P. 1
Emil Capraru-Mama si copilul

Emil Capraru-Mama si copilul

|Views: 1,508|Likes:
Published by Georgiana Dinu

More info:

Published by: Georgiana Dinu on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

EMIL CAPRARU HERTA CAPRARU

51 "

EDITURA MEDICAlA

• BUCURE$TI, 1984

Coperta

de GICA

PETR.E·

Multumim Editurll medlcale, cclegllor, psihologllor !iii p;\!\.rintilor, care prln trrcuralarue !\!Iisugestiile lor ne-au ajutat la aparttta acestel c<!lrti

I
!

CUPRINS

1. CREeTEREA

sr

DEZV OLTAREA
,~.~!

Perioadele copilariei Factorii care iniluenteaza cresterea Criterii pentru aprecierea cresterii Criterii de apreclere a dezvoltarii lritelegerea problernelor copilului

, .. , neuropsihice ,

. . . . .

10 12 13 18

20

2. IN A~TEPTAREA

UNUI COPIL
23

Despre ereditate........................................................ Lupta impotriva bolilor ereditare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notiuni de anatomie f$i fiziologie ale aparatului genital al femeii... ......... Organele genitale ale femeii. ,............ .... Menstruatia .............. .............. Celulele germinative (gametii) Fecundatia .................................................... .... Migratia tubara a oului si dezvoltarea sa pin a la nidatie....... ......... Anexele produsului de conceptie Dezvoltarea produsului de conceptie.................................. Factori care inlluenteaza negativ dezvoltarea produsului .de conceptie.... Sarcina normalii........................................................ Modificarile ce au loc in organlsmul matern, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Supravegher~a..remeii gravide ,........ Durata sarclUn...................................................... R~lul sorei .d~. ocrotire in perioada prenatala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I giena sarcmu N asterea norrnala Nasteri anormale " Lauzia Boli in perioada de liiuzie............................................ 3. SUGARUL Nou-nascutul (0-28 zile) _" '" . _ '" - .. " .. . tngrijiri in maternitate _ _. . . . . . . . . Ingrijiri aeordate nou-nascutului in sala de nalltere............. . . Incidente fiziologice in perioada de nou-nascut . _ " ,.. Alimentatia nou-nascutului .. __ _ " _. Iesirea din maternitate _ _.............. Supravegherea iii ingrijirile acordate In familie..................... .. Alirnentatia ............................. Allmentatia naturala

33 35 35 38 41 42 "5 45 46 47 49 49 51 56 57 59 71 78 81 88

92 100 101 103 105 108 109 112 113

5

1)IllcltlUl\,l de aHlptal'o din parten marnel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dlllc\llti\~1 de 1~ldptl!re din purtea sugnrului"""""""",. AlimenLulin nrtiflclul!1"""""""",."""""""".""", Vescln. Mod de fol05lre, """""""""""""""""" Conslderuti! generale asupra alimentnt ie! nrtlliciale ,,,,,,,,,, Vilarnlne """""""""""""""""""""""""""" l giena nou-nnscutulul . " " " " ,." , , ' .. , , , " ,., , , , , , , , "", , , , .. , , , Buin de curatcnie"".",."""""" ,. , , , , , , , ", .. , " ,. tnfl\~atul "", ,., , .. , , , , .. , .. , , ,,.,, , .. Schirnbatul sugarului ,.,', ,.,., ,.,., .. , . Criterii si observntii dupa care se stahileste starca de saniHnte II nou-nascutului

'12C
125 128 130 135 144
152

I'all.

141

140

157 161 163 163 166

Cresterea

.. " .. , .. ,., .. ".,', .. " .. ,.,' .. ,',., " .. , ~i dezvoltarea nou-nascutului . . .. " ,.,., Piclca ,.,., ," ., , , .. '" .. ,' .. , " .. , .. ,

, .. , .. , ..

, .. "

.
.

AHm~.nt.nl,ltl ..••. ,."., •. ,."., .....• ,., •. "'.,., .•.. ,., '. '. " '. '. " '. '. '. " " '. '. " : DezvoJtare9. npuropsihomotorie, , ,··,··,···· 8upravegherc ~i tngrijir!..".,', ··,··,,··,'······,·"'·····,··"··· De la i() III 11 lun!., ... , . , , .. , ..• , .•. , . , , . , , , , , , . , . , , .•...•.•.• , • , .•• , .• Alimentat1l1 .,""', •••• , •••••• , •• ,"'." ••••• , ••• ::::::::::::::::: •• Dezvoltarea. neuropslhomotorle .... , .... ·"·,····,·,· .. Snpraveghere. i t ngf ijiir ···········, .. ,., .......•...... De la 11 la 12 lun! , . Alimentatia , , .. , ,', , .....•.... , .. , ':::::::::::: Dezvoltarea fizicli I}i neuropslhomotorie " ····•·•·• Supraveghere ~i tngrijiri ·················,··::::::::::: Gimnastica sugarulul , , ,., J ocul ~i jucitriile , ' , Ze~trea sugarului. , , , ,, , .
4. COPII.UL lUIC (1-3 ANI)

~'5'4
251i

!li~M'

251'1 257 257 258 259 261
261

260
2&4
264 268

271

De Ja 1 In 2 luni
Alimentatia

Nou-nascutul Nou-nascutul Postrnaturul

mernbrelor Craniul ~i rata Sistemul nerves. Diferite manifestari Dezvoltarea neuromotorie Organele de simt. Simturi Manirestari anormale Regimul de vin\1i si alimentatia marnei .
prematur cu hipctrofie Ietala (malnutvitie

Caracteristici

Scaunele: l,lo.u.n1iscutuh~i: Exarnenul

anatomoflziologice

.

ale nou-nascutului.
, _

. .
. .

.

.

intrautertna,

_

_

_

dismatur) ..,

.

. . _

. .

Vilaminele . Cresterea 9i dezvoltarea Dezvoltarea neurornotorie Supraveghere si tngrijirl Reluarea activit:'!\ii mamel tn clmpul muncii De la 2 In 3 luni
Alimen t.atia Cresterea ~i dezvolt.area , Crester ea Dezvolt area mot orie si psihica Supraveghere 9i lngrijir!
It

. . . . . .
,

.

"

De Ja 3 la

Cresterea iii dezvoltarea neuropsihomot.orie Supraveghere iii lngrijiri De la '* la 5 luni si de~volta:~a. ncuropsihomotorie Supraveghcre iii tngrijir], De la 5 la 6 luni Dezvoltarea fiz!c~ :;;i neuropsihornotoric Supraveghere ~I lllgTIJlrl De Ja 6 la ? luni
Allmentatia Alimentatia

Alirnentatia

luni

_. . . . . . .. . . . . ..

_

.

. .
,

. . . . . .

168 170 172 175 180 182 182 185 190 190 191 192 1% 197 191 201 20~; 206 207 209 209 209
211

167

Relatiile dintre pll.rinti *i copil Cresterea *i dezvoltarea De Ia 1 la 2 ani..... .. Allmentatia ,

··························
,

··············,······:::::::::::::

282 ..
'

.•.
,

.

.

283 283 28;'

Creliterea 9i dezvollarea ·············,,···················· Dezvoltarea neuropsihomotorie ········,·················· Supraveghere. 9i In grijiri , ...•. De Alimentatia am ........•....................... la 2 la 3 ··················· , Cre~terea ~i dezvoltarea ·.··············

=:':':':':

293 .'::::::::: 293 . . 295

28& 287 291

~~~~~:l~l~h:ri~c(~r;:;frij(fo;rrt~~ea'
O. PRE~COr;ARUI, (3-6 ANI)

d~p~i~d~~ii '~~~~t\:::::::: 'd~'~'rl ::::::::

298

300

f1i~\~~~~~~ .s~~~: :'::::::::::::::::::::::::::::.:::.::::::::.::.::.:: : : ::.
A.NI)

309 311 313

6. COPiLUL ~COI,AR (7-16

_ .
.

217 217 222 221, 226 228 281 2:32 232 234 239
240 2[.0 241 244 245 21,6

Pil.rintii fata In fat1i cu ~colarul.., , '.'. : : : : ' Alim.~!1~atia .....•............... :::::::::::::::::::::::: Ingrijiri -. ,. . Aer soare si sport .................•...................... Se~aJitatea la copil ·7. YACANTELE

'. .
.

322 325 330 332
336

.

~re9terea

.
.

226

.

Vncanta la munte ,·····························,·············· Pe;\colele mediului alpin , . , .. , , .. , , ,

346

Dezvoltarea fizic1i s i neuropsihomo torie Supraveghere iii Ingrijiri De la 7 la 8 luni Alimentatia Dezvol tarea fizieil. iii neuropsihomotorie Supraveghere ~i Ingrijiri , De la 8 la 9 luni ~ezvollarea fizi.Gil ~i, !!p.l1ropsihomotorie, Supraveghere ~I !ngnJlrl., , .. : De la 9 la 10 luni . , , 6
Alimen tatia

Alimental

ia

, _ ,

_..

. . . . . . . . .
.

.

Vncanl~ l.a mare .. b" I",~ ..: ,. 't' 'p'l~t~ 'I~' ti~p' ~i ·~~~~~ie·i::::·.::::::::::·':: Provenirea unor 1m 0 nu vrrr nea9 e , Accidente de circula\,ie., ,····,·,·····,·············
CULIN A~ din lapte

,.,

. .

347 349 353
355

8. RETETE

Prod use industriale
Produse

pcntru alimentatia
......•.. :

sugarului

_..

.

,,

,

,

,

247 250 251
25'1

Prod use din cereaIe, fructe ~l legume ,..... Re\.ete pentru sugar : :.... Retete culinare Iolosite In alimenl.at1a COpIJU)U!. Mtncarurl de legume, . ... ..·,·,···,·····,····. , Mtndlruri eU carne., ,', , ,

: : : : .....•...

::::::::::::::: ,
,

,

,

, ,

. . .

2.52 253 254

~~r:ri '.'.":"'.'."'.:::'."'.'.'.'.'.::'.":'.'."""::::::::::::::::::::::::::: :::":'.
, .. , . , , .. , . , . , , ..•• , .

, . .. , . : : , .•. , ' .. , .. '

,

357 357 361
362

366 367
369

370

371 7

"... tesuturilor. este sensibil acelasi pentru toti.. .'i"'" Orelol. . :::::::::::::::: · · · · BIBLIOGRAFIE SELECTIVA " . . .. ... Aperitive . .. .. posibilitatea de a dobindi 0 noua cunoastere (capacitate) ramine latent. ..) . .. . P r inc i p iiI e g e n era 1 e a led e z vol t Ii r i i-a) Dezvoltarea este un proces eontinuu de la concepjie la maturitate. ... 1\'1 u rat i a. . .. . copilul trebuie sa invete sa se aseze inainte 9 . ... : .ul (parotidita epidemica. 408 412 420 424 426 439 405 378 378 379 387 387 392 394 394 397 391 399 401 402 401.. atita vreme cit aeestea nu s-au incheiat. de oompozitie ~i de Iunctionare a celulelor. care-si schimha ritmul destul de usor. " . dar viteza (iar~azij de la un copilla aitul.. proces calitativ. . nu se va studia daca un sugar de 7 luni sta in sezut. care se desfa~oara cu 0 viteza relativ constanta. 375 375 376 371t 373 1 CRE$TEREA $1 DEZVOlTAREA tngrijirea co~il~lui bolnav in familie . dar nu specified maturitatea individuala.. "'.. '" . . .. Boala diareica acuta .. Studiile statistice. . .a. . . Este tot un fenornen continuu... ere ~ t ere a. dar foarte intim legate: 1.. ... infect. . '" .... depinde de maturatia endocrina. .... c) Seeventa dezvoltarl] este aceeasi pentru toti copiii. . ..gustari .elul)::········································· Varicela [varsatul de ~i~ti' . maturitatea. . . masurabil.. . Viteza de cre stere variaza de la un copil la altul §i aceasta explica diferentele observate la adult. dar rezultatul sau. Salate ' . Pentru a atinge anumite "repere" copilul trebuie sa treaca prin anumite stadii. Cele doua mecanisme sint interdependente: viteza de orestere. Bol! ale aparatului re~iir~t~~::""""'''''''''''''''''''''''''''''' Boh ale. 2. De exernplu. . 3.. ci cum it face.. De exemplu. ... . ci cum se tine pe sezut ~i cu ce grad de maturitate.. se traduce prin modilicari de strucat tura.. .... . dar achizitia acesteia se va face rapid de indata ce i se iveste ocazia. n Tuberculoza .~' ~~ii~' Hepatlta virala (hepatita epidemicll.. proces cantitativ. Dezvoltarea cuprinde doua procese distincte. organelor sau corpului in ansambJu. ~. 9. .. .. ... ... .. '" '" Scarlatina '. . . Caracteristica fundamentala a copilariei este dezooltarea Iiintei umane de la ou (rezultat din unirea spermatozoidului cu ovulul) la individul matur (de 18-20 de ani) capabil de a triii independent in societate... Desert~. v Rujeola (pojar cori)············································· Rubeola (pojfu. Viteza maturatiei variazii de la un copil la altul. de modificare a proportiilor dintre segmentele corpului. Daca nu se las a copilul sii incerce ~i sa exerseze singur. ~i' .i''':_: d~i~i~'ri . '" " .pielii ~i mucoaselor ::::::::::: Convulsllle " Accidente si intoxlcatii . Diagnosticul nu se face prin ceea ce face un copil.. corelatia cu ceilalti pararnetri de dezvoltare.~~. .. tnsa mult mai greu de apreciat. Examenul medical la domiciliu !'legimul alimentar al copilului b~i~~""" Boli contagioase. se traduce prin modificarea dimensiunilor corpului. Este un fenomen continuu.. COPILUL BOLNAV ... Mlnc~':lr! eu ouA..MineArur! pe baza de fAinoase .c. ..... . b) Dezvoltarea depinde de maturatla ~i de mielinizarea slstemului nervos. unele manuale scolare ~i majoritatea cartilor de popularizare semnaleaza numai ca un copil "normal" sta pe sezut sau merge la 0 anumita virstii. .' Tus~a con~i~i~'i '(t~~~~'~~g~. nici un exercitiu nu va permite copilului sa dobindeasca 0 anumita capacitate (motorie sau psihica). curba greut.atii depinde de maturatia tesuturilor. Cresterea corespunde Inmultirii numarului de celule ~i maririi volumului lor.. . ".. . . " . . . Rolul pilrmtllor ca ajutoare ale medicului······························ Elemente de apreciere ale stari! de boalA' Date ce trebuie furnizate medicului. .

V irs tap r e ~ col a r a (3 . Puterea de perceptie este inaintea posibilita1ilor motorii. Al:m. detel'mina cele mai multe malformatii congenitale.d e ~ n t e p ~. ca este timpul sa mtr~ mtr-o cole?tJvJ~ate de copii.a protectia conferit. ajunge sa fie mult mal ~arlata" spre.. spatele sa fie drept ~i nu indoit.inirea ritmului eresteru ponderale (3 kg intre 1 iii 2 ani. Proportiile dintre cap. f) 0 aetivltate globala declan~eaz1\. . m!ecYll. Este perioada cea mai grea in ceea ce privefjte ingrijirile care se eer din partea mamei. 6 9.a obj~nuitl\. indeosebi ponderala. v 11 . puiul de om ajunge la s~ir91tul prlmu. se Int. mini) sa "vad1i".6 a Ill). BoM~re 1n . care cuprinde perioada propriu-zisa de scolar (sau de .tive sin~ ~al reduse decit in perioadele precedente. lar tali a se dubleaza la '4 ani.ndeo~ebl de calitatea ingrijirilor din partea familiei (diaree. 0 perioad~ cind sugarul nu se sprijinll ~i nu pli~e~te deloc. celulele omului in devenire sint extrem de vulnerabile.a de organismul matern. In capitolele care urrneaza Incercam sa lmtJell'l: ~e. J'easca . sora de ocrotire. medicului 9i sorei de ocrotire. EI poate eli se tirasca tragindu-se pe mtini. Mersul automat dispare la 2-3 luni. de V18~~ apar primii dinti. Miscarile dezordonate din primele 6 luni sint lnlocuite prin miscar! de Iocomotie 9i prin abilitatea crescinda a mlinilor. CU. Cr~9ter~a este lenta. iar tmbolnavirile au tendmta la generalizare ~1 evolu~le rapida. Evolutia aeestor b~h de~Jl1de atlt.enta11~. ~~\a de valorile de la nastere greutatea devine de 5-6 on mal mare la 5 am. urmcad. In cursul primelor 3 luni de Yia~a intrauterina (subperioada embrionara). Es~e peno~da c.l. care fiind tot timpul eu e1 este c~a rnai 1. plnll apre virsta de 7 luni clnd incepe sll "meargli" (miscnre voluntara). D.atea de control al capului cu ajutorul muschilor gltului.ipga acestea. Mama trebuie sa inveie sa deosebeasca limitele normalului privind stare a 9i manifestarile nou· nascutului. . fatui a atins 70% din talie 9i numai 20% din greutatea pe care 0 va avea la na~tere. Copilaria a treia sau virsta ~colara lIwepe. daca ne gindim ca in 9 luni de Ia 0 celula microscopies se ajunge la fatuI de 3 kg.a. .. perioada de copil mic (de la 1 an la 3 ani). tntlrziatii mintali plistreaz1i unele reflexe arhaice peste virst.terea9aracterelor neuromotorii ale nou·nascutu!m. unele tulbu· rari de comportament prin gregeli de ingrijire. carente alimentare etc. ajung 81i·~i coordoneze actiunile faclnd ca sugarul sa poata sta pe sezut. Evaluarea cresterii intrauterine se face in functie de durata gestaiiei (caleulul numarului de zile dintre ultima menstruatie ~inafj' tere) 9i dupa semnele de maturare ale diferitelor organe fji ale sistemului nervos. Copilul mare sau adultul i~i poate manifesta placerea numai prin mimic a sau prin cuvinte. tlpa. In pr imul an.l·n~Bcut aratam p~ larg cum trebuie sa fie urmarit nou-nascutul de catre medic ~l Bora de ocrotire cu ajutorul mamei.~l~e seaJ?a ca ea trebuie sa'lji imbogateasca ounostintele ~i Sa-91adapteze mgr~JJrJle in . Imbolnavirile sint dominate de: accidente.la 5-_ ani ~i se tel'mina la 10-12 ani.anate etc.le nu stie dec:t sa doarma Ili sa mghita. Este 0 perioada de dezvoltare relatlV lenta.de a putea s/\ meargi!. perioada de sugar (de la 4 saptamtni la 1 an). Viata incepe odata cu unirea ovulului femeii cu spermatozoidul harhatului. Acest deziderat se impune din primele zile. 6. holi de piele. perioada de scolar sau copilaria mare. Perioada intrauterina este una din etapele cele rnai active fji mai cornplexe ale dezvoltsrii. adaptarea vieW de familie la sosirea noului venit.lUl an sa mea~'ga_. 1 cm de Ia 2 la 3 ani). dasa s~ .3 ani) se caraeterizeaza prin mcet. perioada prescolara (de la 3la 6 ani). ducind Ia modificarea aspectulm general al cOPJlul~1. Este 0 per ioada lunga ~i grea pentru :nama. ingrijirea pielii lji crearea unor condiiii corespunzatoare ale mediului extern (imbraeaminte. intoxieaiii. ~atolo.a perioada.i.ata la lnceput.e ~ col a r ( 1 . deoareee in aceasta 10 perioadll au 10c 0 ser!e de incide~t~ fiziologi~e (ioter. flira a se putea sprijini pe gambe 91picioare. sa Iixeze *1 sa urmllreasca.!lcolar mic".>tl!. .e progresele sau anornaliile de dezvoltare ale copilului. ~e ter<:nul constitutional al sugarunn. La sf1rfjitul ceJui de·al doilea trimestru de gestatie..mea c:e§te in prllm~l an cu 20-24 ern.o:e de un spatiu mai mare de desfa~urare. ce incepe la 6 ani 9i se termina la 10-12 ani) 9i pubertatea. exclusiv Iact. de afeetlUm alerglce.. ~run~lll 91 membre s~ schimbii. Funciia motorie se desavirlje9t::.greutat~l erup\H cut.fJeca~e saptamina lji uneori in fieeare zi. " " 8. scince~te. i~i agita bratele 9i gambele.ezat" 91 a "Iooomo~jei" variazil foarte mult.Lungl. De la 0 fiinia care ~n prlT?ele z.~tere. Per I 0 a dad e s u gar (28 zile-1 an) se. Mielinizarea creiel'ului se term ina spre 3 ani. Per i 0 a dad e no u· n a s cut (0-28 zile) constituie etapa de adaptare 1a via~a extrauterina. . Pe I. vocea. In capitolul de nO'. incepe sa vorbeasca fli sa'lji manifeste personahtatea.5-2 kg intre 2 'Ii 3 ani) 91 staturale (2-:-3 ?m de 1a lla 2 ani. dar vtreta aohizi~iei pozi~iei "a. ochii pe m~mli sau un object care se balanseaza la 30-/10 em de fata 1Ul. nou-nliscutul ajunge (dupa 3-4 saI. In aceasta perioada factorii patologici. Este perJOada cmd ~opllul capa:.ru·famll1e. ca dominanta activita\ii sale este joc~l.). De 10. Perlmetrul cranian ere~te cu 12 cm (34~35 ern la na. raspunsurt specltlce. 46-~7 crr: la 1 al!)' Multiplicarea celulelor sisternului nervos se terml:na l~ 5 am. strlinutli. NUI?al mama are POSIbilitatea de a "deseoperi" clnd ~i cum geme.a 0 oarecare autonomie. de 0 i:nportan~a ~are eB~e cuno. proveni~i in majoritatea lor din afara. . 0 flln\1I cal e doarrne tot timpul. Greutatea se dubleaza Is 5 lum ~l se tnpleaza la 1 an. Bolile care domina perioada de ~ugar. unson. toate sistemele se organizeaza fji se dezvolta rapid.m primele eile se tntoarcs cln. cit lji de colaborarea medic pedlat. . sffrsitul PrJ: mului an.inde. cu pleoap~!e strlnse. 1. Buge 9i inghite copilul. 5.?int l~gate . Se c~mpIete~7:a denti~ia de lapte. deprinderea mamei sa observe fji sa ingrijeasca nou-nascutul) slnt de 0 importan~li eonsiderabila.gla este dommata de accidente. Perioadele copllarlel Copilaria poate fi Impar\it. de boli infectocontagioase. Parintii trebuie sa inteleaga ca ac:um c~pllul are ne:. caracterizeaza 'prm continuarea cre~terii rapide a greuta~ii ~i lungimii. ~ ~ . 4.torn. .nma~ur!\ sa descoper.). muschii spatelui se rnatureaza. cu 0 rata inexpresiva. Nevo!le nutri.resplra. mama eu:n sa in~rI: . boli intercurente.d sirnte mirosul sinului mamei sale sau. In aceast. Sugarul se foloseste de rnlini inainte de a putea sa-Iii Ioloseasca gambele. Per i 0 a d a i n t r aut e r ina (antenatala sau prenatala) cuprinde cele noua luni de sarcina. dar si cum sa observe dezvoltarea neuro-psihica a nou-nascutului ~l sugarului. e) Dezvoltarea se tace (1(1 cap spre plcloare. camera coreet incalzita fji aerisita. Rezulta ca ultimele 3 luni'de sarcina VOl'constitui 0 perioada de crefj' tere rapida.md famll:_a trebuie sa se preocupe de formarea bunelor deprmden ale cop~lulU1. cu teat. iar l~ 5 ani volumul sau atinge 90% din cel al adultulu. respirii mai repede. Alimentatia. • d) Uncle retlexe arhalce precedA mi~ci\rile voluntare. Per i 0 a dad e cop i 1 m i c sa u .a in urrnatoarele perioade: perioada intrauterina: perioada de nou-nascut (primele 28 de zi1e de viava).. 7. Primul stadiu al Iocornotiei In este capacit. Sugarul mie I~i arata hucuria printr-un raspuns general: "face ochii mari". In continuare.

Me d i u l r nco n i u rat 0 r .:!n tirziu. dezvoltati normal.electual 9i social) deoarece personalul (numar redus 91 necahfIcat) nu se ocupa indeajuns pentru a Ie satisface neyoile de ingr~j~:i fizice ~i psihice. d) in al 4-lea an 8 cm. Transformarile care domina sir:t: dezvoltarea somat. . Exercitiul joaca un rol esential in dezvoltare. timp ce la adult acest raport este de 1 :8. vii". pentru 0 dezvoltars normala.. Pe de 0 parte. ide n a ~t ere: traumatisme ohstetricale. adesea am amintit ca acestea slnt relative 9i nu se pot aplica cu regularitate la orice copil.bertare progre?eaza simultan. Cresterea mtereseaz a tnd~osebi membrele. Nici o inyata~ura 9i. Semne1e . in majoritatea tarilor industl'ializate.scolarul se desprinde de familie ~i se orienteaza catre colegi. Astfel de eopii vor prezenta 0 intirziere in intelegerea sensului euvintelor ~i in vorbire. 1 .ica (talie. segments ale corpuLa virsta de sugar raportul cap :talie estel:4. a vorbirii sau a controlului sfincterian poate sa se faca deosebit de devreme sau.cu 0 vitez~ aproape constanta .area. carne. dar devine evident in anumite perioade de crestere deosebit de accelerata. Cum maturatia sistemului nerves continua chla: in a~sen. A. B: ~ a e t.~~ Iizica.a adulta se face variabil de la un copil la altul. dar chiar cu un grad mare de competitivitate. am intilnit copii care difera de la medie in ce priveste unele trepte ale dezvoltarii (mel's. In unele familii aparitia locomotiei. este virsta perfectionarii functiilor dobindite.11. ~ragmentar. Paralel au loc transforrnari ale intreg~lui. un ccpil poate dev_em tnapoiat prin lipsii de ezercitiu.are I?ubertatii.ni?i un exercit.?.o r i 1ega l. de citiva am. vorbire etc. De. Trecerea de la copilarie la virst. Criterii pentru aprecierea cresterll Cresterea copiilor se urrnareste 9i se apreciaza prin miisurarea lungimii :.zyoltar~a poate fi intirziata printr-o carentii afectiri'i. Unele mame nu stau de yorba cu copilul lor. 13. Modificarea acestor raporturi este un proces continuu. aerul). Cele mai importante modificari ale proportiilor de la nastere ptna la pubertate Fig. Daca se naste cu 2 luni mai devrerne un copi~ are cu 21uni mai pu~in dedezvoltare in uter ~i este de prevazut ca ~iveluI sau de dezvoltare va Ii cu CIrca 2 luni mai in urma fata de copilul nascut la termen. copilul face progress rapide de tndata ce i se of era ocazra 91-1ajunge ~lll urma pe cei de virsta lui. Fetitele au tendinta sa mearga. tn ultimii 50-100 de 'tni s-a inregistrat. Pre mat uri tat e a. denurnit. pentru ca nu se poate defini "normalitatea" dezvoltarii. d) Sexul. Iunot. copin subnut. In cartea noastra stnt indicate cu aproximaiie "reperele" normale ale dezvoltarii . in timp ce sistemul sau nerves este pregatIt. Dupa vi~sta de un an.irz iati (Iizie. In patologie domina bolile aparatului respirator amigdalite boli iniectioase. traumatismele. se deosebesc trei etape: etapa prepubertara pubertatea propriu-zisa ~i adolescenta. oua) sau vegetale (fructe. prin supraingrijir~ ~I tea. b) in al 2-lea an de viata 10 cm. ~~n~tatea 9i ~omportamentu1 sugarului. Extremitatile la sugar sint relatiy seurte ~i au mU9chii slab dezvoltavi. zarzavaturij au talie mica. Pub e r tat e a este 0 perioada relativ lunga. ~i ajung tr-un rastlm. organism cu r~manieri profunde pe plan 'psihologic. 12. 12 vedem frccvent mame care dezbraca ~i tmbraca copilul de 6-7 ani.iu nu pot accelera dezvolt. apa. Pe'de alta p~rte. peste nivelul norrnalului. C. care marcheaza trecerea de la ccpilarie la vlrsta adulta.riti ~l indeosebi cei care p rimesc putine proteine amma1~ (lapt.na unele famllu nu lasa ~Inu ofera conditii copilului sa-si satisfaca nevoia de ml~care. caruia nu i s-a oferit ocazia de a 0 face singur.i greutiitii la intervale regulate. leziuni prm oxigenare intirziata sau insuficienta a creierului nou-nascutului etc.a) Alimentatia la sin are un 1'01 covtrsitor in cre~ter. F~ctorii dinaintea n a s t e r i Is ereditatea (constit~tla. Acelas] proces se regase~te in tnttrzierea vorbirii. " 10. ' D. Ritmul mediu de crestere in lungime este: a) in primul an de viata 25 cm. . int. L u n g i mea. dar tntr-un ritm variabil. Pe de alta parte.pu. In ce priveste comp?rtamentul SOCIal. tn astfel de familii mers'ul ~orbi. Aceste proportii se modifica mult in perioada premerg.o marire a Yalorilor medii 13 . Ar fi a eroare de a socoti cit orice capil care se indepiirteozii de la "narn~e" ar fi deficient mental sau anormal. Unele famlln nu ofera copilului conditiile afectiunea si ocaziile necesare dezyoltarii lui. mai mult. c) in al 3-1ea an de yiata 10 cm. modificarile caracterelor sexuale pnrnare (organele genitale) si aparitia celor secundare. f) in al 6-lea an 5 cm. sanatatea mamei. Copiii crescuti in yeChll~ orfelmat~ erau int.romo~omica). conditiile de locuit climatnl organizarea studiului 9i timpului liber al copilului ~u efecte nec~ntestabiJ~ asupra starii de sanatate 9i comportamentului.ia endocrina. Dezyoltarea depinde de maturatia sistemului nerves. in lui la nou-nascut ~i adult.Proportise remarca in ce priveste dimensiunea capului in raport ile dintre diferitele cu lungimea trunchiului (vezi punctul 209). Voruuiile sint frecvente 9i se refera la unul sau mai multe aspecte ale dezvo ltar ii. e) in al 5-lea an 7 cm. Este irnposibil de a stabili evantaiul "normalita.. 4-5 am la dezvoltarea adulta.. tutun). c) Mediul pslhie. sa se imbraee sau sa se spele singu. ~l c. Factorul familial joaca adesea un mare 1'01 in unele aspecte ale dezvoltarii. inainte ca sisternul ner. In cursul copilariei raportul intre lungime 9i greutate precum ~i proportia intre diferitele segmente ale corpului se schimba. ' ir: Factorii care lnfluenteaza cresterea .P de. genetlCii. peste. sa manince. infeetil le intrauterine.) la 0 ann mit a vtrsta 9i ulterior sa devina copii nu numai normali. iar pe de alta parte in perioada prepubertara ~i pubertal'a extremitatile cresc deosehit de rapid.os sa I!u Ii ajuns la un anumit stadiu. La consultatii. dimpotriva.t~ u?ui exe:citiu. Fen 0 III en u 1 de ace e 1 era p e. b) Faetoril naturali (soarele. Apare dentitia a doua. brinza. Insistam asupra faptului ca unii copii ating "repere" ale dezvoltarii mai devreme sau mai tirziu. sa vorbeasca 91sa-9i controleze sfincterele mai devreme decit baietii. greutate).ato. In cadrul perioadei. intoxicatii (medicamente. nu-i spun denumirea obieetelor ~i nu-i arate imagini. in timp ce alte aspecte ale dezvoltarii se incadreaza in normal. deosebit de tirziu. 0 arnbianta de afectiune inteligenta ajuta pe un copil dotat sa ajunga la performante maxime.a in mod obisnuit pubertate. Ia aceasta virsta cre~terea masei creieruJUl(~l decI a craniuIui) este incheiata.ea eon'trolul sfincterelor c~:mtact::l social su:.

Una dintre persoane mentine capul copilului la suportul fix. extinderea sportului de masa. La cap ~i la picioare se pune cite 0 carte. not. Copilul va fi masurat la fiecare . la tocul u~~i. 14. 2 -. Cresterea medie in greutate (dup a recuperarea scade. In familie. de la 3 la 6 luni .atii infantile. Valorile medii ale inaltimii slnt : Ja nastere .Masurarea perimetrelor: a) cranian. Eiaremiuitile relativ seurte la nastere. Factorii cauzaJi implicati In acest proces secular slnt sociali §i biologici. b) cresterea standardului de viajl! eu ameliorarea alirnentatiei copilului iii adoles.ferioa~e).8-10 g/zi (250-300 g/lunii). La nou-nascut. Dupl'i vlrsta de 2 ani. 3 - . ~i se masoara cu 0 panglica metrica de croitorie distanta dintre cele doua carti din mtinile adultului (fig. 18.lndu-se cifra respective: La dispensar ~I in colectivitati se Ioloseste 0 tlJa speciala. iar in fai. care este un dispozitiv format dintr-o platforma gradata.atile moderne. eu 0 maturare etic-rnoralu precoce. . Se observa.flent~tive. 15. Greutatea ~i lungimea la nastere nu s-au modificat esential. .Masurarea distantei dintre raeelui. Se asterne pe pediometru un scutec curat. d) premise mai bune de crestere prin scaderea frecvenjei bolilor inrectioase: e) sumarea unor factori psihici 9i senzoriali din societ. Este vorba de procesu! cunoscut sub denumires de "cre§tere seculara" sau fenomenul de acceleratie. ~" 17. 1).a persoana intinde picioarele copilului ~i impiedica fJectarea coapselor.iexpiratie (fig. Per i 111 e t r u Ito rae i e se mascara cu 0 panglica met. crese mal rapid dupa virsta de 6 luni (mernbrele s~perioare mai mult decit memb~~le in. perimetrul craniului este eu 2 em mai mare decit perimetrul to.in primele 3 luni .rii Iiziologice din perioada de nou-nasout) este: .a pe deasupra rnameloanelor. Ele se egaleaza spre sfirfJitul crestetul capului 'Ii coccis. dar iii un ri t. ca la sfir~itul primului an de via~a sugarii bine alimentati ~i coreet Ingrijiti sint mai grei ~i au olungime cu circa 5 em mai mare decit cei de la Inceputul secolului. Cealalt.85 cm. peretii laterali ~i unul din capete sint fixe. la 2 ani . de la 9 la 12 luni . In unitatile sanitare. celalalt capat este reprezentat de un cursor mobil. Per i met r u I a b d 0 men u 1u i se masoara la nivelul ornbili(fig.nlulmare ~l ad~lt. . masurarea lnllJ~imii se va face In pozitia in picioare. prirnului an de viata. la 3 ani . 15 . cului Fig. ~I as u r are a I u n g i m i i (inaltimii). posibilitati: 8) progresele realizate !n alirnentatia sugarilor au determinat nu numai scaderea rnortalit.r .e s~nt diferite la sugar faya . iar cu cealalta min a impinge cursorul mobil pina la talpi. 5 .. avind grija ca picioarele sa fie bine lntinse. linia medie orizontala trece la nivelul ombilicului.int o.). Marirea lungimii corporale medii este legaU\ de 0 devansare medie a maturarii eentului. C i f r e l e g r e uta pic 0 r p 0 r a leI a s u g ~.25. s. Se apreoiaza ca aecelerarea cresteril este intluentata In primul rind de urrnatoarele sexuale. Fig.20 g/zi (600 g/luna).de lungime ~i greutate la copii.50 em.115 em. delicate In f'ata societatii. se Intinde copilul pe un plan orizontal dur. iar posterior Ia nivelul protuberantei occipitale (fig. apoi se a~aza copilul dezbracat. la 6 ani . na~tere.stimularea cresterii [revolutia In obiceiurile traditionale In ce priveste cresterea si educatia copilului. 4 .aniversar~ a zilei ~e.15 g/zi (450 g/luna).MCislIl'area lungimii sugarului eu ajutorul pediometrului. b) toracie. apliclnd 0 mina pe genunchi.rica ce se trece in jurul toracelui. 5 a). o Fig. de exemplu 0 masa pe care s-a asternut un scutec. . 5 b). Pentru a fi exacta..egmentelor ~l proportrile dintre el. Per i 111 e t r u 1 e a p u 1 u i se mascara trecind panglica metrica peste frunte. .95 cm. 2). mijloace noi de informare a copilului etc. La copiii mari se noteaza cifrele circurnferintei toracelui in inspiratie ::.de cOI. mai ales in primii ani de via~a. ·5 c). tnsa.M<'\surareaungimii sugnrului eu ajutorul l panglicii metrice. Se citeste diviziunea de pe portiunea gradata. 3). Pentr? masurarea distantei dintre crestetul capului ~l COCCISe procedeaza ca In fis gura I!. Masurarea perimetrelor este de o importanta practica deosebit de mare. in tamp ce la adult treee la nivelul simfizei pubiene (vezi fig. masuratoarea se face cu pediometrul. avlnd grija ca piesa mobil a sa nu se deplaseze (fig. c) abdominal. . a parintilor :. in spate la nivelul vlrfului ornoplatilor. .Fig.ieducatorilor. 16. de la 6 la 9 luni . care conditio. . La nastere. Ja 1 an . aceasta trebuie efectuata de doua persoane. g/zi (750 g/luna).ate ~i lungime .m mai accelerat de crestere In greut. c) disparitia suprasolicitarii copilului prin munca fizioa . Faptul ca aceasta maturare nu este eoralata ridica probleme deosebite. Masurarea lungimii sugarului se face trimestrial.75 em. Crcsicrea diferitclor segmenie ale corp ului. DIm~nslUmle s. neazil. lunga de 1 m.

in care slnt citite sau consemnate in mod direct. 22. atlt la asezare. La copilul sanatos 0 cuta fermata prin cuprinderea pielii intre doua degete se sterge imediat. cind este necesara transportarea lui. Din t i i pot aparea la virste foarte diferite. cardiopat.Termenul Iolosrt In uncle carti si de unii medici . 6).n tar ire a. 21. ci prezints 0 usoara stare de tensiune. U nii copii se n~8c ~u unul SaU doi dinyi. De aceea oopilul va _ii prezentat. . tare~te apoi sugarul. dacd. numita tonus. Hipertonia. apucindu-l de axile. nefrite. muschiinu se relaxeaza complet. decii 19. "sugarul mediu" reprezinta media !ntre copiii care crese mult 9irepede.are 0 sernnificati« pur conventionala. Flucuuuiile curbei ponderaZe nu se considerii patologiee. c) Copilul peste 2 ani poate fi clntarit. deviatiile standard sau valoarea pereentilei . ob~inindu -se astfel greutatea copilului . in mod normal. Mai au un suport numit scala. Confirmarea diagnosticului de anemie se face In laborator. tesuturile pierd din elasticitate ~i pliul cutanat se mentine mal mult sau mai putin timp. dona tije orizontale paralele. in mod regulat. maninca cu placers ~i incep sa creases mai multo Altfel spus. sindroame nefrotice. 5) cintarele din unitatile sanitare vor fi cura~ate ~i dezinfectate zilnic . C l. Este un semn sigur al pierderilor grave de apa din organism (prin diaree . Daca li se da ceva mai mult. obtinuta se scade greutatea scuteculUl. . si nu de 750 g . in afara de un sistem special de citire a greutatii. in care se a~aza copilul ~i care este facuta din metal sau din piasa (de sfoara sau material plastic) (fig. Nu se poate vorbi de "sugarii medii". dar in multe cazuri este dificil sa se descopere 0 cauza ohiectiva. Dm 17 2Mama ~j copllul . aceast. Pie l e a ~ i s t rat u I g r as 0 S. 8) Culoarea normals a pielii este roz . 2) va fi depJasat cit mai rar.iv . prin masurarea valorii hemoglobinei.fie tabele cu valori normale de cifre care redau valoarea medie.Cintar pentru sugar. Pe masura ce copilul avanseaza in virsta. cea de sus gradata in diviziuni de cite 10 g. 1) Cintarul va fi ail8zat pe un plan solid (mas\1va speCIala. Se cinFig. se fixeaza ("se asigura") prin dispozitivul special adaptat in acest scop. Fiecare copil lsi are propria sa curba ponderala. un adult se dntare~te cu copilul in brate §i ap oi singur.ii decompensate. neavind aerul ca ar fi tnfometati. 20. mil?carile pe care Ie imprimam unor segmente intimpina 0 puternica rezisten~a. ca 9i hipotonia. pe clnd sugarul cu tonus muscular slab nu opune nici 0 rezistenta. Prin turgor se tntelege consistenta Ierm-elastica pe care 0 are o cuta de piele prinsa intre doua degete. dar uici nu se poate ~ine in picioare in echilibru perfect. cu cintarul de adulti. c) Blastleitatee pielii. Iolosind : . Pe scafa cintarului se a9terne un scutec curat ~i se face tara. La sugarul sanatos. Daca in primele 3 luni sugarul creste cu 150-220 g pe saptamina. ~e~uturile de sub piele conlera senzatia plaouta de prospetime. Se vorbe~te i~ acest caz de hipertonie. daca nu li se da hrana suficienta. 3) lnainte de fiecare clntarire se controleaza daca este bine reglat la gradetia 0.cuprinslndu-l cu ambele miini de suportul fix (nu de scafa) din partea inf'ericara (ca pe 0 Lava inci'il'cata). De aHfel se va vedea ~i In urrnatoarele capitols ca In prima luna de viata a II-a si Un sugar care nu creste in greutate nu este neaparat bolnav. cu cursoarele fixate in pozitie orizontala. aceasta se va face cu atentie. b) Turgorul. Un sugar nascut cu 3000 g cintare~te aproximativ 6000 g la 51uni ~i 9 600g-10 000 g la 1 an. iar cea de jos in kilograme. Pentru urmarirea greutatii sugarului se folosesc cintare speciale care. sint prevazute cu 0 mica tara pentru reglare. Ton u sui m usc u 1a r. pe cintarul pentru sugari. 16 rara zguduituri. progresele greutatii slnt din ce in ce mai mici.fie curba percentilelor. pentru ca in ult. Exista mari fluctuatii ale cresterii de la 0 saptamina la alta ~i cu atit mai mult de la 0 zi la alta. el se incordeaza. scaun).Greutatea se dubleaza in cursul celei de a 5-a luni (uneori f\\imai devreme) f\\ise tripleaza la 12 luni. Dups pierderi. acesta poate ajunge la circa 900-1000 g pe luna (30 g/zi). Dupa perioada de sugar. Paloarea pielii poate indica existenta unei anemii. paloarea lobului urechii este mai demonstrativa. diferenta dintre cele doua cifre reprezint. copii cu perfuzie etc. la 6 luni creste cu 100-125 g pe saptamina. Diferente mai mari indica insa 0 deficienta in crestere. se insotesc cu alie tulburari ale organismului. pot fi expresia unei tulburari motorii de origine cerebral a care impune consultarea unui medic specialist. In caz de tonus prea crescut are loc 0 contractura a mu§chilor. varsaturi). in timp ce la alvii primul dinte apare la 13 sau 14 lUI1l.imu l trimestru al anului sa progreseze numai cu 50-75 g/saptamina. se Iixeasa cele doua tije cu ajutorul acestui dispozit. Sint sugari careeresc incet ~i care par multumiti cu portia ce li se da. a) Tehnica cintaririi sugarului. mari de apa.a greutatea oopilului. 6 . Incercarea de a imprima diferitelor segmente ale corpului miscari pasive Intimpina 0 u~oara rezistenta. ele se verif'ica periodic de catre Serviciul de Metrologie. clnd copilul nu mai poate fi clntarit. progresul Subliniem cil cifreJe de mai sus constituie valori medii care nu corespund decit la putini sugari. din partea segmentului respectiv. La nou-nascut exista. persistenta culorii rosii a obrajilor poate Insela . medicul (nu parin~ii!) apreciaza in primul rind daca greutatea individuala se incadreaza in cifrele greuta~ii medii a grupei de copii cu aceeasi inalvime. pentru controlul greutatii. Cind ridicam un sugar normal.a culoare oonfirma 0 buna irigatie cu singe. este faIs sa se creada ca toti sugarii fara exceptie "cer" sa manince. aceasta este un semn sigur de tonus muscular slab [hipotanie ]. In schirnb.b) Conditii de respcctat. 0 u90ara hlpertonie ("fiziologica"). iar din cifra . varsaturi). ponderal este de 500 g la majoritatea copiilor. In stare normal a. ea sa nu se deregleze. ciroze. Pentru aceste fluctuatii se gas esc adesea explicatii. 4) cind clntarul nu se Intrebuinveaza. perfect orizontal. astfel inc it umerii lui urea pina l~ inalFmea urechilor. cit ~i la coborirea sugarului de pe cintar. ptna la totalul de 10 kg. la "zilele de puericultura" de la dispensarele de pediatrie. In luna a III-a. La copilul de orice vlrsta se impune cintarjrea zilnica in urmatoarelo afectiuni: sindroame de deshidratare acuta (diaree. cei care cresc !neet si cei care cresc moderato Medicul este singurul care poate aprecia daca un sugar progreseaza normal in greutate. de rezistenta speciala la palpare. Mici variatii de la aceste cifre normale sint lipsite de importanta. Intre 9 luni §i 24 luni. se coboara piedica pe care se sprijina tija metalica gradate ~i se verifica daca limba tijei metalice este in dreptul tijei fixe.

' . ci I]i miscarile.e.. reproductibile. la eo~ilu! elL' gi'iidiniVi _.sugar) sau a cotului (Ia copiii de virsta scolara 9i in t. int_lr~. respectiv prin examenul pozitiei intregului corp ~i a Iiecarui segment (cap. 23.n... In ce prive~te psihologia copilului nu exista un adevar unic..deplsteazii astfel punctele de osif'icare. Aprecierea perceptiei se face prin observarea copilului in mediul lui obi9nuit. La capitolul des pre sugar am folosit termenul de contact social care exprima mai fidel cadrul restrins al dezvoltarii sociale in primele luni de viate. alte persoane (adulte sau copii).te de dezvoltarc.. necesare Iorrnularii unui diagnostic corect ~i a unor afaturi eficiente. pentru njJJ'PC18reH ?8Zyo]ti\rll nf. dezooliarea percepiiei..ia noastre. completa:. 25. Caninii superior! Al doilea premolar inferior .eziuni.•.. inten'in ol'ganizalii!e de TD[>lsli elm care face parte _copl.. . In actul perceptiei intervine selecyia ~i interpretarea experientelor anterioare ~i a trebuintelor actuale in vederea adoptarii unei atitudini.serveste 111.a l. . percepvia se completeaza ~i devine tot mai precise. invat..iv8..urarea osoasa si erupt. .ntelegerea limbajului ~i vorbirea voi tane observarea ~i descrierea amanuntita eu eonsemnarea diferitelor trepte de dezvoltare a copilului.. dezvoliarea limbajului $i dezaoltarea eomportamentului social.' . ' 28. . . Din cele relatate de parinti ~i din exarnenul arnanuntit medicul obtine 0 vedere de ansamblu a stadiului de dezvoltare a copilului. . Aceasta 18 fata de parint]. Pe ling. in activitatea concreta §i de observare.. 0 avansare a aparitiei dentitiei.. ci de regula 9i de un proces activ de a reactiona fata de obiectele din jur.1 \'ir~tR m(.i Iunctiile necesare (de e xemplu.. trunchi.a a bilirubinei in singele nou-_nasc:u}ilol' determi.' in cazur ile de pubertate precoce) nu se iDSote~te de. este yorba de teste motometrice. lumea inconjuratoare..educatoal'ea are un 1'oJ co\'1r91t01'..at. . . in din amioa. invatr~l'e.' Mat u I' H rea. in plina desfa~urare ~i actualitate. Cu Loat. Sint necesare verificari repetate. Dupa virsta de sugar se observa in plus modul in care coanumite miscari invatat. .iunile cronice de.area copilului Criterii de apreclere a dezvoltar!l neuropsihlce in timp ce eresterii sint luate ln considerare modificari predominant..arii se observe. Se . Apreciern comportamentul motor prin observatia. d!l'prentj~rea creierului' fUllctiile aparatuJui locomotor etc. de llpnri1ie a dln tllur . .a virsta. 24.. ..e dezvoltare.lul (ol'ganizn\iije pioniel.~cicli:181e 8~lm2nist.-.i 24-30 luni J ncisivii mediuni inferiori .p~t i. Dezvoltare~ pl'opl'iu-zisa . dupa unii autori. Din ace51(·. rnimica ~i muschii fona1. . ' . in adevaratul sens la cuvtntului. 26.ta~ii publico ~i ale fiecarui copil in parte.ia dentara. de pSlhlf\tru fp de pSJholcg. .. HI c{\l'or smalt se coloreaz a in galben-brun.ie rnat. Frecvent se vorbeste global de dezvoltarea statomotorie. Unele boli. . cu radiografia piciorului sau genun?~iuIUl (la. o1'1ee gnljl t. prin stimularea organelor senzoriale. oblIf?~torl:U calitat.el'f) import.iei. ..bilitante. cunoscute medii ale apfU']iJe1 dintilor. I ncisivii laterali inf eriori Incisivii medinni supe rior-i I ncisivii latcrali 811 periori Prirnul premolar inferior Prirnul premolar superior .l descl'W dden\e reaC\ll ~...iind insa eli variatiile individuale sln.. Iie ccpilului in pnmlJ am de vJa\·a. Ctnd acestea se ef'ectueaza in conditii standard.racicli nele au tendinta de a se acumuln in to ate tesuturile care se calcifica. copilul (~i adultul) cunoaste obiectele. 0 S 0 a S [I ~. dsgetelor. ..ie.. care contribuie la reglarea actiunilor.l aptiiuc1ini :11(' p(' difel'i..•.ant.. Ta/dul.eaza dintii . Tot in domeniul perceptiilor intra ~i procesele de diferentiere. en mediul prin pI'oeese de intcgl'Hl'e: exerciiiu. Prin motricitate se intelege attt motricitaiea globali1.irnpul pubert atii).. Per c e p t i a este un proces psihic complex datorita caruia. .. 27.ekctunJe si afective. pentru a se ohtine un grupaj de concluzii veridice.tr.a 0 unitate dialeotioa.ismului (statiunea in picioare) ~i mersului. .. .. Lim b a j u 1 cuprinde activitatile . . . parlic:ip£l sUl'OJ'ile de oerolire. . T~. Cll multe pared controversate.irnp co 0 cl'qt. de pedlntnJ. g1ndire. ea trebuie amintita.. Jar la cop1lul geolar.. " . Nu trebuie lnsa pierdut din vedere ca Iiecare copiJ se dezvolta ca un intreg ~j eli diferiteJe compartimente de dezvoltare reprezint. UTe. .- . Cu exceptia primelor saptamini de viata nu este yorba de 0 reacyie pasiva la excitanyii din mediu. Tet. memorie.llip. se observa si 5e organele. . membre).. Cu virsta..incl'cs(' oficiaJ SHU neoficial . cit 9i cele prin care copilul utilizeaza obiectul respectiv. . Cu ajutorul acestei motricitati sugarul "percepe". permitind compara~ij obiective. Se ponte limite la radiografia miinii (stinga).tia. cunoa9tel~e. Com p o r tam en t u 1 Soc i a 1 cuprinde comport...). precum ~i reactia la mediul social. precum ~i asa-zisa motriciuue fina. adica miscarea miinilor. ~tructurile :. evniuarea de zvolt. . Dezvoltarea psihomotorie a copilului este 0 problema complicata. adica postura (pozitia) ~i to ate misoarile care sint necesare pentru dobtndirsa ortostatismului (statul in picioare) ~i mersului.abelul de mai jos). In perceptie au un 1'01 fundamental nu numai senzatiile. Psi hoi 0 g i a (\ 0 P i 1 u 1 u i... ' .Jl:i~lpr:lti\ ca un . in t. Dezvoltarea motorie normal a este prerniza pentru incadrarea sa netulburata in mediu ~i pentru dobindirea de experiente ~i de noi aptitudini. mt.e fie marne: in tirnpul sarcmu. afect.TI':bu.. .. atit cele de explorare senzoriala. 1\1: 0 t ric ita tea._ Caninii inferiori .area ortost.. de Iapte . precum ~i in situavii de examinare (create anume) in condiW reproductihile. pe h~ga cOl']llll pl'ofesora1. (vez i t. .. 0 accelerare a maturririi schelet. motriciuuea este primul compartiment $i singurul care este accesibil citra timp pentru observarea obiectioii. ..e radiografia osoasanu poate intra in cadrul examen~lor sisternatice ale sanil.. .!?. a miscarilor spon~i a reflexelor. familin este njutatil.observatiiie date]p considerabile Erupt.e. . . 6--8 luni 8-12 luni 7-1() luni 9-13 luni 12--14 Iuni 14-16 Iuni 16-181uni 18-20 luni 20-22 lur. frati. mcdificsri c. Rahitismul nu afecteaza in mo.. Prin dezooliarea staticii ee tntelege acea parte a motricitatii care .l nc('~.ali Lntive 'Ii Pentru abordnre a Iiecarei d.ea dintilor.. . sesizind semnificatia lor practica. . .uropslhlCe.. ca hipotiroidia fji af'ect. st. clubul'Ile sport n'"" \.ice (ca de ex~mpJu.11]('re Ie de vaclw1n.7. Ienomenele §i modificarile mediului exterior. La sugarul mic. 19 .ronice" incepind cu plinsul (tipatul) ~i ginguritul sugarului ptna 111.rat.lit ut il si\ini\iem pe parin\i Gum o. Am soc(. 1n perioHda de sugar.i\ Ia unel€ vlrst..p(II'e pl'in' confruntal'ea 8ct.ste cea mai hunii dovad a a rnaturarii bioJogice. In peste 2~)% din sugari prirnul dinte apare dupa 8 luni nu yonte fj C:(l. care apar in mod normal la 0 anurmt...a S811 prelungit.. den~a:'e.~'epel: al. Din contra. dezooltarea motriciuuii.. . dezvoltarii:. Al doilca premolar superior . mot!'. Dezvoltarea copilului a fost impartita in patru compartimente: pilul executa ca luntara.d.

6. f~mlhe unita. Sa-l inveti sa fie ascultaltor! Parintii sint datori sa supravegheze I)i sa indrume comportarea copilului. Testul permite evaluarea cunost. chiar daca sint legate de anu~lte r~scurl. 1979).le iei in series. eX?~:sll) . Este necesar ca un copil sa simta viata unui carnin. dragoste.rs~nala. c) cre9terea freev€lIj. Rostand). O. locuinta. Pentru prr!ntirnpinarea [[eestor tendinte lu viitor. cu 0 tehnica precisa pentru aprecierea succesului sau esecului. tn ultirnul tirnp 5e Iolosesc pe scara larga teste de orientare profesionaJii. Copilul sa traiasca intr-o farnilie in care este cinste. 7.torn din orasul respectiv. cu lcgaturi strinse 91 SIncere cu to ate rubedeniile ~i prietenii. cu o. asigurlnd nevoile de hrana.experientele pe care Ie' face singur. sa-i dai prilejul sa te iubeasca. dar ulterior societ. inf'orrnatii precise (cuantifieabile ) si obiective (independente de subiectivitatea examinatorului) asupra caracteristicilor mintale ale subiectilor. cu adaptarile necesare . sa-I accepti asa cum este sa nu-l jignesti. modestie. . c) oaliditatea: este cali tatea care face ca testul sa masoare !n mod real ceea ce trebuie evaluat. factori naturali.tUl caplto. identice pentru toti subiectii exarninati.l prezentarn in adaptare . astfel incit" prin actiunile sale sa nu genereze 21 20 . ingrijiri igienice ~i de educatie ale copilului. Copl1ul supraprotejat.er izeaza prm diierente individuals foarte mario Pe linga Iaptul ca orice copil are un echipament ereditar propriu. preenm iii ell conduci'itorii organizatiilor de copii ~i tineret.a a oopilului . Aceste reguli au fost stabilite dupa numeroase consf'atuiri tinute in orasul Ludwigshafen intre medici.i. care implies indeplinirea unei sarcini.copil" grapa de virsta de Ia 0 Ia 18 ani. La aceasta conferinta s-au formuJat c1teva concluzii: 8) dificultatile In dezvoltarea fli edllcaj. sa nu-l pedepsesti p~ nedrept. sa te familiarizezi cu lumea imaginilor lui. armonie. educatoare .orl.).S. 1. profesori etc. In psihologie. Cind copilul este mai mare sa-l obisnuiesti sil I. profesori.re 1a alimentatia naturala la sugar.rofesori de. pe searna specialistilor (pediatru. factori de terapie de orice fel. perceptie ~i dezvoltarea sociala.articipe la treburile zilnice din gospodarie ~i pentru gospod arie. Invatatori. limbaj. cu respectul ~i dragostea pentru cei batrini. Trebuie sa-i d~l pr:leJul. c) ini\ierea familiei in prohlemele de cre~tere. sport.) Parintii trebuie sa ramina la rolul de ohservatori (ce furnizeaza datele necesare diagnosticului).atile de pediatrie sociala au gasit ea pot Ii transplantate in orice tara. Sa-i arati copilului posibilitatile ~i limiteJe libertiitii umane! Parintii VOl' ilus~ra copiiului posibilitatile extraordinare de desfa~U:rare ale omului.. Acest termen este de origine engleza ~i a fost introdus in psihologie de Catell. La copilul de toate virstele in ultimul timp se Iolosesc testele. psiholocri i~v~tatori. cu inegalitati morfofunctionale in limite foarte largi.In zl.e. Conferinta Organizatiei lIIondiale a Saniitatii (O.M. punlnd uocentu] nil numai p~ volumul de cuno\"tmte. Gltal·IJor individuale ale copilului. Cu Inaintarea in virst. inser tia sociala etc.S.a~ ca artl~ol de fond ~e re~ista Del' Kinderarzt (nr. b) serisibilitatea : un test are 0 sensibilitate mai mare sau mai mica dupa cum el comports mai multe sau mai putine trepte pentru cJasarea indivizilor.. constituie un "model" cu repercusiuni asupra profilulUI cetsteanului de miine al tarii. sa nu-l Iipsesti de increderea ta. B. dimpotriva. Decupajul vietii este 0 necesitate a spiritului care incearca sa inteleaga ~i sa explice. sa respecte anumite limite in faptele sale In fa~lllhe (fa~a de parinti 9i ceila1ti membrii ai familiei)..ea . Frobel 91 Czerny. incluzind comunicarea grafica. Adulterul parintilor.M. prin supraalimentatie sau praetiei gre~ite) constituie 0 problema de mare actualitate !n toatii Jumea. incadrare socials in grup etc. 4. SL<U pentru notarea nurnerica a reusitei. invidin im~ogatir. 8.acumuleze experJente proprii. institutii de ocrotire ~i educatie etc.ei tulburarilor de insertie soeiali'l. Tntelegerea problemelor copilului tn tara noastra este considerat copil grupa de v!rsta de la 0 la 16 ani. scopul unui test este de a obtine tntr-un Limp scurt. Zeee. Stadiile de evolutie biologica exista lntr-adevar. 2. in conformlta~e cu inzestrarea 9i talentele fiecaruia. psiholog.p~ cai necinstit~. 'I' est e 1e. gimnastica ~i r~ntl. f) crese tulburarile de adaptare ca ~i perturbarile procesului de maturare.. in grup (organizatii de tine ret. Propriile tal. in gradina. d) . psihologi. Ele cuprind invatammtele clasioe pedagogice ale UIlUl Pestalozzi. competitivitate in concursuri.1el~~oastrc In mul~e ~c?li stnt neglijate. In inc~eler.SI\ . Sa tii un bun exemplu pentru copilul tau! Sa transmiti valori de traditie. ll) strlnsa Golaborare Intre medici. trebuie sa nu se piarda din vedere influenta mediului extern (familie.) de 1a Atena (1978) a fixat drept . Este 0 probe. acestea se executa de catre specialist. sa-l incurajezi ~i ~a te porti cu el cu res'p'onsa~lhtate. a perrnis sa se contureze 0 idee neta si obiectiva asupra inegalitatii aptitudinilor lor intelectuale (J. d) cre$terea numarului de accidente 9i a mortaliU\tii prill aceidente.!n practlCa p~.te [oei eu copilul tau! Respectiv sa-ti faci timp pentru copilul tau sa vorbesti cu el.m.ia eopiilor n09tri rezultii !n special din discrepanta dintre erefltel'ca 9i dezvoltarea spiritllaIa. e) se Inregistreaza mai multe tulburari de comportament ~i tulburi'lri tn viata sufleteasca a copiilor. Ele au fos~ gindite de ?atre aytor~ ca pentru panni'll ~l educa.30. p.tl afeetiv:~ c~re .ai . echilibru tn educatia copilului. "ferit de orice pericol" ajunge uneori un "mvahd socIal". adevar. Metoda testelor. sa trai~~~i in conformitate cu acestea.inva~atori. Diagnosticul dezvoltarii fizice ~i mai ales psihice va fi lasat.!l pubhc. psihiatru. ~a nU:l umilesti. Sa-fi iubesti copiIuIl Adica sa te bucuri de el. ca urmare a tulburarilor de adaptare ale adultilor la modificiirile aduse de epoca actualii in general ~i In viaj. ci ~l pe problemele de cl\lire fizictl ~i de via(.10 reguli pentru educatia copl~ul. adaptate Ia psiho- 3. b) grefieliIe de alimentatie (renunta.intelor dobindite (test pedagogic) sau a dezvoltarii neuropsihios (teste motorii. metodele ~i criteriile de ur-marire devin tot mai variate ~i mai complicate. sa nu-l descurajezi. La copii mari aprecierile (promovare. de inteligenta. aplicat de doua ori succesiv la acelasi subiect sa dea rezultate identice. sa-~l . afectivitate). alimentatie. obtinerea unor avantaje pentru copil prin l'e: la~ll neprincipiale etc. cu pr ilejul Anului international al copilului. 29. e) stimularea individualiti'tpi si a capa. ' 5.) Ie face corpul profesoral ~i orgsnizatiile de tine ret. Sa Iasi copilul sa debindeasca singur experiente de viata ehiar dacal su!eral Copilul accepta num. ar insemna sa-I studiezi intr-un mod gradual ~i evolutiv.A cunoaste un copil cu ajutorul unor perioade (Wallen) sau stadii (Piaget) repertorizate ~i net delimitate. !ngrijire fli educatie a copiilor.evoie chiar prin sacrificarea propriilor interese ~i cu riscul propriei tul~ pa: V18l1. d?r sint completate cu experientele acumulate in propria familie s~u . Si\-li protejezi eopilul! Adica sa-l aperi de primejdii Iizice ~i sufletesti l~ n. sUI:ori.?. In acela9i timp trebuie sa-i arat~ ca or~c~om trebuie sa recunoasca. in colectivitate (educa~.de valoare pentru copilul tau. in dezvoltarea psihica a copilului se urmsresc inteligenta ~i afectivitatea. colegi).guli p e n t r u e d u c a t I a e o p i l u l u t. aplicata la copii. sa te joci cu el cum ii place.a aces.a copiilor ~i adoleseentilor !n special. Sa luerezi eu eopilul tau! Sa-ti ajuti copilul cind incearca sa participe la munca in casa. 'In tirnpu] liber ~l in vacante sa participe la activitatile organizate de scoala. a propus: 8) stimularea cercetarilor !n flcest domenill. TesteJe mentale slnt instrumente de masura si au unele calitati imuabile: a) [idelitatea este calitatea care face ca acelasi test. facvto!i ?e asisten~a sociala. dezechilibre alimentare prin subalimentatie sau.~Iin general in societate (respectarea legilor statului ~i ale convietU1l'1lsoclale). Pe linga motricitate. dar ele se caraot. profesori.e e~p~rlenle ~int adesea hpslte . pedagog. jocurile lui sil. facultatea de judecata. re. login f(nneratiei tinere actual.

cromatina Iormeaza 0 relea fibrilara foarte incllcit.atilor realizate de un organism.e. mitocondriile. afeciiunii 'Ii incrcderii reciproce dint.e l Lu nevoic. La nivelul citoplasmei sint individualizate elementele obiective ale activit. Celula se cornpune din doua elemente fundamentale indivizibile §i complementare. in dczvoltarcs eont inua a noast. din trili!'i care ii d au prileju! c<'\ cunonsc. Familia trchuic sa fie cea dint. centrosomul) (vezi fig. 31. cromatina. a) Citoplasma.i viat.a. manifestilri sportive). conform expo· ric nu-Irn: ncumulnt. Cuprinde 4 elemente morfologice : membrana nucleara. Intr-adevar. 33. eel u 1 a. Sit·i oferi cop'ilului tri'iiri ell valoure de amintlri! Copilul se "h\'ilne~to".icii si echiUq. un ita tee 1 erne n t a I' Ii a vie t i i. aparatul Golgi.ii in care copiii Odfltil cu rcg\llile de comport. 7). cresterii sau reproducerii. Ere d ita tea se defineste ea transmiterea caracterelor normale ~i bolnave.urare.atii ansamhlului celulelor este in fiecare moment necesar supravietuirii organismului in totalitatea sa. 34. hialoplasma.rie iii popor.amen lul f8F< de pat. spectacole. La acest nivel se gasesc acizii nucleici resp onsabili de comanda activitatilor de sintezii ale celulei §i de transmitere a ereditatii. Cit 0 P I a sma ~ i n u c 1e u 1. pedepsire 1 2 iN A$TEPTAREA UNUI COPIL :. Cind nucleul nu se divide. In timpul diviziunii celulare. suma act.c prohle me sint lcgif'orate in Codul principiilor si norme lor rnuncii si viet ii cornunist. e xcursii . numit ciioplasmii §i nucleul.ni rind e In stare den. ArticoJuJ 27 prpwde ul:'rn(\t()~Jl'('Je: "Fj~cilrui mernbru de partid . ale et.. reticulul endoplasmic.i\ cl~ partie! ~J cuuz a soiialismului".i Despre ereditate Notiunea de viata tmbraca ansambJul activit. din generatie in generatie. tIll!l r a II 0 a s t I' il. fnt.suforlnF\ nici pentru el. vol incercn gil imprirni f'('spectal'ea regulilor prin H. este centrul vietii celulare. In natura. Celula este cea mai mica unitate a materiel vii ce poate sa existe in mod independent §i sa se reproduca.atii celulare (membrana celulara. La Iiinta umaria. c[diitorii.ivit. b) Nucleul este situat in centrul celulei sau intr-un alt loc al citoplasmei. in indeplinirea rolului ce rcvin« f'amilici in cre'iterea 9i cducurea copiilor. comanda activitatile celulei ~i permite acesteia sa se divida in scopul mentinerii. 32. Stiinta care se ocupa de ereditate poarta 23 . '10./\ BO ol'ic'ntl'ze In i1ccns\[i lu me -l ell poti Iii cerc-i () proprie suu un vcrd ic! nurr. fiecarui me mbru UTe ti rcvine 0 inaJtil ri'ispundere in intemeieren relatiilor de familie pe principiile mor alei socialiste .. actiunea sa asupra mediului tnconjurator §i influent a pe Care acest mediu 0 are asupra oricarei Iiinte. numite cromosomi. Studiul lor la microscopul electronic a adus 0 sums de inforrnatii considerabile. care sint corpul celular.e Hi gmdul\li de mat. nucleolul §i sucul nuclear. dcvot.ilor. In fel en 9i ndultul.abilit.1 pcntru respectarea regulilor st. naspJlHe~te. vacante.n alter oamcni lurnea (serbLiri de f'amilie. viata exista de la formele cele mai simple (unele celule vii izolate) pina la organizarea extraordinar de cornplexa pe care 0 reprezinta organisrnul uman. ribosomii.re socialist. celula este fundamentul vietii §i constituie punctul de plecare a intregii existente.are ill vietii si rnunci i. Contine elementele caracteristice ale individului din care face parte. acest. aparatul vacuolar.re soti. S{I a~teJlti de In copll numut npreclerlle pe cure le ]loate da eoniorm g radulul lip mnturare ~i propriei (lxp('ripnlel Copilul are nevoie do mull limp pin!'! :. In afara perioadelor de diviziune nucleul apare ca format dintr-un amestec do elemente greu de individualizat. nici pentru nlti]. aceasta se condenseazii tntr-un numar de hastonase.ii socialist«.

Mendel gindeste : "caracter".mele de genetica (in limba greaca. Din rezultatele tncrucisarilor efectuate. Asadar. trebuia sa se preocupe nu de asemanarea globala dintre ascendent ~i descendent.atii ~i ca va trebui s-o lamureaSCa spre a putea interpreta rezultatele pe care le obtine . celula primara a Iiecarui individ. In ce consta Insernnatatea exceptionalg a legilor lui Mendel? In primul rind. Este indicat sa se inregistreze ~i sa se tnteleaga sensul acestor doi termeni "dominant" ~i "recesiv" care se foJosese in descrierea oricarei boli rnostenite. 0 constelatie de gene strict individuala.otdeauna.-. 38. Dar. 9 ~i fig.at~:moniul sau genetic este compus din elemente ce provin de la ascendentll sa. . se terrnina definitiv. 10).atori au facut studii pe animale (fig. Cele doua celule germ~natlve _ spermatozoidul ~i ovulul . transmiterea genetica face ca he care individ dmtr-o specie sa fie unic. oelelalte trei sferturi slnt netede (vezi fig.lOl~~ gica. ereditatea actlOneaza in doua sensun dlv. 0 vizi dintr-o specie data nu vor putea da na~t.:. soma = corp). pe masura 24 ce tnrnulteste tncrucissrile. Diviziunea celul~ra normala (~itoza). ' . permitlndu-i chiar exprimarea lor in mod maternat. dou~ e~emplare din acelasi individ. Prin incrucisarea de "mazare neteda" §i "mazare zbircitii"..ic.ntenFoneaza sa . I1wma nu mai poate da nimic fatului. iar pe de alta parte. care se noteaza cu 'i?). genesis = na§tere).lntr. Concluziile slnt urmatoarele : . in cel a1 p~rn:."I"mazare zblrcita".Unele caractere nu apar t. In plus.e de la parmtii nostri. In realitate. pentru ca el reapare la generatia urrnatoare : caracterul netect este "dominant" caracterul zhircit este "recesiv".b. pentru a se descurca in lahirintul fenomenelor ereditare. EJ a observat facultatea lor de a absorbi in mod electiv unele subst. Tot ceea ce mostenim biologic de la parintii nostr-i se gase~te in ou. ce da na9tere la doua celule-fiice care poseda aeeea§i 1 25 .a unui anumit caracter particular. de forma a tecii mature. el intelege cli fata lui se pune intreaga problema a eredit. mostenit.ea. D i viz i U 11 e ace I II 1 a r a.3) ~i orulul (celula feminina. pentru a le tncrucisa.anel!ve~t_rasaturilor generale ale speClel. Acesta (la primi de la ea numai hranii 'ii ciildurii. inceptnd din momentul cind ovulul a fost expulzat din Mar.rn" I~ acelasi tlm~. Intermediat'ii transmi~~ii eredit. Datonta eredlta~ll. J?.le care sa-l furmzeze culorl nol. multi oameni i~l inchipuie ca ea poate 9i in timpul sarcinii. prezentind caractere diferentialo bine marcate: diferente de forma sau culoare ale bobului matur (zbircit sau neted. Scopul urmarit este la inceput foarte modest: i.ele de mazare din prima generatie se reprodue intre ele). A. toate boabele de mazare aveau caracterul "neted".e~edecit ~nui individ d~n aceeasi specie. ~a orlCar~ alt orgamem VIU (animal sau vegetal). pe atit este de complex ~i de diierentiat. In ceea ce priveste mama. In loo de a gindi: "organism".independente unul de celalalt . din punct ~e ved-:re eredl~ar. Fiinta ou~a?a. Noi vorn cita e x per i e n tal u i 1\1 end e 1 cu mazarea cu hob "neted" ~i bob "zbircit".portul erediuitii. Nu poate fi lndoiala ca rolul tatalui se margineste in a _furniza 0 celula (spermatozoidul). Este o adevarata minune ca intr-o singura celula sa se gaseasca to ate triisaturile vazute ~i nevazute. sa tnansmita cite ceva din ea insa9i fiintei re care 0 poart. Pe cit pare de simplu. 35. soiuri de mazare foarte stabile. un anumit painmonui genetic [erediiar}. functia lor ereditara.eprmda Ia p~ant~ decorative polenizari artificia. doi indi . care ~e [nseamna cu . . Totusi caracterul "zbircit" nu disparuse. Mendel a st. ci de prezenta sau absent. verde sau galben). Odata cu unirea spermatozoidului eu ovulul.Caracterele ereuitare ramin individualizate: caracterul "mazare neteda" ~i caracterul "mazare zbtrcita" ramtn. 111 organism diviziunea pleaca de la 0 celula mama. rolul de transrnitator i a1 parintilor.a generatie . Aceste rezultate 11impresioneaza curind prin regularitate.e~gente: pe de o' parte.iut sa aleaga. In prima generatie. in care toti indivizii erau hihrizi "mazare netedil. se observa cum reapare caracterul "mazare zbircita". ?lll ca:e se dezvolta organismul uman.lao .ante colorants (khroma = culoare. extinde ~i diversifies culturile. acest caracter se constat a la un sfert din aceast.1.priID:e~te de . gametes = soti) si anume spermatozoidul (celula masculina.atii slnt celulele germinale sau gametii (in Iirnba greaca. nu e4-ista formula interrnediara. de lungime a tulpinilor. In a doua genera~ie (variant. 36. de color it al tecii. 8). se observe ca in prima generatie to ate boabele de mazare erau netede. In anu11856. . LegiIe lui Mendel. 0 pisica nu va da nastsre decit la piaicivIn aly~terrr:~nl. la.la parIl!tll sal 0 a~U:nlta l!l~~~~lllre.~rsta deotrelzecl ~l patru de ani _ Mendel desfaaoara cercetari asupra hihridarii la rr:az~re. dar dupa procese de recombinare "se aju~ge _Ia u~ ~ns~n:blu.t smgur~ exceptie de la aceasta regula: ei reprezinta.as~gura permanerua earacteristicilot diferi~elo: ~pec~~de fnnte . Cromosomii sin: su. 37. Termenul de cromosomi a fost folosit pentru prima data in anul 1888 de catre anatornistul german Waldeyer.a in uterul sau. Ulterior alti ceroet. C rom 0 S 0 m i I. Exists doua feluri de diviziuni celulare : una norrnala si alta reducticnala. claritate ~i constanta. Gemenll adevaratl (unioitelini } sin.se unesc §i Iormeaza celula-ou (zigot). el stie sa extraga legi care ti permit sa prevada rezultatele Incrucisarilor ultericare. ered~tat. in cel al variatiilor individuals. el a avut intuitia geniala ca.

g) dcpi1rtal'(...1! lIjJl).(\l' de pel'echi de cromosorni. S'au idcnt ificnt 4 t. rezultat. Exemplarele din f" stnt Incrllcl~atel zblrclt": 4 excrnplare de mazare din slnt nomoztgote pcntru gentad:1'~~~~~~nd~~i~ Ig~r~~l~KUlncrucl. l "nedle 8 stnt homOzlgote pentru gena '"ncleda" !I au curactcru . llceea~i functie ~i. 'I'rans rormarca crumosom ilur in material nuclear (cllIjJi) Ca tt.cst.ul crl fieca1'8 cclula sexuala ouprinde donr cchivalcntul UI1(.rlldl "11['(' cei rloi pl.aro Intre ele.Cll oJ. d ~ In curs de crcstcrc: b)-d) pr(!gl'itil'p pcn tru d lv iz Iuue: erornosorn ii S8 conturcazn apoi se dtvtziunr-a Il)I' lU!lgitlldinnif1." hlbrlde $1 au caracteru. Fi 9 _ tneruci~area unei vaei de rasa nengra c~ o ~~ea rosie en dominanta de negru asupra rase: \ ro~ii (dupa Kuhn).xmnzllre zblrclU.'.ru fiecare specie). 5111'(>1'(1 diviziunilc care Ie VOl' face si\ de vinii cr-lule I'CPI'OdUC(1\'()<l1'8 (prnnc(1). ~leioza Dif'ercnta san dlvizlunca fundament. a) celulj produce mtzraren 11 Divil. apoi. gra cu rasa rosie reccsiva (dupi1 Kuhn).icul). Hstfel inci\ In cursu! fecunclatiei se I'oalizeazi\ ruunirca dif'oritilor cromosorni. un tClsut sau un adult (In care dif'eritele organa slnt perfect rlof'ini to).!l ~~ cromosomuor . celulurii pcntru Iormarea cclulelor scxuule (gafa\lt de diviz. Crornat.iu nea n(ll'lllal(\ COnsUl ill fupt.ide. pentru cafe t iplicare per mite crH~ler'ell sau rnentinerea inif'griL(I\ii organului.irni (fig. l') . 11)···j) ineh('l('rc~a pr(){'csllliJi d(~ rl Iviziune: strangulun-a cf tnplusmct ]"!fna 13 apal'i\ia a 2 cf'lulc distinctl'. 2 exemplars de mazare n Fig. aeelasi niu ereditar.ala t .re stnt hlhrldc . H.)i ai c('lnki. Diviziunea ee]ulfJ.).i cromat.oare. la nivelul nucleului. Aceasta este adevi'il'Ht pentru 0 celula.io !Ii invuriabil pcnt. Ia ro aliz areu do organe IoarI. 2 exemplar" oe mazAr" caraetcrul "neted". schimb.l ).1lC t C .j"'('Z3J'Pil crurnosom ilnr 1n rus ocua...jre a st. Ccluln-Iiicr.n diviziunii.inn ~i crornosornii :'lnt vonst. 11). din 1". se constat!i ci't lnccprnd do In buz a unor celulo aserniinrlt. va fl IdentilCi!. Fiecarc tip de tesut posedl1 ritrnul SI\U propriu de I'Pinoire.tortat: f) . Accste cclule iau nastcre din eelule-s1l9(" preze nte in glands se xualn considpraUi (oval' SHU t..itu it i ill' principal din acid desoxiri- meti).e diverse. all tncructsarea ma~nre netedl!. arhitecturli intima.ribuirea prin injurn(itiij. F' 10 _ tncruci~area unul bastard din. d aca se vcrbeste de feCl111c\ntip.impi succesivi In dest'iJ~ul·al'f!. on tntre ele In F'. 39.illnea cf'llllarA.ate . n . rasa nen· ig. Con s tit 11 i a (' r 0 III a t i II e i s i Her (l III o S o III i 1 (1 r. Ia am.rR est. so ajunge pri n difcl'('niciel'i succesive. ajunse In un oarccare gl'ad de mat iuit. Ele so inmultcsc.@ ff f2 In M toatc dtn 8 8 stnt x ® @X@X@X@ ®®®®®®@® Fig 8 _ Transmlterea caracterelor "neted" ~I "zblrcit". ! I" t te noanele de maz!!.uirii . n identic CIl eel al unci celule normale (null1(\r carncl. .a din Ilc()a~L:l fpCllIlcla\ie va contine 1111 un. care duce In do dublarca apoi la dist.ocului de oro ruat.e dcei un principiu fundamental al suprnviej.c rist.

' Pentru a intelege aceste notiuni. Cei 2 oromosomi sexuali sint similari la femeie. are un aspect neted: gena "zhlrcita" nu este vizibila . iar eel de heterozigot la suoiectul care are doui: gene dif'erite pentru un caracter dat. unul din cromosomii X ai perechii crom()somil()I' barbatul poseda un cromosom X la 0 jumatate din celulele sexualasi mosom Y in cealalt. Se afirma ca la om exista probabil mai multe zeci de mii de gene repartizate pe cei 46 de oromosorni. Ansamblul genelor unui individ constituie genotipul sau. Car i 0 tip u 1. Fie cil. 1960).ituit dintr-un ansamblu de perechi de gene. Prin fenotip. 42. adica posesorul a doua gene diferite.1 se deoscbesc. este eel care determitui copilului care se va naste. Genele nu sint distribuite la inttmplare pe cromosomi. 41. ne vom folosi de un exernplu simplu ~i concret. . Acesta are 0 dubli1" Iunctiune : pe de 0 parte. realizind perechea a 23-a de cromosomi (XX). se aseamana. cariotipul este constituit din 46 cromosomi. In timpul diviziunii celulare.nu to ate genele unui genotip sint In mod obligatoriu vizibile . la harbat exista un cromosom X ~i un mic cromosom Y.-x-~. Aeestea slnt suportul patrimoniului ereditar.a jumatat. Formele diferite ale unei gene ce determine un caracter dat se cheama olele. fie c. In timpul Iormarii celulelor sexuale. dupa 1-2 generatii. Este numele dat ansamblului cromosomilor unei celule.ati Iunctionale numite gene.mediul tnconjurator poate influenta fenotipul.). Acest nurnar este caracteristic f iecarei specii 9i poate fi regasit egal §i sub acecasi forma in toate celulele unui organism. femeia are. virgule. Studiul morfologie a1 aeestor cromosemi a permis (dupa talia !Ii dupa dispozitia punctului lor de unire) de a-i clasa in 7 grupe (olasiiicarea Denver. Hezulta ca la sfir~it ne vom gasi in prezenta unor lanturi ADN duble absolut identice cu dublul lant initial. Iiecare crornosom se dedubleaz a in doi cromosorni Intocmai asernanatori. de sex masculin }. 12 - If --22 individ de sex masculin Cromosomii umani slnt regrupati in 22 perechi de cromosomi autosomi plus 2 cromosomi sexuali (gonosomi). caracterul care se manilesta este in mod ohligatoriu eel care este determinat prin cele doua gene identice.-X-xx 8 -7 -- ~~1 -~-~ -JT(t -x-X- -m~- [j _. astfel. in 1953). careia ti revine un 1'01 precis in forma rea individului. Acestia difera unii de altii prin talie ~i forma (bastonase. Pentru un homozigot. diferit de tara de bastina). Genotipul este const. Din contra. dups acest cod. fiecare cromosom este constituit din juxtapunerea unui Ioarte mare numar de unit. deoarece cromosomii sint perechi. Fen 0 tip u 1. . populatia americana de origine japoneza. asa cum a stabilit Mendel. caracteristie sexului masculin. aducind in celula fecundatd fie un al 2·lea cromosom X {copilal este atunci de sex feminin). 0 gena conditioneaza culoarea neagl'a sau culoarea alb astra a ochilor. CeJe doua gene care comanda culoarea ochilor se grlsesc pc cele douil. trebuie sa se Lnteleaga ansamblul caraeterelor vizibile la un indicid.e. forma dreapta sau coroiata a nasului etc. S-a spus mai sus oa Iiecare caracter este determinat de 0 pereche de gene. Daca cele doua gene sint diferite. Pe fiecare din cromosomii unei perechi se gasesc in aceleasi locus-uri gene omoloage.a trasatura. are 0 talie mult mai mare declt populatia nascuta ~i crescut. til timpul diviziunii celulare se pot pune in evidenta nurnarul de perechi de cromosomi pe care-i contine nucleul. Deci caliiicatioui de homozigot se dd subiectului care are de doua ori aceeasi gena pentrti un caracter dat. G e n a. Din contra. in experientele lui Mendel.iva este homozigotii pentru acel caracter. Resutu: cd barbeau. alta. 9-- fO --II --12 C TIrf fJ --14 --/J wrr D -fl-(f -x-~[ -~(\-~"'Cariotipul unui -1\. 40. Cind cele doua gene slnt identice se spune ca persoana respect. In mod obligatoriu. Iimitlndu-ne la doua caractere posibile : "oehi negri" si "ochi albastri" (flg. 0 gena este deci o particula dintr-un cromosom. In ciuda taliei saJe microscopice." -x-x- -X-x- 16 ----·f7--f[} 19--20 f -AY A-A< Fig. Se irueiege astfel permanen{a patrimoniului genetic al unei specii de-a lungul nenurniiraielor dioiziuni eelulare ce s-uu succedat de la apariiia sa. La om. Acest arnplasament poarta numele de locus. reprezer:tarea codului genetic ~i pe de alta parte. G e ned 0 min ant e ~ i g e n ere C e S i v e. De exemplu. in acest eaz. G e not i p u 1. ca un bob de mazare hibrida. s-a vazut ~ai sus. cind un subiect este heterozigot. Dedublarea cromosomului. locu~·uri ornoIoags ale unci perechi de cromosomi. Aci intervin notiunile de dominanfa ~i de recesiviuue. in celulele 28 sale repsoducatoare. cirlige etc. fiecare gena are un loc bine determinat pe un cromosom. Fenotipul depinde . care poart. de cea de fenotip. dar nu sint superpozabile din urmatoarele motive: . 'tJlI_ ~-f) X-R 1--2-3 A R-X4--5 IJ -8. fie cromosomul Y [copilul este. dar ~i diferentiata in aoelasi timp. 43. binetnteles. Notiunea de genotip este apropiata.a in J aponia (explicatia consta in rolul alimentatiei din primele luni de viata ~i in intregul mod de viata.: c~l al culorii ochilor. 44. se va manifesta numai una dintre ele. are Iunctia sa de a trans mite 0 anurnit. _ . de genotip.a simultan gena "neteda" ~i gena "zbircita". Fiecare gena. 13).bonucleic (ADN) (descoperit de Watson ~i Crick. reglarea tuturor activitatilor rnetabolice ale celulei. persoana este heterozigoui. se p«t l'ntlmpJa trei posibilitati : 29 .

in uniren unu i spennlltozoid cu un ovul.'/'C'Cc" /?J..::lc. na unat.. . un cromosorn X si de un crornosorr. (e un el'oX are 0 • "" .J '..n X f. cunoscut. • .yoital'ca \111\].:_.OIJlJC _. 1 llJIllcro. dar plassdi. Astfel 0 celula poate avca._. Gena "oehi albastri". uornOS(11·II' "ee ·l mascu J'In ('sip .0" e ovulele sale pl'irnesG un ero.Dif'erite genotipuri C{Y-&Cc::w' posibile pentru 91c"/7. I ":1te din flh..d/'//' "c>s/C' ~c!'C't!'.'/. a) Combluarile cromosomilor stnt enorme.. CI'omO~.ate elm spermnto7. ceea ce in rornaneste Soar traduce eu "incaleeare". 19~~lte.e detern·· t d . nou " .'U ell 2 crornosomi ." "oelll albastri ..•A~~. cro rnaud c. " tl. respectiv 225 = 8 388 608. . .'/Pc7S'//'/ /"~""S'Oc. \ MrlH\tuJ poarta in toate celulele .::>d//7d"J?/"/ II OC.1 gena el este heterozigot.{t din ce]e cxpuse 'lnE~j sus.m X de UJj C1'O'lWSC'D1 tU j' lee '_ '. xx a fexy cundl'. i H. f' . Ea nu se manifesta dectt ctnd este prezenta In dublu exemplar. in final dis\rihutia c in c(dule~eoi~leIOza. In timpul rneiozei (punetul 38 B) repart itia eromosomilor materni ~i paterni 5e face la intimplare. de 4----. din cei 23 oromosorni . '. In timp ce gena "oehi albastri'' ramtne mascata. . " ·l)O. I ue . .nll(f! tahe ldell.s: re]JI'OdUCll Loan. (. " Cl GI110S01l11 Sill! mal Sa sa exact de crornosorn i si ast. din oul t{ tOI' a rloi cromosorni va f"ta. urmate de sudura capetelor . . t) D('terrninal'ea se xnlui eopilului "cx'w J • I· 1!11Ill. ?JC'.cromosorni onl0~ ~..) J.r-un ou PUl'ti\tOI' d~./'/ 07/'& . .a mesajul ereditar.d n toa .' X-. Provenita.er.• \11.'i. care se manlf'esta totdeauna..'. Am arat. e1 este homozigot gena ~i nu poate ave~ decttochl albastri . d int. ' "romosomu lll .. '. . •.tiei este lui cornplet..ul's1d L:l~'. Or. Fig. invers.·l_ d.ln-un G.e ce U (' e sale (! oi .arn cum se face transmiterea din generatie in generatie.::lC"?//' c9~c9S'//'/ p. consU. ° Conceptele de dominanta ~i de recesivitate se reintilnesc de asemenea in domeniul patologiei ereditare. . cealalta celula-Iiica va avea.I.nat chiar de 11\f'ccu oVlll'll .je .) microni : Cf(lmo"c\Jllul j. Icsit.f>. Aeeste amesteeuri au loc Ia inceputul meiozei eind eromosomii se alipesc \\i se impreunu. rn.'iJ'!'· I' t'!' t' ... Daca int r-un ovul un spcrrnatozoid ell un cromosom X. este 0 genii recesiDIi. nuca : yC I .' '. Gena "ochi negri" este genii dominantii. mauifesta deci N It' N A A A /71?§T/?/ OC'''?/ .daca subieetul poseda doua gene "oehi albastri"..llltre crornos(ID"d ~i z·ull.t. c. 13 .. llnUIll1c!IVH! este det.7& c9/'C' ..... ... "'Il'la a Iir '1. deci la persoanele homozigote.i un cromosorn Y: jumat. n 0. cro~na~ide..3 ~) I 30 . avind 0 mare importanta in medicina. ~. a ~lta.)"/1/." .?/: /7C'?. 23 de 1 1 4" . care nu se manitesta clnd este asociata en 0 gena dominantii...?/ c.tn c. 45.at cum cromosomii poart. SchilllD Of' Fee 11 n d a j.. IHdca 9 ". daea em ovul va fi fecundat de un co crornosom Y.daca. sint fO[lrLe vaJ'hbi]'~ de' ] . cromOSOllll rnosom X..:7 /"6'cC'Y'/rci ~i fenotipuri culoarea ochilor.IUZR.llullliirul de 2.. numai una din cele doua gene ale sale ~i anurne gena "oehi negri". Numarul combinarilor posibile este enorrn.! IDrJS(.'i'j . 11!). Fieeare pereehe de crornosomi este fermata dintr-un crornosorn de origine materna §i un eromosom de origine paterna. Aceste fenonwne 'de cr()ssinr~O(Je~lt. .o » "'" uoi crornosomi. oul pural unui X \j a I unui Cl'0)J10S0m 14. de crnrnosnmi la om: are 10(' (l urure a riucleu lu i ovulului 23 cu nucleuJ sperjot.:i ~ ab~rvl!~ Iiecaruia rim c en numarul lor.AeeasLa sudura se peats face si intre frazment.lg. incercam acurn arat.]('il' .c. subiectul poseda gena "oeh] negri :..cro'. _un (~romosoJ.oizii ~6i pnrneso un cromosom iar cealalta jumatat. se constata ea acest subiect are ochi negri: se gena: pentru aceasta ° ° pentru aceasta . chiar ctnd este prezenta tntr-un singur exemplar. Se produc atunei rupturi de crornosomi.J'6'- /'&/"S'?J&/7& t7t>tlO'/"t>ce "tlc"?// /16'1'/'//' ['sic> <7'tl/77//7c7/7/:5'/ I'tld// a/PcY_.daca subiectul poseda doua gene "oehi negri" el este homozigot el IlU poate avea dectt caracterul "oehi negri": . .e un «romosorn Y. . 18 eromosomi paterni §i 5 crornosorni materni.e sub denumirea de crossing-Mer (in lirnba englezii) sau de enjambement (in limba franceza). . In Sf!~lt.nU~(). 18 erornosomi materni ~i 5 cromosomi paterni.PXll ermrun est.ful dcz. T ran s mit ere a car act ere lor ere d ita r e. Xtt . b) "l\1ixajul" genelor de origine paterna ~i de origine materna este ~i mai mare prin fenomene de sehimb intre oei doi cromosomi ai aceleiasi perechi. dil.('j prepnl'ntorii Y va un b.iat. '. It".

~_ cc'?/ ac"_9'/'/ ?. se poate stabili ea un copil care are un caracter dominant. de doua ori din patru eventualitati este heterozigot). deei mascata. respectiv ~I .ante pentru ca ele repre:!nL ilustrarea unor combinatii ce se tntllnesc in mO'1t?lIlrea bolilor.ii ochi "oehi negri" si "oelli alhastri".. (7C'?/ Il <9'. .t Ui ami{Hloi provin dintr-un singur ovul ~i un singur spermatozoid. Patrimoi lor genetic este identic. Din contra. fenomenele d~ recombinare sin~ de 0 c0Il!-l xitate ce descurajeaza orice analist. 10).a 0 multime considerabila de gene. 2) tratamentul bolilor genetice. Se observa ell tOtl eo pm [indiferent de . tn exernplul precedent (punctul c) CUj)JIJ heterozigoti. cenusii] este putin def'inita. 18). Din contra.~oti co~iii (oricare nu VOl' putea Ii declt homczlgoti I N N I. . Toti gametu s8.ansa din doua de a transmite gena lor dominanta. • ~ 47. 16 b) 'I'atal este homozigot "ochi negri". VOl' avea la rlndul lor 0 t. Rearnintirn ca gena Neste dorninanta. Transmiterea altor cul on (verde. Rezulta ca la fiecare gestatie existlt 0 sansa din doua pentru ea urrnasul sa fie heterozigot [Na].. copiii care au ochii albastri /a ainu VOl'mai putea transmite dec!t gena a. Se ajunge totusi sa se puna in eviderita un numar oarecare de cazuri t.a a ~~Ce.l 3- 33 Mama ~! cOpllul . Cu to ate ca amlndoi au ochii negri. A P I i car e a ace s tor not i u nil a ere d ita tea u man a.ahs~!in c~ea ?~ priveste riscul Ia care se expun daca VOl' mai avea copu. Pentru demonstrare Yom lua iar exernplul simpl~ al earaeterel?r culo:.:--([J_-__-_.Oplleu ochi alb~tn. 3) detectarea precoce.sex) y ['j heterozigoti. caprui.:htat1 . respectiv Fig.. homozigota. Linia descendenta a indivizilor care poseda caracterul dominant este netntrerupta. La r!ndul sau parintele respectiv are eel putin un parints (respeetiv unul din bunicii copiJului) cu acelasi earacter dominant. are In mod obligatoriu eel putin unul dintre parinti tnzestrat eu aeel~i caracter dominant. Gena N fiind dominants. Daclt unul din eei doi parinti este purtatorul unei gene dominante.e un ~'pecl. a carol' actiune poate sa se exercite fie izolat.-~--.6as//'/ a/.ivo.tatal este homozigot pentru gena "oehi negri".Sil vedem aeu care VOl' fi cornbinatiile posibiJe (fig. 17. ei au 0 sansa din patru la fieeare gestatie de a ave a un copil homozigot pentru accasta gena recesiva. c) Unul din cei cloi plll'jn\i. Exist. 18 cc~/ 48. Mama este homoizgota "oehi albastri". mama. pentru ea urrnasul lor sa fie purtatorul acestei gene dominante. ei Val' Ii suseeptibili de a 1_lveaC.. 16).:_. gena a. aiba oehii negri (0 data din patru situatii este homozigot. d) Ambii p'arinii stnt heterozigoti. _ . Aceste mod.t> ----<2> O'/.6O'5'//'/ Fig.. deci purtatori ai unei gene recesive. purlind gena a. Intr-adevar. . 17). Tinerii casatorli.mama este de asemenea. mostenita de Fig..:_+~-_c:=:~ ''0 Fig. ~a:intii care au un copil cu 0 boala innascuta slnt obligati sa ccnsult. care sa manifeste caracterul recesiv. din cursul generat"ITlor.avea oehi negri I'ctusi.~ co~ti OJ/ . Lupta impotriva bolilor ereditare In combaterea bolilor ereditare se disting 3 etape: 1) sf'atul genetic.:~~.. avlnd deci ochii negri.-. . Daca la sc unui patrimoniu genetie intreg.ipice ale acestei transmisiuni.are.abileasca modalitatile de transmitere. Fiec'are din acesti copii heterozigoti va avea 0 gena N. Pe de alta parte se constata ca un caracter dominant. Transmiterea celor doua gene la urmasi se face In modul schitat In figura 19. ar fi sexul ] Se observa ca mama va forma 50% din gametl ce au gena N ~i W% gena a.5'1'/'/ o gena N. 49.// C~~~~::: _:':::':::_:. gen. Daca se urrnaresc !naint~ii pO'/?7C.. celalal l'arinle este homozigot pentru gena reoesiva aa (fig. care prin definitie este vizibil ("aparent"). exista 0 sansa din doua.~i . respectiv I_N N I . . Gena a este nurnai "mascata" de gena dorninan ta N.Accstia sint formati prin diviziunea unui ou care la inceP11:t a fOB. deci pentru ca urmasul sa aiba ochii negri ca iii mama sa.SIV~.a:-laza dupa c caracterul ereditar respectiv este com and at de 0 gena recesrva sau de 0 g' dominant a (fig..iv contine 0 gena a. Se constata la fiecare gestatie exista trei sanse din patru pentru ea un urrnas sil. este heterozigota '-Na I. taU\ 'Ii 0 gena a. Ctnd cei doi parinti slnt purtatoril unei gene reeesive In stare heterozlgota..?/ .te. existll la fiecare generatie. Exista 0 singura sansa din patru pentru ea el sa aiba ochii albastri. ca <e5 cc.. nu acelasi lucru ~e in~impla cin~ ~e l~ considerate numai un caracter dat. mama are 0 sansa din doua de a transmito gena sa dominanta N. 19. respectiv i"N N I . 1N N I. Ia fiecare gestatie. .ea si parmtll lor (fig.. Ele VOl' putea servi d( modele pentru a In\elege transmiterea bolilor eredil.toti VOl'. tatal nu va putea transmite decrt 0 gena a. Toti game til s8. Intr-o astfel de Sl~U!t!e es~e ~oslbl~ 81 st. face 9i ea parte d~n patrimoniul lor genetic. de exernplu. a) Daca cei doi parinti slnt homozigoti pentru aceeasi gena:. Una din aplicatiile importante ale lntelegerii mecanisrnelor ere ditatii este consultul (sfatul) genetic. ~i 0 sansa din doua pentru ca el sa fie homozigot jiial.. Con s u I t u I g e net i c. Altle) spus. mostonita de la mama. fie in cornbinatie cu gene care actioneazii asupra oaracterelor ~if~ri. fiind heterozigot pentru gena recesiva. Toti gametii l~r nu pot confine decl~ 0 gena N . T ran s mit ere a ear act ere lor ere ~ I tar e. CeJe dou a exemple de mai sus stnt deosebit d~ lI1teres.

tirozinemia ereditara. fie. buza de d icpure. Ele au 0 structura diferita la barbat ~i femeie. cistinoza. cu toate ea are tendints Iamiliala. pot fi obtinute unele rezultate paleative prin tehniei Organele genitale interne slnt: uterul. 1 n t rod u e ere.ate prccoce : luxatia congenitalii. fie n:ic§ti (Iactori genetici ~i al~l Iaetori neprecizati). sexul feminin actiontnd ca un factor ce coboara "pragul de aparitie" al anomaliei. Are 0 forma de para turtit. gura de lup. rahitismul rezistent la vitamina D. degenerescetua hepaioienticulara.ta interesul pentru Iunctionarea corpului ornenesc era restrins. de chirurgie reparatorie. Mulie malformaiii cangenitale ben(oflClC(Zae tratam~nte chirurgicale: mallorrnatiile inimii. orice tinara este datoare sa tnteleaga bine Ienomenele biologice care se succed in cursu! dezvoltarii initiale ale fiintei umane. un sistem nu ar putea exista fara celalalt.50. hipercolesterolemia. netnsarcinata. 53. nurnita col (sau glt). [enilcetonuria.care au in familie boli ereditare sau malformatii eongenitale trebuie s1l.a.t~mentul bolilor g e n e t l e e.a cu peretii grosi. In aeest grufJ. nurnita corp uterin. 0 mare parte din bolile ereditare nu au un mecanism de transmitere bine definit. nu are 0 ereditate bine definita. 0 boala mostenita poate fi rezultatul actiunii mai mu}tor fa~tori. 20 . ohstetricieni ~i pediatri. stenoza hipertrof'ica de pilor. ge. se Intilneste mai des la Ietite. 54. La Iemeia adults. "sa patrundil. In raport cu celelalte organe aflate in micul bazin. care demonstreaza raporturile multiple dintre cele doua sisteme organice. trompelesi vaginul. Pentru aceasta sint necesare unele cunostinte des pre organele de reproducere. Nottunl de anatomle ~l ftztologte ale aparatului genital al femel! 52. Bolile organice care survin intr-un sistem se pot rasfrlnge asupra celuilalt.bolide ereditare pot fi t~atate cu succes daca acest tratament se inetituie precoce ~i se face corect : fenilcetonuria. smt cuprinse urmatoarele boli: galactosemia. dupa raportul publicat in 1972 de Comitetul Sanata~ii publics al Consiliului Europei. uterul are 0 lungime de 7 -8 ern. Unele nu exclud pe celelalte . chiar sumar.1'CI'o-/. setea de cunoastere a invins f}icuriozitatea a 1mpins pe orice persoana culta. In prezent. In epoca modernii. Iorrnati din fibre musculare puternice. priveste in jos 9i proernina la nivelul boltii vaginului intocmai ca gitul unei sticle. lat §i solid. 1 1I JI[ II Organele genitale ale femeii Fig.P. Portiunea mai lata. este important sa se deseneze. deficitul in glucozo-6-fosfatdehidrogenaza ~i agamaglobuiinemia. nu poate fi echilibrata in viata Sa sexuala !ii. 0 r g a n e I e sex u a I e a s i g u rae 0 n s e r v are asp e c i e I.§tie ce riscuri slnt pentru eventualii urrnasi. U til r u I este organul in care produsul de conceptie este adapost. . . barbat sau femeie. in acelasi timp. Raspunsul rnedicului este destul de precis In cazul bolilor ce se transmit dupa legile lui Mendel. unele cazuri de spina bifida. De exemplu. if}iva stramute nelinistea in viata sa particulara. In mod normal pozitia uterului este user Inclinat a in fata.Semue genealogiee (dupa E. Acesta este un inel osos.:i!e cromos~mice sh_lt ce~ rnai putin influent. glicogenozele. cit ~i de sanatatea sa mintala: 0 persoans istovit. exista mijloace de transmitere ~i de schirnb. leudnoza. homocistinuria. care are forma unei pilnii. . man. eu stimulente ale sistemului nervos. Aoeasta opozitie intre organele care servesc conscrvarii speciei ~i organele care servesc perpetuarii individului este arbitrara. in secretele naturii".ate de vreun tratament. Altiida. sufcrinda. rrra. iar portiunea ingust. intima. intolerant a la fructoza. 20). aspecte cu implicatii etiee ~i jmidice. ovarele. Bazinul este strins unit cu coloana vertebrala prin intermediul osului sacru. El este asezat in partea cea mai de jos a micului bazin. Adesea. coplesita de griji profesionale exeesive. S-au realizat progrese importante. diabetul insipid nefrogen.a. D e t e e tar e abo l i lor g en e tic e ina i n ted e n a ~ t ere este una din problemele ce preocupa in momentul de fa~a pe geneticieni. uterul ocupa locul din mijloc.ca). hiperuricemia. talasemia. un arbore genealogie (vezi fig. o Iargime de 5 ern ~i 0 grosime de 3 em. de sold ' " Uncle bali meta. este situata in sus. A. Functiile sexuale normals sint dependente attt de siinatatea fizica a individului. intre vczica uri35 3* .it si hranit ptna la nastere. in acelasi timp intre ele se stabilesc Iegaturi anatomice ~i fiziologice. fara sa-fji dea seama. Organele genitale interne ale femeii sint adapostite in interiorul bazinului. 5l. mucooiscidoza. cu tratament hormonal (boala Turner). cistinuria. luxatia congenitala de ~old. Altele se corecteaza perfect prrn tratamente ortopedice mai ales daca stnt denist. contrar alter orzane ale corpului care sirit identice ~i sint puse In serviciul conserviir ii individului ~i a capacitatilor sale vitale. Fiecare sistem are propria sa rete a vasculonervoasa .:>-etici(boala poligeni. Ferrier). De Iapt vaginul reprezinta 0 Iegatura intre organele genitale interne ~i cele externe. galactozamia etc. dar slnt inca multe problems de tehnica ~i. Din nenorocire.

in ne- Organele genitale externe slnt formate din labiile (buzele) mari. in regiunea superioara ~i Iaterala a ut. alcatu it din muschi puternici ~i extensibili. iar pe rata interioara de piele subtirc. veztca. totusi pe supraf'ata sa se Iiltreazn permanent un lichid care contine glucoza. peritoneul. 5. la intervale regulate de 28 de zile (ciclu ovulatoriu). Sub actiune a unor procese biochimice. dedesubtul trornpelor. In felul acest. ca ~i cind ar fi aspirat de acesta. bogat vascularizat.zduieste fatuI. iar in partes de jos este limitat spre exterior de himen sau de resturile acestuia. 21). 1I . La exterior sint acoperite de piele paroasa. 55. 10. Iovituri ~i trepida\ii. Datorita unor bacterii prezcnte in mod normal In vaginul Ierneii sanatoass. Ele se unesc 37 36 . in doua cute ale peritoneului §i slnt fixate de organele vecine prin ligamente. Fig.inapoi. 58.a corpul uterin. 59. 22. muscntul constrictor. buzele colului slnt intredeschise. T I' 0 m p e l e sint doua f'ormatiuni tubulare cu 0 lungime de aproximativ 12 ern.nara (a~ezata in fa~a) ~i portiunea terminala a intestinului gros. ureterul sttng . 0 val' e I e. Col u I ute r i n se deschide in vagin printr-un orificiu numit ori- Fig. reetul. ureterul drept . 9. utcrul. ovulul expulzat din ovar "I~i gase~te drumul" spre interiorul trompei.ia normala. In sarcina are lee de asemenea 0 hipertrofiere (Ingrosare) a fibrelor musculare ~i formarea de noi eelule rnusculare uterine. aeiditatea mediului vaginal este scazuUi. de fiecare parte. labiile (buzele) mici ~i clitorisul. Daca gradul de aciditate creste.erului. creste in cursul sarcinii de mai multe ori (7 ori) fata de dimensiunile obisnuite (fig. Prin aceasta este tmpiedicata ascensiunea unor germeni daunatori In cavitatea uterina. care ga. In scopul de a asigura vitalitatea optima a sperrnatozoiz ilor. se produce modifiearea pozitiei (coborirea SaU Indoirea uterului). nurnita Iundul uterin. cu margl. cu marginile neregulate. sint situate de cele doua parti latera le ale uterului. Atunci clnd aparatul de sustinere i~i pierde elasticitatea. ampul a rectala (in spate) (fig. prevazut. 6. Soar putea spune eli natura s-a Ingrijit pentru usurarea Iecundatiei. de forma §i dimensiunea unor migdale. Se creeaza asHe} un mediu user acid. se asigurii un oarecare grad de mobilitate. 56. drept . care stabilesc legatura dintre ovare ~i uter.icitati a muschilor peretelui vaginal. Ele patrund. 23). Ele rnarginesc lateral Fanta vulvara. Colul uterin serveste la tnchiderea cavitatii uterine Impiedielnd §i patrunderea microbilor din vagin In cavitatea uterina. 23 cornparatie Uterul gravid eu u teru! gravid. precursoarele 0'-11lului. Prin pozitia sa. pe 0 sectiune vazuta din rata cavitate a uterina are forma unui triunghi cu partea Ingusta situat. este stiut ca intr-un mediu slab acid mobilitatea sperrnatozoizilor creste. este posihila intinderea vaginului in timpul actului sexual ~i in cursu} nasterii.a cu numeroase glande. dar gratie ligamentelor el revine Ia poz:i~. acest orifieiu este rotund. Mucoasa care captuseste vaginul are un aspect Inczevito Datorita acestei particularitati. Lab i i 1 e ill a r i sint doua cute ale tegumentului. ficiul col. Mucoasa vaginala este lipsita de grande. 57.ul. Pe de alta parte. Uterul. C11 directie anteroposterioara. 7. ca urmare a unor mici rupturi care au survenit in timpul nasterii. La femeile care nu au nascut. cite un singur ovul. ansamblullor alcatu ind vulva. In interiorul ovarului se gasesc patru sute de mii de celule germinative. EI cornunica in partea de sus eu uterul. din acest numar mare de celule ajung sa se matureze nurnai circa patru sute: de-a lungul intregii perioade de maturitate sexuala a femeii (in medie de la 15 pina Ia 45 de ani) se dezvolta. la cele care au nascut. glucoza este Lransforrnata (descornpusa) in acid lactic. Slnt alcatuite din tesut gras.a In jos. Datorita susperisiei sale cu ajutorul unor ligamente puternice. ovarul Org~nele genitale interne ale femeii *i raperturile lor eu organe!e invecinate. Extremitatea dins pre ovar se large~te in forma unei pilnii cu marginile franjurate (ampul a trompei uterine). trompa stlnga: 4. care face inof'ensiva 0 mare parte din bacteriile care patrund din alara in vagin. vaginul. V It gin u I este un canal musculo-membranos cu 0 lungime de aproximativ 7 -8 ern. trompa dreapt a : 3. continutndu-se cu canalul colului uterin (fig. Fig. se poate adapta la cresterea acestuia ~i devine apt de a-I expulza In momentul nasterii.Uterul este un organ cavitar . prin intermediul orificiului colului uterin.n~le netede. . deoarece in cursul zilelor care urrneaza ovulatiei. Un intestin incarcat 11poate depJasa inainte 0 vezica urinara plina . vitalitatea spermatozoizilor scade simtitor. 2. precum ~i gratie rnarii elast. uterul este bine protejat de socuri. 21 1. 22). 8.ui uterin.

7.e menstruatii pina la menopauza. cazul organelor sexuale . 1n timpul excitatiei sexuale . iar pe fata interioara de mucoasa. ortrt1 ciul anal..e Iine. 32 iil~:"Ultipla menstruatie in viat. Aceste glande se pot infecta cu diferi~i microbi (bartholinita). este de 50 -100 ml 38 in medie iar intervalul intre menstruatii variazli de 10. Him e nul este 0 membrana.care stnt prod':l~1 hormonii estrogeni. Are forma sernilunara. Iascii. Smt declansate 0 serie de mecanisme de reglare Ioart..duBa de estl'.ln medie. Ele secreta un lichid vlscos care. a. cresterea glandelor mucoase) . care este organul analog cu penisul la harbat. ~re loc sub actiunea unei alte gonadotropine hipof'izare numita hormon luteinizant (LH).e progesteton este urmate. de detaiiarea mucoasei uterine ingro~ate ~I ehmmarea acesteia cu 0 cantitate de singe menstrual rezultat din ruperea vase lor sanguine. Uneori perineul se rupe in timpui nasterii. Corpul galben produce hormonul corpului galben: piogesteronul.9terea ~I dezvoltarea organelor genitale la femeie. De asernenea.ilneste in tromp a spermat~zOlzl ~l ~s~e fecu?da~: oorpul galben continua sa se dezvolte iii Iunctia sa este indlspensablla mentinerri sarcinii in primele saptamini. Se apreciaza durata. Daca insa. Sub influenta sa continua modificarile mucoasei uterine in vederea p rimirii produsului de conceptie .chc?la nivelul mucoaeei _utenne. Clitorisul este sediul senzatiilor de voluptate Ia femeie. iar anterior se unese la nivelul clitorisului. In cazul in care ovulul nu a fost fecundat. nurnai rare on doi. .. Ele au 0 culoare roz-rosie ~i sint acoperite pe rata exterioara de piele fina.n~ul. rezulttnd atunci 0 sarcina gemelara. numit.a unei femei (menopauza) se situea.. Cu aceasta incepe un nou ciclu de maturare foliculara. t. EI indeplineste 0 funetie importanta in timpul nasterii. 2. 0 r if i c i u 1 u ret rei (rneatul ure·:rli'". In cazul in care ovulul Int.ea) ~i margineso intre ele spatiul denumit vestibulul vaginal. se succed astfel de c~ch~n. 64. 63. Aceasta ruptura provoaca 0 largire a orificiului vaginului §i 0 bre§a in plan~eulbazinului. 62.5. meatul retral. 66. substante chi mice s. Menstrua~ia &5. .a doua faze: _ faza proliferativa (~e .~Sl¥~ra ~re.spectlY de In pnmel. In acest caz este imposibila evacuarea singelui menstrual. proliferare a mucoasei I]i menstruatie (fig. ovulatie.la limita dintre canalul vaginal ~i vestibulul I.a a perineuIui poate fi reparat. lubrefiaza orificiul (iruroitul) vaginal.anterior. 39 . insotita de o serie de tulburari care impun perforarea chirurgicala a himenului. formind cornisura posterioars (fig. el se distruge ~l este ehmmat. Sc5. ajung pe calea stngelui la diferite organe vmta pe care le stimuleaz. numite glandele Bartholin. H 0 r m 0 n i i.24 IS. medial fa~a de acest. Rareori se intilnesc himene neperforate. Acest proces se numcste ovulatie iii se produce cam la jumatate a ciclului menstrual. Sub actiunea LH se dezvolta corpul galben care produce progesteron: Acest hermon continua pregatirea mucoasei uterine in urn:atoarele 7 -10 zile (necesare ovulului de a migra prin tromp a i? _uter) prm dezvoltarea gl~ndelor mucoase si tncarcarea cu substante nut. formind cornisura anterioara a labiilor mari. resturl de nal. . ~i posterior. mtroitusvaginal.reu 0 l~~H.a corpul g_albe. P rim a men s t r u a ~ i e (menarha) se instaleaz5.. .rsta de 12-15 ani. la distan~a mica de anus.derea cantj~a\i~ d. intensitatea singerarii ~i frecventa . prin care uterul poate fi impins in jos de presiunea intestineior. Datorita supletei sale este posibila dilatatia orificiului vaginal Ia trecerea capului copilului. pre cum ~. 4. _ faza secreiorie (Iaza corpului galben) incepe imediat dupa ovulatie. se rupe (de obicei) la primul contact sexual. se produce retentia de singe in vagin.rit. re. trebuie sa se faca 0 interventie chirurgicala mai importanta. ovul ~l in . §i ditorisul.zli intre 45 ~i 55 ani. exista o cobor1r8 a uterului ~i a pere~ilor vaginului.ogem .c~ronul dete'rmina' cresterea temperaturii bazale a femeii in mome. secretia lor devine purulenta ~i uneori este nevoie sa fie extirpate chirurgical.cltate ~e Cl.ele cnd_?cri?e. In zona vestibulului vaginal se deschid doua glands mari.. Evolutia ciclului menstrual este reglata de mecanisme hormonale complexe.'---7 tral) este situat pe linia mediana. aituata Fig. 60. 0 ruptura recent. FSH stirnuleaza in mod ritmic. 0 r g a n e lee r e c til e ale vulvei sint reprezentate de bulbii cavernosi. Membrana himenala . De Iiecare data un smgur ovul se matureaza. Plerderea de singe menstrual dureaza in general 3'-5 zile. horrnonii cei mai i~p~rt_anF sint go~adotropinole. Aceast~ _transformare. vase §i nervi. f~liculul ovarian se tran_sforma intr-o glandii endocrina temporara.foliculara) in ca~e actioneaza .ive.n. labiemare. b) Dup a ovulatie. Astfel un ciclu menstrual cornport. I. De-a lungul perioadei de fertilitate a unei fem~i. Corpul galben i~i inceteazii secretia i?ise atrofiaza. dar poate fi si inehlmen . cu :> penod. Labiile mid se unesc posterior 1naintea cornisurii labiilor mari .iculilor).prin stl:n~larea pro. De asemene a proges.-. Per i n e u 1 este planseul care inchide in partes inferioara bazinul ~i este format din muschi. Cind ovulul este maturat Ioliculul ovarran se sparge.imuleaza producerea de horrnoni estrogeni (horrnoni foliculari). 24). situati in partea profunda a buzelor mari. in urma unei rupturi vechi. 24 tcrl~:1~n~~~~i~. la vi. la distanta de 1-2 ern de clitoris spre orificiul vaginal. pina la formarea placentel. care inohide incomplet orificiul vagibie mica. secretate (printre alti hormoni) de glan~a l:lpohzo.a user printr-o mica interventie chirurgicala.incepe pr. l~r ovulul apt de a fi fecundat este expulzat.egatirea mucoasei uterine pentru primrrea OUIUl fecundat (tngrosarea rnucoasei. 25). care . 91 care actioneaza la femeie asupra ovarelor (la barbat asupra test. .ecretate de gland. ovulatiei. lunar" ~roducerea ~l cre'ite: rea unui folicul ovarian in care se matureaza un.matu~are . "V. lar.]modiiicarile C1.FSH Care asigura maturarea ovulului §l . dar de dimensiuni mult mai mici.a. a) Hormonal [oliculostimuiani (F_SH) st. devenind dureroase §i tumefiate. 61. clitortsul. a b i i 1 e m i e i sint situate paralel cu cele mari (Inauntru. 8. dantelat sau perforat.itale ex.tsu vaginal.de matm:are a OYOc~tului (devenind ovul) _urmate de ovulatie .

este abia vizibila cu ochiul libel'.. In coada se gase§te 0 rezerva bogata de substante nutritive §i energetice./'.. ce poarta numele de epididim. Apoi trec prin ni~te canale mici. //7 cO"..'/. ciclului menstrual Ja (circa 200000000-300000000). Este ceo.. elaborati in testicule. 3. coada." J'C07~/".:Y.:7b'C6" .-7/6'/7.>.. In cursul actului sexual.'e . de unde i§i continua drumul. .71-6' 1. 25 - Schema sinoptica a influentelor horrnonale in cursui Ierneie (d~lpa K.1''67/'.o- .:. patrund in canalul vaginal.5"?'.P'/"<7...-7 /. Capul contine In nucleul sau to ate elementele ereditatii paterne. 26 - Spermatozoid . in lichidul complex secretat de prostate..ale generatiilor preeedente din parte a mamei. Prin miscari de reptatie (serpuire). Spermatozoidul este compus din po. se amesteca cu secretiilo prostatei §i ale veziculelor seminale.5"/0.:7#/?/"O"rec7 ~<. 0 v u 1 u 1 este celula se xuala Ierninina. dc indat. 67.r. formlnd sperma.-7Y. Nurnai un numar mic de spermatozoizi realize aza acest parcurs. in momentul ejacularii. In momentul perioadei de Iecundatie./''.m. Fig. 41 40 . iar 3 In piesa interrnediara §i.1' putea sa-§i gaseasca loc lntr-un singur ovul. care VOl' hrani produsuI de conceptia in prirnele stadii de dezvoltare..tru parti: un cap mare. 68.. Are 0 forma sferica §i contine rezerve nutritive. mai putin. A§adar. Ei depasesc aceasta trecere !}i continua sa progreseze prin canalul trompei plna ajung 10.9/"'cO"/".&'ar .5"&'C/"d".?-R/ /./&'/'/./7P"~h'. 10..Celulele germinative (garnetli) In momentul unirii celor doua celule germinative (masculin) ~i ovulul (feminin).7(7' cP/". Spermatozoidul este mult mai mic decit ovulul.d/". Coada S3 terrnina printr-un flagel (0 "codita") prevazut cu cili.."1"&...5" /. majoritatea celor care au porn it in aceasta cursa a fecundarii neajungind pina la capst. care favorizeaza ascensiunea lor si Ie permite sa ajunga ptna in orificiul unde incepe tromp a uterina.M:Y/'/. cap.1::?O'. de unde sint "aspirati" printr-o serie de contractii ale muschiului uterin.- . nivelul capului. care-i permit sa se miste §i sa progreseze printr-un fel de serpuire (fig. 2. 26). De asemenea este p\lrtatoarea caracterelor ereditare .. port tune Intermedlara Fig. mii de celule masculine 0.Y /. ovu!.. Infa§urate co. _." he 4c?. masurind 65 miimi de milimetru lungime §i 2 miirni de milirne2 tru In portiunea so. cu 0 lungime de 65 microni.P?t9I"6'O" C<7~ j70"~. mai mare oelula din corpul omenesc (miisoara aproxirnativ 1/2 mm). cu reaciie slab acidii (vezi punctul 58)..:77/. ceo.a ce nurna i unii din ei se apropie de ovul.' /J7C._ . aceste glere sint viscoase §i filante. Din aceasta celula unica derivu fiin~a vie.:Yc. Dietz)..7.&'. in continuare parcurg un canal rnai mare si. Seamans cu un mic mormoloc.. mai larga. Prin fuzionarea lor se Iorrneasa 0 celula unica: oul sau zigotul.&'07.9 _.. spermatozoisii patrund in cavitatea uterina. trecind prin mucositatile ("gIerele") colului uterin. Incepind de la pubertate.&'O' cv .?'cY'5"d"/ ".9P/ . 0 piesa intermediara §i 0 coada. Se pare ca e xista spermatozoizi mai mult sau mai putin agili. nurnerosi spermatozoizi (garneti): spermatozoidul Via~a umaria ia nastere ~a'./P/7//7&' C<7/7_"?h. niste gheme. S per mat 0 Z 0 i d u 1 sau celula sexuala masculina are forma unui ac de gamalie.5"M/. un glt sau col.&'/7 _/-7/"&.sr.?w/ C//. spermatozoizii se forrneaza in mod regulat ~i continuu In tubii seminiferi din interiorul testiculelor. §i de gIande serninale.

Nu se rnai vorbeste de ovul. . asa Incit se considera co. de citeva zile. C?ginoefe:tuase ce~ceti'irile sale intr-o se~~ie chirur~lc~1i'ia uner clinici de Iernei.a 0 s~r!nsa relatie intre maturatia ovulului ~i aparitia menetruatiei urmatoarc. Teoretic. variatii de F-2 zile in durata ciclului. ca 0 cvasicert. I Fig. migrarea tubara ~i nidatia oului. Dificultatea rezida in aceea ca nu se poate determina exact momentul ruperii fOlic. ele prezentau 0 valoare lirnitata. Iecundarea nu poate avea loc declt. Aceasta se lnttmpla probabil in timpul primelor 24 de ore dupa ruperea Ioliculului ovarian. coada spermatozoidului se detaeeaza d. 4. secretllle enzimatrce 'pfoduse de spermatozoid dizolva coroana oelulara ce Inconjoara ovuJul.Fecundatla lmbinarca spermatozoidului cu ovulul are Joe in ampula trompei. per. 42 43 . Gratie flagelului. ce a pus Ia punct ~i 0 metod. care contin fiecare cite 23 cromosomi.. Ajungind in tromps el gaseste proteine ~i alte substante nutritive.a~cul. Durata de via~a a ovulului este scurt a. fecundatia ar fi exclusa. Reahtatea nu corespunde Insa Intru totul acestei conceptii. Prm diviziuni succesrve. sed e sf Ii~0 a r a in m aim u I t eta z e..t sexul copilului. 1(1?3) obstetrician operatol'lc persona]il in cancel'u] ulcrin. care Ii permite sa se miste. probabil numai 12 or~.tlului ~i al eliberarii ovulului. Daca nu este Ieeundat. venea 0 alta cornunicare. fixarea oulut In mucoasa pronucl. Daca se admite aceasta premisa a viabilitatii scurte a gametilor (citeva ore ovulul. 6. in pericada dintre 2 menstruatii. Cind ciclul e. este impins de misoarile trompei in cavitate a uterina ~I. 28). 27). SpermatozOldul care. ea. Citeva luni mai Lirziu . Acosta are doi nuclei. 70. oul se imparte in mai multe celule ~i l~i mare~te v.I e x c. la aproape to ate ferneile. F e c u n d a p a est e u n fen 0 men com ~. !ldesea chiar de mai multe zile. ovul : Jocut node sa. ovulul nu este fecundabil la femeie declt lntr-un interval de timp foarte scurt. Pentru ca Iecundatia sa aiha loc este necesar ca sperrnatozoizii sa se gaseasca in jurul ovulului. Ai~i ovulul "a~teflptii. Intre timp. Se admite.sttrnit put~ne . Din aceast. folicul evacuat : 8. S-a stabilit cil exist. Aceasta difererita de durat. Ja rindul sau.Iel ovulul degenereaza *i nu mai este susceptibil de a fi fecundat. •. trebuie sa ajunga la timp la aceasta Intilnire.t~ un ciolu de 28 zile. Rezultatele fiind obtinute gratis observarii unor femei holnave se banuia cil ele nu puteau fi valabile Ia femei sanatoase. in momentul cind ovarul a produs ~i expulzat un ovul in stare de a fi fecundat. Posibilitatea unei Iecundari exists atita vreme cit ovulul riimlne fecundabil. 5. Dar ~umiirul zilelor in cursu! carora Iecundatia poate sa se produca se ridica in realitate la sapte. luind un aspect identiccu cel. utcrma. Odata intrat in ovul.eul . ramme fecundant citeva zile .in~i pr?nucleul femel. alt. ~l nucleului ovulului. dar ovulul nu este !ecux. Per i 0 ad e 1 e de fee U II d ape a I e f e III e i i. ovulatia are loc mai curtnd. Drumul ~m trompa plna in uter dureaz a 6-7 zile.e de cei doi savanti erau identice. Se ~'. La inceput noutatea a.e ca~ ~i degenereaza. ' Logic. 2 X 24 are spermatozoizii) ~i daca ovulatia ar avea lac numai intr-:lU interva~ scurt. holile 1 ~y\lsalm Ogino (1881-'1 ian. sperroatozoizi. Daca din diferite motive oul se hxeaza in trompa.a a ciclului nu este rilrii influenta asupra mornentului precis aJ liberarii ovulului.itudine.'. La inceput. care-i Iorrneaza 0 membrana protectosre. iar cind ciclul este mai lung ovulatia se produce mai tirziu. doctorul Ogino-. stablh. piere.m. Acosta declara ca reusise sa identifice mornentul exact al ciclului menstrual cind avea loc ovulatia. (j9.are. 27 - Fecundatia. in acela~i timp nucleul se mareste. ~rompa.Intre a 12-a ~i a 16-a zi a ciclului (deci 0 perioada de ~ z. spermatozoidul aluneca de-a lungul membranei externe Q ovuJului pina intr-un punct anume. Fili.c~n:-entarii. aliiptarea. femeia nu ar fi Iecundata decit in cursul celor 2 zile ce prec~da ruptura Ioliculului . intrucit trebuie socotite ~i cele doua zile in care spermatozoizii ram in apti de Iecundatie. Insernnarea precisa a mcnstruatiilor releva. In 1929 revista medicala engleza The Lancet publica 0 scurtii notilya care rezuma com~nicarea unui japonez.olu~ul. ci de ou.ie bine ca ovulatia are loc." venires spermatozoidului. ovar sect lonat : 7. femeia nu poate fi f'ecundata decrt pe parcursul a 24 de ore din intreg ciclul sau menstrual. cu functii organioe normale. Desi Knaus nu aflase de cercetarile medicului japonez rezultatele obtinut. Sarcinile repetate. -lvnrturiJc. 1 uterul':2 . In care patrunde in ovul.a clipa Ieoundatia este rcalizata.ste mai scurt. din Praga : prolesorul Hermann Knaus reusise ~i el sa identifice momentul ovulatiei.jiroduce eel mal des 1ecundaiiaj _3. atunci coabitarea ar fI apta de a duce la fecundare dear in cursu I a cltorva zile din mijlocul cidului menstrual. este. in plus. 28 - Saroina extrauterlnil. se produce 0 sarcina extrauterina (fig. in toate celelalte zile.lle).:da_bll decit in interval de clteva ore. se implanteazji in mucoasa pregatita dinainte [nidaiia } (fig.

Ea indeplineste pe )jnga rolul nutritiv-metabolic si Iunctia de glanda endocrina.n c. Supralata vilozitatilor coriale la placenta matura este de circa 14 m2 (cam de Fig. producind horrnonii (estrona. In a 12-a zi de la fecundare (cam in momentul cind ar Ii urrnat 0 noua menstruatie) hlastocitul masurtnd aproximativ 1 mm. N ida f i a. nurnita bariera placentara. In interiorul acesteia Ineepe diferentierea celulelor. 2 C' 37. In acest scop. se produce 0 erodare a mucoasei uterine. ~naus recornanda alcatuirea unui calendar menstrual pe 0 perioada de cel putin un a? Pentru a determina zilele fertile.clima pot provoca de asernenea . In decurs de 3-4 zile el strahate trompa.6°C-36. ReZ111ta ca det. Vilozitatile din parte a opusa se atrofiaza In decurs de citeva saptamini (fig. iar produsele de degradare ale metabolismului copilului sint transferate in singele matern. Cal e 11 dar \l 1 me 11 s t r \l a 1.eriu Iecunde tia este practic imposibila lncepind cu a 3-a zi de la eresterea temperaturii bazale.O'M qpnmd . 3.3°C la persoane cu t~mperatura hazala d~ . Migratia tubara a oului !?idezvoltarea sa pina la nidatie 73.7c&".d. saptamtni Dezvoltarea placentei de sarcina.8:C) pc toata durata de actiune a corp:ulu~ galben.abilit.O~~~~~--L_J__L~~~J__L~~~~ 38. Schimbul d~ sub stante are Joe la nivelul membranei placent.i in zilele care prece. trofoblastul (care asigura nutritia embrionului ~l f'ixarea lUI In mucoasa uterina). inc onjurat de vilozitati .p /&". c~Hltori. 75. embrionul.urmatoar~ (du~~ ~ 18-a zi). Substantele nutritive ~i oxigenul sint preluate de singe le fetal.ati considerabile. enerviirile.ate Iiziologica poate Ii st.:?!.ati coriale) care se irnplanteaza in adlncimea mucoasei uterine. Asadar.1°C-37.are se va dezvolta embrionul ~i sacul vitelin}.u se poar. partea fetal~./ 6'.2 . maparent). in caz de ciclu schimbator. desparte slngele circulant al mamei de singele fetal. P I ace n t a este implantata prin vilozitatile sale (ca niste radacini) in grosimea mucoasei uterine.8 38A ~~------------------------------------~~-h~'P70~J-~x~x~x~x~ ~x~x~~ . Aceasta membrana. Odata cu ovulatia temperatura bazala creste cu 4-6 diviziuni (37.rmato. nu se fixeaza ~i este elirninat (avort.29 de zile . Fiind integrat organic in organismul mamei . In acest stadiu cind oul are aspectul unei vezicula ~l se numeste blastocist.n:enstr~atle (pina. Concomitant are loc migratia tubara a oului. Celulele situate in interior Iormeaza ~mbr0blastul (mugurele di. Prin continuarea diviziunilor celulare oul creste in velum.//1c7&?7e Pig. la ~r~z!re~ din somn). 30 primele 1. 5. Incepe nidatia (in a 6-a . oul ajunge In uter !ntr-un stadiu de dezvoltare prea precoce.erminare. In Iunctie de acest crit. Dupa circa 72 ore.0>8/'/e /'8/'0'- _ jJcV'I{. mcepe sa fIR hranit de acesta pina la sfir~itul sarcinii.5'I:3Jci feellnda\ill 111care teste posibila Din vilozitatile coriale care sint tndreptate spre peretele uterin se va forma placenta.a. partea materna a pIacente I 2. 29-12=17 Fecundatia este posihila din a 5-a plna in a 17 -a zi Exernplul B: Ciclul de 27-30 zile: 27-19=8. La femeia care 'depa~e~te 35-40 de ani" modif~carile ciclulUi survII! far.lll reserve proprii.vI7O"~!I&17. 30). la~ din c. Perioada optima pentr~ Iecundatie este de 2-3 zile inainte 9i 2-3 zile dupa crest erea ternperaturu bazale (vezi fig.ziunea ouluj. progesteronul si hormonul gonadotrop corial) care asigura adaptarea orga· nismului matern la sarcina. Datorita enzimelor pe care le contin celulele '~rofoblastului.36. De indata ce s-a produs Iecundatia. au menstruavii regulate (ciclul de 28 de zile) se poate admite ca Iecundat. 30-12=18 Fecundatia este posibila din a 8-a plna in a 18-a zi 72. 6. cresterea muschiului uterin etc. coreenul ombillcal.a 7-a zi de la fecundare).'& 36. Anexele produsului de conceptie J~§ J7. cavltatca amntottca. surmenajul fizic. 7. Pentru femeile care. Datorita cresterii mai rapide a trofoblastului.a zilelor fecunde la Ierneie se izbeste de dificult.<:. grijile.5'Ic>N//j/yo::' C]r?c. Daca migratia se produce prea rapid.a numai la femei cu ciclu regulat de 27 .ia n. dar permite schimbul de subst~nte ~i de gaze. s-a in'gropat in rnucoasa uterina ~i inceteazs de a se hrani d. In arnpula trompei uterine Incepe divi. ernotiile.grave. sacul vltelin. 74. Mas u r are ate m per a t u r i ilia z ale (dimineat. 29 Zilele din oiclul ovulatoriu "LJ/b7c1iC /7?)7tl. :variatiile ~e . Exernplul Ciclul A: de 24-29 zile: 24-19=5.el~ ~~ezate l~ periferie rezulta.a men~t~uatl~l . piI!a la apal'ltl~ u. oul areaspectul unei sfere fermata din peste 50 de celule inegale ca marims.oc>/?r~'/ kCV/1~II2' DI2'.e produce in cursul zilelor care urmeazs imediat dup a . perioada de nefecundabilit.la aproximativ 7 zile) 9. Din celulele stratului periferic se formeaza niste prelungiri [vilozit. intre acesta ~i e~brioblast apare 0 cavitate P!ina cu un lichid nutritiv. Invcllsur lle oulul .a~el menstruatii. 71.a vreo motivare aparenta.4 37. modificari In durata ciclului (~l a oyulatlel).. 4.8 37. In 44 45 . 29). prin diviziuni succesive.are.ile. se scade 19 din cifra cea mai mica !Ii 12 din cifra cea mai mare.6 36.

practic sterila. urechile.C.a 10-a) din trofoblast se dezvolta placenta ~i tnveli surile oului.C. NOTA: Cifrele slnt aproximative. 31 . = vertex-coccis Y.T. rujeola.C. ~i lunglme V. vernix caseosa. 82.C.L.) 10 em 20 em 27 em 34 ern 39 em 43 50 em em 150 400 1 000 16000 2200 3200 h g g <.inf'ectiile vii-ale (rubeola. gripa.) 18 em (y.L. 31). adesea nesesizate de femeie. Valorile norrnale ale cresterlt in greutate [dupa A.) 5 mm (Y. Tulhurarile survenite in acest stadiu slnt urmate de avort spontan.C. ies la supralats Iormatiuni care se vor transforma in membrele superioare ~i inferioare. Per i 0 a d a f eta 1 apr e C 0 C e (sapt. fire de par (lanugo). Secreta un lichid (Jichidul amniotic) care permite fatului m}~cari in uter. clorura de sodiu.amlna a 11-a . manifestindu-se de cele mai multo ori ca 0 menstruatie intirziata. In stadiul de em b rio g e n e z i\ (saptarntna a 3-a .L.5 mm 6 Iuni .ori : . poliomielita. Verm:x caseosa este un strat grasos care acopera pielea fragila a copilului ~i 0 protejeaza de macerare prin lichidul amniotic. 4. parotidita epidemics. parte. 9 luni 8luni 16 mm (Y. Cor don u 10m b t l t 0 a 1 este alcatuit din vase de singe care due singele fetal la placenta (artere) §i aduc singele bogat in oxigen ~i substante nutritive la fat (vena) (fig.) 30 em (Y. herpesul. parte. 83. = vertex-talon (caleli) Y.C. B 1a s tog e n e z a cuprinde perioada de diviziuni succesive ale oului pina la diferentierea trofoblastului ili embrionului.C.C.ru mari grupe de f'act.a corporal a a unui adult). are loc maturarea diferitelor or~ane ~i sisteme. em (Y.10 ori mai mare declt supraf'aj. materna. t n vel i ~ uri 1 e 0 u 1u i (anexele. Punga amniatiea (punga apelor). = vertex (cresterea capului) Y. Actiunsa unor factori nocivi in acest stadiu poate provoca avortul sau leziuni ale embrionului (mallormatii. 78.L. Numai f'erneile care-si masoara sisternatio temperatura bazalil pot constata producerea avortului. Per i 0 a d a f eta I a tar d i va Incepe cu saptamina a 27-a 91 dureaza ptna la nastere.C. 0 grosime de 1.3-5 ern ~i cintare~te 500-600 g.) 22 ern (Y.a 26-a) este stadiulln care l~i tncep activitatea diferitele organe §i se dezvolta sistemul muscular.. 46 Numeroase infJuente nocive se pot rasfringe asupra ernbrionului sau fatului ducind la leziu~i morfologice (anomalii sau malforrnatii) sau boli intrauterine. cordonul ornbl llcal eu vase de stng c. 3.) 13 em (Y. embriopatii). 47 . Doolandcr ~i R. is g protectoare. Pe capul.C. membranele). il protejeaza Impotriva eventualelor traumatisme exercitate asupra abdomenului femeii gravide ~i asigura temperatura constanta.) 34 em (Y. mai ttrziu este usor tulbure f)i contine eolule descuarnate ale pielii fiitului. Fatul l~i dezvolta in continuare formele exterioare. Catre sflr~itul sarcinii placenta are forma unui disc cu un diametru de 16-20 ern. Inconjura Iatul ca 0 manta 80. Este incheiatii la is zile dupa fecundatie. Efectul acestor noxe in prirnele 3 luni de sarcina este cunoscut sub denumirea de em b rio pat i i. Depunerea de tesut muscular ~i grasos duce la cresterea in greutate. 81. Dupa 29 saptamini dezvoltarea este in mare tncheiata. apar schitati oohii. nasul. sau V.Lichidul a m n l o t i c (in cantitate de SOO-1000mJ) este limpede in prirnele luni de sarcina. luni Fig. Legendli: Y. hepatita.Placenta !. Aparitia embriopatiilor poate fi generatil de pat. in Iunctle de vtrsts gestational Greuuite a 1. Pornind de la trunchi. la termen ~i cor-donul ombiliea1. urrne de proteine. fermata din doua straturi.T. proportional foarte voluminos. iar din embrioblast' rnugurii viitoarelor organe. Fen art}: Virsta 20 zile 1 luna 11/2 Juni 21uni 3luni " luni 5 luni V. La sfir~itul Iunii a 2-a embrionul ia 0 forma umana. Se cunosc in prezent date sigure privitoare la organele afectate in corelatie cu momentul (sau perioada) in care actioneazii diferite noxe (fig. 76. Dupa 34 saptamini fatuI are ~ansE' crescute de supravietult'e.) .) 26 em (Y. 77. varicelaj . 32). grasimi.) 3 em (Y. !etal~ 3 placcntel : 2_ membranele. Ea trnpiedica patrunderea germenilor in cavitatea uterina. = vertex-Iombar (curbura caudala a embrionilor tineri) Factori care influenteaza conceptie negativ dezvo!tarea produsului de Dezvoltarea produsului de conceptie Este impartita in mai multe stadii: 79.

4. a norna ltt dentare . in Sarci na normal a Orice Iem«ie trebuie sii fie convinsa eil sarcina (starea de la Iecundatis piMl la nast. Cci obisnuiti cu cit.or si print.itul sint datori sa urrnarcasca tot ce se scrie despre sanatate. . despre evolutia normals si compJicatiile sarcinii. grija pentru ocrotirea mamei \}i copilului este legiferata. 33 - Embriopatia olica. b) I'rogcstcronul (\~te secret. surditate.e lichid amniotic infectat (pnea umODU de aspiratie). In timpul sarcinii organismul matern este supus la numeroase modificari cu scopul de a crea corulitii opt. incompatibilitatea Rh sau de grup san- 85.ru me nt. de Iaborat. tovarii~ii de munca sint datori. pcrnru a se pregati pentru nona situatie in cafe se VOl' afla In curind. Iiste rioza. In statul nostru.intoxica\ii (oxid de carbon. rube- l. I?o~entul ci?d s-~ prod us infectia malforrnatii dentare) rubeolica (cataract. boaJa incluziilor citomegalice tuberculoza si malaria)' . In discordar. rubeola genereaza Ia ernbrion malformatii grave ce aff>cteaza diferite organe.at initial de cOl']1l11 galben ovarian. in acelasi t.r-o asisterrt.p~~m/.i a t. se caracterizeazn prin dirninuarea capacitii1. II 0 r m 0 n i i: a) Gonadotropina eorlonica . cit ~i a copilului care este asteptat . Initierea mcdicala en notiuni ~tiintifice inHitura abt gresclile de aparare a saniitatii marne i in dcvenire. 89. Mcrlicul.ru noua fiin\il in devenire. moasa.a o suprasolicitare important. Prin cresterea dimensiunilor fiitului.rile ce au loc in organismul rnater n Fig.ya cu benignitatea bolii la gravida.e pe inve lisur-ile fetale in urma unor procese inflamatorii ~i care pot determina stranguliiri sau amput. Iiziologia organe lor de reproclucere. rezultind un test imunologic sigur de diagnostic al sarcinii (testul gravimun). 0 primil pericacla .inerea secretici de progcst. este 0 problema de stat in _. alccol) . . 88.. Holul sau este stimuJarea corpului galben pent."bridele amniotice" . . care Ia rindul lui asigura m~ntinerea sarcinii. organogeneza fiind tncheiata m~Jformayiile devin mai rare.tulburiirile dirninueaz a 1}ilsau dispar. Dietz). Dupa 3luni de viat a intrauterina. materializatii prin c xarnene clinice.a pe ntru gravida. Nu rareori ele reprezint. guin . spiratia d. dif'erite anomalii sau mal.t Mama 9i copi1ul 48 .ru evolutia normals a 49 . }. In acelasi timp se inJi1tura t. In cadrul dispcnsarelor medicale. organele vecine pot fi comprimate (vezica ur inarji. -:. lez tunt oculare . malrorma ut cardiace. gravida estc echilibrata psihic. diabetul). 84. S t It diu Ide sol i cit It r e.imp.atii la nivelul extremitatilor fatului. sa creeze 0 atmosfera favorabila. t n per i 0 It dad c e chi lib r u (de hine)-de la 17 la 28 saptamini .ie .inf'ectii (sifilisul congenital.PC"/'/'?a'Q"o> Fig. La marea majoritate a femeilor.ii la efort fizic. 87. f'amilie In general.e fi pusti in evidenta in urrna gravidei dupa 36-38 zilo dr. 5. toxoplasmoza. lezlunt cerebrate: 2. • \Aroeril~ slnt~!llp1lrtite In ceea ce priveste procentul efecteJor malformative ale rubeoJei (mire ~5 Yo ~l 10070)' in prezent se a~m~llls~reaz~ gravideJor boJnave ser antirubeolic care se distribute pnn I nspzctiile sanitate de stat.tulburari hormonale Ia mama (diefunct. familia. natura vegheazs ca sarcina sa se desfil90are 9i sa se savtrseasca fara incidente insii este absolut necesaril 0 supravcghere regulatii 9i atenta. 32 Prezentarea c4> 6 ~&.noxe chimice (medicamente). 3. surditate. Ocrotirea mamei si copilului noastrii."'/ t:f / schematics a perioadei in care se produc Iorrnatii (dupa K.iroidiana. ' .sint bride aparut.a in momentuJ venirii pe lurne a copilului. Prczcnta sa estc indi'pellsabilii pcnt. Gonadotropina corionica poat.cron. ~xem'plul c1asic de embriopatie este constituit de sindromul Gregg sau embrlOp.este produsa de celulele trofoblastului la putin timp dupii nidat. Modifid.p1na la 16 si'iptamini .este per i 0 a dad e ins tal are a sa rei n i i.raze Ie ~oentgen.:_tla rubeolicg. matii ale immn sau creierului. care sa imprime mamei calm 9i optimism. .eama in fata necunoscutului. --:-. due a t j a san ita r a. apoi de catre placenta.ie.ime pcnt. in care gravida are greturi sau varsaturi (ce su r vin de obicei dirnine ata). intestinul gros).erc] eKtp un Ienorncn Iiziologic. Factorii nocivi' care pot actiona asupra f'atului uman sint: .a competent. fun~~ie de. Fe top a t i i. repulsie faya de anumite alimente sau dorin\1'l ("porta") irnpericasa pentru altele. iar coloana vertebrala este mult solicitata. maJfor(fig. sora de ocrotire.a. la ultima menstruatic. 33). 86.Vt?#a/"tP //7 . se organizeaza cursuri pentru viitoarele marne eu scopul de a le oferi notiunils necesare despre anatomia. incepfnd cu sap tamtna a 29-a pin a Ia nastere. Uncle gravide au tulburari circulatorii sau modif icnri psihice. ectuca\.

90.de placenta. S i 11 i i cresc in volum determinind 0 senzatie de tensiune si usoare dureri.ing(l.urilor) ~i al bioxidul~i de carbon (rezult.este trl:nls. .amini de sarcina apare 0 scurgcre vaginal a alb-galbuie care persista (spre mare a neplacere a gravidei) pina in momentul nasterii.tia" 1.. plammulm. Dupa primele sapt.fa\a. Scaderea bruscii a cst. .e lichid) care este urmat de scaderea numarului ~e glob. dar !Ii a Iatului.. di'Jatarea core.5't::/k/"/ /d% .. 34 _ Cresterea In greutate In tirnpul snrcinii. ModifiC!"trile legate de sal'cma ~lIlt bl~e e. In cursul sarcinii se produce .e.ar a}. . FUll C t i a r e S P ira tor i e tr~bUle sa ~s~~urev ?coperJrea ne: voilor crescute de oxigen. tspnee (greutate Ja respiratie.urbat. Aceasta 2.i t~sutului conjunctiv. . 94. a) Modificarile de plgmentare (culoarc) a pielii sint variate.ce sil se bilnuiasca ca in urma cu 2 sapb·· . exc~s (edemele ) reprezinta un fenomen anorrnal 91 t.irnula productia de lapte si goIirea sinilor. pr~~ adap:a:r:e~ trept. art.-atoare a.lnite dar variate 9i prezinta adesea un earacter special pentru flecare emele.inderii r. De la greutatea de 50 g (uterui negravid) ajunge la circa 1 000 g la sfirsitul sarcinii. e determinata de 0 componenta retala 50 v _ Supravegherea femeii gravide v In veneral absenta menstruatiei fa. carma.yut loe fecundatia.. /{. In cursul sarcinii se mai rernarca cresterea coagulablhtaln singelui. . 95. .ractie a mimn (cu !Jeea!'~.impul ~a~?Jml. Dupa nastere. a sinilor.spun.arntni .i lezarii Iibrelor elastice de sub piele.irea prod.in dupii aceasta se mst? ~az~ a.' . Expunerca la ware Je aocentueaza. mucoasa vaginala 9i colul uterin capata 0 culoare violacee. Se constat a in tlJl1pul sarcinn marirea volurnului respira\iilor. ". Acest efect. Pie I e a ~ i t e s U t U 1 a dip 0 s. a regiunii perianale ~i uneori a cicatri- si una materna (fig.1'//7/ . .timpu.sarcinii.8 re alizcaza in special prmtr-un ~fect de diluare (~curr.l'ea viz. uterului ii re vine rolul de a expulza fatuI prin contractii musculare puternice in momentul nasterii.1 n i m a ~i oircul.7/07Ct?/7/c7 /C/?/. Rolul lor principal este acela de a astgura cresterea adccvata a uterului.l sarcmn cu aproxl!Datlv 500-1 000 ~l. (vo!umul) totala de singe (normal 5 litri ) crc9te in .at din "arderl.oaI'Pce.batale a 1Illmu. 96.ata a puterii de cont. trebme respectat en rigurozitate. cu rol reglator in productia de estrogeni. a organelor genitale externe.e prin inmultirea si aJungirea fibrelor musculare a vase~or de singe \. 98. Dozarca hormonilor estrogeni in urina gravidei constituie un criteriu de apreciere a f'unctiei plaeentei !Ii a dezvoltarii feiale. 92. • . in con. eritrocite). La Ierneile cu tcnul dcschis aceste pete apar mai des decit la cele brunete. recornandat de medic in asemenea sltuatn. canalului vaginal in mornent.ere a numsrului de fibre musculare ~i 0 infiltrare cu lichid care asigurii. ." v . Apare in serul sanguin al gravidei dupa 5 saptamlni de la ultima menstruatie f}i creste paralel cu cresterea dimensiunilor pJacentei.apa s. datorits int.bhd- Fig.~ui stnt ~upu~eunUl efort suplimentar considerabil. " . dispare dupa nastere. ut. de.nl expulsiei (nasterii) ccpiJUlUl.le ce au loc in diferitele process metabohce). blocheazii oontractiile uterine ~i asigura ca Iunctia placentara Sa fie optima. areoJeJor mamare . legate de factori const. de v?lum impinge in sus diafragmul si jeneazii amphtudmea l111~caflJor..sului de conceptic. In mod mormal concentratJa Hb !n si~geJe femeii este do 14±2 g%.ul ma:it.. 34). la~ dupa 6-7 sapt. .itutionali iii hormonali. Tratar_nent~1 cu m. 93. v . Prin tnmultirea vaselor de singe.rogenilor urinari reprezint.rebuie semnalata medicului. Placenta ~i Iatul constituie asa-numit. Pe linga adapost. ?l'g. sini sau l'egiunea fesiera. Cantitatea totala de lichid corporal crest. b) Vergeturile sint striatii roz-violacee care apar in ultimele luni de sarcina. 91. cosmetic dezagreabil.~ in vase 0 cantitate mai mare de singe). mal a es a e or .a un indiciu di aceasta unitate este pert.7 o"W//7/.esut.r. cu 7 litri. pe.' . Se ~tie ca in e~Jtroelte: s~ g~se9te pl~mentul hemoglobin-Ii (Fib) care asigura transportul oXlgenuhll (lJlclJspe~sabll pe~t~~ "respir&. Dupa na9tere coloratia lor dispare. Ele pot fi localizate in regiunea abdornenului . dar mOdlflGarea pielii pCl'sista (striuri albe-sidefii).~antltatea. Productia precoce a acestui hormon poate declansa 0 nastere prernatura. gifiiaI5). 97.r. In cond1iJ1 norrnale valorile tensiunn tf't??t!'/. rolul acestui hormon este de a st. . Ute r u I crest.»npe "' '.. Valeri mici sau care l?rezinta 0 scadere brusca au scmnif'ieatia unui rise pentru copil (disIunctie pl ace nt.~Jllsm~1 11 fa~e .1// /4 /e.a. tn cursul unei sarcini normale cre9terca in greutat. I 1 f t di [n ultimele luni de sarcina se ohserva Ire-event. La 50% din gravide apar pete pigmentare pe frunte 9i nas ("cIoasma").erialc se modif'ioa nesemnificativ. Acumula. sea derea tendintei la hemoragii. d f' care intaresc aeeasta supozitie.e este de 10-12 kg.:le sang~lIle (m special globulele rosii. Printre altele. G r () uta tea cor p 0 r a I it. Aceasta scurgere e expresia unei congestii a organelor genitale sub influente horrnonale.ibila de lic~ide it. v' . Se observa pigmentarea bruna a. F u il 0 t i are n a 1 rL este amplificat-s in t..!. ~oapse. Constatarea unei hipertensiuni arteriale impune supraveghere medicala atenta.. 51 4* . Ehmlll~rea unor cantitati mici de albumins 9i glucoza Ia sfirl?itul sarcmn este normala..1 Jte semne tamini a o.ye /??6"/6'/"/7t? t/'/t?. c) Estrogenii sint produsi in prima parte a sarcinii tot de corpul galben.edlCamente po baza de Iier.ulare . .. Pui.a uniiate [ctoplacenuirii. JU 0 d i fie a r i 1 e sa 11 g U i 11 e: .la 0% din gl'avide _ scaderca valorilor Hb (anemic). La nivelul vag i 11 U 1 u i se produce de asernenea 0 crest. e) Oxitocina este produsa in glanda hipof'iza si stimuleaza contractia muschiului uterin in timpul sarcinii 9i nasterii.1 celor postoperatoril. d) Hormonul luetogen placentar uman (HPL) inf'luenteaza cresterea fatului.litii normals.

:.a sau de 0 trauma psihica puternic5. In timpul sarcinii nu mai apare nici 0 menstruatie. De multe ori este primul semn pentru un avort iminent. lezarea ficatului. . _ dezvoltarea unui rat sanatos.. 100. femeia este datoare sa mearga la medicul obstetrician.s/6'/'C'a' . rise" se vor lua masuri speciale (evident. Masurarea temperaiurii bazale. 53 t~ . In cazul unei sarcini "cu normal. SOCI . 10 ogice.6oi/oo/.a . v .9"e SJ.. 3./cim/.r~ursse.el?lstar~:rc1~~: ecce ~i luarea in evidenta a gravidei inca din primele saptamlm de 101.:td:r 1~\ot conte~tul ei social 91 biologic. Tabelul Dlagnostleul Semne nesigure de sarcina Semne sigure masurarea temperaturii bazale teste specifice de sarcina miscarile Ietale palparea unor parti ale fatului 2.7. in lipsa a a~~~iJ:I Ff{edispeJsar terit~rial).7. vaccinari antivirale. tar e ail u are a in e vi den t a reahzeaza cunoa~tere:~~.jul medicului sa dea sfaturile necesare ~i sa verifice daca sarcina evolueaza Orice [emeie grarida este datoare sa se prezitue la examenul medical pentru confirmarea diagnosiicului §i pentru a [i luau: tn eridenta si urmiirita competent periodic pe toata durata celor 9 Zuni de sarcina.arii produsului de conceptie (medicamente. cu~~fm%::e~: de laborator.d .. .<¢:%%. rinichiului.~. . _ desfa~urarea fara cornplicatii a nasteru ~1 lauzlel.sora de ocrotlre..7.) sau manevre mecanice locale due foarte frecvent la aparitia malforrnatiilor la copil sau la zdruncinarea sanata~ii femeii (perforarea uterului. uprinde Luarea in evidenta consta din intocmirea f1gel gravi f~l! clar~ eC sau tul' bi lozi ../'/-?/. alti specialist! inteareCSea\I~I~oa~aar in ultimele luni de sarcina . .. :..).'.&/' . preparate hormonale. Cind absenta menstruatiei este datorita altor cauze .ilor inimii fetale evidentierea structul'ilor fetale prin echografie inregistrarea actlvitatii cardiace fetale prin EGG. singurul in masura sa confirme existent a sarcinii. i -d ¥.' H6'/>/. consulturile cu 1 errti specla ..'t?d' d'Pcbmi'/lc/c/' 4. 0 boala debilitant. Prima conditie pentru atingerea aeestor.. E xis ten t a s arc i n i i t reb u i e 0 0 n s tat a tad e m e· d i c. 0 mentiune specials am vrea sa facem privitor la absent a menstruatiei care nu e truotdeauna semnificatioii peturu a sarcina. examenul de urina. Acesta va face un examen amanuntit al intregului organism 9i indeosebi al organelor genitale.ale si fenomenele izio ogle pe linga datele person~ Ie_. " .of a semnelor de sarcina.a speciala). '(!'/7?P/. expunerea la raze Roentgen etc. t tatea eorporala.Y'/'61'?e . ea poate fi declansata uneori cu preparate hormonale.).5 _ Instalarea in timp /6 /??t!'/7s//'co. Ulterior orice singerare din timpul sarcinii trebuie considerata paiologicii... extracte sau "ceaiuri" de plante etc.ta. m{lrimea uterulUl. videi articipa: medicul de intreprindere (sau.re/d'/i' . Figura 35 ilustreaza instalarea in timp a semnelor de sarcina.varsaturi matinale modif'icari ale apetitului marirca de volum . ::::~:::~::::::.. _ desfa~urarea sarcinii in condltll f1z101~~le~. 99.a.:<:...I>/'/mi'$ m)'c6'/'/' /&/6"$ '%~~~~::::: . Aceasta cunoastere timpurie este utila pentru gravida in vederea evitarii unor factori nooivi ce ar putea actiona asupra dezvolt.5'c'. masurile periodice./'>CPA:iV'/t!''/ .?/' d> /07 0'///0.///O'/'<"07 .l.: '>M· ../ EVlCt?. controalele regulate VOl' oferi prile52 "cr.v . . 'II ' a VI-a' Ritmul de vizite la sarcina normal? e~te :vlu~a\ I~t~e luna ~~_a-ar!~ sarcin~ bilunar in lunile a VII-a-a VIII-a ~l saptamma in una a c• eu rise" se cre~te frecvent.. In continuare._8 saptamini de la disparitia menstruatiei.i scaderea consistentei uterului marirea de volum a abdornenului vergeturi ascultarea batil.. dezi?erate :st~ d.~:.. Se stie ca rnenstruatia este expresia stngerarii periodice a unui uter negravid. La 6.. "6"/'''''''.'. Jd igura: pren. Ea poate fi deterrninata ~i de 0 tulburare hormonala."k/ ''''<'?7. S e m ned e sa rei n a. poate fi considerata 0 metoda fidela pentru constatarea sarcinii. • deui d 1 re masura e Reu~ita acestei munci medicale colectJve epin e n mat colaborarea con§tienta a gravIde). Totusi in primele luni de sarcina pot surveni singerari foarte mici in jurul datelor probabile ale menstruatiei ("false menstruatii") fara sernnificatie patologica.(c//.1../(?/l6"/'<P (E..'l£>/'d'd' . In sarcina incipienui. Chiar din momentul nidatiei medicamentele nu pot declansa menstruatia. Mentinerea temperaturii bazale ridicate mai mult de 16 zile este primul semn sigur al unei sarcini foarte rnici."//&/Ed7 Din tabel rezulta ca 0 parte din semnele incerte de sarcina pot fi sesizate de insa§i femeia gravida. Yo'/>s&"/O'/'/' m6'//. Pentru ea orice femeie sa fie inforrnata asupra semnelor care conlirma 0 sarcina vorn prezenta mai jos criteriile de diagnostic.6' Fig. menstruaiia nu poate fi provocaui eu ajutorul unor medicamenie.//'//"'/' . sterilitate definitiva etc. •·•••• •••••••••••••••• '.f'/rcc/. Tentativele. obstetricianul.r 7 rezultatele examenelor burarile legate de sa_rcma.!. luate 9i concluziile de etapa.. tenLa fiecare consultatie a gravidel se vor no a: grey c siune a arteriala.absenta mcnstruatiel . Pde'fpa. favorabil sau defavorabl1 sarcinii.-. de avert cu diferite droguri (chinina. efectuata corect.76'~ #?'c:'hc&"/'/' 6'4' S'//:>/:b/' ~0~ ?.e a~ scopu e a as .y (v/er(':'IC~'" Cre. Consultapile .?I'/<?0'' (ec"?c. ~.

at. Ea se practica. I'erodu~ere ~i intr. 106. dctcrnll:narea grupului sanguin si a (actornlui Rh. De asemenea constat. tiirul aruicorpilor.cinile ~nt~:lOare. cum s-au desfasurat sa.a stares w 55 54 .). examenul pentru Trichemonas caginahs etc. rniiloace abort:ve folosite. tansformarI dmtre cele mai importante. sarcini gemelare avo 1'turi repetate. trau~a~lSII_1e ale. Orice femeie Insil. 105. familiei sale: a ~l a . de Fig. utilizar ~a .care pot face fa~a numai niste organe sanatoase pl~. . poz itia Iat.103. ghecmia sail proba de ~neareare eu glucozii (in caz de suspiciune de diabct). 36 - Pelvimetria externil se ef~ctueazil eu ajutorul unui pas special. apreeierea dimensiunilor hazinului gl'3. eolului uterin. de cat~~ med:_cul obstetrician. boh psihice. In urma const. b) aDteee~ent~ per~?nal~: avorturi spontane sau provocate.mul de crel}tere al uterului 9i fiitului. ~04. spre sftrsitul sarcinii. in luna a VI-a se efectueaza oaccinareo (sau revaccinarea) aniiteuuiicii.lCU l~nt7:l.arilor de la examenul obiectiv medical 9i a relat.~nere .enea. far a preju. ovarelor sau ale hazinului. stabilirea cantitatii lichidului amniotic. pentru stabilirea dimensiunilor 9i eonfor'ma~.ice. 107. E. Posibilitati1e multiple de diagnostic prin aceasta metoda (aplicabils din saptamlna a 8-a ~ a 9-a de sarcina) pot fi enumerate astf'el : rit. Investigatia cst. x a ~ e nul m e die a 1.e stl'ueturi i}i miscarile lor devin vizibile pe un ecran. infirmarea unor mallormatii grosolane. in caz ca acestea sint necorespunzatoare. Prin el medicul poate descoperi anornalii ale uterului. cit 9i pentru copil. Pentru prevenirea tetanosului (la mama !)i la copil). ll::fectn urma:e sa~ !Senitale. boli ~lerglCe. ~ x a ill en? ~ g e nit a 1 trebuie efectuat la orice gravida.D t e.eg organi~mul femeii trebuie sa se adapt~z~ a o. mari solicitari si.arilor femeii.ia fatului. ~e ~lIlIChI. intoleranta Ia unele medicame. narcot. ~ n tee e d e. electrocardiagrama la femeile cu bonIa de inima. .1 e g r a v ide i. hemograma. conirolul periodic al tensiunii arteriole.atii inirnii fatuhli. evidentierea miscarilor fetale 9i a activit. la . rnalformatii . diabet. de diferitele structuri anatornice.e..n~. f p'e inasverr. Orice sarcina ulten. stabilind diametrul anteroposteri or superlO: ~. avlnd in ved:r~ c~ un organism tinar poate suporta. m~erv~~W ehirurgicale. Examenul radiologic este folosit in prezent nurnai in cazuri speciale .s~ pra?tiea prin tuseu vaginal. diagnostieul de sarcina gernelsra. acesie motive este indicat printre altele. boli de inima. ca prima sarcina sa fie purtat~ df! . pozit.e. mcdicul poate indica uncle examene suplimcntare de Iahorator : examenul urinii.oa: Imp rca.B. localizarea placentei. pe buna dreptate s-a s s ea flecare copil p~ne la contributie 9i utilizeaza in parte cele :nai b~~e resurse a1e mamei sale. ernen sarcmate. daca este necesara. Nu existu nici 0 metoda de investigatie care sa sup lIle~sea examcnul local.ului . e icat sau. sifilis.lmfel'l?r ~l micului bazin. bazlIl~IUl. medicul va controls [unciiile generale ale organismului . 36).rcinatil.videi. b) Amnioseopia apreciaza cantitatea §i culoarea Iichidului amniotic. amanunte in legatura cu oonditiile de 10CUlt 91 de munca. deci. Medicul va efectua miisuriuorile bazinului (pel:'lmetrIa). a) Echogralia Ioloseste ultrasunetele (unde souore situate in af'ara limitclor de percep~ie ale urechii ornului) care sint reflectate diferen1iiat.\V. sarcina gemelarii (multi pla) dupa 12 saptamini de gestatie . examene biochimice (in cazul unor boli de ficat sau de rinichi) etc. cind colul uterin este Pelvirnetria interna . De asemcnea. Se noteaza eventuale anomalii osoase sau ale partllor moi din aceasta regiune. La luarea In evidenta a gravidei iii In luna a VI-a se efectueaza R.e foarte Iidel a ~i total nedaunatoare aUt pentru mama. E x It men e del It b 0 r It tor. a) In legiU~~~ cu familia: tuberculoza. atitudinea ce urmeaza sa fie adoptata la nastere Pelvimetria externa stabileste diametrele externe ale hazinului osos (fig. Dezvoltarea fatului necesita un mare aport de ener ie ~ar 0bfan.ale. acest.ll nor ste" orba. trornpelor.!~ de. COIn' stricta necesitate 9i numai in trimestrul al III-lea de sarcina. lfa t. de 0 hiperfunetie a organismului supus u:r:Ul e or sup ~mentar.pen. in cursul sarcinii se practica examenul secre~iei vaginale (Papanicolau.0 serie de t n v e s t t g a t i t moderne vin asHizi in ajutorul medicului pentru urmarirea evoluyiei sarcinii ~i diagnosticul intrauterin al unor anomalii sau suferinte Iet. este dat~B:r~ sa spuna rnedicului toate datele In legatura cu sanatatea s .tru a putea sa stabileasca.:nor toxice : tutun. Deschiderea intempestiva a colului impune anumite masuri terapeutice.iei bazinului. de asemenea.

De asemenea. permitlnd introducerea. lichidul capata 0 culoare galbuie sa.deja usor intredeschis.le percep ceva mai devreme . de la prima zi a ultimei menstrtuuii }. In cazul in care.in a 40-a saptamina se gase~te la egala distan~a intre ombilic ~i extremitatea inferioara a sternului. 109. prm cohorirea fundului uterin.a virsta fatului se poate stabili cu aproximatie dupa inalyimea fund_u~ui uterului: .amln! inain~e de. femei care au mai nascu t eel putin 0 data.numal d~ca bazinul este de dimensiuni normale.t.-:c~ cu trei sapt. . Aplicarea acestei metode . Din aceasta inregistrare simultana este posihila constatarea precoce a unei eventuale suferinte fetale in cursul travaliului 9i interventia medicala Inainte de a se produce leziuni ale fil. ~rceput. 38). ' Circurnferinta abdomenului la termen (40 saptamlm) este de Circa 190105 cm. tn zile sau siiptiimini. Exemplu: (15 mai 1982 + 10 zile = 25 mai .3 luni calendaristice.(oxigenare Jnsuh~lent~. .a variatii de citeva zile in ciclul menstrual. se calculeazd virsta gesuuionald (dupd timpul scurs. Variatii de cite va zile in plus sau minus slnt normale (280±10 zile). se remarca 0 micsorare a abdornenului. la multipara tmde sa attrne in jos.. " .34 de saptamtni coresputul unei sarcini de 7 Zuni si jumiuate. In cazul unor sufennte fetale .tului. .sus situat". Cu ajutorul unor contractu bune. fara a suferi 9i fara a produce leziuni mamei.icul obstetrician. 115. In intervalul de Ia 29 la 38 saptamtni stnt foarte vii. LIchidul poate fi in cantitate mai mica (oligoamnios) sau mal mare declt normal (hidramnios ).~lmenslUml~ ~teinceputul nasterii ~i este. .36 de siiptiimini corespund uneisarcini de 8 Zuni. incolor. v Rolul sorei de ocrotire In perioada prenatala 1 2 femei care nasc prima oara prirnipare. 38 . Asadar cu ~ saptamini i~air:t~ de nastere uterul atinge mvelul eel mal ridicat. Chiar 9i un fat mare poate strabate un bazin de marl me mijlocie. Dim ens i u nil e ute r u 1 u i.arnlni. C a l e u l are a d a t 0 i pro b a b i 1 e a n a ~tor i i se va face deci. 113. La mai putin ~e 5 miscari sau la Incetarea lor totala gravida va merge de urgenta la medic. eel mai frecvent pornind de la prima zi a ultimei menstruatii : Termenul probabil = prima zi a ultimei menstruatii 10 zile .uu ~ai este aUt de .u hrun-verzuie. inregi~trare . de pozitia fatulUl in uter ~l de numarul sarcinilor anterioare. Durata sarcini i 108. s~ alatura sora de ocrotire .3 luni = 25 februarie. Se meruioneazii ca repere: .ravlde. .es~e indicate in sarcinile "cu rise". 112. In mod norf!1alllChl~ul a~:llotlC este limpede. Se p o a t e aprecia dinain. Notarea zilnica de ciitre gravida a miscarilor fetale poate contribui la recunoasterea precoce a unor + + situatii de rise (mai putin de 20 misoari in 12 ore). pina la nasterea copilului. in loc sa se calculeze vlrsta conceptionala.surarea temperaturii bazale a fost surprins momentul ovulatiei : Data probabila a nasterii = ziua ovulatiai 267 zile 110. . nu se ounoaste momentul exact al fecundatiei.ed. 111. In plus apare 0 senzatie de apasare ill bazin. a amn~oscopului (0 tija metalica prevazuta la capat cu 0 Bursa de Iumma) p!na la m:el~l membranei amniotice (punga apelor) (fig. femeia urineaza mai des. putermce. Cind sarcina este destul de avanaat. La prirnipare abdomenul este adesea "ascu~it". la sarcinile urmiitoare are loc ahia ~a Fzg.un factor In plus pentru confirmarea sau corectarea termenului nasterii. De obicei.' na9ter:~ se va desfasura normal. . In lun~ a 9-a fiitul coboara ~i abdornenul pare ceva mal mic (fig.prime le mi9cari ale fatului sint percepute la 20-22 saptamtni . adica timpul scurs tntre conceptie 9i nastere.o d a c a na. care este obligata sa efectueze eel putl_n 0 vl~ta lunara.28 de saptamtni corespurui unei sarcini de 6 Zuni. Cob 0 r ir e a a b d 0 ill e nul u i . prin mil. Cind capul fatului coboara in mic_ul hazin. Aceasta reprezinta aproximativ 9 luni calendaristice sau 10 luni lunare de 28 zile. D u rat a s arc i n i i este de 280 zile sau de 40 de sapt.i usor 9i abdo~enul . in asistenta g. iar mersul este mai greu.atinge reglUnea ombilicala In cursul celei de a 24-a saptamini de sarcina: . 1983). Nu se poate preciza dinainte daca mamt?-.. usor dureroasa. irnunizare anti-Rh). multiparele. .va ave a cont:-actll bune sau necorespunzatoare. Mar ire a de vol u m 8 a b d 0 men u 1 u. 114. In aceste conditii. daca . i devine. La prima sarcina acest fenomen se prod. nastere .l. (I) Cardlotoeogratta este aplicarea la ~at a metodei d~. medicul de circumscriptie 9i moasa. de cantitatea de lichid.ajunge la margine a inferioara a arcului costal in saptamtna a 36-a. Se are in vedere ca lunile calendaristice nu sint toate egale 9i ca exist.a activita~ii electrice a inimii (ECG). . La primipare. Cifrele absolute sint mal putin importante dec1t c:-e~terea continua la masurator! repetate (se vor face intotdeauna Ia aceleasi repere). l\U ~c it rile f eta I e reprezinta . 37). apoi diminueaza. cunoscute din urrnarirea atenta a gravidei. concomltent cu contractiile uteru~e. Initial ele pot fi confundate cu miscaril« anselor intestinale. Fiecare copil i~i are ritmul sau propriu de miscare. Pro g ram a r 0 a viz ito lor. ca 0 se~zatl~ rului tn tirnpul sarcinu. In general.32 de siiptiimini corespund unei sarcini de 7 Zuni.exista vreo anornalie a cailor' genitale 9i dacii fatuI are 0 "prezentatie" buna.~tore~ v~ f i u ~ 0 a I' it sa u g rea ~ Medicul obstetrician poate stabili . pe cale va~in9Ja. Se socoteste nastere pretermen nasterea care survine irure 28 si 37 de saptiimini !ji nastere posttermen aceea care survine dupd 42 siipiiunini de gestaiie. vi~ibila de regula dupa 3 luni §i este in strinsa dep~ndenta ~e tipul C?nstltu~lOnal al gravidei. Din luna a YII-a. gravida sesrzeaza acest lucru prin faptul ca respirii ma. Ilnga n.la 18 saptarnlni. Daca se ivesc probleme medico-sociale 57 56 .

arilor legate de actul nasterii. glucide ~i grasimi. vitamine ~i saruri minerale. Se contrain~1icii exces~le _ahmentare.antc insecto-fungicide. femeia cre~te in greutate cu aproxi mati v 10 kg.). Ferneile cu tendmta la obezitate VOl'fi sfiltuite ca in cursul graviditiitii sa reduca consumul de grasimi. mame care Iac parte din Iamilii ce Ie reneaga etc.) sau in vederea ocrotirii copilului (Ia leagan.ului. tuberculozii evolutiva etc. De aceea se indica 0 alirnent. Se rccomanda 0 allmentatie echilibrata. Daca. Un reg:m allI. sora de ocrotire este obligatii sii viziteze (1-3 ori) familia liiuzei. uncle sectii ale fabricilor de lncaltamintc SHU de textile). Scopul activitatii sorei de ocrotire este de a feri pe viitoarea' mama ~i pe copil de primejdiile la care sint expusi printr-un mod de viata necorespunzator ~i printr-o alirnentatie gre~ita.imp in maternit.iile de lucru.). asa ca regimuJ alimental' al gravidei joaca un 1'01 Ioarte important.daca mama I)itata doresc copilul (element esential de cunoscut pentru organizarea protectiei viitorului copil). 116. pentru a organiza pregl\tiril~ pentru prirnirca in conditii corespunzatoare a lauzei ~i a nou-niiscutul ui. 0 cana. in cadrul profesiunii. o mama care se subalimenteaza va lmpiedica dezvoltarea fatului. va cauta sa-i cunoasca particularitatile de ordin material ~i social: .ramvaie etc. plimbarile pe jos ~i exercitiile usoare de gimnastica se continua zilnic pina la nastere . sora de ocrotire va incerca . in acelasi timp.itie. zf:hiir.-enia \\i ingrijirea corpului. dupa nailtere.oarelor problerne : modul general de comport. Dezbaterea . Urrnarirea !Ii tndrurnarea ef'icienta a gravidelor. revenirea laogreutatea initiala se face foarte greu. se va anemia ~i va deveni inapt. . Regimul alimentar al gravidei nu diferji in gener~l de eel dinaintea sarcinii. fabrici de cauciuc. femeile conducatori aut. se va lua legatura eu institulia.alelor. pre cum ~i toate sporturile care eel' eforturi deosebite: inotul.agioase care ar pune In pericol vista copilului (gl'ipa. alpinismul. igiena psihica etc. iar pentru cele care au deprinderea. de stares economico-sociala a familiei ~i de ccnditiile particulars ale fiecarui cuplu. alergarile. matel'lal~l de constructie pentru iesuturile f/i organele sale. cura1. viata sexuala. cind. infiere etc. fainoase. nasterea poate surveni oricind.. teoretic. de alaptare §i de ingrijirea copilului. specificul locului de munca . Ravia no~'malade p. eventual. Deoarece organismul mamei asigura cu prioritate nutritia fatului. sariturils. lmbracamintea. Acolo unde aceast.daca este casatorita legitim. est. In timpul cind mama este in maternitate. avtnd grijil sa menajeze toate sensibilitatile marnei. Multe Iamilii. Se face planul de procurare a trusoului copilului ~i a mobi~ieruJui necesar. sora de ocrotire va tncerca tOtU~1 sa convmga gravida sa confectioneze singura 0 parte din obiectele de lenjerie (recoman?ahil. In timpul sarcinii. Componentele l'aviei alimentare VOl' fI: a) Proteinele.a sa Iaca fata s?Jicit. nasteri premature. refuz. tipografii.e anuntata maternitatea §i se amlna externarca copilului 9i a mamei. Sportivele pot continua exerci\. Sora de ocrotire instruieste parintii cu prlvlre la ingrijirea ~i cresterea copilului. eondi1. In timp ce calciul 9i fosforul formeaza cadl'ul de s~stinere (scheletul) pentru organismul fatului.a negativ San[ltatea graviclei sau evolutia sarcinii (statuI prelungit In picioare. In cazul in care in familie au apsrut boli inrecto-oont. cunoasca ~i sa completeze educatia sanitara a viitoarei marne. citeva cart] de cit. Sora de ocrotire ale datoria s5.ro~eJlle la femeia insarcinatil se J'idica la n g pe zi (cn 50% mal mult declt .elor la domiciliu ale moasei ~i sorei de ocrotire.deosebite vizitele pot fi mai numeroase. ~v~ntual cite va lamti.re~ oblec~elo: necesare inainte de nastere . fabrici de coloranti. sapun de toaleta. Nurneroase imbolniiviri pot fi evit.ate (sau electele lor diminuate) daca se iau Ia timp unele masuri preventive. Procurarea rnobilierului poate Ii. VOl'trebui schimhate din aceste munci. U~ adaos mai mare in greutate supune organismul la un efort suphmentar ~l stlnjene~te insu~i actul naIJterii.conditiile de locuit.iile fizice obif)nuite.daca este posibil :_ sa le rezolve eel putin in parte. in afara de oazurile in care gravida prezinta pierderi de singe sau contractii uterine. schiul. 0 lingmita.problemelor de i g l e n a a s a r o i n l I se face in cadrul consultatiilor prenatale 9i cu ocazia vizit. combaterea oonstipatiei.a ancheta evidentiaza conditii nefavorabiJe.a sa tnceapa procura. gravida va fi invavata sa-~i pregateasca din timp 0 sacosa cu o?iec~e nece~a~ pe timpul internarii : prosoape curate. din superstitie. Inca de la prima convorbire . Igiena sarcinii 117.gradul de instruire al marnei !Ii profilul ei psiho-social . ci va fi dear usor imbogatit.irnpul cit gravida este la maternitate ~i completata cind copilul a fost adus in familie.it. in lahoratoare cu manipulare de sub stante toxice. In ultimele Zuni de sarcina se interzic plaja $i biiile in mare sau la stranduri. dulciuri. care sa contina to ate principiile alimentare: protein:.Ill ~o~ obi§nuit). pot influenl. . de culoare alba). in acelasi timp ea va slabi. Convorbirile VOl'fi purtate asupra urrnat. batiste. . care due la cresterea exagerata in greutate.are. folosirea .o sau conducateri de t. mediu toxic. Femeile care lucreaza in intl'cprinderi industriale in care exista emanatii toxice (fabrici de subst.i nut u 1 act i vi tal i i SOl' e i de 0 C rot ire in tim p u I sa rei n i i. Incepind din luna a IX-a. dizenterie. care va da marnei indrumarile necesare pentru obtinerea sprijinului legal (marne parasite. inceputa in t. Inainte de a se naste. Con l. adica in medie 1 kg pe luna sau 250 g pe sapt~mina. In caz de. 118. microtraumatisme). pieptene ~i perie pentru par. 58 interzicindu-se activitatea de oompet. dacs viata Iamiliala se desf'asoara armonios. care influenteaza nefavorabil dezvoltarea fi'it. In plus. tuse convulsive. pentru schimbarea locului de munca. sora de ocrotire se intereseuzii la spital de Iclul Gum a decurs nasterca. in sectiile de boli infect-ioase ale spit.atie variata. La nevoie va anunta serviciul de prevederi sociale. copilul depinde exclusiv de alimentatia mamei.ate sint factori care au 0 influent a covtrsitoare asupra morbiditatii 9i mortalitatii infantile in general ili asupra prof'ilaxiei premnturitatii In special. alimentatia. pasta 91 pene de dinti. In schimb. bogata. de stare a de sanatate a marnei ~i a copilului ei. proteinele furnizeaza.conform prevederilor legale a concediului prenatal (cu 52 de zile inainte de nastere) ~i internarea Itt t. prin specificul munci). . munca de noapte. Ali men tal i a. eforturi fizice exagerate. asigura legatura cu familia.nentar sarac prirnejduieste ambeJe vieti. tn acela~i timp este util sa se tina seama ~i de valoarea blOloglca 59 . Sora de ocrotire trebuie sa indice metodele cele mai bune intr-un limbaj accesibil. in Iunctie de studiile mamei.venitul lunar. usor de asimilat. patinajul.

morcov. chiar la femeia gravida. nu trebuie sa se subaprecieze utilitatea proteinelor de origine vegetala in alimentatia femeii gravide. In acest grup intra: piinea. Clorocalcin sau gluconat de calciu . fie vitamine izolate. oeapa verde. Proteinele de origine animalii se gasesc In: carne.1prindedin abundenya zarzavaturi 9i fruete proaspete.in cazurile mal grave 9i edeme ale peretelui abdominal. lactat de calciu. Ratia normals de proteine nu trebuie depa~ita Insa de femeia tnsarcinata. Nevoile de hidrocarbonate se apreciazii la 390 g/zi. Complex B forte. Grasimile. In timpul sarcinii cerinyele de vitamine cpesc. Lipsa ei poate provoca oboseala. uneori chiar la varsaturi. organismul uman 1~1 sintetizeazs singur cantitatea neceaara de vitamina D. mai rnult de jumatate din nevoile de proteine ar trebui sa fie acoperite de proteinele de origine animala.sa se foloseasca grasimi care contin vita mine (untul). cereale. favorizeaza aparitia edemelor. Lipsa lor determina oboseal~.).raea in sare.a proaspata de vaca etc.a. Daca.are. leziuni hepatice §i edeme. In lipsa lor. organismul are tendinta sa revina mai multa apa. In zilele in care nu consuma carne. razelor ultraviolete solare asupra pielii. brinz:t. cartofii.r:-tura de peste. Hldrooarbonatele (glucidele). intrucit s-au descris accidente Ill. fieat. tablete de vitamins Bl. In timpul iernii.). Lipsa ei predispune organismul gravidei la avort spontan scaderea vederii. rosn. Daca nu se acopera neccsarul de proteine in timpul sarcinii. Din acest motiv. Aportul exagerat de sare. pore). floarea soarelui. Vitaminele din grupul B slnt absolut necesare gravidei ~i fatului. ~iilbenu§ de oU'.prin tehnicile culinal'e sa n1. Con". femeia se va sirnti obosita. curcan. Se indica sa nu se Ioloseasca glucide rafinate (zaharul. fitamina E se gase~te in legume verzi. leziuni oculare ~i ale pielii. Nevoile suplirnentare de calorii ale gravidei se acoperii prin hidrati de carbon. gravida va restringe consumul de sare. Administrarea de preparate de vitamin a D este neccsara. carne a de vaca ~l de pasare . de soia. pentr~ ~ropriul metabolism. ~educe permeabilita. Da~a retentia de apa este mare 9i apar edeme ale gambelor . Se va prefers carnea slaba (gaina. brlnza de burduf etc. brinza ~i peste. care slnt de import.activitatea intestinalii sa fie normala. oua. pierderea de lichide. ga~benu~ de ou. este indicat consumul de Iamii 9i portocale. d. care are un rol important in metabolismul calciului. evittndu-se carnea grasa IIi preparatele condimentate de carne. In ultimele 3 luni de sarcina. in care acestea se giisesc sub 0 forma u§or de asimilat. in u!1t!. Admmistrarea sub forma medicamentoasa se face numai la recomandarea medicului. oaie. Carnea ili ouale slnt sursele cele mai bogate In proteine i)i sint practic egale ca valoare. in cazul unei alimentatii exagerat de s. edeme. Un regim variat.a suhstantelor proteice: proteinele de origine animals avind 0 valoare biologics mai ridicat. oua Iulgi de ovaz spanac etc.calcin. Proteinele de origine oegetalii. salats. unii autori recomanda. La nevoie se pot administra sub forma de preparate medicamen~ toase (Electovit. fiole de B complex. lapte.). iar gravida trebuie sa mearga la co~~rol medical. iar 0 suprarncarcare a lor poate provoca tulburiiri. tribuie Ill. lapte. cind lipsese fructele ili zarzavaturile proaspete. Trebuie vegheat ca: . acopera in general nevoile de vitamine. dintr-un motiv oarecare. care c1. vise tamina C).a.fosfor se acopera cel mai bine prin lapte ~i derivate lactate (iaurt. in drojdia de bere. favorizeaza absorbtia intestiI_lala.ants deosebita pentru organismul femeii msarcinate. ravia normalii de grasirni este de 57 g pe zi .tablete sau hole). In cazul ca gravida nu prezint.a alergie la oua. pentru elaborarea scheletului copilului ~i pentru e?ns~ltUlrea unoI' rezerve neeesare in perioada de alaptare. pierderi de singe. in cantita1ii foarte mici. vitamine ili saruri minerale in proportii zise "biologice". precum §i Ill.buna dezvoltare §i pastrarea sarcinii. . Vitamincle. Administrarea sub forma medicamentcasa se face numai la indicatia medieului obstetrician. . Vitamina A. piine a integrala Ili produsele de cere ale complete slnt preferabile produselor din cere ale cernute foarte fin.elerneaua de oi. Pentru profilaxia cariilor dentare. alte uleiuri vegetale). Ouale sint de asemenea bogate in fier \1i vitamine. avorturi sau nasterr premature. e) Sarurile minerals ocupa un loc important in alimentatia gravidei. carne a slaba de pore. se recomandii un preparat de calciu din comert (Cede. ci sa se prefere hidrocarbonatele care contin vita mine :ji saruri minerale (fructe 9i zarzavaturi proaspete ). ale fetei 9i membrelor superioare -. c. care solicit. brinz. Necesarul zilnic se asigura prin consumul a 125-150 g carne. pot sa apara 9i fenomene de lipsa de sare. Calciul ~i fosforul.a eel mai putin metabolismuJ. deoarece apare prirnejdia incarcarii organismului cu produsele lor de degradare (de exemplu: uree.. rnentinerea unci bune circulatii in vasele capilare. Delli cu valoare biologicii inf'erioara. Prin fierbere se distruge in mare parte. Iunctiils hepatiee sint mult solicitate. In plus. continuata timp indelungat. De aceea se recomanda scaderea cantitatii de sare din alirnentatie. vita. Gravida are nevoie de cantitayi crescute de calciu. vitel. de porumb. Necesarul zllmc este satisfacut printr-o cantitate de 500 mllapte in plus faya de normal. se va veghea ca nevoile de lipide sa fie acoperite cu grasirni de valoare biologica mare (unt. pentru precizarea cauzei edemelor 9i pentru a primi indieayn de tratament. In timpul lunilor de iarna 9i de primavara. 8e suprima oriee aport de sare. Vitamina C mareste rezistenta organismului la inf'ectii. P:in i!1fluen1a. Iicat.-:l'1). gravida va lua zilnic cite 2-3 tablete de vitamin a C2OO' Vitamina D se gaseste in untura de peste si. Din acest motiv. la mama ~i la fat. Un regim alimentar adecvat trebuie sa continji 0 cantitate optima de substante minerale. fat prin supradozarea vitaminei D la mama. slanina. disparitia poftei de mine. se va mari cantitatea de lapte \1iproduse lactate. Iaina alba de patiserie). La femeia insarcinata. dureri. untura. ~l~ ext~emit~vilor. proteinele vegetale se tntilnesc In asociere cu vitamineJe ili substantele minerale. va minca un ou pe zi. Ele ~e ana in cantltayl man i_?p. dar se va face strict sub supravegherea medicului.tea va8eula~a. b. Vitamina C se gaseste in toate fructele ~i zarzavaturile proaspete. aceastii ratie nu trebuie depailita In perioada de graviditate. mai ales in ultirnele luni de sarcina. Aceasta vitamina se gase~te i~ 60 cantitayi suficiente in u. . alimente Ie contin mai putine vitamine a9a incit este necesar ca medieul sa prescrie preparate industriale de vitamine: fie prod use cu multivitamine. La femeia neinsarcinata. Be etc. un ou ~i 500 ml lapte sau produse lactate (iaurt. Se VOl' evita mincarur'ile prea grase. pui. toate cerealele ~i dulciurile.1 distruga unele vitamine (de pilda. Se VOl' evita brlnzeturile grase sau ssrate (t. gravida nu prime9te cantitayi suficiente de lapte sau brinza de vaca.lmea neagra. zarzavaturi. acid uric etc. spanae. iar deficitul marcat de proteins poate duce la anemie. care due Ill. . Pe de alta parte. Neeesarul de ca1CIU~l. marar etc. De asemenea cartofii \1ilcgumele (fasolea. lapte. fieat. ulei de rnasllne. mazarea) aduc organismului proteine. alaturi 61 . In natura.).

iamidon ca: slanina . ° + + + 63 . Dacil indicatiile de mai sus nu sint ehCl~nt?. gI'etuI'i ~i yiJrsaturi.~titat":. In vederea crutarii rinichilor. carne sau peste.a vinul 1'09U. 119. c. calduta. ard~n~~ ~) pI.ate billIe generale daca se fae eu ape. De aceea.! miroa~e . va apela medicul obstetnClan. vinul de buua cali tate ~i berea pot fi consumate in cantitati mici. Foamea si setea pot fi combatuto prin ingerarea de salate ~i Iructe proaspete. gustul . dupa co se scoala din pat. maioneza. 121.a in uJtimele luni de sarcina. lndulcit.orul regim: . n i. piersici. se vor adrninistra .~ pro. C e a lim e n t e t I' e b u i e s a fie pre zen t e i n fie car e zi in n l i m e n t a t i a g r a v i d e i I 1/4'-1/2litru lapte (sau echivalentul sau tn lapte praf sau brtnza}. gravida va bea un pahar de apa caldu~a. 123.'de diminea{ii) se comb ate cel mal efiGace prin luarea ]!lie-uIui clejun in CJat sau prin culcarea ina poi in 62 p. nucile.aportul de lichide 9i de a nu da curs libel' senzatiei de sete.eroea (lon. f) Apa. dar slnt de preferat clu§urile caldute.e d? mai sus nu au fost eficiente. e xcesul de macaroane sau orez j Jasolea. evolutia sarcmn. Dace. dlfIcultate la urinat). ciocolata I)i homhoanele. Pentru prevemrea accldentelor (prIll alunecare) se va pune In eada 0 rogojine. -: sa bea i~ jur de un litru de lichide pe zi (lapte auna apa ceaiun sau sucuri de fructe) j . Dintre biiuturile alcoolice. care apar in timpul sarcinii. .areni-ele ating mai lntti pe mama ~i numai in r.a sarcinii. Acest tratament este indicat indeosebi in cazul pierderilor de singe din cursul sarcinii (care due aproape totdeauna la anemia gravidei).pot afe?ta ~l copilul. putind declan9a eontractii utenne. intrucit in ultima perioada gravida tran~plra mult.in int. ci ~i asupra uterului. produsele de patiserie.vor fJ frecvente. Cantitatea de lichida consumats de gravida nu trebuie sa depaseasca ratia normala a Ierneii neinsaroinate. zarzavaturi crude ~i piine integrala). ne~vos.preparate de fier. pentru a exclude pe cit posibil orice excitatii ale slstem~lUl. Cur ale. Ce' a I i III e Il t e Sill t c 0 n t r a i n d i 0 a t e1 Se vor evita alimentele bogate in grasimi. cereals integrale. 125. Frecventa nast. ". va prirni la indicatia medicului vitamin a D. . Du~ufJle . care va indica un laxativ usor.v~ca. fructe. oboseala lipsa apet. De asemenea gravida. canna 1 se asociaza cu timpul ~i 0 sete puternica. lapte batut. C e a i u 1 ~ i o a f e a u a se pot consuma cu moderatie. Ne. dupa luna a patra de sarcina.alisfacerea "poftdor" nu prejudiciaza fatui ~i nici nu duce la [lvort. prune). mai mica . put~n. Cantitatea de fie I' necesara femeii gravide este mult sporit. 120. unele vitamins (C.ului . F u III at u 1 trebuie exclus complet in cursul sarcinii §i lauziei.eresul copilului. zahar :. §i eventual..sti. care genereaza stare de neplacere temporara. cu un convinut bogat in vita mine ~i fier. decaleifierile. un preparat de polivitamine.a. alunele. Nu se ~a lua flira aoizmedicai nici un laxatio (saa purgatio }. Examenul urinii se face la indicatia medicului. vegetale. struguri. Pentru gravidele sanatoase este sulicienta indicatia de a limita in ultimeJe luni ale sarcinii . deoarece aceste medicamente nu actioneaza numai asupra intestinului. iar dintre hidratii de carbon se VOl' alege cei cu valoare biologica mare. se instaleaza un apetit crescnt.Pnmul s~rvlt .erilor premature este net crescuta la rnarile Iurnatoare.ne cura~lta ~l deZlIlfe?tata. alimentelor se va recurge la bors. pe care 0 ia din singele rnarnei. Se VOl' evita dulciurile.at imedi.fiecare dimineata dupa micul dejun. in general. Ali III e n tar e a g I' a v ide i p 0 ate f i s tin j en ita in p r i ill e 1 e 1 u n ide sa rei n a de gusturi anormale. iar sarea se va reduce in general. lntr-o cada hI. de obicei. floricelele. obezit. carne a grasa. La u~el? f\ravlde. iaurt. zaharul candel . carne. ?data cu. DJ ~i preparate cu fluor (in cantitate de 1 mgtzi). caZll. sint de obicei manifestari al~ unei alimentatii defectuoase. piine neagra.:r~t sau daca mic~iunile se insotes~ de senzatll neplaeute (ustunmI. Iulgi de ovaz) cu marmelada ~i apoi va incheia masa cu fruct~ laxative (pere.sa anunve pe medic de indata ce urina cste mai inchisa la cuJoare este in ca. din cauza efectului sau constipant. ' ~24.at du pa aceasta.la recornandarea medicului . ' Constipatia. Viitoarea mama trebuie Sa se sature. deo~~ece acesta din urrna este.! stnt ~o~t:a~ndlC. se VOl' c?nsuma de preferinta legume ~i veget~le crude. . lipsa poftei de mincare. salat. V(rTs(itnl'a mat£na!ii . a ~ i i .o fruc~e (prune. la f?m~ile pre. In tirnpul sarcinii. . mama este datoare: ' . pentru stimularea peristaltismului intestinal.dispuse. mazarea uscata j prajiturile. oN'. inainte de a merge la culcare va minca fructe. Grasimile ~i proteinele nu VOl' depa§i ravia normal a. 111 afa:a. femeia gravida va primi 0 alimentayie echilibrata. tnghetata . sub forma de edeme. un avert sau 0 nastere prematura. dar nu sa manince "pentru doi". 122. lamulte Iemei apare 0 tendinta Ia constipatie.caz ca nici ~n. 'Ia In . Pentru ~ ameli ora . este necesar sa se reduca aportul de lichide la 600-1 000 mlrzi. la multipare iii la femeile cu anemie preexistent. Anemia.sa'. se va incerca urmat.Papei. In ?az de subalimentayie. se va reduce la minimum numsrul de tigari fumate zilnic. mere coapte. Nu se va consurna peste sarat.Combat. adica acelea care contin din abundenta celu]oza (fructe. Fatul depune in ficatul san 0 mare cantitate de Iier..it. laxative usoare care contin lubrifiante vegetale sau oleu de parafina. Daca in ultirnele luni de sarcina apar fenomene de inhibitie a \. varsaturile matinale ~i gusrurile anormale dispar. De asemenea se recomanda ca gravida sa se misto multo Este recomandabil ca gravida sa-~i formeze obiceiul sa lncerce sa aiba scaun ~n. pe ling a Iierul luat din alimcnte (Iicat. Fierul. oua. pere. Pentru a 0 combate. .azul'] gra:v~. FieruJ este necesar pentru sinteza hemoglobinei. Daea fumatul IlU se poate opri complet. lamh? ~l la aroome eulllla~e.a din sugestiil. eel putin un ou.de consumul de lapte. ea se va spiila mai bine cu un burete. cartofi.n g r i j ire a cor p u lui joaea un 1'01 deosehIt.perul slnt insa interzise. cartofii prajiti.esuturilor. portocale). fulgi de ovaz). Uri n a. duren. Se recomandil regimurile bogate in sub stante zise "de lest".diminaata. de fapt.a cu rniere : la micul ~ejun va consuma piine neagra (sau un aliment laxativ ca de exemplu. In rezumat. Balle reCI sall fierbinti slnt interzise. can ile dentare. 126.atea. Medicii indica. sau un prosop aspru. in ultimele 6 saptamini de sarcina gravidei Ii este ¥reu sa i~t~~ 9i sa ~asa din. Se va evit. cada. Tulburarile in metabolismul Iierului sau un aport scazut constituie de multe ori cauza anemiilor la gravida !Ii la fat.

611pa haie.ezmta plagi purulent~. In a~tfel de ?azuri se aplicil comprese cu tifon in cupa su· tlenulm. Ele se pot reduce la minimum. In nici un caz nu sint admise caliltoriile lungi sau cu mijloace de trans· port necorespunzatoare (vehicule care trepideaza cum :ste motoci~Jett. usoare pierderi de singe. cu pudra pentru copii "Ni· vea" sau cu . In tirnpul sarcll1l1. Mameiounele mici. care astup. 129. dupa care se va evita cornplet.Mama ~l copllul . suh sini etc. de aceea se VOl' spala de mai multe ori pe zi. este bme sa se renunte la orice raport sexual.La Ierneile cu antecedente obstetricale incarcate. UlterJOr. retraciate sau ombilicate oor [i masate w misciiri de rouuie si tractiune. Se va pref'era trnbracamintea cu sireturi sau cu cusaturi ce se pot desface pe masura ce sarcina progreseaza. tcate obiectele folosite de gravida vor fi strict individuale.. de asemenea .~aprosan pulv~s". PenA t. Se va evita imbraoamirrtea strinsii.iile.anate. . taierea unghiilor ~i schimbarea frecventa a lenjeriei de corp ~i de pat sint deoscbit de import.iilor cut. 8~ recomanda sa evite acest lucru. ] g i e n a 0 r g a n e lor . 65 5 . In alegerea garderohei ae va tine seama. Lenjeria de corp va fi de asemenea lejera.le. 134. la blocare a canalelor sudoripare l)i pot f'avoriza formarea de Iuruncule. fierte. 131.a lor. Nu se vor purta cordoane. tnsot ite de masaj zilnic de 10-15 minute. a carei greutate cade numai pe umeri .).. in primul rind. ceca ce eontribuie Ia marirea supletei acesteia l)i Ia act. in orrce caz se va evita cu strictete contactul cu persoane care p. 1m bra cam i n tea. folosind un lighean sau o cadlta. . . care. dat. s~ p~oduce 0 c~e?tere . lungimea calatoriei. de climatul afectiv din familie. Se VOl' folosi numai comprese sterilizate sau bucati de pinza Iina.ivnrea circulu tiei. 130.Igiena corporal a riguroasa. tnsa. combinat. au fo~t spalate. g e nit ale ext ern e. Gravida va alege un tip de suticn care sa i-idice sinii ~i care sa evite cornprimarea mameloanelor.ur: sapur: ncirit. ca ~i dupa fieeare scaun. b. sapunul obisnuit va fi iI:locuit cu.meloane. Tratamentul stomatologic poate fi efectuat in tot. de comoditatea tmbrecamintei. pentru a evita infect. de 2-3 on pe zi. pentru proteJarea hamelor. De ~ltrel. de mediul culturaleducativ in care traieste. Daca aceastii secrelie se usuca pe mame· 64 loane. 39 . Ferneile care transpire mult se pot pudra cu talc. .ema cu apa caldula ~i sapun. Unii medici indica aplicatii de lanolina sau de crema in zona vergeturii.a secretiilor vaginale. Se va purta numai incaltaminte cu tocuri joase. de asernenea . indeosebi in ultima parte a sarcinii. inccrcind sa fie aduse a/ara (fig. Organele genitale externe nu se spala deeit dupa ce miinile au fost bine curatate cu apa calda ~i sapun. Folosirea close tel or publice se va face cu deosebits grija. nu are nici o sem. Aceasta frictiune constituie pentru piele eel mai hun fortiriant si face sa se reliefeze m~meloanele. pielea se frlGiJOneaza u~or cu un prosop aspru. de profilul sufletesc al mamei in devenire.ji in mod deosebit. S i n. V erg e t uri led e pen b d 0 men (vezi punct. .). femeia va dorrni singura in pat. fi sernnalata :nediculu! 9i tratata cu promptitudine 9. trenul ~l a:'lOnul. mai ales la inceputul gestatiei.1~~. 133. 39): 132.n:f~cat:: patologica.orita cre~terii volumului ahdomenulUl ~l incetinirii reflexelor (capacita\ii de reac\ie). apar dureri ~i ro*eata locala .a interns a coapselor. tinind seama de modificarile organisrnului. Est e per ill i s g r a v ide i sac a 1 it tor e a sea 1 Numai medicul obstetrician care urrnareste pe gravida este in masura sa hotarasca aceasta. Este de dorit ca in ultimele 2 luni de sarcina sa nu pa1'8SeaSCa localitatea un de urmeaza sa nasca..i porii ~i trnpiedicti eliminarea secret. Fig . fusta saraf'an. in jurul organelor genitale . 127. ...ante. Nu 5e poarta ~utien. deoarece pot declansa cont~aCrll ut~rJ?e. Daca apar fisuri. dar nu se va neglija nici aspectul estetic. Aneste· zicele se VOl' folosi numai cu avizul obstetricianului. In ultimele saptamini de sarcina. se consta~a 0 dirninuare a libido·ului ili orgasmului. La primipare.ul 93.ige prea mult in greutate.amtni ale sarcinii. pustule) Vt. Nu 513 aplica pe piele creme sau unguente. scopul calatoriei. 0 ric e p I a g it 0 uta nat a i n fee tat 11(eroziuni zernuinde vezi?ule. Gravida trebuie sa·si ingrijeasc'a dint. cu spa calduta.. ' . autobuze aglomerate etc. D~ aceea se va face toaleta ext. . sau dezinfectate in prealahil.piia stncta a medicului.Masajul stnilor.ru perioada de sarcina mai Inaintata industria textile pune la dispozitia gravidelor 0 gam a Intreagji de obiecte de tmbracaminte adecvata. Se prefera rochia sac. spalate bine 9i calcate cu un fier bine tncins. Pielea gravidei fiind mai sensibila. aplicat pe fal. aceste seoretii provoacs uneori Jrlta~ll loct. nici la !nceputul sarcinii nu se (Jor efectua dedt la prescri. deoarcce acestea due.).i i ~ 111 a ill e loa n e lese i spala in fierare zi cu apa 9i cu sapun moale ~n se ~terg cu un prosop mai aspru.n ultirnele 6-8 sapt. Incepind din luna a IV·a se po~te observa apari~ia unei secrelii Iichide d. pentru ca acestea stinjenesc cresterea normals a sinu1:11 in tanP:I] sarcinn. Mameloanele indurate se ung cu Ianolina 9i se acopera cu tifon. 1n g r i j ire a d i 11 til 0 r.e pre a stl:ir:~e. Slnt permise calatol'iile cu ma~l1la. clad gravida are grija sa nu cist.:. Nu se aplicii deodorante in regiunea axilara. contractii uterme etc. mijlocul de transport. metl. sapun pentru copii). Prin abundent. Permisiunea se acorda in functie de: evolutia sarcinii.ant (de glicerina. ' Viata se xuala se poate continua pina spre ultimele saptamini ale sarcinii. precum ~i in caz ea Ia sarcina ~!1cur~ apar tulhura~i (dureri de mijloc. Gravida poate sa §ofeze pin a in luna a VII·a de sarcina.lr: ma. C 0 111 P 0 r t a 111 e 11 t u 1 sex u a lin t i ill P u 1 s arc i n i i Bate dif'erit.a cu mai multe bluze. se spala mameloanele cu apa calduta §i se acopera cu tifon steril. Irigatiile vaginale sint complet lI1te~zlse i. Ferneia insarcinata nu va ingriji nicicdata mernbri de familie sau alte persoane care prezinta afectiuni purulente. cursul sarcinii. care de obicei.culozltat.

ridicate mai sus (fig. in pozitie orizontala cu gambele . se interneaza in spital. Incaltamintea cu tocuri Inalte Iavorizeaza aparitia durerilor de mijIoc. ]}1e die 3 men tel e ~ i sa rei n a. poate lnlatura in parte acest neajuns. 135. Ed e m a ] i ere fl. 140. unde se impune echilibrarea hidroelectrolit.s a circeilor prin ridicarea in virful picioarelor ~i flectarea genunchilor sau prin sprijinirea eu putere a degetelor 66 * de la picioare de tablia patului sau de un perete. Va r i eel e me m b r e I 0 r i n fer i 0 are apar frecvent in cursul sarcinii. unguente anestezice sau comprese reci aplicate local.. Se formeaza prin compresiunea produsa de filt asupra venelor din hazin. Vaginitele din cursul sareinii nu se trateaza cu spaIaturi vaginale.oxicoze gravidice. Concomitent se poate constat a prezenta alburninei in urinli §i cresterea tensiunii arteriale.stngerar] vaginale. In acest caz gravida va purta ciorapi elastici sau va aplica o ra~a elastica pe membrele inferioare. 137. Accentuarea acestui fenomen trebuie semnalat medicului obstetrician. deoarece poate constitui semnul incipient al unei t. alcaline. Gravida va minca numai ce-i place §i ce nu-i "face rau". D u r e r i I e sa era t e (de ~ale) sint determinate de modificarea pozitiei corpului in vederea schimbarii centrului de greutate. §i de gust acru In gura.pierderi de Iichid din vag in. Astfel de umflaturi apar de obicei. Se folosesc 0 garna tntreaga de medicamente: antispastice. 40). dar nu prea strinse. rigtiala). arsurile se lnsotesc de eructatii (eliminarea de aer pe gura. fata. miinilor sau picioarelor. g 1 e z n e lor sau altor regiuni ale corpului in timpul sarcinii se poate produce prin: a) Presiunea exereitat~ asupra venelor Illace. frecventa batililor inimii fatului creste atunci cind in jurul gravidei este zgomot. Tratameniul saliotuiei ezcesice (sialoree). febra. se ~ipa sau gravida este ernctionata. s-a descoperit ca fatuI poate fi influentat de zgomotul din preajroa mamei. Daca apar in sarcina mai avansata ~i daca se msoteso de alte simptome (cresterea tensiunii arteriale. C ire e i i de Ia niveluI muschilor gambei apar din cauza pozitie i corpului care modifies solicitarea grupelor muscnlare ale gambei si .ica prin perfuzii intravenoase. A mel e Ii I e ~ i 1 e ~ i n uri 1e se intllnesc uneori in cursul sarcinii. . 143. Astfel.oate prescriptiile dietetice. . se pare. in cea de a doua se impune un tratament corect cu sulfamide ~i/sau antibiotice. se apeleaza de urgenta la medic: umflarea fetei. Se impune un tratament medicalriguros §i urgent. Uneori. In zilele noastre ia nastere o disciplina noua. se recornand a bai caldute §i tratament cu supozitoare pentru combaterea durerii. In prima eventualitate nu se face nimic. A r sur i I e I a s tom 3 e (pirozis) apar de obicei In ultimele luni de sarcina ~i se datoresc cresterii acid itat. Napoton etc. Se poate obtine disparitia imediat.a metoda nu da rezultate.ii sucului gastric. b) Variee. 144. ductnd la aparitia de malformatii.). . Se VOl' purta ciorapi elastici sau se va aplica 0 fa~a elastica. c) Gestoza. Cazurile mai grave. care necesita un tratament de specialitate. 67 5* . Mijlocul eel mai simplu de a cornbate arsurile consta in a bea cantitat. greturi ~i varsaturi). La sareiniJe u lterioare varicele pot reaparea ~i se pot agrava. care tnsoteste greata ~i varsaturile sau unele curiozita~i ale apetitului. sedative.intunecarea sau tulburarea vederii. De exemplu. S e m ned e a 1arm a. 141. S e U r g e r i 1e vag ina 1e (1 e u cor e e a). (u m 113 r e 3) pic i 0 a r e l 0 r. se pot administra prafuri alcaline (se va evita bicarbonatul de sodiu). 147. Mai recent.dureri de cap permanente ("in cascii". 146. Un alt remediu este oferit de mestecarea de dulciuri consistente sau de guma de mestecat. In cazul clnd secretia este abundenta ~i se tnsoteste de 0 eroziune de col sau de 0 infectie micotica vaginala ~i senzatie de mlncarime. Cum pot fit r 3 t 3 t e V a r s at 11rile ~ i g rea 3 g r a. dirnineata inainte de scularea din pat. In aceste cazuri edemele nu se Iimiteaza la membrele inferioare. pot fi semnele unei gestoze. spatele §i peretele abdominal. ca un cere strtns pe cap). Daca aceast. In caz dehipocalcemie se VOl' Iua preparate de calciu ~i se va consume mai mult lapte. 142. 0 accentuare moderatli a secrejiilor vaginale este absolut normala. Gravida trebuie Sa respecte urmatoarea regula: ori de cite ori exista vreun dubiu asupra nenocivitatii unui medicament este preferabil sa nu fie luat. datorita cre§terii in volum a abdomenului. Purtarea unei centuri fixe. Se VOl' evita elasticele circulare (jartiere) pe gambe sau pe coapse. se impune un tratament energic. Se va acorda importanta igienei locale.l mici §i repetate de lapte. se poate face cu doze mici de atropina. . ]}1 c t i u nil e f reo v e n t e din timpul sarcinii se datoresc fie i compresiunii fatului asupra vezicii. la baza acestor simptome sta 0 tulburare de ordin psihic. edeme. 40 . Daca greata l]i varsaturile se prelungesc In limp. Nu au nici 0 irnportanta clinica ~i nu trebuie sa nelinisteasca pe gravida. dupa mai multe ore de stat in picioare §i dis par dupa repaus la ~rizontala. variceIe regreseaza sau dispar in intregime. pat. datorita pericolului introducerii unor germeni infectiosi. Hem 0 r 0 i z i i constituie 0 cornplicatie frecventa in cursul sarcinii. Ere c t u 1 fa 0 tor i lor de me diu. 145. Dupa nastere. varsaturi persistente. tulburari de vedere. din cauza unui aport insuficient de calciu. fie unei cistite (inf'ectie bacteriana a vezicii). s-au adaugat antihistaminicele de sinteza §i tranchilizante (Diazepam.De obicei. 138. Ee re nunta Ia t. vi de i. Gravida nu l'a lua nici un medicament care nu i-a fost recomandat de cture medic. Fig. 139. Daca apare una din manifestarile mai jos notate. 136. ci pot cuprinde miinile. fiind determinate de compresiunea exercitata de uterul rnarit asupra venelor bazinuIui. care studiaza efectul factorilor de mediu Inconjurator asupra produsului de conceptie. . Unele medicamente au efecte vlltamatoare asupra embrionului.Pozitia recomandata penlru Gravida va sta cit mai mult in gravida eli variee ale membrelor inferioare.

determinli de multe ori conflicte biologice. Refularea dorintelor Iiresti (de lntemeiere a unei familii. sperind sa gaseasca 0 mingllere in singuratatea lor. psihice ~i morale. In timpul sarcinii ~i alsptarii. ' _ Nu va frecventa locurile ag]omerate (sali de spcctacole. _ Va intra in concediu legal de natal1t. fura a se expune rnult In snare. I g len a psi h j 0 A. unele femei s~nt inca atit de copilliroase §i au a nevoie alit de pronuntata de a fi iubite ~I tratate ca un copil. .pasci\ prin gi rnna"ll('~.8t.Nu se va supune Ia nici 0 investigatie radiologica. Copilul ar reprezenta mijloeul prill o care soar consolida casnicia. cit §i asupra starii sufletesti eu care asteapta primul copil : e xista.. teama de eomplicatiile de ordin mat~rial. Femeia se realizeasa prin casnicie ~i devine [ericitii prin maierniuue. . _ Va sta cit mai mull.a 0 atitudine necorespunz at.. localuri etc. A<:(. Aetept. Pentru aceste motive. asa-nurnita "famiJie conjugal a". Apare adesea deziluzia. pina la u~ma. In ultimeIe '2 luni va Iua legiitul'a cn so!'a de oerotire 9i va incepe pregutirile pentru copilul 1U)teptat .e prea tirziu trebuie sa insiste sora ocrot ire in munca de educHtJe samtara. orieare ar fi pregatirea inteleotuala. herpesul etc. toate aceste atitudini se rezolva odata c~ na~terea eopilului.). Nu va sta in pieioar€' tirnp indclunga l . atentie deosebita se va aeorda ~i situa1.(' a~tepti\ri poart.nil ct. care slnt raporturiJe eu sotul sau ~i cu restul familiei.a in ele gPf'llll'nii vi ituarrIor dificuJUl\i in i'l'iil\iilt. In "I'o\. ea este datoare sa sesizeze care este profilul psihic al mamei. traie~te 0 perioadli de asteptare cu 0 multime de sernne de intrebare. din calcule economice . in raport cu vii toareu n~9~ere.o.e. dorinta de a avea copil §i un simtamint de implinire. _ la incepllt fiecal'e exerei\iu s() repeL'! Dumai de 2-3 on. nu rezolva 'ne1nieleg('rile din casnicie. in viata Ierneii se impun in mod imperios problemele legate de relatiile saJe cu sexul opus f}i de instinctul de perpetuare a speoiei.i. Asupra tuturor acestor pcricole.utit. Se intilnesc ~i gravide Ja care dorinta de a avea up copll este generata de 0 viata nesatisfaeuta.148. nurnai dupa ce au ajuns la mat. se pet~ec~ mai usor deGit la femeile complet neuntrenate. ce atitudine intima are fata de viitorul copil. .act. va fi transIerata la 0 munca mai IJ§oarc't.l'u gimnnsticu: .:ida. de plusul de munca.a repl'ezinLll. pe de 0 parte. _ In caz . De fapt.unj.sohclta efor~U1'1 deosebite (ridicarea de obiect. In casatoriile precoce.e nefaste : ut.ilizaree 1111J10(1('e101' iconceptionale ant a dus. ci §i de comunitatea de idealuri (sociale. se simte chemata mai mult pentru alte indatoriri. datoriia unei casnicii nereu~l_te. pentru diverse.i i eongenit~le.gravida nu trl'bllie sa se obo:. rna).~Tiljtatea multo!' Iernei.oaro din part e a mumei.onLnl5.Aceast. in t. oriee gra. . gimnastiea gl'avidei cste inutila pentru cle. teama de dureri. chiar daca se face in nurnele unor afirrnari pe linie profesionala. deoarece g1mnastlca gravl~el vizeaz~ antrenarea aeeIor gl'upe rnusculMe ~i ligamente care nu sint Illcluse in antrenamcntele sportive olJi~mJite.1oas.).irziu. de pmcau\ie. deoarece copilului. care a Iost n dus pe lume in vederea atingerii unui anumit scop. din instinctul de conservare a speciei omenesti. Aceste familii calCllJeazii sa aibil copii dupii ani ~i ani de c as atorie . ~llllpa. _ Atitudinea cea mai pot. Asemenea f?mei doresc copilul ca un fel de compensatie. vO. _ Va evit.a eOn?ep1. 149. ccpilul a r urma si\-~i insu~easci'i !}i sa duca la tndr-plinire t oate visuri le IH'I'f'uJizail' alp I1lH rrui . Unele regreta ca. Femeile eMC au practicaL mult sport inainte de sarcina al' pU\eH crede ttl. iar sfera activitatii sale este extrem de apropiata de aeeea a.!i asigure un somn de 8-D ore in fI. la s\. care due la 0 oarecare stare de neliniste. propria persoana va trebui sa treaca pe un plan seeundar. _ Va cauta sa-.itie o1'i:.e. Furii co pn . din motive de ordin personal sau moral.oarea mama: _ Va evita cont. ratiuni. 0 peree. incit nu se simt capabile de a deveni marne. Dorinta de a avea copii exista la orioe femeie sanatoasa ~i este izvorita din natura ancestrala a Iemeii. pe care Ie va vizita mai frecvent. Va eo~sulta periodic mcdinl! obstetrician. .este sa aiba convingcre a d aceast. HeguJi de baza peni.e pentru fat. standardul de viata ~i problemele de igiena corporala. organismul sau ti "reaminte~te" fara incetare destinul sau natural. Dupa ce a treeut perioada de crestere ~i de maturare sexuala. Sora de ocrotire este obligate sa-!}i coneentreze atentia mai ales asupra p.ioasa. lar pe de alta parte.. insistind atlt asupra pregatirilor materiale. de maternitate).ecare noapte ~j eel putin 1 ora de repaus in poz.ate a social-profesionaJii.ea Jucreazu in me diu toxic sau ill ture de noapt.. Garantia pentru 0 evolutie normals a sareinii ~i pentru dezvoltarea unui copil sanatos este constituita nu numai de sanatatea biologieli a parintilor ~i de conditiile materials oferite de societate. simtamintele !}i indatoririle de maternitate tree pe primul plan..en absolyt Il~l. gnll?~ll familial nu este cornplet inc!lCgat iii nu pCtHte sii-9i indephn. .irea" econornica (casa. Pe lIngli profesiunea. morale. sora de ocrotire trebuie sa se apropie de viitoarea mama din prirnele vizite la domieiliu. Mai t. pEmtru viit. urcarca I'Hprdi\ a scarrlor). 150. l/i nu 0 Iamilie proj)riu-zis[t. Expcrien1a arati:i ins:-l ci\ nici In de actuJ nal}lerii nu. i 11 die a 1. mai ales in prirnele luni de sarcin« (rubeola.ivea 0 f~:lllhe.a exercii-iile dif icile ~i acUvitutile care .rimipareIor.i\ de a . uncle virusun gnpale.1e a.area unu i ('(1]1il prin prisma urior c!lkulc rc pre zint.iilor mai deosebite care influen\-eaza sentimentele viitoarelor mame.easca toat~ f\l. nu 0 impiedica sli doreasca un oopil.e grPlc.impul .). barbatului. . sperantele ~i teama cu care asteapta copilul. Faptul ca femeia lucreaza. Exista totusi etape in timpul carora Iemeia. De cele mai multe ori. odata cu venire a copilului. Unele familii ref'uz a sarcina.jig e n e r a I e. in acr libel'. 68 69 . Cit e v 11.ologlC.eat. H 1)(' care rnu lt i le l'egreta. eu 02 de zlle inainte de nastere. Unele infcctii care nu prcduc mamei nimic deoscbi t . pot fi pericu.ul cu peJ'soane l'iicite sau holnave de 0 hnalii infec1.a.zrlel.nG\l~e.Nu va lua nici un medicament furll avizul medicului. mnrnil-copil. In inmult. nu doreso copilul. oricit de echilibrata ar fi. .rivit. de hmitarea propriei libertati. De 0 importants deosebita sint reactiile sufletesti ale mamei in ceea ce priveste dorinta. profesionale) a familiei. conform legll. aJcl'garea.aLe. Prin manifestari periodice (menstruaviile). un fenoll.erea numiirului de copii eu malf'orrnn t.iajuri d~ agrement. . de incomodita~ile legate de venirea copilului. profilul psihic sau ansamblul de idealuri ale ferneii.he far:} copii aleiituie~te numai 0 tncercurc e~uat.ire a afoctiunilor ginecologiee ~i la cre~t. G i m n a s t i (j a <r r a v ide i. de foarte multe on consecmt.

Membrele inferioare flectate. Pozitia culcat pe spate.intervale neregula~e ~i au intensitate egala. Miscarea se repeta de citeva ori de fiecare parte (fig. starl de neliniste . astfel Ineit capul sa atinga 5. care a'par la . sa-§l de~ ~}lmta sao} usureze aceste zile de a~teptare ~l tensiune. l?conJurlnd-~ cu atentii.lle neapa~at sao} mareasca increderea In sine ~i siguranta ca totul va merge bine. Membrul inferior drept se ridi~11 ~ntins. 41 a). "cada" intr-o parte ptna ating podeaua. fatuI este "dirijat" §i impms in JOs spre colul uterm cafe incepe treptat sa se scurteze. Sub plica genunchilor se a~eaza un puisor de perna. . sa~l pregateasca pe ceilalti copii. . Pozitie in genunchi. Urr:te. Se repetl1 de mal .. expira pe gura). 45. Umerii ramln lipiti de sol. complet relaxata (fig. 45). Respirati lejer ~i tncercati sa urrnariti cum. Amhii genunchi sint lasati sa. Gravida se eulca pe spate. Exercuii pentrti gravida. 43). . Pozitia eulcat pe spate. Pozitie eulcat pe spate.exercitiile se vor executa pe un plan dur. odata cu inspiratia. Se repeta de mai multe ori (fig. Bratele usor departate de corp. oapul. 41 . 44). Apoi. In repaus. Aceeasi relaxare musculara totala se poate realiza in pozitie culcata pe 0 parte (fig. E~te Imp. de asen.aza aceeasi rmscare ~u memhrul inferior sting.~. Apo~ .enea. Traneferati greutatea din regiunea lombara (rnijlocul) In regiunea coccisului (noada). 2. Membrele inferioare user departate. bratele las ate lejer de-a lungul corpului.Exerci [ii de gimnastlca pentru gravida. . Fig.capul se apleaca iar spatele se rotunjeste (ca pisioa) ~I se revme Ia pozrtia de repaus. s-o scuteasca de oriee efort ~i pliot.ai u§oara. . secretii vaginale mucoase mai abundente.se executa rmscari de rotatie din glezna . norrnala solul cu regiunea occipitala. Fig. Membrele inferioare flectate. apoi in regiunea lornbara (fig.. Nasterea 43. picioarele lasate sa se departeze conform greuta~ii lor. Si In acest caz gravida respira linistit. 6. Sub ceara a~eaza 0 perna mica. Fig. In timpul -mi~carilor fetale sau la atingerea abdomenului. degetele u~or flectate. dupa virsta lor.fereastra va fi larg deschisa . in vederea evenimentului care se 71 . nu exist~ nici un rnot. profund.n 'pozi~ie verticala. t. Dupa coborirea fundului uter.!lte on (Iig. cu palmele SPflJ}~I~e pe sol. ochelari. talpile aplicate pe sol.. Una dintre lndatorirlle sotului este sa-~i ajute sotia la trehurile gospodaresti. 42). Treb'. 3. ceafa ~i spateJe forme. 44.ndeosebi sotul. gravida poate avea tulburar! de sornn. mictiuni mai frecvente. . Umerii se sprijina pe sol. urrnarind distensia abdorninala In inspir ~i revenirea cu relaxare in expir.a~a 0 ~m}e dre. brateJe lntmse.o:tant ~~ cei din anturajul Ierneii Insarcin. ci §i planseul hazinului (perineul). Inamte de a co~or1 pIClOr?l. pantofi.iseala . se destinde nu numai musculatura abdorninala anterioara ~i Iaterala. apoi se c~boar~ 1ncet la sol. 4. b Fig. 42. 70 151.iv pentru gravida de a SA nelinisti sau de a se agita. senzatia de presiune asupra rectului . l.durata totala pentru 0 ~edin~a nu va depa§i 15 minute (se pot efeetua 2 §edinte pe zi). uterul se contracts. facut suI. SpateJe relaxat urmeaza cit trehuie aceasta miscare. . (se tntareste). _ eliminarea dopului gelatinos (mucusul sanguinolent care astupa colul uterin) cu 1-2 zile Inainte de declansarea nasterii. eel mai bine pe podeaua acoperita eu un pled. Daca totul a fost bine preparat in vederea nasterii.. Prin aceste contractii.!lu~ in ultimele 1-2 sapt~mini ~e sarcina se pot remarca unele semne care indica apropierea termenului nasterii: respiratia gravidei devine m. 41b). contractil uterine nedureroase. 6 Fig. . 1. .in timpul exercitiilor gravida nu va purta sutien.apta. In tot timpul respira linistit (inspira pe nas.ate.

iar medieul efectueaza examenul clinic general. spoi la intervale mal. 1&5. ea contribuie la avansarea dilatatiei patrunzmd cu fiecare contractie mai mult in colul uterin §i determinind prin aceasta largirea sa. upa aceasta parturienta este instalata in sala de travaliu". determinata de coborirea constants a par\ii prezentate prin vagin. de a se destinde ~i de a se deconecta. initial la Jn~erval~ :e~ula~e de ~O-15 minute. b) pnn.sa porneasca din tirnp . prezentatia copilului ~i sesizeaza abaterile de Ia normal. raderea parului pubian. DiametreJe bazinului osos normal (rnasurate la timp in cursul consultatiilor prenatale) permit trecerea capului fetal.avlda ehmma p. . la care se constat. dusul ~i toaleta organelor Fig. Urmeaza efectuarea unei clisme evacuatoare. Rezumind cele 8puse mai sus.agm mucus sanguinolent. cu ~it pacient~ 1?cui~9te mai departe de maternitate. Desfa~urarea n a s t e r t t este det.inului de i~enti~ate e obligatorie) se complo~eaza fo~ua de observatie a parturientei. ea va asculta de indrnmarile medicului de a respira corect.embru al familiei. tnainte ~e. Adesea ?!. d) Ruperea men. putind infecta Iatul. dupa indeplinirea Iormalitatilor (prezentarea hulet.e dureaza mai mult. . ] n t ern It rea in mat ern ita t e. un element favorizant fiind ~i ramolirea pasagera a simfizei pubiene.Pozitia fatului In uter.dureri accentuate in regiunea sacrata (duren de mijloc). care tnsotesc contractiile uterine. Spre sfirsitul perioadei de expulsie parturienta resimte nevoia imperioasa de a se screme. " 154. apoi devin mai Irecvente §i mai intense ajungind sa se sueceada Ia 1-2 minute. Respira~ia ~i destinderta se coreleaza cu difer'itele faze ale dilatatiei.branelor cu plerderea Iichidului amniotic este indicatie de mtcrnare netntlrziata. eventual chl~r. c. Nu pot £i anihilate cu medicamente. Femeia care naste trebuie sa aiba incredere in medicul ~i moasa care conduc nasterea. Per i 0 a dad e d i I a tat i e dureaza la pnmlpare intre 8 ~i 12 ore. Sub aetiuuea lor se produce dilatatia completa a colului uterin. La inceput. Eoolusia nasterii este urrnarita prin tact vaginal. Gravida va fi lnsot.a na~te:. nasterea se desfa§oara in 3 faze suecesive: ' .perioada de expulsie a placentei. . c~ gr?videl~ care pr~zi. In aceasta perioada se produce ruperea membranelor. Durerile nu vor mai pares atit de violente.a stadiul dilatatiei colului.a e ex er~e. dar se mentin totdeauna in limiteJe suportabilitntii omului. .. fl. "clnd 0 gravida este contractata.'reeomandindu-}~ in semn de atentie pentru mama lor.(flg. 46 . Cit timp punga apelor este intacta.e. Evitind teama.~tii an?ma!ii ("vicii") de pozitie sau au avut complicatii ~n tlmp?l sarcm~1 trebuie sa se prezinte rnai devreme la spital. ge~l . in schimb moasa va ramlne alaturi de parturienta. crisp area anxioasa.creste . care contribuie la largirea canalnlui OS os cu 1-1.mle!.a'prop_ie. clnd 0 gravida este destinsa.deosebire de aceste contractii de dilat..~}uluterin ineepe sa se dilate.% din r:az~ri copilul se naste in presentst~e cra~lana . Dupa iesirea copilului dispare ptna ~i amintirea lor . deci gravida poate intirzia putin mornentul internarii . In prezentatie craniana.u I n a ~ t e r i i este mareat de instal area contractillor du~ero?s. Oasele craniului fetal tnca nu stnt suturate (consolidate) complet ~i permit tncalecarea lor in anumite limite in tirnpul trecerii prin canalul genital. stabilirea stadiului dilatatisi colului uterin) ~i ascults bataile inimii fatului. cresc in intensitate odata cu progresiunea travaliului. examenul obstetrical (palparea abdomenului ~i verifiearea prezentatiai fatului. Spre . Gravida sunte . Stare a psihics a mamei [oaca un 1'01 important. Nu e necesar ca medicul sa fie prezent in tot timpul travaliului. 46). colul este relaxat". are cea mai mare eficienta in momentul culminant al contractiei. a inceput n~9terca. Ca urmareo a ficestor contractii. 15~.densa (rezistenta). Lnce p u t. Trebuie subliniat cii dureriIe de nastere. vagin §i perineu. Daca durerile de nasters (contractnle) nu apar in urrnatoarels 24 ore med!cul va "provoca" na§terea prid medicamento in momentul pe care-I socotesto oportun. Ruperea Invelisuln] f'atului §i eliminarea dopului de mucozitati care inchide colul uterin realizeaza 0 comunicare directa cu caile genitale externe ~iprezinta riscul patrunderii microbilor in cavitatea uterina. Dupa aceasta parturienta nu va mai umbla in picioare (iar in cazul in care membranele s-au rupt inainte de internare ea va fi transportata in pozitie culcata). nasterea va dura rnai mult decit la multipare sau clnd fatuI este mic. contraciiile de expulsie se caracterizeaza prin senzatia de presiune asupra rectului. Apoi intenslt~tea con~ractl1lor .a de 3 factori: . colul rarnine contractat. La primipare cu musculatura Ierrna sau in cazul unui fat mare. Canalul pelvigenital materri este format din peretii ososi ai micului bazin ~i dintr-o parte musculara aJcatuita din colul uterin. 152. a) ?bie_ctul. a). iar la multipare 5-8 ore.nasterll (fatuI). cind contrae73 . sub actlUnea unoI' contractii uterine puternice deelan~ate de 72 actiunea hormonului hipolizar ocitocina.5 cm. cu atit este mal bme . Este bine sa ~tie ca participarea ei active. conform cu reeomandanle obstetricianului ~are a supravegheat evolutia sarcinii. tensiunea.rm "". Capul fatulUl reprezmta partea cea mai voluminoasa fil_. prin scremete. b.md cea mai potrivita pentru dilatarea ~i deschiderea callor gemtale. Piirtile musculare se dilata sub actiunea mecanica a cohortrii fatului impins de contracjiile uterine puternice. . la tIt D_ termen. In ceea ce privesta mornentul internaru se iau in oonsiderare urrnatoarele criterii: .are. ' Dupa nasterea copilului urmeaza 0 serie de contractii uterine nedureroase care sfir~esc cu eliminarea placentei. _Dupa mstalarea contractiilor regulate se recomanda ca gravida sa nu mal manince.errninat. precum ~i mobilitatea osului coccis.perioada de dilatare.. 5ll 96. e) Centraetiile uterine apar Ia inceput Ia interval de 10-20 minute. L~ i~ternare. 0 aseultare ~I 0 Iiniste eu totu} speoiala.ita la moa~~rDlt~te de un n. Asa cum afirma medicul american Read. msta_larea primelor semne de travaliu.perioada de expulsie.

gravida resimte dureri vii. h) degajarea eapului. incizia practicata se cease. Pro tee t i ape r i n e u lui are drept scop evitarea rupturii acestuia prin nasterea partii prezentate inainte ca dilatatia sa se fi produs corespunzator (fig. 48). e) protectia perineului . Intre contractii. Musculatura perineului este mult destinsa. c. perineotomia se mai recornanda la multi pare la care aceastii incizie s-a mai practicat (tesutul cicatricial nu este elastic). Cind copilul "vine" cu capul.. Nasterea precipitatii prezinta un rise ~i pentru copil . se va destinde ~i va respira superficial. \iile slnt mai slabe. Cu inca 1-2 contractii iese capul copilului. ea oboseste in mod inutil ~i nasterea se poate prelungi. Acesta efectueaza 0 miscare ca de . In cursul unei contractii de expulsie se poate screme de 3-4 ori. c). apoi a umerilor. Per i n eo tom i a (epiziotomia) poate preveni aceste cornplicatii. Urmeaza apoi pensarea. 47 e). Ea consta in practicarea unei incizii (tiiieturi) la extremitatea pesterioara a orificiului vulvar (fig. etap~ ale perioadei de expulsie : a). Durata sa este de obicei de 25-45 minute. Daoa tncepe prea devreme ~i in mod neeontrolat. internpestive ale gravidei dar ~i in cazul ctnd dimensiunile capului fetal slnt foarte mari. prin scaderea brusca a presiunii (la care a fost supus in trecere prin canalul pelvigenital) vasele sanguine ale creierului pot suferi leziuni. parturienta va respira adtnc clnd va simti apropierea unei contractii. gl. sectionares ~i 1 i gat u r are a cor don u lui 0 m b iii cal (fig. g. il da arara. b). coborlrea eapului. va trage aer in piept incet ~i adtnc ~i apoi va expira puternic.§uruh". Clnd contractiile devin puternice ~i survin la intervale rnai scurte de tirnp. In mornentul aparitiei contractiei 9i a durerii. d). contractiile de expulsie imping capul copilului prin micul basin spre vulva. Pvintr-o respiratie corecta se asigura acoperirea nevoilor de oxigen (foarte crescute) ale musculaturii uterului ~i ale fatului. 47 f. 159. 47 a. Incepe in rnomentul dilatatiei complete a colului ~ise termina cu nasterea copilului. Ruptura perineului poate avea 100 prin seremete necontrolate. frecvent (inspiratii ~i expiratii rapide ~i ritmate). La apantia contractiei. 49). Este extrem de important ca gravida sa respecte intocmai recomandarile pe care le da medicul sau mcasa privind cum lli cit trebuie sa ajute prin screarniit expulzia : odats cu senzatia de defecare (de a avea scaun) gravida poate ajuta expulzia copilului. Medicul sau moasa ce asista nasterea protejeaza perineul pentru a nu se rupe. d). sau tesutul perineal nu este elastic. inchide gura lli se screme (ca 9i cind ar avea scaun) cu toatii Iorta . Cind capul fatului destinde vulva. 167.Fig. se face toaleta nou-nascutului §i masurarea sa (greutatea §i lungi- 74 75 . lrnediat dupa nastere se efeetueazii asp ira rea m u e 0 z i· t a f i lor din nasul ~i gura nou-nascutului. respira scurt de 1-2 ori !Ii apoi se sere me din non. adaptindu-se dirnensiunilor canalului 0808 (fig. clnd simte ca nu-i mai ajunge aerul din plamtn. in cazul unui fiit mare ~i in cazul nasterii premature (pentru a se evita eornpresiunea excesiva asupra eraniului fragil al prematurului). 156. In afara indicatiilor de mai sus. Dupa nastere. 158. b.DiferiteJe. Apoi ccpilul este aratat putin mamei. gravida trage adinc aer in piept. Per i 0 a dad e e x p u 1s i e este pentru fat Iaza cea mai critiea a nasterii. b). femeia respire rar *i adlnc. Aproape irnediat dupa aceasta nou-nascutul face prima respiratie ~i tipa. efeetueaza 0 miscare de rota tie a capului copilului. Cind contractia a trecut. dupa care se aplica pansamentul steril pe ombilic. parturienta va sta in repaus §i va respira normal. I}. apoi degajeaza unul dupa altul urnerii copilului ~i in sfir~it trunchiul (vezi fig. 47 .

Dezlipirea placent. In caz de suspiciune ca placenta nu a fost elirninata complet se va proceda la controlul manual al cavitatii uterine ~i tndepartarea acestor resturi care ar constitui riscul unor inlectii (oontrolul se face sub anestezie).). Pregatirile !Ii premisele stnt aceleasi (col uterin tntredeschis. . Pe llnga controlul pulsului ~i temperaturii. N a ~ t ere a "V r 0 v 0 eat a" este metoda de a declansa in mod "artificial". sa fie asigurate 0 serie de masuri !}iconditii organizatorice. iar orificiul colului usor intredeschis.ii. se urmare§te daca se mentine contractura uterului. In conditii normale nasterea progreseaza ~i se termina in timpul obisnuit pentru nasterea spontana. Pentru profiJaxia oftalmiei gonoeocice se pleura In ochii nou-nascutului cite va picaturi de nita-at de argint. 160. sub controlul atent al evolutiei contractiilor §i supravegherea batailor inimii fatului. de l'upCrNI spontana. se pot pregati tn Iiniste pentru termenul stabilit. Apoi se exarnineaza cu grija integritatea placentei ~i a membranelor expulsate. gravida nu e surprinsa de tnceperea nasterii (eventual noaptea). uterul i~i micfjoreaza volurnul in decurs de citeva 0 Fig. se produce dezlipiren placentei de pe prretele uterin. Aceasta se practica la indicatie medicala pentru a preveni unele riscuri pentru mama sau copil (ex. Fig. dupa ce s-a odihnit bine acaaa. Lauza mai ramine In sala de nastere Limp de 2 ore (perioada a d-a a nasterii]. cind nu evolueaza corespunzator. Gemenii bivitelini SE' nasc de doua ori ma i freevent decit cei univitelini. in cazul in care placenta nu este exp~lsatii spont an (in dccurs de circa 30 minute dura expulsia fatului). po care parturienta de abia le resimte. b Medicul ~i{sau moa~a supr~vegheaz~ ~i ajuta eliminarea placentei prin usoara presiune asupra Iunrlului ut. Medicul obstetrician va stabili indicatia legat de anumite conditii : vlrsta sarcinii (nu mai devreme de saptamina a 38-a de sarcina}. Se administreaza medicamente care declanseaza contractiile uterine. centru de transfuzii de singe etc. 161. varianta a nasterii provocate. 0 Dupa aeeasta muschii pereteJui uterin se contracta. insotita de hemoragie. i se cornumea numarul (rnsernnat pc 0 banda aplicatii de articulatia mlinii). nasterea provocaui este lipsiui deriscuri. S a I' e ina m u 1tip I a (gernelara). La 80-85 nasteri se tnregistreaza 0 sarcina multipla. Declansarea se va face ziua cind personalul medical !}i serviciile anexa (laborator. copil "angajat"). inchizind vasele de ~inge ~i hemoragia Inceteuzil.mea). prin medicamente ocitocice. sint la dispozitie. 18 - Per ineotom!a.50 - Ex pulsia placent ci. nou-niiscutul este dato mamei mai pe Indelete.ei arc loc In me die in decurs de 10-20 minute. care obisnuit nu depaseste 400500 rnl. 162. Gemr nii univito lini au la origine un singur ovul Iecundat care se divide in doua unitaioi distincte in perioada de diviziune . De asernenea se cont.roleaza daca la nastere s-au produs rupturi ale peretelui vagimll sau perineului ~i se practici'i sutura (coaserea) lor. apoi se procedeaza la ruperea artificial a a membranelor cu ajutorul unu] instrument steril. Dupa nastere a copilului. greutatea ~i lungirnea copilului. Minuita cu pricepere.anta care trebuie tratata energic medicamentos.erului. Dupa inf1i~al'e. neasteptata a membranelor. rnedicul "au moa sa vor extl'nge placenta cu mlna (extractie manuala de placentl~ 0 ~ . . In continuare se administreaza medicamente. min~lt. fara a exista indicatii rnedicale (de rise). Nasterea "programata" este 0. Daca totul evolueaza normal lauza este transferat. ce se efectueaza foarte aproape de terrnenul calculat pentru nastere. nasterea. iar in ziua precedenta a mine at user. prezentatie craniana . incompatibilitatea Rh. iar avantajele pentru gravida si familie slnt nurneroase . in cazuri de indicaiii precise.e de pierde-e de sin ere.a in salonul pentru lauze. 0 relaxare a acestuia (atonie uterina) se poate tnsoti de hemoragie import. colul uterin Sa fie moale. hipertensiunea gravidei.). Orice nastere normal a se lnsotcsl. depasirea de termen.!'ac\. Cup e rio a d It dee x p u lsi e a p I ace n t e i se incheie nasterea. este necesara practicarea operatiei cezariene. 49 - Sectionarea cordonuJui ombilical. Prin aceste avantaje. Prin cont. ln mod exceptional. nurnarul nasterilor program ate este in crestere. Fig . nu se pun problema de transport neprevazu t etc. diabetu1 zaharat). 77 76 . Gravida va fi internata dimineata.e.

se recurge la operatia cezariana. " • Daca 0 mama a nascut un copil In prezentatie pelviana nu tnsearnna ca toate celelalte nasteri vor fi la fel. b.Ia va evita efortul fizic ~i adesea este indicate mternarea in matermtate Inainte de termenul probabil calculat pentru nastere. pentru ca fatuI este mic §i se naste mai usor. malformatii ale uterului. nasterea poate fi lasata sa se desfasoare pe cai naturale.a copilului. 165. Ultima anornalie este cea mai Irecventa. linga cauzele enumerate in cazul prezentatiei pelviene se mai citeaza miscarile exeesive ale fatului (multipare cu musculatura abdorninala Ilasca). sansele lui de supravietuire fiind strins l~gate de greutatea la nastere.ntru mama. Gravida eu prezenuuie transversa se va interna din timp in maternitate 166. Dimpotriva. cit §i mai tirziu (vezi punctul 371). prezentatia pelviana . '\ 79 .Semnele c~r~. Se deosebesc: . Daca forma si dimensiunile bazinului matern slnt normale. gernelara (mi~cilri fetale vii tn a 2-a jurnatate a sarcmn. C ire u 1a r a dec 0 r don. . ' . • In. Pre zen tat l i l e a nor mal e ale I a t u 1u i sint variate. complicatii grave. gemelaritatea etc.. Cel mai frecvent survine dupa rupeJ. 164. infa~urarea sau 'chiar innodarea cordonului ombilical in jurul gltului fatului poate produce asfixia f~tului in timpul riasterii. de aceea supravegherea gravidei va ~1 deosebit de atent~. Nasterl anormale 163. intensitatea sau durata eontractiilor pot fi diminuate sau excesive). . dimensiunile marl ale abdomenului).din si~uatiile neprevazute.unele cornplicatii. 167. poat~ intimpla ca fatuI sa nu vina cu orestetul capului. cu picioarele sau cu sezutul (polviana). lui gravidei. Prezentatla pelvian~ se tntilneste In 3-5% din totalul nasterilor la termen. copilul este amenintat. Pins In luna a VI-a-a VII-a fatuI pluteste Inlichidul amniotic. Cind unele din conditiile enumerate mai sus nu slnt indeplinite.ot surveni. aUt imediat dupa nastere.!l~ipla nasterea s~ pr~duce de obicei inainte de 40 de sapt~mim.arcina. deoarece odata cu ruperea membranelor se poate produce proeidenta de cordon sau prolabarea unui brat. Pe a. Daca prezentatia nu "se corecteaza'' odata cu inceperea eontractiilor.52 . In 96% din cazuri copilul "vine" in prezentatie e:amana ~l totul se desfa~oara asa cum s-a descris mai sus. deoarece atiuulinea de urmat fn asistenia nasterii se (Ja hotarf din prima faza a nasterii. Gravi.rez. Terminarea cit mai rapids a nasterii previne suf'erinj.d~ diferentierea ernbrioblastului ~i trofoblastului (fig. Din ferieire naster~le anorrnale sint rare. Pro I a bar e a dec 0 r don este situatia in care 0 bucla a cordonului ombilical aluneca pe linga partea prezentata prin colul uterin In vagin. craniul Catului nu este prea'mare. Gemenii umvl~ehm au intotdeauna acelasl sex. ~int posihile .:acter): Cei hivit~lini pot avea 0 placenta comuns sau p. b) Prezentatia transversa. Trebuie avute in vedere insa complioatiile foarte vanate ce p. se recurge la operatia cezariana. E1 pot f1 de aeelasi sex sau de sexe diferite dar gemenn "pereche" slnt intotdeauna bivitelini. uneori de neinvins. Dis toe i a de dinarnica este stare a caracterizata prin contractn uterine necoresptmzat. auscultarea biltailor inimilor fetale ~i examenul echografic pot s tabili diagnosticul. palparea ahdomenu- Fig. cordonul ombilical poate fi comprimat Intre oasele eraniene ~i hazinul osos matern. pre cum §i unele mijloace Iolosite pentru a ajuta §l grabi nasterea. " 168. 51). '. Chiar ~i in p.lI a. In luna a VII-a se gaseste in prezentatie pelviana. risclnd sa diminueze sau sa opreasca aportul de singe (02) absolut neeesar pentru copil.lacente separate. iar contractiile uterine sint bune ~i vigu:oase.oare (ritmul.entatia craniana se. Medicul obstetrician trebuie sa intervina cu anumite gesturi precise pentru degajarea capului ~i scurtarea aeestei perioade "de rise" (de obicei se practica ~i perineotomie). Cauzele care Iavorizeaza aceasta prezentatie slnt: deforrnari ale bazinului. C1cu fata (prezentatie Iaciala) sau cu fruntea (prezentatie fron78 tala). sarcina m.' a. placenta praecia. prezentatia transversa. Alteori prezentatia poate fi cu urnarul inainte (transversa). Riscul legat de comprimarea cordonului Intre partile osoase materrie §i fetale a fost subliniat la punctul 1-65 a. Vom expune ~lteva . anornalii ale craniului fetal. Capul fatulm este ultima parte care se naste .ln~i~te . Orice gra(Jida eu prezenuuie pelouuui se oa inierna din timp fn maternitate. trlisllturi de C8. In luna a VIII-a el se rastoarna cu c~pul i~ jos [culbuteazii]. Fatul este situat onlic sau transvers fata de Fig . Copilul nascut prematur necesita ingrijiri speciale. ~ a ~ t ere a ina i n ted e t e r men nu comports mCI un fe~ de p~rlCol pe. . su~ereaz.Anomalii de prezentatie: diametrul longitudinal al uterului.ea membranelor in anomalii de pozitie ale fatului. 51 - Sarcina gernelara (variante de producere). au acelasi patrimoniu ereditar (aspect exterior. fib rom uterin.

) . prin travaliu prelungit. Lauza "rezolva" problemele de .tocia ?ccun~ara poate aparea. ~Iteon ob~tacolele mecarnce d. 53. Zmportanta tngrijirilor in perioada de lduzie. V a 6 U U m • ext rae tor este un instrument obstetrical aplicat ca 0 ventuza (cu formare de vid). ' In dccursul primului permite mtreruperea an dupa oricarei 80 II Wama . aparute in cursul sarcinii (6 si'iptamini). la dorniciliu. dupa caz de medieamente ocitocice (st.. ele ramln aproape exclusiv in grija pediatrului ~i a sorei de ocrot. de obicei.Vacuum extractor.1l r a ti a 6 e z a r.extracviel" fatului. L Ii u z i a este perioada care incepe odati'i cu expulsia placentei se intinde pina la vindecarea plagilor obstetricale §i involutia modificarilor genitals ~i extragenitale. Desi e 0 intervantie chirurgicala mare.e in lreruperea sarcinii care a survenit operatia cezuriana. 169. Prin for~a h~crurilor.e fatulm (distocie me caniea). In aceast. cind este efectuat. sau foarte apropiato in timp ("in Iurtuna"). care se oeupa de ohieei numai de copil. Cu toata aceastii relativa lipsii de riscuri.irnuleaz a contractiile) sau tocolitice (dimin~a contractiile). Indicatia aplicarii se stabileste de medic (fig. Aceasta poate duce la oprirea evolutiei nasterii. ~l 1 Legea perrnit. Daca medicul apreciaza eli travaliul expune la riscuri majo~e mama sau copilul. folosit In o?stetrica pentru a ajut.a degajarea capului din eanalul pelvigcnital (fig. -.-:. marea majoritate nu mai ~in legi'itura strtnsa cu eabinetul de obstetrica. Dupa nastere Iauza ramlne .ntracYiile. Dupa aceea.! Uiuzia 172. anesteziei ~i reanirnarii. la momentul potrivit. 53 - Aplicarea de forceps.i a n ~ este interventia chirurgi?aIa prin care se deschide peretele abdominal ~1 uterul tn vederea ~. Aplicarea corcct a a f'orcepsului nu prezint.rin~ slnt ~la~e de Ja lnceputul u nastern [prin insufieienta hormonilor hipof'izari.ire .(dlsproportie intre dimensiunile fatului ~i bazinul matern. Tratamentul consta in adrninistrarea.).11l de pozrtie etc. 0 p. Involutia uterina rnai depinde §i de contraotiile uterului (cind sint dureroase se numesc "ri'isuri"). Dupa a doua operatie cezarianii legea sarcini pe toati'i perioada de fertilitate a femeii. anoma. Placenta praeoia (placenta situata partial sau total in fava orificiului uterin).etermin~ contractii uterine deosebit de intense §l prelungltt. Procesul de involutie are rasunet asupra intregului organism.I copillil 81 . For e e p suI este un instrument asemanator unui cleste. va indica terminarea nasterii prin 0 noua opera tie cezariana. 171. legati de expulsia placentei. te. dimensiuni man ale fatului gemelaritate. determinlnd scader~a ap~Jl'tu_lUl singe Ja.a de un obstetrician experimentat. dist~d~ pri~l~ra. in care cO.a cali tate beneficiaza de asistenta calificata a obstetricianului ~i a moasei. 55 - Placenta praeoia.ncep contractiile. opertuia cezarianii nu se practica de rutind. 170.placenta ~i la fat cu riscul Jipsei de oxigen §i suferinta d. Se produce sub influenta unor factori endocrini. 55). Optiunea pentru interventie se face In cazul clnd pentru mama si/sau copil riscul nasterii normole este mai mare declt riscul operator.e pernru protejarea vietii copilului sau pentru scurtarea perioadei de expulsie. riscul operator a diminuat datorita gradului Inalt de dezvoltare a tehnicii chirurgicaJe. este una din indicatiile operatiei cezariene (fig. 54). Fig. Este 0 manevra de necesit. Fig. 54 . starea de anxietate ~ gravidei] .at. Iichid amniotic in exces (hidramnios). dis.a riscuri pentru copil. in maternitate 4-7 zile. Dupa ce a suferit 0 operatie cezariana 0 femeie poate naste pe cale naturala. se Ioloseste pentru scurtarea expulsiei fatului. Fig. cu epuizarea mu§chl~}Ul uten? . Nasterea pe cale naturala este cea mai sigurji.. dar necesita 0 supraveghere foarte atenta din primul moment de cind I. prin riscul de hemoragie fatala pentru mama §i copil.

La 80% din mamele care aIa. In timp ce linia alba abdorninala ramine inca multa vreme pigmentata. b. Pe de alta parte. care I~i reiau Iunctia de stimulare asupra ovarelor. 177. dar In mare masura ~i de factori individuali. Evolutia lohiilor (pe care Ie controleaza obstetricianul sau sora de obstetrica) corespunde cu procesul de vindecare a plagii uterine. 176. peste care se suprapun contraetii izolate. Diureza este crescuta. gJande Fig. aeestea slnt constituite din cheaguri de singe. 4. 179. In mod normal.oreste : a. ca urmare a unei inhibitii a Iunctiei gonadotrope a lobului anterior al hipofizei.onusului muscular. 8:. La unele femei apare 0 pierdere de singe cam la 3 sa ptamini dupa nastere. Chiar la lauze care nu alapteaza. . Capacitatea vezicii este crescuta. se oor incerca toate mijloacele pentru a ajuta lauza sa urineze sponian. asa se explica faptuI ea percepe rnai greu nevoia de a urina (.amtni. datorate ocitocinei. Prevenirea ~i tratamentullor este de 0 important-a deosebita pentru revenirea Iemeii la starea de sanatate dinaintea sarcinii ~i nasterii. apoi devin seroase. Mirosullohiilor trebuie verificat in fiecare zi . Un miros fetid constituie un semn de infectie . 83 II. 56 . tesut graa. In faza de furie a laptelui. mamelon. este necesar a o evolutie normala a perioadei de lauzie. 3.uzei. M u ~ chi i a b d 0 men U lui necesita timp -mai --lndelungat (peste 6 saptamini) pina I~i recapate tonusu!. sebacee. In citeva zile. Pie lea. 174..de instructie ~i in functie de conditiile materiale ~i de civilizatie 1n care traie~te. Imediat dupa nastere horrnonii plaoentari se gasesc in concentratie mare in singele Ia. glandular!. Imediat dupa nastere poate aparea frison. Tonicitatea lor este influentata favorabil de exercitiile Iizice (punctul 188). Fun e t i a 0 v a ria n lI. Lohiile sint sanguinolente 24-48 de ore. Liwoluiia uterirui se dat.. Cu toate acestea. Scaderii stimularii horrnonale. 178. frisonul se explica prin racirea corpului ~i prin hemoragie. Amenoreea de Iactatie este sernnul unei hipofunctii ovariene §i se insoteste de sterilitate temporara. lauzia comports 0 serie de perturbiiri Iunctionale sau chiar lmbolnaviri organics. r i h 0 r m 0 n a I e. 173. 3. exista 0 amenoree de lactatie. La nivelul colului vezieal se sernnaleaza un edem care predispune. alaptarea nu reprezinta 0 protectie totala impotriva unei noi conceptii I 175. Ten din tal a con s tip a tie din timpul sareinii se aceentueaza ~i mai mult dupa nastere. urmata de scaderea aportului sanguin §i dirninuarea metabolismului celular. actionlnd favorabil asupra revenirii la normal a uterului. De aceea uneori este nevoie sa se sondeze vesica pentru a elirnina urina In primele zile dupa nastere . 182. Odata cu revenirea t. Uterul revine la normal dupa 6 sapt.irnpul sarcinii (stagnarea urinii) se cxplica tendinta la inf'ectii a cailor urinare. V U 1v a ramine mai mult sau mai putin marita dupa nastere.8enza~ie de miotiune''). Lauzia ridica numeroase probleme de profilaxie (de ingrijire). 180. fapt ce se concretlzeaza In secretia de estrogeni ~i in reluarea procesului de maturate Ioliculara (ovulatie). 181. Lanza urineaza mult mai mult. 2. temperatura axilara poate fi temporar rnai ridicata. rara cresterea temperaturii.Conf'ormatia L areola normala a stnului. ser §i limfa. care tmbraea 0 forma de contractie continua. 0 noua conceptie (sarcina noua l) nu poate avea loc declt in jurul acestui termen. Prezenta ~i cantitatea de singe din lohii nu depinde de alaptare. el trebuie sa fie fad. T e m per a t u rae 0 I' P u lui. ca ~i sarcina. lnairae de a se ajunge la sondaj. In prima zi dupa nastere fundul uterului se palpeaza la nivelul ornhilicului §i coboara cu fiecare zi cu un lat de deget. prin disparitia hormonilor placentari. Dupa nastere exista 0 perioada eu pierderi serosanguinolente numite lohii . muschtul pectoral.ingrijire personals dupa nivelul sAu. numita "mica menstruatie". care VOl' persista in tot cursul vietii. Ve z i e a uri Dar l'i are inca un tonus muscular Bcazut. 57 L acmt Sectiune prin gJanda marnara: marnara . Pro e e sed e in v o l U lie. Aliiptarea Intretine secretia crescuta de ocitocina din lobul posterior al hipofizei. 2. Pentru indeplinirea rolului de mama ~i in primul rind acela de a-si alapta copilul. este nevoie de 6 saptamlni plna la prima menstrua~ie. deoarece se elirnina excesul de apa acumulat in ~esuturi in timpul sarcinii. f z J Fig. canale galactotore..pteaza. L 0 h iiI e. Contractiilor uterine. aceasta concentratie scade simtitor ~i dis pare efectul inhibitor asupra horrnonilor hipofizari (FSH ~i LH). la tulburari mictionale cu retentie de urina. temperatura lauzei este cea obisnuita (36. se me ntin serosanguinolente inca 72 de ore. Temperatura se va masura de 2 ori pe zi. Pigmentatia fetei §i a mameloanelor dis pare treptat. In ziua a 10-a de lauzie se afla la niveIul sirnf'izei pubiene sau cu 1!-2 laturi deasupra acesteia. In locul vergeturilor violacee din timpul sarcinii ramin niste dungi albe. Mod i fie lI.. aceste functii se norrnalizeaza. de tratament (prezsnta plagilor ramase dupa nastere) ~i de noua postura a marnei (alaptarea) etc. in asociere eu seaderea tonusului muscular. leucocite. De aceea.5 -37°C). Scsderea dimensiunilor uterului poate fi supravegheats de obstetrician ~i moase prin palpareexterns. Dispar dupa aproximativ 2-3 "aptamini de la nastere . De aceea este necesara 0 Intelegere cuprinzatoare privind trans forma rile biologice din aceasta faza a procreatiei. Durata ahsentei menstruatiei (amenoreea) depinde de lactatie. Pe fondul de modificari vezicale din t.

Tesutul glandular este organizat sub forma de lobi..y meniul miraeulosului cum natura tIne sa reeompenseze pe femeie pentru durerile pe care Ie-a suportat: nu numai bucuria ca are un copil. Chiar Ia lauza sanatoasa. se aplica.}'<~ __ r 1\\ r tele "zile cu lacrimi" reprezinta 0 tulburare psihologica trecatoare. pigmentat. Jegat. cu umplerea ~i incarcarea excesiva a '/ (chiar 11/2 litri).. o stare depresiva. steroizl! suprarenali. precum §i de modul de fixare pe torace. 185.a foarte dif~rit imediat . iar restul de pierderea de Iichid interstitial). Orice ascensiune peste 37. Intestinul are tendinta Ia inervic. 58 . inconjurat de 0 suprafat. pentru a sta pe scaun. Mult._.. stimuli emotlonali.r.. evite sa fie atinsa cu mlna partes care se aplica pe par\ile genitale. erect se introduce un supozitor. dupa na stere._ '. in conditii de perfecta sterilitate. Trebuie sa Sf. Dacii lauza nu are scaun nici cu acesta. Pentru cele mai agitate se vor rezerva saloane mici. Ea are nevoie de liniste ~i relaxare..foT calmeze nervii surexeitati. I~ //) . .:/-ajunge uneori la retentie urinarii. Pentru igiena corporalii. 85 84 .:g.. se face cu 0 frecventa variabila in functie de ahundenta lohiilor. de obicei. Pentru a evita aceasta se recomanda exerci\iile de gimnastici1 prevazute la punctul 188 ~i aplicatii de comprese caIdu~e in regiunea vezicii. Pentru evitarea murdaririi saltelei. slngele ~i seoretiile care se olirnina dupa nastere contin microbi. F. Se '8:.-. dimineata.Y'~"'. care poarta numele de acini.uza poate face du~ dupii. Fiecare lob glandular este constituit din numeroase elemente secretorii. Alimentatia va contine proteine (lapte. 2.-' _ If I % I -~~ 7fJ .a circulara nurnita areola. Prin consumarea de 1/2-3/4 I lapte pe zi. Inctt nu realizeaza epuizarea fizi~ " fi/ " (\ ca ~i nevoia de repaus. peste de apa dulce.. Opinia dupa care lauza trebuie sa manince cit rnai mult ~i oriee. u z e i.~.. Adesea Iauza este indernna''. Sin i i femeii sint situati pe supraiata rnuschiului marele pectoral. tn ziua a 3-a. 186. Star e s psi hie A.?-'" . iar dupa 12 ore se trece la un regim normal. \".Factorii care intervin in meModificarile hormonale din ziua a canismul secretiei lactate: 3-a-a 5-a de lauzie favorizea. . troIuI unor sub stante secretate de hi po~ . se "imagineaza" procesul de form are / \ (~2 a laptelui. 12. ouji) ~i vegetale.d sa menajeze aceasta stare de instahilitate psihica.183. este bine sa se controleze in continuare temperatura timp de 2 8apta\ \. grasos ~i de Iegatura.. se face 0 elisma.~zap. Dupa aceea se poate face zilnic 0 baie de ~ezut. lii. 56). dar ~i uitarea extraordinar de rapida a orelor de su/~ ferinte ~terge din amintire tot ce ar putea sa 0 apese. . a mamei. De aci. ea poate primi lichide dupa 4 ore. iar baie dupii.izat. se face Intti spalarea generala §i apoi toaleta genitala. pentru a favoriza 0 rapid a recuperare a Iortelor. ._' ~ ~~~':. Familia va fi avert.f--. clisma facuta inainte de na9tere a goIit intestinul. Dupa nastere.. Odata cu nasterea. Celulele glandulare transforrna in lapte substantele nutritive aduse pe calea singeJui. t n g ri 1ire a Ii!.::// f) Evacuarea llrinii este uneori dificila in primele zile dupa nal1tere. 10. Sint constituiti din tesut glandular. carne. Forma ~i marimea sinilor smt variabile de la 0 persoana la alta ~i depind de repartitia tesutului glandular. ti~~i!~~: griji insuficicnt motivate. unele suferinte proprii. 0) tngrijirea suturii perlneului se rezurna in primele zile de lauzie la spaliituri vulvare de mai multe ori pe zi..4°C va fi anuntata medicului obstetrician..._~~2::. Eate de dataria sorei de obstetrica de a 0 feri de tot ( 1. Celulele acinilor elaboreaza laptele. despartiti intre ei printr-un \esut grasos de susyinere. este eronatU. In cadrul curateniei corporale. cLte('a zile.~ ~_. care. derivate ale laptelui. Avind in vcdere ca soar putea sa nu aiba inca stabilitatea neoesara. ACTH. de la roz ptna la brun-Inchis (fig. In cursul alaptarii.'£-".\. pigmentata viu.. 69.. dorinta de a II V1r~. tn timpul primelor 2-3 zile._""lA. se va pune 0 aJeza de cauciue sau de material plastic sub cearceaf. Dupa revenirea acasa.in. eu anturaj reconfortant. CompreseJe aterilizate se schirnba dupa cantitatea pierderilor de singe. In ziua a 5-a se scot firele (chiar ~i cele resorbabile deoarece prin aceasta dureriJe locale scad mai muIt). necesare in lauzie (vezi ~i punctele 355-360).4' fiza (fig. laptele este oondus ill canalele mai marl. Frecventa §i durata vizitelor VOl' fi reduse. In caz de dureri. un unguent anestezic. ~_J)fi ajuta "vemrea laptelui". iar alimentatia este constituita in aceste zile predominant din Iichide. grasime ~i tesllt conjunctiv de legatura. copil sau de restul familiei.e de Cll"'. mini. stnt niste mici ridicaturi.za ca niste glande sebacee (de grasirne) modificate./ d~ lapte d~ vaca. eventual. In prirnele 8-10 zile dupa nastere Iauza are nevoie de supraveghere rnedioala specials ~i de ingrijire calificata: a) Liniste §i repaus. in ziua a 2-a dupa na9tere. caracterizata prill ~: ~~~~~lmf~~I~·iC~If:0. \ :::-y . G r e 11 tat e a o 0 r p 0 r a I l.y. 11. se poate folosi un colac de cauciuc umflat cu aero Pentru a nu forva perineul.. ce 0 poate deranja ~i de a incerca sa-i (. de aceea obstetricianul recomanda. Lenjeria de pat §i lenjeria de corp se schirnba des.. g) Reglsres trsnzitului intestinal (scaunele). femeia nu are scaun. b) MAsuri igienice. iar in cada 0 bucata de rogojinii sau de-postav gros. 57). 184. In virful mamelei se gase~te mamelonul ("sfircul")..ele sint inca 0' 7 atlt de agitate ~i de pline de fericirea lor. Feme6 ile se comport. daca ajung pe mameloane . pornind de Ia componentele slngelui circulant §i-l elimina in eanalele de evacuate ("excretoare").)a~t~:.. Toaleta geriitala (spali1turi vulvare). 2 saptiimini (in [unciie de sciiderea cantitiitii lohiiior }. lauza va §edea mai mult pe una din Iese. e) Pulsul §i temperatura se controleaza de 2 ori pe zi._. numite canalele galactofore. Starea de veselie face sa treaca pe plan secundar. suprarenala. lnsul!na: 13. pancreasul. grupate in numar variabil. Formarea laptelui este un proces complicat care se desfii~oar1i sub con.~ r. stimuli audlo-vlzuali. un laxativ. 14. care ajung la mamelon separat pentru fiecare lob glandular (fig.-:. In prima saptamina de lauzie ea mai pierde inca din greutate {1 kg tine numai de uter. pot produce inflarnatia glandelor mamare sau/~i pot infecta nou-nasoutul. 58). atunci cind face dus va pli§i eu atentie ~i se vor lua urrnatoarele masuri : pentru evitarea alunecar ii sau caderii.ra.\ ~//I:2 /... Giandele areolare (glandele Montgomery) se infa\i )c. d) Alimentatia.'tli la consumarea unor cantita\i mari ~:~~~~:Y-~. A~a-numi· sthnulul actului suptulul. 15. Facern aceasta precizare ~--' pentru a tnlatura sirnplisrnul cu care \~___. se aeopera plusul de calorii.e dintre. dar eel putin de 2-3 ori pe zi.za uneori I. daca acesta nu a avut. Este de do<1 / ' ¥. in general. linga cada de la baie se va pune un gratar de lemn sau un pre§ mai gros.. lauza scads cu circa 4-5 kg.

care va face recomandarile necesare. i~i va spala corpul de sus in jos. g) Munca in gospodarie se reia treptat. in caz de dureri mari se va anunta medicul obstetrician. k) Profilaxla infectiilor. 61). In caz de alaptare. se recomanda 0 pozitie corespunzatoare In pat (fig. mama I§i va spala cu grija mlinile. ro~ea~a) sau a sinilor (mastita I) impune anunt area medicului (vezi punctul 192). murdaria de sub unghiile lungi. mama va fi atentionata aaupra urrnatoarelor puncte: a) Nu se va face nici 0 baie in cada pinii ce lohiile nu s-au redus cantitativ. de la 2-3 saptamini. Orice modificare a mameloanelor (singeriiri. se recomanda un regim care sa contina vegetale din abuudent a (salata de cruditayi. chiar daca are sutura a perineului. medicul va da alte prescriptii. Nu se vor aplica dectt pomade. din motive insuficient cunoscute. 87 ""'. ~ e 0 a 1 a rna m e l. In unele cazuri particulare. Bandajele vor fi bine spalate.ica penl ru I:!llz. fie printr-o esarfa.amlni). De aceea va £i ferita de orice sursa de infectii (persoane cu guturai. Se poate Intlmpla ca la Inceput sa fie dureros sau tnsotit de alte inconveniente. sttnd in picioare.ala a rlinilor cauzate de nastere. raniri. pentru a goli Indeajuns venele profunde ale membrelor inferioare §i ale bazinului . favorizarea tranzitului intestinal ~i restabilirea capacitatii de munca. lenjeria incorect spalata (fara sa fie fiarta ~i fara sa fie calcata I). c) Dupa revenirea acasa. calcate §i tinute In dulap intr-un compartiment special. fie printr-un sutien special.epaturi etc. uneori nu apare deloc atita timp cit mama aJapteaza. fructele 9i zarzavaturile consumate fura sa fie bine spslate etc. Inainte de fiecare supt. Toate manipularile obiectelor de mai sus se fac cu mlinile spi'ilate bine in prealabil. Gimnastiea are efecte favorabile. va fi ridicat ~i strins cu un batic. cu tirnpul. pe burt. i) La ferneile care au varlce mobilizarea precoce este import. cit ~i a sa personala. 86 187. Lanza este. pinza triunghiulara. daca se mentine tendinta la constipatie.a. de medicul obstetrician (la 4-6 sapt. mama va fi instruita. pentru a usura revenirea singelui dinspre gambe ~i coapse spre inima.). este bine ca lauza sa se culce de mai multe ori pe zi pe 0 parte ~i. Compresele sterile se schirnba zilnic. baia. h) Mobilizarea preeoce reprezinti'i una din masurile pentru profilaxia trombozelor. care a fost fiarta in prealabil. De fiecare data ctnd femeia urineaza sau are scaun este recornandabil ca regiunea vulvara sa fie spalata cu un jet de apa calduya.ere a a comportat 0 interventie operatorie (cezariana. Alaturi de indicatiile de mai sus. ci va face numai dusuri : daca nu are haie. bandaje sau alte obiecte de lenjerie slnt la originea iniectiei mameloanelor (mastite). coborlrea precoce din pat ~i miscarca stnt eficace pentru stimularea diurezei. apare mai tirziu. unghiile vor fi taiate scurt. in afara de cazul cind slnt in mod special recomandate de medic. Murdaria iii microbii de pe comprese. se pune 0 patura facuta sui. aUt asupra modului de ingrijire a nou-nascutului.Dupa revenirea la domiciliu. b) Nu va face irigatii vaginale. miere de albine. in caz de nealil. pudre sau lotiuni recomandate de medic. f'isuri. In acelasi t. sint 0 parte din cauzele favorizante ale tmbolnavirilor. chiar tn caz de scurgeri. Mameloanele se vor menaja cu grija.imp). care se rernediaza de la sine. in spital iii mai ales acasa. vor fi ~inu~i in pozitie ridicat. mai receptive la infectii.'" ----- ----- . int. piine neagra sau Graham. Sinii. f) Contactul sexual este perrnis dupa 6 saptamini. ~/~~~ JlC:? Fig. Parul lung. este tnsi'i suficientil. Se incepe cu ridicarea bandajului ~i a micilor compress sterile ce acopera mameloanele. In multe matemitati s-a incetatenit sistemul de a mobiliza lauza la 2-3 ore dupa nastere (prima data pentru scurt t. ce cade pe umeri.ptaminii dupa externare. Aceasta nu.i.a. j) SinH lauzei trebuie lngrijiti cu multa atentie. sutienul iii/sau bandajul se schimba de indatii ce se murdaresc de lapte. sutural. bandajul se stringe corect ~i se pun ambele sub perna. chiar daca nast. e) Menstruatia revine. In continuare. prosoapele comune . va fi examinata inca 0 datil. lnainte de plecarea din maternitate. La domiciliu.imp. furuncule . d) Lauza poate iesi din easa la 0 sil. care va trebui sa constate rsvenirea la pozitia normala a organelor genitale interne 9i vindecarea tot. 59 Exercitii de gimnast.ptare.anta. fructe). sutiene. in medie la 6 saptamini (6-7 sau 8 saptamini). sub saltea. inveliti in doua bucati de pinza. La picioarele patului. closetele. compresele se indoaie cu fata dinspre mameloane in interior.

In cazul abcedarii. lnlectia se pl'opaga de la uter la trompe ovan:.atiei la sin (temporal' sau definitiv) va fi transata de medicul care conduce tratamentul. Pe fondul de varice apa"tJte III cursu~ Sare1l111 (punctele 139. 60 .tamini se VOl' aplica bandaje speciale (fa~a elastica) In nivelul membl'clor lI1ferlOare Cll zone varieoase pentru a evita stagnal'ea singclui in aceste zone. Daca lohiile devin treptat sau brusc sanguinolente. P:oblema i_ntreruperii alirnent.. Feb rap u e r per ala. Plaga uterina rezultata din det. Da~a tr~tame~tul J?u est~ aplica~ sau stnt a~p fact~ri Iavorizanti (IauUl c? slaha r~zlstenta l~ l_nfectn. in urrna modificarilor ~i solicitarilor la care a fost supus in cursul sarcinii ~i nasterii. inrosirea si fe~r~. anerme. timp de 23 sap. prin admlJ?lstrarea de antibiot. Se incepe cu axcrcitii de respiratie abdominala. Sub aceasta denumire sint cuprinse toate infectiile lauzei care au ca punet de pIe care organele genitale. r~gade) Iavorizeaza patrunderea gerrnenilor in int. b) Lanza Unga repausuI ori pe zi. Solicitarea mamei .alatii sanit.ice . poate avea repercueiuni asupra pozitiei f}i functiei organelor interne. mUlle\. se impune incizia abcesului pentru evacuarea puroiului. de col sau de perete uterin) produse in timpul nasterii. lohiile. Pentru evitarea stagFig.~ta. cit ~(Ia domiciliu.uale leziuni traumatice sau plagi ehirurgicale din timpul nasterii reprezinta 0 poarta de intrare ~i un mediu Iavorahil pentru multiplicarea unor microbi patogeni. secretiile capati'iasI!ect purulent. deci dupa externarea din maternitate. 0 noua sarcina.ia glandei mamare det. pulsul est. sa stea in pat dupa externare.its sint durerea. Prezenta un or leziuni ale slnului (Iisuri. . abdominal a ~i perineala. De aceeai aUt in maternitate.organele tnvecinate sall. Infectarea unei plagi vulvo-perineale se manifesta prin dureri locale. dureroase.in tot organisITlui (septJf:em. umflate. a Boli In perioada de lauzie 189. 188. stnul va fi evacuat cu aju~o!\~1 unei 12ompe. daca lauaa nu are perineotomie. pot aparea inflamatii sau tromhoze (chcaguri de singe care ingusteaza sau astupa la un anumit nivel 0 vena). . Din primele zile dup a nastere pot fi facute unele exercitii de gimnastich. inflarnatie) sau de infectii localizate in afara apa::atului genital: mastita. 186 i). nu trebuie de noapte. l\'( a s tit a este infee\.eaiuri de plante (tei.cre.a de cauze uterine (stagnarea lohiilor.ament energic. avind grija ca in expiratie sa se contracte muschii peretelui abdominal. Hem 0 rag iii e pot fi eauzate de rupturi (de perete vaginal. Vindecarea se abtine cu tratament local corect. b) moblhzarea precoce (vezi punctul 186 h) dupa na~tere.:_p:!ma infe?~ia. 191. tratamentul medicamentos nu mai este eficace. masaje si frictiuni cu prosop aspru (vezi punctele 126. Incepind din ziua a 5-a ponte face ~i alte e xercitii {fig. narn laptelui.eriorul glandei mamare. Rareori ele sint determinate de tulburari in coagulabilitatea singelui lauzei.]. numai in conditii .a evolutia spre forme grave (abccdare) ce irnpun Illtarearea. prin modificarea secretiilor care devin mai abundente. la . *i Prezentarea la medic de Inda ta ce apar primele semne de inflamatie si ~ra~amentul corect e vit. 190. Se face in scopul de a ajuta organismul in procesul de rcvcnire la normal. Cind :rena af'eot.amentului depinde de precocitatea instituirii acestuia. In acest stadiu precoce. comprese reci. Rezultatul trat. inst. lenjerie . tesuturile din jur sint rosii. tromboflebita). AJ2aratul musculo-Iignmentar relaxat ~i destins trehuie sa revina la dirncnsiunile ~i poziti» normals. respectarea stricta a regulilor de igiena si tehnica corecta a alaptarii. Feb I' a sernnalata in perioada lauziei poate fi deterrninat. Apoi. Acestia pot proveni chiar din caile genitale materne (inlectii nerecunoscute) sau din afara (obiecte murdare. sin. lauza e obligate sa se prezinte la medic. Prevenirea mastitei const. din punct de vedere organic. 60) se poate s.e acceIerat. ' Se considera optirn intervalul de 2 ani intre prima ~i a doua sarcina. 89 . prin ingrijirea ~i alaptarea sugarului . . boala se agraveazii.o] ori mierobii sint deosebl.~ de agrcsrvi. 88 192. punga de ghcata sustinerea stnului printr-unbandaj (fig. dar e bine ca. Primcle sernne de mast. Aceste forme necesita trat. 59). Microhii ajung prj n contact direct sau prin interrncdiul nasofaringelui copilului pe slnul rnarnei.asare a placentei ~i event.or de germeni sau de la vizitatori I).Banda] pcntru . Mai greu se descopera o tromboza ce afecteaza venele profunde.lC). inflamatia tegumentelor ~i pal'ti1or moi (ro~ea~a). Pentru prevenirea acestei afectiuni se recomanda: a) consum creseut de lichide: . iar starea generala nu estc modificata. flora rinofaringiana de la personalul medical purtat. mastita se manifests dupa 7 zile de la nast.a a marneloanelor incepil!-d din cursu I sarcinii prin spalari. de retentia unor resturi placentare sau de insuficienta contractie a uterului (dupa nasteri prelungite).b. infectii urinare sau ale venelor (Ilebita.a in pregatirea adecvat. senzatia de tensiune. se impunerespectarea unoI' masuri riguroase de igiena (vezi ~i punctul 186 b).el. 193. Fle. sunatoare) zaharate sa~ .o. Aceste hemoragii se insteleaza de obieei in prirnele ore dupa e xpulsie §i heneficiaza de tratament in maternitate. Persistenta relaxarii musculare. tromboflebita. cit ~i prin grija gospcdariei eonstituie motivul pentru care se recomandii intervale mai mari intre sarcini.are.ata este situata superficial se observa traiectul indurat al acesteia . P" sa-§i asigure un repaus la orizontala de mai multo ~~~~. alte boll prce xistent. sero-purulente ~i urit mirositolire. Febra in general nu depa~e~te 38°C. din hazin.erminata de mierobi ce pot proveni din jurul Iiiuzci iii al copilului (flora nazof'aringinna a marn«i. obiecte contaminate et.s\lcuri de fructe diluate cu apa. a personalului medical.pe calea singelui . G i m n a s t i e a I u z e i.. Iebra creste .. Frecvent.i) Dupa 2 luni poate avea. Chiar in epoca actuala (era antibioticelor) asemenea inlectii pot fi grave. 131).

.la 6 -7Iuni: stain sezut cu sprijin minim. neincrederc. curatenie) ~i de prevenire a unor tmbolnaviri specifice (rahitism. Starile de depresiune usoara nu sint considerate ca patolo!P?e.. 195. In general ins a prognosticul este bun. odata cu normalizarea echilibrului hormonal.?r ~azi. Pentru Intelegerea modului cum trebuie apreciat ~i urmiirit copilul in aceasta perioadii mai aducem clteva notiuni introductive des pre dezvoltare. Vir s tad e s u gar este cuprinsa intre momentul nasterii ~i douasprezece luni implinite.n!lzelpublene. din acest "haos motor" se cristalizeazii miscari izolate tintite. liniste. tinut de miini.al ~ . acte agresive fatii de prop. fixeazii cu privirea unele obiecte lurninoase sau colorate in miscare . In prirnele siiptiimini de viata. am aratat earacteristicile gene~'ale ~i criteriile de urmiirire ale acestei perioade. 193 bis. De cele mai multe ori.:lUl cop~l (p. asezat pe burLa ridica capul. Este perioada cu cele mai impresionantesalturi (crestere ~i dezvoltare). se descriu chiar leziuni ale acestei regrum. se pot compensa riirii dificultate aceste tulburari psihice. El~ dispar dealtfel treptat dups externare. altfel pot persista ducind la "mers ca de rata": .. Cele mai importante etape sint: . pozitia sugarului se asearnana cu cea din viata intrauterinii. Rareori.c) pozi\ia pat va fi orizontala. anemia. . b) pozitle corespunzatoare.nu!ui ~i. la pi~io.mentui sugarului este dictat de satisfacerea nevoilor lui de baza : cdldurii. halucinatii . ramtne insa constienta. Succesiunea miscarilor se diferentiaza intr-o anurnit.lauZle. .SII. compo~to. 61 . .la 4-5 Zuni: la tractiunca din pozij. . ce se mamfesta incepind cu ziua a 3-a . stnt de~ermmate de mo~:hflCarl endocrine. mamf~s~~t~ sub fOl ma unei labilitati psihice crescute. la punctele 5-26. aJ~tata de atitudine a plina de intelegere a Iarniliei. lntinde mina pentru a apuca obiecte. (vezi punctul 188).in speci. acte de egoism. in dreptul oasel. In primul capitol.a 8-a dupa nastere ~i necesita tratament psihiatric. Mi~ciirile spontane au caracter de "pedalare" ~i privesc concomitent sau in succesiune scurtii toate cele patru extremitati. tentative de sin.a ordine: de sus in jos 9i de la riidiicina la extremitatea membrului. sta in picioare sprijinit. La inceput.la 8-10 luni : merge in patru labe .la 10-12Zuni: sta in picioare fara sprijin.Za 3-4 saptamtni: coordoneazii miscari!« globilor cculari .. in 3 SUGARUL Fig. d) exercitii de gimnasticll. Per c e P l i a.ucider~. Pot aparea stari depresive grave. Evolutia psihozei de lactatie poate ofen surpnze. Lauza nu-si poate controla Iimbajul. 0 piitura facuta sul pentru a usura scurgerea singelui din garnbe : spre inima (Iig.la 5-6 Zuni: se intoarce de pc burta pc spate.. . Acestea se tnsotesc de agitatie. cu probleme dificile de tngrijire (alimentatie.la 7-8 Zuni: se lntoarce de pc spate pe hurt. 196. 194. . prin efortul de vointa al lauzci. Miscarile refJexe cu care se naste copilul sint inlocuite treptat cu miscari invatate.a . Mot ric ita tea (vezi punctul 24). voluntare. . ex~cerbata in cursul nasterii. . 61).:uncucidere). i~i sustine capul. sa91 .la 2 Zuni: asezat pe burtii ridica ca pul ~i umerii . .la 3 Zuni: !~i tine capul cind este ridicat in sus. . se ridicii tinindu-se de obiecte .cu lI~tensltate variabila.ie culcat pe spate.la 11-15 luni : face primii pasi fiirii sprijin. interpret~re fal~a a un or fapte. . 197. . .Poz itia in pat a lauzei: a) pozttte necorespunzatoare. iar Iauza cu varice va a~ez~ s~b saltea. Incetul cu incetul. sint datorite laxitatii (ramolirii) simfizei pubiene (slmflzwLLza). inlectii). caracterizatii prin dominarea tonusului (punctul 21) de flexie a extrernitatilor. . Trebuie sa li se acorde atentie ~i sa fie tratate (banda] strins al hazinului ~i repaus la pat).are. T u I bur Ii r i I e psi hie e din perioada de. _ Mult mai rar se intilnesc adevarate psihoze de lacuuie. D u r e r i leo 8 0 a s e ce survin la unele ~au~e.

. Ca un caz demonstrativ. unitatea dintre ea fji fat.or este nasterea.a.rea mare. Copilul std in picioare. dupa baie). observa de timpuriu obiecte ~I . In felul.ziua ~i noaptea . suge.i se pot deosebi diferite modu:i de "ex: primare". Odatd cu tmplinirea primului an de via/d s-a atins 0 treaptd de dezroltare importantd. care se ilustreaz a ~i in ritmul sau somnveghe. Ferneia "moderna". 0 burui relaxare musculara a mamei nu se realizeazii trur-o stare de tncordare psihicii. inclusiv in situatiile in care au survenit unele incidente. cu ajutorul gurii. c1nd aceste co~ditii nu slnt tndcplinite . se instaleazii crescind neooia de miscare (cOI:-tactul cu mediul). Miinile ating la inceput ~l~ intimplare ohiectele.aro normal a a sugarului rezid a in felul cum mama recunoaste inlauntrul ei acest biosistem. Cautii societatea altor persoane fi le imitd gesturile. Imediat dupa na9tere. sugaru. t. Un organ important de ounoastere (orient.care a ajuns medicina. au nascut copii fara incidente ~i accidente. sint sanator. Orice femeie trebuie sii porneascii de la constatarea cd La majoriiatea [emeilor nasterea se desti40ard normal. inso~ita de atitea sperante ~i indoieli. Dupa natura sunetelor ermse se deduce dacii se simte blne. Pe linga frica. care se continua de fapt Iii in primul an de viava. SiIlt nenumiirate cazurile in care oameni celebri au prezentat 0 sufermt. firescul ~i seriinatatea lor au constituit sprijinul covirsitor in trecerea cn bine a acestui everiimerit.este ffl. Multe femei au azi 0 teamd in fa~a actului na~terii. mama trebuie sd fie piitrunsii de adeoiirul cii nasterea este un proces [iziologic. pe attt vine de repede ~i de neprevazut. A tit u din e a psi hie i n fat a n a ~ t e r i i cop i 1 u lui.a silabe "ta-ta". ci si pentru actul nastarii. "da-da". AccidenLele din trecut se datorau lipsei de maternitati ~i nepriceperii moaselor empirice. Chiar in condiiii total [iziologice. mai tirziu ele apuca obiecte pe care le-a pereeput pnVlrea. Mai intii gingure9te. prin conditiile mod erne ale maternitatii ~i prin organizarea gratuita de catre stat a intregii asistente a mamei §i copilului.I ounoaste 0 buna parte din lumea Inconjuratoare. urmiirind nwdul cum erolueazii indicii de dezlloltare fizicii. Aceasta se realizeazii daca sugarul are variatie in decor 91 daca va fi asigurata comunicarea permanenta cu adultii din jur (punctul 27). Premiza de bazii pentru un echilihru psihic 0. "ma·ma". Lim b a i u 1. Prima reactie pozit.ament neooia de acticiuue.iva 10.a. Incepe exercitiul.). rupta de traditiile transmise alt. Cu un obstetrician care este informat asupra trecutului mamei 9i asupra modului cum a decm's sarcina.1initierii. De la 3 lun. pe clt a fast de asteptat. Despre eliolut£a unui copil care a sufent la n(ljtere nu se pot face afirmatii categorice dedi dupa a perioadd oarecare de limp.tive" p~in pllns. Bunicile ~i striibunicile noastre. Manifesta p. Astfel. nu exista motive de ingrijorare. iar pe de alta parte complicata prin angajarea in viata trepidanta a secolului al XX-lea. toate primejdiile de odinioara au disparut. Pe linga nevoile lui de baza.me RUY clnd u nistea Ii este tulburat a prm excitanti anditivi sau vlzua!1 de ~ntensl~ate p. -pa".ati. de rnulte ori asociata 9i cu teama de despdr(ire (sugarul ~ipa de cite ori este parasit de mama). intoarce capul dacs i se arata un obiect din camera sau Figura unuia din piirin~i sau repet. in cursul "dureriior de facere" [traoaliu }. este. "bolborose~te" cu saliva. rude.e obiecte.pentru scurt timp. Poate iTldeplini ordine simple prin gtndire proprie.rezindu-se tntr-un ritm relat. urmeazii nasterea. Se manifesta 9i in acest comport. Dupii 9 luni de sarcina. care ti asigurii toate condisiile si subsiaruele necesare dezooluirii. lnzestrati corespunzntor In vederea desfa'~urarii normale a intregii lor existe nte.0torie.a (daca i se cere) "po.(ietate. Teama este Intretinuta de lipsa de informare privind na§terea. sa-I delimiteze de me. Imita sunete §i gesturi ale adultilor. care lrnplineste ~i da continut Iiintei umanede sex feminin.t react~i "n€ga.ii I~ na~tere. . sugarul ia contact din ce In ce mai activ cu adultii prin intermediul pricirii.are) este gura (linge. experimentarea coordonata: ochi-mina. Dacii fatuI adus pe lume a fost zamislit de partenel'i siiniito~i. Naturaletea. in timpul sarcinii si nasterii [iuul este itur-o totalii unitate cu mama sa. FolosCfte intens ambele brate pentru a minui diferit.adats din gura in gura in orice familie de ciitre marne 9i bunici.rarnosi . din filme I}i romane care-~i codimenteazii deznodiimintul cu intimplari tragice legate de na9tere etc. Ceea ce s-a spus despre atitudinea psihica a mamei fatii de copil este valabil nu nurnai In t. iar spre ~ luni pronunta . La capitolele despre sarcina s-a vorbit despre igiena psihica a gravidei. din punct de vedere psihic 9i 0. adresa adu ltului se materializeaza in cursul celei de a doua luni de via(d prin primul zimbet. de notiuni gre~ite culese de la persoane neinitiate (colege de serviciu.ii fiintei umane exista doua evenimente hotaritoare: conceptia (numita popular zamislirea.1mamei ~i pentru 0 dezvolt. fata de pers~anele stra~ne. moage mediocre. Mama ~i fiitui sint int.. Con t a 6 t u 1 soc i a 1. ingrijiri corecte) multe din urmiirile acestor incident~ sau aCCldente se inliiturii cu timpul. se opreste dintr-o actiune daca i se spune "nu-nu". face singur cttiva p(lji ~i pdtrunde activ in lumea fnconjuratoare. 199. se mai Intilne§te uneori 9i lipsa dorintei de a avea copu. 201.re?omin~n.~unete . "ua-na". mtnii·ochL.dl. Ie repetii. In cadrul perioadei de nou-nascut (vezi punctul 5) se deosebesc doua subdiviziuni: perioada neonatald precoce sau perinatald (0-7 zile) 9i perioada neonatalii tardilid (8-28 zile). in aceastd etapd adultii au pe Ungd obliga(i£le de tngrijire ~i de protee/ie ~i pe aceea de factor stimulator ~i de partener de joe (punctul 26). ~dlCa ~tunc~ cin~ ~l . . traoaliul reprezinui 0 solicitare [izicd considerabilii a iruregului organism. la intrarea in materniuue. cital1l din opera autobiografica "PoeZle III ade- 92 . urrnasii lor au to ate sansele de a deveni indivizi sanato~i. ~eosebeste figurile ounoscute de cele necunoscute . la masa . Al doilea eveniment hot. La 8-9luni irnit.iv constant . 198.arit. acestea se rezolva rapid ~i eficient. experimentlnd propriile posibilit. mama va incerca sii aiba incredere in forte Ie proprii §i sii fie convinsa cii prin devotamentul ei (alimentatie Ia sin. C\: Nou-nascutul (0-28 zile) 200. tn determinarea siinatal. dupii 6luni nevoia de somn este de 16 ore. In stadiul 10. a) In maternitate. din care 12 noaptea ~i numai 4 ore in cursul zilei.impul sarcinii. psihicii Iji l11.i a ~i nu transmit din patrimoniul lor genetic vreo trasiitura ereditaNi bolna va: ulterior In urma unei tngrijiri corespunziitoare. prin lliata lipsitii de cumpdtare dusii pind atund. respectiv tatal 9i mama. mai nepregatits decit generatiile din trecut.le diferentiaza de alte obiecte din jur. pronun(a silabe ~i cuvinte simple. "pa-pa". La acestea putem adiiuga ~i faptul cii uncle femei ajung sd nascd epuizate fizic $i psihic. invata sa-I}i cunoasca propriul corp. prin sunete # prin gesturi.r-o stare de airnbioza. mu~ca obiecte). In preajma nasterii. eare este procesul prin care ia fiinta un nOt! individ In urma fecundiirii ovulului de ciitre spermatozoid) . chiar dacii apar situatii neprevazute. (dupa masa. daruir~e permanenta. Inte1ege 'propozitii simple.g sa? foa. Cu ochii Iixeaza ~i urrnareste. care.daca cei doi genitori.diul lnconjurator. Sugarul mic doarme circa 20 ore pe zi. Concomitent manifests atentie 9i intelegere crescindii pentru vorbire.f~r~r:tiate. majoritatea sugarilor are reactie de aparare 9i de teama (frica de striiin }. Astazi. dacii Ingrijirile au fost corespunzatoare in timpul sarciuii. ina doua jumdtate a primului an de via(d. acest. femeile din rnosi-st.

eda B:ltfel..prescrip~i. neputineioasa.pll. 0 atitudine vlOI. reae~iile vor fi mai putin importante. surpriza dublata de putina anxietate nu mai este atit de 'profunda. ba~hatul va prefera pinii la urrna cercul prietenilor din afara ea~muIUl. In aceste zile ~i in sil. mama. preparate de _lapte ~ndustriale.a~~ere. purtat in timpul sareinii ~i nascut . din partea adultilor. la dreptunle sotului. Pentru un copil sensibil. chiar ostilitate) care pot l: la ?ng_mea unor _conflicte psihologice. Totusi.~e?tru frayi ~i s~rori. pe care-I privesc. deceptie. planificare corecta a timpului permits marnei sa se ocupe de co. EI a asteptat un viitor camarad dejocuri dar va treb_ui sli astspte multe l?ni tnainte ca aceasta sa se realizeze. Copiilor mai mari (peste 6-7 ani) li se va spune. Se vorbe§te adesea de be be" parintii 9i prietenii se intereseaza 91 vorbesc despre tot ce este nou in i~gatur'a cu c~l a9teptat. Intre 1 ~l 2 am. A9teptarea este lunga pentru eopllu~ mal mare. pe lntelesul virstei lor. El ~e slmte p~tuit caci serveRte Ja ceva ce va trebUl noulUl vemt.e spuntndu-i "trimite-mi fratiorul. car: sa-i permita sa inteleaga bine §i sa. eu ajutorul carol'a realizeaza eeonomle de tIm}?. Aceasta modificare biologica (hormonala etc. ehiar daca a devenit i}i mama. e~ se aprople mereu de "bebe". Zilele trec 9i nimic nu se intirnpla.i se anunte aceast~ s03lre chiar din momentul cind medicul a confirm at sarcma.Lntre 2 ~L fj am dOCJedesc0 multitudine de sentimente complexe ~i contradLctO~H (c1fr~ozitate ~i interes.. mai ales daca slnt deja mai multi eopii jn casa. Este prefera~l1 sa se a9tepte pina cind mama "se impline~te". il ating.tor. pentru a nu Ie pnva de lapte ~l pentru a nu largi gama de reactii negative.. e aeeea femeia trehuie sa fie inf'ormata ~i sa posede unele notium despre n. dupa 10-11 ani se vor pune la dispozitia copiilor carti de initiere asupra reprodueerii urnane. "a~e hurt~ mare". Glndur~le. Imprejurarea aceasta.tn care rudele ~ele a? dat dovada de !ngrijorare. Gin d uri pen t rue a s n i e i e. ' 203. . Pentru aceasta este nevoie de putina incredere in sme : ofl. al}acum i se da lui "bebe". sursa de deceptii pentru copii este anticipareasexuJui celui asteptat.ha Ia man:. dar mama eontmua sa se "ingra§e". In plus. Daca "bebe" este de ac~la~i sex. copIlul inyeJege mai bine' parinW trebuie sa-I prepare pentru schimbanle care. vreau sa-i vorbesc". masma pentru spalat rufe.at! drep~ urmare.-~ibea Iaptele numal ?U "blberonul~'. ceea ce atrage adesea. sintem de parerp ° 94 95 . aceste problems vor fi rapid aplanate in masura in care asteptarea va fi hine preparata. ea in timpul internarii mamei in maternitate copiIuI (copiii) sa fie dus l~ al.0 [emeie are neCJOLee Blum peturii a ~eCJenLmam:a. care nu ~ie dectt sa mantnce. sot §l d~ ea insal}i. Ei sint aUt de destepti 9i de huni observatori inclt sil. Editura pentru litel'utura.G h tD ar naste. b) fetitele (mai ales) cer sil. c1nta. a) Primirea frati10r §i surorilor. Est~ inutil sa . Este suficient ca nou-nascutul sa suga cu 5 ml mal putm. daea este dus Ia bunici sau RIte rude apropiate (unde este de ohlCel rasfatat).).gB:lllsm~IUl mamel. ca mam~ s!. a folosit concetatenilor mel" deoarece bunicul dmspre. 7-8 de Johann Wolfgang Goethe. ' Nafiterea poate antrena 0 mare tulburare ]a copiii foarte sensibili fiitirr. Este mai simplu s. trandafiri verze etc.~!1ta. . moat? nlisout aproape mort ~i numai prin numeroase sfort-ari de tot felul am izbutit ~a vad lumina zilei. un mamos §i a pornit la liltroduce. nou. i1 gidila. este mai bine sa nu se schimbe patul copilulul in .rea I}Itnnoirea mositului. primarul Johann Wolfgan~ Tex. ~e spuna cil. . copiii se crocnesc de 0 lume mal naturala. copilul mal mare se socoteste superior fata de acest nou-nascut. El este ferieit sa proclame aceasta nastere la toate persoanele pe care le intilneste ~i la micii sai pri~teni (Ia gradinita sau la §coa]il.. tipa. . Curind vin preparativele. Cind eel nou-venit nu este ceea ce astepta. Vianu. daca plasamentul s: .adesea se adau~a u~ pat in camera sa. ma~ mtll.de neinteles pentru copil. chiar daca tatal sau II aduce seal'a acasa.acest mo~ent. In mornentul nastern lI. se a~teapta dnd cel ~ic va fi adus.ta familie.".Iacrlml de lauzie". Irigider.!. .motive est~ hme sa i se ceara parerea asupra prepararii coljului p~ntru. 0. de cele va mal rnulte ori. Psihologic.ptaminile eare urmeaza.lJlle ~tregll fat?IIll sa. b) Revenirea in Iamille.dm nevoia de a-i provoca reactii. c?pm se pot manifesta val'iat: a) baietei care pina atunci foloseau olita. un al doilea om de vaIOar~a?1 oet e. Urmarea cea mai pregnant-a este aparitia al}a-numl~elor !. venirea unui frate sau a unei surori este 0 sursa de emotie profunda. in astfel de situatii. Se intimp]il. rudele ~i prietenii ii spun aceea§i fraza: "Vel avea 0 s.ile l1l:e~ic~I~1~l moaser. vada foarte' bine ce se sch~n:. ~lgr. a anga. dar cu incepere de ~a 20 a.a.tervme 0 schimbare hrusca. Ei Ie traduc prin atitudini multiple. ca~e trebuie . este I. despre rnodul cum este conceput. sosirea unui nou-nascut pune totdeauna probleme. eind vede 0 fiinta atlt de mica. indiferent cum.sa arate tntelegere pent~ acest_e manifestari de depresiune..var" a marelui seriitor german Goethe: "prin lipsa de dihacie a moasei.. teams fata de neounoscutul pe care-I lntruchipeaza. o~. ca ~i pina acum. presa de fructe etc. A~a se explica episoadeca acesta: un haietel de 3 ani telefcneaza mamei 'sale la maternitat. 1 " ~ Trad. pentru ea sa verse siroaie de lacrimi. a a~estel mttmplari.JoSlbll ca aceasta indepil. incep dm. Ea are nepOLe de menajamente in ambele aceste drumuri l" " 202. fie Ind:eptate In primul rind cat\e mama. Este deci foarte gresit de a inventa povesti perimate cu herze. el. Desi dominata de mstm~tul matern ea este datoare sa vegheze. Acum incepe rolul sotului-tata. p~oblel1l:ele psihologice sint mai putin importante. gelozie ~i nelinifte.izi.i?i. pag. ur~ez~ . lucru care va fi Iolosit multor copii nascut! dupa mine'".un~ar~ sau un fratior". pentru 0 "sora mare" (sau invers) provoaca putinil. "sa faca in pantaloni". adesea. Tlnara f~me:e ral1l:ine. copilul est~ putin derutat. sa doarma ~i sa plingli 9i de care mama trebuie sa se ocupe tot timpul. 1967. a fost adaptat la prezenta fatului. orrce mama ar Ii mlndra daea . de. ca so~u! siHi exprime cine ~tie ce indoieli despre mama sau nou-nsscut sau. C?pm. . Ast~zi.: deoarece soar na§te un sentiment de frustrare. Cindtratii slnt mai mad. Copllul mal mare realiDin "Poezie ~i adevar". pentru a-I anunya noutatea. in care adevarul nu ]e mai este ascuns. I. de unde a (au) venit 91celalalt (ceilalti) frate (Irati).il. dupa inchipuirea lui (adesea foarte diferit de ceea ce este). de Tudor zeazii gre~it ee~a ce are sa se Intlmple : de aci. Goe~he s-a nascu~ la 28 ~ugus~ 1749 Or rnositu I s-a tnnoit" tndeejuns. De obicei parintii.ce mama se descurca cu propriul ei copil! Civilizatia a pus la indemina mat?~l numero~s~ Inlesniri: imbracaminte gata confeetionata pentru sugar.::a f~ce la strll.) mtef!-sa se prod~c~ ca un soc.ga ea prohleme noi de ordin psihologic vor aparea la sosirea nou-nasoutului. ~. copil cu aUt mai multa intensitate cu cit este mai in virsta.rtare temporara sa fie interpretata ca 0 excludere fil sa-l tulbure pentru mai multa vreme.be~e" este foarte aproape i de mnna mamsr. _sa manife~te acelasi interes §i afectiune ~entr~ el. l?aca va proc. dar imaginatia 11 ajuta ca nou-nascutulsa 'apara.. iar copilul mai mare se simte dej~ putin uita~. Un frate mai rnic. Cop i 1 u I m aim are va resImtl veml'ea uX:UIalt. Nu se poate ne. soua biirhatului ei. d Mama are neooie de B luni pentru a redeoeni [emeie. De IUn! Iii luni de zile.o mare deoeptie. Din aeeste . constate ca nici 0 fusta nu-i mai vine bine. 11ClUp~sC.cel m~c". mai frecventa la biilat declt Ia fetita. Asteptarea unui al doilea copi] intr-o familie nu este simpla daca se doraste ca aceaata venire sa fie pe deplin acceptatii de primul copil. acasa.m. (prieteni sau intr-o institutie pentru ocrotirea de copii sanato§l).. Cel "mic" devine centrul de interes a] eeIUl "mare" care incearea sa-i atraga atentia aratindu-i jucariile §i cartile s~le.

izolarea este mal putrn eornplet. aplicarea de substante cosmetice ete. Fara eolaborare Iii imparyirea eforturilor. dnd fatui "mifjca" prima data. Mica farima de vint a va "rasturna" 91va "umple" toata casa . EI se tame ?e un gest care sa fie nefast pentru fat. sa fle un partIcipant actlv la preparative. chlar regreslUnea in dezvoltarea psihomotorie (care cste trecatoare) ~i in eomportamentul general a1 copilului. buni~i etc. Clteodat. trebuie sa $tie err bunidi caDilului lor sin! persoanele care. Consideram ea acest rol de ajutor nu este nici suficient ~i l~iei echitabil. eel putin.te B. sint impuisiuni irnposibil de controlat. intr-o epoea cind ne laudam eu egalitatea sexel?. EI are un rol de sustinere fata de mama. d) sa-l felieite pentru 0 initiative mai mult sau mai putin fer. Un m~c dar. odata eu verurea primului eopil in Iamilie. rasturnarea cosului.e din cauza dezacordurilor din familie. el poate dev~ll1 aeuzator Iji pisalog 9i atunci sotia i se va destainui din ee In ee mai p. ceea ee este mal trist. se va vorbi copilului cu moderatie . pe linga 0 mtndrie declarata peste tot. Este de dorit sa existe 0 buna intelegere intre cele doua bunici ale copilului. este adevarat) copilul intre 2 ~i 5 ani are atitudini agresive Iji ostile. sa crestcrn cu copiii nostri.til la tr~nsrormarile e. barbauuui ia gospodarie sa decina 0 obisnuituii. sa redevemm tineri. de a~e::nene~. Pe Hnga sora de ocrotire Ili tatal copilului. Prin copii inee~em ~i n~i sa traim 0 noua copilarie. femeia. familia trebme sa raea totul pentru ea aee§tia sa nu aiba impresia ea slnt trecuti pe un plan secundar ~i sa nu se adopte fai.-$i struneasca pornirile de posesiune ~i de diriguire. in momentul reintoarcerii din maternitate. un indiferentism pcntru viitoarea nastere. Mindria si atitudinea lui stnt de-a dreptul tnduiosatoare.t1nga_CI. prezenta 1l1111i _e~~e tata ir:eonst~nta.at.tit 9i sa ineonjoare. 8-0 ajute clnd pregateste biberonul sau eind il infalja. pot fi atenuate printr-o atitudine intelegiitoare din partea p. EI aju.n eoneluzie. Din pacate . In multe familii gravida trebuie sa suporte singura nelinistile.:a de raspunzator de viitoarea na~tere. la rtrulul lor. datorita dragostei pe care 0 poarta. 8~-i insune siguranta ~i optimism.eheltUleh ~i mai ales de responsabilitate. oferirulu-~i numai experienta ~i 0 participare activa la treburile casnice. e) sa tolereze (~i aeeasta este mal dlflCJl). ' Din partea tatalui. In familiil~ unge copilul unic la parinti asteapt.a paterna influentcaza asupra st arn p~Illologlce a femeii insarcinate. Inainte de na. printr-o prezen/a discreta. Aceste reactii normale. familial destins. copilul mai mare vrea sa stea lipit sau chiar pe unul din genunehii mamei. ~i agreab ila. pentru ca un copil mie nu are discernamtntul ca de la un gest de mlngilere sau de ingrijire sa nu ajunga la un act de agresiune pentru cel mic.orul copil. s-o lini9~easea. gravida nu po:. . I. din ce in ce mai m~llt. Adesea. Sotul va trebui a§adar. Va fi tot a9a de inte~ resa~ ?e evolutla fatulUl. indiferent de virsta fratilor (surorilor) mai mari. 0 trateze pe mama ca pe un copil.. mai ales emd aeeasta luereaza. s. b) sa-~i gaseasca timp pentru el de JOc ~l pl~mbare. In primul rind.~rintilor. TaLal trehu~e s? tralasca afjtepta:Ile..a .sli se accepte temporar aceasta dorinta de circumstanta . Rolul !a~. Este hine. Pregatirea camerei se face "in doi" aau. aUt de angajata in soe. este neeesar 9i ajutorul unei a treia persoanp. ani Iji ajutindu-l la pregatirea ca~erei sau coltului pentru eel asteptat. nu-si gaseflte rostul si.va =: aranja ~i eompleta mobilierul.?e a-i cere ajutorul (spunlndu-i ca "este mare"). de-ah!a acurn inc~p~ casatoria adevarat. Orice tat. fiind expus la accidents (suf'ocare.l sotului est~ destul de ingrat Ili de eontroversat. se VOl'schimba toate "tahieturile" de plna acum .a sa se Inchida in singurat.a pe ale marnei. EI are datoria sa coni. la rindul ei. mal ales fetltele. de preocupari . casatoria a intrat intr-o nous Iaza . Oboseala fli surmenajul din perioada de lauzie pot avea urmari nefaste pentru sanatatea sugarului f)i a mamei. ci al intregii vieti a celor doi partenen. uneori ridicol.s in present participarea ca . est~ ?llle ea t~tal. 80tHl este 0 povars suplimentara pentru Ierneie. unn m~1 nu lr:cearca sa aiha vreun ro!. nu va putea face fata aeestei indatoriri de haza a OriCarUl cuplu uman. tn majoritate_a e~zuI'llor ~l arata 0 bucune. atit fizie. Nu se poate nega ca abse nt. Tinerii p(trin/i. oferi! acestuia 0 ingrzjire de care nu este in stare nici eea mai harnica persoana straina.a . gesturi de tu[eciiune (at a de copilul mai mare reeonwrul~m:~) s~-l mingtie mai mult dectt pe eel mic. femeia trebuie sa inceree sa-I faea sa partlelpe la trairile ei fara ca aeeasta sa devina 0 oboseala.Ietatea moderna. Aceasta perioada este tulburatoare pentru femeie. cadere.). hucur iile I}isperantele ce le are In a~t~ptal:ea copilului. administrare de alimente necorespunzatoare. 91sperany~le viitoarei mame. cu atitudini Iji gesturi ce imit.parmtilor. in loc de a fi stimulant. rolu. cu un mare adaos de griji. Bunicile si. un e a" tat a 1 u i. se intimpla. Cmd copilul este prea dOI'lt. se . cu un pui de om adormit ~i pllngaret. tatal este prezent numai fizie. ciiutirui societate in afara [amiliei (alti copii d~ vtrsui ~or. se va schimha programul nu num~l al ~llelor ~~ ssptamtnilor ce urmeaza. Aceasta 96 97 .nt obligate sa. Acestea se VOl'stradui sa menajeze pe mama eopilului. insa. tIl masura posib~ht. sint preoeup.. chiar daca el gasefjte ca "asta nu-l priveete''. Tatal va fi foarte emotionat ~i angajat dnd reulj~~te sa "prinda" mi~earile fatului. La cop iii mai mari (6-12 ani) pot apare: sciiderea randametuului scolar. mareste fara lndoiala hucuria de a revede~ mama. :~4:. a) Inainte de n8.alUl est~ de eolaborare.a de eel mic atitudini prefereniiale.a. adesea insa tinara Ierneie este nevoit. partieipare este deosebit de pretioasa in perioada de asteptare a unui eopil.~tere. A se ocupa de nou-nascut e~te 0 mare hucurie pe care i-o acorda mama sa: s-o anunte clnd pJinge. nou-niiscutul nu "a [i ldsat singur in societatea lui.utm. tn zilele in care 0 simte mai obosita sau nelinistita viitoru~ tata poa~e propune eu gentilete: \. e) alteori (mai rar. In astfel de cazuri.a impartafleasea indoielile. sa fie prea nelini!.a. cit f)i psihic. Chiar In astfel de sl~ua~li.).lel~a?~ar ea~e izvora§t~ dintr-o intentie buna.a trebuie sa stie ea. Prima luna dupa nal}terea copilului este eea mai ineareata din viata mamei. tenun fratlOr. ce au loc chiar In prezenta parintilor .atllor. S-a vorbit multa vreme ca tatal "ajuta" pe mama in tot ce este in legaturli eu copiii. "M i S i. Mama simte ca nou-niiswtul este in primul rind copilul ei. bunicz:le nu trebuie sa tncerce sa dirijeze totul ~i sa.'1tere. d) In timpul aHiptarii sugarului. cu avizul tatalui. Ai u tor u 1 bun i c i lor. pastrrnd o atitudine distant.r . 205. Daea mediul familial admite pe viit. 0) sa-l asigure tot timpul ea el nu a pierdut nimic din dra~oste~ .. ea viitorul tata. obligatiile casnice ~i ctteodata criticile. am sa prepar eu m~sa": Este bwe ca sot1a sa nu refuze aeest lueru! Trebuie tncetatenita concepp:a CII dinta de izolare sau de a pleca de acasa. ca-i apar/ine exclusiv ez: $i ca este in stare sa-l creasca singura. Un tata in deVe?lr~ se Sl'?te.ate Ij~grijulii. So~ul poate avea un rol in treburile easniee ale sotiei sale. arattndu-i ca Iji el a fost asteptat la fel In urrna cu ct~iva.are ~int adesea de facut intr-un apartament. b) In timpul eind sotia este internata in maternitate. de . eu totul legitima. despre viitorul "bebe". de inhamare la "jugul" comun al erelltel'll ~I formaI'll ur~aflilor. Prin copu familia capata continutul sau firesc iii eel mai de pret. e) apare sau se acesntueaza nevoia de a-si suge degetul.ribuie Ja cJ'earea unui clirnat. deopotri.odihne~te-te. pe sotia sa eu 0 solieitudine excesiva. antrenindu-I la rmci servicn care n fac sa creasca in oehii lui.

au niste opinii bine st. Clllar daea este singul'ii in camera. sapunuri. . §colarii pot fi purtatol'l de bolI contagioase. Aceasta formula (p~ntru moment putin riispindita) are avantajul cii. jach_?te.marnei sa ~n~rernp~ alimer:ta1ia copilului . Convorhirile la telefon rnaf ales daeii sint lungi si Ia ore nepotrivite.I'l se fac~ o . _. Orice lit igii se vor discuta deschis.nllxer. caciulite.' .' pr?soape. evita. un de s-. primele f'lori din camera VOl' fi. Ii Jua11 drept arhit.u rudelemaiinstiirite:frigider. Multi bunici !lIi arnintesc 9i rnarturisesc propriile lor gl'egeli 9i sttng acii din tinerete ~i nu intervin. multi bunici. a e~rtlhcatulul de Uisiltorie si a cerlificatului constatator de nal?tere de Ja materlllta~ea und_e a avut loc n. o· scrisoal'e va face tot ailta placere. a) IJa maternitate. Deahfel nu e permis . :Mama.a. o~eet() de imhl'acaminte tricotate eu mina. pudra. Medicul sau sora de ocrotire v~:. sa suga mai gl"eU. Orl?Jt de priceput. fie [erma peniru.~a rezonabila a tinerilor va asigura relat ii bune ~i ajutorul bunicilor pe vntor.e fructe.ri atunci cind apar dispute asupra unor metode de ingrijire. In unele matemitati sint perrmse in anumite zile ~i pe intervale scurt. . cea mal mica ironie sau critica 0 /ane9te profund. daea slnt mici.a intre ?:H doi 8011 pe de 0 par~e. dintre rudele foarte apropiate (dad este posihil numai tatal). cintar.Cea mai mare parte a parintilor tineri nu slnt siguri de nimic. La epuizarea concediului marnei.sau s~ se pastreze 0 tacere reprobatoare. se tern sa nu fie socotiti incornpetenti IIi adesea se supara la orice critics. . AsHel. toate aeestea dovedesc af'ectiunea ce exist.abilite. 0 vaza eu Ilori Ia familie tinara este binevenits. Vizitatorii YOI' aduce citeva f'lori. Aceasta dec:laratie se face Ia Consiliul Popular allocului.). Ei nu VOl' 8ta mult timp. 98 Nou-niiscutul va [i prioit de La dis/an/a. fara sa se Iaca insinuari sup~ratoa1'e .recI: proe 9i allnc darul'i pentru a compJeta trusoul necesar copIlulUl: o. p~nslOnare. . Viz it e I e.Soane straine.i . cu enervarea mamei. 206. dupa.!gii u!'?onveneutul de a crea suiri de agiuuie. este de preferat ca sugarul sa fie lncredintat hunicilor. co~turr:e nationale etc. pe U.i alte persoan~. Rudele fji prietenii trebuie sa se arate discreti: Es~e hine sa se informeze despre stare a de sanatate ~i de obosealii a mame! inamte de a Ee duce Ia maternitate.ire vor ajuta pe trnern parmtl sa arrnonizeze raporturile cu hunicii. oferite de el .n. deoarece ele inveselesc camera.amlhe. Este bine ea fIorile sa nu fIe. mama 91 nou-nascutul au nevoie de lini9te. Vizitatorii VOl' evita sa vina imediat dupa prinz pentru ca mama sa se odihneasca putin. p~esa d.a par~.ia ca mirosuJ lor sa fie nu prea puternie.). dar nici singurele manifestari de ?un venit ~l de. !n en.. deosebit de cel din maternitate. In primele zile dupa Jntoarcerea in fHll1lhe. a. Cei care sint raciti" '(cu gut~rai) se VOl' aMine de Ja yizite ciici exista riscul contaminari'{ ma'mei si nou-naseutului. C U III sed eel a rae 0 p iIu I Ia 0 fie i u 1st r 11 C i y i I c. na~tere. nepotii 9i nu se pot ahtine de a-91 exprima Iii a tncerca sa-lid irnpuna parerile.ode de ingrijire a copilului. prea nurneroase sau prea mari.lista de mariaj". tandrete... 208. nou-Ilascutul va prIml ~umele tatalm. in ca~rulv uI!0r :tr. Nou-nil. c? dragoste ~i pasiune. biberoane.~rainice .cu masura §i bun simt . Agitatia produsa de "du-te-vino" al vizitalol'ilor duce Ia inciirearea atmosferei. caditii. forfecuta de unghii). se obisnuiesc greu cu inactivitatea.dar cu condit. chiar acceptind unele compromisuri.sa vina la maternitate din cauza agitatiei lor.ele stabilite de parint-i. A~a cum pe alocu. Mama este noua in 1'01. Atitudin.cumulare~ uno. Mama 9i nou-niificutul nu slnt obi9!lUiti cu noul program al zilei. covo~re. Un vechi obicei l'OIDaneSC este ca Ia nasterea unui nepot. lar pe~tr.!. un colier. adesea suprasolicitata de alaptarea. Domiejliul legal al copilului va fi domiciliul legal ~i permanent (nn flotall!) a1 mamei. analizind pe Iarg diferitele puncte de vedere. mai a)es dac~ Bint 9_ialti vizitatori sau daca mama este internata intr-un salon comun. Noul ceti:i\ean trehuie sa fie deelarat in primele 14 zile dupa.pe al mamel. . declara11a na~terii oi a dccesului se fac concomitent. bunica . Trebuie evitate convcrsatiile cu vocca prea tare. de na9tel'e".~u experier:1a".e Jegaturi_le . .r daruri in mai multe exemplare. ° a 99 7· .cit ~~i putini. In ultimul timp s-a ineetatenit mod a "coordonarii".erea. Fnuii fji surorile nou-ruiscutului.'. se poale intocmi 0 "lista. Dealtfel. de ingrijil'ile nou-niiscutului 9i de trehurJl~ gospodareliti.onet. trus~ de toaleta (~efle.~tre generatu.s de p~rete. i9i ad ora. Acest~a r:u trebuie sa fie nici obligalii.. existent-a lor capatind un continut nou ~J u~ stl:llUI de VlaYa. orictt ar fi de gresite unele conceptii aJe bunicilor in ceca ce prive ste Ingrijire a sugarilor ~i copiilor mici.a ca bunicii sa respecte. in maximum 3 zile. garmtura en scutece. ~m ll1t~mt situatii in care rudeJe ~i/sau pl'ietenii se grupeaza pentru a of en un oblect mai important.. esLe susceptihlla de a f~ contrariata de unii nepoftiti sau de discutii si interpretiiri neavenite. ea llou·niiscutul a decedat imediat dupa..scutul \'H ]1urta numele tatillui in .juca" ell el. poate duce la transmiterea unor infectii.produ~ na~terea pe baza buletinelor de identitate ale ambiJor parin11. La rindul sau.lid.e". cresterea nepot!lor le . na9tere. Mai recent.caruClOl.' care. ~e a-l siiruta.e.maIlll1a de spalat. a interz ice un astfel de comportamcnt. Hecunoa9terea se poate face fie la maternitate. 8coa~:~e. 0 nastere este un prilej de a se of en daruri. sa I'egurgiteze 9i sa doarma mai pu~in. iar pe de alt. scutece adsorhant~. Altii se simt superiori prin faptul ca . rudele aproplate s~ mf?rmeaza . Este indicat c~ :izitatol:ii sii_fie . . precautio este si mai necesara in tirnpul alimentatiei sugarului.corda incredere mamei.e . ei 0 fa~ tot_~e~una. botosei . fie Ia Consiliul Popular. nu sint binc"enite inainte de 4-5 zilc..adlll~ oe dau eonunut si farmec vietii de f. bunicii sa. ~oate nor.a116. WI' VIZ:tele sa se faca in intervalele si conditiile autorizate de conducerea mal ernitatii. iar in caz contrar . orice hruscare poate dcclansa ulterior dlhcultaf_I de allment. creme.~ Medicul pediatru ~i sora de ocrot.. trebuie sd.ce!:. de a-t "vorbc din apropiere §'L char de a-l atinge.va a. b) La domieiliu.a ~i de bine retribuita ar Ii. ar Ii iluzoriu de a se astept. Aceastil formalitate poate fi indeplinita numaL de tala. psntru a nu deveni suparatoare. ?e a~em~nea. ceea ce este obositor pentru mamaei poatc trezi pe sugc:r daca o:-a alap~a:ji se apropie. fac placere 9i sint Ioarte utile. daea acesta U "l'eeunoa~t. •. . .. Pe de alta parte are un psihic lahil. dar va proccda cu tact 9i lntelegere fata de bunele intentii ale bunicilor. pot Ii tot alia de stinjenltoare. ceea ce faee ca nou-nascutul sa plinga.bunicilor) de ~-ll~w in braie. In Iocul unei per. care are a:rantajul ea familia prime ste daruri in f'unctie de necesitati. patul'i. adaptindu-se la noile met. de a ~e si . un eeas etc. Aceas~a. taLal copilului of era mamer hijuterii (0 bra1ar!. De asemenea. Mama nu va capitula atunci cind are drept. Viz£telc.. ofere hijuterii s!iu a lt e obiccte de pre] de famili~ (p~doabe. tetme etc. Ca orice incepiHori. trebuie sa ne gindim ea VOl' veni .ate.da pnleJ1-:1 ~e a fi iar Iolositori.ca~ de casatori_e I~gala~ in eaz de "casatorie neligitimi'l". este iruerzis oriciirei persoane (in primele zile. nu VOl' ~i liisa\. b. Dar. ceea ee nu se poate astcpta de la 0 persoan~ strama. 207. . oricit de binc in/en/lonate. nit r uri I e. inclusi~' tatr'ilr~~ . eeea ce va duce la oboseala lauzei' adesea In zilele de vizita mamele au puima febra. .

'I'raian-Decebal etc.i excitanii (tabelul 3. Vederea cordonului ombilical lung.erina. unele infect ii. ptna Ia depliria lor inflorire.e o practlca ce a devenit Irecventii in ultirnul timp iii care poate pune In postura dificila Ia vtrsta adulta. 101 100 .e mai vulnerahil 9i mai neputincios declt puii tue turor celorlalte mamif'ere . traumatisme. Iunctiile dif'eritelor organe.a pe unele marne. Daca prima respiratie nu se declanfjeazii. chiar de la inceput. el nu ar fi in stare . b) Ochli. asigurind ornului indepe ndenta ~i pozitia sa dominanta in natura.ari se face fara nici 0 dif'icult. pozitie vicioasa a fatului in uter. Plna acum el era protcjat. totusi. plaminii se destind 9i aerul navale ste inauntru. daca nu se iau masurile necesare in timp util. Ochii au 0 tenta cenu9iu-inchisa.).erea supune pe fat ]a 0 proba extraordinara. pie le ). lucios. 0 asemanare mai mica sall mai mare cu parintii. 210. imaturitatea centrilor respiratori. adapt. ele declanseaza prima respiratie.at.ia circulatOl'ie).glande care secreta grasime ~i al carol' canal excreter este astupat (milium). in mare masura.e metode pentru a se apl'ecia stal'ea sanaLatii unui nou-naseut imediat clupa nafjtere. turtit. se VOl' dezvolt. De fclul cum decurge nasterea ~i de capacitatca de adapt. aplicarea de forceps. Iicat. rip c) Nasul.raut. Nast. Atunci clnd nurnele de familie este comun (lonescu. Parametrii de urmarire sint: culoarea tegumentelor.\. Ulterior mama va fi tntrebata adeseori de catre medicii care vor ingriji copilul despre momentul aparitiei primului tipat. obstruarea cailor respirat.area la noile solicit. Se remarca adesea. ca miinile de "spalatoreasa". adesea.ia I'espil'atorie). in organismul rnamei iii evacuate prin organcle e xcret. prin lichidul amniotic §i tesuturile materne. furnizlnd oxigenul indispensabil vietii. spre deosebire de adult la care reprezinta numai 0 optime din lungime.orii (plamini.) est. Citeodata parul este destul de lung. Este falsa opinia ca toti nou-nascutii se aseamana fji ca nu exista nici 0 deosebire Intre ei. pe acee~i cale . pielea nou -nascutului este moale 9i catifelata.lndu-se la 0 temperatura constant. Produsele de metabolism erau tndepart. apoi seetionarea 9i ligaturarea cordonului ombiJrcal fji profilaxia conjunctivitei (oftaIl11iei) gonococice (vezi fji punctele 159. depasirea terrnenului de gestatie. Sint de evitat asocierea a doua prenume care au apartinut la personaje istorice ea: Napoleon-Cez ar. Aportul substantelor necesare viet.e bine sA se atribuie nou-nasout ilor 2 prenume pentru a svita cornplicatiile administrative. Dupa nastere. Cu toate acest. Acest prim aspect Inspaimlnt. $i mai penibile !.e din organismul fetal. stufos. Pele etc. 0 data debarasata de stratul de grasime. a) Parul este. S cor u I A P gar (in unele manu ale : "indice" sau "cifl'i\") permite 0 informare rapid a fji cuprinzatoal'e asupra adaptarii func~iilor vitale Ia conditiile de viala extrauterina..inos. lucru ce poate fi definit ca una dint. Adoptarea ca prenume a unor diminutive ca: Minel. fara ingrijiri cu tot ul speciale . diabetul etc.orul unci sonde sterile a mucoziti:\\ilor 9i lichiclului amniotic din gura. sta cu ochii inchi9i 9i prezinta adesea 0 tumefiere a pleoapelor.). incilcit.at. ca nou-venitul pe lume este sanatos. Tinel.1. pielea nou-nascutului are 0 coloratie rosie intensa ~i este acoperita cu un strat gros de gnlsime (remix caseosa}. prenu mele se aleg dinlre numele tnaintasllor (bunici. Puisor. pieptul bomb at. se poate afirma ca puiul de om est. in general. Asp e c t u I no u-n a s cut u lui imediat dupa nastere. S-au propus diferit.a. Cea mai mare parte a parintilor 1I aleg cu mult inainte de nastere: 0 parte ramln nedecisi. reflcetivitatea (l'aspunsuJ la anumii. gelat. Georgescu etc. mifjcarile respiratorii (funci. circulara strtnsa de cordon. sa faea fala singur conditiilor grele de adap t.. In sf'irsit. 215).ransmis de parinti.re rninunile vietii. care a imaginat aceastii schema. arnintind de pozrtia din uterul marnei. iar palrnele IIi taJpile au pielea umsda. stares de sanatate din tot restul victii. angajare anorrnala ~i expulsie dificila. Primul tipat intirzie la fatuI Ia care a intervenit un factor vat. Incretit. care sint in stare de "somnolenta" lii de nematurare in momentul nasterii. impuntndu-i-se dintr-o data un sir lntreg de sarcini. de perturbari grave ale functiilor vitale ale organismului. Bebe etc.orii cu Iichid amniotic sau secretii din caile genitale ale mamei. ulterior se dest. de toate traumele mecanice . nasi. lipsa de oxigenare este urmatade suferinta creierului fji. rinichi) ale acesteia. La cei mai multi dintre nou-nascuti. Colombo. el evita lumina fji de aceea lauza cu greu poate aprecia culoarea lor. A d apt are a 0 r g ani s m 11 111 i n 0 u-n a sen t 11 I 11 i d u • pan a ~ t ere. 212. reunite.liridicole slnt prenume ca: Mannix.. prin aspirare a cu ajut. In minute Ie care urmeaza se faee rapid evalual'ea stjirii copilului (scorul Apgar). extraclia prin "acuum. gros.ii era nsigurat de catre placenta. Metoda cea mai dispindita la ora actuala este deLerminarea scorului APGAR. malformatiile pulrnonare. PrimeJe tipete impresioneasa . lmpestritat de puncte albe-galbui . Ingrijiri acordate nou-nascutulul in sala de naster e 211. Popescu. unele medicamente (anestezice.ea.Alegerea prenumelui . tonu suI muscular.a. Alteori capul este complet che1. sa nu duca la ceva ridicol. Potrivit Lraditiei romanesti. est. precum fji unele boli ale rnamei (toxicoza. Expresia fetei poate sa se schimbe. care reprezinta un sfert din lungimea corpului (fig. de culoare inchisa. este mic.are a Iunctiilor vitale ale organismului dcpinde.amator in tim pul sarcinii sau nasterii : hernoragii ale creierului. dezvolt. rude apropiate) sau/s! dintre personajele cunoscute ale Istonei vechi nation ale. La unii nou-nascuti (mai ales la cei naseuti dupa termon) pieJea este lucioaaa sau uscata. abdornenul u~or scobit (in momentul nnstorii.ochii albastru-deschis. In momentul nasterii. desouamata. nou-riascutul intra intr-un mediu nou de via~a. narcotice) administrate in timpul nasterii. Nou-nascutul.ar t.e . d) Gltul este scurt.inde). faringe fji nas. Am sugcra ea prenumele sa se acorde bine fonetic cu nurnele de familie si. bataile inil11ii (func. Cu patrimoniul eredit. trezit din somn. sbtrcita. Imediat dupa e xplsie se ef'ectueaza dezobstruarea cailor respira torii superioare . surprinde. 214. sau nurne de personaje politiee actuale. tipetele din primele secunde constituie primul sernn . chiar la nou-nascutii eare VOl' avea l11ai tirziu . atribuirea de 3-4 prenume unui copil poate conduce Ia complicatii ~i uneori la rid icol. Aspectul nou-nascutului surprinde fji prin marimea capului. ce cad in seama unor organe care nu functionau inaintc de venires sa pe lurne (plamin i.a sub actiunea dileritilor factori a i mediului exterior. ingrijiri in maternitate 209. deoarece acesta constituie un critemajor de depistare a unei suferinte la nastere. numit asHel dupa numele australianei Virginia Apgar. e) Bratele ~i gambele sint scurte ~i ghemuite . 1 9i punctul 12).are la viata e xt.

Ingl'lJIrlIe ~l observa~la sorel de cO]lu dID sec~la de nou-nascuti trebuie sii se bazeze pe 0 schema. Cor?on!1l. c) instalarea secretiei lactate la rnama .orul unei sonde sterile de polietilen.: ~se. _• . Scorn) Apgar Numarul punctetor Incidente fiziologlce in perloada de nou-nllscut Coloriuia tegumentelor M isciiri!« respirtuorii I Alhastro sau paJide Absente Absente Flasc Trunchiul roz. extinderea inflama\.liei de nou-lH~scuti.rat in registrul sec.alit. Trecerea unor hormoni materm In orgamsmuJ fetal explics unele mid modif'icari trecatoare observate la nou-nascut.. 1I1arirea de yolum a glandelor mamare a~mge maximum la sfir~ituJ primei saptiimini de viatii iii se poate mentlDe de la dteva zile pina la citeva saptiimini sau luni (fig.re nou-nascutii de ambele sexe. Tot in sal a de nasteri nou-nsscutul este C I n i t.rins. Dacii greutatea nu se recupereazd a" La nou-niiscutul normaJ inregistrarea scorului Apgar se face la 1 minut cu note de la 0 la 2 pentru Iiecare parametru mentionat. 214. Dacs. este CJoCba de p ersista peste 3 saptamini. pentru a nu se treee cu vederea niei un amanunt. sticle cu apa c~lda).-t exa. re::liz. cu intensitate diferitii Ia majoritatea (85%) n . care iritii pieJea ili favorizeaza . se scurge un lie hid Iaptos asernanator colostrului. rniscari act ive 1'ip:1t. pltns vif(1ll'OS Bataile inimii TOllusul muscular Peste 100/minut prin reactia nou-nascutului la excitantl: reactia Ja sonda de dezobstruare san de adrninistrare a oxigenului] Reflectioiuu-a (se cerccteflZ"\ Absenta Tonus bun. 218.t germe~. aeeasta este eliberata prin distrugerea globulelor rosii (hernoliza) f?i nu poat. Sec t Ion are a ~ I 11 gat u r are a cor don u lui 0 m b i1 i. cu limite extreme intre 3% ~i 10%. 62). Aceasta modificare este lipsiti'i de pericol.at . Cea mai frecventii este criza genitala. rat~rn cunoasca ce "nota" a obtinut copilul la nastere. ro~eai. Mameloanele se ingrijesc eu c1eIieatete. 217. insemneaza ca nou-nascutul este subalimentat sau bolnao. Dupa ce se indeparteaza secretiile de pe pleoape . cu compress sterile inrnuiate in apii sterila sau in ser fiziologie. care se fixeazii cu 0 banda de tifon asemiinatoare Fig. se picura in fundul de sac conj?nctivaI al fieearui.~.:l in l?ozilie ?eclivii int.a 4-a zi de viata poate aparea 0 ingalbenire a pielii si a mucoaselor (ochi). D e z <? b s ~ I' U are a (p e rille a b iIi z are faia ~i torace.r-un unghi de circa 15°. apoi se va lega st. Nou-njiscutul prezinti'i 0 sca~ere in greutu~e. In a 2-a . respectarea repausului nou-naseutuluij . dar daca se stoarce glanda marnara. nou-nascutul este somnolent 9i suge mai greu. este intens ~i rapid progresio..Criza hormonaJIl mampeu cea folosita la ombiJie (nu se fixeaza eu lonaI'Il.ata. Dupa legarea cord onului si atingerea cu tinetura de iod. Cind coloratia galbena este mai pronun~. Ia aproximativ 40% dint.iei). Proportia scaderii in greutate este in Iunctie de: a) momentul cind se incepe alapt.a ~i a cincea zi de via~a. la apasare. i s e fix e a z o ~ r ~ tar i'i d p ide n t i fie a I' e (pe care se inscrie acEIa'li numi'ir ca la mama). 62 .a decit foarte 1ncet de catre ficatul nou-nascutului.utece inci'ilzite in preaJubil.fIca dm nou sesul.ate. E v ita rea pie r d e r i ide c i'i I d u r i'i are 0 importanta deosebit.a~ez~du-l eu cap.ece incii. Scaderea fiziologiea in gI'eu\ a Le este un fen omen natural. Dupi'i termometrizare. Aeela~i substrat hormonal. T r e c ere a n 0 U • n a s cut u lui ins a Ion u Ide n 0 un uti se face imediat dupa efeetuarea Ingrijirilor amintite mai sus. SlJ b 100 pc minut Tonus morlerut.iei unor simple secretii vagmale formate 103 tar a a ~~ 102 . prius in~re doua pense. slabe Rare. Icterul este mal mtens pe 219. b) greutatea initial a a nou-nas?utului (1a cei eu _g:eutate mai mare la nastere scaderea este mai mare). temperatura rnediului inconjurator. se maresc.1 incornplet Slrfmbii. Icterul fiziologic este un Ienomen absolut normal.aza . Cirul icternl apare din prima zi. cal. De asemenea. mern..este Ia baza micilor sin.tarea aspiratiei nazale 91buco-Iaringiene. risca sii se infecteze ~i sa devina sediul unui proces purulent. .Jzite. Culoarea icterica este deter!fimati'i de cresterea bilirubinei din serul sanguin.. deoarece poate it vorba de 0 stare patologicii. masa] fata (gl'i- Colorul ie 2 roz-uni_1 forma Rcguluto.Tabelul 3. . se aplica un pansament steril (vezi punctuJ 289).. C r i zag e nit ala. cavitate a bucala.ombiJical_. cu un [r rezistent de nylon sau matase.1)1 fosele nazal. S-a constatat 0 corelatie siauratntre scaderea ternperaturii rectaJe in decurs de 0 ori'i iji mort. care este in medie de 6% din greutatea initiale. a) Glandele mamare.cu ajutol'~1 unui radiator plasatjn apropierea nounascutului ~I prin mvel1rea acestuia in sc.a la nou-nsscut.erilri vaginale sau a aparit.se. Sea d ere a f i z i 0 log i cas a u "i n t i a 1 in g r e uta t e.men c!_il~ic rll:piddecQtl'emediculpediatru. 220. b) Singerari ~i secretH vaginale. ~fentinerea temperaturii c~rporale .a este vie Iii din mameloane se scurge lichid laptos.arca de sanatate (cei bolnavi pierd mai mult in greutate). exteriorizatii prin modificari ale glandelor manuire \~i ale organelor genitale. leueoplast. se aplici'i sub cama9uta sugarului tampoane mid de Yatii sterila. ' ~~3. exIremiUitile albastro Neregu)'ate. extremiWlile se flecteaz.e c~ ajut. va h inreglst. va fi sectionat dup a termll'. in condiiii de steriJitate. 215. ochi nitrat de argint solutie 1 % proaspjita ~i se ~terg OCh11 cu compress sterile. e) st. tuse sau stranut ptna la vtrsta de 3 siipuunini. Aici va f':_lDstalat int:--un patu~ ineiilzit in prealabil (scut.are~. La 3-4 zile dupii nastere. aceasta se mareste iji mai mult. brl'le so Ilccteaza cornplet. 1 e t e r u 1 f i z i 0 log i c. d) i~griji'rile acordate in prirnele zile (cantitatea de ~iehid administr~t.amtni.. glandele mamare se inti'iresc.1. se ya aspira dm no~. care se manifestii.. Se ":01' ven. ~ r 0 f i I a x i a 0 f tal m i e i g 0 n 0 C 0 C ice (procedeul \Vilhelm Crede) se face pentru a preintimpina aparitia conjunctivitei produsa de aces.e fi prelucrat. Dacii mal are inca secre~ii in ci'iiJe respiratorii superioare.il!tr~ prim.face uz.aza ptna in ziua a 4-a -a 5-a 9i dispare in 1-3 sapt. atinglnd uneori 3-4 em in diametru. Este util ca marna sa a ) cailor res pise face ~m~dlat dupa expulsie prin aspirarea secretiilor din faringe. Identrtatea 91 greutatea.iu-nascutilor. 221. daca icterul CJafi chemat medicul. 216. inca insuf'icient maturat. o stare patologidi ce necesitii un tratament de urgensii. care se aecent~e.

. Inca din viata intrautorina 9i continuind in primele saptamini de via~a. In cazul unei aliment. 223. 104 a) Colonizarea intestinului. truetul gastrointestinal se urnple cu aero Pornind de la gura 9i nas ~i mergind catre anus. in flora int. uterul. La sugarii alimentati natural. poate sa aliipteze I Ea dd astfel sugarului hrana eea mai bunii :. dupa eliminarea meeoniului. insa. ca 9i din motive organizatoriee.tie ea. Germenii saprof'iti au 0 mare important a in digestia alimentelor §i in sinteza unor vitamine (vitamina K). mici elemente proeminente (papule) sau mici ba9ici (vezicule). pentru ca nou-nascutul sa "prinda putere". sudatie. aportul insuficient de liehide). Mama trebuie sa inteleaga. epUlza. urmatoarele. pe moment :. in paginile urmatoare (punctele 238-268). acrisor (nu fetid) nu se i'a lua nici a miisurd de tratament. ceaiuri) eonstituie un factor favorizant intilnit adesea in producerea febrei de sete. La nou-nascutii mai agitati se pot da chiar in primele ore clteva lingurite de ceai indulcit cu 5 g zahar sau cu 1) g de glucoza la fiecare suta de grame de lichid. iar la cei hraniti artificial. infundati in orbite 9i cu miros special al aerului expirat §i al gurii. Orele de supt slnt acele asi pentru toti nounascutii sanato9i. Alimentatia "la cerere" §i la nevoie. ea in maternitate alaptare~ implicadin partea ei punctualitate 9i curatenie. ca pete rosii (macule). printe-un mecanism complex endocrin ~i nervos. regiunea interesats se va tampona cu infuzie de musetel sau cu ulei fiert. se lipesc de scutece. grunjoase. Numarul meselor este fixat la maternitate de catre pe diatrul de la serviciul de nou-nascuti. Se ad mite de catre majoritatea pediatrilor ca nou-nascutul sa fie pus la sin la 6-12 ore dupa nastere. se produce colonizarea cu rnicrobi a diferitelor segmente ale tubului digestiv. s~. nu trebuie sa se uite aeest obiectiv. De multe ori. adaptindu-se la nolle conditiiale mediului extern. asociate cu umflarea (edernul) pleoapelor si chiar cu secretii ale eonjunctivelor. Iipsa de pofta de mincare etc. maximum 39° C 9i aeestea dureaza 24-48 ore. Aceasta descumatie poate fi discrete. nu se par [olosi unguerue cu antibiotice [selectioneaza germeni rezistetui la aruibiotice :. Alaptarea prezint. Orice femeie sanatoasa trebuie Sa :. iar mirosul lor riimine acid. Este 0 mare gresealii de a consideros drept patologice aceste scaune. febra se explica prin pierderea de lichide ee are loe dupa naf}tere (meconiu.i. 0) La haieti poate aparea 0 marlre a testieulelor ~i chiar un inceput de spermetogeneza. f) in cazurile grave.le :. in decurs de cite va ore. de dinaintea sarClllll: D:. Alirnent. in loc de 24 ore cum se faeea rnai lnainte. b) altii slnt somnoIenti §i fara vlaga. se mentine in eontinuare un numar mai mare de scaune . El rcprcz!r~tii un dar ~~LC ai naturii.atia nou-nascutului 9i sugarului VOl' fi expuse. Pentru crutarea mamei. Seaunele din primele zile poarta numele de meconiu. roeii. la 1-2 zile dupa aeeea.din mucus. Apare indeosebi in sezonul cald. 224. se aplica pulberi inerte (talc). asem rnanatoare cu tari~a (furfuracee) sau extrem de pronuntat. Excesul de caldura. de [ebrii. descuamatie lamelara). dacii dore:.a cu incetarea alaptarii.are (copil prematur. Inca inainte de nastere mama este datoare sa se familiarizeze cu ideea ea este ahsolut neeesar sa-:. pe palme 9i plante (talpi).a 0 serre de avantaje pentru mama. Daca descuamatia este foarte pronuntata. administrarea corecta de lichide sub forma de solutie de glucoza 5% sau ceai de plante (chimen. prezinta un plins ragu§it. mama epuizata prin travaliu). cauttnd stnul sau biberonul cu ceai. iar culoarea lor variaza de la negru (ea gudronul) la maroniu sau verde-masliniu. Un mare pediatru suedez (\.. prin greseli de ingrijire (soba sau calorifer suprafncalzit. sugarii devin palizi. Eruptiile cutan ate nu necesita nici un tratament special. Intre a 3-a . respiraFe) §i prin gregeli de ingrijire (supraincalzirea salonului sau ineubatorului.i prea. perne electrice) ~i cantitatea insuficienta de lichide primita de nou-nascut (lapte. cu ochii lncercanati. Modificarile acestea nu necesita niei un tratament special. e) rnictiunile se rarese (sub 5 in 24 de ore). Este constituit din eruptii variate. eruptiile localizate pe fat a Imbraca aspectul unor placarde mari.ta dupa nastere. coli. pe larg. de culoare verzuie. Feb r a des e t e corespunde in timp cu punctul maxim al seaderii greut. de rnodificiiri ale starii generate.i predispuri la micoze J) 9i nu se va spala cu apa ~i sapun (irita). care a fast decisip pentru cei mai multi din ceie 120 nnlwane de copu ce 105 . Starea generala este buna 9i nu se constat. d) sugarii i9i plimba limba in gura sau 0 scot uneori afm'a. E r i tern u I a I erg i 0 apare in prime Ie zile de via~a. In cazurile de eruptii mai intense 9i mai persistente.a. uneori verzi 9i explozive. anasori sau mu§e~el) eu 5% zahar previn apari~ia febrei de sete 9i deter:mina disparitia ei. Daca nou-nascutul nu este bolnav (infectii. in citeva ore sau clteva zile. apar a§a-zisele scaune "de tranzitie". uneori cu mucus. eritrocite ~i celule epiteliale ("vulvovaginita descuarnat. 225.i pentru mai tirziu. Cind vezieulele se usuca.ca sinul este suspend at 9i fixat mai sus cu un sutien. protejindu-l de imbolndviri.a alto tulburari generale (febra.inalji domina bacilul biiidus.a tendinta ca nou-nascutul sa fie hranit cit mai curtnd dupa nastere. Daca flU se insoiesc de [enomene de deshidratare. se formeaza cruste.).est. in fi§ll man (lamhouri. se produce o desprindere de scuame din straturile superficiale (stratul cornos) ale epidermului. rezultate din digestia primelor mese. ele disparind spontan.atii exclusiv la sin.e ic. Se inregistreaza oresteri ale temperaturii corporale ptna la 38. Vor fi expuse aici numai p r e s e r i p t i i l e care p r iv e s o p e m a m a. Allrnentatla nou-nascutulul 226. program~1 de alaptare este strict reglementat in maternitate.ihraneasca sugarul la sin. sub forma de scuaIl_1. mai ales pe trunchi. Ia unii dintre nou-nascuti. c) buzele stnt uscate. corpul glandular i91 micsorcaza din nou volumul odat.1: eea mai pretioasa. asemanator cu acetona ("mere putrede"). sticJe cu apa calda. Suptul nou-nascutului si golirea regulate a sinilor face ea. Sint dense. Sugarii reactioneaza diferit la ace astil Iebra: a) unii sint agitati. Uneori. Chiar in cazurile in care stnt oonditii dificile pe ntru alapt.Valquist din Uppsala) afirma in anul 1977_: "Laptele de mama este alimentul ideal pentru sugar. efectuata cu comprese sterile (nu vata din care ramin fire I) inmuiate in infuzie de musetel. b) Seaunele de tranzitie. Dupa nastere .iva"). Des 0 u a mat i a f i z i 0 log i 0 a a n 0 u-n a sou t u lui. zonele descuamate reprezinta. Este cu totul inutila aplicarea de unguente cu antibiotice.se contracte si sa revina mai repede la volumul normal.atii. Aeeste scaune sint in numar de 5-6 in 24 de ore. traumatisme obstetricale). porti de intrare pentru diferiti germeni ~i de aceea se vor lua masuri riguroase de igiena.a 5-a zi de via~a. urina. primul scaun are loc ciliaI' in momentul expulsiei. 222. Este suficienta 0 toaleta zilnica a regiunii vulvare. S c a u n e I e (materiile fecale). In ultimul timp exist.

daca este posibil.e imp?t_riva ir~bolnavirii lor. ~i Ia noi ill tara. ci §i de componentele sale enzimatice. de IgA din ser . r i i. mama pOHle simti eontractii uterine dureroase. Succesul aliiptiirii tine aUt de eacitatia mecanicii localii la nivelul sinilor [punerea regulata a sugarului la sin. ~)entru a se atial?ta maturatiei rapide a sugarului rruc. p H-uJui ~i la actiunea enzimelor proteolitioe din tubul digestiv.diti~na1~ f~ptu. ce. sacrif'iciul este mult mai mie fata de eel impus de alimentatia artif'iciala cu procurarea. Contine ~oate In?terialele de eonstructae ~l sursele de energre m cantltat1. este eel mai oaloros aliment din pu'!'ct d~ vedcre calitaiio. odata cu aparitia numeroaselor preparate inclustrialC' de lapte. Mai degraha este yorba de 0 anumit. 5e int-rod uee mamelonul I}i 0 parte din areola. 228.atiei artificiaJe.ocilor 91 pneu:nococilor. MlI'C(. IgA pot fi gasite in colostru in cantitali de 20-40 mg/ml. aUt in strainat. de preparatelaindustri~Ie de lapte. . survin mai tirziu." deschisa. Alimentatia normala a nou-nascutului uman este !apteIe. deci.a (miinile.ate. acestea sint hine venite. in plus.t .:a germenilor Escherichia coli din grupa 0.a cu rnulta u~urin~a alaptarii de pediatrie auhapreciaza trecerea Ia alimentatia superioritatea laptelui de ani- critice (punctele 241. Fractiunea IgA are rol ~i impotflva streptoc.a Maiorescu). In decursul vremii nu s-a schimbat nimic din capacitatea biologica a mamelor de a aldpta. In momentul clnd gura est. responsabiE eu precadere de mfcC\llle neonatak. compozltla lapteIu! de. in care intervin 0 serie de mecanisme endocrine 9i nervoase (vezi fig. ci dorm ~i se comporta ea ~i cum nu le-ar fi foame. Binele eel mai oe se poate face copilului In aceasta faza a vietii nu trebuie mic~orat consideratir rneschine de ordin "estetic". evacuarea laptelui ce stagneasii in stni ).o~llnul. in ce priveste cantitatea ~i calitatea laptelui. fie saraci. In sfir~it.l cii. se considers ca anticorpu din laptele de marna nu se absorb prin peretele intestinal si. eeea ce Ie face capahile sa aclioneze in mediul intestinal. Hdeevate: Nu tre~Ul~ sa se uite puterea . Orele de supt sint acelcasi pcnt. c~re !1u sint maturat~ l~ 8ugal'\. ' 229. DU!Ja prima nastere atlt mama cit ~ieopilul au dificultati eu alaptarea. a m a ~ i n 0 U • n i'i s cut u 1 t reb u i e s a i n vet e t e h • n i c a a I apt i!.e. ca Japtele de femeie nu difera apreciahi! din punctul de vedere al aparal'ii fat a de inf'ectii. }n primele 60 zile ale wietii sugarului. Mameloanele sint foarte sensibile.ata nu este in Iunctie de dimensiunea fii forma slnilor. dar este ~estul de greu de SpUB cit tine de efectul binefacator al alimcntatiei naturale ~l cit de cont aminarea prin intermediul aliment. Activitatea antimicrobiana a JapteJui de mama depmde nu nurnal de anticorpi. Orarul supturilor est e fixat de medieul pediatru.it.ca frecventa ~i gravitate . Actul alapt. sin. A 1 apt are a est e una din in d at 0 r i r i 1 e fir e ~ t I ~ ide mar e inc i n tar e ale vie t i i u n e i f e m e i . Primul supt este adesea dureros pentru mama. sugarii mici mol' de cele mai multe ori de infectii digestive). dupa 2-4 zile ele scad la 1 mg/ml.tat.a supraalimentatia. prin:. dar Gre~terea secl'etiei lactate poate compensa scaderea lor. nou-naseutul ar trebui pus Ia sin chial' din prima zi de viaFi (Ia 612 ore I).e structural dlf:l'lta. mama va impinge ~i ret rage 107 . multe observatii statistics (in condijdi de igiena deficitara. nu cunosc "meseria" suptului. . Anticorpii din Iaptele de mama pot fi decelati ~i in scaunul sugal'ilor alimentati la sin.ia lactata la mama este un proces fiziologic complicat. slnt mai rare la f'erneile care au alapt. Printre avantajele marne mama ~i chiar ~i indica surori sau accept. coil: apar mai fl'ecvent la nou-:lasc~\i al!mentati artificial. Mama este dat. In 1aptele uman c~mcentratia ?_iferitelor prin~jpi! nut:itive §i con:poziti~ lor biochimica se potriveste Iunctiilor aparstului dlg~stn:.l~lare. demonstreazu rolul protector al laptelui de mama impotriv_a infecJiilor. .are exista . ~i I:I'otei'. tn prima zi suptulnu dureaza practie mai mult de 3-6 minute. Se va veghea ca limba sli nu fie "Jipita" de eerul gurii pentru ca mamelonul sa nu fie dat. Laptele de miima Gon~ine anticorpi irnpotri.a?tiinfecti~asa a lap~elui um?r:. consolidarea rclatiei marnacopil. Este 0 tragedie ~i unul din cele mai rele efecte ale culturii apu~cn: asupr? societa{ilor tra. stnii) §i sa fie punctuala la orele de alaptare.Ga irimnogl?bulina IgA din laptele de mama . armonia oieiii de [emilie. clinice I}i de laborator. Aceasta opinie s-a schimbat de cind s-a pl'eciza. Ca timp fii cheltuieli insa. Teams Iiciala.antlcorpl antI· poliomielitiei. iar altii voluminosi. intrucit. ceea ce nu este reahzabil cu un produs 111- dustrial. alW nu deschid gura. Daca nou-wl.cu. ce asigura 0 dezvoltare normala ~i un maximum de seC~I'itHt. cu ~esut grasos abundant.ra apus~ana. pencliuue bazele unUL obicei milenar aparator al nC(lL (citat dupa prof. Septicemiile ~i meningitele cu E. In timp ce alapteaza. afara din gma. cit ~i de un factor psihic (buna dis pozitie a mamei. Necesita un sacrificiu din partes marnei obliglnd-o sa renunte la 0 serie de distractii ~i la libertatea de evadare in af'ara casei. m.ul va fi lasat mai mult cu mama lui pentru a se obi~nui impr8una ~i pentru a depa~i sLingaciile inerente inceputului. Sint slni foarte mici care produc lapte din belsug.{n afara de cUeva ezcepiii. Secretia lact. !J:>. care secreta cant.care est. lactofel'lna ~i factorul bifidium. .oare sa fie curat. . Laptele de mama con~ine.etabohsmulUl ~i aparatului renal.at.Il vn:1c. 58) 9i in care exists citeva faze mal tare care mare prin a volumului uterului. Acestora trebuie sa Ii se deschida gura.se nasc anual tn lume. dorinia de a aliipta ~i voinsa de a trece peste toate momeniele critice }. daca este evitat.~ultu. cil. deoarece favorizeaza revenirea uterului la starea sa anterioariL ' La primul 8upt nou-nascutii se comporta in mod uri foarte deosebite. 242). 227. Este cunoscuta dif'ererrta ('.lntre inf'cctiile digf'sliw ale sugarilor hraniti artificial ~i ale celor cu ali menta tie nat urals. mama se modifies treP.a predispozitie mostcnita.a prin alapeste neintemeiata. Moleculele de IgA din lapte sint rezistente la modificaril<:. Suptul ~i lnghitit ul slnt acte ref'lexe cu care copilul se naste. prepararea ~i adrninistrarea dif'eritelor preparate de lapte. El este absolut La fel perura toii. dar nou-nascut. dige~~iv:. Unii fitiu sa apuce imediat mamelonul ~i sa execute bine mi~cal'ile de supt.are un 1'01 de protectie anti microbian a a rnucoasei clIgestlve.de Hsemenea.ru toti nou-nascutii sanatosi.scutul adoarme. marne] sf~le. . Bolile sinului.ati rnici de lapte fii numai pentru seurt timp. 1\1. La aparare a antiinfectioasa mai participa acidul neuramnlle. sub stante care lipsese sau sint in cantltate foarte midi In laptele de vaclL Am insistat mai mult asupra roluJui laptelui de mama in aparai'ea nou-nascutului faya de infectii. ~ontactul . lllulte 106 se mai numara recenirea mai rapida la norunor Iernei de a-si pierde siluet. Dupa opiniile actuale ale multor pediatri experimentati. In ~ara noastra nasterile au loc in maternitate. secret. _ Pins nu de mult.Natura of era sugarului mic sanatos prin laptele de marna un aliment opurn. s e u t u lui f a l it d e in fee t i i . fie boga(i. apasind pe barbie sau facindu-i sa tipe. Altii string prea puternic mameionul intre maxilare ~i-l l'anesc. Totusi.arii tnsearnna. Rolul l a p t e l u i de mama in a p a r ar e a n o un i!.

a 0 stimulare optima a sccretiei laptelui.Se va sfatui cu sora de ocrotire de la dispensarul teritorial de copii asupra urrnatoarelor problcrne : a) pregatir ile necesare pentru transportul marnei ~i nou-nascutului acasa (mijloc de transport.atea de colost.rnamelonul lncet din gura nou-nascutului (miscar! "de du-te vino") sau va a pasa cu un deget pe obraz ul acestuia. a 6-a 9i chiar a 11-a zi).at din a 5-a zi. Daca nou-nascutul a supt bine 9i rnult Ia una din mese. g) daei"t s-a admiuistrat vitamina D3 (s(w ])2) 'Ii III ec dozi\. Daca nou-nascutii nu VOl' S. nu este delco anorrnala 0 astf'el de event. care ii dau e xplicatii eronate !Ii 0 indeamnii la trecerea la aliment. tat III m a i are d e file U t u r mitt 0 are I e: .).oate cele 6--7 1118se. In realitate insa lucrurile nu deeurg tot. dup a experienta noastra mama sotiei este persoana cea mai indicate. de obicei tnceptnd din a 4-a zi dupa nastere. pu~i la sin. Uneori marna rarnlne fal'a explicatii 9i f.a larca secretiei lactate.iei lactate a pare colost.ru depa~irea picdicilor ivite.Jur ia" sau "suirea" laptelui (declansarea f/i instalarea secretici) survine la intervale variabile .ii .lcl de situat ii. eu cite 70-80 ml pe zi. Cei doi parten. d) ce seor Apgar a ohtinut non-nascutulill l110mcntul na5terii: c) daca nou-nasentu\ a necesitat lllal1CYre de reanimare (administrare de oxigen. ohiecte necesare infi'i~arii ~i lnvelirii nou-nascutului}. pe linga cazeina (proteina specifics a la ptelui). daea nou-nascutul a prirnit 9i alteeva in afan1 de laptele de marna. daca s-au intimpinat dificulta~i de alimenta\ie etc. Ceea ce a facut statuI pentru asistenta na§terii trebuie continuat !?i In familie in ingrijirea copilului.area in primele zile de viata. de acum inainte eel putin in prirnele luni de viata ale copilului. Ingrijirile sinilor (vezi punctele 186 j.i lactoglobuline. Practic 9i psihologic. cu valoare mare in nutr-itie I)i crestere. Zilele fji saptamtnile care urmeaza stnt cele mai grele! le~irea din maternitate 231.ru noua misiune a marnei. taud :ji mama. marneloanele slnt atit de calite inc1t durata supt.e esential de stiut de ciitre fiecare mama ca .. Inainte de instalarea secret. Datorita aeestu. ' . prin Jipsa sa de asistenta medical a 9i de conditii de igiena. d) modul cum trebuie sa se cornporte cu mama si cu nounascutul . F'p uizarea fizica de d upti naste re !Ii uncle imbolnaviri intirzie inst. Ext ern are It din III It t e r 11 i t It tea mamei si nOll-nc1scutului la iennen siiniitos. ' . tatiil este dater ca. c) dad. Colo s t r u 1. fiicind lee seeretiei de lapte de tranzitie ~i apoi de Japte definitiy .a cineca. Holul rnedicilor 9i surorilor este preluat de vecinele de salon. scutece etc. dar in mod inegal.uali ta teo Dill a patra zi. 0 proportio mai mare de proteine din zer ..). pentru a se rea liz. Mai lnt. intprnare in sectia de l'eanimare) sau dadi a pre~mtat('relm semn de a/armii (convulsii etc. ingrijirile Iacute de aceeasi persoana ~i evitarea infec~iilor intraspitaliee~ti sint eiteva din avantajele adueerii preeoce a mamei ~i copilului in mediul familial. In trecut. experienta 9i superstitiile se transmiteau de la 0 generatie la alta. in uncle maternit{lti mama nu gase\lte incurajarea necesara in ast.a supt.rul. b) obiecte necesare pentru ingrijirea nounascutului la domiciliu (cos.ulbure seros. Chiar din a doua zi. de ee).artt. ce doze. dar hot. nou-nascut ul ar trebui sa suga la toate cele 6-7 supt. est. Colostrul contine. este bine ca uou-nascut. e) indicatii des pre alimentatia sugarului 9i lauzei. Instalarea secretiei lactate.Pasnic. oricaror vizite inoportune in prirnele zile d upa reintoarcerea sotiei 9i ccpilului din mate rni ta te .C. infectii respiratorii etc. t. in tara noastra. mama ~i nou-riascutul sint externati din maternitate cit mai repede.'i la plecarea din maternitate. a 7 -a zi de Ia na~tere.a tia mixt.cantitativ. Este un mare avantaj ea mama ~i nou-nsscut. P rim e 1e z i 1e d u P 11 v e n ire a din mat ern ita t e. de multo ori. care este un lichid gslbui. cantit.cornparativ cu laptele dofinit iv .uri fixate de medicul pcdiatru. In plus. ei nu VOl' fi foryati.ului va fi marita trept.. c) Iixarea locului unde va fi instalat copilul in locuinta . . Durat.. 232. Daca totul a deems normal. contine mai multi anticorpi (substante cu 1'01 in apararea organismului) decit la ptele definitiv.eri. va lua toate rnasurile pentru excludere.). secretia de lapte cre~te treptat. iar mortalitatea nou-nascutilor 9i a mamelor era mare. f) dadi a fost vaccinai en B. de un de mama va primi indrumarile neCCHu·e.irz iu (a 5-a. trebuie sa fie co~tienli ca "meseria de parinli" este cea mai importanta din cadrul exislenlei (iecaruia dintre noi. . La plecare mama se va infol'ma de Ia medicuI pediatl'u care a ingrijit nou-nascutul despre urmatoarele: a) greutatea 9i Inngimea Ilou-nascutului. In plus.a mamacopil. au disparut.ul sint adusi cit mai repede in familie. De asemenea. . legat. toti copiii se nase in maternitate. preferind sa doarma.ului poate fi prelungitii la 20<30 minute 9i chiar mai multo Acesta este modul in care ar trehui sa se desfa~oal'e alap t. La inceput.lactalbumine \.G. se face intre a 4-a 9. el ponte "sari" peste mas a urmat oare. duratii. sa se oeupe de toate problernele de aprovizionare ale familiei 9i sa se integreze in toate treburile de gospodsrie interioara (vezi 9i punctul 204). vlscos. la mare incercare rabdarea 9i voi nta mnmoi. unii nou-nascuti nu sug de fieeare datil clnd stnt. In v e d ere apr i m i r i i a cas 11 a sot i e i ~ cop i I ui lui.). lJ) dara III 108 Daea nu a faeut-o pin a aeum. de multe ori rnai t..ul sa suga din ambii sini.amlni dupa nastere.ura perrnanent. unde este locul eel rnai potrivit pentru adaptarca nou-nascutului 9i pent. 230. perioada respectivll au fost boll tntecttoase in maternltate (diarei. uniformitatea mediului Inoonjurator. primejdiile cere pindeau pe mama ~i nou-nascut in momentul na9teni. la na~tere I.ru scade t.l suga la uncle rncse.deauna astIel. Inccpind din ziua a patra .a sa u ar·tificiala. se stie eil glandele mamare secreta cantitati Ioarte mici de lapte (de colostru) in primele zile.urile din pr imvle zile PUll.i rapt.a care sa 0 ajute pe lauzil in prirnele sapt. s-au aplicat tratamcnte mcdicale nou-nasclltului (ee mpdicamente.'\l'a indrumari corecte pent. 242). in mod normal. In prezent. Supt. tatal eopilului este dator sa anunt-e dispensarul teritorial de pediatrie. Supravegherea ~i 'ingrijirile acordate 'in familie 233. mama 9i nou-naseutul VOl' fi vizitati de catre medieul 109 in condiliile (Jielii moderne cre:jterea nnui copa nu mai poate fi lc1satape seama "instinctnlui matern". b) amanunte despre alimcntatie (ol'arul. In a treia z i rnarea majoritate a nou-nascutilor VOl' suge la t.Va apela la 0 ruda apropiat. infeotii stafilococice cutanate.rcptat.Chiar daca ptna acurn nu a faeut-o. alaptarea va dura acurn 10-30 minute. Nici in a doua zi.

Chiar atunci cind familia pleaca in concediu.i.a mina D etc. In acelasi t.l8nsarnlui policlinic ~i' al spitalului de cop~i ter!torial.. . la dOIlllG1hu:. Sugarul doarme mai reJaxat. medical({. vaccinari. De 18 sora de oCl'otire marna va cere toate sfaturile practice de care are nevoie. So m nul.o la.ul nost. in supravegherea teritoriului unde mama are domiciliul st..area normals a sugarului. luare a de rni\. dar pil. . calire prin ar-r.at. mama se va interesa de a dresa dispensarului de copii Ia care poa te apela la ne voie.re sora de ocrotire. oricit de siiniitos ar fi. va fi tngrijit en calm fji.sanato~l :'01' fl d'.l'ii in spital. verb~1 9i in scris (intr-un caiet special). St ai. daca acceptii.(. Teama de a nu mdlspune pe medIC nu trebui~ sa revina pc pilxini.r face un bilant al progreselor observate (cind a plins (:u InCI':nll. scorul Apgar. daunatoare pentru sanatatea Iii sornnul suga rului. Nou-naseutul latermen este in stare sa intoarea capul. cind a stat in sez ut.i de a solicita asistenta. aceast. sugarn .ast rofele ce pot survern in e xistont. Radioul !)i televizorul deranjcaza pe sugar.aria. flP?al'~ pensar de copii. . Pe Iinga sfaturile medicale prcpriu-zise. este bine ca el sa aiba cit mai devrerne 0 camera in care sa doarmii singur SHU eel mult eu mama sa. intotdcauna raporturile vor fi de resppct 5i de sincentHte de ambele par}l. "convorbirile" se materializeazii numai prin contactul impus eu priJejul b.ur. cind este culcat pe burtii. Chiar dacii este sanat.:enit. de confort fji de aer! 235.proincalzirea este periculoasii putind determine ceca ce se ruunesie . De altf'el. Nou-nascutul siinatos va fi culcat pe 0 parte sall po burta. de aceeayi persoanii. Sora dp oCl'otire va indruma asupra fplullli Gum sa "instaleze" pe noul .uJ'] In primr le scrnne (I. incl'pdc!'p l:c'(] pr~~a 91 sa se inteleaga.orial.orele de consultatii ale medlCuh]J pedlatru de dJspemar: 110 orice.l-~e Cd aceasta pozitie este mai fiziologicii. de respectarea programului de somn.!joe caloric". Sora de ocrotire va indica Iamiliei tot ce este necesar. Acestia VOl' da.~te. cu 0 voce calcla. maternit. primel« silahe ~J cuv inte P.oate intrebiirile.C. datele la care s-a ad ministrat vit. pe eft posibil. greut atea 1}1 lungJ_mr:a la n. Expericnta a dernonstrat eii urm ariroa mc dica la regula~a nSlgura de zvolt. 236.iei. ca si inctiperile cu fum de tigara. claca regurgitpaza sau varsa.lii zilnice. a) Unde doarme nou-nascutul t Daca este posibil. Sancilatca copilullu cste mal presus de v • :l!~- data nil se va afjcza patui (cosul ] linga sobii : su. mama va nota t.ea in ea. Caclrcle m€·dica]e sint obhgate sb 0 ajllte pe mama si Sa lamureasca orice neclumerire. I':51 p n:'c(.nar. Bucat.numele exact al medicului pediatru ~i al sorei de ocrotire. niciodaUi pe spate eu fata in sus.icc et. ~l a drninistriirii primei doze de vit. daC8 In stal'ea sugarului a aparut eeva nelini~titor. in acelasi car net. nl diq.ia. Cpl rnai bun medic al unui copil este acela care-I vcde tot. .rintii sint datori sa anunte pe sora de ocrot. de lini!)te absoluta. . Inerederea in medic. de la "t.arile. trebuie vazut pe!'joclic de med~c.e imbolnavire eviti\ cat. Toate acestea se VOl' discuta de la om la om. . b) Patul copilului (vezi punctul 559) c) A~ezarca nou·naseutului ~i sugarului in pat. considcrind'. din faptul ca s-a acordat asistents gratuitii... chiar daca unele par sirp. sa alba. incepind de la YIrsta de 2-4 saptiimini.. 237.abili irnpro una ell mcdicul sau cu sora de ocrot. ziua in care a "tinut" capul. data nasterii ~i a externarii din rnaternitatc. Modiiicarile ooritinutului nlimcntatici. indicatiile corespunzgtoare .). o marna tinar.a conditie de baza este lndcplinit.l~l la diepensar in "zilele de Gonsulta)ll profilact ice .o]' 9i.nar v(. data VHCC. pentru ca sugarul sa fie luat in evident. In caz de schimbare a Ioc uintei parintilor ee ridica fisa medicala" a copilului si se duce la dispensatul localitiiFi' sa~ sectornlur u~de domici liaz a acest.l are 0 multi me de lntrcbari de pus meurcului ~i sorei dE' ocrotire. va fixa alimentatia si va elahora un plan de prevemre H Imbolrnivirilor (adrninistrare de Yita~lin~.vir. eruptia prirnilor d inti ct c.ire.i mp. Conform legislatiei noastre . 1\'1e die u ide dis pen sa r t e r i t ()ria I e xa mineaza In mod periodic sugar ul. Orice copil. In Iamiliile in care nou-nascutul locuieste in aceeasi camera ou adultii se va alege pentru co9 sau pat un loe Ierit de curent.atea unde ajunge cu sugarul. dezvoltal':'a mut~n. lumi~os 9i linif?tit: Nicio- stnt de Non-niiscutul are neroie de linifjte. Pe coperta caiet. Este suficient daca mingiierile.a sinceritatea.adresa 8i numarul de telefon al clispensarului mecliGal. In ultimii ani se reeomandii 9i se folosef/te eu precadpre intr-o serie de tiiri a~ezarea nou-nasGutului Bau sugarullli "pe burta".abil. orice copil tl'ebllie .os. Sugarul are nevoip de uniformitate in ingrijire. sora de ocrotire va invata pe mamele tinere cum sii-~i organizeze munca.it de n:18dic: Nou-nascutii siinato9i sint examinat. nu existii pericolul de a aspra pe tra111 . Nimeni nu este pCI'i'eet ~i de aceea pot srI dlhcultll\!. . Mama nll trebuie sa 5e jeneze sa pUDii orice intl'ebare medicului. R 0 luI so rei d e 0 c l' () til' e. a mrdicamentPl. en [ebrii mare f?'i alter area sliirii generale.ului medical de unde se poate cere asistenta de urgentii la domiciliu.ere.sa: ea parintii ~i medieul sa se Cllnoasca bine.' l~lr In.ey pSJh]('i~. infa!)atulUi 9i alimentai.oat.. ajutOJ:ul statului trebUle insii inieles cum se ellYHlC'. cu atmosfera umezeala 9i eu temperatura inconstanta.re. planificat.pediatru ~i de sora de ocrotire. t. iD~a inainte de nast.ru a acordat gratuitatea asistentci .rusoul" sugarului pinii la alimentele ce t rebuie procurato pentru mama ~i sugar. zlrnbct. ca medicul "raspunde de copil".JDHrJl B. entarea lii:aplanarea eventualelor diferende va Ii posibilil. In localit.a 9i urrnarit.a internil.ire de orice schimbare a domiciliului. modalit.medica]e.ple SHU l'idicole. cu t. ii va clemonstra cum BP ingl'l]E'')tp 91 cum se allmentPilza sugHrul. Ambii parin~i vor nota observatiile lor dcspre sugar.I'Onuntate.impul . orarul rneselor.arnina D.re s-a niiscut. prynul. . pe scurt va deveni chiar un element de civilizare aeolo unde este cazul. imbril. _cohcJ!e 5e calmeaza. pe miisura ce-i yin in minte . cum 8a-~i aranjeze casa..at ilc de ingl'ijire si de educatie se VOl' st. ya riispllnde Ia toate_ nedumeririle mamei.ului se YOI' nota: num«le fji pI'E'nu:Tle]p copilului. De oitua copilului riispurui in prinw_l rind piiriruii ! Facem aceasta precizare pent ru ca unii parinti au intele:.c. .a de rncdicul ped iatru de la dispensarul terit.. 234. 'Copilul beneiiciaza de grat uitate (asistentii medicala I)i medicarnente) in orice colt al tarii.a 111l11J sugar. medical. copilul oste.numarul de telefon al salvarii sau al cabinet. mama a fost luata In evidenta de cat. Este bine ca familia sa S8 ob~nuiasca de la incepl1t sa llU se oeupe fara motiv de sugar. sora de oerotire va trehui in!)tiintata de durata absente].). Mrdicul va urmari grcut atca. Sora de oerotirp va nota pp caiet urma\oan?!e date: . De la incpput se va vorbi Cll el intr-un limbaj rational. SOHre 9i pxcrcitii Iiz.. Schimhhrlle domiciliului copilului se anun\a la dispensar ul teritorial de pediatrie. cum sa Ioloseasca bugetul familiei. avlnd grijii de a nu jigni.

apte muJs.tlmp este singurul Japte crud care poate fi haut fara pericol. fie prin intermediul unei eamere vecine). mssurile de prot.lt la noi in tara.urica este suficicnt.ea pielii. 0 plapumioara cu puf nu este necesara decit iarna sa u cind copilul este BCOS la plimbare (in zilele friguroase).istica morbidit. suf'ocarea este imposibila.ati natural.alit. S8 Iltie ca Ja orice animal. Am intimpinat dif'icultiiti. se va aerisi ineiiperea (fie m ut.itic previne ~i corecteaza unele vicii ale coloanei vertebrale. In plus. Acest. "Laptele $i dragostea de mama nu se inlocuiesc" $i Ia om. iii de areea se poate Iolosi in cursu! noptii un sac de dormit.arii. pentru ca aJunge 1 2 (lat. e) Se recomanda sacul de dormiti In prime le saptamini. pe cit posibil.indu-I in alta carnerh. In prirnele decenii ale secolului al XX-lea.hee lichidele refluate din stomac. Cei mai multi copii sint linistiti in pat in primele luni de vial a. medicii pcdiatri impuneau orare rigide sugarilor iii mamelor. In situatii speciale. la ace!}ti sugari nu se observe turtirea capului la nivelul oaselor pariet. lnclt in multe regiuni mortalit. dezvoltarea JapteJe propl'iei specii. cit 9i in strainatate. este singul'a hrana care este adaptata nevoilor nou-naseutului l)i sugarului. pe motiv ca sugarul se "sufocii". Nu se VOl' f'olosi nici un Iel de snururi sau siret. la Munchcn. [aeuta de catrs unele marne a avut. ruort. numai unul dintre ei este alimentat la sin (Harnack). cu 0 solicitare minima din partea organismului copilului. De aceea. in aceJa91. acest. 112 8Mama III copllul 113 .). stat. De aceea. l\'ici un maml81 de pediatrie \Ii ni('. LapteJe de mama recolt.a. in 188?. A9a cum s-a vazut anterior (punctul 226). La Berlin.r-o hU8a de pinzji de culoare dcschisa.llne ste in unele inf'ectii ale sinului (mastite.ea st. circulatia singelni si toate procesele vitale. probahil. In acelasi timp se crease o intreaga alchimie in privin\a modului de pregatire a diferitelor preparate de lapte. bolnll\'icios).a o perna de puf. mortalitos = = mortalit<lte). Laptele de mama este practic steril.imuleaz a act ivitat. abcese etc. cind este nevoie sa se administreze J. I nainte de a culca sugarul. Unii sugari nu aocepta Insa sa doarrna pe hurt. De-abia cind creste ~i incepe sii l1pedaleze" (2 luni) el se poate dezveli.ati i sugnrului. 0 nctiune propagandistica mai puterniea declt toate avertismentele pediatrilor.it cu marncle. 5e punea prea putin pret pe cauza infectioasii a diareelor. Pe piata au aparut 0 de produse pentru inlocuirea laptelui de mama. daca sugarul este pus la sin. care sint socotite acum clrept cauze principale. avind in vedere pericolul de strangulare. de asernenea. Laptele de vaca nefiert este practic totdeauna contaminat cu gerrneni (punctele 265-266). Pe baza marilor progrese ale igienei generals ~i ale igienei laptelui In special. In maternitate. Organismul inca Iragil se deprinde trcptat sa-9i past. Singura e xcep tie se int. propor\. 237 b i s.ii aliment. dar ~i ca urmare a Iargirii Iii consolidarii cunostintelor noastre in domeniul alimentatiei. cit ~i in t. Din 8 sugari internati in spital. dcctt hran it.ati artificial se trnbolnavese mult mai Irecvent in prirnele 4-5 luni de viata. laptele matern garanteazii 0 bunli dezvoltare a copiluJui. U90r de sp alat. Aceasta poz.a deosebiri in prograrnul sugarului intre zi ~i noapte. Este lapteJe care se digera e~J :-nai ul)or.atea sugarilor alimentati Ia .impul no p ti i.oreaza in mod Ycrtiginos.uri. In timp ce a sugarilor hr. adesea fulgerator.cctie pentru sugar au putut fi atit de hine puse la punct. se va pastra 0 igiena riguroass in recoltare a lji manipularea Iaptelui de mama.ale ~i occipitale.atea copiilor aliment. ale soldulu! 9i membrelor inferioare . 240. asa ca aceast.e tice pentru dif'erite virste). Din nenorocire a 8pilT1Jt concomitent un alt fenomen ingrijorator: numarul J11amcJor care alilptcnza se miq.alitate a era de 5-7 ori mai mare decit Ja copii alirnent.atiei si s-au realiz at progrese cxtraordinare in industria alimentarii (indcoscbi in eeea ce priveste produseJe diet. in urma diareelor acute.ica mortalitiitii2 serve a drept argument important in sprijinul superioritat. legile naturii. La timpul respectiv. 239. Aeeasta constature era valabila at. Fe l u l ali men tat i e i ~ I1l 0 r bid ita teal I a s u gar.i 1a sin. mort. Copilul doarme linistit a t lt ziua.a int.i 0 revista de speciaJitate nu au sustinut superioritatea alimentatiei artificiale.ia de Imboln(l\'iri.sln era de 15%.ati artificial abia daea mai depaljeljte pe aceea a copiilor alimentati natural. Higiditatea conceptiilor pediatrilor din trecut trehuie inteJeasa in funeiie de nivelul cuno'!tintelor medicale 'Ii de contextul social al epocii. Introdncerea preparatelor ("formulelor") industriale de lapte ~i folosirea frigiderului (9i a celorlalte mijloace de refrigerare ~i conservare a' produselor lactate) au redus in mare masma risGurile infectiilor digestive. Acestea au fost Inlocuite eu 0 conceptie mult mai realist a 9i mai fireascii asupra nevoilor sugarului.atie. Tulburarile de cr89tere \. Alimentatia nat uTala este bine sii se respeete optima este asiguratii eu 241. iar in pat nu e xist.a va fi incheiat eu nasturi. 1n ultimii 30 de ani s-au inregistrat progrese rnari in dietetics inf'ant ila. i Cu decenii in urma.a. sugar ul are nevoie de aer iii de lumina.ist. in momentul de fat a se Ioloseste un eriteriu mult mai fin ~i anume st. morbid"8 (lUt. au sur-venit schirnhari mari in modul cum se abordcaz a problema alirnentatiei. Teate studiile st. at. devine rnai rezistcnt la imbolnaviri. Contribuie la int arirea muschilor cef'ei f)i spatclui. cit 9i cu cadrele medii. mai aJes in mecliul urban.at implica pericolul infect. AsHe1. A e r ~ i I u min iL Ca orice fiinta. S-au dobindit notiuni noi asupra fiziologiei aliment. G e r men i i din I apt e.ul 301! Allrnentat!a 238.ribuite alimentatiei defectuoase 'ii foarte putin subalimentaiiei lji infecliei. cind am recomandat aceasta.reze iii sa-iii autoregleze temperatura.atiei naturale fat a de orice alt mod de alirnent.lni\i art if'icial era de 85 'Yo. In afara de unele eazuri bine motivate. propor\ia de deccsc. De asemenea.i diareele erau at. pentru a trai iii a se dezvolta.at. In anIl118?lt. seca~ lcste. Constatarea ernpiricj. Daca nou-riascutul sau sugarul sint sanato9i (au un tonus muscular norrnal l). d) Cum se tnvclcste copilul In timpul somnului i Se va Iolosi 0 paturicii Uf!Oara din linii inveli t. se YOI'face toate tncercarile ca sugarul sa primeasca direct laptele de la sin.atistice arata ca sugarii aliment. Vezi punct. laptele recoltat de la marne se f'ierhe. aproape ca nu exist. in care mamele 9i medicii erau ingroziti de numarul mare de sugari care mnreau. au munt prin af'ect iuni digestive In 1uni1e de vara de 20 de ori mai mul]! sugari hr[miti artificial.a pat. Din aceastii statistica rezultii ca la copiii alimentati artificial.

" nou-naswW1Ul: la Srlpt.i li1n\. In astfel de situatii. mai ales.puncrell regulata a slIgarnlui la sfn. mama care alapteaza economiseste multe ore de lucru .ljllte pe mama in [lcest scop) ~'ste cii. jar data urrnar toare cu strngul. In primeJe zile si chiar mai tirziu. nou-na. .ru a evita aparitia "febr8i de sete". alternind ordinea cu care Sf' dilptea. . . Asa cum am arst. la prima afirmatie a mamei ca nu "are lapte". mereu modificata de progresele actuale ale medicinii.-i poate oferi nici 0 alta persoana ~i acest. sa 0 sfatuiasci'i In toate problernele. Intr-un stu diu efectuatin sectoru] 2 din Bucure9ti. Copilul hranit exclusiv la sin nu va suferi d~ infectii intestinale de origine alimentara. S~aderea numar~IUJ de m.dorin/a \\'i (Joinla. lll(. motiv de a renunta la alaptare. in sfir9it.itatea de lapte necesara fiecarui copil.ii/area su{letca. sa-i organizeze programul.de" Ctl fiec&re maSE\ ~i . alt avantaj mai' putin cunoscut: permite 0 adaptare mal usoara la cant.legal postnatal. rniscarile normaJe de supt.rain ica cu copilul. griji ~i cheltuieli. Orice nou-nascut normal cxecut. este Ioart. Nu poate fl socotlta mamii buna femeia care nu este gata sa se sacrifice fara ezitare. "tehnica" corect. 24.sa adoarma imecliat dUDa aeeea.rii "merg bine" 91 cn lapte de vaca sau eu lapte praf. citeva zile de viaF\. alaptarea creeaza a legatura mai t.aI?e c~r~ alapteaza a fo~t . Marna 8. vizite. de pe acum.e. Regula general a este de a oferi un singur sin la 0 masa. de eele mai multe ori Jipsa dorintei mamei de a alap~a. .a este un simt. l' e h n i c a a lit p t l'l r i i.area eforturilor fizice. Se pare cil din aeeasta cauza copi ii hraniti Ia sin i~i BUg degetul mai putin decit cei alimeritati artificial.armonia "[{'iii de [amihc.arI ca: "nu am lapte" sau "copiIuI nu a vrut sa suga" sau. pe linga lndeminare.sClltul nu are putere $i rm "fjtie" sa sugel.sa nu adoarma la sin.inuare . ' Din punct de vedere practic. La iesire a din maternitate.)'( il:Tlcio. pentru a h complet golit. Intelegtnd prin aceast. daca temperatura copilului sste sub ~7.~tiinta". . s-a constatat ca 0 mare p. . de incer tit udini. ~e fi. s-a introdus un preparat de Japte sau ceai.iareola.: . "ml-a plel'lt laptele". de a c!iipta. Inyarcarea s-a facut in 80% din eazuri fara 0 motivar.a se da compleiiirile de lapte sau de ceai.ut et~ fname ~i en )ec~ja lnvatata" 1 in timp .atiei artificiale.CIVlhz~tlel m~dern~: dezhplrea de caminul stram0gesc.ici de lapte. Pe plan psiho-emotional. • . ea nu steriJizeaza bibero'anele nu ealculeazii dilutii. imedist dupa Iiccare supt. asadar 0 mare eeonomie de timp de energie ~i de bani. Volumul tesutului glandular se va ml~~~r~ dm nou dupa ce se termina alaptarea.area supararilor ~i a exoeselor de irnpresii. Iieoare in Ie lul lui. indolent. Scaunele sugaruJui hranit la sin sint mai putin abundente (substante reziduale in cantitati mici) declt ale copilului alimentat cu biberonul.ce a1tii au neyoie de citeva zile sau sapti!. mama e st. excursii etc. ea va Ii obligate sa renunte la dlstr~etll 9~ la 0 mare parte din lihertatea de miscare in afara familiei. 0 "m?derlllzare ~l ~ma?elpare prost inte1easa a unoI' tinere. dlIl comoditate. se poate determina adesea 0 sciulere iemporarii a secre. buzele iii rnucoasa gnrii nu se usuca.4°C (rectal). .epind cu dreptul. cu sau fara avizul medicului. copilul va fi pus Ia ambii stni. nu este necesar adaosul de Jichide.c sa suga c.u fe. pent.oare Ea-l "irrvete Ea ruantnce".ire este datoare sa viziteze frecvent lanza.determinata indeosebi de urmarile negatlye ale .. lipsa unei educatii sanitare (ar trebm sa se Inceap:l din 9coala 0 "init. Usor de spus. in cont. agitatia. int..e important sa nu se t. _ sa-~i ga. . Acasa. alimentatia core eta ~i. pe clnd pentru insusirea tehnicii aliment. tram a tlt de intense ~l de Impart. Flecare eopil are de pe . nu inghita aer. in minten oricarei marne (91 a intl'cgii familii. dupa un orar elastic.it. Mama care hrnneste copilul la stnul sau sirnte in straf'undul fiintei sale ca-} da ceva ce nu.. Nu exista. mama se va margini doar sa dea nou-nascutului dteya lingurite de ceai indulcit cu zahar (1/2 lingnrita rasa In 100 ml).i nou-niiseutul trebuie sa invete. 114 115 .re.at mai sus (punctul 227). la nev oie. duce aproape in toate casurile la in/arearea precoce {nou-tuiscutul nIL este pILS regulat la sin .. evit. "Initierea" pentru in~areare a inceput chiar din matern_rtate. Temerile de ordin estetic nu trehuie sa fie nicio. laptele pastreaza intact continutul in vitamins si in saruri mineraJe.a de Ja 0 masa la alta.e obJ~ctrva.. Limit.roleze temperatura inainte d~ a-I da copilului. de dureri. dar destul de greu de pus in practiea de multe ori! Unii nou-na'scu\i par S3 se fi nilsc. pastrarea re pausului In pat. enzime) lmpotriva unor bali. _un mare sacrificiu din partea marne I .lcum particularilstije sale iii mama recunoallte unele manifestari Ble "personalit&\oij". nil mai ""rea sa traga" din sin. In noian~1 de griji.ii. Sora de ocrot. Intr-adevar. se :~r ~oli stnii prin muls corect.z.so.mini pina reuge. conf'erindu-i sentimentul 9i satisfaetia deplina de a fi mama. cresterta ~..art~ a mamelor au intrerupt alaptarea eu mult inainte de epuizarea concedn:lm . . E~otiile ~i grijile lega~e. cei mai importalli.a nu are putere sau "nu stie" sa suga. ' .2. _ sa "termine repc. din sinul mamei la copil. §·i encr.icorpi. Daca sugarul este linistit.(Jigoarca vi "pn'ccpcrw. iar temperatura din camera nu depa~e~te 24°C. Cea mai neini [iat.). toate a vind la baza o lips a d~ educa~ie sanitara.easea singuI' poziiia corecta a capului. Alimentatia Ia s~n prezint. . hre9. prin ernotiile fji eforturile Iizice pe care Ie implica revenirea ucasa.a a aJapUl. .a.:Tnentmerea sccrc/l. U_n1C pe~~r. JapteJe urn an coritine 0 serie de substante protectoare (ant. alaptarea devine pentru 0 mama echilibrata 0 adevarata placere.data un. Ceea CG ('ste sigur ~i trcbuic lntipi\l'it. Sugarul va Ii pus des la sin. dnd.a : . unde alte marne ("cu experienta") Ie-au rOllyins ea suga.. gurii ~i nasului. de-c: JunguJ ~ult?r luni.arntnt.reaca nejustif'icat la completiiri cu alte preparate de lspte f}i nici la folosirea bibcronului pentru. .mew . angajarea tntregii farnilii In ajutorarea marnei slnt mijloaeele cu care se poate corecta aceasta scadere a secret. cP]'e este datoare sa /. daca secrctia de lapte nu este suficienta. dorinta de a partieipa la micile pIa· eerl ofente de ora~ (speetaeoJe. ascund.:)a sorn de ocrol ire.a mama invata in cite va minute putinele reguli ale alaptarn.l'ii.e~ lll~tale. Ea nu pre para ~i nu fierbe nimio nu are grijii sa-~i procure lapte praf sau sa cont.) ori in 2/1 de ore. .direct. VOl' pretlDd~.sa prinda malmdollul ~. de sperante ~l d. concentratii ~i adaosuri. Folosirea biberonului in primde sapti1mtni.e dat. in perioadele crnd mama este treaza. Alap t.oreet.e. daca urineaza mai mult de . 0 parte din lapte riimine neeoacuat}.sca $i echilibnd nuvos 01 mamei. este necesara 0 lntreaga . iar secretia lactata nu este complet instalaui.ecare supt. Daca acest. .iere" a fetelor pentru r01ul de viitoare marne I). lipsa de ajutor in pe~JOada de liluzle dm partea parintilor.~e. Aeesta poate suge cit simte nevoia. De asernenea. pentru copilul sau.. _ co 71.:jwtco. Intre mese. S-a1' pares ca aiei intervine Iii surplusul de afectiune ~i intimitate care se stabileste intre mama ~i eopil prin actul alaptarii. MO~lv. . 0 lipsa total a a secreti~i lactate. curat Iii sterrl. . Ccnsum at crud.a ~i ur. tiei lactate. alti multi factori care influenteaz(\ inslallli"ea.area constituie. practie.

s'a deschids o u~a etc. penavind grija sa nu trnpiedice respiratia tru ca mama sa Iaca fata alter solicinazala.'g. 1]" t" .e cine! este pus la sin.isf'acut nevoia de sornn. la domiciliu. Conversatiile in timpul alaptarn sint interzise.. socotirn ca trebuie sa msist.a inmuiate in apa ciilduta. lauza va alapta stind in pat. este bine ca sugarul sa fie culcat. c~r~.rta s. care suge la 3--4 ore f)i se saturn. rar pe de alta parte. In maternitavi exista saloane specIale. Cu timpul. Sugarul va fi tinut putin lntors pe 0 parte.rag. in primeJe ziJe.d) Inaint. s. pe linga faptul ea este in mare parte ineficicnt. lipsind stimulentnl riziologic (golirea regulata a glandelor mamare). (cE'1 mult 20 de minute) obose\'te pe mama f)i duce la ramr~a mamelonul~]. Acasa va aJa.:edlt pe de 0 p~rte iritanta pentru piele.a v~e~le.oforc). Daca sinul nu este golit complet la fiecare sup t . din t. i Fig. probabil nu au senzatia de foame ~i nu si-au sat.o de a.orva puncte . pie lea di~ jur. 0. restuI de lapte se mulge cu mina sau cu pompa intr-un vas curat. .m~1cu. ' 8) Ca orice Iucru nou. eu spatar (nu pe marginea patului). la incercarea de a-I pune in nat. smaltuit.ehnica aJaptarii sa se efectueze corect.starea de sanatate a mamei 'Ii nou-tuiscutului: .rins eu un batie. lauza trebuie sa fie calma sa nu i se faca observatii. prelungirea suptul~ll peste 15 mmute. mama se va spala cu grijii pe mnrn . intruclt aceasta pozitie 11lmpiediea 1a supt. el cuprinde chiar §i 0 parte din pielea de dincolo de areola). 0) Dupa a 10-a zi de viata. tinind piciorul. Dacii presiunea buzelor si gingiilor se exercitii numai pe mamelon. e) Mirosul parf'umurilor folosite de unele marne face pe unii sugari sa refuze slnul.).am asupra cit.lITIP. sust.Mama of era sugarului stnut I n timpu a ap arn nu se va n. tari (sa raspunda la telefon. C11greutate normala. gar. g) Pentru supt se va alege pozitia cea mai confortabila attt pent-ru mama. se pot produce eroziuni sau criipat. I) Cind sugarul este prea debil pentru a goli sinul.cuprins intrc degetul ari'i. Unii sugari nu vor sa suga daca sint treziti din somn. cu capul in unghiul format de brat \. cu 0 perna sau 0 pat. k) Ce se face daca nou-riascutul nu goleste sinul pentru ca se satura prea repede? Daca este un sugar viguros. Mama va prinde sinulla marginea areolei strlnglndu-l intre degetul arlitat~r si eel mijlociu.u-nascutului. flamind nocat (schimbat) infasat corect si comod (nu prea strins. Se Inliitura sutienul eu care sint sustinuti sinii. duclnd Ia formarea de ?rapaturI (fisuri mamelon~re). numai asa presiunea exercitat. ')i . CUraya unghiile.lr. zile In ~ir ~i la t. cit §i pentru su63 Alaplul'l'<l n pozijie culcaUl.uri l a nivelul mamelonului. 64 . Este unul din motivele care a dus la "alimentatia la cerere". " J b) ~n nou-niisout la termen. valabile de altminteri atit la maternitate cit ~i la dorn iciliu . tehnica alaptarii trebuie invatata" bine de catre mam a. care determine durere locala. Nu se ung s. inainte de a fi lnat cantitatea necesara (dupa parerea mamei). este un eopil e~r~ p~ate pune problerne in viitor ~i care probabil a suferit in tim pul saremu ~llsau naster-ii.supt ale sugarului face sa vina laptele prin canalele de scurgere a laptelui (canale galact. ~-a .ul la sin. Daca nu se trezeste. secretia de lapte scade ..e) [n t. 63). de partea slnului din care alapteaza. Cu alte comprese sterilizate sau cu 0 batista curat. !'. in a~a fel ca partea de sus a trunchiului sa fie putin rI(hcata. o adoarme in timpul suptului. in prealabil taiate seurt. singura pe care noi 0 recomandam la sugarul sanatos. .i ant.ru ca t.a ("nu vine lapte"). I~I :ra. n) Pentru sugar este important ca la alaptare sa fie: in stare de ve.a facuta suI sub cap. se spal~ ~ameloanele.e Indeparteazii compresele sterile de pe marneloane. ~e 117 sinului l j) Daca nou-nascutul Mai ttrziu.impul cit ali'ipteazii. eu cealalta mina mama va ~ine sinul. Parul lung ce cade pe umeri va Ii ridicat 91st. su~stante.unele medicamerue administrate mamei si n. " .a copilul de Ia sin. . m) Daea mama crede ca pentru a avea lapte la masa urm atoare este bine sa-i dea un biberon copilului. . fara "asiste'nta" Iii "consilieri". Mama va sta culcata pe 0 parte. mama va misca usor mamelonuI in gura copilului sau il va retrage putin. va Inghiti mult aer. marna va muIge restul de lapte eu mina. deprinderea de a adormi ori de cite Of! este pus la 8m: ce tr'age citeva minute din sin adoarme. el va deven] nerves. Acasa. Daca este nevoit sa astepte ptna ce mama este gata de alaptat. b) Mama va introduce in gura nou-nsscutului marnelonul 9i areola (dadi aceasta este ingust. pentru ca nasul sugarului sa ram ina libel' pentru res piratie (fig. areola 9i. ' . Sugarul isi formeazii.ante dezmfectante.oate supturile. introducind mamelonu] in gllra nou-nascutului. cu hiberonul sau chiar cu plpe~a.a.tor~i mijlociu. ear~ s-~n dovedit inutile 91~neoI'l vatamatoare.s de miscarile de . dar care nu suge si nu Inghit. Iii antebratul de partea sinului din car8 al[!pteaz. Apoi se inca!zeijte la temperatura corpului f)i se da cu lingurit a.ingurii In camera. compresiunea exercitata eu policele (degetuI mare) ceva mai sus pe sin ajuta la evaeuarea lapteIui din canalele galactofore.do.ehr-at. ea se in9ala. fara vigoare sau chiar va adormi la sin. nu va prinde bine marnelonul. departa niciodat. prevazute cu "scaune de alaptare". i / 116 . Solutia de acid boric. construite pentru acest scop. 6/1). ~a aib& 0 pozitie 'core eta la s~n. nu prea gros. secretia lactata se va miqora. of) Pregat.~ (fIg. Smulgerea brutal a a sinului din gurii poate ducc ulterior la refusiul.0 necajese 91 II tulbura pe sugar. apoi. in tn?p.zhp. alaptarea se face in pozitie pe un scaun cornod. . da~ nici prea U90r). toxic a pentru sugar. Capul sugarului nu trebuie lasat prea mult pe spate.grase ~l nu se aplica subst. iar nou-nascutul va fi a~ezat cu fava spre mama. In acelasi timp. cind mama s-a restabilit. ridicat pe un scaunel. pe unghiul format intre bratul. scaderca seoretiei lactate ~i chiar infectn. pune nou-nascut.tii. va suge cu tntreruperi.ires :_rlamei pentru alaptare se face lnainte de a trezi sugarul. recomandata atlt. Pe nt.

ci de a fl~t. nici sa sfiituiasca pe mama sa-J ia in brate pentru citeva minute in afara orelor de supt cu toate ~ipetele aeestuia.epta :::il. Situa~ia era dramatica pentru mama 1 De subliniat ca fostul nostru maestru prof. Spre virsta de Sij_pt~lnlilll ~. ell stornac ee se evacue~za mal re. el este ajutat pe aceasta linie. timp de mai mulle zile.ate. . ea poate constata '" . existil in momentul de fa~a contradictii lntre sustinatorii orarului rigid ~i eei ai libert. mai mare de lapte ~i goleste stnul in 10.. de obicei ~e 6-7 or~ in 24.de ore.18. Iattl.um t:ebUle in tImpul noptii). sil doarm.ese. ci este cureat". In subaliment.xat . sugarii nervosi sau care sufera de dureri ("eolici") intestinale. Unele mame 5e pling chiar ca dupa ma_sa d: dlmmea~. Dupa ee sugaru! Cl'qtc. se vada daca el sol~Clta acea~ta ~as~.ptl in ultirnuJ timp Ja noi. Slnt putin. 12. Aceast{lllietodCt. 16. j~t~'~ aceste doua . Pofta de mlncare §i ratia Ill. acea sr. De C. . 0 mare parte se trezesc Ia rniez ul noptu 1)1 la ora :4 noaptea. perfecte de hl1l~te. ca §i In alte ~ari. orarul strict de alaptare.a conceptie rigida a inceput sa fie parasitii tre pt. Au existat ~i vor exista insa rebeli la orice reglementare: sugari al caror stomae nu poate sa contina 0 ra~ie care sa ajungii pentru patru ore. iar daca este pus din nou la sin tre. instaurarea unei conceptii liberale in privinta regimului alimentar.-:-[j.e.a de 3. sugarul 58 t. pauza c:a mai lunga este lntre prima ~i a doua masa (mar_na. Lendon in oolaborarc cu Frances P.m.:alul ~8pectlv.ot mal rar.iv [.30. contrar opiniei generale. r] Nu se va impune un oral' rigid al meselor. Nou-naseu'tnl saniltos lsi instaleaza rapid un interval de 4 ore intre mese. se chi:lUia. el nu m:ll pr8tlIlde~1 d eott _6~? supturt pe zi.n abunden~~. care.reze9te mai devreme. In inva~iimintul medical de toate gradele ~i In practica pediatrica de toate zilele mul~i au aplicat aceastii coneep~ie. sosirea din mat. ineercind sa insufle mamelor teama de orare libere. ohisnuit). va a\-(:a mai rar senzatia de foame. ore". tncalzire etc. dae:i ar n hr(m!t Ia sin de Iiecare dat. Dupa experient. sug~rul a avut lini~tea neeesara pentru a dorml ')1 a 5e odlhn~ c.ul la oln. sugari care adorm in timpul suptului. se ~tie ca exists limite mari de variatii ale apetitului nou-nascutului. dar el taee de mdata?e p-~ potolIt foamea. Dupa aceea. Este bun acest sfat? Nu eumva In aceasUi aIimentatie rigida se gasesc rildi\cinile inapltenlei 9i reacpile de negativism ale mllltor copU? eu un astfel de program fix ~i nefiresc nu intrarn In conflict cu bunul sirnt:. at' Ii ~e.uJat. dad\.a.ir?t. La nci.l mutta vreme. 21. ci este alimentat. "H. Rigiditatea orarului era aW\dak'i 0 dogma. spr. In primele luni sugarul imegistreazil fOk:mea ca pe 0 s~mza\~e Jcl.f. cu 7 mese in 24 de ore (6. Invers.30. sflp~iimi. Cu aj utorul unui program rigid de ingrijire ~i alimentatie. In primele 5-10 minute sugarul suge cantitatea cell.or practic pcntm orcle d(e alU1l2ntB\. 1?. Ei au vrut sa stie ce Iel de oral' ar S:msarilln-junior.impul. In primclc . cei mai multi dintre nou-riascuti 1sr anur:.a ~n prinz Ia apro ximat. la care el reaci. Se creeazii un cere vicios care duce Ill. chial' daca i 5e asigura eondl~II.atii totale in ceea ce priveste numiirul si intervalul dintre mese. pnmei s:iptam~l11) s-u tl'. daca este sub 2 1/2 ore irebuie eomultat medicul d? ?opii. nu mcle ne "reglln lI~)er .ii. msa. Credem cil atJtudmea cea mal buna. in Statele Unite.\ 1':\"'lte de rnedicul Preston 1\1c. Sugarul trebuie sa tnvete sa S8 staptncasca. 0 r a r u I ill e s e I 0 I' ae va fixa in functie de neoesitatile nutritionnle specifiee ale Iiecarui nou-nasout. el suge numai pentru a-~i satisface nevoia de "a suge" §i pllicerea de a Ii 1inut in hrate (§i nu pentru a primi mai mult lapte). De aceea. se va continua eu acest ntm IGD. La dona sit I' til mtni .(:01. la formarea de copii rasra~a~i.. disciplinata. 9. ajur:. La inceput so va lncerca alimentatia dupa orarul dm maternit. 9. la intervale ner egulate. 20. doresc sa manlnce Ia circa 3 ore. mal corned ~l ma~ ut.~inut in hrate.ge sl?gur Sa}lU ~e. C 1] m s est a b i I est e u nor 11 I' d e ali men tal i e..D. 18. (1. ce scrie medicul amel'i()~~n g':nj[<min Spock ln eel8bl'H sa carle "The common seus book of baby and : "Pl'i!ll8!C lneerci'tri au fM. mentinind In primele saptamini ~i suptul de noapte.ioneaza automat prin pHns. cu 0 panza de noapte ~lai prelungiUl. fiecare masa difera mult in primele 4-6 siiptamini. In ultimii ani unii pediatri sustin sa se administreze numai 5 supturi in 24 de ore (la intervale de 3 1/2 .. ziua. se sus tinea cli supturile la ore neregulate condue. El nu maninca. Rusescu. nici un medic sau sora de ocrotire nu ar fi avut indrazneala sa dell. 243. spre marea usurare a parmttlor ~l co piilor.a t. ora 2.30 ~i 0 pauza de noapte de 6 1/2 ore). de inceput nou-nascutul sa fie lasal.tare COl. ~ Avantajul pl'ogramului fix de aliip.a. aJ~ns }lngiJf bil l. 24 ~i 0 pauza de noapte de 6 ore) sau eli 6 mese (6.). Durata de evacuare a stornacului variaza intre 1 §i 4 ore.~greablla. nu poate fi utilla sugarul care este fla~mnd dm 3 l~ 3 ore. Rolu! sugarului este pur pasiv. miesorarea secretiei Inptelui.a ~ugar. a ritmului meselor.e Ioame. La ' . 23. s-a respectat in general.t~ dintre de Iaslndu-se cond use de insunctul rnatern ~l observmd earacterdsticile propriului copiJ. ca a fast din ce in ce mal )cu'g adoptat.'Zlt ~1 mru des.a cit vI'e~ intre p~lma ~l a doua masii. schema de alirnentatie va fi bazata pe reglarea propria. de aproxirnatlv 10 uri pe zi.lUIlC!: din 1942. Dupa noi . l~~l trezeasca noaptBa. In timpul ~ilei.il este Sa se puna non-nascut. eel mult 15 minute.~i. La noi in ~ara. fOJ'}indu-sf) 8a"~i Invinga d~rinya de a-I linil}ti \)8 sugar. fl. cea mai buna atitudin:.lsLa in faptul ea of era mamel un indicat. rata ce spunea psdlatrul german Degwltz In [urul anilor 1940: "Mamele nu trebuie sa devina sclavele sugarului. Or. sugarul sii nu fie luat in seama. S-a mers pina !lcolo incit s-a sustinut eli in afara orelor de supt. fa insiuii proaspata mama.atV f' oamea diIII 3 in 3 ore ~i numai foarte p ut.a cind ii esl. de catre sugar. il luat. in mod sigur. are la pt~ dl.la aeeast~ ora ~i.! renunta mal mtll la masa de 1a ora 2:3-24 si THai tirziu Ia cea de Ill.elui (in a dona jumatate ..85tU! de n.4 ore §i 0 pauzii de noapte de 8 ore).ese :n prirnele 1. p) Orice rest de lapte se va extrage manual ("se rnulge") dupa fiecare supt. Zicala "copilul cr89te ~i cu sorrm" contme 0 reahtate certa.e . In loc sa se Ioloseasca ceaiul (biberon. mcepe sli ~ipe. daea intervalul este de 3 ore. Noroc ca n:1l1. chia. asculttnd de sf'aturile medicale.a noastrri.r dad!. inciilcau ac?st pl'ogra:n fill'<! n~~i 0 auto~iza:e: !n deceniu} a] f)-lea al acestui 80. in eursul ultirnilor 50 de ani.. f!uu-nl\seu\i earp nu mai doreso inca 0 n:asa dupa miezul noptii. ' Pina Ill. este ?a.area sugarului ~i Ill.. ma joritatea VOl' don 6-8 r:.I:Hl~e. eI nu doanne. c« t.i observaWle multor marne? constiincioasa. Printre altele. Clteodala unll nou-nascu\. conducludu-se dupa !unga Ra experienta. In momentul "suiI'ii" Iapt. Majoritatea sugarilor s-au aeomodat foarte bine la aceste orare stricte. • v ' Id v v ' 118 119 . a fost tot timpul adeptul unui orar elastic in alimentatia naturala. Sirnsnrian. pUnge tot timpul.-6 saptiimini de via(.ini la 4 ore.11e nou-uascu tul 8-11 ~lllc~lt la ~re. 15. A.ge de clteva ori ~i adoarme din nou. 13._ ' Ritmul de 4 ore.ernitatc. sugarul v~ suge :. ~ nu tre::l nou:nascutul 1~ ora 2tt. Cei rnai mici. sugarului sa bell. gasind motivari psihologice1.nl san CIl wcapatmarea.ere!\. dereglarea programului supturilor.:1 doarme dus si llll 5e mai scoala deloc. Aceste reac{ii nu au nimic comun CIl ri'isf6. In plus. s) Intre rnese nu se va da nou-naseutului sa bea mult ceai (nu se va indulci excesiv I) ~i nici nu va Ii . inseamnil ea retia de Japte este suficienta Ilurnai pentr~ lIlter. Cl dlml!1E'Hi.ci dura pl'ogr~mul cu caI'~ est. impus obIigatoriu dupa 0 oplme eare ?-~ tac~t ad.treze~te.n.e.de medicul serviciului de nou-nascuti (de.

e.. suparari) a rna me. Sugarul va fi pus la Iiecare supt la ambii sini. vor fi sustinuti cu un bandaj suspensor (vezi pu~ctul 186 j): o compresa caldui·a cu alcool diluat (1/3 alcool 70° ~i 2/3 apa).mai usor daca sugarul pJlnge de foame sau din alte motive. Aeest program 0 ajuta pe mama la trnpartirea tirnpului. in brate.ile. uneori chiar de doua ori (0 data in timpul suptului ~i a ~oua oara dupa supt). a laptelui eonstituie un semn sigur ca va exista lapte din abundenta. Fapt~.ii biberonul. ceaiul prea dulce il face pe sugar sa-l prefere in detrimentul laptelui. lI~asul'lle recomandate pent.mbii stni. aerul lnghitit in timpul suptului poate produce distensia stomacului provocind varsaturi sau colici. din pacate. La multi sugari. de dorlt. in perioada de nou-pascut. . Cum to e a d min I s t rea z a com Ii let. colicile. Similac. asa ea ea i~i poate planifica alte treburi sau se poate odihni in timp ce sugarul doarme. M~~a trebuie sa aiba in vedere atit comportarea sugarului. Compresiunea ~I caldura locala a pielii mamei alina durerile abdomenului ~i favorizeaza evacuarea gazelor OlD stomacul cop ilului. Unii sugari eructeaz s usor. La nfvoie mama poate luaIa rrcoma ndarea medicului un calmant u90r. 246.aminii a treia suge !i50-600 rnljzi .. ci un preparat de lapte praf. pe cit posibil.ar! preparatul eu care se va completa alirnent. Daca este vorba de un nou120 nascut dupa virsta de 21 de zile sau de un sugar care suge viguros ~i goleste a. Humann 1. in tirnpul noptii se va da ceai de ana son sau de musetel Ind ulcit cu glueoza (un pachetel de 5 g la 100 ml ceai) sau zahar (0 lingurita rasa la 100 ml) . sugarul va fi culcat fie pe drea pta. agitatie. altii numai dupa citeva minute. completarea se va da cu lingurita. Materna 0. de 0 serie de dificu]taii din partea mamei.). Ins tal are a Sec ret i e i I act ate.ru calmal'ea durerii 9i a senzatiri de apasare a sinuhn 88 . Jup:< CIrca 2 lun~. Daca se ofera int.]10 g p~ saptdminii. pent ru a-i goli.la sftrsitul prirnei saptamtni de viata nou-nascutul suge in medie 200-/.ahar) sa se Iaca numai ia 1-2 mese din mijlocul zilei (la supturile III I?i/sau IV). alaptarea se izbe9t.). Rat i a ali men tar a in p r i ill a 1 una: . cu burta lipita de trunchiul mamei. !~i 8uge degetele. Agltatla.a sUIre. Cum se determina daca mama are lapte sufi· c i en t. ceea ce duce. se vor inlocui 1-2 mese de sin cu un preparat de lapte.. . se liniflte~te daca es(e luat in br. Nou-nascutii ~i sugarii dorm 3-!~ ore dupa ~upt: Un alt semn. Pentru nou-nascutii care nu dorm fara intrerupere 8 ore in timpul noptii. sim cu 0 ora inainte de supt. Cantitatea de lapte produsa de glandele mamare este inca destul de redusa. Orificiile tetinei nu trebuie sa fie prea rnari. Sinii intariti. nou-nascutul nu mai este suficient de fJamind pentru a goli sinul. . diferentele eantltatlve ale ra~lel de lapte de la 0 zi la alta. in functie de react-iile sugarului dupa mese (plins.a daca sugarul este inclinat putin pe dreapta.r in pozi~~e verticala. Inseamna ca laptele mamei nu este suficient. Dupa ce este tinut circa 3-5 minute in brate de catre mama.l ca ~nii nou-~as:'ull sau sugari sint mai pU~1D somnoro~1 ~l stau mal mult treJl nu mseamna ca nu Ie ajunge laptele. 245. Apoi. . La inceput noi recomandam ca adaosul (Humana 0.niti sugarul apro~imativ la orele 6-10-14-:-18-22.oare cant.l sau dnca progrosul ponderal saptiiminal (dupa 3 sapt. incarcati eu lapte. Se continua in zilele urrnat.atiei . sa llU se Ioloseasca lapte de vaca. 248. a orarului corespunde eel mai bine nec.atie. . mai dea u~ supt intermediar (la orele 2 sau 3 noaptea). caut a sin~l. Daca sugarul stagueaza in greutate ~i in saptamina a 3-a de viat. a~a .ate . Mai ttrziu. depinde de sugar daca mai este sau nu nevoie de eruct. 0 Impartire ordonata. stagnarile in greutate in unele zile nu au nici 0 semnificai-ie..numita "suirea" sau "furia laptelui". . Odihna ce se asigura prin inlocuirea acestor supturi face posibila 0 secretie suficients pentru celelalte rnese (din cursul dirninetii ~i serii). are a.esitati~or sugarului . Aceast."or aplica eu prudenta 9i pentru seurt. a p a ("deco(:t") de orez 2% ~itotul indulcit cu 3-5 % z. la intarcarea precoce.la sfir9itul celei de a patra saptamini suge 500-650 mljzi. plna la instalarea cornplet.00 ml/zi. Concluzia ca nu are lapte suficient nu trebuie trasa numai de catre mama.oare cu aceea!}i cantitate ~i se face bilantul curbei ponderale dupa 7 -10 zile. Este de dorit ca. . Aceasta stare poate dura mai multe zile la primipara. cit ~I programul ei zilnic de activitate.u~ta (in ultima pozitie mama va urrnari ca nou-nascutul sa aiba puterea de a-si fixa capul pe 0 part~ pentru a putea respira u~or pe nas).l?ieste pus ~a. nou-nascutul va fJ tinut pentru eructare (evacuarea aerului din stomac) ~i calmarea colicilo. timp.al.amlni de viata) este sub 150 g. ~i mai sigar. Dificultatl de alaptare din partea mamei In unele cazuri.. poate provoca 0 tumefiere (umflare) dUl'eroasa ~i dura a celor doi slni. Clniiirirea zilnici1 ~ilsaa proba suptului necrozeazii pe unele mame lnainte de a ajunge la concluzia cd mama are lapte putin. este cre~terea constanta in greatate ea aprox~matw 170-. in zilele urrnat. la mesele respective se adauga cite 25 ml dupii ce a fost finut 15 minute la sin. E rue tar e a (rtgti tul). fie pe b. este flamind Ijll nu crests In greutate. dar nu adoarme dups aceea sau se trezeste dups 0 ora. dar eu mici variatii. Dupii supt. Ce cantitate se adauga? Medicul pediatru este singurul care va fixa cantita1. Suzestia noastra este de a avea ca obiectiv sa ajungeti sa hriJ. 24:7. Daca sugarul nu eructeaza.i i c) factori Iizici care tin de nou-nascut ~i care tmpiedica cresterea lui (boli etc. sa se. dezgolit (mama va ala pta cu rochie ce se tncheie in fala). deoarece sugarul va refuza sa suga la sin. trebuie e xcluse 3 posibilitati: a) erorile in tehnica aliment. Robebi A. . Mcdicul va hot. pentru a dormi in timpul nopi1!. in caz ca sugarul nu se satura cu simple completnri . cind este necesar sa se administreze cantita~i mai mari de lapte. numarul 8caunelor. aphcata pe. cind mama este obosit a 9i secret ia lactata scade.itatea se creste tot cu cite 25 ml. Eructatia poate fi usurat.atia.la sfirsitul celei de a doua saptamini suge aproxirnativ 400-550 rnljzi . In prima zi. Atit efntiirirea zilni~a a sugarulai. sintem nevoiti sa introducem un preparat de lapte. 249. In cursul primelor 2-3 saptamlni este in die at ca nou-nascutul sa eructeze la fiecare masa. acestea pot fi date cu biberonul.sin etc.a a secretiei de lapte ~i mai ales pina cind curba greutatii incepe sa cre~s~a ritmic. lapte de vaea diluat 1/2 cu. b) factori care tin de oboseala fizica ~i suprasolicitarea psihica (ernotii. de unde la ptele curge mai greu. eft ~ilsaa proba suptalai dupi1 fiecare masa pot dace la sciiderea secreliei lactate crefnd 0 stare de £ngrijorare a mamei. 121 . Ca reactie imediata se va completa alimentatia cu bibel'onul. Contralal gr~utiilii se ra (a~e siiptiimf:. aduce citeodata 0 oarecare ui)urare.la sfi~itul sapt. acest orar se stabileste catre virsta de 6 saptamlm. Lacto. unii medici recomanda ca. daca nou-nascutul arata bine iar curba greutatii este global ascendenta..

dar mai ales aspiratiei puternice exercitata de pornpa. intre degetul mare ~i aratiitor. A des e 11 1 a p I' i In i par e III pte len u e u r g ~ dec i t I: nee t R i Is I' () u. 66).ul Incepe sa traga viguros din slni ~i sa-t goleasca. 66 . consistenta 9i forma. e r It pat uri I e.ate mi'cii. 252. pentru a usura introducerea marnelonului in gura sugarului. La fellleile pe care sarcina Ie-a rez. dar nu reuseste niei sa-l gaseasea ~i niei sa-I prindi'i.iil corectarea propriei a limcntat. mai ale~ pr int. De subliniat ca Ia mamele cu 0 productie normaJii de lapte.min rnici ~J moi ~l data Iaptele est. sugar. la ambii siru. Incepe sa pltnga ~i sa tntoarca capul. iar persc(. mameloanele sint inegaJe in ce priveste volurnul. Nou-nascutul va fi pus la sin imediat ee se trezeste. secretia lactata normalii se poate instala de abia dupa 1-2 saptamini. Astfel de rani se Iormeaza atunei ctnd Fig. tirnp de un sf'er-t de ora dupa Iiecare supt.ii (rnese mai dese. marnelonul poate deveni apt pentru alaptare. va cornprima areola.amponare cu 0 compress stel'll~ uscat a a marnelonului 9i iinerea lui descoperit. De multe ori.urn rnai mare de lich. Sugarul eautii sa apuce marnelonul. se va evacua c? 6.Evacuarea laptesugarul apnea slnul ~i trage cu prea mare Iacolui eu ajutorul pornpei. se poate ajunge la esec total. pina clnd nou-nascutul devine mai viguros. Daca marnelonul cra pa ~i/sau slngereaza. mai ales daca este yorba de un sugar neputineios sau capricios. >i lapcvccuar ca epuizat ~i care stnt slabite ea urmare a travaliului. asa se explica Iaptul ea multi sugari sug mai hine dintr-unul din slni. Medicul va prescrie un medicament care poate fi aplicat pe mameloane. 65 a) b) c) d) e)) sau cu pompa (fig.ul suge. slab ~i sinul nu est. mie sau clnd este iinut prea mult la sin. se VOl' mulge sinii (eu rnlna san cu pompa). maIDa va inoerca F[\ st.(\Ucu pornpa. ell alimente gus) oas~ si consistente \. mama Il va tine in brate ~i va astepta sa se calmeze. s I: ng era r i I e m a melon u lui. eonservare) rae uneori difieila alirnentarea eu lapte de marna. Marna nrc datoria Sf! S? menajeze in mod deUBPbit a tit f'izic.imul-zc lactai.a in stergerea prin t. de mai rnulte ori pe zi.ate hune.ara Iisuri (orapaturi) ~i singerari ale marnelonului care fae ca alaptarea sa devina extrern de d ureroasa. Iruotc) fil }u~erea nou-nascut\~l~l sa sllgii Or! de cite on cere. prin stagnarea Iaptelui ~i p atrunderea mierobilor in canalele galactofore.53. 2. dad lncepe sa plinga inca de la prima tent.uatii. manipulare.id? Sa1~. Ira dierea sinilor ell lamps de !'az. durerea locala.i. laptele manual ~. uneori. 1I1a! sus am n~C01nHndat a p lioarea de cornprese. Forma d e t e e t u o e s a a mameloanelor(rezipunctul131).orita miscarilor de masaj. In astfel de cazuri se poate recurge la un preparat de lapte praf. Dat. 251. Neorozarea fji epuizarea (izici'i a mamei (trebuie sa se mulga de 6-7 ori In 2~ de ore). dii de aE(. la dispnri1i.5 - 'I'chnica mulsului : pornnd mOnO areola. timp de 24-48 de ore (timp in care mama se va mulge san va evacua laptele cu pompa de muls). Un mijlo? efieient de tr at.(:l'cn(a ill uldptate poate ducc /11 succcs chiar dup(1 10-15 zilc. lipsa de igiena (vezi punetul186 j) 9i resturile de Japte ee se usuca Ijl se lipesc de marneloane eontribuie la Irnbolnavirea aeestora. o scadere temporara a sccretiei de Iapte poate fi ohservata Ia revenirea rnamei din maternitate. 123 122 . inainte de a-I pune din nou la sin. este de mare pre! pentru. nou-nascut. apoi va stoaree cu mina citeva picaturi de lapte pentru a umezi mamelorrul §i areola. ceea ce once la scadcrea tensiunii Jor. riseul inflarnatiei marneloanelor. este bine sa se susperide punerea la slnul de partea bolnava.'rneneH. In astfel de sit. La rnamele care au pielea sensibil a si mucoasele delicate pot sa ap. riccare picliluru de laptc matern. dupa f'iecare supt.De cele mai rnulte ori.seme?ea. Daea sinii r&. Mama va invata coreet tehnica golirii slnului : manual (fig.ament const. lnainte de a avea timp sa se enerveze . Ia unele prrnzuri.e I'n ~antii.ult. De a.nt. infectarea laptelui rnuls (prin reeoltare. cit ~i psihic.a durerilor fj( cresterea secretir-i Iact.e. Dad\ nou-nascut.r-un ~()m. e II 1 a!' d a (' j\ n 0 11-11 tt s e 11 till 8 U g e b i n e.e ultraviolete Limp de:4 minute. la care marneloanele ornbilicate Iac alaptarea imposibila pot apare inflarnatii serioase ale glandei mamare. 250. se enerveaza.ativa. I r ita ~ i i l e. In eaz de m a mel 0 an e m i c I. in contact direct cu aerul.e guilt.

Nu se vor Iolosi ci'ima9i ~i sutiene din material sintet.ic. Pentru a evita nfundarea canale lor sl nului bolnav, est.e hine ea acesla sa fie golit (m uls] de 2-3 ori in 24 de ore. Sugarul va suge la fiecare masa din celalalt sin (8anat08), Daca, din cauz a crapat.urilor care singereazii, sinul nu poate fi golit cornplct IIi ramine sub tensiune, se vor aplica alternativ comprese reci cu ceai de mu~etel 9i eu alcool diluat. . Daca aspectul mamelonului se amelioreaza dupa 24-48 de ore de repaus, nou-nascutul poate incepe sa SUgEltimp de 3 minute la Iiecare masa. In eazul cind mamelonul nu se mai umfl£i, nu se intiil'e'lte sau nu mai apar dureri, se ve crest.e progresiv dura t.a supt.ului de la ;) minute in prima zi, la 10 minute in a doua 9i la 15 minute in a treia zi. Daca reapar durerile I)i crapat.urile , se suprirna supt.ul peuu-u ca sinul sa fie pus din nou in repaus. 254. D u r ere a ~ i I s a U U III ria rea sin u lui. De obieei slnii se rnt.aresc cind lobulii glandulari care cont.in lapte se umplu prea mult. Aceasta nu 0 deranjeaz a intotdeauna pe marna, dar poate d8termin~ int.arirea ~i turtirea areclei in asa fel ineit sugarul sa nu mai reuseascs sa cuprinda mamclonul in gur a, pent.ru a-I cornprima eu eficacit.ate. Sora de ocrot.ire va ar ata rnamei cum sa stoareii laptele, pentru ca regiunea pigrnent.at.a sii devina mai supla 9i nou-nascutul sa poat.a suge f{,l'a difieultate. Astfel de t.ulburari (urnflarea, intanrea slnului, durerea, uneori roseata) apar de obicei spre sfir~itul prirnei saptamini. Alteori insa, impastarea nu se limiteazs nurnai la areola, ci cuprinde intreg sinul, care devine umflat, tare, mai cald 9i incepe sa se tnroseasca. Dupii golirea sa r arnln inca noduli de dimensiuni variate. Daca nu se iau masuri impot.riva stagnarii laptelui f}i persistentei nodulilor, se ajunge la inf'larnat.ii rad ut.ahile (mastite). In astf'el de sit.uatii este mai bine ca, in loc de st oarcerca sinilor, SE\ se foloseasca 0 pornpa eu care sa se evacueze la ptele ramas dupa supt.ul copilului. Pentru a nu se ajunge la [isuri si inflamatii se indica urmatoarele : expunerea la aer de mat mulie ori pc zi, timp de 10-15 minute, renutuarea la siuien :;i inloeuirea cii un suspensor sub forma de e:;arfa care se trcee peste umaTIll opus, folosirea de lenjerie de bumbae :;i de roehii subtiri eu deschizatnra 1n fata curatirea mameloanelor de resturile de lap/e. schimbarea freerenta a comptes'elor ee se pun pe mameloane, ungerea eu lanolina, e(Jitarea sapunurilor tari, a alcoolului pur, expunerea 1-3 minute la ra:e ultrariolete; se recomanda, de asemenea, aldptarea mai frecrenta (Ia 2-3 ore) deoareee fnfometarea sugarliini U (}a face sa suga mai (Jiguros, iar prin aceasta lezarea mamelonului se poate accentua. • Mastita (vezi punctul 192). 255. F a Is e d i fie u I tat i. Unele mame dau 0 interpretare gref}ita unoI' fenomene fiziologice. Dintre acestea amintim: a) A~a-zisa calitate ne.corespunzatoare a laptelni. Destul de des, apare motivarea ca "Iaptele nu este bun". Culoarea mai deschisa a laptdui de femdc, viseozitatea mai redusa si gustul diferit de acela allaptelui de vaca fae pe unele mame sa declare eii laptele lor flU este bun, este pr("a "apatos". In realitate nu exista lapte "rau", care "nu face bine" sugarului. b) Alteori, consisten!a moale, numarul mai mare sau culoarea verde a scaunelor nou-nascutului alimentat natural constituie motivul eare determina aprecierea ea laptele ma\ern "nu priel)te" copilului. Aceasla 0 faee pe mama (din pacate adesea eu aviz medieal) sa mai adauge ceya (Eledon, Humana, Similac, Robebi, 1.acto, lapte de vacii, apii de orez) in alimcntatie ~i adesea se ajunge la intarcare. Trf'buie s1', se ~tie eii sugarnl hrilnit la sin ~oate avea scaune foarte varia te in ceea 08 priv89te numiirul (dc, la U la 7 -8 pe Zl), culoarea ~i consistenta. 124

Criteriul m::Jor al aprecierii oalorii alimenuuiei naturale {la sin ] este cresterea cor~punzat_oare f~ greiuate. Un } ,,!ga: iruiircat din causa scaunelor moi. I'a face cu siguratua, maL tirziu, tulburiiri digest ire importante c) Hipergalactia ("a:n .prea mult lapte") impresioneaza si nelinisteste rnul_te fe~eJ. Ell. nu cons:lt';lJe in~a un motiv de ingrijorare. Se l~sii sugarul'sa Buga_ pina clnd se satura ~I apo! se goleste sinul (cu pompa sau prin muls]. Daca s?garul suge. pres mult fill apar varsaturi sau diaree, se va extrage 0 part? din lapte inamte de a pune sugarul Ill. sin sau se v a reduce durata suptUlU.l._Daca laptele .se s~urgl' sp.or:~an, se vor tine mameloanele invelite in vata sterila, care se schimba des. ~mll se vor sp ala de m ai mult.o ori pe zi cu apr~ee, p~ntru a in!atura ..resturile de lapte, care irita ~i maeereazii mameloanel:
~l

predispun la infectii,
DiflculUf,1

de alilptare

dill partea

sugurulul

_ 2~6. N 0 u-n a s e uti i pre a s I a b i s a u Jl r e III a t uri i nu pot sa suga, adorm dup a ~i!eva Inghit.ituri ¥i lasa srnul din gura. In acest caz este neeesar m~!sul sa? ut.ilizarea unei .pompe (vezi ~i capitolul despre prematur). Sugar~l lene.~l la Sl~pt au s?f~r:t ad?sea la nastere ; de obieei, ei sint foarte sorr.molentl. In .tlI;npuJ icterului flZlOloglC 0 mare parte dintre nou-nascl1ti sint mal. somnoI~nt! §l. se alimentsazg mai greu. De obicei, acesti nou-naseu~i trag d~ clwva. on din sm, apoi se opresc I}i adorm. Alimentatia lor neeesitil. lndemmare ~l rahdare, ' Nou-na~c:utii ~a c~re na~terea a fost preluogita, cei care s-au nascut in stare rde.ash~e (vlI~etl) sa~ nu a.u tipat. dupa nastcre (ca semn ca au suf'er-it) ref:uza sa. suga in primele zils, chiar daca au 0 greutate norrriala. Daca lezarea c:eIen;:l?l nu a Jost .p:ea grava, e~ incep sa Buga in deems de cit.eva zile. Dupa d.lsparltla. marufesta~llor patologiee, acesti nou-nascuti VOl' fi pusi regulat la sin, mulglndu-ss ~pOl laptele rarnas, Daea in creier s-au produs dereglilri mari marur~state .in prlI?ele zlle prin convulsii (intepenirea totala sau tresariri al~ ~u.!,lChI1or) §l/sau e!anoza (invi?e!ire in juruI gurii sau a fetei, a miinilor 1i a p~c~oare}or), ~0.u-nascutul va fl pus Ia repaus total, evitindu-se orice €fort si facmdu-~e mmlm';1m d~ mB:nevr~ri. ~e va incerea aIin:entatia eu Iapte mul~, da~ cu P!peta, c';1hngurIta 91 ap.Ol eu blberonul. La neVOIe, se recurge Ia alimen~ tatla prIn gavaJ (Japtele este mtrodus cu seringa printr-o sanda in stomac). . 257. Ref ~ Z u.l d.e a. s u g e. Daca nou-nascutul a supt citeva zile a1 ult sau I?al putm bme, Jar dupa aceea I'efuza dintr-o data sinul inseamna ca a mtervemt eeva deosebit: imbolna(Jire saa 0 gre:;cala din par/ea mamei. Adesea e.ste vorba de 0 obstructie nazalii printr-un guturai sau de 0 infectie a ~ueoaseJ bueale (nwguet sau "margaritarel"). De aceea la venirea din m~termtate nou-na~cu~ul. va fi protejat de variatiile prea' mari de temperatura ~camere supramealzlte, care s~ descl.lid .direct i? ?faI'a; diferent,e prea mari mtre temperatura de noapte ~1 cea dm tlmpul zllel etc.); vur fi feriti de contaetul eu persoane eu g,:turai Iii i~.general de orice e.ontaet direct ~u persoaDele a~ulte (~u vor samta C~Plll 1). La nou-nascuili care au eontraetat un gut~r~l,. se pleura.in ~~s eu 0 pI_peta ser, f!ziologic; in caz de secret-ii, acestea s~ a~plra eu .0 p.ara mIca de cauclUC. Curatlrea cu vata sau comprese irita m1.1eoasa nazala iiI poate determina infeetarea ei.

rr: n:

s:

_~ Dintr.e gre.~el!Ie ma.m.ei. care pot duee la dificuItat,i de supt din partea noun~~ctJttlhll amll1tlm: ngLduatea orarlilui, for/area nou-niiscutului sa .m[!a treZl.ndu-l ~zn so,:m, bruscarea acestuia in tz:mpzll Sllpllllui, proba suptului, ~nervo. zetatea :;~ nepnceperea mamei. 125

C usele cdc mai frec(Jentc ale truarcarii precoc~ la lwu-na.scut~~ V[/oas lipsa de doriniii si de .,.oin{tl. de a aliipui dl!l partea mamei ; sana , . y., ',. ) beronului gre~'eli de tehnicii a a/!1piiiTll; IltUl.zarea .n, .
v

. 'J". -1 ou-r y"cut.ii cnre din prirnele Biberonul este dusmanul nr.T al 511111\11 tell .ru n.JU . W":, i:': t ~ are zile slnt hraniti ctnd lit sin, cind la blberoJl, Sugarul, ca ~::;~a~lea~apte tendinia la comodit.at.e ; ori , e(ortlll defl~S,~(,'ntTn a :~age " ,~:" lfl ~in nou-nasl ori mai mit dedi eel d,epus p,enITursupt:/,u, l~nf\~!'mL~nl' de~lt solutia I r c simpru IV uza cd suga. ",0. ".0 Cd~utu }ImpaulSg~t\!>I~' si dR n-I d a ~(\u-n8.seutl1lui ei~ C\.1 bihero!.ml. Ca atare, nu, ~e e a-~I .~ l O'i ". r t, f la <1'1 declt pentl'u, un mouv va folosi biberonul concort:li.f'Dt en H.lmen cl,la 1J. , .•• , ' maier Orifieiul tet.inei nu v a fJ pn'a rnare! ., " J ~ ',. , • t t iiI e s i v i'i r sat u r i 1 e. Prin regUl'glta~J? se 2,)8. I~ eg ,u r g 1, :r' de H~l' si de clllltiti:i.\i mici de Japte, :le~odlheat, ~nieleg~ Varsaturil~ se deosehese de rEgurg!~atl,l fa~tul

°Jl~\~~)(~;)~

(n~~;(~.t~I·lr;e
j

'v

~

~!:;l~~~~ I;~pt~
d'

!

c~ ~~~~~le] este ade8ea o~ifiC<llt r(!lelC;I~eC~,aI~'I~nu~:o:~~ar~=i .. · g~~~J~~~ ~:ic~a t la di t 1a sint mal anunue n e ,. ~" ,. il t.a a ,]S an, ~a (en exceptia celor din stf'l"lOZa hiper,tl'o f'leav, 0:- ,Pl~rval md,a. maalrfeor'mUaPt~:refl:,,(Jfaguh;i\,Ilegul'gitaliiJe 1 sint Hirtl nici 0 Sell1l1lflCat!€ sau ]n m ,'" _. ,
v •

n:

.rl~

~:!r~~~~:

pf.\tO\I~gavriesituriIepot fi manifNtarea
'. -1.

holi, dar 1;'i dO'j'ad:" ,!nei yre1;'e li j~ .. ' \r rele brut «,.. P-, • liP ,ngrl Jlre .d upa -. ,,"' -.' tehmca ce a p.' nel'Yozitatea marne] JJ1 t.impul supt.uce nou-nascutul eS,LE'a bpta " g",., 'r:,Te Alteori var8fJt.urile f.Ul'vin Ja noului st.are a de te nsrune nervoa:Sf1 ,11 arrune. 1., f') v' ... ' . . ,de mult si !nghit mult aer (aero OglE' , nascut» care sug r~pe , I" t' ., 1, alte tulhurari generllle, sint rare, nereDaca vil.rsaturJle nu se nso ie~,c (,e . .., . . ·t i t te .' t.i: ati rnici si nu se insotesc de scade~e nnport81).8 ,n greu a· , gulate, in can. " de ocrotJI'e (e-He va I\S18ta la unu} e continua aI5plarea, lmprelllla eu sora J'; r tV .. sa']' muIte n'ptul'i) <e va urm8ri si se va corecta te lDlCH a aPdClvfll. ~ sau rn .,. e"c aoe 0(' su"pen a 0 masa La vparitia bruEC'3 a unoI' v['rsatllJ'l rna] num 't bid' tiv '" . ·tru a punp In repaus .\1 u 1ges , de lapte si se inJoC\JJqcte C\1 ceal, })('1, :. . I' 'd' jj'{ I\r.tiunile 'antivornitive ~i sedative Ee VOl' admmlstra num81 a lJ1 Ica.,

lEi

tare:

. ti l' supraFLHnCI1t.aj13l p., t rraba 'au

unei

I1lft.l18

0.

v

q

,

'.

J

,

v

v

'.

,

,.j

) '"

0

••

".

~

,

medicului.

Sii nu se uite co. i'a.rseiturilc pot fi p_rim,nl semn 01. , Ie di~pepsr:e 10,.' ,'ra('a, w8owp.e. f.. calonc (.)C nac'lTl. aeu.· gra"c' .v.. ,. ..• I' snprafrzcr11zire a ca.mel'ei), intox/catte, Ilicn.1Tglta e c,
v ' ,
v

--~--------~ ,-------~~--,~~~-..

(prin

• c.1 sad i are e. Alj8. cum am amintit, mu]~i .su~~ui ~li~:eIl~a~i ,2v9. a rimele sa )Uirnini scaune dege, mo] Eau lJc.hlGe~, "\ ~rzl, Clte1,a 8m prezmt~ in pI, ,1e (,bicpj la liecare masa, Secundar, tV, lOZlye Ace,te ,caune apal d . d" I Od~ a ~~p 'uru1' anus'~lui' si 0)',:an810r aenitale devine mtatiJ, pre I~PUSU. ~ pIe ea .. In J _ I ' ~{ ,.,~ re 0 <t~re generaJii bun!'., Ill! 5e va ua mel ;Il[.;e~ll, Daea. sugaru Cl'd""'j ,It a et. t ~ ~dl'C'"'1'lE,-,4,' Se va cereel,a daca I1U ( d' t t ",au e raan1en· me, .0.' ,1 CJ" ,, () masura Je .e,]c<.1' ,~., '. turi -"Oa pl'D]ungite sau pres cresc, .;ste v~rba de 0 supraallmentalle, p·1'l n. SCAlP·1·]Cat1])I\'CC' d~' . 10c:~Je sau ererne t ,. - J'lguroaq a pre l II. P .. ~ ,. .. ., , 5e va pas ra 0 r,fpe,na r "int indicatia mediclllui, [jugumteic cu ontzlnotlcc t:e 'lor face cu Ulscernanl, , digestive sint interzi.se, , 'd 't- in (870 dr: Alimentatia naturala este prrm8J In,a E\lpa de mol'(diaree-boala); eind prin dietele de tranzl\Je elf) ) se intrerupe eovi) §i realimentare eu unele prq)lHEltc de

?

v

J

. -'

'.

.

v

~

v

'i~

alaptarea. In astfel de situatii, sub indrumarea sorei de oerotire, se va evacua regulatIaptele din sin (prin muls), pentru a mentine secretia Iactat.a ~ise va relua elt mai repede alimentat.ia la sin, Din pacate, dietele instituite uneori pentru diarei usoare sau chiar false diarei sint la originea multor In~areari precoce. 260. Boa 1a hem 0 lit i c a no u-n s cut u lui. Daca nounascutul prezinta 0 forma de boala hemolitica prin ineompatibilitate Rh sau de grup sanguin, el poate fi alaptat de catre mama sa, deoareee antieorpii care se gasesc - in cantitate mica - in lapte slnt distrusi de sucurile digestive. Contraindicarea alaptarii este eronata, 261. U n e I e ill a I for ill ali i a leg uri i (gura de lup ~i buza de iepure) sau eneefalopatii grave fae irnposihila alaptarea. Mama este ohligaUl. sa-~i extraga laptele ~i sa-l dea nou-nascutului cu pipeta, eu sonda, cu lingurita sau - mai Lirziu - cu biberonul. 262. Un l i no u-n cut i ado rille i n d sin t p u ~ i I a sin ~i constata ea nu gasese sufieient lapte. Foamea ii trezeste insa in mcrnentul clnd sint asezati in pat (mai putin cald 9i mai putin moaJe declt bratele mamei). Altii, mai Infometati, mai vioi, mai vigurosi, vor reactions eu vehementa daca nu gasese lapte suficient, ei tipa, se zbat, I~i sucesc capul in toate partile, lncearca din nou slnul, se enerveaza 9i relncep sa urle. Dad, sugarul se enerveaza, Incercati sa-l puneti dupa ctteva minute la eelalalt sin, unde poate ea laptele vine mai usor; daca adoarme, mama va m isca incet marnelonul in gura nou-nascutului sau va bate ullor cu un deget obrazul sau nasul acestuia. In niei un caz nou-nascutul nu va fi rnentinut la sin mai mult de 15 minute. Mentinerea prelungit.a a sugarului Ia sin 11face sa-~i formeze un reflex de sornn la sin ~iori de cite ori va fi pus sa suga, va adormi irnediat, Sa nu uitati ca este bine ea orice sugar sa ajunga, de Ia inceput sau cu timpul, sa suga Ia intervale de 3-4 ore. Nu veti reusi niciodat.a aeest lueru, daca-l veti tine in brats mai mult de 0 jumatate de ora Ia fieeare masa. Acestea nu 'lor fi ore de supt, ei vor deveni ore de sornn pentru sugar, Pus in pat, e1 simte imediat, se treze~te, plinge, Ii induio§eaza pe tol,j ~i treee alteineva Ia rind sa-l tina in brat,e. Partida este pierduta s;J pentru sugar (care se va subnutri) Iii pentru familie (care i~i va distruge tot prcgramuI, devenind sclavuI aeestui mie tiran);. eu tirnpul, toata familia (adulti 91 copii) va ajunge Ia 0 stare de nervozitate greu de depa§it. Este mai bine ca un asHel de sugar sa fie lasat sa plinga (pina Ja 1-2 ore pe zi), fiind pus Ia sin numai cind este lini9tit; nu va fi lasat Ja sin mai mult de 15-20 de minute. Un copil enervat iii obosit de pIins nu va suge nieiodata cum trebuie, 263. Con t r a i n d i (l a 1- iiI e a I i ill e n tat i e i I a sin slnt unele boli grave ale mamei: tuberculoza, insuficienta eardiaea, eiroza, insuficienteJe renaIe, anemiile grave, eancereIe, encefalopatiile, psihozele grave etc, In ineheiere, insistam cu afirmatia ea orice nou-naseut 19i arc felul sau propriu de a primi 9i Iolosi sinul, ea mama !ji nou-naseutul trebuie sa "invete" ea acest act de importan~a deosebita sa se desfa90are convenabil pentm amlndoi. Mama este datoare sa observe reactiile sugarului ~i sa ~tie ell. de eehilibrul ei sufletese depinde nu numai secretia laetata, ei ~i u9urin~a eu care vine laptele rind nou-naseutul este pus la sin, La unele marne, Japtele eurge din mameloane Intre suptul'i, iar atunci cind nou-naseutul este pus Ia piept, aeesta plif!g.e e1.l disperare !ji trage fara sa se goleasea sinul, de9i mama are Iapte sufrclent. Pe de alta parte, du pi"l riteva saptamini, unele marne observa ea este suficient ea sllgaruJ sa plinga de foame, pentl'u ca Japtele sa se seurga singur din sin. Grijile ~i nervozitatea mie90reaza secre~ia lactata.

a

a

as

127 126

Aliiptarea decurge normal, dacii mama este echilibrata, riibdatoare ~i daell toati: familia este constienui eii mama-liiuzii arc absolutii nevoie de 0 atmosferii seninii de [amilie # de ajutor efectir pentrii eviiarea suprasolicitbrii [izice ~i psihice. Alimentatia artificialii

264. Prin ali men t It tie It r t i fie i It 1 a se Intelege hranirea unui sugar cu laptele altei specii animale (vaca sau capra), la 0 virsta la care ar trebui sa primeascs exclusiv lapte de mama. In ultimii ani, mai ales la erase, majoritatea sugarilor sint hraniti mixt sau artificial. In practica, la tara se Ioloseste laptele de vaca (mai rar laptele de capra), proaspat, iar la erase se indica laptele praf. Alimentatia art.if'ioiala cu Iapt.e de vaca este ineununata de succes, clnd se aplica bine reguliJe de baza ale aliment.atisi artificiale ~i se respecta in permanenta 0 igieria riguroasa la prepararea laptelui. Laptele de vaca pulbere este prirnul aliment ce trebuie luat in consideratio cind este necesara inlocuirea Iaptelui de mama. 265. Lap tel e d e V It C a este expus la murdsrie sau la infectare lnainte de a ajunge la Rugal'. Uneori, chiar lntr-un lapte foarte proaspat, se gasese impuritati vizibile cu ochiul liber. Un astfel de lapte trebuie strecurat printr-o pilnie prev azut.a cu eomprese sterile sau cu un strat de vat.a ster-ila. Oricit de ingrijit ar fi fost recoltat ~i msnipulat, laptele contine un mare numar de microbi. Acesti microbi ajung in lapte inca din timpul mulsului ~i se tnmultesc extrem de repede in oreJe care urrne azii. Este verba, indeosebi, de germenii Iermentatiei Iactice care, atunci cind sint numerosi Iac sa se acreasca laptele. Aeeasta se rnttmpla In special in timpul verii. Cu cit temperatura la care se pastreaza lapteJe este mai ridicatii ~i ou cit se intirzie consurnul, cu at it mai mare va fi numarul de germeni pe care Ii va contine. De aceea, este foarte important ca laptele sa se fiarba imediat dupa ee a fost muIs, sa 5e pastreze la frigider ~i sa se consume cit mai repede. Alaturi de acesti germeni (care nu sint periculosi prin ei in~i~i) in lapte poate sa se gaseasca ~i 0 alta categorie de germeni, aceia care provoaca holile. Cei mai Irccventi sint mierobii care provoaca diaree (hacilii tifoparatifici, bacili coli 9i bacilii dizenterici). Laptele de racii nu ~'a fi dat niciodatii nefiert

i~ decms. d~ ~2-24 de ore (laptele muls dirnineata se Ioloseste mesele din t.impul zilei, iar eel de se ara la mesele de dupa ora 19). In ~ara noastra laptele de vaca poate fi obtinut sub diferiteforme: direct de Ja producator sau de la "Cenirul de lapte", unde se vinde lapte pasteurizat. 266. Fie r b ere a I apt e lui. Fie ea este pasteurizat (provenit de Ia "Centrele de lal?te"), fie ca este proaspat, l~ptele se fierbe imediat dupe ce a fost procurat. Fierherea se face In vase ernailate-, Se va Jolosi totdeauna aceeasi cratita, avind grijaa 0 dati eu apa re ce inainte de a pune laptele la fiert, pentru ca acesta sa nu se lipeapca de fundul crat.itei. In timp ce fierbe lap:ele se arnesteca cu ?}ingurita pentru ~a s~ nu se for~neze pojghiia la supr-afa~a (lap.tele se "umfla apte.l,e trebme. Iiert 10 _mm_ute. Se. racel}te apoi bruse. Fierberea omoara microbii patogem (producatori de boli) si microhii fermentatiei lactice. ' Past;area laptelui In cond itiile cele rnai bune se face, fire ste, intr-un frigidel' care ft~nctioneaz~ bine; In Iipsa, 0 pivnita rece este suficient.a in anotimpul cald , In timpul vern, oala cu Japte se ponte pllne lntr-un vas mare plin cu apa rece, in care se lasa sa se scurga, cu un debit rcdus dar continuu, apa de la rohinet.

In

J 1:

. Conditii bune de pastrare se pot obtine printr-un Irigider irnproviz at In relnl urrnatnr : se Ian dona vase mari, de marirni diferite, eel rnni mic Iiind pus in eel mai rnare ; spatiul care separa peretii este urnplut en un amestcc de buca] i de ghea\a (Ia ncvoie, apa l'ecel si de ~al~ de lernn. Totul se pune lntr-o lii.dila, iar spat iu l cuprins lntre vasul mare si perelii laditei se urnple cu pleava sau cu fin. in vasul mic dill mijloc se pune vasul acoperit care confine laptele sau biberoanele plinc. Vasul mare se acoperll en un capac de lemn sau eu un strat gros de ziare, iar ladita se inchide.

su,garulu.i.

Un' Japte bun pentru copii trebuie sa provina de la vaci sanatoase l)i curate. Este necesar ca persoana care mulge vaea sa fie sanatoasa, sa nu prezinte infec1-ii ale pielii. Inainte de muls, miinile se spala pina la coate cu apa calda, sapull ~i perie, dupa care se l)terg cu un prosop curat. De asemenea se imbraca cu nn halat curat. Ugernl vacii se spala eu spa l)i sapun, se limpezel)te \,i 5e tarnponeaza cu 0 pln7.a curata, pentru a evita scurgerea lichidului de spalatnra in lapte. Pentru recoltat se folosesc numai vase din metal inoxidabil. san emailate, cu capac. In gospodariile individuale ~aranel)ti se pot f01<;>sloalele de pamint smiil\,uite. Vasele se pastreaza in dulapuri inchise, ~ente. de praf; inainte de folosire se oparesc. Dupa Intrebuintare se clatesc lmeclJat cn t:n je~ de apa rece, apoi se spala cu apa calda l)i soda sau detergenti, se clatesc bllle 91 se pun la uscat cu gura in jos, in du]apuri pe suporturi speciale, curate. Imedia t dupa ce este muls, laptele se race~te hrusc (se pune vasul intr-o c5Jdare eu apa reee). Este de preferat laptele amestecat (provenit de la mai mnlie "Bei), deoarece compozi\ia sa este mai constanta. Laptele va fi ridicat suna ~i dimineata (imediat dupa muls) ~i va fi folosit in mod ohligatoriu
'».' ..... ,)

Laptele poate fi utilizat in eel mult 24 de ore de Ia fierbere; dupa depasirea acestui termen, el nu mai poate fi dat sugarului. De tndata ce continutul unui biberon a ajuns sa aib a temperatura camerei sau este incalzit pentru a fi gat.a de b au t., microbii care s-au introdus odata cu lichidul de dilutie pot sa se inmulyeasca foarte repede. De aceea este riscan t sa se dea sugarului un biberon consumat partial, care a fost tinut mai multe ore in cas a sau in caruciorul copilului , paca sinteti obligati sa tineti un biberon mai mult.e ore in af'ara frigiderulu~ (c~zul. cind un sugar, din motive de fOI'\a majora - hoala, schimbarea dor~lJClJlUlUl etc. - este tramportat la distant-a), preparatul de lapte Bau ceaJUl se pun intr-un termos curat; in Jipsa, imediat ce se umple, biberonul se lnfa~oara cu 10 straturi de hirtie de ziar, care este un bun izolant. 267. C e est e 0 d i I uti e? Este un amestec de lapte de vaca (san alt preparat de lapte) eu apa simpla sau apa de OI'l'Z, La amestecul obt-inut se adauga zahar (S g la 100 ml) ~j se fiErb impreuna. Cum se prcparii dl:lu/ia de laple in prima lunii? Se prepara cantitatea pentru 6-12 ore. A~a cum s·a spns mai inainte" IBptele de vaea se fierbe ~i se race~te imediat. Pentru a fi C01'€SPUnzator vlrstei reEpective, el se dilneaza (1/2Iapte 1/2 apa) ~i se lndtJlce9te cu 3-5% zahi\r. Dupa vlrsta de 3 saptami~i, diluarea laptehli se face cu apa de orez, in concentratie de 1-2%, ulterlOl' se poate C1'e9te concentratia pina la 3%. La Ellgarii care nu cresc 9i au 0 tolerant-a digestiva buna se l're~te conc€ntratia la 2/3 lapte 1/3 apa. 268. Pits t I' a I' e a a lim e 11 t u lui pre p a I' a t. Laptele se repartizeaza in port.ii, pe mese, in biberoane, se acopera eu 0 pinza curata l)i se pastreaza in frigider pina la maSH respectiva. Daca nn ave\,j frigider incapator,

+

+

1 t:le pot folosi Inceputul fierberii.

vase

de

aluminiu,

(U pel'l

Ie dl'lJill

.;;i

ell

di>PM.itiv

em'"

sernllalizr:az,j

1

129
II Mama ~l copllul

dilutia de lapte se prepara pentru fiecare masa din lapte praf ~i se toarna cantitatea necesara intr-unul din hiberoanele sterilizate In prealabil. Laptele dat la rece deelanseazf colici ~i chiar diaree, Laptele de vaca, Iiert se pastreaza la rece. In timpul prepararii alimentului ~i manipularii biberoanelor se va pastra curatenie riguroasa. In prealahil, va spalaj.i bine pe mlini, Iolositi numai obiecte sterilizate, nu atingeti gitul biberoanelor, interiorul sitelor I}i ptlniei. De preferat, se va folosi unul dintre preparatele de lapte praf care se gasesc in comert ("Lacto", "Lactosan", "Materna 0", "Humana", "Robebi"). Alegerea va fi filcuta de ca.tre medicul de dispenser 9i va fi adapt.at.a Iiecarui cop il In parte, in Iunctie de alimentatia din maternitate, de greutate, toleranta digest.iva, gustul copilului §i posibilitatile de aprovizionare ale Iarniliei (vezi punetul 281). Ca 9i Ia sugarul alimentat natural, apetitul ~i nevoile variaza de la 0 masa la alta, asa ell. mama nu trebuie sa fie ingrijorata cind cantitatile acceptate de copil variaza in cursul zilei. Stnt pu[ini sugari care primesc aceeasi cantitate Ia toate mesele_ Cantitatea de lapte necesara (ratia) in prirnele 8-10 zile se calculeaza dupa formula: numarul de zile - 1 X 70-80 ml pe zi (Finkelstein). La domiciliu preparatul de lapte, ratia pe 24 de ore, numarul de mese va fi fixat de catre medic. Orientativ nou-nascutul sanatos, dupa prima saptsmtna de viata va primi in 24 de ore, in 6-8 mese 160-180 ml de lapte pe kg corp. Aceasta este echivalent cu circa 1/5-1/6 din greutatea corporal a a nou-nascutului. Despre alegerea laptelui vezi punctul 281.

o

-

- 1 frigider

(de mare importantji I), 1 ell/it pentru a nivela (rade) zaharul ~i praful de lapte, 1 recipient gradat pentru 'rnasurat anumite alimente, 1 termos necesar pentru calatorii sau plimbari mai lungi, 1 mixer,

Vesela. ~Iod de folosire

269. 0 b i e e t e nee e s are ina l i men t a ti a art if i cia l1i. Pentru alimentatia artificials a sugarului ingrijit in familie slnt necesare: =Biberoane. Se cumpara de IS. Inceput 10-15 biberoane. Se procura mai multe, deoarece se sparg destul de repede in timpul manipularii §i Iierherii. Zilnic se utilizeaza 6-10 biberoane: 5-6 pentru lapte, 1 pentru ceai, 1 pentru sucul de fructe, 1 pentru lichidul de dilutieIvezi iii punctul urmator). - Tetina. Este nevoie de 10-12 tetine. Citeva tetine in plus sint absolut necesare, caci 0 parte se distrug chiar de la perforare, iar altele devin temporar inutilizabile, clnd cad pe jos in timpul Iixarii pe biberon. Chiar de la Inceput se vor perfora 3 tetine j pentru prima data, aceast.a opera tie se va face in prezenta !)i cu sprijinuJ sorei de ocrotire (vezi punctul 271). - 1 vas emailat, cu capacitatea de 3-4 I, in care se fierb 9i pastreaza hiberoanele ~i un altul de 1-2 litri pentru sterilizarea 9i pastrarea tetinelor 9i susetelor, - 2-3 vase emailate mai miei, pentru pastrarea Iinguritei, pregatirea dilutiei laptelui etc., - 2 perii pentru sptdarea biberoanelor, - 1pilnie pentru turnarea laptelui in hiberoane, - 1 siui deasa, - 1-.3 linguril.e (una cu coada lunga pentru foJosirea la amestec, iar altele mai mici pe ntru masurarea zaharului fji siropului), - 1 miisurii de 5 g (se va cere de la sora de ocrotire, care Ie colecteaz a de la cutiile eu lapte 'pulbere, Iolositc), - 1 riiziiioare de sticlii, - 1 cutie CII buciisi de tifon sterile, eu care se acoprra vasele ~iobiectele sterile, 130

Fig.

67 - Ctteva obiecte necesare pentru alimentatia sugarului: biberoane, tetine, ?spa?e pentru hiberon, cutit, Iingurit a, pllnie, perie pentru sticle, recipient gradat, ClI tie dIU plastic ell capac.

--' 2 cutii din plastic ca capac, suficient de mari pentru a cuprinde comod jumatate din inventarul pentru "hucataria" copilului, ~ 1 tel pentru amestecul piureului, unt.ului sau uleiului, - 1 Lingard midi (de lemn sau de plastic) cu coada lung a, pentru dizolvarea Iaptelui pulbere Inainte de a-l pune la fiert, - 1 pensii mare san 1 "cle~te" cu care se scot tetinele l}i biberosnele din vasul in care se pastreaza sterilizate (fierte). 270. Bib e ron u 1 este 0 sticluta de forma cilindrica, cu capacitate de 250 ml, fabricat din stiola transparenta, care rezist.a la fierbere. Biberoanele din sticla de Jena stnt mai rezistente Ia sohimbarile hrust.e de temperatura, dar sint mai scumpe. In ultimul timp au ap arut noi tipuri de hiberoane, dintr-o sLiCIaspeciala, cu glt mai larg 9i cu uri dispozitiv special de insuruhare pentru fixarea unui capac sau a tetinei. Pe peretele exterior al biberonu1ui sint gravate cite]. linii care indica divi ziunile de 10 ml, iar din 50 in 50 ml sint Fig. 68 - Biberon corect gradut , gravate l7icifrele corespunz atoare (fig. 68).
131
g*

l) ~entru a evita producerea de arsuri involuntare ale gurii sugarului eu un. Tetinele noi de cauciuc se Ireacs cu sare si se fierb b Invelite in tifon. pentru ca sa Ie dispara mirosul. 69).e mese . cind va ave a timp. In acest scop. lntr-o cala cu a clocot it a (se sparge biberouul). corects a biberonului ~i tetinei igienei alirnent at.~. aliment prea cald.i de mai multe ori eu ap a fierbinte iji il va p une eu gum in jos. 71). se cont. cusut fixat intr-un dop de pluta ~i apoi inrosit [a 0 flaeara (fig. ca un deget de manUfia.. pentru a se inliiuira toate reslurile de lapte riimase lipite pe pereiii lui. resturile de lapte se indepiirteazii [oarte greu. T e tin a este eonfcctionata din cauciuc.rarea rului de diaree. mama va spala biberonul cu apa calda iji sapun.. din material plastic sau Fig. din silicon. biberonul se cliiiestc de mai multe ori cu apii rece. Dimeusiunile orificiului slnt. Pe sugarii prea rnici. 70 - tne<'\lzil'ea hiberonului. sa permit. eu tetma adaptata. po~rivite at unci cind. tetinele noi ii st. tnseamna Fig. Preparatele acide nu se VOl' inealzi hrusc sau la temperatura deoarece In aeeste cazuri ele se coaguleaza In cheaguri rnari ("se JJrl1. eu ajutorul unei perii speciale. la uscat. Duoi biberoanele nu se cliitesc imediat. 72 - Perforarea tetinei ell aju torul unui ae inrosit Ia Ilacara. Daca alimeritatia s-a pregatit pentru mai mult. Tet.injenesc la supt f?i de 1 organici Sub numele generic de silicon. se inte]ege In care siliciul Inlocuicste carhonul. Nu este permis sa se lase biberoriul plin eu apa. Iierbero sau chiar de la perforare).ului. (i9 - Sp(tlarea blher-onului. 71 .a bine. rasturntnd cu gura in jos biberonul tncarcat. Apoi il va clat. 72). Nu se va lncerc a inciilzirea hiberonului la Ilacara aragazului (pericol de accident) iii nici nu se v a introduce bibero nul rece. biheronul va fi incalzit. Daca JapteJe continua sa curga in jet.inge biberonul de pielea fina a pleoapei. cu un ac de Fig. Sint necesare in permanent a 10-~2 tetine. La fieeare tetina se face un orificiu. Este interzis mamei sa ia tetina in gurii pentru a verifica temperatura continutului biberonului I 271. eli orificiul este prea Iarg. Mai ttrziu.Doua modele de tetine. 70). un grup de substan te analoge cu corpii 133 .iei iji evitarea eonstituie conditii Imholnavirii suga- Dupii [iecare masii. unde pot l'arnine gl'unji de lapte (fig.. se pune 0 picatura de lapte fie pe plica cot. ~i la santul circular care separu fundul de percti! laterali. pe un prosop curat sau pe un portsticla (rastel) special. fie pe Iata dorsala a miinii. biheroriul se poate tncalzi : fie intr-o baie de a pa (fig. putin lateral fata de virful tetinei. pentru a fi clatit ulterior. Se folosesc modele care se pot intoarce. pentru a fi curatate (fig. piDa la 37°C (temperatura eorpului) inainte de administrare. pentru omogenirarea coritinutului. [nciiizirea bibcronului. fara putere. Dupa ce se agit. 1'12 Fig. deoarece so-degra'deaza destul de usor (prin sp alare. Nu se Ioloseste niciod'ata un ac prea gros. insisund in special la regiunea de sub gil. Se aleg marimile care se aplica perfect la gitul biberonului respectiv.tngrijirea ~i minuirea de baz a peritru past. cele mai largi risca sa se detaseze usor. daca dupa prima perforare orificiul este strimt 9i nu lasa sa se scurga laptele in mod corivenabil.roleaza tempera tura continutului hiheronului inaintea Iiecarei mese. intructt eventualele hacterii aflate in apa se inmultesc repede. se inrcseste din nou acul si se largeste orificiul cu prudenta. fie se at. fie pe soba sau calorif'crul bine incillzit. laptele se scurge citeva secunde in jet foarte subtire 9i apoi curge picatura cu picatura. scos de Ja Irigider.a scurgerea laptelui sau patrunderea aerului in biberon.inele din silicon sint rnai scumpe.a mai hine la sterilizare '. dar rezist.<.

se zvint. Fo~osirea laptelui de yaca sau de capra (nemodificat) sau a unoI' produse mdustnale de lapte integral ar duce Ill.iile IIi experient~.pI'oc. la nevoie.uat Ill.daca este posibil . In Iunctio de suhstanta Iolosit.5 ori). clatesc de mai multe ori ~i se fierh. In timpul zilei. in Jet de apa ~l se oparese Inamte de Iolosire. suprasolicitarea organismului (diges135 . mai simplu. Vesela poate sta ptna: Ill. $i mai eficienta. Obiectele se scot din vasul steril cu 0 pensa sau un "cle~te" special (nu cu mina!). mai Int. Este interzisa pastrarea tetinelor in solutia de acid boric. Pe Hngii acestea. tetina se spala imediat sub jet de aps. Cd~lalte uster:s~le nec~sare in ~limentatia . Dacii nu pot fi alimentali la sin. Tetinele spalate Iji past.In cantitate prell. seara totul este steril. Toate biberoanele folosite in timpul noptii se spala cu' apa fierbinte sau detergent sau. au compozttis constants IIi pot fi procurate In cantitati mari (rezerve).oala sub presiune). solutie de detergenti 9i peria de vase (sirma sau peri aspri) ~i se limpezesc lnainte de a introduce din nou apa curata pentru fierbere fii pastrare. Dupa utilizare. pentru ca mama sa nu piards vremea cautrnd-o .a. timp de 25 minute. griisinll IIi hidrocarbonate) precum $1 In propor\ia dintre diferite minerale. . Daca orificiul rezultat este prell.' se . b) ~lberoan~~e ~l te~mele neeesare pentru noapte ~i primele mesa din a doua Zl se sterilizeaza ~l se pastreaza tot in conditiile indicate mai sus. 73 . se poate Iolosi dupa clteva Iuni Ill.calda.arbonatele (Jactoza) in canIIta te prell.edeaza asa cum s-a aratat Ia punctul 270. In recipientul eu tetine se pot steriliza in acela~i 134 timp susetele. Alimentels eonsistente se mascara eu ctntarul.a. 1 linguritii de ceai aproximativ 1 lingurii mare (supa) aproximativ 1 pahar de yin aproximativ 1 lingura mijlooie aproximativ 1 ceasca de cafea aproximativ 1 Iarfurie de . larg. Biberonul care pluteste nu se sterilizeaza.rate cum s-a arat. Nu sevor mai clati cu a pli. degradarea treptata atetinelor. Conslderatli 5mI 15 ml 90-80 ml 10 ml 100 1111 200 m1 generate asupra allmentatlet artificiaJe Eforturile pediatrilor dintotdeauna au tins sii realizeze prin 'alimentatia a. numai ca 0 solutie de compromis.artificiaJa se spala. . a) Dimineata.icat. Tetina nu se apuca de partea care se FI:g. mare (de 3. prin metode chirnies. Vasele in care sint fierte biberoanele !7i/sau tetinele vor fi tinute curate. cu sapun dizoJvat ("fulgi de sapun"). Bora de ocrotire va lndruma pe mama sa foloseasca anumite masuri sau eutii a caror capacitate-se cunoaste (cupe sau cutii de Ill.fiert Intr-o bucata de ptnza.li rece. Iaptele de vaeii prezintii mari deosebiri fata de laptele uman.e sa aiha mlinile spalate in ~realabil ~i s~ poarte un ~or~ curat. iar hidroc. pentru nou-nascu(i # sugarii pina la 6 Zuni se recomanda preparate industriale de lapte. urmatcarele unitati de masura. mICa. ptna se sterilizeaza (a~a cum se indica Ill. Este deosebit de important ca atunci cind mama curata sau Ioloseste aceste ustensil.le din lactoser) IIi silT-urile ~lllerale slnt .at mai inainte se Intorc una cite una ca un deget de manuse f}idaca au mai ramas resturi de alimerite.a eu apa proaspata. pahare . Ill. sau. proprietatile IIi calita\iJe blOlogl~. Apoi se fierb timp de 20 de minute intr-un vas special rezervat acestui scop In care se ~i lasa (acoperite eu un capac).a}. se lntoarce ca un deget de manu~a ~i se freaca eu 0 perie.~1 C i n tar 1 t. Iirnpezindu-se bine dupa aceea cu apa calda.a prin fierbere timp de 20 minute (dupa ee Ineepe sa clocoteasca).a stnt necesare in medie 2 ore pentru a steriliza vesela curat. inainte de folosire se scurg Iji se zvinta rapid. Lichidul in care se fierb ~i se pastreaza tetinele se schimbii in fiecare dimineat. 0 b 1 e e ted e mas u rat . dup a utilizare. introduce in gura sugarului (fig. apoi se a~aza Intr-un vas de sticia acoperit. pediatrilor. P1ntl. Intr-un loc anume destinat Ill. Pentru pregatirea dl!efltelor preparate dietetiee este necesara tnasurarea ~i. Dup~ folosire se .produsele dietetice : flacoane sau cutii de medieamente. 272. Ill. mama va avea grija ca tetinele sa fie acoperite de lichid. plna se inlatura ~i cele rnai mici cheaguri de lapte. In Iipsa unor vase de rnasurat Iichidele. eel mult. . Tetina care a eazut jos nu va mai fi folosita decit dupa ee a fost fiarta in prealabil. Pentru a Ie cruta. Cantl~atJv are trel dezavantaje mari: proteinele (cazeintl 9i a1bumim.Indemlna. se va adopta. Vesela copilului se depoziteaza in dulapul de vesela. se vor spaIa odata pe zi eu apa calda. . cu largirea orificiilor.a precisa .administrarea Iainoaului cu lapte (zeamil cu Iapte) sau a supai pasate. 24 de ore in Jichidul de sterilizare (epa Iiart. inelele "de muscat" ~i [ucariile sunatoare din plastic. tn preparatele de lapte produse industrial stnt concretizate In mare masura-stradat. S t e r i l l z are a. pentru fieeare masa cite 0 tetina sterila. nu se va amesteca eu vesela restului familiei. nu ramme deoit sa se arunce tetina respectivli.a alimentsjnr. 73). nevoie. cintiirire.aceea este bine oa sa se faca un orificiu suplimentar. 0 data in 24 de ore se spala eu solutie de sapun. ~e asemenea slnt mari deosebiri In ce prive$te ·structura. boreane). . in lipsa acestuia.rtificiaW cresterca 9i dezvoltarea sugarului la fel de buna ca si cu laptele de marna. Peritru orientare aproxirnativa se pot folosi. tetinele sint puse intr-o strecuratoare sau lntr-un vas cu un suport perforat ~rsit. se acutura pentru a se scurge toata apa. Ierit de praf. Toate obiectele trebuie sa fie In intregime acoperite eu liehid. 0 Imgur~ mare (de supa] rasa contlne : 109 fiim1i de grtu 109 malai 109 fu!gi de ovaz 109 pe. mai hine. Vesela poate fi sterilizat. se freac1i eu sare ~i se limpezesc cu ap a multa.treimea inferioara a vasului aeoperit fji in care apa clocoteste (ell.. Se clateste bine. Fierberea zilnica duce Ill. uneori.smeti pisati 10 g gns 15 g fiimii de orez 20 g boabe de orez 20 g zahar . se pun Ill.Adaptarea tetinei Ia biberon.supii aproximativ ln medie. . Nemodif.punctul urmator). ~73.e ale acestor principii nutritive de bazii (proteine. in vederea cresterii durabilitatii. de aici se ill. ' Masuraraa cu lingura sau cu 0 eana nu este niciodat. apoi . se va folosi un biberon. Dup a scurgerea timpului prevszut pentru sterilizare se lasa in apa de fierbere. este metoda de a opari tetina in vapori Iierbinti . preparatele industriale stnt de buna calitate.

-a ~. integral.ura de faina (orez. dextrln-rnaltoza. In lume mai multe sule de produse. la nou-niiscut si ~ugar.enun~at la ada?sul de zahar 9i arnidonuri.si mai ales eel m ai ieftin.. filrll. gliadina. Acestea stnt preparate de Japte numite la tnceput maternizate (denumire incorecta.ate yr?a mica ?e hidrocarbonate (care sint. dar mult corectate calitativ. Acest adaos g·a facut prin orez. Similac). ceea ce usureaza sarClml~ organismului nou-nascutului atunci cind este ahmentat cu lapte de vaca (v. diseute indeluug eu mama 9i s-o faca sa pI'lceapa. Diluare a este prima tent. sursa de energre ce~ ma iimportunta ~I ce~ ma~ usor ~e utilizat de catre organism). ratia medie alimentara fixata de medicul SD garului constituie singura cale de urmat! linga Alimenta{ia se fixeaza tn funcfie de reac(il7e indiriduale yi de starea de sanatate a sugarului.nga amidon 91 componentele rezultate prin coacere). ?eea ce ?uce la obtincrea unui preparat. obiceiuri culinare). zearnil.posibiliuuile de aprooizionnre ale familiei (venit. cu riscul unor tulhurari grave. adaosurl de hldrocar· 136 137 . mal ales In cursul c[lJiltoriiJor. deoareee "strica" compozuia preparatului de lapte.ante nutritive pentru a fi aduse la un niveJ cantitativ ~i calitativ cit mai apropiat de JapteJe urnan : 1\) proteine scazute cantitativ si "careoLate" oalitativ.at sau suri'icit In diferite subst. (_)data ~u progres. Nici chiar apetitul 9i greutatea nu stnt con stante obligatorii. care a dus Ja confuzii ~i €fecte grave. 279.gradul de ciriliza{ie fi de igiena (spatiu locativ.le. 275.lihrat.) vitamlne" l'ii unele minerale (fier). de virsta I}i greutate trebuie sa se ~ina seama de: . Prin diluare se reduc fji mai rnult hidrocarbonatele (48 gil in laptcle .parate .a fata de laptele de vaca. . A?csta se prepara din lapteJe de vacii. Este absolut .ele praf cap aLa 0 serie de insusiri care Ii confers 0 superioritate net. D e g res are a s-a folosit.Acest procedeu este total contraindicat.ar~e).ecornandll. cu respectarea riguroasa a . ale fiintei umane. iill' mai recent .pte In pulbere ("pra. pediatrii au preconizat de-a lungul timpului dif'erite modificari pentru reahz.? Se porneste de la laptelo de vaeil. Cum se reaJizeazll. cantit.a. Amintirn ctteva din mod:f~: carile ce s-au impus pentru a transform~ l~ptele de :ac~ in vederea adaptarn la posibilitatile ~i nevoiJe nou-nascutului §1 sugarului IllIC.a. In ce mai compJexe .gradul de instrue/ie ol parintilor.f'). . pe ltnga steriIitatea garantata I}icompozitie constanta.vreun inconvenient)..tie. faina rumenit. ff!L~ de porumb (eel mai potrivit. b) lipide egaJe cantitntiv. . socotite In prezent ca singurele preparate de Japte co ar suplini Iaptele de marna In primele luni de viatll. c) hidrocarbonate in cantit. ' c) Alte preparate de Iapte. laptele de radi se dilueazii si se zahoreazii dUpa statui medicului 277.pent~~ ~evOlle n:l~I'ltlve ale sugarului fI:nd lIJlslt de. eu. In preparat.enia in cas a. o comisie internationala din cadrul Organizatioi Mcndiale a SilniHll. 376). bazate pe laptel« de vaca partial degresat ~i pulverizat la care se adauga uleiuri vegetaJe sl hidrocarbouato. Dimpotriva. (acid lactic.) avea ca scop modificarea cazeinei 9i emulsionarea lipidelor. Dintre preparatele de lapte praf sint de preferat cele 'adaptate (de exemplu Humana.a unor pre. A c i d i fie reo.are. o. socotindu-se ca grasimile din laptele de vaca siut vatamatoare. d) sarurile minerale mult scazute.se scsde cantitatea de proteine ~i de saruri minerale. Azi 5e r. .1~ care laptele de vaca sa se apropie de laptele uman. Pentru aceasta suplimentare in hidrocarbonate a laptelui de vaca. Nu exista un regim standard. asUel Incit astll.ate. Intr-adevgr zaharul s-a dovedit ca fiind eel rnai bine tolerat dintre hidrocarbonate. acid citric etc. Prin diferitele proeedee industriale.ele teh~ice r~alizate in industria alimentara (respectiv. ]Vledicul ajut~t de sora de O(fotjr8 trEbuie Ell. De aceea s-a impus corectarea acestu! neaJu. . Ca linie generala de conduit.a prin mucilagiu sau fiert. curat. dezechi.mlne tnsa 0 conserya de Japte foarte buna pentru coplJul mare ~l adnJt. . Prin aceasta metoda simpl~ . ' Unii nutrit ionisti nurnesc aceste produse formuJe sau preparate clasice. a6estea pot tnlocui Japtele de femeie.rii de noi CUIlo~tin~eIn materIe de nutfl\.regulilor de igiena.a).ativa de corectare a laptelui de vaca sau de capra la nevoile sugarului mic.ionll. Loate pornind de Ja JapleJe de va?ll. u~or de rninuit. S-a dovedit ca folosirea laptelui de vaca procurat fie de la producatori. e xcretie) nou-nascutului ~i sugarului mic. A d apt are a in d i v i d u a I li. . rll.. ~oal'te rar J~ sugar. obiecte de preparare a alimentelor pentru sugar. 277 bis. Mama trebuie sa-~i insu~easca 0 tehnica perfecta in prfgatirea ~i administrarea alimentelor sugarilor.ate mai mare deelt!n JapteJe de vaca ~i nurnai sub Iorrna de lactoza . cu scopuri prop agandistice. d) In ultimul timp au fost produse preparate industriale de lal?te care tind 511. . rezultate dintr-o experienta In'cielungata sa fie suhstituite cu fantezia. in cai de mare dubiu. "Z a h a r are a".Iapt. denumite convC'~'tional "cel de-al doilea hidrocar~lOnat"). Pl'epal'atele ("formuJeJe") industl'iaJe stnt Ilellumarate.de vaca fai. eu sau farll. in die te tica traditioriala clasic. DidZog intre mama yi cudrele medicale. sezon.apetitul si preferiruele sugarului .ptele condensat. Acestea sint mai putin consistent« (mai "apatoase") 9i de aceea unele mame cred ca sugarul nu se satura 9i le cresc consistent.ele moderne (adaptate) s. marnele socotind ell. fawa rumetuta (care aduce pe !l. 276: A d a 0 s u l eel u i d e-a I d 0 i 1 e a hid r 0 e arb 0 nat s-a f acut pentru ea uncle componente ale laptelui de vac~ sa fie m!li u90r dve. Avind in vedere aceste deosehiri ~i neajunsuri..digerat. ~i punctele 267. (comb~t~ tendinta la dl.pe masura achizi\. 274. acidifiat san nn.). dill ce.adaptate ~i partial adaptate. D i 1 uti a.. Sup e rio r i t 11 tea pre par ate lor a d apt ate fata de alte produse industriale §i rnai ales fata de Iaptels de vaca proaspat este net.a de 68 gil in laptele uman)..itial ChI mice. fie de Ia "Centrele de lapte" implica mult mai multe riscuri decit preparatele industriale de lapte. a) Prima forrnulil a fost la. Pre par ate i n d u s t ria 1 e. 278. degresat cu zer demineralizat $i care este suplirnent. s-a impus si a ramas zah~rarea. Aeeasta nu inseamna insa ca normele de dietetica a sugarului. amidonuri. mediu rural sau urban etc. se asemene tot mai mult cu JapteJe uman sub rapor tul cornpoz. . metabolism.zi s~ preparll. dar usor Iaxativ).ate si adapt.necesar U11 dialcg permanent In cafe medicul sa aiba timp sa "asculte pe copil" prin reactiile descrise de marna.ial-ndnpf. gluooza. pe criteriile clasice. v bonate [zahar. pe Pentni a fi [olosit tiirii riscuri.. Preparatele acidifiate se folosesc rar in prezent. b) Un progres mare )·a consUtuit producerea de la.tii a stabilit ~i standardizat compozitia preparatelor parj. zeamil etc.. frigider. singurul hidrocarbonat adrnis fund lactoza (vezi punctuI278). Iactoza etc. valahil pentru toti copiii de aceea?i virsta sau de aceea~i greutate. in mdustna laptelUl) s-a aJuns sa se renunte tot mai mult la procedeele casnice de a "imhunatati" laptele de vaca.ns pnn adaos de zahar sau glucoza ( primul hidrocarbonat") fji de amidonuri (orez. se ra cere sfatul medicului I 280.

Sugarul i§i fixeaza singur ritrnul 'meselor . Lacto 10% cu 5% zahar ~i Lactosan 9% cu 5% zahar) au 0 valoare calorica mare.. Nu sin. realizeaza un preparat mai cornplet. S-a dovedit ea 0 mare parte din . men~ionat in to ate manualele noastre ca aliment dietetic cu indicatii in perioada de nou-nascut (la termen sau prematur) este foarte greu de' realizat acasa. prin conlinutul mare de saruri minerale l. chiar daca este imposibil ca stomacul sa-§i fi evacuat deja continutul.la suprasolicita. 14. foamea §i nevoile nutritive variaza de Ia 0 rn asa 1a alta.9i adoarme. spre deosebire de cea naturala. care se pre para cu 10 g pulbl're In 100 ml de apa fiarta cu 5 g zahar sau glucoza. Continutul redus in proteine ~i in siiruri minerale. . F 0 a mea 1} ira l i a del apt e I a n 0 u-n a s cut u I a 1 j.se satura ~i creso in greutate cu ratii mult mai mici. apoi se golest. este bine ca orarul meselor sa fie cit mai regulat (6. Stomaeul este plin dupa un prinz. orarul nu mai este atiide rigid . -. cu surori dieteticiene experimentate. Similac) scaunele sint mai moi ~i mai dese.inainte se fixa C8. In marea lor majoritate (unii de la inceput. Se lnttmpla ca.sau de anason. Iolosit in conccntratie de 9 g (2 masuri de 4. 21· 24 sau 5.30). b) Lactosan-ul.-~. 20. Daca suge putin . Daca suge mult. se scoate tetina din gura 9i este liisat sa dea aerul. A leg ere a u n u i pre par a t del apt e pen t run 0 U· n Ii s cut. mai putini . singurul hidrocarbonat autorizat in aceste preparate noi. ca la alimentatia cu produsele de lapte adaptat (Humana.d proteine. m e uta tar t if i cia 1. cum trebuie sa procedeze. Haspunsul este ca sugarul simte nevoia sa-~i completeze cantitatea de lapte. Ca 'Ii la nou-nascutul alimentat natural. odinioara impusa sllgarului de la nafjtere. afara ("sa eructeze"). are loc dupa 3-4 ore. Ceaiul poate fi de musetel. iar cantitatea de lichida nu trebuie sa depaseasca 500-700 ml in 24 ore.. necesare adaosurile (zahiir. In cazurile foarte rare. sint medici care sustin sa i se dea biberonul ori de cite ori cere. 283. cre~terea ponderala este mai prompta. laslnd pe nou-nascut sa-?i stabileasca. de cite ori cere. datorita continutului mai mare de grasimi (peste 26%).apte ~i numarul de I?ese. la inceput. prohabil ca este satuI.5 g de pulhere de Japte cu 5 g de zahar la 100 ml de apa.amlni cu acest sistem. ani. ~~. Prm acest procedeu se realiza un preparat de lapte mai usor de digerat decit laptele integral.ntr-o stare de sanatate 139 138 .Satisfacind aceste cerin~e ale nou-nascutului. ' In general se recornanda ca prima masa sa se dea in momentul oind se trezeste nou-nascu tul. Eledon-ci este un produs de lapte dcgresat partial. 281. 17. iar dupa aceea pina la 1 luna de 5-7 mese In 24 de ore. (Vezi 91 punctele 243. de asemenea. de-a :indul.>ropiat de 1aptel~ uman. de via~a in apa de orez 2% cu 5% zahar.e treptat.30. . Se admit devieri de 10-15 minute inainte sau dupa ora fixata. Ptna se obisnuieste cu acest "proces". doarme 3-4 ore. privind constanta gradului' de acidifiere si· degresare. in alimentatia cu aceste prod use usor digerabile sa 'fie necesare cantitati mai mari 9i mese mai dese decit cu alte preparate. c) U tilizarea de preparate speciale pentru nou-niiscut (H umana 0) sau ado ptcte (Humana 1sau Similac) este solutia recomandata in ultimul timp. ratie standard bO ml/kg 91 pe ZI pentru acope nrea nevoilor medii. . aparent capricioase.numai o parte din biberon . In t.. atita paguba I 0 portie de lapte compromisa I . dar dezechilihrat ealitativ. 244). Toate aceste preparate (lapte de vaca 1/2 sau 2/3 + 5 g zah ar'. Indulcit cu 2 lingurite rase de zahar Ia 250 ml. se poate da ceai (nu prea dulce!) cu gluccza sau cu zahar 4%. 11. daca nou-nascutul se trezeste. Normal. acest necesar trebuie acoperit pe calea aparatului digestiv.30. Dupa nastere. eu circa 160-200 ml/kg in 24 ore (H. sau [ainuri ). cit 9i numarul de mese variaza in limite foarte laIgi. PeItnga tehnica ohisnuita mama este datoare sa stie sa-~i observe copilul ~i sil nu aplice totul orbeste. III tndulcit. Este important ea nou-nascutul sa nu plinga mult ~i sa nu oboseasca In asteptarsa orei de mass. Daca sugarul este alimentai cu preparote adaptate. Cind acest proces g-a stabilizat ~i sugarul s-a obi~muit en senzatia adevarata de foame. de circa 100-120 ml/kg corp ~i pe zi.rea func~iei renale f}i la retentia de apa. Dupa v irsta de 3 saptamini. Preparatul babeurre. precum ~i adaosul de lactoza 11 apropie mult de laptele uman. e Trehuie suhliniat insa ca in alirnentat ia artificial a.~•. se va reahza 0 reglementare in decurs de citeva saptamini. in care alimeritat. 9. 282. Oferindu-i lapte. la oricare din preparatele de mai sus se poate face dilutia cu apa de orez 1-2%. Pastrarea implica unele riscuri. Daca plinge dupa un prinz de 80-85 ml. N u mar u 1 de me s e tn prima saptamlna este de 6-8 mese in 24 ore.i acidifierea ii cresc tolerant a digestiva (cazeina formeaza cheaguri fine). Adevaratul semllal de foame apare cind digestia ~i evacuarea laptelui dill stomac slnt aproape terminate. din cauza continutului bogat in lactoza. a) Preparatul rom anese Lacto in concentra tie de 10 g pulhere de Japte ~i 0 ljnguri~a rasa de zahilr (5 g) la 100 ml de spa (se fierh tmpreuna. dupa 0 masa integrala. Degresarea F. 23.. iar din a 3-a saptamins.-~-------- . se ajunge .in unele cazuri . Mai.30. glucozd. scaunele slnt mai bine legate. el va suge numai aut cit Ii trebuie. ratia de l.no~-nascuti se satu. mama se va intreba daca e posibil sa-i fie din nou foame. cu urmiiri nefaste la unii nou -naseuti. nou-nsscutul va cere de mincare des §i Ia ore foarte neregulate. Chiar in spitale. 'iar cantitatea primite va fi in fune~ie de foame. 15. ~i pare sil fie I. fierte trnpreuna). iar aJtii dupa citeva zile sau saptamini). dupri ce pulberea de lapte a fost resuspendata intr-o eantitate mai mica de apa caldu~a pentru a nu face cocoloase) este bine tolerat de cei mai multi nou-nascuti. AUt sugarul agitat cit 1}i el somnolent nu "trag" bine din biberon. Altii . Are dazavantajul ca. acidifiat prin Iermentatie naturala. la incepu.impul noptii se lasi o pauza de 6 ore in care.30.ra. Daca nou-nascutul se declara multumit dupa masa.. ci In functie de nevoile personale ale copilului ei.raindicata ~i atunci ctnd medicul nu a putut sa convings pe mama Sa alapteze. Chiar daca nu suge nimic. Inainte de nastere necesarul nutritiv este asigurat continuu pe calea placentei.30. apoi din 3 in 3 ore. 18. prepa~area babeurre-ului nu reuge9te totdeauna. Ewerbeck ~I E.tn\elesui ei. Probabil se va trezi 9i va continua suptul. ceea ce implica riscuri mari. s-a Iolosit lapteJe de vaca diluat.este adevarat. 12. trehuie sa punem la dispozitia nou-nascutului un lapte care s~ fie cit mai aI. Practic. Schmidt). fara sa se impuna 0 punetualitate absoluta. se poate deduce ca atit a avut nevoie. este necesar sa-i faca un program. sugarii normali fji cu 0 mama echilibrata psihic wcep sa ceara mincare en 0 regularitate ce se suprapune schemei clasice. . Semnalam. pina la urmatorul supt (sau biberon). digestia gastric a fjievacuarea stomacului. dar nici sa se incerce trezirea lui dintr-un somn adine pentru a fi hranit. Pornind din primele sapt.30. mama nu va trebui sa-9i mai puna problema dad. nu va simti ~i nu va manifesta vreo neplacere decit in m omentul cind evacuarea stomacului s-a terminat. Se observa ca formula de calcul a cantitatii de lichide. de ehimen . Daca nou-nascutul continua sa doarma. l?entn: a realiza aceste deziderate. 8.ia naturala este cent. d) Utilizarea preparatelor acide de lap te.

D. MedicuI hotaraste asupra modului de administrare.. Daca bontul este zemuind. Vi t a ill ina C.i. cit :. dar nu se poate aplica decit daca mama este foarte const. Pansaruentul orubBieal se face cu ajutorul ullei comprese sterile.a de intrare pentru microbi pel'icuIo~i. Vitamins D poate f'i administrata in doua mod uri . Vitamine Vitaminele necesare in perioad a de nou-nascut sint: A. in special cind. Daca apo~tul de vitamina D se intrerupe 0 zr.aos de vitamin a C.amina D pe zi. E iii vitaminele din grupul B. Aceasta se af)aza in jurul hontului ombilical. daca produsul lactat este de bunii cali tate 9i corect preparat. V ita min ~ I~. deoareee in laptele de vaca se gase:. mere. . mai manifeste la sugarul aliment.a. la sfir9it se acopera cu 1-2 comprese sterile 9i se trage pe de a141 . ace ast.:r-l ~I.allltlsmulUl se. care lipsesc in alimentatia artif'iciala. ' 285. in doze mid zilnic (picaturi sau tablete) ~i in doze de soc (200000 u. Daca nou-nascutul este alaptat ~i daca mama prime§te un meniu variat (carne. daca se respecta regulile de igiena.) 'sub forma injectabila. Normal.amina nu trebuie sa se mai administreze sup limen tar. de 8-10 ori in 24 de' ore. mai t. crestata in prealabiI pina la jumatate. din diferite motive.. Prematurii. Daca Intr-o zi. fac ea . auiorilor rnoderni sini de acord penirti nn' orar al su.:i de prevenire a infectiilor sa fie respectate Intr-o masur a iii mai mare declt pentru sugar.a 0 serie de substante de protectie. iar cresterea saptamtnala este sub 150-170 gratia de lapte este insuf'icient.i. piersici. acest interval de tirnp este mai lung. Daca In mod constant plinge. ?uy~ ultim~le cerc~ari. plaga ornhilicala se inehide intre a 10-a 9i a 14-a zi dupa nastere. Prin alimcntatia cu biberonul nu se stabileste un contact at. ' In prima luna qe via~a nu se introduc sucuri de fructe. ci numai doza pe 0 zi.:te in mod obisnuit 0 cantitate de vitamin a A foart. Mica plaga ombilicala care persista dupa caderea bontului se retract a. .' trehuie consult. Ali III e n t It tilt art i fie i a 1 are pre z i n tao for m a cor e s pun z 0 are de h ran ire a no u-n s cut u 1 u i ~ i s ngar u In l. contrar indicatiilor medical~ reprezint.at artificial. 287. " Cee!i ce ramine din cordonul ornhilical (ho ntul omhilical) se usuca putin cite putin dupa nastere. acest rest cade dupa 5-8 zile. este narnulturnit dupa rnasa. 286. disciplinatn. ' A rind in vedere cii in toaie materniiiuile se aplicd aceeasi schemii de alimenuuie. 288. care acopera nevoile pentru un timp mai indelungat. cit 'fi in cea naturalii [rnai ales). rOlleai. af)a cil.) nu se mai administreazf delco vitamina D in cursul prirnei luni de viata. alimentatia este corespunzatoare. Vi t It ill in e 1 e din g r u p u I B se gasesc in ca1)titate sufieienta in lapt.' sugarul are n?voie ?e.pturilor mai puiiii rigid alit in alimeniatia ariiiicialii.sugarul sa refuze ali140 289. VOl' ap area semne de rahitism.e situeazji intre 400 ~I 1000 unitat] vit. adesea.ltiili la alimenuuie.at medicul inainte de a se creste ratia. Modul de administrare ~I dozele vor Ii fixate de medic. Once singerare. etc. fructe de padure. Regiunea ombilicala se panseaza eu cornprese sterile uscate.. ci va fi consumat in gospod arie. subponderalii. Nevoile. In can c 1 u z i e majoriiatea. iar nou-nascutul are nevoie de 60 mg).a vit. in sflrf)it. formlnd un fel de pllnie mica.de vitamin a D sint variabile (individual): mal m~n la premat. at a Nu mai vorbim de gr eseala §i mai mare ce se face de a se adrnisub forma de injectii. Ingeijirlle nou-nascutului nu se deos~besc esential de cele pe care le primeste sugarul maimare.e. tnsa. se va incerca sii se continue ciioa timp . Laptele neconsurnat de sugar nu se va da la masa urmatoars. corespunztnd fiziologiei organismului sugarului. copiii care nu au fost alaptati sint mai putin legati de mama 'Ii in familiile respective apar mai des situatii conflictuale intre parinti 9i copii. se tamponeaza cu 1-2 cornprese uscate.:i dur ca un zgirci. Devenit brun-negricios :. tomat. S-a constatat ca.a cu 0 compresa inmuiata in alcool 50°.bunil. Intrucit toate aceste sernne pot avea ~i alte cauze decit hriinirea insuf'inicnta. se eurai. eordonul a fost taiat mai aproape de pie le.rtns Intre mama f)i sugar ca prin alapt. In decurs'ile citeoa zile cei mai multi nou-ruiscuti alimeniati natural manif'csui tendinta de a-si fixa singuri numiirul de mese (5-8 mese ).a. se trezeste dupa 2 ore. nistra Igiena nou-nascutulul mentatia.lt de st. Prevenirsa r. Daca s-a administrat doza de soc in maternitate sub forma injectabila (200. Plaga ornbilicala poate fi 0 poart. 284.ele de mama. ~dministr~rea zilnics. 9i dispare in cuta ombilicului.:i in eel de vaca. zarzavaturi: morcovi.a inmuiata in ser fiziologic 'Ii. oor primi biberonul la intervale mici. nu se Intlmpla nimic rau : rarirea sistematica a ritmului de administrare. Un sugar alimentat corect cu un preparat de lapte de vaca poate fi la f'el de sanatos f)i de multumit ca un sugar alaptat. vi~ine. pina la caderea bontului omhilical ~i vindeearea pliigii omhilicale. Af)a cum s-a mai spus.irziu . care prezinui dzficu. C. . alimcntul 'fi orarul cu care nou-niiscntul a [ost obisnuit in primele zile de viatii. uncori mai ttrziu.la su~arn care pr?greseaza cu mai mult de 750 g pe lunll:' Acest~ I_levOl s. In preparatele de lapte adaptat. • Daca in prima luna nu se adrninistreaza vitamins D nici sub forma de injectie. care irnpun ca regulile de curatcnie :. .a sau scurgere de puroi trehuie sa fie semnalata rnedicului. Daca este hranit cu Iapte de vaca modificat prin procedee easnice nu se produc carente manifests la nou-nascut. va face numai sub control medical. varza cruda etc. normele internationale prevad un adaos de vitamina A. Bolile dat~ ?e carente vitamin ice de-Jin manifeste d~pa cite va saptamlni. copiii en malfornuuii si nou-ruiscuiii problema. struguri.e aproape de necesitatile nutrition ale ale sugarului.are la sin.ele praf. vitamina D inca din prima saptamma de vlata.eficace.prin gustul ~i mirosul lor .a insa un risc. din a treia lun~ de via\. Diferentel e provlI1 numai ~in existents restului cordonului '1i a plagii ornbilicale. in laptele matern exist. in cel de vaca 9i in 1apt.000 u.) nu este necesar un ad. Daca 5e adauga la biberOllu] eu lapte. . Une1e produse de lapte praf au printre adaosuri ~i vitamma C. mama nu a dat vitamina D nu va a?mir:is!ra 0 doza dubla a ?oua zi. 0 lU b i l l e u I (b uri e 11 1). avind in vedere ca vitamina D trebuie administrata zilnic ~i in doza foarte precisa. este mai . apoi cu alt.iincioasa. Vi t a III ina A se gase~te in cantitate suf'icierita in laptele de mama. nici sub forma de picaturi. In caz contrar se poate da zilnic 1/2 riola de vitamina C (fiola de 2 ml eon~ine 200 mg de vitamin a C.

a Curata:. iar dupa ce se spala se VOl' usea bine. in farmacie sau pe la pl'ietene. 143 142 . de resturile de pUdra sau unguente. 292. Te h!1 i e ~ ~ it i i . Pielea dID unele regium (gtt. urechilor §i nasulUI.ea p!elii. Daea nu esLe schimbat la timp ~i este lasat in scutece umede sau murdare. v~selina . trebuie shimbat. 291.este cul cat eu fat. pentru a nu raci . se murdare9te In perma~ent~. r.ii (alcool. Daca mama nu are curajul ~l indemi~area necesara pentru efectuarea aeestui tratament. de iniectie. Se va evita orice manevra hrutala. • La sfll'9it dupa ce a fost infa~at.).a_meliorare ~i fJindecare se obtin mai repede dadi zona arectata este Uisata descoperua in contact cu acrul de mai multe ori pe zi.supra 0 fa~a. se schimba numai cornpresa sterila: eel mult se dezinfecteaza eu alcool 60-70° ~i se pudreaz. In eritemele simple se va folosi infuzie de musetel . oxid de zinc. ocolind regiunea ombilicala. flegmoane. (compresele lipite de ornbilic se indeparteaaa dupa inmuierea prealabila cu apa oxigenata). un unguent pe baza de talc. a lezl.h: sau in santurile din spatele pavilioanelor urechllor).arl~la e~~temu~1U resier (ro~ea~a a regiunii fesiere in )uru!.dezbracat partial. plna clnd dispare once urnezeala .Itll. . mernbrele inferioare fiind acoperite. . trans~iraii~. santurile ~i pielea din spatele pavilioanelor urechilor). In caz ea apare un eritern fesier cu eroziuni sau elemente de Ioliculita.) pot fi diiuniitoare (irita~ii. Pielea. Nu este recornandata fol?sirea repetata a sapunului in cursul aceleiasi zile. in. Dupa ce se fierbe 9i se calca.:roi). eonstltu. prm depunere de praf (miinile). zonele expuse murdariei prin urina ~i fecale.:ine de prisos.· ". Urmeaza spalarea mernhrelor inferioare. eatifelata. se curata bine regiunile sapunite. r~comandata d~ medic. Acesta se indeparteaza prin ati~ger~a fundului plagii cu un creion de nitrat de argint. dupa scaun. Cur it t ire are g i u n i ian a I e ~ i g e nit ale. prin Indepart.a in ap a limpede sau in infuzie de mU!jetel. In strat subtire.urina.a in sus pe un ce arsa! CUT'at. se face cu apa. Cu manusa sapunita se spala Iii apoi se ~terg eu manus». ap. eventual. ~ Dupa eaderea eordonului. evitind eu grija umezirea regiunii ombilicale. Bala generala se face imediat dupa ce s-a vindecat pJaga ombilicala. septlCemle). T?ate ace~te~. Dupa ce plaga ornbilicala s-a vindecat.simpla sau ?orr:pre~e !nmuia~e in eeai de mu~et~l. celu~e!e ceo se des~ prind contmuu dm stratul superfiCIal al plelll favol'lzeaza.tlIcrobl. ci numai cele indicate de medic. In cadrul toaletei zilnice. iar la efectuarea bailor medicamentoase se va consulta sora de ocrotire. " Este de dorit ca falla ombilicala sa fie cit mai elastica."usuea" imediat (adioa se tamponeaza. In g r i j ire a pie 1 i i n 0 u .Pansamentul ombilical. zemc:mde. Nu se atinge regiunea ombilicala eu manusa.a sau "beliiioare" lnvelite In vat. dar va fi plasata suficient de ferm.su~arii. iar cerumenul din urechi se evacueazii singur) ci cu eomprese sterilizate. apil 9i glicerina. Uneori se rnentine 0 secretie usoara. plioile inghinale) este predispusa Ia a paritia eriternelor : de aeee~ reglUmle respective se VOl' eura~i bine de murdarie. intepaturi.s~rurile ~i~. t . prin miscai-i fine. Peste zonele de piele descuamat. daca nil sint indepartate zilnic prin spalare. lntocmai ea rindurile de ~igla pe un aooperis (adica fiecare tura de fa~a aeopera pe cealalta numai pe [umatate) (fig.se recomandii mai multa meticulozitate In efectuarea baii partiale a nou-niiseutului. a~a ca trrbuie spalatii zi!nic in Intregime. lnmuiate in apa fiarta ~i raeitii.e into. sugarul este culcat" pe bUl:ta ~i este' spala t pe spate. se va anunt a imediat medicul. se continua pansamentul ornbilical plna cind plaga este perfect uscata. . nu se sterge in sensul strict al cuvtntului. dar nu cu tampoane de vat. dupa ouratarea prealahila a regiunii re~pective in modul deseris mai sus. crapaturJ. . ?U ~P~ ~i saI?un fin (sapun de ras.~u se folosesc chiloti sau scutece din plastic.a Iii peste cruste se aplica timp de ctteva ore. se . a unoI' yezlCule (ba9Ic: eu lichid cIar) sau chiar pustule (bil~ici pline cu p. chiar ~i eea acoperita de scutece. Daca plaga este curata. datorita pericolului Fig. Fasa nu trehuie strlnsa prea tare pentru a nu jena nou-nascutul. deoarece Iragilizeaza pielea.nu se YOI' folosi din proprie inj~iativa ~i Ja intlmpJare unguente ee se gasese in casa. Intr-o pinza alba calcatlL Daca 0 fa9a a venit In contact cu dusumeaua este interzisa Iolosirea ei.lenjeria se dezinfeeteaza 9i se fierbe. se poate face baie cu 0 solutie dezinfeetanti'i.. nu se face haie generala nou-nascutului inainte de caderea aeestuia. santurile de dupa pavilioanele urechilor suh. pentru a nu se deplasa in sus sau in jos (pericol de a se descoperi plaga ombilicala). anusul~i).a. sapun pentru eopn "Nlvea ! sapun de glicerina). zone le expus~ . jar aparitia unei herrrii ombilieale nu poate fi prevenitii cu un sirnplu pansament ornbilical. In caz de modificari patologice ale pielii (infectii) este bine sa se tina seama de urmatoarele: ' .atul nou-nr"iscutului (vezi punctul 297a. ~ . pe piele se depun ~came. lnuinte de a se pudra din nou eu talc. sugarul devine agitat.area stratului de grasime {protector}. 290. In{&. si.a (deoareee irita mucoasa bucala ~i pot infect-a organele respective.le p~rtl de intrare pentru infec~ii grave (abcese.~ (lezarea pielii sub forma de lIantul'l rO~ll. la mvelul e:utelor ple.fecalele ~i ehiar .a oornpresa-de tifon care acepera bontul ornbilical. Est. Pentru a evita infectiile ~i a nu Inttrzia mumifiearea hontului ombilical. daca au aparut elemente de infec~ie a pielii.n s cut ~ 1 u I . furuncule. Pielea n?~nascutului este fina. este acoperit de Ia git ptna sub ombilic iii se spala ~i se "hmpezesc" regiunile genitals ~i Iesiera (vezi mai jos). baile medicamentoase 9i aplicatia de soIut. determina.lzate la nou-niiseut impreuna cu secretiile piclii.onfectJOnata dID lenjcrie veche.1 ales la pllUrJ (cute) iritaW ~i apoi infectii locale. 74 . arsnri. nu se poate odihni. m9.se f~ce zilnic. Se Ioloseste 0 "manu~a" din pinza moale~ c. Se face zilnic toaleta partiala (vezi punctul 291) anou-nascutului. datoritii formarii unui granulom ombilical. In ccnt. pansamentul de. VIOlet de gent-lana etc.umlor de Intertr:~g. Fasa se trage in asa fel lnclt fiecare tura sa depal)easca pe cea precedent. se face toaleta ochilor. Scutecele murdare sau aspre.rs dill nou pe spate. Dupa aceasta. Iasa se pastreaza. va apela la sora de ocrotire. 74). avind 0 tendm~a marcata la Jrlta~ie ~i infeeW. de 5-6 em. iar cea din fibre sintetice lmpiedica respiratia cutanata) I}i va fi lunga de 1 m ~i lata.inuare. arSUI'I). cu sapun neiritant. pe linga de~eurile propriului organism... ea va fi oonfectionata din ptnza (fa~a de Won se desira. Se tarnponeazji bine pentru a Indeparta once urrna de umezeaJa de pe pieJe 9i se aplica. Sugarul .P ~ r i a Ie. intoxicatii). ordine: zonele murdarite eu lapte (rata gl~ul. . sensibila. iar cu a jutorul unui prosop moale .a eu Sulfatiazol pulhere. ca 9: orice'lezare a pielii (zgirieturi. Unguentele ~I pudI'ele '. tractiune etc. eu alta manulla inmuiat. pentru a nu indispune sugarul 9i a nu-i rani pieJea). praf.

fe~ei 9i infafiatul sa se efectueze cit mai rapid. Persoana care face primele bai ale nou-nascutului trebuie sa fie Inderntnatica. Scutecele. se vor pregati. care Ierrnenteaza . se Ioloseste Inca pe alocuri albia de lernn.) sau un ccarsnf de baie cu un coli. deoarece de~ine §i mai iritat prin manevreJe legate.t trainiee. b) Termometrul de bale e) Un vas mic din material plastic. cu apa calda curata pentru spalat Iata. Stabilirea momentului haii trebuie sa tina seama de urrnatoarele : . Aceste obiecte sint: a) Cadita (albia. cu miscari foarte limitate. stabila 9i comoda pentrll mama. cu aceast colt se "usuca" regiunea superioara a corpului. Nu sintem deaeord cu aceasta opinie. pentru ca poate varsa . Cei mai multi sugari.:eta de lemn (cum sint cele de desen sau cele pent_ru gospodarie) de dimensiuni egale cu Iatimea cadei mari din camera de bale. i~1petigo). ingrijirile parului. din font a emailatasaudinlemn. in ceea ce priveste senzatia de curatenie. In perioada de nou-riascut efectuarea baii este destul de dificila. la indernina. simtul ordinii ~i ritmul in desfasurarea programului zilnic. jachetica. sint mai usor deplasabile. in plus. care se pastreaza intr-o savoniera. n) Un pieptene ~i 0 perie pentru cap. cu miscari blinde IIi sigure pentru ca baia sa fie placuta pentru sugar . la eel mai mic lucru ce pare anormal.9i Iavor izeaza formarea de eriteme. din tabla zincata.Baia de curiuenie 293. un prilej de intimitate.a de pinza curat. miscarile. . 0) 0 galeata pentru lenjeria murdara.a. Inainte de a incepe haia sugarului.:i ferestrele se inchid. p) Un elizlinel pentru fiert lenjeria sugarului. In caz de eritem fesier. talc). se curata u90r. toate obiectele necesare. insa sint scumpe. Se va inspecta pielea. Nu se Ioloseste buretele pentru ea acesta acumuleaza murdarie. adorrn insa foarte uljor tocrnai dupa baie. Usile :. vana) poate fi confectionata din material plastic.:ezata prea jos este incomodii.a.a riscul ranirii prin aschiile ce se desprind. insemnat.se alege un moment cind e treaz sau va fi trezit pentru haie inainte de a se trezi singur de foame. A) 0 b i e c ten e c e sa reb i i. deoarece prin efectul user excitant al baii 9i al Intregului complex de manevre legate de baie se intirzie somnul sugarului. Nu este recornandahila 0 ora mai tirzie. se allaza in ordinea in care VOl' fi folosite la Infa!jat. se eurata greu ili nu poate fi fiert. dar nu pot fi folosite pentru unele bili medicam~ntoase. baita se va spala cu 0 solutie dezinfectanta. b) Una eutie eu pudra pentru ccpii cu capacul perforat ("Saprosan pulvis". Camera in care se face baie va avea 0 temperatura in jur de 22-24°C.aza la tndernlna pe masa de lnfa9at sau pe alt obiect de mobilier.sugarul nu va fi flamind .:i apoi se clatellte ell apa caJda. baiia. 0 cad a mare 9i a:. r) 0 para de cauclue (para de clisma cu dimensinnile cele mal mid) pentru aspirarea se cretiilor din nas. adica ora 9-10 dimineata. va putea avertiza la timp pe medic. cit si pentru sugar. La noi se gasesc cadite din material plasl lC. B) Pre gat ire a b a i i.:aza intr-o poziiie. . Cadita se spala inainte 9i dupa baie cu 0 perie 9i cu sapun :.iilor pielii ~i a circulatiei sanguine contribuind la calirea sugarului. e) Un prosop mare de hale (plusat. sapun "pentru copii").nu imediat dupa masa. daca este uzata. eventual lncalzite in prealabil. Obiectele numerotate de la litera b la n se a\.a. respiratia si. In timpul baii. f) 1-2 "manu~i" confectionate in casa sau 0 bucat. prezint. de asemenea. j) Vaselinli sau 0 stieluta cu ulei care a fost fiert in prealabil. Baia zilnica reprezinta. Sugarul sanatos va fi tmhjiiat zilnic. pentru fata. In afara de mentinerea curiiteniai. priceputa. B a i age n era lli se face imediat ce s-a cicatrizat plaga ombilicala. se poate intretine intr-o stare de. Nu se va folosi amidonul.de baie. cu 0 capacitate de 32 de litri. Prosopul se intinde pe 0 rnasa de infa~at. aceste tampoane se ard ulterior. mai ieftine. Daca sugarul are 0 infectie outanatii.i pieptarasul. Baita din material plastic este cea mai avantajoasa: este ieftina. este rezistenta ~i ulior depla"Sabila. Cele de zinc se pot comanda dupa dlmensiunile dorite. care are dezavantajul ca nu se poate dezinfecta ~i. baia realizeazii 0 importanta stimulare a Iunct. pentru spalarea corpului. Unii pediatri rccornanda ca baia sa se faca la 2 zile .Bai~ele smaltuite sau emailate sin. puse intr-o cutie. Unele marne aleg pentru baie perioada inaintea celui de al doilea supt. iar in lipsa acesteia pe piitutul sugarului sau pe 0 mass obisnuit. mama are ocazia de a e xarnina arnanuntit sugarul. obligind-o pe mama sa se apIece prea multo 144 10 Mama ~i copilul 145 . "pudra pentru copii".ru mama. ceva mai aspra. a d) Un servet de toaletil dintr-un material moale. scutece) tinuta la caldura pe capacul unei oale cu apa calda' sau pe caloriferulcel mai apropiat. Timpul necesar pentru pregatiri. Cildita trebuie rezervata e xclusiv pentru imbaierea sugarului. camasuta \. Se recornanda ca baia zilnica de curatenie sa fie facuta Ia aceeasi ora (in acelasi moment al zilei). Daca sugarul are 0 infectie a pielii (foliculita. pentru ca totul sa se desfasoare fara grabil. Orarul biiii. recomandata de medIC. infuzie de musetel 9i 0 crerna calmanta sau 0 "mixtura" recomandata de medic. Nu este igienic sa fie Iolosita pentru alte scopuri gospodaresti ~i nici la depozitarea sau spalarea lenjeriei. iar spalarea pe cap o data pe saptamina. furuncule. atit pent. Cadita se mai poate aljeza pe doua scaune sau pe 0 masu~a mai joasa.ervalul eel mai potrivit pentru baia zilnica ar fi seara inainte de penultima masa 118-19). din cauza pozitiei membrelor inferioare 9i superioare pe care le tine strlnse. in oarecare stare de contracturii.. • . In mediul rural. abcese. cu implioatii psihice favorabile (de IIi subconstiente). perfectii curatenie. k) Comprese sterile (0 cutie) 9i tampoane de vat. Orice alt moment al ziJei este in~a ra f'el de indicat. i) Lenjeria pentru sugar (camasuta. tn condiiii de civilizaiie baia se face zilnic l Marele pediatru german Czerny afirma inca din 1909 ca "fiin~a umsna trebuie sa faca baie zilnica din ziua cind cade bontul ombilical 9i pinji la 96 ani I". Credem ca int. 1) Un vas de metal sau 0 cutie de material plastic in care se pun tampoanele intrebuintate. baia propriu-zisa iii alimentatia ce urrneaza haii este de aproximativ 0 ora. Baita se a:. m) 0 forfeeutli pentru unghii. g) Un sapun pentru copii (sapun de ras "Nivea". in asa fel ca haia. Sugeriim sa se procure 0 plan:.

ir: a) pe masa pune 0 cearsaf intr-un Prilll~ t:hnieii. sugaruJui in bale. DUl~a parerea no~s~ra. C) D i.st. Jala .pe cind la_ teh~lica a d~ua mina sttnga este Imobll. Apoi se descopera trunchiul sugarului 5e.u sust.-37°C pentru nou-nascuti rmci ~l de 35 -. m dl~c\l vnle noastre cu colsctivele din Bucuresti. in prealahil regiunea fesiera ?? 0 cirpa umeda (imbibata eu siipun).ICa este preferata de unii pentru ca sapunirca se P?ate face mal sl. Daca sugarul este murdar de materii feeale. mvelesc repede eu ceaq. Dupa ce a fost sapunit complet. S cut are ace lor do U i1 t e h n i c i.l1lea a d. de 3?-.tura indoitil.. Pentru caditela din m~t~rlUl plas. Silver ~i Kempe. Tehnica aceasta se poate folosi numai plna la 5-6 luni. tel. Aceasta . Apm . se Inlatura cearsaful.s~garul se afjaza pe spate fji se siipunesc: pieptul. Cu mina .ie se sapunesc : spatel~ (p. mama poate ajunge sa potriveasca telI:_peratura ball PrJl! _stablll!'ea cantitatii de apa fierbinte clocot. . La fe l. Prima pretinde Insa din partea ma~el rapldl~ate ~.~lm cad:l.e. Cll polieele (degetul gros) ~l medmsul.i cu apa. Sugarul este dezbraoat pe masa de infa~at. in asa fellnc1t in pozitia semigezindii a sugaruJui apa sa acopere umern. care nu se mai folose~te la restul han.ematlC III nu rarntn zone nesapuriite.36 C pentru eel mal man. cu exceptia fetei. introdus Incet in apa ~i sustinut dupa tehnica indieata rnai [os. 75). Pentru ca masuraraa sa Jie corecta.acopera capul ast f'el sapunit cu coltul cearsafului fara sa se acopere ochii ~I lata.mered capului sugarnlui. nu trebuie sa raminii in apa mai mult de 3 minute.. unul cite unul. Iata lateralil. hratul ~i mina st:n~a. In timpul sapunirii. de mfa~at. fesele fii. Sugarul II! principiu sint _necesare ~IZ2-2 gale(.. artlle sapul1lte se.nuJar:na de caucruc sau de material pla st.termo:netru de haie. B. in rnanuaJele actuale din strainatate am gasit c~ adeptii sapun}. in ordinea In care s-a facut sapunirea.tlc. aratatorul agezindu-se intre ceJe doua maleole interne (fig. stinga a corpuJui. pie lea se frictioneaza usor.m~ ~a ~u ajunga lit o(. sugarul este luat in brate. la urma se ~apunesc zona. care ~e sapunesc de Ja tiiJpi spre 90Jd.ta se s~s1me regiunea fesiera sau se cuprind.tehn. in prealabil inmuiata (m apa. subsuoara. Sapunires nou-~ase\ltului se face in af'ara cadi~ei. usor labiile vulvei ~i se trece Incet.a . peste care se tlfjaz8. a corpului. bratul fji mina dreap!a . §l Willi elm Elvetia) decit adeptii t. compresa umezita. Dupa ce sugar-ul a fost introdus incet in apa.st.pu. se cura~il. Marna va alege metoda care i se pare mai usor de efectuat.titii special. organeJe genitaJe.. . _ Spack. ja~ut aceasta larga paranteza pentru ca surorile de ocrotire nu au 0 atitudino cornuna in aceast a problema.pt1imlna. care se acopera cu un incalzit. termometrul se cufunda complet _i.nu curge apa din ea) 9i bine sspunita.e _race Cll 0 elrpa sau 0 manufja de baie.ma_Ia fjol:lun).D.: i unii Bugari devin agitati cind sint sapuniti afara. urechea stingi'l' si gitul. ~deminare. c. 76 Pozitia . Spalarea fetei anterioare a corpului. acestea nu s-au lasat convmse sa renunts la ea. sugarul fiind mal P. S8. in ordinea urmatoare:_ ureeh. prin rniscari delicate.].a).utll1 e xpus la rnclre: Prima t~hn.lle regmnea genitalii se spalii cu 0 eompresa sterilii. D\lI!~ citva timp.e miini.later~la dreaptil. femperatura se masoara cu un .lenului.Introducerea sugarului In bale.numlta . _I11I\lfll se sspuneste capul (sprijinit pe m ina stinga a mamei). Fig. iar degetul mare inconjura \lmarul'pe deasupra). {antl~al('a de apa necesara ball se adapteaza la marimea vasului in care se fa~~ haia.) se .G. reglUnea anusulm. . la sfirfjit.e s::stlUuta cu ardoare de vechile surori de ocrotire .fara ~i alta in care sanunirea se face in cadita . . Pe ~altelu~a acestei I~lese (sa:l pe 0 pil.). Fig. Introducerea in baie se face cuprinzind eu m1na stinga aXlla stinga a sugarului (4 degote ajung in axila.Se rec~ll_la~da ca ~emp~orafura apei ~a fie. . plClOa: reJe sugarului in dreptul gleznelor. tnmuiata in prealabil in apa curat1l. S_:Liebe. In decurs~l amlor.ehnicii cu sspunire in cadit a ~V\e:ner Cate!~ So18-Spl'al~ger.lzata.). crestetul.aful ~i 5e dE:scopera membreI: mfenoare. avind grija ca spu. picioa- 146 l()* 147 . Ceafa 9i capul se sprijina pe antebrat. Se recornanda ca prima baie sa fie efectuata de catre sora de ocrotire sau de 0 ruda experimentsta (bunica eto. Pielea paroasil. sugarul care este dezbracat si lnve li t singur scu ten IncaJzit. . dinainte inapoi.1! a~a. subsuosra.dreaP.de JOs a abdor. 75 . a~)f(~ci~rea facut~ p:in SCUfu:ldarea cotului In apa poate fJ In~elatoare.ea d_reapta.cae. J. b) 'I'ehnlea a Il-a. a capului se spala de 3 ori pe sil.ie. H~arer etc.ri~ afara ~adi\ei sint mult mai putin numerolli (He~nl:e~ din R.leata pregil. Am. f~Josl de ambe]. abdomenul (pma J~ ~. sau in infuzie de musetel .::bl!lC). Slnt doua tehnici de a se face ~aJ~: una cu sapu_nirea a. !r:_toarce u~o: pe partes dreapta fii in aceasta poz it. se 1ndeplirteaz1l. pen_tru_ ~ eVlta pericolul unei opiiriri. In cadita se introduce intti apa r~ce ~I apm cea c~11da. stoarsa (pcntr~l .antltate de ~pa rece. ce se gasesc Ia noi m cornert sint necesari 15-20 litri (cadita pIma = 32 Jitri).nire~ ~. iar rufaria murdara se pune in gil.h:: ~e .. Cu mina dreapta se inliitura sapunul de pe toatii suprafata corpului.inda necesara pent~u 0 :. . Trebuie avut grija ca sa se descopere numai regiunea corpului care urrneaza sli fie sapunita.oua este mai practica.. ... iar mama ~e poa~.

El nu trebuie . \ \ .• y r . (ni~iodatii in sens inoers ). Este ? t:am~ neJuvstlfJr:ata t ~relerul sugarului este bine protejat de 0 foita g:?~sa 91 rezlsten~a (ea 0 Ioaie d. La sugarn care au depasit 8 luni. 79 .... baia poate dura 10-15 minute. . asa ca nu poate fi lezat in timpul ba~l. I l \'''''' Pig. circulare./. "'.. in or~:~eav urrr:atoare: capul (din regiunea frontal a ?atre cea oceipitala.:.. Indlf~re~t de te~Dlea folosit.-••.. .•••:. Cu mi~car.ea c?pului sa fie bine curatita.:."~"""".... Numai a~a sugarul capata certitudinea eli se aWl.en\. Mi1sura de prudenta principala este de a nu lasa sugarul singur in eiidita (pericol de inec I) sau pe masa de infaliat (se poate misca ~i poate cadea jos l) '!f"~"'"'''''''''''''''''''''''«''''''''' . ":... zona ornbilicala) se desfae ili se tamponeaza cu at.i: /f .rele sint l~sate liber. Sugarul sees din baie este invelit in oearsaful de baie.-... 77) .' \. .' - . 149 . in mlini... regiunea Inghinala. :ar alt. 78). _•./Y fetei dorsale. l:a Ietite.. Se urmareste ca ~mer!I sa fie acoperiti cu apa. git. spalarea 9i Ijtergerea se vor face in~ot:teaur:a in directia dmal_nte mayor. Umezeala [nlcsneste formarea de intertrigo (vezi fig.. Cei mai mari ajung sa 0 salute cu 0 explozie de bueurie. regiunea genital a ~l eea Iesiei-a se ~pal~ la ..Cercurile indica zonele predispuse la formarea de intertrigo (leziuni zemuinde la cutele pielii).:. dar niciodata brutal.. Dura:ta ~aii trvebuie ~a fie .«. . eu infeetarea ulterioara a aeestora.:.·~-. """""S'Y \ ~~~ t··~<. la eare nu ~reb~le sa de~ageasca 5.urI?a. Soar pu~ea ea sugarul sa. pliurile de la c. ~ Fig. ~.. in speeial la sugarii miei. D) $ t e r s u l (tamponarea). se ~irr:tav~esigur in apa. De altrninteri. sugarul este Inters cu fata in jos cu ajut. pentru a evit. Daca totul deeurge coreet. se intinde un strat subtire vdev sapun pe t?t. sapunirea sugarului nu se face dlre~t cu buvcata de sapun.a fontanelelor sugarului ("moalele capului ) in vtlm~ul?~ll.~::. 79)..ului de microbi din regiunea anala in vagin sau uretr a. dar sapumta bine.r:ele.. " 't~ Fig.. .ramine libera pentru a spala sugarul. Spatel~...a formarea crustelor..:. Este foarte Important ea plel.. cu blmdete.le.9ters" pentru eli aceasta ar duee la ranirea pielii 9i ar deelansa senze [ii nep.a. cu care se sa~une2te (Iig."~""""". I?e fapt..a ~l de virsta sugarului. membrele sup.. dar farA ezitari.w. minute la prima tehnica (doua minute pentru sapUI1Jr~. ~ir:a dreapt~ .$tergerea" copilului dupa baie.: ". bine stoarsa... In timp ce capul ~i trunchiul slnt sustinute In continuare eu mina ~l B:. . Mama trebuie sa alba mdeminare.a «..-3 minute de tinut in apa) iii 5-7 minute la tehniea a doua.>.sugarii rnai mari baia este 9i un prilej de joe... in prealabil inealzit (fig. In tot cazul. deoarece exista pericolul transport.----"..i fine.:~ :. Se clatesc imediat regiunile sapunite. Pedalarea in apa eo mare plaeere.l . \ ::....91 2-.·· \\ \ {: "<T~' y/..cit mai se~rta.-..oapsele sugarilor grail!..: •.ul...lacute.~. baia de curatenle poate fi urrnat.a vreunei greseli care I-a speriat... 77 Spalarea ... pentru ca sa nu-i fie frig.. la lll~ep.:-. . vSe folose~~e 0 manusa sau 0 bucata de plnza fina.::..e cort)."".orul cu siguran~a.orit.:. oriee sugar agreeaza cu timpul baia. se cliite~te' apoi imedi~t).. .a de dusul eu apa ciilduta.:...._ .. sa execute toate miscarile 148 \)r~ ~~-.a cit mai mult posibil..~. La acestia... Chiar daca phnge.ele nu-l spala ca sa nu-l "raneasca la cap". v L~ sugarii mai mari .me aeorv~~ ? grija deosebit.J". git.. ' Ur\:le ma. avind grija sa nu mtre sapun-jn ochi sau apa in ur~chI..erJ?are~ tOI'?cele..I\~·"..ntebratul stin~. sugarul tot trebuie irnbaiat zilnie.. (fIg. bune. Toate pliurile (cutel~) pielii (axile... organ:le genitale 9i regiunea anala (eu deosebita a~entle ~antul lr:terfesler) ~e :sapunesc III apoi se clatesc... dupa ce a disparut pozitia de flexie Iii sugarul a inceput sa miste spontan membrele. La .... Ce l:-seamnii dacii sug_arul plinge i. .:t. daca mama este obligate dintr-un motiv carecare sa intrerupil baia sau infasatul.. axilele ("subsuoara").w. se trece eu bllndete prosopul peste piele 9i se tamponeazs. co:pul. Baia este u~oara pentru mama Iiiplaeuta pentru sugar. avind ca rezultat spaima de orice baie sau simpla curatire a corpului..baie? Unora dintre sugari nu le place bal...ul ~i harbia se sprijina pe antebraj~l stmg. spalarea eu sapun de 2-3 ori pe saptamina este suficient a.marne prefera sa spele copilul cu mlna neinvelita ir: manusa.. gitul. abdo_menul ~l membrele inferioare..' J. 78 . . 76)... In continuare . miinii dr?pte e~re cuprinde umarul drept. durata ball se poate scurt. l\ . dat.

care se zgirie pe fa~a.L. la glt. in unele locuri.sterge ~i nu se spala eavitatea bucala care fiind -acoperita de 0 mucoasa foarte fina se raneste user. indeosebi pe fata. perineul ~i fesele se ung.1tru res~ul corpuJui) sau 0 hucat. ca sa fie totdeauna moi.a sugarului fiind Intoarsa spre ochl.cu rapiditate. Daca unghiile sint prga mari..~e t~lc sl. sli se aspire secretiile cu 0 para de cauciuo de dirnensiuni mici. 80). deoarece micile . La sugarii care incep sa se tirasca. unghiile depasesc virfurile degetelor. 1~). eu ulei Iiert (eel mal indica t I). Sora de ocrotire este datoare sa convinga pe mama sa nn se lase influcntata de astfel de superstitii §i nici de teama de a folosi foarfeca la degetele mici §i fine ale sugarului. Cu tampoane bine rasucite. In mtE'rJoru! cut~lor formate de piele. pentru a zvinta orice urrna de umezeala.oarece fermenteazi'i. ~e. va avea gnJa ca pudra sa fie distribuita intr-un strat foarte fin. Pe~ntru_ fata se Ioloseste apa ciilduta. In timp ce eu cealalta min a pavilionul urechii se trage \ user in sus §i ina poi (vezi fig. care se introduceau tn nas cu miscari de burghiu ?f!entate. iar cele de la picioare se taie drept. care pot determina uneori infectii grave (furuncule. bine toate cutele ~i curburile pavilionului urechii. de. 82). 0 pasta cna pii (reteta Iormulata de medic). Se folosesc tampoans separate pentru fiecare ochi pentru a eVlt. mama va avea grija ca niciodata unghiile sa nu depaseasca vtrful degetelor de la mlini 9i de la picioare. . 81). Cutaden sau Jecoz ino. ?otulUl 91 cea a gennnchilor.R. In niei un caz nu sevor utiliza chibrituri. oparit ~i zvlntat) acoperit. se vor curati Pig.ce.e inguinale. La haia urmatoars se lnliitura toate r~stunle de pudra.j u I are scopul de a pastra 0 piele uscat. se introdue adesea mierobi in n~sul su&ar110r. Dupa ce este spalat. tnderntnare ~i bltndete). Fig. fal. dupli lnmuierea ~i inlliturarea crustelor. Seara. in strat subtire.a de plnza moale (de prefera~ 0 buca~a ?e~tifon ~terll) sau vata.e fae spalaturi eu infuzie de mUlletel inainte de bala generala. Dach exista se~retl! ocul~re purulente. en virful rotunjit §i hine ascutit. La sugarii nervo~i. se vor spala miinile de mai multe on pe zi. Inca din primele zile dupa nastere. S-a u cit at cazuri de sufoeari 1a sugan. s. Tamponul se inmoaie la inceput in ser fiziologic . etmoidlte)~ Mal mult. intotdeauna inapoi 9i nu in sus (vezi fig. 150 De aceea este mai bine ca. obligatoriu inainte de mese. l!nguentele eu . lnmui~t{\ in apa ~al. se~ inti~1pla C? in nas. . Pregatirea tampoanelor de vata se face dinainte de catre 0 persoana lndemlnateca (cu miscari asemiinatoare cu cele ale Iumatorilor care i§i preglitesc singuri yigarile) 9i cu mtini bine spalate. sugarul este infa~at imcdiat eu lenjeria in prealabil inciilzita si pusa la indemina. pentru ca fragmentele miei de unghii sa nu sara in gura. lungi. priI~ mtermedml. In eontinuare. 'Sondele sau pensele se folosesc "numai de catre medicul specialist O. b) Cll!atirea llil:. pu~ra Saprosan ~i pudra "Nivea pentru copii". un fel de saci miei din molton sau din pinza moale. Nu se f'oloseste sapunul. Regiunea oulvart: n.a ~i de a mic~ora .aia prea scurt . Nu se . viscoase sau orustoase in nas. pudrat ~i uns (toats aces~e op?ratJ: se VOl'fa.a atlt pavilionul urechii. Recent. folosite indelungat Iavorizeaz a selectlOnarea anumitor microbi san Il1festarea cu ciuperci microscopice ( rnicoze cutanate"). 81 - Curatirea nasului.coeoloa~e de pudra irita pielea. dintr-un vas pregatit In aeest scop. plica (cnta).Curatirea urechiJor.larea oehilor. Unghiile nu se VOl't. se patrunde prin mifjcari delicate de rotatie in conductul auditiv. Unghiile de la miini se taie U$or rotunjite. uscat.. care se leaga la articulatia pumnului. Tampoanele se past:eaza intr-un vas de sticla sau de plastic (spalat. scobitori. P II C ~ . Jecolan. Se prefera 0 Ioarfeca mica. producind leziuni ale pielii. eu ajutorul unei pile fine de unghii. mucoasa narilor se va cura~a bine cu 2-3 tampoane de vatli inmuiate in infuzie de mu~efeJ.u se pudreaza.E) P ~ d r l!. La sfir9it se va tampona cu vata uscat.~ trecerea unei eventuale infecyii de la un oehi la celiilalt.sau Cl: cortizon. sugarul se poate zgiria.duta. 80 - Spalarea ochilor. Se foloseste un tampon de vata sau 0 com~resa sterile. e) Curatirea ureehilor. Ochi{ll se sterge cu miscari dinspre unghiul extern sI:rc eel intern (vezi Iig. la sugarul mai mare se cura~a zilnic. Este bine sa se pudrezo toate rcgiunile in c?re se ~asesc In contact ?o~a suprafete de piele : inapoia urechilor. subtiri.antibi?tice . unghiile se YOI'cura~i eu delicatei~. au aparut bastonase de vata steriJa fabricate ~i tin ute in recipients speciale.a. in aXI!e. oc'hii sau nasul eopilului. sa ramina fire de yata care. pnn aSplrai'ea lInor resturi de tampoane detallate ~i ramase in nas. ace de par sau alte obiecte asI cutite infa~urate in vata. dupa ee se pun picaturi de ser (spala ~i lnmoaie secretiile). Capul se intoarce in partea opusa miinii la care se taie unghiile. Ia tara. a) Se incepe ell spa.. Se folose. To a let~. " 294. fete i. se pot confectiona ni§te manu§i fara degete. 151 . cit ~i santul retroauricular. Taierea unghiilor se face cel mai bine dupa haie. t n g r i j ire a u n g h i i lor. Unii medici mai recomands inca Iolosirea tampoanelor la sugarii cu secretii aderente. La nou-nascutul trecut ' de termen. pentI'U a eVlta contaminarea pielii din jur. . Nici pentru fata nu se indica Iolosirea buretelui.mpla. S-a dovedit ca. La nou-nascut urechile se cura~a 0 data Ia citeva zile. 295. 91 0 rnanusa (alia de~it pe.rl ce se spala. 82 . Pig. se poate apliea in jurnl unghiilor 0 erema pentru copii sau ulei fiert.ului se facea mai inainte cu tampoane de vata rasucite in 'prealabll ca un rmc trabuc. pentru a evita formarea de unghii "incarnatr" 9i "eiupirea" pielii. Nu se recomanda faina de griu ~i pudrele pe baza de amidon.sc: pu(~ra . . prin iritatie locala. tampoaneloJ' de "at a rasucita. ~ecl~Il1ieaZ~stranut 91 secretle nazala. exista superstitia ca truerea 'unghiilor ar dauna sugarului.

asociata de rnulte ori cu inlectii. i~ afja fel inci. Tehnica infa/jatului. Este diferit a in raport cu virsta ~i gradul de dezvoltare a sugarului: tehnica infa~atu]u~ la no~-n~scut.esaturii.a inainte de infa§at.amtni de viata. . La fiecare sohirnbat se Ioloseste lenjerie curata: fiarta.uteee. putind sa fie lnlatura te in mare masura cu pieptanul. Este necesar eaaeeste excretii sa fie astfel interceptate ineit sa nu murdareasca patul sugarului. este necesar ca Ia interval de citeva zile sa se curete eu atentie pielea capului.296. scutece. din cele mai vechi timpuri. rezultat dlll indo!rea pe ?~agonala a l!nUl scutec mare patrat. ptna ctnd acesta devine neted ~l IUCIOS. In tot caz ul. eliminarea urinii fji scaunului se face involuntar. numai cu botosei . nu exista nici un motiv de teama ca soar putea rani creierul in zona respect. . pielea capului se va unge. . . depozitele crust.folosirea de lenjerie spalat. se fo~osese cu pruden\a deoarece impiedica aerisirea pielii d aca sint aplicate III mod defe~tuos.ana sau se perie paru]. marginile sale nu trebuie sa se uneasca pe abdomenul ~ugaruIUl. pentru ca poate duce la leziuni importante !Ii suparatoare ale pielii capului. se sterge apoi excesul de umezeala fji se piapt. A~esea apar abcese in regiunea oecipitala.. cu ca. urechilor ~i unghiilor faeuta.•.• ". Prin schirnbarea corecta a lenjeriei se evit. ~. In prirnele saptamim ?e v~ara suga~ul e~te infasat eu mai multe stratun de seuteee. eu perii fini fji moi. pentru a se indeparta urmele trnnspiratiei fji murd aria dill par. ochilor. .\ J . pentru a se evita racirea. useate fara sa mai fie spalato . cu vaselina salicilica 0. 11uflamaua nu trebuie sa fie mai mare de ~0/4? em. bine Iirnpezit.ama~ll\ei.a.rwara a ~cuteeu~UI mare: Urmeaza scuteeul triunghiular. .t marglIle~ IUl"superlOara sa.. bmein\. 83). In acest scop se utilizeaza.material plastic pus in contact direct cu pielea sugarului .ose_be~te de eea Iolosit."..iva l . se de.' . patrat (din pinzasau finet). I . Rufaria neeesara se preg~ e~ e . In""t " intinde scuteculm. _ obiceiul de a acoperi capul sugarului cu bonete in casa.oase se inmoa ie." . iar in camera temper~tura este peste 22°C. Tehnica infil.a Ia sugarul mai ma:e.a aparitia iritatiilor ~i infectarea pielii. dar nefiarta dup a aceea .) em mal JOs de marglllea superioara a scuteeului mic.Pul descopent. detergeriti . Clnd sugarul este trnbaiat. tI.5-1 % (cu reteta de la medic).mU9amale sau materiale plastice puse intre scutece. 153 . Oricit de mic ~i de rar ar fi psrul sugarului el se perie zilnie cu 0 perie de cap (eel rnai bine cu 0 perie cu coada.a 'Ii sa aiba grija sa schimbe sugarulla timp. .. de jur irnprejuru! corpului sugarului ceea ee duce la impiedicarea aerisirii tegumentelor. sugarul va fi lasat cu mer_nbrele inf~rio.« '-(f-" h~·. care se poate spala U90r). E~ serve~te exelu~lv la protectia cearsaf'ului de pat fji a lmbracamintei marrier (s_orel) clnd Ime sugarul in bra\e. 152 Fig. imbibata cu sapun sau cu m.supra se rmbraca un pantalon cu bot. fie prin infiltrare eu urina . 84 - "'''''W.c~ia liniei (?rientarii) parului. ca urmare a unor asem~nea gre9~lJ. care permit sa pedaleze sau sa se miste in VOle. se treee Ja ultima etapa a igienei corporale zilnice: ingrijirea parului.i~atului tine seama indeosebi de partlCulantaille le~ate de virsta. se pot Iolosi ctteva picaturi de ulei fiert (de rnasline sau de floarea soarelui) cu care se va face 0 frictie usoara inainte de periere. uscata (de preferinta afara). Mama trebuie sa Invete 0 tehnica de Inf asat corect. el se a9aza cu latura mare ~u . se poate unge eu un strat foarte subtire de ulei.infa9area sugarului far a ca regiunea fesiera sa fie curatita in prealabil de resturile de materii recale. Greselile in infa~atul sugarului. . Daca mw}amaua se introduce intre cele dou~ sc. Cl sa s~ ~fle la 0 distanta de eel putin 15 ern.s.ele.folosirea de lenjerie limpezit. La nevoie.a. cu 10-12 ore inainte de baia de seara.pastrarea lenjeriei curate in loeuri neigienice sau in contact eu scuteee murdare. Musamaua de cauciuc sau Ioile de material plastic. fie datorita calit atii \.osei ("salopeta ). La sugar.de pudrele aplicate anterior. rasp'unzind nevoilor eresclnde de mi!jcare"ale sugarului. Cind a inceput sa pedaleze. nasului. Se mal :ecomand~ utilizarea sacilor de dormit."". ci numai pina in regiunea umerilor. tend inta Ia eczeme 9i la formarea de cruste nu trebuie neglijata. PeriatuJ se fae~ cu mi9ca~i bli.nde in ~ire. indiferent de temperatura camerei.rer\"tunghml'" 297. I mbracarea t. ~mbracat cu 0 camalluta cu mineci scurte 91. infa~atul serveste fji la mentinerea temperaturii corporals normale. Fig. Daca exista 0 prcdispozitie de eczema !Ii la forrnarea de cruste (coji). smt urmatoarele : .scutece aspre. Mal tirzlU. In g r i j ire a pie Iii cap u 1 u I. Irnbracat ~i cu toaleta fetei. care duo la imholnavirea lui.arii. fie consecutiv apret.a. eel interior se adapteaza ~~ pantal~na9' iar p~ d~a. capul se va spala eu apa §i sapun. . care se schimba dupa ce au fost mur darite.infasatul cu pre a multe scuteee. pentru a nu se aJung~ la sup:ai~e~lzlre. Musamaua de pat (de sub aleza ~au cearsaf) TIU va Ii allezata pma sub capul copilului. apo~ se'!te~ul mie. 83 - PregiHirea scu tece lor pentru lniasat. ~~ V /. . Partea moale a craniului (fontanela) se va peria ca fji restul ca pului .aI'e goale. Dupa aceast. virful privind in JOs. La sugarul bolnav la care nu este voie sa se faea baie generals. indeosebi Ia aparipia eritemului [esier. in urrna aplicnrii unguentului salicilic.on. calcata fji lncalzit. P' d. spalata eu sapun. " •t t a) Infiisatul sugarului mic (0-3 luni). scu~eeele exterioare se tndeparteaza. din finet sau molt. e~ 0 oompresa urneda. Daca pielea ca pului este prea aspra. In primele sapt.•.a insuficient. . se ane eu aproxirnativ 10 cm mal JOS de margJIl~a supe. iar plicile pielii.folosirea de scuteee imbibate cu urina.1 (fig. Deasupra se a'!aza IntE m~§ama~a.

88). fiind astfel bine Iixata. Musamaua se aduce in acelasi mod spre men (fig. Urmeaza infli~atul propriu-zis. Fig.Tehnlca !nfli$alului sugarului mit'... Intre cele doua margini ale sale trehuie sa ramina un interval de 10-15 em.9.. jar coltul carna~ut. dar nu Urmeaza scutecul mic.. 85). _-. Minecile acesteia se petree prin mlnecile pieptarasului.~lise trec~ partea din dreapta spre sttnga (flg. deoareee duce la supratncalzire ~i iritarea tegumentelor prin mentinerea umezelii. 01 ..eopil'. 86 ~i 87)." .. Pentru Imbracarea cama~u~ei (fig.. . Singurul ei scop este sa protejeze seuteeul mare (din finet) de umezire prea frecventa. 85... 154 '155 . Coltul de jos 11. astfel tnctt regiunea fesiera sa fie cam Ill.ti ~i eama§u~a.ei se introduce sub aceasta margine.1cutecului triunghiular se trage !ntre picioarele s sugarului In sus.Tehnica !nra~atului sugarului rnic. apoi urmeaza Infll.llui 11 trage afara. ~ . Primul gest va fi !mbracarea cama~u~ei. 89).. pentru a nu forma cute. pe abdomen (Iig.87 . 84) sora (sau mama) stringe 0 mineca lntocrnai ea pe un ciorap. L~ ! ~ ~---j . iar margine a superioara a scutecului mare sli fie in dreptul axilelor.Gtnd sugarul trebuie schimbat eomplet se va pregll. 88. apoi se flxeaz~ genunchii sugarului n extensie §i se indoaie marginea inierioara a scutecului cu un lat de palma .# . 8..ica s~utec. Pentru aceasta sugarul este a~ezat pe scutecele pregatite. Peste musarna se trage eamii~uta ~i se netezeste bine.. 86. Nu este perrnis ca musamaua sa infa*oare in lntregime corpul sugarului (sau sa se petreaca). apoi fiji introduce degetul araUitor ~i mijloeiu prin partea de jos a mlnecii ~i prinzt~d pumnul .. avind grija sa fie bine intinse ~i netezite catre spatele copilului. marginea e~ de jos se poate rasfringe putin (pentru a nu se udal. ~cum sa apJ. cele doua laturi se tree partea de jos ram1nlnd libera... iar coltul din stinga spre dreapta (fig..~atul..:l mare: ir:. 90. + I Fig.-. Ciimii9u~a ~i pieptarasul se lncheie prIll legarea ~lreturllor pe umar. apoi coltul din dreapta se trece peste abdomen spre sttnga. mijlocul scutecuJu~ triunghiular. patrat .

pli:nbiiri). ?aciulita. spre regiunea organelor genitale. favorizind aparitia de iritatii 156 La sugarii cu tegumente foarte sensibile. Daca sugarul este scos pe ba!eon sau in gradina sau este dUB la p!lmbar~ cind .at. care absoarbe foarte bme umezeala. consumul de seutece este Insa mult mai mare. mal ales ca unii sugari au emisii de urina ~i fecale chiar in timpul meser. Tehnica de infi. iar umezeala este mentinuta mai put. Sugarii cu diateza exsudativa (cruste galbene pe pielea capului ~i sprincene . 111linile 9i picioarele trebuie bine protejat. Scutecele se inealzesc in prealabiL Daca prematurul este foarte mic (sub 2000 g). . folosindu-se 0 cutie cu cap~cul perforat. iar pentru mama consumul mare de ruf'arie constituie un efort suplimentar inutil.ins peste abdomen spre spate. sugarul este mai Iejer infa~at. pe care s-a depus un strat foarte subtire (vezi ~i punctul 29. Se apreciaza ca un sugar se schimha de 7 -10 ori pe zi.erale se petrec in jurul bratelor §i trunclllulUl. Pent~ aceasta nu exista insa 0 regula frxa. Apoi. De asemenea.' patrat. prinzului. Cu ocazia infa~atului se face pudraJ~l. Aceasta metoda de infar. ea. se impune prot.at este Iolosita mai ales pentru sugarul mic. In aceastii varianta. insa cu 0 mica modificare: in loc sa fie lasate Iihere miiuile. . Dupii baie. scutecul patrat ~i seutecul mare de finet. . ca]Jul.. Clnd lnfaliatul s-a facut corect.i. b) 1nfa~atul prematurului.un scutee in triunghi.ori ai infa~atului slnt la Iel ca la tehnica descrisa mai sus.'i apoi se unge cu ulei. la 298. Nu mai este necesara legarea cu cordon sau hrtu ("ca sa aiba picioarele drepte"). care se pune deasupra (cu acesta se invelesc mernhrele superioare !Ii capul copilului}. S chi mba rca r u far i e i ~ a s cut e eel 0 r se face dupa i baia de curatenie si.ateste aceeasi ca Ia nou-nascut. se I?oate desc?i. iar ]Judra poate fi aSpIrata In caJle respnatOl'll ale copllulUl. pentru a asigura libertatea miscarilor sugarului in sffrsit se trece iii partea din stinga spre dreapta 9i cit mai mult (fig. Sugarul se infa~a numai cu scutecul triunghiular. In Ielul acesta. avind in vedere tendinta mai mare la rcgurgitatii. Sint absorhante..in pe cOJ'p. se pot fixa de-a lungul corpului. dupa Intrebuintare se arunca. Una dintre acestea est. . La mictiunile mai reduse cantitativ ~i indeosebi daca sugaru1 doarme.~ E). La fiecare schimbat . In caz de eritem Iesier sau infectii cutanate stnt strict contraindicapi. Capul ramine descoperit cit timp sugarul este tinut in casa sau clad afara temperatura este peste 22° C. 299. La plici.. peste cearsaful saltelei sise acopera cu un scutec ohisnuit. "manUl. mama se va ingnJI ca la glt. Scutecele murdare cu urina sau cu Iecale se pastreaza in galeti separate..un scutec patrat de finet. atune. . sugarul mic se infa9a dupa metoda al'atata mai sus. vtrf'ul care se ana pe abdomen se Indeparteaza din regiunea ombilicala.e urrnatoarea : scutecul triunghiular se Indoaie !r:ca 0 data rezultind un triunghi cu 4 straturi de pinza.. Cutia plina cu pudr~ nu_ este o)ucarie I?entr~.garii . Pentru aeeasta se confectioneaza "ciieiulita". Pentru aceasta s-au recomandat variante ale tehnicii de mai sus. sugarul trebuie insa schimbat imediat. 91). in general. Dupa ernisia de scaun ..regmvnll van~genitale iii a plicilor. deoarece tegumentele lor sint mai sensibile la urnezeala ~i agentii iritanti. Ceilalti pot fi schimhati ?upa alimentatie.Pan~al~?a~ din material preferinta inainte de alimentatie.ai in ocazii speci~le (voiaj. schimbarea se face de Fig. La nou-nascutul cu plaga ombilicalii neaituiecaiii. la man~ete sau la 157 1'e: . 9£ . cu eritem.. Unii sugar! urmeaza de 10-20 de Or! pe zi dar aceasta nu inseamna ea t. Sealeeele din celofibra slnt foarte practice. indoindu-se in jos. schimharea este obligatorie. asezat in colt. latura vizibila a scutecumare se gasefjte la spatele sugarului.rebuie schimbati de fiecare data.ul la termen cu deosebire ca unghi~ll superior rasfrtnt al scut. Se VOl' folo~i nUI}. I ill bra car e a s u gar u lui pen t r u p I ~ mba r e. moi !)i u90r de folosit. . Virful triunghiului se trece Intre picioare pe abdomen. pentru a p as !C.de.i. ea sohimbarile mai frecvente f'avorizeaz a pierderile de ciildurji. toata urina este absorbita la emisie. mClOdata pamatufu!. determmmd moertaa acestuia prin asfixie! 300. se evita manipularile dupa administrarea . pielea se spala cu apa calduta !.virtu I picioarelor. [esier !ji. Cum se procedeaza daca sugarul este gasit murdar la ora alimentatiei P La sugarii mici. de plnza .e" dm vata.e. ~1ultl sugal'! nu suporta lina pe piele. pudra se aplica cu ajutorul unUl colt de scutec uscat. Folosirea acelor obisnuite (cu gamalie) este in terxisa . in cursulzile!. deoarece eeonomisesc rufaria 9i scutesc pe mama de efortul de a spala at. cu ajutorul scutecului mare de Iinet. . P u d raj u I. . dimensiunile lui sint suficiente pentru nou-nascut.!ri.ecului de finet pus in colt se aplica pe caput sugaru~Ul ~a 0 hasmaluta. nu trebuie uit.. iar regiunea ombilicala este pretejata. 1'0iieata la cut..la plClii 9i reglarea temperaturii. de aceea. in familie iii in anotimpul rece. sugarul va fi spalat eu un colt de scutec umezit.itea scutece.un alt scutec de finet. apoi meat prin tamponare.i" 9i "clZmuhi. Schimbatul sugarnlui su. Unul dintre col~urile Iaterale est e treeut peste plica inghinals de aceeasi parte ptna sub coapsa de partea opusa. Timpii urm at. se renutuii la musama.ceas~a. mai ales daca nu este prea cald in camera. Sugarul se poate introduce apoi intr-un sac de dormit care se leaga la umeri. ~i eritem fesier.. La emisiile 'mai mari de urinii. pentru ca sa n~ se ~a. Dupa scaun. ptna la spalare iii fierbere.. Peste acest scutec se intinde pie ptarasul 9i se fixeaza in modul descris Ia camaliu1a. Se pregiitesc urmiuoarele seatece: . in prezent au aparut ace de giguranta speciale pentru inl'a9atu1 sugarilor. aceasta se amina ptna la trezirea lui.. deoarece impiedlCa resplra\. Musarnaua se pune. mea este rece. Cel de al doilea colt lateral se infaiioarii bine Int. i se pune 0 jacheta de lina !)i 0.ectia pansamentului ombilical. clnd s~gar:ul s-~ murdarit.ele pielii) VOl' fi schimbati mai des.un scutec subtire. eve~tual. iar colturile Iat.copll. -. _ Chilofii din material plastic VOl' fi evitati pe cit posibil.bolnari.

S C 0 ate rea a far a I a a e r ~ i S 0 are. Va fi inveJit cu 0 cuvertura calduroasii ~e hna sau 0 plapuma de puf. 301. prinzuriJe fiind solicit. In principiu. dar in cantitate mult mai mica. daca el nu beneficiaza de aer curat ~i de raze de soare.~ In timpul verii se urm areste daca se congestlOneaza la fata. Bineinieles.ura groasa de lina. In timpul iernii. de-a lungul mem~re . insorite.e rezistent la inlectii. Sugarul sanatos. Cu prudent a 9i numai cu recom.de~arece nn ne putem da searna daca il . Razele ultraviolete nu trec prin stic'a ferestrei.2 . respectiv Ia vtrst. lina sa nu vina in contact direct cu pie lea. avirid grija sa nu pro~u~ii arsuri ~Ie pie Iii s~garului prin ~curgerea ape I Incmse sau prin plasarea reClplentelor direct pe pleJea sugaruJm. nou-nascutul Ia termen sanatos.~J cu CIt diferent a dintre tern perature din camera ~i cea de afarli este mal mare. bme in~. Vara. in care e1 poate sa dea in VOle din picioare §i din miini. doua sticle cu apa caJda. 158 b) Seoaterea afllrll Be va face progresiv. EugaruI poate sta ~i l.risite ~iIsau cu cei imbra~avi prea ~ros (. pe .rul este sco~ afara va fl urmarit eu atentie: d aca plinge. iar pe cap i se va pune :. Cind este deosebit de frig.a de 4-5 .d~ca sugaru~ devine palid sau :inat. .Fava trebme s.a. Mama este inea lauza §i nu este bine sa faca eforturi pentru a plimba nou-ns.deoa: rece frlneaza procesuJ de c11lire~i stinjene~te reSpl~a\'I?-.amini de viata. fiinta umana are nevoie de conditii con stante de mediu.de. contribuie \. apoi marite foart~ Ineet 9i numai pe timp favorabil. maninca mai bine. dar §i pentru miscarea aerului (nu vintul). iar membr~Je inferioare rarntri cal?e.ate la ore n8regulate. dar ~int vioi. . este vioi. cu case subtiri.latoar? tll1!P de 6-7 zile va Ii tinut in cosuletul pla~at in aproplerea feres. Puii de animale t. iar :fllclOarel~se J:ac:sc (duca ~Hsul ~J mllm~e sint re:l nu tnseamna ca I-a fost Irig). Sugarul care beneficiaza de aer curat (plimbare zilnica.a sau 0 ~apca de culoare deschisa ~i de dimensiuni adecvate sugarului. daea transpira 9i daca se usuca buzeJe.1'8mea se inealze~te. sub lIlfjuen~a aerulUl rece §i proaspat.· Jipsa un_?i sac. invers. neinfofolit.o. accsti Bu. este schimbat 9i imbaiat.scutul. va Ii mal bme acoperrt SHU va fl readus III casa. scoatere a la aer se vva fac~ cu rnai multa prudent. v v " .unci c1nd ajung afara devin palizi . sa pe. mi9carile de aer 9i. dar de doua ori pe zi. . este alimentat la sin.. Sugarul va fi apoi lnvelit cu 0 paturicli de !ina sau 0 pilotli. de praI.gariv ~or fi dusi afara cu atentie. previne aparitia rahitismu'ui). tinut in eamerev constant mode~at inciHzit.peste boneta ?ev bumbac o caciulita de Jina.masura c~ .e (18-20 C) poate cu timpul sa fie 'l-inut afara pe ~er (plna ~a-5 C) timp de 2-2 1/2 ore. $i totusi sint familii care in cursul iernii nu-si due copihu afara saptamini ~i chiar luni de zile.mai mari difk culta\i 1n scoaterea afara se Intlrnpina cu sugarul care este vJl1ut in camel'e supratnealzite (peste 24° C) ~i neae. a) Nou-nascutul poate Ii dus afara? In primeIe patru sapt.andarea medicului se vor scoate afara 9i sugarii convalescenti sau holnavi.nivelul IiInurului de la caciuli\>li. iar sugarul a ineeput. un sfert de ora. ~a bin~ inveli~. se ofileste ca 0 fIoare. In 3-4 ziJe se va ajunge la un sfert de ora. trepidatiile ~i legsnatul caruciorului. iar i'ereastra deschisa nu mlocuieste in intregime 0 plimbare in aer libel'. in timpul iernii VOl' fi sco\. somn pe 0 veranda etc.. in plina iama. sugarul nu va fi tmbracat cu obiecte de !ina. fara tulburarea somnului 9i fara schimbarea mediului sau a persoanei care il ingrije!jte. Pentru 0 dezvoltare norrnala a copilului de orice vtrsta aerul 9i soarele au 0 import. tn schimb.i la 8-10 saptamlni.eala. Abia dupa acee a. pina la git. in uneJe zile enlcluI'oase din jOl'lla 91 prllnavara. tar !n~r-o etapa urt. In caz de gel' mare va fi scos pe penoade mal Ecurte.. .a.saptaml~l va II dUB afar_a 5 minute Ia inceput. va fi tinut numai 'la umbra. Ceva asemanator se Inttmpla 9i cu sugarii la care nu se asigura aer. lumina §i scare. in timpul verii.i Ia calmarea sugarului). eu flanele ~l infa~uratl in e piitura. Degeaba este ingrijit bine. Corect imbracat ~l b1l1e II1veht. Copilul este dus afara nu numai pentru soare. Toamna. .' . .e~te frlg sau eald. in dreptu~ ferestrei deschise citveva mlI~ute. In t!mpul Ie:'Illl:. E:tista sugari care at.inut.anta deosebita. la timp.relv d~s~ll!Se t:mp de 1 {2 ora. Asadar. iar in cprsul iernii la 4(6) saptamlni.i afara vara dupa ce au impJinit 4 saptamini de viata §i au greutatea peste 2500 g. 0 piiJariu\. piperniciti. Oricine a lngrijit plante sau animals stie ca acestea se ofilese ~i nu se dezvolta fara aer ~i raze de soare. se lmbolnaveste mai greu ~i se vindeca mai usor.te t1?ut mal mult Ia gel'. cap. Sugarul va fi 1mbl acat cu doua jachete de lina ~i cu manUl~i pe care sa nn Ie poata scoate. Nu sLntem de acord ca sa fie legat l?est~ gura ~L pest~ na!. Un organism calit se adapteaza mai u~or la schimharile de temperatura: nu are guturai. radiatiiJe ultraviolete exeita 91 suprasolicitii nou-nascutul.1nfofo1i\>i") u bonete pc. FIorile tinute in camere intuneeate §i neaerisite slnt galbene. ti place baia ~i se poate face dU9 de timpuriu. cu temperatura de 20°-22°C. daca in casa este zapu\.) doarme mult 9i lini9tit. daea devIl!e palid SHU se inv~nete~te. nu se mvineteste ~i nu tremura c1nd este schimbat intr-o camera mai racoroasa . poate fi scos afara dupa primele doua saptamini de viala. Ireamatul frunzelor arborilor de pe aIeele unde este plimbat f)i variatiile de temperatura (care pe Hnga actiune de calire. i~ sch1m~ Sl~t eal. sa-si agite miinile ~i/sau sa se Intoarcs. sugaru! adoarme repede. daca temperatura esle ueste 22° C.i numai In grajd ram in mid. cu hratele legate sub p~tUl:il:. La lnceput. In zilele calde. ~I in sfirs\lt 1. cea mai importanta actiune 0 au razele ultraviolete care Iavorizeaza sinteza vitaminei D (care se stie. jar afara Ia umbra este mai placut. In primele Iuni de viatii sugarul poate fi dus afara daea in camera este mai racoare dedt afara sau. pe parte. se vor pIasa In carucior.ore rnaximum. create bine. e) Din oetombrie pina in aprllle expuneren Ia a~r se va fa~e treptat. c~ jachete groase. capul sugarului trebuie protejat de actiunea directs a razelor soarelui sau de vint cu () bonet. Variatiile de temperatura. . en stare generals buna. ell prudenta. Cl~d adoa~'me va h ohserv~t cu p~ten\~e. apoi 1/2 ora. eu parul zhurlit 9i friabil. vestede ~i plaplnde.Dullile~i Ie inJocmm eu un Jerseu 0 §: 1 In 0 !l f! 159 . acesta va pus mtr-~n sac'matlasat sau dintr-o tesatura de lina.r mferJOare. de frica sa nu "raeeasea". seoatem saeul 9i rnii. va fi plimbat in loeuri ferite de vint. . in afara tmbracamintii sugarului. e~ o pat. Razele scarelui patrund ~i in camera. sugarul va fi tinut. In mornentul cln? sugu. Un copil tinut la aer curat est. Prematurii VOl'fi sco\.Jaleze. iar vara.a ram!n~ descoperita. Cele . expunerea la aer va fi oprita. Razele soarelui au 0 mare important a in cresterea organismu'ui copilului.. cu cit sugarii smt mal mici .ms~Ja~ll. pe perioade foarte scurte la mceput. Acesta are nevoie in pl'imul rind de lini9te 9i de alimentatie la cel'ere.a soar~ deoare~e raz?le solare nu sint aUt de 'puternice indt sa prOYOflCe .:rub~te. dad afara este prea frIg ~l sugarl~l eS.

temperatura aerului poate atinge repede valori foarte inalte (pericol de supratncalzire).Iarna. dar mai precoce §i progreseJe pot fi mult mai rapide. de aceea se I'a prefera scoaterea arara a sugarului dimineaia $[ inainie de masa de prinz. daca afara este foarte cald. PI' i m u 1 e x am e n ill e die a 1. I~ munte. ferit de otni. pentru a preveni arsur ile fetei ~i/sau suprafncalzirea (soc caloric. Cind afara este prea cald."plimbarea" eu eiirueiorulla distante mario Astfel de plimbiiri pe teren u$rJr accidental.a. sugarul nu va fi prea infofolit Iii nici strins infa~at. deshidratare scuta).. in. se va pune pe capul sugaruJui 0 sapea sau 0 palariuta de culoare deschisa ~i cu boruri mari. in biletul de ex tern are a1 mamei ~i in 161 11 Mama ~i copilul .ale . de preferat dirnineata intre oreJe 7 ~i 10..ului usor de primavara sau toarnna sugarul se simte bine. sumar tmbracat IIii se va da sa bea ceaiuri sau sucuri de fruete. sugarul va fi scos numai pe raco are. La sugarul mai mare 8e scoate cama§uta. apoi. Trebuie insa subliniat ca 9i Ia aceste interdictii sint necesare unele corectari: 160 . Ideal ar fi ca din primavarii pinii in toamnii. Dimineaia aerul este mai curat. ajungind sa stea gol la aero Impotriva intepaturilor de insecte (tintari. viespe. nu este necesarii . chiar daca este frig ~i sugarul este sanatos 9i chisnuit cu frigul poate fi scos afara. Vara se preferii un loc umbrit. paianjeni) se poate pune 0 bucata de tifon pe c09ul. Din lunile mai-iunie pina prin septembrie. e) Pe ee vreme poate fi seos un sugar mie afara? In general sugarii mici nu VOl' fi sco9i afara daca este pre a frig (sub minus 4 -6°C). va fi iinu: intr-un cO$ule( a$e~at pe 0 bancii in gradina. la nevoie se destinde coviltirul caruciorului. dacii timpul este [rurnos. sugaruI nu va fi tinut in carnere lntunecoase . exac\. Pina la 3 luni sugaru] nu va fl dezbracat complet gol. cu prilejul primei vizite medicale (care este bine sa se faca in comun de caire medic ~i sora de ocrotire) parin~ii au pe buze ca prima Int1'eba1'8. Cum aJunge medicul la eoncluzia ca nou-nascutul este intr-adevar normal 9i siinatos? Examenul medical a] unui nou-nascut incepe eu 0 convorbire care are ea sll~iecle evoJutia sareinii ~i desfil~urarea na~terii aetuale . La ses $i deal se va scoate du pii prima masii (7. apoi pantalona!)ii scurti (chilotii).ate. pentru a se putea misca. rabdf'ltori .terllor anterlOare.jrat into]'ogato]'iu. cit este linut afara. in zilele eu creme [aoorobilii. sugarul va fi ~inut 30 minute in a doua zi. griidinii sau linga bloc sini sptuii oerzi. fara umbra. istoria sarciniJor ~i na. urmind ea numai baia sa se [acii in camera. Caruciorul serveste at unci rind sugarul este dus intr-un pare.Daca este 0 ploaie linistit. 1 Toate aeeste date sint de obicei consemnaLe fi~a de leg<'ltllrii a nou-nascutului. sa doartrui.a. nu prea deasa. se scot ~i 90setele pentru ca tot piciorul sa fie gol. iar in localiuuile in~u~tri. se scade durata sederii afara. numai pentru picioare. In care parin\ii trehuie Sll fie sinccri. iar daca afara este cald (peste 160 C) se reriuntli attt Ja jerseul de linli. Va fi seas afaTa in a~ea parte a zilei cind iemperatura de afara nu difera prea muli de cea a camerei. I arna va fi seos in jurul prinzului. Dacii familia are 0 locuiruii cu. racoros. expunerea la aer se va face asa cum s-a mai spus. Daca temperatura exterioara este peste 27° C Ia umbra. La adierea vint. sugarul nu este scos din casa. . Miinile vor fi Iasate libere. ' starea de sanatate a pflrin\iJor si eventual a rudeJor apropiate. apol ciorapii-pantaloni se inlocuiesc cu pantalona9i scurti (sau chiloti) ~i bot0gei. in tim pul caniculei oa fi iinut afara numai dimineaia $i seara. albine. Este un 'adev. iar sugarul ramine imbrlicat numai cu chiloii. ceata dens a. patul sau caruciol'ul sugarului.a sugarul sanatos va fi scos la aero Numai daca ceat. cu minecuta scurta). la vint puternic (vijelie). chiar 9i pe 0 astfel de vreme ceioasa ~i/sau lnnoeat.I~l~i piuin poliuu. este bine sa se controleze cu exactitate temperatura aerului. daca este cald §i frumos. fara vint ~i cea~a. Sugarul va fi imbracat in costuma9 . iar in timpul verii . Cind soarele bate din plin pe un baleen protejat de un aooperis 9i de perdele sau pe 0 veranda cu geamuri.In lunile de t. ploaie torentiala. La venirea din materni1. iar primiioara $i toamna .in zilele sau orele de canicula.rintilor. sa miinince. in miezul oerii dimineata ~'i p~ i:~serate. Pentru a se obisnui mai usor cu lumina 9i soarele. 1-2 ore In a treia. ce s·a Intlmplat Cll nou· nasGutul dUPEl na~tere'. de altitudine. De aceea. . sugarul va fi tinut lntr-o camera racoroasa. sugarul poate fi scos afara. mU9te.i convin~i crl mul\irnea de intrebCu'i ce se pun es(e in interesul sanatatii copiJului lor (ve?. tar iarna .30 $[ 9. Se va avea grija ca lumina prea puternica sau razele soarelui sa nu-i vina direct in ochi. se lasa bratele descoperite (prin suflecarea minecilor sau folosind ciima9uye 9i/sau jachetele.: este sanatos copilnl nostru? La marea majoritate raspunsul este da. Pe masura ce se incalze9te afara.i punctul 231). Sa nu se uite ca ambele metade Impiedica circuIatia.a este prea densa este interzisa plimbarea. d) Primavara ~i yarn. mai ales daca a nins recent sau este un ger uscat. aerului. daca slnt posibilitati. alia ca se va recurge la as'tfel de mijloace numai daca intr-adeviiI' exista pericolul ca sugarul sa fie intepat de inSBcte. nu este permisa expunerea directs la scare. .30-11). cit 9i afara.30-12).toaui ziua. iar seara Intre ore le 17 ~i 20.oamna 9i tndeosebi de iarria se lntfmpla ca sapt. iar pe litoralui Miirii Negre intre 7. eu un carucior eu coviltir. iar la ferestre se plaseaza site. Cu cit se inainieazii spre toa!nna. cit ~i la sacul de picioare. dar insorit. tot intervalul dintre doua mese in a patra zi ~i. sa fie sc~!imbat afara. Cind se face ohisnuirea cu aerul. Dupa 2-3 saptamini de viata sugarul va fi tinut afara.amtni intregi sa fie ceava sau nor. AUt in casa. Apoi se scoate caciula mentintnd nurnai 0 honeta. ci din spate spre fata.i in raspunsuri. poate ramine afara de dirnineata pin a seara.de Unli ~icu un sac m ai subtire. in primele eapuimini de via/a. prin locuri umbrite $1 cu raria/if de decor se recomandiinumai in r&zul sugarilor agitati $i/sau eu tulburari de sontn. cu perdelele sau jaluzelele trase. 0 cama9uta cu mineci scurte 9i daca so~rele este prea puternic .La schimbarea vrernii. ajungind ea tn octombrie aceasta sa [ie de 3-5 ore. t) Orerul scoaterii la aer a sugarului este in [unciie de anotimp.model salopeta .30 dimineaia. Daca nu este agitat ~i nu se observa nici un semn alarmant in stare a lui generala. Daca este plimbat cu caruciorul prin locuri expuse direct la soare . ramlntnd cu 0 jachetica obisnuita §i cu ciorapi-pantaloni sau pantaloni-salopet. este vint puternic.unul mai adiipostit. 15 minute. sugarul sa fie tinut la aer toaui ziua. pe teras a sau in balcon. . Criterii ~i observarii nou-nascutulul dupa care se stabile~te starea de sanatate a 302. jurul prinzului (10.eu 0 palariu1a pe cap. din prima zi. eu mai piuin praf. de climii $i de timpul liber al pa.cu cama9uta. in continuare.

Intre timp. Iata . de tradiiie san de me}'lc$ugarism ineust. Cind se pipilie sau se apuca intre degete pielea impl'cuna cll\. daca este agit at .i inzestrarea sugal'ului.at. Este normal eopilul? Aceasta este lntrebal'pa pe care a pus-o mama inca din maternitate. a d icii la 0 luna sugarul cintaref}te 3600-4000 g. cste mai at cnt a decit.e trnpaturit in doua sau in pa~ru.ea nou-nascut.b).. in prima luna cre~terf'a esle de 500---5~)Og.c. se faca in zina sos/rii de Ia.r-o zona Iuminoasti. o~ * Dacli existli cinla. Pielca 301.e multe luCl'uri despre nou-nascut. sanit ar a ~i de pl'eg~t!l'e pe!ltru rolul de.a de musa mn sau de rnaterial plastic.ii individualo. Dcoarcce majoritatea nou-ruiscutilnr scad in gl'C'ulale. Pe puturile scunde ale adultilor. grellehle de plasare a mobilierului in vederea instalarii. tululiii sa. Un hun observator sesizeaza foarte multe elerncnte de diagnostic Inainte de a fi dezbracat. doar privindu-l de la "picioarele patului": fa\a. In cadrul unci convorbiri Iacute pe mdelete. no~~n(!scutul.at. Acoasta insca mna ea. In timpul cit a discutat cu mama. se face totul pentru ca el sa n~ iipe. Dupii rccuperar-ea scaderii fiziologice in gl'eutate. persoane et. ma mei . nostirue eel mai fin :. Pentl'U stabilirea starii de sanatate trebuie observate 9i urmarite in desfa§U!'area lor caracteristicile fiziee 9i fiziologice. infiiflaL et.are inca. Indiferent de asigurarile date de obstetricianul ~i de pediatrul din spital. subpondera1 sau bolnav.deauna la aceea~i ora ~i cu acela9i clntar. fji variat.se fac intr-un mod comod pentru mama 91 medic. in marea ei dragost. elastic. Pie lea nou-n5. 162 303. gra dului de instructie.!. un scrinz sau omasa de infa9at. e~arnenul Este neooie ca. nou-nascutul m:lsoura 50-52 em.a.i spatelui. pe nt ru a face 91 e a Intocrnai. apa!' reaC\ii t recrit. Est. pozivia in care doarme. VOl' alege unde sa se plaseze aceasta mas a (in apropierea pat. cit 9i de scadf'l'ca fiziologicrr in greutate.incalzesc mm:LI~. Din motive di dact icc. la care participa Loata lumea sttnd pe scaun. Medicul sau sora de oerotire. 'gradul de educa1. organizarca ingrijirilor (dot.ot. d~c. metodic. Inaint.pro'[undate. filcut tot.organeie aodominale nu au revenit com~let . Cifrele cons/alate la fiecare cintdrire se notcazd fntr-lw camet (caiet) intocmit de lIIamc'i dupa. Masa de Infa9at se acopera cu 0 pat. pe 0 masa. pi t. manevrele mai brutale (ausculta\ia regiun.) sau anormale (in\epenire invinetire. in manuaJe rst e scris err nou-riascut. cu gest. pozitia In care sta In pat.esuh~l grasos de sub piele. cu calm deplin.faU:i1!e.ln\eles eil progrf'sul ponderal depinde atit de greutatea de In nast.r in casa. manifcstari anormale).e . Micile neregularitaii se eompenseaza de 1a sine. in mod normal.i Totul se desfalloara fara graba. unele manevre in cadI'ul investigatiilor neurologice 9i examenul gurll) se fae la urma.de a ~e 0?zb~a:a. e:ris(cl uncor! clt'fercnlc I:mportante intre eintare. baie . absolut necesar cclei mai [ircsti misiuni ale unci cxistenic umanc : cresterca ~'i educatia urmasilor. toate gesturile medicului sau sorei de ocrotire. Mama v~ fi atent. in aceastd coocii de progrcs.ie. marna a rr: prilcjul sa-l unrull'easca in toat.t:~je in grf'ulate. spala pe miini. Cind orice Unlir arc atitea cunostinic din toaie domeniile.oare ale nou-nascutulul 9i sugarului. Bim. topografia Iocuintei .a lul zreut. modul cum respira. ell circa 5-10% din greulalea iniiiala.crca yi dezooltorca nou-tiascutulu. Se st. in prirnele zile dupa Ilflfitere.) VOl' fi adapt.ului variaza mult de la zi la ({Ita.or r-arnine mama. sint necesare cintariri mai frecvente. Crcst. necesara pentru lngriFrea sngarulni pe uti pat scun~. vigoarea tipatului.a.ul care urmeaza sa fie examinat (daca doarme.a la.i. o. Acum in familie medicul si parintii (indeosebi mama) au condltll optIme pentru a observa t. Relatarile mamei sint elf'mente ce ajuta pe medic sa-~i fOl'meze 0 prima opinie despre starea de sanatate a nou-nascutului.ura obisnuita. ce revlI1c l'epede la starea iniiial<1.: mai ar~ inci'i scurgeri de singe etc" toate acestea sint intretttuue de pozuia aplecata. inainte de a (. privind atributiiie lor de piirirui.e sufieient un :<ingur control pc s{ipH\lninfj. ati: medical crt si mama se ~i i?gl'ijir~le sugarului. In pract. cu manevre simple si corect. fie inarmaii C. este adevarat) ce pot fl utlhzate pentI'\! cunoa~terea generala a sugarului ~i pentru depistarea unoI' manifesUiri anormale. C r e ~ t ere 3 in g r e II t 3 t e. care. ingrijirZ:Ze se [ac incomod si obosit~r pentni mamii. credem cii se ponte pretirule ca p-iriniii sli detl:n(l un bagaj de noiiuni de un nioel mai inolt.e pentru copll. Oscila\iile in grl'lltnlc pot declam)a probleme nejustificate in familiiJe anxioase.ie ca la na9tere greutatea medic a unui nou-nascut este de :3000-:3 500 g. 3) Cresterea zllnlca este neregulata. Este ceca co medicii nurnesc "turgor" (vezi punctul 20. Exista ln85..c.U cutemeinice. nivelul de civilizatie §1 igrena al Iamilici . esle bine ea prima cintarire sli.a de curenti).a. Ordinea examenului nou-nascutului nu este aceealli ca la adult· nou-naseutul este lasat cit mai mult nemi¥cat. 11* . v<'irsaturi ctc. deasupra careia se intinde 0 bucat. iar peste acestea un cearsaf mar. b) Cit de <les se einHire~te1 }\ou-nascutul nu trebuie cintarit zilnic. orar. rtamlnind Lot t impul Cl1 rl. se inchid [erestrele. matcrnitatc. c) La na9tere.e rareori intilnit: de aceea. Greut. un birou. cind instruirea deLbazli in lara noastrii durcazii 10 ani :lc 'I'~olari:are.are. mamrle 9i surorilo dcocrotirc IIU S8 VOl' alarrna daca sporul ponderal al sugarului nu alinge 750 g in prima IUf]El de viat.uri Slgure. Un observator experimentat poate sa-fji dea seama de foal't. Cresterea unui copil nn mai consiiiuic 0 problenui de instinct. ex!sta al'lnonie si intelegel'e. cci mni multi nou-nasc uti erose cu cite 25-30 g pe zi.ate particularit. rnedicul a fost atent la nou-nascut.ica de t.ului sugarului lnt.scutului este eatifelnta si elastica.e situ atiile nor-male (n limcnt. medicul sesizeaza: starr-a p~ihi~a a.la IO~lll dlTlalTlt~ ~e na*tere. lmprcuna eu familia. In paginile care urm~aza. familia ramine multa vreme cu aceasta intrebare obsesiva exprimata fata de OJ'ice medic ce examineaza copilulln cadl'ul fam~li~i. indicallile mcdicului.ere.atilor Iarniliei. orioi ne 11\ loate manifestiiril« acestuis .oat« zilcle acest salt poridera l r-st. nou-nascutul.c. conditiilor materiale ale locuintei. astf«l tncit sa acopere toata supraf'ata mescr.'i c~moa~te n~ul venit. . A~a cum s-a mai sl~us. in prima luna el crc9te eu 2-4 cm. ~~ va da 0 serie de notiuni (une Ie mai complicate.a din t. avem 0 senzaiie placuta de iPSllt in stare de tensiullc. A precierile medicului iii sorei de ocrotire despre sanatatea dou-nascutului.a t ie . in . Cr('~terea de :30 g/zi rrpl'8zinta numai o medie calculat. Daca rstr vorba de un nou-naseut prematul'. pentru ca.rcbuie sa recupereze aceasta pierderc. aproape de 0 sursa de caldur-a si Iipsit.1 prctios obsorvat. dureri de spate. wr mama $~ examinatorul ~$Z spala $L. lnainie de a se incepe examenul propriu-zis. somn. parir:\i. marnei si sugarului etc.).. care pot surpri ndc 0 rnn mii ncinitiat«. mai lnalta 9i cu 0 suprafata corespunzatoare pentru agezarea sugarului 9i a obiectelor necesare pentru Ingrijirea lui. tndoit.ii cresc cu 750 g in prima luna. Uneori. Li'i~za .ilor din mai multo zile.

ln general.e yorba de 0 inf'ectie int. se datoreste acumularii de transpirat.Folosirea. se intilnesc relativ frecvent. medical prompt. mai ales pe Ill. este Crustele seboreice se localizeaza mai ales in regiunea parietalelor ~i a fontaneleimari. sp alarea scutecelor 9i/8au "limpezirea" insuf'icienta dupa . f)derent.a (cu microbi sau ciuperci microscopiee). . fiind "incidentul" pe departe eel mai frecvent ~i mai suparator III prirnele sapt.a. si tr~tamen.neaya (9!. poate . . mai m~oara a a9a-nurnitei dermatite seboreiee. care necesit.ie. Medicul pediatru va indica. La eei la care nasterea a fost dilicila (prelunglta. producerea de seuame si Inro'sir~a pielii. mane vre ohsteuicale speciale. c) Culoarea giilbuie a tegumentelar diu prirnele zile de vwta este exprcsla icterului fiziologic (vezi punctele 220. ceafa.uata dupa tip~te.1)(. eit. Ro~eata este limitata citeodat. cuicle pi~lii.e mal multavreme. nu 8int produse de 0 !ipsa de curatenie. de chi loti Gin cauciuc sau din plastic. e) Petele rosii sub forma de "fraga rosie de padure".lel abcese sau dual' Iuruncule .a. _nasuh?J sau pe frunte se Ijterg aparent.o zona oal:ecare a pieli~. La prematuri po~te fi m~i pro~untata 9i.e fji coapselor de mai multe ori pe zi. apliearea de 'forceps) se pot constataleziu. la a pasare J.' . .\.ni superf'icia!e alec piclii (ro~eata. dispare in citeva luni. In limbaj medical poarta denumirea de "seboreea capului" sau "cruste seboreice". iar pielea poate f i zlnruta. . ci nurnai ca piclca lui are nevoie de 0 atentie deoscbit. Iie pentru c. cind se congestJOneaza.ului) dispare ?upa jJrimele zile de via\a.eodata chiar zemuinda. 1n timpul somnult:l. 0 pomada izolanta care sa protejeze pielea sugarului.e de obicei mai palid decit in stare de veghe. .e a tree 111 cit. Daca eritemul persista sau se agraveaz a.eapJlare sanguine. m ai ales de pe ab.cell. uneori u1'it mirositor.1dorJ'p~ll'e ~1 felJ(~menul se aceentueaza.e usor la oxcit.a) La nou-nascutii prematuri..sa se fiarba ~i sa se limpezeasca bine lenjeria sugarului. dar acest. 'g) Eritemul toxic (vezi punetul 223). ia1a.uri : eel mai bun remediu penira prevenirea fji tr atameniul eritemului [esier este sa se lase descoperite.nu se face corect toaleta pielii. rau suport.nst!l n:ac\Je cutanats exagerata se datoreste probabil unor deficients a ret£laru eirculativi sanguine.'arrnne urrna dq~. S-ar putea sa recomande 9i un medicament care sa fie d at pe gura pentru a corecta tendinta Ia scaune acide.e cealalt. la prematur. turgorul este mult • y y i) Eritemul [esier ("opareala" sau iriuuia ).sa nu se Ioloseasca medicamente pentru tratamentul local ~i general decit la sfa tul medicului .a. vineteala.. utilizarea de dctergenti prea energici Ill. dirnensiuni una sau multiple. POal·ta numele de hemangioame.i recidivant se nplica eu 10-12 ore inainte de baie 0 vaselina simpla sau unguent salicilic 0.esutul de sub piele ostc moale. zone ~le corp ului (pe fese in caz de prezentatie pelviana).~ % 'Ii se spala ineetif!or 9i meticulos cu mina de 165 nilor ~i picioarelor)."-:Ile uncle probl:rne 11: CC"'f)ce priveste sanatatea copilului. nou-nc:sc:utul «st. pleoapele superioal'e.domen. dlspar Ln an e Numai in mod exceptional cele care sini la niwlul_ . accent.estinala sau cutanat.ul are 0 "iritatie la fundulet".a la regiunca ana la. inoretit. AsHel de coji (in strat subtire.are ~u suf'erit III . Depozitele pot fi aUt de masive.Scaune acide 9i dese. Este l. h) Sudamina sau "r0geata de caldul'~" f)pal~e m. cu urrnatoarela sf'a t. diminuat sau dispare cu totul. sub forma unoI' miCl fJdlcatun r?9Jl eu ':ll'f\11 <3. dispare dupa-amiaza).ii t:'eb~ie sa.ii..ine sa nu fie trai~ia_ A~lic:atia de creme agraveaza acumularea de sudonre m canalele ~\. f) Pe frunte. de . organelor genita. Aceasta ro~eata este prcdusa de cele mai multe ori de cauze locale: .ata. poai~ sugera In mod greflit.a "persista" astf'el citeva secunde (dispare lent) in caz de dcshidra tare. iritata. Data se excita cu degetele examinatorului. in contact eu aerul. la sugarii cu diaree grava. A?(·. daca se apuca 0 cuta ("plica") de piele. Aceasta este o stare partieulara a pie!ii ce se manifesta Indeosebi in primele saptamini de yiata si consta in secretia excesiva de substante grase. Pe pielea capului ~i (rar) pe sprincene se formeaza adesea eruste (eoji). fie p rin folosirea de lenjerie murdara. minuita foarte blind 9i foarte delic:at.1l1 afectat deClt par1l1yll! y d) Culoarea albiistruie {cianoza ] a [etei si uneori :. m. la distrofic!. Singurul tratament este eVliarea caldum 1Il exeC's ~1.bul e lnstiintat _de mdata med:euL" . Pielea nou-nascutului reactioneaza Ioart.). apar infectii ale pielii sub forma de pustule.1])ICl08. a9a ca tre. 294. dar se poate intinde la regi unea gcnitala 9i la p artea superioara a cca pselor.a ingrijiri corecie. insisuim. Aceste zone rOl}ii ("pete vasculare". La nou-nascutii din sarcina depa~ita.a. ~lte. eel mult. . nae(Jll~ flammCl~s.inutul excesiv in apa. mama este mirat. Pentru evit.5 . Este manifestarea cea mai frecventa fli pare-5e . j) Grustele ("cojile") de pe pielea capului. simr. Similac).i u~ lui. mergind pina la apaI'lt1a de edcmc . de>:emnd abw Vlzlblle m emotiilor sau eforturilor. se de13cUnTl1eaza in lamele mai mari sau mai mici (uneori ca taritele). .ate.a ntn externi.sa nu se intaroe sugarul ~i sa nu se a dauge alt lap te pe motiv ea nu bun Ia ptele de mama.ate. Prin desprinderea brutala a cojilor iese la iveala pielea r09ie.a ea nou-nascut. Ciud revi ne de Ia maternit. dupa revernrea din maternit. S-ar putea sa fie yorba de 0 reactie speciala a pielii care cere ingrijiri prelungite (alergie etc. .dJfel'lte..l.ai a1E:s dimi. "cmplt urn se aecentueaza clnd nou-nascutul tipil. Accast.ll1. i.a nu inseamrui cii nu. .spalare Iji fierbere (trebuie "trecule" prin mai multe "ape limpezi"). mai ales la sugarii alirnent ati la sin sau cu prep arate adaptate (Humana. b) Dupa dispari tia stratului de grasime (('err:ix coseosa ) (voz i 9i punc:iu! 209) pielea suiera un proces de desicatic (uscare) 91. regiunea [eselor. pudraj eu talc. mai rar PP: na8. mal iil'ZIU pot fl ira tatc eu s~cees de dermatolog. pielca este moale flasca.. ineit sa duea la formarea unui strat compaet. a fast ingrijit cum trebuie. Uneori. in special in jurul gum. vorn f'ace Ijliaici miei sublinieri. aceast. gros. se obiii!luiasca eu aCEstc erup\. turgorul este de asemenea diminuat.eva zi!«. Poale duce la mflamayw pleIn eu 1'0geata diftiza.lu. Cind stratul crustos este compact \. cu fragmente mici) se pot forma 9i pe sprineene sau in zonele din spatele p'avilioanelor urechilor. fie Jl1 urrna ~coIllagl~ml de la alti copii. De regula.area unor greseli ce se fae frecvent. ca urrnare . Sugarul este mal PU\. culoarca I'OZ sau rosie (eritrodermia nou-nascut. Desi este expus pe larg I}i la p unctele 292.J~JOadya intrautcrina. 5e observa uneori pete ro~ii neproeminente date de aglorneran ~l clIlatan de v~se. un turgor bun Dar ~ul:]'afava cuta nata este lucioasa. trebuie consultat medicul care va stabili daca nu est. grasos. dar ramin toata via_ta.t. Cind cojile sint subtiri sau fragmentate se pot inlatura dupa baie eu 0 perie de par. aoind grijii ca temperatura camerei sa fie in jur de 22°G. la eel c.8e men. pot apf:rea pete mari rosii pe 0 parte a corpului mal mult decit p. 322).arnini de viata. necroza de presiune) pe cap. Parini. Coni. p. sernilichide. Ele nu au nimic gra(!.1: a extremitri!ilor {rnii- 0 164 .

Pe rnasmii ce suge mai bine numarul de mictiuni c['(''iV' pint) la 8-1b-18 in 24 de ore.lte cu ateni. in 5--8 zile. A precierea functionarii inimii 9i a circulat. Aeeste leziuni trebuie semnalate medicului.('i in citcva Illni se vindeca singura. b) Calitaiea respiraiiei se a preciaz a in mare masura prin "inspectie" (observind pe nou-n ascut cum respira).:roi de.ciupe:cii mieroscopica (Oidium albicans }. zile calduroase de V[ll"'l.) poate furniza informalii pretioase. 311. Sf' relllarca 0 mica aCllll1ulare de lichid t 167 . Nou-nascu t. in caz de e xces de Galdura (prea gros Imbracat. ccai de plante indulcit cu 0 lingurita de za har pe n i.lterea in greutate este normalil. in general. lI1irosul este intepator.). Citeodat. 0 mica hemic ombilicalii este frecventa 9i banala. In ambele situ alii nu se ia nici 0 masura. Daca temperatura crcste brusc. Dr ina: ~I'!ma mictiunc (em~siune de urin.a a scaunelor (apoase. est e sa se dea' nou-nascut. b) Scaunele nou-nascutului alimentat. Numarul scaunelor este mai mie dedt Ia sugarii alimentati natural. a) Numarul seaunelor este relativ variat. se fac sp alaturi ~le gUrJ~ (c:! ~ pompita) cu solutie de bicarbonat de sodiu ~i se picura 0 suspensle de glicerina eu sta~ieina. care devine rosie. m) Peiele albe pe gingii. t use etc. care se poate propaga la distanta [intestin).a modif'icarilur horruoriale la nastcre (vczi punct. Pina vine mcdicul pc lingii administrnrca dc' lichi d . sau agitat. sint date iI!sa de 0 . cu miros arornat (acrisor). In contact cu aerul devin verzui. de altminteri. 310. patul ascz at ]ingii un calorif'er incins. In prim«le 3-4 zile mirtiunile sint rare.l) are loc imediat. Ade sea e xist.a (solutio dp gluc:oza 5%.0rganele genitule la biiieti. de Ia gaJben-deschis pina la maroniu.ie eonsistenta scaunelor: in caz de imbolnavire. inainte de termon.e un {enomen fiira importanFi 9i disp are.icle cu apa Iierbinte sau perne electric«. pe IInga unghi!.ire. k) P anariiiul. 307. v Caracteristici anatomofiziologice Scaunele nou-niiscutului 305.ipi singe lui in vase Sf' faee> numai de catre medic. eel mult se pun comprese sterile imbibate In solutio 1%0 de Rivanol. t. de obicei mai cpnsistente \\i bine "Iegate". artificial sint mai voluminoilse.u-i all' sU\.a ~i in stlnga.a. daca eref.ul la t.lo~ ~l tetll1: lor. Chin!' daci'i ~St.5 em inseam nil. Orice riLm respirator neregulat Sau cu 0 frecventa cal'e depage9te 50 pe minut ERie comiderat ca expresie H llllei insuficien\e respiratorii (a carei cauza trehuie cilutata de catre medic). localizate p~ mueo~sa .tim ca :egiunea f?ntanelei nu este fragila ~i poate fi spalata ca si restu.gum. Citeudalii.i partea inferioarii a toracelui. se observa pe marginea gingiilor nounascutului.ur-i a mameloanelor (la no u-nascut.l pielii capului.ernperat ura rect ala creste peste 38°C. "margaritarelul"). Existents unei umf'Iat. Asp e c t u 1 sea u 11 e 1 a r n 0 u . de ore .8 mai \'oluminoasa. A II a rat u I car d j () vas cui a r.ru fiecare 100 ml).ii in modul cum este conformal t. 'I' em per a t u r a. spalarea sinilor marnei de mat m~lte von vpe . iar allii stnt "eonstipaW' (1 scaun la 2 zile). Prirnul gest. 309. mai moi. i Sf? poate pune 1/2 supozitor de Paracctamol pentru sugari. fixarea cu leucoplast sau cu hiinu~ ('sLe inuti]a: de obi('. I? recom~?darea me dicului ~i sub tndrumarea sorei de ocrot.it ura norrnala la nou-nascut este in jur de 37°C. Ctteodat. In caz~rJle de seboree recidivant.a pc sprincene §i dupa urechi. Cei mai multi sugari au 1-2 scaune pe zi. virfuJ degetului cind pipairn gingia. Similac). pentru ca. ell. Este yorba d: pete alburii rnai mult sau mai putin confluente.iilor 5e apreciazii obsel'vind cum '1i de cite ori se ridiCfl 9i 5e cob (lara pe minut abdomenul . dupa na~terc. a) Forma ioracelui este de obicci cilindrica. Pentru eelelalte rnanifest. 308. pUns).uri osoase norrnale ("pete pterigoidiene").h punetul de plecare al unei infectii mai serioase. care cste put ernie influpniatii de variatiile me diului Ineonjurator. in medie de 1-3 pe zi. se urmaref. pe 1ll1ga masurile de rna! sus. Prin 'cle tnsele nu'sint periculoase. 1n repaus ea nu trrbuie sii depiifjeasca 40-50 respiratii pe minut. fie mai sus in canalul inghinal. in drcapt.n s cut u 1 u i ali ill e n tat I as i n. mit.oracele ("pieptul") 9i cum respira nou-nascutul. Respiratia cste de tip "abdominal". A b d () III e II u I est. constit. grunjoase etc.errne n] este dovad a '"crizei genit. Chiar dill prirnele zile mama pste Pl'l'ocupat. numarul 9i amplitudinea respirat. La punctul 225 s-a vorbit despre scaunele din primele zile (meconiu).a se insotese de dificultati Ia supt ~I de agitatie. Plna la venirea medicului nu se store ~I In general nu se Iace nirnic. refuzii sii miinince.sll1gu:e eu timpul.recomand~: fier~er~a biberoane. . starea de yeghe sau de somn.l'ij g"IH!'ale (t. . Testiculii sint in pozi\ie yarinbilil.ul nu-si poate regIa temperatura corpului.. Urina enusa 1I1 pri rnele zile laSH n desca pe scutece 0 pata rosie-cal'iimizie. est. Unii sugari au seaune ~i mai numeroase (pina la 6-7 pe zi la fiecare supt).3-4 ori pe saptiimina cu apa sapunita. temperatu-s sugarului coboai-a mult.ului sa bea lichide din abundcnt. 166 a 306. Jlameloanele t rrb uie sa fie simetrice.ul 221). 1) Muguetul (stomatita albicantii. Frec(Jcnta respiralil'lor variazii dupii activita tea fizic{l (supt. It e s pi I' a i a. Adesea par anormal de v(1jurnino~i. Est.ale" da torit. uneori chiar subtiri. Culoarea variaza in functie de laptele utilizat.i-ist. . ~ste yorba de mi?i eo~ectii de p. Daca au aparut deja forme de muguet. in gura (nu se badijoneaza Iii nu se pune glicer ina horaxatil).) nu Be si mt san au di rncnsiuni sub 0. Au culoare galben-aurie sau gal benverzuie. lIU este data de singe ci de saruri le din urina (mati).e usor balonn 1. Cind numarul d~ micliuni est e ma i mic de 5 in 2[. u90r putrid. st. Daca este Iasat prea mult a vrome gol sau d aca se prelungesto prea mult hai a .. Sf' rnenl. regiunea xif'oidiana inf und at a etc.. seaunele sint.at inai nt c. care reprezinta amprenta sub mucoasa faringiana. ·In caz de alimentatie ell lapte praf adaptat (Humana. La sugarul alimentat artificial.l uneori de unels variat. Nu trebuie sa le conf'undarn cu cele doua mici pete albe dinapoia maxilarului inferior. fif' in burse. Ca mijloc de prev~nire se .uie un sern n de bonIa ~i tr:"huie consultat me dicul. a unor miei iesit. Due. flerbe:e. toracele in "carena" (fund de corabie).e nascut cu m ult. nouuascut ul are nevoie de 0 cantitate mai mare de lichidc.ine pf'ste :37. mobili. Scrotulestemaimultsau mai pu\in pjisot ("zhircit") in funeiic' de virsla gestationalil. in astjel de sit ua tii. Temper. consistenta modificat.ari anorrnale ale pielii vezi punetele 872-876. ReaI?i~.a lenjeriei. pastoase. Scaunele (rnateriile fecale) nou-nascutului stnt moi. puncta miei albe ca la un inceput de eruptie ~entara~ dar c?re nu agata.8°C-38°C 9i Be In sotqte de mod if'ic.. rezultate bune se obtin in multe cazuri cu produsul "Loeaeorten".a mici deformari: sternul proiect. pot . palpabilo si cu diametrul mai mare de 1 ern. Sint miei chist~r~ care dispar .Zl.

Anornalia cea mai de temut este 0 luxatie congenitala de sold. (in 7/la£ ll. a dczveti glandul ). adcsea .ia orifi~ este eliminat.arnlni dup a trat a mcnt. daea este posibil prin mijloaee U90are iii bine suportate: . ciului prin care 313. timp de mai multe luni.tii Ia fetite. Amintim despre accasta problema iii intr-o carte adrcsata parin1. /01' pentr u a pune in practicii uti tratomcnt asa tie lun. se d atoreso poz it.9i greu de cons-ins cd diagnosticul si traiamentul luxaiiei congenitat« de . se va .. asHel in~it coapsele sa fie in abductie (depiirtate). J)lIpil na. 0 corcctie chirurgicala. iar rez ult atele rarntn nesigure. Ucforrnari le . S8 pot vedca . aparlnd oricind in primele 6 luni de viata. laxitatii articulare ~i oblicit atii boltsi cotiloid ului.udine trcbuie pastr'ata eel putin 6 luni. instit uit cit mai curlnd posibil (chiar din primele zile de viata) si care d'cbuie urlllat ani si ani de zile. talus valgwn) U901'de corijat. Soldul este "luxabil" d ator-ita lntirzierii dezvolt. Normalizarca def'ormarilor innascute alp soldulu: cste eu atit.'fold implied cllj'icuitiJ(i de duumostic clinic. a oeast. care la examenele clinice incearca sa depistezp oriel' manifestare al1ornw!. asirnetrii de poz.).£. Me dicul apreciazii marrrnea clitorisului.itie iii de Ilexie ale coapse lor. gradul de fuziune al Iabiilor mari. chiar dacii nn se poate face decalotarea (retragerea pielii peritru.. se aplica aparate gipsate ce se schimbii periodic in' pozitii carc 8i) 168 tcnile ctc. b) Curhura membrelor interloare coste uneori prea marcat.uthl'ie tut Ufor nou-niiscu~ilor la virsta de 4-5 zile.rim b (varus cquin. La 4 luni serr'mele clinice 8int mal bllle conlmate. dominata de intll'zicre minta}[( grava.24 de ore din 24 de ore"). luxatia Ill'c('sita un tratarnent lung I}i complex: 6-'10 saptillnini de imuhiliznr« eornpletii.(hidrocel).in cazurile mai grave sau in care parintii nu respec:tii tehnici]e mai sus amintite. at it udini minore de picior st. Labiile mari sint mai p uti n dezvoltate la Ietitcle nriscute inai nt.atii) a eoapselor la 90°. tui sini m~tl(le de ingrijorare. sindactilie (Iipirc« degetelor).a.sc (ccle pin!lla cell' ... rnai ales la nivelul l'l'giunii de jos a t ihiilor. corecteze deforrnarea in mod def'initiv.e anunt.i ziua 9i noaptr-a . dar ulterior u1'meaza 0 eleteriorare progresivii. IlI'orturi sponlane.ul rccornand at de crt.ie fort. 9.ru a verifica pozrtia buna a cn p ului Iernurului in scohit ura articulara. virf u] piciorului cste ele cbicci dcviat iniiuntru [varus} 9i rareori indoit spre spate (volgus }. Fimoza (ingustimea prepuiului ] este consl. dif'icultati cind incearca sii roteze sau sa rndcparteze 'membrul inferior. Cine! diagnostieul este f'acut mai tlrziu (6-10 Iuni). . D{un eft Ic\:emplu fcni!'cetonuria care este 0 boalii metabolica decelabila. 312. 0 atela cu inele care cuprinde strins coapsele 1)1 Ie l'eunc9te pl'lntr-o tija de lungime variabila.3-Sistem special de InfiilIat In displazia de 90ld frustiL tarea (abduC\.urHca in fenilalHl~i na.11)/icatc de nOIl-rUlSCU!i. unor parW!l 169 .e c a sint citeva sernne clinice pretioase (rnanevra Ortolani). La nast. Tratamentul constii in instituirea unei aliment alii .a urina . de a se mene a . Pciri'ntii sint datorz' scI rclate~e med/eu/ln: toate antecedcntele deosebite din fl1milie (d~ccsc nee. Radiograf'iile pot precizn dif'erite anomalii ale f'alangclor sau oaselor miei de la mina sau picior. rtuliograii: repetate si mai ales colubomreo. dcoarcce am inti/nit piirirui care stnt ncilumeriti .arii ca p ului fcrmn-a l. mai ra pida. capata din ce in ce mai rnult i. gl'H\ie efectu{u'ii tcstului C.:ude cu boh 1110$: once mamfestare mlli gr(l(Ie $~ mm cu colaborarea anormala freC('. In general. precum 9i prin infasare cu un scutec lat intre picioal'8. Toate at it. dar diagnosticul este deja tardiv. Ezamenul membrelor in sacul scrotal si mai tirziu. apoi nurnai noaptea.I'lere mama (Ia relata medfelilm cc apare la nou-nclscul. tot timpul (.. apoi 4'-6 luni de imohiliz are in apal'at gipsat si.a.ilor din 2 motive: a) din cauza numal'ului mare :.ud inile viciouse ce nu se re d nc trebuie Incrcdintate foarte repcde grijii ortopc dului. unele a nomalii crornosomice 9i/sau endocrine se marnfesta prin modificiiri gcnito-urinare. de la cell' ncrl'oa. pentru masuri de corect are precoce. en radiograf'ie a picioarelor iii a soldurilor. Este important sa fie descoperitii cit mai precoce. Descoperirea unui ~old luxabil impune un tratament imediat.con~rola pozi\. mai intii :. numai urrnarirea in timp 9i radiografia soldului precizcaza diagnosticul.anta dintre anus si vulva. st.amlni sau chiar foarte multe ori testiculii slnt asimetrici. dist. /\ceasta atit. 0 aqiune de prevenire iii de corectare a defectelor u\ioare ("displazii fruste") se obtine prin culcarea pe burta a sugarului simatos. Trebuie sa se faea 0 radiografie _ alit inaint« cit ~i d ups lnccp ut ul morsului -.ut.0 perna specialii fixata de un chilot prevazut .oped.at. dar [etul urinar este coniinuii ~I: efon. est. . cu clt depistarea fji tratamentuI survin rnai pl'Pcoee.ca fa nastere. care poate fi unilaterala (de 0 singura parte) sau bil~teraJ. Acesta constii in indepiirFig.nle). care se va resor hi in citeva sapt.ere. si revenirea sp ontana la normal in cite va sapt. irit.ii prin manev re blinde 9i l'cpetate.sinl nurnai dc\ pozi\ie 9i S8 rcd uc cu U9urin\.ul devine rnult m a i dclica t.a t mcd icul.ltens din pun«t de vcdcre gcne. eu bl'etele (fig: 93). . Mai tlrziu. ceca CE' duce la interMiirimea penisului este dif'er-it a . De pretari abuzive. tratamcnt.uror aberatiilor cromosornice. anorrialii ale dermatoglifelor (amprente palmar-e) intrii in descl'ier'ea t. . Anomalia este mai f1'8c:'el. lJ) existii ]losibilitatea (pentru unele dintre de) de a se pl'8vcni urmarile nefaste print1'-un regim dietetic corcspullzi\l(l!'.b o l i c e. ca fLzlOlogl. (1) :lIalformatiile degete\or de la miini san de la picioare. va consulta pe rnedicul pediatru iii pe un ortoped ~e copii. Tine aproape In exclusivitate de rcsortul medieului. oj III insistat asupra acesiei anomalii.'\ (diEcreta sau care apare cu timpul). fdrd Numai cind preputul devine rosu. 0 r g a n e 1 e g e 11 ita I e I a f e tit e. 314.cii mama observii diferente in mod ul cum iS1 misca membrele inferioare'in articulatia soldului.derata. Uneori. care de citiva ani capiitii un loe tot rnai mare in bolile nou-naseutului. Copiij se 1188C llClJ'mali.tic: polid actilie (rnai multe degete).~or de coreelat. 90ldul fiind in e xtensie continua. orificiul vagi~al ~i urvtral.cv a suptarmui. Cu t oat. pc linga sindroarnele maliorrna t lye gemt 0urinare locale.pcnt. simple. e) Allomaliile de pozitie ale picioarelor sint frecven te.i frccvenici acestor boli.ii deform are poate "sciipa" chiar unor medici experimentati. medicul cxarnmeaza cu m':lre atcnt ie organele genitale externe deoareco.e de termon.area preputului (p!elE'a care aCO~el'H glandul). ~i de chinui: lor pentru copil . Da.iei din uter 9i se coreeteaza spont a n in «it. Il e t e c ta r ea b o l i l o r m e ta. Sernnele clinics pot lips~ la na~te1'~.

Cind capul nou-nascutulni a fost flectat multa vreme pe un um ar.il de apropiate.). aceast. care se simt Ia palpare. 0 consisten\a m8i elastic.a.).a 0 observatie neurologies din partea medieului.. Din cele 2 unghiuri later-ale ale fontanelei a ntet-ioare se simte sutura coronarri.ancla mare se iuchide mai tirziu. car'e 0 inso\e9te frecvent .ancle (fig. 170 Deformarea craniului eate mai accentua ta la nou-nascut. oasele cr-aniului 1'1'ezinta spre mSl'gini (uneol'i ~i in zona boltit!".it. 3lu. cu diarnetre de cite 2 em (in ccle dcua sensuri). Cind fontanela a nterioara est e deprimat a la nou-ruiscut ~i se asociaza cu diminuarea turgorului. arnbele nu sint inchisc Ja nastere.anelele i9i reiau rapid forma ~i supralata reala. viirsaturi. 0 as e 1 e.ancla nnlerioara cste rninuscula (cit pulpa unui de get) sa u foarte large.isclor cru niului nou-nascut ului.a tratament. care reprezinta zona de dezlipire a periostului.a deform are este fara importants ~i dispare in citeva sapt. Cind def'orrnarile sint Ioarte accentuate 9i se asociaz a cu 0 istorie obst. se poate tnsoti cu hemoragie sub piele import.e [ontanele. Diagnosticul se face cu oarecare intirziere. numit.ant.a tiei pelvicne .prezentatiei". iar pe de alta parte.a popular . Prin palparca crariiului . Fontanels anterioara are forma rombica in general.scutul\ipa. diferite deforrnari sau leziuni traumatice. Fig.ii cu mare. occipitala). _ a) Modelarea craniului.s 9i faeuta din edem simplu. se cunstat. Se pare ea aceasts deformare se datoreste mai mult pozitiei in uter ~i nu modelajului nasterii. Daca este ca 0 contuzie (hemoragica) se resoarbemaiincet. Iun t an r-la antprioaraj !I-I .ano la mare este sub tensiune (cind copilul este in repaus) iii hornbeaz a. Dupa ce rncdiclll noteaza dimensiunile si starca de tensiune a fontanElelor. lJ) La locul de intllnire al oaselol' pal'ietaJe eu osul occipital se poate simti fonlaneia posterioaNl. Adesea ac('sle onse au marginile a\. Pornind de la Iontanela anterioara ina poi so poate urrnari sut. Aceste tncalecari sint freevente. iar protuberanja occi pit ala (ief?itura osoasa a oaselor occipitale) este proerninent. adica in regiunea care a suferit cea mai mare presiune in cursul nasterii. se pot simti 2 Iont. Ina intca oricarui inceput de travaliu. Nou-nascutul extras prin cezariana. b) Detormatia cea mai obisnuita a craniului in prezcntat. percePiia acestei coJec\ii lichidiene poate fi jenata in primeJe ore. Umflatura este situata. roru anera postcr+cara. 0 presiune puternica ~i prelungiti. meningita «tc. 3. se poate produce 0 ruptura a vaselor sanguine subperiostale ale oaselor craniuJui.a pozitia asimetrica a rnaxilarului (sau chiar a nasului). in special la prematuri \Ii la hidrocef'ali. congestie vasculara (aflux de singe) iji uneori insotita de echimoze(pat. (1. dupa care f'ont. care in majorit. Din contra. crestet ul capului ("vertexul") este t.ea au ca ef'ect. dispare in 24-48 ore. necesit. De obicei. 94): a) La locul de intllnire al osului frontal cu cele doua parietal: [ontaneia mare saii anierioorii. ca intre ele nu lasa nici un spn~iu. acest. de bosa serosanguina. (ontane/a micd sau triunghiulara. Consistenl.a ne agravinata la lnceput. durcaza adesea de la citeva ore la citeva zile. ~oc caloric. apoi galbena) 9i de pet.etricala dificila.. Daca Iont.a osoasa la nivelul carcia creiel'ul este acopcrit de lnve lisurile sale si apoi direct de picle. rontanela bombeaza Jlu\in (fenomen normal I). Oasele craniului sint destul de rnaleabile.anturi poa!·ta nurncle de suturi. apreciazil consistenia 9i elasticitatea ol{selor craniului." -'---- . craniul este mai mult sau rnai putin alungit. deprirnarea fontanelei asociata eu diminul'll'ea lurgorului 5e intilne~te in situa\ii eu pjprdel'i mari de lichide: diarce. Cei care se nasc in prezentatie ceialica ("cu capul inainte") au totdeauna Ia nastere un oarecare grad de modelaj al craniului ("craniu configurat").Craniul nOI1·n<'isculu!Ul: 2. Zona fluetuenta este foarte bine limitata. rontancra latcraLl.a slnt in Iunctie de "p!'ezentni. Aceste deforrnari dis par intr-o perioad a destul de scurta. La locul de lnt.uat.i mica. In mod obisnuit. foarte simetric. iar lnainte sut ura metopica. ducind la constituirea unui cefalhematom. In cursul nasterii.a. de obicei intre G si 18 luni. en 5e socot este tot normala. pri~ definitie. pot surve n i numeroase rnici incidente mecanice la nivelul craniului .urile 9i Iontanelele suficient de suple pentru a permite Incalecsri importante.incitevazile.uie un sernn de sarcina dep[l~ita (supramat urarv) sau de distrofie int rauteri na. Incalecarea eea mai banala este cea a unui parietal pe celalalt Ia nivelul sut.H prea rnoale sau lipsa de consolidare la nivelul suturilor se intllne~te exceplional de rar.. Bosa serosanguina i9i are sediul Ia nivelul .a intinzinclu-se spre git (in caz de bose. Font. In mod normal. considerat..urt. deoarece. nu neceait. La sugar. mai rar la occipital. cu 0 margine bine conturata la peI'lfena sa.-5 em) in arnbcle sensuri. Rareori. cu un craniu "in ciipa~ina de zahar".amtni sau luni. 52 inchide fonrle repede. ci sint dcspartite prin nist« ~an~ul'i. pe de-o parte. iar sut. Datorita compl'esiunii exercitate in cursu I tl'ecerii prin canalul pelvigenital sau 19i al manevrelor obstetricale. Aceste spati i sint numit. 88 banuie 0 crestere a presiunii intracraniene (hidrocef'a lie.urii sagit. Constatarea unui astfel de cefalhematom ne obligll (medic ~iparinti) sa supra- o paralizie Iaciala.Cindestefoarte mare. const.rice sau nu..Craniul 'Ii fata 315. in curs ul prezent.ale sau a parietalelor pe frontal sau occipital. revarsatul sanguin subperiostal cre~te in cursul primelor 24 de ore. 1. C ran i u I. a capului pe umar ant.ie cef'alica este o alungire a boltei craniului ("dolicocefalie") Ioarte accent. Este J11k. forma ~ialungirea hrtr-o zona anumit.e sii (mici pete hemoragice). simet. contrar bosel serosangullle.ant. Daca Iorit. d) Cefalhematomul. se naste eu un cap rotund.'!. Aceste \.atea lor sint hanale. de regula. Est.e produsa prin edem (infiltratie cu un lichid seros a pielii capului 9i a tesutului de sub piele ). ramlne cite 0 mica zona fara subst. la nivelul oaselor parietale. 6) Bosa serosanguina este 171 ''il'.it.llnire al o. AsHel.rnoalc!« capului".ia" crani ului la na~tere. Cine! nou-M. cefalhematomul nn poate inealeca 0 sutura craniana.a ca normala.ura aagitala. Daca umf'latura este moderat. Fontanela mare capata dimensiuni i1i mai ma'ri in hi drocef'a lie ~i in unele tulburari de osificare. Oasele craniului nou-riascutului nu sint complet sudate.rancaza 0 umflatura a pielii capului.

poate lasa urrnnri neurologice grave (ieter nuclear) (vezi' si punotul 220). a) A nomalii de gestaiie.iva 91 durata t.~ (~e nast. Cianozu care apare in crize si in repaus poate fi expresia unei suferinte nervoase.uie prcmiz a cii urrnasul lor va cuceri un loc rivnit in societate. circumf'erinta craniului mult crescut. Se iau in scama : ./ da medicul pediatru.testinale e tc.atilor proprii la fiecare grup de nou-nascuti: inainte de termen (prematur). dificila poate a~ea 0 mf!uent? nefas~a aSl~pra somnului. tlp~t) 0 discre ta Invinetire ll: .vegbern dimensiunea ~i oonsistent a turncfactiei mai ales in primele saptiirnini de viat a. 3Ui.rc trcbuia sq.nits cut i lor se face din doua punct. anumite masuri. care se ~luJ]gese puill1 cite putll1. Orarul mesclor. sornnul nounascut. Trat.baw. dm contra. singurul in masura sa le interpreteze corect 9i sa ia.e accentuata. Studiul d?zvoltarii nel:voase la nou-nascut nu poate fi desprins de ceilalti pa ramet.) 1)ot sa nu prezlllte mCl un fel de sufermta nervoasa la examenele efeetuate in perioada de nou-nascut. SOUl II U I.eJe de VE'ghe. pe diatrul va orienta depistarea 9i tratamentul dif'ioult. sora de ocrotire si parinti.a. circa 5% dintre ei prezinta totusi 0 stare de somnolenta mai accenluata.a la un copil umple de mindrie int1'ea(1a familie 9i const. suturi larg deschise ~i accentu are a dcsenului venos epieranian.se de stimuli interni (foarne. !a nivelul e. dar n11 profundl1. 321. ' .erminat.orie (infec]. 8-au.)..ii devin mai somnolenti.. agitat din primele zile pot constltUl mot rvp de ingrijorar8.ului devine mar putin adinc 9i apar perioade de veghe. Na9terea. Diferiie manijesuiri ale nou-ruiscutului timpul nO!jlerii pot mo(hfl:ca mult rii.ji. se observa adese a 0 agravare ~. nat e Jl r i y i II d t r e e u t II leo Jl i l u l u i. Iooaliaat. cefnlhcrnatomul este Insotit de f'isuri osoase. CI. Dirnpotnva dJ1JcuJtatea de a adormi ~i somnul foarJ[. Evolutia este prelungita de mal multo saptamini (6.n de Iix are a st. ' 322. manipulat brusc) sau un zgomot violent din afara.i nou-nascuti apare dupa efort (supt. In caz de sufe- normah) nu au tulburan de somn.errnen prezintg ieter intre a 3-a ~i a to-a zi de viai·ii (icter fiziologie).'eori. cn un scor Apgar normal s~u scazu't (vezi punetul 211).i suuaru.a. concomit. In prirnele zile.c. f) Hidroeefalia (excesul de lichid din craniu) se caracterizeaza prin marirea vizihila a regiunii Irontoparietale.xt~erlllta\Jlor.ie .i. dar en 0 consistent a mai put.spu.j 2) pin a la resorbt.uent.ura este fluct. Ele trebuie semnalate medicului. dupii. mifjcari ir.ala a anomaliilor neonat.). Tulhu riu-i le legate de adrninistrare~ unor JTledic~1I11e"ntemamei in t. la ce ora trehuie sa fre jJrrgatita pentru alaptare. aceste tulburari' nu au nici 0 lmportanta.a (invinetir?a) poate trad a 0 suferint. In timped cit prezi~ta icter fizlOloglc toti nou-nascul. :Fata n o u n a s e u t u l u i e s t e I n e x p r e s l v a. nu are !nca rit~nul somn-veghe ~ine. dupa termen (postmatur). Unele mi~cari sau cont. e) VErs/a copilutui in momcruul cirul esie examinat sau cind mama obscrvii ceva. ca unii nou-nascuti care au suferit. malf'ormatii). Pl'imul examen clinic se face imediat dup!J. cereln-ala sau metabolica (scaderea calciului sau glucozei).a a colectiei de singe. pentru a prevedea. respu-at. v Sistemul nerves. La un nou-riascut la tennen ref'le xele de supt si de inghitit pot prezent. Este de snbliniat cd medicamentele primite de mamii in ale llou-niiscntnlui in constatat claca semnele 172 mai ales atunei cind unele tulb:Ir~ri.. Mama va nota perioad. Un icter aparut precoco intens si prelungit. care uneori este greu sa fie st. dind totdeauna mesele in fazele de veghe. ore intr~gi. Examenul ya fi repetat in zilele urmatoare. a) Vlr~ta gestatiOl~~la va fi c:al?ulata in saptamini inccplnd din prima Zl a ult. na9tere 9i C0111porta indeosebi o apreclere neurologica. nc()oz:/cce cOnllin structurii bioloaice si tempcramcntulu. recu perare . Perimetrul cranian est. de obicei. citeva modificari patologic:e de forma a capului en semnificatie serioasa : .e re].a.abilita cu eertitudine.Suptul si ingtiititu! trebuie sa fie prczcnte imediat dupa nast.ractii ale muschilor fetei (grimase) sau ale gurii nu sint "zimbete". de impresii tactile. cianoza este det.xe produ. C i It n~) z. hipertrofie (prea mare). In proporjie de 9bo/: no~-nascu\ii la termen (socotiti rinta veche .a de obicei de 0 boala gl'ava. refle. Amint. atmgerea cu un deget mal rece. jet e r u 1. Uneori se gasesc. se scllllnba. Dup a vlrst.e de vedere: .rul gul'll.a smt fJxe sau.ca nou-niiscuti lor Ia t.recat. Hm. sau generalizata 9i perrnancnt. 322 his.ratamcnt.a Ia fata. Respectlnd aceste faze. mult mai rar 31/2-4 ore (de obicei intre primnl 91 al dOllea supt in eursul zilei 9i in a doua parte a noptii). in functie de acest ritm. Din contra in caz de suf'erinta acuta (legat. precizat.arncntul c~llIurgic:al preconizat de unii nu cste lipsit de riscuri (inf'ectie etc.ii nesistematizate. indiferent de greutate. nou-riascutul pare ca doarme tot timp~l: EJ. Cei care dorm mult. event.i mlni inoepind di~ prima Zl a ult.ruatii ) .arii de saniltate. La uni.a unele tulburari. .e mai mic decit in mod normal. ~Ie sint intrerupte u de faze de veghe mai lungi. . Tnlburiirde de somn . la na9tere in eursul dilatatiel 9i expulziei (se nasc vine1. Cop i 1 u 1 est e IJ i ned e z v 0 1 tat min tal? Aceasta intrebare vine in mintea oricaror parinti din momentul nasterii 9i persista luni si ani de-a rindul. 0 minte deosebit. Este de 0 .ii. 9i in continuare evolutia va fi favorab!la. 0 senzatie de neconfort in modul cum oste ingrijit (infal)at strins.ot.ilne st.imei rnenstruatii. mama contribuie la organizarea somnului sugarului. Daca sint t.in Ierrna decit bosa serosanguina.:t li~ te~m~n. ci react.i a complct.lui. 173 lmport~n!ii ('sen/ja/cl.oare . 2 ~i chiar 3 eefalhernatoame.ale au declO valoare de diagnostic ~I prognostic.a la ur: nou-. c) Starea nou-ruiscutului la nastere: d) Ter. eu 0 yigilenta crescuta in decursul primelor IUIll de vwj a de catre medic.ipa imediat dnpa nafjtere etc.ua 1. Perioadele de somn din timpul zilei devin mai bine delimitate. Vcrdictul dciinitio 1.a gestatiei.irn aiei. Cind est. 320. E val u are a 110 U . Catre a 7-a-a 10-a zr. h) Dellistarea anomaliilor cerehrale va fi facuta cn atentie la toti nonnascu1. I!U necesit.. Starea de sanatate 9i de perfectiune a infati9arii fizice aduce linistca parintilor . 318. simptomele variazu putin in cursul pr irnelor 10 zile. in consult cu. In mod normal nu trebuie sa apara cian_oz.a cardiaca (boli congenitale ale inirnii). respcclarca ritmului propria al ficcdrui sugar. _Examenele suecesive VOl' I)ermite sti se distinga de sufel'1I11.nsl1rile la stimuli primele ore. Este evident iji demonstrat ca starile de sufe1'inta cerebral a grava continua de cele mai multe ori 0 suferinta fetal a aeuta.n~se.!enul '? co. ncuropsihiatrul in jurul oirstei de 1()--12 luni l ' .. fontanele mari.ere 9i sa se desfa~oare normal.a t. dupa inf'ecti i intrauterine sau fara o cauz a decelahila. alura evolut. Se lnt.e) lUieroeefalia (craniu mic)..e in malformalii ale creierului . apOl o. Perioadele de 8?mn d_ureaza 2-21/2-3 ore.lu.ent. celclaile ingnjiri nu sc mai fixcazd in mod arbitral' de ciitre mamii sau medl. hipotrofic (prea mic). ci se a~teapta sa se rosoarha spontan. Majoritat. Trebuie stiut de asemenea.~arind pecte \lna din mese ml trehuie sa f~ca mari griji mamei. se nascii (e x p ri m at in sap t. cum le categorisese uncle marne. b) Anomalii all' traoaliului.. buze. 317. cu to ate ea somnul este J_TJai ~or. nu 1. In general. Umf'l at. La ace9ti copii. e~ VOl' fi urmilriti totuiji.im pul nusterii dispar de ohicei repede.irnei mcnst.

cit este tinut gol. neasociate cu alte manifest. Cind ~jpii tare' 9i prelungit.a eu totu~ dep?ndenta.). Intre reactiile suspecte.lpa 9]-91 m]9ca 111lll1lIe9] p]CIOareJe . in timr ce vioiciunea se stinge. raspunziitor de reflexuI de sughit. ne putem astepta la 0 crizii de conoulsii. el dispare odata cu desavirsirea maturatiei. Unii nou-nasc:uli normali au UIl ~ip{!t ascutit (nu stl'ldent. Ea ifii ar~ probEl:bil o. Aceasta nu trebuie sa constituie un motiv de ingrijorare. S ugh i f u 1. De ObICe] se calmeaza pl'lll satisfacerea <mor nevoi (supt. in modul cum se manifesta. 327. ] r i t 8 b iIi tat e age n era I i1 a nou-nascutului se manifesta prin tremuraturi izolate (ce tnsoteso 0 miscare spont. mame~. Cind un nou-nascut sau un sugar in prirnele doua Iuni este desfasat 9i vine in contact cu aerui proaspat. Se supravegheaza ctteva sile. Ca manifestari izolate. 330.i 1 e b Ii r b i e i se tnttlnesc relativ frecvent la nou-nascuti ~iIa sugari in primsle 2-3Iuni.ensrune ~i anxioasa nou-nascutul va f{ nervos si agit.oare sa observe. Unii phn~ pentru vor mai'mu]ta atentie 9i VOl' sa fie t. fenomenul fiind foarte probabil datorit unei tulhurari metabolice Lrecatoare (hipocalcernie sau hipcglicemie). de exemplu ceai de ana80n. dar. dwree sau alte tulburari. de tonalitate mijIocie. rara.tc. trcbuie ci'iulat de In ineeput daca e~te ud . la marii prematuri. prin frecventa sa anorrnala. 328.Ritmul somn-veghe line ~i de starea ps!hic~ a. Sindromul iritativ al nou-nascutului are 0 semnificatie patologica minora. eu 0 nastere mai dif'icila sau un hipotrofic (nou-nascut cu greutate mai mica) poate prezenta trepidatii ale rnembrelor inferioare.terea generala a nou-nascutuJui. urrnari.. se poate administra putin eeai caJdut. corzile voeale 9~ ei'l1. provocate sau spontane. rcprezinta un fen omen normal. Cind apare. Stranutu] nu are nici semnifieatie patoiogica in astfel de situatii 9i deci mamele nu trebuie sa se a1armeze considerind ea sugarui "a racit".ot1. cind este lI1~r:J]t .inuare in hrate. nou-nascutul este 0 fiinl. 324. In eazuri mai rebele. dar pot surveni ~i in repaus}. I>lin suI. Mama este dat. 325. lipsa de con fort (frig. 323. iar greutatea c:reierului este de 335 g. nou-nascutul \. copilul va fi schimbat in scutece mcate ~i va fi culcat pe burta. due la distensia plarntnului eu aero Dups ac:eea tnsa. c~Joarea nou-!1iiscutu]ui v~reaza de Ia roz-desehis spre r09u (cuIoal'ea sfeelei 1'(911). daca tremuraturile Be transform a ulterior In valuri de contracturi musculare din ce in oe mai ritmate. illedlcul urmil· reljte vigoarea 9i calitatea\ipiltului. 323 his.a unui guturai etc. casoatul se tntilneste rar.a. Cind este provoeat (de 0 intepiiturii. Inat in bra~e) sau inlaturarea unoI' di~confol'tul'i (prea strins sau prea gros infiifjat. Pentru combaterea sughitului. T r e 8 a r i r i lei Z 0 I ate. pozi~ie incomocla.riginea in faptul ea primele respirat ii profunde.).i. sil urrn areasca orarul ~] durata plinsului. eel mult de 1-3 ori in decurs de 10-15 minute. Nastere a grea sau u~oara poaLe ~vea. daca Indeplineste doua conditii : este izolat ~i nu progreseaza in intensitate. La nou-nasoutii la termen.sllp. set.ari nervoase. de a~emenea.0 p. Tulhurarile de sornn .ece ernisiune de scaun sau urina. sa Ioloseasca plinsul pentru a obti~e sa fie tinut in brate si legiinaL en: care pang si dupa luarea in braie §'Z: dupa incercarca de a-i al/me'nta au alte motive mai serioase de a plinge. T rem u r Ii t 11 r. cascatul este prelungit ~i frecvent.a 0 semnif'icatie patologica. stranuta sau/9i urineaza. chiar de seurta durats ~i intermitent.cbirnbat etc. 'ei ° Tipatul de suferinta cerebrala este ritmat. Ti~:itul determina eontractie a muschilol' fetei.e in t.a ritmului respirator 9i nici fenomene vasomotorii (cianoza. dar I~i pastreaza vioiciunea ~i 0 buna reaetivitate. sa gilseasca solutii pentru a-llini!jti: Ori de cite ori sugarul plinge. Dupa ce s-a indepm:tat m. c:ute sau ncduri de la scut. este n?s. Tip at u l. stare de agit. care furlllzeaza da~.sfatHt ~i va invat. dovedeste 0 suf'erint. durere elm cauz a oparelii. strident sau slab (de abia au zit) ~i nu poate fi pot. Eventual. Cas cat u I. G e a mat u 1 nu se tntilneste 1a nou-nascutul sanatos.de . poate fi un semn evocator de suferinta cerebrala. Cornpresiunea 9i eaIdura locala fac sa se schimbe pozitia bulei de aer care decJangeaza exeitatia nervuIui frenic.a. fara alte tulhurari neurologice. el va deveni ra. FacultatiIe c:orpului :. pozit. plaminii este f'alsa. Cei care tac: dupa Iuarea in brate nu sint Iliiminz. ~lC1 gray) la care este greu sa giiS8fjti cauza. La acest grup de copii. pnrahzll. zgornot in camera.ea-J este frig sau d aca il chinuie 0 euta de 1a scu tece. succesive . da. dupa "partida" de 'plins respectr""). 0 inf'luenta pasilgel'ii asupra st arii nou-nascutului.. pentru ci'i nu antreneaza niei tulburare. cascatul trebuie urrnarit aparte. nou-nascutul adoarme sau al'e 0 vioiciune normala.ul are sansa de a f'i linistit: daca mama est. ° DeZlJoltarea neuro-motorie 331. Credinta ca plinsul fortificil.inuti m~i mult in brai:c.a de origine nervoasa centrals sau perif'erica. 326. prea strins lnfa9a~. asHel ~1edicul if!i pOHle da seama de integritatea mi9cariIo:'. evidentiind eventuale aSllnetl'll.).sugarul va fi luat in brate 9i tinut cu abdomenuilui lipit de corpul mamei.)". defecte innaseute. Daca mama. spre virsta de 36-37 saptarnini Ietale.e despre: pu. nu prezint. cald. in durata.e un semn important prin care sugarul i~i manifest~ Ioamea. chiar daca se repeta.rsoana n.atie s~u de narvozi tate i. llU prezmta febra. 329. bine Stl pOItHt.au o suf'erint.n filmili~. asoeiat eu ahsenta vioieiunii. Consurnul de eafea si/sau de ceai "rusesc" de catre mama care alapteaza deterrnina tulburari de sornn Ia nou-riascut. lnduicit cu 0 Jingurita de zahar 9i eu citeva picaturi de sue de lamlie. paloal'e etc. Nou-n11scutul sanatos are un tipat viguros. ceea ce alarrneaza pe multe marne. 332.le resJlH'atorn . Multi copii sughit in primele saptamini de viata. rui Plinsul este mijlocul prin care sugarul sernnaleaza mamei 0 n.' sarea reflexului de supt sau prin luarea in brave a nou-naseut.ana. EI poate fi numai de origine digestiva.orit. aer vrciat.ea. 0 suf~rint. Est.ului san sugarului. plinsul T\U mai contribuie 1a dezvoltarea plaminilof.i mintii sale se dezvolta lent fji dupa ordme bme ° 174 175 . durabil. cascat. S t ran u t u I.a sau 0 tmbolnavire ("COhCI abdommale".olit prin deelan. Daca va f'i purtat in cont.ul poate fi declansat Ia cea mai mica excitatie in jurul gurii.ia incom?da in pat e. curincl. care insotesc tipatul imediat dupa nastere . In afara de orice imbolnavire. Par i n f i i sin t d a tor i sa)' n vet e sa· ~ i c uno a s e 11 s u gar u I! La venirea sa pe lume.ecesitate s. normali.at.·\l1 suferintei va fi linistit incii putin ~i vn fi clllcat din nou in patul lui.. . Obiceiul de a lua in brtue saii de a olimcnta un sl':gar care plinge trebuie cnltivat. singure. este ec:lma si odihnita nou-niiscut. copilul va fi frecat sau batut U90r pe spate. Per i met r u I (} ran ian este de 34-35 c:m.moar:. sa~1 asoc:ieze cu aJte manif'csttiri. resp1raiia nazala dificilil d at.emclenllnatec:a cind este infometat). Un sugar "are voir" sa plingi: circa 2 ore pe ZL. Daca s-a udat. nu au nici 0' semnificaiie patologicii. Din contra un nou-nascut Ia terrnen.

capul cade sint mai active cind atingem t alpile picioarelor nou-nascut. eel putin in prirnele ziJe de viata stnt mil)diri refJexe. nou-nascutul la t. Incetul ell incet. Membrele inferioare sint indoite: coapsele pe abdomen. Trasaturile mostenite sint cele mai importante.ul. Sa nu se uite ea tonusul muschilor gitului este inca slab. iar capul at. Genunchii sint situati sub trunchi sau linga acesta. nou-nascutul nu manif'esta vreun interes pentru ceva. din decubit cefei sint hipotoni). b) Culcat pe burt1i ("ciecubit ventrai"}. adica rniscari cafe au ca seep conservarea vietii (de exemplu. 333. .Poz itia nou-uascutului. P 0 z if i a cor p u 1u i ~ i a ill e ill b r e l 0 r. ca pul trebuie sustinut hine .area neuromotorie a nou-nascutului. Din a 2-a - Fig. Imediat dup a nastere. 177 12 Mama ~i coonut .na. pe care la incepu t o evita (vezi punctul 344). usor deschisii).icala sez ind capul cade in rata 9i se balahanef!te int.a asupra lui din flfara. 111 embrele inferioare sint fleetat. 95). ce duee la intinderea trunchiului i}i membrelor.rezire. In primele zile. in paginile care urme aza vorn arat. 97). Apucind nou-n ascutul de mii ni EJi tragindu-i usor in sus ~i inainte.r-o part.ea.a).icin a apuca sinul sau tetina. oricare din aeeste segmente. pielea I)i unele organe ale nou-nascutului. 95 . 96).oarce deja capul spre lumina.ab ilit. bratele se mcntin in f1ex!e (indoite). gambele pe coapse (prin Cexia genunchilor).ia vert. increteste frunt. In continuare. Dup a citeva zile.a cum se urrnaresc functiile sisternului nervos. Unele marne sint impresionate de rezistent a pe care 0 inttrnpina cind incearca sa int in da (sa deflecteze) antebratul sau gamba.a. EJe determine dezvoltarea sugarului chiar de la Inceput.resarire" brusca 9i general a. nou-nascut.a dezvoltars este determinate de patrimoniul mostenit de copil si de inf'luentele care se e xercit. 97 Daca nou-nascutul est.at. in stare de flexie (putin indoite din articulatia cot. Din cind ln cind incearca sa faea miscari de ttrlre .orcste tonusului crescut al muschilor flexori ai membrelor (fig. Nu este posibil sii se afirme dacii un nou-ruiscut este saii i)a deoeni intehgent.ului). asemanatoare partial cu pozitia din uter.ul reuseste sa-9i aseze capul pe 0 parte 9i 11 poate ridica pentru seurt timp pentru a-I culca pe partea cealalta. principala sa ocupatie este sa dcarma I)i sa suga. 96 - Pozit.ermen are 0 pozitie tipica.a.ins de mama revin prompt la prima pozit ie (fleet. Ace ast. multe mici semne care dovedesc ca are loc 0 "t. Ele sint fapt. Cind este yorba de dezvolt. picioarele in flexie dorsala ("tripla f1exie"). SufletuJ nou-nascutului dste greu de intelcs.irna pe spate (fig. Atitudinea de flexie a membrelor. a 3-a saptami. deschide gura. Si in aceasts situatie domina pozitia in flexie.ului. 98). se dat. nou-n~scutul poate schita miscari de ttrtre. aceste miscar] se produo sau Fig. emite rnici grohaituri sau homhaneli. Anterior am descris cum arata I)i cum evolueaza corpul. mama va nota In cursul primelor saptamini. Dupa ce ajunge in pozit. Genunchii sint indoiti pe coapse.e in care const. asa cum se Intrmpla prin react-itt Moro (fig. este 0 modifieare a modelului in f1exie prin cedarea ternporara a tonicitatii 176 a Fig. Urmarind nou-niiscut.st.ul. cohorit i}i int. a) Culcat pe spate ("deeubit dorsal"). Toate miscari!« sint automate I)i par necoordonate. ca 0 "t. unii sustin ca est.e 9i in ceala lt. Se rernarca poz il. Frecvent se observe 0 reactie in "masa". Bratcle eint asezate lingii corp.e Yorba de 0 fiinta care nu are decit reflexe.ia ln decubit ventral: domina f lexia membrelor.a. el devinemaiindeminat. c) Tractiunea din pozitia oulcat pe spate. miscsrile de supt). Corpul urmeaza intoareerii capului ("in bloc").e iii in pozitie externa din articulatia 901dului. crescute fiziologiee. cu cele patru membre indoite ("fleetate") 9i simetrice. nediferentiat. Degetele miinilor sint partial strinse. . schiteaza suptul.": il)i rni scii usor din cind in ctnd hratele 9i gambele. se intinde putin. iar picioarele pe gambe ("in flexie dorsala") (fig. dorsal. iar in timpul suptului trebuie sprijinit pe cotul mamei. el int. degetul eel mare este adus 8pre palma.ierita nu ia parte cleloc. Ia un stimul oarecare .e trus de Pi' spate sau lateral In sus. Capul este de obicei inters intr-o parte.ia In flexie (gheml!iUi) a mernbrelor superioare ~i inf'crioare. In pozitie de pronatie (cu palma in jos.

De altmmten nu se trag concluzii decit dupa ce se cerceteaza mal multe reflexe.e lil termenul de' "reaetivitate". Fig. 338.E. 99 - Reflexul de apucare (agi'i~are) palmar ~i plantar. Cind reflexul punctelor cardinals este perfect.etrIC.Fig. . Termenul de reflex se trage din cuvintul latin reflexus (de la refleetare = a rasfrlnge ." ' 179 12* . in mod obi~nult nou-n(. cit mai ales de cele inferioare.rerea vie..1 IJ oc (e::uptra ~i dsdesubtul buzelor. ridicat .ei (talpa) cu masa. Daca mcdicul izbeste violent masa pe cafe este culc. dm'ere. departeaza bravele de torace. <E.I in masuf'a. EZ atinge aceastii etapii cind tncepe sa doreascii $i sii poatii sa "faca cera" singur . . Ref I e x e I e pre zen tel a n a ~ t ere..Exista 0 tendinta generalii ca aceste reflexe primitiae sa disparii ciitre vtrsta de 3 lutu. 335.:were" '\proape irnediat. Ref 1 e x u I P 11 net e lor c a I' d ~ n a lese. d' lji cu pumnii strinsi. d . iar primul se intinde. . in locuri sl~uate .Ol la parll.\. const. slIl. nou-naseutul suge ~i inghite coreet.lS0fll'C :1tingerea cvel. prin intermediul carora e xcitatiile senzitive (senzoriale) determine un raspuns efector. La contactul plant. Limha ~l buzele se misca spre punctul atjn~. nUl:l~~te . ~xtensie 9i ~'otavie ale gitului.-pU. mal r~pJ( cu cit t nou-nasel: 1 u. iar mifcarile (Joluntare de abia incep sa apara. d~s?hlde degetele. Din aceasta succesiune de lndoir~ si intindere a.imulul.:-l.lanul me: sei se flecteaza. La nO\l-n[\scutul mai pu\.ecele pe" care e culcat sau rctrage mma 1" care 11 sustmea capul. Daca medicul (sau mama) trece clegetul prm palma r:_ou-nascutuIUl. 99). 337. Copilul se naste cu anumite reflexe primitive (arhaice). el intinde hrusc bratele 91 uneori desf'ace degctelo . la colturile buzelor (drept ~i sting).L. datorita reflexelor primitive de "redresare". declan91nd astf'el ml~cari de flexie .re mernbrul drept ~i eel sting este aproape permanenta. Mama au de mereu pe medici "a/e reflexe normale" 178 sau "Moro este prezent".at nou-nas~1_ltul.utu 191 "intm e tot ~o~pul.. cind se trage brusc SCl~tCClll \le sub nou-nascut. Prin studierea moFIg.spunsului Ill.leit nou-nascutul po. f telor' cardi n succesive . ea aterizeazs pe cele patru picioare.B 011' car 1nale.a in mal rnulte stimulari (at. r~zulta 0 deplasare care sugereaza rnersul denumit mersul automat" (fig.1111:(. s~ (.a talpa piciorului. "aca 1'0Ilexul Moro este prezent. cind acesta este desfiiljat. exista 0 acalmie in actirLtatea motorie a sugarului deoarece mifcarile automate se sting. Unele din aceste reflexe sint de protectie.ricitatii provocate ~i a r8. I' 't J.(. uneorl ea . 98). aut 0 ill a t.scuLul rilspun e pnn r.astfe~. In caz ca se observa 0 asimetrie dintre doua membre omoloage (respectiv dreptul cu stingul) aceasta poate avea 0 semnif'icatie patologics. ar. S-au deseris zeci de reflexe. sa ~precI~ze . se. 98 - Reaclia Mora. uneon \lpa. Rea c t i a 1\101' 0 (dupa n~lmel~ pediat~ul\li german care 1-~ descris in anul 1917) se produce nurnai daca nou-naseutul este treaz_. se smrte cum degetele picio arelor se flecteaza. Se VOl' expune numai citeva. In tirnnul I l l-Ie a se produce revenirea in pozrtie de repaus cu bratele Ilect. fie ea este yorba de cele superioare. aeesten nu sint declt schite de reflexe normals. ?e~e~ele acestuia se tnchid brusc ~i cu aUta for~a. 339.mmare. antrenind uneori ~i c~p:II ~n 'aceasta miscare. de exa. Reflexele (actele reflexe) slnt process de baza ale activitatii nervoase . Simetria atitudinii lnt.. . Cercetarea refJexelor se face atit la maternitate cit si acasa in primele saptamini de viata.tuoli\ ~ 7.nsul la du. pe masura ce locul lor este luat de miscarile voluntare. Ie mtinde . In jurul rirstei de 3 Zuni.. " . Cind acesta din urrna atinge p. aplicate in jurul gurii. d supra planului patului sau mcset pe care este exammat (hg.daca trage ' eu ruse (le seu t.e:! .. Daca 0 pisica cade de la inaltime. motor sau secretor. La unii se observa 0 slab a rniscare a capului spre "partea preferata". Ref 1 e x u 1 d e a g 11t a I' e. m~mbrelor inferioare. Jar celalalt se tntinde. Aceste ref'lexe ale nou-nascutului dispar catre virsta de 3-4 luni.m acelasi sens ca SI st. Ea insal)i observji ea daca izbeste C?9ul (patu1). altele reflecta comportarea care ar putea Ii asernuita cu stadiile timpurii din evolutia ornului. care este virsta rind sugarul incepe sa faca miscari voluruare.ns~b. 1b t ' poate ~unoaste calitatea globala a reacviilor nou-naseutuIUl. complet.Pentru aCl'dsta.it.ate f'i .e a puc a I' e ~ d e g ~ tel 0 r. 100). nounascutul tresare. d" b se declanfleaza reflexul Moro (fig. . a intoarce).u ur. ".'[ se Il1.in "ioi_ ('\1 :ca~:\~\:\tn. mg 0 a . 336. 100 . Pozitia ~i miscarile nou-nascutului slnt aproape simetrice. Daca se trees degetul pe sub talpa picioru Ul nou-nascut. i't Rilspu.~lta\:'\'1lI~:Yi((~_!3 ~~e~nd~) fi foarte ridicat sau fOal'to SCoobo!']!. " 340.Mersul automat.conI 0dfl.ingeri) d eoarece modul sau de cercetare . mernbrul respectiv se Ilecteaza. sub brate.ed~~~ este indispensabil s. 334. t.I!lc. Esenta raspunsului rezlda :n faptul ca aeeste :ni~~ari ale corpului Be Iac . Raspunsul este en at. vertlea~.scutul este tinut de trunchi.. S i ill e t r i a.' . Nou-!18.ate Impu a " .m r. 1\1e I' s u l . . Nou-nascutul este dotat cu reflexe ee fae ca majoritatea miscarilor lui sa fie automate. iI. e act i v ita tea. este la interval mai mare fata de ultima alaptare. Medieul este sl~trul'U. Nou-nase. reactii automate la rnodificarile de mediu. fiind necesare supravietuirii. cu trunchiul usor aplecat mamte.

IlU mai ac:cepta sa stea in brat·ele 81. as~manatoare cu la?flmlle. prezentind adesea pe suprafata sa nete albe-galbui (milium albicans).imp ce celalalt es~e inchis . Este cunoscut fa ptul ca. Aeeasta umflare.e prezent la na9tere. chiar de aceea9i virsta 9i durata de gestatie. Aceast. Ea este prima care (Ja obserm cind sugarul aude cu aderarat: se lini~te$te cfnd 0 aude rorbind sau cintind.ra sa alba vreo semmiJcatle patologlCa 91 f~ra sa lase urn~e. corporal mingiiere. trecator ~i fara imp.!!a~ dacii ~~te 1a ambii ochi. nou-nascutul poate deschide ochii. Tipa inaintea meselor dar s? hIll. inainte de a) ~ .a piciorului excitat.ninator. coordonate. la auzirea f)i la alapt. un ochl. Daca suns un clopotel se linisteste ~l devine alent. O~!lii reprezint. pentru a se stinge progresiv o~at. glohata cu agitutie care se instaleaza imediat. inaint.ii de cat. iar c?n}unctlvele SlD. privirea nou-nascutului este vaga.rahisrn (se uitri "cruci~") este intermitent. G~ \Ipatul. "rorbindu-i" cu roee calda.sint c_omple~ formati Ja nalltere.. sa-i (Jorbeasca tot timpul sau sa-i cinte. 0 urmare$te ~i 0 fixeaza cu pririrea. [lira \Ip!it iii fill'!\. it 181 .yte sugarul.u. a sap~am.eon la 1-3 IUI11) suga. un stirnul dureros viu nu declanseaza dec1t retragcrea imcdiata a piciorului C\I trlpJa contraetlo. A par i a 1 a C I' i ill i 1 0 I'. la fiept".'apuca 91.. 1\1 i r 0 S u 1. ( Unii dintre ei se intrec parca pe ei lDf)If)1cmd se "eauta" de catre medic reflexele arhaice (vezi mai sus l) N ervozismul piiriruilor. care ingrije. ctnd s~. Rinita cu seeretie mucoasa san mucopurulenta. 0 s~:rsa ~de ]umir:_a asupra oehilor sai.l ~a asculte. Toate tngrijirile se fae eu calm. EJ vede.. be abia dupa cit~va zile. dnd este ridicat in pozitie vertlCala 91 pus la sin.at la nou-nascuti.}vederii se face ~u ajutorul unui obiect stralucitor (ochelarii examlllat_orulUl) sau c~lorat ro§_t:-vJU sau galben. De asernenea imperforat. ea ~i dnd ar ca_utl. Cu 0~11Jl ~I"cupl'l~?e de 10.0 hi i .la mama lor. D?-ca dlJ: ochl se scurge puroi. dupa mi::osul_I. dar nu pe~cepe (nu f)tie ce vede). acesta refuza sinul. Daca sint despartil.ml.la eal?ura. Asa cum s-a spus mai sus. in absenta unui obiect luminos.rcetar~a prIVIrl~ ~. pril. mmgncn usoare \\1 ntrnice ale Ietei sau ale toracelui anterior . asociata cu tendinta nou-nascuyllor de a tine ochii inchisi face ca examinarea ochilor sa fie dific!la i. miscare globala. ~e 1 IU~la (un. 342. . este 0 boala ce nu trebuie neglijata in perioada de nou-nascut.n ])rimele zile.ayali~lui. Se apreciaza ca este yorba de 0 reactie auditiva numai atunci cind la un zgomot emis. De subliniat. 348. Nou-nascutul are un facies (expresie a fetei) aproape imobil (far a mimicaj. lual.a rniscare poate fi oprita. purtat la distanta de circa 15-25 cm. _1n.e de a fi atins sin~l. lacrimile apar in jur de 3 siiptamini. Picaturile antiseptice care ~e pur:.a 0 mare ineercare pentrn orice nou-nascut.ul intoarce' capul sau clipe~te.a. hem?ragi!le trec dupa cIte. care trebUle tratata cu grija. fa. poate privi la dreapta.a virst. Acest st.entia este deviat.z:. cind in cind apare un "zimbet".rJl a. 341.. este yorba de 'un caz pato]ogic. In Leaganul de copii i. UTI. Se vor examina forma 9i configuratiasa. .. La nevoie se indeparteaza cele doua pleoape printr-o mi~care blind a. a =r= au un rol important in comportameruul nou-nascuiului ~'l sllga!·ulu.a..c.de veghe §i este linistit. S~ spel'le u~or la zgomote. un ochi poate Ii deschis in t. dar nu "vede inca. Nou-nascu. nounascutul (~i sugarul mic) opreste brusc orice mi?care. cei nascuti la termen avind un simt vizual mai dezvoltat. Mj9c~rile ochilo: f)i pleoapelo: nu sint coordnnate. proportional eu inlensiLaLea durcrii) si m:~earea. ca iii \ipiitul. p:ecoce.ulan. Mal pntm de 1/5 dintre nou-nascuti au aceasta reactie.a colirului instil at la n~a~~ere sau in pr. Mamele sint datoare sa-§i noteze ziua in care apar lacrirnile. poate fj e xamma~ in J~une corid it. piirintii trebuie sii-si infringa nelinistea.'i crc!je. moment ce este apreciat ca un progres In de zvoltarea ~i achizitiile nervoase ale copilului. 343.em:rag21 ~ub. peste care trece intermitent un zimbet" fara m?tiv vizibil. urmfl. I?e abia dUl. Este bine ca m~ma.era obi9nuit sugarul. Nou-rrascut.ta de f'lexiuni ("Indoiri") succesiv ale gambei si ale coapsei (triplli c~:Jl1l:'ac~18).nos~ute. in primele zile de viata. nou-nascut.re rnedic. d~n timpul tr.a. daca 0 mama If}i schimba a pa de colome cu care . mal ~Ies noaptea. are erect scdaiio prompt) ~i mingiiat pe [runte. Incerdnd astfel sa se Illspectez? globii ?cula:i. Willi) . EI poate trne ochii deschisi.m oclu (solut18 de mtrat de argint 1 %). dupa sfatul medicului. manifestlndu-se ca 9i dnd ar fi perceput 91 Inteles zgomotul. Mi~caI'ile simultane.~lll.e coordona:e a musculatmy globll?r oc:.tlv~le. strabL~m este patologr. Se dato:e~t~ unei lipse de acom~dare ~i d.:. n.t mflamate.a~e laringicne sau guturale.int. l\1irosul est.tul poate emite putine sunete involunt.aptelu! (sau al corpului).. Dupa 7-10 zile de vl~la.~ipit" en buria de pieptul malnei' (contactul strins.a. .plpal cu m~mll~ sale. pl'oduc un~oI'l umflarea pleoapelor. dupa' unii '~ulori "pLele pe piele".ul pare atent. dad! nou-nasGut~1 este in stare .91. pe cind celalalt este intors spre stmga . pleoapele sint lipite 9i tumefiate.. Simiuri 344.. Unii nou-nasculi intore capul spre sinul mamei.V azul.are.im:"le zile poate declansa 0 secretie apoasa.c~nJu?c:.it.ivala datorit. 0. inceput lumea inconjuratoare. N a suI este in general mic. Praful 91 pudre Ie declanf)eaza 0 secretie nazala apoasa. Clnd .J o privire mal net. In medie. Organele de simi.3~5 secunde. 346.i pentru citeva zlle de . Cind plinge.la vir8ta. Con t act u Iso cia 1. prin infectii cu germeni ban~li. . dar care este trecatoare -. nou-nascutul poate fi linistit dacii este luat in brate si strins .p_uvini nounascuti se observa lacrimi Inainte de aceast..mama.apoi apare ~lJ)litul [viguros si prelungit. comandate de activitatea musculaturii globilor oculari rcpre z. devin capabili de a Illt:a in contac~ cu m~ma. prill. eonoergent (spre nas) F durabil. DIspa~ in primele luni de viata.i in brate ~i ii simt rmrosul eorpulUl. unu s~g8n o recunosc numai dupa ce sint.ia canalelor lacrimale poate determina inrosirea ~i lacrimarea ochilor". unii sugari primesc sa suga numai de. Uneori. ca iritatia conjunct. Au z u 1 este mai greu de studiat la nou-nascut. C~. La foarte. Sclerele (albul ochilor) pot fi rOf)ii. situatiile conflictuale din familic si mai ales starea de tenslune. ~ i mba j 11 1. cU. [llvllea 91 VlZlUnea UIlUl oblect smt prezente la maJontatea nou-nascuiilor. pare ca-si priveste mama sau pe exa'. Comportamentul e m o t i o n n ]. . Nou-nascutul poate fi calmat prin ridicare unei :v~el. . inseamna ca s-a adaugat 0 infectie (conjunctivIta). cu ochii deSC~1l.?rtant. Nou-niiscutul tipa ~i plinge faralacrimi. 345. prrvire san pot sa fixeze §i sa urrnareasca mal mult un cbiect ~tral_UCltor s::tuat lateral. D~ctl. inc hide 91 deschids ritmio gum. cOI_ltactului este linist. datorita unei h. Sirntul vazului este insa inegal dezvolt.a cel mai important instrument senzorial al sugarulm. in brate. 180 Functia vizuala a nou-nascutului este mai usor de investigat imediat lnainto si la supt. Activitatea motorie ~i miscarile in masa" sint dimmuate cind at. '. proie~t~aza brusc. paca nou-tuiscuiui plinge. pentru a preveni eventualele mfecl11 ?eterminate de microbii din eanalul pelvi-genital al mamei.~te~te deindatfi ce a fost hranit. nou-nascutuf este "psihic orb" (H . 347.

bere) ~i produb est e a i u 1 "I'U8eSC" trec in Japte agitatie 355. ..n halat c~urat. . sutionele strinso. -:_egetal: (crude sau gatite) ~i cu pline n~agra. Se examineaza huzele.tIva creeaza ingrijorare in familie 9i determine. Spre sfir9itul prirnei luni de vla~a. cresc secl'etia lactata. Se vor evita leguminoasele (fa~olea. .at ie siJsau reducel'ea apetit. unt) sau . caldura. mazare~ . fie absente.ros agresl. fawa de ovaz. 352. D a c 11 est e r l't cit 11. conopida)..5-21 pe zi. ci va consult. Capul nu poate fi intors intr-o parte. Personal. Diazepamul. brlllza. aportl?l de y~tamll1e p: aceast. \ a p1. . are mai putll1e calorn 91 se recomanda cind mama are tendin~a la ingra~are. unt. prima alterna.suga_. nu am recomandat vreodats sectionarea friului Iimbii. COI!Opida.amar.rt.ului la sugar.tmpiedicii suptul ~i mai tirziii oorbirea. se 183 . l\'l[\1ne~e sint Ioarte ingrijorate ctnd sugarulplinge. 364. grasimi (ulei. Orice mama care-si iubeste copilul are un "simt" special pentru aceasta "dificultate" de contact. Con s tip at i a III a III e i va fi trat. de. F u III at u I este daunator pentru sugar. Me~iurile trebuie sa fie variate ~i sa contina zilnic proteine' animale (lapte ~i/sau denvatele sa_le. preparatele arsen. compoturi etc. chiar daca sint respectate conditiile optima de examinare. care sa nu fie imbracat dnd face alte trebufl gospodare~i1. fie asimetrice. ~ste cornpozitia adecvata a hranci. .i. cordo~nele. (usturoiul. ' . . b) Deeubit ventral (culcat pe hurt.. schimbat la alimentatie.~1 apte. Chiar facea inainte.' . Nwotma trece In lapte ~l ° este toxica. Lenjeria va fi curata. 356. IIII b I' a c a III i n tea III a III e i. De fapt se recomanda toate aliment. Este bine ca mama sa maninoe ceva mai mult decit in mod obisnuit.a pe medicul pedis. lichide. oeapa. fara vreo indoire a mernbrelor inferioare sau superioare).v sau calitativ.. Aspirina. ~trany~a snu rC~lJ['~Iteaza. ceaiul etc.f1 nil: nccazurile. chiar in ca. 353. 8arat).500 1 pe zi este suficient). . m a map 0 ate h r it n i J i ~l n g ~ I J I S U gar u 11 Cind mama are gutuJ'(li. Am mal scns acest lucru ~i-l repetam (vezi punctul 242).a}.eaza COhC1. .a. urzicile. ccpilul nu poate deplasa de loc capul.nele ant:blOtIce. Nu so poarta lenJene dll1 fIre Sllltetice. far a sa ajunga la ingrasare. deoarece conyine acee~. Lim b a j u 1 ~ i con t act u Iso cia 1.re trebc:le lu~ta de mama. hidrocarbonate (cereale. ultirnele declanseaza 0 salivatie abunderita 9i grimase..limentare. altii nu pJing de loc .ntita~e mica. ~ . ~.lCale ~l merc~l'wle etc: 358. Laptele este foarte ne. Manlfestarl anormale 351.ul purgativului). inseamna ca este yorba de 0 positie anorrnala. Astazi nu se mai practicli sectionarea lui cu atita u~urin~a cum se Multe marne scurt. . ardeic:l). transmit gustl~l 91 I?lros~llor laptelui de mama. el nu .) ingra*a in mod inut. pe~te). fibre vegetale.nulUl (Iaptele caputa gust. ca.). slnt dispuse sa dea crezare afir.au exagerat de agitat. tree 1. Unele nu pot ali:ipta sugarul cu a!tCJ!lcva de lata.ele care slnt cuprinse intr-un meniu echilibrat al unei femei sanatoase. A leo perm~~~. G u r a. n~u se. schimbata zilnic. Car 01 u 1.at.imentcle care le fae rau. La aceasta virsta se poate trece cu vederea ca sugarul are un contact Iirnitat cu lumea lnconjuratoare. R e r 1 e x e ~ ire act. este somnolent. bolta palatina.. inert. Reglmul de via~a ~i allmentat ia marnel de lichide zaharate (ceaiuri. luat in brate. sugarul nu poate respira libel' (pericol de inabusire). oele cu gust placut declanseaza reflexul de supt 9i de Inghi [it. .~i ?antitate de calciu ~i de proteine ea laptele obi~nuit. Bromovalul. 363. Nou-nascutul este prea linistit s.lrta camasi de bumbac si rochii care se incheie in rata. Gus t u I este relativ bine dezvoltat la nou-nascut. plante~e a. 0 cantitate e a u a ~ ice foarte mica de alcool (vin. 362. Mot I' i cit ate a fin a ~ i a d apt a I' e a... rochiile. margarina). frude ~i zarzavaturi (contin hidrocarbonate. pacli nou-nascutul sta intr-o pozitie de flexie prea accentuate sau de extensie.alul.matiei ca lapt~le estp l]J~ufJ~C](?ntcant:tatl. La mamele bolnave de eolita sau cu alergii a. asa cum s-a recomandat mai sus. In aceasta pozitie . Nu este exclus ca aceasta dificultate sa aiba la baza un deficit senzorial (de vedere sau de auz). tru care tngrijeste sugarul. De asemenea se poate constata ea sugarul nu reactioneaza adecvat la Incercarile de a fi calmat prin mingiieri. i i._ Se elimina in lapte: Fenobarbltalul. berea. sint ingrijorate de faptul eli nou-nascutul are Irlul limbii mai daca acest (rtu lingual este [carte scurt. Ma. carne). ace. Purgati.usc~ta!.v:le. v~rzn. drajeuri sau picaturL Da~a ah.mare sau cu m1.il. cartofl etc. 359. ecomandate r fustole. 361. saruri ~i vitamine) ~i eereale integrale (piine neagra). starea de tsnsiune din Iamilie pot determina oprirea SC'(TP\IC} lac~ate. lintea . agit. cl'iza de colita a rnamei declan:. . sau doze man Ia intervale de clteva saptamini).e. care pot provoca tulburari digestive Ia sugar (COhC1. dar nu va fi baut in cantita~i prea mari pentru a inlocui alte alimente (CIrca 0. ' .a c u f'ruct. Ciclobarbit. a) Decublt dorsal (culcat pe spate). "in~epenit" (corpullntins..a cale este suficient. Unii tipa eontinuu.cesar. Gimnastica are un efect Iavora hil. sugarul respectiv creeazs impresia ea nu vede sau ca e surd deoare~e excitatiile nu sint prelucrate la nivel central.. la r~comandaree medicului (in doze zilnice de CIrca 1000 u. Fa c tori ips i h o l 0 g i c i sint foarte ImrJO. . C e ill e die a ill e n t e see lim ina in 1 apt e. .sta va fi inlocuit eu alte derivate de lapte (iaurt. varsaturi sau chiar diaree). :'\u sin1_.menta~la est~ echilibrat. care rarnine "cu barbia cazuta pe piept". Toate reflexele 9i reactiile sint fie exagerate. gingiile. ' 354. Este gre~ita conceptia ca laptele. Este suficient daca mama bea inainte de fiecare alaptare un pahar de lapte sau de sue de fructe. 357.349. in afara de vitamina D. NevOla de hch1de este de 1. Cu ocazla tuturor manevrelor de ingrijire a sugarului. Eventual se va adauga 9i un preparat de calclU. EI poate deosebi su~stan~ele cu gust placut (dulce) de cele cu gust neplscut (acru. Mot I' i cit ate a g lob a I a. v_or d~ al. Se poate bea ~i lapte degresat. ~ determinind scaune moi la sugar. Vi t a ill i n e. 300. Ali men tal i a. Cantitatea excesiva 182 sugarului. COhCI sau r-efuz ul sl.ma nu :'a lua nici un medicament din proprie initiative. rnai curind prezentarea la medic. este raguijita sa u simte 0 Jena in glt. In nici un caz nu oa face curii de sliibire I Mai importanta dec!t cantitatea.cu ~lte 'protel~e (carne. este bine ca mama sa poarte u. u. ou. Alimentele iuti (piperul. ceea ce face pe sugar sa refuze temporal' sa m~l . Daca m~m~ nu tolereaza laptele.culoare deschisa.. Multi medici recomanda I?amel~r ~are alapteaza vitamins sub forma de tablete. in cazul unor urmliri dupa suferin~a din tirnpul sarcinii sau nasterii.

frotir etc.Ze se taze la 2 ule $1.0.reburi se a mina sau. ea va purta 0 mascala gura ~i la nas or~ de ci~e en se apropie de sugar. . Se va face tot posihilul ca sii intre in obisnuirita un somn dupa masa de prinz si nu se VOl' executa munei grele in gospodiirie (spalat ul rufelor pentru toatii familia.li". de infa. . pel'imetrul cranian.0. pavi'lio~nele Ul'ech~lor cutele tiilpilor.e necesara mai mult. important (1/4-1/3 dupa evaluarile profesodin totalul nou-nascutilor cu greutate sub .0. mama (Ja sta eu sinul descoperit. 0 grija deosebitii igienei dintilor (spa. cutele de la git (in general.ea Intre 20.cada se spala. mama se va sirnti mai in putere l)i se va ocupa cu un elan crcscut de' copil lji de rest.'iros tra- In rap or\.e 0 ingrijire mult mai eficient.a ~endmta la L.anunta lnceputul _unei "race.iii 150. lipsa de odihnii de noapt«.m~ma:1.!. excesiva. unguente etc. !nainte de tieeare l1:anewa de fngrzjire a sugarnlui. In moment. cu consecints serioase asupra siina. se va a pela la 0 rudii sau altii persoana de incredere.]pator. suturi). Iaca plimbari. Ya fie v ita tit 0 b 0 sea 1 a. ~jne cu apa lji sapun inainte de folosire. anumite dozari de substanl. inghinale. eel p utin. este necesara 9i dez infecti a cu cloramina 10/ . parul. chiar d aca mama are impresia c:ii si-a redobindit energia necesara. . daea este posibil. lingii cada se plaseaza un covoras sau un ~rat. _ Nu se folosesc deodorante \. spll'a axile. Est.a complicat. Ma~ca se confectioneaz a dintr-o bucata de pinza. restabilitii masurr de prevedere : R - asa ea in timpnl irnbaier-ii sint utile citeva Nou-nascutul prematur pe.tia lactatii scado.d up a baie se f'oloseste lenjerie cur at. reflexe). respectiv cei nascuti dar cu 0 greutate sub 2500 g.a dintr-un covoras vechi sau de stofa. in interiotul caruia se mtr?duce 0 bucat.ul cind medicul ii permite marnei sa. .). nou-nascutii hipotrofici. g iii 20. indiferent de durata gestatiei. Jar In cada se pune 0 bucat.a la 0 Iamilie de prieteni.Ui. .ivit atii de toate zilelc (gospodarie. De asemenca planul orizontal lji dur al mesei perrnit.g. in familie sint persoane cu inlectii cutanate. ohliga [ii sociale). administratea de preparate eu fluor). cu sirntul raspunderii.a de material plastic. se va Iolosi un prosop mai aspru (in. . sint citiva din factorii care due la epuizarea fizica a rnamei.) cu care se va "usca once urma de umezealii. de gradu! I.e clumlce m singe etc. . Asemenea t.~at". Se considerii prematur orice nou-niiscui care cintareste fa nastere 20500 g saa mai piuin. lipsa de colaborare a sot ului la problernele de gospodarie ~i de ingrijir« a sugarului etc. zonele ce tran- 366. . daca. indeosebi nou-nascutii trofiei reprezintii un contingent rului A.tii sale.36? I ~ l"e n a ~ 0 r. la aer.0 g. pe I1n~m.0. nou-niiscutii hipo-. g.egorii de pre mat uri : a) prcmalur.?tru a evit. ridicarea de.r-un ritm lent. De fin it i e. regiunile mult. 185 .a de familie (vizit.a indeosebi la plicile (cutele pielii): Fig. In t.0. Pentru usurarea muncii. (obstrueaza porii pielii) 9i niei parfumuri cu rr.0 g iii 10.? alunecaro.Cll greutatea Inll'(' 150. . Minkovski din Paris) 2500 g.a. p. se inainte de t.0.sini.re 250. Pe aceasta rnasa se VOl' face toate manevrele de ingrijire ale sugarului . sau de ~]fon. prezenl. " . medicii utilizeaza 9i alti p~rametri de m~turare: talia. de filre:~ cu ca.a. pe colturile mesei (situate la perete) se pun obiectele de uz curcnt : scutcce.ale externe.atea la na~tere. greutati etc. dimensiunile mugufllor . oasele hazinului lji organele ahdorninale VOl' veni mai repede Ia pozitia de dinaintca sarcinii . In aprecierea prematuritiitii.ul f'amiliei. tarea 184 Treb~ie acordata. 101 - Dcua tipuri de rnascii pentru mama.e mai mare de de la mame diabetice.a.a punetelor de osificare. care se pune III doua fil se cease ca un buzunar. secr(. vi at. In orice familie se va irnproviza o"masa. se spaZa 0 data pe zi en periu/a de unahii. Intr-un colt al camerei sugnrului se va plasa 0 masn obisnuita de inal\ime convenabilii pe care se va pune 0 p(lturii ce se acopera cu un plastic 9i un cearsaf sau un scutec mare. candor. . In acest caz. Daca eXLst. cn greu\. ell gl'E'ula\. deoarece la aoeasta virsta este foart. se includ printre prema:turi d~pa 37 siiptiimini de gestatie.imp ul d usului \ a Iolosi sapunun neirit. se deosebesc urmiHoal'ele ca\. 0 r a 1 il. organele genit.ermen cu gl'eutat. d aca mama are obisnuinta va face un masa j .prosoapele 91 cearsafurile de baie VOl' fi strict individuale : /0 -:: dup a baie. curatenia generaHi. caracterul tegumentelor ~n oaselor cral1lene (fontaneIe. ingrijirca copiilor rnai mari.flamalii.e r~cepttov :a once boa. spoitul pcretilor. mama nu trebuie obligate sii se aplece sau sii se ocupe de sugar in pozrtie incomoda.a odihna.ar de lernn. se Iac int. cu grelltatea la na9tere !n\. • L~uza nu este inca. . 367.0. La cele 4 colturi se coase cite 0 bucata.e masca se leaga in jurul capului (fig. eliminii din deiinitie cei nascuti 2500 g. Dupa 0 plimbare sau 0 vizit.).e etc. Or. Marna va fi mai putin solicitat. Dirnpotriva. se evit a d urerile de "ljale".). de 2-3 ori pe ZL ate 1/2 de ora. c) prematun de gradul_ I1~. d) premat"ri de grad"l IV Cll gl'€ntate mHl mIca de 10. ~1al!la va face dus zilnic.ante .a e~de:ile pri.00 g. ~lnul /mame{onul. sistemul nervos (tonus. va insist. b) prema/uri de gradlil II. BU? . Procedind asa. cu conditii optirne pentru pozitin corpului 9i rniscarile sugarului.apa de la d us nu va fi nici fierbinte f)i nici prea rece .. cuiele de sub sini ] ra fi spiilai ctz atetuie deosebiui. 101). mama se va spala binc ungluz.larea zilnica. Odatii cu reluarca act.la. camasute. Munca fizica. Sugarul poate fi liisat singur ? Sugarul nu trebuie lasat niciodatii singur in casii.

In schimb. scrot. m timpul cit un prematur este alimentat i~ materI1l~ate prlI1.fi PUSy . Cifrele stnt variate si din cauza ca dist. d~ ~eglare a tempe. pufos (pina in a 37-a saptamlna de gestatie). la~ in caz de l. deplasarea in timpul sarcinii cu mijloace de transport necorespunzjitoare . Ae?ste sectn smt dotate cu incub~toare.UL. dm. apar de-abia i~ 9i complexe la 40 saptamlni M ameloanele stnt nepalpabile pIlla mm. Gltul este subtire. Musculature tub~l::l digestiv este slab dezvoltata. iar fontanelele sint mario Fat. Prematurul prczint.l). lipsa tonusului abdominal (se observe ade~ea 0 dlste?Sle a~d~lI1al~. .e f1amind. apoi devine stationara zile sau chiar sspt. Aiei '8int ingrijiti pre{uaturii pin? . ceea ?e ~avo~lzeaza varsaturilc in caz de sllpraa!Jmentatle. Oasele boltei craniene sint des partite prin suturi largi.uritate nu se face in toate cazurile. munca de noapte etc.nzim.a: sint marne care nasc numai prematuri. nelegitimitatea. la prevenirca unei nast cr i premature. h) Cauze medicnle mateme . 368. virst. uter mic. 370. un de s-au facut ef'ort. de singe.rat in or asul Helsinki (3(10) \.ul est. cc:astele pr?em:nente. va . intoxicatii..a este mica. iar toracele ingust.imp ul sarcinii. aeoperita de lanugo abundent (in special pe frunLe 9i pe spate) 9i de vernix caseosa (mai ales la cute).sin: MultI dmtre el. circumferinta craniana dcpasind cu peste 3 ern pe cea t oracica..ii este de 10% din totalul nasterilor. Doarme aprcape tot timpuJ.consta!1t~ ~ ~or:pulu.surnul scazut de lapte . F r e eve Il t a medie a prematuritaj.. cu ansele intestinale vizihile prin peret.]J1e secretla lactat~. brelor. Vernix-ul este mai abundent la nou-n3scutii cu un grad mare de prematuritate. yy .Starea de maturare 11 nou-nascutului depinde de durata sarcinii Iji de capacita tea Iuncticnala a placcntei. cu inst. trrunghiulara. De obicei nu sint unice. abdomenul este voluminos. a) Alimentatia. Capacitatea gastric:1i este re~usa la ~itlva centlmetn. familia. inf'eot. surori de ocrotirc ). si sint deservite de medici ~I de cadre medii speciali~ate. ceea ee explica frecventa constipatici. Cunoscind aceste c a uze. derivate de Iapt. de rinichi.~turjlor ~une ma~j probleI?e in legatura cu: alimenta(ia..i zarzavaturi proaspete). Cif'rele cele mai mici s-au inregist. fata de nou-nascutul la terrnen. ~n~llntll1d pozitia din ut~r. Orice familie 'eu un sugar 9i mai ales cu un prematur are nevoie de un ° frigider.aticc ale [icatului fL rinichiului. iar la nou-nascutuila termen au un diametru de .ura}. ca~.i in unele OrHr. Initial. 371.e.anat.iva ce nccesit.entel~ cind sugarul est. endocrine.. Pwlea este r09ie. po 1 urm arite dupa mi~carile ab~lom~nul~i: . Parul este scur+.~esar unyefo:t deosebit'din partea mamei. cele de la mlini 81nt insa aproHpe totdernma la nivelul vlrfurilor degetelor. De multo ori se rcpet. constitution ale (talie scunda.e din Republica Po pulara Chineza. Aspectul unoI' prematuri poate inilela din cauza edemelor generalizate si a pielii lue.amtni. . activit. pe aceea. coagularea stngeiui..ii veehi). fumatul. miscnrile per ist alt ice stnt lenese. gradul ina poia t de cultura. moi 9i deformate.ioase. c) Cauze medieale ce tin de fat san de placenta: sarcina gernelara. t 11 g r i j i r i. •.maturI~ tate extrema pot lipsi complet.. .ila jelor urechilor are loc abia intre a 36-a iii a 40·a saptamina de gesta\ie.. Jar te. aliit uri de medic I)i de cadrele medii (moaije. sistel!lele r. bolile din timpul sarcinii (infectii. alimcntatie deficitara a gravidei (cor. 186 . C a u z e 1 e care dct. ci asociat. apropierea dintre doua riasteri succcsive (sub 2 ani). a 37 -a saptamlna de gestatie. Lipsa tesutului grasos de sub piele este refleetata de fata triunghiulara f?i zbircita.C? ating greutatea de 2500 g. .a mamei (mamele sub 18 ani 9i peste 35 de ani nasc copii mai mici). namte e folosire se incalzeste la 37°C. re~p'Lra- . iniectii ale fatului etc. labiile mici 9i elitorisul par La biiieti. uneorr cu rmscan penstaltice).ia intre hipotrofie 9i prernat. protec!w unpotnra infcc{iilor. peristaltisl!lu] intestinal este aclesea evident prin peretele abdominal subtil'e. n:an . Exist. boli de sistern) etc. Icterul. placenta bolnava. termoreglorea (nu poate asigul'H 0 temperatura . prcrcnirea carenlclor de rLtmmne fL de fLer. instit. t f· • Miscarile respiratorii sint adesea neregulate.a cste periclitata. Dupa ie~irea din maternitate ingrijirea prem. Aceasta lfli va st. carne. seurte. care este de obicei mai intens I}i mai.oal'ce sinii in cOndl\.alatii pentru administrarea . pot fi clasificate in: a) Cauze economlco-sociale: nerespcctarca igienei genemle a sarcinii Jipsa de legatura cu medicul obstetrician in t. lucioasa. mama.a def~cwlle man m [unciiile de baza ale org~msmul. refuza sa mal traga dm sm.e.t. prEdispozitie genetica la nastere prernat. . Dezvoltare a cart. . .'prematurul sta culcat ghcmui. ed~mulUl.<. sint sub 3 mm la 36 saptamini. gavalJ mama este daioare sa fe muJgZl zilnic. Ne yom referi numai la ingrijiriJe de la domlclhu. fructe R.inct.ll del eu:atenJe riguroasa 9i va pastra laptele la frigider pina se treze9te sugarul. pentru a meni. aila ea la pl'ematurii foarte mici pavilioanele urechilor sint nereliefate. So observa adese a ml9cHI'J dezordonate "in val ale mern- La fete.uri ncobisnuite in pre vcnirea sarcinilor cu rise crescut.. Edemele dispar.~ i-at. I?aca st~garul. a 34-a saptamina ~e gestatie. • .. Din motive didactice.atii mediului etc. socurile psihice : t.lI1t ?obontl..raumat.za • 4-10 . ceea c. incretita.stl?ulll nu. Greutatea scade la Inceput.errniua sau Iavor izeaza nasterile premature sint numeroase si adesea greu do depistat. tia.preIu"?git decltla nou-nascutul la termen. AlimentuJ de electie este lap.mama. Este r:e.a ~I apatie .ismele.urii si umidit. Prematurul are capul mai mare in ra port cu corpul. Unghiile de la degetele picioarelor sint Beurte. men{increq tC71:pcra!Uru c?rpulur.o slab dezvoltat. a 33-a. malforrnatii congenitale ale Iatului. Distributia edemelor variaza cu pozitia in care doarme no~nascutul 91 aceasta a dus la conceptia eronata ca edemele se dezvolta numai dupil nalltere.antunle pielii de pe talpi sint rare. 369.utialn care Iucreaza Lrcbuie sa contribuie. pielea flasca pe membre (ceea ce face sa proemine scheletul 080S).. dupa ce la s-au obisnuit cn biberonuJ. Reflexele de supt 91 de mghitirc smt slab dezvolt ate .e face sa devina evidente : lipsa tesutului grasos subcut. .a 0 tendinya la re~urglt~rea contmutul~l gastric. eu gura mare I)i harbia ascutit a. de gestatie 9i devin numeroase . cu mici pauze . Car act ere a 11 a t 0 III ice ~ i f u 11 C t i 0 Il ale ale p r em at u r u 1 u i.a eforturi mari.. echilibrul acidobazic apiirarca irnpotrioa mfec{ulor. Maternit. bolile dinaintea nasterii (de inirna.tele de . Aspe~tul pre:naturul~i se schimbs ~n p~lmele zile. 187 .ate fizica si sport.are putere 9i a "lnvatat" sa traga din sin..de oXIgen. ex~eDti~d mom.atile mari de la noi din t~ra ~int preva~'?t~ cu sectii de terapie intensive iii de reanimare unde sint aSlSt~yl prematuru 91 eeilalti nou-nascuti a carol' viat.' III putin adinci. s. determina stare de somnolent.ele abdommaI.

Cind intrebarea este pusa imediat dupa na~te:e p. Pentru prev~nirea anen~i~i. . pentru a preveni arsurile. Sc:utecele murdare se adunil 1ntr-o gilleata eu pedala. . piistrmdu-so 0 cura\enie riguroasa a bibe roanelor. regurgiteaza ('i . . Analiza datelor ob\inute de ace~ti autori au pus in eviden\a prezent~ u!~latoarelor p·ll'ticularitali ale evoJutiei psihice ~i motorii la grupul de prematurl .ine intr-un dulap special. ~l armna D D S U de doze mari (200000 u.it prin gazele pe care le em ana.~l~pu~~e~ fina 5e face en oarecare dificultati. prof. )lunz~Jtor virstei.e .. Inpt. . daca se pl'eparil si se ad rn inis. 11)Prevenirea carentelor de vitamine ~l de her. zidul din apropierea patului sugarului.8°C) 9i printr-un terrnometru de camera..a supt.' .hen_asy au publ!o~~ un studiu pe 38'6 de prematuri (nascuti cu greutatea intre 8. pentru a nu-i limita migeal'ile.ie 0 data pe silptiiminil. proa~. indiferent de recornand aril« de pe cut. alegel'ea unui anum it produs de lapte. zlenlor motai'll. . Pina la 6-8 luni de viata. arata prlll ges Ull. se fierbe inainte de a se da sugarului.im p de 15 minute. PreI_l1aturul ar~ ne-YOle de 60 mg vitamins C. Lenjeria 5e fierbe zilnie 9i 5e limpeze9te hine dupil spalare.i prea brusc. In jurul virstei de 3 ani. Dupa fiecare supt..~. Ia intervale d. . execut(l ordme.. . prernaturii au 0 capacitate gastriea midi.. . .. scriitor franeez).. .ralucite ale omcnirii: Voltaire (mare scrntor 91 h~ozof ~rancez a trait. Orice preparat de lapte. Am vres totusi sa amintim 0 serie de nascuti prernaturi e~re reI?re.imul timp se admini~treaza 9i vitarnina A 1 500-3000 u. La noi in tara.se sa stie cum va evolua in viitor copilul lor din punct de vedere nerves .a sil elimine aerul lnghitit. co h'l'b' ru r s t a t·· ~I d'namic (se . Carlleiorul se spalil eu le9ie 0 data pe lunil. care sa poatil fi spillat cu apa 9i silpun. .1Ilt'gomc. nn apnca obiectele la 4 1uni. Dupa llscare. . Sobele. eonstituie posibilitiltile eele mai freevente de imbolnavire. Similac) sau acidifiate (Eledon).:Ia sugarului un preparat de fier pe gura sau. prim-ministru in eursul celui de al Ll-lea razhoi mondial). este greu ca medicul sa dea un riispuns preeLs ~1 sa prevada cu certrtudine evolut. 2 Dupa V!l'sta de 8-9 1uni intervine 0 recuperare sl?oll. cu un orifioiu mai largo Mama experimentata poate ajut. I~ adevarate salttll'l.~I eea a .a supraincalzirea prematurului. J88 Cea mai importatud regula in p. core 5e nOl'malizeazti catre 18 lUlli.um1t pre~atUI'.'.I a lIlll. Rahipe e.e praf Lactosan sau Haraul. Dupa aceast. ut ill formatea unor propozl\ii.inalnr :.. dr. Parintii prematurulUi. Churchill (18/~1965.. Lenjeria lui se \.e praf adaptat (Humann 0 pina la greutaLea de 3000 g. Scut.i I In caz de guturai.ie de sezon RI de rnodul cum le prrmest.enirea ~nf~cl~ilor este ?a ml1. So VOl' folosi tetine moi...tm 1111 ' plClOare. Se va evit.ma sa se obisnuiasca sa se spele pe nmm eu apa $~ sapun. Cb·] In schimb copiii inteJeg bine folosesc un ltmba. ..rins..Rezultate bune se pot obtine 9i cu lapte semiecremat (Lacto).ie .ze:eJi:)~aJUJ~lld~b~.1~n. . \Vmston.ru a d im inua riscul de regurgitatis 9i pentru a-l ajut. care se foloseste in momentul in care temperatura camerei scade sub 20°C.. se v~ .~1 I~e n~~~~i~e ~~lAnil. (. masa de infil1)at. tre~uie ~il. tismul se previne prm adrninist. caloriferul. prematmii r(cupereaza dir:tr.l . In ult.t ' 1.a a camerei (22-24°C). astronom 91 f'ilozof englez).a considerare optimista. Resturile riimas« in hiberon nu se pilstreazil pentru a seda Ia masa urmiltoare! Ratia pe 24 de ore. aUt in ceca ce priVE'ite VOl'blrea. Vizitele rudelor 9i rm\i ales purtal'ea nou-nascutului iii sugaru]ui in aIte ease .re.In vizitil".aJ lfte~lO[ sa\! limb~j pasiv"\.. . ." .zmta nele dintre minti]e st.ecele 9i modul de infil9at VOl' fi fixate cu concursu] sorei de ocrot. aSOClflza.chlar tota!a.i vaselor. 'Dez~'oltarea motorie ~i psihica a prematurului fal'a tulburi'il'l nemo oglCe SIS ematizate esle specific:!L . .. Prematurii llU-~i tin capul la 2 lUll!. Eleclon. 1 1 . pe zi. in afar8. Ia nevoie..1. inainta de Iiecare m asa. obosesc repcde. sub forma injectahila. separat de lenjeria restului familiei.1mb.baJ. Este nevoie de rabdare 9i indeminare..l.5-36. numal pcll_tla lltl( . urrnarit] inlre vlrsta de 1 luna ~i 42 luni. Asa cum HI m a i spus. tet. nu pres st. iar dupa diversifiearea a!J::nentat1eJ sub forma ~e SUCU~l de fruet. .. cit fJi prin Iaptul cil noaptea temperatura carnerei poate scadea prea mult \. apm a merg neII lC P.en~ru un an.~claUi. rit . Temperatura din p atutu l copilului (cos) rnai poate fi mentinut.i.ate (Humana. . Newton (1642-~727 matematieian. .91 psihic.ulttl~ ~re 1~~ ~.] sub forma de inject. Incalzirca cu 'eiirbuni este periculoasa. t" 'e de 3 ani 600/. Umiditatea atmosferei va fi asiguratil eu ajutorul unui vas eu apil plasat in apropierea instalaiiei de inciilzil'e sau eu cirpe umede al?ezate pe ealorifer.ul din hibcron. . upasind usor cu degetul in sus pe harbin prernaturului.a folosind stiele cu apa calda. avfnd grijil en temperatura sa nu scad a noaptea sub 180C. tnainte $~ dupa [iecare maneorii de tngrijire a sugarulu. ...~ ~~~~ " ..tan~. mama va purt~ ma~cil. de zile de observatie atenta a copilului de catre un pediatru priccput ~1 de eatre familie. Se alege pentru sugar un pat metalie..\1 2 ... Auguste Renoir (1841-1919. pentru a nu ramine ell urme de sapun care irita pielea. e) Dezvoltarea neuromotorie ulterio~ra.irs.. .1imbaju1. .00 g).la ineep~t (CIrca ~ /2 din Iiola de 2 ml).!1 (. mare PlCtOI' franeez).ilac).ire. pent. as '.t Ie e )'11 Iunct. dupn ae(:ea Humnnn 1 sau Sirn. treaza corect. . Pardoseala se euriltil eu aspiratorul (nu eu rniltura) 9i 5e spalil eu apa l?i le\. d 1 000 2 000 . t. Este absolut necesar un radiator.. . prin controlul tempel'aturii corporale (totdeauna temperatura rectala trebuie sil fie in jur de 36..al'sil U?OI'... d~ la 1694..i. . pentru un singur supt.lg:~·ta au un J'~c al mimicii corestotuJ. de cele adapt.e 91 t.stud!at~. Se VOl' da mese mici si la intervale sourt« de timp. dO. d) RegJarea temperaturii se asigurn printr-o incalzire const ant.I~Ce~~~\dl~continua..J- 189 . 5e calea eu fierul bine lncins..1tlve de. Locomo\la.ia. ~ecunoa~tem l::sa e~ la multi prematuri nu se pot face prognosticuri defm. . intervalul dintre mese. nu stau in ~ezut nesus\mu .olereazji.0 g . jnLiJ'zierea de limbaj. I' . modul de preparare ~i orice modificari VOl' fi indicate de eilt!'e medieul pediatru cu colaborarea sorei de ocrot. fixat pe perete deasupra patului: sugarului. sugarul va fi tinut ridicat in sus. at. 1. Iapt.. '-ta -n plna in jE~ijd~it~i ~~l~~n~~ ~es~~~~~~. mare om politic englez. eventual eu 0 solulie antiseptieil.d oJ se men\ll1e lllsujlclcn:<1 jlll1l~ aproap . dezvoJtal'e~ molone ~I pSlhlCa este I?a\. a IntIr...rarea ZI~TllCa e "-..cit dup~ lum. Hec:uspendarea pulberii de praf sau prepa raren dilutiilor se face cu dcoseb1ta grijil. Sugarul va fi infa9at cu seuteee moi. c) Protectia impotriva infeetiilor. Victor Hugo (1802-18~5. care se spala zilnie.. Gheorghe Goldis si psiholog St~la Es(.-1778). bine in\'urubate Iii infa9urate in scutece. In camera prematurului nu trebuie sil piltrunda decit mama sau persoana eare-l ingrije1)te.ii.~e(). de solt~ti. sub forma. ~as~pdm~ni. dmtre copm m VlrS. Iizician." 3 Disociere intre curb a de evo1utie a lntelegerii .

Numai asa se VOl' obisnui §I se VOl' cunoaste reciproc. este prima manifestare umana. Mama II ohserva In permanents 9i-1 ajut. intelegereu I. Copiii hipotrofiei sint eel mai adesea lungi ~i slabi. Jar In perioadele de veghe va incepe sil. ~e va o_bll. este bme ca mama ~i sugarul sa se eulce din nou. lanugo lipseJ?te. 7-10 190 . 372. care are nevoie de uniformltat~.a toata asupra sugarului. eu imagine a Iigurii. zbircita ("miini de spalatoreasa") sau chiar fisurata. i~r m~ma sa ~e o?up"e de sugar. iar cu timpul.avii.In studiul respect. aceasta coincide eu ineeputul activitoyii In easa. pentru. Este un nou-nascut dintr-o gestat. dimpotriva. Alimentatia se va face cu mese mai dese. cu eantitati .nenuJ ??rmal. Hipotrof'icii prezintil. In general. Nurnai mama (sau. cu .ili~: u9uri..sa 0 solicits i~ea mult. Daea sugarul prime9te prima masa Intre 5.iza In ~rimul rind cu m~ma? o va deosebi in curtnd de alte persoane. mai mici. de preferat de catre mama. Ingrijit nymal de ea. personahtatca fneepe sa se dez(Jolte.arul zilnic trebuie sa se regle~ent~z~.a recomandare. ca ~i eeilalti copii.mame ~u tendinta de a munci prea mult in aceasta perioada.Ie casmce tre= cind pe primul plan. mai devreme prematurul. 191 Nou-nascutul dismatur) tate cu hipotrofie fetala (rnalnutritie intr auterina.e. Anxietatea psrintilor si. ~ugarul va fi linistit. uneon cu urman definitive asupra dezvoltarii lui. de agrcsivitate etc. o mare parte dintre ace9ti eopii nascu~i dupil. seazind din virsta acest.mUl cu modul ei de a-l alimenta de a-I schimba.a .i in cant.ie care depageljte eu mai mult de zile limita superioara a norm&:ului (280 de zile).ri grave.) ti da sentimentul de siguranta.i 3 ani majoritatea prernaturilor ajung din urrnji pe copiii nascuti la terrncn. Este verba de grupul de copii care. In Iamilie i se va acorda 0 atentie deosebit. Sugarul se va famili. parul capului este redus.amtni deficitul greut. 0 greutate mica (cu sau fara afectarea lungimii ~i perirnetrului cranian) lli unele probleme de slabire a respiratiei normale . sa cada.. pentru a se intern a la timp In maternitate.lll. La rtndul ei mama . au 0 greusub 2500 g.ii nervoase. un premat. sa aiha "eucuie ~i vinat.2 de Iuni. v. Copilul poate rnuri in utero Este de datoria fiecarei gravide constiente de a caleula ~i urmari corect (cu ajutorul ohstetricianului) terrnenul nasterii.e mai sus (intirzieri de mel'S ~i limbaj).ur trebuie cornparat eu un sugar nascut la termen.orie la acest grup de copii. Subliniern ace ast. ell rc act. pentru ca stim din o xperient. De la 1 la 2 luni Sugarul trebuie sa-Iii st. Daca stnt alimentati precoce ou glucoza in ooncentratie de 10% :.are intelectuala norrnala.abileasca treptat un ritm propriu al Iunctiilor vitale. Diagnosticul de nou-nascut hipotrofic se pune In primul rind pe calcularea exaetil.) f1lrll motive justificate. dar r aruin cu 0 instabilitate psihica. pavilioanele urechilor au cartilaje.re:ne 91 corect. de furie. cu :ningiieri]~ ei.30-6 dimine~\. i~i formeaza mai greu unele deprinderi. Cu fiecare saptilmina el de(Jine tot maL (JWL.! mult terr.care a avut atitea perioade de indoieli 91 ~lllar de deprimare in primele saptamini . este bine ca muncile casmce ~a. ca el eon~lllu~ . Postmaturul 373. Este necesar ca preocuparea :namel s~ !Ie "eo~eentr~~.a. Or. Po lingo lntir'ziet-ile se mnalnt.· . Dupa observatiile noastre. Ingrijiri]e. cit ~i de programul intregn faml. Daca. somnul deCJine mai organizat. au pielea uscata. 0 mare parte dintre prernat. postmaturul p'oat~ prezenta tulburil. persoanacare-l ingrlJe9te mul~a. Daca nasterea depil.a. hipotrof'icii scad foarte putin in greutate. vocii. uneori t~eb~f1. adica sa fie .itati adecvate.tere 0 piele uscata. . Intre 2 .~e~te c. La circa 8 saptamim sugarul i~L tine capul. Mama nu trchuie insa sa-~i piarda rahdarea din cauza sttngaciilor lui ~i nici sa-i acordo 0 protectie exagerat. 0 r g ani z are a z i 1 e i. Spre deosebire de prema:turi. pl'lma masa este primita Ia ora 7. a virste i gest. La 0 marc parte dintre copiii urmllrip (peste 50%) s-au observat dcscarcnrt crno[ionale (crize de plins. de. eomportamentul neurologic este normal (daca nu a fost 0 suferintii fetala mare sau daea nasterea s-a desfasurat fara accidente). prematurii VOl' fi lasati sa se joace. Calrnul. remix caseosa este foarte redus. prez int. unghiile degetelor sint lungi depaJ?ind mult virfuI. pergamentoasa. mai ales. materno-dependentu nu f'ac decit sa Irineze procesul de dezvoltare §i de recuperare psihomot.a c~ multe . Creyterea in greutate ~i in lungime este eea ma ~ aeeelerat~ in lunile a II-a ~i a II I-a de (Jiata.amentale ale Iostilor prematuri.uia nurnarul de saptamini cu care s-a nascut.ai"." .a insomnii..a.en te.a In acest sens. Se va tine seama aUt de dorin~ele sugarului. turgorul este scazut. Sugarul a "propus" un oral'..~.. Iie lasate pe seama acelei persoan:. la hipotrofiei se constat a : bogatia cutelor pe talpa picioarelor.ationale la nastere. recupereaza rapid in urrnatoarele sapt. primesc mai greu alirncntele consist. testieulii sint eoboriti in scrot.iv. va minca bine i§i va fixa un program anumrt. . tulburari ale apetitu lui. prematurii sint mai agitati . cu mirosul eorpului. Aceasta nu trebuie sa-~i faea planuri prea man: vizitele la rude III la prieteni nu pot fi r. la nevoie. Daca are un ajutor In gospodarie. in?redere. de mentinere a unci cifre corespunzatoare a eanltitati! de glucoza si de calciudin singe" a uctivit at.lngr~JI~ de aceeasi persoana.eluat.n? astfe~ munca mamei: nurnai partial Insa.ii de negativism ("pu~i pe nu") ~i uncori de violent. de a-I vme in brave.eare ?e inea~dreaza in ::iata de !an:. sugarul~i 0 hlocheaza aprospe t~a~a ziua.' Supravcgherea medicals va fi sustinuta de catre un pediatru prrce put.uri au 0 dezvolt. independenta de nevoile lui. La 6-8 sil. termen prezinta imediat dupa na:.ptamini sugarul va zimbi pentru prima datil. desi se nasc la termen. 374. 20% dintre copii prezentau Intlrzieri de limbaj Ia vlrsta de 1.. cu tonalitate~.va mcepe sa fie antrenata 9i stimulate de progresele sugarului. nodulii mamari prezenti 9i eu diametrul peste 3 mm.'i atmosfera generals din familie contrihuie la corectarea aeestor perturbari cornport.arilor motorii §~ ~si~iee.-§i 1mbogateasea "repertoriul" manif'est.

~75. eu orarul de 6 de supt (pe masa). (slmtmdu-se sated pentru m .are ii sint satisHicute citeva dorinte. s- f: V w . Mama se va stradui ca in timpul alaptatului sarie destinsa. 1vse va da sa ouga d m am bOO' ' 11 Slm.. cei rnni multi a e . trept.om~ ~:.u medicul. . a emtarJrea sapt.ontrazice.esteaza si wuga. fara placere. pre a.a 0 regula stricti't in ceea ee J".ontrar " .nu se poate spune cu ~e~~itu a~a a m<:_1 cere 0 masa.o bema secretle. ." . Dac. u~arul i~tarc. pcate Ii necesar sa faca cornpletari cu cantitati mici.ircums r' "Ca masa sugarul !. Cind c. ca 9i c. Se po ate .s. mal mu te on este vma 'N g a t'onu ca mtervalele dintre mese sa f' f '.nam ca fieeare sugar lsi are e~ie ..ide incredere. chiar daca laptele supt nu reprezinta decit 0 treime din ratie. i~i mi.ulga mal.est lucru se poate obtine 6-8 saptamini nu se mai t.alapta in eontinuare. um po ate fi impiedic tv. lll). i se va vorbi c. sugarul suge cu tot mai multa vigoare 9i mai repede.• 'v r a :-~ 1 me s e lor. Daca sugarul este 'al~uran s-~~ obi snuit. dar intr-un mod automat 9i "pasiv". el l~\. G.. mama nu va inccrca sa le impuna sugarului sau. m nici un caz dU))a orele 22'. g t' ' vOl': pe Zl. garul nu Cl'8ste sau chiar' .u tandrete.0 palte dintre ei renunt. se previn tulbul'arile de apetit. Din experienta ca la fiecare alapt. marrier ~i al sorei de oCTotil:e este ld~1U 11 ~ev~~le .? e precIs cant1tatea de lapte supt in 24 BC C (upa consultul c. In a doua luna. La aceste mese din mijlocul zilei.. fie eu pompa. Variabilitatea apetitului nu numai ca es~e norrnala. pentru a se cuno' t " '" . d. C 1p. este bine ea 'inJ'l' as· f' L e CIa ~ e sup t. Sugarul trebuie sa mantnce cu pof'ta. Familia se va stradui sa creeze conditii materiale 9i psihic. ar pu. va fi pus si la • . va consUlta medicul de c.re~te t. J orei .. Se risc. mama il va retrage de 1 intrerupe suptul de '7-301'1' 9 tapOl 1 va. schiteaza mi. Lng hit d Ja ~fn. .a de sears Sa Dae' d mama are Jmpresia ca la aceaota vsin.stE. 2"':3 ore' a 0 mas:: n. fara a ave a impresia de foame. . um se poate desfllnta masa de noa t ' . fara intreaga stimulare pe care i-o da aeest moment privilegiat petrecut linga mama sa. Daca este hranit 1 . Agitatia sau starea de tensiune a mamei sau a restului familiei nu permit sa se nasca acest sentiment de siguranta .Un. c:antitati rnai ~a~~e ~lguros.sip cu foame. sint rnomente cind sugarul simte 9i tncepe sa savureze apropierea cu mama 9i grija ce i-o acorda." sugaru nu prot.orespunzator mamei. Ie s. daca mama lipseste 0 data de acasa.al ~i~eva minute ~i supt. 11 va lasa sa eructeze '.hlar ~ mese).~ Tagf~ fm .eia pentru a eructa.e fntreaba ctnd trebuie sa g~n~l'aliza. muls in conditii de curatenie perf'ect. La .e Ia sino la masa de n081)te' '1 pte. Se va izola intr-un loc lini9tit. dar ar trebui Sa apara dupa 5-? saptamini (vezi ca )i~o~~lcee~ ce_prrveste .t i. La rlndul ei. 9i mai tirziu orele de masa.' I .a c. meet.at.a nn se h saturat la supt. prima ~i a doua masa. Dupa alimentatie. '" '.U.numaryl 91 ll11p~rtanva meselor.s u gar u 1 sa. dat. Rat i i l e prescrise de pediatru sau rnentionate In aceasta carte servesc numai ca reper.eva. Cantitatea luat. mama este dat. _.utul . De obicei. Alaptarea.'" . C e s e fa c e d a c ii m a mal ips e!j ted e a cas d? In luna a II-a.c.Mama 91 copilul 0 C. La primele doua supturi sugarul este mai Infometat.1 a s.. Jar dupa amiaza _ spre sear& . ' C ' dm~ daca .. ea Ifji da seama care din supturi este deficitar.l. Nu se renunta la alaptare decit la sfatul medicului 9i dupa indicatiile lui asupra modului cum se procedeaza practio..:' putea minca mai mult pletare.a I o aca upa aeeea continua" oa 0 ~ .' J( me mversa.e favorabile unui echilibru sufletesc c. .)m 'it. _ ca u !ma mas. la un sugar alimentat exclusiv la sin.inamte de penultima Alimentatia . 'n Juru oreJ o. punct. 11 (masa a II-a).:sd . in locul suptului respectiv. doarma un sugar: neintrerupt noa 't.' 1 f':_ :: mam. sugind mai mult ~i ':p a. Rolul mul. Sin i i sea ole s elf' secreliei lactate. apoi pllllg~ din nou dupa. care Va staJ)]h daca este utila 0 c. Odata eu eructaiia.a Ia fiecare masa este variabila. Nu se poate pins Ia 'sffrsit.ac. . D.hiar daca primeste 1-2 cornpletari cu biberonul.lnd cauta c.oare .a sugarul Sa fie bine trezit din somn pentru a-I hrani. acest aport de lapte de mama are 9i important a psihologica.t . el are sa suga. Din a doua luna el incepe sa-9i manifeste dorinta de a minca: intoarc.~f1 dup a ora 10 sau chiar . Plimbarile se fac in functie de anot i ."I)tI1I'ilor sinul nu eote gl}ll't 1 a pen ru. cu placere..elalalt sin. caldura corpului 193 13 .Iarn !mp: :~ra intl'e. SlDll vor 1 0 erJtJ in 0' 1" vI ' m care. vB~w ~e va face mai devreme in [urul '20 ' masa.mamel. e1 invata sa aiba incredere in mama sa. mlJla. f'i b .carile de supt 9i numai dupa aceea incepe sa tipe. past. Dcesa. tinerea la piept. "d -.a astfel Sa se impiedice trezirea progresiva a apetitului.zy alui . deta9ata de alte griji. fara sa fie nevoie sa ctntareasca sugarul inainte ?i dupa fiecare masa. I felul n D.u stant1ala. Dad! i se da sa manince pe jumatate adormit. Ce1 mal multi suga n renuntj. Sugarul a prins gustul sinului. Completal'ea se va fa 'e I a. Daca un sugar este tnsa infometat dup a ce a primit ratia prescrisa.ca 9i intinde buzele.oare sa-i dea sa suga.4-. In 11 1 t a e r? Cind inee)8 s _ • a . este inutil de a-l c.reptat cantitatea de asemenea. :Mama va a9tepta c. c.a me 1CU pediatru 9i de ore.~rele de sup t. Va ria t i a ape tit u lui.ele 243. a9a Indt sugaruI Sa se simta in siguranta 9i sa asocieze hranirea 9i prezenta mamei de un moment fericit. . E. n c.azul 8'. M~lt1 sugan nu au inca un . eel putin a) Alnnentatia In timpuI n~Ptii l\i'~tOU nasc. 11 ama se va ingriJ'i It' 'v . aminala se eonstata ca .a un supt r tId I " . nu este nici 0 ratiune de a-i refuza completarea pe care 0 cere. F.at neeesita oral' regulat al meselor. De cdle ' I ~pte. In cazul ctnd nu are lapte suficient.e capul la dreapta 9i Ia stinga. Pe linga valoarea biologica.a.t. Nu J'eafiI'J. el nu vrea toata cantitatea propuaa. .orit..:1 numUl oupa aceea la masa de la ora .le. .g mai intli 0) C . are putere sa suga. La masa u. fie ceai. Pina la normalizarea t Iam Ia mamara Va fi"astimulat v 18 go 1t1 de citeva' . A I i III en tat ian a t u r a 1a A0 e::Gst. se poate da.e.rez:scu1~'(~~ t:la mal m:Jlt1 sugan ?e obisnuies9'i la Ja masa de la ora 23-24 si . care nu vine decit dupa mUltiple experiente de mese placute 9i de foame satisfacuta.rat la frigider ~i fiert Inainte de a fi dat sugarului. SCd e lD greutate se an.a solicitarilor din cursul dirninetii 0 ajunge oboseala sau se pierde cu firea. A9teptind ca sugarul Sa ceara singur sa manince. cind . pen TU eructatll dac. 244). daca. jP ~ . pe ]jnga aceste manife .s~!e ahmentare. td' 1 sura d e ocrotire. dimpotriva. ci constituie f}i 0 dovada cil sugarul are ritmul sau personal de aliment.lgal'ul a golit un sin si co~tinu~m:r~t) s~uds. u este oblio schema i)i 0 oarccaro regularit. . crescute progresiv.J. ~i. cit este tinut in brate..a.ea sa ll1ghlt1t mult aer la s'. lipit de pieptul mamei f)i cu eapul pe umerii acest.I .u! celei de a II.~1 d~ a adapta regirness (c. ea este acum initiata. din miezul zilei. iar dupa arr:iaza a ~lrlI~a 1elwr~ '1'. a~a tnctt el nu se mai in~arc.v.~t ' ~e pel' ect egale. ' es u e apte trebme l11uls fie cu 192 e) Ce insearnnll dac! un sugar SuO'e I ' _ .are. .6 sapUimfni. Daca mama alapteaza sugarul. fie 0 rnasa de Japte de mama. A lim e n tat i a s u gar u lui t reb u i e s d sed e sf d ¥ 0 are t nco n d i t i i 0 P tim e. mama are mai putin lapte la supturile III 9i IV..

In plus.271). + + PODtC'III"('(\ acr). fln. call par~ifJI adapt. . a r 11! sin g u r s a "t rag dOl din bib c]\\1 cc:te voie sa se sprijine hiberonul pe 1n\I'-0 aserno ne a eventualitate. sugar-ul ul iliz arca bJJwl'onu]ui ~i t. pliu« ell L! p t«. SUgHI'U] est« iruscare Jill pu. ia r In altii nu este suf'icicnta nici de 1GOIII ultima eventualitatc.ah ar la 100 ml.et inei la p unctele 270. Inccpc 0 parte sau. se t re pt. Tonte D(.121e in materuit ate prima si 2 luni 5e v a arlminist ra admini~tra 200000 u. (1/3 din Nu este neeesadi asocieeu vit.oracele ma mei. acrestii formula nu corcsp und« nevoilor bioin ceo privr ste mai ales corelatia intre prinnc . rnr.e mHre de He]' ('[1]'(' Sf.' dl' VHn\ pr lumina ~oll. en rernediu.]lrinn D sub infI~ll'n\a razdor ultra~ "xDctitate cantitaicCl in acC'. rati a zil nica este de G~)O-800 ml.\. fixarca concentratiei ~i pe mrs«. C. Intre mese. Ei se opresc at unci din supf. A I i III en tat i a it I' t i fie i a I :'L Alirne nt. tulburilri de tranzit La multi in cazul alimentatiei eu Simi lac) . 9i 110-.. 1(.5% grasirni 1/3 apa dr' 2 % f) g z ah ar pcnt ru 100 ml din acest arnestec.30 In amina a 5-a iii a G-a .r (5 g) ili se 1rnpre ullil .i pina in momc nl ul cind olit roan'wH.. Lie hid u I d e d i I u t i c. Hle. marna Be va ghida d up a iridicatiij« de pe etichetil ~i mcdir.5 2.cll' rqn·C'zint. incill.e culcat 37G. Gustul nephlcut ]\u se recomanda adaugarea interni ai biherOJ1ului. putind survcni sernne lipsn mincal'e).aton se calculcaz a in modul urmat. ("liei. suaarul o jlHUZ. R a t ia m e d ie z il ti i c ii. rnamei t isor.1'r:" ('ora. 000 ml pc zi.(. ]\u se schimbfl In rnediul calitate (de la fiert irnediat). urma rea ['ste ('a lnghite prea repede (ell mult nu doarmo linistit.'i grllsimi) ~iaccesorii.a: a) la 8 se dau copilului 800 rnl laptef24 ore: b) pentru f'iecare sapt.60 daca se d au 5 mese. deci 1.e absolut nccesar ad aosul de sucuri de fructe. \ip:'. hirh-oc arbonat.) pentru f'iec arc luna in plus se flO ml Ia pte. nimeni nu-i scoate letina din . avind grijiI sa nu se depilileasd. 12 sec 0 In ere i a I e (produsele de tat.at.lte fi Inlocuit cu nirnic a lt cev a.s\f' mrll1!'Vrn 11\1 npcesare dccit daca sugarul inghite a er sa u \'nrs.eflza criteriul major este modul cum progreseazain gl'cutllte: unii cresc cu 0 zilnicil de 60--70 ml/kg/7. I)i m ai bine.i.'. iar zearnilul are la unii vsugar-i un erect laxativ.'l in sup t.l.a mina D zilnic bub forma de lingurita eu lapte.a in caz ul cind sugarul regurglmama il va culca eu fal. Pentru praf'u l de lapte Lactosan sa u alt produs de lapte praf integral far<'l adaosuri. nu sint him: natural!1.im p ul C' n s\1Qnri!o!' trag din hiberon f<'il'ii oprire .e !.ului.Hcpartizata la 6 mes«.iI'<1 ea unic1.) (2 masuri a 4.i.intC'Ii t de fJ'ni j III(-]) I \lJ de luni dc· yja\. cu orestere norrnala IlU est.. Iorrue az a astfel in stomal' le d~l 0 arr ln falf~l ('(diei. In a5-a-aGa.at sirnplil jJl'e. Aeeste nutritive in suficic ntc s i ell de de orcz si de zBhtir at' du~e In 0 DuciI s:ar pl't]lara luana )nili cat (8-10%). di lut. esle dupa masa). La copiii constip ati se poate Iolosi 'in' de amidonul de porumb (Zcamil}. 1.ia se face cu decoct (napa") de orez in conce ntrut ie de 2-3 % si indulcit i\ cu b de z.ul cr-l rnai potriyit luna a II-a de (:ste UIl din praf cnre Sf.ate ca paril ill decoct de orcz :ii nici nu se inclllJcr:sC. dacii se d au 6 rnese. fie pe spate. Marna va pUIle 0 c:lI'P.140 rnJ/rrHisil.or.i. r. de ore. rcvi ne In 'l!10-1. 195 194 . se recorn ano a fie a hdornenul lipit de t.4-4 ill proaspote. tilra intrcru. In rncdiul rural. cum sint H umana sau Similac.. in prirnelc luni de viat. Unii inghit 0 caut it. A. I'Pspectiv GbO--780 ml.arnin» in minus w scad cite 50 ml din cantitat e a pentru 24. -est.a. flurrwnil).'t principalele ocnzii clrid sugarul i n t i III P n l m e s e I./ +4 ('Lu'.~i voco a bllnd a il linistesc rcpede iii a doarme in cltcva minute. vd~n prude n] i'i noi rccomandam ca in luna a dcua Sa se f'oloseasca in gospodarie mmi'do. La sugarul alimentat natural. Ia care se o lingul'itii de z(lhii. "pc va ridica in sus ~j-I va sprijini pe umer ii s{. de mlHna. eel e 1 a It e pro d. ell toa~k' din lor normals. nedilu8t trebui sa (0111iniI 3. pent I'll rn odul de prcpnrare.. Fieca r« sugar j~i individuaJir.conizatil de mcdicul rus $carin.a in jos.tot t.pere! care se ulei e\l yil. fiirii microhi. a sug(ll'ilor s(m<'lto9i. se poa tc da care se dihwazi'i la lnceput.e In noi in : "Lactosan" care so da in COllGelltrn\ie de 9'. Cifrr le sint pU!' oriont a t ive. Cantit. se inr] i Vltam\r. pe hurt. a r d(>icrmina () rne tnbolice de excre1ie.ll'1'8 Iormula : lap to de VHCa integral ell 3.: 30 ml de apil de orrz 2% SHU de de vaca. B.T'a\ia dp Jap te pentn{ 24 de ore ('sle de 150--175 ml . Biberoriul bibc'l'onului ~i tet ina sa fie .wl a/willi. giisel)t. a \(. Dnci'i se in comer!" se poa te Iolosi un jll'epara t ad n p\ B [.

1\1 0 t ric ita tea g lob ala. eu membrele superioare !ii. . Milupa .ati si la primirea Iaptelui.strugeI'ea insectelor). cu bratele dezdoite. partea cealalta 196 197 . Dupa administrarea de sucuri de fructe multi sugari fac un eritem fesier mai mult sau mai putin persistent. Mama nu trebuie sa se mire d aca sugarul ia mai mult sau mar pUi. eritem fesier intens). 102 . ~7~. daca sugarul este hranit artificial eu preparate industrials de lapte ce nu sint imbogaWe c u vitamin a C.ttme pnnt. ba?~· nele . ~i dezvoltarea de [ructe 380. f) durata cit se gaS€flte pe piats un fruet (la noi sint.i. de preferat merele . se ra [orsa sugarul sau de zarzaraturi sa primeascii un anumit sue de struguri sau de pere. va fi consultat medicul. unii demareaz. misosrile VOl' deveni mai eoordonate ("eoordonare motorie").rernit atilor. rnorcovii. Medicul pediatru calcuJe:za cantitatea de vit.sucul de rnorcovi sau de mere' c in lunile de iarna \. acesta se s mesteca fie cu ceai indulcit. de obicei din grupul parat~onuIUJ~ pentru ~dJ. pere.rcovi (prezi nt. mai ales cu cele infe- E!. trateaz a e_u subst. 378.a avantajul ea se procura usor. Aponti. In luna a II -a sugarul creste eu circa 750rcspectiv 25-30 g/zi sau 175-210 g p~ saptamina. colici. mai ales. in multe erase. DacB. deoarece sugarii n~ au necoie de dl. Se incepe cu 1/2 ling~n1. (diaree. Daca r arn lne orizont. Este bine SEl se Intocmeascii un grafi?. fructele se spala in mai multe ?pe 91 8e oparesc. Dealtfel. morcovii.).a prin preparatul de Iapte lji cornpleteaza doza corespunzatoare. altii mai tirziu. cele mai indicate stnt sucurile ~e mO. nu se fierb deoarece temperaturile ridicate distrug vitamina C. in strat subtire.0-12 linguri]e.a rnesei de la ora 10 sau/fii 16-17. sugarul are Inca t. pierSICI.In decit serie in carti (750 g/luna). Curba ponderala constituie indicele eseritial al cresterii sugarului. cu unghiul format din art.arnina D primit. clnd cu alt. deoarece adaosurile de vitamina D din astf'el de prod use acopera numai partial nevoile zilnice de vitamina D. Cum sed a u sue uri led e f r u ct e.s~rsa de vitarnina D.rsta de . la cei cu tendintii la diaree: merele. Daca aceasta curba este ascendent. Este absolut necesar sa se adauge vitarnina C ~ub for~a de sucuri de fructe. Nu se arnesteca cu laptele . in Iiecare luna se va trasa curba poriderala reala a sugarului. Vi tam ina C.) tot mai largo Pedaleaza cirid cu un picior. ci dE uniformitate in alimcntaiie).daca nu-i place sugarului . mama se va spala pe mtini cu apa calda fli sapun. Fiecare sugar i~i are ritmul sau de crestere .a mai devreme.i intinse.a curatenie.' Sucul se da. A. iar cele de. Fig.ulcat pe spate Intr-o POZI\I: asimetrica: brai.Sugar in decubit in luna ventral. Doza zilnica de vitamina D va fi individualizata de medicul sugarului. La sugarul care primest.ati corespunzatcare vitarninele A fii C). SMA etc. esential este ca ea sa rsmtna a proape paralela cu prima.olerat fii e?:r. Sueurile nu se lncalzesc si.a luna de viaVL ~ent~u evitarea infectiilor 9i a intoxicatiei cu substante insectofungicide (se 9t~e ca· plantele se. ' Nn. ehiar Dezooltarea neuro-motorie Sugarul va avea mai mult control asupra muschilor sal. Sucurile de morcovi si de mere ~lnt ma~ bine tolerate. tomatele. zrneura \. La noi in tara. struguri (mai putin eel de portocale) sint mai laxative. La cei anemiei. stfi c. (Humana.ul. traseul eurbei sugarului est. Sucul d~ capsuni produce urticarie la multi copii.a 91 se create progresiv cantitatea la 1-2 zile cu cite 0 linguriia plna se ajunge la 1. ~n c~zul hranirii sugarului cu preparate de lapte care sint tmbogatite cu ':Itar_nma D. 382. deoarece . sint foarte indicate sucul 9i pulpa de prersici. .. Simi lac.a ell apa fierbinte.6 ~aptamini inainte. Intr-o strecuratoare care se sculunda pentru citeva secunde intr-o cra tii.eridinta de a sta indoit. ' C r i t e r i i l e d e ale g ere a sue uri lor d e f rue tela sugan sint: a) toleranta digestive.rersitate.ala. b) gus:tu1 (daca-l prirneste cu placers}: c) anotimpul. 381.ante chimice.e sub eurba teoreticji ("ideala").acesta va face dif'icult.sueul de larmie fii de portocale. este bine t. Cre~terea 900 g/luna. care au 0 cantitate mai mare de fier. 103 rio are in Ilexie. pe care sa se traseze 0 curbs normals ("ideala") de crcstere pe tot anul . L u n g i mea sugarului se mareste eli 3-4 em in aceaet. Sucu:Ile de cirese. vasele in care se colecteaza sucul de fructe VOl' Ii intr-o stare de perfect.e greu sucul de fructe. tndepsrtate de trunchi fli mernbrele inferioare ~ma. Cu fieeare siiptamina incepe sa stea tot mai mult intins. la nevore "dres cu ceai sirnplu sau indulcit. a 2-a Fig. Inc ide n f e l e leg ate de ad min is t r are a sue uri lor de f rue t e. La inceputul lunii a doua. ' . in lunile de toarnna . Op arirea se poate efectua punind f'ructele . Progresele se fac totdeauna de la muschii capului spre cei ai oxt. G r e uta tea. rare ori concomlt~r:t eu amlndoua. Inainte de preparare. prune. citricele. R~zatoarea de sticla.cu un aliment cu care este deja ohisnuit Iii pe care-I tolereaza bine. fractiunea de radiatii ultraviolete este ~i asa mult scazutii din cauza poluarii atrnosferei. nu este un motiv de ingrijorare.>i rimavara p . e) educatia sanit ara a mamei (0 marna certata cu legile curateniei va determina cdat a cu administrarea sueurilor de fru?te fii trnbolnavirea sugarului). d) starea econcmica si regiunea unde domiciliaz a familia.a. se continua prof'ilaxia eu vitamina D. fie .>1oacaze . de la v.mai bine . a) CuI cat pe spate. in lunile iunie-septernbrie.ul fli gamba de 0 parte intinse. lnseamna ca totul merge bine. alinele. tifonul. g) tendinta la dlaree sau la constlpa~le: la eel constJpatl Se prdcra sucul de pol'locale.iculatia genuIlcbiului (de catre coap~a flI gaI?b1i.e altele in cantit.

apta.a. toarele rmc: art.ul celei de a doua Iuni. inca trasi inapoi. sta intr-o pozitie simetrica I)i inccpe sli pedaleze dr.ele lnt ins. sprijinit pe virf'ul picioarelor.e in af'ar« fata de sold . aceste c{izc smt frE:cvenLe in luna a doua (dispal' l. Incepe sa Intinda ~i sa ri d icr.lZadec. ci sHi ell t orar. A' \ipn cstI' iDca rnodul sa.ificii de t chnic. el este dad\. pl:ea put-erniea. GJeznele ~i talpile sint int inse.I c~~presnmea "'a Ii cul cat in p at. 2) c(' estc alimr-ntat .a je : InUit ura pericolul aspirarii in caile respiratorii a lichidelor regurgitate ~i duce la inti'irirea mai rapidiJ a muschilor spatelui. 0 chi i.. 1. Umerii sint. Limbajul. Da torit.i : va ii aliment.ul celei de a treia sugarul culca t pe spate. sugarul emite citeva din organizeaza sub forma de 198 sa 0. 383. degetele sugarului se desf'ac si. 11 este prea cald sau ll jene. Capu! are teridinta stea inclinat. urrn aPeturu . ceai "ruEesc".Culcarea pe abdomen a rnai tirziu st atiune a in picioare (fig. degetele sint adesea desf'acute. dcst. el re actioncaz.i ai cefei. a muschilor motori ai globilor oculari (cci care part icipa la rniscarea globilor oculari) .. din cind in cind pedaleaza..cariJe ramurilor.iv.U de comunicare. spre mceput. de partea mernbrelor irrtinse. v. I: et c I c. u. ln acest f'el intestinale c. fie pe hurt. Daca un adult introduce un doget in rnina sugarului. sugaruJ "se plicti~e9te" sau altminteri strabismul este trecator la aceasta 385.edeaza. se ll1so\-e~c de mlfica de mrloire ale .) sau consunnd u un?!' medicarne. Picioaro!« sint lndepartate ~i Inclinat.ul lUI pe nurt. Cal~ura ~. mai penibil ~ Sf) jmu\~:~t8 de agilil\leljl nu se. sugarul va fi tinut 2-5 minute In. el stringe !Ii mai tare pumnuI (fig. lunri mama nu poate dist. discutati'i: sugarul \'. Pina la inceput. Survine.l face ca sezut ul (regiunea f'esiera) 5ii fie intr-o pozitio usor il. Inccplnd elm p a rt e a dr.lt daca :llama cauz a lWrd. care VOl' Fig.ia acelor de ce asorruc.nte diareea. ehe).bralele de-a lungul ca pului. Gingllrl:tlll. ' la f'lrx iur.insa. 384. EI capat6 treptat cont rolul asu pra m uschilor felei. b} A~ezat pe burta. "crizele" de collta sau de fleat nlldominale la sugal'u! alaptat."da i'l.\I' T JUDii leaga aceste vocale cu un "h" (ha.. in ordinea ef'icieritei. in ~i de yeselie. alimental' l)i f\snpra tl'analimente (cafea.ul !unii a doua ~iInceput. lipit "piele pe picle". in tot cursul lunii a d oua. Daca i se trece un obiect r08U-stralucitor prin va urm6ri doar pentru cite va secu{lde. . continutul progresa spre scgmentele terrninale lJ) Tip:ltuJ datil :! > . VH mn nevra care este trecuta in toate carlile a unci comprcEc inmuiate in apfi ~~tlda (nl.a corrtrolului nerves re d us 9i ochilor. Hhul Spre sflrsitul (':'. yipi'!. sacad at ("eil un cosmonaut"). alternat.ul celei de a treia luni.! ell It (alc(lolul in cantitate mare poale fJ aSplrat dlJ(:ind la intoxicatie 1). poz~Fe (i) cu 1'8 urn aru 1 marnei ~i cu abdome~ul strms. Sugar-ul mie dedt un obiect colorat.e tendint a de citiva ani).a (cum est.IzctlL Nu uita1i sa fierbei. l":1sol(-. este ud.ent cu arnbele picioare. 8i' de miscriri le muschilor rnimicii.lzfl 0 l\lmiJ~a. EI simte ' a inca global: daca 51' simte bine.) va f'i pc burta 9i mama v a apasa incetj90:' cu ~lina d pc ahd ornenul sugarului. Fara a proscrie pozit ia de culcat pe spate. sugarul tine ca p ul t:.n:ptat recotTlaIldiim.te yorba de 0 manifest.at (la sin sau cu biberonul) ceva mal incet. he. cu mi~cari de amplitudine mare. Fat a sugarului incepe sa de"ina rnai expresivn .11e~. Yill'zJi. incepind din a II-a-a III-a silptamina. .:hdoll"IC. Foarte ineet. Pozi+ia pe burta are doua avant. Bratele sprijinul se face po antebrate. cioare") concomit.]de" un este situat pe linia vizuals iii la 0 oarecare d ist ant a.inge deloc ce vre a sugarul Dcum ea Incepe sa perceapa nuantele cele sugaruJ. c) l\Iu~chii bratelor ~i miinilor.a pentru reincepe mai intens. Nurnai spre sf'irsit. (l'izele J110tiv prpcizat) se repeta.e Se mentine flexiunea sold ului 9i acea sU.\cel'll: sugal'ul este prea st rins lIlfal)at. in pat fie pe 0 parte. nu sint motive .a diferit in Iunctie de cum i se vorbeste. S8 t alit de mult.inuu 9i ~'e 'U:1 ton" diferit. e) Ti]wtele declansate de colin sint acute. cah.ipage~te "automat". Dacs scaunele sint nornu y((rs{!\uri si daci"i sugarul are un aspect normal.e aproap~ cont.' . sugarulva fi capabil sa urnlareasca en priYirea arcHeI 3 luni el ya putea urmari obiectele situate in tot este important. superior sting din zona spline i -+ in jos pe III dircct. e) Pozitia in pat. pentru a nu inceta decit murna de i])(lispozijie est.04).a din pi.ind sugarului sa-Iii rind. de de crrusie de gaze. privirea sugarului de 0 luna IlU "pri. spre stinga 9l in JOs (spre a ficat -+ sub . d) Sustinut de axile (subsuoara). A. se insoteste de miscari de supt ale diutaJ'ea sinului sau hiberonului. Dad 5e de mai lunga de timp. are 0 oarecare indispozitie 51' agita. 103). scata etc. z voltare a tcnusului muscular ara t a ca est e mai bine ea suuaru! sa fie cukat.i suzeta in fiecare . sugarul sUi permanent eli pumnii strins Iuchisi. permi1. I. sugarului. Daaa sugarul este dus cu caruciorul in de jocul luminii iii de mi\. cu capul ridicat nu prea sus. nereusind sa nu in8a in mod st abil . 91 (~e JOs a abdorncuului si inainlind sub forma 1111Ui rc in sus. sugarul nu mai sUi un unghi de 4:)°. modul de d. s6-~i cunoasca marna.n incerca dlC " cu niciuna din accste \1 ". I) marna va fi calma.are 58 apeJeaza la mea vrf'unei boli mai 199 .f]ectate. de ora inainte de ora prevazut. 104 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->