CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

SUA Dr Paul Kleihues. Groningen. Milan.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Institut für Pathologie. University of Chicago. Leukaemia Research Fund. Oviedio. HY. Società Italiana de Cancerologia. Leiden. Spania Profesor Paule Marie Carli. Manchester. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. Comprehensive Cancer Centre North. Anglia Dr Han Van Krieken. Registre de Cancer de l’Isère. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. MD. Hospital General de Asturias. National Cancer Institute. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Münster Universität. SUA D-ra Annette Hurlbut. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. Anglia Dr James Ironside. SUA D-na Catherine Exbrayat. Bethesda. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. University of Leeds. International Agency for Research on Cancer. Franþa Dr Andrew Jack. Scoþia Dr Anna M. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. Italia Dr James Vadiman. National Cancer Institute. Germania Dr Elaine Jaffe. Edinburg. Olanda Dr Aurora Astudillo. Münster. IL. Gerhard Domagk Institut für pathologie. Kelsey. Fulton. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. Germania vi . Dr Timothy Coté. Manchester. Western General Hospital. Mannheim. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. Lyon. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Isère. Birch. Royal Manchester Children’s Hospital. Dijon. Erlangen. Bethesda. MD. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. The Academic Hospital. Leds. Franþa Dr Franco Rilke. Germania Profesor Paul Hermanek. Chicago.

Victoria Belarus Belgia Brazilia. Kampala Vietnam. Ohio. Bangkok Tailanda. la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. sã participe la testarea acesteia pe teren. Trujillo Polonia. Detroit SUA (SEER). Ontario Canada. Atlanta SUA (SEER). Ferrara Italia. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). East Anglia Regatul Unit. vii . Nagasaki Japonia. Ontario. Florida. Manitoba Canada. Macerata Italia. Karachi Peru. Baden-Württenberg Germania. Los Angeles SUA (SEER). Amserdam Pakistan. Liberty Hospital SUA. National Childhood Guinea. College Station Medical Center Suedia. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Quito Egipt. Northern California SUA (SEER). Federal States of Berlin Germania. National Childhood Singapore Slovenia Spania. Beijing China. Connecticut SUA (SEER). British Columbia Canada. Utah SUA. Lima Peru. Nova Scotia China. Manila Filipine. Kielce Regatul Unit. Hérault Franþa. Iowa SUA (SEER). Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. New Mexico SUA (SEER). Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. Northern and Yorkshire Regatul Unit. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. Princess Margaret Hospital Canada. Haut-Rhin Franþa. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). South Australia.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Alexandria Filipine. Porto Alegre Canada. Texas. Tarn Germania. Hawaii SUA (SEER). Romagna Japonia. Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Campinas Brazilia. New South Wales Australia. Ragusa Italia. Flagler Hospital SUA. Gothenburg Tailanda. Rizal Franþa. Murcia SUA. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. Granada Spania. Mallorca Spania. Asturias Spania. Hiroshima Japonia. Oxford. Medical Center of Central Georgia SUA. Qidong Cuba Cehia Ecuador. Conakry Indonesia Italia. Missouri.

sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. 1 . Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). Mai mult de atât. Totuºi. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. Termeni morfologici noi. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. în consecinþã. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). sau sã fie înlãturate din baza de date. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. Au fost introduse noi clasificãri. Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. pentru fiecare neoplasm. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.3). sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. în final. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. în special pentru leucemii ºi limfoame. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. sub editarea asiguratã de Constance Percy. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. s-a decis revizuirea întregii publicaþii. Valerie Van Holten ºi Calum Muir.

ICD-O.trad. International Classification of Diseases for Oncology 2 . Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N..Tabel 1.

ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. foarte detaliat ce acoperea întregul organism. Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. a histologiei tumorilor. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. 3 . sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. În 1968. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. sau nespecificat). precum ºi un cod topografic complet nou. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. melanomul ºi anumite neoplasme benigne. benign. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. coriocarcinomul. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). În 1951. rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. De mulþi ani. oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. SNOP furniza un cod morfologic. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. De exemplu. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. În anii 1960. Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. Dupã formarea Natiunilor Unite.

A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. spre exemplu M-9863/3. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. japonezã. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. BCR/ABL. OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). grup reunit de OMS în anul 1971. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. 4 . Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. cãtre CIM-10. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. t(9. portughezã. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. Conversia primarã ºi initialã. greacã. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. leucemia mieloidã cronicã. italianã. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. slovacã ºi spaniolã. ca successor al clasificãrii MOTNAC. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. 22). va fi disponibilã pe media electronicã. în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. 22)(q34. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. inclusiv în chinezã. sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. precum ºi în versiuni editate. clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. În 1976. acoperind atât topografia cât ºi morfologia. cehã. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. francezã. rusã. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). germanã. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. Aºa cum s-a menþionat anterior. Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21.

Codul de comportament. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare. 5 . a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). M-8070/3. astfel. Prin contrast. (vezi codul de comportament. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10). M-8140/3. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. În consecinþã. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n. in situ.9. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. identificã dacã neoplasmul este malign. benign. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34. pagina 27). În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. benign. Secundar sau Metastatic.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. CIM-O descrie în plus ºi tipul. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. trad. Benign. De exemplu. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34.a. º. Comportament Incert ºi Necunoscut.9. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. Dupã cum se vede în Tabelul 3.: situs) sunt listate în ordine alfabeticã. codul topografic (C34. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite.9. neoplasmului.m.9.d. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. sau morfologia. In situ.

În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. leucemiile ºi melanoamele pielii. doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O. Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. 6 . De exemplu. în CIM-10. În plus. Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie.0. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. prin categorii unice.

boala se codificã prin C42. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O). Tabel 6. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici. codul C42 reprezintã o categorie vacantã. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual. În CIM-O. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes.3 C42. Afecþiunea asociatã. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91. atunci când se foloseºte CIM-O. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA).0 C42.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10.În CIM-O. deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. splinei i se atribuie codul C42. FAI În CIM-10.2 C42. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. Molã hidatiformã).9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). FAI Sistem hematopoietic.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici). În CIM-O.2. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã.0. ar trebui codificat într-un câmp separat. 7 . ci în Capitolul XV “Sarcina. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. neurofibromatoza. secundare ºi nespecificate. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã. în categoria Q85. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O. FAI (C58.1.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. Începând cu prima ediþie a CIM-O. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10.1 C42. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. De exemplu. limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16. În CIM-O Ediþia a treia. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26. de obicei. Ca urmare.9. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial.

1. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie. Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. I. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. IV. CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10.5. cât ºi pentru morfologie. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. cu alte cuvinte. V. caracteristicile tumorii însãºi.Funcþiunile neoplasmelor În general. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. III. M-8700/3). STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. II. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie.

Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. când diferenþe de ortografie. S-a alocat un cod distinct. benignã. „Oesophagus (see Esophagus)“. pagina 30). iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor.9. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“.ºi NK. B-. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). 9 . prima ºi a doua ediþie. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. de o cifrã. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-. La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre.Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. in situ. este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3. 22).a celulelor. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. Pe de altã parte. cea de dupã barã (/). În câteva situaþii. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. din Capitolului II al CIM-10.0 pânã la C80. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971). Null. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. (Tabel 7). de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic. Pentru un limfom sau o leucemie. A cincea cifra.

Codurile topografice sunt identificate prin litera C. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. celule oxifile (C73.9) În acest exemplu. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. 10 . „Parotidã. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. Tabel 9.1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. În indexul alfabetic. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii.9. trad. FAI“.9) Carcinom folicular. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.Prin urmare. a tipului morfologic (4 cifre). Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat. primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu. „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. Tabel 10. ce sunt similare tumorilor). Sinonimul sãu. se numesc termeni echivalenþi. Termenii aliniaþi. Exemple din listele numerice C07.9 Glandã parotidã Parotidã. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere). tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. În mod similar. De exemplu.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. precum ºi la A prin „adenocarcinom. lob pulmonar superior C34. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular.9. La fiecare cod. Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. însã „carcinomul cu celule Hurthle“. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul). bazofil“.

sau invers 2. versiunea în limba românã.2. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte.: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. la singular ºi/sau la plural. Spre exemplu. „ureche externã“ C44. N. 11 . Dat fiind particularitãþile limbii române. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. „Abdominal“ ºi „Abdominal.9.trad. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. „externã“. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. Similar. perete“). Primul termen titlu este „Abdomen“. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. la masculin-singular. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. trad. n. spre interior. cuvântul abdomen este scris îngroºat.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. sfârºitul unui grup.2. spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F). cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române. ei nu au nevoie de un titlu special. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat.

Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice.1) M-8250/3 bronhiolar (C34._) M-8215/3 canale anale (C21. existã doar o listã pentru „limfom. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. celule M-8251/3 alveolar (C34. de exemplu. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. FAI (C34. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. _.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. celule FAI M-8310/3 clare.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. un termen este folosit într-un sens general De exemplu. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2. fiecare având codul sãu specific. _) M-8300/3 bazofil (C75. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. De exemplu.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED.3). în „C75. Dupã M. în CIM-O. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. Pentru diagnosticul de adenocarcinom.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice. În indexul alfabetic. Astfel. FAI“. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. FAI“. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. C08. malign“ ºi una pentru „leucemie“. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. celule (C75. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general. Astfel. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. „FAI“ este listat primul._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07.1) M-8420/3 ceruminos (C44. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“.9 glandã endocrinã. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. 12 Tabel 12. celule.

aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. În clasificarea Kiel. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. Pe de altã parte. Într-adevãr. În practicã. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. potenþial curabilã prin chimioterapie. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. mai ales pentru uzul clinic. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. precum mãrimea ºi forma celulelor. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii. dar adeseori incurabile. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. ca ºi clasificarea Rappaport. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. 13 . diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. în termeni clinici.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. Cu toate acestea. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. cu scop comparativ. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. mai degrabã. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. categoriile individuale erau eterogene. În Statele Unite. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. de fapt. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã.

Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. Dimpotrivã. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. conceptele de bazã sunt diferite. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. De exemplu. definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). imunofenotip. Multe din categoriile majore. precum ºi un numãr de termeni arhaici. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. În clasificarea REAL. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei. sunt în mod clar eterogene. În clasificarea OMS. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. precum limfomul difuz cu celule B-mari. Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. 14 . din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

1 Esofag toracic C15. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical.0. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. C15 ESOFAG C15. Atunci când are dubii. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n. FAI categoriile Q18. in situ sau incerte. indiferent dacã maligne sau benigne.trad. În orice caz. aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme.4. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. spre exemplu. locul unde a apãrut tumora.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. 23 . în C15. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O.9 Esofag. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice. fisurã brahialã ºi C17. dar „pontin“ nu este listat.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5). Codurile C10.5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O. În general. iar termenii de superior.2 Esofag abdominal C15. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm.0 Esofag cervical C15. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului.0 ºi respectiv Q43. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia. „pont“ este listat.3.4 Treime mijlocie esofag C15. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“.: faþã de ediþia a 2-a). în alte cuvinte. pentru a veni în ajutorul codificatorilor.8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. Toate neoplasmele.

0.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului. C76. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16.1 muºchi ale braþului“.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49. precum fibrosarcoamul. nev) C49. liposarcomul ºi angiosarcomul. Notele între paranteze sunt C49. De exemplu. lipom) care tumora origineazã. Pentru a facilita C40. mai degrabã decât la C76. sau chiar „oasele braþului“.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“. diverse „þesuturi moi C49. cod topografic corespunzãtor C49. prin „braþ“ se C77. au originea de obicei în þesutul moale. FAI nu sunt incluse în C76. precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid.6 piele codificarea tumorilor braþului. 24 . O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase.4.6. ar trebui codificate la C44. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior. „Osul braþului“ este codificat prin C40. dar unele. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului. Carcinomul. De exemplu. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive. FAI“ C49. FAI ºi frunte. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine. au mai multe componente tisulare (Tabel 16).1. Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47. Majoritatea sarcoamelor. scapulã ºi articulaþii adiacente“. dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite.6 FAI (carcinom. Unele situsuri insuficient definite._) ºi þesuturile conjunctive (C49. FAI).1 þesut fibros obiºnuit. melanom.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49.1 tendon C49. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului.1 þesut moale pentru „pielea braþului“.0 os C44. mai degrabã decât în categoria FAI.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. precum bãrbie. melanomul ºi nevul braþului C49.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã). C49. În mod similar.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. exemplele de neoplasme benigne C49.1 FAI (sarcom.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44. precum Braþ „braþ“. În indexul alfabetic.1 þesut gras sunt codificate prin C44.4 (braþ.6 (piele braþ). þesuturile specifice sunt C47. Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme. „Braþ. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76. ci sunt incluse la piele (C44). de exemplu.

„Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine.8. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului. „leziune suprapusã“. utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã.8 Leziune suprapusã a rectului. Prefixele para-. vârful C26.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. în timp ce C02.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. Foloseºte subcategoria „.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 . un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. supra-.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine. C39.8 Leziune suprapusã a oaselor.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08. De exemplu. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48. aparþinând unui sistem anume.sau like care nu este clar listat în CIM-O. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“.8 Leziune suprapusã a buzei. întrucât C24. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-.1.8. alocat în C02.Prefixe REGULA B. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16. para. „carciTabel 17. peri-. infra. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O. corespunzãtor „retroperitoneului“. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe. Spre exemplu. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific. C14.ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72.0. C67). Spre exemplu.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. leziune suprapusã a aparatului digestiv. „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02. În practicã. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun. pre-.2. „þesutul suprarenal“. intratoracice C41.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68.8.0 (cardia).8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49. pe de altã parte. Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21.

precum amigdalele.1 (mãduvã osoasã). în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar. FAI (C 77. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). acestea poartã numele de limfoame nodale.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). atunci codificã prin C80. inelul Waldeyer. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. codificã prin C77. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar._.9). limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. este important sã se identifice situsul primar al tumorii. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale. la C42.9 (situs primar necunoscut). limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). în caz contrar. codificã prin C77.9). Codificã toate leucemiile. vezi pagina 13. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac.) Codul topografic pentru leucemii Regula E. De exemplu. acesta putând fi altul decât locul biopsiei.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. splina. sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. alegerea corectã este ganglion limfatic._) sau în þesutul limfatic. de exemplu în stomac sau intestin. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. atunci se codificã în consecinþã. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe. Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. 26 . Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80.

Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. metastatic ºi /9 malign. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). situs metastatic ment /2 ºi /3. situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. De exemplu. Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. Malign. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. Codul pentru grad. incert dacã este /9* Malign. cu alte cuvinte. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. codul cel mai potrivit este C80. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. Codurile pentru comportament /6. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. situs secundar malign. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. Tabel 18. 27 . situs primar). Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. M-8000/3. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic).

adeno/3. 28 . ca de exemplu (a) o biopsie. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. Patologul vrea sã cular. din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. Situs metastatic: bronhia lobului superior. aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. indiferent de topografie. Din pãcate. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. cel mai probabil din stomac.1 8490/3 logic adecvat. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. Pe de altã parte.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. similar displaziilor severe cu alte localizãri. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod. aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. (b) o tumorã primarã rezecatã a. inclusiv codul pentru comportament /3. registratorul este C77. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign).1 8490/6 cel al situsului de origine. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III). iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. Fiecare specimen *b. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). urmãreascã toate cele trei specimene. Situs primar: Fundul stomacului. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului.

FAI“ ºi are cod de comportament /3. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. „Adenocarcinom metastatic. împreunã cu codurile lor morfologice. „Adenom. chiar dacã malign sau benign. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. În al doilea exemplu (B). Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. 29 . FAI“ are codul M 8140/6. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. sau incert dacã benignã sau malignã. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. situs primar) în registrele lor. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. „Adenomul bronºic. aºa cum s-a explicat anterior. de exemplu. Codul M-8140/9 este. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. Pentru 9370. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. Spre exemplu. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. „Adenocarcinom. sau potenþial malign. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. Codurile M-9000/2. „Tumora Brenner. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. în absenþa unei tumori demonstrabile. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. indicând un neoplasm de origine glandularã. malignã. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. parte a matricei. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. M-8140. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. de asemenea. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. ar trebui consideratã „in situ“. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. FAI“ este de obicei benignã. in situ. acesta poate schimba codul de comportament.

pe a 6-a poziþie a codului morfologic. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). Doar tumorile maligne au grad. dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. dintre cele descrise în diagnosticul formulat. 30 . CIM-O include. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G. pentru gradul sau diferenþierea tumorii. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. În tot cazul. un cod numeric format dintr-o singurã poziþie. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. Atribuie cel mai mare cod. conform Tabelului 21.

împreunã cu codul de grad adecvat. 31 Tabel 22. De exemplu. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. De notat cã. atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. Tabel 21. Astfel. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. care pot fi aproximate prin gradele I. Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). cuvinte precum „anaplazic“. Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. care nu indicã gradul. aºa încât codul complet va fi M-8070/34.Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. anaplazic“ (M9082/34). în conformitate cu exemplele prezentate. Astfel. În astfel de situaþii. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. Exemplele sunt: „teratom malign. codul complet va fi M-8070/33. În general adverbele „bine“. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. II ºi III.

6 (piele braþ).0). În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple.9). codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. De exemplu. Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare. nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70._). carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. De exemplu. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. De exemplu. În mod similar. ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic. FAI“ (C70. Când este descris un alt situs primar. Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23). Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic.1) sau „meninge. Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs.3 (piele faþã). Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs. Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic. FAI“. De exemplu. este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44. pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe. „meningele spinal“ (C70.

A nu se uita cã. FAI“ (C41. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular.9 (pacreas. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05. Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi.0. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase.0)._ (Sân).9). pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. FAI). dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. Totuºi. „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). Unele tumori au mai mult de un model histologic.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O. mixt“ (M-8560/3). codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. Pentru acest motiv. C25. De exemplu. care include „glandã salivarã minorã. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine.9. FAI“.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“. 33 . Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. trebuie codificat prin M-8811/3.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O.0) ºi. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. dar nu imposibil. C06. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. ca urmare. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“. prin consecinþã. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. Un exemplu mai rar. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã. FAI“. deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. nu trebuie automat codificat prin C24. În acest exemplu. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22.9) în loc de „os. „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3).

ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. „Carcinom cu celule tranziþionale. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. apare o altã dificultate de codificare. FAI“ se codificã prin M-8120/3.Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. care de regulã este mai specific. FAI“ prin M-8070/3. iar „carcinom epidermoid. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. atunci foloseºte codul numeric mai mare. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. 34 . în acest exemplu M-8120/3.

9 ºi 10 din Tabelul 25). Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. La acelaºi individ.2. limfoame. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. 8. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. Alte histologii specifice – grupurile 1. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. . acestea sunt numãrate doar o singurã datã. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. De aceea. 3.1. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. 4. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. la definirea tumorilor multiple. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. 2. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. 4. 6 ºi 11 din Tabelul 25. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. leucemii. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici.NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale. 35 4.sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. este numãratã ca fiind un caz incident. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. ca fãcând parte dintr-un singur organ. o recurenþã sau o metastazã. 2. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. 3. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame.

36 .

SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului.Registrele pot urma reguli diferite. în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. Epidemiology and End Results). Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele. Astfel. Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. 37 . în Statele Unite ale Americii. majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. Pentru histologie.

Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. Totuºi. de exemplu). majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar. codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. pagina 27). fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament.BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. sarcom Kaposi. 38 . IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26).

În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. aºa cum se prezintã în Tabelul 27. În multe cazuri. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. 39 . Odatã specificat acest lucru. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). 29). Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. În plus. Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. citologicã. radiologicã sau clinicã. OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28. Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central.

40 .

2nd ed. 33(4):451–458. 1976. 1990. NY. World Health Organization. Adapted. International Statistical Classification of Diseases. Northfield. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. College of American Pathologists. 10.. Harris NL et al. 1965. 13. World Health Organization. Eighth Revision. 1968 (Library of Congress Card No. International Statistical Classification of Diseases. MI. Washington. 84(5):1361–1392. Cote RA. 1967. International Classification of Diseases for Oncology. Geneva. eds. World Health Organization. New York. Injuries. Injuries and Causes of Death. International Classification of Diseases for Oncology. 1967 (Public Health Service Publication NO. 1992-1994. Blood. Tenth Revision. 1957. World Health Organization. 6. 7.1693). Manual of tumor nomenclature and coding. Manual of tumor nomenclature and coding. 1994. Geneva. 1951. College of American Pathologists. 8. Skokie. Systematized nomenclature of medicine. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. 1977. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. Proposals for the classification of the acute leukaemias. Injuries and Causes of Death. DC. Chicago. Systematized nomenclature of pathology. eds. 1993.REFERINÞE 1. 1981–2000. 1976. Adapted for use in the United States. Geneva.. IL. American Cancer Society. II. Vols I–IV. Geneva. 14. 9. 3. 1968. 2. Muir C. 12. Vols 1–3. Percy C. International histological classification of tumours. Geneva. Geneva. IL. 4. 68–56602). Vols I and II. World Health Organization. Geneva. . Van Holten V. Second Edition. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Eighth Revision. College of American Pathologists. 1948. 5. 15. International Statistical Classification of Diseases. US Department of Health. 11. NY. Seventh Revision. British Journal of Hematology. World Health Organization. Sixth Revision. Ann Arbor. Commission on Professional and Hospital Activities. New York. American Cancer Society. ed. First Edition. 41 16. Bennet JM et al. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Education and Welfare. Cote RA et al. and Causes of Death.

Standards for cancer registries. eds. SNOMED RT: A reference terminology for health care. Harris NL et al. eds. Jr. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. International Statistical Classification of Diseases. 5th ed. Campbell KE. Kleihues P. Cancer epidemiology and prevention. Berlin. November 1997. IL. 1997. Airlie House.. 25. 2000. DC. Jensen OM et al. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). 1996 (Chapter 3).II: Data standards and data dictionary. 1961. 10(12): 1419-1432. 2nd ed. 1999. Morphologic classification of human cancer. 1999. Virginia. International Statistical Classification of Diseases. 1998 (NIH Publication No. ed. Harris NL et al. Cancer registration: principles and methods. Clinical Modification. 21. 1989 (IARC Scientific Publications. SEER Program code manual. McGraw – Hill. Scheithauer BW. Airlie House. 1993. 1989. Journal of Clinical Oncology. (PHS) 80–1260). 28.17. 3rd ed. New York. 29. New York. Fraumeni J. eds. Injuries and Causes of Death. Cote RA. 20. eds. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. Annals of Oncology. Lyon International Agency for Research on Cancer. 1998. 1997. Geneva. 22. Washington. 17(12):3835–3849. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. US Departement of Health and Human Services. Berg JW. Burger PC. 23. In: Shottenfeld D. Kleihues P. 95). 18. 27. Ninth Revision. Virginia. Thompson ET. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. 24. 42 . 19. Vol. 98–2313). Spackman KA. Lyon. National Cancer Institute. 1979 (DHHS No. Cavenee WK. November. Springfield. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. College of American Pathologists. International Agency for Research on Cancer. Journal of the American Medical Association. Bethesda. North American Association of Central Cancer Registries. 1977. Hayden AC. MD. No. Ninth Revision. World Health Organization. 262 (7):931–934. Springer Verlag. IL. Oxford University Press. 26. Northfield. Seiffert JE. Injuries and Causes of Death.

LISTE NUMERICE 43 .

2 C00. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag.8 C00. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã. FAI Fren labial. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã.4 C02.4 C02.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã.3 C02.5 C02.1 C00. marginea liberã Buzã superioarã.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã. FAI Fren buzã.8 C02. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.9 C00. FAI Douã treimi anterioare limbã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. FAI Limbã anterioarã. partea anterioarã a limbii. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã.9 45 .3 C02. FAI C00. FAI Mucoasã. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI Lingual. FAI Douã treimi anterioare limbã.8.9.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei.8 C00-C14 BUZÃ.6 C00. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. FAI Faþã oralã buzã. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã.0 Buzã superioarã. 45) Buzã. FAI Faþã purpurie buzã.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. marginea liberã Buzã inferioarã. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00.0) C00.0) C02. FAI Faþã internã buzã.” De exemplu.2 C00. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag. FAI Douã treimi anterioare limbã.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44.

FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat.9 C05. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06.9 C06.0 C04.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03.1 C03. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08. FAI Gingivã.2 C03.9 C08.2 Palat dur Palat moale. FAI Mucoasa alveolarã.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07.8 C06.8 C05. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã.8 C04. 45) Planºeu bucal.9.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag. FAI Mucoasa creastei alveolare. se clasificã la C06.1 C05.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia.1 C04. 45) Gurã. FAI C05 PALAT C05.1 C06.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag. FAI Alveolã.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.1 46 .0 C05.

8 C11. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.8 C09. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe.9 C11.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag. 45) Hipofaringe. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13.1 C10. FAI (exclude tonsila lingualã C02.0 C11. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12. FAI Glandã salivarã.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag. 45) Rinofaringe.1 C11.9 C10 OROFARINGE C10.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag.9 C09.1) Tonsilã palatinã C11. 45) Glandã salivarã majorã.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.0 C10.0 HIPOFARINGE C10. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic.8 C13.2 C09 TONSILÃ C09. FAI Mezofaringe.9.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.3 C09. FAI C06.9 47 .Topografie – Listã numericã (continuare) C08.9 C10.1 C10. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.2 C13.4 ºi tonsila faringianã C11. FAI Istm faringian. 45) Tonsilã. FAI (exclude glandele salivare minore.8 C13. FAI C13.4 C10.

1 C16.3 C17. FAI (neclasificabil la C16. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului.8 C16.5 C16.3 C14.6 C16.2 C14.4 C15.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18. FAI Gastric. FAI Perete faringian.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.1 C15.8 C15. 45) Intestin subþire.2 C16.0-C16.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI. FAI C16.9 48 .0 Cardia. FAI (neclasificabil la C16. FAI Perete posterior faringe.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag.0 Faringe.4) Curbura mare a stomacului.0 C15. FAI Intestin mic.0-C16. FAI (neclasificabil la C16.1 C17.2. FAI C17.2 C17. C16 STOMAC C16.1-C16.2 C15. FAI (neclasificabil la C16. FAI Perete lateral faringe.4) Stomac.0-C16.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15.4 C16. 45) Perete anterior stomac.9 C15. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14. 45) Esofag. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei. FAI Perete faringe.4) Perete posterior stomac. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15.5 Treime mijlocie esofag C17.8 C17.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag.

Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18.2 C21.5 C18. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.1 C18.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag.3 C18. FAI Intestin gros.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic.1 C18.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid.1 49 . 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21. FAI Duct biliar. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24. FAI C22.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.2 C18.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului.6 C18.8 C21.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.9 Rect.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag.4 C18. 45) Colon.9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19. FAI C18. FAI (exclude rectul.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus.1 C18.9) Intestin mare. FAI C20. FAI Ampulã rectalã C24.

FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26. FAI C31.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26. FAI Sinus paranazal C30. 45) Cãi biliare.9 C25.0 Tract intestinal.8 C25. FAI Intestin.0 Fosã nazalã (exclude nas. 45) Sinus accesor. FAI Sinus nazal accesor. FAI Organe digestive. 45) Pancreas.0 C25.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru.0.9 C26.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. FAI C31. 45) Tract gastrointestinal.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag.9 50 . (vezi de asemenea nota de la pag.7 C25. FAI Intestin gros.1 C31.8 C26.1 C25. FAI C76.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice. (vezi de asemenea nota de la pag.3 C31.2 C25.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24.Topografie – Listã numericã (continuare) C24. FAI Tract alimentar. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag. FAI C25 PANCREAS C25.8 C31.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal.4 C25.2 C31.

0. FAI Pleurã. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar. FAI Bronhie.3 C38. FAI C34.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin.8 C32. bronhie Lob inferior. 45) Plãmân. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã. FAI C37 TIMUS C37.9 C38.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag. FAI C33 TRAHEE C33.3 51 . bronhie Lob mijlociu. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32.9 Timus C38 CORD. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.1 C34.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior. bronhie C39. 45) C32.2 C38. plãmân Lob mijlociu.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag.2 C32.8 C34.0 C39.9 C34. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32. 45) Laringe. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.4 C32.2 C34.8 Tract respirator superior. plãmân Lob inferior.1 C38. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39.3 C38. plãmân Lingulã plãmân Lob superior.

FAI Cartilaj articular al membrului. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag. FAI Cartilaj al membrului. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41.8 Leziune suprapusã a oaselor.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã.1) Calotã Craniu.0 Oase lungi. stern. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. 45) Os al membrului. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar.3 52 .9 C40.3 C41.1 C40. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41.2 C40.2 C41. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40.1 C41. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE. FAI Articulaþie a membrului. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR.

3 C42.9. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie.2) C44. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp. FAI Canal auricular. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. FAI C44. FAI Cantus. FAI Sistem hematopoietic. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. FAI Pleoapã.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial.2 C42.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv.1 C42.4 53 . sacru. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44. FAI Articulaþie.0 C42. FAI Columnelã Frunte. FAI Tragus Ureche. pielea penisului C60. FAI Cartilaj articular.8 C41.2 Ureche externã Auriculã.0 Piele buzã. pielea scrotului C63. FAI C41. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41. FAI Cartilaj. Os. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42. FAI Os scheletic C44._. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap.1 Pleoapã Palpebrã.4 Oase pelvine. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor.

8 C44. FAI C44. piele vulvã C51.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ.9. piele penis C60.7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. nerv periferic. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44.9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 . nerv spinal. sistem nervos simpatic) C47.9 ºi piele scrot C63.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului. 45) Piele. FAI (exclude piele labia mare C51. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C. sistem nervos parasimpatic.2) Tegument. ganglion.Topografie – Listã numericã (continuare) C44.9 C44. nerv. 69.0.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic.

4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului. FAI Nerv. 45) Sistem nervos vegetativ. FAI Sistem nervos parasimpatic.8 C47. FAI C47. FAI Nerv spinal.5 C47.9 C47. FAI Sistem nervos simpatic.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47.6 C47. FAI Nerv periferic. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C47. FAI Ganglioni.2 C47.3 55 .

vas sanguin. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. 45) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48. þesut conjunctiv.8 56 . þesut gras. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. vas) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului.0) Þesut conjunctiv. sinovialã.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. aponevrozã. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu.6 ºi cartilajul nazal C30. bursã. muºchi. þesut limfatic.1 C48. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv.2 C48. venã. þesut fibros.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV. arterã. tendon. fascie. ligament.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag.0 Þesut conjunctiv. þesut subcutanat. teacã tendinoasã. muºchi scheletic.

5 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv.8 57 . subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37. cord ºi mediastin C38.9. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv.3 C49.4 Tesut conjunctiv. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv.6 C49. 45) C49. FAI Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv._) Þesut conjunctiv.2 Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49.

FAI Þesut fibros. subcutanat ºi alte þesuturi moi. FAI Muºchi scheletic. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag.8 C51. FAI Labium.4 C50.2 C50. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51. FAI Fascie. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53.9 Þesut conjunctiv.5 C50.1 C53.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51.9 58 . FAI Furcã Labie. FAI Glandã mamarã C53. FAI Þesut subcutanat.8 C50.1 C51. FAI Þesut conjunctiv. FAI Ligament.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag.0 C50.2 C51.0 Labie mare Labie majorã. FAI Muºchi. FAI Vas. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52. 45) Vulvã.1 C50. FAI Vas sanguin. FAI Tendon.9 Vagin. FAI Venã. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag. FAI Arterã. FAI Teacã tendon. FAI Þesut adipos. FAI Aponevrozã.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. FAI Bursã. FAI Þesut gras. FAI Sinovialã.6 C50.3 C50. FAI Limfatice.

FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54.3 C54.2 C57.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.Topografie – Listã numericã (continuare) C53.8 C60.8 C54.2 C54.9 C57. FAI Þesut vezicocervical C54.4 59 . FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa. FAI Uterin.3 C60. FAI Organe genitale feminine.9 C60. FAI Pielea penisului C58.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57. FAI C55.9 C57.1 C60. FAI C57.0 C57. FAI C56 OVAR C56.0 C54. FAI C61.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag.9 Col uterin Cervix.7. C58.9 Ovar C60.9 Uter.8 C57.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã. 45) Penis. Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER.

0 C67.0 C63.9 Rinichi.1.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64. FAI Vezicã. 45) Vezicã urinarã. FAI Tract genital masculin. FAI Testis.9 C63.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot. FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.1 C63.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68.4 C67.1 C62.6 C67.1 C67. FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65.9 Aparat urinar. FAI Perete vezicã urinarã. C68.1 Glandã parauretralã C68.7) Organe genitale masculine.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67.2 C67.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.5 C66.3 C67.2 C63.8 C67.8 C63. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63. FAI C67.9 Ureter C66 URETER C62. FAI Renal.7 C67. FAI Tract genitourinar masculin. FAI 60 .

FAI Duramater.1 C69.1 Conjunctivã Cornee.0 C69. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge.2 C69.2 61 . FAI Dura. FAI Piamater.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal. 45) Ochi. FAI Arahnoidã.5 C71.1 C71. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69.9 C69. FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã.6 C69. FAI C70 MENINGE C70. FAI Cort cerebelos Cort.8 C69.9 C71.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã.3 C70. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag.0 C69.

FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.9 C72. NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci.Topografie – Listã numericã (continuare) C71.1 C72.3 C71. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72.7 C72.5 C71.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul.8 C72.4 C72. FAI Ependim Plex coroid. FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71. FAI Nerv abducens Nerv accesor. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial. FAI Ventriculul al treilea. FAI Cerebel. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag.3 C71.2 C72.9 62 . FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72. 45) Corp calos Tapetum Creier.5 C71. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII. FAI Fosã cranianã.8 C71.5 Sistem nervos .6 C72.

FAI Umãr. FAI Regiune glutealã. FAI Police. FAI Regiune perirectalã. FAI Regiune scapularã. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin. FAI Axilã.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. FAI Piept. FAI Regiune presacralã. FAI Abdomen. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã. FAI Sept rectovezical. FAI Regiune supraclavicularã. FAI Spaþiu antecubital.3 C75. FAI Situs intra-abdominal. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75.2 C75.4 C75. FAI Fesã.3 Pelvis. FAI Regiune sacrococcigianã. FAI Torace.0 C75.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73.5 C75. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74. FAI Perete abdominal. FAI C76. FAI Regiune inghinalã.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã. FAI Antebraþ. FAI Deget.4 C76. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag. FAI Situs intratoracic. FAI Braþ.2 C75. FAI Perineu.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap.9 Glandã tiroidã Tiroidã. FAI Membru superior.1 C74. FAI C76. FAI Regiune infraclavicularã. FAI Cot.1 C76. FAI Mânã. FAI Nas. FAI Perete torace.FAI Obraz. FAI Maxilar. FAI Încheieturã mânã. FAI Sept rectovaginal.9 63 . faþã sau gât.0 C74.8 C75. FAI C76. FAI Perete toracic. FAI Regiune cervicalã.

1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar.5 Membru inferior. FAI ªold.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77.3 64 . feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77.7 C77. FAI Picior. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric.Topografie – Listã numericã (continuare) C76. FAI Spate. FAI Plantã.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Trunchi. FAI Gleznã. FAI Haluce. FAI Deget picior. FAI Gambã. FAI Coapsã.2 C76. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc. FAI Spaþiu popliteu. 45) C77. FAI Genunchi. FAI Cãlcâi. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag.

Topografie – Listã numericã (continuare) C77.4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.5 65 .9 Situs primar necunoscut C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.8 C77.9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.

situs primar Malign. situs secundar /9 Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 . situs metastatic Malign.POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign.

nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 . nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat.POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat.

68 .

anaplazic. FAI Tumorã. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. secundar Tumorã. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. FAI 69 . FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. FAI 8010/3 Carcinom. benign Epiteliom. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. malignã Blastom. malign Tumorã. benignã 8010/2 Carcinom in situ. FAI Tumorã neclasificatã. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. metastatic Neoplasm. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. malign. FAI 8021/3 Carcinom. FAI 8000/6 Neoplasm. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. benignã 8040/1 Tumoretã. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. incert dacã benign sau malign Neoplasm. metastaticã Tumorã. malignã 8010/6 Carcinom. nediferenþiat. benigne 8001/1 Celule tumorale. FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. benign Tumorã. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. benignã Tumorã neclasificatã. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. FAI Carcinom intraepitelial. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. FAI Tumorã epitelialã. malignã. metastatic. benignã 8000/1 Neoplasm. malign Epiteliom. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. malignã. FAI 8000/0 Neoplasm.

FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule mari. cheratinizant Carcinom epidermoid. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. FAI Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant. celule mici._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. celule mari. FAI Carcinom epidermoid. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. celule mici. inversat 70 . necheratinizant Carcinom epidermoid. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. celule fusiforme Carcinom epidermoid. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. FAI Carcinom epidermoid in situ. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. metastatic. celule mari. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. necheratinizant. FAI Carcinom epidermoid. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepidermic. FAI Carcinom cu celule scuamoase.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase.

_) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) VAIN III (C52.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Ulcer rodent (C44. tip desmoplazic (C44. malign (C44._) Pilomatricom. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial. grad III (C51. FAI (C44. FAI (C44. fibroepitelial (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) Pilomatrixom._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular. morfeic (C44. grad III (C52. nodular (C44._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53._) Carcinom bazocelular._) Papilom cu celule tranziþionale. grad III (C53._) 8097/3 Carcinom bazocelular._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44._) Carcinom bazocelular multicentric (C44.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60. tip Bowen (C44. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale._) Carcinom pilomatrix (C44._) CIN III.1) AIN III (C21._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44. FAI (C53._) 8102/0 Trichilemom (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) Carcinom bazocelular._) 8101/0 Tricofoliculom (C44._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44._) Carcinom bazocelular._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44._) 8081/2 Boala Bowen (C44._) Tumorã Brooke (C44. FAI Papilom al vezicii urinare (C67._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase. micronodular (C44. grad III (vezi Ghidul de Codificare._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44. FAI 71 . nesclerozant (C44. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. grad III (C21._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ._) Epiteliom adenoid chistic (C44._) CIN III cu displazie severã (C53._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Neoplazie intraepitelialã analã._) VIN III (C51._) Epiteliom bazocelular (C44. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale._) Carcinom trichilemal (C44. malign (C44. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã. sclerozant (C44. FAI (C44._) Carcinom matrical (C44._) 8090/3 Carcinom bazocelular. FAI (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Pilomatricom. FAI (C44.

0. grad III (C61. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34. FAI (C25. fungiform (C30._) 8140/2 Adenocarcinom in situ._) Carcinom. tip difuz (C16. C31. C31. FAI Papilom Schneiderian. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian._) Papilom sinonazal. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic. C31. inversat._) 8152/3 Glucagonom._) Nesidioblastom (C25._) Tumorã cu celule alfa. FAI (C30.0. FAI 8140/3 Adenocarcinom. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale._) Papilom sinonazal.0._) Adenom bronºic (C34._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67._) Papilom sinonazal.9) PIN III (C61. malign (C25. FAI (C30. tip intestinal (C16.0._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare. neinvaziv (C67._) Papilom cu celule tranziþionale._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale.0._) 8145/3 Carcinom. inversat._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67.0._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. tip intestinal (C16. FAI Carcinom urotelial._) Carcinom urotelial papilar (C67. neinvaziv (C67._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom. exofitic (C30. C31. tip difuz (C16._) Adenom cu celule beta (C25. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã. benign Papilom tranziþional. inversat (C30._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom. malign (C25. FAI (C25. inversat.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. FAI (C25._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã. FAI Papilom tranziþional.0._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30. C31. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare._) Tumorã cu celule beta._) 8151/3 Insulinom.0._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. C31. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale. FAI (C25.0. C31._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67._) Tumorã cu celule alfa. FAI (C25._) Adenocarcinom. inversat. malignã (C25._) 8151/0 Insulinom._) 8152/1 Glucagonom._) 72 . micropapilar (C67. C31._) Tumorã cu celule insulare. benignã (C25.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30. C31. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16._) Carcinom urotelial papilar. malignã (C25. FAI (C25._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) Adenomatozã cu celule insulare (C25.

malign Tumorã cu celule G. C24.0) Carcinom al ductului biliar (C22.0) Hepatom.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22.0) Hepatocarcinom (C22. FAI Tumorã cu celule somatostatinice. FAI Carcinom in situ în polip. malignã 8157/1 Enteroglucagonom.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22. FAI Tumorã cu celule G. tip cribriform (C50.0) Hepatom.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.0) Carcinom hepatocelular. tip cu celule clare (C22. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom. C24._) 8202/0 Adenom microchistic (C25.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular._) Tumorã în turban (C44._) 8210/0 Polip adenomatos. FAI (C22.1. malign Tumorã cu celule somatostatinice. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22.1. FAI 8156/3 Somatostatinom.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44. C24.1.0) Carcinom cu celule hepatice (C22. C24. cilindroid (C34. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip. varianta cu celule fusiforme (C22. FAI Carcinom ductal.1. FAI (C22._) Carcinom ductal in situ. sarcomatoid (C22._) 8201/3 Carcinom cribriform. tip pleomorf (C22.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular. malign (C22.0) Colangiom (C22. schiros (C22.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular.0) Carcinom hepatocelular._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. fibrolamelar (C22. C24.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22. FAI 8155/3 Vipom._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50. malignã Tumorã cu celule gastrinice. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22. C24. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.1. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom. malign 8156/1 Somatostatinom.1._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom. C24. FAI 8157/3 Enteroglucagonom.0) 73 ._) 8155/1 Vipom.1.1. C24.4) Cilindromul pielii (C44. cilindroid Adenom bronºic. tip cribriform (C50._) 8204/0 Adenom lactant (C50.0) Adenom hepatocelular (C22.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular.0) Hepatom.0) Hepatocolangiocarcinom (C22. benign (C22.

argentafinã._) Carcinom intraductal.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic._) Adenomatozã. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid. malignã Argentafinom._) Carcinom cu celule alveolare (C34. argentafinã._) 8251/0 Adenom alveolar (C34. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin._) Polip adenomatos ºi hiperplazic. carcinoid (C34.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar._) Adenocarcinom bronhiolar (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI (C34._) Carcinom bronhiolar (C34._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã._) Tumorã cu celule Merkel (C44. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18. FAI Carcinoid cu celule ECL._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16. mixt (C18. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. FAI._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Tumorã carcinoidã. a apendicelui (C18. FAI [obs] 74 . a apendicelui (C18._) Polipozã colicã familialã (C18. tip solid (C50.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18. tip solid 8230/3 Carcinom solid. FAI (C34. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.1) Carcinoid. FAI Argentafinom. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44. FAI Tumorã carcinoidã. FAI._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34. FAI Carcinom în polip.

9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75. tip nedeterminat (C34.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34. mucinos (C34.1) Adenocarcinom acidofil (C75.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar. FAI (C75.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75.1) 8272/3 Carcinom hipofizar.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73.9) Carcinom folicular. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.1) Adenom eozinofil (C75. celule oxifile (C73. celule oxifile (C73.1) 8272/0 Adenom hipofizar. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom cromofob (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar. cu pneumocit tip II (C34.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73. cu celule Clara (C34.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI (C75.9) 8261/0 Adenom vilos._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt.1) Carcinom eozinofil (C75. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar. tip cu celule caliciforme (C34. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73.1) Adenocarcinom eozinofil (C75.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom bazofil (C75.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75.9) Adenom folicular.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.9) [obs] 75 .1) 8271/0 Prolactinom (C75.9) Tumorã Grawitz (C64. FAI (C64. nemucinos (C34.1. C24.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75.1) Adenom cu celule mucoide (C75. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.

9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50.9) Adenocarcinom folicular.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56. minimal invaziv (C73. varianta folicularã (C73.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Carcinom folicular.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73.9) Carcinom cu celule renale.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) Carcinom papilar. sarcomatoid (C64.9) 8330/0 Adenom folicular (C73.9) Carcinom folicular.9) 8342/3 Carcinom papilar.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75. bine diferenþiat (C73.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73. celule fusiforme (C64.9) 76 .9) Carcinom folicular.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64. bine diferenþiat (C73. încapsulat (C73.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56. cu stromã amiloidã (C73.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule C (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare. FAI (C73.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75. moderat diferenþiat (C73.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73. trabecular (C73._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64.9) Carcinom renal. FAI (C73.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale. FAI (C73. tip cromofob (C64. varianta folicularã (C73. tip duct colector (C64.9) Carcinom folicular.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) 8343/3 Carcinom papilar.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.9) 8340/3 Carcinom papilar.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) Adenocarcinom papilar.9) 8345/3 Carcinom medular. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73.9) Adenom coloid (C73. celule oxifile (C73.9) 8333/0 Adenom microfolicular.9) Adenom fetal (C73.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. moderat diferenþiat (C73. celule înalte (C73.9) Carcinom folicular. celule columnare (C73. malignitate borderline (C56. trabecular (C73.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75.9) 8335/3 Carcinom folicular.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.

_) Spiroadenom.0) Tumorã corticosuprarenalã.0) Tumorã corticosuprarenalã. malignitate borderline Chistadenom endometrioid._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid.0) 8380/0 Adenom endometrioid. FAI 8380/1 Adenom endometrioid.9) Reninom (C66._) Tumorã a anexelor cutanate. benignã (C44._) Tumorã a glandei sudoripare. FAI (C44. malignã (C44. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73._) Fibrofoliculom (C44._) 8402/3 Hidroadenom nodular. FAI (C44._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid._) Acrospirom ecrin (C44.0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74. malign (C44._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44.0) Adenom negru (C74. cu celule glomerulare (C74. FAI (C74._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44._) 77 . celule mixte (C74.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73. malignã (C74.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal. malign Chistadenofibrom endometrioid._) 8391/0 Fibrom folicular (C44. FAI Carcinom endometrioid. difuz sclerozant (C73._) Carcinom al anexelor (C44.9) Carcinom papilar. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44._) Hidroadenom cu celule clare (C44. FAI Chistadenofibrom endometrioid._) Hidroadenocarcinom (C44. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74. FAI (C44._) Siringadenom. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid. FAI (C44. celule compacte (C74.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal._) Tricodiscom (C44._) Fibrom perifolicular (C44. celule clare (C74.0) Adenom pigmentar (C74. FAI (C74.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal._) Tumorã a glandei sudoripare. pigmentar (C74.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid. FAI Chistadenom endometroid. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid._) Hidroadenom.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73. benignã (C44. benignã (C44. benignã (C74._) Carcinom al glandei sudoripare (C44.0) Tumorã corticosuprarenalã._) Tumorã a anexelor.

malignitate borderline (C56. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44._) Carcinom anexial microchistic (C44._) Porocarcinom (C44.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44._) Chistadenom ecrin (C44._) Tumorã chisticã papilarã (C25._) Adenocarcinom papilar digital (C44.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. FAI (C56. FAI 8442/1 Chistadenom seros. invaziv (C25._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44. FAI.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56. malignitate borderline (C56._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal. FAI Chistom._) 78 . neinvaziv (C25._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25._) Carcinom siringomatos (C44.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar. malignitate borderline (C56. malign (C44.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã seroasã. cu potenþial malign redus (C56._) 8409/3 Porom ecrin._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom. FAI (C56.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal. FAI (C44._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44. FAI Carcinom seros._) 8404/0 Hidrochistom (C44._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44._) Carcinom sebaceu (C44. FAI (C56.9) Adenocarcinom seros._) 8409/0 Porom ecrin (C44._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25.2) Carcinom ceruminos (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44._) Epiteliom sebaceu (C44._) Siringochistadenom papilar (C44.9) 8450/0 Chistadenom papilar._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25. FAI 8441/0 Chistadenom seros.

9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Chistadenom mucinos. FAI (C56. FAI (C56. FAI.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56._) 79 . FAI (C56.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C25.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. FAI (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. malignitate borderline (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56.9) 8470/0 Chistadenom mucinos.9) Chistadenom pseudomucinos papilar._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos. malignitate borderline (C56. FAI (C56. FAI (C56. FAI (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar.9) Adenocarcinom seros papilar (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) Carcinom seros micropapilar (C56.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Chistadenom papilar seros.9) Tumorã mucinoasã.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar.9) Chistom mucinos.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.

_) DIN 3 (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal. FAI (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) Carcinom lobular infiltrativ. FAI Adenocarcinom intraductal._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50._) Carcinom ductal in situ._) 8514/3 Carcinom ductal. FAI (C50. neinfiltrativ. FAI 8501/2 Comedocarcinom._) Carcinom juvenil al sânului (C50._) Adenocarcinom ductal._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50._) 80 . neinfiltrativ.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50._) DCIS._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. (C50._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50. tip comedo (C50._) 8501/3 Comedocarcinom._) Carcinom lobular. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. clinging (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic. FAI Carcinom intraductal. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50. FAI (C50. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal. FAI (C50._) Carcinom ductal in situ._) 8510/3 Carcinom medular. tip comedo (C50. neinfiltrativ (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50._) 8520/3 Carcinom lobular. FAI (C50._) LCIS. FAI (C50._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50. FAI (C50. FAI Carcinom ductal in situ. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50. FAI (C50._) Carcinom papilar intraductal. neinfiltrativ (C50._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom intraductal. papilar (C50. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) DCIS._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom lobular (C50._) DCIS. FAI Carcinom ductal._) Carcinom lobular ºi ductal (C50. FAI (C50._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ. papilar (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50. micropapilar (C50.

9) 8583/1 Timom. organoid. celule fusiforme.9) 8580/1 Timom. FAI (C37. FAI (C37.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50.9) 8582/3 Timom._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.9) Timom. tip B1. C08. bogat în limfocite._._) 8542/3 Boala Paget. C08. mamarã (C50. FAI (C37. FAI (C37._. FAI (C37. tip A. malign. FAI (C37. limfocitic. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid. tip AB. celule fusiforme.9) Timom. tip mixt. FAI (C37.9) 8580/3 Timom.9) 8581/1 Timom. FAI (C37. tip A.9) 8582/1 Timom.9) Timom. predominant cortical. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic.9) Timom._) 8540/3 Boala Paget. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37. malign (C37.9) Timom.9) Timom._) Adenocarcinom inflamator (C50. FAI (C37. medular._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. malign (C37. tip mixt.9) 8581/3 Timom._._) Tumorã Warthin (C07. FAI (C37. malign (C37. FAI (C37.9) Timom. tip AB. FAI (C37._) Chistadenom papilar limfomatos (C07. C08._) Boala Paget a sânului (C50. malign (C37. medular.9) 81 . malign (C37.9) Timom.9) Timom.9) Timom.

bogat în limfocite.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37. limfocitic. tip B1.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom. FAI (C37. tip B2. FAI (C37.9) Timom organoid.9) 8610/0 Luteom.9) Tumorã cu celule granuloase. malign (C37. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom atipic. malign (C37. epitelial. malignã (C56. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. FAI Arenoblastom. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI (C56. benign 8630/1 Androblastom.9) Timom. tip B3. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig. malign (C37.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase. FAI (C37. malign (C37.9) Tumorã cu celule granuloase.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56. malign (C37.9) 8600/0 Tecom. tip B3. tip adult (C56. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual.9) Timom. malign (C37.9) 8585/1 Timom. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56. FAI (C37. predominant cortical. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI (C37.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual.9) 8584/1 Timom.9) Timom. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom.9) Timom. diferenþiere intermediarã. retiformã.9) Luteinom (C56. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. cortical.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase. epitelial. malign (C37.9) 8601/0 Tecom.9) Timom. malign (C37. malign (C37. malign (C56. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56. tip B2.9) Tumorã cu celule tecale (C56.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56.9) 8600/3 Tecom.9) Timom. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56. luteinizat (C56. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malign (C37. FAI (C37.9) 8586/3 Carcinom timic. cu elemente heterologe 82 . sarcomatoidã (C56. cortical.9) Timom. FAI (C56. tip C (C37.9) Timom.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Tumorã de cordon sexual. FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) 8585/3 Timom._) Tumorã stromalã ovarianã (C56.9) 8584/3 Timom.9) Timom. FAI (C56. juvenilã (C56.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom.9) Carcinom cu celule granuloase (C56. atipic.

benign 8680/1 Paragangliom.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide.9) Tumorã cu celule steroide. FAI (C44. FAI Masculinovoblastom (C56. FAI Tumora glomusului. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular.9) Tumorã cu celule hilare (C56._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom. malignã (C62. FAI (C75.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari.1) Paragangliom medulosuprarenal. benignã (C62. slab diferenþiatã. malign (C74.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign. malign Paragangliom noncromafin._) Nev.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74._) Tumorã cu celule interstiþiale. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig. FAI (C44._) Tumorã cu celule interstiþiale. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75.5) Paragangliom jugular (C75.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian. FAI (C74._) Nev pãros (C44.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului._) Nev melanocitic (C44. FAI (C62. malign 8700/0 Feocromocitom.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75._) 83 . FAI 8680/3 Paragangliom.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI Paragangliom noncromafin.1) Feocromoblastom (C74. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56.

FAI 8727/0 Nev displazic (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã. glob ocular (C69._) 8761/1 Nev pigmentar gigant._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._) 8725/0 Neuronev (C44._) Nev Spitz (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44.4) Melanocitom. tip A (C69._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44._) Nev în regresie (C44. malign (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã._) 8760/0 Nev compus (C44._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44._) 8740/0 Nev joncþional._) 8790/0 Nev albastru celular (C44. amelanotic (C44._) 8780/3 Nev albastru._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) 8744/3 Melanom lentiginos acral._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._) 8780/0 Nev albastru._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 84 ._) Melanom desmoplazic._) Melanom neurotropic._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70. FAI (C44._) Melanom juvenil (C44. FAI (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44. FAI (C44. FAI (C44._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme.4) Melanocitom.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70. malign (C44. malign (C44. în nev congenital (C44._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44. FAI (C44._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44._) Nev albastru Jadassohn (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) 8726/0 Nev magnocelular (C69._) Pistrui melanotic Hutchinson._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) 8723/0 Nev în halou (C44._) Nev dermic (C44. malign (C44. FAI (C44._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44._) Nev juvenil (C44._) 8761/0 Nev congenital mic (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme._) Nev intraepidermic (C44. în regresie (C44. tip B (C69._) 8723/3 Melanom malign.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44._) Nev joncþional (C44._) Nev acromic (C44.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70._) 8745/3 Melanom desmoplazic.

malignã Tumorã mezenchimalã.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom. peribronºicã (C34._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34. FAI Fibroxantom. C41._. FAI (C40. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48. malignã 8800/9 Sarcomatozã.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã. C41._) Sarcom periosteal.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME.9) 8810/3 Fibrosarcom._. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom._. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 . C41._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros.

_) Tumorã Bednar (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom._) 8832/3 Dermatofibrosarcom. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom. FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal._) Hemangiom sclerozant (C44. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom._) Histiocitom cutanat. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom. FAI (C44.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã. FAI (C44._) Dermatofibrosarcom protuberant._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom. bine diferenþiat Liposarcom. FAI (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44. FAI 86 .Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom. FAI Uter fibroid (C55. FAI (C44. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44.

FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Sarcom endometrial.1) Sarcom stromal endometrial. FAI (C54. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Miozã stromalã. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom. FAI Rabdomiosarcom embrionar.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted. C52. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Endometriozã stromalã (C54. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã.9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar. FAI 8935/3 Sarcom stromal. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 .1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. grad înalt (C54. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51. FAI GIST. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. FAI (C54. grad redus (C54.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial. FAI (C54. benignã 8935/1 Tumorã stromalã. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom._. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Stromatozã endometrialã (C54. malignã GIST.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial.

_) Siringom condroid (C44. malignã (C56.9) Tumorã Brenner.0) Hepatom embrionar (C22. FAI (C56._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34.9) 9010/0 Fibroadenom. FAI Chistadenofibrom. C08. intracanalicular (C50.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã. malign (C44._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom. FAI Tumorã mixtã. C08.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. FAI Chistadenofibrom seros. malignã (C07._. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64._) Pneumoblastom (C34.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom. tip glandã salivarã._.9) Nefrom.9) Tumorã Wilms (C64. FAI (C50. malignã. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50. FAI 9014/1 Adenofibrom seros. FAI (C64._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner. C08.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64. tip glandã salivarã._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64. malignitate borderline 88 ._) 9011/0 Fibroadenom. malignitate borderline Chistadenofibrom seros. malignitate borderline (C56._) 9013/0 Adenofibrom.9) 9000/3 Tumorã Brenner.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64. FAI Tumorã mixtã.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07. FAI (C64.9) 9000/1 Tumorã Brenner. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64.9) Fibrom renomedular (C64.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22._._) 8940/3 Tumorã mixtã. proliferantã (C56.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50._) Siringom condroid. FAI (C07.

_) 9020/0 Tumorã phyllodes. malign Mezoteliom._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. benign Mezoteliom chistic. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic. FAI (C48. benign 9051/3 Mezoteliom fibros. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid. malign (C49. malign Mezoteliom fibros. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62. anaplazic (C62. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. malign Mezoteliom epitelioid._) 89 ._) 9020/3 Tumorã phyllodes._) Melanom. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom. bifazic._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._) 9062/3 Seminom._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50._) 9055/1 Mezoteliom chistic._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62. FAI Sinoviom. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62. FAI Sinoviom. benign (C48. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic._) Spermatocitom (C62. borderline (C50._) Chistosarcom phyllodes. al pãrþilor moi. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare. FAI Chistadenofibrom mucinos._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. benign (C50. FAI (C62._) [obs] Tumorã phyllodes. benignã (C50._) Chistosarcom phyllodes. malign Mezoteliom. malignã (C50._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes. benign 9050/3 Mezoteliom.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos. FAI (C50. malign (C50. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial._) Chistosarcom phyllodes. nonseminomatoasã (C62. benign 9040/3 Sarcom sinovial. FAI (C50.

FAI Teratom solid 9080/3 Teratom.9) Molã invazivã.9) Molã hidatiformã completã (C58.9) Corioadenom (C58.9) 9100/3 Coriocarcinom.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56. FAI (C58. nediferenþiat Teratom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar.9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58. FAI Dermoid. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. malignã (C56. anaplazic 9083/3 Teratom malign.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã. malign Teratom imatur. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom. FAI Teratom. FAI (C58.9) 9090/3 Struma ovarii. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 .9) Corioadenom destruens (C58. FAI (C56. malign. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56. malign Teratom imatur. intermediar 9084/0 Chist dermoid. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62. mixt 9082/3 Teratom malign. benign Teratom adult chistic Teratom adult.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom. FAI Teratom chistic. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56.9) Molã hidatiformã malignã (C58.9) Molã hidatidã (C58.

_) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom. malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid. FAI Angiom.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22. benign 9150/1 Hemangiopericitom. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom. malign 9160/0 Angiofibrom.3) [obs] Nev involutiv (C44. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI Corioangiom (C58. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 ._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom. malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid. FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. FAI Limfangioendoteliom. benign 9130/1 Hemangioendoteliom.

C41._) Sarcom osteogenic._._) 9230/3 Condroblastom._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._) Fibrocondrosarcom (C40._) 9210/0 Osteocondrom (C40._. C41. C41. C41. C41._) 9220/0 Condrom. FAI (C40._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40._._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) 9200/0 Osteoblastom._._) Tumorã Codman (C40._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40. C41._. C41._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40. C41. C41._._._) 9220/1 Condromatozã._._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40._._) 9210/1 Osteocondromatozã. C41._. C41._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. C41. C41. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49. C41._. C41._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._) Eccondrom (C40._. C41. C41. FAI (C40. C41._._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._. C41._) Encondrom (C40._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului. C41._. C41. malignã (C40. FAI (C40._._) Osteocondrosarcom (C40. C41. FAI 9220/3 Condrosarcom. FAI (C40. C41._._) Exostozã cartilaginoasã (C40. FAI (C40._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._. C41._._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului.C41. C41. C41._._._. C41. C41._. C41. C41. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._. C41._._) Sarcom osteoblastic (C40. FAI (C40._) 92 . malignã (C49._. FAI (C40._) Osteoclastom. C41._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40. FAI (C40. C41._._._) 9230/0 Condroblastom._) Condrom periosteal (C40. C41. FAI (C40._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40. C41._._.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._) 9191/0 Osteom osteoid. C41._. C41. C41._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._. C41._._._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40. malign (C40._._. C41._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40._) 9180/3 Osteosarcom. C41._) 9186/3 Osteosarcom central (C40._) Osteosarom juxtacortical (C40._ . C41._._) Osteosarcom medular (C40. FAI (C40._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40._) Osteoclastom._._) Osteosarcom central convenþional (C40._._._. malign (C40. C41._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41._) Condrosarcom periosteal (C40._) Eccondrozã (C40. C41._. C41._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40. C41._. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. C41._. C41._) Osteom osteoid gigant (C40. FAI (C40._._._. C41. malignã (C49._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40._._) Osteofibrosarcom (C40.

2) 9352/1 Craniofaringiom. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75._) Adamantinom tibial (C40. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã.2) Tumora pungii Rathke (C75. C41. adamantinomatos (C75._) 9270/0 Tumorã odontogenicã._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40.3) 9361/1 Pineocitom (C75.3) 93 . FAI Adamantinom. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic.1) 9351/1 Craniofaringiom. papilar (C75._.2) 9360/1 Pinealom (C75.2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã.

FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom.5) Papilom al plexului coroid._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) Gliom subependimal (C71._) 9383/1 Subependimom (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._) Astrocitom chistic (C71._) Astrocitom difuz. anaplazic (C71._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71._) 9382/3 Gliom mixt (C71._) Astrogliom (C71._) 9390/0 Papilom al plexului coroid._) Astrocitom subependimal._) Spongioblastom multiform (C71._) Glioblastom multiform (C71.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) 9430/3 Astroblastom (C71. FAI (C71._) Astrocitom._) 9393/3 Ependimom papilar (C71._) Ependimom celular (C71.3) Tumorã pinealã mixtã (C75. FAI (C71. anaplazic (C71._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71.0) 9400/3 Astrocitom._) Spongioblastom polar primitiv (C71._) 9440/3 Glioblastom._) Spongioblastom polar (C71. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom._) Ependimom tanicitic (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) Astrocitom piloid (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71._) Gemistocitom (C71. grad redus (C71._) Ependimoblastom (C71. FAI (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71. FAI (C71. grad redus (C71._) [obs] Astrocitom difuz (C71._) Ependimom cu celule clare (C71._) Spongioblastom._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72._) Oligoastrocitom anaplazic (C71._) Sarcom monstrocelular (C71._) Oligoastrocitom (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71. malign (C71. FAI (C71._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid.5) 94 . malign (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Gliom astrocitic (C71. FAI (C71.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã._) Gliom._) Astrocitom juvenil (C71._) 9392/3 Ependimom._) Astrocitom fibros (C71._) Ependimom epitelial (C71.5) Papilom al plexului coroid. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71. anaplazic (C71. FAI (C71.

6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71. benign (C69. FAI (C71._) 9510/0 Retinocitom (C69. anaplazic (C71. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom. FAI PNET supratentorial (C71.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71. nediferenþiat (C69.4) Dictiom.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. FAI (C71.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69._) 9444/1 Gliom cordoid (C71.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71. FAI (C71. diferenþiat (C69.6) Meduloblastom melanotic (C71.5) 9450/3 Oligodendrogliom.0) 95 .6) Medulocitom (C71.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71._) 9501/0 Meduloepiteliom. difuz (C69. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71.6) Meduloblastom desmoplazic (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom.2) 9513/3 Retinoblastom.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71._) 9501/3 Meduloepiteliom.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71. FAI Dictiom.0) Estezioneurocitom (C30.2) 9511/3 Retinoblastom._) 9442/3 Gliosarcom (C71.6) Meduloblastom lipomatos (C71. benign (C69._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid. malign (C69.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71. FAI (C69.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30.2) 9510/3 Retinoblastom._) [obs] 9470/3 Meduloblastom. FAI PNET.0) Estezioneuroepiteliom (C30.2) 9512/3 Retinoblastom.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã._) 9451/3 Oligodendrogliom._) CPNET.6) 9480/3 Sarcom cerebelos.0) Estezioneuroblastom (C30.6) Neurolipocitom (C71. benign (C69. FAI (C71._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71.6) 9500/3 Neuroblastom.

4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom. malign Meningiom. FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. FAI Schwannom. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70. FAI 9540/1 Neurofibromatozã. FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã. FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom. FAI 9571/0 Perineurinom. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. malign [obs] Schwannom malign. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72.

depleþie limfocitarã. difuz [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. cu diferenþiere intermediarã. FAI Boalã Hodgkin. predominanþã limfocitarã. nodular [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã. FAI Limfom malign. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã. fazã celularã 97 . FAI Limfom cu celule B. celule nediferenþiate. FAI Limfom Hodgkin clasic. celule mici clivate. depleþie limfocitarã.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Reticulosarcom. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. (C71. FAI Limfom malign. nodular Paragranulom Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. depleþie limfocitarã. FAI Boala Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. FAI Mioblastom cu celule granulare. sclerozã nodularã. celule mici clivate._) [obs] 9591/3 Limfom malign. sclerozã nodularã. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI [obs] Limfom malign. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. malignã Mioblastom cu celule granulare. predominanþã limfocitarã. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom. limfocitic.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. FAI [obs] Boalã Hodgkin. celularitate mixtã. celularitate mixtã. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. non-Hodgkin. tip cu celule nediferenþiate. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. celule mici. difuz [obs] Limfom malign. celule clivate. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom non-Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. limfocitic. neclivate. celule neclivate. FAI Microgliom. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom malign. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom malign. non-Burkitt [obs] Limfom malign. difuz. slab diferenþiat. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. reticular Limfom Hodgkin clasic.

difuz. celule B mari. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. FAI Limfom malign. limfocitic.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . difuz. FAI Limfom malign. FAI [obs] Limfom maligne. centroblastic. sclerozã nodularã. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. limfocitic. FAI Limfom malign. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. clivate. celule mari clivate. FAI [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign. difuz Limfom malign. tip celular mixt. mixt limfocitichistiocitic. difuz [obs] Limfom malign. diferenþiere intermediarã. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. FAI Limfom malign. timic (C37. celule mici ºi mari. neclivate. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. neclivat. difuz. clivate. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic. sclerozã nodularã. grad 2 Boalã Hodgkin. histiocitic.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. difuz. difuz 9671/3 Limfom malign. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. sclerozã nodularã. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. bine diferenþiat. FAI Limfom cu celule B mari. celule mari. neclivate. difuz. grad 1 Boalã Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. limfocitic.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. mediastinal (C38. mixt. celule mici. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. centroblastic-centrocitic. celule mari. celule B mici. neclivat.3) Limfom cu celule B mari. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. centroblastic-centrocitic. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. limfocitic. celule mici. celule mari. pleomorfã. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. difuz. difuz [obs] Limfom malign. celule mari. limfocitic cu celule mici. FAI Limfom malign. histiocitic. sclerozã nodularã. difuz Limfom malign. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. celule mari. centroblastic. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. limfocitic cu celule mici. celule mari. FAI [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. celule B mari. limfocitic. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. celule B mari.

FAI Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. tip celular mixt. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. FAI Limfom al zonei marginale. grad 1 Limfom malign. folicular. celule neclivate. FAI Limfom periferic cu celule T. grad 2 Limfom malign. celule mari. nodular. imunoblastic. limfocitic. FAI Limfom cu celule T. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. celule mari. celule clivate mici Limfom malign. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. celule mari clivate. folicular [obs] Limfom malign. grad 3 Limfom malign. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. bine diferenþiat. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. splenic (C42. mature. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. celule mici neclivate. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. folicular [obs] Limfom malign. FAI Limfom periferic cu celule T. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . tip Burkitt [obs] Limfom malign. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. celule mici clivate ºi mari. neclivate. folicular [obs] Limfom malign._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. folicular. FAI Limfom malign al centrului folicular. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign al centrului folicular. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. nodular [obs] Limfom malign. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. celule B mari. folicular [obs] Limfom malign nodular.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI (C42.2) 9690/3 Limfom folicular.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. FAI Limfom malign. mixt limfocitichistiocitic. tip celular mixt. celule mici clivate. folicular Limfom malign. folicular [obs] Limfom folicular. difuz. centroblastic. celule mari. imunoblastic. mixt. histiocitic. nediferenþiat. slab diferenþiat. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. nodular [obs] Limfom malign.

paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42.1) Leucemie plasmociticã (C42._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44._) Papulozã limfomatoidã (C44._) Limfom cutanat. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Tumorã cu mastocite. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom. FAI (C42. FAI (C44._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.1) 9734/3 Plasmocitom. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.1) Mielom cu plasmocite (C42. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom.1) Mielom. FAI (C44.1) Mielomatozã (C42. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 ._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. limfoblastic._.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T. FAI Plasmocitom al osului (C40. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. C41. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice.

FAI (C42. FAI Leucemie subacutã.1) 9800/3 Leucemie. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. FAI Leucemie limfociticã. FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 . FAI [obs] Leucemie aleucemicã.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI [obs] Leucemie cronicã. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã. FAI [obs] Leucemie limfaticã. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42. tip cu celule B.

FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Leucemie mielogenã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie non-limfociticã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie mielocitarã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. FAI Leucemie mielomonocitarã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. tip L2. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. FAI Leucemie granulocitarã.

q22) Leucemie mieloidã acutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã.1) Panmielozã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã.q11) Leucemie mieloidã acutã. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã. t(16.1) Leucemie. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . t(8:21)(q22:q22) FAB M2. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. inv(16)(p13. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã.16)(p13. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã.

Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42.1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic. FAI Boalã limfoproliferativã. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã. FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI 104 .1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei.

sinus nerv.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal. neurom (C72. M-------.4 C49.4 C76. trad.4 C49.4 C49.5 C47.4 C49.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76.4 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens.1) M-8281/3 Acidofil-bazofil._) M-8730/0 Acromic. adenom. perete FAI FAI (carcinom.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin. mixt (C25. carcinom.4 C49. mixt (C75. androblastom tubular cu (C56.4 C44. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal._) M--------.0 Acromioclavicularã.2 C77. melanom lentiginos.4 C72.4 C47. fibromatozã C49.1) adenom (C75. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic. FAI nerv spinal sinus.4 C47.Actinicã.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã.9 C72._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72.5 C72.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N.1) carcinom (C75.4 C49.2 C44. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã._) C40.5 C31.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31. celule clare (vezi SNOMED) M-------.4 C15. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice. desmoid M-8822/1 Abdominalã. carcinom cu celule scuamoase. nev) FAI (sarcom.5 C49.4 C49.9 C41.4) M-8744/3 Acral. nerv M-9560/0 Acustic.2 C49. malign (C44. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44.9 C31.4 C49. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75.4 C49. 105 .Acantom. carcinom.9) M-8075/3 Acantolitic.2 C49.4 Acinare. nev (C44.5 C47.4 C44. melanom.1) M-8822/1 Abdominal. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã. mixt (C75.

9) ºi papilar (C73.1) acinar acinice.0) ductal. polimorf digital papilar (C44. C08._) duct terminal ecrin. mixt (C25.0) cromofob (C75._) celule mici-adenocarcinom (C34._) insulare.1) [obs] panmielozã. FAI (C42._) cu alte tipuri de carcinom 106 .1) exocrin ºi cu celule insulare._) ductal infiltrativ (C50.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41.1) [obs] histiocitozã X. _) bazofil (C75._) glande anale (C21.9) bine diferenþiat (C73._) intrachistic. celule hepatoid Hurthle.9) Folicular FAI (C73.1) ceruminos (C44.1) granulare.Index alfabetic Acutã eritremie (C42. celule alveolar (C34. celule. craniofaringiom (C75.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41. FAI (C34. mezonefroid clare ca apa de stâncã.1._) oase lungi (C40.9) moderat diferenþiat (C73._) inflamator (C50.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) fetal (C73.1) mielosclerozã. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus. metastatic acidofil (C75. celule FAI clare. celule.1) mielozã eritremicã (C42.1) bronhiolar (C34._) canale anale (C21. celule (C75. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos.9) trabecular (C73. mixt (C25. FAI (C42._) duct biliar (C22. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50. FAI (C50._) tibial (C40.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34._) apocrin bazocelular (C07.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74. FAI (C44._) ecrin papilar (C44.1) cu alte tipuri de carcinom.1) bronhiolo-alveolar. celule (C73.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI. celule (C25._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41. FAI în polip adenomatos inel cu pecete.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42. progresivã mielofibrozã (C42._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75.2) cilindroid clare. C24._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã. _._) insulare ºi exocrine.

9) ºi infiltrativ(C50. carcinom (C53. cu invazie (C50.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25. de grad redus pseudomucinos (C56.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44._) intraductal. neîncapsulat (C73._) tip endocervical tip intestinal (C16._) lobular (C50._) medular mezonefric mezonefroid. neinfiltrativ (C50._) mucinos. FAI neinfiltrativ._) ecrin (C44. mixt tip difuz (C16. papilar (C50. cu invazie (C50. celule (C16. FAI (C50._) seros (C56. FAI (C50. FAI seros._) polimorf. sclerozant (C73._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic. celule (C64._) neîncapsulat.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale._) secretor de mucinã seros.9) schiros sclerozant. cu malignitate borderline (C56.9) cu celule clare. intraductal. papilar (C56. FAI mucinos.1) mucos neinfiltrativ. FAI neinfiltrativ.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid._) intrachistic intraductal._) papilar. combinat ºi carcinom epidermoid.9) sebaceu (C44. epiteliom (C44._) infiltrativ (C50.9) ºi folicular (C73. tip endocervical mucipar mucoid mucoide._) intraductal. celule (C75. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56._) varianta folicularã (C73. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18. mixt ºi carcinom cu celule scuamoase. cu malignitate borderline nefrogen (C64. papilar (C50.9) renale._) papilar. intraductal._) 107 . _) celule scuamoase carcinom chistic.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal.

_) bazocelular (C07. celule (C25.0) macrofolicular (C73.0) celularitate mixtã (C74.9) agresiv digital (C44. folicular (C73. C08. C08. celule (C75. celule (C74._) hepatice.1) beta.1) acidofil-bazofil.1) monomorf mucinos mucinos-papilar.0) hepatocelular (C22. papilar intraductal._) 108 ._) carcinoid (C34. agresiv (C44. celule (C75.9) celule oxifilice (C73.0) coloid (C73._._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18.9) glandã sudoriparã (C44. celule acinice. intraductal (C25.9) mezonefric metanefric (C64._) bazofil (C75. FAI ecrin papilar (C44.0) hipofizar._.1) fetal (C73. celule (C75. celule (C22.0) pigmentar (C74.9) Papilar FAI (C73._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75.9) microchistic. malignitate borderline eozinofil (C75.9) mioepitelial mixt. FAI (C25. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07. celule clare ca apa de stâncã. celule (C73._) seros microchistic Sertoli. tubular pigmentar (C74. C08.2) clare.1) acinar acinare. celule.1) negru (C74._) insulare.9) Corticosuprarenal FAI (C74.9) Folicular FAI (C34.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73.0) ductal.0) glomerulare.Index alfabetic C11._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44._) microchistic seros microfolicular (C73.0) oncocitic oxifilic oxifilice.9) intrachistic. papilar-mucinos (C25. celule (C74._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44.0) principale._) embrionar endometroid._) papilotubular Pick.1._) mamelon (C50. intraductal (C25.1) digital papilar.0) plat pleomorf pleomorf. carcinom în (C07._) apocrin atipic (C34. mixt (C75. C24._) anexe cutanate (C44. FAI endometrioid._) intrachistic papilar-mucinos.0) compacte.1) Hurthle._) alveolar (C34. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44. celule (C25._) cilindroid (C34._) lactant (C50.0) clare._) mucoide._) Bronºic FAI (C34. acidofil-bazofil (C75. celule (C74._) ecrin (C44. mixt (C75._.0) cromofob (C75. FAI (C75.1) bazofil-acidofil._) duct biliar (C22.

6 C49.2 C49._) Adenomioepiteliom (C50.1 C49. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine. ºi hiperplazic (C18. FAI M-9300/0 Adenomatoidã.1 C49.1 C49.0 C49. coardã vocalã Adipos.2 C49. tumorã.2 C49.5 C49.0 C49. carcinom M-9755/3 Adevãrat. tumorã. tumorã vestigialã 109 . odontogenicã (C41.9 C49.3 C49.3 C49. adenocarcinom în (C18.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian.Adenomiozã.0 C49.3 C49.4 C49.0 C49._) Adenomiom Adenomiom.1 C49._) polipozã colicã (C18._) polipi multipli polipi multipli. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.0 C49.0 C49. multiple M-9054/0 Adenomatoidã.0 C32.6 C49. limfom histiocitic C32.3 C49. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos.0 C49. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular.2 C49.6 C49. coardã Adevãratã. hialinizant (C73.0 C49. mixt (C18. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.5 C49.0 C49._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt.2 C49.1 Adevãratã.2 C49.5 C49.2 C49.5 C49.3 C49._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25._) polipozã colicã. polipoid atipic Adenomiomatoasã. duct M--------.

(Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21.9 C03. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru. tract. nev FAI (C44.0 C03.Index alfabetic Adult chistic.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule._) tumorã cu celule. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb.9 C03._) boala lanþurilor grele Alimentar. creastã. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50.1 C03. C41. FAI teratom chistic tip._) adenom (C34._) Alveolar adenocarcinom (C34. malignã (C25.9) tip._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40.9 C03. ºanþ Alveolarã._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26. tumorã cu celule granuloase (C56.0 Alveolar._) 110 .9 C03. melanom desmoplazic (C44.1 C03.1 C03._. bronºicã (C34. FAI (C25._) M-9970/1 limfoproliferativã.1 C03. ºi rabdomiosarcom embrionar. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã._) M-8745/3 Amelanotic.0 C03._) papilar._) malign (C44. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame. melanom (C44._) carcinom carcinom cu celule (C34._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom. mixt M-9581/3 sarcom._) Jadassohn (C44._) celular (C44. adenom. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã. digital C44. teratom rabdomiom teratom. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic. metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD. limfom cu celule T periferice. digital C44.

_) fibrodentinosarcom (C41. cu sideroblaºti (C42.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------.1) M-8215/3 Anale. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã.9) M--------._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã._) carcinom. adenocarcinom al canalelor (C21. FAI (C41. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71.4 C57.1) M-8077/2 Analã._) gangliogliom malign._) odontosarcom (C41._) teratom.Amputaþie._) fibrom (C41.1) refractarã._) sarcom (C41.4 tubular. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD). FAI Anexã.9) Anemie refractarã. FAI Angiolipom. cu exces de blaºti (RAEB) (C42. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42._) seminom (C62. FAI papilom al plexului coroid (C71.1) refractarã. FAI tubular. FAI (C42.1) refractarã. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 .5) ependimom (C71. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã.1) refractarã. malign Anexelor. fãrã sideroblaºti (C42.1) Anevrismal. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42._) oligoastrocitom (C71._) fibro-odontom (C41. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic.1 C20.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41.Amiloidã. adenocarcinom al glandelor (C21.AML ( vezi leucemia._) oligodendrogliom (C71. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44. grad III (C21.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad. malign (C41.1 C21._) M-9310/3 Ameloblastom. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã._) fibrosarcom (C41. AML) C24. benignã (C44. teratom meningiom (C71. sfincter M-8215/3 Anale.1 Anal. carcinom medular cu stromã (C73._) M--------._) fibro-odontosarcom (C41._) fibrodentinom (C41. uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom. infiltrativ Angiom._) M-8390/0 tumorã. hipeplazie. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã. cu acumulare lipidicã (C56. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21. al M-8390/3 carcinom (C44. neoplazie intraepitelialã. canal Anal._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57.1) [obs] refractarã. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã.

pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.1 C47.9 C38.1 C49. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.0 C44.2 C31.3 C16.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 . histiocitom fibros Angiomatozã.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21.0 C10.6 C49.1 C49.1 C49. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac.0 C44.1 C49.4) Anterioarã.0 C16.6 C47.3 C02. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76.1 C49._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom. melanom.6 C47. tumora corpusculului (C75. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.4 C44.1 C49. nev) FAI (sarcom. paragangliom al corpusculului (C75.1 C49.4 C44.8 C21.2 M-8691/1 Aortic.3 C16. piele Aortã Aortã.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar.1 C49.5) Anus. melanom.3 C02.1 C49.3 C49.8 Angiom.5) M-8691/1 Aortic. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital.5 C77.2 C02.3 C30. FAI (neclasificabil la C16.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom.3 C21.1 C67.6 C49.1 C04.1 C49.4 C75.1 C40.0 pânã la C16.1 C47.0 C02.0 C02. spaþiu FAI FAI (carcinom. corpuscul Aortic.1 C71. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. paragangliom (C75. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.1 C76. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale.1 C31.1 C49.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.1 C49. abdominalã Aortic.3 C11.1 C44. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.1 C49.1 C49. meningiom (C70. joncþiune C49. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus.1 C49.5 C49.0 C16. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare. nev) FAI (sarcom.

3 C13.9 C40._) anaplazic (C71. cartilaj Aritenoid.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã._) difuz (C71. cartilaj.2 C40.1 C49._) [obs] desmoplazic.0 C40.9 C49.4 C49. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane.0 C41. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom.1 Aripã nazalã Aritenoid.0 C49. juvenil (vezi SNOMED) C18._) chistic (C71.2 C40. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49.1 C41._) fibros (C71.3 C41._) M-9400/3 Astrocitic. circumscris (C71. fibrom._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71.2 C44. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi.9 C13.6) [obs] C70.3 C13._) gemistocitic (C71. adenocarcinom cu metaplazie.3 Arterã FAI aortã.3 C49.1 C41.3 C40. sarcom cu celule clare al (C49.3 C49.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent.3 C40. grad redus (C71._) 113 .4 C41. al membrului.5 C49.3 C40. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos.9 C70.1 C32.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49.Aponevrotic.4 C49.1 C50. FAI Ariepiglotic. cartilaj. menisc lateral genunchi.4 C49.9 C49.1 C13.3 C49. hemangiom C49. FAI genunchi. infantil (C71.2 metaplazie.1 C40.1 C41.1 C32._) difuz._) M--------. FAI M-8241/3 Argentafinã.9 C40.0 C18. FAI aortã.4 C49. tumorã carcinoidã. menisc medial gleznã mânã membru. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom.1 C40. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71. sarcom cerebelos. tumorã carcinoidã._) fibrilar (C71.2 C40.2 C49. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin.9 C40.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal. gliom (C71.0 C70. FAI Articular.1 C49. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.

_) M-9699/3 BALT.3 C44.1 C44. pagina 31) M-8722/3 Balonizate.2 C44.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56. proliferantã (C56.3 C49. cardiac Atipic adenom (C34.2 C44._) piloid (C71.9) timom. FAI (C37. FAI (C71. esofag (vezi SNOMED) C51._) micronodular (C44.3 C49._) 114 . lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire.6 C41. tip Pinkus infiltrativ.3 C50. glandã M-8098/3 Bazal. sclerozant (C44.3 C49.0 Atlas Atriu._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07._) grad redus._) infiltrativ. malign (C37.0 Bartholin.2 C44. FAI (C44. proliferantã (C56.5 C47.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare._. FAI canal extern meat._) Carcinom FAI (C44.3 C77.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50.0 C77.3 C77. extern canal Auriculã._) [obs] C41. C08._) subependimal._) fibroepitelial._) subependimal. limfom M--------._) adenom (C07.3 C49._) adenom folicular (C73.3 C49. extern cartilaj ganglion limfatic C76.2 C38._) pilocitic (C71._) desmoplazic.2 C44. difuz (C71.1 C44.9) Auditiv canal. piele Auricular canal.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71.Barret. carcinom adenoid (C53. FAI Auriculã.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL.9) tumorã seroasã. tumorã cu celule._. FAI canal._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70. C08._) timom. FAI (C71._) protoplasmic (C71._) papilom al plexului coroid. nev) FAI (sarcom.3 C47.5 C49.3 C49. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor. nev cu celule (C44. melanom._) infiltrativ._) M-8722/0 Balonizate.2 C49.2 C30. melanom cu celule (C44._) fibroepitelial (C44._) M-8090/1 Bazale.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71. nesclerozant (C44. cu celule gigante (C71._) Axilã FAI FAI (carcinom. tip (C44. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71._) juvenil (C71. FAI (C44._) morfeic (C44.3 C49.2 C44.9) tumorã seroasã papilarã (C56.

1) carcinom acidofil. nev) FAI (sarcom. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44.1.0) M-8161/0 chistadenom (C22.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75. adenom._) nodular (C44.0 C22.0 multicentric (C44.0 C24. carcinom al ductului (C64.3 C65.9) M-8585/3 carcinom timic (C37. carcinom cu celule scuamoase C01._) Bazoscuamos.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73.1.3 C47.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22._) pigmentar (C44. mixt (C75. C24. peduncul Bazali._) M-8319/3 Bellini.9 C76.0 C49. ganglioni C49. C24.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34._) M-8123/3 Bazaloid. C24. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct.1.9 C01.1 C24.0 C24. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad._) M--------. FAI M-8094/3 Bazale. tumorã malignã cu celule (C25.1) adenom acidofil._) epiteliom (C44.1) carcinom (C75. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73. pagina 27) M-8151/0 Beta.1) Bazofil-acidofil. FAI Bazã limbã._) 115 . carcinom.0 C24. melanom. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar.9 C65. mixt (C75.7 C71. C24. duct adenocarcinom (C22.0 C49. carcinom (C44. carcinom M-8083/3 Bazaloid.1 C49.0 C24.0) M-8264/0 Biliarã. tumorã (C44.0 C44._) M-8151/3 Beta.1 C22.0 Bazã limbã.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament._) multifocal superficial (C44.0 C24.2 C24.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar. muºchi Biliar. adenom cu celule (C25. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar. muºchi Biceps femural.1.0) carcinom (C22._) Bazal. FAI tract. mixt (C75.1) Bazofil-acidofil.0 C49.0) adenom (C22. C24. faþa dorsalã Bazin.1) adenom (C75.3 C49.1) Bazoscuamos. mixt (C22.0 C47.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44.3 C44.0 C49.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71. C24.1. papilomatozã (C22. mixt (C75.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular.1._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44.

limfoproliferativã._) pneumocit tip II (C34. lanþurilor grele Bowen (C44. malignitate (vezi codul pentru comportament.1 C34. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44. pag 27) M-8910/3 Botrioid._) M-------/1 Borderline._) mixt.1 C49.9) proliferantã (C56.1) depozite de imunoglobuline.1 C49._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53.9 C34.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom.2 C34. imunoproliferativã a (C17.6 C49. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline. FAI limfoproliferativã. tumorã FAI (C56. adenocarcinom (C34.1 C47._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17.1 C47.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34._) celule Clara (C34.1 C49._) nemucinos (C34.3 C49.1) mu. nev) FAI (sarcom.6 C49.1 C49.0 C44.1 C40. mieloproliferativã (C42.3 C34._) M-9764/3 intestin subþire._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34. sistemicã cu mieloproliferativã.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar._) C77. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner._) M-8081/2 Bowen tip. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.1 C49.1) mieloproliferativã cronicã.3 C47.1 C49. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama. mucinos ºi nemucinos (C34. FAI (C34.0 C34._) cronicã. carcinom (C34.9) malignã (C56. T-gama mastocite tisulare. sarcom M-8081/2 Bowen.1 C49. sarcom M-8910/3 Botrioides._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34. FAI (C42.1 C47. FAI (C42.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã.4 C76.9) malignitate borderline (C56.1 C49._) M-8250/3 Bronhiolar.Index alfabetic Boala alfa. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10. boalã (C44.1 C49. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã._) mucinos (C34.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 .1 C49._) Carcinom FAI (C34. cu depozite de imunoproliferativã.1 C77.4 C44. melanom.

FAI purpurie. FAI margine liberã. comisurã liberã._) carcinoid (C34. superioarã faþã oralã.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã._) chist odontogenic (C41. tumorã alveolarã.0 C00. superioarã mucoasã. superioare faþã purpurie. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip. faþã. FAI oralã. tumorã adipoasã C06.6 C00. inferioarã margine liberã. inferioarã piele. FAI inferioarã._) Bronhogen Bronhopulmonar.5 C00. adenom FAI (C34. FAI liberã.2 C00. FAI inferioarã.6 C00. celule mici neclivate. FAI piele. faþã superioarã oralã.9 C00. mucoasã superioarã._) M-9687/3 Burkitt-like. FAI faþã purpurie.5 C00.2 C00.9 C04. margine. fren internã. piele labial. superioarã fren. inferioarã fren labial.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.1 C00. inferioarã liberã.4 C00.4 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.0 C44. ganglion limfatic C00.1 C00. faþã inferioarã piele. superioarã margine liberã.5 C00. FAI 117 . FAI mucoasã.1 C00. marginea. fren superioarã. fren. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44.3 C00.5 C00.6 C00.4 C00.4 C44.1 C00. superioarã purpurie._) M-8880/3 Brown.2 C00. piele M-9133/3 Bronºicã.0) superioarã._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41.9) M---------. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip. superioare purpurie. FAI labialã. FAI fren. carcinom cu celule (C73.5 Bursã. faþã.3 C00.0 C00.4 C00. tumorã (C44.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44._) cilindroid (C34.2 C00. faþã. limfom C49.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal.0 faþã oralã.0 C04. limfom malign.0 C44. inferioarã mucoasã.0 C00. limfom malign. mucoasã superioarã._) [obs] M-8100/0 Brooke.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.0 C00.1 C00.9 C06.0 C00.1 C04. inferioarã inferioarã. faþã.9 C77.1 C06.1 tip cu celule caliciforme (C34.4 C44. ganglion limfatic Bronºic. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom.0 C06.5 C00. inferioarã faþã purpurie.9 C00. faþã.0 C00.3 C00.3 C00. superioarã oralã._) Bronºic.0) inferioarã.3 C00. marginea._) tip nedeterminat (C34.0 C00.3 C00. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C. intravascularã (C34. inferioarã fren.5 C44.

FAI ECL.9) strumal (C56.1 C44.0 C47. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele. FAI sistem nervos vegetativ 118 .0 C44. al apendicelui (C18._) C41.1 C44. adenom C22.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. nev) FAI (sarcom.0 C49. celule ECL.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme. pag 27) C44.Index alfabetic M--------. celule. extern biliar.2 C52.0 C49. hemangiom M-9171/0 Capilar._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar.1 C44.4 C53._) carcinom bronhiolo-alveolar.2 C24.0 C53. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii.0 C24.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom.1 C76. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56.9 C65.0 C44.0 C49.3 C16. al apendicelui (C18.0 C49.4 C47.2 C44.0 C25.0 C49. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI.9 Calotã Canal anal auditiv. mixt adenom bronºic (C34. (C34.0 C21. combinat adenocarcinom ºi.0 C49.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme.2 C44.1) argentafinã. tip cu celule Clara ºi (C34.0 C77. FAI argentafinã. melanom.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. celule. celule enterocromafin-like.0 C49.1) M-8149/0 Canalicular. FAI auricular. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu.0 C24. celule. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75.0 C44. tip cu pneumocit tip II ºi (C34. limfangiom C71. malign enterocromafine. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.2 C44. al vaginal M-9131/0 Capilar.0 C25. FAI auditiv.4 C49. extern auricular.1) adenocarcinom ºi.

_) nodular (C44._) pneumocit tip II (C34._) Bellini._) cu alte tipuri de carcinoame._) fibroepitelial (C44._) mixt.0) clinging. multifocal (C44._) bazal.2) colector._) alte tipuri._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34. infiltrativ (C44._) tip nedeterminat (C34.0._) infiltrativ.celule mici-mari. celule Bazocelular FAI (C44._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34._) bronhiolar (C34. tip (C44. celule (C34._) bazofil (C75._) tip desmoplazic (C44._) chistic. FAI anexial. celule (C34._) alte tipuri.9) corticosuprarenal (C74. celule (C75. mixt (C22._) cu alte tipuri de carcinoame. hipersecretor (C50. mucinos ºi nemucinos (C34._) ameloblastic (C41. microchistic (C44. duct (C22. duct ºi hepatocelular. tip (C16._) bazaloid bazaloide scuamoase. sclerozant (C44. celule (C73.5) Cribriform FAI in situ (C50. combinat cu lobular infiltrativ (C50.0) bob de ovãz.0) cromofob (C75._) bazale ºi scuamoase.0) biliar._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44._) morfeic (C44. celule renale (C64._) C. nesclerozant (C44._) cilindrice. intraductal (C50._) ºi ductal infiltrativ (C50. C31.1) bazoscuamos (C44. ductal infiltrativ (C50. celule în (C34._) nesclerozant.2) clare._) Combinat adenocarcinom. combinat cu ductal infiltrativ (C50. C24. lobular infiltrativ (C50._) superficial. adenoid (C53. cu alte tipuri de carcinoame mici. celule clare ca “apa de stâncã”._) alveolar (C34. mixt (C75._) sclerozant. celule (C34._) desmoplazic._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 ._) mici-scuamoase._) cloacogenic (C21.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil. celule (C34. celule (C34. plex (C71._) caliciforme.1) acinar acinare. duct (C64.9) ceruminos (C44._) Clara. celule.0) condilomatos coroid.1) bazofil-acidofil. celule (C34._) multifocal superficial (C44._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz.9) biliar. celule (C30.1._) micronodular (C44.1) cromofobe._) pigmentar (C44. tip Pinkus infiltrativ._) multicentric (C44.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50._) fibroepitelial. mixt (C44. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44._) Clara ºi caliciforme. mixt (C75. duct (C64._) alveolare._) Bowen. infiltrativ (C44._) mucinos (C34. celule adenochistic Adenoid bazal (C53._) nemucinos (C34._) anaplazic._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22.

_) in situ. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22.9) oxifile._) inel cu pecete. celule._) infiltrativ ºi lobular._) papilar urotelial (C67.9) bine diferenþiat (C73.9) hepatic sclerozant (C22. papilar (C50. celule gigante.9) bogat în glicogen (C50.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme.9) Fusiforme._) lobular ºi intraductal (C50._) infiltrativ ºi mucinos (C50.0) schiros (C22._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73.0) ºi al ductului biliar. FAI eozinofil (C75.9) desmoplazic.0) fibrolamelar (C22.0) tip cu celule clare (C22. FAI (C50. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 ._) infiltrativ ºi coloid (C50. celule (C73. mixt tip poliembrional endometrioid. mixt (C73.9) moderat diferenþiat (C73. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari.0) hepatoid Hurthle. tip solid (C50._) epidermoid._) în polip. celule (C56. celule ºi celule fusiforme granulare.9) sticloase. celule (C64.0) ºi colangiocarcinom. carcinom in situ (C50. combinat (C22.0) încapsulat (C73. celule FAI renale. tip cribriform (C50. celule în.9) medulo-folicular._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50._._) in situ._) infiltrativ ºi lobular.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64. mixt (C22. FAI epidermoid.9) gelatinos [obs] gigante._) in situ.0) tip pleomorf (C22. FAI în polip adenomatos lobular. cu invazie stromalã discutabilã (C53. necheratinizant mici._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50. infiltrativ (C50. C08._) infiltrativ ºi cribriform C50. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07. FAI (C50.9) în polip. celule în inel cu pecete._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom._) tip cribriform (C50. sân (C50.9) trabecular (C73. celule ºi papilar (C73. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom. celule (C73.0) varianta cu celule fusiforme (C22. celule granuloase. metastatic infantil.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22._) infiltrativ ºi boala Paget._) in situ.celule in situ. carcinom (C50. celule._) in situ. micropapilar (C50._) infiltrativ ºi tubular (C50._) Ductal FAI in situ.0) Folicular FAI (C73._) ductular._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50._) ºi lobular (C50. tip infiltrativ (C50. tip comedo (C50.0) sarcomatoid (C22.

_) papilar._) ºi cribriform (C50. sân (C50._) adenocarcinom ºi._) insular (C73._) intrachistic._) epidermoid._) ºi tubular (C50. (C53.0) mici.1) insulare. necheratinizant. epidermoid adenocarcinom ºi._) microinvaziv. combinat (C34._) neuroendocrin scuamoase._) neuroendocrin scuamoase._) ºi ductal infiltrativ (C50. sân (C50._) ºi boala Paget. neinfiltrativ (C50.9) intestinal. FAI metastatic. tip Lobular FAI (C50._) intermediare. tip (C16._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 ._) combinat cu alte tipuri (C50._) ºi intraductal (C50._) infiltrativ (C50. celule (C25.9) Merkel._) Medular FAI atipic (C50._) neinfiltrativ. lobular FAI (C50. cu celule scuamoase._) ºi lobular (C50._) juvenil._) ºi lobular in situ (C50._) combinat cu alte tipuri (C50._) intraepitelial. cheratinizant scuamoase._) cu stromã amiloidã (C73._) ºi lobular in situ (C50. celule (C44. tip Bowen (C44. sân (C50.9) medulo-papilar. celule. FAI matrical (C44. FAI metastatic. celule._) inflamator (C50._) infiltrativ._) ºi coloid (C50._) Infiltrativ._) ºi boala Paget. ductular (C50. celule (C22. celule (C34._) papilar._) ºi mucinos (C50. celule FAI bogat în lipide (C50. mixt (C73. celule._) Mici._) in situ (C50._) neinfiltrativ (C50. celule (C34._) limfoepitelial limfoepiteliom. celule (C67.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular._) Mixt acinar-endocrin (C25.Index alfabetic Infiltrativ. anexial (C44. mixt C73. ductal FAI (C50._) ºi ductal (C50. celule FAI fusiforme._) micropapilar (C50._) Mari._) microchistic. combinat (C34. celule._) ºi lobular (C50._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50._) ºi carcinom ductal in situ (C50._) Micropapilar intraductal (C50._) in situ ºi intraductal (C50. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41. necheratinizant mici-mari.mari._) tip solid intraepidermal. celule.9) tranziþionale. FAI intraepidermic cu celule scuamoase. papilar (C50._) seros (C56. metatipic (C44. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice._) metaplazic._) neinfiltrativ (C50. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50. cu celule în inel cu pecete. FAI (C50.

9) scuamoase.9) rezervã._) înalte.9) seros._) oncocitic Papilar FAI columnare._) varianta folicularã (C73._) pecete. in situ scuamoase. celule primar. neinvaziv ºi folicular (C73. primar al peritoneului (C48._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric. neinvaziv (C67. FAI (C50. celule papilo-medular (C73._) pilomatrix (C44.9) medulo-papilar (C73.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44. celule (C73. celule renale (C64. urotelial papilar (C67. celule ºi adenocarcinom mucinã._) ductal-endocrin (C25. neinvaziv (C25.9) sarcomatoid (C64.9) tiroidã (C73. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64. celule de rotunde.1) pleomorf plex coroid (C71._) urotelial.9) renale. celule în inel cu.9) celule fusiforme (C64.9) scuamoase.9) asociat cu chist (C64._) foliculo-medular (C73.9) parafoliculare. mixt (C73. papilar cu celule tranziþionale (C67. celule FAI (C64.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase. celule cutanat primar (C44.1) pseudoglandular celule scuamoase. celule (C64. celule sarcomatoid sarcomatoid.bazocelular (C44. FAI (C75.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile. carcinom intraosos (C41._) multifocal. neinvaziv (C67._) 122 . tip duct colector (C64.9) tip cromofob (C64.celule (C73. C31._) neinvaziv.0.9) încapsulat (C73.9) papilar-mucinos intraductal. papilar seros al peritoneului (C48.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22. celule scuamoase._) papilo-medular.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal. FAI papilar intraductal (C50.1) seros de suprafaþã (C56._) urotelial (C67._) non-small.1) primar. bazocelular superficial (C44.9) Renale. metastatic pigmentar bazocelular (C44._) odontogenic (C41._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73._) neîncapsulat sclerozant (C73. celule.9) Neuroendocrin FAI mari._) tranziþionale.9) papilar (C64.9) difuz sclerozant (C73.9) renal. celule (C34. celule în inel cu pecete. celule (C67._) lobular (C50.9) parietale. celule (C16.celule (C44.5) poligonale.9) mici._) neinvaziv. celule. celule (C73._) pituitar.0) medulo-folicular (C73. celule.9) tranziþionale._) intraductal neinfiltrativ (C50.9) Schneiderian (C30._) sebaceu (C44. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat. celule (C73. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50.

adenocarcinom cu exostozã (C40. paragangliom al corpusculului (C75. FAI mici.9) trabecular tranziþional Tranziþionale._) intraepidermic._) Urotelial FAI in situ neivaziv._) Scuamoase.celule (C62. celule Warty Wolffian.9 C41.9) timic.9) papilar.1) Sertoli.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41. corpuscul Carotidã._) Seros FAI micropapilar (C56.0 C34. necheratinizant metastatic._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50. papilar (C67._) papilar. cheratinizant mari. ventricul Cardioesofagianã._) papilar (C67. FAI 123 . C41._) sudoripar. tumora corpusculului (C75. FAI papilar papilar.0 C75.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor. celule.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia. os Cartilaginoasã metaplazie.0 C38._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25. de suprafaþã (C56. tip Bowen (C44. glandã (C44. sclerozant al ductului (C44. arterã M-8692/1 Carotidian.4 C49. al peritoneului (C48. neinvaziv (C67._) sudoriparã. celule in situ. FAI (C37.0 C16. bine diferenþiat (C37.4) C40. FAI clare._) intraepitelial mari. atriu Cardiac. sân (C50._. cu elemente simplex anexe cutanate (C44.4) M-8692/1 Carotidian. tip cu celule corn._) Cartilaj FAI articular. celule. ºi osoasã.0 C38. cu diferenþiere timus-like. FAI Cardia gastricã Cardiac. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16._) timus-like.0 C16._) papilar. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant._) necheratinizant. adenocarcinom cu metaplazie. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53. necheratinizant microinvaziv (C53. neinvaziv (C67. celule FAI fusiforme. celule FAI FAI._) Verucos FAI epidermoid scuamoase._) timic. celule. primar.9) papilar.9 Carpian. joncþiune Carinã Carotidian. cu formare de fusiforme. celule in situ micropapilar (C67.

gigantiform (C41.2 C47.0 C71.9) leiomiom nev albastru (C44._) odontogenic.3 C32. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50. limfom cutanat primar cu (C44.6) [obs] Cerebelopontin. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor.1 C72. hemangiom M-9172/0 Cavernos._) Cementoblastom benign (C41.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71._) neurocitom osteosarcom (C40._) tumorã neuroectodermalã primitivã. nev) FAI (sarcom._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71.5 C44.7 C71. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71.2 C49. fibrom (C41. FAI (C41.9 C06.0 C77.3 C32.3 C40._) Cemento-osifiant._) fibrom (C56.2 C49. pagina 31) 124 . melanom.1 C40. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom._) schwannom Cementalã. convenþional (C40._) Cementom.3 C49.0 C71.0 C70. arahnoidal circumscris (C71._) Cemento-osoasã.2 C49. displazie periapicalã (C41. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru.2 C32. nev (vezi SNOMED) CD30+.9 C76._) CD30+._. C41. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel. FAI (C71. arterã M-------/-9 Celular.9 C30. displazie periapicalã (C41.9 C48. celule T._.6) [obs] sarcom. tip.3 C44.6 C71.0 C71.6 C71.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44.0 articular al membrului.9 C32.3 C49.7 C49.3 C32.9 C71. FAI (C71.2 C40. celule T mari. FAI Cerebel. fibrom (C41._) Centralã.7 C47. nedeterminat.2 Cavernos. corp M-9121/0 Cavernos._) Cementom.5 C71.0 C71.2 C49. fibrom (C41. ganglion limfatic Celiacã.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.Index alfabetic C40._) Cec Celiac.7 M-8589/3 CASTLE C60. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã.0 C40._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare.2 C49.2 C30._) osteosarcom._) Cementifiant.1 C24. limfangiom C06. C41.0 C41.2 C49.

4 C49. nev) FAI (sarcom.0 Ceruminoasã.8 C53. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------.0 C76. proliferant M-8077/2 Cervicalã.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã.0 C49.0 C47.0 C49. duct (vezi SNOMED) trichilemal.9 Cervicalã.0 C72. FAI carcinom cu celule scuamoase.0 C47.0 C49.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare. carcinom cu celule renale asociat cu (C64.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 . glandã Ceruminos adenocarcinom (C44.0 C53. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic. neoplazie intraepitelialã._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos. odontogenic (C41.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase.0 C77.0 C47. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic. gliomatozã (C71.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune. grad III (C53. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist. papilom C72.0 C15._) C44.0 C49. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56. melanom. FAI (vezi SNOMED) gingival. celule (C56.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53.4 C49._) congenital.0 C44.2) carcinom (C44. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant.9 C53.0 C44.0 C49. regiune FAI FAI (carcinom.2) adenom (C44._) C76.

1.9) seros.9) Papilar FAI (C56.9) limfomatos (C07. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64. FAI (C56.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 . FAI (C56. C08.9) ºi solidã (C25. papilar (C07._) [obs] mucinoasã.9) papilarã. celule (C56.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare. FAI (C48.9) pseudomucinos._._) papilarã seroasã. celule.9) Nefrom benign (C64.9) epiteliom adenoid (C44. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. C08._) mucinos.9) mucinos. cu displazie moderatã (C25.9) seros.9) malignitate borderline (C56. C24. FAI endometrioid. malignitate borderline (C56.9) malign (C64. neinvaziv (C25.9) seros (C56. nefroblastom (C64.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos.9) mucinoasã.9) mucinos.9) seros. celule (C56.9) seros._) Papilar FAI (C56. tumorã de malignitate borderline (C56. tumorã cu displazie moderatã (C25. epiteliom (C44.0) endometrioid mucinos. FAI (C56. malignitate borderline (C56._. nodul (C38.9) pseudomucinos. celule._) nodul. tumorã (C25.9) mucinoasã._) endometrioid.9) mucinos. FAI (C56.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare.9) clare. carcinom (C50._) higrom hipersecretor. benign (C48. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) seros. C24. atrio-ventricular (C38.1.9) pseudomucinos (C56.9) multilocular malign (C64.9) mucinoasã. FAI (C56. malignitate borderline (C56. carcinom adenoid. FAI (C56._) mezoteliom. malignitate borderline (C56. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular._) mucinos.9) mucinos (C56. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos. celule. FAI (C56._) limfangiom mezoteliom.0) ecrin (C44.9) Chistadenofibrom FAI clare._) astrocitom (C71. malignitate borderline limfomatos._) seroasã papilarã. FAI (C56._) clare. FAI (C56._) teratom.0) papilarã (C25.9) parþial diferenþiat.0) clare.9) Chistic adenoid.9) duct biliar (C22. celule duct biliar (C22.

duct biliar C24._) C51. malignitate borderline (C56. celule.2 C44. mezonefroid adenofibrom (C56. adenocarcinom.9) chistadenom (C56. tumorã (C41.9) M-8507/2 Clinging. (C34.9) condrosarcom (C40.0 Cistic. carcinom cu celule (C30. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice.0) hidradenom (C44._) carcinom cu celule scuamoase tumorã.2 C49.0) M-8322/0 adenom (C75.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic.3 C76. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75. 28) M-9471/3 Circumscris.0.0) M---------M-8313/3 Clare._. FAI tumorã. celule. celule._) Clare ca apa de stâncã._) benign (C50._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41.2 C47.2 C77.3 adenocarcinom._) M-8077/2 CIN III._) [obs] malign (C50. carcinom intraductal (C50. ºi calciforme. malignitate borderline (C56.Index alfabetic Chistom FAI mucinos. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. papilom cu celule (C30. proliferantã atipicã (C56.2 C49._) M-8200/0 piele(C44. carcinom (C22. C31._) ependimom hepatocelular. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71. cu displazie severã (C53. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara. carcinom bronhiolo-alveolar (C34._) M-8252/3 Clara._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64. FAI adenocarcinom.Cicatricialã.2 Cloacalã.4 Ciliar. carcinom (C21.2 C49. adenocarcinom endometrioid. C41._) malignã._) M-8121/3 Cilindrice.5 C44._) [obs] M-8200/3 Cilindroid.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------. adenom bronºic._) M-8200/3 Cilindroid. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 .2) C21. fibromatozã (vezi SNOMED) C69.4 C72. malignitate borderline (C56. zonã Cloquet.1 C25. C31. nev) FAI (sarcom. FAI (C53.9) chisticã.2 C11. tumorã meningiom (C70.9) adenofibrom._) (vezi regulile de codificare. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. pag._) odontogenicã. melanom.9) seros (C56. tumorã.0) M-8322/3 carcinom (C75.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------. FAI (C56.7 C49.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74.6) C24. 28) M-8077/2 CIN III.0 Cistic.9) chistadenofibrom. corp M-8383/3 Ciliate. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44.0.7 C47. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom.9) chistadenocarcinofibrom (C56._) (vezi regulile de codificare.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.0) carcinom chistadenofibrom (C56.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50. pag.

0 Coledocian.2 C49. combinat (C22.9 C41.0 C41. papilom cu celule C44.2 C49. epidermoid (vezi SNOMED) 128 .0) C22._.3 C18.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.7 C18. corpuscul Coccigian.4 C19.0 C70.1.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã._) carcinom cu celule mici ._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.Index alfabetic C49.4) M-9230/0 Codman.celule scuamoase (C34.0) M-8319/3 Colector. tip duct (C64.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50.2 C49._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41.0 C32.1 C32.Colesteatom. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare. carcinom renal.2 C32.9 C18.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular.9 C25.9) M-8319/3 Colector. tumorã (C40. carcinom al ductului (C64.9 C67.9) M-8121/1 Columnare.1 C32.7 C53.3 C75.0 C70.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.2 C18.9) C24.2 Colic. canal M--------. FAI (vezi SNOMED) M--------.7 C18.2 C18. C41.0 C32.8 C53._) C25.0 C70.1._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34. carcinom papilar cu celule (C73.2 C49.5 C41.9 C18. glomus Coccis C77.5 C18.7 C19._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50. C24. C24.Colesteatom.1 C32.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22.6 C18.celule mari (C34.2 C49.2 C49.0 C18._) carcinom cu celule mici .5 C53.5 C75. ganglion limfatic M--------.6 C18.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.

_._) Congenital chist. peribronºicã (C34. adenom corticosuprarenal cu celule (C74. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã.0 C49. C41.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00._) M-9281/0 Compus.0 C49.2 C49._) M-9230/3 Condroblastom. FAI (vezi SNOMED) displazie._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44.2 C49. leziune dermicã proliferativã în (C44.0 C49. fibrom (C40.6 C49. carcinom M-9181/3 Condroblastic. C41.9) M-9282/0 Complex._) Conjunctiv. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus._) M-9241/0 Condromixoid. FAI (C40.0 C49._) periosteal (C40. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos._. C41.9 C49._. melanom malign în (C44. C41.2 C49.6 C00._) juxtacortical (C40._) Comedocarcinom.6 C32. C41. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic. nev (C44._) nev._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte._) C49.0 C77.2 C49. C41.3 C49._) Comedocarcinom. FAI M--------. neinfiltrativ (C50._) tumorã miofibroblasticã. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã. C41.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22._) Comedo. tumorã cu celule gigante (C40. molã hidatiformã (C58. C41._._.0 C44.1 C49. FAI (C50.1 C49._) dediferenþiat (C40.1 C49.2 C49. malign (C44. odontom C24. malign (C40._) mezenchimal mixoid periosteal (C40. carcinoid M-9596/3 Compus._) M-9230/0 Condroblastom.Condromatozã.0 M-9220/1 Condromatozã .0 C24.0) Comedo._) Condrom FAI (C40._) juxtacortical (C40. C41.2 C49. glioblastom cu (C71. C41.0) M-9100/0 Completã.4 C49._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40. DCIS tip (C50._. C41. osteosarcom (C40. carcinom ductal in situ tip (C50._._. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã.5 C49._) siringom._.0 C49._) M-8244/3 Compus.2 C72.1 129 ._.1 C49._) nev intermediar ºi gigant (C44._._) cu celule clare (C40. C41._._. C41.2 C49.

0 C49.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------. al ventriculului al treilea (C71.5 C49.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial.1 C38.5) carcinom (C71._) gliom.0 C69. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid.5 C49. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.0 C49. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71.2 C49.3 C49.3 C49.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69.6 C49.5 C49.0 C49.5 C71.3 C49.5) carcinom cu celule renale (C64.Index alfabetic C49.5) anaplazic (C71.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn. boalã Ciliate.1 C49.7 C71.5) atipic (C71.5) adenom (C71.0 C49.5 C49.6 C49.1 C49. carcinom cu celule scuamoase. limb Cornee.6 C49. C41.1 C69.9) 130 .0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37. cu formare de C69.1 C69.9) M-9120/0 Corioangiom (C58.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58.2 C49.5) meningiom (C70. osteosarcom central (C40.5) malign (C71._) C49.0 C49._) trunchi.4 C49._.3 C49. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.3 C49.1 C69.0 C63. papilom al plexului FAI (C71.2 C49.5 C49.5 Cornean.3 C71. FAI Coroid Coroid.2 C49. cord ºi mediastin C38.5 C71. carcinom al plexului (C71.3 C49.9.1 C49. paragangliom M-8700/0 Cromafinã. afecþiune mieloproliferativã. celule.3 Coroid.

0) malignã (C74.0) Tumorã FAI (C74. celule din (C74. FAI arahnoidã. articulaþie 131 .2 C16. FAI Cranianã.2 C71.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.0) carcinom (C74.1 C60.3 C41.0 C70.0 C71.9 C71.0 C54. FAI (C37. cartilaj Costovertebralã.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41. intracranianã bazal.3 Adenom FAI (C74.5 C70.5 C75.0 C71.0) glomerularã.0) compacte.5 C75.1 C40.9) predominant cortical.9 C71.0) mixte.0 C71.1 C68. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical.0 C03. mucoasã inferioarã.7 C75. timom FAI (C37.9 C54.1 C49.0 C47. malign (C37. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.0 C41.0 C72.1 C03.1 C49.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv.2) papilar (C75.0 C71.9) malign (C37.2 C71. FAI Creastã alveolarã FAI.8 C60. mucoasã superioarã.1 C49. glandã C69. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74._) C41.2 C60.5 C71.0 M-9473/3 CPNET (C71. celule (C74.0) pigmentar (C74.0 C70.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74.9 C75.9 C70.0) Corticosuprarenalã Costal. nev) FAI (sarcom. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper.2 C25.1 C49.0 C41.1 C44.9 C71. ganglion capsulã internã centralã.9 C57. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian.0) clare.4 C75.9) Cot FAI FAI (carcinom.6 C49.2) Craniu.9 C70.0) benignã (C74. duct Craniofaringiom FAI (C75. celule (C74.0 C70.4 C71.6 C47. FAI M-9837/3 Corticale.4 C44. celule (C74.9) predominant cortical.9 C03. melanom.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76.2) adamantinomatos (C75.0 C71. substanþã albã cerebel.2 C16.0 C70.

FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea.0 C71. meninge cranianã.2 C72.5 C71.6 C71. substanþã albã cerebralã. FAI plex coroid.9 C71. peduncul cerebral.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.0 C71.7 C71.7 C71.0 C70.4 C71.0 C71. vermis cerebral.0 C71. anterioarã fosa cranianã. pol olivã operculum optic. cerebral meninge.9 C70.6 C71. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial. lob tract optic treilea. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.1 C71.5 C71. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal.8 C71.7 C70.7 C71. ventricul. cranian meninge. ventricul patru plex coroid.7 C71.5 C71. plex corp calos corp striat cort.5 C71.0 C71. FAI patru.0 C70. FAI duramater. ventricul. meninge cerebral. lob patru.3 C71.3 C71.0 C71.1 C71.0 C71.5 C71. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã.0 C71.7 C71. duramater creier mijlociu dura. FAI carcinom ductal (C50. capsula intracranianã.3 C71.0 C70.3 C72. FAI ventricul lateral. FAI ventriculul al patrulea.0 C71.4 C71.0 C70. FAI piamater. intracranian C71. ventribulul al. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater.2 C71.7 C71.9 C70.7 C71.7 C71. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom. FAI fosa cranianã.0 C71. plex coroid ventricul lateral.Index alfabetic C71.9 C71.0 C70.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital.0 C71. FAI meninge.0 C71.9 C70.5 C71.0 C71.5 C71. cortex cerebral.5 C71.9 C71.9 C71.0 C71.0 cerebelos.0 C71. chiasma organul lui Reil palium parietal.7 C71.2 C71.3 C70.7 C71.7 C71.0 C71.5 C71. FAI lateral.5 C71. FAI treilea. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian.0 C70. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.0 C70. mijlocie fosa cranianã._) carcinom in situ (C50.0 C71. plex coroid ventriculul al treilea.8 C71. ventricul.9 C71. cranianã piramidã plex coroid.0 C71. tract opticã. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã.0 C72. lob occipital._) carcinom ductal in situ (C50.5 C71. ventriculul al .0 C72.1 C71.0 C70.7 C70. FAI ventricul al treilea. ventricul cerebralã.5 C71.9 C71._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.3 C71. ventricul.0 C70.0 C71.5 C71.0 C70. FAI duramater.0 C71.1 C71.4 C71.5 C71._) 132 .0 C70.0 C71. FAI insula insula Reil internã.0 C71.4 C71.5 C71.0 C71.7 C71.2 C71.9 C70.7 C70.

_) C49. C41.4 C77.1 C49.1 C49.2 C49. FAI (C44. FAI (neclasificabil la C16._) Cutanat carcinom neuroendocrin. nev (C44. melanom._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene._) nev (C44. leziune în nev congenital (C44. pigmentar (C44._) papilar (C50.1 C49._) protuberant._) tip comedo (C50._) ºi epidermic.0 C69. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40.1-C16. nev) FAI (sarcom. FAI Cricoid. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50. Schwannom C76.2 C44._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.2 C40. alveolã Dentigiros._) Decidualã. FAI (C44.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ.5 C44.2 C49. FAI sarcom.6 C47.3 C13._) Depozite de imunoglobuline.2 C49.6 Cricoid. benignã (C44.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom.0 C32.5 C16. lentile Cubital._) CD30+. proliferativã în nev congenital (C44. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 .1-C16.2 C49. boalã cu Dermatofibrom.1 C76._) protuberant. FAI (C44. muºchi D M-9135/1 Dabska.2 C47.3 C32. FAI (C44.Index alfabetic C13. celule sarcom._) ecrin. folicular sarcom.1 C40.7 C49._) M-8390/0 tumorã.4) Curbura mare a stomacului.1 C49._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. FAI (neclasificabil la C16. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom. interdigitate tumorã folicularã Dentarã.1 C49._) Dermic cilindrom.1 C44. anexe M-8390/0 adenom (C44.2 C49. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44. melanom._) proliferativã.3 C16.7 C47. cilindrom (C44.7 C49.6 C49. cartilaj Curbura micã a stomacului. ganglion limfatic Cuneiform.1 C47.2 C49.2 C49.1 C49.2 C49. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41. ecrin (C44.2 Cvadriceps femural. primar (C44._) M-9709/3 limfom.4 C44._._) leziune.3 C44.4) C49._) Dermatofibrom lenticular (C44. nev) FAI (sarcom.1 C49. muºchi Dendritice._) M-8390/3 carcinom (C44.

organe. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. grad redus (C71._) M-8408/1 Digital.Disgenezã. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã._) carcinom papilar. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------.9) meningiomatozã (C70.2) teratom Diferenþiere ganglionarã.9) M-9840/3 Di Guglielmo._) mezoteliom tip. severã (C53. schwannom malign cu rabdomioblasticã. amelanotic (C44. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18. malign (C44. rabdomiosarcom cu glandularã. citopenie refractarã cu 134 . tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã.1) [obs] C49. nodular (C71.6 C62. tumorã cu celule SertoliLeydig cu._) papilomatozã. benign (C69.3 C77. nev (C44. carcinom epidermoid in situ. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. astrocitom (C71._) C41._) congenitalã. intraductalã retinoblastom (C69. agresiv (C44. FAI (vezi codul pentru grad. carcinom (C16. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. gangliogliom meduloblastom (C71.6) M-8727/0 Displazic. carcinom cu rabdomioblasticã. adenom papilar. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. carcinom cu timus-like._) tip.1 Diafragm Diafragmatic. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã.6) meduloblastom. MPNST cu intermediarã._) astrocitom._) Digestive. corioadenom (C58.2) tip._) M-9501/3 Dictiom. carcinom cu celule scuamoase in situ._) M-------/-1 Diferenþiat. FAI (vezi SNOMED) fibroasã._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu._) tip. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens. adenocarcinom papilar (C44._) M-8500/2 DIN 3 (C50. colon Descins.6) melanom. carcinom bazocelular (C44.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom. sclerozant (C73. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã.3) mezenchimalã. boala (C42. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil.9) intraductalã._) infantil.9) chist cu tumorã secundarã Descendent. MPNST cu neuroendocrinã. MPNST cu rabdomioblasticã. malign (C69._) melanom. FAI chist cu transformare malignã (C56.Index alfabetic Dermoid FAI chist. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã. adenocarcinom cu neuroendocrinã.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom. adenocarcinom (C16.9 intermediarã. schwannom malign cu timus-like.

douã treimi anterioare limbã. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15.0 C02.0 C25.0) M-9705/3 Disproteinemie. faþa limbã._) adenom. sân (C50. scleros (C44._) ºi carcinom cribriform (C50.3 C08. moderatã (C25.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã. intrahepatic biliar._) ºi boala Paget.9 C08._) tip solid (C50._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50.0 C01. FAI limbã. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 ._) micropapilar (C50._) mixt._) ºi carcinom lobular (C50._) tip cribriform (C50. carcinom al (C64.5 C17._) tip cribriform (C50.9 C73. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit. limfom cu celule T periferice. colon Duct biliar.3 Distalã.0 C69.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. tip duct colector (C64._) uºoarã (vezi SNOMED) C07._) ºi carcinom coloid (C50._) tip cribriform.9 C49.0 C24.1 C02. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41.4 C18._) periapicalã cemento-osoasã (C41. FAI Bellini.0 C02. partea anterioarã limbã._) ºi carcinom mucinos (C50._) ºi carcinom tubular (C50. bazã Douglas. vezicã urinarã Dorsalã.0 C24. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50. muºchi Drept._) ºi lobular (C50.0 C24.9) sudoripar.9) renal.1 C08._) papilom papilomatozã subareolarã (C50.1 C49. carcinom ductal-endocrin (C25. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal.1 C24._) celule.3 Dom. comun biliar._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50.0 C24._) lobular ºi carcinom ductal (C50. extrahepatic biliar. in situ (C50._) periapicalã cementalã (C41._) papilar (C50.9) Carcinom FAI Bellini (C64.2 C52. hemangiom pediculat C67.3 C25.2 C24.0 C75.0 C24. FAI lacrimal.5 C25. FAI biliar.0 C24._) ºi carcinom lobular in situ (C50. moderatã (C25._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu.5 C69._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) tumorã mucinoasã chisticã cu.9 C48. sac Drept abdominal.0 C22.5 C69.9 C07.9) colector (C64.0 C24.0 C24._) tip comedo (C50._) carcinom (C50.3 C57._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50.

_) papilar. FAI glande. glandã Endocol Endocrin glandã._) papilar.0 C53. diferenþiere intermediarã._) adenocarcinom.Ectopie. cu M-8634/1 heterologe._) Eccondrozã (C40. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual.0 C53. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38. carcinom infiltrativ (C50.0 C70._. choriocarcinom.0 C75. rabdomiosarcom. cilindrom (C44.4 M--------._._) adenom. timom harmatomatos Ectopic. FAI ECL. slab heterologe diferenþiatã.1 Duoden Dura._) Ecrin acrospiron (C4. tumorã stromalã cu (C56. C41. mixt teratom vestigiu. malign Ectazie. adenocarcinom tip Endocervical. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie. carcinoid cu celule Eccondrom (C40.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal._) spiroadenom (C44. papilar (C44.9 C70.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom._) dermic. malign (C44.0 C70. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic._) ELC. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) chistadenom (C44. papilar (C44. carcinom scleros al (C44. guºã (vezi SNOMED) Endocervical.9) sudoripar.9 C70. adenoame.9 C75. adenom (C44. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente. tip duct colector (C64.0 C53. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe. mixt sarcom ºi alveolar._) C17. multiple pancreas M-8521/3 Ductular. FAI (vezi SNOMED) M--------._) spiroadenom. canal Endocervicalã. C41. tumorã cu celule SertoliLeydig._) Endemicã. carcinoid cu celule. cu M-8588/3 timus-like._) porom malign (C44._) terminal.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine. retiformã. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22. adenocarcinom (C44. tumorã cu celule SertoliLeydig._) adenocarcinom (C44. C41.8 C25.0 EC. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical._) porom (C44. multiple 136 ._. carcinoid cu celule.

stromatozã C54._) M-9383/1 Ependimom–subependimom.0 C72.1) sarcom. mixt (C25.Enterogen. sarcom. meningiom (C70. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom.1) sarcom.1) Endometrial.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. FAI (C54.1) M-8241/3 Enterocromafine.0) papilar (C71._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71. carcinoid cu celule.3 Epidermoid. carcinom. mixt verucos Epidermoid. miozã stromalã (C54. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54. malignitate borderline tumorã._) tanicitic (C71. FAI chistadenom. carcinom. angioendoteliom papilar 137 .1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71.1) adenom (C75. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos._) Endocrin-ductal. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid.1) Endometrial. stromã M-9752/1 Eozinofilic. carcinom FAI in situ. mixt (C25. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom. granulom C75._) C38. adenomatozã Endocrin-acinar. FAI (C54.9 C75. grad înalt (C54._) celular (C71._) anaplazic (C71. nev (C44.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã.1) carcinom (C75._) Endodermal._) cu celule clare (C71. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54. stromal nodul (C54. malignitate borderline carcinom. necheratinizant papilar celule mici. malignã M--------. grad redus (C54. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom. tumorã de sinus Endolimfaticã._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63._) M-9135/1 Endovascular. FAI adenom._) mixopapilar (C72.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic.1 Endometrialã. tumorã cu celule. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari.1) M-8931/3 Endometrialã. mixt (C71.1) sarcom. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like.

) M-8121/0 Exofitic. Malherbe (C44. treimea inferioarã.9 C15._) Etmoid. papilom sinonasal (C30.0 C15._.9) timom.0 C31. calcifiantã (C41._) trofoblasticã. melanom cu celule. solid ºi papilar (C25. acutã (42._) Estezioneurocitom (C30. treimea superioarã.2 Extern auditiv.1 C16. Jadassohn (C44.4 C15. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã.1) [obs] Eritroleucemie (C42.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial. mielozã. canal auditiv._) C44. treimea mijlocie.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40.1) Eritremicã._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40._) timom. mixt ºi fusiforme. C41. cu elemente timus-like C77._) scuamoase._) intraepidermic._) malign sebaceu (C44._) Estezioneuroepiteliom (C30.1) [obs] Eritremie cronicã (C42. celule._) sarcom sinovial. treimea proximalã. ganglion limfatic Erupþie. FAI (C37. sinus Eustache. mixt (C25. C31.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41.0 C15. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã.3 C15._. C41. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti. cu diferenþiere timus-like fusiformã._) bazocelular (C44. malign (C37. trombocitemie (C42.2 C44. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. FAI (C42.2 C15.1 C32.3 C15.1) Estezioneuroblastom (C30.1 C10. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme. os Etmoid.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77._) Tumorã benignã malignã fusiformã. trompã C32. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare. treimea toracic Esofag.1) Eritroplazia Queyrat (C60._) benign calcifiant. meat 138 .9) tumorã odontogenicã.5 C15. nev cu celule (C44. ganglion limfatic Esogastricã.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare. trombocitemie hemoragicã (C42. sarcom hemangioendoteliom.1) neoplasm.1) [obs] Eritremicã. adenocarcinom. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44.1 C30.5 C15. mielozã.1 Epitrohlear. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42._) Esofagian. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53. FAI hemangioendoteliom.1) Esenþialã._.

_) M-9260/3 Ewing._) M-9302/0 Fantomã. mânã Fallopianã. malign Extradural Extrahepatic. C41. trompã Falsã. melanom. paragangliom.0 C14._. desmoid Extrasuprarenalian. plasmocitom (nu apare în oase) C69.9 C51.3 C53. FAI buzã.3 C49. inferioarã buzã. laringe M-9260/3 Ewing. sarcom (C40.2 C00. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14.0 auricular. externe._) F M--------C41. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã. canal biliar Faringe FAI perete. tumorã cu celule.0 C77.0 C72.2 C00. FAI M-8542/3 Extramamarã.1 C51. FAI perete posterior.2 M-8813/0 Fasciei.1 C57. canal buzã. FAI Extrasuprarenalian.9 C49. FAB) Facial os limfatic.1 C00. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76.0 C57. ganglion nerv Falangã.8 C44. FAI Faringian fornix perete.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã.9 C24. picior Falangã. FAI perete lateral. nev) FAI (sarcom. coardã Falsã.0 C49. tumorã (C40.9 C44.3 C00.0 C49.0 C11.0 C11.3 C14.0 C41. fibrom al M-8813/3 Fasciei.0 C49.0 C49.1 C10. coardã vocalã M-8220/0 Familialã. odontogenicã (C62.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom.0 C44.0 C49.2 C00. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec.9 C49.1 C49.1 Extraocular.3 C49.0 C49.0 C32. FAI organe genitale.1 C00.0 C00.1 C50.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72.0 C44. superioarã cantus feminine. C41. polipozã colicã (C18.1 FAB (vezi Leucemia.1 C32.0 C14.3 C40. paragangliom.6 C50.0 C44. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular.0 C77.4 C00.0 C49.5 C00. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41._.5 C40._) 139 . FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale.3 C44. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal.Index alfabetic C44.0 C14.6 C32. FAI tonsilã istm.

FAI lipomatozã rabdomiom Fetale.9) Fibrolamelar.9) adenom (C73.1) Fesã FAI FAI (carcinom. odontom (C41. ganglion nerv Fenotip rabdoid.5 C49. lipom cu lipom. odontogenic (C41._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50._) cemento-osifiant (C41._) central.9 C40. carcinom hepatocelular (C22.9 C57.5 C49.9) cementifiant (C41. FAI (C41.5 C49.1) Feocromocitom malign (C74._) odontogenic._) celular (C56.5 C49. FAI tract genitourinar. nev) FAI (sarcom.5 C49.5 C49.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48._) periferic.9) celule.4 C47._) renomedular (C64. C41. boalã._) pericanalicular (C50._) Fibrodentinom ameloblastic (C41._) gigant (C50._.1) M-9420/3 Fibrilar. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73.5 C49.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76. melanom. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic. C41.5 C49. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58. C41. odontogenic (C41._) M-9290/0 Fibroameloblastic. astrocitom (C71.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41. tumorã.2 C49.9 tract genital. uter (C55._) 140 ._) intracanalicular (C50.5 C49._) osifiant (C41._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44. central (C41.5 C47._) Fibrohistiocitarã._) juvenil (C50._) odontogenic periferic (C41. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74._.5 C47.5 C44.2 C77. plexiformã Fibroid._) invaziv juvenil. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40._) periostal (C40. FAI (C74._. FAI Femur Femural arterã limfatic.1) Feocromocitom._) carcinom bazocelular. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom._) M-9182/3 osteosarcom (C40._._) desmoplazic folicular (C44.Index alfabetic C57. C41._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70.3 C44. adipoase._) condromixoid (C40._) perifolicular (C44.

0 C49. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------.2 C49._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71.0 C49. C41. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41.3 M--------. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã.1 C49. malignã Fibros.1 C49. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului. tumorã._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.2 C49. C41.2 C49.4 C49.5 C49.2 C49.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 .5 C49.0 C49.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48.5 C49. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41.1 C49.0 C49.0 C49.3 C49.9 C49.6 C49.2 C49._) Tumorã localizatã solitarã solitarã.Fibrozantã.2 C49.0 C49.3 C49.4 C49. (C49.3 C49.0 C49.5 C49.3 C49.0 C49. nodularã (C44.6 C49.2 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------.2 C49._.Fibrozantã. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49.1 C49.1 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44.0 C49.3 C49.1 C49.0) Fibromiom Fibromixoidã.0 C49.1 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie.2 C49.1 C49.5 C49._) periostal (C40._) congenital infantil odontogenic (C41._.0 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70.2 C49.3 C49.2 C49.

FAI buza inferioarã buza superioarã labial.9) bine diferenþiat (C73._) M--------. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.5 C02. boala (vezi SNOMED) C11.6 C49.9) atipic (C73.0) piriformã pituitarã pterigoidã.6 C49.6 C49.Fordyce.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56. tumorã chist.9 C75.9) moderat diferenþiat (C73. FAI -C76.0 C47. melanom.6 C47.9 M--------.0 C49.9) M--------.Focalã. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular. nev) FAI (sarcom.0 C49.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.1 trunchi. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.4 C00.0 C49.Index alfabetic C49.3 C30.6 C44.6 C49.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40.9) variantã.9) celule dendritice.9) bine diferenþiat (C73.9) moderat diferenþiat (C73.6 C49.9) trabecular (C73.0 C09.4 C76.7 C44. displazie osoasã (C41. boala C00.6 C49. carcinom papilar (C73.0 C11. adenocarcinom papilar (C73. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã. sarcom celule dendritice.2 C51.9) variantã.6 C49.5 C00.9) trabecular (C73. celule (C73. FAI lingual 142 .Floridã.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile.9 C71. celule (C73.3 C00.0 C12.5 C49.0 C47.9) Carcinom FAI (C/3. mixt (C73.0 C72.6 C49. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71.9) minimal invaziv (C73.5 C47.9 C71.6 C49.1 C49.0 C49.2 Fren buzã.2 C22. carcinom. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.9) încapsulat (C73.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas._) keratozã. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.6 C49.9 C76.0 C10.9) ºi carcinom papilar (C73.9) oxifile.6 C49.9) Adenom FAI (C73.9 C71.

lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform.0 C16.9) timom.9) tranziþionale.9 C77.1 C77. paragangliom (C17. papilom sinonasal (C30.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71.0 C77._) ºi epitelioid. celule angioendoteliom ºi epitelioid.2 C77.2 C44.0. FAI (C37.1 C31. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme. carcinom cu celule sarcom sinovial timom.5 C77._) ºi melanom epitelioid. FAI G._) C77.2 C77. mycozis (C44. C31.0 C49.3 C44. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã.2 C77. FAI Gamapatie monoclonalã.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G. adenocarcinom cu nev.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69.0 C47. melanom cu.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom.0 C77. FAI (C44. tumorã malignã varianta.3 C77. malignã Gama.3 C49.1 C16.3 C77.1 C77.0 C49._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed. tumorã cu celule. melanom. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 .3 C77.0 C49.4 C77. tumorã cu celule._) Fusiform.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase. mixt metaplazie. carcinom cu celule tip cu.0 C44.2 C77._) renale. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã.1 C77.3 C47. pigmentar (C44.3 C77.1 C71._) Fungoides._) tip B (C69.3 C77.2 C77. carcinom hepatocelular (C22. carcinom cu celule (C64. nev) FAI (sarcom.0) C41.0 C71.1 C54. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic. malign (C37. nev cu (C44. mezoteliom Fusiformã.0 C49. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.0 C77.

3 C16.3 C77. FAI splenic.2 C77.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.2 C77.4 C77.5 C77.0 C77.4 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar.2 C77.4 C77.0 C77.0 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.4 C77.2 C77.3 C77.8 C77. tumorã cu celule Gastrinice.2 C77.2 C77.1 C77. malign 144 .0 C77.2 C77.0 C77. tumorã cu celule.0 C16.0 C77.5 C77.8 C77. FAI Ganglioni.5 C77.0 C77.2 C77.5 C77.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã.1 C77.1 C77.9 C16.5 C77.2 C77.1 C77.2 C77.1 C77.1 C77.1 C77.2 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.1 C77.0 C77.2 C77.1 C77.0 C77.1 C77. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.2 C77. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77. epigastric inferior.1 C77. malignã Gastrinom.2 C77. FAI Gastrinom.0 C77.4 C77.9 C16.9 C71.3 C77.2 C77.3 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric.0 C77.5 C77.2 C16.0 C77.2 C77.5 C77.2 C77.1 C77.5 C77.2 C77.4 C77. FAI pulmonar.5 C77.3 C77.0 C77.2 C77.2 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.0 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.0 C77. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner.4 C77.2 C77. pulmonar hilar.0 C77. FAI hilar.0 C77.Index alfabetic C77.1 C77.2 C77.4 C77.2 C77.5 C77.4 C77.1 M--------C47.

0 C49. intratubulare (C62. feminin.2 C49. carcinom [obs] Gemistocitic.9 C76. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26.4 C47._.9 C63. tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã. intratubulare maligne (C62.4 C49._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50. celule angiofibrom astrocitom. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom. FAI tumorã.0 C49. adenocarcinom [obs] Gelatinos.2 C49. C41. rabdomiom (C51.7 C49.0 C44. nev.0 C49.2 C49.3 C44.0 C49._) Gigante.0 C49.7 C47.9 Genital organe.2 C40.9 C63. masculine.9 C63. melanom. celule.2 C40. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital. menisc lateral articulaþie. feminine. feminine. FAI tract. FAI (C44.2 C49.2 C49. fibromatozã congenitalã Generalizata. melanom. nev) FAI (sarcom.0 Gastrocnemian. FAI tract. melanom malign în (C44. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.9 C57. FAI Genitourinar.0 C47.2 C40. masculin.9 C51._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital. lipom) articulaþie.9) C57.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal._) pigmentar._) tumorã. celule elemente celulare._) Gemistocitom (C71. tract.0 C77. FAI Genitourinar._) Generalizatã .2 C16.2 C49. externe organe. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 . nonseminomatoasã (C62. FAI articulaþie. tract._) osteom osteoid (C40. subependimal (C71. mixtã tumorã.0 C49.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale.0 C49. muºchi Gastroesofagianã._) pigmentar. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale.0 C44._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71.0 C49.0 C49._.2 C47.9 C57. masculin. FAI Gât FAI FAI (carcinom._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos. astrocitom (C71._) M-8936/1 Gastrointestinalã. feminin. intermediar ºi (C44. C52.0 C49.2 C49.Index alfabetic C49.2 C40.5 C44. tract. nev) FAI (sarcom. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie.2 C49. FAI organe. nev.

1 C61._) tenosinovialã. malignã teacã tendon.9 C03. C41.0 C74. vezi regulile de codificare.1 C07._) os. FAI endocrine.3 C47. malignã (C49.5 C44.7 C47. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã.Ginecomastie (vezi SNOMED) C03._. majorã.0 C68.9 C03.1 C08. malignã (C40. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom. C41._) tenosinovialã (C49.9 C73.2 C40.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã.0 C08. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 .9 C75.0 C08.2 C40. FAI (exclude glande salivare minore. melanom. chist.0 C74.9 C74.2 C49.1 C53.9 C68.2 C68. FAI (vezi regulile de codificare. C41.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40. FAI (vezi SNOMED) Gingival.0 C03.9 C07.8 C54.1 C75.1 C75._) pãrþi moi.3 C75.0 C44. cementom (C41. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã._) ºi celule fusiforme. FAI pãrþi moi. minorã. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã._) teacã tendon.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival._) tip cu. celule scuamoase ºi.9 C08.0 C53.1 C03.9 C06. malignã (C49.0 C03._._.1 C03. nev) FAI (sarcom. FAI C06.0 C75. FAI salivarã._) os.9) M--------.9 C08. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom. (C49. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã.1 C08.1 C75.1 C03._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56.1 C51.2 C49.9.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76.9 C75.7 C49.3 C44. duct pituitarã prostaticã salivarã. tumorã malignã C69.5 C50.9 C08.0 C74.9 C44. FAI (C40.C41._. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform.0 C75. chist.

_) cu componentã sarcomatoasã (C71. tumorã FAI ºi de cordon sexual.0) M-8710/3 Glomoid._) astrocitic (C71. muºchi M-8315/3 Glicogen.5 C49.5 C49._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71.5 C49.5 C49.2 C49. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71.5 C49.2 C49.2 C49.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72.5 C49. malign (C25. carcinom bogat în (C50._) cordoid (C71._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71.5 C47.0 Glosofaringian._) M-9442/1 Gliofibrom (C71._) M-8726/0 Glob ocular.5 C49._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare._) cordoid al ventriculului al treilea (C71.Index alfabetic C49._) 147 .5 C32._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71.5 C44.5 C47. jugular Glomus jugular._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71.4 C71. melanocitom (C69. pagina 33) I II III IV nedeterminat._) M-8904/0 Glicogenic. melanom._) Glutealã. FAI tumorã. FAI (C75.5 C75. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53._) M-8152/3 Glucagonom. FAI (C25. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual. adenom corticosuprarenal cu celule (C74._) celule gigante (C71.5 C49. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76. coccigian Glomus._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã._) mixt (C71._) multiform (C71. FAI ºi de cordon sexual. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71.5) tumorã. sarcom C75.4) C69.3 C44. regiune FAI FAI (carcinom. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus.5 C49.5 C49. tumorã. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras.5) malign (C71. nev) FAI (sarcom.

9) juvenilã (C56.9 C06.3 C49. fetale.0 C49.1 C49. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz. celule carcinom (C56.1 C49.0 C49. FAI planºeu bucal.2 C49. FAI mioblastom. tumorã (C64.0 C49.0 C49. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 .1 M--------M--------M--------M--------Grele._) Granulare.5 C49.0 C04. malign tumorã. limfocitozã cu celule T mari M--------. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49.2 C49.9) tip adult (C56.2 C49.9 C04. malignã tumorã.Granulaþie.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54.2 C49.0 C49. brunã Gras.4 C49.3 C49.3 C49.2 C49.1) C49.0 C49. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans. C41.6 C49.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06.0 C49.2 C49. necrozã (vezi SNOMED) tumorã.6 C49.9) M-9930/3 Granulocitic.0 C49.5 C49. tumorã cu celule (C56.1) osteosarcom intraosos (C40.9 C49. þesut de. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase._.2 C49.9 C04. celule adenocarcinom carcinom mioblastom.6 C49.9) malignã (C56.1 C05. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.5 C49.1 Gras celule. regiune selarã (C75.5 C49. FAI tumorã.1 C49. FAI umãr M-9831/1 Granulare. anterior planºeu bucal. lipom. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal.9) sarcomatoasã (C56.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.9) Tumorã FAI (C56.9) M-8621/1 Granuloase-tecale.

_) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22.0) sarcomatoid (C22. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit.3 C77.0) fibrolamelar (C22. cheratozic Hemangiomatozã.Index alfabetic H M-8723/0 Halou._) C44.0) Hepatice.0) Hepatice. multiplu M-9962/3 trombocitemie.0) Carcinom FAI (C22. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.0) schiros (C22.0 C18. carcinom sclerozant (C22.0) Hepatoblastom (C22.0 C24. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã. adenom cu celule (C22.0 C24. esenþialã (C42.0) 149 .0) Hepatocelular adenom (C22. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian. nev în (C44.Hematom.1) M-9962/3 tombocitemie. FAI (vezi SNOMED) C42.0) varianta cu celule fusiforme (C22.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------.0) ºi carcinom al ductului biliar. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial.0) benign (C22._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos.4 Hematopoietic.0) tip pleomorf (C22.0) tip cu celule clare (C22. idiopaticã (C42.0) M-8587/0 Hamartomatos. mixt (C22.1) C22. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22. meningiom (C70. carcinom cu celule (C22.0) Hepatocarcinom (C22. FAI epitelioid.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic. boala [obs] C44. sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic. sistem.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic.

_) M-8831/0 profund 150 . glandã Hipofizã Hipogastric. carcinom chistic (C50.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã. cu M-8634/3 slab diferenþiatã._) M-8404/0 Hidrocistom (C44._) nodular.1 C77. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie.2 C13. perete posterior Hipofaringian. chistic C34.9) invazivã (C58. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar. polip. FAI (C75.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22. molã (C58. malign (C44._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie.0) malign (C22.Hiperplazicã. FAI (vezi ºi limfom) limfom. adenom trabecular (C73. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid.1 C75. os Hipereozinofilic.1 C77. adenom._) M-8832/0 cutanat.2 Hil pulmonar Hilar.9 C13.9) malignã (C58. perete Hipofarigianã. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã. carcinom._) M--------.9) [obs] Hiperplazic. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71.9) C52. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie._) Hidatidã.1) M-8272/3 Hipofizar.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã.0 C77.9) Hidatiformã. FAI M-9173/0 Higrom._) M-9173/0 Higrom. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã. FAI (C75. sindrom Hipernefroidã._) nodular (C44.1) C75.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor._) celule clare (C44._) papilar (C44. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom.9 C13. tumorã [obs] Hipernefrom (C64. FAI (C44.2 C13.9) completã (C58. mixt (C18._) papilifer (C44. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant. FAI Hipofaringe. cu M-8634/1 retiformã.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44.1 C77.5 C71. ganglion limfatic Hipoglos. tumorã cu celule (C56.9) Hidradenom FAI (C44.5 C72.9) parþialã (C58. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe. FAI (vezi SNOMED) nodularã.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos.9 C41. molã FAI (C58.

0 C18. cronicã trombocitemie (C42. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle.9) carcinom (C73.5 C77. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã. FAI depleþie limfocitarã.2 C17. paragranulom. grad 1 sclerozã nodularã. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin. fazã celularã sclerozã nodularã._) M-8742/3 Hutchinson. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã.1) Ileocecalã.5 C49.2 C41.9) tumorã (C73.4 C49. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã.0 C77. paragranulom. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X. FAI [obs] Hodgkin.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49. granulom [obs] Hodgkin. compus Hodgkin. FAI (C44.9) adenom (C73. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã. hemoragicã (C42. melanom malign în (C44. joncþiune Ileocecalã. reticular sclerozã nodularã 151 . fibrozã difuzã depleþie limfocitarã. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin. nodular [obs] Hodgkin. pistrui melanotic. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. reticular nodular. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã.0) Ilion. pistrui melanotic.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. valvã Ileocolic.1) trombocitemie. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus. FAI [obs] X._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18. FAI depleþie limfocitarã. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. celule adenocarcinom (C73. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40.5 Idiopaticã mielofibrozã.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin.

Index alfabetic C49. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 .9) M-9412/1 Infantil._) micropapilar (C50. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac. astrocitom desmoplazic (C71. metastatic M-8623/1 Inelari. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom. teratom._) epidermoid. marginea liberã buzã. FAI în polip.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã. FAI epidermoid. FAI în polip adenomatos cribriform. carcinom FAI (C50. faþã purpurie buzã. leziune boalã. malign Imunoblasticã. cu invazie stromalã discutabilã Lobular._) intestin subþire.1 C00._) tip comedo (C50. boalã (C17. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete._) papilar (C50._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. faþa oralã buzã. muºchi psoas Imatur._) tip solid (C50.1 C00._) Ductal. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53.4 C00.1 C00.0 C50. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã.4 C00. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. carcinom papilar. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip.1 C00. FAI boalã. mucoasã buzã. diferenþiere. teratom._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament.0) buzã. carcinom FAI (C50. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament._) tip cribriform (C50.4 C44. carcinom (C50. tumorã de cordon sexual cu tubuli. (C56._) ºi infiltrativ ductal (C50. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71._) tranziþionale. intestin subþire (C17._) ºi carcinom intraductal (C50. fren buzã._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. FAI Imatur. carcinom. carcinom.

0 carcinom (C50.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru. melanom.5 C47.3 C34. mixt (C25.3 C77.3 C49._) papilar. FAI (C25.5 C49._) nesclerozant (C44.5 C54._) adenom (C25. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50._) ductular.3 C03. carcinom (C73. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular.8 C41.1 C34.1 C44.5 C49.4 C76. sân (C50. bronhie lob.5 C47.3 C49._) M---------.3 C76._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. celule adenocarcinom (C25. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.3 C44._) carcinom (C50. carcinom (C50.5 C49.9) Insulare.5 C49. nev) FAI (sarcom.5 C77.3 C77. regiune FAI FAI (carcinom.1 C44.3 C71._) ºi carcinom coloid (C50.4 C47._) carcinom ºi boala Paget.3 C47. nev) FAI (sarcom.5 C71.1 C03._) 153 .3 C49._) adenomatozã (C25._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77. FAI gingie gingivã lob. ganglion limfatic Infraclavicularã. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50.3 C49._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) ºi carcinom cribriform (C50.5 C49._) ºi adenocarcinom exocrin. carcinom FAI (C44.7 C77.0 C71._) lipom Lobular carcinom.Infiltrativã.5 C49.1 C15.3 C44._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular._) Ductal adenocarcinom (C50. creier._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.1 C03.3 C49._) ºi carcinom mucinos (C50._) carcinom. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial.5 C44._) ºi carcinom tubular (C50.5 C49._) ºi carcinom lobular (C50.5 C77. FAI (C50.5 C03.2 C76. melanom.Index alfabetic C50.3 C49.0 C49. ganglion limfatic Inghinalã. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular._) sclerozant (C44._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50. regiune FAI FAI (carcinom.5 C49.1 C50.

_) Insule Langerhans C18.0 C30. cu invazie (C50.8 C30.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.0 C67._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire.0 Intestinal._) teratom malign Intermediarã. osteosarcom (C40.2 C26._) M-8151/3 Insulinom. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) C77.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular. ganglioni limfatici Intra-abdominal._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41. FAI C20. fibroadenom (C50. benignã (C25. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule._) neinfiltrativ (C50.3 C00._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ.0 C70.0 C18. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate. tract. FAI (C25._) Intra-abdominali. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75.5 C44._) M-9195/3 Intracortical. boalã imunoproliferativã (C17. FAI C77.3 M-9757/3 Interdigitate.9 C49. FAI neinfiltrativ papilar(C50.3) ºi nev congenital gigant (C44. diferenþiere (vezi codul pentru grad._) tumorã.0 C06. FAI (C25.5 C50. FAI subþire. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale. adenom papilar._) cu invazie (C50. adenocarcinom (C16. FAI (C50.0 C53.9) Intervertebral.1 C49._.0 C71. papilar papilar._) subþire. FAI Intestinal tip.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 ._) tip.9 M-8151/0 Insulinom.9 Intestin FAI gros (exclude rectul. neinfiltrativ (C50.3 C47.2 C76.4 tumorã.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic. adenocarcinom papilar. FAI carcinom._) papilar.1 C71. ganglion limfatic Intestinal. C41. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom. neinfiltrativ carcinom._) Adenocarcinom papilar FAI (C50. boalã imunoproliferativã a (C17. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã. FAI C26. carcinom papilom C70._) papilar. situs. nev (C44. carcinom (C16._) papilar.9) mare.9 C17. malign (C25.

ganglion limfatic Intratoracic. laringe Iris Ischion Ischiorectalã. tumorã alveolarã bronºicã (C34._) [obs] C10. FAI M-8500/3 Intraepitelialã. carcinom.0._) micropapilar (C50 neinfiltrativ.1 C76. carcinom. duct biliar M-9132/0 Intramuscular.9) scuamoasã vaginalã (C52._) glandularã prostaticã (C61._) M-9270/3 M-9187/3 C77.3 C54. leiomiomatozã C32. bine diferenþiat (C40. benign papilom Schneiderian (C30. tip Bowen (C44. carcinom folicular (C73. sân (C50.9 Istm faringian. C31.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã.4 C76. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial.4 C41. situs. FAI carcinom cu celule scuamoase._) vulvarã (C51. C41. FAI neinfiltrativ. carcinom papilar cu celule (C73. invaziv (C25._) papilom tranziþional._) tip solid papilar.1 M-9064/2 Intrapelvin.0 Intrinsec._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã._) Intraosos carcinom. FAI papilomatozã.5 C77. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50. neoplazie ductalã 3 (C50._) carcinom. FAI papilom cu celule tranziþionale._) papilom papilomatozã._.1) cervicalã (C53._) M-8740/0 nev (C44. neoplazie cu celule germinale (C62._) M-8503/3 Invazie._) M-9100/1 molã._._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã. difuzã ºi carcinom lobular (C50. ganglioni limfatici Intratoracic. FAI M-9160/0 Involutiv. lipom M-9571/0 Intraneural.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58. FAI M-8070/2 Intraepitelial. FAI (C50._) tumorã cu displazie moderatã (C25. nev (C44. carcinom papilar (C73. FAI (C58._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament. C41. grad redus (C40._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44._) Papilar-mucinos adenom (C25. neoplazie. carcinom cu celule scuamoase C22.9) M-8335/3 Încapsulat. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom. grad III analã (C21.1 Intrahepatic. perineurinom C69._) carcinom._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) M-9064/2 Intratubulare. neinvaziv (C25.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte.1) osteosarcom._) M-9187/3 osteosarcom. hemangiom M-8856/0 Intramuscular._) ºi boala Paget._) [obs] M-8890/1 Intravascularã.9) M-8343/3 Încapsulat. papilar (C50. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale. celule germinale maligne (C62.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50._) M-9133/3 Intravascularã. primar (C41.9) 155 .0 C69.

FAB.6 C51.0 C16. tumorã (C64. C41.9 C51. FAI duct.1.1 C44.9) Kupffer. melanom.6 C49. sarcom cu celule (C22.0) Krukenberg. comisurã Labie FAI mare majorã._.1 C00._) C25.9 C69. tumorã (C56. insule 156 .0 C51._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71. sarcom Kaposiform.0) M-8690/1 Jugular.0 C51.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã. C41.0 C05.5) M-8690/1 Jugular.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã.4 Langerhans._) carcinom.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75.9 C53.1 C49.5 L_ (vezi Leucemia._) C76.1 C49.9 C19. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44.1 C49. sân (C50. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44. FAI majorã.4 C44. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular.1 C51._) nev (C44. C24. tumorã (C22.1 C40.1 C40. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi. C41.5 C69.1 C49._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56._.0 C16.1 C51. FAI (C75.0 C51._. nev) FAI (sarcom.1 C49.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom.8 C16. L_) Labial.5 C69.8 C10.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40. regiune a orofaringelui Joncþiune. adenom (C50.0 Jejun Jessner. FAI Lacrimal duct.5) C21. tumorã a glomusului.9 C65. piele micã minorã Labium. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17.1 M-------C77._) L M-------C06.5 C69.8 C02._) condrosarcom (C40.0 C18. ºanþ Labialã. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant._) osteosarom (C40.8 C19.6 C49. paragangliom (C75. hemangioendoteliom Klatskin.

1 C13.1 C32.3 C32. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri. 1) epiglotã._) 157 . FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.5 C71. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat. celule granulomatozã.2 C11.1 C32.0 C32.1 C32.1 M-8890/1 Leiomiomatozã._) M-8744/3 Lentiginos.1 C32. boala FAI.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS. malign (C44. melanom acral. dermatofibrom (C44._) M-8746/3 Lentiginos._) melanom malign (C44.5 C14. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul.0 C10. FAI granulomatozã.2 C10.3 C32.0 C32.2 C04. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã. FAI (C50. perete faringe.1 M-8832/0 Lenticular. limfom C69.1 C32.1 C71._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32.3 C32. FAI ventricul.9 C57.0 C32.2 C67.2 C32. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert.0 C32. plex coroid Lateral.1 C32.0 C32.2 C49.3 C32.9 C32.0 C32.4 Lentile cristaliniene C32. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.3 C32.Index alfabetic Langerhans. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi.3 C32. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã.1 C32.0 C32.

mieloidã (include toate variantele corticale T. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T.1) FAI 11q23 anomalii.16)(p13. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã. limfoblasticã tip. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42.q11-12) t(16._) Letterer-Siwe.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 .q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã.q11) tip M6 secundarã terapiei.21) (q22. mieloidã non-limfociticã. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã. sarcom (C70.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal. t(15. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt.17)(q22.q22) t(15. mieloidã cu eozinofile medulare anormale. PML/RAR-alpha promielocitarã. FAI mielomonocitarã . boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare.17)(q22. cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã.

mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. prolimfociticã bazofilicã. mieloidã cronicã. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã. mature.22)(q34. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. celule T. mieloidã cronicã atipicã pozitiv.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. mieloidã cronicã. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. BCR/ABL negativ atipicã. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9.22)(q34. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. FAB M2 atipicã. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. celule Burkitt. mieloidã. mieloidã. granulocitarã negativ. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. acutã BCR/ABL cronicã. tip. celule precursoare B. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 .

celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. mielomonocitarã juvenilã. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã. celule (C42.q22). acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. FAI M2. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. limfociticã cu celule T mari granulare.21)(q22.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. cronicã Epipodofilotoxinã.1) mature. mieloidã acutã tip M6A M6B mari. mielomonocitarã cronicã L2. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. mieloidã acutã. cu celule [obs] M6. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. juvenilã. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã.22)(q34. limfoblasticã acutã tip. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK.q11) subacutã [obs] inv(16)(p13. t(8. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B. limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 . limfociticã cu celule T granulare mastocitare. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. limfociticã cu celule NK granulare mari. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare.

FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã. acutã (include toate variantele) cu maturare. FAI cronicã. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã.q11) secundarã terapiei. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. acutã cu linearitate MLL. juvenilã cronicã.22)(q34. mieloidã acutã monoblasticã. cu maturare cronicã. atipicã cu eozinofile medulare anormale. acutã fãrã maturare. Tip I cronicã. acutã cu anomalii acutã.q11-12) t(16.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã. cronicã. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. acutã inv(16)(p13.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ.17)(q22. Tip II în transformare. cronicã.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . acutã precedatã de sindrom mielodisplazic. în transformare cronicã. cronicã juvenilã juvenilã. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã.16)(p13. acutã cu displazie multilinearã. cu eozinofile anormale cronicã.21) (q22. cronicã cu eozinofile anormale. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã. BCR/ABL negativ atipicã.q22).q22) t(15.

cu elemente heterologe retiformã 162 . agresive NK. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. prolimfociticã t(8. mielogenã cronicã t(15. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. granulocitarã cronicã t(9. cromozom Ph1 negativ. mieloidã acutã Precursoare B. limfoblasticã acutã cu.q11). celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T. PML/RAR-alpha acutã._) Leydig-Sertoli. promielocitarã acutã t(16. tumorã cu celule FAI (C62. FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã. mieloidã acutã t(15. adulte (include toate variantele) limfoblasticã. mielogenã cronicã plasmocite (C42. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. t(15. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. FAB M2 t(9. granulocitarã cronicã pozitiv.21) (q22.1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic. celule adulte (include toate variantele) granulare mari._) malignã (C62. celule granulare mari. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã. varianta cu celule Philadelphia. FAI non-limfociticã.Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK.1) plasmociticã (C42._) benignã (C62.q11). mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã.21)(q22. mieloidã acutã t(8. adulte (include toate variantele) tip cu.q22). limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv). FAI (include toate variantele) acutã.q11). celule.16)(p13.17)(q22.q11-12) stem. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. cu celule (C42.q11-12). tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.1) pãroase.q22). acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule.q11-12). precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie.17)(q22.22)(q34. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule.17)(q22.22)(q34.

parte anterioarã faþa ventralã. benignã.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis.3 C57. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã.9 C02. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom.1 C02.3 C02.2 C01. timom bogat în.1 C02. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice.9 C01. faþa ventralã bazã. FAI bazã.Limfatic.2 C02. glandã (vezi ganglion limfatic) C49.9 C01. FAI Limfangioendoteliom.0 C02. FAI faþa ventralã. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite. leucemie-limfom. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã.9 C57. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.9 Limfatice. FAI (C37. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial.1 C02.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã.6) C49.2 C57. leziune. gangliocitom displazic al cerebelului (C71. douã treimi. timom bogat în.3 C02.9 C02.3 C69. douã treimi anterioare frenul lingual lingual.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner. faþa dorsalã faþa dorsalã. FAI (C37. douã treimi.8 Leziuni suprapuse (vezi note.2 C02. FAI faþa ventralã.0 C02. în nev congenital (C44.2 C01. malign (C37. pagina 45 ºi regulile de codificare.1 C57. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos.4 C02._) C---.9 C02. FAI (vezi SNOMED) M--------polip.9 C01. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------.9) M-8583/3 Limfocite.2 C02. faþa dorsalã partea anterioarã.0 C02. FAI anterioarã. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom. malign (C37. FAI anterioarã.Limfaticã.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã. faþa dorsalã anterioarã. [obs] 163 . FAI M-9835/3 Limfoblastic acut. faþa ventralã posterioarã. FAI posterioarã. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like. sarcom Limfangioendoteliom.0 C02. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------. douã treimi. FAI margine partea anterioarã.9 C02.2 C02.9) M-8583/3 timom. carcinom Limfoepitelialã.

folicular [obs] mici. celule B mari bronhiei. difuz mari._) Centroblastic FAI celule B mari.9) limfoblastic. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. imunoblastic. FAI mediastinal. difuz [obs] mici. mici [obs] mari. folicular [obs] mixt.3) mici. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. mari bogat în histiocite. centroblastic. pleomorfã. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. FAI difuz. mici. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. celule mari. mari bogat în histiocite/celule T. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. FAI [obs] Clivate.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. mici ºi mari. celule B mari bogat în histiocite/celule T. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. mari bogat în celule T/histiocite. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. celule mari anaplazice CD30+. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. celule T (include toate variantele) adulte. nodular [obs] bogat în histiocite. limfocitic. cutanat primar cu celule T mari (C44. FAI B. FAI [obs] mari. celule FAI [obs] folicular. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare. mari FAI intravascular intravascular. difuz. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã. histiocitic adulte. FAI difuz.2) timic. zonã marginalã (C42. mari (C38. celule B mari Anaplazice. mari (C37. mari (C49. mari difuz. FAI [obs] mici. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 .

celule T mari. FAI celule clivate mari [obs] celule mari. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate. pleomorfã. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. pleomorfã._) [obs] CD30+. celule [obs] mixt. FAI (C44. FAI enteropatie._) primar. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule. bogat în.9) Ki-1+. cu celule B mari (C49. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T. tip enteropatic intravascular. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. cu celule B intravascular. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin. difuz. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 .9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. neclivate [obs] celule. primar (C44. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. bogat în.Index alfabetic Cutanat FAI (C44. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. compus Imunoblastic FAI celule B mari._) celule T. FAI imunoblastic. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. celule anaplazice mari (C44. cu celule B mari histiocite/celule T._) diferenþiere intermediarã. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare.

mari difuz. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. imunoblastic. FAI anaplazice. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. nodular [obs] celule B mici._) celule clivate. celule B anaplazice. FAI [obs] celule clivate. celule bogat în celule T.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe.9) mediastinal (C38. FAI mediastinal. celule mici ºi mari.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat. bine diferenþiat (vezi ºi M. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. FAI difuz. FAI imunoblastic neclivate. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã. anaplazice (C44. FAI intravascular (C49. mixt. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. FAI neclivate. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz. pleomorfã. difuz [obs] mixt. anaplazice clivate. difuz [obs] slab diferenþiat. cu celule mici) Mari FAI B. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. anaplazice mature. celule mici clivate ºi celule mari. folicular [obs] primar cutanat. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. celule B mari mixt. difuz clivate. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice._) T. FAI [obs] folicular. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. celule ale (include toate variantele: blasticã. bogat în. CD30+ anaplazice. pleomorfã. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid.9) Celule anaplazice. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . FAI [obs] clivate. FAI difuz. cu celule mici) difuz. celule T. cu celule mici) difuz. pleomorfã. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. difuz neclivate. mixt. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. celule B mari (C38. centroblastic.3) timic (C37. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite.9823/3) difuz. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite.

difuz [obs] celule. folicular [obs] tip celular. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. FAI celule. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari.cu celule mari anaplazice. celule mici. folicular [obs] difuz. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari. celule T periferice Clivate ºi celule mari. difuz [obs] tip celular. folicular [obs] celule. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. limfom subcutanat cu celule T Periferic. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. mixt. celule medii ºi mari. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. paniculitis-like. limfocitic. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. cu celule anaplazice mari (C44. mixt. celule B mucoasei.Index alfabetic Mici celule B. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin. folicular [obs] limfocitic-histiocitic. limfom cu celule. FAI [obs] NK/T. difuz [obs] pleomorfe. folicular [obs] limfocitic. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. nodular [obs] monocitoide._) primar cutanat. FAI [obs] celule. compus nul. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. tip cu celule T ºi celule . celule T periferice pleomorfe. nodular [obs] tip celular. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. difuz. pleomorfe celule mici. B. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. pleomorfe pielii. difuz [obs] celule mici. celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari.

AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. tip enteropatie limfoblastic.2) splenice.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide. FAI boalã.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. cutanat (C44. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat. difuz [obs] limfocitic. chistadenom papilar (C07. papulozã (C44._) M-8561/0 Limfomatos. celule B mari bogat în celule B mari cutanat.2) subcutanat._) intestinal intestinal. celule FAI FAI. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature. celule B (C42. celule B (C42._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã. meningiom bogat în (C70. FAI periferic.9) M-8641/0 acumulare. tumorã a ovarului cu celule (C56._. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite. androblastom tubular cu (C56. limfom cu celule T paniculitis-like T. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44. FAI (C42. mari CD30+ (C44.9 C02. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite.2) cu limfocite viloase (C42. FAI celule B.malignã (include toate variantele: blasticã.9) Lipoleiomiom 168 . limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. celule mici pleomorfe precursoare._) subcutanat paniculitis-like T/NK._) M-8641/0 Lipidic. T-gama afecþiune. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã.2) nodal splenice. celule mari.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie. FAI Lingual. splenice (C42. FAI (C42. celule medii ºi mari pleomorfe periferic. tumorã a ovarului cu (C56. leucemie cu celule [obs] C02. pleomorfã.4 C34. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase. fren Lingualã.2) al zonei marginale. nodular [obs] Splenic al zonei marginale. celule timic. FAI afecþiune. celule mari periferic. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16. FAI (C44. cu celule B mari (C37._) adulte (include toate variantele) adulte. FAI (vezi SNOMED) Lipoide.9) Lipidicã acumulare. C08._) M-9673/3 Limfomatoasã. FAI periferic._) Lipide. tonsilã Lingulã. carcinom bogat în (C50. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. polipozã.1 Lingual. foliculom (C56.2 C02. pleomorfã.

_) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ. M_) M-8334/0 Macrofolicular. tecom (C56. liposarcom M-9506/1 Lipomatos. plex Luteinizat.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã.2 C34._) infiltrativ (C50. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 .Index alfabetic Lipom FAI fetal. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular._) ºi ductal. plãmân occipital parietal superior.0 C47. nev (C69.1 C71.3 C34.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe. carcinom (C50. FAB.4 C71.4) C08.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71.9) Luteom.3 C34._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) neinfiltrativ (C50. FAI M--------.2 C71. meduloblastom (C71._) in situ (C50. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal. carcinom (C50.1 C34.3 C34.9) Luteinom (C56. FAI (C56._) Carcinom FAI (C50.2 C44._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament.6 C47. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71._) ºi intraductal. bronhie superior._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50. plãmân mijlociu. adenom (C73. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------.2 C72. epiteliom calcifiant (C44.1 C34. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77.2 C44. glandã salivarã. carcinom (C50.M_ (vezi Leucemie. þesut moale superficial bine diferenþiat.9 Majorã. bronhie inferior._) ºi ductal infiltrativ. bronhie mijlociu.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat. superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior.9) Luteom._) in situ ºi carcinom intraductal (C50.

6 C49._) Malign.1 C41. FAI tract genitourinar.1 Mastoidian. melanom.1 C47. FAI (neclasificabil la C16.9 C63.1) sarcom tumorã. FAI (exclude rectul.1 C40. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta. combinat (C34. malignã Malign. carcinom (C44.0 C76.1 C49.1 Mamarã internã.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare.1 C47. pleomorfã. necheratinizant.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter. lentigo (C44. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici.0 C44.0 C42. cheratinizant celule scuamoase. muºchi Mastocite tisulare.0 C41.6 C40._) M-9080/0 Matur. malignã C30.0 C72. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament.1 C40. FAI os.0 C72. tumorã cu celule Sertoli. FAI 170 . inferior os. limfom M--------.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã._) C49.1 C44. pagina 27) M-9699/3 MALT.9) Mare. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid. teratom C76.0 C72.4 C44. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom. melanom. boalã cu. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56.0 C41.Mamar.0 C31.9 C16.1 C49.1 C41. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. meduloblastom cu celule (C71.0 C03.3 C50. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari. glandã Mamelon Mandibular. FAI tract genital.3 C31.0 C72. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom. nev) FAI (sarcom. calicifiantã C63. ganglion limfatic Mandibularã.6 C02.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament. curbura stomacului. lentigo (C44.1 Maxilar FAI antru gingie os. malign M-9741/3 Mastocitozã.1 C41. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã. boalã Paget (C50.0 C77.9 Masculin organe genitale.9) C49.1 C72. FAI M-9740/3 Mastocitom. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari. cu celule mici) C18.4) Margine limbã Mari. sistemicã leucemie (C42. arterã Mamarã. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament.9 C63.6) M-8642/1 Mari. carcinom cu celule.3 C49. FAI tumorã._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament. FAI C20. antru M-8110/3 Matrical. intestin._) M-9831/1 Mari.0 C03.1 pânã la C16.

1) M-8700/3 Medulosuprarenal. menisc al articulaþiei genunchiului Median.2 C77. plamân lob. ºanþ._) M-8720/0 Melanocitic. C41.1 C71. mixt (C73._) balonizate.9 C34.9) M-8728/0 Melanocitozã. nev (C44.1 C49. FAI (C37.1 C49.1 C49. malign (C74.9) timom._) cu stroma amiloidã (C73._) reticulozã histiocitarã [obs] timom.1 C49.9) M-8347/3 Medulo-papilar._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69. paragangliom (C74.1 C02._) epitelioide.6) lipomatos (C71. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38._) epitelioid ºi cu celule fusiforme.6) melanotic (C71. C41.6) desmoplazic nodular (C71.Index alfabetic C49.6) desmoplazic (C71. malign (C44.1) C74._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50. celule (C44.1 C44.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44. mixt extensie superficialã (C44.2 C15. nerv Median. desmoplazic (C44.4) M-8728/1 meningeal (C70. carcinom.1 C38. mixt (C73. auditiv extern Meckel. carcinom.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71. amelanotic (C44. limbã Medianã. melanom malign în nev congenital (C44.1 M-9764/3 Mediteranean.2 C17. malign (C37. diverticul (situs de neoplasm) Medial.9) M-8346/3 Medulo-folicular.6) M-8700/0 Medulosuprarenal. malign (C44. acutã (C42.6) celule mari (C71._) M-8761/3 Melanocitic.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat._) amelanotic. paragangliom. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71.1 C49. sân Meduloblastom FAI (C71._.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 .4 C30.1 FAI anterior posterior Mediastinal.0 C50.4) teratoid (C69. difuzã (C70. lentiginos.4) teratoid. celule desmoplazic._) desmoplazic.3 C40.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40.1 C49.2 C47._) amelanotic (C44.9) Melanom FAI acral.1) leucemie.2 C34.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã.1 C49. benign (C69.1) mielosclerozã Meibomianã. linie. limfom C71.3 C38.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40._.

MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã._) juvenil (C44.1 C40.0 C70.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70.2 C40. articulaþii oase scurte. Hutchinson.1 C49._) lentiginos.0 C40.1 C44._) în nev joncþional (C44._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58.2 C76. FAI (C44.4 C44._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.9) Melanotic meduloblastom(C71._) neutropic (C44.2 C49.2 C49.1 C47. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76.3 C40._) pãrþi moi (C49._) in situ în regresie. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi.9 172 ._) mucos lentiginos neurotropic. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma. malign (C44. malign (C44.1 C70. melanoma._) în regresie (C44. acral.5 C44.4 C49. tumorã neurofibrom pistrui.2 C49._) lentigo._) pistrui. melanom malign în (C44. articulaþii oase scurte.6 C49. FAI (C44.7 C47.Index alfabetic Fusiforme._) în melanozã precanceroasã (C44.1 C49.0 C70. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi.1 C49._) nodular (C44. nev) FAI (sarcom.6) MPNST MPNST.3 C49.1 C49.0 C40.1 C47.2 C40.2 C49._) în nev melanocitic congenital (C44. malign (C44.0 C70.3 C44. psamomatoasã neuroectodermalã.7 C49._) tip B (C69.1 C49._) precanceroasã.9 C70.2 C49._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.1 C49.1 C40. malign (C44. melanom malign în (C44._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44.2 C49._) desmoplazic (C44._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44.1 C49.2 C49. mixt tip A (C69. celule FAI ºi epitelioid. Hutchinson. nev) FAI (sarcom.2 C49.2 C77.6 C49.2 C47.2 C40._) în nev pigmentar gigant (C44.1 C49.1 C77. melanom.2 C49.

malign (vezi codul pentru comportament. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40.9) Metaplazic. leiomiom C40. carcinom cu celule scuamoase. FAI celule în inel cu pecete. tumorã cu celule (C44. sarcom (C70.4 C77. arterã Mezenteric. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian. adenocarcinom cu apocrinã . FAI (C70. os Metafizar. carcinom cu.1 C49. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã. difuzã (C70.0) sarcomatozã (C70. carcinom cu cartilaginoasã. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã.0) Meningiom (C70.9) melanomatozã (C70. carcinom cu celule (C44.1) C48. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. adenom (C64.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere.3 Metatarsian. os M-8095/3 Metatipic. carcinom. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc.0) Menisc. adenocarcinom cu celulel fusiforme. FAI carcinom.2 M--------/6 Metastatic situs._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48.0) Meningiomatozã. mixt tumorã.9) sarcom (C70. carcinom (C44. pagina 27) M-8898/1 Metastazant.0) Meningotelial. cu mielofibrozã mieloidã. meningiom (C70.0) Meningiomatozã.2 C40.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70. fibromatozã (C48.2 C77.2 C77._) C40. meningiom (C70.1 Mezoapendice 173 ._) M-8247/3 Merkel. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã. adenocarcinom cu glandularã.0) Meningotelial. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70. malignã tumorã. cu mielosclerozã osoasã. FAI Metaplazic.

(C71. curbura stomacului.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73. celule._) chistic.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom. adenom._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic.9 C16. necheratinizant epidermoid._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv. combinat (C34. carcinom cu celule scuamoase (53. nefrom C77.4) M-8951/3 Mezodermalã._) celule scuamoase._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67. C41._) carcinom intraductal (C50. FAI (C48. FAI (C73._) M-8097/3 Micronodular. benign (C48. FAI Mici.2 C10._) celule scuamoase. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40._) rotunde. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid. FAI bifazic._) meningiom (C70. nev congenital (C44._) carcinom ductal in situ (C50. benign papilar. tumorã mixtã C10._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 ._) carcinom seros (C56.9) Microchistic adenom (C25. combinat (C34.2 C48. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari.1 Mezocolic. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic.9) Mielodisplazic. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44. malign chistic. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57. intestin.1-C16.9) M-9590/3 Microgliom._._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom. FAI Micã._) adenom seros anexial. FAI (neclasificabil la C16. carcinom bazocelular (C44. bine diferenþiat. ganglion limfatic Mezocolon C17.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã.9 C10. carcinom (C44.5 Mic. combinat (C34.

1) multiplu (C42.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1 Miozitã osifiantã.7 Mijlociu. FAI (C42. tumorã stromalã cu (C56. FAI (C42.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã. ependimom (C72. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom. FAI Mixofibrom odontogenic (C41. carcinom folicular cu invazie (C73._) peribronºicã congenitalã (C34.1) solitar (C42. malign C38. afecþiune.1) M-9960/3 Mieloproliferativã.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42. elemente de cordon sexual.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42.9 Minorã. FAI (C54.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34._) teacã nerv M-8335/3 Minimã._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42.1) plasmocite (C42. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 ._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã.9) C06.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare. cronicã Mieloproliferativã. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã.

_) epidermoid. carcinom. adenom (C75._. carcinom (C25.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C25. ºi teratom embrionar._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74.1) bazofil–acidofil. carcinom (C25._) mezenchimal. carcinom (C34. bronhioloalveolar. carcinom._. carcinom (C44.3 C05._) Moale.3) rabdomiosarcom. carcinom (C73. ductal. celule. tumorã (C75. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase._) subependimom-ependimom (C71._) ependimom-subependimom (C71._) fusiforme._) infiltrativ._) alveolar. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil. FAI (C37._) papilar-medular. carcinom (C22. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. polip (C18. carcinom (C73. melanom exocrine ºi insulare.0) hiperplazic ºi adenomatos. carcinom (C75._) mullerianã.9) timom._) pinealã (C75.1 C11._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine._) liposarcom lobular. adenocarcinom cu celule (C25. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar. bronhioloalveolar. celule._) nemucinos ºi mucinos. sarcom mezenchimalã. tumorã mici. infiltrativ. carcinom (C75.9) medulo-papilar. tumorã (C54. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) endocrin-ductal. celule. infiltrativ._) tip glandã salivarã. tumorã mezodermalã. malignã (C07._) ductal. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22. celule. polip (C18. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom. carcinom (C34._) hepatocelular al ductului biliar._) medulo-folicular._) embrionar. lobular.9) Tumorã FAI malignã. celule. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular. carcinom (C25.0) ductal-endocrin.1) acinar-endocrin.1) bazoscuamoase. carcinom (C73.9) pinealã. C08. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale. adenocarcinom cu celule (C25.1) acidofil-bazofil. papilom cu celule gliom (C71.8 176 . adenom (C75._) subtipuri.3) pineocitom-pineoblastom (C75. FAI mezodermalã mullerianã (C54.9) meningiom (C70._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11. ºi papilom glandular scuamoase. FAI (C07.3) tip glandã salivarã. rabdomiosarcom. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05. carcinom (C44. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase. carcinom (C73. malign (C37._) infiltrativ. C08. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos.9) germinale.

2 C49.4 C49. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25. (C44.5 C49.1 C49. carcinom bazocelular.9) M--------. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.0 C49. malignã sarcom.1 C49.Index alfabetic Moale. sarcom (C71. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf. histiocitozã cu celule Langerhans._) M-8453/1 Moderatã.3 C49.6 C49._) [obs] M-8092/3 Morfeic.9) parþialã (C58._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat.4 C49.9 C49.0 C49. FAI tumorã cu celule gigante.1 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã.9) invazivã (C58.0 C49.0 C49.5 C49.1 C49. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular.2 C49. FAI umãr Moi.2 C49.3 C49. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã.0 C49.2 C49.9) malignã (C58.3 C49.0 C49. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad.1 C49.2 C49.9) invazivã (C58. pãrþi melanom malign (C49._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 .2 C49.1 C49.6 C49._) tumorã cu celule gigante.4 C49. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad. adenocarcinom folicular.3 C49.3 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã.2 C49. carcinom folicular (C73. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44.0 C49.2 C49.0 C49. displazie. [obs] M-9041/3 Monofazic.2 Moale.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi.1 C49.0 C49.5 C49.9) Hidatiformã FAI (C58.9) completã (C58.9) M-8470/1 Moderatã displazie.1 C49.3 C49.2 C49. (C73.2 C49.0 C49.5 C49. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.6 C49.0 C69.6 C49.5 C49.

FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã.1) celule. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56.9) neinvaziv (C25. cu displazie moderatã (C25. carcinom Mucoepidermoidã._) Multifocalã. glande endocrine Multiple regiuni. adenocarcinom Mucipar. mixt (C34. intraductalã. intraductal.0 C06.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom.9) Multiple._) Mucoasã alveolarã. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã.8 178 .4 C00. FAI (C56.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75. malignitate borderline (C56. invaziv (C25. adenocarcinom secretor de Mucinã._) bronhiolo-alveolar. spongioblastom (C71. intraductal (C25. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã.0 C00. nefrom chistic malign (C64. carcinom bazocelular superficial (C44.9) atipicã proliferativã (C56. melanom lentiginos Mullerianã.0 C06. nemucinos ºi.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50.9 C03. carcinom solid cu formare de Mucipar.9) Mucinos-papilar adenom. tumorã mixtã (C54._) tumorã. benign Multifocal. neinvaziv (C25.9 C03. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã. cu displazie moderatã (C56. cu potenþial malign redus (C56. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule. boala lanþurilor grele Mucinã.3 C03.5 C00. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom._) carcinom._) papilar (C56. adenom cu (C75.0 C06._) Multiform._) carcinom. malignitate borderline (C56.9) malignitate borderline (C56.9) papilarã._) Multilinearã. FAI (C56.9) chisticã. carcinom bazocelular (C44. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã. carcinom (C34.9) papilar.1 C03. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid.1) Mucos. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar._) Tumorã FAI._) C03. carcinom Mucinã.0 C30. cu potenþial malign redus (C56. glioblastom (C71._) Multicentric. carcinom.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu._) Multichistic mezoteliom.8 C77.1 C03.9) papilar. intraductal. citopenie refractarã cu displazie Multilocular. adenocarcinom cu (C75.9) chistom.

4 C49.2 C49.0 C44.6 C49.0 Nabothianã.0 C30.0 C11. FAI polipi adenomatoºi. polipi. sarcom meningioame (C70. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas. FAI C76.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.6 C49.3 C49. polipi.2 C49.2 C49.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.1 C49.0 C41.2 C49.0 C49.1 C49.3 C49.3 C49.2 C49. adenocarcinom în hemoragic.4 C49. tumorã a.4 C69.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.0 C76.3 C30.0 C69.3 C30.0 C30.1 C49.0 C30.3 C49.3 C49. FAI C76.Musculo-aponevroticã.5 C49.3 C44. potenþial malign incert M--------.2 C49.1 C49. FAI adenomatoºi.3 C30. tumorã a.1 C49.0 C44.0 C41.9 M-8897/1 Musculaturii netede.6 C49.2 C49.0 C49.0) mucoasã orificiu os 179 .0 C49. FAI sept.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.0 C30.0 C44.0 C30.0 C49.0 C49. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.5 C30.0 C30.0 C41. fibromatozã (vezi SNOMED) C49.5 C49.0 C30.3 C30.9 C49.1 C49.5 C49.1 C49.0 C11.0 C30.0 C49.4 C49.3 C49. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.1 C49. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.2 C49.5 C49. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49.3 C30.6 C49.0 C30.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi.3 C49.9 C49.1 C49.4 C49._) mielom (C42.1 C49.

mucinos (C25. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal. mixt (C34. carcinom bronhiolo-alveolar (C34.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut.9) M-8254/3 Nedeterminat.9) C80. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari.9) chistic.2) sarcom teratom.9) chistic.9) chistic. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament. FAI vestibul Nazal. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal. canal Nazopalatin. FAI celule mici Neclasificatã._) M-8693/1 Necromafin. gliom (vezi SNOMED) Nazalã.9) M-8965/0 Nefrogenic. papilar (C50. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal. celule scuamoase papilar.5 M--------sept. malign M-8252/3 Nemucinos. adenofibrom (C64.0 C11. tip (C34. celule tranziþionale (C67. FAI (C50. multilocular malign (C64. ganglion limfatic Nenumitã.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64. carcinom bronhiolo-alveolar. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25.4 Nenumit.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid. malign (C64.Index alfabetic C30. situs primar Nedescins. FAI M-8693/3 Necromafin._) intraductal.3) sept.0 M--------M--------C69.0 Necunoscut.3 C31._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos._) C77. creasta 180 . marginea posterioarã sinus accesor. benign (C64. papilar (C50.9 C62. paragangliom. carcinom bronhioloalveolar. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru.9) carcinom (C73.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. malign M--------._) papilar. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv.9) tumorã (C73._) papilar urotelial (C67._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73._) M-9765/1 Nedeterminatã. adenom (C74._) comedocarcinom (C50. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid.9 C30. FAI retinoblastom (C69. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad.1 C41._) M-8470/2 Neinvaziv. FAI (C64.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. paragangliom. parþial diferenþiat (C64._) lobular (C50. chistadenocarcinom. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã.

9 C72.2 C47._) vulvarã.0 C47.5 C47.4 C47.5 C72. grad III (C61.0 C47.5 C47.1 C47. cu celule germinale (C62.1 C72. intraepitelialã.0 C47. benign sau malign malign malign. intraepitelialã. FAI radial sacrat sciatic 181 .4 C72.1) cervicalã.2 C47.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert. intraepitelialã.2 C47. FAI spinal.2 C47.3 C47._) ductalã.5 C72.2 C72._) glandularã.2 C47.5 C47.2 C47.9 C72. spinal acustic auditiv brahial cranian. FAI accesor.5 C72. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------.3 C47.4 C69.9) scuamoasã. grad III (C53.2 C47. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic.1 C47.9 C47.0 C47.1 C47._) papilar urotelial.3 C47._) papilar cu celule tranziþionale.1 C47. potenþial malign redus (C67.1 C47. fibrom (vezi SNOMED) C47. grad III (C21.3 C47.Neosifiant._) prostaticã.5 C47.0 C47.1 C47.9 C47.5 C47.5 C72.5 C72.5 C47.2 C47.2 Nerv FAI abducens accesor.4 C47.2 C47.0 spinal. intraepitelialã 3 (C50.5 C47.6 C47.6 C47. grad III intratubularã.1 C47.0 C47.5 C72._) Neoplazie analã.4 C47. grad III (C52.1 C47.0 C47.5 C47. grad III (C51.5 C47.2 C72.5 C47.6 C47.5 C72.3 C47. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25. grad III vaginalã._) C47.5 C72. potenþial malign redus (C67. intraepitelialã.1 C47.3 C47.1 C72.0 C47.5 C47._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25.1 C47.0 C47. intraepitelialã.2 C47.6 C47.2 C72. intraepitelialã. intraepitelialã.

FAI (C71._) diferenþiere._) celular (C44. periferic._) M-8092/3 Nesclerozant. primitivã._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25.] Neurotecom Neurotropic._) mic (C44. malignã M-9561/3 tumorã. primar cutanat (C44. FAI (C71._) M-8897/1 Neted. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. melanom malign în (C44._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom.9 C47._) malign (C44.9._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30. tumorã FAI centralã.6) Neurom FAI acustic (C72. FAI primitivã centralã. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44. FAI carcinom._) celule epitelioide (C44.Index alfabetic C47.9 C72.3 C47.9 C47._) melanocitic. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã._) Neuroendocrin carcinom._) M-8730/0 acromic (C44. FAI vegetativ. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71. periferic._) olfactiv (C30. celule mici carcinom. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72. cord ºi mediastin C38.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã. (C44.9 Nervos._) Congenital intermediar ºi gigant (C44. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã. malignã. carcinom cu Nerv._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44. FAI primitivã. sistem FAI central parasimpatic.0) Nev M-8720/0 FAI (C44.1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37._) Neurosarcom [obs. melanom malign (C44.6 C47._) compus (C44._) melanoticã perifericã perifericã primitivã. sarcom [obs] Neurogenã. FAI M-9560/3 Neurilemom.9 C47.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã. celule mari 182 .2 C47._) Jadassohn (C44. FAI simpatic._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom. FAI M-8897/1 Neted. tumorã de muºchi._) leziune dermicã proliferativã în (C44. carcinom cu celule bazale infiltrativ. tumorã de muºchi. adenocarcinom cu diferenþiere.0 C47. FAI Neurofibromatozã. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom.

FAI (C44. carcinom cu celule (C34.0 C47._) portwine (vezi SNOMED) Reed.0 C49.3 C47.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44._) intraepidemic (C44. celule (vezi codul desemnat celulelor.0 C44.0 C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme._) celule fusiforme._) ºi epitelioid (C44.0 C06. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã._) [obs] în regresie (C44.2 C77._) dermic ºi epidermic (C44. pagina 31) M-------.4) melanocitic (C44.4 Oblongata. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44._) mic congenital (C44._) hidroadenom.0 C49. celule FAI (C44. Reed (C44. nerv Obturator._) pigmentar. medula Obraz FAI FAI (carcinom.3 C49._) joncþional._) hidroadenom (C44. pagina 31) O C71._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44. Reed (C44. melanom malign în (C44._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor.4 C71._) Jadassohn albastru (C44.1) 183 ._) Gigant pigmentar._) nepigmentar (C44. malign (C44.7 C76.0 C44. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu._) magnocelular (C69._) gigant._) joncþional._) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44.0 C49._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44._) juvenil (C44.0 C49. FAI (C44. desmoplazic (C71. tumorã cu celule germinale (C62._) ºi congenital intermediar (C44._) involutiv (C44. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator. melanom.0 C47._) hiperplazie.0 C49.6) melanom (C44._) intradermic (C44. melanom malign în (C44.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null. melanom malign în nev congenital (C44.3 C06.5 C77. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie.0 C49._) pigmentare._) melanocitic. FAI (C44._) halou (C44._) M-9754/3 Nonlipidicã._) intermediar ºi gigant congenital (C44._) displazic (C44._) C41.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44. nev) FAI (sarcom. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom._) Pigmentar FAI (C44.

5 C69. celule (C41.1 C44._) mixom (C41._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71.0 Oculomotor. duct nazo-lacrimal.Index alfabetic C41._) sarcom (C41. cristaline meibomianã._) fibrosarcom (C41. þesut moale palpebrã pleoapã.1 C69.5 C69.5 C69. tract Ocular. nazal._) epitelialã calcifiantã (C41._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71.2) Olfactiv.4 C44._) adenomatoidã (C41. FAI lacrimal.6 C69. FAI cantus.3 C69._) periferic (C41._) benignã (C41.5 C69.1 C44. sac lacrimalã.6 C44._) compus (C41. duct lacrimal. tumorã cu celule (C41._) Odontom FAI (C41._) scuamoasã (C41.4 C69._) carcinom (C41. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72. lentile extraocular.4 C72.4) C72. superioarã pleoapã.5 C69._) clare.0) neurocitom (C30.4 C69.4 C69._) Fibrom FAI (C41. FAI pleoapã. extraocular nazal.1 C69. nerv orbitã.2 C69.4 C69. glandã muºchi. canal ocular.0 C71.1 C69.4 C69.0) tumorã neurogenã (C69._) complex (C41. glob Odontogenic adenomatoidã.6 C69.1 C69.0 C69.6 C69. orbitã uveal.1 C44._) mixofibrom (C41.1 C69._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv. nerv Oddi.3 C69.1 C44.9 C44._) malignã (C41. FAI cornee.5 C69.4 C44. cantus intern.1 C44.2 M-8726/0 Ocular.4 C69.1 C44.1 C69.4 os pol Ochi FAI cantus._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã.3 C69. cantus intraocular iris lacrimal.5 C24._) central (C41.6 C69._) Olfactiv neuroblastom (C30.6 C69.0) neuroepiteliom (C30. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41. inferioarã retinã retrobulbar._) [obs] 184 ._) carcinosarcom (C41. glob optic. tumorã (C41. muºchi extern. corp conjunctivã cornee. limb coroidã cristaline. extern cantus. intern ciliar. celule (C41. glandã lentile. melanocitom de glob (C69. duct._) fantomã._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71. lacrimal. þesut conjunctiv orbitã._) Tumorã FAI (C41. FAI orbitã.6 C44.

4 C49.4 C49.0 C41. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital.5 M-8583/1 Organoid.6 C69.3 C41.9) Organe genitale feminine.5 C49.5 C47.0 C41. picior falangã. mânã faþã (exclude mandibula C41.2 C41. FAI faþã._) 185 ._) M-9451/3 Oligodendrogliom.9 C63. C31.9 C69.5 C00.9 C26.9 C06.3 C00.9 C75.1 C41.0 C41.0 C41. timom.2 C40. melanoma.6 C69.5 C44.2 C40.0 C40.0 C67. os M-9071/3 Orhioblastom (C62.6 C72.6 C69.4 C47. FAI digestive.3 C06.2 C41.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma.8 M-8290/0 Oncocitom M--------._) C57.3 C40. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom.6 C69.6 C41.1) C53.3 C72.6 C67.3 C10.3 C40.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã.0 C53.4 C48. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41.9 C10.4 C41.2 C40.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69.3 C72.1 C30. FAI (C37.3 C41.4 C40.4 C49.7 C44. buzã inferioarã faþã.5 C52.4) deget mânã deget picior etmoid falangã.0 C40. FAI (C71.0 C40. nev) FAI (sarcom._) C71.9) M-8583/3 Organoid.4 C41.9 C10.1 C41.2 C10.4 C00. buzã. FAI genitale masculine.4 C44.2 C41. col uterin nazal ureteral uretral. malign (C37.3 C41.4 C49.0. col uterin extern. anaplazic (C71. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. timom.9 C41.

membru superior mandibulã maxilar. exostozã (C40.gigant (C40. C41. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40.3 C41.2 C40.1 C40. C41. C41._. osteom. C41.3 C40.2 C40. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41.3 C40._) medular (C40._._._.1 C41.0 C41._) Osteoid. FAI maxilar._) Osteofibrom (C40. carcinom cu Osteoclastom.0 C41.4 C40.2 C41._) Osteogenic._._) Osteocondromatozã._._) Osteoid. FAI (C40._ ._.1 C40.4 C40. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40._.0 C41._) Osteoclastom.0 C41._.0 C40.0 C41.9) Osoasã displazie floridã (C41._.4 C40. convenþional condroblastic (C40.0 C40.1 C40. FAI (C40._. C41. FAI (C40._.Index alfabetic C41.3 C41._) intraosos.1 C40.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior.4 C41. C41._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64. FAI (C40._) 186 .2 C40. C41._._) central (C40._) central.1 C41._) metaplazie. C41._. C41.9 C40._._. C41.3 C41._) Osteocartilaginoasã._) Osteom M-9180/0 FAI (C40._) M-9200/0 osteoid.0 C41.1 C41.2 C41. adenocarcinom cu (C41.4 C41. lung membru inferior. C41._) fibroblastic (C40. C41._) metaplazie. C41.0 C40. C41.0 C40.0 C41.1 C41._) M-9191/0 osteoid. FAI (C40._. de grad înalt (C40._) intracortical (C40._. malign (C40. C41.2 C40.0 C41._. C41.9 C40. sarcom (C40. sarcom.0 C40. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit.3 C40._._) de suprafaþã. lung membru superior. C41. C41._._.0 C40. C41. scurt membru superior. superior maxilã mãduvã mânã membru. C41._._) Osteocondrom (C40.C41.0 C41. membru inferior scurt. C41._) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40._) Osteoblastom.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40.2 C41.2 C40.1 C41._) Osteofibrosarcom (C40.3 C41._. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt.0 C41. C41._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40.1 C41. celule gigante._) Osteoblastom agresiv (C40. maxilar ischeon încheieturã mânã lung.4 C40. C41._) Osteoclast-like._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic.3 C41. FAI membru inferior. inferior maxilar. C41.1 C40. membru inferior lung. grad redus intraosos._._) juxtacortical (C40. osteom gigant (C40._. FAI (C40. C41.4 C40.0 C42. C41.

FAI (C56.3 C25._) os (vezi SNOMED) os.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56.1 C71._. C41.3 C25. ganglion limfatic C09.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici._._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44.2 M-8042/3 Ovãz. struma ºi carcinoid (C56.9) carcinom papilar (C73. FAI (C50.1 C49._) M-9700/3 Pagetoidã.9) Ovar.1 C44.9 C09. struma.1 C09. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã._) sân (C50._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25.4 C25.9) Ovarii.9 C25.0 C05. FAI (C42. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50._) paraosteal (C40. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.9) Ovarianã._) M-9931/3 Panmielozã acutã._. osteosarcom în (C40. C41.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50. C41. celule (C40._) infiltrativ (C50. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11._) intraductal.1 C05._) ecrin (C44._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.6 C44.1 C25._) seros (C56.3 Palat FAI dur joncþiune. canal Pancreatic.0 C05._) periosteal (C40.0 C25.9) carcinom folicular (C73._) intrachistic intraductal. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget.8 C05.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos.3) moale.3 C25.0 C49.9 C09.3 C25. tumorã cu celule lipoide (C56. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic. C41. cu invazie (C50.1 C25.2 C25.4 C25._) intraductal neinfiltrativ (C50. palat dur ºi palat moale moale.3 C77.9) P M-8936/1 Pacemaker._) rotunde._.7 C25.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. tumorã cu celule lipidice (C56.9) Ovarii. malignã (C56._. C41.9) varianta folicularã (C73. struma.9) Ovarii. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 .1 C11. reticulozã C05. tumorã stromalã (C56._) Ovar Ovar. celule teleangiectazic (C40. carcinom cu celule în bob de (C34.

_) urotelial.1) renale. malignitate borderline (C56.9) limfomatos (C07.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75._) ºi solid._) siringochistadenom (C44._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. invaziv (C25._) tumorã chisticã (C25. malignitate borderline (C56.9) mucinos.9) chistadenocarcinom (C56. carcinom ºi infiltrativ. cu celule scuamoase in situ.9) seros._) carcinom. carcinom cu celule (C64._) malignitate borderline (C56.9) mucinos (C56._) tumorã.9) seros primar al peritoneului (C48._) Tranziþionale.9) Scuamoase. FAI (C56._) încapsulat (C73. FAI (C56.9) primar seros.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom. carcinom. C08.9) celule renale (C64.9) seros._) ºi folicular. FAI (C50._) intrachistic angioendoteliom. (C50. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73. intraductal._) hidradenom intrachistic. malignitate borderline (C56._) endovascular. benign microcarcinom (C73.9) tumorã.2) DCIS.9) Urotelial carcinom (C67. neinvaziv difuz sclerozant (C73.9) pseudomucinos (C56.1) seros.9) Chistadenocarcinom FAI (C56.9) celule înalte (C73. carcinom. FAI (C56.9) Chistadenom FAI (C56. ductal (C50. neoplasm. intraductalã cu displazie moderatã (C25. solid ºi (C25.9) celule scuamoase celule scuamoase. neinvaziv (C67._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. neoplasm epitelial (C25. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56._) carcinom. intraductal. malignitate borderline (C56. celule carcinom carcinom in situ carcinom. tumorã cu potenþial malign redus (C56. carcinom epitelial. potenþial malign redus (C56. in situ. papilar (C50.9) siringadenom (C44. carcinom. proliferativã atipicã (C56. neinvaziv (C25. neinvaziv (C67._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular.9) mucinoasã. de suprafaþã (C56. angioendoteliom ependimom (C71.9) mucinos.9) seros (C56._) varianta folicularã (C73._) intrachistic intraductal. seroasã.9) celule oxifilice (C73.9) tiroidã (C73._) tumorã chisticã._) carcinom.9) tumorã. bine diferenþiat._._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid. carcinom meningiom mezoteliom.9) pseudomucinos. adenocarcinom intrachistic. celule carcinom (C67. adenocarcinom (C50.9) pseudomucinos. neinvaziv (C67. peritoneu (C48._) ductal.9) urotelial (C67. mixt (C73. adenocarcinom ºi folicular._) 188 .9) epidermoid in situ in situ.

C31. adenom Papilotubular. benign celule.5) benign corpuscul carotidian (C75._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat.5 C77. FAI intraductalã. hidroadenom (C44.0.5) atipic.2 C77.5) malign (C71. difuzã scuamoasã Papilotubular._) Scuamoase. C31. carcinom cu celule (C73.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75._) Para-aortic.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75.5 verucos vezicii urinare (C67. FAI (C67. C31. C24. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44._) oncocitic (C30._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer. C31.0. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin.1) necromafin._) Sinonazal FAI (C30. benign inversat. celule FAI ºi glandular. ganglion limfatic Paracervical. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare._) glandularã intraductalã. inversat. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule. malign (C74. inversat. celule (C30.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44._) exofitic (C30.0) jugular (C75.5) anaplazic (C71. FAI (C71. celule scuamoase mixt.0._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75. FAI celule.5) malign medulosuprarenal (C74. siringochistadenom Papiliferã. intraductalã ductalã subareolarã (C50.3 Parametrial.9) Schneiderian FAI (C30.5) seros de suprafaþã (C56. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare. C31. benign urotelial.0) difuzã.0. C31._) fungiform (C30. corpuscul Para-aortic. malign gangliocitic (C17. FAI inversat.0.1.5) cromafin extrasuprarenalian. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71. FAI celule. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic._) Papilifer.0._) inversat (C30. C31.4) corpuscul para-aortic (C75.1) medulosuprarenal. FAI extrasuprarenalian.5 C57. nodular [obs] C77. FAI necromafin. celule cilindrice.5) jugulotimpanic (C75. ganglion limfatic Parametru 189 .0.

adenocarcinom cu celule (C16.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.9) M-9103/0 Parþialã.3 C49.0 C71. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.5 C48. FAI Pelvirectalã.5 C49.5 C49._) C57.7 C77.3 C48.5 C49.9 Parasternal.3 C38. molã hidatiformã (C58.5 C41.3 Pectoral.3 C47.4 C18._) C07.9 C65.9 C47. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal.1 C60. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75. ganglion limfatic Pectoral mare.9 C77. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete.3 C47.9 C07. sinus M-9192/3 Paraosteal.1 M-8682/1 Parasimpatic.1) M-8720/0 Pãros.3 C49.3 C47.3 C49. hemangiom dobândit C71.5 C47.5 C49.5 C49. carcinom cu celule (C16.1 C76. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã.0 C68.3 C49. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom. ganglion limfatic Paratiroidã.Index alfabetic C31. glandã Parauretralã.3) C41._) M-8214/3 Parietale.3 C49. paragangliom C77.5 C65.2 C60.3 C49.1 C64.4 C76.3 C49. nev (C44_) C77. nefroblastom chistic (C64.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.5 C49.9 C76.7 Peduncul cerebral 190 . osteosarcom (C40.3 C71.3 C49. melanom.9 C76.3 C49.3 C19. muºchi M-9161/0 Pediculat. regiune Paraselar Parasimpatic. C41.1 C44.5 C49.9 Paranazal.3 C44. nev) FAI (sarcom.0 C24.0 C60.2 C60.1 C75.1 C72. leucemie cu celule (C42.9 C07.9) C40.9 C60. sistem nervos.9 C60.9 Paraovarianã.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.2 C60._. þesut Periampular C41.

0 C47.0 C47.9 C47.2 C47.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã._.0 C47.5 C47.4 C47.2 M-8391/0 Perifolicular.6 C47.6 C47. þesut Perineu FAI FAI (carcinom.1 C47.3 C47. congenitalã (C34. tumorã miofibroblasticã. fibrom (C44.2 C47.2 C47.5 C49.0 C47. C41.Index alfabetic C44._) Periapicalã.2 C47._) Peribronºicã. C41.0 C47.5 C47.4 C69. ganglion limfatic C47._) Peribronºicã.0 C47. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic.3 C47.3 C47. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.1 C47.0 C47.5 C47.0 C76.2 C47. fibroadenom (C50. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural.1 C47.0 C47.5 C44._) teacã nerv.5 Perinefretic._. tumorã odontogenic. melanom. displazie cemento-osoasã (C41.5 C47.4 C47.5 C47.6 C47. displazie cementalã (C41.9._) M-9012/0 Pericanalicular.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã._) C48._) condrosarcom (C40.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37.3 C47._) 191 .2 C47. fibrom (C41. tumorã miofibroblasticã.0 C47.5 C49.3 C47. piele Periaortic. C41.0 C47.1 C47.1 C47. nev) FAI (sarcom.5 C49.5 C49.2 C47.6 C47.5 C47.5 C49.1 C47.0 C47._) fibrom (C40._) C38. (C34.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal._.1 C47.5 C47.1 C47. tumorã malignã teacã nerv.3 C44._) trunchi umãr Periapicalã. cord ºi mediastin C38.5 C47.5 C77.2 C47.5 C49. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03.2 C47. þesut Periosteal condrom (C40.5 C49.2 C47.

2 C47.7 C44. canal. meat._.9 C44.2 C44.1 C48._) borderline (C50.1 C76.3 C44.2 C48.2 C49.3 C44. canal extern auditiv._) sarcom. C41.2 C44.5 C44.2 C49. FAI cantus intern cantus extern cap. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 .0 C48.7 Tumorã FAI (C50. þesut Perirectalã.5 C44._) Peripancreatic. canal.2 C48.0 C76.2 C48. melanom. cantus extern. piele penis C60.2 C77. FAI auricular.3 C44._) benignã (C50.0 C44.2 C44.1 C48.1 C44.1 C40. nev) FAI (sarcom.5 C44.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv.3 C44.5 C44. FAI (C40.1 C48. nas externã.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.0 C70.2 M--------fibrosarcom (C40.2 C40.6 C44. þesut Peritonealã. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern.2 C49.2 C48.2 C44.2 C44.9. FAI buzã.1 C44. C41.2 C49._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.1 C44._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70. FAI auditiv.2 C49. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.3 C44._) malignã (C50. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers.1 C48.1 C48.1 C48. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.2 C49. adenom tubular C44.1 C44.2 C49.0 C44. superioarã cantus._) [obs] M-9020/3 malign (C50.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77.9 C70.6 C44.0 ºi piele scrot C63. ganglion limfatic Peripancreatic.2 C44.2 C44.6 C44.2 C44.4 C44.2 C49._) osteosarcom (C40. FAI Perirenal. regiune.3 Piele FAI (exclude vulvã C51._) M-9020/0 benign (C50. canal.5 C44.5 C44. inferioarã buzã.0 C44. extern auriculã.4 C49.1 C48. C41. polip (vezi SNOMED) C47.2 C44.7 C44._.2 C44.6 C44.3 C48.7 C49.2 C49. FAI auricular.7 C44.3 C44._.3 C44.

6 C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------._) gigant.5 C44.2 C44.2 C44.4 C16.2 C44.9) M-9340/0 Pindborg.5 C44.3 C16.6 C44. FAI ureche.6 C44._) Pilomatricom._) Piloid.6 C44._) Pilomatrixom.6 C44.7 C44.2 C44.3 C44.7 C44._) dermatofibrosarcom protuberant (C44.5 C44.5 C44. astrocitom (C71. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44.5 C44.3 C44.9 C44. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã.1 C44.5 C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic.4 C44. FAI (C44. tumorã (C44. FAI (C44. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã. FAI torace tragus trunchi umãr ureche.1 C44.2 C44.5 C44. FAI M-8148/2 PIN III (C61. malign (C44.3 C44.3 C44.5 C44.Pilar.4 C44._) C75._) Pilomatrix.5 C44.2 C44.4 C44.7 C44.6 C44.7 C44.3 C44.2 C44.5 C44.5 C44.4 C63. tumorã (C41.7 C44.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern.7 C44.3 Pinealã.5 C44. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul.3 C44.6 C51._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã.7 C44. FAI (C44. malign (C44. lob ureche.0) adenom corticosuprarenal (C74. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74. carcinom (C44. glandã Pinealã.2 Pilocitic.astrocitom (C71.7 C44.1 C44.5 C44._) gigant. canal ureche externã ureche.7 C44._) Pilomatrixom.5 C44.5 C44. nev Reed cu (C44.7 C44.1 C44._) Pilomatricom.5 C44.Index alfabetic C44. melanom malign în (C44.6 C44.2 C44. tumorã 193 ._) Schwannom pigmentar celule fusiforme.2 C44.4 C77.2 C51.7 C44.0 C44.0) carcinom bazocelular (C44. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.1 C60. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã.

lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42._) M-8212/0 Plat.2 C49.9 C34.2 C49.9 C05.9 C04. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. melanom malign.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75. mixt (C75.2 C49.0 C04._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã.2 C49.1) M-8272/3 Pituitar.7 C49. carcinom bazocelular fibroepitelial tip._.2 C47. tumorã trofoblasticã cu localizare (C58. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.3) Pineoblastom (C75.3) tranziþionalã (C75.9 C11.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.3) Pineoblastom-pineocitom. carcinom.1) C75. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 .3) Pineocitom (C75.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40. FAI bronhie.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite. FAI (C44.7 C44. FAI (C75.3) Pinealom (C75.1) M-9671/3 Plasmocitic.3 C34.3 C49. lob mijlociu bronhie. în (C44. leucemie (C42.9 C12. leucemie cu (C42.7 C47. linitã (C16. nev) FAI (sarcom.1 C75.3 C40.9 C34.2 C44. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen. FAI (C75.0 Plãmân FAI bronhie. C41.5 C44.1 C49. melanom. sinus Piriformã.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76.2 C49.2 C49.3) Pineocitom-pineoblastom.9 C34.0 C34.2 C34. adenom.3 C44. lob inferior bronhie.2 C40.2 M--------C71. adenom C34.1) mielom (C42.9) C58.2 C49. mixt (C75._) Plantã picior FAI FAI (carcinom. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson.2 C40. bronhie.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.7 C12.3) Pinkus tip._) melanotic Hutchinson. lob superior.2 C49.0 C04.1 C34.2 C49.1 C75.9 C34.2 C49.

bronhie lob superior lob superior. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.4 C38. (C34.1 C13.3 C34. spongioblastom (C71._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme. adenocarcinom.1 C09._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.1 C34._) M-9423/3 Polar. carcinom bronhiolo-alveolar.0 cervical C71.1 C49.2 C34. FAI PNET supratentorial (C71. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.0) xantoastrocitom (C71.1 C44. grad redus 195 . nev) FAI (sarcom.1 C34.1 C44._) C71. melanom.0 C34. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar. bronhie pulmonar. carcinom bronhioloalveolar. carcinom cu celule Polimorf.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET.5 coroid C71._) celule. tip Poligonale.4 C38.1 C49.1 C32.1 brahial C47.1 C40.5 lombosacrat C47.4 C44.9 hil lingulã lob inferior lob inferior.7 coroid.1 C49. bronhie principalã.3 C71.1 C34.1 C49.Index alfabetic C34.1 C49. spongioblastom primitiv (C71. bronhie lob mijlociu lob mijlociu._) Pneumocit tip II.1 C13.1) ariepiglotic._) Pneumoblastom (C34.1 C75.1 Police FAI FAI (carcinom.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44. ventriculul al patrulea C47. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07.1 C49. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip. cu (C34.1 C47.2 C34. faþa hipofaringianã ariepiglotic._) [obs] C76. carcinom embrionar. blastom Plex C47. C08.1 C49. carcinom hepatocelular (C22.6 C47.1 C49.1 C44._.3 C34.6 C49.0 C34. FAI rabdomiosarcom.4 M-8973/3 Pleuropulmonar.

_) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos.2 M--------Portal.3 C38.2 C47.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã.2 C49.2 C49. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu.9 C14.8 C67. adenocarcinom in situ în FAI. nev) FAI (sarcom. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic. mixt (C18._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã.0 C13._) M-8409/0 Porom ecrin (C44.2 C44. FAI (neclasificabil la C16.1 C71. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã.2 C10. perete faringe. tumorã vitelinã C77. ganglion limfatic Portã hepaticã. malign (C44._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid. polip._) C77.7 C49.2 C49.2 C49.1C16.2 C49._) M-8409/3 Porom ecrin. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad.3 C16. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã.7 C47. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18.9 C01. ganglion limfatic ai Portwine. ganglion limfatic 196 .2 C01.4 Popliteu.2 C49.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.2 C49. adenocarcinom în (C18. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac. spaþiu FAI FAI (carcinom. mixt (C18. adenocarcinom în FAI. pleomorfã.1 C10. FAI (vezi SNOMED) limfoid.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.3 C11._) colicã familialã (C18.9 C11. melanom. cu celule mici) multipli C32.2 C49.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã.5 C44. carcinom în FAI. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior.2 C77._) adenomatoasã colicã.

atipicã tumorã mucinoasã.9) tumorã papilarã seroasã (C56.0 Preauricular. celule.9 C68. grad III (C61._) 197 ._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34._) M-8832/3 Protuberant._) M-8741/3 Precanceroasã. atipicã (C56.0 Prelaringian. carcinom cu fibrozã C51._) M-8833/3 Protuberant.9 tumorã cu celule clare cu. FAI (C44.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic. regiune. tumorã retinianã M-8831/0 Profund. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical.9) policitemie Prostatã. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic. melanom malign în melanozã (C44. FAI Presimfizal.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16. situs. FAI (C56.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã. malign (vezi codul pentru comportament._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic. melanozã._) neoplasm papilar urotelial (C67. astrocitom (C71. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67.9) tumorã seroasã cu.9 Primar. atipicã (C56. sindrom [obs] C50. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã.0 C77. FAI (C56. dermatofibrosarcom pigmentar (C44. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77. situs.9) M-8583/3 Predominant cortical._) tumorã Brenner (C56.9 C61. malign (C37. FAI (C44.9) C77. FAI (C71.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44.4 C60. dermatofibrosarcom. utriculã Prostaticã. neoplazie intraepitelialã._) tumorã endometrioidã._) M-------/3 Primar. atipicã (C56. ganglion limfatic M-8321/0 Principale.9) tumorã papilarã seroasã. afecþiune limfoproliferativã.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã . pagina 27) C80.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal. glandã Prostaticã. timom.5 Prepilor Prepuþ Presacralã. adenom cu (C75.9 Proeminenþã pubianã Principalã._) cutanatã.9) tumorã seroasã._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. atipicã (C56.0 C76. FAI (C37. carcinom neuroendocrin (C44. în nev congenital (C44. timom.1) carcinom intraosos cutanat. FAI Prostaticã.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61. cu celule T CD30+ (C44. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48.3 C77. FAI tumorã neuroectodermalã centralã.

al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70.1 C77.9) papilar.4 C49. proeminenþã Pubianã._) M-8250/1 Pulmonarã._) C41. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip.7 C00.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56.0 C49. tumorã. adenomatozã (C34. FAI (C56.4 C51.0 C00.2 C00. faþã buzã. os Pubianã.0 C49._) Pseudopolip.9) Chistadenom FAI (C56. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar.0 C49.0 C47. carcinom.1 Pubian.1 C77. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular.9) Pseudopapilar.3 Proximalã. tumorã. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 . solid (C25. muºchi Psoas iliac.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas._) Rabdomioblasticã. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke. simfizã Pudendum._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos.1) C71. FAI ganglion limfatic.9) chistadenocarcinom papilar (C56.4 C51. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar.Index alfabetic C15. treime a esofagului C41. blastom (C34. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã.9) chistadenocarcinom.9 C41.1 Pulpos. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. muºchi Pterigoidã. eritroplazie (C60.9 C77. solidã (C25._) Pseudopapilarã.0 C47._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã.9 C34. malignitate borderline (C56.2 C75. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49.9) papilar. tumorã (C75. FAI tumorã.4 C49. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat.9) malignitate borderline (C56. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã. atipicã (C71.0 Punte Purpurie. FAI (C56.

arterã M-9985/3 Refractarã.1) RAEB II (C42.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos.9) tumorã. anemie (C42.Recklinghausen.1) Rathke. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil.3 C51. boala (cu excepþia osului) M--------.3 C10.1 C76. pleomorf mixt.1) RAEB –T (C42. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed. punga M-9350/1 Rathke.Radicular. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.9 C20.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.1 C76.9 C19.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75._.3 C76.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51.9) carcinom.1) RAEB I (C42. osifiantã (C64. sept Rectovezical. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44. celule cromofobe (C64.9 C19.2 C76.9 Rãdãcinã limbã C76.1 Radial. sept Rectouterin. nev în (C44.0 C71. tumora pungii (C75._) M-9514/1 Regresie spontanã. boalã a osului (vezi SNOMED) C20. melanom malign în (C44.0 C76. FAI Rect ºi colon Rectalã. alveolar ºi embrionar pleomorf.4 C65. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64.8 C57. insula Reil.1 C49.9 C19.1 C76.9 C13. citopenie. tip adult tip mixt C76.9 Rect. C52. hemangiom C47._) Refractarã.9 C19.0 C06.1 Radius RAEB (C42.1) C01.9) M--------.1) RARS (C42.9 C49. FAI pleomorf.9 C65.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 .1 Rectovaginal.0 C71. retinoblastom cu (C69.3 C76. chist (vezi SNOMED) C40. nerv Radialã. FAI embrionar._) M-8723/0 Regresie.3 C76.0 M-9540/1 Recklinghausen.3 C76. tip duct colector (C64. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar.3 C48.

celule de. tract . tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare.4 Rosenmuller.9 Retinã M-8090/3 Rodent. fosetã Rosenmuller.6 C48. superior. FAI M-8822/1 Retroperitonealã.9 C65.0 C62. celule interstiþiale.9 C65. sarcom cu celule. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã.2 C11.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69.0 C13.0) C48.9) papilar (C64.2 C48. þesut Retrocricoidianã. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã. regiune Retrofaringe Retrofaringian.2) C69.3 Reticuloendotelial. nonlipidicã [obs] M--------.9 Respirator.0 C06. ulcer (C44.9) asociat cu chist (C64.2) regresie spontanã (C69.2 C77.4 C77. tract.9) C39.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69.2 C06. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal.1 C11.9) celule fusiforme (C64.0 C11. fibromatozã (C48.0 Retroperitoneu Reþinut. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã. FAI Respirator.2) diferenþiat (C69.9) tip cromofob (C64._) C11. þesut Retrocecal.0 C64. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã.0 Retrobulbar. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 .2 C06. ganglion limfatic Retroperitoneal.0 C14. sarcom cu celule. carcinom cu C71.Reticulohistiocitic.9) sarcomatoid (C64.9 C11. fibrom (C64. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. þesut M-8361/0 Reninom (C64. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã. FAI M-9591/3 Reticulare.9 C11.0 C11.0 C39.2) difuz (C69. sistem.9) M-8966/0 Renomedular. cu elemente heterologe C62. celule adenocarcinom (C64.9 C64.3 C11. tumorã cu (C64.2) Rotunde. tumorã cu celule SertoliLeydig. difuz [obs] C42.Index alfabetic Renale.9) Carcinom FAI (C64.9) M-8966/0 Renomedulare.2 C77.

9.1) stromal. mici Rotund.9 majorã. FAI (C54. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48.5 C49.4 C08.5 C41.5 C49. celule M-9071/3 Sac vitelin. C08. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin.6) [obs] circumscris. glandã. FAI minorã.tumorã hepatoidã de M--------.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57.Sarcoid.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin. luteon de (vezi SNOMED) C77.3 C44.5 C49.5 C44._. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã. policitemie M--------.5 C47. limfom C49.5 C47.5 C49.5 C49.0 C47. FAI (C07. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra. circumscris (C71. nev) FAI (sarcom. regiune FAI FAI (carcinoma.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos.1) epitelioid epitelioide.5 C76. foliculare.1 C69._. ligament M-8940/0 Salivarã. FAI C06. grad înalt (C54. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41. FAI Santorini.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã.1) stromal grad redus (C54._) Dendritice.Rugalã. vas._) M--------.5 C72. glandã.5 C49. C08. tumorã mixtã tip. melanoma.5 C48. dendritice celule fusiforme. celule Ewing foliculare._) arahnoidal cerebelos. C41.5 C49. policitemie M-9950/3 Rubra vera.5 C49.1) stromal.6) [obs] Clare.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._) sarcom tumorã desmoplazicã.9 C06.Sarcina. malignã (C07.9 C25. fund de M--------.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT.3 Sanguin. embrionar Endometrial FAI (C54. celule. tumorã mixtã tip. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 . glandã FAI (exclude glandele salivare minore._. FAI (C71.5 C47._) M-8940/3 Salivarã.1 C48.2 osteosarcom (C40. celule FAI foliculare interdigitate dendritice. duct C08. arahnoidal cerebelos (C71.5 C49.

grad redus (C54. FAI (C40. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante. celule monofazic._. celule leptomeningeal (C70.6 C50._) meningotelial (C70.8 C50. celule rabdoid reticulare. celule dendritice Kaposi Kupffer. C41.0 C50. cadran supero-extern. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide.1 C44.6 C50. celule.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern. FAI [obs] reticulare.0 C49. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã.8 C50. melanom._) mezenchimal mixt mici.4 C44._) M-9442/3 Sarcomatoasã. celule. FAI (C54.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44. cadran infero-extern.8 C50.8 C50.4 C77. glioblastom cu (C71.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase. nev) FAI (sarcom.3 C50.9 C50. cadran Scalen.2 C50.fibros Stromal FAI endometrial. grad înalt (C54.0 C50.0 C44.4 C50. celule fusiforme.0 C47.8 C50. meningealã (C70. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate. C41. celule. hepatocelular (C22. FAI (C40.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40. celule interdigitate. tumorã cu (C56._. C41. difuz [obs] rotunde.0) Langerhans.0 C49.0 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 ._) C50. celule._._) osteogenic. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71.5 C50.0 C49. carcinom cu (C64._) pleomorfe._.1) endometrial.2 C50.0 C44._) [obs] multiplu. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern._) limfangioendotelial (C70.0) carcinom cu celule renale (C64. celule.0 C49.5 C50._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic.4 C49. C41.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom.9) mezoteliom renale.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase.5 C50. FAI M-9539/3 Sarcomatozã._) mastocite meningeal (C70. al osului (C40. celule (C22. componentã.3 C50.1) endometrial. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom._) periosteal. celule.

3 C49._) carcinom._) inversat (C30. melanom.0 C49.1 C49.Index alfabetic C49. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.0 C49._) 203 .4 M-8082/3 Schmincke.0 C49. difuz (C73.3 C49.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã. C31. difuz (C73. tumorã (C56.3 C49. carcinom. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom.3 C44. neîncapsulat (C73.3 C49.9) tumorã neîncapsulatã (C73.6 C49.6 C49.2 C49.0) Sciatic._) oncocitic (C30. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi._) hepatic.0.3 C49.9) hemangiom (C44. carcinom (C22.9) carcinom.5 C49.0.2 C49.0. centurã Scapularã.0 C49.1 C49.1 C49.5 C49. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic.6 C49.3 C49.9 C49.0 C49.0 C41.9) carcinom al ductului sudoripar (C44._) Papilom FAI (C30. infiltrativ (C44.0) liposarcom papilar. neîncapsulat (C73.5 C49.2 C62.1 C49.2 C69. FAI Scrot. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale. carcinom.9) Scrot.1 C44. tumorã (C11.0 C40. C31. papilar. nev) FAI (sarcom.0 C49.0. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom.3 C47.3 C40.0 C76.1 C49.2 C49._) stromalã.0 C47.9) tumorã stromalã (C56. C31. mixt (C44. regiunea FAI FAI (carcinom.3 C47. carcinom. FAI [obs] malign.3 C49.9 C49.2 C49.5 C49. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete.2 C63. malign degenerativ malign.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular. hepatocelular (C22.3 C49._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63.1 Schneiderian carcinom (C30.5 C49.4 C49.2 C49. celule. os Scheletic. piele Scrotal._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã. C31.

joncþiun.9 C57. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal._) C53. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53. papilar (C56. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen. necheratinizant cheratinizant. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã.8 Scuamocolumnarã._) cu indice mitotic crescut (C62. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom. regiune. sân (C50.2 C63._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. cartilaj Seminalã. necheratinizant. chist dermoid (C56. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã._) intraepitelial metastatic.3) nazal._) adenom (C44.3 C76. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ. margine posterioarã rectovaginal.9) M-------/6 Secundar. tip Bowen (C44._) Seboreicã._) ºi teratom. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom._) anaplazic (C62._) M-8382/3 variantã._) intraepidermic.9) M-8045/3 Scuamoase. grad III cheratozã.Index alfabetic Scuamoase. pagina 27) M-9582/0 Selarã. celule-celule bazale._) M-9530/0 meningiom (C70. mixt Senilã.1) C40._) spermatocitic (C62. FAI (C56.9) adenocarcinom.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar. in situ papilar. FAI microinvaziv necheratinizant. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. FAI rectovezical. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44.3 C76. combinat (C44. veziculã Seminom FAI (C62. intraepidermic (C44._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 . cheratinizant celule mari. situs (vezi codul pentru comportament._) carcinom (C44. FAI papilar papilar. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular.3 C57. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30.0 C11. celule mici._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44. tumorã cu celule granulare (C75. carcinom. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã.

FAI M-8213/0 Serrat.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. microchistic carcinom.9) chistom microchistic. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56._) Sexual. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. cordon . paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 .9) papilarã.9) Suprafaþã papilar. cu potenþial malign redus (C56. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.9) papilarã._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli. peritoneu (C48. cu potenþial malign redus (C56.9) M-8593/1 Sexual.3 C21. cu elemente heterologe retiformã retiformã.9) Sertoli-Leydig.1 C24.1) anemie refractarã cu.9) Chistadenofibrom seros.4 C47.0 C31.9) M--8590/1 tumorã. sindrom C41.9) papilar.1) papilarã.1) anemie refractarã fãrã (C42. carcinom.9) papilar. FAI (C56.9) papilom (C56. malignitate borderline (C56.9) proliferantã atipicã (C56.7 C18. adenom papilar. adenom (C18.0 Sfenoid Sfenoidal. malignitate borderline (C56. micropapilar (C56. cordon elemente minore.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom. primar. CIN III cu (C53. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56. tumorã. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18. FAI (C56. sistem nervos.9) bogatã în lipide (C56.9) malignitate borderline (C56.9) M-8681/1 Simpatic.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic.9) papilarã._) Tumorã FAI celule mari. tumorã chisticã. inelari (C42.9) Tumorã FAI.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary. boalã M-9701/3 Sezary.7 C18. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. proliferativ atipicã (C56. tumorã stromalã cu (C56.7 C41. papilar (C56.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. cu malignitate borderline (C56.9) chistadenocarcinom. FAI carcinom. celule adenom carcinom (C62. carcinom (C56.

carcinom Simplu.4 C72. celule fusiforme.2 C47._) M-8940/3 condroid.4 C47.9 C47.9 Mielodisplazic FAI (C42.9 C31. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior.Sinovialã.2 C47.0 C47._) Siringochistadenom papilifer (C44. meningiom (C70._) Siringochistadenom papilar (C44._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-)._) M-8407/3 Siringomatos.9 C47. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31.0 C47._) fungiform (C30._) M-8940/0 condroid (C44._) C42. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44.0 C31.9 C31.9 C47.1 C47.1 C47.9 C47. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic.2 C47.2 C47.3 Sinus accesor.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic.9 C72. condromatozã (vezi SNOMED) M--------.0 C47.0.6 Sistem hematopoietic.1 C47._) Siringofibroadenom (C44.2 C47.1 C31.0 C47. C31.2 C47.0.0 C47._) M-9071/3 Sinus endodermal.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom. fibros Sinovialã.1) [obs] Sezary Sinonazal. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------.3 C47.Sinusalã. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 . FAI accesor.0.4 C69.0 C47.9 C31. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------. tumorã de M--------. C31. celule monofazic.1 C47. C31. FAI vegetativ.5 C47.Sinovialã.9 C47. leiomiom Simplu.1 C47._) exofitic (C30. hemangiom Sinciþial. FAI simpatic.0 C47. malign (C44.Sinovitã.1 C47. carcinom (C44. papilom FAI (C30.2 C31. FAI (C44.6 C47._) Siringoadenom papilar (C44. sarcom FAI bifazic epiteloide._) Sinovial.9 C12.

6 C49.5 C47.6 C49. FAI intra-abdominal._) teratom tip.1 C41. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic. carcinom ductal in situ (C50. seminom (C62.3 C47.1 C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62.2 C70._) C70.6 C49.5 C47.3 C47.2 C44.Index alfabetic C47. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.3 C47.6 C49.1 C72.6 C47._) tip.6 C49. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad. malignã Somatostatinom.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv.5 C49.0 C47.5 C47.6 C47.3 C47. tumorã (C25.6 C47.6 C49.5 C47. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã.3 C47.4 C47.1 C42.0 C72. FAI Somatostatinom.0 C47.6 C41. malign Spate FAI FAI (carcinom.6 C49.9. tumorã cu celule. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.6 C47.5 C47.2 C47.0 C47.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71.2 C47.2 C47. tumorã cu celule SertoliLeydig. FAI M-9063/3 Spermatocitic.9 C76. nevus) FAI (sarcom. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã.6 C49._) ºi papilar.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.3 C47.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25. melanom.6 C49.9 C80. FAI 207 .0 C47.6 C47. FAI Somatostatinice.7 C44.5 C49.1 C76.6 C49._) M-8230/3 carcinom.1 C47.5 C47.6 C63. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25. cord si mediastin C38. tumorã cu celule._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã.

4) curbura micã.1 C16. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã.4 C16. tumorã cu._) polar primitiv (C71.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã.9) sclerozantã (C56. benignã gastrointestinalã.0 C16.9 C16. FAI (neclasificabil la C16.1 curbura mare.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44. celule.3 C16.9) M-8512/3 Stromã limfoidã._) [obs] multiform (C71.4 C16.5 C16.Spongios.3 C54.2) C44.1-C16. retinoblastom cu regresie (C69. grad redus (C54._) ecrin (C44.0 C41. nev (C44.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia. FAI gastrointestinalã.Index alfabetic C70.1-C16. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic._) ecrin.0 C16.6 C16._) C16.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem. FAI ovarianã (C56. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã. duct Stern Sternocleidomastoidian. carcinom cu celule C16.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz.1) endometrial.0 C16. malign (C44. colon M--------. malignã M-8015/3 Sticloase.6 Sprânceanã Stâng._) polar (C71.1-C16.3 C18.8 C16.9) de cordon sexual ºi gonadalã . articulaþie M-8670/0 Steroide.9 C41. FAI de cordon sexual ºi gonadalã. FAI ganglion limfatic. FAI M-8670/3 Steroide. leucemie C07.4 C16.0 C16.1 C70. grad înalt (C54. malignã gastrointestinalã. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 ._) C18. muºchi Sternocostalã.2 C77.2 C42.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior. celule.5 C77.0 C16. celule.1) miozã endolimfaticã (C54.1) Sarcom FAI endometrial.2 C16. FAI (C54.1) endometrial._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã. FAI (C54.3 C16.8 C16. carcinom medular cu (C73.3 C49.1) nodul endometrial (C54.3 C16.1 C16. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71. FAI (neclasificabil la C16. potenþial malign incert gonadicã. tumorã cu.3 Stenon.1-C16.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16. FAI (neclasificabil la C16.

4 C49.0 C49.5 C49.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62. ganglion limfatic Subclavicularã._) M-8832/0 Subepidermicã. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier._) M-9383/1 Subependimom (C71. intestin FAI duoden jejun 209 .2 C77.4 C08. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.1 C49._) cu elemente minore de cordon sexual (C56._) C32.3 C49.9) malignã (C56.2 C49.1 C49.0 C17.5 C49. arterã Subcutanat.1 Subglotã Subinghinal._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.4 C49.5 Subclavicular. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular.5 C49.0 C49.0 C49.2 C49.9) C49.2 C49.6 C49.3 C49.0 C77.3 C49.9) M-9091/1 Struma.0 C77._) astrocitom._) astrocitom.9 C49. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54.3 C49.0 C08. celule gigante (C71.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.0 C49.3 C49.3 C49.9 C17.9) ºi carcinoid (C56. ganglion limfatic Submandibularã.0 C08.1 C49.0 C17.0 C71.1 C08. limfom cu celule T.2 C49.1 C49.0 C49.0 C49.1 C49._) C77.1 C49.1 C49.6 C49.3 C49. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71.0 C49.9) M-8506/0 Subareolarã. FAI (C71.2 C49. papilomatozã ductalã (C50.2 C49.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.4 C49.0 C49.1 C77.2 C49.0 C49.6 C49. carcinoid (C56.0 C77. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire. fibrozã nodularã (C44.3 C49.3 C49.2 C49.0 C71.2 C49.0 C77.2 C49.3 C49.0 C08. ganglion limfatic Subscapular.2 C49.1 C49.

2 C17. creier.0 C76._) carcinom (C44.3 C17.3 Suprafaþã osteosarcom de.0 C00.Index alfabetic C17. melanom cu (C44._) extindere superficialã. seros (C56.0 M-9473/3 Supratentorial. C41.0 C44._) M-8461/3 carcinom papilar de._) Tumorã FAI (C44._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale. faþa purpurie buzã.1 C39.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18.9 C71. seroasã.0 C49.0 C77.1 C06.0 C49. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.1 C76. cadran al sânului gingie gingivã intern.0 C00.0 C76.8 C34. fren buzã._) adenom (C44.0 C74.0 C77. pagina 25) Suprarenalã.1 C06.2 C03. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã. margine liberã buzã. plãmân maxilar membru mezenteric.5 C44.0 C03. leziuni (vezi note. multifocal (C44.0 C50. mucoasa extern. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial._) Sudoriparã.0 C49.0 C49. FAI C77._) Superficial carcinom bazocelular.0 C11. adenocarcinom cu extensie superficialã. melanom.0 C44.0 C47.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom.1 C----.3 C50. ganglion limfatic Supraclavicularã.0) buzã.3 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. regiune FAI FAI (carcinoma.0 C00. PNET (C71. bronhie lob.8 Supraglotã Suprapuse.0 C03. glandã adenocarcinom (C44. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17._. ganglion limfatic Subþire. pagina 45 ºi regulile de codificare.1 C41. creastã alveolarã perete rinofaringe piele._) M-8407/3 Sudoripar.1 C71.9 C74.4 C77.0 C15.9) M-8461/0 papilom seros (C56.3 C00. grad înalt (C40.0 C44. melanoma. nev) 210 ._) ª C06._) malignã (C44.9) M-8463/1 tumorã papilarã de.0 C49.3 C49. FAI (vezi ºi creier) C74.2 C50. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã.4 C49.0 C00. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular. cadran al sânului parte a sânului lob.9) C32. malignitate borderline (C56. faþa oralã buzã. nev) FAI (sarcom.4 C47. carcinom sclerozant al ductului (C44.0 M-9194/3 Supraclavicular.0 C44.0 C49.4 C03._) benignã (C44.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic.1 C34.1 C75.

cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic.2 C49.3 C47. pagina 31) M-9831/1 T. os Tâmplã FAI FAI (carcinom. celule.0 C41.2 C49.0 C49. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.1 C49.2 C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic.2 C49. malignã tumorã.2 C49.2 C41.1 C49. osteosarcom (C40. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 ._) C71.0 C49.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã.2 C49.9 M-9183/3 C71._. celule (vezi codul desemnat celulelor.6 C49.2 C49.2 C41.2 C49. periferic.2 C49.1 C49.0 C49.1 C49. celule mari granulare.3 C44.2 FAI (sarcom.1 C49.2 C49.7 C47. os Temporomandibularã. ependimom (C71. lob Temporal.1 C49.2 C49.2 C49._) M-9768/1 T-gama.0 C49.2 C49.2 C49.1 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.9 C49.0 C49. celule mature.2 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T.2 C49. periferic.1 Tapetum Tarsian.2 C49.2 C49.0 C49.8 C40. melanom.0 C49. malignã. celule corticale.6 C49.0 C49.2 C49.2 C49.3 C44. limfocitozã M-9718/3 T.3 C49.0 C49. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44. C41.1 C49.1 C49.2 C49.2 C49.1 C49.1 C49.9 C49.2 C44.2 C49.2 C49.Index alfabetic C49._) Temporal.1 C49.2 C49.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49.0 C47.6 C49.4 C41. nev) FAI (sarcom.4 C47.2 C49.0 C44.

malign (C37._) M-------. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur.4) Teratoidã/rabdoidã. mixt ºi seminom.9) ectopic.9 Testicul. malign Teratocarcinom Teratoid.4 C40.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37.4) Teratoid. FAI (C37. tumorã stromalã (C62.9) bogat în limfocite.9) malign (C37. FAI M-8640/1 Testicular. adenom (C62. benign (C69. malign (C37.1 C62. malign C62.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56.9) luteinizat (C56.9) predominant cortical. FAI (C37.9) bogat în limfocite. FAI adult chistic anaplazic. tumorã cu celule (C56. malign (C37. carcinom.2) C77. malign benign chistic. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic. FAI (C37. tumorã. tumorã cu celule (C56. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal._) C62.0 C62. FAI (C37. bine diferenþiat (C37.9) malign (C56.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 . malign (C37.9) epitelial. cu celule gigante.9) predominant cortical. malign intermediar. malignã (C49. meduloepiteliom.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. FAI (C37._) M-8590/1 Testicularã. malign (C37. adenocarcinom al ductului C62.9) Cortical FAI (C37.9) FAI. cu celule gigante (C49. meduloepiteliom (C69. tumorã atipicã (C71.9) atipic.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. carcinom.9) celule fusiforme.9) celule fusiforme. malign solid trofoblastic._) Teratom FAI adult.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase.9 C62.9) epitelial. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat.2 Tibial.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.9) atipic.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale. tumorã._) M-9252/3 Tenosinovialã. FAI (C37. adamantinom (C40.0 C62.9) M-8585/3 Timic. malign ºi carcinom embrionar. FAI chistic.9) benign (C37. malign (C37. FAI imatur.

9) tip B1.0 C73.3 C49. FAI (C37.3 C49. FAI (C37. FAI (C37.3 C39.3 C73.1 C49.5 C47. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã. malign (C37.9 C09. malign (C37.9) tip C (C37.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic. FAI C76.9 C26.9) tip AB.3 C47. malign (C37.9) Tract alimentar.4 Tireoglos.3 C49.9) organoid.3 C49. C38.9 C57.3 C49. malign (C37. FAI (C37.1 C72. FAI (C37._.3 C49.9 C63. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02. nev) FAI (sarcom. FAI genitourinar. FAI genitourinar masculin.9) predominant cortical. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73. perete FAI FAI (carcinom.9) tip AB.9 C24. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus.9) carcinom folicular. carcinom (C73. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.1 C09. feminin. FAI (C37.9 Timpanicã.3 C15.3 C49.9 C57.9) tip B3. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.1 C37.8 C26. malign (C37.9) tip mixt.9) predominant cortical.9) tip B1. FAI intestinal.1 C77. cord ºi mediastin C37.9) folicular.9) organoid.3 C49. carcinoid M--------.9) limfocitic. malign (C37. FAI (C37.3 C49.3 C47. FAI biliar gastrointestinal.0 C09.4 ºi tonsila faringianã C11.3 C49. melanom.9) medular.9) tip B2.9) malign.9 C63.0 C72._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace. malign (C37. FAI (C37.9) tip A. malign (C37. carcinom cu diferenþiere. adenocarcinom (C73.9 M-8240/3 Tipic.9 C32. malign (C37.0 C76.1) faringianã palatinã lingualã 213 .3 C44.9 C02.3 C49.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30. FAI genital feminin. FAI optic respirator.Tireoglos.3 C49. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.5 C49.9) tip mixt.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26. FAI (C37. cavitate Timus Timus-like diferenþiere. FAI (C37.9) tip B3.5 C47.9) tip A.3 C44.9) medular. FAI genital masculin.9 C11.1 C44. malign (C37. FAI (C37.9) tip B2.

_) sarcomatoid neoplasm papilar.1) idiopaticã (C42.0 C76.Traumatic.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44. celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67.6 C49.6 C49. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70.5 C06._) neoplasm papilar. malignã C06. cu potenþial malign redus (C67.1) idiopaticã._) Trigemen. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã. FAI Triceps brachial.6 C44.5 C49. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã. nerv Trombocitemie esenþialã (C42.2 C67.6 C49._) papilom papilom.6 C49.6 C71. inversat.1 respirator superior.6 C49. neinvaziv (C67.1) esenþialã.3) Tranziþionale.6 C49.1 Treilea._) papilar. chist dermoid cu (C56.1 C30.9 C77._) Trichilemom (C44.6 C49._) M-8103/0 chist proliferant 214 .9) tumorã epitelioidã Trohlear. ganglion limfatic Traheobronºic. hemoragicã (C42. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49.7 C57.6 C47.2 C33.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58. potenþial malign redus (C67._) Tricodiscom (C44. nev) FAI (sarcom. muºchi M-9561/3 Triton. FAI uveal Tragus Trahee Traheal.0 C57.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom.1 C77.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72. FAI papilom.4 C44._) papilar (C67.6 C49.1 C57.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44._) Papilom FAI benign inversat. neurom (vezi SNOMED) C71. inversat.3 M--------. hemoragicã (C42. benign Trapez.9) C18._) Tricoepiteliom (C44. FAI inversat. tumorã. ventriculul al.5 C49.7 C44. plexul coroid al ventriculului Treilea._) Tricofoliculom (C44.Index alfabetic C39. benign tumorã pinealã (C75. melanom.5 C47. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72.0 C69.5 C71.

1) argentafinã.4) Corticosuprarenalã FAI (C74. celule [obs] acinice._) [obs] Brooke (C44. celule._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. carcinoidã atipicã._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã.9) proliferantã atipicã (C56. C41._) acinare. FAI (C25.9) proliferantã (C56.0) benignã (C74.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 ._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate. benignã (C44._) bazale. adenom M-8263/0 adenom.9) malignitate borderline (C56. celule FAI chisticã. neuroectodermalã primitivã. malignitate borderline (C56._) Brenner FAI (C56. bronºicã intravascularã (C34.9) malignã (C56.9) Tubulovilos.0) clare. cu displazie moderatã (C25. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã. adontogenicã (C62. folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar.9) tip cu._) alfa. vestigialã alfa. celule. FAI androblastom._) benignã benignã. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate._) ºi solidã (C25.5) corpusculului carotidian (C75._) alveolarã. FAI argentafinã. intravascularã (C34._) Askin atipicã. celule (C44. neclasificatã beta. cu acumulare lipidicã (C56. FAI adenomatoidã.0) cromafinã cu celule fantomã. C41._._) Clare._) Bednar (C44.9) mucinoasã. malignã Codman (C40. malignã (C25._) Dabska dendritice. tumorã de cordon sexual cu (C56.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom. a apendicelui (C18._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã. celule.0) malignã (C74._) papilarã (C25._.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. celule. benignã (C44. malignitate borderline (C56. teratoidã/rabdoidã (C71._) condromatoasã cu celule gigante (C40. celule. FAI (C71._) corpusculului para-aortic (C75. malignã (C25. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari. odontogenicã (C41._) adrenalã.

celule. cu elemente timus-like G.9) [obs] hil celule din (C56._) teacã tendon. celule.9) juvenilã (C56. papilar-mucinoasã. FAI stromalã. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75.9) granuloase ºi tecale._) insulare._) intravascularã._.0) Krukenberg Leydig.1. C41. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule._) tip.9) Hurthle.9) Grawitz (C64. celule stromalã._. malignã Glomus FAI jugular.1) Granuloase. celule FAI benignã malignã intraductalã.9) juxtaglomerularã (C64. FAI G. malignã Ewing._) pãrþi moi. malignã stromalã. malignã epitelialã. celule FAI benignã (C62._. celule. potenþial malign redus endometrioidã.9) tip adult (C56. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker._) tenosinovialã. benignã (C25._) fantomã. C41.9) hipernefroidã [obs] insulare. ovar (C56. (C40. odontogenicã cu (C62. celule gastrinice. celule. celule. plexiformã fibromixoidã. C41._.9) sarcomatoidã (C56._) [obs] juvenilã. C41._) os. benignã epitelialã. ovar (C56. bine diferenþiatã lipidice. cu diferenþiere timus-like epitelialã.9) lipoide._) Gigante. FAI (C75. malignã teacã tendon (C49._) condromatoasã (C40. FAI (C40. celule. celule. celule.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã. cu displazie moderatã (C25. C24._) Interstiþiale._) fibrohistiocitarã. celule (C73. malignã folicularã. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62. celule os. malignã (C49._) malignã (C62.9) hilare. potenþial malign incert Germinale. malignã (C49. celule. malignã gastrinice. malignã (C40. celule (C56. benignã stromalã.9) Klatskin (C22. proliferativã atipicã enterocromafin-like._) Leydig-Sertoli. FAI pãrþi._) tenosinovialã (C49. celule (C56.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 . bronºicã alveolarã (C34. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare. sinus endometrioidã. celule. neuroepitelialã embolus endodermal. FAI (C25. stromalã Gonadalã. cu celule granuloase (C56. celule rotunde mici disembrioplazicã.9) malignã (C56.5) malignã gonadalã. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. celule FAI (C56. malignã epitelialã.

2) osifiantã. cu potenþial malign redus (C56._.9) seroasã. celule gigante. sclerozantã (C73._) neclasificatã neclasificatã. olfactivã (C69. neurogenã (C69.9) papilar-mucinoasã._) melanoticã perifericã primitivã. proliferativ atipicã (C56._) clare. disembrioplasticã neurogenã. (C62._) fantomã. mixtã mezonefricã._) malignã (C41._) Mixtã FAI germinale. C08.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã. FAI (C07.9) pacemaker. cu displazie moderatã (C25._) tip glandã salivarã._. intraductalã._) mucinoasã.9) chisticã._) peribronºicã congenitalã (C34. cu potenþial malign redus (C56.9) ovarianã stromalã (C56. tip cu celule. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã._) Odontogenicã FAI (C41._) calcifiantã epitelialã (C41. C08. malignã (C07._) chisticã._) adenomatoidã (C41. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. cu displazie moderatã (C25._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . celule (C44._) muºchi neted. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã.9) seroasã._) Mucinoasã FAI. FAI mici. malignã melanoticã. tip cu celule._. celule (C41. cu potenþial malign redus (C56. mixtã (C54. FAI mastocite. celule (C41.9) papilarã.9) neuroepitelialã. celule._) olfactivã._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã. neuroectodermalã Merkel. FAI neîncapsulatã. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25. cu displazie moderatã (C25. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ.9) atipicã. celule mezenchimalã mixtã.Index alfabetic Malignã FAI clare. cu potenþial malign redus (C56. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã. celule malignã. FAI mixtã. tip glandã salivarã (C07. proliferativã (C56._) scuamoasã (C41. FAI (C71. C08. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã. cu celule germinale. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. malignã mici rotunde. malignitate borderline (C56._) metastaticã mezenchimalã. primitivã._) benignã (C41.2) nonseminomatoasã. FAI muºchi neted.

9) secundarã secundarã._) borderline (C50. glandã FAI (C44.3) Pinkus placentarã.1) renalã osifiantã (C64. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã. potenþial malign incert sexual. trofoblasticã (C58. papilarã. cu elemente heterologe sexual. cu diferenþiere intermediarã (C75. cordon. de cordon. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. cu localizare. cu elemente heterologe retiformã retiformã. de cordon. FAI (C71._) sclerozantã neîncapsulatã (C73.9) Sexual. FAI sexual. celule. celule FAI (C56._) benignã (C50. malignitate borderline (C56. celule. malignã scuamoasã odontogenicã steroide.9) sclerozantã stromalã (C56.9) papilarã chisticã. FAI Phyllodes FAI (C50.9) plasmocite plexiformã._) somatostatinice. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) Pinealã mixtã (C75. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25. cu potenþial malign redus (C56.3) Periferic teacã nerv.9) papilarã. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. cu tubuli inelari (C56. FAI somatostatinice. pungã (C75. cu elemente minore de (C56. celule._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 .9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig. pinealã.3) tranziþionalã (C75.9) proliferantã atipicã (C56. malignã. cu potenþial malign redus (C56._) perifericã.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56. malignã gastrointestinalã. cordon . FAI steroide. celule.9) retinianã primordialã rabdoidã. malignã teacã nerv.9) renomedulare._) Pindborg (C41.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. atipicã (C71. celule mici._) Rathke.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã. malignitate borderline (C56._) malignã (C50. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã.stromalã gonadalã.chist dermoid cu Seroasã FAI._) rotunde.9) Sudoriparã.9) Sertoli._) pilarã (C44. benignã gastrointestinalã. celule interstiþiale (C64. desmoplazicã Schminke (C11.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

_._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40.2) Craniofaringiom. malignã GIST.9) Nefrom chistic malign (C64._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã. FAI GIST._. C41._. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. adamantinomatos (C75._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 . malignã (C49.9) Adenofibrom nefrogenic (C64._) Osteosarcom central convenþional (C40._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom._) Condrosarcom dediferenþiat (C40._) Osteosarcm intracortical (C40. C41._.9) Tumora renalã osifiantã (C64._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40._. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. C41.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O._._) Osteosarcom medular (C40. C41._. C41._. malign Nefrom chistic benign (C64. nonseminomatoasã (C62. papilar (C75._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49.9) Fibrom renomedular (C64._. C41._) Osteosarcom periosteal (C40. C41.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71. C41._) Tumorã cu celule germinale._. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Condrosarcom cu celule clare (C40.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. C41. C41. malignã (C49.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.

cu regresie spontanã (C69.2) Retinoblastom. timic (C37.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71.2) Limfom splenic al zonei marginale. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.9) Limfom cu celule B al zonei marginale.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom.3) Limfom cu celule B mari. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75.2) Limfom cu celule B al zonei marginale. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 . mediastinal (C38. splenic (C42. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. FAI [obs._) Retinoblastom.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI (C42._) Papulozã limfomatoidã (C44.5) Meduloblastom cu celule mari (C71. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom al zonei marginale. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44.] Histiocitozã cu celule Langerhans._) Limfom cu celule NK/T. difuz (C69.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat.

tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip L2. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã.q11) Leucemie mieloidã acutã. t(16.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice. FAI Leucemie prolimfociticã. interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã.16)(p13. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. inv(16)(p13. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans.

22)(q34. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.21)(q22. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 . anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(8. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. t(8. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei.22)(q34.q22) FAB M2. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. t(9. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã. AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. t(9. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã.21) (q22. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã.

Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O. tip desmoplazic (C44. exofitic (C30. benignã Tumoretã.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Pilomatrixom. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã._) Carcinom bazocelular infiltrativ. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 . inversat. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase._) Papilom sinonazal. FAI (C30.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. in situ Papilom cu celule scuamoase. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Pilomatrixom malign (C44._) Carcinom bazocelular._) Papilom sinonazal. morfeic (C44. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã.0. FAI Trichilemocarcinom (C44. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal.1) AIN III (C21._) Papilom cu celule tranzitionale. FAI (C44.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase ._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. inversat. C31._) Carcinom matrical (C44. C31. fungiform (C30._) Carcinom bazocelular infiltrativ. sclerozant (C44. nesclerozant (C44. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici ._) Carcinom bazocelular. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. FAI (C44. grad III (C52.0.0._) Papilom cu celule tranziþionale._) Carcinom trichilemal (C44. benign Papilom tranzitional. C31. grad III (C51._) Carcinom bazocelular infiltrativ. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21.

FAI (C25.0. celule oxifile (C73._) Carcinom intraductal. malignitate borderline (C56.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56. neinvaziv (C67. inversat. C31._) Adenom atipic (C34._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25. C31.9) Chistadenom apocrin 232 .9) Adenom folicular atipic (C73._) Carcinom ductal.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale._) Carcinom cu celule tranziþionale. C31.0. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice.0._) Carcinom urotelial papilar (C67.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64._) Adenomatozã cu celule insulare._) Tumorã cu celule insulare. FAI Papilom Schneiderian. difuz sclerozant (C73. tip cribriform (C50. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44.0.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) Carcinom folicular. tip cribriform (C50.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56._) Vipom._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30. neinvaziv (C67._) Tumorã cu celule alpha. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67._) Carcinom cu celule cilindrice (C30.9) Adenom pigmentar (C74._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular. C31. inversat (C30._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom urotelial papilar. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. FAI (C25._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional. celule oxifile (C73. malign Carcinom ductal in situ. tip solid (C50.

papilar (C50.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56._) Hidroadenocarcinom (C44._) Spiradenom ecrin malign (C44.9) Carcinom ductal in situ.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. papilar (C50._) Chistadenocarcinom mucinos._) DIN 3 (C50._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom siringomatos (C44. tip comedo (C50. malign (C44. tip comedo (C50. FAI Tumorã cu celule steroide. malignitate borderline (C56._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) DCIS._) Carcinom anexial microchistic (C44. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Epiteliom sebaceu (C44. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. sarcomatoasã (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase.5) 233 ._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56._) Carcinom pseudopapilar solid (C25._) Tumorã chisticã mucinoasã.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) Carcinom seros micropapilar (C56.9) Tumorã cu celule granuloase. neinvaziv (C25._) Adenom papilar digital agresiv (C44.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48._) Adenom microchistic seros Carcinom seros. FAI (C50.9) Tumorã cu celule steroide. tip adult (C56._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Adenocarcinom papilar digital (C44.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular._) DCIS._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) DCIS. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75._) Carcinom ductal in situ.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56._) Chistadenom ecrin (C44. FAI (C50. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.

1) Sarcom stromal endometrial.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56.9) Adenocarcinofibrom seros (C56._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44.1) Tumorã glomusului.9) Rabdomiosarcom embrionar._) Tumorã rabdoidã. amelanotic (C44. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf.9) Chistadenofibrom seros._. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56. malign (C56.9) Adenofibrom seros.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat . FAI (C44. malign (C44.9) 234 . malignã Tumorã rabdoidã._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted._) Nev congenital mic (C44. FAI Melanom desmoplazic.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74. malign (C74. malignã Melanocitom._) Fibrom celular (C56.1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid. malign (C56. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.1) Paragangliom medulosuprarenal.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56.9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56. malignitate borderline (C56._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44.9) Chistadenofibrom seros.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75. grad înalt (C54. C52. pleomorf Sarcom stromal endometrial. grad redus (C54.

FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã._) 235 .3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._.5) Carcinom al plexului coroid (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62. C41._. grad redus (C71. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Gliofibrom (C71._) Ependimom cu celule clare (C71._) Spongioblastom polar (C71. grad redus (C71.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._) Condrosarcom periosteal (C40. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75._) Sarcom sinovial._) Papilom atipic al plexului coroid (C71.6) PNET._) Astrocitom difuz (C71._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur.5) Ependimom celular (C71._) Ependimom tanicitic (C71._) CPNET (C71. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic._) Meduloblastom melanotic (C71.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes._) Subependimom-ependimom mixt (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._) Astrocitom difuz. borderline (C50._) Astrocitom. benign (C48. benign Mezoteliom chistic. FAI (C71._) Celule germinale intratubulare maligne (C62._) PNET supratentorial (C71. C41.

6) Retinocitom (C69.6) Medulocitom (C71. benign (C69. celularitate mixtã. depleþie limfocitarã. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. limfocitic. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. benign (C69._) Dictiom. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 . FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. malign (C69.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. FAI Limfom Hodgkin clasic. celule mici. celule mici. sclerozã nodularã._) Dictiom. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B. reticular Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. grad 2 Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom malign. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71._) Meduloepiteliom teratoid. grad 1 Limfom Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST.2) Neurocitom olfactiv (C30. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. celule B mici. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic.6) Neurolipocitom (C71. fazã celularã Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom.4) Gangliogliom. limfocitic. depleþie limfocitarã.

q11-12) Leucemie mieloidã acutã. CD30+ Plasmocitom al osului (C40. FAI Limfom folicular. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49.17)(q22. centroblastic. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. acutã Leucemie promielocitarã acutã. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. t(15. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular. celule mari Limfom cutanat cu celule T._.17)(q22.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. FAI Limfom cu celule T periferice. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. difuz. grad 1 Limfom folicular. grad 2 Limfom folicular. celule B mari._) Limfom cu celule mari anaplazice. C41.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign._) Boala lanþurilor grele. cu celule B mari. t(15. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI (C44. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice. folicular Limfom malign al centrului folicular. difuz. FAI Leucemie mieloidã acutã. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 . FAI Limfom cu celule T. imunoblastic.

Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .

FAI [obs] Limfosarcom. FAI Miofibrom Sarcom stromal. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. celule mici clivate. FAI (C71. limfocitic._) Porom ecrin (C44. FAI [obs] Limfom malign._) [obs] Limfom malign. C41. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 . FAI Boalã Hodgkin._. C41._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71. difuz. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. centroblastic-centrocitic.9) Carcinom cu celule C (C73. centrocitic [obs] Limfom malign. FAI [obs] Boalã Hodgkin. cu stromã amiloidã (C73._. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. celule mici clivate. difuz [obs] Reticulosarcom._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom._) Osteosarcom periosteal (C40. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40. difuz [obs] Microgliom (C71.9) Carcinom timic. difuz [obs] Limfom malign.9) Papulã fibroasã a nasului (C44._) Osteosarcom juxtacortical (C41. FAI Argentafinom. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. celularitate mixtã Limfom malign._.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. sclerozã nodularã. C41._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70. centroblastic-centrocitic._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71._) Spongioblastom. predominanþã limfocitarã. difuz [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã.9) Carcinom medular.3) [obs] Nev involutiv (C44. FAI [obs] Reticulosarcom. difuz [obs] Limfom malign. FAI (C73._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. argentafinã._) [obs] Limfosarcom. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin. slab diferenþiat. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. nodular [obs] Boalã Hodgkin.

centroblastic. celule mari. nodular [obs] Limfom malign. limfoblastic. neclivate. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. FAI Limfom malign. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. celule nediferenþiate. neclivate. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. celule neclivate. clivate. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . celule mici. celule mari clivate. Ediþia a treia Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. celule nediferenþiate. FAI Limfom malign. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. limfocitic. FAI Limfom malign. neclivate. difuz Limfom malign. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. nodular [obs] Limfom malign. limfocitic. non-Burkitt [obs] Limfom malign. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. centroblastic-centrocitic. celule mari clivate [obs] Limfom malign. difuz. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. slab diferenþiat. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign. celule mari. centroblastic. difuz Limfom malign. bine diferenþiat. difuz [obs] Limfom malign. celule mari.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. celule neclivate. centroblastic. FAI Limfom malign.

Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42.1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã. FAI Leucemie limfoblasticã acutã.1) Leucemie plasmaciticã (C42. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã. FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 . tip L2.

Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular. Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44. grad III. grad III.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. C41. Neoplazie intraepitelialã cervicalã. bifazic. C41. grad III.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. de col uterin. grad III. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . Neoplazie intraepitelialã vulvarã._._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. Neoplazie intraepitelialã vaginalã. benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã._. grad III) Carcinom bazocelular. vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã.

FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic.1) Ependimom papilar (C71.1) Stromatozã endometrialã (C54. Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial.1) Miozã stromalã. grad redus (C54.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 . FAI (C54. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã.1) Endometriozã stromalã (C54.

Ediþia a treia Chistadenom seros. FAI._) Spongioblastom.9) Chistadenom pseudomucinos._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Astrocitom pilocitic (C71. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Tumorã mucinoasã.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C59.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular._) Astrocitom juvenil (C71. cu potenþial malign redus (C56. FAI Glucagonom. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Adenom vilos.9) Tumorã papilarã mucinoasã. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. cu potenþial malign redus (C56.9) Chistadenom papilar.9) Chistadenom papilar seros. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64. FAI (C71. FAI cu potenþial malign redus (C56.9) Reninom (C64. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56.6) Tumorã seroasã. malignitate borderline (C56. FAI (C25.9) Chistadenom mucinos.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 .9) Tumorã chisticã mucinoasã. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale._) Astrocitom piloid (C71. FAI (C37.9) Chistadenom mucinos papilar._) Timom.9) Tumorã cu celule Sertoli. malignitate borderline (C56.