Sunteți pe pagina 1din 2

BAZELE ANTREPRENORIATULUI

Subiectele pentru examen

1. Antreprenoriatul – natura şi importanţa dezvoltării


2. Factorii ce contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului
3. Afacerea mică – formă de bază a activităţii de antreprenoriat
4. Concepte de afacere mică utilizate în practică şi teorie – deosebiri şi
momente comune
5. Micile afaceri şi rolul lor în economia contemporană
6. Evoluţia micilor afaceri în Republica Moldova
7. Susţinerea de stat a afacerilor mici – experienţa străină
8. Susţinerea de stat a afacerilor mici în Republica Moldova
9. Definirea conceptului de întreprinzător
10.Trăsăturile întreprinzătorului eficace şi evaluarea capacităţilor
antreprenoriale
11.Caracteristicile întreprinzătorului de succes în viziunea lui Merrill şi a lui
Timmons
12.Profilul întreprinzătorului moldovean
13.Surse de noi idei de afaceri
14.Tehnicile de creativitate utilizate pentru gasirea noilor idei de afaceri
15.Evaluarea oportunităţilor de afaceri
16.Cauzele abandonării unei idei de afaceri
17.SCAMPER – esenţa metodei şi modalitatea de aplicare
18.Afacere oportună – concept şi necesitatea determinării oportunităţii
19.Licenţierea afacerii
20.Analiza SWOT. Scopul şi obiectivele afacerii – importanţa formulării şi
recomandaţii privind formularea
21.Planul de afaceri – concept şi necesitatea elaborării
22. Planul de afaceri – etapele întocmirii
23.Recomandaţiile la ăntocmirea planului de afaceri
24.Planul de afaceri – structura şi conţinutul compartimentelor de bază
25.Planul financiar al planului de afaceri – conţinutul şi necesitatea întocmirii
26. Pragul de rentabilitate – importanţa calculării şi metodele de calcul
27.Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele
28.Alegerea statutului juridic. Formele organizatorico-juridice de bază
29.Patenta de întreprinzător – alternativă de lansare în afaceri
30. Determinarea denumirii afacerii
31.Finisarea procedurii înfiinţării unei afaceri
32.Procurarea unei afaceri existente – avantajele şi dezavantajele
33.Etapele procesului de procurare a unei afaceri existente
34.Metode de evaluare a costului afacerii
35.Evoluţia şi definiţia franchisingului
36.Tipurile de franchising
37.Evaluarea sistemului de franchising
38.Contractul de franchising
39.Dezvoltarea franchisingului în Republica Moldova
40.Alegerea amplasamentului unui magazin
41.Alegerea amplasamentului afacerii din domeniul prestării serviciilor
42.Alegerea amplasamentului Întreprindere producătoare
43.Evaluarea amplasamentului unei afaceri
44.Alternative de amplasament a oficiului unei afaceri mici: incubatorul de
afaceri, afacere la domiciliu, afacere virtuală
45.Cheltuieli de întreţinerea a afacerii mici
46.Sursele de finanţarea a unei afaceri mici
47.Creditul bancar – procedura de obţinere şi determinarea costului acestuia
48.Condiţiile de creditare a unei afaceri. Gajul
49. Leasingul – definiţie şi esenţa. Evaluarea leasingului
50.Factoringul. Avantajele şi limitele
51.Încetarea activităţii unei afaceri mici
52.Particularităţile activităţii antreprenorului în cadrul afacerii mici
53.Conţinutul funcţiei de planificare în cadrul afacerii mici
54.Conţinutul funcţiilor de organizare şi control în cadrul afacerii mici
55.Conţinutul funcţiei de motivare în cadrul afacerii mici
56.Erorile cele mai frecvente în gestiunea unei afaceri mici
57.Cauzele încetării unei afaceri mici
58.Soluţii de depăşirea a problemelor
59.Metodele de încetare a activităţii unei afaceri mici
60.Încetarea definitivă a activităţii unei afaceri mici