P. 1
vinul004

vinul004

|Views: 93|Likes:
Published by Corina Grecu

More info:

Published by: Corina Grecu on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

LANSÃRI DE VARÃ PE PIAÞA VINULUI

GASTRONOMIE
O reþetã pentru zilele calde de varã, elegantã ºi rafinatã prin simplitate: creveþi cu ulei de mãsline ºi usturoi.
pagina 24

PAGINA 4

TOP ROSÉ
Editorii revistei au degustat ºi analizat 15 vinuri rosé româneºti, cumpãrate direct de la raft.
paginile 10-11

CHILE
Campionul „Lumii Noi“ ºi vinurile sale, într-o degustare comparativã Vinul.Ro.

paginile 12-15
Nr. 4 2008 Preþ: 10 RON

Legenda vinului-marmeladã WINE. LIFE. STYLE

Unul dintre cele mai vechi mituri urbane, în diversele sale dimensiuni, este spulberat de oenologi. paginile 18-19

Gustul vinurilor – aromã, structurã, echilibru

Învaþã cum trebuie fãcutã o degustare pentru a te bucura pe deplin de aceastã experienþã. pagina 2

Cosmogonie à la Cramele Recaº

Vinurile Planeta ºi Constellation, caracterizate de un raport excelent între calitate ºi preþ, ajung acum ºi în România prin producãtorul ºi importatorul bãnãþean. pagina 5

Ziariºti de vin, campioni la gãtit

Când ºi cum poþi refuza un vin în restaurant
EVENIMENT INTRÃ ÎN CLUBUL VINUL.RO

paginile 8-9

REDESCOPERIREA VINURILOR DE MINIª-MÃDERAT
Echipa condusã de Gabriela Mariº ºi Cosmin Zidurean a obþinut locul I la secþiunea „Creaþie“ la etapa din iunie a Campionatului Internaþional de Gãtit în Aer Liber pagina 20 Celebra podgorie din vestul þãrii a revenit în forþã prin vinurile produse de Cramele Pâncota, prezentându-se jurnaliºtilor de vin ºi publicului bucureºtean în cadrul unui eveniment de excepþie. pagina 6

CADOU PREMIUM LA ABONARE
Aboneazã-te pe un an la Vinul.Ro ºi primeºti CADOU o sticlã de Cabernet Sauvignon La Cetate, în valoare de aproximativ 35 RON. Fãrã tragere la sorþi! Oferta este valabilã pentru primii 1.000 de abonaþi. Aboneazã-te ºi poþi beneficia ºi de alte oferte speciale! Talonul de abonament în pagina 23

START
Aprecierea gustativã a vinurilor este mai uºoarã decât examinarea olfactivã, unde ai de-a face cu foarte multe nuanþe. Senzaþiile gustative se reduc la cele patru gusturi de bazã: dulce, sãrat, acru, amar.

Gustul vinurilor: aromã, structurã, echilibru
Vinul se „plimbã“ prin gurã, pentru a intra în contact cu toate papilele gustative. Vârful limbii recunoaºte gustul dulce, lateralele limbii sesizeazã aciditatea ºi caracterul sãrat, în timp ce partea inferioarã a limbii sesizeazã notele amãrui. Gândiþi-vã la aromele, gustul ºi senzaþiile gustative pe care le experimentaþi ºi încercaþi sã le identificaþi. În timpul unei degustãri, cele patru senzaþii gustative nu apar simultan. În primã fazã, degustãtorul simte gustul dulce, dupã care, în a doua fazã, apar senzaþiile de acru ºi apoi cea de amar. În a treia fazã, dispare mai întâi senzaþia de acru ºi apoi cea de amar, precum ºi astringenþa. Temperatura ridicatã din cavitatea bucalã elibereazã compuºii volatili din vin care acþioneazã retronazal asupra receptorilor olfactivi. Deschiderea gurii ºi inhalarea moderatã a aerului ajutã ajutã la detectarea compuºilor volatili din vin.
2

Este foarte importantã ºi durata menþinerii vinului în gurã. De regulã, vinul se þine în cavitatea bucalã între 4 ºi 6 secunde, pentru a permite substanþelor volatile din vin sã fie percepute retronazal. O expunere mai lungã de 10 secunde a papilelor gustative în contactul cu vinul, oboseºte ºi, în acelaºi timp, zãpãceºte simþurile. Dupã acestã etapã vinul poate fi eliminat într-un vas de deversare (scuipãtoare) sau înghiþit de cãtre degustãtor. Atunci, când numãrul

probelor este semnificativ nu recomandãm înghiþirea vinului. Aciditatea (pH-ul) unui vin este senzaþia rãcoritoare, revigorantã, datã de acizii naturali din vin. Dacã Atunci când degustãm un vin trebuie sã luãm în considerare câteva elemente gustative: gustul, aciditatea, prospeþimea, astringenþa, echilibrul, corpul unui vin, intensitatea ºi postgustul vinului.

este foarte ridicatã ea poate dezechilibra vinul, fãcându-l dezagreabil. Atunci când vorbim despre prospeþimea unui vin ne gândim la calitatea acestuia de a fi sau de a pãrea proaspãt, calitate datã de aromele de soi. Astringenþa este senzaþia de asprime întâlnitã mai ales la vinurile roºii, cauzatã de reacþia taninilor cu saliva, iar intensitatea este capacitatea aromelor unui vin de a persista tot mai mult în cavitatea bucalã. Armonia dintre aceste componente ºi arome indicã echilibrul unui vin. Experienþa finalã a degustãrii unui vin se numeºte postgust, în el reflectându-se toate senzaþiile remanente. În funcþie de persistenþa acestor senzaþii finale, vinurile sunt împãrþite în vinuri lungi, medii ºi vinuri scurte. Vinurile lungi sunt, de obicei, vinurile puternice, rotunde, extractive, alcoolice, cu personalitate. În timpul aprecierii gustative pot fi depistate unele defecte sau boli ale vinului, precum: caracterul oxidat, mirosul de dop, mirosul de mucegai, izul de placã de filtru, mirosul sulfuros sau izul de doagã.

chiar ciudãþenii de neînþeles pentru consumator.taranis. Vorbim despre educarea publicului ºi pare limpede cã un consumator informat e un câºtig: produsele de calitate se vând mai bine. eficienþa demersului economic creºte. Aº vrea sã fiu bine înþeles: nu neg valoarea ºi utilitatea marketingului corect. Captain 1. ci compania. trezit la 4 dimineaþa cu veioza în ochi. de la o opt la 50 de ani. povestea produsului. Poate încet. pentru a germina – dupã care este uscat într-un cuptor încãlzit cu turbã (fumul de turbã dã o aromã distinctivã whisky-ului). Riedel Duck 900ml. 3 SERGIU NEDELEA. proces din care rezultã un must în care se adaugã drojdia. pânã la bonificaþii „pe sub mânã“ de 1-2 euro / sticla vândutã oferite ospãtarului care „recomandã“ cãlduros produsul. menite sã creeze false legende. respectiv procesul de trecere a vinurilor roºii mature din sticla în care au stat la învechit într-un vas special. oamenii tind sã „cumpere“ lucrul. iar o vizitã în micuþul sãu bârlog cu bunãtãþi poate fi oricând prilejul unei degustãri comparative. Decantarea este un procedeu de separare a masei lichide prin sedimentare gravitaþionalã. Ardbeg.. când a observat cu surprindere cã îi este aproape imposibil sã gãseascã astfel de produse pe piaþa localã. Arran. deschis în partea superioarã. la fel de convins cã de multe ori discursul mincinos de marketing a alungat adevãrul din ecuaþia comercialã. Nu trebuie uitate nici produsele cu design special: decantor Barrique Bodum de 1. Se gãsesc aici scotch-uri învechite în diverse tipuri de butoaie (sherry. cu un design pe cât de modern pe atât de elegant. pentru douã-trei zile. dar are ºi o listã de aproximativ 1. imposibil de egalat prin alte metode de fabricare. Aceastã formã este consideratã idealã deoarece poate separa sedimentele atât prin turnare directã (din sticlã) cât ºi prin intermediul unei pâlnii speciale. Enunþul de mai sus este „bastonul de mareºal“ din raniþa oricãrui junior de marketing. cum cartea de cãpãtâi a acestor ani nu e Biblia. CEZAR IOAN Despre marketing. ambele la fel de importante: de a detaºa vinurile de sedimente ºi alte amestecuri .. nu e limba elfilor.. Clasico 1. Malt Whisky. somelier www. proprietarii ei. ci manualul de marketing. „Educarea publicului. Bordeaux 1l. Ceea ce mã duce cu gândul la o celebrã afirmaþie a lui Mark Twain: „Educaþia e ceea ce-þi rãmâne dupã ce ai uitat tot ce s-au chinuit sã te înveþe la ºcoalã“! O frazã parcã scrisã special pentru „marketerii“ care uitã cã. Riedel Amadeo 1.EDITORIAL Whisky.. în degustãrile comparative fãcute pentru aceastã revistã. seducerea consumatorului. Iar pentru cei care nu ºtiu. v-aþi întrebat vreodatã care este. între educaþie ºi învãþãturã e de preferat prima. pentru a începe fermentarea. Riedel Pomerol 900ml. BenRiach. Care se educã. Ardmore. Astfel cã. bine împãnatã cu explicaþii pe înþelesul fiecãruia. educaþie ºi judecata publicului Fiecare lucru are povestea lui. de la banala „taxã de listare“ plãtitã de vânzãtorul de vin cârciumarului. mãrci mirobolante ºi inscripþionãri fantasmagorice. de fapt. uneori. însã doar pânã la un punct! Problema apare – vorba unei babe – de la prea multã învãþãturã de carte.. DECANTORUL – CE FACEM CU EL? Carafa decantor este un recipient de sticlã cu ajutorul cãruia se face decantarea unui vin. tot felul de istorii inventate. de diferite dimensiuni: Firenze 1.500 de produse care pot fi aduse la comandã specialã. sunt doar câteva dintre numele whisky-urilor single malt ce pot fi gãsite la primul magazin specializat din România. firmele specializate ºi-au pus amprenta asupra formelor decantoarelor. apã ºi drojdie: orzul este înmuiat mai întâi în bazine cu apã. o distincþie deosebitã. Existã mai multe tipuri de decantoare. laolaltã cu povestea. Deccantorul clasic are o bazã latã ºi gâtul îngust..500ml sau Riedel Medoc de 100ml. Orzul uscat este apoi amestecat cu apã fierbinte. despre care se spune cã este un vas perfect desenat scopului pentru care a fost creat. aerând vinul fãrã a tulbura sau agresa armonia mleculelor ce alcãtuiesc nobilul lichid.. cât ºi la team-building-uri. port etc). Amintiþi-vã replica – deja celebrã – din Filantropica: „Mâna întinsã care nu spune o poveste nu primeºte de pomanã!“. lucru explicabil (chiar de cãtre proprietar) prin faptul cã business-ul cu whisky rar (ºi adeseori foarte scump) nu este unul de volum.. producãtorul acoperã ºi costurile de producþie. a reuºit sã aducã primul import. iar dacã aceasta e frumoasã. Sunt. scotch malt whisky se produce în distilerii unice. apar „monºtrii“: minciuni gogonate despre calitatea produsului.. unde capãtã. stabilit în Sibiu de câþiva ani. la ale noastre! ªtiu sigur cã mulþi producãtori din România se strãduiesc sã ridice calitatea vinurilor. prostiile de marketing nu le plãteºte salariatul respectiv. ci se adreseazã mai degrabã cunoscãtorilor.. ideea unui astfel de magazin i-a încolþit la puþin timp dupã venirea în România. Bruichladdich.taninuri.ro. este apoi dublu distilat în instalaþii speciale ºi transferat în butoaie pentru învechire. înainte de a fi împrãºtiat pe podele. dupã trei ani de la debutul formalitãþilor legale ºi comerciale. dacã din cei 8-10 euro pe care-i plãtiþi pe ea un euro se duce la ospãtar.ro . dar sigur.5l. Dupã cum spune antreprenorul. ºi discounturile distribuitorului ºi alte cheltuieli?!?) Sã revenim. Pentru cine încã nu ºtie. Procedeul se poate aplica ºi în cazul unora dintre vinurile albe. ci doar a celui menit sã inducã în eroare. pentru a le pune în valoare gustul ºi aromele.5l. din suma rãmasã. comunicarea. Micul sãu magazin este pitit într-o curte interioarã a unei clãdiri vechi din centrul oraºului. deschis de neamþul Juergen Hort. însã. Vedem de prea multe ori. consumatorul beneficiazã de o marfã mai bunã etc. Lichidul fermentat. De-a lungul anilor. preþul – ºi valoarea! – unei sticle de vin. din orz. Detalii suplimentare pot fi gãsite pe website-ul importatorului. ªi.3l. crearea experienþelor pozitive faþã de brand“ – toate sunt deja rãs-dezbãtute atât în ºedinþele interne ale companiilor. însã. Sommelier 1l. ºi regiile.. Balmenach. (Apropo. olorosso. Totul limpede. unde produsele pot fi ºi comandate online: www. asemãnãtor cu o bere acrã. Caol Ila. unele dintre creaþii fiind de referinþã: Riedel Cabernet 400ml. Hort dispune în permanenþã de vreo câteva zeci de single malt-uri în stoc. precum ºi de a le aera (satura cu oxigen). 50-60% din ce-a mai rãmas reprezintã adaosul comercial al locaþiei ºi. Dolceto 1l.winetaste.3l. în ani.. discrepanþe uriaºe între vorbele producãtorilor ºi realitatea din sticlã. astfel încât pânã ºi ajutorul de contabil le poate recita ca pe apã. Dar judecata finalã aparþine consumatorului. cristale de acid tartric -. sau decantorul D e L u x e Leopold. deoarece prin aerisirea lor obþinem o mai bunã exprimare a aromelor. Folosirea decantorului are douã scopuri. alt euro se duce la managerul de restaurant. Single Malt Whisky Allth-A-Bainne.

Ro. str. realizat din soiul Cabernet Sauvignon. Noul produs a fost analizat în premierã ºi de editorii Vinul. Cotnari a lansat pe piaþã vinul „Casa de Piatrã“. Burgund ºi Pinot Noir. Cu aceastã ocazie a lansat pe piaþã un Sauvignon Blanc ºi un Merlot Roze. Piesa de rezistenþã a acestei game este Merlot-ul rosé. Domeniul Coroanei Segarcea a lansat la începutul lunii iulie. Riesling dry. proaspãt premiat al Concursului Internaþional de Vinuri – Bucureºti 2008. Savoarea inegalabilã se impune prin echilibru ºi distincþie“. prezentã în peste 130 de restaurante. 10-11). în cadrul degustãrii de vinuri rosé de luna aceasta (pag. Potrivit vinificatorului. {arbã. 32 ºi str. publicaþia mai poate fi achiziþionatã în Bucureºti din magazinele specializate de vinuri „Ethic Wine“ ºi „Wine Specialist“. acesta va lansa pe piaþã o gamã completã. cafenele ºi baruri din Bucureºti. Cabernet Sauvignon. numele în Domeniile Sãhãteni. Domeniul Coroanei Roze 2007. acest vin festiv are „o particularitate a gustului ºi a aromei bine conturatã. cu arome interesante de grapefruit roºu. precum ºi în Cluj în magazinul „Bon Viveur“ (str. Muscat Ottonel dry. Busuioacã rosé. Merlot Rosé ºi Feteascã neagrã. Rotherfield Properties pregãteºte lansarea unei noi game complete.Ro. din motive de marketing. mall-uri sau complexuri comerciale) ºi din alte oraºe. În curând. 3) ºi în Sibiu în cele douã locaþii Cramele Recaº (Cartier Valea Aurie. LANSÃRI DE VARÃ PE PIAÞA VINULUI Vara vine cu noutãþi ºi de la producãtorul Vincon Vrancea. un vin proaspãt. Producãtorul Fontana di Vini ºi-a schimbat. Calea Dumbrãvii nr. vinul este caracterizat de parfumul discret al florilor de viþã. Herman Oberth nr. De asemenea. aflate în cele mai bune locaþii din Bucureºti (hoteluri. la Craiova. soc ºi fructul pasiunii. ce poartã semnãturile unor renumiþi vinificatori din România. Producãtorul mai pregãteºte o serie de cupaje pe care le va prezenta oficial în toamna acestui an. La sfârºitul lui iunie. poate fi gãsitã acum ºi în reþeaua Inmedio. Aceasta se va numi „Levant“ ºi este compusã din patru vinuri Sauvignon blanc. 4 Sauvignon Blanc. Plin de prospeþime ºi de fructuozitate. Poiana nr.ACTUALITATE VINUL. Merlot. vinuri realizate de vinificatorul Aurelia Viºinescu. Inmedio reprezintã un concept de retail în domeniul distribuþiei de presã.RO ÎN CELE MAI BUNE LOCAÞII Revista Vinul. Tãmâioasã. cu peste 100 de magazine. . Gama cuprinde Feteascã albã. 30). Mai multe despre vinul Merlot Roze pot fi gãsite în materialul din paginile 10-11.

descrise de producãtori ca „everyday wine“. Auriu. un Nero d’Avola 100%. Masa vinurilor (1. românii vor gãsi pe rafturi vinurile siciliene de la Planeta ºi o selecþie de la gigantul Constellation. un Merlot precum ºi Cerasuolo di Vittoria. Este vorba despre douã vinuri Botalcura (Chile) – un Malbec ºi un Cabernet Sauvignon „El Delirio“ (numele spune tot). la începutul lunii iulie. cu inflexiuni verzui. dublatã de o uºoarã oxidare studiatã. SALVETO INTRà ÎN HYPERMARKETURI În încercarea declaratã de a spãla imaginea vinurilor moldoveneºti. un Syrah Rosé. un Syrah. Achim a optat pentru un import de vinuri deja învechite (2003 – 2005). vinifi cate în stilul Muscato D’Asti. Linia va fi completatã ulterior de cãtre spumantele Salveto Muscat White ºi Red.6 milioane de sticle dintre cele 2. BOTALCURA ªI BAROLO PODERI. la aceastã orã. de la prima apariþie ºi pânã astãzi. precum ºi douã Barolo Poderi aldo Conterno (un Bussia ºi un Riserva). însã cu avântul ºi tehnica unei companii care ºi-a lansat primele vinuri abia în 1995. Planeta înseamnã. sub bagheta vinificatorului italian Umberto Menini.000 de ani de tradiþie în vinificaþie (primele vii fiind aduse în Sicilia de cãtre fenicieni. cu nuanþe de ciocolatã ºi vârfuri condimentate. 5 . greu ºi rotund. ambele 100% din struguri Nebiollo. douã branduri noi pe piaþa autohtonã.Ch). un loc bun pe piaþã. cu tanini absolut fabuloºi ºi o aromã puternicã de unt parfumat. cu siguranþã. în jurul anului 1000 î. cã „proaspãt ºi fructuos“ nu este singura filosofie validã pentru vinurile din aceastã zonã a lumii. Alãturi de acesta strãluceºte ºi Santa Cecilia. demonstrând. dacã mai era nevoie.ACTUALITATE COSMOGONIE À LA CRAMELE RECAª: PLANETA ªI CONSTELLATION AJUNG ÎN ROMÂNIA Contractele semnate la începutul acestui an de cãtre Cramele Recaº cu mai mulþi producãtori de talie internaþionalã îºi aratã roadele: începând cu luna iulie. Alãturi de acestea. Chiar ºi aºa. un cupaj de Chardonnay ºi Grecanico. topul 50 alcãtuit anual de cãtre experþii Wine Spectator. 3. caracterizate de un raport excelent între calitate ºi preþ. Cometa va fi unul dintre vinurile de top care îºi va gãsi. LANSATE OFICIAL Somelierul Laurenþiu Achim a reuºit sã facã primul pas cãtre comerþul cu vinuri. din Liban. Briz Internaþional a lansat pe piaþã linia Salveto – Muscat ºi Sauvignon Blanc „Aur“ ºi „Argint“. fãrã a mai fi nevoie de aromele suplimentare de Michet ºi Lampia. Chardonnay-ul prezentat este similar calitativ celui care nu a pãrãsit niciodatã.2 milioane produse anual) constã însã în linia Segreta (Bianco ºi Rosso). Planeta a mai adus în România ºi Alastro. Deºi vinurile Lumii Noi ajung de obicei pe piaþa româneascã foarte proaspete. numite dupã medali ile obþinute în concursurile de la Moscova. lansând oficial.

Potrivit anunþului fãcut de cãtre directorul general al companiei. Dincolo de satisfacþia gustativã. Muscat Ottonel demisec 2007. a personalitãþii de soi ºi de regiune ºi rãmânând. produsele prezentate de Cramele Pâncota sunt poziþionate astfel încât sã uºureze apropierea consumatorului de aceste vinuri: o sticlã poate costa în retail 12-15 RON. remarcat pentru vioiciune. produse de Cramele Pâncota. Alexandru Þãrmure. Mustoasã de Mãderat sec 2007. Probele prezentate se încadreazã în stilul modern de vinificare urmãrind pãstrarea cât mai bunã a aromelor primare. Prezentãrile au fost fãcute de cãtre somelierul Sergiu Nedelea. fiind în schimb mult mai cunoscute în Ungaria vecinã. iar în restaurante sau în micile buticuri specializate preþul nu depãºeºte 25-30 RON. Burgund 2007 ºi o Mustoasã demidulce. Au fost degustate: Riesling sec 2007. în timp ce Cadarca a fost îndelung comentatã pentru aciditatea susþinutã ºi pentru caracterul puternic condimentat. din punct de vedere preþului.EVENIMENT Mai multe vinuri din podgoria Miniº-Mãderat. specific unui vin de gastronomie. cei prezenþi au salutat reapariþia pe piaþa bucureºteanã a unor soiuri de la podgoria din vestul þãrii care în ultimii ani erau aproape imposibil de gãsit în capitalã. manager al restaurantului. Rieslingul Italian a stârnit ºi el interesul. au fost prezentate jurnaliºtilor de vin ºi publicului bucureºtean în cadrul unui eveniment desfãºurat la Casa Iancului din Bucureºti. datoritã aromelor florale ºi prospeþimii. dar ºi Burgundul. a cãrui intensitate aromaticã (cu note de fructe roºii proaspete. 6 . rãcoros. 2007. arome de rodii) ºi catifelare l-au facut unul dintre cele mai gustate vinuri ale serii. vinuri simplu de înteles de cãtre consumatorul actual ºi uºor de bãut. cu arome proaspete (ce amintesc de merele verzi ºi florile de câmp). totodatã. MiniºRedescoperirea vinurilor de Mãderat Cei prezenþi au apreciat aproape în unanimitate vinul Mustoasã sec. Cadarcã de Miniº 2007.

.

Mâncarea ºi vinurile au un caracter constant. clienþii refuzã vinul doar pentru simplul fapt cã nu le place. Alegerea unui vin. ci a celui care prezintã ºi vinde vinul. De cele mai multe ori. însã fiecare caz în parte presupune un minim de politeþe atât din partea clientului. Nu uitaþi cã aceºtia sunt conºtienþi de faptul cã un client satisfãcut este mult mai atent la nota de platã decât unul nemulþumit. nu trebuie sã fie o corvoadã. trebuie sã schimbi marca de vin. poþi cere. Dacã aveþi un minim nivel de cunoºtinþe despre vinuri. Rolul somelierului este destul de dificil pentru cã el trebuie întotdeauna sã asocieze vinul cu mâncarea ºi „Problema nu este a celor care refuzã. Sunt multe situaþiile în care poþi returna un vin în restaurant. Dacã este un vin cu mare succes la public cu siguranþã va exista în acea locaþie o sticlã destupatã. îi puteþi spune decent acest lucru. fãrã ca aceasta sã fie recomandatã de chelner. cu explicaþiile de rigoare. dar mai ales cu politeþe. Dacã ºi cea de-a doua sticlã este alteratã. În clipa de faþã. place. Dacã acesta recomandã un vin care nu vã place. dacã alegerea reprezintã o adevãratã încercare. Întotdeauna puteþi interacþiona ºi schimba pãreri despre vin cu somelierul. Existã o lipsã de comunicare între cel care vinde ºi cel care cumpãrã. Înainte de a achiziþiona un vin.SPECIAL Învãþaþi cum sã recunoaºteþi un vin defect ºi nu vã sfiiþi sã-i cereþi ospãtarului sã schimbe sticla. cât ºi din partea chelnerului. Acest lucru trebuie fãcut cu atenþie. Recomandarea chelnerului Dacã ai solicitat un vin la recomandarea chelnerului ºi vinul nu îþi 8 „ . iar vinul este defect. Sfatul specialistului Al treilea caz se referã la alegera unei sticle de vin la recomandãrile unui somelier profesionist. poþi cere politicos schimbarea sticlei. Unii dintre aceºtia preferã sã recomande vinurile lor favorite. o vechime mai mare de 1-2 ani creºte foarte mult ºansele ca în sticlã sã gãsiþi un vin îmbãtrânit sau cu defecte provenite în urma transportului sau depozitãrii! cu pretenþiile clientului sãu. Solicitaþi politicos alegerea altui vin dacã acesta nu vã place. hotãrâre. mai ales atunci când nu deþii prea multe cunoºtinþe în acest sens.“ Laurenþiu Achim somelier „5enses“ Aveþi mare grijã la anul vinului pe care l-aþi comandat: la cele albe ºi cu preþ mediu. De asemenea. puteþi sã o refuzaþi. pe când aºteptãrile clienþilor reprezintã o þintã miºcãtoare. deºi aceºtia sunt foarte puþini în România. schimbarea sticlei. precum ºi refuzul acestuia. cât ºi pe dinãuntru. dacã mai existã o sticlã desfãcutã. de asemenea. pentru ca alegerea fãcutã sã fie perfectã. dar care sã nu intre în aria dumneavoastrã de aºteptãri sau limitã de preþ. în România. s-ar putea ca ospãtarul sã nu aibã cunoºtinþe foarte vaste despre vinuri. însã o a treia degustare ar împinge uºor lucrurile la extrem. |n România. fãrã a te lãsa intimidat de chelner sau somelier. Meseria somelierului este de a cunoaºte vinurile atât pe dinafarã. cel mai bine este sã cereþi o mostrã dintr-o sticlã desfãcutã. în cazul în care þi se aduce un vin dintr-un an de producþie diferit de cel cerut. deoarece poþi avea parte de surprize. refuzarea vinului cu defecte reprezintã un act de curaj. Alegerea ta Restaurantele nu sunt obligate sã schimbe vinul doar pentru simplu fapt cã el nu-þi place. iar sticla recomandatã ºi achiziþionatã nu este pe placul dumneavoastrã. Puteþi încerca o a doua probã. îl poþi refuza. atunci când e cazul. Dacã ai cerut o sticlã de vin. Pentru banii dumneavoastrã aveþi dreptul la servicii de calitate! Când ºi cum poþi refuza un vin la restaurant Alegerea unui vin la restaurant poate fi o adevãratã aventurã.

pivniþã umedã sau dop. cu diferenþa cã maderizarea este produsã prin expunerea acestuia la o sursã de cãldurã sau la soare în timpul procesului de transport sau producþie. imediat dupã fermentaþia alcoolicã. Nu este vãtãmãtor pentru organismul uman ºi nu reprezintã un pericol pentru sãnãtate. Vinul oxidat este mai închis la culoare. Cauza este contaminarea dopului de plutã cu un fungus (2. din cauza condiþiilor nepropice de pãstrare sau din cauza prezenþei unor microorganisme în vin. Uneori acest vin are un miros de drojdie. clientul îºi asumã responsabilitatea alegerii fãcute. prezent în atmosferã în special în zonele în care se utilizeazã pesticide ºi preluat de copacii din care sunt produse dopurile.„Principala cauzã a returnãrii unei sticle de vin este defectul de dop. de ars. Dacã varietatea de vin servitã nu este un vin spumos sau spumant. vinuri vechi. Acest defect poate proveni de la recipientele de producþie sau transport care nu au fost suficient spãlate. De obicei. acest lucru poate indica faptul cã o a doua fermentare a avut loc în sticla. Acest defect provine mai ales de la butoaie. dar prezintã urme de efervescenþã. De asemenea vinul poate cãpãta acest miros dacã a fost „îmbunãtãþit“ cu fortifianþi. Atunci când vine vorba de vinuri de colecþie. Vinul „efervescent“. director executiv restaurant DaDa „ . Vinurile cu acest defect devin improprii pentru consum. este mai aspru ºi îºi pierde tipicitatea de soi.“ Delia Vãduva. permiþându-se astfel uscarea dopului ºi pãtrunderea aerului prin porii acestuia.“ Sergiu Nedelea. Maderizarea. care nu au fost curãþate corespunzãtor ºi dezinfectate înainte de a fi folosite ºi pe care s-au dezvoltat diferite specii de mucegaiuri. datoritã mirosului ºi gustului lor respingãtor. Sunt foarte puþini clienþi care ne cer acest lucru.I. Oxidarea vinului. dopuri. pompe. furtunuri. are un miros înþepãtor. Vinurile se oxideazã mai ales în stadiul tînãr.C. (V. Cauza probabilã poate fi manipularea sau pãstrarea sticlei în condiþii nevaforabile. Este firesc sã oferim o a doua probã dacã vinul este defect.4. Gustul ºi mirosul de mucegai. De douã-trei ori pe an.6 . dar acest lucru se întâmplã destul de rar. Izul de borhot sau de distilat.) „Se întâmplã destul de rar sã ni se cearã sã schimbãm sticlele de vin. Vinul maderizat are în principiu aceeaºi aparenþã cu vinul oxidat.tricloroanisol). somelier ºi manager general restaurant Casa Iancului „ SPECIAL Iatã care sunt cele mai frecvente defecte Vinul buºonat. Acest defect este un rezultat direct al faptului cã vinul a fost expus la aer. Un defect foarte des întâlnit este vinul buºonat. dãm credit celui care consumã constant un anumit tip de vin ºi recunoaºte defectele acestuia. Aceasta înseamnã cã vinul miroase a carton umed.

dar atenþie la preþ! – poþi sã-l recomanzi ºi altora – vin remarcabil – vin excepþional. alc. 2007 Burgund. ori din cauza prospeþimii. achiziþionate direct de pe rafturile magazinelor. fãrã ca acest lucru sã fie deranjant. în care predomina aromele de fermentare (lactate. uºor vulgare. Cabernet Sauvignon IG Colinele Dobrogei 13% vol. Vinurile rosé se obþin din soiuri negre cu mustul incolor printr-o vinificaþie intermediarã între cea de obþinere a vinurilor albe ºi roºii. 2006 Merlot. orez. ciupind de vârful nasului. paste. Merlot IG Dealurile Munteniei 13% vol. Cel mai bun raport calitate-preþ este oferit de vinul Rose de Roumanie. sec ASOCIEREA CU MÂNCAREA Vinurile rosé oferã oportunitãþi interesante de asociere cu mâncarea. care amintesc de miezul de pâine. Arome curate ºi de calitate. Preþ: 19 RON Punctaj: 78 de puncte Rose de Roumanie. 15 vinuri rosé româneºti. Nas intens.Ro nu sunt responsabili (ºi nici consumatorii) pentru condiþiile de pãstrare ºi depozitare a acestor vinuri în magazine. cu structurã bunã ºi aciditate susþinutã. interesant..9 de puncte Între 95 ºi 100 de puncte – nu îl recomandãm în niciun caz – pãrerea noastrã este sã nu îl bei – de bãut doar dacã eºti nevoit – calitate peste medie. obiceiurile consumatorilor s-au mai schimbat. Dupã ce sunt zdrobiþi strugurii. au fãcut obiectul unei atente analize organoleptice realizate de redactorii Vinul. peºte ºi carne roºie. dar ºi pizza.. condimentat. a vinurilor de calitate medie. cu mâncãrurile asiatice. În ultimii 20 de ani. sec Producãtor: SERVE SA Note de degustare: Culoare strãlucitoare. sec Producãtor: SERVE SA Note de degustare: Un vin cu o culoare rosé somon. cu note cãrãmizii. Cu timpul. Rosé-urile sunt însoþitorii perfecþi pentru gustãri.5% vol. Note gustative de mere. Preþ: 25 RON Punctaj: 82 de puncte Domaine Ceptura Rose. condimentat. diferenþele de culoare dintre vinurile rosé fiind date de lungimea perioadei de contact a mustului cu partea solidã. Producãtor: Davino Note de degustare: Are culoarea foii de ceapã. Alcoolul se simte mult mai mult în postgustul lung. Trei dintre vinurile rosé degustate. Producãtor: Agricola ªtirbey Note de degustare: Culoare trandafirie. alc. plãcute. 2007 (12 RON). piersici ºi cârcei de viþã de vie. ciuperci. 2007 IG Dealurile Olteniei 12. interesante de cãpºuni. Davino. Redactorii Vinul. cu o culoare strãlucitoare. cu o aciditate interesantã. Preþ: 30 RON Punctaj: 84 de puncte Terra Romana.Price ªtirbey Rose. pulpã). Un vin cu personalitate ºi aciditate ridicatã. 2007 Burgund. cãpºune ºi trandafiri ºi cu unele tonuri lactate. Reamintim cã redactorii Vinul. cu un rest de zahãr care îl ajutã ºi îi conferã complexitate. rosé-ul a devenit o culoare atractivã atât pentru producãtori. însã alcoolul iese puþin din corp. Vinurile care au primit peste 70 de puncte sunt vinuri corecte. mustul este separat la scurt timp de partea solidã (pieliþe. Cabernet Sauvignon DOC Dealu Mare 14% vol. proaspãt foarte sprinþar.Ro nu se pricep foarte tare la modã ºi de aceea nu garanteazã cã vara asta „rozul“ va fi „în tendinþe“. în nuanþe de pepene verde. Val Duna. Merlot IG Dealurile Olteniei 13% vol. cu tente cãrãmizii. caise verzi. Gustul este plãcut. cu reflexe trandafirii. alc.. Preþ: 55 RON Punctaj: 80 de puncte Vinul Cavalerului. iaurt). Este un vin lucrat. uºor amãrui. demisec LEGENDà Sub 50 de puncte Între 50 ºi 59. Preþ: 12 RON Punctaj: 76 de puncte 10 . însã ºtiu cu siguranþã cã „rosé-ul“ va face legea pe „catwalkul“ vinurilor. evidenþiindu-se mai ales prin personalitate ºi complexitate. 10 dintre probele degustate situându-se peste limita de 70 de puncte. ce-i dã stabilitate. citric (grapefruit). mure.. Postgust lung. carne albã la grãtar. Arome intense. roz-bej. alc. Terra Romana Rose 2006 ºi Domaine Ceptura Rose 2007. Prince ªtirbey Rose 2007. somon-auriu pânã la roºu-trandafiriu. alc. Postgust lung. Datoritã prospeþimii ºi caracterului catifelat. Paleta de vinuri rosé oferitã de producãtori este mulþumitoare. Este un vin plãcut. Structura acestui tip de vinuri permite asocierea lor cu carnea de peºte. sau salate. agriºe. cu note de cireºe ºi zmeurã. cu arome de caise verzi. cât ºi pentru consumatori. Aciditatea moderatã este susþinutã de dioxidul de carbon impregnat. vin care a primit 76 de puncte. Val Duna.9 de puncte Între 80 ºi 89. Personalitate foarte puternicã ºi arome fine.9 de puncte Între 90 ºi 94. sec „Rosé“ o culoare la modã VALENTIN CEAFALÃU Vinurile rosé au fost deseori victimele prejudecãþilor absurde.. rosé-somon. cu preþuri între 10 ºi 55 de RON. de la culoarea foii de ceapã. cu care te întâlneºti rareori în viaþã Producãtor: Carl Reh Winery Note de degustare: Un vin comercial. potrivit cãrora ar fi de proastã calitate. Rose. deoarece se poziþioneazã cromatic între vinurile albe ºi vinurile roºii. iar stigmatul ataºat rosé-urilor a fost ridicat.Ro. zmeurã ºi coacãze. zmeurã ºi iaurt.9 de puncte Între 60 ºi 69. Vinurile rosé acoperã o mare gamã de de culori.9 de puncte Între 70 ºi 79. pastele gãtite în cuptor. dar care au avut de suferit ori din cauza lipsei intensitãþii aromatice. 2007 Merlot. Gust catifelat. au depãºit pragul vinurilor de recomandat (80 de puncte). supele de roºii. rosé-urile pot însoþi pastele fierte cu diferite sosuri. cu un postgust scurt ºi amãrui. brânzeturi de orice fel.

2007 Busuioacã de Bohotin IG Dealurile Huºilor 11% vol. Rose. Pinot Noir DOC-CMD Miniº 12% vol.5% vol. demdulce Nachbil. demidulce Roze de Vânju Mare. Un vin care dã semne de obosealã. Impresioneazã prin aromele proaspete. Postgust plãcut... cu gust de mere pãdureþe. scurt.5% vol. de trandafiri. Este ajutat de zahãrul rezidual. sec Merlot Roze. Gustul este mai scurt ºi aciditatea moderatã. 2007 Cadarcã. Producãtor: Vinia Iaºi Note de degustare: Culoare intensã. Lipsã de personalitate. de mere bãtute. iar postgustul este dulce-amãrui. Preþ: 10 RON Punctaj: 74 de puncte Producãtor: Vinarte Note de degustare: Culoarea acestui vin vireazã spre coniac. alc. Merlot. ce poartã amprenta prizonieratului de sticlã. Nu este un vin rãu. sec Producãtor: Cramele Recaº Note de degustare: Culoare rosé. Producãtor: Domeniul Coroanei Segarcea Note de degustare: Un rosé.. Cabernet Sauvignon DOC-CMD Vânju Mare 13% vol. alc. uºor murdar (hârtie de filtru). Preþ: 13. Bãbeascã neagrã IG Viile Timiºului 11. prãbuºit.. flori de salcâm ºi dulceaþã de cãpºune. cu note de cãpºune ºi mere. mai bun decât nasul. Un uºor gust de carton umed este sesizabil mai ales în postgustul lung. este un vin scurt. Nu are intensitate aromaticã ºi nici structurã. Preþ: 10 RON Punctaj: 60 de puncte 11 . Aromele sunt discrete. 2004 Busuioacã de Bohotin VS Dealurile Huºilor 12% vol. 2004 Pinot Noir. Preþ: 17 RON Punctaj: 72 de puncte Producãtor: Domeniile Sãhãteni Note de degustare: Culoare palã de foaie de ceapã ºi arome foarte discrete. iar gustul este plat. postgust scurt. spre cãrãmiziu. 2007 Cabernet Sauvignon DOC-CMD Segarcea 12. Arome de miere. discrete. A început sã oxideze. Gustul nu are intensitate. Aciditate scãzutã. zmeurã ºi prune. este destul de echilibrat. Preþ: 25 RON Punctaj: 68 de puncte Roze Domeniul Coroanei. Preþ: 22 RON Punctaj: 69 de puncte Conu’ Alecu. Postgustul este dominat de senzaþii acre-amãrui... Huºi. roºiaticã ºi arome discrete. de bomboane ºi trandafiri. alc. Este plat. Aciditate scãzutã ºi o senzaþie de dulce-afumat pe final. Sangiovese IG Dealurile Criºanei ºi Maramureºului 12. 2006 Pinot Noir. Domeniile Sãhãteni.Vicol Note de degustare: Un vin care a intrat pe panta descendentã a evoluþiei. alc. alc. uºor vulgare. dominat de o senzaþie dulce-acriºoarã. dar nu are personalitate. intense de cireºe. Preþ: 11 RON Punctaj: 71 de puncte Producãtor: Weingut Brutler & Dr. cu tente violacee. uºor chimice. rosé Merlot DOC-CMD Murfatlar 12% vol. de cireºe dulci ºi trandafiri. Atrage prin paleta aromaticã. demisec Rose Cuvee. iar aciditatea a fost ajutatã cu dioxid de carbon impregnat. nu foarte intense. Preþ: 13 RON Punctaj: 68 de puncte Bohotin Busuioacã de Bohotin DOC-CT Bohotin 11% vol. Deranjeazã un pic senzaþia de murdãrie din gust ºi aromele destul de plate. Preþ: 18 RON Punctaj: 61 de puncte Proles Pontica. alc. dar în acelaºi timp este susþinut de zahãr. cu arome uºor îmbãtrânite. cu note de prunã afumatã. alc. este scurt. Wine Princess. sec Producãtor: Vincon Vrancea Note de degustare: Arome de trandafiri. deranjând prin lipsa de supleþe ºi notele amãrui. Un vin greoi. alc.5% vol.TOP VINURI Te iubesc mult! Burgund. cu reflexe trandafirii ºi arome nu prea intense.5% vol. Este scurt. Nici gustativ nu impresioneazã. Nu are o structurã foarte bunã. dulce Busuioacã de Bohotin. Nu are personalitate ºi nici structurã. alc. alc.. lucru ce se reflectã ºi în gustul scurt. neplãcut. 2006 Merlot DOC Dealu Mare 12. Preþ: 13 RON Punctaj: 73 de puncte Producãtor: Wine Princess SRL Note de degustare: Un vin rosé cu o culoare palã. Gustul. cu note oxidative.5 RON Punctaj: 70 de puncte Producãtor: Speed Huºi Note de degustare: Culoare foarte închisã ºi arome oxidate.. sec Producãtor: Murfatlar România Note de degustare: Culoare închisã. umbrite de mirosul de butoi din primele senzaþii.

piaþa de vinuri din Chile a ajuns una dintre cele mai puternice din întreaga lume.277. În ciuda vinului de calitate produs.460 hl (din care 85% vin DOC) Suprafaþã viticolã: 116. permiþând investiþiile strãine în sectorul vitivinicol.598. soiul Pais adus de spanioli a fost înlocuit cu soiuri precum Cabernet Sauvignon. locul sãu de baºtinã.000 de dolari. Maule Valley. Kendall Jackson sau Robert Mondavi au invadat Chile. investind în potenþialul vitivinicol al acestei þãri. care se dezvoltã pentru a face faþã celor mai pretenþioase solicitãri ale pieþei internaþionale. la începutul anilor ’80. Începutul secolului al XX-lea a adus izolarea ºi distanþarea vinului Chilian de restul lumii. Semillon. viguros. a atras atenþia mai multor companii vitivinicole mari din Statele Unite. a sistemului de irigare – ºi prin descoperirea „terroirului“. . aduºi de cãtre înstãriþii ºi totodatã vizionarii podgoreni chilieni care au dorit sã creeze în emisfera sudicã o versiune a vinului din legendara regiune francezã. vinul chilian a fost sinonim cu valoarea: calitate impresionantã la preþuri mici. Astfel. cele douã rãzboaie mondiale ºi monopolul sta- tului au izolat Chile pentru mai bine de 50 de ani. Astfel.000. Aconcagua Valley. misionarii catolici care însoþeau conchistadorii spanioli aducându-ºi aportul în acest sens prin introducerea în aceastã þarã a viþei de vie. în vie – prin îmbunãtãþirea calitãþii strugurilor. ajungând la vânzãri anuale de 600. Bio Bio Valley. Curico Valley.793 ha Regiuni vitivinicole: Elqui Valley. Sauvingnon blanc sau Carmenere – soiul care a gãsit aici condiþii chiar mai bune decât în Franþa. Strãlucirea noului „El Dorado“. deoarece varietatea formelor de relief din Chile oferã condiþii din cele mai variate plantaþiilor de viþã de vie. Franþa sau Spania. Astãzi. încet-încet. Însã. Viile din Chile au rãmas neatinse de boalã. Exportul cãtre Europa. Schimburile trans-atlantice nu au însemnat numai beneficii Cu toate cã existã de mai bine de 500 de ani. Nici producãtorii din Franþa nu s-au lãsat mai prejos.074 locuitori Densitate: 22/km² Monedã: peso (CLP) Producþie anualã de vin: 8. nume emblemã precum Chateau Mouton Rothschild sau Chateau Lafite implicându-se în dezvoltarea vinului chilian. momentul de start al hegemoniei „Lumii Noi“ pe piaþa internaþionalã. Cachapoal Valley. sectorul vitivinicol chilian a fãcut un pas enorm pe direcþia calitãþii cu ajutorul soiurilor tradiþionale ºi experienþei franþuzeºti implementate în cadrul unor condiþii naturale excelente. sectorul dezvoltându-se pe trei planuri simultan: în „bodega“ (cramã) – prin implementarea celor mai noi tehnologii de producþie ºi prin relaxarea legislaþiei –. Limari Valley. Astfel producãtori precum Miguel Torres. San Antonio Valley. Statele Unite ºi Asia a crescut foarte mult în ultimii ani. era vinului modern chilian avea sã înceapã la mijlocul secolului al XIX-lea.950 km² Populaþie: 16. Malleco Valley CHILE Încã de la mijlocul anilor ’80. 12 campionul Lumii Noi pentru cele douã continente deoarece plantele de viþã-de-vie aduse din America în Europa erau contaminate cu filoxera. Chile a renunþat la poziþia „porþilor închise“.CHILE REPUBLICA CHILE Capitala: Santiago de Chile Oraº principal: Santiago de Chile Limba oficialã: spaniola Sistem politic: republicã democraticã Suprafaþã: 756. Însã. foarte mulþi specialiºti francezi migrând cãtre America de Sud în cãutarea unui nou loc de muncã. Merlot. voracele parazit care a devastat mii de hectare de viþã de vie din Lumea Veche. Itata Valley. Maipo Valley. sectorul vitivinicol chilian este unul tânãr. Casablanca Valley. Intervenþia din exterior nu este un lucru nou în Chile. la mijlocul secolului al XVI-lea. odatã cu sosirea în Chile a soiurilor ºi vinificatorilor din Bordeaux. Vinurile chiliene sunt exportate în peste 90 de þãri de pe 5 continente.

2006 12. Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Un vin cu o culoare mai deschisã ºi arome florale ºi de citrice. 2006 13 % vol. Reserva. Reserva. cu arome dulci de miere ºi flori. Note gustative de miere. alc. Postgust lung. Postgust mediu.5 % vol. Aciditatea este foarte bine integratã ºi îi conferã complexitate ºi prospeþime.5 % vol. pâine. Preþ: 24 RON Punctaj: 90 de puncte Producãtor: Vina Mar SA Importator: Vino Vero Note de degustare: Un vin ce impresioneazã prin complexitatea sa aromaticã. Gustul este onctuos. Aciditate foarte bunã. metalic. alc. Varietal. rotund ºi echilibrat. intense. cu o aciditate ce îi conferã vinului vioiciune ºi prospeþime. alc. cu reflexe verzui. 2007 13 % vol. miere. Preþ: 16 RON Punctaj: 77 de puncte Chardonnay – Misiones de Rengo. elegante. Chardonnay – Vina Mar. Limited Release. Gustul este plãcut. destul de agresiv. Gustul este citric. Un vin foarte elegant cu un gust catifelat de citrice. Postgust intens. Gust oncutos. Preþ: 32 RON Punctaj: 82 de puncte Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Arome plãcute ºi interesante de grapefruit. Preþ: 19 RON Punctaj: 73 de puncte 13 . cu gust de citrice ºi note vegetale. alc. floral. Postgust plãcut. flori de salcâm. de citrice. cu o aciditate moderatã ºi un rest de zahãr care îl ajutã. Reserva. 2006 14. Atacul este foarte bun. flori de salcâm. alc. Preþ: 35 RON Punctaj: 88 de puncte Chardonnay – Misiones de Rengo.5 % vol. Preþ: 32 RON Punctaj: 81 de puncte Chardonnay – Cono Sur Reserva. Sauvignon Blanc – Misiones de Rengo. dar nu foarte intens. prãfoase. unt ºi lemn de stejar. alc. Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Un Gewurtztraminer fin. Postgust intens. Preþ: 19 RON Punctaj: 75 de puncte Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Un vin echilibrat. de flori de viþã de vie ºi citrice. coajã de mãr ºi condimente.8 % vol. tipice. cu o uºoarã amãrealã.CHILE Sauvignon Blanc – Vina Mar de Casablanca. Aciditate bunã ºi postgut plãcut. cald ºi condimentat.5 % vol. Sauvignon Blanc – Misiones de Rengo. 2006 13. amintind de miere. foarte bine integrat. flori de câmp ºi citrice. alc. Producãtor: Vina Mar SA Importator: Vino Vero Note de degustare: Arome plãcute. lung. fãrã corpolenþã. cu aciditate destul de ridicatã. Postgust intens. alc. Chardonnay – Sarmientos de Tarapaca. Reserva Especial. Notele florale sunt completate de cele de fructe exotice (grapefruit. miere ºi vanilie. Note aromatice de caise verzi ºi corcoduºe. puternice ºi consistente. Varietal. dar scade repede în intensitate. Preþ: 34 RON Punctaj: 74 de puncte Gewurtztraminer – Cono Sur. dar este uºor dezechilibrat de alcool. 2006 14 % vol. fructul pasiunii. alc. cu note intense de vanilie. citrice. Gustul onctuos este echilibrat de aciditatea sprinþarã. 2006 13 % vol. avocado ºi rodie. Postgust plãcut. Preþ: 18 RON Punctaj: 73 de puncte Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Un Sauvignon Blanc interesant cu arome minerale. dar cu arome intense ºi catifelate de vanilie. Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Un vin cu o culoare galben-pai. alc. Reserva. Preþ: 35 RON Punctaj: 78 de puncte Producãtor: Vina Tarapaca Importator: Vinosur Note de degustare: Arome de lemn. 2007 13. 2007 13. Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Arome plãcute. 2007 12. condimentat. Sauvignon Blanc – Cono Sur. fructul pasiunii). citrice ºi vanilie. cu uºoare note de petrol.5 % vol. iar aciditatea este foarte ridicatã. complex. Un vin simplu. Este apos. polen. Gustul este complex ºi onctuos. grapefruit ºi lemn.

Gustul este mai simplu. cu un rest de zahãr ºi tonuri de piele. 2007 12. alc. cu arome intense de iarbã verde ºi citrice. 2006 13 % vol. Preþ: 19 RON Punctaj: 84 de puncte Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Catifelat. cu tanini bine integraþi. Gustul este apos ºi aminteºte de fagurele de miere. alc. piele ºi coacãze. echilibrat. condimente. Gustul este interesant. Preþ: 21 RON Punctaj: 67 de puncte Carmenere – Cono Sur. Postgustul este uºor amãrui. Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Nas intens de fructe roºii de pãdure (coacãze) ºi un gust complex. Preþ: 32 RON Punctaj: 85 de puncte Cabernet Sauvignon – Misiones de Rengo. alc. Shiraz – Misiones de Rengo Reserva. Gust ierbos. Gustativ pare uºor obosit. având o oarecare onctuozitate. catifelat. catifelat cu un nas intens ºi elegant. Producãtor: Concha y Torro Importator: Cramele Halewood Note de degustare: Mirosul acestui vin este o combinaþie de arome florale ºi de citrice. notele sale subtile amintind de fânul proaspãt. Varietal. Arome puternice de mure. 2006 13 % vol. 2006 14 % vol. alc. Producãtor: Vina Mar Importator: Vino Vero Note de degustare: Nas de prizonierat de sticlã. Maipo Valley Reserva. alc. Preþ: 12 RON Punctaj: 69 de puncte Sauvignon Blanc. Un vin plãcut. Preþ: 19 RON Punctaj: 81 de puncte 14 . alc. Carmenere – Misiones de Rengo. alc. condiment. un vin care se aºeazã foarte bine în gurã. alc. alc. caise verzi. Nas condimentat cu tonuri de viºine. cu note de citrice.5 % vol. Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Nas frumos. castraveþi ºi citrice. 2005 14 % vol. alc. Cono Sur. cireºe amare ºi ciocolatã amãruie. cârcei de viþã de vie ºi mere bãtute. cu tanini catifelaþi ºi arome de cireºe amare. Este ajutat de aciditatea ridicatã. Este uºor dezechilibrat ºi nu are corp. ciuperci. Concha y Torro 12.5 % vol. Carmenere – Misiones de Rengo. rubinie. tabac. Postgust lung. de viºine. Gustul este tipic de Sauvignon Blanc. cu tanini foarte plãcuþi. vegetal. comercial. bine integraþi. Postgust intens. dar aciditatea este moderatã. cu tonuri de kerosen. Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Un vin comercial. bine structurat ºi cu un corp bun. dezvoltând arome florale. rotund. rotund. Preþ: 11 RON Punctaj: 68 de puncte Producãtor: Vina Tarapaca Importator: Vinosur Note de degustare: Din punct de vedere aromatic acest vin este atipic.5 % vol. astringent. Note gustative de coacãze. Preþ: 15 RON Punctaj: 71 de puncte Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Acest vin suferã la capitolul intensitate aromaticã.CHILE Sauvignon Blanc – Frontera. coacãze. trufe ºi tabac. Chardonnay – Tocornal. Structurã cu adevãrat impresionantã ºi postgust lung. destul de puternic. Sauvignon Blanc – Tarapaca. intens ºi condimentat. coacãze negre ºi mentã. condimente ºi cireºe. piele ºi condimente. Cabernet Sauvignon. cu o aciditate ridicatã. Preþ: 34 RON Punctaj: 84 de puncte Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Un vin bine echilibrat. 2006 14 % vol. Reserva 14 % vol. Gust plãcut. Semillon – Tocornal. miere. cireºe. coaja de pâine ºi citrice. Preþ: 18 RON Punctaj: 85 de puncte Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Culoare foarte frumoasã. Preþ: 32 RON Punctaj: 84 de puncte Cabernet Sauvignon – Vina Mar. Varietal. Cono Sur. Un vin rotund. corect. viºine ºi piele. Varietal. 2006 14 vol.2007 13.

Preþ: 34 RON Punctaj: 69 de puncte Producãtor: Pedro Alvarez Importator: Procer Company Note de degustare: Arome vulgare.CHILE Merlot – Misiones de Rengo. Reserva Especial. Preþ: 10 RON Punctaj: 69 de puncte Producãtor: Vina Indomita Importator: Note de degustare: Un vin oxidat. 2006 13 % vol. Producãtor: Pedro Alvarez Importator: Procer Company Note de degustare: Arome fãrã personalitate ºi fãrã intensitate. Cabernet Sauvignon – Tocornal. de fructe roºii. Preþ: 12 RON Punctaj: 78 de puncte Cabernet Sauvignon – Santa Carina. nisipos ºi astringent. Arome dezagreabile de ou clocit. sulfuros. mãceºe. Varietal. Producãtor: Vina Mar SA Importator: Vino Vero Note de degustare: Vinul este astringent cu un nas nereuºit. Tanini catifelaþi si postgust condimentat. însã gustativ este neplãcut: gust de carton umed. pe final fiind amãrui ºi condimentat.5 % vol. Preþ: 18 RON Punctaj: 69 de puncte Merlot – Vina Mar. Cono Sur. stafide. Un vin roºu corect. alc. cu arome plãcute.Importator: Lerida Intl. alc. Gust uºor astringent.5 % vol. 2006 13 % vol. alc. condimente. fãrã astringenþe supãrãtoare. cearã ºi eucalipt. 2006 13. Un vin care a fost depozitat în condiþii necorespunzãtoare. cu note vegetale. Nu este prea intens din punct de vedere aromatic. Cabernet Sauvignon – Frontera. 2006 14 % vol. Un vin dezechilibrat cu tanini verzi. Note de degustare: Nas alcoolic nu prea intens. Are structurã bunã ºi tanini catifelaþi. alc. Merlot – Tocornal. cu tanini verzi care agreseazã. Preþ: 15 RON Punctaj: 77 de puncte Cabernet Sauvignon. Producãtor: Con Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Arome plãcute. Preþ: 20 RON Punctaj: 74 de puncte Merlot – Santa Helena. vanilie. 2006 14. Preþ: 12 RON Punctaj: 77 de puncte Producãtor: Concha y Torro Importator: Cramele Halewood Note de degustare: Comercial. Carmenere – Passion. condimentat. 2006 13. Cabernet Sauvignon. cu postgust condimentat. alc. dar care este salvat de gustul de cireºe negre amãrui ºi condiment. nu prea intense. 2006 13 % vol. Indomita. Preþ: 10 RON Punctaj: 67 de puncte Merlot – Santa Carina. Merlot – Castillo Santa Paulina. dar are o structurã bunã ºi o texturã catifelatã. prune ºi lemn. uºor astringent. intense. Producãtor: Vina Santa Helena Importator: Depozitul de vinuri Note de degustare: Nas intens de coacãze negre. subþire ºi amãrui pe final. Gust de zmeurã. Central Valley. 2006 13 % vol. alc. Gustul este scurt. piele ºi trufe. Preþ: 11 RON Punctaj: 76 de puncte Producãtor: . cu note de viºine ºi condimente. Uºor oxidat. cu note de cireºe. Gustul aminteºte de viºine. Producãtor: Misiones de Rengo Importator: Vino Vero Note de degustare: Culoare roºie-rubinie strãlucitoare ºi arome coapte.5 % vol. alc. de cireºe coapte. nu prea intense. Varietal. 2007 12. Cono Sur. Varietal. echilibrat. alc. Carmenere El Emperador. Concha y Torro 13 % vol. dezechilibrate. Gustul este dezechilibrat. Este un vin roºu. Postgust intens.5 % vol. cu corp bun ºi note aromatice de coacãze ºi viºine. cu tonuri plãcute. Un vin foarte subþire. cu un rest de zahãr care îl ajutã. uºor înþepãtor. Preþ: 19 RON Punctaj: 79 de puncte Producãtor: Cono Sur Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Un vin comercial. Aromatic este dezavantajat de notele de sulf ºi iod. 2006 13 % vol. alc. Preþ: 24 RON Punctaj: 63 de puncte 15 . mediocru. 2006 13 % vol. Producãtor: Pedro Alvarez Importator: Procer Company Note de degustare: Aromatic stã destul de bine amintind de fructele roºii de pãdure. Gustul este astringent. Carmenere – Tarapaca. Preþ: 14 RON Punctaj: 65 de puncte Producãtor: Vina Tarapaca Importator: Vinosur Note de degustare: Proba degustatã era oxidatã. apos cu nuanþe de cireºe ºi coacãze. alc. alc. alc. condiment.

În pauza care a urmat. potrivit cãrora un vin Shiraz poate fi mult mai plãcut dacã este Iatã câteva din recomandãrile muzicale fãcute de cei de la Universitatea Heriot Watt. evident. sper ca acest articol sã vã inspire pentru propriile voastre alegeri viitoare. dacã mai era. aceºti centrii nervorºi. Cuvântul de ordine a fost „neconvenþional“: fãrã invitaþii tipãrite. Acestea sunt rezultatele unui studiu realizat de cãtre Universitatea Heriot Watt din Edinborough (Scoþia). Felul principal – ruladã de cãprioarã ºi cerb. Am consumat ºi tot stocul din Casa Iancului. În momentul când ascultãtorul degustã un vin. cârnaþi de mistreþ – cu Feteascã Neagrã de la Davino.WINE-STYLE Ghidul RADU RIZEA seducþiei Abandonãm (însã doar în acest numãr) ideea de sedus o domniºoarã cu ce avem în frigider. s-au servit spumant Carl Reh Brut (din Riesling de Mosel). fãrã „La mulþi ani“ la miezul nopþii etc. Practic. Aceºtia au trebuit sã deguste câte un soi de vin în cinci camere diferite. Orinoco Flow (Enya). a precizat cã un Cabernet Sauvignon este perceput cu peste 60% mai robust. un Chardonnay poate fi perceput cu 40% mai prospãt ºi mai armonios dacã este acompaniat de muzicã pop. colegi ºi colaboratori care m-au onorat cu prezenþa la dublul eveniment – nuntã ºi botez – de luna trecutã. Won’t Get Fooled Again (The Who) Chardonnay: Atomic (Blondie). pe când un Merlot câºtigã în complexitate dacã este asociat cu Mozart. alãturi de toate berile pe care le gãsiþi de obicei în restaurant. imprimã un efect corespunzãtor percepþiei gustative. scotch Red Label. Chariots Of Fire (Vangelis). rom Captain Morgan. am mizat greºit pe asortarea cu mâncarea ºi am achiziþionat exact invers.însoþite de Feteascã Albã de la Davino. Heartbeats (Jose Gonzalez). astfel încât fiecare sã îºi ia cât ºi ce vrea. platoul obligatoriu de brânzeturi (au fost ºi câþiva ovo-lacto-vegetarieni) – brânzã de burduf. Cercetãrile s-au bazat pe teoria ºtiinþificã potrivit cãreia anumite stiluri de muzicã stimuleazã centrii nervoºi din creier. telemea. Over The Rainbow (Eva Cassidy). În curând producãtorii de vinuri s-ar putea sã afiºeze pe contraetichetele sticlelor ºi sugestii muzicale. alãturi de fripturi de urs ºi mistreþ. Pe la douã ºi jumãtate noaptea. nu în porþii individuale. în favoarea celor albe. Antreuri: mezeluri de vânat – pastramã de mistreþ ºi de cãprioarã. mãmãligã ºi. când nu mai rãmãseserã decât jumãtate dintre invitaþi (cei „serioºi“) au apãrut fundurile de lemn decorate cu scãricicã. sarmale. Toate felurile au fost servite pe platouri. care prezenta ºi marele avantaj cã. de altfel. horã (sau orice alt dans). dar trebuie precizate urmãtoarele: la peste 20 de grade trebuie sã aveþi proporþia de vinuri albe ºi roºii de 2:1. Per total. au fost ºase grupuri care nu s-au încurcat între ele. 2003. În consecinþã. în fiecare dintre camere ascultându-se piese muzicale diferite. În paralel. vin dulce pentru doamne (Ortega Beerenauslese Rheinhessen. deja activaþi. La fel. deoarece muzica poate amplifica caracteristicile vinurilor. vinurile ºi-ar etala mai bine caracteristicile ºi tipicitatea de soi dacã degustarea s-ar desfãºura pe anumite ritmuri. probabil. Conform realizatorilor acestui studiu. s-ar mai fi bãut uºor încã 30 de sticle de vin alb. importat tot de cãtre Carl Reh) ºi. cârnaþi de Pleºcoi. whisky cream Bailey’s (niciodatã nu e suficient!) ºi vodcã Danzka. mai plin. pe lângã cele culinare. a fost nevoie de 20 sticle de tãrie ºi 230 de sticle de vin pentru 140 de participanþi ºi. cu tot cu niºte consumatori „grei“. ºi ne concentrãm asupra seducerii unei mari mase de oameni. Rock DJ (Robbie Williams). Canon (Johann Pachelbel) Merlot: Sitting On The Dock Of The Bay (Otis Redding). La prãjiturile de la încheiere s-au servit spumantul ºi vinul dulce. dacã este degustat în acordurile piesei Carmina Burana de Carl Orff. Honky Tonk Woman (Rolling Stones). Spinning Around (Kylie Minogue) Syrah: Nessun Dorma (Puccini). Profesorul Adrian North. conducãtorul echipei de specialiºti. Studiul a fost realizat pe un eºantion de 250 de persoane. este pentru prima datã când se demonstreazã ºtiinþific cã muzica poate afecta percepþia ºi simþurile. ghiudem. bourbon Jim Beam ºi Jack Daniel’s. cremã de brânzã pe felii de ardei gras . murãturi. decât dacã este degustat în liniºte. dupã care au clasificat vinurile în funcþie de parametrii de zgomot din fiecare camerã. bãuturile din minibar: absint Pernod. ca pe tot parcursul serii.00 am rãmas fãrã vin alb. astfel încât pe la 23. fãrã tort. Nu insist asupra atmosferei. schimbând caracteristicile vinurilor“. Recte cei peste 140 de prieteni. cel mai important. a declarat North. Chamarre Cabernet / Merlot / Shiraz ºi Cono Sur Carmenere Riserva. Alegerea locaþiei a fost relativ simplã: Casa Iancului. Personal. Live And Let Die (Paul McCartney and Wings). Easy (Lionel Ritchie). fiind compartimenatã din construcþie în trei sãli mari. putea permite separarea dupã diverse criterii. . pentru câteva soiuri de vin: Cabernet Sauvignon: All Along The Watchtower (Jimi Hendrix). când „performanþii“ au fost rãsplãtiþi pentru rezistenþã ºi rãbdare. locaºul nostru de degustãri. a reprezentat ºi debutul pentru vinul „de bãut“ – Sauvignon Blanc V de Recaº. ºi tot ar mai fi fost nevoie. 16 MUZICA potenþeazã caracteristicile vinurilor acompaniat de acordurile Rolling Stones. bulgãri de brânzã tãvãliþi în chiment. bine asortat însã cu diverse vinuri. Cu toate acestea. babic de Pleºcoi. pastramã. însã surpriza a venit abia noaptea. dar. „Este demonstrat ºtiinþific cã muzica poate afecta comportamentul uman. Pentru cã mulþi au spus cã a fost un meniu exemplar. concentrându-se predominant asupra preparatelor vânãtoreºti. meniul a ieºit din obiceiuri. What’s Love Got To Do With It (Tina Turner).

.

Cã era vorba de o sticlã gãsitã în pivniþa unei case demolate în perioada sistematizãrii Bucureºtiului sau de o ulcicã bine sigilatã dezgropatã în via bunicului. Mergând pe firul poveºtii. iar bãutura obþinutã este atât de tare încât poate îmbãta între trei ºi opt oameni. la degustare ºi. de fapt. În pofida evidenþei logice cã primul compus din vin care se evaporã este alcoolul. ªi. scriitor ºi jurnalist.MITURI SPULBERATE da vinului-marmeladã. în mare. Am fost convins pânã acum cã de la „magiun“ mi se trage. cea a sandwich-ului. Nu de aceeaºi pãrere este Miron Manega. mai ales cã mi s-a spus atunci cã e vin din vremea lui Franz Joseph“. l-am abordat pe Constantin Ciotu. aveau peste jumãtate din conþinut. m-am ameþit. la un moment dat. timp de o lunã. Toatã lumea cunoaºte pe cineva care a descoperit un vas vechi de vin. În cea de-a doua versiune se pare cã se aflã sâmburele de adevãr al poveºtii: este. însã nu mi-am pus niciodatã problema sursei de ameþealã. însã în nici un caz nu era vorba despre vreo marmeladã. ci chiar a câºtigat în putere.. scãzut la flacãrã pânã devine marmeladã. am degustat destul de sãnãtos. ºi dupã „magiun“ ceva Cadarcã. Era un vin vizibil mai gros decât un vin proaspãt. ºi înainte. undeva 18 . cu diverse vinuri. o linguriþã fiind capabilã sã trimitã la culcare o echipã de muncitori constructori (variantele sunt numeroase). dar atât. am fost servit ºi cu ceea ce se chema acolo vin-magiun. director general al Briz Internaþional. cert e un singur lucru: vinul se redusese pânã la o cincime din volumul vasului. reziduul de substanþã uscatã de pe pahare lãsate la evaporat a fost de ordinul micronilor. se adaugã alcool sau chiar distilat de vin. Legen între fraudã ºi minciunã RADU RIZEA Unul dintre cele mai vechi mituri urbane este cel al existenþei unui vin atât de vechi încât timpul l-a transformat într-un magiun gros ºi parfumat. iar cea mai enervantã versiune a poveºtii este cea cu „mi s-a întâmplat mie. la fostele crame imperiale. cu „marmeladã“: „Eram „Singurul lucru care se apropie de legenda vinului-marmeladã este un obicei gruzin: în mustul concentrat. de unde ºi efectul brusc ºi dur asupra bãutorului. cât de cât fenomenul. În prima variantã. „Nici de pe vremea lui ªtefan nu se fãcea magiun” Pentru cã multe poveºti despre vinul-magiun dau drept loc al întâmplãrii zona Moldovei. nu este vorba decât despre o minciunã sfruntatã. care a avut deosebita plãcere sã se ameþeascã. „Am vãzut sticle din 1600-1700 ºi. Experimente ºi explicaþii Pentru a studia. La vinurile roºii. care nu doar cã a nu a pierdut nimic din calitãþile sale bahice. am descoperit cã existã. devenind „marmeladã“. Nici dacã era de pe vremea lui ªtefan nu ajungea gelatinã“. Ce-i drept. cele care s-au pãstrat cât de cât bine. între Cahul ºi Cricova. Ioan Nãmoloºanu „ în Miniº. Unele au prins mucegai. douã dimensiuni ale acestei legende urbane: cea în care vinul este uns pe pâine ºi te îmbatã instantaneu ºi cea în care i se adaugã douã-trei linguri de apã. sã mor dacã te mint!“. vorba de alcool. care ar merita numele de „magiun“. povestea este susþinutã de foarte mulþi oameni. evident.“ Prof. importator al vinurilor Acorex din Cricova. am experimentat. prin 1986. în care nu se mai gãsea decât o gelatinã ciudatã. nu de apã..

însã numai în pahare de ºampanie. ºi nici nu am auzit din vreo sursã de încredere. scãzut la flacãrã pânã devine marmeladã. Bucureºti Tel: 0722-993. însã nu se poate vorbi. însã. dar în niciun caz nu este vorba despre aºa ceva. sã zicem Grasa de Cotnari. nici mãcar în zonele unde se practicã mult vinurile dulci ºi fortificate.MITURI SPULBERATE „DOAR O POVESTE“ Cu o experienþã în degustare mai mare decât mulþi dintre bãutorii înveteraþi de vin. eventual sugeraþi-le sã beau un brandy ieftin.1 grame. care sã ºtie despre ce e vorba. nu doar cã ºi-a pierdut definitiv mirosul. în nici un caz nu se poate sã rãmânã vreun rest de alcool în substanþa uscatã care se depune. Singurul lucru care se apropie de aceastã legendã este un obicei gruzin: în must concentrat. în nici un caz despre o substanþã solidã sau de gelatinã. Adãugând un strop de apã. fabricaþi artizanal dupã metoda tradiþionalã: Universal Horeca SRL. Dacã ne referim la amfore sau ulcele. În toatã viaþa. povesteºte profesorul Nãmoloºanu. la Cricova.. care sã consemneze existenþa unui asemenea vin-marmeladã“. se formeazã mult glicerol. oricum. Am gustat multe vinuri vechi ºi. din moment ce 80% din vin este reprezentat de lichide. cu fundul foarte ascuþit. sub formã de zvon deformat.plescoi. Aºa cã. „Pot spune cã un asemenea vin nu existã. ºeful catedrei de viticulturã ºi vinificaþie din USAMV Bucureºti. din punct de vedere al consistenþei. convinsã cã este vorba de o plãsmuire: „Nu am vãzut niciodatã. prin absurd. Misterul legendei vinului-marmeladã este parþial explicat de cãtre profesorul Ioan Nãmoloºanu. E mai sãnãtos. singurele care. nici în Georgia nu se poate vorbi despre un asemenea produs. decât despre un lichid. Iar dacã vã numãraþi printre cei care au mâncat marmeladã cu muncitorii din vie ºi aþi intrat în comã alcoolicã. nu ajung la acest stadiu. însã alcoolul era complet absent. unde s-a strâns un vag rest de zahãr (mai puþin de 0. Poate cã un necunoscãtor nu îºi dã seama ºi poate crede cã ar fi vorba despre vin. Vei simþi diferenþa! Distribuþie exclusivã de cârnaþi veritabili de Pleºcoi. povestiþi-le amicilor despre gruzini ºi. Cea mai aproape de împlinirea poveºtii a fost o Feteascã Albã de la DAVINO. dar este doar o poveste”. Nici cele mai dulci vinuri vechi. ar putea ajunge la un asemenea stadiu.ro . este altceva: orice concentrat de fructe poate fi adus în stadiul de marmeladã. Nici în Moldova. la rândul ei. E timpul sã punem miturile la locul lor. ªi ar fi. nu vin.. vorba despre altceva. iat substanþa uscatã este de 15-25 de grame la mia de mililitri. data viitoare când vi se mai spune povestea magiunurilor alcoolizate. Este o poveste frumoasã. cã ar exista un asemenea vin. Te miri cã alte þãri au produse tradiþionale de calitate ºi protejate? ALEGE ORIGINALUL! REFUZà FÃCÃTURILE! Adevãraþii cârnaþi de Pleºcoi se fac la Pleºcoi. mai ales cã alcoolul de 90 de grade nu se simte. din cei 10 ml de vin lãsaþi la evaporat). se adaugã alcool sau chiar distilat de vin. ºi la urechile românilor. roºiþi puþin ºi încercaþi sã nu vã mai lãudaþi cu fantezii aberante.915 www. Marmelada. nu a existat nici o carte care sã-mi fi trecut prin mânã. pot fi puternic iodate. într-adevãr. Este vorba despre un obicei relativ barbar al unor neamuri din spaþiul ex-sovietic ºi despre obiceiuri de consum care au ajuns. româneascã sau strãinã. Lucia Pîrvu este.

Grana 20 Padano era o brânzã apreciatã ºi cãutatã în toatã Italia. De la bun început. în care am pus. pe care leam asortat cu un Muscat Otonel demi-dulce. La fel ca la parmezan. legatã cu brânzã de caprã. Procesul de producþie este aproape la fel de complicat ca cel al parmezanului. campioni la gãtit! Cosmin Zidurean ºi Gabriela Mariº. la 1477. La fel ca ºi vinurile. cum nu vedeam plãcinta noastrã dobrogeanã decât lângã vinuri produse în regiune. însã brânzeturi similare sunt fabricate ºi în Emilia-Romagna. Ca mai toate brânzeturile dure. care a reuºit performanþa de a construi „pe loc“ douã cuptoare. secatã ºi sistematizatã de cãte cãlugãrii cistercieni ºi cei benedictini în secolul al XII-lea. Deºi data exactã nu este cunoscutã. Plãcinta cu carne a fost cea mai dobrogeanã dintre toate. condimentatã pe mãsurã ºi asortatã cu Pinot Noir. plãcinta lui Zidurean. ºi câteva fire de afumãturã. necesare pregãtirii unui meniu de zile mari. referire directã la textura acestei brânze. între ele obligatoriu oaie. brânza îºi trage numele de la „grana“. A doua. povesteºte Gabriela Mariº. ºi de la valea Pianura Padana. având autoritatea de a verifica tot traseul brânzei. ne-am orientat cãtre Alcovin Mãcin. în jurul anului 1135. plãcintã cu varzã ºi ceapã. preºedintele. sponsorul nostru ºi în materiale pentru cuptoare. primii producãtori atestaþi istoric Ziariºti de vin. de la Gilãu. „Inventatã“ de cãtre cãlugãrii cistercieni la începutul celui de-al doilea mileniu. peºte ori borº pescãresc. sculptor ºi ceramist. în cantitãþi egale. de fapt.vinul. în funcþie de perioadele de pãºunat. a fost o plãcintã cu praz ºi ciuperci. cu perioade de îmbãtrânire de pânã la 18 luni. Trentino ºi Veneto. respectiv secretarul general al Clubului Presa de Vin. de 35-45 de centimetri în diametru ºi 15-18 centimetri înãlþime. de la lapte pânã la consumator. ºi cu vin sec ºi cu (Pentru mai multe amãnunte: www. Cea mai importantã zonã de producþie este în prezent aceeaºi vale Po din Lombardia. „meniul“ a fost gândit de la sãrat la dulce ºi în aºa fel în- cât sã meargã ºi cu vin alb ºi cu vin roºu. într-un moment de inspiraþie colectivã. de la Mamaia. Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano este forul care decide tot ce este legat de acest sortiment. dobrogean ºi aromat“. În fine. sec ºi pus din vreme la rece. cãci era „creaþie proprie“.Introducere în brânzã (II) Grana Padano – un mileniu de savoare RADU RIZEA Deºi mulþi ar fi tentaþi sã creadã cã cele mai vândute brânzeturi italiene din lume sunt parmezanul (Parmigiano Reggiano). am încheiat cu merele în aluat ale Sofiei. etapa din iunie. evident. e deja la a treia ediþie a concursului) ºi Lucian Þãran. Grana Padano a fost creatã ca urmare a încercãrilor de a profita de surplusul de lapte. a fost la fel de spectaculoasã ºi a întrunit punctele necesare rezultatului final. ªi.ro) . adevãrul este cã cel mai mare succes îl are. cât ºi de condiþiile climaterice din anul respectiv. „Eram convinºi cã mulþi vor gãti oaie. cum nu ne mai sãturam de spectaculos. Astãzi. au egalat performanþa de anul trecut. asocierea vinului la masã fiind iarãºi un avantaj de care. Documente mai târzii atestã cã. Din echipa celor doi au mai fãcut parte Sofia Zidurean (la doar opt ani. baza pentru producþie o constituie un amestec de lapte proaspãt cu lapte parþial smântânit. condimente ºi ceva verdeaþã. am profitat. Grana Padano diferã calitativ de la an la an. Fãcutã cu patru feluri de carne. Grana Padano (denumire de origine controlatã). adicã „bob de grâu“ sau „sãmânþã“. obþinând locul I la secþiunea „Creaþie“ a Campionatului Internaþional de Gãtit în Aer Liber. dat fiind cã ne aflam în Dobrogea. Prima plãcintã supusã jurizãrii era mai degrabã ardeleneascã. din podgoria Sarica Niculiþel. N-au fãcut-o iar povestea asta cu bucãtãria tradiþionalã a rãmas avantajul nostru. cântãrind pânã la 40 de kilograme. fiind cãlugãrii de la mânãstirea Chiaravalle. producãtor din nordul Dobrogei. Ambele au fost servite juriului cu un Sauvignon Blanc. vin dulce. Piemont. ªi. ultima similaritate este faptul cã roþile de Grana Padano sunt foarte mari. cea mai spectaculoasã. mozzarela sau gorgonzola. se ºtie cã era în vremea domniei lui Frederick Barbarossa. din punctul meu de vedere.

.

C BERONIA Una dintre nebuniile de la Cramele Reca[: un vin de Rioja a[a cum rar s-a v`zut \n România. E greu [i complicat. jum`tate din vase de inox. Preþ: 199 RON Disponibil: doar în magazinele specializate .200 de sticle. coacãze. dar la fel de greu de savurat \n intimitate. s` scoat` un Carmenere la fel de mare. |nc` o dat` \mi cer scuze domnului Marcel Farca[. L-a[ situa la grani]a dintre profunzimile de Amarone [i echilibrul [i savoarea unui mare chateau. Preþ: aprox. rotund [i plin. care n-ar atrage aten]ia dac` ar fi fabricat din vinuri omonime de prin ]ar`. Cost` foarte mult. dar care îi dã un plus de eleganþã. 2006 SERVE Ceptura 13% vol. Gustul aminteºte de prunele afumate. De desf`cut la vizita unui foarte bun prieten. profund. CHILE Argentinienii care gust` acest vin se zgârie pe ochi cu siguran]`. pu]in tabac [i piele. revigorant ºi taninos. de viºine coapte. restaurante III A. Taninii încã verzi. \n plus. prietenos. la rândul lor. Se simte o uºoarã notã oxidativã. 2005 Errazuriz (Chile) Vinul simbol al celebrului producãtor chilian desfatã cu nuanþele sale intense. vanilie. O minun`]ie. alc. dar bine integraþi. proasp`t` [i matur` \n acela[i timp. de complexitate. c`ruia i-am luat singura sticl`. Nasul este foarte intens de fructe roºii ºi condimente. Preþ: 37 RON Disponibil: doar în magazinele specializate BOTALCURA – MALBEC. Un vin armonios construit. Singura posibilitate de a contracara acest afront – Malbec-ul este un soi care a revenit pe pia]a mondial` datorit` Argentinei. fiind completat de senzaþiile dulci-aromate din postgust. \ns` care demonstreaz` c` vârful de calitate al vinurilor române[ti \nc` nu a fost atins. jum`tate baricat`. Preþ: 40 RON Disponibil: doar în HoReCa TERRA ROMANA – CUVEE CHARLOTTE. alc Un vin evoluat cu o culoare strãlucitoare ºi cu nuanþe rubinii-violacee. fiind învãluit în nuanþe de condiment. acest lucru este insesizabil. Trufat. este puternic. Este un vin cu un mare potenþial de învechire. Preþ: 45 RON Disponibil: doar în magazinele specializate BARBERRA – CONSOLE MARCELLO 2004 Cantina di Casteggio (Italia) 14% vol. iar gustul aminteºte de ciocolatã. din p`cate. unde are rezultate remarcabile – ar fi ca [i argentinienii. fiind foarte catifelat. sunt mai evidenþi în postgust. ba chiar unul cu o etichet` genial`. trufe ºi scorþiºoarã. te cheam` la vorb` [i nu te mai las` s` pleci. amestecate cu tonuri de coacãze negre. \n simplitatea ei! Preþ: 200 RON Disponibil: doar în magazinele Cramele Recaº 22 DON MAXIMIANO FOUNDER’S ESTATE. Chiar dacã volumul de alcool al acestui vin este destul de ridicat. Aromele de piper negru ºi tutun contribuie ºi ele la complexitatea aromaticã a acestui vin. Un delir. cu un postgust lung. Un cupaj de Feteasc` Alb` [i Riesling Italian.. 50 RON Disponibil: în magazinele specializate. au fost \mbuteliate 2. afla]i [i c` „partenerul“ acestui vin este cel pu]in la fel de remarcabil [i. de fructe roºii ºi mirodenii. din care nu exist`. cu miresme de prun`. Se aºeazã foarte bine în gurã. completat de o senzaþie de dulce pe final. decât câteva sute de sticle. intens. \ns` a[a ceva nu se las` din mân`. condimente ºi viºine negre. fãrã discrepanþe. strugure matur. este un vin greu de \mp`r]it cu cineva. dar merit` fiecare leu.. Nas plãcut.RECOMANDÃRI RADU RIZEA VALENTIN CEAFALÃU CLOS DES COLOMBES – TERRA ALBA Dup` ce a]i aflat despre Sauvignon-ul Blanc produs \n fostul IAS Olimp.

..... cu arome puternice de viºine negre ºi mure.... considerând aceastã bãuturã scumpã ºi demodatã......... (James Laube) Preþ: 16 USD Soave Classico 2007 Cantina de Soave (Italia) Un soave classico care-ºi meritã toþi banii..... 5......... Cont IBAN: RO33 FNNB 0001 0259 1818 RO01 Extra Special Valpolicella Ripasso 2006 (Italia) Un vin cu un „ripasso“ excelent.. Aboneazã-te ºi poþi beneficia ºi de alte oferte speciale! * Nu se acordã contravaloarea în bani a cadoului oferit la abonare primeºti CADOU o sticlã de Cabernet Sauvignon La Cetate......... din California. citric ºi foarte mineral....... (Harvey Steiman) Preþ: 6 USD + Aboneazã-te pe un an la revista ºi Herdade de Esporao. proaspãt.................... tangerine..........62 GBP în valoare de aproximativ 35 RON*.12 GBP TINERII FRANCEZI CONSIDERà VINUL SCUMP ªI DEMODAT Tinerii francezi renunþã la vin în favoarea altor bãuturi alcoolice............ ........... Realizarea sondajului a fost supravegheatã de mai mulþi profesori ºi oenologi din cadrul Universitãþii Agricole din Montpellier.... bãuturilor spirtoase sau bãuturilor rãcoritoare................ cu arome de zmeurã ºi cãpºune....................... Arome cutremurãtoare.....5 GBP Valley Of The Moon.. Ap....... citat de Decanter..preþ 100 RON (plãteºti 10 numere.... (Jane MacQuitty) Preþ: 6...................... e-mail...... Este un cupaj din struguri culeºi din patru podgorii diferite ºi se poate asocia cu pui la grãtar...... Sector 5..................... 54....... Gustul este foarte intens........ primeºti 6) 12 luni........................ jumãtate dintre respondenþi au renunþat la vin în favoarea berii......... Et....SMB.... (Jane MacQuitty) Preþ: 3...ro datele pentru facturare..........Ro va publica câteva din recomandãrile de vinuri fãcute de cãtre editorii publicaþiilor internaþionale de profil.... Localitatea. Chardonnay Sonoma County 2006 (SUA) Intens..... Doresc sã mã abonez la pentru: 6 luni......... numãrul de telefon ºi adresa de livrare...... Sc.. ºi un postgust lung. în valoare de piaþã de aproximativ 35 RON) Completeazã ºi trimite talonul de mai sus la adresa: Bucureºti........ Cod poºtal........ de condimente............... Nume.... cu tonuri proaspete de pere..... . Sanford Chardonnay 2006 Santa Barbara County (California) Arome intense ºi atrãgãtoare de fructe tropicale...... precum ºi recomandãrile redactorilor unor publicaþii ca The Guardian. învãluite în tonuri de citrice... Preþ: 11..... mere ºi limete...... nuanþate de lemnul de stejar... Wall Street Journal... deschis la Credit Europe Bank ............ caprifoi ºi pepene galben....... Componentele sunt foarte bine integrate ºi echilibrate............. Adresa..... 2.............. pentru cã nu sunt atraºi de gustul acestuia. Reserva Branco............... Tel.................................... ªos................ proaspete......... 78-88. produs din struguri valpolicella........ De bãut 2008-2010........... .................. vibrante de fructe roºii care îºi pun amprenta ºi asupra gustului proaspãt ºi intens... iarbã verde ºi piersici.... rezultând un vin foarte atractiv...... Cod poºtal 050158............................... Times Online sau Washington Post.................... Portugalia 2007 Un vin bine lucrat..... Plata se va face în contul SC CEZAR CONNAISSEUR SRL. 103................ împreunã cu dovada plãþii sau trimite pe e-mail la cezar@vinul............... Fãrã tragere la sorþi! Oferta este valabilã pentru primii 1........ Austria 2006 Arome plãcute. potrivit concluziilor unui studiu reealizat de cãtre Universitatea de Management ºi Oenologie din cadrul Academiei Sonoma... Viilor nr............................. Merlot Washington 2006 (SUA) Strãlucitor..... care sã favorizeze consumul rapid...... primeºti 12 + o sticlã de vin La Cetate. Bl... iar lemnul de stejar este bine integrat......... De bãut 20082011.... Alentejo. Preþ: 10.....preþ 50 RON (plãteºti 5 numere........Recomandãri internaþionale Începând cu acest numãr Vinul.................... cu note aromatice de lemn de stejar...5 GBP Pine & Post.....:... peºte ºi scoici...............000 de abonaþi.... (Karen Page..... Blaufrankisch Klassik... Ofertã specialã de abonare Weingut Pittnauer................ Andrew Dornenburg) Preþ: 25 USD TALON DE ABONAMENT Prenume. Burgenland. Potrivit studiului.....com... Autorii acestui sondaj au precizat cã o soluþie în favoarea vinului ar fi îmbutelierea acestei bãuturi în sticle mai mici.............................

decorticati ºi congelaþi. Sergiu Nedelea. care se face foarte repede. La nevoie.o reþetã uºoarã.Ro se poate face numai cu acordul prealabil al editorului. Preluarea de texte ºi imagini din aceastã publicaþie sau de pe site-ul Vinul. elegantã ºi rafinatã prin simplitate. stropim cu puþin sos..ISSN 1844-3915 Creveþi cu ulei de mãsline. Creveþii merg de minune cu un sos uºor: o ceaºcã de ulei de mãsline 24 . lãsaþi la decongelat într-un strecurãtor ca sã se scurgã toatã apa. de exemplu 3 cãþei de usturoi mãrunþiþi ºi apoi striviþi cu lama cuþitului pânã obþinem o cremã 2 -3 linguri cu zeamã de lãmâie/lime ºi… puþinã sare Cea mai bunã soluþie pentru un sos perfect este un mojar în care strivim cãþeii de usturoi cu puþinã sare. Cristian Boerean cristian. încã nu am încredere sã cumpãr creveþi proaspeþi de la magazin.grigorica@gmail. îi servim pe un platou ºi turnãm peste ei sosul rãmas. pânã devin aurii. Când creveþii sunt gata.boerean@gmail. fãrã mare bãtaie de cap. pentru cã se potriveºte minunat cu creveþii.ro Editori Seniori Loreta Budin Radu Rizea radu@vinul.915 DTP Omni Press & Design www. O sugestie pentru zilele calde de varã .com Publicitate Andrei Chica andrei@vinul. Amatorii de picant – iute pot presãra câþiva fulgi de peperoncino sau piper proaspãt mãcinat. câteva felii de pâine albã (baghetã) prãjitã ºi frecatã apoi cu usturoi ºi stropitã cu un firicel de ulei extravirgin. O mâncare ce aminteºte de mare ºi zilele frumoase de concediu. Responsabilitatea pentru articolele publicate revine autorilor. lãmâie ºi usturoi extravirgin.ro 0722. cu o aciditate ridicatã (un riesling german sau un Verdicchio dei Castelli di Jesi.ro Redactori Sorina Iordan. Creveþii trebuie sã fie din cei mai mãricei. rafinat degustãtor al celor mai diverse bucãtãrii internaþionale ºi în egalã mãsurã un cunoscãtor al vinurilor de calitate.Ro. Spuneam mai sus cã recomand un ulei robust..gavrila@core-target. Emilian Pascu Food editor Cristian Boerean este autorul blogului culinar de la Vinul.vinul. O pungã de 500 g este suficientã pentru 2 persoane. Dan Petrici. Am bãut un prosecco frizzante bine rãcit – pãrerea mea este cã un frizzante sau un vin alb sec. de exemplu) se potrivesc excelent cu creveþii.ro este editatã de SC Cezar Connaisseur SRL. Bucureºti. de aceea îi prefer pe cei congelaþi. Îi ºtergem apoi bine cu un ºerveþel de bucãtãrie. www.ro Consultant ºtiinþific Liviu Grigoricã liviu. cu un retrogust uºor amãrui – piperat.993.ro Director ediþia online Bogdan Gavrilã bogdan. dupã care îi prãjim în tigaie câte 3-4 minute pe fiecare parte. intens. Eu refuz orice fel de garniturã ºi prefer.opd. dupã care adãugãm uleiul de mãsline ºi zeama de lãmâie ºi amestecãm pânã obþinem un sos ceva mai gros.com Redactor-ºef Valentin Ceafalãu vali@vinul. preferabil unul cu aroma robustã – din Creta. în schimb. Marinãm creveþii în sos timp de 15-20 de minute. George ªerban.ro Publisher Cezar Ioan cezar@vinul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->