .a~e laringicne sau guturale.ul pare atent. pl'oduc un~oI'l umflarea pleoapelor. 347.

Eventual se va adauga 9i un preparat de calclU.a. ~ determinind scaune moi la sugar. ca. i i. .matiei ca lapt~le estp l]J~ufJ~C](?ntcant:tatl. compoturi etc. Ma. . unt) sau . R e r 1 e x e ~ ire act. oele cu gust placut declanseaza reflexul de supt 9i de Inghi [it. IIII b I' a c a III i n tea III a III e i.au exagerat de agitat. Mot I' i cit ate a fin a ~ i a d apt a I' e a. COhCI sau r-efuz ul sl. . 300. 0 cantitate e a u a ~ ice foarte mica de alcool (vin. 8arat). este raguijita sa u simte 0 Jena in glt. Spre sfir9itul prirnei luni de vla~a. pe~te). G u r a. De fapt se recomanda toate aliment. asa cum s-a recomandat mai sus.suga_.i. ecomandate r fustole. l\'l[\1ne~e sint Ioarte ingrijorate ctnd sugarulplinge.. cl'iza de colita a rnamei declan:.ros agresl. Se vor evita leguminoasele (fa~olea. care pot provoca tulburari digestive Ia sugar (COhC1. ccpilul nu poate deplasa de loc capul. 362. cartofl etc. . In aceasta pozitie . Aspirina. saruri ~i vitamine) ~i eereale integrale (piine neagra). ardeic:l). Cu ocazla tuturor manevrelor de ingrijire a sugarului. Capul nu poate fi intors intr-o parte. caldura.v sau calitativ. frude ~i zarzavaturi (contin hidrocarbonate.500 1 pe zi este suficient).) ingra*a in mod inut. varsaturi sau chiar diaree). .. 363. far a sa ajunga la ingrasare. In nici un caz nu oa face curii de sliibire I Mai importanta dec!t cantitatea. aportl?l de y~tamll1e p: aceast. ~ste cornpozitia adecvata a hranci.tIva creeaza ingrijorare in familie 9i determine. ceaiul etc. bere) ~i produb est e a i u 1 "I'U8eSC" trec in Japte agitatie 355. fie absente.a cale este suficient. Gus t u I este relativ bine dezvoltat la nou-nascut. margarina). fara vreo indoire a mernbrelor inferioare sau superioare).f1 nil: nccazurile.rt.v:le.at ie siJsau reducel'ea apetit. nu am recomandat vreodats sectionarea friului Iimbii. unt.nulUl (Iaptele caputa gust.. ultirnele declanseaza 0 salivatie abunderita 9i grimase.~i ?antitate de calciu ~i de proteine ea laptele obi~nuit. ou. starea de tsnsiune din Iamilie pot determina oprirea SC'(TP\IC} lac~ate._ Se elimina in lapte: Fenobarbltalul.ma nu :'a lua nici un medicament din proprie initiative. 356. 357. ci va consult. luat in brate.).re trebc:le lu~ta de mama. EI poate deosebi su~stan~ele cu gust placut (dulce) de cele cu gust neplscut (acru. . cresc secl'etia lactata. are mai putll1e calorn 91 se recomanda cind mama are tendin~a la ingra~are.nele ant:blOtIce. transmit gustl~l 91 I?lros~llor laptelui de mama.ul purgativului).ului la sugar. Multi medici recomanda I?amel~r ~are alapteaza vitamins sub forma de tablete.culoare deschisa. rnai curind prezentarea la medic. la r~comandaree medicului (in doze zilnice de CIrca 1000 u. plante~e a. 353. ' . gingiile. sau doze man Ia intervale de clteva saptamini). 364. . Con s tip at i a III a III e i va fi trat. fibre vegetale. fawa de ovaz. u. Este suficient daca mama bea inainte de fiecare alaptare un pahar de lapte sau de sue de fructe. Reglmul de via~a ~i allmentat ia marnel de lichide zaharate (ceaiuri. Astazi nu se mai practicli sectionarea lui cu atita u~urin~a cum se Multe marne scurt. Nou-nascutul este prea linistit s. A leo perm~~~. se 183 . ~trany~a snu rC~lJ['~Iteaza.sta va fi inlocuit eu alte derivate de lapte (iaurt.lCale ~l merc~l'wle etc: 358. -:_egetal: (crude sau gatite) ~i cu pline n~agra. care sa nu fie imbracat dnd face alte trebufl gospodare~i1. "in~epenit" (corpullntins.. Ali men tal i a.e.il. brlllza. Laptele este foarte ne. Nwotma trece In lapte ~l ° este toxica. slnt dispuse sa dea crezare afir. Lim b a j u 1 ~ i con t act u Iso cia 1. grasimi (ulei. NevOla de hch1de este de 1. Alimentele iuti (piperul.. 361. lintea . inseamna ca este yorba de 0 positie anorrnala. este bine ca mama sa poarte u. tree 1. Gimnastica are un efect Iavora hil. F u III at u I este daunator pentru sugar. chiar in ca.at. sutionele strinso.~1 apte. berea. fie asimetrice. ~. . prima alterna. Unii tipa eontinuu.cu ~lte 'protel~e (carne. Daca m~m~ nu tolereaza laptele.. chiar daca sint respectate conditiile optima de examinare. bolta palatina. D a c 11 est e r l't cit 11. sugarul nu poate respira libel' (pericol de inabusire). . Fa c tori ips i h o l 0 g i c i sint foarte ImrJO.349. de. lichide. Nu este exclus ca aceasta dificultate sa aiba la baza un deficit senzorial (de vedere sau de auz).ntita~e mica. oeapa.tmpiedicii suptul ~i mai tirziii oorbirea. rochiile. Este bine ca mama sa maninoe ceva mai mult decit in mod obisnuit.. Unele nu pot ali:ipta sugarul cu a!tCJ!lcva de lata.' . pacli nou-nascutul sta intr-o pozitie de flexie prea accentuate sau de extensie. carne).. Personal. ~ . conopida). Am mal scns acest lucru ~i-l repetam (vezi punctul 242). . urzicile.limentare. m a map 0 ate h r it n i J i ~l n g ~ I J I S U gar u 11 Cind mama are gutuJ'(li. COI!Opida. sugarul respectiv creeazs impresia ea nu vede sau ca e surd deoare~e excitatiile nu sint prelucrate la nivel central.ele care slnt cuprinse intr-un meniu echilibrat al unei femei sanatoase. ' . Este gre~ita conceptia ca laptele. Diazepamul.a}. mazare~ .amar. b) Deeubit ventral (culcat pe hurt. Cantitatea excesiva 182 sugarului.alul. ace. . \ a p1. Vi t a ill i n e. cordo~nele. este somnolent. hidrocarbonate (cereale. Mot I' i cit ate a g lob a I a.n halat c~urat. sint ingrijorate de faptul eli nou-nascutul are Irlul limbii mai daca acest (rtu lingual este [carte scurt. C e ill e die a ill e n t e see lim ina in 1 apt e. in cazul unor urmliri dupa suferin~a din tirnpul sarcinii sau nasterii.usc~ta!. el nu . Lenjeria va fi curata. Orice mama care-si iubeste copilul are un "simt" special pentru aceasta "dificultate" de contact. care rarnine "cu barbia cazuta pe piept". a) Decublt dorsal (culcat pe spate).menta~la est~ echilibrat. preparatele arsen. Chiar facea inainte.5-21 pe zi. schimbat la alimentatie.mare sau cu m1.. Me~iurile trebuie sa fie variate ~i sa contina zilnic proteine' animale (lapte ~i/sau denvatele sa_le. inert. deoarece conyine acee~. La mamele bolnave de eolita sau cu alergii a. Ciclobarbit. Car 01 u 1.lrta camasi de bumbac si rochii care se incheie in rata. Nu so poarta lenJene dll1 fIre Sllltetice. 359. tru care tngrijeste sugarul. in afara de vitamina D. ceea ce face pe sugar sa refuze temporal' sa m~l . altii nu pJing de loc .eaza COhC1. Purgati. . La aceasta virsta se poate trece cu vederea ca sugarul are un contact Iirnitat cu lumea lnconjuratoare.imentcle care le fae rau. (usturoiul.. n~u se. Bromovalul. drajeuri sau picaturL Da~a ah. v_or d~ al. Manlfestarl anormale 351. De asemenea se poate constata ea sugarul nu reactioneaza adecvat la Incercarile de a fi calmat prin mingiieri. Se poate bea ~i lapte degresat. Toate reflexele 9i reactiile sint fie exagerate. :'\u sin1_.a c u f'ruct. . agit. schimbata zilnic.cesar. 352. v~rzn. dar nu va fi baut in cantita~i prea mari pentru a inlocui alte alimente (CIrca 0. ' 354.a pe medicul pedis.. Se examineaza huzele.

sini.e etc.0 g. frotir etc. pe colturile mesei (situate la perete) se pun obiectele de uz curcnt : scutcce. se inainte de t.).re 250. Munca fizica. administratea de preparate eu fluor). Marna va fi mai putin solicitat. La cele 4 colturi se coase cite 0 bucata. daea este posibil. restabilitii masurr de prevedere : R - asa ea in timpnl irnbaier-ii sint utile citeva Nou-nascutul prematur pe. .0.a punetelor de osificare. se includ printre prema:turi d~pa 37 siiptiimini de gestatie. .) cu care se va "usca once urma de umezealii.0. unguente etc.apa de la d us nu va fi nici fierbinte f)i nici prea rece . deoarece la aoeasta virsta este foart. sistemul nervos (tonus. .ul f'amiliei. ea va purta 0 mascala gura ~i la nas or~ de ci~e en se apropie de sugar.0. . . eel p utin. chiar d aca mama are impresia c:ii si-a redobindit energia necesara. sint citiva din factorii care due la epuizarea fizica a rnamei. zonele ce tran- 366.0. ~jne cu apa lji sapun inainte de folosire.a. medicii utilizeaza 9i alti p~rametri de m~turare: talia. cutele de la git (in general. Iaca plimbari. se Iac int. tarea 184 Treb~ie acordata. c) prematun de gradul_ I1~.Cll greutatea Inll'(' 150. se va Iolosi un prosop mai aspru (in. Se va face tot posihilul ca sii intre in obisnuirita un somn dupa masa de prinz si nu se VOl' executa munei grele in gospodiirie (spalat ul rufelor pentru toatii familia.tia lactatii scado. Jar In cada se pune 0 bucat.0.d up a baie se f'oloseste lenjerie cur at. . la aer. .~at". dimensiunile mugufllor . ohliga [ii sociale). se va a pela la 0 rudii sau altii persoana de incredere. In orice familie se va irnproviza o"masa.0. In aprecierea prematuritiitii. oasele hazinului lji organele ahdorninale VOl' veni mai repede Ia pozitia de dinaintca sarcinii . Est.ale externe. 0 r a 1 il.reburi se a mina sau. prezenl.ul cind medicul ii permite marnei sa. suturi). In acest caz. Se considerii prematur orice nou-niiscui care cintareste fa nastere 20500 g saa mai piuin. se evit a d urerile de "ljale". Odatii cu reluarca act..larea zilnica. cu conditii optirne pentru pozitin corpului 9i rniscarile sugarului. In moment. se deosebesc urmiHoal'ele ca\.a ~endmta la L.ivit atii de toate zilelc (gospodarie. p. d) premat"ri de grad"l IV Cll gl'€ntate mHl mIca de 10. . ~lnul /mame{onul. " . cn greu\.Ui. Daca eXLst. vi at.iii 150. care se pune III doua fil se cease ca un buzunar. Minkovski din Paris) 2500 g.g. Asemenea t. Dirnpotriva.0 g iii 10.e necesara mai mult. curatenia generaHi.a odihna.e r~cepttov :a once boa. Pe aceasta rnasa se VOl' face toate manevrele de ingrijire ale sugarului .egorii de pre mat uri : a) prcmalur. indeosebi nou-nascutii trofiei reprezintii un contingent rului A. • L~uza nu este inca.).m~ma:1. lipsa de colaborare a sot ului la problernele de gospodarie ~i de ingrijir« a sugarului etc. mama nu trebuie obligate sii se aplece sau sii se ocupe de sugar in pozrtie incomoda. Sugarul poate fi liisat singur ? Sugarul nu trebuie lasat niciodatii singur in casii. . 0 grija deosebitii igienei dintilor (spa.e mai mare de de la mame diabetice.atea la na~tere. pel'imetrul cranian. . g iii 20. cu consecints serioase asupra siina. .tii sale.0. De fin it i e. In t. caracterul tegumentelor ~n oaselor cral1lene (fontaneIe. cu sirntul raspunderii. d aca mama are obisnuinta va face un masa j . este necesara 9i dez infecti a cu cloramina 10/ .a e~de:ile pri.flamalii.ante .ermen cu gl'eutat. Procedind asa.ar de lernn. cu grelltatea la na9tere !n\. reflexe). Pentru usurarea muncii. mama se va spala binc ungluz. indiferent de durata gestatiei. nou-nascutii hipotrofici. in familie sint persoane cu inlectii cutanate. b) prema/uri de gradlil II. lingii cada se plaseaza un covoras sau un ~rat.a indeosebi la plicile (cutele pielii): Fig.a complicat.r-un ritm lent. 367.cada se spala. secr(.). daca. ~1al!la va face dus zilnic.anunta lnceputul _unei "race. candor. se spaZa 0 data pe zi en periu/a de unahii. spoitul pcretilor.a. Ma~ca se confectioneaz a dintr-o bucata de pinza.e 0 ingrijire mult mai eficient. anumite dozari de substanl. important (1/4-1/3 dupa evaluarile profesodin totalul nou-nascutilor cu greutate sub .imp ul d usului \ a Iolosi sapunun neirit. mama (Ja sta eu sinul descoperit. excesiva. 185 .e masca se leaga in jurul capului (fig.]pator. ridicarea de. (obstrueaza porii pielii) 9i niei parfumuri cu rr. g.a la 0 Iamilie de prieteni.a de familie (vizit. nou-niiscutii hipo-.'iros tra- In rap or\. !nainte de tieeare l1:anewa de fngrzjire a sugarnlui. De asemenca planul orizontal lji dur al mesei perrnit. de filre:~ cu ca. greutati etc.ea Intre 20.li".la. de gradu! I. de 2-3 ori pe ZL ate 1/2 de ora. regiunile mult. Intr-un colt al camerei sugnrului se va plasa 0 masn obisnuita de inal\ime convenabilii pe care se va pune 0 p(lturii ce se acopera cu un plastic 9i un cearsaf sau un scutec mare. sau de ~]fon.a. in interiotul caruia se mtr?duce 0 bucat. lipsa de odihnii de noapt«. Ya fie v ita tit 0 b 0 sea 1 a. BU? . de infa. 101 - Dcua tipuri de rnascii pentru mama. mama se va sirnti mai in putere l)i se va ocupa cu un elan crcscut de' copil lji de rest. organele genit.prosoapele 91 cearsafurile de baie VOl' fi strict individuale : /0 -:: dup a baie. inghinale. _ Nu se folosesc deodorante \. eliminii din deiinitie cei nascuti 2500 g.?tru a evit. Dupa 0 plimbare sau 0 vizit. parul.? alunecaro.e clumlce m singe etc. 101).a dintr-un covoras vechi sau de stofa.00 g. Or. respectiv cei nascuti dar cu 0 greutate sub 2500 g. pe I1n~m. spll'a axile. pavi'lio~nele Ul'ech~lor cutele tiilpilor. ell gl'E'ula\.36? I ~ l"e n a ~ 0 r. camasute. cuiele de sub sini ] ra fi spiilai ctz atetuie deosebiui. va insist.a de material plastic. ingrijirca copiilor rnai mari.!.Ze se taze la 2 ule $1.

o slab dezvoltat. . h) Cauze medicnle mateme . aeoperita de lanugo abundent (in special pe frunLe 9i pe spate) 9i de vernix caseosa (mai ales la cute).e face sa devina evidente : lipsa tesutului grasos subcut. . . surori de ocrotirc ). 368.tele de . . pufos (pina in a 37-a saptamlna de gestatie). s.Starea de maturare 11 nou-nascutului depinde de durata sarcinii Iji de capacita tea Iuncticnala a placcntei.. mama. va . Distributia edemelor variaza cu pozitia in care doarme no~nascutul 91 aceasta a dus la conceptia eronata ca edemele se dezvolta numai dupil nalltere. Car act ere a 11 a t 0 III ice ~ i f u 11 C t i 0 Il ale ale p r em at u r u 1 u i. Jar te. dm. Aspe~tul pre:naturul~i se schimbs ~n p~lmele zile.C? ating greutatea de 2500 g.surnul scazut de lapte .a eforturi mari.inct. 371.errniua sau Iavor izeaza nasterile premature sint numeroase si adesea greu do depistat. pentru a meni.. iar la nou-nascutuila termen au un diametru de . peristaltisl!lu] intestinal este aclesea evident prin peretele abdominal subtil'e.uri ncobisnuite in pre vcnirea sarcinilor cu rise crescut.entel~ cind sugarul est. placenta bolnava. 187 . Reflexele de supt 91 de mghitirc smt slab dezvolt ate . uter mic. . prEdispozitie genetica la nastere prernat. ci asociat..atii mediului etc. Dupa ie~irea din maternitate ingrijirea prem. trrunghiulara.a 0 tendinya la re~urglt~rea contmutul~l gastric. tia. Exist.ismele.. Parul este scur+.urii si umidit. gavalJ mama este daioare sa fe muJgZl zilnic. apoi devine stationara zile sau chiar sspt. aila ea la pl'ematurii foarte mici pavilioanele urechilor sint nereliefate.ii este de 10% din totalul nasterilor.raumat.fi PUSy . ceea ?e ~avo~lzeaza varsaturilc in caz de sllpraa!Jmentatle. F r e eve Il t a medie a prematuritaj.. termoreglorea (nu poate asigul'H 0 temperatura . carne. a 37 -a saptamlna de gestatie. ex~eDti~d mom. alimcntatie deficitara a gravidei (cor. AlimentuJ de electie este lap. pe aceea. Maternit.imp ul sarcinii.ioase.<. pielea flasca pe membre (ceea ce face sa proemine scheletul 080S).atile mari de la noi din t~ra ~int preva~'?t~ cu sectii de terapie intensive iii de reanimare unde sint aSlSt~yl prematuru 91 eeilalti nou-nascuti a carol' viat.~turjlor ~une ma~j probleI?e in legatura cu: alimenta(ia. So observa adese a ml9cHI'J dezordonate "in val ale mern- La fete. intoxicatii. Lipsa tesutului grasos de sub piele este refleetata de fata triunghiulara f?i zbircita. Cif'rele cele mai mici s-au inregist.. cu ansele intestinale vizihile prin peret. De multo ori se rcpet. Gltul este subtire.anat.rat in or asul Helsinki (3(10) \. fumatul.stl?ulll nu. apropierea dintre doua riasteri succcsive (sub 2 ani).a def~cwlle man m [unciiile de baza ale org~msmul.aticc ale [icatului fL rinichiului. brelor.]J1e secretla lactat~. Icterul.oal'ce sinii in cOndl\.lI1t ?obontl.e f1amind. t f· • Miscarile respiratorii sint adesea neregulate. ed~mulUl.~esar unyefo:t deosebit'din partea mamei.. care este de obicei mai intens I}i mai.e din Republica Po pulara Chineza. sistel!lele r.a mamei (mamele sub 18 ani 9i peste 35 de ani nasc copii mai mici). a) Alimentatia.de oXIgen. t 11 g r i j i r i. •..maturI~ tate extrema pot lipsi complet. Dezvoltare a cart.za • 4-10 . . gradul ina poia t de cultura.ura}.' III putin adinci. n:an . incretita. de gestatie 9i devin numeroase .UL.a ~I apatie .ila jelor urechilor are loc abia intre a 36-a iii a 40·a saptamina de gesta\ie.mama. yy . apar de-abia i~ 9i complexe la 40 saptamlni M ameloanele stnt nepalpabile pIlla mm. bolile dinaintea nasterii (de inirna. dupa ce la s-au obisnuit cn biberonuJ. bolile din timpul sarcinii (infectii. ceea c. iniectii ale fatului etc. virst. Cifrele stnt variate si din cauza ca dist.. determina stare de somnolent. De obicei nu sint unice. la prevenirca unei nast cr i premature. circumferinta craniana dcpasind cu peste 3 ern pe cea t oracica. Prematurul are capul mai mare in ra port cu corpul. a 33-a.ii veehi). de rinichi. Capacitatea gastric:1i este re~usa la ~itlva centlmetn. d~ ~eglare a tempe. si sint deservite de medici ~I de cadre medii speciali~ate. abdomenul este voluminos. malforrnatii congenitale ale Iatului. C a u z e 1 e care dct.antunle pielii de pe talpi sint rare. protec!w unpotnra infcc{iilor. inf'eot. a 34-a saptamina ~e gestatie. Ae?ste sectn smt dotate cu incub~toare. Greutatea scade la Inceput. cele de la mlini 81nt insa aproHpe totdernma la nivelul vlrfurilor degetelor.i zarzavaturi proaspete).preIu"?git decltla nou-nascutul la termen. un de s-au facut ef'ort. Prematurul prczint. socurile psihice : t.~ i-at. echilibrul acidobazic apiirarca irnpotrioa mfec{ulor. moi 9i deformate.uritate nu se face in toate cazurile. . endocrine.ate fizica si sport. seurte. Vernix-ul este mai abundent la nou-n3scutii cu un grad mare de prematuritate. iar fontanelele sint mario Fat.ul est. Este r:e. men{increq tC71:pcra!Uru c?rpulur. nelegitimitatea. Initial.sin: MultI dmtre el. . ceea ee explica frecventa constipatici.amtni. de singe. refuza sa mal traga dm sm..a cste periclitata. Aceasta lfli va st. Aspectul unoI' prematuri poate inilela din cauza edemelor generalizate si a pielii lue.consta!1t~ ~ ~or:pulu.nzim. Musculature tub~l::l digestiv este slab dezvoltata. • . coagularea stngeiui.are putere 9i a "lnvatat" sa traga din sin. c) Cauze medieale ce tin de fat san de placenta: sarcina gernelara. namte e folosire se incalzeste la 37°C. In schimb. cu inst. constitution ale (talie scunda. re~p'Lra- . familia.. uneorr cu rmscan penstaltice). Aiei '8int ingrijiti pre{uaturii pin? . ca~. Pwlea este r09ie. ~n~llntll1d pozitia din ut~r. Oasele boltei craniene sint des partite prin suturi largi. Doarme aprcape tot timpuJ.. labiile mici 9i elitorisul par La biiieti. Ne yom referi numai la ingrijiriJe de la domlclhu. iar toracele ingust.l).. 370. m timpul cit un prematur este alimentat i~ materI1l~ate prlI1. pot fi clasificate in: a) Cauze economlco-sociale: nerespcctarca igienei genemle a sarcinii Jipsa de legatura cu medicul obstetrician in t.alatii pentru administrarea . aliit uri de medic I)i de cadrele medii (moaije.iva ce nccesit.utialn care Iucreaza Lrcbuie sa contribuie.t. cc:astele pr?em:nente.i in unele OrHr..e.e. lucioasa. eu gura mare I)i harbia ascutit a. fata de nou-nascutul la terrnen. I?aca st~garul. Cunoscind aceste c a uze. munca de noapte etc. cu mici pauze . Orice familie 'eu un sugar 9i mai ales cu un prematur are nevoie de un ° frigider. lipsa tonusului abdominal (se observe ade~ea 0 dlste?Sle a~d~lI1al~. Unghiile de la degetele picioarelor sint Beurte. instit. 186 . sint sub 3 mm la 36 saptamini. Edemele dispar.ll del eu:atenJe riguroasa 9i va pastra laptele la frigider pina se treze9te sugarul. 369. activit. Din motive didactice. prcrcnirea carenlclor de rLtmmne fL de fLer.ia intre hipotrofie 9i prernat. po 1 urm arite dupa mi~carile ab~lom~nul~i: .'prematurul sta culcat ghcmui. deplasarea in timpul sarcinii cu mijloace de transport necorespunzjitoare . derivate de Iapt. miscnrile per ist alt ice stnt lenese.a este mica. la~ in caz de l.a: sint marne care nasc numai prematuri. boli de sistern) etc. fructe R.ele abdommaI. scrot.

. caloriferul. ~l armna D D S U de doze mari (200000 u. Rahipe e.1.. sub forma injectahila.d oJ se men\ll1e lllsujlclcn:<1 jlll1l~ aproap . .ma sa se obisnuiasca sa se spele pe nmm eu apa $~ sapun. pentru un singur supt. pentru a preveni arsurile. Dupa fiecare supt.In vizitil". care sa poatil fi spillat cu apa 9i silpun. Eleclon.~. tismul se previne prm adrninist. prernaturii au 0 capacitate gastriea midi.Rezultate bune se pot obtine 9i cu lapte semiecremat (Lacto).tm 1111 ' plClOare. dupn ae(:ea Humnnn 1 sau Sirn.ie de sezon RI de rnodul cum le prrmest..i vaselor. .ie 0 data pe silptiiminil.-1778). obosesc repcde.l. eventual eu 0 solulie antiseptieil.um1t pre~atUI'. mare PlCtOI' franeez). cit fJi prin Iaptul cil noaptea temperatura carnerei poate scadea prea mult \. In ult. PreI_l1aturul ar~ ne-YOle de 60 mg vitamins C. tre~uie ~il. . .t ' 1..i. de zile de observatie atenta a copilului de catre un pediatru priccput ~1 de eatre familie.e praf Lactosan sau Haraul. . Dupa aceast. Parintii prematurulUi..ire. arata prlll ges Ull.baJ.rarea ZI~TllCa e "-. Temperatura din p atutu l copilului (cos) rnai poate fi mentinut. Am vres totusi sa amintim 0 serie de nascuti prernaturi e~re reI?re.it prin gazele pe care le em ana. d 1 000 2 000 . nu stau in ~ezut nesus\mu ." .\1 2 . . nu pres st.ine intr-un dulap special. (.J- 189 . Umiditatea atmosferei va fi asiguratil eu ajutorul unui vas eu apil plasat in apropierea instalaiiei de inciilzil'e sau eu cirpe umede al?ezate pe ealorifer. core 5e nOl'malizeazti catre 18 lUlli.ul din hibcron.] sub forma de inject. dezvoJtal'e~ molone ~I pSlhlCa este I?a\. Pentru prev~nirea anen~i~i.8°C) 9i printr-un terrnometru de camera. Cind intrebarea este pusa imediat dupa na~te:e p.hen_asy au publ!o~~ un studiu pe 38'6 de prematuri (nascuti cu greutatea intre 8.ilac). este greu ca medicul sa dea un riispuns preeLs ~1 sa prevada cu certrtudine evolut. Newton (1642-~727 matematieian. Hec:uspendarea pulberii de praf sau prepa raren dilutiilor se face cu dcoseb1ta grijil. Analiza datelor ob\inute de ace~ti autori au pus in eviden\a prezent~ u!~latoarelor p·ll'ticularitali ale evoJutiei psihice ~i motorii la grupul de prematurl . .. daca se pl'eparil si se ad rn inis.. pentru a nu-i limita migeal'ile. astronom 91 f'ilozof englez).ia. Se alege pentru sugar un pat metalie.. Scut. pentru a nu ramine ell urme de sapun care irita pielea.imul timp se admini~treaza 9i vitarnina A 1 500-3000 u. .. .. alegel'ea unui anum it produs de lapte. de cele adapt. tnainte $~ dupa [iecare maneorii de tngrijire a sugarulu. tet. zlenlor motai'll. avfnd grijil en temperatura sa nu scad a noaptea sub 180C.1imbaju1.a supraincalzirea prematurului. Churchill (18/~1965. rit .. Este nevoie de rabdare 9i indeminare. aSOClflza.. . ut ill formatea unor propozl\ii. eonstituie posibilitiltile eele mai freevente de imbolnavire. ..a sil elimine aerul lnghitit.ecele 9i modul de infil9at VOl' fi fixate cu concursu] sorei de ocrot. pe zi.chlar tota!a. prematmii r(cupereaza dir:tr. 5e calea eu fierul bine lncins..1tlve de. In camera prematurului nu trebuie sil piltrunda decit mama sau persoana eare-l ingrije1)te. ~as~pdm~ni. t" 'e de 3 ani 600/. prim-ministru in eursul celui de al Ll-lea razhoi mondial). Pardoseala se euriltil eu aspiratorul (nu eu rniltura) 9i 5e spalil eu apa l?i le\.inalnr :.e praf adaptat (Humann 0 pina la greutaLea de 3000 g.. Orice preparat de lapte. regurgiteaza ('i . prin controlul tempel'aturii corporale (totdeauna temperatura rectala trebuie sil fie in jur de 36.la ineep~t (CIrca ~ /2 din Iiola de 2 ml). Ia intervale d.0 g .. . Sc:utecele murdare se adunil 1ntr-o gilleata eu pedala. a IntIr.a supt.a considerare optimista. upasind usor cu degetul in sus pe harbin prernaturului.. Locomo\la. 'Dez~'oltarea motorie ~i psihica a prematurului fal'a tulburi'il'l nemo oglCe SIS ematizate esle specific:!L .~I eea a .. Cb·] In schimb copiii inteJeg bine folosesc un ltmba.. e) Dezvoltarea neuromotorie ulterio~ra. inainta de Iiecare m asa..ulttl~ ~re 1~~ ~. Sobele. numal pcll_tla lltl( . Lenjeria 5e fierbe zilnie 9i 5e limpeze9te hine dupil spalare. Sugarul va fi infa9at cu seuteee moi.l ..a folosind stiele cu apa calda.. dmtre copm m VlrS.. ~ecunoa~tem l::sa e~ la multi prematuri nu se pot face prognosticuri defm.ru a d im inua riscul de regurgitatis 9i pentru a-l ajut.re. Prematurii llU-~i tin capul la 2 lUll!. dO. indiferent de recornand aril« de pe cut. . fixat pe perete deasupra patului: sugarului.. . at. Se va evit.00 g). apm a merg neII lC P.stud!at~.a a camerei (22-24°C). prof.al'sil U?OI'.en~ru un an. d~ la 1694.olereazji. Victor Hugo (1802-18~5. Pina la 6-8 luni de viata.. Similac) sau acidifiate (Eledon). Lenjeria lui se \. se fierbe inainte de a se da sugarului. Se VOl' da mese mici si la intervale sourt« de timp.enirea ~nf~cl~ilor este ?a ml1. '-ta -n plna in jE~ijd~it~i ~~l~~n~~ ~es~~~~~~. . .5-36..1mb. .i I In caz de guturai..1~n. de solt~ti.~ ~~~~ " .im p de 15 minute. . co h'l'b' ru r s t a t·· ~I d'namic (se .." 3 Disociere intre curb a de evo1utie a lntelegerii . )lunz~Jtor virstei. d) RegJarea temperaturii se asigurn printr-o incalzire const ant. 11)Prevenirea carentelor de vitamine ~l de her. La noi in tara.. \Vmston.~e(). nn apnca obiectele la 4 1uni. I~ adevarate salttll'l. as '. . 1.tan~. J88 Cea mai importatud regula in p. execut(l ordme.cit dup~ lum.ie . dr. . piistrmdu-so 0 cura\enie riguroasa a bibe roanelor.. t. scriitor franeez).~l~pu~~e~ fina 5e face en oarecare dificultati. pent.I a lIlll.i.:Ia sugarului un preparat de fier pe gura sau. Incalzirca cu 'eiirbuni este periculoasa. mare om politic englez.ralucite ale omcnirii: Voltaire (mare scrntor 91 h~ozof ~rancez a trait.rins.e 91 t.' . Dupa llscare.t Ie e )'11 Iunct.!1 (.I~Ce~~~\dl~continua. .91 psihic.. Resturile riimas« in hiberon nu se pilstreazil pentru a seda Ia masa urmiltoare! Ratia pe 24 de ore. urrnarit] inlre vlrsta de 1 luna ~i 42 luni. Este absolut necesar un radiator. I' . Inpt.ii. proa~. . Iizician.se sa stie cum va evolua in viitor copilul lor din punct de vedere nerves . . modul de preparare ~i orice modificari VOl' fi indicate de eilt!'e medieul pediatru cu colaborarea sorei de ocrot.aJ lfte~lO[ sa\! limb~j pasiv"\.i prea brusc. treaza corect.zmta nele dintre minti]e st.. masa de infil1)at. bine in\'urubate Iii infa9urate in scutece.1Ilt'gomc. Vizitele rudelor 9i rm\i ales purtal'ea nou-nascutului iii sugaru]ui in aIte ease . separat de lenjeria restului familiei. se v~ .ate (Humana. sub forma.'.. . Gheorghe Goldis si psiholog St~la Es(.ze:eJi:)~aJUJ~lld~b~. In jurul virstei de 3 ani... Ia nevoie. .e . Auguste Renoir (1841-1919.. iar dupa diversifiearea a!J::nentat1eJ sub forma ~e SUCU~l de fruet. Carlleiorul se spalil eu le9ie 0 data pe lunil. care se foloseste in momentul in care temperatura camerei scade sub 20°C. Iapt. cu un orifioiu mai largo Mama experimentata poate ajut.~claUi. c) Protectia impotriva infeetiilor.irs. jnLiJ'zierea de limbaj. zidul din apropierea patului sugarului.. 1 1 . . Asa cum HI m a i spus.. sugarul va fi tinut ridicat in sus. care se spala zilnie.lg:~·ta au un J'~c al mimicii corestotuJ. intervalul dintre mese. mama va purt~ ma~cil. . in afar8.~1 I~e n~~~~i~e ~~lAnil. So VOl' folosi tetine moi. . 2 Dupa V!l'sta de 8-9 1uni intervine 0 recuperare sl?oll. aUt in ceca ce priVE'ite VOl'blrea.

va mcepe sa fie antrenata 9i stimulate de progresele sugarului.a insomnii. unghiile degetelor sint lungi depaJ?ind mult virfuI. de.' Supravcgherea medicals va fi sustinuta de catre un pediatru prrce put. Spre deosebire de prema:turi.-§i 1mbogateasea "repertoriul" manif'est. Daca are un ajutor In gospodarie. De la 1 la 2 luni Sugarul trebuie sa-Iii st. .uia nurnarul de saptamini cu care s-a nascut. ca el eon~lllu~ .care a avut atitea perioade de indoieli 91 ~lllar de deprimare in primele saptamini . dar r aruin cu 0 instabilitate psihica. dimpotriva. Daca.'i atmosfera generals din familie contrihuie la corectarea aeestor perturbari cornport.ai".eluat. La circa 8 saptamim sugarul i~L tine capul.i in cant. parul capului este redus. pentru. ca ~i eeilalti copii. Po lingo lntir'ziet-ile se mnalnt. testieulii sint eoboriti in scrot. pavilioanele urechilor au cartilaje.arilor motorii §~ ~si~iee.orie la acest grup de copii.ptamini sugarul va zimbi pentru prima datil.a. adica sa fie .itati adecvate. sa aiha "eucuie ~i vinat. Dupa observatiile noastre. un premat. Anxietatea psrintilor si. Este verba de grupul de copii care. eomportamentul neurologic este normal (daca nu a fost 0 suferintii fetala mare sau daea nasterea s-a desfasurat fara accidente). recupereaza rapid in urrnatoarele sapt. mai devreme prematurul.mUl cu modul ei de a-l alimenta de a-I schimba.iv.e mai sus (intirzieri de mel'S ~i limbaj).a. postmaturul p'oat~ prezenta tulburil.i 3 ani majoritatea prernaturilor ajung din urrnji pe copiii nascuti la terrncn. mai ales.mame ~u tendinta de a munci prea mult in aceasta perioada. Subliniern ace ast.amentale ale Iostilor prematuri.. somnul deCJine mai organizat. prez int. vocii. cu :ningiieri]~ ei.ili~: u9uri. cu tonalitate~. aceasta coincide eu ineeputul activitoyii In easa. desi se nasc la termen. Postmaturul 373. Copiii hipotrofiei sint eel mai adesea lungi ~i slabi. ~ugarul va fi linistit.ri grave. 0 greutate mica (cu sau fara afectarea lungimii ~i perirnetrului cranian) lli unele probleme de slabire a respiratiei normale . este bme ca mama ~i sugarul sa se eulce din nou.ii de negativism ("pu~i pe nu") ~i uncori de violent. v. ~e va o_bll.lll. Este necesar ca preocuparea :namel s~ !Ie "eo~eentr~~. 20% dintre copii prezentau Intlrzieri de limbaj Ia vlrsta de 1. Este un nou-nascut dintr-o gestat. Mama II ohserva In permanents 9i-1 ajut.ur trebuie cornparat eu un sugar nascut la termen. Nurnai mama (sau. Daca nasterea depil. seazind din virsta acest. i~r m~ma sa ~e o?up"e de sugar.. eu imagine a Iigurii. sugarul~i 0 hlocheaza aprospe t~a~a ziua. Ingrijit nymal de ea. remix caseosa este foarte redus. zbircita ("miini de spalatoreasa") sau chiar fisurata.a recomandare. au pielea uscata. de preferat de catre mama. Jar In perioadele de veghe va incepe sil.! mult terr. intelegereu I.lngr~JI~ de aceeasi persoana.tere 0 piele uscata.re:ne 91 corect.. Calrnul. In Iamilie i se va acorda 0 atentie deosebit.uri au 0 dezvolt. este prima manifestare umana. In general. pl'lma masa este primita Ia ora 7. de agrcsivitate etc. cu mirosul eorpului.. turgorul este scazut. . 374.a toata asupra sugarului.a In acest sens. uneori t~eb~f1. au 0 greusub 2500 g. care are nevoie de uniformltat~. 0 mare parte dintre prernat. nodulii mamari prezenti 9i eu diametrul peste 3 mm.sa 0 solicits i~ea mult. cu . Intre 2 . cit ~i de programul intregn faml.~. Se va tine seama aUt de dorin~ele sugarului.eare ?e inea~dreaza in ::iata de !an:.ationale la nastere. Alimentatia se va face cu mese mai dese. de a-I vme in brave.a .amtni deficitul greut." .~e~te c.) f1lrll motive justificate.ie care depageljte eu mai mult de zile limita superioara a norm&:ului (280 de zile). de furie. Sugarul se va famili. o mare parte dintre ace9ti eopii nascu~i dupil. 191 Nou-nascutul dismatur) tate cu hipotrofie fetala (rnalnutritie intr auterina. Mama nu trchuie insa sa-~i piarda rahdarea din cauza sttngaciilor lui ~i nici sa-i acordo 0 protectie exagerat. Daea sugarul prime9te prima masa Intre 5. prematurii VOl' fi lasati sa se joace.avii. personahtatca fneepe sa se dez(Jolte. La 0 marc parte dintre copiii urmllrip (peste 50%) s-au observat dcscarcnrt crno[ionale (crize de plins. este bine ca muncile casmce ~a.30-6 dimine~\. Aceasta nu trebuie sa-~i faea planuri prea man: vizitele la rude III la prieteni nu pot fi r.nenuJ ??rmal. cu eantitati .In studiul respect. i~i formeaza mai greu unele deprinderi. sa cada.e. va minca bine i§i va fixa un program anumrt. pentru a se intern a la timp In maternitate. in?redere. Ingrijiri]e.Ie casmce tre= cind pe primul plan. mai mici. primesc mai greu alirncntele consist.ii nervoase. 372. Sugarul a "propus" un oral'. prematurii sint mai agitati .) ti da sentimentul de siguranta.arul zilnic trebuie sa se regle~ent~z~. Creyterea in greutate ~i in lungime este eea ma ~ aeeelerat~ in lunile a II-a ~i a II I-a de (Jiata. La 6-8 sil. 0 r g ani z are a z i 1 e i.2 de Iuni.a. tulburari ale apetitu lui. la nevoie. materno-dependentu nu f'ac decit sa Irineze procesul de dezvoltare §i de recuperare psihomot.· . lanugo lipseJ?te.iza In ~rimul rind cu m~ma? o va deosebi in curtnd de alte persoane.n? astfe~ munca mamei: nurnai partial Insa. persoanacare-l ingrlJe9te mul~a. La rtndul ei mama . hipotrof'icii scad foarte putin in greutate. a virste i gest. Copilul poate rnuri in utero Este de datoria fiecarei gravide constiente de a caleula ~i urmari corect (cu ajutorul ohstetricianului) terrnenul nasterii. Iie lasate pe seama acelei persoan:.en te. ell rc act. de mentinere a unci cifre corespunzatoare a eanltitati! de glucoza si de calciudin singe" a uctivit at.are intelectuala norrnala. Cu fiecare saptilmina el de(Jine tot maL (JWL. Or. 7-10 190 .abileasca treptat un ritm propriu al Iunctiilor vitale. Numai asa se VOl' obisnui §I se VOl' cunoaste reciproc. la hipotrofiei se constat a : bogatia cutelor pe talpa picioarelor. uneon cu urman definitive asupra dezvoltarii lui. termen prezinta imediat dupa na:.. pergamentoasa. iar cu timpul. independenta de nevoile lui.a c~ multe .. Diagnosticul de nou-nascut hipotrofic se pune In primul rind pe calcularea exaetil. pentru ca stim din o xperient. Hipotrof'icii prezintil. Daca stnt alimentati precoce ou glucoza in ooncentratie de 10% :.

u! celei de a II. "d -. a9a Indt sugaruI Sa se simta in siguranta 9i sa asocieze hranirea 9i prezenta mamei de un moment fericit.)m 'it. sugarul suge cu tot mai multa vigoare 9i mai repede.l. marrier ~i al sorei de oCTotil:e este ld~1U 11 ~ev~~le . Sugarul a prins gustul sinului. Dad! i se da sa manince pe jumatate adormit.ontrazice.? e precIs cant1tatea de lapte supt in 24 BC C (upa consultul c. In 11 1 t a e r? Cind inee)8 s _ • a .' I . daca.ide incredere. C e s e fa c e d a c ii m a mal ips e!j ted e a cas d? In luna a II-a. SCd e lD greutate se an.u medicul. 11 va lasa sa eructeze '. apoi pllllg~ din nou dupa. Ce1 mal multi suga n renuntj. aminala se eonstata ca . Se po ate .est lucru se poate obtine 6-8 saptamini nu se mai t. In a doua luna. pre a. m nici un caz dU))a orele 22'. Daca este hranit 1 . el are sa suga. eel putin a) Alnnentatia In timpuI n~Ptii l\i'~tOU nasc. ci constituie f}i 0 dovada cil sugarul are ritmul sau personal de aliment.u stant1ala.~ Tagf~ fm .inamte de penultima Alimentatia . Rat i i l e prescrise de pediatru sau rnentionate In aceasta carte servesc numai ca reper.t i.U. din miezul zilei. A lim e n tat i a s u gar u lui t reb u i e s d sed e sf d ¥ 0 are t nco n d i t i i 0 P tim e..re~te t. i se va vorbi c.elalalt sin. De obicei.. in locul suptului respectiv. e1 invata sa aiba incredere in mama sa.. La primele doua supturi sugarul este mai Infometat.Mama 91 copilul 0 C. Pe linga valoarea biologica. cind . acest aport de lapte de mama are 9i important a psihologica. Sugarul trebuie sa mantnce cu pof'ta. . trept.zy alui . . 11 ama se va ingriJ'i It' 'v . F. Nu se renunta la alaptare decit la sfatul medicului 9i dupa indicatiile lui asupra modului cum se procedeaza practio.Un.a. pen TU eructatll dac.~1 d~ a adapta regirness (c.a. 244). past. .J. J orei . G. Daca un sugar este tnsa infometat dup a ce a primit ratia prescrisa. A I i III en tat ian a t u r a 1a A0 e::Gst. jP ~ .ontrar " . dimpotriva. ' es u e apte trebme l11uls fie cu 192 e) Ce insearnnll dac! un sugar SuO'e I ' _ . tinerea la piept. lipit de pieptul mamei f)i cu eapul pe umerii acest.oare . um se poate desfllnta masa de noa t ' . care Va staJ)]h daca este utila 0 c.eia pentru a eructa.rez:scu1~'(~~ t:la mal m:Jlt1 sugan ?e obisnuies9'i la Ja masa de la ora 23-24 si . In cazul ctnd nu are lapte suficient. Mama se va stradui ca in timpul alaptatului sarie destinsa.stE.at. s- f: V w .a me 1CU pediatru 9i de ore.t . cu placere. fara a ave a impresia de foame. prima ~i a doua masa. ca 9i c. schiteaza mi.numaryl 91 ll11p~rtanva meselor. La masa u. Daca sugarul este 'al~uran s-~~ obi snuit. .s~!e ahmentare. d. sint rnomente cind sugarul simte 9i tncepe sa savureze apropierea cu mama 9i grija ce i-o acorda. nu este nici 0 ratiune de a-i refuza completarea pe care 0 cere. dar intr-un mod automat 9i "pasiv". um po ate fi impiedic tv. Agitatia sau starea de tensiune a mamei sau a restului familiei nu permit sa se nasca acest sentiment de siguranta . 1vse va da sa ouga d m am bOO' ' 11 Slm.'" . La rlndul ei. a emtarJrea sapt. ~75.u tandrete. u este oblio schema i)i 0 oarccaro regularit. .~t ' ~e pel' ect egale. meet. .nam ca fieeare sugar lsi are e~ie . _." sugaru nu prot.o bema secretle.om~ ~:.lnd cauta c. u~arul i~tarc.. 2"':3 ore' a 0 mas:: n. pcate Ii necesar sa faca cornpletari cu cantitati mici. De cdle ' I ~pte. Completal'ea se va fa 'e I a. 11 (masa a II-a).ulga mal.reptat cantitatea de asemenea. Jar dupa amiaza _ spre sear& . chiar daca laptele supt nu reprezinta decit 0 treime din ratie. Din experienta ca la fiecare alapt.azul 8'. este bine ea 'inJ'l' as· f' L e CIa ~ e sup t. eu orarul de 6 de supt (pe masa). mama este dat.' J( me mversa.a de sears Sa Dae' d mama are Jmpresia ca la aceaota vsin.a sugarul Sa fie bine trezit din somn pentru a-I hrani. E. Nu J'eafiI'J.a I o aca upa aeeea continua" oa 0 ~ . care nu vine decit dupa mUltiple experiente de mese placute 9i de foame satisfacuta.g mai intli 0) C . SlDll vor 1 0 erJtJ in 0' 1" vI ' m care. .nu se poate spune cu ~e~~itu a~a a m<:_1 cere 0 masa. fara sa fie nevoie sa ctntareasca sugarul inainte ?i dupa fiecare masa.sip cu foame.at neeesita oral' regulat al meselor.0 palte dintre ei renunt.esteaza si wuga. a~a tnctt el nu se mai in~arc.:' putea minca mai mult pletare. vB~w ~e va face mai devreme in [urul '20 ' masa. D.• 'v r a :-~ 1 me s e lor. sugind mai mult ~i ':p a. cei rnni multi a e . g t' ' vOl': pe Zl.s. fie eu pompa. ea este acum initiata.alapta in eontinuare.1 a s. Pina la normalizarea t Iam Ia mamara Va fi"astimulat v 18 go 1t1 de citeva' . dat. se previn tulbul'arile de apetit.hiar daca primeste 1-2 cornpletari cu biberonul. Plimbarile se fac in functie de anot i . ~i. Se risc.' 1 f':_ :: mam. lll). fie 0 rnasa de Japte de mama.utul .al ~i~eva minute ~i supt. c:antitati rnai ~a~~e ~lguros.~f1 dup a ora 10 sau chiar . pe ]jnga aceste manife .. Din a doua luna el incepe sa-9i manifeste dorinta de a minca: intoarc.a 0 regula stricti't in ceea ee J".s u gar u 1 sa. c. ' C ' dm~ daca .a un supt r tId I " . Alaptarea. 9i mai tirziu orele de masa.orit. el l~\. muls in conditii de curatenie perf'ect. fara intreaga stimulare pe care i-o da aeest moment privilegiat petrecut linga mama sa. garul nu Cl'8ste sau chiar' .." . mal mu te on este vma 'N g a t'onu ca mtervalele dintre mese sa f' f '. doarma un sugar: neintrerupt noa 't. va fi pus si la • .orespunzator mamei. Dupa alimentatie. 'n Juru oreJ o. td' 1 sura d e ocrotire.a nn se h saturat la supt. va consUlta medicul de c. . La aceste mese din mijlocul zilei.le. Se va izola intr-un loc lini9tit. se poate da. . :Mama va a9tepta c.a c. el nu vrea toata cantitatea propuaa. mlJla.. Dac.oare sa-i dea sa suga.t.ca 9i intinde buzele.4-. Familia se va stradui sa creeze conditii materiale 9i psihic.ea sa ll1ghlt1t mult aer la s'.ac.a Ia fiecare masa este variabila. Variabilitatea apetitului nu numai ca es~e norrnala. deta9ata de alte griji.mamel.are ii sint satisHicute citeva dorinte. M~lt1 sugan nu au inca un .:sd . fara placere.lgal'ul a golit un sin si co~tinu~m:r~t) s~uds. La .. ar pu. punct. are putere sa suga.v. Dcesa. Sin i i sea ole s elf' secreliei lactate. . Cind c.are. pentru a se cuno' t " '" .. A9teptind ca sugarul Sa ceara singur sa manince.ele 243. (slmtmdu-se sated pentru m .hlar ~ mese). Daca mama alapteaza sugarul. Va ria t i a ape tit u lui. n c. Odata eu eructaiia. I felul n D. Nu se poate pins Ia 'sffrsit. Cantitatea luat.c. iar dupa arr:iaza a ~lrlI~a 1elwr~ '1'.e fntreaba ctnd trebuie sa g~n~l'aliza. fie ceai. mama il va retrage de 1 intrerupe suptul de '7-301'1' 9 tapOl 1 va.e Ia sino la masa de n081)te' '1 pte..:1 numUl oupa aceea la masa de la ora . _ ca u !ma mas. .ircums r' "Ca masa sugarul !. Rolul mul. C 1p.Iarn !mp: :~ra intl'e.. Lng hit d Ja ~fn. crescute progresiv.carile de supt 9i numai dupa aceea incepe sa tipe. caldura corpului 193 13 . cit este tinut in brate.I .e favorabile unui echilibru sufletesc c. la un sugar alimentat exclusiv la sin. i~i mi."I)tI1I'ilor sinul nu eote gl}ll't 1 a pen ru..e.e capul la dreapta 9i Ia stinga.rat la frigider ~i fiert Inainte de a fi dat sugarului. '" '. Ie s. mama nu va inccrca sa le impuna sugarului sau.eva. ea Ifji da seama care din supturi este deficitar.a solicitarilor din cursul dirninetii 0 ajunge oboseala sau se pierde cu firea. f'i b . daca mama lipseste 0 data de acasa. mama are mai putin lapte la supturile III 9i IV.a astfel Sa se impiedice trezirea progresiva a apetitului. este inutil de a-l c.~rele de sup t.6 sapUimfni. dar ar trebui Sa apara dupa 5-? saptamini (vezi ca )i~o~~lcee~ ce_prrveste .

i pina in momc nl ul cind olit roan'wH. fixarca concentratiei ~i pe mrs«. R a t ia m e d ie z il ti i c ii. dacii se d au 6 rnese. Unii inghit 0 caut it.e In noi in : "Lactosan" care so da in COllGelltrn\ie de 9'.i. Cantit. Pentru praf'u l de lapte Lactosan sa u alt produs de lapte praf integral far<'l adaosuri. Aeeste nutritive in suficic ntc s i ell de de orcz si de zBhtir at' du~e In 0 DuciI s:ar pl't]lara luana )nili cat (8-10%).l. I'Pspectiv GbO--780 ml. Hle.) (2 masuri a 4.wl a/willi.e !. 000 ml pc zi.4-4 ill proaspote.at sirnplil jJl'e.arnin» in minus w scad cite 50 ml din cantitat e a pentru 24.ul cr-l rnai potriyit luna a II-a de (:ste UIl din praf cnre Sf. 9i 110-.at. rcvi ne In 'l!10-1.aton se calculcaz a in modul urmat.r (5 g) ili se 1rnpre ullil .tot t. a r 11! sin g u r s a "t rag dOl din bib c]\\1 cc:te voie sa se sprijine hiberonul pe 1n\I'-0 aserno ne a eventualitate. La sugarul alimentat natural. Marna va pUIle 0 c:lI'P. Fieca r« sugar j~i individuaJir. 12 sec 0 In ere i a I e (produsele de tat.s\f' mrll1!'Vrn 11\1 npcesare dccit daca sugarul inghite a er sa u \'nrs. di lut. rnr. + + PODtC'III"('(\ acr). fln. putind survcni sernne lipsn mincal'e).) pentru f'iec arc luna in plus se flO ml Ia pte. I)i m ai bine..5 2. nimeni nu-i scoate letina din .ia se face cu decoct (napa") de orez in conce ntrut ie de 2-3 % si indulcit i\ cu b de z. A I i III en tat i a it I' t i fie i a I :'L Alirne nt.a: a) la 8 se dau copilului 800 rnl laptef24 ore: b) pentru f'iecare sapt. B. urma rea ['ste ('a lnghite prea repede (ell mult nu doarmo linistit. In a5-a-aGa. 195 194 . La copiii constip ati se poate Iolosi 'in' de amidonul de porumb (Zcamil}. pent I'll rn odul de prcpnrare. Dnci'i se in comer!" se poa te Iolosi un jll'epara t ad n p\ B [. Ei se opresc at unci din supf.conizatil de mcdicul rus $carin. Iorrue az a astfel in stomal' le d~l 0 arr ln falf~l ('(diei. a r d(>icrmina () rne tnbolice de excre1ie.'t principalele ocnzii clrid sugarul i n t i III P n l m e s e I.1'r:" ('ora.e culcat 37G. In plus. fie pe spate.a.cll' rqn·C'zint.. acrestii formula nu corcsp und« nevoilor bioin ceo privr ste mai ales corelatia intre prinnc . se poa tc da care se dihwazi'i la lnceput.. in prirnelc luni de viat.ului.ate ca paril ill decoct de orcz :ii nici nu se inclllJcr:sC. "pc va ridica in sus ~j-I va sprijini pe umer ii s{.140 rnJ/rrHisil. pe hurt. In rncdiul rural.~i voco a bllnd a il linistesc rcpede iii a doarme in cltcva minute. Ia care se o lingul'itii de z(lhii. call par~ifJI adapt. Cifrr le sint pU!' oriont a t ive. hirh-oc arbonat.a mina D zilnic bub forma de lingurita eu lapte.ll'1'8 Iormula : lap to de VHCa integral ell 3. de mlHna. rnamei t isor. ia r In altii nu este suf'icicnta nici de 1GOIII ultima eventualitatc.eflza criteriul major este modul cum progreseazain gl'cutllte: unii cresc cu 0 zilnicil de 60--70 ml/kg/7. cum sint H umana sau Similac. 1(.intC'Ii t de fJ'ni j III(-]) I \lJ de luni dc· yja\. marna Be va ghida d up a iridicatiij« de pe etichetil ~i mcdir. a sug(ll'ilor s(m<'lto9i. 1..oracele ma mei.ah ar la 100 ml. .]lrinn D sub infI~ll'n\a razdor ultra~ "xDctitate cantitaicCl in acC'.\./ +4 ('Lu'. ell toa~k' din lor normals. a \(.a in caz ul cind sugarul regurglmama il va culca eu fal.'. r. Inccpc 0 parte sau.271).e absolut nccesar ad aosul de sucuri de fructe. (1/3 din Nu este neeesadi asocieeu vit. esle dupa masa).im p ul C' n s\1Qnri!o!' trag din hiberon f<'il'ii oprire . avind grijiI sa nu se depilileasd.30 In amina a 5-a iii a G-a . -est. \ip:'.a in jos. vd~n prude n] i'i noi rccomandam ca in luna a dcua Sa se f'oloseasca in gospodarie mmi'do. tulburilri de tranzit La multi in cazul alimentatiei eu Simi lac) . nu sint him: natural!1.121e in materuit ate prima si 2 luni 5e v a arlminist ra admini~tra 200000 u. ("liei. en rernediu. iar zearnilul are la unii vsugar-i un erect laxativ.i.i.60 daca se d au 5 mese.T'a\ia dp Jap te pentn{ 24 de ore ('sle de 150--175 ml . eel e 1 a It e pro d.: 30 ml de apil de orrz 2% SHU de de vaca. Lie hid u I d e d i I u t i c. cu orestere norrnala IlU est. tilra intrcru. se inr] i Vltam\r..'l in sup t. incill.' dl' VHn\ pr lumina ~oll.5% grasirni 1/3 apa dr' 2 % f) g z ah ar pcnt ru 100 ml din acest arnestec. Intre mese.e mHre de He]' ('[1]'(' Sf.lte fi Inlocuit cu nirnic a lt cev a. de ore.pere! care se ulei e\l yil. pliu« ell L! p t«. giisel)t. flurrwnil). SUgHI'U] est« iruscare Jill pu. suaarul o jlHUZ. A. se t re pt.et inei la p unctele 270.(. deci 1. sugar-ul ul iliz arca bJJwl'onu]ui ~i t. se recorn ano a fie a hdornenul lipit de t. rati a zil nica este de G~)O-800 ml.Hcpartizata la 6 mes«.iI'<1 ea unic1.or. fiirii microhi.'i grllsimi) ~iaccesorii. Gustul nephlcut ]\u se recomanda adaugarea interni ai biherOJ1ului. C. nedilu8t trebui sa (0111iniI 3. ]\u se schimbfl In rnediul calitate (de la fiert irnediat). Biberoriul bibc'l'onului ~i tet ina sa fie . Tonte D(.

mama se va spala pe mtini cu apa calda fli sapun. La sugarul care primest. Cre~terea 900 g/luna.ul. esential este ca ea sa rsmtna a proape paralela cu prima. sint foarte indicate sucul 9i pulpa de prersici.. (diaree. fractiunea de radiatii ultraviolete este ~i asa mult scazutii din cauza poluarii atrnosferei.i intinse.a 91 se create progresiv cantitatea la 1-2 zile cu cite 0 linguriia plna se ajunge la 1. acesta se s mesteca fie cu ceai indulcit.a mai devreme. Este absolut necesar sa se adauge vitarnina C ~ub for~a de sucuri de fructe. ' Nn. .arnina D primit.rsta de . de obicei din grupul parat~onuIUJ~ pentru ~dJ. sugarul are Inca t. Cum sed a u sue uri led e f r u ct e.eridinta de a sta indoit.a ell apa fierbinte. G r e uta tea.Sugar in decubit in luna ventral.a rnesei de la ora 10 sau/fii 16-17.mai bine . partea cealalta 196 197 . ~i dezvoltarea de [ructe 380. Sucu:Ile de cirese. deoarece sugarii n~ au necoie de dl. Daca aceasta curba este ascendent. 381. La noi in tara. a 2-a Fig. stfi c. in multe erase. mai ales cu cele infe- E!. a) CuI cat pe spate. tndepsrtate de trunchi fli mernbrele inferioare ~ma.a luna de viaVL ~ent~u evitarea infectiilor 9i a intoxicatiei cu substante insectofungicide (se 9t~e ca· plantele se. fructele se spala in mai multe ?pe 91 8e oparesc. Mama nu trebuie sa se mire d aca sugarul ia mai mult sau mar pUi. rare ori concomlt~r:t eu amlndoua. ~n c~zul hranirii sugarului cu preparate de lapte care sint tmbogatite cu ':Itar_nma D. d) starea econcmica si regiunea unde domiciliaz a familia. prune. Op arirea se poate efectua punind f'ructele . eritem fesier intens). deoarece adaosurile de vitamina D din astf'el de prod use acopera numai partial nevoile zilnice de vitamina D.) tot mai largo Pedaleaza cirid cu un picior. ' . g) tendinta la dlaree sau la constlpa~le: la eel constJpatl Se prdcra sucul de pol'locale.rcovi (prezi nt. Daca r arn lne orizont. .e sub eurba teoreticji ("ideala").e altele in cantit. de la v. 1\1 0 t ric ita tea g lob ala. ehiar Dezooltarea neuro-motorie Sugarul va avea mai mult control asupra muschilor sal. Inc ide n f e l e leg ate de ad min is t r are a sue uri lor de f rue t e. Cu fieeare siiptamina incepe sa stea tot mai mult intins. trateaz a e_u subst. va fi consultat medicul. tomatele. eu membrele superioare !ii. care au 0 cantitate mai mare de fier.>1oacaze . nu este un motiv de ingrijorare.acesta va face dif'icult. Sueurile nu se lncalzesc si.cu un aliment cu care este deja ohisnuit Iii pe care-I tolereaza bine.>i rimavara p . Aponti.e greu sucul de fructe. cele mai indicate stnt sucurile ~e mO. Fig.ala.ulcat pe spate Intr-o POZI\I: asimetrica: brai. Curba ponderala constituie indicele eseritial al cresterii sugarului. R~zatoarea de sticla. altii mai tirziu.strugeI'ea insectelor).daca nu-i place sugarului . se continua prof'ilaxia eu vitamina D.a curatenie. lnseamna ca totul merge bine. mai ales. misosrile VOl' deveni mai eoordonate ("eoordonare motorie"). SMA etc. ci dE uniformitate in alimcntaiie).ati si la primirea Iaptelui. traseul eurbei sugarului est. Doza zilnica de vitamina D va fi individualizata de medicul sugarului.a avantajul ea se procura usor.sueul de larmie fii de portocale. in Iiecare luna se va trasa curba poriderala reala a sugarului. e) educatia sanit ara a mamei (0 marna certata cu legile curateniei va determina cdat a cu administrarea sueurilor de fru?te fii trnbolnavirea sugarului). 378. Sucurile de morcovi si de mere ~lnt ma~ bine tolerate.s~rsa de vitarnina D.rersitate.In decit serie in carti (750 g/luna). pierSICI. Intr-o strecuratoare care se sculunda pentru citeva secunde intr-o cra tii. Milupa . Dealtfel. In luna a II -a sugarul creste eu circa 750rcspectiv 25-30 g/zi sau 175-210 g p~ saptamina.ttme pnnt. Simi lac. fie . (Humana. f) durata cit se gaS€flte pe piats un fruet (la noi sint.ati corespunzatcare vitarninele A fii C). Sucul d~ capsuni produce urticarie la multi copii. Nu se arnesteca cu laptele . La cei anemiei.). Se incepe cu 1/2 ling~n1. la nevore "dres cu ceai sirnplu sau indulcit. 382. ' C r i t e r i i l e d e ale g ere a sue uri lor d e f rue tela sugan sint: a) toleranta digestive. pe care sa se traseze 0 curbs normals ("ideala") de crcstere pe tot anul . b) gus:tu1 (daca-l prirneste cu placers}: c) anotimpul. pere.6 ~aptamini inainte.sucul de rnorcovi sau de mere' c in lunile de iarna \. struguri (mai putin eel de portocale) sint mai laxative. DacB. unii demareaz. de preferat merele . citricele. Progresele se fac totdeauna de la muschii capului spre cei ai oxt.a prin preparatul de Iapte lji cornpleteaza doza corespunzatoare. zrneura \.ante chimice. vasele in care se colecteaza sucul de fructe VOl' Ii intr-o stare de perfect. in lunile de toarnna . Vi tam ina C. Inainte de preparare.i.olerat fii e?:r. Dupa administrarea de sucuri de fructe multi sugari fac un eritem fesier mai mult sau mai putin persistent. Este bine SEl se Intocmeascii un grafi?. 103 rio are in Ilexie.iculatia genuIlcbiului (de catre coap~a flI gaI?b1i. alinele. tifonul. deoarece . Medicul pediatru calcuJe:za cantitatea de vit. A. clnd cu alt.a.rernit atilor. ba?~· nele . 102 . nu se fierb deoarece temperaturile ridicate distrug vitamina C. L u n g i mea sugarului se mareste eli 3-4 em in aceaet. daca sugarul este hranit artificial eu preparate industrials de lapte ce nu sint imbogaWe c u vitamin a C. este bine t.' Sucul se da. La inceputul lunii a doua.0-12 linguri]e. cu bratele dezdoite. rnorcovii. la cei cu tendintii la diaree: merele. in strat subtire. se ra [orsa sugarul sau de zarzaraturi sa primeascii un anumit sue de struguri sau de pere. colici. in lunile iunie-septernbrie. ~7~. cu unghiul format din art. morcovii.ul fli gamba de 0 parte intinse. Fiecare sugar i~i are ritmul sau de crestere . iar cele de.

Daca un adult introduce un doget in rnina sugarului. cu mi~cari de amplitudine mare. sugarul tine ca p ul t:.i suzeta in fiecare .l face ca sezut ul (regiunea f'esiera) 5ii fie intr-o pozitio usor il.a corrtrolului nerves re d us 9i ochilor. sacad at ("eil un cosmonaut"). z voltare a tcnusului muscular ara t a ca est e mai bine ea suuaru! sa fie cukat.bralele de-a lungul ca pului.a je : InUit ura pericolul aspirarii in caile respiratorii a lichidelor regurgitate ~i duce la inti'irirea mai rapidiJ a muschilor spatelui. spre mceput. s6-~i cunoasca marna. permi1.ul celei de a doua Iuni. sta intr-o pozitie simetrica I)i inccpe sli pedaleze dr. in ~i de yeselie. fie pe hurt. cu capul ridicat nu prea sus. ln acest f'el intestinale c. Limbajul.e in af'ar« fata de sold .ul celei de a treia sugarul culca t pe spate. Survine. se insoteste de miscari de supt ale diutaJ'ea sinului sau hiberonului.f]ectate. 8i' de miscriri le muschilor rnimicii. scata etc. I: et c I c. A. poz~Fe (i) cu 1'8 urn aru 1 marnei ~i cu abdome~ul strms. A' \ipn cstI' iDca rnodul sa.lt daca :llama cauz a lWrd. Inccplnd elm p a rt e a dr. modul de d. I) marna va fi calma.:hdoll"IC.i ai cefei. pentru a nu inceta decit murna de i])(lispozijie est.lzfl 0 l\lmiJ~a. degetele sugarului se desf'ac si.ificii de t chnic. 383. 1. incepind din a II-a-a III-a silptamina.i : va ii aliment.\I' T JUDii leaga aceste vocale cu un "h" (ha. are 0 oarecare indispozitie 51' agita.cariJe ramurilor.e Se mentine flexiunea sold ului 9i acea sU.ele lnt ins. Bratele sprijinul se face po antebrate.\cel'll: sugal'ul este prea st rins lIlfal)at. continutul progresa spre scgmentele terrninale lJ) Tip:ltuJ datil :! > .inuu 9i ~'e 'U:1 ton" diferit. Gingllrl:tlll. Cal~ura ~. ceai "ruEesc". u. spre stinga 9l in JOs (spre a ficat -+ sub . e) Ti]wtele declansate de colin sint acute. I.ind sugarului sa-Iii rind. VH mn nevra care este trecuta in toate carlile a unci comprcEc inmuiate in apfi ~~tlda (nl.ia acelor de ce asorruc. 11 este prea cald sau ll jene.ul lUI pe nurt.I c~~presnmea "'a Ii cul cat in p at. GJeznele ~i talpile sint int inse. Picioaro!« sint lndepartate ~i Inclinat.e tendint a de citiva ani). .. nereusind sa nu in8a in mod st abil . toarele rmc: art. sugarului. yipi'!.! ell It (alc(lolul in cantitate mare poale fJ aSplrat dlJ(:ind la intoxicatie 1). Sugar-ul mie dedt un obiect colorat. e) Pozitia in pat.ul !unii a doua ~iInceput. lunri mama nu poate dist. pl:ea put-erniea. alimental' l)i f\snpra tl'analimente (cafea. 2) c(' estc alimr-ntat . a muschilor motori ai globilor oculari (cci care part icipa la rniscarea globilor oculari) .inge deloc ce vre a sugarul Dcum ea Incepe sa perceapa nuantele cele sugaruJ. dcst.U de comunicare. EI simte ' a inca global: daca 51' simte bine. d) Sustinut de axile (subsuoara). urrn aPeturu . 104 . "crizele" de collta sau de fleat nlldominale la sugal'u! alaptat. superior sting din zona spline i -+ in jos pe III dircct. 0 chi i. Nurnai spre sf'irsit. he. de de crrusie de gaze.insa. (l'izele J110tiv prpcizat) se repeta. c) l\Iu~chii bratelor ~i miinilor.11e~.) va f'i pc burta 9i mama v a apasa incetj90:' cu ~lina d pc ahd ornenul sugarului. l":1sol(-. 384. el re actioncaz. Capu! are teridinta stea inclinat. el este dad\.at (la sin sau cu biberonul) ceva mal incet. Dacs scaunele sint nornu y((rs{!\uri si daci"i sugarul are un aspect normal. 91 (~e JOs a abdorncuului si inainlind sub forma 1111Ui rc in sus. alternat. aceste c{izc smt frE:cvenLe in luna a doua (dispal' l.. Incepe sa Intinda ~i sa ri d icr. Dad 5e de mai lunga de timp. din cind in cind pedaleaza. ' la f'lrx iur. sugarul emite citeva din organizeaza sub forma de 198 sa 0.) sau consunnd u un?!' medicarne. care VOl' Fig. sugarul sUi permanent eli pumnii strins Iuchisi."da i'l. Daaa sugarul este dus cu caruciorul in de jocul luminii iii de mi\. cioare") concomit. nu sint motive . privirea sugarului de 0 luna IlU "pri.edeaza. in ordinea ef'icieritei. ci sHi ell t orar. lipit "piele pe picle". Fat a sugarului incepe sa de"ina rnai expresivn .ipage~te "automat". in pat fie pe 0 parte. .apta.a (cum est.iv. 103). Daca i se trece un obiect r08U-stralucitor prin va urm6ri doar pentru cite va secu{lde. sugarul nu mai sUi un unghi de 4:)°.n incerca dlC " cu niciuna din accste \1 ". inca trasi inapoi. sugarulva fi capabil sa urnlareasca en priYirea arcHeI 3 luni el ya putea urmari obiectele situate in tot este important. Yill'zJi. discutati'i: sugarul \'.04).Culcarea pe abdomen a rnai tirziu st atiune a in picioare (fig.nte diareea. Foarte ineet. b} A~ezat pe burta. sugaruJ "se plicti~e9te" sau altminteri strabismul este trecator la aceasta 385. Pozi+ia pe burta are doua avant..a. v. mai penibil ~ Sf) jmu\~:~t8 de agilil\leljl nu se.are 58 apeJeaza la mea vrf'unei boli mai 199 . cah. este ud. degetele sint adesea desf'acute. se ll1so\-e~c de mlfica de mrloire ale . Pina la inceput.a din pi.. sugarul va fi tinut 2-5 minute In. EI capat6 treptat cont rolul asu pra m uschilor felei. de partea mernbrelor irrtinse. Umerii sint.' .ul celei de a treia luni. in tot cursul lunii a d oua. S8 t alit de mult. Da torit. sprijinit pe virf'ul picioarelor. de ora inainte de ora prevazut.a diferit in Iunctie de cum i se vorbeste. ehe).ent cu arnbele picioare. el stringe !Ii mai tare pumnuI (fig.n:ptat recotTlaIldiim. Fara a proscrie pozit ia de culcat pe spate.e aproap~ cont. Hhul Spre sflrsitul (':'.a pentru reincepe mai intens.IzctlL Nu uita1i sa fierbei.lZadec.]de" un este situat pe linia vizuals iii la 0 oarecare d ist ant a.te yorba de 0 manifest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful