CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

Institut für Pathologie. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. Bethesda. SUA Dr Paul Kleihues. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. Registre de Cancer de l’Isère. SUA D-na Catherine Exbrayat. Münster. Erlangen. Manchester. IL. Germania Profesor Paul Hermanek. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. National Cancer Institute. Bethesda. Lyon. Scoþia Dr Anna M. Anglia Dr Han Van Krieken. The Academic Hospital. Spania Profesor Paule Marie Carli. Kelsey. Comprehensive Cancer Centre North. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. Germania Dr Elaine Jaffe. Manchester. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Fulton. Gerhard Domagk Institut für pathologie. University of Chicago. Royal Manchester Children’s Hospital. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. National Cancer Institute. Franþa Dr Franco Rilke. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. Birch. HY. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. SUA D-ra Annette Hurlbut. Leiden. Germania vi . International Agency for Research on Cancer. Hospital General de Asturias. Italia Dr James Vadiman. Edinburg. Mannheim. Münster Universität.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Dr Timothy Coté. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Franþa Dr Andrew Jack. Chicago. MD. Oviedio. University of Leeds. Anglia Dr James Ironside. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Dijon. Western General Hospital. Leds. Olanda Dr Aurora Astudillo. Milan. Leukaemia Research Fund. Groningen. MD. Società Italiana de Cancerologia. Isère.

Trujillo Polonia. Ontario Canada. Bangkok Tailanda. Florida. Los Angeles SUA (SEER). Asturias Spania. New South Wales Australia. British Columbia Canada. South Australia. Connecticut SUA (SEER). Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Kielce Regatul Unit. Ontario. Utah SUA. Ohio. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. Qidong Cuba Cehia Ecuador. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Texas. Campinas Brazilia. Flagler Hospital SUA. Porto Alegre Canada. Missouri. Nagasaki Japonia. Amserdam Pakistan. Victoria Belarus Belgia Brazilia. Tarn Germania. Gothenburg Tailanda. Federal States of Berlin Germania. Hiroshima Japonia. Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. sã participe la testarea acesteia pe teren. Manitoba Canada. National Childhood Guinea. Baden-Württenberg Germania. Karachi Peru. Medical Center of Central Georgia SUA. Ragusa Italia. Hérault Franþa. Oxford. Macerata Italia. Manila Filipine.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. Beijing China. vii . Lima Peru. Rizal Franþa. Mallorca Spania. Romagna Japonia. Nova Scotia China. Kampala Vietnam. Alexandria Filipine. Liberty Hospital SUA. Detroit SUA (SEER). Conakry Indonesia Italia. Northern and Yorkshire Regatul Unit. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. Ferrara Italia. East Anglia Regatul Unit. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Murcia SUA. Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. College Station Medical Center Suedia. Atlanta SUA (SEER). Quito Egipt. National Childhood Singapore Slovenia Spania. Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. Princess Margaret Hospital Canada. Haut-Rhin Franþa. Iowa SUA (SEER). Northern California SUA (SEER). New Mexico SUA (SEER). Hawaii SUA (SEER). Granada Spania.

3). secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. în special pentru leucemii ºi limfoame. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. sau sã fie înlãturate din baza de date. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. în final. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. sub editarea asiguratã de Constance Percy. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8).INTRODUCERE De aproape 25 de ani. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua. Termeni morfologici noi. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. 1 . Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. Au fost introduse noi clasificãri. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. s-a decis revizuirea întregii publicaþii. Totuºi. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). în consecinþã. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. Mai mult de atât. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. pentru fiecare neoplasm.

ICD-O.Tabel 1. Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N. International Classification of Diseases for Oncology 2 .trad..

De mulþi ani. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. De exemplu. a histologiei tumorilor. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. coriocarcinomul. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. 3 . CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. În 1968. foarte detaliat ce acoperea întregul organism. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. melanomul ºi anumite neoplasme benigne. În anii 1960. dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2).ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). sau nespecificat). sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. În 1951. precum ºi un cod topografic complet nou. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). SNOP furniza un cod morfologic. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. benign. S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. Dupã formarea Natiunilor Unite.

sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). precum ºi în versiuni editate. În 1976. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. francezã. Aºa cum s-a menþionat anterior. cãtre CIM-10. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. 22). slovacã ºi spaniolã. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). germanã. în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. japonezã. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. grup reunit de OMS în anul 1971. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. 22)(q34. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. italianã. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. ca successor al clasificãrii MOTNAC. portughezã.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). cehã. 4 . inclusiv în chinezã. greacã. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. va fi disponibilã pe media electronicã. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. spre exemplu M-9863/3. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. leucemia mieloidã cronicã. rusã. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor. acoperind atât topografia cât ºi morfologia. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. Conversia primarã ºi initialã. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. t(9. BCR/ABL. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme.

Benign. codul topografic (C34.9. M-8070/3. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n. (vezi codul de comportament.9. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign. pagina 27). identificã dacã neoplasmul este malign.a. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. În consecinþã. In situ. astfel. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare.d. benign. Secundar sau Metastatic. 5 . Comportament Incert ºi Necunoscut. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. sau morfologia.: situs) sunt listate în ordine alfabeticã. De exemplu. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). Codul de comportament. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. trad. neoplasmului. M-8140/3.9. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34.9. Prin contrast.m. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. Dupã cum se vede în Tabelul 3. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. in situ. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10). º. CIM-O descrie în plus ºi tipul. benign. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34.

6 . prin categorii unice. În plus. De exemplu. Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie.0. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic. leucemiile ºi melanoamele pielii. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. în CIM-10. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10.

9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. În CIM-O.0. de obicei. De exemplu. FAI Sistem hematopoietic. FAI În CIM-10.2. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici.3 C42. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz).1 C42.0 C42.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. În CIM-O Ediþia a treia. boala se codificã prin C42. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. 7 . în categoria Q85.1. În CIM-O. Începând cu prima ediþie a CIM-O. Ca urmare. secundare ºi nespecificate. neurofibromatoza. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã. Molã hidatiformã). Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. Afecþiunea asociatã. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici). ci în Capitolul XV “Sarcina. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91. ar trebui codificat într-un câmp separat. splinei i se atribuie codul C42. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O).În CIM-O.2 C42. atunci când se foloseºte CIM-O. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. Tabel 6. limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16. deformaþii ºi anomalii cromozomiale”.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01. codul C42 reprezintã o categorie vacantã.9. FAI (C58.

Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. IV. CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. V. cât ºi pentru morfologie. II.Funcþiunile neoplasmelor În general. caracteristicile tumorii însãºi. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare.1. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10. III. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie. I. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. cu alte cuvinte. de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. M-8700/3). cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 .5.

au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-. (Tabel 7). prima ºi a doua ediþie. când diferenþe de ortografie. Pe de altã parte. 9 . La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3. iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã.a celulelor. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971). sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre.0 pânã la C80. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. benignã. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. Pentru un limfom sau o leucemie. din Capitolului II al CIM-10. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. În câteva situaþii.Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. in situ. S-a alocat un cod distinct. A cincea cifra. Null. cea de dupã barã (/).ºi NK. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. de o cifrã. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. pagina 30). B-. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. 22). este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic.9. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. „Oesophagus (see Esophagus)“.

Codurile topografice sunt identificate prin litera C. însã „carcinomul cu celule Hurthle“. În mod similar. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. Exemple din listele numerice C07. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. Termenii aliniaþi. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. La fiecare cod.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73.9) În acest exemplu. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). celule oxifile (C73. FAI“. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul). este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. Tabel 10. Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere). a tipului morfologic (4 cifre). Sinonimul sãu.9. lob pulmonar superior C34. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã).1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. De exemplu. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. se numesc termeni echivalenþi. „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. precum ºi la A prin „adenocarcinom.9 Glandã parotidã Parotidã. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod. primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã.Prin urmare. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat. Tabel 9. ce sunt similare tumorilor). bazofil“. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii.9) Carcinom folicular. trad. adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. 10 . În indexul alfabetic. „Parotidã.9. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu.

Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. sfârºitul unui grup. Primul termen titlu este „Abdomen“. sau invers 2. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. „externã“. N. „Abdominal“ ºi „Abdominal. la masculin-singular. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. ei nu au nevoie de un titlu special. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun.trad. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). Spre exemplu. Similar. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. trad. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române.2. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. spre interior. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“.2. n. „ureche externã“ C44. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. la singular ºi/sau la plural. perete“). versiunea în limba românã. sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el.9. cuvântul abdomen este scris îngroºat. spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. 11 . Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“.: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F).Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. Dat fiind particularitãþile limbii române.

1) M-8250/3 bronhiolar (C34. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. De exemplu.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. FAI“.9 glandã endocrinã. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. existã doar o listã pentru „limfom. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED. celule (C75. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . C08. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. „FAI“ este listat primul.3). se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. fiecare având codul sãu specific. „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general._) M-8215/3 canale anale (C21. un termen este folosit într-un sens general De exemplu.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice. _. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. Astfel. în CIM-O. Dupã M. de exemplu. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare. 12 Tabel 12. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice. celule. _) M-8300/3 bazofil (C75. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. malign“ ºi una pentru „leucemie“. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“. Astfel. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. FAI“. În indexul alfabetic. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED.1) M-8420/3 ceruminos (C44. în „C75. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. celule M-8251/3 alveolar (C34. celule FAI M-8310/3 clare. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. FAI (C34.

mai ales pentru uzul clinic. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. mai degrabã. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. dar adeseori incurabile. Cu toate acestea. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. cu scop comparativ. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. Într-adevãr. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. Pe de altã parte. În Statele Unite. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. ca ºi clasificarea Rappaport. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. În practicã. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. în termeni clinici. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. categoriile individuale erau eterogene. de fapt. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. În clasificarea Kiel. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã. potenþial curabilã prin chimioterapie. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. 13 . precum mãrimea ºi forma celulelor. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã.

dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. conceptele de bazã sunt diferite. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. 14 . Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). dar cãrora li s-au dat coduri diferite. În clasificarea OMS. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei. De exemplu. sunt în mod clar eterogene. imunofenotip. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. În clasificarea REAL. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. precum ºi un numãr de termeni arhaici. precum limfomul difuz cu celule B-mari. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. Dimpotrivã. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. Multe din categoriile majore. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

spre exemplu. în C15. locul unde a apãrut tumora.3. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. indiferent dacã maligne sau benigne.0 Esofag cervical C15. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului. iar termenii de superior. În general. dar „pontin“ nu este listat. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice. Atunci când are dubii. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5). 23 . Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile.5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15.4 Treime mijlocie esofag C15. pentru a veni în ajutorul codificatorilor. Codurile C10. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. FAI categoriile Q18. C15 ESOFAG C15.0 ºi respectiv Q43.2 Esofag abdominal C15.: faþã de ediþia a 2-a). aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme.9 Esofag.8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. în alte cuvinte. fisurã brahialã ºi C17.0. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10.1 Esofag toracic C15. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O.trad. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori. in situ sau incerte. „pont“ este listat. Toate neoplasmele. În orice caz.4.

1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“. ci sunt incluse la piele (C44). prin „braþ“ se C77. C76. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic. lipom) care tumora origineazã. FAI ºi frunte.4. În indexul alfabetic. cod topografic corespunzãtor C49. precum bãrbie. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului. Pentru a facilita C40. Notele între paranteze sunt C49.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice. De exemplu. precum fibrosarcoamul. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76. Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior. „Osul braþului“ este codificat prin C40.1 muºchi ale braþului“.1 þesut moale pentru „pielea braþului“. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine. C49.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A.1. mai degrabã decât la C76.6 piele codificarea tumorilor braþului. dar unele. De exemplu.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. de exemplu. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului. În mod similar. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. au mai multe componente tisulare (Tabel 16).6 FAI (carcinom.1 þesut gras sunt codificate prin C44. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49.6. Majoritatea sarcoamelor. sau chiar „oasele braþului“. dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite. scapulã ºi articulaþii adiacente“.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49._) ºi þesuturile conjunctive (C49. 24 . nev) C49._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã). „Braþ. Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme.4 (braþ. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase. FAI nu sunt incluse în C76. ar trebui codificate la C44.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47. melanomul ºi nevul braþului C49. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului. precum Braþ „braþ“. liposarcomul ºi angiosarcomul.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. FAI). precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid. exemplele de neoplasme benigne C49. þesuturile specifice sunt C47. au originea de obicei în þesutul moale.0.1 FAI (sarcom.6 (piele braþ). þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44. FAI“ C49. Unele situsuri insuficient definite.1 þesut fibros obiºnuit.1 tendon C49. mai degrabã decât în categoria FAI. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76.0 os C44. melanom. Carcinomul. diverse „þesuturi moi C49.

2.8 Leziune suprapusã a rectului. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine.0. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. „leziune suprapusã“.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. aparþinând unui sistem anume. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. Spre exemplu. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului. corespunzãtor „retroperitoneului“. De exemplu. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. peri-. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui.8 Leziune suprapusã a oaselor. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77. „þesutul suprarenal“. În practicã. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57. C14.8. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21.8. supra-. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun.sau like care nu este clar listat în CIM-O. C39. Spre exemplu. vârful C26. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. infra. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã. alocat în C02.ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului.Prefixe REGULA B.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv. Prefixele para-.8.0 (cardia). para. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-. „carciTabel 17. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 . Foloseºte subcategoria „. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine. pre-.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. leziune suprapusã a aparatului digestiv. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63. C67). Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49. întrucât C24. pe de altã parte. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16.1. intratoracice C41.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08.8 Leziune suprapusã a buzei. în timp ce C02. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe.

Codificã toate leucemiile.9 (situs primar necunoscut). Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. codificã prin C77. de exemplu în stomac sau intestin. iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. codificã prin C77. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili._._) sau în þesutul limfatic. splina.9). Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe.) Codul topografic pentru leucemii Regula E. alegerea corectã este ganglion limfatic.1 (mãduvã osoasã). este important sã se identifice situsul primar al tumorii. 26 . în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar. FAI (C 77. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. inelul Waldeyer. Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80. în caz contrar. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. la C42. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). precum amigdalele. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. acestea poartã numele de limfoame nodale. limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut. atunci codificã prin C80. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. atunci se codificã în consecinþã. sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. acesta putând fi altul decât locul biopsiei. vezi pagina 13. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale.9). dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. De exemplu.

situs primar). poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. cu alte cuvinte. situs metastatic ment /2 ºi /3. Codul pentru grad. Codurile pentru comportament /6. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. Tabel 18. ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign. 27 . situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. incert dacã este /9* Malign. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. De exemplu. situs secundar malign. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). metastatic ºi /9 malign. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. Malign. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic). poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ).9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. codul cel mai potrivit este C80. Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. M-8000/3. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“.

adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod. registratorul este C77. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III).1 8490/6 cel al situsului de origine. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. Patologul vrea sã cular.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. adeno/3. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament. Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. Pe de altã parte. (b) o tumorã primarã rezecatã a. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. indiferent de topografie. aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. similar displaziilor severe cu alte localizãri. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului. 28 . Din pãcate. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. inclusiv codul pentru comportament /3. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. Situs primar: Fundul stomacului. cel mai probabil din stomac. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. urmãreascã toate cele trei specimene. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign). În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. ca de exemplu (a) o biopsie.1 8490/3 logic adecvat. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. Fiecare specimen *b. aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. Situs metastatic: bronhia lobului superior. registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu.

acesta poate schimba codul de comportament. în absenþa unei tumori demonstrabile. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. „Adenocarcinom. ar trebui consideratã „in situ“. împreunã cu codurile lor morfologice. Codurile M-9000/2. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. indicând un neoplasm de origine glandularã. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. in situ. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. chiar dacã malign sau benign. În al doilea exemplu (B). FAI“ are codul M 8140/6. „Adenomul bronºic. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. de asemenea. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. sau potenþial malign. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. 29 . FAI“ este de obicei benignã. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. „Tumora Brenner. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. de exemplu. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. M-8140. situs primar) în registrele lor. parte a matricei. Spre exemplu. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. malignã. Codul M-8140/9 este. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. „Adenom. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. „Adenocarcinom metastatic. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. aºa cum s-a explicat anterior. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. FAI“ ºi are cod de comportament /3. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. sau incert dacã benignã sau malignã. Pentru 9370. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2.

pe a 6-a poziþie a codului morfologic. 30 . Doar tumorile maligne au grad. pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). dintre cele descrise în diagnosticul formulat. dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. Atribuie cel mai mare cod. În tot cazul. Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. CIM-O include. conform Tabelului 21. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). un cod numeric format dintr-o singurã poziþie.

În astfel de situaþii. codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. cuvinte precum „anaplazic“. În general adverbele „bine“. II ºi III. Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. codul complet va fi M-8070/33. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. anaplazic“ (M9082/34). Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat.Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. Tabel 21. aºa încât codul complet va fi M-8070/34. împreunã cu codul de grad adecvat. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). care pot fi aproximate prin gradele I. nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. care nu indicã gradul. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. Astfel. Exemplele sunt: „teratom malign. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. Astfel. De notat cã. 31 Tabel 22. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. în conformitate cu exemplele prezentate. De exemplu.

De exemplu. nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom.6 (piele braþ). pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu._). Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. „meningele spinal“ (C70._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70. În mod similar. carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple.0). Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23). în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44. Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului.9). a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. FAI“. Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs. Când este descris un alt situs primar.1) sau „meninge. De exemplu. Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44. FAI“ (C70. De exemplu. De exemplu. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic. Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare.3 (piele faþã). Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic.

codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. ca urmare. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale. Unele tumori au mai mult de un model histologic. C25. „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3). formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. nu trebuie automat codificat prin C24.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). De exemplu. FAI“ (C41. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine. A nu se uita cã. 33 . Pentru acest motiv. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. prin consecinþã. C06.9. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. FAI“.9).0). Un exemplu mai rar. deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. trebuie codificat prin M-8811/3.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului.9 (pacreas. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. FAI). dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. care include „glandã salivarã minorã. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O. mixt“ (M-8560/3). În acest exemplu. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. dar nu imposibil. asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi.9) în loc de „os. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“._ (Sân). Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“. Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3.0. FAI“. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. Totuºi.0) ºi. ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“.

codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. 34 . apare o altã dificultate de codificare. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. FAI“ se codificã prin M-8120/3. „Carcinom cu celule tranziþionale. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. FAI“ prin M-8070/3. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. în acest exemplu M-8120/3.Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. atunci foloseºte codul numeric mai mare. care de regulã este mai specific. ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. iar „carcinom epidermoid.

Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. limfoame. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. De aceea. o recurenþã sau o metastazã.1. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. la definirea tumorilor multiple. exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. 3.2. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici. 9 ºi 10 din Tabelul 25). Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. 2. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). 8. La acelaºi individ. leucemii. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. 4. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale.NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. 6 ºi 11 din Tabelul 25. este numãratã ca fiind un caz incident. 4. 3.sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. ca fãcând parte dintr-un singur organ. Alte histologii specifice – grupurile 1. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. 2. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. 35 4. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. .

36 .

Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. 37 . Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple.Registrele pot urma reguli diferite. în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele. SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului. Astfel. în Statele Unite ale Americii. SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. Pentru histologie. majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. Epidemiology and End Results).

IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26). codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. 38 . de exemplu). Totuºi. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar. fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament. pagina 27). Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. sarcom Kaposi.BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O.

29). radiologicã sau clinicã. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. În multe cazuri. citologicã. poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). Odatã specificat acest lucru. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. aºa cum se prezintã în Tabelul 27. Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. 39 . În plus. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central. OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a).

40 .

International Classification of Diseases for Oncology. 15. Proposals for the classification of the acute leukaemias. World Health Organization. 7. New York.1693). World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 2nd ed. 1965. Education and Welfare. 10. First Edition. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. Vols I and II. II. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. 41 16. Northfield. World Health Organization. Systematized nomenclature of medicine. 1967. Harris NL et al. 5.. Cote RA et al. Vols 1–3. Blood. 1992-1994. Geneva. Chicago. 1968. Vols I–IV. Manual of tumor nomenclature and coding. Commission on Professional and Hospital Activities. Washington. Eighth Revision. International histological classification of tumours. International Statistical Classification of Diseases. 33(4):451–458. 1994. 8. ed. 1976. Injuries. Geneva. International Classification of Diseases for Oncology. International Statistical Classification of Diseases. Geneva. 1967 (Public Health Service Publication NO. eds. Tenth Revision. Geneva. Skokie. 1990. Percy C. 1976. 1968 (Library of Congress Card No. Second Edition. Ann Arbor. 1993. 4. 1948. Geneva. Adapted. 68–56602). US Department of Health.. 1977. Systematized nomenclature of pathology. eds. IL. World Health Organization. British Journal of Hematology. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. College of American Pathologists. Seventh Revision. MI. College of American Pathologists. 9. DC. 2. 1957. 13. 6. . New York. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Cote RA. 84(5):1361–1392. Eighth Revision. 1981–2000. Injuries and Causes of Death. Injuries and Causes of Death. American Cancer Society. Van Holten V. American Cancer Society. Adapted for use in the United States. IL. and Causes of Death. Muir C. 11. Geneva. Manual of tumor nomenclature and coding.REFERINÞE 1. Geneva. 1951. NY. College of American Pathologists. 3. 14. 12. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. NY. Bennet JM et al. Sixth Revision. World Health Organization.

Northfield. Harris NL et al. 24. Geneva. MD.. 29. Airlie House. Morphologic classification of human cancer. Cancer registration: principles and methods. International Statistical Classification of Diseases. SNOMED RT: A reference terminology for health care. 1989. Journal of Clinical Oncology. 1998 (NIH Publication No. Ninth Revision. 26. Cote RA. Harris NL et al. eds. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. Kleihues P. US Departement of Health and Human Services. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. Oxford University Press. Annals of Oncology. 98–2313). Virginia. Springfield. Berlin. 18. 1977. November. New York. SEER Program code manual. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. Washington. McGraw – Hill. Cavenee WK. 28. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. 1998. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. Journal of the American Medical Association. College of American Pathologists. IL. 21. Injuries and Causes of Death. 5th ed. Hayden AC. Fraumeni J. 23. Springer Verlag. IL. Berg JW. 1989 (IARC Scientific Publications. 3rd ed. International Statistical Classification of Diseases. 17(12):3835–3849. November 1997. Burger PC. Vol. No. 22. 20. eds. Seiffert JE. ed. Standards for cancer registries. 1979 (DHHS No. National Cancer Institute. (PHS) 80–1260). 1993. 27. 42 . 1996 (Chapter 3). New York. Spackman KA. 10(12): 1419-1432. 1999. DC. Lyon. 1997. Bethesda. Jr. Virginia. Cancer epidemiology and prevention.17. 1997. eds. Thompson ET. Ninth Revision. Lyon International Agency for Research on Cancer. Kleihues P. Clinical Modification. 19. World Health Organization. 2nd ed.II: Data standards and data dictionary. 2000. eds. Injuries and Causes of Death. International Agency for Research on Cancer. North American Association of Central Cancer Registries. 1999. 95). 262 (7):931–934. Campbell KE. Scheithauer BW. Airlie House. Jensen OM et al. In: Shottenfeld D. 25. 1961.

LISTE NUMERICE 43 .

3 C02. FAI Fren buzã.9 45 .8 C00. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00.0) C02. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01. partea anterioarã a limbii. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44.8.” De exemplu. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. FAI Lingual. marginea liberã Buzã superioarã. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã.9 C00. FAI Douã treimi anterioare limbã. FAI Mucoasã.9. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI Faþã oralã buzã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44.5 C02.4 C02.1 C00.4 C02.0 Buzã superioarã. FAI Faþã internã buzã. FAI Douã treimi anterioare limbã. 45) Buzã. FAI Fren labial.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã. marginea liberã Buzã inferioarã.8 C00-C14 BUZÃ. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã.6 C00. FAI Limbã anterioarã. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii.8 C02. FAI Douã treimi anterioare limbã.3 C02. FAI Faþã purpurie buzã. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã.0) C00.2 C00. FAI C00.2 C00.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80.

se clasificã la C06. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04.9 C05.2 Palat dur Palat moale. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã. FAI C05 PALAT C05. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07.2 C03.8 C05. FAI Gingivã.9 C08.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06. 45) Planºeu bucal.1 C05.8 C04. FAI Mucoasa alveolarã.9. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06.1 C04. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag.8 C06.1 C03. FAI Mucoasa creastei alveolare. FAI Alveolã. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie.0 C04.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia.1 46 . 45) Gurã.1 C06.9 C06.0 C05.

FAI Mezofaringe.9 47 .0 C11.9 C11.9. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag.4 ºi tonsila faringianã C11.8 C13. 45) Hipofaringe. FAI (exclude tonsila lingualã C02.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag.8 C09. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. 45) Rinofaringe. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe.0 C10. FAI C13.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.8 C13.1 C10.Topografie – Listã numericã (continuare) C08.9 C09.8 C11.9 C10.2 C13. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13.1 C10.3 C09. FAI C06.1 C11. FAI Istm faringian.1) Tonsilã palatinã C11.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.4 C10. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12. 45) Glandã salivarã majorã. FAI Glandã salivarã. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08.2 C09 TONSILÃ C09.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag.0 HIPOFARINGE C10.9 C10 OROFARINGE C10. FAI (exclude glandele salivare minore. 45) Tonsilã.

4) Curbura mare a stomacului.2 C17. FAI (neclasificabil la C16.4) Stomac. FAI (neclasificabil la C16.2 C15.4 C16. FAI (neclasificabil la C16. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei. FAI Perete faringe.5 Treime mijlocie esofag C17.0-C16. FAI (neclasificabil la C16. FAI Intestin mic. FAI Gastric. FAI C17.1 C15.0 Faringe. FAI C16.5 C16.3 C14.6 C16.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului.2 C16. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei.8 C16.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI.0 C15.8 C15.4 C15. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15.1 C17.2. FAI Perete posterior faringe.2 C14.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15.3 C17.8 C17.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14.1-C16. 45) Esofag.9 C15. FAI Perete lateral faringe. 45) Perete anterior stomac.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18. C16 STOMAC C16.0 Cardia.9 48 .4) Perete posterior stomac.1 C16.0-C16.0-C16. 45) Intestin subþire. FAI Perete faringian.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag.

anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag. FAI Intestin gros.2 C21.9 Rect.1 C18. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24.8 C21.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag.9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21.2 C18. FAI C20. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22. 45) Colon.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.1 C18.9) Intestin mare.1 49 . FAI Ampulã rectalã C24.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid. FAI C22. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. FAI (exclude rectul.6 C18. FAI Duct biliar.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid. FAI C18.1 C18.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18.5 C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.4 C18.3 C18.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic.

3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.Topografie – Listã numericã (continuare) C24.0. FAI C76. 45) Pancreas. 45) Tract gastrointestinal.2 C31.0 Fosã nazalã (exclude nas.9 C26. 45) Sinus accesor. FAI Sinus nazal accesor.3 C31. (vezi de asemenea nota de la pag.9 50 .0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26.7 C25. 45) Cãi biliare.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24. FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26.9 C25. FAI C25 PANCREAS C25. FAI Tract alimentar. FAI Sinus paranazal C30. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag.0 Tract intestinal.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30.8 C26.1 C25.8 C31.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice. FAI Intestin gros.4 C25.8 C25.2 C25. FAI C31. FAI C31.0 C25.1 C31. (vezi de asemenea nota de la pag. FAI Intestin. FAI Organe digestive.

Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.2 C34.2 C32. plãmân Lob mijlociu.3 51 .1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã.3 C38.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39. bronhie Lob inferior. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.0.9 C34. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar.9 Timus C38 CORD. FAI C37 TIMUS C37. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39. bronhie C39.1 C38.8 C34.8 C32. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior.0 C39. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag.4 C32. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32. FAI Bronhie.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32. bronhie Lob mijlociu. FAI C33 TRAHEE C33.2 C38.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag.8 Tract respirator superior. FAI Pleurã. 45) Plãmân.9 C38.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag. FAI C34.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.1 C34. 45) C32.3 C38. plãmân Lob inferior. 45) Laringe. plãmân Lingulã plãmân Lob superior.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin.

9 C40. stern.0 Oase lungi. FAI Articulaþie a membrului. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar.3 C41.2 C40. FAI Cartilaj articular al membrului. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41.3 52 .1) Calotã Craniu. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE.8 Leziune suprapusã a oaselor.2 C41.1 C41. 45) Os al membrului. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. FAI Cartilaj al membrului.1 C40.

2 Ureche externã Auriculã. pielea penisului C60.9. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie.2) C44. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii._.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. FAI Os scheletic C44. FAI Columnelã Frunte. FAI Cartilaj articular. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. FAI Sistem hematopoietic. FAI C41. FAI Canal auricular. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor.1 Pleoapã Palpebrã.1 C42.4 53 . FAI C44.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp. FAI Tragus Ureche. pielea scrotului C63. FAI Cartilaj. FAI Pleoapã.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44.4 Oase pelvine. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42.8 C41. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv. FAI Articulaþie.0 Piele buzã. sacru. FAI Cantus. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã.0 C42. Os.3 C42.2 C42.

FAI (exclude piele labia mare C51. sistem nervos simpatic) C47. piele penis C60.9. 45) Piele.9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 .7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. sistem nervos parasimpatic. nerv periferic. ganglion. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului.Topografie – Listã numericã (continuare) C44.9 C44.8 C44. nerv spinal. nerv.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic.9 ºi piele scrot C63.0. 69.2) Tegument. FAI C44. piele vulvã C51. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ.

6 C47.Topografie – Listã numericã (continuare) C47. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag. FAI Nerv spinal. FAI Nerv.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47. FAI Sistem nervos simpatic.2 C47. FAI C47.3 55 .5 C47.4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului.8 C47. 45) Sistem nervos vegetativ. FAI Ganglioni.9 C47. FAI Sistem nervos parasimpatic. FAI Nerv periferic.

8 56 . þesut conjunctiv. teacã tendinoasã.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. bursã. þesut limfatic. aponevrozã. 45) C49. þesut gras.6 ºi cartilajul nazal C30.0) Þesut conjunctiv.2 C48. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv. þesut subcutanat.1 C48. muºchi. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu. arterã. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. vas sanguin. ligament. tendon. vas) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului. þesut fibros.0 Þesut conjunctiv. fascie. sinovialã. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. muºchi scheletic. venã.

subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv. cord ºi mediastin C38.6 C49.4 Tesut conjunctiv.2 Þesut conjunctiv.3 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv.9. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. FAI Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului.Topografie – Listã numericã (continuare) C49.5 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã. 45) C49._) Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta.8 57 . subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv.

2 C50. FAI Bursã.1 C53. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI Aponevrozã. FAI Limfatice. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag. FAI Arterã.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. FAI Þesut gras.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. FAI Tendon. FAI Teacã tendon.FAI Þesut fibros. FAI Venã.1 C50. FAI Sinovialã. FAI Þesut subcutanat.8 C51.9 58 .9 Vagin. FAI Vas sanguin. FAI Ligament. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51. FAI Vas. FAI Muºchi scheletic.3 C50.4 C50. FAI Þesut adipos. FAI Muºchi. FAI Glandã mamarã C53.9 Þesut conjunctiv.6 C50.2 C51. subcutanat ºi alte þesuturi moi. 45) Vulvã. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51.0 Labie mare Labie majorã. FAI Furcã Labie.1 C51.0 C50. FAI Fascie.8 C50.5 C50. FAI Þesut conjunctiv. FAI Labium. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52.

0 C57.9 C57. 45) Penis.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.8 C57.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54.1 C60.8 C54.4 59 . Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER.9 C57.8 C60. FAI C55. C58.3 C60. FAI Organe genitale feminine.9 Uter.9 Ovar C60.9 Col uterin Cervix.9 C60. FAI C56 OVAR C56.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa. FAI Pielea penisului C58.0 C54. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin. FAI C61.7. FAI Þesut vezicocervical C54.2 C57. FAI C57.2 C54.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag.3 C54. FAI Uterin.Topografie – Listã numericã (continuare) C53.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.

FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.9 C63.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68.1 Glandã parauretralã C68. FAI Perete vezicã urinarã.1 C63.0 C67.9 Ureter C66 URETER C62. FAI Renal. FAI Vezicã.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.1 C62.5 C66. FAI Testis.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68.0 C63.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67.7 C67.4 C67. FAI Tract genitourinar masculin. FAI C67.7) Organe genitale masculine. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64.9 Rinichi.1 C67.9 Aparat urinar.1. FAI 60 . FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65.6 C67.8 C63. FAI Tract genital masculin. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.2 C67.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68.2 C63.3 C67.8 C67. C68. 45) Vezicã urinarã.

FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã. FAI Cort cerebelos Cort.0 C69.2 C69.6 C69.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.2 61 . FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag.1 C71.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã. FAI C70 MENINGE C70.9 C71. FAI Duramater.8 C69. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge.5 C71. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69. FAI Dura. FAI Piamater.0 C69. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70. 45) Ochi.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI. FAI Arahnoidã.3 C70.9 C69. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69.1 C69.1 Conjunctivã Cornee.

FAI Cerebel.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian. FAI Ventriculul al treilea. FAI Nerv abducens Nerv accesor.3 C71.9 C72. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea.6 C72.4 C72. FAI Fosã cranianã.5 C71.3 C71. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII.2 C72.Topografie – Listã numericã (continuare) C71.5 C71. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial. FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71. 45) Corp calos Tapetum Creier.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul.7 C72. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72.5 Sistem nervos .8 C71.9 62 . NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci. FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.1 C72.8 C72. FAI Ependim Plex coroid.

FAI Perete torace. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag.2 C75. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74.3 Pelvis.1 C74. FAI Torace.9 Glandã tiroidã Tiroidã. FAI Deget. FAI Umãr.8 C75. FAI Axilã. FAI Regiune inghinalã. FAI C76. FAI Abdomen.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã.0 C75. FAI Regiune infraclavicularã. FAI Perete abdominal. FAI Perete toracic.0 C74. FAI Perineu. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap.4 C75. FAI Sept rectovaginal. FAI Situs intratoracic. FAI Regiune sacrococcigianã.FAI Obraz.4 C76. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã.9 63 . FAI Maxilar. FAI Nas. FAI Police. FAI Regiune presacralã. FAI Braþ. FAI Regiune cervicalã. FAI C76. FAI C76. FAI Piept.2 C75.1 C76. FAI Situs intra-abdominal.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Regiune perirectalã. faþã sau gât. FAI Regiune glutealã. FAI Mânã. FAI Sept rectovezical. FAI Regiune supraclavicularã. FAI Încheieturã mânã.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã. FAI Antebraþ. FAI Spaþiu antecubital. FAI Cot.3 C75. FAI Fesã. FAI Regiune scapularã.5 C75. FAI Membru superior.

7 C77.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Gambã. FAI Picior.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar.5 Membru inferior. FAI Cãlcâi. feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76. FAI Deget picior. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Gleznã. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic.Topografie – Listã numericã (continuare) C76. FAI Haluce. FAI ªold. FAI Plantã. FAI Spaþiu popliteu. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric. 45) C77.3 64 . FAI Spate.2 C76. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc. FAI Trunchi. FAI Genunchi. FAI Coapsã.

5 65 .4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.9 Situs primar necunoscut C77.9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.Topografie – Listã numericã (continuare) C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.8 C77.

situs metastatic Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 .POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign. situs primar Malign. situs secundar /9 Malign.

nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 . nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat.POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat.

68 .

incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. malign Epiteliom. FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. FAI 8000/6 Neoplasm. benignã 8000/1 Neoplasm. FAI Tumorã neclasificatã. nediferenþiat. FAI 8000/0 Neoplasm. malign Tumorã. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. benignã 8010/2 Carcinom in situ. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. benign Epiteliom. benigne 8001/1 Celule tumorale. malignã. benignã Tumorã neclasificatã. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. malignã Blastom. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. malignã 8010/6 Carcinom. benignã 8040/1 Tumoretã. FAI Tumorã. FAI 69 . metastatic Neoplasm. metastatic. malignã. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. incert dacã benign sau malign Neoplasm. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. anaplazic. FAI Tumorã epitelialã. malign. secundar Tumorã. FAI 8010/3 Carcinom. FAI 8021/3 Carcinom. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. benign Tumorã. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. FAI Carcinom intraepitelial. metastaticã Tumorã.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme.

FAI Carcinom epidermoid. celule mici. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. inversat 70 . metastatic. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom epidermoid in situ. necheratinizant. necheratinizant Carcinom epidermoid. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. cheratinizant. celule mari. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. FAI Carcinom cu celule scuamoase. celule mari. celule mari. FAI Carcinom cu celule scuamoase. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom epidermoid._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. necheratinizant. cheratinizant Carcinom epidermoid. celule mici. FAI Carcinom intraepidermic. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom epidermoid. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase.

FAI (C44. micronodular (C44. FAI (C44._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44. nesclerozant (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom. grad III (C53. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60._) Carcinom bazocelular multicentric (C44._) Carcinom pilomatrix (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. tip Bowen (C44._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã._) Tumorã Brooke (C44._) Carcinom bazocelular._) Papilom cu celule tranziþionale._) Epiteliom bazocelular (C44._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã. FAI (C44. morfeic (C44.1) AIN III (C21. FAI (C44. sclerozant (C44. malign (C44. fibroepitelial (C44._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale. nodular (C44._) Pilomatricom._) 8101/0 Tricofoliculom (C44._) VAIN III (C52._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11._) Pilomatrixom._) 8081/2 Boala Bowen (C44._) 8102/0 Trichilemom (C44. grad III (C52._) Carcinom bazocelular. grad III (vezi Ghidul de Codificare._) CIN III cu displazie severã (C53._) Carcinom trichilemal (C44._) Pilomatricom._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase. grad III (C21. grad III (C51. tip desmoplazic (C44._) 8090/3 Carcinom bazocelular. FAI (C44. FAI 71 ._) Neoplazie intraepitelialã analã._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI (C53._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44._) CIN III._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) Carcinom bazocelular. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã._) Carcinom matrical (C44. FAI Papilom al vezicii urinare (C67._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44._) 8097/3 Carcinom bazocelular. malign (C44._) VIN III (C51._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Epiteliom adenoid chistic (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Ulcer rodent (C44._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial.

9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30. FAI (C25. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale. FAI (C25._) Papilom cu celule tranziþionale._) Papilom sinonazal._) 8152/1 Glucagonom. malignã (C25.0._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare. C31._) Carcinom urotelial papilar. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã._) Carcinom urotelial papilar (C67._) 8152/3 Glucagonom. C31._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25. inversat. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16._) 8151/0 Insulinom._) Tumorã cu celule beta. C31._) 8145/3 Carcinom. FAI Carcinom urotelial. C31. malign (C25. malignã (C25._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. inversat. C31. fungiform (C30._) Adenom bronºic (C34.0.0. C31. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale. benign Papilom tranziþional.0. FAI (C30. neinvaziv (C67._) Papilom sinonazal. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian. micropapilar (C67._) Nesidioblastom (C25._) Tumorã cu celule alfa. FAI (C25._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom._) 8140/2 Adenocarcinom in situ. C31. inversat (C30._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30._) 8151/3 Insulinom.0._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67._) Adenocarcinom._) 72 ._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) Adenom cu celule beta (C25. FAI Papilom tranziþional._) Papilom sinonazal._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare. grad III (C61._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30. malign (C25. neinvaziv (C67. C31. tip difuz (C16. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34.9) PIN III (C61. FAI (C25._) Tumorã cu celule insulare._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom.0._) Tumorã cu celule alfa._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale._) Carcinom. tip intestinal (C16._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. FAI 8140/3 Adenocarcinom. FAI (C25. inversat._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67.0. tip difuz (C16. tip intestinal (C16. FAI (C30.0. inversat. benignã (C25. C31.0._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare. FAI Papilom Schneiderian. exofitic (C30. FAI (C25._) Adenomatozã cu celule insulare (C25.

malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22.0) Hepatom. FAI Carcinom in situ în polip.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22._) 8210/0 Polip adenomatos. FAI 8155/3 Vipom. FAI Tumorã cu celule G. tip cu celule clare (C22. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25.1. malign 8156/1 Somatostatinom.0) Carcinom cu celule hepatice (C22.0) Hepatocarcinom (C22.0) Hepatom.1._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. C24. FAI (C22.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular. FAI Tumorã cu celule somatostatinice.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular.0) Hepatocolangiocarcinom (C22. cilindroid Adenom bronºic. tip cribriform (C50. cilindroid (C34.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44. FAI 8157/3 Enteroglucagonom.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22._) Carcinom ductal in situ._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom. fibrolamelar (C22.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22. C24.4) Cilindromul pielii (C44. varianta cu celule fusiforme (C22. tip cribriform (C50. C24._) 8201/3 Carcinom cribriform.0) Carcinom hepatocelular. FAI (C22.1._) 8155/1 Vipom.1.0) 73 .1.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22. malignã Tumorã cu celule gastrinice.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular.0) Hepatom. schiros (C22._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22. malign (C22. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom. malignã 8157/1 Enteroglucagonom.1. malign Tumorã cu celule somatostatinice.0) Carcinom al ductului biliar (C22. C24. tip pleomorf (C22._) Tumorã în turban (C44. C24.0) Adenom hepatocelular (C22. sarcomatoid (C22. malign Tumorã cu celule G. C24. FAI 8156/3 Somatostatinom.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular. benign (C22. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom. C24._) 8202/0 Adenom microchistic (C25.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular. C24.1. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip.1. FAI Carcinom ductal._) 8204/0 Adenom lactant (C50.0) Carcinom hepatocelular.0) Colangiom (C22._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom.

argentafinã. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip. malignã Argentafinom.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18. carcinoid (C34.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16. FAI Argentafinom. FAI Carcinom în polip._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34._) Polip adenomatos ºi hiperplazic. FAI [obs] 74 ._) Tumorã cu celule Merkel (C44._) Carcinom intraductal. a apendicelui (C18. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid._) 8251/0 Adenom alveolar (C34. FAI (C34. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic. argentafinã._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Tumorã carcinoidã. mixt (C18. tip solid 8230/3 Carcinom solid. FAI._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21. a apendicelui (C18._) Polipozã colicã familialã (C18._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin. FAI. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) Adenomatozã._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã. FAI (C34. FAI Tumorã carcinoidã._) Carcinom bronhiolar (C34. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18._) Adenocarcinom bronhiolar (C34._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. tip solid (C50. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert._) Carcinom cu celule alveolare (C34. FAI Carcinoid cu celule ECL. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.

mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75.9) Carcinom folicular._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom cromofob (C75.9) Adenom folicular. tip cu celule caliciforme (C34.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. FAI (C75.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt. C24. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar.9) 8261/0 Adenom vilos.1) Adenom eozinofil (C75.1) Adenocarcinom bazofil (C75.1) 8272/0 Adenom hipofizar.1) 8272/3 Carcinom hipofizar. FAI (C64.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar. nemucinos (C34.1) Adenom cu celule mucoide (C75.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75. mucinos (C34. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73.1. celule oxifile (C73.9) [obs] 75 .1) 8271/0 Prolactinom (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar. mucinos ºi nemucinos (C34.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos. celule oxifile (C73. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34. cu pneumocit tip II (C34.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75. FAI (C75.1) Adenocarcinom acidofil (C75.9) Tumorã Grawitz (C64._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar.1) Carcinom eozinofil (C75.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) Carcinom bronhiolo-alveolar. tip nedeterminat (C34. cu celule Clara (C34. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.

9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.9) Carcinom folicular.9) Adenom fetal (C73. bine diferenþiat (C73. FAI (C73.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73. celule columnare (C73. moderat diferenþiat (C73.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73. minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular. malignitate borderline (C56. trabecular (C73.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75.9) 76 .9) Carcinom cu celule C (C73.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75. celule fusiforme (C64.9) Carcinom folicular.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale. încapsulat (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. FAI (C73.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64.9) 8343/3 Carcinom papilar. tip duct colector (C64.9) Carcinom folicular.9) Carcinom cu celule renale. bine diferenþiat (C73.9) Adenocarcinom folicular.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73. varianta folicularã (C73.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) Carcinom renal. moderat diferenþiat (C73. celule înalte (C73. trabecular (C73.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. sarcomatoid (C64.9) 8345/3 Carcinom medular.9) 8340/3 Carcinom papilar.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) Adenom coloid (C73.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9) 8335/3 Carcinom folicular.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64. FAI (C73. cu stromã amiloidã (C73. celule oxifile (C73.9) Carcinom folicular.9) Carcinom papilar.9) 8342/3 Carcinom papilar.9) 8330/0 Adenom folicular (C73. tip cromofob (C64.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) 8333/0 Adenom microfolicular.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56. varianta folicularã (C73.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.9) Adenocarcinom papilar.

_) 8402/3 Hidroadenom nodular. benignã (C44. benignã (C74. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid._) Hidroadenom. FAI Carcinom endometrioid. benignã (C44.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal.9) Carcinom papilar._) Tumorã a anexelor._) 77 .0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal._) 8391/0 Fibrom folicular (C44. FAI (C74._) Tumorã a anexelor cutanate._) Tumorã a glandei sudoripare.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal. pigmentar (C74._) Tumorã a glandei sudoripare. FAI (C44.9) Reninom (C66. benignã (C44._) Siringadenom.0) Tumorã corticosuprarenalã. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44. difuz sclerozant (C73._) Spiroadenom. malignã (C74. malignitate borderline Chistadenom endometrioid.0) Adenom pigmentar (C74._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73._) Tricodiscom (C44.0) Tumorã corticosuprarenalã.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal._) Fibrofoliculom (C44._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid.0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44.0) Adenom negru (C74. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid.0) Tumorã corticosuprarenalã. malign (C44. malign Chistadenofibrom endometrioid. celule clare (C74. FAI (C44. FAI (C74._) Acrospirom ecrin (C44. FAI 8380/1 Adenom endometrioid. FAI (C44. FAI Chistadenofibrom endometrioid._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare. celule mixte (C74. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73. malignã (C44._) Fibrom perifolicular (C44. celule compacte (C74. FAI (C44. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44._) Carcinom al anexelor (C44._) Carcinom al glandei sudoripare (C44._) Hidroadenocarcinom (C44. cu celule glomerulare (C74. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid.0) 8380/0 Adenom endometrioid. FAI Chistadenom endometroid._) Hidroadenom cu celule clare (C44.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73.

_) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44.9) 8450/0 Chistadenom papilar._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25. malignitate borderline (C56._) Tumorã chisticã papilarã (C25._) 8404/0 Hidrochistom (C44._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. FAI Carcinom seros._) Chistadenom ecrin (C44.2) Carcinom ceruminos (C44.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar._) Adenocarcinom papilar digital (C44.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare. malignitate borderline (C56._) 78 .Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44._) 8409/0 Porom ecrin (C44. FAI (C44._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar._) Carcinom anexial microchistic (C44. FAI 8441/0 Chistadenom seros.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56._) 8409/3 Porom ecrin._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44. neinvaziv (C25._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE._) Porocarcinom (C44.9) Tumorã seroasã. malignitate borderline (C56._) Carcinom sebaceu (C44. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom. FAI 8442/1 Chistadenom seros. FAI Chistom._) Epiteliom sebaceu (C44.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. FAI._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom. FAI (C56. invaziv (C25._) Carcinom siringomatos (C44._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44. malign (C44. FAI (C56._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44._) Siringochistadenom papilar (C44.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal.9) Adenocarcinom seros. FAI (C56._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal. cu potenþial malign redus (C56._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44.

malignitate borderline (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã. FAI (C56. FAI (C56.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.9) Chistom mucinos.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56. FAI (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom mucinos. cu potenþial malign redus (C56.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. neinvaziv (C25. FAI (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) 79 .9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos. FAI.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã.9) 8470/0 Chistadenom mucinos.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. FAI (C56.9) Tumorã mucinoasã. FAI (C56.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar.9) Carcinom seros micropapilar (C56. malignitate borderline (C56._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom papilar seros.9) Chistadenom pseudomucinos.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete.9) Adenocarcinom seros papilar (C56.

_) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ. FAI (C50._) 8514/3 Carcinom ductal._) LCIS. clinging (C50. papilar (C50._) Carcinom lobular ºi ductal (C50._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. papilar (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal. FAI (C50. FAI 8501/2 Comedocarcinom. neinfiltrativ (C50. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal. neinfiltrativ._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50. tip comedo (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50. FAI Carcinom ductal._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50._) 8501/3 Comedocarcinom._) Adenocarcinom ductal._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ. FAI (C50._) Adenocarcinom lobular (C50. tip comedo (C50. neinfiltrativ (C50._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. FAI (C50. (C50._) DIN 3 (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom juvenil al sânului (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50._) Carcinom ductal in situ. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) Carcinom intraductal._) 8520/3 Carcinom lobular._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50. FAI (C50._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50. micropapilar (C50. FAI Carcinom intraductal. FAI (C50._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. FAI (C50. FAI Adenocarcinom intraductal._) DCIS._) Carcinom papilar intraductal._) DCIS. FAI (C50. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic._) DCIS. neinfiltrativ._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Carcinom lobular._) Carcinom ductal in situ. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) 80 ._) 8510/3 Carcinom medular. FAI Carcinom ductal in situ. FAI (C50.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ.

FAI (C37. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid.9) 8581/1 Timom._.9) Timom.9) Timom.9) Timom._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50._. FAI (C37. FAI (C37. C08._) 8542/3 Boala Paget. malign (C37. FAI (C37._) Adenocarcinom inflamator (C50. tip mixt.9) Timom. tip AB._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase.9) Timom. C08. celule fusiforme. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50. predominant cortical. malign. FAI (C37._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic. FAI (C37._) Boala Paget a sânului (C50. FAI (C37.9) 8580/1 Timom.9) 81 .9) 8582/1 Timom. limfocitic. FAI (C37. FAI (C37. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07.9) Timom.9) Timom. organoid. celule fusiforme._) Tumorã Warthin (C07. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37.9) 8583/1 Timom.9) 8582/3 Timom. malign (C37.9) Timom.9) 8580/3 Timom. FAI (C37.9) Timom. tip A. mamarã (C50. malign (C37.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50. tip B1. medular. C08. tip A._) Chistadenom papilar limfomatos (C07.9) Timom. tip AB. FAI (C37.9) 8581/3 Timom. malign (C37. tip mixt. bogat în limfocite. FAI (C37. medular. malign (C37._) 8540/3 Boala Paget._.

9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56.9) 8600/3 Tecom.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56.9) Timom. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. FAI (C37.9) Timom.9) 8610/0 Luteom. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62. malign (C37.9) 8600/0 Tecom._) Tumorã stromalã ovarianã (C56.9) Tumorã cu celule granuloase. tip B2.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Timom atipic. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malign (C37. FAI (C37. retiformã. malign (C37.9) Timom.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase.9) 8586/3 Carcinom timic. FAI (C37. malign (C37. FAI (C37.9) Timom. tip B3. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56.9) Timom. sarcomatoidã (C56. malign (C37. juvenilã (C56. cortical. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. epitelial. FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) Tumorã de cordon sexual.9) Timom. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8584/1 Timom. bogat în limfocite. FAI (C56.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malignã (C56. tip B1. FAI Arenoblastom.9) Timom.9) Tumorã cu celule tecale (C56. atipic.9) Luteinom (C56. malign (C37.9) 8584/3 Timom. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom. tip B2. FAI (C37. FAI (C37. benign 8630/1 Androblastom. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. luteinizat (C56. malign (C37. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. predominant cortical. malign (C37. FAI (C56. malign (C37.9) Timom organoid. diferenþiere intermediarã.9) Timom. tip adult (C56.9) Timom. malign (C37. cortical. tip B3. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI (C56. cu elemente heterologe 82 .9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56.9) Tumorã cu celule granuloase.9) 8585/1 Timom.9) Carcinom cu celule granuloase (C56. limfocitic. malign (C56. epitelial.9) 8601/0 Tecom. tip C (C37.9) 8585/3 Timom.

_) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig. benign 8680/1 Paragangliom. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig. FAI (C44. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI (C74. slab diferenþiatã.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75. FAI Tumora glomusului.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) Nev pãros (C44. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli._) 83 .9) Tumorã cu celule steroide. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom.1) Feocromoblastom (C74. malign Paragangliom noncromafin.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide._) Tumorã cu celule interstiþiale.9) Tumorã cu celule hilare (C56. FAI (C75. FAI 8680/3 Paragangliom.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. malign 8700/0 Feocromocitom. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75._) Tumorã cu celule interstiþiale.5) Paragangliom jugular (C75. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74. FAI (C62. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular.1) Paragangliom medulosuprarenal.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56. malignã (C62. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian. benignã (C62. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56. FAI Paragangliom noncromafin.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75._) Nev._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI Masculinovoblastom (C56. FAI (C44._) Nev melanocitic (C44. malign (C74.

FAI 8742/2 Lentigo malign (C44._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44._) 8790/0 Nev albastru celular (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme._) Nev dermic (C44.4) Melanocitom._) 8740/0 Nev joncþional._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44.4) Melanocitom._) 8745/3 Melanom desmoplazic._) Nev în regresie (C44. malign (C44. glob ocular (C69. FAI (C44. în regresie (C44._) 8723/0 Nev în halou (C44._) 8760/0 Nev compus (C44._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44. FAI 8727/0 Nev displazic (C44. malign (C44._) Melanom desmoplazic._) 8761/0 Nev congenital mic (C44. în nev congenital (C44. malign (C44. FAI (C44._) Nev acromic (C44._) 8726/0 Nev magnocelular (C69._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44. malign (C44._) 8780/0 Nev albastru._) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44._) 8780/3 Nev albastru._) Nev Spitz (C44._) Nev albastru Jadassohn (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã._) Melanom juvenil (C44._) Nev intraepidermic (C44._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) Nev dermic ºi epidermic (C44. tip A (C69._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8744/3 Melanom lentiginos acral.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70. FAI (C44._) 8725/0 Neuronev (C44._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44._) Melanom neurotropic._) 8723/3 Melanom malign.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70. amelanotic (C44.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) Pistrui melanotic Hutchinson. tip B (C69.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44. FAI (C44._) Nev juvenil (C44. FAI (C44._) 84 ._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44._) Nev joncþional (C44. FAI (C44._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44._) 8761/1 Nev pigmentar gigant.

FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã. C41._. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom. peribronºicã (C34._. C41._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros. FAI (C40. C41._. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid. malignã Tumorã mezenchimalã._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 . malignã 8800/9 Sarcomatozã._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40._) Sarcom periosteal.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom.9) 8810/3 Fibrosarcom._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56. FAI Fibroxantom. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã.

_) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom._) Hemangiom sclerozant (C44. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã. FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom._) 8832/3 Dermatofibrosarcom. FAI Uter fibroid (C55._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom. bine diferenþiat Liposarcom._) Dermatofibrosarcom protuberant. FAI (C44. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom._) Tumorã Bednar (C44. FAI 86 .Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom._) Dermatofibrom lenticular (C44. FAI (C44. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44. FAI (C44._) Histiocitom cutanat. FAI (C44.

FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. C52. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom. FAI (C54. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã. FAI 8935/3 Sarcom stromal.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. grad redus (C54. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Endometriozã stromalã (C54.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. FAI (C54. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted.1) Sarcom endometrial.1) Stromatozã endometrialã (C54._. benignã 8935/1 Tumorã stromalã. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Miozã stromalã. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Sarcom stromal endometrial. FAI GIST. FAI (C54. malignã GIST. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial. FAI Rabdomiosarcom embrionar. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 .9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar. FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. grad înalt (C54.

0) Hepatom embrionar (C22._.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. FAI Chistadenofibrom seros._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom.9) 9000/1 Tumorã Brenner.9) Tumorã Brenner. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros.9) Nefrom._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54._. FAI Tumorã mixtã.9) 9000/3 Tumorã Brenner. tip glandã salivarã. FAI (C64. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50. malignã.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64. FAI (C50. FAI (C64. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25. tip glandã salivarã.9) Fibrom renomedular (C64._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom. FAI Chistadenofibrom. malign (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom seros. malignitate borderline (C56.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22. C08. FAI (C07._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07. intracanalicular (C50. FAI 9014/1 Adenofibrom seros.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom. malignã (C56._) Pneumoblastom (C34._) 9013/0 Adenofibrom._. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50.9) 9010/0 Fibroadenom.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã._) Siringom condroid.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. malignitate borderline 88 . C08._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64. C08._) 8940/3 Tumorã mixtã._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34. malignã (C07._) Siringom condroid (C44.9) Tumorã Wilms (C64. FAI (C56.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã. FAI Tumorã mixtã. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã. proliferantã (C56._) 9011/0 Fibroadenom.

benign (C48. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial. benign 9050/3 Mezoteliom. borderline (C50._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. bifazic. benignã (C50. benign Mezoteliom chistic._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic. benign (C50._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom. FAI Sinoviom. FAI (C50. malign (C50. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat. anaplazic (C62._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50._) [obs] Tumorã phyllodes._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom._) 9020/0 Tumorã phyllodes. malignã (C50. FAI (C62. FAI Sinoviom. nonseminomatoasã (C62._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. malign Mezoteliom._) Melanom._) Spermatocitom (C62._) 9055/1 Mezoteliom chistic. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. FAI (C50. malign Mezoteliom fibros. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. FAI (C48. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare. FAI Chistadenofibrom mucinos. malign Mezoteliom._) 9062/3 Seminom. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare. al pãrþilor moi._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62._) 9020/3 Tumorã phyllodes._) 89 ._) Chistosarcom phyllodes. benign 9051/3 Mezoteliom fibros. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid. malign (C49. malign Mezoteliom epitelioid._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62._) Chistosarcom phyllodes._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62._) Chistosarcom phyllodes. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. benign 9040/3 Sarcom sinovial.

FAI (C56.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58.9) Corioadenom destruens (C58. malign Teratom imatur. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã. FAI Teratom.9) Molã invazivã.9) Corioadenom (C58.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56. benign Teratom adult chistic Teratom adult. FAI Dermoid. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62.9) 9090/3 Struma ovarii. mixt 9082/3 Teratom malign. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56. malignã (C56. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã.9) Molã hidatiformã completã (C58.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom. malign Teratom imatur. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 . FAI Teratom chistic.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom. FAI (C58.9) Molã hidatidã (C58.9) Molã hidatiformã malignã (C58.9) 9100/3 Coriocarcinom. FAI (C58.9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58. malign. nediferenþiat Teratom malign. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom. intermediar 9084/0 Chist dermoid. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar. anaplazic 9083/3 Teratom malign._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56.

FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34. benign 9130/1 Hemangioendoteliom._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom. benign 9150/1 Hemangiopericitom.3) [obs] Nev involutiv (C44._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 . FAI Angiom. malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom. FAI Limfangioendoteliom._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. FAI Corioangiom (C58. malign 9160/0 Angiofibrom.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22.

C41._._. C41._._) Tumorã Codman (C40._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40. C41. C41._ ._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._. C41. malign (C40._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40. C41._) 9210/1 Osteocondromatozã. C41. FAI (C40._._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40._) Eccondrom (C40. C41._) Eccondrozã (C40._. C41. C41._) Osteoclastom._._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40._) 9230/3 Condroblastom._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._._._._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._) Condrosarcom periosteal (C40. FAI (C40. FAI (C40._._. FAI (C40. C41._. FAI (C40._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40. C41._) Encondrom (C40. C41. C41. C41._. C41._) 9220/0 Condrom. C41._) Osteofibrosarcom (C40._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã. malignã (C40._._) 9180/3 Osteosarcom. C41._) Sarcom osteoblastic (C40. malign (C40. C41._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40. C41._. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) 92 ._) 9200/0 Osteoblastom._._._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._. C41._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului._._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. C41._) Osteosarom juxtacortical (C40. FAI (C40.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._._._. C41._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40._._) 9191/0 Osteom osteoid._. C41._. C41._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. C41. C41._) 9230/0 Condroblastom._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._) Exostozã cartilaginoasã (C40._._._. C41._._) Sarcom osteogenic._._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) Condrom periosteal (C40. FAI (C40. C41._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40._. FAI (C40. C41._. C41._._._. C41._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40. C41.C41._) Osteom osteoid gigant (C40. FAI (C40._. C41. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49. C41. C41._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._._._._. C41. C41. C41. C41._) Osteosarcom central convenþional (C40. C41. C41. C41._) 9186/3 Osteosarcom central (C40._) Osteocondrosarcom (C40._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41. C41._._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._. C41._._) Osteoclastom._. FAI (C40._) Fibrocondrosarcom (C40._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40._._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40._._._._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului._. malignã (C49._) Osteosarcom medular (C40. C41. FAI 9220/3 Condrosarcom. C41._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40._) 9220/1 Condromatozã._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40._._) 9210/0 Osteocondrom (C40. malignã (C49. C41. FAI (C40. C41.

_) Adamantinom tibial (C40.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40.3) 93 . FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. C41. FAI Adamantinom. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã._.2) Tumora pungii Rathke (C75. papilar (C75.2) 9360/1 Pinealom (C75. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã.1) 9351/1 Craniofaringiom.2) 9352/1 Craniofaringiom. adamantinomatos (C75.2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41._) 9270/0 Tumorã odontogenicã. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom.3) 9361/1 Pineocitom (C75. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom.

_) Ependimom celular (C71._) Ependimom tanicitic (C71. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Oligoastrocitom anaplazic (C71._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71._) Astrocitom chistic (C71. grad redus (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71. grad redus (C71._) Glioblastom multiform (C71._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) 9440/3 Glioblastom. malign (C71._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72.0) 9400/3 Astrocitom. anaplazic (C71. FAI (C71. FAI (C71. anaplazic (C71. FAI (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Astrocitom subependimal.5) Papilom al plexului coroid. FAI (C71._) Spongioblastom._) 9390/0 Papilom al plexului coroid._) Astrogliom (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom._) Ependimoblastom (C71._) Astrocitom._) Ependimom cu celule clare (C71._) 9430/3 Astroblastom (C71.5) Papilom al plexului coroid._) Gemistocitom (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71. FAI (C71._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71._) [obs] Astrocitom difuz (C71._) Spongioblastom polar primitiv (C71. anaplazic (C71. malign (C71._) 9393/3 Ependimom papilar (C71._) Gliom subependimal (C71._) Ependimom epitelial (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75._) Astrocitom piloid (C71._) 9383/1 Subependimom (C71._) Astrocitom juvenil (C71._) Spongioblastom polar (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Astrocitom difuz.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75. FAI (C71._) Gliom._) Oligoastrocitom (C71. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71._) 9382/3 Gliom mixt (C71.3) Tumorã pinealã mixtã (C75._) Astrocitom fibros (C71._) Spongioblastom multiform (C71.5) 94 ._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom. FAI (C71._) Gliom astrocitic (C71._) 9392/3 Ependimom._) Sarcom monstrocelular (C71.

6) Meduloblastom lipomatos (C71._) 9442/3 Gliosarcom (C71.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71.2) 9510/3 Retinoblastom.2) 9512/3 Retinoblastom. FAI (C71. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71. benign (C69.6) Neurolipocitom (C71._) 9501/3 Meduloepiteliom._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71. FAI PNET supratentorial (C71. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom. FAI PNET.2) 9511/3 Retinoblastom._) 9451/3 Oligodendrogliom. benign (C69.0) 95 . FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom.0) Estezioneurocitom (C30.0) Estezioneuroepiteliom (C30.2) 9513/3 Retinoblastom.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã._) CPNET. malign (C69._) 9444/1 Gliom cordoid (C71. nediferenþiat (C69. FAI (C71. FAI (C71.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.6) Meduloblastom desmoplazic (C71.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71. FAI Dictiom. FAI (C69.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71._) 9510/0 Retinocitom (C69.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69. difuz (C69._) [obs] 9470/3 Meduloblastom.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.6) 9500/3 Neuroblastom.0) Estezioneuroblastom (C30.6) Medulocitom (C71._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid._) 9501/0 Meduloepiteliom. diferenþiat (C69._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71.6) Meduloblastom melanotic (C71.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.5) 9450/3 Oligodendrogliom.6) 9480/3 Sarcom cerebelos. benign (C69.4) Dictiom. FAI (C71. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71. anaplazic (C71.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69.

FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã. FAI 9540/1 Neurofibromatozã. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72.4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. malign Meningiom. FAI Schwannom. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton. FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom. FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . FAI 9571/0 Perineurinom.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. malign [obs] Schwannom malign.

(C71. difuz [obs] Limfom malign. celule neclivate. tip cu celule nediferenþiate. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. limfocitic. FAI Limfom malign._) [obs] 9591/3 Limfom malign. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. nodular [obs] Limfom malign. celule clivate. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. FAI Boalã Hodgkin. limfocitic. FAI [obs] Boalã Hodgkin. predominanþã limfocitarã. slab diferenþiat. difuz. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. celule mici. malignã Mioblastom cu celule granulare. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. FAI Mioblastom cu celule granulare. depleþie limfocitarã. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. FAI Limfom cu celule B. depleþie limfocitarã. nodular Paragranulom Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. FAI Limfom non-Hodgkin. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Reticulosarcom. FAI [obs] Limfosarcom. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. reticular Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. sclerozã nodularã. non-Burkitt [obs] Limfom malign. celule nediferenþiate. difuz [obs] Limfom malign. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. fazã celularã 97 . predominanþã limfocitarã.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. difuz [obs] Limfom malign. neclivate. sclerozã nodularã. celularitate mixtã. non-Hodgkin. celule mici clivate. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom malign. celule mici clivate. depleþie limfocitarã. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. celularitate mixtã. FAI Boala Hodgkin. cu diferenþiere intermediarã. FAI Limfom. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarã. depleþie limfocitarã. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. FAI Microgliom. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin.

grad 2 Limfom Hodgkin clasic. limfocitic. mediastinal (C38. celule mari. difuz. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. histiocitic. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. celule mari. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom cu celule B mari. centroblastic-centrocitic. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. difuz. clivate. FAI Limfom malign. celule mari clivate. sclerozã nodularã.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . centroblastic. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. pleomorfã. FAI [obs] Limfom maligne. neclivate. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. FAI [obs] Limfom malign. celule mari. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. mixt limfocitichistiocitic. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. bine diferenþiat. celule mari. celule mari. celule mici. grad 1 Boalã Hodgkin. mixt. FAI Limfom malign. celule mari. sclerozã nodularã. FAI [obs] Limfom malign. tip celular mixt. sclerozã nodularã. celule mici ºi mari. celule mici. limfocitic. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. FAI Limfom malign. centroblastic. difuz. grad 2 Boalã Hodgkin.3) Limfom cu celule B mari. limfocitic cu celule mici. difuz [obs] Limfom malign. difuz. centroblastic. difuz Limfom malign. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. difuz Limfom malign. sclerozã nodularã. celule B mari. limfocitic cu celule mici. celule B mici. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. neclivate. centroblastic-centrocitic. difuz 9671/3 Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. clivate. difuz [obs] Limfom malign. limfocitic. FAI Limfom malign. difuz. neclivat. sclerozã nodularã. timic (C37. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. histiocitic. limfocitic. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. celule B mari. celule B mari. neclivat. diferenþiere intermediarã. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. difuz. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. difuz Limfom malign. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign.

celule mari. folicular Limfom malign. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. grad 1 Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. celule mari. celule mici neclivate. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. nodular. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . folicular. tip celular mixt. grad 2 Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. folicular Limfom malign al centrului folicular. celule neclivate. FAI Limfom malign. tip Burkitt [obs] Limfom malign.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. nediferenþiat. FAI Limfom periferic cu celule T. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. grad 3 Limfom malign. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. splenic (C42. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. folicular [obs] Limfom folicular. folicular. FAI Limfom periferic cu celule T. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. tip celular mixt. folicular [obs] Limfom malign. celule B mari. celule clivate mici Limfom malign. slab diferenþiat. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. FAI Limfom malign. limfocitic. celule mari clivate. centroblastic. FAI Limfom al zonei marginale. limfocitic. neclivate. FAI [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign al centrului folicular. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. FAI Limfom cu celule T. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. imunoblastic. mixt limfocitichistiocitic. folicular [obs] Limfom malign nodular. mixt. celule mici clivate._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. folicular [obs] Limfom malign. FAI (C42. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T.2) 9690/3 Limfom folicular. histiocitic. imunoblastic. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. difuz. celule mari. mature. celule mici clivate ºi mari. bine diferenþiat. nodular [obs] Limfom malign.

1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat. paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T._. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom.1) Mielom.1) Mielom cu plasmocite (C42. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice. limfoblastic. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 .1) Leucemie plasmociticã (C42. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite.1) 9734/3 Plasmocitom. FAI (C42. FAI (C44.1) Mielomatozã (C42._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42._) Papulozã limfomatoidã (C44. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice. FAI (C44.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. FAI Plasmocitom al osului (C40. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign._) Limfom cutanat. C41. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI Tumorã cu mastocite.

FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI [obs] Leucemie aleucemicã._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã. FAI Leucemie limfociticã.1) 9800/3 Leucemie. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule B.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 . FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI [obs] Leucemie cronicã. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã. FAI [obs] Leucemie limfaticã. FAI (C42.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI Leucemie subacutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n.

fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie non-limfociticã. FAI Leucemie mielocitarã. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI Leucemie mielogenã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. FAI Leucemie mielomonocitarã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie granulocitarã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. tip L2. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã.

BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1) Leucemie. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. t(8:21)(q22:q22) FAB M2. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã. inv(16)(p13. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã.16)(p13. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã.q11) Leucemie mieloidã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã.q22) Leucemie mieloidã acutã. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã.1) Panmielozã acutã. t(16. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã.

1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei.1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI 104 . FAI Boalã limfoproliferativã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic.Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã.

9 C72. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice.4 C49.1) carcinom (C75.Actinicã.2 C49. carcinom. nerv M-9560/0 Acustic._) C40.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N. mixt (C75.4 Acinare.4 C76.4 C49.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76. melanom. 105 .1) M-8281/3 Acidofil-bazofil.2 C44.1) adenom (C75. fibromatozã C49.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31.4 C47. adenom. androblastom tubular cu (C56. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75.4 C49. mixt (C75. neurom (C72.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal.4 C49.5 C72. nev) FAI (sarcom. carcinom.4) M-8744/3 Acral.5 C31.4 C15. celule clare (vezi SNOMED) M-------.0 Acromioclavicularã. mixt (C25.4 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens.9) M-8075/3 Acantolitic.Acantom.4 C49. malign (C44.5 C49.4 C49. carcinom cu celule scuamoase. melanom lentiginos. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române._) M--------._) M-8730/0 Acromic.2 C49. nev (C44. FAI nerv spinal sinus.4 C47.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã.4 C44.5 C47.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin. M-------.4 C49.9 C41.4 C72.9 C31. desmoid M-8822/1 Abdominalã. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic. trad.4 C49. sinus nerv. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal. perete FAI FAI (carcinom.4 C44.2 C77.4 C49. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44.1) M-8822/1 Abdominal.5 C47.

0) ductal. _) bazofil (C75._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. _.1) cu alte tipuri de carcinom.9) trabecular (C73. polimorf digital papilar (C44. mezonefroid clare ca apa de stâncã. celule._) insulare ºi exocrine._) tibial (C40._) celule mici-adenocarcinom (C34._) cu alte tipuri de carcinom 106 ._) glande anale (C21. mixt (C25._) inflamator (C50.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44. FAI (C34. FAI (C42. C24._) apocrin bazocelular (C07.2) cilindroid clare. celule FAI clare. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI. craniofaringiom (C75._) insulare._) duct biliar (C22.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74.1) bronhiolo-alveolar. C08._) duct terminal ecrin.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip.0) cromofob (C75.1) mielozã eritremicã (C42._) ductal infiltrativ (C50.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34. FAI (C42. celule hepatoid Hurthle.Index alfabetic Acutã eritremie (C42. mixt (C25.1) granulare.9) Folicular FAI (C73.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41.1) exocrin ºi cu celule insulare.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã. celule (C75. metastatic acidofil (C75. FAI (C44.1) bronhiolar (C34._) canale anale (C21.9) ºi papilar (C73. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus.9) bine diferenþiat (C73.9) moderat diferenþiat (C73.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42. celule alveolar (C34.1) mielosclerozã.1) [obs] panmielozã._) intrachistic. celule (C73.1) ceruminos (C44.1) [obs] histiocitozã X.1. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos.1) acinar acinice. FAI (C50. FAI în polip adenomatos inel cu pecete._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41. celule. progresivã mielofibrozã (C42._) oase lungi (C40._) ecrin papilar (C44. celule (C25._) fetal (C73.

_) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic.9) sebaceu (C44. FAI neinfiltrativ.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale. cu invazie (C50. FAI (C50. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18._) neîncapsulat. cu malignitate borderline nefrogen (C64.9) renale. mixt tip difuz (C16._) secretor de mucinã seros. cu malignitate borderline (C56._) seros (C56. mixt ºi carcinom cu celule scuamoase.9) ºi folicular (C73._) 107 . papilar (C56._) varianta folicularã (C73. sclerozant (C73.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid.1) mucos neinfiltrativ. FAI mucinos.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip.9) cu celule clare. celule (C64._) intraductal. neinfiltrativ (C50._) medular mezonefric mezonefroid. FAI seros. cu invazie (C50. combinat ºi carcinom epidermoid. intraductal._) tip endocervical tip intestinal (C16. carcinom (C53._) infiltrativ (C50. intraductal. _) celule scuamoase carcinom chistic. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25._) papilar.9) ºi infiltrativ(C50.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos._) mucinos._) ecrin (C44. neîncapsulat (C73.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal. papilar (C50. de grad redus pseudomucinos (C56. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic._) intraductal.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44._) intrachistic intraductal._) papilar. celule (C75. papilar (C50. epiteliom (C44._) lobular (C50. tip endocervical mucipar mucoid mucoide. FAI neinfiltrativ._) polimorf. FAI (C50. celule (C16.9) schiros sclerozant. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56.

9) agresiv digital (C44.0) clare.1) beta. FAI (C75.0) celularitate mixtã (C74. celule (C75._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18. FAI ecrin papilar (C44.0) cromofob (C75. mixt (C75._) ecrin (C44. agresiv (C44.0) compacte. FAI (C25.1) negru (C74._) apocrin atipic (C34. celule acinice.0) hepatocelular (C22. folicular (C73.1) digital papilar. celule (C74._) microchistic seros microfolicular (C73._) hepatice._) embrionar endometroid._) papilotubular Pick._) carcinoid (C34. tubular pigmentar (C74.1) acinar acinare.9) microchistic.1) acidofil-bazofil._) intrachistic papilar-mucinos. celule (C74._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44.0) macrofolicular (C73. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44._) bazocelular (C07.0) hipofizar. celule clare ca apa de stâncã._) cilindroid (C34. C08.2) clare. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.9) intrachistic. celule. papilar-mucinos (C25.1._.1) bazofil-acidofil.9) glandã sudoriparã (C44.0) plat pleomorf pleomorf._) duct biliar (C22._) anexe cutanate (C44. mixt (C75. C24.0) oncocitic oxifilic oxifilice. celule (C75. C08. celule (C25.9) Folicular FAI (C34._) insulare. celule (C25. intraductal (C25._. celule (C74. celule (C73.9) celule oxifilice (C73.9) Papilar FAI (C73. celule (C75.9) mezonefric metanefric (C64.1) monomorf mucinos mucinos-papilar. papilar intraductal.0) pigmentar (C74._) alveolar (C34. acidofil-bazofil (C75.1) Hurthle. C08._) mucoide. celule (C22._.0) principale.1) fetal (C73.0) glomerulare._) lactant (C50. FAI endometrioid._) 108 ._) Bronºic FAI (C34._) bazofil (C75.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73._) mamelon (C50.0) coloid (C73.9) Corticosuprarenal FAI (C74._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75.9) mioepitelial mixt._) seros microchistic Sertoli._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44. carcinom în (C07. malignitate borderline eozinofil (C75.0) ductal. intraductal (C25.Index alfabetic C11.

mixt (C18.2 C49. tumorã vestigialã 109 .5 C49.6 C49._) Adenomioepiteliom (C50._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25.1 C49. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.3 C49.9 C49.3 C49.6 C49. tumorã.2 C49.1 Adevãratã. duct M--------.0 C49._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.0 C32.4 C49. limfom histiocitic C32.2 C49. FAI M-9300/0 Adenomatoidã. coardã vocalã Adipos.2 C49.0 C49.0 C49._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt.Adenomiozã.5 C49.0 C49. adenocarcinom în (C18.0 C49.3 C49.0 C49.1 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.0 C49.1 C49._) Adenomiom Adenomiom.6 C49.3 C49. carcinom M-9755/3 Adevãrat.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular._) polipi multipli polipi multipli. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos.5 C49. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.3 C49. coardã Adevãratã.0 C49._) polipozã colicã. tumorã. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic. odontogenicã (C41.1 C49.2 C49.2 C49. multiple M-9054/0 Adenomatoidã.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian.2 C49. hialinizant (C73.5 C49._) polipozã colicã (C18.0 C49. ºi hiperplazic (C18.

_) malign (C44._) celular (C44.1 C03. adenom. melanom (C44. tract.9 C03._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame._) boala lanþurilor grele Alimentar._) M-8745/3 Amelanotic._) carcinom carcinom cu celule (C34. digital C44. FAI (C25. ºanþ Alveolarã. C41._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40.0 Alveolar.0 C03. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50._. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T. creastã._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar. nev FAI (C44. digital C44. limfom cu celule T periferice. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21.1 C03.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06.9 C03. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru._) M-9970/1 limfoproliferativã.9) tip._) tumorã cu celule. ºi rabdomiosarcom embrionar. teratom rabdomiom teratom. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã._) Alveolar adenocarcinom (C34._) 110 . metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD.9 C03.Index alfabetic Adult chistic._) Jadassohn (C44. malignã (C25.0 C03.1 C03. melanom desmoplazic (C44.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule. mixt M-9581/3 sarcom. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26._) adenom (C34. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã.9 C03. bronºicã (C34._) papilar. FAI teratom chistic tip. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame.1 C03. tumorã cu celule granuloase (C56.

uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom._) seminom (C62. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21.1 Anal. AML) C24.1) refractarã. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42. infiltrativ Angiom. FAI (C41. malign Anexelor. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã.Amiloidã.1) Anevrismal. hipeplazie.1 C21. carcinom medular cu stromã (C73. FAI Anexã. adenocarcinom al canalelor (C21.AML ( vezi leucemia. al M-8390/3 carcinom (C44._) oligoastrocitom (C71.1) refractarã.1) refractarã. neoplazie intraepitelialã.9) M--------.4 tubular._) fibrosarcom (C41.1) refractarã. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD). pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71. benignã (C44.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad._) M-9310/3 Ameloblastom. fãrã sideroblaºti (C42. malign (C41._) teratom._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã. cu exces de blaºti (RAEB) (C42.1) [obs] refractarã.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41.4 C57. cu acumulare lipidicã (C56._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57._) fibrom (C41._) fibro-odontosarcom (C41._) fibro-odontom (C41. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 . grad III (C21. cu sideroblaºti (C42. FAI papilom al plexului coroid (C71.9) Anemie refractarã._) M-8390/0 tumorã. sfincter M-8215/3 Anale.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------._) odontosarcom (C41. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã.1) M-8215/3 Anale.5) ependimom (C71.1 C20._) fibrodentinom (C41.Amputaþie. FAI Angiolipom. canal Anal. FAI tubular. FAI (C42. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom._) M--------. adenocarcinom al glandelor (C21._) carcinom._) fibrodentinosarcom (C41. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã._) oligodendrogliom (C71. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic._) gangliogliom malign._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44.1) M-8077/2 Analã. teratom meningiom (C71. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã._) sarcom (C41.

2 C31. melanom.0 C02. histiocitom fibros Angiomatozã.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar.5 C49.1 C49. nev) FAI (sarcom.4 C44.3 C02.1 C49.0 C02.3 C21. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom.5 C77.4 C75.1 C49.1 C76. FAI (neclasificabil la C16.1 C04.1 C49. spaþiu FAI FAI (carcinom.4) Anterioarã. melanom. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac.3 C30.1 C31.1 C49.0 C10.3 C49. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus. piele Aortã Aortã.1 C71.3 C16.1 C47. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.6 C49.1 C49.1 C67. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.0 C16.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.1 C49.0 C16.4 C44. meningiom (C70.3 C16.1 C40.5) M-8691/1 Aortic.2 M-8691/1 Aortic.1 C49.1 C49.1 C49. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 . tumora corpusculului (C75.3 C11.1 C49. paragangliom (C75.8 C21.6 C47.0 C44.8 Angiom.1 C49.1 C49.1 C49. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.0 pânã la C16. corpuscul Aortic.9 C38.5) Anus. joncþiune C49. abdominalã Aortic.6 C49.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.1 C47.1 C44.2 C02.6 C47. paragangliom al corpusculului (C75. nev) FAI (sarcom. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare.0 C44.1 C49.3 C02._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom.

1 Aripã nazalã Aritenoid.1 C49.4 C41.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49.1 C40.2 C40._) [obs] desmoplazic.2 C44.0 C41.2 metaplazie._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71.3 C13. sarcom cu celule clare al (C49._) M-9400/3 Astrocitic.9 C40._) chistic (C71.1 C50.5 C49. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.9 C40. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos.2 C40._) gemistocitic (C71. grad redus (C71._) anaplazic (C71.3 C40. cartilaj Aritenoid.2 C40.Aponevrotic._) fibrilar (C71.3 C49. cartilaj. tumorã carcinoidã. menisc medial gleznã mânã membru.1 C32. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane.4 C49.3 C13. gliom (C71.9 C49.4 C49. cartilaj.3 Arterã FAI aortã. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71.3 C40.3 C40. adenocarcinom cu metaplazie. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin. FAI Articular. FAI aortã.4 C49.0 C49._) 113 . pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi. menisc lateral genunchi. al membrului.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid. FAI genunchi.6) [obs] C70.1 C49.1 C13.1 C32._) M--------. FAI Ariepiglotic._) fibros (C71._) difuz (C71.9 C13._) difuz.3 C49.1 C40.0 C18. FAI M-8241/3 Argentafinã. juvenil (vezi SNOMED) C18.9 C49.0 C40. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49.0 C70. infantil (C71.1 C41.1 C41.9 C40.3 C41.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã. sarcom cerebelos.2 C49. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal. circumscris (C71. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom. fibrom.3 C49. tumorã carcinoidã.9 C70.4 C49. hemangiom C49. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent.1 C41.

2 C44._) Axilã FAI FAI (carcinom. esofag (vezi SNOMED) C51._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70.3 C49._) infiltrativ._) juvenil (C71._) pilocitic (C71. FAI (C71.3 C77.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56.3 C44._) fibroepitelial (C44.3 C50.Barret. melanom cu celule (C44._) grad redus. malign (C37._. cardiac Atipic adenom (C34. FAI (C44. nesclerozant (C44. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71. nev) FAI (sarcom.3 C47._) M-9699/3 BALT._) [obs] C41. limfom M--------.0 Bartholin.3 C49.3 C49._) micronodular (C44. extern canal Auriculã.2 C38._) adenom folicular (C73._) protoplasmic (C71. sclerozant (C44.2 C49. FAI Auriculã.9) Auditiv canal.2 C44. cu celule gigante (C71.9) timom.3 C77.0 Atlas Atriu. tumorã cu celule. proliferantã (C56. FAI (C44.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL.0 C77._) M-8722/0 Balonizate._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07.3 C49. melanom. tip Pinkus infiltrativ.3 C49. piele Auricular canal.6 C41. extern cartilaj ganglion limfatic C76. glandã M-8098/3 Bazal.2 C44._) papilom al plexului coroid. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor._) desmoplazic.3 C49.5 C47._) Carcinom FAI (C44.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare._) timom._. difuz (C71._) piloid (C71.5 C49.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44.2 C44.2 C44. proliferantã (C56.9) tumorã seroasã papilarã (C56._) M-8090/1 Bazale._) infiltrativ. pagina 31) M-8722/3 Balonizate._) 114 ._) fibroepitelial.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71._) subependimal. FAI (C37.1 C44.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50.3 C49. FAI (C71.2 C30. carcinom adenoid (C53.9) tumorã seroasã._) morfeic (C44._) subependimal.1 C44. FAI canal extern meat._) adenom (C07. tip (C44. nev cu celule (C44. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire. C08. FAI canal. C08.

3 C47.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament. nev) FAI (sarcom. duct adenocarcinom (C22. ganglioni C49. FAI Bazã limbã.1 C49._) Bazal. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73.1) Bazoscuamos.0 C24.9 C65._) M-8151/3 Beta. faþa dorsalã Bazin. carcinom M-8083/3 Bazaloid.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar._) nodular (C44.1) carcinom (C75. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22.0 C49.0 C49._) epiteliom (C44. peduncul Bazali. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom.2 C24.1.1.1) Bazofil-acidofil.0 C49. mixt (C75.0) M-8161/0 chistadenom (C22. C24. FAI M-8094/3 Bazale. carcinom (C44.9) M-8585/3 carcinom timic (C37.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73.3 C44. adenom. tumorã malignã cu celule (C25. carcinom al ductului (C64.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44.1 C22.0 C24.1) adenom acidofil. pagina 27) M-8151/0 Beta. C24._) M-8123/3 Bazaloid. muºchi Biceps femural.3 C49. mixt (C75.7 C71._) pigmentar (C44.0 C24. carcinom cu celule scuamoase C01.1.9 C01.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar.0 C24.0) M-8264/0 Biliarã.0 C24._) M--------._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.1. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar.1 C24._) Bazoscuamos.9 C76. C24. adenom cu celule (C25.1) adenom (C75.0 C47.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular.0 Bazã limbã._) 115 .0 C22.0 C44.0) carcinom (C22._) multifocal superficial (C44._) M-8319/3 Bellini.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial.0 multicentric (C44. mixt (C75. mixt (C22. mixt (C75. FAI tract. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34. muºchi Biliar. C24. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44.0 C49. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75. C24. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar.1) carcinom acidofil. melanom.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71.0) adenom (C22. papilomatozã (C22. C24.1.1.1) Bazofil-acidofil. carcinom. tumorã (C44.3 C65.

3 C47._) mucinos (C34. malignitate (vezi codul pentru comportament. mucinos ºi nemucinos (C34. FAI (C42._) cronicã. adenocarcinom (C34. sistemicã cu mieloproliferativã._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34.4 C44.1 C49.0 C44. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44.1 C47. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner._) M-8081/2 Bowen tip.1 C49.9) malignitate borderline (C56. T-gama mastocite tisulare.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom.1 C49. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.1 C47. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama.1) depozite de imunoglobuline.1 C49. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34. sarcom M-8081/2 Bowen._) nemucinos (C34.1) mieloproliferativã cronicã._) M-------/1 Borderline. nev) FAI (sarcom.0 C34.3 C34.1 C47. mieloproliferativã (C42._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53. FAI (C42.1 C49.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar. cu depozite de imunoproliferativã. sarcom M-8910/3 Botrioides. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10._) C77.4 C76. FAI (C34.1 C49. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. lanþurilor grele Bowen (C44.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 .1) mu.9 C34._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom.1 C49._) celule Clara (C34. carcinom (C34.1 C40.1 C49.1 C49.Index alfabetic Boala alfa. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline. limfoproliferativã.3 C49. imunoproliferativã a (C17.1 C34.1 C77. boalã (C44.1 C49. melanom._) mixt._) M-8250/3 Bronhiolar. pag 27) M-8910/3 Botrioid._) Carcinom FAI (C34. tumorã FAI (C56.6 C49._) pneumocit tip II (C34. FAI limfoproliferativã.2 C34._) M-9764/3 intestin subþire.9) malignã (C56.9) proliferantã (C56.6 C49.

0 C06.6 C00. ganglion limfatic C00. superioarã margine liberã. superioarã fren.5 Bursã. mucoasã superioarã. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.5 C44. FAI mucoasã. FAI oralã. FAI purpurie.3 C00. intravascularã (C34. inferioarã inferioarã. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom.0 faþã oralã.2 C00.0 C00.4 C00.4 C00. carcinom cu celule (C73. FAI inferioarã. superioare purpurie. FAI margine liberã._) carcinoid (C34. inferioarã fren.0 C44. tumorã alveolarã.0 C00. piele labial.4 C44. limfom C49. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.0) superioarã.4 C00.2 C00. adenom FAI (C34.0 C00. mucoasã superioarã._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41.2 C00.1 C00. FAI 117 .9 C77. faþã. tumorã (C44. superioarã oralã._) tip nedeterminat (C34.9) M---------. piele M-9133/3 Bronºicã. inferioarã fren labial.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44.1 C06.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77.5 C00. FAI inferioarã. limfom malign. faþã.5 C00.9 C00.0 C00. inferioarã margine liberã.1 C00.0 C00. fren superioarã.1 C00.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI piele.5 C00._) chist odontogenic (C41. fren. margine. celule mici neclivate.0 C44. limfom malign. FAI liberã.1 tip cu celule caliciforme (C34. FAI labialã.3 C00. fren internã.9 C04. faþã.3 C00. inferioarã faþã purpurie.3 C00. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C. marginea.1 C04.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34.4 C00._) Bronhogen Bronhopulmonar.2 C00.5 C00. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.9 C06. superioare faþã purpurie. comisurã liberã._) M-9687/3 Burkitt-like._) [obs] M-8100/0 Brooke.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal.5 C00.4 C44. superioarã faþã oralã. inferioarã piele. superioarã purpurie.9 C00._) M-8880/3 Brown. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip. faþã superioarã oralã. superioarã mucoasã.3 C00. FAI fren. ganglion limfatic Bronºic.0 C00. tumorã adipoasã C06._) cilindroid (C34._) Bronºic. faþã. inferioarã liberã. inferioarã mucoasã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.0 C00.0 C04. faþã inferioarã piele.3 C00.1 C00.0) inferioarã. marginea.6 C00. FAI faþã purpurie.1 C00.6 C00. faþã.

0 C44.1 C76.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65. adenom C22.0 C44. (C34. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49. mixt adenom bronºic (C34.2 C44._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme. extern biliar. limfangiom C71.1 C44.2 C44.0 C49. celule ECL.0 C24.0 C49.1 C44. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii. al apendicelui (C18. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele. al vaginal M-9131/0 Capilar. FAI argentafinã. nev) FAI (sarcom.0 C49. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI. combinat adenocarcinom ºi. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare. FAI sistem nervos vegetativ 118 .2 C44._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar. tip cu celule Clara ºi (C34.0 C21. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom.0 C49.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. tip cu pneumocit tip II ºi (C34.9 Calotã Canal anal auditiv.3 C16.2 C24.0 C25.1 C44.0 C53.0 C77. malign enterocromafine.Index alfabetic M--------.1) adenocarcinom ºi._) carcinom bronhiolo-alveolar.0 C44.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme. celule.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.4 C47. pag 27) C44.1) M-8149/0 Canalicular._) C41.0 C24.0 C49.2 C52. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu. celule.1) argentafinã. melanom. FAI auditiv.0 C49. al apendicelui (C18.4 C53.9) strumal (C56. celule. FAI auricular. FAI ECL. hemangiom M-9171/0 Capilar.4 C49. celule enterocromafin-like. extern auricular.0 C49.0 C47.9 C65.0 C25.

_) bronhiolar (C34. celule (C30._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22. celule clare ca “apa de stâncã”._) sclerozant.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil. adenoid (C53._) tip desmoplazic (C44._) desmoplazic. celule (C34. multifocal (C44._) fibroepitelial.1) bazofil-acidofil.0) clinging._) Clara._) ºi ductal infiltrativ (C50. intraductal (C50. combinat cu ductal infiltrativ (C50. duct (C64._) fibroepitelial (C44._) alte tipuri. microchistic (C44. tip Pinkus infiltrativ. tip (C16._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz._) multicentric (C44. tip (C44._) Clara ºi caliciforme. plex (C71. celule (C34. FAI anexial._) cloacogenic (C21.0) bob de ovãz._) bazofil (C75._) ameloblastic (C41.9) biliar._) bazaloid bazaloide scuamoase._) bazale ºi scuamoase._) bazal._) alveolar (C34.1) bazoscuamos (C44._) cilindrice._) anaplazic. celule adenochistic Adenoid bazal (C53._) Bowen. duct (C22._) mixt._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44. celule (C73. infiltrativ (C44. celule.0) condilomatos coroid. mixt (C75._) nodular (C44._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 . celule (C34._) nemucinos (C34._) pneumocit tip II (C34._) pigmentar (C44. celule renale (C64._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34._) infiltrativ._) mici-scuamoase.0) biliar. duct ºi hepatocelular._) C. nesclerozant (C44.5) Cribriform FAI in situ (C50.9) ceruminos (C44. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44._) tip nedeterminat (C34.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50._) micronodular (C44._) multifocal superficial (C44. lobular infiltrativ (C50._) superficial. C31. sclerozant (C44.0) cromofob (C75.0._) alte tipuri.1) acinar acinare._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.celule mici-mari. hipersecretor (C50. celule (C75. duct (C64. infiltrativ (C44. celule (C34._) Bellini. combinat cu lobular infiltrativ (C50._) caliciforme. celule Bazocelular FAI (C44.1. celule (C34._) mucinos (C34._) alveolare._) Combinat adenocarcinom. ductal infiltrativ (C50._) cu alte tipuri de carcinoame. mixt (C75. cu alte tipuri de carcinoame mici._) morfeic (C44.2) colector.1) cromofobe. C24. celule (C34. mixt (C44._) cu alte tipuri de carcinoame._) nesclerozant. mucinos ºi nemucinos (C34. celule în (C34._) chistic.2) clare. mixt (C22.9) corticosuprarenal (C74.

celule._) in situ.0) ºi al ductului biliar. celule (C64.9) Fusiforme. FAI eozinofil (C75. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 .9) medulo-folicular. mixt (C73. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari._) in situ. celule ºi celule fusiforme granulare._) în polip._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50. FAI (C50.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22._) infiltrativ ºi mucinos (C50.0) tip pleomorf (C22. tip cribriform (C50._) infiltrativ ºi tubular (C50._) ductular.9) în polip.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64._) papilar urotelial (C67._) epidermoid. infiltrativ (C50.9) gelatinos [obs] gigante.9) desmoplazic. celule.0) varianta cu celule fusiforme (C22._) infiltrativ ºi boala Paget. celule (C56.0) hepatoid Hurthle.9) bogat în glicogen (C50.9) hepatic sclerozant (C22._) ºi lobular (C50. celule în inel cu pecete._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73._) infiltrativ ºi lobular.9) trabecular (C73. celule FAI renale. papilar (C50. metastatic infantil._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom._) Ductal FAI in situ. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom. celule ºi papilar (C73._) in situ.9) moderat diferenþiat (C73._) infiltrativ ºi cribriform C50. micropapilar (C50. C08. mixt tip poliembrional endometrioid._.0) tip cu celule clare (C22. FAI epidermoid. necheratinizant mici.0) sarcomatoid (C22._) tip cribriform (C50._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50. carcinom in situ (C50.0) Folicular FAI (C73.0) ºi colangiocarcinom._) infiltrativ ºi coloid (C50._) in situ. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22. cu invazie stromalã discutabilã (C53. combinat (C22. celule (C73.9) oxifile. carcinom (C50. celule în. celule granuloase. celule gigante. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07.0) încapsulat (C73._) infiltrativ ºi lobular.celule in situ. tip infiltrativ (C50.0) fibrolamelar (C22. mixt (C22. celule (C73. sân (C50._) lobular ºi intraductal (C50.9) sticloase.0) schiros (C22. FAI în polip adenomatos lobular. tip comedo (C50._) inel cu pecete. FAI (C50._) in situ.9) bine diferenþiat (C73. tip solid (C50.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme.

_) insular (C73._) inflamator (C50. celule (C34. necheratinizant._) metaplazic._) ºi mucinos (C50._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50._) in situ (C50._) microinvaziv._) ºi lobular in situ (C50.1) insulare.mari. celule.9) medulo-papilar._) Mici._) Micropapilar intraductal (C50. sân (C50. ductular (C50. FAI metastatic._) tip solid intraepidermal. celule._) juvenil._) papilar.0) mici._) neuroendocrin scuamoase. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41. celule (C34.Index alfabetic Infiltrativ. mixt (C73._) neuroendocrin scuamoase._) Medular FAI atipic (C50. tip Bowen (C44. celule._) intraepitelial. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50. celule (C22. metatipic (C44._) intrachistic._) ºi tubular (C50. mixt C73._) ºi carcinom ductal in situ (C50. cu celule în inel cu pecete. celule FAI fusiforme. celule FAI bogat în lipide (C50.9) tranziþionale. cu celule scuamoase._) seros (C56._) ºi intraductal (C50._) neinfiltrativ.9) Merkel. epidermoid adenocarcinom ºi. cheratinizant scuamoase._) ºi boala Paget. sân (C50._) ºi coloid (C50._) Mixt acinar-endocrin (C25._) adenocarcinom ºi._) ºi boala Paget._) combinat cu alte tipuri (C50. necheratinizant mici-mari._) in situ ºi intraductal (C50. neinfiltrativ (C50. sân (C50._) combinat cu alte tipuri (C50._) ºi ductal (C50._) ºi lobular (C50. FAI metastatic. tip (C16. papilar (C50._) epidermoid. celule (C44. ductal FAI (C50. lobular FAI (C50. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice. celule (C25._) Infiltrativ. tip Lobular FAI (C50. FAI intraepidermic cu celule scuamoase.9) intestinal. celule (C67._) neinfiltrativ (C50._) ºi lobular in situ (C50. FAI matrical (C44._) infiltrativ (C50._) Mari._) ºi cribriform (C50. combinat (C34._) ºi ductal infiltrativ (C50. celule._) intermediare._) infiltrativ._) papilar. anexial (C44. FAI (C50._) cu stromã amiloidã (C73._) microchistic._) neinfiltrativ (C50._) ºi lobular (C50._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50. combinat (C34._) limfoepitelial limfoepiteliom. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 . celule. (C53._) micropapilar (C50.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular.

Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase.9) celule fusiforme (C64.9) Renale.celule (C73. celule scuamoase. celule FAI (C64._) foliculo-medular (C73.1) pseudoglandular celule scuamoase._) pecete. FAI (C50. C31._) intraductal neinfiltrativ (C50. carcinom intraosos (C41.9) scuamoase._) papilo-medular._) pilomatrix (C44._) urotelial (C67. celule renale (C64. primar al peritoneului (C48. FAI (C75._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73. celule (C73.9) mici._) 122 .9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile. celule în inel cu pecete._) oncocitic Papilar FAI columnare. papilar cu celule tranziþionale (C67.9) tip cromofob (C64.9) sarcomatoid (C64._) pituitar. bazocelular superficial (C44.1) pleomorf plex coroid (C71._) urotelial._) sebaceu (C44.9) Schneiderian (C30. celule. mixt (C73._) varianta folicularã (C73. celule (C73.9) tiroidã (C73.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22. neinvaziv (C67. tip duct colector (C64.9) papilar (C64.1) primar. celule primar. celule cutanat primar (C44.9) renal. celule sarcomatoid sarcomatoid.9) renale.0. neinvaziv (C25.celule (C44._) non-small. celule (C67. celule (C16. celule ºi adenocarcinom mucinã. celule de rotunde._) multifocal. celule (C64._) lobular (C50. FAI papilar intraductal (C50. metastatic pigmentar bazocelular (C44._) neinvaziv.9) rezervã.9) parietale. celule papilo-medular (C73. celule în inel cu.9) încapsulat (C73. neinvaziv (C67.0) medulo-folicular (C73.9) parafoliculare._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat._) neîncapsulat sclerozant (C73.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal. in situ scuamoase.9) scuamoase.9) papilar-mucinos intraductal.9) tranziþionale. celule._) ductal-endocrin (C25.9) seros. papilar seros al peritoneului (C48.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44. celule._) odontogenic (C41. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal. urotelial papilar (C67.1) seros de suprafaþã (C56. celule (C73._) tranziþionale.9) asociat cu chist (C64.9) difuz sclerozant (C73.9) medulo-papilar (C73. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64._) neinvaziv.bazocelular (C44.9) Neuroendocrin FAI mari. celule (C34.5) poligonale._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric. neinvaziv ºi folicular (C73. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50._) înalte.

neinvaziv (C67._._) necheratinizant. tip Bowen (C44. primar. tumora corpusculului (C75.0 C16. FAI clare.9 Carpian. cu formare de fusiforme.0 C38. necheratinizant microinvaziv (C53.9) papilar._) timus-like.4) M-8692/1 Carotidian._) papilar. corpuscul Carotidã. glandã (C44. cheratinizant mari.9 C41.0 C34.9) trabecular tranziþional Tranziþionale. joncþiune Carinã Carotidian. celule FAI FAI. FAI Cardia gastricã Cardiac._) Seros FAI micropapilar (C56. neinvaziv (C67. cu elemente simplex anexe cutanate (C44._) papilar. celule._) sudoriparã. papilar (C67. atriu Cardiac.9) timic. bine diferenþiat (C37._) Cartilaj FAI articular. celule Warty Wolffian.0 C75. sclerozant al ductului (C44. celule FAI fusiforme. paragangliom al corpusculului (C75.4) C40. ºi osoasã. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53. de suprafaþã (C56. necheratinizant metastatic. ventricul Cardioesofagianã._) papilar (C67.1) Sertoli.0 C38.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25._) Urotelial FAI in situ neivaziv.0 C16. celule in situ. FAI mici. tip cu celule corn. C41. celule._) intraepitelial mari. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16.celule (C62._) timic._) Verucos FAI epidermoid scuamoase. os Cartilaginoasã metaplazie. FAI papilar papilar. adenocarcinom cu exostozã (C40.4 C49. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant. FAI (C37._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50._) sudoripar.9) papilar.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor. adenocarcinom cu metaplazie. FAI 123 ._) Scuamoase. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44. celule in situ micropapilar (C67. celule. arterã M-8692/1 Carotidian. al peritoneului (C48._) intraepidermic. sân (C50. cu diferenþiere timus-like.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41.

2 C49.6) [obs] Cerebelopontin._) Cementifiant. gigantiform (C41. limfangiom C06.0 articular al membrului. FAI (C71.6) [obs] sarcom.5 C44.3 C44.9 C06.0 C40._) tumorã neuroectodermalã primitivã.6 C71.2 C30._) neurocitom osteosarcom (C40.3 C40. hemangiom M-9172/0 Cavernos. FAI (C41.2 C49.7 C47.9 C30. C41. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50.0 C71._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71._) CD30+.2 C49.1 C72.7 C71._) Cementom.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor.3 C32. tip.0 C71._) Centralã.2 C49.1 C40. pagina 31) 124 .0 C71. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71._) schwannom Cementalã. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru.3 C32._) fibrom (C56. C41. arahnoidal circumscris (C71.3 C32._) osteosarcom._) odontogenic. arterã M-------/-9 Celular. limfom cutanat primar cu (C44.Index alfabetic C40. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã. convenþional (C40.3 C49.5 C71. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom. celule T mari.9 C32.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.2 C47.9 C71. fibrom (C41. nev) FAI (sarcom.2 C40. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom._. displazie periapicalã (C41.0 C77.9 C76._) Cementom. corp M-9121/0 Cavernos.2 Cavernos.2 C49.6 C71. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71. nedeterminat.0 C41.7 C49. FAI Cerebel. nev (vezi SNOMED) CD30+. melanom._) Cec Celiac.2 C49._._) Cemento-osifiant. FAI (C71.7 M-8589/3 CASTLE C60._) Cemento-osoasã.0 C71.9 C48.1 C24. ganglion limfatic Celiacã._) Cementoblastom benign (C41.9) leiomiom nev albastru (C44.3 C49._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44.0 C70. fibrom (C41. displazie periapicalã (C41. celule T. fibrom (C41.2 C32.

0 C15.4 C49.0 C49.0 C77. gliomatozã (C71. glandã Ceruminos adenocarcinom (C44. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56.4 C49.0 C49._) C76.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune.0 C49. melanom.0 C44.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare. duct (vezi SNOMED) trichilemal.0 C72._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist. neoplazie intraepitelialã.0 C47.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 . nev) FAI (sarcom.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic.2) carcinom (C44. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã. FAI carcinom cu celule scuamoase._) C44.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase.0 C49. carcinom cu celule renale asociat cu (C64. papilom C72.0 C44.9 Cervicalã.9 C53. FAI (vezi SNOMED) gingival.0 C53.0 C47. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41._) congenital. proliferant M-8077/2 Cervicalã.8 C53.0 C76.0 C47. odontogenic (C41. grad III (C53.0 C49.2) adenom (C44. regiune FAI FAI (carcinom. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------. celule (C56.0 Ceruminoasã.

9) pseudomucinos. tumorã (C25._) mucinos.9) limfomatos (C07. FAI (C48._) seroasã papilarã.9) clare.9) malign (C64.9) papilarã. neinvaziv (C25. FAI (C56.0) ecrin (C44.9) Chistic adenoid._.9) pseudomucinos (C56. tumorã de malignitate borderline (C56.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare. nefroblastom (C64.9) mucinoasã. celule._) teratom. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) higrom hipersecretor. celule.9) mucinos._) clare. tumorã de malignitate borderline (C56. celule (C56. celule duct biliar (C22._) mezoteliom._.9) Papilar FAI (C56. FAI (C56. C24. carcinom (C50._) endometrioid. malignitate borderline (C56.0) clare. celule. malignitate borderline (C56. tumorã cu displazie moderatã (C25. malignitate borderline limfomatos.9) seros (C56.9) multilocular malign (C64. FAI (C56. FAI (C56. papilar (C07. FAI (C56.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 .0) papilarã (C25.9) mucinos (C56. C08.9) Chistadenofibrom FAI clare._) nodul. C08._) astrocitom (C71._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50. FAI (C56.1._) papilarã seroasã.9) Nefrom benign (C64. malignitate borderline (C56.9) duct biliar (C22.9) seros.9) seros. benign (C48. nodul (C38._) mucinos._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64.9) pseudomucinos. cu displazie moderatã (C25. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular._) [obs] mucinoasã. carcinom adenoid.9) seros.9) mucinoasã. FAI (C56.9) pseudomucinos. C24.9) mucinos. malignitate borderline (C56. atrio-ventricular (C38.9) malignitate borderline (C56. epiteliom (C44.0) endometrioid mucinos. malignitate borderline (C56.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare.9) epiteliom adenoid (C44.9) ºi solidã (C25.9) mucinoasã. FAI endometrioid. tumorã de malignitate borderline (C56._) Papilar FAI (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) seros.9) parþial diferenþiat. malignitate borderline (C56. celule (C56. malignitate borderline (C56.1.9) seros._) limfangiom mezoteliom.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos.9) pseudomucinos. FAI (C56.9) mucinos.

_) [obs] M-8200/3 Cilindroid.0) M-8322/0 adenom (C75. proliferantã atipicã (C56.9) chistadenofibrom. mezonefroid adenofibrom (C56. pag._) M-8200/0 piele(C44.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic._) ependimom hepatocelular. adenocarcinom.6) C24. FAI adenocarcinom. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. C41.2 C11. tumorã meningiom (C70.2 C44._) carcinom cu celule scuamoase tumorã.1 C25.Index alfabetic Chistom FAI mucinos. celule.4 C72._) M-8200/3 Cilindroid.0) M-8322/3 carcinom (C75. celule. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice. C31.0. FAI tumorã.0.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------._) Clare ca apa de stâncã.0 Cistic. corp M-8383/3 Ciliate. nev) FAI (sarcom. malignitate borderline (C56. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. FAI (C56.0) M---------M-8313/3 Clare._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41._) C51. ºi calciforme.9) M-8507/2 Clinging. duct biliar C24._) benign (C50.5 C44.2 C49.3 adenocarcinom. (C34. celule.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._) (vezi regulile de codificare. carcinom (C22.9) adenofibrom. carcinom intraductal (C50._) M-8252/3 Clara.9) chistadenom (C56. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75._) M-8121/3 Cilindrice.Cicatricialã._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50.2 C47. pag.9) chistadenocarcinofibrom (C56._) malignã.0 Cistic. tumorã (C41. carcinom cu celule (C30.2 C49.9) chisticã.2 C77. papilom cu celule (C30. adenom bronºic. adenocarcinom endometrioid. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara.2 Cloacalã.9) seros (C56. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44. 28) M-8077/2 CIN III. C31. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74. melanom. FAI (C53.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------. fibromatozã (vezi SNOMED) C69.2) C21.7 C49.2 C49._) M-8077/2 CIN III.0) carcinom chistadenofibrom (C56. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. zonã Cloquet._) odontogenicã. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 . cu displazie severã (C53. 28) M-9471/3 Circumscris. carcinom (C21.4 Ciliar.9) condrosarcom (C40.7 C47. malignitate borderline (C56.0) hidradenom (C44.3 C76._) [obs] malign (C50. malignitate borderline (C56. tumorã._._) (vezi regulile de codificare.

9 C25.9 C41.2 C18.0 C41.3 C75.4) M-9230/0 Codman. C41._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.5 C41.Index alfabetic C49.9) C24. FAI (vezi SNOMED) M--------.2 C49.2 C49.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã.0 C70.2 C49. combinat (C22.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.5 C18.0 C32.3 C18.Colesteatom. C24.0 C70.9 C18.2 C49. tumorã (C40.8 C53.5 C75.celule mari (C34.2 C32.0) M-8319/3 Colector.0 Coledocian.7 C18.2 C49. carcinom al ductului (C64. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.1 C32. carcinom papilar cu celule (C73.0) C22._) carcinom cu celule mici .9 C18.0 C32. corpuscul Coccigian.2 C18.4 C19.6 C18.0 C18.9 C67.Colesteatom. C24.celule scuamoase (C34._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22.1.5 C53._) C25.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular.1.6 C18. tip duct (C64._) carcinom cu celule mici .7 C19.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.7 C53. papilom cu celule C44.0 C70.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50. canal M--------. epidermoid (vezi SNOMED) 128 ._. ganglion limfatic M--------. glomus Coccis C77.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41.9) M-8121/1 Columnare._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22.2 C49.1 C32.7 C18.9) M-8319/3 Colector. carcinom renal.2 Colic.1 C32.

9 C49.3 C49._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44.0) Comedo.2 C49.1 C49._) C49. C41. carcinom ductal in situ tip (C50.2 C49._.0 C49._) tumorã miofibroblasticã. glioblastom cu (C71. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã. C41._.0 C49._) juxtacortical (C40. C41._) cu celule clare (C40._) M-9230/0 Condroblastom. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã._. C41._) nev intermediar ºi gigant (C44.2 C49.2 C49._) Conjunctiv._) siringom._) mezenchimal mixoid periosteal (C40._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã. C41. FAI M--------._) M-8244/3 Compus.0 C24. C41._._) M-9230/3 Condroblastom.6 C00.0 C49.2 C49._. DCIS tip (C50. odontom C24.5 C49. malign (C40._) nev. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos.0 C77._) Comedocarcinom.1 129 .4 C49. FAI (C50._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40._._) Congenital chist. peribronºicã (C34. adenom corticosuprarenal cu celule (C74. tumorã cu celule gigante (C40._) Comedocarcinom. fibrom (C40._) Condrom FAI (C40. FAI (C40.0 C44.0 M-9220/1 Condromatozã . C41. melanom malign în (C44._) M-9241/0 Condromixoid.Condromatozã. osteosarcom (C40._._.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant._.6 C32. C41.1 C49.2 C72._) juxtacortical (C40. leziune dermicã proliferativã în (C44. nev (C44. malign (C44. C41._) periosteal (C40.0 C49.2 C49. C41. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00. carcinom M-9181/3 Condroblastic.1 C49._. C41._) dediferenþiat (C40.6 C49._) Comedo. molã hidatiformã (C58. C41.0) M-9100/0 Completã. neinfiltrativ (C50.1 C49.2 C49._.0 C49. FAI (vezi SNOMED) displazie.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus. carcinoid M-9596/3 Compus._._) M-9281/0 Compus.9) M-9282/0 Complex. C41._.

3 C49.2 C49.3 C49. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------.5) malign (C71.0 C49. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.0 C49.6 C49.1 C49._) trunchi. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid.2 C49. C41.1 C69.0 C49.5) carcinom (C71. paragangliom M-8700/0 Cromafinã._) gliom. FAI Coroid Coroid.3 C71.3 Coroid.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional.3 C49.5) meningiom (C70.2 C49.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn.3 C49. cu formare de C69.Index alfabetic C49. afecþiune mieloproliferativã. carcinom cu celule scuamoase. cord ºi mediastin C38.1 C49.6 C49. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71.5 C49.3 C49.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58.5 C49.5 C71.5) carcinom cu celule renale (C64.9) M-9120/0 Corioangiom (C58.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã.9) 130 ._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69. celule.6 C49.1 C69. boalã Ciliate.0 C49._) C49. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial.0 C69.7 C71.5) atipic (C71.5 C49.5) adenom (C71.4 C49. al ventriculului al treilea (C71. limb Cornee._. papilom al plexului FAI (C71.5 Cornean.5 C49.1 C38.5) anaplazic (C71.5 C71.9.0 C49.1 C69.2 C49.3 C49.0 C63. carcinom al plexului (C71.5 C49. osteosarcom central (C40.1 C49.

9 C57.3 Adenom FAI (C74.5 C75.8 C60.1 C49.1 C60. cartilaj Costovertebralã.0 C70.2 C71.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv.9) predominant cortical.0 C41.0 C41.0) compacte. timom FAI (C37.2) adamantinomatos (C75. FAI Creastã alveolarã FAI. mucoasã superioarã.9 C71.1 C68.6 C47. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical.5 C75.5 C71. FAI Cranianã._) C41.9 C71. mucoasã inferioarã.9 C70.0 C72. celule (C74. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74.0 C71.2 C71.0) pigmentar (C74.6 C49.4 C44.9) predominant cortical. duct Craniofaringiom FAI (C75.1 C49.1 C49.0 C71. glandã C69.0 C71. ganglion capsulã internã centralã. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.1 C44.0 M-9473/3 CPNET (C71.2) Craniu.0 C71.5 C70.2 C60.1 C49. celule (C74.0) malignã (C74.1 C40.3 C41.9 C75.9 C03.2) papilar (C75. malign (C37. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper. intracranianã bazal.0) carcinom (C74.9 C54.0 C70.2 C16.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41.9) malign (C37. celule din (C74. FAI arahnoidã.2 C25.0) benignã (C74. articulaþie 131 .9 C71.4 C71.0) Tumorã FAI (C74.7 C75.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.9 C70.0) clare. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74.1 C03. FAI M-9837/3 Corticale.2 C16.0) mixte.0 C54. nev) FAI (sarcom.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76.9) Cot FAI FAI (carcinom.0 C70.0 C71. melanom.4 C75.0 C03. FAI (C37.0 C47.0) glomerularã.0 C70.0) Corticosuprarenalã Costal. substanþã albã cerebel. celule (C74.

0 C71. FAI lateral.9 C70.1 C71.2 C72.0 C71. ventricul.3 C70. FAI carcinom ductal (C50.0 C71. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial.9 C70.5 C71. cranian meninge.7 C70. FAI meninge.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.0 C71.0 C71. tract opticã. plex corp calos corp striat cort.0 C70. ventricul cerebralã.0 C71.9 C71.0 C71.0 C70.5 C71.7 C71.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital. meninge cerebral. intracranian C71.4 C71. FAI piamater.3 C71._) carcinom in situ (C50.0 C71. substanþã albã cerebralã.5 C71.8 C71.7 C71. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge. peduncul cerebral.4 C71.Index alfabetic C71.3 C71. ventricul patru plex coroid. FAI duramater.4 C71.3 C71. ventricul.0 C71.7 C71.0 C70. plex coroid ventriculul al treilea.0 C71. ventriculul al . cerebral meninge. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã.0 C70.0 C72.0 cerebelos.5 C71.7 C71.5 C71. FAI plex coroid.9 C71.0 C71.5 C71. vermis cerebral.9 C71.1 C71. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial. FAI ventriculul al patrulea.5 C71. mijlocie fosa cranianã.7 C71.6 C71.0 C71.0 C71. cortex cerebral.0 C70.8 C71.5 C71.9 C70.0 C72. anterioarã fosa cranianã. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.0 C71. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal.0 C70.5 C71.1 C71.0 C71.1 C71. ventribulul al.0 C70.7 C70._) 132 . meninge cranianã.5 C71.0 C70. cranianã piramidã plex coroid. lob tract optic treilea. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom. plex coroid ventricul lateral. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã.0 C70. FAI ventricul lateral.0 C71.0 C71. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.5 C71.2 C71. FAI fosa cranianã. FAI insula insula Reil internã. duramater creier mijlociu dura.2 C71.5 C71.3 C72.9 C71.7 C71. capsula intracranianã.7 C71.7 C71. ventricul.9 C71.7 C71.6 C71. ventricul.0 C71.2 C71.0 C71.7 C71.7 C71. FAI treilea.7 C71.9 C70. chiasma organul lui Reil palium parietal. FAI duramater. FAI ventricul al treilea. pol olivã operculum optic.0 C71.7 C70.0 C70.5 C71.3 C71._) carcinom ductal in situ (C50. lob occipital.0 C71. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea.0 C70. FAI patru.4 C71.5 C71. lob patru.0 C71.9 C71.5 C71.0 C71.

tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50._) C49. FAI (C44._) protuberant._) tip comedo (C50.3 C13. celule sarcom.0 C69. ecrin (C44._) M-8390/0 tumorã.2 C49. C41. FAI sarcom. benignã (C44. proliferativã în nev congenital (C44.2 C47._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. nev) FAI (sarcom._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03.3 C16. melanom. primar (C44.2 C49.7 C47.6 Cricoid. cartilaj Curbura micã a stomacului.1 C47. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 ._) Cutanat carcinom neuroendocrin. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40._) Dermatofibrom lenticular (C44._.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44.1 C49._) proliferativã.2 Cvadriceps femural. interdigitate tumorã folicularã Dentarã. FAI (C44.1 C76. Schwannom C76.2 C49.1 C49. folicular sarcom.4 C77. leziune în nev congenital (C44._) Depozite de imunoglobuline. FAI (neclasificabil la C16.2 C49.2 C49.1 C49._) ºi epidermic. alveolã Dentigiros.7 C49._) papilar (C50.2 C40.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ._) ecrin._) Decidualã.0 C32.4 C44._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.5 C16.2 C49.4) C49.2 C49._) Dermic cilindrom.Index alfabetic C13. FAI (neclasificabil la C16. muºchi D M-9135/1 Dabska. anexe M-8390/0 adenom (C44.1-C16. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene.2 C49.3 C32. nev) FAI (sarcom.1 C49._) protuberant.1-C16.2 C44._) nev (C44. lentile Cubital._) M-9709/3 limfom.1 C44.7 C49._) CD30+.1 C49.6 C49.1 C40. nev (C44.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom. boalã cu Dermatofibrom. pigmentar (C44.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid. ganglion limfatic Cuneiform. FAI (C44._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom. cilindrom (C44._) M-8390/3 carcinom (C44. FAI Cricoid.5 C44.3 C44. muºchi Dendritice. FAI (C44.6 C47.1 C49. melanom._) leziune.4) Curbura mare a stomacului.

FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. organe. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6) meduloblastom. agresiv (C44.3) mezenchimalã. carcinom (C16._) C41. sclerozant (C73._) infantil. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil. FAI (vezi codul pentru grad. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. tumorã cu celule SertoliLeydig cu. adenom papilar._) tip. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã. MPNST cu rabdomioblasticã.1) [obs] C49._) astrocitom. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã. rabdomiosarcom cu glandularã. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. FAI chist cu transformare malignã (C56. nodular (C71. benign (C69. adenocarcinom (C16._) tip._) congenitalã.9 intermediarã._) M-8408/1 Digital. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. intraductalã retinoblastom (C69.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom. boala (C42. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70. carcinom cu timus-like._) M-9501/3 Dictiom. carcinom cu rabdomioblasticã. gangliogliom meduloblastom (C71. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã. astrocitom (C71. carcinom epidermoid in situ.3 C77. corioadenom (C58. severã (C53. FAI (vezi SNOMED) fibroasã._) papilomatozã. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã. malign (C44. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. malign (C69.6) melanom._) M-8500/2 DIN 3 (C50. adenocarcinom cu neuroendocrinã. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens.6) M-8727/0 Displazic. colon Descins.9) intraductalã. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu.1 Diafragm Diafragmatic. grad redus (C71._) M-------/-1 Diferenþiat.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom.6 C62._) mezoteliom tip. adenocarcinom papilar (C44. carcinom cu celule scuamoase in situ._) carcinom papilar.9) M-9840/3 Di Guglielmo.2) teratom Diferenþiere ganglionarã. nev (C44. MPNST cu neuroendocrinã. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75.9) chist cu tumorã secundarã Descendent.2) tip. MPNST cu intermediarã. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18. citopenie refractarã cu 134 . amelanotic (C44.9) meningiomatozã (C70.Index alfabetic Dermoid FAI chist._) melanom. schwannom malign cu timus-like.Disgenezã._) Digestive. carcinom bazocelular (C44. schwannom malign cu rabdomioblasticã.

3 C25._) uºoarã (vezi SNOMED) C07.0 C75. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal._) tip cribriform._) ºi carcinom mucinos (C50.3 C57._) celule. vezicã urinarã Dorsalã._) adenom. extrahepatic biliar. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit.3 C08._) periapicalã cementalã (C41.9) sudoripar.0 C24.3 Distalã._) ºi carcinom lobular (C50. FAI lacrimal.3 Dom.0 C24. bazã Douglas. moderatã (C25.0 C24. FAI biliar._) carcinom (C50. carcinom al (C64.0 C02._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu. douã treimi anterioare limbã._) ºi carcinom tubular (C50. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15. colon Duct biliar.9 C08. tip duct colector (C64. hemangiom pediculat C67. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50.2 C24._) ºi boala Paget._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) mixt._) tip cribriform (C50._) papilar (C50.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. sac Drept abdominal.2 C52.0 C02.5 C69.1 C02. FAI limbã._) periapicalã cemento-osoasã (C41. limfom cu celule T periferice._) lobular ºi carcinom ductal (C50.1 C49._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50.0 C22._) micropapilar (C50. intrahepatic biliar.0 C25.5 C25.9) renal.5 C17.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã.0 C24.9 C07.5 C69. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50.1 C24. moderatã (C25.0 C01._) ºi lobular (C50._) tip solid (C50. scleros (C44. comun biliar.0 C24._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. faþa limbã.9) colector (C64._) ºi carcinom coloid (C50._) ºi carcinom cribriform (C50. FAI Bellini.0 C24.0) M-9705/3 Disproteinemie. in situ (C50. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 .1 C08.9 C48._) tip cribriform (C50. carcinom ductal-endocrin (C25. partea anterioarã limbã.0 C24.9 C49._) papilom papilomatozã subareolarã (C50._) tip comedo (C50.9 C73._) tumorã mucinoasã chisticã cu. sân (C50.0 C24.9) Carcinom FAI Bellini (C64. muºchi Drept.0 C69._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50.4 C18.

mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40. multiple pancreas M-8521/3 Ductular. malign (C44. adenoame. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62. C41. cu M-8588/3 timus-like. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22._) C17. carcinom infiltrativ (C50. guºã (vezi SNOMED) Endocervical. tumorã cu celule SertoliLeydig._) dermic. papilar (C44._) Eccondrozã (C40. FAI ECL. tumorã stromalã cu (C56.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal. tip duct colector (C64. malign Ectazie.0 C75._) chistadenom (C44._) adenocarcinom (C44. multiple 136 . FAI glande. mixt teratom vestigiu.4 M--------. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical. glandã Endocol Endocrin glandã. cilindrom (C44.8 C25. carcinoid cu celule.Ectopie.1 Duoden Dura. FAI (vezi SNOMED) M--------. tumorã cu celule SertoliLeydig._) porom (C44._) porom malign (C44.0 C70. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig.0 C53._) terminal._) spiroadenom (C44.0 C53._._) adenocarcinom. rabdomiosarcom. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual. adenocarcinom (C44. carcinoid cu celule.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine._) spiroadenom. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe. C41._) Ecrin acrospiron (C4. timom harmatomatos Ectopic. cu M-8634/1 heterologe.9 C70. adenom (C44._) papilar. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic. carcinom scleros al (C44. diferenþiere intermediarã. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38. mixt sarcom ºi alveolar. carcinoid cu celule Eccondrom (C40.9) sudoripar._) papilar. adenocarcinom tip Endocervical.9 C70. retiformã. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie. slab heterologe diferenþiatã._) adenom. canal Endocervicalã._.0 C53.9 C75._._) Endemicã.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar. choriocarcinom. papilar (C44. C41.0 C70.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom.0 EC._) ELC.

carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like. sarcom. tumorã cu celule. mixt verucos Epidermoid.9 C75.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like._) M-9383/1 Ependimom–subependimom. stromatozã C54. miozã stromalã (C54._) C38. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom.1) adenom (C75.0) papilar (C71. stromã M-9752/1 Eozinofilic.1) Endometrial. FAI adenom._) Endocrin-ductal. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom.3 Epidermoid. FAI (C54. grad redus (C54. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid._) anaplazic (C71.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom._) mixopapilar (C72.1) M-8931/3 Endometrialã. mixt (C25. angioendoteliom papilar 137 .1) M-8241/3 Enterocromafine.1) sarcom. malignitate borderline carcinom._) M-9135/1 Endovascular._) tanicitic (C71.Enterogen. adenomatozã Endocrin-acinar.0 C72. carcinom. granulom C75. tumorã de sinus Endolimfaticã. necheratinizant papilar celule mici.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75. carcinom FAI in situ. mixt (C25._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63.1) sarcom. mixt (C71. meningiom (C70.1) Endometrial. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom. nev (C44._) cu celule clare (C71. carcinom.1 Endometrialã. malignitate borderline tumorã. FAI (C54.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71. FAI chistadenom._) Endodermal. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos.1) carcinom (C75. carcinoid cu celule._) celular (C71. stromal nodul (C54. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari. malignã M--------. grad înalt (C54.1) sarcom.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71.

_) trofoblasticã._) bazocelular (C44._. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã._) benign calcifiant. os Etmoid. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare. cu elemente timus-like C77. trompã C32. nev cu celule (C44.1) [obs] Eritroleucemie (C42. mielozã. adenocarcinom.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77.1) [obs] Eritremie cronicã (C42.2 C15. C41. treimea mijlocie. Malherbe (C44. calcifiantã (C41._. mixt ºi fusiforme._) timom. cu diferenþiere timus-like fusiformã. treimea proximalã.3 C15. sarcom hemangioendoteliom.0 C31.1 C10. FAI (C42. canal auditiv.4 C15.0 C15.1) neoplasm.0 C15._) Tumorã benignã malignã fusiformã. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44. treimea inferioarã. mixt (C25.1) [obs] Eritremicã.1 C32._) Estezioneurocitom (C30.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.1 Epitrohlear. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42. melanom cu celule.9 C15. sinus Eustache. solid ºi papilar (C25.1) Estezioneuroblastom (C30.1 C30.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial._) scuamoase._) intraepidermic. FAI (C37.9) tumorã odontogenicã. trombocitemie hemoragicã (C42._) Estezioneuroepiteliom (C30._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40. celule.1) Esenþialã. malign (C37. FAI hemangioendoteliom.2 C44. trombocitemie (C42. acutã (42. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44. C31. C41. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53.1) Eritroplazia Queyrat (C60._) C44.3 C15._) Esofagian.1) Eritremicã._) sarcom sinovial._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40._) Etmoid. ganglion limfatic Erupþie.9) timom._.5 C15. Jadassohn (C44. meat 138 ._) malign sebaceu (C44.2 Extern auditiv.) M-8121/0 Exofitic. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã. ganglion limfatic Esogastricã. papilom sinonasal (C30.1 C16.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71. treimea toracic Esofag.5 C15. mielozã.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme. treimea superioarã. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti.

FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale. sarcom (C40._) M-9260/3 Ewing. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec.1 Extraocular.0 C32.0 C49. inferioarã buzã. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76.0 C49.2 C00.0 C14.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72. C41.1 C50. fibrom al M-8813/3 Fasciei.0 C14.0 C49. FAB) Facial os limfatic.3 C44.8 C44._) M-9302/0 Fantomã.3 C40._.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom.9 C24. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41.0 C11. FAI M-8542/3 Extramamarã.2 C00. FAI Faringian fornix perete. coardã Falsã.3 C49.0 auricular. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular.9 C44.0 C49. FAI Extrasuprarenalian. ganglion nerv Falangã. FAI perete posterior. externe. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal. paragangliom. paragangliom. odontogenicã (C62.0 C49. superioarã cantus feminine.1 C00.0 C44. coardã vocalã M-8220/0 Familialã.0 C49.0 C41.9 C49.0 C77. FAI tonsilã istm.6 C50. nev) FAI (sarcom.3 C14. trompã Falsã.3 C49.0 C77. picior Falangã.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã.0 C72.Index alfabetic C44. FAI organe genitale.1 FAB (vezi Leucemia._.0 C44.1 C10.5 C00.1 C51.0 C11. laringe M-9260/3 Ewing.5 C40.0 C14.2 C00.1 C57. desmoid Extrasuprarenalian.0 C00. canal buzã.1 C49. FAI perete lateral. canal biliar Faringe FAI perete. FAI buzã. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã.1 C00._) 139 . plasmocitom (nu apare în oase) C69.0 C44.4 C00.2 M-8813/0 Fasciei.9 C49.3 C53. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14. polipozã colicã (C18.3 C00. malign Extradural Extrahepatic. tumorã cu celule. tumorã (C40. C41.9 C51.6 C32. melanom. mânã Fallopianã._) F M--------C41.0 C57.0 C49.1 C32.

9) celule. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50. odontogenic (C41. tumorã._. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44.5 C49._. FAI tract genitourinar._) Fibrohistiocitarã.2 C49._) M-9182/3 osteosarcom (C40.5 C49.5 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73.5 C49._.5 C49. lipom cu lipom. plexiformã Fibroid.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76.5 C49.9) cementifiant (C41._) desmoplazic folicular (C44.9 tract genital. uter (C55._) odontogenic._) 140 .9) adenom (C73. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74. adipoase.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41. C41.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58.5 C44.9) Fibrolamelar.3 C44. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44. FAI (C74.9 C57._) condromixoid (C40. FAI (C41. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom.1) Fesã FAI FAI (carcinom.5 C47._) periferic._) invaziv juvenil. astrocitom (C71._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41. C41. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic. melanom._) Fibrodentinom ameloblastic (C41.2 C77._) perifolicular (C44.1) Feocromocitom malign (C74. central (C41.5 C49. carcinom hepatocelular (C22. C41._) odontogenic periferic (C41._) M-9290/0 Fibroameloblastic._) renomedular (C64._) periostal (C40.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48._) juvenil (C50.1) Feocromocitom.1) M-9420/3 Fibrilar. C41. boalã._._) celular (C56._) carcinom bazocelular._) cemento-osifiant (C41.Index alfabetic C57._) intracanalicular (C50.5 C49._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70._) central._) gigant (C50.9 C40.5 C47. FAI Femur Femural arterã limfatic._) osifiant (C41. odontom (C41.4 C47._) pericanalicular (C50. odontogenic (C41. nev) FAI (sarcom. ganglion nerv Fenotip rabdoid.5 C49.

2 C49.0 C49. (C49. C41.1 C49. tumorã.2 C49.3 C49.2 C49.5 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44.3 C49.Fibrozantã.2 C49.2 C49.0 C49.0) Fibromiom Fibromixoidã.5 C49.1 C49. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------.1 C49.3 M--------.5 C49.3 C49.0 C49._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41.2 C49.2 C49. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49.2 C49.1 C49.1 C49.4 C49.5 C49.2 C49.6 C49.5 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie._. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã.3 C49.3 C49.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 . carcinom cu M-8832/0 subepidermalã. nodularã (C44.0 C49.1 C49. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41.4 C49.0 C49.0 C49._) Tumorã localizatã solitarã solitarã.0 C49.0 C49._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.Fibrozantã.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70.9 C49.3 C49.0 C49._) congenital infantil odontogenic (C41.6 C49._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71. C41.2 C49.0 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------.1 C49.0 C49.1 C49. malignã Fibros.2 C49.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48._) periostal (C40._. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.

0 C47.9) moderat diferenþiat (C73.9 C71.0 C72.2 C51.0 C49. sarcom celule dendritice. boala (vezi SNOMED) C11.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.0 C12.9) Carcinom FAI (C/3.3 C00. melanom.1 trunchi.9) oxifile.9) Adenom FAI (C73. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.0 C49.9) M--------.4 C00.5 C02.9) variantã.6 C49.6 C47.9) trabecular (C73.0 C49.9) variantã. FAI lingual 142 . FAI -C76. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile.0 C09.Index alfabetic C49.0 C49. celule (C73.0 C10. carcinom.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas. nev) FAI (sarcom. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular._) M--------.6 C49.5 C00.9) încapsulat (C73.7 C44.9 C71.6 C49.0) piriformã pituitarã pterigoidã. celule (C73. displazie osoasã (C41._) keratozã.2 C22.Fordyce. boala C00. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71. mixt (C73.3 C30.5 C49.5 C47.9 C75.4 C76.6 C49.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.6 C49. carcinom papilar (C73.9) minimal invaziv (C73.9 C71.6 C49. adenocarcinom papilar (C73.9 C76. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.2 Fren buzã.6 C49.6 C49.9) moderat diferenþiat (C73. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.6 C49. FAI buza inferioarã buza superioarã labial.0 C47. tumorã chist. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã.Floridã.Focalã.1 C49.9) ºi carcinom papilar (C73.9 M--------.6 C44.9) trabecular (C73.0 C11.9) atipic (C73.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.6 C49.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40.9) bine diferenþiat (C73.9) celule dendritice.9) bine diferenþiat (C73.6 C49.

carcinom cu celule (C64. tumorã cu celule.2 C77.0 C49.2 C77.2 C77. mycozis (C44.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71. mezoteliom Fusiformã.3 C47. FAI Gamapatie monoclonalã. FAI (C37.3 C77._) Fungoides. carcinom cu celule tip cu.3 C49.1 C77.0 C16. FAI G.3 C77.0 C49.3 C77.1 C16. melanom cu. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã.4 C77.0 C44.5 C77.9) timom.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 ._) ºi melanom epitelioid. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G.2 C44.0 C77.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase.0 C47.0 C71.2 C77.1 C77._) Fusiform.1 C77. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64. nev cu (C44. nev) FAI (sarcom.9) tranziþionale.2 C77. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform. carcinom hepatocelular (C22. carcinom cu celule sarcom sinovial timom.1 C71. mixt metaplazie._) tip B (C69. celule angioendoteliom ºi epitelioid.1 C31. C31. adenocarcinom cu nev. malignã Gama. paragangliom (C17.3 C77.0 C49.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic.0 C49. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.3 C44. tumorã malignã varianta.9 C77.3 C77._) ºi epitelioid. pigmentar (C44. malign (C37. tumorã cu celule.1 C54._) renale.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69._) C77.0.0) C41. FAI (C44. melanom._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed. papilom sinonasal (C30.0 C77.0 C77. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme.

5 C77.2 C77. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã.4 C77. FAI pulmonar.2 C77.0 C77.9 C16. epigastric inferior.5 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.0 C77.2 C77.2 C77.3 C77.5 C77.8 C77. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77.0 C77.9 C16. FAI Ganglioni.2 C77.2 C77.5 C77.0 C77.0 C77.4 C77.4 C77.3 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric.5 C77.2 C77.2 C77.0 C77.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar.0 C77. pulmonar hilar.1 C77.1 C77.0 C77.0 C16.1 C77.1 C77.2 C77.3 C16.0 C77.5 C77.2 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.Index alfabetic C77.1 C77.2 C77.2 C77.0 C77.1 C77.4 C77.2 C77.4 C77.5 C77.2 C16. FAI Gastrinom.0 C77.0 C77.5 C77.9 C71.3 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.4 C77. FAI splenic.1 C77.0 C77.2 C77.2 C77.3 C77.5 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.0 C77.2 C77.2 C77. tumorã cu celule.0 C77.2 C77.3 C77.4 C77. malign 144 .1 C77.0 C77.2 C77.1 C77.4 C77. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior. malignã Gastrinom.2 C77. tumorã cu celule Gastrinice.2 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner.2 C77. FAI hilar.1 C77.8 C77.5 C77.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52.1 C77.4 C77.2 C77.0 C77.1 C77.1 C77.1 M--------C47.

0 C44. melanom.5 C44.0 C44.2 C49.9 C63. FAI (C44._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos. astrocitom (C71._) Generalizatã . FAI Genitourinar.2 C40.2 C40._) tumorã.9 C76. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26._.2 C49.2 C16.4 C49. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie. feminine.7 C47. intratubulare (C62. FAI articulaþie.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale. fibromatozã congenitalã Generalizata._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital.0 Gastrocnemian.2 C49. FAI Gât FAI FAI (carcinom. subependimal (C71. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale.9 C51.9 C63.2 C49.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal.Index alfabetic C49. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 ._) pigmentar.7 C49. FAI organe. C52.3 C44. celule.9 C63.0 C47.2 C49.9 Genital organe. celule elemente celulare._) Gigante.0 C49. mixtã tumorã.0 C49. masculin. nonseminomatoasã (C62. lipom) articulaþie. tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã. tract.2 C47._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71. C41. FAI Genitourinar.2 C40. nev. externe organe. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76. rabdomiom (C51. nev) FAI (sarcom.2 C49. melanom. nev) FAI (sarcom. menisc lateral articulaþie._. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital._) Gemistocitom (C71.2 C49.9 C57. muºchi Gastroesofagianã.2 C40.0 C49.0 C49.0 C77. adenocarcinom [obs] Gelatinos._) osteom osteoid (C40.0 C49. melanom malign în (C44._) M-8936/1 Gastrointestinalã. tract.0 C49. FAI tract. feminine._) pigmentar.4 C47. feminin._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.0 C49. intratubulare maligne (C62. feminin. carcinom [obs] Gemistocitic. nev. tract. FAI tumorã. intermediar ºi (C44.0 C49. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom.0 C49. masculine.2 C49.9) C57.9 C57. celule angiofibrom astrocitom.0 C49. masculin. FAI tract.

mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom.Ginecomastie (vezi SNOMED) C03.1 C08.1 C61.2 C49.0 C03.1 C03. malignã (C49._) os.1 C75.1 C07. malignã (C40.1 C03. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40.C41. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã.8 C54. chist. C41. FAI endocrine.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã.9 C08.3 C75.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76. cementom (C41.3 C47._.5 C44.0 C03. melanom. C41.2 C49. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine.0 C08.0 C53.9 C07._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56.1 C08.9 C06.0 C74. minorã._.5 C50. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 .2 C40. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform. malignã teacã tendon.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã. chist. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã.2 C40.9 C03._) pãrþi moi. FAI salivarã. tumorã malignã C69.0 C75.1 C03.0 C74.3 C44.9 C74.9 C75.1 C75. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã. FAI (vezi SNOMED) Gingival.9 C75. vezi regulile de codificare.0 C44.9 C68.7 C47.9 C73. (C49.1 C53.0 C68. nev) FAI (sarcom.2 C68._) teacã tendon. FAI pãrþi moi. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom.9.9 C08.7 C49.1 C75.9 C44._.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40._) ºi celule fusiforme.0 C74._._) tenosinovialã (C49._) tip cu. celule scuamoase ºi.9) M--------. malignã (C49. FAI (C40.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival._) tenosinovialã. C41. FAI (vezi regulile de codificare.9 C03._) os. FAI (exclude glande salivare minore. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã. majorã.1 C51.0 C75. FAI C06.9 C08.0 C08. duct pituitarã prostaticã salivarã.

_) mixt (C71.5 C49. sarcom C75.2 C49._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71. FAI tumorã._) Glutealã._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71._) celule gigante (C71.5 C75. FAI (C75. FAI (C25. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã. muºchi M-8315/3 Glicogen.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus.3 C44._) cu componentã sarcomatoasã (C71._) multiform (C71.5 C47. nev) FAI (sarcom.Index alfabetic C49.5 C32. melanom._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual.5 C49. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom._) astrocitic (C71.5 C49.4 C71.5 C49. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76._) M-8726/0 Glob ocular.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72. pagina 33) I II III IV nedeterminat. regiune FAI FAI (carcinom.0 Glosofaringian.5 C49. tumorã. tumorã FAI ºi de cordon sexual. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71.5 C49.5 C49.4) C69. jugular Glomus jugular.2 C49.5 C44.5 C47.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã. malign (C25._) M-8904/0 Glicogenic. melanocitom (C69._) M-8152/3 Glucagonom. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71.2 C49. FAI ºi de cordon sexual. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71.5 C49._) cordoid (C71.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53.5 C49._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51. coccigian Glomus. carcinom bogat în (C50. adenom corticosuprarenal cu celule (C74.0) M-8710/3 Glomoid._) M-9442/1 Gliofibrom (C71._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare._) 147 .5) malign (C71.5) tumorã._) cordoid al ventriculului al treilea (C71.5 C49. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21.

9 C04. FAI planºeu bucal.1 Gras celule.9 C06. brunã Gras.6 C49.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. anterior planºeu bucal. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.0 C04. regiune selarã (C75. fetale.0 C49. limfocitozã cu celule T mari M--------.5 C49._.1 M--------M--------M--------M--------Grele.5 C49.5 C49.9) M-8621/1 Granuloase-tecale.1 C49.1 C05.0 C49.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06.0 C49. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 .9) juvenilã (C56. C41._) Granulare.1) C49.9) sarcomatoasã (C56.2 C49. FAI mioblastom.1) osteosarcom intraosos (C40. FAI tumorã. malign tumorã.9) tip adult (C56.0 C49. malignã tumorã.Granulaþie. necrozã (vezi SNOMED) tumorã. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz. tumorã cu celule (C56. þesut de.0 C49.2 C49.9) malignã (C56.2 C49. lipom.4 C49. celule carcinom (C56. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49.9 C49.0 C49.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54.6 C49.2 C49.1 C49. tumorã (C64.2 C49.2 C49.0 C49.0 C49.9) Tumorã FAI (C56.9 C04.6 C49. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans. FAI umãr M-9831/1 Granulare.5 C49.9) M-9930/3 Granulocitic.2 C49. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.1 C49.3 C49.3 C49.3 C49. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal.

7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit. adenom cu celule (C22. multiplu M-9962/3 trombocitemie.1) C22._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos. FAI (vezi SNOMED) C42.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22.4 Hematopoietic.0) 149 .1) M-9962/3 tombocitemie.0) Hepatice. esenþialã (C42.0) Hepatice.0) tip pleomorf (C22. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã.0) benign (C22. sistem. boala [obs] C44.0) M-8587/0 Hamartomatos. meningiom (C70. carcinom cu celule (C22.0 C24.3 C77. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian.0 C24. FAI epitelioid.0) Hepatoblastom (C22. carcinom sclerozant (C22. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44.0) ºi carcinom al ductului biliar. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid.0) varianta cu celule fusiforme (C22. idiopaticã (C42.0) schiros (C22. mixt (C22.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic. sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic.0) sarcomatoid (C22.0) Hepatocarcinom (C22._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22. cheratozic Hemangiomatozã.0) fibrolamelar (C22.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic.0 C18.0) tip cu celule clare (C22. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.0) Hepatocelular adenom (C22.Index alfabetic H M-8723/0 Halou.Hematom. nev în (C44.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial._) C44.0) Carcinom FAI (C22.

9) Hidradenom FAI (C44._) papilifer (C44. FAI M-9173/0 Higrom.1 C75._) papilar (C44. mixt (C18. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar._) M-8404/0 Hidrocistom (C44.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã. FAI (vezi ºi limfom) limfom. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã. carcinom. perete Hipofarigianã. chistic C34.1) M-8272/3 Hipofizar.9) completã (C58.9 C41. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22.9) malignã (C58. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe.5 C71.0) malign (C22.2 C13. FAI (C75.9) Hidatiformã._) M--------. malign (C44._) nodular.9) C52. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã._) M-8831/0 profund 150 . tumorã cu celule (C56.2 Hil pulmonar Hilar._) nodular (C44. cu M-8634/1 retiformã. FAI (C44.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71. polip. molã (C58. FAI (C75.5 C72. tumorã [obs] Hipernefrom (C64. adenom trabecular (C73. molã FAI (C58._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie.9 C13.9) [obs] Hiperplazic. FAI Hipofaringe. sindrom Hipernefroidã. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie. cu M-8634/3 slab diferenþiatã.1 C77.0 C77._) M-8832/0 cutanat. FAI (vezi SNOMED) nodularã. adenom._) Hidatidã._) celule clare (C44. ganglion limfatic Hipoglos.9 C13. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44. carcinom chistic (C50.9) parþialã (C58. glandã Hipofizã Hipogastric.9) invazivã (C58. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare. os Hipereozinofilic. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe.Hiperplazicã._) M-9173/0 Higrom.1 C77.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos.2 C13.1) C75. perete posterior Hipofaringian. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44.1 C77.

4 C49. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie.1) trombocitemie. joncþiune Ileocecalã. FAI depleþie limfocitarã.0 C77. pistrui melanotic.1) Ileocecalã.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle.5 C49. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. FAI depleþie limfocitarã.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49. granulom [obs] Hodgkin. FAI [obs] X. valvã Ileocolic. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X.5 Idiopaticã mielofibrozã.9) tumorã (C73.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin. FAI [obs] Hodgkin. FAI (C44._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18. fazã celularã sclerozã nodularã.2 C17. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã.9) carcinom (C73. nodular [obs] Hodgkin. melanom malign în (C44. celule adenocarcinom (C73. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã. hemoragicã (C42. paragranulom. reticular nodular.0) Ilion. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin.0 C18._) M-8742/3 Hutchinson. grad 1 sclerozã nodularã.9) adenom (C73.2 C41. cronicã trombocitemie (C42. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã. reticular sclerozã nodularã 151 . compus Hodgkin. pistrui melanotic. paragranulom.5 C77._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv.

teratom.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50._) tip cribriform (C50._) ºi carcinom intraductal (C50.4 C44. carcinom. faþã purpurie buzã.9) M-9412/1 Infantil._) intestin subþire. malign Imunoblasticã. carcinom. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase. FAI în polip. fren buzã. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament. carcinom FAI (C50._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. FAI boalã._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03. diferenþiere. leziune boalã. metastatic M-8623/1 Inelari. teratom. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 .1 C00. FAI epidermoid.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament._) tranziþionale.4 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44.0) buzã.0 C50. faþa oralã buzã.1 C00._) tip comedo (C50._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. carcinom (C50. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete. FAI Imatur._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71. muºchi psoas Imatur. tumorã de cordon sexual cu tubuli. boalã (C17. carcinom papilar.1 C00._) tip solid (C50. (C56. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare. astrocitom desmoplazic (C71._) ºi infiltrativ ductal (C50._) Ductal._) papilar (C50._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã. intestin subþire (C17._) micropapilar (C50. carcinom FAI (C50. mucoasã buzã. marginea liberã buzã.1 C00. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline.4 C00. FAI în polip adenomatos cribriform.Index alfabetic C49. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã. cu invazie stromalã discutabilã Lobular._) epidermoid.

ganglion limfatic Infraclavicularã.5 C49.0 C49.1 C44._) adenom (C25. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial._) adenomatozã (C25.3 C34.1 C50. regiune FAI FAI (carcinom._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50.3 C71._) ºi carcinom cribriform (C50.8 C41.5 C77.3 C49._) ductular.0 C71. ganglion limfatic Inghinalã.3 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular. melanom.5 C54. melanom.5 C03.5 C49. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.5 C71._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular.9) Insulare.3 C44.4 C47.3 C49. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50.5 C49.5 C49.3 C44._) Ductal adenocarcinom (C50. mixt (C25.Index alfabetic C50. bronhie lob._) ºi carcinom mucinos (C50.2 C76.1 C15.5 C47._) ºi carcinom tubular (C50._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.Infiltrativã._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.3 C49._) ºi carcinom lobular in situ (C50. celule adenocarcinom (C25. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru._) ºi carcinom lobular (C50._) nesclerozant (C44.3 C47.3 C77.5 C47._) carcinom ºi boala Paget.4 C76._) papilar.1 C03.3 C49.1 C34. creier. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50.5 C49.5 C77. FAI (C50.7 C77.3 C76.5 C49._) carcinom.5 C49. FAI gingie gingivã lob._) M---------. sân (C50. carcinom FAI (C44.3 C03.3 C77. nev) FAI (sarcom. carcinom (C73. regiune FAI FAI (carcinom._) carcinom (C50.1 C03. nev) FAI (sarcom._) 153 .3 C49.0 carcinom (C50.1 C44. carcinom (C50.5 C49._) ºi carcinom coloid (C50._) ºi adenocarcinom exocrin. FAI (C25._) lipom Lobular carcinom.5 C44._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77._) sclerozant (C44.

FAI (C25.4 tumorã.0 C71.5 C50.3) ºi nev congenital gigant (C44.9 C17.0 C18.2 C26. FAI C77. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75. malign (C25._) teratom malign Intermediarã. boalã imunoproliferativã a (C17._) subþire. diferenþiere (vezi codul pentru grad.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 ._) M-9195/3 Intracortical. FAI neinfiltrativ papilar(C50. adenocarcinom (C16.9 Intestin FAI gros (exclude rectul.2 C76. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã. ganglioni limfatici Intra-abdominal. ganglion limfatic Intestinal._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom._) M-8151/3 Insulinom.3 M-9757/3 Interdigitate._) neinfiltrativ (C50. FAI C20. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77. carcinom (C16. FAI Intestinal tip.9 M-8151/0 Insulinom._) papilar. fibroadenom (C50._) Intra-abdominali. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig.0 C30.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19._) Adenocarcinom papilar FAI (C50.0 C53. nev (C44.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã. boalã imunoproliferativã (C17. adenocarcinom papilar. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64. cu invazie (C50._) C77._) cu invazie (C50.0 C06. neinfiltrativ (C50._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale. benignã (C25. FAI (C50. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate.3 C47.1 C71.0 Intestinal.9 C49._) papilar. situs. carcinom papilom C70. tract._) tip. neinfiltrativ carcinom. FAI carcinom. osteosarcom (C40.3 C00._) papilar. FAI C26._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ. papilar papilar.9) mare.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular. FAI subþire. adenom papilar.1 C49.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic._) tumorã._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41. FAI (C25.8 C30.5 C44._. C41.0 C67._) Insule Langerhans C18.0 C70.9) Intervertebral.

_) M-9270/3 M-9187/3 C77.4 C76._) glandularã prostaticã (C61. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale. FAI (C58._) M-9064/2 Intratubulare. neoplazie ductalã 3 (C50. carcinom.9) M-8335/3 Încapsulat.9) 155 . FAI (C50. FAI carcinom cu celule scuamoase. FAI M-8070/2 Intraepitelial._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25._) tip solid papilar. celule germinale maligne (C62._) papilom papilomatozã._) Intraosos carcinom. C41._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã._) carcinom._. nev (C44. lipom M-9571/0 Intraneural.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58. carcinom. FAI papilom cu celule tranziþionale._) [obs] M-8890/1 Intravascularã._.3 C54. tip Bowen (C44.1 M-9064/2 Intrapelvin. bine diferenþiat (C40. C31. duct biliar M-9132/0 Intramuscular.9) scuamoasã vaginalã (C52. ganglioni limfatici Intratoracic. perineurinom C69. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial. FAI neinfiltrativ. tumorã alveolarã bronºicã (C34. ganglion limfatic Intratoracic. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom._) carcinom. FAI M-8500/3 Intraepitelialã.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã._) vulvarã (C51._) [obs] C10. neinvaziv (C25.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte. carcinom papilar cu celule (C73. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament. grad III analã (C21.9) M-8343/3 Încapsulat.5 C77.0 C69. carcinom cu celule scuamoase C22. benign papilom Schneiderian (C30._) M-9133/3 Intravascularã._) M-9100/1 molã.1) cervicalã (C53._) tumorã cu displazie moderatã (C25. hemangiom M-8856/0 Intramuscular.1 Intrahepatic._) ºi carcinom lobular in situ (C50.1 C76. primar (C41. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã. FAI M-9160/0 Involutiv. invaziv (C25. C41.4 C41. carcinom folicular (C73. laringe Iris Ischion Ischiorectalã.9 Istm faringian._) Papilar-mucinos adenom (C25. grad redus (C40.0 Intrinsec. carcinom papilar (C73. sân (C50. neoplazie cu celule germinale (C62.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44. FAI papilomatozã._) papilom tranziþional. difuzã ºi carcinom lobular (C50. situs. neoplazie. papilar (C50.1) osteosarcom._) ºi boala Paget. leiomiomatozã C32._) M-8740/0 nev (C44.0._) micropapilar (C50 neinfiltrativ._) M-8503/3 Invazie._) M-9187/3 osteosarcom.

0) M-8690/1 Jugular.0 C51. L_) Labial. paragangliom (C75.5 L_ (vezi Leucemia.8 C02.1 C51.8 C10. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44.1 C49.1 C49.0 C16.9) Kupffer. tumorã (C22.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40.1 C49. hemangioendoteliom Klatskin. comisurã Labie FAI mare majorã.5 C69.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã.4 C44._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.1. C41.1 M-------C77._) nev (C44._) C76._. sarcom Kaposiform. FAB. ºanþ Labialã.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom. C24.5) C21.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã.1 C49.9 C69.0 C51.0 C51.5) M-8690/1 Jugular._. melanom.9 C53.9 C65.1 C40. tumorã (C64._) L M-------C06.0 C18.9 C51._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44.9 C19.6 C51. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44.1 C44._) osteosarom (C40.6 C49. piele micã minorã Labium. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17._) C25. C41. FAI majorã.8 C16. FAI duct._. C41.5 C69.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75.4 Langerhans. FAI (C75.5 C69. adenom (C50. sân (C50._) carcinom.6 C49.0 C05.0 Jejun Jessner. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi. tumorã (C56.1 C49. tumorã a glomusului.1 C51. sarcom cu celule (C22. FAI Lacrimal duct.8 C19. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71._) condrosarcom (C40. regiune a orofaringelui Joncþiune. nev) FAI (sarcom.1 C00.1 C40. insule 156 .0) Krukenberg.0 C16.

9 C57. FAI ventricul._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32.5 C71. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri.0 C32. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã.0 C32._) M-8746/3 Lentiginos. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.3 C32.1 C32.0 C32. dermatofibrom (C44.1 C32.1 C13.1 C32. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.3 C32.2 C49. boala FAI._) 157 . FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi.0 C32.0 C10. plex coroid Lateral.2 C10.3 C32. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul.Index alfabetic Langerhans.2 C32.0 C32._) melanom malign (C44.1 M-8832/0 Lenticular.0 C32. celule granulomatozã. limfom C69. perete faringe.1 C32._) M-8744/3 Lentiginos.9 C32. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã. FAI granulomatozã. 1) epiglotã.3 C32. melanom acral.2 C04.2 C11. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert. malign (C44.5 C14.1 C32. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44.1 C32.4 Lentile cristaliniene C32.1 C71.0 C32.3 C32. FAI (C50.1 C32.2 C67.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS.1 M-8890/1 Leiomiomatozã.3 C32.

_) Letterer-Siwe. sarcom (C70. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã.21) (q22.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã. mieloidã non-limfociticã.16)(p13.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. mieloidã (include toate variantele corticale T. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã. cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13.q22) t(15. FAI mielomonocitarã .cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt.q11-12) t(16. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42. t(15. boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. PML/RAR-alpha promielocitarã.17)(q22. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature. limfoblasticã tip.1) FAI 11q23 anomalii.q11) tip M6 secundarã terapiei. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 . ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã. mieloidã cu eozinofile medulare anormale.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal.17)(q22. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2.

tip. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. mature. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã. celule precursoare B.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. BCR/ABL negativ atipicã.22)(q34. acutã BCR/ABL cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. granulocitarã negativ.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. celule T.22)(q34. celule Burkitt. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. mieloidã cronicã. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. mieloidã. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 . mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. prolimfociticã bazofilicã. mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. FAB M2 atipicã. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. mieloidã cronicã.

juvenilã. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. mielomonocitarã juvenilã. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. mieloidã acutã. limfociticã cu celule NK granulare mari.22)(q34. FAI M2.1) mature. mieloidã acutã tip M6A M6B mari.21)(q22. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9. limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 . fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. cu celule [obs] M6.q11) subacutã [obs] inv(16)(p13. mielomonocitarã cronicã L2. celule (C42. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare. cronicã Epipodofilotoxinã. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. limfociticã cu celule T mari granulare. t(8. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. limfoblasticã acutã tip. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale. limfociticã cu celule T granulare mastocitare.q22).

acutã inv(16)(p13. acutã (include toate variantele) cu maturare.21) (q22. în transformare cronicã. cronicã cu eozinofile anormale. mieloidã acutã monoblasticã. Tip I cronicã. BCR/ABL negativ atipicã. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . cu maturare cronicã. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. acutã fãrã maturare.q11-12) t(16. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã.17)(q22. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. FAI cronicã. cu eozinofile anormale cronicã.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23. acutã cu anomalii acutã. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. cronicã. juvenilã cronicã. Tip II în transformare. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ.q22). atipicã cu eozinofile medulare anormale. cronicã.q11) secundarã terapiei. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã. acutã cu linearitate MLL. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. acutã cu displazie multilinearã.16)(p13. cronicã juvenilã juvenilã.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic.22)(q34.q22) t(15.

mielogenã cronicã t(15. PML/RAR-alpha acutã.17)(q22. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. celule granulare mari.17)(q22. limfoblasticã acutã cu.q11-12)._) benignã (C62. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã. t(15.q22). limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv).17)(q22. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã._) Leydig-Sertoli. FAI (include toate variantele) acutã.q11-12). FAB M2 t(9. mieloidã acutã Precursoare B. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule.22)(q34. adulte (include toate variantele) limfoblasticã. varianta cu celule Philadelphia. mieloidã acutã t(15. promielocitarã acutã t(16. mieloidã acutã t(8.22)(q34. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. celule. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. cu elemente heterologe retiformã 162 . prolimfociticã t(8.q11-12) stem. celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T.21) (q22. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule. FAI non-limfociticã. cromozom Ph1 negativ._) malignã (C62. FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã. granulocitarã cronicã pozitiv.q11). agresive NK.Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK.21)(q22.q11). mieloidã cronicã atipicã pozitiv. adulte (include toate variantele) tip cu. mielogenã cronicã plasmocite (C42. celule adulte (include toate variantele) granulare mari. granulocitarã cronicã t(9.16)(p13. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase. tumorã cu celule FAI (C62.1) plasmociticã (C42.1) pãroase.q11). cu celule (C42.q22).1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic.

2 C02. faþa dorsalã faþa dorsalã. FAI margine partea anterioarã.3 C69. glandã (vezi ganglion limfatic) C49. douã treimi anterioare frenul lingual lingual. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã. FAI faþa ventralã. în nev congenital (C44. FAI Limfangioendoteliom. faþa ventralã posterioarã. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom.9 C02. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. [obs] 163 . malign (C37. leucemie-limfom.Limfatic.1 C02. timom bogat în.0 C02. FAI (C37.1 C02.1 C57. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. malign (C37.9) M-8583/3 Limfocite.9 C01.1 C02.Limfaticã.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner. douã treimi.0 C02.8 Leziuni suprapuse (vezi note. douã treimi.2 C01. FAI anterioarã. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite.2 C02._) C---. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie. faþa ventralã bazã. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut.6) C49. pagina 45 ºi regulile de codificare.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã.2 C02. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom. parte anterioarã faþa ventralã.3 C57. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos.3 C02.9 C02.9 C01. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice.9 C57.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. carcinom Limfoepitelialã. FAI faþa ventralã. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like.0 C02. benignã. faþa dorsalã partea anterioarã.9 C01.9 C02. leziune. FAI bazã. sarcom Limfangioendoteliom. FAI posterioarã. gangliocitom displazic al cerebelului (C71. timom bogat în.4 C02.2 C01.2 C57.0 C02.2 C02. FAI anterioarã.3 C02. faþa dorsalã anterioarã. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. douã treimi. FAI (C37.9 C02.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã.9) M-8583/3 timom. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã.9 Limfatice. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial.

histiocitic adulte. FAI [obs] Clivate. celule B mari Anaplazice. mari difuz. difuz. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. difuz mari. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. imunoblastic. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. FAI [obs] mici.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat.3) mici. mari FAI intravascular intravascular. celule B mari bogat în histiocite/celule T.9) limfoblastic. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. celule mari. celule T (include toate variantele) adulte. FAI [obs] mari. pleomorfã. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. mari (C49. mari (C38. folicular [obs] mici. mari (C37. cutanat primar cu celule T mari (C44. centroblastic. mici ºi mari. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. mari bogat în histiocite/celule T. mari bogat în celule T/histiocite. folicular [obs] mixt. FAI difuz. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 . celule FAI [obs] folicular. FAI mediastinal.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare.2) timic. celule mari anaplazice CD30+. FAI B. mici. mici [obs] mari. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice. nodular [obs] bogat în histiocite. difuz [obs] mici. mari bogat în histiocite. celule B mari bronhiei. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz._) Centroblastic FAI celule B mari. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic. limfocitic. FAI difuz. zonã marginalã (C42.

celule anaplazice mari (C44. cu celule B intravascular. bogat în. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule._) celule T. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate._) [obs] CD30+. FAI celule clivate mari [obs] celule mari._) primar. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. compus Imunoblastic FAI celule B mari. celule [obs] mixt. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. neclivate [obs] celule. FAI imunoblastic._) diferenþiere intermediarã. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari.Index alfabetic Cutanat FAI (C44. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T. primar (C44. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. celule T mari. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. FAI enteropatie. FAI (C44. pleomorfã. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. pleomorfã. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 . cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin.9) Ki-1+. difuz. tip enteropatic intravascular. cu celule B mari (C49.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. cu celule B mari histiocite/celule T. bogat în.

folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz.9) mediastinal (C38. difuz clivate. celule ale (include toate variantele: blasticã. difuz [obs] mixt. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã. centroblastic. FAI [obs] folicular. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. bine diferenþiat (vezi ºi M. pleomorfã. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite. CD30+ anaplazice. cu celule mici) difuz. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. celule B mari (C38. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. mari difuz. bogat în. FAI imunoblastic neclivate. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid. imunoblastic. FAI [obs] celule clivate. anaplazice mature. FAI anaplazice.3) timic (C37.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe. difuz neclivate. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI difuz. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. celule B anaplazice. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. pleomorfã. celule mici clivate ºi celule mari. celule B mari mixt.9) Celule anaplazice. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. cu celule mici) Mari FAI B. pleomorfã.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat. FAI mediastinal. anaplazice clivate. celule bogat în celule T._) celule clivate. mixt.9823/3) difuz. celule mici ºi mari. FAI difuz. celule T. difuz [obs] slab diferenþiat. mixt. anaplazice (C44. FAI intravascular (C49. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. cu celule mici) difuz._) T. folicular [obs] primar cutanat. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI neclivate. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. nodular [obs] celule B mici. FAI [obs] clivate. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei.

B. celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari. mixt. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. folicular [obs] tip celular. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. mixt. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. nodular [obs] monocitoide. folicular [obs] celule. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. folicular [obs] difuz. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. nodular [obs] tip celular. celule T periferice pleomorfe. folicular [obs] limfocitic. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. compus nul. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. FAI celule._) primar cutanat. cu celule anaplazice mari (C44.Index alfabetic Mici celule B. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. limfom subcutanat cu celule T Periferic. difuz [obs] pleomorfe. tip cu celule T ºi celule . celule T periferice Clivate ºi celule mari. FAI [obs] NK/T. paniculitis-like. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. difuz [obs] tip celular. FAI [obs] celule. celule medii ºi mari. celule B mucoasei.cu celule mari anaplazice. limfom cu celule. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. difuz [obs] celule mici. difuz. pleomorfe celule mici. limfocitic. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. difuz [obs] celule. folicular [obs] limfocitic-histiocitic. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. celule mici. pleomorfe pielii. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin.

foliculom (C56._) M-8561/0 Limfomatos. difuz [obs] limfocitic. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte._) adulte (include toate variantele) adulte._) Lipide._) intestinal intestinal. FAI (C42. FAI (C44. FAI periferic.2 C02.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide. celule B (C42._. cutanat (C44. celule mari periferic. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat. FAI (vezi SNOMED) Lipoide. FAI afecþiune._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã.9 C02. mari CD30+ (C44. tonsilã Lingulã. papulozã (C44. leucemie cu celule [obs] C02._) M-9673/3 Limfomatoasã.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic._) subcutanat paniculitis-like T/NK._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase. FAI boalã.9) Lipidicã acumulare. meningiom bogat în (C70. pleomorfã. FAI Lingual. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom.2) subcutanat. FAI celule B.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie. tumorã a ovarului cu (C56. celule FAI FAI. celule timic. celule B (C42. polipozã. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã. tumorã a ovarului cu celule (C56. pleomorfã. cu celule B mari (C37. limfom cu celule T paniculitis-like T. chistadenom papilar (C07. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. fren Lingualã. celule mici pleomorfe precursoare. splenice (C42. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite. FAI (C42. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature. androblastom tubular cu (C56. celule medii ºi mari pleomorfe periferic. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule. limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16.2) cu limfocite viloase (C42.2) splenice. T-gama afecþiune. C08. nodular [obs] Splenic al zonei marginale.1 Lingual. celule B mari bogat în celule B mari cutanat. tip enteropatie limfoblastic.9) Lipoleiomiom 168 .2) nodal splenice._) M-8641/0 Lipidic. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic.9) M-8641/0 acumulare. celule mari. carcinom bogat în (C50. FAI periferic. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite.4 C34. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44.2) al zonei marginale.malignã (include toate variantele: blasticã.

9) Luteinom (C56.2 C34. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------.3 C34.M_ (vezi Leucemie. bronhie inferior._) ºi intraductal.9) Luteom. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 .0 C47.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. plãmân occipital parietal superior.4 C71. FAI (C56.6 C47._) infiltrativ (C50. tecom (C56. M_) M-8334/0 Macrofolicular. FAB.1 C34.Index alfabetic Lipom FAI fetal.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.4) C08. carcinom (C50. bronhie mijlociu. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal.9 Majorã. FAI M--------.2 C72. carcinom (C50._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50.3 C34.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat. nev (C69._) neinfiltrativ (C50.1 C34. plãmân mijlociu.9) Luteom.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã. plex Luteinizat.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe.1 C71. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71. þesut moale superficial bine diferenþiat. glandã salivarã.2 C44.2 C71._) Carcinom FAI (C50._) ºi ductal infiltrativ. carcinom (C50._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. adenom (C73._) in situ ºi carcinom intraductal (C50. bronhie superior.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat. liposarcom M-9506/1 Lipomatos. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77._) in situ (C50._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. epiteliom calcifiant (C44.3 C34.2 C44.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular._) ºi ductal. meduloblastom (C71._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ. superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior.

limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã.0 C03.4 C44.6 C02.9 C63. lentigo (C44.1 C44.6) M-8642/1 Mari. cu celule mici) C18. nev) FAI (sarcom._) M-9080/0 Matur.1 C41.1 Mastoidian. FAI tract genital. calicifiantã C63.1 C49. teratom C76._) Malign. FAI (neclasificabil la C16. limfom M--------. lentigo (C44._) C49.1 C40.0 C72. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari.0 C72. pagina 27) M-9699/3 MALT. FAI C20.Mamar. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. melanom. combinat (C34.9 C16.0 C31. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid.3 C31. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom.1 C40. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament. malignã C30.6 C49.0 C72.1 C41. boalã cu.0 C72. meduloblastom cu celule (C71. malignã Malign. FAI M-9740/3 Mastocitom. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56.1 C72.0 C03.6 C40.1 pânã la C16.1 C49.3 C50.9) Mare. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari. inferior os.0 C77.0 C41. malign M-9741/3 Mastocitozã.0 C42. FAI tumorã. curbura stomacului. sistemicã leucemie (C42. FAI (exclude rectul. intestin. FAI os.4) Margine limbã Mari. pleomorfã.1 C47. tumorã cu celule Sertoli.9 C63. antru M-8110/3 Matrical. glandã Mamelon Mandibular. muºchi Mastocite tisulare. FAI 170 .9 Masculin organe genitale. melanom. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom. FAI tract genitourinar.0 C41.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter._) M-9831/1 Mari.0 C76.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. cheratinizant celule scuamoase. necheratinizant. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta.1 Maxilar FAI antru gingie os. carcinom cu celule.1 Mamarã internã.1 C41.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare.0 C44.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament. carcinom (C44.1 C47. boalã Paget (C50.3 C49. ganglion limfatic Mandibularã.9) C49. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei. arterã Mamarã._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament.1) sarcom tumorã.

malign (C44._) reticulozã histiocitarã [obs] timom. mixt extensie superficialã (C44.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã.2 C17.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 . reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38.1 M-9764/3 Mediteranean. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob.2 C47.1 C49._) epitelioide.0 C50._) epitelioid ºi cu celule fusiforme. celule (C44.9) M-8347/3 Medulo-papilar._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50.1) M-8700/3 Medulosuprarenal. diverticul (situs de neoplasm) Medial._. mixt (C73.6) desmoplazic nodular (C71.1 C44.1 C38._) balonizate. nev (C44. C41.9) Melanom FAI acral._) amelanotic.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40.1 C49.2 C77.9 C34. nerv Median. plamân lob. melanom malign în nev congenital (C44.4 C30.6) melanotic (C71. malign (C44.6) celule mari (C71.9) timom. malign (C37. limfom C71.9) M-8728/0 Melanocitozã.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71.1 C49._) M-8720/0 Melanocitic.1) C74.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40._) M-8761/3 Melanocitic. malign (C74.6) lipomatos (C71._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69.2 C34. lentiginos. carcinom. mixt (C73.1 C49.1 C49.1 FAI anterior posterior Mediastinal. limbã Medianã.4) M-8728/1 meningeal (C70. amelanotic (C44._) cu stroma amiloidã (C73. ºanþ. celule desmoplazic.3 C40.4) teratoid (C69.1) mielosclerozã Meibomianã.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat.6) desmoplazic (C71.3 C38.4) teratoid. sân Meduloblastom FAI (C71. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44._) desmoplazic. auditiv extern Meckel.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69. carcinom. acutã (C42. FAI (C37. paragangliom. difuzã (C70. menisc al articulaþiei genunchiului Median. benign (C69._.9) M-8346/3 Medulo-folicular.1 C49. paragangliom (C74.1) leucemie.1 C71. C41.1 C49. linie.Index alfabetic C49. desmoplazic (C44.2 C15.6) M-8700/0 Medulosuprarenal.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42.1 C02._) amelanotic (C44.

2 C49. malign (C44.3 C44.6) MPNST MPNST._) precanceroasã.2 C77.1 C77.1 C70. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76.1 C40. psamomatoasã neuroectodermalã. articulaþii oase scurte.1 C49.0 C40.2 C76.0 C40.Index alfabetic Fusiforme. malign (C44.2 C40.2 C49. melanom malign în (C44._) în regresie (C44.0 C70. celule FAI ºi epitelioid.6 C49._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma. nev) FAI (sarcom.1 C44.2 C49. Hutchinson.1 C49. melanom malign în (C44.7 C49.2 C47.1 C49.1 C49.5 C44.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70.0 C70. FAI (C44._) tip B (C69.4 C44._) pistrui._) neutropic (C44._) în nev joncþional (C44._) în melanozã precanceroasã (C44.2 C49._) in situ în regresie._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.1 C49. malign (C44.1 C40. tumorã neurofibrom pistrui.2 C49.6 C49._) juvenil (C44.2 C40._) pãrþi moi (C49.2 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi. melanom. FAI (C44._) lentigo. melanoma. nev) FAI (sarcom. articulaþii oase scurte. acral.4 C49.7 C47.9) Melanotic meduloblastom(C71._) nodular (C44._) în nev melanocitic congenital (C44.2 C49. Hutchinson._) lentiginos._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.3 C40.1 C49.1 C47._) desmoplazic (C44.9 172 . mixt tip A (C69._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44.2 C40.2 C49._) mucos lentiginos neurotropic._) în nev pigmentar gigant (C44. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi.1 C49.2 C49.1 C49.1 C47.3 C49._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58. malign (C44.9 C70.0 C70.

2 M--------/6 Metastatic situs. adenocarcinom cu apocrinã . adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã.1 C49.9) Metaplazic. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70. carcinom cu celule (C44.2 C77.9) sarcom (C70. meningiom (C70. carcinom cu cartilaginoasã. fibromatozã (C48. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel._) M-8247/3 Merkel. malignã tumorã.0) Meningotelial.1) C48._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã. FAI celule în inel cu pecete. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. adenocarcinom cu glandularã.9) melanomatozã (C70.0) Meningotelial. FAI Metaplazic. carcinom. tumorã cu celule (C44. FAI (C70. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40. os Metafizar. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom. arterã Mezenteric. adenocarcinom cu celulel fusiforme.0) Menisc. sarcom (C70. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70.1 Mezoapendice 173 .0) Meningiom (C70. carcinom cu celule scuamoase.2 C40.3 Metatarsian._) C40. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc. malign (vezi codul pentru comportament. cu mielofibrozã mieloidã. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. FAI carcinom. cu mielosclerozã osoasã. pagina 27) M-8898/1 Metastazant.0) sarcomatozã (C70.2 C77. adenom (C64. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã. difuzã (C70. mixt tumorã. leiomiom C40._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48.4 C77.0) Meningiomatozã. meningiom (C70. carcinom (C44.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian. carcinom cu.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere.0) Meningiomatozã. os M-8095/3 Metatipic. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã.

_) carcinom ductal in situ (C50.9) Microchistic adenom (C25._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv. celule. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic. combinat (C34._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 .5 Mic. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid.4) M-8951/3 Mezodermalã. nev congenital (C44. FAI (neclasificabil la C16. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44.9) M-9590/3 Microgliom._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic. FAI Mici._) celule scuamoase._) adenom seros anexial._) rotunde._) meningiom (C70. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic.1-C16. (C71.2 C48. tumorã mixtã C10. malign chistic._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari. benign papilar. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40. nefrom C77.9 C10._. benign (C48._) celule scuamoase.1 Mezocolic. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã._) M-8097/3 Micronodular.9) Mielodisplazic. combinat (C34._) chistic. FAI Micã. FAI (C48.9 C16._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73. combinat (C34. ganglion limfatic Mezocolon C17.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã. FAI bifazic.2 C10. necheratinizant epidermoid. curbura stomacului. FAI (C73. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom._) carcinom seros (C56. carcinom cu celule scuamoase (53. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57. carcinom (C44. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom. bine diferenþiat._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67._) carcinom intraductal (C50. C41. intestin. carcinom bazocelular (C44. adenom.

FAI (C42. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42. FAI Mixofibrom odontogenic (C41. ependimom (C72._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare.9 Minorã.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54. tumorã stromalã cu (C56. malign C38.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) M-9960/3 Mieloproliferativã.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare. FAI (C54.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial. carcinom folicular cu invazie (C73.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 .9) C06. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34._) teacã nerv M-8335/3 Minimã. FAI (C42.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42.1) multiplu (C42.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42._) peribronºicã congenitalã (C34.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom.1 Miozitã osifiantã. elemente de cordon sexual. cronicã Mieloproliferativã. afecþiune.1) solitar (C42.7 Mijlociu.1) plasmocite (C42.

malign (C37. C08. carcinom (C73. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos.9) germinale._) nemucinos ºi mucinos._) subtipuri._) endocrin-ductal. carcinom (C25. carcinom.1) acidofil-bazofil. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale. infiltrativ._) Moale.9) timom. carcinom (C25. adenocarcinom cu celule (C25.1) bazoscuamoase._) alveolar. lobular.9) pinealã. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C75.8 176 . polip (C18.9) meningiom (C70._) pinealã (C75. C08._) infiltrativ. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase._) mullerianã. infiltrativ._) hepatocelular al ductului biliar. carcinom (C73. carcinom (C25._) ependimom-subependimom (C71._) subependimom-ependimom (C71. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom. celule. tumorã mici. ductal._._) embrionar. carcinom (C44. papilom cu celule gliom (C71. carcinom (C22. tumorã (C54._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. carcinom (C25. FAI (C37._) papilar-medular.1) acinar-endocrin._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic. polip (C18. adenom (C75. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar. adenocarcinom cu celule (C25. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil._) ductal. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme. carcinom (C75. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) liposarcom lobular.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05.9) medulo-papilar. rabdomiosarcom. celule._) medulo-folicular.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil._) tip glandã salivarã._) infiltrativ._) epidermoid. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22._) fusiforme. FAI (C07. carcinom. bronhioloalveolar. celule. tumorã (C75. carcinom (C44.0) ductal-endocrin. celule. malignã (C07. carcinom (C73.3 C05. ºi papilom glandular scuamoase. carcinom (C73.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular. carcinom (C34. carcinom (C34. adenom (C75._) mezenchimal.3) tip glandã salivarã. sarcom mezenchimalã. FAI mezodermalã mullerianã (C54. melanom exocrine ºi insulare. celule. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase. ºi teratom embrionar. tumorã mezodermalã.0) hiperplazic ºi adenomatos. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._.1) bazofil–acidofil.1 C11. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.3) rabdomiosarcom. bronhioloalveolar.9) Tumorã FAI malignã.3) pineocitom-pineoblastom (C75._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine.

3 C49. carcinom bazocelular. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25. [obs] M-9041/3 Monofazic.9) M-8470/1 Moderatã displazie.2 C49. FAI tumorã cu celule gigante.2 C49.5 C49. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.0 C49.5 C49.5 C49._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58.0 C49. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã.4 C49.1 C49.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------.2 C49. (C73. carcinom folicular (C73.5 C49.1 C49.2 Moale.2 C49.0 C49.2 C49.4 C49. displazie. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã.0 C49.1 C49. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã.9) Hidatiformã FAI (C58.6 C49. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.5 C49._) [obs] M-8092/3 Morfeic.2 C49.1 C49.3 C49._) M-8453/1 Moderatã.9) M--------.6 C49.3 C49.6 C49.0 C49.0 C49. sarcom (C71.4 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã.0 C49.9) completã (C58. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44. adenocarcinom folicular._) tumorã cu celule gigante. (C44.9) invazivã (C58.0 C69.3 C49. FAI umãr Moi.9) parþialã (C58. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat.Index alfabetic Moale.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.3 C49.3 C49.9) malignã (C58.0 C49.2 C49. malignã sarcom.6 C49. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf.9) invazivã (C58.2 C49.1 C49._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 .2 C49. histiocitozã cu celule Langerhans.1 C49. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi. pãrþi melanom malign (C49.9 C49.1 C49.

adenocarcinom secretor de Mucinã.8 178 .1) Mucos.3 C03.1 C03.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75.9) atipicã proliferativã (C56._) bronhiolo-alveolar.1) celule.0 C00. neinvaziv (C25._) Multilinearã. adenocarcinom Mucipar. benign Multifocal. boala lanþurilor grele Mucinã. cu displazie moderatã (C25. mixt (C34.0 C06. nemucinos ºi.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. carcinom Mucinã.9 C03._) Multifocalã. adenocarcinom cu (C75. invaziv (C25. carcinom bazocelular (C44.0 C06. melanom lentiginos Mullerianã. tumorã mixtã (C54._) carcinom.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu. FAI (C56.9 C03. cu displazie moderatã (C56.5 C00.9) malignitate borderline (C56. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid._) C03. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã. intraductal. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom. carcinom Mucoepidermoidã.1 C03. spongioblastom (C71.4 C00. FAI (C56.9) papilar. intraductal (C25. carcinom (C34. citopenie refractarã cu displazie Multilocular. nefrom chistic malign (C64. intraductal.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56.9) Mucinos-papilar adenom. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom.9) chistom.9) chisticã.9) neinvaziv (C25. glande endocrine Multiple regiuni. cu potenþial malign redus (C56. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã.0 C30. adenom cu (C75. cu potenþial malign redus (C56. carcinom.9) papilarã.9) Multiple. carcinom bazocelular superficial (C44._) papilar (C56._) Mucoasã alveolarã.0 C06. carcinom solid cu formare de Mucipar. glioblastom (C71._) Tumorã FAI._) tumorã. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56. intraductalã. malignitate borderline (C56._) carcinom.9) papilar. malignitate borderline (C56. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã.8 C77._) Multichistic mezoteliom._) Multiform._) Multicentric. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã.

0 C44.1 C49. polipi.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept. potenþial malign incert M--------.0 C41.1 C49.5 C30. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi. polipi.1 C49.3 C30. tumorã a.3 C49.1 C49. sarcom meningioame (C70. adenocarcinom în hemoragic. FAI adenomatoºi.1 C49.0 C30.3 C49.2 C49.4 C69.4 C49.0 C44.3 C30.5 C49.3 C49._) mielom (C42.0 C44.0 C30. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49.0 Nabothianã.3 C30.0 C30.0 C41.3 C44.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.5 C49.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.0 C30. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas.1 C49.6 C49.5 C49.0 C49. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.0 C41.2 C49.0 C49.1 C49.0 C76.2 C49.4 C49.9 C49.1 C49.6 C49.3 C30.0 C30.0 C49. FAI polipi adenomatoºi.0 C49.3 C49.0 C49.2 C49.0 C30.9 M-8897/1 Musculaturii netede. FAI C76.0 C11.0 C49.0 C30.3 C49.1 C49.1 C49.Musculo-aponevroticã.4 C49.9 C49. fibromatozã (vezi SNOMED) C49.2 C49.6 C49.6 C49.0) mucoasã orificiu os 179 . glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.3 C49.2 C49.2 C49. FAI sept.3 C30. tumorã a.3 C49.0 C30.2 C49.4 C49.0 C69.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.0 C30.0 C11. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.5 C49. FAI C76.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi.

malign M--------. papilar (C50. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal. FAI (C64. marginea posterioarã sinus accesor.0 C11. FAI celule mici Neclasificatã._) intraductal.4 Nenumit._) comedocarcinom (C50.9) chistic.9) M-8254/3 Nedeterminat. FAI retinoblastom (C69. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid. multilocular malign (C64.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic.0 Necunoscut. FAI vestibul Nazal.9) tumorã (C73. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos. ganglion limfatic Nenumitã. parþial diferenþiat (C64.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament.5 M--------sept. malign (C64. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv._) lobular (C50._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73. situs primar Nedescins. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. carcinom bronhiolo-alveolar. mixt (C34. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid.2) sarcom teratom._) M-8470/2 Neinvaziv. celule scuamoase papilar. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal. gliom (vezi SNOMED) Nazalã.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25. canal Nazopalatin. FAI M-8693/3 Necromafin.9) C80.9) chistic._) papilar. paragangliom._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal. papilar (C50. tip (C34._) papilar urotelial (C67. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari. malign M-8252/3 Nemucinos. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom._) M-9765/1 Nedeterminatã. benign (C64.3) sept.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut.9) carcinom (C73.1 C41.Index alfabetic C30.3 C31. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. adenom (C74. adenofibrom (C64. paragangliom. carcinom bronhioloalveolar. creasta 180 .9) chistic._) C77. FAI (C50.9 C30.0 M--------M--------C69.9 C62. mucinos (C25. celule tranziþionale (C67. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad.9) M-8965/0 Nefrogenic. chistadenocarcinom._) M-8693/1 Necromafin.

5 C72.1) cervicalã.5 C72.9 C72. FAI accesor.3 C47.2 C47.5 C47. grad III (C51. fibrom (vezi SNOMED) C47. intraepitelialã.6 C47.0 C47.1 C72.6 C47. grad III (C61.0 C47.3 C47. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25.0 spinal.2 C72.4 C72.0 C47.5 C72.2 C72. grad III (C21.1 C47.1 C47.9) scuamoasã. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic.9 C47.2 C47.3 C47. intraepitelialã._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25. potenþial malign redus (C67.0 C47.3 C47._) Neoplazie analã.0 C47.2 C47. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------. grad III (C52.1 C47. intraepitelialã._) papilar urotelial. cu celule germinale (C62.4 C69._) C47.1 C47.1 C47.6 C47.2 C47.2 C47.5 C47. benign sau malign malign malign.9 C72.9 C47. spinal acustic auditiv brahial cranian.1 C47. intraepitelialã 3 (C50.1 C47.5 C47. FAI spinal.5 C47.5 C47._) ductalã.0 C47._) vulvarã._) glandularã.0 C47.2 C47.1 C72.0 C47. intraepitelialã. grad III (C53.5 C72. potenþial malign redus (C67.2 C47.5 C47.2 C47.1 C47.5 C47._) prostaticã.3 C47.2 Nerv FAI abducens accesor.0 C47.5 C72. intraepitelialã.2 C47.1 C47.2 C72.3 C47.5 C47. grad III vaginalã.5 C47.5 C47.5 C72.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert.6 C47. intraepitelialã.2 C47. grad III intratubularã.5 C47. intraepitelialã.4 C47.4 C47.Neosifiant.1 C47._) papilar cu celule tranziþionale.4 C47.5 C72.5 C72. FAI radial sacrat sciatic 181 .

3 C47. melanom malign (C44._) melanocitic. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã.9 C47.9.9 Nervos. primar cutanat (C44._) Neuroendocrin carcinom.1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25.2 C47. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom.0) Nev M-8720/0 FAI (C44. carcinom cu celule bazale infiltrativ._) melanoticã perifericã perifericã primitivã. malignã M-9561/3 tumorã._) celular (C44. FAI (C71. primitivã._) leziune dermicã proliferativã în (C44. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71. malignã._) olfactiv (C30._) diferenþiere. FAI (C71._) Jadassohn (C44. periferic._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44. FAI primitivã centralã. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom. FAI primitivã._) M-8092/3 Nesclerozant. FAI vegetativ. periferic._) celule epitelioide (C44. celule mari 182 . FAI simpatic.6) Neurom FAI acustic (C72. tumorã FAI centralã._) malign (C44. carcinom cu Nerv.9 C47._) mic (C44. tumorã de muºchi. FAI M-9560/3 Neurilemom. FAI M-8897/1 Neted. FAI carcinom. tumorã de muºchi. celule mici carcinom.] Neurotecom Neurotropic._) compus (C44.9 C47. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72.9 C72._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30.0 C47.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44. adenocarcinom cu diferenþiere. sistem FAI central parasimpatic. FAI Neurofibromatozã. cord ºi mediastin C38.6 C47.Index alfabetic C47._) M-8730/0 acromic (C44. sarcom [obs] Neurogenã._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom._) Neurosarcom [obs._) M-8897/1 Neted. (C44._) Congenital intermediar ºi gigant (C44.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44. melanom malign în (C44. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã.

4) melanocitic (C44._) M-9754/3 Nonlipidicã._) Gigant pigmentar._) Jadassohn albastru (C44. pagina 31) O C71.0 C44.3 C49.0 C49._) pigmentare. Reed (C44. malign (C44. tumorã cu celule germinale (C62. melanom malign în (C44.0 C44. celule FAI (C44. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44._) intradermic (C44.0 C47.0 C49. melanom malign în nev congenital (C44._) gigant. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. nerv Obturator._) [obs] în regresie (C44. desmoplazic (C71. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44._) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44._) Pigmentar FAI (C44. melanom malign în (C44.0 C44._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small._) halou (C44._) joncþional._) dermic ºi epidermic (C44. medula Obraz FAI FAI (carcinom.5 C77. FAI (C44._) nepigmentar (C44._) joncþional._) displazic (C44.6) melanom (C44._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44._) melanocitic.3 C06.2 C77.0 C49._) portwine (vezi SNOMED) Reed. carcinom cu celule (C34. Reed (C44.7 C76._) pigmentar. FAI (C44._) intermediar ºi gigant congenital (C44._) hidroadenom (C44._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor.1) 183 .0 C49. pagina 31) M-------.3 C47.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null.0 C47._) ºi epitelioid (C44.0 C06._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme._) celule fusiforme. nev) FAI (sarcom._) magnocelular (C69. celule (vezi codul desemnat celulelor. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu. melanom._) intraepidemic (C44.4 C71._) mic congenital (C44.0 C49.4 Oblongata._) hiperplazie._) hidroadenom. FAI (C44._) juvenil (C44._) ºi congenital intermediar (C44._) involutiv (C44. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator._) C41.0 C49.

4 C72.6 C69. tumorã cu celule (C41.6 C69.1 C44. cantus intraocular iris lacrimal._) complex (C41.4 C44.1 C69.1 C44. cristaline meibomianã. extern cantus. sac lacrimalã. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41. þesut conjunctiv orbitã.2) Olfactiv. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv.0) tumorã neurogenã (C69._) sarcom (C41.1 C69. orbitã uveal._) carcinosarcom (C41.5 C69.4 C69.1 C69. glob optic.0) neuroepiteliom (C30. glandã lentile._) benignã (C41. lentile extraocular.1 C44.6 C44.2 M-8726/0 Ocular. muºchi extern. celule (C41. nazal.6 C69._) clare._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41.0 C71.4 os pol Ochi FAI cantus.1 C44.5 C69. nerv orbitã.4 C69.6 C44. FAI cantus._) Odontom FAI (C41.Index alfabetic C41._) mixofibrom (C41.3 C69._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71. superioarã pleoapã._) fantomã._) compus (C41. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72. FAI cornee. nerv Oddi. FAI pleoapã.1 C69. FAI lacrimal._) central (C41.6 C69._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã. FAI orbitã.5 C69. glandã muºchi.3 C69. limb coroidã cristaline._) Olfactiv neuroblastom (C30. inferioarã retinã retrobulbar.0 Oculomotor.5 C69.4 C69. glob Odontogenic adenomatoidã._) [obs] 184 ._) malignã (C41.1 C69.2 C69. duct nazo-lacrimal.4 C69.1 C44. corp conjunctivã cornee. þesut moale palpebrã pleoapã.3 C69._) epitelialã calcifiantã (C41._) mixom (C41._) carcinom (C41. tract Ocular.6 C69.4 C69._) fibrosarcom (C41. cantus intern._) Fibrom FAI (C41. canal ocular. celule (C41._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71. duct lacrimal._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71.4 C69. extraocular nazal._) scuamoasã (C41.9 C44.0) neurocitom (C30.4 C44. tumorã (C41._) adenomatoidã (C41. lacrimal._) periferic (C41.4) C72.1 C44.5 C24.5 C69._) Tumorã FAI (C41.1 C69.0 C69. melanocitom de glob (C69. intern ciliar. duct._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.5 C69.

0 C41.4 C49. picior falangã.1 C30.0 C53.4 C40. col uterin extern.2 C40.3 C10.5 C44.4) deget mânã deget picior etmoid falangã.3 C00.9 C10. timom.9 C63.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma. nev) FAI (sarcom.3 C40.0 C41.0 C41.4 C00.5 C49.5 M-8583/1 Organoid.3 C40.3 C41.1 C41.2 C40.0 C40.4 C49. FAI digestive. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41.6 C69.5 C52.9 C06.4 C41.6 C67. mânã faþã (exclude mandibula C41.2 C41.2 C40.0 C40.0 C41.9) M-8583/3 Organoid. col uterin nazal ureteral uretral. malign (C37. FAI faþã.5 C47.4 C44.6 C69. anaplazic (C71.9 C10. FAI (C71.4 C49._) 185 .2 C10. C31.6 C72.1) C53. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.3 C41.9 C75.5 C00.7 C44.0 C40.9 C26.6 C69._) C57. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.0.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom.9 C69. melanoma.4 C47.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.1 C41.6 C69.0 C67. buzã.9) Organe genitale feminine.4 C48.3 C72.9 C41.3 C72.2 C41.6 C41.8 M-8290/0 Oncocitom M--------._) C71. timom.4 C41. FAI genitale masculine. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital._) M-9451/3 Oligodendrogliom.3 C41.3 C06.4 C49.2 C41. FAI (C37. buzã inferioarã faþã.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã. os M-9071/3 Orhioblastom (C62.

_) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40.2 C40. C41._. membru inferior lung. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt.0 C41.4 C40.0 C40._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic.0 C40._) central (C40. osteom.1 C41._. C41.3 C41.1 C40. C41._.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior._) Osteogenic._) Osteofibrosarcom (C40.2 C41.3 C41. maxilar ischeon încheieturã mânã lung._) intracortical (C40.1 C40.0 C41. membru superior mandibulã maxilar.3 C40.4 C41. C41. FAI (C40. C41. FAI (C40. adenocarcinom cu (C41. sarcom (C40. C41.1 C41._.3 C41.1 C41._) 186 ._) Osteocondromatozã._) Osteocartilaginoasã.C41._) fibroblastic (C40. FAI (C40. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40._) M-9191/0 osteoid.0 C40.4 C40.0 C40. FAI (C40._._.2 C41. C41.Index alfabetic C41.9 C40. C41._._._. lung membru superior.gigant (C40. C41.4 C40._) Osteoblastom.0 C40. exostozã (C40. C41.2 C40._) Osteoblastom agresiv (C40._. C41.0 C41.0 C42.2 C40._) metaplazie.1 C41. C41._) M-9200/0 osteoid. C41._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41. C41._. scurt membru superior._.3 C40.0 C40.1 C40. convenþional condroblastic (C40._ . scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit. C41.0 C41._) Osteofibrom (C40._) Osteom M-9180/0 FAI (C40._.3 C41._.3 C41._. superior maxilã mãduvã mânã membru.1 C40. C41.0 C41.2 C40._) metaplazie._. C41. FAI (C40.4 C40.1 C41.4 C41. C41. grad redus intraosos._._) Osteoclast-like. de grad înalt (C40._) intraosos._.0 C41._) Osteocondrom (C40. malign (C40._.0 C41. celule gigante.3 C40. C41. FAI maxilar.2 C40. carcinom cu Osteoclastom. C41. FAI membru inferior. FAI (C40.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40.0 C41._) de suprafaþã._) juxtacortical (C40. membru inferior scurt.0 C41. lung membru inferior._.9) Osoasã displazie floridã (C41.1 C41.2 C41._) medular (C40. C41._) central. C41. C41.4 C40._._) Osteoid.0 C41.1 C40._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64._._._._) Osteoclastom. C41. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40.9 C40. inferior maxilar._. osteom gigant (C40. C41._) Osteoid._. C41. sarcom.

_) periosteal (C40. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic._) paraosteal (C40. tumorã cu celule lipoide (C56.1 C09. C41.9) Ovar.3 C77._) sân (C50._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.9) carcinom folicular (C73.1 C11. C41.9) Ovarii. osteosarcom în (C40. C41._) rotunde.0 C05._) M-9931/3 Panmielozã acutã.3 Palat FAI dur joncþiune.9 C09. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã. reticulozã C05.9) Ovarii.0 C25. C41.2 M-8042/3 Ovãz.6 C44. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50. C41._) infiltrativ (C50. struma._. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã. celule (C40.1 C05.1 C44.3) moale._.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44.9) Ovarianã._) ecrin (C44._) seros (C56.4 C25.4 C25. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.9) varianta folicularã (C73.3 C25. celule teleangiectazic (C40._) os (vezi SNOMED) os.9 C09._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73.9) carcinom papilar (C73.9) Ovarii. malignã (C56. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 .0 C49.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos. tumorã cu celule lipidice (C56._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget._) intrachistic intraductal._) intraductal neinfiltrativ (C50.1 C49.7 C25._.9 C25.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici.9) P M-8936/1 Pacemaker._) intraductal. carcinom cu celule în bob de (C34. canal Pancreatic._) Ovar Ovar._.3 C25. struma ºi carcinoid (C56.1 C71. ganglion limfatic C09.2 C25.8 C05. struma._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1 C25.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44. palat dur ºi palat moale moale.3 C25.1 C25.0 C05. FAI (C56. FAI (C42. tumorã stromalã (C56.3 C25. cu invazie (C50._) M-9700/3 Pagetoidã. FAI (C50._.

adenocarcinom ºi folicular. carcinom meningiom mezoteliom. seroasã.9) urotelial (C67. neinvaziv (C67._) tumorã chisticã._) hidradenom intrachistic._) intrachistic angioendoteliom.9) siringadenom (C44._) endovascular. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73.9) primar seros.9) celule renale (C64. papilar (C50. peritoneu (C48. malignitate borderline (C56. cu celule scuamoase in situ.1) seros. (C50.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom.9) pseudomucinos. neinvaziv difuz sclerozant (C73. bine diferenþiat._) încapsulat (C73.9) seros (C56. FAI (C50. de suprafaþã (C56. intraductalã cu displazie moderatã (C25.9) celule scuamoase celule scuamoase.9) seros._) carcinom.9) limfomatos (C07. potenþial malign redus (C56. C08._) 188 .9) pseudomucinos (C56._) Tranziþionale.9) mucinoasã. carcinom._) siringochistadenom (C44.9) mucinos (C56. adenocarcinom intrachistic. intraductal._) malignitate borderline (C56.9) chistadenocarcinom (C56.9) Chistadenom FAI (C56. angioendoteliom ependimom (C71. neinvaziv (C25. celule carcinom (C67. neoplasm._) tumorã._) tumorã chisticã (C25._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. neoplasm epitelial (C25. celule carcinom carcinom in situ carcinom.9) celule înalte (C73.9) Urotelial carcinom (C67. proliferativã atipicã (C56. in situ.9) Chistadenocarcinom FAI (C56.9) pseudomucinos._) ºi solid. carcinom cu celule (C64._. malignitate borderline (C56. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56.9) tiroidã (C73.9) Scuamoase.9) tumorã. neinvaziv (C67._) carcinom. neinvaziv (C67. malignitate borderline (C56. FAI (C56.1) renale.9) seros. malignitate borderline (C56.9) celule oxifilice (C73. FAI (C56._) varianta folicularã (C73. carcinom. benign microcarcinom (C73. tumorã cu potenþial malign redus (C56. mixt (C73._) ductal. invaziv (C25.9) tumorã.9) seros primar al peritoneului (C48._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular. carcinom. solid ºi (C25._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid._) ºi folicular.2) DCIS._) carcinom. intraductal.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75. carcinom ºi infiltrativ.9) mucinos._) urotelial.9) epidermoid in situ in situ.9) mucinos. adenocarcinom (C50.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44. carcinom epitelial. FAI (C56._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67._) intrachistic intraductal. ductal (C50.

FAI (C67.1) necromafin._) exofitic (C30.0. intraductalã ductalã subareolarã (C50.5 C77.4) corpuscul para-aortic (C75.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75. celule (C30._) Para-aortic.5 verucos vezicii urinare (C67. FAI intraductalã. adenom Papilotubular._) Scuamoase._) oncocitic (C30. C31. FAI inversat.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44.0. C31. celule cilindrice. inversat.0) difuzã. benign urotelial.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer.3 Parametrial.5) malign (C71.2 C77. FAI necromafin. ganglion limfatic Paracervical._) glandularã intraductalã. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin.0. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale. C31. celule FAI ºi glandular. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare.5) cromafin extrasuprarenalian.5) anaplazic (C71. C31. siringochistadenom Papiliferã. nodular [obs] C77. difuzã scuamoasã Papilotubular. FAI extrasuprarenalian._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75. corpuscul Para-aortic._) Papilifer.5) seros de suprafaþã (C56. C31. FAI celule. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic. malign gangliocitic (C17. FAI (C71._) inversat (C30.5) malign medulosuprarenal (C74.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75. malign (C74.5) benign corpuscul carotidian (C75.5) jugulotimpanic (C75. celule scuamoase mixt.0. carcinom cu celule (C73.1) medulosuprarenal.5 C57.0) jugular (C75. C31. benign inversat. benign celule._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22.9) Schneiderian FAI (C30. inversat. ganglion limfatic Parametru 189 . C24.5) atipic._) Sinonazal FAI (C30. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71.0.0._) fungiform (C30. FAI celule. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat. C31. hidroadenom (C44. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare.1.0. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin.

melanom.2 C60. ganglion limfatic Pectoral mare. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom.5 C41.1 C60.3 C44. carcinom cu celule (C16.3 C47. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.9 C76.9 Paranazal.9 C77. sistem nervos. regiune Paraselar Parasimpatic.3 C49.5 C49. þesut Periampular C41.5 C65. osteosarcom (C40.9) C40._) C57.0 C68. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete.9 C07._.3 C49.5 C49.3 C49. molã hidatiformã (C58.3 C49. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã.1 C64.3 C49.7 C77.3 Pectoral.3 C47.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea. nev) FAI (sarcom. nefroblastom chistic (C64.9 C60.1 C75.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.4 C18._) C07.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat.2 C60. adenocarcinom cu celule (C16.3 C49.5 C49.3 C48. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75._) M-8214/3 Parietale.9 C07.0 C71.4 C76.3 C38.1 M-8682/1 Parasimpatic.Index alfabetic C31.5 C47.1) M-8720/0 Pãros.9) M-9103/0 Parþialã.1 C72. ganglion limfatic Paratiroidã. paragangliom C77.0 C60.3 C19.2 C60.5 C49.9 C47.5 C48.7 Peduncul cerebral 190 . hemangiom dobândit C71.5 C49. leucemie cu celule (C42.3 C49.1 C44.0 C24.3 C71. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.5 C49. glandã Parauretralã. muºchi M-9161/0 Pediculat.1 C76. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal.9 Paraovarianã.9 Parasternal. nev (C44_) C77.3 C49. FAI Pelvirectalã.3 C49. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã. C41.9 C65.5 C49.3) C41. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.3 C47.9 C60. sinus M-9192/3 Paraosteal.9 C76.

1 C47.5 C47.5 Perinefretic. melanom.3 C47.2 C47.5 C47.4 C47.0 C47. fibroadenom (C50.2 C47.6 C47._) C48._) C38.1 C47._) M-9012/0 Pericanalicular. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03.1 C47. nev) FAI (sarcom.2 C47.4 C47._. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic.0 C47. tumorã malignã teacã nerv.5 C49. tumorã miofibroblasticã._) 191 .2 C47. tumorã odontogenic._.0 C76.0 C47. C41. tumorã miofibroblasticã.5 C49.5 C77. ganglion limfatic C47. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural.0 C47.1 C47. fibrom (C41._) condrosarcom (C40.6 C47. C41. piele Periaortic.5 C49.2 C47. C41.1 C47._) teacã nerv.2 C47.5 C49. (C34.3 C44._) trunchi umãr Periapicalã._. þesut Periosteal condrom (C40.2 C47.0 C47._) Peribronºicã.9. þesut Perineu FAI FAI (carcinom. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.1 C47.3 C47.0 C47. congenitalã (C34.1 C47.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal.5 C47.4 C69._) Periapicalã.5 C47._) Peribronºicã.5 C49.5 C47.5 C47.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã.3 C47.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37.6 C47._) fibrom (C40.5 C49.0 C47.5 C47.5 C49.6 C47. displazie cementalã (C41.0 C47.1 C47.5 C47.9 C47.0 C47.2 C47.0 C47.2 M-8391/0 Perifolicular.2 C47.5 C44.3 C47. cord ºi mediastin C38.2 C47.Index alfabetic C44.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã. displazie cemento-osoasã (C41.0 C47. fibrom (C44.3 C47.

2 C48._. FAI auricular.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv.3 C44.3 C44. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.2 C49.1 C44._) benignã (C50.2 C49. superioarã cantus.7 C49.2 C44.7 C44.2 C44.1 C48._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.2 C49. inferioarã buzã.5 C44.2 C49.1 C48.3 C44.5 C44. FAI (C40. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern. C41.3 C44.7 C44.1 C48. meat. þesut Peritonealã.0 C44. canal.2 C49.1 C48. cantus extern._) [obs] M-9020/3 malign (C50.7 Tumorã FAI (C50.2 C40.2 C48. adenom tubular C44._) M-9020/0 benign (C50.1 C40.1 C44.5 C44.2 C49. extern auriculã.2 C44. polip (vezi SNOMED) C47._) sarcom.2 C44.6 C44.0 ºi piele scrot C63.5 C44.6 C44.2 C77.2 C44. melanom. nas externã._) borderline (C50.2 C44.6 C44.1 C48._. C41.1 C76.2 C44.1 C48.0 C44. piele penis C60._) Peripancreatic.4 C44.3 C44._. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 .2 M--------fibrosarcom (C40.2 C48.2 C47.9. FAI auditiv. canal. FAI buzã.2 C49.2 C44. nev) FAI (sarcom. þesut Perirectalã._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70.3 C44. ganglion limfatic Peripancreatic.5 C44. FAI Perirenal.2 C48.9 C70.2 C49. C41.1 C44. canal extern auditiv.2 C44. regiune.2 C44. FAI cantus intern cantus extern cap.0 C44.3 C48. canal. FAI auricular.6 C44._) malignã (C50.1 C48.3 Piele FAI (exclude vulvã C51.0 C48.3 C44.2 C49.0 C70.1 C44.5 C44._) osteosarcom (C40.4 C49.7 C44.9 C44. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers.0 C76.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77.

5 C44.6 C44.7 C44.2 C44._) Pilomatrixom.1 C44.0) adenom corticosuprarenal (C74.Pilar.6 C51. FAI (C44.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern.5 C44.astrocitom (C71.5 C44.3 C44. glandã Pinealã._) gigant.7 C44. tumorã (C41.5 C44. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44.5 C44. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã.4 C44. tumorã (C44. nev Reed cu (C44.0) carcinom bazocelular (C44.1 C44. malign (C44. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã. carcinom (C44.7 C44.2 C44.2 C44._) Pilomatrixom.7 C44.6 C44._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.7 C44. tumorã 193 .7 C44.5 C44.3 C44.1 C60.3 C44.5 C44.7 C44.5 C44.3 C44._) Pilomatricom.4 C44.1 C44.7 C44.4 C16.5 C44. malign (C44.7 C44. FAI ureche._) C75.0 C44.5 C44.5 C44.7 C44. lob ureche.5 C44.2 C51. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz.1 C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16._) dermatofibrosarcom protuberant (C44.3 Pinealã.9) M-9340/0 Pindborg.2 C44. canal ureche externã ureche.2 C44._) gigant. FAI M-8148/2 PIN III (C61.4 C63.6 C44.3 C44.7 C44.5 C44.6 C44._) Schwannom pigmentar celule fusiforme._) Pilomatricom.4 C77. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul.5 C44.2 Pilocitic. FAI (C44._) Pilomatrix.6 C44.2 C44.Index alfabetic C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.6 C44. melanom malign în (C44. astrocitom (C71.2 C44.2 C44.6 C44. FAI torace tragus trunchi umãr ureche. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74.2 C44.3 C16.5 C44. FAI (C44.3 C44.4 C44.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã.9 C44._) Piloid.5 C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic.

fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen.0 C04. leucemie cu (C42.9 C34. lob inferior bronhie.3 C49.7 C12.1) mielom (C42. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 .5 C44.3) Pineoblastom-pineocitom.2 C40.2 C49.2 C49. leucemie (C42.9 C05.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.0 C34.1 C75.2 C34._) melanotic Hutchinson.1 C49.9 C34.3 C34. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42. mixt (C75. mixt (C75.2 C49.3 C44. tumorã trofoblasticã cu localizare (C58.1) C75.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.3) tranziþionalã (C75. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.3 C40.3) Pineoblastom (C75. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform.2 C49. FAI (C44.0 C04.3) Pineocitom (C75. melanom._) M-8212/0 Plat.2 C49.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.3) Pinkus tip.3) Pinealom (C75. sinus Piriformã.2 C44.2 C49. linitã (C16. adenom.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.7 C49.9 C34. bronhie._) Plantã picior FAI FAI (carcinom.2 C49. carcinom bazocelular fibroepitelial tip. în (C44.2 C49.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40. carcinom.1) M-8272/3 Pituitar. FAI bronhie.7 C47._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã. lob superior.2 C49.2 C47. melanom malign. nev) FAI (sarcom. adenom C34.2 C40. lob mijlociu bronhie. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson. C41.9 C12.2 C49.9 C11.9) C58.9 C04.1 C75.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76.1) M-9671/3 Plasmocitic._.2 M--------C71.3) Pineocitom-pineoblastom.9 C34.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75.7 C44.0 Plãmân FAI bronhie. FAI (C75.1 C34. FAI (C75.

0 C34. cu (C34.1 C44.9 hil lingulã lob inferior lob inferior.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44. grad redus 195 . faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.2 C34. blastom Plex C47.1 C49.3 C71. carcinom bronhiolo-alveolar.1 C44.1 C34.1 C49. carcinom bronhioloalveolar.5 lombosacrat C47. (C34.7 coroid._) M-9423/3 Polar. spongioblastom primitiv (C71. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.3 C34. tip Poligonale. nev) FAI (sarcom.1 C40._) [obs] C76. spongioblastom (C71.3 C34.6 C49.1 C47. bronhie lob mijlociu lob mijlociu. C08._. faþa hipofaringianã ariepiglotic.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar.1 C49.2 C34.1 C75.4 C44._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme. ventriculul al patrulea C47.1 C13. carcinom hepatocelular (C22. bronhie lob superior lob superior.Index alfabetic C34._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET._) C71.4 C38.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar. bronhie pulmonar. adenocarcinom. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.1 C13._) Pneumoblastom (C34.1 C49.1 C34.0 cervical C71.1 C34.1 C44. bronhie principalã. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip.1) ariepiglotic.0) xantoastrocitom (C71.4 C38.1 C49._) celule.1 C49. carcinom embrionar.1 C09.1 C32.0 C34.4 M-8973/3 Pleuropulmonar.5 coroid C71.1 C49.1 C49.1 Police FAI FAI (carcinom. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07. FAI rabdomiosarcom.6 C47. carcinom cu celule Polimorf._) Pneumocit tip II.1 brahial C47. melanom. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom. FAI PNET supratentorial (C71.

adenocarcinom în FAI. malign (C44.2 C49.9 C14. spaþiu FAI FAI (carcinom. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã. mixt (C18.7 C47.3 C38. pleomorfã.7 C49.2 C49.9 C01.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã.2 C49._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos. perete faringe.2 C10. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli._) M-8409/3 Porom ecrin.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã.2 C49.1C16. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic._) colicã familialã (C18. adenocarcinom în (C18. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu._) M-8409/0 Porom ecrin (C44. melanom.2 C44.2 C47. adenocarcinom in situ în FAI. ganglion limfatic 196 ._) C77.2 C49.3 C11.2 C77.2 C49.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI. carcinom în FAI. polip. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad.3 C16. ganglion limfatic ai Portwine.2 M--------Portal._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã. FAI (vezi SNOMED) limfoid.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.8 C67.0 C13.1 C71. cu celule mici) multipli C32. FAI (neclasificabil la C16. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18.9 C11. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã.1 C10. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76._) adenomatoasã colicã.2 C01.4 Popliteu.2 C49._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã. mixt (C18. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac. ganglion limfatic Portã hepaticã.5 C44.2 C49. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior. tumorã vitelinã C77. nev) FAI (sarcom.

FAI (C56. carcinom cu fibrozã C51.0 Prelaringian.9) M-8583/3 Predominant cortical._) M-8741/3 Precanceroasã.3 C77. dermatofibrosarcom.9) tumorã seroasã cu. sindrom [obs] C50. FAI tumorã neuroectodermalã centralã. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal._) tumorã Brenner (C56. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48. FAI Presimfizal._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic.0 C77. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã.9 C68. FAI (C37. celule.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã. neoplazie intraepitelialã. malign (vezi codul pentru comportament.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44.9) policitemie Prostatã._) M-8833/3 Protuberant.9) C77._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial. utriculã Prostaticã.9 tumorã cu celule clare cu.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16. situs._) tumorã endometrioidã. atipicã (C56. regiune. FAI (C44.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56. melanom malign în melanozã (C44. atipicã (C56. situs._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71. glandã Prostaticã. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. ganglion limfatic M-8321/0 Principale.0 C76.4 C60. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34. FAI (C71. grad III (C61._) neoplasm papilar urotelial (C67. timom.0 Preauricular. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã.9) tumorã seroasã. atipicã (C56.5 Prepilor Prepuþ Presacralã. atipicã tumorã mucinoasã.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61._) M-8832/3 Protuberant. dermatofibrosarcom pigmentar (C44. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical. FAI (C44. FAI Prostaticã.1) carcinom intraosos cutanat. malign (C37. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77.9 Primar. adenom cu (C75. melanozã. astrocitom (C71.9 C61. afecþiune limfoproliferativã.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã._) cutanatã. în nev congenital (C44.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã. FAI (C56. cu celule T CD30+ (C44._) 197 . pagina 27) C80.9) tumorã papilarã seroasã. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã._) M-------/3 Primar.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã . atipicã (C56.9 Proeminenþã pubianã Principalã. timom. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75. tumorã retinianã M-8831/0 Profund. carcinom neuroendocrin (C44.9) tumorã papilarã seroasã (C56.

9) papilar.0 C49.0 C47._) M-8250/1 Pulmonarã.0 C49. adenomatozã (C34.9) Pseudopapilar.0 Punte Purpurie. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar.9) malignitate borderline (C56.4 C51. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke._) Pseudopapilarã.Index alfabetic C15. treime a esofagului C41. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 . al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70.4 C51._) Rabdomioblasticã. muºchi Psoas iliac._) C41. FAI ganglion limfatic._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos.1 Pubian. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat.9) papilar. eritroplazie (C60. simfizã Pudendum._) Pseudopolip.0 C47. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49.9) chistadenocarcinom.2 C75.4 C49.9 C77. FAI (C56. solid (C25.0 C00.1 C77. blastom (C34. tumorã. tumorã. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã. malignitate borderline (C56.1 Pulpos.9 C41. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.7 C00. faþã buzã.1) C71.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56.0 C49. atipicã (C71._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã. os Pubianã. proeminenþã Pubianã. carcinom.2 C00.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas.1 C77. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã.9) chistadenocarcinom papilar (C56.3 Proximalã.4 C49. tumorã (C75.9 C34. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip.9) Chistadenom FAI (C56. muºchi Pterigoidã. FAI (C56. FAI tumorã. solidã (C25.

8 C57.3 C48. boalã a osului (vezi SNOMED) C20.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos. boala (cu excepþia osului) M--------.1 C76. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44.9 C49.3 C76. pleomorf mixt.0 C71. FAI embrionar. retinoblastom cu (C69. sept Rectovezical.1) C01.0 M-9540/1 Recklinghausen. FAI pleomorf.3 C10. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.0 C71.2 C76._) Refractarã. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.1) RAEB –T (C42. C52. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 . anemie (C42.9 Rãdãcinã limbã C76.1 C76. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.9) carcinom.9 C20. nev în (C44. melanom malign în (C44.1) RAEB II (C42.9 C65. osifiantã (C64._) M-8723/0 Regresie.1) Rathke. punga M-9350/1 Rathke.1) RAEB I (C42. alveolar ºi embrionar pleomorf. tip adult tip mixt C76.1 C49.9) M--------. hemangiom C47.4 C65. tip duct colector (C64. chist (vezi SNOMED) C40.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75.3 C76. insula Reil.3 C76.0 C06._.9 C19. arterã M-9985/3 Refractarã.3 C76.0 C76.1 Radial. FAI Rect ºi colon Rectalã.Recklinghausen.9 C13._) M-9514/1 Regresie spontanã.1 Radius RAEB (C42.9) tumorã. tumora pungii (C75. celule cromofobe (C64.9 Rect.9 C19.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51.1 C76.1 Rectovaginal.9 C19.9 C19. citopenie.3 C51. nerv Radialã.1) RARS (C42. sept Rectouterin.Radicular.

4 Rosenmuller.9 C11. fibrom (C64.0 C11. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã.9) asociat cu chist (C64. nonlipidicã [obs] M--------. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã. celule interstiþiale. þesut M-8361/0 Reninom (C64.0 C64.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã.3 Reticuloendotelial.9 C11. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69.2 C06.2) C69. fibromatozã (C48. ulcer (C44. difuz [obs] C42.4 C77.2) difuz (C69.0) C48. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal.0 C06. tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69.2) regresie spontanã (C69. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã.9) Carcinom FAI (C64. carcinom cu C71.9 C65.0 C39. FAI Respirator. celule adenocarcinom (C64.9) papilar (C64. þesut Retrocricoidianã.2) diferenþiat (C69.Index alfabetic Renale.9) celule fusiforme (C64. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 . cu elemente heterologe C62.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69.0 C13. regiune Retrofaringe Retrofaringian. sarcom cu celule. ganglion limfatic Retroperitoneal.2 C11.9 Retinã M-8090/3 Rodent.2 C77. tumorã cu celule SertoliLeydig. celule de.2 C06. tumorã cu (C64. superior. fosetã Rosenmuller. sarcom cu celule. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare.0 C62. tract.0 Retroperitoneu Reþinut.2 C48. sistem. FAI M-9591/3 Reticulare.0 C11. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã. þesut Retrocecal.2 C77.1 C11.9 Respirator._) C11.0 C14.0 Retrobulbar.3 C11.9) M-8966/0 Renomedular. FAI M-8822/1 Retroperitonealã.Reticulohistiocitic.9 C65.6 C48. tract .9 C64.9) tip cromofob (C64.9) M-8966/0 Renomedulare.9) sarcomatoid (C64.2) Rotunde.9) C39.

mici Rotund. glandã. nev) FAI (sarcom.tumorã hepatoidã de M--------.9 C25. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã. foliculare._) M-8940/3 Salivarã.5 C47.1 C69.5 C47. FAI (C71.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT.0 C47. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41. ligament M-8940/0 Salivarã. arahnoidal cerebelos (C71._) arahnoidal cerebelos. fund de M--------. glandã FAI (exclude glandele salivare minore. melanoma.5 C49.5 C72.6) [obs] circumscris.5 C49.5 C47.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin. grad înalt (C54.5 C48. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64. malignã (C07. FAI Santorini. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48. regiune FAI FAI (carcinoma._. circumscris (C71.5 C49. vas._) Dendritice. tumorã mixtã tip. luteon de (vezi SNOMED) C77.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 . FAI minorã. embrionar Endometrial FAI (C54. FAI (C54.1 C48._.9.1) stromal.5 C44. C08.2 osteosarcom (C40.5 C49.Rugalã. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin.5 C49. duct C08._) sarcom tumorã desmoplazicã.5 C49.Sarcoid. glandã. celule M-9071/3 Sac vitelin. dendritice celule fusiforme.5 C76. celule.Sarcina.3 C44. celule FAI foliculare interdigitate dendritice.4 C08.9 C06._. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra.3 Sanguin. C08.5 C41.5 C49.1) epitelioid epitelioide.9 majorã. policitemie M--------. tumorã mixtã tip.1) stromal grad redus (C54.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. policitemie M-9950/3 Rubra vera. C41. FAI C06.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã.5 C49._) M--------.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57.5 C49.6) [obs] Clare. FAI (C07. celule Ewing foliculare. limfom C49.1) stromal.

9) carcinom cu celule scuamoase granuloase. grad redus (C54. celule. nev) FAI (sarcom. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern. celule fusiforme.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern. celule (C22._) [obs] multiplu. FAI [obs] reticulare. celule.4 C77. celule. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã. melanom. tumorã cu (C56.fibros Stromal FAI endometrial. celule interdigitate. hepatocelular (C22.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic.0 C50.0 C49. al osului (C40.0 C44.0) Langerhans._. cadran Scalen.0 C49. celule.8 C50._.0 C50.0 C44._) pleomorfe.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44. C41._) periosteal. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide.5 C50.5 C50.4 C44.4 C49. meningealã (C70.1) endometrial.1 C44. celule dendritice Kaposi Kupffer.0 C49.5 C50.4 C50.9) mezoteliom renale. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40. componentã. carcinom cu (C64.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante. celule._._.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71. FAI M-9539/3 Sarcomatozã. C41.0 C47. difuz [obs] rotunde. celule monofazic.8 C50.3 C50.9 C50.3 C50. C41. celule. celule rabdoid reticulare._) mezenchimal mixt mici. cadran infero-extern.2 C50.2 C50. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate. cadran supero-extern._) osteogenic. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom.8 C50.1) endometrial.6 C50.8 C50. FAI (C40._) meningotelial (C70._) mastocite meningeal (C70.8 C50. C41.0) carcinom cu celule renale (C64._) C50. FAI (C40._) limfangioendotelial (C70.0 C49. grad înalt (C54. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 .0 C49. glioblastom cu (C71._) M-9442/3 Sarcomatoasã. celule leptomeningeal (C70.6 C50. FAI (C54.

9) carcinom.0 C49.2 C49.3 C49._) carcinom. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.0.1 C49. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale. carcinom. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi. melanom.0 C41.3 C49. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom. C31. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete. neîncapsulat (C73.3 C49._) inversat (C30. malign degenerativ malign. FAI [obs] malign. FAI Scrot.0.2 C49.2 C49.0 C49. infiltrativ (C44.5 C49.5 C49. carcinom (C22.3 C49. centurã Scapularã.3 C44._) stromalã.9) tumorã neîncapsulatã (C73.1 Schneiderian carcinom (C30. carcinom. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom.0 C49.2 C49.3 C47. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic.9 C49.9) hemangiom (C44.6 C49. hepatocelular (C22. tumorã (C11. regiunea FAI FAI (carcinom. piele Scrotal.0 C49.2 C49. celule. carcinom.6 C49.1 C49.1 C49. difuz (C73.1 C44._) oncocitic (C30.9 C49. neîncapsulat (C73.0 C49.9) tumorã stromalã (C56.3 C47. C31. tumorã (C56.3 C49. nev) FAI (sarcom. mixt (C44.2 C62.4 C49._) Papilom FAI (C30.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.0.0 C76.2 C63.Index alfabetic C49.0) liposarcom papilar.1 C49.0 C40.0.5 C49.3 C40. difuz (C73.2 C69. papilar.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.9) Scrot.0) Sciatic.0 C49._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63. C31._) 203 .5 C49.0 C47.3 C49._) hepatic.1 C49. os Scheletic._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã. C31.6 C49.4 M-8082/3 Schmincke.3 C49.5 C49.3 C49.

cartilaj Seminalã. pagina 27) M-9582/0 Selarã.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30.9) M-------/6 Secundar.9) adenocarcinom._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 . cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã. celule mici.Index alfabetic Scuamoase. FAI rectovezical._) ºi teratom. joncþiun. combinat (C44. margine posterioarã rectovaginal. tumorã cu celule granulare (C75.0 C11. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen._) Seboreicã._) anaplazic (C62.8 Scuamocolumnarã. necheratinizant cheratinizant. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã. veziculã Seminom FAI (C62.3 C76. situs (vezi codul pentru comportament. celule-celule bazale. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ._) spermatocitic (C62._) M-9530/0 meningiom (C70. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44._) carcinom (C44.9) M-8045/3 Scuamoase. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom. mixt Senilã. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã. FAI papilar papilar.1) C40. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44._) M-8382/3 variantã.3 C76. sân (C50.3 C57. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular.9 C57._) intraepidermic.3) nazal. necheratinizant._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. intraepidermic (C44.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar.2 C63. in situ papilar. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53. grad III cheratozã. chist dermoid (C56. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41. FAI (C56._) intraepitelial metastatic._) adenom (C44. FAI microinvaziv necheratinizant. tip Bowen (C44. regiune. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom. carcinom. cheratinizant celule mari. papilar (C56._) cu indice mitotic crescut (C62._) C53.

1) anemie refractarã fãrã (C42. inelari (C42. proliferativ atipicã (C56. FAI (C56.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic.9) Suprafaþã papilar. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.9) M-8681/1 Simpatic.9) papilar.9) Chistadenofibrom seros. cu malignitate borderline (C56. peritoneu (C48.9) malignitate borderline (C56. CIN III cu (C53.9) M-8593/1 Sexual._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli.9) papilom (C56. celule adenom carcinom (C62. cu potenþial malign redus (C56. cordon ._) Sexual. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. cordon elemente minore. tumorã. FAI carcinom.9) bogatã în lipide (C56.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. malignitate borderline (C56. adenom papilar.3 C21. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. adenom (C18.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. primar. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. carcinom.9) Tumorã FAI. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom. tumorã stromalã cu (C56. cu elemente heterologe retiformã retiformã.9) Sertoli-Leydig.7 C18. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18.7 C18. tumorã chisticã.9) chistadenocarcinom. boalã M-9701/3 Sezary.1 C24. FAI M-8213/0 Serrat.0 C31. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 . cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie. papilar (C56.4 C47.9) proliferantã atipicã (C56.1) papilarã.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary.9) papilarã.9) M--8590/1 tumorã.0 Sfenoid Sfenoidal. FAI (C56.9) chistom microchistic. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56. microchistic carcinom. sindrom C41.1) anemie refractarã cu._) Tumorã FAI celule mari.9) papilarã.9) papilarã.7 C41. sistem nervos. micropapilar (C56.9) papilar. carcinom (C56.

Sinovialã. celule fusiforme.6 Sistem hematopoietic._) C42. leiomiom Simplu.4 C69.2 C31. FAI vegetativ. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49.9 C72. fibros Sinovialã.1 C47.9 C47.2 C47.9 C12.1 C47. sarcom FAI bifazic epiteloide.4 C47.1) [obs] Sezary Sinonazal. celule monofazic._) Sinovial. FAI simpatic.4 C72.2 C47.1 C47.9 Mielodisplazic FAI (C42. C31.0 C47.0 C47. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 .5 C47.0 C47. tumorã de M--------.9 C47._) Siringoadenom papilar (C44._) fungiform (C30._) Siringochistadenom papilifer (C44.0._) Siringochistadenom papilar (C44.9 C31._) Siringofibroadenom (C44. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------._) M-8940/3 condroid.9 C47. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------.1 C47.2 C47. FAI (C44.0 C47.0 C47.0 C47._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-). FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44. FAI accesor.Sinovitã.2 C47. papilom FAI (C30.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic._) M-8407/3 Siringomatos. meningiom (C70.9 C47.9 C31.2 C47.Sinovialã. condromatozã (vezi SNOMED) M--------. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior.6 C47.9 C47. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom.Sinusalã._) exofitic (C30.0 C47. carcinom (C44.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic. malign (C44. carcinom Simplu._) M-8940/0 condroid (C44.0 C31. C31.2 C47.3 Sinus accesor. hemangiom Sinciþial._) M-9071/3 Sinus endodermal.1 C47.0.1 C47. C31.1 C31.0.9 C31.3 C47.

6 C47.1 C76.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25.5 C47.1 C72.1 C41._) C70.9.6 C49.5 C47. tumorã cu celule.9 C76._) tip._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial.6 C47.6 C49. FAI intra-abdominal.6 C49. FAI Somatostatinice. malignã Somatostatinom. FAI M-9063/3 Spermatocitic.0 C47.2 C47.9 C80. tumorã cu celule.1 C42. cord si mediastin C38._) teratom tip.6 C47.6 C49. nevus) FAI (sarcom. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã.5 C47.0 C72. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic._) M-9063/3 Spermatocitom (C62.4 C47.0 C47.3 C47. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25.6 C49.5 C47.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71._) M-8230/3 carcinom.1 C47. carcinom ductal in situ (C50.6 C47.6 C49.3 C47.2 C70.3 C47.2 C47.6 C49. malign Spate FAI FAI (carcinom.6 C49. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã. FAI Somatostatinom.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76. seminom (C62. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad.7 C44. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic. FAI 207 .5 C47. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.2 C44.6 C49.0 C47.0 C47. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice.3 C47. melanom.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.3 C47.5 C47. tumorã cu celule SertoliLeydig.1 C47.5 C49. tumorã (C25._) ºi papilar. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã.2 C47.5 C49.3 C47.6 C41.Index alfabetic C47.6 C47.6 C63.6 C49.

1-C16._) ecrin. colon M--------.9) de cordon sexual ºi gonadalã .4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.1) endometrial.9 C41._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71. nev (C44.1) Sarcom FAI endometrial.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem.1-C16. celule. FAI (C54._) C16. FAI (C54.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia. celule.1 C70.4) curbura micã. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã.5 C16. grad înalt (C54.3 C18._) polar primitiv (C71.1 C16.3 C16.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16. carcinom medular cu (C73. FAI ovarianã (C56. articulaþie M-8670/0 Steroide._) polar (C71.3 C49. malignã gastrointestinalã.0 C16.9 C16.1) endometrial.0 C16. grad redus (C54. FAI de cordon sexual ºi gonadalã. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 .1) nodul endometrial (C54.Index alfabetic C70.2 C16. potenþial malign incert gonadicã. malignã M-8015/3 Sticloase. retinoblastom cu regresie (C69. duct Stern Sternocleidomastoidian.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic._) [obs] multiform (C71. FAI ganglion limfatic.2) C44.6 C16.1 C16. tumorã cu.0 C16.3 Stenon.1 curbura mare.9) sclerozantã (C56. malign (C44. tumorã cu.2 C77.0 C41.8 C16.2 C42.0 C16.3 C54._) C18.0 C16.4 C16.4 C16.8 C16.1-C16. FAI (neclasificabil la C16.5 C77.9) M-8512/3 Stromã limfoidã.3 C16.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã.4 C16. FAI gastrointestinalã. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54.1) miozã endolimfaticã (C54._) ecrin (C44. muºchi Sternocostalã.6 Sprânceanã Stâng. celule.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz.Spongios. FAI M-8670/3 Steroide.3 C16. FAI (neclasificabil la C16. benignã gastrointestinalã.1-C16. leucemie C07. FAI (neclasificabil la C16.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã. carcinom cu celule C16.

2 C77.6 C49.0 C77.0 C17. celule gigante (C71.5 C49.4 C08._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.0 C49.5 C49.9) M-8506/0 Subareolarã.0 C71. intestin FAI duoden jejun 209 . glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.2 C49.0 C49.3 C49.0 C77.2 C49.1 C49._) C77. FAI (C71.6 C49.0 C77.1 C49.0 C71.3 C49. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire. papilomatozã ductalã (C50.2 C49.0 C49.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.4 C49.0 C08. ganglion limfatic Subscapular.3 C49.4 C49.0 C77.2 C49._) M-9383/1 Subependimom (C71.1 C77.0 C08.5 Subclavicular.3 C49._) C32. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.1 C49.0 C49.1 C49.9) malignã (C56.2 C49.6 C49.3 C49. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71.0 C49. fibrozã nodularã (C44._) astrocitom.0 C49.3 C49.0 C49.3 C49.0 C08._) M-8832/0 Subepidermicã.9) M-9091/1 Struma.2 C49.3 C49. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular.1 C08.0 C49.1 C49. limfom cu celule T.1 C49.9 C17.9) C49.2 C49. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54._) cu elemente minore de cordon sexual (C56. ganglion limfatic Subclavicularã._) astrocitom.9 C49.3 C49. arterã Subcutanat.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62.1 Subglotã Subinghinal.1 C49.2 C49.0 C49.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.1 C49.0 C17. carcinoid (C56.2 C49.5 C49.3 C49. ganglion limfatic Submandibularã.4 C49.2 C49.9) ºi carcinoid (C56.2 C49.

glandã adenocarcinom (C44. adenocarcinom cu extensie superficialã.1 C06.Index alfabetic C17.0 C76.0 C49. bronhie lob.1 C----.3 C49. leziuni (vezi note._.0 C49.0 C47. creier.0 C03.0 M-9194/3 Supraclavicular._) M-8461/3 carcinom papilar de.1 C06.3 C00.3 Suprafaþã osteosarcom de. pagina 45 ºi regulile de codificare.0 C44.1 C71._) Superficial carcinom bazocelular._) Sudoriparã. seroasã.2 C50._) malignã (C44. ganglion limfatic Supraclavicularã.0 C00. mucoasa extern.0 C77.0 C50._) carcinom (C44.0 C49.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.0 C76. melanom._) benignã (C44.9) C32._) adenom (C44. regiune FAI FAI (carcinoma.0 C49._) Tumorã FAI (C44.1 C34. carcinom sclerozant al ductului (C44.1 C75.0 C44.0 C00. nev) 210 .1 C39. multifocal (C44.9 C71.0 C11.9 C74. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17. faþa oralã buzã. plãmân maxilar membru mezenteric._) extindere superficialã. melanoma.2 C03. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã.4 C03.0 C74. creastã alveolarã perete rinofaringe piele.8 C34. seros (C56. nev) FAI (sarcom.3 C00.0 C77.0 C49. fren buzã. ganglion limfatic Subþire. C41.8 Supraglotã Suprapuse._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale. malignitate borderline (C56. faþa purpurie buzã. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.0 C00. cadran al sânului parte a sânului lob.0 C44. cadran al sânului gingie gingivã intern. FAI C77. margine liberã buzã.3 C50.0 C03.4 C47._) ª C06. FAI (vezi ºi creier) C74.0) buzã. pagina 25) Suprarenalã.5 C44.0 M-9473/3 Supratentorial. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.4 C49. PNET (C71.0 C49.9) M-8461/0 papilom seros (C56.0 C15.1 C41.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic.0 C44.1 C76.0 C00.3 C17. grad înalt (C40.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom._) M-8407/3 Sudoripar.2 C17. melanom cu (C44.9) M-8463/1 tumorã papilarã de.4 C77. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular.

celule mari granulare.2 C49. osteosarcom (C40.4 C47.1 C49.2 C49.2 C49. malignã.4 C41.1 C49.1 C49.2 C49.1 C49.2 C49.1 C49.1 C49.0 C49.0 C49.0 C49. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T. nev) FAI (sarcom. celule (vezi codul desemnat celulelor. celule mature.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44. celule corticale.1 C49.2 C49.1 C49.2 C49.2 C49.0 C49. limfocitozã M-9718/3 T. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44. os Tâmplã FAI FAI (carcinom.0 C41.0 C49. os Temporomandibularã.2 C49.2 C49.3 C49. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.1 C49.1 C49.3 C44.2 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71.0 C49.2 C49.1 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 .2 C49.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã.2 C49._) C71.3 C44. malignã tumorã.9 M-9183/3 C71.2 C49.2 C44.0 C49.0 C47.0 C49.2 C49.7 C47._) M-9768/1 T-gama.3 C47.2 C49.2 C49.1 Tapetum Tarsian.2 C41.2 C49. periferic.2 C49.9 C49.6 C49.2 FAI (sarcom.2 C49. periferic._) Temporal.2 C49.2 C41. celule. ependimom (C71._.Index alfabetic C49. lob Temporal.0 C49.8 C40. C41. melanom.2 C49. pagina 31) M-9831/1 T. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic.2 C49.2 C49. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic.1 C49.2 C49.6 C49.6 C49.9 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.0 C44.

malign (C37.9) Cortical FAI (C37. malign (C37.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. malign (C37. adenocarcinom al ductului C62. meduloepiteliom (C69. malign solid trofoblastic. FAI chistic.9) predominant cortical.9) celule fusiforme. adamantinom (C40.4) Teratoidã/rabdoidã.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase. benign (C69.9 C62. tumorã cu celule (C56. malign Teratocarcinom Teratoid.9 Testicul. tumorã. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic. FAI (C37.9) epitelial. tumorã.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. malign (C37. malign C62.9) atipic._) M-------. adenom (C62._) M-9252/3 Tenosinovialã. FAI (C37.2 Tibial. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur. FAI imatur._) Teratom FAI adult. malign (C37. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal. cu celule gigante. FAI (C37.9) predominant cortical. FAI (C37._) M-8590/1 Testicularã. FAI adult chistic anaplazic._) C62. FAI M-8640/1 Testicular. cu celule gigante (C49.9) atipic.9) luteinizat (C56.9) bogat în limfocite. carcinom. tumorã cu celule (C56.0 C62.1 C62. malign (C37. mixt ºi seminom. FAI (C37.9) benign (C37. malign ºi carcinom embrionar.9) bogat în limfocite.0 C62.9) malign (C56.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale. carcinom. meduloepiteliom.4) Teratoid. malignã (C49. malign benign chistic.4 C40.9) M-8585/3 Timic.9) ectopic. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. FAI (C37. tumorã stromalã (C62.9) celule fusiforme.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.9) epitelial. bine diferenþiat (C37.2) C77.9) FAI.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56. tumorã atipicã (C71.9) malign (C37.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 . malign intermediar.

1) faringianã palatinã lingualã 213 .9) malign.3 C49.9 Timpanicã.9) tip B1.9) organoid. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. melanom.0 C09. nev) FAI (sarcom. malign (C37.5 C47.9 C02.9) tip B2. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.9 C11.9) tip AB.9) tip B2.9) tip B3. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02. carcinom cu diferenþiere. malign (C37.1 C49. malign (C37.9 C63.9) carcinom folicular.3 C47. FAI C76. malign (C37. FAI (C37. FAI genitourinar.1 C37.9) limfocitic.0 C73.9 C57.3 C47.3 C73.3 C44.9) organoid. carcinom (C73. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73. malign (C37.9 C09.1 C72.9 C24.3 C49. carcinoid M--------. feminin. chist al ductului (vezi SNOMED) C73. FAI (C37.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic. FAI (C37.9) medular.3 C44.9 C57.5 C49.5 C47.9) tip C (C37. cord ºi mediastin C37.3 C15. FAI (C37. FAI (C37. FAI genital masculin.3 C49.3 C49.9 C26. C38. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30.9) tip AB._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace. FAI genital feminin.9) tip A.9) predominant cortical. FAI optic respirator.3 C49.9) folicular. cavitate Timus Timus-like diferenþiere.3 C49. FAI (C37.Tireoglos.9) tip B1.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26. malign (C37.8 C26.3 C49.4 Tireoglos.3 C49.9) predominant cortical. FAI biliar gastrointestinal.9) medular.9 C32. FAI (C37.9) tip mixt. FAI intestinal. FAI (C37.0 C72.3 C49. malign (C37. FAI (C37. malign (C37.1 C77.3 C39.3 C49.9) tip A.1 C09.3 C49. perete FAI FAI (carcinom.4 ºi tonsila faringianã C11. malign (C37. FAI (C37.9) tip B3.1 C44._.9 M-8240/3 Tipic. FAI genitourinar masculin. adenocarcinom (C73.3 C49. malign (C37.9) tip mixt.9) Tract alimentar. FAI (C37.9 C63.0 C76.

benign Trapez.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44. muºchi M-9561/3 Triton. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44.3 M--------._) Trichilemom (C44.Traumatic.9) C18.1) esenþialã. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã._) Tricodiscom (C44.5 C71.5 C49.Index alfabetic C39._) papilar.6 C49.5 C47. ventriculul al.1) idiopaticã.6 C47. inversat. neurom (vezi SNOMED) C71. potenþial malign redus (C67.1 C57.7 C44. plexul coroid al ventriculului Treilea.0 C69.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers.4 C44.6 C49.6 C44. FAI uveal Tragus Trahee Traheal. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49. chist dermoid cu (C56. neinvaziv (C67.1 C77.6 C49. inversat.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58. FAI Triceps brachial. cu potenþial malign redus (C67. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom.6 C71. FAI papilom. hemoragicã (C42.0 C76. nev) FAI (sarcom.0 C57.1 respirator superior._) neoplasm papilar.2 C67. tumorã. malignã C06._) M-8103/0 chist proliferant 214 .2 C33.9 C77._) papilom papilom.7 C57.6 C49. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72.6 C49. nerv Trombocitemie esenþialã (C42. celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67. benign tumorã pinealã (C75. ganglion limfatic Traheobronºic.1) idiopaticã (C42.1 C30. FAI inversat. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70.6 C49. melanom._) Tricofoliculom (C44.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30.5 C06.9) tumorã epitelioidã Trohlear._) papilar (C67.6 C49._) sarcomatoid neoplasm papilar._) Tricoepiteliom (C44._) Trigemen.3) Tranziþionale.5 C49.1 Treilea.6 C49.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72. hemoragicã (C42._) Papilom FAI benign inversat.

intravascularã (C34. FAI argentafinã. benignã (C44.9) tip cu.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 .9) mucinoasã._) Dabska dendritice._) Bednar (C44._) condromatoasã cu celule gigante (C40. C41.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. celule. a apendicelui (C18._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. bronºicã intravascularã (C34._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.9) proliferantã (C56. vestigialã alfa._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate. cu displazie moderatã (C25.5) corpusculului carotidian (C75. malignã (C25. tumorã de cordon sexual cu (C56. adenom M-8263/0 adenom.0) cromafinã cu celule fantomã.0) malignã (C74.9) malignitate borderline (C56._) alveolarã._) acinare. malignã (C25. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã.1) argentafinã._) Askin atipicã._) papilarã (C25. FAI androblastom. FAI adenomatoidã. celule. C41.4) Corticosuprarenalã FAI (C74.9) malignã (C56. adontogenicã (C62._) bazale. teratoidã/rabdoidã (C71. malignitate borderline (C56. celule._) ºi solidã (C25. celule [obs] acinice. FAI (C25. malignitate borderline (C56.9) proliferantã atipicã (C56.0) benignã (C74. celule (C44. carcinoidã atipicã. celule.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom._) adrenalã._._) Clare. cu acumulare lipidicã (C56. folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate. odontogenicã (C41.0) clare._) benignã benignã._) [obs] Brooke (C44._._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari. celule. neuroectodermalã primitivã. celule FAI chisticã. FAI (C71. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã._) corpusculului para-aortic (C75. malignã Codman (C40. benignã (C44._) alfa.9) Tubulovilos._) Brenner FAI (C56. neclasificatã beta.

_) fantomã._) teacã tendon.9) granuloase ºi tecale._) insulare.9) tip adult (C56. malignã gastrinice. odontogenicã cu (C62. C41. cu diferenþiere timus-like epitelialã. C41. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. benignã epitelialã. celule stromalã. celule FAI (C56.9) [obs] hil celule din (C56. FAI pãrþi._._) malignã (C62.1.9) Hurthle. FAI (C25. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker. benignã stromalã.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 . ovar (C56. cu elemente timus-like G. celule.9) juvenilã (C56._. stromalã Gonadalã. FAI (C75. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule._) Interstiþiale.1) Granuloase. plexiformã fibromixoidã.9) sarcomatoidã (C56. malignã stromalã. celule FAI benignã malignã intraductalã._) os. malignã epitelialã. bine diferenþiatã lipidice. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare._) fibrohistiocitarã. celule. celule. sinus endometrioidã.9) hilare. cu displazie moderatã (C25. malignã (C40._) tenosinovialã (C49. ovar (C56.9) Grawitz (C64. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62. celule gastrinice.0) Krukenberg Leydig.5) malignã gonadalã._) tip. celule. malignã (C49. bronºicã alveolarã (C34.9) juxtaglomerularã (C64. malignã Ewing. celule rotunde mici disembrioplazicã. FAI stromalã. celule. celule os. celule (C56._) tenosinovialã. celule (C56. C41._) condromatoasã (C40. malignã teacã tendon (C49. malignã Glomus FAI jugular.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã._) Gigante._) Leydig-Sertoli. malignã epitelialã. FAI (C40. celule FAI benignã (C62. neuroepitelialã embolus endodermal. celule. celule. malignã folicularã. papilar-mucinoasã. proliferativã atipicã enterocromafin-like._) [obs] juvenilã. celule.9) lipoide.9) malignã (C56.9) Klatskin (C22. C24. celule (C73. potenþial malign redus endometrioidã. C41. (C40. potenþial malign incert Germinale._) intravascularã. cu celule granuloase (C56._. benignã (C25._) pãrþi moi._. malignã (C49.9) hipernefroidã [obs] insulare. FAI G. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75. celule. celule.

2) osifiantã._) peribronºicã congenitalã (C34._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . celule (C41. FAI (C71. celule (C41._) scuamoasã (C41. sclerozantã (C73.2) nonseminomatoasã._) Mixtã FAI germinale. celule (C44._) neclasificatã neclasificatã. FAI neîncapsulatã._) malignã (C41. cu displazie moderatã (C25. malignã melanoticã. (C62._) Mucinoasã FAI. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã.9) seroasã. intraductalã._) muºchi neted.9) atipicã.9) ovarianã stromalã (C56. primitivã. C08.9) chisticã._) benignã (C41. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. FAI muºchi neted.9) neuroepitelialã. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã. neuroectodermalã Merkel. FAI mici. cu potenþial malign redus (C56._) tip glandã salivarã. FAI mixtã._._) calcifiantã epitelialã (C41. malignã (C07.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã._) clare. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã. cu displazie moderatã (C25. FAI (C07. olfactivã (C69._) chisticã._._) fantomã. mixtã (C54._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã. celule gigante._) melanoticã perifericã primitivã. proliferativ atipicã (C56.9) papilar-mucinoasã.9) pacemaker._) olfactivã._) Odontogenicã FAI (C41._) adenomatoidã (C41. celule. cu potenþial malign redus (C56. cu displazie moderatã (C25. FAI mastocite.Index alfabetic Malignã FAI clare. cu potenþial malign redus (C56. proliferativã (C56. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. disembrioplasticã neurogenã. mixtã mezonefricã. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ. tip cu celule. malignitate borderline (C56. cu potenþial malign redus (C56._) mucinoasã.9) seroasã.9) papilarã._) metastaticã mezenchimalã. C08. celule malignã. C08. celule mezenchimalã mixtã. malignã mici rotunde._. tip glandã salivarã (C07. cu celule germinale. tip cu celule. neurogenã (C69. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite.

benignã gastrointestinalã. FAI somatostatinice. cu localizare.9) Sudoriparã._) malignã (C50. malignã. malignã scuamoasã odontogenicã steroide. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã. celule. malignitate borderline (C56.1) renalã osifiantã (C64.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.9) sclerozantã stromalã (C56. cu potenþial malign redus (C56. atipicã (C71.3) Pinkus placentarã.chist dermoid cu Seroasã FAI.9) papilarã chisticã.9) secundarã secundarã. cu diferenþiere intermediarã (C75. FAI (C71._) Rathke. celule. celule mici. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25.9) papilarã.9) plasmocite plexiformã.9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig. trofoblasticã (C58. cu elemente heterologe retiformã retiformã.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã. cordon. celule._) borderline (C50._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 . FAI sexual. glandã FAI (C44.9) Sexual._) sclerozantã neîncapsulatã (C73.stromalã gonadalã._) perifericã. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã._) benignã (C50. de cordon. potenþial malign incert sexual. celule interstiþiale (C64. cu potenþial malign redus (C56.3) Periferic teacã nerv.3) tranziþionalã (C75. FAI steroide. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25. FAI Phyllodes FAI (C50._) Pindborg (C41.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. cu elemente minore de (C56. malignã gastrointestinalã. malignã teacã nerv._) Pinealã mixtã (C75. de cordon.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56. celule. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.9) Sertoli. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã. celule FAI (C56. papilarã. cu elemente heterologe sexual.9) retinianã primordialã rabdoidã. desmoplazicã Schminke (C11._) somatostatinice._) rotunde. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. cu tubuli inelari (C56.9) proliferantã atipicã (C56. pinealã._) pilarã (C44. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã.9) renomedulare. malignitate borderline (C56. cordon . pungã (C75.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

_) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom. malignã GIST.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. C41.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O._) Tumorã cu celule germinale. C41. malign Nefrom chistic benign (C64.9) Tumora renalã osifiantã (C64._) Osteosarcom central convenþional (C40. C41._._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49. papilar (C75._._.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64. C41._.9) Nefrom chistic malign (C64._._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40._) Condrosarcom dediferenþiat (C40._) Condrosarcom cu celule clare (C40. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã._._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului. nonseminomatoasã (C62._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50. C41.9) Fibrom renomedular (C64. FAI GIST._) Osteosarcom medular (C40._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 . C41. C41.2) Craniofaringiom. malignã (C49._) Osteosarcom periosteal (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã.9) Adenofibrom nefrogenic (C64._. malignã (C49._. adamantinomatos (C75._. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. C41.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71. C41._) Osteosarcm intracortical (C40. C41._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._.

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75.5) Meduloblastom cu celule mari (C71. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat. FAI [obs.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. splenic (C42.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.2) Retinoblastom.2) Limfom cu celule B al zonei marginale.] Histiocitozã cu celule Langerhans. mediastinal (C38. cu regresie spontanã (C69._) Papulozã limfomatoidã (C44. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Limfom al zonei marginale.3) Limfom cu celule B mari.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.9) Limfom cu celule B al zonei marginale. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 .1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom._) Retinoblastom. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. FAI (C42. difuz (C69. timic (C37._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71._) Limfom cu celule NK/T.

poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie prolimfociticã. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip L2. t(16.q11) Leucemie mieloidã acutã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. inv(16)(p13. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã.16)(p13. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã.

cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. t(9. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã.22)(q34.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O.22)(q34. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã.q22) FAB M2.21) (q22.q22) Leucemie mieloidã acutã. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(8.21)(q22. t(8. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. t(9. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 . cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.

grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã. inversat.0. FAI (C44. nesclerozant (C44._) Carcinom bazocelular.1) AIN III (C21._) Papilom sinonazal. in situ Papilom cu celule scuamoase._) Carcinom bazocelular. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase. benignã Tumoretã. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. fungiform (C30._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã._) Pilomatrixom malign (C44.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Papilom sinonazal.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase ._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. C31._) Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase. FAI (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ. tip desmoplazic (C44. C31. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici . C31. inversat. grad III (C52._) Papilom cu celule tranziþionale. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. FAI (C30.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 ._) Carcinom matrical (C44. benign Papilom tranzitional._) Papilom cu celule tranzitionale. FAI Trichilemocarcinom (C44. morfeic (C44. sclerozant (C44. exofitic (C30. grad III (C51.0._) Carcinom trichilemal (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ.0.

9) Adenom pigmentar (C74._) Carcinom ductal.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56._) Carcinom cu celule tranziþionale. malign Carcinom ductal in situ._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30._) Adenom atipic (C34._) Carcinom ductal in situ. C31._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67._) Tumorã cu celule alpha.0.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular._) Carcinom urotelial papilar.0. FAI Papilom Schneiderian. C31.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional. FAI (C25. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56._) Carcinom urotelial papilar (C67. neinvaziv (C67. tip cribriform (C50.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. C31.0._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64. difuz sclerozant (C73.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice._) Tumorã cu celule insulare._) Adenomatozã cu celule insulare._) Carcinom intraductal._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73. celule oxifile (C73._) Vipom. neinvaziv (C67. C31.9) Chistadenofibrom cu celule clare. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. malignitate borderline (C56.9) Adenom folicular atipic (C73. inversat._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. FAI (C25._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale. inversat (C30. celule oxifile (C73. tip solid (C50._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. tip cribriform (C50.9) Chistadenom apocrin 232 .9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.0.9) Carcinom folicular.

9) Tumorã cu celule granuloase. papilar (C50._) Carcinom anexial microchistic (C44. malign (C44._) Spiradenom ecrin malign (C44._) Chistadenom ecrin (C44.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25._) Adenocarcinom papilar digital (C44._) Tumorã chisticã mucinoasã. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25._) DCIS._) Carcinom ductal in situ. FAI Tumorã cu celule steroide. FAI (C50._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) Hidroadenocarcinom (C44._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44.9) Carcinom ductal in situ._) Chistadenocarcinom mucinos. tip comedo (C50. FAI (C50. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75._) Carcinom pseudopapilar solid (C25._) DCIS.9) Tumorã cu celule steroide. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) DIN 3 (C50.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80._) Adenom microchistic seros Carcinom seros.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã. neinvaziv (C25. malignitate borderline (C56._) Adenom papilar digital agresiv (C44. papilar (C50._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. FAI (C50.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48. tip adult (C56._) Epiteliom sebaceu (C44._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. sarcomatoasã (C56. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.5) 233 ._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase._) Carcinom seros micropapilar (C56._) Carcinom ductal in situ.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. tip comedo (C50.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular._) Carcinom siringomatos (C44. malignitate borderline (C56._) DCIS. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56.

FAI Melanom desmoplazic.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56. amelanotic (C44.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56. malign (C56._) Fibrom celular (C56.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat .9) 234 ._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44. FAI (C44._) Tumorã rabdoidã._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44.9) Chistadenofibrom seros.1) Tumorã glomusului.1) Paragangliom medulosuprarenal. malignitate borderline (C56.9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56. malignitate borderline (C56.1) Sarcom stromal endometrial.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56.9) Chistadenofibrom seros. malignã Melanocitom._) Nev congenital mic (C44.9) Adenofibrom seros. malign (C74. malign (C56.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74.9) Adenocarcinofibrom seros (C56. grad înalt (C54. pleomorf Sarcom stromal endometrial._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44. malign (C44.1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid. malignã Tumorã rabdoidã. C52. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf. grad redus (C54._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51.9) Rabdomiosarcom embrionar._.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.

_) Astrocitom. FAI (C71._) Gliofibrom (C71. benign Mezoteliom chistic. benign (C48._) Meduloblastom melanotic (C71._) Ependimom cu celule clare (C71._.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62._) Astrocitom difuz._) Sarcom sinovial._) Spongioblastom polar (C71.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._) PNET supratentorial (C71._) Condrosarcom periosteal (C40._) Ependimom tanicitic (C71._) 235 . benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic. borderline (C50.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã.5) Ependimom celular (C71.5) Carcinom al plexului coroid (C71.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Celule germinale intratubulare maligne (C62. C41._) Papilom atipic al plexului coroid (C71. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71._) CPNET (C71. C41. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Astrocitom difuz (C71._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75. grad redus (C71. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40. grad redus (C71.6) PNET._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur.

celule mici. malign (C69._) Dictiom. grad 2 Limfom Hodgkin clasic.6) Medulocitom (C71. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom. fazã celularã Limfom Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. grad 1 Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã.6) Retinocitom (C69. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71. sclerozã nodularã._) Meduloepiteliom teratoid._) Dictiom. celule B mici.2) Neurocitom olfactiv (C30. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. limfocitic. celule mici. limfocitic. sclerozã nodularã.4) Gangliogliom. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. sclerozã nodularã. depleþie limfocitarã. reticular Limfom Hodgkin clasic. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B. celularitate mixtã. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. FAI Limfom Hodgkin clasic. benign (C69. FAI Limfom Hodgkin clasic. grad 2 Limfom malign. benign (C69.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. FAI Limfom Hodgkin clasic. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 . depleþie limfocitarã.6) Neurolipocitom (C71. depleþie limfocitarã. grad 1 Limfom Hodgkin clasic.

CD30+ Plasmocitom al osului (C40. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 . FAI (C44. t(15. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. celule B mari. celule mari Limfom cutanat cu celule T.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice.17)(q22. folicular Limfom malign al centrului folicular. grad 2 Limfom folicular. FAI Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã._. FAI Limfom cu celule T. FAI Limfom cu celule T periferice. grad 1 Limfom folicular. difuz. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular._) Boala lanþurilor grele.17)(q22.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. difuz.q11-12) Leucemie mieloidã acutã._) Limfom cu celule mari anaplazice. cu celule B mari. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. C41. acutã Leucemie promielocitarã acutã. t(15. FAI Limfom folicular.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49. centroblastic. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular. imunoblastic. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã.

1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.

Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O._) [obs] Limfom malign.9) Carcinom medular. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. celule mici clivate._. difuz. FAI Argentafinom.9) Papulã fibroasã a nasului (C44. C41. FAI (C71. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI [obs] Limfosarcom.9) Carcinom cu celule C (C73. argentafinã. slab diferenþiat. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. difuz [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign.9) Carcinom timic._) Spongioblastom._) Osteosarcom periosteal (C40. C41. celularitate mixtã Limfom malign. centroblastic-centrocitic._. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. FAI Boalã Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. cu stromã amiloidã (C73. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 . difuz [obs] Limfom malign._) [obs] Limfosarcom. C41._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom. predominanþã limfocitarã._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71._) Porom ecrin (C44. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã. FAI (C73. celule mici clivate. FAI [obs] Boalã Hodgkin. FAI Miofibrom Sarcom stromal. centrocitic [obs] Limfom malign._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71.3) [obs] Nev involutiv (C44. difuz [obs] Reticulosarcom. centroblastic-centrocitic. FAI [obs] Reticulosarcom. predominanþã limfocitarã. sclerozã nodularã._) Osteosarcom juxtacortical (C41. limfocitic. difuz [obs] Microgliom (C71._. nodular [obs] Boalã Hodgkin.

slab diferenþiat.centroblastic. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. neclivate. Ediþia a treia Limfom malign. folicular Limfom malign. non-Burkitt [obs] Limfom malign. celule mari clivate [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. celule neclivate. nodular [obs] Limfom malign. centroblastic. celule nediferenþiate. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. limfocitic. centroblastic-centrocitic. celule mari. limfoblastic. celule mari. celule nediferenþiate. centroblastic. difuz [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. FAI Limfom malign. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign. limfocitic. celule mici. difuz Limfom malign. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. celule mari clivate. celule mari.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. nodular [obs] Limfom malign. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. difuz. neclivate. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. celule neclivate. difuz Limfom malign. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . clivate. bine diferenþiat. difuz Limfom malign. neclivate.

FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42.1) Leucemie plasmaciticã (C42. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42. FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã. tip L2. Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 .1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã. FAI Leucemie limfoblasticã acutã.

Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44. grad III) Carcinom bazocelular._. Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. grad III._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. Neoplazie intraepitelialã cervicalã._. C41. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular. grad III. bifazic. grad III. Neoplazie intraepitelialã vaginalã. vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O. Neoplazie intraepitelialã vulvarã.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã. C41. grad III. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa. de col uterin.

1) Stromatozã endometrialã (C54.1) Endometriozã stromalã (C54. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. grad redus (C54.1) Ependimom papilar (C71. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 . Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial.1) Miozã stromalã.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI (C54.

malignitate borderline (C56.9) Chistadenom papilar. FAI. FAI (C37. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale. malignitate borderline (C59. cu potenþial malign redus (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 .Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O._) Timom. Ediþia a treia Adenom vilos.9) Chistadenom papilar seros._) Spongioblastom. FAI (C71.9) Tumorã mucinoasã. FAI cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli.9) Chistadenom mucinos papilar. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Astrocitom pilocitic (C71. malignitate borderline (C56._) Astrocitom piloid (C71.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom mucinos. malignitate borderline (C56. FAI Glucagonom. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular.9) Reninom (C64. malignitate borderline (C56. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã._) Astrocitom juvenil (C71.9) Tumorã papilarã mucinoasã.9) Chistadenom pseudomucinos papilar._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O.6) Tumorã seroasã. FAI (C25. Ediþia a treia Chistadenom seros.9) Tumorã chisticã mucinoasã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful