P. 1
Expertiza Contabila in Procesul Civil si Penal

Expertiza Contabila in Procesul Civil si Penal

|Views: 1,357|Likes:
Published by Andrada Pitigoi

More info:

Published by: Andrada Pitigoi on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL

1

CUPRINS
CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ……. 2 1.1. 1.2. 1.3. Conceptul de expertiză.................................................................................... 2 Expertiza contabilă………………………………………………………….. 2 Expertiza contabilă judiciară………………………………………………. 4

CAP.II. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL……...9 2.1. Expertiza contabilă în procesul civil…………………………………………..9 2.1.1 2.1.2 Caracteristicile procesului civil………………………………………………..9 Obiectivele expertizei contabile judiciare în procesul civil………………….10

2.1.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil………………..11 2.1.4. Conţinutul raportului de expertiză contabilă…………………………………12 2.1.5. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil……………………17 2.2. Expertiza contabilă în procesul penal………………………………………...18 2.2.1. Caracteristicile şi etapele procesului penal…………………………………….18 2.2.2. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal…………………………….19 2.2.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei…………………………………...20 2.2.4. Conţinutul raportului de expertiză……………………………………………..22 2.2.5. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă……………………………..22

CAP. III. CONCLUZII ……………………………………………………………..23 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….24

2

Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză provine de la latinescul „expertus”. tehnicii. Expertiza este un mijloc de dovadă. specializate. adică priceput. expertiza putând fi: tehnică. grafologică. Expertiza contabilă Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. pentru stabilirea adevărului obiectiv. la care recurge instanţa în cazul în care.ro/definitie/expertiza. probleme etc. criminalistică. de navigaţie civilă. Expertiza constituie o activitate care depăşeşte acţiunea de control şi pe cea de verificare. pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei. site consultat la 25. Expertiza are imprimată deci o impresie personală şi critică a expertului.2.2010 3 . expertul exprimându-şi propriul punct de vedere în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora a efectuat expertiza. contabilă” etc. cauzei sau litigiului ce se cercetează. reglementat de Codul de procedură civilă şi de Codul de procedură penală. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA. filatelică. 1. şi se referă la lucrarea unei persoane experimentate. cuprinzând rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale.04. a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei.1. EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1. raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute 1 . I.CAP.. este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte expertiza ca fiind o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert. medicală. asupra unei situaţii. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea 1 http://dexonline. la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor..

ceccar. Macovei. Potrivit opiniei autorului Ion Florea şi a coautorilor lucrării “ Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar” . analiză şi îndrumare. Florea. Florea. Dar. şi expertiza contabilă. http://www. reprezentând în esenţă o consultaţie de specialitate şi conţinând ca element principal punctul de vedere sau opinia celui care o efectuează. împrejurări.C.pdf.2010 3 I. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar. expertiza contabila poate fi judiciară – solicitată de anumite organe pentru soluţionarea cauzelor aflate în stare de anchetă. 9 4 CECCAR. 4 După destinaţia sa. M. Berheci. un caracter fragmentar (de discontinuitate). cercetare sau judecată – 2 CECCAR. site consultat la 25.2 Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică.04.2010 4 .ceccar. CECCAR. care este o activitate continuă de verificare. ataşate sau nu unui proces penal. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). http://www. cu scopul final de a se stabili în mod ştiinţific. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. 3 în particular. expertizele. cu viza la zi. aşa cum rezultă din documentele primare şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă privind intrarea şi ieşirea legală a valorilor materiale şi băneşti.04. în general.părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. R. Standardul profesional nr. Standardul profesional nr. în partea activă a Tabloului experţilor contabili.ro/_b/ro/st_35. expertiza are. Ed. Evident este vorba despre o opinie autoritară sub aspect profesional şi autorizată din punct de vedere legal. de regulă. efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. corectitudinea sau incorectitudinea administrării patrimoniului. situaţii de natură economico-financiară. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. Bucureşti. fiind înscrise. se numesc expertize contabile judiciare. Ea are ca obiect de cercetare situaţia economico-financiară a patrimoniului şi capacitatea acestuia de a genera profit. p. intervenind numai în anumite împrejurări.pdf. Sfera expertizei contabile cuprinde întreaga activitate economico-financiară a unui agent economic. site consultat la 25. sunt strâns legate de activitatea de control. I. 2008.ro/_b/ro/st_35. spre deosebire de control.

Publicat în Monitorul Oficial. 2/2000. Expertiza contabilă judiciară Reglementările legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în Ordonanţa Guvernului nr. sunt simple lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile. Potrivit acestor reglementări legale. 65/1994 privind organizarea activităţii 6 de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. concluziilor. nr. al . privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale.3. deşi nu reglementează expertiza contabilă în mod explicit. expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. republicată în Monitorul Oficial al României. 26 din 25/01/2000 6 Ordonanţa Nr. 5 Astfel potrivit Ordonanţei Guvernului nr. chiar dacă sunt denumite Rapoarte de expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora. Partea I nr. expertul contabil întocmeşte raport. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Reglementările procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. efectuarea expertizelor contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili . Lucrările efectuate de către alţi profesionişti. se află în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. 26 din 25/01/2000 5 .sau extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care. 13 din 8 ianuarie 2008 7 Ordonanţa Guvernului nr. Publicat în Monitorul Oficial. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Partea I nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.2 din Ordonanţa Guvernului nr. fără să existe un dosar de anchetă. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. 24. 7 5 Art. opiniilor şi recomandărilor sale. 1. Asupra constatărilor. cercetare sau judecată. conţin reglementări aplicabile expertizei în general. partea I. îndeosebi a celor judiciare.

care să examineze faptele şi să-şi spună punctul de vedere. respectiv cărora le solicită un aviz calificat şi competent. Expertiza contabilă judiciară este un mijloc de probă în justiţie. în scopul soluţionării litigiilor dintre persoane juridice. 35 privind expertizele contabile şi în Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. regăsindu-se în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. Necesitatea efectuării expertizei este determinată şi de existenţa unor interpretări diferite într-o singură problemă care trebuie lămurite de specialişti. În acest scop. în vederea lămuririi unor împrejurări de fapt şi stabilirii adevărului obiectiv. Codurile juridice sunt: Codul civil.Reglementările profesionale se adresează deopotrivă expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. indicate de organele judiciare. au dreptul să apeleze la sprijinul unor specialişti. instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală au sarcina să clarifice situaţiile de fapt care fac obiectul proceselor civile. o formă de cercetare şi lămurire a unor fapte sau împrejurări de natură economico-financiară. precum şi a proceselor penale privind infracţiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului. în Norma profesională nr. Codurile de procedură conţin părţi distincte dedicate expertizelor. Ea se încredinţează de instanţele respective unor specialişti pentru a constata şi evalua anumite fapte. În activitatea lor de apărare a legalităţii şi dreptăţii. Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală. iar în codurile civil şi penal se găsesc articole care fac direct sau indirect referire la experţi. Cadrul normativ privind expertizele judiciare este format din codurile juridice şi materialele normative specifice (exemplu: Legea nr. Când pentru 6 . acestea. pe care judecătorii nu le-ar putea procura sau aprecia ei înşişi. la cererea părţilor sau din oficiu. dintre acestea şi persoane fizice. prin expertize. penale. la care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apelează. a litigiilor de muncă sau arbitrale şi să stabilească adevărul pentru a putea pronunţa hotărâri temeinice şi legale.85/2006 privind procedura insolvenţei). stabilind în acest scop punctele asupra cărora experţii numiţi urmează să se pronunţe. motivat şi fundamentat. Expertiza contabilă judiciară constituie un mijloc de probă. Codul penal.

sunt experţi într-un anumit domeniu de activitate. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate. îndeplinind funcţia de probă ştiinţifică. concluziile acestora neputând fi automat însuşite de către organul care le-a dispus sau le-a acceptat. ajută organele care au dispus numirea la soluţionarea cauzei. calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. dispunerea probei cu expertiza se realizează întotdeauna la iniţiativa instanţei de judecată sau a organului de cercetare penală. va numi unul sau mai mulţi experţi. în funcţie de nivelul ştiinţific. atunci când legea o prevede. pe când admiterea probei se face la solicitarea (iniţiativa) uneia dintre părţi. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar. prin studiile făcute. atestarea obţinută în urma unui examen. putem desprinde următoarele caracteristici ale acesteia: 7 .lămurirea unor împrejurări de fapt. iar prin constatările şi concluziile pe care le formulează. instanţa crede de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. cu scopul stabilirii adevărului material şi justei soluţionări a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. organul judiciar putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. Din studierea literaturii de specialitate şi a actelor normative în vigoare care reglementează expertiza contabilă judiciară. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele şi procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de către fiecare parte aflată în litigiu. Expertizele contabile judiciare se află la punctul de interferenţă dintre domeniul contabilităţii şi domeniul dreptului. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. ca urmare a numirii lor într-un anumit dosar de urmărire penală sau de judecată. Astfel. Trebuie făcută o distincţie între dispunerea probei cu expertiza contabilă şi admiterea solicitării uneia dintre părţi privind proba cu expertiza. stabilind obiectivele asupra cărora ei urmează să se pronunţe. Folosind expresia de „expert” legiuitorul s-a referit la o anumită categorie de persoane care. cunoştinţele dobândite şi.

site consultat la 25.. abateri.  se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare.  are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. generează automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiză contabilă judiciară. 8 Independenţa absolută a expertului contabil numit din oficiu de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.ro/_b/ro/st_35. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. etc.  este modalitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili adevărul obiectiv în vederea soluţionării cauzelor. 8 CECCAR. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile.ceccar.pdf.  este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. Standardul profesional nr. conflict de interese sau recuzare. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. http://www.04. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi obiectivitatea. expertiza contabilă este mijloc de probă în justiţie şi intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată. deficienţe. lipsuri.2010 8 .  confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză. Manifestarea unor circumstanţe generatoare ale stărilor de incompatibilitate.

♦ calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară poate fi şi este adesea sancţionată. care s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. de către organele în drept care le-au dispus. contabilităţii. Independenţa relativă derivă doar din reglementările profesiei contabile mai restrictive decât cele din reglementarea generală. tranzacţii ce Concluziile fac sau expertului să contabil În elaborarea lor. trebuie să fie expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi trebuie facă obiectul recunoaşterilor. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. clasificărilor şi prezentărilor contabile.care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecăţii. ♦ calitatea de organ de control. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile implicate în proces. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecăţii . devotament. Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. Prezentate generalizat. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce atestă orice stare de conflict de interese. Experţii contabili care se află în situaţii de incompatibilitate. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai căror administratori sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. abţinere sau posibilitate de recuzare trebuie să le aducă la cunoştinţa organului care i-a numit. evaluărilor. ♦ calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau instituţii la care experţii sunt salariaţi sau pentru părţi cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă. cu înlocuirea expertului 9 . corectitudine şi imparţialitate. stările de incompatibilitate pot fi raportate la : ♦ calitatea de expert contabil şi calitatea de martor în aceeaşi cauză .

1. p. printr-un act sau printr-un fapt.II. Actul prin care se realizează solicitarea recunoaşterii dreptului încălcat este acţiunea civilă. Izvorul răspunderii civile constă deci în orice faptă ilicită prin care s-a cauzat un prejudiciu altei persoane.1. în cazurile prevăzute de lege. atunci când o persoană fizică sau juridică se consideră lezată în drepturile sale de către o altă persoană. Suntem în prezenţa răspunderii sociale. de mai bună calitate. ori. răspunderea civilă 9 Liviu Pop. 1998. Caracteristicile procesului civil Toate acţiunile şi atitudinile omului sunt determinate de nevoile derivând din firea sa şi din mediul natural şi social în care trăieşte. Teoria generală a obligaţiilor. Lumina Lex. ca formă a răspunderii juridice. anularea actului prin care a fost lezată şi repararea pagubei. sau prin inacţiunea acesteia din urmă. Nimănui nu-i este îngăduit să încalce ori să nesocotească drepturile şi interesele altei persoane. prejudiciul pentru care este răspunzătoare. Ed. Acceptarea judecării unei asemenea solicitări reprezintă deschiderea unui proces civil. respectiv. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima. Potrivit art. Bucureşti. Expertiza contabilă în procesul civil 2. 9 Răspunderea civilă. constă într-un raport de obligaţii în temeiul căruia o persoană este îndatorată să repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa. Oricine încalcă această regulă generală trebuie să răspundă pentru faptele sale. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL 2.contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. Astfel. CAP.1. persoana în cauză este îndreptăţită să se adreseze instanţei de judecată şi să solicite recunoaşterea dreptului ce i-a fost încălcat. organul în drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. 998-999 din Codul Civil. 163 10 . datorită utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. Desfăşurarea normală şi armonioasă a vieţii sociale face necesară respectarea unor norme de conduită.

11 . 201-214 ( art. Obiectul poate fi plata unei sume de bani. Într-un proces civil sunt implicate cel puţin două părţi: persoana al cărei drept a fost încălcat şi persoana care a încălcat dreptul persoanei lezate. curţilor de apel. recurent şi intimat (în faza de recurs). art. instanţele judecătoreşti sunt specializate pe tipuri de cauze. În funcţie de stadiul procesual şi de instanţa la care se judecă acea cauză. Există şi organe cu atribuţii jurisdicţionale specializate. Aflarea adevărului se realizează prin aprecierea probelor propuse de părţi sau dispuse de instanţă şi considerate de aceasta din urmă ca fiind relevante pentru cauză. restabilirea unui drept. Judecarea se realizează de către instanţele judecătoreşti.intervine numai în cazul în care există un prejudiciu care trebuie. O acţiune civilă are un obiect reprezentat de ceea ce se solicită prin acţiunea în cauză. cele două părţi se numesc reclamant şi pârât (în faza judecării în fond). predarea unui bun. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare de se poate face numai acestora. Procesul civil este modalitatea şi activitatea desfăşurată de instanţele de judecată civile cu scopul de a restabili drepturile sau interesele de natură civilă ale unei persoane fizice sau juridice. contestator şi intimat (în faze contestaţiei în anulare). tribunalelor. instanţele specializate pe cauze civile făcând parte din secţiile civile ale judecătoriilor. printre aceste probe aflându-se şi expertiza contabilă. arbitrajul Curţii de Conturi. să fie reparat. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă în cauzele civile este Codul de procedură civilă. În cursul judecăţii. instanţele de judecată sunt datoare să stăruie pentru a afla adevărul despre faptele şi împrejurările ce reprezintă obiectul cauzei.219/2005 ). specifice respectându-se normele comportament profesional misiunilor privind expertizele contabile. Existând un Tablou al experţilor contabili judiciari. etc. potrivit legii.206 abrogat prin L. etc. De regulă. apelant şi intimat (în faza apelului). cum ar fi de exemplu. cuprins în baza de date a Ministerului Justiţiei.

care trebuie să cuprindă:  Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. dobânzilor şi penalităţilor la plata datoriei cu întârziere etc. ca mijloc de probă. decontarea echivalentului acestora. dar există şi situaţii în care expertiza contabilă este absolut necesară.3. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. Proba expertizei contabile poate fi cerută de oricare dintre părţi. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis.2. Instanţele de judecată pot recurge la expertiza contabilă.  Obiectivele (întrebările. Aceste situaţii se referă la evaluarea aporturilor în natură. 2. avantajele rezervate fondatorilor.1. Obiectivele expertizei contabile în procesul civil Expertiza contabilă în procesul civil este reglementată. prin Codul de procedură civilă şi prin Norma privind expertizele contabile emisă de CECCAR. acordarea reducerilor de preţ. iar instanţa poate admite sau respinge cererea părţilor.2. la cererea părţilor sau din oficiu. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. unul sau trei experţi contabili prin „Încheierea de şedinţă”.1..  determinarea cheltuielilor şi veniturilor în asocierile în participaţiune. pot numi.  stabilirea răspunderii civile în cazul pagubelor aduse patrimoniului sau a proastei gestionări a acestuia. aşa cum aminteam anterior.  stabilirea averii agentului economic în stare de faliment etc. operaţiunile efectuate de fondatori în contul societăţii.. fără echivoc 12 . oricând consideră că este necesară lămurirea unor împrejurări de către specialiştii în domeniul contabil. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil Instanţele de drept civil. Obiectivele expertizei contabile în procesul civil vizează:  litigiile între comercianţi sau între un comerciant şi o persoană fizică privind tranzacţiile cu sau fără mărfuri.

ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Potrivit Normelor profesionale referitoare la efectuarea expertizelor contabile. care trebuie să fie remuneratorie. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. referitoare la cele menţionate anterior. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. obiectivele expertizei contabile se stabilesc de către Instanţa judecătorească din oficiu sau la propunerea părţilor prin apărători şi se comunică expertului contabil odată cu Încheierea de şedinţă prin care se dispune numirea acestuia.  Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia.şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. 13 . Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). minim necesar. În cadrul proceselor de natură civilă. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat.  Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi.

Totuşi.1. materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil. prin Încheierea de şedinţă. • Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. Orientativ. aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. trebuie să cuprindă. în ce priveşte documentarea expertizelor contabile. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile şi nu pe prezumţii. se compune din: • Dosarul cauzei. expertul contabil. 2.ro/_b/ro/st_35.pdf. Standardul profesional nr. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. competenţă şi incompatibilitate. site consultat la 25.2010 14 . în care s-a dispus o expertiză judiciară. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. în cazul expertizelor judiciare. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. ţinând seama în special de regulile de independenţă. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. după caz: ♦ Încheierea de şedinţă. punctele) fixate expertului(ţilor) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară.4.ceccar. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 10 Documentarea lucrărilor privind expertiza contabilă are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. http://www. 10 CECCAR. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile.04. • Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. Dosarul de lucru al expertului contabil.

Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora. domiciliul sau sediul social al acestora. numărul şi anul dosarului. Lucrările şi concluziile expertizei contabile efectuate se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Introducere. respectiv Încheierea de şedinţă. Capitolul I. Eventuale corespondenţe. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare.♦ ♦ Raportul de expertiză contabilă . răspunsuri la întrebări suplimentare sau suplimente de expertiză contabilă solicitate de organele în drept. natura civilă a dosarului. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. II. denumirea şi calitatea procesuală a părţilor. 15 . Concluzii. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă.INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: I. Desfăşurarea expertizei contabile. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. care au dispus efectuarea expertizei contabile. În acest paragraf se menţionează: actul care a stat la baza numirii expertului (ţilor). domiciliul. Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. cu menţionarea datei acesteia. III. se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. ♦ Eventuale note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile.

IV. Dar. sursele de informaţii utilizate. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. dispuse de organele în drept. tehnici etc. Formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora în «Încheierea de şedinţă».). În cazul expertizelor contabile. actele şi faptele analizate. VI. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectul(vele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. De asemenea. este recomandabil ca 16 . data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. V. VIII. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. probleme ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi obiect(ive). Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile. în cauze civile. VII. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă.

ordonată şi sistematizată fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. fără echivoc. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. necalificat. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată de Normele profesionale emise de CECCAR este un raport de expertiză contabilă obişnuit.DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. în exercitarea misiunii sale. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. într-un paragraf al Capitolului II. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. asupra faptului dacă întrebările ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea 17 . în raport cu opinia expertului numit din oficiu. În cazuri deosebite în care expertul contabil. Aceasta. reprezentărilor (înregistrărilor) contabile.trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil care trebuie să fie precis. în promovarea raţionamentului său profesional. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. De regulă. Fiecare paragraf din Capitolul II-DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. Dacă expertul contabil. expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare şi nici asupra încadrărilor legale. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile. Capitolul III. concis.CONCLUZII.al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei contabile preluat în maniera în care a fost formulat în Capitolul IIDESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. redactat într-o manieră analitică.fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii şi nu încadrarea judiciară a acestora. Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil. care exprimă ficţiuni sau sunt suspecte.

Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). în special a celor privind confidenţialitatea. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. (capitolul IV. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. Anexele la raportul de expertiză contabilă. cu observaţii sau imposibilitatea efectuării expertizei contabile). după paragraful cuprinzând răspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile.  într-un capitol distinct. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă. va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă. dar care. În cazuri cu totul deosebite. în capitolele II „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE” şi III „CONCLUZII”. în raportul de expertiză contabilă. intitulat CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I)). care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). poate face acest lucru fie:  în finalul capitolului III.CONCLUZII. datorită inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare.obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. În astfel de cazuri se va întocmi un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE”. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. de prezentări 18 . Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. În prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale.

în vederea stabilirii adevărului obiectiv. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Expertiza nouă poate fi efectuată de acelaşi expert sau de un alt expert. inclusiv anexele. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale. în cel de al doilea caz avem de a face cu o contraexpertiză.5.prea detaliate. Părţile aflate în litigiu au dreptul să ia cunoştinţă despre conţinutul raportului de expertiză. trei experţi contabili. pentru a putea face observaţii sau obiecţiuni faţă de acest raport. sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Părţile în litigiu primesc fiecare câte un exemplar al raportului de expertiză. Instanţa de judecată analizează temeinicia observaţiilor şi a obiecţiunilor formulate de părţi.. putând să ţină seama sau nu de concluziile expertului contabil referitoare la obiectivele fixate de instanţă. Pentru efectuarea acesteia se numesc.1. răspunsul expertului la acestea. Expertiza contabilă efectuată în cauză are acelaşi valoare cu orice altă probă administrată în cauză. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un «produs» al muncii expertului(ţilor) contabil(i). în acest fel ele putând formula obiecţiuni pe care le formulează în scris şi le depun la dosarul cauzei. 2. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă. Judecătorul îşi formează propria convingere pe baza probelor administrate. de regulă. Expertul contabil care a efectuat expertiza are obligaţia de răspunde observaţiilor şi obiecţiunilor părţilor. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. 19 . şi îşi formează sau nu convingerea privind adevărul despre împrejurările cauzei. La momentul emiterii hotărârii. poare solicita expertului un supliment de expertiză sau chiar o expertiză nouă. Raportul de expertiză contabilă se depune la instanţa de judecată în termenul legal. În situaţia în care instanţa sau organul de cercetare nu este pe deplin lămurită (lămurit). instanţa de judecată trebuie să-şi motiveze luarea sau neluarea în considerare a expertizei contabile.

1. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. 11 Codul penal. cu ocazia cercetării în prezenţa acestora. încetează urmărirea penală. dar şi în faza judecăţii. 17. Procesul penal se desfăşoară în faza urmăririi penale.2.Forţa probantă a expertizei contabile rezultă din faptul că judecătorul este legat de următoarele aspecte constatate de expertul contabil: data raportului de expertiză contabilă. sau dacă nu a fost depus la termen raportul de expertiză. Ea se pune în mişcare prin actul de inculpare. O dată cu punerea în mişcare a acţiunii penale. constatările făcute şi susţinerile părţilor. Cercetarea penală se efectuează de către procuror sau de către alte organe de cercetare penală. Potrivit Codului penal. deci pentru chestiuni procedurale. când se adună probele necesare privind existenţa infracţiunii. 11 Constituirea unui dosar penal începe prin etapa cercetării penale. iar în cazul în care cele trei elemente sunt întrunite se poate dispune trimiterea în judecată a făptuitorului. art. Caracteristicile procesului penal Obiectul unei cauze penale îl reprezintă judecarea unei infracţiuni comise de una sau mai multe persoane fizice. Procesul penal are ca scop constatarea faptelor care constituie infracţiuni. 2. şi existenţa răspunderii. astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. respectiv ordonanţa întocmită de procuror. dar sub supravegherea procurorului. infracţiunea este fapta care prezintă pericol social. existenţa făptuitorului. Expertiza contabilă în procesul penal 2. Expertiza contabilă poate fi declarată nulă de către instanţă dacă la efectuarea acesteia nu au fost citate corespunzător părţile. respectiv organele de cercetare ale poliţiei. este săvârşită cu vinovăţie şi este prevăzută de legea penală.2. Aceste aspecte din raportul de expertiză contabilă nu pot fi combătute şi înlăturate decât prin înscrierea în fals. 20 .

din oficiu. şi care se numeşte persoană vătămată. sustragerea de la plata datoriilor fiscale şi sociale. Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană căreia i s-a cauzat o vătămare printr-o infracţiune. în unele cauze urmărirea penală neputând începe fără o sesizare specială. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal În materie penală. deturnarea de fonduri. Denunţul este încunoştinţarea făcută de o persoană despre săvârşirea unei infracţiuni. abuzul de încredere. concurenţa neloială. 2. După punerea în mişcare a acţiunii penale. Persoana care este cercetată penal. 2. evaziunea fiscală: nedeclararea sediului şi punctelor de lucru.. Organul de urmărire penală se poate sesiza şi din oficiu.Sesizarea organelor de urmărire penală se face prin plângere. întocmind în acest caz un proces verbal. fals: falsul material. distrugerea înscrisurilor.2. serviciu sau în legătură cu acesta: abuzul şi neglijenţa în serviciu. Numirea expertului şi efectuarea expertizei 21 . divulgarea secretului economic. fără ca împotriva acesteia să fie pusă în mişcare acţiunea penală se numeşte învinuit. aceste infracţiuni se referă la: • • • • • • patrimoniu: furtul. sustragerea de sub sechestru. denunţ. expertiza contabilă este necesară în materia infracţiunilor de natură economică. Din studierea infracţiunilor prevăzute de Codul Penal şi a celor prevăzute de alte legi cu caracter special. persoana împotriva căreia s-a efectuat punerea în mişcare se numeşte inculpat. nedeclararea conturilor din bancă. falsul intelectual etc. autorităţi: sustragerea de înscrisuri.3. venită de la un organ competent. efectuarea de • tranzacţii fără documente sau întocmirea lor incompletă sau necorespunzătoare. sau pe orice altă cale. infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice: specula.2. gestiunea frauduloasă. societăţile comerciale.2.

Părţile implicate în proces. În cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. precum şi expertul desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. fixează un termen la care sunt chemate părţile. Părţile. Numirea expertului contabil (experţilor contabili) penală. 22 precum şi obiectivele expertizei contabile se face prin Ordonanţă.Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată în materie penală. Obiectivele (întrebările. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei. precum şi domiciliul sau sediul social al acestora. Numele expertului sau experţilor contabili numit sau numiţi din oficiu sau la cererea părţilor. Părţile mai sunt încunoştinţate cu privire la faptul că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. Numărul şi data Ordonanţei. Ordonanţa emisă de organul de cercetare penală.. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. calitatea procesuală. în cazurile aflate în faza de cercetare . când dispune efectuarea unei expertize. punctele) la care trebuie să răspundă expertul (experţii contabili) numiţi. pot da expertului explicaţiile necesare. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi expert. care să participe la efectuarea expertizei.Financiare etc. Numărul dosarului cauzei . La termenul fixat se aduce la cunoştinţă părţilor şi expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi se pune în vedere acestora faptul că au dreptul să facă observaţii referitoare la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. cuprinde: • • • • • • Denumirea Organului emitent şi a Secţiunii respectiv: Inspectoratul Judeţean de Poliţie/Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economico .

124 şi 125 din Codul de procedură penală sau în legi speciale. Datele manipulate de expert trebuie să se coreleze logic. 2. cu menţiunea că. persoanele cercetate dându-şi acordul cu privire la conţinutul acestora. bazat pe proceduri contabile uzuale. se face cu cinci zile înaintea termenului de judecată. iau cunoştinţă în acelaşi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penală. Redactarea raportului de expertiză contabilă trebuie să asigure corectitudine şi claritate. Expertul contabil trebuie să se refere la documente (acte normative. urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.4. În cazul în care se consideră necesar se întocmesc anexe în care informaţiile din raport sunt fundamentate în mod explicit pentru a fi edificative pentru instanţă sau pentru organul de cercetare.2. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei sau Ministerului Administraţiei şi Internelor. astfel încât. prin care a fost prejudiciat avutul public. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lângă Tribunalul se resort. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. registre contabile şi situaţii financiare). • Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate şi sursa de finanţare. şi nu la presupuneri sau aprecieri nefundamentate documentar. împreună cu expertul contabil. iar soluţiile oferite trebuie argumentate prin documente legale.• Termenul următoarei şedinţe de judecată. Conţinutul raportului de expertiză Raportul de expertiză contabilă în cauze penale are aceiaşi structură ca şi cel întocmit în cauzele civile. • Semnăturile persoanelor împuternicite ( Organ de cercetare penală ). Expertul contabil este îndreptăţit să ceară un alt termen de depunere a raportului de expertiză. 116. 23 . să se asigure documentarea corespunzătoare şi calitatea profesională a raportului de expertiză contabilă în conformitate cu standardele profesiei. după caz. În cazul procedurii de natură penală părţile. documente justificative. conform art. expertul contabil este îndreptăţit să solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. În situaţia în care acesta nu este îndestulător. Fiecare problemă formulată de către instanţă trebuie analizată cu competenţă.

indiferent de apartenenţa acesteia. 2. la momentul deliberării. CONCLUZII Expertiza contabilă este efectuată de persoane cu un înalt nivel de pregătire care prin cursurile obligatorii la care participă sub îndrumarea CECCAR şi prin desfăşurarea unei activităţi ce implică perfecţionarea profesională continuă. organul de cercetare penală şi instanţa de judecată îşi formează propria convingere care. din punctul de vedere al credibilităţii. CAP.5. Expertiza contabilă. Expertiza contabilă s-a dovedit a fi în practică un instrument eficient utilizat de către organele de cercetare penală şi de către instanţele judecătoreşti ori de câte ori acestea consideră necesar a apela la cunoştinţe de specialitate pe care ele nu le posedă. respectiv atât în faza de cercetare. Fiind un mijloc de probă reglementat de lege. va fi motivată. Nu este superioară. cât şi în faza de judecată penală. protejarea şi garantarea proprietăţii. constituie unul dintre instrumentele de bază în apărarea.Expertul contabil nu are voie să-şi exprime părerea asupra existenţei sau nu a infracţiunii ori asupra vinovăţiei inculpatului. Concluziile de natură juridică privind încadrarea faptelor. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă Efectuarea probei cu expertiza se face în orice fază a procesului penal. alături de controlul economico-financiar. a legalităţii sau ilegalităţii unor documente constituie dreptul exclusiv al instanţei de judecată în momentul aprecierii probelor administrate în cauză.2. 24 . continuă să servească interesului publicului larg. expertiza contabilă are pentru organele de cercetare şi pentru instanţa de judecată aceeaşi valoare cu a celorlalte probe administrate în cauză. Pe baza expertizei şi a celorlalte probe administrate. nici depoziţiilor de martor şi nici înscrisurilor prezentate de părţi ori altor dovezi administrate. III.

Macovei. în scopul verificării respectării normelor profesionale de lucru şi a normelor deontologice în întocmirea şi prezentarea rapoartelor de expertiză contabilă. I.. Resurse disponibile în format electronic 1. în sensul că Norma profesională 35 emisă de CECCAR conţine destule reglementări şi îndrumări pentru experţii contabili pentru a putea realiza expertize de calitate. CECCAR. 1998.2010. care să ajute la determinarea de către instanţele de judecată a adevărului obiectiv. 2008.. Florea.ceccar. Pop. înseamnă o revizuire a unei terţe părţi.C. site consultat la 25. Lumina Lex. M. de a ajuta la stabilirea adevărului de către instanţele de judecată. având calitatea de expert contabil. 35-Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE Cărţi şi lucrări de autor în edituri 1..Cadrul juridic şi profesional al exercitării şi executării expertizelor contabile este destul de bine prezentat..pdf. Calitatea expertizelor efectuate rezidă din necesitatea obiectivă de a servi interesului publicului larg. Standardul profesional nr. 2. I. 25 . Florea. R. Ed. Teoria generală a obligaţiilor. CECCAR. Berheci. indiferent sub ce formă. Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar. http://www. asupra lucrărilor efectuate de către expertul contabil numit de instanţa de judecată sau organul de cercetare penală. L.ro/_b/ro/st_35. Ed. Bucureşti. organizarea sistemului de control al calităţii la nivelul CECCAR.04. Mai mult. constituind totodată o formă de sprijin în activitatea acestora de a pedepsi formele de manifestare a acţiunilor sociale care au ca scop dezechilibrarea economiei..

partea I.2010. republicată în Monitorul Oficial al României. 26 din 25/01/2000.2. privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi Publicat în Monitorul Oficial. Partea I nr. 26 .04. 2. Ordonanţa Nr. 2/2000 extrajudiciară. 6. Ordonanţa Guvernului nr. Codul penal. site consultat la 25. Codul civil. 13 din 8 ianuarie 2008. Codul de procedură penală. http://dexonline. Legislaţie 1. 3.ro/definitie/expertiza. Codul de procedură civilă. nr. 4. 5. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->