Sunteți pe pagina 1din 3

BANCILE SI CREDITELE

Bancile sunt institute financiare care atrag bani disponibili de la populatie, pastrindu-i sub
forma de depozite si acorda credit celor care au nevoie.

Termenul de banca provine dela limba italiana ,de la bancile pe care stateau bancherii in Evul
Mediu. Daca un bancher nu-si respecta obligatiile si indatoriile i se rupea banca si practic era
obligat sa-si întrerupa activitatea.
Bancile îndeplinesc în principal 3 functi:
• atrag bani disponibili de la populatie si de la diferiti agenti economici;
• pastreaza banii în depozite si restitue deponentilor săi la cerere;
• acaorda împrumuturi celor care solicita credite.
Bancile colecteaza banii disponibili de la diferite persoane ,cumulindu-i si acordindu-i sub
forma de credite celor care au nevoie.

Creditul înseamna ori de câte ori este vorba de cererea unei sume de bani, efectuata la un
moment dat, din partea unui subiect economic ,în folosinta unui alt subiect economic ,cu
obligatia ca acesta din urma de a restitui mai tirziu, la un termen fixat suma primita plus suma de
bani care se cheama dobinda.
Cuvintul credit are originea cuvintului latin “creditum” = credere , a se increde ,a avea
incredere. De aici ne putem da seama de elementul pshilogic indispensabil unei operatiuni de
credit: încredere.
În oricare operatiune de credit intervin doua subiecte :
-cel care acorda: înprumutor sau creditor
-cel care primeste: înprumutat sau debitor

Intermedierea financiara permite bancilor sa obtina profit. Ele plătesc deponentilor dobânda si,
in acelasi timp, percep dobânda pentru creditele acordate. Dobânda perceputa este mai mare
decit cea plătita ,astfel încât banca sa realizeze un câstig.
CB = Dî – Dp CB = câstig bancar
Dî = dobanda încasata
Dp = dobanda platita

Profitul bancar se imparte in:


PrB = CB –Cf Cf = cheltuielile administrative bancare
(cheltuielile de functionare a banci )
Iar rata profitului bancar :
RPrB = PrB / C × 100 C = capital bancar

Dobanda se imparte in :
1-Dobanda simpla D= C × d' × n C = credit
d' = rata dobanzi
n = timpul (durata creditului)
2 –Dobanda compusa sau capitalizata
-se calculeaza astfel : D = Sn - So Sn = suma datorata dupa numarul de ani,
suma finala
So = suma înprumutata initiala
Sn = So (1 + d' )ⁿ
D = So ( 1 + d' )ⁿ - So n = numarul de ani
Dobanda se compune, deoarece ea se adauga creditului la anumite intervale de timp ( se
capitalizeaza ).
Rata dobânzi este prtul platit pentru a dispune timp de 1 an , de o anumita cantitate de
moneda .
Rata dobânzi este raportul procentual dintre marimea absoluta a dobanzii anuale platite si
creditul acordat .
d' = D /C × 100 D = marimea dobanzi anuale
C = creditul total acordat
Rata dobânzii se modifica în functie de o serie de factori:
- cererea si orerta de credite
- riscurile pe care le presupune creditul
- starea economiei
Rata dobânzii este mai mare atunci când cererea de credite si riscurile sunt mari, iar economia
parcurge perioade dificile.
Rata dobânzii este in strinsa legatura cu rata profitului, trebuie sa fie mai mica decit aceasta.
Rata dobânzii depinde si de rata inflatiei, adica de rata deprecieri monetare.

Pentru siguranta dobânzilor bancare si mentinerea capacitatii de plata a bancilor ,acestea sunt
obligate sa-si construiasca rezereve.
Rezervele obligatori sunt cota parte (procente) din valoarea sumelor depozitate . Constituirea
de reserve diminueaza volumul creditelor acordate.
ex -la depozit de 10 milioane cu o rezerva obligatorie de 30 %, banca va pastra în rezerva
3 milioane si va putea acorda credite doar în valoare de 7 milioane.
Daca creste rezerva obligatorie, volumul creditelor scade.
PROBLEME DOBÂNDA
1. Un agent economic depune la o banca o suma de 200.000 u.m. pe o perioada de 2 ani cu o
rata a dobânzii de 40 %. La scadenţa , marimea acestui depozit si masa dobânzii capitalizate vor
fi:
a. 200.000 si 160.000 u.m.
b. 392.000 si 192.000 u.m.
c. 306.000 si 160.000 u.m.
2. Pentru ca peste 5 ani sa initieze o afacere, un agent economic are nevoie de un capital banesc
de 3.037.500 u.m. Ce suma trebuie sa depuna in prezent la banca pentru ca la termenul propus
sa înceapă afacerea, stiind ca rata dobânzii practicate este de 50 % ?
a. 400.000 u.m.
b. 410.000 u.m.
c. 1.400.000 u.m.
3. Un agent economic contracteaza la o banca un împrumut de 100.000 u.m., cu rata anuala a
dobânzii de 15 % pe termen de 3 ani. Rambursarea împrumutului si plata dobânzilor aferente se
va face într-o singura transa, la sfarsitul celui de al treilea an. Care este suma total ape care
trebuie s-o achite debitorul bancii la scadenţă, daca dobânda se capitalizeaza ?
a. 152.087 u.m.
b. 215.048 u.m.
c. 45.000 u.m.
4. Suma de un million de lei este plasata cu d'= 10 % in regim de dobânda compusa, pe 2 ani. Cu
ce rata o dobânzii ar trebui plasata in regim de dobânda simpla pentru a realize aceeasi dobânda ?
a. 105 %
b. 10,5 %
c. 2,1 %
PROBLEME DOBÂNDA

1. Un agent economic depune la o banca o suma de 200.000 u.m. pe o perioada de 2 ani cu o


rata a dobânzii de 40 %. La scadenţa , marimea acestui depozit si masa dobânzii capitalizate vor
fi:
a. 200.000 si 160.000 u.m.
b. 392.000 si 192.000 u.m.
c. 306.000 si 160.000 u.m.
2. Pentru ca peste 5 ani sa initieze o afacere, un agent economic are nevoie de un capital banesc
de 3.037.500 u.m. Ce suma trebuie sa depuna in prezent la banca pentru ca la termenul propus
sa înceapă afacerea, stiind ca rata dobânzii practicate este de 50 % ?
a. 400.000 u.m.
b. 410.000 u.m.
c. 1.400.000 u.m.
3. Un agent economic contracteaza la o banca un împrumut de 100.000 u.m., cu rata anuala a
dobânzii de 15 % pe termen de 3 ani. Rambursarea împrumutului si plata dobânzilor aferente se
va face într-o singura transa, la sfarsitul celui de al treilea an. Care este suma total ape care
trebuie s-o achite debitorul bancii la scadenţă, daca dobânda se capitalizeaza ?
a. 152.087 u.m.
b. 215.048 u.m.
c. 45.000 u.m.
4. Suma de un million de lei este plasata cu d'= 10 % in regim de dobânda compusa, pe 2 ani. Cu
ce rata o dobânzii ar trebui plasata in regim de dobânda simpla pentru a realize aceeasi dobânda ?
a. 105 %
b. 10,5 %
c. 2,1 %

S-ar putea să vă placă și