CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

Anglia Dr Han Van Krieken. Gerhard Domagk Institut für pathologie. Groningen. Scoþia Dr Anna M. IL. Registre de Cancer de l’Isère. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. Manchester. Bethesda. Lyon. Münster. Franþa Dr Andrew Jack. Birch. International Agency for Research on Cancer. National Cancer Institute. Chicago. Edinburg. Fulton. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. SUA D-na Catherine Exbrayat. Manchester. Hospital General de Asturias. University of Leeds. Bethesda. The Academic Hospital. Dr Timothy Coté. Franþa Dr Franco Rilke. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Royal Manchester Children’s Hospital. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. Germania Profesor Paul Hermanek. MD. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Isère. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Anglia Dr James Ironside. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. Western General Hospital. Olanda Dr Aurora Astudillo. Milan. HY. Erlangen.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Kelsey. Dijon. SUA Dr Paul Kleihues. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. Leiden. Oviedio. Leds. Italia Dr James Vadiman. Spania Profesor Paule Marie Carli. National Cancer Institute. SUA D-ra Annette Hurlbut. Münster Universität. Institut für Pathologie. Leukaemia Research Fund. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. Società Italiana de Cancerologia. University of Chicago. Germania vi . Mannheim. Comprehensive Cancer Centre North. MD. Germania Dr Elaine Jaffe.

sã participe la testarea acesteia pe teren. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. New South Wales Australia. College Station Medical Center Suedia. Ragusa Italia. Qidong Cuba Cehia Ecuador. Campinas Brazilia. Manila Filipine. Trujillo Polonia. Romagna Japonia. East Anglia Regatul Unit. Kampala Vietnam. Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Rizal Franþa. Hiroshima Japonia. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Detroit SUA (SEER). Medical Center of Central Georgia SUA. Bangkok Tailanda. Hawaii SUA (SEER). Oxford. Northern and Yorkshire Regatul Unit. vii . Alexandria Filipine. Flagler Hospital SUA. National Childhood Guinea. Kielce Regatul Unit. Haut-Rhin Franþa. Ontario Canada. Missouri. Amserdam Pakistan. Murcia SUA. Conakry Indonesia Italia. Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. Quito Egipt. Nagasaki Japonia. South Australia. Granada Spania. Federal States of Berlin Germania. British Columbia Canada. Ohio. Connecticut SUA (SEER). Baden-Württenberg Germania. Hérault Franþa. Victoria Belarus Belgia Brazilia. Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. Liberty Hospital SUA. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. Porto Alegre Canada.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Utah SUA. Texas. Tarn Germania. Ontario. Macerata Italia. Princess Margaret Hospital Canada. Los Angeles SUA (SEER). Mallorca Spania. Northern California SUA (SEER). National Childhood Singapore Slovenia Spania. Iowa SUA (SEER). Manitoba Canada. New Mexico SUA (SEER). Lima Peru. la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. Gothenburg Tailanda. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). Asturias Spania. Ferrara Italia. Karachi Peru. Florida. Atlanta SUA (SEER). Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Beijing China. Nova Scotia China.

Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). în special pentru leucemii ºi limfoame.3). Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. Termeni morfologici noi. s-a decis revizuirea întregii publicaþii. Totuºi. informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. în final. Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). sau sã fie înlãturate din baza de date. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. în consecinþã. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. 1 . Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. Au fost introduse noi clasificãri. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. sub editarea asiguratã de Constance Percy. Mai mult de atât. au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. pentru fiecare neoplasm. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua.

International Classification of Diseases for Oncology 2 . ICD-O. Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N.trad.Tabel 1..

foarte detaliat ce acoperea întregul organism. sau nespecificat). ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. În anii 1960. Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. În 1951. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. Dupã formarea Natiunilor Unite. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). precum ºi un cod topografic complet nou. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. a histologiei tumorilor. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). benign. iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. De mulþi ani. oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. melanomul ºi anumite neoplasme benigne. coriocarcinomul. ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. De exemplu. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign.ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. 3 . În 1968. Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. SNOP furniza un cod morfologic. CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9.

slovacã ºi spaniolã.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. japonezã. germanã. va fi disponibilã pe media electronicã. A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). acoperind atât topografia cât ºi morfologia. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. inclusiv în chinezã. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. leucemia mieloidã cronicã. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. ca successor al clasificãrii MOTNAC. 22)(q34. italianã. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. 22). Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. BCR/ABL. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. grup reunit de OMS în anul 1971. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. greacã. spre exemplu M-9863/3. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. portughezã. 4 . rusã. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. t(9. În 1976. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. cehã. francezã. Conversia primarã ºi initialã. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. precum ºi în versiuni editate. clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. cãtre CIM-10. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. Aºa cum s-a menþionat anterior. Valerie Van Holten ºi Calum Muir.

benign. Secundar sau Metastatic. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign.9. identificã dacã neoplasmul este malign.m. Prin contrast. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. Dupã cum se vede în Tabelul 3. În consecinþã. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. benign. º. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10). sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. (vezi codul de comportament. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare. In situ.9. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). CIM-O descrie în plus ºi tipul. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n.9. in situ. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. M-8140/3.9. M-8070/3.d.a. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. pagina 27). încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. 5 . trad. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. Codul de comportament. sau morfologia. codul topografic (C34. Comportament Incert ºi Necunoscut. neoplasmului. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. astfel.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign.: situs) sunt listate în ordine alfabeticã. De exemplu. Benign.

În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. 6 . doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise.0. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. De exemplu. în CIM-10. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O. Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. leucemiile ºi melanoamele pielii. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). prin categorii unice. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie. Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. În plus.

1 C42. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10. splinei i se atribuie codul C42. limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16. Ca urmare. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. FAI Sistem hematopoietic. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). în categoria Q85. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. de obicei. secundare ºi nespecificate. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual.2 C42. În CIM-O. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. În CIM-O. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. Molã hidatiformã).0. atunci când se foloseºte CIM-O. ci în Capitolul XV “Sarcina. FAI (C58. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici. deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. FAI În CIM-10. neurofibromatoza.2.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. 7 . codul C42 reprezintã o categorie vacantã. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91.În CIM-O.1.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici). De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã.9. Începând cu prima ediþie a CIM-O. De exemplu. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã.3 C42. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O).9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. boala se codificã prin C42. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. În CIM-O Ediþia a treia.0 C42. ar trebui codificat într-un câmp separat. Tabel 6. Afecþiunea asociatã.

precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10.5. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. III. I. cât ºi pentru morfologie. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne.1. caracteristicile tumorii însãºi. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10.Funcþiunile neoplasmelor În general. V. cu alte cuvinte. CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. IV. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10. II. de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. M-8700/3). Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie.

Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. „Oesophagus (see Esophagus)“. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971). Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. Null. din Capitolului II al CIM-10. iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. (Tabel 7). A cincea cifra. Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre.0 pânã la C80.ºi NK. Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri.Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. in situ. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. În câteva situaþii. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8).a celulelor. 9 . ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. S-a alocat un cod distinct. pagina 30). de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3. La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). când diferenþe de ortografie. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. Pentru un limfom sau o leucemie. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. cea de dupã barã (/). Pe de altã parte. prima ºi a doua ediþie. au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. 22). pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. benignã.9. de o cifrã. B-.

a tipului morfologic (4 cifre). un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere). Tabel 10.9. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul). adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. bazofil“. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. 10 . primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã. Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat.9 Glandã parotidã Parotidã.9) În acest exemplu.9) Carcinom folicular. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. Tabel 9.1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. „Parotidã. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). însã „carcinomul cu celule Hurthle“. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. Sinonimul sãu. La fiecare cod. lob pulmonar superior C34. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. trad.9. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. Termenii aliniaþi. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod. precum ºi la A prin „adenocarcinom. „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“. Exemple din listele numerice C07. FAI“. se numesc termeni echivalenþi. Codurile topografice sunt identificate prin litera C. De exemplu.Prin urmare.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii. „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. În indexul alfabetic. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. ce sunt similare tumorilor). În mod similar. celule oxifile (C73.

11 . sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. la masculin-singular. la singular ºi/sau la plural. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. Similar. versiunea în limba românã.2. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun. cuvântul abdomen este scris îngroºat. Dat fiind particularitãþile limbii române. Primul termen titlu este „Abdomen“. N. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. „externã“. „Abdominal“ ºi „Abdominal. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. perete“). Spre exemplu. spre interior. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. sau invers 2. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. „ureche externã“ C44. trad. ei nu au nevoie de un titlu special. Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F).: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. n. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i).trad. sfârºitul unui grup.2.9.

celule. De exemplu.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“. în CIM-O. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. FAI“. celule M-8251/3 alveolar (C34. de exemplu. Dupã M. În indexul alfabetic. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED. _. FAI (C34. C08.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice. FAI“. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. Astfel.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2.1) M-8420/3 ceruminos (C44. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor.9 glandã endocrinã. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã.1) M-8250/3 bronhiolar (C34. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. celule FAI M-8310/3 clare. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2.3). În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“._) M-8215/3 canale anale (C21. _) M-8300/3 bazofil (C75. „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11. celule (C75. Astfel. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. malign“ ºi una pentru „leucemie“. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. în „C75. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. un termen este folosit într-un sens general De exemplu.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. „FAI“ este listat primul. existã doar o listã pentru „limfom. fiecare având codul sãu specific. 12 Tabel 12. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare. metastatic M-8280/3 acidofil (C75.

În Statele Unite. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. în termeni clinici. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. dar adeseori incurabile. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii. Cu toate acestea. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. mai ales pentru uzul clinic. de fapt. 13 . Pe de altã parte. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. cu scop comparativ. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. ca ºi clasificarea Rappaport. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. În practicã. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. categoriile individuale erau eterogene. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. mai degrabã. precum mãrimea ºi forma celulelor. Într-adevãr. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. În clasificarea Kiel. potenþial curabilã prin chimioterapie. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã.

iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei. În clasificarea OMS. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. În clasificarea REAL. Multe din categoriile majore. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Dimpotrivã. Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. De exemplu. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. conceptele de bazã sunt diferite. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. sunt în mod clar eterogene. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. imunofenotip. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. precum ºi un numãr de termeni arhaici. 14 . Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. precum limfomul difuz cu celule B-mari. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

4. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n. fisurã brahialã ºi C17.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia. în C15.2 Esofag abdominal C15. indiferent dacã maligne sau benigne. pentru a veni în ajutorul codificatorilor.4 Treime mijlocie esofag C15. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O. În orice caz. „pont“ este listat.5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15.9 Esofag. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. dar „pontin“ nu este listat. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale.3. în alte cuvinte.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. iar termenii de superior. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice.trad. Atunci când are dubii. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. În general.0. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical. locul unde a apãrut tumora. in situ sau incerte.0 ºi respectiv Q43. Toate neoplasmele. spre exemplu.: faþã de ediþia a 2-a).1 Esofag toracic C15. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm. C15 ESOFAG C15. Codurile C10. aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme. FAI categoriile Q18.0 Esofag cervical C15. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori. 23 . aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5).8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10.

diverse „þesuturi moi C49. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16. scapulã ºi articulaþii adiacente“. C49. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic.0. FAI“ C49. FAI). precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76.6 piele codificarea tumorilor braþului.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A. liposarcomul ºi angiosarcomul.1 muºchi ale braþului“.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47.1 þesut fibros obiºnuit. þesuturile specifice sunt C47. Pentru a facilita C40. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului. Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. melanom.4 (braþ. sau chiar „oasele braþului“. prin „braþ“ se C77._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã). De exemplu.4. mai degrabã decât în categoria FAI.6 (piele braþ). precum bãrbie._) ºi þesuturile conjunctive (C49. FAI nu sunt incluse în C76. „Braþ. Unele situsuri insuficient definite. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior.1 þesut moale pentru „pielea braþului“. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului. de exemplu. Majoritatea sarcoamelor.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49. Notele între paranteze sunt C49.0 os C44. precum Braþ „braþ“. lipom) care tumora origineazã.6. mai degrabã decât la C76. nev) C49. „Osul braþului“ este codificat prin C40.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. dar unele.1. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine. Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme. În indexul alfabetic.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“.1 FAI (sarcom.1 þesut gras sunt codificate prin C44. FAI ºi frunte. ci sunt incluse la piele (C44). De exemplu. 24 . C76. precum fibrosarcoamul. melanomul ºi nevul braþului C49. cod topografic corespunzãtor C49. exemplele de neoplasme benigne C49.1 tendon C49.6 FAI (carcinom. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase. În mod similar. au originea de obicei în þesutul moale. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49. au mai multe componente tisulare (Tabel 16). Carcinomul. ar trebui codificate la C44. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76.

8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49. leziune suprapusã a aparatului digestiv.1. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48.8. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . alocat în C02.0. Prefixele para-. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. intratoracice C41.8. aparþinând unui sistem anume. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26. pre-. Spre exemplu. supra-. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. peri-. „carciTabel 17.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 .8 Leziune suprapusã a buzei. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. Spre exemplu. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun. în timp ce C02. În practicã. De exemplu. C39. „leziune suprapusã“.0 (cardia). anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02. infra.sau like care nu este clar listat în CIM-O. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-.ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului.2.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui.Prefixe REGULA B. „þesutul suprarenal“.8 Leziune suprapusã a oaselor. C14.8 Leziune suprapusã a rectului. Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. vârful C26. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã. întrucât C24.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72. pe de altã parte. corespunzãtor „retroperitoneului“.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific. C67). para. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. Foloseºte subcategoria „. utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã.8.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine.

plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. atunci se codificã în consecinþã. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior.) Codul topografic pentru leucemii Regula E. vezi pagina 13. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. alegerea corectã este ganglion limfatic. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar.9).9 (situs primar necunoscut). codificã prin C77. Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. codificã prin C77. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. splina. limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. acestea poartã numele de limfoame nodale. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic. dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. De exemplu. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale. Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80._. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. în caz contrar. este important sã se identifice situsul primar al tumorii. precum amigdalele. atunci codificã prin C80.1 (mãduvã osoasã). inelul Waldeyer. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). Codificã toate leucemiile.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. de exemplu în stomac sau intestin. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut.9). Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. la C42. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. 26 . FAI (C 77. Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe._) sau în þesutul limfatic.

27 . codul cel mai potrivit este C80. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. Tabel 18. situs secundar malign. M-8000/3. De exemplu.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. situs metastatic ment /2 ºi /3. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. metastatic ºi /9 malign. ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. Malign. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. incert dacã este /9* Malign. Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. Codurile pentru comportament /6. Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. situs primar). diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. Codul pentru grad. situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. cu alte cuvinte. Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic).

aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. Situs metastatic: bronhia lobului superior. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III). leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. Din pãcate. Patologul vrea sã cular. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19).Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. indiferent de topografie. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). (b) o tumorã primarã rezecatã a. Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament. din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. registratorul este C77. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. similar displaziilor severe cu alte localizãri. cel mai probabil din stomac. Situs primar: Fundul stomacului. 28 . ca de exemplu (a) o biopsie. Pe de altã parte. adeno/3. În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi.1 8490/6 cel al situsului de origine.1 8490/3 logic adecvat. inclusiv codul pentru comportament /3. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign). Fiecare specimen *b. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. urmãreascã toate cele trei specimene.

M-8140. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. 29 . indicând un neoplasm de origine glandularã. „Tumora Brenner. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. Pentru 9370. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. „Adenocarcinom metastatic. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. Codurile M-9000/2. aºa cum s-a explicat anterior. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. sau incert dacã benignã sau malignã. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. de asemenea. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. „Adenom. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. împreunã cu codurile lor morfologice. Spre exemplu. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. parte a matricei. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. sau potenþial malign. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. în absenþa unei tumori demonstrabile. de exemplu. Codul M-8140/9 este. „Adenomul bronºic. in situ. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. acesta poate schimba codul de comportament. situs primar) în registrele lor. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. FAI“ are codul M 8140/6. malignã. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. FAI“ este de obicei benignã. chiar dacã malign sau benign. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. FAI“ ºi are cod de comportament /3. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. „Adenocarcinom. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. În al doilea exemplu (B).CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. ar trebui consideratã „in situ“. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0.

dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. dintre cele descrise în diagnosticul formulat. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). CIM-O include. Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. În tot cazul. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. conform Tabelului 21. pe a 6-a poziþie a codului morfologic. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G. pentru gradul sau diferenþierea tumorii. un cod numeric format dintr-o singurã poziþie. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. Doar tumorile maligne au grad. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). 30 . Atribuie cel mai mare cod.

„bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). care nu indicã gradul. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). II ºi III. care pot fi aproximate prin gradele I. În general adverbele „bine“. Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. Astfel. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. Tabel 21. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat. în conformitate cu exemplele prezentate. „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). împreunã cu codul de grad adecvat. De exemplu. În astfel de situaþii. nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. 31 Tabel 22. Astfel. anaplazic“ (M9082/34).Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. cuvinte precum „anaplazic“. Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. Exemplele sunt: „teratom malign. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. De notat cã. codul complet va fi M-8070/33. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. aºa încât codul complet va fi M-8070/34. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O.

Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului. De exemplu. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic. nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom. De exemplu. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu. Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice. carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs. „meningele spinal“ (C70. De exemplu. Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare. Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. FAI“ (C70. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23)._). Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44.3 (piele faþã). În mod similar.0). Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. FAI“. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44.9). a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70. Când este descris un alt situs primar. În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple.1) sau „meninge.6 (piele braþ). De exemplu. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe.

FAI“. dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“. mixt“ (M-8560/3).9.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. care include „glandã salivarã minorã. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. ca urmare. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. prin consecinþã. nu trebuie automat codificat prin C24. Un exemplu mai rar. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului. Pentru acest motiv. Totuºi. trebuie codificat prin M-8811/3. A nu se uita cã. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. C06.0). De exemplu.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3).9).9 (pacreas. codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine.9) în loc de „os. deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. În acest exemplu. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. FAI). Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). FAI“. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“._ (Sân). asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. C25.0. dar nu imposibil. „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. Unele tumori au mai mult de un model histologic. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. FAI“ (C41. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05.0) ºi. pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. 33 .

Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. atunci foloseºte codul numeric mai mare. iar „carcinom epidermoid.Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. FAI“ prin M-8070/3. FAI“ se codificã prin M-8120/3. în acest exemplu M-8120/3. apare o altã dificultate de codificare. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. 34 . ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. care de regulã este mai specific. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. „Carcinom cu celule tranziþionale.

anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. la definirea tumorilor multiple. ca fãcând parte dintr-un singur organ. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. 2. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. o recurenþã sau o metastazã. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. 35 4. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. leucemii.1. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. 3. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. . 3. este numãratã ca fiind un caz incident. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). Acestea pot apãrea sub forma a: 1.2. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. La acelaºi individ. 4. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. 8. De aceea. 4. 6 ºi 11 din Tabelul 25. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. 9 ºi 10 din Tabelul 25). sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici.NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. Alte histologii specifice – grupurile 1.sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. limfoame. 2. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar.

36 .

SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele. Epidemiology and End Results). majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. în Statele Unite ale Americii. Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. 37 . în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. Astfel.Registrele pot urma reguli diferite. SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului. Pentru histologie.

38 . Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. pagina 27). majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. de exemplu). IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26). sarcom Kaposi. Totuºi. fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament.BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar.

Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). aºa cum se prezintã în Tabelul 27. radiologicã sau clinicã. În multe cazuri. OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. Odatã specificat acest lucru. poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. 29). În plus.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central. 39 . citologicã.

40 .

International Classification of Diseases for Oncology. International Statistical Classification of Diseases. Washington. Geneva. Bennet JM et al.1693). Ann Arbor. . Injuries. 1990. 2nd ed. 9. Education and Welfare. British Journal of Hematology. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Cote RA et al. Vols I and II. World Health Organization. First Edition. International Classification of Diseases for Oncology. Vols I–IV. Injuries and Causes of Death. II. 8. Sixth Revision. 10. 1967. Northfield. Van Holten V. Second Edition. MI. 1968. US Department of Health. Harris NL et al. eds. Geneva. 41 16. Muir C. 68–56602). 5. Injuries and Causes of Death. Cote RA. World Health Organization. 1977. ed. 1992-1994. Manual of tumor nomenclature and coding. International Statistical Classification of Diseases. Geneva. Vols 1–3. 6. 33(4):451–458. and Causes of Death. 1981–2000. 1967 (Public Health Service Publication NO. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. Manual of tumor nomenclature and coding. International Statistical Classification of Diseases. 11. 1951. 4. IL. Systematized nomenclature of pathology. IL. 84(5):1361–1392. Commission on Professional and Hospital Activities. 14. American Cancer Society. College of American Pathologists. Percy C. Geneva. College of American Pathologists. 1957. World Health Organization.. World Health Organization. DC. International histological classification of tumours. Seventh Revision. Adapted for use in the United States. 1976. 13. Eighth Revision. World Health Organization. Tenth Revision. Geneva. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. 1948. 1968 (Library of Congress Card No. 3.REFERINÞE 1. Adapted.. 1965. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Eighth Revision. World Health Organization. 2. World Health Organization. 7. 1994. NY. 1976. Systematized nomenclature of medicine. eds. Proposals for the classification of the acute leukaemias. Geneva. Chicago. American Cancer Society. International Statistical Classification of Diseases. Blood. 1993. Skokie. New York. New York. Geneva. College of American Pathologists. 15. NY. 12.

Hayden AC. 1997. Cote RA. 19. National Cancer Institute. Annals of Oncology. 21. 23. Northfield. 10(12): 1419-1432. Cavenee WK. College of American Pathologists. 26. SEER Program code manual. Oxford University Press. McGraw – Hill. Jr. Virginia. eds. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). Geneva. 29. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. ed. eds. Lyon. 24. 20. International Statistical Classification of Diseases. Kleihues P. 1998. 95). No. Virginia. Bethesda. 1996 (Chapter 3). DC. 5th ed. Scheithauer BW. SNOMED RT: A reference terminology for health care. International Statistical Classification of Diseases. Berlin. Berg JW. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. Seiffert JE. Airlie House. International Agency for Research on Cancer. 2nd ed. Journal of the American Medical Association. Ninth Revision. November. 3rd ed. 1993.II: Data standards and data dictionary. 1998 (NIH Publication No. Harris NL et al. Standards for cancer registries. 262 (7):931–934. Harris NL et al. Morphologic classification of human cancer. Ninth Revision.. New York. Jensen OM et al. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. Campbell KE. Springfield. Vol. 22. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. Injuries and Causes of Death. 28. IL. New York. 2000. Thompson ET. Washington. 1961. 1989. 18. World Health Organization. 17(12):3835–3849. Cancer registration: principles and methods. MD. Kleihues P. Springer Verlag.17. 1977. Fraumeni J. In: Shottenfeld D. 27. 42 . 98–2313). 1997. 1979 (DHHS No. Injuries and Causes of Death. eds. Journal of Clinical Oncology. Spackman KA. Lyon International Agency for Research on Cancer. IL. November 1997. eds. Burger PC. Airlie House. (PHS) 80–1260). 1989 (IARC Scientific Publications. US Departement of Health and Human Services. Cancer epidemiology and prevention. 1999. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. 25. Clinical Modification. North American Association of Central Cancer Registries. 1999.

LISTE NUMERICE 43 .

6 C00. 45) Buzã. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI Lingual. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag. FAI Mucoasã.0) C02.4 C02.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00. FAI Fren buzã.3 C02.2 C00.9 C00. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. FAI Limbã anterioarã. FAI Douã treimi anterioare limbã.1 C00.8 C00.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80. marginea liberã Buzã superioarã.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “.2 C00.3 C02. FAI Faþã oralã buzã. marginea liberã Buzã inferioarã. FAI Douã treimi anterioare limbã. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã. FAI C00.” De exemplu.5 C02. FAI Faþã purpurie buzã. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44.8.0 Buzã superioarã. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã. partea anterioarã a limbii. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã. FAI Fren labial.9.0) C00.9 45 . FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag.8 C00-C14 BUZÃ.8 C02. FAI Faþã internã buzã. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã. FAI Douã treimi anterioare limbã.4 C02. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã.

0 C04.1 C05. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat.8 C06.0 C05.9 C08.9.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06. FAI Alveolã. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04.2 C03.9 C05. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã. FAI Mucoasa alveolarã.1 C06.9 C06.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07.1 46 .1 C04. 45) Planºeu bucal.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia.2 Palat dur Palat moale. FAI C05 PALAT C05. 45) Gurã.8 C05. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã.1 C03. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06. FAI Gingivã. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag. se clasificã la C06. FAI Mucoasa creastei alveolare.8 C04.

3 C09. FAI Glandã salivarã.9 C09.2 C13. FAI (exclude glandele salivare minore. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. 45) Hipofaringe.4 ºi tonsila faringianã C11.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag.1) Tonsilã palatinã C11.8 C13.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic.1 C11.1 C10.9 C11.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag.2 C09 TONSILÃ C09.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag.9.8 C11.9 C10.8 C13. 45) Glandã salivarã majorã.0 HIPOFARINGE C10. 45) Rinofaringe.8 C09. FAI C06. FAI C13. 45) Tonsilã. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11. FAI (exclude tonsila lingualã C02.0 C10.0 C11.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.4 C10.9 C10 OROFARINGE C10.9 47 .9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe. FAI Istm faringian.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag. FAI Mezofaringe.Topografie – Listã numericã (continuare) C08.1 C10. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13.

Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14.9 C15. FAI Perete posterior faringe. FAI C17. FAI Perete faringian. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului. FAI Intestin mic.2. FAI (neclasificabil la C16.0 Cardia.2 C16.4) Stomac.2 C17.4) Perete posterior stomac.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.0-C16.3 C17. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15.1 C15.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18. 45) Intestin subþire. FAI (neclasificabil la C16.8 C16.4 C15.1-C16. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei. FAI (neclasificabil la C16.9 48 .2 C14.0-C16.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16. FAI Perete faringe.5 Treime mijlocie esofag C17. FAI C16. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14.0 C15.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei.4 C16.3 C14.0-C16.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15. C16 STOMAC C16.2 C15. FAI Perete lateral faringe.4) Curbura mare a stomacului.6 C16. FAI (neclasificabil la C16. FAI Gastric.5 C16.0 Faringe.1 C16.8 C17.1 C17. 45) Esofag.8 C15. 45) Perete anterior stomac.

8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag. FAI C22. 45) Colon.5 C18.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid.1 49 .9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19. FAI Ampulã rectalã C24. FAI Intestin gros. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24.1 C18.8 C21.2 C18.3 C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic. FAI C20. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21.2 C21.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.4 C18.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag.9 Rect. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.1 C18.1 C18. FAI C18. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.6 C18. FAI (exclude rectul. FAI Duct biliar.9) Intestin mare.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18.

45) Cãi biliare.7 C25. FAI C31.3 C31.9 50 .1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30. FAI Intestin gros.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag.0 Fosã nazalã (exclude nas.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26.9 C26. FAI Intestin.Topografie – Listã numericã (continuare) C24. (vezi de asemenea nota de la pag.2 C25. 45) Sinus accesor. FAI C25 PANCREAS C25. 45) Pancreas.2 C31.8 C25. FAI Sinus nazal accesor. FAI Sinus paranazal C30.9 C25. FAI C76. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.0 Tract intestinal. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag. FAI Organe digestive.1 C31.0 C25. FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26.8 C31.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal. FAI Tract alimentar. 45) Tract gastrointestinal.0.4 C25. FAI C31.8 C26.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24.1 C25.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice. (vezi de asemenea nota de la pag.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru.

Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32. 45) C32. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului.0.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã. 45) Plãmân. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.3 51 .8 Tract respirator superior.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin. FAI C37 TIMUS C37.3 C38.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag. FAI Pleurã.1 C34.4 C32. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38. bronhie Lob inferior. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39.9 C38. FAI Bronhie. plãmân Lingulã plãmân Lob superior. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar. bronhie C39.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã.8 C34. 45) Laringe.9 Timus C38 CORD. FAI C33 TRAHEE C33. plãmân Lob inferior.0 C39.3 C38.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior. FAI C34.1 C38. plãmân Lob mijlociu. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag.2 C38.2 C32.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.9 C34. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.2 C34.8 C32. bronhie Lob mijlociu.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39.

2 C40.8 Leziune suprapusã a oaselor.9 C40.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41. 45) Os al membrului. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului.1) Calotã Craniu.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã. FAI Cartilaj al membrului.2 C41. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE.3 C41. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.1 C40. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar. FAI Articulaþie a membrului. stern. FAI Cartilaj articular al membrului. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40.1 C41.3 52 . ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41.0 Oase lungi.

4 53 . articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41. FAI Pleoapã. FAI C44.8 C41.Topografie – Listã numericã (continuare) C41.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42. FAI Articulaþie. FAI Os scheletic C44. FAI Sistem hematopoietic. FAI Tragus Ureche. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp.2 C42. Os. FAI Cartilaj.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor.1 Pleoapã Palpebrã.0 C42._. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv.3 C42.2) C44. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã.4 Oase pelvine. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. FAI C41. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44.2 Ureche externã Auriculã. pielea penisului C60. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. FAI Columnelã Frunte.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap. sacru. pielea scrotului C63.0 Piele buzã.9. FAI Cartilaj articular. FAI Canal auricular. FAI Cantus.1 C42.

sistem nervos simpatic) C47. ganglion.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului. FAI C44. piele vulvã C51.2) Tegument. sistem nervos parasimpatic.9 C44. nerv.9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 . 69. nerv periferic.7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. nerv spinal.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ. 45) Piele.9. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.9 ºi piele scrot C63.0. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44.8 C44. FAI (exclude piele labia mare C51.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic. piele penis C60.Topografie – Listã numericã (continuare) C44.

FAI Ganglioni.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47.Topografie – Listã numericã (continuare) C47. FAI Nerv. 45) Sistem nervos vegetativ.2 C47.6 C47. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag.4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului. FAI Sistem nervos simpatic. FAI Nerv periferic.5 C47.8 C47. FAI C47.9 C47.3 55 . FAI Sistem nervos parasimpatic. FAI Nerv spinal.

subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. þesut conjunctiv. muºchi. þesut limfatic. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. fascie. arterã.1 C48. aponevrozã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului.6 ºi cartilajul nazal C30.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV. þesut subcutanat. sinovialã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv.0 Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. vas sanguin. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. muºchi scheletic. vas) C49. teacã tendinoasã. 45) C49. ligament. bursã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48. þesut gras. þesut fibros. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. tendon.0) Þesut conjunctiv.8 56 . venã.2 C48.

FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã.4 Tesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. cord ºi mediastin C38. 45) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49.3 C49._) Þesut conjunctiv.8 57 . subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37.5 C49.2 Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv. FAI Þesut conjunctiv.6 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv.9.

8 C51.5 C50.1 C51. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI Bursã. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag. FAI Ligament. FAI Glandã mamarã C53.8 C50.2 C51. FAI Furcã Labie. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân.1 C50. FAI Þesut gras. FAI Vas sanguin. FAI Sinovialã.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag. FAI Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. FAI Muºchi scheletic. FAI Limfatice.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50. FAI Þesut subcutanat. FAI Venã.6 C50.9 58 . FAI Vas.0 C50.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. FAI Aponevrozã.9 Þesut conjunctiv. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51. FAI Teacã tendon. FAI Fascie.FAI Þesut fibros.9 Vagin. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51. FAI Þesut adipos.0 Labie mare Labie majorã. FAI Tendon. FAI Muºchi.3 C50. subcutanat ºi alte þesuturi moi. 45) Vulvã. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52.1 C53. FAI Arterã.4 C50.2 C50. FAI Labium.

FAI C55.3 C60.0 C57.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã.4 59 .Topografie – Listã numericã (continuare) C53.8 C60.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57. FAI Organe genitale feminine. C58.9 Col uterin Cervix.9 C57. FAI C61.7.2 C54. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54.2 C57.9 C60. FAI C56 OVAR C56. Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.9 Uter.3 C54. FAI Pielea penisului C58. FAI C57.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER. 45) Penis. FAI Þesut vezicocervical C54.0 C54. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin.8 C57. FAI Uterin.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.9 Ovar C60.9 C57.1 C60.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa.8 C54.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.

7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot.9 Rinichi. C68.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68.1 C62.2 C67. FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.0 C67.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64.7 C67.0 C63. FAI Tract genitourinar masculin. FAI Tract genital masculin. FAI 60 .8 C67.9 Aparat urinar. FAI Vezicã.7) Organe genitale masculine.1.8 C63. FAI Testis. FAI Renal.9 C63.3 C67. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.1 C67. FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68. FAI Perete vezicã urinarã.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67. 45) Vezicã urinarã.2 C63.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.4 C67.1 C63.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68.6 C67.1 Glandã parauretralã C68.9 Ureter C66 URETER C62. FAI C67.5 C66.

2 C69.8 C69.9 C71. FAI Duramater.6 C69. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial. FAI Cort cerebelos Cort. FAI C70 MENINGE C70. 45) Ochi. FAI Arahnoidã.1 C71.5 C71.1 C69. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69. FAI Piamater.9 C69.2 61 .0 C69.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI.3 C70.1 Conjunctivã Cornee. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.0 C69. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69. FAI Dura. FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã.

6 C72.4 C72. FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.5 C71. FAI Ependim Plex coroid. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72.5 Sistem nervos . NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea. 45) Corp calos Tapetum Creier.3 C71.2 C72. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72. FAI Cerebel.Topografie – Listã numericã (continuare) C71. FAI Ventriculul al treilea.9 C72.5 C71. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag. FAI Fosã cranianã.8 C71.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul. FAI Nerv abducens Nerv accesor.7 C72.9 62 . FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71.8 C72.3 C71.1 C72. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial.

FAI Torace. FAI Fesã. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã.FAI Obraz. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag. FAI Sept rectovezical. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73. FAI Perete torace.3 C75. FAI Regiune sacrococcigianã. FAI C76. FAI Încheieturã mânã. FAI Umãr. FAI Piept.5 C75. FAI Perete abdominal. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã.9 63 . FAI Antebraþ.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Spaþiu antecubital. FAI Axilã. FAI Cot. FAI Maxilar. faþã sau gât.1 C76.0 C74. FAI C76. FAI Regiune scapularã. FAI Sept rectovaginal.1 C74. FAI Regiune infraclavicularã. FAI Mânã. FAI Situs intra-abdominal. FAI Regiune supraclavicularã.0 C75. FAI Situs intratoracic. FAI Abdomen.9 Glandã tiroidã Tiroidã. FAI Braþ. FAI Police.4 C76. FAI Perete toracic.2 C75. FAI Perineu. FAI Deget. FAI Regiune inghinalã. FAI Membru superior. FAI Regiune cervicalã.2 C75.4 C75. FAI Regiune presacralã.8 C75. FAI Regiune perirectalã. FAI Nas. FAI C76. FAI Regiune glutealã.3 Pelvis.

Topografie – Listã numericã (continuare) C76. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc. FAI Spate.5 Membru inferior. FAI Cãlcâi. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Spaþiu popliteu. FAI Gleznã. FAI Coapsã.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Genunchi. FAI Picior. 45) C77.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric. FAI Deget picior. FAI Trunchi. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag. FAI Gambã. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76. feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77.2 C76.3 64 . FAI Plantã.7 C77. FAI Haluce.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar. FAI ªold.

4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.5 65 .9 Situs primar necunoscut C77.9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.Topografie – Listã numericã (continuare) C77.8 C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.

situs primar Malign. situs metastatic Malign. situs secundar /9 Malign.POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 .

FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 .POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat. nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat.

68 .

MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. malignã. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. FAI 69 . benignã 8010/2 Carcinom in situ. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. FAI 8000/0 Neoplasm. anaplazic. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. FAI Tumorã. metastatic. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. malignã Blastom. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. benignã 8040/1 Tumoretã. FAI 8021/3 Carcinom. benignã 8000/1 Neoplasm. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. benign Tumorã. malignã. malign Epiteliom. benignã Tumorã neclasificatã. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. metastatic Neoplasm. malign. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. incert dacã benign sau malign Neoplasm. benigne 8001/1 Celule tumorale. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. malignã 8010/6 Carcinom. metastaticã Tumorã. FAI Tumorã epitelialã. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. FAI Carcinom intraepitelial. malign Tumorã. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. benign Epiteliom. FAI 8000/6 Neoplasm. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. FAI Tumorã neclasificatã. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. nediferenþiat. FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. FAI 8010/3 Carcinom. secundar Tumorã.

FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. FAI Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant. metastatic. necheratinizant. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. FAI Carcinom epidermoid in situ. celule fusiforme Carcinom epidermoid. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. inversat 70 . neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepidermic. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant Carcinom epidermoid. FAI Carcinom epidermoid. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. celule mici. celule mari. FAI Carcinom epidermoid. celule mici. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase. necheratinizant. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule mari. FAI Carcinom cu celule scuamoase._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant Carcinom epidermoid. celule mari.

_) 8103/0 Tumorã pilarã (C44._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase._) Papilom cu celule tranziþionale. FAI (C53. micronodular (C44. tip desmoplazic (C44. grad III (C21. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. grad III (C52. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. FAI Papilom al vezicii urinare (C67. grad III (C51._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44. morfeic (C44._) Carcinom matrical (C44._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) Pilomatrixom._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom. malign (C44._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44. FAI (C44._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44. tip Bowen (C44._) CIN III._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) 8101/0 Tricofoliculom (C44._) Carcinom bazocelular._) CIN III cu displazie severã (C53._) 8102/0 Trichilemom (C44._) Pilomatricom. FAI (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã._) 8090/3 Carcinom bazocelular. FAI (C44._) Ulcer rodent (C44._) Carcinom bazocelular._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44._) Carcinom trichilemal (C44. FAI (C44. fibroepitelial (C44. nesclerozant (C44.1) AIN III (C21._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial._) Epiteliom adenoid chistic (C44. nodular (C44._) Carcinom bazocelular multicentric (C44._) VIN III (C51. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã. grad III (C53. malign (C44._) 8097/3 Carcinom bazocelular._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) Tumorã Brooke (C44._) Epiteliom bazocelular (C44. grad III (vezi Ghidul de Codificare._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase._) 8081/2 Boala Bowen (C44. sclerozant (C44._) VAIN III (C52._) Neoplazie intraepitelialã analã.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Carcinom pilomatrix (C44._) Pilomatricom._) Carcinom bazocelular. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale. FAI 71 ._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53. FAI (C44.

9) PIN III (C61. FAI 8140/3 Adenocarcinom._) 8152/1 Glucagonom. FAI (C25. inversat._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare. C31._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã. malign (C25. inversat. C31. malign (C25. tip difuz (C16. tip intestinal (C16.0. FAI (C25._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21.0. neinvaziv (C67. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. grad III (C61._) Carcinom._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom. C31. inversat (C30._) Nesidioblastom (C25. C31. FAI (C25. FAI (C25. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian. malignã (C25._) Adenom bronºic (C34. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã._) 8151/0 Insulinom.0._) Tumorã cu celule beta. benignã (C25. inversat._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic. FAI (C30._) 8151/3 Insulinom. C31._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30._) Tumorã cu celule insulare. benign Papilom tranziþional._) Papilom cu celule tranziþionale._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. C31. tip difuz (C16._) Tumorã cu celule alfa. neinvaziv (C67. C31. micropapilar (C67. tip intestinal (C16._) Adenomatozã cu celule insulare (C25. FAI (C25. FAI (C25. inversat._) Tumorã cu celule alfa._) Carcinom urotelial papilar._) 8145/3 Carcinom._) Papilom sinonazal. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. C31._) Carcinom urotelial papilar (C67._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare. fungiform (C30._) Papilom sinonazal._) Adenom cu celule beta (C25.0.0. FAI Papilom tranziþional._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale.0. FAI Papilom Schneiderian.0._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30._) 8140/2 Adenocarcinom in situ. FAI Carcinom urotelial._) 72 .Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare.0. exofitic (C30. malignã (C25. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16.0._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) Adenocarcinom._) Papilom sinonazal. C31._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25. FAI (C30._) 8152/3 Glucagonom.

tip pleomorf (C22.0) Hepatocolangiocarcinom (C22. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22. C24.0) Hepatocarcinom (C22.1. schiros (C22.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25. C24._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom. FAI Tumorã cu celule G.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular. cilindroid Adenom bronºic. C24.0) Carcinom cu celule hepatice (C22._) 8155/1 Vipom. FAI Carcinom ductal.1.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip. varianta cu celule fusiforme (C22. C24. malignã 8157/1 Enteroglucagonom.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular. tip cribriform (C50. FAI (C22.0) 73 . FAI 8157/3 Enteroglucagonom._) 8201/3 Carcinom cribriform.1.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22. C24. tip cu celule clare (C22. FAI (C22.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22. malign (C22. malignã Tumorã cu celule gastrinice. C24. benign (C22._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22. malign Tumorã cu celule somatostatinice.1.0) Hepatom. sarcomatoid (C22.1.0) Carcinom hepatocelular.4) Cilindromul pielii (C44.0) Carcinom hepatocelular._) Tumorã în turban (C44. malign Tumorã cu celule G. tip cribriform (C50.1. FAI 8155/3 Vipom._) 8202/0 Adenom microchistic (C25.0) Carcinom al ductului biliar (C22. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom.0) Colangiom (C22. C24.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular._) Carcinom ductal in situ._) 8210/0 Polip adenomatos.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22. FAI Carcinom in situ în polip.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.0) Hepatom._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. fibrolamelar (C22. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22. FAI Tumorã cu celule somatostatinice._) 8204/0 Adenom lactant (C50.1. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22.0) Adenom hepatocelular (C22.1.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22.0) Hepatom.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22. cilindroid (C34. malign 8156/1 Somatostatinom. C24. FAI 8156/3 Somatostatinom.

malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34. FAI (C34. tip solid (C50. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL._) Carcinom intraductal. FAI. FAI (C34. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44._) Adenocarcinom bronhiolar (C34._) Polipozã colicã familialã (C18.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenomatozã. a apendicelui (C18. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18._) Carcinom bronhiolar (C34. FAI. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid._) Tumorã cu celule Merkel (C44.1) Carcinoid.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar. argentafinã. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular. FAI Tumorã carcinoidã. FAI [obs] 74 ._) Polip adenomatos ºi hiperplazic._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert. argentafinã._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. FAI Argentafinom. mixt (C18. carcinoid (C34. malignã Argentafinom. a apendicelui (C18. FAI Carcinoid cu celule ECL. tip solid 8230/3 Carcinom solid.1) Tumorã carcinoidã. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã._) 8251/0 Adenom alveolar (C34._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã._) Carcinom cu celule alveolare (C34. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. FAI Carcinom în polip.

FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73.1) 8272/3 Carcinom hipofizar. tip cu celule caliciforme (C34.9) 8261/0 Adenom vilos.1) 8272/0 Adenom hipofizar._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75. mucinos ºi nemucinos (C34._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt. nemucinos (C34.1) Adenocarcinom acidofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Tumorã Grawitz (C64.9) Adenom folicular. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom bazofil (C75._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar. tip nedeterminat (C34. FAI (C75. cu celule Clara (C34.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75.1) 8271/0 Prolactinom (C75. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar. FAI (C75.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. C24._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75.9) [obs] 75 .9) [obs] Hipernefrom (C64.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73.1) Adenom eozinofil (C75.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Carcinom folicular._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. celule oxifile (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.1) Carcinom eozinofil (C75. celule oxifile (C73. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73. FAI (C64.1. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. mucinos (C34.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. cu pneumocit tip II (C34. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare.1) Adenocarcinom cromofob (C75.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75.1) Adenom cu celule mucoide (C75.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75.

celule înalte (C73.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) Adenom coloid (C73.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom folicular. FAI (C73.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64. tip duct colector (C64. încapsulat (C73.9) 8345/3 Carcinom medular.9) Carcinom folicular.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75. bine diferenþiat (C73.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Carcinom papilar. varianta folicularã (C73.9) Carcinom renal.9) 8330/0 Adenom folicular (C73.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. FAI (C73.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular. trabecular (C73.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. celule fusiforme (C64.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9) Adenom fetal (C73.9) 8333/0 Adenom microfolicular.9) Carcinom cu celule C (C73. bine diferenþiat (C73. celule oxifile (C73.9) 8343/3 Carcinom papilar.9) 8335/3 Carcinom folicular.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9) 8340/3 Carcinom papilar.9) 8342/3 Carcinom papilar.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. trabecular (C73. celule columnare (C73. moderat diferenþiat (C73. sarcomatoid (C64.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50. FAI (C73.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) 76 .0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73. tip cromofob (C64.9) Adenocarcinom papilar.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) Carcinom folicular.9) Adenocarcinom folicular. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale. varianta folicularã (C73.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75.9) Carcinom folicular.9) Carcinom folicular.9) Carcinom cu celule renale. moderat diferenþiat (C73._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64. cu stromã amiloidã (C73. minimal invaziv (C73.

cu celule glomerulare (C74. FAI (C74._) Tumorã a glandei sudoripare._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44. celule compacte (C74._) Hidroadenom. FAI (C44. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom.9) Reninom (C66. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid._) Hidroadenocarcinom (C44. malignitate borderline Chistadenom endometrioid. celule mixte (C74.0) 8380/0 Adenom endometrioid. malignã (C74._) Tumorã a anexelor.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid._) Spiroadenom. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid.0) Tumorã corticosuprarenalã._) Carcinom al glandei sudoripare (C44. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid. FAI (C44.0) Adenom pigmentar (C74. difuz sclerozant (C73._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal. FAI Chistadenofibrom endometrioid. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44. FAI (C44.0) Tumorã corticosuprarenalã._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44._) Tumorã a anexelor cutanate._) Hidroadenom cu celule clare (C44. pigmentar (C74._) Tricodiscom (C44. benignã (C44.9) Carcinom papilar._) 77 .0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74. benignã (C44._) Fibrom perifolicular (C44. FAI (C44.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73._) 8402/3 Hidroadenom nodular.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal._) Siringadenom. malign Chistadenofibrom endometrioid. celule clare (C74._) Acrospirom ecrin (C44.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid. FAI Chistadenom endometroid._) Carcinom al anexelor (C44. benignã (C74.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal._) Fibrofoliculom (C44.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal._) Tumorã a glandei sudoripare.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73. malignã (C44.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid. malign (C44. FAI 8380/1 Adenom endometrioid.0) Tumorã corticosuprarenalã._) 8391/0 Fibrom folicular (C44.0) Adenom negru (C74. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid. FAI Carcinom endometrioid. FAI (C74._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare. benignã (C44.

invaziv (C25._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44.9) Tumorã seroasã. FAI Chistom._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. FAI 8442/1 Chistadenom seros._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal. malignitate borderline (C56._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE.9) 8450/0 Chistadenom papilar._) Siringochistadenom papilar (C44._) Porocarcinom (C44. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom. malignitate borderline (C56._) Adenocarcinom papilar digital (C44. FAI (C44. FAI (C56._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44. FAI 8441/0 Chistadenom seros._) Chistadenom ecrin (C44.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) 8409/3 Porom ecrin. FAI Carcinom seros._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44._) Carcinom sebaceu (C44._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44._) 78 ._) 8404/0 Hidrochistom (C44.9) Adenocarcinom seros. malignitate borderline (C56._) Carcinom siringomatos (C44.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44. FAI (C56. neinvaziv (C25. FAI (C56.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar. FAI._) Carcinom anexial microchistic (C44.2) Carcinom ceruminos (C44.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) Tumorã chisticã papilarã (C25. malign (C44. cu potenþial malign redus (C56._) 8409/0 Porom ecrin (C44._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) Epiteliom sebaceu (C44.

9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56.9) Adenocarcinom seros papilar (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56. FAI. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Chistom mucinos.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar.9) Chistadenom pseudomucinos.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) 8470/0 Chistadenom mucinos. FAI (C56. FAI (C56.9) Chistadenom papilar seros. malignitate borderline (C56.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) Carcinom seros micropapilar (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar.9) Tumorã mucinoasã. malignitate borderline (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56. neinvaziv (C25.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56. FAI (C56.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56. malignitate borderline (C56.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos.9) Chistadenom mucinos. FAI (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos. malignitate borderline (C56. FAI (C56.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã._) 79 .9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar. FAI (C56.

_) DCIS._) 80 . FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal._) DCIS. micropapilar (C50. clinging (C50._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal. FAI (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal in situ. papilar (C50. tip comedo (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Adenocarcinom lobular (C50._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50. papilar (C50. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) 8501/3 Comedocarcinom. neinfiltrativ (C50._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50. tip comedo (C50. FAI (C50._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ._) LCIS._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal in situ._) Adenocarcinom ductal.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic. neinfiltrativ (C50. FAI (C50. FAI (C50._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Carcinom ductal in situ._) 8520/3 Carcinom lobular. FAI (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom intraductal._) DIN 3 (C50. FAI Carcinom ductal._) 8514/3 Carcinom ductal. neinfiltrativ. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50. FAI (C50. FAI 8501/2 Comedocarcinom. (C50._) DCIS._) Carcinom juvenil al sânului (C50._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. FAI (C50._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. FAI Carcinom ductal in situ._) Carcinom lobular ºi ductal (C50._) Carcinom lobular infiltrativ. FAI (C50._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50. FAI Carcinom intraductal. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom lobular._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50. FAI Adenocarcinom intraductal._) Carcinom papilar intraductal. neinfiltrativ._) 8510/3 Carcinom medular._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50.

Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50. malign (C37.9) 8580/3 Timom._) Adenocarcinom inflamator (C50.9) Timom.9) Timom. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid.9) Timom.9) Timom.9) Timom.9) 8581/1 Timom. FAI (C37. tip mixt. malign (C37.9) 8582/1 Timom._) Chistadenom papilar limfomatos (C07. malign (C37._.9) Timom. tip mixt. FAI (C37. mamarã (C50.9) 81 . celule fusiforme. tip A.9) 8581/3 Timom.9) Timom. FAI (C37.9) Timom. limfocitic._) Tumorã Warthin (C07._._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic.9) Timom. C08. tip A._) 8542/3 Boala Paget. malign (C37. medular._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.9) Timom. FAI (C37. FAI (C37. FAI (C37._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. organoid. tip AB. FAI (C37. FAI (C37.9) 8580/1 Timom. medular. FAI (C37. FAI (C37.9) 8583/1 Timom._.9) 8582/3 Timom. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07._) Boala Paget a sânului (C50. malign. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50. C08. C08. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37. tip B1. FAI (C37. malign (C37. FAI (C37. celule fusiforme. tip AB. predominant cortical. bogat în limfocite._) 8540/3 Boala Paget.

slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. cortical. FAI (C37. FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) 8585/1 Timom. FAI (C37. malign (C37.9) 8586/3 Carcinom timic. malign (C37.9) Timom.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56.9) 8600/3 Tecom. tip B2.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56. malign (C37.9) Tumorã de cordon sexual.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37. FAI (C37. atipic.9) Timom organoid. epitelial. tip C (C37.9) Timom. FAI (C37. cortical.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase.9) Tumorã cu celule tecale (C56.9) Tumorã cu celule granuloase.9) 8584/1 Timom. cu elemente heterologe 82 . malign (C37. malign (C37.9) 8585/3 Timom.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. malignã (C56. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56. FAI (C56. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. retiformã. malign (C37.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule granuloase. luteinizat (C56.9) Carcinom cu celule granuloase (C56. predominant cortical.9) Timom atipic. tip adult (C56.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56. FAI (C56. tip B3. malign (C37. sarcomatoidã (C56. limfocitic.9) Timom. tip B3. benign 8630/1 Androblastom. tip B1.9) 8584/3 Timom. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. juvenilã (C56.9) Timom.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62.9) Timom. FAI (C56.9) Luteinom (C56.9) Timom. FAI (C37.9) 8610/0 Luteom. bogat în limfocite. FAI Arenoblastom. malign (C37. FAI (C37. tip B2. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56. malign (C37. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8601/0 Tecom._) Tumorã stromalã ovarianã (C56.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Timom. diferenþiere intermediarã. malign (C37.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom.9) 8600/0 Tecom.9) Timom. epitelial.9) Timom. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malign (C56.

malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig. benign 8680/1 Paragangliom.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75. malignã (C62.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI 8680/3 Paragangliom. FAI Tumora glomusului.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide. benignã (C62. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. FAI Paragangliom noncromafin. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62.1) Paragangliom medulosuprarenal._) 83 ._) Nev. FAI (C44. FAI (C62.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75.5) Paragangliom jugular (C75. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar. FAI Masculinovoblastom (C56.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari. malign (C74._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56. FAI (C44._) Tumorã cu celule interstiþiale.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75.1) Feocromoblastom (C74.9) Tumorã cu celule steroide. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig.9) Tumorã cu celule hilare (C56.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74. malign Paragangliom noncromafin._) Tumorã cu celule interstiþiale._) Nev melanocitic (C44.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75. FAI (C75. slab diferenþiatã. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig. malign 8700/0 Feocromocitom.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian. FAI (C74. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom._) Nev pãros (C44.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56.

FAI 8727/0 Nev displazic (C44._) Melanom juvenil (C44._) 8790/0 Nev albastru celular (C44._) Nev joncþional (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã. glob ocular (C69._) Nev juvenil (C44. malign (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44._) 8780/3 Nev albastru._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70._) 8725/0 Neuronev (C44. FAI (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44._) Melanom desmoplazic._) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44.4) Melanocitom. FAI (C44. malign (C44._) Nev în regresie (C44._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44. în nev congenital (C44._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44._) 8745/3 Melanom desmoplazic._) Melanom neurotropic. tip A (C69._) Nev albastru Jadassohn (C44._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) 8723/0 Nev în halou (C44._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme.4) Melanocitom._) 8744/3 Melanom lentiginos acral. FAI (C44. în regresie (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44. tip B (C69. malign (C44._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44. FAI (C44. FAI (C44. amelanotic (C44._) 8740/0 Nev joncþional._) 8761/1 Nev pigmentar gigant. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44._) 8761/0 Nev congenital mic (C44._) 84 ._) Pistrui melanotic Hutchinson._) Nev acromic (C44.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) Nev intraepidermic (C44._) 8760/0 Nev compus (C44._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44. malign (C44._) Nev dermic (C44._) 8726/0 Nev magnocelular (C69._) 8723/3 Melanom malign._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme._) Nev Spitz (C44._) 8780/0 Nev albastru. FAI (C44.

peribronºicã (C34. FAI (C40._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom. C41. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom._. malignã 8800/9 Sarcomatozã. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã._. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56._) Sarcom periosteal. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI Fibroxantom._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 .Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros. C41. FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40._. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale.9) 8810/3 Fibrosarcom. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48. malignã Tumorã mezenchimalã. C41. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom.

_) Dermatofibrosarcom protuberant. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom._) 8832/3 Dermatofibrosarcom. FAI Uter fibroid (C55._) Tumorã Bednar (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom. FAI (C44. FAI (C44. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom. FAI 86 ._) Histiocitom cutanat. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44. FAI (C44._) Hemangiom sclerozant (C44. bine diferenþiat Liposarcom. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44. FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom. FAI (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom.

FAI GIST. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom. grad redus (C54. grad înalt (C54. C52. FAI (C54. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Stromatozã endometrialã (C54.9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar. FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf.1) Sarcom endometrial.1) Endometriozã stromalã (C54.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted. FAI 8935/3 Sarcom stromal.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial. malignã GIST. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted.1) Sarcom stromal endometrial. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. FAI (C54. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 ._. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. FAI (C54. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã. FAI Rabdomiosarcom embrionar.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Miozã stromalã. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. benignã 8935/1 Tumorã stromalã. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf.

FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros.9) Nefrom.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã. C08._) Siringom condroid.9) 9000/3 Tumorã Brenner.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. tip glandã salivarã._) 8940/3 Tumorã mixtã.9) 9010/0 Fibroadenom. intracanalicular (C50. FAI 9014/1 Adenofibrom seros._.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã.0) Hepatom embrionar (C22.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64. FAI Chistadenofibrom.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. FAI (C50. FAI (C64.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom.9) 9000/1 Tumorã Brenner._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07._.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom. malignã._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã. malignã (C56.9) Tumorã Wilms (C64.9) Tumorã Brenner. FAI (C64. FAI Tumorã mixtã._) 9013/0 Adenofibrom. C08. malignitate borderline Chistadenofibrom seros. malignitate borderline (C56. malignã (C07. FAI Chistadenofibrom seros. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64.9) Fibrom renomedular (C64. proliferantã (C56._) 9011/0 Fibroadenom. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50._) Siringom condroid (C44._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom. tip glandã salivarã. malign (C44._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64. FAI Tumorã mixtã._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34. malignitate borderline 88 . FAI (C56.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22._. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50. FAI (C07._) Pneumoblastom (C34.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25. C08.

FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. benign 9051/3 Mezoteliom fibros. anaplazic (C62. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) 89 ._) Spermatocitom (C62._) Melanom._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom. FAI Sinoviom. FAI Chistadenofibrom mucinos. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale._) [obs] Tumorã phyllodes. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid. bifazic. benign 9050/3 Mezoteliom. malign Mezoteliom. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. nonseminomatoasã (C62. benign (C50. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial. benign Mezoteliom chistic. malign Mezoteliom epitelioid._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom._) Chistosarcom phyllodes._) 9020/0 Tumorã phyllodes. benign 9040/3 Sarcom sinovial._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50. malignã (C50._) 9062/3 Seminom._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic. FAI (C50. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. malign Mezoteliom. FAI (C62. benign (C48. benignã (C50._) Chistosarcom phyllodes. FAI Sinoviom. malign Mezoteliom fibros. al pãrþilor moi. FAI (C48._) 9020/3 Tumorã phyllodes._) Chistosarcom phyllodes. FAI (C50. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros._) 9055/1 Mezoteliom chistic.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos. malign (C49. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic. borderline (C50._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50. malign (C50.

9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) Molã invazivã.9) Corioadenom destruens (C58. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom.9) Molã hidatiformã completã (C58. FAI (C56. nediferenþiat Teratom malign. anaplazic 9083/3 Teratom malign. mixt 9082/3 Teratom malign. malign Teratom imatur. malignã (C56.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 ._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar. malign Teratom imatur. FAI Dermoid.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58. malign.9) 9090/3 Struma ovarii.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã. FAI Teratom. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62. intermediar 9084/0 Chist dermoid. FAI Teratom chistic. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom.9) Corioadenom (C58.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56.9) Molã hidatidã (C58. benign Teratom adult chistic Teratom adult. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã. FAI (C58.9) Molã hidatiformã malignã (C58.9) 9100/3 Coriocarcinom. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom. FAI (C58.

malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom. FAI Angiom. benign 9130/1 Hemangioendoteliom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 . malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34. FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. benign 9150/1 Hemangiopericitom. malign 9160/0 Angiofibrom.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom.3) [obs] Nev involutiv (C44. FAI Limfangioendoteliom. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom. FAI Corioangiom (C58. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70.

_. C41._._) Encondrom (C40._._) Osteosarcom central convenþional (C40. C41._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. C41. malign (C40. FAI (C40._) Osteoclastom._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40. C41._) Eccondrom (C40._) 9230/0 Condroblastom. C41._. C41. FAI (C40._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40. C41. C41. C41._._._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._. C41._) Condrosarcom periosteal (C40. C41. C41. C41. C41. FAI (C40. FAI (C40. C41. C41._) 92 . C41._) 9180/3 Osteosarcom._._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40. C41._. C41. C41._) Osteocondrosarcom (C40._._. C41. C41. C41._) Condrom periosteal (C40._) Sarcom osteogenic._) Osteoclastom. malign (C40._._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._._._._._._._. FAI (C40._) 9191/0 Osteom osteoid._._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40._._) 9230/3 Condroblastom. FAI (C40._) Tumorã Codman (C40._) 9210/1 Osteocondromatozã. C41._._) 9200/0 Osteoblastom. C41._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40._._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._ . malignã (C49._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40._._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41._. C41._._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40. C41._) Exostozã cartilaginoasã (C40. C41._._) Sarcom osteoblastic (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49. C41. C41._) 9186/3 Osteosarcom central (C40. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._) Eccondrozã (C40._._) Fibrocondrosarcom (C40. C41._) Osteosarcom medular (C40._) 9220/0 Condrom.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40. C41. C41._. C41._. FAI 9220/3 Condrosarcom._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40. C41. C41._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. C41._._. C41. C41.C41._._._._) Osteofibrosarcom (C40._. C41. C41. C41._) Osteosarom juxtacortical (C40. malignã (C49._._. FAI (C40. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului._._. C41. C41._._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului. malignã (C40._) 9210/0 Osteocondrom (C40. C41._. C41. C41._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40._._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._._) 9220/1 Condromatozã. FAI (C40._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40._._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._. FAI (C40._._. C41._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._) Osteom osteoid gigant (C40._. FAI (C40. C41._. FAI (C40.

benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom.3) 9361/1 Pineocitom (C75. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom._) Adamantinom tibial (C40. papilar (C75.2) Tumora pungii Rathke (C75._) 9270/0 Tumorã odontogenicã. adamantinomatos (C75. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã._.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40.2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic.2) 9352/1 Craniofaringiom.2) 9360/1 Pinealom (C75. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom.3) 93 . malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40. C41.1) 9351/1 Craniofaringiom. FAI Adamantinom.

_) 9382/3 Gliom mixt (C71._) Ependimom tanicitic (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._) Spongioblastom._) Gliom subependimal (C71. anaplazic (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom._) Astrocitom fibros (C71. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71._) Astrocitom piloid (C71. FAI (C71._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71._) Gemistocitom (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid. FAI (C71._) 9440/3 Glioblastom._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. FAI (C71._) Astrocitom._) [obs] Astrocitom difuz (C71. FAI (C71._) 9390/0 Papilom al plexului coroid. FAI (C71._) Ependimom epitelial (C71._) 9383/1 Subependimom (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Ependimom cu celule clare (C71. malign (C71._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71.3) Tumorã pinealã mixtã (C75._) Oligoastrocitom (C71.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã. FAI (C71._) Astrocitom difuz.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._) Astrocitom juvenil (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._) Astrocitom chistic (C71._) Astrogliom (C71._) Ependimoblastom (C71. grad redus (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) Gliom astrocitic (C71.0) 9400/3 Astrocitom. anaplazic (C71._) Astrocitom subependimal._) Subependimom-ependimom mixt (C71.5) Papilom al plexului coroid._) Glioblastom multiform (C71._) Gliom.5) Papilom al plexului coroid. anaplazic (C71. FAI (C71._) Oligoastrocitom anaplazic (C71._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72. grad redus (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Spongioblastom polar (C71. malign (C71._) 9392/3 Ependimom._) 9393/3 Ependimom papilar (C71.5) 94 .3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Ependimom celular (C71._) Spongioblastom polar primitiv (C71._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom._) 9430/3 Astroblastom (C71._) Spongioblastom multiform (C71._) Sarcom monstrocelular (C71.

2) 9510/3 Retinoblastom.5) 9450/3 Oligodendrogliom.6) Neurolipocitom (C71. FAI Dictiom.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom. FAI (C71.6) 9500/3 Neuroblastom.6) Meduloblastom lipomatos (C71._) 9510/0 Retinocitom (C69._) [obs] 9470/3 Meduloblastom. FAI PNET supratentorial (C71._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid.0) Estezioneuroepiteliom (C30.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71.6) Meduloblastom melanotic (C71.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71. benign (C69.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30. nediferenþiat (C69.6) Medulocitom (C71. benign (C69. difuz (C69.0) Estezioneurocitom (C30._) 9451/3 Oligodendrogliom.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã.2) 9511/3 Retinoblastom.2) 9512/3 Retinoblastom. malign (C69. FAI (C71._) CPNET.0) Estezioneuroblastom (C30. diferenþiat (C69. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.0) 95 . FAI PNET.4) Dictiom.6) Meduloblastom desmoplazic (C71._) 9444/1 Gliom cordoid (C71._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71._) 9501/0 Meduloepiteliom. FAI (C71. FAI (C69.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69.2) 9513/3 Retinoblastom. anaplazic (C71. benign (C69. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71. FAI (C71._) 9501/3 Meduloepiteliom.6) 9480/3 Sarcom cerebelos._) 9442/3 Gliosarcom (C71.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom.

FAI Schwannom. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. FAI 9540/1 Neurofibromatozã. FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom. FAI 9571/0 Perineurinom. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã.4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom. malign [obs] Schwannom malign. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton. malign Meningiom. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70.

neclivate. FAI [obs] Boalã Hodgkin. sclerozã nodularã. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. difuz. difuz [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. FAI Limfom malign. celule mici clivate. celularitate mixtã. sclerozã nodularã. difuz [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfosarcom.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. limfocitic. FAI [obs] Reticulosarcom. sclerozã nodularã. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. malignã Mioblastom cu celule granulare. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. nodular [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. nodular Paragranulom Hodgkin. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. fazã celularã 97 . predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. tip cu celule nediferenþiate. FAI Limfom cu celule B.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. slab diferenþiat. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. cu diferenþiere intermediarã. non-Burkitt [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. celule mici. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. celularitate mixtã. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarã. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. FAI Boala Hodgkin. limfocitic. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI Microgliom. depleþie limfocitarã. FAI Limfom. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. FAI Boalã Hodgkin. celule neclivate. FAI Limfom malign. celule clivate. reticular Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. celule mici clivate. FAI Limfom malign. celule nediferenþiate. difuz [obs] Reticulosarcom._) [obs] 9591/3 Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom non-Hodgkin. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. FAI Mioblastom cu celule granulare. predominanþã limfocitarã. FAI [obs] Limfosarcom. (C71. depleþie limfocitarã. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. difuz [obs] Limfom malign. non-Hodgkin. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin.

FAI [obs] Limfom malign. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. difuz. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. limfocitic cu celule mici. difuz Limfom malign.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . difuz [obs] Limfom malign. difuz. neclivate. celule mari. mixt limfocitichistiocitic. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic. limfocitic. FAI Limfom malign. celule mari. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign.3) Limfom cu celule B mari. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. grad 2 Boalã Hodgkin. centroblastic. FAI Limfom malign. celule mari. FAI Limfom malign. limfocitic cu celule mici. bine diferenþiat. limfocitic. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. difuz. histiocitic. sclerozã nodularã. celule B mari. FAI Limfom cu celule B mari. neclivat. difuz. FAI Limfom malign. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. pleomorfã. difuz Limfom malign. grad 1 Boalã Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. timic (C37. celule mari. centroblastic-centrocitic. histiocitic. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. difuz 9671/3 Limfom malign. sclerozã nodularã. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. neclivat. FAI [obs] Limfom malign. difuz. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. difuz. clivate.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. mediastinal (C38. celule mici. celule mari. FAI [obs] Limfom maligne. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. FAI Limfom malign. celule B mari. sclerozã nodularã. celule mici ºi mari. diferenþiere intermediarã. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. difuz [obs] Limfom malign. celule B mici. celule mari. celule mici. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. difuz Limfom malign. limfocitic. sclerozã nodularã. centroblastic. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. tip celular mixt. FAI Limfom malign. limfocitic. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. centroblastic-centrocitic. clivate. FAI [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. neclivate. celule mari clivate. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. limfocitic. celule B mari. mixt.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin.

celule mari. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. folicular [obs] Limfom folicular. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. nodular. FAI Limfom periferic cu celule T. folicular. FAI Limfom malign. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. folicular [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. celule B mari. celule neclivate._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. celule mici clivate ºi mari. imunoblastic. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . FAI Limfom periferic cu celule T. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. slab diferenþiat. celule mari clivate. grad 1 Limfom malign. mature. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. celule mici neclivate. histiocitic.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI Limfom al zonei marginale. folicular. folicular [obs] Limfom malign nodular. celule clivate mici Limfom malign. folicular Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign.2) 9690/3 Limfom folicular. folicular Limfom malign al centrului folicular. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. mixt. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. centroblastic. folicular [obs] Limfom malign. grad 2 Limfom malign. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. limfocitic.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. tip Burkitt [obs] Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. tip celular mixt. celule mari. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. grad 3 Limfom malign. celule mici clivate. splenic (C42. imunoblastic. nediferenþiat. tip celular mixt. neclivate. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. mixt limfocitichistiocitic. limfocitic. difuz. celule mari. FAI (C42. FAI Limfom cu celule T. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. bine diferenþiat. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. folicular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign al centrului folicular. nodular [obs] Limfom malign.

C41.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI (C44._. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom. FAI Plasmocitom al osului (C40. FAI Tumorã cu mastocite.1) Mielomatozã (C42. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat._) Limfom cutanat. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI (C42. limfoblastic. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 . paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T.1) Mielom._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã.1) Leucemie plasmociticã (C42.1) Mielom cu plasmocite (C42._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44._) Papulozã limfomatoidã (C44. FAI (C44.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42.1) 9734/3 Plasmocitom. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42.

FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. tip cu celule B. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Leucemie limfociticã. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI [obs] Leucemie limfaticã. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI [obs] Leucemie aleucemicã.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 .Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã.1) 9800/3 Leucemie. FAI [obs] Leucemie cronicã.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele. FAI Leucemie subacutã. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n. FAI (C42.

FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. FAI Leucemie granulocitarã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielocitarã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. tip L2.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie non-limfociticã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. FAI Leucemie mielogenã cronicã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie mielomonocitarã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie mielogenã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã.

cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã.16)(p13. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã.q11) Leucemie mieloidã acutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã.1) Panmielozã acutã.q22) Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. inv(16)(p13. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. t(8:21)(q22:q22) FAB M2. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã.1) Leucemie. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. t(16. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã.

FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI 104 .Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42. FAI Boalã limfoproliferativã.1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42.1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã.

4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31.2 C77.4 C49. nev (C44. M-------.4 C49. androblastom tubular cu (C56.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã.4) M-8744/3 Acral. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã.4 C76.4 C49.5 C47.4 C49._) M-8730/0 Acromic.9 C31. perete FAI FAI (carcinom.5 C49.4 C47.9 C72.1) carcinom (C75. sinus nerv. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens.4 C49.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil. desmoid M-8822/1 Abdominalã.1) M-8281/3 Acidofil-bazofil. neurom (C72. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44. celule clare (vezi SNOMED) M-------. mixt (C75. adenom.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76.4 C47. melanom. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române._) M--------.4 C15. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice. trad.9 C41.2 C49.4 C49. nev) FAI (sarcom.2 C44. FAI nerv spinal sinus.4 C49.4 C49.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin._) C40.4 C44.4 C72.5 C31.1) M-8822/1 Abdominal. carcinom. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã. mixt (C75. malign (C44. melanom lentiginos.5 C47. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic.2 C49.4 C49.9) M-8075/3 Acantolitic.4 Acinare.1) adenom (C75.0 Acromioclavicularã.4 C49.5 C72.Actinicã. 105 .Acantom. nerv M-9560/0 Acustic.4 C44. carcinom. mixt (C25. fibromatozã C49. carcinom cu celule scuamoase._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72.

metastatic acidofil (C75. FAI în polip adenomatos inel cu pecete.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74. C08._) insulare ºi exocrine. FAI (C44. celule hepatoid Hurthle._) apocrin bazocelular (C07.9) moderat diferenþiat (C73. craniofaringiom (C75. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos. C24. celule (C75.1) mielozã eritremicã (C42. celule FAI clare. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus._) fetal (C73._) ecrin papilar (C44.1) [obs] histiocitozã X. celule (C73._) oase lungi (C40._) insulare. FAI (C42. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) duct biliar (C22.Index alfabetic Acutã eritremie (C42. celule._) ductal infiltrativ (C50. mixt (C25.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã.9) Folicular FAI (C73._) inflamator (C50.1) bronhiolo-alveolar.1) cu alte tipuri de carcinom.1) mielosclerozã. FAI (C42. FAI (C34.1) bronhiolar (C34. celule.2) cilindroid clare._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. celule (C25.1) ceruminos (C44.0) cromofob (C75. polimorf digital papilar (C44.9) bine diferenþiat (C73._) glande anale (C21.1) granulare._) tibial (C40. celule alveolar (C34.1) [obs] panmielozã.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI. FAI (C50._) canale anale (C21.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42. progresivã mielofibrozã (C42. mezonefroid clare ca apa de stâncã.1) acinar acinice.0) ductal.9) trabecular (C73. _. _) bazofil (C75.9) ºi papilar (C73._) duct terminal ecrin._) intrachistic.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) cu alte tipuri de carcinom 106 .1.1) exocrin ºi cu celule insulare. mixt (C25._) celule mici-adenocarcinom (C34.

intraductal._) intrachistic intraductal._) polimorf.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ. epiteliom (C44. mixt tip difuz (C16.9) cu celule clare. sclerozant (C73. neinfiltrativ (C50. intraductal._) intraductal. cu invazie (C50. papilar (C50._) infiltrativ (C50. _) celule scuamoase carcinom chistic.9) sebaceu (C44. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic. FAI seros. neîncapsulat (C73. FAI neinfiltrativ.9) renale._) 107 . papilar (C50.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44._) varianta folicularã (C73. celule (C16._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic.9) ºi folicular (C73._) tip endocervical tip intestinal (C16. cu malignitate borderline (C56. FAI (C50._) intraductal.9) schiros sclerozant.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale. tip endocervical mucipar mucoid mucoide.1) mucos neinfiltrativ._) neîncapsulat. cu malignitate borderline nefrogen (C64._) papilar. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18. carcinom (C53.9) ºi infiltrativ(C50._) secretor de mucinã seros._) medular mezonefric mezonefroid. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56. mixt ºi carcinom cu celule scuamoase._) lobular (C50._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip. FAI (C50. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos. celule (C75. FAI mucinos. FAI neinfiltrativ._) seros (C56._) papilar. papilar (C56.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid. combinat ºi carcinom epidermoid. cu invazie (C50._) mucinos. de grad redus pseudomucinos (C56. celule (C64._) ecrin (C44.

9) microchistic._) mamelon (C50.9) Papilar FAI (C73. C08.0) clare.0) principale.0) coloid (C73.1) Hurthle. celule (C75._) cilindroid (C34. C24. celule (C74.9) Folicular FAI (C34. celule clare ca apa de stâncã._) microchistic seros microfolicular (C73. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.9) Corticosuprarenal FAI (C74. folicular (C73. papilar intraductal. C08. celule (C25. mixt (C75._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18._) bazocelular (C07.0) hipofizar.0) compacte.0) cromofob (C75._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75. C08.0) plat pleomorf pleomorf._) carcinoid (C34. celule (C25. celule acinice.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73.1) bazofil-acidofil. celule (C75._) anexe cutanate (C44._) hepatice. FAI (C75.0) pigmentar (C74.1) digital papilar.0) macrofolicular (C73. FAI (C25._._) apocrin atipic (C34. celule (C73._) mucoide._.1) beta. papilar-mucinos (C25.9) mezonefric metanefric (C64.9) intrachistic._) bazofil (C75._) insulare.1.0) glomerulare.1) monomorf mucinos mucinos-papilar.Index alfabetic C11. mixt (C75._) Bronºic FAI (C34.2) clare._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44._) intrachistic papilar-mucinos. celule (C74. celule (C74.0) ductal._) lactant (C50. FAI ecrin papilar (C44.9) celule oxifilice (C73.1) acinar acinare._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44. acidofil-bazofil (C75.9) agresiv digital (C44._) embrionar endometroid._) alveolar (C34. agresiv (C44. tubular pigmentar (C74._. celule (C75._) seros microchistic Sertoli._) papilotubular Pick.0) hepatocelular (C22.0) oncocitic oxifilic oxifilice. malignitate borderline eozinofil (C75. intraductal (C25.1) negru (C74. FAI endometrioid.0) celularitate mixtã (C74.9) glandã sudoriparã (C44. intraductal (C25.1) fetal (C73._) 108 . celule (C22._) ecrin (C44._) duct biliar (C22.1) acidofil-bazofil.9) mioepitelial mixt. celule. carcinom în (C07.

5 C49._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.6 C49.2 C49. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã._) Adenomioepiteliom (C50.9 C49. mixt (C18. coardã Adevãratã._) Adenomiom Adenomiom.1 C49.2 C49. tumorã.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian.1 Adevãratã.2 C49.4 C49. multiple M-9054/0 Adenomatoidã.0 C49.3 C49. carcinom M-9755/3 Adevãrat.3 C49.Adenomiozã.0 C32.0 C49.1 C49. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.0 C49. ºi hiperplazic (C18._) polipi multipli polipi multipli.5 C49.6 C49. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos. tumorã vestigialã 109 ._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt. FAI M-9300/0 Adenomatoidã. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine.0 C49._) polipozã colicã (C18.0 C49.0 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.0 C49.6 C49._) polipozã colicã.1 C49.5 C49. odontogenicã (C41.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular.2 C49. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic. limfom histiocitic C32. coardã vocalã Adipos.2 C49.0 C49.5 C49.1 C49.2 C49.3 C49. duct M--------.2 C49.3 C49.3 C49.0 C49. tumorã._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25. adenocarcinom în (C18. hialinizant (C73.

ºanþ Alveolarã.0 C03.1 C03._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom._) M-8745/3 Amelanotic._) tumorã cu celule. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T.9 C03. digital C44.Index alfabetic Adult chistic. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã. digital C44. malignã (C25. adenom. melanom desmoplazic (C44.9) tip. teratom rabdomiom teratom. tract. mixt M-9581/3 sarcom. creastã. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar._) boala lanþurilor grele Alimentar._) celular (C44. melanom (C44. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06._. C41. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã. limfom cu celule T periferice.9 C03.0 Alveolar. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26.1 C03. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã._) M-9970/1 limfoproliferativã.9 C03.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule._) adenom (C34._) papilar.0 C03. nev FAI (C44._) malign (C44. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar._) Alveolar adenocarcinom (C34._) 110 . bronºicã (C34._) Jadassohn (C44. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame._) carcinom carcinom cu celule (C34. tumorã cu celule granuloase (C56.1 C03.9 C03.1 C03. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI (C25. FAI teratom chistic tip.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50. metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD. ºi rabdomiosarcom embrionar.

leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã. sfincter M-8215/3 Anale. FAI (C42._) fibrosarcom (C41.1 Anal. AML) C24. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44.5) ependimom (C71. hipeplazie.1 C21. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42._) fibrom (C41. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã.1) refractarã._) sarcom (C41.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 ._) M-8390/0 tumorã.1) M-8077/2 Analã.Amiloidã.Amputaþie.1) M-8215/3 Anale._) odontosarcom (C41. cu exces de blaºti (RAEB) (C42._) fibro-odontom (C41.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41. FAI papilom al plexului coroid (C71. adenocarcinom al glandelor (C21. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD).AML ( vezi leucemia. infiltrativ Angiom._) oligodendrogliom (C71._) M-9310/3 Ameloblastom. malign Anexelor. canal Anal. uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom._) fibro-odontosarcom (C41. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic.4 tubular.1) Anevrismal.1 C20.1) [obs] refractarã. FAI Anexã._) fibrodentinosarcom (C41. adenocarcinom al canalelor (C21. neoplazie intraepitelialã.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad._) M--------._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57._) carcinom. FAI tubular.4 C57.9) M--------.1) refractarã. fãrã sideroblaºti (C42._) seminom (C62. malign (C41. benignã (C44. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71. FAI (C41. al M-8390/3 carcinom (C44. carcinom medular cu stromã (C73._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã. FAI Angiolipom. teratom meningiom (C71. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã.9) Anemie refractarã._) teratom._) oligoastrocitom (C71.1) refractarã.1) refractarã. cu sideroblaºti (C42. cu acumulare lipidicã (C56._) gangliogliom malign. grad III (C21._) fibrodentinom (C41.

meningiom (C70. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.2 M-8691/1 Aortic.0 C44. FAI (neclasificabil la C16.3 C02.6 C49.5 C49.3 C02.5 C77.9 C38. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare. melanom.0 C02.1 C76.1 C49. paragangliom al corpusculului (C75.3 C21.3 C16.1 C49.6 C47. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.1 C04.0 C44. joncþiune C49.3 C30.1 C47. paragangliom (C75.5) M-8691/1 Aortic.0 C16. nev) FAI (sarcom.1 C71.3 C16.4 C75.1 C40. tumora corpusculului (C75._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom.0 C02. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac.1 C67.1 C49.1 C49.6 C49.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21.1 C49.8 Angiom.4 C44.1 C49.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.6 C47. histiocitom fibros Angiomatozã.8 C21.1 C49.1 C49. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 .1 C49. nev) FAI (sarcom. melanom.1 C49.1 C49.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76. abdominalã Aortic.1 C31.2 C31. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.0 C10.1 C49.2 C02.1 C47. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom. piele Aortã Aortã.3 C49.0 pânã la C16. spaþiu FAI FAI (carcinom.4 C44.1 C49.3 C11. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.1 C49.1 C44. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar.5) Anus.0 C16. corpuscul Aortic.4) Anterioarã.

2 metaplazie. FAI Articular. grad redus (C71.1 Aripã nazalã Aritenoid. circumscris (C71. cartilaj. FAI aortã._) anaplazic (C71.0 C49._) fibrilar (C71.2 C40. tumorã carcinoidã.3 C40.1 C13. gliom (C71. infantil (C71._) M--------.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal.4 C49. fibrom.1 C32.Aponevrotic._) difuz (C71. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin.3 C40. tumorã carcinoidã. FAI Ariepiglotic. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom. al membrului. sarcom cerebelos.2 C49.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49._) [obs] desmoplazic._) gemistocitic (C71.1 C41. menisc medial gleznã mânã membru.9 C49.4 C49. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane.4 C49.9 C13. sarcom cu celule clare al (C49._) fibros (C71.9 C40.9 C49.3 C49. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71._) M-9400/3 Astrocitic._) difuz._) chistic (C71.5 C49.1 C49. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid.4 C41. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular.9 C40. adenocarcinom cu metaplazie.0 C41.1 C32.1 C40. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent. cartilaj.3 C13.2 C40.1 C49._) 113 .2 C40. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom.3 C13.0 C40.1 C40. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos.3 C49. menisc lateral genunchi. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi.3 C41.3 Arterã FAI aortã. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.3 C49. hemangiom C49.3 C40.0 C70._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71. FAI M-8241/3 Argentafinã.1 C50.1 C41.6) [obs] C70.0 C18. FAI genunchi.9 C40.2 C44.4 C49.9 C70. juvenil (vezi SNOMED) C18.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã. cartilaj Aritenoid.1 C41.

3 C49. tip (C44.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71. carcinom adenoid (C53. pagina 31) M-8722/3 Balonizate.2 C38.9) timom.3 C50.9) Auditiv canal.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56.9) tumorã seroasã papilarã (C56. glandã M-8098/3 Bazal. difuz (C71. proliferantã (C56. piele Auricular canal.2 C44. FAI (C71. tumorã cu celule._) infiltrativ._) 114 ._) juvenil (C71.3 C49.2 C44.3 C47._) M-8722/0 Balonizate.2 C44. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71.2 C49. FAI canal extern meat._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70. limfom M--------._) micronodular (C44._) timom._) fibroepitelial (C44. nev cu celule (C44._) M-9699/3 BALT. extern canal Auriculã.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44. esofag (vezi SNOMED) C51. sclerozant (C44. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor.3 C44. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire. FAI Auriculã._) adenom (C07._) M-8090/1 Bazale.0 C77. melanom cu celule (C44._) desmoplazic.9) tumorã seroasã.3 C49.3 C77. FAI canal.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50._) subependimal. cu celule gigante (C71. C08._) infiltrativ._) grad redus.3 C77. proliferantã (C56.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71.2 C44.2 C44._) [obs] C41. extern cartilaj ganglion limfatic C76._) pilocitic (C71.6 C41. FAI (C44. melanom. FAI (C71.Barret._) fibroepitelial._) subependimal.5 C47._) morfeic (C44. nev) FAI (sarcom.1 C44. tip Pinkus infiltrativ._. malign (C37._) adenom folicular (C73.1 C44. FAI (C44._.3 C49._) Carcinom FAI (C44.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL.3 C49._) protoplasmic (C71._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07. FAI (C37.3 C49._) piloid (C71.3 C49. nesclerozant (C44._) papilom al plexului coroid. cardiac Atipic adenom (C34. C08.5 C49.0 Atlas Atriu._) Axilã FAI FAI (carcinom.2 C30.0 Bartholin.

duct adenocarcinom (C22.1) carcinom (C75._) M--------.3 C49.3 C44.9 C01.1) Bazofil-acidofil. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar.3 C47.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73.1 C49. C24.1 C24. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34.0 C24.1) Bazoscuamos._) Bazal.1) adenom acidofil. mixt (C75. tumorã (C44.1.1) carcinom acidofil. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom.1. carcinom (C44. nev) FAI (sarcom._) M-8151/3 Beta. carcinom al ductului (C64. C24.0 multicentric (C44.1) adenom (C75. mixt (C75.0 C49.0 C24. FAI M-8094/3 Bazale.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular. pagina 27) M-8151/0 Beta. C24.0) M-8161/0 chistadenom (C22. carcinom cu celule scuamoase C01.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71. adenom cu celule (C25.1._) epiteliom (C44._) M-8319/3 Bellini.0 C47.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22.0 C49.9 C76._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44.9 C65.0 C49.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar.0 C24.1. adenom.0 C44. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad._) multifocal superficial (C44.0 Bazã limbã. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct. mixt (C75.0) carcinom (C22. C24. FAI tract._) nodular (C44. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75. carcinom M-8083/3 Bazaloid.0 C49.1.0) adenom (C22. tumorã malignã cu celule (C25. FAI Bazã limbã._) 115 .1. carcinom. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar. mixt (C22.7 C71. melanom._) Bazoscuamos.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44.2 C24.0 C22.1 C22. C24.1) Bazofil-acidofil.0 C24. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar. peduncul Bazali. faþa dorsalã Bazin.9) M-8585/3 carcinom timic (C37. muºchi Biceps femural.0) M-8264/0 Biliarã. ganglioni C49.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament. papilomatozã (C22.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom._) M-8123/3 Bazaloid.3 C65. C24. mixt (C75.0 C24. muºchi Biliar._) pigmentar (C44.

0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom.3 C34.1 C34._) mixt. imunoproliferativã a (C17. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10. sistemicã cu mieloproliferativã. tumorã FAI (C56._) pneumocit tip II (C34._) nemucinos (C34. FAI (C42.1 C47.1 C47._) mucinos (C34.1 C49.1) mieloproliferativã cronicã. carcinom (C34. melanom._) M-9764/3 intestin subþire.9 C34.4 C44. cu depozite de imunoproliferativã. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.1 C49._) C77. FAI (C34. limfoproliferativã.0 C44.1 C40.0 C34. boalã (C44.1 C77. malignitate (vezi codul pentru comportament._) celule Clara (C34._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom.9) malignitate borderline (C56._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44.1 C47._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama. FAI (C42.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 .1 C49. mieloproliferativã (C42. nev) FAI (sarcom. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline.1 C49._) cronicã._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.Index alfabetic Boala alfa.1 C49._) M-8250/3 Bronhiolar._) Carcinom FAI (C34.9) proliferantã (C56.1 C49. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã. adenocarcinom (C34._) M-------/1 Borderline. pag 27) M-8910/3 Botrioid. mucinos ºi nemucinos (C34.1) depozite de imunoglobuline.2 C34.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar.1) mu. lanþurilor grele Bowen (C44.6 C49. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner._) M-8081/2 Bowen tip.1 C49.1 C49.3 C47. T-gama mastocite tisulare.6 C49.1 C49. sarcom M-8081/2 Bowen.1 C49. sarcom M-8910/3 Botrioides. FAI limfoproliferativã.3 C49.4 C76.9) malignã (C56.

0 C00. inferioarã fren labial. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44.1 C00.3 C00. superioarã oralã. carcinom cu celule (C73.9 C06. FAI inferioarã.0 C04.3 C00.4 C00. faþã superioarã oralã. FAI faþã purpurie._) carcinoid (C34. margine.0 C06. tumorã adipoasã C06. inferioarã piele.9 C00. ganglion limfatic C00. adenom FAI (C34.2 C00._) cilindroid (C34. ganglion limfatic Bronºic. inferioarã fren. superioarã margine liberã. FAI fren. FAI inferioarã. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.6 C00.2 C00.1 tip cu celule caliciforme (C34. fren internã. FAI oralã.0) inferioarã.0 C00.5 C00. limfom malign. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.2 C00.5 C00.6 C00. superioare purpurie.3 C00. inferioarã inferioarã.3 C00. faþã.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34. superioarã fren._) Bronºic. FAI labialã.0 C00. superioarã faþã oralã.5 Bursã. piele labial.5 C44.4 C00.0 C00.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal.3 C00.1 C04. superioare faþã purpurie._) chist odontogenic (C41.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44.1 C00.2 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.1 C00. FAI liberã. inferioarã faþã purpurie.1 C00. FAI mucoasã.9) M---------. faþã inferioarã piele.0 faþã oralã._) Bronhogen Bronhopulmonar.9 C00. inferioarã mucoasã. celule mici neclivate. fren._) [obs] M-8100/0 Brooke. FAI 117 .9 C04.0 C00.1 C00. limfom C49.0 C44. marginea.3 C00. piele M-9133/3 Bronºicã. limfom malign. tumorã (C44._) M-8880/3 Brown. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã. fren superioarã._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41._) M-9687/3 Burkitt-like. mucoasã superioarã.4 C44. FAI margine liberã. tumorã alveolarã.1 C06.6 C00.4 C44.0 C00. faþã.0 C00.5 C00. faþã.4 C00. faþã. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom._) tip nedeterminat (C34.0 C44. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip. FAI purpurie. marginea. inferioarã liberã.0) superioarã.9 C77. comisurã liberã.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77.5 C00.4 C00. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip. superioarã mucoasã. intravascularã (C34. superioarã purpurie. inferioarã margine liberã. faþã. FAI piele. mucoasã superioarã.5 C00.

1 C44.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. adenom C22. FAI auditiv.1) M-8149/0 Canalicular. extern biliar.4 C49.1) argentafinã.0 C49.0 C44.0 C49._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar.4 C53.1 C44. pag 27) C44._) C41.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme. celule. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75. combinat adenocarcinom ºi. hemangiom M-9171/0 Capilar.0 C49. mixt adenom bronºic (C34. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56.0 C25. (C34.2 C24. FAI ECL.1 C76. celule ECL.4 C47. limfangiom C71. FAI auricular.3 C16.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare.1) adenocarcinom ºi.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49.0 C49. tip cu celule Clara ºi (C34.9 C65.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom. tip cu pneumocit tip II ºi (C34.Index alfabetic M--------. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii.9 Calotã Canal anal auditiv.0 C44. celule.2 C44.0 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme.2 C52. extern auricular.0 C21.0 C44.9) strumal (C56. al apendicelui (C18.2 C44. al vaginal M-9131/0 Capilar. celule.0 C47.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65.0 C24. nev) FAI (sarcom.2 C44. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.0 C49. al apendicelui (C18.0 C77. malign enterocromafine.1 C44. celule enterocromafin-like.0 C25. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu. melanom.0 C49. FAI argentafinã._) carcinom bronhiolo-alveolar.0 C53. FAI sistem nervos vegetativ 118 .0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.0 C24. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI.

9) biliar._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22.celule mici-mari._) nodular (C44. mixt (C75.2) colector. microchistic (C44. celule (C34._) infiltrativ. celule (C34. combinat cu ductal infiltrativ (C50. ductal infiltrativ (C50._) bronhiolar (C34._) cu alte tipuri de carcinoame.0) bob de ovãz. nesclerozant (C44. duct ºi hepatocelular. celule clare ca “apa de stâncã”._) ameloblastic (C41. sclerozant (C44.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50. hipersecretor (C50. cu alte tipuri de carcinoame mici._) Bowen.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil. celule (C30.0) condilomatos coroid. celule (C34.0) biliar. mixt (C75. infiltrativ (C44. infiltrativ (C44. celule (C73._) anaplazic.0._) mucinos (C34. mucinos ºi nemucinos (C34. lobular infiltrativ (C50._) alte tipuri. celule. multifocal (C44.1) cromofobe._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34._) pigmentar (C44._) nemucinos (C34._) cu alte tipuri de carcinoame. celule Bazocelular FAI (C44. tip Pinkus infiltrativ. duct (C64._) multicentric (C44._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44._) ºi ductal infiltrativ (C50.9) corticosuprarenal (C74._) superficial._) fibroepitelial. celule adenochistic Adenoid bazal (C53. duct (C64. FAI anexial._) mici-scuamoase._) bazaloid bazaloide scuamoase. duct (C22. mixt (C22. mixt (C44._) alveolare._) cilindrice. plex (C71._) bazal.1) bazoscuamos (C44._) alte tipuri._) chistic._) micronodular (C44._) alveolar (C34._) morfeic (C44. celule în (C34. combinat cu lobular infiltrativ (C50.1) bazofil-acidofil. C31. celule (C34.2) clare.1._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz._) bazale ºi scuamoase._) fibroepitelial (C44. C24._) cloacogenic (C21._) caliciforme._) desmoplazic. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44.0) cromofob (C75._) C._) tip desmoplazic (C44._) nesclerozant.9) ceruminos (C44.5) Cribriform FAI in situ (C50. celule (C34. celule (C34._) mixt.1) acinar acinare._) Combinat adenocarcinom._) bazofil (C75. celule renale (C64._) Bellini. celule (C75._) sclerozant._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 . adenoid (C53.0) clinging. intraductal (C50._) Clara ºi caliciforme._) multifocal superficial (C44. tip (C16._) Clara._) pneumocit tip II (C34._) tip nedeterminat (C34. tip (C44.

celule granuloase.celule in situ.0) ºi colangiocarcinom._) infiltrativ ºi mucinos (C50._.0) Folicular FAI (C73. celule ºi papilar (C73.9) hepatic sclerozant (C22. FAI (C50. mixt (C73. celule. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 ._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50._) ºi lobular (C50._) infiltrativ ºi boala Paget.0) hepatoid Hurthle._) inel cu pecete.9) în polip._) ductular._) in situ. carcinom in situ (C50.9) gelatinos [obs] gigante.0) ºi al ductului biliar. mixt tip poliembrional endometrioid.9) trabecular (C73.0) varianta cu celule fusiforme (C22. celule FAI renale.9) bine diferenþiat (C73. micropapilar (C50.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme.0) fibrolamelar (C22. C08. celule în inel cu pecete.9) moderat diferenþiat (C73.0) încapsulat (C73._) în polip. FAI (C50. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07. sân (C50.0) schiros (C22.9) sticloase. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22. papilar (C50.9) medulo-folicular. combinat (C22.0) tip cu celule clare (C22. celule în.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64._) infiltrativ ºi tubular (C50. celule (C73. mixt (C22._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50. tip solid (C50._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom.9) Fusiforme.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22._) in situ. infiltrativ (C50. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom._) infiltrativ ºi lobular.0) sarcomatoid (C22._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73. celule (C73.9) oxifile. cu invazie stromalã discutabilã (C53._) Ductal FAI in situ. celule ºi celule fusiforme granulare.9) desmoplazic. tip cribriform (C50. necheratinizant mici._) lobular ºi intraductal (C50._) tip cribriform (C50. celule. metastatic infantil._) in situ. tip comedo (C50. FAI epidermoid. tip infiltrativ (C50. celule (C64. carcinom (C50.9) bogat în glicogen (C50._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50._) infiltrativ ºi coloid (C50._) in situ. celule (C56. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari._) papilar urotelial (C67. FAI în polip adenomatos lobular._) in situ._) infiltrativ ºi cribriform C50.0) tip pleomorf (C22._) infiltrativ ºi lobular._) epidermoid. FAI eozinofil (C75. celule gigante.

epidermoid adenocarcinom ºi._) micropapilar (C50._) seros (C56. celule. mixt C73._) neuroendocrin scuamoase._) ºi lobular in situ (C50. combinat (C34._) neinfiltrativ (C50. FAI metastatic._) adenocarcinom ºi.Index alfabetic Infiltrativ._) cu stromã amiloidã (C73.mari._) ºi ductal infiltrativ (C50. celule (C34._) ºi lobular (C50._) limfoepitelial limfoepiteliom. combinat (C34._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50. celule (C44. celule._) papilar. neinfiltrativ (C50. sân (C50._) ºi tubular (C50. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice._) metaplazic. celule._) ºi carcinom ductal in situ (C50._) infiltrativ (C50._) intrachistic. tip Lobular FAI (C50. celule FAI bogat în lipide (C50._) intermediare. papilar (C50._) combinat cu alte tipuri (C50. celule._) in situ (C50. cu celule scuamoase. FAI metastatic.1) insulare.9) Merkel._) inflamator (C50. cheratinizant scuamoase._) infiltrativ. necheratinizant. celule (C67. tip (C16. FAI intraepidermic cu celule scuamoase._) juvenil._) epidermoid._) ºi lobular in situ (C50._) microchistic. metatipic (C44. sân (C50. celule (C25. sân (C50. necheratinizant mici-mari._) ºi mucinos (C50. ductal FAI (C50._) tip solid intraepidermal._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50._) combinat cu alte tipuri (C50.9) tranziþionale. celule (C22._) ºi cribriform (C50.9) medulo-papilar. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 . celule FAI fusiforme._) Medular FAI atipic (C50._) ºi boala Paget._) Mixt acinar-endocrin (C25._) papilar. celule._) ºi ductal (C50.9) intestinal. celule (C34._) ºi lobular (C50.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular._) neinfiltrativ. (C53._) Micropapilar intraductal (C50. FAI matrical (C44. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41._) neuroendocrin scuamoase. tip Bowen (C44. FAI (C50._) Mici. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50.0) mici. mixt (C73._) microinvaziv._) ºi coloid (C50._) Mari._) Infiltrativ._) in situ ºi intraductal (C50._) ºi intraductal (C50. lobular FAI (C50._) insular (C73. cu celule în inel cu pecete. ductular (C50._) intraepitelial._) neinfiltrativ (C50. anexial (C44._) ºi boala Paget.

celule (C16. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal. celule în inel cu._) varianta folicularã (C73. tip duct colector (C64.9) Renale. celule în inel cu pecete._) intraductal neinfiltrativ (C50. celule FAI (C64._) non-small.9) seros.9) papilar (C64. celule sarcomatoid sarcomatoid.9) Neuroendocrin FAI mari.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal.0.9) tiroidã (C73.celule (C73.9) Schneiderian (C30. celule (C67._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat.9) tranziþionale.9) renale. papilar seros al peritoneului (C48._) tranziþionale. FAI (C50._) neinvaziv._) neinvaziv.9) celule fusiforme (C64.9) rezervã. celule primar. celule._) neîncapsulat sclerozant (C73. neinvaziv (C67._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22._) urotelial.0) medulo-folicular (C73. metastatic pigmentar bazocelular (C44.9) tip cromofob (C64.9) sarcomatoid (C64.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile. celule. celule (C73._) înalte. neinvaziv ºi folicular (C73._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73._) odontogenic (C41.5) poligonale. celule (C73._) urotelial (C67. celule cutanat primar (C44.9) scuamoase. FAI papilar intraductal (C50. bazocelular superficial (C44. neinvaziv (C67.9) medulo-papilar (C73.9) papilar-mucinos intraductal. celule ºi adenocarcinom mucinã._) ductal-endocrin (C25._) multifocal.celule (C44. celule renale (C64._) papilo-medular. celule de rotunde.9) difuz sclerozant (C73. celule. urotelial papilar (C67. papilar cu celule tranziþionale (C67. in situ scuamoase.9) asociat cu chist (C64.9) parafoliculare. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64._) pecete. FAI (C75.9) mici. primar al peritoneului (C48._) oncocitic Papilar FAI columnare.9) parietale._) 122 .1) pseudoglandular celule scuamoase. celule (C64.9) încapsulat (C73. celule (C73._) sebaceu (C44.1) primar._) pilomatrix (C44. carcinom intraosos (C41. celule scuamoase.9) scuamoase.bazocelular (C44. neinvaziv (C25. mixt (C73. C31._) foliculo-medular (C73.9) renal.1) pleomorf plex coroid (C71. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50. celule (C34. celule papilo-medular (C73.1) seros de suprafaþã (C56.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44._) lobular (C50.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase._) pituitar.

celule in situ micropapilar (C67.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor. al peritoneului (C48. sclerozant al ductului (C44. cheratinizant mari.0 C16. arterã M-8692/1 Carotidian.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia._) sudoriparã. tip Bowen (C44.9) papilar. neinvaziv (C67. necheratinizant metastatic. ºi osoasã.0 C16.0 C75. FAI clare._. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant.9) trabecular tranziþional Tranziþionale._) timus-like. celule FAI FAI._) necheratinizant.9 Carpian. tumora corpusculului (C75. FAI mici. atriu Cardiac.0 C38. adenocarcinom cu exostozã (C40._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25._) papilar._) Seros FAI micropapilar (C56. celule._) sudoripar. joncþiune Carinã Carotidian.9) papilar._) papilar (C67. bine diferenþiat (C37. de suprafaþã (C56. primar. paragangliom al corpusculului (C75._) intraepitelial mari.9 C41. adenocarcinom cu metaplazie. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16. sân (C50. necheratinizant microinvaziv (C53. glandã (C44.4 C49.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50. C41. corpuscul Carotidã._) papilar. celule in situ. cu formare de fusiforme.9) timic._) Scuamoase.4) C40.celule (C62. tip cu celule corn. papilar (C67.0 C34. FAI papilar papilar. cu diferenþiere timus-like._) Cartilaj FAI articular.4) M-8692/1 Carotidian. celule. FAI 123 . os Cartilaginoasã metaplazie. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44.0 C38._) timic.1) Sertoli. celule Warty Wolffian. celule. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53._) Urotelial FAI in situ neivaziv. FAI (C37._) intraepidermic. ventricul Cardioesofagianã. FAI Cardia gastricã Cardiac. cu elemente simplex anexe cutanate (C44. neinvaziv (C67._) Verucos FAI epidermoid scuamoase. celule FAI fusiforme.

pagina 31) 124 .3 C32._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41._) Cemento-osifiant.3 C40. celule T mari. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru._) schwannom Cementalã.2 C49.1 C40.5 C71._) Centralã._) tumorã neuroectodermalã primitivã.0 C77.0 C71. limfangiom C06. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã.2 C30.7 C49. fibrom (C41. convenþional (C40. limfom cutanat primar cu (C44.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18. displazie periapicalã (C41. fibrom (C41. FAI Cerebel.7 C47.2 C49. arahnoidal circumscris (C71._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71. C41.1 C24.3 C32.0 articular al membrului._) Cementom.3 C44. nedeterminat.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71. C41._) Cementifiant. fibrom (C41._.6) [obs] Cerebelopontin.2 C32.2 C47.7 C71.Index alfabetic C40.2 C49. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare.3 C49. FAI (C41. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44.3 C32.5 C44.6) [obs] sarcom._) Cemento-osoasã._) odontogenic._) CD30+.9 C32. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50.2 C49.3 C49.9) leiomiom nev albastru (C44. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor.9 C76. FAI (C71.9 C30. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel._) Cementom.0 C41.2 C40.9 C48. melanom. corp M-9121/0 Cavernos._) neurocitom osteosarcom (C40.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.0 C40. nev (vezi SNOMED) CD30+.9 C06._) fibrom (C56. nev) FAI (sarcom. gigantiform (C41.7 M-8589/3 CASTLE C60.6 C71. displazie periapicalã (C41.0 C70. FAI (C71._. hemangiom M-9172/0 Cavernos._) Cec Celiac.6 C71. ganglion limfatic Celiacã._) Cementoblastom benign (C41. tip. celule T. arterã M-------/-9 Celular.0 C71. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom.0 C71.2 Cavernos.2 C49.1 C72. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom._) osteosarcom.2 C49.9 C71.0 C71.

0 C53.9 C53. neoplazie intraepitelialã.2) carcinom (C44.0 C47. grad III (C53.0 C49. carcinom cu celule renale asociat cu (C64.0 C47.0 C49.0 C49.8 C53.0 C72. FAI carcinom cu celule scuamoase.4 C49.0 C49.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival. duct (vezi SNOMED) trichilemal.9 Cervicalã. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56.0 C77.0 C44. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune. odontogenic (C41. regiune FAI FAI (carcinom.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular.0 C49.0 C76._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic.0 Ceruminoasã. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare.2) adenom (C44. melanom. proliferant M-8077/2 Cervicalã. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist. glandã Ceruminos adenocarcinom (C44.0 C47.0 C15.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant. papilom C72.4 C49.0 C44. nev) FAI (sarcom._) congenital._) C44.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase. celule (C56. FAI (vezi SNOMED) gingival.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 . gliomatozã (C71._) C76.

9) duct biliar (C22.9) Chistic adenoid. benign (C48. FAI (C56. FAI (C56. carcinom (C50.0) endometrioid mucinos. C08.0) clare._.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 ._) [obs] mucinoasã. FAI (C56.9) seros._) mucinos. malignitate borderline (C56._) seroasã papilarã. celule._) papilarã seroasã.9) mucinoasã. papilar (C07._) Papilar FAI (C56.9) mucinoasã.1. tumorã (C25.9) mucinos (C56.9) mucinos. tumorã de malignitate borderline (C56. FAI endometrioid._) mucinos. malignitate borderline (C56._) nodul. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) epiteliom adenoid (C44. FAI (C56.9) ºi solidã (C25. C08.9) clare. FAI (C48._) clare. celule duct biliar (C22. celule._) higrom hipersecretor. FAI (C56.1.9) parþial diferenþiat. neinvaziv (C25._) limfangiom mezoteliom. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64.9) seros. epiteliom (C44. FAI (C56. cu displazie moderatã (C25.9) pseudomucinos (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56. C24.9) Chistadenofibrom FAI clare._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50.9) seros (C56._.9) seros.9) Papilar FAI (C56.9) seros.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos.9) pseudomucinos. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos.9) malign (C64.9) papilarã. tumorã de malignitate borderline (C56.9) mucinoasã. malignitate borderline (C56.9) malignitate borderline (C56. celule (C56. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular. nefroblastom (C64._) endometrioid. malignitate borderline limfomatos. atrio-ventricular (C38.0) papilarã (C25. nodul (C38.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare. celule.9) Nefrom benign (C64. FAI (C56. C24.9) mucinos._) teratom. malignitate borderline (C56.0) ecrin (C44.9) pseudomucinos. celule (C56. tumorã de malignitate borderline (C56._) mezoteliom._) astrocitom (C71.9) multilocular malign (C64. tumorã cu displazie moderatã (C25. FAI (C56. carcinom adenoid.9) seros. malignitate borderline (C56.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare.9) mucinos.9) limfomatos (C07.

2 C44.1 C25. celule. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44.9) condrosarcom (C40.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------.0) M---------M-8313/3 Clare. tumorã meningiom (C70.0.2 C49. zonã Cloquet._) (vezi regulile de codificare._) odontogenicã. C41.Cicatricialã.0._) M-8077/2 CIN III.9) M-8507/2 Clinging.9) chisticã. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom._) C51._) [obs] malign (C50._) M-8252/3 Clara. pag. cu displazie severã (C53. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice.5 C44. carcinom intraductal (C50._) [obs] M-8200/3 Cilindroid.0 Cistic._) malignã. pag. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71. malignitate borderline (C56. celule. 28) M-8077/2 CIN III.3 C76.2 C47.0) carcinom chistadenofibrom (C56.9) chistadenocarcinofibrom (C56.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic. (C34. C31. proliferantã atipicã (C56._) Clare ca apa de stâncã.0 Cistic. melanom. carcinom (C21._) M-8200/3 Cilindroid.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41.0) M-8322/3 carcinom (C75._) M-8121/3 Cilindrice. carcinom (C22. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 ._) M-8200/0 piele(C44.4 Ciliar.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. corp M-8383/3 Ciliate.9) chistadenofibrom._) benign (C50. malignitate borderline (C56.2 C49. tumorã.2 C11. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. celule._) carcinom cu celule scuamoase tumorã. FAI (C56._) ependimom hepatocelular.9) adenofibrom.3 adenocarcinom. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75.9) seros (C56. FAI adenocarcinom. 28) M-9471/3 Circumscris.7 C47. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. malignitate borderline (C56.0) M-8322/0 adenom (C75.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74. adenocarcinom endometrioid. FAI (C53. ºi calciforme. nev) FAI (sarcom. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara. adenom bronºic.0) hidradenom (C44.6) C24.9) chistadenom (C56.2 C49. FAI tumorã.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50.2) C21. adenocarcinom. C31.2 Cloacalã._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64._) (vezi regulile de codificare.2 C77.Index alfabetic Chistom FAI mucinos.4 C72.7 C49. mezonefroid adenofibrom (C56. fibromatozã (vezi SNOMED) C69._. papilom cu celule (C30. carcinom cu celule (C30. duct biliar C24. tumorã (C41.

8 C53.3 C18.9 C67.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã.celule scuamoase (C34.4 C19.0) C22.0 C41.0 C32._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22. epidermoid (vezi SNOMED) 128 .0 C32._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.7 C18._) C25._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.2 C18.9 C18. papilom cu celule C44.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34.2 C49.9) M-8121/1 Columnare. canal M--------.0 C70.9 C18. carcinom al ductului (C64.5 C18.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22. C24.2 Colic._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41.5 C53.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.2 C49.7 C18.6 C18.2 C49.1 C32.2 C49.Index alfabetic C49. C41.4) M-9230/0 Codman.9 C41. C24. combinat (C22.0 C70.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.1. tip duct (C64.5 C75.2 C49.9) M-8319/3 Colector. carcinom renal.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular.6 C18. FAI (vezi SNOMED) M--------.5 C41.0 C18.2 C32. glomus Coccis C77.7 C19. ganglion limfatic M--------.9 C25. carcinom papilar cu celule (C73.2 C49.0 C70.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.2 C18.9) C24.celule mari (C34.Colesteatom.0) M-8319/3 Colector._) carcinom cu celule mici ._) carcinom cu celule mici .Colesteatom.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.7 C53.3 C75.1. tumorã (C40. corpuscul Coccigian._.0 Coledocian.1 C32.1 C32.

_.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant. FAI (vezi SNOMED) displazie. C41. fibrom (C40._) dediferenþiat (C40._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40. malign (C40.5 C49._._) juxtacortical (C40._) Conjunctiv. glioblastom cu (C71. nev (C44. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã. FAI M--------._.2 C49._._) M-9241/0 Condromixoid._. C41._) Comedo._) mezenchimal mixoid periosteal (C40. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos.0) M-9100/0 Completã. molã hidatiformã (C58. carcinoid M-9596/3 Compus. malign (C44. C41._. C41._) nev intermediar ºi gigant (C44.0 C49. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã.9 C49._. carcinom ductal in situ tip (C50.1 129 . C41. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus. C41.0 C49.2 C72.2 C49.0 C77._) M-9230/0 Condroblastom.0 C49. melanom malign în (C44._) Congenital chist.0 C24._) Comedocarcinom.0 C49. C41._) cu celule clare (C40._) M-8244/3 Compus. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte._.2 C49. adenom corticosuprarenal cu celule (C74.2 C49._.0 C49._) periosteal (C40.1 C49. C41. FAI (C40.0 C44. leziune dermicã proliferativã în (C44._) M-9281/0 Compus. C41._) C49.6 C32.9) M-9282/0 Complex. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã. carcinom M-9181/3 Condroblastic._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44._) nev. odontom C24._. C41.1 C49.0 M-9220/1 Condromatozã .1 C49.2 C49. osteosarcom (C40.1 C49._.6 C49.Condromatozã._) Comedocarcinom.6 C00._._) juxtacortical (C40._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44._) siringom.2 C49._._) Condrom FAI (C40.4 C49.0) Comedo._) tumorã miofibroblasticã. C41. DCIS tip (C50.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic._) M-9230/3 Condroblastom. C41. peribronºicã (C34. FAI (C50. C41. neinfiltrativ (C50.3 C49._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00. tumorã cu celule gigante (C40.2 C49.

1 C69.1 C49. cu formare de C69.Index alfabetic C49.1 C69.5) carcinom cu celule renale (C64.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã. al ventriculului al treilea (C71.1 C69.3 C49.5) meningiom (C70.3 C49. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71. boalã Ciliate.5 C49.5 C49.6 C49. C41.2 C49.6 C49. papilom al plexului FAI (C71.5 C71._.2 C49.5) adenom (C71.5 C49.5 C49.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------.0 C49.5) carcinom (C71.0 C49.0 C49.1 C38.0 C69. carcinom cu celule scuamoase.2 C49.1 C49.3 C49. celule. limb Cornee.5) malign (C71.1 C49.0 C49._) gliom.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional._) trunchi.9) 130 .3 C49._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.0 C63. osteosarcom central (C40. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn.9.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial._) C49.4 C49.5 C71. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid. paragangliom M-8700/0 Cromafinã.0 C49.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58. FAI Coroid Coroid.9) M-9120/0 Corioangiom (C58. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71.3 C49.5 Cornean.5) atipic (C71.7 C71. afecþiune mieloproliferativã.5 C49. carcinom al plexului (C71.3 Coroid.3 C71. cord ºi mediastin C38.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.5) anaplazic (C71.2 C49.6 C49.3 C49.

ganglion capsulã internã centralã.2 C71.0 C71. articulaþie 131 .9 C70.1 C68.9 C57.1 C40.2) papilar (C75.0) glomerularã.8 C60. melanom.9 C03.0 C70. celule (C74.0) malignã (C74.5 C70.0 C41.4 C44. timom FAI (C37.9) predominant cortical.1 C49.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv.0) Tumorã FAI (C74.1 C60.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.3 C41. celule din (C74. celule (C74.0 C54.9) malign (C37.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74. malign (C37.5 C75.2 C25.9) predominant cortical. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper.9 C75.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76. mucoasã superioarã.1 C49._) C41.9 C71. mucoasã inferioarã.0) mixte. FAI M-9837/3 Corticale. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74.9 C70.5 C75.0 C70. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical.7 C75.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41. duct Craniofaringiom FAI (C75.1 C49. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.2 C16.0 C41.0 C71.2 C16.0 M-9473/3 CPNET (C71.6 C47.0) carcinom (C74.0) pigmentar (C74. cartilaj Costovertebralã.0) clare.3 Adenom FAI (C74. glandã C69.6 C49.0) benignã (C74.0 C70. FAI (C37. celule (C74. intracranianã bazal.2 C71.0 C03. nev) FAI (sarcom.4 C71.0 C71.0 C47. FAI Cranianã.5 C71.9 C71. substanþã albã cerebel.9 C71.2) Craniu. FAI Creastã alveolarã FAI.0 C71.1 C03.1 C44.0 C72.2 C60.0 C71.0 C70.0) Corticosuprarenalã Costal. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian. FAI arahnoidã.9) Cot FAI FAI (carcinom.0) compacte.1 C49.2) adamantinomatos (C75.9 C54.4 C75.

0 C71. anterioarã fosa cranianã.7 C70.0 C71.0 C70. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial.8 C71.9 C70.5 C71.0 C70. substanþã albã cerebralã. chiasma organul lui Reil palium parietal. FAI ventricul lateral.0 C71. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal. FAI insula insula Reil internã.5 C71.4 C71. vermis cerebral. FAI ventricul al treilea.0 C70. FAI patru.2 C71.9 C71.9 C71. cranianã piramidã plex coroid.0 C70.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul. ventricul.4 C71.0 C70.0 C70.0 C71.9 C71. intracranian C71. meninge cranianã.5 C71. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian.7 C70. cranian meninge._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.0 C71. pol olivã operculum optic.5 C71. cerebral meninge. FAI lateral.7 C71.0 C71.0 C71. plex coroid ventriculul al treilea.0 C71. lob occipital. FAI carcinom ductal (C50.3 C71.7 C71. lob patru.5 C71. peduncul cerebral.5 C71.0 C71. ventricul cerebralã. cortex cerebral.9 C71. duramater creier mijlociu dura._) 132 .0 C70.3 C71.0 C70.0 C71.9 C70. plex corp calos corp striat cort.0 C71.7 C71.4 C71.0 C71.0 C71. FAI fosa cranianã.4 C71. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater.9 C70.3 C72.5 C71.0 C70. FAI duramater.7 C71.7 C71.5 C71.0 C71.0 C71. tract opticã._) carcinom ductal in situ (C50.0 C71.3 C70.5 C71. FAI ventriculul al patrulea. meninge cerebral.3 C71.9 C70.7 C71. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã.7 C70.0 C70.5 C71. FAI treilea.7 C71.2 C72. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial.1 C71.0 C71.3 C71.0 C71.2 C71. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral.5 C71. lob tract optic treilea. ventribulul al.6 C71._) carcinom in situ (C50.0 C71.5 C71.0 C72. ventricul.1 C71. FAI duramater. FAI piamater. ventricul.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital.2 C71. capsula intracranianã.8 C71.6 C71.0 cerebelos.Index alfabetic C71. FAI plex coroid. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã.7 C71.5 C71.1 C71.0 C71.9 C71. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.9 C71.0 C71.0 C71.7 C71.7 C71.7 C71.5 C71. FAI meninge. ventricul. plex coroid ventricul lateral. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.5 C71.0 C71. mijlocie fosa cranianã.7 C71.0 C72.0 C70. ventricul patru plex coroid. ventriculul al .1 C71.

2 C49._) proliferativã._) leziune.2 C49.1 C49. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44. C41._) nev (C44. muºchi Dendritice.2 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid.2 C44.5 C16. folicular sarcom. celule sarcom. Schwannom C76.1 C76.2 C47. interdigitate tumorã folicularã Dentarã._) papilar (C50._) tip comedo (C50. pigmentar (C44.2 C49.4) C49. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50._.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom. boalã cu Dermatofibrom.2 C49. leziune în nev congenital (C44.1 C44. anexe M-8390/0 adenom (C44._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. FAI (C44.6 C49._) M-9709/3 limfom.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom.1 C49.3 C32.Index alfabetic C13._) Depozite de imunoglobuline.1 C49.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ._) Decidualã.7 C47.7 C49.2 Cvadriceps femural._) ecrin. alveolã Dentigiros. melanom.1 C40.2 C40. nev (C44. lentile Cubital.2 C49. ganglion limfatic Cuneiform. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41.1 C49.7 C49.5 C44.4 C77.3 C13.0 C69.1 C49._) C49. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene._) CD30+.1-C16. FAI Cricoid.2 C49.1-C16.4 C44._) Cutanat carcinom neuroendocrin.2 C49.3 C44.6 C47._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.1 C49._) Dermic cilindrom. nev) FAI (sarcom._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03._) protuberant. melanom. FAI (C44. cilindrom (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40._) M-8390/3 carcinom (C44.3 C16.1 C49. ecrin (C44. muºchi D M-9135/1 Dabska.4) Curbura mare a stomacului. FAI (neclasificabil la C16. cartilaj Curbura micã a stomacului.6 Cricoid. FAI (C44._) ºi epidermic.1 C47.0 C32. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 . primar (C44._) M-8390/0 tumorã. FAI (neclasificabil la C16. proliferativã în nev congenital (C44._) protuberant. FAI sarcom. nev) FAI (sarcom. FAI (C44. benignã (C44.

adenocarcinom cu neuroendocrinã. MPNST cu rabdomioblasticã.3 C77. schwannom malign cu timus-like._) melanom. citopenie refractarã cu 134 ._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu.6) melanom._) M-9501/3 Dictiom. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã. carcinom (C16. rabdomiosarcom cu glandularã. grad redus (C71._) infantil. sclerozant (C73. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã._) papilomatozã.9) chist cu tumorã secundarã Descendent._) congenitalã. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã. agresiv (C44. organe.1) [obs] C49._) M-------/-1 Diferenþiat. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic._) M-8408/1 Digital. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã.9) intraductalã. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. adenocarcinom (C16. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26._) Digestive. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. malign (C44.1 Diafragm Diafragmatic. benign (C69. carcinom cu celule scuamoase in situ. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã._) tip. nev (C44. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. boala (C42. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75. colon Descins. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã. adenocarcinom papilar (C44. FAI chist cu transformare malignã (C56. corioadenom (C58.Disgenezã.6) meduloblastom. MPNST cu neuroendocrinã._) C41. astrocitom (C71._) tip. carcinom epidermoid in situ. nodular (C71. adenom papilar. carcinom cu timus-like.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. carcinom cu rabdomioblasticã.9) M-9840/3 Di Guglielmo.Index alfabetic Dermoid FAI chist.9 intermediarã.6) M-8727/0 Displazic.2) teratom Diferenþiere ganglionarã. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. gangliogliom meduloblastom (C71._) carcinom papilar. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18. FAI (vezi SNOMED) fibroasã._) M-8500/2 DIN 3 (C50.3) mezenchimalã._) astrocitom.9) meningiomatozã (C70. schwannom malign cu rabdomioblasticã. MPNST cu intermediarã. FAI (vezi codul pentru grad. carcinom bazocelular (C44._) mezoteliom tip. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens.2) tip. amelanotic (C44. tumorã cu celule SertoliLeydig cu. severã (C53. intraductalã retinoblastom (C69. malign (C69.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom.6 C62. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã.

1 C49._) ºi carcinom lobular in situ (C50.0 C25._) papilom papilomatozã subareolarã (C50. FAI lacrimal. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal. carcinom ductal-endocrin (C25._) micropapilar (C50.0 C24._) ºi carcinom coloid (C50.0 C69. sân (C50._) tip cribriform (C50.0 C24. FAI limbã.3 C57. carcinom al (C64._) tip cribriform (C50.9) renal.5 C69. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50.0 C24._) ºi carcinom cribriform (C50.9) sudoripar.0 C75. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit.3 C08._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50.1 C08.3 Distalã._) papilar (C50._) carcinom (C50.0 C24._) uºoarã (vezi SNOMED) C07._) lobular ºi carcinom ductal (C50.0 C24. intrahepatic biliar._) tumorã mucinoasã chisticã cu.1 C02._) adenom. bazã Douglas.0 C22. partea anterioarã limbã.9 C48.9 C49. tip duct colector (C64.5 C17._) periapicalã cementalã (C41._) tip solid (C50. FAI Bellini.0 C02._) periapicalã cemento-osoasã (C41. moderatã (C25.0 C02.3 Dom._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.0 C24. scleros (C44. FAI biliar. vezicã urinarã Dorsalã. limfom cu celule T periferice.2 C24.5 C69.9 C08. colon Duct biliar. sac Drept abdominal._) ºi carcinom lobular (C50.9) Carcinom FAI Bellini (C64. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50.1 C24.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã.0 C01.0 C24. comun biliar.0) M-9705/3 Disproteinemie._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15.9 C73._) tip comedo (C50._) celule.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. muºchi Drept.3 C25.0 C24.9) colector (C64.9 C07.4 C18._) mixt._) ºi carcinom tubular (C50.2 C52._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu._) ºi lobular (C50.5 C25. extrahepatic biliar. faþa limbã._) tip cribriform. douã treimi anterioare limbã. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41._) ºi carcinom mucinos (C50._) ºi boala Paget._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50. hemangiom pediculat C67. moderatã (C25. in situ (C50. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 .

0 C53. cu M-8588/3 timus-like. slab heterologe diferenþiatã. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40.0 C53. adenocarcinom tip Endocervical. guºã (vezi SNOMED) Endocervical. tip duct colector (C64. mixt teratom vestigiu._) spiroadenom (C44._. cilindrom (C44.8 C25._) adenocarcinom. mixt sarcom ºi alveolar. cu M-8634/1 heterologe.9 C70. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62.9 C70. malign Ectazie. tumorã cu celule SertoliLeydig. C41.9 C75. tumorã stromalã cu (C56._) adenocarcinom (C44._._) Ecrin acrospiron (C4.4 M--------._) Endemicã._) spiroadenom. FAI (vezi SNOMED) M--------._) chistadenom (C44. rabdomiosarcom.9) sudoripar.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar._) porom (C44.Ectopie._) adenom. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie.0 EC. C41. multiple pancreas M-8521/3 Ductular._) papilar. FAI ECL. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) C17.0 C75. carcinoid cu celule. papilar (C44. diferenþiere intermediarã._) terminal. adenom (C44. adenocarcinom (C44. carcinoid cu celule Eccondrom (C40. canal Endocervicalã.0 C53. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical. glandã Endocol Endocrin glandã. tumorã cu celule SertoliLeydig.0 C70._) ELC. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic. timom harmatomatos Ectopic. FAI glande. choriocarcinom. retiformã. papilar (C44.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine. adenoame. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22. C41. carcinom infiltrativ (C50. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom. multiple 136 .0 C70. malign (C44. carcinoid cu celule. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38.1 Duoden Dura._) dermic._) Eccondrozã (C40. carcinom scleros al (C44. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic._) papilar._) porom malign (C44._.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal.

_) anaplazic (C71._) C38. tumorã de sinus Endolimfaticã.1) sarcom. miozã stromalã (C54. adenomatozã Endocrin-acinar.0) papilar (C71. FAI (C54. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like. granulom C75. grad redus (C54. nev (C44. mixt (C25.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54. carcinom. mixt (C71.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. malignã M--------. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari. malignitate borderline carcinom._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71. stromã M-9752/1 Eozinofilic._) M-9135/1 Endovascular. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom._) tanicitic (C71. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom.1) M-8241/3 Enterocromafine.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã.1) Endometrial.9 C75. mixt (C25. tumorã cu celule.1) sarcom.3 Epidermoid._) cu celule clare (C71. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos. FAI chistadenom. meningiom (C70. stromatozã C54. necheratinizant papilar celule mici. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom. angioendoteliom papilar 137 . FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom. carcinoid cu celule._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63._) mixopapilar (C72. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54._) M-9383/1 Ependimom–subependimom. stromal nodul (C54.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71.1) Endometrial. grad înalt (C54.1) sarcom. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75. malignitate borderline tumorã.1) carcinom (C75._) Endocrin-ductal. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like._) celular (C71. sarcom. carcinom. carcinom FAI in situ.1 Endometrialã. mixt verucos Epidermoid. FAI adenom.0 C72._) Endodermal.1) M-8931/3 Endometrialã. FAI (C54.Enterogen.1) adenom (C75.

mixt (C25. Malherbe (C44.2 Extern auditiv. mixt ºi fusiforme._. mielozã. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53.1) [obs] Eritremie cronicã (C42. treimea toracic Esofag._) trofoblasticã.2 C44._) Estezioneurocitom (C30. C31.) M-8121/0 Exofitic.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial.1 C32. FAI (C37._) timom.1 C10.2 C15. FAI (C42. cu elemente timus-like C77.3 C15. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã. ganglion limfatic Erupþie.5 C15. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme._) Estezioneuroepiteliom (C30.1) Esenþialã.1) Estezioneuroblastom (C30. treimea inferioarã.9) tumorã odontogenicã. meat 138 .0 C15._) benign calcifiant.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77.9 C15._. celule. C41. acutã (42.1 C16. treimea proximalã.1) [obs] Eritremicã.1) [obs] Eritroleucemie (C42. malign (C37. trompã C32. nev cu celule (C44.0 C15. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44. treimea superioarã. solid ºi papilar (C25.1) Eritremicã. cu diferenþiere timus-like fusiformã._) Etmoid. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42.1) neoplasm._) Esofagian.0 C31. adenocarcinom. FAI hemangioendoteliom.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41._) sarcom sinovial.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10._) scuamoase.3 C15. sinus Eustache. sarcom hemangioendoteliom._) malign sebaceu (C44. melanom cu celule. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti. treimea mijlocie. mielozã. calcifiantã (C41.1 Epitrohlear.4 C15. os Etmoid. canal auditiv. C41. trombocitemie (C42. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare._) C44._) intraepidermic._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40._._) Tumorã benignã malignã fusiformã.5 C15.1) Eritroplazia Queyrat (C60. papilom sinonasal (C30. ganglion limfatic Esogastricã.1 C30. trombocitemie hemoragicã (C42._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40. Jadassohn (C44. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44.9) timom._) bazocelular (C44.

ganglion nerv Falangã.0 C77. FAI perete lateral.3 C44. tumorã (C40.9 C49.0 C11.0 auricular. FAI organe genitale. fibrom al M-8813/3 Fasciei.0 C44.1 C00.9 C44.1 FAB (vezi Leucemia. malign Extradural Extrahepatic. laringe M-9260/3 Ewing.6 C50._) M-9302/0 Fantomã. FAB) Facial os limfatic.3 C49._) F M--------C41.0 C49. picior Falangã. FAI Extrasuprarenalian.0 C44.0 C32.0 C49.2 C00. inferioarã buzã. coardã Falsã.1 C00.1 C32. nev) FAI (sarcom. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal.0 C77. sarcom (C40. mânã Fallopianã. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76.0 C49. FAI M-8542/3 Extramamarã.0 C49.Index alfabetic C44.5 C00.0 C14.4 C00. plasmocitom (nu apare în oase) C69.0 C49.1 C10.1 Extraocular.0 C14. externe. melanom.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã. C41.0 C49.0 C49. FAI Faringian fornix perete.3 C00._) 139 .0 C57. polipozã colicã (C18. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41.0 C00._. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec. FAI buzã.3 C53.5 C40.8 C44.9 C24.9 C49.1 C51._.0 C72.0 C44. FAI tonsilã istm. trompã Falsã. paragangliom. canal buzã. paragangliom.2 M-8813/0 Fasciei. FAI perete posterior._) M-9260/3 Ewing. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14.2 C00.1 C50.0 C11. coardã vocalã M-8220/0 Familialã. tumorã cu celule.3 C14. odontogenicã (C62. desmoid Extrasuprarenalian.2 C00.6 C32. canal biliar Faringe FAI perete.1 C57.9 C51. C41.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom. superioarã cantus feminine. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72.0 C14.0 C41.3 C40. FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale.3 C49.1 C49.

9 C40. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74.5 C47._) osifiant (C41._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50.5 C49.5 C47._) juvenil (C50. tumorã. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73._) odontogenic. carcinom hepatocelular (C22.2 C77._) celular (C56._.5 C49._) 140 ._) carcinom bazocelular._) periostal (C40.9) celule. boalã._) intracanalicular (C50.2 C49. FAI Femur Femural arterã limfatic. uter (C55.5 C49._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58. FAI (C41._) condromixoid (C40. adipoase._) Fibrodentinom ameloblastic (C41. FAI (C74._) cemento-osifiant (C41. C41.1) Feocromocitom malign (C74.Index alfabetic C57. odontom (C41._) desmoplazic folicular (C44. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã.1) Feocromocitom.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44.3 C44.1) M-9420/3 Fibrilar.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41. nev) FAI (sarcom. odontogenic (C41.9) adenom (C73._) renomedular (C64._) invaziv juvenil. C41.9 C57._) gigant (C50.4 C47.1) Fesã FAI FAI (carcinom._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44._) central._._) periferic. FAI tract genitourinar._._) M-9290/0 Fibroameloblastic.5 C49. C41._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41.5 C49. central (C41. melanom.9) Fibrolamelar.5 C44. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic._. odontogenic (C41._) perifolicular (C44.9 tract genital._) Fibrohistiocitarã._) pericanalicular (C50. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale.5 C49._) odontogenic periferic (C41.5 C49. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom.9) cementifiant (C41. lipom cu lipom. ganglion nerv Fenotip rabdoid. plexiformã Fibroid. C41. astrocitom (C71._) M-9182/3 osteosarcom (C40.5 C49.5 C49.

_) Tumorã localizatã solitarã solitarã.9 C49. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------. C41.3 M--------._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71. nodularã (C44.0 C49.2 C49.2 C49.3 C49.1 C49.6 C49.4 C49.1 C49.1 C49.5 C49. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.2 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44.3 C49.5 C49.Fibrozantã.0 C49. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49.0 C49.1 C49. (C49._) congenital infantil odontogenic (C41.0 C49.2 C49.1 C49._) periostal (C40. tumorã.3 C49.0 C49.6 C49._.0) Fibromiom Fibromixoidã.2 C49.0 C49.Fibrozantã.0 C49.0 C49._.4 C49.3 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie.2 C49._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 . malignã Fibros.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48.0 C49.3 C49.2 C49.3 C49._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41.1 C49.1 C49. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã.5 C49.2 C49. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã.2 C49.5 C49.0 C49.1 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70.5 C49.2 C49.0 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------.2 C49. C41. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41.

0 C72.9) M--------. mixt (C73.9) variantã.9) bine diferenþiat (C73. FAI lingual 142 .6 C47.0) piriformã pituitarã pterigoidã.6 C49.0 C49.5 C47.5 C49.Fordyce.0 C49.6 C44.6 C49.6 C49. carcinom papilar (C73.9 C71.9) minimal invaziv (C73. boala C00. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.4 C76.6 C49.6 C49.6 C49. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular.0 C49.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40.9 C71. sarcom celule dendritice.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56.Floridã.9 C71. nev) FAI (sarcom. celule (C73.9) bine diferenþiat (C73.Index alfabetic C49.0 C12.6 C49.2 Fren buzã.9) moderat diferenþiat (C73.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.9 M--------. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44._) keratozã. tumorã chist. celule (C73.2 C51. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile.0 C11.6 C49. FAI buza inferioarã buza superioarã labial.5 C00.0 C47.3 C30.2 C22. adenocarcinom papilar (C73.9) Carcinom FAI (C/3.6 C49.9) celule dendritice.9) Adenom FAI (C73. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71. carcinom.4 C00. FAI -C76.9 C76. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.0 C10.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.9) încapsulat (C73.9) moderat diferenþiat (C73.9) trabecular (C73.9 C75.9) ºi carcinom papilar (C73._) M--------.9) oxifile.0 C09. displazie osoasã (C41.7 C44.1 C49.9) trabecular (C73.1 trunchi. boala (vezi SNOMED) C11.9) atipic (C73.6 C49.0 C49.0 C47.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.3 C00.Focalã.5 C02.6 C49. melanom.9) variantã.

2 C77.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom.3 C49.0 C49._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed.1 C77.2 C77. C31. tumorã malignã varianta.2 C77.0.1 C16. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G.1 C77._) tip B (C69.0 C49. mezoteliom Fusiformã. mixt metaplazie._) Fungoides. carcinom cu celule (C64. carcinom cu celule sarcom sinovial timom.3 C77. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme. adenocarcinom cu nev.1 C71._) ºi melanom epitelioid.0 C16.1 C77. tumorã cu celule.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 ._) ºi epitelioid. FAI (C37.0 C49.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69. FAI G.3 C77.0 C71. malignã Gama.9) timom.1 C54.0 C49.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71._) renale. carcinom hepatocelular (C22.3 C77.5 C77. melanom.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic.2 C77.0 C47. melanom cu.3 C44.0 C77. FAI (C44.3 C77.1 C31. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic.0 C77._) Fusiform. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã. carcinom cu celule tip cu.4 C77. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71._) C77. paragangliom (C17.2 C77. tumorã cu celule.3 C47. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã. FAI Gamapatie monoclonalã. nev) FAI (sarcom. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform.2 C44.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase. celule angioendoteliom ºi epitelioid. pigmentar (C44. papilom sinonasal (C30.0 C77. malign (C37. nev cu (C44.0 C44.9) tranziþionale.9 C77.0) C41.3 C77. mycozis (C44.

2 C77.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52.9 C16.0 C77.8 C77.2 C77.Index alfabetic C77.5 C77.0 C77.1 C77. FAI pulmonar.2 C16.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar.2 C77. tumorã cu celule Gastrinice.4 C77.5 C77.1 C77.2 C77.2 C77. malign 144 .2 C77.2 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.2 C77. FAI hilar.0 C77.1 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.0 C77.9 C71.2 C77. malignã Gastrinom.5 C77.0 C77.3 C77.5 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar.5 C77.1 C77.4 C77.4 C77.1 C77.0 C77.1 C77.1 C77.3 C77.0 C77.4 C77.9 C16.2 C77.2 C77.4 C77.0 C77.0 C77. epigastric inferior.0 C77.4 C77.3 C16. FAI Ganglioni.0 C77.1 C77.5 C77.2 C77.0 C77.2 C77.0 C77.0 C16.3 C77.0 C77.1 C77.2 C77.0 C77.2 C77.0 C77.2 C77.4 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric.8 C77. FAI Gastrinom.5 C77.2 C77.3 C77.0 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.2 C77. FAI splenic. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner.5 C77. tumorã cu celule.2 C77.1 C77.2 C77. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77.5 C77.1 C77.1 M--------C47.1 C77.3 C77. pulmonar hilar.1 C77.5 C77.2 C77. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.2 C77.2 C77.4 C77.4 C77. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.

masculine. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 .0 C44. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom.2 C40. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26.Index alfabetic C49.0 C49. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital.5 C44.2 C16.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale.9 C57. fibromatozã congenitalã Generalizata. celule elemente celulare.2 C40.9 C63.2 C49. melanom. intermediar ºi (C44. FAI tract. tract.4 C49. nev.7 C47.0 C49. menisc lateral articulaþie. feminine.2 C49.2 C49.2 C47. lipom) articulaþie.2 C49. FAI tumorã. FAI (C44.2 C49. FAI Gât FAI FAI (carcinom. astrocitom (C71.0 C47.0 C49. FAI tract.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal.2 C40.0 C49. melanom. carcinom [obs] Gemistocitic.2 C49. tract._) Gemistocitom (C71. FAI Genitourinar._) osteom osteoid (C40.0 C77. masculin. feminine.3 C44.0 C49.0 C44. intratubulare maligne (C62. tract._) M-8936/1 Gastrointestinalã. masculin.4 C47.0 Gastrocnemian. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.0 C49._) tumorã. melanom malign în (C44._. nev. externe organe.9 C51._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71. feminin.2 C49.2 C49. muºchi Gastroesofagianã. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie._) Generalizatã . C52.9 C63. FAI Genitourinar. rabdomiom (C51. celule. mixtã tumorã.0 C49. adenocarcinom [obs] Gelatinos._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital. nev) FAI (sarcom.7 C49._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.9) C57. celule angiofibrom astrocitom. nev) FAI (sarcom.0 C49.9 Genital organe._) pigmentar. FAI articulaþie.0 C49. nonseminomatoasã (C62. FAI organe. intratubulare (C62.9 C76. C41.2 C40. subependimal (C71._) Gigante. tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã.9 C57.0 C49.9 C63._._) pigmentar. feminin.

9 C08.9 C75._) os. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã. FAI (vezi regulile de codificare.2 C40. FAI (C40. malignã (C49.0 C08. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom.2 C40. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã.9 C07._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56._) tenosinovialã (C49.9 C68.8 C54.3 C47. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine._) tip cu._) ºi celule fusiforme.0 C75. vezi regulile de codificare. FAI pãrþi moi.9 C44. FAI (exclude glande salivare minore.C41. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã._) os. tumorã malignã C69.1 C08. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40._) pãrþi moi. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 .0 C44.9 C75.1 C51.1 C08.1 C03.0 C08.1 C07.9 C06.5 C44.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76._) teacã tendon. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom.2 C49._.1 C75. (C49._. celule scuamoase ºi. chist.0 C03. malignã teacã tendon. cementom (C41. melanom. C41.0 C68.5 C50.9 C03. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform.2 C68.0 C74.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã.1 C75. chist.1 C61.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60.3 C75.1 C03.9 C08.0 C75. malignã (C40. nev) FAI (sarcom.9 C73. duct pituitarã prostaticã salivarã. C41.1 C75. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã. FAI salivarã. minorã._.0 C53.9) M--------. C41.7 C49.9 C03.0 C74.0 C74.3 C44.2 C49.1 C53. malignã (C49.0 C03. FAI (vezi SNOMED) Gingival.Ginecomastie (vezi SNOMED) C03.9.1 C03.9 C08. majorã. FAI endocrine.9 C74.7 C47._) tenosinovialã._. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã. FAI C06.

_) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52.5) tumorã._) M-8904/0 Glicogenic._) M-9442/1 Gliofibrom (C71.Index alfabetic C49.5 C75. FAI (C25. adenom corticosuprarenal cu celule (C74.2 C49._) cu componentã sarcomatoasã (C71.5 C49. FAI ºi de cordon sexual. carcinom bogat în (C50. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras.4) C69. tumorã FAI ºi de cordon sexual. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom.5 C47. pagina 33) I II III IV nedeterminat._) multiform (C71.5 C44. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã.5) malign (C71.5 C49.5 C49.5 C49. coccigian Glomus.5 C49.2 C49.5 C49. FAI (C75.2 C49._) astrocitic (C71. malign (C25.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus.4 C71. sarcom C75._) mixt (C71. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53._) M-8152/3 Glucagonom._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71. muºchi M-8315/3 Glicogen._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. FAI tumorã.0 Glosofaringian.5 C49.5 C49._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71. jugular Glomus jugular.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã._) cordoid (C71._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71.5 C32. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad._) cordoid al ventriculului al treilea (C71._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71.3 C44. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76.0) M-8710/3 Glomoid._) Glutealã._) 147 . melanom._) celule gigante (C71.5 C49._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus._) M-8726/0 Glob ocular.5 C49. melanocitom (C69. nev) FAI (sarcom. regiune FAI FAI (carcinom.5 C47._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare. tumorã. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual.

0 C49._) Granulare. FAI tumorã.9) juvenilã (C56. necrozã (vezi SNOMED) tumorã.4 C49. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.1) C49.1 C49.1 C05. brunã Gras.2 C49.6 C49. limfocitozã cu celule T mari M--------.1 C49.2 C49.5 C49.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49._. celule carcinom (C56.Granulaþie. regiune selarã (C75.0 C04.1 C49.2 C49.3 C49.9 C49. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. anterior planºeu bucal. malignã tumorã. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz. FAI planºeu bucal.1 M--------M--------M--------M--------Grele. þesut de. C41.2 C49.9 C04.9) tip adult (C56.2 C49. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.9) M-9930/3 Granulocitic.5 C49. lipom. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 .9) malignã (C56.9 C04.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06.0 C49.6 C49. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.0 C49. tumorã cu celule (C56.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. FAI umãr M-9831/1 Granulare. malign tumorã.1) osteosarcom intraosos (C40.9) sarcomatoasã (C56.0 C49.2 C49.0 C49.2 C49.5 C49.3 C49.9) M-8621/1 Granuloase-tecale.9 C06.0 C49.6 C49.1 Gras celule.0 C49.9) Tumorã FAI (C56. FAI mioblastom.0 C49.5 C49. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal.3 C49. tumorã (C64. fetale.

4 Hematopoietic.0) tip cu celule clare (C22._) C44. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã. carcinom sclerozant (C22. mixt (C22. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic. multiplu M-9962/3 trombocitemie.Index alfabetic H M-8723/0 Halou.0 C24.0 C24.0) Carcinom FAI (C22.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic.0) Hepatocelular adenom (C22.0) benign (C22.0 C18. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit.1) C22. carcinom cu celule (C22. cheratozic Hemangiomatozã. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.3 C77.Hematom.0) Hepatice. meningiom (C70. FAI (vezi SNOMED) C42.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial.0) fibrolamelar (C22. esenþialã (C42.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos. boala [obs] C44. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22.0) ºi carcinom al ductului biliar.0) M-8587/0 Hamartomatos.0) Hepatoblastom (C22. FAI epitelioid. sistem.0) sarcomatoid (C22.0) Hepatice.0) Hepatocarcinom (C22.1) M-9962/3 tombocitemie.0) schiros (C22.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22. idiopaticã (C42.0) tip pleomorf (C22. nev în (C44. adenom cu celule (C22.0) 149 . sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic.0) varianta cu celule fusiforme (C22.

polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant. tumorã cu celule (C56.1) C75._) M-8832/0 cutanat._) Hidatidã._) papilifer (C44.5 C71. FAI Hipofaringe.9) completã (C58. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar.9) parþialã (C58.0 C77. FAI (C44. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã. FAI (vezi SNOMED) nodularã. os Hipereozinofilic. perete posterior Hipofaringian.2 C13._) celule clare (C44.1 C77. chistic C34.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22. carcinom chistic (C50. polip. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44. molã (C58.2 Hil pulmonar Hilar. FAI (C75._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie.Hiperplazicã. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom.1 C75. cu M-8634/3 slab diferenþiatã.0) malign (C22._) M-8404/0 Hidrocistom (C44. carcinom._) papilar (C44._) M-8831/0 profund 150 . glandã Hipofizã Hipogastric.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid.9 C13. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare.1 C77._) M-9173/0 Higrom. tumorã [obs] Hipernefrom (C64. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe.9) Hidradenom FAI (C44.1 C77. cu M-8634/1 retiformã. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe._) nodular (C44.9 C41.2 C13. ganglion limfatic Hipoglos. malign (C44.9) [obs] Hiperplazic. sindrom Hipernefroidã. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie.9 C13. FAI (vezi ºi limfom) limfom.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos.9) Hidatiformã. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71. FAI M-9173/0 Higrom. FAI (C75.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44.1) M-8272/3 Hipofizar.5 C72.9) malignã (C58. mixt (C18._) nodular. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã.9) C52._) M--------.9) invazivã (C58. adenom. adenom trabecular (C73. perete Hipofarigianã. molã FAI (C58.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã.

melanom malign în (C44. reticular sclerozã nodularã 151 . grad 1 sclerozã nodularã.9) adenom (C73. nodular [obs] Hodgkin.5 Idiopaticã mielofibrozã. pistrui melanotic.9) carcinom (C73.5 C49.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. granulom [obs] Hodgkin. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle. FAI depleþie limfocitarã.1) Ileocecalã. fazã celularã sclerozã nodularã. cronicã trombocitemie (C42. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie. FAI depleþie limfocitarã. paragranulom.4 C49. pistrui melanotic. FAI [obs] X. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã.0) Ilion._) M-8742/3 Hutchinson. hemoragicã (C42.5 C77. joncþiune Ileocecalã.1) trombocitemie. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X. FAI (C44._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18.0 C77. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40. celule adenocarcinom (C73. valvã Ileocolic. FAI [obs] Hodgkin. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã.2 C41._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus.9) tumorã (C73. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã. reticular nodular. paragranulom. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin.2 C17. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv.0 C18. compus Hodgkin.

malign Imunoblasticã. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã. fren buzã. mucoasã buzã. FAI în polip adenomatos cribriform._) Ductal. faþa oralã buzã._) tranziþionale. FAI Imatur. diferenþiere. teratom._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71. carcinom papilar._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã._) tip cribriform (C50. teratom. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament. carcinom (C50.Index alfabetic C49.1 C00.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac._) tip solid (C50.0) buzã. boalã (C17.9) M-9412/1 Infantil. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline. leziune boalã. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament._) ºi infiltrativ ductal (C50. tumorã de cordon sexual cu tubuli.0 C50._) intestin subþire. muºchi psoas Imatur. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip. (C56. carcinom FAI (C50. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ.1 C00._) epidermoid._) ºi carcinom intraductal (C50._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50.1 C00. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 . FAI boalã. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã. carcinom._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. FAI epidermoid. carcinom.4 C00._) tip comedo (C50.4 C00._) micropapilar (C50. FAI în polip._) papilar (C50. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare.1 C00. astrocitom desmoplazic (C71. faþã purpurie buzã. marginea liberã buzã. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic. metastatic M-8623/1 Inelari. intestin subþire (C17. cu invazie stromalã discutabilã Lobular. carcinom FAI (C50.4 C44.

5 C49._) carcinom (C50.4 C76.2 C76. nev) FAI (sarcom. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular._) lipom Lobular carcinom.3 C49._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.3 C77.5 C49. melanom.1 C50. regiune FAI FAI (carcinom.3 C76._) ºi carcinom tubular (C50.3 C77.0 carcinom (C50.5 C54.5 C47.3 C03. FAI gingie gingivã lob._) carcinom ºi boala Paget. celule adenocarcinom (C25. FAI (C50. carcinom (C73. mixt (C25. nev) FAI (sarcom._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50.5 C44.5 C49.0 C49.3 C49. bronhie lob. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular.8 C41.9) Insulare.0 C71._) 153 ._) ºi carcinom coloid (C50.5 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50.5 C77.3 C49._) adenom (C25._) carcinom.1 C44.5 C49.5 C71.3 C49._) ºi carcinom lobular (C50. ganglion limfatic Infraclavicularã.Infiltrativã.5 C49.1 C34.Index alfabetic C50._) adenomatozã (C25.1 C15.1 C03._) M---------._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) sclerozant (C44.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru.5 C49.5 C77._) Ductal adenocarcinom (C50.5 C49.3 C47._) ºi adenocarcinom exocrin._) ºi carcinom mucinos (C50.5 C47.1 C03.3 C44._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular. carcinom (C50._) nesclerozant (C44.5 C03. creier.3 C49.1 C44. melanom. ganglion limfatic Inghinalã.3 C34._) papilar._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom FAI (C44. regiune FAI FAI (carcinom.7 C77.3 C71.4 C47._) ductular. FAI (vezi ºi creier) Inghinal. sân (C50._) ºi carcinom cribriform (C50. FAI (C25. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50.3 C44._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77.3 C49.

neinfiltrativ (C50._) papilar._) Adenocarcinom papilar FAI (C50. osteosarcom (C40._) neinfiltrativ (C50.0 Intestinal._) M-9195/3 Intracortical. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77._.0 C30. fibroadenom (C50.0 C71.5 C50.3 M-9757/3 Interdigitate._) Insule Langerhans C18. tract. FAI subþire.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic. adenom papilar.0 C67.3) ºi nev congenital gigant (C44. FAI (C25.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25. adenocarcinom (C16.5 C44._) tumorã._) teratom malign Intermediarã. C41.9 Intestin FAI gros (exclude rectul. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.1 C71. FAI carcinom. malign (C25._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom. FAI C26. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate.9 C49. papilar papilar.2 C26.0 C06. boalã imunoproliferativã (C17._) C77.2 C76.3 C00._) Intra-abdominali._) tip. FAI (C25. carcinom papilom C70. FAI C77. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig. ganglion limfatic Intestinal._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã.1 C49._) M-8151/3 Insulinom._) cu invazie (C50. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale. FAI neinfiltrativ papilar(C50. neinfiltrativ carcinom._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire.0 C70.9) Intervertebral. benignã (C25. carcinom (C16. ganglioni limfatici Intra-abdominal.4 tumorã._) papilar.8 C30. diferenþiere (vezi codul pentru grad._) papilar.0 C18. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ. FAI Intestinal tip.9 C17.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular. cu invazie (C50.0 C53.3 C47. FAI C20.9 M-8151/0 Insulinom. nev (C44._) subþire. situs. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64. FAI (C50.9) mare.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 . adenocarcinom papilar. boalã imunoproliferativã a (C17.

FAI M-8500/3 Intraepitelialã. nev (C44. lipom M-9571/0 Intraneural._) [obs] C10. carcinom._) tip solid papilar._. perineurinom C69.3 C54.1) cervicalã (C53. grad III analã (C21._) papilom tranziþional. neoplazie cu celule germinale (C62. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial.9) 155 .9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58. FAI papilomatozã. C31._) [obs] M-8890/1 Intravascularã.9 Istm faringian. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale._) M-9100/1 molã. celule germinale maligne (C62.9) M-8335/3 Încapsulat. FAI (C58. FAI (C50. FAI M-9160/0 Involutiv.0 Intrinsec. sân (C50. laringe Iris Ischion Ischiorectalã.4 C41. carcinom cu celule scuamoase C22. C41. neoplazie ductalã 3 (C50. carcinom folicular (C73.1 C76. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50._) ºi boala Paget.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50._) carcinom. neinvaziv (C25._) glandularã prostaticã (C61.9) M-8343/3 Încapsulat. carcinom papilar cu celule (C73. benign papilom Schneiderian (C30. FAI M-8070/2 Intraepitelial. situs. primar (C41. tip Bowen (C44. hemangiom M-8856/0 Intramuscular._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25.0 C69._) M-9064/2 Intratubulare.5 C77. FAI papilom cu celule tranziþionale._) Papilar-mucinos adenom (C25. papilar (C50._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament._) M-9133/3 Intravascularã._) carcinom._) Intraosos carcinom._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã. FAI neinfiltrativ. carcinom.4 C76. neoplazie. duct biliar M-9132/0 Intramuscular. grad redus (C40. leiomiomatozã C32. difuzã ºi carcinom lobular (C50.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã._) M-8503/3 Invazie. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã.1 M-9064/2 Intrapelvin._) M-9187/3 osteosarcom. ganglion limfatic Intratoracic. bine diferenþiat (C40. carcinom papilar (C73. ganglioni limfatici Intratoracic._) papilom papilomatozã._) M-9270/3 M-9187/3 C77._) ºi carcinom lobular in situ (C50. tumorã alveolarã bronºicã (C34._._) tumorã cu displazie moderatã (C25.1 Intrahepatic. FAI carcinom cu celule scuamoase._) micropapilar (C50 neinfiltrativ._) vulvarã (C51._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte.9) scuamoasã vaginalã (C52.0. C41.1) osteosarcom. invaziv (C25._) M-8740/0 nev (C44.

tumorã (C22.1 C51. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi.0 Jejun Jessner._._. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44. FAI duct.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75._) C25.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã.9 C69. C41. tumorã a glomusului. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71.1 C40.1 C49. FAB.5 C69. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular. FAI (C75.9 C53. tumorã (C64.0 C51.0 C51._) L M-------C06.8 C02. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant. piele micã minorã Labium.1 C49.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom. hemangioendoteliom Klatskin. paragangliom (C75.0 C51.6 C49.0) Krukenberg. ºanþ Labialã. comisurã Labie FAI mare majorã.5 C69.1 C49. C41.5) M-8690/1 Jugular.9) Kupffer. L_) Labial.4 Langerhans._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50. sân (C50.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44. C41. sarcom cu celule (C22.1 M-------C77.9 C65. melanom.0) M-8690/1 Jugular._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56. insule 156 .1 C51.8 C16.6 C49._) C76.8 C19._) nev (C44.4 C44.8 C10.0 C18.1 C49.1 C44.0 C16. adenom (C50. FAI majorã.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40.1 C40. tumorã (C56.5 C69._.5) C21._) carcinom.1 C49. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44.9 C19. sarcom Kaposiform._) osteosarom (C40. nev) FAI (sarcom.6 C51.0 C05._) condrosarcom (C40.1 C00.9 C51.0 C16.5 L_ (vezi Leucemia. C24. regiune a orofaringelui Joncþiune. FAI Lacrimal duct.1.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã.

5 C71._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32.3 C32. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat.2 C10.1 C32.5 C14. FAI granulomatozã.3 C32.0 C32. plex coroid Lateral. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri.3 C32.9 C57.1 C32.Index alfabetic Langerhans.2 C49. melanom acral. boala FAI. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40. dermatofibrom (C44. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi._) M-8744/3 Lentiginos.1 C32.0 C32.0 C32. FAI ventricul.1 M-8890/1 Leiomiomatozã. malign (C44. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul.3 C32. FAI (C50.3 C32. perete faringe.1 C13.2 C32.9 C32.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS.0 C10.1 M-8832/0 Lenticular.0 C32.2 C04.0 C32._) M-8746/3 Lentiginos.3 C32.0 C32.2 C11.1 C32.2 C67._) melanom malign (C44. celule granulomatozã._) 157 .4 Lentile cristaliniene C32. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44.1 C71.0 C32.1 C32. limfom C69. 1) epiglotã. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.1 C32.1 C32.

_) Letterer-Siwe. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã. mieloidã non-limfociticã.1) FAI 11q23 anomalii.17)(q22. mieloidã (include toate variantele corticale T. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã.16)(p13. cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13.q11-12) t(16. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. mieloidã cu eozinofile medulare anormale.q11) tip M6 secundarã terapiei. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic.q22) t(15. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42. FAI mielomonocitarã . mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã.21) (q22.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal. PML/RAR-alpha promielocitarã.17)(q22. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic. limfoblasticã tip. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã. sarcom (C70. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 .q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T. boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie. t(15.

FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. celule T. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã.22)(q34. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. prolimfociticã bazofilicã. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. mieloidã. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. mieloidã cronicã. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 . tip. mieloidã cronicã. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive.22)(q34. mieloidã. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. BCR/ABL negativ atipicã. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. celule precursoare B. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. mature.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. celule Burkitt. acutã BCR/ABL cronicã. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. granulocitarã negativ. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. FAB M2 atipicã. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO.

cu celule [obs] M6. limfoblasticã acutã tip. limfociticã cu celule T granulare mastocitare. t(8. cronicã Epipodofilotoxinã. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. mielomonocitarã cronicã L2.1) mature. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã.q22). tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. mieloidã acutã. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale. mieloidã acutã tip M6A M6B mari. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9. celule (C42. mielomonocitarã juvenilã. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. FAI M2. limfociticã cu celule T mari granulare.21)(q22. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. juvenilã.22)(q34.q11) subacutã [obs] inv(16)(p13. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. limfociticã cu celule NK granulare mari. limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 .

cu eozinofile anormale cronicã. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. cu maturare cronicã. FAI cronicã. mieloidã acutã monoblasticã.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8.21) (q22. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã.q11) secundarã terapiei. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã. acutã inv(16)(p13. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic.q22). acutã cu displazie multilinearã. Tip I cronicã. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. cronicã cu eozinofile anormale. cronicã juvenilã juvenilã. juvenilã cronicã.q11-12) t(16. acutã cu linearitate MLL. acutã fãrã maturare. cronicã. cronicã. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã. atipicã cu eozinofile medulare anormale.16)(p13. acutã (include toate variantele) cu maturare. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13.22)(q34. acutã cu anomalii acutã.17)(q22.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. Tip II în transformare. BCR/ABL negativ atipicã.q22) t(15. în transformare cronicã.

reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig.q11-12) stem. agresive NK. celule adulte (include toate variantele) granulare mari. celule.16)(p13.q11). cu celule (C42. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. mieloidã acutã Precursoare B. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie. celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T._) Leydig-Sertoli. mieloidã acutã t(15.q22). limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv). FAI (include toate variantele) acutã.q11). limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. granulocitarã cronicã t(9. granulocitarã cronicã pozitiv. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule. PML/RAR-alpha acutã. prolimfociticã t(8. cromozom Ph1 negativ. FAB M2 t(9.22)(q34. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule. varianta cu celule Philadelphia.17)(q22.q11-12). celule granulare mari.q22).17)(q22._) benignã (C62. adulte (include toate variantele) limfoblasticã. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã. cu elemente heterologe retiformã 162 .1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic. promielocitarã acutã t(16. adulte (include toate variantele) tip cu.q11-12). tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã._) malignã (C62.22)(q34. mieloidã acutã t(8.17)(q22.21) (q22. tumorã cu celule FAI (C62. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. FAI non-limfociticã.21)(q22.1) pãroase. mielogenã cronicã plasmocite (C42. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã. limfoblasticã acutã cu. t(15.q11).Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK. mielogenã cronicã t(15.1) plasmociticã (C42. FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã.

douã treimi. FAI faþa ventralã. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.0 C02. parte anterioarã faþa ventralã.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã._) C---. pagina 45 ºi regulile de codificare.2 C01.3 C69.9 Limfatice. leucemie-limfom.6) C49. leziune.Limfatic. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial.9 C57. carcinom Limfoepitelialã. timom bogat în. gangliocitom displazic al cerebelului (C71.1 C02.1 C57.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner.9 C01. douã treimi.9) M-8583/3 Limfocite. [obs] 163 . FAI anterioarã.2 C01. douã treimi. faþa ventralã bazã. malign (C37. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut. faþa dorsalã faþa dorsalã. malign (C37.8 Leziuni suprapuse (vezi note.2 C02.9 C02. FAI anterioarã.4 C02. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like. FAI (C37. glandã (vezi ganglion limfatic) C49. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã. FAI (C37.3 C02. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom.9) M-8583/3 timom.2 C02. FAI bazã.0 C02. douã treimi anterioare frenul lingual lingual. FAI (vezi SNOMED) M--------polip.9 C01.2 C02.0 C02. în nev congenital (C44. faþa ventralã posterioarã. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------.9 C02.9 C02.9 C02.3 C02. benignã.3 C57. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom.1 C02. FAI Limfangioendoteliom. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite. FAI faþa ventralã.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã.1 C02. timom bogat în.Limfaticã.2 C02. FAI margine partea anterioarã. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos. sarcom Limfangioendoteliom.0 C02. FAI posterioarã. faþa dorsalã partea anterioarã.2 C57.9 C01. faþa dorsalã anterioarã. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. FAI (vezi SNOMED) M--------polip.

difuz mari. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. celule B mari Anaplazice. celule mari anaplazice CD30+. mari (C37. mari bogat în histiocite/celule T. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. mici ºi mari. FAI [obs] mari. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. celule B mari bronhiei. mari bogat în histiocite. pleomorfã. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã.9) limfoblastic. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. FAI B. folicular [obs] mici. celule T (include toate variantele) adulte. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 . difuz [obs] mici. mari difuz. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz. mari FAI intravascular intravascular. mari (C49. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. histiocitic adulte._) Centroblastic FAI celule B mari. difuz. celule B mari bogat în histiocite/celule T. mici. FAI difuz._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat. nodular [obs] bogat în histiocite. mari bogat în celule T/histiocite. centroblastic. FAI [obs] Clivate. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic. mici [obs] mari.2) timic. FAI [obs] mici. celule FAI [obs] folicular. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. zonã marginalã (C42. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. imunoblastic. mari (C38.3) mici. cutanat primar cu celule T mari (C44. limfocitic. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. celule mari. folicular [obs] mixt. FAI mediastinal. FAI difuz. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice.

_) [obs] CD30+. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. bogat în. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. celule [obs] mixt. FAI (C44. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 . FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T. bogat în. celule anaplazice mari (C44. cu celule B mari (C49. pleomorfã. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari. pleomorfã. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. primar (C44. FAI enteropatie.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. celule T mari. compus Imunoblastic FAI celule B mari. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare._) celule T. neclivate [obs] celule. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. cu celule B intravascular._) diferenþiere intermediarã.Index alfabetic Cutanat FAI (C44.9) Ki-1+. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin._) primar. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate. cu celule B mari histiocite/celule T. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. FAI celule clivate mari [obs] celule mari. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. tip enteropatic intravascular. difuz. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule. FAI imunoblastic. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite.

anaplazice clivate. anaplazice (C44._) T. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. bogat în. celule B anaplazice. FAI [obs] celule clivate. FAI imunoblastic neclivate. celule T. cu celule mici) Mari FAI B. FAI difuz. pleomorfã. celule B mari mixt. mixt. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. difuz neclivate. FAI [obs] clivate. bine diferenþiat (vezi ºi M. pleomorfã. CD30+ anaplazice. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . anaplazice mature. pleomorfã. celule mici ºi mari. folicular [obs] primar cutanat. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. difuz clivate. FAI neclivate. FAI intravascular (C49.9) mediastinal (C38. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite.9) Celule anaplazice.3) timic (C37. FAI difuz. celule ale (include toate variantele: blasticã. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. difuz [obs] mixt. cu celule mici) difuz. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. celule bogat în celule T. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. FAI mediastinal. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid. centroblastic. imunoblastic. difuz [obs] slab diferenþiat. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã. FAI [obs] folicular. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. celule mici clivate ºi celule mari. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz. mari difuz. FAI anaplazice. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. nodular [obs] celule B mici._) celule clivate. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. cu celule mici) difuz. mixt. celule B mari (C38.9823/3) difuz.

limfocitic. difuz [obs] pleomorfe. celule T periferice Clivate ºi celule mari._) primar cutanat. pleomorfe celule mici. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. celule B mucoasei. nodular [obs] monocitoide. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. difuz [obs] celule. difuz [obs] tip celular. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. B. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . difuz [obs] celule mici. compus nul. folicular [obs] difuz. limfom cu celule. FAI celule. FAI [obs] NK/T. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. folicular [obs] celule. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. folicular [obs] tip celular. celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. mixt. limfom subcutanat cu celule T Periferic. FAI [obs] celule.cu celule mari anaplazice. mixt. folicular [obs] limfocitic-histiocitic. difuz. celule T periferice pleomorfe. celule mici. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. cu celule anaplazice mari (C44. folicular [obs] limfocitic. tip cu celule T ºi celule .Index alfabetic Mici celule B. pleomorfe pielii. paniculitis-like. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. celule medii ºi mari. nodular [obs] tip celular.

chistadenom papilar (C07. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule. C08.2) cu limfocite viloase (C42. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã.4 C34. celule B (C42. fren Lingualã._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã. pleomorfã._) adulte (include toate variantele) adulte.9) M-8641/0 acumulare. carcinom bogat în (C50. cu celule B mari (C37. FAI Lingual._) M-8561/0 Limfomatos. FAI periferic. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite.9) Lipidicã acumulare.2) al zonei marginale. FAI periferic. limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. cutanat (C44.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide._) intestinal intestinal. meningiom bogat în (C70. tonsilã Lingulã. tumorã a ovarului cu celule (C56._) subcutanat paniculitis-like T/NK.2) subcutanat._) M-8641/0 Lipidic. pleomorfã.1 Lingual. FAI (vezi SNOMED) Lipoide. FAI (C42. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature. FAI boalã. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. FAI celule B.9 C02.2) nodal splenice. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. splenice (C42. androblastom tubular cu (C56. tip enteropatie limfoblastic. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16. mari CD30+ (C44.9) Lipoleiomiom 168 . polipozã. celule medii ºi mari pleomorfe periferic. celule mari. limfom cu celule T paniculitis-like T. leucemie cu celule [obs] C02.2 C02. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat. FAI (C44. foliculom (C56. T-gama afecþiune.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase.2) splenice. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. celule mari periferic. celule FAI FAI. FAI (C42.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. celule B (C42. papulozã (C44. FAI afecþiune._) Lipide.malignã (include toate variantele: blasticã. celule mici pleomorfe precursoare. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44. difuz [obs] limfocitic. nodular [obs] Splenic al zonei marginale. celule timic. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom._) M-9673/3 Limfomatoasã. tumorã a ovarului cu (C56. celule B mari bogat în celule B mari cutanat._.

FAI M--------. bronhie mijlociu.9) Luteom. superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior._) ºi ductal infiltrativ. meduloblastom (C71._) in situ (C50._) Carcinom FAI (C50._) neinfiltrativ (C50. plãmân occipital parietal superior. nev (C69._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like._) infiltrativ (C50.2 C71.1 C34._) ºi intraductal.9) Luteom.0 C47. FAB. adenom (C73._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50.1 C34. carcinom (C50. tecom (C56.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat.3 C34.2 C72. plãmân mijlociu. glandã salivarã._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50. epiteliom calcifiant (C44._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament.6 C47.4) C08.2 C34. liposarcom M-9506/1 Lipomatos.M_ (vezi Leucemie.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 .4 C71.1 C71. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71. carcinom (C50._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ. M_) M-8334/0 Macrofolicular._) ºi ductal.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat.2 C44.9) Luteinom (C56.9 Majorã. plex Luteinizat. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular. þesut moale superficial bine diferenþiat.3 C34. carcinom (C50.2 C44.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71. bronhie superior. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50. FAI (C56.3 C34.Index alfabetic Lipom FAI fetal._) in situ ºi carcinom intraductal (C50. bronhie inferior.

0 C72.9) Mare.0 C72._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament.3 C49. curbura stomacului.1 C41. malignã Malign.3 C50._) C49.0 C03.1) sarcom tumorã. ganglion limfatic Mandibularã. glandã Mamelon Mandibular.1 C40. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari.0 C03.1 C40.0 C44.1 C72. FAI tract genitourinar.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament.9 C16. sistemicã leucemie (C42. pleomorfã._) Malign. boalã Paget (C50. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. teratom C76.1 pânã la C16. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta. FAI tract genital. cu celule mici) C18. FAI 170 . limfom M--------.9 C63.1 C49. inferior os. FAI M-9740/3 Mastocitom. necheratinizant.0 C72.1 Mamarã internã. FAI (neclasificabil la C16.6 C02.0 C41. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom.0 C77. melanom.6) M-8642/1 Mari. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei. carcinom cu celule. calicifiantã C63. arterã Mamarã. antru M-8110/3 Matrical.1 C47. lentigo (C44. malign M-9741/3 Mastocitozã. FAI (exclude rectul. combinat (C34.0 C76. meduloblastom cu celule (C71. melanom.1 C44.3 C31.0 C41.4) Margine limbã Mari.9 Masculin organe genitale.1 C41.0 C42._) M-9831/1 Mari. pagina 27) M-9699/3 MALT.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã. FAI C20. FAI tumorã.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare. FAI os. lentigo (C44.6 C40.1 C47. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom. cheratinizant celule scuamoase.6 C49.1 C41. boalã cu.0 C72._) M-9080/0 Matur.1 C49.1 Mastoidian. muºchi Mastocite tisulare.0 C31. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid.9 C63. carcinom (C44. malignã C30. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã.Mamar. tumorã cu celule Sertoli. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament.1 Maxilar FAI antru gingie os. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56.9) C49. intestin.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari.4 C44. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament. nev) FAI (sarcom.

3 C40.1 C49._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69. C41.6) desmoplazic nodular (C71. malign (C37.1) mielosclerozã Meibomianã.6) desmoplazic (C71. benign (C69.1 M-9764/3 Mediteranean. carcinom.1 C38._) cu stroma amiloidã (C73._.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40. acutã (C42. carcinom. difuzã (C70.1) C74._) epitelioid ºi cu celule fusiforme. auditiv extern Meckel.1 C44._) reticulozã histiocitarã [obs] timom. celule (C44. mixt extensie superficialã (C44. nerv Median. malign (C44.9) M-8347/3 Medulo-papilar. C41. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44. diverticul (situs de neoplasm) Medial. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã.3 C38.1 C49. mixt (C73.2 C15.6) lipomatos (C71.1) leucemie.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 . menisc al articulaþiei genunchiului Median._) balonizate._) amelanotic (C44.4) teratoid.4) M-8728/1 meningeal (C70.2 C17. celule desmoplazic.4) teratoid (C69. limbã Medianã.6) M-8700/0 Medulosuprarenal. sân Meduloblastom FAI (C71.9) M-8346/3 Medulo-folicular.4 C30. mixt (C73.9) timom. FAI (C37.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42._) epitelioide.1) M-8700/3 Medulosuprarenal.1 C49. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38._) desmoplazic.9) Melanom FAI acral. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob.1 FAI anterior posterior Mediastinal.9) M-8728/0 Melanocitozã._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50.2 C77._.1 C71.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69.2 C34.9 C34. malign (C44. amelanotic (C44. paragangliom (C74._) M-8720/0 Melanocitic. lentiginos.1 C49.1 C49.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat. linie.1 C02. nev (C44.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71. melanom malign în nev congenital (C44._) amelanotic.1 C49.6) celule mari (C71. paragangliom. ºanþ.0 C50._) M-8761/3 Melanocitic. malign (C74. limfom C71.Index alfabetic C49. desmoplazic (C44.2 C47.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40.6) melanotic (C71.1 C49. plamân lob.

nev) FAI (sarcom. malign (C44.0 C40. Hutchinson._) în regresie (C44._) tip B (C69._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58. mixt tip A (C69.9 C70. FAI (C44.2 C49.1 C49.1 C77. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma.2 C49._) in situ în regresie._) în nev pigmentar gigant (C44._) lentigo.2 C76. nev) FAI (sarcom.3 C40.1 C49. melanom malign în (C44._) juvenil (C44._) pãrþi moi (C49.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70.1 C49._) nodular (C44.1 C47.1 C49.0 C70.9) Melanotic meduloblastom(C71.2 C49. articulaþii oase scurte. articulaþii oase scurte.7 C49.1 C70.2 C47._) în melanozã precanceroasã (C44._) în nev melanocitic congenital (C44._) lentiginos. psamomatoasã neuroectodermalã.1 C49.2 C40.Index alfabetic Fusiforme. melanoma.4 C44. FAI (C44. tumorã neurofibrom pistrui.2 C49. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã.0 C40.1 C49. melanom.0 C70._) pistrui.2 C49.2 C40. celule FAI ºi epitelioid. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76.2 C77.1 C49._) în nev joncþional (C44._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.1 C47. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi. malign (C44.2 C40. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi.4 C49._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.2 C49._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44.1 C40. melanom malign în (C44.6 C49._) precanceroasã._) neutropic (C44._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44. malign (C44.9 172 ._) desmoplazic (C44.3 C49.6) MPNST MPNST.1 C40.7 C47.2 C49._) mucos lentiginos neurotropic.2 C49. Hutchinson.3 C44.1 C49.2 C49.1 C44.5 C44.0 C70. malign (C44.6 C49. acral.

FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom.9) Metaplazic. adenom (C64. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã.2 C77. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. carcinom. carcinom (C44. carcinom cu celule scuamoase. fibromatozã (C48. adenocarcinom cu glandularã.0) Menisc. FAI celule în inel cu pecete.4 C77.1) C48.1 Mezoapendice 173 . os M-8095/3 Metatipic.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere. FAI Metaplazic.9) sarcom (C70. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom. carcinom cu.2 C40. difuzã (C70. FAI (C70. sarcom (C70._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48. tumorã cu celule (C44.2 M--------/6 Metastatic situs._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã._) C40. adenocarcinom cu apocrinã . FAI carcinom. cu mielofibrozã mieloidã. os Metafizar. cu mielosclerozã osoasã. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc. malign (vezi codul pentru comportament. carcinom cu celule (C44.3 Metatarsian. mixt tumorã. meningiom (C70. malignã tumorã.0) Meningotelial. pagina 27) M-8898/1 Metastazant.0) Meningiomatozã. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã.2 C77. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã.0) sarcomatozã (C70. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã. adenocarcinom cu celulel fusiforme.0) Meningotelial. arterã Mezenteric._) M-8247/3 Merkel.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian.9) melanomatozã (C70._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70.0) Meningiom (C70. carcinom cu cartilaginoasã.1 C49. meningiom (C70. leiomiom C40.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70.0) Meningiomatozã.

_) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular._) celule scuamoase. benign papilar._._) celule scuamoase. FAI Mici. FAI Micã. adenom.9) Mielodisplazic. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic._) carcinom seros (C56._) meningiom (C70. celule.9) Microchistic adenom (C25. curbura stomacului. FAI (C73._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv. bine diferenþiat. ganglion limfatic Mezocolon C17. FAI (neclasificabil la C16. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid. combinat (C34. intestin._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 . carcinom cu celule scuamoase (53._) M-8097/3 Micronodular. nev congenital (C44.1-C16. tumorã mixtã C10.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic._) adenom seros anexial. nefrom C77. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom._) chistic. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57. FAI (C48. malign chistic.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã. carcinom (C44. benign (C48. necheratinizant epidermoid. combinat (C34.2 C10. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40. (C71._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73.4) M-8951/3 Mezodermalã. C41.9 C16._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari.9) M-9590/3 Microgliom.5 Mic. FAI bifazic.9 C10. carcinom bazocelular (C44. combinat (C34._) carcinom intraductal (C50._) carcinom ductal in situ (C50.2 C48. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic.1 Mezocolic.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic._) rotunde.

1) multiplu (C42.7 Mijlociu. malign C38. FAI (C54.9 Minorã. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar._) teacã nerv M-8335/3 Minimã. cronicã Mieloproliferativã.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.1) plasmocite (C42.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. FAI (C42. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare._) peribronºicã congenitalã (C34. FAI (C42. elemente de cordon sexual.1) solitar (C42. afecþiune.1) M-9960/3 Mieloproliferativã. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42. tumorã stromalã cu (C56.1 Miozitã osifiantã. ependimom (C72. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42.9) C06. FAI Mixofibrom odontogenic (C41._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã. carcinom folicular cu invazie (C73.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 .

0) ductal-endocrin. carcinom.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil._) mezenchimal. melanom exocrine ºi insulare. carcinom (C73. tumorã mezodermalã.3) tip glandã salivarã. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C73._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. carcinom (C25._. carcinom (C34.3 C05.9) timom.1) bazofil–acidofil. carcinom. FAI (C07.9) meningiom (C70. celule._) subependimom-ependimom (C71. celule.8 176 ._) ependimom-subependimom (C71. carcinom (C25. papilom cu celule gliom (C71. adenocarcinom cu celule (C25. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase. carcinom (C75.9) pinealã. polip (C18. bronhioloalveolar. adenocarcinom cu celule (C25. carcinom (C75. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom. bronhioloalveolar. celule._) medulo-folicular._) subtipuri. adenom (C75. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C73. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos._) epidermoid._) infiltrativ._) papilar-medular._) embrionar.3) rabdomiosarcom. carcinom (C44._) pinealã (C75._) hepatocelular al ductului biliar. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme. carcinom (C25. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular. FAI mezodermalã mullerianã (C54.3) pineocitom-pineoblastom (C75._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic. adenom (C75. tumorã (C75._) fusiforme. tumorã (C54. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil. ductal._) nemucinos ºi mucinos._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine.1 C11._) liposarcom lobular. tumorã mici._) mullerianã. malignã (C07.1) bazoscuamoase. polip (C18.0) hiperplazic ºi adenomatos. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar._) tip glandã salivarã. C08. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar.9) Tumorã FAI malignã.1) acinar-endocrin. carcinom (C22._) infiltrativ. sarcom mezenchimalã.1) acidofil-bazofil. C08._) ductal. rabdomiosarcom.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05. ºi teratom embrionar. carcinom (C44. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22. celule. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale._) endocrin-ductal. celule. infiltrativ._. infiltrativ. carcinom (C25._) Moale._) alveolar. ºi papilom glandular scuamoase. lobular. carcinom (C34. malign (C37. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase.9) medulo-papilar. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C73.9) germinale. FAI (C37.

þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã. adenocarcinom folicular. carcinom folicular (C73. carcinom bazocelular. FAI tumorã cu celule gigante.6 C49. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.6 C49. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.0 C49.0 C49.0 C49. malignã sarcom.9) invazivã (C58.3 C49.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi.2 C49.0 C49.9) invazivã (C58. [obs] M-9041/3 Monofazic.2 C49. pãrþi melanom malign (C49. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã.3 C49.2 C49. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã.0 C49. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad.1 C49.1 C49.2 C49.1 C49.4 C49._) M-8453/1 Moderatã.2 C49.Index alfabetic Moale.2 Moale.3 C49.0 C69.0 C49. (C73.0 C49.4 C49.6 C49.5 C49.5 C49.6 C49.5 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã.9) M--------.9) M-8470/1 Moderatã displazie. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49. FAI umãr Moi. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular. sarcom (C71.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------.0 C49.1 C49.3 C49.0 C49.5 C49.0 C49.1 C49. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44.2 C49.9) parþialã (C58.3 C49. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.2 C49. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25.9 C49.1 C49._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 .9) malignã (C58. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf.2 C49.2 C49.1 C49._) tumorã cu celule gigante.5 C49.1 C49.9) Hidatiformã FAI (C58.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat.3 C49._) [obs] M-8092/3 Morfeic. displazie._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58. (C44.2 C49. histiocitozã cu celule Langerhans.4 C49.9) completã (C58.

tumorã mixtã (C54.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56. neinvaziv (C25. intraductal (C25. benign Multifocal.1) celule.4 C00. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule. boala lanþurilor grele Mucinã. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50._) Tumorã FAI. intraductalã.3 C03.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56. carcinom (C34. adenocarcinom secretor de Mucinã._) tumorã.9 C03. nemucinos ºi. mixt (C34.0 C06._) Multifocalã. glioblastom (C71. cu potenþial malign redus (C56. carcinom bazocelular (C44. cu potenþial malign redus (C56. FAI (C56._) Mucoasã alveolarã.0 C30.0 C06. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã. carcinom Mucoepidermoidã. invaziv (C25.9) Multiple.9) chisticã. intraductal. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã.8 178 . tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar. citopenie refractarã cu displazie Multilocular.9) papilarã. malignitate borderline (C56. intraductal. spongioblastom (C71. carcinom. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã. FAI (C56._) carcinom._) Multiform. malignitate borderline (C56.9) papilar.9) papilar. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom. cu displazie moderatã (C56._) bronhiolo-alveolar. carcinom solid cu formare de Mucipar.0 C06. nefrom chistic malign (C64. carcinom Mucinã.1 C03._) carcinom.5 C00._) Multichistic mezoteliom. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã. cu displazie moderatã (C25. adenocarcinom Mucipar.9) chistom._) C03.8 C77.0 C00.9) atipicã proliferativã (C56._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom. carcinom bazocelular superficial (C44._) Multilinearã. adenocarcinom cu (C75. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu.9) malignitate borderline (C56._) Multicentric. adenom cu (C75.1) Mucos.9) neinvaziv (C25._) papilar (C56. glande endocrine Multiple regiuni. melanom lentiginos Mullerianã.9) Mucinos-papilar adenom.9 C03.1 C03.

0 C44. polipi. tumorã a.4 C49.0 C44.3 C30. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.1 C49.3 C30. FAI polipi adenomatoºi.4 C69. polipi. FAI sept.0 C11.1 C49.5 C49.2 C49.3 C49.2 C49.3 C49. tumorã a.2 C49. sarcom meningioame (C70. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.2 C49.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.3 C49.4 C49.1 C49.0 C30.0 C30.2 C49.5 C30.0 Nabothianã.1 C49.0 C30.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.1 C49.3 C49.5 C49. FAI C76._) mielom (C42.0 C49.6 C49.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.0 C11.0 C30.9 M-8897/1 Musculaturii netede.0 C76.0 C30.2 C49.5 C49. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.6 C49.4 C49.5 C49.0 C49. potenþial malign incert M--------.3 C30.1 C49.1 C49.0 C49.2 C49.3 C49.0 C30.9 C49.3 C44. FAI C76. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas.0 C69. adenocarcinom în hemoragic.0 C30. fibromatozã (vezi SNOMED) C49.1 C49.0 C41. FAI adenomatoºi.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi.0 C41.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.0 C49.2 C49.3 C30.Musculo-aponevroticã.0 C49.0 C30.3 C49.3 C49.6 C49.0) mucoasã orificiu os 179 .4 C49. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.0 C44.1 C49.0 C41.1 C49.6 C49.9 C49.0 C49.3 C30.0 C30.

ganglion limfatic Nenumitã.9 C62. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad. mucinos (C25.9) M-8254/3 Nedeterminat. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.9) carcinom (C73. malign M-8252/3 Nemucinos. canal Nazopalatin. papilar (C50._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos. carcinom bronhiolo-alveolar. malign M--------.1 C41._) papilar.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament. benign (C64._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64. creasta 180 .3) sept. celule scuamoase papilar. malign (C64. FAI celule mici Neclasificatã.2) sarcom teratom. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv.0 M--------M--------C69._) C77._) M-8470/2 Neinvaziv. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. mixt (C34. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom.9) tumorã (C73.9) chistic. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal. celule tranziþionale (C67. chistadenocarcinom. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25.4 Nenumit.5 M--------sept. situs primar Nedescins. adenom (C74.9) chistic. tip (C34. parþial diferenþiat (C64._) intraductal.9 C30. papilar (C50.9) M-8965/0 Nefrogenic.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru.0 Necunoscut. FAI (C64. paragangliom. carcinom bronhioloalveolar. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom. FAI vestibul Nazal. marginea posterioarã sinus accesor. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari. FAI M-8693/3 Necromafin. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament._) M-9765/1 Nedeterminatã. adenofibrom (C64.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut.0 C11. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal.9) C80._) papilar urotelial (C67. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal. FAI retinoblastom (C69._) M-8693/1 Necromafin. gliom (vezi SNOMED) Nazalã._) comedocarcinom (C50. multilocular malign (C64. FAI (C50.9) chistic._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid.Index alfabetic C30._) lobular (C50. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. paragangliom.3 C31.

9 C72.1 C47. grad III (C53. intraepitelialã. intraepitelialã.2 C47.0 C47.2 C72._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25._) vulvarã.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert.5 C72.5 C47.0 spinal.5 C47.2 C47. grad III (C61.3 C47.5 C72.4 C47. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------.6 C47.2 C47.3 C47.5 C72.1 C47. spinal acustic auditiv brahial cranian.5 C47.5 C47.1 C47.2 C47.2 C47.0 C47._) glandularã.6 C47.1 C47.5 C47.5 C72._) C47.1) cervicalã.5 C72.9 C47.4 C72. potenþial malign redus (C67. benign sau malign malign malign.9 C72.5 C47._) papilar urotelial.3 C47.4 C47.6 C47.0 C47. fibrom (vezi SNOMED) C47.1 C47._) papilar cu celule tranziþionale.5 C72.0 C47. intraepitelialã.0 C47.5 C47. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic. grad III intratubularã.2 C47.2 C47.2 Nerv FAI abducens accesor.0 C47.1 C47. FAI radial sacrat sciatic 181 .0 C47. grad III (C52.1 C47.1 C47.5 C47. intraepitelialã 3 (C50. FAI accesor._) ductalã.1 C72.2 C72.1 C72.4 C47.1 C47.5 C47.2 C47.9) scuamoasã.3 C47. FAI spinal.2 C47.5 C72._) Neoplazie analã. intraepitelialã.Neosifiant. intraepitelialã.0 C47. cu celule germinale (C62.5 C47.5 C72. potenþial malign redus (C67. intraepitelialã.2 C72. grad III (C51.9 C47. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25. grad III (C21.1 C47.4 C69.2 C47.3 C47.3 C47. intraepitelialã. grad III vaginalã.0 C47.5 C47.6 C47._) prostaticã.

_) compus (C44.2 C47. tumorã de muºchi. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71. FAI Neurofibromatozã._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30.9 Nervos. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72._) malign (C44.6) Neurom FAI acustic (C72._) Jadassohn (C44. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44._) mic (C44._) celule epitelioide (C44.9 C72._) leziune dermicã proliferativã în (C44. malignã. FAI primitivã centralã.9 C47. melanom malign în (C44. sarcom [obs] Neurogenã._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom._) diferenþiere. FAI primitivã. carcinom cu Nerv. FAI M-9560/3 Neurilemom. FAI simpatic.0) Nev M-8720/0 FAI (C44.9 C47. periferic. FAI M-8897/1 Neted._) M-8092/3 Nesclerozant. primar cutanat (C44._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44._) melanocitic._) M-8730/0 acromic (C44. FAI vegetativ.0 C47. celule mari 182 . multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. FAI (C71. adenocarcinom cu diferenþiere. carcinom cu celule bazale infiltrativ._) Neurosarcom [obs. cord ºi mediastin C38. malignã M-9561/3 tumorã._) melanoticã perifericã perifericã primitivã. celule mici carcinom.Index alfabetic C47.1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37. tumorã de muºchi. primitivã. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30. melanom malign (C44._) M-8897/1 Neted._) olfactiv (C30.] Neurotecom Neurotropic._) Congenital intermediar ºi gigant (C44.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã._) celular (C44. periferic. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom. FAI carcinom.3 C47. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã. sistem FAI central parasimpatic. tumorã FAI centralã. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã._) Neuroendocrin carcinom. FAI (C71.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã.9 C47. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom.9. (C44.6 C47.

_) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44. nev) FAI (sarcom. desmoplazic (C71._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44._) [obs] în regresie (C44.4 C71. tumorã cu celule germinale (C62._) Jadassohn albastru (C44._) displazic (C44._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44.4 Oblongata._) joncþional._) nepigmentar (C44._) pigmentare.2 C77.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small.5 C77. melanom malign în (C44.0 C49.0 C49. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu. melanom malign în nev congenital (C44. medula Obraz FAI FAI (carcinom._) joncþional._) hidroadenom._) intermediar ºi gigant congenital (C44.3 C47._) melanocitic._) intradermic (C44. nerv Obturator.0 C47.0 C49._) juvenil (C44._) hiperplazie._) dermic ºi epidermic (C44. pagina 31) O C71. FAI (C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator._) intraepidemic (C44.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null._) M-9754/3 Nonlipidicã. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44. Reed (C44._) C41._) magnocelular (C69._) halou (C44.0 C49.3 C06. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44._) ºi epitelioid (C44. melanom malign în (C44._) Pigmentar FAI (C44.6) melanom (C44.0 C44._) celule fusiforme. pagina 31) M-------._) ºi congenital intermediar (C44. melanom.0 C47._) mic congenital (C44.7 C76. malign (C44.0 C49.1) 183 .4) melanocitic (C44. Reed (C44.0 C44. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã. celule (vezi codul desemnat celulelor. FAI (C44.0 C06._) gigant. celule FAI (C44. carcinom cu celule (C34.0 C49. FAI (C44._) Gigant pigmentar._) involutiv (C44._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor.3 C49.0 C44. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54._) pigmentar._) hidroadenom (C44._) portwine (vezi SNOMED) Reed.

extraocular nazal._) central (C41. orbitã uveal._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã. cantus intern.3 C69.4 C69. duct lacrimal._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71. lacrimal.4 C44.1 C44.4 C69. tumorã cu celule (C41.1 C44.2) Olfactiv. limb coroidã cristaline.1 C69. FAI cantus. corp conjunctivã cornee. glob Odontogenic adenomatoidã.1 C69._) adenomatoidã (C41.Index alfabetic C41.1 C44.1 C44.6 C69.1 C69.1 C69.5 C69. muºchi extern.4 os pol Ochi FAI cantus.0 Oculomotor. nazal.4 C69.6 C69._) Tumorã FAI (C41._) Olfactiv neuroblastom (C30. inferioarã retinã retrobulbar.3 C69._) complex (C41.4 C72._) Fibrom FAI (C41.3 C69. þesut moale palpebrã pleoapã.5 C69. tract Ocular._) benignã (C41. tumorã (C41.5 C69. cristaline meibomianã._) [obs] 184 . intern ciliar. nerv Oddi.1 C69.2 M-8726/0 Ocular.5 C69. duct.6 C44._) fibrosarcom (C41. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv._) malignã (C41. glob optic. canal ocular._) carcinom (C41.6 C69.4 C69.5 C24. cantus intraocular iris lacrimal. FAI cornee.6 C69.6 C69. glandã muºchi._) Odontom FAI (C41.0) neurocitom (C30. glandã lentile._) carcinosarcom (C41. þesut conjunctiv orbitã. superioarã pleoapã._) clare._) periferic (C41. celule (C41._) mixom (C41. melanocitom de glob (C69.4 C69.0) neuroepiteliom (C30. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72.1 C44. FAI orbitã.2 C69.4) C72.9 C44._) mixofibrom (C41.6 C44.0 C71.1 C44._) compus (C41.4 C44._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41._) epitelialã calcifiantã (C41. extern cantus.0) tumorã neurogenã (C69. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41._) sarcom (C41._) scuamoasã (C41. FAI pleoapã. FAI lacrimal._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41.4 C69. celule (C41. nerv orbitã.1 C69.5 C69. sac lacrimalã. lentile extraocular._) fantomã.0 C69.5 C69._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71. duct nazo-lacrimal.

8 M-8290/0 Oncocitom M--------.0 C40._) C57. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma.6 C69. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital. picior falangã.9 C10.6 C69.6 C72.9 C10.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69.1 C30.5 C00.0 C41.9 C69.6 C67.3 C72.5 C49.2 C41.3 C10.4 C41.3 C41.3 C40.0 C40.4 C47. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.3 C40.2 C40.7 C44. buzã inferioarã faþã.0 C67.5 C52. buzã.4 C41.0 C40. col uterin nazal ureteral uretral. col uterin extern. FAI (C37.0.4 C49.4 C40.1 C41. timom.9 C26. nev) FAI (sarcom.9 C63.0 C53._) M-9451/3 Oligodendrogliom.2 C41. FAI genitale masculine. timom.2 C10.4 C49.5 C47.9 C75.4 C49.4 C44.9 C41.6 C41.0 C41.0 C41.6 C69.3 C41. FAI digestive.5 C44.5 M-8583/1 Organoid.2 C40.1 C41.0 C41.4) deget mânã deget picior etmoid falangã.2 C40.6 C69. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.3 C00.1) C53.3 C06. os M-9071/3 Orhioblastom (C62.3 C41._) C71.3 C72.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom. anaplazic (C71. melanoma. C31.9) Organe genitale feminine._) 185 .4 C48.2 C41.4 C00. malign (C37.9 C06.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã.9) M-8583/3 Organoid. FAI faþã.4 C49. mânã faþã (exclude mandibula C41.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. FAI (C71.

_) Osteoblastom.2 C40._.4 C40. C41.4 C40. membru inferior lung. inferior maxilar.0 C41. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit. C41. C41._. C41._) fibroblastic (C40. C41._) medular (C40. C41. membru inferior scurt. C41.1 C40.9 C40. scurt membru superior._. C41. malign (C40._) Osteoclast-like.0 C40._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64.1 C41._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic. C41.C41._) 186 . maxilar ischeon încheieturã mânã lung.0 C41. C41._._) metaplazie. lung membru inferior.4 C40.1 C41._) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40.4 C41._. C41.1 C41.3 C41.0 C41. grad redus intraosos._) central (C40._) central.3 C41. FAI (C40.2 C40. FAI (C40.2 C41.1 C40.3 C41.2 C40.0 C40._ .9 C40.1 C41.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40. C41._) de suprafaþã._) Osteofibrom (C40. convenþional condroblastic (C40.0 C41.0 C40. FAI (C40. osteom.0 C40._.2 C41.0 C41.0 C41._.9) Osoasã displazie floridã (C41.2 C41.2 C40.0 C41.0 C41._) Osteoclastom. de grad înalt (C40. membru superior mandibulã maxilar. FAI (C40._.3 C41.3 C40. C41.1 C40.4 C41._) Osteoid._.1 C40. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40.1 C40.gigant (C40._) Osteogenic._) intraosos. adenocarcinom cu (C41._._) Osteofibrosarcom (C40._) intracortical (C40. FAI membru inferior.0 C42._. C41.Index alfabetic C41. FAI maxilar. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41. C41. C41. sarcom.0 C40.1 C41.3 C40. superior maxilã mãduvã mânã membru._) Osteocondrom (C40. C41._._) juxtacortical (C40._._. C41._. C41.3 C41.4 C40. C41._._. C41.3 C40.2 C40._._) Osteoid._) metaplazie._) Osteoblastom agresiv (C40. sarcom (C40.4 C40. carcinom cu Osteoclastom. C41.0 C40._._) M-9200/0 osteoid._._) Osteom M-9180/0 FAI (C40. C41._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40. C41._._.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior. C41. C41. osteom gigant (C40. FAI (C40. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt. lung membru superior. celule gigante. exostozã (C40._. FAI (C40. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40._) Osteocartilaginoasã.0 C41._.1 C41._._) Osteocondromatozã.0 C41._) M-9191/0 osteoid._.

FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. reticulozã C05.3 C25. struma._) rotunde._) intraductal. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget. celule teleangiectazic (C40._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. cu invazie (C50. FAI (C50.4 C25. C41.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50.1 C09. tumorã stromalã (C56.4 C25.3 C25.1 C25._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.9 C09. FAI (C56.9) Ovarii._) ecrin (C44.1 C44.1 C05._) Ovar Ovar._) periosteal (C40.7 C25._.1 C25.3) moale.3 C77.8 C05._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73.9) Ovarii. canal Pancreatic. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.3 C25._. C41.2 C25. C41. malignã (C56.0 C25. carcinom cu celule în bob de (C34.1 C49._.9) varianta folicularã (C73.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos.1 C11.6 C44.3 Palat FAI dur joncþiune.0 C05.1 C71.0 C49. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 ._) intraductal neinfiltrativ (C50. struma ºi carcinoid (C56.9 C25. FAI (C42. tumorã cu celule lipidice (C56._) intrachistic intraductal. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic.2 M-8042/3 Ovãz. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã._) infiltrativ (C50._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25.9) Ovarii.3 C25.9 C09._) os (vezi SNOMED) os.9) Ovar. tumorã cu celule lipoide (C56._. struma._) M-9931/3 Panmielozã acutã._) seros (C56.9) carcinom papilar (C73.0 C05.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici. ganglion limfatic C09.9) Ovarianã.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. palat dur ºi palat moale moale.9) P M-8936/1 Pacemaker. celule (C40. C41._) M-9700/3 Pagetoidã. osteosarcom în (C40.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44._) sân (C50.9) carcinom folicular (C73. C41._._) paraosteal (C40.

adenocarcinom intrachistic. C08.1) renale. cu celule scuamoase in situ.9) Scuamoase. papilar (C50.9) epidermoid in situ in situ. intraductal. peritoneu (C48.9) pseudomucinos. bine diferenþiat.2) DCIS.9) celule înalte (C73. in situ._) Tranziþionale. neinvaziv (C67. malignitate borderline (C56. carcinom epitelial. malignitate borderline (C56. adenocarcinom (C50.9) mucinos. carcinom cu celule (C64.9) seros (C56. FAI (C56.9) celule oxifilice (C73._) intrachistic angioendoteliom.9) urotelial (C67._) ductal. invaziv (C25. neoplasm epitelial (C25. potenþial malign redus (C56._) tumorã chisticã (C25.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom.9) tumorã. tumorã cu potenþial malign redus (C56.9) mucinoasã.9) Chistadenocarcinom FAI (C56. carcinom meningiom mezoteliom._) carcinom. benign microcarcinom (C73._) carcinom. seroasã. neoplasm.9) seros. neinvaziv difuz sclerozant (C73. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56._) carcinom. neinvaziv (C67._) tumorã chisticã._) încapsulat (C73._) tumorã._) intrachistic intraductal.9) tiroidã (C73.9) seros primar al peritoneului (C48. FAI (C50. solid ºi (C25.9) pseudomucinos (C56. malignitate borderline (C56._) hidradenom intrachistic. adenocarcinom ºi folicular.9) limfomatos (C07.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44. angioendoteliom ependimom (C71. celule carcinom carcinom in situ carcinom._) 188 ._) ºi folicular._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid.9) mucinos.9) seros. intraductal._) siringochistadenom (C44. FAI (C56. carcinom.9) pseudomucinos. carcinom ºi infiltrativ._) endovascular.9) Urotelial carcinom (C67.9) siringadenom (C44. FAI (C56.9) celule renale (C64._._) urotelial. proliferativã atipicã (C56.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75.9) primar seros. intraductalã cu displazie moderatã (C25. malignitate borderline (C56. carcinom. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73. (C50. carcinom._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67.9) tumorã. neinvaziv (C67.1) seros._) varianta folicularã (C73. de suprafaþã (C56.9) Chistadenom FAI (C56. neinvaziv (C25. celule carcinom (C67._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. ductal (C50._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular.9) mucinos (C56. mixt (C73._) malignitate borderline (C56._) ºi solid.9) chistadenocarcinom (C56.9) celule scuamoase celule scuamoase.

ganglion limfatic Parametru 189 ._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75.5 C77.0. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale. FAI celule. corpuscul Para-aortic. intraductalã ductalã subareolarã (C50. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71.5) atipic.5) jugulotimpanic (C75. inversat. C31. celule FAI ºi glandular. FAI inversat. celule (C30. malign gangliocitic (C17. C24. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule._) inversat (C30.0.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44. FAI (C67.5) anaplazic (C71. malign (C74. C31.9) Schneiderian FAI (C30. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic. difuzã scuamoasã Papilotubular.0.4) corpuscul para-aortic (C75.1) medulosuprarenal. ganglion limfatic Paracervical. nodular [obs] C77.0. hidroadenom (C44. carcinom cu celule (C73.1._) Papilifer. siringochistadenom Papiliferã. FAI celule._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22._) oncocitic (C30.5) malign (C71.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75.5) seros de suprafaþã (C56.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75.5) benign corpuscul carotidian (C75. C31. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare.5) malign medulosuprarenal (C74. FAI (C71. celule cilindrice.0) jugular (C75. FAI extrasuprarenalian._) Scuamoase. benign urotelial. C31.5 C57.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer._) glandularã intraductalã. FAI necromafin. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. benign inversat._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat.0) difuzã. C31. C31.5) cromafin extrasuprarenalian._) exofitic (C30. adenom Papilotubular._) fungiform (C30. FAI intraductalã.2 C77. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44. benign celule.1) necromafin._) Para-aortic. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin._) Sinonazal FAI (C30.0.0. celule scuamoase mixt.3 Parametrial.5 verucos vezicii urinare (C67. inversat.0. C31.

FAI Pelvirectalã. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.9 C76.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.0 C71.5 C49. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal.7 Peduncul cerebral 190 . nev (C44_) C77.3 C47.3 C49.9 C07.1 C64.1 C60.9 C65. þesut Periampular C41.5 C47.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea. regiune Paraselar Parasimpatic.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat.2 C60.3 C47.9 C07.3 C49.9 C47.5 C49.9 Paraovarianã. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75._.1) M-8720/0 Pãros.2 C60.Index alfabetic C31._) M-8214/3 Parietale. adenocarcinom cu celule (C16. paragangliom C77.0 C24. carcinom cu celule (C16. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.1 C76. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã.5 C49. hemangiom dobândit C71.5 C49.3 C49.0 C68.9 C76. nev) FAI (sarcom.3 C44._) C57.3 C38. melanom.4 C18.3 C49.0 C60.1 M-8682/1 Parasimpatic. glandã Parauretralã. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete. nefroblastom chistic (C64._) C07.3) C41.9 Parasternal. sinus M-9192/3 Paraosteal. ganglion limfatic Pectoral mare.2 C60. osteosarcom (C40.3 C49.9) M-9103/0 Parþialã. ganglion limfatic Paratiroidã.9) C40. leucemie cu celule (C42.1 C75.3 C49.1 C44.5 C49.3 C49.9 C60.7 C77.9 C77. C41.5 C49.3 C48. molã hidatiformã (C58.3 C47.5 C48.5 C65. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom.3 Pectoral. sistem nervos.1 C72.3 C71.5 C49. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.3 C49.9 C60. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã. muºchi M-9161/0 Pediculat.4 C76.9 Paranazal.3 C49.3 C19.5 C41.

piele Periaortic.9.Index alfabetic C44. cord ºi mediastin C38. fibrom (C41.0 C47.3 C47.5 C47.1 C47. tumorã malignã teacã nerv.2 C47.0 C47.3 C44.2 C47.5 Perinefretic. (C34.0 C47._) M-9012/0 Pericanalicular.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã.2 C47. displazie cemento-osoasã (C41.0 C47.1 C47.5 C49.6 C47.5 C49. C41.5 C47. tumorã miofibroblasticã. fibrom (C44. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic._) trunchi umãr Periapicalã. C41._.0 C76.3 C47.2 C47.5 C47._) condrosarcom (C40.5 C47. C41. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03.5 C47. tumorã miofibroblasticã. ganglion limfatic C47.3 C47.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal. nev) FAI (sarcom.9 C47.3 C47._. þesut Perineu FAI FAI (carcinom.5 C49.0 C47.6 C47. displazie cementalã (C41.5 C47.1 C47. fibroadenom (C50. þesut Periosteal condrom (C40.4 C47._) Peribronºicã.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural._._) C38._) teacã nerv.3 C47._) fibrom (C40.0 C47.6 C47.5 C49._) 191 .2 C47.4 C47.0 C47.2 C47.5 C49.2 C47.1 C47. tumorã odontogenic.0 C47.1 C47.2 C47.1 C47.1 C47.2 C47._) C48.5 C77._) Periapicalã.2 M-8391/0 Perifolicular. melanom. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.6 C47. congenitalã (C34.1 C47.0 C47.2 C47.5 C49.5 C44.0 C47.5 C49.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37.0 C47.4 C69.5 C47._) Peribronºicã.5 C47.

canal extern auditiv.7 Tumorã FAI (C50.1 C48. þesut Perirectalã. FAI (C40.3 C44. regiune. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.0 C76.4 C49. canal.6 C44.2 C49.2 C49._) Peripancreatic. FAI Perirenal.1 C44.9 C70.5 C44. C41.3 C44. FAI auricular.7 C44.4 C44. piele penis C60.2 C44. þesut Peritonealã._) malignã (C50.2 C48.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.1 C48.2 C44.2 C48.0 C48. nev) FAI (sarcom._._) sarcom.2 C49.3 C44.1 C40._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70.3 C44.3 C44.2 C44.6 C44.6 C44.2 C44._) benignã (C50.5 C44.2 C49.2 C44.2 C49.2 C48.3 C44.2 C44.2 C44. inferioarã buzã.3 C48.1 C44. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers.5 C44.1 C48. ganglion limfatic Peripancreatic._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom. canal. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50. polip (vezi SNOMED) C47.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern.9. cantus extern. C41.0 ºi piele scrot C63.2 C48.1 C76.9 C44._) osteosarcom (C40.2 C40. canal.5 C44.7 C44.3 Piele FAI (exclude vulvã C51. FAI auditiv._.2 C44.1 C44. C41.5 C44.1 C48. meat.7 C44._) borderline (C50.1 C44.3 C44.2 C77.2 C49. extern auriculã. melanom.2 C44._) [obs] M-9020/3 malign (C50.1 C48.1 C48.2 C49._.0 C44.2 C49. FAI auricular. superioarã cantus. FAI cantus intern cantus extern cap. nas externã. FAI buzã.2 M--------fibrosarcom (C40.2 C49.6 C44.0 C44.0 C70.1 C48.5 C44. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 .2 C44._) M-9020/0 benign (C50.0 C44.7 C49. adenom tubular C44.2 C47.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv.

0) adenom corticosuprarenal (C74.4 C16._) gigant.7 C44.7 C44. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul.6 C44. FAI (C44. nev Reed cu (C44._) Schwannom pigmentar celule fusiforme.7 C44.6 C44. tumorã 193 . FAI torace tragus trunchi umãr ureche.5 C44.7 C44.1 C44._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44. FAI M-8148/2 PIN III (C61.5 C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic.4 C44.6 C44.2 C44.2 C51.3 C16.5 C44.3 C44.7 C44.2 C44.6 C44.6 C44.2 C44.1 C44.5 C44.astrocitom (C71. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã. melanom malign în (C44.5 C44.3 C44.4 C77.2 C44. canal ureche externã ureche.1 C60. FAI (C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16. glandã Pinealã.5 C44._) Pilomatrix.9) M-9340/0 Pindborg.4 C44.Pilar. tumorã (C41.2 C44._) Pilomatricom._) Piloid.3 C44.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã.5 C44.1 C44.7 C44.0) carcinom bazocelular (C44. astrocitom (C71.7 C44.5 C44. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz._) Pilomatrixom.2 C44. FAI (C44.Index alfabetic C44.3 C44. malign (C44._) C75. lob ureche.5 C44.1 C44.5 C44._) Pilomatricom.3 Pinealã.2 Pilocitic._) gigant.7 C44.7 C44. tumorã (C44. carcinom (C44.5 C44. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã.5 C44. FAI ureche.2 C44.3 C44._) Pilomatrixom. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã.5 C44.6 C51.2 C44.9 C44.5 C44.2 C44.7 C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.7 C44.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern._) dermatofibrosarcom protuberant (C44. malign (C44.0 C44.5 C44.3 C44.4 C44.6 C44.4 C63.5 C44.6 C44.

tumorã trofoblasticã cu localizare (C58. adenom.2 C40.9 C11.2 C49. melanom malign.9 C34. carcinom.1) mielom (C42. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 . lob superior.2 C49._.9 C04.2 C49.0 C04.3) Pinealom (C75.2 C34.9 C12. FAI (C75.9 C34. sinus Piriformã. lob inferior bronhie.9) C58._) Plantã picior FAI FAI (carcinom.0 Plãmân FAI bronhie.2 C44. adenom C34.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. leucemie (C42.7 C12. leucemie cu (C42.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.3) Pineoblastom-pineocitom.2 C49._) melanotic Hutchinson.3 C40. FAI bronhie.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite.9 C05.7 C44. lob mijlociu bronhie.0 C04.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.1) M-9671/3 Plasmocitic. bronhie.1 C75. FAI (C75.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75.3) tranziþionalã (C75.3 C49. melanom.3) Pinkus tip.2 C49.2 C49.2 C47.1) M-8272/3 Pituitar. mixt (C75.1 C49.2 C49.2 C40. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76. C41.7 C47.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40. mixt (C75.9 C34.3) Pineoblastom (C75.2 C49.1 C75.9 C34.3) Pineocitom (C75. nev) FAI (sarcom.5 C44.2 C49. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen.3 C44. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson. în (C44.3 C34.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.1) C75. FAI (C44.7 C49.2 M--------C71.0 C34. linitã (C16. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform.3) Pineocitom-pineoblastom.1 C34.2 C49. carcinom bazocelular fibroepitelial tip._) M-8212/0 Plat.

1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET._) celule.1 C49. bronhie pulmonar.1 brahial C47.0) xantoastrocitom (C71. carcinom hepatocelular (C22._.1 C49.1 C44._) Pneumocit tip II.6 C49.5 lombosacrat C47.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44. cu (C34. melanom. FAI rabdomiosarcom. bronhie principalã. spongioblastom (C71. grad redus 195 .1 C49. bronhie lob superior lob superior.1 C34. adenocarcinom. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip.4 M-8973/3 Pleuropulmonar.3 C71. carcinom cu celule Polimorf.2 C34._) Pneumoblastom (C34.1 C49.4 C38.1 C44._) C71.1 C49.1 C40. blastom Plex C47.1 C47. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom. carcinom bronhiolo-alveolar.Index alfabetic C34.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar.1 C49.1 C13.7 coroid._) [obs] C76.1 C13.1 C32. carcinom embrionar.1 C49.1 C75. carcinom bronhioloalveolar. bronhie lob mijlociu lob mijlociu. C08._) M-9423/3 Polar.6 C47._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic.1 C09._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme.1 C34.0 cervical C71. nev) FAI (sarcom.1 C44.9 hil lingulã lob inferior lob inferior.4 C44. (C34. ventriculul al patrulea C47. spongioblastom primitiv (C71. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.1) ariepiglotic.2 C34.1 C34.5 coroid C71.3 C34.0 C34. faþa hipofaringianã ariepiglotic. FAI PNET supratentorial (C71. tip Poligonale.3 C34. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.0 C34.4 C38.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.1 C49.1 Police FAI FAI (carcinom.

2 C47. adenocarcinom în FAI. adenocarcinom în (C18. perete faringe.1C16.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44. mixt (C18. pleomorfã. melanom.1 C71.9 C01.1 C10.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã._) M-8409/3 Porom ecrin. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18.3 C16. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad.8 C67.2 C49.7 C47.2 C49.3 C11. mixt (C18. FAI (vezi SNOMED) limfoid. carcinom în FAI. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.9 C14.2 C49.4 Popliteu._) adenomatoasã colicã.0 C13. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI.2 C49. nev) FAI (sarcom.2 M--------Portal.2 C01.3 C38. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã. polip. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior. ganglion limfatic Portã hepaticã. ganglion limfatic 196 . ganglion limfatic ai Portwine.2 C49.2 C49. adenocarcinom in situ în FAI._) C77.7 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid. spaþiu FAI FAI (carcinom.2 C10. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic.2 C44.2 C49.2 C49._) M-8409/0 Porom ecrin (C44. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã.9 C11. malign (C44. tumorã vitelinã C77. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã. cu celule mici) multipli C32.5 C44._) colicã familialã (C18. FAI (neclasificabil la C16.2 C77._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.

atipicã (C56._) M-------/3 Primar.9 Proeminenþã pubianã Principalã. FAI (C56. FAI Prostaticã.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34.3 C77. adenom cu (C75. FAI (C44._) neoplasm papilar urotelial (C67. melanozã.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã. FAI tumorã neuroectodermalã centralã._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic. atipicã (C56.9) tumorã papilarã seroasã (C56. FAI Presimfizal.9) tumorã papilarã seroasã.9 Primar. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã.4 C60._) M-8832/3 Protuberant.0 Preauricular. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã .9) policitemie Prostatã. FAI (C71.9) tumorã seroasã cu._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71._) tumorã Brenner (C56.9) tumorã seroasã. melanom malign în melanozã (C44. regiune.0 Prelaringian._) M-8833/3 Protuberant. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical._) 197 . situs. situs._) M-8741/3 Precanceroasã.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75. pagina 27) C80. malign (C37. atipicã (C56.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal.9) C77.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã. astrocitom (C71. carcinom neuroendocrin (C44. glandã Prostaticã.9 C68.9 C61.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã. grad III (C61. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã. FAI (C44. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67.1) carcinom intraosos cutanat. timom. atipicã tumorã mucinoasã. malign (vezi codul pentru comportament.5 Prepilor Prepuþ Presacralã. neoplazie intraepitelialã._) tumorã endometrioidã. FAI (C56.0 C77.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic.9 tumorã cu celule clare cu._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16. tumorã retinianã M-8831/0 Profund. celule. în nev congenital (C44.0 C76. ganglion limfatic M-8321/0 Principale. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77. atipicã (C56. sindrom [obs] C50. dermatofibrosarcom pigmentar (C44. dermatofibrosarcom.9) M-8583/3 Predominant cortical. cu celule T CD30+ (C44._) cutanatã. carcinom cu fibrozã C51. afecþiune limfoproliferativã. FAI (C37. utriculã Prostaticã. timom.

regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar. solidã (C25. adenomatozã (C34. malignitate borderline (C56.2 C00.9) chistadenocarcinom._) Pseudopolip. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular.4 C51. faþã buzã.9) malignitate borderline (C56.9) Pseudopapilar.1) C71. FAI ganglion limfatic. FAI tumorã.0 C47. atipicã (C71. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat. al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70._) Pseudopapilarã.0 C49. proeminenþã Pubianã.1 Pubian.9) papilar.7 C00.4 C49. blastom (C34._) C41. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke.Index alfabetic C15._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã._) Rabdomioblasticã. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49.0 C49. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip.4 C51. solid (C25.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas.0 C47. os Pubianã.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56.1 C77.2 C75.9 C34. tumorã._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos. eritroplazie (C60. simfizã Pudendum. tumorã. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã.1 Pulpos.9) papilar. FAI (C56.3 Proximalã. FAI (C56. treime a esofagului C41.0 C49.9) chistadenocarcinom papilar (C56. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar.9) Chistadenom FAI (C56. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 .0 C00. muºchi Pterigoidã.9 C41. carcinom. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.1 C77.0 Punte Purpurie. muºchi Psoas iliac.4 C49.9 C77._) M-8250/1 Pulmonarã. tumorã (C75.

3 C76.4 C65.1) RARS (C42.1 Radius RAEB (C42.9 C19.9 Rect.1 C49. tip duct colector (C64.9 C19.3 C48.1 C76.2 C76. nerv Radialã.9) tumorã. hemangiom C47. tip adult tip mixt C76.1) RAEB II (C42. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.0 C76._) M-8723/0 Regresie. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed. C52.3 C51.Recklinghausen.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 . celule cromofobe (C64. FAI pleomorf. tumora pungii (C75. FAI Rect ºi colon Rectalã. osifiantã (C64._) M-9514/1 Regresie spontanã._.Radicular.1) RAEB –T (C42. boala (cu excepþia osului) M--------.9 C19. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie. alveolar ºi embrionar pleomorf.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos.9 C20. chist (vezi SNOMED) C40. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil.0 C71.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75.9 C13. pleomorf mixt.9 C65. boalã a osului (vezi SNOMED) C20.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.0 C06. citopenie._) Refractarã. anemie (C42. sept Rectovezical.0 C71. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44. sept Rectouterin.8 C57. melanom malign în (C44.3 C76.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar.9) M--------. FAI embrionar.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51. arterã M-9985/3 Refractarã.3 C76.3 C76.9) carcinom.1) C01.3 C10.1 C76.1 Radial.1) RAEB I (C42.9 Rãdãcinã limbã C76. nev în (C44.1 C76. punga M-9350/1 Rathke. retinoblastom cu (C69.1 Rectovaginal.9 C49. insula Reil. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.1) Rathke.9 C19. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64.0 M-9540/1 Recklinghausen.

0) C48.9) Carcinom FAI (C64.0 Retrobulbar. difuz [obs] C42. sistem.0 C11. þesut Retrocricoidianã. tumorã cu (C64. carcinom cu C71. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã.9 C11.0 C14. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal.9) sarcomatoid (C64. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. regiune Retrofaringe Retrofaringian.2 C06.0 C11.2) diferenþiat (C69.2 C06.2) C69.9) M-8966/0 Renomedulare. tumorã cu celule SertoliLeydig.9 C65.9) tip cromofob (C64.2 C77. sarcom cu celule. FAI M-9591/3 Reticulare. fibromatozã (C48.3 Reticuloendotelial.4 Rosenmuller. nonlipidicã [obs] M--------.0 C13.1 C11.Reticulohistiocitic.9) celule fusiforme (C64.3 C11. ganglion limfatic Retroperitoneal.2 C48. superior. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã. fibrom (C64.0 C62. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã.9) C39. fosetã Rosenmuller. þesut M-8361/0 Reninom (C64.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69. FAI M-8822/1 Retroperitonealã.6 C48.9 Retinã M-8090/3 Rodent.2) regresie spontanã (C69.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã.0 Retroperitoneu Reþinut.2) difuz (C69.9) M-8966/0 Renomedular.9) papilar (C64. ulcer (C44.9) asociat cu chist (C64. celule adenocarcinom (C64.9 C64.4 C77. celule interstiþiale.9 Respirator. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã.2 C11. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã.0 C06.0 C64. þesut Retrocecal._) C11.2 C77.0 C39. sarcom cu celule.9 C11. celule de. FAI Respirator.2) Rotunde.Index alfabetic Renale. cu elemente heterologe C62.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69.9 C65. tract . tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69. tract. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 .

Sarcoid.9 C06._.5 C49.1) stromal grad redus (C54.5 C44. foliculare. embrionar Endometrial FAI (C54._. glandã. vas.5 C49. celule M-9071/3 Sac vitelin.5 C49. malignã (C07.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57.3 Sanguin. arahnoidal cerebelos (C71.Rugalã.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin.5 C47. celule Ewing foliculare. celule.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.5 C49. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin. mici Rotund. FAI (C54._.5 C72. fund de M--------. FAI (C71.5 C49.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT. FAI minorã.1) epitelioid epitelioide. glandã. limfom C49.5 C48. FAI Santorini. C08. policitemie M-9950/3 Rubra vera. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48.9 majorã.5 C76. circumscris (C71.2 osteosarcom (C40._) Dendritice.1 C48.5 C47. duct C08. celule FAI foliculare interdigitate dendritice.6) [obs] circumscris.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41.tumorã hepatoidã de M--------.1 C69. C41.5 C49.1) stromal.9. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra. nev) FAI (sarcom.5 C47._) M-8940/3 Salivarã._) sarcom tumorã desmoplazicã. grad înalt (C54. FAI C06.0 C47. glandã FAI (exclude glandele salivare minore. luteon de (vezi SNOMED) C77.6) [obs] Clare.Sarcina.5 C41. ligament M-8940/0 Salivarã.4 C08. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64. FAI (C07.3 C44.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã. tumorã mixtã tip.9 C25._) M--------. regiune FAI FAI (carcinoma. tumorã mixtã tip.5 C49. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 . policitemie M--------. dendritice celule fusiforme. melanoma. C08.5 C49.1) stromal.5 C49._) arahnoidal cerebelos.

0 C49.5 C50.4 C44.8 C50. C41.3 C50. celule rabdoid reticulare. FAI [obs] reticulare.8 C50. celule._) periosteal.0 C44.0 C47. carcinom cu (C64. FAI (C40.6 C50. glioblastom cu (C71.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom.1) endometrial. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40. cadran supero-extern. celule fusiforme. celule (C22. cadran infero-extern._) limfangioendotelial (C70. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate.0 C50.9 C50. celule. melanom. al osului (C40.4 C49. celule dendritice Kaposi Kupffer.1) endometrial.2 C50.0 C50._) pleomorfe._.6 C50. FAI (C40.5 C50._) osteogenic.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase.8 C50.5 C50. hepatocelular (C22.3 C50. difuz [obs] rotunde. celule interdigitate.0) carcinom cu celule renale (C64.8 C50._.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante.0 C49. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom.1 C44. C41. grad înalt (C54. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern. tumorã cu (C56.fibros Stromal FAI endometrial. FAI (C54.0 C49.2 C50. meningealã (C70._._) C50. FAI M-9539/3 Sarcomatozã. celule leptomeningeal (C70.0) Langerhans. grad redus (C54. celule._) mastocite meningeal (C70. celule monofazic. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71.4 C50. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44. nev) FAI (sarcom.0 C44._) meningotelial (C70.0 C49.8 C50.4 C77. C41. C41. celule. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 .0 C49.9) mezoteliom renale. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide. celule.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic. cadran Scalen. celule.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase._) mezenchimal mixt mici._. componentã._) [obs] multiplu._) M-9442/3 Sarcomatoasã.

3 C44.1 C49._) hepatic._) Papilom FAI (C30. infiltrativ (C44.0. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi.3 C49.2 C49.9 C49.9) tumorã neîncapsulatã (C73.5 C49. FAI [obs] malign.3 C47. carcinom. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale.0 C41. carcinom.0 C49. nev) FAI (sarcom. malign degenerativ malign.9) carcinom.0) Sciatic.9) hemangiom (C44. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom.3 C49.3 C49. carcinom (C22. tumorã (C11.2 C63.0 C49.5 C49._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63. regiunea FAI FAI (carcinom.1 C49.2 C49.6 C49.5 C49. difuz (C73. mixt (C44.3 C40.3 C49.3 C49.5 C49.3 C47.9) tumorã stromalã (C56. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete. os Scheletic.3 C49.2 C49.4 C49.4 M-8082/3 Schmincke.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.2 C62._) 203 . nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.0 C49. C31.0 C49.6 C49.1 C49.0) liposarcom papilar.0 C40. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom.2 C49.9 C49.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã. neîncapsulat (C73.0. melanom. centurã Scapularã.1 Schneiderian carcinom (C30.5 C49.0 C76. neîncapsulat (C73. difuz (C73. carcinom.0._) stromalã.9) Scrot. papilar.1 C49. C31. C31. celule. C31._) inversat (C30.0 C49. tumorã (C56._) carcinom._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã.Index alfabetic C49. hepatocelular (C22. FAI Scrot.1 C44.0. piele Scrotal.1 C49._) oncocitic (C30.2 C49.2 C69. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic.3 C49.3 C49.0 C47.0 C49.6 C49.

_) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 ._) intraepitelial metastatic._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44.3 C57. necheratinizant cheratinizant. papilar (C56. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ. FAI papilar papilar. celule mici. in situ papilar. combinat (C44. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. veziculã Seminom FAI (C62._) intraepidermic. intraepidermic (C44. celule-celule bazale._) adenom (C44. grad III cheratozã. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom._) M-8382/3 variantã.Index alfabetic Scuamoase. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular.3 C76. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari._) anaplazic (C62. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44._) carcinom (C44. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã. mixt Senilã. FAI (C56. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã. pagina 27) M-9582/0 Selarã. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53. chist dermoid (C56. carcinom.2 C63. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã. FAI rectovezical. sân (C50. tumorã cu celule granulare (C75._) cu indice mitotic crescut (C62. cartilaj Seminalã._) M-9530/0 meningiom (C70. regiune._) spermatocitic (C62.9) M-------/6 Secundar.0 C11. joncþiun.8 Scuamocolumnarã.9 C57. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal.9) adenocarcinom. margine posterioarã rectovaginal.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã. situs (vezi codul pentru comportament. necheratinizant.3 C76._) C53.9) M-8045/3 Scuamoase. cheratinizant celule mari. FAI microinvaziv necheratinizant._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. tip Bowen (C44._) ºi teratom._) Seboreicã.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar.3) nazal. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom.1) C40. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41.

9) M--8590/1 tumorã. proliferativ atipicã (C56.1) papilarã.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic. carcinom.9) papilar. cu potenþial malign redus (C56. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.9) malignitate borderline (C56.9) Sertoli-Leydig. tumorã. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie. celule adenom carcinom (C62. sindrom C41. FAI (C56.9) papilom (C56.9) Chistadenofibrom seros. adenom (C18. inelari (C42. primar. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56.9) chistom microchistic._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli.9) bogatã în lipide (C56. tumorã chisticã.9) M-8681/1 Simpatic. microchistic carcinom._) Sexual.7 C18. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. cordon elemente minore. sistem nervos. FAI (C56.9) papilarã.9) papilarã. malignitate borderline (C56. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. tumorã stromalã cu (C56.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom. micropapilar (C56. adenom papilar.0 Sfenoid Sfenoidal. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 . cu malignitate borderline (C56.7 C41.9) Suprafaþã papilar.0 C31. boalã M-9701/3 Sezary.1 C24._) Tumorã FAI celule mari. CIN III cu (C53.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. cordon . FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56.1) anemie refractarã cu. malignitate borderline (C56.9) chistadenocarcinom.9) papilarã. cu elemente heterologe retiformã retiformã. peritoneu (C48.9) M-8593/1 Sexual. FAI M-8213/0 Serrat. papilar (C56.4 C47.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18.7 C18.9) Tumorã FAI.1) anemie refractarã fãrã (C42.3 C21.9) papilar. cu potenþial malign redus (C56. FAI carcinom.9) proliferantã atipicã (C56. carcinom (C56.

2 C47.1 C47._) Siringochistadenom papilifer (C44.0 C47. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44.6 C47.9 Mielodisplazic FAI (C42.9 C47. malign (C44.0 C47._) M-9071/3 Sinus endodermal.1) [obs] Sezary Sinonazal. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49. celule monofazic.2 C47.0 C47. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior.4 C72. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31.9 C47.3 Sinus accesor. C31.4 C69. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 .2 C47. carcinom (C44.Sinovialã. meningiom (C70.3 C47._) exofitic (C30.0 C31._) M-8940/0 condroid (C44.0 C47.0.9 C47.2 C47. FAI (C44._) Sinovial. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------.0 C47._) M-8407/3 Siringomatos. condromatozã (vezi SNOMED) M--------.6 Sistem hematopoietic.Sinusalã._) fungiform (C30.9 C47.1 C47._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-). FAI vegetativ._) Siringochistadenom papilar (C44.9 C12.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic. papilom FAI (C30.9 C47.Sinovialã.9 C72.1 C47. C31.0 C47. C31.4 C47. hemangiom Sinciþial.Sinovitã. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------.1 C31.2 C47. sarcom FAI bifazic epiteloide. FAI accesor.1 C47. tumorã de M--------. FAI simpatic.9 C31._) Siringoadenom papilar (C44._) C42.0.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42.1 C47.2 C47. celule fusiforme.0. leiomiom Simplu.5 C47.2 C31.9 C31._) M-8940/3 condroid.9 C31. fibros Sinovialã.1 C47.0 C47._) Siringofibroadenom (C44. carcinom Simplu. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic.

malignã mielom plasmocitom Somatostatinice.6 C49.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25.3 C47. FAI M-9063/3 Spermatocitic. FAI Somatostatinom. nevus) FAI (sarcom. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã. FAI 207 . malign Spate FAI FAI (carcinom.9 C80.6 C49. FAI Somatostatinice.1 C76.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37. tumorã cu celule.6 C47. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv. seminom (C62. malignã Somatostatinom. melanom.6 C47.3 C47. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã.5 C47.3 C47.6 C49.6 C47.6 C47.6 C49.0 C72.1 C72.1 C47.9.6 C49.6 C49.1 C47.0 C47.3 C47.0 C47.2 C47.6 C41. carcinom ductal in situ (C50.6 C49.1 C42.2 C47.3 C47.5 C47.0 C47.6 C49. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25. tumorã (C25. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.5 C49. tumorã cu celule.2 C44.5 C47._) M-8230/3 carcinom._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad.3 C47.9 C76.4 C47.5 C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62.6 C49._) tip.5 C47._) teratom tip. FAI intra-abdominal.0 C47.6 C47.2 C70.1 C41.Index alfabetic C47. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic._) ºi papilar.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71._) C70.6 C63.6 C49. cord si mediastin C38. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.5 C47.5 C49. tumorã cu celule SertoliLeydig.2 C47.7 C44.

1 C16.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior.1-C16. FAI (neclasificabil la C16._) C18.8 C16. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã.3 C49.3 Stenon. carcinom medular cu (C73.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã.1 C70.9 C41.4 C16.2 C77._) polar (C71.2 C16.1) endometrial. celule. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã.9) M-8512/3 Stromã limfoidã. FAI (C54._) C16. grad redus (C54.1) nodul endometrial (C54. tumorã cu. nev (C44. FAI de cordon sexual ºi gonadalã. tumorã cu._) ecrin (C44.1) Sarcom FAI endometrial.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem. muºchi Sternocostalã.3 C18.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã.4 C16.4 C16.0 C16.4) curbura micã. potenþial malign incert gonadicã.3 C16.1-C16._) [obs] multiform (C71. carcinom cu celule C16. celule. FAI (neclasificabil la C16.1-C16.0 C16. FAI ovarianã (C56. FAI gastrointestinalã.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic.2) C44.5 C77.1-C16. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.2 C42._) ecrin.0 C41.0 C16.0 C16.9 C16. malignã gastrointestinalã.Index alfabetic C70.9) de cordon sexual ºi gonadalã . colon M--------.1) endometrial. malign (C44.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44.6 Sprânceanã Stâng. articulaþie M-8670/0 Steroide. malignã M-8015/3 Sticloase.1 C16. leucemie C07. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54. celule. benignã gastrointestinalã. grad înalt (C54. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71.1) miozã endolimfaticã (C54.3 C16.8 C16._) polar primitiv (C71.0 C16.3 C54. FAI M-8670/3 Steroide. FAI (neclasificabil la C16._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã.Spongios.5 C16. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 .6 C16. duct Stern Sternocleidomastoidian.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz. retinoblastom cu regresie (C69.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16.3 C16. FAI (C54.9) sclerozantã (C56.1 curbura mare. FAI ganglion limfatic.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia.

4 C49.9 C49.1 C49. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.0 C49.0 C77.9) M-8506/0 Subareolarã.0 C08.6 C49.4 C49.1 C49.1 C08.0 C49._) M-8832/0 Subepidermicã.2 C77. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.0 C49.0 C17. papilomatozã ductalã (C50.0 C49. celule gigante (C71.4 C49. arterã Subcutanat. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire.1 C49.3 C49.0 C49._) cu elemente minore de cordon sexual (C56.0 C77._) C32.0 C49.2 C49.5 C49.0 C17.2 C49.9) M-9091/1 Struma. ganglion limfatic Subclavicularã._) astrocitom.0 C08.3 C49.0 C49.9) ºi carcinoid (C56.3 C49.9 C17.2 C49. carcinoid (C56.0 C77._) M-9383/1 Subependimom (C71. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular. limfom cu celule T.1 C49.5 C49.0 C71.1 C49.2 C49. ganglion limfatic Subscapular.3 C49.0 C71.1 C49.2 C49.3 C49. intestin FAI duoden jejun 209 .Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62. fibrozã nodularã (C44. FAI (C71.2 C49.3 C49.3 C49._) C77.2 C49.2 C49.2 C49.6 C49._) astrocitom.9) C49.1 C49.6 C49.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.1 C49. ganglion limfatic Submandibularã.4 C08.0 C77.3 C49._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.0 C49.5 C49.2 C49.0 C49.9) malignã (C56.0 C08.3 C49.1 Subglotã Subinghinal.3 C49.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.1 C77.5 Subclavicular.2 C49.

0 C00.5 C44. fren buzã.3 C49. leziuni (vezi note.0 C44.0 M-9473/3 Supratentorial.1 C41._) Sudoriparã._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale. malignitate borderline (C56.0 C76.3 C00. FAI C77. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã. ganglion limfatic Supraclavicularã.3 C00. pagina 25) Suprarenalã.1 C71._) benignã (C44. cadran al sânului gingie gingivã intern. nev) FAI (sarcom._) extindere superficialã.0 C00.9 C71.0 C03.2 C17.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom.0 C00.0 C15._) Superficial carcinom bazocelular.0 C49. bronhie lob.0 C44.4 C49.0 C11. mucoasa extern.0 C49.4 C77. C41.0 C44._.1 C34.2 C50.0 C49. margine liberã buzã. plãmân maxilar membru mezenteric._) carcinom (C44.0 C49.0 C03.3 C17.8 C34.0 C44. grad înalt (C40.4 C47.3 C50.0 C77. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.0 C47. ganglion limfatic Subþire.1 C06. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. faþa oralã buzã. glandã adenocarcinom (C44.Index alfabetic C17. melanoma.1 C76.4 C03. seros (C56.1 C75. cadran al sânului parte a sânului lob. creier. regiune FAI FAI (carcinoma.9) M-8461/0 papilom seros (C56.1 C06.0 C49.9) M-8463/1 tumorã papilarã de._) M-8461/3 carcinom papilar de.0 C74. creastã alveolarã perete rinofaringe piele. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular.0 M-9194/3 Supraclavicular. adenocarcinom cu extensie superficialã. melanom.8 Supraglotã Suprapuse. PNET (C71. carcinom sclerozant al ductului (C44.2 C03.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic.0 C49._) M-8407/3 Sudoripar.0 C50. faþa purpurie buzã. nev) 210 . boalã imunoproliferativã a intestinului (C17._) Tumorã FAI (C44.0) buzã. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.0 C76.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18._) adenom (C44.3 Suprafaþã osteosarcom de.1 C----._) malignã (C44. seroasã. FAI (vezi ºi creier) C74.0 C00.0 C77.9) C32. pagina 45 ºi regulile de codificare._) ª C06.1 C39.9 C74. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã. multifocal (C44. melanom cu (C44.

0 C49.1 C49. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49.0 C44.0 C49.2 C49.2 C49.7 C47. periferic. os Temporomandibularã.4 C47.2 C49. C41.2 C49.1 C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic.2 C49.3 C49.1 C49.0 C49.0 C49.8 C40.0 C49.1 C49.2 C49. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T._) C71. os Tâmplã FAI FAI (carcinom.9 C49.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã. ependimom (C71.1 C49.2 C49.2 C49.2 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 . nev) FAI (sarcom. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic.1 C49. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44. celule. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71. celule (vezi codul desemnat celulelor.1 C49. pagina 31) M-9831/1 T._) Temporal. melanom.0 C47. celule corticale.1 C49.6 C49. malignã tumorã. osteosarcom (C40._.0 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.0 C49.3 C44.2 C49.6 C49.2 C49. malignã.2 C49. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.2 C49. periferic.6 C49.2 C49. limfocitozã M-9718/3 T.1 C49. celule mature.2 C44.2 C41.1 C49.2 C49. celule mari granulare.4 C41.2 C49.2 FAI (sarcom.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44.2 C49.2 C49.3 C47.0 C41.9 C49.1 C49.1 C49.2 C49.2 C49.2 C49.3 C44.2 C49.2 C49.2 C49._) M-9768/1 T-gama.0 C49.0 C49.9 M-9183/3 C71.2 C49.2 C49.Index alfabetic C49.1 Tapetum Tarsian. lob Temporal.2 C41.

Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. FAI M-8640/1 Testicular. malign Teratocarcinom Teratoid.9) malign (C37.9) malign (C56. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat.4) Teratoid. cu celule gigante. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur.9) M-8585/3 Timic. cu celule gigante (C49.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.9) predominant cortical._) C62. FAI (C37.9) atipic.9) atipic. adenocarcinom al ductului C62._) M-9252/3 Tenosinovialã. FAI (C37. malign (C37. FAI (C37. malignã (C49. adenom (C62. malign (C37. FAI adult chistic anaplazic.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. tumorã cu celule (C56.9) Cortical FAI (C37. tumorã. carcinom.9) luteinizat (C56._) M-------. FAI imatur._) M-8590/1 Testicularã.9) benign (C37.2) C77.9 C62. malign intermediar.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale._) Teratom FAI adult.1 C62. FAI (C37. meduloepiteliom (C69. malign benign chistic. FAI (C37. FAI chistic. malign solid trofoblastic.9) celule fusiforme. benign (C69.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. malign ºi carcinom embrionar. FAI (C37. malign C62.9) predominant cortical.9) FAI. carcinom.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56.4) Teratoidã/rabdoidã.9 Testicul.9) bogat în limfocite.0 C62.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 .9) ectopic. mixt ºi seminom. bine diferenþiat (C37. malign (C37. malign (C37.9) celule fusiforme. tumorã. adamantinom (C40. malign (C37.9) epitelial. malign (C37.4 C40.9) bogat în limfocite. tumorã atipicã (C71. tumorã cu celule (C56.9) epitelial. tumorã stromalã (C62.0 C62.2 Tibial. meduloepiteliom. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal.

9 C26.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic.3 C49.3 C49. FAI optic respirator.9 C02. FAI genitourinar masculin.3 C73.3 C49.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26.3 C49. melanom. FAI (C37. nev) FAI (sarcom.1 C09.9) tip A. malign (C37.9) tip B2. FAI genital feminin.9) tip B3.5 C47.9) tip A.1) faringianã palatinã lingualã 213 .9) tip B3. malign (C37.9 C32.9) organoid. malign (C37._.1 C49. FAI (C37.3 C47.3 C49.9) tip B1.3 C39.9) predominant cortical.1 C77.3 C49. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã.1 C72. malign (C37. FAI (C37.3 C47. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02. cavitate Timus Timus-like diferenþiere.9) tip mixt.9) tip C (C37. FAI genital masculin. FAI genitourinar. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus.9) limfocitic.9) predominant cortical.9 C63. FAI (C37.9 Timpanicã. FAI (C37. FAI (C37. FAI C76.9) medular.3 C49. carcinom cu diferenþiere. FAI (C37. FAI (C37.9) tip mixt.5 C47.5 C49.0 C73.0 C76. FAI (C37.9) Tract alimentar.9) tip AB.3 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73.9) organoid. malign (C37.0 C09.Tireoglos. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. malign (C37.3 C15.1 C37.9) tip B1. carcinom (C73. C38. FAI (C37. adenocarcinom (C73.9) medular.3 C49.4 ºi tonsila faringianã C11.9 C24.3 C44. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.8 C26.3 C49.9 C09. perete FAI FAI (carcinom.9 C57. FAI (C37.9) carcinom folicular. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.3 C49.4 Tireoglos. feminin. malign (C37. malign (C37.9) tip B2.1 C44. malign (C37.9) tip AB._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace.9) folicular. malign (C37. carcinoid M--------. FAI biliar gastrointestinal.9 M-8240/3 Tipic.3 C49.9) malign. FAI intestinal.3 C44.9 C11.9 C63.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30. cord ºi mediastin C37.9 C57.0 C72.

5 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49.1 Treilea.6 C49. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã.5 C49.1 C30. ganglion limfatic Traheobronºic._) Tricoepiteliom (C44._) sarcomatoid neoplasm papilar. melanom.6 C44. celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67._) Papilom FAI benign inversat.0 C69. nev) FAI (sarcom. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30. plexul coroid al ventriculului Treilea. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã._) Trigemen. FAI uveal Tragus Trahee Traheal.Traumatic.1) idiopaticã (C42.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72. neurom (vezi SNOMED) C71. FAI Triceps brachial._) M-8103/0 chist proliferant 214 .4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers.3 M--------.5 C47. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44.6 C47.6 C49._) Tricofoliculom (C44.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58. FAI papilom.Index alfabetic C39.6 C49.2 C67.6 C71. inversat.6 C49.5 C06.9) C18.0 C57.1) esenþialã._) papilom papilom._) papilar (C67._) Trichilemom (C44. inversat. malignã C06.1 respirator superior. hemoragicã (C42._) Tricodiscom (C44. neinvaziv (C67.6 C49. ventriculul al. nerv Trombocitemie esenþialã (C42.4 C44.1 C57._) neoplasm papilar. benign Trapez.3) Tranziþionale. hemoragicã (C42. muºchi M-9561/3 Triton.2 C33.6 C49.7 C57.6 C49.9) tumorã epitelioidã Trohlear. potenþial malign redus (C67.9 C77. chist dermoid cu (C56.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44.0 C76. FAI inversat.5 C71.7 C44. cu potenþial malign redus (C67.6 C49.1 C77.1) idiopaticã._) papilar. tumorã. benign tumorã pinealã (C75.

folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar.9) proliferantã (C56. malignitate borderline (C56. vestigialã alfa._) Dabska dendritice._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. neuroectodermalã primitivã. malignã (C25. tumorã de cordon sexual cu (C56. malignã (C25. a apendicelui (C18. celule [obs] acinice._. intravascularã (C34.9) tip cu.0) malignã (C74._) Askin atipicã. teratoidã/rabdoidã (C71. celule. malignitate borderline (C56._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã._) [obs] Brooke (C44. adenom M-8263/0 adenom. FAI (C71. C41._) alveolarã.0) benignã (C74. cu acumulare lipidicã (C56. cu displazie moderatã (C25._) papilarã (C25. celule (C44.9) Tubulovilos. celule FAI chisticã. celule._) benignã benignã._) adrenalã.9) mucinoasã.0) clare. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã.5) corpusculului carotidian (C75._) ºi solidã (C25.9) malignitate borderline (C56.4) Corticosuprarenalã FAI (C74._) alfa. FAI argentafinã._) bazale. benignã (C44. benignã (C44. FAI androblastom.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom.0) cromafinã cu celule fantomã. celule. celule. FAI (C25. carcinoidã atipicã. neclasificatã beta._) Bednar (C44. adontogenicã (C62.9) malignã (C56. FAI adenomatoidã._. C41._) Clare.9) proliferantã atipicã (C56. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã. malignã Codman (C40._) acinare. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 . celule. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate._) condromatoasã cu celule gigante (C40. bronºicã intravascularã (C34._) Brenner FAI (C56.1) argentafinã._) corpusculului para-aortic (C75._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. odontogenicã (C41.

0) Krukenberg Leydig. celule stromalã.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã. celule. malignã teacã tendon (C49._) pãrþi moi. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule. cu displazie moderatã (C25. malignã (C49.1. celule. neuroepitelialã embolus endodermal. celule (C56. malignã folicularã. celule. cu celule granuloase (C56. celule (C73. celule FAI (C56. (C40. benignã (C25. malignã stromalã.9) granuloase ºi tecale. FAI stromalã. celule os. ovar (C56._) tip. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62.1) Granuloase. ovar (C56.9) malignã (C56. proliferativã atipicã enterocromafin-like. malignã epitelialã._) Leydig-Sertoli. celule FAI benignã malignã intraductalã. celule gastrinice. benignã epitelialã. celule. odontogenicã cu (C62. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare._) condromatoasã (C40. benignã stromalã. plexiformã fibromixoidã.9) sarcomatoidã (C56.9) hipernefroidã [obs] insulare. FAI (C75._._._) insulare.5) malignã gonadalã.9) tip adult (C56. celule FAI benignã (C62. malignã gastrinice. celule.9) [obs] hil celule din (C56. papilar-mucinoasã._) fibrohistiocitarã. celule. bine diferenþiatã lipidice. C41. malignã Glomus FAI jugular._) teacã tendon.9) juvenilã (C56. potenþial malign incert Germinale._) tenosinovialã. stromalã Gonadalã. malignã (C49. malignã epitelialã. FAI G. celule.9) juxtaglomerularã (C64._) intravascularã. C41. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker. celule. cu diferenþiere timus-like epitelialã. potenþial malign redus endometrioidã._) [obs] juvenilã. FAI (C25.9) Grawitz (C64._) fantomã._) tenosinovialã (C49. celule (C56.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 . C41.9) Hurthle. bronºicã alveolarã (C34. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã._. C24. FAI (C40.9) lipoide.9) Klatskin (C22. celule rotunde mici disembrioplazicã. malignã Ewing. celule. sinus endometrioidã._) os. cu elemente timus-like G. celule._) Gigante. FAI pãrþi. C41.9) hilare._) Interstiþiale._._) malignã (C62. malignã (C40. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75.

FAI mastocite. mixtã mezonefricã. malignã (C07.9) ovarianã stromalã (C56. cu potenþial malign redus (C56.9) pacemaker.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã. C08._) olfactivã._) benignã (C41._._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . neurogenã (C69. FAI (C71.9) papilar-mucinoasã._) Mucinoasã FAI. FAI muºchi neted. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34._) fantomã._) malignã (C41. cu potenþial malign redus (C56.2) nonseminomatoasã. (C62._) Mixtã FAI germinale. tip glandã salivarã (C07. malignitate borderline (C56. celule gigante. celule malignã. C08._) Odontogenicã FAI (C41. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã. cu potenþial malign redus (C56. celule.Index alfabetic Malignã FAI clare.9) seroasã. cu displazie moderatã (C25._) chisticã.9) chisticã.2) osifiantã._) scuamoasã (C41. celule (C41. sclerozantã (C73._. mixtã (C54. neuroectodermalã Merkel. celule mezenchimalã mixtã. celule (C44. C08. fibromixoidã osifiantã renalã (C64._) peribronºicã congenitalã (C34. malignã melanoticã.9) neuroepitelialã. FAI mici. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ._._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã._) melanoticã perifericã primitivã._) mucinoasã. cu celule germinale. proliferativã (C56. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite. tip cu celule. cu potenþial malign redus (C56._) adenomatoidã (C41. primitivã. malignã mici rotunde._) clare._) neclasificatã neclasificatã.9) atipicã. olfactivã (C69. FAI neîncapsulatã._) metastaticã mezenchimalã. FAI (C07._) calcifiantã epitelialã (C41. tip cu celule._) muºchi neted. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25. celule (C41. cu displazie moderatã (C25. cu displazie moderatã (C25. proliferativ atipicã (C56. intraductalã. FAI mixtã.9) seroasã. disembrioplasticã neurogenã._) tip glandã salivarã.9) papilarã.

malignitate borderline (C56.9) Sudoriparã. FAI (C71.9) papilarã.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã.3) tranziþionalã (C75. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. cu localizare. FAI sexual.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. cu tubuli inelari (C56.9) proliferantã atipicã (C56. cu potenþial malign redus (C56. glandã FAI (C44.3) Periferic teacã nerv._) Rathke.9) papilarã chisticã. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã. pinealã. malignã teacã nerv. desmoplazicã Schminke (C11. celule FAI (C56._) pilarã (C44. malignitate borderline (C56. FAI Phyllodes FAI (C50. FAI somatostatinice.9) sclerozantã stromalã (C56.chist dermoid cu Seroasã FAI.stromalã gonadalã. celule. cordon . FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã. pungã (C75.9) secundarã secundarã.9) plasmocite plexiformã. cu elemente minore de (C56.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.9) retinianã primordialã rabdoidã. cu elemente heterologe sexual. malignã gastrointestinalã. benignã gastrointestinalã.9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 . cordon._) malignã (C50._) perifericã. celule.3) Pinkus placentarã.9) Sexual._) somatostatinice._) Pindborg (C41._) benignã (C50. FAI steroide. celule. cu potenþial malign redus (C56.9) renomedulare. cu elemente heterologe retiformã retiformã. celule mici. malignã. potenþial malign incert sexual._) Pinealã mixtã (C75. papilarã. cu diferenþiere intermediarã (C75. malignã scuamoasã odontogenicã steroide._) sclerozantã neîncapsulatã (C73._) borderline (C50. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã. celule. celule interstiþiale (C64.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56.9) Sertoli.1) renalã osifiantã (C64._) rotunde. atipicã (C71. de cordon. trofoblasticã (C58. de cordon.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

C41._._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50._._) Osteosarcm intracortical (C40. C41. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. malignã (C49.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64. nonseminomatoasã (C62._) Tumorã cu celule germinale._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._._. C41._._) Osteosarcom central convenþional (C40._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41._. malign Nefrom chistic benign (C64. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. C41._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã. FAI GIST. C41. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.9) Adenofibrom nefrogenic (C64. C41. papilar (C75._._) Osteosarcom medular (C40._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40.2) Craniofaringiom._.9) Fibrom renomedular (C64._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40._._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 ._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. malignã GIST.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. C41. adamantinomatos (C75. malignã (C49._) Condrosarcom cu celule clare (C40._. C41._) Condrosarcom dediferenþiat (C40.9) Tumora renalã osifiantã (C64.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. C41._) Osteosarcom periosteal (C40.9) Nefrom chistic malign (C64.

6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. cu regresie spontanã (C69.] Histiocitozã cu celule Langerhans. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale._) Papulozã limfomatoidã (C44.2) Limfom splenic al zonei marginale. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71. FAI [obs. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 . timic (C37.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin. FAI Limfom al zonei marginale.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom.3) Limfom cu celule B mari._) Retinoblastom. mediastinal (C38. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. splenic (C42.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.2) Retinoblastom. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75. difuz (C69. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O.2) Limfom cu celule B al zonei marginale.5) Meduloblastom cu celule mari (C71._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.9) Limfom cu celule B al zonei marginale. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari. FAI (C42._) Limfom cu celule NK/T.

Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans.q22) Leucemie mieloidã acutã. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã.q11) Leucemie mieloidã acutã. t(16.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. tip L2.16)(p13. interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Leucemie prolimfociticã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. inv(16)(p13. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã.

q11) Leucemie granulocitarã cronicã. t(9.21) (q22. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(9.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã. t(8. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. t(8.21)(q22.22)(q34. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 . AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã.q22) FAB M2. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã.22)(q34. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. FAI Leucemie mielogenã cronicã.

FAI (C44. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O._) Carcinom bazocelular._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) Papilom cu celule tranzitionale. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase. morfeic (C44._) Papilom cu celule tranziþionale. FAI (C44.1) AIN III (C21._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. benign Papilom tranzitional.0. sclerozant (C44. C31. nesclerozant (C44. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 .0. C31._) Carcinom bazocelular infiltrativ. exofitic (C30. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) Carcinom bazocelular. fungiform (C30. C31.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase ._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Carcinom matrical (C44._) Pilomatrixom malign (C44. FAI (C30._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici ._) Papilom sinonazal.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase.0._) Pilomatrixom. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Carcinom trichilemal (C44. inversat. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. FAI Trichilemocarcinom (C44. grad III (C52. grad III (C51. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. benignã Tumoretã. tip desmoplazic (C44. inversat._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Papilom sinonazal. in situ Papilom cu celule scuamoase. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom.

_) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.0._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale. C31.0. difuz sclerozant (C73. FAI Papilom Schneiderian._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73. inversat (C30.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar.0._) Carcinom ductal._) Carcinom cu celule tranziþionale.9) Carcinom folicular. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. tip cribriform (C50._) Carcinom urotelial papilar.9) Adenom folicular atipic (C73._) Tumorã cu celule insulare.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64. C31.9) Adenom pigmentar (C74.0. C31. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice. neinvaziv (C67. malign Carcinom ductal in situ._) Adenomatozã cu celule insulare._) Carcinom intraductal._) Carcinom cu celule cilindrice (C30.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56._) Carcinom urotelial papilar (C67. tip cribriform (C50. C31. FAI (C25. neinvaziv (C67._) Tumorã cu celule alpha. FAI (C25. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30._) Adenom atipic (C34.9) Chistadenom apocrin 232 . malignitate borderline (C56. celule oxifile (C73. inversat.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56. tip solid (C50._) Carcinom ductal in situ._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30._) Vipom.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. celule oxifile (C73.

9) Tumorã cu celule steroide. FAI (C50. tip adult (C56._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) Carcinom ductal in situ._) Epiteliom sebaceu (C44. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) Carcinom pseudopapilar solid (C25._) Carcinom anexial microchistic (C44. sarcomatoasã (C56. malignitate borderline (C56. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule granuloase. neinvaziv (C25.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25._) Carcinom siringomatos (C44.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44._) Adenom papilar digital agresiv (C44._) Adenocarcinom papilar digital (C44. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) DIN 3 (C50._) Tumorã chisticã mucinoasã._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44. malign (C44._) Chistadenocarcinom mucinos.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.5) 233 .9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56. FAI Tumorã cu celule steroide._) Carcinom ductal in situ._) Chistadenom ecrin (C44. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. papilar (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS. malignitate borderline (C56. FAI (C50._) DCIS._) Spiradenom ecrin malign (C44.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25._) DCIS. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Carcinom ductal in situ._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase._) Adenom microchistic seros Carcinom seros._) Carcinom seros micropapilar (C56. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. papilar (C50. tip comedo (C50._) Hidroadenocarcinom (C44. tip comedo (C50. FAI (C50._) DCIS._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56.

_) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted. FAI (C44.1) Paragangliom medulosuprarenal. grad redus (C54. malignitate borderline (C56. malignã Tumorã rabdoidã.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74.1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44.9) Adenofibrom seros.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat .1) Tumorã glomusului.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) Fibrom celular (C56. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.9) 234 .9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56. grad înalt (C54.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56. malign (C44._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44. malign (C74._. malign (C56.1) Sarcom stromal endometrial.9) Rabdomiosarcom embrionar. amelanotic (C44.9) Chistadenofibrom seros._) Nev congenital mic (C44. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf. malign (C56.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinofibrom seros (C56.9) Chistadenofibrom seros. malignitate borderline (C56. pleomorf Sarcom stromal endometrial. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56. malignã Melanocitom. FAI Melanom desmoplazic._) Tumorã rabdoidã. C52.

5) Carcinom al plexului coroid (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75._) Astrocitom difuz (C71._) CPNET (C71. borderline (C50._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62. FAI (C71._) Gliofibrom (C71.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71. grad redus (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Papilom atipic al plexului coroid (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) Ependimom cu celule clare (C71. C41._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Condrosarcom periosteal (C40._) Meduloblastom melanotic (C71. benign (C48._. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur. C41. grad redus (C71. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes.6) PNET.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Astrocitom difuz._) 235 . malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40._) PNET supratentorial (C71. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71.5) Ependimom celular (C71._) Ependimom tanicitic (C71._) Celule germinale intratubulare maligne (C62. benign Mezoteliom chistic._) Sarcom sinovial.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._) Spongioblastom polar (C71._._) Astrocitom.

6) Medulocitom (C71._) Dictiom. malign (C69. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic.2) Neurocitom olfactiv (C30. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 .4) Gangliogliom. limfocitic. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. benign (C69. grad 2 Limfom malign.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. limfocitic.6) Neurolipocitom (C71. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. celule B mici. sclerozã nodularã. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B.6) Retinocitom (C69. benign (C69. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã._) Meduloepiteliom teratoid. depleþie limfocitarã. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. sclerozã nodularã. grad 2 Limfom Hodgkin clasic._) Dictiom. depleþie limfocitarã. FAI Limfom Hodgkin clasic. celularitate mixtã. reticular Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. grad 1 Limfom Hodgkin. celule mici. FAI Limfom Hodgkin clasic.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom. depleþie limfocitarã. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. fazã celularã Limfom Hodgkin. celule mici.

PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 .17)(q22. FAI (C44.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign. FAI Limfom folicular. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. imunoblastic. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. t(15. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. difuz.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign. FAI Leucemie mieloidã acutã._) Boala lanþurilor grele. t(15. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. FAI Limfom cu celule T periferice. difuz.q11-12) Leucemie promielociarã acutã._. celule mari Limfom cutanat cu celule T. folicular Limfom malign al centrului folicular. CD30+ Plasmocitom al osului (C40. celule B mari.17)(q22. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular.q11-12) Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã._) Limfom cu celule mari anaplazice. grad 1 Limfom folicular. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. cu celule B mari. centroblastic. grad 2 Limfom folicular. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49. acutã Leucemie promielocitarã acutã. FAI Limfom cu celule T. C41.

Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .

difuz [obs] Microgliom (C71._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. centroblastic-centrocitic. FAI Boalã Hodgkin. limfocitic. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin. centrocitic [obs] Limfom malign._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom.3) [obs] Nev involutiv (C44. sclerozã nodularã. nodular [obs] Boalã Hodgkin. slab diferenþiat. FAI Argentafinom. difuz [obs] Limfom malign._.9) Carcinom medular._._._) Spongioblastom.9) Carcinom cu celule C (C73. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã._) [obs] Limfosarcom._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI (C73._) Porom ecrin (C44. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40.9) Papulã fibroasã a nasului (C44. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI [obs] Limfom malign. FAI Miofibrom Sarcom stromal. celule mici clivate. FAI [obs] Boalã Hodgkin._) [obs] Limfom malign. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI [obs] Limfosarcom._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71. difuz [obs] Limfom malign. C41. argentafinã._) Osteosarcom periosteal (C40. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin._) Osteosarcom juxtacortical (C41. predominanþã limfocitarã. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 .9) Carcinom timic. C41. difuz [obs] Limfom malign. cu stromã amiloidã (C73. difuz. FAI [obs] Reticulosarcom. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. FAI (C71. celule mici clivate. celularitate mixtã Limfom malign. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. centroblastic-centrocitic. celule clivate FAI [obs] Limfom malign._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. C41. predominanþã limfocitarã.

celule neclivate. difuz Limfom malign. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. centroblastic. celule mici. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. FAI Limfom malign. celule nediferenþiate. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. centroblastic-centrocitic. difuz. nodular [obs] Limfom malign. bine diferenþiat. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. centroblastic. limfocitic. nodular [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . celule nediferenþiate. non-Burkitt [obs] Limfom malign.centroblastic. clivate. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. folicular Limfom malign. slab diferenþiat. difuz [obs] Limfom malign. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. celule mari. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign. limfoblastic. FAI Limfom malign. neclivate. celule mari clivate. celule mari clivate [obs] Limfom malign. celule mari. FAI Limfom malign. Ediþia a treia Limfom malign. celule mari. neclivate. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. FAI Limfom malign.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. neclivate. difuz Limfom malign. limfocitic. FAI Limfom malign. celule neclivate.

FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã.1) Leucemie plasmaciticã (C42. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 . FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã. Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42. tip L2. FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Leucemie limfoblasticã acutã.1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.

benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40. C41. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. grad III) Carcinom bazocelular. C41. Neoplazie intraepitelialã vulvarã. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa. vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. de col uterin. grad III._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular. Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O. grad III._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40._.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. grad III. Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã. bifazic. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73. Neoplazie intraepitelialã cervicalã. grad III._.

1) Ependimom papilar (C71.1) Miozã stromalã. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã.1) Stromatozã endometrialã (C54.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Endometriozã stromalã (C54. Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial. grad redus (C54. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 . FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic. FAI (C54.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O.

malignitate borderline (C56. FAI.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Chistadenom pseudomucinos. cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C56. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64. FAI (C25. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular.9) Tumorã papilarã mucinoasã._) Timom.9) Chistadenom papilar seros. Ediþia a treia Chistadenom seros.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. FAI Glucagonom. FAI (C71. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Tumorã chisticã mucinoasã. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C59.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Chistadenom papilar.9) Reninom (C64. malignitate borderline (C56. FAI (C37. malignitate borderline (C56. FAI cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale.9) Astrocitom pilocitic (C71. cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã mucinoasã.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 ._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. Ediþia a treia Adenom vilos.9) Tumorã cu celule Sertoli.9) Chistadenom mucinos papilar.6) Tumorã seroasã.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) Astrocitom juvenil (C71._) Astrocitom piloid (C71._) Spongioblastom.9) Chistadenom mucinos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful