P. 1
CIM-Oncologica

CIM-Oncologica

|Views: 2,076|Likes:

More info:

Published by: Darius Si Delia Tarchila on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

Edinburg. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. Olanda Dr Aurora Astudillo. Scoþia Dr Anna M. SUA D-na Catherine Exbrayat. MD. Anglia Dr Han Van Krieken. Royal Manchester Children’s Hospital. Leukaemia Research Fund. Manchester. Bethesda. The Academic Hospital. Münster. SUA D-ra Annette Hurlbut. Germania Dr Elaine Jaffe. Erlangen. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. Manchester. Birch. Italia Dr James Vadiman. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. International Agency for Research on Cancer. Leiden. Groningen. Dijon. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Kelsey. Leds. Dr Timothy Coté. MD. IL. University of Chicago. Münster Universität. Milan. Bethesda. Franþa Dr Andrew Jack. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. Germania Profesor Paul Hermanek. Isère. Anglia Dr James Ironside. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Comprehensive Cancer Centre North. Lyon. Società Italiana de Cancerologia. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. National Cancer Institute. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Chicago. Registre de Cancer de l’Isère. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. Franþa Dr Franco Rilke. Gerhard Domagk Institut für pathologie. Institut für Pathologie. Germania vi . Fulton. Spania Profesor Paule Marie Carli. University of Leeds. Oviedio. Mannheim. National Cancer Institute. HY. SUA Dr Paul Kleihues.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Hospital General de Asturias. Western General Hospital.

New Mexico SUA (SEER). Lima Peru. sã participe la testarea acesteia pe teren. Nova Scotia China. Los Angeles SUA (SEER). National Childhood Guinea. Hawaii SUA (SEER). New South Wales Australia. British Columbia Canada. Hiroshima Japonia. Qidong Cuba Cehia Ecuador.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Bangkok Tailanda. Medical Center of Central Georgia SUA. Quito Egipt. Missouri. National Childhood Singapore Slovenia Spania. Hérault Franþa. Ontario. Murcia SUA. Beijing China. Northern and Yorkshire Regatul Unit. Ragusa Italia. Ferrara Italia. la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. Kampala Vietnam. Oxford. Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. Porto Alegre Canada. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. Romagna Japonia. Flagler Hospital SUA. Manila Filipine. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. Texas. Victoria Belarus Belgia Brazilia. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Rizal Franþa. Iowa SUA (SEER). Amserdam Pakistan. Federal States of Berlin Germania. Detroit SUA (SEER). Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Granada Spania. Alexandria Filipine. Karachi Peru. Florida. Asturias Spania. Connecticut SUA (SEER). South Australia. Campinas Brazilia. Nagasaki Japonia. Ohio. Kielce Regatul Unit. East Anglia Regatul Unit. Tarn Germania. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). Northern California SUA (SEER). Mallorca Spania. Gothenburg Tailanda. Utah SUA. Manitoba Canada. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Conakry Indonesia Italia. Baden-Württenberg Germania. Atlanta SUA (SEER). Macerata Italia. Ontario Canada. Haut-Rhin Franþa. Princess Margaret Hospital Canada. College Station Medical Center Suedia. vii . Liberty Hospital SUA. Trujillo Polonia.

iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. s-a decis revizuirea întregii publicaþii. Termeni morfologici noi. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. în consecinþã. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie.3). în final. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). sau sã fie înlãturate din baza de date. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. sub editarea asiguratã de Constance Percy. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. 1 . informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. Totuºi. pentru fiecare neoplasm. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. Au fost introduse noi clasificãri. Mai mult de atât. în special pentru leucemii ºi limfoame. au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi.

Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N.. ICD-O.Tabel 1. International Classification of Diseases for Oncology 2 .trad.

CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. foarte detaliat ce acoperea întregul organism. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. a histologiei tumorilor. sau nespecificat). OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. În 1951. ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi.ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. De exemplu. SNOP furniza un cod morfologic. Dupã formarea Natiunilor Unite. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). benign. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. melanomul ºi anumite neoplasme benigne. În 1968. consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. În anii 1960. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). 3 . rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. De mulþi ani. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. precum ºi un cod topografic complet nou. coriocarcinomul.

în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. leucemia mieloidã cronicã. spre exemplu M-9863/3.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. Conversia primarã ºi initialã. inclusiv în chinezã. În 1976. ca successor al clasificãrii MOTNAC. greacã. sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. va fi disponibilã pe media electronicã. BCR/ABL. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. 22). rusã. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. slovacã ºi spaniolã. francezã. OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. portughezã. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. japonezã. 4 . Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. Aºa cum s-a menþionat anterior. cehã. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. 22)(q34. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. cãtre CIM-10. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. acoperind atât topografia cât ºi morfologia. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. t(9. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. grup reunit de OMS în anul 1971. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. italianã. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. germanã. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. precum ºi în versiuni editate. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer.

În Capitolul II (Neoplasme) al CIM.m. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10).9.d. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. neoplasmului.9. identificã dacã neoplasmul este malign. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34. De exemplu. 5 . codul topografic (C34. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. Codul de comportament. Secundar sau Metastatic. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). M-8070/3. in situ. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. (vezi codul de comportament.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. CIM-O descrie în plus ºi tipul. sau morfologia. benign. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign. pagina 27). În consecinþã. º. benign.9. Prin contrast. Comportament Incert ºi Necunoscut. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign. M-8140/3. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare.: situs) sunt listate în ordine alfabeticã.a. In situ. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. astfel. Benign. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. trad.9. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. Dupã cum se vede în Tabelul 3.

prin categorii unice.0. De exemplu. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic. în CIM-10. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3. Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. În plus.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. 6 . categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. leucemiile ºi melanoamele pielii. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O.

Ca urmare. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. 7 . codul C42 reprezintã o categorie vacantã. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. FAI În CIM-10. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes.0 C42. ci în Capitolul XV “Sarcina. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). ar trebui codificat într-un câmp separat. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10.9. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual.2 C42. limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16.0. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. Molã hidatiformã). boala se codificã prin C42. de obicei. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. FAI (C58. FAI Sistem hematopoietic. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial.În CIM-O.3 C42. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. splinei i se atribuie codul C42.1 C42. în categoria Q85. atunci când se foloseºte CIM-O. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). secundare ºi nespecificate. Începând cu prima ediþie a CIM-O. deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. neurofibromatoza. În CIM-O Ediþia a treia. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O). naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici).2. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial.1. În CIM-O. Afecþiunea asociatã. De exemplu. Tabel 6. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26. În CIM-O.

de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare. cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). cu alte cuvinte.Funcþiunile neoplasmelor În general. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare.1. V. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. cât ºi pentru morfologie. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10. CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. M-8700/3). Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie.5. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. caracteristicile tumorii însãºi. I. III. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. IV. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. II.

Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. Null. 9 . când diferenþe de ortografie. din Capitolului II al CIM-10. iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. pagina 30). A cincea cifra. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3. prima ºi a doua ediþie. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. B-. 22). benignã. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971).ºi NK. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. (Tabel 7). in situ. au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). cea de dupã barã (/). S-a alocat un cod distinct. Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã.9. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã.0 pânã la C80. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21.a celulelor. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic. Pe de altã parte. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. de o cifrã. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. Pentru un limfom sau o leucemie. În câteva situaþii. este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. „Oesophagus (see Esophagus)“. La momentul revizuirii secþiunii de morfologie.Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie.

Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. „Parotidã. Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat. însã „carcinomul cu celule Hurthle“. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“.Prin urmare. a tipului morfologic (4 cifre). FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii.9. Codurile topografice sunt identificate prin litera C. celule oxifile (C73. 10 . „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. La fiecare cod. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu. De exemplu. se numesc termeni echivalenþi. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“. bazofil“. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul).1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. În mod similar. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. Tabel 10.9) Carcinom folicular.9. Exemple din listele numerice C07. lob pulmonar superior C34. Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. În indexul alfabetic.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. Termenii aliniaþi. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. precum ºi la A prin „adenocarcinom. Sinonimul sãu. Tabel 9. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere). FAI“.9) În acest exemplu. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod.9 Glandã parotidã Parotidã. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. trad. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. ce sunt similare tumorilor).

„Abdominal“ ºi „Abdominal. perete“). la singular ºi/sau la plural. Dat fiind particularitãþile limbii române. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. „externã“.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. Primul termen titlu este „Abdomen“. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). sfârºitul unui grup.: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. spre interior. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1.2. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“.trad. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. N. versiunea în limba românã. ei nu au nevoie de un titlu special. Spre exemplu. Similar. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun.2. la masculin-singular.9. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“. spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F). Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. sau invers 2. trad. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. 11 . n. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române. „ureche externã“ C44. cuvântul abdomen este scris îngroºat.

celule M-8251/3 alveolar (C34. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. existã doar o listã pentru „limfom. Astfel. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“.9 glandã endocrinã. malign“ ºi una pentru „leucemie“. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. de exemplu.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. _. FAI (C34. FAI“. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. FAI“. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. Astfel. C08. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. în „C75.1) M-8420/3 ceruminos (C44. 12 Tabel 12. Dupã M. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . _) M-8300/3 bazofil (C75. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. „FAI“ este listat primul. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. celule.3). fiecare având codul sãu specific. celule (C75. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. un termen este folosit într-un sens general De exemplu. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom. În indexul alfabetic. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã. celule FAI M-8310/3 clare.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11._) M-8215/3 canale anale (C21. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2. în CIM-O.1) M-8250/3 bronhiolar (C34. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“. De exemplu. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare.

Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. cu scop comparativ. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. precum mãrimea ºi forma celulelor. potenþial curabilã prin chimioterapie. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. de fapt. În clasificarea Kiel. Cu toate acestea. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. În Statele Unite. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. mai degrabã. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã. mai ales pentru uzul clinic. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. 13 . Într-adevãr. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. Pe de altã parte. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. categoriile individuale erau eterogene. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. în termeni clinici. În practicã. dar adeseori incurabile. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. ca ºi clasificarea Rappaport.

sunt în mod clar eterogene. Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. precum ºi un numãr de termeni arhaici. 14 . Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. Dimpotrivã. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. precum limfomul difuz cu celule B-mari. În clasificarea OMS. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. conceptele de bazã sunt diferite. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. De exemplu. Multe din categoriile majore. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. În clasificarea REAL.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. imunofenotip. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

În orice caz. locul unde a apãrut tumora. C15 ESOFAG C15.5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15.2 Esofag abdominal C15. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. Codurile C10. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O.4. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. Toate neoplasmele. în alte cuvinte.0. indiferent dacã maligne sau benigne. 23 .3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. Atunci când are dubii.: faþã de ediþia a 2-a).9 Esofag. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice.3.trad. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O. pentru a veni în ajutorul codificatorilor. fisurã brahialã ºi C17.8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical. FAI categoriile Q18.0 ºi respectiv Q43. În general. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile. iar termenii de superior. dar „pontin“ nu este listat.1 Esofag toracic C15. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5). În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10. „pont“ este listat. in situ sau incerte. spre exemplu. aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“.0 Esofag cervical C15.4 Treime mijlocie esofag C15. în C15. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O.

1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47.6 piele codificarea tumorilor braþului. FAI“ C49. scapulã ºi articulaþii adiacente“. Unele situsuri insuficient definite. nev) C49. melanomul ºi nevul braþului C49.0. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului. FAI ºi frunte. Majoritatea sarcoamelor. diverse „þesuturi moi C49.1 þesut moale pentru „pielea braþului“. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. precum Braþ „braþ“.1 þesut gras sunt codificate prin C44. 24 . dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76.4 (braþ. ci sunt incluse la piele (C44)._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã).0 os C44. De exemplu.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior.1 muºchi ale braþului“. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76.6 FAI (carcinom. cod topografic corespunzãtor C49. FAI nu sunt incluse în C76. „Osul braþului“ este codificat prin C40.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76. FAI). Notele între paranteze sunt C49. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49. dar unele.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47.1 FAI (sarcom.1. precum bãrbie. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului.6 (piele braþ). au mai multe componente tisulare (Tabel 16). Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. În mod similar. mai degrabã decât în categoria FAI. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase. „Braþ._) ºi þesuturile conjunctive (C49. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16. Pentru a facilita C40. ar trebui codificate la C44.1 þesut fibros obiºnuit. exemplele de neoplasme benigne C49. În indexul alfabetic. sau chiar „oasele braþului“.1 tendon C49. C49. prin „braþ“ se C77. þesuturile specifice sunt C47.4. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului.6. lipom) care tumora origineazã. liposarcomul ºi angiosarcomul. C76.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. de exemplu. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49. mai degrabã decât la C76. Carcinomul. precum fibrosarcoamul. De exemplu. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine. au originea de obicei în þesutul moale. melanom. Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive. precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid.

0 (cardia). întrucât C24. aparþinând unui sistem anume.0.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 . subcutanat ºi alte þesuturi moi C57. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. „leziune suprapusã“.8. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. în timp ce C02.sau like care nu este clar listat în CIM-O. C14. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. peri-. vârful C26.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-.8 Leziune suprapusã a rectului. Spre exemplu.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului. În practicã. supra-. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã.1.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08.8. C39.2.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate. pe de altã parte.ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77. para. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific. intratoracice C41. pre-.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine. utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã.Prefixe REGULA B. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63. Foloseºte subcategoria „. infra. C67).8. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . Spre exemplu.8 Leziune suprapusã a buzei. Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice. alocat în C02.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. „carciTabel 17. Prefixele para-. „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16. leziune suprapusã a aparatului digestiv. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“. corespunzãtor „retroperitoneului“. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã. De exemplu. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49.8 Leziune suprapusã a oaselor. „þesutul suprarenal“.

dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. la C42. splina.1 (mãduvã osoasã). Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. De exemplu. precum amigdalele. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). atunci codificã prin C80.9). FAI (C 77. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3).) Codul topografic pentru leucemii Regula E. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe. codificã prin C77. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Codificã toate leucemiile. Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale._) sau în þesutul limfatic. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior.9 (situs primar necunoscut). de exemplu în stomac sau intestin. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. acestea poartã numele de limfoame nodale. 26 . limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar. este important sã se identifice situsul primar al tumorii. Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic.9). sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. atunci se codificã în consecinþã. Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. vezi pagina 13. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77._. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. în caz contrar. inelul Waldeyer. alegerea corectã este ganglion limfatic.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. codificã prin C77.

Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. Tabel 18. situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. situs primar). Malign. M-8000/3. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. situs secundar malign. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. situs metastatic ment /2 ºi /3.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. Codul pentru grad. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. incert dacã este /9* Malign. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. metastatic ºi /9 malign.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. De exemplu. codul cel mai potrivit este C80. Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic). COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. Codurile pentru comportament /6. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. cu alte cuvinte. 27 .

inclusiv codul pentru comportament /3. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. registratorul este C77. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. urmãreascã toate cele trei specimene. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. indiferent de topografie. Patologul vrea sã cular. registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. Fiecare specimen *b. adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului. Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). Din pãcate. cel mai probabil din stomac. similar displaziilor severe cu alte localizãri. Pe de altã parte. grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). adeno/3. aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. Situs metastatic: bronhia lobului superior. (b) o tumorã primarã rezecatã a.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. Situs primar: Fundul stomacului. ca de exemplu (a) o biopsie.1 8490/6 cel al situsului de origine. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. 28 . Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign).1 8490/3 logic adecvat. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III).

FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. FAI“ are codul M 8140/6. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. „Tumora Brenner. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. FAI“ ºi are cod de comportament /3. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. Spre exemplu. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. „Adenocarcinom metastatic. indicând un neoplasm de origine glandularã. „Adenom. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. în absenþa unei tumori demonstrabile. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. acesta poate schimba codul de comportament. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. împreunã cu codurile lor morfologice. ar trebui consideratã „in situ“. malignã. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. sau incert dacã benignã sau malignã. in situ. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. chiar dacã malign sau benign. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. În al doilea exemplu (B). „Adenocarcinom. aºa cum s-a explicat anterior. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. situs primar) în registrele lor. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. FAI“ este de obicei benignã. Codul M-8140/9 este. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. de exemplu. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. parte a matricei. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. M-8140. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. „Adenomul bronºic. Codurile M-9000/2. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. de asemenea. Pentru 9370. sau potenþial malign. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. 29 . malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1.

pentru gradul sau diferenþierea tumorii. conform Tabelului 21. dintre cele descrise în diagnosticul formulat. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. un cod numeric format dintr-o singurã poziþie. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. Doar tumorile maligne au grad. În tot cazul. Atribuie cel mai mare cod. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. CIM-O include. pe a 6-a poziþie a codului morfologic. 30 .

De exemplu. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. În astfel de situaþii. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. împreunã cu codul de grad adecvat. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. cuvinte precum „anaplazic“.Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. De notat cã. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). Astfel. nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. care pot fi aproximate prin gradele I. În general adverbele „bine“. Astfel. Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. Exemplele sunt: „teratom malign. codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. codul complet va fi M-8070/33. Tabel 21. „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). în conformitate cu exemplele prezentate. Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. care nu indicã gradul. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). 31 Tabel 22. anaplazic“ (M9082/34). codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat. aºa încât codul complet va fi M-8070/34. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. II ºi III. Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat.

În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. FAI“. a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. În mod similar. De exemplu. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic. Când este descris un alt situs primar. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44. Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. FAI“ (C70. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal. ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic. Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23).1) sau „meninge._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70. De exemplu. Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice.0). nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom.6 (piele braþ). Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44.3 (piele faþã). Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic._). terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . „meningele spinal“ (C70. De exemplu. pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu. De exemplu.9). Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic. Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs.

FAI“. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. care include „glandã salivarã minorã. De exemplu. Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3. C25. asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine. Totuºi. FAI). prin consecinþã.9). Diagnostice morfologice compuse REGULA J. Unele tumori au mai mult de un model histologic. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã. trebuie codificat prin M-8811/3. FAI“. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. nu trebuie automat codificat prin C24. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale.9 (pacreas. „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O. dar nu imposibil. „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3). 33 . deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05._ (Sân). C06. FAI“ (C41.0). doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului. A nu se uita cã. În acest exemplu. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. mixt“ (M-8560/3). pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. Pentru acest motiv. codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului.0. dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“. Un exemplu mai rar. ca urmare.9. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus.9) în loc de „os. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom).infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50.0) ºi.

Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. care de regulã este mai specific. iar „carcinom epidermoid. FAI“ prin M-8070/3. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. „Carcinom cu celule tranziþionale. atunci foloseºte codul numeric mai mare. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. apare o altã dificultate de codificare. ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. în acest exemplu M-8120/3. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. 34 . FAI“ se codificã prin M-8120/3.

3. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. 3. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. este numãratã ca fiind un caz incident. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. 2. leucemii. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2.1. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame. limfoame. . la definirea tumorilor multiple.sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. 2. 9 ºi 10 din Tabelul 25).NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. 35 4. 4. 6 ºi 11 din Tabelul 25. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. 8. La acelaºi individ. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. o recurenþã sau o metastazã. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. De aceea. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. 4. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici.2. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. Alte histologii specifice – grupurile 1. ca fãcând parte dintr-un singur organ. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã.

36 .

37 . SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. Epidemiology and End Results). Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). în Statele Unite ale Americii. Astfel. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25.Registrele pot urma reguli diferite. SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului. Pentru histologie. SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele.

pagina 27). Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar. fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament. majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26). codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul.BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. Totuºi. sarcom Kaposi. de exemplu). 38 .

Odatã specificat acest lucru. citologicã. radiologicã sau clinicã. OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. În multe cazuri. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. aºa cum se prezintã în Tabelul 27. 39 . Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. În plus.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central. 29).

40 .

Injuries. American Cancer Society. 2. 1948. World Health Organization. US Department of Health. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. . Systematized nomenclature of pathology. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. ed. International Statistical Classification of Diseases. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Tenth Revision. Vols 1–3. 2nd ed. eds. 68–56602). Geneva. II. 1968. International Statistical Classification of Diseases. British Journal of Hematology. 13. Sixth Revision. 1992-1994. Northfield. 9. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. World Health Organization. International Classification of Diseases for Oncology. 1968 (Library of Congress Card No. World Health Organization. Vols I and II. 1957. Skokie.1693). Muir C. 1951. 14. International Statistical Classification of Diseases. NY. 12. 7. 4. Ann Arbor. Vols I–IV. 15. World Health Organization. 1993. Chicago. Geneva. Education and Welfare. 1977. International Statistical Classification of Diseases. Injuries and Causes of Death. Manual of tumor nomenclature and coding. 1994. 8. Cote RA et al. Bennet JM et al. Seventh Revision. DC. Injuries and Causes of Death.REFERINÞE 1. 11. IL. Proposals for the classification of the acute leukaemias. 10. Harris NL et al. 3. College of American Pathologists. Geneva. IL. 41 16. Washington. Blood. Commission on Professional and Hospital Activities. 1976. 33(4):451–458. Geneva. Van Holten V.. Adapted. Geneva. 1981–2000. Manual of tumor nomenclature and coding. First Edition. New York. Eighth Revision. NY. Second Edition. 1976. World Health Organization. College of American Pathologists. World Health Organization. eds. Geneva. World Health Organization. MI. Adapted for use in the United States. Eighth Revision. 84(5):1361–1392. 1967. College of American Pathologists. International Classification of Diseases for Oncology. 1965. 6. 1990. and Causes of Death. 1967 (Public Health Service Publication NO. Cote RA.. Systematized nomenclature of medicine. International histological classification of tumours. Percy C. 5. American Cancer Society. Geneva. New York.

1977. Berlin. Jr. International Agency for Research on Cancer. Springer Verlag. North American Association of Central Cancer Registries. 28. 98–2313). Springfield. 22. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). 1979 (DHHS No. World Health Organization. Berg JW. 1998 (NIH Publication No. Washington. Standards for cancer registries. International Statistical Classification of Diseases. 1998. eds. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. 21. 3rd ed. eds. 2000. 42 . Standard Nomenclature of Diseases and Operations.. 26. 1993. 95). 1961. McGraw – Hill. 1996 (Chapter 3). Journal of Clinical Oncology. Virginia. MD. 29. 1999. Bethesda. National Cancer Institute. Campbell KE. 1997. Airlie House. Lyon International Agency for Research on Cancer. 10(12): 1419-1432. 27. 1989 (IARC Scientific Publications. Cancer epidemiology and prevention. Spackman KA. Cote RA. Jensen OM et al. 1999. In: Shottenfeld D. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. eds. 5th ed. Geneva. 2nd ed. SNOMED RT: A reference terminology for health care. Harris NL et al. Kleihues P. 25. IL. College of American Pathologists. New York. Seiffert JE. Cavenee WK. Northfield. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. eds.17. (PHS) 80–1260). 1997. November 1997. International Statistical Classification of Diseases. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. Scheithauer BW.II: Data standards and data dictionary. New York. Fraumeni J. Hayden AC. 20. ed. Oxford University Press. Vol. Injuries and Causes of Death. Morphologic classification of human cancer. SEER Program code manual. Lyon. 1989. 17(12):3835–3849. Thompson ET. Virginia. Journal of the American Medical Association. November. US Departement of Health and Human Services. Ninth Revision. Kleihues P. 18. 19. 262 (7):931–934. Harris NL et al. Annals of Oncology. DC. Injuries and Causes of Death. Airlie House. IL. No. 23. Burger PC. Ninth Revision. Clinical Modification. 24. Cancer registration: principles and methods.

LISTE NUMERICE 43 .

FAI Douã treimi anterioare limbã.8.0 Buzã superioarã. marginea liberã Buzã inferioarã. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã. FAI C00. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã.8 C00. FAI Mucoasã. FAI Faþã purpurie buzã.0) C00. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00.9 45 . marginea liberã Buzã superioarã.8 C00-C14 BUZÃ.9 C00.3 C02.3 C02.5 C02. partea anterioarã a limbii. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44.4 C02.1 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44.6 C00. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “. FAI Douã treimi anterioare limbã. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01.4 C02.” De exemplu. FAI Limbã anterioarã.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44. 45) Buzã. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. FAI Faþã internã buzã. FAI Faþã oralã buzã.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã. FAI Fren labial. FAI Fren buzã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. FAI Douã treimi anterioare limbã.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. FAI Lingual. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã.0) C02.9.8 C02.2 C00.2 C00.

FAI Gingivã.0 C05. FAI Mucoasa creastei alveolare.9 C06.1 C04.8 C04.8 C05. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag.9 C08.2 C03. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06. FAI C05 PALAT C05.8 C06. se clasificã la C06.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag.9 C05.9. 45) Gurã. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07.1 C06. FAI Alveolã.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag.0 C04.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie.2 Palat dur Palat moale.1 46 . FAI Mucoasa alveolarã. 45) Planºeu bucal.1 C05.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat.1 C03.

1 C10.9 47 .8 C11. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13.8 C09. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe.1) Tonsilã palatinã C11.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag. FAI (exclude glandele salivare minore.1 C10. 45) Hipofaringe. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11.4 ºi tonsila faringianã C11. FAI (exclude tonsila lingualã C02.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag. 45) Glandã salivarã majorã.Topografie – Listã numericã (continuare) C08. 45) Tonsilã.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.0 C10.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08. FAI C13. FAI Istm faringian. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic.4 C10. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.9.9 C10 OROFARINGE C10.9 C09.8 C13. 45) Rinofaringe.1 C11.9 C10.3 C09.8 C13.0 C11.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag. FAI C06. FAI Glandã salivarã.9 C11.0 HIPOFARINGE C10.2 C13. FAI Mezofaringe.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.2 C09 TONSILÃ C09.

FAI (neclasificabil la C16. 45) Esofag. FAI Perete faringe.2 C17. FAI (neclasificabil la C16.0-C16.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15. FAI C17.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16. FAI (neclasificabil la C16.3 C17.8 C17.0-C16.5 Treime mijlocie esofag C17. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI.1 C17.0 Faringe. 45) Perete anterior stomac. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14.5 C16.4 C16.0 Cardia.1-C16. FAI Intestin mic. 45) Intestin subþire.0 C15. FAI Gastric. FAI (neclasificabil la C16.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului.9 48 .4 C15.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15.2. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei.3 C14.2 C15.2 C16. FAI C16. FAI Perete posterior faringe. FAI Perete lateral faringe.1 C16. FAI Perete faringian.8 C15.2 C14. C16 STOMAC C16. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag.6 C16.4) Stomac.0-C16.4) Perete posterior stomac.9 C15.8 C16.1 C15.4) Curbura mare a stomacului.

9) Intestin mare.2 C21.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23. FAI Intestin gros.4 C18.2 C18. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.1 C18. FAI Duct biliar. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. FAI C22.1 49 . FAI Ampulã rectalã C24.6 C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. 45) Colon.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18.9 Rect.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.1 C18.8 C21.5 C18.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid.3 C18.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus. FAI C20. FAI C18. FAI (exclude rectul. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag.1 C18.9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21.

FAI Organe digestive. FAI C31.Topografie – Listã numericã (continuare) C24.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru. 45) Pancreas.0 Tract intestinal.3 C31. (vezi de asemenea nota de la pag. FAI C31.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag.0 C25. FAI Tract alimentar.0. FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26. FAI Sinus paranazal C30.4 C25. FAI C76.9 C26. FAI Intestin gros. FAI Sinus nazal accesor.1 C25.8 C31. 45) Sinus accesor.9 C25.2 C31. FAI C25 PANCREAS C25. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.0 Fosã nazalã (exclude nas.7 C25.2 C25.8 C26.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26.1 C31.8 C25. FAI Intestin. 45) Cãi biliare.9 50 .8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice. (vezi de asemenea nota de la pag. 45) Tract gastrointestinal.

0 C39. bronhie Lob mijlociu. FAI C33 TRAHEE C33.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32. FAI Bronhie. plãmân Lob mijlociu.9 C38. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar.8 C32.3 51 .0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã. FAI C37 TIMUS C37.9 C34.3 C38.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin.2 C34.0.9 Timus C38 CORD. FAI Pleurã.1 C34.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã. bronhie C39. FAI C34.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38.4 C32.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior. plãmân Lingulã plãmân Lob superior. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39.8 C34. 45) Plãmân. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32.2 C32. bronhie Lob inferior.8 Tract respirator superior. plãmân Lob inferior.3 C38. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39. 45) C32. 45) Laringe.1 C38.2 C38.

2 C41. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR.1 C40. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41.0 Oase lungi. FAI Cartilaj al membrului.1) Calotã Craniu. FAI Articulaþie a membrului. stern.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE.2 C40. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar.3 52 .4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã.3 C41.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41.9 C40. 45) Os al membrului. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului.8 Leziune suprapusã a oaselor.1 C41. FAI Cartilaj articular al membrului. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40.

1 C42._.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã.8 C41. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44. sacru.2 Ureche externã Auriculã.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51.4 Oase pelvine.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. FAI Cartilaj. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor. FAI Os scheletic C44. FAI Cantus.9. FAI C41. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. Os. FAI Cartilaj articular. FAI Canal auricular. FAI Sistem hematopoietic. FAI C44.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. FAI Pleoapã. FAI Columnelã Frunte. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp. pielea penisului C60.0 C42. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap.4 53 . pielea scrotului C63.2 C42.0 Piele buzã. FAI Tragus Ureche. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie.2) C44.1 Pleoapã Palpebrã.3 C42. FAI Articulaþie. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41.

2) Tegument.9. 45) Piele.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului. piele penis C60. FAI (exclude piele labia mare C51. ganglion.0.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic. piele vulvã C51. FAI C44. nerv periferic. sistem nervos parasimpatic.Topografie – Listã numericã (continuare) C44.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ.8 C44. nerv. nerv spinal. 69.7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. sistem nervos simpatic) C47.9 C44.9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 .9 ºi piele scrot C63. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.

FAI Nerv spinal. 45) Sistem nervos vegetativ. FAI Sistem nervos simpatic. FAI Nerv.9 C47.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47.8 C47. FAI C47. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag. FAI Nerv periferic. FAI Sistem nervos parasimpatic. FAI Ganglioni.4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului.5 C47.6 C47.2 C47.Topografie – Listã numericã (continuare) C47.3 55 .

8 56 . feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69.1 C48. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48. þesut fibros. teacã tendinoasã.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. bursã. þesut gras. 45) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv.0) Þesut conjunctiv.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV. venã. þesut conjunctiv. tendon. sinovialã. muºchi scheletic. vas sanguin. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu. ligament. muºchi. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. arterã. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. þesut subcutanat. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv.6 ºi cartilajul nazal C30. fascie. vas) C49.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului.0 Þesut conjunctiv. þesut limfatic. aponevrozã.2 C48.

3 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv._) Þesut conjunctiv. 45) C49.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv.4 Tesut conjunctiv. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv.5 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã. cord ºi mediastin C38.8 57 . FAI Þesut conjunctiv.6 C49.9. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului.2 Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta.

FAI Vas sanguin. 45) Vulvã. FAI Teacã tendon. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag. FAI Limfatice. FAI Fascie.5 C50. FAI Muºchi scheletic. FAI Bursã. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52.8 C50. FAI Glandã mamarã C53.3 C50. FAI Muºchi.0 C50. FAI Þesut subcutanat. FAI Furcã Labie. FAI Aponevrozã.2 C51. FAI Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi.4 C50. FAI Þesut gras.FAI Þesut fibros.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50. FAI Sinovialã. FAI Labium.Topografie – Listã numericã (continuare) C49.9 Þesut conjunctiv.1 C50.0 Labie mare Labie majorã.1 C51. FAI Þesut adipos.8 C51.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51.2 C50.9 Vagin. FAI Arterã. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51. FAI Ligament.1 C53. FAI Vas. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân.6 C50. FAI Venã. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI Tendon.9 58 .

3 C54. Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.0 C54. 45) Penis.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.9 C60. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.8 C54.8 C57.4 59 . FAI C61. FAI C56 OVAR C56.9 C57.9 Uter.9 C57.9 Ovar C60.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã. FAI C55.7.9 Col uterin Cervix. FAI Organe genitale feminine. FAI Uterin.8 C60. FAI Pielea penisului C58.3 C60. C58. FAI Þesut vezicocervical C54.1 C60.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag. FAI C57.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa.Topografie – Listã numericã (continuare) C53.0 C57.2 C57. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER.2 C54.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag.

4 C67.3 C67.8 C67.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68. FAI Testis.5 C66. FAI Tract genital masculin. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.8 C63.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68. FAI C67.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul.0 C63.0 C67.2 C63.1.9 C63. FAI Tract genitourinar masculin. C68.1 C62.7 C67.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62.1 Glandã parauretralã C68. 45) Vezicã urinarã. FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65. FAI Perete vezicã urinarã. FAI Renal.6 C67.9 Rinichi.2 C67.9 Aparat urinar. FAI 60 . FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64.1 C67.9 Ureter C66 URETER C62.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot.7) Organe genitale masculine.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68.1 C63.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67. FAI Vezicã. FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.

FAI Duramater. FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã.2 C69.1 C69.6 C69. FAI Piamater. FAI Cort cerebelos Cort. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69.9 C69. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge. 45) Ochi. FAI Arahnoidã.0 C69.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.3 C70. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial.8 C69.0 C69. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag.9 C71. FAI Dura. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70.1 C71.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã.2 61 . FAI C70 MENINGE C70.1 Conjunctivã Cornee.5 C71.

FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.6 C72. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial.1 C72. FAI Fosã cranianã.5 Sistem nervos . FAI Ependim Plex coroid.5 C71.8 C71. FAI Ventriculul al treilea. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72. 45) Corp calos Tapetum Creier. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian. FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71. FAI Nerv abducens Nerv accesor.3 C71. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C71.9 C72.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul.7 C72. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII.8 C72.2 C72.9 62 .5 C71. NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci.3 C71.4 C72. FAI Cerebel.

FAI Regiune infraclavicularã. FAI Regiune supraclavicularã. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Maxilar. FAI Membru superior.2 C75. FAI Sept rectovezical. FAI Umãr. FAI Situs intratoracic. FAI Spaþiu antecubital.9 Glandã tiroidã Tiroidã. FAI Perete toracic. FAI C76.0 C75. FAI Regiune glutealã. FAI Mânã.8 C75.1 C74. FAI Regiune presacralã. FAI Police. FAI C76. FAI Regiune sacrococcigianã. faþã sau gât.5 C75.0 C74.9 63 . FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin. FAI Cot. FAI Axilã. FAI Deget.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã. FAI Regiune scapularã. FAI Încheieturã mânã. FAI Abdomen.1 C76. FAI Piept. FAI Antebraþ.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap. FAI Regiune perirectalã.4 C75. FAI Nas. FAI Situs intra-abdominal. FAI Regiune cervicalã.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã.2 C75.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73. FAI Perineu. FAI Torace. FAI Fesã. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã. FAI Perete torace. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74. FAI Sept rectovaginal. FAI C76. FAI Braþ. FAI Perete abdominal.3 Pelvis.3 C75.FAI Obraz. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. FAI Regiune inghinalã.4 C76.

FAI Trunchi. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc. FAI Cãlcâi.2 C76. FAI Spate. FAI Plantã.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Deget picior. FAI Genunchi. 45) C77. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Gleznã. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric. FAI Coapsã. FAI Gambã. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic. FAI Haluce.3 64 .Topografie – Listã numericã (continuare) C76. feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77. FAI Spaþiu popliteu. FAI Picior.7 C77. FAI ªold.5 Membru inferior. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76.

5 65 .Topografie – Listã numericã (continuare) C77.9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.9 Situs primar necunoscut C77.8 C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.

situs secundar /9 Malign. situs metastatic Malign. situs primar Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 .POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign.

nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 .POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat.

68 .

malignã. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. FAI 69 . FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. metastatic Neoplasm. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. benign Tumorã. malign Tumorã. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. secundar Tumorã. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. FAI Tumorã epitelialã. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. metastaticã Tumorã. FAI Tumorã. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. nediferenþiat. benignã 8010/2 Carcinom in situ. anaplazic. metastatic. benignã Tumorã neclasificatã. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. malignã 8010/6 Carcinom. benigne 8001/1 Celule tumorale. FAI 8010/3 Carcinom. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. FAI 8000/0 Neoplasm. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. benign Epiteliom. malign. malign Epiteliom. FAI 8021/3 Carcinom. malignã. incert dacã benign sau malign Neoplasm. malignã Blastom. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. FAI 8000/6 Neoplasm. FAI Carcinom intraepitelial. benignã 8040/1 Tumoretã. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. benignã 8000/1 Neoplasm. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. FAI Tumorã neclasificatã.

cheratinizant. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. celule mici.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. FAI Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. necheratinizant. FAI Carcinom epidermoid. cheratinizant Carcinom epidermoid. FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom epidermoid. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom epidermoid. necheratinizant Carcinom epidermoid. FAI Carcinom intraepidermic. FAI Carcinom epidermoid in situ. FAI Carcinom cu celule scuamoase. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. celule mari. celule mari. celule mari. celule mici. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. inversat 70 . metastatic.

grad III (C53._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI (C44._) Carcinom bazocelular._) Epiteliom bazocelular (C44. FAI (C44._) VAIN III (C52. FAI Papilom al vezicii urinare (C67. malign (C44. tip Bowen (C44. micronodular (C44._) Carcinom bazocelular._) Carcinom pilomatrix (C44._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular. FAI (C44._) Carcinom bazocelular multicentric (C44. nesclerozant (C44._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase._) Ulcer rodent (C44. grad III (C51._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44._) 8090/3 Carcinom bazocelular. FAI 71 ._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44. FAI (C53._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53._) CIN III._) 8097/3 Carcinom bazocelular. sclerozant (C44.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60. tip desmoplazic (C44._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ._) Neoplazie intraepitelialã analã._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã._) 8102/0 Trichilemom (C44. FAI (C44. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã. nodular (C44. malign (C44._) Pilomatricom._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44. FAI (C44._) Epiteliom adenoid chistic (C44. morfeic (C44._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale.1) AIN III (C21._) CIN III cu displazie severã (C53._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale._) VIN III (C51._) Carcinom trichilemal (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. grad III (C52._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. grad III (vezi Ghidul de Codificare._) Papilom cu celule tranziþionale._) Tumorã Brooke (C44. fibroepitelial (C44._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44._) 8101/0 Tricofoliculom (C44._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) Carcinom matrical (C44._) Pilomatricom. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial._) Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) 8081/2 Boala Bowen (C44. grad III (C21.

benignã (C25._) 8151/3 Insulinom.9) PIN III (C61._) Nesidioblastom (C25._) Papilom cu celule tranziþionale. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21._) Papilom sinonazal. inversat._) Carcinom.0. C31. C31._) Adenom bronºic (C34._) Tumorã cu celule alfa. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã. FAI (C30._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã. FAI Papilom Schneiderian._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30._) 8151/0 Insulinom._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67. FAI (C30. C31.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. benign Papilom tranziþional. tip intestinal (C16._) Papilom sinonazal._) Tumorã cu celule beta._) 8145/3 Carcinom. FAI (C25.0.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. malignã (C25._) 8140/2 Adenocarcinom in situ. grad III (C61._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare._) Carcinom urotelial papilar (C67. micropapilar (C67._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare.0. neinvaziv (C67._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom.0. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare. C31. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic. C31._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale.0. FAI (C25.0.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30._) 8152/1 Glucagonom. inversat. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian. tip intestinal (C16. malign (C25. FAI (C25. FAI Papilom tranziþional._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67. FAI 8140/3 Adenocarcinom. exofitic (C30._) Adenocarcinom. FAI (C25. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale. C31. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale. C31. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16. inversat. tip difuz (C16.0.0._) 72 ._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30._) Papilom sinonazal._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. FAI (C25.0. inversat (C30. neinvaziv (C67._) Adenomatozã cu celule insulare (C25. tip difuz (C16._) 8152/3 Glucagonom._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25. malignã (C25._) Adenom cu celule beta (C25. fungiform (C30. inversat._) Tumorã cu celule alfa. C31._) Carcinom urotelial papilar. FAI (C25. C31. FAI Carcinom urotelial. malign (C25._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom._) Tumorã cu celule insulare.

_) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom. C24.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25. FAI 8157/3 Enteroglucagonom. C24. malign (C22.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22.0) Carcinom hepatocelular. FAI Carcinom in situ în polip. FAI Tumorã cu celule somatostatinice._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular. cilindroid (C34.0) 73 . FAI (C22. tip pleomorf (C22. C24. malign Tumorã cu celule G._) 8201/3 Carcinom cribriform. benign (C22.0) Hepatom.0) Hepatom. sarcomatoid (C22.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular. FAI 8156/3 Somatostatinom.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.0) Hepatocarcinom (C22. C24._) 8204/0 Adenom lactant (C50. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22. FAI Carcinom ductal.1. FAI (C22.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22. C24._) Tumorã în turban (C44.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular. FAI 8155/3 Vipom. cilindroid Adenom bronºic.0) Adenom hepatocelular (C22.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Colangiom (C22. C24.0) Carcinom cu celule hepatice (C22._) 8155/1 Vipom. malign 8156/1 Somatostatinom.1. tip cribriform (C50.0) Carcinom hepatocelular. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom.1._) Carcinom ductal in situ. C24. varianta cu celule fusiforme (C22.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22.0) Carcinom al ductului biliar (C22.0) Hepatom.1.1._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25._) 8202/0 Adenom microchistic (C25.1. tip cu celule clare (C22. schiros (C22.4) Cilindromul pielii (C44.0) Hepatocolangiocarcinom (C22. malignã 8157/1 Enteroglucagonom. malign Tumorã cu celule somatostatinice.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44. C24. fibrolamelar (C22.1.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22. FAI Tumorã cu celule G. malignã Tumorã cu celule gastrinice. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom.1.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular. tip cribriform (C50.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22._) 8210/0 Polip adenomatos.

mixt (C18. carcinoid (C34. argentafinã. FAI Carcinom în polip. tip solid (C50.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) Tumorã cu celule Merkel (C44._) Carcinom intraductal._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) Carcinom bronhiolar (C34._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã. FAI._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16. FAI Argentafinom. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. argentafinã. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18. FAI [obs] 74 ._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34. FAI (C34._) Polip adenomatos ºi hiperplazic._) 8251/0 Adenom alveolar (C34. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular. a apendicelui (C18._) Adenocarcinom bronhiolar (C34.1) Carcinoid. tip solid 8230/3 Carcinom solid._) Carcinom cu celule alveolare (C34._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18._) Polipozã colicã familialã (C18. malignã Argentafinom.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar. FAI Carcinoid cu celule ECL. FAI Tumorã carcinoidã. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ. FAI (C34. a apendicelui (C18. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert. FAI._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL._) Adenomatozã._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16.1) Tumorã carcinoidã.

1) Carcinom eozinofil (C75. celule oxifile (C73.9) 8261/0 Adenom vilos. mucinos ºi nemucinos (C34.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare.1) 8271/0 Prolactinom (C75.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75.1) Adenocarcinom bazofil (C75.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI (C64. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75.1) Adenom eozinofil (C75.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) 8272/0 Adenom hipofizar. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75.1) Adenocarcinom cromofob (C75. nemucinos (C34.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar.9) Tumorã Grawitz (C64. FAI (C75.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64._) Carcinom bronhiolo-alveolar. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34. FAI (C75._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom acidofil (C75. cu celule Clara (C34.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73.1.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.9) [obs] 75 .9) Adenom folicular.1) Adenom cu celule mucoide (C75. celule oxifile (C73.9) Carcinom folicular.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar. C24.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. cu pneumocit tip II (C34. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75. mucinos (C34. tip cu celule caliciforme (C34. tip nedeterminat (C34.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8272/3 Carcinom hipofizar.

9) Chistadenofibrom cu celule clare. varianta folicularã (C73. trabecular (C73.9) Carcinom folicular.9) Carcinom folicular.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75.9) 8335/3 Carcinom folicular.9) Carcinom cu celule renale.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9) 76 . cu stromã amiloidã (C73.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56. tip cromofob (C64._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64. celule fusiforme (C64. bine diferenþiat (C73.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale. FAI (C73. încapsulat (C73.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9) Adenocarcinom papilar.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64. FAI (C73.9) 8340/3 Carcinom papilar.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9) Adenom coloid (C73. minimal invaziv (C73. celule oxifile (C73.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73. bine diferenþiat (C73.9) Carcinom folicular.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) 8343/3 Carcinom papilar.9) Carcinom folicular.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom folicular.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73.9) 8333/0 Adenom microfolicular. moderat diferenþiat (C73.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular. celule înalte (C73.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75. FAI (C73. malignitate borderline (C56.9) Carcinom renal. sarcomatoid (C64. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73. celule columnare (C73.9) Adenocarcinom folicular. tip duct colector (C64.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75.9) Adenom fetal (C73.9) 8330/0 Adenom folicular (C73. trabecular (C73.9) 8345/3 Carcinom medular.9) 8342/3 Carcinom papilar. varianta folicularã (C73.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. moderat diferenþiat (C73.9) Carcinom papilar.9) Carcinom cu celule C (C73.

0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44._) Hidroadenom.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal._) Hidroadenocarcinom (C44. FAI (C44. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid. FAI (C74. FAI Chistadenom endometroid._) Acrospirom ecrin (C44._) Tumorã a glandei sudoripare._) Fibrom perifolicular (C44._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid. FAI (C44. FAI (C44._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44. difuz sclerozant (C73. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44._) Fibrofoliculom (C44. celule mixte (C74. benignã (C44. FAI (C44.0) Adenom negru (C74._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44. malign Chistadenofibrom endometrioid._) 8391/0 Fibrom folicular (C44._) Tumorã a anexelor cutanate. malignã (C44._) Siringadenom. pigmentar (C74.9) Carcinom papilar. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid. malign (C44._) 77 .0) Tumorã corticosuprarenalã. malignã (C74._) Tricodiscom (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid._) Tumorã a glandei sudoripare._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare._) Hidroadenom cu celule clare (C44. benignã (C44.0) Adenom pigmentar (C74._) Carcinom al glandei sudoripare (C44. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid. malignitate borderline Chistadenom endometrioid.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal. cu celule glomerulare (C74.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid. celule clare (C74. FAI Carcinom endometrioid._) 8402/3 Hidroadenom nodular.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73.0) 8380/0 Adenom endometrioid.9) Reninom (C66._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73._) Tumorã a anexelor.0) Tumorã corticosuprarenalã.0) Tumorã corticosuprarenalã. FAI (C74. benignã (C44. benignã (C74.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73._) Carcinom al anexelor (C44. celule compacte (C74. FAI Chistadenofibrom endometrioid._) Spiroadenom._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44. FAI 8380/1 Adenom endometrioid.

FAI (C56. FAI 8441/0 Chistadenom seros._) 78 .Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44. malignitate borderline (C56._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25. FAI (C56._) 8404/0 Hidrochistom (C44.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare.9) 8450/0 Chistadenom papilar. FAI Chistom._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) Carcinom anexial microchistic (C44.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. cu potenþial malign redus (C56._) Epiteliom sebaceu (C44._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal.2) Carcinom ceruminos (C44. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros._) Chistadenom ecrin (C44._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44. FAI._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Porocarcinom (C44._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25._) Siringochistadenom papilar (C44._) Carcinom siringomatos (C44. FAI (C44. FAI (C56. FAI 8442/1 Chistadenom seros.9) Adenocarcinom seros. neinvaziv (C25. invaziv (C25._) 8409/0 Porom ecrin (C44._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) Carcinom sebaceu (C44._) Tumorã chisticã papilarã (C25.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal. malign (C44._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44. malignitate borderline (C56._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44. FAI Carcinom seros. malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44._) Adenocarcinom papilar digital (C44.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) 8409/3 Porom ecrin._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44.9) Tumorã seroasã.

9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56. FAI.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar. neinvaziv (C25.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã. malignitate borderline (C56._) 79 . FAI (C56. FAI (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25. cu potenþial malign redus (C56. FAI (C56.9) Carcinom seros micropapilar (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã.9) Chistadenom papilar seros. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. malignitate borderline (C56.9) Tumorã mucinoasã.9) Chistom mucinos.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56. FAI (C56.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56. FAI (C56._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom seros papilar (C56.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete. malignitate borderline (C56.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.9) 8470/0 Chistadenom mucinos.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar.9) Chistadenom mucinos.

_) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal._) Carcinom lobular ºi ductal (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) 80 . FAI (C50. papilar (C50. FAI (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50._) DCIS._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom ductal in situ. neinfiltrativ (C50._) Carcinom intraductal._) DCIS. tip comedo (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50. FAI Carcinom intraductal._) Adenocarcinom lobular (C50. neinfiltrativ._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ._) DIN 3 (C50. FAI Carcinom ductal. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ. tip comedo (C50. FAI 8501/2 Comedocarcinom. FAI (C50._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) 8510/3 Carcinom medular. neinfiltrativ (C50._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50. papilar (C50._) Carcinom ductal in situ. FAI (C50._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. neinfiltrativ.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal. FAI (C50. FAI Carcinom ductal in situ._) 8520/3 Carcinom lobular._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic. FAI Adenocarcinom intraductal._) Adenocarcinom ductal._) 8501/3 Comedocarcinom. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50. clinging (C50._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50._) 8514/3 Carcinom ductal._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50._) LCIS._) Carcinom lobular._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50. micropapilar (C50._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50. FAI (C50._) Carcinom juvenil al sânului (C50. FAI (C50._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._) DCIS._) Carcinom ductal in situ._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50. FAI (C50. (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal._) Carcinom papilar intraductal._) Carcinom lobular infiltrativ._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50.

9) Timom.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50. tip A. FAI (C37. FAI (C37._. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50. FAI (C37._. malign (C37.9) Timom. FAI (C37. FAI (C37. medular. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. FAI (C37. FAI (C37. tip AB.9) Timom.9) Timom.9) 8581/1 Timom. medular. FAI (C37. malign (C37. FAI (C37._) 8542/3 Boala Paget. celule fusiforme.9) Timom.9) Timom. C08. malign (C37. tip A.9) 8581/3 Timom.9) 8582/3 Timom.9) 81 . malign (C37. tip mixt. tip AB. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37. predominant cortical._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. bogat în limfocite. tip B1.9) 8580/3 Timom. malign._) Boala Paget a sânului (C50.9) 8582/1 Timom.9) Timom._) Tumorã Warthin (C07._._) Chistadenom papilar limfomatos (C07.9) 8580/1 Timom. FAI (C37. FAI (C37.9) Timom. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07. organoid. malign (C37. FAI (C37. C08.9) Timom.9) 8583/1 Timom. tip mixt. celule fusiforme. limfocitic._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic. C08._) Adenocarcinom inflamator (C50._) 8540/3 Boala Paget. mamarã (C50.9) Timom.

9) 8601/0 Tecom.9) Timom.9) Tumorã cu celule granuloase. tip B2. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI (C56._) Tumorã stromalã ovarianã (C56. tip B3. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malign (C37. malign (C56. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. sarcomatoidã (C56. FAI (C56.9) 8600/0 Tecom.9) Tumorã cu celule granuloase. benign 8630/1 Androblastom.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56. FAI (C37.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56. epitelial.9) Timom. FAI Arenoblastom. retiformã.9) Timom.9) Timom. cu elemente heterologe 82 . malign (C37. malign (C37.9) Timom organoid.9) 8585/3 Timom. juvenilã (C56.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase. tip B3.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56.9) Timom. malign (C37.9) Timom atipic.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom. FAI (C37.9) Tumorã cu celule granuloase.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. FAI (C56. predominant cortical. luteinizat (C56.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56. cortical. FAI Tumorã stromalã gonadicã.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom. limfocitic. atipic. FAI (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37. malign (C37. malign (C37. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom. malign (C37.9) Tumorã de cordon sexual. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56.9) Timom. epitelial.9) 8586/3 Carcinom timic.9) Carcinom cu celule granuloase (C56.9) 8585/1 Timom. malign (C37. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. bogat în limfocite.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. diferenþiere intermediarã. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. malign (C37.9) Timom. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malignã (C56.9) Timom. FAI (C37.9) 8584/1 Timom. FAI (C37. tip adult (C56.9) 8584/3 Timom.9) Timom.9) Tumorã cu celule tecale (C56.9) Luteinom (C56. malign (C37. tip B1. tip C (C37.9) 8600/3 Tecom. FAI (C37. tip B2.9) 8610/0 Luteom. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62. cortical.

5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44.1) Paragangliom medulosuprarenal.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75.9) Tumorã cu celule hilare (C56.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig. FAI 8680/3 Paragangliom.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Tumorã cu celule interstiþiale. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli. FAI (C74.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. FAI (C44. FAI (C62.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular._) Nev melanocitic (C44.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75. FAI Tumora glomusului. FAI Masculinovoblastom (C56.5) Paragangliom jugular (C75.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56._) Nev pãros (C44.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide. malign (C74._) Nev. FAI (C75. FAI (C44._) 83 ._) Tumorã cu celule interstiþiale._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului. malign 8700/0 Feocromocitom.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56._) Tumorã cu celule interstiþiale. benign 8680/1 Paragangliom. slab diferenþiatã. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig. FAI Paragangliom noncromafin.9) Tumorã cu celule steroide.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian. malignã (C62. benignã (C62. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar. malign Paragangliom noncromafin.1) Feocromoblastom (C74.

_) 8790/0 Nev albastru celular (C44._) Nev Spitz (C44._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme. amelanotic (C44._) Nev dermic (C44._) Nev intraepidermic (C44. tip B (C69._) Nev în regresie (C44. FAI (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã._) 8723/0 Nev în halou (C44._) 8744/3 Melanom lentiginos acral._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) Nev joncþional (C44._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44. FAI (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44. malign (C44. în nev congenital (C44._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44._) 8745/3 Melanom desmoplazic._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44._) 84 ._) 8780/3 Nev albastru._) 8761/0 Nev congenital mic (C44.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44._) Nev albastru Jadassohn (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã._) Nev juvenil (C44. glob ocular (C69._) Melanom neurotropic. în regresie (C44._) Melanom desmoplazic._) Melanom juvenil (C44._) 8740/0 Nev joncþional.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44. tip A (C69.4) Melanocitom._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._) 8723/3 Melanom malign._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44.4) Melanocitom._) 8760/0 Nev compus (C44. FAI (C44._) 8761/1 Nev pigmentar gigant. FAI 8727/0 Nev displazic (C44._) 8726/0 Nev magnocelular (C69._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44._) Pistrui melanotic Hutchinson._) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8780/0 Nev albastru. malign (C44._) 8725/0 Neuronev (C44. malign (C44._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44. FAI (C44. FAI (C44. malign (C44. FAI (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) Nev acromic (C44.

_) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 . malignã 8800/9 Sarcomatozã. FAI Fibroxantom. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom. C41. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã._. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40. malignã Tumorã mezenchimalã. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48. peribronºicã (C34. FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom._) Sarcom periosteal.9) 8810/3 Fibrosarcom._. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56. FAI (C40.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34. C41._. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. C41.

FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom. FAI 86 . FAI (C44._) Hemangiom sclerozant (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom. FAI (C44. FAI (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom. FAI (C44._) Tumorã Bednar (C44._) Histiocitom cutanat. FAI Uter fibroid (C55. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom. FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal._) 8832/3 Dermatofibrosarcom._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom. bine diferenþiat Liposarcom._) Dermatofibrosarcom protuberant.

FAI 8900/3 Rabdomiosarcom. grad redus (C54. benignã 8935/1 Tumorã stromalã. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted.1) Stromatozã endometrialã (C54.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 .1) Miozã stromalã. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. FAI GIST.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. FAI (C54. FAI (C54. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.1) Endometriozã stromalã (C54. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom.9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf.1) Sarcom endometrial. FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. malignã GIST. FAI Rabdomiosarcom embrionar. FAI (C54. grad înalt (C54. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. C52.1) Sarcom stromal endometrial. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial._. FAI 8935/3 Sarcom stromal. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã.

FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50._) 8940/3 Tumorã mixtã. FAI (C07._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64. malignã (C56. tip glandã salivarã. FAI 9014/1 Adenofibrom seros.9) 9010/0 Fibroadenom._) Siringom condroid._.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64. FAI (C50. FAI Chistadenofibrom. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64._) Siringom condroid (C44. proliferantã (C56._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom.9) Tumorã Brenner. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã.9) Nefrom. C08._) 9013/0 Adenofibrom._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07. C08. FAI (C64. FAI Tumorã mixtã. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50. malignã.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34._. FAI Chistadenofibrom seros.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64. malignitate borderline (C56. FAI (C64._) Pneumoblastom (C34.9) Fibrom renomedular (C64._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54. malignitate borderline 88 ._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner. malign (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom seros.9) 9000/3 Tumorã Brenner. intracanalicular (C50.9) Tumorã Wilms (C64.9) 9000/1 Tumorã Brenner.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22.0) Hepatom embrionar (C22.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom._) 9011/0 Fibroadenom. tip glandã salivarã. FAI (C56.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25._. FAI Tumorã mixtã. C08. malignã (C07.

malign Mezoteliom fibros._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50. nonseminomatoasã (C62. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial. malign Mezoteliom._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros. malign (C49. benign (C50. benign 9040/3 Sarcom sinovial. malign Mezoteliom. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. benign (C48. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. FAI (C50._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom._) Melanom. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat. FAI Sinoviom. FAI (C50._) 9055/1 Mezoteliom chistic. benign Mezoteliom chistic. borderline (C50._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos. benign 9050/3 Mezoteliom._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62._) Chistosarcom phyllodes._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62._) [obs] Tumorã phyllodes. anaplazic (C62. bifazic. malignã (C50. FAI (C62. malign Mezoteliom epitelioid. FAI Chistadenofibrom mucinos. FAI Sinoviom._) 9062/3 Seminom. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid. FAI (C48. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare._) Chistosarcom phyllodes. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic._) Spermatocitom (C62. malign (C50._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes. benign 9051/3 Mezoteliom fibros._) Chistosarcom phyllodes. benignã (C50. al pãrþilor moi._) 89 ._) 9020/3 Tumorã phyllodes._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare._) 9020/0 Tumorã phyllodes.

FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom. FAI (C58. benign Teratom adult chistic Teratom adult.9) Molã hidatiformã malignã (C58. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. nediferenþiat Teratom malign.9) 9090/3 Struma ovarii. malign.9) Molã hidatidã (C58._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar. FAI Dermoid. mixt 9082/3 Teratom malign.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56. FAI (C56. malign Teratom imatur.9) Corioadenom destruens (C58.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56.9) 9100/3 Coriocarcinom. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58. malignã (C56. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã. FAI Teratom chistic.9) Corioadenom (C58. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62. intermediar 9084/0 Chist dermoid. anaplazic 9083/3 Teratom malign. malign Teratom imatur.9) Molã invazivã.9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) Molã hidatiformã completã (C58. FAI Teratom. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 . malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. FAI (C58. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã.

FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. FAI Corioangiom (C58. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70. malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 . FAI Limfangioendoteliom. benign 9150/1 Hemangiopericitom. FAI Angiom. malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom. malign 9160/0 Angiofibrom.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. benign 9130/1 Hemangioendoteliom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom.3) [obs] Nev involutiv (C44.

_. malignã (C40._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului._._) Osteom osteoid gigant (C40._) Exostozã cartilaginoasã (C40._. C41._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._) 9230/0 Condroblastom._) Osteocondrosarcom (C40. C41._._) Encondrom (C40. FAI (C40. C41._) 9191/0 Osteom osteoid. C41._) Sarcom osteoblastic (C40. FAI 9220/3 Condrosarcom._) Osteosarcom medular (C40._) Fibrocondrosarcom (C40. C41. C41._) Eccondrozã (C40. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. C41._) Osteosarcom central convenþional (C40. FAI (C40._. FAI (C40._._) Eccondrom (C40._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._._) 9186/3 Osteosarcom central (C40._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40._._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40. C41._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._ . C41._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40._. C41._._. C41._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului. C41._) 9210/0 Osteocondrom (C40. C41._. C41._) Osteoclastom._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._._. malign (C40. C41. malign (C40._._._) Sarcom osteogenic._. C41._._. C41. C41. C41._) 9220/0 Condrom. FAI (C40. C41._) Condrom periosteal (C40._) 9230/3 Condroblastom._._) 92 ._._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40._._) Condrosarcom periosteal (C40._. C41.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._) 9220/1 Condromatozã. C41. C41. C41._. C41._) 9210/1 Osteocondromatozã. C41. FAI (C40._._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40. FAI (C40._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40._. C41._. C41._._. C41._._. C41._) 9200/0 Osteoblastom._. FAI (C40. C41. C41._) Osteofibrosarcom (C40. FAI (C40._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40. malignã (C49. C41. C41._._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41._) Osteosarom juxtacortical (C40. C41._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40. C41. C41._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._. FAI (C40._._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._) Osteoclastom._._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40. C41. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului. C41._._._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40. malignã (C49. FAI (C40. FAI (C40. C41._. C41._._._._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. C41. C41._) Tumorã Codman (C40._. C41._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._. C41._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã.C41. C41._._._. C41. C41._. C41._._) 9180/3 Osteosarcom._.

_) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40.2) 9352/1 Craniofaringiom. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom.2) Tumora pungii Rathke (C75. C41. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75._) 9270/0 Tumorã odontogenicã.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40.1) 9351/1 Craniofaringiom.3) 9361/1 Pineocitom (C75._._) Adamantinom tibial (C40. adamantinomatos (C75. FAI Adamantinom. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom. papilar (C75. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic.3) 93 .2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41.2) 9360/1 Pinealom (C75. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom.

_) Gliom._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75._) Ependimom tanicitic (C71.5) 94 .0) 9400/3 Astrocitom._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. FAI (C71._) Gemistocitom (C71._) Astrocitom subependimal._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) 9382/3 Gliom mixt (C71._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom.3) Tumorã pinealã mixtã (C75. FAI (C71. anaplazic (C71. grad redus (C71._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._) Ependimom cu celule clare (C71._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71._) Astrocitom fibros (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._) 9393/3 Ependimom papilar (C71.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._) Astrocitom chistic (C71. malign (C71._) Astrocitom juvenil (C71._) Sarcom monstrocelular (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) Ependimom epitelial (C71. FAI (C71. grad redus (C71. FAI (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._) Gliom subependimal (C71. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom._) Spongioblastom polar (C71._) Astrogliom (C71._) 9430/3 Astroblastom (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71. anaplazic (C71._) Oligoastrocitom (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Ependimom celular (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72._) Oligoastrocitom anaplazic (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom._) 9392/3 Ependimom._) Spongioblastom._) Glioblastom multiform (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã. anaplazic (C71._) 9440/3 Glioblastom._) 9383/1 Subependimom (C71.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã._) Astrocitom. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71.5) Papilom al plexului coroid. FAI (C71._) Gliom astrocitic (C71._) 9390/0 Papilom al plexului coroid. malign (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75. FAI (C71._) Spongioblastom multiform (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid._) Ependimoblastom (C71._) [obs] Astrocitom difuz (C71. FAI (C71.5) Papilom al plexului coroid._) Astrocitom piloid (C71._) Astrocitom difuz._) Spongioblastom polar primitiv (C71.

2) 9511/3 Retinoblastom.2) 9512/3 Retinoblastom. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71. benign (C69.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30. malign (C69. FAI (C71._) 9501/3 Meduloepiteliom.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.0) Estezioneurocitom (C30._) 9442/3 Gliosarcom (C71.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69. FAI (C71._) 9444/1 Gliom cordoid (C71. benign (C69.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71. FAI Dictiom.6) Meduloblastom melanotic (C71. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71. FAI PNET.5) 9450/3 Oligodendrogliom.6) Neurolipocitom (C71.2) 9513/3 Retinoblastom. FAI PNET supratentorial (C71.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom. anaplazic (C71.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.0) Estezioneuroepiteliom (C30._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30._) [obs] 9470/3 Meduloblastom._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71.2) 9510/3 Retinoblastom. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã._) 9510/0 Retinocitom (C69._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã.6) Meduloblastom desmoplazic (C71.6) 9500/3 Neuroblastom._) 9451/3 Oligodendrogliom._) 9501/0 Meduloepiteliom. benign (C69.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71. diferenþiat (C69. FAI (C69.6) 9480/3 Sarcom cerebelos. FAI (C71.6) Medulocitom (C71. difuz (C69._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71._) CPNET.4) Dictiom.6) Meduloblastom lipomatos (C71. FAI (C71. nediferenþiat (C69. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom.0) Estezioneuroblastom (C30.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69.0) 95 .

FAI Schwannom.4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70. FAI 9540/1 Neurofibromatozã. FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom. malign [obs] Schwannom malign. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. malign Meningiom. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. FAI 9571/0 Perineurinom. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 .

limfocitic. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. fazã celularã 97 . celule clivate. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. sclerozã nodularã. FAI Limfom non-Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic. neclivate. sclerozã nodularã. difuz [obs] Limfom malign. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. celularitate mixtã. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. celule mici clivate. FAI Boala Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. FAI Microgliom. sclerozã nodularã. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. predominanþã limfocitarã. tip cu celule nediferenþiate. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. celule neclivate. slab diferenþiat. FAI [obs] Reticulosarcom._) [obs] 9591/3 Limfom malign. FAI Limfom malign. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. FAI Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarã. reticular Limfom Hodgkin clasic. difuz [obs] Reticulosarcom. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. FAI Limfom cu celule B. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. sclerozã nodularã. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. malignã Mioblastom cu celule granulare. celule mici clivate. (C71. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Boalã Hodgkin. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. non-Burkitt [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. cu diferenþiere intermediarã. FAI [obs] Limfosarcom. depleþie limfocitarã. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. predominanþã limfocitarã. FAI Limfom Hodgkin clasic. limfocitic. celule nediferenþiate. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. nodular Paragranulom Hodgkin. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. non-Hodgkin. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom. FAI Limfom malign. depleþie limfocitarã. celularitate mixtã. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. FAI Mioblastom cu celule granulare. difuz. FAI Boalã Hodgkin. celule mici. difuz [obs] Limfom malign.

sclerozã nodularã. grad 1 Limfom Hodgkin clasic.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. centroblastic. mediastinal (C38. limfocitic. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. difuz. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. celule mari. FAI [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. bine diferenþiat. difuz Limfom malign. FAI Limfom cu celule B mari. grad 2 Boalã Hodgkin. mixt. celule B mici. limfocitic. difuz. FAI [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. limfocitic cu celule mici. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. neclivat. neclivate. neclivat. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. sclerozã nodularã. celule mici ºi mari. clivate. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. celule B mari. FAI Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic. celule mari. difuz [obs] Limfom malign. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. difuz 9671/3 Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. sclerozã nodularã. limfocitic.3) Limfom cu celule B mari. celule mici. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. difuz Limfom malign.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . difuz. limfocitic cu celule mici. FAI Limfom malign. diferenþiere intermediarã. difuz. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. celule mari. sclerozã nodularã. difuz [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. FAI Limfom malign. histiocitic. difuz. tip celular mixt. mixt limfocitichistiocitic. celule mari. clivate. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI [obs] Limfom maligne. FAI Limfom malign. celule B mari. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. histiocitic. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign. sclerozã nodularã. centroblastic-centrocitic. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. centroblastic-centrocitic. limfocitic. timic (C37. celule mici. centroblastic. FAI Limfom malign. difuz. celule mari. grad 1 Boalã Hodgkin. celule mari clivate. celule B mari. celule mari. neclivate. pleomorfã. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign.

limfocitic. folicular [obs] Limfom malign. celule mici clivate ºi mari. FAI Limfom periferic cu celule T. imunoblastic. folicular. difuz. mixt limfocitichistiocitic. centroblastic. FAI (C42. nediferenþiat. folicular [obs] Limfom malign. tip celular mixt. nodular [obs] Limfom malign.2) Limfom splenic al zonei marginale. mixt. imunoblastic. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. grad 2 Limfom malign. FAI Limfom periferic cu celule T. slab diferenþiat. celule mari. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. folicular [obs] Limfom malign. tip celular mixt. nodular. bine diferenþiat. celule mari. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. celule B mari. neclivate. grad 3 Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. celule mici neclivate._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . nodular [obs] Limfom malign.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. histiocitic. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. limfocitic. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. FAI Limfom al zonei marginale. folicular Limfom malign al centrului folicular. mature. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. tip Burkitt [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. celule mici clivate. folicular. FAI Limfom cu celule T. splenic (C42. FAI [obs] Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. grad 1 Limfom malign. folicular [obs] Limfom folicular. celule neclivate. FAI Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. folicular [obs] Limfom malign nodular. celule mari. celule clivate mici Limfom malign.2) 9690/3 Limfom folicular. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. celule mari clivate. FAI Limfom malign al centrului folicular. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale.

FAI (C44._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. FAI (C44.1) Leucemie plasmociticã (C42. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44.1) 9734/3 Plasmocitom. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.1) Mielomatozã (C42. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 . FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign._. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T.1) Mielom. FAI Limfom cu celule mari anaplazice._) Papulozã limfomatoidã (C44. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite.1) Mielom cu plasmocite (C42. FAI (C42. C41._) Limfom cutanat. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42. FAI Tumorã cu mastocite._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. FAI Plasmocitom al osului (C40. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42. limfoblastic.

FAI [obs] Leucemie limfaticã. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 . FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. tip cu celule B. FAI (C42. FAI [obs] Leucemie cronicã. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã. FAI Leucemie subacutã.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI Leucemie limfociticã.1) 9800/3 Leucemie. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII.

FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. FAI Leucemie granulocitarã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. FAI Leucemie mielomonocitarã. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. tip L2. FAI Leucemie non-limfociticã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie mielogenã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie mielocitarã. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã.

t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. t(16.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã.q11) Leucemie mieloidã acutã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42.1) Leucemie. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. inv(16)(p13. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2.1) Panmielozã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. t(8:21)(q22:q22) FAB M2. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã.16)(p13.

1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei.1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42. FAI 104 . FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic. FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI Boalã limfoproliferativã.Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã.

9 C41.5 C47.1) adenom (C75.4 C49.Actinicã. carcinom. mixt (C75. carcinom.4 C47.4 C49.4 C44.9 C72.5 C31. trad. adenom.0 Acromioclavicularã. neurom (C72. desmoid M-8822/1 Abdominalã.2 C77.2 C49._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72.4 C49. nev) FAI (sarcom.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã. malign (C44.4 C47.9) M-8075/3 Acantolitic. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã. melanom.2 C44. nerv M-9560/0 Acustic.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N.4 C15. melanom lentiginos. 105 .4 C49. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române. nev (C44.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin. celule clare (vezi SNOMED) M-------._) M--------.4 C49. mixt (C75.4 C49. mixt (C25. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic.4) M-8744/3 Acral.4 C49. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice. FAI nerv spinal sinus.4 C49. perete FAI FAI (carcinom.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal.9 C31.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76.2 C49. M-------._) M-8730/0 Acromic.4 C76.4 C44.1) carcinom (C75. carcinom cu celule scuamoase.4 C72. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75.4 C49. fibromatozã C49.4 Acinare.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal.4 C49.5 C49.5 C72.Acantom.5 C47. androblastom tubular cu (C56.1) M-8822/1 Abdominal._) C40.1) M-8281/3 Acidofil-bazofil. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil. sinus nerv.

celule (C75. metastatic acidofil (C75. celule (C73.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44.2) cilindroid clare. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42._) tibial (C40._) intrachistic.9) Folicular FAI (C73.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75. C08.1) mielosclerozã. FAI (C42. FAI (C34.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50. celule hepatoid Hurthle._) insulare ºi exocrine._) duct biliar (C22._) glande anale (C21. celule (C25.0) cromofob (C75. FAI (C42.1) [obs] panmielozã. celule. _) bazofil (C75.1) ceruminos (C44._) ductal infiltrativ (C50.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34. mixt (C25. celule alveolar (C34.1) bronhiolo-alveolar.1) [obs] histiocitozã X. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI.9) moderat diferenþiat (C73. mixt (C25._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41. celule FAI clare.9) bine diferenþiat (C73._) cu alte tipuri de carcinom 106 .1) cu alte tipuri de carcinom._) canale anale (C21. _._) apocrin bazocelular (C07.Index alfabetic Acutã eritremie (C42._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.1) granulare. FAI în polip adenomatos inel cu pecete. celule._) celule mici-adenocarcinom (C34. polimorf digital papilar (C44. mezonefroid clare ca apa de stâncã. C24. craniofaringiom (C75.9) ºi papilar (C73.9) trabecular (C73.1) exocrin ºi cu celule insulare. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos._) duct terminal ecrin._) inflamator (C50.0) ductal.1. FAI (C50.1) acinar acinice. FAI (C44.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41. progresivã mielofibrozã (C42._) fetal (C73.1) bronhiolar (C34._) ecrin papilar (C44._) insulare._) oase lungi (C40.1) mielozã eritremicã (C42.

_) intrachistic intraductal._) neîncapsulat.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44._) mucinos. tip endocervical mucipar mucoid mucoide. celule (C64. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip.1) mucos neinfiltrativ.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale. intraductal.9) ºi folicular (C73. epiteliom (C44._) tip endocervical tip intestinal (C16. cu malignitate borderline nefrogen (C64._) ecrin (C44._) papilar.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos. FAI (C50.9) schiros sclerozant. cu invazie (C50._) polimorf. papilar (C50. neinfiltrativ (C50. mixt tip difuz (C16._) 107 . intraductal. carcinom (C53. papilar (C56. FAI (C50. papilar (C50. neîncapsulat (C73. FAI neinfiltrativ._) varianta folicularã (C73._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic._) intraductal._) intraductal.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ._) papilar.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal. cu invazie (C50. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic._) infiltrativ (C50.9) renale. FAI seros._) seros (C56.9) sebaceu (C44._) lobular (C50. sclerozant (C73._) medular mezonefric mezonefroid. combinat ºi carcinom epidermoid.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid. mixt ºi carcinom cu celule scuamoase. celule (C75. cu malignitate borderline (C56. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25. _) celule scuamoase carcinom chistic._) secretor de mucinã seros.9) ºi infiltrativ(C50. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18. celule (C16. FAI mucinos.9) cu celule clare. de grad redus pseudomucinos (C56. FAI neinfiltrativ.

_) microchistic seros microfolicular (C73._) mucoide. FAI endometrioid.0) ductal.2) clare.0) cromofob (C75.0) plat pleomorf pleomorf. carcinom în (C07._) alveolar (C34. celule (C75.1) acidofil-bazofil._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18. celule (C22._) insulare. mixt (C75. tubular pigmentar (C74. intraductal (C25. papilar-mucinos (C25.0) pigmentar (C74._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44._) duct biliar (C22.0) principale._) mamelon (C50. celule (C74. mixt (C75. celule (C74.9) Papilar FAI (C73._) bazocelular (C07._) lactant (C50._.0) coloid (C73.0) macrofolicular (C73.1) monomorf mucinos mucinos-papilar._) Bronºic FAI (C34.0) oncocitic oxifilic oxifilice. FAI ecrin papilar (C44._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44. FAI (C25._) anexe cutanate (C44. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.9) microchistic.Index alfabetic C11._) carcinoid (C34. celule (C73._) hepatice.1) beta.1) acinar acinare.1) fetal (C73.0) compacte.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73.9) celule oxifilice (C73._) embrionar endometroid.0) clare._) apocrin atipic (C34._) ecrin (C44. celule (C75. celule (C25._) intrachistic papilar-mucinos. celule acinice.0) hepatocelular (C22.0) glomerulare.9) intrachistic._) seros microchistic Sertoli.9) mioepitelial mixt. C08. C08. FAI (C75. celule (C25. malignitate borderline eozinofil (C75._. celule (C74. celule (C75._. folicular (C73. celule clare ca apa de stâncã._) cilindroid (C34.9) mezonefric metanefric (C64.1) Hurthle.1) bazofil-acidofil._) 108 .1.9) Folicular FAI (C34. C24.9) glandã sudoriparã (C44.9) Corticosuprarenal FAI (C74._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75.1) negru (C74.0) celularitate mixtã (C74.0) hipofizar. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44. agresiv (C44._) papilotubular Pick. papilar intraductal. acidofil-bazofil (C75.9) agresiv digital (C44. intraductal (C25. celule.1) digital papilar. C08._) bazofil (C75.

4 C49.0 C49. odontogenicã (C41._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.0 C49.0 C49._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25. carcinom M-9755/3 Adevãrat.5 C49. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.3 C49. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic.3 C49.2 C49. multiple M-9054/0 Adenomatoidã.6 C49._) polipozã colicã (C18.0 C49.3 C49.0 C49. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine. ºi hiperplazic (C18.1 Adevãratã.2 C49. tumorã.5 C49.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian._) Adenomiom Adenomiom.2 C49. coardã Adevãratã._) polipozã colicã. tumorã.0 C49.3 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular. duct M--------. coardã vocalã Adipos.Adenomiozã.9 C49._) polipi multipli polipi multipli. FAI M-9300/0 Adenomatoidã.2 C49.1 C49.0 C49. mixt (C18. tumorã vestigialã 109 ._) Adenomioepiteliom (C50.0 C32.5 C49.6 C49.1 C49.2 C49.6 C49.1 C49.0 C49. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos.2 C49. hialinizant (C73. limfom histiocitic C32.3 C49._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt. adenocarcinom în (C18.0 C49.2 C49.1 C49.5 C49. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.

9) tip.0 C03.0 C03._) tumorã cu celule. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50. bronºicã (C34. FAI teratom chistic tip. tract._) malign (C44.1 C03. digital C44. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21.1 C03._) M-8745/3 Amelanotic.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb.1 C03. limfom cu celule T periferice. ºi rabdomiosarcom embrionar._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom. melanom desmoplazic (C44. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã. tumorã cu celule granuloase (C56.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule. metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD.Index alfabetic Adult chistic. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.9 C03._) papilar. ºanþ Alveolarã._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame. malignã (C25. nev FAI (C44. FAI (C25._) carcinom carcinom cu celule (C34. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã._) boala lanþurilor grele Alimentar._) 110 . mixt M-9581/3 sarcom. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40.9 C03._) Jadassohn (C44.9 C03. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T. digital C44._) adenom (C34._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic._.0 Alveolar._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru. creastã._) Alveolar adenocarcinom (C34. melanom (C44._) celular (C44._) M-9970/1 limfoproliferativã. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame.9 C03. adenom. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar.1 C03. C41. teratom rabdomiom teratom.

fãrã sideroblaºti (C42._) fibro-odontosarcom (C41.1) refractarã. FAI papilom al plexului coroid (C71._) gangliogliom malign. FAI (C42. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic.1) M-8077/2 Analã. infiltrativ Angiom. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71.1) Anevrismal.1) refractarã._) M--------.1 C21. grad III (C21. teratom meningiom (C71.9) M--------._) teratom. neoplazie intraepitelialã.1 Anal._) fibrodentinom (C41.Amiloidã._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 . sfincter M-8215/3 Anale. FAI Anexã. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã._) M-8390/0 tumorã. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD)._) fibro-odontom (C41. FAI Angiolipom._) carcinom. malign (C41.AML ( vezi leucemia.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------._) sarcom (C41.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad.1) refractarã.4 tubular._) oligoastrocitom (C71._) odontosarcom (C41.Amputaþie. al M-8390/3 carcinom (C44.5) ependimom (C71. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã. cu sideroblaºti (C42. adenocarcinom al glandelor (C21._) fibrodentinosarcom (C41._) M-9310/3 Ameloblastom. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã._) oligodendrogliom (C71.4 C57._) fibrosarcom (C41. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42.1) refractarã. adenocarcinom al canalelor (C21. carcinom medular cu stromã (C73.9) Anemie refractarã._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã. uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom._) seminom (C62. hipeplazie.1) M-8215/3 Anale. cu exces de blaºti (RAEB) (C42._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44. canal Anal. FAI tubular. malign Anexelor. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã. AML) C24.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41.1 C20. cu acumulare lipidicã (C56. benignã (C44. FAI (C41.1) [obs] refractarã. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21._) fibrom (C41.

3 C11.1 C49.1 C49.1 C49. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.1 C49.3 C21.1 C31. piele Aortã Aortã. FAI (neclasificabil la C16. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare. melanom.4 C75.6 C47.0 pânã la C16.4 C44.3 C02. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.1 C49.1 C47.1 C47.2 M-8691/1 Aortic.0 C16.1 C76. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã. abdominalã Aortic.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom.8 Angiom.3 C16.3 C30.3 C02. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. meningiom (C70.0 C44.3 C49.1 C44. paragangliom (C75.1 C49.2 C02.4) Anterioarã. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital.0 C16.1 C67. tumora corpusculului (C75.1 C49.1 C49.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 .5) Anus.0 C10.6 C47.0 C44. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76.5 C77.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar. spaþiu FAI FAI (carcinom. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.2 C31. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.4 C44.6 C49.1 C49.1 C71.1 C49.1 C04.8 C21. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac. nev) FAI (sarcom.6 C49.3 C16. corpuscul Aortic.9 C38.5 C49.1 C49. paragangliom al corpusculului (C75.1 C49.1 C40. joncþiune C49. histiocitom fibros Angiomatozã.5) M-8691/1 Aortic.0 C02.1 C49. melanom.0 C02.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21.1 C49.1 C49. nev) FAI (sarcom.

5 C49.1 C50. sarcom cerebelos. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos._) fibrilar (C71.Aponevrotic. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. tumorã carcinoidã.9 C49. hemangiom C49.2 C40.4 C41.4 C49._) anaplazic (C71.3 C49.1 C32. cartilaj._) M--------.0 C41.2 C40. menisc lateral genunchi._) fibros (C71.1 C13.3 C40. cartilaj Aritenoid.3 C13. FAI Ariepiglotic. adenocarcinom cu metaplazie.0 C49.3 C49.4 C49.6) [obs] C70.3 C13.2 C49.2 C40. gliom (C71.1 C41. infantil (C71.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã.1 C40. al membrului.4 C49. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom.0 C40.2 metaplazie.9 C40.1 C32.3 C49.9 C40.1 C49.3 C40._) gemistocitic (C71. tumorã carcinoidã.3 Arterã FAI aortã.9 C13. fibrom. FAI M-8241/3 Argentafinã. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal. FAI genunchi.2 C44.4 C49._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71.1 C40.3 C40. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent.1 C41. menisc medial gleznã mânã membru.9 C40._) 113 . juvenil (vezi SNOMED) C18.1 C41. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71._) chistic (C71.1 Aripã nazalã Aritenoid.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49._) [obs] desmoplazic.9 C49._) difuz (C71.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid. grad redus (C71. FAI aortã.3 C41. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom. FAI Articular. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi._) difuz. circumscris (C71.0 C18. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular.9 C70.1 C49. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane.0 C70. sarcom cu celule clare al (C49._) M-9400/3 Astrocitic. cartilaj.

3 C50. pagina 31) M-8722/3 Balonizate._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07._) grad redus. FAI canal extern meat. FAI (C44.2 C30. difuz (C71._) [obs] C41. cu celule gigante (C71._) morfeic (C44. sclerozant (C44._) desmoplazic. nev cu celule (C44. FAI canal.5 C49._) M-9699/3 BALT._) Carcinom FAI (C44.3 C49.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71.2 C44. FAI (C44._) fibroepitelial (C44.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71.9) tumorã seroasã._) piloid (C71.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44.3 C49._) fibroepitelial.Barret._) pilocitic (C71. FAI Auriculã. proliferantã (C56._) adenom (C07. cardiac Atipic adenom (C34.3 C49._) subependimal.0 Atlas Atriu._) juvenil (C71.5 C47._) infiltrativ.1 C44._) 114 . carcinom adenoid (C53.3 C49._) adenom folicular (C73.3 C49.3 C44._) infiltrativ. nesclerozant (C44. FAI (C37.3 C47. tip Pinkus infiltrativ. glandã M-8098/3 Bazal. malign (C37. melanom.3 C77.2 C44. extern canal Auriculã.2 C44. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor. nev) FAI (sarcom._.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70.2 C49.2 C44. limfom M--------.2 C38. FAI (C71._) subependimal._) M-8722/0 Balonizate. esofag (vezi SNOMED) C51. tumorã cu celule. melanom cu celule (C44.3 C77.3 C49._) M-8090/1 Bazale._) Axilã FAI FAI (carcinom. FAI (C71.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare.2 C44._) micronodular (C44. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire.1 C44. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71.3 C49._) timom.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56.9) tumorã seroasã papilarã (C56. tip (C44.9) Auditiv canal.0 C77._.6 C41. C08. piele Auricular canal.0 Bartholin. proliferantã (C56.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL. C08._) protoplasmic (C71._) papilom al plexului coroid.9) timom. extern cartilaj ganglion limfatic C76.

0 C24.1.0 C47. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44. peduncul Bazali. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom._) 115 .0 Bazã limbã.1 C22.0) carcinom (C22. carcinom (C44.1) adenom acidofil. C24.1) Bazofil-acidofil.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73. mixt (C75.1) carcinom (C75. mixt (C75._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom.9 C01.0 C24._) nodular (C44. C24. muºchi Biliar.0 C22. mixt (C75. carcinom cu celule scuamoase C01.1) Bazoscuamos.1.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71.0 C49. tumorã (C44.0 C49. faþa dorsalã Bazin. muºchi Biceps femural. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73. carcinom.1) Bazofil-acidofil._) epiteliom (C44._) M--------.1.0) M-8264/0 Biliarã._) Bazoscuamos.9 C76. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar._) pigmentar (C44.0 C24. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad._) M-8123/3 Bazaloid._) Bazal.3 C65.0 C24.9 C65. C24. nev) FAI (sarcom.1 C49.3 C47. mixt (C75. melanom._) multifocal superficial (C44.1) carcinom acidofil._) M-8319/3 Bellini. FAI tract. carcinom al ductului (C64. adenom cu celule (C25.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial.3 C49. C24.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar.1.9) M-8585/3 carcinom timic (C37. pagina 27) M-8151/0 Beta.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44. C24. tumorã malignã cu celule (C25. adenom. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75. FAI M-8094/3 Bazale. carcinom M-8083/3 Bazaloid. C24.1.1. papilomatozã (C22. ganglioni C49.0 C49.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22. duct adenocarcinom (C22.0 C49. mixt (C22. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar.7 C71.2 C24.0) M-8161/0 chistadenom (C22._) M-8151/3 Beta.0) adenom (C22.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular.1) adenom (C75. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34.0 C24.0 multicentric (C44.1 C24.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament.3 C44. FAI Bazã limbã.0 C44.

1 C49.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar.1 C49. limfoproliferativã. nev) FAI (sarcom. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10.0 C44. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline.Index alfabetic Boala alfa._) C77._) M-------/1 Borderline._) mixt. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama.1 C47.3 C47.0 C34. melanom. tumorã FAI (C56.3 C34. imunoproliferativã a (C17. FAI (C34. pag 27) M-8910/3 Botrioid.6 C49._) celule Clara (C34. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44.1 C49.1) mu.1 C40.1 C49. lanþurilor grele Bowen (C44. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner.2 C34. boalã (C44.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã.1 C49.1 C49.4 C76. sarcom M-8910/3 Botrioides.1 C49._) nemucinos (C34. FAI (C42.3 C49._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.1 C77. sarcom M-8081/2 Bowen._) M-8250/3 Bronhiolar._) M-8081/2 Bowen tip. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17.1 C49.9) malignã (C56.1 C47. carcinom (C34.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34._) mucinos (C34.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom.9) proliferantã (C56. sistemicã cu mieloproliferativã.1 C49.1 C47._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom. mieloproliferativã (C42.1 C49.4 C44._) cronicã._) pneumocit tip II (C34.9) malignitate borderline (C56.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 ._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34.6 C49. FAI (C42.1) mieloproliferativã cronicã. mucinos ºi nemucinos (C34.1) depozite de imunoglobuline.9 C34. FAI limfoproliferativã. adenocarcinom (C34. malignitate (vezi codul pentru comportament. T-gama mastocite tisulare. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã._) Carcinom FAI (C34. cu depozite de imunoproliferativã._) M-9764/3 intestin subþire.1 C34._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53.

0 C00. faþã. marginea. mucoasã superioarã.0 C00. piele labial. tumorã alveolarã. fren. FAI labialã. faþã superioarã oralã._) tip nedeterminat (C34.3 C00.4 C00. inferioarã fren._) Bronhogen Bronhopulmonar.9 C06._) cilindroid (C34. fren internã.5 C00.1 C00.5 Bursã.2 C00.3 C00.4 C00.0 C00. superioarã margine liberã. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44.3 C00. superioarã oralã. marginea.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã.1 C00. inferioarã piele. faþã inferioarã piele. FAI piele.9 C00._) Bronºic.6 C00. limfom malign. tumorã (C44.3 C00. superioarã faþã oralã.1 C00.2 C00. inferioarã liberã. adenom FAI (C34.2 C00. faþã. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C.3 C00.0) superioarã.5 C00. limfom malign.5 C00. inferioarã mucoasã. inferioarã inferioarã.1 C00. FAI margine liberã.0 C04.5 C00. mucoasã superioarã. FAI mucoasã.4 C00. faþã. superioarã purpurie.3 C00.0 C00. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.5 C44. piele M-9133/3 Bronºicã. tumorã adipoasã C06.6 C00. ganglion limfatic Bronºic._) chist odontogenic (C41.1 C00._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41.0 C44. superioarã fren.4 C00. superioare faþã purpurie. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip.0 faþã oralã. inferioarã faþã purpurie.1 tip cu celule caliciforme (C34.4 C44. comisurã liberã. superioarã mucoasã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.9 C00._) [obs] M-8100/0 Brooke.0) inferioarã.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal. limfom C49. FAI purpurie.1 C06.0 C06. carcinom cu celule (C73. superioare purpurie. FAI inferioarã. margine. faþã.9 C77.0 C44.0 C00. FAI faþã purpurie.2 C00.4 C44.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34.5 C00.0 C00. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom.6 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77. faþã. FAI liberã. celule mici neclivate. FAI fren.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44. intravascularã (C34. FAI 117 . inferioarã fren labial._) carcinoid (C34. ganglion limfatic C00. inferioarã margine liberã.0 C00.9) M---------.9 C04.1 C04._) M-8880/3 Brown. fren superioarã. FAI oralã._) M-9687/3 Burkitt-like. FAI inferioarã.

FAI ECL.3 C16. nev) FAI (sarcom.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.0 C77. pag 27) C44. celule ECL.2 C24.0 C44.0 C44.0 C49.0 C49.0 C47.0 C24.1) M-8149/0 Canalicular. melanom.0 C53._) C41.2 C44. tip cu pneumocit tip II ºi (C34. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.4 C49. (C34. FAI sistem nervos vegetativ 118 .1 C44.4 C47.9 Calotã Canal anal auditiv.0 C24.1) argentafinã.0 C49. FAI auricular. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele.4 C53.0 C49. hemangiom M-9171/0 Capilar. celule enterocromafin-like. celule.0 C25._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme. tip cu celule Clara ºi (C34. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI._) carcinom bronhiolo-alveolar.1) adenocarcinom ºi. mixt adenom bronºic (C34.Index alfabetic M--------. al vaginal M-9131/0 Capilar.0 C49. limfangiom C71.0 C49. celule. al apendicelui (C18. celule.9) strumal (C56. combinat adenocarcinom ºi. adenom C22.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom.2 C44.2 C52.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme.0 C44.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare.2 C44.1 C76.9 C65.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49. extern biliar. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75. malign enterocromafine.1 C44. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii. FAI auditiv. extern auricular.0 C21.1 C44. al apendicelui (C18.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. FAI argentafinã.0 C25.0 C49.

_) fibroepitelial (C44._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44.9) ceruminos (C44. adenoid (C53._) bazaloid bazaloide scuamoase. microchistic (C44._) Bellini. ductal infiltrativ (C50._) alveolare.1) bazofil-acidofil. duct (C64.1) acinar acinare.celule mici-mari.5) Cribriform FAI in situ (C50._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22._) mici-scuamoase._) tip nedeterminat (C34._) infiltrativ. celule (C34._) alte tipuri._) C._) bazofil (C75._) mixt.1) bazoscuamos (C44._) cu alte tipuri de carcinoame._) Combinat adenocarcinom. C24._) tip desmoplazic (C44. duct (C64._) multifocal superficial (C44. intraductal (C50. celule (C34._) alveolar (C34._) Clara. tip (C44._) ºi ductal infiltrativ (C50.1.2) colector. infiltrativ (C44. multifocal (C44. celule (C75._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34._) mucinos (C34._) Clara ºi caliciforme.0) clinging._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz._) superficial._) ameloblastic (C41.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil.0) bob de ovãz._) morfeic (C44._) pigmentar (C44._) sclerozant. mixt (C75._) alte tipuri.0) biliar._) micronodular (C44. mixt (C22._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34.0._) cu alte tipuri de carcinoame. celule clare ca “apa de stâncã”. FAI anexial. mixt (C44._) fibroepitelial.0) cromofob (C75._) bazale ºi scuamoase. celule (C30. duct ºi hepatocelular. infiltrativ (C44. lobular infiltrativ (C50. celule renale (C64._) desmoplazic._) anaplazic. sclerozant (C44._) nodular (C44._) cilindrice. celule (C73.1) cromofobe. celule (C34._) Bowen.9) biliar._) multicentric (C44. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44._) caliciforme. celule._) cloacogenic (C21. combinat cu lobular infiltrativ (C50.0) condilomatos coroid.9) corticosuprarenal (C74. mucinos ºi nemucinos (C34. celule (C34. duct (C22._) bazal. mixt (C75. celule adenochistic Adenoid bazal (C53. C31. hipersecretor (C50. plex (C71. celule în (C34._) nesclerozant._) nemucinos (C34._) chistic. combinat cu ductal infiltrativ (C50. tip Pinkus infiltrativ.2) clare. tip (C16. celule (C34. cu alte tipuri de carcinoame mici.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50._) bronhiolar (C34. celule (C34._) pneumocit tip II (C34. celule Bazocelular FAI (C44._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 . nesclerozant (C44.

9) desmoplazic. combinat (C22._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom. mixt tip poliembrional endometrioid.9) hepatic sclerozant (C22. infiltrativ (C50. celule ºi papilar (C73. FAI în polip adenomatos lobular._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50.0) hepatoid Hurthle._) în polip._) infiltrativ ºi lobular.0) ºi al ductului biliar._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50._) infiltrativ ºi coloid (C50.9) moderat diferenþiat (C73. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07. tip cribriform (C50.0) fibrolamelar (C22._) papilar urotelial (C67.0) tip pleomorf (C22. FAI (C50.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme._) ductular. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 ._) in situ.9) bine diferenþiat (C73. celule (C56._) Ductal FAI in situ. celule (C73._) in situ. celule (C73. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom. metastatic infantil. tip comedo (C50.9) Fusiforme. celule în.9) oxifile. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari. FAI (C50._.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22. micropapilar (C50._) ºi lobular (C50. cu invazie stromalã discutabilã (C53.9) medulo-folicular.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64.0) tip cu celule clare (C22._) infiltrativ ºi lobular. carcinom in situ (C50.9) în polip.0) schiros (C22. FAI eozinofil (C75. mixt (C73. sân (C50.9) trabecular (C73.0) sarcomatoid (C22. necheratinizant mici.0) Folicular FAI (C73. celule gigante._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73._) inel cu pecete._) in situ._) tip cribriform (C50.0) varianta cu celule fusiforme (C22.9) sticloase. celule granuloase._) infiltrativ ºi boala Paget. celule ºi celule fusiforme granulare._) infiltrativ ºi tubular (C50. FAI epidermoid._) infiltrativ ºi cribriform C50.0) încapsulat (C73._) lobular ºi intraductal (C50. celule. papilar (C50. tip solid (C50._) infiltrativ ºi mucinos (C50.9) gelatinos [obs] gigante. mixt (C22. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22. carcinom (C50. celule (C64.celule in situ. tip infiltrativ (C50.9) bogat în glicogen (C50. celule în inel cu pecete. celule._) in situ. C08. celule FAI renale._) epidermoid.0) ºi colangiocarcinom._) in situ.

lobular FAI (C50._) in situ ºi intraductal (C50._) neinfiltrativ._) ºi cribriform (C50. celule (C34. necheratinizant mici-mari._) in situ (C50._) insular (C73._) limfoepitelial limfoepiteliom. sân (C50. celule (C67. celule (C34._) intermediare. celule (C22._) neinfiltrativ (C50. combinat (C34._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50._) ºi ductal infiltrativ (C50.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular. celule FAI fusiforme._) ºi carcinom ductal in situ (C50. cu celule scuamoase.9) tranziþionale. cheratinizant scuamoase._) neuroendocrin scuamoase._) ºi intraductal (C50. mixt C73.1) insulare._) neuroendocrin scuamoase._) ºi lobular in situ (C50.9) intestinal._) juvenil. metatipic (C44._) Infiltrativ. sân (C50. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 . tip Lobular FAI (C50. ductal FAI (C50._) ºi lobular in situ (C50._) combinat cu alte tipuri (C50.9) Merkel._) epidermoid. ductular (C50. FAI metastatic.Index alfabetic Infiltrativ._) seros (C56._) ºi coloid (C50. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50. epidermoid adenocarcinom ºi. FAI matrical (C44._) cu stromã amiloidã (C73. celule (C25._) intrachistic. anexial (C44._) Micropapilar intraductal (C50._) ºi boala Paget. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice._) ºi boala Paget. (C53. celule (C44._) infiltrativ (C50. celule._) Mici. mixt (C73._) combinat cu alte tipuri (C50. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41._) ºi mucinos (C50. tip (C16. necheratinizant. FAI intraepidermic cu celule scuamoase. FAI metastatic._) infiltrativ._) ºi lobular (C50._) ºi tubular (C50. celule FAI bogat în lipide (C50.9) medulo-papilar._) microinvaziv.mari._) metaplazic._) papilar. papilar (C50._) microchistic. sân (C50._) micropapilar (C50. celule. FAI (C50._) papilar._) neinfiltrativ (C50. combinat (C34._) ºi ductal (C50. tip Bowen (C44. cu celule în inel cu pecete._) Medular FAI atipic (C50._) tip solid intraepidermal._) inflamator (C50._) Mari. celule.0) mici. celule. celule._) intraepitelial._) Mixt acinar-endocrin (C25._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50._) ºi lobular (C50. neinfiltrativ (C50._) adenocarcinom ºi.

neinvaziv (C25. celule scuamoase. papilar seros al peritoneului (C48._) neinvaziv. celule renale (C64. celule cutanat primar (C44. celule (C67._) neîncapsulat sclerozant (C73.9) seros._) ductal-endocrin (C25.9) celule fusiforme (C64. tip duct colector (C64.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64.9) asociat cu chist (C64. celule FAI (C64._) odontogenic (C41.celule (C44. celule de rotunde.5) poligonale. FAI papilar intraductal (C50._) tranziþionale. mixt (C73. celule în inel cu.0) medulo-folicular (C73.9) scuamoase._) neinvaziv. celule (C34.9) Renale._) intraductal neinfiltrativ (C50._) înalte.9) renale.bazocelular (C44. celule. celule papilo-medular (C73._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat.9) papilar (C64. celule (C73. celule primar.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile.9) difuz sclerozant (C73. FAI (C50.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase._) papilo-medular.9) rezervã.9) parafoliculare.9) mici.celule (C73. celule (C64. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50._) lobular (C50._) 122 . celule (C73. celule în inel cu pecete._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric.9) parietale.9) încapsulat (C73. carcinom intraosos (C41.1) seros de suprafaþã (C56. metastatic pigmentar bazocelular (C44._) varianta folicularã (C73. neinvaziv ºi folicular (C73. celule sarcomatoid sarcomatoid. celule._) urotelial (C67.1) primar._) pecete.9) Neuroendocrin FAI mari.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.1) pleomorf plex coroid (C71. papilar cu celule tranziþionale (C67. neinvaziv (C67.9) scuamoase._) pilomatrix (C44.9) tranziþionale. celule (C73. celule (C16. celule.9) Schneiderian (C30. C31. bazocelular superficial (C44._) non-small._) sebaceu (C44. primar al peritoneului (C48. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal. in situ scuamoase._) foliculo-medular (C73.1) pseudoglandular celule scuamoase._) multifocal.9) tiroidã (C73. neinvaziv (C67.9) sarcomatoid (C64.9) papilar-mucinos intraductal._) oncocitic Papilar FAI columnare.0.9) medulo-papilar (C73. celule ºi adenocarcinom mucinã._) urotelial. FAI (C75. urotelial papilar (C67.9) renal._) pituitar.9) tip cromofob (C64._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73.

FAI mici. joncþiune Carinã Carotidian.9) trabecular tranziþional Tranziþionale. corpuscul Carotidã.4) M-8692/1 Carotidian._. necheratinizant microinvaziv (C53. FAI papilar papilar.9 C41._) papilar (C67.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor. cu elemente simplex anexe cutanate (C44._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50. ventricul Cardioesofagianã. celule in situ micropapilar (C67.9) papilar._) necheratinizant._) intraepitelial mari. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53. necheratinizant metastatic. FAI clare.0 C16. de suprafaþã (C56. celule. neinvaziv (C67._) Cartilaj FAI articular._) intraepidermic. bine diferenþiat (C37. paragangliom al corpusculului (C75.0 C75. celule.0 C16._) papilar. arterã M-8692/1 Carotidian. primar. tip Bowen (C44.9 Carpian. al peritoneului (C48. neinvaziv (C67. celule._) timic. celule in situ.0 C38._) sudoriparã. celule FAI FAI. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16.celule (C62. adenocarcinom cu metaplazie._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25._) Urotelial FAI in situ neivaziv. os Cartilaginoasã metaplazie. sclerozant al ductului (C44. C41.9) papilar. tip cu celule corn.0 C34. FAI Cardia gastricã Cardiac. celule FAI fusiforme. FAI (C37. papilar (C67.0 C38.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41. tumora corpusculului (C75. adenocarcinom cu exostozã (C40.4 C49. cheratinizant mari.4) C40. FAI 123 ._) Scuamoase. cu formare de fusiforme. glandã (C44.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia._) Seros FAI micropapilar (C56._) timus-like. sân (C50._) Verucos FAI epidermoid scuamoase._) papilar._) sudoripar.1) Sertoli. atriu Cardiac.9) timic. celule Warty Wolffian. cu diferenþiere timus-like. ºi osoasã. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44.

2 C49.9 C71.0 C71._.2 C47. nev (vezi SNOMED) CD30+.7 M-8589/3 CASTLE C60._) odontogenic. arahnoidal circumscris (C71.2 C30.2 C32. C41. nev) FAI (sarcom.2 C49. fibrom (C41. pagina 31) 124 . FAI Cerebel._) Cemento-osoasã._) tumorã neuroectodermalã primitivã. arterã M-------/-9 Celular.7 C49.3 C40. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel. FAI (C71.9 C06.0 C41. celule T mari.6 C71.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18. convenþional (C40._) fibrom (C56.1 C40. limfom cutanat primar cu (C44.Index alfabetic C40.3 C44.5 C71. limfangiom C06._) Cementoblastom benign (C41. hemangiom M-9172/0 Cavernos. fibrom (C41.0 C77._) Cemento-osifiant._) Cementom._) neurocitom osteosarcom (C40.2 Cavernos. FAI (C41.3 C49.6) [obs] sarcom._) Cementom.2 C49.0 C70. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50.9 C30.2 C49.9 C32.0 C71.9 C48. ganglion limfatic Celiacã._) Cementifiant.3 C32.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare.1 C24.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.3 C32.0 articular al membrului. fibrom (C41.0 C40. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru. C41.9 C76._) Cec Celiac. celule T.2 C49. corp M-9121/0 Cavernos.3 C49.6) [obs] Cerebelopontin._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor.7 C47.2 C49.6 C71. displazie periapicalã (C41._) schwannom Cementalã. nedeterminat. displazie periapicalã (C41.9) leiomiom nev albastru (C44. melanom._. tip.5 C44.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44.1 C72. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom.7 C71.3 C32. FAI (C71._) osteosarcom.2 C40. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom.0 C71._) Centralã. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71._) CD30+. gigantiform (C41.0 C71.

9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic.0 C47._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase. FAI carcinom cu celule scuamoase.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 . duct (vezi SNOMED) trichilemal. melanom. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune.0 C49. neoplazie intraepitelialã.0 C72. regiune FAI FAI (carcinom.9 Cervicalã. celule (C56.0 C49._) congenital. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist. gliomatozã (C71.0 C49.0 C49.8 C53. FAI (vezi SNOMED) gingival. grad III (C53.0 C47.0 C15.9 C53._) C76. proliferant M-8077/2 Cervicalã. glandã Ceruminos adenocarcinom (C44. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic.4 C49. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------.0 C49. odontogenic (C41. nev) FAI (sarcom._) C44.2) adenom (C44.0 C47.0 C44.0 C44.2) carcinom (C44.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53. carcinom cu celule renale asociat cu (C64.0 C76.0 Ceruminoasã.4 C49.0 C77.0 C53. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival. papilom C72.

malignitate borderline (C56.9) Chistic adenoid.9) mucinoasã.9) limfomatos (C07.9) pseudomucinos.0) clare.0) ecrin (C44. benign (C48. nefroblastom (C64._) limfangiom mezoteliom._) Papilar FAI (C56. celule. celule.9) ºi solidã (C25._) clare. tumorã de malignitate borderline (C56._) astrocitom (C71.9) mucinos.9) malign (C64. C24. C24. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) [obs] mucinoasã.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare.9) seros (C56. tumorã cu displazie moderatã (C25.9) mucinos. malignitate borderline (C56. malignitate borderline limfomatos.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare.9) papilarã. papilar (C07._) higrom hipersecretor. FAI (C56._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64.9) clare.9) mucinoasã.1. malignitate borderline (C56.0) papilarã (C25. FAI (C48.9) seros. cu displazie moderatã (C25.9) mucinos. FAI (C56._) teratom. nodul (C38._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50.9) mucinos (C56._) seroasã papilarã.9) pseudomucinos.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos._.9) Papilar FAI (C56. FAI (C56.9) duct biliar (C22.9) pseudomucinos (C56.9) mucinoasã. carcinom (C50._) endometrioid. epiteliom (C44. FAI (C56.9) seros.9) seros. malignitate borderline (C56.9) Chistadenofibrom FAI clare.9) seros._) mezoteliom.0) endometrioid mucinos._) mucinos._) mucinos. C08. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos. atrio-ventricular (C38. FAI (C56._. FAI (C56. tumorã (C25. celule duct biliar (C22. carcinom adenoid.9) multilocular malign (C64.9) pseudomucinos. neinvaziv (C25. celule (C56.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 .9) epiteliom adenoid (C44. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular. malignitate borderline (C56.9) seros.9) malignitate borderline (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) nodul.9) Nefrom benign (C64. tumorã de malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) parþial diferenþiat.1. C08. celule. celule (C56. FAI endometrioid. FAI (C56._) papilarã seroasã.

_) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41. FAI adenocarcinom.2 C49.0) M---------M-8313/3 Clare. pag. C41. proliferantã atipicã (C56. mezonefroid adenofibrom (C56.9) condrosarcom (C40.9) M-8507/2 Clinging.2 C44. malignitate borderline (C56._) ependimom hepatocelular. tumorã meningiom (C70.0) hidradenom (C44.Index alfabetic Chistom FAI mucinos.4 C72.9) seros (C56.4 Ciliar._._) M-8200/0 piele(C44.0 Cistic. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. cu displazie severã (C53. FAI tumorã.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic.2 C11.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._) odontogenicã._) M-8121/3 Cilindrice. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44. carcinom (C22._) carcinom cu celule scuamoase tumorã._) (vezi regulile de codificare._) [obs] M-8200/3 Cilindroid.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74.2) C21. adenom bronºic. celule. duct biliar C24._) [obs] malign (C50. carcinom bronhiolo-alveolar (C34.2 C49._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64. fibromatozã (vezi SNOMED) C69. melanom. pag. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75.9) chistadenocarcinofibrom (C56.0.0) M-8322/3 carcinom (C75.7 C47. carcinom (C21. adenocarcinom.2 Cloacalã.0) carcinom chistadenofibrom (C56. papilom cu celule (C30. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara. tumorã (C41. 28) M-9471/3 Circumscris. adenocarcinom endometrioid._) benign (C50. C31._) (vezi regulile de codificare. malignitate borderline (C56.3 adenocarcinom.9) chistadenom (C56.6) C24.2 C47._) C51. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71.1 C25.5 C44. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice.9) adenofibrom. zonã Cloquet.2 C49.0 Cistic. 28) M-8077/2 CIN III. C31. FAI (C56. carcinom intraductal (C50. FAI (C53.0) M-8322/0 adenom (C75. celule.7 C49. nev) FAI (sarcom. carcinom cu celule (C30. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. celule.3 C76. tumorã.9) chisticã._) M-8200/3 Cilindroid. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 ._) Clare ca apa de stâncã. corp M-8383/3 Ciliate. malignitate borderline (C56.2 C77.Cicatricialã. ºi calciforme._) M-8077/2 CIN III. (C34.0._) malignã.9) chistadenofibrom. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------._) M-8252/3 Clara.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------.

_) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22. C24.2 C32.9) M-8319/3 Colector._) carcinom cu celule mici .0 C70. FAI (vezi SNOMED) M--------. carcinom papilar cu celule (C73. tumorã (C40.2 C49.9 C18._) carcinom cu celule mici .2 C49. epidermoid (vezi SNOMED) 128 .1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22.2 C49.9) C24.9) M-8121/1 Columnare.0 Coledocian.1. canal M--------.0) M-8319/3 Colector.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50.0 C32.2 C49. C24.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã.6 C18.2 C18.Index alfabetic C49.7 C18.Colesteatom.6 C18.5 C18.4 C19. glomus Coccis C77. combinat (C22.0 C41._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.9 C41. C41. ganglion limfatic M--------. papilom cu celule C44.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.5 C41.celule mari (C34.9 C67.1 C32.7 C19.5 C75.0) C22. carcinom al ductului (C64. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.1 C32.9 C25.0 C18.5 C53.3 C75.1.2 C49.Colesteatom.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.2 C18.3 C18.0 C32.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34.2 Colic.2 C49.0 C70.celule scuamoase (C34.4) M-9230/0 Codman. corpuscul Coccigian._.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.8 C53.0 C70. tip duct (C64._) C25. carcinom renal._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41.9 C18.7 C53.7 C18.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.1 C32.

malign (C40. FAI M--------.2 C49. C41. neinfiltrativ (C50.0 C49. malign (C44._.0 C49._) Comedocarcinom.0) Comedo._) nev. fibrom (C40.2 C49.0 C49.2 C49._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44.1 C49.2 C49._) tumorã miofibroblasticã._.Condromatozã._) dediferenþiat (C40.0 C49._.0) M-9100/0 Completã.0 C49. FAI (C40. C41.0 C77._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44. C41.9) M-9282/0 Complex._) juxtacortical (C40. C41._._) periosteal (C40. C41.0 M-9220/1 Condromatozã ._) siringom. nev (C44._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40._) nev intermediar ºi gigant (C44. melanom malign în (C44._. DCIS tip (C50._) Condrom FAI (C40. C41._) juxtacortical (C40._. glioblastom cu (C71. peribronºicã (C34._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00.0 C44. osteosarcom (C40. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã._. carcinom ductal in situ tip (C50.6 C00. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic.1 C49.2 C72.1 C49. FAI (vezi SNOMED) displazie. FAI (C50.1 129 . C41. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte.6 C32._.6 C49._) Congenital chist._) cu celule clare (C40. odontom C24.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant.0 C24._) Conjunctiv._) mezenchimal mixoid periosteal (C40.2 C49._) M-9230/3 Condroblastom.1 C49. C41. carcinoid M-9596/3 Compus.2 C49. carcinom M-9181/3 Condroblastic._) Comedocarcinom.9 C49.3 C49. leziune dermicã proliferativã în (C44._. C41._) Comedo._. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã._) M-9241/0 Condromixoid._._. C41. molã hidatiformã (C58._) C49._) M-9281/0 Compus. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus._) M-9230/0 Condroblastom. adenom corticosuprarenal cu celule (C74._) M-8244/3 Compus.4 C49.2 C49. C41._. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã. tumorã cu celule gigante (C40. C41. C41.5 C49.

5) meningiom (C70.5 C49.2 C49.1 C49.Index alfabetic C49.5 Cornean.1 C69.5 C49.1 C69.0 C49. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.0 C63.3 C49.0 C49. C41.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58. FAI Coroid Coroid. limb Cornee.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial._) C49.0 C49.3 C49. paragangliom M-8700/0 Cromafinã.9) M-9120/0 Corioangiom (C58. celule.7 C71.5) carcinom cu celule renale (C64.5 C71.9) 130 .2 C49.3 C49.5 C71.6 C49.1 C49.4 C49. papilom al plexului FAI (C71.6 C49.0 C69.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69.0 C49. osteosarcom central (C40. cord ºi mediastin C38.5) carcinom (C71. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71._) trunchi.5) adenom (C71. cu formare de C69.1 C38._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.1 C49.1 C69.5) atipic (C71. carcinom al plexului (C71. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid.5) malign (C71.5 C49.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn.2 C49. boalã Ciliate.5 C49.5 C49. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------.6 C49.9.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37. carcinom cu celule scuamoase.5) anaplazic (C71.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71.2 C49.3 C49. al ventriculului al treilea (C71.0 C49._.3 C49.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional.3 Coroid. afecþiune mieloproliferativã.3 C71._) gliom.3 C49.

4 C44.1 C49.1 C49. glandã C69.9 C71.1 C68. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical.0 C70.1 C40.4 C71.6 C47. celule din (C74.2) adamantinomatos (C75.1 C44.0) Corticosuprarenalã Costal.9 C54. FAI arahnoidã.5 C75.5 C70. timom FAI (C37.0) malignã (C74.0) pigmentar (C74.2 C71.9 C03.9) predominant cortical.0 C41.0) carcinom (C74.9) Cot FAI FAI (carcinom. malign (C37.9) malign (C37.2) papilar (C75.7 C75.1 C49.2 C16. cartilaj Costovertebralã. substanþã albã cerebel.0) compacte.2 C71.0 C71.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76.4 C75.0 C47. celule (C74. ganglion capsulã internã centralã.2) Craniu. duct Craniofaringiom FAI (C75.2 C16.0) benignã (C74.0 C03.9 C75. melanom.0 M-9473/3 CPNET (C71.5 C75. intracranianã bazal.0 C72.0 C70. articulaþie 131 . nev) FAI (sarcom.6 C49.8 C60. celule (C74.0 C70.2 C25. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41.0 C71.0) glomerularã.9 C70. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper.1 C60.0 C70.9 C57.0) mixte. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.0) Tumorã FAI (C74.0 C54.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74.0 C71.9) predominant cortical. FAI Cranianã.5 C71. mucoasã inferioarã.0) clare.0 C71.2 C60.0 C41._) C41. FAI (C37. mucoasã superioarã. FAI Creastã alveolarã FAI.1 C03.3 Adenom FAI (C74.9 C71.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort. celule (C74. FAI M-9837/3 Corticale.1 C49. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74.9 C70.3 C41.9 C71.0 C71.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv.

ventricul. FAI plex coroid.0 C72.5 C71.4 C71. FAI insula insula Reil internã.9 C70.0 C71.5 C71.0 C71. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom. meninge cranianã.0 C70. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.5 C71. ventricul cerebralã. capsula intracranianã. pol olivã operculum optic.0 C71.6 C71.0 C71. substanþã albã cerebralã. plex corp calos corp striat cort. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial. ventribulul al.7 C71. ventricul. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral.9 C71. meninge cerebral. cerebral meninge.9 C71.4 C71. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã.3 C71. vermis cerebral.0 C71.0 C71. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea.4 C71.0 C71.7 C70. ventricul. ventricul. lob patru. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã. chiasma organul lui Reil palium parietal.2 C72.3 C72.6 C71.5 C71. FAI carcinom ductal (C50.7 C71. cortex cerebral.3 C71. cranianã piramidã plex coroid. FAI fosa cranianã. FAI piamater. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.9 C71.5 C71.5 C71._) carcinom in situ (C50. plex coroid ventricul lateral. FAI meninge.5 C71. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.0 C71.0 C71.2 C71. tract opticã.9 C70.1 C71. FAI patru. intracranian C71.Index alfabetic C71.0 C70.0 C71.7 C71.0 C71.3 C70.5 C71.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid. lob tract optic treilea.9 C70.0 cerebelos.5 C71.0 C71.0 C71.0 C71.7 C71.7 C71.2 C71.9 C71. FAI ventricul lateral. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal. FAI duramater.9 C71.0 C70. mijlocie fosa cranianã.0 C71.0 C71.0 C71.7 C71.0 C71.5 C71.0 C70.7 C70. FAI ventriculul al patrulea. FAI ventricul al treilea.4 C71.0 C70.7 C70.0 C70.0 C71.2 C71.0 C71. peduncul cerebral. FAI lateral.8 C71.9 C70.7 C71. anterioarã fosa cranianã.5 C71.0 C71.0 C70.1 C71.7 C71.7 C71.0 C70.3 C71.7 C71.0 C70.1 C71.9 C71._) 132 .1 C71.5 C71._) carcinom ductal in situ (C50.0 C72. FAI duramater.0 C70. duramater creier mijlociu dura.0 C71.5 C71. ventriculul al . FAI treilea. plex coroid ventriculul al treilea.5 C71.7 C71.7 C71. cranian meninge.0 C70. ventricul patru plex coroid.0 C71.5 C71.8 C71.3 C71. lob occipital.

afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44. melanom. boalã cu Dermatofibrom.4 C44. cilindrom (C44._) Decidualã. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid._) Depozite de imunoglobuline.1-C16.3 C13.2 C49.1 C49.2 C40. interdigitate tumorã folicularã Dentarã. FAI (C44._) ºi epidermic.2 Cvadriceps femural. anexe M-8390/0 adenom (C44._) protuberant. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41.2 C49.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ.2 C47. nev (C44._) Cutanat carcinom neuroendocrin. melanom._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom. nev) FAI (sarcom._) nev (C44.5 C44.1 C44.7 C47.2 C49.0 C69. lentile Cubital.1 C49.1 C49. proliferativã în nev congenital (C44.7 C49._.1-C16.1 C49.2 C49.3 C16.6 Cricoid. leziune în nev congenital (C44. celule sarcom._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03._) Dermatofibrom lenticular (C44. cartilaj Curbura micã a stomacului._) protuberant. FAI (neclasificabil la C16. benignã (C44.5 C16._) M-9709/3 limfom.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom. FAI sarcom._) papilar (C50. FAI (C44.4) Curbura mare a stomacului._) C49. FAI Cricoid. primar (C44.1 C49.1 C40.3 C32. muºchi Dendritice._) proliferativã.3 C44. C41.7 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 . ganglion limfatic Cuneiform.1 C76. alveolã Dentigiros. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40. FAI (neclasificabil la C16._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate._) Dermic cilindrom. Schwannom C76.1 C47.2 C49. FAI (C44.2 C49._) tip comedo (C50. FAI (C44.2 C44.6 C49.4) C49._) ecrin.0 C32._) Dermatofibrosarcom FAI (C44. nev) FAI (sarcom. ecrin (C44.2 C49. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50._) M-8390/0 tumorã.1 C49.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom.Index alfabetic C13.4 C77. pigmentar (C44.2 C49.6 C47._) leziune. folicular sarcom.1 C49._) CD30+._) M-8390/3 carcinom (C44. muºchi D M-9135/1 Dabska. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene.

astrocitom (C71. schwannom malign cu timus-like.9) M-9840/3 Di Guglielmo. carcinom epidermoid in situ. malign (C69. severã (C53. FAI chist cu transformare malignã (C56._) tip._) M-8408/1 Digital.Disgenezã. nodular (C71. gangliogliom meduloblastom (C71. colon Descins._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu. schwannom malign cu rabdomioblasticã. FAI (vezi codul pentru grad._) papilomatozã._) congenitalã._) Digestive. organe.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom. MPNST cu intermediarã._) infantil. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71._) tip. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã. adenom papilar.9) intraductalã. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã. carcinom cu timus-like. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18._) M-9501/3 Dictiom. grad redus (C71. agresiv (C44. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26. MPNST cu rabdomioblasticã._) mezoteliom tip. FAI (vezi SNOMED) fibroasã.6) melanom. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69.6 C62. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. citopenie refractarã cu 134 . carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. rabdomiosarcom cu glandularã. sclerozant (C73. adenocarcinom (C16. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã._) melanom. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75._) astrocitom. tumorã cu celule SertoliLeydig cu.2) tip._) carcinom papilar. amelanotic (C44. nev (C44. benign (C69.3 C77._) M-------/-1 Diferenþiat.Index alfabetic Dermoid FAI chist.6) M-8727/0 Displazic. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. intraductalã retinoblastom (C69. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70.1) [obs] C49. MPNST cu neuroendocrinã. carcinom bazocelular (C44.1 Diafragm Diafragmatic.6) meduloblastom. corioadenom (C58.9 intermediarã.9) chist cu tumorã secundarã Descendent. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã.9) meningiomatozã (C70. carcinom cu rabdomioblasticã. boala (C42.2) teratom Diferenþiere ganglionarã. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã._) C41. carcinom cu celule scuamoase in situ. adenocarcinom papilar (C44. carcinom (C16. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. malign (C44.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom._) M-8500/2 DIN 3 (C50. adenocarcinom cu neuroendocrinã.3) mezenchimalã.

4 C18.3 C08._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.0 C02._) ºi carcinom tubular (C50._) tip comedo (C50. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50. moderatã (C25.9 C49.9) colector (C64.0 C24.1 C08._) papilar (C50. scleros (C44. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit.0 C24._) uºoarã (vezi SNOMED) C07. intrahepatic biliar. FAI Bellini._) adenom.1 C02._) carcinom (C50.5 C17. hemangiom pediculat C67.0 C24.3 C57.3 C25. sân (C50.9) sudoripar.3 Distalã. tip duct colector (C64._) mixt._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50._) ºi boala Paget._) periapicalã cemento-osoasã (C41.9 C07.0 C24.9) Carcinom FAI Bellini (C64._) micropapilar (C50.9 C73.0) M-9705/3 Disproteinemie.5 C69. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal.5 C25.0 C02.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã. extrahepatic biliar. moderatã (C25.0 C24. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. FAI biliar. muºchi Drept._) tumorã mucinoasã chisticã cu. FAI lacrimal.3 Dom.0 C75.2 C52. faþa limbã.9) renal. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 ._) ºi carcinom lobular in situ (C50.0 C01.1 C24. comun biliar.9 C48._) periapicalã cementalã (C41. limfom cu celule T periferice. FAI limbã.5 C69. partea anterioarã limbã._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50.0 C24.9 C08.0 C25. douã treimi anterioare limbã. bazã Douglas. vezicã urinarã Dorsalã._) ºi carcinom cribriform (C50. carcinom al (C64.0 C24._) ºi carcinom mucinos (C50._) ºi lobular (C50._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50. in situ (C50.0 C24. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50._) ºi carcinom coloid (C50._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu.1 C49._) lobular ºi carcinom ductal (C50. carcinom ductal-endocrin (C25. colon Duct biliar._) tip cribriform (C50. sac Drept abdominal._) celule._) tip cribriform.0 C69._) papilom papilomatozã subareolarã (C50._) tip cribriform (C50.2 C24. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15._) ºi carcinom lobular (C50.0 C22._) tip solid (C50.

timom harmatomatos Ectopic. FAI (vezi SNOMED) M--------._) ELC._) dermic. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe. mixt sarcom ºi alveolar.9 C75. glandã Endocol Endocrin glandã._.0 C53._) C17._) terminal. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical._) porom malign (C44. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9 C70. tumorã stromalã cu (C56._) adenocarcinom (C44. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic._) spiroadenom.8 C25. multiple 136 ._) Eccondrozã (C40. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22._) spiroadenom (C44. retiformã. C41. papilar (C44. tumorã cu celule SertoliLeydig. diferenþiere intermediarã. carcinoid cu celule._) papilar. choriocarcinom.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom._) papilar.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal. carcinoid cu celule.4 M--------. adenocarcinom tip Endocervical.0 C53._._) porom (C44. rabdomiosarcom. tumorã cu celule SertoliLeydig. carcinom scleros al (C44.0 C70. adenoame. mixt teratom vestigiu.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine. C41. carcinom infiltrativ (C50. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente. multiple pancreas M-8521/3 Ductular. adenom (C44. canal Endocervicalã._) Endemicã. carcinoid cu celule Eccondrom (C40.0 EC.9 C70. tip duct colector (C64._) adenom. slab heterologe diferenþiatã. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic.0 C70. malign Ectazie. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62._) chistadenom (C44. guºã (vezi SNOMED) Endocervical. adenocarcinom (C44. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie._) Ecrin acrospiron (C4. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38. C41. papilar (C44. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40.0 C75. FAI glande.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar. malign (C44._.9) sudoripar. cu M-8588/3 timus-like. cilindrom (C44. FAI ECL.1 Duoden Dura.Ectopie._) adenocarcinom. cu M-8634/1 heterologe.0 C53.

mixt (C25._) celular (C71._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63. meningiom (C70. granulom C75._) M-9383/1 Ependimom–subependimom. sarcom. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like. adenomatozã Endocrin-acinar. necheratinizant papilar celule mici. carcinom.0 C72. stromã M-9752/1 Eozinofilic. tumorã cu celule. FAI chistadenom. FAI (C54._) Endocrin-ductal.1) adenom (C75.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54. tumorã de sinus Endolimfaticã.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom._) Endodermal._) cu celule clare (C71. FAI (C54. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like.1) sarcom. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari.1) M-8241/3 Enterocromafine._) M-9135/1 Endovascular.3 Epidermoid. carcinoid cu celule. carcinom FAI in situ. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54. mixt verucos Epidermoid.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom._) C38.1 Endometrialã. stromatozã C54. nev (C44. mixt (C71._) anaplazic (C71.1) Endometrial.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71.1) carcinom (C75.Enterogen.1) sarcom. carcinom. mixt (C25. grad redus (C54. grad înalt (C54.1) sarcom.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic.1) M-8931/3 Endometrialã._) tanicitic (C71. miozã stromalã (C54. malignã M--------.1) Endometrial. malignitate borderline carcinom._) mixopapilar (C72.9 C75. stromal nodul (C54. angioendoteliom papilar 137 . FAI adenom. malignitate borderline tumorã.0) papilar (C71.

1) Eritremicã. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44.1) [obs] Eritroleucemie (C42.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã._) C44.2 Extern auditiv. trombocitemie hemoragicã (C42._) trofoblasticã.1 C32.9) tumorã odontogenicã. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã.1) [obs] Eritremicã. C31.0 C15. solid ºi papilar (C25. C41. FAI hemangioendoteliom. acutã (42. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42.1) [obs] Eritremie cronicã (C42._) Etmoid. nev cu celule (C44.9) timom. C41. adenocarcinom.1 C30.5 C15.1 C10._. ganglion limfatic Erupþie. mielozã.2 C44.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial. sinus Eustache. calcifiantã (C41. trompã C32. treimea superioarã. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44.3 C15. treimea proximalã. malign (C37.3 C15._._) sarcom sinovial. treimea toracic Esofag.4 C15._) scuamoase. treimea mijlocie. sarcom hemangioendoteliom. treimea inferioarã.0 C31. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti._) benign calcifiant. trombocitemie (C42. mixt (C25. canal auditiv.2 C15.9 C15.1) Estezioneuroblastom (C30. cu elemente timus-like C77.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41.0 C15._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40.1) Eritroplazia Queyrat (C60.5 C15._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40. celule.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53. FAI (C37.1 C16._.) M-8121/0 Exofitic.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77._) Tumorã benignã malignã fusiformã._) Estezioneuroepiteliom (C30. melanom cu celule. Jadassohn (C44._) bazocelular (C44. Malherbe (C44.1) Esenþialã._) Estezioneurocitom (C30. os Etmoid. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare.1) neoplasm.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare. papilom sinonasal (C30. meat 138 ._) malign sebaceu (C44. mielozã._) timom._) Esofagian. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme. FAI (C42._) intraepidermic.1 Epitrohlear. cu diferenþiere timus-like fusiformã. ganglion limfatic Esogastricã. mixt ºi fusiforme.

1 C32._) M-9302/0 Fantomã.0 C49._.3 C44.0 C77.0 C49.0 C14.0 C41.3 C00. FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale.0 C44.0 C49. canal buzã.2 C00. FAI buzã.1 C10.3 C53.0 C14.0 C14. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec. polipozã colicã (C18. canal biliar Faringe FAI perete.3 C40.6 C32.5 C00.1 C00.1 C57.1 C49.2 M-8813/0 Fasciei. C41. FAI tonsilã istm.0 C00. melanom.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom.0 auricular._) 139 . fibrosarcom al M--------M--------M--------C76.0 C32. C41.0 C11.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72. inferioarã buzã. desmoid Extrasuprarenalian. FAI perete lateral. FAI Extrasuprarenalian. coardã vocalã M-8220/0 Familialã.8 C44.0 C49. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular._. FAB) Facial os limfatic. paragangliom. superioarã cantus feminine. FAI M-8542/3 Extramamarã.9 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41.0 C57. nev) FAI (sarcom.9 C51.1 FAB (vezi Leucemia._) F M--------C41.3 C49. odontogenicã (C62. plasmocitom (nu apare în oase) C69. coardã Falsã.4 C00.2 C00.1 C50. paragangliom. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal. tumorã (C40. FAI perete posterior. ganglion nerv Falangã.3 C14.2 C00.0 C11. laringe M-9260/3 Ewing.1 C51.9 C24. externe.0 C72.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã.1 C00. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14._) M-9260/3 Ewing.Index alfabetic C44.1 Extraocular.0 C44. FAI Faringian fornix perete. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã. FAI organe genitale. trompã Falsã.3 C49.0 C49.6 C50. sarcom (C40.9 C49.9 C44.5 C40. fibrom al M-8813/3 Fasciei.0 C44.0 C77.0 C49. malign Extradural Extrahepatic. tumorã cu celule.0 C49. picior Falangã. mânã Fallopianã.

4 C47. odontom (C41._) Fibrodentinom ameloblastic (C41._) osifiant (C41. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73.9) Fibrolamelar._) cemento-osifiant (C41.1) M-9420/3 Fibrilar._) periostal (C40.5 C44._._) M-9182/3 osteosarcom (C40. FAI tract genitourinar.5 C49._) celular (C56._) intracanalicular (C50. melanom.5 C47._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44._) carcinom bazocelular._) desmoplazic folicular (C44. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44.2 C49.5 C49.5 C49.5 C49. adipoase.3 C44.5 C49.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76.5 C49.9 tract genital.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41.5 C49._) gigant (C50.5 C47.5 C49. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic._) odontogenic.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58._._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50.9) cementifiant (C41._) renomedular (C64._._) pericanalicular (C50. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74._) condromixoid (C40.1) Feocromocitom malign (C74. C41. ganglion nerv Fenotip rabdoid._. C41.9 C40.5 C49.9 C57. FAI Femur Femural arterã limfatic. lipom cu lipom.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48.1) Feocromocitom._) central. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom.9) celule. C41. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale. FAI (C74._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41._) M-9290/0 Fibroameloblastic._) Fibrohistiocitarã.Index alfabetic C57. tumorã._) invaziv juvenil. astrocitom (C71._) periferic._) 140 ._) juvenil (C50. boalã. FAI (C41._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70._) perifolicular (C44. uter (C55.1) Fesã FAI FAI (carcinom.2 C77. odontogenic (C41. nev) FAI (sarcom. C41. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã. carcinom hepatocelular (C22. odontogenic (C41. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40._) odontogenic periferic (C41. plexiformã Fibroid. central (C41.9) adenom (C73.

2 C49._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41. nodularã (C44._._) Tumorã localizatã solitarã solitarã._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41.0 C49.0 C49._) periostal (C40. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã.2 C49.1 C49.0 C49.5 C49. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------.1 C49.5 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44. C41.3 C49.3 C49. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.2 C49.0 C49.3 C49.2 C49.0 C49.5 C49.4 C49. C41._.1 C49.4 C49.2 C49.0 C49.6 C49._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.0 C49.3 C49.1 C49.9 C49.2 C49.1 C49.3 C49.6 C49.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 .2 C49.1 C49.0 C49.0 C49.2 C49. malignã Fibros.Fibrozantã._) congenital infantil odontogenic (C41.1 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie.2 C49.0 C49.2 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70. (C49.3 C49.0) Fibromiom Fibromixoidã.2 C49.3 M--------. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã.Fibrozantã. tumorã.0 C49.1 C49.5 C49.5 C49.

7 C44.0 C47.0) piriformã pituitarã pterigoidã.6 C49.2 C51.5 C00.9) variantã.6 C49.6 C49.2 C22. sarcom celule dendritice._) keratozã. melanom. boala (vezi SNOMED) C11.0 C72.0 C49. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.6 C49.Focalã. FAI buza inferioarã buza superioarã labial.6 C49. mixt (C73.1 trunchi.9) trabecular (C73.9) celule dendritice. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular.0 C09. boala C00.9) minimal invaziv (C73.9 C71.Index alfabetic C49.0 C49.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56.2 Fren buzã.9) oxifile.6 C49.0 C47.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas.Floridã.0 C49.9 C71.6 C49.0 C10.5 C47. FAI lingual 142 .6 C49.5 C02. carcinom. adenocarcinom papilar (C73.9) încapsulat (C73.9) atipic (C73.9 C76.6 C44.3 C30.6 C49.9) variantã. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.4 C76.Fordyce.9 M--------.5 C49. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71. tumorã chist.9) M--------.4 C00.9) ºi carcinom papilar (C73.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.9 C75.6 C49.9) Carcinom FAI (C/3. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã.0 C49. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.9 C71. displazie osoasã (C41.0 C11.9) trabecular (C73._) M--------. carcinom papilar (C73. celule (C73.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.6 C47.6 C49. nev) FAI (sarcom.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile. celule (C73.9) moderat diferenþiat (C73.9) moderat diferenþiat (C73. FAI -C76.9) bine diferenþiat (C73.9) bine diferenþiat (C73.1 C49.0 C12. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.3 C00.9) Adenom FAI (C73.

nev cu (C44.1 C16.9) timom. melanom.0 C44. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform. papilom sinonasal (C30. pigmentar (C44.1 C71.2 C77. tumorã cu celule. FAI Gamapatie monoclonalã.3 C77._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã.0 C49.0.9 C77. FAI (C37.3 C47.3 C77. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.0 C47. mycozis (C44.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G. melanom cu. carcinom cu celule sarcom sinovial timom.3 C49.0 C49.1 C54.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 . carcinom hepatocelular (C22.0 C49.0 C16. tumorã malignã varianta. celule angioendoteliom ºi epitelioid.4 C77. malign (C37._) ºi epitelioid. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme.3 C77. FAI (C44.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71.1 C77. tumorã cu celule.2 C44. FAI G.0 C49.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69.3 C77. mezoteliom Fusiformã.2 C77. mixt metaplazie._) Fusiform._) tip B (C69.1 C77. carcinom cu celule tip cu.1 C77.0 C71.5 C77._) C77. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64.3 C77.9) tranziþionale._) Fungoides.0) C41.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic.2 C77. adenocarcinom cu nev. nev) FAI (sarcom.0 C77._) ºi melanom epitelioid.0 C77.1 C31. paragangliom (C17. C31.2 C77._) renale.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic.3 C44. carcinom cu celule (C64.0 C77. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã.2 C77. malignã Gama.

4 C77.2 C77. FAI Ganglioni. FAI pulmonar. FAI Gastrinom.5 C77.8 C77.0 C77.1 C77.1 C77.2 C77.2 C77.9 C16.8 C77.1 C77.1 M--------C47. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.2 C77.2 C77.2 C16.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52. epigastric inferior.0 C77. malign 144 .2 C77.1 C77.2 C77.0 C77.2 C77.5 C77.2 C77.9 C16.0 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar.1 C77.2 C77.2 C77.2 C77.1 C77.2 C77. FAI splenic.1 C77.0 C77.4 C77.1 C77.1 C77.5 C77. tumorã cu celule.2 C77.0 C16.4 C77. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77.0 C77.5 C77.0 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.5 C77. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner.4 C77. FAI hilar.2 C77.0 C77.2 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.3 C77.4 C77.0 C77.0 C77.2 C77.5 C77.1 C77. tumorã cu celule Gastrinice.2 C77.4 C77.3 C77.4 C77. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã.5 C77.5 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric. malignã Gastrinom.0 C77.5 C77.2 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.0 C77.4 C77.2 C77.0 C77.2 C77.1 C77.Index alfabetic C77.5 C77.1 C77.3 C77.0 C77.1 C77.2 C77.3 C77.2 C77.3 C77.0 C77. pulmonar hilar.0 C77.4 C77.0 C77.9 C71.3 C16.

FAI tumorã.0 C77._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale. externe organe. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.0 C44. melanom malign în (C44.2 C49.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie. tract.9) C57. FAI Genitourinar. FAI organe._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.2 C40. tract.7 C49. menisc lateral articulaþie. FAI tract.2 C49. nev) FAI (sarcom. rabdomiom (C51._) Gigante.0 C47.2 C49. tract._) pigmentar.2 C49._.0 C49.0 C49.0 C49.0 C49. intermediar ºi (C44.4 C49. FAI articulaþie.3 C44. carcinom [obs] Gemistocitic. lipom) articulaþie.9 C76.Index alfabetic C49. intratubulare maligne (C62.7 C47._) pigmentar. FAI tract.0 C49. feminine. feminin.0 C49. feminin.2 C47.4 C47. muºchi Gastroesofagianã.9 C63._) M-8936/1 Gastrointestinalã.0 C49.0 C49. nev. subependimal (C71. nev.5 C44.2 C40. masculin. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26. FAI Genitourinar. astrocitom (C71._) Generalizatã . intratubulare (C62. celule angiofibrom astrocitom. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 . tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã.2 C49.9 C57. celule. mixtã tumorã.9 C57._) Gemistocitom (C71.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal. melanom. nonseminomatoasã (C62._) osteom osteoid (C40. nev) FAI (sarcom. FAI Gât FAI FAI (carcinom. melanom. celule elemente celulare. feminine.0 C49.2 C49. C41. masculine.9 C63._. adenocarcinom [obs] Gelatinos._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71.0 C49. masculin.2 C49. fibromatozã congenitalã Generalizata. C52.2 C49. FAI (C44.0 Gastrocnemian.2 C40.9 C51._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos.2 C16.0 C44._) tumorã.2 C40.9 C63.9 Genital organe.

5 C44. FAI (exclude glande salivare minore.1 C03.1 C75. malignã teacã tendon.2 C40.9 C06.1 C51. cementom (C41._) tip cu. melanom.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã._. tumorã malignã C69. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform.9 C08._) teacã tendon.0 C03. FAI (C40. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã.9 C07.9 C75. FAI (vezi regulile de codificare._) os._. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã. (C49. malignã (C40._. malignã (C49. celule scuamoase ºi.Ginecomastie (vezi SNOMED) C03.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40. FAI C06.2 C40.3 C75.1 C08. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã.9 C73.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76. FAI (vezi SNOMED) Gingival.0 C03.1 C53. minorã.0 C74.1 C75._) tenosinovialã.0 C74.8 C54. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã. FAI endocrine.7 C49. vezi regulile de codificare._) os. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom.0 C75. malignã (C49. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã. C41. C41. C41.9.0 C08.9 C75. chist. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40._) ºi celule fusiforme._.7 C47.1 C61.0 C08.0 C53.9 C44._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56.9) M--------. duct pituitarã prostaticã salivarã.9 C03.9 C08.9 C68. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom._) pãrþi moi. FAI salivarã._) tenosinovialã (C49.5 C50.0 C75.0 C74. nev) FAI (sarcom.1 C03. majorã. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã.3 C47. FAI pãrþi moi. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 .3 C44.9 C03.1 C75.C41. chist.2 C49.1 C08.1 C03.1 C07.0 C44.0 C68.9 C74.2 C68.2 C49.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60.9 C08.

_) Glutealã._) cordoid al ventriculului al treilea (C71.2 C49. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad.2 C49._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus. muºchi M-8315/3 Glicogen.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã. malign (C25. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71.5 C49. tumorã.4 C71.4) C69._) 147 .5 C49.5 C49.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53.0 Glosofaringian._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52. tumorã FAI ºi de cordon sexual._) mixt (C71. sarcom C75.5 C49. carcinom bogat în (C50. melanocitom (C69. pagina 33) I II III IV nedeterminat._) astrocitic (C71. adenom corticosuprarenal cu celule (C74.Index alfabetic C49.5) tumorã.3 C44.5 C75.5) malign (C71.5 C44._) cordoid (C71._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71.5 C49._) M-8726/0 Glob ocular. FAI (C75.5 C32. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus.5 C49._) cu componentã sarcomatoasã (C71.5 C49.5 C49. coccigian Glomus. nev) FAI (sarcom._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71.5 C49.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã._) multiform (C71. FAI (C25. FAI tumorã. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom.2 C49._) M-9442/1 Gliofibrom (C71. regiune FAI FAI (carcinom.5 C47. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21._) M-8152/3 Glucagonom._) M-8904/0 Glicogenic. jugular Glomus jugular. FAI ºi de cordon sexual. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71.5 C49._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71.5 C47.0) M-8710/3 Glomoid.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72._) celule gigante (C71._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. melanom. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual.

_.9) malignã (C56.1 C49. FAI mioblastom. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 .3 C49.2 C49.2 C49.9) sarcomatoasã (C56.5 C49.6 C49. limfocitozã cu celule T mari M--------. celule carcinom (C56.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.6 C49.0 C49.2 C49. brunã Gras.0 C49.0 C49.0 C49. FAI tumorã.5 C49.0 C04.9) M-8621/1 Granuloase-tecale. malignã tumorã.1 C49.6 C49. þesut de. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.1) C49. C41.4 C49.0 C49.5 C49. FAI umãr M-9831/1 Granulare. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz. necrozã (vezi SNOMED) tumorã.1 Gras celule. tumorã cu celule (C56. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. FAI planºeu bucal.9 C06.5 C49. fetale.2 C49.3 C49.3 C49.1 M--------M--------M--------M--------Grele.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54.1 C49.9) tip adult (C56. regiune selarã (C75. lipom._) Granulare.2 C49.9) M-9930/3 Granulocitic.9 C04.9) juvenilã (C56.2 C49.9 C04.0 C49.1) osteosarcom intraosos (C40.2 C49.0 C49.1 C05.9 C49. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal.0 C49. anterior planºeu bucal.Granulaþie.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. malign tumorã.9) Tumorã FAI (C56. tumorã (C64.

mixt (C22. carcinom sclerozant (C22. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial.0) Carcinom FAI (C22._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã.0 C24._) C44.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44.0) schiros (C22. cheratozic Hemangiomatozã.0) 149 .0) Hepatoblastom (C22.0) benign (C22.0) fibrolamelar (C22.0) sarcomatoid (C22. FAI (vezi SNOMED) C42.1) C22.0) tip pleomorf (C22._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22.0) M-8587/0 Hamartomatos. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian. carcinom cu celule (C22.0) Hepatocelular adenom (C22. meningiom (C70.3 C77.0) tip cu celule clare (C22. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid. sistem. idiopaticã (C42. nev în (C44.0) Hepatice. boala [obs] C44.0) Hepatocarcinom (C22.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic.0 C24. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------.0) Hepatice.0) varianta cu celule fusiforme (C22.Index alfabetic H M-8723/0 Halou.4 Hematopoietic.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic.Hematom. sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic.1) M-9962/3 tombocitemie. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom. FAI epitelioid.0 C18. esenþialã (C42. multiplu M-9962/3 trombocitemie. adenom cu celule (C22.0) ºi carcinom al ductului biliar.

2 Hil pulmonar Hilar. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie._) celule clare (C44. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44.9) malignã (C58. malign (C44.9) C52.1 C75. adenom trabecular (C73.1 C77. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe._) M-8832/0 cutanat. perete Hipofarigianã. molã FAI (C58. tumorã [obs] Hipernefrom (C64. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant._) Hidatidã.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid. FAI (C75. FAI (C44.9 C13. FAI M-9173/0 Higrom. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã._) M--------.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos. FAI (C75. tumorã cu celule (C56.1 C77. carcinom. perete posterior Hipofaringian._) M-9173/0 Higrom.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22._) papilifer (C44.5 C72. FAI Hipofaringe._) papilar (C44.1) C75.0) malign (C22.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44. ganglion limfatic Hipoglos._) nodular (C44. sindrom Hipernefroidã. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom. mixt (C18.9) Hidradenom FAI (C44.9) Hidatiformã. os Hipereozinofilic._) M-8404/0 Hidrocistom (C44.5 C71. glandã Hipofizã Hipogastric. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid.0 C77. cu M-8634/1 retiformã.Hiperplazicã. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71.2 C13.9 C41. polip. FAI (vezi ºi limfom) limfom.9) completã (C58.9) [obs] Hiperplazic. chistic C34.9) invazivã (C58. adenom. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe. carcinom chistic (C50. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor.2 C13._) M-8831/0 profund 150 . molã (C58.9) parþialã (C58.1 C77.9 C13._) nodular.1) M-8272/3 Hipofizar. FAI (vezi SNOMED) nodularã._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie. cu M-8634/3 slab diferenþiatã.

ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin. pistrui melanotic. melanom malign în (C44._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18. granulom [obs] Hodgkin.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin.4 C49. hemoragicã (C42. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40. FAI depleþie limfocitarã. FAI depleþie limfocitarã. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. pistrui melanotic.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin. nodular [obs] Hodgkin. paragranulom. FAI (C44. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã. FAI [obs] Hodgkin. reticular nodular.0 C77.9) tumorã (C73. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus.0) Ilion.9) adenom (C73.1) Ileocecalã.5 Idiopaticã mielofibrozã. paragranulom. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle.9) carcinom (C73. compus Hodgkin._) M-8742/3 Hutchinson. valvã Ileocolic.0 C18. cronicã trombocitemie (C42.1) trombocitemie. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã.5 C77. reticular sclerozã nodularã 151 . celule adenocarcinom (C73.2 C17.2 C41. FAI [obs] X. fazã celularã sclerozã nodularã. joncþiune Ileocecalã. grad 1 sclerozã nodularã.5 C49. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã.

FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. FAI boalã. leziune boalã._) tranziþionale._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom. carcinom FAI (C50. metastatic M-8623/1 Inelari. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 .1 C00.Index alfabetic C49.9) M-9412/1 Infantil. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. carcinom papilar._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71.4 C00. tumorã de cordon sexual cu tubuli._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. faþã purpurie buzã. carcinom (C50. teratom. boalã (C17._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03. carcinom FAI (C50. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ. intestin subþire (C17. FAI în polip adenomatos cribriform.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71._) epidermoid. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip. FAI Imatur.1 C00. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare. carcinom._) micropapilar (C50._) tip solid (C50. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac.0) buzã. astrocitom desmoplazic (C71._) Ductal._) ºi carcinom intraductal (C50. cu invazie stromalã discutabilã Lobular. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament. malign Imunoblasticã. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete.1 C00. (C56. carcinom. mucoasã buzã.4 C44._) tip cribriform (C50.0 C50._) papilar (C50. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert.1 C00. diferenþiere.4 C00. muºchi psoas Imatur._) tip comedo (C50._) intestin subþire._) ºi infiltrativ ductal (C50._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase. faþa oralã buzã. marginea liberã buzã. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53. FAI epidermoid. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã. FAI în polip. teratom. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament. fren buzã._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã.

_) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77._) ºi adenocarcinom exocrin.5 C49._) carcinom. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular. carcinom (C50._) nesclerozant (C44.0 C71. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.5 C77. FAI gingie gingivã lob.7 C77.1 C34.5 C49.5 C77. nev) FAI (sarcom. regiune FAI FAI (carcinom.4 C47.1 C03.1 C44.5 C49.5 C47.Index alfabetic C50._) ºi carcinom coloid (C50.0 C49.1 C44.3 C71._) ºi carcinom cribriform (C50.2 C76.3 C77.3 C77.5 C47.8 C41. sân (C50. carcinom FAI (C44. regiune FAI FAI (carcinom._) M---------.5 C49._) ºi carcinom mucinos (C50.3 C44.9) Insulare.3 C76._) ºi carcinom lobular (C50.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru. nev) FAI (sarcom.3 C44._) 153 . creier.3 C49. FAI (C25._) sclerozant (C44. celule adenocarcinom (C25.5 C54.5 C49._) carcinom (C50.5 C49.1 C15._) ºi carcinom lobular in situ (C50.4 C76.3 C47.3 C49._) ºi carcinom tubular (C50._) carcinom ºi boala Paget.3 C03. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular.Infiltrativã.0 carcinom (C50. mixt (C25. FAI (C50.5 C49.3 C49.3 C34. melanom. ganglion limfatic Inghinalã. ganglion limfatic Infraclavicularã. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50. carcinom (C73.5 C71.3 C49._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.5 C44._) lipom Lobular carcinom._) adenom (C25. bronhie lob. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular.1 C50.3 C49. melanom._) papilar._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50._) ductular.3 C49.1 C03.5 C49._) Ductal adenocarcinom (C50._) adenomatozã (C25.5 C03.

tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64.9 C49. fibroadenom (C50.1 C71.5 C44.0 C30.0 Intestinal.0 C71. boalã imunoproliferativã a (C17. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã. carcinom (C16. adenocarcinom papilar. papilar papilar. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã.1 C49. neinfiltrativ carcinom.2 C26. osteosarcom (C40.9 Intestin FAI gros (exclude rectul.3 C47. FAI C77. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate. ganglioni limfatici Intra-abdominal. FAI neinfiltrativ papilar(C50. benignã (C25.9 M-8151/0 Insulinom._) papilar.3) ºi nev congenital gigant (C44. nev (C44. cu invazie (C50._) C77. adenocarcinom (C16. FAI Intestinal tip. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) teratom malign Intermediarã. boalã imunoproliferativã (C17._) M-9195/3 Intracortical.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic. FAI (C25. C41._) cu invazie (C50.9 C17. FAI carcinom.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. tract. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale. malign (C25. FAI C20.9) mare.8 C30.3 M-9757/3 Interdigitate.0 C70. FAI subþire.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular.2 C76._) M-8151/3 Insulinom._) Adenocarcinom papilar FAI (C50.4 tumorã._) Intra-abdominali.0 C53. neinfiltrativ (C50. ganglion limfatic Intestinal._._) neinfiltrativ (C50. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75. FAI (C25._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25.3 C00._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom.0 C06._) Insule Langerhans C18._) tip._) tumorã. FAI C26.0 C18._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire. FAI (C50.9) Intervertebral.5 C50._) subþire.0 C67._) papilar. situs.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 ._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41. diferenþiere (vezi codul pentru grad. adenom papilar. carcinom papilom C70._) papilar. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77.

_) M-8740/0 nev (C44. carcinom cu celule scuamoase C22._) ºi carcinom lobular in situ (C50. ganglion limfatic Intratoracic. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom._) M-9187/3 osteosarcom. laringe Iris Ischion Ischiorectalã._) M-9100/1 molã. lipom M-9571/0 Intraneural. FAI M-8500/3 Intraepitelialã. duct biliar M-9132/0 Intramuscular. carcinom papilar (C73. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial._._) M-8503/3 Invazie. sân (C50.1) cervicalã (C53._) tip solid papilar. invaziv (C25.9) 155 .0 C69. situs. leiomiomatozã C32. tip Bowen (C44.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte._) M-9064/2 Intratubulare. bine diferenþiat (C40. FAI neinfiltrativ. carcinom papilar cu celule (C73. hemangiom M-8856/0 Intramuscular.9) scuamoasã vaginalã (C52.4 C41. nev (C44.9 Istm faringian._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã._._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã. carcinom folicular (C73. primar (C41._) [obs] C10. difuzã ºi carcinom lobular (C50._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58._) carcinom.4 C76. perineurinom C69._) carcinom._) Intraosos carcinom.9) M-8343/3 Încapsulat. grad redus (C40. carcinom. neoplazie cu celule germinale (C62.9) M-8335/3 Încapsulat.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50._) papilom papilomatozã._) ºi boala Paget. FAI papilomatozã. tumorã alveolarã bronºicã (C34._) M-9133/3 Intravascularã._) [obs] M-8890/1 Intravascularã.5 C77. neinvaziv (C25.0 Intrinsec.3 C54. FAI (C50. benign papilom Schneiderian (C30. ganglioni limfatici Intratoracic. grad III analã (C21. C31. FAI papilom cu celule tranziþionale. celule germinale maligne (C62. neoplazie.1 M-9064/2 Intrapelvin. C41. neoplazie ductalã 3 (C50._) vulvarã (C51. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50.0. papilar (C50. carcinom. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã._) M-9270/3 M-9187/3 C77. C41.1 C76.1) osteosarcom. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale._) papilom tranziþional. FAI (C58._) Papilar-mucinos adenom (C25. FAI carcinom cu celule scuamoase. FAI M-9160/0 Involutiv.1 Intrahepatic._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44._) glandularã prostaticã (C61._) micropapilar (C50 neinfiltrativ. FAI M-8070/2 Intraepitelial._) tumorã cu displazie moderatã (C25.

_) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17.8 C16.8 C10.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã.9 C69. C41.0 C51. sân (C50.5 C69._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56.0 Jejun Jessner. comisurã Labie FAI mare majorã.1 C49. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44.6 C49.6 C49._) condrosarcom (C40.1 M-------C77. adenom (C50.9 C51. paragangliom (C75.9 C19. melanom. piele micã minorã Labium.9 C53. L_) Labial.5 C69.1 C40.0 C16.8 C02. ºanþ Labialã. sarcom Kaposiform.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44. C41. sarcom cu celule (C22. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71.8 C19. tumorã (C22.1 C00.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75. tumorã (C56. insule 156 .1. FAB.0 C05. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant. FAI majorã._. tumorã a glomusului.0) M-8690/1 Jugular.9) Kupffer.1 C49.1 C44.1 C51.0 C51.0 C16._) C25. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi.5 C69.4 C44. regiune a orofaringelui Joncþiune.1 C40._._) carcinom.1 C49.5 L_ (vezi Leucemia. C41.1 C49.0 C51.1 C49.0) Krukenberg. FAI Lacrimal duct._. FAI duct. hemangioendoteliom Klatskin.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40.4 Langerhans.0 C18.5) C21. tumorã (C64._) L M-------C06. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular.6 C51._) nev (C44.1 C51.5) M-8690/1 Jugular. nev) FAI (sarcom. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50._) C76.9 C65._) osteosarom (C40. FAI (C75. C24.

0 C32.1 C32._) 157 .2 C10.3 C32.2 C04.3 C32.1 C32. limfom C69._) M-8746/3 Lentiginos.2 C32.5 C71._) M-8744/3 Lentiginos.1 C13. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul.4 Lentile cristaliniene C32. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert. perete faringe.2 C67.0 C32.3 C32. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44.0 C32.0 C32. celule granulomatozã. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.3 C32. plex coroid Lateral.1 M-8832/0 Lenticular.9 C32. dermatofibrom (C44.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS.3 C32.1 M-8890/1 Leiomiomatozã.0 C32.0 C10.0 C32. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri. malign (C44.3 C32.0 C32.1 C32. FAI (C50._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã.1 C32. FAI ventricul.1 C32. FAI granulomatozã.9 C57._) melanom malign (C44. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi. 1) epiglotã.1 C32.1 C71.Index alfabetic Langerhans. melanom acral.1 C32. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat.5 C14.2 C49.2 C11. boala FAI.

cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare. sarcom (C70. PML/RAR-alpha promielocitarã.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal.q11-12) t(16.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt. mieloidã non-limfociticã. mieloidã cu eozinofile medulare anormale.1) FAI 11q23 anomalii.17)(q22._) Letterer-Siwe. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature. t(15. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã.21) (q22.q22) t(15. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 . FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. FAI mielomonocitarã . limfoblasticã tip.17)(q22. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie.q11) tip M6 secundarã terapiei.16)(p13. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. mieloidã (include toate variantele corticale T.

mieloidã cronicã.22)(q34.22)(q34. mature.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. mieloidã. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã. celule Burkitt. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 . tip. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. prolimfociticã bazofilicã. mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. celule T. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. BCR/ABL negativ atipicã. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. granulocitarã negativ. FAB M2 atipicã. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu. mieloidã cronicã. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. acutã BCR/ABL cronicã. celule precursoare B.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant.

limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 . mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. mieloidã acutã. limfociticã cu celule T mari granulare. celule (C42. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã.q22).q11) subacutã [obs] inv(16)(p13. mieloidã acutã tip M6A M6B mari.1) mature. mielomonocitarã juvenilã. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. cu celule [obs] M6. t(8. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. FAI M2. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. juvenilã. limfociticã cu celule T granulare mastocitare. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. mielomonocitarã cronicã L2. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale.22)(q34. limfociticã cu celule NK granulare mari. limfoblasticã acutã tip.21)(q22. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9. cronicã Epipodofilotoxinã.

cronicã. FAI cronicã. mieloidã acutã monoblasticã. cronicã cu eozinofile anormale. juvenilã cronicã. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã. acutã cu linearitate MLL.q11) secundarã terapiei.16)(p13.22)(q34. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. cu maturare cronicã. Tip I cronicã.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. acutã cu anomalii acutã.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23. acutã cu displazie multilinearã. acutã fãrã maturare. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. atipicã cu eozinofile medulare anormale.q11-12) t(16.q22).21) (q22. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. Tip II în transformare.17)(q22. BCR/ABL negativ atipicã. acutã (include toate variantele) cu maturare. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. cu eozinofile anormale cronicã. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic.q22) t(15. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ. cronicã. acutã inv(16)(p13. cronicã juvenilã juvenilã.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã. în transformare cronicã.

22)(q34. granulocitarã cronicã pozitiv. limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv).q11-12). celule adulte (include toate variantele) granulare mari. FAB M2 t(9.17)(q22. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. mieloidã cronicã atipicã pozitiv._) Leydig-Sertoli.q11). limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic.21)(q22.17)(q22. mieloidã acutã t(8. tumorã cu celule FAI (C62. varianta cu celule Philadelphia. adulte (include toate variantele) tip cu. adulte (include toate variantele) limfoblasticã. mielogenã cronicã plasmocite (C42. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule. granulocitarã cronicã t(9. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. promielocitarã acutã t(16. celule. mieloidã acutã t(15.q22).1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic.q22). FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã.22)(q34. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã. FAI non-limfociticã.1) plasmociticã (C42. prolimfociticã t(8. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. FAI (include toate variantele) acutã. mielogenã cronicã t(15. cu elemente heterologe retiformã 162 . mieloidã acutã Precursoare B._) malignã (C62.q11-12) stem. limfoblasticã acutã cu. celule granulare mari.1) pãroase.q11). limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule. t(15.q11-12). celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T.Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK.21) (q22. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã. agresive NK. cromozom Ph1 negativ._) benignã (C62.q11).16)(p13. cu celule (C42. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. PML/RAR-alpha acutã.17)(q22.

cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.6) C49.3 C69.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã.1 C02.0 C02. FAI margine partea anterioarã. timom bogat în. leucemie-limfom. gangliocitom displazic al cerebelului (C71.2 C02.3 C02.0 C02. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. faþa dorsalã anterioarã. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom.9 C02.9 C02.2 C02. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã. leziune. faþa ventralã bazã. FAI faþa ventralã. FAI faþa ventralã. glandã (vezi ganglion limfatic) C49. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom. FAI posterioarã.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos.3 C02.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like.1 C57.9 C02.2 C57. FAI anterioarã. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial.Limfatic. pagina 45 ºi regulile de codificare.3 C57. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice. FAI anterioarã. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------. [obs] 163 .2 C02. FAI bazã. în nev congenital (C44.1 C02. FAI Limfangioendoteliom.9) M-8583/3 timom. douã treimi. faþa dorsalã partea anterioarã. malign (C37.Limfaticã.9 C01. FAI (C37.0 C02.9 C57.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã.2 C01. faþa dorsalã faþa dorsalã.2 C01. douã treimi anterioare frenul lingual lingual. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut.9 C02. carcinom Limfoepitelialã.9 Limfatice.9) M-8583/3 Limfocite. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. benignã._) C---.0 C02. timom bogat în. douã treimi.1 C02. sarcom Limfangioendoteliom. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------.9 C01. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie.4 C02. faþa ventralã posterioarã. parte anterioarã faþa ventralã.8 Leziuni suprapuse (vezi note. FAI (C37. malign (C37. douã treimi.2 C02.9 C01. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite.

folicular [obs] mixt._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. celule T (include toate variantele) adulte. cutanat primar cu celule T mari (C44. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. celule B mari bronhiei. limfocitic. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. mari bogat în celule T/histiocite. celule mari. FAI difuz. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. difuz [obs] mici. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B.3) mici. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic._) Centroblastic FAI celule B mari. zonã marginalã (C42. mici ºi mari. mari bogat în histiocite/celule T. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. mici. celule B mari Anaplazice. difuz mari. FAI mediastinal. centroblastic. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz. mari (C49. celule mari anaplazice CD30+. mari difuz. imunoblastic. nodular [obs] bogat în histiocite. mari (C38. folicular [obs] mici. pleomorfã. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. FAI [obs] Clivate. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. celule B mari bogat în histiocite/celule T. mari bogat în histiocite. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI difuz. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare.2) timic. FAI [obs] mari. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. histiocitic adulte. FAI B. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. mari FAI intravascular intravascular.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. mari (C37. difuz. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 . mici [obs] mari. celule FAI [obs] folicular. FAI [obs] mici.9) limfoblastic.

limfom cu celule T asociat cu enteropatie. celule T mari. FAI celule clivate mari [obs] celule mari._) [obs] CD30+. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 . cu celule B mari histiocite/celule T. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin._) diferenþiere intermediarã. tip enteropatic intravascular. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M._) primar. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. primar (C44. neclivate [obs] celule.Index alfabetic Cutanat FAI (C44. celule anaplazice mari (C44.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. cu celule B mari (C49. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI imunoblastic. FAI enteropatie. compus Imunoblastic FAI celule B mari. pleomorfã. bogat în.9) Ki-1+. difuz. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. pleomorfã. bogat în. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare. celule [obs] mixt. cu celule B intravascular. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari._) celule T. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. FAI (C44. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic.

anaplazice (C44. pleomorfã. folicular [obs] primar cutanat. celule T. FAI mediastinal.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. FAI difuz. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite. celule B anaplazice. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. FAI neclivate. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. cu celule mici) difuz. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. celule bogat în celule T. bogat în.9) Celule anaplazice. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã._) celule clivate. difuz [obs] mixt. FAI [obs] clivate. FAI imunoblastic neclivate. mari difuz. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. pleomorfã. bine diferenþiat (vezi ºi M. celule ale (include toate variantele: blasticã. cu celule mici) Mari FAI B. nodular [obs] celule B mici. difuz [obs] slab diferenþiat. pleomorfã. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. FAI difuz. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. celule B mari mixt. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. difuz neclivate.3) timic (C37. mixt. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI anaplazice. mixt. cu celule mici) difuz. CD30+ anaplazice. anaplazice clivate. imunoblastic. FAI intravascular (C49. FAI [obs] celule clivate. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. centroblastic. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã.9823/3) difuz._) T. celule mici clivate ºi celule mari. FAI [obs] folicular. difuz clivate. anaplazice mature. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. celule mici ºi mari.9) mediastinal (C38. celule B mari (C38. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid.

folicular [obs] limfocitic-histiocitic. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. folicular [obs] celule. nodular [obs] tip celular. celule T periferice pleomorfe.cu celule mari anaplazice. difuz [obs] pleomorfe. difuz. pleomorfe pielii. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. pleomorfe celule mici. celule mici. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. mixt. celule T periferice Clivate ºi celule mari. folicular [obs] limfocitic. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. nazal ºi tip nazal Nodular nodular._) primar cutanat. limfom cu celule. limfocitic. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. paniculitis-like. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. folicular [obs] tip celular. FAI celule. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin. celule B mucoasei. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. tip cu celule T ºi celule . celule medii ºi mari. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. folicular [obs] difuz. difuz [obs] celule mici. FAI [obs] celule. compus nul. difuz [obs] celule. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. limfom subcutanat cu celule T Periferic. cu celule anaplazice mari (C44. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule.Index alfabetic Mici celule B. nodular [obs] monocitoide. B. difuz [obs] tip celular. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari. FAI [obs] NK/T. mixt.

leucemie cu celule [obs] C02._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase.1 Lingual. foliculom (C56.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã. celule B (C42.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. celule timic.2) subcutanat. FAI periferic.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie. celule mari periferic. splenice (C42. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule._) Lipide. FAI periferic. cutanat (C44.2) al zonei marginale. celule FAI FAI. FAI (vezi SNOMED) Lipoide. pleomorfã. chistadenom papilar (C07. limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. celule B (C42. tumorã a ovarului cu (C56. polipozã. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature._) intestinal intestinal. cu celule B mari (C37. FAI celule B. carcinom bogat în (C50.9 C02. celule mari. papulozã (C44._) M-8561/0 Limfomatos.4 C34.2) nodal splenice. nodular [obs] Splenic al zonei marginale. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44._.malignã (include toate variantele: blasticã. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat._) M-8641/0 Lipidic. FAI (C42. FAI Lingual. tonsilã Lingulã. mari CD30+ (C44. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite. FAI boalã. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. FAI (C44.2 C02._) adulte (include toate variantele) adulte. androblastom tubular cu (C56.2) cu limfocite viloase (C42. pleomorfã. fren Lingualã. difuz [obs] limfocitic._) M-9673/3 Limfomatoasã. tip enteropatie limfoblastic. celule mici pleomorfe precursoare. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã. C08. tumorã a ovarului cu celule (C56. FAI (C42. limfom cu celule T paniculitis-like T. celule B mari bogat în celule B mari cutanat. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom.9) Lipoleiomiom 168 ._) subcutanat paniculitis-like T/NK.2) splenice. meningiom bogat în (C70. T-gama afecþiune. celule medii ºi mari pleomorfe periferic.9) Lipidicã acumulare.9) M-8641/0 acumulare. FAI afecþiune.

adenom (C73._) neinfiltrativ (C50._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50.4 C71. meduloblastom (C71. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------. epiteliom calcifiant (C44. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal._) in situ (C50.1 C34.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. nev (C69. bronhie mijlociu.4) C08.0 C47.6 C47._) ºi intraductal._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã. FAI (C56._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50.9 Majorã. plex Luteinizat.2 C44.9) Luteom. plãmân mijlociu.2 C72.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular.3 C34.3 C34. þesut moale superficial bine diferenþiat. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 .9) Luteinom (C56. carcinom (C50.1 C34. carcinom (C50. superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior.2 C44. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71.2 C34. plãmân occipital parietal superior.2 C71._) ºi ductal infiltrativ. bronhie superior. glandã salivarã.M_ (vezi Leucemie._) ºi ductal._) Carcinom FAI (C50. tecom (C56. bronhie inferior.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71._) in situ ºi carcinom intraductal (C50. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.1 C71._) infiltrativ (C50.9) Luteom._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50.3 C34.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe. FAI M--------. FAB. liposarcom M-9506/1 Lipomatos.Index alfabetic Lipom FAI fetal. carcinom (C50.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat. M_) M-8334/0 Macrofolicular._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament.

malignã Malign. antru M-8110/3 Matrical.6 C02._) M-9080/0 Matur.0 C41. FAI os. lentigo (C44.0 C77.9 C16.1 C41.1 Mastoidian. malignã C30. FAI 170 . FAI tumorã. limfom M--------.1 C41.0 C31. pleomorfã. ganglion limfatic Mandibularã. boalã cu._) Malign.1 C49.1 Maxilar FAI antru gingie os.1 C44.1 C41. cheratinizant celule scuamoase.Mamar. FAI (neclasificabil la C16. inferior os. sistemicã leucemie (C42. carcinom (C44. necheratinizant.1 C72.1 C40. carcinom cu celule. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament.1 C49. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56. cu celule mici) C18. glandã Mamelon Mandibular. FAI M-9740/3 Mastocitom. FAI (exclude rectul.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. teratom C76.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare. FAI tract genitourinar.3 C31.1) sarcom tumorã. tumorã cu celule Sertoli. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid.1 Mamarã internã.0 C72. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta. pagina 27) M-9699/3 MALT. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã.1 C47.6 C49. nev) FAI (sarcom.9 Masculin organe genitale.3 C50. lentigo (C44.0 C44.0 C03.3 C49.4) Margine limbã Mari. melanom. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. calicifiantã C63.0 C76. combinat (C34.0 C72. muºchi Mastocite tisulare.0 C72. arterã Mamarã._) C49. malign M-9741/3 Mastocitozã.0 C03.9) C49.0 C72. boalã Paget (C50.1 pânã la C16. melanom.6 C40.9 C63.9) Mare.6) M-8642/1 Mari. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom.9 C63.1 C47.4 C44. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari. FAI tract genital.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter.0 C41.1 C40. meduloblastom cu celule (C71. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom. curbura stomacului.0 C42._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament. intestin. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament. FAI C20._) M-9831/1 Mari.

1 C44. mixt extensie superficialã (C44. C41. linie. celule desmoplazic. amelanotic (C44.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50.6) lipomatos (C71. benign (C69.1 FAI anterior posterior Mediastinal. sân Meduloblastom FAI (C71.1 C49.1) leucemie.9) M-8346/3 Medulo-folicular.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat. nerv Median. diverticul (situs de neoplasm) Medial.2 C34. malign (C44.6) desmoplazic (C71.1 C49.4) teratoid (C69. acutã (C42.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42.1 C71._. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44.2 C47.6) celule mari (C71. malign (C44.1 C49._) M-8720/0 Melanocitic. menisc al articulaþiei genunchiului Median.6) melanotic (C71.6) M-8700/0 Medulosuprarenal._) epitelioide. lentiginos.4) teratoid. difuzã (C70.1) M-8700/3 Medulosuprarenal. desmoplazic (C44._.9) Melanom FAI acral. auditiv extern Meckel.9) timom.Index alfabetic C49._) reticulozã histiocitarã [obs] timom. paragangliom (C74. nev (C44. limbã Medianã.3 C38.9) M-8728/0 Melanocitozã. C41._) balonizate._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69. paragangliom. malign (C74. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71. plamân lob.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40.0 C50.1 C02. celule (C44. malign (C37.2 C15._) amelanotic (C44._) desmoplazic._) cu stroma amiloidã (C73.1 C49._) M-8761/3 Melanocitic. mixt (C73. carcinom.2 C17.1 M-9764/3 Mediteranean.3 C40. limfom C71.2 C77. ºanþ.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 ._) epitelioid ºi cu celule fusiforme._) amelanotic.4) M-8728/1 meningeal (C70.1) mielosclerozã Meibomianã.1 C49.1 C49. carcinom.1 C49. FAI (C37.9) M-8347/3 Medulo-papilar. mixt (C73.9 C34. melanom malign în nev congenital (C44.1 C38.1) C74. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71.6) desmoplazic nodular (C71.4 C30.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40.

malign (C44. nev) FAI (sarcom._) pãrþi moi (C49.2 C49.3 C40.0 C40. psamomatoasã neuroectodermalã.3 C49._) lentigo.0 C70.3 C44.2 C47.1 C49. melanoma.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70. FAI (C44.0 C70. articulaþii oase scurte._) lentiginos.2 C49._) în nev pigmentar gigant (C44._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.7 C49.6 C49.Index alfabetic Fusiforme.1 C40.1 C49._) precanceroasã. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma.2 C49. Hutchinson. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi._) în melanozã precanceroasã (C44. nev) FAI (sarcom.4 C44.4 C49._) nodular (C44.2 C49._) mucos lentiginos neurotropic._) în regresie (C44.6) MPNST MPNST.1 C49.1 C47. malign (C44._) in situ în regresie.2 C49._) desmoplazic (C44.2 C49.2 C77. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76._) pistrui.9 172 ._) neutropic (C44. melanom malign în (C44.2 C49.9) Melanotic meduloblastom(C71.1 C40. melanom.1 C49. articulaþii oase scurte.2 C49.2 C49. acral.0 C70. malign (C44._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44.1 C49. Hutchinson.0 C40.2 C76.1 C49. melanom malign în (C44. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã.1 C47._) juvenil (C44._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58. celule FAI ºi epitelioid.2 C40._) în nev melanocitic congenital (C44. tumorã neurofibrom pistrui.9 C70.1 C49.2 C40. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.1 C44.6 C49. mixt tip A (C69.2 C40._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44._) tip B (C69.1 C70.1 C77. FAI (C44.1 C49.7 C47. malign (C44.5 C44._) în nev joncþional (C44.

difuzã (C70. FAI Metaplazic.9) sarcom (C70. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. FAI celule în inel cu pecete. mixt tumorã. leiomiom C40.0) Meningotelial. malign (vezi codul pentru comportament. cu mielosclerozã osoasã. pagina 27) M-8898/1 Metastazant. adenocarcinom cu glandularã.4 C77.1) C48.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70. os M-8095/3 Metatipic. adenom (C64. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc.0) Meningotelial.0) Meningiomatozã.0) Menisc. fibromatozã (C48. malignã tumorã. carcinom cu._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã. meningiom (C70.0) Meningiomatozã.1 Mezoapendice 173 . defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. tumorã cu celule (C44. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã. carcinom cu cartilaginoasã.0) Meningiom (C70.9) melanomatozã (C70. sarcom (C70. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom. FAI carcinom.2 C77._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48.1 C49. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel._) M-8247/3 Merkel. adenocarcinom cu apocrinã .2 C40. arterã Mezenteric.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere.2 M--------/6 Metastatic situs. carcinom (C44.9) Metaplazic._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70. FAI (C70. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom. carcinom cu celule scuamoase.3 Metatarsian._) C40. carcinom. cu mielofibrozã mieloidã.2 C77. carcinom cu celule (C44. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã. adenocarcinom cu celulel fusiforme. os Metafizar.0) sarcomatozã (C70. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã. meningiom (C70. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã.

Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40.9 C10._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 ._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67. combinat (C34. FAI (neclasificabil la C16.9 C16._) carcinom intraductal (C50.9) Microchistic adenom (C25._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari. celule. C41._) meningiom (C70. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44. bine diferenþiat. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom.4) M-8951/3 Mezodermalã. FAI (C48._) celule scuamoase. FAI Micã.2 C48._) adenom seros anexial.9) Mielodisplazic._) celule scuamoase. carcinom (C44. combinat (C34.5 Mic. combinat (C34. benign (C48._) M-8097/3 Micronodular. malign chistic. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic. FAI Mici._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv.1-C16.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic. FAI (C73.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial._) carcinom ductal in situ (C50. carcinom bazocelular (C44. necheratinizant epidermoid.1 Mezocolic. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57.2 C10._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular.9) M-9590/3 Microgliom. carcinom cu celule scuamoase (53. curbura stomacului._) carcinom seros (C56. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã. nefrom C77. tumorã mixtã C10. FAI bifazic._._) chistic._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73. nev congenital (C44._) rotunde. benign papilar. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid. ganglion limfatic Mezocolon C17. adenom. intestin. (C71.

1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54.9) C06.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42. FAI (C54._) peribronºicã congenitalã (C34. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42. afecþiune.7 Mijlociu.1) plasmocite (C42. malign C38. FAI Mixofibrom odontogenic (C41._) teacã nerv M-8335/3 Minimã. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.1) multiplu (C42. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. tumorã stromalã cu (C56. carcinom folicular cu invazie (C73. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom. FAI (C42.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã. cronicã Mieloproliferativã.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial.1 Miozitã osifiantã. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar. elemente de cordon sexual.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. ependimom (C72.9 Minorã.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 ._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã.1) M-9960/3 Mieloproliferativã. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare.1) solitar (C42.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. FAI (C42._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42.

celule._) endocrin-ductal._) hepatocelular al ductului biliar._) subependimom-ependimom (C71. carcinom (C34. ductal. polip (C18.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã._) tip glandã salivarã._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine._) medulo-folicular. malign (C37._. infiltrativ.9) pinealã. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11.1) bazofil–acidofil. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic. sarcom mezenchimalã. carcinom (C25. adenocarcinom cu celule (C25.8 176 . adenom (C75. infiltrativ._) ependimom-subependimom (C71. ºi teratom embrionar. FAI (C07. carcinom (C73.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar._) embrionar. adenocarcinom cu celule (C25. celule. carcinom (C25. tumorã mici.3) pineocitom-pineoblastom (C75._) fusiforme. tumorã (C75.0) hiperplazic ºi adenomatos. FAI mezodermalã mullerianã (C54. carcinom (C75._) liposarcom lobular. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme. carcinom (C25.0) ductal-endocrin. carcinom (C34. tumorã (C54. adenom (C75._) infiltrativ. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale._) Moale. carcinom (C44. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase._) papilar-medular.3) tip glandã salivarã.1) acinar-endocrin. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil._) subtipuri. papilom cu celule gliom (C71. carcinom (C73. bronhioloalveolar. celule. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. ºi papilom glandular scuamoase. C08. melanom exocrine ºi insulare._) infiltrativ.9) meningiom (C70. C08. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom.9) germinale. carcinom (C73. bronhioloalveolar._) mullerianã. rabdomiosarcom. celule.1 C11. celule. carcinom (C75._) pinealã (C75._.1) bazoscuamoase. FAI (C37. carcinom (C73._) nemucinos ºi mucinos.3) rabdomiosarcom. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22. polip (C18._) epidermoid._) alveolar.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil._) mezenchimal. carcinom (C44._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase. malignã (C07.9) Tumorã FAI malignã._) ductal. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. lobular. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos. tumorã mezodermalã. carcinom.3 C05.1) acidofil-bazofil.9) medulo-papilar. carcinom (C22. carcinom (C25. carcinom.9) timom.

adenom M-9752/1 Mono-ostoticã.1 C49. (C73.2 C49.3 C49.2 C49.0 C69.9) completã (C58.1 C49.5 C49._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.3 C49. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44.3 C49.4 C49.1 C49.2 C49. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf.2 C49.9) invazivã (C58.2 C49.0 C49.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------.1 C49.0 C49.5 C49. adenocarcinom folicular.4 C49.2 C49. FAI tumorã cu celule gigante.2 C49.6 C49. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 .1 C49. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat.0 C49.3 C49.3 C49.9) invazivã (C58.9) M-8470/1 Moderatã displazie._) [obs] M-8092/3 Morfeic. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25.0 C49. pãrþi melanom malign (C49. carcinom bazocelular.0 C49.0 C49.5 C49.0 C49._) tumorã cu celule gigante.0 C49.1 C49. sarcom (C71.9) parþialã (C58.6 C49.2 C49. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã.0 C49.1 C49. malignã sarcom.3 C49.4 C49.9) Hidatiformã FAI (C58. histiocitozã cu celule Langerhans.2 C49._) M-8453/1 Moderatã.Index alfabetic Moale. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã.9 C49.5 C49.2 C49.6 C49. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular.1 C49. FAI umãr Moi. [obs] M-9041/3 Monofazic.9) malignã (C58. (C44. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.6 C49. displazie.9) M--------.2 Moale.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi. carcinom folicular (C73.0 C49.5 C49.

8 178 .5 C00. nemucinos ºi. mixt (C34._) carcinom._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56.9) atipicã proliferativã (C56.9 C03. boala lanþurilor grele Mucinã. carcinom (C34.1) celule. benign Multifocal.1 C03.9) neinvaziv (C25.9) malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule._) Multicentric.9) papilar. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã. FAI (C56. carcinom. carcinom solid cu formare de Mucipar. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã. cu potenþial malign redus (C56.0 C06. melanom lentiginos Mullerianã. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid._) bronhiolo-alveolar.9) Multiple. nefrom chistic malign (C64.1) Mucos.0 C30. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom. adenocarcinom cu (C75. carcinom bazocelular superficial (C44.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. intraductalã. glioblastom (C71.8 C77. adenocarcinom secretor de Mucinã.9) Mucinos-papilar adenom._) tumorã. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform. glande endocrine Multiple regiuni._) Mucoasã alveolarã. carcinom Mucoepidermoidã. FAI (C56._) Tumorã FAI. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã. tumorã mixtã (C54.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56.9 C03.1 C03._) C03. intraductal (C25. invaziv (C25.4 C00._) Multiform.9) papilar. carcinom Mucinã. intraductal. citopenie refractarã cu displazie Multilocular. neinvaziv (C25. cu displazie moderatã (C25._) Multifocalã.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75.0 C06. intraductal. adenom cu (C75._) carcinom._) papilar (C56. cu displazie moderatã (C56.9) chisticã.0 C06.0 C00. carcinom bazocelular (C44.9) chistom._) Multichistic mezoteliom.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu. spongioblastom (C71. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar.9) papilarã. adenocarcinom Mucipar. malignitate borderline (C56. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã._) Multilinearã.3 C03. cu potenþial malign redus (C56. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã.

0 C49. polipi.5 C49.0 C30. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49.1 C49. FAI C76.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.0 C44.0 C49.2 C49.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.4 C49.1 C49. FAI polipi adenomatoºi.4 C49.0 C30. sarcom meningioame (C70.5 C30. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.0 C49.1 C49.0 C49.3 C30.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.9 C49.1 C49. tumorã a.1 C49.3 C49.6 C49.0 C30.0 C30.3 C49.1 C49.2 C49.6 C49.2 C49.4 C69.0 C76.1 C49. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas.0 C44.0 Nabothianã.0 C30.9 C49.1 C49.3 C30.1 C49.2 C49. FAI adenomatoºi. fibromatozã (vezi SNOMED) C49.0 C30.0 C30. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.4 C49.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.0 C11.3 C30.0 C30.9 M-8897/1 Musculaturii netede.0 C30.0 C49. FAI sept.3 C30. FAI C76.6 C49.3 C49.0 C49.2 C49.0 C11.6 C49.3 C49.3 C49.0 C41.0 C44.0 C41.3 C49.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi.5 C49.2 C49. adenocarcinom în hemoragic.0 C69. potenþial malign incert M--------.3 C44. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.3 C30.2 C49.Musculo-aponevroticã.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.1 C49.0 C41. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.0) mucoasã orificiu os 179 . polipi._) mielom (C42. tumorã a.5 C49.

malign (C64._) M-8470/2 Neinvaziv. FAI vestibul Nazal. parþial diferenþiat (C64.5 M--------sept.Index alfabetic C30. adenom (C74. creasta 180 . chistadenocarcinom. carcinom bronhiolo-alveolar.3) sept. FAI retinoblastom (C69. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25. tip (C34. mucinos (C25._) lobular (C50.9) carcinom (C73. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari._) C77. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament. situs primar Nedescins. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid. malign M--------. FAI (C50. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom.9) M-8965/0 Nefrogenic. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv.9) chistic._) papilar.9) chistic.0 M--------M--------C69.4 Nenumit.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid. multilocular malign (C64. mixt (C34.9 C62._) comedocarcinom (C50. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.9) tumorã (C73.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. marginea posterioarã sinus accesor. FAI celule mici Neclasificatã._) intraductal. adenofibrom (C64. malign M-8252/3 Nemucinos. gliom (vezi SNOMED) Nazalã. carcinom bronhioloalveolar.3 C31. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73. FAI (C64.0 Necunoscut. benign (C64.0 C11. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal.9) M-8254/3 Nedeterminat. celule tranziþionale (C67. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru._) papilar urotelial (C67. ganglion limfatic Nenumitã._) M-9765/1 Nedeterminatã. papilar (C50.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad.9 C30.9) C80. celule scuamoase papilar._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos. paragangliom.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64.1 C41. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã. canal Nazopalatin.9) chistic._) M-8693/1 Necromafin. FAI M-8693/3 Necromafin.2) sarcom teratom. papilar (C50. paragangliom._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal.

accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------.9 C72._) vulvarã.2 C47. benign sau malign malign malign.0 C47.0 C47._) papilar urotelial.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert. intraepitelialã.1 C47.2 C47.1 C47. intraepitelialã.5 C47.0 C47.0 C47.1 C47.2 C72.5 C47. grad III (C52. intraepitelialã.1 C72.2 C47.9) scuamoasã.1 C47.5 C72.5 C72._) glandularã. intraepitelialã._) Neoplazie analã.3 C47.3 C47.1 C47._) C47. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic. FAI spinal.5 C72.5 C72. potenþial malign redus (C67.2 Nerv FAI abducens accesor.2 C47.2 C72.1) cervicalã.6 C47.5 C47.5 C47.6 C47.3 C47.0 C47.1 C47. grad III (C53.5 C47.4 C47.9 C47. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25.5 C47.2 C47.5 C72.5 C72.2 C47. intraepitelialã 3 (C50._) ductalã.5 C47._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25.9 C47.5 C47. spinal acustic auditiv brahial cranian. grad III (C61.9 C72.5 C72. grad III intratubularã.4 C47. grad III (C51.0 C47.3 C47.3 C47.1 C47.5 C47.0 C47. intraepitelialã.4 C72.2 C47._) prostaticã.2 C47.5 C72.2 C72.1 C47. intraepitelialã. grad III (C21. grad III vaginalã.Neosifiant.3 C47.0 C47.2 C47._) papilar cu celule tranziþionale.0 C47. FAI accesor. intraepitelialã.1 C47.5 C47.2 C47.5 C47.4 C69. cu celule germinale (C62. potenþial malign redus (C67. fibrom (vezi SNOMED) C47.4 C47.6 C47.6 C47.1 C47.0 spinal. FAI radial sacrat sciatic 181 .1 C72.

carcinom cu celule bazale infiltrativ._) melanocitic. FAI (C71.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã.9 C47. tumorã de muºchi. FAI vegetativ.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã.Index alfabetic C47. FAI (C71._) M-8730/0 acromic (C44. periferic. periferic.] Neurotecom Neurotropic. sistem FAI central parasimpatic.6 C47. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30. FAI carcinom. melanom malign în (C44. tumorã FAI centralã.6) Neurom FAI acustic (C72. cord ºi mediastin C38. FAI M-8897/1 Neted._) celular (C44.9 C72._) malign (C44. celule mari 182 . FAI M-9413/0 Neuroepitelialã. adenocarcinom cu diferenþiere. FAI primitivã centralã. sarcom [obs] Neurogenã. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã. malignã M-9561/3 tumorã._) M-8092/3 Nesclerozant._) olfactiv (C30.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72._) compus (C44._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25._) Jadassohn (C44. primitivã. FAI Neurofibromatozã._) Neuroendocrin carcinom. carcinom cu Nerv._) M-8897/1 Neted.9 C47. tumorã de muºchi._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71.0) Nev M-8720/0 FAI (C44._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. melanom malign (C44. FAI primitivã.1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37._) mic (C44.9 C47._) Congenital intermediar ºi gigant (C44._) diferenþiere._) melanoticã perifericã perifericã primitivã._) leziune dermicã proliferativã în (C44.9 Nervos. primar cutanat (C44. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom.3 C47._) Neurosarcom [obs. malignã.2 C47.0 C47. FAI simpatic.9._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom. (C44._) celule epitelioide (C44. celule mici carcinom. FAI M-9560/3 Neurilemom.

0 C47.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44._) joncþional. FAI (C44. pagina 31) M-------._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator._) hiperplazie._) nepigmentar (C44._) gigant. medula Obraz FAI FAI (carcinom._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor._) intermediar ºi gigant congenital (C44. melanom malign în (C44.5 C77._) juvenil (C44. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie._) Pigmentar FAI (C44. FAI (C44._) pigmentar.0 C49. celule FAI (C44.0 C49._) displazic (C44._) magnocelular (C69.0 C49.6) melanom (C44.4 C71. Reed (C44.0 C44._) M-9754/3 Nonlipidicã._) intradermic (C44. desmoplazic (C71._) portwine (vezi SNOMED) Reed.3 C06._) intraepidemic (C44. tumorã cu celule germinale (C62._) dermic ºi epidermic (C44. carcinom cu celule (C34. melanom malign în nev congenital (C44._) pigmentare.4 Oblongata.0 C49._) mic congenital (C44._) [obs] în regresie (C44. melanom malign în (C44.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small.1) 183 ._) joncþional.0 C49.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null._) melanocitic._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44. celule (vezi codul desemnat celulelor.3 C47._) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44.0 C49._) halou (C44. malign (C44._) Gigant pigmentar._) involutiv (C44. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom.0 C44._) ºi congenital intermediar (C44.0 C06._) C41. nev) FAI (sarcom. FAI (C44. melanom. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.3 C49.7 C76. Reed (C44._) ºi epitelioid (C44._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44. nerv Obturator. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã.0 C47.2 C77._) hidroadenom. pagina 31) O C71._) celule fusiforme.0 C44._) hidroadenom (C44.4) melanocitic (C44._) Jadassohn albastru (C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu.

2) Olfactiv._) Olfactiv neuroblastom (C30.1 C44.6 C69._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71.5 C69. limb coroidã cristaline. duct nazo-lacrimal. superioarã pleoapã.1 C69.1 C44. lentile extraocular._) Fibrom FAI (C41.3 C69.4 C72. glandã lentile. tumorã (C41.4 C69. cristaline meibomianã._) sarcom (C41. nerv orbitã._) epitelialã calcifiantã (C41._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71.6 C69._) scuamoasã (C41. duct lacrimal.1 C44.1 C44._) central (C41. celule (C41. inferioarã retinã retrobulbar._) Tumorã FAI (C41._) periferic (C41.1 C69.4 C69. þesut moale palpebrã pleoapã. corp conjunctivã cornee._) adenomatoidã (C41._) clare.Index alfabetic C41._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv.6 C69.0) tumorã neurogenã (C69.2 M-8726/0 Ocular. glob optic. muºchi extern. FAI lacrimal.6 C44. þesut conjunctiv orbitã._) carcinom (C41. canal ocular._) complex (C41.1 C44. cantus intern._) mixom (C41.4 C69.0 C69. nazal.5 C69.1 C44. extraocular nazal.4) C72.4 os pol Ochi FAI cantus. FAI orbitã.5 C69.5 C24. tract Ocular._) compus (C41. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72.3 C69. intern ciliar.3 C69.9 C44.4 C44. lacrimal._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.6 C69. melanocitom de glob (C69._) malignã (C41.4 C69._) fantomã.5 C69._) Odontom FAI (C41.1 C69. glandã muºchi. FAI pleoapã. sac lacrimalã._) carcinosarcom (C41._) mixofibrom (C41. glob Odontogenic adenomatoidã._) [obs] 184 ._) benignã (C41. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41.1 C69. extern cantus.4 C69. orbitã uveal. duct. FAI cornee.0) neurocitom (C30.6 C69. cantus intraocular iris lacrimal. tumorã cu celule (C41.4 C69. nerv Oddi.5 C69.0 C71. celule (C41.0) neuroepiteliom (C30._) fibrosarcom (C41.1 C69.2 C69.6 C44.4 C44.0 Oculomotor. FAI cantus.5 C69.1 C69.

9 C75.2 C41.9 C10.5 C47.3 C41. nev) FAI (sarcom.9 C41. os M-9071/3 Orhioblastom (C62.0 C41.9 C69.2 C10.4 C48.4 C00.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69.6 C69. timom.5 C44. buzã inferioarã faþã.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã.4 C47.0.4 C41.9 C26.0 C40.3 C72.4 C44.2 C40.5 M-8583/1 Organoid.6 C67.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.1 C41.7 C44.5 C00.3 C00.5 C52.2 C41. mânã faþã (exclude mandibula C41.3 C41.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.9 C10.9) Organe genitale feminine.0 C53.3 C10.4 C49. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41.2 C40. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.0 C41._) 185 . C31.8 M-8290/0 Oncocitom M--------.1 C30._) C57.0 C41. col uterin extern. col uterin nazal ureteral uretral.6 C69.4) deget mânã deget picior etmoid falangã. FAI genitale masculine.6 C41. melanoma.3 C06.0 C41.4 C49. malign (C37.4 C41. FAI faþã. buzã. timom.6 C69.4 C49.3 C40.6 C72.4 C40.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom.1) C53.3 C72.1 C41. FAI digestive.2 C41.9 C06. FAI (C71. picior falangã.0 C40.3 C41.4 C49.6 C69.9) M-8583/3 Organoid._) C71._) M-9451/3 Oligodendrogliom. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital.0 C40.2 C40. FAI (C37.0 C67.3 C40.5 C49.9 C63. anaplazic (C71.

3 C40. FAI (C40. carcinom cu Osteoclastom._._) intracortical (C40.0 C41._) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40._. C41.3 C40. de grad înalt (C40. FAI (C40.2 C40.0 C40. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40.0 C41._._) metaplazie.2 C40. C41. inferior maxilar.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior. FAI (C40._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40._._.4 C40.4 C40. C41.2 C40.4 C41. C41._) Osteom M-9180/0 FAI (C40._) Osteoclast-like.2 C40. C41.2 C41. FAI maxilar.2 C41._) M-9191/0 osteoid. C41.3 C41._._) central._. exostozã (C40._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64.1 C41.1 C40. C41.C41._. malign (C40._) 186 .0 C40.0 C41.1 C41._. C41.1 C40.4 C41. C41._. membru superior mandibulã maxilar._._) medular (C40. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41._._) Osteoid._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic. grad redus intraosos._) fibroblastic (C40. FAI (C40. membru inferior lung. FAI (C40.1 C41.9) Osoasã displazie floridã (C41. FAI (C40. C41._) juxtacortical (C40._) Osteofibrom (C40._.1 C40._._.Index alfabetic C41.0 C41._) intraosos.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40.0 C42. C41. osteom gigant (C40._) Osteogenic._. scurt membru superior._) de suprafaþã.4 C40. adenocarcinom cu (C41.3 C41._ .3 C41. C41.4 C40._.9 C40.3 C41. C41._) central (C40.0 C41.0 C41._.0 C40._.0 C41._.9 C40._) Osteoblastom.gigant (C40.0 C40. C41. C41._) Osteoblastom agresiv (C40._) Osteofibrosarcom (C40. C41.0 C40._) Osteoid.0 C41.2 C40._) M-9200/0 osteoid._. C41.1 C41._.1 C41._._. C41. C41. C41. C41._) Osteocartilaginoasã.1 C40. C41.1 C41. sarcom (C40. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40._) Osteoclastom. C41.1 C40._. convenþional condroblastic (C40._) metaplazie. lung membru inferior.2 C41._.4 C40. FAI membru inferior._) Osteocondromatozã. maxilar ischeon încheieturã mânã lung. membru inferior scurt.0 C40.3 C41.0 C41.0 C41. superior maxilã mãduvã mânã membru._) Osteocondrom (C40. lung membru superior.3 C40. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt. celule gigante. C41. osteom. C41. C41. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit. sarcom.

C41. C41.1 C11._.0 C25._) Ovar Ovar._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25. C41.9) Ovarii. FAI (C56.9) Ovar._) intrachistic intraductal._) seros (C56.1 C05. struma ºi carcinoid (C56.3 Palat FAI dur joncþiune.9) carcinom folicular (C73.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44._) ecrin (C44. tumorã cu celule lipoide (C56. C41. celule teleangiectazic (C40. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50.1 C25.9) Ovarii. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. tumorã stromalã (C56. malignã (C56.0 C05. celule (C40. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 .9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici. canal Pancreatic.4 C25.3) moale.4 C25._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos. struma._. FAI (C42._. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.9 C09.9 C25.2 M-8042/3 Ovãz._) os (vezi SNOMED) os._) M-9931/3 Panmielozã acutã._) intraductal. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.6 C44._) intraductal neinfiltrativ (C50._.8 C05. cu invazie (C50. struma.1 C49.9) varianta folicularã (C73.1 C44.9) Ovarianã. C41. palat dur ºi palat moale moale.9 C09.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56. carcinom cu celule în bob de (C34.1 C25. reticulozã C05. tumorã cu celule lipidice (C56.0 C05.1 C71._) paraosteal (C40. osteosarcom în (C40.0 C49.9) carcinom papilar (C73.2 C25. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget. FAI (C50.3 C25.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44._) rotunde. ganglion limfatic C09.3 C25. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic.3 C25.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1 C09._) periosteal (C40._) sân (C50._) infiltrativ (C50.7 C25._._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.3 C77._) M-9700/3 Pagetoidã.9) P M-8936/1 Pacemaker.3 C25.9) Ovarii.

_) siringochistadenom (C44._) încapsulat (C73._) hidradenom intrachistic._) varianta folicularã (C73.2) DCIS.1) renale.9) tumorã. carcinom epitelial._) intrachistic angioendoteliom.9) pseudomucinos (C56. neoplasm epitelial (C25.9) Urotelial carcinom (C67._) Tranziþionale.9) celule înalte (C73._) ductal._) carcinom._) malignitate borderline (C56. potenþial malign redus (C56. adenocarcinom ºi folicular.9) celule oxifilice (C73._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular. malignitate borderline (C56._) carcinom.9) chistadenocarcinom (C56.9) celule scuamoase celule scuamoase. de suprafaþã (C56. proliferativã atipicã (C56. benign microcarcinom (C73. neinvaziv difuz sclerozant (C73. intraductal. neinvaziv (C67. bine diferenþiat._) endovascular._) ºi folicular. neinvaziv (C25. in situ.9) urotelial (C67. tumorã cu potenþial malign redus (C56.9) primar seros._) tumorã chisticã (C25.9) mucinoasã. invaziv (C25. carcinom. papilar (C50. C08.9) celule renale (C64._) 188 .9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom. celule carcinom carcinom in situ carcinom. neinvaziv (C67. malignitate borderline (C56.9) seros._) tumorã. FAI (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56. peritoneu (C48. malignitate borderline (C56. (C50. carcinom cu celule (C64. carcinom. solid ºi (C25. carcinom.9) pseudomucinos._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid. angioendoteliom ependimom (C71. adenocarcinom intrachistic.9) Scuamoase._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. carcinom ºi infiltrativ._) intrachistic intraductal._._) ºi solid. carcinom meningiom mezoteliom.9) mucinos (C56. neinvaziv (C67. intraductalã cu displazie moderatã (C25.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44. celule carcinom (C67. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73. neoplasm.9) limfomatos (C07.9) siringadenom (C44.1) seros. FAI (C50._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. FAI (C56.9) tiroidã (C73._) tumorã chisticã.9) Chistadenocarcinom FAI (C56. seroasã. cu celule scuamoase in situ._) urotelial. mixt (C73.9) tumorã.9) pseudomucinos.9) seros.9) epidermoid in situ in situ.9) seros primar al peritoneului (C48. ductal (C50.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75.9) mucinos.9) Chistadenom FAI (C56. adenocarcinom (C50. intraductal. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56.9) seros (C56._) carcinom.9) mucinos.

FAI (C71. intraductalã ductalã subareolarã (C50. benign urotelial. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. hidroadenom (C44.2 C77.5) atipic.3 Parametrial. FAI celule._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75. celule cilindrice._) glandularã intraductalã. nodular [obs] C77. C31.5) cromafin extrasuprarenalian. C31.0. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71. siringochistadenom Papiliferã.0) difuzã. inversat. carcinom cu celule (C73.0. ganglion limfatic Paracervical. C31.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75. ganglion limfatic Parametru 189 .5) seros de suprafaþã (C56.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer._) Papilifer. FAI intraductalã. C24. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44.5) benign corpuscul carotidian (C75. benign celule. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic._) Scuamoase. adenom Papilotubular.0. difuzã scuamoasã Papilotubular.5 verucos vezicii urinare (C67. inversat.5) anaplazic (C71. FAI extrasuprarenalian._) oncocitic (C30.5) malign (C71.0.1) medulosuprarenal. C31. benign inversat. malign (C74._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22.0. celule FAI ºi glandular.5 C57. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale. FAI (C67.5) malign medulosuprarenal (C74.0) jugular (C75.5 C77.5) jugulotimpanic (C75.4) corpuscul para-aortic (C75.9) Schneiderian FAI (C30. C31.0. malign gangliocitic (C17. C31. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare. corpuscul Para-aortic._) Para-aortic.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75. FAI inversat. celule (C30.1. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare._) inversat (C30._) exofitic (C30. FAI necromafin. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin._) fungiform (C30._) Sinonazal FAI (C30.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44.1) necromafin. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat.0. FAI celule. C31. celule scuamoase mixt.

glandã Parauretralã.0 C60. FAI Pelvirectalã.5 C65.0 C24.1 C75.3 C44.5 C47.5 C49.5 C49.Index alfabetic C31.3 C47.2 C60.1 C72. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã.2 C60._.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea. nev (C44_) C77. muºchi M-9161/0 Pediculat.3 C71. sistem nervos. nev) FAI (sarcom.5 C49.3 C49. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75.9 C77.9) M-9103/0 Parþialã.5 C49. molã hidatiformã (C58.0 C68. regiune Paraselar Parasimpatic.3 C49. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.9 C65.1 C76.2 C60. C41. ganglion limfatic Pectoral mare.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.9 Paraovarianã.9 C47.5 C48. melanom. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete.9) C40.3) C41. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.9 C76.5 C49.1) M-8720/0 Pãros.9 C07._) C57. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom.9 Paranazal. carcinom cu celule (C16.9 C07.3 C47.9 C60. ganglion limfatic Paratiroidã. nefroblastom chistic (C64.3 C49.3 C49.3 C48. leucemie cu celule (C42.7 C77.5 C49.9 C76.1 C44. osteosarcom (C40.5 C49. paragangliom C77.3 C38.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat.3 C49.3 C49.3 C49.1 M-8682/1 Parasimpatic. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.3 C49._) C07._) M-8214/3 Parietale.9 Parasternal.3 C19.5 C41.1 C60. adenocarcinom cu celule (C16.1 C64.4 C76.4 C18. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal.0 C71. hemangiom dobândit C71. þesut Periampular C41.3 C49. sinus M-9192/3 Paraosteal.9 C60.3 C47.7 Peduncul cerebral 190 .3 Pectoral.

C41.5 C47. þesut Perineu FAI FAI (carcinom.2 C47. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic.5 C49. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03. fibroadenom (C50.3 C47. congenitalã (C34.9._) Periapicalã. fibrom (C44. nev) FAI (sarcom. displazie cementalã (C41.1 C47. cord ºi mediastin C38.9 C47.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37.3 C47.6 C47. þesut Periosteal condrom (C40.5 C77.1 C47.5 C49.5 C47.1 C47.0 C47.5 C49._) fibrom (C40.2 C47.3 C47.5 C49.2 C47.1 C47._) Peribronºicã.0 C47.5 C44. piele Periaortic.6 C47.0 C47.2 C47.1 C47.4 C47.0 C47.5 C49.0 C47.2 C47.5 C47. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47. tumorã odontogenic.5 C47.2 M-8391/0 Perifolicular._) C38.1 C47.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã.1 C47.0 C47.3 C47.1 C47._) teacã nerv. (C34.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal.2 C47.6 C47.0 C47.5 C49._) trunchi umãr Periapicalã.4 C47.0 C47._) M-9012/0 Pericanalicular._.2 C47._) 191 .5 C47.4 C69.5 C47.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã.0 C47.2 C47. tumorã miofibroblasticã. tumorã malignã teacã nerv.3 C47.6 C47._. tumorã miofibroblasticã._.0 C47.0 C76.3 C44.5 C47. fibrom (C41.5 C49.0 C47.Index alfabetic C44._) Peribronºicã. melanom. C41._) C48.2 C47. C41._) condrosarcom (C40. displazie cemento-osoasã (C41.2 C47.5 C47. ganglion limfatic C47. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural.5 Perinefretic.

5 C44.5 C44.2 C48.4 C49.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.6 C44.7 Tumorã FAI (C50.6 C44.7 C44. canal. cantus extern._) osteosarcom (C40. adenom tubular C44.2 C48.1 C44. FAI auricular.3 C48.1 C48.0 C44. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 . C41. extern auriculã. canal extern auditiv. meat.2 C44.3 C44.2 C44. nas externã.6 C44.2 C77. þesut Peritonealã. FAI Perirenal.2 C49.2 C44.0 C48.2 C49._.7 C44.5 C44.2 C48.2 C49. superioarã cantus.3 C44.0 ºi piele scrot C63.2 C49.1 C48. C41._) benignã (C50.9.3 C44. canal.1 C44.2 C44.5 C44. ganglion limfatic Peripancreatic.1 C48.2 C40. polip (vezi SNOMED) C47.9 C70.3 C44._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.0 C44.1 C48.0 C76.1 C76.2 C49.2 C47._) sarcom. FAI cantus intern cantus extern cap.2 C49. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.3 C44.2 C44.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv.6 C44.2 C44. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers. piele penis C60.4 C44.2 C44._) M-9020/0 benign (C50.2 C49. inferioarã buzã.7 C49.3 C44.1 C48. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern. FAI auditiv._.1 C44.2 C48.2 C44.1 C40. FAI buzã.5 C44.5 C44.1 C48.7 C44. nev) FAI (sarcom.1 C48._) [obs] M-9020/3 malign (C50._) malignã (C50. C41. þesut Perirectalã.3 Piele FAI (exclude vulvã C51.9 C44.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.2 C49. FAI auricular.0 C44._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70._) borderline (C50. FAI (C40.2 C44.2 C49. regiune.2 C44.2 M--------fibrosarcom (C40.0 C70.1 C44. canal. melanom.3 C44._._) Peripancreatic.

4 C63.7 C44.2 C44._) Piloid. FAI (C44.7 C44.2 C44. nev Reed cu (C44._) Pilomatricom. carcinom (C44.2 C44.2 C44. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã.5 C44._) gigant.5 C44.4 C16._) Schwannom pigmentar celule fusiforme. malign (C44. astrocitom (C71. FAI torace tragus trunchi umãr ureche.1 C44.Pilar.5 C44. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã.7 C44.7 C44.9) M-9340/0 Pindborg. malign (C44.5 C44.2 C44. tumorã 193 ._) C75.3 C44.1 C44. melanom malign în (C44.4 C44.0) carcinom bazocelular (C44._) Pilomatrixom.3 C16.7 C44.5 C44.9 C44.5 C44.0) adenom corticosuprarenal (C74.5 C44. FAI (C44.7 C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16.2 C44.6 C51.0 C44.5 C44.6 C44.2 C44._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.7 C44.5 C44.5 C44.astrocitom (C71._) Pilomatrixom.3 C44.7 C44. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz.2 C51.4 C44.4 C77. FAI M-8148/2 PIN III (C61.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern.1 C60.6 C44.5 C44.3 C44. FAI ureche._) dermatofibrosarcom protuberant (C44.2 C44. FAI (C44._) Pilomatricom.3 C44.6 C44.4 C44.3 C44. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44.2 C44. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul.6 C44.3 Pinealã.5 C44.1 C44._) Pilomatrix. canal ureche externã ureche.5 C44.3 C44. tumorã (C44.6 C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic.6 C44._) gigant.7 C44. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74. glandã Pinealã.5 C44.7 C44.6 C44.1 C44.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã. tumorã (C41.5 C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.Index alfabetic C44.5 C44. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã.7 C44. lob ureche.2 Pilocitic.

7 C44.0 C04.2 C34.3) Pineoblastom (C75.9 C05.3) Pinkus tip.3 C34.2 C49. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite.1) mielom (C42.0 C04._.2 C40.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40.9) C58. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 .0 Plãmân FAI bronhie. carcinom.9 C34.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.3 C40.2 C40.2 M--------C71.1) C75. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76.2 C49. linitã (C16.1 C75.1 C49.3 C44.2 C49. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen._) melanotic Hutchinson._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã. în (C44. leucemie cu (C42.5 C44. tumorã trofoblasticã cu localizare (C58.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.0 C34.9 C12. mixt (C75. bronhie. adenom. carcinom bazocelular fibroepitelial tip.2 C49.9 C34.2 C44. lob mijlociu bronhie.3) Pineocitom (C75. leucemie (C42. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42.3) Pineocitom-pineoblastom.9 C11. lob inferior bronhie. FAI bronhie. FAI (C75.1) M-8272/3 Pituitar.2 C49.1 C34.9 C04.1 C75. FAI (C75.7 C47.7 C49. sinus Piriformã. FAI (C44.2 C47. mixt (C75.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.9 C34._) Plantã picior FAI FAI (carcinom.3) Pineoblastom-pineocitom.2 C49.3 C49.2 C49.2 C49.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75. nev) FAI (sarcom.2 C49.2 C49. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson. C41. melanom malign.9 C34.7 C12.3) Pinealom (C75.3) tranziþionalã (C75. melanom.1) M-9671/3 Plasmocitic._) M-8212/0 Plat. lob superior. adenom C34.

4 M-8973/3 Pleuropulmonar.3 C34. blastom Plex C47. bronhie pulmonar.1 C40._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic.0) xantoastrocitom (C71.7 coroid. carcinom embrionar._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme.1 C75.1 C49.0 C34. FAI PNET supratentorial (C71. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07._) C71. carcinom bronhiolo-alveolar.Index alfabetic C34.9 hil lingulã lob inferior lob inferior.1 C47._) celule.1 brahial C47. nev) FAI (sarcom.3 C71.1 C49.1 C49.2 C34.5 lombosacrat C47. spongioblastom primitiv (C71.1 C34. carcinom bronhioloalveolar.1 C49.1 C49.3 C34.6 C47._.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar. bronhie lob superior lob superior. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom. cu (C34.4 C38.2 C34. (C34. melanom. bronhie principalã.4 C44. carcinom hepatocelular (C22.1 C44.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET. ventriculul al patrulea C47. grad redus 195 .1 C32. FAI rabdomiosarcom. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip. tip Poligonale._) Pneumoblastom (C34.0 cervical C71.1) ariepiglotic. faþa hipofaringianã ariepiglotic.0 C34.1 C44.1 C44.1 C34.1 C49.5 coroid C71._) Pneumocit tip II.1 C49. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.1 C13.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar._) M-9423/3 Polar. bronhie lob mijlociu lob mijlociu. adenocarcinom._) [obs] C76.6 C49. C08.1 C49. spongioblastom (C71. carcinom cu celule Polimorf.1 Police FAI FAI (carcinom.1 C34. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.1 C13.1 C09. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.4 C38.

1 C10.2 C49.0 C13. FAI (neclasificabil la C16._) adenomatoasã colicã. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad. nev) FAI (sarcom.2 M--------Portal. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã.9 C14. polip.2 C49._) M-8409/3 Porom ecrin.1C16. pleomorfã. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.2 C49. tumorã vitelinã C77.2 C49. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac.3 C38.2 C49.3 C11.9 C11. melanom.1 C71._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã.7 C47. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior.2 C10.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã._) C77. ganglion limfatic Portã hepaticã. malign (C44. mixt (C18. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18. spaþiu FAI FAI (carcinom.2 C44.9 C01.7 C49. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã. adenocarcinom în (C18.5 C44. adenocarcinom in situ în FAI.2 C01._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid. carcinom în FAI.3 C16. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu. ganglion limfatic ai Portwine. FAI (vezi SNOMED) limfoid.2 C49. ganglion limfatic 196 ._) colicã familialã (C18. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. perete faringe.2 C49.2 C49.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli._) M-8409/0 Porom ecrin (C44.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44. mixt (C18.4 Popliteu.2 C77.2 C47. adenocarcinom în FAI. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã.8 C67. cu celule mici) multipli C32._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã.

situs. atipicã (C56._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã. afecþiune limfoproliferativã. regiune. FAI (C71.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. atipicã (C56.9 Proeminenþã pubianã Principalã. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67. malign (C37.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã. atipicã (C56. astrocitom (C71.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã . FAI tumorã neuroectodermalã perifericã.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal. carcinom cu fibrozã C51._) M-8833/3 Protuberant. glandã Prostaticã.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34. neoplazie intraepitelialã. tumorã retinianã M-8831/0 Profund.0 Preauricular. adenom cu (C75.9 C61.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã.9) tumorã seroasã. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical. timom. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic. utriculã Prostaticã. FAI Presimfizal. grad III (C61. sindrom [obs] C50. ganglion limfatic M-8321/0 Principale.0 C76. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61. FAI (C44. FAI (C44.9 Primar. carcinom neuroendocrin (C44. situs. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16. FAI (C56. FAI Prostaticã. dermatofibrosarcom pigmentar (C44.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77.9) C77. în nev congenital (C44.9 tumorã cu celule clare cu. FAI tumorã neuroectodermalã centralã._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic. melanozã._) M-8832/3 Protuberant.0 C77._) 197 ._) M-8741/3 Precanceroasã. atipicã (C56.9 C68.0 Prelaringian._) tumorã endometrioidã. dermatofibrosarcom._) neoplasm papilar urotelial (C67._) M-------/3 Primar._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial. FAI (C56._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71. timom.9) policitemie Prostatã. celule. malign (vezi codul pentru comportament.9) tumorã papilarã seroasã (C56.5 Prepilor Prepuþ Presacralã.4 C60. FAI (C37._) cutanatã. cu celule T CD30+ (C44.9) tumorã seroasã cu.9) tumorã papilarã seroasã.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic.1) carcinom intraosos cutanat._) tumorã Brenner (C56.3 C77.9) M-8583/3 Predominant cortical. pagina 27) C80. melanom malign în melanozã (C44. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã. atipicã tumorã mucinoasã.

9) Chistadenom FAI (C56.9) chistadenocarcinom. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 .9) chistadenocarcinom papilar (C56. FAI (C56.1 Pubian. FAI ganglion limfatic. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã. malignitate borderline (C56. FAI (C56. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar. carcinom. adenomatozã (C34. tumorã.0 C49.4 C51.0 C47. solid (C25. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip. eritroplazie (C60. muºchi Pterigoidã._) Pseudopapilarã.1 C77._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã.0 C49. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56. atipicã (C71. FAI tumorã.0 C00.9 C34. tumorã (C75._) Pseudopolip.4 C49.Index alfabetic C15. muºchi Psoas iliac. os Pubianã. al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke. faþã buzã.4 C51.9) Pseudopapilar.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas._) Rabdomioblasticã. blastom (C34. tumorã. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular._) C41. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã.0 C49.0 C47._) M-8250/1 Pulmonarã.9 C77.1 Pulpos. solidã (C25.1 C77.9) papilar.2 C00.0 Punte Purpurie.9) papilar. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.1) C71._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos.3 Proximalã.4 C49. treime a esofagului C41. simfizã Pudendum.7 C00. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat.9 C41.9) malignitate borderline (C56. proeminenþã Pubianã.2 C75.

alveolar ºi embrionar pleomorf.9) tumorã. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.1 C49. punga M-9350/1 Rathke. chist (vezi SNOMED) C40.1 Radial.9) carcinom. tip duct colector (C64._) Refractarã.1 Radius RAEB (C42.9) M--------. arterã M-9985/3 Refractarã.9 C19. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.0 M-9540/1 Recklinghausen.9 C13.0 C71. FAI embrionar.9 C49.4 C65. FAI pleomorf. sept Rectouterin. pleomorf mixt. anemie (C42.1) RARS (C42. insula Reil. sept Rectovezical. boalã a osului (vezi SNOMED) C20.3 C76. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed.3 C48.3 C76.3 C76.3 C10.3 C51.9 C19. nev în (C44. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil.0 C76.Radicular.1 C76. hemangiom C47.9 C19.9 Rãdãcinã limbã C76.3 C76.9 C19.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 .1 C76. melanom malign în (C44.9 C20._) M-9514/1 Regresie spontanã.Recklinghausen.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos. boala (cu excepþia osului) M--------.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie. FAI Rect ºi colon Rectalã._) M-8723/0 Regresie.8 C57. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64. retinoblastom cu (C69.1) Rathke.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51.1) C01.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar.1) RAEB II (C42. citopenie._.0 C71.1 Rectovaginal. celule cromofobe (C64.1) RAEB –T (C42. C52. osifiantã (C64.1) RAEB I (C42. tip adult tip mixt C76.9 Rect.9 C65. nerv Radialã. tumora pungii (C75.1 C76.2 C76.0 C06.

9 Retinã M-8090/3 Rodent. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã.0) C48.9) tip cromofob (C64.0 C62. celule adenocarcinom (C64. tumorã cu (C64.0 C39.2 C06. nonlipidicã [obs] M--------.2 C48.2 C06.0 C11.9) M-8966/0 Renomedulare.2) regresie spontanã (C69.9 C11. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 .1 C11. þesut Retrocricoidianã.9 C65. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69. FAI M-8822/1 Retroperitonealã.0 Retrobulbar. sistem. tumorã cu celule SertoliLeydig.0 Retroperitoneu Reþinut.2) C69.9) Carcinom FAI (C64. fibrom (C64. celule de. ulcer (C44.9 Respirator.Reticulohistiocitic. þesut Retrocecal.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã.9 C64. celule interstiþiale. superior.6 C48.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69. carcinom cu C71._) C11. tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69.3 C11. tract.9 C11. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã. fibromatozã (C48.Index alfabetic Renale.0 C13.0 C06.9) celule fusiforme (C64. regiune Retrofaringe Retrofaringian.9) M-8966/0 Renomedular.0 C64.9 C65. FAI Respirator.0 C14. difuz [obs] C42.2 C11. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã.3 Reticuloendotelial. ganglion limfatic Retroperitoneal.9) papilar (C64. tract .4 C77. þesut M-8361/0 Reninom (C64.0 C11. cu elemente heterologe C62.4 Rosenmuller.2) difuz (C69. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. fosetã Rosenmuller.2) diferenþiat (C69.9) sarcomatoid (C64. sarcom cu celule.2 C77. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal.9) C39.9) asociat cu chist (C64. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã. sarcom cu celule. FAI M-9591/3 Reticulare.2) Rotunde.2 C77.

lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã. policitemie M-9950/3 Rubra vera.1) stromal grad redus (C54._) Dendritice. policitemie M--------.5 C49.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.5 C49. arahnoidal cerebelos (C71. FAI (C54.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã.5 C49.0 C47.1) stromal. C08. grad înalt (C54.9 C25. luteon de (vezi SNOMED) C77.6) [obs] circumscris.1) epitelioid epitelioide.5 C72. FAI Santorini.5 C47.9. tumorã mixtã tip._._.tumorã hepatoidã de M--------.4 C08. fund de M--------. mici Rotund.9 majorã.3 C44.5 C49. regiune FAI FAI (carcinoma.5 C47. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin.9 C06. glandã FAI (exclude glandele salivare minore._) arahnoidal cerebelos. celule M-9071/3 Sac vitelin. melanoma. embrionar Endometrial FAI (C54.1 C48. celule Ewing foliculare. celule. nev) FAI (sarcom. glandã.1 C69.5 C76. dendritice celule fusiforme. tumorã mixtã tip. FAI (C07._) M--------. C41. glandã. foliculare.Rugalã. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 .Sarcoid.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos. vas.3 Sanguin. malignã (C07.5 C49. celule FAI foliculare interdigitate dendritice.2 osteosarcom (C40.5 C48.5 C44. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT.5 C41. circumscris (C71. C08. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48. duct C08. limfom C49.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin. ligament M-8940/0 Salivarã. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra.5 C49.5 C49.5 C49. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41._._) M-8940/3 Salivarã._) sarcom tumorã desmoplazicã.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57. FAI minorã.6) [obs] Clare. FAI C06. FAI (C71.5 C47.5 C49.1) stromal.Sarcina.

0 C44. celule fusiforme._) [obs] multiplu.4 C77._) mastocite meningeal (C70.9) mezoteliom renale.9 C50._) periosteal. meningealã (C70. celule rabdoid reticulare. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40.6 C50. glioblastom cu (C71._) limfangioendotelial (C70.6 C50._.8 C50._) meningotelial (C70.0 C49. nev) FAI (sarcom. celule (C22._) osteogenic.5 C50.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase. celule. celule._) pleomorfe. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern. al osului (C40.4 C44. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate. cadran Scalen._) mezenchimal mixt mici.1) endometrial.8 C50. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã. C41._. tumorã cu (C56.0 C47.0 C44. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide.8 C50.8 C50.fibros Stromal FAI endometrial._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic. FAI [obs] reticulare. cadran infero-extern. cadran supero-extern.0) Langerhans._.1 C44. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante.3 C50._) M-9442/3 Sarcomatoasã._) C50. FAI (C40. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom. celule leptomeningeal (C70. celule.0 C49.0) carcinom cu celule renale (C64.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante. celule dendritice Kaposi Kupffer. C41.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44. FAI (C54.0 C50.0 C49. grad redus (C54. C41.5 C50.0 C50. componentã._.8 C50. celule interdigitate. C41. hepatocelular (C22. FAI (C40. carcinom cu (C64.4 C50. celule.0 C49. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71. FAI M-9539/3 Sarcomatozã. melanom.2 C50.5 C50.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase.2 C50. celule.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern.1) endometrial. celule monofazic.0 C49. celule. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 .3 C50.4 C49. difuz [obs] rotunde. grad înalt (C54.

1 C44.3 C49. hepatocelular (C22.1 C49.5 C49. carcinom.0 C49.1 Schneiderian carcinom (C30. melanom.2 C69.0 C76. papilar._) Papilom FAI (C30.0 C40.5 C49.3 C49. tumorã (C56.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.0 C49.0.3 C44.0 C47.4 C49.9) hemangiom (C44.5 C49._) stromalã.1 C49._) carcinom.3 C49. neîncapsulat (C73.6 C49.1 C49.9 C49.9) tumorã stromalã (C56.3 C47. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale. regiunea FAI FAI (carcinom. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom.0._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã.0 C49. neîncapsulat (C73. carcinom. FAI Scrot. mixt (C44. carcinom (C22.0 C49. os Scheletic.1 C49.0 C49.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã. C31.9) tumorã neîncapsulatã (C73._) hepatic._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63.2 C49.0 C41.9) carcinom. nev) FAI (sarcom. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic. piele Scrotal.3 C49.0 C49.9 C49.3 C47. difuz (C73. C31.0) Sciatic. C31.0. difuz (C73. carcinom.0. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete.2 C49.3 C40.2 C49.3 C49.5 C49._) oncocitic (C30. FAI [obs] malign._) inversat (C30.4 M-8082/3 Schmincke.2 C62.2 C63. malign degenerativ malign.1 C49.Index alfabetic C49._) 203 .6 C49. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.3 C49. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom. centurã Scapularã.2 C49. C31. celule.9) Scrot. tumorã (C11.5 C49.6 C49.3 C49.3 C49.0) liposarcom papilar.2 C49. infiltrativ (C44.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.

9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã. papilar (C56._) spermatocitic (C62._) intraepidermic. chist dermoid (C56. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular._) M-8382/3 variantã._) anaplazic (C62.0 C11.9) adenocarcinom. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 .3 C76. celule mici. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal. FAI rectovezical. pagina 27) M-9582/0 Selarã. in situ papilar.9) M-------/6 Secundar._) intraepitelial metastatic. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41._) carcinom (C44.3) nazal._) cu indice mitotic crescut (C62.9) M-8045/3 Scuamoase._) Seboreicã. intraepidermic (C44. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. margine posterioarã rectovaginal. FAI microinvaziv necheratinizant.3 C57. carcinom. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari. tip Bowen (C44. combinat (C44.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30.3 C76. necheratinizant. FAI papilar papilar. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ. sân (C50. situs (vezi codul pentru comportament.Index alfabetic Scuamoase. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã.2 C63. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53._) C53. regiune. necheratinizant cheratinizant. veziculã Seminom FAI (C62. mixt Senilã. cheratinizant celule mari.9 C57. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen._) adenom (C44._) ºi teratom. grad III cheratozã.1) C40._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44.8 Scuamocolumnarã. FAI (C56. celule-celule bazale._) M-9530/0 meningiom (C70. tumorã cu celule granulare (C75. cartilaj Seminalã._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. joncþiun. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom.

9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom.9) papilar. adenom papilar. papilar (C56.9) chistom microchistic.0 Sfenoid Sfenoidal. boalã M-9701/3 Sezary. carcinom (C56.1 C24.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary.9) papilarã. FAI (C56. sistem nervos. inelari (C42.1) papilarã.9) M-8593/1 Sexual. celule adenom carcinom (C62.1) anemie refractarã fãrã (C42.9) malignitate borderline (C56.9) papilom (C56. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.9) Suprafaþã papilar.9) proliferantã atipicã (C56. FAI M-8213/0 Serrat.9) M-8681/1 Simpatic. peritoneu (C48. carcinom. cu elemente heterologe retiformã retiformã. microchistic carcinom. micropapilar (C56. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 . malignitate borderline (C56.7 C18. cu malignitate borderline (C56. CIN III cu (C53.9) Chistadenofibrom seros.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. cu potenþial malign redus (C56._) Sexual. FAI (C56.9) papilarã.9) papilarã.9) bogatã în lipide (C56._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli.9) M--8590/1 tumorã. adenom (C18.9) chistadenocarcinom.9) Tumorã FAI. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56.3 C21._) Tumorã FAI celule mari.7 C18.0 C31. cordon elemente minore.4 C47. tumorã.1) anemie refractarã cu. proliferativ atipicã (C56. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. FAI carcinom.9) Sertoli-Leydig. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18.9) papilar.7 C41. primar. sindrom C41. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. tumorã chisticã. malignitate borderline (C56. cu potenþial malign redus (C56. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. cordon . tumorã stromalã cu (C56.

9 C47.1 C47. malign (C44. sarcom FAI bifazic epiteloide. celule fusiforme. FAI (C44. hemangiom Sinciþial.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic.2 C47.6 C47.0 C47.9 C47.9 C12.5 C47.9 C72.2 C47.4 C72.0.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42. papilom FAI (C30._) Siringofibroadenom (C44.1 C47.9 C47._) Sinovial. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------.9 C31._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-). FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior._) Siringoadenom papilar (C44._) Siringochistadenom papilifer (C44. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 .0 C47. C31._) C42._) M-9071/3 Sinus endodermal. fibros Sinovialã. leiomiom Simplu.9 C31.0 C47. C31. carcinom (C44.9 Mielodisplazic FAI (C42._) M-8940/0 condroid (C44.Sinovitã. condromatozã (vezi SNOMED) M--------.0 C31._) exofitic (C30.6 Sistem hematopoietic. tumorã de M--------. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44.2 C47._) M-8407/3 Siringomatos.1 C47. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------.1 C47.0 C47. meningiom (C70.4 C47.Sinovialã. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic.2 C47.0 C47._) fungiform (C30.1 C47.1 C47. carcinom Simplu.0 C47.9 C31. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom. FAI vegetativ. FAI accesor. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49._) Siringochistadenom papilar (C44._) M-8940/3 condroid.1 C31.2 C47.3 Sinus accesor.1) [obs] Sezary Sinonazal.0.2 C47.4 C69.Sinusalã.2 C31.9 C47.9 C47.0 C47.0.Sinovialã. C31.3 C47. celule monofazic. FAI simpatic. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31.

tumorã (C25.6 C49.0 C47. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.6 C47. FAI Somatostatinom. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76.5 C47.6 C47.Index alfabetic C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62. cord si mediastin C38.6 C49. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71. carcinom ductal in situ (C50.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37. malign Spate FAI FAI (carcinom.0 C72.5 C47. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã._) ºi papilar.2 C47. tumorã cu celule.3 C47. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic._) M-8230/3 carcinom.0 C47.3 C47. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã.5 C49. melanom.5 C47.6 C47.3 C47.0 C47. malignã Somatostatinom.1 C42.6 C63.2 C44.3 C47.9 C76. seminom (C62.1 C47.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv.7 C44.6 C49.1 C41.9. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.6 C49.5 C47.5 C47. FAI 207 .4 C47.0 C47.6 C49. FAI intra-abdominal._) teratom tip. nevus) FAI (sarcom.6 C49._) C70.2 C47.1 C47.3 C47._) tip.2 C47. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad.6 C47.6 C49.1 C72.5 C49.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25. FAI M-9063/3 Spermatocitic. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25.6 C47. FAI Somatostatinice.6 C49. tumorã cu celule SertoliLeydig.3 C47.6 C49.9 C80._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial.1 C76.6 C41.6 C49.5 C47. tumorã cu celule.2 C70.

nev (C44.9) M-8512/3 Stromã limfoidã.0 C16.3 C16._) [obs] multiform (C71. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 . celule.1) endometrial.8 C16.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16.1) endometrial. leucemie C07. carcinom cu celule C16.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã. malignã M-8015/3 Sticloase. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.1 C70._) C16.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic.3 C16.Index alfabetic C70.4 C16. colon M--------. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã. retinoblastom cu regresie (C69. FAI ganglion limfatic.3 C54.3 C18. FAI de cordon sexual ºi gonadalã. potenþial malign incert gonadicã._) polar (C71.1 C16.5 C77.1) nodul endometrial (C54.4 C16._) ecrin.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44.2 C42._) C18.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem. grad redus (C54.1) miozã endolimfaticã (C54.0 C41. malign (C44.9) de cordon sexual ºi gonadalã .1-C16. benignã gastrointestinalã. articulaþie M-8670/0 Steroide.4 C16. FAI ovarianã (C56.9 C41.6 C16.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã.2) C44.9 C16.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia.9) sclerozantã (C56.3 Stenon._) polar primitiv (C71.3 C49.1 C16.2 C77. carcinom medular cu (C73._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã. tumorã cu.0 C16. FAI M-8670/3 Steroide. muºchi Sternocostalã. FAI (C54.0 C16.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz. FAI (neclasificabil la C16.0 C16.1-C16. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54. FAI (C54. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã. malignã gastrointestinalã. duct Stern Sternocleidomastoidian.3 C16. FAI (neclasificabil la C16.4) curbura micã.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior. FAI (neclasificabil la C16.1) Sarcom FAI endometrial. celule. tumorã cu. FAI gastrointestinalã.0 C16.1-C16.6 Sprânceanã Stâng.5 C16.1-C16._) ecrin (C44.8 C16.Spongios.1 curbura mare. grad înalt (C54. celule.2 C16. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71.

2 C49. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire.9 C17.0 C17.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.3 C49._) astrocitom. carcinoid (C56.4 C49.1 Subglotã Subinghinal.0 C77.9 C49. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54._) C32.0 C71.0 C71.1 C49.0 C08.3 C49.2 C49.9) C49.3 C49.0 C49.4 C49.1 C49.0 C49.2 C49.9) ºi carcinoid (C56. FAI (C71.0 C49.1 C49.2 C49. ganglion limfatic Submandibularã.2 C77.0 C49.0 C49.0 C77. limfom cu celule T.0 C49.9) malignã (C56.3 C49.1 C08._) M-9383/1 Subependimom (C71.3 C49.0 C08.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular.2 C49.3 C49.2 C49.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.1 C77.3 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.1 C49.0 C49. arterã Subcutanat.1 C49.1 C49. fibrozã nodularã (C44.0 C08. papilomatozã ductalã (C50.6 C49. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.6 C49.3 C49.0 C17.2 C49._) cu elemente minore de cordon sexual (C56. celule gigante (C71.2 C49._) astrocitom.2 C49._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71. intestin FAI duoden jejun 209 .5 Subclavicular.3 C49.6 C49.1 C49.2 C49.9) M-8506/0 Subareolarã.5 C49._) C77.5 C49.5 C49.4 C08.0 C49.1 C49.2 C49._) M-8832/0 Subepidermicã.0 C49.0 C77.9) M-9091/1 Struma.4 C49. ganglion limfatic Subscapular. ganglion limfatic Subclavicularã.0 C77.3 C49.

8 C34.2 C17._) carcinom (C44.5 C44._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale. cadran al sânului parte a sânului lob.0 C74. faþa oralã buzã.Index alfabetic C17.3 Suprafaþã osteosarcom de. multifocal (C44.0 C44.1 C06. plãmân maxilar membru mezenteric.3 C49.1 C41. glandã adenocarcinom (C44._) M-8461/3 carcinom papilar de. regiune FAI FAI (carcinoma. pagina 45 ºi regulile de codificare.0 C00. nev) FAI (sarcom.9) C32.0 C44.0 C00. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular.0 C00. melanoma.0 C76.9 C74. bronhie lob.1 C34. C41.0 C49. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03._) M-8407/3 Sudoripar.0 C49._) benignã (C44. pagina 25) Suprarenalã.8 Supraglotã Suprapuse.3 C00. carcinom sclerozant al ductului (C44.0 C77.0 C15.0 M-9194/3 Supraclavicular._) Tumorã FAI (C44. ganglion limfatic Supraclavicularã. creastã alveolarã perete rinofaringe piele.0 C49.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic.0 C77.3 C17._) Sudoriparã.3 C50.0 C50.0 C11.0 C49.0 C03. mucoasa extern.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom. FAI (vezi ºi creier) C74. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.0 C03.0) buzã. creier._) adenom (C44. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17.1 C----. PNET (C71.0 M-9473/3 Supratentorial.2 C03.4 C03._) ª C06. faþa purpurie buzã. nev) 210 .1 C39._) extindere superficialã. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã.1 C75._) malignã (C44. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã.9) M-8461/0 papilom seros (C56.0 C49. grad înalt (C40.0 C76. melanom.2 C50.9 C71. ganglion limfatic Subþire. fren buzã.0 C47._) Superficial carcinom bazocelular.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18.4 C47.4 C77.1 C71. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.9) M-8463/1 tumorã papilarã de. FAI C77.4 C49. seroasã._.0 C00.1 C06. malignitate borderline (C56. melanom cu (C44.0 C49. seros (C56. leziuni (vezi note.0 C44.0 C44. margine liberã buzã.3 C00.1 C76. cadran al sânului gingie gingivã intern. adenocarcinom cu extensie superficialã.

0 C49. celule mari granulare. celule mature.0 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.6 C49.0 C41.0 C49.1 C49. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T.0 C47.2 C41.2 C49.0 C49.1 C49.1 C49.1 C49._) M-9768/1 T-gama. melanom.4 C41.1 C49. limfocitozã M-9718/3 T. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71. ependimom (C71._) C71.1 C49.3 C49.0 C49. C41. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic.7 C47.2 C49.2 C49.2 C41. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44.0 C44. malignã tumorã. osteosarcom (C40. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44.Index alfabetic C49.3 C44.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã.1 C49.2 C49.2 C49.4 C47.6 C49._) Temporal.2 C49.2 C44. nev) FAI (sarcom.1 Tapetum Tarsian.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.3 C44. celule corticale.9 C49.2 C49. periferic.0 C49.2 FAI (sarcom.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 .8 C40. malignã.2 C49.2 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.9 M-9183/3 C71.6 C49.2 C49. periferic.2 C49. celule (vezi codul desemnat celulelor.2 C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic. pagina 31) M-9831/1 T.1 C49. os Temporomandibularã.9 C49.0 C49. os Tâmplã FAI FAI (carcinom.3 C47.1 C49.0 C49. lob Temporal.2 C49.1 C49._. celule.

9) ectopic. malign (C37.9) benign (C37.2) C77.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase.9) celule fusiforme. tumorã stromalã (C62. bine diferenþiat (C37.9) epitelial.9) celule fusiforme.9) bogat în limfocite. FAI (C37. FAI (C37.0 C62.9) malign (C56. mixt ºi seminom. cu celule gigante. carcinom. malignã (C49.4) Teratoidã/rabdoidã. FAI (C37. FAI chistic. malign ºi carcinom embrionar._) M-8590/1 Testicularã.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom.9) Cortical FAI (C37.9) epitelial. malign (C37. cu celule gigante (C49. adenom (C62.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 . malign (C37._) M-------. tumorã atipicã (C71.0 C62.9) predominant cortical. malign intermediar. malign Teratocarcinom Teratoid. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic. FAI (C37._) C62. FAI (C37. meduloepiteliom. tumorã. adamantinom (C40._) M-9252/3 Tenosinovialã.9) atipic.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. tumorã.9) M-8585/3 Timic. FAI imatur. malign benign chistic. tumorã cu celule (C56.9) atipic.4) Teratoid.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã._) Teratom FAI adult.2 Tibial. malign C62.9) malign (C37. meduloepiteliom (C69. FAI adult chistic anaplazic. FAI (C37.9 C62. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.9) bogat în limfocite. malign (C37.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal.9) FAI. malign solid trofoblastic. tumorã cu celule (C56. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur.9 Testicul.9) luteinizat (C56. carcinom. benign (C69.4 C40. adenocarcinom al ductului C62. malign (C37.1 C62. FAI M-8640/1 Testicular.9) predominant cortical. malign (C37.

FAI biliar gastrointestinal.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. FAI (C37.9) medular.9 C26.9 C32._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace.3 C49.3 C44.1 C49.3 C49. feminin. FAI genitourinar.5 C49.3 C44.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26.3 C39.9 C63.0 C72. FAI (C37.3 C47.9) tip B1.9 C09.8 C26.1 C72.Tireoglos.3 C49. FAI C76. FAI intestinal.9) tip mixt. malign (C37. malign (C37.1 C37.9 C57. cavitate Timus Timus-like diferenþiere. FAI optic respirator.0 C76.0 C73. FAI (C37.9) tip AB. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.9) tip A. malign (C37.9 Timpanicã. perete FAI FAI (carcinom.9) predominant cortical. FAI (C37.9) tip B3. malign (C37. FAI (C37. carcinom cu diferenþiere.9) malign.9) tip A.9 C63. malign (C37. FAI (C37.3 C49._. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02.9) medular.9 C57.9) organoid.3 C49.9) folicular.9) Tract alimentar.1 C09. carcinoid M--------.9) tip mixt.4 Tireoglos.9) carcinom folicular.3 C73.0 C09.1 C77. malign (C37.5 C47.9) tip C (C37. FAI (C37. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã. FAI genital feminin. FAI genital masculin. malign (C37.9) tip B3.9 C11.9) tip B2. C38. FAI (C37. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73.9 M-8240/3 Tipic.1 C44.3 C49. FAI (C37.9) limfocitic.9 C02.3 C49. FAI (C37.9 C24. carcinom (C73.3 C15. melanom.3 C49.1) faringianã palatinã lingualã 213 .3 C49.4 ºi tonsila faringianã C11.3 C47. cord ºi mediastin C37.9) tip B2.9) tip AB.9) tip B1. malign (C37.5 C47.3 C49.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic. FAI genitourinar masculin.3 C49. malign (C37.9) organoid.9) predominant cortical. malign (C37. adenocarcinom (C73. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. FAI (C37.3 C49. nev) FAI (sarcom.

6 C44. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44._) M-8103/0 chist proliferant 214 .3) Tranziþionale.5 C71. ganglion limfatic Traheobronºic.Index alfabetic C39. nev) FAI (sarcom. cu potenþial malign redus (C67.6 C49.0 C76.1 C77. potenþial malign redus (C67. malignã C06.Traumatic.6 C49.9) tumorã epitelioidã Trohlear. plexul coroid al ventriculului Treilea._) papilom papilom. FAI uveal Tragus Trahee Traheal.9) C18._) Tricodiscom (C44.1) idiopaticã. nerv Trombocitemie esenþialã (C42. hemoragicã (C42. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom._) papilar.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers.6 C71._) Trichilemom (C44.1) idiopaticã (C42.1 C57.7 C44.9 C77.1 respirator superior.6 C49.4 C44. FAI papilom.1) esenþialã. neurom (vezi SNOMED) C71.5 C49.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58.5 C06._) Papilom FAI benign inversat. neinvaziv (C67. celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67.6 C49.2 C67.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30. benign Trapez. FAI Triceps brachial._) Tricofoliculom (C44. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã.1 Treilea._) sarcomatoid neoplasm papilar.7 C57. muºchi M-9561/3 Triton.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44. tumorã. melanom._) neoplasm papilar.5 C47.0 C57.0 C69. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72.1 C30.6 C49.6 C49. inversat.6 C47. hemoragicã (C42.2 C33. inversat._) Tricoepiteliom (C44.3 M--------. ventriculul al.6 C49.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72._) Trigemen. chist dermoid cu (C56. benign tumorã pinealã (C75. FAI inversat.5 C49._) papilar (C67. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã.6 C49.

carcinoidã atipicã.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom. celule. neuroectodermalã primitivã._) alveolarã.9) mucinoasã. cu displazie moderatã (C25. teratoidã/rabdoidã (C71.9) malignitate borderline (C56.9) Tubulovilos._) acinare._) corpusculului para-aortic (C75._) papilarã (C25. benignã (C44. celule. neclasificatã beta.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 . FAI androblastom. FAI argentafinã._._) [obs] Brooke (C44. malignitate borderline (C56._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.4) Corticosuprarenalã FAI (C74.9) tip cu._._) condromatoasã cu celule gigante (C40.9) malignã (C56. malignitate borderline (C56. intravascularã (C34. FAI (C71. cu acumulare lipidicã (C56._) benignã benignã.0) benignã (C74. malignã (C25. benignã (C44._) Askin atipicã.1) argentafinã.9) proliferantã (C56._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari. adontogenicã (C62._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã._) Clare.0) cromafinã cu celule fantomã. adenom M-8263/0 adenom._) bazale. FAI adenomatoidã. FAI (C25. C41. bronºicã intravascularã (C34. celule. vestigialã alfa.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. malignã (C25._) Bednar (C44. celule. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã.0) malignã (C74. malignã Codman (C40.9) proliferantã atipicã (C56. celule (C44._) Dabska dendritice. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã. celule [obs] acinice. celule FAI chisticã. celule._) Brenner FAI (C56.0) clare._) ºi solidã (C25.5) corpusculului carotidian (C75. odontogenicã (C41._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate. a apendicelui (C18._) adrenalã. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate. C41. tumorã de cordon sexual cu (C56._) alfa. folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar.

FAI pãrþi. celule rotunde mici disembrioplazicã._) Leydig-Sertoli. malignã epitelialã. cu elemente timus-like G._) [obs] juvenilã._) intravascularã._) pãrþi moi._) os. malignã (C49._) teacã tendon. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62._. ovar (C56. FAI G._) Interstiþiale. proliferativã atipicã enterocromafin-like._. sinus endometrioidã.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã.9) Klatskin (C22. ovar (C56. celule stromalã. FAI (C40. malignã Ewing. celule. benignã epitelialã. celule. celule. C41. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. potenþial malign incert Germinale. potenþial malign redus endometrioidã. C41. malignã (C49._.9) [obs] hil celule din (C56._) insulare._) tenosinovialã (C49.9) Hurthle. C41. celule FAI benignã (C62. bine diferenþiatã lipidice.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 .9) sarcomatoidã (C56. celule. neuroepitelialã embolus endodermal. celule gastrinice. malignã stromalã. FAI (C75. malignã (C40.9) hipernefroidã [obs] insulare. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75.1) Granuloase.1. (C40.9) juvenilã (C56. celule (C73. odontogenicã cu (C62.9) juxtaglomerularã (C64.9) tip adult (C56._) fantomã. celule (C56. malignã Glomus FAI jugular. malignã gastrinice. malignã epitelialã. celule._) fibrohistiocitarã._) tenosinovialã. celule.9) lipoide._. C41. celule FAI (C56.9) malignã (C56. plexiformã fibromixoidã. malignã folicularã._) tip.9) hilare. stromalã Gonadalã._) condromatoasã (C40. C24. celule. malignã teacã tendon (C49. cu celule granuloase (C56. celule os. benignã stromalã._) malignã (C62. bronºicã alveolarã (C34. cu displazie moderatã (C25. celule FAI benignã malignã intraductalã. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker. celule. celule. FAI stromalã. celule. papilar-mucinoasã. FAI (C25.9) granuloase ºi tecale. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare._) Gigante.5) malignã gonadalã. cu diferenþiere timus-like epitelialã. benignã (C25. celule (C56.0) Krukenberg Leydig. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule.9) Grawitz (C64.

proliferativã (C56. tip cu celule. celule malignã. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã. celule mezenchimalã mixtã._) clare. FAI mastocite. sclerozantã (C73. tip cu celule._) Mucinoasã FAI._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . celule (C41. cu potenþial malign redus (C56. celule (C44._) melanoticã perifericã primitivã._) calcifiantã epitelialã (C41. FAI neîncapsulatã._) chisticã._) neclasificatã neclasificatã.9) pacemaker. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. FAI mici._) adenomatoidã (C41. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã. C08.9) papilarã. (C62.9) papilar-mucinoasã. cu displazie moderatã (C25.2) nonseminomatoasã. mixtã (C54. C08. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite. celule (C41. neuroectodermalã Merkel._) benignã (C41._) Mixtã FAI germinale. malignã mici rotunde. intraductalã. primitivã. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25. malignitate borderline (C56.Index alfabetic Malignã FAI clare. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã. celule. mixtã mezonefricã. C08. FAI (C71.2) osifiantã. cu potenþial malign redus (C56.9) seroasã._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã._) olfactivã._) Odontogenicã FAI (C41.9) neuroepitelialã. olfactivã (C69. tip glandã salivarã (C07. malignã melanoticã.9) chisticã._) metastaticã mezenchimalã._) peribronºicã congenitalã (C34. neurogenã (C69. malignã (C07. FAI mixtã.9) seroasã. FAI muºchi neted.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã._) malignã (C41._._) scuamoasã (C41. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ. cu celule germinale. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34._) muºchi neted. cu potenþial malign redus (C56._._._) fantomã._) tip glandã salivarã.9) ovarianã stromalã (C56. proliferativ atipicã (C56.9) atipicã._) mucinoasã. cu displazie moderatã (C25. cu displazie moderatã (C25. disembrioplasticã neurogenã. celule gigante. FAI (C07. cu potenþial malign redus (C56.

3) Periferic teacã nerv. malignã gastrointestinalã. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã. cu elemente heterologe retiformã retiformã.9) Sertoli._) somatostatinice.9) sclerozantã stromalã (C56. pinealã. cu tubuli inelari (C56. de cordon.9) renomedulare. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.9) Sexual. cu potenþial malign redus (C56. de cordon. malignitate borderline (C56. celule. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25. FAI (C71. cordon. cu potenþial malign redus (C56. pungã (C75. glandã FAI (C44.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã. cu elemente heterologe sexual. celule.9) papilarã chisticã.9) proliferantã atipicã (C56.9) secundarã secundarã. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25.9) papilarã. celule. celule. cu diferenþiere intermediarã (C75.9) plasmocite plexiformã. atipicã (C71._) malignã (C50. FAI sexual. cu elemente minore de (C56. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã.stromalã gonadalã. FAI somatostatinice.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56. malignã. desmoplazicã Schminke (C11. papilarã._) perifericã._) pilarã (C44. celule FAI (C56.1) renalã osifiantã (C64. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã._) rotunde._) borderline (C50. FAI steroide. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.9) Sudoriparã.chist dermoid cu Seroasã FAI. malignitate borderline (C56. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã._) Pindborg (C41.9) retinianã primordialã rabdoidã. benignã gastrointestinalã._) Rathke.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. cu localizare._) sclerozantã neîncapsulatã (C73. cordon ._) benignã (C50._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 .3) tranziþionalã (C75. malignã teacã nerv. FAI Phyllodes FAI (C50. celule interstiþiale (C64.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. malignã scuamoasã odontogenicã steroide.9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig. potenþial malign incert sexual.3) Pinkus placentarã. trofoblasticã (C58. celule mici._) Pinealã mixtã (C75.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

C41._._._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40._. C41.9) Adenofibrom nefrogenic (C64. malignã (C49. malignã GIST. C41._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã.9) Fibrom renomedular (C64. C41. C41.2) Craniofaringiom.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64.9) Nefrom chistic malign (C64. C41._) Condrosarcom cu celule clare (C40._) Tumorã cu celule germinale._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49. malign Nefrom chistic benign (C64. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._._. papilar (C75._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. FAI GIST._) Osteosarcom medular (C40._) Osteosarcom central convenþional (C40._. C41._._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Condrosarcom dediferenþiat (C40. C41._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._. malignã (C49._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. nonseminomatoasã (C62._. C41._) Osteosarcm intracortical (C40.9) Tumora renalã osifiantã (C64.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 ._._) Osteosarcom periosteal (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64. adamantinomatos (C75. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã.

timic (C37.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. mediastinal (C38._) Limfom cu celule NK/T._) Papulozã limfomatoidã (C44.2) Retinoblastom. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 . FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale. cu regresie spontanã (C69. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari.] Histiocitozã cu celule Langerhans.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.3) Limfom cu celule B mari.2) Limfom splenic al zonei marginale. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.9) Limfom cu celule B al zonei marginale. difuz (C69. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat. FAI (C42. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71._) Retinoblastom. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42.5) Meduloblastom cu celule mari (C71.2) Limfom cu celule B al zonei marginale. FAI Limfom al zonei marginale. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. splenic (C42. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. FAI [obs.

q22) Leucemie mieloidã acutã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans.q11) Leucemie mieloidã acutã.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. tip L2.16)(p13. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. inv(16)(p13. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. FAI Leucemie prolimfociticã. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. t(16.

t(8. t(9. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.q22) Leucemie mieloidã acutã.22)(q34. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã.q22) FAB M2. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã. t(8. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI Leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.21)(q22. t(9.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã.22)(q34. AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 .21) (q22. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.

inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase. fungiform (C30. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã. in situ Papilom cu celule scuamoase. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. C31. FAI (C44. inversat.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase._) Papilom sinonazal. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal._) Pilomatrixom._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã.0._) Carcinom bazocelular. FAI (C30._) Pilomatrixom malign (C44. C31. FAI (C44. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã._) Carcinom bazocelular infiltrativ. benign Papilom tranzitional._) Carcinom bazocelular. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. tip desmoplazic (C44.1) AIN III (C21.0. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici . sclerozant (C44._) Papilom cu celule tranziþionale. grad III (C52._) Carcinom bazocelular infiltrativ. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã.0. inversat.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase .Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O. grad III (C51. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21._) Carcinom bazocelular infiltrativ.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Carcinom trichilemal (C44. nesclerozant (C44._) Carcinom matrical (C44. benignã Tumoretã. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 . morfeic (C44. C31._) Papilom cu celule tranzitionale. exofitic (C30. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase._) Papilom sinonazal. FAI Trichilemocarcinom (C44.

0.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. C31. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. malign Carcinom ductal in situ.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional. FAI (C25._) Tumorã cu celule alpha.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56._) Carcinom urotelial papilar (C67._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice.9) Adenom pigmentar (C74. inversat (C30.0.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. tip cribriform (C50. C31. FAI Papilom Schneiderian.9) Adenom folicular atipic (C73. celule oxifile (C73.9) Carcinom folicular. C31._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64. neinvaziv (C67.0. tip solid (C50. inversat._) Adenomatozã cu celule insulare._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. neinvaziv (C67. tip cribriform (C50._) Adenom atipic (C34.9) Chistadenom apocrin 232 .9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. C31._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30.9) Chistadenofibrom cu celule clare.0. celule oxifile (C73. malignitate borderline (C56._) Carcinom intraductal._) Vipom._) Tumorã cu celule insulare._) Carcinom cu celule tranziþionale._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. difuz sclerozant (C73._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73._) Carcinom ductal in situ. FAI (C25._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25._) Carcinom ductal.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar._) Carcinom urotelial papilar.

_) DCIS. FAI (C50.5) 233 ._) DCIS. neinvaziv (C25.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. FAI (C50._) DIN 3 (C50. papilar (C50. tip comedo (C50. FAI (C50.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25._) Adenom papilar digital agresiv (C44._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom ductal in situ.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48._) Adenom microchistic seros Carcinom seros. tip comedo (C50.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã._) Chistadenom ecrin (C44._) Carcinom siringomatos (C44._) Adenocarcinom papilar digital (C44. malign (C44._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) DCIS._) Chistadenocarcinom mucinos. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) Carcinom anexial microchistic (C44. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Hidroadenocarcinom (C44._) Epiteliom sebaceu (C44. sarcomatoasã (C56. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75.9) Carcinom ductal in situ._) Carcinom pseudopapilar solid (C25. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malignitate borderline (C56.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56._) Spiradenom ecrin malign (C44._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule steroide._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44. papilar (C50. malignitate borderline (C56._) Carcinom seros micropapilar (C56._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25._) Tumorã chisticã mucinoasã. FAI Tumorã cu celule steroide. tip adult (C56.

cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf.9) Chistadenofibrom seros. malign (C44.1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid. malignã Tumorã rabdoidã. malign (C56.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75._. malignã Melanocitom.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.1) Paragangliom medulosuprarenal. FAI (C44.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44.9) Adenocarcinofibrom seros (C56. pleomorf Sarcom stromal endometrial.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56. malignitate borderline (C56._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56. grad redus (C54. malignitate borderline (C56. grad înalt (C54. amelanotic (C44. malign (C56.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9) Adenofibrom seros.9) Chistadenofibrom seros. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51.1) Sarcom stromal endometrial.9) Rabdomiosarcom embrionar.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat .9) 234 . FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros.1) Tumorã glomusului.9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74. C52. malign (C74._) Nev congenital mic (C44._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted. FAI Melanom desmoplazic._) Fibrom celular (C56.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56._) Tumorã rabdoidã.

_) Celule germinale intratubulare maligne (C62.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã. benign Mezoteliom chistic.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes.5) Ependimom celular (C71._._) Astrocitom difuz._) Astrocitom._) 235 . FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic._) Astrocitom difuz (C71. benign (C48._) Meduloblastom melanotic (C71.5) Carcinom al plexului coroid (C71._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75. borderline (C50._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Condrosarcom periosteal (C40._) Sarcom sinovial._) Gliofibrom (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Spongioblastom polar (C71._) Ependimom cu celule clare (C71. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62.6) PNET.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40. FAI (C71. grad redus (C71. grad redus (C71. C41._) CPNET (C71._) Ependimom tanicitic (C71._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62._) Papilom atipic al plexului coroid (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) PNET supratentorial (C71. C41. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._.

depleþie limfocitarã. limfocitic. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign.4) Gangliogliom. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B. depleþie limfocitarã. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. limfocitic.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom.2) Neurocitom olfactiv (C30. sclerozã nodularã. celule B mici. FAI Limfom Hodgkin clasic. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. malign (C69. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. reticular Limfom Hodgkin clasic._) Meduloepiteliom teratoid. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71. sclerozã nodularã.6) Retinocitom (C69. benign (C69. grad 1 Limfom Hodgkin. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. celularitate mixtã._) Dictiom.6) Medulocitom (C71. celule mici. grad 2 Limfom malign. sclerozã nodularã._) Dictiom. fazã celularã Limfom Hodgkin.6) Neurolipocitom (C71. benign (C69. celule mici.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. sclerozã nodularã. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 .

FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã.q11-12) Leucemie mieloidã acutã. FAI Limfom cu celule mari anaplazice.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. difuz. celule mari Limfom cutanat cu celule T. FAI Limfom cu celule T. FAI (C44. grad 1 Limfom folicular. imunoblastic. grad 2 Limfom folicular. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. celule B mari. t(15. FAI Limfom cu celule T periferice. cu celule B mari.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign. folicular Limfom malign al centrului folicular.17)(q22. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. C41. centroblastic. FAI Leucemie mieloidã acutã._) Limfom cu celule mari anaplazice. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular._) Boala lanþurilor grele. acutã Leucemie promielocitarã acutã. t(15. FAI Limfom folicular. difuz.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign._.17)(q22. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 . CD30+ Plasmocitom al osului (C40.

1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.

FAI [obs] Boalã Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. centroblastic-centrocitic. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI (C71._._) Osteosarcom juxtacortical (C41. centroblastic-centrocitic. difuz [obs] Limfom malign._.9) Papulã fibroasã a nasului (C44._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71._) [obs] Limfosarcom. celule mici clivate._. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. C41. celule mici clivate. nodular [obs] Boalã Hodgkin. limfocitic. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã.3) [obs] Nev involutiv (C44. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin._) [obs] Limfom malign. centrocitic [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã._) Porom ecrin (C44.9) Carcinom medular. sclerozã nodularã. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. difuz._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71. celularitate mixtã Limfom malign. FAI Miofibrom Sarcom stromal. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. predominanþã limfocitarã. difuz [obs] Limfom malign. argentafinã._) Osteosarcom periosteal (C40.9) Carcinom timic. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 . FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40._) Spongioblastom._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI [obs] Limfom malign. difuz [obs] Microgliom (C71. FAI [obs] Reticulosarcom. cu stromã amiloidã (C73. FAI (C73. C41. FAI Argentafinom. C41.9) Carcinom cu celule C (C73. FAI Boalã Hodgkin.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. slab diferenþiat.

centroblastic. Ediþia a treia Limfom malign. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. FAI Limfom malign. celule mari clivate. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. FAI Limfom malign. limfocitic. celule nediferenþiate. neclivate. celule nediferenþiate. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign. celule neclivate. slab diferenþiat. difuz Limfom malign. clivate.centroblastic. celule mari. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. nodular [obs] Limfom malign. limfoblastic. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. folicular Limfom malign. difuz Limfom malign. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. centroblastic. non-Burkitt [obs] Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. celule mari. difuz [obs] Limfom malign. centroblastic-centrocitic. difuz. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. limfocitic. neclivate. celule mari.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. celule mici. celule neclivate. FAI Limfom malign. celule mari clivate [obs] Limfom malign. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. bine diferenþiat. difuz Limfom malign. neclivate.

FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42. tip L2. FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã. FAI Leucemie limfoblasticã acutã. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã.1) Leucemie plasmaciticã (C42.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 .1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã.

morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa._.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O. de col uterin._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. Neoplazie intraepitelialã cervicalã. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular. grad III. Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44. C41. Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. grad III. C41._. grad III. Neoplazie intraepitelialã vaginalã. Neoplazie intraepitelialã vulvarã. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã. benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40. grad III._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. bifazic. grad III) Carcinom bazocelular.

FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 .1) Miozã stromalã.1) Stromatozã endometrialã (C54.1) Ependimom papilar (C71.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. FAI (C54. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã.1) Endometriozã stromalã (C54. grad redus (C54. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã. Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O.

FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. FAI (C71.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Tumorã mucinoasã._) Spongioblastom. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale._) Astrocitom piloid (C71. malignitate borderline (C59. malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli. FAI (C37. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. FAI cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã. cu potenþial malign redus (C56. FAI Glucagonom.9) Chistadenom papilar seros. FAI (C25. FAI.6) Tumorã seroasã._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom papilar.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 . Ediþia a treia Adenom vilos.9) Chistadenom mucinos._) Astrocitom juvenil (C71. malignitate borderline (C56.9) Reninom (C64.9) Astrocitom pilocitic (C71. malignitate borderline (C56. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom mucinos papilar. Ediþia a treia Chistadenom seros.9) Tumorã chisticã mucinoasã.9) Tumorã papilarã mucinoasã. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O._) Timom. malignitate borderline (C56.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->