P. 1
Expertiza Contabila in Procesul Civil si Penal

Expertiza Contabila in Procesul Civil si Penal

|Views: 1,357|Likes:
Published by Andrada Pitigoi

More info:

Published by: Andrada Pitigoi on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL

1

CUPRINS
CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ……. 2 1.1. 1.2. 1.3. Conceptul de expertiză.................................................................................... 2 Expertiza contabilă………………………………………………………….. 2 Expertiza contabilă judiciară………………………………………………. 4

CAP.II. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL……...9 2.1. Expertiza contabilă în procesul civil…………………………………………..9 2.1.1 2.1.2 Caracteristicile procesului civil………………………………………………..9 Obiectivele expertizei contabile judiciare în procesul civil………………….10

2.1.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil………………..11 2.1.4. Conţinutul raportului de expertiză contabilă…………………………………12 2.1.5. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil……………………17 2.2. Expertiza contabilă în procesul penal………………………………………...18 2.2.1. Caracteristicile şi etapele procesului penal…………………………………….18 2.2.2. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal…………………………….19 2.2.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei…………………………………...20 2.2.4. Conţinutul raportului de expertiză……………………………………………..22 2.2.5. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă……………………………..22

CAP. III. CONCLUZII ……………………………………………………………..23 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….24

2

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA. raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute 1 . pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei. I. Expertiza contabilă Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. grafologică. de navigaţie civilă. criminalistică. medicală.1.. pentru stabilirea adevărului obiectiv. expertul exprimându-şi propriul punct de vedere în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora a efectuat expertiza. este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt. contabilă” etc. Expertiza are imprimată deci o impresie personală şi critică a expertului. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte expertiza ca fiind o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert.04.. a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei. filatelică. cuprinzând rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. probleme etc. Expertiza este un mijloc de dovadă. asupra unei situaţii. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea 1 http://dexonline. tehnicii.2010 3 .ro/definitie/expertiza.2. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză provine de la latinescul „expertus”. site consultat la 25. la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor. specializate. şi se referă la lucrarea unei persoane experimentate.CAP. 1. reglementat de Codul de procedură civilă şi de Codul de procedură penală. cauzei sau litigiului ce se cercetează. Expertiza constituie o activitate care depăşeşte acţiunea de control şi pe cea de verificare. EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1. la care recurge instanţa în cazul în care. expertiza putând fi: tehnică. adică priceput.

Standardul profesional nr. de regulă. în general. care este o activitate continuă de verificare. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. I. site consultat la 25.2010 3 I. site consultat la 25. cercetare sau judecată – 2 CECCAR. Florea. efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte.04. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. se numesc expertize contabile judiciare.pdf. CECCAR.2010 4 . expertiza contabila poate fi judiciară – solicitată de anumite organe pentru soluţionarea cauzelor aflate în stare de anchetă.2 Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Ea are ca obiect de cercetare situaţia economico-financiară a patrimoniului şi capacitatea acestuia de a genera profit. împrejurări. cu viza la zi. Macovei. Standardul profesional nr. spre deosebire de control. situaţii de natură economico-financiară.ro/_b/ro/st_35.ceccar.C. Bucureşti. Evident este vorba despre o opinie autoritară sub aspect profesional şi autorizată din punct de vedere legal. Berheci. http://www. un caracter fragmentar (de discontinuitate). Florea. R. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar.ro/_b/ro/st_35.părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. fiind înscrise. http://www. expertizele. 3 în particular. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. reprezentând în esenţă o consultaţie de specialitate şi conţinând ca element principal punctul de vedere sau opinia celui care o efectuează. în partea activă a Tabloului experţilor contabili. cu scopul final de a se stabili în mod ştiinţific.pdf. şi expertiza contabilă. Dar. analiză şi îndrumare. corectitudinea sau incorectitudinea administrării patrimoniului. 2008.04. intervenind numai în anumite împrejurări. Potrivit opiniei autorului Ion Florea şi a coautorilor lucrării “ Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar” . sunt strâns legate de activitatea de control. M. expertiza are. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. ataşate sau nu unui proces penal. 9 4 CECCAR. p. Sfera expertizei contabile cuprinde întreaga activitate economico-financiară a unui agent economic.ceccar. 4 După destinaţia sa. aşa cum rezultă din documentele primare şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă privind intrarea şi ieşirea legală a valorilor materiale şi băneşti. Ed.

al . precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. 2/2000. Lucrările efectuate de către alţi profesionişti. expertul contabil întocmeşte raport. Publicat în Monitorul Oficial. opiniilor şi recomandărilor sale. 7 5 Art. expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. 26 din 25/01/2000 5 . chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit.3. concluziilor. 5 Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. 26 din 25/01/2000 6 Ordonanţa Nr. Partea I nr. partea I. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Partea I nr. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Expertiza contabilă judiciară Reglementările legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. îndeosebi a celor judiciare. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. conţin reglementări aplicabile expertizei în general. 1. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili . Publicat în Monitorul Oficial. Asupra constatărilor. cercetare sau judecată. 65/1994 privind organizarea activităţii 6 de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. republicată în Monitorul Oficial al României. nr. Reglementările procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. Potrivit acestor reglementări legale. 24. fără să existe un dosar de anchetă.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 8 ianuarie 2008 7 Ordonanţa Guvernului nr.sau extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

Ea se încredinţează de instanţele respective unor specialişti pentru a constata şi evalua anumite fapte. În acest scop. Expertiza contabilă judiciară constituie un mijloc de probă. penale.Reglementările profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. în Norma profesională nr. iar în codurile civil şi penal se găsesc articole care fac direct sau indirect referire la experţi. Codurile juridice sunt: Codul civil. dintre acestea şi persoane fizice. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. pe care judecătorii nu le-ar putea procura sau aprecia ei înşişi. În activitatea lor de apărare a legalităţii şi dreptăţii. Codul penal. precum şi a proceselor penale privind infracţiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului. a litigiilor de muncă sau arbitrale şi să stabilească adevărul pentru a putea pronunţa hotărâri temeinice şi legale. Expertiza contabilă judiciară este un mijloc de probă în justiţie. la cererea părţilor sau din oficiu. stabilind în acest scop punctele asupra cărora experţii numiţi urmează să se pronunţe. instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală au sarcina să clarifice situaţiile de fapt care fac obiectul proceselor civile. în scopul soluţionării litigiilor dintre persoane juridice. respectiv cărora le solicită un aviz calificat şi competent. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. în vederea lămuririi unor împrejurări de fapt şi stabilirii adevărului obiectiv.85/2006 privind procedura insolvenţei). Codurile de procedură conţin părţi distincte dedicate expertizelor. Când pentru 6 . Cadrul normativ privind expertizele judiciare este format din codurile juridice şi materialele normative specifice (exemplu: Legea nr. au dreptul să apeleze la sprijinul unor specialişti. indicate de organele judiciare. care să examineze faptele şi să-şi spună punctul de vedere. Necesitatea efectuării expertizei este determinată şi de existenţa unor interpretări diferite într-o singură problemă care trebuie lămurite de specialişti. acestea. motivat şi fundamentat. Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală. o formă de cercetare şi lămurire a unor fapte sau împrejurări de natură economico-financiară. prin expertize. la care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apelează.

calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. ca urmare a numirii lor într-un anumit dosar de urmărire penală sau de judecată. atestarea obţinută în urma unui examen. putem desprinde următoarele caracteristici ale acesteia: 7 .lămurirea unor împrejurări de fapt. Astfel. Expertizele contabile judiciare se află la punctul de interferenţă dintre domeniul contabilităţii şi domeniul dreptului. Folosind expresia de „expert” legiuitorul s-a referit la o anumită categorie de persoane care. în funcţie de nivelul ştiinţific. iar prin constatările şi concluziile pe care le formulează. concluziile acestora neputând fi automat însuşite de către organul care le-a dispus sau le-a acceptat. organul judiciar putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. prin studiile făcute. sunt experţi într-un anumit domeniu de activitate. cu scopul stabilirii adevărului material şi justei soluţionări a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. instanţa crede de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar. Trebuie făcută o distincţie între dispunerea probei cu expertiza contabilă şi admiterea solicitării uneia dintre părţi privind proba cu expertiza. va numi unul sau mai mulţi experţi. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate. dispunerea probei cu expertiza se realizează întotdeauna la iniţiativa instanţei de judecată sau a organului de cercetare penală. îndeplinind funcţia de probă ştiinţifică. Din studierea literaturii de specialitate şi a actelor normative în vigoare care reglementează expertiza contabilă judiciară. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele şi procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de către fiecare parte aflată în litigiu. pe când admiterea probei se face la solicitarea (iniţiativa) uneia dintre părţi. cunoştinţele dobândite şi. stabilind obiectivele asupra cărora ei urmează să se pronunţe. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. ajută organele care au dispus numirea la soluţionarea cauzei. atunci când legea o prevede.

site consultat la 25.  se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare. http://www. lipsuri. deficienţe. generează automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiză contabilă judiciară. expertiza contabilă este mijloc de probă în justiţie şi intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată.  confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. etc.. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.  este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare.pdf. Standardul profesional nr.  este modalitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili adevărul obiectiv în vederea soluţionării cauzelor. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Manifestarea unor circumstanţe generatoare ale stărilor de incompatibilitate.2010 8 . Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi obiectivitatea.ro/_b/ro/st_35.  are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. 8 Independenţa absolută a expertului contabil numit din oficiu de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. abateri.04. 8 CECCAR.ceccar. conflict de interese sau recuzare.

♦ calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecăţii. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce atestă orice stare de conflict de interese. contabilităţii. corectitudine şi imparţialitate. cu înlocuirea expertului 9 . a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecăţii . Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai căror administratori sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. de către organele în drept care le-au dispus. Experţii contabili care se află în situaţii de incompatibilitate. tranzacţii ce Concluziile fac sau expertului să contabil În elaborarea lor. care s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. evaluărilor. ♦ calitatea de organ de control. Prezentate generalizat. stările de incompatibilitate pot fi raportate la : ♦ calitatea de expert contabil şi calitatea de martor în aceeaşi cauză . devotament. abţinere sau posibilitate de recuzare trebuie să le aducă la cunoştinţa organului care i-a numit. trebuie să fie expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi trebuie facă obiectul recunoaşterilor. clasificărilor şi prezentărilor contabile. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau instituţii la care experţii sunt salariaţi sau pentru părţi cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă. Independenţa relativă derivă doar din reglementările profesiei contabile mai restrictive decât cele din reglementarea generală. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile implicate în proces.care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară poate fi şi este adesea sancţionată.

II. Izvorul răspunderii civile constă deci în orice faptă ilicită prin care s-a cauzat un prejudiciu altei persoane.1. organul în drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. anularea actului prin care a fost lezată şi repararea pagubei. datorită utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. Astfel. printr-un act sau printr-un fapt. ca formă a răspunderii juridice. Oricine încalcă această regulă generală trebuie să răspundă pentru faptele sale. Acceptarea judecării unei asemenea solicitări reprezintă deschiderea unui proces civil. de mai bună calitate.contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. 163 10 . Actul prin care se realizează solicitarea recunoaşterii dreptului încălcat este acţiunea civilă. prejudiciul pentru care este răspunzătoare. Desfăşurarea normală şi armonioasă a vieţii sociale face necesară respectarea unor norme de conduită. ori. Lumina Lex. p. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL 2. sau prin inacţiunea acesteia din urmă. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima. Ed. atunci când o persoană fizică sau juridică se consideră lezată în drepturile sale de către o altă persoană. Teoria generală a obligaţiilor. în cazurile prevăzute de lege. Caracteristicile procesului civil Toate acţiunile şi atitudinile omului sunt determinate de nevoile derivând din firea sa şi din mediul natural şi social în care trăieşte. Suntem în prezenţa răspunderii sociale. Nimănui nu-i este îngăduit să încalce ori să nesocotească drepturile şi interesele altei persoane.1.1. 998-999 din Codul Civil. răspunderea civilă 9 Liviu Pop. CAP. respectiv. Bucureşti. Expertiza contabilă în procesul civil 2. persoana în cauză este îndreptăţită să se adreseze instanţei de judecată şi să solicite recunoaşterea dreptului ce i-a fost încălcat. 1998. Potrivit art. constă într-un raport de obligaţii în temeiul căruia o persoană este îndatorată să repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa. 9 Răspunderea civilă.

tribunalelor. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare de se poate face numai acestora. predarea unui bun.intervine numai în cazul în care există un prejudiciu care trebuie. printre aceste probe aflându-se şi expertiza contabilă. specifice respectându-se normele comportament profesional misiunilor privind expertizele contabile. etc. să fie reparat. contestator şi intimat (în faze contestaţiei în anulare). Existând un Tablou al experţilor contabili judiciari. cuprins în baza de date a Ministerului Justiţiei. În funcţie de stadiul procesual şi de instanţa la care se judecă acea cauză. cum ar fi de exemplu. instanţele judecătoreşti sunt specializate pe tipuri de cauze. În cursul judecăţii. Aflarea adevărului se realizează prin aprecierea probelor propuse de părţi sau dispuse de instanţă şi considerate de aceasta din urmă ca fiind relevante pentru cauză. 201-214 ( art. instanţele specializate pe cauze civile făcând parte din secţiile civile ale judecătoriilor. apelant şi intimat (în faza apelului). arbitrajul Curţii de Conturi.219/2005 ). potrivit legii. De regulă. cele două părţi se numesc reclamant şi pârât (în faza judecării în fond). 11 . instanţele de judecată sunt datoare să stăruie pentru a afla adevărul despre faptele şi împrejurările ce reprezintă obiectul cauzei. etc. Există şi organe cu atribuţii jurisdicţionale specializate. Judecarea se realizează de către instanţele judecătoreşti. Procesul civil este modalitatea şi activitatea desfăşurată de instanţele de judecată civile cu scopul de a restabili drepturile sau interesele de natură civilă ale unei persoane fizice sau juridice. restabilirea unui drept. curţilor de apel. Într-un proces civil sunt implicate cel puţin două părţi: persoana al cărei drept a fost încălcat şi persoana care a încălcat dreptul persoanei lezate. Obiectul poate fi plata unei sume de bani.206 abrogat prin L. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă în cauzele civile este Codul de procedură civilă. recurent şi intimat (în faza de recurs). O acţiune civilă are un obiect reprezentat de ceea ce se solicită prin acţiunea în cauză. art.

1.  stabilirea averii agentului economic în stare de faliment etc.2. Instanţele de judecată pot recurge la expertiza contabilă.1. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil Instanţele de drept civil. avantajele rezervate fondatorilor.2.3. operaţiunile efectuate de fondatori în contul societăţii. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. prin Codul de procedură civilă şi prin Norma privind expertizele contabile emisă de CECCAR. 2. care trebuie să cuprindă:  Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. Obiectivele expertizei contabile în procesul civil Expertiza contabilă în procesul civil este reglementată.  Obiectivele (întrebările. aşa cum aminteam anterior. ca mijloc de probă. Obiectivele expertizei contabile în procesul civil vizează:  litigiile între comercianţi sau între un comerciant şi o persoană fizică privind tranzacţiile cu sau fără mărfuri. dobânzilor şi penalităţilor la plata datoriei cu întârziere etc. iar instanţa poate admite sau respinge cererea părţilor. unul sau trei experţi contabili prin „Încheierea de şedinţă”. Proba expertizei contabile poate fi cerută de oricare dintre părţi. oricând consideră că este necesară lămurirea unor împrejurări de către specialiştii în domeniul contabil. pot numi. fără echivoc 12 . acordarea reducerilor de preţ. Aceste situaţii se referă la evaluarea aporturilor în natură. dar există şi situaţii în care expertiza contabilă este absolut necesară.  determinarea cheltuielilor şi veniturilor în asocierile în participaţiune. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. la cererea părţilor sau din oficiu..  stabilirea răspunderii civile în cazul pagubelor aduse patrimoniului sau a proastei gestionări a acestuia.. decontarea echivalentului acestora.

Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. 13 . obiectivele expertizei contabile se stabilesc de către Instanţa judecătorească din oficiu sau la propunerea părţilor prin apărători şi se comunică expertului contabil odată cu Încheierea de şedinţă prin care se dispune numirea acestuia.  Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. care trebuie să fie remuneratorie. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare.şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi.  Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. minim necesar. referitoare la cele menţionate anterior. solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. În cadrul proceselor de natură civilă. Potrivit Normelor profesionale referitoare la efectuarea expertizelor contabile. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat.

care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 10 Documentarea lucrărilor privind expertiza contabilă are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. în care s-a dispus o expertiză judiciară. 2. se compune din: • Dosarul cauzei. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. competenţă şi incompatibilitate. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă.4. http://www. în cazul expertizelor judiciare.ceccar. 10 CECCAR. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile şi nu pe prezumţii.04. trebuie să cuprindă. • Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. site consultat la 25.1. ţinând seama în special de regulile de independenţă. Orientativ. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. în ce priveşte documentarea expertizelor contabile. materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. Standardul profesional nr. Dosarul de lucru al expertului contabil. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor.2010 14 . Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. punctele) fixate expertului(ţilor) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. • Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane.ro/_b/ro/st_35. după caz: ♦ Încheierea de şedinţă.pdf. expertul contabil.Totuşi. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate. prin Încheierea de şedinţă.

Eventuale corespondenţe. ♦ Eventuale note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. Lucrările şi concluziile expertizei contabile efectuate se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Introducere.♦ ♦ Raportul de expertiză contabilă . domiciliul. II. care au dispus efectuarea expertizei contabile. În acest paragraf se menţionează: actul care a stat la baza numirii expertului (ţilor). se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Concluzii.INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: I. răspunsuri la întrebări suplimentare sau suplimente de expertiză contabilă solicitate de organele în drept. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili. cu menţionarea datei acesteia. Capitolul I. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. domiciliul sau sediul social al acestora. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. respectiv Încheierea de şedinţă. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. natura civilă a dosarului. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. III. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză. numărul şi anul dosarului.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. denumirea şi calitatea procesuală a părţilor. Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. Desfăşurarea expertizei contabile. 15 .

VII. dispuse de organele în drept. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. VI. Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar.). Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile. este recomandabil ca 16 . V. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. Formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora în «Încheierea de şedinţă». sursele de informaţii utilizate. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. probleme ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. actele şi faptele analizate. De asemenea. În cazul expertizelor contabile. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectul(vele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Dar. VIII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi obiect(ive). locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. tehnici etc. în cauze civile.IV.

trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil care trebuie să fie precis. Dacă expertul contabil. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. necalificat. care exprimă ficţiuni sau sunt suspecte. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii şi nu încadrarea judiciară a acestora. concis. Capitolul III. într-un paragraf al Capitolului II. fără echivoc.al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei contabile preluat în maniera în care a fost formulat în Capitolul IIDESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil. asupra faptului dacă întrebările ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea 17 .fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. În cazuri deosebite în care expertul contabil. Aceasta. redactat într-o manieră analitică. De regulă. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile. expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare şi nici asupra încadrărilor legale. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. Fiecare paragraf din Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. în promovarea raţionamentului său profesional.CONCLUZII. în exercitarea misiunii sale. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată de Normele profesionale emise de CECCAR este un raport de expertiză contabilă obişnuit. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora.ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. în raport cu opinia expertului numit din oficiu. ordonată şi sistematizată fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative.

Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă. dar care. În cazuri cu totul deosebite. în capitolele II „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE” şi III „CONCLUZII”. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). în special a celor privind confidenţialitatea. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. intitulat CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I)).obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. în raportul de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i).  într-un capitol distinct. datorită inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia. cu observaţii sau imposibilitatea efectuării expertizei contabile). indiferent de tipul acestuia (obişnuit. (capitolul IV. poate face acest lucru fie:  în finalul capitolului III. În prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. În astfel de cazuri se va întocmi un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE”. după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile.CONCLUZII. de prezentări 18 . expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă.

în cel de al doilea caz avem de a face cu o contraexpertiză. în vederea stabilirii adevărului obiectiv. pentru a putea face observaţii sau obiecţiuni faţă de acest raport. instanţa de judecată trebuie să-şi motiveze luarea sau neluarea în considerare a expertizei contabile. Părţile aflate în litigiu au dreptul să ia cunoştinţă despre conţinutul raportului de expertiză.prea detaliate. răspunsul expertului la acestea. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un «produs» al muncii expertului(ţilor) contabil(i). de regulă. trei experţi contabili. 2.5. în acest fel ele putând formula obiecţiuni pe care le formulează în scris şi le depun la dosarul cauzei. poare solicita expertului un supliment de expertiză sau chiar o expertiză nouă. 19 . Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă. Expertul contabil care a efectuat expertiza are obligaţia de răspunde observaţiilor şi obiecţiunilor părţilor. Pentru efectuarea acesteia se numesc. Părţile în litigiu primesc fiecare câte un exemplar al raportului de expertiză. Instanţa de judecată analizează temeinicia observaţiilor şi a obiecţiunilor formulate de părţi. Expertiza nouă poate fi efectuată de acelaşi expert sau de un alt expert. inclusiv anexele.1. şi îşi formează sau nu convingerea privind adevărul despre împrejurările cauzei. Judecătorul îşi formează propria convingere pe baza probelor administrate. În situaţia în care instanţa sau organul de cercetare nu este pe deplin lămurită (lămurit). cifre multiple sau alte elemente de natură similară.. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale. Raportul de expertiză contabilă se depune la instanţa de judecată în termenul legal. Expertiza contabilă efectuată în cauză are acelaşi valoare cu orice altă probă administrată în cauză. sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. putând să ţină seama sau nu de concluziile expertului contabil referitoare la obiectivele fixate de instanţă. La momentul emiterii hotărârii.

Caracteristicile procesului penal Obiectul unei cauze penale îl reprezintă judecarea unei infracţiuni comise de una sau mai multe persoane fizice. iar în cazul în care cele trei elemente sunt întrunite se poate dispune trimiterea în judecată a făptuitorului. Ea se pune în mişcare prin actul de inculpare. Procesul penal se desfăşoară în faza urmăririi penale. O dată cu punerea în mişcare a acţiunii penale. Expertiza contabilă poate fi declarată nulă de către instanţă dacă la efectuarea acesteia nu au fost citate corespunzător părţile. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. existenţa făptuitorului. art. respectiv organele de cercetare ale poliţiei. Aceste aspecte din raportul de expertiză contabilă nu pot fi combătute şi înlăturate decât prin înscrierea în fals. Cercetarea penală se efectuează de către procuror sau de către alte organe de cercetare penală. este săvârşită cu vinovăţie şi este prevăzută de legea penală. 11 Constituirea unui dosar penal începe prin etapa cercetării penale. Expertiza contabilă în procesul penal 2. 11 Codul penal. 2. Procesul penal are ca scop constatarea faptelor care constituie infracţiuni.2.1.Forţa probantă a expertizei contabile rezultă din faptul că judecătorul este legat de următoarele aspecte constatate de expertul contabil: data raportului de expertiză contabilă. Potrivit Codului penal. şi existenţa răspunderii. respectiv ordonanţa întocmită de procuror. dar şi în faza judecăţii. 17. cu ocazia cercetării în prezenţa acestora. 20 . dar sub supravegherea procurorului. încetează urmărirea penală. infracţiunea este fapta care prezintă pericol social. când se adună probele necesare privind existenţa infracţiunii. astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.2. sau dacă nu a fost depus la termen raportul de expertiză. deci pentru chestiuni procedurale. constatările făcute şi susţinerile părţilor.

3.. distrugerea înscrisurilor. serviciu sau în legătură cu acesta: abuzul şi neglijenţa în serviciu. şi care se numeşte persoană vătămată. deturnarea de fonduri. autorităţi: sustragerea de înscrisuri. Organul de urmărire penală se poate sesiza şi din oficiu. gestiunea frauduloasă. abuzul de încredere. persoana împotriva căreia s-a efectuat punerea în mişcare se numeşte inculpat. sustragerea de sub sechestru. în unele cauze urmărirea penală neputând începe fără o sesizare specială. sau pe orice altă cale. efectuarea de • tranzacţii fără documente sau întocmirea lor incompletă sau necorespunzătoare.2. sustragerea de la plata datoriilor fiscale şi sociale. 2. fals: falsul material. din oficiu.Sesizarea organelor de urmărire penală se face prin plângere. Numirea expertului şi efectuarea expertizei 21 . fără ca împotriva acesteia să fie pusă în mişcare acţiunea penală se numeşte învinuit. Denunţul este încunoştinţarea făcută de o persoană despre săvârşirea unei infracţiuni. nedeclararea conturilor din bancă. concurenţa neloială. După punerea în mişcare a acţiunii penale. Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană căreia i s-a cauzat o vătămare printr-o infracţiune. evaziunea fiscală: nedeclararea sediului şi punctelor de lucru. infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice: specula. divulgarea secretului economic. denunţ. falsul intelectual etc.2. societăţile comerciale. venită de la un organ competent.2. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal În materie penală. 2. expertiza contabilă este necesară în materia infracţiunilor de natură economică. aceste infracţiuni se referă la: • • • • • • patrimoniu: furtul. Din studierea infracţiunilor prevăzute de Codul Penal şi a celor prevăzute de alte legi cu caracter special. Persoana care este cercetată penal. întocmind în acest caz un proces verbal.

organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. Numele expertului sau experţilor contabili numit sau numiţi din oficiu sau la cererea părţilor.Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată în materie penală.. când dispune efectuarea unei expertize. Numărul dosarului cauzei . punctele) la care trebuie să răspundă expertul (experţii contabili) numiţi. încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. pot da expertului explicaţiile necesare. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei. precum şi expertul desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. În cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Părţile mai sunt încunoştinţate cu privire la faptul că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Numărul şi data Ordonanţei. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert. în cazurile aflate în faza de cercetare . cuprinde: • • • • • • Denumirea Organului emitent şi a Secţiunii respectiv: Inspectoratul Judeţean de Poliţie/Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economico . fixează un termen la care sunt chemate părţile. care să participe la efectuarea expertizei. precum şi domiciliul sau sediul social al acestora. Părţile. Părţile implicate în proces. calitatea procesuală. Numirea expertului contabil (experţilor contabili) penală. Ordonanţa emisă de organul de cercetare penală. Obiectivele (întrebările. 22 precum şi obiectivele expertizei contabile se face prin Ordonanţă.Financiare etc. La termenul fixat se aduce la cunoştinţă părţilor şi expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi se pune în vedere acestora faptul că au dreptul să facă observaţii referitoare la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor.

124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. Fiecare problemă formulată de către instanţă trebuie analizată cu competenţă.4. 116. cu menţiunea că. Expertul contabil este îndreptăţit să ceară un alt termen de depunere a raportului de expertiză. după caz. să se asigure documentarea corespunzătoare şi calitatea profesională a raportului de expertiză contabilă în conformitate cu standardele profesiei. • Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate şi sursa de finanţare. Expertul contabil trebuie să se refere la documente (acte normative. În cazul procedurii de natură penală părţile. împreună cu expertul contabil.2. bazat pe proceduri contabile uzuale. iar soluţiile oferite trebuie argumentate prin documente legale. Redactarea raportului de expertiză contabilă trebuie să asigure corectitudine şi claritate. persoanele cercetate dându-şi acordul cu privire la conţinutul acestora. conform art. • Semnăturile persoanelor împuternicite ( Organ de cercetare penală ).• Termenul următoarei şedinţe de judecată. În cazul în care se consideră necesar se întocmesc anexe în care informaţiile din raport sunt fundamentate în mod explicit pentru a fi edificative pentru instanţă sau pentru organul de cercetare. şi nu la presupuneri sau aprecieri nefundamentate documentar. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. iau cunoştinţă în acelaşi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penală. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei sau Ministerului Administraţiei şi Internelor. Conţinutul raportului de expertiză Raportul de expertiză contabilă în cauze penale are aceiaşi structură ca şi cel întocmit în cauzele civile. expertul contabil este îndreptăţit să solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. astfel încât. se face cu cinci zile înaintea termenului de judecată. prin care a fost prejudiciat avutul public. documente justificative. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lângă Tribunalul se resort. 23 . Datele manipulate de expert trebuie să se coreleze logic. În situaţia în care acesta nu este îndestulător. 2. registre contabile şi situaţii financiare).

Pe baza expertizei şi a celorlalte probe administrate. Nu este superioară. CONCLUZII Expertiza contabilă este efectuată de persoane cu un înalt nivel de pregătire care prin cursurile obligatorii la care participă sub îndrumarea CECCAR şi prin desfăşurarea unei activităţi ce implică perfecţionarea profesională continuă. Fiind un mijloc de probă reglementat de lege. 2. CAP. constituie unul dintre instrumentele de bază în apărarea.5.Expertul contabil nu are voie să-şi exprime părerea asupra existenţei sau nu a infracţiunii ori asupra vinovăţiei inculpatului. cât şi în faza de judecată penală. expertiza contabilă are pentru organele de cercetare şi pentru instanţa de judecată aceeaşi valoare cu a celorlalte probe administrate în cauză. va fi motivată. protejarea şi garantarea proprietăţii. a legalităţii sau ilegalităţii unor documente constituie dreptul exclusiv al instanţei de judecată în momentul aprecierii probelor administrate în cauză. Expertiza contabilă. la momentul deliberării. din punctul de vedere al credibilităţii. organul de cercetare penală şi instanţa de judecată îşi formează propria convingere care. respectiv atât în faza de cercetare. nici depoziţiilor de martor şi nici înscrisurilor prezentate de părţi ori altor dovezi administrate. III.2. continuă să servească interesului publicului larg. Concluziile de natură juridică privind încadrarea faptelor. Expertiza contabilă s-a dovedit a fi în practică un instrument eficient utilizat de către organele de cercetare penală şi de către instanţele judecătoreşti ori de câte ori acestea consideră necesar a apela la cunoştinţe de specialitate pe care ele nu le posedă. indiferent de apartenenţa acesteia. 24 . alături de controlul economico-financiar. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă Efectuarea probei cu expertiza se face în orice fază a procesului penal.

I. indiferent sub ce formă. organizarea sistemului de control al calităţii la nivelul CECCAR. Florea. site consultat la 25. având calitatea de expert contabil. înseamnă o revizuire a unei terţe părţi. de a ajuta la stabilirea adevărului de către instanţele de judecată.. http://www. M. care să ajute la determinarea de către instanţele de judecată a adevărului obiectiv. Lumina Lex. asupra lucrărilor efectuate de către expertul contabil numit de instanţa de judecată sau organul de cercetare penală. Mai mult. Teoria generală a obligaţiilor. CECCAR. Ed.ceccar.C. CECCAR. Standardul profesional nr.. Pop.ro/_b/ro/st_35.2010.pdf. 25 . Florea. Bucureşti. în sensul că Norma profesională 35 emisă de CECCAR conţine destule reglementări şi îndrumări pentru experţii contabili pentru a putea realiza expertize de calitate. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar.Cadrul juridic şi profesional al exercitării şi executării expertizelor contabile este destul de bine prezentat. L. Resurse disponibile în format electronic 1.. Bucureşti. Calitatea expertizelor efectuate rezidă din necesitatea obiectivă de a servi interesului publicului larg. 1998.04. Berheci. 2008. în scopul verificării respectării normelor profesionale de lucru şi a normelor deontologice în întocmirea şi prezentarea rapoartelor de expertiză contabilă. Macovei. I. 2. constituind totodată o formă de sprijin în activitatea acestora de a pedepsi formele de manifestare a acţiunilor sociale care au ca scop dezechilibrarea economiei.. Ed. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. R. BIBLIOGRAFIE Cărţi şi lucrări de autor în edituri 1..

partea I. Codul de procedură civilă. http://dexonline.04. 26 din 25/01/2000. nr. 13 din 8 ianuarie 2008. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi Publicat în Monitorul Oficial.2. 3. 5. 26 . 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.2010. site consultat la 25. 6. Ordonanţa Nr. Legislaţie 1. Codul de procedură penală. 2. 2/2000 extrajudiciară. Ordonanţa Guvernului nr. Codul penal.ro/definitie/expertiza. 4. Partea I nr. republicată în Monitorul Oficial al României. Codul civil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->