P. 1
SUPORT CURS AMANETAR (1)

SUPORT CURS AMANETAR (1)

|Views: 2,193|Likes:
Published by Adrian Lacatus

More info:

Published by: Adrian Lacatus on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

B&I

EDUCATION RESOURCES Str. Traian,nr 56 Constanţa

SUPORT DE CURS Specializare: AMANETAR

Cod nomenclator: 421401

2010
1

2

CUPRINS

1.

Comunicare şi etică profesională Gestiune economică Administrarea stocurilor Materiale uzuale Mic dicţionar de termeni uzuali în activitatea de amanetar

pag. 4 pag. 9 pag.30 pag.35 pag.69

2.

3.

4.

5.

6.Norme de sănătate în muncă şi stingere a incendiilor 7.Fişa postului de amanetar

pag.78

pag.82

3

Comunicarea de masă – comunicarea primită/folosită de un număr mare de oameni. mimica) şi pentru a-şi reprezenta lumea (imaginaţia).1. Comunicarea de grup – comunicarea între membrii grupurilor şi comunicarea dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni. 3. Arta de a comunica convingător s-a numit retorică. sentimentele sau dorinţele sale. se afirmau mai uşor în societate. în Grecia antică apăreau primii germeni ai democraţiei. Comunicarea intrapersonală – comunicare în şi către sine.COMUNICARE ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ Conceptul de comunicare Cu 2500 de ani in urmă. Fiecare om vorbeşte şi scrie pentru a transmite celorlalţi gândurile. a folosi un sistem de semne (gestica. Comunicarea interpersonală – comunicarea între oameni. Tipurile de comunicare umană sunt: 1. 4. Ea desemnează acţiunea de a comunica sau rezultatul acestei acţiuni. 4 . Comunicarea este cea care permite stabilirea unei relaţii între persoane.  Interpersonală.  Intrapersonală. 2. Cei care stăpâneau mai bine arta comunicării. Comunicarea umană poate fi:  Verbală. Limbajul este capacitatea cu care este înzestrat orice om pentru a învăţa.  Non-verbală.

autocunoaştere. 38% . viteza de rostire). activitatea profesională. relaţiile cu prietenii. Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă pentru a te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi.la nivel paraverbal (ton. nonverbal. 5 . paraverbal 3. Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale asemănătoare. ei trebuie să aibă în comun scopuri. o inţelegere comună. autoexpunere. convingeri. moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. aspiraţii.) Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii. verbal 2. existenţa lor socială depinde de abilitatea cu care pot angaja discuţii cu alţii. iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri.la nivel nonverbal (expresie facială. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun.Comunicarea interepersonală este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des folosită. cunoştinţe. Pentru a forma o comunitate sau o societate. toate depind de această calitate. Dacă însă între niveluri există contradicţii. îmbrăcăminte etc. mesajul transmis nu va avea efectul scontat. Acestea sunt reprezentate astfel: • • • nivelul verbal (al cuvintelor) – doar 7% din totalul actului de comunicare. Viaţa de familie. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare. volum. 55% . Nivelurile de comunicare sunt: 1.comunicarea poate fi eficace. precum şi cunoasterea barierelor si factorilor perturbatori care ingreuneaza procesul comunicării. mişcare. poziţie. Pentru a realiza acest lucru trebuie dezvoltate capacităţile de autoanaliză .

să antreneze receptorul în discuţie. energic. să acorde atenţie timbrului vocii.un individ poate fi atât receptor cât şi emiţător. să-şi concentreze atenţia asupra esenţialului.  să foloseasca feed-backul pentru a verifica înţelegerea mesajului. se decide imediat asupra cumpărăturii. Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent. îşi iese repede din fire. acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. optimist. dar nu suportă contrazicerile. Pentru o bună comunicare emiţătorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:        să cunoască pregătirea şi comportamentul receptorului.  să îşi supravegheze propriul limbaj al corpului.Perceptia mesajelor În cazul unei comunicări verbale. gesturilor. mai rezervat. pentru care acceptă sugestiile vânzătorului. Cumpărătorul cu temperamenet coleric este foarte nervos. este sigur pe el. să-şi exerseze corect auzul. să-şi supravegheze gesturile proprii. chibzuind mult până ia decizia de cumpărare. cu mimică şi gesturi mai puţin expresive. să pregătească atent mesajul. să practice un debit adecvat. să participe la discuţie. calm. Cerinţele pe care trebuie să le respecte receptorul sunt: să creeze o stare de spirit favorabilă ascultării. să asculte atent ultima frază din mesaj care sintetizează ideile principale. dar nu acceptă cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ. se adaptează uşor la situaţii noi de mediu şi la diferiţi oameni. să folosească o tonalitate adecvată a vocii. fiind nestăpânit. 6 . să verifice înţelegerea mesajului.        Caracteristicile temperamentale ale personalităţii Cumpărătorul cu temperament sangvin este vioi. îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare. să-şi exerseze corect memoria pentru a reţine corect mesajul. nu-şi exprimă vizibil gusturile şi preferinţele. sociabil. răbdător.

în acest caz.se pot folosi tehnici persuasive. Mesajul verbal depinde de respectarea caracteristicilor comunicării verbale: claritate. consumatorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit. fiind foarte atent la preţul produsului.Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil. vânzătorul trebuie să se alăture acestui entuziasm întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună. liniştit. empatie.relaxare.adoptarea unui comportament al vânzătorului din care sa rezulte acordul său cu opinia consumatorului este o regula general valabilă.există posibilitatea controlului prin feed-back. .ţinută. O poziţie gârbovită afectează vocea în sens negativ.contact vizual. . consumatorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de bugetul său bănesc. de marca lui şi nu admite să fie contrazis. vânzătorul trebuie să insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului.vrând să facă dovada acestei competenţe. Mesajul trupului depinde de poziţia corpului. 7 . Tehnici de comunicare interpersonală Comunicarea interpersonală este comunicarea între oameni şi prezintă urmatoarele avantaje: . consumatorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care îl laudă şi îl admiră. având nevoie de sprijinul vânzătorului cu condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact. . fără să se gândească prea mult. mimică. . acurateţe. . chibzuind îndelung până când se decide să cumpere.dă posibilitatea emiţătorului să-şi exprime ideile rapid şi uşor. gesturi. . impresionabil. nehotărât. el este impresionat de infăţişarea produsului. Caracterul este dimensiunea psihologică ce exprimă profilul psiho-moral al personalităţii şi profilează câteva tipuri de consumatori: - - - - consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu orice produs.există posibilitatea controlării fluxului informaţional. sinceritate.

Mesajul paraverbal depinde de volumul şi tăria vocii, ton, viteză de rostire, zgomotul de fond, folosirea pauzei etc. Etica profesională se raportează la: obiectul muncii, cumpărător, echipa de lucru, propria persoană etc. Etica comunicării umane în raport cu cumpărătorul constă în servirea civilizată, amabilitate permanentă faţă de clienţi, crearea condiţiilor în care să se lucreze bine, organizat, rapid, cu un consum minim nervos. Etica în raport cu echipa de lucru trebuie să cuprindă maximă înţelegere faţă de colegi, schimb de cunoştinţe profesionale, de cultură generală, de experienţă, întrajutorare şi sprijin, disciplină exemplară pentru sarcinile profesionale. Etica faţă de propria persoană presupune îndeplinirea acestei meserii frumoase şi dificile cu mândrie, cu demnitate, fără falsă modestie, educarea prin voinţă, stăpânirea propriilor sentimente şi manifestări, să nu manifeste exigenţe prea mari faţă de cumpărători, şi prea mici faţă de sine. Lucrul în echipă. În ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe lucrul în echipă, ceea ce presupune o comunicare de grup. Grupul de muncă reprezintă minimum două persoane care realizează o activitate sau o acţiune comună. Factorii care influenţează eficienţa grupului sunt: coeziunea; mărimea grupului; caracteristicile personale ale membrilor grupului; compatibilitatea membrilor; poziţia grupului în ierarhia organizaţiei; relaţiile grupului cu organizaţia şi comunitatea; natura sarcinii şi gradul de dificultate al acesteia; mediul în care îşi desfăşoară activitatea grupul; stilul conducătorului; relaţiile de prietenie între membrii grupului; - motivarea grupului în îndeplinirea obiectivelor; - nivelul de participare al membrilor la activităţile grupului; -

8

2. GESTIUNE ECONOMICĂ

Patrimoniul unităţii economice Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile economice la care se referă. Bunurile economice sunt: terenurile, clădirile, maşinile, utilajele, stocurile de materii prime, disponibilităţile băneşti. Drepturile şi obligaţiile sunt raporturile de proprietate în cadrul cărora se produc şi se administrează bunurile economice. Ecuaţia dată de raporturile de schimb create între elementele componente ale patrimoniului este:

BUNURILE ECONOMICE CA OBIECTE DE DREPTURI = ŞI OBLIGAŢII

DREPTURI CU VALOARE ECONOMICĂ

OBLIGAŢII CU + VALOARE ECONOMICĂ

Primul termen al ecuaţiei, bunurile economice, este delimitat prin structura de activ, iar cel de-al doilea termen, drepturile si obligaţiile, prin cea de pasiv.

ACTIVUL PATRIMONIULUI = PASIVUL PATRIMONIULUI

9

Structura situaţiei patrimoniale: ACTIV 1. ACTIVE IMOBILIZATE: a) Imobilizări corporale b) Imobilizări necorporale c) Imobilizări financiare 2. ACTIVE CIRCULATE: a) Stocuri b) Creanţe c) Disponibilităţi băneşti 3.ACTIVE DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE PASIV 1. CAPITALURI PROPRII a) Capital social b) Rezerve c)Rezultatul (profit sau pierde-re) d) Alte capitaluri proprii 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 3.DATORII 4.PASIVE DE REGULARIZARE

Caracterizarea elementelor patrimoniale 1. ACTIVELE IMOBILIZATE  reprezintă bunuri şi valori care au ca destinaţie să deservească o perioada îndelungată activitatea unităţilor patrimoniale;  nu se consumă de la prima întrebuinţare;  se clasifică în 3 mari grupe: imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi imobilizări financiare; a) Imobilizările necorporale cuprind: 1. Cheltuieli de constituire; 2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare; 3. Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori asimilate; 4. Fondul comercial; 5. Alte imobilizări necorporale;

10

4. 3. Maşini. 3. Efectele de comerţ (cambia. Mărfuri.cecul). creanţe. îşi transmit valoarea dintr-o dată asupra valorii producţiei obţinute. biletul la ordin. participă la un singur ciclu de producţie. Interese de participare. Obiecte de inventar (exp: echipamente de protecţie). 2. Materii prime. Titluri de participare.b) Imobilizările corporale cuprind: 1. Construcţii. c) Disponibilităţile băneşti cuprind: 1. Conturi curente la bănci. 5. 3. a) Stocurile cuprind: 1. 2. disponibilităţi băneşti. Ambalaje. Terenuri. Casa. Creanţe imoblizate. Materiale consumabile (exp: combustibil. ACTIVELE CIRCULANTE     au o mişcare mai rapidă. 2. Clienţii. mobilier. b) Creantele cuprind: 1. c) Imobilizarile financiare cuprind: 1. Utilaje. 4. 11 . piese de schimb). 2. instalaţii tehnice. 2. se clasifică în 3 categorii: stocuri. 2.

TARIFUL reprezintă numarul de unităţi monetare ce acoperă prestările de servicii. Principiile evaluarii a) b) c) Principiul valorii de intrare sau al valorii contabile – presupune drept cost de intrare valoarea rezultată din documentele justificative prezentate la intrarea bunurilor în gestiune. Principalele categorii de preţuri sunt: Preţul de vânzare al producătorului este un preţ calculat pe producător în funcţie de costurile sale de producţie şi de rata profitului. Preţul cu ridicata este preţul stabilit de angrosist. Obiectul evaluării îl reprezintă toate elementele patrimoniale ale agentului economic grupate în active patrimoniale şi pasive patrimoniale. astfel încât să se prevină atât supraevaluarea activelor şi veniturilor cât şi subevaluarea pasivelor şi a cheltuielilor. Preţul de livrare este preţul la care circulă mărfurile între vanzător şi cumpărător. 12 . Preţurile folosite în evaluarea patrimoniului PREŢUL reprezintă numărul de unităţi monetare necesare pentru a vinde sau a cumpăra o marfă sau un serviciu la un moment dat.Evaluarea şi calculaţia Prin evaluare se înţelege acel procedeu specific contabilităţii prin care se cuantifică şi se exprimă în forma bănească atât elementele patrimoniale cât şi operaţiile referitoare la transformarea. Preţul cu amănuntul este preţul stabilit de agenţii economici comerciali care vând mărfurile către populaţie (en-detail). precum şi cheltuielile şi veniturile şi rezultatele financiare obţinute de acesta. Principiul valorii actuale – presupune stabilirea valorii de inventar. mişcarea acestora. valoarea ce se determină cu ocazia inventarierii sau valoarea actuală. Acesta poate fi calculcat cu sau fără TVA (19%). Principiul prudenţei – presupune ca evaluarea să se facă cu precauţie pentru fiecare element patrimonial.

sau TVA deductibil > TVA colectată  TVA de recuperat. Profitul impozabil = profitul brut + cheltuieli nedeductibile – cheltuieli deductibile 13 . . Termen de plată: lunar.CALCULUL TVA TVA (taxa pe valoare adăugată) reprezintă un impozit asupra consumului. stabilească şi regularizeze TVA de plată sau TVA de recuperat de la bugetul statului. pentru TVA de plată (sau de recuperat) aferentă lunii precedente.cota de impozitare: 19% pentru bunuri şi servicii comercializate în interiorul statului. Regularizarea TVA: La sfârşitul exerciţiului financiar.0 (zero) privind exportul bunurilor. Fiecare agent economic care obţine profit este obligat să vireze anumite cote de impozitare. unitatea patrimonială se poate afla într-una din urmatoarele situaţii: TVA deductibil < TVA colectată  TVA de plată. Baza de impozitare privind TVA este: . calculeze şi evidenţieze TVA colectată (la vânzarea bunurilor şi serviciilor). CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT Impozitul pe profit este una din sursele de formare a veniturilor bugetului statului.bunurile şi serviciile stabilite de Guvern pentru o perioadă de timp. având la bază criteriul deductibilităţii. ce intră în incidenţa TVA sunt obligaţi să: o o o calculeze şi evidenţieze TVA deductibil (la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor). Conform acestui criteriu. în urma calculării TVA deductibil şi TVA colectată. agenţii economici care comercializează bunuri sau servicii. până pe 25 ale lunii următoare. .

până la 25 ale lunii următoare trimestrului încheiat. 4. b) Documente justificative (exp: chitanţa. Din punct de vedere al circuitului: a) documente interne.persoane juridice străine. 14 . Structura documentelor cuprinde: 1. 2.Profitul brut = Total venituri – total cheltuieli Profitul net = Profitul brut – impozitul pe profit Contribuabili: . b) documente externe. Conţinutul operaţiunii economice şi exprimarea valorică a acesteia. Termen de plată: se plăteşte trimestrial. în partea de sus. Antetul – adică denumirea şi adresa unităţii patrimoniale care a intocmit documentul. dispoziţia de livrare). . Semnăturile celor care raspund de întocmirea documentelor. . 3. Acesta se scrie în colţul din stânga sus al documentului. statul de salarii). Denumirea antetului – se înscrie la mijlocul acestuia. c) Documente mixte (exp: bonul de consum).persoane juridice române. conform declaraţiei de impozit pe profit. 2. Din punct de vedere al conţinutului: a) Documente de dispoziţie (exp: comanda. 5. Clasificarea documentelor: 1. Denumirea agentului economic „partener” sau al persoanei fizice. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ Documentele de evidenţă sunt acte scrise în care se consemnează fenomenele şi procesele economice care se produc în unităţi.persoane juridice mixte.

Avizul de însoţire a mărfii. 15 . Pastrarea documentelor se face în arhiva unităţii. 3. Factura. 4. Verificarea realităţii. Corectarea erorilor prin radere sau ştergere nu este permisă. tipizate sau netipizate (exp: nota de contabilitate). Verificarea oportunităţii. 4. 2. Verificarea de fond. care reglementează şi circuitul documentelor conform unui grafic din momentul emiterii sau primirii până în momentul rezolvării sau clasării documentelor în timp util. 5. Verificarea calculelor. Verificarea legalităţii.3. 7. 2. Verificarea documentelor cuprinde: 1. Factura fiscală. b) Documente fără regim special. Întocmirea documentelor se realizează în conformitate cu normele în vigoare. 6. Verificarea formei documentului. 3. Verificarea necesităţii. După modul de întocmire: a) documente primare (exp: bon de vânzare). b) documente centralizatoare (exp: borderoul vânzărilor zilnice). Corectarea documentelor se face cu ocazia verificării documentelor. Corectarea se face prin tăierea cu o linie a sumei sau a cuvântului greşit şi scrierea corectă deasupra urmată de semnătura celui care a făcut corectura. Din punct de vedere al regimului de folosire: a) Documente cu regim special. Documentele specifice intrării de mărfuri sunt: 1.

2.Documentele specifice ieşirilor de mărfuri sunt: 1. Dispoziţia de livrare. Bonul de vânzare. 2. Chitanţa. Registrul de casă. 2. 16 . Fişa de magazie. 3. Bonul de vânzare. Registrul stocurilor. Documentele specifice depozitului de materiale sunt: 1. 3. Lista de inventariere. Documentele specifice încasărilor şi plăţilor sunt: 1.

31/1990 privind societatile comerciale republicata in M. obiecte pretioase: giuvaere.155/4 noiembrie 1937. potivit art. tacamuri. Astfel. Totodata.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale. respectiv Decretul-lege nr. publicat in B. daca contractul de amanet poate avea ca obiect. publicata in B.a din O.CE ESTE AMANETUL 1. obiectele supuse la pericol de foc sau explozie. metale pretioase si alte pietre scumpe.G. rufarie.Of nr. obiectele de echipament si armament ale militarilor. publicata in M. sculele lucratorilor.2561/1936: obiectele mobiliare care se afla in intrebuintare cu sunt: haine. conform CAEN.Notiune Amanetul este o specie a contractului de imprumut.2561/1936 pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet. aur. obiectele prevazute cu marca unui stabiliment public. sunt incidente si dispozitiile din Legea nr. de fapt. acestea fiind abrogate partial de O.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale. efectele 17 .580 din 5 iulie 2006. o societate comerciala. argint.G. este o specie a institutiei financiare nebancare. cu modificarile si completarile ulterioare.7 din legea Caselor de imprumurt pe amanet.Obiectul Trebuie facuta distictie intre obiectul contractului de amanet si obiectul de activitate al casei de amanet.G. nr.Of. mobile etc. 264 din 12 noiembrie 1936 si Decretul-lege nr. potrivit noilor acte normative incidente.266/2006 pentru aprobarea O. potrivit art. 1066 din 17 noiembrie 2004.8 din Decret: efectele consacrate cultului religios. precum si efecte deteriorante.28/2006.Reglementare Materia analizata se bucura de o reglementare expresa veche. nr. casa de amanet fiind. nr. nr. asa cum vom arata.Of. nr. in timp ce notiunea de casa de amanet. nr.4 lit. publicata in M. asa cum aceasta este definita de art.Of.Of. 3621/1937 pentru completarea art. obiectele cu volum prea mare. pietre. nr. asupra obiectului de activitate al casei de amanet vom reveni in ceea ce urmeaza.89 din 31 ianuarie 2006 si Legea nr. 2. Nu vor putea fi amanetate.7 din Decretul-lege nr. 3.

cu modificarile si completarile ulterioare. prelungirea sau lichidarea. si se ocupa in principal cu completarea documentelor de amanet si a registrului de casa. Amanetarul este o persoana care activeaza intr-o firma specializata pentru acordarea de credite banesti. obiectele despre care se stie sau se presupune ca sunt furate. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. ce ramane in posesia creditorului amanetar. In situatia in care termenul expira. marcarea obiectelor amanetate destinate vanzarii. Din punct de vedere juridic. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). 31/1990 privind societatile comerciale. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. amanetul (gajul) reprezinta un contract accesoriu. real. prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil corporal sau necorporal pentru garantarea obligatiei (art. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. comercializarea obiectelor. dupa caz. negocierea pretului obiectelor. Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. unilateral. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. 18 . inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR.685 din Codul civil). incheierea. depozitarea obiectelor amanetate. prin depunerea unui gaj. aprecierea uzurii obiectului.lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. INREGISTRARI CONTABILE LA CASELE DE AMANET Inregistrari contabile la casele de amanet Casele de amanet sunt infiintate in baza Legii nr. 1.

Comision = 1. pe termen de 12 luni. Gajul este indivizibil si se stinge numai prin plata integrala a datoriei. „ X” S. autorizarea gajului prin: · scoaterea bunului gajat la vanzare prin licitatie publica. 28/2006 privind unele masuri financiar-fiscale. aplicabile institutiilor de credit. Predarea efectiva se face prin traditie (transmitere) la bunurile corporale si prin remiterea titlului de creanta la bunurile necorporale.08. Plata procentuala (partiala) a datoriei nu conduce la stingerea partiala a gajului. Persoana „Y” va achita casei de amanet un comision de 20%.000 lei.Este o garantie reala. drept plata a datoriei. la scadenta. Legea interzice ca prin contractul de gaj sa se stipuleze clauze prin care creditorul ar fi autorizat sa-si insuseasca bunul amanetat in mod direct. incheie un contract cu o persoana fizica „Y”. cerand instantei printr-o ordonanta. proprietara a unui set de bijuterii din aur. casele de amanet fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta deschis la Banca Nationala a Romaniei. Cu toate acestea. Incepand cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. are obligatia conservarii acestuia si este tinut la restituire dupa achitarea integrala a creantei garantate. Regula generala este aceea conform careia bunul gajat trebuie sa fie efectiv predat creditorului. EXEMPLU La data de 01. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor generate de conservarea bunului.000 x 20% = 200 Inregistrari contabile Acordarea imprumutului: 19 .L. casele de amanet nu intocmesc si nu depun situatiile financiare potrivit reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei.R.C. creditorul are dezlegarea de a trece la realizarea gajului. cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect. Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunul gajat. · atribuirea bunului amanetat creditorului. Amanetul poate fi utilizat astfel drept garantie la acordarea creditelor sub forma gajului civil sau comercial cu sau fara deposedare. casa de amanet S. fara a se adresa instantei. debitorul nu-si achita datoria. In situatia in care. In baza contractului i se imprumuta persoanei fizice suma de 1. cu modificarile si completarile ulterioare. bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.N. indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca.

000 si.000 1. indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu returnate.2678 „Alte creante imobilizate” 5311 „Casa in lei” 1.000 200 1. 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 704 „Venituri din servicii prestate” Concomitent.000 20 . extracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” la scadenta. fara a cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului Dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” 1. pot exista mai multe situatii: A) Persoana fizica ramburseaza contravaloarea imprumutului.200 1. potrivit prevederilor Codului fiscal. concomitent. sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata.

B) Casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii.000lei Se inregistreaza bunurile retinute ca obiectele de inventar. Caracteristicile bunurilor primite drept gaj: · 1 lantisor 5 grame = 250lei · 1 pereche cercei 10 grame = 500 lei · 1 bratara 5 grame = 250lei TOTAL: 20 grame = 1. prin compensare cu imprumutul acordat: 303 2678 1. ca obiect de inventar.100lei Se inregistreaza obiectele de inventar la valoarea de piata (diferenta pana la valoarea de piata trece pe venituri) : 303 758 din 100 „Materiale de natura„Alte venituri obiectelor de inventar” exploatare” C) Persoana fizica nu returneaza imprumutul la scadenta. iar casa de amanet se hotaraste sa vanda bijuteriile 21 .000 „Materiale de natura„Alte creante imobilizate” obiectelor de inventar” Valoarea de piata a pretului unui gram de aur este 55 lei/gramul. prin urmare se face evaluarea setului la valoarea de piata: · 1 lantisor 5 grame = 275lei · 1 pereche cercei 10 grame = 550 lei · 1 bratara 5 grame = 275lei TOTAL: 20 grame = 1.

Pret evaluat 1. scoaterea din gestiune a bunurilor gajate: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Vanzarea bijuteriilor catre un tert: 5311 „Casa in lei” % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 1.500 285 1.000 500 285 22 .In cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet.785 1. pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au devenit proprietatea sa.000 1. casa de amanet datoreaza T.000 Adaos comercial 50% 500 TVA 19% 285 Intrarea in gestiune a bijuteriilor retinute vandute ca marfa tertilor: 371 „Marfuri” % 2678 „Alte creante imobilizate” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „TVA neexigibila” Concomitent.V.785 1.A.

in luna urmatoare vanzarii bijuteriilor: 4423 „T. Pentru aceasta operatiune. colectata” Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % 607 „Cheltuieli privind marfurile” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „T.V.V. de plata” 5311 „Casa in lei” 285 D) Persoana fizica cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului cu 2 luni Data scadentei: 01.V. de plata” 285 371 „Marfuri” 1.A.A. presupunem ca se percepe un comision.N.000 * 15% = 150 23 .V.V.V. de 15%.A.V.A.000 500 285 Plata T.10.4427 „T.785 1.A. colectata” 4423 „T.A.A.: 4427 „T. in plus. Comision perceput: 1. neexigibila” Exigibilitatea T.

se procedeaza conform situatiilor B) si C). In caz contrar.000 1. extracontabil.In fisa contului 8033 se mai adauga urmatoarele sume: · comision suplimentar = 150 lei Total de plata (01. proprietarul bijuteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul: 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 24 1.000 * 20% = 200 Acordarea imprumutului.200 800 200 . se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea imprumutului acordat de 1.N) 200 + 150 = 350 lei de incasat · Imprumut acordat = 1.000 lei: 2678 5311 800 „Alte creante imobilizate” „Casa in lei” Concomitent. din imprumutul acordat Comision 1.000 lei TOTAL GENERAL = 1. E) Casa de amanet.000 lei: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” La scadenta.10. plata a 800 lei si retinerea bijuteriilor cu o valoare de 1.350 LEI NOT A In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma imprumutata se procedeaza conform situatiei A). de comun acord cu proprietarul retine comisionul perceput.

datele firmei. proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand contravaloarea imprumutului. comisionul raportat la numarul de zile de imprumut. II. Clientul poate 25 • . De obicei clientul doreste o anumita suma de bani. valoarea tranzactiei este rezultatul negocierii intre cele doua parti. descrierea articolului. Se ia in considerare: gradul de uzura.000 Cum functioneaza tranzactia? I.462 „Creditori diversi” 704 „Venituri din servicii prestate” 200 Concomitent. Contractul se semneaza de ambele parti. ambele cu valoare de original. Imprumutul se acorda pe minim 5 zile si maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire. pretul pe piata de ocazie in momentul respectiv. Etapa-Intocmirea contractului Se intocmeste un contract in doua exemplare. In final. suma imprumutata. In acest caz se evalueaza obiectul astfel incat suma sa fie cat mai apropiata de cea dorita. 462 „Creditori” 5311 „Casa in lei” 200 1. ce contin: datele personale ale clientului. Etapa-Stabilirea valorii articolului. la scadenta. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” In cazul in care. pretul cu care poate fi vandut in cazul in care nu este recuperat de client. casa de amanet devine proprietar al bijuteriilor si ii restituie diferenta pana la valoarea evaluata initial.

restituirea bunurilor amanetate 5311 = 461 . In acest sens casa de amanet "Briliant IFN" detine cele mai bune mijloace de protectie: sistem de alarma. Daca clientul doreste.plata sumei de bani in schimbul obiectelor amanetate La sfirsitul perioadei de amanet = 8033 . in momentul cand prelungeste un contract el poate sa achite o parte din suma imprumutata. Actele de identitate cu care va puteti legitima sunt: Buletin de identitate. 4111 = % 26 . pasaport.restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile 4111 = % 708 4427 5311 = 4111 incasarea comisionului In cazul prelungirii perioadei de amanetare se incaseaza doar comisionul fara a se inregistra restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile. la valoarea convenita (negociata) 8033 = cu valoarea obiectelor amanetate 461 = 5311 . In cazul in care obiectul nu este ridicat in momentul expirarii contractului. obiecte de arta. sistem performant de supraveghere video 24h/24. Obiectul restituit se verifica de ambele parti prin confruntarea cu descrierea din contract. In caz contrar. bijuterii. exista o perioada de asteptare de 5 zile. contract cu firma de paza si protectie cu monitorizare 24h/24. carte de identitate. Monografie contabila case de amanet Primirea obiectelor in amanet. Actul de identitate cu care va legitimati trebuie sa contina toate datele de identificare si termenul de valabilitate sa nu fie expirat. obiectul este scos la vanzare.specifica o terta persoana care are dreptul de a ridica obiectul. La sfarsitul acestei perioade. obiectul se ridica numai personal la data scadentei. la care se calculeaza comisionul aferent. cand se confrunta datele din contract cu datele dintr-un act de identitate. Obiectele sunt pastrate in conditii de maxima securitate pana la data scadentei. Bunurile acceptate in garantie sunt:Bunuri de natura metalelor pretioase. adeverinta de identitate.

diferenta concomitent se inregistreaza si in credit 8038 6. Daca la acordarea creditului precepeti si un comision operatiunea se inregistreaza: 461 = % 5311 suma efectiv platita 704 comision aferent TVAMAN 2010 Program gestiune casa de amanet Multisocietate. Acordarea imprumutului : 461 = 5311 4. Inregistrarea obiectelor primite amanet debit 8038 2. Incasarea restituirilor de sume: 5311 = % 461 . lichidare contracte de amanet 27 . Preluarea obiectelor neridicate de debitori la finele perioadei de rascumparare 371 = % .la valoarea evaluata a bunului 461 . prelungire contracte amanet. drepturi pentru fiecare utilizator Gestiuni.suma imprumutata 766 . tipuri de articole Opetatiuni curente amanet: adaugare contracte noi de amanet.dobanda aferenta 5. retea. Restituirea obiectelor primite 8038 credit 3.suma imprumutata 766 . articole.708 4427 5311 = 4111 1.

. Contract de amanet Incheiat astazi .......... inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. prelungirilor...... detectare solduri negative Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.... Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente..... stergere de inregistrari este pe baza de parola la nivel de administrator Vizualizarea si listarea registrului de casa se poate face fara parola Situatii ..: aur si electronice Iesiri din consignatie.accesul la operatiuni ca modificare... stoc format din produse al caror contracte de amanet au expirat Calculul automat al sumelor (comision..... ce ramane in posesia creditorului amanetar.. zilelor de valabilitate al contactelor... 28 ... cat si expirarea contactelor Diferentierea garantiilor pe gestiuni diferite............Operatiuni de vizualizare detaliata a contractelor de amanet cu modalitati de cautare complexe Operatiuni speciale case de amanet (accesul este pe baza de parola la nivel de administrator): modificare contracte de amanet... stergere contracte de amanet. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia in care termenul expira.. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare........ la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”.....listari contracte cu filtre si conditii complexe Raport de gestiune stoc produse din contractele expirate Bonuri fiscale Sistem de raportare inbunatatit. la . Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte..... Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii.. adaugare.. ex. suma de plata).. bonuri de consum Registru de casa .. creare NIR-uri pentru contactele expirate Operatiuni stoc ramas in regim de consignatie.. dupa caz.

.........1.................... ../ ............. 2. contul nr...... .. Evaluarea bunului/bunurilor s-a facut prin acordul partilor....... judetul/sectorul ................. cu o dobanda de ................ reprezentata prin ................................ Partile contractante 1.............. apartament .. valoarea astfel stabilita fiind considerata valoare de inlocuire a lor........C..... Obiectul contractului 2.... ......3. scara ........ S... anul)......../S........... cu sediul social in (localitatea) ........................2...... judetul/sectorul ...... anul) ................... numarul ..1.................... % pe an. telefon .........L.............................. care reprezinta imprumutul obtinut de la creditorul amanetar........ .... scara .. fiul (fiica) lui ...................../S......... judetul/sectorul ..... din (ziua................ 2.......... avand actul de identitate seria .......................................................................................... la data de ........S........................ cu domiciliul in (localitatea) ....... (numele si prenumele).... Creditorul amanetarare drepturile si obligatiile de mai jos: 29 ...................... Drepturi si obligatii 3..... .... si al(a) .. str...... acestea vor fi suportate de catre debitor........... codul numeric personal ..../ .......................... nr....................... fax .1...... bloc .................. deschis la ..... nascut(a) la data de (ziua........................................................................................ conform contractului de imprumut nr.../S......... str....N.... In cazul in care evaluarea bunului/bunurilor va presupune operatiuni specifice pe care trebuie sa le asigure creditorul si care implica efectuarea de cheltuieli... in calitate de debitor amanetar au convenit sa incheie prezentul contract de amanet cu respectarea urmatoarelor clauze: II................................................... ................ ...................... luna................I.. ............... etaj ................... si numar de ordine in registrul comertului .............C...................... luna....C.......... nr. .......... Garantarea creantei debitorului amanetar in suma de .............. bloc ...... avand codul unic de inregistrare nr. etaj . III................ in calitate de creditor amanetar si 1............... ........./S......................... S....... apartament ......... atribut fiscal .......R..........A............................... eliberat de ....C. cu functia de ...................... Bunul/bunurile care fac obiectul garantarii sus-mentionatei creante este/sunt cele de mai jos: .. in (localitatea)...............2...................A........................... .....................

Criterii de clasificare a mărfurilor: a) după felul materialelor: . Legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului prevede următoarele drepturi ale consumatorilor: 1. a materialelor înglobate în produs. 4. 6. Noţiuni generale despre marfă Marfa este un produs al muncii care satisface o anumită nevoie şi are o anumită valoare.ADMINISTRAREA STOCURILOR Consumatorul în economia de piaţă. dar şi de modul în care satisface o anumită nevoie. Definirea consumatorului Legea protecţiei consumatorului defineşte consumatorul ca fiind persoana fizică sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără. dreptul de a fi informaţi corect.3. utilizează sau consumă produse sau servicii în afara activităţii sale profesionale. de timpul de muncă necesar pentru producerea lui. 2. complet şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor. adică de valoarea lui de întrebuinţare. Valoarea se exprimă prin pret. dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor. dreptul de a fi protejaţi împotriva riscurilor de a cumpăra un produs care ar putea să prejudicieze viaţa. 5. sănătatea sau securitatea consumatorilor. a cărui mărime este determinată de valoarea materiilor prime şi auxiliare.naturale şi sintetice 30 . dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate. de uzura aparatelor şi instalaţiilor tehnologice folosite. 3. dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor în scopul apărării intereselor lor. dobândeşte.

tip de produse ce se deosebesc de altele prin mai multe proprietăţi (ex: ciocolată umplută). mărfuri de uz casnic. grupă. masa 100g). produse semifabricate.produse de primă necesitate (pâine. o parte din grupă (ex: produse de ciocolată). Clasificarea unitară a mărfurilor valabilă pentru orice ţară cuprinde:      familie (sector). d) după destinaţie: .materii prime. un anume model. produse finite c) după tipul nevoii satisfăcute: . Grupa . Articolul.îmbrăcăminte. sort. Proprietăţile şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor: 31 . materiale sportive. săpun). lapte. subgrupă. produse de lux (bijuterii. Subgrupa.b) după stadiul de prelucrare şi folosire : .etc.produse indigene şi produse importate. e) în funcţie de provenienţa produselor: . distinct ce se deosebeşte de altul printr-o singură proprietate (ex: ciocolată cu cremă de iaurt. Sortul un produs anume. Sectorul (familia) este alcătuit din produse cu carcateristici similare (ex: sectorul produselor alimentare şi sectorul produselor nealimentare). parfumuri). articol. o parte din sector (ex: grupa produse zaharoase).

miros.etc) şi caracteristici ergonomice (de confort . proprietăţi chimice. comoditate). nivelul de zgomot. fermentaţia acetică. Caracteristici psiho-senzoriale: estetice (formă. aromă.etc. Caracteristicile de calitate ale mărfurilor sunt proprietăţi cu ajutorul cărora se evaluează la un moment dat gradul de satisfacere al nevoilor: 1. 2.Propietăţile sunt acele însuşiri ale produselor şi serviciilor care dau utilitate mărfurilor. gust. Proprietăţile fizice sunt: masa (cantitatea de materie încorporată într-o marfă). umiditatea. ductilitatea. culoare. Proprietăţile microbiologice sunt: fermentaţia alcoolică. stil) şi organoleptice (gust.etc. 3. Proprietăţile chimice sunt: compoziţia chimică. ducând la satisfacerea unei anumite nevoi. aromă). miros. Proprietăţile organoleptice se determină cu ajutorul organelor de simţ (aspect.etc. Determinarea calităţii produselor se face prin urmatoarele metode: a) metode de laborator – presupun determinarea exactă a proprietăţilor produsului folosind instrumentar adecvat. zgomot. Proprietăţile generale ale mărfurilor cuprind: proprietăţi fizice. proprietăţi organoleptice. proprietăţi microbiologice. Caracteristici sociale: ecologice (biodegradabilitatea.etc. Caracteristici economice (costul consumurilor de combustibil. stabilitatea faţă de acţiunea agenţilor chimici. tuşeu. mentenabilitate). sunet. formă. poluarea şi sanogenetice (valoarea nutritivă). hidroscopicitatea. porozitatea. substanţe 32 .etc. Calitatea produselor şi serviciilor Cadrul legislativ privind calitatea produselor defineşte calitatea ca fiind dată de totalitatea proprietăţilor care fac ca produsele să satisfacă o anumită nevoie de consum. Proprietăţile tehnologice sunt: maleabilitatea. starea de agregare. linie. Caracteristici tehnico-funcţionale (fiabilitate. aparate specifice. energie. 4.etc.etc). proprietăţi tehnologice.

de a evidenţia produsele sau serviciile unei firme. după lege: mărci facultative şi mărci obligatorii (la bijuterii).etc. 4. după obiect: marca de produse (Coca-Cola. certificatul de calitate care trebuie să însoţească produsele până la consumator. serviciilor codificarea. producător. b) metodele psiho-senzoriale – presupun determinarea unor proprietăţi ale produselor cu ajutorul organelor de simţ. Distrigaz). nu necesită instrumente speciale. uşor.) 2. Marca are rolul de a indica originea mărfurilor. Tarom. garantarea calităţii produselor şi Marca este semnul distinctiv alcătuit din anumite litere.chimice şi se efectuează numai la producători. ani) de la data vânzării. Codificarea este operaţia de transpunere într-un cod al elementelor definitorii ale mărcilor. . să poată fi pronunţată uşor în orice limbă. în care producătorul garantează remedierea sau înlocuirea 33 . Fanta) şi marca de servicii (B. Dacia) şi marca de comerţ (METRO.elementele de identificare ale produselor (denumire. dupa destinaţie: marca de fabrică (Kandia. să fie clară şi expresivă. Codurile de bare cuprind informaţii care se referă la: . Clasificarea mărcilor: 1. Termenul de garanţie este intervalul de timp (luni.preţ. Billa.R. care se aplică pe produs sau pe ambalaj. dar sunt subiective. Marcarea. . să fie simplă şi uşor de memorat.caracteristici de calitate.C. masa). 3. Pentru aceasta e necesar ca o marcă să îndeplinească următoarele funcţii: să aibă un carcter distinctiv. de a garanta calitatea. cifre sau reprezentări grafice asociate într-un mod sugestiv. întocmindu-se buletinul de analiză. alte mărci: notorie (foarte cunoscută) şi ecologică. de a contribui la promovarea produselor şi serviciilor. Sunt metodele ce se pot folosi rapid.

stocuri maxime. deratizare). hidrometre. stocuri curente. transport. c) stocuri cu destinaţie specială. palete.depozitarea în funcţie de ambalare: stive. 34 . . În funcţie de nivelul atins în procesul de reînnoire distingem: stocuri minime sau de alarmă. stocuri medii. dacă deficienţele constatate nu se datorează utilizării necorespunzătoare a produsului. rafturi. . .distanţa faţă de sursele de căldură: 1. vitrine frigorifice). dezinsecţie. Condiţiile generale de depozitare sunt: . subgrupe. Stocurile. . .produsului în cazul defectării.înălţimea stivei să nu depăşească 2 metri. grătare.5 m .existenţa instrumentelor de control al parametrilor aerului: termometre. dacă au fost respectate condiţiile de ambalare.depozitarea mărfurilor inflamabile în locuri speciale. . .evitarea alăturării mărfurilor ce împrumută cu usurinţă mirosul sau care transmit sau absorb umezeala. sortimente. pe cheltuiala sa. articole. stocuri de siguranţă. După caracterul şi destinaţia stocurilor deosebim: . stocuri finale. depozitarea. . păstrare şi consum stabilite. vrac. . .distanţa dintre stive să permită accesul lucrătorului. frigidere.asigurarea condiţiilor igienico-sanitare (dezinfecţie. manipulare.dotarea spaţiului cu rafturi.. păstrarea Tipuri de stocuri a) b) În funcţie de perioada în care sunt identificate stocurile pot fi: stocuri iniţiale.dotarea cu utilaje de păstrare a calităţii produselor (ventilatoare. platforme. de la data fabricării produsului în care acesta poate fi consumat şi în care trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise. Termenul de valabilitate este intervalul de timp stabilit de producător.stocuri sezoniere. suporturi.ordonarea mărfurilor pe grupe.

inclusiv culoarea acestuia. desi se va 35 . placarea cu rodiu se va uza dea lungul timpului lasand metalul cu o culoare usor galbena. Noi nu folosim nichel in nici una dintre bijuteriile noastre. cu 25% aliaj de metale. astfel incat pretul sau este invariabil cu mult mai mare Platina este. Aurul alb este de fapt de culoarea gri / galbuie. Platina este mai grea decat aurul. Rodiu este foarte similar cu platina si impartaseste multe dintre aceleasi proprietati. care este de 75% aur curat. cu toate acestea. MATERIALE UZUALE MATERIALE UZUALE ÎNTÂLNITE MATERIALE CARE SUNT DIFERENTELE INTRE AURUL ALB SI PLATINA? • • • • • • Platina este de culoare alba. deci este acoperita cu rodiu pentru a-l face sa para mai alb. inclusiv de argint si paladiu. AURUL ALB Tot aurul nostru alb este de 18 carate. Aceasta se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. Cele doua vor arata aproape identic atunci cand sunt inca noi. diferenta de culoare dintre aurul alb si platina nu este vizibila. datorita densitatii si greutatii sale. Placarea cu rodiu a bijuteriilor din aur alb este o practica comuna. in general 95% platina pura. Este un metal foarte alb si este greu de purtat. Este facut prin amestecul a 75% aur pur. insa astazi nu mai este folosit din cauza reactiilor cutanate pe care le provoaca pielii.4. În mod traditional a fost utilizat nichelul. in comparatie cu aurul. acesta fiind galben pana cand va fi amestecat cu alte aliaje. De fapt nu exista "aur alb". insa aceasta este doar o deplasare a metalului si nu o pierdere in volum Daca aurul alb a fost placat cu rodiu. in timp ce aurul alb trebuie sa fie placat cu rodiu pentru a-l face mai alb (aurul alb este de un gri deschis / galbui) Platina este cu aproximativ 40% mai grea decat aurul Platina este de 30 de ori mai rar decat aurul.

peste platina se depune o cocleala naturala. În prezent. dar o zgarietura este doar un deplasament de metal si nu o pierdere din volum. un luciu profesionist va reconditiona bijuteriile dvs. platina are pretul de trei ori mai mare decat aurul. dar intotdeauna va arata mai bine dupa ce a fost lustruit. Platina este cel mai pretios metal folosit in crearea bijuteriilor. in starea lor initiala. daca asa preferati. Platina are un luciu alb natural stralucitor si nu necesita placarea cu rodiu. PLATINA Aproape toata platina noastra este aproape pura (950 Platinum). Cu timpul. Nivelul de puritate al platinei este mult mai mare decat al aurului (95% in comparatie cu 75%). Exista foarte putina platina pe pamant si se gaseste in foarte putine locuri din intreaga lume. Spre deosebire de aurul alb. care trebuie sa fie placat cu rodiu ca sa arate alb. 36 . Aurul galben este greu de purtat si isi va mentine culoarea galbena.uza dupa o perioada de timp. Va sugeram sa va placati bijuteriile din aur alb cu rodiu o data pe an. Este foarte greu de purtat si foarte dens. cu 25% aliaj de metale. conditiile in care a fost aplicata si uzura de zi cu zi a elementului. Cu toate acestea. Raritatea platinei inseamna ca pretul sau este invariabil mai mare decat al aurului. ceea ce o face hipoalergenic si potrivit pielii sensibile. ceea ce o face mai greu decat aurul si mai durabila decat alte metale pentru bijuterii. la starea sa initiala. Placarea cu rodiu ar trebuie sa fie foarte rentabila (oferim acest serviciu pentru £ 20) si va tranformam bijuteriile dvs. inclusiv cupru si zinc. aurul galben nu are nevoie de placare deoarece este de natura de culoarea galbena. pe care multe persoane o gasesc la fel de atractiva ca un finisaj lucios. totul depinde de grosimea stratului de placare. Este facut prin amestecarea a 75% aur pur. Nu exista nici o explicatie cu privire la cat timp trebuie sa dureze placarea cu rodiu. Se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. AURUL GALBEN Tot aurul nostru galben este de 18 carate. Este facuta prin amestecarea a 95% platina cu 5% alte aliaje metalice.

În unele tari.PALADIU Tot paladiul nostru este aproape pur (950 paladiu). prin utilizarea laserului cu putere mare pentru evaporarea materialului de pe suprafata metalelor. METAL & FINETEA/MARCA PURITATII Argint Aur Platina 800 375 850 925 585 900 37 . indiferent de metal sau puritate / finete. Exista o noua metoda de marcare cu laser. 3. Paladiul este de culoarea alba. utilizand un pumn de otel. care recunoaste marcile celorlalte tari. Marca inseamna ca elementul a fost testat independent (probat) de catre un Birou de Probe si garanteaza ca aceasta este conforma cu un standard specificat de puritate. desi o multime de barbati prefera densitatea platinei care o face sa fie mai substantiala. Paladiul este un metal nobil si face parte din cadrul grupului de platina. prin urmare. nu are nevoie de placarea cu rodiu(precum ca aurul alb) pentru a-i da un aspect alb. În afara de exceptiile specificate. toate obiectele din aur. deoarece este mai ieftin decat platina avand in esenta acelasi aspect. Simbolurile marcilor in Marea Britanie contin trei marci obligatorii: 1. Regatul Unit are un sistem de marcare independent si apartine grupului Conventia de la Viena (din 2007). Nu isi pierde luciul si este mult mai ieftin decat platina. marca este o constituita dintr-un singur element. in alte tari. insemna ca un produs finit nu are nevoie sa fie re-finisat dupa ce marcarea a avut loc. Lucrarile marcate cu laser. si este acum o marca legal recunoscuta. Persoana care a facut bijuteria (marca producatorului). Marca paladiului a fost introdusa pe 22 iulie 2009. argint si de platina oferite spre vanzare trebuie sa fie de marca. Paladiul este recunoscut pe plan international ca fiind un metal pretios. ca platina. Marcile traditionale sunt gravate in elementele din metale pretioase (platina. Oficiul de Proba care a marcat si testat elementul. in anii 1300 pentru a proteja publicul impotriva fraudei si a vanzatoriilor fara scrupule. Paladiul este o buna alternativa pentru verighete de barbati. cum ar fi Marea Britanie. motivul fiind densitatea mai mare decat a platinei (paladiul are o densitate similara cu argintul). care devine din ce in ce mai popular. precum Elvetia. si. si este foarte usor. Sistemul de MARCĂ modern a inceput la Londra. cu toate acestea. Standardul garantat al finetii sau al puritatii. aur sau argint). marca este alcatuita din mai multe elemente diferite. 2.

sau cel putin 0. Documentul de evaluare pe care il veti primi in cazul in care piatra nu este certificata.25 carate (calitatea SI sau mai buna). dar vor fi insotite de un document de evaluare semnat drept o confirmare a calitatii diamantelor. culoare si greutatea-caratul diamantului dvs. nu vor fi certificate. va fi cel mai probabil de la AnchorCert. Toate sunt organisme independente care testeaza gradul si certifica diamantul prin intermediul proceselor lor de examinare de specialitate. AnchorCert este o companie britanica (o parte din Birmingham Assay Office). de asemenea. este certificata in mod independent de catre una dintre cele 5 companii de certificare (AnchorCert. este asigurarea dumneavoastra ca ceea ce achizitionati este autentic si este exact asa cum este descris pe site-ul nostru. GIA.30 carate (calitatea H P1). IGS (International Society Gemmological) o companie britanica.958 999 750 916 990 999 950 999 Nota: aurul si platina noastra au marca 750 respectiv 950.30 carate de calitatea P1. Raportul dvs. Pietre care cantaresc mai putin 0.25 carate si / sau mai putin de 0. unele companii nu certifica nici o piatra care cantareste mai putin de 0. Puteti vedea daca produsul este certificat verificand detaliile produsului sub "Certificari" unde puteti observa un logo pentru un document de evaluare. Aceasta este o practica standard in intreaga industrie. Raportul dvs. de fapt. claritate. 38 . IGS sau GIA. Un certificat de diamant inseamna ca toate elementele diamantului achizitionat au fost examinate si riguros testate. de certificare este recunoscut ca dovada al "Celor 4 C: Cut/Clarity/Colour/Carat" insemnand taietura. Noi folosim. IGS. si GIA o companie americana. certificatele IGI si HRD pentru anumite produse. HDR sau IGI). CERTIFICATE Fiecare piatra ce cantareste cel putin 0.33 carate.

inclusiv imaginea digitala a diamantului CERTIFICATE GIA 39 . claritatii si taierii diamantului ales de dumneavoastra. O echipa de gemologisti cu inalta calificare va ofera o expertiza profesionista Rapoarte de inalta calitate. culorii. este cel mai mare oficiu de testare: • • • Confirmarea greutatii in carate.CERTIFICATE ANCHORCERT Cel mai cunoscut serviciu de certificare in Regatul Unit .un departament al "The Birmingham Assay Office" (fondata de un act al parlamentului in 1773).

• • • • GIA clasifica diamantele precum celebrul Hope Diamond si De Beers Millennium Star. In ultimii trei decenii. A creat faimosul "Cei 4 Cs" (claritate. taietura. culoare si greutatea in carate) este locul de nastere al sistemului international de gradare a diamantelor. precum o institutie apreciata cu operatiuni in intreaga lume. folosit de profesionisti care se ocupa cu bijuterii din intreaga lume inscriptie laser a numarului de pe Certificat pe diamante CERTIFICATE IGI IGI este cea mai cunoscuta certificare independenta a pietrelor pretioase si al bijuteriilor. 40 . IGI este de asemenea o organizatie acreditata ISO la nivel mondial.

angajamentul IGI pentru servicii de calitate, experienta vasta, expertiza si reputatie pe termen lung pentru fiabilitate si integritate au facut IGI un standard de excelenta in stiinta pietrelor pretioase si un evaluator de bijuterii la nivel mondial.

DIAMANTELE
CE ESTE DIAMANTUL ?

• •

• •

Diamantul este un mineral care se gaseste in natura sub forma bruta si an acelasi timp este o PIATRA PRETIOASA. Din punct de vedere chimic este cea mai pura forma de carbon. Cu cit DIAMANTUL este mai pur cu atit duritatea lui creste ajungand la limita maxima de (10), aceasta fiind cea mai mare duritate posibila. Datorita duritatii extrem de ridicate, singura metoda de slefuire fiind cu pulbere de DIAMANT. Masa DIAMANTELOR se masoara in carate. 1 carat este egal cu 0.200 grame , adik 5 carate insumeaza 1 gram. Evaluarea DIAMANTULUI se face dupa mai multe criterii, acestea fiind: greutatea ( in carate ), culoare ( aici voi detalia in TITLUL “Culoarea diamantelor” ), claritate ( aici depinde ce fel si cite incluziuni are respectiva piatra – anumite imperfectiuni fiind cunoscute si sub denumirile de “carbune” sau “gheata” ), taietura ( aici voi detalia in TITLUL " Taietura diamantului" ). Da. Exista diamante sintetice ( aici voi detalia in TITLUL " DIAMANTE SINTETICE " Briliantul este acel diamant cu taietura conica si cu cel putin 57 de fatete .

41

IMPORTANTA "CELOR 4C" Fiecare diamant este unic. Pentru a calcula valoarea sa, expertii se refera la ceea ce ei numesc “Cei 4 C” - culoare, claritate, taiere si carate. Toti acesti factori vor influenta valoarea diamantului. CULOAREA Culorile folosite de Royal Bijuterii

Un diamant poate imparti lumina intr-un spectru de culori (ca o prisma). Culoarea intr-un diamant actioneaza ca un filtru si diminueaza spectrul de culori emise. Mai putina culoare in diamant inseamna o gradare mai buna. Grila de clasificare variaza de la D, care este complet incolor, la Z, care este o culoare galben pal sau maro. Diamantele care sunt "incolore" (graduate D, E sau F) sunt foarte rare si au preturi premium. Doar un expert poate face distinctia intre clasificarile D, E sau F. G, H, I si J sunt "aproape incolore" si reprezinta o investitie buna. G si H sunt uneori numite "albul rar" si sunt cele mai cautate dupa grupul "aproape incolor". Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt de culoare G sau mai bune. Dupa cum puteti vedea, culoare G este culoarea cea mai buna si este in topul grupului "aproape incolor ". Acest grad reprezinta o investitie buna, deoarece pietrele incolore pot fi foarte scumpe (mai putin de 2% din diamante sunt clasificate de culoarea D). CLARITATEA

42

Acest lucru ne spune daca un diamant este ireprosabil, adica fara imperfectiuni sau daca exista ceea ce expertii numesc incluziuni, mici imperfectiuni care de multe ori sunt invizibile cu ochiul liber. De fapt claritatea este o masura de puritate a diamantului. Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt claritatea "SI1" sau mai bune, ceea ce inseamna ca aceste imperfectiuni naturale sunt complet invizibile cu ochiul liber. Nu veti vedea nici un semn in diamantul dumneavoastra. Gradul IF catre VS poate fi descrisa ca un grad de lux. Incluziunile sunt dificile de observat utilizand o marire de 10x, in lumina buna, si nu sunt vizibile cu ochiul liber. Toate diamantele clasificate intre IF si VS ar trebui sa fie sclipitoare si stralucitoare, si sa nu sufere nicio pierdere vizibila din stralucire prin claritatea redusa. Clasificaril SI1 si SI2 reprezinta o investitie buna. Incluziunile mici sunt vizibile prin marirea de 10x, si pot exista unele lipsuri de stralucire abia vizibile. Cu toate acestea, nu puteti vedea aceste mici incluziuni cu ochiul liber. Orice diamant in aceste clase vor fi, de asemenea, stralucitoare si sclipitoare. Necunoscatorii nu vor vedea diferenta dintre un diamant clasificat VS si un diamant clasificat SI, fie in termeni de incluziuni sau stralucire, fara a utiliza marirea. Diamantele care se incadreaza in consola Piqué (P1), prin definitie, au incluziuni care pot fi vizibile cu ochiul liber. Cu toate acestea, in pietrele P1 incluziunile ar trebui sa fie greu de vazut sau foarte minore, iar Royal Bijuterii utilizaza numai pietre P1 cu incluziuni, care sunt abia vizibile. Selectam cele mai bune diamante P1, astfel ca, desi acestea se incadreaza in suportul pentru Piqué, veti vedea mai putin probabil orice semn in diamant cu ochiul liber. Orice semn care este vizibil va fi foarte mica si greu de detectat. GIA UK IF Descriere Claritate Fara defecte Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile

Loupe Clean Fara defecte Incluziuni foarte foarte mici Incluziuni foarte foarte mici

VVS1 VVS1 VVS2 VVS2

43

nu arata nicidecum ca niste pietre pretioase taiate si slefuite in bijuteriile fine.VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 . smarald.Piqué1 I2 .Piqué2 I3 .) Taierea se refera la calitatile reflexive ale diamantului. Transformarea acestor diamante brute in niste lucrari perfecte necesita multa munca. printesa etc.Piqué3 Incluziuni foarte mici Incluziuni foarte mici Incluziuni mici Incluziuni mici Piqué 1 Piqué 2 Piqué 3 Patat Patat grav Respins Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Incluziuni abia vizibile Incluziuni vizibile cu usurinta Incluziuni foarte vizibile Multe incluziuni Foarte multe incluziuni "Near Gem" TAIETURA Cand diamante sunt extrase din pamant.Forma se refera la aspectul exterior al diamantului (cum ar fi rotunde. Taierea si forma sunt deseori confundate . 44 .

si Sarac/Neacceptabil Unele certificate nu specifica gradul de taiere al diamantului. IGS si HRD). va fi bine taiat. acesta nu poate reflecta calitatea pietrei achizitionate de catre dvs. va garantam! FORMA CARATUL 45 . Deoarece folosim o varietate de certificate independente (AnchorCert. care aleg doar diamante pe care le claseaza ca "Foarte bine" sau “Excelent”. Rezonabil. noi facand clasificarile cu ajutorul unor profesionisti cu o inalta calificare. Este nevoie de un ochi format pentru a judeca calitatea unui diamant taiat. luminos si stralucitor. se deplaseaza in pavilion si reflecta aceasta lumina dintr-o parte in alta inainte de a o reflecta inapoi prin tabelul diamantului. Bine.Atunci cand un diamant este bine taiat. Diamantul dvs. Foarte bine. lumina intra prin tabelul de diamante. Daca gradul de taiere nu este mentionat pe certificat. Excelent. IGI. nu putem garanta ca gradul de taiere va aparea in certificatul dumneavoastra. Aceasta lumina creeaza un efect de blit pe care o cunoastem ca stralucire / sclipire. Taierea este descrisa prin urmatoarele grade: Ideal. GIA.

ar prefera marimea in comparatie cu termeni precum culoare si claritate. Un diamant de doua ori mai mare. va rugam sa consultati aceasta diagrama pentru conversia intre greutatea in carate si milimetri. este o parte integranta a designului de ansamblu. 18 carate aur alb. pretul unui diamant se ridica exponential cu dimensiunea acesteia. sau orice altceva va puteti permite. un diamant de 0. Optati pentru un diamant de 0. Atunci cand cumparati un diamant si trebuie sa decideti marimea acestuia. Un carate este impartit in 100 de puncte . nu in functie de marimea lor. De exemplu.a nu se confunda "greutatea carate" cu "carate / karate". iar dvs aveti un buget pe masura. Dimensiunea degetului .Caratul este o masura de greutate. puteti achizitiona un diamant mare care in termeni de claritate si culoare se claseaza la un nivel mai scazut. Un diamant de 1 carate va parea proportional mai mare daca este purtat de o persoana cu degetul subtire SETARI Asezarea-instalarea-montarea unui inel. Dimensiune vs Calitate . nu dimensiune. sau al oricarei bijuterii. ceea ce inseamna ca au o valoare mai mare.70 carate daca credeti ca partenerul dvs.in cazul in care partenerul dvs. Nu exista reguli stricte. Diamantele mai mari sunt descoperite mai rar decat diamantele mici. prefera o bijuterie mai mare in dimensiuni. . Din acest motiv. Diamantele sunt de fapt evaluate in functie de greutatea lor.un diamant care este de ½ de carate este de 50 de puncte. Fie ca sunteti in cautarea unui diamant 46 . 18 carate aur galben).degetele subtiri fac diamantele mici sa para mai mari. poate fi mai scump de patru ori. Greutatea in carate afecteaza pretul unui diamant mai mult decat orice alt “4 C”. exista cateva lucruri pe care sa le luati in considerare: • • • Bugetul dvs.2 luni.70 carate G SI1 (excelent). Dimensiunea reala a unui diamant poate fi descrisa in milimetri. care este metoda de a determina puritatea aurului (de exemplu. si totul tine de ceea ce va puteti permite. Nota .unii sugereaza salariul pe 1 . chiar daca acesta este mai mic in dimensiune.50 carate D VVS1 (de lux) va fi mai scump decat un diamant de 0.

protejand astfel pietrele si oferindu-le o suprafata exterioara neteda. Aceasta setare este cea mai populara la inelele cu diamant tip “Solitaire” (de obicei pentru inele de logodna) pietrele fiind de obicei mai usor de curatat. cu un anumit numar de pietre. sau al unui inel cu trei pietre tip "Trilogia" sau un inel de eternitate. 47 .“Solitaire”. Acest lucru se datoreaza faptului ca aceasta setare este compusa din gheare metalice foarte mici care permit ocrotirea diamantului. Creasta exterioara de metal este lucrata peste marginile diamantelor. Diamantele sunt asezate una langa cealalta intr-un canal de metal – nici un metal nu separa diamantele astfel incat acestea sa formeze o linie continua de pietre. modul in care pietrele sunt asezate este un factor important in determinarea formei si stilului sau. SETAREA TIP CANAL Aceasta setare este folosita mai ales pentru inele de eternitate si verighete. SETAREA CU GHEARE Aceasta este cea mai populara dintre toate setarile din cauza modului in care aceasta permite patrunderea cantitatii maxime de lumina din toate unghiurile. Aceasta setare protejeaza marginile diamantului si il tine in siguranta. de asemenea. deoarece diamantele “curg” precum un rau si se poate imbogatii. cu o piatra centrala. ceea ce face ca diamantul sa para mai mare si mai stralucitor. SETAREA RUB-OVER/BEZEL O setare rub-over/bezel utilizeaza o janta de metal care inconjoara complet diamantul. iar in acelasi timp permit ca diamantul sa fie vizibil in mare parte.

Atunci cand o piatra este asezata in stilul frecat. Prin ambele setari diamantele au un aspect curat si minimalist. SETAREA PAVATA 48 . cu o bara amplasata pe doua parti ale acestuia intr-un unghi drept fata de trunchi. cu exceptia ca setarea tip bara utilizeaza placi metalice intre diamante pana in varful acestora. metalul este impins / frecat usor peste marginile de piatra. folosind santurile din fiecare brau de piatra. Întrucat setarea tip canal foloseste un canal de metal orizontal cu un rand de pietre in centru. dar la un pret mai accesibil. Aceasta setare poate fi. spre deosebire de a fi frecat peste margini. Aceasta tehnica functioneaza prin centralizare diamantelor intr-un cadru de metal. deoarece este alcatuit dintr-un grup de diamante mai mici. Cu un bezel simplu set metalul inrameaza pur si simplu piatra. creand astfel impresia de o piatra mare. setarea tip bara separa vertical fiecare piatra cu o bara de metal. de asemenea utilizata pentru a tine un singur diamant. SETAREA INVIZIBILA Setarea invizibila va permite sa aveti ceea ce pare a fi un diamant mare.ideal pentru cei cu un stil de viata activ. Pietrele stau una langa cealalta creand o suprafata solida de diamante fara metal intre ele. SETAREA TIP BARA Aceasta setare este destul de similara cu setarea tip canal. prin urmare aceste placi metalice sunt vizibile.

Metalul prinde diamantul de brau pe fiecare parte si foloseste un bezel pentru o protectie in plus. patrata(printesa) si stralucitoare. FORME DE DIAMANT Exista diferite forme . DIAMANT TAIAT IN FORMA BRILIANT ROTUND 49 . Bucati mici de metal de pe suprafata trunchiului sunt frecati peste marginile pietrei. pentru a numi doar cateva.Setarea pavata foloseste o multime de diamante mici. diferenta fiind ca pietrele nu sunt "pavate" pe suprafata de metal. plasate foarte aproape. formand mici bile care tin diamantul in loc. pentru a crea un efect similar cu o strada pavata cu caldarim. Aceasta tehnica suspenda piatra in trunchi si este o setare populara si moderna. de smarald. in functie de marimea si calitatea pietrii. Pietrele sunt asezate intr-un singur rand.rotund. SETAREA TENSIONATA Aceasta setare utilizeaza presiunea metalului de pe trunchi ca sa tina piatra ferm pe loc. una langa cealalta. SETAREA TIP GRAUNTE Setarea tip graunte este similara cu setarea pavata. Modelarea un diamant din piatra bruta poate dura o ora sau un an.un diamant poate fi . intre doua capete deschise ale metalului de montare. Pietrele mai mici sunt mai dificile de modelat iar taietorii trebuie sa aiba rabdare si indemanare pentru a face acele taieturi delicate care sunt necesare pentru a da unui diamant scanteia si stralucirea necesara. Fiecare diamant este plasat intr-o mica gaura care a fost forata in trunchi . Aceasta setare este una dintre setarile cele mai dificile de realizat si necesita un mester calificat si foarte rabdator.

Diamantele taiate in acest fel au mai multa profunzime decat latime. Este un stil de taiere care imbunatateste aspectul patrat / dreptunghiular al pietrei pentru a obtine o stralucire maxima. cea mai importanta in perfectiunea taiatului genial. este o forma noua. tehnic cunoscuta ca o taietura de diamant modificata in patrat. Taietura tip printesa este in esenta o versiune patrata a taiatului rotund. dar acestea sunt cele mai stralucitoare dintre toate formele.Aceasta forma inregistreaza peste 75% din totalul diamantelor vandute astazi. Forma rotunda este forma cea mai utilizata pentru un inel de logodna. 50 . precum a face orice imperfectiunie mai putin vizibila. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PRINTESA (PATRAT) Aceasta este una dintre cele mai populare diamante in forma de fantezie si este popular pentru inele de logodna. modern de peste 60 de ani. maximizand reflectia si refractia luminii. Este o taietura exterioara de 58 de grade prin care se obtine stralucirea maxima pe care un diamant o poate avea. inventat cam cu 30 de ani in urma. pot parea mai mici. si. prin urmare. Taietura tip printesa.

DIAMANT TAIAT RADIANT 51 .DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE SMARALD Aceasta forma a fost dezvoltata initial pentru taierea smaraldelor. Un diamant taiat sub forma de smarald poate fi extrem de coplesitor. cu colturile taiate. pana cand a fost descoperit ca este potrivit si pentru alte pietre. Taietura sub forma de smarald este dreptunghiulara. Aceasta nu poate avea sclipirea diamantului taiat rotund. Diamantele taiate sub forma de smarald sunt mai putin costisitoare decat diamantele taiate sub forma rotunda sau printesa. dar prin liniile sale lungi tinde sa produca scantei dramatice de lumina. si este una dintre formele de diamant eleganta si sofisticata.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE MARCHIZA Aceasta forma a fost comandata de Ludovic al XIV in Franta. Este o varianta a taieturii rotunde . si a fost bazata pe zambetul Marchizei de Pompadour.Aceasta forma este o imbinare intre taietura printesa si de smarald. Aceasta forma poate maximaliza valoarea in carate. facand diamantul sa para mult mai mare. Acesta combina cele mai bune caracteristici ale diamantului taiat rotund. si tinde sa faca degetele sa para lungi si zvelte. Un diamant sub forma de marchiza este frumos atunci cand este utilizat ca “Solitaire” sau atunci cand este imbogatit cu diamante mai mici. Diamantele taiate sub forma radianta sunt similare pietrelor taiate in forma de smarald. insa aspectul este diferit facandu-le mai stralucitoare. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PARA 52 . Aceasta taietura are 70 de fatete.alungita cu capetele ascutite. pentru a maximiza stralucirea diamantului. eleganta si colturile ingrijite ale unui diamant taiat sub forma de smarald si o forma patratoasa asemanatoare diamantului taiat sub forma de printesa.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE ASSCHER Taiatura Asscher a fost dezvoltata de fratii Asscher din Olanda in secolul al XX-lea. si castiga popularitate din nou. diamantele Asscher sunt acum la moda pentru confectionarea inelelor de logodna. diamantele in forma de para sunt ideale pentru confectionarea inelelelor de logodna fie sub forma unei “Solitaire” (piatra unica) sau ca o pietra umar de fiecare parte de o piatra centrala. o taietura de foc cu linii elegante si o multime de scantei. Aceasta taietura este proiectata pentru a fi atractiv.pentru ca este patrat cu fatete largi si colturi taiate. Acesta este adesea mentionata ca "taietura de smarald patrata" . Desi nu sunt o selectie traditionala. Aceasta forma este o combinatie a formei rotunde si marchiza. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE BAGHETA/BAGHETA CONICA 53 .Diamantele in forma de para sunt deseori numite "lacrima" din cauza formei lor. si desi nu sunt o selectie traditionala.

60 2.10 0. precum si in asezari tip canal.20 54 .12 0.70 3.20 3.50 4. inclusiv diamante.00 5.20 4. si sunt similare diamantelor taiate sub forma de smarald insa fara colturile taiate (care fac taietura de smarald mai degraba octogonal.00 3. alungit). Diamantele taiate sub forma de baghete conice sunt frecvent folosite ca pietre de umar pentru a consolida o piatra centrala al unei alte forme.25 0.18 0.20 0. DIAGRAMA DIAMANTE DIAMANTE BRILIANT ROTUNDE Greutate carat Marime (mm) 0. Pietrele in forma dreptunghiulara sunt de obicei taiate in trepte.15 0. sunt cunoscute sub numele de-taietura prin trepte.40 3.80 5. Bijutierii din trecut foloseau aceasta taietura simpla pentru mai multe pietre pretioase. Diamantele taiate sub forma de baghete sunt potrivite pentru inele de eternitate.40 0.40 4.50 0.00 4. cu instrumente limitate disponibile cu ani in urma.Diamantele taiate sub forma de bagheta sunt alungite / rectangulare.80 4. pentru ca era relativ usor de taiat.40 3.30 0. prin urmare. iar spre deosebire de pietrele rotunde.35 0. ele pot fi asezate fara a lasa spatii intre diamante.33 0.05 0.

40 0.00 5.00 4.00 1.55 0.50 7.50 0.30 0.00 3.50 4.25 0.90 6.50 5.06 0.40 0.75 2.00 2.00 2.75 0.0.33 0.75 1.45 0.80 5.50 4x3 5x3 5x4 6x3 6x4 6.20 0.00 DIAMANTE PRINTESA (PATRATE) Greutate carat Marime (mm) 0.20 4.60 0.50 6.25 0.00 DIAMANTE SMARALD Greutate carat Marime (mm) 0.20 2.13 0.25 1.50 0.25 5.40 4.70 3.65 0.00 6.5 – 1.15 0.25 5.20 3.90 1.00 1.60 0.40 3.00 1.08 0.5 7x5 8x6 55 .70 4.50 2.35 0.75 0.50 7.70 0.80 4.60 3.10 0.85 1.00 6.5 x 4.

dupa urmatorul tabel: 1000‰ 24k 750‰ 18k 585‰ 14k Marime (mm) 4x3 5x3 6x4 7x5 8x5 2.30 0.30 0.40 0.50 0.50 0. MARCAJE Fiecare bijuterie din aur trebuie sa fie inscriptionata cu procentul de aur pur la 56 .20 0. dar puritatea lui determina un prêt mai mare precum si o duritate si durabilitate scazuta fata de aur aliat cu alte metale.DIAMANTE MARCHIZA Greutate carat Marime (mm) 0.15 0.65 0.10 0. unde “carob”–urile erau folosite pentru a cantari metalele pretioese. PURITATEA Puritatea aurului se masoara in karate.Aurul pur are 24karate. Numarul de karate indica procentul de aur pur al bijuterii.70 0.5 x 6.75 1.80 1.20 4x2 5x2 5x3 6x3 7x3 7x4 8x4 8.5 9x4 9 x 4.5 9x5 10 x 5 DIAMANTE IN FORMA DE PARA Greutate carat 0.00 DESPRE AUR 1.Termenul provine de la bazarurile din antichitate.75 0.35 0.00 – 1.25 0.

3. rubinul. . albastru. cosmetice si fixative. CULOAREA Aurul in stare nativa este de culoare galbena. Cele mai multe bijuterii sunt cunfectionate din aur galben si alb. apreciate pentru frumusetea si durabilitatea lor.Aurul galben si rosu este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si cupru in diverse proportii care afecteaza direct culoarea.mie( ex. o bijuterie de 14 k va fi marcata cu cifra 585). . taieturi sau culori.evitati contactul cu sapunul.rosu. d) Materii organice pretioase ce provin din regnul animal sau vegetal.precum si cu marca de garantie proprie a producatorului sau marca de certificare a Statului Roman.filositi un material moale pentru a lustrui bijuteriile din aur dupa ce le purtati. . INGRIJIREA BIJUTERIILOR Pentru ingrijirea bijuteriilor se ofera urmatoarele recomandari. (se da 57 .indepartati lanturile bratarile noaptea. Metalele care se folosesc pentru aliere cu aurul pentru ai mari duritatea. folosite in confectionarea bijuteriilor mai putin costisitoare. INTRODUCERE Pietrele sunt creatii fascinante ce apar intr-o paleta variata de forma.pastrati lanturile intinse pentru a preveni ruperea. Gemologii clasifica pietrele naturale in urmatoarele categorii: a) Pietre pretioase in categoria carora intra diamantul. safirul si smaraldul.O piatra naturala este caracterizata prin forma de cristalizare care-i da frumusete si este cu atat mai valoroasa cu cat este mai rara si cu cat bucura mai multe generatii.Aurul alb este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si nichel. DESPRE BIJUTERII 1. verde. b) Pietrele fine ce desemneaza toate celelalte pietre transparente sau translucide . mai putin valoroase . rezultand astfel un aliaj de diferite nuante. c) Pietrele ornamentale. utilizate pentru confectionarea bijuteriilor foarte scumpe. alb . translucide sau opace se utilizeaza pentru confectionarea bijuteriilor comerciale. DESPRE PIETRE 1. . parfumuri. pot modifica culoarea acestuia. galben.

Din punct de vedere al stralucirii culorii exista trei clase mari de calitate. d) Clarity = reprezinta incluziuni si felul acestora.tabelul). stralucirea culorii) c) Cut = taietura (gradul de perfectiune al taieturii).2g). b) Color = culoare ( claritatea. EVALUAREA PIETRELOR O piatra naturala se evalueaza prin patru caracteristici (notate prin 4C) . notate cu litere mari: -Prima clasa care cuprinde cele mai valoroase exemplare este notata de la D la 58 . a) Carat = greutatea exprimata in carate (1 ct. b) Stralucirea culorii.=0. MATERII PIETRE ORGANICE ORNAMENTALE PRETIOASE Jadeitul Nefritul Turcoaza Lapislazuli Sodalitul Agatul Jaspul Azuritul Malachitul Crizocolul Chiastolitul Florina Fenacitul Serpentinul Perlele Coralul Chihlimbarul Fildesul Bagaua PIETRE PIETRE PRETIOASE FINE Diamantul Rubinul Safirul Smaraldul Acvamarinul Opalul Alexandritul Topazul Granatii Zirconul Cuartul fumuriu Cuartul roz Ametistul Citrinul Ametrinul Tanzanitul Brazilianitul Hiddenitul Kunzitul Cordieritul Epidotul Turmalina 2.

• Rubinul. Incluziuni foarte mici. • 59 . verde. violet. Principalele tipuri de taieturi sunt: brilliant cu 57 fatete. etc. oval. foarte mici. violet. patrat.2 ct. bagheta.H si cuprinde diamantele care privite cu ochiul liber de un specialist apar ca incolore. smarald. • Safirul. triunghi. CULORILE PIETRELOR Diamantul. -Clasa notata de la I la L simbolizeaza pietrele care par incolore daca sunt de dimensiuni mici.Culori: albastru in diferite nuante. rosu. (peste 0. (carbon pur). d) Claritate (gradul de puritate sau limpezime) . roz. albastru. carmine. pana la negru. iar in cazul cand sunt de dimensiuni mai mari.Culori:rosu in diverse nuante. Culori:incolor. galben. Grad claritate IF Denumire engleza Internally Flawless Semnificatii Fara incluziuni Very. brun . (oxid de aluminiu). marghiz. P 3. roz. inima. SI Incluziuni mici Incluziuni vizibile cu ochiul liber. para. Very VVSI Small Inclusions VSI Very Small Inclusions Small Inclusions Pique Incluziuni foarte. (oxid de aluminiu).) apar de o culoare mai difuza -Clasa notata cu simbolul M-Z sunt pietrele la care intensitatea culorii este mai slaba. c) Taietura.

• Spineli. Caracterizat prin pleocroism spectaculos astfel ca la lumina zilei are culoarea verde. (aluminat de magneziu). Culori:cenusiu fumuriu pana la maro inchis si negru. roz. (silicat basic de magneziu. galben brun. portocaliu. albastru. (silicat de magneziu si aluminiu). rosu deschis. albastru. verde. • Nefritul. • Smaraldul.Culori:galben verzui. (silicat de aluminiu si beriliu).Culori: verde si brun de diverse nuante.Culori: galben auriu. aluminiu. Culori: albastru ca cerul. • Turmalina. • Ametrinul. violet.Culori: incolor.Culoare albastru-violet. verde. orange. (bioxid de siliciu). • Braziliamitul. verde. • Tanzamitul. (aluminat de beriliu). • Granatul. (bioxid de siliciu). • Cuartul roz. albastru deschis. (silicat basic de aluminiu si sodium). verde-bleu. roz pal. calciu si fier). • Alexandritul (aluminat de beriliu). (silicat de aluminiu si beriliu). (silicat de calciu. portocaliu. bleu-verzui cu incluziuni de culoare neagra. • Zirconul. Culori: albastru ultramarin. pana la verde-galben. (bioxid de siliciu). verde • Cordieritul. Culori: galben transparent. • Ametistul.Culoare albastru violet. • Topazul (florosilicat de aluminiu hidratat). aproape incolor pana la bleu inchis. rosu. Culori:violet. Culori: violet sau galben. verde brun. albastru. (silicat de litiu si aluminiu). negru si violet. Culori:rosu. (silicat dublu de sodium si aluminiu). brun. violet. (silicat de magneziu si aluminiu). iar la lumina artificiala capata o culoare rosie-zmeurie. verde inchis. indigo. (fosfat dublu de cupru si aluminiu hidratat). • Acvamarinul. gri. galben. bruna sau ocru) • Lapislazuli. alb cu puncte si pete verzi. violet. Culori: bleu descchis.Culori: galben galbenverzui. Culori: rosu deschis pana la rosu brun. 60 . • Crizoberilul. rosu brun. • Opalul (bioxid de siliciu hidratat). portocaliubrun. aluminiu si fier). verde galbui. verde pal.Culoare roz. galben. verde.Culori:verde. • Citrinul. Culoare verde. (silicat complex de calciu si aluminiu). (silicat de zirconium).Culori:incolor. verde. (borosilicate de magneziu.portocaliu. (bioxid de siliciu). Culori:incolor. (bioxid de siliciu). • Epidotul. portocaliu. • Turcuaza. • Cuartul fumuriu. • Hiddenitul si kunzitul.Culori: alb. • Jadeitul. mai rar. albastru. titan). galben. (fosfat basic de sodium si aluminiu). Culori: alb. verde. galben.

verde. (silicat basic de calciu. galben si incolor. brun. alb curat. albastru-turcoaz. albastru-violaceu.(carbonat basic de cupru). • Chihlimbarul este o rasina fosila produsa de anumite specii de plante. galben. in special conifere. portocaliu. si mai rar albastru si negru. • Fenacitul. Culoare verde-galbui. albastruviolaceu. Culori: verde. • Agatul. • Coralul. secretand in jurul lui sideful. rosu.Culori:rosu sangeriu. pe care scoica incearca sa-l izoleze. (silicat de alumini). alb-argintiu. albastru. stralucirea. • Serpentinul. • Perlele sunt geme de origine organica care se formeaza in interiorul scoicilor de apa marina sau apa dulce. incolor. albastru. rosu inchis. brun-negru. Culori:de la incolor la galben si roz.Perlele sunt appreciate dupa forma. albastru-gri. • Crizocolul.Poate fi de culoare galbena in diverse nuante. Culori:violet. bleugri sau chiar negre. crem. Are o culoare alb61 . verde. (silicat de beriliu). (bioxid de siliciu). portocaliu. brun-negru. orientul si culoarea lor. • Jaspul. bogata uneori in saruri de fier. marimea. Culori: alb-cenusiu. cu milioane de ani in urma. Apar ca urmare a patrunderii unui corp strain intre cochilie si mantaua scoicii. galben • Azuritul. rosu. de calitati exceptionale pot ajunge de la cateva sute de USD. • Perlele de cultura. albastru pana la negru.Colierele alcatuite din perle care scad treptat ca dimensiune spre capete. • Jaspul. (silicat de cupru hidratat). Dupa culoare pot fi roze.Culori:rosu sangeriu.care s-a vandut la casa de licitatie Sotheby’s in 1922 la suma de 2. rosu. se numesc in cascada. (carbonat basic de cupru). pana la cateva zeci de mii USD. • Fluorina. • Chiastolitul.3 mil. (bioxid de siliciu). USD.• Sodalitul. verde si albastru. Culori: violet.Cand colierul este dublu se numeste incrucisat. (florura de calciu). • Malachitul. albastru-gri. denumit onix. pot fi rotunde sau de forma neregulata (perle baroc) Pot fi montate sub forma de coliere sau pe bijuterii. Culori: albastru.. brun. (bioxid de siliciu). Gema de coral apare ca urmare a secretiei calcaroase a unei specii de coelenterate (vietati marine). Recodul apartine unui sirag alcatuit din 23 de perle cu diametrul de 16-20 mm. Culori: albastru. iar cand este alcatuit din perle de aceeasi marime se numeste choker. care-i da in acest caz culoarea rosie. (silicat basic de aluminiu si sodium). Culori: verse deschis pana la verde inchis. auriu. • Fildesul provine din masa cornoasa a coltilor de elefant. rosu inchis. Coralul comun este de culoare rosie de diverse nuante. galben. alb. aluminiu si fier). Dupa forma. albastru.

= 0. energizant. de aceea trebuie să ne alegem cu grijă bijuteriile. SMARALDUL Culoare : verde – smarald Transparenţa : transparent până la translucid . curativ. Pietrele au rol protector . Color = culoare ( claritatea. O piatră naturală se evaluează prin patru caracteristici ( notate prin 4C) : A . Pietrele preţioase . firabil Luminescenţa : de obicei nu prezintă luminescenţă Prelucrare : fatetat . protectoare. Istoric 62 . Are culoare galbena. dar înainte de a le simţi efectul asupra dumneavoastră. tăietura tipică “ smarald “ pietrele de bună calitate . Carat = greutatea exprimată în carate ( 1 ct. Briliantele rotunde de exemplu sunt cele mai populare şi considerate drept forma ideală a unui diamant.5 – 8 pe scara Mohs .galbuie. Cut = tăietura ( gradul de perfecţiune al tăieturii ) D. opac Duritate : 7. magice .2 g ) B. Pentru fiecare forma tăietura poate varia de la ideală la slabă. . Clarity = reprezintă incluziuni şi felul acestora. semipreţioase şi cristalele transmit o vibraţie specifică care intră sau nu în rezonanţă cu persoana care le poartă. Primul pas în alegerea unei pietre este selecţia din multitudinea de forme existente. energizante . galben-maronie. • Bagaua provine din presarea la cald a placilor cornoase ale carapacelor de broasca testoasa marina. Pietrele pot fi folosite pentru efectele lor curative . ceea ce înseamnă că refracţia şi dispersia luminii vor varia în consecinţă. E important să nu se confunde forma cu tăietura . strălucirea culorii ) C. O formă nu este neapărat mai bună decât alta . cristalele trebuie purificate.

Denumirea de “ Smarald “ provine din latină : smaragdus preluat din greacă : smaragdos care are o origine mai îndepărtată din limba semită barraqtu “ piatră strălucitoare “ .Mai este numit şi regele pietrelor preţioase . Culoarea de neconfundat a pietrei este general acceptată ca definiţie pentru una dintre nuanţele de verde ( verde – smarald ). iar multe dintre smaraldele excepţionale sunt păstrate în tezaure şi colecţii muzeistice. dioptaz . spinel verde . smaraldul trebuie protejat de şocuri termice şi presiuni ridicate . Efecte tămăduitoare Întăreşte memoria . smaraldul a fost cunoscut . apatit . tratează arsurile stomacale . filtru de smaralde . verdelit . Precauţii Din cauza fragilităţii extrem de mari . extras si folosit pentru bijuterii . filoane hidrotermale . utilizat în tratarea ficatului . calcare . Roci gazdă Roci metamorfice . Identificare Determinări optice . dublete de sticlă cimentate cu ciment colorat . 63 . Astrologie Apară nativii din zodiile Leu şi Rac . amulete şi obiecte religioase încă de la începutul istoriei. aerofagia şi insomnia . Nu se curăţă decât cu apă şi săpun . Minerale asemănătoare Olivina . ascute mintea . ochilor şi al ulcerelorgastrice . Imitaţii Smarald sintetic . inimii . Piatra se descarcă în apă curgătoare şi se reîncarcă la soare . filtru Chelsea . Prelucrare Pietrele de bună calitate sunt prelucrate prin tăietura specifică “ smarald “ pietrele limpezi şi transparente sunt tăiate ca şi briliant .

64 . opac Duritate : 9 pe scara Mohs . Efecte tămăduitoare Afecţiuni cardio – vasculare . sticlă . turmalina . Identificare Duritate . caboson . Astrologie Apară nativii din Scorpion . caboson . Leu . gravat . care fortifică inima si redă vigoarea . Imitaţii Corindon sintetic . luminescenţă . În Antichitate şi în special în Evul Mediu i s-au atribuit puteri magice .RUBINUL Culoare : roşu în diferite nuanţe Transparenţa : transparent până la translucid . aspect . firabil Luminescenţa : puternică . Se spunea că rubinul îi apară pe credincioşi de diavol şi de ciumă . Prelucrare Fatetat . roşu – carmin Prelucrare : fatetat . densitate . turmalina roz ( rubelit ) . Istoric Această piatră de un roşu intens a fost extrem de preţuită . Rubinul era considerat piatra vieţii . Rac . încă din Antichitate . utilizat în tratamentul lentorii mentale şi problemelor oftalmologice . apoi o reîncărcaţi pentru scurt timp la soare . granat . spinel . gravat Minerale asemănătoare Spinel . pirop . Descărcaţi piatra în apă rece .

In prezent majoritatea perlelor sint din cultura.Edward Rubin ( 167 Karat ) . pozitionarii. care îi pot provoca schimbarea culorii . Fiecare a 10. lipsit de stralucire. Rubine renumite . 496. Culoarea este unul din ele. valoarea lor creste proportional cu caratele. Roci gazdă Roci metamorfice . Astfel o perla de culoare alba poate dintr-un anumit unghi sa aiba reflexii roz. galben. Perlele . Slefuirea este foarte importanta si are efectul cel mai mare asupra stralucirii acestuia.Nawata Rubin ( SLORC R .Rosser – Reeves – Rubin ( 138. Culoarea specifica a perlelor poate fi alb. cu cit au mai putina culoare cu atit sint mai pretioase. cel mai mare Rubin ) . Deasemenea acestea pot avea si culori secundare care apar cind lumina se reflecta dintr-un anumit unghi pe suprafata perlei.7 Karat ) . argintiu si negru.dezvoltarea lor naturala in interiorul stridiilor este anevoioasa. perlele au criterii specifice pe baza carora se stabileste valoarea lor.Precauţii Feriţi rubinul de temperaturi înalte . Avind in vedere ca diamantele mari sint mai rare decit cele mici. pegmatite şi aluviuni . La fel ca si diamantele.5 Karat .32 Karat ) Friedensrubin ( Rubinul păcii ) ( 25 Karat ) Diamantele . Chiar si un diamant perfect din punct de vedere al culorii si claritatii daca nu are o slefuire perfecta facuta intr-un mod professional poate arata sters. crem. Greutatea/marimea este masurata in carate. Diamante fara pete sau defecte sint foarte rare si costa corespunzator.000-a stridie produce o perla naturala. Claritatea este masurata pe baza numarului. in fiecare stridie se implanteaza o margea minuscula pe care stridia apoi o inveleste strat dupa strat formand in final perla. roz.clasificarea acestora si valoarea sint date de patru criterii folosite de bijutieri in evaluarea acestora.De – Long – Starrubin ( 100. Nu ridică probleme la curăţare dacă piatra nu prezintă incluziuni . 65 . marimii si tipului de pete sau defecte incluse. Chiar si un pic de culoare poate sa influenteze stralucirea acestuia.

Diferenta este vizibila cu ochiul liber chiar si unui neprofesionist. dar si dumneavoastra acasa puteti revigora aceste bijuterii prin frecarea cu un material moale sau utilizind o solutie blanda din sapun si apa calda. Desi este un metal dur totusi este cel mai maleabil metal pentru confectionarea bijuteriilor. dar dorim sa mentiona ca perlele de Akoya pot avea 6.Stralucirea/luciul sint date de straturile de nacru ale perlei care reflecta lumina. Celelate metale pretioase (aurul galben sau alb) in momentul in care este zgiriat sau lovit o mica particica din acest material sare si se pierde. Suprafata trebuie sa fie perfect neteda pentru a fi de calitate. Pentru informarea dumneavoastra perlele provenite din Akoya. sa vi se explice de unde provin si in ce mediu au fost obtinute. Bijuterii din aur Aurul este metalul din care inca din antichitate s-au confectionat bijuterii si accesorii de impodobire.0 . In acest fel bijuteriile vor capata luciul lor specific si aspectul nou. De aceea rugati sa vi se arate mai multe tipuri si dimensiuni de perle pentru a observa diferenta. 66 . Nu se pateaza. Acest lucru nu este valabil in cazul platinii. Perlele de Tahiti sint produse de stridia "pinctada maxima" si desi sint numite "negre" ele au tente metalice si culoare identica minei de creion. in timp ce cele din zonele sudice (din zona Tahiti) pot atinge dimensiuni de 13 mm. fiind un material dur este folosit cu predilectie in producerea bijuteriilor cu diamante.0 mm. Pentru a fi siguri de calitatea si puritatea bijuteriei din platina achizitionata este recomandat sa va uitati la marcaj (950 Plat). Tahiti sau zonele sudice sint cele mai rotunde. Marimea perlei este deasemenea un factor important in stabilirea valorii acesteia.8. Nacrul este format din straturi din carbonat de calciu.0 . Acest efect sidefiu difera nu numai in functie de marimea perlei dar si in functie de conditiile si locul unde a fost obtinuta. se poate intimpla la unele exemplare sa existe zone imperfecte. Cu cit aceasta este mai rotunda cu atit valoarea este mai mare. Forma perlei este si ea un indiciu asupra calitatii si valorii acesteia. cu cit perla este mai mare cu atit luciul sidefiu al acesteia este mai intens. In acest fel veti putea alege perla care sa vi se potriveasca. nacrul fiind format din straturi. Bijuterii din platina Cea mai mare calitate a platinei este rezistenta si duritatea acesteia.5 mm. cele cu forme ovale sau asimetrice sint mai ieftine. Majoritatea bijuteriilor din platina au o puritate de 95%.. Poate varia de la 3.7. Perlele rotunde sint cele mai rare. nu rugineste nu se corodeaza. Din acest motiv putem observa in timp reducerea in greutate a bijuteriilor din aur. Singurul efect al folosirii de lunga durata a bijuteriilor de platina este instalarea unui efect patinat. Bijutierul. doar 5% din aliaj este format din iridium sau paladiu.

culoarea fiind determinata de doi factori: tipul de metal folosit in aliaj si procentul de metal folosit in aliaj. rosu). Aurul de 14k este compus doar din 58. Aurul galben il puteti gasi in mai multe variante. cupru. galben.Aurul pur este mult prea moale pentru a fi folosit in confectionarea bijuteriilor deoarece nu ar rezista folosirii zilnice.3% aur pur in aliaj fiind astfel si mai ieftin. 24k = 100% aur 22k = 91. combinatia facindu-l mai dur si astfel potrivit pentru folosirea de zi cu zi a bijuteriilor.7% aur 18k = 75% aur 14k = 58. in cazul in care chiar nu doriti sa schimbati piesa de bijuterie. Aurul de 18k contine in aliaj aproximativ 75% aur pur. aeronautica si inginerie. Marcajul se face prin mentionarea a doua cifre urmate de "k". usor si rezistent la coroziune si a fost folosit inca de la inceputurile descoperirii lui in industia spatiala.3% aur 12k = 50% aur 10k = 41. Pentru a obtine culoarea alba se "imbraca" intr-un strat de rodiu. astfel 24k reprezinta aur pur 100%. dar aliajul ii da o rezistenta mai mare fiind folosit cu preponderenta in confectionarea anumitor parti ale bijuteriilor care trebuie sa fie mai dure (incuietori). Aurul rosu isi are culoare de la aliajul cu proportie mai mare in cupru Bijuterii din titaniu Titaniul este un material extrem de dur. un metal foarte dur si lucios. cele mai intilnite fiind de 14k si 18k. zinc) pentru a-i da duritate si rezistenta. Fiind rezevat in exclusivitate acestor domenii de activitate ela fost folosit si in aliaj cu 67 . nichel. Aurul alb are aceleasi proportii de aur pur in aliaj la fel ca si cel galben. In functie de grosimea stratului superior de rodiu pe parcurul purtarii intensive se va putea observa un unele locuri cum iese la suprafata aurul galben.7% aur Aurul poate fi de mai multe culori (alb. Numarul de carate indica puritatea sau ce procent din bijuterie este aur. Singura solutie de revigorare. asa fel incit se foloseste in aliaj cu alte metale (argint. este sa o dati la bijutier pentru a renoi stratul exterior. culoarea galbena nu este atit de intensa.

Greutatea acestui material l-a facut atit de popular. In special barbatii care suporta mai greu verighetele (atit psihic cit si fizic) sint placut impresionati de calitatile si confortul verighetelor din titaniu. Pentru bijuteriile din titaniu este de recomandat sa se apaleze la puritate 100%. A aparut recent in productia de bijuterii. este extrem de usor fiind aproximativ la 1/3 din greutatea aurului. Chiar daca pe parcursul purtarii pot apare mici zgirieturi prin o simpla slefuire sau polishare bijuteriile din titaniu isi capata imediat aspectul nou.alte materiale pentru a capata o duritate mai mare. aceasta fiind suficienta a rezista in folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. iar datorita calitatilor sale a capatat repede popularitate. In cazul inelelor de titaniu acestea nu pot re-dimensionate deoarece metoda de prelucrare a metalului nu permite acest lucru. 68 . conform declaratiilor abia le simt pe deget.

nu au obligaţia să întocmească facturi fiscale pentru avansurile încasate decât la livrarea bunurilor.In momentul gasirii contractului ce se doreste achitat. data crearii. si se semneaza de acesta pentru predare si de gestionar pentru primirea obiectelor. Aviz de insotire Avizul de insotire este documentul ce insoteste marfurile pe timpul transportului. iar 69 . zilnic. in doua exemplare. Ajustand pretul . de pretuitor sau persoana desemnata cu evaluarea obiectelor primite de la deponenti. se intra in pagina acestuia.5. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie). Achitarea contractului se face prin apasarea butonului « Achita ». unde se poate vedea suma care a fost imprumutata.MIC DICŢIONAR DE TERMENI UZUALI ÎN ACTIVITATEA DE AMANETAR Achitarea unui contract de amanet Achitarea unui contract de amanet incepe prin cautarea contractului in lista de contracte (active. livrarea bunurilor efectuându-se după achitarea integrală a contravalorii mărfurilor contractate. Borderou de vanzari Persoanele impozabile care realizează activitate de vânzare de bunuri pe bază de contracte de vânzare-cumpărare către persoane fizice. fiind un document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare. numarul contractului. Prin ajustarea pretului se urmareste ca pretul calculat pe baza obiectelor amanetate sa fie conform cu suma de bani de care are nevoie persoana care se imprumuta. vezi "Contract de amanet". Borderou de intrare in consignatie Borderoul de primire a obiectelor in consignatie este un formular care serveste la centralizarea obiectelor primite spre vanzare in consignatie. etc) dupa numele clientului. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal.clientul va trebui sa plateasca un comision mai mic decat cel corespunzator sumei calculate. cu penalizari. Pentru mai multe detalii. Act aditional unui contractul de amanet Actul aditional unui contract de amanet reprezinta termenii in care se prelungeste acel contract de amanet. Se intocmeste. Ajustare de preţ Ajustarea de pret se realizeaza la crearea unui contract de amanet. conditiile fiind specificate in actul aditional.de obicei in jos . daca factura de livrare este intocmita ulterior. cu plata eşalonată sub formă de avansuri. neachitate. Este un document de inregistrare in contabilitate. etc.

Comision de punere la dispozitie Comisionul de punere la dispozitie este comisionul pe care clientul il plateste catre casa de amanet la restituirea imprumutului. In situatia in care termenul expira. pentru zilele ramase din contract acest comision poate fi inlocuit de comisionul de punere la dispozitie (care de obicei este mai mic de cat comisionul normal). specia si natura lucrurilor amanetate sau o descrierea in legatura cu calitatea. comisionul de penalizare este egal sau mai mare decat comisionul normal. Contractul de amanet da creditorului dreptul de a fi platit din lucrul amanetului. Comision normal Comisionul normal este comisionul pe care il percepe casa de amanet pentru fiecare zi in care contractul de amanet este valabil.pentru avansurile încasate taxa pe valoarea adăugată se colectează pe bază de borderou de vânzare (încasare). fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. greutatea si masura lor. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. cu preferinta inaintea altor creditori. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). Comision de penalizare Comisionul de penalitati este comisionul perceput de casa de amanet pentru fiecare zi cu care clientul intarzie sa achite contractul. 70 . Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. De obicei. ce ramane in posesia creditorului amanetar. atunci cand persoana care s-a imprumutat restituie casei de amanet inainte de termen suma datorata conform contractului. atunci cand restituie imprumutul inainte de termenul prevazut in contractul de amanet. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. Configurari de tipuri obiecte pentru amanet La sediu se introduce lista cu obiectele ce pot fi amanetate şi care vor putea fi alese apoi la „Tipul obiectului” la momentul crearii unui contract de amanet. Contratul de amanet este un contract prin care datornicul remite creditorului său un lucru mobil spre siguranta datoriei. Contractul de amanet este un act inregistrat. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. Totusi. pentru fiecare zi ramasa din contract. ce enunta suma datorata. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii.

prenume. inel.In cazul in care ne aflam intr-o perioada de promotie (stabilita de la sediu). De asemenea. caratajul. din meniul "Configurari" de la sediu. Copia de siguranta a bazei de date Siguranta datelor este un aspect cheie de care se va avea grija . apoi aceasta se selecteaza. acesta poate fi introdus imediat in baza de date. impreuna cu anexele ce cuprind obiectele amanetate si imputernicirea conform contractului. rapoarte. care cuprinde stocul şi soldul de bijuterii provenite din contractele de amanet nereziliate. gramajul (brut. de vanzari. Dupa ce toate datele de mai sus au fost completate. se va putea face o copie a bazei de date oricand se doreste. iar data de achitare se calculeaza automat de catre program. Din acest moment va incepe calcularea automata a comisioanelor de catre program. dupa caz. se cauta sau se adauga un client in baza de date de clienti. se poate acorda o reducere de comision in functie de cantitatea de aur amanetata. localitate. pentru clientii vechi este posibil sa se acorde reducere de comision in functie de valoarea amanetata de acestia pana in monentul curent. CNP. tipul aurului (nou. adresa. Astfel. pandantiv. Valoarea totala se poate ajusta in jos sau in sus (dar in cazul ajustarii sumei in sus. suma ajustata nu poate depasi 25% din valoarea calculata). precum şi mişcările de bijuterii la sediu: niruri care se crează după ce bijuteriile au fost prelucrate de bijutier. date CI. Fisa de magazie pentru sediu Acest raport este format de fapt din 3 fişe de magazie:  fişa de magazie a bijuteriilor. toate configurarile. In cazul in care avem de-a face cu un client nou.Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. Dispozitie de plată(incasare) Dispozitia de plata este un ordin scris prin care se dispune incasarea unei sume. prin simpla apasare a butonului « Creaza contract nou » se inregistreaza in baza de date datele contractului. impreuna cu datele sale de identificare: nume. etc. documente. 71 . specificand pentru fiecare dintre acestea: tipul obiectului (ex: bratara. Contractul de amanet se realizeaza automat. după ce au fost trimise înapoi la sediu. avize de insoţire care se creaza atunci când transferăm bijuterii la punctele de lucru sau cand retrimitem bijuteriile la alt punct de lucru. Aceasta copie de siguranta va contine toate datele legate de contracte si obiectele provenite din contracte. etc). Crearea unui contract de amanet La crearea unui contrat de amanet. vechi). Apoi se alege durata contractului.Se adauga unul cate unul in program obiectele amanetate. dar se poate si ajusta). cercei. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”.

avize de insotire. valoarea de vânzare. facturi bijuterii. si pretul pe gram. totalul de achitat. fisa de magazie a aurului fragmentar. Gramaj brut Gramajul brut este gramajul rezultat din cantarirea unui obiect. care cuprinde cantitatea de ambalaje aflată in magazie. codul clientului. 72 . dispozitii de plata dispozitii de incasare. valorilor de vânzare şi valorilor de intrare. Lista inventar bijuterii Inventarul de bijuterii se crează pentru o si anume şi pentru un punct de lucru pe care îl selectăm din lista cu punctele de lucru. astfel incat toate aceste date sa poata fi centralizate . Lucrul cu banca Se pot inregistra in platforma toate operatiile care se fac prin banca. facturi fragmente.  fişa de magazie a ambalajelor. numele clientului. Lista inventar contracte Inventarul de contracte se creaza pentru o zi anume si contine lista cu contractele active la fiecare punct de lucru. total gramaj echivalent la 14K. karatajul. chitante. borderouri consignatie. valoarea imprumutului. care cuprinde stocul şi soldul de aur fragmentar din magazie. valoarea de intrare. niruri si transferuri de ambalaje (avize de insotire). Pentru fiecare punct de lucru este calculat totalul pentru ultimele 4 coloane iar la sfarsitul raportului sunt calculate totalurile pe firma. numărul şi data recepţiei. precum şi mişcările de aur fragmentar: niruri care se crează după ce bijutierul a stabilit ca este aur fragmentar. Raportul conţine lista cu bijuteriile care se află in magazia fiecarui punct de lucru: denumirea bijuterie. Gramaj ajustat Gramajul ajustat este rezultatul modificarii gramajului brut. ca o consecinta a faptului ca in general casele de amanet exclud din gramajul brut acele parti ale obiectului pe care nu le considera garantii pentru acordarea imprumutului catre client. contracte si acte aditionale. eventual in urma degradarii de o anumita natura a obiectului. gramajul. La sfîrşit raportul conţine şi totalul gramajelor. facturi de vânzare către alte firme. procese verbale. comisionul. Gramaj reevaluat Gramajul reevaluat este gramajul rezultat printr-o evaluare ulterioara a obiectului amanetat. Valoarea vramajului brut este valoarea reala a intregului obiectului cantarit. Liste documente Sunt disponibile si alte rapoarte in vederea vizualizarii si/sau tiparirii la magazine in orice moment: note de intrare-receptie.

se 73 .Lucrul cu casa Toate operatiile in care sunt implicate miscari de bani (intrari. acesta fiind valabil in continuare pentru numarul de zile alese pentru prelungire. cu penalizari. aceste inregistrari nu vor trebui sa fie adaugate manual. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata. Unele dintre aceste configurari se pot face chiar si pentru fiecare magazin in parte. comisioanele de penalizar si comisioanele de punere la dispozitie. si apoi modificarea campului/campurilor dorite. Modificarea datelor unui client Datele clientilor pot fi actualizate oricand. Monetar Monetarul este un document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie) corespunzator prelungirii contractului. Modificari de comisioane pentru amanet La sediu se pot configura comisioanele normale.In conformitate cu Legea contribuabililor nr. transferuri) vor crea automat inregistrari in registrul de casa al fiecarui magazin. 82/1991. prin crearea unui proces verbal. etc. etc) dupa numele clientului. republicata.In cadrul prelungirii. data crearii. Prelungirea contractului se face prin apasarea butonului « Prelungeste ». numarul contractului. NIR (nota de intrare receptie) Nota de intrare receptie este documentul in care sunt specificate: inventarul faptic cantitativ si indeplinirea conditiilor standard de calitate. Astfel. respectiv vanzator.Dupa ce s-a gasit contractul care se doreste achitat. apoi se modifică preţurile din lista de bijuterii de la punctul de lucru respectiv. si magazinele de vanzari de bijuterii si amanet sunt obligate sa intocmeasca zilnic si sa pastreze acest formular. corespunzator marfurilor comercializate. se intra in pagina acestuia. iesiri.Se selectează punctul de lucru. Pe baza lui se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier. respectiv al sediului.Aceste modificari sunt înregistrate şi în raportul de gestiune al punctului de lucru respectiv. prin simpla selectare a clientului pentru care se doreste modificarea datelor persoanale. în secţiunea „Modificare preţuri” avem posibilitatea sa modificam preţurile de vânzare ale bijuteriilor aflate la punctul de lucru. neachitate. Prelungirea unui contract de amanet Se cauta contractul in lista de contracte (active. Se apasă butonul „Modifică preţuri” si se salvează astfel modificările făcute. Ca rezultat. Modificari de pret la amanet si vanzari La sediu. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal. se creaza un act aditional la contractul initial.

Se afisează dupa fiecare client şi totalul comisioanelor achitate. sold deschidere si sold inchidere contracte). procesele verbale de modificare de pret. se specifica valoarea acestora dinaintea modificarii si cea in urma modificarii pretului. Raportul cuprinde următoarele informaţii: codul clientului (codul din baza de date). Proces verbal de modificare de preţ Procesul verbal de modificare de pret este doucmentul prin care. Raport de gestiune Raportul de gestiune se foloseste doar la nivelul punctelor de lucru (nu si la sediu). Raport contracte cu reducere de comision Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte cu reducere de comision care s-au creat în perioada respectivă. vanzari ambalaje. stoc bijuterii. 74 . atat de la punctele de lucru la sediu. Observatie : Se pot face pana la 50 de prelungiri de contract initial. respectiv la iesiri trebuie sa apara in afara vanzarilor avizele de retrimitere a bijuteriilor la sediu (acelea care nu se vand intr-o anumita perioada). precum şi reducerea acordată. imprumut incasat. data contractului şi comisionul inacasat. Raportul se crează pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. numărul contractului. vanzari bijuterii. stoc ambalaje. Sunt aici la intrari: receptiile ce se fac pe baza avizelor cu care se primesc bijuteriile de la sediu. numele clientului. Acest raport se creaza pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice. Raport comisioane incasate de la clienti Acest raport cuprinde lista de clienţi care au achitat comisioane în perioada de timp aleasă. si toate acestea sunt avidentiate si pentru ambalaje. numărul contractului. Raport despre activitatea firmei Contine totalul comisioanelor incasate. separat fata de cea din contractul initial.poate da o reducere a comisionului. cat si de la sediu la punctele de lucru. totalul transferurilor de bani. la modificarea pretului unui/unor obiecte. si reflecta doar miscarile aferente bijuteriilor ce au deja pret de vanzare (bineinteles la pretul de vanzare nu la pretul lor de intrare). data. situatia contractelor (imprumut acordat. Raport contracte cu obiecte supraevaluate Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte din acea perioadă care contin obiecte pentru care valoarea ajustată este mai mare decât valoarea bruta.

bijuteriile rezultate din contractele neonorate vor trece prin mai multe operatii specifice (in functie de modul de lucru al fiecarei case de amanet):  recantarire si marcare (daca este nevoie).Raport cu operatiile contabile Se poate genera fisa sah pentru fiecare dintre punctele de lucru (inclusiv sediul). avizul de insotire marfa si borderoul de intrare in consignatie. Receptia de bijuterii din contracte Atunci cand ajung pentru prima data la sediu. sex.  scrierea caracteristicilor fiecarui produs (marime. Astfel se poate stabili soldul de la casa. Registru de casa la nivel de firma Acest document se crează pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice şi cuprinde punctele de lucru şi pentru fiecare dintre acestea: totalul încasarilor. culoare. la sfarsitul fiecarei zile. Returul la sediu al bijuteriilor nevandute Bijuteriile de la un magazin care nu s-au vandut. Rezultatul este crearea automata a unui aviz deinsotire. Se alege magazinul unde dorim să 75 . se aleg bijutriile de transferat.  se apasa butonul « Transfera ».  se vor realiza urmatoarele documente: nota de intrare-receptie la magazin. Registrul de casa Registrul de casa este un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor. bijuteriile care prezinta defecte sau bijuteriile care se doresc a fi vandute in cadrul altui magazin. Transfer ambalaje la magazine În secţiunea “Transfer ambalaje magazine” se poate realiza un aviz de insoţire pentru ambalajele care se transferă la magazine. Pentru a transfera bijuterii la sediu:  dintre bijuteriile ce se gasesc in magazin.După efectuarea operaţiei de cumpărare de ambalaje. Toate inregistrarile registrului de casa sunt facute pe baza documentelor justificative. pot fi transferte inapoi la sediu. pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. acestea pot fi transferate la magazine pentru a fi vândute. Aceste inregistrari contabile pot fi descarcate intr-un program de contabiltate si prelucrate mai departe. corespunzator acestui transfer. totalul plăţilor şi soldul pentru fiecare zi din perioada dorită. etc).  se selecteaza delegatul care va face transportul bijuteriilor. si aparitia in coada de asteptare de transferuri de la sediu a unui rand nou.

 Se alege delegatul care va insoti aceste contracte la ediu. Transferul contractelor la sediu este o operatie complexa.La sosirea la magazin cu bijuteriile a delegatului de la sediu. si care poate fi listat de catre utilizator. la magazinul respectiv se creaza o coada de asteptare a acestui transfer. astfel ca acest transfer apare in progres in aceasta coada de asteptare a transferurilor.Receptia obiectelor se face automat. la sediu va fi deja vizibil acest transfer in progres.  Se apasa un singur buton « Trasnfera contractele selectate ».  Crearea avizului de insotire a acestora catre sediu.Rezultatul receptiei obiectelor este un aviz de intrarereceptie a obiectelor la magazin.Cantitaţile transferate se scad din fisa de magazie a ambalajelor. utilizatorul de la magazin poate verifica avizul de insotire de la delegat si il poate confrunta cu avizul de insotire generat la sediu de catre program. Astfel. care va putea fi receptionat din momentul in care delegatul va ajunge cu obiectele la sediu. care presupune realizarea automata a urmatoarelor documente:  Crearea notei de intrare-receptie la magazin pentru obiectele din contracte. Valoare bruta Valoarea bruta este valoarea pe care o are un obiect in urma cantarii acestuia. Transferul unui contract la sediu Atunci cand un contract devine neonorat. acesta devine transferabil la sediu.Din acest moment obiectele sunt gata pentru a fi vandute in cadrul magazinului. printr-un singur click. Valoare ajustata Valoarea ajustata este valoarea rezultata din modificarea valoarii brute a unui obiect. contractul va putea fi automat regasit in lista de contracte transferabile. conform cu pretul pe gram al obiectului respectiv.transferăm ambalajele. La initierea acestui transfer. Transferul bijuteriilor la magazine Atunci cand se trimit bijuterii de la sediu catre un magazin. generat automat. apoi apăsăm butonul “Transferă” si se creaza astfel avizul de insoţire marfă.Realizarea transferului contractelor si a aurului din contracte la sediu se face astfel:  Se filtreaza contractele care se doresc transferate (dintre cele transferabile). se alege delegatul şi se introduc cantiţatile pe care dorim să le transferam. 76 .

Observatie: in cazul in care se foloseste un cititor de coduri de bare. Vanzarea de ambalaje se realizeaza in doar cativa simpli pasi:  Se selecteaza categoria de ambalaj din care face parte ambalajul care se vinde. Vanzarea de bijuterii second-hand Din momentul primirii bijuteriilor de la sediu la magazin.Vanzarea de ambalaje la magazine Amablajele care se gasesc in magazin pot fi oricand vandute (eventual impreuna cu bijuteriile). acestea pot fi vandute om cadrul magazinului.  Se adauga cate un obiect spre vanzare (automat prin citirea codului de bare).  Se selecteaza cantitatea de ambalaj spre vanzare.  se apasa butonul « Vanzare ».O vanzare de bijuterii se face in felul urmator:  Se scrie numarul bonului fiscal corespunzator vanzarii.  Se apasa butonul « Creaza vanzare ». 77 . atunci programul va recunoaste automat obiectul. pretul sau gramajul acestora. acestia neavand nici o posibilitate de a modifica vreuna dintre caracteristicile bijuteriilor vandute.  Se scrie numarul bonului de casa. Acest lucru este foarte util in prevenirea fraudelor provenite de la angajati.

Normele generale de protecţie a muncii cuprind următoarele aspecte: . Normele de protecţie a muncii. de semnalizare.instructaj care se face de conducătorul procesului de muncă. . Standardele de protecţie a muncii. de siguranţă. Nerespectarea lor poate atrage sancţiuni scrise. Măsurile de protecţie a muncii au caracter de lege şi sunt obligatorii pe tot teritoriul României.lucrătorii trebuie să poarte echipament de protecţie specific fiecărui loc de muncă (halat. 2. care se face tuturor angajaţilor la intervale de timp stabilite prin norme. Instructajul de protecţie a muncii poate fi: 1. . Hotărârile Guvernului. pecuniare (bani) sau penale. periodic. .etc.mesele de lucru şi scaunele trebuie să asigure înălţimea optimă a planului de lucru în funcţie de specificul muncii şi înălţimea fiecărui executant. Legea protecţiei muncii. introductiv.normele specifice se stabilesc pentru fiecare ramură a activităţii şi pentru fiecare tip de activitate sau loc de muncă la începutul activităţii. încălţăminte. studenţilor.6.etc. elevilor. în funcţie de specificul locului de muncă.). NORME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI STINGERE A INCENDIILOR Legislaţia prinvind igiena şi normele de protecţie a muncii în conformitate cu specificul locului de muncă Protecţia muncii este ansamblul de acţiuni şi măsuri care au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă şi prevenirea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale.etc. 78 . Protecţia muncii este reglementată prin următoarele acte normative: Constituţia României. care se face celor nou încadraţi în unitate. la locul de muncă. 3.utilajele trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecţie. mânuşi.

umiditatea aerului. caustice. motorină. . circulaţia şi calitatea aerului.spălarea mâinilor ori de câte ori este necesar (obligatoriu înainte de servirea meselor şi după folosirea grupurilor sanitare. asfixiile. Igiena individuală şi starea de sănătate a echipei de lucru 1. vătămarile grave.Igiena individuală curpinde: a) Igiena corporală: .Radiaţii. 79 . Agenţii nocivi sau noxele (agenţi cu acţiune dăunătoare asupra omului) provoacă: reducerea capacităţii de muncă. inflamabile.Igiena muncii este ramura medicinii umane care studiază legătura dintre om şi mediul înconjurător şi normele de păstrare a sănătăţii în procesul muncii. . . explozive. iluminat necorespunzător. .Chimice: subsanţe chimice. Clasificarea noxelor: .evitarea spălării mâinilor cu benzină. Conducătorii proceselor de muncă trebuie să cunoască şi să aplice măsurile de igienă a muncii pentru a realiza o amibianţă de lucru favorabilă sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.control medical periodic.etc. slăbirea rezistenţei organismului.etc.interzicerea consumului de băuturi alcoolice. . 2. . în funcţie de specificul muncii se referă la întreţinerea echipamentului de protectie. Agenţii nocivi sunt specifici mediului fizic de muncă. Igiena locului de munca se referă la curăţenia. . b) Igiena îmbrăcămintei. şocurile termice. În domeniul igienei muncii sunt elaborate reguli de apărare a sănătăţii omului şi modalităţi de aplicare a lor.Factori de microclimat: temperatura.schimbarea lenjeriei de corp după transpiraţie abundentă. . ciment.. lipotimiile. bolile profesionale.Pulberi industriale: praf de carbon. intreţinerea şi ventilarea încăperii unde se desfăşoară activităţile.Zgomote şi vibraţii. azbest.

3. întocmirea planului de depozitare a bunurilor materiale inflamabile. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunelor. anunţării şi stingerii incendiilor la locul de muncă. Normele şi măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se referă la: existenţa regulamentelor de ordine interioară. 80 .etc. de transport. proiectarea. de ventilaţie. dotarea cu mijloace de combatere a incendiilor: extinctoare.etc. naturale (trăznetul). lopeţi. În cadrul unităţilor comerciale unde se concentrează un volum important de materiale inflamabile şi există potenţiale focare de incendiu. prelucrarea normelor referitoare la prevenirea incendiilor. paturi. organizarea alarmării. animale) faţă de agenţii nocivi. tehnice accidentale (scurtcircuitele. existenţa tablourilor de distribuţie şi interzicerea accesului persoanelor neautorizate. Igiena mediului se referă la protecţia celor din jur (oameni. Igiena. substanţele chimice. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate. constituirea echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. găleţi. interzicerea fumatului în medii periculoase. Materialele utilizate la stingerea incendilor sunt: nisipul. lăzi cu nisip. Cauzele incendiilor pot fi: umane (provocate. sănătatea. electrice. paza şi normele PSI la locul de muncă Incendiul este focul de mari proporţii cu efecte distrugătoare (devastatoare) ce poate afecta oamenii sau imporante bunuri materiale. Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă este obligatorie pentru lucrătorii comerciali din sectorul alimentar. vegetaţie. instruirea personalului în problemele prevenirii şi stingerii incendiilor este parte integrantă a prevederilor contractului de muncă. şi din neglijenţă). intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. Ex: agenţii economici care emană fum sau diferite reziduuri poluante. apa. scânteile).etc. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare de tip uscat. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice.

ridicaţi piciorul în sus. Primul ajutor în cazul de entorse ale gleznei: . 81 . Tăieturile mici pot fi tratate cu apă curată. . Primul ajutor în cazul rănilor prin tăiere: . apă cu săpun sau cu o soluţie de curăţat rănile. . pentru reducerea durerilor. Însuşirea tehnicii de prim ajutor constituie o obligaţie şi o datorie cetăţenească izvorâtă din umanism. A fi salvator implică o deosebită responsabilitate. electrocutarea. folosirea unor utilaje electrice defecte.zona afectată se ţine în repaus. dar nu prea strâns ca să pună în pericol circulaţia sângelui.etc. Este necesar un examen medical.Provocarea incendiilor şi nerespectarea măsurilor prevăzute de legislaţie se sancţionează disciplinar. accidentarea din cauza neglijenţei utilizării cuţitelor. contravenţional sau penal în funcţie de gravitatea şi complexitatea situaţiei.aplicaţi un bandaj elastic strâns. aparatelor de divizat mezeluri. Modalităţile de acordare a primului ajutor sunt diferite în funcţie de felul accidentului.acoperiţi rana şi opriti sângerarea.transportaţi rănitul la medic sau la spital. Securitatea muncii în unităţile comerciale Sursele de accidente în activitatea comercială sunt multiple: nerespectarea regulilor de protecţie a muncii şi stingere a incendiilor. curaj şi prezenţă de spirit. Marginile deschise ale unei tăieturi trebuie să fie puse cap la cap înainte de acoperirea tăieturii cu un bandaj sau comprese. Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri de urgenţă care se aplică în cazul accidentelor înaintea intervenţiei cadrelor sanitare. După acordarea primului ajutor. . brânzeturi. Salvatorul poate fi orice persoană care are la bază un instructaj minim corespunzător. Refuzul de a acorda primul ajutor este o gravă abatere etică şi morală. Bandajele trebuie să fie aplicat solid şi sigur.scadeţi temeratura prin aplicarea pachetelor cu gheaţă pe bandaj. .preveniţi întreruperea circulaţiei.

acoperiţi rana. la spital. acoperiţi rana. daţi-i cărbune medicinal.Luxaţiile Capul unei articulaţii poate ieşi din lăcaşul său. observaţi şi verificaţi respiraţia. 82 . dacă victima este conştientă. transportaţi victima la medic. Primul ajutor în caz de electrocutare: scoateţi victima de sub influenţa curentului electric. reanimaţi victima. Aceasta se poate întâmpla uneori în cazul unei fracturi şi atunci capsula este afectată şi nu încercaţi să puneţi la locul ei articulaţia dizlocată Primul ajutor în cazul fracturilor: acoperiţi rana şi opriţi sângerarea. transportaţi accidentatul la medic sau spital. transportaţi cu atenţie accidentatul la spital sau medic. Primul ajutor în cazul arsurilor: răciţi zona rapid cu apă rece. Primul ajutor în caz de otrăvire: provocaţi voma. daţi-i să bea multă apă. preveniţi întreruperea circulaţiei. imobilizaţi pe cât posibil partea accidentată. stingeţi focul. stropiţi-o cu apă rece. transportaţi victima la medic sau spital.

...... · completarea registrului de casă... din data de .... · lichidarea contractului de amanet..... Supervizare: Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi ai firmei pentru obţinerea de date şi informaţii legate de specificul activităţii sale.. Sarcini şi îndatoriri specifice: Comunicarea interpersonală 1.. termenului............... · comercializarea obiectelor... Locul desfăşurării muncii: la sediul S. · depozitarea obiectelor amanetate........C. Negocierea se realizează în limitele prevăzute prin afişare la loc vizibil.....FIŞA POSTULUI DE AMANETAR FIŞĂ de POST aferentă contractului de muncă nr................ B&I Education Resources S.......L.. · marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării..... 83 ....... · încheierea contractului de amanet.....R.... în conformitate cu regulile şi normele de conduită... duratei contractului şi comisionului aferent care se înregistrează în contract............. Primeşte clienţii · Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea în casa de amanet........... . · Clienţii sunt salutaţi cu respect... · negocierea preţului obiectelor. Denumire post: Amanetar (cod COR 421401) Nume şi prenume ocupant: ........ Scopul postului: titularul postului se ocupă în principal cu evaluarea bunurilor aduse în gaj de către clienţi. şi conform dispoziţiilor angajatorului Departament: Vânzări Subordonare: .. Activităţi principale: · completarea documentelor de amanet... negocierea preţului.... · prelungirea duratei contractului de amanet.. · aprecierea uzurii obiectului..

· Eventualele divergenţe cu clienţii. iar dificultăţile de comunicare sunt înlăturate cu calm. Organizarea locului de muncă 1.2. Stabileşte cerinţele beneficiarilor · Cerinţele clienţilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru transmiterea şi primirea corectă şi fidelă a informaţiilor. · Pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare lucrului se face cu atenţie. în vederea expunerii acestora în vitrină. încurajându-se libera exprimare a opiniilor. 2. Furnizează informaţii · Informaţiile sunt furnizate printr-un limbaj de specialitate. 3. opiniile şi sesizările acestora sunt rezolvate cu promptitudine / comunicate operativ. Pregăteşte locul de muncă pentru primirea clienţilor · Scoaterea din seif a obiectelor destinate vânzării se face cu grijă. respectând procedura. Asigură igienizarea locului de desfăşurare a activităţii · Îndepărtarea prafului din camera de lucru şi de pe mobilier se face cu materiale adecvate. pentru colectarea informaţiilor necesare satisfacerii cerinţelor acestuia. · Verificarea funcţionalităţii balanţei se face cu rigurozitate. · Solicitarea unor amănunte de la client se face cu răbdare. Aplică dispoziţiile referitoare la protecţia unităţii Scoaterea din funcţiune/activarea sistemului de pază/alarmă se face conform instrucţiunilor firmei. · Activarea sistemului de supraveghere video se face cu operativitate. · Informaţiile transmise sunt corecte şi răspund solicitării clienţilor. 3. conform procedurii specifice. · Clientul este ascultat cu atenţie. · Curăţarea de praf a calculatorului de birou /PC-ului se face cu conştiinciozitate şi atenţie. · Eventualele disfuncţionalităţi ale sistemului de protecţie sunt comunicate cu promptitudine şefului direct. · Spălarea vitrinei se face cu îndemânare şi operativitate. după caz. în vederea satisfacerii exigenţelor formulate. 84 . adecvat interlocutorului. · Curăţarea biroului de lucru se face cu răbdare şi responsabilitate. şefului direct.

Aranjează obiectele aflate în amanet · Aranjarea obiectelor aflate în amanet se face în funcţie de data scadentă. · Verificarea caracteristicilor obiectului se realizează fără să aducă prejudicii /deteriorare obiectului. · Verificarea documentului redactat se face cu rigurozitate şi atenţie. la toate rubricile acestuia. Negocierea preţului obiectelor 1. în timp util 3. · Completarea registrelor se face cu promptitudine. Pregăteşte documentul · Datarea documentului se face corect şi citeţ. 4. · Preţul oferit se încadrează într-o marjă de siguranţă acceptabilă intereselor firmei de amanet. Analizează obiectul de amanetat · Analizarea obiectului de amanetat se realizează prin mijloace tehnice specifice. 85 . 4. · Obiectele ambalate sunt inscripţionate adecvat tipului acestora. · Aranjarea obiectelor se face adecvat. cu atenţie.· Aranjarea registrelor necesare se face la loc accesibil. Identifică tipul de document · Identificarea tipului de document se face corect. cu responsabilitate. · Identificarea tipului de document se face cu respectarea prevederilor regulamentului intern al firmei. 2. în condiţii siguranţă. Susţine oferta de preţ al obiectului de amanetat · Preţul oferit este adecvat rezultatului evaluării. cu promptitudine. · Pregătirea numărului de exemplare ale documentului se face adecvat prevederilor regulamentului intern. Completează documentul · Completarea documentului se face corect şi complet. · Semnarea documentului se face la locul specificat. · Calitatea obiectului este apreciată cu atenţie şi rigurozitate. Completează registrele · Completarea registrelor se face corect şi citeţ. · Eventualele deficienţe constatate sunt comunicate clientului. Completarea documentelor de amanet 1. · Identificarea tipului de document se face adecvat tipului de operaţiune de efectuat. 2. · Completarea registrelor se face cu conştiinciozitate. · Pregătirea documentului se face cu conştiinciozitate. conform prevederilor regulamentului intern.

în limitele de competenţă acordate de către patron. · Eliberarea sumei amanet se face pe bază de contract-dispoziţie de plată. · Eventuale neclarităţi sunt lămurite cu operativitate. Negociază suma amanet cu clientul · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face argumentat şi cu politeţe. · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face adecvat caracteristicilor obiectului în cauză.amanetar. · Comisionul calculat este consemnat corect în contractul de amanet. · Eliberarea sumei amanet se face în baza semnăturii client. de prelungire a contractului de amanet este analizată cu atenţie şi discernământ. 3. 86 . · Suma amanet este eliberată împreună cu formularul de contract completat. Eliberează suma amanet · Eliberarea sumei amanet se face conform prevederilor din contract. · Neîndeplinirea eligibilităţii clientului este transmisă acestuia cu politeţe 2. 4. Completează contractul de amanet · Verificarea datelor referitoare la client se face conform prevederilor procedurii specifice. Analizează solicitarea de prelungire a contractului · Solicitare clientului. Prelungirea duratei contractului de amanet 1. · Posibilităţile de prelungire a contractului sunt analizate potrivit cerinţei clientului şi politicii firmei. · Acceptul de preţ al clientului este obţinut conform termenilor negocierii. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face corect şi complet. 3.· Oferirea preţului se face în funcţie de solicitarea clientului. Calculează comisionul sumei împrumutate · Calcularea comisionului se face corespunzător sumelor acordate. · Eliberarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face conform prevederilor procedurii specifice din firmă. Încheierea contractului de amanet 1. Verifică eligibilitatea clientului · Identificarea datelor personale ale clientului se face prin studierea atentă a actelor prezentate de acesta. · Analizarea solicitării se prelungire a contractului se face în raport cu sumele împrumutate. · Calculul comisionului se face corect.

87 . 2. Recuperează sumei amanet · Suma amanet este recuperată corespunzător prevederilor din contractul de amanet. 3. cu atenţie. cu argumente clare adecvate politicii firmei. 2. · Recalcularea comisionului se face respectând cu rigurozitate politica firmei. Returnează obiectul/obiectele amanetat/e · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se face cu operativitate şi precizie. · Reanalizarea prevederilor din contract se face conform prevederilor procedurii interne şi a politicii firmei. · Completarea notei de prelungire se face conform procedurii specifice. 4. · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire se face cu politeţe. cu responsabilitate şi cu operativitate. · Prevederile din contract sunt analizate cu responsabilitate. · Comunicarea condiţiilor de prelungire se face potrivit specificului clientului 3. · Completarea notei de prelungire se face cu operativitate şi cu responsabilitate. · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se realizează conform prevederilor din contractul de amanet.· Prelungirea contractului de amanet este analizată adecvat nevoilor exprese ale clientului. Reanalizează prevederile din contract · Reanalizarea prevederilor din contractul de amanet se face cu atenţie şi discernământ. Comunică clientului condiţiile de prelungire · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire a contractului de amanet se face cu operativitate. · Recuperarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei · Documentele specifice sunt eliberate corect. Completează nota de prelungire · Nota de prelungirea a contractului de amanet este completată corect. · Recalcularea comisionului se face conform procedurii interne a firmei. Lichidarea contractului de amanet 1. Recalculează comisionul · Recalcularea comisionului se realizează conform datelor din contractul de amanet.

cu grijă şi conştiinciozitate. Ordonează / aranjează obiectele amanetate · Ordonarea obiectelor se face prin alocarea de numere de ordine · Ordonarea obiectelor se face cu atenţie.· Obiectul/obiectele amanetate sunt verificate la returnare pentru a se prezenta în starea în care au fost primite. 3. Pregăteşte obiectele pentru comercializare · Starea obiectelor supuse comercializării este verificată cu atenţie. Protejează obiectele amanetate · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face prin metode adecvate. 2. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea preţului stabilit. în spaţii special amenajate. · Obiectele supuse comercializării sunt verificate adecvat tipului şi caracteristicilor acestora. · La încasarea valorii obiectului se oferă exact restul. · Întocmirea documentelor specifice se face -corect. 3. · Verificarea stării obiectelor în vederea comercializării se face conform prevederilor din contractul de amanet. în ordinea intrării. Comercializarea obiectelor 1. · Aspectul comercial al obiectelor este asigurat cu ajutorul unor materiale şi unelte specifice. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea cerinţelor clientului. · Comercializarea obiectelor se face conform politicii firmei. · Aranjarea obiectelor se realizează în mod logic. · Aranjarea obiectelor se face cu menţinerea înregistrărilor corespunzătoare. 88 . · Ambalarea obiectelor aflate în amanet se face. conform procedurii interne. Comercializează obiectele · Prezentarea ofertei de vânzare se face conform procedurii interne. 2. Asigură securitatea depozitării obiectelor · Asigurarea obiectelor se face prin încuierea corespunzătoare a spaţiilor amenajate pentru depozitare. · Expunerea obiectelor pentru comercializare se face după inscripţionarea corespunzătoare a acestora. după caz. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face cu responsabilitate. Încasează contravaloarea obiectelor comercializate · Încasarea contravalorii obiectului comercializat se face corect. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face adecvat tipului acestora. Depozitarea obiectelor amanetate 1.

Completarea Registrului de casă 1.· Siguranţa obiectelor este asigurată prin verificarea periodică a sistemului de securitate. · Caracteristicile fizice ale obiectului sunt verificate prin proceduri specifice. pe categorii. cu rigurozitate. · Estimarea valorii reale a obiectului se face corespunzător politicii firmei. după caz. în ordinea datei de emitere a acestora. Examinează obiectul · Caracteristicile obiectului sunt examinate cu atenţie. · Înregistrarea documentelor se realizează adecvat tipurilor de operaţiuni efectuate. · Identificarea caracteristicilor obiectului se face cu rigurozitate. Înregistrează documentele · Înregistrarea documentelor se face corect şi complet. 2. · Documentele sunt sortate corect. · Pregătirea documentelor pentru înregistrare se face conform procedurii firmei. Aprecierea uzurii obiectului 1. Pregăteşte documentele pentru înregistrarea în Registrul de casă · Documente sunt pregătite cu atenţie. Verifică principalele caracteristici ale obiectului · Forma sub care se prezintă obiectul este verificată cu atenţie şi responsabilitate. · Remedierea erorilor se face. · Examinarea caracteristicilor obiectului se realizează adecvat tipului de obiect. · Securitatea depozitării obiectelor aflate în amanet este asigurată conform procedurii interne a firmei. · Înregistrarea documentelor se face respectând cu rigurozitate procedura firmei. în funcţie de caracteristicile constatate. 3. · Estimarea valorii reale a obiectului se realizează ţinând seama de uzură /vechime/ model. · Eventualele erori constatate sunt semnalate şefului ierarhic cu promptitudine. Verifică înregistrările · Verificarea înregistrării documentelor se face permanent şi operativ. respectând recomandările primite de la şeful ierarhic. · Constatarea gradului de uzură al obiectului se face corect. 2. Estimează valoarea reală a obiectului · Estimarea valorii obiectului se face corect. prin metode specifice. 89 . 3.

destinate comercializării · Examinarea obiectelor din metale preţioase se face cu atenţie. · Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său. · Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate. · Verificarea clarităţii imprimării mărcilor se face cu atenţie. 2. Identifică marcajele obiectelor din metale preţioase.Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării 1. · Compararea marcajelor cu prevederile cataloagelor de mărci legale se face cu responsabilitate. conform mărcii de titlu şi a mărcii de garanţie. · Pregătirea sculelor şi dispozitivelor necesare de face cu atenţie şi operativitate. 3. utilizând lupa. 90 . prin metoda specifică. · Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru. Efectuează analiza titlului obiectelor care necesită marcarea · Obiectele sunt analizate vizual. Aplică pe obiecte mărcile de garanţie proprii · Alegerea poansoanelor de titlu şi de marcă de garanţie proprie se face adecvat calităţii aliajului din care este confecţionat obiectul. · Determinarea titlului se face corect. · Completarea documentelor specifice operaţiunilor de marcare se face cu promptitudine. cu atenţie şi conştiinciozitate. · Sortarea obiectelor nemarcate/ marcate necorespunzător se face cu atenţie şi discernământ. · Aplicarea marcajului se face cu îndemânare. · Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate. în vederea asigurării uşoarei identificării. · Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei. · Analizarea vizuală se face utilizând corect instrumentele specifice · Calitatea aliajului este apreciată corect. pentru corecta imprimare a mărcilor pe obiect. prin lovire cu precizie. corespunzător fiecărui obiect. · Respectă instrucţiunile proprii de sanatate şi securitate a muncii şi orarul de muncă. în scopul identificării mărcii de titlu. · Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. · Determinarea titlului se face respectând normele specifice de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. · lucrătorul are următoarele obligaţii: . după utilizare.să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.să coopereze.să nu procedeze la scoaterea din funcţiune.să utilizeze corect maşinile. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. Sănătatea şi securitatea muncii: · lucrătorul apt trebuie să aplice măsurile corespunzătoare. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. . în special ale maşinilor. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. substanţele periculoase. uneltele. atât timp cât este necesar. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. . uneltelor. aparaturii. . şi să utilizeze corect aceste dispozitive. 91 . cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. . instalaţiilor tehnice şi clădirilor. . să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.· Realizează sarcini speciale desemnate/delegate de conducere. aparatura. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. . atât timp cât este necesar. la modificarea. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa.să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. în conformitate cu cunoştinţele şi cu mijloacele tehnice de care dispune. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. pentru a evita consecinţele unui pericol.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. · fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea.

Autoritatea postului: · În cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară.I. conform atribuţiilor. şi a contractului colectiv de muncă. în domeniul său de activitate. Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului. · seriozitate. Cerinţe specifice postului (specificaţii): · studii medii.pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate.să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. meticulozitate şi adaptabilitate. .să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. · răspunde de respectarea prevederilor R. · răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale. Deplasări · Frecvenţa: _______________________ · Condiţii asigurate: ___________________________ Relaţiile cu alte departamente: · descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul de ordine interioară 92 .sarcinilor. · adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei. . · respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. · Este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc competenţelor sale de rezolvare. · răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. · răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei.O. Responsabilităţi ale postului: · răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i revin. · răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate .

... 93 .....R.. ……………………………… Data:..Condiţii de muncă: · program normal de lucru.C.. Facilităţi: ___________________________________ Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI)... Am luat la cunoştinţă.. S. Salarizare: Salariul brut lunar este de __________________ lei noi. ……………………………...L.... B&I Education Resources S....... la care se adaugă sporurile negociate...........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->