Sunteți pe pagina 1din 1

ECHIVALENTA MARCA-CLASE SI MODULII DE ELASTICITATE AI BETONULUI

Marca B 50 B75 B 100 B 150 B 200 B 250 B 300 B 350 B 400 B 450 B 500 B 600 B 700
Clasa Bc xx Bc 3,5 Bc 5 Bc 7,5 Bc 10 Bc 15 Bc 20 Bc 22,5 Bc 25 Bc 30 Bc 35 Bc 40 Bc 50 Bc 60
Clasa C xx/xx C* 2,8/3,5 C 4/5 C* 6/7,5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 - C 20/25 C 25/30 C* 28/35 C* 32/40 C 40/50 C 50/60
Modul de elasticitate. - - 14 000 21 000 24 000 27 000 - 30 000 32 500 34 500 36 000 38 000 40 000

Observatii:
- clasele marcate cu * nu există în normele europene, ele sunt valabile temporar în România, până la apariţia RomCodurilor
(armonizate cu Eurocod 2); în normele europene mai există următoarele trei clase de beton, inexistente în standardele actuale
din România: C 30/37, C 35/45 şi C 45/55;
- marca B 300 si, respectiv, clasa Bc 22,5 nu mai apar in STAS 10107/0-90.

REZISTENTELE BETONULUI [N/mm2]

Clasa de beton
Dimensiunea cea mai Beton armat Beton precomprimat
Rezistenta Pozitia de turnare Solicitarea Cazul
mica a sectiunii
C 6/7,5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 28/35 C 32/40 C 40/50 C 50/60
- verticala, cu inaltimea de turnare >1,5 m (stalpi, a. < 300 mm 3.50 4.70 7.00 9.00 11.50 13.50 15.30 16.80* 19.80* 23.60*
compresiune
pereti, diafragme etc. din beton armat monolit)
excentrica
sau inclinata, cu cofraj pe toate laturile; ≥ 300 mm
Rc compresiune b. 4.00 5.50 8.00 10.50 13.00 15.50 17.40 19.10* 22.50* 26.70*
< 300 mm
[N/mm2] - orizontala (grinzi, rigle de cuplare etc. monolite, excentrica
elemente prefabricate), inclinata cu cofraj pe trei incovoiere < 200 mm
laturi sau verticala cu inaltimea de turnare < 1,50 compresiune
≥ 300 mm
m excentrica c. 4.70 6.50 9.50 12.50 15.00 18.00 20.50 22.50* 26.50* 31.50*
incovoiere ≥ 200 mm
- verticala, cu inaltimea de turnare >1,5 m (stalpi, a. < 300 mm 0.40 0.45 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.08* 1.23* 1.38*
compresiune
pereti, diafragme etc. din beton armat monolit)
sau inclinata, cu cofraj pe toate laturile;
excentrica ≥ 300 mm

Rt compresiune b. 0.45 0.50 0.70 0.80 0.95 1.05 1.14 1.23* 1.40* 1.57*
< 300 mm
2 - orizontala (grinzi, rigle de cuplare etc. monolite, excentrica
[N/mm ]
elemente prefabricate), inclinata cu cofraj pe trei incovoiere < 200 mm
laturi sau verticala cu inaltimea de turnare < 1,50 compresiune
≥ 300 mm
m excentrica c. 0.50 0.60 0.80 0.95 1.10 1.25 1.35 1.45* 1.65* 1.85*
incovoiere ≥ 200 mm

Observatie: valorile marcate cu * s-au inmultit cu un coeficient suplimentar egal cu 0,95.