Sunteți pe pagina 1din 220
MIHAIL MANOILESCU FORTELE NATIONALE PRODUCTIVE SI COMERTUL EXTERIOR Teoria protectionismului sia schimbului international ®Q Editura Stiingificd si Exelon Bucuresti, 1986 . FORTELE NATIONALE PRODUCTIVE COMERTUL EXTERIOR [a aoeceee ee Teoria protectionismului sia schimbului intemafional 4 Ph ine. Yates Be MIHATL MANOILESCU DESPRE PROBLEMELE DEZVOLTARM COMPLEXULUT ECONOMIC NATIONAL DIN PERIOADA INTERBELICA. CONTRIBUTIA ACESTUIA IN DOMENIUL TEORTET RELATILOR ECONOMICE INTERNATIONALE Prof. dr. Mihai TODOSIA spa Congress a] 1X1 al Patil Comunist Roman a Inceputo vasa ativitate de variate a alsiel popes ful fomin 2 caret meniee era Infipres faptelon, Seyee jurdrilor, peronaitation vet diversion generat age Peek au fost cle in realtae, dn fel acesta se fealizeen C com Iii de sine @ poporais, ce fers nollr generat un Sots de Invatiminte se pun temelil solide pentru idestal pe care’ ele trebuie sk iafaptuasel in mod practic Cescetareastiimtic din domenisl ‘storie ceonomice a eeugit st claboreze studi, monograiy, Incr} de stead te, pin cae se valorifiet.creafia siniied unor seam, msl de seama din dierte yeronde stories, se pune inne enya contibayi acesora Ih propisteaeconomiea ft soca 4 mafluninoastre, In mbogagves patsimonala cater afloat universal, Period interbelicd, moment de sintextsi punet de pl cate in evoluiaulteriara a Romani, pris’ prefaces fconomice, sociale 91 polite ce au avat” toe, 0 oareat @.deollire 51 matarkare a tuturor domenir pines Jor economice strate de. personality remareabile iu din economigtit reprezemtativs ai acesek perioade a fost” Meke Manolec (891 1980) iol unor institut, Mihail Manoilesu gia fet stu die secundare Ia Licel Nations ein lagi gp ele superione 1s Politehnica din Bucare, abtinind seauitate stsivete A fost un intclelual de mare erudifiey care spines tol ‘ect 'ce era neces pentra a i uh mare economist © sO cultura economic, Kfores si cecelgies,o tomes pr site tcnich $i matematics, cova cea permis sf anall ‘exe cn profonzime sf orginaltate Senomencle ccanomice 5