FISA SPECIMENELOR DE SEMNATURI

___________________
conturilor

Nr.

(titularul conturilor)
________________________
__________________________
________________________
(adresa, nr. telefon)
_________________________________
(Unitatea Trezoreriei la care are conturile)
___________________

Aprobat
Data
Semnatura

sef

birou,

Catre,
Trezoreria
Va comunicam specimenele de semnaturi ale
persoanelor autorizate sa dispuna operatiuni de incasari si
plati in cont (urile) ________________________ impreuna cu
amprenta
stampilei,
valabile
la
data
de
_______________________
Prezentul formular inlocuieste specimenele din
formularul depus la data de _____________________.

Conducatorul,
compartiment

Conducator
financiar –

contabil
______________________
__________________________

[ Nr. crt . 1 2 3 4 Numele si prenumele Functia Prima sau a doua semnatura Specimenul de semnatura .