P. 1
SUPORT CURS AMANETAR (1)

SUPORT CURS AMANETAR (1)

|Views: 2,217|Likes:
Published by Adrian Lacatus

More info:

Published by: Adrian Lacatus on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

B&I

EDUCATION RESOURCES Str. Traian,nr 56 Constanţa

SUPORT DE CURS Specializare: AMANETAR

Cod nomenclator: 421401

2010
1

2

CUPRINS

1.

Comunicare şi etică profesională Gestiune economică Administrarea stocurilor Materiale uzuale Mic dicţionar de termeni uzuali în activitatea de amanetar

pag. 4 pag. 9 pag.30 pag.35 pag.69

2.

3.

4.

5.

6.Norme de sănătate în muncă şi stingere a incendiilor 7.Fişa postului de amanetar

pag.78

pag.82

3

în Grecia antică apăreau primii germeni ai democraţiei. Tipurile de comunicare umană sunt: 1. Comunicarea de masă – comunicarea primită/folosită de un număr mare de oameni. se afirmau mai uşor în societate. Fiecare om vorbeşte şi scrie pentru a transmite celorlalţi gândurile. a folosi un sistem de semne (gestica. sentimentele sau dorinţele sale.  Interpersonală. Comunicarea de grup – comunicarea între membrii grupurilor şi comunicarea dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni. Limbajul este capacitatea cu care este înzestrat orice om pentru a învăţa. Cei care stăpâneau mai bine arta comunicării. 3. Comunicarea umană poate fi:  Verbală. mimica) şi pentru a-şi reprezenta lumea (imaginaţia). Arta de a comunica convingător s-a numit retorică. 4.  Intrapersonală. Ea desemnează acţiunea de a comunica sau rezultatul acestei acţiuni. Comunicarea intrapersonală – comunicare în şi către sine.1.COMUNICARE ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ Conceptul de comunicare Cu 2500 de ani in urmă. 4 . Comunicarea este cea care permite stabilirea unei relaţii între persoane. Comunicarea interpersonală – comunicarea între oameni.  Non-verbală. 2.

Dacă însă între niveluri există contradicţii. verbal 2. mesajul transmis nu va avea efectul scontat. iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. 38% . nonverbal. autocunoaştere. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare. precum şi cunoasterea barierelor si factorilor perturbatori care ingreuneaza procesul comunicării. volum. 5 . convingeri. paraverbal 3. îmbrăcăminte etc. ei trebuie să aibă în comun scopuri.la nivel paraverbal (ton.) Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii. poziţie. autoexpunere. moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. toate depind de această calitate. Pentru a realiza acest lucru trebuie dezvoltate capacităţile de autoanaliză . Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă pentru a te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi. 55% . o inţelegere comună. Viaţa de familie. relaţiile cu prietenii. Pentru a forma o comunitate sau o societate. Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale asemănătoare. Acestea sunt reprezentate astfel: • • • nivelul verbal (al cuvintelor) – doar 7% din totalul actului de comunicare. aspiraţii. viteza de rostire).comunicarea poate fi eficace.la nivel nonverbal (expresie facială. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun. activitatea profesională. cunoştinţe. existenţa lor socială depinde de abilitatea cu care pot angaja discuţii cu alţii. Nivelurile de comunicare sunt: 1.Comunicarea interepersonală este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des folosită. mişcare.

Cumpărătorul cu temperamenet coleric este foarte nervos. să pregătească atent mesajul. să antreneze receptorul în discuţie. este sigur pe el. să-şi exerseze corect auzul. nu-şi exprimă vizibil gusturile şi preferinţele. îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare. răbdător. fiind nestăpânit. Cerinţele pe care trebuie să le respecte receptorul sunt: să creeze o stare de spirit favorabilă ascultării. să verifice înţelegerea mesajului. cu mimică şi gesturi mai puţin expresive. Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent. sociabil. se adaptează uşor la situaţii noi de mediu şi la diferiţi oameni.Perceptia mesajelor În cazul unei comunicări verbale.  să îşi supravegheze propriul limbaj al corpului. energic. să-şi concentreze atenţia asupra esenţialului. să folosească o tonalitate adecvată a vocii. gesturilor.  să foloseasca feed-backul pentru a verifica înţelegerea mesajului. să asculte atent ultima frază din mesaj care sintetizează ideile principale. Pentru o bună comunicare emiţătorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:        să cunoască pregătirea şi comportamentul receptorului.        Caracteristicile temperamentale ale personalităţii Cumpărătorul cu temperament sangvin este vioi. pentru care acceptă sugestiile vânzătorului. optimist. să-şi supravegheze gesturile proprii. chibzuind mult până ia decizia de cumpărare. îşi iese repede din fire. să-şi exerseze corect memoria pentru a reţine corect mesajul. să practice un debit adecvat. dar nu acceptă cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ. acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. 6 . calm. mai rezervat. se decide imediat asupra cumpărăturii. dar nu suportă contrazicerile. să participe la discuţie.un individ poate fi atât receptor cât şi emiţător. să acorde atenţie timbrului vocii.

în acest caz. sinceritate. Caracterul este dimensiunea psihologică ce exprimă profilul psiho-moral al personalităţii şi profilează câteva tipuri de consumatori: - - - - consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu orice produs. .există posibilitatea controlului prin feed-back. consumatorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de bugetul său bănesc. . Mesajul verbal depinde de respectarea caracteristicilor comunicării verbale: claritate. nehotărât. Mesajul trupului depinde de poziţia corpului. . acurateţe. . consumatorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit.contact vizual. el este impresionat de infăţişarea produsului. având nevoie de sprijinul vânzătorului cu condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact. impresionabil.dă posibilitatea emiţătorului să-şi exprime ideile rapid şi uşor. 7 .se pot folosi tehnici persuasive. fără să se gândească prea mult. . O poziţie gârbovită afectează vocea în sens negativ. vânzătorul trebuie să insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului.adoptarea unui comportament al vânzătorului din care sa rezulte acordul său cu opinia consumatorului este o regula general valabilă. chibzuind îndelung până când se decide să cumpere.există posibilitatea controlării fluxului informaţional. vânzătorul trebuie să se alăture acestui entuziasm întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună.vrând să facă dovada acestei competenţe.ţinută.Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil. de marca lui şi nu admite să fie contrazis. Tehnici de comunicare interpersonală Comunicarea interpersonală este comunicarea între oameni şi prezintă urmatoarele avantaje: . mimică. gesturi. liniştit. empatie. consumatorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care îl laudă şi îl admiră. fiind foarte atent la preţul produsului.relaxare. .

Mesajul paraverbal depinde de volumul şi tăria vocii, ton, viteză de rostire, zgomotul de fond, folosirea pauzei etc. Etica profesională se raportează la: obiectul muncii, cumpărător, echipa de lucru, propria persoană etc. Etica comunicării umane în raport cu cumpărătorul constă în servirea civilizată, amabilitate permanentă faţă de clienţi, crearea condiţiilor în care să se lucreze bine, organizat, rapid, cu un consum minim nervos. Etica în raport cu echipa de lucru trebuie să cuprindă maximă înţelegere faţă de colegi, schimb de cunoştinţe profesionale, de cultură generală, de experienţă, întrajutorare şi sprijin, disciplină exemplară pentru sarcinile profesionale. Etica faţă de propria persoană presupune îndeplinirea acestei meserii frumoase şi dificile cu mândrie, cu demnitate, fără falsă modestie, educarea prin voinţă, stăpânirea propriilor sentimente şi manifestări, să nu manifeste exigenţe prea mari faţă de cumpărători, şi prea mici faţă de sine. Lucrul în echipă. În ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe lucrul în echipă, ceea ce presupune o comunicare de grup. Grupul de muncă reprezintă minimum două persoane care realizează o activitate sau o acţiune comună. Factorii care influenţează eficienţa grupului sunt: coeziunea; mărimea grupului; caracteristicile personale ale membrilor grupului; compatibilitatea membrilor; poziţia grupului în ierarhia organizaţiei; relaţiile grupului cu organizaţia şi comunitatea; natura sarcinii şi gradul de dificultate al acesteia; mediul în care îşi desfăşoară activitatea grupul; stilul conducătorului; relaţiile de prietenie între membrii grupului; - motivarea grupului în îndeplinirea obiectivelor; - nivelul de participare al membrilor la activităţile grupului; -

8

2. GESTIUNE ECONOMICĂ

Patrimoniul unităţii economice Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile economice la care se referă. Bunurile economice sunt: terenurile, clădirile, maşinile, utilajele, stocurile de materii prime, disponibilităţile băneşti. Drepturile şi obligaţiile sunt raporturile de proprietate în cadrul cărora se produc şi se administrează bunurile economice. Ecuaţia dată de raporturile de schimb create între elementele componente ale patrimoniului este:

BUNURILE ECONOMICE CA OBIECTE DE DREPTURI = ŞI OBLIGAŢII

DREPTURI CU VALOARE ECONOMICĂ

OBLIGAŢII CU + VALOARE ECONOMICĂ

Primul termen al ecuaţiei, bunurile economice, este delimitat prin structura de activ, iar cel de-al doilea termen, drepturile si obligaţiile, prin cea de pasiv.

ACTIVUL PATRIMONIULUI = PASIVUL PATRIMONIULUI

9

Structura situaţiei patrimoniale: ACTIV 1. ACTIVE IMOBILIZATE: a) Imobilizări corporale b) Imobilizări necorporale c) Imobilizări financiare 2. ACTIVE CIRCULATE: a) Stocuri b) Creanţe c) Disponibilităţi băneşti 3.ACTIVE DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE PASIV 1. CAPITALURI PROPRII a) Capital social b) Rezerve c)Rezultatul (profit sau pierde-re) d) Alte capitaluri proprii 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 3.DATORII 4.PASIVE DE REGULARIZARE

Caracterizarea elementelor patrimoniale 1. ACTIVELE IMOBILIZATE  reprezintă bunuri şi valori care au ca destinaţie să deservească o perioada îndelungată activitatea unităţilor patrimoniale;  nu se consumă de la prima întrebuinţare;  se clasifică în 3 mari grupe: imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi imobilizări financiare; a) Imobilizările necorporale cuprind: 1. Cheltuieli de constituire; 2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare; 3. Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori asimilate; 4. Fondul comercial; 5. Alte imobilizări necorporale;

10

2. 3. 3. instalaţii tehnice. Efectele de comerţ (cambia. 4. Interese de participare. 5. 11 . Obiecte de inventar (exp: echipamente de protecţie). Materii prime. Materiale consumabile (exp: combustibil. Mărfuri. 2. îşi transmit valoarea dintr-o dată asupra valorii producţiei obţinute. mobilier. a) Stocurile cuprind: 1. biletul la ordin. 2. creanţe. Titluri de participare. 2. Terenuri. 2. c) Disponibilităţile băneşti cuprind: 1. Utilaje. 4. 3. Construcţii.b) Imobilizările corporale cuprind: 1. Ambalaje. c) Imobilizarile financiare cuprind: 1. participă la un singur ciclu de producţie. ACTIVELE CIRCULANTE     au o mişcare mai rapidă. Creanţe imoblizate. se clasifică în 3 categorii: stocuri. Maşini. 2. piese de schimb). disponibilităţi băneşti. b) Creantele cuprind: 1. Clienţii. Casa. Conturi curente la bănci.cecul).

12 . precum şi cheltuielile şi veniturile şi rezultatele financiare obţinute de acesta. astfel încât să se prevină atât supraevaluarea activelor şi veniturilor cât şi subevaluarea pasivelor şi a cheltuielilor.Evaluarea şi calculaţia Prin evaluare se înţelege acel procedeu specific contabilităţii prin care se cuantifică şi se exprimă în forma bănească atât elementele patrimoniale cât şi operaţiile referitoare la transformarea. mişcarea acestora. Preţul de livrare este preţul la care circulă mărfurile între vanzător şi cumpărător. Preţul cu amănuntul este preţul stabilit de agenţii economici comerciali care vând mărfurile către populaţie (en-detail). Obiectul evaluării îl reprezintă toate elementele patrimoniale ale agentului economic grupate în active patrimoniale şi pasive patrimoniale. Principiile evaluarii a) b) c) Principiul valorii de intrare sau al valorii contabile – presupune drept cost de intrare valoarea rezultată din documentele justificative prezentate la intrarea bunurilor în gestiune. Principalele categorii de preţuri sunt: Preţul de vânzare al producătorului este un preţ calculat pe producător în funcţie de costurile sale de producţie şi de rata profitului. Preţurile folosite în evaluarea patrimoniului PREŢUL reprezintă numărul de unităţi monetare necesare pentru a vinde sau a cumpăra o marfă sau un serviciu la un moment dat. Principiul prudenţei – presupune ca evaluarea să se facă cu precauţie pentru fiecare element patrimonial. Preţul cu ridicata este preţul stabilit de angrosist. TARIFUL reprezintă numarul de unităţi monetare ce acoperă prestările de servicii. valoarea ce se determină cu ocazia inventarierii sau valoarea actuală. Principiul valorii actuale – presupune stabilirea valorii de inventar. Acesta poate fi calculcat cu sau fără TVA (19%).

0 (zero) privind exportul bunurilor.CALCULUL TVA TVA (taxa pe valoare adăugată) reprezintă un impozit asupra consumului. Profitul impozabil = profitul brut + cheltuieli nedeductibile – cheltuieli deductibile 13 .bunurile şi serviciile stabilite de Guvern pentru o perioadă de timp. unitatea patrimonială se poate afla într-una din urmatoarele situaţii: TVA deductibil < TVA colectată  TVA de plată. sau TVA deductibil > TVA colectată  TVA de recuperat.cota de impozitare: 19% pentru bunuri şi servicii comercializate în interiorul statului. Regularizarea TVA: La sfârşitul exerciţiului financiar. Conform acestui criteriu. Termen de plată: lunar. având la bază criteriul deductibilităţii. ce intră în incidenţa TVA sunt obligaţi să: o o o calculeze şi evidenţieze TVA deductibil (la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor). pentru TVA de plată (sau de recuperat) aferentă lunii precedente. Baza de impozitare privind TVA este: . în urma calculării TVA deductibil şi TVA colectată. Fiecare agent economic care obţine profit este obligat să vireze anumite cote de impozitare. agenţii economici care comercializează bunuri sau servicii. calculeze şi evidenţieze TVA colectată (la vânzarea bunurilor şi serviciilor). CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT Impozitul pe profit este una din sursele de formare a veniturilor bugetului statului. . până pe 25 ale lunii următoare. stabilească şi regularizeze TVA de plată sau TVA de recuperat de la bugetul statului. .

b) Documente justificative (exp: chitanţa. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ Documentele de evidenţă sunt acte scrise în care se consemnează fenomenele şi procesele economice care se produc în unităţi. b) documente externe. Structura documentelor cuprinde: 1. în partea de sus. Din punct de vedere al conţinutului: a) Documente de dispoziţie (exp: comanda.Profitul brut = Total venituri – total cheltuieli Profitul net = Profitul brut – impozitul pe profit Contribuabili: . Conţinutul operaţiunii economice şi exprimarea valorică a acesteia. 3. Semnăturile celor care raspund de întocmirea documentelor. 5. dispoziţia de livrare). Din punct de vedere al circuitului: a) documente interne. Termen de plată: se plăteşte trimestrial. . Denumirea agentului economic „partener” sau al persoanei fizice. c) Documente mixte (exp: bonul de consum). Clasificarea documentelor: 1. 2. Antetul – adică denumirea şi adresa unităţii patrimoniale care a intocmit documentul. . Acesta se scrie în colţul din stânga sus al documentului. statul de salarii).persoane juridice străine.persoane juridice mixte. conform declaraţiei de impozit pe profit. 14 . până la 25 ale lunii următoare trimestrului încheiat. 4. 2. Denumirea antetului – se înscrie la mijlocul acestuia.persoane juridice române.

Verificarea oportunităţii. Corectarea se face prin tăierea cu o linie a sumei sau a cuvântului greşit şi scrierea corectă deasupra urmată de semnătura celui care a făcut corectura. Verificarea formei documentului. 5. Verificarea documentelor cuprinde: 1. Pastrarea documentelor se face în arhiva unităţii. Verificarea calculelor. Factura. Verificarea legalităţii. Corectarea documentelor se face cu ocazia verificării documentelor. b) Documente fără regim special. 2. Factura fiscală. Corectarea erorilor prin radere sau ştergere nu este permisă. 3. 4.3. Verificarea de fond. Verificarea necesităţii. 4. care reglementează şi circuitul documentelor conform unui grafic din momentul emiterii sau primirii până în momentul rezolvării sau clasării documentelor în timp util. tipizate sau netipizate (exp: nota de contabilitate). Întocmirea documentelor se realizează în conformitate cu normele în vigoare. 7. După modul de întocmire: a) documente primare (exp: bon de vânzare). b) documente centralizatoare (exp: borderoul vânzărilor zilnice). 3. 15 . Din punct de vedere al regimului de folosire: a) Documente cu regim special. 2. Documentele specifice intrării de mărfuri sunt: 1. Verificarea realităţii. Avizul de însoţire a mărfii. 6.

Bonul de vânzare. Dispoziţia de livrare. 2. Bonul de vânzare. Documentele specifice depozitului de materiale sunt: 1. Documentele specifice încasărilor şi plăţilor sunt: 1. 16 .Documentele specifice ieşirilor de mărfuri sunt: 1. Registrul de casă. Fişa de magazie. Registrul stocurilor. 2. 3. 3. Chitanţa. 2. Lista de inventariere.

cu modificarile si completarile ulterioare.580 din 5 iulie 2006. publicata in M. daca contractul de amanet poate avea ca obiect. de fapt. 1066 din 17 noiembrie 2004.2561/1936 pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet.2561/1936: obiectele mobiliare care se afla in intrebuintare cu sunt: haine. casa de amanet fiind. publicata in M.Reglementare Materia analizata se bucura de o reglementare expresa veche. nr. Astfel. obiecte pretioase: giuvaere. 264 din 12 noiembrie 1936 si Decretul-lege nr.G.G. potrivit noilor acte normative incidente. mobile etc. nr. sculele lucratorilor.CE ESTE AMANETUL 1.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale.31/1990 privind societatile comerciale republicata in M. argint.Of. obiectele prevazute cu marca unui stabiliment public. nr. obiectele de echipament si armament ale militarilor.Notiune Amanetul este o specie a contractului de imprumut. 3621/1937 pentru completarea art. potivit art. nr.G. 3. potrivit art. tacamuri.28/2006. rufarie. este o specie a institutiei financiare nebancare.Obiectul Trebuie facuta distictie intre obiectul contractului de amanet si obiectul de activitate al casei de amanet. obiectele cu volum prea mare. Totodata.Of.Of.a din O. nr.89 din 31 ianuarie 2006 si Legea nr. metale pretioase si alte pietre scumpe.266/2006 pentru aprobarea O. sunt incidente si dispozitiile din Legea nr.4 lit. asa cum vom arata. o societate comerciala.Of nr. precum si efecte deteriorante. publicata in B.8 din Decret: efectele consacrate cultului religios. publicat in B. acestea fiind abrogate partial de O. 2. asa cum aceasta este definita de art.Of.155/4 noiembrie 1937. obiectele supuse la pericol de foc sau explozie. nr.7 din legea Caselor de imprumurt pe amanet. efectele 17 . in timp ce notiunea de casa de amanet. respectiv Decretul-lege nr. asupra obiectului de activitate al casei de amanet vom reveni in ceea ce urmeaza.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale. pietre. conform CAEN. nr. Nu vor putea fi amanetate. aur.7 din Decretul-lege nr.

Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. depozitarea obiectelor amanetate. marcarea obiectelor amanetate destinate vanzarii. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. aprecierea uzurii obiectului. prin depunerea unui gaj. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. real. prelungirea sau lichidarea.lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii. 18 . amanetul (gajul) reprezinta un contract accesoriu. incheierea. prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil corporal sau necorporal pentru garantarea obligatiei (art.685 din Codul civil). In situatia in care termenul expira. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. 1. 31/1990 privind societatile comerciale. comercializarea obiectelor. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. ce ramane in posesia creditorului amanetar. si se ocupa in principal cu completarea documentelor de amanet si a registrului de casa. obiectele despre care se stie sau se presupune ca sunt furate. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. Din punct de vedere juridic. INREGISTRARI CONTABILE LA CASELE DE AMANET Inregistrari contabile la casele de amanet Casele de amanet sunt infiintate in baza Legii nr. unilateral. Amanetarul este o persoana care activeaza intr-o firma specializata pentru acordarea de credite banesti. negocierea pretului obiectelor.

In situatia in care. casele de amanet fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta deschis la Banca Nationala a Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. Comision = 1.Este o garantie reala. autorizarea gajului prin: · scoaterea bunului gajat la vanzare prin licitatie publica. fara a se adresa instantei. Regula generala este aceea conform careia bunul gajat trebuie sa fie efectiv predat creditorului. bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert. la scadenta.000 lei.N. Persoana „Y” va achita casei de amanet un comision de 20%. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor generate de conservarea bunului. casele de amanet nu intocmesc si nu depun situatiile financiare potrivit reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei.L. Plata procentuala (partiala) a datoriei nu conduce la stingerea partiala a gajului. Gajul este indivizibil si se stinge numai prin plata integrala a datoriei. cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect. pe termen de 12 luni.000 x 20% = 200 Inregistrari contabile Acordarea imprumutului: 19 . debitorul nu-si achita datoria. proprietara a unui set de bijuterii din aur. indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca. Cu toate acestea. „ X” S. casa de amanet S. drept plata a datoriei. creditorul are dezlegarea de a trece la realizarea gajului. Predarea efectiva se face prin traditie (transmitere) la bunurile corporale si prin remiterea titlului de creanta la bunurile necorporale. aplicabile institutiilor de credit.C. EXEMPLU La data de 01.08. 28/2006 privind unele masuri financiar-fiscale.R. incheie un contract cu o persoana fizica „Y”. In baza contractului i se imprumuta persoanei fizice suma de 1. Incepand cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunul gajat. are obligatia conservarii acestuia si este tinut la restituire dupa achitarea integrala a creantei garantate. · atribuirea bunului amanetat creditorului. Legea interzice ca prin contractul de gaj sa se stipuleze clauze prin care creditorul ar fi autorizat sa-si insuseasca bunul amanetat in mod direct. cerand instantei printr-o ordonanta. Amanetul poate fi utilizat astfel drept garantie la acordarea creditelor sub forma gajului civil sau comercial cu sau fara deposedare.

200 1. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” 1. extracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” la scadenta. potrivit prevederilor Codului fiscal.000 1. concomitent. fara a cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului Dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care.2678 „Alte creante imobilizate” 5311 „Casa in lei” 1. sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata.000 20 . 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 704 „Venituri din servicii prestate” Concomitent. indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu returnate.000 si. pot exista mai multe situatii: A) Persoana fizica ramburseaza contravaloarea imprumutului.000 200 1.

B) Casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii. Caracteristicile bunurilor primite drept gaj: · 1 lantisor 5 grame = 250lei · 1 pereche cercei 10 grame = 500 lei · 1 bratara 5 grame = 250lei TOTAL: 20 grame = 1. prin urmare se face evaluarea setului la valoarea de piata: · 1 lantisor 5 grame = 275lei · 1 pereche cercei 10 grame = 550 lei · 1 bratara 5 grame = 275lei TOTAL: 20 grame = 1. ca obiect de inventar.000 „Materiale de natura„Alte creante imobilizate” obiectelor de inventar” Valoarea de piata a pretului unui gram de aur este 55 lei/gramul.100lei Se inregistreaza obiectele de inventar la valoarea de piata (diferenta pana la valoarea de piata trece pe venituri) : 303 758 din 100 „Materiale de natura„Alte venituri obiectelor de inventar” exploatare” C) Persoana fizica nu returneaza imprumutul la scadenta. prin compensare cu imprumutul acordat: 303 2678 1.000lei Se inregistreaza bunurile retinute ca obiectele de inventar. iar casa de amanet se hotaraste sa vanda bijuteriile 21 .

pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au devenit proprietatea sa. scoaterea din gestiune a bunurilor gajate: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Vanzarea bijuteriilor catre un tert: 5311 „Casa in lei” % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 1.A.000 Adaos comercial 50% 500 TVA 19% 285 Intrarea in gestiune a bijuteriilor retinute vandute ca marfa tertilor: 371 „Marfuri” % 2678 „Alte creante imobilizate” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „TVA neexigibila” Concomitent.500 285 1.V.In cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet.000 500 285 22 . casa de amanet datoreaza T.000 1. Pret evaluat 1.785 1.785 1.

de 15%.V.A. de plata” 5311 „Casa in lei” 285 D) Persoana fizica cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului cu 2 luni Data scadentei: 01. Comision perceput: 1.A. colectata” 4423 „T.A. colectata” Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % 607 „Cheltuieli privind marfurile” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „T. in plus.10.A.A.A.: 4427 „T. presupunem ca se percepe un comision.785 1.V. de plata” 285 371 „Marfuri” 1.N.000 500 285 Plata T.V.V. neexigibila” Exigibilitatea T. Pentru aceasta operatiune. in luna urmatoare vanzarii bijuteriilor: 4423 „T.V.000 * 15% = 150 23 .4427 „T.V.V.A.

In caz contrar.350 LEI NOT A In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma imprumutata se procedeaza conform situatiei A). se procedeaza conform situatiilor B) si C).10.000 lei TOTAL GENERAL = 1.000 * 20% = 200 Acordarea imprumutului.N) 200 + 150 = 350 lei de incasat · Imprumut acordat = 1.200 800 200 . de comun acord cu proprietarul retine comisionul perceput. E) Casa de amanet. din imprumutul acordat Comision 1.000 1. extracontabil. proprietarul bijuteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul: 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 24 1. plata a 800 lei si retinerea bijuteriilor cu o valoare de 1.In fisa contului 8033 se mai adauga urmatoarele sume: · comision suplimentar = 150 lei Total de plata (01.000 lei: 2678 5311 800 „Alte creante imobilizate” „Casa in lei” Concomitent.000 lei: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” La scadenta. se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea imprumutului acordat de 1.

ambele cu valoare de original. In acest caz se evalueaza obiectul astfel incat suma sa fie cat mai apropiata de cea dorita. valoarea tranzactiei este rezultatul negocierii intre cele doua parti. Se ia in considerare: gradul de uzura. In final. pretul pe piata de ocazie in momentul respectiv. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” In cazul in care. casa de amanet devine proprietar al bijuteriilor si ii restituie diferenta pana la valoarea evaluata initial. 462 „Creditori” 5311 „Casa in lei” 200 1. proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand contravaloarea imprumutului. datele firmei. la scadenta. ce contin: datele personale ale clientului. Imprumutul se acorda pe minim 5 zile si maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire. II. Etapa-Intocmirea contractului Se intocmeste un contract in doua exemplare.000 Cum functioneaza tranzactia? I. pretul cu care poate fi vandut in cazul in care nu este recuperat de client. comisionul raportat la numarul de zile de imprumut. Clientul poate 25 • .462 „Creditori diversi” 704 „Venituri din servicii prestate” 200 Concomitent. descrierea articolului. suma imprumutata. Contractul se semneaza de ambele parti. Etapa-Stabilirea valorii articolului. De obicei clientul doreste o anumita suma de bani.

In acest sens casa de amanet "Briliant IFN" detine cele mai bune mijloace de protectie: sistem de alarma.plata sumei de bani in schimbul obiectelor amanetate La sfirsitul perioadei de amanet = 8033 . carte de identitate. In cazul in care obiectul nu este ridicat in momentul expirarii contractului.restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile 4111 = % 708 4427 5311 = 4111 incasarea comisionului In cazul prelungirii perioadei de amanetare se incaseaza doar comisionul fara a se inregistra restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile. la care se calculeaza comisionul aferent. contract cu firma de paza si protectie cu monitorizare 24h/24. la valoarea convenita (negociata) 8033 = cu valoarea obiectelor amanetate 461 = 5311 . Obiectele sunt pastrate in conditii de maxima securitate pana la data scadentei. sistem performant de supraveghere video 24h/24. obiectul se ridica numai personal la data scadentei. In caz contrar. Bunurile acceptate in garantie sunt:Bunuri de natura metalelor pretioase. Obiectul restituit se verifica de ambele parti prin confruntarea cu descrierea din contract. Daca clientul doreste. Monografie contabila case de amanet Primirea obiectelor in amanet.specifica o terta persoana care are dreptul de a ridica obiectul. La sfarsitul acestei perioade. bijuterii. obiecte de arta. in momentul cand prelungeste un contract el poate sa achite o parte din suma imprumutata. 4111 = % 26 . pasaport. adeverinta de identitate.restituirea bunurilor amanetate 5311 = 461 . Actul de identitate cu care va legitimati trebuie sa contina toate datele de identificare si termenul de valabilitate sa nu fie expirat. exista o perioada de asteptare de 5 zile. obiectul este scos la vanzare. Actele de identitate cu care va puteti legitima sunt: Buletin de identitate. cand se confrunta datele din contract cu datele dintr-un act de identitate.

dobanda aferenta 5. Inregistrarea obiectelor primite amanet debit 8038 2. retea.suma imprumutata 766 . drepturi pentru fiecare utilizator Gestiuni. articole. Daca la acordarea creditului precepeti si un comision operatiunea se inregistreaza: 461 = % 5311 suma efectiv platita 704 comision aferent TVAMAN 2010 Program gestiune casa de amanet Multisocietate. Acordarea imprumutului : 461 = 5311 4.diferenta concomitent se inregistreaza si in credit 8038 6. Incasarea restituirilor de sume: 5311 = % 461 .708 4427 5311 = 4111 1. Restituirea obiectelor primite 8038 credit 3. prelungire contracte amanet.suma imprumutata 766 .la valoarea evaluata a bunului 461 . Preluarea obiectelor neridicate de debitori la finele perioadei de rascumparare 371 = % . tipuri de articole Opetatiuni curente amanet: adaugare contracte noi de amanet. lichidare contracte de amanet 27 .

... ex... stergere de inregistrari este pe baza de parola la nivel de administrator Vizualizarea si listarea registrului de casa se poate face fara parola Situatii . dupa caz.... Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente..... Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte...... zilelor de valabilitate al contactelor.. la .. adaugare..... stergere contracte de amanet. Contract de amanet Incheiat astazi ... fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract..... stoc format din produse al caror contracte de amanet au expirat Calculul automat al sumelor (comision...... inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR... ce ramane in posesia creditorului amanetar......... In situatia in care termenul expira.: aur si electronice Iesiri din consignatie. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”.......listari contracte cu filtre si conditii complexe Raport de gestiune stoc produse din contractele expirate Bonuri fiscale Sistem de raportare inbunatatit.accesul la operatiuni ca modificare.. prelungirilor. 28 ... bonuri de consum Registru de casa .. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare... creare NIR-uri pentru contactele expirate Operatiuni stoc ramas in regim de consignatie. cat si expirarea contactelor Diferentierea garantiilor pe gestiuni diferite....Operatiuni de vizualizare detaliata a contractelor de amanet cu modalitati de cautare complexe Operatiuni speciale case de amanet (accesul este pe baza de parola la nivel de administrator): modificare contracte de amanet. detectare solduri negative Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii... Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil)... suma de plata).....

.... ....... S..... judetul/sectorul .. str.. ................ ...... din (ziua... luna........ 2............................ scara .../S.........2..........1.. care reprezinta imprumutul obtinut de la creditorul amanetar........ 2..... anul)........... acestea vor fi suportate de catre debitor..... fax .... III................. cu domiciliul in (localitatea) ......................................... .... apartament .................... Drepturi si obligatii 3.... codul numeric personal .... Garantarea creantei debitorului amanetar in suma de ........................ numarul ................ Evaluarea bunului/bunurilor s-a facut prin acordul partilor..... nr.......... judetul/sectorul ................. si al(a) ............C.......... eliberat de ............................... nr... si numar de ordine in registrul comertului ......../ ...... etaj .......................... str....... ... fiul (fiica) lui .. .......... reprezentata prin ............. bloc ....................... cu o dobanda de ....... ...... avand codul unic de inregistrare nr..... luna........................ la data de . valoarea astfel stabilita fiind considerata valoare de inlocuire a lor......A............. cu sediul social in (localitatea) .................................C...................... contul nr....2.................../S.................. In cazul in care evaluarea bunului/bunurilor va presupune operatiuni specifice pe care trebuie sa le asigure creditorul si care implica efectuarea de cheltuieli......... in calitate de creditor amanetar si 1...... nascut(a) la data de (ziua.............................. Obiectul contractului 2.................../S..........................L......... .. etaj .....I. S.........3..........R............................................./S........................ conform contractului de imprumut nr................................. in (localitatea).... Creditorul amanetarare drepturile si obligatiile de mai jos: 29 ............................................................................................................................ avand actul de identitate seria ......................... apartament ........A....................... telefon . ............................ in calitate de debitor amanetar au convenit sa incheie prezentul contract de amanet cu respectarea urmatoarelor clauze: II.1...................... bloc ....... Bunul/bunurile care fac obiectul garantarii sus-mentionatei creante este/sunt cele de mai jos: .. anul) ............1....... . (numele si prenumele)...../ .. cu functia de .......................... judetul/sectorul .......... ..........C............... atribut fiscal . deschis la ....N.......C.. Partile contractante 1............ % pe an........S................... scara .

utilizează sau consumă produse sau servicii în afara activităţii sale profesionale. dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor în scopul apărării intereselor lor. adică de valoarea lui de întrebuinţare. sănătatea sau securitatea consumatorilor. dobândeşte. Legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului prevede următoarele drepturi ale consumatorilor: 1. Valoarea se exprimă prin pret. a cărui mărime este determinată de valoarea materiilor prime şi auxiliare. de timpul de muncă necesar pentru producerea lui. dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor. 2.3. 6. dar şi de modul în care satisface o anumită nevoie. de uzura aparatelor şi instalaţiilor tehnologice folosite. dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate. 4. 5. Criterii de clasificare a mărfurilor: a) după felul materialelor: . complet şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor. 3. dreptul de a fi protejaţi împotriva riscurilor de a cumpăra un produs care ar putea să prejudicieze viaţa. a materialelor înglobate în produs. Noţiuni generale despre marfă Marfa este un produs al muncii care satisface o anumită nevoie şi are o anumită valoare.naturale şi sintetice 30 . dreptul de a fi informaţi corect.ADMINISTRAREA STOCURILOR Consumatorul în economia de piaţă. Definirea consumatorului Legea protecţiei consumatorului defineşte consumatorul ca fiind persoana fizică sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără.

tip de produse ce se deosebesc de altele prin mai multe proprietăţi (ex: ciocolată umplută). subgrupă. d) după destinaţie: . distinct ce se deosebeşte de altul printr-o singură proprietate (ex: ciocolată cu cremă de iaurt. masa 100g). produse de lux (bijuterii.produse indigene şi produse importate. grupă. parfumuri). e) în funcţie de provenienţa produselor: . lapte. Clasificarea unitară a mărfurilor valabilă pentru orice ţară cuprinde:      familie (sector).b) după stadiul de prelucrare şi folosire : . mărfuri de uz casnic. articol. Grupa .produse de primă necesitate (pâine. produse finite c) după tipul nevoii satisfăcute: . materiale sportive. Proprietăţile şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor: 31 . Subgrupa.îmbrăcăminte. un anume model.etc. Sectorul (familia) este alcătuit din produse cu carcateristici similare (ex: sectorul produselor alimentare şi sectorul produselor nealimentare). o parte din sector (ex: grupa produse zaharoase). săpun). o parte din grupă (ex: produse de ciocolată). Sortul un produs anume. Articolul.materii prime. produse semifabricate. sort.

Caracteristici sociale: ecologice (biodegradabilitatea. formă. substanţe 32 . nivelul de zgomot. umiditatea. linie.etc) şi caracteristici ergonomice (de confort .Propietăţile sunt acele însuşiri ale produselor şi serviciilor care dau utilitate mărfurilor. stil) şi organoleptice (gust. 4. stabilitatea faţă de acţiunea agenţilor chimici. proprietăţi organoleptice. ductilitatea. porozitatea.etc).etc.etc. poluarea şi sanogenetice (valoarea nutritivă). proprietăţi chimice. miros. gust. zgomot. culoare. Proprietăţile organoleptice se determină cu ajutorul organelor de simţ (aspect.etc. sunet. Calitatea produselor şi serviciilor Cadrul legislativ privind calitatea produselor defineşte calitatea ca fiind dată de totalitatea proprietăţilor care fac ca produsele să satisfacă o anumită nevoie de consum. aparate specifice. aromă). tuşeu. Proprietăţile generale ale mărfurilor cuprind: proprietăţi fizice. 2. Proprietăţile chimice sunt: compoziţia chimică. fermentaţia acetică.etc. Determinarea calităţii produselor se face prin urmatoarele metode: a) metode de laborator – presupun determinarea exactă a proprietăţilor produsului folosind instrumentar adecvat. Caracteristici economice (costul consumurilor de combustibil. 3. Caracteristicile de calitate ale mărfurilor sunt proprietăţi cu ajutorul cărora se evaluează la un moment dat gradul de satisfacere al nevoilor: 1. hidroscopicitatea. aromă.etc. ducând la satisfacerea unei anumite nevoi. miros. proprietăţi tehnologice. Proprietăţile fizice sunt: masa (cantitatea de materie încorporată într-o marfă).etc. mentenabilitate). Proprietăţile microbiologice sunt: fermentaţia alcoolică. comoditate). Caracteristici tehnico-funcţionale (fiabilitate. energie. starea de agregare. Proprietăţile tehnologice sunt: maleabilitatea. proprietăţi microbiologice. Caracteristici psiho-senzoriale: estetice (formă.

. să fie clară şi expresivă. nu necesită instrumente speciale. Termenul de garanţie este intervalul de timp (luni.R.elementele de identificare ale produselor (denumire.preţ.) 2. b) metodele psiho-senzoriale – presupun determinarea unor proprietăţi ale produselor cu ajutorul organelor de simţ. Marca are rolul de a indica originea mărfurilor. Dacia) şi marca de comerţ (METRO. . producător.caracteristici de calitate. Billa. de a garanta calitatea. să fie simplă şi uşor de memorat. după obiect: marca de produse (Coca-Cola. masa). 4. dar sunt subiective.C.etc. de a contribui la promovarea produselor şi serviciilor. garantarea calităţii produselor şi Marca este semnul distinctiv alcătuit din anumite litere. Fanta) şi marca de servicii (B. după lege: mărci facultative şi mărci obligatorii (la bijuterii). uşor. Codurile de bare cuprind informaţii care se referă la: . 3. care se aplică pe produs sau pe ambalaj. în care producătorul garantează remedierea sau înlocuirea 33 . dupa destinaţie: marca de fabrică (Kandia. serviciilor codificarea. Sunt metodele ce se pot folosi rapid. întocmindu-se buletinul de analiză. cifre sau reprezentări grafice asociate într-un mod sugestiv. certificatul de calitate care trebuie să însoţească produsele până la consumator. de a evidenţia produsele sau serviciile unei firme. Tarom. Codificarea este operaţia de transpunere într-un cod al elementelor definitorii ale mărcilor. ani) de la data vânzării. să poată fi pronunţată uşor în orice limbă. Marcarea. Distrigaz).chimice şi se efectuează numai la producători. alte mărci: notorie (foarte cunoscută) şi ecologică. Pentru aceasta e necesar ca o marcă să îndeplinească următoarele funcţii: să aibă un carcter distinctiv. Clasificarea mărcilor: 1.

. suporturi. dacă au fost respectate condiţiile de ambalare. stocuri maxime. Stocurile. articole..înălţimea stivei să nu depăşească 2 metri. grătare. După caracterul şi destinaţia stocurilor deosebim: . stocuri de siguranţă. . dacă deficienţele constatate nu se datorează utilizării necorespunzătoare a produsului. platforme.distanţa faţă de sursele de căldură: 1. transport. . de la data fabricării produsului în care acesta poate fi consumat şi în care trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise. În funcţie de nivelul atins în procesul de reînnoire distingem: stocuri minime sau de alarmă. .evitarea alăturării mărfurilor ce împrumută cu usurinţă mirosul sau care transmit sau absorb umezeala.distanţa dintre stive să permită accesul lucrătorului. deratizare). vitrine frigorifice). vrac. .existenţa instrumentelor de control al parametrilor aerului: termometre.ordonarea mărfurilor pe grupe.asigurarea condiţiilor igienico-sanitare (dezinfecţie. . stocuri curente. pe cheltuiala sa. c) stocuri cu destinaţie specială. Termenul de valabilitate este intervalul de timp stabilit de producător. Condiţiile generale de depozitare sunt: . rafturi. depozitarea. palete. subgrupe.dotarea cu utilaje de păstrare a calităţii produselor (ventilatoare. .produsului în cazul defectării. frigidere. .stocuri sezoniere.depozitarea mărfurilor inflamabile în locuri speciale. sortimente. hidrometre. stocuri medii. 34 . dezinsecţie. păstrarea Tipuri de stocuri a) b) În funcţie de perioada în care sunt identificate stocurile pot fi: stocuri iniţiale.5 m . păstrare şi consum stabilite.dotarea spaţiului cu rafturi.depozitarea în funcţie de ambalare: stive. stocuri finale. . . manipulare.

Este facut prin amestecul a 75% aur pur. inclusiv culoarea acestuia. Cele doua vor arata aproape identic atunci cand sunt inca noi. În mod traditional a fost utilizat nichelul. in general 95% platina pura. astfel incat pretul sau este invariabil cu mult mai mare Platina este. insa astazi nu mai este folosit din cauza reactiilor cutanate pe care le provoaca pielii. inclusiv de argint si paladiu. MATERIALE UZUALE MATERIALE UZUALE ÎNTÂLNITE MATERIALE CARE SUNT DIFERENTELE INTRE AURUL ALB SI PLATINA? • • • • • • Platina este de culoare alba. Placarea cu rodiu a bijuteriilor din aur alb este o practica comuna. diferenta de culoare dintre aurul alb si platina nu este vizibila. care este de 75% aur curat. cu toate acestea. AURUL ALB Tot aurul nostru alb este de 18 carate. Noi nu folosim nichel in nici una dintre bijuteriile noastre. Este un metal foarte alb si este greu de purtat. Aceasta se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. Aurul alb este de fapt de culoarea gri / galbuie. in timp ce aurul alb trebuie sa fie placat cu rodiu pentru a-l face mai alb (aurul alb este de un gri deschis / galbui) Platina este cu aproximativ 40% mai grea decat aurul Platina este de 30 de ori mai rar decat aurul. Platina este mai grea decat aurul. placarea cu rodiu se va uza dea lungul timpului lasand metalul cu o culoare usor galbena. datorita densitatii si greutatii sale. De fapt nu exista "aur alb". desi se va 35 . in comparatie cu aurul. acesta fiind galben pana cand va fi amestecat cu alte aliaje. insa aceasta este doar o deplasare a metalului si nu o pierdere in volum Daca aurul alb a fost placat cu rodiu.4. cu 25% aliaj de metale. deci este acoperita cu rodiu pentru a-l face sa para mai alb. Rodiu este foarte similar cu platina si impartaseste multe dintre aceleasi proprietati.

daca asa preferati. Nu exista nici o explicatie cu privire la cat timp trebuie sa dureze placarea cu rodiu. Nivelul de puritate al platinei este mult mai mare decat al aurului (95% in comparatie cu 75%). În prezent. Spre deosebire de aurul alb. Este foarte greu de purtat si foarte dens. conditiile in care a fost aplicata si uzura de zi cu zi a elementului. Placarea cu rodiu ar trebuie sa fie foarte rentabila (oferim acest serviciu pentru £ 20) si va tranformam bijuteriile dvs. Raritatea platinei inseamna ca pretul sau este invariabil mai mare decat al aurului. PLATINA Aproape toata platina noastra este aproape pura (950 Platinum). AURUL GALBEN Tot aurul nostru galben este de 18 carate. peste platina se depune o cocleala naturala. Cu timpul. in starea lor initiala. totul depinde de grosimea stratului de placare. Aurul galben este greu de purtat si isi va mentine culoarea galbena. cu 25% aliaj de metale. aurul galben nu are nevoie de placare deoarece este de natura de culoarea galbena. 36 . inclusiv cupru si zinc. ceea ce o face mai greu decat aurul si mai durabila decat alte metale pentru bijuterii. Este facut prin amestecarea a 75% aur pur. dar intotdeauna va arata mai bine dupa ce a fost lustruit. un luciu profesionist va reconditiona bijuteriile dvs. Platina este cel mai pretios metal folosit in crearea bijuteriilor. dar o zgarietura este doar un deplasament de metal si nu o pierdere din volum. Va sugeram sa va placati bijuteriile din aur alb cu rodiu o data pe an. la starea sa initiala. care trebuie sa fie placat cu rodiu ca sa arate alb. pe care multe persoane o gasesc la fel de atractiva ca un finisaj lucios. Exista foarte putina platina pe pamant si se gaseste in foarte putine locuri din intreaga lume. Se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. platina are pretul de trei ori mai mare decat aurul. Cu toate acestea. Platina are un luciu alb natural stralucitor si nu necesita placarea cu rodiu. ceea ce o face hipoalergenic si potrivit pielii sensibile.uza dupa o perioada de timp. Este facuta prin amestecarea a 95% platina cu 5% alte aliaje metalice.

Lucrarile marcate cu laser. În afara de exceptiile specificate. precum Elvetia. si este foarte usor. indiferent de metal sau puritate / finete. Paladiul este recunoscut pe plan international ca fiind un metal pretios. Marca inseamna ca elementul a fost testat independent (probat) de catre un Birou de Probe si garanteaza ca aceasta este conforma cu un standard specificat de puritate. Oficiul de Proba care a marcat si testat elementul. Paladiul este o buna alternativa pentru verighete de barbati. in alte tari. Nu isi pierde luciul si este mult mai ieftin decat platina. Marcile traditionale sunt gravate in elementele din metale pretioase (platina. desi o multime de barbati prefera densitatea platinei care o face sa fie mai substantiala. care recunoaste marcile celorlalte tari. 3. Simbolurile marcilor in Marea Britanie contin trei marci obligatorii: 1. nu are nevoie de placarea cu rodiu(precum ca aurul alb) pentru a-i da un aspect alb. insemna ca un produs finit nu are nevoie sa fie re-finisat dupa ce marcarea a avut loc. cu toate acestea. prin utilizarea laserului cu putere mare pentru evaporarea materialului de pe suprafata metalelor. Exista o noua metoda de marcare cu laser. si. 2. deoarece este mai ieftin decat platina avand in esenta acelasi aspect. Marca paladiului a fost introdusa pe 22 iulie 2009.PALADIU Tot paladiul nostru este aproape pur (950 paladiu). Regatul Unit are un sistem de marcare independent si apartine grupului Conventia de la Viena (din 2007). in anii 1300 pentru a proteja publicul impotriva fraudei si a vanzatoriilor fara scrupule. cum ar fi Marea Britanie. toate obiectele din aur. care devine din ce in ce mai popular. aur sau argint). marca este o constituita dintr-un singur element. Paladiul este de culoarea alba. METAL & FINETEA/MARCA PURITATII Argint Aur Platina 800 375 850 925 585 900 37 . argint si de platina oferite spre vanzare trebuie sa fie de marca. motivul fiind densitatea mai mare decat a platinei (paladiul are o densitate similara cu argintul). prin urmare. Persoana care a facut bijuteria (marca producatorului). În unele tari. Standardul garantat al finetii sau al puritatii. ca platina. utilizand un pumn de otel. Sistemul de MARCĂ modern a inceput la Londra. marca este alcatuita din mai multe elemente diferite. si este acum o marca legal recunoscuta. Paladiul este un metal nobil si face parte din cadrul grupului de platina.

claritate. dar vor fi insotite de un document de evaluare semnat drept o confirmare a calitatii diamantelor. si GIA o companie americana. Documentul de evaluare pe care il veti primi in cazul in care piatra nu este certificata. Noi folosim. GIA. AnchorCert este o companie britanica (o parte din Birmingham Assay Office).30 carate de calitatea P1. HDR sau IGI). certificatele IGI si HRD pentru anumite produse. CERTIFICATE Fiecare piatra ce cantareste cel putin 0. Pietre care cantaresc mai putin 0. de fapt.25 carate si / sau mai putin de 0. sau cel putin 0. culoare si greutatea-caratul diamantului dvs. Toate sunt organisme independente care testeaza gradul si certifica diamantul prin intermediul proceselor lor de examinare de specialitate. este asigurarea dumneavoastra ca ceea ce achizitionati este autentic si este exact asa cum este descris pe site-ul nostru. 38 . IGS. IGS (International Society Gemmological) o companie britanica. de asemenea. este certificata in mod independent de catre una dintre cele 5 companii de certificare (AnchorCert.958 999 750 916 990 999 950 999 Nota: aurul si platina noastra au marca 750 respectiv 950. Aceasta este o practica standard in intreaga industrie. nu vor fi certificate. unele companii nu certifica nici o piatra care cantareste mai putin de 0. Raportul dvs. Puteti vedea daca produsul este certificat verificand detaliile produsului sub "Certificari" unde puteti observa un logo pentru un document de evaluare. Raportul dvs. va fi cel mai probabil de la AnchorCert. IGS sau GIA. de certificare este recunoscut ca dovada al "Celor 4 C: Cut/Clarity/Colour/Carat" insemnand taietura.30 carate (calitatea H P1).25 carate (calitatea SI sau mai buna). Un certificat de diamant inseamna ca toate elementele diamantului achizitionat au fost examinate si riguros testate.33 carate.

CERTIFICATE ANCHORCERT Cel mai cunoscut serviciu de certificare in Regatul Unit . inclusiv imaginea digitala a diamantului CERTIFICATE GIA 39 . culorii. claritatii si taierii diamantului ales de dumneavoastra. este cel mai mare oficiu de testare: • • • Confirmarea greutatii in carate. O echipa de gemologisti cu inalta calificare va ofera o expertiza profesionista Rapoarte de inalta calitate.un departament al "The Birmingham Assay Office" (fondata de un act al parlamentului in 1773).

culoare si greutatea in carate) este locul de nastere al sistemului international de gradare a diamantelor. precum o institutie apreciata cu operatiuni in intreaga lume. A creat faimosul "Cei 4 Cs" (claritate. IGI este de asemenea o organizatie acreditata ISO la nivel mondial. folosit de profesionisti care se ocupa cu bijuterii din intreaga lume inscriptie laser a numarului de pe Certificat pe diamante CERTIFICATE IGI IGI este cea mai cunoscuta certificare independenta a pietrelor pretioase si al bijuteriilor. 40 .• • • • GIA clasifica diamantele precum celebrul Hope Diamond si De Beers Millennium Star. In ultimii trei decenii. taietura.

angajamentul IGI pentru servicii de calitate, experienta vasta, expertiza si reputatie pe termen lung pentru fiabilitate si integritate au facut IGI un standard de excelenta in stiinta pietrelor pretioase si un evaluator de bijuterii la nivel mondial.

DIAMANTELE
CE ESTE DIAMANTUL ?

• •

• •

Diamantul este un mineral care se gaseste in natura sub forma bruta si an acelasi timp este o PIATRA PRETIOASA. Din punct de vedere chimic este cea mai pura forma de carbon. Cu cit DIAMANTUL este mai pur cu atit duritatea lui creste ajungand la limita maxima de (10), aceasta fiind cea mai mare duritate posibila. Datorita duritatii extrem de ridicate, singura metoda de slefuire fiind cu pulbere de DIAMANT. Masa DIAMANTELOR se masoara in carate. 1 carat este egal cu 0.200 grame , adik 5 carate insumeaza 1 gram. Evaluarea DIAMANTULUI se face dupa mai multe criterii, acestea fiind: greutatea ( in carate ), culoare ( aici voi detalia in TITLUL “Culoarea diamantelor” ), claritate ( aici depinde ce fel si cite incluziuni are respectiva piatra – anumite imperfectiuni fiind cunoscute si sub denumirile de “carbune” sau “gheata” ), taietura ( aici voi detalia in TITLUL " Taietura diamantului" ). Da. Exista diamante sintetice ( aici voi detalia in TITLUL " DIAMANTE SINTETICE " Briliantul este acel diamant cu taietura conica si cu cel putin 57 de fatete .

41

IMPORTANTA "CELOR 4C" Fiecare diamant este unic. Pentru a calcula valoarea sa, expertii se refera la ceea ce ei numesc “Cei 4 C” - culoare, claritate, taiere si carate. Toti acesti factori vor influenta valoarea diamantului. CULOAREA Culorile folosite de Royal Bijuterii

Un diamant poate imparti lumina intr-un spectru de culori (ca o prisma). Culoarea intr-un diamant actioneaza ca un filtru si diminueaza spectrul de culori emise. Mai putina culoare in diamant inseamna o gradare mai buna. Grila de clasificare variaza de la D, care este complet incolor, la Z, care este o culoare galben pal sau maro. Diamantele care sunt "incolore" (graduate D, E sau F) sunt foarte rare si au preturi premium. Doar un expert poate face distinctia intre clasificarile D, E sau F. G, H, I si J sunt "aproape incolore" si reprezinta o investitie buna. G si H sunt uneori numite "albul rar" si sunt cele mai cautate dupa grupul "aproape incolor". Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt de culoare G sau mai bune. Dupa cum puteti vedea, culoare G este culoarea cea mai buna si este in topul grupului "aproape incolor ". Acest grad reprezinta o investitie buna, deoarece pietrele incolore pot fi foarte scumpe (mai putin de 2% din diamante sunt clasificate de culoarea D). CLARITATEA

42

Acest lucru ne spune daca un diamant este ireprosabil, adica fara imperfectiuni sau daca exista ceea ce expertii numesc incluziuni, mici imperfectiuni care de multe ori sunt invizibile cu ochiul liber. De fapt claritatea este o masura de puritate a diamantului. Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt claritatea "SI1" sau mai bune, ceea ce inseamna ca aceste imperfectiuni naturale sunt complet invizibile cu ochiul liber. Nu veti vedea nici un semn in diamantul dumneavoastra. Gradul IF catre VS poate fi descrisa ca un grad de lux. Incluziunile sunt dificile de observat utilizand o marire de 10x, in lumina buna, si nu sunt vizibile cu ochiul liber. Toate diamantele clasificate intre IF si VS ar trebui sa fie sclipitoare si stralucitoare, si sa nu sufere nicio pierdere vizibila din stralucire prin claritatea redusa. Clasificaril SI1 si SI2 reprezinta o investitie buna. Incluziunile mici sunt vizibile prin marirea de 10x, si pot exista unele lipsuri de stralucire abia vizibile. Cu toate acestea, nu puteti vedea aceste mici incluziuni cu ochiul liber. Orice diamant in aceste clase vor fi, de asemenea, stralucitoare si sclipitoare. Necunoscatorii nu vor vedea diferenta dintre un diamant clasificat VS si un diamant clasificat SI, fie in termeni de incluziuni sau stralucire, fara a utiliza marirea. Diamantele care se incadreaza in consola Piqué (P1), prin definitie, au incluziuni care pot fi vizibile cu ochiul liber. Cu toate acestea, in pietrele P1 incluziunile ar trebui sa fie greu de vazut sau foarte minore, iar Royal Bijuterii utilizaza numai pietre P1 cu incluziuni, care sunt abia vizibile. Selectam cele mai bune diamante P1, astfel ca, desi acestea se incadreaza in suportul pentru Piqué, veti vedea mai putin probabil orice semn in diamant cu ochiul liber. Orice semn care este vizibil va fi foarte mica si greu de detectat. GIA UK IF Descriere Claritate Fara defecte Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile

Loupe Clean Fara defecte Incluziuni foarte foarte mici Incluziuni foarte foarte mici

VVS1 VVS1 VVS2 VVS2

43

Piqué1 I2 .Piqué3 Incluziuni foarte mici Incluziuni foarte mici Incluziuni mici Incluziuni mici Piqué 1 Piqué 2 Piqué 3 Patat Patat grav Respins Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Incluziuni abia vizibile Incluziuni vizibile cu usurinta Incluziuni foarte vizibile Multe incluziuni Foarte multe incluziuni "Near Gem" TAIETURA Cand diamante sunt extrase din pamant.Forma se refera la aspectul exterior al diamantului (cum ar fi rotunde.VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 . printesa etc.) Taierea se refera la calitatile reflexive ale diamantului.Piqué2 I3 . Taierea si forma sunt deseori confundate . 44 . nu arata nicidecum ca niste pietre pretioase taiate si slefuite in bijuteriile fine. Transformarea acestor diamante brute in niste lucrari perfecte necesita multa munca. smarald.

Taierea este descrisa prin urmatoarele grade: Ideal. Deoarece folosim o varietate de certificate independente (AnchorCert. va fi bine taiat. IGS si HRD). GIA. Rezonabil. IGI. Daca gradul de taiere nu este mentionat pe certificat. Este nevoie de un ochi format pentru a judeca calitatea unui diamant taiat. Excelent. care aleg doar diamante pe care le claseaza ca "Foarte bine" sau “Excelent”. Diamantul dvs. acesta nu poate reflecta calitatea pietrei achizitionate de catre dvs. luminos si stralucitor. Bine. si Sarac/Neacceptabil Unele certificate nu specifica gradul de taiere al diamantului.Atunci cand un diamant este bine taiat. va garantam! FORMA CARATUL 45 . se deplaseaza in pavilion si reflecta aceasta lumina dintr-o parte in alta inainte de a o reflecta inapoi prin tabelul diamantului. Aceasta lumina creeaza un efect de blit pe care o cunoastem ca stralucire / sclipire. lumina intra prin tabelul de diamante. Foarte bine. nu putem garanta ca gradul de taiere va aparea in certificatul dumneavoastra. noi facand clasificarile cu ajutorul unor profesionisti cu o inalta calificare.

Dimensiunea reala a unui diamant poate fi descrisa in milimetri. Nu exista reguli stricte. sau al oricarei bijuterii. si totul tine de ceea ce va puteti permite. Din acest motiv. Greutatea in carate afecteaza pretul unui diamant mai mult decat orice alt “4 C”. Atunci cand cumparati un diamant si trebuie sa decideti marimea acestuia. poate fi mai scump de patru ori.un diamant care este de ½ de carate este de 50 de puncte. Un carate este impartit in 100 de puncte . pretul unui diamant se ridica exponential cu dimensiunea acesteia. Un diamant de 1 carate va parea proportional mai mare daca este purtat de o persoana cu degetul subtire SETARI Asezarea-instalarea-montarea unui inel. care este metoda de a determina puritatea aurului (de exemplu. va rugam sa consultati aceasta diagrama pentru conversia intre greutatea in carate si milimetri.2 luni. 18 carate aur alb. Diamantele mai mari sunt descoperite mai rar decat diamantele mici. este o parte integranta a designului de ansamblu. prefera o bijuterie mai mare in dimensiuni.unii sugereaza salariul pe 1 . Fie ca sunteti in cautarea unui diamant 46 . Diamantele sunt de fapt evaluate in functie de greutatea lor. nu dimensiune.degetele subtiri fac diamantele mici sa para mai mari. Optati pentru un diamant de 0.50 carate D VVS1 (de lux) va fi mai scump decat un diamant de 0. sau orice altceva va puteti permite. . De exemplu.70 carate daca credeti ca partenerul dvs.Caratul este o masura de greutate. puteti achizitiona un diamant mare care in termeni de claritate si culoare se claseaza la un nivel mai scazut. nu in functie de marimea lor.a nu se confunda "greutatea carate" cu "carate / karate". chiar daca acesta este mai mic in dimensiune. Dimensiunea degetului . Nota . exista cateva lucruri pe care sa le luati in considerare: • • • Bugetul dvs. iar dvs aveti un buget pe masura. ceea ce inseamna ca au o valoare mai mare. ar prefera marimea in comparatie cu termeni precum culoare si claritate. un diamant de 0.in cazul in care partenerul dvs. 18 carate aur galben).70 carate G SI1 (excelent). Dimensiune vs Calitate . Un diamant de doua ori mai mare.

Creasta exterioara de metal este lucrata peste marginile diamantelor. Aceasta setare protejeaza marginile diamantului si il tine in siguranta. SETAREA TIP CANAL Aceasta setare este folosita mai ales pentru inele de eternitate si verighete. sau al unui inel cu trei pietre tip "Trilogia" sau un inel de eternitate. de asemenea. deoarece diamantele “curg” precum un rau si se poate imbogatii. iar in acelasi timp permit ca diamantul sa fie vizibil in mare parte. Acest lucru se datoreaza faptului ca aceasta setare este compusa din gheare metalice foarte mici care permit ocrotirea diamantului. Aceasta setare este cea mai populara la inelele cu diamant tip “Solitaire” (de obicei pentru inele de logodna) pietrele fiind de obicei mai usor de curatat. SETAREA RUB-OVER/BEZEL O setare rub-over/bezel utilizeaza o janta de metal care inconjoara complet diamantul. cu o piatra centrala. cu un anumit numar de pietre. protejand astfel pietrele si oferindu-le o suprafata exterioara neteda. ceea ce face ca diamantul sa para mai mare si mai stralucitor. Diamantele sunt asezate una langa cealalta intr-un canal de metal – nici un metal nu separa diamantele astfel incat acestea sa formeze o linie continua de pietre. modul in care pietrele sunt asezate este un factor important in determinarea formei si stilului sau. SETAREA CU GHEARE Aceasta este cea mai populara dintre toate setarile din cauza modului in care aceasta permite patrunderea cantitatii maxime de lumina din toate unghiurile.“Solitaire”. 47 .

deoarece este alcatuit dintr-un grup de diamante mai mici. folosind santurile din fiecare brau de piatra. SETAREA TIP BARA Aceasta setare este destul de similara cu setarea tip canal. de asemenea utilizata pentru a tine un singur diamant. spre deosebire de a fi frecat peste margini. SETAREA INVIZIBILA Setarea invizibila va permite sa aveti ceea ce pare a fi un diamant mare. Cu un bezel simplu set metalul inrameaza pur si simplu piatra. creand astfel impresia de o piatra mare. cu exceptia ca setarea tip bara utilizeaza placi metalice intre diamante pana in varful acestora. prin urmare aceste placi metalice sunt vizibile. Întrucat setarea tip canal foloseste un canal de metal orizontal cu un rand de pietre in centru. metalul este impins / frecat usor peste marginile de piatra. Atunci cand o piatra este asezata in stilul frecat. setarea tip bara separa vertical fiecare piatra cu o bara de metal. Aceasta tehnica functioneaza prin centralizare diamantelor intr-un cadru de metal.ideal pentru cei cu un stil de viata activ. cu o bara amplasata pe doua parti ale acestuia intr-un unghi drept fata de trunchi. Pietrele stau una langa cealalta creand o suprafata solida de diamante fara metal intre ele. dar la un pret mai accesibil. SETAREA PAVATA 48 . Aceasta setare poate fi. Prin ambele setari diamantele au un aspect curat si minimalist.

intre doua capete deschise ale metalului de montare. pentru a numi doar cateva. plasate foarte aproape. Aceasta setare este una dintre setarile cele mai dificile de realizat si necesita un mester calificat si foarte rabdator.rotund. una langa cealalta. formand mici bile care tin diamantul in loc. Modelarea un diamant din piatra bruta poate dura o ora sau un an. FORME DE DIAMANT Exista diferite forme . Bucati mici de metal de pe suprafata trunchiului sunt frecati peste marginile pietrei. Metalul prinde diamantul de brau pe fiecare parte si foloseste un bezel pentru o protectie in plus. DIAMANT TAIAT IN FORMA BRILIANT ROTUND 49 . SETAREA TENSIONATA Aceasta setare utilizeaza presiunea metalului de pe trunchi ca sa tina piatra ferm pe loc. pentru a crea un efect similar cu o strada pavata cu caldarim. diferenta fiind ca pietrele nu sunt "pavate" pe suprafata de metal. Pietrele sunt asezate intr-un singur rand. in functie de marimea si calitatea pietrii. Aceasta tehnica suspenda piatra in trunchi si este o setare populara si moderna. SETAREA TIP GRAUNTE Setarea tip graunte este similara cu setarea pavata. de smarald. patrata(printesa) si stralucitoare.un diamant poate fi .Setarea pavata foloseste o multime de diamante mici. Pietrele mai mici sunt mai dificile de modelat iar taietorii trebuie sa aiba rabdare si indemanare pentru a face acele taieturi delicate care sunt necesare pentru a da unui diamant scanteia si stralucirea necesara. Fiecare diamant este plasat intr-o mica gaura care a fost forata in trunchi .

Este un stil de taiere care imbunatateste aspectul patrat / dreptunghiular al pietrei pentru a obtine o stralucire maxima. Taietura tip printesa. si. Diamantele taiate in acest fel au mai multa profunzime decat latime. prin urmare. precum a face orice imperfectiunie mai putin vizibila. inventat cam cu 30 de ani in urma. dar acestea sunt cele mai stralucitoare dintre toate formele.Aceasta forma inregistreaza peste 75% din totalul diamantelor vandute astazi. cea mai importanta in perfectiunea taiatului genial. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PRINTESA (PATRAT) Aceasta este una dintre cele mai populare diamante in forma de fantezie si este popular pentru inele de logodna. pot parea mai mici. tehnic cunoscuta ca o taietura de diamant modificata in patrat. 50 . modern de peste 60 de ani. maximizand reflectia si refractia luminii. Taietura tip printesa este in esenta o versiune patrata a taiatului rotund. Este o taietura exterioara de 58 de grade prin care se obtine stralucirea maxima pe care un diamant o poate avea. este o forma noua. Forma rotunda este forma cea mai utilizata pentru un inel de logodna.

dar prin liniile sale lungi tinde sa produca scantei dramatice de lumina. Aceasta nu poate avea sclipirea diamantului taiat rotund. pana cand a fost descoperit ca este potrivit si pentru alte pietre. Diamantele taiate sub forma de smarald sunt mai putin costisitoare decat diamantele taiate sub forma rotunda sau printesa. DIAMANT TAIAT RADIANT 51 . Un diamant taiat sub forma de smarald poate fi extrem de coplesitor. cu colturile taiate. si este una dintre formele de diamant eleganta si sofisticata. Taietura sub forma de smarald este dreptunghiulara.DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE SMARALD Aceasta forma a fost dezvoltata initial pentru taierea smaraldelor.

pentru a maximiza stralucirea diamantului. Aceasta taietura are 70 de fatete. eleganta si colturile ingrijite ale unui diamant taiat sub forma de smarald si o forma patratoasa asemanatoare diamantului taiat sub forma de printesa. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE MARCHIZA Aceasta forma a fost comandata de Ludovic al XIV in Franta.alungita cu capetele ascutite. Aceasta forma poate maximaliza valoarea in carate. si tinde sa faca degetele sa para lungi si zvelte. insa aspectul este diferit facandu-le mai stralucitoare. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PARA 52 . Acesta combina cele mai bune caracteristici ale diamantului taiat rotund. Este o varianta a taieturii rotunde . Un diamant sub forma de marchiza este frumos atunci cand este utilizat ca “Solitaire” sau atunci cand este imbogatit cu diamante mai mici.Aceasta forma este o imbinare intre taietura printesa si de smarald. Diamantele taiate sub forma radianta sunt similare pietrelor taiate in forma de smarald. facand diamantul sa para mult mai mare. si a fost bazata pe zambetul Marchizei de Pompadour.

o taietura de foc cu linii elegante si o multime de scantei.pentru ca este patrat cu fatete largi si colturi taiate. Aceasta taietura este proiectata pentru a fi atractiv. diamantele Asscher sunt acum la moda pentru confectionarea inelelor de logodna. Acesta este adesea mentionata ca "taietura de smarald patrata" . si castiga popularitate din nou. Desi nu sunt o selectie traditionala. Aceasta forma este o combinatie a formei rotunde si marchiza.Diamantele in forma de para sunt deseori numite "lacrima" din cauza formei lor. si desi nu sunt o selectie traditionala. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE ASSCHER Taiatura Asscher a fost dezvoltata de fratii Asscher din Olanda in secolul al XX-lea. diamantele in forma de para sunt ideale pentru confectionarea inelelelor de logodna fie sub forma unei “Solitaire” (piatra unica) sau ca o pietra umar de fiecare parte de o piatra centrala. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE BAGHETA/BAGHETA CONICA 53 .

70 3.60 2.05 0.00 5. si sunt similare diamantelor taiate sub forma de smarald insa fara colturile taiate (care fac taietura de smarald mai degraba octogonal. DIAGRAMA DIAMANTE DIAMANTE BRILIANT ROTUNDE Greutate carat Marime (mm) 0.40 4. inclusiv diamante.20 0. ele pot fi asezate fara a lasa spatii intre diamante. Diamantele taiate sub forma de baghete sunt potrivite pentru inele de eternitate. pentru ca era relativ usor de taiat.20 54 . Bijutierii din trecut foloseau aceasta taietura simpla pentru mai multe pietre pretioase.00 4. sunt cunoscute sub numele de-taietura prin trepte.40 3. precum si in asezari tip canal. prin urmare. alungit). Pietrele in forma dreptunghiulara sunt de obicei taiate in trepte.18 0.80 4.50 0.12 0.25 0.Diamantele taiate sub forma de bagheta sunt alungite / rectangulare.35 0.33 0.00 3.40 3.10 0.50 4.15 0.20 4.20 3.40 0. cu instrumente limitate disponibile cu ani in urma. iar spre deosebire de pietrele rotunde. Diamantele taiate sub forma de baghete conice sunt frecvent folosite ca pietre de umar pentru a consolida o piatra centrala al unei alte forme.80 5.30 0.

00 DIAMANTE SMARALD Greutate carat Marime (mm) 0.40 3.90 1.75 0.60 0.20 4.35 0.45 0.00 6.00 2.60 0.20 2.5 – 1.00 3.90 6.55 0.75 1.00 1.50 7.25 0.50 7.50 6.75 2.40 0.80 5.06 0.70 3.33 0.00 4.40 4.08 0.30 0.13 0.50 0.80 4.00 DIAMANTE PRINTESA (PATRATE) Greutate carat Marime (mm) 0.25 5.10 0.00 6.50 5.85 1.25 5.25 1.25 0.00 1.0.50 0.70 0.00 2.75 0.70 4.20 3.5 7x5 8x6 55 .00 5.40 0.60 3.50 4x3 5x3 5x4 6x3 6x4 6.50 4.50 2.15 0.5 x 4.20 0.00 1.65 0.

15 0.Aurul pur are 24karate.Termenul provine de la bazarurile din antichitate.30 0. MARCAJE Fiecare bijuterie din aur trebuie sa fie inscriptionata cu procentul de aur pur la 56 .00 DESPRE AUR 1.5 9x5 10 x 5 DIAMANTE IN FORMA DE PARA Greutate carat 0.40 0. PURITATEA Puritatea aurului se masoara in karate.5 x 6.5 9x4 9 x 4.70 0.50 0.20 0.35 0.75 0.65 0.50 0. dar puritatea lui determina un prêt mai mare precum si o duritate si durabilitate scazuta fata de aur aliat cu alte metale.20 4x2 5x2 5x3 6x3 7x3 7x4 8x4 8. unde “carob”–urile erau folosite pentru a cantari metalele pretioese.10 0.75 1.30 0. dupa urmatorul tabel: 1000‰ 24k 750‰ 18k 585‰ 14k Marime (mm) 4x3 5x3 6x4 7x5 8x5 2.00 – 1.25 0. Numarul de karate indica procentul de aur pur al bijuterii.DIAMANTE MARCHIZA Greutate carat Marime (mm) 0.80 1.

cosmetice si fixative. parfumuri. galben. o bijuterie de 14 k va fi marcata cu cifra 585). rezultand astfel un aliaj de diferite nuante. utilizate pentru confectionarea bijuteriilor foarte scumpe. . d) Materii organice pretioase ce provin din regnul animal sau vegetal.O piatra naturala este caracterizata prin forma de cristalizare care-i da frumusete si este cu atat mai valoroasa cu cat este mai rara si cu cat bucura mai multe generatii. INTRODUCERE Pietrele sunt creatii fascinante ce apar intr-o paleta variata de forma. folosite in confectionarea bijuteriilor mai putin costisitoare. apreciate pentru frumusetea si durabilitatea lor.pastrati lanturile intinse pentru a preveni ruperea. DESPRE BIJUTERII 1.rosu. Metalele care se folosesc pentru aliere cu aurul pentru ai mari duritatea. verde.filositi un material moale pentru a lustrui bijuteriile din aur dupa ce le purtati.mie( ex.precum si cu marca de garantie proprie a producatorului sau marca de certificare a Statului Roman. c) Pietrele ornamentale. mai putin valoroase . CULOAREA Aurul in stare nativa este de culoare galbena.indepartati lanturile bratarile noaptea. DESPRE PIETRE 1. Gemologii clasifica pietrele naturale in urmatoarele categorii: a) Pietre pretioase in categoria carora intra diamantul. alb . b) Pietrele fine ce desemneaza toate celelalte pietre transparente sau translucide . 3. . . . rubinul. albastru. safirul si smaraldul. Cele mai multe bijuterii sunt cunfectionate din aur galben si alb. INGRIJIREA BIJUTERIILOR Pentru ingrijirea bijuteriilor se ofera urmatoarele recomandari. translucide sau opace se utilizeaza pentru confectionarea bijuteriilor comerciale. taieturi sau culori. pot modifica culoarea acestuia.evitati contactul cu sapunul.Aurul alb este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si nichel.Aurul galben si rosu este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si cupru in diverse proportii care afecteaza direct culoarea. (se da 57 .

tabelul). d) Clarity = reprezinta incluziuni si felul acestora. stralucirea culorii) c) Cut = taietura (gradul de perfectiune al taieturii). MATERII PIETRE ORGANICE ORNAMENTALE PRETIOASE Jadeitul Nefritul Turcoaza Lapislazuli Sodalitul Agatul Jaspul Azuritul Malachitul Crizocolul Chiastolitul Florina Fenacitul Serpentinul Perlele Coralul Chihlimbarul Fildesul Bagaua PIETRE PIETRE PRETIOASE FINE Diamantul Rubinul Safirul Smaraldul Acvamarinul Opalul Alexandritul Topazul Granatii Zirconul Cuartul fumuriu Cuartul roz Ametistul Citrinul Ametrinul Tanzanitul Brazilianitul Hiddenitul Kunzitul Cordieritul Epidotul Turmalina 2. b) Stralucirea culorii. EVALUAREA PIETRELOR O piatra naturala se evalueaza prin patru caracteristici (notate prin 4C) . b) Color = culoare ( claritatea. notate cu litere mari: -Prima clasa care cuprinde cele mai valoroase exemplare este notata de la D la 58 . a) Carat = greutatea exprimata in carate (1 ct. Din punct de vedere al stralucirii culorii exista trei clase mari de calitate.=0.2g).

) apar de o culoare mai difuza -Clasa notata cu simbolul M-Z sunt pietrele la care intensitatea culorii este mai slaba. • Rubinul.2 ct. CULORILE PIETRELOR Diamantul. SI Incluziuni mici Incluziuni vizibile cu ochiul liber. -Clasa notata de la I la L simbolizeaza pietrele care par incolore daca sunt de dimensiuni mici. iar in cazul cand sunt de dimensiuni mai mari. verde. (peste 0. galben. P 3. roz. Very VVSI Small Inclusions VSI Very Small Inclusions Small Inclusions Pique Incluziuni foarte. • Safirul. brun . violet. Incluziuni foarte mici. albastru. (oxid de aluminiu). Grad claritate IF Denumire engleza Internally Flawless Semnificatii Fara incluziuni Very. rosu.H si cuprinde diamantele care privite cu ochiul liber de un specialist apar ca incolore. oval. carmine. (oxid de aluminiu).Culori:rosu in diverse nuante. violet. roz. patrat. c) Taietura. inima. triunghi. Culori:incolor. Principalele tipuri de taieturi sunt: brilliant cu 57 fatete. d) Claritate (gradul de puritate sau limpezime) . bagheta. pana la negru. • 59 .Culori: albastru in diferite nuante. (carbon pur). marghiz. etc. para. foarte mici. smarald.

titan). (bioxid de siliciu). • Opalul (bioxid de siliciu hidratat). (silicat basic de aluminiu si sodium). • Nefritul. roz. verde galbui. • Turcuaza. verde. (fosfat basic de sodium si aluminiu). violet. portocaliu. (silicat de litiu si aluminiu). verde inchis. Culori: violet sau galben. negru si violet. • Cuartul roz.Culoare albastru violet. aluminiu si fier).Culori:galben verzui. (bioxid de siliciu). rosu. (aluminat de beriliu). • Alexandritul (aluminat de beriliu). • Spineli. • Topazul (florosilicat de aluminiu hidratat). brun.Culori: verde si brun de diverse nuante. • Turmalina. galben brun. (silicat de calciu. • Ametrinul. galben. aproape incolor pana la bleu inchis. • Citrinul.Culori: alb.Culori: galben galbenverzui. (silicat de magneziu si aluminiu). (borosilicate de magneziu. galben. • Jadeitul. verde-bleu. verde. iar la lumina artificiala capata o culoare rosie-zmeurie. • Cuartul fumuriu. rosu deschis.Culori: galben auriu. Culori: albastru ultramarin. orange. bleu-verzui cu incluziuni de culoare neagra. roz pal.Culori: incolor. (silicat basic de magneziu. Culori:rosu. portocaliu. (bioxid de siliciu). Culoare verde. • Acvamarinul. Culori: albastru ca cerul. galben. portocaliubrun. calciu si fier). verde pal. (bioxid de siliciu). (silicat dublu de sodium si aluminiu). (silicat complex de calciu si aluminiu). • Tanzamitul. pana la verde-galben. (fosfat dublu de cupru si aluminiu hidratat). albastru. albastru. Culori: rosu deschis pana la rosu brun.Culoare albastru-violet. Caracterizat prin pleocroism spectaculos astfel ca la lumina zilei are culoarea verde. albastru deschis. verde. (bioxid de siliciu). verde • Cordieritul. • Epidotul. (silicat de zirconium). mai rar. portocaliu.Culoare roz. Culori:incolor.portocaliu. violet. bruna sau ocru) • Lapislazuli. rosu brun. alb cu puncte si pete verzi. • Ametistul. Culori: bleu descchis. • Crizoberilul. verde brun. (silicat de magneziu si aluminiu). albastru. 60 . (silicat de aluminiu si beriliu).Culori:incolor. • Zirconul. albastru. (aluminat de magneziu). Culori:violet. • Smaraldul. verde. violet. Culori:cenusiu fumuriu pana la maro inchis si negru. Culori: alb. indigo. aluminiu. • Granatul. verde. Culori: galben transparent. (silicat de aluminiu si beriliu). • Hiddenitul si kunzitul. verde.Culori:verde. galben. • Braziliamitul. gri.

(silicat de alumini). (silicat basic de calciu. brun. portocaliu.(carbonat basic de cupru). secretand in jurul lui sideful. brun. alb. verde. • Chihlimbarul este o rasina fosila produsa de anumite specii de plante. albastru-violaceu. pana la cateva zeci de mii USD. albastru. portocaliu. Culori: verse deschis pana la verde inchis. (florura de calciu). (carbonat basic de cupru). albastru-gri. • Jaspul. (bioxid de siliciu). Dupa forma. Gema de coral apare ca urmare a secretiei calcaroase a unei specii de coelenterate (vietati marine). bleugri sau chiar negre. • Agatul. • Jaspul. denumit onix. rosu inchis. albastru.• Sodalitul. verde. Apar ca urmare a patrunderii unui corp strain intre cochilie si mantaua scoicii. se numesc in cascada. albastru pana la negru. pe care scoica incearca sa-l izoleze.Cand colierul este dublu se numeste incrucisat. • Serpentinul. • Chiastolitul. (bioxid de siliciu). • Crizocolul. Culoare verde-galbui. bogata uneori in saruri de fier. rosu. galben • Azuritul. in special conifere. • Fildesul provine din masa cornoasa a coltilor de elefant. • Coralul. Coralul comun este de culoare rosie de diverse nuante. crem. brun-negru. Culori: verde. • Fenacitul. Culori: alb-cenusiu. (silicat basic de aluminiu si sodium). marimea.Culori:rosu sangeriu. rosu. galben si incolor. albastru. cu milioane de ani in urma. Culori: violet. orientul si culoarea lor. albastru-gri. rosu inchis. (silicat de beriliu). Dupa culoare pot fi roze. albastruviolaceu.Perlele sunt appreciate dupa forma. brun-negru. Recodul apartine unui sirag alcatuit din 23 de perle cu diametrul de 16-20 mm.Culori:rosu sangeriu. si mai rar albastru si negru. Culori:violet. alb curat.care s-a vandut la casa de licitatie Sotheby’s in 1922 la suma de 2.Poate fi de culoare galbena in diverse nuante. auriu. care-i da in acest caz culoarea rosie. USD. (bioxid de siliciu). • Malachitul. rosu. pot fi rotunde sau de forma neregulata (perle baroc) Pot fi montate sub forma de coliere sau pe bijuterii. stralucirea.Colierele alcatuite din perle care scad treptat ca dimensiune spre capete. Are o culoare alb61 . galben. • Fluorina.. incolor. Culori:de la incolor la galben si roz. galben. • Perlele de cultura. de calitati exceptionale pot ajunge de la cateva sute de USD. • Perlele sunt geme de origine organica care se formeaza in interiorul scoicilor de apa marina sau apa dulce. Culori: albastru.3 mil. verde si albastru. iar cand este alcatuit din perle de aceeasi marime se numeste choker. Culori: albastru. (silicat de cupru hidratat). alb-argintiu. albastru-turcoaz. aluminiu si fier).

cristalele trebuie purificate. Primul pas în alegerea unei pietre este selecţia din multitudinea de forme existente. opac Duritate : 7. Cut = tăietura ( gradul de perfecţiune al tăieturii ) D. de aceea trebuie să ne alegem cu grijă bijuteriile. energizant. semipreţioase şi cristalele transmit o vibraţie specifică care intră sau nu în rezonanţă cu persoana care le poartă. = 0. galben-maronie. ceea ce înseamnă că refracţia şi dispersia luminii vor varia în consecinţă.5 – 8 pe scara Mohs . SMARALDUL Culoare : verde – smarald Transparenţa : transparent până la translucid . Are culoare galbena. Carat = greutatea exprimată în carate ( 1 ct. strălucirea culorii ) C. Pietrele preţioase . curativ. Clarity = reprezintă incluziuni şi felul acestora. Pietrele pot fi folosite pentru efectele lor curative . magice . firabil Luminescenţa : de obicei nu prezintă luminescenţă Prelucrare : fatetat . energizante . • Bagaua provine din presarea la cald a placilor cornoase ale carapacelor de broasca testoasa marina.2 g ) B. dar înainte de a le simţi efectul asupra dumneavoastră.galbuie. tăietura tipică “ smarald “ pietrele de bună calitate . Pietrele au rol protector . Istoric 62 . Color = culoare ( claritatea. protectoare. Briliantele rotunde de exemplu sunt cele mai populare şi considerate drept forma ideală a unui diamant. O piatră naturală se evaluează prin patru caracteristici ( notate prin 4C) : A . Pentru fiecare forma tăietura poate varia de la ideală la slabă. . O formă nu este neapărat mai bună decât alta . E important să nu se confunde forma cu tăietura .

ochilor şi al ulcerelorgastrice . inimii . apatit . filtru de smaralde . tratează arsurile stomacale . amulete şi obiecte religioase încă de la începutul istoriei. verdelit . iar multe dintre smaraldele excepţionale sunt păstrate în tezaure şi colecţii muzeistice. calcare . 63 . Minerale asemănătoare Olivina . dublete de sticlă cimentate cu ciment colorat . Identificare Determinări optice . Prelucrare Pietrele de bună calitate sunt prelucrate prin tăietura specifică “ smarald “ pietrele limpezi şi transparente sunt tăiate ca şi briliant . smaraldul a fost cunoscut . smaraldul trebuie protejat de şocuri termice şi presiuni ridicate . ascute mintea . aerofagia şi insomnia . Astrologie Apară nativii din zodiile Leu şi Rac . extras si folosit pentru bijuterii . Efecte tămăduitoare Întăreşte memoria . filoane hidrotermale . Piatra se descarcă în apă curgătoare şi se reîncarcă la soare . Nu se curăţă decât cu apă şi săpun . utilizat în tratarea ficatului . Culoarea de neconfundat a pietrei este general acceptată ca definiţie pentru una dintre nuanţele de verde ( verde – smarald ). Precauţii Din cauza fragilităţii extrem de mari . spinel verde . dioptaz . filtru Chelsea . Imitaţii Smarald sintetic .Mai este numit şi regele pietrelor preţioase . Roci gazdă Roci metamorfice . Denumirea de “ Smarald “ provine din latină : smaragdus preluat din greacă : smaragdos care are o origine mai îndepărtată din limba semită barraqtu “ piatră strălucitoare “ .

care fortifică inima si redă vigoarea . turmalina . granat . roşu – carmin Prelucrare : fatetat . Efecte tămăduitoare Afecţiuni cardio – vasculare . Astrologie Apară nativii din Scorpion . spinel . luminescenţă . pirop .RUBINUL Culoare : roşu în diferite nuanţe Transparenţa : transparent până la translucid . Descărcaţi piatra în apă rece . Rubinul era considerat piatra vieţii . Rac . gravat Minerale asemănătoare Spinel . Istoric Această piatră de un roşu intens a fost extrem de preţuită . caboson . densitate . Imitaţii Corindon sintetic . Prelucrare Fatetat . gravat . turmalina roz ( rubelit ) . firabil Luminescenţa : puternică . Se spunea că rubinul îi apară pe credincioşi de diavol şi de ciumă . Identificare Duritate . încă din Antichitate . În Antichitate şi în special în Evul Mediu i s-au atribuit puteri magice . apoi o reîncărcaţi pentru scurt timp la soare . utilizat în tratamentul lentorii mentale şi problemelor oftalmologice . sticlă . opac Duritate : 9 pe scara Mohs . 64 . caboson . aspect . Leu .

In prezent majoritatea perlelor sint din cultura. in fiecare stridie se implanteaza o margea minuscula pe care stridia apoi o inveleste strat dupa strat formand in final perla.Rosser – Reeves – Rubin ( 138.5 Karat . Deasemenea acestea pot avea si culori secundare care apar cind lumina se reflecta dintr-un anumit unghi pe suprafata perlei.000-a stridie produce o perla naturala.De – Long – Starrubin ( 100. roz.clasificarea acestora si valoarea sint date de patru criterii folosite de bijutieri in evaluarea acestora. 496. Slefuirea este foarte importanta si are efectul cel mai mare asupra stralucirii acestuia.Nawata Rubin ( SLORC R . Diamante fara pete sau defecte sint foarte rare si costa corespunzator. Nu ridică probleme la curăţare dacă piatra nu prezintă incluziuni . valoarea lor creste proportional cu caratele. Perlele . pegmatite şi aluviuni . Claritatea este masurata pe baza numarului. Astfel o perla de culoare alba poate dintr-un anumit unghi sa aiba reflexii roz. Fiecare a 10. Chiar si un pic de culoare poate sa influenteze stralucirea acestuia. argintiu si negru. Greutatea/marimea este masurata in carate. Avind in vedere ca diamantele mari sint mai rare decit cele mici.dezvoltarea lor naturala in interiorul stridiilor este anevoioasa.7 Karat ) . Culoarea este unul din ele. La fel ca si diamantele. lipsit de stralucire.32 Karat ) Friedensrubin ( Rubinul păcii ) ( 25 Karat ) Diamantele . pozitionarii. Roci gazdă Roci metamorfice . 65 . Chiar si un diamant perfect din punct de vedere al culorii si claritatii daca nu are o slefuire perfecta facuta intr-un mod professional poate arata sters. cu cit au mai putina culoare cu atit sint mai pretioase. Rubine renumite . marimii si tipului de pete sau defecte incluse.Edward Rubin ( 167 Karat ) . cel mai mare Rubin ) . galben. Culoarea specifica a perlelor poate fi alb. crem. care îi pot provoca schimbarea culorii . perlele au criterii specifice pe baza carora se stabileste valoarea lor.Precauţii Feriţi rubinul de temperaturi înalte .

Perlele rotunde sint cele mai rare. nacrul fiind format din straturi. cu cit perla este mai mare cu atit luciul sidefiu al acesteia este mai intens. Majoritatea bijuteriilor din platina au o puritate de 95%. 66 . Perlele de Tahiti sint produse de stridia "pinctada maxima" si desi sint numite "negre" ele au tente metalice si culoare identica minei de creion. fiind un material dur este folosit cu predilectie in producerea bijuteriilor cu diamante. Din acest motiv putem observa in timp reducerea in greutate a bijuteriilor din aur. Suprafata trebuie sa fie perfect neteda pentru a fi de calitate. Cu cit aceasta este mai rotunda cu atit valoarea este mai mare. In acest fel bijuteriile vor capata luciul lor specific si aspectul nou.. se poate intimpla la unele exemplare sa existe zone imperfecte. Desi este un metal dur totusi este cel mai maleabil metal pentru confectionarea bijuteriilor. Nacrul este format din straturi din carbonat de calciu.8. Pentru a fi siguri de calitatea si puritatea bijuteriei din platina achizitionata este recomandat sa va uitati la marcaj (950 Plat). In acest fel veti putea alege perla care sa vi se potriveasca. doar 5% din aliaj este format din iridium sau paladiu. Poate varia de la 3. cele cu forme ovale sau asimetrice sint mai ieftine.0 . Tahiti sau zonele sudice sint cele mai rotunde. De aceea rugati sa vi se arate mai multe tipuri si dimensiuni de perle pentru a observa diferenta.0 mm. Nu se pateaza. Acest efect sidefiu difera nu numai in functie de marimea perlei dar si in functie de conditiile si locul unde a fost obtinuta. Bijuterii din platina Cea mai mare calitate a platinei este rezistenta si duritatea acesteia. dar si dumneavoastra acasa puteti revigora aceste bijuterii prin frecarea cu un material moale sau utilizind o solutie blanda din sapun si apa calda.7. Bijuterii din aur Aurul este metalul din care inca din antichitate s-au confectionat bijuterii si accesorii de impodobire. Diferenta este vizibila cu ochiul liber chiar si unui neprofesionist. in timp ce cele din zonele sudice (din zona Tahiti) pot atinge dimensiuni de 13 mm.5 mm. Marimea perlei este deasemenea un factor important in stabilirea valorii acesteia.0 . nu rugineste nu se corodeaza.Stralucirea/luciul sint date de straturile de nacru ale perlei care reflecta lumina. Forma perlei este si ea un indiciu asupra calitatii si valorii acesteia. Singurul efect al folosirii de lunga durata a bijuteriilor de platina este instalarea unui efect patinat. Acest lucru nu este valabil in cazul platinii. Bijutierul. Celelate metale pretioase (aurul galben sau alb) in momentul in care este zgiriat sau lovit o mica particica din acest material sare si se pierde. dar dorim sa mentiona ca perlele de Akoya pot avea 6. Pentru informarea dumneavoastra perlele provenite din Akoya. sa vi se explice de unde provin si in ce mediu au fost obtinute.

cele mai intilnite fiind de 14k si 18k. Aurul de 18k contine in aliaj aproximativ 75% aur pur. galben. este sa o dati la bijutier pentru a renoi stratul exterior. astfel 24k reprezinta aur pur 100%.3% aur pur in aliaj fiind astfel si mai ieftin. Aurul alb are aceleasi proportii de aur pur in aliaj la fel ca si cel galben. In functie de grosimea stratului superior de rodiu pe parcurul purtarii intensive se va putea observa un unele locuri cum iese la suprafata aurul galben. in cazul in care chiar nu doriti sa schimbati piesa de bijuterie.Aurul pur este mult prea moale pentru a fi folosit in confectionarea bijuteriilor deoarece nu ar rezista folosirii zilnice. nichel. asa fel incit se foloseste in aliaj cu alte metale (argint. zinc) pentru a-i da duritate si rezistenta.3% aur 12k = 50% aur 10k = 41. Aurul de 14k este compus doar din 58. Pentru a obtine culoarea alba se "imbraca" intr-un strat de rodiu. aeronautica si inginerie. un metal foarte dur si lucios. Aurul rosu isi are culoare de la aliajul cu proportie mai mare in cupru Bijuterii din titaniu Titaniul este un material extrem de dur. Marcajul se face prin mentionarea a doua cifre urmate de "k". Singura solutie de revigorare. usor si rezistent la coroziune si a fost folosit inca de la inceputurile descoperirii lui in industia spatiala. 24k = 100% aur 22k = 91. dar aliajul ii da o rezistenta mai mare fiind folosit cu preponderenta in confectionarea anumitor parti ale bijuteriilor care trebuie sa fie mai dure (incuietori).7% aur Aurul poate fi de mai multe culori (alb. combinatia facindu-l mai dur si astfel potrivit pentru folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. Numarul de carate indica puritatea sau ce procent din bijuterie este aur. Fiind rezevat in exclusivitate acestor domenii de activitate ela fost folosit si in aliaj cu 67 . cupru. Aurul galben il puteti gasi in mai multe variante. rosu). culoarea fiind determinata de doi factori: tipul de metal folosit in aliaj si procentul de metal folosit in aliaj.7% aur 18k = 75% aur 14k = 58. culoarea galbena nu este atit de intensa.

aceasta fiind suficienta a rezista in folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. este extrem de usor fiind aproximativ la 1/3 din greutatea aurului. Chiar daca pe parcursul purtarii pot apare mici zgirieturi prin o simpla slefuire sau polishare bijuteriile din titaniu isi capata imediat aspectul nou. In cazul inelelor de titaniu acestea nu pot re-dimensionate deoarece metoda de prelucrare a metalului nu permite acest lucru. Greutatea acestui material l-a facut atit de popular. A aparut recent in productia de bijuterii. iar datorita calitatilor sale a capatat repede popularitate.alte materiale pentru a capata o duritate mai mare. Pentru bijuteriile din titaniu este de recomandat sa se apaleze la puritate 100%. In special barbatii care suporta mai greu verighetele (atit psihic cit si fizic) sint placut impresionati de calitatile si confortul verighetelor din titaniu. 68 . conform declaratiilor abia le simt pe deget.

zilnic. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie). Borderou de intrare in consignatie Borderoul de primire a obiectelor in consignatie este un formular care serveste la centralizarea obiectelor primite spre vanzare in consignatie. etc. Se intocmeste. cu plata eşalonată sub formă de avansuri. neachitate. Act aditional unui contractul de amanet Actul aditional unui contract de amanet reprezinta termenii in care se prelungeste acel contract de amanet. in doua exemplare. Ajustare de preţ Ajustarea de pret se realizeaza la crearea unui contract de amanet. Este un document de inregistrare in contabilitate. Pentru mai multe detalii.de obicei in jos . numarul contractului. data crearii. etc) dupa numele clientului.MIC DICŢIONAR DE TERMENI UZUALI ÎN ACTIVITATEA DE AMANETAR Achitarea unui contract de amanet Achitarea unui contract de amanet incepe prin cautarea contractului in lista de contracte (active. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal.5.clientul va trebui sa plateasca un comision mai mic decat cel corespunzator sumei calculate. se intra in pagina acestuia. iar 69 . Achitarea contractului se face prin apasarea butonului « Achita ». de pretuitor sau persoana desemnata cu evaluarea obiectelor primite de la deponenti. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata. Ajustand pretul . cu penalizari. Aviz de insotire Avizul de insotire este documentul ce insoteste marfurile pe timpul transportului. vezi "Contract de amanet". conditiile fiind specificate in actul aditional. Prin ajustarea pretului se urmareste ca pretul calculat pe baza obiectelor amanetate sa fie conform cu suma de bani de care are nevoie persoana care se imprumuta.In momentul gasirii contractului ce se doreste achitat. livrarea bunurilor efectuându-se după achitarea integrală a contravalorii mărfurilor contractate. daca factura de livrare este intocmita ulterior. nu au obligaţia să întocmească facturi fiscale pentru avansurile încasate decât la livrarea bunurilor. si se semneaza de acesta pentru predare si de gestionar pentru primirea obiectelor. fiind un document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare. Borderou de vanzari Persoanele impozabile care realizează activitate de vânzare de bunuri pe bază de contracte de vânzare-cumpărare către persoane fizice.

Comision de punere la dispozitie Comisionul de punere la dispozitie este comisionul pe care clientul il plateste catre casa de amanet la restituirea imprumutului. atunci cand restituie imprumutul inainte de termenul prevazut in contractul de amanet. pentru zilele ramase din contract acest comision poate fi inlocuit de comisionul de punere la dispozitie (care de obicei este mai mic de cat comisionul normal). De obicei. Contractul de amanet este un act inregistrat. ce ramane in posesia creditorului amanetar. atunci cand persoana care s-a imprumutat restituie casei de amanet inainte de termen suma datorata conform contractului.pentru avansurile încasate taxa pe valoarea adăugată se colectează pe bază de borderou de vânzare (încasare). Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. specia si natura lucrurilor amanetate sau o descrierea in legatura cu calitatea. Comision normal Comisionul normal este comisionul pe care il percepe casa de amanet pentru fiecare zi in care contractul de amanet este valabil. In situatia in care termenul expira. greutatea si masura lor. ce enunta suma datorata. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. comisionul de penalizare este egal sau mai mare decat comisionul normal. Contractul de amanet da creditorului dreptul de a fi platit din lucrul amanetului. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. 70 . Contratul de amanet este un contract prin care datornicul remite creditorului său un lucru mobil spre siguranta datoriei. cu preferinta inaintea altor creditori. pentru fiecare zi ramasa din contract. Totusi. Comision de penalizare Comisionul de penalitati este comisionul perceput de casa de amanet pentru fiecare zi cu care clientul intarzie sa achite contractul. Configurari de tipuri obiecte pentru amanet La sediu se introduce lista cu obiectele ce pot fi amanetate şi care vor putea fi alese apoi la „Tipul obiectului” la momentul crearii unui contract de amanet.

prenume. Fisa de magazie pentru sediu Acest raport este format de fapt din 3 fişe de magazie:  fişa de magazie a bijuteriilor. vechi). Copia de siguranta a bazei de date Siguranta datelor este un aspect cheie de care se va avea grija . care cuprinde stocul şi soldul de bijuterii provenite din contractele de amanet nereziliate. specificand pentru fiecare dintre acestea: tipul obiectului (ex: bratara. date CI. pentru clientii vechi este posibil sa se acorde reducere de comision in functie de valoarea amanetata de acestia pana in monentul curent. Valoarea totala se poate ajusta in jos sau in sus (dar in cazul ajustarii sumei in sus. Contractul de amanet se realizeaza automat. Astfel. toate configurarile. avize de insoţire care se creaza atunci când transferăm bijuterii la punctele de lucru sau cand retrimitem bijuteriile la alt punct de lucru. dar se poate si ajusta). De asemenea. etc). Dispozitie de plată(incasare) Dispozitia de plata este un ordin scris prin care se dispune incasarea unei sume. rapoarte.Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. localitate. apoi aceasta se selecteaza. tipul aurului (nou. din meniul "Configurari" de la sediu. adresa. impreuna cu anexele ce cuprind obiectele amanetate si imputernicirea conform contractului. cercei. 71 . după ce au fost trimise înapoi la sediu.In cazul in care ne aflam intr-o perioada de promotie (stabilita de la sediu). Apoi se alege durata contractului. de vanzari. inel. impreuna cu datele sale de identificare: nume. etc. iar data de achitare se calculeaza automat de catre program. se cauta sau se adauga un client in baza de date de clienti. se poate acorda o reducere de comision in functie de cantitatea de aur amanetata. precum şi mişcările de bijuterii la sediu: niruri care se crează după ce bijuteriile au fost prelucrate de bijutier. pandantiv. documente. Crearea unui contract de amanet La crearea unui contrat de amanet. dupa caz. Aceasta copie de siguranta va contine toate datele legate de contracte si obiectele provenite din contracte. In cazul in care avem de-a face cu un client nou. se va putea face o copie a bazei de date oricand se doreste. gramajul (brut.Se adauga unul cate unul in program obiectele amanetate. suma ajustata nu poate depasi 25% din valoarea calculata). caratajul. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. acesta poate fi introdus imediat in baza de date. Din acest moment va incepe calcularea automata a comisioanelor de catre program. CNP. Dupa ce toate datele de mai sus au fost completate. prin simpla apasare a butonului « Creaza contract nou » se inregistreaza in baza de date datele contractului.

Gramaj reevaluat Gramajul reevaluat este gramajul rezultat printr-o evaluare ulterioara a obiectului amanetat. facturi fragmente. 72 . Gramaj ajustat Gramajul ajustat este rezultatul modificarii gramajului brut. Gramaj brut Gramajul brut este gramajul rezultat din cantarirea unui obiect. comisionul. valoarea imprumutului. Pentru fiecare punct de lucru este calculat totalul pentru ultimele 4 coloane iar la sfarsitul raportului sunt calculate totalurile pe firma. fisa de magazie a aurului fragmentar. numele clientului. totalul de achitat. gramajul. dispozitii de plata dispozitii de incasare. care cuprinde stocul şi soldul de aur fragmentar din magazie. valoarea de intrare. karatajul. numărul şi data recepţiei. procese verbale. Lista inventar bijuterii Inventarul de bijuterii se crează pentru o si anume şi pentru un punct de lucru pe care îl selectăm din lista cu punctele de lucru. si pretul pe gram. astfel incat toate aceste date sa poata fi centralizate . valoarea de vânzare. precum şi mişcările de aur fragmentar: niruri care se crează după ce bijutierul a stabilit ca este aur fragmentar. ca o consecinta a faptului ca in general casele de amanet exclud din gramajul brut acele parti ale obiectului pe care nu le considera garantii pentru acordarea imprumutului catre client. facturi bijuterii. Raportul conţine lista cu bijuteriile care se află in magazia fiecarui punct de lucru: denumirea bijuterie.  fişa de magazie a ambalajelor. valorilor de vânzare şi valorilor de intrare. codul clientului. care cuprinde cantitatea de ambalaje aflată in magazie. avize de insotire. La sfîrşit raportul conţine şi totalul gramajelor. facturi de vânzare către alte firme. eventual in urma degradarii de o anumita natura a obiectului. niruri si transferuri de ambalaje (avize de insotire). contracte si acte aditionale. Liste documente Sunt disponibile si alte rapoarte in vederea vizualizarii si/sau tiparirii la magazine in orice moment: note de intrare-receptie. total gramaj echivalent la 14K. Lucrul cu banca Se pot inregistra in platforma toate operatiile care se fac prin banca. chitante. Lista inventar contracte Inventarul de contracte se creaza pentru o zi anume si contine lista cu contractele active la fiecare punct de lucru. borderouri consignatie. Valoarea vramajului brut este valoarea reala a intregului obiectului cantarit.

transferuri) vor crea automat inregistrari in registrul de casa al fiecarui magazin. republicata. prin crearea unui proces verbal. aceste inregistrari nu vor trebui sa fie adaugate manual. Pe baza lui se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier.Se selectează punctul de lucru. Modificarea datelor unui client Datele clientilor pot fi actualizate oricand. Modificari de pret la amanet si vanzari La sediu. cu penalizari. Unele dintre aceste configurari se pot face chiar si pentru fiecare magazin in parte.Dupa ce s-a gasit contractul care se doreste achitat. Monetar Monetarul este un document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie. data crearii. si apoi modificarea campului/campurilor dorite. etc. NIR (nota de intrare receptie) Nota de intrare receptie este documentul in care sunt specificate: inventarul faptic cantitativ si indeplinirea conditiilor standard de calitate. si magazinele de vanzari de bijuterii si amanet sunt obligate sa intocmeasca zilnic si sa pastreze acest formular. numarul contractului. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata. se intra in pagina acestuia. 82/1991. prin simpla selectare a clientului pentru care se doreste modificarea datelor persoanale. Ca rezultat. Prelungirea contractului se face prin apasarea butonului « Prelungeste ». Astfel. se 73 .Lucrul cu casa Toate operatiile in care sunt implicate miscari de bani (intrari. Modificari de comisioane pentru amanet La sediu se pot configura comisioanele normale. Prelungirea unui contract de amanet Se cauta contractul in lista de contracte (active. iesiri. corespunzator marfurilor comercializate. comisioanele de penalizar si comisioanele de punere la dispozitie. neachitate. în secţiunea „Modificare preţuri” avem posibilitatea sa modificam preţurile de vânzare ale bijuteriilor aflate la punctul de lucru. respectiv vanzator.In conformitate cu Legea contribuabililor nr. acesta fiind valabil in continuare pentru numarul de zile alese pentru prelungire. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal. apoi se modifică preţurile din lista de bijuterii de la punctul de lucru respectiv. respectiv al sediului. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie) corespunzator prelungirii contractului.In cadrul prelungirii. se creaza un act aditional la contractul initial. etc) dupa numele clientului.Aceste modificari sunt înregistrate şi în raportul de gestiune al punctului de lucru respectiv. Se apasă butonul „Modifică preţuri” si se salvează astfel modificările făcute.

sold deschidere si sold inchidere contracte). numărul contractului. 74 . procesele verbale de modificare de pret. Acest raport se creaza pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice. precum şi reducerea acordată. Observatie : Se pot face pana la 50 de prelungiri de contract initial. data. si reflecta doar miscarile aferente bijuteriilor ce au deja pret de vanzare (bineinteles la pretul de vanzare nu la pretul lor de intrare). atat de la punctele de lucru la sediu. Raport contracte cu reducere de comision Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte cu reducere de comision care s-au creat în perioada respectivă. numărul contractului. si toate acestea sunt avidentiate si pentru ambalaje. respectiv la iesiri trebuie sa apara in afara vanzarilor avizele de retrimitere a bijuteriilor la sediu (acelea care nu se vand intr-o anumita perioada). Raport contracte cu obiecte supraevaluate Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte din acea perioadă care contin obiecte pentru care valoarea ajustată este mai mare decât valoarea bruta. situatia contractelor (imprumut acordat. totalul transferurilor de bani. separat fata de cea din contractul initial. stoc ambalaje. Raportul se crează pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. data contractului şi comisionul inacasat. la modificarea pretului unui/unor obiecte. cat si de la sediu la punctele de lucru. Se afisează dupa fiecare client şi totalul comisioanelor achitate. Raportul cuprinde următoarele informaţii: codul clientului (codul din baza de date). vanzari ambalaje.poate da o reducere a comisionului. Raport de gestiune Raportul de gestiune se foloseste doar la nivelul punctelor de lucru (nu si la sediu). vanzari bijuterii. imprumut incasat. Proces verbal de modificare de preţ Procesul verbal de modificare de pret este doucmentul prin care. numele clientului. stoc bijuterii. se specifica valoarea acestora dinaintea modificarii si cea in urma modificarii pretului. Raport comisioane incasate de la clienti Acest raport cuprinde lista de clienţi care au achitat comisioane în perioada de timp aleasă. Sunt aici la intrari: receptiile ce se fac pe baza avizelor cu care se primesc bijuteriile de la sediu. Raport despre activitatea firmei Contine totalul comisioanelor incasate.

corespunzator acestui transfer. etc). Se alege magazinul unde dorim să 75 .  scrierea caracteristicilor fiecarui produs (marime. Registru de casa la nivel de firma Acest document se crează pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice şi cuprinde punctele de lucru şi pentru fiecare dintre acestea: totalul încasarilor.  se vor realiza urmatoarele documente: nota de intrare-receptie la magazin.După efectuarea operaţiei de cumpărare de ambalaje. culoare. totalul plăţilor şi soldul pentru fiecare zi din perioada dorită. avizul de insotire marfa si borderoul de intrare in consignatie. Receptia de bijuterii din contracte Atunci cand ajung pentru prima data la sediu.  se selecteaza delegatul care va face transportul bijuteriilor.  se apasa butonul « Transfera ». Rezultatul este crearea automata a unui aviz deinsotire. bijuteriile rezultate din contractele neonorate vor trece prin mai multe operatii specifice (in functie de modul de lucru al fiecarei case de amanet):  recantarire si marcare (daca este nevoie). acestea pot fi transferate la magazine pentru a fi vândute. Toate inregistrarile registrului de casa sunt facute pe baza documentelor justificative. bijuteriile care prezinta defecte sau bijuteriile care se doresc a fi vandute in cadrul altui magazin. pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. la sfarsitul fiecarei zile. Registrul de casa Registrul de casa este un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor. se aleg bijutriile de transferat. Pentru a transfera bijuterii la sediu:  dintre bijuteriile ce se gasesc in magazin. Aceste inregistrari contabile pot fi descarcate intr-un program de contabiltate si prelucrate mai departe. pot fi transferte inapoi la sediu. Returul la sediu al bijuteriilor nevandute Bijuteriile de la un magazin care nu s-au vandut. sex. Transfer ambalaje la magazine În secţiunea “Transfer ambalaje magazine” se poate realiza un aviz de insoţire pentru ambalajele care se transferă la magazine. Astfel se poate stabili soldul de la casa.Raport cu operatiile contabile Se poate genera fisa sah pentru fiecare dintre punctele de lucru (inclusiv sediul). si aparitia in coada de asteptare de transferuri de la sediu a unui rand nou.

apoi apăsăm butonul “Transferă” si se creaza astfel avizul de insoţire marfă. contractul va putea fi automat regasit in lista de contracte transferabile.Din acest moment obiectele sunt gata pentru a fi vandute in cadrul magazinului. Transferul bijuteriilor la magazine Atunci cand se trimit bijuterii de la sediu catre un magazin. 76 .  Se apasa un singur buton « Trasnfera contractele selectate ». care va putea fi receptionat din momentul in care delegatul va ajunge cu obiectele la sediu. astfel ca acest transfer apare in progres in aceasta coada de asteptare a transferurilor. Valoare ajustata Valoarea ajustata este valoarea rezultata din modificarea valoarii brute a unui obiect. Astfel. utilizatorul de la magazin poate verifica avizul de insotire de la delegat si il poate confrunta cu avizul de insotire generat la sediu de catre program.La sosirea la magazin cu bijuteriile a delegatului de la sediu. acesta devine transferabil la sediu. La initierea acestui transfer. conform cu pretul pe gram al obiectului respectiv.Rezultatul receptiei obiectelor este un aviz de intrarereceptie a obiectelor la magazin. Valoare bruta Valoarea bruta este valoarea pe care o are un obiect in urma cantarii acestuia.  Crearea avizului de insotire a acestora catre sediu.Receptia obiectelor se face automat.  Se alege delegatul care va insoti aceste contracte la ediu.transferăm ambalajele. care presupune realizarea automata a urmatoarelor documente:  Crearea notei de intrare-receptie la magazin pentru obiectele din contracte. printr-un singur click. Transferul unui contract la sediu Atunci cand un contract devine neonorat. si care poate fi listat de catre utilizator. Transferul contractelor la sediu este o operatie complexa. generat automat. la sediu va fi deja vizibil acest transfer in progres. la magazinul respectiv se creaza o coada de asteptare a acestui transfer.Realizarea transferului contractelor si a aurului din contracte la sediu se face astfel:  Se filtreaza contractele care se doresc transferate (dintre cele transferabile).Cantitaţile transferate se scad din fisa de magazie a ambalajelor. se alege delegatul şi se introduc cantiţatile pe care dorim să le transferam.

 Se scrie numarul bonului de casa. Acest lucru este foarte util in prevenirea fraudelor provenite de la angajati.  se apasa butonul « Vanzare ».Vanzarea de ambalaje la magazine Amablajele care se gasesc in magazin pot fi oricand vandute (eventual impreuna cu bijuteriile). Vanzarea de ambalaje se realizeaza in doar cativa simpli pasi:  Se selecteaza categoria de ambalaj din care face parte ambalajul care se vinde.O vanzare de bijuterii se face in felul urmator:  Se scrie numarul bonului fiscal corespunzator vanzarii. pretul sau gramajul acestora.  Se adauga cate un obiect spre vanzare (automat prin citirea codului de bare). acestea pot fi vandute om cadrul magazinului. acestia neavand nici o posibilitate de a modifica vreuna dintre caracteristicile bijuteriilor vandute.  Se selecteaza cantitatea de ambalaj spre vanzare.  Se apasa butonul « Creaza vanzare ». Observatie: in cazul in care se foloseste un cititor de coduri de bare. 77 . Vanzarea de bijuterii second-hand Din momentul primirii bijuteriilor de la sediu la magazin. atunci programul va recunoaste automat obiectul.

la locul de muncă. Legea protecţiei muncii. Protecţia muncii este reglementată prin următoarele acte normative: Constituţia României.etc.lucrătorii trebuie să poarte echipament de protecţie specific fiecărui loc de muncă (halat. . încălţăminte.). . NORME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI STINGERE A INCENDIILOR Legislaţia prinvind igiena şi normele de protecţie a muncii în conformitate cu specificul locului de muncă Protecţia muncii este ansamblul de acţiuni şi măsuri care au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă şi prevenirea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale. Hotărârile Guvernului. Normele de protecţie a muncii. de semnalizare. periodic. pecuniare (bani) sau penale.etc. în funcţie de specificul locului de muncă.6.normele specifice se stabilesc pentru fiecare ramură a activităţii şi pentru fiecare tip de activitate sau loc de muncă la începutul activităţii. Măsurile de protecţie a muncii au caracter de lege şi sunt obligatorii pe tot teritoriul României. care se face celor nou încadraţi în unitate.utilajele trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecţie.instructaj care se face de conducătorul procesului de muncă. introductiv. 78 . Normele generale de protecţie a muncii cuprind următoarele aspecte: . mânuşi. 3. elevilor. 2. care se face tuturor angajaţilor la intervale de timp stabilite prin norme. studenţilor. Instructajul de protecţie a muncii poate fi: 1. . de siguranţă.mesele de lucru şi scaunele trebuie să asigure înălţimea optimă a planului de lucru în funcţie de specificul muncii şi înălţimea fiecărui executant. Nerespectarea lor poate atrage sancţiuni scrise. Standardele de protecţie a muncii.etc.

asfixiile. caustice.etc.control medical periodic. Igiena locului de munca se referă la curăţenia. Agenţii nocivi sau noxele (agenţi cu acţiune dăunătoare asupra omului) provoacă: reducerea capacităţii de muncă.Radiaţii. circulaţia şi calitatea aerului. explozive. . şocurile termice.Pulberi industriale: praf de carbon.Igiena muncii este ramura medicinii umane care studiază legătura dintre om şi mediul înconjurător şi normele de păstrare a sănătăţii în procesul muncii.spălarea mâinilor ori de câte ori este necesar (obligatoriu înainte de servirea meselor şi după folosirea grupurilor sanitare.evitarea spălării mâinilor cu benzină. Clasificarea noxelor: . .Zgomote şi vibraţii. Igiena individuală şi starea de sănătate a echipei de lucru 1. 2. . . b) Igiena îmbrăcămintei. . În domeniul igienei muncii sunt elaborate reguli de apărare a sănătăţii omului şi modalităţi de aplicare a lor. inflamabile.. Conducătorii proceselor de muncă trebuie să cunoască şi să aplice măsurile de igienă a muncii pentru a realiza o amibianţă de lucru favorabilă sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. lipotimiile. . .Factori de microclimat: temperatura.Chimice: subsanţe chimice.interzicerea consumului de băuturi alcoolice. . slăbirea rezistenţei organismului. vătămarile grave. iluminat necorespunzător. motorină. intreţinerea şi ventilarea încăperii unde se desfăşoară activităţile. Agenţii nocivi sunt specifici mediului fizic de muncă.schimbarea lenjeriei de corp după transpiraţie abundentă.etc. ciment. 79 . bolile profesionale. umiditatea aerului.Igiena individuală curpinde: a) Igiena corporală: . azbest. în funcţie de specificul muncii se referă la întreţinerea echipamentului de protectie.

de ventilaţie. constituirea echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. sănătatea. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare de tip uscat. Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă este obligatorie pentru lucrătorii comerciali din sectorul alimentar. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice. Ex: agenţii economici care emană fum sau diferite reziduuri poluante. naturale (trăznetul). interzicerea fumatului în medii periculoase. apa. prelucrarea normelor referitoare la prevenirea incendiilor. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate. intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunelor. tehnice accidentale (scurtcircuitele. proiectarea. lopeţi.etc. 80 . Igiena mediului se referă la protecţia celor din jur (oameni. vegetaţie. În cadrul unităţilor comerciale unde se concentrează un volum important de materiale inflamabile şi există potenţiale focare de incendiu. existenţa tablourilor de distribuţie şi interzicerea accesului persoanelor neautorizate. găleţi.etc. instruirea personalului în problemele prevenirii şi stingerii incendiilor este parte integrantă a prevederilor contractului de muncă. Normele şi măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se referă la: existenţa regulamentelor de ordine interioară. Igiena. lăzi cu nisip. substanţele chimice. întocmirea planului de depozitare a bunurilor materiale inflamabile. animale) faţă de agenţii nocivi. scânteile).etc.3. organizarea alarmării. anunţării şi stingerii incendiilor la locul de muncă. dotarea cu mijloace de combatere a incendiilor: extinctoare. electrice. Materialele utilizate la stingerea incendilor sunt: nisipul. Cauzele incendiilor pot fi: umane (provocate. paza şi normele PSI la locul de muncă Incendiul este focul de mari proporţii cu efecte distrugătoare (devastatoare) ce poate afecta oamenii sau imporante bunuri materiale. de transport. şi din neglijenţă). paturi.

Refuzul de a acorda primul ajutor este o gravă abatere etică şi morală.acoperiţi rana şi opriti sângerarea. Bandajele trebuie să fie aplicat solid şi sigur. contravenţional sau penal în funcţie de gravitatea şi complexitatea situaţiei.etc. pentru reducerea durerilor. 81 . electrocutarea. . Securitatea muncii în unităţile comerciale Sursele de accidente în activitatea comercială sunt multiple: nerespectarea regulilor de protecţie a muncii şi stingere a incendiilor. Primul ajutor în cazul rănilor prin tăiere: .transportaţi rănitul la medic sau la spital. Modalităţile de acordare a primului ajutor sunt diferite în funcţie de felul accidentului. apă cu săpun sau cu o soluţie de curăţat rănile. accidentarea din cauza neglijenţei utilizării cuţitelor. Primul ajutor în cazul de entorse ale gleznei: . dar nu prea strâns ca să pună în pericol circulaţia sângelui. aparatelor de divizat mezeluri. brânzeturi.Provocarea incendiilor şi nerespectarea măsurilor prevăzute de legislaţie se sancţionează disciplinar. Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri de urgenţă care se aplică în cazul accidentelor înaintea intervenţiei cadrelor sanitare. . Însuşirea tehnicii de prim ajutor constituie o obligaţie şi o datorie cetăţenească izvorâtă din umanism.preveniţi întreruperea circulaţiei. După acordarea primului ajutor. .scadeţi temeratura prin aplicarea pachetelor cu gheaţă pe bandaj. Marginile deschise ale unei tăieturi trebuie să fie puse cap la cap înainte de acoperirea tăieturii cu un bandaj sau comprese. Tăieturile mici pot fi tratate cu apă curată. curaj şi prezenţă de spirit. A fi salvator implică o deosebită responsabilitate. Este necesar un examen medical.aplicaţi un bandaj elastic strâns. folosirea unor utilaje electrice defecte.ridicaţi piciorul în sus.zona afectată se ţine în repaus. . Salvatorul poate fi orice persoană care are la bază un instructaj minim corespunzător.

preveniţi întreruperea circulaţiei. transportaţi accidentatul la medic sau spital. Aceasta se poate întâmpla uneori în cazul unei fracturi şi atunci capsula este afectată şi nu încercaţi să puneţi la locul ei articulaţia dizlocată Primul ajutor în cazul fracturilor: acoperiţi rana şi opriţi sângerarea. stingeţi focul. Primul ajutor în caz de electrocutare: scoateţi victima de sub influenţa curentului electric. stropiţi-o cu apă rece. observaţi şi verificaţi respiraţia. daţi-i să bea multă apă. dacă victima este conştientă. transportaţi victima la medic. daţi-i cărbune medicinal. imobilizaţi pe cât posibil partea accidentată. reanimaţi victima. Primul ajutor în cazul arsurilor: răciţi zona rapid cu apă rece. la spital.Luxaţiile Capul unei articulaţii poate ieşi din lăcaşul său. transportaţi cu atenţie accidentatul la spital sau medic. 82 . Primul ajutor în caz de otrăvire: provocaţi voma. acoperiţi rana. transportaţi victima la medic sau spital. acoperiţi rana.

............ Sarcini şi îndatoriri specifice: Comunicarea interpersonală 1... · aprecierea uzurii obiectului....... · prelungirea duratei contractului de amanet...... Activităţi principale: · completarea documentelor de amanet....... · depozitarea obiectelor amanetate........ · comercializarea obiectelor................ 83 . · încheierea contractului de amanet. Locul desfăşurării muncii: la sediul S...... · completarea registrului de casă................C. negocierea preţului. Negocierea se realizează în limitele prevăzute prin afişare la loc vizibil... Scopul postului: titularul postului se ocupă în principal cu evaluarea bunurilor aduse în gaj de către clienţi.. Primeşte clienţii · Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea în casa de amanet.FIŞA POSTULUI DE AMANETAR FIŞĂ de POST aferentă contractului de muncă nr. · marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării...... şi conform dispoziţiilor angajatorului Departament: Vânzări Subordonare: .... · negocierea preţului obiectelor............ Supervizare: Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi ai firmei pentru obţinerea de date şi informaţii legate de specificul activităţii sale... . · lichidarea contractului de amanet.. · Clienţii sunt salutaţi cu respect........ Denumire post: Amanetar (cod COR 421401) Nume şi prenume ocupant: ...L... din data de .......R.. duratei contractului şi comisionului aferent care se înregistrează în contract. B&I Education Resources S. în conformitate cu regulile şi normele de conduită......... termenului.

· Clientul este ascultat cu atenţie. · Curăţarea de praf a calculatorului de birou /PC-ului se face cu conştiinciozitate şi atenţie. Pregăteşte locul de muncă pentru primirea clienţilor · Scoaterea din seif a obiectelor destinate vânzării se face cu grijă. · Eventualele disfuncţionalităţi ale sistemului de protecţie sunt comunicate cu promptitudine şefului direct. iar dificultăţile de comunicare sunt înlăturate cu calm. conform procedurii specifice. respectând procedura. 3. Stabileşte cerinţele beneficiarilor · Cerinţele clienţilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru transmiterea şi primirea corectă şi fidelă a informaţiilor. · Pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare lucrului se face cu atenţie. · Solicitarea unor amănunte de la client se face cu răbdare. Furnizează informaţii · Informaţiile sunt furnizate printr-un limbaj de specialitate. după caz. Asigură igienizarea locului de desfăşurare a activităţii · Îndepărtarea prafului din camera de lucru şi de pe mobilier se face cu materiale adecvate. în vederea satisfacerii exigenţelor formulate. adecvat interlocutorului. opiniile şi sesizările acestora sunt rezolvate cu promptitudine / comunicate operativ. 3. · Curăţarea biroului de lucru se face cu răbdare şi responsabilitate. încurajându-se libera exprimare a opiniilor. şefului direct. · Eventualele divergenţe cu clienţii. · Activarea sistemului de supraveghere video se face cu operativitate. 84 . · Verificarea funcţionalităţii balanţei se face cu rigurozitate. în vederea expunerii acestora în vitrină. · Spălarea vitrinei se face cu îndemânare şi operativitate. pentru colectarea informaţiilor necesare satisfacerii cerinţelor acestuia.2. 2. Aplică dispoziţiile referitoare la protecţia unităţii Scoaterea din funcţiune/activarea sistemului de pază/alarmă se face conform instrucţiunilor firmei. Organizarea locului de muncă 1. · Informaţiile transmise sunt corecte şi răspund solicitării clienţilor.

· Verificarea documentului redactat se face cu rigurozitate şi atenţie. 2. · Identificarea tipului de document se face cu respectarea prevederilor regulamentului intern al firmei. în timp util 3. cu responsabilitate. · Completarea registrelor se face cu conştiinciozitate. · Verificarea caracteristicilor obiectului se realizează fără să aducă prejudicii /deteriorare obiectului. Completează registrele · Completarea registrelor se face corect şi citeţ. · Calitatea obiectului este apreciată cu atenţie şi rigurozitate. 85 . 2. 4. · Obiectele ambalate sunt inscripţionate adecvat tipului acestora. Negocierea preţului obiectelor 1. 4. · Aranjarea obiectelor se face adecvat. Pregăteşte documentul · Datarea documentului se face corect şi citeţ. · Semnarea documentului se face la locul specificat. · Pregătirea numărului de exemplare ale documentului se face adecvat prevederilor regulamentului intern. · Identificarea tipului de document se face adecvat tipului de operaţiune de efectuat. Analizează obiectul de amanetat · Analizarea obiectului de amanetat se realizează prin mijloace tehnice specifice. Completează documentul · Completarea documentului se face corect şi complet. Completarea documentelor de amanet 1. cu atenţie. în condiţii siguranţă. · Preţul oferit se încadrează într-o marjă de siguranţă acceptabilă intereselor firmei de amanet. · Eventualele deficienţe constatate sunt comunicate clientului. Aranjează obiectele aflate în amanet · Aranjarea obiectelor aflate în amanet se face în funcţie de data scadentă. la toate rubricile acestuia. cu promptitudine.· Aranjarea registrelor necesare se face la loc accesibil. · Pregătirea documentului se face cu conştiinciozitate. · Completarea registrelor se face cu promptitudine. Identifică tipul de document · Identificarea tipului de document se face corect. Susţine oferta de preţ al obiectului de amanetat · Preţul oferit este adecvat rezultatului evaluării. conform prevederilor regulamentului intern.

de prelungire a contractului de amanet este analizată cu atenţie şi discernământ. Eliberează suma amanet · Eliberarea sumei amanet se face conform prevederilor din contract. în limitele de competenţă acordate de către patron. 4. Negociază suma amanet cu clientul · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face argumentat şi cu politeţe. · Eventuale neclarităţi sunt lămurite cu operativitate. 3. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face corect şi complet. · Suma amanet este eliberată împreună cu formularul de contract completat. · Eliberarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei. · Posibilităţile de prelungire a contractului sunt analizate potrivit cerinţei clientului şi politicii firmei. · Acceptul de preţ al clientului este obţinut conform termenilor negocierii. · Calculul comisionului se face corect. 86 . Calculează comisionul sumei împrumutate · Calcularea comisionului se face corespunzător sumelor acordate. Completează contractul de amanet · Verificarea datelor referitoare la client se face conform prevederilor procedurii specifice. Prelungirea duratei contractului de amanet 1. Verifică eligibilitatea clientului · Identificarea datelor personale ale clientului se face prin studierea atentă a actelor prezentate de acesta. · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face adecvat caracteristicilor obiectului în cauză. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face conform prevederilor procedurii specifice din firmă. 3. · Analizarea solicitării se prelungire a contractului se face în raport cu sumele împrumutate.· Oferirea preţului se face în funcţie de solicitarea clientului.amanetar. · Neîndeplinirea eligibilităţii clientului este transmisă acestuia cu politeţe 2. · Comisionul calculat este consemnat corect în contractul de amanet. · Eliberarea sumei amanet se face în baza semnăturii client. Încheierea contractului de amanet 1. · Eliberarea sumei amanet se face pe bază de contract-dispoziţie de plată. Analizează solicitarea de prelungire a contractului · Solicitare clientului.

· Comunicarea condiţiilor de prelungire se face potrivit specificului clientului 3. Recalculează comisionul · Recalcularea comisionului se realizează conform datelor din contractul de amanet. · Completarea notei de prelungire se face cu operativitate şi cu responsabilitate. 2. 4. Completează nota de prelungire · Nota de prelungirea a contractului de amanet este completată corect. · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se realizează conform prevederilor din contractul de amanet. Recuperează sumei amanet · Suma amanet este recuperată corespunzător prevederilor din contractul de amanet. · Reanalizarea prevederilor din contract se face conform prevederilor procedurii interne şi a politicii firmei. cu responsabilitate şi cu operativitate. 2. Reanalizează prevederile din contract · Reanalizarea prevederilor din contractul de amanet se face cu atenţie şi discernământ. · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire se face cu politeţe.· Prelungirea contractului de amanet este analizată adecvat nevoilor exprese ale clientului. Returnează obiectul/obiectele amanetat/e · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se face cu operativitate şi precizie. Lichidarea contractului de amanet 1. · Completarea notei de prelungire se face conform procedurii specifice. Comunică clientului condiţiile de prelungire · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire a contractului de amanet se face cu operativitate. cu argumente clare adecvate politicii firmei. 87 . 3. · Recalcularea comisionului se face respectând cu rigurozitate politica firmei. · Prevederile din contract sunt analizate cu responsabilitate. cu atenţie. · Recalcularea comisionului se face conform procedurii interne a firmei. · Recuperarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei · Documentele specifice sunt eliberate corect.

· Aspectul comercial al obiectelor este asigurat cu ajutorul unor materiale şi unelte specifice. Depozitarea obiectelor amanetate 1. Protejează obiectele amanetate · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face prin metode adecvate. în ordinea intrării. cu grijă şi conştiinciozitate. · Ambalarea obiectelor aflate în amanet se face. conform procedurii interne. · Aranjarea obiectelor se face cu menţinerea înregistrărilor corespunzătoare. · Comercializarea obiectelor se face conform politicii firmei. 88 . 2. în spaţii special amenajate. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea preţului stabilit. · Verificarea stării obiectelor în vederea comercializării se face conform prevederilor din contractul de amanet. 3. · Obiectele supuse comercializării sunt verificate adecvat tipului şi caracteristicilor acestora. · Întocmirea documentelor specifice se face -corect. 3. după caz. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face cu responsabilitate. · La încasarea valorii obiectului se oferă exact restul. Comercializează obiectele · Prezentarea ofertei de vânzare se face conform procedurii interne. Pregăteşte obiectele pentru comercializare · Starea obiectelor supuse comercializării este verificată cu atenţie. Comercializarea obiectelor 1. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea cerinţelor clientului. Încasează contravaloarea obiectelor comercializate · Încasarea contravalorii obiectului comercializat se face corect. 2. Asigură securitatea depozitării obiectelor · Asigurarea obiectelor se face prin încuierea corespunzătoare a spaţiilor amenajate pentru depozitare. · Aranjarea obiectelor se realizează în mod logic. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face adecvat tipului acestora. Ordonează / aranjează obiectele amanetate · Ordonarea obiectelor se face prin alocarea de numere de ordine · Ordonarea obiectelor se face cu atenţie. · Expunerea obiectelor pentru comercializare se face după inscripţionarea corespunzătoare a acestora.· Obiectul/obiectele amanetate sunt verificate la returnare pentru a se prezenta în starea în care au fost primite.

· Documentele sunt sortate corect. · Estimarea valorii reale a obiectului se face corespunzător politicii firmei. · Examinarea caracteristicilor obiectului se realizează adecvat tipului de obiect. · Înregistrarea documentelor se face respectând cu rigurozitate procedura firmei. după caz. cu rigurozitate. · Securitatea depozitării obiectelor aflate în amanet este asigurată conform procedurii interne a firmei. 3. · Identificarea caracteristicilor obiectului se face cu rigurozitate. Pregăteşte documentele pentru înregistrarea în Registrul de casă · Documente sunt pregătite cu atenţie. în funcţie de caracteristicile constatate. în ordinea datei de emitere a acestora. · Remedierea erorilor se face. prin metode specifice. Aprecierea uzurii obiectului 1. 89 . Verifică principalele caracteristici ale obiectului · Forma sub care se prezintă obiectul este verificată cu atenţie şi responsabilitate. · Constatarea gradului de uzură al obiectului se face corect. · Estimarea valorii reale a obiectului se realizează ţinând seama de uzură /vechime/ model. pe categorii. respectând recomandările primite de la şeful ierarhic. Examinează obiectul · Caracteristicile obiectului sunt examinate cu atenţie. · Înregistrarea documentelor se realizează adecvat tipurilor de operaţiuni efectuate. 2. · Eventualele erori constatate sunt semnalate şefului ierarhic cu promptitudine. 3. Înregistrează documentele · Înregistrarea documentelor se face corect şi complet. Completarea Registrului de casă 1. · Caracteristicile fizice ale obiectului sunt verificate prin proceduri specifice. 2. Estimează valoarea reală a obiectului · Estimarea valorii obiectului se face corect. Verifică înregistrările · Verificarea înregistrării documentelor se face permanent şi operativ.· Siguranţa obiectelor este asigurată prin verificarea periodică a sistemului de securitate. · Pregătirea documentelor pentru înregistrare se face conform procedurii firmei.

utilizând lupa. pentru corecta imprimare a mărcilor pe obiect. · Pregătirea sculelor şi dispozitivelor necesare de face cu atenţie şi operativitate. destinate comercializării · Examinarea obiectelor din metale preţioase se face cu atenţie. · Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. cu atenţie şi conştiinciozitate. · Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei. 2. Identifică marcajele obiectelor din metale preţioase. în vederea asigurării uşoarei identificării. · Sortarea obiectelor nemarcate/ marcate necorespunzător se face cu atenţie şi discernământ. Aplică pe obiecte mărcile de garanţie proprii · Alegerea poansoanelor de titlu şi de marcă de garanţie proprie se face adecvat calităţii aliajului din care este confecţionat obiectul. prin lovire cu precizie. · Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său. · Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate. · Analizarea vizuală se face utilizând corect instrumentele specifice · Calitatea aliajului este apreciată corect. corespunzător fiecărui obiect. în scopul identificării mărcii de titlu. 3. conform mărcii de titlu şi a mărcii de garanţie. · Respectă instrucţiunile proprii de sanatate şi securitate a muncii şi orarul de muncă. 90 . · Determinarea titlului se face respectând normele specifice de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. · Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate. prin metoda specifică. · Aplicarea marcajului se face cu îndemânare. · Verificarea clarităţii imprimării mărcilor se face cu atenţie. Efectuează analiza titlului obiectelor care necesită marcarea · Obiectele sunt analizate vizual. · Completarea documentelor specifice operaţiunilor de marcare se face cu promptitudine. · Compararea marcajelor cu prevederile cataloagelor de mărci legale se face cu responsabilitate.Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării 1. · Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru. · Determinarea titlului se face corect.

să coopereze.· Realizează sarcini speciale desemnate/delegate de conducere.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. Sănătatea şi securitatea muncii: · lucrătorul apt trebuie să aplice măsurile corespunzătoare. uneltelor. . pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. . .să utilizeze corect maşinile. .să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. atât timp cât este necesar. pentru a evita consecinţele unui pericol. 91 . · fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. uneltele. la modificarea. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană.să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. atât timp cât este necesar. în special ale maşinilor. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. în conformitate cu cunoştinţele şi cu mijloacele tehnice de care dispune. . · lucrătorul are următoarele obligaţii: . substanţele periculoase. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. aparaturii. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. aparatura. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. .să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. şi să utilizeze corect aceste dispozitive.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. după utilizare. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

· Este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc competenţelor sale de rezolvare. . . · adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei. Cerinţe specifice postului (specificaţii): · studii medii. şi a contractului colectiv de muncă.sarcinilor. · respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. meticulozitate şi adaptabilitate. în domeniul său de activitate. · răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului. · răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate . Deplasări · Frecvenţa: _______________________ · Condiţii asigurate: ___________________________ Relaţiile cu alte departamente: · descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul de ordine interioară 92 .pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. · răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei. · seriozitate.I. Responsabilităţi ale postului: · răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i revin. Autoritatea postului: · În cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară. · răspunde de respectarea prevederilor R. conform atribuţiilor.O. · răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale.să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

. Salarizare: Salariul brut lunar este de __________________ lei noi.....Condiţii de muncă: · program normal de lucru... 93 ...L..... B&I Education Resources S.. ……………………………… Data:... S.C......R.. la care se adaugă sporurile negociate... Facilităţi: ___________________________________ Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).......... Am luat la cunoştinţă.. …………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->