Sunteți pe pagina 1din 54

MONEDA SI CREDIT

CIG AN III

MULTIPLE CHOICE

1.
Acceptiunile atasate monedei sunt:
Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. marfa si creanta;
b. marfa si datorie;

c. creanta si datorie;

d. etalon si valoare;

e. etalon si rezerva.

ANS: A PTS: 1

2.
Functiile indeplinite de moneda sunt :
Alegeti varianta corecta.

a. instrument unic al tranzactiilor;

b. etalon al valorii;

c. rezerva a valorii;

d. pct a si c.

e. pct a, b si c.

ANS: E PTS: 1

3.
Tipurile de sisteme monetare sunt :
Alegeti varianta corecta.

a. sistem monetar avand ca etalon metalul monetar;

b. sistem monetar bazat pe etalonul combinat;

c. sistem monetar bazat pe etalonul putere de cumparare;

d. pct a si c;

e. pct a, b si c;

ANS: E PTS: 1
4.
Functia de etalon a monedei, de-a lungul timpului, a fost indeplinita de :
Identificati varianta incorecta.

a. marfuri obisnuite;

b. metale pretioase;

c. dolarul;

d. valute;

e. devize.

ANS: C PTS: 1

5.
Etalonul sistemului monetar bimetalist este :
Alegeti varianta corecta.

a. sistem monetar bazat pe etalonul combinat

b. sistem monetar bazat pe etalonul putere de cumparare

c. sistem monetar avand ca etalon metalul monetar

d. sistem monetar bazat pe etalonul dolar

e. sistem monetar bazat pe etalonul lira sterlina

ANS: C PTS: 1

6. Sistemului monetar bimetalist a fost introdus in :


Identificati varianta corecta de raspuns.

a. sec XX-lea;
b. sec XIX-lea;
c. sec XVII-lea;
d. sec XXI ;
e. sec XVIII-lea.
ANS: B PTS: 1

7. Sistemului monetar bimetalist a cunoscut urmatoarele variante:


Alegeti varianta corecta.

a. bimetalist integral;
b. bimetalist paralel;
c. bimetalist partial;
d. pct a, b si c;
e. pct a si b.
ANS: D PTS: 1

8. Dezavantajul sistemului monetar bimetalist este:


Alegeti varianta corecta.

a. mentine un raport fix de schimb;


b. baterea monedelor este nelimitata;
c. monedele au o putere liberatorie egala;
d. asigura o cantitate suficienta de moneda pentru satisfacerea nevoilor pietei;
e. cand raportul de valoare dintre cele 2 monede se schimba, moneda din metalul mai
pretios este retrasa din circulatie.
ANS: E PTS: 1

9. Sistemul bimetalism partial a cunoscut un numar de perioade, si anume:


Alegeti varianta corecta.

a. 2;
b. 4;
c. 5;

d. 6;
e. 3.

ANS: E PTS: 1

10. Intr-o abordare functionala moneda indeplineste cinci functii. Care dintre raspunsurile de mai
jos enunta gresit una dintre functii ?

a. functia de complexitate;
b. functia de unitate de cont;
c. functia de standard al platilor amanate

d. functia de rezerva a valorii.


ANS: A PTS: 1

11. Nota 5 se acorda creditului aflat in urmatoarea faza :


Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. credit standard;
b. credit in observatie;
c. credit substandard;
d. credit indoielnic;
e. credit rambursat.
ANS: C PTS: 1

12. Drepturile Speciale de Tragere indeplinesc anumite functii enumerate la raspunsuri. Care
dintre acestea sunt gresite ?
a. functia de mijloc de plata
b. functia de mijloc de rezerva
c. functia de etalon monetar international
d. functia de conditionare.
ANS: D PTS: 1

13. Sunt enumerate mai multe functii ale unei banci centrale:
1-functia de emisiune;
2-functia de banca a bancilor;
3-functia de banca a statului, a administratiei si a serviciilor publice;
4-functia de centru valutar si de gestionare a rezervei valutare;
5-functia fiscala;
6-functia bugetara;
7-functii economice ocazionale;
8-functia prudentiala si de supraveghere.
Care dintre raspunsuri contine functiile corecte ale bancii centrale ?

a. 1 si 5
b. 2 si 3
c. 3 si 6
d. 6 si 8
ANS: B PTS: 1

14. Activitatea de revizuire a creditelor se realizeaza sub coordonarea :


Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. Consiliului de Administratie al Bancii;


b. Bordului Bancii;
c. Adunarii Generale a Actionarilor;
d. Comitetului de Risc;
e. Comitetului de Credit.
ANS: D PTS: 1

15. Care dintre urmatoarele riscuri se definesc ca fiind probabilitatea ca, prin neindeplinirea
obligatiilor de catre un debitor, sa provoace o reactie in lant antrenand, astfel, o criza
financiara generalizata ?

a. riscul sistemic
b. riscul de faliment
c. riscul de tara
d. riscul de dobanda
ANS: A PTS: 1

16. Sunt prezentate mai multe tipuri de institutii bancare si de credit:


1-institutii de credit destinate agriculturii;
2-banci de afaceri;
3-banci universale;
4-cooperative de credit;
5-banci de trezorerie;
6-banci sau institutii de comert exterior;
7-societati de leasing;
8-institutii de finantare a locuintelor;
9-banci mutuale;
10-banci comerciale.
In care dintre raspunsuri nu apare nici-o banca sau institutie de credit specializata ?

a. 1, 3, 7
b. 2, 5, 9
c. 3, 6, 8
d. 4, 7, 10
ANS: B PTS: 1

17. Care dintre urmatoarele monede erau convertibile in aur in cadrul Sistemului Monetar
International de la Bretton-Woods ?

a. lira sterlina
b. yenul japonez
c. dolarul american
d. dolarul canadian
ANS: C PTS: 1

18. „Angajamentul luat de o terta persoana de a plati suma ajunsa la scadenta , in cazul
incapacitatii de plata a debitorului” este definitia pentru:
Identificati varianta corecta

a. promisiunea de rambursare
b. titlul de credit
c. garantia personala
d. avansul in cont curent
ANS: C PTS: 1

19. Un program de monitorizare a creditului de 30 de zile, se aplica creditului aflat in faza de :


Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. credit standard;
b. credit in observatie;
c. credit substandard;
d. credit indoielnic;
e. credit rambursat.
ANS: D PTS: 1

20. Prima perioada de functionare a sistemului monetar bimetalism partial a fost:


Alegeti varianta corecta.
a. 1851-1870;
b. 1803-1850;
c. 1871-1885;
d. 1821-1840;
e. 1811-1830.
ANS: B PTS: 1

21.

Sistemul monetar bazat pe etalonul aur a cunoscut urmatoarele variante :


Identificati varianta corecta.

a. moneda

b. lingouri

c. devize

d. a si c;

e. a, b si c.

ANS: E PTS: 1

22.
Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-moneda a fost adoptat in :
Alegeti varianta corecta.

a. 1820;

b. 1819;

c. 1818;

d. 1830;

e. 1829.

ANS: C PTS: 1

23. Sistemul unitar bazat pe etalonul aur-moneda a fost adoptat in Romania in:
Identificati varianta corecta.

a. 1829;

b. 1890;

c. 1830;

d. 1818;

e. 1819.
ANS: B PTS: 1

24. Sistemul unitar bazat pe etalonul aur-moneda a fost adoptat pentru prima oara in:
Identificati varianta corecta.

a. Germania;

b. Italia;

c. Anglia;

d. Romania;

e. SUA.

ANS: C PTS: 1

25. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-lingouri se caracterizeaza prin:


Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. sistem organizatoric arborescent;

b. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata externa si depozitat de banca
emitenta sub forma de lingouri ;

c. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata interna si depozitat de banca
emitenta sub forma de lingouri.;

d. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata interna si externa;

e. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata interna si externa si depozitat de
banca emitenta sub forma de lingouri.

ANS: E PTS: 1

26. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-devize a fost adoptat in:


Identificati varianta corecta.

a. 1818;
b. 1910;
c. 1850;
d. 1944;
e. 1945.
ANS: D PTS: 1
Identificati varianta corecta.

a. 1949;
b. 1944;
c. 1918;
d. 1920;
e. 1925.
ANS: A PTS: 1

28. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-devize a fost adoptat pentru prima oara in:
Identificati varianta corecta.

a. Bretton Woods;
b. Germania;
c. Italia;
d. SUA;
e. Romania.
ANS: A PTS: 1

29. Care este corespondentul monedei in cazul sistemului monetar bazat pe etalonul putere de
cumparare:
Identificati varianta corecta.

a. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata externa si depozitat de banca
emitenta sub forma de lingouri ;
b. etalon format prin contributia bunurilor si serviciilor create in cadrul fiecarei
economii nationale;
c. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata interna si externa;
d. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata interna si externa si depozitat de
banca emitenta sub forma de lingouri.;
e. aurul moneda este retras din circulatie de pe piata interna si depozitat de banca
emitenta sub forma de lingouri.
ANS: B PTS: 1

30. Etalonul putere de cumparare este:


Identificati varianta corecta.

a. o notiune palpabila;
b. un concept usor vizualizat;
c. o formula de largire a masei monetare;
d. un titlu de credit;
e. o notiune abstracta.
ANS: E PTS: 1

31. Care dintre urmatoarele afirmatii privind rata rentabilitatii economice sunt adevarate ?
a. se determina ca raport intre active totale si profit net

b. este mai mica decat rata rentabilitatii economice


c. se determina ca raport intre profit net si capital propriu
d. mai este numita si ROE – return on equity
ANS: B PTS: 1

32. Un program de monitorizare a creditului de 60 de zile, se aplica creditului aflat in faza de :


Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. credit standard;
b. credit in observatie;
c. credit substandard;
d. credit indoielnic;
e. credit rambursat.

ANS: C PTS: 1

33. Un program de monitorizare a creditului de 90 de zile, se aplica creditului aflat in faza de :


Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. credit standard;
b. credit in observatie;
c. credit substandard;
d. credit indoielnic;
e. credit rambursat.
ANS: B PTS: 1

34. In functie de criteriul de clasificare pe care il avem in vedere exista mai multe tipuri de
monede:
1- moneda convertibila,
2– moneda semn,
3 – moneda facultativa,
4 – moneda creata de banci,
5 – moneda cu valoare integrala,
6 – moneda legala,
7 – moneda scripturala,
8 – moneda fractionara,
9 – moneda neconvertibila.
Spuneti care dintre raspunsuri contin numai tipuri de moneda clasificate dupa valoarea
intrinseca ?

a. 1 si 9
b. 2 si 5
c. 5 si 6
d. 7 si 8
ANS: B PTS: 1
35. Un program de monitorizare a creditului de 180 de zile, se aplica creditului aflat in faza de :
Una dintre variante este corecta. Identificati-o.

a. credit standard;
b. credit in observatie;
c. credit substandard;
d. credit indoielnic;
e. credit rambursat.
ANS: A PTS: 1

36. Incapacitatea de rambursare a creditului este cauzata de urmatorii factori:


Una dintre variante nu este factor generator al incapacitatii de rambursare.
Identificati-o.

a. totalitatea factorilor de natura economica, politica, sociala care actioneaza asupra


firmei debitoare;
b. situatia sectorului in care activeaza firma;
c. calitatea managementului;
d. dereglari in activitatea firmei ca urmare a neincasarii creantelor de la beneficiar;
e. adaptarea optima a firmei debitoare la cerintele pietei.
ANS: E PTS: 1

37. Sunt enumerate mai multe operatiuni ale bancilor comerciale:


1-operatiuni de incasso;
2-operatiuni de remitere de sume banesti;
3-operatiuni de acreditiv;
4-operatiuni de factoring;
5-operatiuni de mandat;
6-operatiuni de constituire a resurselor;
7-operatiuni de refinantare.
In care dintre raspunsuri gasim doua operatiuni de comision ale bancilor comerciale.

a. 1 si 4
b. 2 si 3
c. 1 si 6
d. 5 si 7
ANS: B PTS: 1

38.
Forfetarea creantelor este o operatiune de :
Alegeti varianta corecta.

a. prevenire a riscului de credit;

b. masurare a riscului de credit;

c. salvare a creditului;
d. analiza a riscului de credit;

e. monitorizare a creditului.

ANS: C PTS: 1

39. Sunt enumerate mai multe principii ale Sistemului Monetar International de la Bretton-
Woods:
1-cooperarea monetara internationala,
2-echilibrarea balantei de plati;
3-promovarea monetara a Unitatii de Cont Europene – ECU;
4-cresterea echilibrata a comertului international;
5-dezvoltarea economica a tuturor membrilor;
6-stabilitatea cursului de schimb;
7-lichiditatea;
8-multilateralizare a platilor internationale;
9-convertibilitatea monetara;
10-plata datoriilor externe;
11-cooperarea fiscala internationala.
Care dintre raspunsuri contine numai principii corect enuntate ?

a. 1, 3, 5
b. 2, 4, 6
c. 3, 7, 8
d. 9,10,11
ANS: B PTS: 1

40. Putem grupa operatiunile bancilor de afaceri in mai multe categorii. Care dintre raspunsurile
ce contin astfel de categorii este eronat ?

a. activitati de inginerie financiara


b. activitati cu titluri
c. activitati specifice bancilor comerciale
d. activitati de refinantare
ANS: D PTS: 1

41.
Printre elementele pozitive inregistrate in evolutia sistemului bancar se numara:
Una dintre variante nu reprezinta un element pozitiv al evolutiei sistemului bancar.
Identificati-o.

a. diversificarea produselor si serviciilor bancare;


b. lipsa concentrarii capitalului;
c. diversificarea instrumentelor de evidenta si control;
d. modernizarea retelei teritoriale;
e. modernizarea sistemului de transmitere a datelor.
ANS: B PTS: 1
42.
Elementele negative surprinse in evolutia sistemului bancar romanesc sunt urmatoarele:
Identificati varianta eronata.

a. insuficienta personalului calificat;


b. lipsa concentrarii capitalului;
c. lipsa de discernamant in alegerea clientilor;
d. modernizarea retelei teritoriale;
e. lipsa de orientare spre cresterea eficientei.
ANS: D PTS: 1

43.
Sistemul bancar romanesc se caracteriza inainte de 1989 prin urmatoarele caracteristici:
Identificati varianta gresita.

a. centralizare excesiva;
b. concentrarea majoritatii functiilor bancare in operatiuni BNR;
c. retea teritoriala restransa;

d. existenta unor banci specializate;


e. adaptare la cerintele economiei de piata.
ANS: E PTS: 1

44.
In cazul sincopelor manifestate de unele banci, unul din factorii determinanti au fost:
Identificati varianta corecta de raspuns.

a. managementul defectuos;
b. diversificarea produselor bancare;
c. perfectionarea personalului;
d. diversificarea instrumentelor de evidenta si control;
e. modernizarea sistemului de transmitere a datelor.
ANS: A PTS: 1

45.
Din punct de vedere conceptual, banca este institutia care:
Identificati varianta completa si corecta de raspuns.

a. mobilizeaza mijloacele banesti disponibile, finanteaza si crediteaza persoanele


fizice si juridice;
b. mobilizeaza mijloacele banesti, organizeaza si efectueaza deconturile si platile
in cadrul economiei nationale;
c. mobilizeaza mijloacele banesti disponibile, finanteaza si crediteaza persoanele
fizice si juridice, organizeaza si ctueaza deconturile si platile in cadrul economiei
nationale si in relatii cu celelalte state, cu scopul de a obtine profit;
d. finanteaza si crediteaza persoanele fizice si juridice;
e. efetueaza deconturile si platile in relatiile cu celelalte state;
ANS: C PTS: 1
46.
Functia de depozit a bancii consta in:
Una dintre variante este proprie functiei de depozit. Care este aceasta?

a. achizitii de active financiare;


b. efectuarea operatiunilor de schimb valutar;
c. participarea la tranzactii externe;
d. efectuarea de operatiuni de depozitare si trezorerie;
e. organizarea lansarii de obligatiuni.
ANS: D PTS: 1

47.
Functia de investitii presupune:
Identificati varianta eronata.

a. acordarea de credite in lei si valuta persoanelor fizice si juridice din tara si


strainatate;
b. achizitii de active financiare in nume propriu;
c. organizarea lansarii de obligatiuni;
d. participarea ca actionar la infiintarea de institutii bancare din tara si strainatate;
e. participarea ca actionar la infiintarea de institutii nebancare din tara si strainatate.
ANS: C PTS: 1

48.
In sistemul bancar, functia comerciala a bancii are in vedere:
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. realizarea de incasari si plati in valuta si in lei;


b. efectuarea operatiunilor de schimb valutar;
c. prestarea de servicii bancare, expertize tehnice etc.
d. participarea la tranzactii externe;
e. efectuarea de operatiuni de depozit la vedere.
ANS: E PTS: 1

49.
Cumpararea si vanzarea, in tara si strainatate, de aur si metale pretioase este o actiune proprie:
Identificati varianta corecta.

a. functiei comerciale a bancii;


b. functiei de investitii;
c. functiei de depozit;
d. functiei de trezorerie;
e. functiei de evaluare si control.
ANS: A PTS: 1

50.
Functiile pietelor financiar –monetare sunt caracterizate prin:
Una dintre variante este gresita. Identificati-o.

a. procesul globalizarii economiei;


b. integrarea zonala;
c. reorientarea fluxurilor financiare mondiale;
d. lipsa de concurenta in domeniul financiar-bancar;
e. accentuarea polarizarii economiei mondiale.
ANS: D PTS: 1

51. Care dintre urmatorii indicatori se determina ca raport intre resurse pe termen lung si
utilizari pe termen lung ?

a. coeficientul de lichiditate
b. raportul de solvabilitate european
c. gradul de adecvare a capitalului
d. coeficientul fondurilor proprii si resurselor permanente

ANS: D PTS: 1

52.
Revizuirea creditului bancar urmareste urmatoarele aspecte:
Una dintre variante nu este specifica procesului de revizuire a creditului. Care este
aceasta?

a. reducerea pierderilor;

b. verificarea politicii de credit;

c. constituirea provizioanelor;

d. monitorizarea ofiterilor de credite

e. informarea managementului bancii despre situatia generala a portofoliului de


credite.

ANS: C PTS: 1

53.
Gestiunea riscului de credit prezinta urmatoarele caracteristici :
Una dintre variante este incorecta. Identificati-o.

a. utilizarea unor tehnici prin care banca poate sa diminueze pierderile sau poate sa
salveze creditul
b. monitorizarea calitatii portofoliului de credite printr-o revizuire periodica;

c. detectarea in timp a creditelor ce ar putea deveni credite – probleme;

d. renegocierea planului de actiune privind acordarea unor credite;


e. monitorizarea creditului se stabileste diferentiat in functie de categoria de incadrare
a creditului.

ANS: D PTS: 1

54. Depozitele la termen fac parte din categoria:


Identificati varianta corecta.

a. capitalului subscris;

b. capitalului imprumutat;

c. resurselor proprii;

d. resurselor atrase;

e. bemeficiilor distribuite.

ANS: D PTS: 1

55. Sunt enumerate mai multe functii ale unei banci centrale:
1-functia de emisiune;
2-functia de banca a bancilor;
3-functia de banca a statului, a administratiei si a serviciilor publice;
4-functia de centru valutar si de gestionare a rezervei valutare;
5-functia fiscala;
6-functia bugetara;
7-functii economice ocazionale;
8-functia prudentiala si de supraveghere.
Care dintre raspunsuri contin numai functii corecte ale bancii centrale ?

a. 1 si 7
b. 2 si 5
c. 3 si 6
d. 5 si 8
ANS: A PTS: 1

56. Bancile sau institutiile de comert exterior intra in categoria:


Identificati varianta corecta.

a. bancilor de afaceri
b. bancilor straine
c. bancilor specializate
d. bancilor centrale
ANS: C PTS: 1

57. Pentru atingerea obiectivelor sale bancile centrale indeplinesc mai multe functii.
Care dintre urmatoarele functii ale unei banci centrale enumerate la raspunsuri nu sunt corecte
?

a. functia bugetara
b. functia de banca a bancilor
c. functia de banca a statului
d. functia prudentiala si de supraveghere
ANS: A PTS: 1

58. Care dintre urmatoarele forme ale creditului stabilite in functie de natura economica si
participantii la relatia de creditare sunt gresite ?

a. creditul obligatar
b. creditul ipotecar
c. creditul public
d. creditul comercial
ANS: C PTS: 1

59. Care dintre instrumentele politicii monetare intalnite la Sistemul European de Banci Centrale
se materializeaza in credite si depozite pentru 24 ore ?
Identificati varianta corecta.

a. operatiunile de reglaj fin


b. operatiunile ordinare
c. operatiunile de refinantare
d. facilitatile permanente
ANS: D PTS: 1

60. Conform principiului lichiditatii Sistemului Monetar International de la Bretton-Woods,


autoritatile monetare ale tarilor membre FMI aveau obligatia de a crea rezerve monetare
pentru nevoi generate de urmatoarele operatiuni:

a. creditarea economiei nationale


b. interventii pe piata ale autoritatilor monetare, in scopul mentinerii stabilitatii
cursului
de schimb
c. finantarea investitiilor de capital
d. acoperirea deficitului bugetar
ANS: B PTS: 1

61. Performantele bancare pot fi exprimate prin mai multi indicatori. Care dintre acestia se
determina ca raport intre profit net si capital propriu ?

a. rata rentabilitatii economice


b. rata profitului
c. efectul de parghie
d. rata rentabilitatii financiare
ANS: D PTS: 1

62. Care dintre riscurile bancii corespunde riscului legat de strategia de pozitionare a bancii pe
piata si este generat de o puternica concentrare a rentabilitatii asupra unui numar redus de
piete ?

a. riscul de piata
b. riscul de credit
c. riscul sectorial
d. riscul strategic
ANS: C PTS: 1

63. Conform Acordului de la Maastricht admiterea statelor in cea de-a treia etapa a Uniunii
Economice si Monetare a fost conditionata de indeplinirea unor criterii de convergenta.
Raspunsurile cuprind aceste criterii si limite in functie de care se judeca respectarea acestora.
Care dintre raspunsuri asociaza corect un criteriu de limita ?

a. rata inflatiei; 3 %
b. deficitul bugetar; 3 %
c. datoria publica; 2,25 %
d. rata inflatiei; 1,5 %
ANS: B PTS: 1

64. Creditul comercial se manifesta sub doua forme: credit cumparator si credit vanzator. Care
dintre urmatoarele raspunsuri nu reprezinta o caracteristica a creditului cumparator ?

a. este intalnit frecvent in ramuri precum agricultura si constructiile de locuinte


b. are ca obiect vanzarea marfurilor cu plata amanata
c. apare ca o prefinantare de catre beneficiari a produselor pe care intentioneaza sa le
achizitioneze
d. se manifesta sub forma platilor in avans
ANS: B PTS: 1

65. Creditul pe termen scurt este are drept criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. calitatea creditului;
b. durata de acordare a creditului;
c. in functie de debitor;
d. performanta.
ANS: B PTS: 1

66. Creditul neperformant are drept criteriu de clasificare:


Identificatoi varianta corecta.
a. calitatea creditului;
b. perioada de acordare;
c. durata de acordare;
d. debitorul.
e. scopul.
ANS: A PTS: 1

67. Creditul pe termen lung are drept criteriu de clasificare:


Identificatoi varianta corecta.

a. calitatea;
b. debitorul;
c. creditorul;
d. perioada de acordare;
e. scopul.
ANS: D PTS: 1

68. Creditul acordat persoanelor fizice are drept criteriu de clasificare:


Identificatoi varianta corecta.

a. debitorul;
b. calitatea;
c. performanta;
d. durata;
e. obiectivul.
ANS: A PTS: 1

69.
Clientii cu performante economice si financiare scazute se incadreaza in categoria de credite :
Identificati varianta corecta.

a. Categoria B;

b. Categoria C;

c. Categoria A;

d. Categoria D;

e. Categoria E.

ANS: D PTS: 1

70.
Clientii cu performante economice si financiare pe pierdere se incadreaza in categoria de
credite :
Identificati varianta corecta.
a. Categoria B;

b. Categoria C;

c. Categoria A;

d. Categoria D;

e. Categoria E.

ANS: E PTS: 1

71.
Factorii internationali care influenteaza conjunctura dezvoltarii sistemului bancar romanesc
sunt :
Alegeti varianta corecta

a. globalizarea economiei mondiale;

b. politica bancara nationala;

c. marimea bancii;

d. tipul de management;

e. reglementarile B.N.R.

ANS: A PTS: 1

72.
Dereglementarea bancare reprezinta:
Alegeti varianta completa si corecta de raspuns.

a. procesul prin care Banca Nationala nu mai intervine direct in activitatea bancilor
comerciale- prin stabilirea plafoanelor de dobanzi- ci, indirect- prin
implementarea unor decizii de politica monetara pentru a corecta anumite politici
si strategii ale bancilor
b. procesul prin care Banca Nationala intervine direct in activitatea bancilor
comerciale- prin stabilirea plafoanelor de dobanzi;
c. procesul prin care bancile comerciale nu mai intervin direct pe piata, prin stabilirea
plafoanelor de dobanzi, ci indirect, prin implementarea unor decizii de politica
monetara;
d. procesul prin care Banca Nationala nu mai intervine direct in activitatea bancilor
comerciale;
e. procesul prin care Banca Nationala intervine prin implementarea unor decizii de
politica monetara pentru a mentine anumite politici si strategii ale bancilor;
ANS: A PTS: 1

73.
Dereglementarea are loc in urmatoarele sensuri:
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.
a. Banca Nationala isi pastreaza functia de supraveghere;
b. bancile comerciale isi elaboreaza reglementari interne proprii;
c. transferarea responsabilitatii asupra conducerii bancii la nivelul managerilor;
d. Banca Nationala isi pastreaza partial functia de reglementare;
e. Banca Nationala isi pastreaza in totalitate functia de reglementare.
ANS: E PTS: 1

74.
Din perspectiva caracteristicilor lor fundamentale, bancile sunt privite ca:
Identificati varianta gresita.

a. intermediare in economie;
b. creatoare de bani pe calea creditului;
c. producatoare de informatie financiara;
d. investitori masivi in tehnologie informationala;
e. institutii neimplicate in politica monetara.
ANS: E PTS: 1

75. Accentuarea polarizarii economiei mondiale influenteaza conjunctura dezvoltarii


sistemului bancar romanesc din perspective factorilor:
Identificati varianta corecta.

a. internationali;
b. regionali;
c. nationali;
d. interni;
e. specifici mediului bancar.
ANS: A PTS: 1

76.
Dezmembrarea CAER este un factor de influenta a sistemului bancar :
Alegeti varianta corecta

a. international;

b. national;

c. specific;

d. dependent de tipul de management;

e. dependent de reglementarile B.N.R.

ANS: A PTS: 1

77.
Reorientarea fluxurilor financiare monetare este un factor de influenta a sistemului bancar :
Alegeti varianta corecta
a. international;

b. national;

c. specific;

d. dependent de tipul de management;

e. dependent de reglementarile B.N.R.

ANS: A PTS: 1

78.
Politica bancara si reglementarile BNR este un factor de influenta a sistemului bancar :
Alegeti varianta corecta

a. international;

b. national;

c. specific;

d. dependent de tipul de management;

e. dependent de reglementarile B.N.R.

ANS: B PTS: 1

79.
Impactul evolutiilor economico-sociale este un factor de influenta a sistemului bancar :
Alegeti varianta corecta

a. international;

b. national;

c. specific;

d. dependent de tipul de management;

e. dependent de reglementarile B.N.R.

ANS: B PTS: 1

80.
Marimea bancii este un factor de influenta a sistemului bancar :
Alegeti varianta corecta

a. international;

b. national;
c. specific;

d. dependent de tipul de management;

e. dependent de reglementarile B.N.R.

ANS: C PTS: 1

81.
Nu constituie caracteristica a bancilor mixte :

a. veniturile bancii se impart intre parteneri in functie de contributia fiecaruia la


constituirea capitalului bancii
b. managementul este asigurat de guvernatorii tarilor membre

c. activitatea bancii este supravegheata de Banca Centrala a tarii pe teritoriul careia


isi are sediul
d. structura activelor si pasivelor sunt optiuni ale bancii mixte.

e. functioneaza sub forma societatilor pe actiuni.

ANS: B PTS: 1

82. Bancile private prezinta urmatoarele trasaturi:


Identificati varianta eronata.

a. principala forma pe care o imbraca este una de societate pe actiuni;


b. capitalul este impartit in actiuni cu o anumita valoare nominala;
c. repartizarea profitului se face in functie de numarul de actiuni detinute de fiecare
actionar;
d. statul este unul din actionari;
e. capitalul apartine unor investitori private.
ANS: D PTS: 1

83. Posedarea intregului capital al bancii de catre stat este specifica:


Identificati varianta corecta.

a. bancilor private;
b. bancilor mixte;
c. bancilor de stat;
d. bancilor multinationale;
e. bancilor autohtone.

ANS: C PTS: 1

84. Bancile autohtone prezinta urmatoarele caracteristici:


Determinati varianta corecta de raspuns.
a. capitalul apartine persoanelor fizice si juridice din statul unde aceste banci
functioneaza;
b. capitalul este constituit prin subscrierea Bancilor Centrale din tarile membre;
c. supravegeaza activitatea pietelor financiar- monetare internationale;
d. managementul este asigurat de guvernatorii tarilor membre;
e. sunt constituite prin aportul de capital a doi sau mai multi parteneri din tari diferite.

ANS: A PTS: 1

85. Organismele Financiare si Monetare Internationale fac parte din categoria:


Identificati varianta corecta.

a. bancilor autohtone;
b. bancilor mixte;
c. bancilor multinationale;
d. bancilor de stat;
e. bancilor private.

ANS: C PTS: 1

86. Bancile multinationale au urmatoarele trasaturi:


Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. supravegheaza functionarea pietelor financiar-bancare internationale;


b. managementul este asigurat de guvernatorii tarilor membre;
c. functioneaza sub supravegherea Bancii Centrale a tarii pe teritoriul careia isi au
sediul;
d. acorda asistenta financiara si credite tarilor membre;
e. capitalul este construit din subscrierea Bancilor Centrale din tarile member.
ANS: C PTS: 1

87. In functie de rolul pe care il au in sistemul bancar national, bancile se clasifica astfel:
Identificati varianta eronata.

a. Bancile Centrale;
b. bancile specializate;
c. bancile ipotecare;
d. bancile multinationale;
e. bancile care se ocupa cu forfetarea creantelor.

ANS: D PTS: 1

88. Bancile specializate prezinta urmatoarele caracteristici:


Identificati varianta corecta.
a. acorda credite pe termen mijlociu si lung in ramurile pentru care sunt specializate;
b. se ocupa cu forfetarea creantelor pe care le transforma in bani;
c. acorda imprumuturi pe termen lung pentru locuinte garantate cu ipoteci asupra
bunurilor immobile;
d. asigura functionarea si supravegherea sistemului bancar la nivel national;
e. la aceste banci isi deschid conturi curente bancile din alte tari.
ANS: A PTS: 1

89. Bancile care exista in anumite “zone libere” si realizeaza numai operatiuni cu nerezidenti fac
parte din categoria bancilor:
Identificati varianta corecta.

a. ipotecare;
b. forfetare;
c. specializate;
d. corespondent;
e. off-shore.
ANS: E PTS: 1

90.
Elementele interne bancare care opereaza asupra sistemului bancar sunt :
Identificati varianta corecta.

a. normele si metodologiile interne;

b. dizolvarea CAER;

c. procesul de integrare europeana;

d. reorientarea fluxurilor financiare mondiale;


e. globalizarea economiei mondiale.

ANS: A PTS: 1

91. Creditul acordat statului are drept criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. performanta;
b. calitatea;
c. debitorul bancii;
d. perioada de acordare;
e. destinatia.
ANS: C PTS: 1

92. Creditul pentru investitii are drept criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. caliatea;
b. durata de acordare;

c. debitorul bancii;

d. destinatia creditului;

e. creditorul bancii.

ANS: D PTS: 1

93. Creditul pentru activitatea curenta are drept criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. durata de acordare;
b. garantia bancara;
c. termenul de rambursare;
d. destinatia;
e. performanta.
ANS: D PTS: 1

94. Creditele consumative au drept criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. scopul acordarii;
b. calitatea;
c. durata acordarii;
d. debitorul bancii;
e. destinatia.
ANS: E PTS: 1

95. Creditele acordate altor banci au drept criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. performanta bancara;
b. calitatea;
c. scopul;
d. debitorul bancii;
e. perioada de acordare.
ANS: D PTS: 1

96. Rata profitului unei banci se determina ca raport intre:

a. profit net si capital propriu


b. profit net si cheltuieli
c. profit net si active totale
d. profit net si venituri totale
ANS: D PTS: 1

97. In care dintre urmatoarele tipuri de depozite ale bancilor comerciale clientul poate retrage
fondurile cu conditia instiintarii bancii despre aceasta intenntie, intr-un anumit termen,
prevazut in contract in momentul incheierii acestuia ?

a. conturi curente
b. depozite la termen
c. depozite la vedere
d. depozite cu preaviz
ANS: D PTS: 1

98.
Creditele acordate pe o perioada mai mare de 10 ani fac parte din categoria:
Identificati varianta corecta.

a. credite pe termen scurt;


b. credite consumative;
c. credite pentru activitatea curenta;
d. credite pentru investitii;
e. credite de calitate.

ANS: D PTS: 1

99. Care dintre urmatoarele elemente sunt necesare in calculul coeficientului de lichiditate ?

a. active ponderate
b. resurse pe termen lung
c. fonduri proprii

d. coeficient de risc

ANS: A PTS: 1

100. Functiile pe care le indeplineste Banca Centrala in sistemul bancar sunt:


Una dintre variante este gresita. Identificati-o.

a. functia de emisiune monetara;


b. functia de creditare a bancilor prin operatiuni de scontare si rescontare;
c. functia de administrator al rezervelor internationale;
d. functia de forfetare a creantelor;
e. rolul de banca pentru celelalte banci.
ANS: D PTS: 1
101. Banca Nationala este condusa de un consiliu de administratie, format din:
Identificati varianta eronata.

a. guvernator, in calitate de presedinte;


b. prim-viceguvernator, in calitate de vicepresedinte,
c. doi viceguvernatori;

d. alti doi membrii;


e. comisia de cenzori.

ANS: E PTS: 1

102. Gestiunea zilnica a Bancii Nationale este incredintata:


Identificati varianta corecta.

a. prim-viceguvernatorului;
b. altor membrii din Consiliul de Administratie;
c. comisiei de cenzori;
d. guvernatorului;
e. celor doi viceguvernatori.

ANS: D PTS: 1

103. Organigrama ierarhica a unei banci prezinta urmatoarele caracteristici:


Una dintre variante nu reflecta o caracteristica a organigramei ierarhice.
Identificati-o.

a. reprezinta structura de ansamblu a bancii;


b. permite identificarea activitatilor bancii;
c. evidentiaza subdiviziunile organizatorice ale bancii si raporturile dintre ele;
d. identifica numarul nivelurilor ierarhice;
e. permite izolarea responsabilitatilor prin identificarea factorilor de decizie.
ANS: B PTS: 1

104. In cadrul structurii organizatorice a bancii, centrala:


Identificati varianta gresita.

a. stabileste plafoanele de credite ;


b. elaboreaza strategia de dezvoltare a bancii ;

c. nu contracteaza imprumuturi ;
d. acorda servicii de consultanta ;
e. stabileste nivelul dobanzilor si comisioanelor.
ANS: C PTS: 1

105. Organigrama functionala a unei banci permite:


Identificati varianta corecta.
a. identificarea activitatilor bancii si nivelurile ierarhice de exercitare a acestor
activitati;
b. evidentierea subdiviziunile organizatorice ale bancii;
c. stabilirea raporturile dintre subdiviziunile organizatorice ;
d. izolarea responsabilitatilor prin identificarea factorilor de decizie;
e. evidentierea numarul nivelurilor ierarhice;
ANS: A PTS: 1

106. Serviciul de credite din cadrul bancii are ca misiune principala:


Identificati varianta corecta.

a. rescadentarea creditelor;

b. participarea la elaborarea politicii de creditare a bancii;

c. analizarea dosarelor solicitantilor de credit;

d. elaborarea normelor de creditare;


e. asigurarea auditului periodic.
ANS: C PTS: 1

107. Asigurarea unui audit periodic al creditelor este sarcina:


Determinati varianta corecta.

a. departamentului de resurse umane al bancii;

b. serviciului de contabil;
c. serviciului de marketing;

d. comitetului de risc al ofiterilor de credite;

e. serviciului de depozite bancare.

ANS: D PTS: 1

108. Departamentul de credite are urmatoarele sarcini:


Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. analizeaza dosarele de credit;


b. efectueaza expertize;

c. participa la elaborarea politicii de atragere a economiilor populatiei prin depozite;

d. acorda asistenta tehnica;

e. elaboreaza norme de creditare.

ANS: C PTS: 1
109. Printre sarcinile comitetului de credite se numara:
Identificati varianta incorecta.

a. analizeaza si aproba credite peste limita plafoanelor atribuite de centrala;


b. revizuieste creditele restante;
c. propune masuri pentru creditele restante;

d. rescadenteaza creditele;

e. analizeaza si trimite spre aprobare centralei creditele mari.

ANS: A PTS: 1

110.
Trasaturile creditului bancar sunt :
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. angajamentul de rambursare;

b. acordurile de credit;

c. resursele atrase;

d. subiectele raportului de credit;

e. termenul de rambursare

ANS: C PTS: 1

111. Care dintre urmatoarele afirmatii privind DST nu sunt adevarate ?

a. initial a fost definit in baza unui continut in aur egal cu al unui dolar
b. in prezent se defineste in baza unui cos monetar alcatuit din patru monede
c. dupa abandonarea etalonului aur-devize DST a fost definit in baza unui cos
monetar alcatuit din monedele a caror pondere in comertul international era mai
mare de 1 %
d. a fost creat in 1944 prin Acordul de la Bretton-Woods
ANS: D PTS: 1

112. Care dintre raspunsuri poate fi definit ca un indicator ce desemneaza totalitatea mijloacelor de
plata existente in economia unei tari la un moment dat, sau ca medie pe o anumita perioada ?

a. inflatia
b. drepturile speciale de tragere
c. activele bancare agregate
d. masa monetara
ANS: D PTS: 1

113. Care dintre urmatoarele afirmatii privind Drepturile Speciale de Tragere – DST sunt false ?
a. initial a fost definit in baza unui continut in aur egal cu cel al dolarului SUA
b. este emis de Banca Mondiala in baza contributiilor statelor membre
c. a contribuit la cresterea lichiditatii internationale
d. in prezent este definit in baza unui cos monetar alcatuit din 4 monede
ANS: B PTS: 1

114. Creditele acordate pe termen mai mic de 1 an fac parte din categoria:
Identificati varianta corecta.

a. credite pe termen scurt;


b. credite de investitii;
c. credite pe termen mediu;
d. credite performante;
e. credite pe termen lung.
ANS: A PTS: 1

115. Creditele pe termen lung sunt acordate:


Identificati varianta corecta.

a. pe o perioada mai mica de 5 ani;

b. pe o perioada mai mica de 1 an;


c. pe 3 ani;
d. pe o perioada mai mare de 5 ani;
e. nelimitat.
ANS: D PTS: 1

116. Care dintre urmatoarele afirmatii privind Sistemul Monetar International de la Bretton
Woods sunt false ?

a. are la baza etalonul aur-devize


b. monedele nationale ale statelor membre puteau fluctua cu maxim 1 % in raport cu
paritatea declarata in aur sau dolari
c. existau doar cinci monede liber convertibile in aur : dolarul american, yenul
japonez,
marca germana, francul francez, lira sterlina
d. paritatea aur dolar declarata la crearea SMI era de 35 dolari uncia de aur
e. avea la baza optiunea pentru utilizarea cursurilor fixe
ANS: C PTS: 1

117. Creditele pe termen scurt sunt acordate:


Identificati varianta corecta.

a. pe o perioada mai mare de 1 an;


b. pe o perioada mai mica de 1 an;
c. pe 5 ani;
d. pe o perioada mai mare de 5 ani;
e. nelimitat.
ANS: B PTS: 1

118. Sunt date mai multe forme ale creditului:


1-credit real;
2-credit denuntabil
3-credit pe termen scurt;
4-credit personal;
5-credit obligatar;
6-credite amortizabile;
7-credit pe termen lung;
8-credit comercial;
9-credit de productie;
10-credit de consum;
11-credit bancar;
12-credit de circulatie;
Care dintre raspunsuri contine o forma a creditului clasificata astfel in functie de scopul
acordarii creditu lui ?

a. 1, 3, 6, 11
b. 2, 4, 5, 8
c. 4, 7, 10,12
d. 4, 5, 6, 8
ANS: C PTS: 1

119. In care dintre urmatoarele credite debitorul este statul, care se imprumuta pe piata interna,
pentru acoperirea deficitului bugetar ?

a. creditul de trezorerie
b. creditul de exploatare
c. creditul public
d. creditulde consum
ANS: C PTS: 1

120. Sunt prezentate mai multe tipuri de institutii bancare si de credit:


1-institutii de credit destinate agriculturii;
2-banci de afaceri;
3-banci universale;
4-cooperative de credit;
5-banci de trezorerie
6-banci sau institutii de comert exterior;
7-societati de leasing;
8-institutii de finantare a locuintelor
9-banci mutuale;
10-banci comerciale.
Care dintre raspunsuri contine numai banci si institutii de credit specializate ?
a. 1 si 7
b. 5 si 6

c. 2 si 10

d. 4 si 9

ANS: A PTS: 1

121. Capitalul subscris de actionari face parte din:


Identificati varianta corecta.

a. resursele proprii ale bancii;


b. resursele atrase;
c. depozitele la vedere;
d. depozitele la termen;
e. depozitele cu preaviz.
ANS: A PTS: 1

122.
Resursele atrase sunt prezentate astfel :
Identificati varianta corecta.

a. capitalul subscris de actionari;

b. capitalul de imprumut;

c. fondurile de rezerva;

d. fondurile de risc;

e. beneficiile distribuite.

ANS: B PTS: 1

123.
Creditele se clasifica in functie de destinatie in categoriile :
Alegeti varianta corecta.

a. credite pe termen scurt

b. credite performante

c. credite acordate statului

d. credite productive

e. credite neperformante

ANS: C PTS: 1
124.
În functie de debitorul bancii creditele pot fi :
Alegeti varianta corecta.

a. credite performante

b. credite acordate persoanelor fizice

c. credite pe termen mediu

d. credite consumative

e. credite productive.

ANS: B PTS: 1

125.
Din categoria resurselor proprii fac parte :
Alegeti varianta corecta.

a. beneficiile distribuite;

b. depozitele la vedere;

c. moneda scripturala;

d. depozite cu preaviz;

e. depozite la termen.

ANS: A PTS: 1

126. In cazul depozitelor cu preaviz:


Identificati varianta corecta.

a. depunatorii pot retrage fondurile cand doresc;


b. fondurile se pot retrage dupa trei luni;
c. fondurile se pot retrage dupa un an;
d. fondurile se pot retrage numai dupa ce banca este avertizata cu un anumit timp
stabilit prin contractul incheiat in prealabil;
e. fondurile se pot retrage dupa sase luni.
ANS: D PTS: 1

127. In cazul unui depozit la vedere, fondurile se pot retrage:


Identificati varianta corecta.

a. dupa trei luni;

b. dupa un an;
c. numai dupa ce banca este avertizata cu un anumit timp fixat in momentul
constituirii depozitului;
d. dupa sase luni;
e. oricand, la cererea depunatorului.

ANS: E PTS: 1

128. In functie de perioada de acordare, creditele se pot clasifica astfel:


O singura varianta clasifica creditul in functie de perioada de acordare. Identificati-o.

a. credite performante;
b. credite productive;

c. credite pe termen lung;


d. credite consumative;
e. credite acordate altor banci.
ANS: C PTS: 1

129. Creditele sunt considerate performante atunci cand:


Identificati varianta corecta.

a. transele de rambursare sunt achitate la zi, dar exista restante in achitarea dobanzii;
b. toate transele de rambursare, inclusiv dobanda, sunt achitate la zi;
c. transele de rambursare a creditelor sunt achitate cu o intarziere de o saptamana;
d. creditul nu este rambursat la scadenta;
e. dobanda este achitata la zi, dar exista restante la transele de rambursare.
ANS: B PTS: 1

130. Creditele neperformante au ca si criteriu de clasificare:


Identificati varianta corecta.

a. calitatea;
b. destinatia;
c. perioada de acordare;
d. creditorul bancii;
e. debitorul bancii.
ANS: A PTS: 1

131.
Care sunt indicatorii esentiali pe baza carora banca analizeaza documentatia prezentata de
client in vederea acordarii creditului :
Identificati varianta corecta.

a. solvabilitatea

b. active circulante

c. datorii pe termen scurt


d. stocuri

e. clienti.

ANS: A PTS: 1

132. Politica normelor rezervei minime obligatorii imbraca mai multe forme. Care dintre
raspunsuri se incadreaza in aceste forme ?

a. coeficientul Cooke
b. norma prudentialitatii
c. norma solvabilitatii
d. norma lichiditatii
ANS: D PTS: 1

133. Beneficiile distribuite fac parte din:


Identificati varianta corecta.

a. resursele atrase;

b. resursele proprii;

c. capitalul de imprumut;

d. depozitele cu preaviz;

e. capitalul subscris de actionari:

ANS: B PTS: 1

134. Capitalul de imprumut face parte din categoria:


Identificati varianta corecta.

a. resurse proprii;
b. resurse atrase;
c. beneficii distribuite;
d. capitalul subscris;
e. depozite.

ANS: B PTS: 1

135. Riscul operational mai poarta si alte denumiri. Care dintre urmatoarele raspunsuri
corespund acestor denumiri ?

a. risc de back-office
b. risc de piata

c. risc sistemic

d. risc de insuficienta functionala

ANS: A PTS: 1

136. Sunt prezentate mai multe functii ale monedei:


1-functia de convertibilitate;
2-functia de unitate de cont;
3-functia de standard al platilor amanate;
4-functia de rezerva a valorii;
5-functia de stabilire a preturilor;
6-functia de standard sau etalon al valorii;
7-functia de cuantificare.
Care raspunsuri contin doua functii ale monedei intr-o abordare functionala.

a. 1 si 2
b. 2 si 5
c. 3 si 4
d. 6 si 7
ANS: C PTS: 1

137. Conform Acordului de la Maastricht admiterea statelor in cea de-a treia etapa a Uniunii
Economice si Monetare a fost conditionata de indeplinirea unor criterii de convergenta, printre
care:
1-rata de schimb;
2-rata inflatiei;
3-balanta de plati;
4-deficitul bugetar;
5-datoria publica;
6-rata somajului.
Care dintre urmatoarele raspunsuri contin numai criterii de convergenta corecte ?

a. 1 si 3
b. 2 si 3
c. 2 si 5
d. 4 si 6
ANS: C PTS: 1

138. Sunt prezentate mai multe cauze ale deflatiei:


1-restrictii in redistribuirea creditelor;
2-scaderea ratelor reale de dobanda;
3-diminuarea masei monetare;
4-indatorarea excesiva;
5-preferinta pentru lichiditate;
6-preferinta pentru investitii.
Care dintre raspunsuri contine doua cauze corect enuntate ?
a. 1 si 2
b. 2 si 4
c. 3 si 5
d. 4 si 6
ANS: C PTS: 1

139. Care dintre urmatoarele credite sunt credite clasificate dupa destinatie ?

a. creditul obligatar
b. creditul productiv
c. creditul bancar
d. creditul pe termen scurt

ANS: B PTS: 1

140. Care dintre urmatoarele credite sunt credite clasificate dupa calitate ?

a. creditul pe termen scurt


b. creditul productiv
c. creditul performent
d. creditul pe termen scurt
ANS: C PTS: 1

141. Care dintre urmatorii indicatori bancari se determina ca raport intre active si capital ?

a. efectul de parghie
b. rata rentabilitatii economice
c. rata utilizarii activelor
d. rata profitului

ANS: A PTS: 1

142. Care dintre urmatoarele credite sunt credite clasificate dupa perioada de acordare ?

a. creditul obligatar
b. creditul productiv
c. creditul pe termen scurt.

d. creditul performant
ANS: C PTS: 1

143. Sunt enumerate mai multe principii ale Sistemului Monetar International de la Bretton-
Woods:
1-cooperarea monetara internationala,
2-echilibrarea balantei de plati;
3-promovarea monetara a Unitatii de Cont Europene – ECU;
4-cresterea echilibrata a comertului international;
5-dezvoltarea economica a tuturor membrilor;
6-stabilitatea cursului de schimb;
7-lichiditatea;
8-multilateralizare a platilor internationale;
9-convertibilitatea monetara;
10-plata datoriilor externe;
11-cooperarea fiscala internationala.
Care dintre raspunsuri contine numai principii corect enuntate ?

a. 1, 2, 8
b. 3, 4, 7
c. 2, 9, 10
d. 5, 6, 11
ANS: A PTS: 1

144.
Etapa negocierii creditului are in vedere urmatoarele :
Alegeti varianta corecta.

a. volumul creditului

b. evolutia operatiunilor in valuta

c. lichiditatea

d. rentabilitatea financiara a clientului

e. aprobarea creditului.

ANS: A PTS: 1

145.
Garantia materiala reala oferita in cadrul creditului solicitat consta in :
Identificati varianta corecta.

a. polita de asigurare a bunurilor

b. contractul care face obiectul creditului

c. studiul de fezabilitate a firmei

d. disponibilitatile la zi in conturile deschise la alte banci

e. datoriile pe termen scurt.

ANS: A PTS: 1

146. Activitatea de creditare se deruleaza in urmatoarele etape:


Identificati varianta care nu reprezinta o etapa a activitatii de creditare.

a. documentarea asupra activitatii clientului;


b. negocierea creditului;
c. aprobarea creditului;
d. derularea si rambursarea creditului;
e. elaborarea normelor de creditare.
ANS: E PTS: 1

147. In urma analizei documentatiei solicitantului, in vederea acordarii creditului, se calculeaza


urmatorii indicatori:
Unul dintre indicatori nu se calculeaza in aceasta etapa. Care este acesta?

a. situatia neta a firmei;


b. necesarul de fond de rulment;
c. bonitatea clientului;
d. efectul de parghie;
e. trezoreria neta.

ANS: D PTS: 1

148. Bonitatea solicitantului de credit se calculeaza pe baza urmatorilor indicatori:


Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. activele circulante;

b. solvabilitatea;
c. lichiditatea;
d. rentabilitatea economica;

e. rentabilitatea financiara.
ANS: A PTS: 1

149. Situatia neta a firmei se calculeaza tinand cont de :


Identificati varianta corecta de raspuns.

a. activele circulante si datoriilor pe termen scurt;


b. totalul activelor si datoriilor nerambursate;

c. situatia stocurilor si a clientilor;


d. fondul de rulment;
e. nevoia de fond de rulment.
ANS: B PTS: 1

150. Fondul de rulment se calculeaza tinand cont de :


Identificati varianta corecta de raspuns.

a. activele circulante si datoriilor pe termen scurt;


b. totalul activelor si datoriilor nerambursate;
c. situatia stocurilor si a clientilor;
d. situatia neta;
e. nevoia de fond de rulment.
ANS: A PTS: 1

151. Nevoia de fond de rulment se calculeaza tinand cont de :


Identificati varianta corecta de raspuns.

a. activele circulante si datoriilor pe termen scurt;


b. totalul activelor si datoriilor nerambursate;
c. situatia stocurilor si a clientilor;
d. situatia neta;
e. fondul de rulment.
ANS: C PTS: 1

152. Bonitatea clientului se calculeaza pe baza urmatorilor indicatori:


Unul dintre indicatori nu se calculeaza. Care este acesta?

a. solvabilitate;
b. lichiditate;
c. fond de rulment;
d. rentabilitate economica;
e. rentabilitate financiara.
ANS: C PTS: 1

153.
Indicatorii de apreciere ai performantei bancare:
Alegeti varianta corecta.

a. Capital ;

b. trezoreria neta ;

c. active sensibile la dobanda ;

d. efectul de parghie ;

e. fondul de rulment.

ANS: D PTS: 1

154.
Rata rentabilitatii economice se calculeaza astfel :
Alegeti varianta corecta.

a. Profit net x 100;


Active
b. Profit net x 100;
Capital
c. active totale x 100;
capital
d. Venituri totale x 100;
Active totale
e. Capital / Profit net.

ANS: A PTS: 1

155.
Gradul de utilizare a activelor depinde de :
Identificati varianta corecta.

a. capacitatea manageriala de a utiliza resursele financiare si reale ale bancii pentru a


genera profit
b. gradul de utilizare a unor resurse suplimentare

c. marimea ratei dobanzii pe piata si structura activelor bancare;

d. raportul dintre veniturile si cheltuielile bancare;

e. structura veniturilor si costurilor bancare.

ANS: C PTS: 1

156.
Rata rentabilitatii financiare se determina prin raportul :
Alegeti varianta corecta.

a. profit net x 100


capital
b. profit net x 100
active
c. profit net x 100
venituri
d. capital / venituri

e. profit brut / active.

ANS: A PTS: 1

157.
Rata rentabilitatii economice este caracterizata prin urmatoarele :
Alegeti varianta corecta.

a. reflecta efectul capacitatii manageriale de a utiliza resursele financiare si reale ale


bancii
b. masoara rezultatele angajarii bancare in ansamblul sau
c. este raportul dintre active totale si capital;

d. masoara rezultatele managementului bancar;

e. depinde de marimea ratei dobanzii pe piata.

ANS: A PTS: 1

158.
Efectul de parghie reflecta :
Alegeti varianta corecta.

a. structura veniturilor si costurilor bancare;

b. gradul in care utilizarea unor resurse suplimentare serveste la cresterea capitalului


propriu;
c. rezultatele managementului bancar in ansamblul sau;

d. efectul capacitatii manageriale de a utiliza resursele financiare si reale ale bancii


pentru a genera profit;
e. valoarea veniturilor bancare.

ANS: B PTS: 1

159.
Rata rentabilitatii financiare se caracterizeaza prin urmatoarele :
Alegeti varianta corecta.

a. reflecta efectul capacitatii manageriale de a utiliza resursele financiare pentru a


genera profit;
b. masoara rezultatele managementului bancar in ansamblul sau;

c. exprima gradul de generare a profitului de catre un capital dat;

d. cuantifica probabilitatea nerambursarii la scadenta;

e. depinde de marimea ratei dobanzii pe piata.

ANS: B PTS: 1

160.
Limita maxima a activelor cu risc fata de fondurile proprii ale bancii este de :
Alegeti varianta corecta.

a. minim 8 %;

b. maxim 8 %;
c. 10 %;

d. 15 %;

e. 12%.

ANS: B PTS: 1

161.
Care dintre formule se utilizeaza pentru a reprezenta corect corespondenta directa dintre
indicatorii de performanta bancara :
Identificati varianta corecta.

a. Rata rentabilitatii economice = capital x profit net

b. Rata rentabilitatii financiare = efectul de parghie x rata rentabilitatii economice

c. gradul de utilizare a activelor = venituri nete x rata profitului;

d. profitul net= active nete / rata rentabilitatii financiare;

e. efectul de parghie= capital / profit net.

ANS: B PTS: 1

162. Relatia de calcul a efectului de parghie este urmatoarea:


Identificati relatia de calcul corecta a efectului de parghie.

a. profit net/ active x 100;

b. active totale / capital;


c. profit net / capital x100;
d. profit net / veniturio totale x100;

e. venituri totale / active totale x100.


ANS: B PTS: 1

163.
Riscul de reglementari presupune urmatoarele caracteristici :
Alegeti varianta corecta.

a. rezulta din efectuarea unor operatiuni neeficiente;

b. apare cand imprumuturile nu sunt rambursate la termen;

c. apare in cazul unor schimbari neasteptate ale reglementarilor bancare;

d. se refera la efectul negativ asupra fluxurilor de numerar;

e. este asimilat functiei capitalului bancar.

ANS: C PTS: 1
164.
Elementele caracteristice riscului de nerambursare sunt :
Identificati varianta corecta.

a. este cauzat de reducerea ofertei de bani de pe piata;

b. este cauzat de restrictiile impuse bancilor;

c. apare cand imprumuturile nu sunt rambursate la termenul si volumul stabilit;

d. este asimilat functiei capitalului bancar;

e. indica potentialitatea bancilor de a-si sustine necesarul de numerar.

ANS: C PTS: 1

165.
Actiunile de reducere a riscurilor rezultate din evenimente neprevazute presupun :
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. orientarea catre active cu scadenta scurta

b. cresterea capitalului propriu pentru reducerea riscului insolvabilitatii

c. clasificarea activelor si pasivelor in functie de reactia lor la evenimente


neprevazute;
d. orientarea catre active cu cu scadenta indelungata;

e. cresterea ponderii pasivelor cu scadenta indelungata

ANS: D PTS: 1

166.
Riscul de pret apare cand :
Identificati varianta corecta.

a. imprumuturile nu sunt rambursate la termenul si in volumul stabilit

b. scumpirea creditului si a costului acestuia

c. oferta de bani scade

d. ratele dobanzii cresc brusc, in conditiile in care banca obtine active cu o scadenta
mai lunga decat a pasivelor
e. se efectueaza operatiuni neeficiente

ANS: D PTS: 1

167.
Riscul de lichiditate presupune :
Alegeti varianta corecta.

a. probabilitatea nerambursarii la scadenta;

b. potentialitatea bancilor de a sustine la un moment dat necesarul de numerar;

c. este asimilat functiei capitalului bancar de a proteja depozitele impotriva unei


deprecieri a valorii activelor;
d. se refera la efectul negativ asupra fluxurilor de numerar;

e. se refera la efectul negativ asupra valorii activelor ca urmare a schimbarii ratei


dobanzii.

ANS: B PTS: 1

168. Riscurile de sistem sunt cauzate de:


Identificati varianta corecta.

a. nerambursarea imprumuturilor la scadenta;


b. efectuare unor operatiuni neeficiente;
c. fraude;
d. reducerea ofertei de bani pe piata;
e. schimbari neasteptate ale reglementarilor bancare.
ANS: D PTS: 1

169. Riscul dobanzii prezinta urmatoarele caracteristici:


Indicati varianta corecta de raspuns.

a. este asimilat functiei capitalului bancar de a proteja depozitarii impotriva unei


deprecieri a valorii activelor;
b. indica potentialitatea bancilor de a-si sustine la un moment dat necesarul de
numerar;
c. se refera la efectul negativ asupra fluxurilor de numerar, valorii activelor si valorii
obligatiunilor datorat schimbarii ratei dobanzii;
d. cuantifica posibilitatea nerambursarii la scadenta a creditelor acordate si a
creantelor;
e. apare in cazul schimbarilor neasteptate ale reglementarilor bancare.
ANS: C PTS: 1

170. Bancile comerciale trebuie sa-si assume riscurile specifice intr-o maniera prudenta, avand in
vedere urmatorii factori:
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. sa respecte masurile prudentei impuse de autoritatea nationala de reglementare;


b. profitul planificat sa justifice expunerea la risc;
c. eventualele pierderi sa nu deterioreze acut situatia financiara a anului respective;
d. provizioanele constituite din profit sa fie mai mici decat pierderea produsa prin
materializarea riscurilor
e. riscul sa fie astfel dimensionat incat pierderea produsa prin materializare sa poata
fi acceptabila pentru activitatea bancii.
ANS: D PTS: 1

171. Fraudele se incadreaza in categoria de riscuri :


Indicati varianta corecta de raspuns.

a. de nerambursare ;
b. de reglementari
c. de functionare ;
d. de sistem ;
e. de pret.

ANS: C PTS: 1

172. Cresterea dobanzii se incadreaza in categoria de riscuri :


Indicati varianta corecta de raspuns.

a. de nerambursare ;
b. de reglementari
c. de functionare ;
d. de sistem ;
e. de pret.
ANS: E PTS: 1

173.
Relatia de calcul a riscului de capital este :
Identificati varianta corecta.

a. active sensibile la dobanda / pasive sensibile la dobanda;

b. capital propriu / total depozite;

c. active lichide / total depozite;

d. Total credite / active;

e. Total credite / total depozite.

ANS: B PTS: 1

174.
Care este formula ce reprezinta corect relatia de calcul a riscului de credit :
Identificati varianta corecta.

a. Total credite / total depozite


b. active lichide / total depozite

c. Total credite / active

d. capital propriu / total depozite

e. active sensibile la dobanda / passive sensibile la dobanda

ANS: C PTS: 1

175.
Masurile preventive privind riscul bancar nu au in vedere una dintre caracteristicile de mai
jos :
Care dintre variante nu reprezinta o masura preventiva a riscului bancar?

a. au ca obiect prevenirea riscului de nerambursare a imprumutului;

b. principiul general consta in estimarea posibilitatii recuperarii la scadenta si


determinarea corecta a capacitatii virtualului credit de a produce venituri;
c. se aplica in cazul neimplinirii obligatiilor contractuale fata de banca;

d. verificarea garantiilor reale ale debitorului;

e. stabilirea unei rate a dobanzii care sa acopere rata inflatiei.

ANS: C PTS: 1

176.
Care dintre afirmatiile de mai jos nu corespund masurilor operative de prevedere a riscului
bancar :

a. determinarea corecta a capacitatii virtualului credit de a produce venituri;

b. perceperea unui comission de gestionare;

c. verificarea regularitatii incasarilor si platilor din cont;

d. perceperea unor dobanzi majorate in cazul nerambursarii la scadenta;

e. urmarirea modului in care clientul isi achita obligatiile contractuale.

ANS: A PTS: 1

177.
Masurile curative privind riscul bancar presupun urmatoarele actiuni :
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. se recurge la executia garantiilor reale prin scoaterea lor la licitatii;

b. se intrerupe contractul de credit;


c. se recurge la recuperarea sumelor de la giranti;

d. au ca obiect prevenirea riscului de nerambursare;

e. reclamarea debitorului in instanta.

ANS: D PTS: 1

178.
În cazul neonorarii datoriilor se recurge la :
Una dintre variante este incorecta. Identificati-o.

a. executia garantiilor reale;

b. scoaterea la licitatie a garantiilor;

c. recuperarea sumelor de la giranti

d. estimarea posibilitatii recuperarii la scadenta;

e. reclamarea clientului la un tribunal de comert.

ANS: D PTS: 1

179. Identificati varianta care exprima corect relatia de calcul a riscului de lichiditate:

a. total credite / active;


b. total credite / total depozite;
c. active sensibile la dobanda / passive sensibile la dobanda;
d. capital propriu / total depozite;
e. provizioane pentru credite / total credite.

ANS: B PTS: 1

180. Monopolul bancar specializat, constituit in vederea divizarii riscului de credit, prezinta
urmatoarele caracteristici:
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. este constituit din mai multe banci care finanteaza aceeasi firma;
b. fiecarei banci ii revine o cota parte din volumul de credite alocat firmei care
solicita creditul;
c. bancile din concern au dreptul sa impuna un plan de redresare in cazul in care
firma debitoare are dificultati financiare;
d. bancile care au cota parte cea mai mica sunt numite sefe de retea;
e. bancilor mici li se permite sa finanteze firme mari.
ANS: D PTS: 1

181. Identificati tipul de risc care corespunde formulei Total credite/Total Depozite :

a. risc de lichiditate;
b. risc de credit;
c. riscul dobanzii;
d. riscul de capital;
e. riscul de piata.
ANS: A PTS: 1

182. Identificati tipul de risc care corespunde formulei Active lichide/Total Depozite :

a. risc de lichiditate;
b. risc de credit;
c. riscul dobanzii;
d. riscul de capital;
e. riscul de piata.
ANS: A PTS: 1

183.
Masurarea riscului de credit presupune :
Identificati varianta corecta.

a. stabilirea unei limite maxime a pasivelor;

b. stabilirea unei limite minime a activelor cu risc;

c. stabilirea unei limite minime a pasivelor;

d. masurarea riscurilor la care banca este expusa prin evaluarea creditelor o data la
cinci ani;
e. stabilirea unei limite maxime a activelor cu risc fata de fondurile proprii ale bancii.

ANS: A PTS: 1

184.
Prevenirea riscului de credit presupune :
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. divizarea risculu;

b. dereglari in activitatea firmei ca urmare a neincasarii creantelor de la beneficiari

c. constituirea garantiilor

d. diversificarea domeniilor de repartizare a riscurilor;

e. repartitie teritoriala cat mai ampla.

ANS: B PTS: 1

185. Principalele caracteristici ale riscului de credit au in vedere urmatoarele aspecte:


Una dintre variante este eronata, Identificati-o.
a. este specific bancilor a caror functie esentiala este forfetarea creantelor;
b. apare in conditiile in care creditul nu este rambursat la scadenta;
c. se manifesta atunci cand dobanda nu este rambursata la scadenta;
d. apare in conditiile in care creditul, dobanda sau ambele sunt rambursate partial;
e. este specific bancilor a caror functie importanta in economie este creditarea.
ANS: A PTS: 1

186. Divizarea riscurilor, actiune specifica managementului riscului de credit, vizeaza urmatoarele:
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. are ca obiectiv disiparea riscurilor pentru a reduce posibilitatea inregistrarii unor


pierderi mari;
b. se realizeaza (in anumite sisteme nationale) prin monopolul bancar specializat;
c. pentru firme, banca isi repartizeaza riscurile avand o repartitie teritoriala cat mai
ampla;
d. concentrarea creditelor acordate pe cat mai putine domenii de activitate permite
mentinerea riscului de credit in limite controlabile;
e. banca isi repartizeaza riscurile lucrand cu sectoare diferite de activitate.
ANS: D PTS: 1

187. Pentru divizarea riscului de credit, la persoane fizice, banca va acorda credite de preferinta la :
Printre variante s-a strecurat o greseala. Identificati-o.

a. Salariati
b. liber profesionisti
c. Pensionari
d. persoane fizice autorizate
e. entitati juridice.
ANS: E PTS: 1

188. Pentru divizarea riscului de credit, la persoane juridice, banca va acorda credite de preferinta
la :
Printre variante s-a strecurat o greseala. Identificati-o.

a. producatori mari
b. producatori mici
c. firme ce activeaza in sectoare diferite de activitate
d. liber profesionisti
e. firme cu repartitie teritoriala cat mai ampla.
ANS: D PTS: 1

189.
Bancile care au cota parte cea mai ridicata sunt numite :
Identificati varianta corecta.

a. sefe de retea;
b. banci de top;

c. locomotiva sistemului bancar;

d. banci semnificative ;

e. nu au nici o denumire.

ANS: A PTS: 1

190.
Primii despagubiti in cazul unui credit cu probleme se numesc :
Identificati varianta corecta.

a. statul;

b. bancile de top;

c. debitori privilegiati;

d. creditori privilegiati ;

e. nu au nici o denumire.

ANS: D PTS: 1

191.
Valoarea creditului raportat la garantia bancara este :
Identificati varianta corecta.

a. mai mare;

b. egala;

c. mai mica;

d. nu are nici o legatura ;

e. < 1/2.

ANS: C PTS: 1

192.
Ipoteca inregistrata in conformitate cu legislatia in vigoare este :
Identificati varianta corecta.

a. pretext;

b. o garantie;

c. o dovada a capacitatii de rambursare a creditului;


d. o sursa de rambursare ;

e. un cost al creditului.

ANS: B PTS: 1

193.
Categoriile de credit in functie de evaluarea performantelor financiare ale clientilor sunt :
Identificati varianta corecta.

a. standard categoria “A”

b. pierdere categoria “B”

c. indoielnic categoria “A”

d. substandard categoria “B”

e. pierdere categoria “A”.

ANS: A PTS: 1

194.
Creditele din cadrul categoriei in observatie – categoria “B” se caracterizeaza prin :
Alegeti varianta corecta.

a. performantele financiare sunt bune;

b. performantele financiare sunt satisfacatoare;

c. performantele financiare sunt foarte bune;

d. performantele financiare sunt scazute;

e. performantele financiare arata pierderi.

ANS: A PTS: 1

195.
Creditele din cadrul categoriei substandard – categoria “C” au urmatoarele caracteristici :
Alegeti varianta corecta de raspuns.

a. performantele financiare sunt satisfacatoare;

b. performantele financiare au o evidenta ciclicitate la intervale scurte de timp;

c. performantele financiare sunt bune;


d. ratele si dobanzile nu pot fi platite;

e. performantele financiare arata pierderi.


ANS: C PTS: 1

196.
Capacitatea agentului economic de a rambursa creditele la scadentava fi apreciata ca buna in
cazul in care :
Alegeti varianta corecta.

a. rarele si dobanzile sunt platite la scadenta cu o intarziere de maxim 7 zile

b. ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de maxim 14 zile

c. ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de peste 14 zile;

d. ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de peste 30 de zile;

e. ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de maxim 30 de zile.

ANS: A PTS: 1

197.
Categoria de credite “D” pentru persoane fizice presupune :
Identificati varianta corecta.

a. clientul a inregistrat o rata si dobanzi restante pana la 30 zile;

b. clientul nu are rate si dobanzi restante;

c. clientul are 2 rate si dobanzi aferente restante;

d. clientul are peste 2 rate si dobanzile aferente restante;

e. clientul a inregistrat rate sau dobanzi restante pe o perioada de pana la max. 7 zile.

ANS: C PTS: 1

198.
Clientii cu performante economice si financiare foarte bune se incadreaza in categoria de
credite :
Identificati varianta corecta.

a. Categoria B;

b. Categoria C;

c. Categoria A;

d. Categoria D;

e. Categoria E.

ANS: C PTS: 1
199.
Clientii cu performante economice si financiare bune se incadreaza in categoria de credite :
Identificati varianta corecta.

a. Categoria B;

b. Categoria C;

c. Categoria A;

d. Categoria D;

e. Categoria E.

ANS: A PTS: 1

200.
Clientii cu performante economice si financiare satisfacatoare se incadreaza in categoria de
credite :
Identificati varianta corecta.

a. Categoria B;

b. Categoria C;

c. Categoria A;

d. Categoria D;

e. Categoria E.

ANS: B PTS: 1