CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

Münster. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. Western General Hospital. Bethesda. Germania Profesor Paul Hermanek. Germania vi . Hospital General de Asturias. Leukaemia Research Fund. Chicago. Franþa Dr Franco Rilke. Institut für Pathologie. Erlangen. Birch. SUA Dr Paul Kleihues. Leiden. Olanda Dr Aurora Astudillo. SUA D-na Catherine Exbrayat. Registre de Cancer de l’Isère. Italia Dr James Vadiman. Fulton. University of Chicago. Società Italiana de Cancerologia. Edinburg. Royal Manchester Children’s Hospital. Comprehensive Cancer Centre North. Lyon. Milan. International Agency for Research on Cancer. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. Gerhard Domagk Institut für pathologie. Anglia Dr Han Van Krieken. Oviedio. Germania Dr Elaine Jaffe. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Manchester. Kelsey. The Academic Hospital. Münster Universität. HY. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Manchester. Dijon. MD. Bethesda. SUA D-ra Annette Hurlbut. Dr Timothy Coté. Groningen. Spania Profesor Paule Marie Carli. IL. Isère. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. National Cancer Institute. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. MD. Anglia Dr James Ironside. Scoþia Dr Anna M. Leds. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. Mannheim. National Cancer Institute. University of Leeds. Franþa Dr Andrew Jack.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O.

Medical Center of Central Georgia SUA. Federal States of Berlin Germania. Gothenburg Tailanda. Utah SUA. New South Wales Australia. Porto Alegre Canada. Kielce Regatul Unit. Qidong Cuba Cehia Ecuador. Ontario Canada. Ragusa Italia. vii . Hawaii SUA (SEER). Manitoba Canada. Romagna Japonia. Ohio. Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. South Australia.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Karachi Peru. Tarn Germania. Murcia SUA. Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. British Columbia Canada. Haut-Rhin Franþa. Lima Peru. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Trujillo Polonia. Florida. Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Atlanta SUA (SEER). Seattle/Puget Sound SUA (SEER). Connecticut SUA (SEER). Amserdam Pakistan. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. Ferrara Italia. East Anglia Regatul Unit. Alexandria Filipine. Kampala Vietnam. Beijing China. Granada Spania. Nagasaki Japonia. Quito Egipt. Los Angeles SUA (SEER). Detroit SUA (SEER). precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. Nova Scotia China. sã participe la testarea acesteia pe teren. Rizal Franþa. Liberty Hospital SUA. Flagler Hospital SUA. Ontario. Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Hiroshima Japonia. Iowa SUA (SEER). Manila Filipine. New Mexico SUA (SEER). Texas. Princess Margaret Hospital Canada. Hérault Franþa. College Station Medical Center Suedia. Missouri. Conakry Indonesia Italia. National Childhood Singapore Slovenia Spania. Northern and Yorkshire Regatul Unit. Baden-Württenberg Germania. Mallorca Spania. Victoria Belarus Belgia Brazilia. National Childhood Guinea. Northern California SUA (SEER). Macerata Italia. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Oxford. Campinas Brazilia. Asturias Spania. Bangkok Tailanda.

care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. Totuºi. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. Termeni morfologici noi. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. Mai mult de atât. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. sau sã fie înlãturate din baza de date. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. în special pentru leucemii ºi limfoame. s-a decis revizuirea întregii publicaþii.3). Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. sub editarea asiguratã de Constance Percy. Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. în consecinþã. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. Au fost introduse noi clasificãri. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. 1 . pentru fiecare neoplasm. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. în final. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia.

International Classification of Diseases for Oncology 2 . ICD-O. Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N.Tabel 1.trad..

sau nespecificat). Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). melanomul ºi anumite neoplasme benigne. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. benign. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. De mulþi ani. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. În 1968. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. De exemplu. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. Dupã formarea Natiunilor Unite. 3 . coriocarcinomul. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. În 1951. oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. a histologiei tumorilor.ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. În anii 1960. precum ºi un cod topografic complet nou. SNOP furniza un cod morfologic. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. foarte detaliat ce acoperea întregul organism. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme.

în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. 4 . Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. italianã. precum ºi în versiuni editate. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. portughezã. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. grup reunit de OMS în anul 1971. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. va fi disponibilã pe media electronicã. Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. slovacã ºi spaniolã. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. leucemia mieloidã cronicã. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. 22)(q34.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. greacã. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. Aºa cum s-a menþionat anterior. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. inclusiv în chinezã. spre exemplu M-9863/3. ca successor al clasificãrii MOTNAC. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). francezã. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. t(9. 22). Conversia primarã ºi initialã. BCR/ABL. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. rusã. germanã. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. cãtre CIM-10. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. cehã. japonezã. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. acoperind atât topografia cât ºi morfologia. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. În 1976.

: situs) sunt listate în ordine alfabeticã. benign.a. pagina 27). plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare.d. În consecinþã. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). 5 . În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign.9. identificã dacã neoplasmul este malign. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament.9.m. codul topografic (C34. Comportament Incert ºi Necunoscut. Dupã cum se vede în Tabelul 3. In situ. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol.9. trad. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. Benign.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. astfel. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. sau morfologia. CIM-O descrie în plus ºi tipul. Secundar sau Metastatic.9. in situ. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign. º. neoplasmului. Prin contrast. M-8140/3. benign. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10). (vezi codul de comportament. Codul de comportament. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34. De exemplu. M-8070/3. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n.

Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. De exemplu. În plus. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. în CIM-10. prin categorii unice. categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior.0. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3. 6 . leucemiile ºi melanoamele pielii. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic.

deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. ar trebui codificat într-un câmp separat. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici. Tabel 6. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. Molã hidatiformã). Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O. FAI (C58. Începând cu prima ediþie a CIM-O.2 C42. secundare ºi nespecificate. splinei i se atribuie codul C42. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O).3 C42. Ca urmare.9.2. Afecþiunea asociatã.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici).0. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes. În CIM-O.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. de obicei. 7 . limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16.0 C42.În CIM-O.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. atunci când se foloseºte CIM-O. În CIM-O Ediþia a treia. în categoria Q85. codul C42 reprezintã o categorie vacantã. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01. boala se codificã prin C42. ci în Capitolul XV “Sarcina. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial.1 C42. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã. În CIM-O. FAI În CIM-10. FAI Sistem hematopoietic. De exemplu. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã.1. neurofibromatoza.

IV. caracteristicile tumorii însãºi. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. cât ºi pentru morfologie. CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor.Funcþiunile neoplasmelor În general. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80).5. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. I. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. V.1. M-8700/3). Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. III. cu alte cuvinte. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. II.

precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. in situ. prima ºi a doua ediþie. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-.a celulelor. 9 . Pentru un limfom sau o leucemie. (Tabel 7). este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. „Oesophagus (see Esophagus)“. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume.9. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). benignã. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. de o cifrã.ºi NK. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic.Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. 22). Null. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. pagina 30). iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. În câteva situaþii. B-. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. Pe de altã parte. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. când diferenþe de ortografie. S-a alocat un cod distinct. din Capitolului II al CIM-10. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3.0 pânã la C80. Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971). Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre. A cincea cifra. cea de dupã barã (/).

primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu.1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. Tabel 9. Tabel 10. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. Termenii aliniaþi.9) Carcinom folicular. În indexul alfabetic. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. Sinonimul sãu. 10 . trad. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. a tipului morfologic (4 cifre). un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere).9 Glandã parotidã Parotidã.9. FAI“. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul). Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod. precum ºi la A prin „adenocarcinom. Codurile topografice sunt identificate prin litera C. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. însã „carcinomul cu celule Hurthle“. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. se numesc termeni echivalenþi. „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. De exemplu. lob pulmonar superior C34. La fiecare cod. adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. bazofil“. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“.9. „Parotidã. „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. Exemple din listele numerice C07. celule oxifile (C73. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. În mod similar.9) În acest exemplu.Prin urmare.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. ce sunt similare tumorilor).

„Abdominal“ ºi „Abdominal. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. N.2. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun. cuvântul abdomen este scris îngroºat. n. spre interior.2. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte. perete“). spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. la masculin-singular. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. Primul termen titlu este „Abdomen“. Similar. „ureche externã“ C44. la singular ºi/sau la plural. versiunea în limba românã. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. Dat fiind particularitãþile limbii române. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. sau invers 2.9. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“. trad.trad.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. „externã“. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. Spre exemplu. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. ei nu au nevoie de un titlu special. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“.: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F). 11 . sfârºitul unui grup.

„FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice._) M-8215/3 canale anale (C21. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“. FAI (C34.1) M-8420/3 ceruminos (C44. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. în „C75. _) M-8300/3 bazofil (C75. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. un termen este folosit într-un sens general De exemplu. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. _.1) M-8250/3 bronhiolar (C34. Astfel. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. celule (C75. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. De exemplu. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având. în CIM-O. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. celule M-8251/3 alveolar (C34.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . FAI“. de exemplu. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. malign“ ºi una pentru „leucemie“. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. existã doar o listã pentru „limfom. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“. Astfel. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. Dupã M. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. „FAI“ este listat primul.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O.3). FAI“. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor. 12 Tabel 12._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. În indexul alfabetic. celule. C08. celule FAI M-8310/3 clare. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. fiecare având codul sãu specific. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice.9 glandã endocrinã.

Pe de altã parte. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. ca ºi clasificarea Rappaport. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. în termeni clinici.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. În clasificarea Kiel. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. potenþial curabilã prin chimioterapie. 13 . Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. cu scop comparativ. Cu toate acestea. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. mai degrabã. mai ales pentru uzul clinic. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. dar adeseori incurabile. În Statele Unite. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. Într-adevãr. categoriile individuale erau eterogene. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. de fapt. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. precum mãrimea ºi forma celulelor. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. În practicã. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii.

imunofenotip. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. În clasificarea OMS. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. Multe din categoriile majore. precum ºi un numãr de termeni arhaici. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. De exemplu. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri. Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. În clasificarea REAL. Dimpotrivã. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. precum limfomul difuz cu celule B-mari. Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. sunt în mod clar eterogene. 14 . conceptele de bazã sunt diferite. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

„pont“ este listat. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice.2 Esofag abdominal C15. dar „pontin“ nu este listat. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5).3. în C15.4.0 Esofag cervical C15. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori. spre exemplu. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului. indiferent dacã maligne sau benigne. C15 ESOFAG C15.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. În orice caz. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n.8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10.0.trad. in situ sau incerte. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O. locul unde a apãrut tumora.4 Treime mijlocie esofag C15.9 Esofag. 23 . Toate neoplasmele. Atunci când are dubii.0 ºi respectiv Q43. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm. în alte cuvinte. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O. fisurã brahialã ºi C17. aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme. iar termenii de superior. FAI categoriile Q18. În general. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O.1 Esofag toracic C15. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia. pentru a veni în ajutorul codificatorilor.: faþã de ediþia a 2-a). de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. Codurile C10. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile.5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15.

6. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului. þesuturile specifice sunt C47. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49.4 (braþ. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76. cod topografic corespunzãtor C49. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic. sau chiar „oasele braþului“.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47. mai degrabã decât în categoria FAI. mai degrabã decât la C76.0 os C44. dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului. melanom. Unele situsuri insuficient definite.1 þesut moale pentru „pielea braþului“.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“.0. FAI“ C49. melanomul ºi nevul braþului C49. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior. Carcinomul.1 FAI (sarcom._) ºi þesuturile conjunctive (C49.4._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã).1. FAI). Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44. liposarcomul ºi angiosarcomul. au originea de obicei în þesutul moale. ar trebui codificate la C44.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76. dar unele. Notele între paranteze sunt C49.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76. au mai multe componente tisulare (Tabel 16). 24 . Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. exemplele de neoplasme benigne C49. C49. De exemplu. De exemplu. „Osul braþului“ este codificat prin C40. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului.6 (piele braþ). C76. precum Braþ „braþ“. precum fibrosarcoamul.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice. FAI nu sunt incluse în C76.1 þesut fibros obiºnuit.6 piele codificarea tumorilor braþului. Pentru a facilita C40. precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid. FAI ºi frunte. prin „braþ“ se C77. În mod similar. În indexul alfabetic.6 FAI (carcinom. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine.1 þesut gras sunt codificate prin C44. nev) C49. Majoritatea sarcoamelor.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49. ci sunt incluse la piele (C44). Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme. „Braþ.1 muºchi ale braþului“. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. precum bãrbie. lipom) care tumora origineazã. de exemplu.1 tendon C49. scapulã ºi articulaþii adiacente“. diverse „þesuturi moi C49.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47.

Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine. supra-. corespunzãtor „retroperitoneului“.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08. Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63.1. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit).8 Leziune suprapusã a oaselor. Spre exemplu. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48. intratoracice C41. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv.ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului. pe de altã parte. În practicã.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. pre-. „carciTabel 17. întrucât C24. C14. infra. peri-. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 . C39. în timp ce C02.8 Leziune suprapusã a buzei.sau like care nu este clar listat în CIM-O. utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui. „leziune suprapusã“. C67). De exemplu. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57.2. alocat în C02. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului.0. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02. Spre exemplu. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. leziune suprapusã a aparatului digestiv. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. „þesutul suprarenal“. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe. „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26.8 Leziune suprapusã a rectului. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49.8. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate.Prefixe REGULA B. Prefixele para-. para.0 (cardia).8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. vârful C26. aparþinând unui sistem anume.8.8. Foloseºte subcategoria „. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori.

în caz contrar. codificã prin C77. dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer.) Codul topografic pentru leucemii Regula E. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut. splina. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. precum amigdalele. atunci codificã prin C80. Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80.9 (situs primar necunoscut). plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus._) sau în þesutul limfatic.9). De exemplu. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. Codificã toate leucemiile. la C42. iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic. acesta putând fi altul decât locul biopsiei.9). acestea poartã numele de limfoame nodale. în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar. atunci se codificã în consecinþã. de exemplu în stomac sau intestin. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. alegerea corectã este ganglion limfatic. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). FAI (C 77. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). vezi pagina 13. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. este important sã se identifice situsul primar al tumorii. codificã prin C77. Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun._.1 (mãduvã osoasã). inelul Waldeyer. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. 26 . Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe.

diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. De exemplu. metastatic ºi /9 malign. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. situs secundar malign. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. situs metastatic ment /2 ºi /3. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. 27 . care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. situs primar). ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. Tabel 18. situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. incert dacã este /9* Malign. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic). M-8000/3. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). Codurile pentru comportament /6. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign. codul cel mai potrivit este C80. Codul pentru grad. cu alte cuvinte. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. Malign. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O.

aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod. inclusiv codul pentru comportament /3.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. Pe de altã parte. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). dar în cazul (b) comportamentul va fi c. registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic.1 8490/3 logic adecvat. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III). adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. Din pãcate. registratorul este C77. 28 .1 8490/6 cel al situsului de origine. cel mai probabil din stomac. din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. Patologul vrea sã cular. indiferent de topografie. similar displaziilor severe cu alte localizãri. Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament. aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. Fiecare specimen *b.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. (b) o tumorã primarã rezecatã a. ca de exemplu (a) o biopsie. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. urmãreascã toate cele trei specimene. Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign). Situs primar: Fundul stomacului. Situs metastatic: bronhia lobului superior. adeno/3. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului.

Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. 29 . boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. Codul M-8140/9 este. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. de exemplu. FAI“ este de obicei benignã. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. situs primar) în registrele lor. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. „Adenocarcinom. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. acesta poate schimba codul de comportament. parte a matricei. chiar dacã malign sau benign. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. Pentru 9370. „Tumora Brenner. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. aºa cum s-a explicat anterior. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. M-8140. de asemenea. în absenþa unei tumori demonstrabile. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. sau incert dacã benignã sau malignã. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. „Adenom. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. FAI“ ºi are cod de comportament /3. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. FAI“ are codul M 8140/6. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. În al doilea exemplu (B). împreunã cu codurile lor morfologice. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. in situ. „Adenomul bronºic. ar trebui consideratã „in situ“. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. sau potenþial malign. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. Codurile M-9000/2. indicând un neoplasm de origine glandularã. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. „Adenocarcinom metastatic. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. Spre exemplu. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. malignã.

Doar tumorile maligne au grad. 30 . dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. un cod numeric format dintr-o singurã poziþie. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). În tot cazul. conform Tabelului 21. Atribuie cel mai mare cod. pentru gradul sau diferenþierea tumorii. CIM-O include. pe a 6-a poziþie a codului morfologic. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. dintre cele descrise în diagnosticul formulat.

pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. codul complet va fi M-8070/33.Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. II ºi III. atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. aºa încât codul complet va fi M-8070/34. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. De notat cã. Tabel 21. care pot fi aproximate prin gradele I. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. care nu indicã gradul. Astfel. cuvinte precum „anaplazic“. în conformitate cu exemplele prezentate. În general adverbele „bine“. Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. De exemplu. Astfel. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. În astfel de situaþii. „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. anaplazic“ (M9082/34). codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. 31 Tabel 22. împreunã cu codul de grad adecvat. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . Exemplele sunt: „teratom malign.

a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple. Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23). Când este descris un alt situs primar. FAI“. în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal. Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs.9). deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic. De exemplu. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu._). FAI“ (C70. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom. Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului.3 (piele faþã). Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice. Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare.1) sau „meninge. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. De exemplu. este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. În mod similar. Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe.0). De exemplu.6 (piele braþ). Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. De exemplu. carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70. Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. „meningele spinal“ (C70. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic.

FAI“. dar nu imposibil. asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. trebuie codificat prin M-8811/3._ (Sân). Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O. Totuºi. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. mixt“ (M-8560/3). Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3). codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. De exemplu.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“. prin consecinþã. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului. FAI“. FAI). ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. Unele tumori au mai mult de un model histologic. 33 .9) în loc de „os. C25.9 (pacreas.9). „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05. care include „glandã salivarã minorã.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. A nu se uita cã. FAI“ (C41. ca urmare.0). Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. În acest exemplu. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi.0) ºi. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. C06. Un exemplu mai rar.0. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã.9. Pentru acest motiv. ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. nu trebuie automat codificat prin C24.

Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. „Carcinom cu celule tranziþionale. 34 . Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. în acest exemplu M-8120/3. iar „carcinom epidermoid. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. apare o altã dificultate de codificare. atunci foloseºte codul numeric mai mare. codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. care de regulã este mai specific.Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. FAI“ prin M-8070/3. FAI“ se codificã prin M-8120/3.

Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9).NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. ca fãcând parte dintr-un singur organ.sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame.1. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. la definirea tumorilor multiple. 35 4. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. 2. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. La acelaºi individ. 6 ºi 11 din Tabelul 25. 8.2. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale. 2. limfoame. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. leucemii. este numãratã ca fiind un caz incident. 9 ºi 10 din Tabelul 25). Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. Alte histologii specifice – grupurile 1. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. 4. 3. De aceea. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. o recurenþã sau o metastazã. 3. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. 4. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. . aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar.

36 .

majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. 37 . SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului. în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“.Registrele pot urma reguli diferite. Epidemiology and End Results). Pentru histologie. în Statele Unite ale Americii. iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele. Astfel. Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs.

pagina 27). 38 . sarcom Kaposi. codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar.BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. de exemplu). IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26). De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament. majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. Totuºi.

atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28. În multe cazuri. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. 39 . aºa cum se prezintã în Tabelul 27. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. În plus. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. citologicã. Odatã specificat acest lucru. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. 29). Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. radiologicã sau clinicã. Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii.

40 .

College of American Pathologists. Adapted for use in the United States. College of American Pathologists. 1948. 1990. 68–56602). Tenth Revision. International Statistical Classification of Diseases. 33(4):451–458. 1976. Muir C. Education and Welfare. Seventh Revision. MI. 8. American Cancer Society. 1968. Chicago. Cote RA et al. 1965. 1968 (Library of Congress Card No. and Causes of Death. Vols I–IV. 15. 84(5):1361–1392. Proposals for the classification of the acute leukaemias. Injuries. Commission on Professional and Hospital Activities. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. IL. British Journal of Hematology. International Classification of Diseases for Oncology. Geneva. eds. 1976. International Statistical Classification of Diseases. First Edition. Geneva. Manual of tumor nomenclature and coding. Van Holten V. New York. ed. Injuries and Causes of Death.1693). Systematized nomenclature of medicine.. World Health Organization. World Health Organization. Washington. 4. eds. Cote RA. World Health Organization. Geneva. Manual of tumor nomenclature and coding. 13. Percy C.. II. 7. Eighth Revision. 1951. Eighth Revision. NY. Bennet JM et al. Systematized nomenclature of pathology. World Health Organization. 1981–2000. Skokie. 14. 1957. American Cancer Society. 9. 5. 1992-1994. Ann Arbor. Geneva. World Health Organization. US Department of Health. Geneva. NY. 3. DC. Northfield. Adapted. Vols I and II. International Statistical Classification of Diseases. College of American Pathologists. Geneva. International Statistical Classification of Diseases. World Health Organization. World Health Organization. Sixth Revision. 10. 1967. . 41 16. Blood. Vols 1–3. IL. International Classification of Diseases for Oncology. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. International histological classification of tumours. 1994. 2. Geneva. Injuries and Causes of Death. 2nd ed. 6. 12. 1977. Second Edition. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. 1993. New York. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Harris NL et al. 11. 1967 (Public Health Service Publication NO.REFERINÞE 1.

1989. DC. 1977. 21. 2nd ed. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. 5th ed. Airlie House. 1998 (NIH Publication No. Springer Verlag. 2000. Lyon. 28. ed. Cancer epidemiology and prevention. eds. Burger PC. Cancer registration: principles and methods. Ninth Revision. Oxford University Press. New York. Injuries and Causes of Death. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). 3rd ed. Journal of Clinical Oncology. 22. 1997. 42 . 20. November. 26. 262 (7):931–934. International Statistical Classification of Diseases. SEER Program code manual. Cavenee WK. Annals of Oncology. In: Shottenfeld D. International Agency for Research on Cancer. Airlie House. 95). 98–2313). Campbell KE. Fraumeni J. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. 1997. 1998. 19. 1996 (Chapter 3).. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. November 1997. Jensen OM et al. 29. 17(12):3835–3849. 10(12): 1419-1432. Clinical Modification. Washington. Vol. McGraw – Hill. 23. Northfield. Morphologic classification of human cancer. 24. MD. IL. 1999. No. eds. Thompson ET. College of American Pathologists. 1999. World Health Organization. Springfield. North American Association of Central Cancer Registries. 25. Spackman KA. Hayden AC. International Statistical Classification of Diseases.17. Standards for cancer registries. Harris NL et al. National Cancer Institute. IL. Geneva. Virginia. Seiffert JE. Berlin. 27. Bethesda. 1961. New York. Virginia.II: Data standards and data dictionary. 1993. Jr. eds. 1979 (DHHS No. 1989 (IARC Scientific Publications. Harris NL et al. Kleihues P. eds. Lyon International Agency for Research on Cancer. Injuries and Causes of Death. Berg JW. Journal of the American Medical Association. Ninth Revision. Scheithauer BW. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. Kleihues P. Cote RA. (PHS) 80–1260). 18. SNOMED RT: A reference terminology for health care. US Departement of Health and Human Services.

LISTE NUMERICE 43 .

9.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00.9 C00. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii.4 C02. FAI Faþã oralã buzã. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã.3 C02.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44.8 C02.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã.8 C00-C14 BUZÃ.8 C00.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei.9 45 . FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. FAI Fren buzã. FAI Lingual. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01.1 C00.0) C00. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã. FAI Limbã anterioarã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.8.3 C02. marginea liberã Buzã superioarã. marginea liberã Buzã inferioarã.6 C00. FAI Mucoasã.2 C00. FAI Douã treimi anterioare limbã.5 C02. FAI Douã treimi anterioare limbã.” De exemplu. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã.4 C02. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI Faþã internã buzã.2 C00. FAI C00.0 Buzã superioarã. FAI Fren labial. partea anterioarã a limbii. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag.0) C02. FAI Faþã purpurie buzã. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã. FAI Douã treimi anterioare limbã. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “. 45) Buzã. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã.

8 C05. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia.0 C04.9.9 C06.1 46 .9 C05.2 C03. FAI Mucoasa alveolarã. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag. FAI Alveolã.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag.2 Palat dur Palat moale. 45) Gurã. FAI Gingivã.1 C06.1 C03. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã. FAI C05 PALAT C05. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07.1 C04. 45) Planºeu bucal.8 C06.8 C04.1 C05. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã. se clasificã la C06.0 C05.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat.9 C08.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04. FAI Mucoasa creastei alveolare.

FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13.4 C10.1 C11. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag.4 ºi tonsila faringianã C11. 45) Tonsilã.2 C09 TONSILÃ C09.9.8 C13.9 C10 OROFARINGE C10.8 C09. FAI Istm faringian. 45) Hipofaringe. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe.1 C10.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11. 45) Rinofaringe.0 C10.2 C13.1) Tonsilã palatinã C11.8 C11.9 C11.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag.9 47 . FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. FAI (exclude tonsila lingualã C02.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag. FAI Glandã salivarã.8 C13. FAI Mezofaringe. 45) Glandã salivarã majorã.1 C10. FAI C13. FAI (exclude glandele salivare minore.3 C09.9 C09. FAI C06.9 C10.0 HIPOFARINGE C10.0 C11.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C08. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.

3 C14.9 C15. 45) Esofag.1 C15. 45) Intestin subþire.9 48 .3 C17. FAI (neclasificabil la C16. FAI (neclasificabil la C16.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag.4 C15.4) Perete posterior stomac. FAI C16.1-C16.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei.1 C17. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei. FAI Intestin mic.5 Treime mijlocie esofag C17. C16 STOMAC C16.2 C15. FAI (neclasificabil la C16.4 C16.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI. FAI Perete lateral faringe.2 C17.0-C16.0 Cardia.0 C15.1 C16.2. FAI Perete faringian. FAI Perete posterior faringe.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18.4) Stomac.2 C16.5 C16.0-C16.0 Faringe.8 C16.2 C14. FAI C17.8 C17. 45) Perete anterior stomac. FAI Perete faringe. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14.6 C16.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15. FAI Gastric. FAI (neclasificabil la C16. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului.8 C15.4) Curbura mare a stomacului.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.0-C16.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16.

FAI C22.9) Intestin mare.8 C21.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic.1 C18. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19. FAI C20.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18.2 C18.6 C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. 45) Colon.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.4 C18. FAI Ampulã rectalã C24.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag.9 Rect.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.1 49 .5 C18.2 C21.3 C18.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.1 C18. FAI Duct biliar. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21. FAI C18. FAI Intestin gros.1 C18. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21. FAI (exclude rectul.

FAI Tract alimentar. 45) Tract gastrointestinal.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice.0 Fosã nazalã (exclude nas.8 C25. FAI C31. FAI Intestin gros. FAI C31. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag. 45) Pancreas.8 C31.1 C25.4 C25.9 C25.7 C25.3 C31. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.0 Tract intestinal.1 C31.0 C25. FAI C76. FAI Sinus paranazal C30. FAI Organe digestive. 45) Cãi biliare.8 C26. FAI C25 PANCREAS C25. FAI Sinus nazal accesor.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag.2 C25.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru. 45) Sinus accesor.9 50 . FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26. (vezi de asemenea nota de la pag.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30.9 C26.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal.0. (vezi de asemenea nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C24.2 C31.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26. FAI Intestin.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24.

FAI Bronhie. FAI Pleurã. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.0. plãmân Lob inferior.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag.2 C38.3 C38.8 Tract respirator superior. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38. bronhie C39. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39.2 C32.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39. 45) C32.3 51 .9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag.2 C34.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã. plãmân Lob mijlociu.1 C34.8 C32.4 C32. FAI C37 TIMUS C37.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.9 Timus C38 CORD.8 C34.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã.9 C38. bronhie Lob inferior.1 C38.3 C38. bronhie Lob mijlociu. FAI C34. 45) Plãmân. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar. 45) Laringe. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag. FAI C33 TRAHEE C33. plãmân Lingulã plãmân Lob superior.0 C39. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului.9 C34.

FAI Articulaþie a membrului.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41.1) Calotã Craniu. 45) Os al membrului. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE.3 52 .2 C41. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag.3 C41.2 C40. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã. FAI Cartilaj al membrului. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40.9 C40.0 Oase lungi. stern. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar.1 C40.8 Leziune suprapusã a oaselor.1 C41. FAI Cartilaj articular al membrului. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE.

pielea scrotului C63. pielea penisului C60.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial.2 Ureche externã Auriculã. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor. FAI Canal auricular. FAI Os scheletic C44._.2) C44. FAI Cartilaj.0 C42. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. FAI Sistem hematopoietic. FAI Pleoapã. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44.1 C42. FAI Articulaþie.3 C42. sacru. FAI C41. FAI Tragus Ureche.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44.0 Piele buzã.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã. FAI C44.4 Oase pelvine.1 Pleoapã Palpebrã.8 C41.2 C42. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41.4 53 . Os. FAI Cartilaj articular. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor.9. FAI Columnelã Frunte. FAI Cantus.

9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 .8 C44.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic. nerv. sistem nervos parasimpatic. FAI (exclude piele labia mare C51. 45) Piele. 69.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ. nerv periferic.9 C44. piele vulvã C51.2) Tegument. FAI C44. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. nerv spinal.9 ºi piele scrot C63.0. piele penis C60. ganglion.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului.9. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44. sistem nervos simpatic) C47.Topografie – Listã numericã (continuare) C44.

8 C47.4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului. FAI Ganglioni. FAI Nerv. FAI Sistem nervos parasimpatic.Topografie – Listã numericã (continuare) C47.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47.9 C47.6 C47. FAI C47. 45) Sistem nervos vegetativ. FAI Nerv periferic. FAI Sistem nervos simpatic. FAI Nerv spinal. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag.2 C47.3 55 .5 C47.

muºchi scheletic.0 Þesut conjunctiv. þesut subcutanat. aponevrozã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv. bursã. sinovialã. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. tendon.2 C48. ligament. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. teacã tendinoasã. vas sanguin. 45) C49. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu.6 ºi cartilajul nazal C30. fascie.0) Þesut conjunctiv. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. vas) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv.1 C48. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. venã. arterã. þesut limfatic. þesut conjunctiv. muºchi. þesut fibros. þesut gras.8 56 .

FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag.2 Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. 45) C49. cord ºi mediastin C38.6 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv.5 C49.8 57 . FAI Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv.9.3 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului._) Þesut conjunctiv. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta.4 Tesut conjunctiv.

8 C51.1 C53.FAI Þesut fibros. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51.2 C51. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI Þesut subcutanat. 45) Vulvã. FAI Glandã mamarã C53.1 C51. FAI Þesut conjunctiv. FAI Muºchi. FAI Venã. FAI Þesut adipos.4 C50. FAI Þesut gras. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag. FAI Sinovialã. FAI Vas.5 C50. FAI Tendon. FAI Bursã. FAI Arterã.1 C50.6 C50. FAI Aponevrozã.3 C50. FAI Labium. FAI Muºchi scheletic.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52.2 C50.8 C50. FAI Furcã Labie.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50.0 Labie mare Labie majorã. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51.9 Vagin.9 58 . FAI Teacã tendon.0 C50. FAI Ligament.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi. FAI Fascie. FAI Limfatice.9 Þesut conjunctiv. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân. FAI Vas sanguin.

45) Corp uter Corp uterin C55 UTER. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54.9 Uter.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag. FAI C56 OVAR C56. FAI Organe genitale feminine. FAI Uterin.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.Topografie – Listã numericã (continuare) C53.8 C57. FAI Pielea penisului C58.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa.0 C57.9 C60.9 C57. FAI Þesut vezicocervical C54.9 C57.8 C54. FAI C57.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã.4 59 .9 Ovar C60.0 C54. 45) Penis. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin.3 C60.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag.3 C54.2 C54. FAI C61.8 C60. C58.2 C57. FAI C55.9 Col uterin Cervix. Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.1 C60.7.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57.

2 C63. 45) Vezicã urinarã. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64.1 C67. FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.5 C66. FAI C67.1 C63.3 C67.7) Organe genitale masculine.0 C63.6 C67. FAI Testis.9 C63.9 Rinichi.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot.9 Ureter C66 URETER C62.2 C67.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67.1. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.8 C67. FAI Tract genital masculin.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68. C68. FAI Vezicã.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62.1 Glandã parauretralã C68.9 Aparat urinar.0 C67. FAI Tract genitourinar masculin. FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul. FAI Renal. FAI 60 .1 C62.8 C63. FAI Perete vezicã urinarã.7 C67.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68.4 C67.

9 C71.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã. FAI C70 MENINGE C70.8 C69. FAI Dura. 45) Ochi. FAI Piamater.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.1 C69.9 C69. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag. FAI Duramater.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI.1 C71.6 C69. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70.3 C70.0 C69.0 C69.2 C69.5 C71.1 Conjunctivã Cornee. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge. FAI Arahnoidã. FAI Cort cerebelos Cort.2 61 . FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69. FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69.

FAI Fosã cranianã. FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72.9 C72.8 C72. FAI Ventriculul al treilea. FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.9 62 .3 C71. FAI Cerebel. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial.3 C71. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII. 45) Corp calos Tapetum Creier.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian.6 C72. FAI Ependim Plex coroid.7 C72. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C71. NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci.8 C71.4 C72.5 C71. FAI Nerv abducens Nerv accesor. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72.1 C72. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea.5 Sistem nervos .4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul.2 C72.5 C71.

FAI Perete toracic.1 C76.0 C74. FAI C76. FAI C76. FAI Regiune scapularã. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin. FAI Axilã.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73. FAI Braþ.9 Glandã tiroidã Tiroidã. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. faþã sau gât. FAI Sept rectovezical.4 C75. FAI Regiune supraclavicularã. FAI Umãr.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã. FAI Situs intra-abdominal.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã. FAI Perineu. FAI Deget. FAI Police. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Mânã. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74. FAI Piept. FAI Sept rectovaginal. FAI Maxilar.0 C75. FAI Abdomen.5 C75. FAI Antebraþ. FAI Membru superior.4 C76. FAI Regiune presacralã. FAI Regiune perirectalã.FAI Obraz. FAI Torace. FAI Fesã. FAI Încheieturã mânã. FAI Regiune inghinalã.1 C74.3 C75. FAI Perete abdominal. FAI Regiune cervicalã. FAI Perete torace. FAI Nas. FAI Cot.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap. FAI Regiune infraclavicularã. FAI C76.2 C75.8 C75.2 C75.9 63 . FAI Regiune sacrococcigianã. FAI Regiune glutealã. FAI Spaþiu antecubital.3 Pelvis. FAI Situs intratoracic.

8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77. FAI Gambã. feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar.Topografie – Listã numericã (continuare) C76.5 Membru inferior. FAI Haluce. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag. FAI Deget picior. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc. FAI Trunchi. FAI Cãlcâi. FAI ªold. FAI Coapsã. FAI Gleznã. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic. FAI Picior.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Spaþiu popliteu.3 64 .7 C77. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Plantã. FAI Genunchi. FAI Spate. 45) C77.2 C76. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric.

9 Situs primar necunoscut C77.8 C77.9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.5 65 .4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.Topografie – Listã numericã (continuare) C77.

POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign. situs primar Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 . situs secundar /9 Malign. situs metastatic Malign.

POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat. nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 . FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat.

68 .

malign Tumorã. malignã 8010/6 Carcinom. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. metastaticã Tumorã. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. FAI Carcinom intraepitelial. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. FAI Tumorã epitelialã. secundar Tumorã. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. FAI 69 . FAI 8010/3 Carcinom. benignã 8010/2 Carcinom in situ. FAI 8000/0 Neoplasm. malign Epiteliom. malign. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. FAI Tumorã neclasificatã. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. incert dacã benign sau malign Neoplasm. benignã Tumorã neclasificatã. benignã 8040/1 Tumoretã. benigne 8001/1 Celule tumorale. benign Tumorã. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. metastatic. FAI 8021/3 Carcinom. FAI 8000/6 Neoplasm. malignã. anaplazic. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. metastatic Neoplasm. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. malignã. FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. nediferenþiat.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. FAI Tumorã. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. benignã 8000/1 Neoplasm. malignã Blastom. benign Epiteliom.

celule mici. FAI Carcinom epidermoid in situ. FAI Carcinom epidermoid. celule fusiforme Carcinom epidermoid. cheratinizant.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. inversat 70 . celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. FAI Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant Carcinom epidermoid. metastatic. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. celule mici. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. necheratinizant. necheratinizant Carcinom epidermoid. FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. celule mari. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule mari. FAI Carcinom intraepidermic. FAI Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. celule mari. FAI Carcinom epidermoid. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos.

pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã._) Tumorã Brooke (C44._) 8090/3 Carcinom bazocelular._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase._) Neoplazie intraepitelialã analã. FAI (C53._) Carcinom bazocelular multicentric (C44. FAI 71 ._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44._) VAIN III (C52.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60. FAI (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. FAI (C44._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44. grad III (C21._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI Papilom al vezicii urinare (C67. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Ulcer rodent (C44._) Papilom cu celule tranziþionale._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom. malign (C44._) 8097/3 Carcinom bazocelular._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44._) 8101/0 Tricofoliculom (C44. FAI (C44. grad III (C52._) 8102/0 Trichilemom (C44._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44. micronodular (C44. nodular (C44._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale._) Carcinom bazocelular. grad III (vezi Ghidul de Codificare.1) AIN III (C21._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44. grad III (C53._) 8081/2 Boala Bowen (C44. tip desmoplazic (C44._) Carcinom bazocelular._) Epiteliom adenoid chistic (C44._) VIN III (C51._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11._) CIN III cu displazie severã (C53. FAI (C44. tip Bowen (C44._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44. grad III (C51. nesclerozant (C44._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI (C44. morfeic (C44._) Epiteliom bazocelular (C44._) Carcinom trichilemal (C44._) Pilomatrixom._) Carcinom matrical (C44._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. fibroepitelial (C44._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44._) Pilomatricom._) Carcinom pilomatrix (C44. sclerozant (C44._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) CIN III._) Carcinom bazocelular. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial._) Pilomatricom. malign (C44.

0. FAI (C25._) Adenomatozã cu celule insulare (C25._) Papilom sinonazal. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21. FAI (C25. inversat._) 8151/3 Insulinom._) 8152/1 Glucagonom. malign (C25._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom. tip difuz (C16._) 8145/3 Carcinom. inversat.0._) Carcinom. exofitic (C30. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale._) 8152/3 Glucagonom. C31._) Carcinom cu celule cilindrice (C30._) Adenom bronºic (C34._) Nesidioblastom (C25.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. malign (C25. inversat._) Adenocarcinom. grad III (C61._) Tumorã cu celule alfa.0._) Carcinom urotelial papilar (C67._) Tumorã cu celule insulare.0. FAI (C25. tip intestinal (C16. FAI (C30.9) PIN III (C61. tip difuz (C16. FAI (C25. C31. C31.0.0. C31. C31. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian._) 72 . C31. malignã (C25. C31. FAI (C30. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic.0._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25. FAI 8140/3 Adenocarcinom. FAI Carcinom urotelial. FAI (C25. FAI Papilom Schneiderian._) Adenom cu celule beta (C25.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30. neinvaziv (C67._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30. tip intestinal (C16._) Tumorã cu celule beta. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã._) 8140/2 Adenocarcinom in situ. C31._) Papilom sinonazal. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16._) 8151/0 Insulinom. FAI (C25._) Papilom sinonazal._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) Tumorã cu celule alfa. neinvaziv (C67. FAI Papilom tranziþional._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale. benign Papilom tranziþional. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale.0. malignã (C25._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30.0. micropapilar (C67. benignã (C25._) Papilom cu celule tranziþionale. inversat. fungiform (C30._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67._) Carcinom urotelial papilar. C31. inversat (C30._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare.

FAI Tumorã cu celule G. C24. FAI Carcinom in situ în polip. C24. tip cribriform (C50._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom. malignã Tumorã cu celule gastrinice. benign (C22.1. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22. FAI 8155/3 Vipom.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom. FAI (C22._) Carcinom ductal in situ.0) Hepatocarcinom (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22. FAI (C22. malign Tumorã cu celule G.0) Hepatocolangiocarcinom (C22.1. malign Tumorã cu celule somatostatinice. FAI 8157/3 Enteroglucagonom._) Tumorã în turban (C44. C24._) 8155/1 Vipom.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22. C24. malign (C22. cilindroid (C34._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50.0) Hepatom.0) Colangiom (C22.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular._) 8201/3 Carcinom cribriform.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular. C24._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.0) 73 .0) Hepatom. malignã 8157/1 Enteroglucagonom. schiros (C22.1.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22. C24. malign 8156/1 Somatostatinom. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom.1. C24.4) Cilindromul pielii (C44.0) Hepatom._) 8204/0 Adenom lactant (C50. cilindroid Adenom bronºic.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular. varianta cu celule fusiforme (C22.1.0) Carcinom hepatocelular.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22._) 8210/0 Polip adenomatos. tip cu celule clare (C22. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22.1.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22._) 8202/0 Adenom microchistic (C25.0) Carcinom hepatocelular.0) Adenom hepatocelular (C22. C24. FAI Tumorã cu celule somatostatinice. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22.1.0) Carcinom cu celule hepatice (C22._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25.0) Carcinom al ductului biliar (C22. fibrolamelar (C22.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular.1. tip pleomorf (C22. sarcomatoid (C22. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25. FAI Carcinom ductal. FAI 8156/3 Somatostatinom. tip cribriform (C50.

1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21._) Carcinom bronhiolar (C34. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI Tumorã carcinoidã. FAI. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid. FAI Carcinom în polip._) Tumorã cu celule Merkel (C44. FAI.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18. carcinoid (C34. argentafinã._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin._) Polipozã colicã familialã (C18. a apendicelui (C18._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar. malignã Argentafinom._) Carcinom intraductal. a apendicelui (C18. tip solid (C50. tip solid 8230/3 Carcinom solid. FAI (C34.1) Tumorã carcinoidã._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã. FAI [obs] 74 . FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. argentafinã. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44._) Adenomatozã. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18.1) Carcinoid. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18._) Adenocarcinom bronhiolar (C34. FAI Argentafinom._) Polip adenomatos ºi hiperplazic. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34. mixt (C18. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert. FAI (C34._) 8251/0 Adenom alveolar (C34. FAI Carcinoid cu celule ECL._) Carcinom cu celule alveolare (C34._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21.

FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare.1) Adenom eozinofil (C75.1) Adenom cu celule mucoide (C75.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt.1.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.1) 8272/0 Adenom hipofizar. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. C24. nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom acidofil (C75. celule oxifile (C73.9) Adenom folicular.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) 8271/0 Prolactinom (C75.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75. tip nedeterminat (C34. FAI (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar. celule oxifile (C73. tip cu celule caliciforme (C34.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar.9) [obs] 75 .9) Tumorã Grawitz (C64. FAI (C64.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73. FAI (C75.9) Carcinom folicular._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. mucinos ºi nemucinos (C34. cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75.1) Carcinom eozinofil (C75.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.1) Adenocarcinom bazofil (C75.1) Adenocarcinom cromofob (C75. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34. mucinos (C34.1) 8272/3 Carcinom hipofizar.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar. cu pneumocit tip II (C34.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75.9) 8261/0 Adenom vilos. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos.

FAI (C73. celule fusiforme (C64.9) Carcinom folicular._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64. varianta folicularã (C73.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9) 8340/3 Carcinom papilar.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) 8330/0 Adenom folicular (C73.9) 76 . FAI (C73. sarcomatoid (C64. tip cromofob (C64.9) 8345/3 Carcinom medular.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56. moderat diferenþiat (C73.9) 8343/3 Carcinom papilar. bine diferenþiat (C73. varianta folicularã (C73.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) 8344/3 Carcinom papilar. minimal invaziv (C73.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. celule înalte (C73. tip duct colector (C64.9) 8335/3 Carcinom folicular.9) 8337/3 Carcinom insular (C73. încapsulat (C73.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) Carcinom cu celule renale.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) 8333/0 Adenom microfolicular.9) Adenom fetal (C73. celule columnare (C73.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8342/3 Carcinom papilar.9) Adenocarcinom folicular.9) Carcinom folicular.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73. FAI (C73.9) Carcinom papilar. trabecular (C73.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom folicular.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56. cu stromã amiloidã (C73.9) Adenom coloid (C73.9) Carcinom cu celule C (C73. trabecular (C73.9) Carcinom folicular.9) Adenocarcinom papilar. malignitate borderline (C56.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73. moderat diferenþiat (C73.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75.9) Carcinom folicular. bine diferenþiat (C73.9) Carcinom renal. celule oxifile (C73.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56.

_) 8402/3 Hidroadenom nodular._) Tumorã a anexelor. cu celule glomerulare (C74._) Hidroadenom._) Fibrofoliculom (C44.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal._) Tricodiscom (C44._) Hidroadenom cu celule clare (C44. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73.0) Tumorã corticosuprarenalã._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid.0) 8380/0 Adenom endometrioid. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal._) Tumorã a glandei sudoripare.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73._) Hidroadenocarcinom (C44._) Fibrom perifolicular (C44. FAI (C44. benignã (C44._) Tumorã a glandei sudoripare. benignã (C44._) Siringadenom. benignã (C44. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64. malignã (C44._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73.0) Tumorã corticosuprarenalã._) Carcinom al anexelor (C44. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom. celule clare (C74.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare.0) Adenom pigmentar (C74. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44. difuz sclerozant (C73. malignã (C74. pigmentar (C74. FAI (C74.0) Tumorã corticosuprarenalã._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44. celule compacte (C74. FAI Chistadenom endometroid.9) Reninom (C66. FAI (C74. malign Chistadenofibrom endometrioid.0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44. celule mixte (C74. FAI Chistadenofibrom endometrioid.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74. FAI (C44. malign (C44._) Acrospirom ecrin (C44._) 77 . FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid. malignitate borderline Chistadenom endometrioid._) Spiroadenom. FAI (C44._) 8391/0 Fibrom folicular (C44._) Carcinom al glandei sudoripare (C44._) Tumorã a anexelor cutanate. benignã (C74.0) Adenom negru (C74. FAI (C44.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal. FAI 8380/1 Adenom endometrioid. FAI Carcinom endometrioid._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44.9) Carcinom papilar.

FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros. neinvaziv (C25._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE. cu potenþial malign redus (C56._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) Tumorã chisticã papilarã (C25.9) Adenocarcinom seros._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44. FAI (C44._) 78 ._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44. FAI Carcinom seros._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25. FAI (C56.9) 8450/0 Chistadenom papilar._) Carcinom sebaceu (C44. FAI (C56._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom. malignitate borderline (C56.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare._) 8409/3 Porom ecrin._) 8404/0 Hidrochistom (C44.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25._) Carcinom anexial microchistic (C44._) Carcinom siringomatos (C44. FAI 8442/1 Chistadenom seros._) Siringochistadenom papilar (C44. malignitate borderline (C56.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25.9) Tumorã seroasã._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal.2) Carcinom ceruminos (C44. FAI (C56. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar. malign (C44._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44. FAI 8441/0 Chistadenom seros._) Epiteliom sebaceu (C44. invaziv (C25._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25. FAI.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar._) Porocarcinom (C44._) 8409/0 Porom ecrin (C44._) Chistadenom ecrin (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44._) Adenocarcinom papilar digital (C44.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25. malignitate borderline (C56. FAI Chistom.

9) Chistadenom pseudomucinos. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã. neinvaziv (C25. FAI (C56.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25. malignitate borderline (C56.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom mucinos. FAI.9) Tumorã mucinoasã.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. FAI (C56.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar. FAI (C56.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. FAI (C56.9) Chistom mucinos. FAI (C56.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56.9) Chistadenom papilar seros. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos.9) 8470/0 Chistadenom mucinos.9) Chistadenom pseudomucinos. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã. FAI (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56.9) Adenocarcinom seros papilar (C56. malignitate borderline (C56.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56._) 79 . FAI (C56.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã.9) Carcinom seros micropapilar (C56.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos. FAI (C56.

_) Adenocarcinom lobular (C50. neinfiltrativ._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50. papilar (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ._) 8501/3 Comedocarcinom. FAI (C50._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50._) Carcinom ductal in situ. FAI (C50.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal. FAI (C50._) Carcinom lobular ºi ductal (C50._) Carcinom lobular. FAI Adenocarcinom intraductal. FAI Carcinom ductal._) DIN 3 (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ. FAI Carcinom ductal in situ._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._) Carcinom ductal in situ. FAI (C50._) Carcinom intraductal. FAI (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50. FAI (C50._) DCIS.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal. neinfiltrativ._) Carcinom juvenil al sânului (C50. papilar (C50. FAI (C50._) DCIS. FAI 8501/2 Comedocarcinom. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50. FAI (C50. tip comedo (C50._) 8510/3 Carcinom medular. tip comedo (C50._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom lobular infiltrativ. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50. neinfiltrativ (C50. FAI (C50._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI (C50._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50._) DCIS._) 80 . clinging (C50. (C50. micropapilar (C50._) 8520/3 Carcinom lobular. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal._) Adenocarcinom ductal._) Carcinom papilar intraductal._) Adenocarcinom papilar intraductal._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) LCIS._) 8514/3 Carcinom ductal. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. neinfiltrativ (C50. FAI Carcinom intraductal.

FAI (C37.9) Timom. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37.9) 8582/1 Timom. malign (C37. tip A. FAI (C37. medular._) Chistadenom papilar limfomatos (C07. predominant cortical. malign (C37. tip A. FAI (C37._) 8542/3 Boala Paget._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.9) 8580/1 Timom. C08. bogat în limfocite.9) Timom. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07. FAI (C37.9) 81 . malign (C37. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50.9) Timom._) Adenocarcinom inflamator (C50.9) Timom._) Boala Paget a sânului (C50. FAI (C37.9) 8583/1 Timom. limfocitic.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50.9) Timom. mamarã (C50. celule fusiforme.9) 8581/1 Timom.9) 8581/3 Timom.9) Timom._) 8540/3 Boala Paget. tip AB._. tip B1. organoid.9) 8582/3 Timom. tip AB. FAI (C37._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic. malign (C37. malign. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid. medular. FAI (C37.9) Timom. C08._. FAI (C37. FAI (C37. FAI (C37._._) Tumorã Warthin (C07. FAI (C37.9) 8580/3 Timom.9) Timom._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase.9) Timom. C08.9) Timom. tip mixt. tip mixt. FAI (C37. malign (C37. celule fusiforme.

malign (C37.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56. FAI Arenoblastom.9) Timom. malign (C37. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. tip B2. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. malign (C37. epitelial. FAI (C56.9) Timom. malign (C37. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56. cortical. FAI (C37.9) Timom.9) 8585/1 Timom.9) Timom organoid. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8584/3 Timom. atipic. bogat în limfocite. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56. luteinizat (C56. tip B3. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8601/0 Tecom. tip B3._) Tumorã stromalã ovarianã (C56.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom.9) Tumorã cu celule granuloase. benign 8630/1 Androblastom.9) 8585/3 Timom. juvenilã (C56. malign (C37.9) 8584/1 Timom. FAI (C37. cortical.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom.9) Timom.9) Tumorã cu celule granuloase. malign (C56.9) Timom.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase. FAI (C37. FAI (C56. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom. diferenþiere intermediarã.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56. cu elemente heterologe 82 . FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. retiformã.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. tip B2. malignã (C56.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase. limfocitic. sarcomatoidã (C56.9) Timom.9) Timom atipic.9) 8600/3 Tecom. malign (C37. tip adult (C56.9) 8610/0 Luteom. FAI (C56.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56. malign (C37. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig.9) 8600/0 Tecom.9) 8586/3 Carcinom timic. malign (C37. tip B1. epitelial.9) Carcinom cu celule granuloase (C56. FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) Tumorã cu celule tecale (C56. FAI (C37. FAI (C37.9) Tumorã cu celule granuloase. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62.9) Timom. tip C (C37.9) Timom. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56. FAI (C37.9) Tumorã de cordon sexual. malign (C37. predominant cortical.9) Luteinom (C56.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.

FAI (C74. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56. malign 8700/0 Feocromocitom. FAI 8680/3 Paragangliom.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului. malignã (C62. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75.1) Feocromoblastom (C74.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75.9) Tumorã cu celule hilare (C56.5) Paragangliom jugular (C75.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75. malign Paragangliom noncromafin. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) Nev pãros (C44. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular. benignã (C62.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI Masculinovoblastom (C56. FAI Tumora glomusului. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom. FAI (C62._) 83 . FAI (C44. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44.9) Tumorã cu celule steroide. malign (C74. slab diferenþiatã. FAI (C75. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular._) Tumorã cu celule interstiþiale.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari._) Nev.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75. FAI (C44. FAI Paragangliom noncromafin._) Nev melanocitic (C44._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.1) Paragangliom medulosuprarenal. benign 8680/1 Paragangliom. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian.

_) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44._) Nev juvenil (C44.4) Melanocitom.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44._) 8761/0 Nev congenital mic (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44. FAI (C44._) Nev Spitz (C44._) Nev albastru Jadassohn (C44. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44. malign (C44. amelanotic (C44. în regresie (C44._) 8745/3 Melanom desmoplazic.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) Melanom desmoplazic._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8741/2 Melanozã precanceroasã._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44. FAI (C44._) Nev în regresie (C44. FAI 8727/0 Nev displazic (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) 8725/0 Neuronev (C44._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70._) 8780/0 Nev albastru._) Nev acromic (C44._) 84 ._) Melanom neurotropic._) Nev joncþional (C44._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44._) 8760/0 Nev compus (C44._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8761/1 Nev pigmentar gigant._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44. FAI (C44._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme. malign (C44. glob ocular (C69._) 8726/0 Nev magnocelular (C69. FAI (C44._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44._) Pistrui melanotic Hutchinson._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) 8744/3 Melanom lentiginos acral._) 8740/0 Nev joncþional._) Nev intraepidermic (C44._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44._) Melanom juvenil (C44. în nev congenital (C44._) Nev dermic (C44. malign (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã. malign (C44. FAI (C44._) 8790/0 Nev albastru celular (C44._) 8723/3 Melanom malign.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70. FAI (C44._) 8723/0 Nev în halou (C44. tip B (C69._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44. tip A (C69._) 8780/3 Nev albastru.4) Melanocitom.

malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid. malignã 8800/9 Sarcomatozã. FAI (C40. C41. FAI Fibroxantom. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom. peribronºicã (C34.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros._. C41. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56._.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48._) Sarcom periosteal. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48.9) 8810/3 Fibrosarcom. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom._. malignã Tumorã mezenchimalã. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 . FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40. C41.

FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom. FAI (C44. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom. FAI (C44._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom._) Histiocitom cutanat. FAI (C44. FAI (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom._) Dermatofibrosarcom protuberant. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom._) Hemangiom sclerozant (C44. bine diferenþiat Liposarcom._) 8832/3 Dermatofibrosarcom. FAI 86 . FAI Uter fibroid (C55._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã._) Tumorã Bednar (C44. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom. FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom.

FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Stromatozã endometrialã (C54. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom.1) Miozã stromalã. FAI (C54. FAI (C54. malignã GIST. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial. benignã 8935/1 Tumorã stromalã.1) Endometriozã stromalã (C54._. C52. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom. grad redus (C54. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted. grad înalt (C54. FAI GIST. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. FAI Rabdomiosarcom embrionar. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 . FAI (C54.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial.1) Sarcom stromal endometrial.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã.1) Sarcom endometrial. FAI 8935/3 Sarcom stromal.

C08._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54. malignã (C07._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64. FAI (C64.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64._) 9013/0 Adenofibrom.9) 9010/0 Fibroadenom._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34. malignã (C56._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom. FAI (C56. tip glandã salivarã.0) Hepatom embrionar (C22._) 9011/0 Fibroadenom.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64.9) Fibrom renomedular (C64.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64. malignitate borderline (C56.9) 9000/3 Tumorã Brenner. FAI (C50._._) Siringom condroid. FAI Chistadenofibrom seros. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã._) Pneumoblastom (C34. C08.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. malignitate borderline Chistadenofibrom seros._) 8940/3 Tumorã mixtã.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã. C08. FAI (C64. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22. FAI Chistadenofibrom._. FAI Tumorã mixtã. FAI Tumorã mixtã._) Siringom condroid (C44. intracanalicular (C50._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07.9) Nefrom. malignã.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom.9) 9000/1 Tumorã Brenner.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64. tip glandã salivarã. FAI (C07. malignitate borderline 88 . malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã. proliferantã (C56. FAI 9014/1 Adenofibrom seros._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner. malign (C44.9) Tumorã Brenner._.9) Tumorã Wilms (C64.

_) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62. benign (C50. benign (C48. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros. benign 9051/3 Mezoteliom fibros._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare. benign 9040/3 Sarcom sinovial. FAI (C50. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid. malign Mezoteliom epitelioid. nonseminomatoasã (C62. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62. al pãrþilor moi._) Spermatocitom (C62. FAI (C48._) 9020/3 Tumorã phyllodes. benignã (C50. malignã (C50._) Melanom. FAI (C50. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes. malign Mezoteliom fibros._) [obs] Tumorã phyllodes._) 9055/1 Mezoteliom chistic. FAI Chistadenofibrom mucinos. malign (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) 9062/3 Seminom. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic. anaplazic (C62._) 89 . benign 9050/3 Mezoteliom. malign Mezoteliom. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. bifazic. malign (C49._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. borderline (C50. FAI Sinoviom._) 9020/0 Tumorã phyllodes._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. malign Mezoteliom._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom._) Chistosarcom phyllodes. FAI Sinoviom. FAI (C62. benign Mezoteliom chistic._) Chistosarcom phyllodes._) Chistosarcom phyllodes.

FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 .9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii. FAI (C58. malign Teratom imatur.9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar. malign.9) 9090/3 Struma ovarii. malignã (C56. FAI Teratom.9) Molã hidatidã (C58. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62.9) Molã invazivã. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã. nediferenþiat Teratom malign.9) Molã hidatiformã malignã (C58. FAI Teratom chistic. FAI (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar. mixt 9082/3 Teratom malign.9) Corioadenom destruens (C58. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom. intermediar 9084/0 Chist dermoid. malign Teratom imatur. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56. FAI (C58. benign Teratom adult chistic Teratom adult. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56. anaplazic 9083/3 Teratom malign.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã.9) 9100/3 Coriocarcinom. FAI Dermoid. FAI Teratom embrionar Teratoblastom.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58.9) Molã hidatiformã completã (C58.9) Corioadenom (C58.

FAI Corioangiom (C58._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom. FAI Limfangioendoteliom.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid. benign 9130/1 Hemangioendoteliom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom. malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom. FAI Angiom. benign 9150/1 Hemangiopericitom. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 .0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom.3) [obs] Nev involutiv (C44. malign 9160/0 Angiofibrom. FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom.

C41. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40. FAI (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) 92 ._) 9210/0 Osteocondrom (C40._) 9230/0 Condroblastom. malign (C40._._. C41. C41._._) 9186/3 Osteosarcom central (C40._. C41._._) Fibrocondrosarcom (C40. C41. C41._._._. C41._) Osteocondrosarcom (C40._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului. C41. C41._. C41. C41._) 9200/0 Osteoblastom._._._. C41._._. C41. C41._._. C41._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._) Osteoclastom. C41._) 9180/3 Osteosarcom._. C41. malign (C40. C41. C41. C41. C41._._._._) Tumorã Codman (C40. C41. C41. malignã (C49._._) Eccondrom (C40. malignã (C40. C41. C41._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40. C41._. C41._) Osteom osteoid gigant (C40. FAI (C40._) Eccondrozã (C40._._._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40. C41.C41. C41._) 9230/3 Condroblastom. C41._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._) 9210/1 Osteocondromatozã._._) Osteosarom juxtacortical (C40._._. C41. C41._._. FAI (C40._) 9220/0 Condrom._. C41._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã. C41._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40. C41._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._) Exostozã cartilaginoasã (C40._) Osteoclastom._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40. C41._. FAI (C40._) Osteosarcom medular (C40._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._._. C41. C41._._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40._) Encondrom (C40._._) Sarcom osteogenic. C41._) Osteofibrosarcom (C40. FAI (C40._. C41._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._. FAI (C40._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40. C41._. FAI (C40._. FAI (C40. C41. FAI (C40. FAI (C40._._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40. C41._._._. FAI (C40._ ._. C41._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._._. C41. C41.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._) Osteosarcom central convenþional (C40. C41. C41._) Condrom periosteal (C40._._) 9220/1 Condromatozã._._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40. C41. C41._._) Sarcom osteoblastic (C40._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40. FAI 9220/3 Condrosarcom. C41._) 9191/0 Osteom osteoid._) Condrosarcom periosteal (C40. malignã (C49._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40.

FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã.2) 9360/1 Pinealom (C75._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40.3) 9361/1 Pineocitom (C75._) 9270/0 Tumorã odontogenicã._._) Adamantinom tibial (C40.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40.2) Tumora pungii Rathke (C75. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom.2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41.2) 9352/1 Craniofaringiom.1) 9351/1 Craniofaringiom. C41. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. papilar (C75. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom. FAI Adamantinom. adamantinomatos (C75.3) 93 .

_) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. anaplazic (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) 9383/1 Subependimom (C71._) 9393/3 Ependimom papilar (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71._) Spongioblastom multiform (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72._) Gliom astrocitic (C71._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) Oligoastrocitom anaplazic (C71. FAI (C71._) Glioblastom multiform (C71. FAI (C71._) [obs] Astrocitom difuz (C71. grad redus (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._) Ependimom cu celule clare (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. anaplazic (C71._) 9382/3 Gliom mixt (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã._) Ependimom tanicitic (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid. FAI (C71._) Astrocitom fibros (C71._) 9440/3 Glioblastom._) Astrocitom piloid (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._) Astrocitom difuz._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71. malign (C71. FAI (C71._) Sarcom monstrocelular (C71.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71. FAI (C71._) Ependimom epitelial (C71._) Gliom subependimal (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã.3) Tumorã pinealã mixtã (C75._) Gemistocitom (C71.5) Papilom al plexului coroid._) Ependimom celular (C71. malign (C71. FAI (C71._) Astrocitom chistic (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Spongioblastom polar (C71. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Oligoastrocitom (C71.0) 9400/3 Astrocitom. anaplazic (C71._) Astrocitom subependimal._) Spongioblastom polar primitiv (C71._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71._) Astrogliom (C71._) Astrocitom juvenil (C71. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71._) Astrocitom._) Ependimoblastom (C71._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom._) 9390/0 Papilom al plexului coroid. grad redus (C71._) 9430/3 Astroblastom (C71._) 9392/3 Ependimom.5) Papilom al plexului coroid.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71._) Gliom._) Spongioblastom.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75. FAI (C71._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71.5) 94 .

6) Meduloblastom lipomatos (C71._) [obs] 9470/3 Meduloblastom.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30. FAI Dictiom._) 9510/0 Retinocitom (C69.2) 9513/3 Retinoblastom.6) 9500/3 Neuroblastom.6) Meduloblastom melanotic (C71. diferenþiat (C69.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.0) Estezioneurocitom (C30.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69. FAI PNET. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã. nediferenþiat (C69._) 9501/3 Meduloepiteliom._) 9451/3 Oligodendrogliom.4) Dictiom. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69. malign (C69. difuz (C69.6) 9480/3 Sarcom cerebelos._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid. FAI (C71. benign (C69._) 9444/1 Gliom cordoid (C71.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom.2) 9511/3 Retinoblastom. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71.5) 9450/3 Oligodendrogliom.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71. FAI (C69. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom.0) 95 .6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71. FAI PNET supratentorial (C71._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.2) 9510/3 Retinoblastom. benign (C69. benign (C69._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71.2) 9512/3 Retinoblastom. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom. FAI (C71._) 9501/0 Meduloepiteliom.6) Meduloblastom desmoplazic (C71.0) Estezioneuroblastom (C30.6) Neurolipocitom (C71. FAI (C71. FAI (C71._) CPNET.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.0) Estezioneuroepiteliom (C30._) 9442/3 Gliosarcom (C71.6) Medulocitom (C71.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71. anaplazic (C71.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã.

4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. FAI 9571/0 Perineurinom. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton. FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72. malign [obs] Schwannom malign._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom. malign Meningiom. FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom. FAI Schwannom. FAI 9540/1 Neurofibromatozã.

FAI [obs] Reticulosarcom. malignã Mioblastom cu celule granulare. depleþie limfocitarã. reticular Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom malign. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. cu diferenþiere intermediarã. limfocitic. tip cu celule nediferenþiate. difuz [obs] Limfom malign. difuz. sclerozã nodularã. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. difuz [obs] Reticulosarcom. celule clivate. sclerozã nodularã. neclivate. FAI [obs] Boalã Hodgkin. FAI Limfom non-Hodgkin. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. FAI Limfom. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. celule nediferenþiate. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. limfocitic. FAI Limfom malign._) [obs] 9591/3 Limfom malign. non-Burkitt [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. non-Hodgkin. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. nodular [obs] Limfom malign.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. FAI Boalã Hodgkin. predominanþã limfocitarã. FAI Limfom cu celule B. FAI Limfom Hodgkin clasic. celule mici. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. difuz [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. difuz [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. nodular Paragranulom Hodgkin.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. celule neclivate. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. FAI Mioblastom cu celule granulare. FAI Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. difuz [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI Boala Hodgkin. (C71. FAI Microgliom. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarã. slab diferenþiat. sclerozã nodularã. FAI [obs] Limfosarcom. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. celule mici clivate. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. FAI Limfom malign. celule mici clivate. sclerozã nodularã. celularitate mixtã. depleþie limfocitarã. fazã celularã 97 . fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. celularitate mixtã. FAI [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã.

celule mici. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign.3) Limfom cu celule B mari. celule mari. timic (C37. celule B mari. celule mari. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. neclivate. neclivate. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. celule B mari. sclerozã nodularã. difuz. difuz Limfom malign. celule B mici. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. grad 2 Boalã Hodgkin. difuz. limfocitic. difuz. difuz 9671/3 Limfom malign. clivate. histiocitic. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic. difuz Limfom malign. clivate. celule mari. FAI Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. celule mari. celule B mari. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. neclivat. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic-centrocitic. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. FAI Limfom cu celule B mari. diferenþiere intermediarã. difuz Limfom malign. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. centroblastic. FAI Limfom malign. celule mici ºi mari. limfocitic.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . limfocitic. difuz. mediastinal (C38. pleomorfã. sclerozã nodularã. limfocitic cu celule mici. FAI Limfom malign. centroblastic-centrocitic. difuz Limfom malign. tip celular mixt. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. neclivat. histiocitic. bine diferenþiat. FAI Limfom malign. difuz. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. celule mari. celule mari. difuz Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. centroblastic. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. limfocitic. celule mari clivate. mixt limfocitichistiocitic. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. mixt. sclerozã nodularã. celule mici. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. difuz. sclerozã nodularã. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Limfom maligne. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. grad 1 Boalã Hodgkin. limfocitic cu celule mici.

grad 1 Limfom malign. folicular [obs] Limfom folicular. tip celular mixt. celule mici clivate. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. histiocitic. folicular [obs] Limfom malign.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. mixt. folicular Limfom malign al centrului folicular. mature. celule B mari. folicular [obs] Limfom malign. FAI (C42. bine diferenþiat. folicular [obs] Limfom malign. splenic (C42. FAI [obs] Limfom malign. celule mari. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. nodular. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. FAI Limfom malign. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. tip Burkitt [obs] Limfom malign. limfocitic. folicular. celule clivate mici Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. mixt limfocitichistiocitic.2) 9690/3 Limfom folicular. FAI Limfom al zonei marginale. nediferenþiat. FAI Limfom malign al centrului folicular. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. nodular [obs] Limfom malign.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI Limfom cu celule T. celule mici neclivate. folicular Limfom malign._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. imunoblastic. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. celule mari clivate. celule neclivate. FAI Limfom malign. celule mici clivate ºi mari. grad 2 Limfom malign. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. limfocitic. centroblastic. tip celular mixt. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. slab diferenþiat. FAI Limfom periferic cu celule T. folicular [obs] Limfom malign nodular. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. neclivate. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. FAI Limfom periferic cu celule T. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. difuz. celule mari. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. folicular. celule mari. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . grad 3 Limfom malign. imunoblastic.

1) Mielom. FAI (C42._) Papulozã limfomatoidã (C44. limfoblastic. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. FAI Plasmocitom al osului (C40. paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T.1) Mielomatozã (C42.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom.1) 9734/3 Plasmocitom. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42._) Limfom cutanat. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice. FAI (C44.1) Leucemie plasmociticã (C42._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44.1) Mielom cu plasmocite (C42. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. C41. FAI (C44._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. FAI Tumorã cu mastocite._. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 . FAI Limfom cu celule mari anaplazice.

FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. FAI Leucemie limfociticã. FAI [obs] Leucemie limfaticã. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 . FAI (C42. FAI [obs] Leucemie cronicã. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã.1) 9800/3 Leucemie. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI Leucemie subacutã. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. tip cu celule B. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42.

FAI Leucemie mielogenã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. tip L2. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI Leucemie mielomonocitarã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Leucemie mielocitarã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. FAI Leucemie granulocitarã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie non-limfociticã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare.

cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.q22) Leucemie mieloidã acutã.1) Panmielozã acutã. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã. t(16. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 .16)(p13. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.1) Leucemie. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. t(8:21)(q22:q22) FAB M2. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. inv(16)(p13. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.q11) Leucemie mieloidã acutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42.

FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42. FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI Boalã limfoproliferativã. FAI 104 . FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã.1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã.1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic.Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42.

malign (C44. 105 .1) M-8281/3 Acidofil-bazofil._) M--------.9 C41. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72. FAI nerv spinal sinus.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal.2 C77.5 C47.4 C44.1) carcinom (C75. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã.4) M-8744/3 Acral.4 C49.1) adenom (C75. desmoid M-8822/1 Abdominalã.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil. adenom. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice.4 C49.4 C47._) C40.4 Acinare. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44. melanom lentiginos.4 C15. nerv M-9560/0 Acustic. M-------._) M-8730/0 Acromic.2 C49. carcinom cu celule scuamoase.5 C47.4 C72. trad.4 C49. androblastom tubular cu (C56.4 C49.1) M-8822/1 Abdominal.4 C49. carcinom.4 C49.4 C44.5 C49.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75. mixt (C75.Acantom.4 C49. nev) FAI (sarcom. neurom (C72.4 C47.Actinicã. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã.5 C31.2 C44. nev (C44. sinus nerv.4 C49. melanom.5 C72.2 C49.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76. mixt (C75.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N.9 C31. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic. perete FAI FAI (carcinom.9 C72.4 C49.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal.4 C49.9) M-8075/3 Acantolitic. celule clare (vezi SNOMED) M-------.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31.4 C76. fibromatozã C49. mixt (C25. carcinom.0 Acromioclavicularã.

craniofaringiom (C75._) insulare. celule.1) cu alte tipuri de carcinom.1) bronhiolo-alveolar.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) insulare ºi exocrine. C08._) oase lungi (C40.1) granulare._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41. _) bazofil (C75. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus._) canale anale (C21.9) trabecular (C73. metastatic acidofil (C75. C24.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) celule mici-adenocarcinom (C34.1) [obs] histiocitozã X._) duct biliar (C22._) inflamator (C50. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos.0) cromofob (C75._) intrachistic. FAI în polip adenomatos inel cu pecete.9) ºi papilar (C73._) apocrin bazocelular (C07. FAI (C42.9) moderat diferenþiat (C73._) tibial (C40._) duct terminal ecrin. celule FAI clare.1) acinar acinice. mixt (C25.1) bronhiolar (C34. celule (C25.1) mielosclerozã.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74. celule.1) ceruminos (C44. progresivã mielofibrozã (C42._) ecrin papilar (C44.9) Folicular FAI (C73. FAI (C34. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50. FAI (C42._) fetal (C73.1) exocrin ºi cu celule insulare._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75. mixt (C25.1.1) mielozã eritremicã (C42. celule hepatoid Hurthle. FAI (C50.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42.Index alfabetic Acutã eritremie (C42.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44.9) bine diferenþiat (C73. polimorf digital papilar (C44.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41.1) [obs] panmielozã._) cu alte tipuri de carcinom 106 . FAI (C44._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56._) ductal infiltrativ (C50. celule (C75. celule alveolar (C34. _. celule (C73.0) ductal.2) cilindroid clare.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã._) glande anale (C21. mezonefroid clare ca apa de stâncã. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI.

epiteliom (C44. FAI (C50.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos._) infiltrativ (C50. neîncapsulat (C73. FAI neinfiltrativ._) 107 . mixt ºi carcinom cu celule scuamoase. FAI seros.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ. de grad redus pseudomucinos (C56.9) schiros sclerozant. celule (C16._) papilar. cu invazie (C50. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56._) seros (C56. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic. FAI (C50. intraductal.9) ºi infiltrativ(C50.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale.9) sebaceu (C44._) papilar._) mucinos. papilar (C50. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18. cu invazie (C50._) intrachistic intraductal.9) cu celule clare._) tip endocervical tip intestinal (C16._) intraductal. mixt tip difuz (C16._) intraductal.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal. combinat ºi carcinom epidermoid.1) mucos neinfiltrativ. intraductal. _) celule scuamoase carcinom chistic._) polimorf._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) varianta folicularã (C73. cu malignitate borderline (C56.9) renale.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44. tip endocervical mucipar mucoid mucoide._) lobular (C50. carcinom (C53.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid. sclerozant (C73.9) ºi folicular (C73. FAI mucinos._) secretor de mucinã seros. papilar (C56._) ecrin (C44._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic. celule (C75. FAI neinfiltrativ. papilar (C50. neinfiltrativ (C50._) neîncapsulat. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25. cu malignitate borderline nefrogen (C64. celule (C64._) medular mezonefric mezonefroid.

C08.0) principale._) embrionar endometroid. celule (C25. C08. celule acinice. celule (C22. agresiv (C44. celule (C74._) Bronºic FAI (C34. folicular (C73.0) celularitate mixtã (C74._) papilotubular Pick.1) digital papilar.1) negru (C74._) mucoide. celule (C25.0) hepatocelular (C22. mixt (C75.0) coloid (C73. celule (C75.0) ductal.9) agresiv digital (C44._) intrachistic papilar-mucinos._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44. FAI (C75._._) hepatice.0) cromofob (C75.1) fetal (C73. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44.0) hipofizar._) cilindroid (C34.2) clare.0) oncocitic oxifilic oxifilice._) ecrin (C44._) alveolar (C34.1) bazofil-acidofil.9) glandã sudoriparã (C44._) apocrin atipic (C34._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18.0) pigmentar (C74._._) lactant (C50. tubular pigmentar (C74.1) Hurthle. celule clare ca apa de stâncã.1) beta. FAI ecrin papilar (C44. intraductal (C25. carcinom în (C07. papilar intraductal.9) Folicular FAI (C34._) carcinoid (C34. celule (C74.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73. celule (C75.1) acinar acinare._) duct biliar (C22.Index alfabetic C11._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44.9) Corticosuprarenal FAI (C74._) bazocelular (C07. C24. celule. celule (C75. papilar-mucinos (C25._) anexe cutanate (C44. acidofil-bazofil (C75. FAI (C25._) insulare. malignitate borderline eozinofil (C75. celule (C73.9) mezonefric metanefric (C64.9) celule oxifilice (C73._) microchistic seros microfolicular (C73._) mamelon (C50._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75. mixt (C75.9) microchistic. C08._) bazofil (C75.0) compacte.1) acidofil-bazofil. intraductal (C25.9) mioepitelial mixt.1. celule (C74._. FAI endometrioid.0) plat pleomorf pleomorf.9) intrachistic.0) clare.0) glomerulare.0) macrofolicular (C73._) seros microchistic Sertoli.9) Papilar FAI (C73. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.1) monomorf mucinos mucinos-papilar._) 108 .

5 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.2 C49._) Adenomioepiteliom (C50. tumorã. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos. adenocarcinom în (C18. ºi hiperplazic (C18. multiple M-9054/0 Adenomatoidã. odontogenicã (C41.0 C49.5 C49. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. duct M--------. limfom histiocitic C32.Adenomiozã.1 C49.0 C32.6 C49.0 C49.2 C49.2 C49.6 C49. coardã vocalã Adipos. carcinom M-9755/3 Adevãrat. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine.0 C49._) polipi multipli polipi multipli.0 C49.1 Adevãratã.5 C49.3 C49._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.1 C49.9 C49.0 C49.2 C49. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian.0 C49.1 C49. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic. coardã Adevãratã.0 C49.3 C49.6 C49._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25._) polipozã colicã (C18.1 C49.0 C49.3 C49. hialinizant (C73.3 C49.5 C49.4 C49._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular.2 C49._) Adenomiom Adenomiom. tumorã. mixt (C18.0 C49.3 C49.2 C49. tumorã vestigialã 109 ._) polipozã colicã.2 C49. FAI M-9300/0 Adenomatoidã.

metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame._._) Jadassohn (C44.9 C03._) adenom (C34._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom. malignã (C25. nev FAI (C44._) M-8745/3 Amelanotic.1 C03. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã. limfom cu celule T periferice. digital C44. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru. C41. ºi rabdomiosarcom embrionar.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule._) celular (C44._) tumorã cu celule. FAI teratom chistic tip. melanom desmoplazic (C44. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50.9 C03.1 C03._) M-9970/1 limfoproliferativã. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã. digital C44. tumorã cu celule granuloase (C56. creastã. melanom (C44.1 C03. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã. bronºicã (C34._) malign (C44.9 C03._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21. FAI (C25.9) tip.Index alfabetic Adult chistic. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame. ºanþ Alveolarã.1 C03. tract._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06._) papilar.0 C03. mixt M-9581/3 sarcom._) Alveolar adenocarcinom (C34. adenom.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26. teratom rabdomiom teratom.9 C03. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44._) carcinom carcinom cu celule (C34._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic.0 Alveolar.0 C03._) boala lanþurilor grele Alimentar._) 110 .

sfincter M-8215/3 Anale.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41. cu sideroblaºti (C42. cu acumulare lipidicã (C56. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom. FAI (C41._) fibrodentinom (C41._) oligodendrogliom (C71. uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã.1) refractarã. adenocarcinom al canalelor (C21.5) ependimom (C71. malign (C41._) teratom. hipeplazie._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã.Amputaþie._) carcinom.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------.9) M--------. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD)._) gangliogliom malign. fãrã sideroblaºti (C42.1) refractarã. infiltrativ Angiom._) M-8390/0 tumorã.1) M-8215/3 Anale. neoplazie intraepitelialã._) seminom (C62. AML) C24. FAI tubular. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42.4 tubular. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 .1 Anal. benignã (C44. cu exces de blaºti (RAEB) (C42. FAI papilom al plexului coroid (C71. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã. malign Anexelor. al M-8390/3 carcinom (C44._) fibrosarcom (C41.1) refractarã._) fibrodentinosarcom (C41. adenocarcinom al glandelor (C21. FAI (C42. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71._) fibro-odontosarcom (C41. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42._) fibro-odontom (C41. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic.1) [obs] refractarã. FAI Angiolipom._) M-9310/3 Ameloblastom.1) refractarã._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57. teratom meningiom (C71. FAI Anexã._) oligoastrocitom (C71. carcinom medular cu stromã (C73.4 C57.9) Anemie refractarã.1) M-8077/2 Analã.1 C20.Amiloidã.AML ( vezi leucemia._) M--------.1 C21.1) Anevrismal._) sarcom (C41. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21. grad III (C21._) odontosarcom (C41._) fibrom (C41. canal Anal.

8 C21.0 C02. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos. meningiom (C70.5 C49.6 C49.1 C49. histiocitom fibros Angiomatozã. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare.0 C02. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.4) Anterioarã._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom.1 C31. tumora corpusculului (C75.4 C44.1 C76. piele Aortã Aortã. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.1 C47.1 C49.1 C49.1 C47.1 C49.2 C02. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.0 C44.1 C40. melanom. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.4 C75.0 C16.1 C49.1 C49.3 C02.0 pânã la C16. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale.3 C21.1 C49.3 C16.1 C49.3 C30.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital. corpuscul Aortic. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.9 C38.5) Anus. abdominalã Aortic. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac.5 C77.0 C10. FAI (neclasificabil la C16.0 C44.0 C16.1 C49.6 C47.4 C44.3 C02.1 C67.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.1 C49.2 M-8691/1 Aortic.1 C49.3 C49.1 C44.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus.1 C49. joncþiune C49.3 C16.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar. paragangliom al corpusculului (C75.2 C31.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom.1 C49. nev) FAI (sarcom.6 C49. nev) FAI (sarcom.3 C11.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 .6 C47.5) M-8691/1 Aortic.1 C04. melanom. paragangliom (C75.8 Angiom. spaþiu FAI FAI (carcinom.1 C71.1 C49.

0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã. fibrom. cartilaj._) chistic (C71. adenocarcinom cu metaplazie.1 C40._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71. al membrului. sarcom cerebelos.2 C40. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom.3 C40.4 C49.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49.3 C13. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom._) fibrilar (C71. menisc lateral genunchi.4 C49. juvenil (vezi SNOMED) C18. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent.0 C70. infantil (C71.1 Aripã nazalã Aritenoid.3 C49.9 C40. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. tumorã carcinoidã._) difuz.1 C49.3 C49._) gemistocitic (C71.3 C41.9 C70._) anaplazic (C71.0 C40.9 C40.1 C49.9 C40.4 C41. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi.4 C49. FAI Ariepiglotic.2 C40. cartilaj Aritenoid. circumscris (C71. sarcom cu celule clare al (C49.9 C49. FAI genunchi.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos._) difuz (C71._) M--------._) [obs] desmoplazic.3 C13.5 C49.2 metaplazie. tumorã carcinoidã.2 C44. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49.3 Arterã FAI aortã. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin.9 C49.6) [obs] C70. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular. FAI M-8241/3 Argentafinã.1 C41._) 113 . tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71. gliom (C71.0 C18.3 C40. menisc medial gleznã mânã membru. FAI Articular.1 C41.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid.3 C40. FAI aortã.4 C49. hemangiom C49.1 C41.Aponevrotic.1 C32. grad redus (C71.2 C49. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane.2 C40.1 C32.1 C13.0 C41._) fibros (C71.9 C13.1 C50._) M-9400/3 Astrocitic.0 C49.1 C40. cartilaj.3 C49.

2 C38. nev cu celule (C44. esofag (vezi SNOMED) C51._) grad redus.3 C44.2 C44. extern cartilaj ganglion limfatic C76._) protoplasmic (C71.3 C47._) infiltrativ. tumorã cu celule. piele Auricular canal. proliferantã (C56.3 C49._) M-8090/1 Bazale._) M-8722/0 Balonizate. C08.0 C77. malign (C37.3 C49. FAI (C71. pagina 31) M-8722/3 Balonizate. FAI canal.2 C44. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71._) papilom al plexului coroid.2 C44. FAI (C44.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50.9) tumorã seroasã papilarã (C56.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44.5 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire.3 C49. melanom cu celule (C44._) subependimal.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare._) juvenil (C71. cardiac Atipic adenom (C34.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71. difuz (C71.9) timom._) micronodular (C44.2 C44.3 C77.2 C49. cu celule gigante (C71._) Carcinom FAI (C44._) [obs] C41. FAI (C44. FAI Auriculã.1 C44.2 C44. proliferantã (C56.3 C49. sclerozant (C44._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70.0 Bartholin._) adenom folicular (C73.3 C77._) fibroepitelial (C44._.2 C30._) infiltrativ.3 C49._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07.0 Atlas Atriu.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL._._) desmoplazic._) morfeic (C44.3 C49.9) Auditiv canal. C08._) adenom (C07. limfom M--------.3 C50. tip Pinkus infiltrativ._) 114 .5 C47.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71._) Axilã FAI FAI (carcinom._) subependimal.9) tumorã seroasã. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor. carcinom adenoid (C53. melanom.3 C49. nev) FAI (sarcom._) piloid (C71._) fibroepitelial._) M-9699/3 BALT. FAI canal extern meat. tip (C44. extern canal Auriculã. nesclerozant (C44. FAI (C71.Barret.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56._) pilocitic (C71. FAI (C37._) timom.6 C41. glandã M-8098/3 Bazal.1 C44.

duct adenocarcinom (C22. carcinom cu celule scuamoase C01. ganglioni C49._) multifocal superficial (C44. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament.0 C24.0 C49.1.3 C49. tumorã (C44. C24. C24. adenom cu celule (C25.0 C24.0) M-8264/0 Biliarã.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71.1) carcinom (C75.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22.1) carcinom acidofil. mixt (C22. mixt (C75._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44.0) carcinom (C22.9) M-8585/3 carcinom timic (C37. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34.1 C24.1. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom. muºchi Biceps femural. mixt (C75.1) Bazofil-acidofil.0 C49.0 C47.0 C49.3 C44.0 C24.7 C71.0 Bazã limbã. FAI M-8094/3 Bazale.2 C24._) Bazoscuamos. C24.1.0 C24. faþa dorsalã Bazin._) nodular (C44.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44. carcinom al ductului (C64. FAI tract.1) Bazoscuamos.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad. nev) FAI (sarcom. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73.3 C65.1) adenom acidofil._) 115 .9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar.0) adenom (C22.1. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct. C24. pagina 27) M-8151/0 Beta.0 C49.9 C01. C24.1._) M-8151/3 Beta.0 C22. peduncul Bazali.1. carcinom (C44.1) Bazofil-acidofil. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44. mixt (C75. carcinom. FAI Bazã limbã.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73.0 C24. melanom.1 C49. adenom. tumorã malignã cu celule (C25. muºchi Biliar. C24.0 C44.1 C22.9 C65.3 C47._) pigmentar (C44.1) adenom (C75.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular. carcinom M-8083/3 Bazaloid._) epiteliom (C44. papilomatozã (C22.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar. mixt (C75._) M-8123/3 Bazaloid._) M-8319/3 Bellini.9 C76._) Bazal._) M--------.0 multicentric (C44.0) M-8161/0 chistadenom (C22.

1 C49. limfoproliferativã.1 C49.1 C34.1 C40.1 C49._) C77.3 C34.6 C49.1 C49._) mixt. boalã (C44._) Carcinom FAI (C34. mucinos ºi nemucinos (C34. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. carcinom (C34._) nemucinos (C34. FAI (C42.3 C49.1 C49.1 C47. melanom. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom. FAI (C42._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53._) celule Clara (C34. sarcom M-8910/3 Botrioides. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner.1) mieloproliferativã cronicã.6 C49. tumorã FAI (C56.1 C49.1 C47. imunoproliferativã a (C17.1 C49._) cronicã.9) proliferantã (C56.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar.1 C49. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10.4 C76. T-gama mastocite tisulare.1 C49._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34._) M-9764/3 intestin subþire. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 .1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34.1 C47._) M-------/1 Borderline.9 C34.2 C34.1 C77.0 C34. adenocarcinom (C34. nev) FAI (sarcom._) pneumocit tip II (C34. FAI limfoproliferativã.Index alfabetic Boala alfa. cu depozite de imunoproliferativã. sarcom M-8081/2 Bowen._) M-8081/2 Bowen tip. FAI (C34.1) mu.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã.1) depozite de imunoglobuline. lanþurilor grele Bowen (C44._) mucinos (C34.1 C49.4 C44._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34.3 C47. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã._) M-8250/3 Bronhiolar. mieloproliferativã (C42. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline. malignitate (vezi codul pentru comportament.9) malignitate borderline (C56.0 C44.9) malignã (C56. pag 27) M-8910/3 Botrioid._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom. sistemicã cu mieloproliferativã.

3 C00. faþã inferioarã piele. tumorã adipoasã C06.5 Bursã. margine. marginea. carcinom cu celule (C73. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. ganglion limfatic Bronºic._) M-8880/3 Brown.0 C04.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44. inferioarã inferioarã. superioarã faþã oralã.1 C00.1 tip cu celule caliciforme (C34. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. ganglion limfatic C00.3 C00. tumorã (C44.1 C00. superioarã oralã.2 C00. piele labial. faþã.9 C77.5 C44. FAI mucoasã.2 C00. superioarã purpurie.4 C44. FAI inferioarã. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.6 C00.4 C00. adenom FAI (C34.0 C44.4 C44. FAI liberã. mucoasã superioarã. faþã.4 C00._) tip nedeterminat (C34.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34.0 C00. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom. inferioarã fren labial._) Bronºic. limfom C49. inferioarã piele.2 C00._) chist odontogenic (C41._) carcinoid (C34.0 C00.0 C00.9 C06. fren. limfom malign.0 C00._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41. superioarã mucoasã. superioare faþã purpurie.9 C00.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã. FAI labialã. superioarã margine liberã.5 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.5 C00. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.1 C00.5 C00.3 C00.5 C00.0 C06.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77. piele M-9133/3 Bronºicã. intravascularã (C34.5 C00. inferioarã mucoasã. superioare purpurie.6 C00.0) superioarã. fren superioarã.3 C00.4 C00. superioarã fren. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal. inferioarã faþã purpurie.1 C06.2 C00. FAI faþã purpurie.6 C00.3 C00.3 C00. celule mici neclivate.0 C44._) cilindroid (C34.4 C00.9) M---------. inferioarã liberã.1 C00. FAI oralã. inferioarã margine liberã. FAI 117 .9 C04.0) inferioarã.1 C04. fren internã.1 C00._) Bronhogen Bronhopulmonar._) [obs] M-8100/0 Brooke.9 C00. faþã. FAI inferioarã._) M-9687/3 Burkitt-like. FAI margine liberã. comisurã liberã. faþã. tumorã alveolarã.0 C00. FAI purpurie. faþã superioarã oralã.0 C00. mucoasã superioarã.0 faþã oralã. inferioarã fren. FAI fren.0 C00. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip. FAI piele. limfom malign. marginea. faþã.

celule enterocromafin-like.Index alfabetic M--------.9) strumal (C56. extern auricular._) carcinom bronhiolo-alveolar.2 C44.1 C44._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.0 C25. FAI ECL._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu.9 Calotã Canal anal auditiv. malign enterocromafine. celule. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom.2 C52.1) M-8149/0 Canalicular. nev) FAI (sarcom.9 C65. FAI auricular. combinat adenocarcinom ºi.4 C47. al apendicelui (C18.0 C49. FAI auditiv.0 C49. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI._) C41.0 C25.0 C24.1 C44.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49. extern biliar. adenom C22. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele. limfangiom C71.0 C24. mixt adenom bronºic (C34.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme. celule. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.2 C44.4 C49.1) adenocarcinom ºi.3 C16. melanom.0 C77. FAI argentafinã. tip cu pneumocit tip II ºi (C34.2 C24.0 C49.0 C44.0 C44.0 C44.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.2 C44.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65.0 C49. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare. (C34.0 C53. pag 27) C44.1) argentafinã. al apendicelui (C18.4 C53.0 C49. tip cu celule Clara ºi (C34. FAI sistem nervos vegetativ 118 .0 C47. al vaginal M-9131/0 Capilar.0 C49.1 C76. celule ECL.0 C21.1 C44. celule.0 C49. hemangiom M-9171/0 Capilar.

_) mici-scuamoase._) mixt. mixt (C75. microchistic (C44. celule renale (C64.9) ceruminos (C44._) pneumocit tip II (C34._) fibroepitelial.2) colector._) multicentric (C44.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50. combinat cu lobular infiltrativ (C50. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44._) nodular (C44. ductal infiltrativ (C50._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34. cu alte tipuri de carcinoame mici. mixt (C22._) ºi ductal infiltrativ (C50. infiltrativ (C44._) Clara.celule mici-mari._) tip desmoplazic (C44. C31. plex (C71.5) Cribriform FAI in situ (C50. hipersecretor (C50. combinat cu ductal infiltrativ (C50._) Clara ºi caliciforme._) bazale ºi scuamoase._) multifocal superficial (C44._) Bellini. tip (C44._) micronodular (C44. duct (C22. adenoid (C53. celule (C75.1) acinar acinare._) sclerozant. multifocal (C44. tip Pinkus infiltrativ.0) cromofob (C75._) infiltrativ. infiltrativ (C44._) chistic._) alte tipuri._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.1) bazoscuamos (C44. sclerozant (C44. celule (C34. celule în (C34._) alveolar (C34._) caliciforme._) bronhiolar (C34._) superficial._) pigmentar (C44. intraductal (C50. duct (C64. lobular infiltrativ (C50. FAI anexial._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22.0) bob de ovãz._) alte tipuri. duct ºi hepatocelular. mixt (C75._) fibroepitelial (C44. celule (C34.1) cromofobe._) ameloblastic (C41. celule. celule (C34.9) corticosuprarenal (C74.0) condilomatos coroid._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz._) nemucinos (C34.0. nesclerozant (C44._) C._) morfeic (C44. celule (C30. celule (C34.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil.9) biliar._) cu alte tipuri de carcinoame._) bazofil (C75._) cu alte tipuri de carcinoame._) alveolare.1) bazofil-acidofil.2) clare. celule (C34.0) clinging._) Bowen._) bazal._) desmoplazic.1. tip (C16. duct (C64. celule (C73._) mucinos (C34. celule Bazocelular FAI (C44. C24._) cilindrice._) Combinat adenocarcinom._) anaplazic. celule adenochistic Adenoid bazal (C53._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44._) cloacogenic (C21._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 . celule (C34.0) biliar._) tip nedeterminat (C34._) bazaloid bazaloide scuamoase. mixt (C44. mucinos ºi nemucinos (C34. celule clare ca “apa de stâncã”._) nesclerozant.

embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 . mixt (C22.9) trabecular (C73._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73._) in situ._) lobular ºi intraductal (C50.0) Folicular FAI (C73. metastatic infantil.0) hepatoid Hurthle._) ductular._._) inel cu pecete.9) Fusiforme._) infiltrativ ºi coloid (C50._) infiltrativ ºi cribriform C50._) infiltrativ ºi mucinos (C50. celule.0) ºi al ductului biliar._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom. celule ºi papilar (C73. mixt (C73. FAI eozinofil (C75. celule gigante.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22. FAI în polip adenomatos lobular._) in situ.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64. C08.0) tip cu celule clare (C22. tip infiltrativ (C50._) epidermoid. celule granuloase._) infiltrativ ºi tubular (C50._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50.9) desmoplazic._) infiltrativ ºi boala Paget. celule ºi celule fusiforme granulare. tip solid (C50.9) oxifile._) ºi lobular (C50.0) tip pleomorf (C22. celule. necheratinizant mici. celule în inel cu pecete. celule (C73.9) hepatic sclerozant (C22.9) gelatinos [obs] gigante. celule FAI renale. celule (C64. carcinom in situ (C50. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22._) tip cribriform (C50. FAI epidermoid.9) bogat în glicogen (C50.0) ºi colangiocarcinom. tip cribriform (C50.9) în polip._) în polip. FAI (C50. micropapilar (C50._) papilar urotelial (C67. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50._) in situ.0) sarcomatoid (C22. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom. tip comedo (C50.0) schiros (C22. mixt tip poliembrional endometrioid.0) varianta cu celule fusiforme (C22. cu invazie stromalã discutabilã (C53._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50. papilar (C50. sân (C50._) in situ.0) fibrolamelar (C22._) infiltrativ ºi lobular._) in situ.9) moderat diferenþiat (C73.celule in situ. celule în.9) sticloase.9) bine diferenþiat (C73. celule (C56.9) medulo-folicular._) Ductal FAI in situ. carcinom (C50. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari._) infiltrativ ºi lobular. infiltrativ (C50. combinat (C22. FAI (C50. celule (C73.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme.0) încapsulat (C73.

FAI intraepidermic cu celule scuamoase._) metaplazic. lobular FAI (C50._) ºi boala Paget._) intraepitelial._) neuroendocrin scuamoase._) inflamator (C50. celule (C67._) ºi ductal (C50._) ºi carcinom ductal in situ (C50._) neinfiltrativ (C50. FAI metastatic._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50. celule. cu celule scuamoase._) neuroendocrin scuamoase._) ºi lobular (C50._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50._) Mari. FAI metastatic. sân (C50.9) tranziþionale. celule (C34._) papilar._) Infiltrativ. epidermoid adenocarcinom ºi. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41._) Mixt acinar-endocrin (C25. combinat (C34.mari. celule (C34. neinfiltrativ (C50. celule (C44._) neinfiltrativ. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 ._) ºi lobular (C50.Index alfabetic Infiltrativ.9) medulo-papilar._) ºi lobular in situ (C50._) Medular FAI atipic (C50. tip Bowen (C44. ductular (C50. (C53._) adenocarcinom ºi._) infiltrativ (C50. mixt C73. celule (C25._) ºi cribriform (C50. necheratinizant mici-mari._) infiltrativ. cu celule în inel cu pecete. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50._) intrachistic._) epidermoid._) micropapilar (C50._) tip solid intraepidermal. cheratinizant scuamoase. ductal FAI (C50. metatipic (C44._) in situ (C50._) microchistic. FAI (C50. celule FAI fusiforme._) juvenil. mixt (C73._) ºi tubular (C50._) combinat cu alte tipuri (C50._) ºi intraductal (C50._) ºi coloid (C50.9) Merkel._) combinat cu alte tipuri (C50.0) mici._) limfoepitelial limfoepiteliom._) Mici. papilar (C50. tip Lobular FAI (C50._) microinvaziv._) neinfiltrativ (C50. celule._) seros (C56._) cu stromã amiloidã (C73. celule. celule (C22. combinat (C34. FAI matrical (C44._) in situ ºi intraductal (C50._) Micropapilar intraductal (C50. celule FAI bogat în lipide (C50._) ºi lobular in situ (C50. sân (C50. anexial (C44.1) insulare._) insular (C73.9) intestinal. tip (C16. celule. celule._) ºi boala Paget._) ºi ductal infiltrativ (C50. necheratinizant.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular._) intermediare. sân (C50._) papilar. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice._) ºi mucinos (C50.

celule. celule renale (C64. celule cutanat primar (C44.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal. bazocelular superficial (C44. celule sarcomatoid sarcomatoid. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50._) varianta folicularã (C73.1) seros de suprafaþã (C56. tip duct colector (C64.9) încapsulat (C73._) neinvaziv.9) asociat cu chist (C64._) papilo-medular. celule (C64.9) renale. neinvaziv (C67. mixt (C73. FAI (C50._) ductal-endocrin (C25._) oncocitic Papilar FAI columnare.9) parietale.9) sarcomatoid (C64._) 122 ._) pilomatrix (C44._) foliculo-medular (C73. papilar seros al peritoneului (C48.5) poligonale.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase.9) scuamoase._) multifocal. celule scuamoase. celule în inel cu pecete.9) tranziþionale. celule (C73.9) tiroidã (C73._) urotelial.9) parafoliculare.9) scuamoase. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64.9) rezervã.9) Schneiderian (C30.9) seros._) intraductal neinfiltrativ (C50. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal.1) pseudoglandular celule scuamoase._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric._) non-small. celule de rotunde._) tranziþionale. celule în inel cu. celule ºi adenocarcinom mucinã. FAI papilar intraductal (C50. C31. celule (C73. in situ scuamoase. celule (C73._) lobular (C50._) neinvaziv. celule (C16.9) Renale. papilar cu celule tranziþionale (C67._) neîncapsulat sclerozant (C73. celule (C34._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73._) urotelial (C67._) sebaceu (C44.1) primar.celule (C44. neinvaziv (C25.9) celule fusiforme (C64.1) pleomorf plex coroid (C71. celule._) odontogenic (C41._) înalte.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22. celule (C67. FAI (C75.9) renal. neinvaziv (C67._) pecete. celule.9) Neuroendocrin FAI mari. urotelial papilar (C67.0.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44. primar al peritoneului (C48. celule primar.9) mici. neinvaziv ºi folicular (C73._) pituitar.9) papilar (C64.9) medulo-papilar (C73.bazocelular (C44.9) papilar-mucinos intraductal.9) tip cromofob (C64. celule FAI (C64. celule papilo-medular (C73._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat. carcinom intraosos (C41.celule (C73.0) medulo-folicular (C73. metastatic pigmentar bazocelular (C44.9) difuz sclerozant (C73.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile.

ventricul Cardioesofagianã._) Urotelial FAI in situ neivaziv.4) C40._) sudoriparã. FAI papilar papilar. FAI clare._) papilar. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant. celule FAI fusiforme. glandã (C44. papilar (C67. FAI Cardia gastricã Cardiac._) intraepitelial mari. de suprafaþã (C56. joncþiune Carinã Carotidian.0 C34.0 C16.9) trabecular tranziþional Tranziþionale. al peritoneului (C48. celule. neinvaziv (C67. cu diferenþiere timus-like. corpuscul Carotidã. cu elemente simplex anexe cutanate (C44._) sudoripar.9 Carpian._.1) Sertoli. primar. celule FAI FAI. adenocarcinom cu exostozã (C40. bine diferenþiat (C37.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia.0 C16._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50.4) M-8692/1 Carotidian.0 C38. celule in situ micropapilar (C67._) Seros FAI micropapilar (C56. sân (C50. FAI mici._) timus-like. cu formare de fusiforme._) intraepidermic._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25._) papilar (C67. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44. ºi osoasã. necheratinizant metastatic. FAI (C37. sclerozant al ductului (C44. cheratinizant mari. paragangliom al corpusculului (C75. necheratinizant microinvaziv (C53._) papilar.4 C49.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41. celule. arterã M-8692/1 Carotidian. tip Bowen (C44. C41. FAI 123 .9 C41.0 C75. neinvaziv (C67._) Cartilaj FAI articular. celule in situ. celule Warty Wolffian. tumora corpusculului (C75.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor._) timic. tip cu celule corn.9) papilar. os Cartilaginoasã metaplazie._) necheratinizant.0 C38.celule (C62. adenocarcinom cu metaplazie. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53. celule.9) timic._) Scuamoase.9) papilar._) Verucos FAI epidermoid scuamoase. atriu Cardiac.

2 C30.1 C72._) schwannom Cementalã. limfangiom C06.2 C47.6) [obs] Cerebelopontin. FAI Cerebel.9 C76.7 M-8589/3 CASTLE C60. nev (vezi SNOMED) CD30+.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.7 C49. celule T mari. ganglion limfatic Celiacã.0 C71._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71.9 C06._) Cemento-osoasã.0 C71._) Cementifiant._. displazie periapicalã (C41. arahnoidal circumscris (C71. C41.9) leiomiom nev albastru (C44.7 C47._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41. fibrom (C41.3 C40. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom. C41. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom.Index alfabetic C40.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare. FAI (C71. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71.6 C71. FAI (C41.2 C49.0 C77.6 C71._) Centralã.2 C49._) CD30+. convenþional (C40. tip. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44._) neurocitom osteosarcom (C40. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru.2 C49. pagina 31) 124 ._) odontogenic._) Cementom.1 C24.9 C32.9 C71.3 C32.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã.0 C41._.2 Cavernos. nev) FAI (sarcom. hemangiom M-9172/0 Cavernos. nedeterminat._) Cemento-osifiant.9 C48. corp M-9121/0 Cavernos._) fibrom (C56.0 C70._) Cementom.3 C44. celule T.2 C32.0 C71. melanom.3 C49. fibrom (C41. FAI (C71.2 C49._) Cementoblastom benign (C41. fibrom (C41._) osteosarcom.5 C71.3 C32.0 C40.2 C40.7 C71. arterã M-------/-9 Celular._) tumorã neuroectodermalã primitivã.0 C71.3 C32.6) [obs] sarcom. limfom cutanat primar cu (C44.3 C49.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor. gigantiform (C41.9 C30.2 C49.5 C44.1 C40. displazie periapicalã (C41. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50.2 C49._) Cec Celiac. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel.0 articular al membrului.

0 C47.0 C49.4 C49.0 C44.0 C44._) congenital.2) carcinom (C44.8 C53. gliomatozã (C71. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------.0 C53. celule (C56. odontogenic (C41.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune.0 C49._) C44._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos.0 C77. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53. proliferant M-8077/2 Cervicalã.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 .0 C49. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.0 C49. neoplazie intraepitelialã.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular. regiune FAI FAI (carcinom.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase._) C76.0 C72.0 C49. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic. carcinom cu celule renale asociat cu (C64. glandã Ceruminos adenocarcinom (C44. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56.2) adenom (C44.0 C47. papilom C72.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant. nev) FAI (sarcom. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic.9 C53. FAI carcinom cu celule scuamoase. FAI (vezi SNOMED) gingival. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã.0 C76.0 Ceruminoasã. melanom.0 C47. grad III (C53.4 C49.9 Cervicalã. duct (vezi SNOMED) trichilemal.0 C15.

_) limfangiom mezoteliom._) clare. celule duct biliar (C22. FAI (C56. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular. malignitate borderline (C56. FAI (C48.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos. malignitate borderline (C56._. C08.9) pseudomucinos._) mucinos. malignitate borderline (C56.9) multilocular malign (C64. papilar (C07. FAI (C56.9) seros._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50.0) endometrioid mucinos._) astrocitom (C71.9) mucinoasã._) nodul._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64.9) clare. FAI endometrioid. carcinom (C50.9) pseudomucinos.9) pseudomucinos.9) seros. benign (C48._) higrom hipersecretor.9) ºi solidã (C25. celule (C56. celule. carcinom adenoid. celule.9) seros. malignitate borderline (C56.9) seros. tumorã de malignitate borderline (C56.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos.9) seros. atrio-ventricular (C38.9) seros (C56.1.1. malignitate borderline (C56. celule (C56.9) pseudomucinos (C56._) papilarã seroasã.0) ecrin (C44._) endometrioid._) [obs] mucinoasã. FAI (C56. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline limfomatos.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 .9) Papilar FAI (C56.9) mucinos. celule. nefroblastom (C64.0) clare. FAI (C56. malignitate borderline (C56. C24.9) duct biliar (C22._.9) mucinoasã. tumorã (C25. FAI (C56._) teratom. malignitate borderline (C56. C24. FAI (C56. nodul (C38.9) limfomatos (C07. FAI (C56. FAI (C56.9) mucinos (C56. C08.9) malignitate borderline (C56. tumorã cu displazie moderatã (C25._) mezoteliom.9) malign (C64._) mucinos._) Papilar FAI (C56.9) mucinoasã. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C25. epiteliom (C44.9) epiteliom adenoid (C44.9) Chistic adenoid. FAI (C56.0) papilarã (C25. cu displazie moderatã (C25._) seroasã papilarã.9) Chistadenofibrom FAI clare.9) parþial diferenþiat. tumorã de malignitate borderline (C56.9) mucinos. malignitate borderline (C56.9) Nefrom benign (C64.9) mucinos.9) papilarã.

FAI (C53. tumorã (C41. nev) FAI (sarcom._) ependimom hepatocelular.9) M-8507/2 Clinging._) (vezi regulile de codificare. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. carcinom bronhiolo-alveolar (C34.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.0) M-8322/0 adenom (C75. malignitate borderline (C56. carcinom intraductal (C50._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64.9) chistadenom (C56.2 C49. duct biliar C24.7 C49. C31. 28) M-9471/3 Circumscris.0) carcinom chistadenofibrom (C56. adenocarcinom._.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------. ºi calciforme. malignitate borderline (C56.9) condrosarcom (C40.9) chistadenocarcinofibrom (C56.3 adenocarcinom.0 Cistic. carcinom (C22. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice. melanom._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41. proliferantã atipicã (C56. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75. celule.2 C11. carcinom bronhiolo-alveolar (C34.9) adenofibrom.6) C24. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom.2 Cloacalã.4 C72. C41. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 ._) M-8121/3 Cilindrice.9) chisticã. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44.0) M-8322/3 carcinom (C75. tumorã meningiom (C70._) M-8252/3 Clara. FAI adenocarcinom._) Clare ca apa de stâncã. FAI (C56. carcinom cu celule (C30.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50.2 C47.2 C44. adenocarcinom endometrioid._) benign (C50.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic. adenom bronºic.0) M---------M-8313/3 Clare. C31. papilom cu celule (C30.2 C49.0. malignitate borderline (C56.5 C44. pag._) odontogenicã. pag. 28) M-8077/2 CIN III. fibromatozã (vezi SNOMED) C69. celule.9) seros (C56._) carcinom cu celule scuamoase tumorã.Index alfabetic Chistom FAI mucinos._) malignã.0) hidradenom (C44. mezonefroid adenofibrom (C56. corp M-8383/3 Ciliate. celule._) [obs] malign (C50._) M-8200/3 Cilindroid.0._) M-8077/2 CIN III.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------. tumorã. FAI tumorã._) C51._) [obs] M-8200/3 Cilindroid.Cicatricialã.2) C21.9) chistadenofibrom.4 Ciliar.7 C47.1 C25.2 C77.0 Cistic. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara. cu displazie severã (C53. zonã Cloquet.3 C76._) (vezi regulile de codificare.2 C49.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74._) M-8200/0 piele(C44. carcinom (C21. (C34.

joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.0 C70.3 C18. ganglion limfatic M--------.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã. combinat (C22.2 C49.0) C22.9 C67. carcinom renal. papilom cu celule C44. tip duct (C64.celule mari (C34.0 C70.5 C18.1.5 C41.2 C49.7 C18._) carcinom cu celule mici . epidermoid (vezi SNOMED) 128 . carcinom papilar cu celule (C73._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.5 C53.9 C18.9) C24.9 C25.0 C70.0 C32.1 C32.celule scuamoase (C34.4) M-9230/0 Codman.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50. tumorã (C40. FAI (vezi SNOMED) M--------.Colesteatom.9) M-8121/1 Columnare.0 C41.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.2 C49. carcinom al ductului (C64.0 C32.0 C18.9 C41.9) M-8319/3 Colector._) carcinom cu celule mici .2 Coloid adenocarcinom adenom (C73._.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22.2 C32.0 Coledocian. canal M--------.1 C32.2 Colic.2 C49._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41. corpuscul Coccigian.7 C53.Index alfabetic C49.1.1 C32.6 C18.4 C19. glomus Coccis C77.Colesteatom.8 C53. C24.0) M-8319/3 Colector.3 C75.2 C18.5 C75. C24.9 C18.7 C18._) C25.2 C18.6 C18.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34.2 C49.2 C49.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular. C41.7 C19.

carcinom M-9181/3 Condroblastic.0 C77. C41.2 C49._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44._.0 M-9220/1 Condromatozã .4 C49.0) Comedo.1 129 ._._) siringom.1 C49. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã.3 C49._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00. odontom C24. C41. peribronºicã (C34._) cu celule clare (C40._) tumorã miofibroblasticã._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44._.2 C49.0 C49.1 C49.6 C00. DCIS tip (C50._) Comedo._._. C41.0 C49. C41._) nev._) M-9281/0 Compus._.0 C49._) Condrom FAI (C40. malign (C40. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte.2 C49.0) M-9100/0 Completã. carcinoid M-9596/3 Compus. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos._) Conjunctiv._) juxtacortical (C40._) periosteal (C40. C41. FAI (vezi SNOMED) displazie. glioblastom cu (C71._) Comedocarcinom. malign (C44. adenom corticosuprarenal cu celule (C74. C41._) juxtacortical (C40._) C49._. osteosarcom (C40.6 C32.0 C49.0 C44.1 C49. C41. tumorã cu celule gigante (C40.2 C49. FAI M--------._) M-9230/0 Condroblastom.9 C49._) M-9230/3 Condroblastom._.1 C49._) Congenital chist. C41._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40. melanom malign în (C44. fibrom (C40._) M-9241/0 Condromixoid.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22.Condromatozã._.9) M-9282/0 Complex.2 C49. molã hidatiformã (C58.2 C72. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã.2 C49.0 C49._.5 C49._) nev intermediar ºi gigant (C44._) dediferenþiat (C40. nev (C44.0 C24._._. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic.2 C49. carcinom ductal in situ tip (C50. C41. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus. C41. leziune dermicã proliferativã în (C44. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã._) M-8244/3 Compus.6 C49. C41._) mezenchimal mixoid periosteal (C40._. C41. neinfiltrativ (C50.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant. FAI (C40. FAI (C50._) Comedocarcinom. C41.

boalã Ciliate.0 C63.5 C49. osteosarcom central (C40.3 C49.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional.5) carcinom cu celule renale (C64. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------.1 C69. carcinom al plexului (C71. FAI Coroid Coroid.6 C49.Index alfabetic C49.7 C71.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69. celule._) gliom.3 C49._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.0 C49. paragangliom M-8700/0 Cromafinã.1 C49.9) M-9120/0 Corioangiom (C58.5) carcinom (C71.3 C49.5) adenom (C71.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn.1 C69. carcinom cu celule scuamoase.3 C49. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.4 C49.5 C49.2 C49.5) malign (C71.3 C49.3 C71.5 C49.5) anaplazic (C71.3 Coroid.9.5 C49.0 C49.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.5) meningiom (C70.1 C49.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial.1 C38.5 C71. C41. al ventriculului al treilea (C71.0 C49.6 C49.1 C49. limb Cornee.6 C49.3 C49. papilom al plexului FAI (C71.5) atipic (C71.2 C49.0 C49.5 C71.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã.2 C49.0 C49.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58. cu formare de C69. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71. afecþiune mieloproliferativã.2 C49. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid.5 C49.5 Cornean.0 C69._) C49.9) 130 . cord ºi mediastin C38._.1 C69. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71._) trunchi.

celule (C74.0 C70. mucoasã inferioarã.1 C44.0 C71.0) carcinom (C74.4 C71. FAI Creastã alveolarã FAI.2 C71.3 Adenom FAI (C74. intracranianã bazal.9 C75.2 C25.0) malignã (C74.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.9 C70.1 C49.1 C60. mucoasã superioarã. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.1 C03.1 C49.2) papilar (C75.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv. celule (C74.9) Cot FAI FAI (carcinom.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76.6 C49.1 C49.9 C71.0) glomerularã. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74. celule din (C74.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74.2 C71.0) Tumorã FAI (C74. FAI (C37. malign (C37.9 C70. FAI Cranianã.5 C75.0 C71.0 C70. nev) FAI (sarcom.1 C68.6 C47.0 C71.0 C54.2 C16.0) mixte. timom FAI (C37.9 C03.0 C41.9 C54.2 C16. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41.9) predominant cortical.0 C41.9 C71.2 C60.0) clare.1 C40.0) Corticosuprarenalã Costal.0) compacte. FAI arahnoidã.3 C41.5 C75.9) predominant cortical.2) adamantinomatos (C75.0 C72. FAI M-9837/3 Corticale.2) Craniu.5 C71.0 C70.7 C75.0) pigmentar (C74.4 C75.4 C44.0 C71. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian.0 C71.0 M-9473/3 CPNET (C71._) C41. duct Craniofaringiom FAI (C75.1 C49. articulaþie 131 . glandã C69. celule (C74.0 C70.9) malign (C37.0 C03. substanþã albã cerebel. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical. cartilaj Costovertebralã.0) benignã (C74. ganglion capsulã internã centralã. melanom.8 C60.9 C57.5 C70.9 C71.0 C47.

7 C70.7 C71.0 C70.6 C71.7 C71.0 C71.5 C71.9 C71. substanþã albã cerebralã.0 C71.8 C71.2 C71.4 C71. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.0 C70.5 C71. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã. FAI fosa cranianã. ventricul cerebralã.6 C71.3 C71.5 C71. FAI ventricul al treilea. ventricul. anterioarã fosa cranianã. meninge cranianã.9 C71. chiasma organul lui Reil palium parietal. plex coroid ventricul lateral.0 C71.5 C71. tract opticã. FAI treilea.7 C71.0 C70.0 C71.9 C70.0 C70.9 C70.1 C71.0 C70.5 C71.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital.0 C71.0 C70. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian.3 C71.0 C71.5 C71.7 C71. capsula intracranianã. FAI piamater.0 C70.0 C71. FAI lateral. ventricul. meninge cerebral.5 C71.7 C71. ventriculul al .0 C70.5 C71._) 132 .7 C71. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.9 C70.5 C71.0 C71. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater. cranian meninge.7 C71.0 cerebelos.0 C71. FAI ventricul lateral.0 C71.0 C71.0 C71. ventribulul al. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.0 C72. plex corp calos corp striat cort. lob tract optic treilea.9 C70.7 C71. mijlocie fosa cranianã. FAI ventriculul al patrulea._) carcinom in situ (C50. intracranian C71. FAI plex coroid. vermis cerebral. FAI duramater.7 C70. lob occipital. ventricul. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom.0 C71.0 C71.0 C72.0 C71.4 C71.9 C71. FAI patru.9 C71.0 C71.0 C71. cerebral meninge._) carcinom ductal in situ (C50. ventricul.Index alfabetic C71.3 C72.0 C70.5 C71. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal.5 C71.0 C71. cortex cerebral.5 C71.4 C71.8 C71.7 C71. duramater creier mijlociu dura.0 C70. FAI duramater. pol olivã operculum optic.5 C71.0 C71.9 C71.0 C71.9 C71. cranianã piramidã plex coroid. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã.2 C72.5 C71.7 C71.0 C71.1 C71. plex coroid ventriculul al treilea.7 C71.3 C71. peduncul cerebral. FAI insula insula Reil internã.2 C71.3 C71.2 C71.7 C71.0 C70.0 C71. FAI carcinom ductal (C50.4 C71. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial.1 C71.7 C70. lob patru.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.0 C71. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea.3 C70. FAI meninge.1 C71.5 C71. ventricul patru plex coroid.

_) Dermic cilindrom._.1 C49.2 C49.2 Cvadriceps femural.2 C49.5 C44.2 C44. cilindrom (C44.1-C16._) CD30+.1-C16. cartilaj Curbura micã a stomacului.4) Curbura mare a stomacului.6 C47.0 C32. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 .2 C40._) tip comedo (C50._) papilar (C50. Schwannom C76.6 Cricoid.2 C49._) leziune._) ºi epidermic. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid.2 C49.2 C49. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03.Index alfabetic C13. ganglion limfatic Cuneiform._) C49._) protuberant. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40. pigmentar (C44.1 C47. FAI (C44.4) C49.1 C49. alveolã Dentigiros. FAI (C44. muºchi D M-9135/1 Dabska. lentile Cubital._) Decidualã. C41._) protuberant. nev) FAI (sarcom._) M-8390/3 carcinom (C44._) M-8390/0 tumorã.7 C47. muºchi Dendritice.1 C49.4 C77._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom. benignã (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44._) Cutanat carcinom neuroendocrin.2 C49. melanom. primar (C44._) proliferativã. ecrin (C44.3 C32. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41. FAI Cricoid.1 C76.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom._) ecrin.2 C49.1 C49.2 C47.1 C44. FAI (neclasificabil la C16. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene.3 C44._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ. boalã cu Dermatofibrom. anexe M-8390/0 adenom (C44._) M-9709/3 limfom.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom._) Depozite de imunoglobuline. FAI (C44. proliferativã în nev congenital (C44. leziune în nev congenital (C44.1 C49. celule sarcom.7 C49. FAI sarcom._) nev (C44. melanom.2 C49.5 C16.7 C49. nev (C44. FAI (C44. nev) FAI (sarcom.6 C49.1 C49.3 C16.0 C69._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. folicular sarcom. FAI (neclasificabil la C16.1 C49.1 C40.3 C13. interdigitate tumorã folicularã Dentarã. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50.4 C44.

9 intermediarã.1) [obs] C49._) papilomatozã. carcinom cu celule scuamoase in situ. astrocitom (C71. carcinom cu rabdomioblasticã. adenom papilar. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. colon Descins._) tip. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26.Disgenezã. adenocarcinom cu neuroendocrinã. schwannom malign cu rabdomioblasticã. organe. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. corioadenom (C58. tumorã cu celule SertoliLeydig cu._) mezoteliom tip. sclerozant (C73. FAI chist cu transformare malignã (C56. rabdomiosarcom cu glandularã.2) teratom Diferenþiere ganglionarã._) C41. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70.9) meningiomatozã (C70. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã._) Digestive. nev (C44. carcinom bazocelular (C44.9) intraductalã. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã.3 C77.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom. malign (C69. FAI (vezi SNOMED) fibroasã. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã._) M-------/-1 Diferenþiat._) M-8408/1 Digital. amelanotic (C44. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71._) carcinom papilar._) M-8500/2 DIN 3 (C50. severã (C53._) melanom._) infantil.6) M-8727/0 Displazic. MPNST cu rabdomioblasticã. MPNST cu neuroendocrinã.3) mezenchimalã. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã.6) meduloblastom. schwannom malign cu timus-like. gangliogliom meduloblastom (C71._) congenitalã. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã. carcinom cu timus-like.1 Diafragm Diafragmatic. nodular (C71. benign (C69._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu. agresiv (C44._) M-9501/3 Dictiom. adenocarcinom (C16. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil._) tip. MPNST cu intermediarã. boala (C42._) astrocitom. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã.Index alfabetic Dermoid FAI chist.2) tip. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18. carcinom (C16.6 C62. citopenie refractarã cu 134 . FAI (vezi codul pentru grad. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. malign (C44. intraductalã retinoblastom (C69. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. adenocarcinom papilar (C44.6) melanom. carcinom epidermoid in situ.9) M-9840/3 Di Guglielmo. grad redus (C71.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom.9) chist cu tumorã secundarã Descendent.

faþa limbã. FAI Bellini. FAI limbã.0 C75. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit. carcinom ductal-endocrin (C25.0 C24. partea anterioarã limbã._) periapicalã cementalã (C41. FAI lacrimal.9 C07.0 C24.0 C25._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu.0 C24._) ºi carcinom lobular in situ (C50. limfom cu celule T periferice.0 C24. in situ (C50.4 C18. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15._) periapicalã cemento-osoasã (C41.0 C01.3 Distalã._) tip cribriform (C50._) ºi carcinom mucinos (C50.3 C25.0 C69.3 C08.9) colector (C64._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50. carcinom al (C64. extrahepatic biliar. muºchi Drept._) tumorã mucinoasã chisticã cu. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 ._) ºi boala Paget. vezicã urinarã Dorsalã. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50.0) M-9705/3 Disproteinemie. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal. colon Duct biliar.5 C69._) tip cribriform.0 C24. hemangiom pediculat C67._) ºi carcinom coloid (C50. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41.2 C24.0 C02.9) renal. sân (C50._) micropapilar (C50.3 Dom.1 C24._) celule. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50._) uºoarã (vezi SNOMED) C07.0 C24.3 C57._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. sac Drept abdominal. moderatã (C25.1 C08._) adenom._) papilar (C50._) ºi carcinom lobular (C50. tip duct colector (C64.5 C17.0 C02.1 C49.2 C52. douã treimi anterioare limbã._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. intrahepatic biliar.9 C08.9) Carcinom FAI Bellini (C64._) ºi carcinom cribriform (C50._) mixt.5 C69._) tip solid (C50.9 C48.1 C02._) tip cribriform (C50. FAI biliar._) papilom papilomatozã subareolarã (C50._) ºi lobular (C50.5 C25.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã.0 C24.9) sudoripar._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50.9 C73._) carcinom (C50. moderatã (C25._) lobular ºi carcinom ductal (C50. comun biliar._) tip comedo (C50.0 C22.0 C24.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. bazã Douglas.9 C49._) ºi carcinom tubular (C50. scleros (C44.

duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie._) chistadenom (C44. C41._) adenom. adenocarcinom (C44. retiformã. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62._) papilar. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual. papilar (C44._) porom malign (C44. tip duct colector (C64. adenom (C44. cu M-8634/1 heterologe. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22.Ectopie. slab heterologe diferenþiatã. rabdomiosarcom. carcinom infiltrativ (C50._) porom (C44.0 C70. carcinoid cu celule. tumorã cu celule SertoliLeydig. choriocarcinom._) adenocarcinom. FAI glande.0 C70._) spiroadenom (C44.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal. carcinom scleros al (C44. glandã Endocol Endocrin glandã. tumorã cu celule SertoliLeydig.0 EC._) Eccondrozã (C40.0 C53. mixt teratom vestigiu.9 C75. diferenþiere intermediarã.8 C25. malign (C44. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic. carcinoid cu celule Eccondrom (C40. tumorã stromalã cu (C56.0 C53._) Ecrin acrospiron (C4._) ELC._) C17._) adenocarcinom (C44. timom harmatomatos Ectopic._._) dermic. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical._) terminal. cu M-8588/3 timus-like._. guºã (vezi SNOMED) Endocervical.9 C70._.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine. cilindrom (C44. papilar (C44.0 C75. carcinoid cu celule. multiple pancreas M-8521/3 Ductular._) papilar.1 Duoden Dura._) Endemicã. malign Ectazie. mixt sarcom ºi alveolar. adenoame. FAI ECL.9) sudoripar.4 M--------. multiple 136 . canal Endocervicalã.9 C70. C41. C41._) spiroadenom. adenocarcinom tip Endocervical. FAI (vezi SNOMED) M--------. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40.0 C53.

FAI M-8242/3 Enterocromafin-like. angioendoteliom papilar 137 ._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom. tumorã cu celule.1) Endometrial. meningiom (C70. mixt (C71. malignitate borderline tumorã. carcinom FAI in situ. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. FAI chistadenom.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic._) Endodermal.3 Epidermoid._) C38. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom. sarcom. tumorã de sinus Endolimfaticã.1) sarcom. FAI (C54.9 C75. carcinoid cu celule.1) sarcom._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54. FAI adenom.1) M-8931/3 Endometrialã.1) adenom (C75. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos. FAI (C54. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari.1) Endometrial. stromã M-9752/1 Eozinofilic. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom._) celular (C71. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like._) tanicitic (C71. mixt (C25. granulom C75. necheratinizant papilar celule mici.Enterogen. stromal nodul (C54. mixt verucos Epidermoid. malignã M--------. adenomatozã Endocrin-acinar. grad redus (C54._) M-9383/1 Ependimom–subependimom. carcinom. stromatozã C54.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã. grad înalt (C54. mixt (C25.1) M-8241/3 Enterocromafine.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71.0) papilar (C71. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom.1 Endometrialã._) M-9135/1 Endovascular. miozã stromalã (C54. carcinom._) cu celule clare (C71. malignitate borderline carcinom._) mixopapilar (C72.1) carcinom (C75.1) sarcom.0 C72. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid._) anaplazic (C71. nev (C44._) Endocrin-ductal.

celule.2 C15. adenocarcinom.2 C44. FAI (C37.1 C10. treimea toracic Esofag.1) Eritremicã.1 C16. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44. mixt (C25. trombocitemie hemoragicã (C42._) timom.9 C15. mielozã.9) tumorã odontogenicã. ganglion limfatic Esogastricã._) malign sebaceu (C44._) Estezioneuroepiteliom (C30.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial.1) Estezioneuroblastom (C30._. mielozã. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53.1) Esenþialã.1) neoplasm. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã. Malherbe (C44._) scuamoase. C41._) Esofagian._) benign calcifiant. treimea proximalã.1) [obs] Eritremicã. trombocitemie (C42. cu diferenþiere timus-like fusiformã. mixt ºi fusiforme. canal auditiv._) C44.2 Extern auditiv._) Tumorã benignã malignã fusiformã. C31. calcifiantã (C41._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40. sinus Eustache. trompã C32. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare._. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44.1) [obs] Eritremie cronicã (C42.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71. malign (C37.0 C15. meat 138 .1) Eritroplazia Queyrat (C60._) intraepidermic._) sarcom sinovial. solid ºi papilar (C25.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41. FAI (C42. papilom sinonasal (C30._) bazocelular (C44.) M-8121/0 Exofitic. ganglion limfatic Erupþie. C41. os Etmoid.5 C15.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare.3 C15. acutã (42. melanom cu celule. cu elemente timus-like C77.9) timom._.5 C15.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40. Jadassohn (C44. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã._) Estezioneurocitom (C30.1) [obs] Eritroleucemie (C42. treimea inferioarã. treimea mijlocie.0 C15.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77.0 C31. FAI hemangioendoteliom. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti._) Etmoid. treimea superioarã._) trofoblasticã. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42. nev cu celule (C44. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme.4 C15.1 C32.3 C15.1 C30. sarcom hemangioendoteliom.1 Epitrohlear.

2 C00.1 C49. picior Falangã.9 C44. superioarã cantus feminine. coardã Falsã.3 C49.2 C00. sarcom (C40.1 C00.0 C32.6 C50._) 139 .0 C44.9 C49.3 C14.0 C49. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14. melanom.3 C44. mânã Fallopianã.0 C57. coardã vocalã M-8220/0 Familialã.0 C49.0 C14.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã. trompã Falsã.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72. plasmocitom (nu apare în oase) C69.0 C44. FAI organe genitale.4 C00. desmoid Extrasuprarenalian.Index alfabetic C44.1 C57.0 C11. inferioarã buzã.3 C53.0 C14.1 C32. canal buzã. canal biliar Faringe FAI perete. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal. C41.1 C10. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41. tumorã (C40.0 C49. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec.0 C44.6 C32. FAI buzã. externe.0 C11.0 C77.3 C00. FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale. ganglion nerv Falangã._) M-9302/0 Fantomã.3 C49.1 Extraocular.0 C00.0 C77.0 C72. tumorã cu celule.1 C51.9 C49._) F M--------C41. FAI M-8542/3 Extramamarã. nev) FAI (sarcom. FAI perete lateral. FAI perete posterior.9 C24. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76. laringe M-9260/3 Ewing.2 C00. FAI Extrasuprarenalian. FAI tonsilã istm.5 C40. malign Extradural Extrahepatic.8 C44.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom.1 C50._. C41. FAB) Facial os limfatic.2 M-8813/0 Fasciei._. polipozã colicã (C18.9 C51. FAI Faringian fornix perete.0 C49. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular.1 FAB (vezi Leucemia.1 C00.0 C49._) M-9260/3 Ewing. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã.0 C41.0 C14.0 C49. odontogenicã (C62. paragangliom. fibrom al M-8813/3 Fasciei.5 C00. paragangliom.0 C49.3 C40.0 auricular.

FAI tract genitourinar.9) celule._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50.5 C49._) carcinom bazocelular.1) Feocromocitom.5 C49._) Fibrodentinom ameloblastic (C41.2 C49._._) odontogenic periferic (C41.2 C77.9) adenom (C73.9 C57. adipoase._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41.Index alfabetic C57._) celular (C56. FAI (C74.5 C49.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41.5 C49.9 tract genital. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic. ganglion nerv Fenotip rabdoid. astrocitom (C71. odontom (C41._) Fibrohistiocitarã._) M-9182/3 osteosarcom (C40.1) Feocromocitom malign (C74. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44.5 C49.9) Fibrolamelar. C41.5 C47. C41._) odontogenic. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40._) M-9290/0 Fibroameloblastic._) pericanalicular (C50._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70.5 C49. C41. carcinom hepatocelular (C22._) periferic. boalã. plexiformã Fibroid._) juvenil (C50.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48.5 C49.4 C47.5 C44._. uter (C55._) periostal (C40._) central. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom.3 C44.5 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73._) perifolicular (C44. lipom cu lipom._) desmoplazic folicular (C44. tumorã. melanom. nev) FAI (sarcom. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale.9) cementifiant (C41.1) Fesã FAI FAI (carcinom._) cemento-osifiant (C41._) invaziv juvenil. odontogenic (C41.5 C47._) condromixoid (C40._. central (C41._) osifiant (C41._) 140 .5 C49. C41._.9 C40._) gigant (C50. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã._) intracanalicular (C50.1) M-9420/3 Fibrilar._) renomedular (C64.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58. odontogenic (C41. FAI (C41. FAI Femur Femural arterã limfatic.

1 C49.2 C49.0 C49.6 C49.3 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------.2 C49._) Tumorã localizatã solitarã solitarã. nodularã (C44.1 C49.1 C49.9 C49._) congenital infantil odontogenic (C41.2 C49.2 C49. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã.2 C49.Fibrozantã._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71._.0 C49. C41.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.0) Fibromiom Fibromixoidã.4 C49.5 C49.0 C49. tumorã.Fibrozantã.5 C49. malignã Fibros.2 C49.3 C49.1 C49.1 C49.0 C49.0 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70.6 C49. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41.3 C49.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie.0 C49. C41.5 C49._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41.1 C49.0 C49.3 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.0 C49.2 C49._.0 C49.5 C49.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 . (C49.0 C49.3 C49.2 C49.3 C49._) periostal (C40. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.5 C49.4 C49.2 C49.2 C49.3 M--------.

_) keratozã.9 C75. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular.6 C49.Focalã. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.9) Adenom FAI (C73.0 C49. FAI lingual 142 .3 C30. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile.6 C49.9) trabecular (C73. adenocarcinom papilar (C73.9) minimal invaziv (C73.6 C49. carcinom papilar (C73.3 C00.0 C11. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.2 Fren buzã. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.9) variantã.Fordyce.9) Carcinom FAI (C/3. FAI -C76.5 C47. celule (C73.6 C49. nev) FAI (sarcom.0 C10.9) moderat diferenþiat (C73.0 C09.9) încapsulat (C73._) M--------. boala (vezi SNOMED) C11.6 C49.6 C49.9) oxifile. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71.9) moderat diferenþiat (C73. FAI buza inferioarã buza superioarã labial. mixt (C73.9) M--------. boala C00.9 M--------.9) ºi carcinom papilar (C73.9) variantã.0 C12.9) celule dendritice.4 C76. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.0 C47. carcinom.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.9) bine diferenþiat (C73.0 C49.9 C71.6 C49.5 C49.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas.Floridã.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56.0 C49.0 C72.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.9) atipic (C73.6 C49.0) piriformã pituitarã pterigoidã.0 C47. displazie osoasã (C41.9) trabecular (C73.2 C51.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40. melanom.9) bine diferenþiat (C73. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã.Index alfabetic C49.1 trunchi.6 C44.6 C49.6 C47. tumorã chist.6 C49.4 C00.7 C44.1 C49.2 C22. celule (C73.9 C76.0 C49.6 C49.9 C71.9 C71.5 C00. sarcom celule dendritice.5 C02.

mixt metaplazie.9) timom.2 C44. C31. FAI (C37. celule angioendoteliom ºi epitelioid.2 C77._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed.3 C49. carcinom cu celule tip cu. malignã Gama.3 C77.2 C77. adenocarcinom cu nev.0.1 C77.2 C77. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã.1 C54. melanom. nev cu (C44.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic.3 C77. FAI Gamapatie monoclonalã.3 C77. nev) FAI (sarcom.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G._) tip B (C69.1 C77. melanom cu. FAI (C44.0 C47. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64._) renale._) Fusiform. papilom sinonasal (C30. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic. tumorã cu celule. mezoteliom Fusiformã. carcinom cu celule sarcom sinovial timom.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase. tumorã cu celule.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom._) ºi epitelioid.0 C49._) ºi melanom epitelioid.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 .0 C77.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69.0 C77. FAI G.3 C44.3 C47. carcinom cu celule (C64._) Fungoides.0 C77. paragangliom (C17.9 C77.2 C77.2 C77.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71. malign (C37. pigmentar (C44._) C77. carcinom hepatocelular (C22.1 C77.3 C77. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform.0 C49.0 C16.1 C71.0 C44. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã.1 C16.5 C77. tumorã malignã varianta.0 C49.9) tranziþionale.3 C77.0) C41.4 C77.0 C71.0 C49. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme. mycozis (C44.1 C31.

5 C77. epigastric inferior.2 C77.1 C77.5 C77.3 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.4 C77.0 C77.5 C77.2 C77.0 C77.2 C77.1 C77.9 C16.5 C77.0 C77.8 C77.2 C77.2 C16.2 C77.2 C77.5 C77.2 C77.4 C77.1 C77.5 C77.2 C77.0 C77. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner. FAI pulmonar.5 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar.0 C77.4 C77.3 C77.0 C77.0 C77.1 M--------C47. malignã Gastrinom.0 C77. FAI Ganglioni.1 C77.0 C77.4 C77.1 C77.9 C71. tumorã cu celule.0 C77.3 C77.0 C77.2 C77. pulmonar hilar.9 C16.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52.2 C77.4 C77.2 C77.0 C77. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77.3 C16.Index alfabetic C77.0 C77.1 C77.4 C77.3 C77.5 C77.2 C77.1 C77. FAI Gastrinom.4 C77.0 C77. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.8 C77.5 C77.2 C77.2 C77.2 C77.2 C77.5 C77.1 C77.1 C77.4 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.4 C77.1 C77. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã.0 C77.1 C77. FAI splenic.2 C77.0 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.0 C16.1 C77.2 C77.2 C77.2 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.2 C77. tumorã cu celule Gastrinice. FAI hilar. malign 144 .0 C77.2 C77.3 C77.1 C77.2 C77.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.

tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã._) pigmentar. nonseminomatoasã (C62. melanom. feminin.9 C63. feminine. tract.0 C77.0 C49. feminine.9 C57. FAI (C44. melanom. nev. adenocarcinom [obs] Gelatinos. fibromatozã congenitalã Generalizata.3 C44. muºchi Gastroesofagianã._. lipom) articulaþie.Index alfabetic C49._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50._) tumorã. tract. intratubulare maligne (C62. intermediar ºi (C44. C52.7 C47. subependimal (C71. FAI organe. intratubulare (C62. FAI Gât FAI FAI (carcinom.0 C49.2 C49.9 C76. nev) FAI (sarcom._) osteom osteoid (C40. feminin._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos. carcinom [obs] Gemistocitic.2 C47. masculin._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital.0 C49. masculin.0 C44.4 C49. nev) FAI (sarcom. melanom malign în (C44. FAI articulaþie.0 C44.2 C49.2 C49. FAI Genitourinar.0 C49. FAI Genitourinar.0 C49. menisc lateral articulaþie._) Generalizatã . FAI tumorã. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital.9 Genital organe._) pigmentar.4 C47. astrocitom (C71._) Gigante. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie.9 C63._) M-8936/1 Gastrointestinalã.2 C16. FAI tract.2 C49. tract. celule angiofibrom astrocitom.9 C57. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26.0 C49.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal. celule elemente celulare.2 C40.2 C40._) Gemistocitom (C71.0 C49. FAI tract.0 C47.0 Gastrocnemian. mixtã tumorã.2 C49._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale. externe organe.2 C49.2 C40.9) C57.9 C51.2 C40.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale.5 C44._.2 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 .0 C49. nev. masculine.2 C49. C41. rabdomiom (C51. celule.7 C49.0 C49.9 C63. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom.0 C49.

1 C75. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine.C41.9 C03.9 C08._.2 C49._) os. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã._) tenosinovialã.0 C53.9 C07.3 C44.1 C51._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56.9 C08.0 C74.2 C49. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom.9 C75. FAI endocrine.1 C03.1 C08.9 C06._.0 C03. FAI salivarã. melanom.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76. C41.9 C03._.1 C08. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40. malignã (C49. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã.1 C75. (C49.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60. celule scuamoase ºi._) teacã tendon. C41.5 C50.9 C75. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom.5 C44. FAI pãrþi moi. chist.2 C40. minorã. duct pituitarã prostaticã salivarã. majorã.1 C53._) pãrþi moi.3 C75.2 C68. FAI (exclude glande salivare minore.9 C68. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã. FAI (vezi SNOMED) Gingival.0 C75.2 C40.8 C54.1 C61.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40._. FAI (vezi regulile de codificare. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã._) tip cu. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 .Ginecomastie (vezi SNOMED) C03. FAI C06.0 C74. malignã teacã tendon._) os. tumorã malignã C69.0 C08. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã.7 C49.9 C08._) tenosinovialã (C49._) ºi celule fusiforme.0 C68. chist.3 C47.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival.7 C47.0 C03.9.0 C44.0 C08.0 C74. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã.9 C74.9 C73.1 C75. C41. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform.9 C44. malignã (C40. cementom (C41. malignã (C49. nev) FAI (sarcom.9) M--------. FAI (C40.1 C07. vezi regulile de codificare.1 C03.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã.1 C03.0 C75.

5 C49. FAI (C25.5 C49. tumorã FAI ºi de cordon sexual. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21._) multiform (C71._) cordoid al ventriculului al treilea (C71. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras.5 C47. carcinom bogat în (C50. jugular Glomus jugular._) cordoid (C71.0) M-8710/3 Glomoid.5 C49.0 Glosofaringian._) astrocitic (C71._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71. FAI tumorã. FAI (C75. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual.5) tumorã._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71.4 C71. malign (C25. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71.2 C49._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51.5 C49.4) C69. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus. regiune FAI FAI (carcinom._) M-8726/0 Glob ocular.5 C49._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71._) Glutealã._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53. muºchi M-8315/3 Glicogen. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76.5 C49.2 C49. coccigian Glomus.5 C49. pagina 33) I II III IV nedeterminat. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad. FAI ºi de cordon sexual.5 C49. melanom.2 C49._) M-9442/1 Gliofibrom (C71.5 C47.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus._) M-8152/3 Glucagonom.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã.5 C49.5 C32._) 147 ._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71.5 C44.5 C75. melanocitom (C69.3 C44. tumorã.Index alfabetic C49. sarcom C75._) M-8904/0 Glicogenic._) cu componentã sarcomatoasã (C71._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71.5 C49.5) malign (C71. adenom corticosuprarenal cu celule (C74._) mixt (C71.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã. nev) FAI (sarcom._) celule gigante (C71.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72.

3 C49.9) Tumorã FAI (C56.6 C49.Granulaþie. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz.0 C49. brunã Gras. þesut de. malignã tumorã.6 C49.2 C49. limfocitozã cu celule T mari M--------.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54.2 C49.0 C04.9 C49.1 C49.2 C49.9) sarcomatoasã (C56. necrozã (vezi SNOMED) tumorã.1 C49.2 C49.9 C04.3 C49. FAI tumorã.0 C49.0 C49.0 C49. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.9) M-9930/3 Granulocitic.1 M--------M--------M--------M--------Grele._.2 C49.9) juvenilã (C56.1) C49.1 Gras celule.2 C49.3 C49.9) M-8621/1 Granuloase-tecale.0 C49. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.5 C49. FAI mioblastom. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. lipom.5 C49.0 C49.4 C49.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06. fetale.1 C05.6 C49. tumorã cu celule (C56.9) tip adult (C56. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.1) osteosarcom intraosos (C40. anterior planºeu bucal. tumorã (C64.0 C49.0 C49. C41.9) malignã (C56.5 C49. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal. malign tumorã.1 C49. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49._) Granulare.9 C06. FAI planºeu bucal.5 C49.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. celule carcinom (C56. FAI umãr M-9831/1 Granulare. regiune selarã (C75.2 C49.9 C04. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 .

timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian.0 C24.3 C77._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22.0 C24.0) Hepatocarcinom (C22. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44. carcinom sclerozant (C22. carcinom cu celule (C22.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------.0) fibrolamelar (C22. FAI (vezi SNOMED) C42.0) Carcinom FAI (C22. sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic. sistem.0) tip pleomorf (C22. nev în (C44.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic.0) Hepatoblastom (C22.0) schiros (C22.Hematom.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22. adenom cu celule (C22. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial. boala [obs] C44. cheratozic Hemangiomatozã. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit.0) ºi carcinom al ductului biliar.0) varianta cu celule fusiforme (C22.4 Hematopoietic.1) C22. esenþialã (C42.0) tip cu celule clare (C22. meningiom (C70.0) Hepatocelular adenom (C22.0) Hepatice. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã.0) 149 .1) M-9962/3 tombocitemie.Index alfabetic H M-8723/0 Halou. idiopaticã (C42. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.0) sarcomatoid (C22._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos.0) benign (C22.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22.0 C18.0) Hepatice. mixt (C22. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid. multiplu M-9962/3 trombocitemie._) C44.0) M-8587/0 Hamartomatos. FAI epitelioid.

_) M-8831/0 profund 150 .1 C77. adenom.9) [obs] Hiperplazic. tumorã [obs] Hipernefrom (C64.1 C77. perete Hipofarigianã. molã (C58.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie._) papilar (C44.9 C13._) M--------. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie.2 C13. tumorã cu celule (C56. glandã Hipofizã Hipogastric. os Hipereozinofilic._) Hidatidã. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom.9) Hidradenom FAI (C44.1) C75._) M-9173/0 Higrom. FAI (C75._) M-8832/0 cutanat. FAI (C44. mixt (C18._) nodular. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos. cu M-8634/3 slab diferenþiatã. sindrom Hipernefroidã.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71._) celule clare (C44. perete posterior Hipofaringian.0) malign (C22.9) parþialã (C58. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid._) papilifer (C44. cu M-8634/1 retiformã. ganglion limfatic Hipoglos.9) Hidatiformã.5 C71. adenom trabecular (C73. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor.9 C13. FAI Hipofaringe. carcinom.2 Hil pulmonar Hilar. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã.1 C77. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant. carcinom chistic (C50.9) C52. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe. polip. chistic C34. molã FAI (C58.0 C77.9 C41.5 C72.Hiperplazicã.9) completã (C58.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã.2 C13.1) M-8272/3 Hipofizar. FAI (C75.9) malignã (C58.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie._) nodular (C44. malign (C44.1 C75.9) invazivã (C58._) M-8404/0 Hidrocistom (C44. FAI M-9173/0 Higrom. FAI (vezi ºi limfom) limfom. FAI (vezi SNOMED) nodularã.

cronicã trombocitemie (C42. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X. FAI depleþie limfocitarã.1) trombocitemie.0) Ilion. FAI depleþie limfocitarã._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus. melanom malign în (C44. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin.2 C41.9) tumorã (C73.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49. FAI (C44. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle.0 C77. celule adenocarcinom (C73.4 C49. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. nodular [obs] Hodgkin.1) Ileocecalã. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin.2 C17._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18. pistrui melanotic. joncþiune Ileocecalã.9) carcinom (C73._) M-8742/3 Hutchinson. reticular nodular.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã. valvã Ileocolic. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie. reticular sclerozã nodularã 151 . os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin. paragranulom. FAI [obs] Hodgkin.5 C77. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã. granulom [obs] Hodgkin. grad 1 sclerozã nodularã. fazã celularã sclerozã nodularã. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã. pistrui melanotic.5 Idiopaticã mielofibrozã. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã.9) adenom (C73. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã.0 C18. hemoragicã (C42. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. compus Hodgkin. FAI [obs] X. paragranulom.5 C49.

_) tip solid (C50. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53._) tranziþionale.1 C00. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic. FAI în polip adenomatos cribriform. carcinom. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ.4 C44.1 C00. metastatic M-8623/1 Inelari._) micropapilar (C50._) papilar (C50. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare.0) buzã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71. faþa oralã buzã. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom.4 C00. FAI în polip. carcinom FAI (C50. intestin subþire (C17. mucoasã buzã._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. boalã (C17. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 ._) ºi infiltrativ ductal (C50._) intestin subþire. muºchi psoas Imatur. carcinom (C50._) Ductal._) tip cribriform (C50. astrocitom desmoplazic (C71. (C56. carcinom papilar.0 C50._) epidermoid. carcinom FAI (C50. faþã purpurie buzã._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã. marginea liberã buzã. tumorã de cordon sexual cu tubuli. leziune boalã. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament. FAI Imatur. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament.4 C00._) tip comedo (C50.9) M-9412/1 Infantil.1 C00. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac. carcinom. FAI boalã. diferenþiere._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã.Index alfabetic C49._) ºi carcinom intraductal (C50. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert. malign Imunoblasticã._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã. teratom.1 C00. cu invazie stromalã discutabilã Lobular. fren buzã. teratom. FAI epidermoid.

5 C49.5 C49.3 C49.3 C49. ganglion limfatic Inghinalã._) carcinom._) ºi carcinom mucinos (C50. melanom.3 C34. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular._) sclerozant (C44.3 C76. carcinom (C73.Infiltrativã._) papilar._) ºi carcinom lobular (C50.5 C03. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50. sân (C50. melanom. ganglion limfatic Infraclavicularã. bronhie lob.1 C03._) ductular.3 C03._) ºi carcinom cribriform (C50. FAI (C25._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular.5 C49.0 C71._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50. regiune FAI FAI (carcinom.0 C49.8 C41._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.3 C49.5 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular._) carcinom ºi boala Paget. nev) FAI (sarcom.5 C49.9) Insulare.1 C44. carcinom FAI (C44.1 C50._) ºi carcinom coloid (C50.4 C47._) ºi carcinom lobular in situ (C50.7 C77._) lipom Lobular carcinom.5 C54.3 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial.3 C77.5 C47.3 C71. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.5 C77.5 C49. mixt (C25.5 C71.5 C49._) adenom (C25.5 C49.5 C77._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77.2 C76.Index alfabetic C50._) carcinom (C50.3 C44._) M---------.3 C47. FAI (C50.4 C76._) adenomatozã (C25. FAI gingie gingivã lob. celule adenocarcinom (C25.3 C49._) ºi adenocarcinom exocrin.3 C49.1 C03. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50.1 C15.5 C47._) nesclerozant (C44.3 C44.1 C44.3 C77.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru. nev) FAI (sarcom.0 carcinom (C50.5 C44._) ºi carcinom tubular (C50. creier. carcinom (C50.1 C34._) 153 . regiune FAI FAI (carcinom._) Ductal adenocarcinom (C50._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.

4 tumorã.0 C18.0 C53.9 Intestin FAI gros (exclude rectul.9 M-8151/0 Insulinom. situs._) subþire._) tumorã. FAI carcinom. diferenþiere (vezi codul pentru grad. nev (C44. ganglioni limfatici Intra-abdominal. boalã imunoproliferativã a (C17. malign (C25. FAI C20._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ.2 C76._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75._) M-8151/3 Insulinom. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9 C17. neinfiltrativ (C50. fibroadenom (C50. carcinom (C16. FAI subþire._) Intra-abdominali. ganglion limfatic Intestinal. FAI (C25.0 Intestinal. carcinom papilom C70.1 C71._) teratom malign Intermediarã.9 C49.3) ºi nev congenital gigant (C44._) M-9195/3 Intracortical. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule. neinfiltrativ carcinom.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 . adenom papilar.9) Intervertebral.0 C67. benignã (C25. FAI neinfiltrativ papilar(C50. FAI C26. FAI C77._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire. boalã imunoproliferativã (C17.0 C06. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64._) papilar._._) Adenocarcinom papilar FAI (C50. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã._) Insule Langerhans C18.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25. FAI (C25.0 C71. tract.3 C47.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic. papilar papilar.5 C44._) papilar.9) mare._) papilar.0 C70. adenocarcinom (C16.8 C30. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale. adenocarcinom papilar.3 M-9757/3 Interdigitate._) cu invazie (C50. osteosarcom (C40._) tip. cu invazie (C50. FAI Intestinal tip._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate.0 C30._) neinfiltrativ (C50.5 C50.1 C49. C41.3 C00._) C77. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã. FAI (C50.2 C26.

neoplazie. grad redus (C40. FAI M-8070/2 Intraepitelial.9) 155 . FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã._) M-9187/3 osteosarcom.4 C41.9) M-8343/3 Încapsulat. C31.1 C76._) papilom tranziþional._) ºi boala Paget._) [obs] M-8890/1 Intravascularã. C41. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50. FAI neinfiltrativ._. neinvaziv (C25. tip Bowen (C44. hemangiom M-8856/0 Intramuscular. FAI carcinom cu celule scuamoase. duct biliar M-9132/0 Intramuscular.9 Istm faringian. tumorã alveolarã bronºicã (C34.3 C54._) Papilar-mucinos adenom (C25.0._) tip solid papilar. neoplazie cu celule germinale (C62._) micropapilar (C50 neinfiltrativ._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25. ganglion limfatic Intratoracic. neoplazie ductalã 3 (C50.1 Intrahepatic. carcinom.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50.1) cervicalã (C53. sân (C50._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã. C41._) M-9270/3 M-9187/3 C77. difuzã ºi carcinom lobular (C50._) M-9133/3 Intravascularã._) M-8740/0 nev (C44._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44._) vulvarã (C51.0 C69._) ºi carcinom lobular in situ (C50. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale._) M-8503/3 Invazie. nev (C44. FAI papilomatozã. perineurinom C69. benign papilom Schneiderian (C30.5 C77. carcinom folicular (C73. lipom M-9571/0 Intraneural. FAI (C50. bine diferenþiat (C40._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament. FAI papilom cu celule tranziþionale. grad III analã (C21. carcinom cu celule scuamoase C22.1 M-9064/2 Intrapelvin._. situs. carcinom papilar cu celule (C73. papilar (C50.9) scuamoasã vaginalã (C52. invaziv (C25.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58._) carcinom. ganglioni limfatici Intratoracic.9) M-8335/3 Încapsulat. FAI M-8500/3 Intraepitelialã. carcinom. FAI (C58. leiomiomatozã C32.4 C76._) M-9100/1 molã._) Intraosos carcinom._) tumorã cu displazie moderatã (C25._) papilom papilomatozã.0 Intrinsec. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom. FAI M-9160/0 Involutiv. laringe Iris Ischion Ischiorectalã._) carcinom.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã. celule germinale maligne (C62. carcinom papilar (C73.1) osteosarcom._) M-9064/2 Intratubulare.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte._) glandularã prostaticã (C61._) [obs] C10. primar (C41. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial.

_) nev (C44.0 C16.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã.5) M-8690/1 Jugular.9 C69.5 C69.0 C16. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17.6 C51.0) M-8690/1 Jugular. FAI Lacrimal duct. piele micã minorã Labium.9 C65.0) Krukenberg. tumorã (C22. FAB. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71. L_) Labial.8 C16. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44.0 C51.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44.1 M-------C77.9) Kupffer.1 C40. regiune a orofaringelui Joncþiune.1 C44._.5 L_ (vezi Leucemia.1. C41. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.9 C19.8 C10. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant.1 C49. C41.8 C02. FAI (C75.9 C53.5) C21._) carcinom._) L M-------C06. sân (C50.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom. insule 156 . C41.4 C44.1 C49.0 C51. paragangliom (C75.1 C49. adenom (C50.1 C49._. melanom. tumorã a glomusului.1 C40. hemangioendoteliom Klatskin. ºanþ Labialã.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã. nev) FAI (sarcom._) C76. sarcom cu celule (C22.1 C51.1 C49.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40._) C25.4 Langerhans.0 C51.6 C49.0 Jejun Jessner.0 C18. tumorã (C64.9 C51.1 C51._.5 C69. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi._) condrosarcom (C40. sarcom Kaposiform.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75._) osteosarom (C40. FAI majorã.8 C19. FAI duct. comisurã Labie FAI mare majorã.6 C49.0 C05._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44. tumorã (C56. C24.1 C00.5 C69.

2 C11.0 C32.1 C71._) 157 . celule granulomatozã.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44.3 C32._) melanom malign (C44.1 C32. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã.3 C32.0 C10._) M-8744/3 Lentiginos.0 C32.1 C32.Index alfabetic Langerhans. malign (C44.0 C32. FAI ventricul.9 C57.2 C10. 1) epiglotã._) M-8746/3 Lentiginos.1 C32.1 C32. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul.0 C32.9 C32. boala FAI.0 C32. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.5 C71.1 C32. melanom acral.4 Lentile cristaliniene C32.0 C32. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert.2 C04. FAI (C50.3 C32.1 M-8890/1 Leiomiomatozã. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã.1 M-8832/0 Lenticular.3 C32. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.5 C14.2 C32. plex coroid Lateral.1 C32.3 C32. dermatofibrom (C44.1 C32.3 C32.2 C49. perete faringe. FAI granulomatozã.1 C13. limfom C69._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32.0 C32.2 C67. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri.

PML/RAR-alpha promielocitarã.q11-12) t(16.17)(q22. mieloidã (include toate variantele corticale T. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã. FAI mielomonocitarã . FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã cu eozinofile medulare anormale.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42. sarcom (C70. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã.1) FAI 11q23 anomalii. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic. t(15. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt.16)(p13. mieloidã non-limfociticã. boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie.q11) tip M6 secundarã terapiei.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 .21) (q22._) Letterer-Siwe.q22) t(15.17)(q22. limfoblasticã tip. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature.

atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. prolimfociticã bazofilicã. mieloidã. tip. mieloidã cronicã. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã. celule T.22)(q34. mieloidã cronicã atipicã pozitiv.22)(q34. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. acutã BCR/ABL cronicã. FAB M2 atipicã. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. celule precursoare B. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. mieloidã cronicã. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. celule Burkitt. granulocitarã negativ. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mature. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. BCR/ABL negativ atipicã. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 .

limfociticã cu celule T granulare mastocitare. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. celule (C42. mieloidã acutã tip M6A M6B mari.22)(q34. limfociticã cu celule T mari granulare.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. limfociticã cu celule NK granulare mari.1) mature.q22). FAI M2. mielomonocitarã cronicã L2.q11) subacutã [obs] inv(16)(p13. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare. mieloidã acutã. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9. limfoblasticã acutã tip.21)(q22. mielomonocitarã juvenilã. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 . mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale. t(8. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. juvenilã. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. cronicã Epipodofilotoxinã. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. cu celule [obs] M6.

Tip II în transformare.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. acutã cu displazie multilinearã.q22). acutã (include toate variantele) cu maturare. cronicã juvenilã juvenilã. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã. acutã inv(16)(p13. BCR/ABL negativ atipicã. în transformare cronicã.17)(q22. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã.16)(p13.22)(q34. acutã cu linearitate MLL. mieloidã acutã monoblasticã. cronicã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. cu maturare cronicã. cronicã.21) (q22. FAI cronicã. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ.q11-12) t(16. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic. acutã cu anomalii acutã. Tip I cronicã.q11) secundarã terapiei. acutã fãrã maturare. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. juvenilã cronicã.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. cu eozinofile anormale cronicã. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ.q22) t(15. atipicã cu eozinofile medulare anormale. cronicã cu eozinofile anormale.

limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. PML/RAR-alpha acutã.22)(q34. agresive NK. mieloidã acutã t(15.22)(q34. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie._) malignã (C62. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. adulte (include toate variantele) limfoblasticã. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. t(15. adulte (include toate variantele) tip cu. FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã.q22). mieloidã acutã t(8.q22). FAI (include toate variantele) acutã. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã. cu elemente heterologe retiformã 162 . celule.17)(q22. varianta cu celule Philadelphia. celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T._) benignã (C62. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule.q11). acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase. FAB M2 t(9. granulocitarã cronicã pozitiv._) Leydig-Sertoli.q11-12) stem.q11-12). limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. celule adulte (include toate variantele) granulare mari.17)(q22. mielogenã cronicã t(15. mielogenã cronicã plasmocite (C42. granulocitarã cronicã t(9.21)(q22. limfoblasticã acutã cu.21) (q22. promielocitarã acutã t(16. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã. limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv).Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK. tumorã cu celule FAI (C62. cu celule (C42.16)(p13. FAI non-limfociticã.q11). celule granulare mari. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic.q11).17)(q22.1) plasmociticã (C42. prolimfociticã t(8. cromozom Ph1 negativ.1) pãroase. mieloidã acutã Precursoare B.q11-12). mieloidã cronicã atipicã pozitiv.1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic.

_) C---.6) C49.9 C01. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like. malign (C37. gangliocitom displazic al cerebelului (C71.3 C69.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner.3 C02. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom. în nev congenital (C44. glandã (vezi ganglion limfatic) C49. FAI Limfangioendoteliom. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial.9 C02. faþa ventralã posterioarã.2 C57. douã treimi anterioare frenul lingual lingual.9 C02. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------. FAI (C37.4 C02.2 C01. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã.2 C02. FAI faþa ventralã. FAI bazã. benignã. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom.9 Limfatice.0 C02. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. leziune. FAI posterioarã.Limfatic. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. timom bogat în.9 C01.2 C02. timom bogat în. [obs] 163 .Limfaticã.2 C02. FAI margine partea anterioarã.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis.1 C02. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------.2 C01. FAI anterioarã. faþa dorsalã anterioarã. FAI (C37.9) M-8583/3 Limfocite.9) M-8583/3 timom. leucemie-limfom.3 C02.0 C02.2 C02. douã treimi. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite. sarcom Limfangioendoteliom.9 C02.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã.8 Leziuni suprapuse (vezi note. faþa dorsalã partea anterioarã.3 C57. carcinom Limfoepitelialã. parte anterioarã faþa ventralã.9 C01.1 C02. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut.0 C02. malign (C37.0 C02.1 C57.9 C02. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie. faþa dorsalã faþa dorsalã. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos. FAI faþa ventralã.9 C57. FAI anterioarã.1 C02. pagina 45 ºi regulile de codificare. faþa ventralã bazã. douã treimi. douã treimi.

difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. centroblastic. imunoblastic. celule B mari bronhiei.3) mici. cutanat primar cu celule T mari (C44. FAI [obs] Clivate. mici ºi mari. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 .9) limfoblastic. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. mari FAI intravascular intravascular. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat._) Centroblastic FAI celule B mari. FAI mediastinal. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. celule FAI [obs] folicular. difuz mari. FAI [obs] mici. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz.2) timic. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. mari (C38. celule mari anaplazice CD30+. mari bogat în histiocite. celule mari. mici. mari bogat în histiocite/celule T. folicular [obs] mici. celule T (include toate variantele) adulte. difuz [obs] mici. mari difuz. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. difuz. mari (C49.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. folicular [obs] mixt. zonã marginalã (C42. FAI [obs] mari. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. pleomorfã. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. FAI difuz. celule B mari bogat în histiocite/celule T. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. celule B mari Anaplazice. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. limfocitic. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+. histiocitic adulte. nodular [obs] bogat în histiocite. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice. mari (C37. mici [obs] mari. mari bogat în celule T/histiocite. FAI difuz. FAI B.

_) celule T. difuz. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T.Index alfabetic Cutanat FAI (C44. compus Imunoblastic FAI celule B mari. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin._) diferenþiere intermediarã. pleomorfã. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. cu celule B mari (C49. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. tip enteropatic intravascular. primar (C44.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. bogat în. celule [obs] mixt. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare. cu celule B intravascular. pleomorfã. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule. celule anaplazice mari (C44. FAI imunoblastic._) [obs] CD30+. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. celule T mari.9) Ki-1+. FAI enteropatie. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. FAI (C44. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. FAI celule clivate mari [obs] celule mari. neclivate [obs] celule. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 . tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate. cu celule B mari histiocite/celule T. bogat în._) primar.

nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid.3) timic (C37. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . anaplazice mature.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat.9) Celule anaplazice. celule B mari (C38. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. bogat în. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. anaplazice clivate. pleomorfã. FAI difuz. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã. FAI anaplazice. celule mici ºi mari. pleomorfã. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. FAI mediastinal. mixt. celule T._) T.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. mari difuz. FAI difuz. FAI [obs] clivate. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. difuz [obs] slab diferenþiat. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz. FAI intravascular (C49. pleomorfã. mixt.9) mediastinal (C38. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat._) celule clivate. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite. nodular [obs] celule B mici. folicular [obs] primar cutanat. celule mici clivate ºi celule mari. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. celule bogat în celule T. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. celule B mari mixt. FAI [obs] folicular. celule B anaplazice. celule ale (include toate variantele: blasticã. FAI imunoblastic neclivate. difuz [obs] mixt. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. bine diferenþiat (vezi ºi M. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. anaplazice (C44. cu celule mici) Mari FAI B. FAI neclivate. FAI [obs] celule clivate. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. cu celule mici) difuz. imunoblastic. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. cu celule mici) difuz. CD30+ anaplazice. centroblastic. difuz neclivate. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. difuz clivate.9823/3) difuz.

FAI [obs] NK/T. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. folicular [obs] tip celular. nodular [obs] tip celular. cu celule anaplazice mari (C44. limfocitic. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt.Index alfabetic Mici celule B. FAI celule. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. B. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. tip cu celule T ºi celule . FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. limfom cu celule. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari. difuz [obs] pleomorfe. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . folicular [obs] celule. celule mici. folicular [obs] limfocitic. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. difuz [obs] celule mici. difuz [obs] celule. difuz [obs] tip celular. folicular [obs] difuz. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. folicular [obs] limfocitic-histiocitic.cu celule mari anaplazice. celule B mucoasei. compus nul. celule medii ºi mari. paniculitis-like. pleomorfe pielii. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. mixt. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. limfom subcutanat cu celule T Periferic. pleomorfe celule mici. celule T periferice Clivate ºi celule mari. mixt. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. difuz. FAI [obs] celule. nodular [obs] monocitoide. celule T periferice pleomorfe. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari._) primar cutanat.

celule mari periferic. mari CD30+ (C44. limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. leucemie cu celule [obs] C02. celule B mari bogat în celule B mari cutanat. androblastom tubular cu (C56. carcinom bogat în (C50. celule mari. polipozã._) intestinal intestinal. cutanat (C44. celule mici pleomorfe precursoare. FAI boalã.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat._) adulte (include toate variantele) adulte.2) cu limfocite viloase (C42. FAI (C42. C08.9) Lipoleiomiom 168 .2) splenice. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte._) M-9673/3 Limfomatoasã._) Lipide. celule FAI FAI. splenice (C42. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44. FAI (vezi SNOMED) Lipoide. pleomorfã.2) nodal splenice. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. cu celule B mari (C37. tip enteropatie limfoblastic._) M-8561/0 Limfomatos. foliculom (C56. chistadenom papilar (C07. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule. difuz [obs] limfocitic. tonsilã Lingulã. celule B (C42. FAI afecþiune. nodular [obs] Splenic al zonei marginale.9 C02. celule medii ºi mari pleomorfe periferic. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite.2 C02. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite. fren Lingualã. T-gama afecþiune._) subcutanat paniculitis-like T/NK. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom. tumorã a ovarului cu celule (C56. FAI Lingual.2) subcutanat. limfom cu celule T paniculitis-like T.9) M-8641/0 acumulare.4 C34._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã.1 Lingual.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie. FAI celule B.2) al zonei marginale.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã._. celule timic. papulozã (C44. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16.malignã (include toate variantele: blasticã. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature. celule B (C42. tumorã a ovarului cu (C56.9) Lipidicã acumulare._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase. FAI (C44. FAI periferic. FAI periferic. FAI (C42. pleomorfã._) M-8641/0 Lipidic. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. meningiom bogat în (C70.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã.

adenom (C73. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 .Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------._) neinfiltrativ (C50. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.0 C47. bronhie inferior._) infiltrativ (C50. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71.6 C47.3 C34.9) Luteinom (C56. nev (C69. carcinom (C50. superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior. plex Luteinizat. plãmân mijlociu._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ. FAB._) in situ (C50.1 C34. bronhie superior.9 Majorã. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77. epiteliom calcifiant (C44.Index alfabetic Lipom FAI fetal. þesut moale superficial bine diferenþiat._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like._) Carcinom FAI (C50.M_ (vezi Leucemie._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular.3 C34.9) Luteom.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã. carcinom (C50._) ºi ductal. meduloblastom (C71. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50.9) Luteom.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71._) ºi ductal infiltrativ. liposarcom M-9506/1 Lipomatos. FAI (C56.1 C71. FAI M--------. carcinom (C50.2 C72. M_) M-8334/0 Macrofolicular.2 C44.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. tecom (C56.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat._) ºi intraductal.4) C08. bronhie mijlociu. glandã salivarã.4 C71.2 C34.1 C34._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50.2 C44.3 C34.2 C71. plãmân occipital parietal superior._) in situ ºi carcinom intraductal (C50.

_) C49.1 C40.9 Masculin organe genitale.1 C49. FAI tract genital. muºchi Mastocite tisulare. cu celule mici) C18. malignã C30. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã. FAI C20. nev) FAI (sarcom.4 C44.0 C41. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament. malignã Malign. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid.0 C77. pagina 27) M-9699/3 MALT.0 C41. FAI (neclasificabil la C16. FAI M-9740/3 Mastocitom. FAI 170 . pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56.0 C72.1 C72. tumorã cu celule Sertoli. lentigo (C44. limfom M--------.0 C76.6 C02.1 C49.0 C03.0 C03. FAI (exclude rectul. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari.0 C72.3 C49. FAI os.9 C63.0 C42. melanom.6) M-8642/1 Mari. pleomorfã._) M-9080/0 Matur.3 C31.Mamar. teratom C76. FAI tract genitourinar. antru M-8110/3 Matrical.3 C50. ganglion limfatic Mandibularã.0 C72.9 C16. carcinom cu celule._) M-9831/1 Mari. FAI tumorã.1 Maxilar FAI antru gingie os. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta.1 C47.1 C47. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. combinat (C34.6 C40.9 C63. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari. malign M-9741/3 Mastocitozã. inferior os._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament.0 C72.1 pânã la C16.1 C40.1 C44. lentigo (C44.9) Mare. melanom.1 C41.0 C31.6 C49. necheratinizant. glandã Mamelon Mandibular.9) C49.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. boalã Paget (C50. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei.1) sarcom tumorã. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom. cheratinizant celule scuamoase. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã. meduloblastom cu celule (C71.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament._) Malign.1 C41.1 Mastoidian.1 C41.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare.1 Mamarã internã. arterã Mamarã. carcinom (C44. calicifiantã C63.0 C44. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom. boalã cu. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici. intestin.4) Margine limbã Mari. curbura stomacului. sistemicã leucemie (C42.

_.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40.1 C49. benign (C69. mixt (C73._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50. celule desmoplazic.2 C15.1 C49.2 C17. paragangliom (C74. auditiv extern Meckel.1) mielosclerozã Meibomianã._) M-8761/3 Melanocitic.9) M-8347/3 Medulo-papilar. malign (C44.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42.9) timom. melanom malign în nev congenital (C44.6) melanotic (C71._) amelanotic (C44.9) Melanom FAI acral.1 C71. desmoplazic (C44.Index alfabetic C49. nerv Median. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44.3 C40.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40._) balonizate.6) desmoplazic nodular (C71._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69. FAI (C37. plamân lob.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71.1 C49.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69.2 C47._) desmoplazic. sân Meduloblastom FAI (C71.9 C34. carcinom. malign (C44. mixt (C73.9) M-8728/0 Melanocitozã.1 C49. difuzã (C70.1 C49.4 C30.1) M-8700/3 Medulosuprarenal.2 C77.1 M-9764/3 Mediteranean.9) M-8346/3 Medulo-folicular.3 C38. diverticul (situs de neoplasm) Medial.1 C44.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 . lentiginos.4) teratoid. carcinom. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71.6) desmoplazic (C71.1) leucemie._) M-8720/0 Melanocitic.0 C50._) cu stroma amiloidã (C73.1 C49. C41._) reticulozã histiocitarã [obs] timom.1 C49. amelanotic (C44. nev (C44.2 C34. mixt extensie superficialã (C44. paragangliom.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã._) epitelioid ºi cu celule fusiforme. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob. limbã Medianã.4) teratoid (C69._) epitelioide.6) M-8700/0 Medulosuprarenal._._) amelanotic. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38. C41. acutã (C42.4) M-8728/1 meningeal (C70. malign (C74. celule (C44. limfom C71.1 C38. malign (C37.6) lipomatos (C71.6) celule mari (C71. linie.1) C74. ºanþ.1 FAI anterior posterior Mediastinal.1 C02.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat. menisc al articulaþiei genunchiului Median.

FAI (C44._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44.2 C49.2 C49. mixt tip A (C69. melanoma. celule FAI ºi epitelioid._) Membru inferior FAI FAI (carcinom._) în nev joncþional (C44.1 C47.1 C49. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76.2 C49.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70.1 C49.0 C70._) lentigo._) în nev melanocitic congenital (C44.1 C44._) pistrui.2 C49. Hutchinson._) mucos lentiginos neurotropic. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma.2 C47.6 C49._) nodular (C44. tumorã neurofibrom pistrui.2 C77.Index alfabetic Fusiforme._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã._) neutropic (C44.2 C49.0 C70.7 C49.2 C40. Hutchinson.1 C40.1 C49._) desmoplazic (C44.3 C44. melanom. melanom malign în (C44.2 C40. articulaþii oase scurte._) în melanozã precanceroasã (C44. acral. FAI (C44._) în nev pigmentar gigant (C44. nev) FAI (sarcom.1 C49. malign (C44.7 C47. nev) FAI (sarcom.3 C49._) tip B (C69.2 C49.1 C70. malign (C44._) juvenil (C44._) in situ în regresie.1 C49.1 C49.9 172 ._) în regresie (C44.6) MPNST MPNST. malign (C44.0 C40.5 C44._) pãrþi moi (C49._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58.0 C70.2 C49.2 C76.0 C40.2 C49.9 C70. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã._) precanceroasã. articulaþii oase scurte.2 C49._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44.1 C77.1 C47._) lentiginos.1 C49.6 C49.9) Melanotic meduloblastom(C71.1 C40. melanom malign în (C44.3 C40. malign (C44.4 C44. psamomatoasã neuroectodermalã.4 C49.2 C40.1 C49.

carcinom (C44. leiomiom C40.2 C40. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom.2 C77. adenocarcinom cu celulel fusiforme.0) Meningotelial. carcinom. fibromatozã (C48.0) Meningiom (C70. adenocarcinom cu apocrinã . FAI carcinom.9) melanomatozã (C70.3 Metatarsian. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40. carcinom cu celule scuamoase. FAI celule în inel cu pecete.0) Meningotelial.1 Mezoapendice 173 ._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã. cu mielosclerozã osoasã._) C40. FAI Metaplazic. adenocarcinom cu glandularã. meningiom (C70. carcinom cu cartilaginoasã. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã._) M-8247/3 Merkel.1 C49. os Metafizar. FAI (C70.0) Meningiomatozã.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70.0) sarcomatozã (C70.4 C77.9) Metaplazic. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel. meningiom (C70. malign (vezi codul pentru comportament. carcinom cu. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom.2 M--------/6 Metastatic situs.0) Meningiomatozã. malignã tumorã. mixt tumorã.9) sarcom (C70. tumorã cu celule (C44. arterã Mezenteric.1) C48. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã. os M-8095/3 Metatipic.2 C77._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian.0) Menisc. pagina 27) M-8898/1 Metastazant. adenom (C64. sarcom (C70. cu mielofibrozã mieloidã. difuzã (C70. carcinom cu celule (C44.

nefrom C77. C41._) adenom seros anexial.9 C16._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular. benign (C48._) rotunde._) carcinom ductal in situ (C50._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 . benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari. tumorã mixtã C10. FAI (C73. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom._) celule scuamoase.2 C10._) M-8097/3 Micronodular. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic._) celule scuamoase.2 C48. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57. intestin. FAI bifazic.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã.9) M-9590/3 Microgliom._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv.1 Mezocolic. carcinom cu celule scuamoase (53. combinat (C34. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid._) carcinom seros (C56. curbura stomacului. necheratinizant epidermoid. adenom. FAI (C48.1-C16.9 C10. FAI Micã._) chistic.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic. combinat (C34.5 Mic.4) M-8951/3 Mezodermalã. FAI (neclasificabil la C16._._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom. carcinom bazocelular (C44. (C71. bine diferenþiat. carcinom (C44. malign chistic. nev congenital (C44. combinat (C34.9) Microchistic adenom (C25. FAI Mici. ganglion limfatic Mezocolon C17._) carcinom intraductal (C50. benign papilar. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40. celule. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic.9) Mielodisplazic._) meningiom (C70.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73.

carcinom folicular cu invazie (C73. FAI (C54. cronicã Mieloproliferativã. FAI (C42. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. FAI Mixofibrom odontogenic (C41.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42.9) C06. malign C38._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34.1 Miozitã osifiantã. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã._) teacã nerv M-8335/3 Minimã.7 Mijlociu.9 Minorã. FAI (C42. afecþiune.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare.1) M-9960/3 Mieloproliferativã.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) multiplu (C42. elemente de cordon sexual. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. ependimom (C72.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 . FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.1) solitar (C42.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã. tumorã stromalã cu (C56._) peribronºicã congenitalã (C34. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42.1) plasmocite (C42.

_) endocrin-ductal. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._. carcinom (C73._) mezenchimal.1) bazofil–acidofil.1) acinar-endocrin. carcinom.9) germinale. FAI (C37. tumorã mezodermalã.9) meningiom (C70. FAI mezodermalã mullerianã (C54.3) pineocitom-pineoblastom (C75._) infiltrativ._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar. ºi papilom glandular scuamoase. adenom (C75. carcinom (C22.3) tip glandã salivarã.1 C11. ºi teratom embrionar. carcinom (C34. lobular. rabdomiosarcom._) subependimom-ependimom (C71. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase.9) Tumorã FAI malignã.1) acidofil-bazofil. bronhioloalveolar. polip (C18. infiltrativ. carcinom (C75._) Moale. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22. melanom exocrine ºi insulare. papilom cu celule gliom (C71. polip (C18._) ependimom-subependimom (C71.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã. adenocarcinom cu celule (C25. infiltrativ. malign (C37._. celule._) infiltrativ._) nemucinos ºi mucinos. ductal._) papilar-medular. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) fusiforme.9) pinealã. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme._) liposarcom lobular._) ductal. carcinom (C73._) hepatocelular al ductului biliar. C08. carcinom (C25.9) timom. tumorã (C54. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar._) epidermoid._) pinealã (C75._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic._) medulo-folicular.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05. FAI (C07.1) bazoscuamoase.9) medulo-papilar.0) ductal-endocrin. celule. tumorã mici. carcinom (C25.3) rabdomiosarcom. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine. adenocarcinom cu celule (C25._) mullerianã._) alveolar. carcinom (C34. malignã (C07. adenom (C75.3 C05. celule. carcinom (C25. carcinom (C75. tumorã (C75. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos.0) hiperplazic ºi adenomatos. celule. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C25. C08. carcinom (C44. carcinom._) tip glandã salivarã. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale. carcinom (C73. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. sarcom mezenchimalã. bronhioloalveolar. carcinom (C73.8 176 ._) subtipuri._) embrionar. celule. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom. carcinom (C44.

2 C49. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.9 C49.3 C49.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------._) M-8453/1 Moderatã.2 C49. sarcom (C71.0 C49.2 Moale.1 C49.0 C69.9) invazivã (C58. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad.9) completã (C58.0 C49.2 C49._) [obs] M-8092/3 Morfeic. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã.2 C49.2 C49. FAI tumorã cu celule gigante.Index alfabetic Moale.5 C49. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49. displazie.2 C49. carcinom folicular (C73. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat.9) M-8470/1 Moderatã displazie. pãrþi melanom malign (C49._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 .3 C49.0 C49.9) invazivã (C58. FAI umãr Moi.2 C49.6 C49.1 C49.0 C49.1 C49. malignã sarcom.9) parþialã (C58. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44._) tumorã cu celule gigante.9) malignã (C58.3 C49. carcinom bazocelular.5 C49.0 C49.1 C49.2 C49. (C44.6 C49. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.3 C49._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58. [obs] M-9041/3 Monofazic.4 C49.0 C49.9) Hidatiformã FAI (C58.5 C49. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25.1 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã.6 C49.4 C49.0 C49. histiocitozã cu celule Langerhans.4 C49.5 C49. (C73.0 C49.3 C49. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.5 C49. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã.6 C49.0 C49.3 C49.9) M--------. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã.1 C49.2 C49. adenocarcinom folicular.

cu potenþial malign redus (C56. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom._) carcinom.1 C03.0 C06.9) chisticã. glioblastom (C71.9) neinvaziv (C25.3 C03.9) papilar. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid. carcinom (C34. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã._) Multilinearã. carcinom Mucoepidermoidã.0 C30.8 C77. benign Multifocal._) carcinom.9) Mucinos-papilar adenom._) Mucoasã alveolarã. carcinom Mucinã. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform. cu displazie moderatã (C56. nefrom chistic malign (C64. FAI (C56.8 178 .5 C00. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule. adenocarcinom secretor de Mucinã. spongioblastom (C71._) tumorã.0 C00. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã. carcinom._) Multicentric.9) chistom._) C03._) Multiform. invaziv (C25.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu. intraductalã. adenocarcinom cu (C75. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã._) Multifocalã. mixt (C34. boala lanþurilor grele Mucinã.0 C06. melanom lentiginos Mullerianã.9) malignitate borderline (C56.9) papilar. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã. intraductal. glande endocrine Multiple regiuni.9) atipicã proliferativã (C56. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56. intraductal (C25.9 C03. carcinom bazocelular superficial (C44. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C25. adenocarcinom Mucipar.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50.1) celule. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar. adenom cu (C75. tumorã mixtã (C54. citopenie refractarã cu displazie Multilocular.4 C00. cu potenþial malign redus (C56. nemucinos ºi.9) Multiple. intraductal.9) papilarã._) Tumorã FAI. carcinom bazocelular (C44.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75.1) Mucos. cu displazie moderatã (C25. malignitate borderline (C56.1 C03. FAI (C56.9 C03._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom._) papilar (C56.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56. carcinom solid cu formare de Mucipar.0 C06._) bronhiolo-alveolar._) Multichistic mezoteliom. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã.

FAI C76.1 C49.0 C30.0 C30. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49.1 C49.0) mucoasã orificiu os 179 .9 C49.0 C41.0 C30.2 C49. adenocarcinom în hemoragic.1 C49.9 M-8897/1 Musculaturii netede. polipi._) mielom (C42.3 C49.1 C49.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.3 C44.1 C49.3 C49. FAI C76.0 C69.0 C30. tumorã a. FAI polipi adenomatoºi.6 C49.4 C49.1 C49.0 C30.3 C49. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.1 C49.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.5 C49.0 C44.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.2 C49.0 C30.3 C49. potenþial malign incert M--------.2 C49. sarcom meningioame (C70.0 C49.0 C41.0 C49.6 C49.0 Nabothianã.6 C49.3 C49.3 C49.0 C49. fibromatozã (vezi SNOMED) C49. FAI sept.5 C49.3 C30.2 C49.0 C30. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.0 C11.0 C76. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas. polipi.5 C49.3 C30.1 C49. tumorã a.2 C49.0 C30.Musculo-aponevroticã.2 C49.0 C49.0 C44.6 C49.3 C30.4 C49.3 C30.3 C30.1 C49.0 C11.5 C30.0 C41.0 C30.0 C44. FAI adenomatoºi.2 C49.3 C49.0 C49.4 C69.2 C49. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.1 C49.5 C49.4 C49.0 C49.9 C49.4 C49.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.

FAI celule mici Neclasificatã.9) chistic.Index alfabetic C30. carcinom bronhiolo-alveolar.9) tumorã (C73._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal. gliom (vezi SNOMED) Nazalã. marginea posterioarã sinus accesor. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. FAI (C64.9 C30. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament. multilocular malign (C64._) papilar. FAI vestibul Nazal.0 M--------M--------C69. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. papilar (C50. papilar (C50. paragangliom.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom. adenom (C74. chistadenocarcinom. FAI retinoblastom (C69. ganglion limfatic Nenumitã._) C77. malign M-8252/3 Nemucinos.9) M-8254/3 Nedeterminat.0 C11. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal. malign M--------. situs primar Nedescins.9) C80.5 M--------sept. paragangliom.9) carcinom (C73. canal Nazopalatin._) M-8693/1 Necromafin._) M-9765/1 Nedeterminatã. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru. FAI M-8693/3 Necromafin. FAI (C50. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut._) lobular (C50. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64. creasta 180 ._) intraductal. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom.0 Necunoscut.9 C62. celule tranziþionale (C67. parþial diferenþiat (C64. adenofibrom (C64. carcinom bronhioloalveolar.3) sept.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid.4 Nenumit.2) sarcom teratom. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid. celule scuamoase papilar. tip (C34. benign (C64.9) chistic._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos. mixt (C34.1 C41. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25.9) M-8965/0 Nefrogenic.3 C31._) papilar urotelial (C67.9) chistic._) M-8470/2 Neinvaziv. mucinos (C25. malign (C64._) comedocarcinom (C50. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã.

1 C72. intraepitelialã. grad III intratubularã.0 C47._) papilar cu celule tranziþionale.2 C47.Neosifiant.5 C47.2 C72.4 C47._) C47. grad III (C53. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25.1 C47.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert. intraepitelialã 3 (C50.5 C47.0 C47.2 C47. intraepitelialã.5 C47. grad III (C51.1 C47.9 C72. grad III (C52.5 C47.6 C47.2 C47. potenþial malign redus (C67.4 C47.1 C47.4 C69.2 C72.2 C47.2 C47._) vulvarã._) Neoplazie analã._) glandularã.3 C47.0 C47. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic.0 spinal.0 C47.3 C47.5 C72.5 C72._) ductalã.5 C72. FAI radial sacrat sciatic 181 .9 C72.1 C72.3 C47.2 C47.9 C47.5 C72.1) cervicalã.5 C47.1 C47. intraepitelialã. FAI accesor.0 C47. cu celule germinale (C62.2 C47.1 C47.0 C47.5 C47.2 C47.5 C72.3 C47.5 C72._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25. fibrom (vezi SNOMED) C47.3 C47. intraepitelialã. potenþial malign redus (C67.0 C47.1 C47.5 C47. grad III (C21._) papilar urotelial. intraepitelialã.5 C47. intraepitelialã.2 C47.5 C72.0 C47.2 Nerv FAI abducens accesor.5 C47. FAI spinal.2 C47.6 C47.0 C47. grad III (C61.2 C72.5 C72.9) scuamoasã.6 C47. spinal acustic auditiv brahial cranian.4 C47. benign sau malign malign malign.1 C47. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------._) prostaticã. intraepitelialã.4 C72.6 C47.5 C47.3 C47.9 C47.1 C47.1 C47.5 C47.1 C47. grad III vaginalã.

1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37. tumorã de muºchi. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã._) olfactiv (C30. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom. primitivã. (C44._) Neuroendocrin carcinom.6 C47.2 C47. melanom malign în (C44. primar cutanat (C44.9 C47._) celular (C44.9 C47. tumorã de muºchi. FAI (C71._) M-8897/1 Neted.9. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25._) melanoticã perifericã perifericã primitivã._) leziune dermicã proliferativã în (C44. tumorã FAI centralã. malignã M-9561/3 tumorã. celule mici carcinom. periferic.9 Nervos. adenocarcinom cu diferenþiere. cord ºi mediastin C38.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44. melanom malign (C44._) M-8092/3 Nesclerozant. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã._) celule epitelioide (C44. FAI carcinom.6) Neurom FAI acustic (C72._) M-8730/0 acromic (C44._) mic (C44.] Neurotecom Neurotropic. carcinom cu celule bazale infiltrativ. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom.Index alfabetic C47. FAI M-9560/3 Neurilemom. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71.9 C47. sarcom [obs] Neurogenã._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã.0) Nev M-8720/0 FAI (C44.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44. sistem FAI central parasimpatic. FAI M-8897/1 Neted._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44. periferic. FAI (C71. FAI simpatic._) Congenital intermediar ºi gigant (C44. FAI primitivã._) melanocitic._) malign (C44.3 C47._) Jadassohn (C44._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom. malignã. FAI primitivã centralã.9 C72. celule mari 182 . FAI Neurofibromatozã._) compus (C44. carcinom cu Nerv._) diferenþiere. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71. FAI vegetativ._) Neurosarcom [obs.0 C47.

_) hidroadenom._) joncþional.3 C49._) M-9754/3 Nonlipidicã._) intraepidemic (C44._) portwine (vezi SNOMED) Reed._) C41._) nepigmentar (C44. medula Obraz FAI FAI (carcinom. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie. celule FAI (C44._) ºi epitelioid (C44._) ºi congenital intermediar (C44.0 C06. melanom.0 C49._) magnocelular (C69._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) mic congenital (C44._) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44._) halou (C44. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator. malign (C44.2 C77._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44._) involutiv (C44._) Gigant pigmentar. melanom malign în (C44._) [obs] în regresie (C44. celule (vezi codul desemnat celulelor. melanom malign în (C44.0 C44._) pigmentare.4) melanocitic (C44.6) melanom (C44.0 C47. melanom malign în nev congenital (C44.0 C47._) gigant.0 C49. FAI (C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme.0 C44._) celule fusiforme._) displazic (C44. nev) FAI (sarcom._) juvenil (C44. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. pagina 31) M-------._) Pigmentar FAI (C44. Reed (C44. nerv Obturator.4 Oblongata. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu. pagina 31) O C71. desmoplazic (C71._) hidroadenom (C44.0 C44.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null.5 C77.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44.7 C76. tumorã cu celule germinale (C62._) hiperplazie. carcinom cu celule (C34.1) 183 .0 C49.0 C49. Reed (C44.4 C71._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor._) intermediar ºi gigant congenital (C44. FAI (C44.0 C49._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44._) pigmentar.0 C49. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44._) melanocitic. FAI (C44. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom._) dermic ºi epidermic (C44._) joncþional. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã.3 C47.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small.3 C06._) intradermic (C44._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44._) Jadassohn albastru (C44.

2 C69. tumorã (C41.4 C69. celule (C41. FAI lacrimal._) fibrosarcom (C41._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41._) benignã (C41.6 C69. þesut moale palpebrã pleoapã._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.1 C44.4 C72._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41.1 C69. tract Ocular.4 C69._) compus (C41. FAI pleoapã.4 C69.4 C69.5 C69.5 C24.4 os pol Ochi FAI cantus.5 C69. lacrimal.9 C44. inferioarã retinã retrobulbar.3 C69.1 C69. FAI orbitã. cristaline meibomianã. FAI cornee. lentile extraocular.3 C69.5 C69._) clare.4 C69._) carcinom (C41. cantus intraocular iris lacrimal. limb coroidã cristaline.0) neuroepiteliom (C30. FAI cantus._) complex (C41._) sarcom (C41.0 Oculomotor.6 C69._) mixofibrom (C41. corp conjunctivã cornee. extern cantus. cantus intern.1 C44._) periferic (C41. duct lacrimal.0) neurocitom (C30.6 C44.1 C44._) Fibrom FAI (C41._) Tumorã FAI (C41.3 C69. glandã muºchi.6 C69.1 C69. duct._) carcinosarcom (C41.1 C69. þesut conjunctiv orbitã._) malignã (C41. canal ocular._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71.1 C69._) mixom (C41.2) Olfactiv._) adenomatoidã (C41. orbitã uveal._) scuamoasã (C41. duct nazo-lacrimal.6 C69._) central (C41._) Odontom FAI (C41.4 C69.4) C72.5 C69.0 C69._) fantomã. nerv Oddi. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv.6 C69.2 M-8726/0 Ocular. nazal.0 C71. celule (C41. melanocitom de glob (C69. sac lacrimalã. extraocular nazal.1 C44. glob optic. glob Odontogenic adenomatoidã. nerv orbitã. glandã lentile._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã.1 C44. muºchi extern.Index alfabetic C41.1 C44. tumorã cu celule (C41. intern ciliar.4 C44.1 C69.5 C69. superioarã pleoapã.5 C69.0) tumorã neurogenã (C69._) [obs] 184 .4 C44._) Olfactiv neuroblastom (C30. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72._) epitelialã calcifiantã (C41._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71.6 C44.

9 C63.9 C10.3 C41. nev) FAI (sarcom.4 C40.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69.3 C40.0 C40. col uterin extern._) C71.7 C44.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma.4 C41.5 C49.2 C41. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital.4 C49.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.2 C40.4 C48.0 C41. anaplazic (C71.6 C72.5 C44.3 C06. FAI digestive.0.5 C52.4) deget mânã deget picior etmoid falangã.3 C72. os M-9071/3 Orhioblastom (C62.6 C69.6 C69.5 M-8583/1 Organoid.1) C53.3 C40. FAI (C37. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41.0 C40.4 C49._) C57.2 C40. buzã.4 C49._) 185 .3 C10.8 M-8290/0 Oncocitom M--------.6 C41.0 C41. FAI faþã. col uterin nazal ureteral uretral.1 C41. malign (C37.9 C10.1 C30. melanoma.9 C06.9 C75.4 C44.5 C00.9) Organe genitale feminine. FAI genitale masculine.6 C69.4 C47.3 C41. C31. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.9) M-8583/3 Organoid.0 C53. buzã inferioarã faþã.1 C41.3 C72.9 C41.2 C40. timom.2 C41. timom.0 C41.0 C40.0 C41. FAI (C71._) M-9451/3 Oligodendrogliom.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom.5 C47.2 C10.4 C41.2 C41.0 C67. mânã faþã (exclude mandibula C41.6 C67.4 C00.9 C26.6 C69. picior falangã.3 C00.4 C49.3 C41.9 C69.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.

_) central. C41.0 C41. C41. grad redus intraosos._) juxtacortical (C40._. C41.0 C41._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64.1 C40. C41. C41.4 C41.0 C41._) central (C40. C41._) Osteogenic. sarcom.0 C40._) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40. C41.0 C40._) Osteoclastom._. C41.4 C40. C41. lung membru inferior._) M-9200/0 osteoid.2 C41. FAI (C40.9) Osoasã displazie floridã (C41.1 C41.1 C40. C41._) Osteocondrom (C40._. osteom gigant (C40. exostozã (C40._. de grad înalt (C40. celule gigante. FAI (C40._) Osteofibrosarcom (C40. membru inferior scurt. FAI (C40._. membru inferior lung._) Osteom M-9180/0 FAI (C40._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic.2 C40.0 C41. malign (C40.4 C40.1 C41.3 C41. C41.3 C40. membru superior mandibulã maxilar.2 C40._. scurt membru superior.0 C41.gigant (C40. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40. C41. convenþional condroblastic (C40. C41.0 C41._) fibroblastic (C40.1 C40._.C41._) intracortical (C40._._._.3 C41. C41.1 C41.0 C40.4 C40.4 C40.3 C41.1 C41.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41._) Osteoblastom.2 C40.4 C41._.2 C41. C41.1 C40._._) Osteocondromatozã. C41.2 C40. FAI (C40._) medular (C40. FAI (C40. lung membru superior._ ._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40._) Osteoclast-like. C41.0 C40. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt._._) Osteocartilaginoasã._) metaplazie._) Osteoblastom agresiv (C40._) Osteoid. FAI membru inferior. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40. maxilar ischeon încheieturã mânã lung.0 C42.4 C40._. sarcom (C40. C41.9 C40.0 C41._. C41. C41._) M-9191/0 osteoid. C41._) Osteoid._._.3 C41. C41. FAI (C40.Index alfabetic C41._. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit. superior maxilã mãduvã mânã membru.1 C40._.0 C41.2 C41.1 C41._.2 C40.0 C41. C41. carcinom cu Osteoclastom.1 C41._) 186 ._) de suprafaþã.9 C40. C41._. FAI maxilar. inferior maxilar._.3 C40. osteom._) intraosos.0 C41.3 C41._.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior. C41. C41._.3 C40.0 C40._. adenocarcinom cu (C41.0 C40._._) Osteofibrom (C40._) metaplazie.

FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici. ganglion limfatic C09._) paraosteal (C40.3 C25.9) varianta folicularã (C73._) infiltrativ (C50.3 C25.0 C05.9 C09.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos. tumorã cu celule lipoide (C56._) sân (C50.1 C25. struma.1 C09.3 C25. malignã (C56. struma. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic.9) Ovarii. palat dur ºi palat moale moale. FAI (C56._) intrachistic intraductal._) ecrin (C44._) periosteal (C40.9) Ovarii.4 C25. celule teleangiectazic (C40.9) carcinom folicular (C73._) intraductal neinfiltrativ (C50._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. C41. C41. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã._) intraductal.0 C25. tumorã stromalã (C56.2 M-8042/3 Ovãz._.9) carcinom papilar (C73. struma ºi carcinoid (C56. reticulozã C05._) rotunde._. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget. C41. C41. FAI (C42. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.8 C05._) M-9931/3 Panmielozã acutã. cu invazie (C50.2 C25._) M-9700/3 Pagetoidã.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1 C05._. celule (C40.7 C25. osteosarcom în (C40. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 .3 C77._) Ovar Ovar._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73. canal Pancreatic.9) Ovarianã.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56.9) Ovar._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.0 C49.0 C05.3) moale.1 C11.3 C25.9) Ovarii.1 C71._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25._. carcinom cu celule în bob de (C34.1 C25._._) os (vezi SNOMED) os._) seros (C56. FAI (C50.1 C44. tumorã cu celule lipidice (C56.9 C25. C41.9 C09.9) P M-8936/1 Pacemaker.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44.3 Palat FAI dur joncþiune.1 C49.4 C25.6 C44.

9) Chistadenom FAI (C56. intraductalã cu displazie moderatã (C25.9) seros (C56.9) pseudomucinos (C56.9) pseudomucinos.9) mucinos.9) Scuamoase. de suprafaþã (C56.9) primar seros. FAI (C56. benign microcarcinom (C73. carcinom._) varianta folicularã (C73.9) tumorã. malignitate borderline (C56._) siringochistadenom (C44. malignitate borderline (C56.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom.1) seros. malignitate borderline (C56. solid ºi (C25._) intrachistic intraductal. angioendoteliom ependimom (C71.9) tiroidã (C73. potenþial malign redus (C56.9) urotelial (C67. adenocarcinom intrachistic. neoplasm epitelial (C25.9) seros primar al peritoneului (C48.9) Urotelial carcinom (C67. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73._) încapsulat (C73. proliferativã atipicã (C56. peritoneu (C48. neinvaziv (C67.9) celule scuamoase celule scuamoase._) intrachistic angioendoteliom.9) celule renale (C64._) ºi solid. adenocarcinom (C50. malignitate borderline (C56._) tumorã chisticã (C25._) malignitate borderline (C56. neoplasm._) carcinom.9) celule înalte (C73._) ductal. carcinom. celule carcinom (C67._) 188 .9) seros. carcinom. invaziv (C25. (C50.9) pseudomucinos.9) mucinos (C56._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular._) urotelial. celule carcinom carcinom in situ carcinom. neinvaziv (C25.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75._) endovascular. carcinom ºi infiltrativ. in situ.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44._) tumorã chisticã.9) mucinos.9) seros.9) tumorã. C08. carcinom meningiom mezoteliom.9) epidermoid in situ in situ.1) renale. intraductal.9) Chistadenocarcinom FAI (C56.9) limfomatos (C07. neinvaziv (C67. intraductal._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67.9) celule oxifilice (C73._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67._) Tranziþionale._) carcinom.9) chistadenocarcinom (C56. mixt (C73._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid. FAI (C56.2) DCIS. adenocarcinom ºi folicular._) carcinom._) hidradenom intrachistic. carcinom epitelial. cu celule scuamoase in situ. carcinom cu celule (C64. papilar (C50. tumorã cu potenþial malign redus (C56. ductal (C50. neinvaziv (C67. bine diferenþiat. FAI (C50.9) siringadenom (C44._) ºi folicular.9) mucinoasã._) tumorã._. seroasã. FAI (C56. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56. neinvaziv difuz sclerozant (C73.

adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44. C31.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44.0. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare. FAI extrasuprarenalian. ganglion limfatic Paracervical.1) necromafin.5) atipic.0. difuzã scuamoasã Papilotubular. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71.5) jugulotimpanic (C75.1) medulosuprarenal. C24. FAI inversat. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. C31. C31._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22. inversat. adenom Papilotubular.5) seros de suprafaþã (C56._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat.0. benign urotelial.5) cromafin extrasuprarenalian._) Papilifer. FAI celule.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer. celule scuamoase mixt. C31.5) malign medulosuprarenal (C74.5 C77. carcinom cu celule (C73. benign inversat. malign gangliocitic (C17.0) jugular (C75.0._) glandularã intraductalã.5 verucos vezicii urinare (C67. ganglion limfatic Parametru 189 . mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule. FAI celule. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale.5) anaplazic (C71.0. FAI (C71. inversat. FAI intraductalã. corpuscul Para-aortic.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75._) Para-aortic.9) Schneiderian FAI (C30. celule (C30.5) benign corpuscul carotidian (C75. C31. benign celule. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare. C31. FAI (C67. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic. celule cilindrice._) Sinonazal FAI (C30.0. malign (C74. siringochistadenom Papiliferã.0) difuzã._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75.3 Parametrial. C31.1.5) malign (C71. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. hidroadenom (C44._) Scuamoase.2 C77.0.5 C57. celule FAI ºi glandular.4) corpuscul para-aortic (C75._) inversat (C30._) fungiform (C30. FAI necromafin. intraductalã ductalã subareolarã (C50._) exofitic (C30._) oncocitic (C30. nodular [obs] C77.

lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.5 C65.5 C47.3 C49.3 C49.1 C60.3) C41.3 C49. muºchi M-9161/0 Pediculat.5 C49.3 C49.9 Paraovarianã.3 C49.3 C44. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã.5 C49.3 C71.2 C60. melanom.3 C48.Index alfabetic C31. paragangliom C77. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.3 C19. ganglion limfatic Paratiroidã. C41.1 C76.5 C49.0 C60. sistem nervos._.9 C07. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom.7 C77.4 C76.3 C38.3 Pectoral.7 Peduncul cerebral 190 .2 C60.1 C64.9 C60.3 C47. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete. nev) FAI (sarcom. þesut Periampular C41. leucemie cu celule (C42.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat.3 C49. sinus M-9192/3 Paraosteal.9) C40.3 C49.9 Parasternal. molã hidatiformã (C58.9 C77.1) M-8720/0 Pãros.2 C60.1 C72. nev (C44_) C77.5 C49. nefroblastom chistic (C64.1 C75. osteosarcom (C40. glandã Parauretralã.0 C24.3 C49.9 C07. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã. regiune Paraselar Parasimpatic.5 C49._) C57.4 C18. FAI Pelvirectalã.0 C68.9 C65.9) M-9103/0 Parþialã.3 C47.5 C49.1 C44.5 C48.3 C49.1 M-8682/1 Parasimpatic.5 C49.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.3 C47. carcinom cu celule (C16. ganglion limfatic Pectoral mare.9 C76.9 C60.0 C71.9 C47. adenocarcinom cu celule (C16.9 C76. hemangiom dobândit C71.5 C41. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase._) M-8214/3 Parietale.9 Paranazal._) C07.

1 C47.0 C47. þesut Perineu FAI FAI (carcinom.5 C47._) condrosarcom (C40. C41.5 C44.1 C47.1 C47._.Index alfabetic C44.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal.2 M-8391/0 Perifolicular.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã.0 C47. tumorã miofibroblasticã._) M-9012/0 Pericanalicular._) 191 . fibrom (C44.0 C47.5 C47._) Peribronºicã.1 C47. tumorã malignã teacã nerv.4 C47.0 C76._) Periapicalã.5 C47. þesut Periosteal condrom (C40.2 C47._) Peribronºicã.0 C47._) fibrom (C40. displazie cementalã (C41.0 C47.3 C47.6 C47._) C38.9 C47._) C48. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03.5 C47.6 C47.5 C47.3 C47.3 C47.1 C47. cord ºi mediastin C38._.3 C44.2 C47.2 C47.2 C47.5 C49. displazie cemento-osoasã (C41.5 C49. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural. C41.5 C49.3 C47.2 C47.4 C69.5 C49.0 C47.5 Perinefretic.5 C47.2 C47._) trunchi umãr Periapicalã.0 C47.1 C47.1 C47.5 C49.1 C47.0 C47.5 C77._) teacã nerv.3 C47.2 C47.5 C49. tumorã miofibroblasticã.5 C49.0 C47.9.4 C47.6 C47. fibroadenom (C50.6 C47.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã.2 C47._. piele Periaortic.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37.0 C47.2 C47. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic. fibrom (C41. tumorã odontogenic.5 C47.2 C47.5 C47. nev) FAI (sarcom. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.0 C47. congenitalã (C34. C41. (C34. melanom. ganglion limfatic C47.

3 C44.2 M--------fibrosarcom (C40.3 C44.3 Piele FAI (exclude vulvã C51.2 C44.1 C44. nev) FAI (sarcom.1 C48.6 C44.2 C44. canal extern auditiv.5 C44. inferioarã buzã.2 C44. C41.1 C44.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.6 C44. meat. regiune.2 C77.6 C44.2 C44.2 C44.5 C44.0 C76.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv._) borderline (C50.9 C44._) M-9020/0 benign (C50.2 C49._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.2 C49.2 C48.2 C49.7 C44._) sarcom. FAI auricular. cantus extern. nas externã.5 C44.3 C44.7 C44.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77.0 C48.2 C49. FAI cantus intern cantus extern cap. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern.0 ºi piele scrot C63.2 C44.1 C48. superioarã cantus._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70.4 C49. canal._. adenom tubular C44.2 C48. piele penis C60. melanom. FAI auricular.9 C70.4 C44.5 C44._.2 C49.2 C49.7 C44. FAI (C40.2 C44.5 C44. ganglion limfatic Peripancreatic.1 C76. canal.2 C49.7 C49. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã. polip (vezi SNOMED) C47.0 C70.9. þesut Peritonealã. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers._) Peripancreatic.3 C44.7 Tumorã FAI (C50.2 C49._) benignã (C50.0 C44.3 C48.1 C44. extern auriculã.1 C48.2 C40.2 C44.1 C44. FAI buzã.2 C47.3 C44.3 C44.1 C48.1 C48.3 C44._.5 C44. C41.2 C48.1 C40. FAI auditiv.0 C44.2 C49. C41.1 C48. canal.1 C48._) osteosarcom (C40. FAI Perirenal.6 C44._) malignã (C50.0 C44._) [obs] M-9020/3 malign (C50.2 C44. þesut Perirectalã.2 C44. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.2 C48. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 .

3 C44. FAI ureche. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã.2 C44.5 C44. malign (C44.2 C44.6 C44. FAI (C44._) Pilomatrixom.2 C44. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã.6 C44. melanom malign în (C44. glandã Pinealã.5 C44.5 C44.7 C44.astrocitom (C71.6 C44.1 C60.7 C44. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74.4 C44.7 C44. tumorã (C44.6 C44._) Pilomatricom.2 Pilocitic.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern._) Piloid.1 C44.9 C44._) Pilomatrixom.5 C44.5 C44.5 C44. malign (C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul. nev Reed cu (C44.4 C16.0) adenom corticosuprarenal (C74.4 C44.5 C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.6 C44. canal ureche externã ureche. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44.Index alfabetic C44. FAI torace tragus trunchi umãr ureche.5 C44.3 C44.2 C44.5 C44.5 C44._) C75.7 C44.5 C44._) gigant. FAI (C44.2 C44.3 C44.7 C44.Pilar.1 C44.6 C51._) dermatofibrosarcom protuberant (C44.0 C44. tumorã 193 .7 C44.4 C77.7 C44. FAI M-8148/2 PIN III (C61.3 C16.3 C44. tumorã (C41.3 C44. carcinom (C44.6 C44.5 C44.6 C44.4 C63.5 C44.7 C44.9) M-9340/0 Pindborg._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.7 C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16.7 C44.7 C44.2 C44.3 C44.2 C51. astrocitom (C71.5 C44.2 C44.2 C44._) gigant.1 C44.4 C44.5 C44. FAI (C44.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã.3 Pinealã. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz._) Schwannom pigmentar celule fusiforme.2 C44. lob ureche._) Pilomatricom.5 C44.0) carcinom bazocelular (C44. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã._) Pilomatrix.1 C44.

tumorã trofoblasticã cu localizare (C58._. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 .7 C12.2 C40.1 C34.2 C49.9 C12. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.3) Pineoblastom (C75.2 C49.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.2 C47.0 C04.3 C49.3 C34.2 C49.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite.3) Pinealom (C75.2 C49.9 C34. FAI (C44. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42.1) mielom (C42.9 C34. leucemie (C42. sinus Piriformã. FAI bronhie.9 C34._) melanotic Hutchinson.5 C44. melanom.3) Pineoblastom-pineocitom. FAI (C75.3) Pineocitom-pineoblastom.2 C49.0 C04. mixt (C75.1) M-8272/3 Pituitar.2 C34. nev) FAI (sarcom. lob mijlociu bronhie._) M-8212/0 Plat. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen.1) M-9671/3 Plasmocitic. leucemie cu (C42. C41.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40.0 C34. carcinom bazocelular fibroepitelial tip.1 C49.0 Plãmân FAI bronhie.2 C49. adenom C34. FAI (C75.1) C75.2 C49.2 C49.3 C44.2 C49.2 M--------C71.9 C34.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76.2 C49.9) C58._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã._) Plantã picior FAI FAI (carcinom. lob superior.9 C04.7 C47. bronhie.3) Pinkus tip.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.1 C75.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.2 C44. adenom. în (C44.3) Pineocitom (C75. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson.3) tranziþionalã (C75. carcinom.2 C40. lob inferior bronhie.1 C75. mixt (C75. linitã (C16.7 C49.9 C05.3 C40. melanom malign. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.7 C44.9 C11.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75.

3 C71.0) xantoastrocitom (C71.7 coroid.0 C34. ventriculul al patrulea C47.1 C49. carcinom bronhioloalveolar.1 C09.2 C34.1 C49.4 C44. bronhie principalã.1 C49. adenocarcinom.1 C49. carcinom cu celule Polimorf.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.1 C49. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.1) ariepiglotic._._) Pneumocit tip II. spongioblastom primitiv (C71.3 C34.6 C49.1 Police FAI FAI (carcinom.1 brahial C47._) celule.1 C49. faþa hipofaringianã ariepiglotic. FAI PNET supratentorial (C71._) Pneumoblastom (C34.1 C34. bronhie lob mijlociu lob mijlociu.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13._) M-9423/3 Polar._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic.2 C34.1 C32. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme.1 C44.4 C38.1 C49.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar. grad redus 195 . carcinom bronhiolo-alveolar. cu (C34.1 C34. carcinom embrionar.1 C47.4 M-8973/3 Pleuropulmonar. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom.1 C75. tip Poligonale. blastom Plex C47. FAI rabdomiosarcom. bronhie pulmonar.1 C13._) C71. (C34. melanom.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar. bronhie lob superior lob superior.6 C47. carcinom hepatocelular (C22.9 hil lingulã lob inferior lob inferior.0 cervical C71.5 coroid C71.4 C38.5 lombosacrat C47. spongioblastom (C71. nev) FAI (sarcom._) [obs] C76.1 C34.0 C34. C08.3 C34.Index alfabetic C34.1 C44.1 C40.1 C49.1 C13.1 C44.

7 C47. adenocarcinom in situ în FAI.2 C49. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã. spaþiu FAI FAI (carcinom. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã. ganglion limfatic Portã hepaticã. mixt (C18._) M-8409/0 Porom ecrin (C44.5 C44.2 C47. tumorã vitelinã C77. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18.2 C10.2 C49. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã. malign (C44. adenocarcinom în FAI. FAI (vezi SNOMED) limfoid.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic. nev) FAI (sarcom.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã.2 C49. pleomorfã. polip.2 C49._) adenomatoasã colicã._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos. ganglion limfatic 196 . mixt (C18. adenocarcinom în (C18.1C16. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã.8 C67.2 C01. melanom.7 C49. cu celule mici) multipli C32.2 C44. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad._) C77.0 C13. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu.2 C49. ganglion limfatic ai Portwine.1 C71.1 C10._) M-8409/3 Porom ecrin.9 C01.2 M--------Portal.3 C11.3 C16. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.4 Popliteu. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76. carcinom în FAI. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior.2 C49.2 C49. FAI (neclasificabil la C16.9 C11.2 C77._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid._) colicã familialã (C18.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. perete faringe.3 C38.9 C14.2 C49.

3 C77. timom.9) M-8583/3 Predominant cortical._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical. malign (C37.4 C60. în nev congenital (C44. FAI (C56.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic._) M-8833/3 Protuberant.9 C61. sindrom [obs] C50.0 C77.9 Proeminenþã pubianã Principalã. FAI (C71. atipicã (C56.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic._) 197 . FAI (C37.9) policitemie Prostatã.9 tumorã cu celule clare cu. situs.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61. afecþiune limfoproliferativã. malign (vezi codul pentru comportament. atipicã tumorã mucinoasã._) tumorã Brenner (C56. FAI (C44.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34.0 Prelaringian. celule. cu celule T CD30+ (C44. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã. carcinom neuroendocrin (C44. carcinom cu fibrozã C51. atipicã (C56. FAI Presimfizal._) neoplasm papilar urotelial (C67. neoplazie intraepitelialã. astrocitom (C71. grad III (C61. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic.9) C77. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. pagina 27) C80. situs.1) carcinom intraosos cutanat.0 Preauricular. atipicã (C56. adenom cu (C75. tumorã retinianã M-8831/0 Profund. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã._) M-8741/3 Precanceroasã.0 C76.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã ._) M-8832/3 Protuberant. dermatofibrosarcom pigmentar (C44. utriculã Prostaticã. FAI (C44. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã. atipicã (C56.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal._) M-------/3 Primar. ganglion limfatic M-8321/0 Principale. dermatofibrosarcom.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã.9) tumorã papilarã seroasã.9) tumorã papilarã seroasã (C56. melanom malign în melanozã (C44. timom. regiune. glandã Prostaticã. FAI (C56. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã._) tumorã endometrioidã.9) tumorã seroasã cu. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67.9) tumorã seroasã. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial.5 Prepilor Prepuþ Presacralã. melanozã.9 C68. FAI tumorã neuroectodermalã centralã. FAI Prostaticã.9 Primar._) cutanatã.

adenomatozã (C34.7 C00.0 Punte Purpurie. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular. proeminenþã Pubianã._) C41._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos.3 Proximalã.0 C49.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56.1 Pulpos.9) papilar.9) chistadenocarcinom. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar.1 Pubian. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã. eritroplazie (C60._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã._) Rabdomioblasticã.1 C77._) Pseudopapilarã. FAI tumorã. carcinom.4 C51. treime a esofagului C41. tumorã. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke.0 C47. al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70. FAI ganglion limfatic. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã. FAI (C56. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.1) C71.9 C34. muºchi Pterigoidã.0 C47.0 C49.0 C49. simfizã Pudendum. tumorã (C75. atipicã (C71.9) malignitate borderline (C56.2 C00.4 C49. malignitate borderline (C56.4 C49.0 C00. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip.1 C77.9) chistadenocarcinom papilar (C56.9 C41. muºchi Psoas iliac. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat.2 C75. solidã (C25.Index alfabetic C15.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas.9) papilar. os Pubianã. FAI (C56. faþã buzã.4 C51. blastom (C34._) M-8250/1 Pulmonarã. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 .9) Chistadenom FAI (C56.9 C77.9) Pseudopapilar. tumorã. solid (C25._) Pseudopolip. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49.

1) RARS (C42. nev în (C44.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64.1) RAEB I (C42.4 C65.0 C06.9) M--------. pleomorf mixt.1 Radius RAEB (C42. celule cromofobe (C64. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil. melanom malign în (C44.9) carcinom. tumora pungii (C75.1) RAEB II (C42.9 C49. punga M-9350/1 Rathke. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.1 C76.9 Rect.1 Rectovaginal.9 C19. tip duct colector (C64.1 C76.9 C65. FAI Rect ºi colon Rectalã.1 C49.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51.8 C57. hemangiom C47. arterã M-9985/3 Refractarã.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75.3 C76. tip adult tip mixt C76. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed.9 Rãdãcinã limbã C76. FAI pleomorf.0 C76.9 C20. nerv Radialã.9 C19. chist (vezi SNOMED) C40.0 C71. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie. insula Reil.3 C51. citopenie.9) tumorã._) M-8723/0 Regresie.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 .9 C19. boalã a osului (vezi SNOMED) C20._) Refractarã.9 C19.3 C48.3 C76.9 C13.2 C76. boala (cu excepþia osului) M--------.0 C71.0 M-9540/1 Recklinghausen.3 C76.1) C01._. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.Radicular. sept Rectovezical.3 C10. alveolar ºi embrionar pleomorf. anemie (C42. sept Rectouterin.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar. retinoblastom cu (C69. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44.1 C76.Recklinghausen. osifiantã (C64. C52._) M-9514/1 Regresie spontanã.1) RAEB –T (C42.1) Rathke.1 Radial. FAI embrionar.3 C76.

superior. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã.0 Retroperitoneu Reþinut. ganglion limfatic Retroperitoneal. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã. nonlipidicã [obs] M--------.2) Rotunde.4 C77. fibrom (C64. FAI M-9591/3 Reticulare.2) regresie spontanã (C69.2) diferenþiat (C69.9 C65.9 C65.9) M-8966/0 Renomedulare. celule interstiþiale. tumorã cu (C64.0 C11. celule adenocarcinom (C64.2 C77.0 Retrobulbar. carcinom cu C71. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã.Index alfabetic Renale.2 C48.9) asociat cu chist (C64.0 C11. tract. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal. þesut M-8361/0 Reninom (C64.9) papilar (C64.9 Retinã M-8090/3 Rodent. tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69. cu elemente heterologe C62. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 .1 C11.0 C06. celule de.4 Rosenmuller.9 Respirator.0 C62.2 C77. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã.0 C14.9) Carcinom FAI (C64. ulcer (C44.0 C64. fosetã Rosenmuller.2) difuz (C69.9) tip cromofob (C64. difuz [obs] C42.9 C11. tract .2 C11. þesut Retrocecal. FAI M-8822/1 Retroperitonealã. sistem.2 C06.3 C11.2) C69.0 C39.2 C06. fibromatozã (C48.9 C64.9) celule fusiforme (C64. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. tumorã cu celule SertoliLeydig.9) M-8966/0 Renomedular. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã.9) C39.9 C11.6 C48. regiune Retrofaringe Retrofaringian. sarcom cu celule.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã.Reticulohistiocitic.0 C13. FAI Respirator.9) sarcomatoid (C64.3 Reticuloendotelial.0) C48.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69._) C11. þesut Retrocricoidianã. sarcom cu celule.

ligament M-8940/0 Salivarã. regiune FAI FAI (carcinoma.Sarcoid.1) stromal.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra. FAI (C07.5 C44._) Dendritice. luteon de (vezi SNOMED) C77.Rugalã. embrionar Endometrial FAI (C54.9 C06.tumorã hepatoidã de M--------.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 .1) epitelioid epitelioide. FAI minorã.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT. FAI (C54._) M-8940/3 Salivarã.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin.1 C69. circumscris (C71.5 C49. nev) FAI (sarcom.0 C47. limfom C49. melanoma. malignã (C07. celule. glandã.3 C44._. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã.5 C72. celule FAI foliculare interdigitate dendritice. dendritice celule fusiforme.2 osteosarcom (C40. foliculare.5 C47.5 C47. tumorã mixtã tip.5 C49. policitemie M--------.4 C08. C41. vas.9 C25. FAI Santorini. grad înalt (C54.9 majorã. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41. FAI C06.5 C49. arahnoidal cerebelos (C71. C08.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57.1) stromal.1) stromal grad redus (C54. glandã FAI (exclude glandele salivare minore.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos. mici Rotund.5 C49. FAI (C71. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48.5 C47.1 C48. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64.5 C41._) arahnoidal cerebelos. policitemie M-9950/3 Rubra vera. celule M-9071/3 Sac vitelin.5 C49._) M--------.9.5 C49.6) [obs] circumscris._.5 C76.5 C49. C08. fund de M--------. tumorã mixtã tip.Sarcina. duct C08.3 Sanguin. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin.5 C48.5 C49. celule Ewing foliculare.5 C49._) sarcom tumorã desmoplazicã.6) [obs] Clare. glandã.

0 C44. celule (C22. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante.0) carcinom cu celule renale (C64. celule rabdoid reticulare. celule interdigitate.0 C47.9) mezoteliom renale. glioblastom cu (C71. nev) FAI (sarcom.8 C50._) limfangioendotelial (C70._. celule leptomeningeal (C70.0 C49.5 C50.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44.0 C50.0 C49. cadran supero-extern.4 C49.0 C49.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase. celule monofazic.6 C50._.1 C44._) mezenchimal mixt mici. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom. celule fusiforme.fibros Stromal FAI endometrial.9 C50._) [obs] multiplu.0 C49. difuz [obs] rotunde. C41. melanom. celule. tumorã cu (C56._) meningotelial (C70. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã._) osteogenic.0 C44.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom.8 C50._.2 C50.4 C44.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern._) M-9442/3 Sarcomatoasã.8 C50.0 C49. celule. C41.0 C50. celule. grad înalt (C54. hepatocelular (C22. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide.4 C50.0) Langerhans.8 C50._. FAI M-9539/3 Sarcomatozã.3 C50._) periosteal. meningealã (C70. celule. componentã._) C50._) mastocite meningeal (C70.6 C50.3 C50.1) endometrial. C41._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic. carcinom cu (C64. celule. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 . celule dendritice Kaposi Kupffer.5 C50. C41. cadran Scalen. al osului (C40. FAI (C40. grad redus (C54.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase.5 C50. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40. FAI (C40.8 C50. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante. FAI [obs] reticulare. FAI (C54. cadran infero-extern.1) endometrial. celule.2 C50. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71.4 C77. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate._) pleomorfe.

0 C40. tumorã (C11.3 C47. carcinom.0. tumorã (C56._) stromalã.1 C44. FAI [obs] malign._) inversat (C30.2 C62.0.2 C49.9 C49.3 C49.9) Scrot. C31.6 C49.3 C49. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.5 C49.6 C49.9) carcinom. mixt (C44.0 C49. carcinom. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.9) hemangiom (C44.0) Sciatic._) oncocitic (C30.3 C44.Index alfabetic C49. os Scheletic.5 C49._) carcinom.3 C49.2 C49. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã._) Papilom FAI (C30.0 C41._) 203 .4 C49.9) tumorã neîncapsulatã (C73.5 C49.5 C49.5 C49. C31.3 C49. celule.9) tumorã stromalã (C56.3 C49.0 C47.0 C76. difuz (C73.3 C49.1 C49.0) liposarcom papilar.6 C49. piele Scrotal. melanom. C31. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete._) hepatic.1 Schneiderian carcinom (C30.2 C69. papilar._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63. carcinom (C22. neîncapsulat (C73.3 C49.1 C49. difuz (C73. nev) FAI (sarcom.9 C49.0 C49.1 C49.2 C49.3 C49.1 C49.3 C47.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.0 C49. C31.2 C49. regiunea FAI FAI (carcinom.0 C49.0. neîncapsulat (C73.2 C49. FAI Scrot.2 C63. centurã Scapularã.3 C40.1 C49. carcinom. malign degenerativ malign.0 C49. infiltrativ (C44. hepatocelular (C22.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã.0. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi.0 C49.4 M-8082/3 Schmincke.

cheratinizant celule mari. grad III cheratozã. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari. regiune. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen. chist dermoid (C56. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44. necheratinizant cheratinizant._) M-8382/3 variantã. FAI (C56. FAI rectovezical.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30. intraepidermic (C44._) intraepidermic. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular.9) adenocarcinom. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11._) adenom (C44.1) C40._) Seboreicã._) C53. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41._) M-9530/0 meningiom (C70. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã. margine posterioarã rectovaginal._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom. sân (C50.9) M-8045/3 Scuamoase.9) M-------/6 Secundar.8 Scuamocolumnarã. papilar (C56._) anaplazic (C62. pagina 27) M-9582/0 Selarã.0 C11. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. FAI microinvaziv necheratinizant.3 C76.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar. celule-celule bazale. mixt Senilã._) cu indice mitotic crescut (C62. combinat (C44. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã.3 C76. joncþiun. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã. necheratinizant._) intraepitelial metastatic. celule mici.Index alfabetic Scuamoase.3 C57. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom. tip Bowen (C44.2 C63. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal. cartilaj Seminalã. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 . FAI papilar papilar._) carcinom (C44. situs (vezi codul pentru comportament. carcinom.9 C57. in situ papilar._) ºi teratom.3) nazal._) spermatocitic (C62. veziculã Seminom FAI (C62. tumorã cu celule granulare (C75.

7 C18.0 C31.9) bogatã în lipide (C56. malignitate borderline (C56. sindrom C41.1) papilarã. papilar (C56. cu potenþial malign redus (C56. tumorã stromalã cu (C56.9) chistadenocarcinom.9) papilom (C56. cordon elemente minore.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic. cu elemente heterologe retiformã retiformã. inelari (C42.9) proliferantã atipicã (C56.9) papilar. tumorã chisticã.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary. celule adenom carcinom (C62.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.9) malignitate borderline (C56. FAI (C56. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56._) Tumorã FAI celule mari.9) chistom microchistic.7 C41. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom.0 Sfenoid Sfenoidal. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. boalã M-9701/3 Sezary.9) M-8593/1 Sexual.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. FAI M-8213/0 Serrat.1 C24. peritoneu (C48.9) papilarã.3 C21.4 C47.9) M--8590/1 tumorã. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. tumorã. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18. microchistic carcinom. carcinom (C56.1) anemie refractarã cu.9) papilar.9) Suprafaþã papilar. cordon . FAI (C56. carcinom. adenom (C18. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 .7 C18. cu malignitate borderline (C56. CIN III cu (C53.9) papilarã. FAI carcinom.9) Sertoli-Leydig.9) Tumorã FAI._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli. micropapilar (C56. cu potenþial malign redus (C56. sistem nervos. primar. proliferativ atipicã (C56.9) M-8681/1 Simpatic.1) anemie refractarã fãrã (C42._) Sexual. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie.9) Chistadenofibrom seros. adenom papilar.9) papilarã. malignitate borderline (C56.

0 C31.3 Sinus accesor. C31. C31._) M-8940/0 condroid (C44.Sinovialã.9 C72.9 C47. celule monofazic. celule fusiforme._) M-8940/3 condroid. FAI accesor. malign (C44.9 C31.6 Sistem hematopoietic.9 C47.0 C47.2 C47. sarcom FAI bifazic epiteloide.9 C47.2 C47.0 C47.9 C12._) Siringofibroadenom (C44._) Siringochistadenom papilifer (C44.Sinovitã._) Siringochistadenom papilar (C44.2 C47. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31._) Siringoadenom papilar (C44. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior._) M-8407/3 Siringomatos._) C42.0. FAI vegetativ.1 C47.1 C31.2 C47. fibros Sinovialã.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic.4 C72.2 C47.0.6 C47.4 C47. carcinom (C44.5 C47.Sinovialã.3 C47.1 C47. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49.0 C47. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------. hemangiom Sinciþial. leiomiom Simplu. meningiom (C70.1 C47.9 C47._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-).9 Mielodisplazic FAI (C42._) exofitic (C30. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44.9 C47. FAI (C44.2 C31. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 .2 C47.9 C31._) M-9071/3 Sinus endodermal. C31. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic. tumorã de M--------.0 C47. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------.0 C47. FAI simpatic._) fungiform (C30.Sinusalã. condromatozã (vezi SNOMED) M--------.1 C47.0 C47.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42.9 C31. carcinom Simplu.1 C47.4 C69. papilom FAI (C30.1) [obs] Sezary Sinonazal._) Sinovial. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom.1 C47.0.0 C47.

_) tip.3 C47.6 C41. melanom.5 C47.3 C47.Index alfabetic C47. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.6 C49. tumorã cu celule SertoliLeydig.7 C44. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã. FAI 207 .2 C47.2 C70.0 C47.5 C49.5 C47.6 C49. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad._) ºi papilar. carcinom ductal in situ (C50._) C70.3 C47.6 C47.1 C41.9 C76.0 C72. seminom (C62.6 C49. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv.0 C47.6 C49.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.5 C47. nevus) FAI (sarcom.2 C47.5 C47. FAI Somatostatinom. cord si mediastin C38.9 C80.6 C49.2 C44.6 C49.0 C47. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã.3 C47.3 C47. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice. FAI M-9063/3 Spermatocitic.0 C47.1 C47.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25. tumorã cu celule.5 C49. malignã Somatostatinom._) teratom tip.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71.1 C76.6 C49. malign Spate FAI FAI (carcinom.3 C47.1 C42.6 C47. FAI Somatostatinice.6 C63. tumorã cu celule. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic. tumorã (C25._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial.9.6 C49.6 C47.6 C47.4 C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62._) M-8230/3 carcinom.6 C49.1 C72.6 C47.2 C47.5 C47.5 C47. FAI intra-abdominal. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76.1 C47.6 C49. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.

6 C16.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia.4 C16. FAI (neclasificabil la C16. grad înalt (C54.4 C16.1-C16. FAI gastrointestinalã. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.1) miozã endolimfaticã (C54.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16.1) nodul endometrial (C54.9) M-8512/3 Stromã limfoidã.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã.8 C16.3 C16.Spongios.5 C16.1 C70.9 C16.1) endometrial._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã. leucemie C07. FAI (C54. carcinom medular cu (C73.3 C18. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71._) [obs] multiform (C71. celule. carcinom cu celule C16.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior.Index alfabetic C70._) polar primitiv (C71. potenþial malign incert gonadicã. FAI de cordon sexual ºi gonadalã. tumorã cu.4) curbura micã. duct Stern Sternocleidomastoidian. retinoblastom cu regresie (C69. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44. articulaþie M-8670/0 Steroide. colon M--------.1) Sarcom FAI endometrial. celule. benignã gastrointestinalã.3 C16.3 C16.3 C54.0 C16.0 C16.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz.4 C16.3 C49.8 C16._) C18. celule. malign (C44.1 C16._) ecrin._) polar (C71. FAI (neclasificabil la C16.0 C16. FAI M-8670/3 Steroide. muºchi Sternocostalã.1-C16.5 C77. FAI (C54.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem. FAI ganglion limfatic.2 C16.1 C16. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã.9) de cordon sexual ºi gonadalã . FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 .9 C41.9) sclerozantã (C56.2 C42. grad redus (C54.3 Stenon.1 curbura mare.0 C41. tumorã cu.6 Sprânceanã Stâng. nev (C44. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã.1-C16.1) endometrial. FAI ovarianã (C56.0 C16.1-C16.2 C77.2) C44.0 C16. FAI (neclasificabil la C16. malignã gastrointestinalã._) ecrin (C44. malignã M-8015/3 Sticloase._) C16.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic.

1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.1 C49.3 C49.6 C49.2 C49. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.6 C49.0 C17.0 C08.1 C49.1 C08. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.3 C49.2 C49.2 C49.0 C17._) M-8832/0 Subepidermicã.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire._) cu elemente minore de cordon sexual (C56.0 C49.9) C49. fibrozã nodularã (C44.2 C77.0 C77.6 C49.3 C49.0 C49.4 C49.0 C49._) C32.1 Subglotã Subinghinal._) astrocitom.9) ºi carcinoid (C56.3 C49. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71.1 C49.1 C77._) astrocitom. carcinoid (C56.0 C77. ganglion limfatic Subclavicularã. arterã Subcutanat. FAI (C71.3 C49.0 C49.0 C49.3 C49._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.9) malignã (C56.0 C77.1 C49.0 C49.0 C49.9 C17. intestin FAI duoden jejun 209 .3 C49.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular.2 C49.2 C49._) C77.3 C49.1 C49.5 Subclavicular.0 C49.2 C49.1 C49.4 C08.1 C49._) M-9383/1 Subependimom (C71.4 C49.3 C49.5 C49. ganglion limfatic Subscapular. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54.9) M-8506/0 Subareolarã.1 C49.2 C49.2 C49.5 C49. papilomatozã ductalã (C50.2 C49.3 C49.9) M-9091/1 Struma. limfom cu celule T.0 C77.0 C08. celule gigante (C71.0 C71.5 C49.9 C49. ganglion limfatic Submandibularã.2 C49.4 C49.0 C08.0 C71.2 C49.0 C49.

3 C00. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular.0 C47.2 C50._) Superficial carcinom bazocelular. pagina 25) Suprarenalã. C41.0 C44.0 C15._) malignã (C44.1 C06.9 C74.1 C34. regiune FAI FAI (carcinoma.1 C----. mucoasa extern. creastã alveolarã perete rinofaringe piele.0 C00.0 M-9473/3 Supratentorial. nev) 210 . grad înalt (C40.0 C77. PNET (C71.1 C71. fren buzã. glandã adenocarcinom (C44.0 M-9194/3 Supraclavicular.0 C44.0 C03.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic._) Tumorã FAI (C44. margine liberã buzã.0 C49. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.9) M-8461/0 papilom seros (C56.1 C39.0) buzã._) Sudoriparã.4 C49. FAI (vezi ºi creier) C74. cadran al sânului gingie gingivã intern.0 C77._.5 C44. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.0 C76.4 C03. multifocal (C44. melanom cu (C44.0 C49._) M-8407/3 Sudoripar.1 C76. pagina 45 ºi regulile de codificare.4 C77.8 Supraglotã Suprapuse. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.0 C49. creier.0 C76.9) M-8463/1 tumorã papilarã de.9) C32. adenocarcinom cu extensie superficialã._) ª C06.0 C11. melanoma. carcinom sclerozant al ductului (C44.0 C00.3 C17.1 C06._) benignã (C44.3 C49._) extindere superficialã._) M-8461/3 carcinom papilar de. melanom.Index alfabetic C17._) carcinom (C44.0 C44. seros (C56. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17.4 C47.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom._) adenom (C44. ganglion limfatic Supraclavicularã.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18. cadran al sânului parte a sânului lob. seroasã.0 C50.0 C49.0 C03.0 C74. leziuni (vezi note.2 C03. plãmân maxilar membru mezenteric. malignitate borderline (C56. FAI C77.0 C49.0 C44. bronhie lob.9 C71. faþa oralã buzã.3 Suprafaþã osteosarcom de._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã.0 C00.1 C75.0 C00.2 C17. faþa purpurie buzã.3 C00.8 C34.1 C41.3 C50. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã. nev) FAI (sarcom.0 C49. ganglion limfatic Subþire.

1 C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic.2 C49.0 C49.2 C49.0 C49.2 C49.2 C49.2 FAI (sarcom.2 C49. pagina 31) M-9831/1 T.2 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 .1 C49.3 C49.2 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71._) C71.2 C49.9 C49.2 C49.0 C49.3 C44.6 C49. melanom. os Tâmplã FAI FAI (carcinom. C41. malignã.2 C49.0 C49. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic.2 C49. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.1 C49.0 C49.6 C49.4 C41.9 M-9183/3 C71.2 C49.8 C40.0 C41.2 C49. osteosarcom (C40.2 C49.3 C44.Index alfabetic C49.0 C49.1 C49._) Temporal.2 C49.1 C49.2 C49.7 C47. os Temporomandibularã. malignã tumorã.2 C49.3 C47.6 C49. nev) FAI (sarcom.0 C44. celule (vezi codul desemnat celulelor.4 C47.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.1 C49.1 C49. celule.0 C49. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44.0 C47.2 C49._.2 C41.1 C49. lob Temporal. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49. celule mari granulare.0 C49._) M-9768/1 T-gama. periferic.2 C49.0 C49.1 C49.2 C44. celule mature. ependimom (C71.2 C41.1 C49.2 C49.2 C49.2 C49.1 C49.2 C49.1 C49. periferic.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44.9 C49.2 C49.2 C49. limfocitozã M-9718/3 T.2 C49. celule corticale.1 Tapetum Tarsian. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T.

ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic.9) predominant cortical. malignã (C49.4) Teratoidã/rabdoidã.1 C62._) Teratom FAI adult. malign (C37. malign Teratocarcinom Teratoid. FAI chistic. bine diferenþiat (C37.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. mixt ºi seminom. FAI (C37. FAI (C37.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal._) M-9252/3 Tenosinovialã._) M-8590/1 Testicularã.0 C62. meduloepiteliom (C69. malign ºi carcinom embrionar.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. malign intermediar. adamantinom (C40.0 C62. carcinom. malign solid trofoblastic. malign benign chistic.9) malign (C56. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur.9) ectopic. tumorã.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. cu celule gigante (C49.9) Cortical FAI (C37. malign (C37. FAI imatur. FAI (C37. malign (C37. carcinom. tumorã. tumorã cu celule (C56.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.2 Tibial.9) celule fusiforme. FAI (C37. cu celule gigante.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale.9 Testicul._) M-------. malign (C37.4 C40.9) epitelial. tumorã cu celule (C56. malign (C37. tumorã stromalã (C62.9 C62.9) bogat în limfocite.9) epitelial.4) Teratoid. malign (C37.9) FAI. adenom (C62._) C62. benign (C69. FAI (C37.9) M-8585/3 Timic.9) luteinizat (C56. FAI (C37. FAI adult chistic anaplazic.9) benign (C37.9) atipic.9) atipic.2) C77.9) celule fusiforme. meduloepiteliom. tumorã atipicã (C71. malign C62.9) malign (C37.9) predominant cortical.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 .9) bogat în limfocite. FAI M-8640/1 Testicular.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56. adenocarcinom al ductului C62.

FAI C76. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã.9 C11. carcinoid M--------. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.9 C24. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73.1) faringianã palatinã lingualã 213 .9 C63. carcinom (C73. cord ºi mediastin C37.1 C44.8 C26. FAI genital masculin.1 C49. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus.5 C47. FAI (C37.9 C63.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic.0 C72. FAI (C37.9) Tract alimentar. feminin.3 C49. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.9) tip A.3 C47.3 C73.3 C15.Tireoglos. FAI (C37.3 C49.9 C09.5 C47. malign (C37.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30.9) tip B1.1 C09.9 C02. nev) FAI (sarcom.9) organoid.3 C49.3 C49. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02. FAI biliar gastrointestinal. FAI intestinal.9 C57.9) tip B1.3 C49.9) tip mixt.9) tip B2.9) carcinom folicular.3 C49. malign (C37.3 C49.9) medular.9) limfocitic. malign (C37.0 C73.3 C44.9) tip mixt.9 C57.1 C77.3 C49. malign (C37. malign (C37.9) tip B3.9 C32._.3 C49.9) tip C (C37. FAI optic respirator. C38. malign (C37.9) malign.9) tip AB.4 ºi tonsila faringianã C11.5 C49. FAI genitourinar. melanom. adenocarcinom (C73._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace. FAI (C37.3 C47. cavitate Timus Timus-like diferenþiere. FAI (C37.9) tip B2.0 C76.9) predominant cortical. FAI (C37. malign (C37.9) medular. carcinom cu diferenþiere.9 M-8240/3 Tipic. malign (C37.9) predominant cortical.4 Tireoglos.3 C44. FAI (C37.9) tip AB.3 C39.3 C49.9 C26. perete FAI FAI (carcinom.9) folicular.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26.1 C37.9 Timpanicã. FAI (C37.9) tip A. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.9) organoid.0 C09.1 C72. malign (C37. FAI (C37. FAI genitourinar masculin. FAI genital feminin. FAI (C37. FAI (C37.3 C49. malign (C37.9) tip B3.3 C49.

6 C49. chist dermoid cu (C56.6 C49.9) C18. benign Trapez.1 C30.5 C47._) neoplasm papilar.0 C76.5 C49. melanom. malignã C06.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58._) Trigemen. ganglion limfatic Traheobronºic.5 C49.1 C57.0 C57.1 C77.4 C44. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã. ventriculul al._) M-8103/0 chist proliferant 214 . celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67._) Trichilemom (C44.5 C06. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã._) papilom papilom. benign tumorã pinealã (C75._) Tricodiscom (C44.2 C33. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72. muºchi M-9561/3 Triton.6 C49._) Papilom FAI benign inversat.6 C47.1) idiopaticã.1 respirator superior. inversat.7 C44._) papilar (C67. neinvaziv (C67. plexul coroid al ventriculului Treilea.1) esenþialã.0 C69._) sarcomatoid neoplasm papilar._) papilar.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers. FAI inversat.9) tumorã epitelioidã Trohlear. inversat.6 C49. hemoragicã (C42.6 C49. potenþial malign redus (C67. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49.9 C77.1 Treilea. FAI Triceps brachial.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom. cu potenþial malign redus (C67. neurom (vezi SNOMED) C71.3) Tranziþionale.6 C49._) Tricoepiteliom (C44.6 C49.7 C57. FAI uveal Tragus Trahee Traheal. hemoragicã (C42.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70.Traumatic. nerv Trombocitemie esenþialã (C42.3 M--------._) Tricofoliculom (C44.6 C49.6 C44.6 C71.1) idiopaticã (C42. nev) FAI (sarcom.Index alfabetic C39.2 C67.5 C71. FAI papilom. tumorã.

9) mucinoasã. folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar.0) clare. malignã (C25._) ºi solidã (C25. carcinoidã atipicã._) acinare. benignã (C44. odontogenicã (C41._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. C41. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 . celule. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã. a apendicelui (C18. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari. malignã Codman (C40.0) cromafinã cu celule fantomã.4) Corticosuprarenalã FAI (C74. neuroectodermalã primitivã._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã.0) benignã (C74. C41. celule FAI chisticã. bronºicã intravascularã (C34._) papilarã (C25._) adrenalã.1) argentafinã._) alfa. malignã (C25. malignitate borderline (C56. FAI androblastom._) corpusculului para-aortic (C75._) Askin atipicã. FAI argentafinã.9) malignã (C56._) Clare.9) proliferantã (C56._) benignã benignã. teratoidã/rabdoidã (C71. celule. cu displazie moderatã (C25.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50._) Brenner FAI (C56.0) malignã (C74.9) tip cu._) alveolarã. intravascularã (C34._) [obs] Brooke (C44.5) corpusculului carotidian (C75. FAI (C25. celule. celule [obs] acinice.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. celule. adenom M-8263/0 adenom. vestigialã alfa.9) Tubulovilos. FAI (C71. malignitate borderline (C56. adontogenicã (C62._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate._) Bednar (C44.9) proliferantã atipicã (C56. neclasificatã beta._) bazale. tumorã de cordon sexual cu (C56. cu acumulare lipidicã (C56. celule. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã. benignã (C44._. FAI adenomatoidã._._) Dabska dendritice.9) malignitate borderline (C56. celule (C44._) condromatoasã cu celule gigante (C40.

celule.9) Hurthle. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62._) fantomã._) pãrþi moi. malignã folicularã._) insulare._. celule. celule. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75. FAI (C40. celule (C56. proliferativã atipicã enterocromafin-like. malignã (C49._) intravascularã._) teacã tendon. C41._._) Interstiþiale. celule. celule. C41. potenþial malign incert Germinale. C41. stromalã Gonadalã. benignã epitelialã.9) sarcomatoidã (C56. bronºicã alveolarã (C34. papilar-mucinoasã. celule rotunde mici disembrioplazicã.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 . celule (C73._) os.1) Granuloase. ovar (C56. celule stromalã.9) juvenilã (C56. celule. sinus endometrioidã. malignã (C40._) tenosinovialã (C49.0) Krukenberg Leydig.9) juxtaglomerularã (C64. malignã epitelialã. celule. malignã (C49. cu displazie moderatã (C25. celule (C56. malignã Ewing.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã.5) malignã gonadalã. FAI (C75._) tenosinovialã.9) lipoide. celule FAI benignã malignã intraductalã. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker._) fibrohistiocitarã. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare. celule. celule. FAI pãrþi._) malignã (C62. FAI stromalã.9) granuloase ºi tecale. celule gastrinice. potenþial malign redus endometrioidã. malignã Glomus FAI jugular.9) hipernefroidã [obs] insulare. malignã teacã tendon (C49._) condromatoasã (C40._) Gigante. bine diferenþiatã lipidice. celule FAI (C56.9) hilare. malignã epitelialã. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule.9) tip adult (C56. C41. neuroepitelialã embolus endodermal. (C40._) Leydig-Sertoli._) [obs] juvenilã. cu diferenþiere timus-like epitelialã.9) Klatskin (C22. malignã gastrinice._. odontogenicã cu (C62.1.9) [obs] hil celule din (C56. celule. cu celule granuloase (C56. plexiformã fibromixoidã._.9) malignã (C56. malignã stromalã. celule FAI benignã (C62. FAI (C25. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. cu elemente timus-like G._) tip. celule os. FAI G. benignã (C25. ovar (C56. benignã stromalã. C24.9) Grawitz (C64.

_) chisticã. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite.9) chisticã._) olfactivã. FAI mastocite._. malignã (C07.9) atipicã. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ. sclerozantã (C73. neurogenã (C69.9) ovarianã stromalã (C56._) neclasificatã neclasificatã._) adenomatoidã (C41. mixtã (C54._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 ._) fantomã. cu potenþial malign redus (C56. cu celule germinale._) Odontogenicã FAI (C41. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34._) metastaticã mezenchimalã. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. FAI (C07. malignitate borderline (C56._) peribronºicã congenitalã (C34.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã. proliferativã (C56. proliferativ atipicã (C56. celule mezenchimalã mixtã. celule (C44.9) papilar-mucinoasã._) Mucinoasã FAI. celule malignã._) mucinoasã. mixtã mezonefricã._) melanoticã perifericã primitivã. malignã mici rotunde.9) seroasã. cu potenþial malign redus (C56._) scuamoasã (C41. (C62.Index alfabetic Malignã FAI clare._) clare. cu potenþial malign redus (C56._) malignã (C41. FAI neîncapsulatã. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã.2) osifiantã. intraductalã.9) seroasã. cu displazie moderatã (C25. tip cu celule.9) papilarã._) muºchi neted. cu potenþial malign redus (C56.9) pacemaker. celule (C41. C08. celule (C41. cu displazie moderatã (C25. olfactivã (C69. C08. malignã melanoticã. primitivã. FAI muºchi neted._) benignã (C41. neuroectodermalã Merkel._. cu displazie moderatã (C25. FAI (C71. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã._) Mixtã FAI germinale.2) nonseminomatoasã._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã. tip cu celule. celule gigante. FAI mixtã._) tip glandã salivarã. tip glandã salivarã (C07.9) neuroepitelialã. C08. disembrioplasticã neurogenã._) calcifiantã epitelialã (C41. FAI mici. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25._. celule.

FAI steroide. FAI (C71.chist dermoid cu Seroasã FAI. malignã._) Rathke._) somatostatinice.9) Sexual. cu tubuli inelari (C56. de cordon._) Pindborg (C41.9) renomedulare.9) papilarã. FAI somatostatinice. papilarã. FAI sexual.9) retinianã primordialã rabdoidã. glandã FAI (C44.9) proliferantã atipicã (C56. cu elemente minore de (C56.9) papilarã chisticã. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. desmoplazicã Schminke (C11.9) Sertoli.9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã.3) Pinkus placentarã. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã.3) tranziþionalã (C75.9) Sudoriparã._) sclerozantã neîncapsulatã (C73. cu potenþial malign redus (C56._) Pinealã mixtã (C75. pinealã.9) plasmocite plexiformã._) pilarã (C44. malignitate borderline (C56.1) renalã osifiantã (C64.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. malignã teacã nerv. atipicã (C71._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 . trofoblasticã (C58. cu elemente heterologe sexual. cordon._) benignã (C50.9) sclerozantã stromalã (C56. cu diferenþiere intermediarã (C75. malignã scuamoasã odontogenicã steroide. benignã gastrointestinalã.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã. potenþial malign incert sexual. celule. cu elemente heterologe retiformã retiformã. pungã (C75. celule mici. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25. celule.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. de cordon. celule interstiþiale (C64._) rotunde. celule. malignitate borderline (C56. FAI Phyllodes FAI (C50. celule FAI (C56.9) secundarã secundarã. cu potenþial malign redus (C56.3) Periferic teacã nerv._) borderline (C50.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56. celule. malignã gastrointestinalã. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25._) perifericã.stromalã gonadalã. cordon ._) malignã (C50. cu localizare.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

_.9) Nefrom chistic malign (C64._. C41.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71. malignã (C49._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49.2) Craniofaringiom._._._.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) Fibrom renomedular (C64._) Tumorã cu celule germinale._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._. malignã (C49. nonseminomatoasã (C62.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64.9) Tumora renalã osifiantã (C64. papilar (C75. C41. C41._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40._) Osteosarcom periosteal (C40. C41._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. FAI GIST._. C41.9) Adenofibrom nefrogenic (C64. malign Nefrom chistic benign (C64. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Osteosarcom central convenþional (C40.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49. C41._.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50._) Osteosarcm intracortical (C40. C41._._) Condrosarcom dediferenþiat (C40. C41._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Condrosarcom cu celule clare (C40. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. C41. adamantinomatos (C75.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. C41._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._) Osteosarcom medular (C40._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 . malignã GIST.

] Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O.5) Meduloblastom cu celule mari (C71. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin._) Limfom cu celule NK/T._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 . cu regresie spontanã (C69.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71. FAI (C42. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari. splenic (C42.2) Retinoblastom. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI [obs. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71._) Retinoblastom. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare. mediastinal (C38._) Papulozã limfomatoidã (C44. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75.3) Limfom cu celule B mari.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI Limfom al zonei marginale.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom.2) Limfom cu celule B al zonei marginale. timic (C37. difuz (C69. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71.9) Limfom cu celule B al zonei marginale.

CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. FAI Leucemie prolimfociticã. t(16. inv(16)(p13.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. tip L2. interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari.q11) Leucemie mieloidã acutã.q22) Leucemie mieloidã acutã. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã.16)(p13. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 .

q11) Leucemie granulocitarã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. t(9. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. t(9.21) (q22. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã.22)(q34. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. t(8.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã.21)(q22.q22) FAB M2.q22) Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã.22)(q34. AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 . cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. t(8. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã.

in situ Papilom cu celule scuamoase._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Papilom sinonazal. exofitic (C30. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. benignã Tumoretã. benign Papilom tranzitional._) Carcinom trichilemal (C44._) Papilom sinonazal.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase . C31. inversat.0. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 . tip desmoplazic (C44. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. FAI (C44. FAI (C30._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. C31. sclerozant (C44.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Papilom cu celule tranzitionale._) Carcinom bazocelular.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase._) Pilomatrixom.1) AIN III (C21. nesclerozant (C44. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici . Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã.0. C31._) Carcinom bazocelular infiltrativ. fungiform (C30.0. morfeic (C44. FAI Trichilemocarcinom (C44._) Carcinom bazocelular. inversat. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase._) Papilom cu celule tranziþionale._) Pilomatrixom malign (C44. grad III (C51.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O._) Carcinom matrical (C44. grad III (C52._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã.

neinvaziv (C67._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67._) Adenom atipic (C34._) Carcinom urotelial papilar. FAI Papilom Schneiderian._) Carcinom ductal.0.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. C31._) Vipom.0. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30. C31. tip cribriform (C50. neinvaziv (C67.9) Carcinom folicular._) Carcinom urotelial papilar (C67.0._) Carcinom intraductal._) Carcinom cu celule tranziþionale._) Tumorã cu celule insulare.9) Adenom folicular atipic (C73._) Adenomatozã cu celule insulare._) Tumorã cu celule alpha. FAI (C25._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.9) Chistadenom apocrin 232 ._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. tip cribriform (C50.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.0. inversat (C30. inversat. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. malignitate borderline (C56. tip solid (C50._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale._) Carcinom ductal in situ. malign Carcinom ductal in situ. C31.9) Adenom pigmentar (C74.9) Chistadenofibrom cu celule clare. celule oxifile (C73. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. difuz sclerozant (C73. C31._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64. celule oxifile (C73. FAI (C25.

papilar (C50. FAI (C50._) Adenom papilar digital agresiv (C44._) Chistadenocarcinom mucinos._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25. tip adult (C56. FAI (C50. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Carcinom ductal in situ. tip comedo (C50.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25._) Hidroadenocarcinom (C44.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular._) Carcinom pseudopapilar solid (C25._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) DCIS._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase. sarcomatoasã (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malign (C44._) Spiradenom ecrin malign (C44.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80._) DCIS. malignitate borderline (C56._) Chistadenom ecrin (C44.9) Tumorã cu celule steroide._) Carcinom anexial microchistic (C44. malignitate borderline (C56._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) Carcinom siringomatos (C44.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) DCIS. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Carcinom ductal in situ.5) 233 ._) Epiteliom sebaceu (C44. FAI Tumorã cu celule steroide._) DIN 3 (C50. neinvaziv (C25. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. papilar (C50.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44._) Carcinom seros micropapilar (C56.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Carcinom ductal in situ.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) Tumorã cu celule granuloase._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS._) Adenom microchistic seros Carcinom seros._) Adenocarcinom papilar digital (C44. tip comedo (C50._) Tumorã chisticã mucinoasã. FAI (C50.

1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44.9) Adenofibrom seros.9) Chistadenofibrom seros.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75.9) Adenocarcinofibrom seros (C56._) Nev congenital mic (C44. grad redus (C54.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56.9) 234 . malign (C44.1) Paragangliom medulosuprarenal._) Fibrom celular (C56. FAI (C44. malignitate borderline (C56.9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat . malign (C74. malignã Melanocitom. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51. pleomorf Sarcom stromal endometrial.9) Rabdomiosarcom embrionar. malign (C56. grad înalt (C54._) Tumorã rabdoidã.1) Tumorã glomusului._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56. amelanotic (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74.1) Sarcom stromal endometrial.9) Chistadenofibrom seros. malign (C56.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros. malignã Tumorã rabdoidã. FAI Melanom desmoplazic. malignitate borderline (C56.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56. C52. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf._._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted.

_) Astrocitom difuz (C71. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Ependimom tanicitic (C71.5) Carcinom al plexului coroid (C71._) Astrocitom._) Sarcom sinovial._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75._. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71. benign (C48.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. FAI (C71.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75. grad redus (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Papilom atipic al plexului coroid (C71. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._) Gliofibrom (C71._) Spongioblastom polar (C71._) Astrocitom difuz.6) PNET. borderline (C50._) 235 ._) PNET supratentorial (C71. C41. grad redus (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Ependimom cu celule clare (C71._) Meduloblastom melanotic (C71._.5) Ependimom celular (C71._) Condrosarcom periosteal (C40._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62._) Celule germinale intratubulare maligne (C62._) CPNET (C71. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic. C41. benign Mezoteliom chistic._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62.

fazã celularã Limfom Hodgkin._) Dictiom. grad 1 Limfom Hodgkin. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 . fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom Hodgkin clasic.2) Neurocitom olfactiv (C30._) Dictiom. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71.6) Medulocitom (C71. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. sclerozã nodularã. malign (C69. benign (C69. FAI Limfom Hodgkin clasic. benign (C69. sclerozã nodularã._) Meduloepiteliom teratoid. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. reticular Limfom Hodgkin clasic. limfocitic.6) Neurolipocitom (C71.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom.6) Retinocitom (C69. sclerozã nodularã. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. depleþie limfocitarã. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. celularitate mixtã. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B. grad 2 Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. celule mici. limfocitic. depleþie limfocitarã. FAI Limfom malign.4) Gangliogliom. FAI Limfom Hodgkin clasic. celule mici. celule B mici.

_) Boala lanþurilor grele. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign. FAI Limfom cu celule T periferice. acutã Leucemie promielocitarã acutã. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign. folicular Limfom malign al centrului folicular. grad 1 Limfom folicular. t(15. celule B mari.17)(q22. FAI (C44. FAI Limfom cu celule mari anaplazice._) Limfom cu celule mari anaplazice.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. FAI Leucemie mieloidã acutã. FAI Limfom cu celule T. t(15. FAI Limfom folicular. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular. imunoblastic. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. difuz. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. celule mari Limfom cutanat cu celule T.q11-12) Leucemie mieloidã acutã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. CD30+ Plasmocitom al osului (C40. C41. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 ._. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. cu celule B mari. difuz. centroblastic. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular.17)(q22. grad 2 Limfom folicular.

Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .

_) [obs] Sarcom monstrocelular (C71._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 ._) Osteosarcom periosteal (C40. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã._. sclerozã nodularã. difuz [obs] Limfom malign. celularitate mixtã Limfom malign. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI (C71. FAI Miofibrom Sarcom stromal. FAI Argentafinom. slab diferenþiat. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom. celule mici clivate.3) [obs] Nev involutiv (C44. FAI [obs] Limfosarcom. difuz [obs] Microgliom (C71. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin.9) Carcinom medular. centroblastic-centrocitic. difuz. FAI [obs] Boalã Hodgkin. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. centrocitic [obs] Limfom malign. celule mici clivate._) Spongioblastom.9) Carcinom timic. nodular [obs] Boalã Hodgkin._) Porom ecrin (C44. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin. predominanþã limfocitarã. FAI [obs] Reticulosarcom. C41.9) Papulã fibroasã a nasului (C44. centroblastic-centrocitic. difuz [obs] Reticulosarcom._) [obs] Limfosarcom._) [obs] Limfom malign. argentafinã. FAI [obs] Limfom malign. C41. limfocitic. C41. difuz [obs] Limfom malign. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare._._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70._._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71._) Osteosarcom juxtacortical (C41. difuz [obs] Limfom malign. FAI (C73. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40.9) Carcinom cu celule C (C73. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã. cu stromã amiloidã (C73.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Boalã Hodgkin.

limfocitic. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. nodular [obs] Limfom malign. celule mari. celule mici. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. clivate. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. difuz Limfom malign.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. difuz. FAI Limfom malign. neclivate. celule nediferenþiate. limfocitic. celule mari clivate. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. centroblastic-centrocitic. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. Ediþia a treia Limfom malign. celule neclivate. FAI Limfom malign. celule mari clivate [obs] Limfom malign. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign. centroblastic. nodular [obs] Limfom malign. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. celule mari. neclivate.centroblastic. limfoblastic. centroblastic. non-Burkitt [obs] Limfom malign. slab diferenþiat. neclivate. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign. celule mari. FAI Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. bine diferenþiat. folicular Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign. celule nediferenþiate. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. celule neclivate. limfocitic cu diferenþiere intermediarã.

FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 . FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42.1) Leucemie plasmaciticã (C42.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã.1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42. FAI Leucemie limfoblasticã acutã. tip L2.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.

vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. grad III._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40._. C41. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73. Neoplazie intraepitelialã cervicalã._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . Neoplazie intraepitelialã vaginalã. Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O. Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular. grad III. grad III._.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. Neoplazie intraepitelialã vulvarã. grad III) Carcinom bazocelular. grad III.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã. C41. bifazic. de col uterin.

Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. grad redus (C54. FAI (C54.1) Miozã stromalã. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 . Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã.1) Ependimom papilar (C71. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic.1) Endometriozã stromalã (C54.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Stromatozã endometrialã (C54.

6) Tumorã seroasã.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. FAI (C25.9) Tumorã cu celule Sertoli._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale. malignitate borderline (C56._) Timom.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O._) Spongioblastom.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã. cu potenþial malign redus (C56.9) Chistadenom pseudomucinos. malignitate borderline (C56.9) Astrocitom pilocitic (C71.9) Chistadenom mucinos papilar._) Astrocitom juvenil (C71.9) Tumorã mucinoasã. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã._) Astrocitom piloid (C71.9) Reninom (C64.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. FAI (C37.9) Tumorã chisticã mucinoasã. Ediþia a treia Adenom vilos.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 . FAI Glucagonom. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom mucinos. FAI cu potenþial malign redus (C56. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64. malignitate borderline (C59. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. FAI (C71.9) Chistadenom papilar seros.9) Chistadenom papilar. Ediþia a treia Chistadenom seros. malignitate borderline (C56. FAI. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. cu potenþial malign redus (C56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful