Sunteți pe pagina 1din 1

FISA SPECIMENELOR DE SEMNATURI

___________________ Nr. conturilor


(titularul conturilor) ________________________

__________________________ ________________________
(adresa, nr. telefon)

_________________________________ Aprobat
(Unitatea Trezoreriei la care are conturile) Data ___________________
Semnatura sef birou,

Catre,
Trezoreria

Va comunicam specimenele de semnaturi ale persoanelor autorizate sa


dispuna operatiuni de incasari si plati in cont (urile) ________________________
impreuna cu amprenta stampilei, valabile la data de _______________________
Prezentul formular inlocuieste specimenele din formularul depus la data de
_____________________.

Conducatorul, Conducator compartiment


financiar – contabil

______________________ __________________________

[
Nr. Prima sau a
Numele si prenumele Functia Specimenul de semnatura
crt. doua semnatura
1
2
3
4

S-ar putea să vă placă și