P. 1
FARMACOLOGIA GENERALA VETERINARA

FARMACOLOGIA GENERALA VETERINARA

|Views: 2,262|Likes:
Published by Ash Lina

More info:

Published by: Ash Lina on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

FARMACOLOGIA GENERALĂ VETERINARĂ

1

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

DEFINIŢIA. RAMURILE. RELAŢIILE CU ALTE ŞTIINŢE. IMPORTANŢA FARMACOLOGIEI
Definiţii:
Farmacologia este o ştiinţă medicală derivată din biologie şi care se ocupă cu studiul
medicamentelor. gr. pharmakon = medicament, logos = ştiinţă, cuvânt.

Medicamentul reprezintă o substanţă care se utilizează în scopul ameliorării sau vindecării
unei stări morbide sau pentru prevenirea şi chiar diagnosticarea acesteia. Medicamentele pot deveni otrăvuri dacă se depăşeşte doza sau dacă starea organismului este profund afectată. Medicamentele pot fi uneori veritabile alimente, vitamine sau săruri minerale. Exemplul: glucoza poate fi:
  

medicament în unele afecţiuni; aliment excelent; otravă în urma administrării în cazul diabetului zaharat.

Ramurile farmacologiei
Farmacodinamia studiază schimburile survenite în organismul bolnav sau sănătos sub
acţiunea medicamentelor.

Farmacocinetica studiază soarta medicamentelor în organism, respectiv, se referă la
absorbţie, difuzarea, metabolizarea şi eliminarea lor din organism. Farmacodinamia este o disciplină experimentală şi se ocupă cu lămurirea proceselor biochimice moleculare şi submoleculare care stau la baza acţiunii medicamentoase. Aceste cercetări se continuă în clinică, această ramură purtând denumirea de farmacologia clinică.

Farmacoterapia se ocupă cu cazurile în care se prescriu medicamentele, sub ce formă, în ce
concentraţii, doza şi calea de administrare.

Farmacocnozia se ocupă cu studiul drogurilor.

2

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

Prin drog se înţelege materia brută de origine vegetală, animală şi chiar minerală din care provine un medicament; ele conţin principii active, singure sau în asociere, putând fi considerate ulterior medicamente.

Chimia farmaceutică este ştiinţa ce studiază proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor
organice şi anorganice întrebuinţate în medicină, modul lor de obţinere şi prelucrare, metodele de control ale calităţii şi condiţiile de conservare optimă.

Receptura (recepta = reţetă) studiază modul de redactare al reţetelor, precum şi prepararea şi
conservarea formelor medicamentoase şi a preparatelor galenice.

Farmacotoxicologia se ocupă cu studiul efectelor dăunătoare ale diferitelor substanţe
medicamentoase ajunse în organism în doze mult mai mari decât cele terapeutice.

Farmacovigilenţa se ocupă cu studiul efectelor adverse, nefavorabile ale medicamentelor
asupra organismului.

Placeboterapia reprezintă o modalitate de cură psihologică (în medicina umană). Talasofarmacologia (farmacologia marină = biomedicina marină) îşi propune să
valorifice teoretic şi practic tot ceea ce poate da oceanul planetar.

Farmacogenetica studiază influenţa medicamentelor asupra eredităţii şi posibilităţile de
cercetare a viciilor genetice pe cale medicamentoasă.

Cronofarmacologia studiază metodele de administrare a medicamentelor, ţinându-se cont
de bioritmurile existente (sezoniere, bianuale, etc.).

Thanatofarmacologia studiază terapia muribunzilor. Imunofarmacologia studiază influenţa medicamentelor asupra răspunsului imun.
Ştiinţa farmacologică este o verigă între disciplinele teoretice şi practice.

Istoricul farmacologiei

primele încercări de utilizare a unor „leacuri” au fost sub forma „practicilor vrăjitoreşti” primul document, „Tăbliţa de argilă sumeriană” de la Nippur 2100 î.e.n. este considerat papirusul Georg Moriz ce cuprinde cunoştiinţe despre circa 200 plante medicinale; Hippocrate susţine că medicamentele sunt doar adjuvanţi ai organismului animal; este

din timpuri foarte vechi;

prima farmacopee din lume;
● ●

părintele alopatiei al cărui principiu de bază este „contraria contrariis curantur” = contrariile se combat prin contrarii (medicina clasică);

Dioscoride este considerat părintele farmacocnoziei prin lucrarea sa „De materia

medica”; 3

● drog sunt responsabile de efectul terapeutic („quinta esentia”). Emilian Licperta. anticipând noţiunea de „principiu activ”. Paracelsus ajunge la concluzia că numai cantităţi reduse dintr-un dăunatori ce trebuie înlăturaţi înainte de utilizare – preparate galenice. chimia şi fizica îşi fac simţită prezenţa în farmacologia modernă. Ulterior. Petre Balaci şi Marin Mircea. Locuşteanu ce a fost urmat de Grigore Slavu. ● ● simplă. multe denumiri corespund cu denumirea comercială este dată de firma producătoare. ● „codexuri de medicamente”. un aport important l-au avut şi: Olimpia Vechiu.MEDICINĂ VETERINARĂ ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ Gallenus arată că drogurile mai conţin pe lângă substanţele utile în terapie şi unii factori în Evul Mediu s-au înregistrat progrese remarcabile în lumea arabă care elaborează în perioada Renaşterii. ● Sammuel Hahneman pune bazele homeopatiei al cărui principiu este „similia similibus curantur” (asemănătoarele se combat prin asemănătoare). susţine că principiul vindecării bolilor este pe baza administrării unor doze infinitezimale dintr-un medicament care în doze mari la subiecte sănătoase provoacă simptomele bolii respective. Avicena cu lucrarea „Canonul medicinei”. Nomenclatura medicamentelor ● denumirea internaţională (DCI = denumirea comună internaţională) este recomandată denumirea oficinală este aceea din farmacopee (FR X). ● pentru medicamentele stabilite de comitete speciale. ● în România. de OMS cu scopul de a internaţionaliza. 4 . ● cele internaţionale. Francisc Popescu. părintele farmacologiei veterinare este Al. denumirea chimică se utilizează în practică numai pentru substanţele cu structură denumirea generică (aprobată) este denumirea oficială valabilă pentru anumite ţări.

ex: forma anhidră a ampicilinei are la nivelul tubului digestiv o solubilitate mai mare decât forma hidratată. proces care poate fi mai rapid sau mai lent în funcţie de diverşi factori.). absobţia acestuia la locul aplicării şi difuzarea sa în sânge şi ţesuturi. mişcarea particulelor din mediu. medicamentele NU se administrează sub forma lor pură. pH-ul şi vâscozitatea mediului. Cantitatea de medicament care se absoarbe în circulaţia sangvină poartă denumirea de biodisponibilitate farmaceutică ce se stabileşte prin experimente clinice. conservanţi. funcţie de cantitatea de apă din compoziţia chimică a mediului. la locul de dizolvare şi absorbţie. solvatarea medicamentului. ci sunt înglobate într-un excipient la care se adaugă diverşi adjuvanţi (emulgatori. INVAZIA MEDICAMENTELOR În majoritatea cazurilor. etc. Eliberarea medicamentului din forma farmaceutică este urmată de o absorbţie la nivelul sângelui. invazia medicamentului – eliberarea medicamentului din forma farmaceutică în care este înglobat. 5 . administrându-se iniţial un preparat farmaceutic de referinţă cu o biodisponibilitate foarte mare. gradul de dizolvare al substanţei active. După administrare trebuie să aibă loc dezintegrarea formei farmaceutice şi eliberarea substanţelor active. Cantitatea de substanţă activă din forma farmaceutică poartă denumirea de disponibilitatea farmaceutică. antioxidanţi. temperatura. evazia medicamentului – metabolizarea şi eliminarea medicamentului din organism.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ CIRCUITUL BIOLOGIC al MEDICAMENTELOR FARMACOCINETICA MEDICAMENTELOR Acest fenomen cuprinde două momente: 1. care depinde de mai mulţi factori: ● ● ● ● ● natura solventului. Apoi se administrează forma farmaceutică de cercetat şi de fiecare dată se cercetează nivelul sangvin. 2.

mamară. Factorii care influenţează biodisponibilitatea:   disponibilitatea farmaceutică. dar care scad rapid. Căi artificiale (directe – cu absorbţie directă): ● calea parenterală: administrarea prin injecţii sau la nivelul leziunilor de continuitate (plăgi traumatice şi/sau operatorii). dar nivelurile sale sangvine NU sunt eficace. ● calea externă: administrarea medicamentelor:  conductului auditiv. concentraţia medicamentului la locul de aplicare. viteza şi gradul de absorbţie a substanţei active. ex: o suspensie uleioasă de procain-penicilină G (nivel sangvin eficace în 24 ore) va realiza nivelul eficace timp de o săptămână dacă i se adaugă stearat de Al. biodisponibilitatea descreşte astfel: soluţii → emulsii → suspensii → pulberi → capsule → comprimate (drajeuri). chiar toxice. în timp. Viteza cu care se absoarbe un medicament de la locul de aplicare depinde de: – – – vascularizaţia ţesutului. conjunctivală. Dacă nivelul sangvin este prea ridicat. Căi naturale (indirecte – cu absorbţie indirectă): ● calea enterală (internă): administrarea medicamentelor pe cale:   orală (per os). CT = cantitatea absorbită din preparatul de cercetat şi CR CR = cantitatea absorbită din preparatul de referinţă. În cazul administrării medicamentelor pe cale orală.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ B% = CT ⋅100 unde. Un medicament poate realiza rapid niveluri sangvine foarte mari. absobţia poate fi întârziată prin adăugarea unui excipient uleios şi a unor adjuvanţi lipofili. mucoasei la nivelul pielii.  2. rectală (per rectum). genito-urinare. Un medicament poate avea o biodisponibilitate mare. la nivelul mucoaselor: respiratorie. Situaţia optimă este atunci când nivelul sangvin este optim. Biodisponibilitatea în timp NU este relevantă sub aspectul eficacităţii medicamentelor. ABSOBŢIA MEDICAMENTELOR Căile de administrare ale medicamentelor se clasifică astfel: 1. proprietăţile fizico-chimice ale medicamentului. 6 . iar biodisponibilitatea este cât mai mare.

păsări.c. Exemple: -sulfatul de Mg (sarea amară) administrat per os are efect purgativ. La cal se pot administra medicamente cu sonda nazoesofagiană sau sub formă de electuarii. 7 . Calea de administrare determină NU numai viteza de absorbţie. are acţiune analeptică (restaurarea marilor funcţii). sub formă de electuarii sau instilaţii nazale. bolurile. Este folosită la bovine. iar administrat per os are efect analgezic digestiv.MEDICINĂ VETERINARĂ – FARMACOLOGIE VETERINARĂ forma farmaceutică. -eterul etilic administrat prin inhalaţii are efect narcotic. breuvajul (băutura forţată). iar la porc. ● modalităţi individuale:        Se preferă modalităţile colective. cu ajutorul sondelor. drajeurile. – se pot trata mai multe animale concomitent. dar şi natura efectului. de administrare a medicamentelor per os. CĂILE NATURALE a) Calea orală este una dintre cela mai uzuale căi de administrare. Există modalităţi: ♦ colective. – NU necesită pregătire. cu specificarea faptului că amestecul medicamentului cu furajul sau apa de băut trebuie realizat cât mai omogen. carnivore. Dezavantaje ale administrării per os: – dozele trebuie să fie mai mari decât în cazul administrării parenterale. administrat s. această cale se pretează mai puţin. ♦ individuale. – este o cale cu efect general. iar injectabil are efect narcotic sau hipnotic. fiind o cale comodă şi cu economie de timp. La cal şi porcul adult. Avantaje ale administrării per os: – administrarea poate fi făcută şi de către o persoană nespecializată. ● modalităţi colective:  prin intermediul furajelor sau a apei medicamentate. pilulele. comprimatele. ovine. electuariile. purcei. 1. – NU este nevoie de instrumentar special.

Absobţia medicamentelor la nivelul mucoasei gastrice Este neînsemnată faţă de cea de la nivel intestinal. În regiunea sublinguală. În schimb. ocolind ficatul. – pierderea unei părţi din doză. CaCl2. insulina. Efectul unui medicament administrat pe cale orală apare în decurs de 20 minute până la 2 ore şi durează un timp foarte variabil de la câteva ore la câteva zile. face ca medicamentele bazice să fie mai puţin disociate şi să treacă mai uşor în sânge. ex: iodurile. Alcalinizarea mediului gastric prin administrarea concomitentă de substanţe antiacide. în mică şi marea circulaţie. NU pot fi administrate per os substanţe prea iritante. Ele însă se pot îngloba într-un mucilag sau se administrează pe stomacul plin. deoarece provoacă spasmul pilorului şi reflex. ele având numai efect local. Dezavantajul este că pe această cale se pot administra numai doze mici. adrenalina. unele indigestii. Medicamentele se pot absorbi pe tot traseul tubului digestiv. voma. – imposibilitatea de a obţine un efect general în cazul unor medicamente care NU se absorb. – imposibilitatea de a administra pe această cale unele medicamente care se descompun: penicilina. apoi la nivelul cordului. În plus. Absobţia medicamentelor la nivelul mucoasei bucale Are loc mai ales la om. mai ales la animalele neliniştite. hormoni estrogeni). ocitocina. dar în cea mai mare parte la nivelul intestinului subţire. 8 . Majoritatea medicamentelor sunt însă baze slabe care se ionizează sub influenţa sucului gastric absorbindu-se greu la acest nivel. se scapă de acţiunea sucului gastric şi intestinal. O particularitate o reprezintă substanţele digestive aromatice care trebuie administrate obligatoriu sub formă de soluţii deoarece prin excitarea papilelor gustative declanşează un efect excitomotor digestiv şi o secreţie crescută de suc gastric. hormonii gonadotropi. mucoasa este mai subţire şi permite o absorbţie rapidă încât medicamentele ajung în vena cavă superioară. alcalinizarea mediului gastric în cazul administrării medicamentelor acide duce la ionizarea acestora şi dificultăţi în absorbţie. constipaţie. Pe la acest nivel se absorb mai bine medicamentele liposolubile (alcoolul cu moleculă întreagă şi cu pH acid). în cazul comprimatelor sublinguale (cu nitroglicerină. meteorism. unde mucoasa este specializată în acest sens.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ – există pericolul de a înghiţi fals şi de a se produce bronhopneumonie „ab ingestis”. – imposibilitatea folosirii acestei căi atunci când există tulburări digestive: diaree. salicilatul de Na.

ele trebuind să se administreze sub formă de comprimate. – prezenţa unor lichide grăbeşte evacuarea. pilule sau comprimate. substanţe mucilaginoase. Astfel. ex: HCl transformă sărurile trivalente de Fe în săruri bivalente. – mâncarea consumată rece este evacuată mai rapid. este o situaţie particulară – majoritatea medicamentelor trebuie înglobate în lapte. soluţii dulci sau sărate. trec în vena portă. acoperite de un înveliş gastrorezistent. Ulterior. 9 . uneori chiar inactivate sau depozitate. Absobţia medicamentelor poate fi grăbită prin înglobarea lor în soluţii apoase călduţe sau administrate pe stomacul gol. substanţe adsorbante sau uleiuri minerale. Absobţia ionilor la nivel intestinal este diferită. absobţia acestora făcându-se preponderent sub formă bivalentă. Unele medicamente sunt însă sechestrate la nivelul bilei. sub acţiunea acestora având loc o închidere reflexă a jgheabului esofagian. Absobţia medicamentelor la nivelul intestinului subţire Majoritatea medicamentelor se absorb preponderent la nivelul intestinului subţire. suspensii şi emulsii se absorb mai uşor decât cele existente sub formă de boluri. când în prezenţa Ca se formează chelaţi insolubili. Dacă regimul alimentar este bogat în grăsimi. capsule sau pilule. iar apoi la nivelul ficatului unde se transformă. iar medicamentele trec direct în cheag. – poziţia culcat pe stânga întârzie evacuarea. Absobţia poate fi întârziată în urma administrării pe stomacul plin sau în urma asocierii lor cu lapte. La rumegătoare. Stomacul are uneori un rol important în eliberarea unor principii medicamentoase din produsele iniţiale. mucoasa gastrică secretă enterogastran – substanţă ce reduce motilitatea gastrică şi întârzie absobţia. Particularităţi la om: – timpul mediu de golire a stomacului este de 4 ore. o dată cu aceasta vărsându-se în intestin de unde sunt resorbite străbătând un ciclu entero-hepato-enteric (ex: purgativele antrachinonice). sărurile biliare pot forma cu anumite medicamente produşi insolubili (ex: negamicina şi kanamicina – absobţia este întârziată). în timp ce cei bivalenţi se absorb mai greu. ionii monovalenţi se absorb mai uşor. Există şi asocieri nepermise cum sunt: ● ● tetraciclinele cu lapte.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Unele substanţe sunt inactivate de HCl din stomac. Medicamentele existente sub formă de soluţii.

antiacide. fie în inactivarea unor medicamente. -există medicamente care se administrează după tainuri (medicamentele iritante. O alimentaţie bogată în grăsimi măreşte absobţia intestinală a unor medicamente prin stimularea secreţiei biliare (ex: griseofulvina). b) Calea rectală Avantaje: – unele medicamente vor produce un efect mai rapid. Respectiv. stimulante ale secreţiei tubului digestiv). Flora intestinală intervine fie în activarea. În cazul administrării orale a medicamentelor trebuie să se ţină seama de ritmul de furajare şi de momentul zilei. Secreţiile intestinului subţire pot avea. mai intens şi de durată mai lungă. un rol activator (ex: trigliceridele din uleiul de ricin se hidrolizează în prezenţa sucului intestinal rezultând acidul ricin-oleic ce are rol purgativ). 10 . antitusive. ocolind ficatul. formează cu medicamentul un compus greu absorbabil (ex: streptomicina). -există medicamente care se administrează între tainuri (substanţele antimicrobiene. iar în cea de-a doua fază. Stările inflamatorii de la nivelul mucoasei intestinale influenţează absobţia. de asemenea. În unele cazuri. în prezenţa florei intestinale. însă. eliberează sulfatiazolul ce se absoarbe. în cazul primei suspensii. absobţia poate fi încetinită. absobţia este mai rapidă şi neselectivă. Exemple de inactivare: flora intestinală inhibă absobţia vitaminei B12. concentraţia sangvină este cu 40% mai mare decât în cazul celei de-a doua).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Mucina este un polizaharid care acoperă mucoasa gastrică şi intestinală sub forma unui strat subţire care NU influenţează absobţia. Absobţia medicamentului depinde în acelaşi timp şi de mărimea particulelor. – în urma absorbţiei la acest nivel medicamentul ajunge în venele hemoroidale inferioare şi de aici în vena cavă inferioară. Exemple: -există medicamente care se administrează înaintea tainului de dimineaţă (antihelminticele şi hepatoprotectoarele). Cu cât particulele sunt mai fine cu atât se absorb mai uşor (ex: o suspensie de sulfatiazină cu particule de 1 – 2 µ şi o alta cu particule de 7 µ. antialergice). Medicamentele care NU s-au absorbit la nivelul intestinului subţire îşi pot contiua absobţia într-o proporţie mai redusă la nivelul colonului şi a rectului. -există medicamente care se administrează înaintea tainurilor în general (substanţele digestive). tranchilizante. în prima fază a acesteia. Exemple de activare: ftalilsulfatiazolul.

medicamentele se absorb rapid. O parte însă din antibioticele administrate intrauterin pot fi absorbite în circulaţia generală. Absobţia medicamentelor în urma administrării pe cale rectală se face într-un interval de timp variabil. În urma utilizării medicamentelor la nivelul aparatului respirator se urmăreşte uneori un efect local. c) Calea respiratorie Medicamentele administrate la nivelul aparatului respirator pot fi absorbite atât prin mucoasa nazală. dar mai ales prin epiteliul alveolei pulmonare (100 m2). în special. calea se preferă pentru tratamenul local. dar datorită sensibilităţii mucoasei.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ – dacă însă medicamentele se introduc profund intrarectal. Se utilizează soluţii. Exemple: -instilaţiile nazale – efect local. ungvente. Modalităţi de administrare: 11 . ex: vaccinarea antipseudopestoasă la păsări se realizează la acest nivel (ridică pragul imunităţii). Dezavantaje: – medicamentele se absorb numai parţial încât trebuie administrate doze mari (excepţie. rinofaringiană. dar. bronhică. este de scurtă durată. De la nivelul circulaţiei alveolare. alteori general. Efectul lor apare în 20 – 30 secunde. de obicei. la iepure unde absobţia este mai bună şi doza rectală este mai mică decât doza orală). pentru tratamentul afecţiunilor localizate la nivelul aparatului genital şi urinar. medicamentele absorbite ajung în venele pulmonare. d) Calea conjunctivală Pe aceasta cale. -anestezia prin intubaţie (narcoza generală) – efect general. Izotonizarea se poate face cu ajutorul NaCl. acidului boric şi a tetraboratului de Na. apoi în marea circulaţie. Modalităţile de administrare rectală: ● ● supozitoare. clisme. pulberi care trebuie să fie sterile. e) Calea genito-urinară Se utilizează. – există medicamente care NU se pot administra pe această cale întrucât mucoasa este sensibilă. să aibă un pH alcalin şi să fie izotone cu lacrimile. de la 7 la 40 minute. evitându-se bariera hepatică. absobţia se poate face şi prin venele hemoroidale superioare care au anastomoze cu sistemul port astfel că 50% ajung în ficat.

înglobarea medicamentului în excipienţi diadermici. intrauterine sub la masculi se pot face irigaţii şi aplicări de ungvente. bujiuri. precum şi de-a lungul foliculilor piloşi. uterine. ungvente pe bază de chimioterapice şi antibiotice. formă de ungvente. ce este un adjuvant inofensiv ce NU irită pielea. suspensii. cataplasme.MEDICINĂ VETERINARĂ ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ la femele se pot face irigaţii vaginale. la o absorbţie intensificată. irigaţii ale vezicii urinare. precum şi de stratul cornificat al epidermei. 12 . pulverizări. degresarea prealabilă. Se utilizează medicamente sub formă de soluţii. comprese reci şi calde. vacă. ungvente şi pulberi. g) Calea cutanată Se poate vorbi despre o absorbţie a medicamentelor de-a lungul canalelor glandelor sebacee şi sudoripare. Medicamentele se introduc pe canalul papilar şi sinusul mamelonar (iapă. f) Calea mamară Se utilizează exclusiv în scopul local pentru tratamentul mamitelor. aplicarea de căldură locală. de asemenea. oaie. capră) putându-se utiliza soluţii. un tratament local prin pudrări. ● Spre exemplu. comprimate. pensulaţii sau aplicări de ungvente. Pătrunderea medicamentelor este îngreunată de stratul protector de grăsime secretat de glandele sebacee. Absobţia poate fi mărită prin:     masaj. într-o endometrită tratamentul local se asociază cu un tratament general (prin injecţii). un tratament reflex al unor organe care se află localizate sub piele când se utilizează fricţiuni. aplicări intravaginale. Leziunile de continuitate ale pielii şi dermatitele duc. 2. Această situaţie devine periculoasă în unele cazuri de medicamente foarte active (ex: îmbăierile cu substanţe antiparazitare). mai ales în cazul otitelor externe şi a râilor auriculare (la câine şi iepure). h) Calea auriculară (a conductului auditiv) Tratamentele auriculare urmăresc numai un scop local. Pătrunderea prin piele poate fi grăbită prin adăugarea de dimetilsulfoxid. Aplicarea medicamentelor la suprafaţa pielii poate să urmărească două scopuri: 1.

– se poate administra o doză precisă pentru că NU se pierde nimic din medicament. -transcobalamina transportă vitamina B12. – este necesar un instrumentar adecvat. Avantaje: – efectul se instalează rapid. Unele proteine transportă un singur medicament. şocului medicamentos (în cazul administrării prea rapidă sau a unui volum mare de lichid). FAZA CIRCULAŢIEI SANGVINE Cel mai important fenomen care are loc în timpul acestei faze este legarea medicamentelor de proteinele serice. cel puţin 15 dintre ele servesc la transportul medicamentelor. medicamentele se distribuie succesiv în 3 compartimente: ● ● ● sânge. -transortina transportă substanţele steroide. hematoame. intramuscular. Din cele aproximativ 35 proteine. Dezavantaje: – pericolul provocării unor infecţii. Exemple: -transferina transportă Fe.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ 2.  faza de difuziune în ţesuturi. Se mai numeşte calea parenterală. Modalităţi de administrare: ● ● ● ● subcutanat. spaţiul intracelular. sterilizat. ex: albuminele transportă vitamine şi hormoni. intraperitoneal. etc. DIFUZIUNEA MEDICAMENTELOR ÎN ORGANISM În organism. Ca urmare se pot distinge 2 faze:  faza circulaţiei sangvine. intravenos. spaţiul interstiţial. – doza este mai mică decât cea administrată pe cale internă sau externă. CĂILE ARTIFICIALE Se referă la administrarea medicamentelor prin injecţii. Alte proteine sunt vehicule polivalente. 1. 13 .

unele sulfamide. SNC). digitalicele. NU întreaga cantitate de medicament care ajunge la nivel sangvin este legată de proteinele plasmatice. calea de administrare. Atâta timp cât medicamentul este legat de proteinele serice. pulmon. se distinge o fracţiune liberă de medicament şi o fracţiune legată. Fiecare medicament are o constantă „K” de legare de proteinele serice în funcţie de concentraţia sa în sânge. ex: cardiotonicele la om. ex: penicilina. ţesutului adipos şi al extremităţilor membrelor. în mod treptat. Natura nespecifică a legăturii explică fenomenul de competiţie ce există între medicamente. iar concentraţiile cele mai mici se obţin la nivelul pielii. ci numai o parte din această cantitate.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Legăturile dintre medicamente şi proteinele serice pot fi: – covalente (cele mai puternice). ex: salicilaţii. cord. ficat. Ea depinde de următorii factori:     doza. – Van der Waals (cele mai slabe). concentraţiile cele mai mari de medicament se înregistrează în organele bine vascularizate (suprarenalele. Concentraţia sangvină a unui medicament are o importanţă deosebită atât pentru efectele terapeutice. fracţiunea liberă poate deveni toxică. forma farmaceutică. hipoglicemie. Exemple: -în cazul unui medicament ce se administrează pe cale intravenoasă. Legarea medicamentelor de proteinele plasmatice pot avea uneori drept urmare formarea unor complexe alergogene. respectiv. capacitatea de filtrare a rinichiului. sulfamidele şi derivaţii pirazolonului îndepărtează de pe receptorul proteic anticoagulantele şi antidiabeticele crescând nivelul sangvin al acestora şi determinând hemoragii grave. pot deveni toxice. Capacitatea de legare a proteinelor serice este limitată. – ionice. Dacă ajung în sânge cantităţi prea mari de medicament care depăşesc capacitatea de legare. crescând nivelul sangvin al acestuia din urmă (B). scade capacitatea de legare şi ca urmare unele medicamente care în doze normale sunt puţin inofensive. Problema are şi un aspect negativ. cât şi în ceea ce priveşte reacţiile adverse sau efectele toxice. Astfel. În unele boli de nutriţie însoţite de hipoproteinemie. ci acţionează numai după desprinderea de proteine. Astfel. În timpul fazei de circulaţie sangvină. 14 . imediat după administrare se înregistrează un nivel sangvin maxim care ulterior scade treptat. dar care eliberează. Determinarea nivelului sangvin al unui medicament se referă numai la fracţiunea liberă. medicamentul în stare liberă. un medicament „A” poate îndepărta un medicament „B” de pe receptorul proteic. el NU poate acţiona. rinichi.

substanţă fundamentală şi sunt situate pe o membrană bazală. Concentraţia sangvină a unui medicament se defineşte cu ajutorul sufixului „emie”. difuziunea prin peretele capilarelor. Determinarea concentraţiei sangvine a unui medicament este necesară atât pentru stabilirea dozelor. penicilinemie. În practică se pot distinge: – o concentraţie sangvină terapeutică. viteza de difuziune fiind în funcţie de: 15 . – o concentraţie sangvină toxică. deşi absobţia mai continuă. c. – o concentraţie sangvină letală. Apoi. Pereţii capilarelor sunt formaţi din celule endoteliale. Difuziunea prin peretele capilarelor Medicamentele difuzează în sânge la nivelul capilarelor ce reprezintă un adevărat ultrafiltru. etc. intraperitoneal. Concentraţia bacteriostatică minimă a sulfamidelor este de 5 mg. cele ce se administrează per os. intramuscular.06 UI/ml. a. 2. difuziunea prin membrane biologice. FAZA DE DIFUZIUNE ÎN ŢESUTURI După absorbţie.03 – 0.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -în cazul unui medicament prevăzut iniţial cu o fază de absorbţie. respetiv. Nivelul sangvin şi ritmicitatea administrărilor în cazul administrării per os şi per rectum face ca dozele astfel calculate să atingă nivelul optim sangvin după circa 2 administrări. subcutanat. Exemplu: aspirina la om: -concentraţia terapeutică = 2 – 10 mg%. Trecerea medicamentului se realizează prin mecanisme cunoscute. compartimente ce sunt separate prin membrane biologice. iar concentraţia sangvină scade. concentraţia sangvină creşte până la o concentraţie maximă ce marchează un echilibru între absorbţie şi eliminare. ex: sulfamidemie. medicamentele se distribuie în cele trei compartimente hidrice ale organismului (intravascular. interstiţial. -concentraţia toxică = 10 – 30 mg%. -concentraţia letală = 50 mg%. intracelular). distribuţia în ţesuturi şi fixarea pe farmacoreceptorii specifici. d. difuziunea prin barierele organismului. per rectum. eliminarea devine preponderentă. b. cât şi a intervenţiei de administrare. Faza de difuziune în ţesuturi cunoaşte mai multe momente: a. iar a penicilinei de 0.

Aceste celule gliale permit trecerea medicamentelor liposolubile şi a celor neionizate. Difuziunea prin membrane biologice Majoritatea medicamentelor pot să difuzeze intracelular. suprafaţa ei se măreşte şi. c. morfina. placenta este o barieră mult mai puţin severă. Pe măsura avansării gestaţiei. placenta se subţiază. Streptomicina ajunge în circulaţia fetală în procent de 50% din cea din circulaţia mamei. medicamentele şi substanţele imunizante. bariera placentară.MEDICINĂ VETERINARĂ    FARMACOLOGIE VETERINARĂ numărul capilarelor. Difuziunea se face prin mecanisme: ● ● specifice. dar în cantităţi mici. Faţă de microorganisme. are rol de depozit pentru vitamine. are rol de glandă endocrină. Bariera hematoencefalică este formată din celulele gliale cu rol în protecţia. Difuziunea prin barierele organismului Barierele organismului sunt reprezentate. cloramfenicolul şi tetraciclinele trec prin placentă în concentraţie terapeutică. ex: dacă se notează cu 1 concentraţia în sânge a unui medicament. ezerina. alcaloizii (pilocarpina. Penicilina. nespecifice. în spaţiul interstiţial ea NU depăşeşte ¼. Bariera placentară Placenta are roluri multiple:     asigură schimburile nutritive şi respiratorii între mamă şi făt. de către: ● ● bariera hematoencefalică. mai puţin la bovine şi suine. 16 . Sulfamidele circulă bine la nivelul placentei. b.). Reţine şi NU lasă să treacă în circulaţia fetală. iar intracelular NU depăşeşte 1/15. protejează fătul de acţiunea factorilor fizici. în acest mod. susţinerea şi nutriţia neuronilor. etc. în principal. circulaţia medicamentelor se uşurează spre făt. diametru capilarelor. în general. însuşirile fizico-chimice ale medicamentului (ex: iodul difuzează la nivelul capilarelor în circa 2 minute).

2. picnoza şi fagocitoza. transportul facilitat. Moleculele hidrofobe difuzează simplu prin membranele lipidice. Porii membranei au un biologice. difuziunea simplă a moleculelor liposolubile prin straturile lipidice din membranele filtrarea osmotică conform gradientului de concentraţie. filtrarea prin pori conform gradientului de concentraţie. dar NU cele proteice. ex: dextranii. Excepţie. Dezavantajul este că sistemul devine repede saturat şi ineficient. unde Vo – volumul aparent 17 . eliberează medicamentul şi se reîntorc la locul de unde au plecat.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Mecanisme nespecifice:    difuziunea simplă prin cimentul intercelular. traversează membranele biologice. transport activ. Transportul cu ajutorul acestor substanţe are două variante: 1. d. cu consum de energie metabolică şi împotriva gradientului de concentraţie. ex: alcoolul are Vo = 60 – 70%. medicamentele NU se pot elimina pe cale renală. iar cele hidrofile prin canalele formate de moleculele proteice. Substanţele care rămân în sânge au volum de distribuţie mic. x 100. fără consum de energie şi NU împotriva gradientului de concentraţie. se mai numesc şi substanţe „carrier” care leagă medicamentele şi posedă o anumită structură chimică) care sunt enzime cu următoarele roluri: – – – formează cu medicamentul un complex.  transportul mediat cu ajutorul unor transportori („cărăuşi”.   diametru de 4 Ao şi NU lasă să treacă moleculele medicamentoase cu un lanţ mai mare de 3 atomi de carbon (C). Datorită acestui fapt. cât timp sunt legate de proteinele plasmatice. Distribuirea în ţesuturi şi fixarea pe farmacoreceptorii specifici Gradul sau volumul aparent de distribuire a unui medicament în organism este o constantă care se poate calcula matematic după formula: Vo = doza administrată (mg/kg) concentraţia plasmatică (mg/ml) Cu cât concentraţia plasmatică este mai mică cu atât valoarea lui V o este mai mare şi medicamentul se distribuie mai mult în organism. fac membranele glomerulilor şi tubilor renali ce au pori cu diametru de 40 Ao prin care trec moleculele mari. Există substanţe care se distribuie uniform în toate ţesuturile.

Din punct de vedere al difuziunii medicamentelor există 2 clasificări: I. Intensitatea efectului este în funcţie de numărul receptorilor ocupaţi sau de viteza cu care se formează complexul substanţă – receptor. substanţe care difuzează în spaţiul interstiţial. 7 domenii transmembranare şi 3 domenii intracelulare. -receptorii pentru glicină. Au o parte citosolică. Aceasta se explică astăzi prin teoria modernă a farmacoreceptorilor. care în majoritatea cazurilor răspunde de efectul farmacodinamic al medicamentului. -receptorii γ pentru acidul γ-aminobutiric. 18 . Receptorii cuplaţi cu proteina G se compun din 3 domenii extracelulare. dar se întâlnesc cu o frecvenţă mult mai mare legăturile Van der Waals. Canalele ionice se compun din subunităţi notate cu literele alfabetului grecesc. receptori cuplaţi cu proteina G. în ţesuturi medicamentele se fixează reversibil de structuri proteice sau lipoproteice. dar NU ajung intracelular. Aceştia sunt compuşi chimici situaţi pe suprafaţa sau în interiorul celulelor care au rolul de a fixa medicamentul şi de a elabora răspunsul. Legăturile dintre substanţă şi receptor sunt aceleaşi ca şi în faza de circulaţie sangvină. ● receptori intracelulari. iar secvenţa intracelulară este capabilă de reacţii de fosforilare. se elimină mai lent. Exemple: -receptorul pentru nicotină. Receptorii simpli de membrană se caracterizează prin aceea că secvenţa lor extracelulară este hidrofobă. După uniformitatea cu care se distribuie: ● ● Ca şi în sânge. Astfel medicamentele care se distribuie mai mult. Din această interacţiune rezultă un complex substanţă – receptor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Volumul de distribuţie se răsfrânge şi asupra vitezei de eliminare. medicamente ce se distribuie selectiv în anumite ţesuturi. mai îngustă decât partea extracelulară. medicamente ce se distribuie uniform în toate ţesuturile. Clasificarea farmacoreceptorilor Există receptori: ● de membrană:    receptori simpli. După compartimentul hidric în care se distribuie: ● ● substanţe care NU părăsesc patul vascular. II. canale ionice.

Cunoscându-se metaboliţii activi ai unor medicamente s-a trecut la prepararea acestora prin sinteză şi la introducerea lor în terapeutică. De asemenea. În urma cuplării medicamentului cu farmacoreceptorul său specific se produc modificări metabolice la nivelul membranei celulare şi/sau la nivelul organitelor celulare. METABOLIZAREA MEDICAMENTELOR Încă din momentul absorbţiei lor şi până la eliminarea din organism. penicilina. ulterior. aceste modificări celulare sau extracelulare îşi găsesc răspuns clinic prin intensificarea sau inhibarea unei funcţii fiziologice. Aceste noţiuni NU sunt sinonime cu descompunerea medicamentelor pentru că un medicament poate fi transformat d.p. medicamente ce NU suferă transformări în organism. iniţial. 19 . o inactivare şi după aceea o activare. Până în prezent se cunosc lucruri sigure despre receptorii pentru hormonii tiroidieni şi receptori pentru hormonii cu structură steroidică. medicamente ce sunt transformate iniţial în metaboliţi activi şi. ex: fenacetina se transformă în paracetamol. deoarece un medicament poate suferi în organism. ex: eterul.p.v. se schimbă permeabilitatea membranei şi chiar compoziţia chimică a celulei.v. medicamentele se clasifică în 4 grupe: I. medicamentele suferă o serie de transformări structurale cuprinse sub denumirea de metabolizarea sau biotransformarea medicamentelor. Clasificarea medicamentelor d. în metaboliţi inactivi. codeina în morfină. chimic într-un produs mai complicat. ♦ eliminarea din organism a medicamentului. Treptat.d. al metabolizării lor În funcţie de activitatea metaboliţilor lor.d. stricnina. Ca urmare.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Receptorii intracelulari sunt mai greu de studiat deşi structura lor genetică este mai bine definită decât cea a receptorilor de membrană. diazepamul în oxazepam. noţiunile NU sunt sinonime cu inactivarea medicamentelor. iar uleiul de ricin în acid ricin-oleic. EVAZIA MEDICAMENTULUI Acest fenomen cuprinde două momente: ♦ metabolizarea medicamentului. II. fiind eliminate ca atare.

IV. Grăbirea metabolizării O serie de medicamente administrate o dată sau de mai multe ori determină o creştere însemnată a enzimelor metabolizante. unul dintre metaboliţii săi se numeşte fenilbutilfenazonă şi are efect uricozuric (eliminarea acidului uric şi a uraţilor – acţiune antigutoasă). -prednisonul grăbeşte metabolizarea fenilbutazonei. astfel enzimele provoacă o descompunere mai rapidă a medicamentului care a produs inducţia. oxidaze) ce sunt foarte active la nivelul ficatului. hormonii steroizi. rinichiului şi creierului. Încetinirea metabolizării se poate obţine cu ajutorul unor substanţe ce au efect inhibitor. Grăbirea şi încetinirea metabolizării se poate obţine prin activarea sau inhibarea sistemelor enzimatice care participă la metabolizare. urotropina se transformă în urotropină cu efect Exemple: -la locul de administrare: uleiul de ricin şi bicarbonat de Na. Exemple: -alcoolul etilic determină o metabolizare mai intensă a pentobarbitalului. -în organele de eliminare: în rinichi. ex: la şobolan. excitante centrale. ex: hormonii gestageni diminuă biotransformarea tranchilizantelor fenotiazinice (romtiazin). analgezice. Majoritatea biotransformărilor sunt catalizate de către enzimele microsomale (reductaze. ex: în hepatita şi în ciroza hepatică. antiseptic şi diuretic. mai ales la nivelul ficatului. 20 . La nivelul ficatului se observă o creştere în volum şi o modificare electronomicroscopică la nivelul reticulului endoplasmatic (RE) al hepatocitelor. esteraze. în organele de eliminare. sedative. dar şi a altor substanţe. medicamente ai căror metaboliţi au altă acţiune. Există foarte multe medicamente ce produc inducţie enzimatică.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ III. ex: barbituricele. fenomenul purtând denumirea de inducţie enzimatică. narcotice. capacitatea oxidativă a ficatului este redusă la 40 – 50%. Tulburările funcţionale şi lezionale ale organelor de metabolizare pot duce la intoxicăţii medicamentoase. Locul metabolizării Metabolizarea are loc la niveluri diferite: ● ● ● la locul de administrare: sânge. sintetaze. ex: fenilbutazona este cunoscută pentru efectul său antiinflamator. se transformă în ficat (majoritatea). tranchilizante. Similar se metabolizează şi unele substanţe toxice. antihistaminice. astfel de medicamente sunt substanţele hipnotice. ţesuturi. -în sânge: procaina şi aspirina. Astfel se poate obţine o intensificare a efectului substanţei ce poate merge până la apariţia efectelor adverse. medicamente ai căror metaboliţi sunt inactivi.

reductazele şi hidrolazele determinând apariţia în compoziţia chimică a medicamentului a unor grupări hidrofile care realizează în cea de-a doua etapă conjugări cu acidul glucuronic. De ea depinde în mare măsură durata efectului respectivului medicament. a doua fază are 2 etape: ● în prima etapă acţionează oxidazele. Eliminarea unui medicament din organism poate fi caracterizată prin indicele biologic de înjumătăţire sau semiviaţă biologică (T50). camforul. glutamina. glicina. etc. întâlnite la substanţe ca: fenolul. grupul sulfat. II. iar la şoarece. nicotinamidă. metilări. ● în a doua etapă au loc:      glucuronoconjugări.  calea de administrare: 21 . la iepure 61 minute. Acest indice exprimă timpul care trece de la administrarea medicamentului până ce s-a eliminat jumătate din doza administrată şi poate avea o durată de la câteva minute la câţiva ani. la câine 259 minute. histamină. întâlnite în cazul derivaţilor fenolici şi a alcoolilor. în prima fază au loc transformări (procese) de oxidare. adrenalină. reducere. întâlnite în cazul benzoaţilor. la şobolan 140 minute. întâlnite la sulfamide. sulfoconjugări. uşor de eliminat. ELIMINAREA MEDICAMENTELOR DIN ORGANISM Este ultima etapă din ciclul biologic al medicamentelor. aminofenazină.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Fazele şi tipurile de transformări suferite de medicamente în organism Transformările se produc în 2 faze: I. acetilări. glicocoloconjugări. 18 minute. Se calculează după formula: T50 = (t1 − t 2 ) log 2 unde. t 1 – t2 = intervalul de timp. Toate acestea duc la formarea de compuşi hidrosolubili. noradrenalină. hidroliză. y1 = concentraţia medicamentului în sânge în momentul t1. întâlnite la acidul nicotinic. T50 depinde de mai mulţi factori:  specia: – – T50 la om este mai mare decât la animalele de laborator. log y1 − log y 2 y2 = concentraţia medicamentului în momentul t2. în minute între cele două recoltări de sânge. acidul salicilic. T50 pentru hexobarbital este la om 360 minute.

Eliminarea renală poate avea 2 mecanisme: ● ● prin filtrare glomerulară. Rinichiul trebuie să fie într-o stare bună de funcţionare pentru a-şi îndeplini misiunea de organ de eliminare. Ea depinde de modul cum se distribuie medicamentul în organism şi de mecanismele de eliminare renală. dar NU se resorb şi se elimină prin filtrare glomerulară au T50 = 4 ore. la pacienţii cu afecţiuni renale care ar putea influenţa eliminarea unor medicamente ce urmează a fi administrate se face testul numit clearence-ul renal pentru creatinină. Substanţele care se distribuie în toate compartimentele organismului. ex: la penicilină. tetraciclinele. Substanţele ce NU pătrund intracelular şi care se elimină prin secreţie tubulară au T50 = 15 minute.v. Exemple: -proprietatea unor antibiotice de a se elimina netransformate prin rinichi având importanţă în tratarea infecţiilor urinare (penicilina. viteza eliminării fiind de ordinul minutelor. Substanţele care se distribuie în toate compartimentele organismului. -proprietatea uleiurilor eterice şi a unor săruri de a se elimina prin glandele bronşice stimulând secreţia acestora. – în cazul suzotilului.v. pentru medicamentele ce se distribuie uniform în toate compartimentele organismului şi suferă o reabsorbţie intensă la nivelul rinichiului.  vârsta: – este în strânsă legătură cu starea de funcţionare a organelor de eliminare. La om. concentraţia în urină este de 50 – 100 ori mai mare decât în sânge. El exprimă câţi mililitri sânge purifică 22 . Un alt aspect legat de eliminarea medicamentelor este posibilitatea de a trata organul de eliminare. în urină se realizează concentraţii crescute. Eliminarea medicamentelor pe la nivel renal Cel mai important organ de excreţie este rinichiul (90%). T50 în cazul administrării i. În medicina umană. cloramfenicolul). Penicilina se elimină 80% prin secreţie tubulară şi 20% prin filtrare glomerulară. şi mai lung în cazul administrării per os. s-a calculat T50 = 24 zile. Acesta se mai numeşte şi puterea de eliminare a rinichiului. prin secreţie tubulară. este de 4 – 6 ore. iar în cazul administrării per os de 16 – 17 ore.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ – T50 este mai scurt în cazul administrării i. orelor sau lunilor. dar NU se resorb şi se elimină prin secreţie tubulară au T50 = 50 – 60 minute.

Eliminarea medicamentelor pe la nivel pulmonar Pe la acest nivel se elimină medicamente sub formă gazoasă sau volatilă care stimulează în mod reflex respiraţia (alcoolul. bromuri). clearence = U ⋅V unde. Prin fecale se pot elimina medicamentele insolubile. ex: valoarea de 25 ml/minut exprimă o insuficienţă renală. S V – volumul de urină excretat/minut. Eliminarea medicamentelor pe la nivelul pielii şi a glandelor existente în piele 23 . în primul rând. Pentru aceasta trebuie determinată cantitatea de creatinină din sânge şi urină. Pe la nivelul intestinului gros se elimină substanţele purgative şi sărurile de Ca. unii silicilaţi. ex: sărurile de Hg sau uleiul de terebentină provoacă inflamaţia epiteliului tubular şi necroza acestuia. streptomicina). Sărurile metalelor grele pot provoca apariţia unor stomatite. ioduri. Eliminarea medicamentelor pe la nivelul tubului digestiv Medicamentele se elimină. cloramfenicolul. sărurile de bismut) şi unele solubile.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ rinichii în decurs de 1 minut. constând în eliminare unor alcaloizi cu ajutorul cărora se stimulează în mod fraudulos capacitatea sportivă a animalelor. În intoxicăţiile medicamentoase se grăbeşte eliminarea renală prin administrarea de diuretice şi alcalinizarea urinei. neabsorbabile (MgSO4. Prin stomac se elimină similar halogenurile şi unii alcaloizi. Multe medicamente sunt nefrotoxice. Pe acest principiu se bazează proba dopping la caii de curse. ex: unii alcaloizi. uleiurile eterice). tetraciclinele. Prin glandele bronşice se elimină unele medicamente cum sunt bicarbonatul de Na sau benzoatul de Na ce stimulează în acelaşi timp secreţia glandelor bronşice. Alcaloizii se elimină tot pe la acest nivel. Caracteristici: unele medicamente care se elimină prin bilă suferă un ciclu entero-hepatic-enteric. U – concentraţia de creatinină din urină. prin salivă (halogenurile – cloruri. S – concentraţia creatininei din sânge. Sulfamidele au şi ele potenţial nefrotoxic deoarece metabolitul acetilat cristalizează în rinichi şi poate provoca blocaj renal. neabsorbabile (cărbunele medicinal. din acest motiv se alcalinizează urina prin administrarea per os de bicarbonat de Na. eterul.

În urma administrării parenterale. aspirina. cloralhidratul. Unele medicamente pot transmite mirosul lor neplăcut laptelui (ex: camforul. în 1 – 14 zile când sunt sub formă de soluţii uleioase şi în 1 – 12 zile când sunt sub formă de ungvente. -25 zile pentru rafoxanid. As. 24 . barbituricele. nivelul maxim sangvin se percepe de la 4 – 6 ore. iar medicamentul se elimină în 24 – 48 ore. respectiv. cafeina. uleiul de terebentină). Pe la nivelul glandei mamare. sulfamidele şi vitaminele. ex: iodurile. atunci când sunt sub formă de soluţii. Legislaţia ţării prevede un timp de aşteptare pentru carne şi lapte de 14 zile. medicamentele se elimină în 1 – 3 zile. antibioticele. În unele afecţiuni mamare. În urma administrării intramusculare. estrogenii. În urma administrării intramamare. Laptele care conţine antibiotice şi sulfamide NU mai coagulează (NU se pot fabrica lactate acide şi brânzeturi fermentate). alcaloizii. prin lapte se elimină alcoolul. iodurile. eliminarea este prelungită.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Se elimină unele medicamente ce pot provoca dermatite sau dermatoze exsudative sau exfoliative. Pb. derivaţii salicilici. unele săruri de Hg. Exemple: -5 zile pentru hormonii estrogeni. ionii de Ca. -7 zile pentru nilverm (pentru carne) şi 2 zile (pentru lapte). iar pentru ouă de 7 zile în cazul administrării antibioticelor. obişnuit NU se elimină în circa 3 zile.

♦ după orar. După efect: ● ● ● doza terapeutică (doza eficace sau doza utilă). DT50 sau DT100. Clasificarea dozelor: ♦ după efect. Doza toxică este doza care produce semne de intoxicaţie la o anumită specie. se notează DL25. DE50 (medie) sau DE100 (maximă). DL50 sau DL100 (absolută). Doza de atac se utilizează. Doza letală este doza ce produce moartea la o anumită specie de animale. doza de depozit. doza de întreţinere. I. 25 . se notează cu DT25. Doza terapeutică se notează cu DE25 (minimă). la începutul tratamentelor în cazul sulfamidelor şi antibioticelor cu scopul de a realiza în timp scurt concentraţii terapeutice mari (mult peste concentraţia optimă). Doza de depozit este utilizată în stări cronice şi subacute şi urmăreşte realizarea unor concentraţii sangvine la limită. ♦ după unitatea de animal. dar eficiente un timp îndelungat. După cantitate: ● ● ● doza de atac. doza letală. II. Doza de întreţinere este o doză terapeutică medie prin care se urmăreşte menţinerea unor concentraţii mult peste concentraţia optimă. Aceasta se realizează cu ajutorul medicamentelor retard care au absorbţie şi eliminare lentă. Intervalul dintre doza eficace minimă şi maximă se numeşte zonă maneabilă. ♦ după cantitate.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ DOZA MEDICAMENTOASĂ Doza medicamentoasă este cantitatea de medicament cu ajutorul căreia se obţine un efect farmacodinamic dorit. de obicei. doza toxică.

Doza per m2 suprafaţa corporală se utilizează în cazul medicamentelor active şi foarte active. doza „pro die”. După unitatea de animal: ● ● ● doza per animal. animale mici (carnivore. It este minim 10. doza per kilocorp.22 mg/m2 suprafaţă corporală. Doza „pro die” reprezintă cantitatea de medicament care se administrează pe zi. Indicele terapeutic It = DL50 DE 50 Se mai numeşte şi indice de siguranţă şi arată de câte ori este mai mare doza letală comparativ cu doza eficace. 26 . IV. După orar: ● ● ● doza „pro dosi”.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ III. caprine şi suine – peste 20 kg). când întregul tratament constă dintr-o singură administrare se vorbeşte despre o administrare unică. cu cât acest indice este mai mare cu atât toxicitatea este mai mică. în cazul sulfamidelor It = 20 – 400. Dacă într-o zi se face o singură administrare. păsările. doza „pro dosi” corespunde cu doza „pro die”. animale mijlocii (ovine. doza „pro cura”. doza per m2 suprafaţă corporală. În domeniul farmacografiei (arta de a scrie reţete) se lucrează cu 4 categorii de animale:     animale mari (cabaline. purcei. El exprimă toxicitatea unui medicament. animale de blană). Doza per animal se utilizează în cazul unor medicamente mai puţin toxice. Doza „pro cura” reprezintă cantitatea de medicament care se administrează în cursul unui ciclu de tratament. taurine). Doza „pro dosi” reprezintă cantitatea de medicament care se utilizează la o singură administrare. ex: digoxinul la câine (cardiotonic) 0. Doza per kilocorp se utilizează în cazul medicamentelor active.

Factorii care influenţează doza Există unele medicamente pentru care farmacologii şi medicii au acceptat o doză fixă.1 mg/kg indiferent de specie. medicamentul acţionând prin mecanisme chimice.05 g/kg/zi. dacă NU intervin factori care să-l facă să ridice sau să coboare doza. medicul va alege însă doza de 0. ex: doza în cazul tetraciclinelor este de 0. efectul unui medicament trebuie să crească proporţional cu doza. deoarece animalele mici au un metabolism mai activ şi descompun.5. pisică ce reprezintă 1/200 din greutatea calului doza este de 1/20 – 1/32. doza terapeutică are un interval mai larg şi medicul este acela care alege doza potrivită în funcţie de situaţie. Astfel există specii foarte sensibile la anumite medicamente. Aceşti indicatori NU sunt valabili în toate cazurile.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Relaţia doză – efect Teoretic. efectul creşte disproporţional cu doza în sensul că multiplicarea de câteva ori a dozei NU produce decât un efect slab. 27 . ex: doza pentru stricnină este de 0. Se pot administra doze mai mari per kg corp decât la animalele mari. Există mai mulţi factori de care depinde stabilirea dozei: # Specia: Dozele per kg corp la animalele de talie mică sunt mai mari decât dozele pentru kg corp la animalele de talie mare. Se consideră că există un sistem de indicatori:       dacă la un cal de 400 kg se doza 1.035 g/kg/zi. după cum există şi specii rezistente. medicamentul acţionând prin mecanisme fizice. În fapt însă aceste relaţii prezintă 3 aspecte: 1. pasărea ce reprezintă 1/400 din greutatea calului doza este de 1/20 – 1/40. elimină mai repede medicamentele. la o vacă de 400 kg doza este 1 – 1. efectul creşte proporţional cu doza. enzimatice şi prin fixarea pe farmacoreceptorii specifici. apoi efectul creşte puternic şi din nou se reduce (curba Trevan).02 – 0. medicul va alege o doză care se situează la jumătatea intervalului recomandat. Pentru majoritatea medicamentelor. la porc ce reprezintă 1/8 din greutatea calului doza este de 1/6 – 1/8. Specii sensibile:  bovinele la preparatele mercuriale. câinele ce reprezintă 1/40 din greutatea calului doza este de 1/8 – 1/16. În principiu. dar cele mai mari doze per kg corp se administrează la păsări. 2. 3. respectiv. la o oaie ce reprezintă 1/8 din greutatea calului doza este de 1/5 – 1/6. efectul creşte disproporţional cu doza.

astfel încât descompunerea medicamentelor este mai rapidă. dozele sunt cele uzuale. din cauza modificărilor degenerative ale organelor şi deficienţelor de metabolizare şi eliminare. în medicina umană.  transferaza cu care se conjugă aceste substanţe. iar la cele bătrâne scade. Tineretul are un metabolism mai intens. – ocitocice. – tranhilizante. # Starea fiziologică: La femelele gestante se reduce doza per kg corp cu 5 – 10% faţă de femelele negestante. deoarece dispun de un echipament enzimatic câinii şi vulpile la sulfamide.  enzima tropinesteraza. Excepţie. doza per kg corp la tineret poate fi ceva mai mare decât la animalele adulte. se constată o sensibilitate crescută a copiilor faţă de deprimantele sistemului nervos şi faţă de cloramfenicol datorită acţiunii diminuate a glucuronil-transferazei.  prestomace. La femelele în lactaţie. ei suportă doze mari de digitalice întrucât acestea se fixează într-o proporţie mare de proteinele serice.  acetilare.MEDICINĂ VETERINARĂ  FARMACOLOGIE VETERINARĂ cabalinele la fenotiazină şi procaină. La animalele bătrâne.  şobolanii suportă doze de digoxin de 100 ori mai mari decât cele de la om presupunând o insensibilitate a farmacoreceptorilor şi o eliminare mult mai rapidă. se amână tratamentul cu substanţe care necesită perioadă de aşteptare pentru lapte (circa 7 zile). doza trebuie diminuată. 28 . La nevoie. – purgative drastice. dar sunt sensibile la administrarea ei parenterală. # Vârsta: În general. Specii rezistente:  calul şi câinele necesită doze mari de fenilbutazonă pentru că descompunerea rumegătoarele sunt rezistente la administrarea de atropină pentru că o descompun în iepurii sunt rezistenţi la atropină pentru că dispun de un metabolism mai bogat în acestor substanţe este de 150 ori mai rapidă la acestea în comparaţie cu omul. deoarece NU au capacitatea de a le descompune prin pisicile sunt foarte sensibile la fenol şi aspirină deoarece NU au enzima glucuronil- mai sărac pentru descompunerea acestor substanţe. dar se evită administrarea unor medicamente care imprimă gust şi miros neplăcut laptelui. Se administrează doze mici sau se evită administrarea următoarelor medicamente: – parasimpaticomimetice. – narcotice.

# Stresul: 29 . doza utilizată se va diminua. iar organismul devine mai sensibil la medicamente. Există însă unele medicamente a căror metabolizare şi eliminare se interferează cu echipamentul hormonal al individului (doza este diferită). doza trebuie scăzută. Dacă se constată fenomenul de intoleranţă. # Repetarea şi asocierea medicamentelor: Dacă se repetă adminsitrarea unui medicament şi se constată fenomenul de cumulare. masculii sunt mai rezistenţi. Prin înfometare se reduce acţiunea enzimelor microzomale hepatice. un efect mai intens şi de durată mai lungă.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ # Starea de întreţinere: La animalele cahectice. La animalele obeze se reduce doza pentru că depozitul de grăsime reprezintă un balast ce NU intervine în circuitul farmacologic al medicamentelor. doza va fi crescută. # Temperatura ambiantă: Dacă temperatura ambiantă depăşeşte o anumită limită se constată o scădere a proceselor metabolice. Datorită acestui fapt. # Sexul: În general. doza per kg corp la femele NU diferă faţă de cea de la masculi. Pe căile parenterale. # Evoluţia afecţiuniilor: Influenţează în mod hotărâtor nivelul dozei. În afecţiunile subacute şi cronice se administrează doze mici la intervale mai lungi de timp. carenţate. dozele utilizate se reduc. La şobolan. Dacă se constată fenomenul de toleranţă. doza per kg corp trebuie redusă comparativ cu un animal în stare bună de întreţinere. Astfel în afecţiunile acute se utilizează doze mari ce se administrează la intervale scurte. de aceea se administrează doze mai mari pentru că enzimele microsomale hepatice sunt mai active la mascul decât la femelă favorizând descompunerea şi eliminarea mai rapidă a medicamentelor. # Calea de administrare: Cele mai mari doze se utilizează în cazul administrării per os şi per rectum. Se poate recurge la fracţionarea dozelor normale. slabe. Dacă medicamentul se asociază cu un altul cu efect asemănător. doza utilizată se va reduce în funcţie de gradul de sinergism. Adesea diferă însă doza per animal datorită diferenţei de greutate între cele două sexe. surmenate sau prost întreţinute. administrarea dozei se va întrerupe. o biotransformare încetinită a medicamentelor.

MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ În condiţii de stres creşte nivelul de adrenalină şi se produce o eliminare mai lentă a medicamentelor. o parte dintre aceste diferenţe individuale sunt explicate prin deficienţe de ordin genetic. rinichii. glandele endocrine). alţii prin efect puternic. 30 . sistemul nervos. Exemple: -prezenţa unei colinesteraze atipice. a organelor care metabolizează sau elimină medicamentele (ficatul. Vasoconstricţia şi hiperventilaţia pulmonară influenţează distribuţia medicamentului în organism şi datorită acestui fapt doza se va reduce. În medicina umană. Acest fenomen poate fi reprezentat prin curba lui Gaus. altă parte printr-un efect slab. # Individul: Doza este determinată de starea funcţională a organelor interne şi. O altă parte vor reacţiona prin efect mediu ± 2. -deficienţe ale sistemului enzimatic ce răspunde de glucuronoconjugare sau dezalchilare. conform căreia o parte din indivizi vor reacţiona prin efect mediu. în primul rând. Factorul individual duce la apariţia unor diferenţe privind efectul medicamentului.

2. -substanţele antiparazitare posedă acţiune asupra helminţilor şi a paraziţilor externi. Acţiunea substitutivă: când mediamentul înlocuieşte o substanţă biologică care în mod obişnuit este deficitară în organism. Acţiunea simptomatică se întâlneşte la medicamentele care prezintă acţiuni pentru combaterea simptomelor unei boli. -substanţele vasoconstrictoare. hormoni. Un medicament poate avea una sau mai multe acţiuni secundare. Acţiunea primară. 31 . -substanţele antiinflamatorii. b. 3. vitamine. Acţiunea patogenetică: atunci când un medicament acţionează asupra mecanismului de producere al unei boli. analgezică. Acţiunea cauzală (etiotropă) se întâlneşte când medicamentul acţionează asupra cauzei bolii. antiinflamatoare şi antireumatică. Exemple: -sulfamidele şi antibioticele posedă acţiune antimicrobiană. acţiune primară/secundară. acţiune indiferentă. -substanţele antifebrile. -substanţele analgezice (combat durerea). ex: uscăciunea gurii în cazul utilizării atropinei.p. acţiune cauzală/simptomatică/patogenică/substitutivă. 4. acţiune generală/locală. enzime. ce pot fi: a. Exemple: -substanţele antihistaminice acţionează prin blocarea receptorilor histaminergici şi în acest fel împiedică acţiunea histaminei ce se produce în organism în diverse afecţiuni. Ca. acţiune prin care se justifică utilizarea unui medicament. teraputic. Exemple: -acţiunea primară a streptomicinei este cea antimicrobiană. ex: efectul hipotensiv şi sedativ al substanţelor antihistaminice.d. -aspirina are acţiune antifebrilă. Exemple: -substanţele antitusive. ex: terapia cu Fe. acţiuni utile d. -substanţele cardiotonice ce se grefează pe miocard şi îl stimulează în cazul insuficienţei cardiace.v. acţiune directă/indirectă.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ EFECTELE MEDICAMENTELOR Tipuri de acţiune a medicamentelor 1. -adrenalina produce tahicardie şi vasoconstricţie.

reacţiile adverse sunt reacţii dăunătoare. a musculaturii striate şi datorită vasodilataţiei coronariene. fie prin deprimare. ex: cafeina are acţiune centrală în urma fixării ei la nivelul scoarţei cerebrale. Cu studiul lor se ocupă o ramură a farmacologiei numită farmacovigilenţa. ex: cloroformul. fenomene alergice. Acţiunea directă se produce în urma fixării medicamentului pe farmacoreceptorii specifici. Acţiunea indirectă se traduce prin efectul asupra altor organe şi sisteme. medicamentele au acţiune de stimulare şi de inhibare. nedorite care apar în cazul administrării unor doze normale. fie prin inhibarea centrului termogenezei. are efect general narcotic. Funcţia de reducere se obţine fie prin deprimare. hiperemiant şi uneori analgezic. Mecanisme de acţiune ale medicamentului În general. Unele medicamente îşi exercită efectul într-o situaţie patologică. tulburări acustice sau vestibulare la om. fără a pătrunde în circulaţie. acţiune dăunătoare. dar în nici un caz NU pot crea o funcţie nouă. scăzând temperatura corporală. ex: vomă. ex: cloroformul la nivelul pielii are efect vasodilatator. -efectul tahicardizant este produs de adrenalină prin stimularea β-receptorilor şi de către atropină prin blocarea receptorilor colinergici cardiaci. acest fenomen poate fi datorat şi măririi debitului sangvin (efect indirect). Efectul diuretic al cafeinei este produs datorită vasodilataţiei renale. ex: streptomicina poate da reacţii alergice la bovine. fie că reduc o funcţie fizică ce există deja în organism. tulburări nervoase. colici.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ c. Funcţia amplificatoare se obţine fie prin activare. fie prin activare. 32 . Exemple: -efectul antifebril se poate produce fie prin stimularea centrului termolizei urmat de vasodilataţie (ex: aspirina şi piramidonul). Exemple: -efectul diuretic al unor medicamente se produce fie prin mărirea filtratului glomerular. acesta fiind un efect direct. deoarece reacţiile toxice apar în caz de supradozare. fie prin scăderea reabsorbţiei tubulare. după ce se absoarbe la nivelul circulaţiei alveolei pulmonare. modificări ale sângelui. ele fie că amplifică. Reacţiile adverse NU se confundă cu reacţiile toxice. stări de şoc. Acţiunea stimulantă la nivelul cordului are mecanisme indirecte datorită stimulării centrilor nervoşi ai cordului. Conform OMS. Acţiunea generală este acţiunea pe care o desfăşoară un medicament în întreg organismul după ce s-a absorbit în circulaţie. Acţiunea locală este acţiunea pe care o desfăşoară medicamentul la locul de aplicare.

mecanisme chimice. ex: detergenţii. -substanţele parasimpaticomimetice indirecte şi esterii organofosforici inhibă colinesteraza astfel încât acetilcolina NU mai este descompusă şi se acumulează în organism. mecanisme antimetaboliţi. mecanisme la nivelul organitelor celulare. precipitarea reversibilă/ireversibilă a proteinelor. -adrenalina produce bronhodilataţie numai în cazul în care există bronhoconstricţie. -atropina blochează receptorii pentru acetilcolină de la nivelul membranelor celulare. Mecanisme enzimatice: acţiunea inhibantă pe care o au unele medicamente asupra enzimelor. mecanisme osmotice. ex: substanţele adsorbante (cărbunele medicinal). ex: citratul de Na. Mecanisme la nivelul membranelor biologice: la acest nivel au loc reacţii între medicament şi farmacoreceptori. mecanisme biochimice. ex: substanţele astringente şi reacţia de neutralizare.   (pe acest mecanism se bazează acţiunea anticoagulantelor). Medicamentele îşi exercită efectele prin intemediul următoarelor mecanisme: ● ● ● mecanisme fizice. mecanisme la nivelul membranelor biologice. mecanisme de reducere a tensiunii superficiale.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Exemple: -substanţele antipiretice coboară numai temperaturile crescute ale organismului. ex: bicarbonatul de Na ce neutralizează HCl din stomac. mecanisme coloid-osmotice. mecanisme legate de mediatorii chimici. Exemple: -sulfamidele diuretice inhibă anhidraza carbonică din peretele tubului renal scăzând astfel reabsobţia tubulară. Exemple: -anestezicele locale blochează transportul pasiv de ioni prin membranele fibrelor nervoase. formează citratul de Ca Mecanismele fizice:     Mecanisme chimice:  dezinfectante. 33 . neavând nici un efect asupra temperaturii normale. formarea unor săruri. ex: purgativele şi diureticele osmotice. Mecanisme biochimice:      mecanisme enzimatice. ex: înlocuitorii de plasmă. mecanisme de adsorbţie. în prezenţa sângelui.

deşi cele două substanţe prezintă structură chimică foarte asemănătoare. 3. Exemple: -antihistaminicele blochează receptorii pentru histamină. -miorelaxantele blochează receptorii pentru acetilcolină. deşi ambele sunt parasimpaticomimetice. medicamentele se împart în: 1. -tetraclorura de carbon are acţiune antihelmintică. ducând la blocarea căi metabolice. Mecanisme legate de mediatorii chimici: se referă la blocarea receptorilor acestora sau la împiedicarea sintezei lor. respectiv. hormonală şi cardiotonică. ex: grupa sulfamidelor cuprinde circa 30 substanţe cu efect asemănător. Exemplu: -vasoperiful este un ester carbamic al colinei.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Mecanisme antimetaboliţi: antimetabolitul este o substanţă naturală sau sintetică cu structură asemănătoare metabolitului pe care îl poate înlocui. 2. Grupările funcţionale conferă acţiuni specifice suplimentare sau întăresc sau slăbesc efectul nucleului sau influenţează etapele farmacocinetice (fixarea. Complexul rezultat este inactiv biologic. -nucleul steroidic are acţiune antiinflamatorie. dar efect asemănător: sunt frecvente astfel de situaţii. iar pilocarpina este un derivat imidazolic. medicamente cu structură chimică asemănătoare şi efect asemănător: de la acest principiu se porneşte la sinteza de produse noi. acţiunea se poate schimba foarte mult. Exemple: -nucleul fenotiazinic are acţiune tranchilizantă şi antihelmintică. distribuirea şi eliminarea medicamentului 34 . Relaţiile între structura chimică şi acţiunea medicamentului Din punct de vedere al asemănării lor chimice. în raport cu acţiunea farmacodinamică. medicamente cu structură chimică diferită. hormonii glucocorticoizi au efect antiinflamator printr-o presupusă acţiune de stabilizare a lizozomilor. medicamente cu structură chimică asemănătoare. iar cloroformul are efect narcotic. O moleculă dintr-un medicament se compune dintr-un nucleu şi una sau mai multe grupări funcţionale. cele două substanţe prezintă structură chimică foarte asemănătoare. iar procaina este un anestezic local. Nucleul conferă acţiune specifică. Exemple: -sulfamidele au acţiune antimicrobiană. Astfel acţionează sulfamidele şi unele substanţe antitumorale. Exemple: -sulfamidele datorită asemănării structurale substituie acidul para-aminobenzoic necesar la sinteza acizilor nucleici la nivelul celulei bacteriene. antimicrobian. Mecanisme la nivelul organitelor celulare: spre exemplu. dar efect diferit: uneori datorită unei grupări chimice.

 eliminarea scăzută se întâlneşte în caz de afecţiuni la nivelul organelor de eliminare (inflamaţii. tahifilaxia. diminuarea dozei. cumularea NU impune întreruperea tratamentului. administrări prea frecvente. 35 . arsenul. Cu toate acestea pot să intervină diverse situaţii neprevăzute: ♦ cumularea. cât şi în ţesuturi peste limitele dozelor terapeutice. ♦ intoleranţa. după un număr mic de administrări făcute la intervale scurte de timp. În cazul acesta se recurge la diverse scheme terapeutice: mărirea intervalului dintre administrări. Cumularea constă în creşterea concentraţiei unei substanţe atât în sânge. Astfel se explică de ce medicamente asemănătoare pot produce efecte foarte diferite.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ din organism) sau pot produce efecte secundare. absorbţii prea intensificate ce se datorează atoniilor intestinale sau enteritelor grave. obstrucţii renale). Consecinţa este creşterea efctului farmacodinamic însoţită uneori de apariţia efectelor adverse. metabolizarea lentă în cazul unor medicamente ca: digitala. Cauzele acestui fenomen pot fi multiple:     dozele prea mari. Tahifilaxia (toleranţa acută) reprezintă toleranţa ce se instalează rapid. – – – barbituricele. dependenţa medicamentoasă Toleranţa reprezintă starea de sensibilitate redusă faţă de medicamente. se efectuează serii de tratamente întrerupte de pauze. situaţii în care se prelungeşte timpul de eliminare şi se poate ajunge la concentraţii renale periculoase datorită cumulării. scleroze. ci doar măsurile menţionate anterior. stricnina. Toleranţa. ♦ toleranţa. Fenomene care au loc consecutiv adminsitrării repetate a medicamentelor Repetarea administrării unui medicament este urmată de un efect asemănător cu cel al administrării precedente dacă se respectă doza şi intervalul dintre administrări. În general.

Toleranţa câştigată (midriatism. analgezicelor).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Dependenţa medicamentoasă reprezintă starea patologică complexă întâlnită la om şi caracterizată prin: ● ● ● toleranţă. toleranţă instalată prin mecanisme diferite: – saturarea farmacoreceptorilor ce se întâlneşte în cazul tranchilizantelor şi purgativelor. barbituricelor. ceea ce explică în medicina umană „mania” unor oameni de a consuma cantităţi mari de substanţe analgezice. precum şi consecutiv administrării extractelor totale de hipofiză posterioară la animalele de laborator şi la om. hipnotice sau tranchilizante. reprezintă însuşirea organismului de a suporta doze toxice fără să apară semne clinice de intoxicăţie. nicotinei. ex: în urma unor administrări repetate de As per os. fenomen ce se explică prin particularităţile enzimatice ale acelei specii. obişnuinţa la medicamente) Există o toleranţă reversibilă ce se instalează după mai multe administrări. tranchilizantelor. dependenţă fizică. Este un fenomen rar şi NU are importanţă practică în medicina veterinară. stupefiantelor. dependenţă psihică. în special. -la unele specii există o toleranţă crescută de individ: unii oameni sunt rezistenţi la anticoagulante încât necesită o doză iniţială mai mare pentru scăderea timpului de protrombină. Toleranţa. Tahifilaxia (toleranţa acută) se instalează după câteva administrări efectuate la intervale scurte. – scăderea sensibilităţii farmacoreceptorilor (în cazul barbituricelor). enzimă ce descompune atropina. constă în proprietatea unor specii de a suporta doze mari dintr-un câştigată – reversibilă – caracterizată prin faptul că dispare la întreruperea medicament. aşa se explică rezistenţa acestei specii faţă de atropină. Toleranţa înnăscută Exemple: -iepurele dispune de un echipament enzimatic bogat în tropin-esterază. Ea poate fi:  înnăscută. -iepurele prezintă rezistenţă crescută la digitală pe care o neutralizează prin fixarea pe proteinele serice. Dependenţa medicamentoasă apare. – inducţia enzimatică (în cazul alcoolului.  tratamentului. Toleranţa medicamentoasă face necesară administrarea unor doze crescute pentru a obţine acelaşi efect terapeutic. individul poate deveni rezistent chiar la doze mortale. Se semnalează. după consumul de stupefiante. în această situaţie. de obicei. după administrarea unor amine simpaticomimetice indirecte cum sunt: efedrina. amfetamina. – scăderea absorbţiei intestinale (în cazul arsenului). ce pot fi: 36 .

MEDICINĂ VETERINARĂ     FARMACOLOGIE VETERINARĂ stimulante de tipul amfetaminei. Unele medicamente sunt Ag primare. halucinogene de tipul dolantinului. Dependenţa medicamentoasă are 2 faze: a. Intoleranţa înnăscută poate fi observată la toţi indivizii dintr-o specie. Alergia medicamentoasă se poate manifesta prin:   şoc alergic medicamentos (şoc anafilactic). Atunci când intoleranţa se întâlneşte numai la anumiţi indivizi dintr-o specie poartă denumirea de idiosincrazie. urticarie. 2. ci de o deficienţă genetică de metabolizare. vegetative şi psihice în cazul în care se întrerupe administrarea. NU este vorba de o reacţie alergică acută. febră. Intoleranţa câştigată (cumulare funcţională) este alergia medicamentoasă şi apare pe baza reacţiei Ag – Ac. unii solvenţi organici volatili de tipul aurolacului. câştigată. Aceasta NU trebuie confundată cu alergia medicamentoasă. Ea se manifestă după prima doză de medicament sau la scurt timp de la începerea tratamentului. Ea poate fi: ● ● înnăscută. -calul are intoleranţă la fenotiazină şi procaină. agranulocitoză. altele devin Ag numai după ce se leagă de proteinele plasmatice = haptene. Intoleranţa reprezintă starea de sensibilitate individuală sau de specie faţă de un medicament. tumefacţii auriculare. Se caracterizează prin 3 fenomene: 1. Pot există uneori tulburări alergice uşoare care sunt ca şi cele anterioare însă cu exprimări mult mai slabe. edeme. b. toleranţă – astfel că sunt necesare doze tot mai mari pentru a obţine acest efect. erupţii cutanate. adicţia – situaţie în care sindromul de abstinenţă este bine exprimat. hamsterul. habituaţia – situaţie în care după intreruperea administrării medicamentului NU se produce sindromul de abstinenţă. chinchila au intoleranţă la penicilină. tulburări alergice grave ce se traduc prin astm bronşic. 37 . colici. deprimante de tipul morfinei. incriminându-se anomalii enzimatice. 3. dependenţă psihică ce constă în modificări de comportament şi o stare psihică imperioasă de administrare a medicamentului pentru a preveni sau înlătura starea de disconfort. leucopenie. Exemple: -cobaiul. -pisică are intoleranţă la aspirină şi fenol. dependenţă fizică ce constă în apariţia unor tulburări somatice.

penicilină. tylosin. iar moartea poate surveni în circa 15 minute. streptomicină. în cazul administrării serului de iapă gestantă pot apare următoarele fenomene: dispnee intensă. ergos = putere) reprezintă acţiunea a două medicamente de a se completa reciproc în ceea ce priveşte efectul lor farmacodinamic. tremurături musculare. hormoni gonadotropi (corionici şi serici). Sinergismul de însumare se întâlneşte când cele două medicamente acţionează asupra aceluiaşi tip de farmacoreceptori: A +B = A sau B 2 Avantajele acestui sinergism constau în: – lărgirea spectrului de acţiune. hormoni glucocorticoizi. respiraţie şuierătoare. Medicaţia de elecţie în astfel de situaţii este adrenalina injectată subcutanat. edem facial. de potenţare. Prin efectul sinergic se urmăreşte unul din următoarele obiective: – tratarea concomitentă a mai multor boli sau simptome.    În medicina umană pentru precizarea diagnosticului se efectuează teste cutanate care au dezavantajul ca pot declanşa şocul anafilactic. 38 . moldamin. – diminuarea reacţiilor adverse. În medicina veterinară s-au semnalat reacţii alergice la:  antibiotice: ampicilină. Sinergismul poate fi: ● ● de însumare. sin = împreună. – lărgirea spectrului de acţiune. – potenţarea unui efect anume. prurit cutanat. oxitetraciclină. salivaţie abundentă. Sinergismul (gr. griseofulvină. fie un efect antagonic.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Şocul anafilactic Este manifestarea cea mai gravă şi se declanşează uneori chiar în cursul administrării. Fenomene ce au loc după asocierea medicamentelor Prin asocierea a două sau mai multe medicamente se urmăreşte fie un efect sinergic. sulfamide. puls slab. ex: la bovine. creşterea temperaturii corporale.

chelatare. -în medicina veterinară. În medicină. Antagonismul este proprietatea a două medicamente de a-şi anihila reciproc efectul datorită unor fenomene fizice. chimice sau farmacodinamice.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ – diminuarea reacţiilor adverse. -sulfacetamida (toleranţă renală mai bună). -sulfatiazol (ajută la economicitatea produsului). etc. ½ doza de atropină şi 1/3 doza de papaverină reprezintă doza normală de atropină. neutralizare. chimice: fenomenul de oxidare. precipitare. În astfel de situaţii. când este vorba de efectele ambelor medicamente asociate. Avantajele acestui sinergism constau în: – dozele parţiale pot fi reduse. lichefiere reciprocă. 39 . aceste fenomene se folosesc pentru combaterea intoxicăţiilor. asocierea cloralhidratului cu MgSO4 poate duce la reducerea dozei de cloralhidrat. În Incompatibilităţi:   general. Exemple: -în medicina umană. Sinergismul de potenţare se întâlneşte atunci când cele două medicamente acţionează pe farmacoreceptori diferiţi. fizice: fenomenul de nemiscibilitate. reducere. – spectrul de acţiune poate fi lărgit. – pot fi reduse efectele nedorite. A+ B > 2 A sau B. insolubilitate. Exemple: -atonia rumenală poate fi tratată cu: parasimpaticomimetice + purgative saline + cafeină. Fiecare substanţă are rolul său în vindecarea acestei afecţiuni. ci este o sumă de medicamente cu care se tratează o boală. acest fenomen se numeşte incompatibilitate. dar au efecte de acelaşi sens. El poate fi: ● ● unilateral: se reduce numai efectul unuia dintre medicamente. reumatismul poate fi tratat cu: analgezice + antipiretice + antiinflamatorii + miorelaxante + vitaminele complexului B. Cocteiulul medicamentos NU este un sinergism propriu-zis. Exemple: Suzotril reprezintă o asociere de 3 sulfamide: -sulfametazina (absorbţie mai rapidă şi un nivel sangvin mai crescut). reciproc. -în medicina umană. există pericolul unor biotransformări neaşteptate şi a unei toxicităţi crescute.

Reacţia de toleranţă acută (tahifilaxia) constă în diminuarea treptată a efectelor farmacodinamice până la abolirea lor. Reacţiile adverse se manifestă la doze terapeutice. 2. 1. Unele medicamente pot deveni alergice faţă de organism în urma cuplării lor cu proteinele plasmatice. acidul acetilsalicilic. ambele acţionează asupra aceeaşi funcţii. 3. Reacţiile farmacogenetice – unii indivizi datorită caracteristicilor genetice manifestă reacţii adverse neobişnuite la medicamente. aminofenazona. 4. Reacţiile adverse ale medicamentelor Ramura farmacologiei care se ocupă cu studiul reacţiilor adverse poartă denumirea de farmacovigilenţă. Reacţiile alergice se traduc prin urticarie. dar prin fixare pe farmacoreceptori diferiţi. eczeme. fenomenul datorându-se unor anomalii enzimatice ereditare. şoc anafilactic sau edem Quinche. Antagonismul indirect se întâlneşte atunci când acţiunea este opusă. 5. etc. Cele mai cunoscute medicamente ce sunt alergice faţă de organism sunt penicilinele. Idiosincrazia – atunci când reacţia apare după prima administrare de medicament sau în urma administrării unor doze mici. etc. ex: parasimpaticomimeticele şi parasimpaticoliticele. Reacţia de rezistenţă se produce în urma administrării repetate a medicamentului având drept urmare şi scăderea intensităţii efectelor farmacodinamice. ex: adrenalina este un vasoconstrictor. unii corticoizi.MEDICINĂ VETERINARĂ  FARMACOLOGIE VETERINARĂ farmacodinamice: se exprimă numai „in vivo” şi constau în efectele farmacodinamice opuse ale celor două medicamente. fie diminuării absorbţiei. dar acţionează asupra unor elemente morfologice diferite. Reacţia de toleranţă constă în diminuarea treptată a răspunsurilor la medicamentele ce se introduc treptat în organism. ex: sulfamide. acid acetilsalicilic şi salicilaţi. Antagonismul direct se întâlneşte atunci când medicamentele au efect contrar asupra aceluiaşi farmacoreceptor. 40 . sulfamidele. O repetare a administrării NU mai găseşte receptorii liberi. iar histamina are efect vasodilatator. fenomenul se datorează fie accelerării metabolizării medicamentului. Reacţiile anafilactoide se produc în urma punerii în libertate la nivelul ţesuturilor a histaminei ce la rândul ei declanşează un întreg tablou clinic. 6.

O cercetare a unui nou medicament durează circa 10 ani. ● punerea diagnsoticului de substanţe ce prezintă interes. care de multe ori pot avea caracteristici chiar deosebite de cele ale substanţelor iniţiale. În continuare. Screening-ul poate fi: ● simplu: se materializează prin 1 – 2 teste simple în vederea descoperirii unei anumite orb: constă în bateri de teste simple permiţând. Cercetarea farmacologică este un instrument de seamă al efectuării controlului al acţiunii farmacodinamice şi toxicităţii medicamentelor. subacută şi cronică pe 2 – 3 specii de animale de laborator cărora li se administrează substanţe pe mai multe căi.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Testarea medicamentelor Cercetarea farmacocinetică contribuie la aprofundarea principiilor active utilizate în terapie şi la fundamentarea ştiinţifică a celor mai recente produse farmaceutice. însă aproximativ. Mai departe. se fac teste de toxicitate acută. În linii mari. Studiul complet şi complex al efectelor biologice ale medicamentelor este laborios. acţiuni. Se fac cercetări de mutageneză şi carcinogeneză (ex: thalidomid). din 45 teste. până se ajunge la noile produse. ex: aspirina descoperită în 1836 (Gerhard) este valabilă şi astăzi (găsindu-se sub foarte multe forme). ● programat: cuprinde o baterie de teste riguroase ajungându-se la concluzii globale în legătură cu substanţele reţinute pentru calitatea lor. de la absorbţie până la eliminare. cercetarea farmacologică porneşte iniţial de la structuri farmacognostice sau chimice cunoscute că ar avea efecte biologice. în a doua parte a cercetărilor în clinică se fac teste şi pe om în clinici. se lucrează la grefarea anumitor radicali chimici. dar există normative (pentru asta. etc. se numeşte „orb” pentru că una dintre substanţe ce se foloseşte în experimentare NU are nici o acţiune = placebo (placeboterapie). În continuare. rapid şi economic. Din 400 medicamente noi de acelaşi fel. O dată screening-ul terminat. Evidenţierea acţiunii substanţelor nou-create se realizează într-o fază preclinică prin screening („a trece prin sită”) ce constă în efectuarea testărilor pe animalele de laborator şi totdeuna se bazează şi pe explorări fiziologice. pacientul trebuie internat). substanţele de perspectivă se supun unor teste cantitative care elucidează relaţia dintre posologie (se referă la doze şi concentraţii) şi farmacodinamia lor. 41 . abia una singură poate deveni medicament. Dacă medicamentele trec de testele de toxicitate urmează cercetările de farmacocinetică ce dau informaţii cu privire la modificările medicamentului în organism. cercetările fiind migăloase şi mult extinse în timp. la combinarea de substanţe. foarte puţine rezistă timpului. Exemplu: dacă se cercetează 100 substanţe numai una poate ajunge să fie cercetată clinic.

dezinfectantele sunt substanţe sau produse chimice ce în contact cu germenii infecţioşi au asupra lor o acţiune distructivă. Testarea biopreparatelor. raticidelor. Documentaţia se înaintează la Direcţia Sanitar-Veterinară din Minister şi. seruri alergene. neutralizantă. insecticidele sunt substanţe chimice cu efect distrugător în masă a insectelor dăunătoare. cercetării toxicologice. seruri imune. criteriilor de responsabilitate. medicamentelor. Monitorizarea testării şi autorizării produselor de uz veterinar care se finalizează prin aprobarea şarjei „O” ce urmăreşte să se producă într-o cantitate suficientă pentru a trece în etape la verificări tehnologice şi fiziologice dacă toate testele au fost favorabile (rezultatele din cadrul cercetării farmaceutice. principii generale de control.). controlul şi supravegherea produselor de uz veterinar şi a aditivilor furajeri”. ameliorarea sau vindecarea unei stări patologice. inclusiv a cercetării mutagenetice şi carcinogenetice). raticidele (rodenticidele) sunt substanţe chimice cu acţiune toxică letală sau rapidă folosite în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare şi vectoare de boli transmisibile. metodologii de preparare şi control. a producţiei animaliere. În această normă se tratează: Capitolul I – Generalităţi – definiţii. medicamentelor. etc. condiţionate într-o formă farmaceutică. autorizarea. utilizate ca atare fără modificări care în urma administrării la un animal are drept scop diagnsoticarea. d. norme tehnice (toate se revizuiesc o dată la 5 ani). dezinfectantelor. raticidelor. cercetării clinice şi al cercetării privind reziduurile de medicament sau de metaboliţi în produsele alimentare de origine animală şi în dejecţiile animalelor tratate. se trece la producerea şarjei „O” din cadrul liniei tehnologice care va rezulta ulterior (producţia de serie a noilor produse). antigeni. insecticidelor şi a aditivilor furajeri dându-se importanţă inocuităţii. Capitolul II. 42 . la urmă întocminu-se un raport final de către Laboratorul Central de Control al Medicamentului de Uz Veterinar (LCS). diminuarea consumului specific. prevenirea. produse biologice de uz veterinar – sunt utilizate la animale pentru producerea unei imunităţi active sau pasive (vaccin. corectarea gustului şi mirosului (factori de palatabilitate). profilaxia şi combaterea bolii. care prin direcţia de specialitate s-a stabilit „Testarea. medicamentul de uz veterinar este orice compus sau amestec de compuşi chimici de origine vegetală sau animală. c. înregistrarea.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ În România s-a elaborat o normă sanitar-veterinară (1992) de către Ministerul Agriculturii. cercetării farmacologice preclinice. b. a. Prin produs de uz veterinar se înţelege includerea produselor biologice. Aditivii furajeri constituie o grupă de ingrediente chimice ce se adaugă în anumite proporţii în nutreţurile combinate cu scopul de a satisface unele cerinţe privind stimularea ritmului de creştere. insecticidelor. Capitolul III. ulterior. e. dezinfectantelor.

inclusiv de medicii veterinari practicieni. control specializat pentru industria de nutreţuri combinate Facultăţile de Medicină Veterinară din ţară (Bucureşti. se descriu ambalajele şi etichetele şi după ce se achită taxele legale în vigoare sunt valabile 5 ani. operaţie prin care se aprobă de către direcţia de specialitate din Minister introducerea în practică a lor. Autorizarea fabricării produselor de uz veterinar şi a aditivilor furajeri când LCS-ul prezintă ultimele rapoarte finale Comisiei Medicamentului pentru Avizarea Produselor de Uz Veterinar. Iaşi. testarea clinică – se realizează numai de către LCS şi instituţiile de cercetare şi învăţământ. Capitolul VI. 1. Înregistrarea produselor biologice. d. 3. testare. c. Timişoara). Unităţile de producţie stabilite de Comisia Medicamentului ce întrunesc calităţile – Voluntari. preclinice şi a celor clinice şi a celor cu privire la reziduuri şi metaboliţi. Instituţii abilitate pentru testarea clinică:     Institutul Pasteur. Verificarea în vederea testării şi autorizării: a. efectuarea de către producător a cercetării farmaceutice. Autorizarea fabricaţiei 43 . În acest scop se elaborează prospectele. Capitolul VII. examinarea probelor şi documentaţiei. farmacologice. b. În caz pozitiv. e. Testarea: a.. raportul LCS-ului. prezentarea la LCS a probelor şi documentaţiei tehnice de preparare şi control.    necesare desfăşurării testării şi la care participă specialişti autorizaţi de aceeaşi comisie. Dispoziţii finale în care se specifică faptul că pe teritoriul României pot fi fabricate numai produse autorizate ce se urmăresc ulterior de toţi factorii de răspundere.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Capitolul IV. Capitolul V. Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală – Baloteşti. 2. b. Controlul şi supravegherea produsului de uz veterinar când LCS eliberează certificatul de calitate al produsului respectiv. Oficiul de tehnologii. aprobarea Ministerului pentru testarea clinică. medicamentelor. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA). Societatea „ROMVAC” – Voluntari. se eliberează autorizaţia de fabricaţie. studii de mutageneză şi carcinogeneză. Cluj. toxicologice. Se poate întâmpla ca aceste produse să fie refuzate. etc.

43 din 24 septembrie 1993. c. b. Achiziţionarea. Produsele veterinare fabricate în ţară sau din import în vederea folosirii lor în România trebuie să fie autorizate şi înregistrate în Registrul Naţional al Ministerului. Deţinerea. b. conform legii. contravenţional sau penal. Pot produce. folosirea şi evidenţa produselor toxice şi stupefiante se realizează respectând strict prevederile şi reglementările în vigoare. Înregistrarea şi Supravegherea Medicamentului. 4. Există mai multe subcomisii (de remarcat subcomisia pentru avizarea medicamentelor de uz veterinar). depozitarea şi livrarea produselor se realizează numai de către agenţii economici specializaţi. Înregistrarea a. pe baza avizului Comisiei Medicamentului. Aditivilor Furajeri şi a altor Produse de Uz Veterinar În componenţa acestei comisii intră foarte mulţi specialişti. difuzarea. achitarea taxei de înregistrare. aprobarea Ministerului şi eliberarea autorizaţiei de fabricaţie. 4. c. 3. 5. Este interzisă vânzarea lor în alte locuri. prevenirii şi combaterii bolilor la animale sunt permise numai medicilor veterinari autorizaţi. Comisia pentru Autorizarea. avizarea şi propunerea autorizării de către comisie. prezentarea documentaţiei a produselor autorizate de Minister. înscrierea în Registrul Naţional şi eliberarea certificatului de înregistrare. prezentarea rapoartelor finale şi a documentaţiei tehnice la Comisia Medicamentului de Uz Veterinar. 7. 6. Controlul şi supravegherea se realizează de către LCS şi de către autorităţile sanitarveterinare din ţară. privat sau mixt abilitate în acest sens prin autorizaţie emisă de Minister. Alineate: 1. 5. prin Direcţia sanitarveterinară. 2. Nerespectarea celor de mai sus se sacţionează administrativ. Deţinerea. de farmaciile veterinare şi de punctele farmaceutice veterinare. difuzarea şi folosirea produselor de uz veterinar destinate diagnosticării. Personalul mediu veterinar poate folosi aceste medicamente numai sub îndrumarea medicului veterinar. Circulaţia produselor de uz veterinar este reglementată prin Ordinul nr.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ a. deţine şi comercializa produse de uz veterinar unităţile specializate cu capital de stat. 44 .

supozitoare).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Comisia medicamentului este singura autoritate care monitorizează testarea medicamentelor de uz veterinar în ţară. Există şi o comisie a medicamentului de uz uman ce funcţionează în paralel cu prima. generaţia medicamentelor cu cedare prelungită (susţinută) de substanţe active (forme farmaceutice cu precursori medicamentoşi bioreversibili). eficacitatea şi stabilitatea produsului. II. În România. Note explicative privind calitatea. medicamentele până astăzi au parcurs 4 generaţii: I. pentru unele nefiind necesară retestarea lor. 2. există Legea privind asigurarea sănătăţii populaţiei: – puritatea se referă la limitele contaminării mecanice. Avizul de cereri de autorizaţie. generaţia medicamentelor clasice. 3. – inocuitatea – medicamentul NU trebuie să aibă toxicitate locală sau sistemică. ungvente. dar există şi cazuri când cercetarea trebuie să fie completată cu o cercetare specifică pentru medicina veterinară. inocuitatea (însuşirea de a NU dăuna organsimului). 1993 Comisia Europeană Economică a elaborat spre aplicare un ghid în 5 volume: 1. În perspectivă. Reglementarea medicamentelor de uz uman. chimice şi microbiologice. – eficacitatea se referă la valoarea terapeutică determinată de interacţiunea substanţelor medicamentoase cu farmacoreceptorii specifici efectuată prin triere farmacologică preclinică sau clinică. prin calitatea unui medicament se înţelege suma factorilor ce contribuie la puritatea. securitatea şi eficacitatea medicamentelor de uz uman. cu specificitate pentru un anumit tip de celule şi organite celulare. având ca sarcină majoră testarea medicamentelor de uz uman. Controlul calităţii medicamentelor este stabilit de normele de calitate ce sunt standarde elaborate de producător. generaţia dispozitivelor şi sistemelor de cedare a substanţelor active cu viteza controlată (pompe portabile cu prorgamarea cedării sau cu senzori). de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman în statele membre ale CEE. Prin testarea medicamentelor trebuie să se ajungă la realizarea unor produse valoroase. convenţionale (soluţii. În medicina veterinară se folosesc în terapie şi numeroase medicamente de uz uman. Obiectivul principal al asigurării calităţii medicamentelor constă în garanterea faptului că fiecare lot de produs este corespunzător specificaţiilor şi este în concordanţă cu scopul utilizării sale. generaţia sistemelor farmaceutice de transport la ţintă a substanţelor medicamentoase pentru a se realiza o terapie cu localizare de organ. 45 . prin determinarea biodisponibilităţii şi prin efectuarea unor teste biologice. calitativ superioare. III. – stabilitatea fizico-chimică: se referă la identitatea şi conţinutul de substanţă activă pe doza unitară şi la păstrarea caracteristicilor iniţiale pe toată durata de valabilitate. IV.

Reguli de bună practică farmaceutică.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ 4. Medicamentele preparate în farmacii trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în FR X. aprovizionării cu medicamente şi articole de uz medical. Se iau măsuri necesare pentru realizarea unor medicamente de calitate la nivelul farmaciilor. Recomandările NU sunt restrictive. b. standarde adoptate la nivel naţional. 1995 în România au intrat în aplicare următoarele ghiduri: a. Ghidurile se revizuiesc periodic spre a fi reactualizate. 46 . acestea referindu-se la promovarea sănătăţii. Calitatea medicamentelor realizate în farmacie de către farmacişti este asigurată de respectarea unor standarde stabilite la nivel naţional. se admite că pot exista şi alte metode în măsură să răspundă principiilor de asigurare a calităţii. 5. dar acestea trebuie să fie validate şi să dea un nivel al garanţiei cel puţin echivalent cu cel prevăzut în ghid. Produse medicinale veterinare. Calitatea medicamentelor la nivel de farmacie este asigurată de respectarea recomandărilor de bună practică farmaceutică stabilite de Federaţia Internaţională Farmaceutică. Ghidul bunei practici de fabricare a medicamentelor. Reguli de bună practică în fabricarea medicamentelor. la îndrumarea pacienţilor pentru autoîngrijire şi îngrijire deosebită.

în general. sunt incolori.v. conţinuţi. chinina. dar favorizează acţiunea geninei. de cele mai multe ori levogiri (pe cale sintetică se obţin dextrogiri şi insolubili în apă. iar „in vitro” glucona este inactivă. 47 (agluconă).d. pilocarpina. obişnuit. exclusiv. ergotamina. al efectelor se aseamănă foarte soluţiile de alcaloizi precipită cu soluţiile de tanin. soluţia Lügol şi cu soluţia de acid foarte mulţi din alcaloizii vegetali sunt utilizaţi ca medicamente. cocăina. starea de agregare: solidă. nicotina. ● morfina. ● ● . prezintă un nucleu heterociclic. NU conţin N2 în moleculă. ezerina. în general. ex: adrenalina care d. în compoziţia plantelor sunt legaţi de acizii organici. ergotoxina. există unii foarte activi folosiţi în terapie. cei toxici conţin N2 şi S şi NU sunt utilizaţi. sunt alcătuiţi dintr-o fracţiune glucidică – glucona şi o fracţiune de altă natură – genina hidrolizarea lor „in vivo” se realizează cu ajutorul fermentului glicozidaza. efedrina. genina poate avea structura de bază: fenolică. arecolina. în plantele cu fotosinteză intensă (plantele din zonele tropicale. ● prin acidularea soluţiei apoase. fenantrenică sau flavonoidă. adrenalina. vegetali.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ CARACTERISTICILE GENERALE ale unor PRINCIPII ACTIVE VEGETALE Alcaloizii: ● ● ● ● ● sunt compuşi ce conţin N2. există şi alcaloizi animali. stricnina. ex: cafeina. amestecuri racemice). Glicozizii: ● ● ● ● ● ● compuşi cu structură complexă. optic-activi.p. ● picric. sunt pulberi cristalizate solubile în apă. ● ● subtropicale şi mediteraneene). ● ● bine cu efedrina (alcaloid vegetal). veratrina.

diminuă tensiunea superficială a apei (spumifică cu apa). cu miros caracteristic şi agreabil şi cu gust sunt insolubile în apă. ● Uleiurile eterice (volatile): ● ● se obţin din plante prin distilare cu ajutorul vaporilor de apă. sunt toxice plasmatice. antisecretorie (la nivel bronhic). 48 .MEDICINĂ VETERINARĂ ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ acţiunea farmacodinamică. solubile în apă şi alcool. păstrate în condiţii neprielnice. sunt lichide incolore sau uşor colorate. prin hidroliza arbutinei (din planta Arctostaphylos uva ursi) se pune în libertate hidrochinoza ce are acţiune specifică asupra rinichiului. saponinele determină inflamaţii soluţiile diluate sunt hemolizante. ● locale puternice care termină cu abcese şi necroze. antiseptică. dar solubile în solvenţi organici. antihelmintică. în doze mici irită moderat mucoasa digestivă favorizând absobţia altor principii active. sunt pulberi amorfe. Saponinele: ● ● ● ● ● ● ● au molecula formată din sapogenină de natură fenentrenică şi un zahar. prima având afinitate faţă de miocard pe care se fixează şi îl stimulează. unele stimulează sistemul nervos vegetativ şi central şi se mai utilizează şi pentru arzător. unele foarte puternice (sapotoxinele). cu gust amar. ex: saponinele din Digitalis purpurea facilitează absobţia glicozizilor cardio-vasculari. se solubilizează foarte bine în alcool. expectorantă. în prezenţa colesterolului şi a lectinei precipită în soluţie. ● ● ● ● ● acţiunea lor iritantă locală. ex: digitalina trece în digitoxină şi genină. în cazul în care ajung subcutanat sau intramuscular. inodore. se utilizează cu rol digestiv datorită aromei şi gustului. se îngălbenesc şi devin solide (se rezinifică).

MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ FARMACOLOGIA SPECIALĂ VETERINARĂ 49 .

Efectul lor este adesea legat de concentraţie şi de durata de acţiune. – gradul de infecţie al mediului. tulburând procesele biofizice şi biochimice de la nivelul celulei bacteriene – acţiune bacteriostatică.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ SUBSTANŢE ANTISEPTICE şi DECONTAMINANTE (DEZINFECTANTE) Substanţele antiseptice împiedică dezvoltarea. – durata cât vine în contact cu microorganismul. – altele după un timp mult mai lung. Valoarea unei substanţe decontaminante este în dependenţă de: – concentraţia în care se utilizează. Acţiunea antibacteriană se traduce prin:    tulburări biofizice la nivelul membranei celulei bacteriene. 50 . numai atâta timp cât sunt în contact cu acestea. înmulţirea şi producerea de toxine de către microorganisme. Au acţiune ireversibilă. modificări ale presiunii osmotice. Sunt bactericide sau chiar bacteriolitice. Promtitudinea efectului: – unele substanţe acţionează după câteva minute de contact cu celula bacteriană. Toate acestea duc la un dezechilibru privind schimburile dintre celula microbiană şi mediul înconjurător. aceeaşi substanţă putând avea fie acţiune antiseptică. Substanţele din aceeaşi grupă fiind nocive faţă de germenii patogeni. fie decontaminantă în funcţie de: – concentraţia în care se utilizează. Liposolubilitatea unor substanţe din aceeaşi categorie asigură pătrunderea lor în compuşii lipoidici ai celulei microbiene. Substanţele antiseptice şi dezinfectante produc o precipitare reversibilă sau ireversibilă a proteinelor bacteriene. Substanţele decontaminante distrug microorganismele cu care vin în contact. – puterea sa de pătrundere. la inhibiţia enzimatică (ex: inhibiţia unor dehidraze ce au rol important în procesele oxidative). modificări ale tensiunii superficiale. Au acţiune reversibilă. Promptitudinea efectului depinde şi de: – mediul în care acţionează substanţele decontaminante. NU sunt total inofensive faţă de celulele macroorganismului.

săpunurile şi detergenţii. prezenţa grăsimilor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ – asocierea lor cu alte substanţe. etc. acţiunea sa scăzând în -soluţiile fierbinţi au acţiune mai puternică. Formele vegetative bacteriene se distrug mai uşor. indirecte. se utilizează amestecuri de formol şi NaCl. fenolul şi derivaţii săi. Exemple: -formolul are acţiune mai puternică în prezenţa NaCl. alcalii (baze).  ● reducătoare. anorganice: – – – stabile: NU se modifică în timpul acţiunii lor  acizi. Există şi o electivitate a substanţelor antiseptice şi dezinfectante. în practică. alcoolul şi derivaţii săi. gudroanele. săruri ale metalelor. În legatură cu puterea de acţiune a substanţelor decontaminante se utilizează coeficientul fenolic ce reprezintă raportul dintre concentraţia eficace a fenolului şi cea a decontaminantului luat în studiu. derivaţii organici ai I2.  organice: – – – – – 51 . Clasificarea substanţelor antiseptice şi dezinfectante ● instabile: se modifică în timpul acţiunii lor  oxidante: – – directe (folosesc O2 din propria lor moleculă).

coccidiostatice. Sulfamide cu acţiune generală: a. sulfamide cu acţiune la nivelul tubului digestiv. d. b. trifadoxin. pe baza acestei substanţe Gelmo în 1932 a fost sintetizată sulfamida roşie (= prontosil) pe care Domagk în 1935 a utilizat- 1908 a sintetizat sulfanilamida. biseptol. solubile fiind sărurile lor de Na ce se utilizează în prin ardere la flacără devin brune şi degajă miros de H2S şi de NH3. sulfamide cu aplicare pe piele şi pe mucoase. c. ex: sulfametin. ex: ftalilsulfatiazol. pornind de la sulfanilamidă (sulfamida –mamă) s-au obţinut toate celelalte sulfamide (excepţie. ● ● prin substituirea unui H de la gruparea –NH2 din poziţia para. sumetrolim. cosumix. ● astăzi se utilizează în terapie circa 25 sulfamide dintre care 9 la noi în ţară. Proprietăţile sulfamidelor: ● sunt pulberi de culoare albă. ex: sulfatiazol şi neoxazol b. ● practică. sunt insolubile în apă.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ MEDICATIA ANTIMICROBIANA SULFAMIDELE Clasificare: 1. sulfamide cu acţiune scurtă (2 – 4 administrări/zi). c. ex: sulfacetamida. Toate au acţiune generală. ex: borgal. Sulfamide cu acţiune locală: a. ● o în streptococia exaperimentală la şobolan. 2. cu gust mai mult sau mai puţin amar în general. sulfafenazol. sulfamida roşie). Co-trimoxazol. sulfamide potenţate. Istoricul sulfamidelor ● crisoidina a fost descoperită în 1877 de Hoffman. microcristaline. ex: sulfacoccidin. sulfadoxin. sulfamide retard. sulfamide semiretard. ex: sulfametazina. Pentru descoperirea efectului antibacterian al sulfamidelor lui Domagk i s-a decernat premiul Nobel pe care l-a refuzat. Mecanismul de acţiune al sulfamidelor 52 .

în vederea dezvoltării şi înmulţirii. Atunci când NU se respectă dozele şi intervalele de administrare. Farmacocinetica sulfamidelor Sulfamidele se pot administra pe mai multe căi: ● ● ● ● ● ● per os.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ A fost elucidat în 1935 de Trefanel. microplasme. bacteriile alcoolo-acido-rezistente. Rezistenţa câştigată este ireversibilă şi se manifestă faţă de toate sulfamidele. Ele acţionează mai puternic „in vivo” decât „in vitro” (sulfamidele sunt incompatibile cu peptona ce se utilizează pentru prepararea mediilor uzuale de cultură). În sânge se cuplează cu proteinele plasmatice în proporţie 53 . Există astfel. sulfamida NU prezintă o concentraţie competitivă astfel că celula bacteriană va diferenţia acidul para-aminobenzoic de sulfamidă. Există bacterii care NU au nevoie în cursul metabolismului lor de acid para-aminobenzoic. de acid para-aminobenzoic. al acizilor nucelici. Acestea sunt rezistente la acţiunea sulfamidelor. sulfamidele se absorb între 3 – 6 ore cu excepţia rumegătoarelor şi calului. Suflamidele sunt inactive faţă de leptospire. Sulfamidemia este maximă între 2 – 4 ore. atunci când sulfamida se află într-o concentraţie competitivă în mediu. intraperitoneal. subcutanat. Datorită asemănării structurale dintre sulfamide şi vitamina H1. NU se administrează per rectum sau intrarahidian. ulterior. bacterii primar rezistente sau bacterii cu rezistenţă câştigată prin selecţie naturală. devenind sulfamidorezistentă. Administrate per os. pe piele şi mucoase. mutaţii spontane sau adaptare enzimatică. Acesta este un precursor al acidului folic şi. alte bacterii Gram-negative şi Gram-pozitive. Spectrul de acţiune al sulfamidelor ● ● ● ● ● cocii Gram-negativi şi Gram-pozitivi. intramuscular. ricketsii. unele protozoare. pararicketsii. virusuri. intravenos. Celula bacteriană are nevoie. anaerobi Gram-pozitivi. ea substituie acidul para-aminobenzoic în cadrul metabolismului bacterian perturbându-l şi în acest mod stopând dezvoltarea şi înmulţirea bacteriei.

albuminurie. tulburări renale: cilindrurie. de circa 40 – 200. Indicaţii terapeutice ale sulfamidelor 54 . Alcalinizarea urinii. va favoriza eliminarea sulfamidelor şi va scădea pericolul cristalizării. Se procedează la alcalinizarea urinii în vederea eliminării mai rapide a sulfamidelor. Derivaţii acetilaţi au o solubilitate mai slabă decât sulfamidele din care provin.  comatoase. Difuzează foarte bine prin barierele organismului şi suficient de bine prin seroase şi sinovii. dismicrobism la rumegătoare ce duce la scăderea digestiei celulozei. bilă. La nivelul ficatului suferă procesul de acetilare în urma căruia rezultă produse alergogene şi inactive d. În ficat ajung în concentraţii de 2 ori mai mari decât în sânge. lapte şi mai puţin prin materiile fecale. la păsări. sulfamidele pot fi decelate în lapte între 21 – 86 ore. hematurie şi chiar colici renale. Sunt inactive în prezenţa puroiului. stări CaCO3. se împiedică încrustarea cojii ouălor cu rareori. După utilizarea pe cale orală sau parenterală. Reacţiile adverse ale sulfamidelor Sunt considerate substanţe cu toxicitate foarte redusă. datorită inhibării anhidrazei carbonice. Sulfamidele se elimină sub formă activă şi parţial inactivă prin rinichi. Indicele terapeutic este foarte mare. Acetilarea se face la gruparea –SO2 – NH2. prin administrarea de bicarbonat de Na. Sulfamidemia bacteriostatică minimă este de 5 mg la 100 ml sânge. de aceea se discută despre un timp de aşteptare în ceea ce priveşte consumul de către om al laptelui provenit de la animalele tratate cu sulfamide. Cea mai sensibilă specie la sulfamide este câinele. bacteriostatic. se poate instala şocul medicamentos tradus prin tremurături musculare. salivă şi glandele bronşice. Fracţiunea cuplată NU difuzează în sânge şi reprezintă un depozit din care se eliberează treptat fracţiunea liberă ce este activă faţă de bacterii.v. în caz de methemoglobinemie se poate administra albastru de metil (fiole de 1 mg/kg). Se pot constată:     modificări ale sângelui.d.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ de 50 – 90%. iar cea optimă este 10 – 15 mg%.p. Există pericolul cristalizării în urina acidă (pericol mai mare la carnivore). NU difuzează în ţesuturile moarte şi focarele încapsulate şi cazeificate.

doza de a treia zi: ● ● IV.12 g/kg. peritonite.08 g/kg. tineret 0. 55 . bronhopneumonii. doza de a doua zi: ● ● III. tineret 0.MEDICINĂ VETERINARĂ ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ în pneumonii. tineret 0. doza de a cincea zi: ● ● Doza se sindează în 2 administrări în cursul unei zile. în boli parazitare: coccidioză.15 g/kg. abcese. endometrite.12 g/kg. colibaciloză.10 g/kg. tineret 0. II.10 g/kg. retenţii placentare.06 g/kg. tineret 0. flegmoane. listerioză.06 g/kg. gastroenterite. gurmă. adulte 0.06 g/kg. morvă. adulte 0. adulte 0. artrite. în boli infecţioase: pasteureloză. doza de atac – în prima zi: ● ● adulte 0. adulte 0. doza de a patra zi: ● ● V. ● ● Posologia sulfamidelor (doze) I. mamite.08 g/kg.

În general. elaborarea de către microorganism a unor substanţe cu rol antagonic. 3. neomicină. cloramfenicol. streptomicina. lent la: tetracicline. Prin antibioză se înţelege antagonismul dintre două microorganisme. tetraciclinele. cercetările sunt definitivate de Florey. kanamicină. Era antibioticelor începe în 1928 când Fleming descoperă penicilina. novobiocina. foarte lent la: cloramfenicol. griseofulvina. transmiterea genetică a factorilor de rezistenţă de la o celulă bacteriană la alta (prin conjugare). quinolonele. elaborarea de către microorganism a unor enzime. ampicilină. Rezistenţa microbiană la antibiotice Se instalează diferit. antibioticele polipeptidice. nitrofuran. ● sunt antibiotice care intervin la nivelul sintezei proteice din celula bacteriană:     ● sunt antibiotice ce interferează sinteza acizilor nucleici:   Asocierea antibioticelor 56 . se instalează: ● ● ● rapid la: streptomicină. 4. neomicina. Ulterior. Mecanisme de acţiune antibacteriană: ● există antibiotice care acţionează asupra metabolismului membranei bacteriene:    penicilina. 2. După această descoperire până în 1972.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ ANTIBIOTICELE Sunt substanţe naturale produse de ciuperci sau bacterii ca mijloc de luptă contra altor ciuperci sau bacterii. prin selecţia unor mutante devenite rezistente. numărul antibioticelor a crescut la 1547. eritromicină. Mecanisme prin care se instalează rezistenţa: 1.

fenoximetil-penicilina. procain-penicilina. cloramfenicolul. Clasificarea antibioticelor Antibiotice betalactamice: ● peniciline:  naturale: – – – – benzil-penicilina. După toxicitatea lor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ NU se asociază: – penicilina cu tetraciclinele. – aminoglicozidele cu alte antibiotice ce prezintă acelaşi tip de toxicitate.  de sinteză: 57 . polipeptidele ciclice. macrolidele. în scopul creşterii vitalităţii. vederea reducerii consumului de furaje. în scop profilactic (preventiv) – la animalele sănătoase din focar. – un bacteriostatic cu un bactericid. – aminoglicozidele între ele. benzatin-penicilina.   ● ● ● în scop curativ – pentru tratarea animalelor bolnave. aminoglicozidele. tetraciclinele. – cloramfenicolul şi macrolidele. antibioticele pot fi: ● netoxice (puţin toxice):    betalactaminele. în scop metafilactic – când boala este în faza de incubaţie. – două antibiotice cu acelaşi tip de reacţii adverse. ● cu potenţial toxic ridicat:    Utilizarea antibioticelor în medicina veterinară ● în scop nutritiv (în cantităţi foarte mici de circa 20 UI/per milion):  în scopul stimulării creşterii pentru obţinerea sporurilor în greutate superioară şi în în scopul creşterii reactivităţii la infecţii.

tylosina (tilocina). kanamicina. Antibiotice polipeptidice: ● ● ● colimicina.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ – ampicilina. Cloramfenicolul Tetraciclinele clasice: ● ● ● tetraciclina. polimixina B. oxitetraciclina. gramicidine. ● antibiotice cephalosporine. – meticilina. Grupa peptolide (sinergistine): ● rifampicina. – amoxicilina. Antibiotice aminoglicozidice: ● ● ● streptomicina. gentamicina. Antibiotice poliemice: 58 . spiramicina. – oxacilina. etc. Antibiotice macrolide: ● ● ● eritromicina. clindamicina. doxiciclina. Antibiotice false-macrolide (lincosamide): ● ● lincomicina.

tiamulina. antibiomimetice Antibiotice furajere: ● ● flavomicina.MEDICINĂ VETERINARĂ ● ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ stamicina. Novobiocina Quinolonele –inhibitori ai ADN-girazei. 59 . amfotericina B.

presiunea în interiorul lor crescând până la dezintegrarea bacteriei. cu gust amar. În celula homeotermelor. stabilă în mediu acid. inodoră. astfel că aceasta scindează inelul lactamic din cadrul moleculei de penicilină (o inactivează). prin grefarea radicalului „benzil” s-a obţinut benzil-penicilina.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa betalactaminelor Penicilinele naturale Benzil-penicilina – penicilina cristalină 1928 a fost descoperită de Fleming 1939 a fost purificată de Florey 1945 grupul de cercetători de la Oxford – premiul Nobel Este un amestec de 5 tipuri de peniciline. se poate păstra în soluţie la frigider timp de 48 ore.  Mecanismul de acţiune: Structura chimică a benzil-penicilinei se aseamănă cu cea a unui aminoacid pe care îl competiţionează cuplându-se cu murein-transpeptidaza.  Proprietăţi: ● ● ● este o substanţă de culoare albă. care este scheletul de susţinere al membranei microbiene. Benzil-penicilina blochează sinteza mucopeptidelor din peretele microbian. enzimă necesară sintezei acidului acetilmuramic. acidul muramic NU joacă un rol important în sinteza peretelui celular. Bacteriile Gram-negative au o membrană dublă prin care penicilina NU pătrunde. Este obţinută din culturi de Penicillium notatum şi de Penicillum crisogenum. În interiorul bacteriei se acumulează produşi care blochează sinteza proteinelor şi a acizilor nucleici. Rezistenţa microbiană la benzil-penicilină este încrucişată cu cea de la alte peniciline. se dozează în UI ce reprezintă cantitatea de penicilină ce împiedică dezvoltarea stafilococului auriu.  Spectrul de acţiune al benzil-penicilinei: 60 . un inel lactamic şi un inel tiazol. se instalează lent şi este datorată capacităţii de a secreta o β-lactamază. La acidul 6-aminopenicilanic se pot grefa diverşi radicali. astfel se explică lipsa de toxicitate a benzil-penicilinei la aceste organisme. Astfel. tulpina Oxford pe mediu solid (diametru zonei de inhibiţie fiind de 24 mm). dar NU cu cephalosporinele. Conţine acidul 6-aminopenicilanic. astfel că bacteriile devin gigante.  Rezistenţa microbiană: În general.

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

Este relativ îngust, cuprinzând:
● ● ● ● ● ● ●

streptococi; stafilococi; pneumococi; coci Gram-negativi (gonococi, meningococi); bacili Gram-pozitivi (bacilul antraxului, Listeria, corynebacterii, bacilul rujetului); anaerobi Gram-negativi (clostridii, spirochete); unele actinomicete.

 Farmacocinetica penicilinei: După absorbţie, concentraţia maximă sangvină se instalează în 15 – 30 minute. Întrucât această concentraţie după circa 2 ore începe să scadă se pot face aproximativ 4 – 6 administrări/zi. Benzil-penicilina este inactivă faţă de:
● ● ● ● ●

bacilii Gram-negativi; bacilul Koch; protozoare; ciuperci; ricketsii.

Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 40 – 60%. Realizează concentraţii mari la nivelul rinichiului, ficatului, pulmonului. Difuzează bine şi în alte ţesuturi, chiar şi prin placentă. Permeabilitatea la nivelul seroaselor şi a membranelor sinoviale este insuficientă. Prin meninge pătrunde numai în caz de inflamaţie. Circa 40 – 70% din doza administrată se elimină netransformată pe la nivel renal, iar restul se elimină prin lapte, bilă, salivă, transpiraţie. Concentraţia în lapte este maximă în 4 – 6 ore de la administrare şi dispare după 24 ore.  Reacţii adverse: Pot apare dureri la locul de administrare, infiltraţii nodulare (când soluţiile sunt prea concentrate). La bovine pot apare reacţii alergice:
  

salivaţie; edem la nivelul pleoapelor şi botului; dispnee. urticarie; ameţeală; 61

La om:
 

MEDICINĂ VETERINARĂ    

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

prurit; frisoane; dureri de cap; şoc anafilactic.

După administrarea i.v. poate apare şocul cardiac care este datorat ionilor de K+, în special.  Indicaţii terapeutice: Se poate utiliza în stări infecţioase nespecifice, precum şi în boli specifice (rujet, gurmă, antrax, cărbune emfizematos, spirochetoză, leptospiroză). Local se poate utiliza în mamite, afecţiuni oculare, artrite, peritonite. NU se utilizează în boli produse de germeni rezistenţi. NU se administrează intrarahidian. NU se utilizează la cobai, hamster şi chinchila pentru că produce dismicrobism grav.  Căi de administrare:
● ● ● ● ●

i.m., cel mai frecvent din 6 în 6 ore; subcutanat la animalele mici; la om, sub formă de perfuzii lente; NU se administrează per os; local se poate administra în bronhopneumonii, intratraheal însoţită de streptomicină şi se folosesc aerosoli în pneumonii; intraperitoneal şi intraarticular la intervale de 12 sau 24 ore; intramamar; intrauterin; pe plăgi, mucoase; intraconjunctival – sub formă de soluţie sau ungvente. în funcţie de:
 

tripsină;
● ● ● ● ● ●

 Dozele:

rezistenţa germenilor; gravitatea afecţiunii.

● ● ● ● ●

la animalele mari 2.000 – 4.000 UI/kg; la animalele mijlocii 4.000 – 6.000 UI/kg; la animalele mici (carnivore), doza poate fi 25.000 UI/kg sau 50.000 UI/kg; la păsări 10.000 – 20.000 UI/kg. intraperitoneal se utilizează până la 400.000 UI/animal mare sau 200.000 UI/animal

mijlociu; 62

MEDICINĂ VETERINARĂ
● ● ●

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

intraarticular, până la 200.000 UI; intramamar, până la 400.000 UI (la animalele mari); pe mucoase şi plăgi, până la 50.000 UI/ml soluţie sau până la 50.000 UI/g ungvent.

Penicilina V (fenoximetil-penicilina, isocilina)
Este rezistentă la acţiunea sucului gastric, motiv pentru care se poate administra per os. Se absoarbe circa 60% la nivelul intestinului. Este mai puţin activă faţă de streptococi, meningococi şi gonococi. De obicei, se utilizează în continuarea tratamentelor la câini şi la pisici, după ce s-a utilizat penicilina injectabilă. Există comprimate ce conţin 200.000 UI, iar doza este de 50.000 UI, astfel că aceste comprimate se fracţionează pentru 4 administrări.

Penicilinele de semisinteză
Penicilinele naturale pot fi inactivate de către penicilinazele produse de unii stafilococi. Datorită acestui fapt s-a căutat ca după modelul celor naturale să se obţină penicilinele pe cale sintetică. În 1956 au fost obţinute primele peniciline de sinteză. Ulterior, gama lor s-a diversificat urmărind:
♦ obţinerea unor peniciline active în urma administrării per os, nefiind valabile la cal şi la

bovine la care produc dismicrobism;
♦ obţinerea unor peniciline cu spectru larg care să se extindă şi asupra micoplasmelor; ♦ obţinerea unor peniciline rezistente la penicilinaza stafilococică.

Exemple: – ampicilina; – amoxacilina; – meticilina; – cloxacilina; – carbenicilina (de uz uman). Toate dau niveluri sangvine crescute. Procain-penicilina şi benzatin-penicilina sunt peniciline retard (săruri ale penicilinei) care se caracterizează prin formarea de depozite de unde se eliberează în mod treptat, acţiunea lor fiind de durată mai lungă, iar intervalul de administrare fiind între 24 – 48 ore. 63

produse ce se administrează per os: ● ● ● ● cefalexin. Sunt pulberi cristaline şi se utilizează sub formă de săruri de Na. La om produc uneori greaţă şi vomă. NU se distribuie intracelular. Sunt derivaţi ai acidului 7-aminocephalosporamic. 2x/zi). cefaloridin. i. – Tripedin. etc. asemănător cu cel al penicilinelor. cefadroxil (25 mg/kg/zi. în pneumopatii la porc (3 – 5 mg/kg la porc) şi pentru prevenirea mortalităţii la pui (până la 0. Grupa macrolidelor 64 .) 2.m. 2 – 3 ori/zi. – Moldamin. sau i. ci numai intercelular.2 mg/pui). Sunt rezistente la acţiunea penicilinazelor stafilococice. dar sunt sensibile faţă de o β-lactamază produsă de unii Gram-negativi. Au o oarecare nefrotoxicitate. pathazone – injectoare pentru uzul intramamar.v. Mecanismul de acţiune este identic cu cel al penicilinelor. cefodrin. Pot fi clasificate: 1. cefaclor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Preparate comerciale: – Propamicină. Exemplu: Excenel TM din Belgia care se foloseşte în bolile respiratorii la bovine (1 mg/kg la bovine). cefazolin (10 – 20 ml/kg. cefalotin. produse ce se administrează cale parenterală: ● ● ● 3. Grupa cephalosporinelor Au fost izolate în 1945 din culturile de Cephalosporium acremonium. Spectrul de acţiune este larg. – Efitard.

ricketsii şi pararicketsii şi unele protozoare. artrite. retenţii placentare. mamite. NU acţionează asupra enterobacteriaceelor şi asupra bacteriilor Gram-negative. NU se administrează la cal pentru că produce tulburări gastro-intestinale. precum şi soluţie injectabilă de 20. leptospiroză. ● comaciclina (eritromicina + tetraciclina) – propionat de eritromicină. Eritromicina a fost izolată din culturile de Streptomices erithreus. Eritromicina Se poate găsi sub formă de: ● ● lactobionat – pulbere în flacoane de 300 mg ce se administrează i. pleură. este considerat antibiotic de rezervă ce se utilizează în infecţiile penicilinorezistente. Este compatibilă cu majoritatea antibioticelor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Cuprinde peste 40 antibiotice ce conţin un nucleu macrolactonic şi una sau mai multe molecule de glucide ce răspund de activitatea antibiotică. pneumonii. 50% se metebolizează. micoplasmoză. abcese. Există macrolide cu 14 sau cu 16 atomi de carbon.  Farmacocinetica: Difuzează bine prin ţesuturi: placentă. antrax. iar restul se elimină nemodificată. ● tiocianatul: 65 . 10 – 20 mg/kg la animalele mici. 100 ml (ex: Galimicin 5% pentru păsări şi 10% pentru mamifere). 50..m.  Spectrul de acţiune: este asemănător cu cel al penicilinelor. tiocianat (ex: Eritromvac) – pulbere solubilă în apă ce se foloseşte pentru păsări. cuprinzând în plus şi micoplasmele. sub formă de comprimate şi etilsuccinatul (flacoane a 2 g). NU difuzează la nivelul lichidului cefalorahidian (LCR) şi nici la nivelul sistemului nervos central (SNC) astfel că NU se poate utiliza în caz de meningite. peritoneu şi mai puţin la nivelul articulaţiilor. gurmă. Au acţiune bacteriostatică.  Rezistenţa bacteriană: se dezvoltă rapid şi. în general. coriză. pungi de 100 sau 1000 g. bronşite. sinuzită.  Doze: ● lactobionatul:   1 – 3 mg/kg la animalele mari şi mijlocii. La păsări se poate da în apa de băut. Mecanismul este asemănător cu al cloramfenicolului şi între diversele macrolide există o rezistenţă încrucişată. mai puţin cu tetraciclinele.

oral sau i. la rumegătoare. A fost izolat în 1959 din culturile de Streptomyces fradiae.MEDICINĂ VETERINARĂ    FARMACOLOGIE VETERINARĂ 2 – 4 mg/kg la animalele mari. ● Tyladin:   ● Tylocin:   ● Tylosin:   Antibioticul este specific medicinei veterinare. Se utilizează la modul general în afecţiunile respiratorii şi digestive la mamifere. Isotyl 5% (mai conţine şi eritromicină). 5 – 10 mg/kg la animalele mici. animalele mici. coriză). Pentru păsări. tiocianatul se poate folosi preventiv în micoplasmoză. pentru toate speciile este valabil tratamentul între 3 – 5 zile. 66 .c. bronşită infecţioasă. în boli respiratorii la păsări. bovine. 25 mg/kg. utilizate în micoplasmoza aviară. 10 – 20 mg/kg la păsări. pulbere. iar la păsări mai ales în boli respiratorii (micoplasmoză. utilizat mai ales la porci şi păsări.m. la interval de 12 ore. porc. la porcii cu gastroenterite. păsări. la 24 ore.m. la păsările cu micoplasmoză şi sinuzită.  Preparate: ● ● ● Tylavet 20%. în apa de băut la păsări.. pulbere hidrosolubilă. fie în apa de băut. soluţie 20%.  Doze: ● ● ● ● la viţei. Tylosina Se găseşte sub formă de preparate. i. 10 mg/kg la 12 ore.25‰ la puii peste 14 zile şi pentru combaterea stresului. Pharmasin:     pulbere ce conţine tylosină sub formă de tartrat. circa 10 mg/kg. fie s. la păsări. în apa de băut: 2. la câine şi pisică.5‰ la puii de 1 – 14 zile şi 1. timp de 3 zile.

● Belcospirina:   ● Stomorgil:     Spectrul de acţiune este asemănător penicilinelor. Reprezintă medicaţia aparatului respirator. sub formă de comprimate. 67 . ci numai dacă NU sunt valabile penicilinele). combinaţie de spiramicină şi colistină.  Preparate: ● Suanovil (Spiravet):  sub formă de soluţie injectabilă şi pulbere. Sunt antibiotice de rezervă (NU se recurge la medicaţie cu macrolide. Concentraţia acestui antibiotic în ţesuturi şi lapte este de 20 – 60 ori mai mare decât în sânge. utilizat în infecţii bucodentare şi tulburări gastro-intestinale. caracterizată prin spectru de acţiune larg (datorită colistinei). produs românesc. Spiramicina (rovamicina) A fost obţinută din culturile de Streptomyces ambofacies.  Preparat: ● Comaciclin:   conţine sigmamicină.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Oleadomicina (sigmamicina) Sigmamicina conţine oleadomicină şi tetraciclină. A fost izolată în 1955 din culturile de Streptomyces antibioticus. pe bază de spiramicină şi metronidazol.

♦ clindamicina. Reprezentanţi: ♦ lincomicina. piele. Linco-spectin. În urma administrării lor per os. În lapte. Rezistenţa bacteriană se instalează foarte lent şi este o rezistenţă încrucişată cu cea faţă de macrolide. oase. Se distribuie uniform în organism. Linkomicin F (uz intramamar). fiind eficiente atât în osteomielite. rspectiv. Spectrul de acţiune este asemănător macrolidelor. soluţie injectabilă. Difuzează prin meningele inflamat ajungând în lichidul cefalorahidian într-o concentraţie de circa 40%. În cadrul preparatelor se asociază frecvent cu streptomicina.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa falselor macrolide (lincosamidele) Au acelaşi mecanism de acţiune ca şi macrolidele. Este utilizată mai ales la câine şi la pisică. administrată per os. şi la nivelul ţesuturilor moi. muşchi. în doze de 10 mg/kg în infecţiile stafilococice ale oaselor şi pielii. Linkomicin. concentraţia ajunge la 50 – 100%. Lincomicina: A fost izolată în 1962 din culturile de Streptomyces lincolnensis. Clindamicina: Este obţinută prin clorurarea lincomicinei. Contraindicaţii: NU se administrează la cal. iepure şi hamster pentru că dau colici grave. 68 . iar clindamicina 60 – 90%.  Preparate: ● ● ● ● ● Lincocin forte. cât şi în septicemie. iar restul de 50% se elimină netransformate prin urină şi bilă. Nivelul terapeutic sangvin se menţine circa 6 – 8 ore. pulbere. Aproximativ 50% din aceste antibiotice se metabolizează. Linkomicin 110 N. lincomicina se absorbe în proporţie de 25 – 50%.

MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ  Preparate comerciale: ● Sobelin. 69 .

000. Se poate asocia cu penicilina şi sulfamidele.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa aminoglicozidelor Streptomicina A fost descoperită şi izolată între 1943 – 1944 în SUA de către Waksman din culturile de Streptomyces griseus. 70 Este slab activă faţă de: ● ● ● ● NU este activă faţă de: ● ● ●  Farmacocinetica streptomicinei: . Soluţiile se pot păstra în frigider circa o săptămână. virusuri. stafilococi. astfel că 1. Proteus. Structura sa chimică prezintă 3 inele de bază fiind considerată un trizaharid. Blochează ARN-ul mesager al celulei bacteriene producând erori în copierea codului genetic şi împiedicând sinteza proteică în celula bacteriană. dar poate deveni în anumite condiţii bactericidă. Pseudomonas. Poate fi dozată în UI.  Mecanismul de acţiune: Are acţiune bacteriostatică. Listeria. bacili Gram-pozitivi. Pasteurella.000 UI = 1 g streptomicină şi reprezintă cantitatea care inhibă 1 ml cultură de Escherichia coli.  Rezistenţa bacteriană se poate instala brusc şi este parţial încrucişată cu cea a antibioticelor din aceeaşi grupă. Tulbură mecanismele de permeabilitate ale membranei citoplasmatice permiţând eliminarea din celula bacteriană a o serie de componente vitale. bacilul tuberculozei. leptospire. ricketsii.  Spectru de acţiune: ● ● ● ● ● bacili Gram-negativi. clostridii. Acţionează prin molecula întreagă. mai ales în prezenţa unui pH alcalin.

enterite infecţioase.. pericard. membrane sinoviale. la animalele mici. intramamar se introduc 50 ml. determină ataxii. per os se administrează în scop local. ameţeli. Se distribuie extracelular.  Reacţii adverse: Este mai toxică decât penicilina.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ În urma administrării pe cale injectabilă realizează o bună absorbţie. în stări infecţioase nespecifice şi specifice:      uneori edem pulmonar.  Căi de administrare şi doze: ● ● ● ● ● i. bilă. Trece şi bariera placentară. după doze mari şi care se administrează timp îndelungat determină: ● ● la pisică. soluţie 1%/sfert de glandă mamară.v. edemul capului şi poate provoca bloc neuromuscular prin blocarea eliminării de acetilcolina la nivelul la porumbel. enteral. leptospiroză. 71 .m. 1 – 2 cg/kg la intervale de 12 ore. ●  Indicaţii terapeutice: ● colibaciloză. NU se administrează i.1 g/kg. pasteureloză. şoc alergic tradus prin nelinişte. ataxie ca urmare a efectului ototoxic. la bovine. Nivelul sangvin maxim apare la circa o oră (concentraţia minimă trebuie să fie circa 3 mcg/ml sânge). cianoza ugerului. NU se utilizează la animalele cu afecţiuni renale. micoplasmoză. ungventele au concentraţia 1 – 2%. La animale. ● plăcii motorii. doza poate ajunge până la 0. astenie. restul metabolizându-se şi eliminându-se prin lapte. Atacă ramura acustică şi vestibulară a perechii a VIII-a de nervi cranieni şi determină tulburări de echilibru. 50% se elimină prin urină sub formă activă. Prin bariera hematoencefalică pătrunde numai în caz de inflamaţii. În urma administrării per os NU se absoarbe. salivaţie. Difuzează bine prin pleură. Se elimină mai lent decât penicilina. având un efect local.

 Mecanismul de acţiune este asemănător cu cel al streptomicinei. Neobasept.  Rezistenţa bacteriană se instalează lent. doza: 3 – 4 mg/kg la 12 ore. 72  Preparate: ● ● ● . în endometrite şi retenţii placentare.  Spectrul de acţiune este asemănător cu cel al streptomicinei. 2 – 5 cg/kg la interval de 12 ore. Cornemin.  Indicaţii terapeutice: ● ● ● în enterite şi dizenterii. lent şi este încrucişată cu cea la antibioticele din aceeaşi grupă. soluţie injectabilă. Biosol T. ungvent. Gentamicina 8%. dar este mai activă faţă de Proteus şi Pseudomonas.5 – 4%. urogenitale. pulbere. Gentamicina 10%. cutanate la toate speciile. Fluocinolon.  Rezistenţa bacteriană se instalează rar.. dar cuprinde şi clostridiile. comprimate. digestive. Gentamicina 10%.  Spectrul de acţiune este asemănător cu streptomicina. local se utilizează sub formă de ungvente cu concentraţii de 0. ungvent. Otoguard. Diacin (folosit în dizenteria purceilor).M. Se utilizează numai pentru efectul ei local.  Indicaţii terepeutice şi doze: ● ● în afecţiuni respiratorii.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Negamicina (neomicina) A fost izolată în 1949 din culturile de Streptomyces fradiae. pulbere hidrosolubilă. soluţie injectabilă. Neomicina 20%. Negamicina sulfat. Este neurotoxică şi nefrotoxică. ungvent.  Preparate comerciale: ● ● ● ● ● ● ● ● Gentamicina A fost izolată din culturi de Streptomyces micromonospora.

NU se absoarbe în urma administrării per os. soluţie injectabilă. pulbere şi suspensie. pulbere injectabilă. Are acţiune intensă şi efect rapid. hematurie. suspensie 5%. flacoane cu pompă dozatoare.p.  Dozele: ● ● 10 – 20 mg/kg la animalele mari. Se combină cu lincomicina (Linco-spectin).  Preparate: ● Spectam. Spre deosebire de celelalte aminoglicozide d.d.  Rezistenţa bacteriană se instalează rapid şi este încrucişată cu cea a streptomicinei. Isomycin. Kanamicina A fost izolată în 1957 din culturile de Streptomyces kanamiceticus. tylosinei. eritromicinei.v. respiratorii.MEDICINĂ VETERINARĂ ● ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ Gentamicin. soluţie injectabilă sau pulbere. ungvent cu kanamicină (uz oftalmic). chimic. 73 . Prezintă potenţial ototoxic şi nefrotoxic redus.  Spectrul de acţiune este asemănător cu cel al gentamicinei. salmoneloză. ungvent cu kanamicină şi hidrocortizon (uz oftalmic).  Indicaţii terapeutice: este utilizată în infecţii urogenitale. 20 – 30 mg/kg la animalele mici. dar intensitatea efectului este redusă. Este indicată şi în micoplasmoza aviară. cărbune emfizematos. Aminosidina (gabromicina) A fost izolată din culturile de Streptomyces chrestomiceticus.  Preparate: ● ● ● Kanamicina. Are spectru de acţiune larg. NU realizează concentraţii bactericide. Este nefrotoxic producând albuminurie. în stafilococii. NU conţine nuclee zaharidice fiind considerată a face parte dintr-o subgrupă numită aminociclitoli. Spectinomicina A fost izolată în 1959 din culturile de Streptomyces spectabilis.

Apramicina Produsul cel mai cunoscut este Apralan. 4 ml/50 kg la viţei. blefarite. – excipientul este vaselina. ♦ Ascomicin. – ungvent. soluţii 1%. Doze: ● ● 5.  Preparate: ● Gabrocol şi Gabrocol-plus. intrauterin la vacă. purcei.000 – 20. Se realizează o administrare profundă i. 15. ♦ Asocilinul: Alte preparate: 74 .000 UI penicilină şi 2 cg streptomicină.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Are potenţial ototoxic şi nefrotoxic. în endometrite.1 ml/kg la câine şi pisică. circa 8 ml în amestec cu 50 ml ser fiziologic. Se administrează numai în furaje. – concentraţia la gramul de ungvent este de 20. stafilococice. – în afecţiuni oculare: cheratite. cu acţiune antibacteriană.000 – 10. suine. Asigură un nivel tisular şi sangvin ridicat.  Doze: ● ● ● ● 6 ml/100 kg la bovine. – se foloseşte în mamitele streptococice. ulcere corneene. antiprotozoarică şi antifungică. de 1 – 2 ori/zi. Sunt recomandate în infecţiile cu germeni penicilinsensibili şi streptomicinsensibili. mânji. cabaline. În medicina veterinară: ♦ Propamicina (efitard + sulfamide). Combinaţiile streptomicinei cu penicilina În medicina umană NU se folosesc aceste combinaţii. ♦ Hostamicina (spectru larg). 0. – în afecţiuni cutanate şi genitale.000 UI/kg la animalele mari. colibacilare.000 UI/kg la animalele mici.m.

♦ Pen-strep-wepft (intramamar).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ ♦ comprimatele pentru aseptizarea materialului seminal conţin 5 cg dehidrostreptomicină şi 48. ♦ Vetramicin. soluţie injectabilă. ♦ Penbex. ♦ Siccovet (intramamar). intramamar şi suspensie injectabilă. flacoane de 100 ml (procain-penicilină – sulfamide/benzatin-penicilină – sulfamide). ♦ Interpen-vet (în plus are procaină şi novocaină).000 UI penicilină şi excipienţi pentru aseptizarea a 100 ml diluat. ♦ Pentard-streep. 75 . soluţie injectabilă. ♦ Ilcociline-dry-cow (intramamar). conţine şi prednisolon.

termostabilă. intervine în procesul de translaţie. produşii rămaşi activi se elimină prin rinichi. este încrucişată cu cea dobândită de tetracicline. pararicketsii. astfel încât se recomandă a NU fi administrat per os. micoplasme. împiedică transportul aminoacizilor activaţi la locul sintezei proteice. Circa 90% se transformă în ficat rezultând nitroderivaţi inactivaţi. substanţă optic activă. este absorbit la nivelul duodenului.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa cloramfenicolului Cloramfenicolul A fost izolat în 1947 din culturile de Streptomyces venezuelae.  Mecanismul de acţiune: ● ●  Rezistenţa bacteriană: ● ●  Spectrul de acţiune: ● ● ● ● ● ● ● ●  Farmacocinetica: În cazul administrării orale. amară. ricketsii.  Reacţii adverse: 76 . larg. leptospire. clostridii. se datorează unor enzime ce descompun cloramfenicolul.  Proprietăţi: ● ● ● ● pulbere albă. Concentraţia maximă în sânge se înregistrează la 2 ore (5 mcg/ml). coci Gram-pozitivi. administrat per os este rapid absorbit şi descompus. Pătrunde bine prin barierele organismului. Este singurul antibiotic care pătrunde în umoarea apoasă a ochiului. La rumegătoarele mai mici de 2 luni. foarte solubilă în apă. coci Gram-negativi.

se administrează cu tetraciclinele. la om.v. leptospiroză. flacoane de 100 ml. 77 ● Antistafilan spray:   ● Cloramfenicol hemisuccinat:  ● Cepetyl:   ● Closamugon:  . saprosan şi anestezină. conţine cloramfenicol. ricketsioză. ornitoză.MEDICINĂ VETERINARĂ ● ● ● ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ inflamaţii şi necroze la locul injectării.  Combinaţii: ● ● NU se administrează cu penicilinele şi sulfamidele. şi i. suspensie uleioasă.m. în plăgi. micoplasmoză. colibaciloză. eritromicina. şi per os. pasteureloză. dismicrobism intenstinal. conţine cloramfenicol.m. tylosină şi acetat de prednisolon. mânji şi miei. i. hegamicina.m. se administrează i. i. 2 – 5 cg/kg la interval de 12 ore. câine şi pisică determină tulburări ale hematopoezei. soluţie injectabilă 10 ml 1%. Cloramfenicol:     Dozele: ● ●  Preparate: ● drajeuri sau capsule. candidoze linguale şi bucale.  Indicaţii terapeutice: ● în boli infecţioase specifice şi nespecifice:        salmoneloză. la viţei.

● Tiamfenicol:   derivat al cloramfenicolului.MEDICINĂ VETERINARĂ  FARMACOLOGIE VETERINARĂ conţine cloramfenicol. 78 . acetat de prednisolon şi vitaminele A. în preparatul comercial – Negerol spray. B. E şi D3. sulfat de tiroidină.

prezintă acţiune bacteriostatică. ● ●  Rezistenţa bacteriană se instalează lent. administrate oral se absorb şi realizează nivelul sangvin maxim în 2 ore. dar solubile în cloralhidrat. virusuri mari. suferă un circuit entero-hepato-enteric. NU acţionează asupra bacilului tuberculozei. interferând legarea ARN-ului chelatează metalele necesare enzimelor bacteriene. ● ● placenta. protozoare. când rezultă o soluţie cu pH acid. blocând anumite unităţi ribozomale. bacterii Gram-pozitive. actinomicete. împiedică sinteza proteinelor la nivelul celulei bacteriene. motiv pentru care se folosesc în infecţii biliare şi nivelul sangvin eficace este de 2 cg/ml. germenilor Pseudomonas şi Proteus. dar la bovine şi suine NU traversează  Farmacocinetica: ● ● ● intestinale. bacterii Gram-negative. spirochete.  Proprietăţi: ● ● ● pulbere sau cristale de culoare galbenă.  Mecanismul de acţiune: ● de transfer de aminoacizi. 79 . difuzează foarte bine prin barierele organismului. în prezenţa sărurilor de Ca şi Fe realizează chelaţi inactivi. sensibile la lumină. ricketsii. insolubile în apă.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa tetraciclinelor Tetracicline de bază Tetraciclina Tetraciclinele au fost izolate în 1947 din culturile de Streptomyces aureofaciens.  Spectrul de acţiune: ● ● ● ● ● ● ● ● ● larg.

m. micoplasmoză.. NU se administrează cu vaccinuri vii. fecale. lapte. NU se administrează intraarticular. coriză. NU se administrează în lapte. i.v.. se administrează cu drojdie de bere. salmoneloză. laringotraheită. per os.MEDICINĂ VETERINARĂ ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ se elimină prin urină. ● ● injecţiile intratisulare determină iritaţii. 2 – 5 cg/kg la animalele mici.  Indicaţii terapeutice: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  Doze: ● ● ● ● ● Tetraciclinele clasice Clortetraciclina (aureomicina) NU se mai foloseşte. au efect imunosupresiv asupra vaccinurilor vii. 1 – 2 cg/kg la animalele mari. hemoragii şi necroze. 400 ppm la păsări în scop preventiv şi 500 ppm în scop curativ. cu excerbarea  Reacţii adverse: ● florei intestinale având drept consecinţă apariţia enteritelor. i. leptospiroză. NU se asociază cu penicilina. cărbune emfizematos. în cazul administrărilor îndelungate se constată dismicrobism intestinal. antrax. NU se administrează oral la bovine şi cal. salivă. pentru a evita. Oxitetraciclina 80 . în boli specifice şi nespecifice. se administrează de 2 – 3 ori/zi. colibaciloză.

Eqocin. pulbere. Tetraciclina. Tetradur. Tetrasol. suspensie semifluidă pentru mamite. difuzează în ţesuturi. Clortetrason (cloramfenicol şi tetracicline). greu solubile. sau bujiuri ungvent oftalmic:   spumante şi efervescente. Tetraciclina. drajeuri şi comprimate. Tetramixin. ungvent. formula B cu oxitetraciclină.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ  Produse româneşti: ● clorhidrat de oxitetraciclină. pulbere galbenă. se absorb bine. Intermicin. gust amar. pulbere. Adamicin. ● formula A cu oxitetraciclină. Combimycin. Triera. Ursocilin. pulbere. Neointermicin. Aprociclina. Tetramicin. Tetraciclina cloralhidrat. ● Oximanirom. 81  Produse din import: ● ●  Proprietăţi: ● ● ● ● . pulbere. LCR.  Produse din import: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tetraciclina bază  Produse româneşti: ● ● ● ● ● Tetraciclina bază. Maximugon.

m. coriză.v. Solvocilin: Rezultă prin condensarea tetraciclinei cu formaldehida. micoplasmoze.  Indicaţii terapeutice: ● 82 .  Doze: ● 2 – 3 mg/kg. sau i. Tetracicline de sinteză Rolitetraciclina: Este o tetraciclină sintetică. Se administrează i. în infecţii puerperale. folosite în colibaciloză. colibacilare.MEDICINĂ VETERINARĂ ● ● ● ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ dau concentraţii mari în urină şi bilă. micoplasmoză. salmoneloze. cu sărurile metalelor dau chelaţi. prezintă toxicitate redusă.

fiind activă faţă de Salmonella şi Escherichia coli. macrolidele. soluţie injectabilă. paralizie respiratorie. Au o bună liposolubilitate şi acţionează la nivelul membranei bacteriene căreia îi tulbură permeabilitatea. se administrează per os întrucât NU se absorb şi se utilizează local. proteinurie. Este o pulbere albă. Belcomicina S. oligurie. soluţie injectabilă sau pulbere hidrosolubilă. cu excepţia gramicidinelor ce sunt active şi faţă de Gram-pozitive. Se foloseşte la carnivore în enterite. Ototoxicitatea se manifestă prin:    ataxie. Colistina (polimixina E) Este produsă de Bacillus colistimus.  Rezistenţa bacteriană se înregistrează relativ rar. hematurie. NU se asociază cu: ● ● ● cephalosporinele. Sunt active. solubilă în apă.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa polipeptidelor ciclice Au fost izolate din culturile de Bacillus polimixa şi Bacillus subtilis. în doza de 2 – 3 mg/kg.  Mecanismul de acţiune este bactericid. comprimate şi soluţie injectabilă. în general. Se utilizează la bovine. Nefrotoxicitatea se manifestă prin:    Datorită toxicităţii crescute. 83  Produse comerciale: ● ● ● . Colimicin. aminoglicozidele. pentru că prin asociere poate creşte toxicitatea. suine şi păsări. mai rar. bloc neuromuscular. Prezintă ototoxicitate şi nefrotoxicitate. Colistirom. faţă de Gram-negative. în special.

84 .  Preparat comercial: ● Nubactrin –se foloseşte ca aditiv furajer. Este o pulbere albă-cenuşie. Se utilizează. solubilă în apă. G. sulfatul. Este activă şi faţă de ciuperci. Este mai puţin activă faţă de Proteus. Gramicidinele Sunt folosite în scop local datorită toxicităţii crescute. Bacitracina Este produsă de Bacillus subtilis. D. J2. Se utilizează soluţia şi ungventul într-o concentraţie de 1%.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Polimixina B Este produsă de Bacillus polimixa. J1. Se utilizează sub formă de preparate în mamite. Există mai multe tipuri notate cu litere alfabetice: A.C. Este o pulbere alb-gălbuie. E. Tirotricina Este produsă de Bacillus brevis. Pentru că are o toxicitate crescută se utilizează sub formă unor preparate în asociere cu neomicina în afecţiuni cutanate. F. J3. B. în principal.

realizează concentraţii crescute în ţesuturi. se administrează pe cale orală beneficiind de o bună absorbţie şi realizează niveluri  Farmacocinetica: ● terapeutice superioare în ţesuturi faţă de cele din plasmă. Gram-pozitive. întâlnită şi sub formă de capsule.  Spectrul de acţiune: ● este activă faţă de bacterii Gram-negative.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Grupa peptolide (sinergistine) Acţionează bactericid printr-un mecanism dublu: 1. Este medicament de elecţie în tuberculoză. anaerobi. împiedică sinteza proteinelor la nivelul celulei bacteriene. nefrotoxicitate. sporadic mai pot apare: trombocitopenie. Rifamicinele Cea mai importantă este rifampicina. tulbură activitatea membranei celulare. Etambutolul: Este activ faţă de bacilul tuberculozei. anemie hemolitică şi nefrită interstiţială.  Reacţii adverse: ● ● reacţia adversă este reprezentată de hepatotoxicitate (produce o hepatită reversibilă). Rifampicina  Proprietăţi: ● ● pulbere de culoare brună.  Mecanismul de acţiune: ● inhibă sinteza ARNm la nivelul celulei bacteriene. tulburări de vedere. 2. clamidii.  Farmacocinetica: ●  Reacţii adverse: ● ● 85 .

 Mecanismul de acţiune constă în inhibarea biosintezei la nivelul peretelui celular microbian.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Antibiotice din grupe diverse Flavomicina D. pentru combaterea enteritelor nespecifice şi a micoplasmozei aviare.p. Acţionează bactericid sau bacteriostatic. 50 – 100 g/tona de furaj în caz de micoplasmoză aviară. 8 vitamine.  Doze: ● 5 – 20 g/tona de furaj. Se utilizează pentru stimularea creşterii la viţei. pentru combaterea enteritelor nespecifice şi prevenirea micoplasmozei aviare. Se utilizează ca stimulator de creştere la purcei. animalele de blană. Zinc-bacitracina Se utilizează ca stimulant de creştere la miei.d. Apramicina  Preparat: ● Apralam 86 .v. Se obţine din culturile de Streptomyces. Împiedică biosinteza la nivelul peretelui celular bacterian. Este activă faţă de germenii Gram-negativi. Zn şi metionină).  Preparate: ● ● Dozele diferă de la 10 – 100 ppm. viţei şi la puii de găină. purcei şi puii de găină. Virginiamicina (Stafac) Este produsă de Genul: Streptomyces.  Doze: ● 3 – 8 g/tona de furaj. puii de găină. chimic este un glicopeptid. Mg.  Doze: ● ● 4 – 5 g/tona de furaj. micoplasme şi treponeme. Stafac 500. Stafavitarom (combinaţie de stafac. purcei.

micoplasme. leptospire. Face parte din grupa aminoglicozidelor. injectabil sau granule. Tiamulirom. – Diamutilina. micoplasmoza aviară. germeni Gram-pozitivi. Se utilizează. 1.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Se obţine din culturile de Streptomyces. 40 – 60 mg/kg.  Indicaţii terapuetice: ● ● ●  Preparate: ● ● ●  Doze: ● ● 87 . Tiamuliject.2 mg/kg greutate vie. pneumonia enzootică. treponeme. în principal.5 mg/20 kg greutate vie. germeni Gram-negativi. Un alt preparat este Apatyl-ul ce conţine şi tylosină.  Doze: ● ● la purcei. la pasăre 0. Produsul este un preparat semisintetic. iar la viţei în enterite. Tiamulinul Există sub mai multe denumiri: – Tiamutin. timp de 10 – 14 zile. – Pleuromutilina. timp de 3 – 5 zile. Tiamulin. la porc. la porci în tratamentul bronhopneumoniei. stafilococi. dizenteria cu Treponema la porc.  Spectru de acţiune: ● ● ● ● ● ● ● streptococi. se utilizează ca premix 1 kg/tona de furaj. la viţei. 20 – 40 mg/kg. obţinut dintr-un produs care la rândul său se separă din culturile de Pleorotus mutilis.

Manis. Oxifuran. Nitrofurantoina  Produse de import: ● ● Amfuridon. dar solubilă prin fierbere. insolubilă în apă. Derivaţii nitrofuranului prezintă în structura lor un nucleu furanic şi o grupare „nitro” (-NO 2) ce le conferă acţiunea antibacteriană. Clorovit. Derivaţii nitrofuranului Furazolidona  Preparate: ● ● ● Furadicilin. este termostabilă. Pasersan. Azovit. Este bacteriostatic şi în doze de 10 ori mai mari chiar bactericid.  Spectrul de acţiune: 88 . Acţionează prin provocarea de reacţii metabolice anormale la nivelul celulei bacteriene şi consecutiv apariţia de fracturi cromozomiale. pulbere şi bujiuri. Metrosept. Pododermin.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ NITROFURANUL şi DERIVAŢII SĂI  Produse româneşti: ● ● ● ● ● ● Nitrofuranul. Enteroguard. Nitrofuranul  Proprietăţi: ● ● este o pulbere de culoare galbenă.

Posedă acţiune locală la nivelul tubului digestiv. Acţiunea lor diminuă în prezenţa puroiului şi a altor umori şi secreţii. 0. 10 – 15 mg/kg.1 – 0. semne nervoase şi leziuni hemoragice. bacterii Gram-negative (E. Trichomonas). hipersalivaţie. Au toxicitate crescută putând determina:    89 . o dată/zi. timp de 8 zile. la viţei.MEDICINĂ VETERINARĂ ● ● ● ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ larg. Salmonella). Pot fi asociaţi cu antibiotice. pot determina cardiomiopatie şi insuficienţă renală. bacterii Gram-pozitive (stafilococi.  Rezistenţa bacteriană la nitrofuran este rară. la purcei. enterite colibacilare la viţei şi purcei. streptococi.  Doze: ● ● ● la purcei.  Indicaţii terapeutice: ● ● ● salmoneloza purceilor şi a iepurilor. în general.2 g/kg furaj. 2 – 5 cg/kg. la curci. la păsări. de 2 – 3 ori/zi fără a depăşi 1 g/animal. diaree şi semne nervoase (la fel şi la păsări). protozoare (coccidii.  Farmacocinetica: Administrat per os se absoarbe foarte puţin. la viţei. NU se administrează la palmipede şi NU se administrează. vomă.coli. coccidioză la păsări. la om per os cu excepţia nitrofurantoinei şi furazolidonei. timp de 2 – 3 zile. clostridii).

Se utilizează în trichomonoze. Spartix (Carnidazol). SUBSTANŢELE ANTIPROTOZOARICE ÎNCRENGĂTURA: PROTOZOA CLASE: ● ● ● ● ● FLAGELATA (agenţii trihomonozelor).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ MEDICAŢIA ANTIPARAZITARĂ Cuprinde: ♦ substanţe antiprotozoarice.v. ♦ substanţe antihelmintice. Substanţe utilizate în trichomonoză     Tripaflavina. SPOROZOA (agenţii coccidiozelor. chimic este un derivat acridinic. Dimetridazol. coccidioze. Tripaflavina D. spirochetoze şi nosemoza albinelor.d. – porumbelul. microsporidiozelor). RHIZOSPORA (cuprinde amibele). ungvent. ♦ substanţe antiectoparazitare.p. hemosporidiozelor.  Mecanismul de acţiune: acţionează prin a împiedica sinteza ADN şi ARN la nivelul celulei parazitului. Metronidazol. INCERTAE SEDIS (agenţii spirochetozelor). hemosporidioze. 90 . CILIATA (cuprinde infuzorii). Speciile receptive: – bovinele. – omul.

Se utilizează tripaflavina ungvent. În dizenterie. 1 pacheţel de 5 g/5 litri de apă sau 1 comprimat/porumbel. ● în enteritele colibacilare la porc. timp de 3 zile (poate fi înlocuit cu Enteroguard care conţine nitrofuran şi dimetridazol – perioada de aşteptare fiind de 30 zile). timp de 5 zile. ouăle NU se dau în consum pe timpul tratamentului şi o zi după tratament. vaginitelor specifice şi nespecifice la vaci.  Indicaţii terapeutice: acest ungvent se utilizează în profilaxia şi tratamentul trichomonozei. în trichomonoză sau histomonoză la păsări. beneficiind de o bună absorbţie şi eliminare prin rinichi.  Indicaţii terapeutice: produsul se utilizează în dizenteria porcului.  Dozele: La bovine se administrează în doză de 50 – 70 mg/kg în furaj.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Are şi efect antibacterian. 91 . Există sub formă de pulbere sau comprimate.  Mecanismul de acţiune: posedă mecanism de acţiune antibacterian şi antiprotozoaric. Dimetridazol (Emtryl) Este un derivat nitroimidazolic. care prezintă calitatea de a conţine o substanţă adjuvantă care are rolul de a asigura o mai bună pătrundere a substanţei active. mecanism ce se bazează pe existenţa grupării „nitro”.  Preparate de uz veterinar: ● Rometronodazol şi Rometronidazol S se utilizează în gastroenterite hemoragice la Amprodazolo 400. Metronidazol ● Flagyl-ul se foloseşte în trichomonoză la om şi porumbel şi se administrează 5 – 10 zile. în histomonoză la curci. la porc. în anaerobioze la rumegătoare. care în prezenţa unei enzime bacteriene numită nitratreductaza îl transformă în produs toxic faţă de protozoar. La păsări:      în trichomonoză. în doză de 100 g (concentraţie de 40%)/tona de furaj. Se utilizează la bovine şi porumbel. plăgilor şi ulcerelor şi ca protector pentru tegumentul mâinilor în timpul intervenţiilor obstetricale şi al diagnosticului de gestaţie. timp de 3 – 5 zile. în doză de 25 mg/porumbel. pulbere ce se utilizează în trichomonoză şi histomonoză la păsări şi porci. se administrează în doză de 13 mg/kg. în trichomonoză la porumbel.

ovine. comprimate. fiole de 6 ml soluţie 5%. cal. 92 . anaplasmoza – bovine. Acaprin Se găseşte sub formă de soluţie injectabilă. sub formă de pulbere granulară de culoare galbenă existând sub formă de ampalase de 1. concentraţie de 0. Se utilizează sub formă de suspensii 7%.2 ml/100 kg la cabaline. porc şi câine. i. Se administrează în doză de 2 ml/100 kg la bovine sau 1.05 g sau 10. oxitetraciclina.5%. nutalioza – cal. se foloseşte în trichomonoză la porumbel (1 comprimat/pasăre).MEDICINĂ VETERINARĂ ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ Spartix: sub formă de comprimate. Tricomicon (metronidazol + stamicină +cloramfenicol). Substanţe utilizate în hemosporidioze Hemosporidioze:    babesioza – bovine. În trichomonoza umană se pot utiliza: ● ● ● Fasigin (conţine tinidazol). Meclozol (metronidazol + clotrimazol + negamicină + hexestrol + azulenă).. dar în faza incipientă a bolii. NU se foloseşte la câine şi cămilă.5 g. în nutalioză şi anaplasmoză.5 ml/kg. Se pot utiliza şi unele antibiotice: ● ● tetraciclina. La ovine se administrează în doză de 2 ml/10 kg. comprimate. Berenil Este un derivat tiazinic. -theilerioza – bovine. Se administrează în doză de 3.v.

Zn şi 93 Galiprotect:  metionină. Galisan:     ● conţine tetraciclină şi furadicil. Esb3. se utilizează curativ şi profilactic în tratamentul coccidiozei. Galinacox. Tratamentul se începe din a 5-a zi de viaţă câte 5 – 6 cicluri a câte 3 zile cu pauze de 10 zile. Coxistac. vitaminele A. ovine. .  Preparate comerciale: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Galisan. Kokcisan. Sulfaveridin. iepuri. păsări şi iepuri. Sacox. Dimetam. Galiprotect. provoacă mortalitate crescută la puii de găină. Elancoban. conţine oxitetraciclină.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Substanţe utilizate în coccidoză Coccidioza se întâlneşte la bovine. E. Aviax. Parazitul se localizează în segmentul intestinal producând enterite. B. Sulfacoccidin. Mg. furazolidonă. D3. C. Coccidiosol. curcă. Amprolium. există pulbere şi comprimate. Lerbeck. timp de 2 – 3 zile sau pulberea se dă în apa de băut existând ambalaje cu 100 doze ce se folosesc la 200 de pui şi ambalaje cu 200 doze ce se folosesc la 1000 de pui. doza: 1 comprimat/kg/zi.  ● administrarea sa se asociază cu drojdia de bere şi vitamina K. K. Appertext.

5 kg/tona de furaj. – pauză de 3 zile. se utilizează în coccidioză. se dă în apa de băut în doză de 200 ml/100 litri de apă. soluţie. ca substanţă activă. are efect negativ asupra ouătului. este şi antibacterian. se administrează în furaje în doză de 100 – 200 ppm.  ● Lerbeck:   ● Aviax:   ● Esb3:      ● Coccidiosol:  . timp de 2 – 3 zile. în 3 reprize.MEDICINĂ VETERINARĂ  ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ se utilizează similar galisanului. are ca substanţă activă. se dă în furaje şi în apa de băut. timp de 3 zile. conţine sulfaclorpirazină. 94 zile. datorită asemănării structurale substituie vitamina B1 în cadrul metabolismului preparate comerciale: Amprol-plus şi Coccidiovit. sub formă de pulbere. doze: – Sulfacoccidin:       în scop profilactic se administrează 3 linguri la 22 litri de apă. soluţie de culoare brună închis. cu pauză de 2 se foloseşte numai curativ. este un anticoccidian cu spectru larg. cu cu pauză de 3 zile. doza: 0. conţine ca substanţă activă tot sulfaquinoxalina.  ● Amprolium:  coccidiilor. se asociază cu vitamina K. sulfaquinoxalina. ● Sulfaveridin:    este o sulfamidă potenţată. holeră. în scop curativ se administrează 3 linguri la 11 litri de apă. timp de 2 – 3 zile. conţine metilclorpindol. tifoză. are un spectru larg anticoccidii.

conţine sulfaquinoxalină. conţine salinomicină. folosit în profilaxia coccidiozei. pulbere. conţine sulfaquinoxalină şi diaverdină. acţionează prin perturbarea echilibrului ionic. doza: 1 capsulă/porumbel. capsule. Dimetam:  ● Elancoban:  ● Kokcisan:   ● Sacox:     ● Coxistac:   ● Appretext:    ● Glinacox:    95 . primetamină şi salicilat de Na. premix anticoccidian ce conţine 10% monensin sodic. premix anticoccidian. conţine salinomicină. conţine 6% salinomicină. doza: 500 g/tona de furaj. doza: 1 g/tona de furaj. numai la porumbel. anaerobi.MEDICINĂ VETERINARĂ   ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ în apa de băut. este activ faţă de bacterii Gram-pozitive. doza: 1 kg/tona de furaj.

● Nosemak:   este derivat organomercuric. care este toxic la păsări se administrează sub formă de comprimate sau soluţie 15% în doză de 0. protozoarele pot deveni rezistente la acţiunea lui. în gastroenterite la viţei. mânji şi acţionează prin tulburarea proceselor de oxidoreducere la nivelul celulei parazitului. 96 . este un amestec de uleiuri eterice extrase din plante.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Substanţe utilizate în spirochetoze ● Ansevin:    conţine stovarsol ce este un derival al arsenului pentavalent. doza: 1 comprimat/1 litru sirop. în general. la nivelul organismului-gazdă se descompune până la dioxid de arsen. la purcei se administrează în doză de 0. ● Varochet:   cutii ce conţin circa 120 benzi de hârtie fumigenă. cu repetare la 12 – 24 ore. se mai poate utiliza în nosemoza albinelor şi alte boli parazitare ale albinelor. substanţa activă este amitrazul.5 litri/familie de albine din 2 în 2 zile până la purcei şi în dizenteria cu Treponema la porc.  g/kg. din acest amestec se administrează 0.25 g/purcel. doza: 1 comprimat/1 litru sirop. din care se administrează 50 – 70 ml/familie. pentru stimularea familiei de albine se administrează circa 17 ml/litru ● Nosan:   ● Protofil:   sirop. substanţa activă este reprezentată de tricloral.    pentru organismul-gazdă. O altă boală parazitară la albine este varoceza.4 la celelalte specii se poate administra în doză de 3 – 4 cg/kg.    ● Fumagilina (Fumidil B):   terminarea amestecului. un flacon de 25 ml se amestecă cu 25 ml apă fiartă şi cu 25 litri de zahăr. se utilizează în spirochetoza aviară şi a iepurilor. comprimate şi pulbere.

Folbex:  97 .MEDICINĂ VETERINARĂ  ● FARMACOLOGIE VETERINARĂ se fac fumigaţii la 7 zile. asemănător varochetului.

Resorantel (ovine). la câine. doza la câine este de 7 cg/kg (70 mg/kg). doza se administrează în funcţie de categoriile de masă corporală. ♦ trematodocite (trematodofuge).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ SUBSTANŢE ANTIHELMINTICE Substanţele antihelmintice se împart în: ♦ cestocite (cestofuge). CuSO4.  În trecut se mai utilizau: ● ● ● ● carbonatul bazic de Cu (în caz de monesioză la ovine). ● Niclosamid (Ionesan):   ● Droncit:    ● Drontal:     comprimat. conţine ca substanţe active: pirantel şi praziquantel. poate produce vomă pentru că este un parasimpaticomimetic. 98 . ♦ nematodocite (nematodofuge). doza la câine este de 1 comprimat/10 kg.  comprimate. doza la câini şi pisici este de 1 – 2 mg/kg. comprimate. la un câine cu masa corporală cuprinsă între 5 şi 10 kg se administrează 1 la un câine cu masa corporală cuprinsă între 10 şi 20 kg se administrează 2 doza NU trebuie să depăşească 5 comprimate/animal. Bunamidina (la ovine). substanţa activă este reprezentată de praziquantel: comprimate. Cestocite CLASA: CESTODA – tenii ● Arecolina:    acţionează şi asupra cestodelor. la un câine de 5 kg se administrează ½ comprimat.

MEDICINĂ VETERINARĂ
● ●

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

rizomul de ferigă; seminţe de dovleac.

Trematocide
GENUL: – FASCIOLA; – DICROCELIUM.

Rafoxanid:
        

este un derivat al salicil-anilidei; pulbere alb-gălbuie; suspensie 2.5%; comprimate pentru bovine şi ovine; acţionează prin tulburarea fosforilării oxidative la nivelul celulelor parazitului; doza: 7.5 mg/kg; NU se tratează femelele în lactaţie; sacrificările sunt permise după 28 zile de la tratament; se fac 2 dehelminitizări pe an. mecanismul de acţiune este asemănător rafoxanidului; comprimate; NU se foloseşte la femelele gestante; doza: 1 comprimat/100 kg. soluţie injectabilă 25%; se foloseşte ca fasciolocid şi nematodocid.

Acedist (Bromofenofost):
   

Dovenix:
 

Nematodocide
Se împart în:    antiascaridiene; antistrongilante gastro-intestinale; antistrongilante pulmonare.

Antiascaridiene

Ascatrix: 99

MEDICINĂ VETERINARĂ   

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

conţine adipat de piperazină; există sub formă de pulbere şi comprimate; sărurile piperazinei se caracterizează prin solubilitate, conţinut în piperazină, parazitul se elimină, în general, în stare vie; NU acţionează asupra ouălor de paraziţi; piperazina este antagonistă faţă de acidul γ-aminobutiric (GABA) care la parazit este larvele sunt rezistente astfel că fecalele se ard; ascatrixul se descompune în intestin, eliberând piperazina; o parte din aceasta se substanţa este, în general, bine tolerată; NU se administrează la câine în a doua parte a gestaţiei; la bovine, administrarea NU este economică; doze: – la cal, 0.1 – 0.2 g/kg; – la viţei, 0.4 g/kg; – la porc, 0.1 – 0.2 g/kg; – la câine şi pisică, 0.2 – 0.3 g/kg; – la păsări, 0.3 – 0.6 g/kg sau 2‰ în furaj sau în apa de băut.

palabilitate;
  

un neurotransmiţător, astfel că determină paralizia parazitului;
 

metabolizează, iar o alta parte se elimină netransformată prin urină;
   

Pe bază de piperazină, în medicina umană se folosesc:

Nematoctan:
 

comprimate; sirop 20%. pulbere grea, cu gust amar, insolubilă în apă; se administrează numai la porc în ascaridioză; doze:
– – – – –

Fluorosil (silicofluorura de Na):
  

sub 40 kg, 0.6 g/animal; peste 40 kg, 0.8 g/animal; de 3 ori/zi timp de 2 zile; se va administra apă la discreţie; la purceii lacomi poate produce intoxicaţii.

Antistrongilante gastro-intestinale
100

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

Fenotiazina:
 Proprietăţi: -pulbere de culoare verde-închis, insolubilă în apă;  Preparate: -Fenobent: -conţine fenotiazină şi bentonită (cu rol în scăderea absorbţiei fenotiazinei, ducând în consecinţă la scăderea riscului apariţiei intoxicaţiilor); -Fenosar: -combinaţie între fenotiazină şi sare; -sub formă de brichete; -în special, pentru ovine;  Farmacocinetica: -la nivelul intestinului, sub acţiunea enzimelor, substanţa eliberează tionol, care interferează cu sistemele oxidoreducatoare ale paraziţilor, inhibând funcţia ovogenetică a viermilor sau provocând eliminarea prematură a ouălor; -acţionează asupra tuturor stadiilor paraziţilor; -se absorbe în intestin, iar după 5 – 6 ore se elimină prin urină, fecale, bilă, lapte; -produsele de degradare NU sunt toxice; -sub acţiunea aerului colorează în roşu urina, laptele, părul, lâna; -laptele NU se consumă timp de 3 zile după tratament; -sensibilitatea la fenotiazina scade în ordinea următoare: cal → porc → bovine → capre → oi → păsări; -la carnivore NU este eficace; -există o sensibilitate individuală pronunţată; -animalele tinere sunt mai sensibile;  Reacţii adverse: -fenomenul de fotosensibilitate apare la viţei, porci, oi, capră manifestânduse prin: -dermatite în regiunile depigmentate; -cheratoconjunctivite şi ulcere corneene; -hemoliză (manifestată prin icterul mucoaselor); -respiraţie accentuată; -hemoglobinurie.  Indicaţii terapeutice: se utilizează în: -strongilatoze gastro-intestinale; -profilaxia dictiocaulozei ovine; -coccidioză la iepuri;  Doze: -la păsări, 1 g/pasăre; -la cabaline, 7 cg/kg (7 g/100 kg); -la bovine, 60 – 80 g/animal; -se administrează individual datorită toxicităţii; -se preferă efectuarea tratamentului vara, deoarece furajul verde scade efectele toxice; după administrare, animalele se ţin circa 24 ore la întuneric. Vermigal: -preparat de uz uman; -conţine o sare de piriviniu; -se foloseşte în oxiuroză,

în doză de 5 ng/kg, cu repetare la 10 – 20 zile.

Antistrongilante pulmonare
Loxuran: -comprimate ce conţin dietil-carbamazină; -se administrează în filarioză, în doză de 1 mg/kg; -se poate da şi în caz de trichineloză. Trovamil (hetrazan): -conţine carmazină; -se utilizează în dictiocauloză; -are activitate şi faţă de larve.

101

capre. -suspensie 2. -în special. pulbere. -Rombendazol: -comprimate. Inhibă enzima fumarat-reductaza. cea mai sensibilă fiind oaia. -Pastazol: -în furaje 5% în ascaridioză şi în trichineloză. care are un spectru mai îngust. în doză de 10 mg/kg. -doza: 1 bol/animal. în ascaridioză. -5 mg/kg (activ faţă de nematode). în singamoză. -în singamoză la păsări. dicrocelioză. -Equipast: -seringi din plastic. -Equipast N: -albendazol în combinaţie cu neguvon (care are rolul de a creşte spectrul de acţiune). -doza: 10 – 15 mg/kg.5 mg/kg (ca să fie activ şi faţă de cestode). Ivermec Derivaţii benzimidazolici Era lor începe cam în 1965 când s-a sintetizat tiabendazolul. fascioloză.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Antihelmintice cu spectru larg Acest tip de antihelmintice sunt active faţă de mai multe categorii de paraziţi.5%. -Oligozol: -boluri. -activ faţă de nematode şi cestode. -la bovine. -la oi. la ovine şi caprine. Albendazolul: -alături de mebendazol. -preparate: -Albendazol 4%. Acţionează cel mai bine la ovine şi bovine deoarece pasajul prin tubul digestiv este mai lung. Unii derivaţi au proprietăţi embriotoxice. -la păsări. -la suine. în ascaridioză. capilarioză. -10 – 15 mg/kg (ca să fie activ faţă de trematode). Contraindicaţii: -NU se administrează în prima parte a gestaţiei: cambendazolul (la oaie şi scroafă). cisticercoză. bovine. Acţionează şi asupra ouălor de paraziţi. 102 . prezintă cel mai larg spectru. în doză de 5 – 7 mg/kg. capsule. suspensie. care participă la reacţiile mitocondriale. Toleranţa este foarte bună. -NU se administrează pe toată perioada gestaţiei: fenbendazolul (la carnivore). fiind suportate doze de 8 – 10 ori mai mari. -la câine şi pisică. -aceleaşi indicaţii ca la oligozol. -conţine şi selenit de Na. -la păsări. ancilostomoză. ovine. Se pot folosi la animalele domestice şi la cele sălbatice. pulbere. Reduc consumul de glucoză de către paraziţi astfel că rezervele energetice ale parazitului scad. singamoză. -Ovizol: -capsule. trichocefaloză. acesta murind. parbendazolul (la oaie). -Singal: -comprimate. -Vermitan. -doza: 1 – 2 comprimate/pui. -doze: -7. albendazolul (la oaie şi vacă). caprine în strongiloze (pulmonare sau digestive). în ascaridioză.

100 mg/kg. -utilizat la bovine şi ovine. -30 ppm în furaj. în doză de 5 – 10 mg/kg. -doza: 5 mg/kg (pentru fascioloză. 5 mg/kg.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -Trichinostop: -pulbere. mai puţin la bovine. 30 mg/kg. 75 – 100 mg/kg. -Thibenzol. -Vermix: -în special. 7. 9 mg/kg. -Verminil: -suspensie. -Vermital. -3 comprimate/pui de 750 g. 60 mg/kg furaj. carnivore. -doza: ½ comprimat. Tiabendazolul: -este foarte activ faţă de formele mature şi imature ale strongililor gastro-intestinali. 50 mg/kg. -Vermox: -la om. pastă: -la cabaline. seara şi dimineaţa. -preparate: -Telmin şi Telmin-plus (asociat cu neguvon): -doze: la cabaline. păsări. -utilizat în singamoză. -1 comprimat/pui de 200 g. 103 . -în combinaţie cu praziquantel. -la porumbel. doza creşte la 7. cabaline. -doza: 10 mg/kg. -toleranţă bună. la câini şi pisici. -la ovine. -2 comprimate/pui de 500 g. -comprimate. -doze: -la bovine.5%. -preparate: -Panacur: -suspensie 10%. caprine şi suine. -Oxfendazol: -se utilizează numai la rumegătoare şi cabaline. suine şi păsări. -este bine tolerat. la porc. seara şi dimineaţa. -doza: -la bovine. la ovine. motiv pentru care se foloseşte în caz de tricofiţie. -la ovine şi porci. 50 – 75 mg/kg. -pastă în seringi. în doză de 1 comprimat. -are şi acţiune antimicotică.5 mg/kg). -preparat: Oxiheminth (comprimate). -NU se administrează în timpul gestaţiei. -Telmin. la păsări. -doza: 5 mg/kg. -la câine şi pisică. -preparat: Flubenol: -5% în apa de băut. -preparate: -Terahelmint. trematode şi cestode. Flubendazol: -tolerat numai la suine. -Valbazen: -suspensie 2. -doza: 1 comprimat/10 kg la câine şi ½ comprimat la pisică. -doza: 15 mg/kg. -se foloseşte la ovine. Mebendazol: -folosit la toate speciile. -Telmin KH: -la câini şi pisici. Oxibendazolul: -prezintă un spectru de acţiune asemănător fenbendazolului.5 mg/kg. Fenbendazolul: -este activ faţă de nematode. 20 mg/kg. -Tyvert: -suspensie.

suine şi păsări. -produce nelinişte. -se administrează i.m.6%. o singură dată. sau s. dar preparatul este de uz uman. -există sub formă de: suspensie (2.5% sau 10%). acestea fiind de tip simpaticomimetic. -produce reacţii adverse la cabaline şi carnivore. -doza: 1 comprimat/porumbel. ovine şi suine. -este contraindicat la căţelele gestante şi în lactaţie. -10 – 25 mg/kg. salivaţie. -per os.m. -se utilizează şi în medicina veterinară. -din acest amestec. -de uz veterinar. motiv pentru care se combină cu neguvonul (Rintal-plus). Au structura asemănătoare levamisolului. Derivaţi tetrahidropiremidine Pirantel: -se utilizează tartratul. tremurături musculare. Tetrahidropiremidine Sunt produse de sinteză. la carnivore şi păsări. în ascaridioză şi capilarioză. 104 . care are efect colinergic. -preparate comerciale: -Spartakon: -comprimate. -se absoarbe rapid la nivelul tubului digestiv în circa 24 ore şi se elimină în proporţie de 90%. numai forma levogiră (levamisol) este activă.5 mg/kg.5 mg/kg. -are efect imunostimulator. în special. -NU are acţiune asupra ouălor de paraziţi. -se utilizează. -la păsări. caprine. ovine şi caprine. granule 10%.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Febantel (Rintal): -sub acţiunea sucului gastric se descompune în fenbendazol şi oxibendazol. -doze: -5 – 7. Derivaţii imidazolici Tetramisolul: -este un amestec al formei racemice dextro. -Dehelman: -pulbere. mioză. comprimate şi pastă 8. -se utilizează atât în nematodozele gastro-intestinale.. -este activ. la bovine. cât şi în cele pulmonare la bovine. paralizie spastică. Levamisolul: -este derivat solubil în apă. -NU are efect teratogen. 5 mg/kg. Se absorb mai bine decât levamisolul şi au o bună toleranţă. la porumbel fiind activ faţă de Ascaris şi Capilaria. premix 0. în special. -Psyverm: -soluţie injectabilă 10%. 7. NU acţionează asupra cestodelor şi trematodelor. în ascaridioză şi ankilostomoză. -doze: -i. în doză de 1 ml/20 kg greutate vie. -este imunostimulator acţionând prin activarea limfocitelor şi stimulează în acest fel imunitatea celulară.87%. -produce la nivelul parazitului.şi levogire.c. -Decaris: -comprimate. -Paglisol: -soluţie buvabilă ce se utilizează în strongilozele pulmonare şi gastro-intestinale la bovine. ovine. -NU este activ faţă de cestode.

-conţine pamoat de pirantel. -se utilizează în doză de ½ comprimat la 2 – 4 kg. -doza: circa 20 mg/kg. la rasa Collie. -la pisică. la carnivore. -Morantel: -are efect mai bun decât pirantelul. în doză de 0. care se administrează în doză de 2 cm/kg. -este considerat antihelmintic cu spectru larg. În general. oxiuri şi ascarizi. circa 60 mg/kg (57. -se utilizează tartratul lui. -ulterior. muşte cu ciclu la nivelul organismului animal) şi insecte. NU sunt active faţă de cestode şi trematode pentru că la aceşti paraziţi acidul γaminobutiric NU joacă nici un rol.c. 50 mg/kg. -pentru pisici.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -doze: -la bovine şi suine. pot apare edeme. -Strongil P: -granule. La câine. 15 – 65 mg/kg. 105 . în special. per os sau i. -la păsări.7 mg/kg). miaze (diptere. 25 mg/kg. -preparate: -Dosalid: -comprimate. La nivelul fecalelor. concentraţii antiparazitare pot exista circa 3 săptămâni. -are spectru larg. NU se administrează la animalele în lactaţie. Nivelul maxim sangvin se realizează într-un interval de 3 – 8 ore şi pentru că au o eliminare înceată. Avermectinele (ivermectinele) Sunt antibiotice produse de Streptomyces avermitilis. Sunt active faţă de nematode. -la ovine. Endectocide (lactone macrociclice) sunt substanţe antihelmintice. GABA este un neurotransmiţător inhibitor care joacă un rol important în procesele cerebrale ale mamiferelor şi în funcţionarea neuronilor periferici ai nematodelor. Ele produc rapid paralizie flască. circa 20 mg/kg. de aceea se administrează. -se foloseşte la cabaline. s-a produs şi o alta pastă pentru câini (formă de seringă din material plastic). Dozele toxice sunt de 10 ori mai mari decât dozele terapeutice la cabaline şi de 3 ori la bovine. NU se tratează bovinele cu hipodermoză în perioada decembrie – martie pentru că larvele migratoare de la nivelul canalului vertebral pot muri provocând pareze şi paralizii. aceste niveluri sunt de lungă durată. La cabaline. iar animalele tratate NU se sacrifică mai devreme de 4 săptămâni de la efectuarea tratamentului. Acţionează asupra parazitului prin stimularea eliberării presinaptice a GABA (acidului γaminobutiric).m. -la cal. -activ faţă de strongili. NU traversează bariera hematoencefalică şi NU pătrund la nivelul SNC. în special. În general. per os. NU au efect asupra ouălor de paraziţi. pot apare frecvent stări comatoase ce se soldează în proporţie de 50% cu moartea. în urma injectării s.5 g/kg. -se foloseşte. -Banmith: -pastă.

artropode (căpuşe). -doza: 1 comprimat/10 kg greutate vie. soluţie injectabilă 1%. -se utilizează ca mai sus. sau s. când se administrează 1 ml/100 kg. administrată per os. -1 ml/33 kg la porc. produs de o suşă modificată genetic a lui Streptomyces avermitilis. Thelasiei. în doza de 1 ml/100 kg. -Prazimec C: -utilizat la pisici. -există şi forma Ivomec F. i. Eprinomectinele Se utilizează sub formă preparatului numit Eprimex. -produsul aderă la receptorii membranari şi astfel creşte permeabilitatea membranară a celulelor nervoase şi musculare pentru ionii de Cl-. -se administrează i. Abamectinele Preparate comerciale: -Prazimec D: -utilizat la câine. producând astfel moartea parazitului. se face o singură administrare. păduchilor. râiei. la suine. -este un antiparazitar cu spectru larg. căpuşelor. în acelaşi timp. cutanaţi. -comprimate. Produse comerciale: -Romavermectina: -soluţie injectabilă 1%.m.m. 106 . -Ivomec: -soluţie injectabilă 1%. hipodermozei. -se administrează o singură dată. Preparate: -Dectomax: -soluţie injectabilă de doramectină. care pe lângă ivomec conţine şi clorsulon (substanţă eficace în fascioloză). -NU se administrează la animalele în lactaţie şi la cele gestante. -Dectomax pour-on: -este realizat astfel încât să elibereze doza recomandată de 500 mcg/kg (mcg = microcentigrame). chiar 2 ml/100 kg. -doza: 1 comprimat/2. -NU se utilizează la animalele în lactaţie..5 kg. Milbemicinele Sunt produse de Streptomyces cyanogriseus. Doze: -1 ml/50 kg greutate vie.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ NU au fost semnalate efecte embriotoxice.c. -Equalan: -soluţie 2% pentru cabaline. la bovine. la bovine. pulmonari. oculari. cu repetare la 7 – 10 zile. -combate paraziţii gastro-intestinali. hipodermoza. -se utilizează la rumegătoare şi suine. inhibă conductibilitatea electrică a celulelor musculare şi nervoase la nematode. -conţine abamectină şi praziquantel.. râia. -1 ml/33 kg greutate vie. -se recomandă în tratarea animalelor la ieşirea din stabulaţie şi eventual al doilea tratament la 8 săptămâni după primul. iar la mânji. Doza: -1 ml/50 kg greutate vie. Doramectinele Sunt indicate la bovine contra nematodelor. -există şi o formă de Equalan pastă. -în general. păduchii.

în doză de 1 ml/animal. -în caz de intoxicaţie apar fenomene parasimpaticomimetice. insectele hematofage. strongilii pulmonari şi ouăle paraziţilor. soluţie 10%. -administrat în doză de 50 mg/kg. -Nitroscanat: -produs numai pentru câine. Sunt contraindicaţi la animalele gestante şi la cele slăbite. -dacă animalul prezintă intoleranţă sau fenomene de natură toxică se administrează atropină. cabaline. trematode. insecte. nematode. Preparate comerciale: -Cydectin. -se administrează per os la bovine. două zile NU se administrează furaje fibroase. Efectul acestor substanţe este mai puternic asupra parazitului decât asupra animalului-gazdă. inapetenţă. soluţie 10%. injectabil în doză de 2 – 5 ml sau toxogonin. Preparate: -Trichlorfon (neguvon): -pulbere de culoare albă. Sunt inactivi faţă de cestode. 6 – 10 ml/100 kg. Aceşti derivaţi organofosforici se utilizează şi ca antiparazitar extern prin metoda pour-on. caprine. Se absorb foarte bine la nivelul intestinului şi se metabolizează la nivelul ficatului. -este activ faţă de trematode. se fac două tratamente: primăvara şi toamna. -Nemadectin. ovine. vomă. În general. de la administrarea preparatului. cu diaree sau constipaţie. ovine. caprine. la fel ca neguvonul. -NU se utilizează la scroafele gestante. Salicilanilidele Preparate: -Closantel (flukiver): -soluţie 5%. -se administrează după o dietă de 18 ore. iar prin metoda spot-on. Esterii organofosforici Mecanismul de acţiune: aceştia inhibă colinesteraza care este enzima ce descompune acetilcolina.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Substanţa activă este reprezentată de maxidectină. mâncarea se dă după circa 8 ore. ascarizi. câini şi pisici. solubilă în apă. agenţii râilor. artropode (căpuşe). după tratament. foarte tinere. suine. -NU se absoarbe în intestin şi poate produce iritaţii digestive. 35 mg/kg la cabaline şi 50 mg/kg la suine. Sunt activi faţă de căpuşe. ankilostome. -este eficace faţă de cestode. 1 ml/100 kg. -dozele terapeutice: 50 – 75 mg/kg la bovine. -Dichlorfos: -administrat per os la cabaline. -Cumaphos: -se administrează per os. diaree. astfel că acetilcolina se acumulează realizând un bloc de depolarizare musculară care provoacă paralizia spastică a paraziţilor. 107 . -Lopatol: -drajeuri. suine. dimineaţa pe nemâncat.

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

108

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

SUBSTANŢE ANTIECTOPARAZITARE
Ectoparaziţii (paraziţii externi) fac parte din: Încrengătura: arthropoda Clasele: -arahnoida (căpuşe); -insecta. Clasificarea substanţelor antiectoparazitare: 1. substanţe minerale; 2. substanţe organice; 3. substanţe de origine vegetală; 4. piretroide; 5. insecticide clorurate sintetice; 6. insecticide organofosforice; 7. carbamaţi; 8. ivermectine; 9. amitraz. Mecanismul de acţiune: Insecticidele pot pătrunde în organismul insectei prin: -inhalaţie; -ingestie; -pot dizolva chitina; -pot să obstrueze orificiile respiratorii ale paraziţilor. În funcţie de mecanismul de acţiune, ele pot fi: -toxice de ingestie; -toxice la nivelul aparatului respirator producând asfixie; -toxice care lizează chitina; -toxice care acţionează la nivelul sistemului nervos al parazitului: pătrund în organismul parazitului unde sunt vehiculate prin sistemul limfatic al acestuia şi acţionează asupra sistemului nervos determinând moartea sau paralizia parazitului şi în consecinţă desprinderea lui de pe animalulgazdă. Spre exemplu, ivermectinele stimulează eliberarea de GABA. 1. Substanţe minerale Sulful: -pulbere galbenă, insolubilă în apă, dar solubilă în solvenţi organici; -se găseşte sub formă de ungvent pentru combaterea râiei la toate speciile; -este utilizat contra păduchilor şi tricofiţiei; -are şi efect fungistatic, bacteriostatic, cheratolitic şi purgativ; -în contact cu secreţiile de la nivelul pielii formează sulfuri alcaline care provoacă liza învelişului chitinos al paraziţilor; -ungventul are o concentraţie de 10 – 33% substanţă activă şi trebuie să conţină ca excipienţi substanţe cu mare putere de pătrundere; 109

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

-preparate pe bază de sulf: -Helmerich, ungvent; -Liniamentul vienez; -ungvent ce conţine 10% sulf şi 10% CaCO3 (de uz uman, cu rol în combaterea râiei la om – tratament de circa 3 zile). 2. Substanţe organice Petrolul: -lichid brun, nemiscibil cu apa; -prin distilare fracţionată se obţine benzina, petrolul lampant, motorina, păcura; -petrolul brut şi cel lampant pot fi utilizate ca antiseptice, dezinfectante şi antiparazitare; -se utilizează sub formă de pensulaţii contra păduchilor, diluat ½ la 1/5 cu lapte de var sau apă; -acţionează asupra păduchilor şi ouălor acestora; -folosit şi pentru tratamentul local în plăgi. 3. Substanţe de origine vegetală Uleiul de anason (ulei eteric): -diluat cu alcool 1/50 – 1/100 pentru combaterea ectoparaziţilor la păsările de colivie. Balsamul de Peru: -lichid brun, vâscos, insolubil, cu miros de vanilie; -este obţinut din scoarţa arborelui Miroxilon balsamum; -există şi balsamul de Peru artificial; -se găseşte sub formă de ungvent 1 – 10% în râie si, mai ales, în demodecie; -are efct cicatrizant în plăgi, eczeme, ulcer verucos. Piretrina: -este un insecticid de contact; -este obţinută din planta Centrum chrisanteum; -se foloseşte sub formă de pulbere sau extracte la animalele de apartament sub formă de pudrări, sprayuri, şampoane; -efectul neurotoxic este rapid şi de scurtă durată astfel încât trebuie asociat cu un tratament general, fie cu un potenţator; -mecanismul de acţiune constă în deschiderea de lungă durată a canalelor ionice de la nivelul membranei neuronale; -NU intoxică animalul-gazdă, dar irită mucoasele; -are acţiune toxică pentru peşti şi albine; -NU este toxic la păsări şi NU crează reziduuri în produsele de origine animală. 4. Piretroidele (piretroizii) Sunt substanţe obţinute prin sinteză chimică ce sunt asemănătoare piretrinei. Au o stabilitate mare şi ca urmare au efect de lungă durată. În general, se utilizează pentru combaterea râiei. Se aplică numai extern, remanenţa efectului fiind între 2 săptămâni şi 5 luni. Sunt bine tolerate. Atunci când tegumentul prezintă leziuni există pericolul absorbţiei şi intoxicaţiilor traduse prin salivaţie şi convulsii clonice. NU este necesar un termen de aşteptare pentru produsele de origine animală. Există mai multe categorii: -delthamethrin; -cypermethrin; -permethrin; -tetramethrin; -flumethrin; -cyfluthrin. Efectul repelant (de îndepărtare a insectelor) este datorat mirosului. Preparate comerciale: 110

timp în care capul se scufundă de 2 – 3 ori. -la porci 1 litru la 1000 – 1333 litri apă. Reprezentanţi: -DDT (diclordifeniltricloretan).25 – 1 litru butox 5% la 1000 litri apă. furnici. -Petrin E. -trecerea prin baia respectivă trebuie să se facă timp de 1 minut. la unul de 5 – 10 kg 2 ml. puricilor. -spectrul de acţiune este foarte larg şi se referă la insecte zburătoare înţepătoare. -acţiunea sa este de 230 ori mai mare decât cea a derivaţilor organocloruraţi (NU se mai utilizează astăzi) şi de 300 – 400 ori mai mare decât a derivaţilor organofosforici. Insecticide clorurate sintetice În general. păduchi hematofagi. -conţine 0. -Decis. Pinavet: -flacoane de şampon de 200 ml. acestea fiind datorate unor reziduuri crescute consecutive liposolubilităţii acestor produse în lapte. -se aplică pe pielea umedă. gândaci şi purici. iar la unul peste 25 kg 10 ml. -la păsări 1 litru la 1000 litri apă. -se utilizează la fel ca butoxul. -tratamentul se face prin îmbăiere (în bazine în care înălţimea soluţiei pentru ovinele adulte trebuie să fie de 80 cm şi 70 cm pentru miei) sau prin pulverizare. -se folosesc 10 ml soluţie 2. au apărut probleme de ecologie. -HCH (hexaclorciclohexan). Parasect: -soluţie 5%. căpuşe şi agenţi ai râilor. -acest preparat a înlocuit lidavetul ce se stoca în ţesutul adipos şi chiar în lapte. 111 . căpuşelor. agenţilor râilor. tratamentul se repetă după 3 săptămâni. -se aplică pe linia mediană superioară prin pulverizare. de 10 – 25 kg 5 ml. -se utilizează la bovine în doză de 1 litru la 1000 -1333 litri apă. păienjeni. -se administrează spot-on la câini în funcţie de greutate.5% în amestec cu 5 – 10 litri apă.5%. -este eficace asupra păduchilor. ţânţari. -pe bază de Cypermethrin: -Ectomin. -este eficace faţă de muşte. -pe bază de Tetramethrin: -Pinavet. NU se mai utilizează. Ectomin: -soluţie 10% în flacoane de 1 şi 5 litri. carne şi ouă. Orbisect Ridect 5.5% tethramethrin. -utilizat pentru combaterea dăunătorilor din agricultură. -pe bază de Permethrin: -Canovel. Ulterior.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -pe bază de Delthamethrin: -Butox. 250 ml şi 1 şi 1 ½ litri. 100. -la un câine de 5 kg 1 ml. Canovel: -produs cu spectru larg. -acţionează asupra muştei domestice. insecte generatoare de miaze. Piretrin E: -este un lichid emulsionabil ce conţine 5% permethrină pură. S-au utilizat izomerii lor: -PP’ (pentru DDT). -izomerul γ (pentru HCH). -Parasect. Decis: -soluţie 2. -se utilizează în concentraţie de 0. Butox: -soluţie 5% în flacoane de 50. -la ovine 1 litru la 1000 litri apă.

În eventualele intoxicaţii se foloseşte atropina şi toxogoninul. -Blotic. căpuşelor prin spălături locale. Se aplică prin metodele: -pour-on (fricţiuni).2%. care se utilizează asemănător piretroidelor. Se utilizează contra tuturor ectoparaziţilor. -stări de excitabilitate. -Deparatox. Are efect selectiv. -în oestroză la ovine se foloseşte soluţia 10% în amestec cu atropină. -în hipodermoza bovină se utilizează profilactic soluţia 6%. pulverizări locale. -Lindanest (ungvent folosit în medicina umană pentru combaterea râiei). -spot-on (pulverizare). crotalii pentru bovine. se utilizează sub formă de pudrări. -se utilizează contra păduchilor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Singurul produs care mai este admis în ţările UE este lindavetul. -Phoxim. -se foloseşte soluţia 1%.5% sub pleoapa a III-a. Peştii sunt foarte sensibili la organofosforice. benzi adezive pentru cal). -în gastrofiloză la cai se administrează 30 mg/kg. Se absorb bine prin piele. Preparate comerciale: -Chlorofos: -bidoane de 1 kg pentru combaterea muştelor. 200 – 400 ml/100 kg prin fricţionare. ca antidot. Pătrunde şi în corpul ectoparaziţilor prin ingestie. foarte higroscopică. spălături locale şi generale. -midriază. dar care produce intoxicaţii traduse prin: -vomă. 112 . puricilor. -diaree. Se aplică prin îmbăieri. de aceea NU trebuie să ajungă în apă aceste substanţe. -la păsări. -în telazioză la bovine se administrează 5 ml 1. lăsând liberă acetilcolina. -pentru distrugerea muştelor se foloseşte soluţia 1 – 2%. Mecanismul de acţiune este identic cu cel antihelmintic: inhibă colinesteraza. 6. Pătrund în circulaţie şi acţionează asupra paraziţilor ce se află la nivelul ţesutului conjunctiv subcutanat. Organofosforicele sunt contraindicate la pisicile de sub un an şi la animalele gestante. -Duplitox. -Phosmet. coliere îmbibate cu organofosforice (zgărzi pentru carnivore. -Diazinon. iar curativ soluţia 2%. Preparate comerciale: -Trichlorfon. 60 ml/100 kg prin pulverizare. -convulsii. -pentru combaterea ectoparaziţilor se foloseşte soluţia 0. -Dichlorvos. Preparate comerciale: -Furnitox. Insecticide organofosforice Au un spectru de acţiune larg asemănător piretroidelor. Cea mai utilizată substanţă este neguvonul. Neguvonul: -pulbere albă. -paralizia centrului respirator (ca tratament se utilizează preparatele anticonvulsivante).

râia la ovine. furnicilor. inhibă octopamina ce este un neurotransmiţător. -se utilizează 1 litru la 1000 litri de apă. -Blotic: -soluţie 35%. se pot utiliza sub formă de pulberi. Se absoarbe şi se metabolizează rapid prin hidroliză şi oxidare (85% se elimină în 24 ore). -pentru combaterea căpuşelor. -Taktic: -soluţie 12. -Ectocidol: -conţine tot diazinon. Preparate: -Canider S conţine 12. puricilor în doză de 1 ml la 50 litri de apă. Se utilizează mai mult în agricultură. iar la suine. -Canider U. -combate muştele. 7. Preparat comercial: -Carbaryl. -se utilizează contra muştelor. coliere sau şampoane. La carnivore. 5 ml la 1 litru de apă. -rezistă la îmbăieri. chimic din grupa formamidei. Se absorb prin piele şi se metabolizează rapid. Amitrazul Face parte d. -se fac îmbăieri sau aspersiuni. Carbamaţii Carbamaţii chimici sunt derivaţi ai acidului carbamic.5% amitraz. -Vapona: -zgărzi la carnivore. Mecanismul de acţiune este asemănător piretroidelor. -se foloseşte contra puricilor. 8. datorită acestui fapt. carbamaţii sunt substanţe puţin toxice. -se utilizează sub formă de îmbăieri. substanţele antihelmintice) 9. -se foloseşte concentraţia 30%. -Sebacil: -se utilizează prin pulverizare. în special. -se utilizează în tratamentul râiei la bovine şi cabaline. -Semcar: -soluţie 12. 4 ml la 10 litri apă. la porc şi ovine. ţânţarilor. -substanţa activă este reprezentată de diazinon. prin pulverizare sau spălări. Toxicitatea pentru mamifere este minimă. -se utilizează 1 litru la 500 litri apă pentru îmbăieri la bovine.d. 113 . ungvent ce conţine amitraz şi neomicină. suine. scabiei şi păduchilor. Această blocare este reversibilă.v. -Diacap 300: -suspensie. -se scot în timpul îmbăierii. -Faszin: -se utilizează sub formă de zgărzi la carnivore contra puricilor. Mecanismul de acţiune constă în blocarea colinesterazei. ovine şi suine contra păduchilor şi a căpuşelor. caprine. În plus.5% amitraz. -la ovine se folosesc 400 ml la 1000 litri de apă.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -Neocidol: -bidoane de 1 sau 5 litri. puricii.5% amitraz şi se găseşte în flacoane de 100 ml. Ivermectinele (v. Laptele NU se dă în consum timp de 24 ore. câte 10 ml la 10 litri de apă.p.

-micozelor viscerale (ex: Candida. 114 . -locală. Se pot utiliza antimicotice cu acţiune: -generală. Aspergillus).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ SUBSTANŢE ANTIMICOTICE Se folosesc contra: -micozelor cutanate (ex: Trichophyton. Microsporum).

făcându-se pulverizări asupra animalului. -soluţie de uz extern 1%. fie un generator de fum pentru 50 cm3 încăpere. cabaline. în special. Griseofulvina: -antibiotic produs de Penicillium griseofulvinum. -se prezintă sub formă de comprimate. în boxe. CuSO4 şi axungie. 115 . Enilconazolul: -preparate: -Imaverol: -soluţie 10% enilconazol. timp de 3 – 6 – 12 săptămâni. Preparate: -Nizoral: -conţine ketoconazol. cât şi pentru cele interne. -se utilizează în micozele externe prin 2 – 3 aplicări/zi. -se utilizează atât pentru micozele externe. Unii derivaţi imidazolici pot fi utilizaţi şi per os pentru acţiunea lor generală: -Ketoconazolul. Antimicotice cu acţiune locală Antibiotice poliemice: Sunt produse de ciupercile din Genul: Streptomyces. Aceşti derivaţi stimulează sistemul imunologic al organismului-gazdă. -se utilizează în tricofiţie la bovine. -se administrează per os. -este activă. Au fost descoperiţi în 1960. diluându-se soluţia de 100 ori. -se face dezinsecţie în mediul extern. o dată pe zi. -are o afinitate deosebită faţă de piele şi păr. respectiv. Mecanismul de acţiune antimicotic constă în inhibarea sintezei ergosterolului. la carnivore contra micozelor de la nivelul pielii şi al urechii. Ca urmare apar perturbări în funcţionalitatea membranei care duc la moartea micetului. -are culoare verzuie. -flacoane de 100 ml sau 1 litru şi pachete cu 6 generatoare de fum. -Clinafarm: -soluţie 15% enilconazol. -se utilizează. Clotrimazolul: -ungvet 1%. -preparat: -Griseofulvin M (folosit în medicina umană). în doză de 5 – 10 mg. în special. Cluj. Minconazolul: -preparate: -Surolan: -flacoane de 15 ml. faţă de dermatofiţi. substanţă componentă a membranei micetului. -conţine tiabendazol. coteţe. -Femicozin: -este fabricat de Facultatea de Medicină Veterinară. -inhibă sinteza acizilor nucleici la nivelul celulei micetului. -este antifungic şi activ faţă de germenii Gram-negativi. -se utilizează în tricofiţie. câine.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Antimicotice cu acţiune generală Derivaţii imidazolici: Au un spectru larg. -este utilizată în tricofiţie. -Minconazolul. conţine minconazol.

-doza: 60.2 – 0. -doza: 0. în candidoză şi uneori şi în aspergiloză. în special. Se ataşează de moleculele de steroli din membrana micetului formând pori în membrană. -NU produce microbism. se fac 3 aplicări la 7 – 8 zile. -pentru spălări locale se folosesc în concentraţii de până la 5% şi pentru cele generale în concentraţie de 1 – 2%. Sulful În concentraţii mari are acţiune cheratolitică. ulei de peşte şi parafină solidă.3‰. Este şi fungicid. Se utilizează ungventul Tricofitin ce conţine sulf. -se poate utiliza în dizenterie. solubilă în apă. -se utilizează în tricofiţie. neomicină şi triamcinolon. -se mai utilizează pentru dezinfecţia ustensilelor şi a boxelor. insolubilă în apă. protozoare şi ciuperci. infecţii microbiene. -în plus. Amfotericina B: -se utilizează asemănător stamicinei. se poate folosi şi în candidoză şi aspergiloză la păsări. administrată în apa de băut în concentraţie de 0. Stamicina (Micostatina): -pulbere gălbuie. -există şi sub formă de ungvent (se aplică şi extern) sau comprimate vaginale şi ovule. Saprosanul: -pulbere alb-gălbuie. Este utilizat în tricofiţie la viţei.2 – 0. candidoză. pori prin care ies componentele citoplasmatice ale micetului. Derivaţii cationici Au efect antimicotic prin citoliză. -preparat de uz uman: -Nidoflor.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Au caracter amfoter. -este activ faţă de cocii Gram-pozitivi. -există şi sub formă de drajeuri. Derivaţii 8-oxichinaldinici (derivaţi oxochinoloinici) Aceşti derivaţi sunt derivaţi obţinuţi prin sinteză. conţine stamicină.3 g/kg. -se utilizează. CuSO4.000 UI/kg. Bromocetul: -în general. 116 .

a miscarilor voluntare şi a reflexelor. Efecte secundare:-bradicardie. →Sincopa cardiaca. →Colaps vascular. -bradipnee. →Narcoza cu premedicatie.neuroleptic+analgezic+narcotic. →Fibrilatie ventriculara.Se sustine faptul ca substanţele narcotice dizolva membrana lipidica a neuronilor modificand astfel permeabilitatea şi scazand excitabilitatea. →Narconeuroleptanalgezia.circulaţia şi tonusul neurovegetativ. -hipotonie arteriala.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ MEDICAŢIA SISTEMULUI NERVOS TEORIA FARMACOLOGICA A NARCOZEI: Narcoza consta în intreruperea temporara a conştiinţei .ex:Mgso4 cu cloralhidrat . →Sincopa respiratorie. -hipotensiune . -hipotermie.Activitatea metabolica scade până la nivel minim.Se mentin însă funcţiile vitale mari: respiratia . Există mai multe teorii. 117 . →Narcoza cu prenarcoza -se foloseşte cloraloza şi apoi uretan.ex: premedicatie –morfina şi atropina după care se utilizează narcoticul respectiv. -aritmii cardiace. Posibilele accidente ale narcozei: →Spasmul glotic. Există mai multe tipuri de narcoza: →Narcoza mixta –se asociază mai multe narcotice.iar apoi la nivelul formatiunilor subcorticale cuprinzand şi maduva spinarii şi bulbul. -oligurie. → Neuroleptanalgezia=asocierea dintre un neuroleptic (tranchilizant major) şi un analgezic. Substanţele narcotice acţionează succesiv mai intai la nivelul scoartei .a sensibilitatii dureroase . O teorie mai noua sustine ca substanţele narcotice acţionează asupra sistemului activător (reticular) ascendent.

118 . Perioada de inductie a narcozei ce cuprinde fazele de analgezie şi excitatie aparenta are o durata de : → 2-5 minute la porc. halotan.Trezirea din narcoza se face în momentul în care animalul inspira aer curat. →icter.stari febrile şi boli infectioase în doza de: animale mari 10-30 ml. CLOROFORMUL –are faza de excitatie mai scurtă . →0.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ După modul de prezentare al substanţelor există mai multe tipuri de narcoza: Narcoza prin inhalatie: Substanţele utilizate pot fi:lichide volatile (eter etilic. animale mici 0. Alte utilizari:-administrat subcutanat stimulează circulaţia şi respiratia pe cale reflexa (este considerat un analeptic restaurator). ETERUL ETILIC -se utilizează. tuse puternica şi apnee pe cale reflexa.de aceea este indicata administrarea de atropina.creaza o analgezie mai buna.cabaline şi ovine pentruca sub acţiunea vaporilor iritanti apare o hipersecreţie salivara şi bronsica intensa. →hepatoza grasa.Revenirea este . la carnivore şi animale de laborator.Narcoza prin inhalatie este contraindicata la bovine .Faza de excitatie aparenta este foarte intensa încât animalele trebuie bine contentionate.hipersecreţia salivara şi bronsica este evidenta . →5-60 minute la câine.Aceste neajunsuri pot fi corectate prin prenarcoza. →bradicardie puternica.5-1 minute la pisici.c.nu scade tensiunea arteriala . în bronsite .nu diminua frecventa cardiaca. dar poate produce şi accidente:→fibrilatie ventriculara.Dezavantaje: perioada de excitatie aparenta este mai lungă şi mai intensa decât la cloroform intrucat eterul se dizolva într-o proporţie mai mare în sânge.Păsările şi cobaiul NU fac faza de excitatie aparenta. glotic şi bronhic. Eterul poate stimula şi centrul vomei.iar câinele eterul.kelen penthran) sau gaze narcotice (protoxid de azot şi ciclopropan).Avantaje:este ieftin. cloroform.iar narcoza este mai lungă şi mai profunda . uleiul eterat 10% şi 20% i.mai lentă decât în cazul cloroformului intrucat eterul da concentraţii sangvine mai mari.m.Datorită acţiunii iritante poate provoca spasm laringian. in special.nu are efecte asupra ficatului şi rinichilor.Porcii suporta bine cloroformul.Porcul NU prezinta faza de excitatie aparenta la cloroform..5-2 ml. Carnea este improprie pentru consum timp de 2 zile de la utilizarea lui.produce o buna relaxare a musculaturii scheletice. -se poate utiliza eterul camforat 10% s.La pisică şi animalele de laborator se recomanda eterul.însă .

-ca antivomitiv (apa cloroformata). 119 se recomanda premedicatia cu atropina. şi la animalele de laborator. In MV se utilizează narcoticele nevolative (injectabile). cu miros aromatic dulceag. anticonvulsivante şi antileptice. cloralhidrat. --hexobarbitalul. Alte utilizari:-pentru euthanasie la căini. -transcutanat cu rol analgezic.Este un lichid incolor . ⇒Barbiturice narcotice :--clasice ---pentobarbital. --dormital. --pentobarbitalul. Pentru prevenirea accidentelor barbiturice.Se poate utiliza la porci .Narcoza se instaleazărapid.Se mai utilizează şi pentru testarea suinelor fata de sindromul de stres.Nu irita mucoasele şi NU produce hipersecreţie bronsica. narcotice. ---pernocton.Nu confera miros carnii şi este mai puţin toxic.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ →miocardoza. HALOTANUL – este de 2 ori mai activ decât cloroformul şi de 4 ori decât eterul.iar pentru utilizarea lor NU este necesara aparatura. .Acestea NU produc faza de excitatie . a)Narcotice barbiturice -reprezintă o grupa moderna de medicamentece au proprietăţi sedative . -carbamati.hipnotice. --ciclobarbitalul. volatil.La animalele mari se prefera utilizarea după prenarcoza cu cloralhidrat sau barbiturice. o săptămână . CLASIFICARE: a)Narcotice barbiturice b)Narcotice nebarbiturice-aldehide.păsări.Creaza o narcoza superficiala şi o usoara anestezie de suprafaţa. --fenobarbitalul. -derivati tiazinici. Carnea este improprie pentru consum cca. -alcooli.Efectul lor este adesea scurt. --barbitalul sodic. ⇒Barbiturice hipnotice : --barbitalul. KELENUL -este lichid volatil ce fierbe la 12-13°C. ca NU produce stare de excitatie aparenta. Se poate utiliza la toate speciile de animale pt .

este un sedativ. După durata de acţiune . -se mai numeste luminal (gardenal). 2-5 cg/animal (la pisică).p. ---buthalital (baytinal). TIOBARBITURICELE -au avantajul ca se distribuie repede la nivelul creierului provocand o narcoza rapidă .MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ --derivati N-metilati---hexobarbitalul sodic.v.Adesea având un pH foarte alcalin se administrează i. ---thyamilal . -preparate:EUTHA 77 ce se administrează i.v. d.Somnul postnarcotic este scurt. ---thiolbarbital (kemital). 120 se utilizează mai puţin ca atare şi mai ales intrand în . ---methitiural (tiogenal).după somn urmeaza o stare stare de oboseala. -somn de lungă durata. →barbiturice cu durata foarte scurtă – somn de 20 minute FENOBARBITALUL . --tiobarbiturice--. →barbiturice cu durata scurtă –cand somnul ajunge la 1-2 ore .După narcoza urmeaza un somn lung postnarcotic. chimic. -doze: 5-50 cg/animal (la câine). la toate speciile determinand euthanasie.apoi se distribuie uniform în tot organismul astfel încât concentraţia la nivelul creierului scade şi narcoza dispare. ---eunarcon. →barbiturice cu durata medie –cand somnul ajunge la 4-8 ore . DERIVATII N-METILATI -au efectul cel mai scurt d. Barbiturice narcotice: .v. -se utilizează sub formă de fenobarbital sodic (comprimate şi soluţie injectabilă). PENTOBARBITALUL SODIC (NEMBUTAL) –pentru a avea o narcoza mai lungă se reinjecteaza.anticonvulsiv utilizat în boli nervoase (in jigodie – formă nervoasa). BARBITALUL compozitia BARBITALUL SODIC(VERONAL) unor prerarate.barbituricele se clasifica : →barbiturice de lungă durata – când somnul ajunge la 8-10 ore. -in general se reduce somnul paradoxal (somnul care odihneste creierul). ---tiopental. Poate fi şi pulbere ce se solubilizeaza în momentul utilizarii.inactin (brevinarcon).se folosesc soluţiile apoase ale sărurilor de Na.

-20-30 minute la cal.iar ca antidot se utilizează excitante ale sistemului nervos central de tipul cafeinei. iar la 2-3 %o apar fenomene de ataxie . ALCOOLUL ETILIC se poate utiliza la rumegătoarele mari şi mici concomitent cu anestezia locală .Sunt flacoane de 25 ml 2% şi se administrează : -la bovine 0. Starea de ebrietate apare la alcoolemie de 1%o.ovine şi câine în doza de 10-12 mg/kg . Se administrează i.iar la pisică 15-20 mg /kg i. Sunt derivati ai acidului barbituric. Intoxicătia acuta =betie grava (se combate cu cofeina) Intoxicătia cronica =alcoolism (se combate cu antalcool disulfurat ce opreste metabolizarea alcoolului).La pisică are efect vomitiv.Efectul se instalează în cca 5-15 minute Durata efectului –1-5 ore la bovine. somnul provocat este asemănător celui fiziologic. dar cu premedicatie. 0. sau per os.m.La 3-4%0 apare somnul narcotic iar la peste 4%o poate provoca coma sau chiar moarte. Narcoza durează 1-2 ore . -45 minute la ovine. -la câine 2-3 mg/kg pentrunarcoza şi se asociază cu ketamina (6-10 mg/kg).cabaline .Efectul poate fi gradat în funcţie de doza şi este insotit de o buna analgezie şi miorelaxare.Se administrează i.Se metabolizează la nivelul ficatului. In doze mari poate provoca coma etilica şi poate provoca moarte prin paralizia centrului respirator. b)Narcotice nebarbiturice: ROMPUN –este cel mai bun narcotic pentru bovine NU se utilizează la suine. Narcoza produce un somn insotit de o combatere a analgeziei şi o depresare a marilor funcţii. -la cal 2-3mg/kg pentru narcoza.Provoacă o senzatie de caldura datorită vasodilatâtiei periferice.Se administrează la bovine .05 mg/kg pentru a produce sedare. Se importa produsul penthotal ce produce o narcoza de 10-20 minute Se poate folosi la cal .5%.v. Se mai numeste şi xilazina. 121 .pulbere în flacoane de 20 ml ce se dilueaza la 2. In hipnoza .v. Pentru prelungirea efectului se poate reinjecta după ½ ore .3mg/kg pentru narcoza. tulburări de vorbire şi stari confuzionale. şi se absoarbe rapid.Acţiunea analgezica este datorata deprimarii centrului durerii din talamus.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Un preparat romanesc este rompental.Există pericolul aritmiilor cardiace şi laringospasmului.

Are şi o acţiune hemolitica şi produce şi vasodilatâtie. -la ovine 0. Este şi anticonvulsivant.doze:-20-50 g/animal mare. La bovine poate produce meteorism şi bradicardie. -la câine 0.25 g/kg soluţie 5% sau i. Nu deprima cordul şi NU produce stari de excitatie.Se prezinta sub formă de cristale incolore. -doze: 1. -ca sedativ .MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Alte acţiuni: .10-0. Injectat perivenos poate determina periflebite. ovine şi câine).p. 10-12 cg/kg câine.Se utilizează soluţia 1-2 % i.6g/kg la iepure i.nu se solubilizeaza decât în apa calda. 0. 8-10 cg /kg pt sedare profunda şi 12-14cg/kg pentrunarcoza.Se utilizează soluţia 10% . cca 5 cg/kg la .Se administrează pe toate căile .Diminueaza excitabilitatea şi conductibilitatea la nivel cardiac.se administrează un alcool de 20-30% per os . CLORALOZA rumegătoarele mici. -la bovine 0.v.Narcoza durează 4-6 ore.in euthanasie la câine injectat i. 8 cg/kg pisică. 1..12 g/kg .se obţine prin condensarea cloralhidralului cu glucoza.6 g/kg la câine i.Nu recristalizeaza prin racire . iar efectul este mai puternic. -1-2 g/animal mic. 122 .V.v.Soluţia se prepara în momentul utilizarii şi NU se sterilizeaza prin fierbere.Soluţia se poate prepara în momentul utilizarii .meningite.medicament foarte bun energetic şi antifebril la toate speciile .p.iar durata narcozei este 60-90 minuteLa porc sr poate administra i.v. indigestii.Se utilizează în special la ecvine şi suine şi mai rar la rumegătoare şi câine. -5-10 g/animal mijlociu.Se poate utiliza concomitent cu MgSO4 sau cu un barbituric Se administrează i.Nu influenteaza funcţiile vitale şi este relativ netoxic.10-0.Produce o analgezie . higroscopice cu miros dulceag (miros de pepene galben).12g/kg. Alte utilizari: -ca anticonvulsivant .câine şi pisică . 0. CLORALHIDRATUL – este cel mai vechi narcotic folosit în M. encefalite.iar narcoza durează 8-10 ore. URETANUL -narcotic de lungă durata şi se utilizează în special la animalele de laborator.3g/kg cu o durata a narcozei de 45-70 minute (la bovine. (narcoza = 90 minute).v.10g/kg. (pentru o narcoza rapidă).dar NU suficienta de aceea se asociază de obicei cu anestezice locale.hipnotic în stari de surexcitare . -la om are rol hipnotic. In combinatie cu Mg SO4 scade doza. Este folosit ca narcotic mai ales la rumegătoarele mici .v.2-0.

123 produse de uz uman.2-0. A)MIORELAXANTE PERIFERICE : -medicamentele acţionează la nivelul placii motorii a muschiului striat. TUBOCURARINA –derivat sintetic=flaxedil. Tubocurarina se poate administra : .In cazul în care este paralizata musculatura respiratorie . Prin curara se intelege un amestec de alcaloizi ce se obţin din specii vegetale de strychnos.La om produce halucinatii.Asanumita narcoza seamana cu o neuroleptanalgezie.creste gradul de excitabilitate.dar se descompune mai incet astfel cxa placa motorie ramane un timp indelungăt depolarizata şi NU se poate repolariza .MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ KETAMINA -nu produce narcoza .pentru capturarea animalelor salbatice. 20-30 mg/kg la pisică. ai gatului şi cefei.Acţiunea poate fi antagonizata de medicamentele ce inhiba colinesteraza şi astfel ridica acetilcolina din organism.pentru efectuarea de interventii pe animale necontentionate.Aceste substanţe =curarizante paralizeaza musculatura în urmatoarea ordine: muschii pleoapei. SUCCINILCOLINA – are acţiune asemănătoare acetilcolinei .3 mg/kg.blocheaza receptorii pentru acetilcolina. -in MV în acelasi scop . 20 mg/kg la rumegătoarele mici.3 mg/kg.muschii intercostali şi diafragma.3-0.muschii abdominali.la cal 0. -la porc 0.Administrată i.funcţia respiratorie poate fi preluata de un aparat. ci un somn superficial cu o analgezie puternica . -preparate comerciale : Ketalrom –flacoane de 10. muschii extremitatilor. efectul se instalează în 3-10 minute şi durează 15-40 minute La cal se practica asocierea cu rompun ( 2ml /kg ketamina +2 ml/kg rompun). . ai fetei.nu deprima respiratia şi circulaţia .4 mg/kg. -doze:2-5 mg/kg la bovine. Ketalar Narcoman SUBSTANŢE MIORELAXANTE: Sunt substanţe ce relaxeaza musculatura scheletica şi ca urmare se utilizează în urmatoarele scopuri : -in MU în interventii chirurgicale pe torace şi abdomen . 10 mg/kg la câine. 10-20 mg/kg la porc.20mg Calipsovet –la toate speciile mai puţin la cal. b) miorelaxante cu acţiune centrala .laringelui şi faringelui.Acţiunea NU poate fi antagonizata de nici un medicament.Placa motorie ramane polarizata (in repaus ).pentru culcarea animalelor. Se clasifica în : a) miorelaxante periferice . -la carnivore 0.m.

la câine 1mg/kg.asupra placii motorii şi a muschilor. foame) NU sunt resimtite ca neplacute de unde efectul euforizant. inhiband centrul durerii din talamus încât animalul simte teama . Cu ajutorul lor se realizează neuroleptanalgezia ce este suficienta pentru efectuarea unor interventii chirurgicale fara ca pacientul sa fie adormit. -My 301. TRECID –este d.Se utilizează soluţia 10-20 % în doza de 5-6 cg/kg.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Preparate comerciale : Pavolon 0.Uacest preparat se utilizează cu efect bronhiolitic şi expectorant fiind indicat în bronsite .p.dizolvarea se face în glucoza izotonica.03 mg/kg .3 mg/kg. 124 .se foloseşte la câine. →Morfina.1-0.Trebuie sa se evite administrarea perivenoasa. la rumegătoare 0. Se poate utiliza la toate speciile . afecţiuni reumatismale.astm.animalele fara nici un fel de spaima sau agitatie motorie flezeaza picioarele şi se culca linistit. In M.sirop 2% şi soluţie de uz intern 10%.Nu acţionează asupra nervilor periferici .01-0. →Opiul. la pisică 1mg/kg.1 mg/kg.5-1 mg/kg.v.temperatura corporală NU sunt modificate. Preparate similare: -Myolaxin. Pentru a evita efectul hemolitic al substanţei .3mg/kg.Nu se foloseşte la porc.dar NU o percepe ca o durere. la rumegătoare şi suine 0. la câine 0. chimic eterul gliceric al gaiacolului .După injectare . Dozele mortale sunt de 2-3 ori mai mari decât cele terapeutice.Poate provoca o rezolutie musculara fara a afecta activitatea centrilor vitali respiratori şi a musculaturii respiratorii. ANALGEZICE OPIOIDE: Sunt substanţe ce deprima durerea la nivel central .d.02-0.Pulsul.După trecerea efectului animalul se ridica .02 mg/kg.Substanţa deprima sinapsele interneuronale de la nivelul maduvei spinarii şi a trunchiului cerebral. respiratia . →Succedaneele morfinei.dar mai ales la bovine. B)MIORELAXANTE CU ACŢIUNE CENTRALA: -sunt medicamente ce acţionează preponderent asupra maduvei spinarii. Galamin se foloseşte la cal 0. ca miorelaxant în stari de tensiune psihica Se gaseste în comert sub formă de comprimate .Sub acţiunea acestor substanţe alte senzatii (frig. Miorelaxin se foloseşte la cal 0.

-la bovine şi pisică produce stare intensa de excitatie . apomorfina) ce acţionează asupra etajelor nervoase superioare şi derivati izochinoleinici (papaverina .dar droperidolul NU trebuie reinjectat pentru ca are efect de lungă durata (24-36 ore). Există fiole de 1 sau 5 ml 2% şi fiole de asociere morfina-atropina pt uz uman. la câine . --mialgin. codeina. La nivelul maduvei are acţiune excitanta provocand hipertonie musculara =semnul lui Straub (ridicarea cozii la soarece).002mg/kg i. -doze :0. 2mg/kg s. 125 şi deprimant al tusei. FENTANIL –fiole de 10 ml . -la porc provoacă neliniste. --fortral (pentazocina). -doze: 0. -sintetici –fentanil.v.1mg/kg i.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ OPIUL –se obţine din latexul capsulelor imature de mac de gradina . MORFINA –cristale matasoase albe solubile în apa .narcotina) ce au acţiune spasmolitica. în asociere cu droperidol la cal.Este folosit în neuroleptanalgezie în asociere cu droperidolul.durata efectului este de 1-2 ore. -tinctura de opiu simpla.Efectul durează 30-60 minuteLa nevoie se poate repeta administrarea pentru a prelungi analgezia .Conţine 23 alcaloizi ce pot fi derivati ai fenantrenului (morfina. ci inlatura perceperea corticala a durerii inhiband aria de asociere a durerii de la nivelul lobului frontal. au efect calmant asupra durerilor digestive sau . Animalele reacţionează diferit la morfina : -la cal şi câine produce o sedatie şi hipnoza.Are miros caracteristic şi gust amar.efect antisecretor digestiv -extract uscat de opiu. --afentanil. --heroina. SUCCEDANEELE MORFINEI -pot fi derivati –semisintetici –dilauden. viscerale .1-0. Acesti derivati sintetici au efect analgezic central şi prezinta avantajul unor efecte secundare mai reduse.m.Se pastreaza la venena şi este supusa legii stupefiantelor. la câine .2 mg/kg la cal. In comert există –opiu brut.c. 0. --tramal.Analgezia se instalează în 3-5 minute. Unii autori sustin ca NU are acţiune asupra centrilor durerii din talamus .are efect sedativ şi analgezic. --sintalgon etc.

efectul durează 5-10minute MIALGIN –fiole de 2ml 5%.Au efect miorelaxant central şi pot fi indicate în convulsii epileptice.la om pot crea toleranta şi sindrom de abstinenta .. -efect asemănător morfinei.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ AFENTANIL -preparat :Rapifin . -minore sau propriu-zise sau anxiolitice .starea de neliniste şi teama. DILAUDEN (HIDROMORFONA) -semisintetizat. -nu se utilizează inca la animale.Ele sunt mai puţin active decât neurolepticele .Nu au efecte neurovegetative directe cum au tranchilizantele majore .Produc indiferenta şi somnolentă .v. TRANCHILIZANTE MAJORE -acţionează asupra sistemului reticular ascendent activător .2%.In MU ele NU influenteaza psihozele umane . -efecte secundare mai puţine decât la morfina.tensiunea nervoasa .Inhiba centrii simpatici vegetativi din 126 . -toleranta foarte buna.m. -la om efectul durează 3-5ore . TRAMAL -fiole de 1 ml 5% şi supozitoare . -se poate utiliza în premedicatia narcozei.inhiband mai bine starile agresive . -este mai bine tolerat la cal şi câine. -folosit la cal şi câine. FORTRAL –comprimate şi fiole de 1ml 3%. -la cal 1mg/kg i.. -efectul analgezic mai slab decât la morfina.Nu influenteaza perceptiile senzoriale şi reflexele condiţionate. -fiole de 1 şi 2ml 0. -efect asemănător morfinei.ci le amelioreaza vizibil tulburările din schizofrenie.la nivelul caruia inhiba transmiterea sinaptica adrenergica. SINTALGON –comprimate . Există tranchilizante –majore care se mai numesc şi neurileptice sau neuroplegice. -are efect spasmolitic.5%o -i. SUBSTANŢE TRANCHILIZANTE: -calmeaza selectiv starile emotionale .v. -fiole 1 ml 0. -efectul analgezic mai puternic decât morfina.adica substanţe care diminua starea de frica şi care produc indiferenta fata de factorii de mediu extern. -efectul durează 6-8 ore. -la câine 3 mg/kg i..

-in preveniorea starilor de soc ca medicatie antistres. -diminua secreţia lactata. -scad tensiunea arteriala . -se administrează i. -pentru sedarea animalelor din gradina zoologica. ROMTIAZINA –fiole 10 ml 5%.antivomitiva..Nu acţionează la nivelul scoartei cerebrale. -cresc tonusul muscular. . -pentru obisnuirea animalelor la muls . Indicaţii neclinice: -pentru evitarea pierderii în greutate în timpul transportului. -in vederea tratamentului unor comportamente anormale. -in dopaj la căi. -Vetranchil (Acepromazina). Aceasta se explica prin scaderea respiratiei mitocondriale celulare din formatiunile nervoase amintite. -pentru linistirea animalelor în vederea examenului clinic. 127 .MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ hipotalamus .există pericolulde colaps pentru circulaţia periferica. -vasodilatâtie periferica. -la unele specii determina stari de intoxicătie (la porc). DERIVATI FENOTIAZINICI: -Romtiazin. -acţiune antihistaminica . -are efect de 2.potcovit. Alte efecte :-relaxeaza musculatura neteda intestinală . -pentru relaxarea cervixului la vaci cu endometrita cronica. -in tratamentul colicilor. Reacţii adverse: -scad temperatura corporală.m. -Combelen. -congestie pulmonara. -in vederea recoltarii de sânge şi unor mici interventii. -pentru relaxarea musculaturii esofagiene în cazul obstructiei cu corpuri straine. Indicaţii terapeutice clinice : -in premedicatia narcozei. -atonie gastrointestinală insotita de meteorism. -in dresajul animalelor . sau i.pentru efectuarea interventiilor chirurgicale pe animalul în picioare.5 ori mai slab decât combelenul. -Nozinan (Levomepromazina). -Clordelazin (Plegomazin).in special termogeneza (adaptarea animalului la temperatura mediului ambiant devine deficitara).v.

dar animalul ramane în picioare.relaxarea musculaturii COMBELEN -fiole de 25 ml 1%. DROPERIDOL -flacoane de 10 ml.pentru uz uman.v.Se produce linistirea animalului . s.. chimic sunt total diferiti de cei fenotiazinici . VETRANCHIL –se administrează parenteral sau per os.d. 4mg/kg la ovine. antivomitiva. -se utilizează în asociere cu analgezic în vederea unor interventii chirurgicale.v. -pentru linistirea scroafelor agresive la fătare.3-0. DERIVATI BUTIROFENONICI: -d.antipruriginoasa. 0..c. -se administrează i.5-1ml/100kg la cal.i. ALTE NEUROLEPTICE: DOMITOR -soluţie injectabilă. reactivitatea scăzută . psihopatii.5-2mg/kg la câine. -efectul durează între 1-8ore.5 ml/10kg la suine.5-2mg/kg la bovine.p. 1.dar au efect tranchilizant la fel de bun.5mg/kg la porc. -durata efectului rste de 1-3 ore. -in vedrea transportului de animale. HALOPERIDOL –fiole de 10ml . -doze: 0. 128 scheletice . . CLORDENAZIN -de obicei . 1-1.antitensiva .se utilizează în special în neuroleptanalgezie. -produce o indiferenta totala şi se utilizează în neuroleptanalgezie. -substanţa activă =medetomidina. -doza: cca 1mg/kg. 1-2ml/100kg la bovine. 0.ptoza pleoapei superioare. AZOPERONA (STRESNIL) -in special la porc.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -doze: 1. -are acţiune sedativa.are efect sedativ puternic.iar la om în schizofrenie.05ml/kg la câine .m..evidentierea pleoapei aШ-a. -dozele în urma administrării injectabile sunt de 10 ori mai mici decât cele de romtiazin. -in vedrea anesteziei în asociere cu anestezic local. -efectul se instalează rapid în 10 minute şi durează 1 ora .

-există comprimate şi fiole de 2 ml. -Nitrazepam.v.v. -permite un flux crescut de ioni de clor prin membrana postsinaptica. -1-2mg/kg la animalele mijlocii. -Napoton.aproximativ aceleasi recomandari ca la majore. DERIVATI AI ALCOOLULUI: -Meprobamat. sau per os.c. -perioada de asteptare este la bovine de 7 zile pentru carne şi 3 zile pentru lapte. .i.m.m. -la nivelul maduvei inhiba reflexele postsinaptice având efect miorelaxant central. -Oxazepam. -utilizat i. -se utilizează în tratamentul convulsiilor epileptice la căini şi pisici. -există flacoane de 10ml 1%. -are proprietăţi analgezice la cabaline şi bovine. -4-6mg/kg la animalele mici. -folosit la câine şi la pisică. -există flacone de 5 şi 20 ml 10%. DERIVATI DE BENZODIAZEPINA: -Diazepan. -au şi efect anticonvulsivant şi miorelaxant. -doze : -0.. -durata efectului este la porc 60-70minute. -se administrează i. -este un sedativ cu proprietăţi analgezice. -ca premedicatie în narcoza.5mg/kg la animalele mari. TRANCHILIZANTE MINORE . DIAZEPANUL inhibitor la mamifere).m.. -efect asemănător domitorului. 129 -stimulează efectul acidului γ –aminobutiric (GABA=neurotransmitator . -Medazepam. -dozele sunt diferite în funcţie de nivelul de sedare urmarit. -administrat i. sau s. sau i.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -are efect inhibator asupra transmiterii influxului nervos mediat de noradrenalina. DERIVATI DE DIFENILMETAN: -Medroxizin. DOMOSEDAN –substanţa activă este detomidina.

-derivati ai acetanilidei:Xilina (lidocăiana).v. -plexurala. în final cea tactila.fibrele motorii sunt anesteziate numai după intervale lungi şi concentraţii mari de anestezic.desi animalul este slabit.se culca şi intra într-un somn superficial. -creste pofta de mancare . -la porc produce şi ataxie. frica. Mecanismul de acţiune:Anestezicele locale impiedica pătrunderea ionilor de Na şi expulzarea celor de K abolind potentialul de acţiune al membranei nervului . -endoanestezia –se face i. Intoxicătia se produce numai la doze mari şi poate determina :neliniste. în general.Produc vasodilatâtie şi de aceea se asociază cu adrenalina. -epidurala.. -la om . tremuraturi. -bovinele se culca şi NU pot fi ridicate. Procăina. -scade temperatura corporală cu 0. paralizia centrului respirator.Dispare sensibilitatea dureroasa.astazie. -derivati ai acidului para-aminobenzoic:Anestezina.pierderea orientarii în spatiu. -la cal efectul este mai slab şi este insotit de ataxie .contuzii . ANESTEZICE LOCALE: ANESTEZIA LOCALĂ –de suprafaţa pentru piele.derivatele benzodiazepinice . la câine 1-2ore.Fibrele amielinice sunt mai sensibile decât cele mielinice. -rahidiana. lent fiind pentru receptorii vasculari. apoi cea termică. convulsii. -paravertebrala.Mai sensibile sunt fibrele senzitive. -de conducere-tronchulara.animalul cade .5-1°C. Clasificarea anestezicelor locale: Pot fi -derivati ai acidului benzoic:Cocăina.Combinarea anestezicelor între ele este contreaindicata . sunt eficace în starile de insomnie actionand la nivelul sistemului limbic şi uneori în doze mari chiar asupra sistemului activător ascendent (SRAA). -prin infiltratie.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ la bovine 3-4 ore. mers impleticit. -la câine –ataxia trenului posterior. 130 .

0. -ca geriatric pentru tratamentul imbatranirii la om şi câine-produsul :Gerovital.se utilizează pentru anestezia de suprafaţa a ochiului.5-1%. -utilizata sub formă de ungvente şi pulberi în concentraţie de 5-10% în eczemele pruriginoase.se obţine din frunzele arborelui Eritroxylon coca. -soluţiile se prepara în momentul utilizarii şi se sterilizeaza prin tindalizare. -pentru prelungirea efectului se asociază cu adrenalina.4%. -se absoarbe incet. -ca anestezic în colici gastrointestinale şi renale.mai puţin în cea de suprafaţa.tumori rectale sau vaginale.se pastreaza la venena.conductabilitatea şi puterea de contractie a miocardului. -se utilizează în rectite . PROCAINA(NOVOCAINA) – ester al acidului paraaminobenzoic cu dietilaminoetanol. -pentru anestezia timpanului în concentraţie 1-10%. stari pruriginoase. în socul traumatic. intrarectal sau intravaginal sub formă de supozitoare. -efectul este mai lung.4%. -pentru anestezia mucoaselor în concentraţie 2-4%. iar xilina pentru toate tipurile mai puţin în endoanestezie. -in anestezia epidurala joasa la vacă 5-10ml 1-2%. în nefrita acuta. intrucat scade excitabilitatea. sepastreaza la separanda.efectul se datoreaza blocarii receptorilor histaminergici. -ca antialergic în socul anafilactic.8%.2%.se pastreaza la separanda. ANESTEZIA –ester al acidului aminobenzoic cu etanolul.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Cocăina şi anestezina se utilizează numai pentru anestezia de suprafaţa. crize vasculare. -ca anestezic local se utilizează -in anestezia prin infiltratie în conc. -efectul durează 30minute. în timp ce procăina pentru toate tipurile de anestezie . -anestezic local şi pentru diagnosticul sediului schiopaturilor. -nu e solubilă în apa. COCĂINA -se prezinta sub formă de pulbere alba. -ca antiaritmic în aritmii cardiace.2. -fiole cu soluţie 1%. -in anestezia de conducere 1. 131 . -este supusa legii stupefiantelor. -in rahianestezie 5-8%. urticarie.

sudoripare.v. -se utilizează şi pentru anestezia de suprafaţa. -preparate:Denervin-produs de uz veterinar.2. -efectul anestezic local este rapid şi de durata(60-90minute). antialergic şi antiaritmic i. -flacoane cu soluţie 1%. noradrenalina. -in anestezia prin infiltratie. morfologic SNV este-parasimpatic. -in anestezia de conducere . se pastreaza la separanda.d. -tripaminergic.5mg/kg.paraganglionare şi celulele cromafine din diverse ţesuturi cromafine.pentru schiopaturi cronice la bovine şi cabaline provocate de entorse cronice.terminatiiole fibrelor simpatice care inerveaza gl. formatiunile sinusului carotidian. boli ale ongloanelor.5-2%.efectul se instalează în 10minute şi durează 30-60minute.Acestea sunt fibre postganglionare parasimpatice.fibre preganglionare parasimpatice şi simpatice .5-1%1-1. 132 vor fi antagoniste cu parasimpaticomimeticele şi . dopamina). -se utilizează ca analgezic general. Fibrele adrenergice sunt toate formatiunile care elibereaza catecolamine(adrenalina.v.003% adrenalina. -purinergic. -este mai toxică decât procăina. -sunt fiole cu soluţie 1. placutele motorii. 4%. -adrenergic.Acestea sunt fibre postganglionare simpatice. -in MU se utilizează în aritmii cardiace şi convulsii epileptice.p. -slab eficace în anestezia de suprafaţa. -fiole de 2ml 2% asociata cu 0.fibre nervoase ale medulorenalei. SUBSTANŢE CU ACŢIUNE LA NIVELUL SNV: D. -in anestezia de conducere 0. solubilă în apa.exostoze. -simpatic. Fibrele colinergice sunt formatiuni care elibereaza acetilcolina. XILINA(LIDOCAINA) –pulbere alba. -in anestezia de suprafaţa se utilizează în conc.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -in anestezia epidurala inalta la vacă 20-40ml 2%. lent 0. Substanţele simpaticomimetice simpaticoliticele. -histaminergic. -este descompusa prin hidroliza de enzima procăin-esteraza.4%. precum şi unii neuroni ai SNC. -se absoarbe şi se metabolizează rapid. După mediatorul specific există sistemul:-colinergic.

-se obţine şi pe cale sintetică. -produce mioza. -se utilizează pilocarpina clorhidrica şi nitrica ce se pastreaza la venena. Intoxicătia cu astfel de substanţe determina colaps circulator. -hipotensiune oculara.5-2ml la animalele mici. PILOCARPINA – se obţine din Pilocarpus jarberandi.25%o şi 10ml 1%o. vomitive. 0. -de sinteza. 2-4ml la animalele mijlocii. -in urma utilizarii predomina acţiunea hipersecretorie→sângele se concentreaza→combate edemele. -se hidrolizeaza sub acţiunea colinesterazei. -este pulbere alba . -nu se utilizează în supraincarcari gastrice acute la femelele gestante. la animalele batrane şi epuizate . -stimulează musculaturii netede . In practica se utilizează ca purgative . vor fi antagoniste cu parasimpaticoliticele şi cu Substanţele mimetice sunt colinreactive şi adrenreactive. -doze: 3-6ml la animalele mari. -hipotensiune.cristalina. -fiole de 1ml 0. ACETILCOLINA -este un ester al colinei . -hipersecreţie bronsica şi sudorală.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Substanţele parasimpaticomimetice simpaticomimeticele.furbura acuta. Substanţele parasimpaticomimetice pot fi –naturale –au origine vegetativa. -hiperperistaltism. Efecte farmacologice:-bradicardie. retenţii placentare şi ca vasodilatâtor. -nu are acţiune la nivelul cordului.distocii. VASOPERIF -ester carbonic al colinei. -are efect 15minute şi se utilizează în demonstratii de farmacodinamie. 133 . -se recomanda în atonii gastrointestinale . hidropizia . ruminatorii. PARASIMPATICOMIMETICELE:acţionează asupra sistemelor biochimice colinreactive ce se impart în enzime colinreactive sensibile la muscarina şi pot fi blocate de atropina şi enzime colinreactive sensibile la doze mici de colinreactivă şi pot fi blocate de dozele de nicotina sau curara.

-utilizat în atonii gastrointestinale şi ca decurarizant în pareze şi paralizii. -se pastreaza la venena.avort. transpiratii . ARECOLINA – se obţine din semintele nucii de arec (palmierul se numeste Areca catechu). 5mg/animal la porc. -are acţiune anticolinesterazica cu durata mai mare . -poate provoca spasme intestinale. -dozele mari pot provacă excitatia SNC . mioza. -are efect predominant asupra musculaturii netede digestive. -puterea de acţiune se situeaza între pilocarpina şi ezerina. muschii ochiului şi muschii uterului. -acţiunea durează 30minute. -doze: 1-2cg/animal mare.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -efectul durează 1-3ore. -este stimulant al musculaturii netede. -are acţiune colinesterazica. -poate determina bronhopneumonie ab ingestis. în plus sunt influentate placutele motorii (muschii striati se contracta mai bine). -este utilizata în tratamentul sinechiilor. -raspunsul organismului la ezerina este asemănător cu cele la acetilcolina. -se utilizează salicilatul care se pastreaza la venena. coronare. -dozele sunt ca la pilocarpina( 3-5ml/animal) . -produce mioza. -se poate utiliza la nivelul ochiului.alternativ cu atropina pentru prevenirea sinechiilor(aderente). -există fiole 1ml 1%o şi 5ml 1%. 134 . EZERINA(PHISOSTIGNINA) – din Phiosostigma venenosum . -induce avort.agravarea unor afecţiuni cardio-pulmonare. -se utilizează sarea bromhidrica . -determina bradicardie . -dozele sunt între 3-5ml/animal.toxicitate scăzută. -administrată subcutanat. -utilizat ca miotic. MIOSTIN(NEOSTIGNINA) –este substanţa sintetică. mioza.

aerofor. -hipoperistaltim. -se obţine pe cale naturala din plantele: matraguna. 0.chiar opreste secretiile exocrine ale gl. bronsice. salivare . -reprezentantul de baza=Atropina. taninul. gust amar. -stimulează plexul Auerbach ducand la disparitia senzatiilor dureroase ce insotesc spasmele. -hipotensiune celulara. -sub acţiunea ei musculatura neteda se relaxeaza . la nivelul splinei şi irisului. -se utilizează atropina sulfurica existenta sub formă de pulbere cristalina de culoare alba. -doze: 2-4cg/animal la animalele mari. -produc: -tahicardie.25ml la câine.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -se utilizează soluţia 1%. -midriaza pasiva. ATROPINA -are drept structura de baza nucleul tropanic. PARASIMPATICOLITICE: . -vasele de sânge NU sunt influentate de acţiunea atropinei. -produce tahicardie . -impiedica acţiunea acetilcolinei. -hipertensiune sangvină. -hiposecretii. toxice poate produce paralizie şi moarte prin asfixie.eliberarea ei este rapidă şi se face prin urina. -se absoarbe uşor pe mucoase şi piele. -diminua . stimuland în mod direct cordul.nazale.sunt antagoniste ale parasimpaticomimeticelor. -este excitant al SNC. fara miros. laur sau ciumafaie. în doze mari. -se extrage sub formă de hiosciamina levogira. -se pastreaza la venena. -este incompatibila cu adrenalina. formă toxică. -foarte solubilă în apa.presiunea sangvină creste datorită stimularii centrului vasomotor. maselarita. substanţele colorante. fenomen intalnit mai ales la nivelul tractusului digestiv. 135 .1-0. -nu se utilizează în colici spastice şi eventualele intoxicătii se combat cu atropina. -efectul durează 6-8ore. iodul. -in sânge şi ţesuturi este descompusa de cqatre esteraze. gastrointestinale.

Indicaţii terapeutice: -se utilizează soluţiile 1%o sau 1%. precum şi unele preparate galenice (tincturi . 136 .de aceea se fac spalaturi gastrice cu suspensie de carbune şi tanin. injectata s. -pulbere alba . alternativ cu un midriatic pentru combaterea sinechiilor.efectul la nivelul ochiului durează 2-3zile. taninul. -se pastreaza la venena. -există filoe de 1ml 1%o. -in oftalmologie se utilizează soluţia 1% pentru examenul fundului ochiului. tinctura de beladona şi extractul uscat hiosciamina.fara miros. în sensul ca bradicardia datorită atropinei numai în cazul unor tulburări funcţionale. -se utilizează în sindromul de abstinenta la morfina. -se utilizează în stari de excitatie pentru ca spre deosebire de atropina deprima SNC. solubilă în apa. -preparate: Scobutil –există comprimate. pentru diagnostic diferential în cardiopatii.c. sărurile de Ag. hipertensiunea oculara. -ezerina scade. substanţele alcaline. -este antisecretor antispasmodic. TROPICAMIDA -efect midriatic rapid pentru circa 20-25 minute şi durează 5-6 ore. -intoxicătiile cu atropina duc la fenomene de surexcitare. supozitoare. -se utilizează pentru combaterea raului de miscare şi a vertijului. sudorale. celelalte parasimpaticomimetice nefiind eficace.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -induce midriaza pasiva. de asemenea se utilizează sedative. SCOPOLAMINA –oficinala este sarea bromhidrica . tahicardie. -produce midriaza de scurtă durata . şi se utilizează în colica la cal.uneori efectele midratice ale atropinei. 1-5mg/animal –animale mici . -este linistitoare şi analgezica.se utilizează în intoxicătii cu parasimpaticomimetice şi cu organofosforice. aparand în tulburările de acomodare. cu gust amar. scaderea motilitatii gastrointestinale . se utilizează deasemenea extractul uscat de beladona.extracte). ochiului. -este incompatibila cu iodul . asupra inimii . -doze:1-5cg/animal –animale mari. soluţie injectabilă. -acţionează mai puţin intens asupra secreţiei salivare . 5ml 1% şi picaturi pentru ochi. la uscaciunea gurii şi nasului. -poseda acţiune antispastica.

sinuzite. -vasoconstrictie splahnica cu exceptia vaselor cerebrale.1%.efectul este de 5ori mai mic decât al adrenalinei. Nafazolina(rinofugul) –se utilizează sarea clorhidrica. sudoripare. -se administrează peros .sub formă de aerosoli. Orciprenalina – beta-stimulator. Fenilefrina –produs de sinteza. -produce vasoconstrictie rapidă şi prelungita . -folosita timp indelungăt poate produce necroza mucoasei nazale. ulcer gastric şi duodenal. -efecte: -tahicardie. -este hipertensiv şi se utilizează în conc. -inconstant produce excitatia sau depresia SNC. -picaturi pentru nas 0. digestive şi al gl. uretrale.m.v. -vasoconstrictia NU este urmata de vaodilatâtie. 137 . -batmotropie (+). -produce relaxarea musculaturii netede contractate. -se administrează i. musculaturii netede a irisului.25% mai ales pentru mucoasa nazala. sau se utilizează local în aceleasi doze ca şi adrenalina. sau i. la nivelul gl. -sub formă de flacoane presurizate. de 0. SIMPATICOMIMETICE: . coronare. -flacoane 10ml. Preparate comerciale : Noratrinal –fiole de 1ml 2%o şi 4%o. NORADRENALINA –este un vasoconstrictor şi hipertensor de scurtă durata . musculaturii netede intestinale. -produce midriaza activă.sunt amine aromatice care acţionează asupra sistemelor biochimice adrenoreactive existente la nivelul aparatului cardiovascular. -hipertensiune sangvină. -este puţin toxică şi se utilizează pentru combaterea hipotensiunii arteriale şi a hemoragiilor capilare . uterului. splinei.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -se utilizează în colici intestinale. pulmonare. musculaturii netede bronsice. biliare. folosindu-se în rinite. -produce vasoconstrictie pe toate teritoriile vasculare. -are acţiune bronhodilatâtoare de durata .

138 . pulmonare. cerebrale. tulburări vasculare postoperatorii.degeraturi . o alta parte se elimina sub formă de compusi sulfo.are efecte imediate .m. -efectul adrenalinei este de scurtă durata .dar după câteva minute se produce bradicardie reflexa. -in organism se descompune repede. dar durata efectului este de 30-60minute. -există sub formă de comprimate.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Izoprenalina -izomer al orciprenalinei. -se utilizează sub formă de comprimate sublinguale şi aerosoli în conc.şi glucurono-conjugati prin urina. -se pastreaza la venena. la iepuroaică stimulează atât uterul gestant cât şi pe cel negestant. -se recomanda în sindromul de ischemie periferica . la pisică şi căţea stimulează uterul ge stant şi NU are efect asupra celui negestant. -relaxeaza musculatura neteda a bronhiilor şi pe cea intestinală. 0. la lumina se coloreaza în rosu.5%. -reduce secretiile bronhice şi digestive. dar de scurtă durata. -produce vasoconstrictie determinand paliditatea mucoaselor. -stimulează musculatura neteda de la nivelul splinei. determina aparitia de necroze.La nivelul capilarelor musculaturii striate se produce vasodilatâtie. iar i. -pulbere alba cu gust amar. tot beta-stimulator şi bronhodilatâtor. -admisistrata i. precum şi asupra SNC.formă sintetică este racemică. după care apare fenomenul de vasodilatâtie. fiole de 1ml 5%. -fiole de 1ml 1%o şi 5 ml 1%o.dar de scurtă durata . -asupra uterului are urmatoarele efecte: la vacă stimulează uterul negestant şi il deprima pe cel gestant. Adrenalina –este produsa de medulosuprarenală sub formă levogira.Acţionează la nivelul aparatului cardiovascular şi asupra musculaturii netede a glandelor.spasme arteriale periferice.v. o parte se oxideaza rezultând adrenocrom ce poseda acţiune hemodinamică şi antiinflamatoare. la scroafa iniţial determina relaxare apoi stimulează uterul gestant. tulburări renale .de asemenea se produce vasodilatâtie la nivelul vaselor coronare. hemoragiile locale se stopeaza rapid. Bametan -vasodilatâtor şi hipotensiv . -imbunatâteste debitul cardiac şi astfel acesta creste .la locul injectiei produce vasoconstrictie(parul se poate albi peste noapte).vasodilatâtia pulmonara favorizeaza aparitia edemului.

1g/animal mic. -comprimate. hipertensiune arteriala.5-1g/animal mare.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -in eventualele intoxicătii apar urmatoarele efecte: tahicardie exagerata. -formă simntetica este efetonina racemică. stimularea cordului. Amfetamina(Benzedrina) –se utilizează sarea sulfurica existenta sub formă de pulbere alba cu gust amar. -se pastreaza la separanda. -este unul din cele mai inofensive simpaticomimetice. 0. -se asociază cu anestezicele locale în vederea prelungirii efectului acestora. -este un simpaticomimetic indirect . în conc. în conc. colaps consecutiv paraliziei centrului vasomotor şi moartea prin asfixie. paliditatea mucoaselor . 1-5cg/animal mic.05-0. -se administrează i. -este considerat un succedaneu al adrenalinei cu efecte moderate.c. Simpatolul –succedaneu al adrenalinei .000-1/100. ca antidotuir se pot utiliza vasodilatâtoare şi cafeina sau stricnina în colaps. mse pastreaza la venena. fiole de 1ml 1% şi 5% şi fiole de 5ml 2%.m. -există cristale aciculare.analeptic cardiovascular. -produce şi bronhodilatâtie. fara miros şi cu gust amar. -doze:5-30cg/animal mare. doze: 3-10ml/animal la animalele mari. stimularea musculaturii striate. -solubilă în apa.2-1ml/animal la animalele mici. 0. 139 . edem pulmonar. şi s.000. în soc.mai puţin toxic . în stari anafilactice. vasoconstrictia produsa este urmata de vasodilatâtie. în doza de 0. -se poate utiliza în encefalomalacia calului. 1%o .c. de 1/10. -se poate administra şi i. -excitant al SNC.v. Efedrina -alcaloid levogir extras din planta Ephidra distachyda (carcel). excitarea SNC. -se administrează s. -se utilizează în stari alergice. tulburări respiratorii. -există comprimate . -sub acţiunea lui cordul NU este supus unor eforturi exagerate . -in practica se utilizează ca vhemostatic local .

. -se utilizează produsul BRK-Werfft comprimate ce conţin 0.Sunt mai indicati în hemoragii uterine şi în hipotonie uterina.5-5ml i.la porc se utilizează şi pentru grabirea fatarii .MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ SIMPATICOLITICE: -impiedica efectele excitarii nervilor simpatici şi acţiunea substanţelor simpaticomimetice. CLOMIDINA –efect ce se instalează lent şi durează cca 1săptămână.4ml/kg în hemoragii uterine. Derivati ai ergocriptinei(bromocriptina):-inhiba secreţia hipofizara de prolactina .5-5ml i. la diverse uterotonice.Durata efectului este de 2-4 ore. endometrite purulente 2. Adrenoliticele reacţionează blocand receptorii adrenergici şi impiedicand formarea complexelor active ale mediatorului simpatic. Unele substanţe simpaticolitice . ALCALOIZII DIN CORNUL SECARII: 2 grupe: -alcaloizi polipeptidici cu efecte simpaticolitice →Ergotamina. -adrenolitice. -fiole de 1ml 0. în hemoragii uterine. Efectul ocitocic este mai slab şi mai nesigur comparativ cu ocitocina. Preparate: Metilergometrina(Romergometrin) –fiole de 5ml. după fătare şi pentru a produce involutie uterina. -se utilizează la bovine şi suine în hipotonie uterina.2%o. →Metilergometrina.m. GUANETIDINA –hipotensiv cu efect rapid ce durează 6-7 ore.1 mg bromocriptina.sub acţiunea lor . în urma acţiunii vasodilatâtoare produc hipotensiune . -doze: 5-10ml i. -alcaloizi amidici ce poseda efecte uterotonice →Ergometrina. sau 2.este folosita în lactatia falsa la căţea. Neurosimpaticoliticele au acţiune inhibitoare la nivelul terminatiilor simpatice prin eliberarea de noradrenalina de la nivelul acestor terminatii.v. uterul ramane sensibil. Grupe: -neurosimpaticolitice. 140 .ele fiind utilizate în hipertensiune. dar de durata mai lungă. hemoragii postpartum şi după cezariana. METILDOPA –efectul durează 1ora.m. -doze: 0. Ergomet -la căţea şi pisică. →Ergotoxina.

in stri de oboseala . stimulează activitatea reflexa coordonata de maduva spinarii(dispare senzatia de oboseala musculara). -stimulează eliberarea de adrenalina şi noradrenalina. renale şi coronare produce vasodilatâtie ca o compensare a vasoconstrictiei din interiorul splahnicului. prin acţiunea directă asupra musculaturii netede produce constrictie (efect favorabil în migrena la om).MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ EXCITANTE CORTICALE: -se mai numesc şi analeptice cardiovasculare şi respiratorii (analepsis=restaurare). -in comert există sub formă de cafeina natriobenzoica . -creste temperatura corporală cu 0.in principal. hidruric. o parte de demetileaza şi o alta se oxideaza. la nivelul bulbului stimulează centrul respirator şi mai puţin pe cel vasomotor şi vag.in edeme şi hidropizii. -se absoarbe rapid . -acţiuni la nivelul inimii: în doze mici produce bradicardie.20ml 25% de uz veterinar şi fiole de 1ml 25% de uz uman.inlatura senzatia de oboseala şi imbunatâteste capacitatea de memorare şi gandire. -se regaseste în mod natural în semintele de cafea în proporţie de 1-2%. Indicaţii terapeutice: -in stari de urgenta (iminenat de colaps vascular periferic sau soc).fiole de 5.2-0.iar prin demetilare rezulta teofilina şi teohimina.toate funcţiile inimii devin pozitive. tahicardie . -creste metabolismul bazal cu 10-20%. stimulează . -in intoxicătii cu depresoare . -la nivelul vaselor cerebrale. -creste lipoliza şi glicogenoliza. 141 .5 °C . -la nivelul rinichiului produce efect diuretic. scuteaza diastola şi creste consumul de O2 astfel încât cafeina poate fi utilizata numai în cazul unui cord fara leziuni.acest efect este mai puternic la teofilina decât la cafeina. -la nivelul musculaturii netede a bronhiilor produce bronhodilatâtie prin relaxare.efectul este puternic numai asupra unui cord obosit. ritmul respiratiilor şi mai puţin amplitudinea lor. -are urmatoarele acţiuni: stimulează neuronii din scoarta cerebrala când acestia sunt deprimati . -tensiunea arteriala NU e modificata prea mult . scade fluxul sangvin cerebral şi presiunea lichidului cefalorahidian. deoarece paralel cu ameliorarea activitatii cardiace se produce vasodilatâtie periferica. în doze mari. prin vasodilatâtia pe care o provoacă în zona medulara a rinichiului şi prin reabsobţia tubulara pe care o provoacă. în frunzele de ceai (peste 2%) . -la nivelul vaselor cutanate .10. totusi cafeina remediaza tensiunea arteriala scazand-o sub limitele normale (este indicata în colaps). CAFEINA –derivat purinic. -in doze mari produce convulsii tonicoclonice.

-in intoxicătia cu cafeina apar fenomene de tahicardie. stari de excitatie . -este cel mai puternic antagonist al narcoticelor . efectul analeptic cardiorespirator seproduce pe cale reflexa prin excitarea terminatiilor senzitive de la locul injectiei. pentru trezirea din narcoza. -nu se utilizează în boli cardiace . -s. aritmie. -in doze mari poate produce accese epileptiforme ce duc la „soc pentetrazolic”=convulsii tonice scurte urmate de o faza clonica prelungita.neliniste. -in colaps vascular se utilizaeza doze maxime inglobate în ser gluconat izotonic .i. 5-10ml/animal mare .bronholitice expectorante. -nu se utilizează la animalele slabite. sau s.c. antidotul :barbiturice de scurtă durata. oprirea cordului în sistola. -efectul antifebril se datoraeza vasodilatâtiei periferice. .c.c. per os. 1-5ml/animal mijlociu.m.. efectul durează 30minute.m. i. -excita centrii respiratori şi vasomotori. în febra septica . -se absoarbe şi se inactiveaza rapid. -nu se utilizează în intoxicătiile cu tranchilizante fenotiazinice. -la om consumul excesiv poate produce palpitatii . <0. colaps . 4-6ml/animal mare. iniţial.convulsiile sunt localizate la nivelul trunchiului cerebral. tremuraturi ale extremitatilor.5-1. creste amplitudinea miscarilor respiratorii şi mai puţin frecventa. 0. în pneumopatii.4ml/animal mic de 2-3ori/zi. -este indicat în stare de urgenta pentru trezirea din narcoza. ulterior are acţiune directă asupra centrilor bulbari şi asupra cordului. insomnie. -doze: s. -creste frecventa şi amplitudinea miscarilor respiratorii. 142 . -transmite miros carnii şi laptelui.v.5ml/animal mijlociu.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Doze şi mod de administrare: -i. 1-2ml/animal mic de 2-3ori pe zi deoarece efectul durează cca 6-8ore. -creste tensiunea arteriala. CAMFORUL –administrat parenteral are efecte analeptice . la animalele obosite şi după interventii chirurgicale şi obstetricale. EXCITANTE BULBARE: PENTETRAZOL –fiole de 10ml 10%. convulsii tonicoclonice.

5-2ml la animalele mici de 2-3 ori/zi. sub formă de ulei camforat (fiole de 10ml 10% şi 20%). PNEUMOGUARD –are în componenta sa camfor.m. pneumonii. antiseptic pulmonar. 3-6ml la animalele mijlocii. în doze de : 20-40ml la animalele mari. intoxicătii . 0. -se face s. bronsite. 143 . sau i.bfebra.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -indicat în : oboseala . fluidifiant al secretiilor bronsice. -există sub formă de emulsie injectabilă.c. -este analeptic cardiorespirator.

Hormonul hipotalamic de eliberare pentru gonadotrofine.m. 2) fact. -stimulează secreţia de progesteron. -spermatogeneza. -la mascul stimulează celulele interstitiale în vederea secreţiei de hormoni androgeni. -are acţiune antiestrogenica. -la nevoie pentru a obţine efect antiestrogenic se poate asocia cu progesteronul. lobul anterior al hipofizei secretă: FSH. i. mamare. LH. Indicaţii terapeutice: -la vacă şi iapă înaintea tratamentului cu gonadotrofina corionică e necesar un examen transrectal pentru precizarea diagnosticului şi excluderea animalelor cu afecţiuni lezionale la nivelul aparatului genital.. -participa la maturarea preovulatorie a foliculului. Ocitocina I. Hormonii gonadici (sexuali) -hormonii estrogeni. Se administrează s. Gonadotrofine extrahipofizare –gonadotrofina corionică şi gonadotrofina serică . -provoacă ovulaţie şi luteinizarea celulelor granuloase. LTH (prolactina): -stimulează dezvoltarea gl.-stimulează celulele Leydig.v. de inhibare a prolactinei sau PIF.c. se obţine din urina de femeie gravida între zilele 50-70. 144 . I.. -mentine funcţia corpului galben(secreţie de progesteron). Acţiunea farmacodinamică: -asemănătoare LH. Prostaglandine III. Eliberarea acestor gonadotrofine este controlata şi dirijata de 2 neurosecretii hipotalamice: 1)hormoni de eliberare luliberina sau GnRh. II. Gonadotrofina corionică (prolan sau HCG) e secretată de vilozitatile coriale ale placentei la om. -hormonii gestageni.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ MEDICAMENTAŢIA HORMONALĂ Hormonii sferei genitale: I. i. LTH FSH: -stimulează: -creşterea foliculilor ovarieni. LH: -induce ovulaţia şi luteinizarea foliculului. -induce secreţia de lapte. -hormonii androgeni.. IV. -secreţia de hormonilor estrogeni.

lucrandu-se la lotul martor cu o substanţa etalon. -induce ovulatia impreuna cu LH-ul. anotimpul (primavara nivelul hormonicreste). anestru patologic. 2) după fenolare se face precizarea parţiala a proteinelor. s. rezultând pulbere liofilizata. Prolan simplu. 3zile. -pentru superovulaţie. E secretată la nivelul endometrului. -la mascul stimulează dezvoltarea gl. magarita. Werfacor . Gonadotrofina serică apare la iapă în zilele 38-42. rezultând ser deproteinat şi NU este asa de alergogen.5ml /animal i. Produse româneşti: Gonacor: -s. rasa (iepele de rasa pura au titruri mai mari decât cele matis). atinge max 70-80. -maturarea foliculilor ovarieni are loc cam în 5 zile.c. -pentru provocarea căldurilor. Factorii care dozeaza concentraţia gonadotrofinei serice în sângele iepei gestante sunt: marimea iepei.500 UI la animalele mijlocii. -la scroafe. girafa... silentioase 1000-2000 UI/animal o singura data i. -stimulează dezvoltarea foliculară. NU se foloseşte la provocarea căldurilor la animalele mici. -se administrează la vaci şi iepe 5ml/animal. -creaza condiţii optime de nidare. se dozeaza în UI. -la iapă: -în călduri anovulatorii şi liniştite. dar titrul hormonal scade incepand cu cca a 100-a zi. -la mascul 1500-5000 UI la animalele mari. in special. apreciindu-se reactia ovarului şi uterului. Acţiune farmacoterapeutica: -similara FSH.100-500 UI la animalele mici zilnic 4-6 saptamani . PRELUCRAREA SERULUI: 1) se adauga 0. -momentul optim de administrare la vacă este a 16-17 zi a ciclului sexual. -în anestru după fătare (sezonier).5% fenol pentru conservare. 145 . NU în tulburări ale spermatogenezei.v. -in infantilismul genital cu ovare aplazice. Indicaţii terapeutice: -la vaci şi juninci: -în anestru. Dozarea se face în unitati soareci. oi. rezultând ser brut. Prolan E. GONADOTROFINA SERICĂ(PMSG): -gonadotrofina serică la iapă gestantă. anestru după iarna. Dozarea se face ca şi în cazul celei corionice. -stimulează secreţia de hormoni estrogeni. -alte denumiri: SIG-ser de iapă gestantă sau Prolan A. -1000-1500 UI la animalele mijlocii.v. de iapă. -însămantarea se face după tratamentul cu acest produse: Gonabiom. -in călduri liniştite. după fatari. i.contraindicaţii: areactivitatea ovarelor. accesorii ale aparatului genital şi spermatogeneza şi calitatea spermei.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Dozele sunt diferite în funcţie de specie şi scopul urmarit : -in chişti foliculari şi nimfomanii 2500-5000 UI /anim. -in agalaxie 500-1500 UI. Chorulon. Gonaprorom:-stimulează formarea corpului galben. Serul pastrat la temperatura camerei 3 zile pierde ½ din valoarea hormonală. Nymphalon.c. sau i.v.m. 3) după deproteinare se liofilizeaza. capre 1-2. Poate fi dozata pe soricioaice impubere. -50 UI la căţea. dispare în zilele 150-180. dozarea se face pe sobolance impubere prin cantarirea ovarului.

-pentru provocarea superovulaţiei.c. Oaie: -pentru călduri în extrasezon se injecteaza de 2 ori la 3 zile 50 mg progesteron. -decapeptidul = gonarelin -nonapeptidul = buserelin Indicaţii terapeutice. iar dacă apar călduri se face însămantare dubla.diferentiate pe specii şi afecţiuni. Werfaser. după care 700 UI gonadotrifina serică s. stimulează calitatile spermei. In caz de soc alergic se intervine cu adrenalina s.căldurile ovulatorii apar după 3 zile. -pentru cresterea numărului de fetusi la iepuroaică. Contraindicaţii: administrarea in caz de hiperestrogenism sau in caz de hipogalaxie şi agalaxie. -anestru după pubertate sau sezonier 1500-3000 UI s. deci asemănătoare gonadotrofinei corionice.v..m. -doze: -la vacă 0. -in infantilismul genital la juninci 6 injectii a 500 UI la 48 de ore.m.m. apoi se administreaza gonadotrofina serică. i. neliniste. Foligon.m. -la scroafa: -anestru după pubertate. -inducera superovulaţiei..c.c. sau i. -persistenta corp galben 2000-3000 UI s. Fata de gonadotrofine extrahipofiza are avantajul ca NU este asa de alergogen având greutatea moleculara mică. Gonadotriphine serique-pulbere liofilizata. pisică: -i. II... -sincronizarea căldurilor.m. i. 12 ml şi se asteapta 2 ore. sezonier.c. Dacă se constata edem local. La nivelul ficatului si rinichiului acest hormon e descompus prin hidroliza. Administrarea la animale are efect asemănător cu LH-ul. sau i. Se face iniţial o proba de toleranta de sensibilizare: se administreaza s. se renunta. respectiv inducerea ovulaţiei la catele în ziua a 10-12 a 146 . zilnic 50 UI/kg timp de 8 zile la căţea şi 20 UI/kg timp de 7 zile la pisică.m. i. accelerarea pulsului şi respiratiei. Doze şi mod de administrare: există scheme terapeutice.c.. in doze uzuale. Masuri de precautie. Hormonul hipotalamic de eliberare a gonadotrofinelor = Luliberin = GnRh = decapeptid.. după lactaţie. secretat de hipotalamus Pe cale sangvină ajunge la hipofiza şi dirijeaza secreţia de hormoni FSH. Aceasta este dozarea progesteronului.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -la oaie: -pentru provocarea căldurilor în extrasezon. eventual colica.c..v. Prolan A. Buserelin: -în chişti ovarieni şi anestru la vacă şi iapă. sau i. -după pubertete la mascul. Gonarelinul: -în chişti ovarieni şi anestru la vacă.50mcg/kg. -la iepuroaică 10 mcg de animal i. -pentru inducerea ovulaţiei la iepuroaice la 24 de ore de la fătare. -la nutrie: -anestru după fătare. ulterior s-a sintetizat şi un nonapeptid care are un efect de 100 de ori mai puternic decât decapeptidul. apoi 1-2 zile. LH. -la căţea şi pisică: -pentru provocarea căldurilor. Preparate comerciale: SIG. Vacă: -anestru după fătare 1500-3000 UI. s.25-0. -pentru intreruperea căldurilor. Căţea.

-suprarenale. pentru suprimarea lactaţiei. Circuit biologic: estrogenii sunt inactivati la nivelul ficatului prin glucuronoconjugare şi sulfoconjugare. -la scroafe se poate obţine castrare hormonală. -determinarea caracterelor sexuale secundare şi comportamentul tipic sexual al femelelor.. -determina regresia corpului galben. -mod de administrare: i. Se clasifica în estrogeni naturali. -tumori ale sferei genitale şi gl.8mcg de animal. -la câine şi cotoi se trateaza libidoul exagerat. -la masculul estrogen diminua instinctul sexual producând asa numita castrare hormonală. -administrat după fecundare modifica motilitatea oviductului = oul fecundat ajunge prea repede sau prea tarziu în uter obţinandu-se un efect anticonceptional. Inhiba secreţia de gonadotrofine hipofizare prin feed-back negativ. -doze: -la vacă 10-20mcg de animal. Efectele farmacologice şi fiziologice: -asupra sferei genitale: -stimularea dezvoltarii aparatului genital. Estrogenii sintetici poseda majoritatea proprietăţilor hormonilor naturali cu exceptia efectului stimulator asupra ciclului sexual.Hormoni gonadici = estrogeni. Reacţii adverse: -mai ales la căţea. in afecţiuni cutanate pe baza endocrina. -placenta. -determina cresterea secreţiei de mucus la nivelul gl. -determina proliferarea endometru. i. -cresterea libidoului printr-o acţiune directă asupra SNC. cervicale.c.v. III. gestageni.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ căldurilor. -dozele mari inhiba hipofiza astfel încât se poate ajunge la atrofie ovariana. -testicul. exceptii la porc la care estrogenii au efect luteotrop. -iapă 20-40mcg de animal. -in doze mici stimulează descarcarea hormoni gonadotrofici hipofizari. semisintetici şi sintetici. -sensibilitatea miometrului în vederea tratarii cu ocitocice cu deschiderea gatului uterin. a) Hormoni estrogeni: -sunt secretati de: -celulele tecii interne a foliculului ovarian în curs de maturare. -sensibilizeaza miometrul la acţiunea substanţe ocitocice. Cotraindicaţii: -chişti ovarieni.m. -iepuroaică şi căţea 0. -lactaţie. Inactivarea e destul de rapidă cu exceptia unor esteri ai estrodionului care are efect de 147 .mamare. -anafrodizie prin hiperfoliculinemie şi corp galben prelungit asociata cu călduri anovulatorii. sau s. Se compun din 3 fracţiuni: una activă propriu-zisa = estradiolul. -produce retenţie de apa şi Na în organism şi creste retenţia de calciu. androgeni . -tulburări ale sistemului hematopoetic mai ales la nivelul maduvei osoase.au structura steroidica. -gestaţie. prelungirea faza luteinica şi se suprima ciclul sexual. Produc hiperemie pronuntata la nivelul aparatului genital. Produse comerciale: Cystorelin. -stimulează secreţia de lapte la animalele care NU sunt în lactaţie şi inhiba secreţia la cele în lactaţie. -la căţea se administrează pentru impiedicarea nidatiei. -corpul galben.. -Fertagyl. respectiv. canalelor galactofere. -asupra altor organe şi sisteme: -stimulează formarea osului şi osificarea cartilajelor de crestere a oaselor lungi. Indicaţii terapeutice ale hormonilor estrogeni naturali şi sintetici: -călduri liniştite. iar celelalte doua sunt produse de metabolizare ale estradiolului cu efect estrogenic mai puţin pronuntat. -Receptal.

8ml de 5-6 ori la intervale de 3 zile. dar mai puţin decât hormonii estrogeni.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ lungă durata: -8-16% din estrodiol se elibereaza sub formă activă prin urina. Efecte farmacologice şi fiziologice: -asupra sferei genitale mentine gestatia astfel ca indepartarea corpului galben duce la avort.6 ml/animal s. la: -vacă şi iapă 20-25 mg. Indicaţii terapeutice: -in mortalitate embrionara la vacă.5-1ml în prima zi sau 0. se mai numeste şi hormonilinistei uterine. După intreruperea tratamentului se produce eliberarea gonadotrofinelor antehipofizare şi instalarea unui nou ciclu sexual şi căldurile în decurs de 2-4 zile. Se administreaza i. Esrolent-fiola de 1 ml.m. Iepele gestante raman liniştite. in stari de 148 . iapă.c.c. diminueaza excitabilitatea şi contractilitatea fibrelor musculare uterine inhiba motilitatea uterina => factor de mentinere a gestaţiei. scroafa 3-5 mg. fiole de 5 ml.mamare dezvolta acini glandulari spre deosebire de estrogeni care dezvolta canalele galactofore. Între hormoni estrogeni şi androgeni => un androgenism fiziologic. La oile sterpe se utilizează pentru provocarea lactaţiei 0. Perioada de asteptare este de 5 zile până la sacrificare. In doze mari au acţiune androgena determina fenomenul de masculinizare la femele => testosteronul are o slaba acţiune gestogena. favorizeaza anabolismul proteic. 5-7 zile. comprimate. scroafa. în iminenta de avort la iapă şi vacă. ultima administrare a preparatului estrogenic trebuie sa se incadreze în primele 12 zile după monta nedorita. Dozele medii şi mari de progesteron inhiba secreţia ciclica de gonadotrofine hipofizare. Schema pentru provocarea avortului la căţea: administrat 3 zile i.m.sau s.5-1-2 comprimate o data pe zi. 1 fiola de Ergomet. La catele se utilizează pentru provocarea avortului hormonal 0. cele negestante după 1-6 zile intra în estru ovulator. -asupra altor organe şi sisteme: determina retenţia de apa şi electroliti. iar progesteronul o slaba acţiune androgena. La nivelul gl. Sintofolin-fiole de 2 ml. la iapă se utilizează pentru diagnosticul precoce al gestaţiei administrandu-se 0. odata cu ultima administrare se injecteaza i.5-0. iar aceasta din urina de femeie. suprima ciclul sexual şi ovulatia. stimulează dezvoltarea gl. dar mai slab decât hormonii androgeni => animalul se ingrasa în perioada de gestaţie.5-0. Etinilestradiol-comprimate. Oestriol-comprimate. b) Hormonii gestageni: cel mai important: progesteronul care este care este secretat de corpul galben şi placenta. cate o fiola de estrodiol. căţea. In timpul ciclului sexual în faza luteinica progesteronul pregateste uterul în vederea nidatiei. Fenomenul sta la baza sincronizarii căldurilor şi a producerii căldurilor în extrasezon. Produse comerciale -adesea pentru uz uman: Estrodiol –fiole de 1 ml. oaie 2-3 mg. în ziua a 16-17-a după monta. uterine care devin stelate pe sectiune.m. Doze şi mod de administrare: -produsul Sintofolin -solutie uleioasa 4‰ ce conţine hexestrol diacetic. obţinut din estrona. dar şi progesteronul se poate administra în hiperfoliculinemie. pentru evitarea unui avort în urma unor insemintari traumatizante.

. debilitate după castrare. în hipoplazie ovariana la vaci şi juninci 25-5 0mg. se elimina prin urina în urma glucoronoconjugare. -acţiuni asupra altor organe şi ţesuturi: stimulează anabolismul proteic (in special. a pseudogestaţiei şi a lactaţiei.. eliminarea e rapidă şi efectul scurt. tap. favorizeaza absobţia Ca din intestin şi depunerea lui în oase. la taurasi şi manji în criptorhidie. La femela are acţiune virilizanta. la vacă pentru depistarea căldurilor. imbatranire prematura. 149 100-300 mg. Farmacocinetica (circuit biologic): -nu se administrează per os. in ziua a 12-a se repeta gonadotrofina serică. vacă 3ori/saptamani Produse comerciale: Testosteron propionat -fiole de 1 ml solutie uleioasa 25 mg substanta activa. Astazi există în comert o serie de derivati ai lui: propionatul. Doze: armasar. LH).m. cele musculare). in adenom şi cancer de prostata. stimulează spermatogeneza în doze mici şi o inhiba în doze mari.c. metil-testosteronul ce au efect scurt (câteva zile). la căini batrani cu adipozitate şi alopecie. in prima şi ultima zi se administreaza concomitent 15 mg Sintofolin şi Gonadotrofina serică.m. la catele şi pisici pentru pregatirea animalelor în vederea ablatiei tumorilor mamare şi pentru suprimarea căldurilor. favorizeaza depunerea glicogenului în muschi. in hipoplazie ovariana la vaci şi juninci. Doze şi mod de administrare: este sub formă de solutie uleioasa 1% fiole de 2 şi 5ml. inhiba secreţia hormonilor gonadotopi adenohipofizari (in special. câine 5-30 mg i. decanoatul. 10 zile. pentru prevenirea mortii embrionare la vacă şi iapă 150-200 mg în zilele a 4-6 după monta.enantatul şi valerianatul ce au efect între 2-4 saptamani. fenilpropionatul. c) Hormoni androgeni –cel natural este testosteronul ce este secretat de celulele interstitiale Leyding. şi i. la vaci pentruinducerea căldurilor în extrasezon. Efecte farmacologice şi fiziologice: -efecte asupra sferei genitale: la mascul stimulează dezvoltarea organelor sexuale şi a caracterelor sexuale secundare.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ hiperfoliculenemie şi ninfomanie determinate de chişti ovarieni. berbec. administrarea se face s. la catele şi pisici pentru oprirea căldurilor şi mentinerea gestaţiei. Contraindicaţii: NU se administrează la animalele cu hipogonadism şi oligospermie. in călduri prelungite. La om influenteaza pozitiv activitatea mintala. Stimuleaza dezvoltarea periostului şi formarea tramei (oseina) proteice a osului. Metiltestosteron-comprimate sublinguale de 10 mg.vier 25-50 mg. deci stimulează sinteza de proteine. se metabolizează în ficat. Mecanismul este mai puţin cunoscut: se presupune ca hormonii androgeni se fixeaza pe cromatina nucleara şi stimulează sinteza de ARNr. in ninfomanie la vacă şi iapă 50 mg pe animal zilnic mai multe zile. taur. A fost izolat pentru prima data în 1935 din testicolele de taur şi în acelasi an a fost obţinut şi pe cale sintetică. Indicaţii terapeutice: -la mascul în caz de epuizare sexuala. Testolent-fiole 1 ml cu 100 mg substanta activa.

-se gasesc într-o cantitate mai mare în sperma. 2 efecte terapeutice: 1) la vacă. vacă şi oaie. -se utilizează în anestru după fătare. iepuroaică şi sobolanca scurteaza durata de funcţionare a corpului galben. dacă NU se repeta la 11zile. -au fost identificate 15 tipuri dintre care cele mai importante sunt F şi E. in principal. Indicaţii terapeutice: -PG F2α pentru sincronizarea căldurilor la iapă. -in MV se utilizează numai PG F 2α şi analogii ei structurali obţinuti pe cale sintetică: Cloprostenol.Prostaglandinele –este vorba despre cele tisulare care acţionează în imediata apropiere a locului unde s-au format. lactaţie. . -se utilizează mai puţin pentru intreruperea gestaţiei la carnivore. piometru. NU se utilizează la scroafa. la 3 zile după a 2-a doza se face o însămantare artificiala. salicilatul de Na.in sindromul de repetare a căldurilor prima doza se administrează în zilele 5-7 ale ciclului şi la nevoie se repeta la 11zile. 150 . Dinoprost. antiinflamatoarele nesteroidiene (aspirina. 2) provoacă contractii ritmice ale uterului gestant cu dilatarea colului uterin. SNC. pentru declansarea fatarii la iapă. -in endometrite cronice şi piometru 2 doze la 11zile. pulmon. la căţea. pisică. Tioprost. -utilizate în sindromul de repetare a căldurilor la vacă. mecanismul luteolitic consta în inhibarea adenilciclazei care e necesara celulelor luteinice în vederea secreţiei de progesteron.PG F2α au. oaie. maimuta. Doze şi mod de administrare: -pentru sincronizarea căldurilor se administrează 2 doze la interval de 11 zile. pisică. scroafa. iapă. scroafa. căţea. NU sunt indicate la vacă datorită frecventei mari a distociilor. -in general. încât gestatia poate fi intrerupta în orice faza fara influente asupra mamei şi fatului. -datorită efectului ocitocic se indica în: endometrite. respectiv.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ IV. cordonul ombilical. -se formează din acidul arahidonic sub acţiunea enzimei ciclooxigenaza. retenţiilor placentare. produce luteoliza. -in anestru după fătare 1 doza şi dacă apar căldurile se face însămantarea. şi la femeie acest efect NU a putut fi dovedit. rinichi. Prezinta efecte antagonice fata de PG F2α: progesteronul. soricioaica. indometacina). mecanismul efectului ocitocic consta în cresterea ionilor de Ca din interiorul fibrelor miometrului. viteiilor nascuti morti sau neviabili. după moarte embrionara.

Se utilizează 2 grupe medicamentoase: gestageni sintetici şi prostaglandine. neexistand preparate retard. ENZAPROST –se administrează i. -LUTALYSE -conţine Dinoprost. Preparate comerciale: -FLAVOZIL -conţine Cloprostenol. 151 . hipertermie. FECUNDANUL se administreza la la 10-15 zile după monta sau însămantare la vaci şi juninci. -ILIREN -conţine Tiaprost. incordare locomotorie. -nu se trateaza animalele care sunt deja în estru. -PROZIL = analog sintetic al PG F2α. -la iapă 250 mcg = 1 ml. la cele gestante NU apar căldurile. Substanţe utilizate pentru sincronizarea căldurilor – se folosesc în scopul dirijarii biotehnice a funcţiei de reproductie şi consta în provocarea căldurilor în mod grupat la un numar mai mare de femele. -la intreruperea medicatiei se elibereaza o cantitate mare de gonadotrofine ajutand la maturarea foliculară şi aparitia ovulaţiei.. Contraindicaţii ale PG: -nu se administrează la animalele gestante şi i. se folosesc 2 substanţe →Fecundan pentru vaci. GRAVIGNOSTUL se administrează la 15-18 zile după monta la scroafa.m. FLAVOLIZ –se administrează i. -la vacă 500 mcg = 2 ml. GESTAGENI SINTETICI –tratamentul este de lungă durata. După administrarea unei singure doze la femelele negestante apar căldurile în decurs de 2-4 zile. urinari. tahicardie. -OESTROPHAN -conţine Cloprostenol. →Gravignost pentru scroafe.m. -la vacă produc tahicardie. -inhiba gonadotrofinele hipofizare. -ENZAPROST -conţine Dinoprost. Substanţe utilizate pentru stabilirea diagnosticului de gestaţie: -in principal. -20 mg la vacă.5 ml.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -dozele sunt în funcţie de preparat. hipertermie. -5 mg la iapă. -ESTRUMATE -conţine Cloprostenol..la porc poate provoca neliniste.. -la cal poate provoca transpiratii.v. In compozitia lor intra un hormoni estrogenic = valerianatul de estradiol şi un androgen sintetic = enantatul de testosteron. -la oaie 125 mcg = 0. .

-determina contractia celulelor mioepiteliale favorizand ejectia laptelui. pilulele anticonceptionale conţin gestageni+estrogeni care inhiba hipofiza pe toata durata tratamentului. Aceste efecte pot fi obţinute prin mai multe mecanisme: 1) acţionează direct asupra fibrei musculare: ocitocina. -acţiunea este cu atât mai puternica cu cât uterul a fost sensibilizat în prealabil cu estrogeni. cea mai fiziologica contractie se produce după administrarea i. -este rapid descompusa de ocitocinaza.. 1.retenţie placentara şi endometrie pentru eliminarea conţinutului patologic din uter. efectul durează de la ½-1ora. IV.5-3 mg/kg la intervale de 3-4 luni. chinina. sau s. substanţe parasimpaticomimetice. -Chrono-gest sub formă de bureti pentru oi│se introduc şi se mentin 13 zile şi ulterior la 1-4 zile -Veramix-gest sub formă de bureti pentru oi │apar căldurile. devenind sensibil în apropierea fatarii şi sensibilitatea durează 8 ore postpartum.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -in MU astfel de hormoni sunt folositi în scop anticonceptional. Poate fi obţinuta şi pe cale sintetică. -la vacă şi la oaie se utilizează Gestafortin i. O substanţa ocitocica sau uterotonica este un medicament care creste amplitudinea şi frecventa contractiilor uterine şi tonusul muscular astfel ca uterul se reduce în volum.m. gluconatul de Ca. alcaloizii din cornul secarii. Flurogestom acetat. prostaglandinele. Indicaţii terapeutice: -grabirea involutiei uterine postpartum. iar pe cale naturala din hipofiza de bovine. 4) prin participarea la biochimismul contractiei musculare: calciu. . 152 . -hipotonie sau atonie după fătare. Efecte farmacologice: -contracta ritmic musculatura neteda uterina. ex:Cloracitoxiprogesteron. -factorii care influenteaza efectul ocitocic sunt: perioada de gestaţie şi calea de administrare. -in doze mari poate produce tetania uterului. -in hemoragii uterine postpartum. OCITOCINA = hormon produs de lobul posterior al hipofizei. de altfel ea este produsa de hipotalamus şi depozitata în posterohipofiza. Metilacitoxiprogesteron. Ocitocina. Substanţe nehormonale ocitocice. 2) mecanisme vegetative periferice (adrenergice sau colinergice): adrenalina.c. -in prolapsul uterin când se face intramural. -in timpul gestaţiei uterul este ireversibil. Substanţe nehormonale uterorelaxante. 3) prin aport de energie: glucoza.m.

-la bovine indicat în hipotonie uterina.m.. 153 . -in ovoretenţie la galinacee şi palmipede. durata efectului metilergometrinei este de 2-4 ore.c. -la păsări 0. In urma administrării i. sau 4 ml epidural.4 ml/kg în hemoragii uterine. Preparate : Presoxin -fiole de 10 ml ce conţin 50 UI. hemoragii uterine. sunt de 2 tipuri: 1)alcaloizi polipeptidici = ergotamina şi ergotoxina. -doze: -la vacă 16-20 ml s. ALCALOIZII DIN CORNUL SECARII (DERIVATI DE ERGOT): -se gasesc în sclerotul ciupercii. hemoragii postpartum sau după cezariana. -conţine ergometrina maleat.m. -la scroafa 4-10 ml i.m. Datorită acestui fapt ei sunt indicati în hemoragii şi hipotonie uterina mai des decât ocitocina. Produsul romanesc de uz veterinar ce conţine metilergometrina este Romergometrin – fiole de 5 sau 10 ml 1%o şi se administrează numai la bovine şi suine. La cătele şi pisici poate fi utilizat produsul de uz uman Ergomet – fiole de 1ml 2%. -efectul incepe la 10-12 minute şi durează 20-30 minute. se poate repeta la 5 ore.m. Atât ocitocina cât şi derivati de ergot prezinta avantajul ca uterul ramane sensibil şi la alte uterotonice astfel ca efectul poate fi potentat cu glucoza. în cazul involutiei uterine intarziate.5-5 ml i.c.i. Efectul ocitocic al derivatilor de ergot este mai slab şi mai nesigur comparativ cu cel al ocitocinei. -la căţea 1-3 ml s.sau 6-10 ml epidural. saruri de Ca şi substanţe parasimpaticomimetice. pisică după ce colul uterin sa deschis complet.5 ml.v. . -in caz de retenţie de lapte. 2)alcaloizi amidici ce poseda efecte uterotonice = ergometrina şi metilergometrina.c. doze: 5-10 ml i.c. după fătare. sau i.3-0..MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -in caz de fătare intarziata la scroafa.m. sau 2. doze: 2. dar de durata mai lungă.m. -la oaie şi capra 4-5 ml s.5-5 ml i. căţea. -la iapă 10-13 ml s. Doze şi mod de administrare: -i.2-0.v. -in hipo. profund... -la suine este indicat în grabirea fatarii. 0. -in mamite pentru eliminarea laptelui rezidual. endometrite purulente şi mucopurulente.sau agalaxie.

│ Se utilizează şi produsul Romtiazin 1 mg/kg i. -Corticosteronul. HORMONI GLUCOCORTICOIZI naturali sunt: -Hidrocortizonul.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Dintre derivatii de ergot se mai utilizează BROMOCRIPTINA -care are alt efect decât cel uterotonic (inhiba secreţia hipofizara de prolactina – se utilizaeza în lactatia falsa la cătele). = Planipart.produs: BRK-Werfft – comprimate ce conţin Bromocriptina. inhiba fibrinogeneza şi multiplicarea fibroblastilor. CLENBUTEROL –produsul comercial uterolitici.mineralocorticoizi ce sunt sintetizati în zona glomerulata. │sunt inhibitori β2-adrenergici şi Hormonii glucocorticoizi (antiinflamatoare) şi steroidice: Corticosuprarenală secreta hormoni steroizi-2grupe: -glucocorticoizi ce sunt sintetizati în zona fasciculata şi parţial în cea reticulata.m. S-au sintetizat substanţe care au efct exclusiv β2-adrenergic (uterolitic) fara efecte cardiovasculare. Efectul antiinflamator-antireumatic se bazeaza pe faptul ca glucocorticoizi inhiba cresterea şi toate reacţiile ţesutului mezenchimal. . cervixul devine permeabil astfel încât se poate introduce sonda uterina pentru efectuarea tratamentelor. ISOXUPRIN –produsul comercial = Duphaspasmiu. -antitumoral. . Produsele comerciale ce se utilizează în terapeutica umană şi veterinară se obţin prin sinteza chimică din acizii biliari. CORTICOIZII desfasoara multiple efecte terapeutice: -antiinflamator-antireumatic. Aceste substanţe au urmatoarele indicaţii: relaxeaza cervixul în vederea efectuarii tratamentelor intrauterine sau pentru a extrage fetusii la fătare şi reduc contractiile în cervicite şi vaginite. scad volumul ţesutului limfatic şi mobilitatea leucocitelor şi activitatea fagocitara a acestora. 1comprimat/5 kg timp de 4-5 zile. dar NU şi a mineralocorticoizilor. -antisoc-antistres. ACTH stimulează secreţia de corticosteroizi. inhiba 154 . -antialergic-antitoxic. Substanţe nehormonale uterorelaxante (uterolitice): ADRENALINA – substanţa simpaticomimetica care relaxeaza uterul. după 1ora de la administrare. la vacă. dar efectele ei cardioexcitante şi vasoconstrictoare NU permit utiliazarea ei în acest scop .

iar la câine perforari ale colonului. inhiba sinteza de PG prin scaderea sintezei de acid arahidonic (ce este precursorul PG). creste număr neutrofilelor. de caeea articulatia trebuie menajata cel puţin 30 zile după tratament. in urma administrării intraarticulare lizeaza cartilajul protector al articulatiei. este impiedicata trecerea prin peretii capilarelor a leucocitelor şi astfel activitatea fagocitara a acestora. la vitei putând aparea în urma tratamentelor ulcere perforate. Efectul antisoc-antistres şi antialergic se exprima prin efectul antiexsudativ şi de scadere a permeabilitatii vasculare. uree. 155 . Pe acest principiu se bazeaza utilizarea glucocorticoizilor în tratamentul cetonemiei la bovine. Efectul antitoxic se datoreaza stabilizarii membranelor celulare ceea ce corecteaza tendinta ţesuturilor de a arde anormal glucoza. eritrocitele raman nemodificate. deoarece glucocorticoizii cresc eliminarea renală de aminoacizi. aceasta crestere a rezistentei peretelui capilar contribuie şi la efectul antiinflamator. acid uric şi creatinina. -stimulează retenţia apei şi a Na – pericol de edeme. -au efect imunosupresor asupra sistemului limfatic. -modificări la nivelul sângelui: scade număr de limfocite şi eozinofile circulante (durează o săptămână sau mai mult). creste glicogenul din ficat. Efectul antitumoral se bazeaza pe inhibarea proliferarii celulare şi inhibarii anabolismului proteic. Pe langa aceste efecte dorite. -intarzie cicatrizarea plăgilor. -reactiveaza sau formează ulcere gastro-duodenale. creste glicemia şi apare glicozuria.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ formareade Ac astfel încât puterea de autoaparare a organismului este scăzută. astfel se diminua arderea glucozei. Glucocorticoizii sunt eficace mai ales în tumorile limfatice. -favorizeaza osteoporoza şi aparitia de fracturi spontane. glucocorticoizilor contribuie la stabilizarea tuturor membranelor din organism. in infecţii se asociază obligatoriu cu un antibiotic. -provoacă o senzatie de bine la nivelul SNC astfel încât animalele grav bolnave incep sa consume hrana fara ca boala sa se fi ameliorat astfel încât marcheaza evolutia reala a bolii. -scade rezistenta la infecţii. există şi efecte nedorite: -stimulează metabolismul lipidic astfel ca creste concentratia de colesterol şi lipide totale din sânge determinand ingrasarea. iar interventiile chirurgicale se pot face după 8 săptămâni.

injectia se poate repeta la 5-10 zile la animalele mari şi la 4-5 zile la cele mici. fumetazon. artrite. ulcere gastroduodenale. ca reacţii secundare apare retenţia placentara.5% şi hemisuccinat. insuficienta congestiva. glomerulonefrite.superprednol (dexametazon). toxiinfecţii alimentare. mamite. prednisolonul. criza de astm). în starile în care în care este pusa în pericol viata (soc anafilactic. triamcinolon (khenacort). in funcţie de situatie se pot face 2 administrări cu repetare la 4-5 zile. insuficienta renală cronica (IRC). Indicaţii terapeutice ale glucocorticoizilor: -pentru acţiunea antiinflamatoare şi antireumatica sunt indicati în stari reumatice. artrite septice. polinevrite. dar NU purulente. β-metazon (diprophos). -pentru acţiunea hiperglicemianta se utilizează în cetonemie. administrate concomitent cu vaccinurile sau substanţele imunostimulatoare în timpul tratamentului cu glucocorticoizi şi 2 săptămâni după aceea. -pentru acţiunea antisoc-antitoxică sunt indicati în soc infectios (NU traumatic sau hemoragic). artroze. se administrează şi intraarticular 3-5 ml la animalele mari şi 0. 125 g la animalele mari şi 25-50 g la cele mici. astm. ulcere şi alte rani greu vindecabile. în diabetul zaharat. mielite. fiole ce conţin 25 g substanţa activă. pareze prin hipocalcemie. edem laringian. cheratite). afecţiuni oculare (conjunctivite. HIDROCORTIZONUL – se gaseste sub formă de hormoni acetat în fiole de 1 ml 2. dar numai când fatul este viu. nevrite. Farmacodinamia glucocorticoizilor: -hormoni naturali în care se incadreaza hidrocortizonul sunt distrusi de enzimele tubului digestiv şi NU se pot administra per os. numai o mică parte se elimina netransformată. PREDNISONUL – comprimate de 1si 5 mg. pilonefrite. arsuri. prednisonul (supercortizol). ei au efect lent şi de aceea ei sunt folositi ca terapie suplimentara. hepatite. miozite. -pentru acţiunea antialergica sunt indicati în eczeme. Clasificarea glucocorticoizilor: 1) glucocorticoizi neflorurati: -hidrocortizonul. -in sindromul metrita-mamita –agalaxie la scroafe. toxiemii de gestaţie.v. -hormoni sintetici rezista în tubul digestiv şi se elimina sub formă glucuronata în urina. colaps cardio-vascular. 156 .25-1 ml la cele mici scotandu-se în prealabil o cantitate echivalentă de lichid sinovial cu cea care se introduce. Indicaţii specifice medicinei veterinare: -pentru provocarea fatarii la vacă. 2) glucocorticoizi moderat florurati. encefalite. glaucom.m. rezultate slabe sau chiar nule se obţin în bronsite. -acetatul se administrează i.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Contraindicaţii: în infecţii virale şi micoze sistemice. -hemisuccinatul se administrează strict i.

NU se administrează la animalele mari. gudron şi acid salicilic). -intraarticular dozele sunt puţin mai mari. Bioxiteracon. dar mai ales în cetonemie la vaci (se administrează 2-6 flacoane).v. -injectat i. prurit.5% sau comprimate. sau i. sinovite. -fiole de 1 ml 2. dermatite. Mineralocorticoizii Sunt sintetizati în zona glomerulata a corticosuprarenalei.25%. fluocinolon N. eczeme. ex: ungventul cu hidrocortizon acetat 1%.25-1 ml la pisică . -acţiune antiinflamatoare de 4 ori mai puternica decât hidrocortizonul. timp de 4 zile. 0. 10-20 mg la animalele mici. 25-50 mg la animalele mijlocii. cât şi asupra ACTH. 157 . fluocinolon. 0. Flumetazon pivalat.2-1 ml la câine. PREDNISOLONUL – se deosebeste de hidrocortizon prin prezenta unei duble legaturi.m. DEXAMETAZONA(SUPERPREDNOL) –comprimate..c.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ . Locacorten-Tar (conţine flumetazon. FLUMETAZONUL –preparat: Cortival. -injectat s. ungventul cu triamcinolon acetonid 1%o. -flacoane de 50 UI sau pulbere injectabilă. sau i. ACTH . artrite. Flumetazon pivalat N (conţine şi neomicina). -doze: 5-10 ml la animalele mari. -acţiune antiinflamatoare de 25 ori mai mare decât hidrocortizonul şi antiproliferativa de 100 ori mai mare decât acesta.. -doze: 50-200 mg la animalele mari. -ACTH poate fi administrat şi singur în afecţiuni reumatismale. -tratamentul durează 3-4 zile.m. -flacoane de 50 ml 0.obţinut din hipofiza de animale.doze: 5-20 mg la animalele mici timp de 3-5 zile. -in cursul tratamentului cu glucocorticoizi se produce o inhibitie atât asupra suprarenalei (se atrofiaza). în tratamentul indelungăt cu glucocorticoizi se injecteaza din când în când şi ACTH pentru a preveni atrofia suprarenalelor. In MU se mai utilizează o serie de produse cu efect local ce se aplica pe piele în arsuri.

în stari de soc (soc traumatic. la animalele mijlocii 20-50 mg şi la animalele mici 5-10 mg. în tulburări hepatice când se asociază cu vitamina A.D. Retenţia de Na în organism poate duce la edeme. timp de 3-5 zile la animalele mari în doza de 100-200 mg. obstetrical sau soc prin arsura). C şi metionina. -dezoxicorticosterona. Mineralocorticoizii acţionează predominant în sfera metabolismului apei şi al elementelor minerale.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Cei mai importanti sunt :-aldosteronul (aldosterona). polidipsie şi cresterea tensiunii arteriale şi este favorizata eliminarea de K.) -există fiole de 1 ml soluţie uleioasa 1% şi este indicat în tulburări digestive insotite de diaree. In comert se gaseste produsul uman şi veterinar Mincortid -care este acceptat de dezoxicorticosteron (A. 158 . în adinamie şi slabiciune musculara. stimulează reabsobţia de apa şi Na de la nivelul tubilor renali.C. -se injecteaza i.m. astfel. retinand apa în organism.

K. soluţiile cu peste 500 mmoli/litru sunt considerate soluţii hipertone. 2) combaterea dezechilibrului hidroionic cu substanţe rehidratante. ser fiziologic. ionul bicarbonat) putându-se adauga în caz de nevoie şi alte ingrediente.c. Au indicaţii foarte precise: -in deshidratari hipotone: diaree. Mg. -in deshidratari hipertone ca setea accentuata. soluţia izotona de glucoza 5%. 5) tonifierea centrilor nervosi superiori cu substanţe analeptice. stari de soc. Tratamentul starilor de soc şi colaps vascular are obiectivele: 1) refacerea volemiei care se corecteaza cu substanţe rehidratante şi mineralocorticoizi.v. sau dacă este posibil i. Serul sangvin are o osmolaritate de 280-300mmoli /litru. Avantaje: sunt ieftine. perioada indelungata de anorexie. 159 . 30 minute-1ora). se injecteaza s. hemoragii masive. iminenta de colaps vascular. transpiratie intensa. Terapia rehidratanta: -este indicata în hipovolemii prin diaree. uremie. 6) redresarea circulaţiei sangvine cu substanţe simpaticomimetice. diureza osmotica se folosesc soluţiile incomplete de electroliti. Există soluţii de electroliti: -incomplete care conţin doar 1-2 electroliti. -soluţii macromoleculare. NU reusesc sa remedieze tensiunea arteriala decât pentru o perioada scurtă (aprox. -in deshidratari izotone ca pierderile de sânge se folosesc soluţiile complete de electroliti. Dezavantaje: se elimina repede. diureza neosmotica. voma. 4) aprovizionarea celulelor cu oxigen şi substanţe nutritive cu soluţii nutritive.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ MEDICATIA URGENTELOR Cele mai importante sunt tulburările hemodinamice manifestate prin soc sau colaps vascular şi hemoragiile interne sau externe masive. -complete ce conţin toti electrolitii. uşor de preparat şi administrat. stari toxiinfectioase. Există 2 categorii de lichide rehidratante: -soluţii cu electroliti. Ca. se foloseşte soluţia de florura de Na până la concentraţia de58% şi soluţiile complete de electroliti. Cl. A) SOLUŢII CU ELECTROLITI: -sunt soluţii apoase care conţin unii electroliti ai sângelui (ex: Na. 3) combaterea acidozei cu substanţe rehidratante alcaline. De obicei.

3% BICARBONAT DE Na. -izotonica cu sângele. IONOSERUL -produs ce conţine NaCl . ENERGOSOL -pulbere.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ !!!! Toate soluţiile se administrează caldute. citrat de Na.c.3%. MgCl2. -se administrează per os. MgCl2 0. REHIDRASOL -soluţie cu amestec de săruri. SOLUŢIA MC.p. -glucoza NU este electrolit. în doze de 750-1000 ml la animalele mari. în doza: -30 ml/kg/zi la animalele mari. SHERRY -conţine acetat de Na 7. -la vitel 5 litri/zi 2-3 zile. -administrată i. -in caz de acidoza grava se injecteaza în prealabil s. dar poate fi utilizata cu rol energizant. Perfuzii prevazute în FR X: -SOLUŢIA PERFUZABILA RINGER. -conţinutul unei pungi se dizolva în 10 litri de apa sau ceai.9%. 160 . glucoza şi cafeina. administrarea se repeta la nevoie. KCl 0. -injectat s. SERUL FIZIOLOGIC –soluţie izotonica de NaCl 0.75%. totdeauna sub formă de soluţie calduta.v. acetat de Na. -80 ml/kg/zi la animalele mici în 3-4 administrări. -in organism raportul Na:Cl este 3:2. -este o soluţie puternic hipertonica de aceea este bine sa fie diluat cu apa distilata în proporţie de 1:1. -doza pentru rehidratare la un animal este între 500-2000 ml. -poate fi administrat i. -PERFUZIA cu KCl şi NaCl. -osmolaritate = 645.c. iar în serul fiziologic 1:1.5%. amestec de săruri minerale.c. -osmolaritatea = 277. soluţie de bicarbonat de Na 13-15% în doza de 500-1000ml. -flacoane de 250 ml. -administrat asemănător ionoserului. glucoza. 20-40 ml la animalele mici. SERUL GLUCOZAT –izotonic 5%. şi i. KCl. cafeina. 100-500 ml la animalele mijlocii.v.3%. -osmolaritatea = 308. -PERFUZIA cu 1. sau s.95%. CaCl2 0. -reechilibrarea pompei de Na-K se face după mai multe administrări. CaCl2 . NaCl 4.

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

REHIDRAVIT -injectabil; -compozitie foarte bogata: săruri minerale, cafeina, glucoza, vitamine, benzoat de Na. ROMHIDROSEL -pulbere de uz veterinar; -tonic general rehidratant şi trofic tisular. LECTADE-PLUS -rehidratant oral pentru vitei mai ales; -plicul A + plicul B se solubilizeaza în apa. In MU se mai folosesc: -POLIVITAMINIZANT -drajeuri; -SĂRURI pentru REHIDRATARE ORALĂ; -LACTAT de K – fiole 10ml Anionul lactat este labil şi în -LACTAT de Na – fiole de 20ml │cursul metabolizarii sale se transformă parţial în bicarbonat astfel ca efectul este mai lent – nu există pericolul de supradoza. B)SOLUŢII MACROMOLECULARE (INLOCUITORI de PLASMA) DEXTRANUL -este polimer al glucozei; -cu greutate moleculara de 50.000 Dal; -se elimina prin urina; -se utilizează Dextranul 70 sau 40 (de la proportia în care se elimina prin urina); -se utilizează în deshidratari pasive şi hemoragii, arsuri, peritonite, tromboza; -ridica tensiunea arteriala pentru 6-8 ore; -se perfuzeaza lent i.v.; -este lipsit de toxicitate, dar poate da uneori reacţii alergice traduse prin soc şi astm; -preparat:Vetoplasm -indicat la vitei şi purcei în diaree neonatala, hipoglicemie, intoxicatii alimentare, colibaciloza; -administrat i.v. sau i.p.; -doza: 4-8ml/kg; tratamentul se poate repeta la interval de 5-6 ore. C)SOLUŢII NUTRITIVE: -conţin glucide sau aminoacizi. Glucidele = substrat energetic uşor asimilabil ce restabilesc rezervele energetice ale organismului; -din acesta categorie fac parte: glucoza, fructoza, sorbitolul. GLUCOZA –sub formă de pulbere alba, dulce, uşor solubilă în apa; -in comert există concentraţiile 5%, 10%, 20%, 33%, 40%; 161 │se dilueaza cu ser fiziologic.

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

-reprezintă un substrat energetic imediat mai ales în injectarea i.v.; -excesul este depozitat în ficat sub formă de glicogen; in cursul metabolizarii furnizeaza ATP (adenozin trifosfat) substanţa care creste excitabilitatea chemoreceptorilor tisulari; -pe langa funcţia energetica mai are funcţiile: antitoxică, diuretica (mai ales în soluţiile hipertonice), tonifica contractiile miocardului şi uterului. Indicaţii: -după interventii chirurgicale, obstetricale, la animalele slabite, epuizate, subnutrite, în convalescenta, în stare de soc, la animalele cu intoxicatii, cu miocardite, hepatite, în cetonemia vacilor. -la animalele cu stare normala de hidratare se pot administra şi soluţiile hipertone; la cele deshidratate trebuie evitate soluţiile hipertone datorită efectului diuretic şi deshidratant al acestora la care se vor injecta soluţii izotonice; se face o administrare şi se repeta la nevoie; -se injecteaza s.c. şi i.v., chiar şi i.p.; -doze: 0.33 g/kg la animalele mici şi mijlocii; 0.16 g/kg la animalele mari. -pe cale s.c. şi i.p.se utilizează concentraţia maximă de 10%. FRUCTOZA SORBITOLUL lentă; -fructoza se descompune mai ales în ficat, iar glucoza peste tot; sorbitolul se descompune mai ales în ficat, dar trece mai intai în fructoza; -fructoza există sub formă de flacoane de 100ml 20%, iar sorbitolul în pungi de 250 sau 500ml 5%; ambele preparate sunt de uz uman; -se utilizează mai ales în deshidratari, în diaree, în doza de 1000-2000 ml/animal/zi. Există comprimate energizante cu glucoza, cafeina, vitamina C, B1, B2 şi ATPsodic. Aminoacizii : -sunt un aport alimentar proteic de mare valoare; de obicei, se utilizează formă levogira a aminoacizilor esentiali (leucina, metionina, triptofan, izoleucina). -se pot utiliza şi alte surse de N; -in medicina umană se folosesc diverse preparate care pe langa amionacizi conţin şi electroliti; ex: Aminoplasmal, Aminosteril, Levamin, Salviamin, Aminofusin, Aminosolut (pentru diabetici), Efortex (drajeuri ce conţin acid glutamic, tirozina, aspartat de Mg şi K, cafeina; se administrează în stari de oboseala, convalescenta, pentru mentinerea efortului la sportivi). Analeptice cardiorespiratorii: -maresc consumul de O2 la nivelul SNC; -inhiba fosfadiesteraza care la randul ei descompune AMPciclic, favorizand depunerea acestei substanţe în celule. Categorii: -excitante corticale care în MU se mai numesc şi stimulente psihomotorii (cafeina); 162 -sunt zaharuri a caror metabolizare NU depinde de prezenta insulinei; -au aceeasi valoare energetica ca glucoza, dar eliberarea energiei este mai

MEDICINĂ VETERINARĂ

FARMACOLOGIE VETERINARĂ

-excitante bulbare (camforul , pentetrazol) -v. excitante SNC!!!! Substanţe simpaticomimetice: -directe: adrenalina, noradrenalina. -indirecte: efedrina. Efecte: -produc vasoconstrictie generală cu exceptia vaselor cerebrale, coronare şi pulmonare; -activeaza toate funcţiile inimii: tahicardie, în special, hipertensiune arteriala; -scade tonusul musculaturii netede intestinale, bronhice (are efect favorabil în alergii); -contracta musculatura splinei; -scade secretiile digestive şi bronsice; -produce midriaza activă; -creste nivelul glicemiei prin descompunerea glicogenului din ficat; -sunt stimulante ale SNC, respiratiei; -creste număr de leucocite şi temperatura corporală. Indicaţii: -ca hemostatice sub formă de tamponari; -in asociere cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului; -in astm bronsic, soc anafilactic, urticarie, colaps cardiac; -la om în crizele ee astm bronsic. Contraindicaţii: -in narcoza cu preparate halogenate (Cloralhidral, Halotan). Tratamentul hemoragiilor: Oprirea hemoragiei -pe cale chirurgicala: hemostaza mecanica prin presare, comprimare şi sutura vasului, prin frig; -pe cale medicamentoasa prin hemostatice. HEMOSTATICE: -LOCALE; -GENERALE. HEMOSTATICE LOCALE: -substanţe astringente şi simpaticomimetice prin acţiunea lor vasoconstrictoare; -produse hematologice de uz uman: bureti de fibrina, pudra de fibrina, trombina uscata pe plăgi sângerande. HEMOSTATICE GENERALE: VITAMINA K -antihemoragica; este o vitamina sintetizata de regnul vegetal (vitamina K2 ) si de populatia rumenala sau intestinală. →vitamina K 3 este o vitamina sintetică care se mai numeste şi menadiona bisulfit de Na ; -la om şi păsări sinteza digestiva este insuficienta, de aceea se utilizează frecvent în terapie; 163

în intoxicatii cu antivitamine K (derivati cumarinici) apar afecţiuni hepatice grave. intervine în sinteza hepatică de protrombina şi a factorului VII (convertina). la păsări se administrează în hrana de obicei concomitent cu medicatia coccidiostatica. sulfamidica sau antibioticele în doza de 3-6 g/tona de furaj pe o durata de 4-7 zile. injectabilă s. -forme de prezentare: -vitamina K în fiole de 10 ml 1%. VENOSTAT(REPTILASE) -este o hemocoagulaza izolată din veninul unor serpi americani ce activeaza transformarea fibrinogenului în fibrina. -există fiole de 1ml de uz uman ce conţin 1 unitate hemocoagulaza. -vitamina K 3 pulbere furajera care se poate administra la mamifere sub formă de breuvaj.1-0. cât şi curativ în interventii insotite de hemoragii . este destinata păsărilor şi se administrează în apa de băut dimineata: 1ml la 10 pui timp de 3-5 zile .v. ELEMENTE DE HOMEOPATIE sud- 164 . 100 sau 1000 ml. dacă în urma administrării vitaminei K NU creste protrombinemia rezulta ca există o afecţiune la nivel hepatic. -in insuficienta hepatică.10. iar la cele mici 1-3 cg putându-se repeta administrarea de 2-3ori în cursul unei zile. -timpul de coagulare scade la o 1/3 din valoarea iniţiala. antibiotice cu spectru larg şi coccidiostatice.m. -vitamina K 3 soluţie 1% buvabila în flacoane de 50.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ -rolul fiziologic al vitaminei K în procesul de coagulare al sângelui. iar timpul de sângerare scade la 1/5. substanţe coccidiostatice). la animalele mari 0.c. se utilizează similar Venostatului.c. -fitomenadiona în fiole de 1ml 1% de uz uman. -starile de carenta apar când se administrează timp indelungat per os substanţe antibacteriene (sulfamide. ETAMPSILAT –fiole de 1ml. -înainte şi după interventii chirurgicale sângeroase. -indicaţii: -in hemoragii şi stari hemoragipare. în doze asemănătoare cu cele de vitamina K fiole: 0. se utilizează profilactic în cazul unor interventii chirurgicale. -calea de administrare este s.3 g . -in intoxicătii cu derivati cumarinici (warfarina).3 g la animalele mari. sau i. respectiv. antibiotice. -in tratamentele prelungite cu sulfamide. sau i.

ele declanseaza în organism simptoame pe care le anihileaza sub formă remediilor homeopate. extracte sau tincturi.MEDICINĂ VETERINARĂ FARMACOLOGIE VETERINARĂ Alopatia se sprijina pe principiul „contrariile se combat prin contrarii” = „contraria contrariis curantur”. 165 . dar mai ales fizice deosebite. Remediile folosite în domeniul homeopatiei pornesc de la extracte vegetale supuse ulterior unor dilutii succesive şi unor procese de dinamizare (dilutiile pot ajunge până la 1:1. are ca parinte pe Sammuel Hahneman.000 şi chiar mai mult.000. Homeopatia se sprijina pe principiul „similia similibus curantur” = „asemănătoarele se combat prin asemănătoare”. substanţele utilizate se numesc remedii. se bazeaza pe principii active din plante. ritmică şi sustinuta a dilutiilor respective) astfel încât în urma acestor operatiuni soluţiile capata proprietăţi chimice. Aceste remedii acţionează prin stimularea fortelor organismului de a se opune agresiunii unor factori externi astfel ca în ultima instanta vor restabili homeostazia iniţiala fiziologica. Dacă astfel de soluţii se administrează în concentraţii mari. are ca parinte pe Hipocrate. iar prin dinamizare = agitarea periodica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->