P. 1
CIM-Oncologica

CIM-Oncologica

|Views: 2,168|Likes:

More info:

Published by: Darius Si Delia Tarchila on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

Manchester. MD. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. Franþa Dr Franco Rilke. HY. Mannheim. Bethesda. Edinburg. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. Società Italiana de Cancerologia. Fulton. Italia Dr James Vadiman. Isère. Registre de Cancer de l’Isère. Germania vi . USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. Manchester. National Cancer Institute. Germania Profesor Paul Hermanek. International Agency for Research on Cancer. Anglia Dr Han Van Krieken. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. Münster Universität. Germania Dr Elaine Jaffe. Kelsey. Scoþia Dr Anna M. Oviedio. SUA Dr Paul Kleihues. Western General Hospital. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Leiden. Dijon. SUA D-ra Annette Hurlbut. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Bethesda. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. Chicago. SUA D-na Catherine Exbrayat. Hospital General de Asturias. The Academic Hospital. Münster. University of Leeds. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. Institut für Pathologie. Royal Manchester Children’s Hospital. Birch. Leds. Lyon. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. Milan. National Cancer Institute. IL. Dr Timothy Coté. Anglia Dr James Ironside.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Gerhard Domagk Institut für pathologie. Groningen. University of Chicago. Leukaemia Research Fund. Erlangen. Franþa Dr Andrew Jack. Olanda Dr Aurora Astudillo. MD. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Spania Profesor Paule Marie Carli. Comprehensive Cancer Centre North.

la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. Mallorca Spania. Iowa SUA (SEER). Baden-Württenberg Germania. Trujillo Polonia. Flagler Hospital SUA. Qidong Cuba Cehia Ecuador. Macerata Italia. Quito Egipt. Beijing China. Detroit SUA (SEER). Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Haut-Rhin Franþa. Los Angeles SUA (SEER). Conakry Indonesia Italia. Texas. Ferrara Italia. Hiroshima Japonia. Romagna Japonia. Manila Filipine. Atlanta SUA (SEER). Gothenburg Tailanda. Bangkok Tailanda. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Nagasaki Japonia. East Anglia Regatul Unit. Federal States of Berlin Germania. Utah SUA. Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. National Childhood Guinea. Kampala Vietnam. New Mexico SUA (SEER). Nova Scotia China. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. College Station Medical Center Suedia. Lima Peru. Ohio. Hawaii SUA (SEER). Northern California SUA (SEER). South Australia. Manitoba Canada. Campinas Brazilia. vii . Northern and Yorkshire Regatul Unit. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Missouri. Ontario Canada. British Columbia Canada. Kielce Regatul Unit. Ragusa Italia. Connecticut SUA (SEER). Granada Spania. Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. Princess Margaret Hospital Canada. Karachi Peru. Hérault Franþa. Victoria Belarus Belgia Brazilia. Asturias Spania. New South Wales Australia. Liberty Hospital SUA. Amserdam Pakistan. Alexandria Filipine. Rizal Franþa.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Porto Alegre Canada. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. Medical Center of Central Georgia SUA. National Childhood Singapore Slovenia Spania. Murcia SUA. Oxford. Tarn Germania. Florida. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). sã participe la testarea acesteia pe teren. Ontario.

Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. Termeni morfologici noi. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne.3). Mai mult de atât. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. Au fost introduse noi clasificãri. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. în special pentru leucemii ºi limfoame. în consecinþã. au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. sub editarea asiguratã de Constance Percy. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. 1 . Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). pentru fiecare neoplasm. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). în final. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. Totuºi. sau sã fie înlãturate din baza de date. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. s-a decis revizuirea întregii publicaþii. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil.

.trad. International Classification of Diseases for Oncology 2 . Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N.Tabel 1. ICD-O.

melanomul ºi anumite neoplasme benigne. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. sau nespecificat). foarte detaliat ce acoperea întregul organism. În 1968. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. precum ºi un cod topografic complet nou. rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. În 1951. coriocarcinomul. iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. 3 . dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. De exemplu. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. SNOP furniza un cod morfologic. S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. De mulþi ani. Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. Dupã formarea Natiunilor Unite.ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. benign. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. a histologiei tumorilor. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. În anii 1960. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10).

A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. acoperind atât topografia cât ºi morfologia. leucemia mieloidã cronicã. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. greacã. BCR/ABL. Aºa cum s-a menþionat anterior. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. inclusiv în chinezã. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. ca successor al clasificãrii MOTNAC. rusã. italianã. sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). japonezã. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. t(9. Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. 22). În 1976. portughezã. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. slovacã ºi spaniolã. va fi disponibilã pe media electronicã. Conversia primarã ºi initialã. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. francezã. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. precum ºi în versiuni editate. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. spre exemplu M-9863/3. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. cehã. cãtre CIM-10. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. 4 . erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. grup reunit de OMS în anul 1971. germanã. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. 22)(q34. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare.

neoplasmului. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol.m. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare. M-8070/3.9. De exemplu. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. Codul de comportament. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign.9. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. In situ. Dupã cum se vede în Tabelul 3. Prin contrast. º. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. sau morfologia. Secundar sau Metastatic. astfel. trad. benign. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. (vezi codul de comportament. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n.d. benign. 5 .a. Benign. identificã dacã neoplasmul este malign. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. CIM-O descrie în plus ºi tipul. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10).: situs) sunt listate în ordine alfabeticã. M-8140/3. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. in situ.9. pagina 27). În consecinþã. Comportament Incert ºi Necunoscut.9. codul topografic (C34. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2).

Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. 6 . Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O.0. în CIM-10. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. De exemplu. doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic. categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. În plus. leucemiile ºi melanoamele pielii. prin categorii unice.

boala se codificã prin C42.9. Începând cu prima ediþie a CIM-O. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O).0 C42.1. În CIM-O.2. de obicei. Ca urmare. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã. ar trebui codificat într-un câmp separat. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici). atunci când se foloseºte CIM-O. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26. În CIM-O. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01. FAI În CIM-10. deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. Molã hidatiformã).1 C42. În CIM-O Ediþia a treia. neurofibromatoza. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes. Afecþiunea asociatã.2 C42. De exemplu.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. 7 . Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. secundare ºi nespecificate. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã. FAI Sistem hematopoietic. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. FAI (C58.0. splinei i se atribuie codul C42. Tabel 6. codul C42 reprezintã o categorie vacantã.3 C42. în categoria Q85. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16.În CIM-O.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual. ci în Capitolul XV “Sarcina.

Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . cât ºi pentru morfologie. Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale.5. CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10.Funcþiunile neoplasmelor În general. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. caracteristicile tumorii însãºi. cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. V. cu alte cuvinte.1. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie. IV. III. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare. II. M-8700/3). I.

in situ. este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. cea de dupã barã (/). iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre. benignã. sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). Pe de altã parte. 22). Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971). La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. A cincea cifra. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. pagina 30).ºi NK. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O.0 pânã la C80. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. Pentru un limfom sau o leucemie. de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. de o cifrã. „Oesophagus (see Esophagus)“. când diferenþe de ortografie. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. În câteva situaþii. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. Null.9. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. din Capitolului II al CIM-10. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. S-a alocat un cod distinct. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“.Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. B-. (Tabel 7). ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic.a celulelor. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). 9 . listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. prima ºi a doua ediþie.

„Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice.9) Carcinom folicular. trad. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.9. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii. Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. lob pulmonar superior C34. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“.9 Glandã parotidã Parotidã. 10 .9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). „Parotidã. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. celule oxifile (C73.9) În acest exemplu. primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã. precum ºi la A prin „adenocarcinom. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod. „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. În mod similar. ce sunt similare tumorilor).Prin urmare. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. Tabel 9.9. În indexul alfabetic. Termenii aliniaþi. Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. FAI“. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu. La fiecare cod. bazofil“. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul).1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). Tabel 10. De exemplu. Sinonimul sãu. Exemple din listele numerice C07. se numesc termeni echivalenþi. un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere). Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. însã „carcinomul cu celule Hurthle“. Codurile topografice sunt identificate prin litera C. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. a tipului morfologic (4 cifre).

: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. „externã“. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1.2. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. ei nu au nevoie de un titlu special. „ureche externã“ C44. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. trad.9. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun. la singular ºi/sau la plural. Spre exemplu. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). versiunea în limba românã. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. la masculin-singular. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. perete“). totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. sau invers 2. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. N. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. 11 . spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. cuvântul abdomen este scris îngroºat. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. Primul termen titlu este „Abdomen“. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române. spre interior. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. Dat fiind particularitãþile limbii române. sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. Similar. Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“.2.trad. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F). sfârºitul unui grup. „Abdominal“ ºi „Abdominal. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. n.

sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. celule M-8251/3 alveolar (C34.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11. Dupã M. Astfel. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având. în CIM-O. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor. celule (C75. C08. fiecare având codul sãu specific. De exemplu. un termen este folosit într-un sens general De exemplu. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. „FAI“ este listat primul. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. În indexul alfabetic. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom._) M-8215/3 canale anale (C21.1) M-8420/3 ceruminos (C44. celule FAI M-8310/3 clare.1) M-8250/3 bronhiolar (C34. FAI“. FAI (C34. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. celule. _) M-8300/3 bazofil (C75. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. _. de exemplu.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED.9 glandã endocrinã. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. FAI“. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2.3). precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice. Astfel.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. 12 Tabel 12. malign“ ºi una pentru „leucemie“. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. în „C75. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. existã doar o listã pentru „limfom.

clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. În practicã. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. precum mãrimea ºi forma celulelor. categoriile individuale erau eterogene. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. mai degrabã. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. Cu toate acestea. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. ca ºi clasificarea Rappaport. 13 . În clasificarea Kiel. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. dar adeseori incurabile. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. mai ales pentru uzul clinic. Pe de altã parte. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. În Statele Unite. de fapt. în termeni clinici.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. Într-adevãr. cu scop comparativ. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. potenþial curabilã prin chimioterapie.

conceptele de bazã sunt diferite. De exemplu. În clasificarea REAL. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. 14 . Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. precum ºi un numãr de termeni arhaici. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. sunt în mod clar eterogene. Multe din categoriile majore. precum limfomul difuz cu celule B-mari. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). În clasificarea OMS. Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei. Dimpotrivã. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri. imunofenotip. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

4 Treime mijlocie esofag C15. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm.0 Esofag cervical C15. 23 . in situ sau incerte. „pont“ este listat.9 Esofag. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O. indiferent dacã maligne sau benigne.8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. Toate neoplasmele. În general. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O. Codurile C10.0. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori.3.0 ºi respectiv Q43. iar termenii de superior. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. fisurã brahialã ºi C17. În orice caz. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. în C15. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. C15 ESOFAG C15.2 Esofag abdominal C15. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n. aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme. în alte cuvinte. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. spre exemplu. dar „pontin“ nu este listat. FAI categoriile Q18.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5). pentru a veni în ajutorul codificatorilor.1 Esofag toracic C15. Atunci când are dubii.: faþã de ediþia a 2-a). Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului.4. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O.5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile.trad. locul unde a apãrut tumora.

melanomul ºi nevul braþului C49. 24 .1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47.0. nev) C49. prin „braþ“ se C77.1 muºchi ale braþului“. au originea de obicei în þesutul moale. mai degrabã decât la C76. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44.1 þesut moale pentru „pielea braþului“. Notele între paranteze sunt C49. liposarcomul ºi angiosarcomul. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase. Majoritatea sarcoamelor. þesuturile specifice sunt C47.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49. „Osul braþului“ este codificat prin C40. cod topografic corespunzãtor C49. C76. De exemplu.4. lipom) care tumora origineazã. au mai multe componente tisulare (Tabel 16). sau chiar „oasele braþului“. În mod similar.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. C49. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului. mai degrabã decât în categoria FAI. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine. FAI nu sunt incluse în C76. Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. precum bãrbie.1 FAI (sarcom. Pentru a facilita C40.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã). precum fibrosarcoamul. De exemplu.0 os C44.6. de exemplu. ar trebui codificate la C44. dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite.1 tendon C49. FAI). FAI“ C49.1 þesut fibros obiºnuit. precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76. melanom. FAI ºi frunte. precum Braþ „braþ“.1 þesut gras sunt codificate prin C44. exemplele de neoplasme benigne C49. dar unele.4 (braþ._) ºi þesuturile conjunctive (C49. Unele situsuri insuficient definite. scapulã ºi articulaþii adiacente“.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice. Carcinomul. „Braþ. ci sunt incluse la piele (C44).1. diverse „þesuturi moi C49.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49.6 piele codificarea tumorilor braþului.6 (piele braþ).3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76.6 FAI (carcinom. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47. În indexul alfabetic.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic.

intratoracice C41. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. Spre exemplu.8 Leziune suprapusã a rectului. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific.0 (cardia).sau like care nu este clar listat în CIM-O. „leziune suprapusã“. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã. vârful C26. C14.1. pe de altã parte. para.2.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. C39. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. Prefixele para-. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72.8 Leziune suprapusã a oaselor. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63. leziune suprapusã a aparatului digestiv. „carciTabel 17. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“. De exemplu.8. aparþinând unui sistem anume. supra-.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii.0. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16. pre-. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77. „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine. „þesutul suprarenal“. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57. întrucât C24.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 .Prefixe REGULA B. în timp ce C02. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49.8.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O. C67).ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului.8 Leziune suprapusã a buzei. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . Spre exemplu. utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã. peri-. Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. corespunzãtor „retroperitoneului“. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate. În practicã. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). infra.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. Foloseºte subcategoria „. alocat în C02.8. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08.

9 (situs primar necunoscut). Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici.9). care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. vezi pagina 13.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80. FAI (C 77. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe.1 (mãduvã osoasã).9). codificã prin C77. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. De exemplu. acestea poartã numele de limfoame nodale. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. precum amigdalele. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. atunci codificã prin C80. inelul Waldeyer.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. acesta putând fi altul decât locul biopsiei.) Codul topografic pentru leucemii Regula E._. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). Codificã toate leucemiile. de exemplu în stomac sau intestin. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. la C42. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic._) sau în þesutul limfatic. Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. în caz contrar. iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar. limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. alegerea corectã este ganglion limfatic. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior. Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. codificã prin C77. splina. 26 . Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. atunci se codificã în consecinþã. plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. este important sã se identifice situsul primar al tumorii.

situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. cu alte cuvinte. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. Malign. Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. Codul pentru grad. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. M-8000/3. Tabel 18.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. metastatic ºi /9 malign. ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). situs primar). diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic). De exemplu. Codurile pentru comportament /6. incert dacã este /9* Malign. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. codul cel mai potrivit este C80. situs metastatic ment /2 ºi /3. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). 27 . Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. situs secundar malign. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“.

aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod.1 8490/6 cel al situsului de origine. ca de exemplu (a) o biopsie. aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. registratorul este C77. Din pãcate.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. cel mai probabil din stomac. Situs metastatic: bronhia lobului superior. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. Fiecare specimen *b. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. Patologul vrea sã cular. mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign). adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. 28 .0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. Situs primar: Fundul stomacului. urmãreascã toate cele trei specimene. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete.1 8490/3 logic adecvat. adeno/3. indiferent de topografie. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. inclusiv codul pentru comportament /3. În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. Pe de altã parte. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III). grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). (b) o tumorã primarã rezecatã a. din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. similar displaziilor severe cu alte localizãri. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare.

pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. chiar dacã malign sau benign. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. FAI“ are codul M 8140/6. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. aºa cum s-a explicat anterior. Spre exemplu. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. sau potenþial malign. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. Pentru 9370. malignã. ar trebui consideratã „in situ“. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. de asemenea. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. „Adenocarcinom. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. sau incert dacã benignã sau malignã. „Tumora Brenner. in situ. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. împreunã cu codurile lor morfologice. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. FAI“ este de obicei benignã. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. în absenþa unei tumori demonstrabile. Codurile M-9000/2. indicând un neoplasm de origine glandularã. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. „Adenomul bronºic. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. parte a matricei. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. În al doilea exemplu (B). 29 . Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. M-8140. acesta poate schimba codul de comportament. FAI“ ºi are cod de comportament /3. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. situs primar) în registrele lor. de exemplu. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. „Adenom. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. „Adenocarcinom metastatic. Codul M-8140/9 este. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar.

pentru gradul sau diferenþierea tumorii.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. conform Tabelului 21. În tot cazul. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. Atribuie cel mai mare cod. Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. CIM-O include. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. pe a 6-a poziþie a codului morfologic. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). un cod numeric format dintr-o singurã poziþie. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. 30 . dintre cele descrise în diagnosticul formulat. dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. Doar tumorile maligne au grad.

codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. care nu indicã gradul. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. II ºi III. cuvinte precum „anaplazic“. Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. În general adverbele „bine“. În astfel de situaþii.Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. care pot fi aproximate prin gradele I. atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. anaplazic“ (M9082/34). Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. De notat cã. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. 31 Tabel 22. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat. aºa încât codul complet va fi M-8070/34. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. codul complet va fi M-8070/33. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. Astfel. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). De exemplu. Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. Astfel. Exemplele sunt: „teratom malign. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. în conformitate cu exemplele prezentate. Tabel 21. împreunã cu codul de grad adecvat.

3 (piele faþã). pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23). În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple. Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare._). Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. De exemplu. FAI“ (C70. ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic. Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. „meningele spinal“ (C70. FAI“. În mod similar. nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal.9).Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 ._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70. în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe.6 (piele braþ). De exemplu. Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic.1) sau „meninge. carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. De exemplu. Când este descris un alt situs primar. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu. este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44. De exemplu. Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice.0). Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs.

„carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3). care include „glandã salivarã minorã. mixt“ (M-8560/3). pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. A nu se uita cã. FAI“. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. prin consecinþã. Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3. Unele tumori au mai mult de un model histologic. trebuie codificat prin M-8811/3.9). Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. FAI).0) ºi. În acest exemplu.9 (pacreas. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã._ (Sân).0). Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“. dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. De exemplu. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. 33 . „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. Pentru acest motiv. Un exemplu mai rar. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale. C25. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine.0. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. C06.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O. nu trebuie automat codificat prin C24. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“.9) în loc de „os. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05. Totuºi. ca urmare. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. FAI“ (C41. deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului.9. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. dar nu imposibil. „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). FAI“.

FAI“ se codificã prin M-8120/3. în acest exemplu M-8120/3. ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. apare o altã dificultate de codificare. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite.Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. atunci foloseºte codul numeric mai mare. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. „Carcinom cu celule tranziþionale. FAI“ prin M-8070/3. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. iar „carcinom epidermoid. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. care de regulã este mai specific. 34 . codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare.

Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici. 3. 4. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. 2. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple.2. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. limfoame. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. 3.sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã.NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale. leucemii. 6 ºi 11 din Tabelul 25. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. la definirea tumorilor multiple. o recurenþã sau o metastazã. 2. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. 8. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. 9 ºi 10 din Tabelul 25). exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. este numãratã ca fiind un caz incident. La acelaºi individ. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. ca fãcând parte dintr-un singur organ. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. 4. 35 4. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. De aceea.1. Alte histologii specifice – grupurile 1. .

36 .

aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. în Statele Unite ale Americii. iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele.Registrele pot urma reguli diferite. Pentru histologie. SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. Astfel. 37 . majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). Epidemiology and End Results). în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului.

pagina 27). 38 . majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. de exemplu). sarcom Kaposi. IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26).BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar. Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. Totuºi. fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament.

Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. 39 . radiologicã sau clinicã. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). citologicã. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. În plus.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central. Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. Odatã specificat acest lucru. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. aºa cum se prezintã în Tabelul 27. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. În multe cazuri. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. 29). OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28.

40 .

1693).REFERINÞE 1. ed. 1965. 1977. College of American Pathologists. New York. . 1968 (Library of Congress Card No. 9. Adapted. Blood. Geneva. Geneva. Eighth Revision. Sixth Revision. International Classification of Diseases for Oncology. Skokie. World Health Organization. Bennet JM et al. Geneva. 8. World Health Organization. First Edition. Injuries and Causes of Death. Education and Welfare. 1981–2000. 1976. Injuries and Causes of Death. Geneva. NY. Tenth Revision. 4. 33(4):451–458. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. and Causes of Death. Eighth Revision. American Cancer Society. Systematized nomenclature of medicine. 2nd ed. 5. 15. American Cancer Society. Cote RA. Vols I and II. World Health Organization. Washington. Vols 1–3. Adapted for use in the United States. 1976. Proposals for the classification of the acute leukaemias. 13. College of American Pathologists. International Statistical Classification of Diseases. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. eds. NY. IL. Seventh Revision. Van Holten V. 68–56602). International Statistical Classification of Diseases. Ann Arbor. 1994. International Classification of Diseases for Oncology. Manual of tumor nomenclature and coding. Percy C. 1992-1994. DC. World Health Organization. Harris NL et al. New York. 3. Vols I–IV. Manual of tumor nomenclature and coding. 1948. 10. 7. 1968. World Health Organization. 1951. British Journal of Hematology. II. Cote RA et al. 12. Injuries. 11. World Health Organization. Geneva. 1967. 1990. 14. 2.. 84(5):1361–1392. US Department of Health. eds. Geneva.. Second Edition. International histological classification of tumours. MI. 1967 (Public Health Service Publication NO. IL. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Northfield. Commission on Professional and Hospital Activities. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Chicago. World Health Organization. Systematized nomenclature of pathology. International Statistical Classification of Diseases. College of American Pathologists. 6. Muir C. Geneva. 41 16. 1957. 1993. International Statistical Classification of Diseases.

29. 5th ed. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. 22. Clinical Modification. 1998 (NIH Publication No.II: Data standards and data dictionary. 1997. World Health Organization. Lyon International Agency for Research on Cancer. 26. Journal of Clinical Oncology. Kleihues P. 3rd ed. (PHS) 80–1260). Washington. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). New York. 25. Harris NL et al. 98–2313). 1977. Ninth Revision. Scheithauer BW. IL. 27. 1961. Annals of Oncology. 1989 (IARC Scientific Publications. Virginia. Northfield. Seiffert JE. Journal of the American Medical Association. 2000. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. 1979 (DHHS No.17. Campbell KE. McGraw – Hill. 24. Springer Verlag. Berg JW. 28. International Statistical Classification of Diseases. 42 . International Agency for Research on Cancer. Harris NL et al. US Departement of Health and Human Services. Airlie House. eds. DC. 1993. Hayden AC. Morphologic classification of human cancer. SEER Program code manual. Lyon. Injuries and Causes of Death. eds. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. eds. Burger PC. ed. 1997. No. 20. Cote RA. 1999. 95). Standards for cancer registries. eds. 2nd ed. Thompson ET. 21. Berlin. College of American Pathologists. In: Shottenfeld D. Cancer epidemiology and prevention. Virginia. IL. Jr. SNOMED RT: A reference terminology for health care. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. Bethesda. 10(12): 1419-1432. MD. 262 (7):931–934. Springfield. Oxford University Press. Jensen OM et al.. 18. Airlie House. Cavenee WK. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. Cancer registration: principles and methods. 19. 23. National Cancer Institute. New York. 1999. North American Association of Central Cancer Registries. Vol. 1998. Fraumeni J. Spackman KA. 17(12):3835–3849. International Statistical Classification of Diseases. 1989. 1996 (Chapter 3). November 1997. Geneva. Injuries and Causes of Death. Ninth Revision. November. Kleihues P.

LISTE NUMERICE 43 .

TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80.1 C00.8 C02. marginea liberã Buzã inferioarã.2 C00.8 C00. FAI Douã treimi anterioare limbã. FAI C00.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã. partea anterioarã a limbii. FAI Fren buzã. FAI Faþã purpurie buzã. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã. FAI Douã treimi anterioare limbã.” De exemplu. FAI Faþã internã buzã.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44.9.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã.8 C00-C14 BUZÃ. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã.3 C02. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15.0 Buzã superioarã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI Fren labial. FAI Mucoasã.9 C00. FAI Douã treimi anterioare limbã.2 C00. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00.4 C02. 45) Buzã.6 C00. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag.0) C02. marginea liberã Buzã superioarã.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. FAI Lingual.8. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01.0) C00.4 C02.5 C02. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã.9 45 . FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã.3 C02. FAI Limbã anterioarã. FAI Faþã oralã buzã. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “.

Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã.1 46 . 45) Planºeu bucal. FAI Mucoasa alveolarã. se clasificã la C06.9 C06. FAI Mucoasa creastei alveolare. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06.9. FAI C05 PALAT C05.1 C04.1 C03. FAI Alveolã.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag.1 C06.0 C05.0 C04. 45) Gurã. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat.1 C05.8 C06.9 C05.8 C04.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06.8 C05.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã.2 C03. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. FAI Gingivã.2 Palat dur Palat moale. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08.9 C08.

8 C13. FAI C06. FAI C13.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag.2 C13. FAI Mezofaringe.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe.9 C10 OROFARINGE C10.1 C10. 45) Rinofaringe.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag.9.4 C10. FAI Glandã salivarã. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11. FAI (exclude tonsila lingualã C02. FAI (exclude glandele salivare minore.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.1) Tonsilã palatinã C11.0 C11.0 HIPOFARINGE C10. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic.9 47 .2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.0 C10. 45) Tonsilã.8 C09.8 C13. FAI Istm faringian.8 C11.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13.9 C11.2 C09 TONSILÃ C09.1 C11.Topografie – Listã numericã (continuare) C08.4 ºi tonsila faringianã C11. 45) Glandã salivarã majorã. 45) Hipofaringe.9 C09. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12.1 C10.9 C10.3 C09.

cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14. FAI (neclasificabil la C16.0-C16. FAI C17.4) Perete posterior stomac. FAI (neclasificabil la C16.9 C15.0-C16. FAI C16.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.2 C17.5 Treime mijlocie esofag C17.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag.2 C16.4) Stomac. FAI (neclasificabil la C16.9 48 .3 C17.8 C15.2 C14.2. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei.0 Faringe.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14. FAI Perete posterior faringe. FAI Intestin mic.4 C15. FAI (neclasificabil la C16. FAI Perete faringe. FAI Perete lateral faringe.0 Cardia. 45) Esofag.1 C15.0 C15. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei. C16 STOMAC C16. 45) Intestin subþire.3 C14. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului.4 C16.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag. FAI Perete faringian. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15.8 C16.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI. FAI Gastric.0-C16.1-C16.8 C17.6 C16.1 C16.4) Curbura mare a stomacului. 45) Perete anterior stomac.1 C17.2 C15.5 C16.

9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19.9) Intestin mare. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23.6 C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic.1 C18.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.1 49 .1 C18. FAI Intestin gros. 45) Colon.1 C18. FAI C22. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar. FAI C20.4 C18. FAI Ampulã rectalã C24.8 C21.2 C21. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21. FAI (exclude rectul. FAI Duct biliar.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag.5 C18.2 C18.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus.3 C18. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag. FAI C18. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid.9 Rect.

(vezi de asemenea nota de la pag. (vezi de asemenea nota de la pag.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24. 45) Pancreas. 45) Sinus accesor. FAI Sinus paranazal C30. FAI Intestin gros. FAI Sinus nazal accesor. FAI C31.0. 45) Cãi biliare.8 C25. FAI Intestin.9 C25.3 C31.0 Fosã nazalã (exclude nas. FAI C25 PANCREAS C25.1 C31.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru.7 C25. FAI C76. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag.9 C26.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26. FAI Organe digestive.8 C31.0 C25. FAI C31.9 50 .2 C31. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag.1 C25.Topografie – Listã numericã (continuare) C24. FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26. FAI Tract alimentar.4 C25.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal.0 Tract intestinal.2 C25.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice. 45) Tract gastrointestinal.8 C26.

FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.2 C32.3 C38. 45) C32. plãmân Lob mijlociu.2 C34. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului.1 C38. 45) Plãmân.8 C34.2 C38.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag. bronhie C39.0 C39.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã. FAI Pleurã. FAI C34.9 C38.8 Tract respirator superior. FAI Bronhie.1 C34. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar.0. bronhie Lob mijlociu. bronhie Lob inferior. plãmân Lingulã plãmân Lob superior.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior. FAI C33 TRAHEE C33. 45) Laringe.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39. plãmân Lob inferior.8 C32.3 C38. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38.9 C34. FAI C37 TIMUS C37.4 C32.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.3 51 . FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.9 Timus C38 CORD.

articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40.9 C40.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar.3 C41. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40.2 C41. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE. FAI Articulaþie a membrului.8 Leziune suprapusã a oaselor.1 C41. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului.0 Oase lungi.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41.3 52 . FAI Cartilaj articular al membrului. 45) Os al membrului. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.1) Calotã Craniu.1 C40.2 C40. stern. FAI Cartilaj al membrului. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41.

0 Piele buzã. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã. FAI Sistem hematopoietic. FAI Canal auricular. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial.1 Pleoapã Palpebrã.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. pielea scrotului C63. FAI Cartilaj.0 C42.4 53 .2 Ureche externã Auriculã. FAI Tragus Ureche. FAI Columnelã Frunte. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp.9. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41. FAI Pleoapã.2 C42.4 Oase pelvine.1 C42._. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie. FAI Cantus. FAI Articulaþie. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap. FAI C41. FAI Cartilaj articular. Os. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv. pielea penisului C60. sacru. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. FAI C44.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42. FAI Os scheletic C44.3 C42. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor.8 C41.2) C44.

7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag.9.Topografie – Listã numericã (continuare) C44. nerv periferic.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului. 45) Piele. ganglion. nerv spinal. 69. sistem nervos parasimpatic.0. nerv. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44.9 ºi piele scrot C63. sistem nervos simpatic) C47. FAI C44.2) Tegument.9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 . piele penis C60. FAI (exclude piele labia mare C51. piele vulvã C51.8 C44.9 C44.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic.

4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului.6 C47. FAI C47.8 C47. FAI Nerv spinal. FAI Sistem nervos parasimpatic.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47. FAI Ganglioni.5 C47.2 C47.9 C47.Topografie – Listã numericã (continuare) C47. FAI Sistem nervos simpatic.3 55 . FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag. FAI Nerv. FAI Nerv periferic. 45) Sistem nervos vegetativ.

SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului. þesut conjunctiv. þesut fibros.2 C48. þesut gras.0 Þesut conjunctiv.1 C48. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48. ligament.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48.6 ºi cartilajul nazal C30. þesut subcutanat. bursã. 45) C49. þesut limfatic. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. tendon. vas) C49. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. fascie. sinovialã. muºchi. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV.8 56 .0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. venã. aponevrozã.0) Þesut conjunctiv. vas sanguin. arterã. teacã tendinoasã. muºchi scheletic. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv.

subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv. 45) C49._) Þesut conjunctiv.4 Tesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. cord ºi mediastin C38. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. FAI Þesut conjunctiv.6 C49.9. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv.3 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv.2 Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã.5 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37.8 57 . subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv.

5 C50. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51.1 C53. FAI Sinovialã.1 C51. FAI Aponevrozã. subcutanat ºi alte þesuturi moi. FAI Muºchi scheletic. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI Bursã. FAI Labium.3 C50.9 58 . 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân. FAI Þesut gras. FAI Fascie. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag.2 C50. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52. FAI Muºchi.2 C51. FAI Furcã Labie.8 C50.1 C50.0 Labie mare Labie majorã. FAI Venã. FAI Þesut subcutanat. FAI Glandã mamarã C53. FAI Þesut conjunctiv.6 C50. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag.FAI Þesut fibros.9 Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49.4 C50. FAI Vas sanguin. FAI Limfatice.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag.9 Vagin. FAI Vas. FAI Arterã. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51.8 C51.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. FAI Ligament. FAI Tendon. 45) Vulvã.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50.0 C50. FAI Teacã tendon. FAI Þesut adipos.

FAI C55. FAI C57.9 Uter.4 59 .8 C57.7.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57. FAI Þesut vezicocervical C54. FAI Pielea penisului C58.9 C60.9 Ovar C60. C58.1 C60.2 C57.3 C60.8 C60. FAI Uterin. FAI C61.2 C54.9 Col uterin Cervix.9 C57.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã.9 C57. FAI C56 OVAR C56.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag. FAI Organe genitale feminine.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa.8 C54. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54. Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.Topografie – Listã numericã (continuare) C53. 45) Penis.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER.0 C54.0 C57.3 C54.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag.

9 Aparat urinar. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.4 C67.5 C66.1.9 C63.9 Rinichi.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag. FAI Tract genitourinar masculin.6 C67. FAI Vezicã. FAI Perete vezicã urinarã.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68. FAI Testis.0 C67. FAI Tract genital masculin.1 C63. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68.1 Glandã parauretralã C68. FAI Renal.3 C67. FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67. 45) Vezicã urinarã.7 C67.2 C67.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot. FAI C67.7) Organe genitale masculine.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul.1 C62.9 Ureter C66 URETER C62.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62. FAI 60 . FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.0 C63.1 C67.2 C63. C68.8 C67.8 C63.

2 61 .1 C71. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag.6 C69. FAI Piamater.1 C69. 45) Ochi. FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã.9 C71.0 C69.3 C70. FAI Arahnoidã.8 C69. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70. FAI Dura.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã.2 C69.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69.9 C69. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge.1 Conjunctivã Cornee. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69. FAI Cort cerebelos Cort.0 C69.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.5 C71. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial. FAI Duramater. FAI C70 MENINGE C70.

6 C72.5 C71.7 C72.1 C72.8 C72. FAI Nerv abducens Nerv accesor. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72.3 C71.3 C71. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea.9 62 . FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial.Topografie – Listã numericã (continuare) C71.5 C71. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII. FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.2 C72. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72. FAI Cerebel. FAI Fosã cranianã.9 C72.4 C72. 45) Corp calos Tapetum Creier.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian. NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci.5 Sistem nervos . FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag. FAI Ventriculul al treilea. FAI Ependim Plex coroid.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul. FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71.8 C71.

FAI Situs intra-abdominal.FAI Obraz. FAI Regiune scapularã.1 C76.4 C76.9 63 .0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap. FAI Axilã. FAI Regiune glutealã. FAI Abdomen. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin. FAI Deget.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73.3 Pelvis. FAI Nas. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã. FAI Antebraþ. FAI Membru superior. FAI Spaþiu antecubital.9 Glandã tiroidã Tiroidã.5 C75. FAI Perete toracic. FAI Torace. FAI Police. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. FAI Situs intratoracic. FAI Regiune infraclavicularã. FAI Mânã.3 C75. FAI Perineu. FAI Sept rectovezical.2 C75. FAI Regiune perirectalã.2 C75. FAI Perete abdominal. FAI Perete torace. FAI C76. FAI Braþ. FAI Regiune cervicalã. FAI Piept. faþã sau gât.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã. FAI Încheieturã mânã. FAI Fesã. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Maxilar.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã. FAI Regiune inghinalã. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74. FAI Regiune presacralã.8 C75.1 C74. FAI C76. FAI Regiune supraclavicularã. FAI Umãr.4 C75. FAI Cot.0 C74.0 C75. FAI Sept rectovaginal. FAI C76. FAI Regiune sacrococcigianã. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag.

FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic.2 C76. 45) C77. FAI Gleznã. FAI ªold.3 64 . FAI Spate. FAI Haluce. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C76. FAI Picior.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Coapsã. FAI Genunchi. FAI Plantã. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Gambã. FAI Trunchi.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc.5 Membru inferior. feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Deget picior. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76.7 C77. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric. FAI Cãlcâi. FAI Spaþiu popliteu.

5 65 .9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.8 C77.Topografie – Listã numericã (continuare) C77.9 Situs primar necunoscut C77.4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.

situs secundar /9 Malign. situs metastatic Malign. situs primar Malign.POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 .

FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 .POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat.

68 .

incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. malignã 8010/6 Carcinom. secundar Tumorã. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. malign Tumorã. malignã Blastom. metastatic Neoplasm. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. FAI 69 . metastaticã Tumorã. FAI 8000/0 Neoplasm. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. benigne 8001/1 Celule tumorale. malign Epiteliom. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. nediferenþiat. metastatic. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. FAI 8021/3 Carcinom. FAI Carcinom intraepitelial. malign. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. malignã. benignã 8000/1 Neoplasm. FAI Tumorã neclasificatã. benignã 8040/1 Tumoretã. FAI Tumorã epitelialã. benignã Tumorã neclasificatã. anaplazic. malignã. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. benign Tumorã. benign Epiteliom. FAI 8000/6 Neoplasm.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. FAI Tumorã. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. incert dacã benign sau malign Neoplasm. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. benignã 8010/2 Carcinom in situ. FAI 8010/3 Carcinom. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare.

celule mari. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant Carcinom epidermoid. FAI Carcinom epidermoid in situ. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. celule mici.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. FAI Carcinom cu celule scuamoase. celule mari. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. inversat 70 . celule mari. celule mici. FAI Carcinom intraepidermic. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom epidermoid. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. FAI Carcinom epidermoid. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. FAI Carcinom epidermoid. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant Carcinom epidermoid. metastatic. cheratinizant. necheratinizant. necheratinizant. FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase.

_) VAIN III (C52._) Carcinom bazocelular._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44.1) AIN III (C21._) 8102/0 Trichilemom (C44._) 8081/2 Boala Bowen (C44._) Pilomatricom. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44._) CIN III._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale._) Tumorã Brooke (C44. malign (C44._) 8097/3 Carcinom bazocelular. micronodular (C44. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã. nesclerozant (C44. FAI (C44. grad III (C53._) 8090/3 Carcinom bazocelular. FAI (C53. FAI (C44._) Pilomatrixom. FAI (C44._) CIN III cu displazie severã (C53. fibroepitelial (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. tip Bowen (C44._) VIN III (C51. grad III (C52._) Epiteliom bazocelular (C44. malign (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11._) Papilom cu celule tranziþionale. morfeic (C44._) Neoplazie intraepitelialã analã._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase._) Epiteliom adenoid chistic (C44._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) Carcinom bazocelular. tip desmoplazic (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. FAI (C44._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44. nodular (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom. FAI (C44. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44. FAI Papilom al vezicii urinare (C67. grad III (vezi Ghidul de Codificare._) Pilomatricom._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44._) Carcinom trichilemal (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) Ulcer rodent (C44. sclerozant (C44._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular._) Carcinom bazocelular. FAI 71 ._) 8101/0 Tricofoliculom (C44. grad III (C51._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ. grad III (C21._) Carcinom pilomatrix (C44._) Carcinom bazocelular multicentric (C44._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44._) Carcinom matrical (C44.

_) Nesidioblastom (C25._) Adenom cu celule beta (C25. FAI (C25._) Tumorã cu celule alfa._) Adenocarcinom. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67._) 8140/2 Adenocarcinom in situ. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale. malignã (C25. FAI (C25.0. malign (C25. inversat (C30._) Carcinom urotelial papilar. FAI (C30. FAI (C25. tip difuz (C16. inversat. C31.0. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic._) Adenom bronºic (C34. inversat. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30. exofitic (C30. FAI Papilom tranziþional. malignã (C25. fungiform (C30. tip difuz (C16. C31.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. C31. tip intestinal (C16._) Papilom cu celule tranziþionale. micropapilar (C67. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16._) Carcinom urotelial papilar (C67._) 8152/3 Glucagonom.0._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67._) Carcinom. FAI 8140/3 Adenocarcinom.0._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. malign (C25. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34.0._) 8152/1 Glucagonom. inversat. benignã (C25. FAI (C25._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom._) 8151/0 Insulinom. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian. FAI (C25._) Papilom sinonazal.0. grad III (C61.0._) Tumorã cu celule beta. C31. FAI (C25. benign Papilom tranziþional. inversat._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30.0._) Adenomatozã cu celule insulare (C25. C31._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã. FAI Carcinom urotelial._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom._) Papilom sinonazal._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare. neinvaziv (C67._) Tumorã cu celule insulare. tip intestinal (C16._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale.0._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. C31. C31._) 72 . FAI Papilom Schneiderian._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare. C31._) Tumorã cu celule alfa.9) PIN III (C61. FAI (C30. C31._) 8151/3 Insulinom. neinvaziv (C67._) Papilom sinonazal. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21._) 8145/3 Carcinom.

malign 8156/1 Somatostatinom. C24. FAI (C22.1.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular. FAI (C22.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular. FAI Tumorã cu celule G.0) Hepatocolangiocarcinom (C22. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom._) 8210/0 Polip adenomatos.0) Adenom hepatocelular (C22.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22. FAI Carcinom ductal.0) Hepatom.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22. malignã Tumorã cu celule gastrinice.0) 73 . C24.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22. C24.0) Carcinom cu celule hepatice (C22.1. tip pleomorf (C22. cilindroid (C34.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular. C24. malign Tumorã cu celule G. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22._) 8202/0 Adenom microchistic (C25. C24._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. malignã 8157/1 Enteroglucagonom._) 8155/1 Vipom. malign Tumorã cu celule somatostatinice.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom.1. fibrolamelar (C22.0) Carcinom hepatocelular.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22._) Tumorã în turban (C44.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip.1. tip cu celule clare (C22. FAI 8156/3 Somatostatinom.0) Colangiom (C22. tip cribriform (C50._) 8201/3 Carcinom cribriform. benign (C22. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22.0) Hepatocarcinom (C22.0) Carcinom hepatocelular. cilindroid Adenom bronºic. FAI Tumorã cu celule somatostatinice.1. C24. sarcomatoid (C22.1. FAI 8157/3 Enteroglucagonom._) 8204/0 Adenom lactant (C50. FAI 8155/3 Vipom.0) Hepatom. FAI Carcinom in situ în polip.0) Carcinom al ductului biliar (C22.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22. schiros (C22._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25._) Carcinom ductal in situ.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22. varianta cu celule fusiforme (C22. malign (C22. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25. C24.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular.4) Cilindromul pielii (C44. C24.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular.1.0) Hepatom.1. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50. tip cribriform (C50.

1) Carcinoid._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21._) 8251/0 Adenom alveolar (C34._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. FAI Carcinoid cu celule ECL. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã. tip solid (C50. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert. FAI (C34._) Polipozã colicã familialã (C18.1) Tumorã carcinoidã._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18._) Carcinom intraductal._) Carcinom bronhiolar (C34.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular. FAI [obs] 74 . mixt (C18. FAI Argentafinom._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) Adenomatozã._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ. a apendicelui (C18.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18. carcinoid (C34._) Polip adenomatos ºi hiperplazic. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid. FAI. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic. argentafinã._) Carcinom cu celule alveolare (C34. FAI Tumorã carcinoidã. malignã Argentafinom. a apendicelui (C18._) Carcinom bronhiolo-alveolar. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. argentafinã._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44. FAI._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar._) Adenocarcinom bronhiolar (C34._) Tumorã cu celule Merkel (C44. FAI Carcinom în polip. FAI (C34. tip solid 8230/3 Carcinom solid.

_) Carcinom bronhiolo-alveolar.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1.1) Adenocarcinom acidofil (C75.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73. FAI (C75. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75. mucinos (C34. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI (C75. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt._) Carcinom bronhiolo-alveolar. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34.9) [obs] 75 .9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.1) Adenom cu celule mucoide (C75. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75.1) 8272/3 Carcinom hipofizar. FAI (C64. nemucinos (C34.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75.9) Adenom folicular.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73. C24.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. mucinos ºi nemucinos (C34.1) Adenocarcinom cromofob (C75.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar. tip nedeterminat (C34.1) 8271/0 Prolactinom (C75. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar.1) Carcinom eozinofil (C75.1) Adenom eozinofil (C75.1) 8272/0 Adenom hipofizar. cu celule Clara (C34. cu pneumocit tip II (C34. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare. celule oxifile (C73.9) Tumorã Grawitz (C64.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75. tip cu celule caliciforme (C34.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73.1) Adenocarcinom bazofil (C75._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar.9) 8261/0 Adenom vilos.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.9) Carcinom folicular. celule oxifile (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar.

9) Carcinom cu celule C (C73.9) 8335/3 Carcinom folicular. malignitate borderline (C56.9) Carcinom folicular.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50.9) Carcinom folicular. tip cromofob (C64. celule înalte (C73. celule fusiforme (C64.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.9) 76 . FAI (C73._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64.9) Carcinom papilar.9) Adenocarcinom folicular.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. varianta folicularã (C73.9) Carcinom al ductului Bellini (C64. varianta folicularã (C73.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom renal. moderat diferenþiat (C73.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) Adenocarcinom papilar. celule columnare (C73. sarcomatoid (C64.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56. FAI (C73. tip duct colector (C64. FAI (C73. minimal invaziv (C73.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75.9) 8342/3 Carcinom papilar. trabecular (C73.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75.9) 8345/3 Carcinom medular.9) Carcinom folicular. trabecular (C73. celule oxifile (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8340/3 Carcinom papilar.9) Carcinom cu celule renale. bine diferenþiat (C73.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) 8333/0 Adenom microfolicular.9) Carcinom folicular.9) Adenom coloid (C73.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) Carcinom folicular.9) 8343/3 Carcinom papilar. încapsulat (C73.9) Adenom fetal (C73.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. moderat diferenþiat (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73.9) 8330/0 Adenom folicular (C73. cu stromã amiloidã (C73.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75. bine diferenþiat (C73.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.

FAI Chistadenofibrom endometrioid._) Tumorã a glandei sudoripare._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare. malignã (C74. FAI (C44. FAI (C74. FAI (C44. celule mixte (C74.0) Adenom pigmentar (C74._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44._) Fibrom perifolicular (C44.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44.9) Reninom (C66. FAI Chistadenom endometroid._) Carcinom al glandei sudoripare (C44. malignitate borderline Chistadenom endometrioid._) Tricodiscom (C44.0) 8380/0 Adenom endometrioid._) Tumorã a glandei sudoripare. benignã (C74.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal. celule clare (C74._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44._) 77 .9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74. celule compacte (C74.9) Carcinom papilar.0) Tumorã corticosuprarenalã. FAI (C44._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44._) Spiroadenom. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid._) Hidroadenom cu celule clare (C44. malign (C44. FAI 8380/1 Adenom endometrioid._) Hidroadenom. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom.0) Tumorã corticosuprarenalã. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid._) Tumorã a anexelor cutanate._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44. benignã (C44. difuz sclerozant (C73. FAI (C74._) Carcinom al anexelor (C44.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal.0) Adenom negru (C74._) Fibrofoliculom (C44._) Siringadenom._) 8402/3 Hidroadenom nodular._) Tumorã a anexelor._) 8391/0 Fibrom folicular (C44. FAI Carcinom endometrioid.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73. cu celule glomerulare (C74. pigmentar (C74. malign Chistadenofibrom endometrioid._) Acrospirom ecrin (C44._) Hidroadenocarcinom (C44. malignã (C44. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid. benignã (C44. FAI (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid. benignã (C44. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64.0) Tumorã corticosuprarenalã.0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44.

FAI (C44._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom._) Porocarcinom (C44.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44.2) Carcinom ceruminos (C44. FAI 8442/1 Chistadenom seros._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44._) Siringochistadenom papilar (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44.9) Adenocarcinom seros._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44._) Adenocarcinom papilar digital (C44._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25. neinvaziv (C25. FAI (C56.9) Tumorã seroasã.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare._) Epiteliom sebaceu (C44._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44. FAI (C56. FAI Carcinom seros.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar._) 78 . MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom. cu potenþial malign redus (C56._) Tumorã chisticã papilarã (C25._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) 8409/3 Porom ecrin._) 8404/0 Hidrochistom (C44.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar._) Carcinom sebaceu (C44._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44. FAI.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) Carcinom anexial microchistic (C44._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) 8409/0 Porom ecrin (C44.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal. FAI (C56. FAI Chistom.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56. malign (C44. malignitate borderline (C56._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE. invaziv (C25. FAI 8441/0 Chistadenom seros. malignitate borderline (C56.9) 8450/0 Chistadenom papilar.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. malignitate borderline (C56._) Carcinom siringomatos (C44._) Chistadenom ecrin (C44.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal.

9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56. FAI (C56.9) Chistadenom pseudomucinos._) 79 .9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56. cu potenþial malign redus (C56._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã.9) Chistadenom mucinos. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) 8470/0 Chistadenom mucinos. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C25.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56.9) Carcinom seros micropapilar (C56. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56. FAI (C56.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.9) Tumorã mucinoasã.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã. FAI (C56. FAI (C56.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos.9) Chistadenom pseudomucinos. malignitate borderline (C56.9) Chistom mucinos.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56.9) Chistadenom papilar seros.9) Adenocarcinom seros papilar (C56. FAI (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete. FAI. FAI (C56.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar. FAI (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos. malignitate borderline (C56.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar. malignitate borderline (C56.

_) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50. papilar (C50._) 8514/3 Carcinom ductal. micropapilar (C50._) Carcinom intraductal. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ. FAI (C50._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50. neinfiltrativ._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI (C50. tip comedo (C50._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal._) Carcinom lobular infiltrativ._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom ductal in situ. FAI Adenocarcinom intraductal. papilar (C50. neinfiltrativ (C50._) Carcinom lobular ºi ductal (C50._) DCIS._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ. FAI (C50._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50._) LCIS._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) DIN 3 (C50._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50._) Carcinom ductal in situ. FAI (C50._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50. tip comedo (C50.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50._) DCIS. FAI (C50. FAI Carcinom intraductal.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal._) Carcinom lobular. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal._) Adenocarcinom ductal. FAI (C50._) Carcinom juvenil al sânului (C50. FAI (C50._) Adenocarcinom lobular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50. FAI (C50. FAI (C50._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã. FAI Carcinom ductal in situ._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic._) 8501/3 Comedocarcinom._) DCIS. FAI (C50._) Carcinom papilar intraductal._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50. clinging (C50._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal._) 80 . FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. (C50._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50. FAI 8501/2 Comedocarcinom._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) 8510/3 Carcinom medular._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50. neinfiltrativ. FAI Carcinom ductal. neinfiltrativ (C50._) 8520/3 Carcinom lobular.

malign (C37. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37. medular.9) Timom. medular. C08._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.9) Timom.9) 8583/1 Timom. C08.9) 8580/3 Timom. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07. malign (C37. celule fusiforme._) Tumorã Warthin (C07. malign (C37. FAI (C37.9) 8582/3 Timom._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50.9) 8582/1 Timom.9) Timom. FAI (C37._. mamarã (C50. FAI (C37. FAI (C37. organoid. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid. FAI (C37. tip AB._) 8540/3 Boala Paget. C08. tip A._) Chistadenom papilar limfomatos (C07. FAI (C37._) Adenocarcinom inflamator (C50.9) Timom.9) Timom. malign (C37. tip B1._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic. FAI (C37. malign. FAI (C37.9) Timom.9) 8581/3 Timom. limfocitic.9) Timom. FAI (C37. tip AB. bogat în limfocite.9) 8581/1 Timom. FAI (C37. tip mixt.9) Timom. FAI (C37.9) Timom._) Boala Paget a sânului (C50. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50._. predominant cortical.9) 8580/1 Timom._) 8542/3 Boala Paget. tip A. celule fusiforme. malign (C37.9) 81 . FAI (C37._. tip mixt.9) Timom.

malign (C37. FAI (C37. FAI (C37. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56. juvenilã (C56.9) 8584/1 Timom.9) 8585/1 Timom. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom. limfocitic.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56.9) 8601/0 Tecom. FAI (C56. FAI (C37. cortical.9) Timom organoid.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom.9) 8586/3 Carcinom timic.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9) Timom. malign (C37. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62. cu elemente heterologe 82 . bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom.9) Timom.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. tip B2. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI (C56. tip B1. bogat în limfocite.9) Tumorã cu celule granuloase. diferenþiere intermediarã. luteinizat (C56. malign (C37. FAI (C37.9) 8600/3 Tecom. tip B3.9) Carcinom cu celule granuloase (C56. malign (C37. FAI Arenoblastom.9) 8585/3 Timom. tip adult (C56. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule granuloase. epitelial. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom. tip C (C37. FAI (C37. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56. malign (C37. FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) Timom. atipic.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56. tip B2.9) 8610/0 Luteom. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom. malign (C56. malign (C37.9) 8600/0 Tecom.9) Timom. FAI (C37. sarcomatoidã (C56. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule tecale (C56.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase. malign (C37. epitelial.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual._) Tumorã stromalã ovarianã (C56.9) Luteinom (C56.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Tumorã de cordon sexual. cortical.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom.9) 8584/3 Timom. malign (C37. tip B3. predominant cortical.9) Timom atipic. malign (C37. benign 8630/1 Androblastom. malign (C37.9) Timom.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56. FAI (C56. retiformã. malignã (C56. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom.

FAI Masculinovoblastom (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75. FAI (C44. slab diferenþiatã._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig._) Tumorã cu celule interstiþiale._) Nev pãros (C44.9) Tumorã cu celule steroide. FAI 8680/3 Paragangliom.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular._) 83 . FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari. FAI (C62. malign 8700/0 Feocromocitom.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75. benign 8680/1 Paragangliom. FAI Paragangliom noncromafin.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74.5) Paragangliom jugular (C75. malignã (C62. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom. malign Paragangliom noncromafin. FAI (C44._) Tumorã cu celule interstiþiale.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig. benignã (C62.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian._) Nev.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56.1) Feocromoblastom (C74. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75. FAI (C75. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli._) Nev melanocitic (C44.9) Tumorã cu celule hilare (C56._) Tumorã cu celule interstiþiale.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75.1) Paragangliom medulosuprarenal. FAI Tumora glomusului. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75. FAI (C74. malign (C74. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17.

_) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme. malign (C44. FAI (C44. malign (C44._) 8723/0 Nev în halou (C44. FAI 8727/0 Nev displazic (C44._) 8761/1 Nev pigmentar gigant. în regresie (C44._) Nev acromic (C44._) 8726/0 Nev magnocelular (C69._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44. malign (C44._) 8760/0 Nev compus (C44. glob ocular (C69._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70. FAI (C44._) Nev în regresie (C44. FAI (C44._) Nev intraepidermic (C44._) Nev Spitz (C44._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44._) Pistrui melanotic Hutchinson._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) Nev joncþional (C44._) 8723/3 Melanom malign._) Nev dermic (C44._) 8740/0 Nev joncþional._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70. malign (C44._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 8725/0 Neuronev (C44._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme._) Nev juvenil (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44._) Nev albastru Jadassohn (C44._) 8761/0 Nev congenital mic (C44._) 8780/3 Nev albastru._) 8790/0 Nev albastru celular (C44. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) 84 . amelanotic (C44. FAI (C44._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã. tip A (C69.4) Melanocitom._) 8744/3 Melanom lentiginos acral._) Melanom juvenil (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) 8780/0 Nev albastru.4) Melanocitom._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44._) 8745/3 Melanom desmoplazic._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._) Melanom neurotropic._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44. FAI (C44._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme. tip B (C69. în nev congenital (C44. FAI (C44._) Melanom desmoplazic.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44.

FAI 8810/1 Fibrom celular (C56._. C41.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom. C41.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã._.9) 8810/3 Fibrosarcom. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom. FAI Fibroxantom. FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40. FAI (C40. C41. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48._. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom. peribronºicã (C34. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34._) Sarcom periosteal. malignã Tumorã mezenchimalã. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale. malignã 8800/9 Sarcomatozã._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 .

Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom._) Histiocitom cutanat._) 8832/3 Dermatofibrosarcom._) Hemangiom sclerozant (C44. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44._) Tumorã Bednar (C44. bine diferenþiat Liposarcom. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom. FAI (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom. FAI 86 . FAI (C44. FAI (C44. FAI (C44._) Dermatofibrosarcom protuberant. FAI Uter fibroid (C55._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã. FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal.

1) Endometriozã stromalã (C54. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted. FAI Rabdomiosarcom embrionar. FAI GIST.1) Stromatozã endometrialã (C54. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom. FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51. malignã GIST. FAI (C54.1) Sarcom endometrial. C52.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted.9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. grad redus (C54.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial.1) Sarcom stromal endometrial.1) Miozã stromalã. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 . benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. FAI (C54._. FAI 8935/3 Sarcom stromal. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. benignã 8935/1 Tumorã stromalã. grad înalt (C54.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. FAI (C54.

9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom. FAI (C07.9) Tumorã Wilms (C64. FAI (C56._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64.9) 9010/0 Fibroadenom._) 8940/3 Tumorã mixtã. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50. malign (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom seros._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07. malignã (C56.0) Hepatom embrionar (C22.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25.9) 9000/1 Tumorã Brenner. C08. malignã (C07.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22. malignitate borderline (C56. C08. tip glandã salivarã. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom._) 9011/0 Fibroadenom.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã._) Pneumoblastom (C34. FAI (C50. FAI Tumorã mixtã. FAI (C64. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã. FAI (C64. malignitate borderline 88 . malignã._) Siringom condroid (C44. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) 9000/3 Tumorã Brenner.9) Tumorã Brenner._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom. FAI Chistadenofibrom.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34. FAI Chistadenofibrom seros.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64._. tip glandã salivarã.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. FAI Tumorã mixtã.9) Fibrom renomedular (C64._) 9013/0 Adenofibrom._) Siringom condroid. intracanalicular (C50. C08. FAI 9014/1 Adenofibrom seros. proliferantã (C56.9) Nefrom._._.

Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos. malignã (C50. benign 9051/3 Mezoteliom fibros. FAI Sinoviom. FAI Chistadenofibrom mucinos._) Melanom. benign (C50. benign 9050/3 Mezoteliom._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50. malign Mezoteliom. benign 9040/3 Sarcom sinovial. benign Mezoteliom chistic. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros. FAI (C50._) [obs] Tumorã phyllodes. nonseminomatoasã (C62. borderline (C50._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial._) Spermatocitom (C62. benignã (C50. malign (C49._) 9062/3 Seminom._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62. FAI (C48. malign Mezoteliom epitelioid._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. malign Mezoteliom._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom._) 9020/0 Tumorã phyllodes. bifazic._) Chistosarcom phyllodes._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. al pãrþilor moi._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._) 89 ._) Chistosarcom phyllodes. malign Mezoteliom fibros._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62. FAI (C62. benign (C48. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50._) Chistosarcom phyllodes. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic. FAI (C50._) 9055/1 Mezoteliom chistic. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic. anaplazic (C62._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid. FAI Sinoviom. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã._) 9020/3 Tumorã phyllodes. malign (C50.

malign Teratom imatur. malign. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. intermediar 9084/0 Chist dermoid. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62. malignã (C56. FAI Teratom. benign Teratom adult chistic Teratom adult.9) Molã hidatiformã malignã (C58. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom. FAI Teratom chistic. anaplazic 9083/3 Teratom malign.9) 9090/3 Struma ovarii. FAI (C56.9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58. malign Teratom imatur.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom. mixt 9082/3 Teratom malign._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56.9) Molã hidatidã (C58. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom. FAI Dermoid. FAI (C58. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 .9) 9100/3 Coriocarcinom.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar.9) Corioadenom destruens (C58.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. FAI (C58. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom.9) Molã hidatiformã completã (C58. nediferenþiat Teratom malign.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii.9) Corioadenom (C58. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56.9) Molã invazivã.

FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. benign 9130/1 Hemangioendoteliom. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom. malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. FAI Angiom. FAI Limfangioendoteliom. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom. malign 9160/0 Angiofibrom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom. FAI Corioangiom (C58. benign 9150/1 Hemangiopericitom._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22.3) [obs] Nev involutiv (C44. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 . malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34.

_._._) Encondrom (C40. C41._) 9230/3 Condroblastom._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului._) 92 ._._._. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. malignã (C49. FAI 9220/3 Condrosarcom. FAI (C40.C41. C41._) 9220/1 Condromatozã. C41. C41._) 9210/0 Osteocondrom (C40. C41._) Sarcom osteogenic._) Osteom osteoid gigant (C40._._._. FAI (C40._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._) 9220/0 Condrom._._._. C41. C41. C41. C41._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._) Osteosarom juxtacortical (C40. C41._. C41._) Osteoclastom._._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului._._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40. C41._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40. FAI (C40. FAI (C40. malign (C40._._._._. C41._._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._. FAI (C40. C41. C41. C41._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40. C41._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._. C41. C41._. C41._. C41._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40. C41._._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40. malignã (C40._. C41. C41._._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49. C41._) Osteocondrosarcom (C40._._._._) 9186/3 Osteosarcom central (C40. C41. C41._._) Tumorã Codman (C40. C41._) Condrosarcom periosteal (C40._) Osteosarcom central convenþional (C40. FAI (C40._._) Exostozã cartilaginoasã (C40._) Eccondrom (C40._. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._. FAI (C40._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40._) 9180/3 Osteosarcom.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._) Sarcom osteoblastic (C40. malign (C40. C41._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40._. C41._._. C41._. C41._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._._._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._._. C41._) 9191/0 Osteom osteoid._) Osteofibrosarcom (C40._._) Osteosarcom medular (C40._) 9200/0 Osteoblastom. C41._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._. malignã (C49._. C41. C41. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. FAI (C40. C41. C41. C41._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. C41._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40. C41. C41. C41. C41._._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40._) Fibrocondrosarcom (C40._) 9230/0 Condroblastom._. C41. C41. C41._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._. C41._) Osteoclastom. FAI (C40._. FAI (C40._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40._) 9210/1 Osteocondromatozã. C41._) Condrom periosteal (C40._._ ._) Eccondrozã (C40._. FAI (C40. C41._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40._.

1) 9351/1 Craniofaringiom. C41._) 9270/0 Tumorã odontogenicã. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40._) Adamantinom tibial (C40. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75.2) 9352/1 Craniofaringiom. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom.3) 9361/1 Pineocitom (C75.3) 93 . papilar (C75. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom.2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41. FAI Adamantinom.2) 9360/1 Pinealom (C75.2) Tumora pungii Rathke (C75._. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom. adamantinomatos (C75.

FAI (C71. FAI (C71._) Astrocitom piloid (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71._) 9382/3 Gliom mixt (C71._) Oligoastrocitom anaplazic (C71. grad redus (C71._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._) Spongioblastom._) [obs] Astrocitom difuz (C71._) Astrocitom fibros (C71. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71. FAI (C71. FAI (C71._) Ependimom celular (C71.5) Papilom al plexului coroid.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã. FAI (C71. FAI (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) 9383/1 Subependimom (C71. FAI (C71._) 9392/3 Ependimom. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom._) 9440/3 Glioblastom.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom. malign (C71._) Spongioblastom polar (C71._) Astrocitom difuz._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71. malign (C71._) Spongioblastom multiform (C71._) Sarcom monstrocelular (C71._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._) 9430/3 Astroblastom (C71._) Spongioblastom polar primitiv (C71._) 9393/3 Ependimom papilar (C71._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71._) Oligoastrocitom (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Ependimoblastom (C71._) Gliom astrocitic (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72. grad redus (C71. anaplazic (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._) Glioblastom multiform (C71._) Astrocitom chistic (C71.0) 9400/3 Astrocitom._) Ependimom tanicitic (C71._) Astrocitom subependimal.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75.5) 94 ._) Ependimom epitelial (C71._) Astrogliom (C71._) Gliom._) 9390/0 Papilom al plexului coroid.5) Papilom al plexului coroid.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75._) Ependimom cu celule clare (C71. anaplazic (C71._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._) Astrocitom juvenil (C71._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) Gliom subependimal (C71.3) Tumorã pinealã mixtã (C75.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid. anaplazic (C71._) Astrocitom._) Gemistocitom (C71.

benign (C69.2) 9512/3 Retinoblastom._) 9501/3 Meduloepiteliom.0) Estezioneurocitom (C30.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71.6) 9480/3 Sarcom cerebelos.6) Meduloblastom desmoplazic (C71. FAI Dictiom.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69.6) Meduloblastom lipomatos (C71._) 9444/1 Gliom cordoid (C71.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.2) 9511/3 Retinoblastom.2) 9513/3 Retinoblastom.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã.6) 9500/3 Neuroblastom._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom. benign (C69. FAI (C71. nediferenþiat (C69.6) Medulocitom (C71. FAI (C71._) 9510/0 Retinocitom (C69._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71. FAI (C69.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71. difuz (C69. malign (C69._) CPNET._) 9501/0 Meduloepiteliom.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã.5) 9450/3 Oligodendrogliom. FAI (C71. benign (C69._) [obs] 9470/3 Meduloblastom.0) Estezioneuroepiteliom (C30. FAI PNET supratentorial (C71._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71. anaplazic (C71. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom. FAI (C71._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.0) Estezioneuroblastom (C30.2) 9510/3 Retinoblastom._) 9451/3 Oligodendrogliom.6) Meduloblastom melanotic (C71.6) Neurolipocitom (C71. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.4) Dictiom.0) 95 .0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30. diferenþiat (C69._) 9442/3 Gliosarcom (C71. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom. FAI PNET.

FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. FAI 9571/0 Perineurinom. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom. FAI Schwannom. malign [obs] Schwannom malign. FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72. FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom.4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom. malign Meningiom. FAI 9540/1 Neurofibromatozã.

FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. predominanþã limfocitarã. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. FAI Limfom malign. FAI Microgliom. depleþie limfocitarã. cu diferenþiere intermediarã. difuz [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. celule clivate. nodular Paragranulom Hodgkin. reticular Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. FAI [obs] Reticulosarcom. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. predominanþã limfocitarã. depleþie limfocitarã. FAI [obs] Boalã Hodgkin. difuz. non-Hodgkin. sclerozã nodularã. difuz [obs] Limfom malign. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. depleþie limfocitarã. slab diferenþiat. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom Hodgkin clasic. celularitate mixtã. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. celule nediferenþiate.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. FAI Boalã Hodgkin. tip cu celule nediferenþiate. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. malignã Mioblastom cu celule granulare. FAI [obs] Limfosarcom. celule mici clivate. FAI [obs] Limfosarcom.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. predominanþã limfocitarã. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. neclivate. FAI Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. fazã celularã 97 . limfocitic. FAI Limfom malign. (C71. celule mici clivate. FAI Limfom non-Hodgkin. FAI Boala Hodgkin. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI Mioblastom cu celule granulare. non-Burkitt [obs] Limfom malign. difuz [obs] Reticulosarcom. sclerozã nodularã. celule mici. FAI Limfom cu celule B. depleþie limfocitarã. limfocitic. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã. difuz [obs] Limfom malign. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Limfom malign. celularitate mixtã. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. depleþie limfocitarã. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom. nodular [obs] Limfom malign._) [obs] 9591/3 Limfom malign. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom Hodgkin clasic. celule neclivate.

celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. difuz. mixt limfocitichistiocitic. FAI [obs] Limfom malign. celule B mari. celule mari. histiocitic. FAI Limfom malign. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. celule mici. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. difuz. sclerozã nodularã. centroblastic-centrocitic. FAI Limfom malign. limfocitic cu celule mici. FAI Limfom malign. FAI [obs] Limfom maligne. sclerozã nodularã.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. centroblastic. clivate. FAI Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. limfocitic. celule B mari. FAI [obs] Limfom malign. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. tip celular mixt. FAI Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. difuz. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. neclivat. celule mari. sclerozã nodularã. diferenþiere intermediarã. FAI Limfom malign. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. clivate. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. centroblastic. pleomorfã. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. difuz Limfom malign. centroblastic-centrocitic. celule mari. timic (C37. celule mici ºi mari. celule B mari. centroblastic. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz. limfocitic cu celule mici. difuz Limfom malign. difuz 9671/3 Limfom malign. celule B mici. celule mari. celule mari. difuz [obs] Limfom malign. grad 2 Boalã Hodgkin. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. limfocitic.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. neclivate. mediastinal (C38. celule mici. neclivate. difuz Limfom malign. limfocitic. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. neclivat. mixt.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . difuz. celule mari clivate. limfocitic. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. difuz. histiocitic. FAI Limfom cu celule B mari. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. celule mari. difuz Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign.3) Limfom cu celule B mari. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. grad 1 Boalã Hodgkin. bine diferenþiat. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. sclerozã nodularã.

splenic (C42. celule neclivate. nodular. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. celule mici clivate ºi mari. folicular [obs] Limfom malign nodular. celule mici neclivate. FAI (C42. limfocitic. grad 2 Limfom malign. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. centroblastic. imunoblastic. imunoblastic. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. folicular. FAI Limfom al zonei marginale. neclivate. folicular [obs] Limfom folicular. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. grad 3 Limfom malign. celule mari. folicular [obs] Limfom malign. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. mixt limfocitichistiocitic. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. folicular [obs] Limfom malign. mature. tip celular mixt. FAI Limfom cu celule T. limfocitic. celule mari._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. mixt. celule mari clivate. difuz. FAI [obs] Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. nediferenþiat. nodular [obs] Limfom malign. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. folicular Limfom malign al centrului folicular.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. celule clivate mici Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. folicular. celule B mari. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. celule mari. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . folicular [obs] Limfom malign. FAI Limfom periferic cu celule T. FAI Limfom malign.2) 9690/3 Limfom folicular. FAI Limfom malign. tip celular mixt. folicular Limfom malign. celule mici clivate. FAI Limfom periferic cu celule T. grad 1 Limfom malign.2) Limfom splenic al zonei marginale. histiocitic. slab diferenþiat. bine diferenþiat. FAI Limfom malign al centrului folicular. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. tip Burkitt [obs] Limfom malign. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale.

1) Mielom cu plasmocite (C42._.1) Mielom. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Tumorã cu mastocite. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T.1) Mielomatozã (C42. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare._) Limfom cutanat. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. FAI (C44. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. C41. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. FAI (C42.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T.1) Leucemie plasmociticã (C42. FAI Plasmocitom al osului (C40._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom.1) 9734/3 Plasmocitom. limfoblastic. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 . FAI (C44. FAI Limfom cu celule mari anaplazice._) Papulozã limfomatoidã (C44. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat.

FAI [obs] Leucemie cronicã. FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. FAI Leucemie subacutã. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 . FAI [obs] Leucemie limfaticã.1) 9800/3 Leucemie. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã. FAI Leucemie limfociticã. tip cu celule B. FAI (C42.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans.

FAI Leucemie non-limfociticã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. FAI Leucemie mielomonocitarã. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie mielogenã. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. tip L2. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielocitarã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. FAI Leucemie granulocitarã.

FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã. t(8:21)(q22:q22) FAB M2. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã.q11) Leucemie mieloidã acutã. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. inv(16)(p13. t(16. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã.1) Panmielozã acutã.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã.16)(p13.1) Leucemie. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42.q22) Leucemie mieloidã acutã.

FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic.Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42. FAI Boalã limfoproliferativã. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã.1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã.1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI 104 . FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã.

lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic.4 C72.4 C49.4 C44.4 C49._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72. carcinom.2 C44. desmoid M-8822/1 Abdominalã. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã.1) M-8822/1 Abdominal. mixt (C75. adenom._) C40.Acantom.5 C47. celule clare (vezi SNOMED) M-------. perete FAI FAI (carcinom. carcinom cu celule scuamoase.4 C49.4 C49.1) carcinom (C75.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal. 105 .5 C47. M-------.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã.4 C76.Actinicã.4 C49. carcinom.4) M-8744/3 Acral. neurom (C72. mixt (C25. nev) FAI (sarcom._) M-8730/0 Acromic.4 C49.1) adenom (C75.4 C49.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin.2 C77.4 C15. fibromatozã C49. melanom. mixt (C75.9 C72.2 C49.9 C41. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã.4 C49.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N.1) M-8281/3 Acidofil-bazofil._) M--------.5 C49.4 Acinare.4 C49.9) M-8075/3 Acantolitic.4 C47.5 C72. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române.0 Acromioclavicularã. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil.5 C31. nev (C44.4 C47.2 C49. melanom lentiginos. malign (C44.9 C31. trad. nerv M-9560/0 Acustic. sinus nerv. FAI nerv spinal sinus. androblastom tubular cu (C56. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice.4 C49.4 C44.

mixt (C25._) canale anale (C21. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. FAI (C50.1) [obs] histiocitozã X.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34.1) ceruminos (C44. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus._) duct biliar (C22._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41. FAI (C34. C24. C08. metastatic acidofil (C75.0) ductal.1) granulare._) duct terminal ecrin._) oase lungi (C40. FAI (C42. polimorf digital papilar (C44._) cu alte tipuri de carcinom 106 . tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI. FAI în polip adenomatos inel cu pecete.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41._) celule mici-adenocarcinom (C34. celule (C25. FAI (C42.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã._) inflamator (C50._) insulare ºi exocrine.9) Folicular FAI (C73. craniofaringiom (C75. progresivã mielofibrozã (C42. celule (C75.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74._) ecrin papilar (C44.1) acinar acinice. celule hepatoid Hurthle._) intrachistic. mezonefroid clare ca apa de stâncã. mixt (C25._) ductal infiltrativ (C50.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44.1.9) bine diferenþiat (C73.1) [obs] panmielozã._) apocrin bazocelular (C07.9) moderat diferenþiat (C73. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos.9) trabecular (C73.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42._) fetal (C73.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip.1) mielosclerozã. FAI (C44.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) insulare.0) cromofob (C75._) glande anale (C21. celule. _.1) bronhiolar (C34. celule.1) bronhiolo-alveolar.1) mielozã eritremicã (C42. celule (C73. _) bazofil (C75.1) cu alte tipuri de carcinom. celule FAI clare.2) cilindroid clare.1) exocrin ºi cu celule insulare. celule alveolar (C34._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75._) tibial (C40.9) ºi papilar (C73.Index alfabetic Acutã eritremie (C42.

cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25. FAI mucinos._) infiltrativ (C50. combinat ºi carcinom epidermoid._) varianta folicularã (C73.9) renale._) tip endocervical tip intestinal (C16. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic. intraductal. celule (C64. sclerozant (C73.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid. celule (C75._) seros (C56._) medular mezonefric mezonefroid. FAI (C50.9) ºi folicular (C73. intraductal. FAI seros._) ecrin (C44. cu invazie (C50. celule (C16. cu malignitate borderline (C56. papilar (C50. FAI (C50. FAI neinfiltrativ. mixt tip difuz (C16._) mucinos._) papilar.9) schiros sclerozant._) neîncapsulat._) lobular (C50._) intraductal. neinfiltrativ (C50. epiteliom (C44. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56. papilar (C56.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ. cu malignitate borderline nefrogen (C64._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) intrachistic intraductal.9) cu celule clare._) secretor de mucinã seros. carcinom (C53.9) ºi infiltrativ(C50. mixt ºi carcinom cu celule scuamoase. _) celule scuamoase carcinom chistic._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale. FAI neinfiltrativ. papilar (C50._) polimorf.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44._) intraductal.9) sebaceu (C44. tip endocervical mucipar mucoid mucoide.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18.1) mucos neinfiltrativ. cu invazie (C50. de grad redus pseudomucinos (C56. neîncapsulat (C73.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal._) papilar._) 107 .

_) apocrin atipic (C34._) papilotubular Pick. folicular (C73._) 108 .1) Hurthle._) mucoide.1) bazofil-acidofil._) bazocelular (C07. papilar-mucinos (C25.1) acidofil-bazofil. malignitate borderline eozinofil (C75._) insulare. FAI ecrin papilar (C44.1. carcinom în (C07.0) pigmentar (C74.1) digital papilar.0) hipofizar._) embrionar endometroid. celule acinice.1) acinar acinare. FAI endometrioid.0) hepatocelular (C22.2) clare._._) intrachistic papilar-mucinos. celule (C74. mixt (C75. agresiv (C44. celule (C74._) bazofil (C75.9) mezonefric metanefric (C64._) microchistic seros microfolicular (C73. celule (C75._) carcinoid (C34. mixt (C75.9) Papilar FAI (C73. celule (C25._) duct biliar (C22.0) oncocitic oxifilic oxifilice.9) celule oxifilice (C73._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75. acidofil-bazofil (C75.0) macrofolicular (C73. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.0) coloid (C73._) seros microchistic Sertoli.1) negru (C74. C08. celule (C75. C24.0) celularitate mixtã (C74.9) Folicular FAI (C34._. celule (C74._) Bronºic FAI (C34.9) agresiv digital (C44. tubular pigmentar (C74. C08._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18.1) fetal (C73.9) intrachistic.9) microchistic. celule clare ca apa de stâncã.0) principale._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44.9) glandã sudoriparã (C44._) mamelon (C50.0) clare. celule. celule (C25. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44._) anexe cutanate (C44. FAI (C75._) hepatice._) lactant (C50.1) beta._) alveolar (C34.0) cromofob (C75.1) monomorf mucinos mucinos-papilar. intraductal (C25. celule (C73.0) plat pleomorf pleomorf.0) glomerulare._._) ecrin (C44.0) ductal.9) mioepitelial mixt.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73. C08.Index alfabetic C11. FAI (C25._) cilindroid (C34.9) Corticosuprarenal FAI (C74.0) compacte. papilar intraductal. celule (C75. intraductal (C25. celule (C22._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44.

duct M--------.0 C32.3 C49. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine. multiple M-9054/0 Adenomatoidã.2 C49. tumorã.3 C49.2 C49.0 C49._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.2 C49. odontogenicã (C41.4 C49.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian.0 C49. coardã vocalã Adipos.3 C49.Adenomiozã.2 C49.0 C49._) Adenomiom Adenomiom.3 C49. hialinizant (C73. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.0 C49. mixt (C18._) polipozã colicã (C18._) polipozã colicã._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25. coardã Adevãratã. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic.6 C49.1 Adevãratã.2 C49. tumorã vestigialã 109 .1 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.0 C49.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular.0 C49._) Adenomioepiteliom (C50.5 C49.9 C49._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt.1 C49.5 C49. carcinom M-9755/3 Adevãrat.5 C49.1 C49.5 C49. adenocarcinom în (C18.2 C49. limfom histiocitic C32. tumorã.6 C49._) polipi multipli polipi multipli.0 C49. FAI M-9300/0 Adenomatoidã.1 C49.0 C49. ºi hiperplazic (C18.6 C49.2 C49.3 C49.0 C49. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.

0 Alveolar. melanom (C44. nev FAI (C44. FAI (C25._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar. digital C44. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50. tract. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã.9 C03. tumorã cu celule granuloase (C56._. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40.1 C03.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44._) carcinom carcinom cu celule (C34._) 110 .1 C03. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T. bronºicã (C34. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar.9) tip._) papilar.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule. ºi rabdomiosarcom embrionar. limfom cu celule T periferice._) celular (C44._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic. mixt M-9581/3 sarcom. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã. creastã. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21._) adenom (C34.9 C03. ºanþ Alveolarã. C41._) malign (C44.0 C03. teratom rabdomiom teratom._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom.0 C03.9 C03. FAI teratom chistic tip._) M-8745/3 Amelanotic. adenom._) Alveolar adenocarcinom (C34._) M-9970/1 limfoproliferativã._) tumorã cu celule. malignã (C25. metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD.Index alfabetic Adult chistic.1 C03. digital C44. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame.1 C03.9 C03._) boala lanþurilor grele Alimentar._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06. melanom desmoplazic (C44._) Jadassohn (C44.

5) ependimom (C71._) fibro-odontom (C41. infiltrativ Angiom.1) [obs] refractarã. benignã (C44. grad III (C21. cu acumulare lipidicã (C56. FAI (C42. FAI (C41. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic. adenocarcinom al canalelor (C21. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD).Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41. adenocarcinom al glandelor (C21._) oligoastrocitom (C71.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad._) gangliogliom malign. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42.1) refractarã. AML) C24.1) refractarã.1) refractarã._) sarcom (C41. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã.4 C57. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 .1 Anal.9) M--------. FAI Angiolipom.1 C20._) M--------. FAI papilom al plexului coroid (C71.1) M-8077/2 Analã. uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom. FAI tubular. carcinom medular cu stromã (C73. malign Anexelor.Amputaþie. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------. sfincter M-8215/3 Anale. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71._) fibrodentinom (C41. teratom meningiom (C71. cu sideroblaºti (C42._) fibrom (C41. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21.1) Anevrismal. malign (C41. FAI Anexã._) fibrosarcom (C41._) oligodendrogliom (C71._) odontosarcom (C41. cu exces de blaºti (RAEB) (C42. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã. al M-8390/3 carcinom (C44.4 tubular. fãrã sideroblaºti (C42._) M-9310/3 Ameloblastom. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã._) fibrodentinosarcom (C41.1) M-8215/3 Anale.Amiloidã.1) refractarã.9) Anemie refractarã.1 C21. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã._) fibro-odontosarcom (C41._) seminom (C62. neoplazie intraepitelialã._) teratom. canal Anal._) M-8390/0 tumorã.AML ( vezi leucemia._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57. hipeplazie._) carcinom.

1 C49.1 C67. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76.1 C49.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 .1 C49.0 C02.9 C38.0 C16. meningiom (C70.1 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.0 C10.3 C02.1 C40.1 C44. histiocitom fibros Angiomatozã.0 C44.0 C02.0 pânã la C16.2 C02.3 C02.3 C11. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.1 C47. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac.4) Anterioarã.1 C49.3 C21. paragangliom al corpusculului (C75. joncþiune C49.1 C49.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar. corpuscul Aortic.0 C44.1 C49.5) M-8691/1 Aortic.8 C21.6 C49.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom.1 C71. melanom.3 C30.2 M-8691/1 Aortic.0 C16.1 C76. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.4 C44.1 C49.1 C49. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.1 C31. FAI (neclasificabil la C16. piele Aortã Aortã.2 C31. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.1 C49.4 C44. spaþiu FAI FAI (carcinom. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale.3 C49.5 C77.1 C04.6 C47.4 C75.3 C16.5) Anus.1 C47.1 C49._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom.1 C49.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital. tumora corpusculului (C75. nev) FAI (sarcom. paragangliom (C75.1 C49. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21.8 Angiom. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus.6 C49.6 C47.5 C49. abdominalã Aortic. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. melanom.1 C49. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale. nev) FAI (sarcom.3 C16.

_) fibros (C71._) difuz. adenocarcinom cu metaplazie.1 C40.9 C70.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid.3 C49.9 C49.Aponevrotic. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane.1 C50. sarcom cu celule clare al (C49. FAI Articular. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular.0 C40.3 Arterã FAI aortã.6) [obs] C70.0 C70.3 C41.3 C13. infantil (C71.1 C41. juvenil (vezi SNOMED) C18. FAI Ariepiglotic.1 C13.2 C49.4 C49.1 C32.2 C40.4 C49. grad redus (C71. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi._) anaplazic (C71. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.1 C40.2 C44.4 C49. FAI genunchi. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49. sarcom cerebelos. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom. cartilaj.4 C41._) M--------.9 C13.1 Aripã nazalã Aritenoid._) difuz (C71. tumorã carcinoidã.2 C40. al membrului.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49.1 C41._) chistic (C71.9 C40.5 C49.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã.3 C13.1 C32._) M-9400/3 Astrocitic._) fibrilar (C71. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom.3 C40.1 C41._) gemistocitic (C71.4 C49.0 C49._) 113 ._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71.0 C18. menisc lateral genunchi. cartilaj Aritenoid. FAI aortã.2 metaplazie.0 C41. menisc medial gleznã mânã membru.3 C49. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos. circumscris (C71._) [obs] desmoplazic. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent.9 C40. gliom (C71.9 C40. fibrom.2 C40.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal. cartilaj. tumorã carcinoidã.3 C40.3 C49. hemangiom C49.1 C49.9 C49.1 C49. FAI M-8241/3 Argentafinã.3 C40. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin.

3 C49. FAI (C44._) Carcinom FAI (C44. FAI canal. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor. C08._) Axilã FAI FAI (carcinom. FAI (C71.2 C38.2 C49.2 C44._) infiltrativ._) M-9699/3 BALT. glandã M-8098/3 Bazal.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56._) subependimal.3 C50. esofag (vezi SNOMED) C51.3 C47.3 C49.3 C49._) 114 .3 C49. extern cartilaj ganglion limfatic C76. FAI (C44. malign (C37.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare.3 C49._) adenom (C07. proliferantã (C56.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71.3 C49._) desmoplazic._) [obs] C41. tumorã cu celule. tip (C44.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50. FAI (C37._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70.9) Auditiv canal. melanom cu celule (C44. difuz (C71.9) timom.0 Bartholin. carcinom adenoid (C53.0 C77._) M-8722/0 Balonizate. melanom._.2 C44. FAI Auriculã._) juvenil (C71.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44. nesclerozant (C44. cu celule gigante (C71._) morfeic (C44._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07.9) tumorã seroasã papilarã (C56._) protoplasmic (C71.5 C47. FAI canal extern meat._) piloid (C71._. piele Auricular canal. C08._) M-8090/1 Bazale. nev) FAI (sarcom.2 C44. limfom M--------. cardiac Atipic adenom (C34._) infiltrativ.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL.1 C44._) grad redus.2 C44.3 C44.3 C49. extern canal Auriculã.9) tumorã seroasã. sclerozant (C44.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71. FAI (C71.3 C77.0 Atlas Atriu._) timom. nev cu celule (C44._) papilom al plexului coroid.2 C30.3 C77. pagina 31) M-8722/3 Balonizate.2 C44.5 C49._) pilocitic (C71.6 C41._) adenom folicular (C73._) fibroepitelial (C44._) fibroepitelial._) subependimal. proliferantã (C56.Barret._) micronodular (C44. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire.1 C44. tip Pinkus infiltrativ.

0 multicentric (C44. nev) FAI (sarcom. carcinom al ductului (C64. FAI Bazã limbã.3 C65.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular. C24._) pigmentar (C44. ganglioni C49. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75. faþa dorsalã Bazin. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.1) Bazofil-acidofil._) M--------._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22. FAI M-8094/3 Bazale. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar.0) carcinom (C22.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73. carcinom cu celule scuamoase C01.0 C49._) nodular (C44.9 C76. peduncul Bazali. pagina 27) M-8151/0 Beta.1) Bazoscuamos.0 C49.1. FAI tract.1) Bazofil-acidofil.0) M-8264/0 Biliarã.2 C24.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct.0 C24.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71.1. C24.1) adenom acidofil. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44.3 C49.1 C49.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44.9 C65._) M-8319/3 Bellini.9 C01. mixt (C75.1.0 C49. mixt (C75. carcinom (C44.0) adenom (C22._) multifocal superficial (C44.0 Bazã limbã.1 C24. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar. C24.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar. adenom.1 C22._) M-8123/3 Bazaloid.0 C49. C24.0 C24. adenom cu celule (C25.1. muºchi Biceps femural.0 C47. tumorã malignã cu celule (C25.1. tumorã (C44.0) M-8161/0 chistadenom (C22. C24. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34._) Bazal.3 C44. carcinom M-8083/3 Bazaloid._) Bazoscuamos._) 115 .1.0 C44.0 C22.7 C71. mixt (C75.3 C47._) epiteliom (C44.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament. muºchi Biliar.0 C24.0 C24. C24. carcinom.1) carcinom acidofil.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar. mixt (C22. mixt (C75. papilomatozã (C22. duct adenocarcinom (C22.1) carcinom (C75._) M-8151/3 Beta.0 C24.1) adenom (C75. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73. melanom.9) M-8585/3 carcinom timic (C37.

cu depozite de imunoproliferativã._) M-8081/2 Bowen tip. FAI limfoproliferativã.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34. boalã (C44.1) depozite de imunoglobuline._) mixt.9) proliferantã (C56._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53. tumorã FAI (C56.Index alfabetic Boala alfa._) M-8250/3 Bronhiolar. FAI (C42._) mucinos (C34.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã.1) mieloproliferativã cronicã.6 C49. pag 27) M-8910/3 Botrioid.0 C44.0 C34.1 C47. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama.1 C49. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.1 C49. limfoproliferativã.2 C34. T-gama mastocite tisulare. carcinom (C34. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner._) nemucinos (C34.1) mu.1 C49. sarcom M-8910/3 Botrioides.1 C77. mucinos ºi nemucinos (C34. melanom.1 C40. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.3 C34. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã.1 C49.1 C49._) pneumocit tip II (C34.3 C47. FAI (C34. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline.1 C49._) M-9764/3 intestin subþire. lanþurilor grele Bowen (C44.9) malignitate borderline (C56._) C77._) M-------/1 Borderline.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 . imunoproliferativã a (C17. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44. sarcom M-8081/2 Bowen.1 C47.1 C49. adenocarcinom (C34.1 C47.1 C49.6 C49.1 C49.9) malignã (C56._) celule Clara (C34.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar.4 C76. FAI (C42.1 C49.4 C44.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34. nev) FAI (sarcom._) Carcinom FAI (C34.1 C34. malignitate (vezi codul pentru comportament.3 C49. sistemicã cu mieloproliferativã._) cronicã.9 C34. mieloproliferativã (C42.

inferioarã fren labial.1 C00. FAI mucoasã._) Bronhogen Bronhopulmonar.9 C00.1 C04.0 C44. celule mici neclivate. margine.0) superioarã. faþã._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77.0 C00. fren internã._) cilindroid (C34.4 C00.3 C00.0 C00.2 C00.6 C00. ganglion limfatic Bronºic.5 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.3 C00.0 C00.1 C00. inferioarã margine liberã.2 C00.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44. superioarã margine liberã. FAI faþã purpurie. superioarã fren. inferioarã piele. piele labial. inferioarã fren._) Bronºic.1 C00. tumorã (C44. limfom malign.0 C44. marginea. inferioarã mucoasã.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.9 C77.5 C00.9 C04. marginea.2 C00._) carcinoid (C34. faþã.3 C00. FAI labialã. limfom malign. fren superioarã.6 C00.9 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. fren.5 C44. mucoasã superioarã.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34.0 faþã oralã. tumorã alveolarã.9 C06.4 C00. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip.1 C00. FAI liberã. FAI purpurie._) [obs] M-8100/0 Brooke. mucoasã superioarã. superioarã oralã._) chist odontogenic (C41. superioare purpurie. FAI inferioarã.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã. limfom C49.0 C04.4 C00. carcinom cu celule (C73._) M-8880/3 Brown._) M-9687/3 Burkitt-like. faþã.5 C00. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom. faþã.0 C00._) tip nedeterminat (C34. FAI oralã. piele M-9133/3 Bronºicã.5 Bursã. FAI inferioarã.3 C00.0 C00. intravascularã (C34.3 C00.2 C00.4 C00.0 C00.1 tip cu celule caliciforme (C34. tumorã adipoasã C06.1 C00. superioarã purpurie. faþã inferioarã piele.4 C44. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C.6 C00. inferioarã liberã.9) M---------. comisurã liberã. FAI 117 . FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. adenom FAI (C34. ganglion limfatic C00. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.0 C00.4 C44. FAI margine liberã. FAI piele. superioarã mucoasã. superioarã faþã oralã. inferioarã inferioarã. inferioarã faþã purpurie.3 C00. faþã.0) inferioarã. faþã superioarã oralã.0 C06.5 C00.1 C06. FAI fren. superioare faþã purpurie.5 C00.

4 C47. al vaginal M-9131/0 Capilar.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare. FAI ECL. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele.2 C44.0 C24.2 C24.0 C49. FAI sistem nervos vegetativ 118 . celule ECL.Index alfabetic M--------.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. nev) FAI (sarcom. tip cu celule Clara ºi (C34._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar.0 C49.4 C49. malign enterocromafine. celule. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56.1 C44. hemangiom M-9171/0 Capilar. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii.2 C44.0 C25.9 Calotã Canal anal auditiv. celule.0 C44.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49. extern biliar. adenom C22. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI.0 C25.2 C52._) C41. limfangiom C71. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu.9) strumal (C56.0 C44.0 C49.0 C21.2 C44. al apendicelui (C18. FAI auditiv.1) M-8149/0 Canalicular.9 C65.0 C49.0 C24.1 C44.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.4 C53. al apendicelui (C18. mixt adenom bronºic (C34.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom. celule enterocromafin-like.1) argentafinã._) carcinom bronhiolo-alveolar.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme. (C34._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme. celule.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65. melanom.3 C16. FAI argentafinã.0 C47.0 C49.0 C77. extern auricular. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.0 C53.1 C44.1) adenocarcinom ºi. tip cu pneumocit tip II ºi (C34. pag 27) C44. combinat adenocarcinom ºi. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75.1 C76.0 C49. FAI auricular.0 C49.0 C44.

hipersecretor (C50._) Combinat adenocarcinom. plex (C71._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz._) Bowen._) morfeic (C44._) desmoplazic. sclerozant (C44. ductal infiltrativ (C50._) multicentric (C44._) sclerozant. celule Bazocelular FAI (C44. duct (C64. adenoid (C53. microchistic (C44. lobular infiltrativ (C50._) Bellini. celule (C75.0) cromofob (C75. celule._) C._) alveolar (C34. tip (C16._) nemucinos (C34._) anaplazic._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34._) cu alte tipuri de carcinoame. mucinos ºi nemucinos (C34._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22. mixt (C22.2) colector. mixt (C75. FAI anexial. celule (C34. mixt (C44._) mici-scuamoase. multifocal (C44. duct (C64._) alveolare.9) corticosuprarenal (C74.9) biliar. celule (C34._) nesclerozant._) alte tipuri._) Clara ºi caliciforme._) pneumocit tip II (C34._) cilindrice. celule în (C34. celule (C73._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44.0) condilomatos coroid. celule renale (C64._) cu alte tipuri de carcinoame. celule (C34. tip Pinkus infiltrativ._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34. cu alte tipuri de carcinoame mici._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 .1) cromofobe.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil._) multifocal superficial (C44. nesclerozant (C44.0) clinging._) ameloblastic (C41.2) clare.celule mici-mari. celule (C34._) alte tipuri.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50. combinat cu ductal infiltrativ (C50. celule clare ca “apa de stâncã”. C24._) mixt. infiltrativ (C44._) bazal. duct ºi hepatocelular._) chistic.1) bazoscuamos (C44.0.1. tip (C44._) superficial._) cloacogenic (C21. celule (C34.5) Cribriform FAI in situ (C50._) bazaloid bazaloide scuamoase. infiltrativ (C44._) bazofil (C75. combinat cu lobular infiltrativ (C50.0) bob de ovãz. celule (C30._) nodular (C44._) infiltrativ. celule (C34.1) acinar acinare._) bronhiolar (C34.9) ceruminos (C44._) mucinos (C34._) bazale ºi scuamoase._) ºi ductal infiltrativ (C50. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44.1) bazofil-acidofil. mixt (C75. C31._) caliciforme.0) biliar. duct (C22._) fibroepitelial._) tip nedeterminat (C34._) tip desmoplazic (C44._) fibroepitelial (C44. celule adenochistic Adenoid bazal (C53._) micronodular (C44._) Clara. intraductal (C50._) pigmentar (C44.

9) gelatinos [obs] gigante.9) sticloase.9) bogat în glicogen (C50.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64._) infiltrativ ºi cribriform C50. cu invazie stromalã discutabilã (C53. celule (C73.9) în polip._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom. papilar (C50._) Ductal FAI in situ. tip solid (C50.0) încapsulat (C73._) epidermoid._) tip cribriform (C50.0) fibrolamelar (C22. metastatic infantil. celule FAI renale. celule (C56. celule.0) sarcomatoid (C22._) in situ. FAI eozinofil (C75. mixt (C22._) infiltrativ ºi lobular. celule ºi celule fusiforme granulare.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme. micropapilar (C50. celule. infiltrativ (C50. mixt (C73._) infiltrativ ºi boala Paget. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 .0) hepatoid Hurthle._) în polip. carcinom (C50. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom.9) medulo-folicular._) infiltrativ ºi mucinos (C50.0) Folicular FAI (C73. celule ºi papilar (C73._) ductular. FAI (C50.0) tip pleomorf (C22. celule (C64._) in situ. FAI epidermoid.9) Fusiforme. carcinom in situ (C50._) in situ._) in situ.0) ºi al ductului biliar. tip cribriform (C50. tip comedo (C50. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07. mixt tip poliembrional endometrioid. C08._) infiltrativ ºi coloid (C50._) inel cu pecete. sân (C50. celule în._) infiltrativ ºi tubular (C50. celule (C73.9) oxifile. FAI în polip adenomatos lobular. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50.0) ºi colangiocarcinom.9) desmoplazic.celule in situ. celule gigante.0) schiros (C22.0) varianta cu celule fusiforme (C22._) lobular ºi intraductal (C50._) in situ._) infiltrativ ºi lobular._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50.9) trabecular (C73. celule în inel cu pecete._._) papilar urotelial (C67._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50.9) hepatic sclerozant (C22. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22. FAI (C50.9) moderat diferenþiat (C73. tip infiltrativ (C50.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22.9) bine diferenþiat (C73._) ºi lobular (C50. necheratinizant mici.0) tip cu celule clare (C22. combinat (C22._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73. celule granuloase.

_) combinat cu alte tipuri (C50. papilar (C50._) ºi lobular (C50. cheratinizant scuamoase. sân (C50._) metaplazic. FAI metastatic. cu celule scuamoase. celule. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 . celule._) intraepitelial._) inflamator (C50. mixt (C73. neinfiltrativ (C50._) in situ ºi intraductal (C50. celule. tip Bowen (C44._) neinfiltrativ (C50. necheratinizant mici-mari._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50._) seros (C56._) Medular FAI atipic (C50._) infiltrativ (C50. tip (C16. FAI matrical (C44._) intermediare.mari._) micropapilar (C50. tip Lobular FAI (C50. anexial (C44._) intrachistic. celule (C67. mixt C73._) insular (C73. cu celule în inel cu pecete.9) Merkel._) Micropapilar intraductal (C50._) ºi tubular (C50._) ºi lobular in situ (C50. epidermoid adenocarcinom ºi._) infiltrativ. ductular (C50._) adenocarcinom ºi. metatipic (C44.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular._) neuroendocrin scuamoase._) ºi carcinom ductal in situ (C50. celule._) ºi cribriform (C50. combinat (C34._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50._) ºi intraductal (C50. celule (C25._) papilar. (C53. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50.9) medulo-papilar. ductal FAI (C50.9) intestinal._) papilar._) microinvaziv._) cu stromã amiloidã (C73. celule FAI bogat în lipide (C50._) neuroendocrin scuamoase._) combinat cu alte tipuri (C50._) Mici. celule (C34.Index alfabetic Infiltrativ. sân (C50. FAI metastatic._) ºi boala Paget. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41. FAI intraepidermic cu celule scuamoase._) ºi lobular (C50.0) mici. celule (C34._) in situ (C50._) ºi mucinos (C50.9) tranziþionale._) ºi coloid (C50._) limfoepitelial limfoepiteliom._) Mari._) ºi ductal infiltrativ (C50._) microchistic. FAI (C50. celule. sân (C50._) neinfiltrativ (C50. celule (C22. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice._) ºi ductal (C50._) tip solid intraepidermal.1) insulare._) Infiltrativ._) juvenil._) Mixt acinar-endocrin (C25._) neinfiltrativ. combinat (C34._) ºi boala Paget. celule (C44. lobular FAI (C50. celule FAI fusiforme. necheratinizant._) epidermoid._) ºi lobular in situ (C50.

_) înalte.9) Neuroendocrin FAI mari. celule (C64. celule (C73. celule FAI (C64.1) pleomorf plex coroid (C71.1) pseudoglandular celule scuamoase._) lobular (C50. celule în inel cu. bazocelular superficial (C44.9) celule fusiforme (C64.celule (C44.9) tip cromofob (C64.9) papilar-mucinos intraductal.9) asociat cu chist (C64._) 122 .9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.9) medulo-papilar (C73. celule (C73. neinvaziv ºi folicular (C73.5) poligonale.9) tiroidã (C73._) varianta folicularã (C73.9) tranziþionale._) pituitar. neinvaziv (C67. celule (C67._) pecete.1) primar. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal._) papilo-medular._) multifocal._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric.9) Schneiderian (C30.0. metastatic pigmentar bazocelular (C44.9) renal. papilar seros al peritoneului (C48. celule cutanat primar (C44.1) seros de suprafaþã (C56. celule primar._) tranziþionale. celule scuamoase.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile. celule în inel cu pecete. celule._) odontogenic (C41._) sebaceu (C44._) pilomatrix (C44. FAI (C75. carcinom intraosos (C41._) neinvaziv._) non-small. celule renale (C64. celule sarcomatoid sarcomatoid._) oncocitic Papilar FAI columnare. celule.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase. celule ºi adenocarcinom mucinã.9) parafoliculare.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal.celule (C73.9) difuz sclerozant (C73._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat.9) scuamoase.9) rezervã.9) mici.9) papilar (C64. neinvaziv (C25.9) parietale._) urotelial (C67._) intraductal neinfiltrativ (C50. celule. primar al peritoneului (C48.9) scuamoase. in situ scuamoase.9) încapsulat (C73. celule (C34.9) seros. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50.9) Renale._) ductal-endocrin (C25.bazocelular (C44. tip duct colector (C64. mixt (C73. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64.9) renale. urotelial papilar (C67. FAI papilar intraductal (C50. C31. celule (C16._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73. celule de rotunde. papilar cu celule tranziþionale (C67._) urotelial. FAI (C50. neinvaziv (C67._) foliculo-medular (C73._) neinvaziv._) neîncapsulat sclerozant (C73. celule (C73.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44. celule papilo-medular (C73.9) sarcomatoid (C64.0) medulo-folicular (C73.

primar. bine diferenþiat (C37._) papilar (C67. FAI Cardia gastricã Cardiac._) sudoripar. de suprafaþã (C56. tumora corpusculului (C75. FAI (C37. corpuscul Carotidã._.9 Carpian._) Verucos FAI epidermoid scuamoase. cu elemente simplex anexe cutanate (C44. os Cartilaginoasã metaplazie. necheratinizant metastatic.9) timic.4) M-8692/1 Carotidian._) timic.0 C34. paragangliom al corpusculului (C75. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44. cu formare de fusiforme.celule (C62._) timus-like._) necheratinizant.9) trabecular tranziþional Tranziþionale. celule FAI fusiforme. FAI mici. FAI 123 .0 C75. FAI papilar papilar. C41.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41._) Cartilaj FAI articular._) sudoriparã. cu diferenþiere timus-like. celule Warty Wolffian.1) Sertoli. celule. celule in situ micropapilar (C67. ºi osoasã.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia. adenocarcinom cu exostozã (C40._) papilar. tip cu celule corn._) Seros FAI micropapilar (C56. celule._) papilar. tip Bowen (C44._) Scuamoase. arterã M-8692/1 Carotidian.4 C49.9) papilar._) intraepidermic.0 C38.9) papilar. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53. celule FAI FAI. celule._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50. papilar (C67. necheratinizant microinvaziv (C53.9 C41. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16. glandã (C44.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor. FAI clare._) intraepitelial mari. al peritoneului (C48. neinvaziv (C67. ventricul Cardioesofagianã. joncþiune Carinã Carotidian.0 C38. celule in situ. neinvaziv (C67.4) C40. adenocarcinom cu metaplazie. sclerozant al ductului (C44. cheratinizant mari.0 C16._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25._) Urotelial FAI in situ neivaziv. sân (C50. atriu Cardiac.0 C16. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant.

fibrom (C41. celule T mari.5 C71.2 Cavernos. fibrom (C41. C41. displazie periapicalã (C41.9 C48.3 C32. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru. convenþional (C40._._) Cec Celiac.0 C71.0 C71. celule T._) odontogenic.2 C49. FAI (C41.0 articular al membrului. FAI Cerebel.9 C76. corp M-9121/0 Cavernos. FAI (C71. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71.5 C44. tip.7 C49.2 C49. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom.7 C47. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50.2 C49._) Cemento-osifiant._) Cementifiant. limfom cutanat primar cu (C44. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor.3 C40.2 C49.6 C71.3 C32. arterã M-------/-9 Celular. arahnoidal circumscris (C71.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare.3 C49. nev) FAI (sarcom._) tumorã neuroectodermalã primitivã.9 C06._) Cemento-osoasã. pagina 31) 124 .Index alfabetic C40.0 C40.0 C71.2 C40.1 C72.3 C44.6) [obs] sarcom.9 C71. nedeterminat._) neurocitom osteosarcom (C40.2 C47.2 C30. melanom. gigantiform (C41._) schwannom Cementalã. C41.1 C40.9) leiomiom nev albastru (C44.3 C32._) Cementoblastom benign (C41.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18. displazie periapicalã (C41._) osteosarcom._) Centralã.6 C71._) CD30+.0 C70. FAI (C71.9 C30._) Cementom.9 C32.2 C49.0 C77. limfangiom C06.6) [obs] Cerebelopontin._) fibrom (C56.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.3 C49._) Cementom._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71.7 M-8589/3 CASTLE C60. hemangiom M-9172/0 Cavernos.0 C71.0 C41. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41. nev (vezi SNOMED) CD30+.7 C71. ganglion limfatic Celiacã._. fibrom (C41.2 C32.1 C24. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel.2 C49.

grad III (C53.0 C47. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune.2) adenom (C44. carcinom cu celule renale asociat cu (C64.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular.0 C15. proliferant M-8077/2 Cervicalã.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53.0 C49. odontogenic (C41._) congenital.8 C53. celule (C56. melanom.0 C47. gliomatozã (C71.0 C77.0 C49. neoplazie intraepitelialã. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic.0 C49. regiune FAI FAI (carcinom.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 . FAI (vezi SNOMED) gingival._) C76. glandã Ceruminos adenocarcinom (C44.9 Cervicalã. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist.0 C72. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56.0 Ceruminoasã. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.0 C44.0 C49.9 C53.4 C49.0 C44.0 C76._) C44.0 C49.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos.0 C53.4 C49. papilom C72. FAI carcinom cu celule scuamoase.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã.0 C47. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic.2) carcinom (C44. duct (vezi SNOMED) trichilemal. nev) FAI (sarcom.

_. tumorã de malignitate borderline (C56.9) duct biliar (C22. FAI (C56._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50._) higrom hipersecretor.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos. malignitate borderline (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56. C08. tumorã de malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos (C56.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare. papilar (C07. FAI (C56._) mucinos. FAI (C56.9) malignitate borderline (C56. atrio-ventricular (C38.9) Papilar FAI (C56. FAI (C56.9) epiteliom adenoid (C44. FAI endometrioid. carcinom adenoid.9) mucinoasã. FAI (C56.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 . celule duct biliar (C22.9) mucinos.0) endometrioid mucinos. FAI (C56.9) mucinos. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) clare.9) seros. celule. celule. malignitate borderline limfomatos. malignitate borderline (C56.0) papilarã (C25.9) pseudomucinos. benign (C48.9) multilocular malign (C64._) endometrioid._) [obs] mucinoasã.9) mucinoasã. malignitate borderline (C56._) astrocitom (C71. celule (C56._) nodul.9) seros. FAI (C56. FAI (C48.9) mucinoasã. neinvaziv (C25. FAI (C56.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare._) mezoteliom.9) Chistadenofibrom FAI clare. carcinom (C50. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos.9) ºi solidã (C25. nodul (C38.9) pseudomucinos. malignitate borderline (C56. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular.9) Chistic adenoid. nefroblastom (C64.9) parþial diferenþiat.1.9) limfomatos (C07.9) seros._) papilarã seroasã. C08. C24. C24._) limfangiom mezoteliom.9) seros.1. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. tumorã cu displazie moderatã (C25.9) malign (C64.9) mucinos (C56.0) clare.9) Nefrom benign (C64. cu displazie moderatã (C25.9) pseudomucinos.9) papilarã.9) seros._) Papilar FAI (C56.0) ecrin (C44. tumorã (C25._) teratom. epiteliom (C44. malignitate borderline (C56.9) mucinos._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64._) seroasã papilarã.9) seros (C56. celule._) clare. celule (C56._._) mucinos.

9) chistadenocarcinofibrom (C56. cu displazie severã (C53._) [obs] malign (C50._) malignã.2) C21. 28) M-8077/2 CIN III.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. celule._) ependimom hepatocelular. carcinom (C21. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 .9) adenofibrom._. corp M-8383/3 Ciliate.2 C49. 28) M-9471/3 Circumscris.0. fibromatozã (vezi SNOMED) C69. duct biliar C24.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic._) [obs] M-8200/3 Cilindroid._) M-8200/3 Cilindroid. tumorã (C41.7 C49. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. zonã Cloquet._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41. mezonefroid adenofibrom (C56.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. adenocarcinom endometrioid. adenom bronºic._) M-8200/0 piele(C44.2 C47.3 C76._) benign (C50._) (vezi regulile de codificare.Index alfabetic Chistom FAI mucinos.4 C72.0) M-8322/3 carcinom (C75.7 C47.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------.0) carcinom chistadenofibrom (C56. C41._) Clare ca apa de stâncã. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara._) M-8252/3 Clara.0.0) M---------M-8313/3 Clare.9) chistadenofibrom. (C34. nev) FAI (sarcom. ºi calciforme. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75.2 C49. carcinom cu celule (C30.3 adenocarcinom.2 Cloacalã.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------. tumorã.2 C44. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom._) M-8077/2 CIN III. papilom cu celule (C30._) M-8121/3 Cilindrice.4 Ciliar. FAI tumorã.9) chistadenom (C56.0 Cistic. proliferantã atipicã (C56.Cicatricialã. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71. C31.0 Cistic.0) hidradenom (C44. celule.9) M-8507/2 Clinging. malignitate borderline (C56. melanom. malignitate borderline (C56.9) seros (C56. C31._) odontogenicã. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44. adenocarcinom. pag._) (vezi regulile de codificare._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64.9) chisticã.6) C24.2 C77. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice._) carcinom cu celule scuamoase tumorã. FAI (C53. malignitate borderline (C56. carcinom intraductal (C50._) C51. FAI adenocarcinom.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50. FAI (C56. tumorã meningiom (C70.1 C25. celule.2 C49.9) condrosarcom (C40.5 C44. pag. carcinom (C22.2 C11.0) M-8322/0 adenom (C75. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56.

_) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41. C24.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.6 C18.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular.9 C18.2 C49._) C25.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.1 C32.0 C32.2 C32.2 C49.9) M-8121/1 Columnare.0 C70.7 C18._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22.2 C18.4 C19. carcinom al ductului (C64.0 Coledocian.celule mari (C34.0 C18.9) C24.7 C18.7 C19._) carcinom cu celule mici .9 C25.1.9 C41.8 C53.2 C49._) carcinom cu celule mici .0 C41._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.7 C53.3 C18.2 C49.0 C70. tumorã (C40. epidermoid (vezi SNOMED) 128 .4) M-9230/0 Codman.5 C53.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã.2 C18.1.Colesteatom. carcinom papilar cu celule (C73.2 C49. carcinom renal._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.Colesteatom.1 C32.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50.9 C18.3 C75.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.6 C18.5 C18.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22._. C24.1 C32.9 C67. corpuscul Coccigian.Index alfabetic C49.5 C41. canal M--------. ganglion limfatic M--------.0) M-8319/3 Colector.2 C49.0 C70. tip duct (C64.celule scuamoase (C34. glomus Coccis C77. C41. papilom cu celule C44. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.5 C75.9) M-8319/3 Colector. combinat (C22. FAI (vezi SNOMED) M--------.0) C22.2 Colic.0 C32.

Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22.2 C49.1 129 . acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos._._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00._.0 C49._) Condrom FAI (C40._._.6 C00. carcinoid M-9596/3 Compus.1 C49._. C41.1 C49. C41._) M-9230/0 Condroblastom.5 C49. C41._) Conjunctiv. malign (C40. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic. carcinom ductal in situ tip (C50. C41.4 C49. C41. malign (C44.6 C32._) M-9281/0 Compus. glioblastom cu (C71._) Comedo._.2 C49.2 C49.0 C49. C41. FAI (C40.0 C44.9) M-9282/0 Complex._._) nev intermediar ºi gigant (C44.6 C49.9 C49._) siringom._) M-8244/3 Compus._) cu celule clare (C40. C41. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã. leziune dermicã proliferativã în (C44. carcinom M-9181/3 Condroblastic.0 C49._) C49._) juxtacortical (C40.1 C49.2 C72._. C41. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã._.3 C49. C41.0 C49.0) M-9100/0 Completã.0 C49. C41. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã. peribronºicã (C34. neinfiltrativ (C50. FAI M--------. FAI (vezi SNOMED) displazie.2 C49. C41.2 C49.0 M-9220/1 Condromatozã ._) M-9230/3 Condroblastom. melanom malign în (C44. tumorã cu celule gigante (C40._) dediferenþiat (C40.0 C24._) M-9241/0 Condromixoid._. C41.1 C49. DCIS tip (C50.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant.Condromatozã._) periosteal (C40._. osteosarcom (C40._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44. odontom C24._) Comedocarcinom. nev (C44. fibrom (C40. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40. molã hidatiformã (C58._) nev.2 C49._) tumorã miofibroblasticã. FAI (C50._._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44.0 C77._) mezenchimal mixoid periosteal (C40. C41._.0) Comedo. adenom corticosuprarenal cu celule (C74._) Comedocarcinom._) juxtacortical (C40.2 C49._) Congenital chist.

1 C69.3 C71.3 C49.5 C49.5) adenom (C71.2 C49. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71.5 C49.6 C49.3 C49.5) carcinom cu celule renale (C64.Index alfabetic C49.9) M-9120/0 Corioangiom (C58. carcinom al plexului (C71. carcinom cu celule scuamoase.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37._) gliom. celule.0 C49.2 C49._) trunchi. cu formare de C69. C41.5 C49.9) 130 .9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71. paragangliom M-8700/0 Cromafinã.0 C49. boalã Ciliate._.3 C49.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58. FAI Coroid Coroid. papilom al plexului FAI (C71.1 C38.5) malign (C71._) C49.2 C49.5 C71.3 C49.3 Coroid.0 C49.0 C49.0 C63.1 C69. afecþiune mieloproliferativã.4 C49.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn.1 C49. al ventriculului al treilea (C71. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------. cord ºi mediastin C38. limb Cornee. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid.6 C49.2 C49.5 C71.5 C49.1 C49.5) anaplazic (C71.1 C49.7 C71.0 C69.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional.5) atipic (C71.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.3 C49.3 C49.5 C49.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial.5) carcinom (C71.9. osteosarcom central (C40.1 C69.5 Cornean.5) meningiom (C70. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.0 C49.6 C49.

0 C71.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv.0 M-9473/3 CPNET (C71.9) predominant cortical.9 C54.8 C60.0 C71. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper.9) malign (C37. FAI Creastã alveolarã FAI. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian.1 C03.2 C71. mucoasã inferioarã.3 Adenom FAI (C74.2 C16.9 C71. articulaþie 131 .2) papilar (C75.0 C70. mucoasã superioarã.0) glomerularã. celule (C74.0 C71.2 C71.0) malignã (C74.7 C75.0 C41. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74._) C41.0 C70.0 C41. FAI (C37.6 C47.0 C70.2 C60.0) benignã (C74. duct Craniofaringiom FAI (C75.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74.1 C40.9) predominant cortical.3 C41. timom FAI (C37. intracranianã bazal. glandã C69. FAI Cranianã.1 C49.0 C47.0 C71.1 C44.5 C70.2 C25.1 C49.9 C03.1 C68.1 C49.9 C75.2 C16. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical. nev) FAI (sarcom.2) Craniu. celule (C74.0) pigmentar (C74.0) compacte.5 C71. celule din (C74.9 C71.5 C75. FAI M-9837/3 Corticale.0) mixte.0) clare.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.0) Tumorã FAI (C74.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76.0 C54.0 C03. substanþã albã cerebel.0) Corticosuprarenalã Costal.1 C49.9 C70. ganglion capsulã internã centralã.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41.4 C71. malign (C37.0 C72.9 C70.1 C60.0 C71.9 C57. melanom.4 C75.9) Cot FAI FAI (carcinom.2) adamantinomatos (C75.9 C71. FAI arahnoidã.6 C49.4 C44.5 C75.0) carcinom (C74.0 C70. cartilaj Costovertebralã. celule (C74.

1 C71. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial.2 C71.7 C71.9 C71.4 C71.6 C71. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.5 C71.0 C71.8 C71. FAI ventricul al treilea.3 C71. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater. lob tract optic treilea.7 C71. FAI lateral. chiasma organul lui Reil palium parietal. ventricul.0 C71.5 C71. FAI insula insula Reil internã. duramater creier mijlociu dura. cranianã piramidã plex coroid.5 C71. FAI meninge.5 C71.0 C71.9 C71.5 C71.5 C71.0 C70.7 C71. cortex cerebral._) carcinom in situ (C50.3 C71. peduncul cerebral.0 C72.3 C71.0 C70._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.4 C71.0 C71.7 C70.2 C71. FAI fosa cranianã. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã. FAI plex coroid.0 C71.0 C70. plex coroid ventriculul al treilea.7 C71. cranian meninge.7 C71.0 C71.0 C70. tract opticã.0 C70.0 C71.3 C70.5 C71. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea. FAI piamater.7 C70.9 C70.Index alfabetic C71.7 C71. FAI treilea. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom. vermis cerebral.4 C71.5 C71.6 C71. anterioarã fosa cranianã. lob patru.9 C71.0 C71. FAI carcinom ductal (C50. ventribulul al. ventricul.9 C71. FAI duramater.9 C70. FAI patru.1 C71.0 C71.5 C71.0 C71.4 C71. ventricul cerebralã.8 C71. FAI ventriculul al patrulea. ventricul.7 C71.0 C71.7 C71.0 C71.5 C71.0 C70. lob occipital.0 C70. capsula intracranianã. ventriculul al .5 C71.0 C71.9 C71. meninge cerebral. FAI duramater.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.0 C71.0 C71.0 C70.7 C71. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.7 C71.5 C71.7 C70.3 C72.5 C71.2 C71.1 C71. meninge cranianã.9 C70._) 132 .0 cerebelos.0 C71.2 C72.5 C71.0 C71.9 C70.7 C71.0 C70. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian. FAI ventricul lateral.5 C71.7 C71. cerebral meninge.3 C71._) carcinom ductal in situ (C50. plex coroid ventricul lateral. intracranian C71. plex corp calos corp striat cort.0 C71.0 C71.0 C70. ventricul patru plex coroid. pol olivã operculum optic.0 C71.0 C71.0 C70.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital.0 C72.0 C71. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial. mijlocie fosa cranianã. ventricul. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal.9 C71.0 C71.1 C71. substanþã albã cerebralã.

7 C49._) protuberant._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom.3 C44.7 C47. C41.1 C49.0 C69. melanom. Schwannom C76._) C49.1 C49.2 C44.0 C32._) proliferativã._) Dermic cilindrom.6 C49._) papilar (C50. ganglion limfatic Cuneiform._) leziune. boalã cu Dermatofibrom.6 Cricoid.2 Cvadriceps femural. lentile Cubital. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid. proliferativã în nev congenital (C44._) tip comedo (C50._) Cutanat carcinom neuroendocrin.1 C49. FAI Cricoid. leziune în nev congenital (C44. FAI (neclasificabil la C16. FAI (neclasificabil la C16. celule sarcom.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene. FAI (C44. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 . muºchi Dendritice.2 C49._) Dermatofibrom lenticular (C44.Index alfabetic C13. cilindrom (C44. ecrin (C44._) Depozite de imunoglobuline._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03._) M-8390/3 carcinom (C44.2 C49._) nev (C44. nev) FAI (sarcom._) CD30+.3 C32. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41.2 C49.1 C40. nev (C44.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. nev) FAI (sarcom.2 C40.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ.3 C13. benignã (C44. alveolã Dentigiros.2 C49. primar (C44.1 C44. melanom. FAI (C44.4 C77.4) C49._) protuberant.5 C44._) Decidualã. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50.1 C49. pigmentar (C44. FAI (C44.4 C44._) M-8390/0 tumorã._. interdigitate tumorã folicularã Dentarã.4) Curbura mare a stomacului. anexe M-8390/0 adenom (C44. folicular sarcom.1 C49.5 C16.1 C76.1 C49._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.2 C49.2 C49. FAI (C44.2 C47.6 C47.2 C49. FAI sarcom._) ecrin. muºchi D M-9135/1 Dabska._) M-9709/3 limfom.3 C16.1-C16.2 C49.1 C49. cartilaj Curbura micã a stomacului.1-C16._) ºi epidermic.1 C47.7 C49.

FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom. MPNST cu neuroendocrinã.2) teratom Diferenþiere ganglionarã. malign (C69. tumorã cu celule SertoliLeydig cu. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. corioadenom (C58. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. carcinom cu timus-like. carcinom (C16._) C41._) infantil.6) M-8727/0 Displazic. gangliogliom meduloblastom (C71.3 C77. FAI (vezi codul pentru grad.9) intraductalã. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. schwannom malign cu rabdomioblasticã. carcinom bazocelular (C44. adenocarcinom papilar (C44._) astrocitom. FAI chist cu transformare malignã (C56._) tip. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. sclerozant (C73. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. malign (C44. carcinom cu celule scuamoase in situ. carcinom cu rabdomioblasticã. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70. FAI (vezi SNOMED) fibroasã. benign (C69. schwannom malign cu timus-like. rabdomiosarcom cu glandularã.6) meduloblastom. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. citopenie refractarã cu 134 . infantil fibrom gangliogliom infantil infantil.Disgenezã. adenocarcinom cu neuroendocrinã. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens. boala (C42. adenom papilar. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26. agresiv (C44. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã._) melanom._) carcinom papilar._) mezoteliom tip. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã._) M-9501/3 Dictiom. organe. intraductalã retinoblastom (C69._) congenitalã. carcinom epidermoid in situ. MPNST cu rabdomioblasticã. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã.6) melanom. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75.9 intermediarã. colon Descins.9) chist cu tumorã secundarã Descendent.9) M-9840/3 Di Guglielmo._) Digestive. adenocarcinom (C16.1 Diafragm Diafragmatic. amelanotic (C44.Index alfabetic Dermoid FAI chist.6 C62._) papilomatozã. MPNST cu intermediarã.3) mezenchimalã.2) tip._) M-8500/2 DIN 3 (C50.1) [obs] C49._) M-------/-1 Diferenþiat. astrocitom (C71. severã (C53._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu. nev (C44._) M-8408/1 Digital. grad redus (C71.9) meningiomatozã (C70. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã. nodular (C71. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71._) tip.

9) sudoripar._) tip cribriform (C50._) ºi lobular (C50._) carcinom (C50. in situ (C50. limfom cu celule T periferice.0 C02. FAI limbã. extrahepatic biliar._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50.5 C17._) lobular ºi carcinom ductal (C50._) ºi carcinom coloid (C50. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit.5 C69.3 C25.0 C24. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50._) tumorã mucinoasã chisticã cu._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu. intrahepatic biliar. FAI biliar._) periapicalã cementalã (C41.3 Dom._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50. sân (C50. bazã Douglas. tip duct colector (C64. carcinom al (C64.4 C18.0 C24.9 C48._) celule.0 C24.5 C69. colon Duct biliar.1 C24.0 C02.2 C52._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. faþa limbã._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50.9 C08._) ºi carcinom mucinos (C50.0 C24._) papilom papilomatozã subareolarã (C50.1 C49.9) colector (C64. partea anterioarã limbã._) adenom.9) renal.0 C22.9 C49.0 C24._) tip comedo (C50.0 C75. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal.3 Distalã. scleros (C44._) ºi carcinom tubular (C50. hemangiom pediculat C67.1 C08._) ºi carcinom cribriform (C50._) papilar (C50.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã.0 C25. carcinom ductal-endocrin (C25.9 C07.3 C57. moderatã (C25._) micropapilar (C50.1 C02.0 C24.0 C24. moderatã (C25._) tip cribriform. sac Drept abdominal._) ºi boala Paget._) tip cribriform (C50. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41. comun biliar. douã treimi anterioare limbã. muºchi Drept. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 . carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50._) ºi carcinom lobular (C50.5 C25. FAI Bellini.3 C08.0) M-9705/3 Disproteinemie.0 C69._) mixt.9) Carcinom FAI Bellini (C64._) uºoarã (vezi SNOMED) C07. FAI lacrimal.9 C73._) ºi carcinom lobular in situ (C50.0 C24. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15._) periapicalã cemento-osoasã (C41.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. vezicã urinarã Dorsalã.0 C01._) tip solid (C50.2 C24.

8 C25. tip duct colector (C64. cu M-8588/3 timus-like.Ectopie._) Endemicã.0 EC. tumorã stromalã cu (C56. slab heterologe diferenþiatã. FAI (vezi SNOMED) M--------. canal Endocervicalã. mixt sarcom ºi alveolar._) adenocarcinom (C44.9) sudoripar. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic. malign (C44. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40._) spiroadenom.9 C70. guºã (vezi SNOMED) Endocervical. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe._) porom (C44. carcinoid cu celule Eccondrom (C40._) adenom. FAI glande.0 C53._) papilar. multiple pancreas M-8521/3 Ductular.0 C53. multiple 136 .0 C53.0 C70. malign Ectazie. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal. timom harmatomatos Ectopic. adenoame. tumorã cu celule SertoliLeydig._) porom malign (C44.1 Duoden Dura. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22.4 M--------._) spiroadenom (C44. retiformã. C41. papilar (C44.0 C70._) chistadenom (C44.9 C75. cu M-8634/1 heterologe. carcinoid cu celule. glandã Endocol Endocrin glandã. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38._) papilar. cilindrom (C44.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine._) ELC. carcinom scleros al (C44. carcinoid cu celule. carcinom infiltrativ (C50. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente.9 C70. adenocarcinom (C44. adenom (C44._) C17._. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI ECL._. rabdomiosarcom._) Eccondrozã (C40._._) adenocarcinom.0 C75._) Ecrin acrospiron (C4.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar._) terminal. choriocarcinom. adenocarcinom tip Endocervical._) dermic. diferenþiere intermediarã.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom. papilar (C44. mixt teratom vestigiu. C41. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie. tumorã cu celule SertoliLeydig. C41. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual.

granulom C75. stromatozã C54. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like. mixt verucos Epidermoid.3 Epidermoid. carcinoid cu celule._) M-9135/1 Endovascular. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid. stromã M-9752/1 Eozinofilic.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54.1) Endometrial.1) sarcom. necheratinizant papilar celule mici. tumorã cu celule. FAI chistadenom.9 C75. FAI (C54.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã.1) M-8931/3 Endometrialã. FAI adenom. meningiom (C70.Enterogen. grad redus (C54. miozã stromalã (C54._) mixopapilar (C72.1) adenom (C75. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75.0) papilar (C71.1) sarcom. mixt (C25. angioendoteliom papilar 137 ._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71.1) M-8241/3 Enterocromafine. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari. stromal nodul (C54. carcinom. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom.1) sarcom. malignitate borderline tumorã._) anaplazic (C71.1) carcinom (C75. mixt (C25. tumorã de sinus Endolimfaticã.0 C72._) C38. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54._) Endocrin-ductal._) cu celule clare (C71.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63. nev (C44._) Endodermal._) tanicitic (C71. FAI (C54.1 Endometrialã._) celular (C71. carcinom FAI in situ. mixt (C71. malignitate borderline carcinom. adenomatozã Endocrin-acinar. carcinom.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. sarcom. malignã M--------._) M-9383/1 Ependimom–subependimom. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom.1) Endometrial. grad înalt (C54.

calcifiantã (C41._. malign (C37. cu diferenþiere timus-like fusiformã. FAI (C37.0 C31.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare._) Esofagian. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã. trompã C32. trombocitemie (C42.1) Eritroplazia Queyrat (C60._. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44. treimea superioarã. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53. os Etmoid._) scuamoase. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti.1 Epitrohlear.1 C10.1) Estezioneuroblastom (C30. ganglion limfatic Erupþie.1) neoplasm.9) timom._) malign sebaceu (C44.3 C15._) timom._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40. mixt (C25.1) Esenþialã. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme._) Etmoid._) Tumorã benignã malignã fusiformã. solid ºi papilar (C25. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44. canal auditiv.5 C15.2 C15._. C41. papilom sinonasal (C30.0 C15.1) [obs] Eritremicã.) M-8121/0 Exofitic._) bazocelular (C44. ganglion limfatic Esogastricã. sinus Eustache.0 C15.9) tumorã odontogenicã. mixt ºi fusiforme. Jadassohn (C44. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare._) trofoblasticã. Malherbe (C44. treimea inferioarã.1 C30._) intraepidermic.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71.2 C44. C41. mielozã.2 Extern auditiv.1 C32._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã._) Estezioneurocitom (C30.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77. melanom cu celule. meat 138 .Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41.9 C15. C31. trombocitemie hemoragicã (C42. treimea proximalã. FAI (C42.4 C15.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial._) sarcom sinovial.1) [obs] Eritroleucemie (C42. FAI hemangioendoteliom. treimea toracic Esofag. sarcom hemangioendoteliom._) Estezioneuroepiteliom (C30. mielozã._) benign calcifiant. cu elemente timus-like C77. celule.5 C15.1) Eritremicã._) C44. treimea mijlocie.1) [obs] Eritremie cronicã (C42. nev cu celule (C44. acutã (42.1 C16.3 C15. adenocarcinom.

3 C14. trompã Falsã.0 C44.1 C50._) M-9260/3 Ewing.0 C44.9 C49.0 C49. nev) FAI (sarcom. FAB) Facial os limfatic.0 C32.1 C00.3 C49. FAI perete posterior.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom._. inferioarã buzã. plasmocitom (nu apare în oase) C69.2 C00. paragangliom. melanom. externe.5 C40.3 C00.0 C49. tumorã cu celule. coardã vocalã M-8220/0 Familialã. paragangliom.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72.0 C49.0 C49.3 C40. superioarã cantus feminine. odontogenicã (C62. FAI Faringian fornix perete. canal biliar Faringe FAI perete.0 C11. malign Extradural Extrahepatic.0 C77.9 C44.1 C51. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14.8 C44.3 C53.0 C41. laringe M-9260/3 Ewing. sarcom (C40.2 C00. fibrom al M-8813/3 Fasciei.6 C32.3 C49. FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale.1 Extraocular. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec._) 139 .1 C49._.9 C49._) M-9302/0 Fantomã. FAI buzã. C41. FAI perete lateral. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã.0 C57. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41. desmoid Extrasuprarenalian.0 C49.0 C49.0 auricular.0 C14.0 C77.Index alfabetic C44.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76.1 C00. mânã Fallopianã.2 M-8813/0 Fasciei.0 C00._) F M--------C41.0 C11.1 C57. tumorã (C40.9 C51.1 FAB (vezi Leucemia.0 C72. coardã Falsã. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal.1 C10.0 C44. FAI organe genitale. C41. polipozã colicã (C18. picior Falangã.9 C24. FAI Extrasuprarenalian.6 C50.0 C14.2 C00. FAI tonsilã istm. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular. ganglion nerv Falangã.0 C49. FAI M-8542/3 Extramamarã.4 C00.3 C44.0 C14.5 C00. canal buzã.1 C32.

_) periostal (C40.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58.5 C49.5 C49. central (C41._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70._) 140 . FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40._) invaziv juvenil. FAI (C74.5 C49.1) Feocromocitom malign (C74.9) Fibrolamelar. C41. odontogenic (C41. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom._) gigant (C50._) celular (C56.2 C77._) M-9290/0 Fibroameloblastic._) intracanalicular (C50.9 C57.9) cementifiant (C41. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale._) cemento-osifiant (C41.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã._) carcinom bazocelular._) periferic.3 C44._.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48.5 C49._. C41.9 tract genital. tumorã. plexiformã Fibroid.1) M-9420/3 Fibrilar._) odontogenic periferic (C41.1) Fesã FAI FAI (carcinom.5 C44._._) desmoplazic folicular (C44._) central._) odontogenic._) condromixoid (C40. adipoase._) juvenil (C50._. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic. odontogenic (C41. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74. odontom (C41.2 C49.5 C49.5 C49._) osifiant (C41. carcinom hepatocelular (C22._) M-9182/3 osteosarcom (C40. FAI tract genitourinar. FAI (C41. ganglion nerv Fenotip rabdoid. astrocitom (C71. C41. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41. lipom cu lipom.1) Feocromocitom._) Fibrodentinom ameloblastic (C41._) renomedular (C64._) Fibrohistiocitarã._) perifolicular (C44.9 C40. boalã.5 C49.Index alfabetic C57. melanom.9) celule.5 C49. C41. uter (C55._) pericanalicular (C50.5 C47.5 C49.4 C47. FAI Femur Femural arterã limfatic. nev) FAI (sarcom.9) adenom (C73.5 C47.

0 C49.3 C49. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã.0 C49.1 C49.2 C49. C41.6 C49.4 C49._) congenital infantil odontogenic (C41._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 . FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.1 C49. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49.2 C49.0 C49.3 C49.2 C49.3 C49. C41. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------.0 C49._.0 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------.3 M--------.5 C49.4 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49._) Tumorã localizatã solitarã solitarã.0) Fibromiom Fibromixoidã.2 C49.1 C49. malignã Fibros.2 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70.1 C49. (C49._) periostal (C40.0 C49.Fibrozantã.Fibrozantã.2 C49.1 C49.3 C49.3 C49.5 C49._._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.2 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie.1 C49. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã.5 C49.9 C49.0 C49.2 C49.0 C49.0 C49.5 C49._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48. tumorã.0 C49.3 C49.6 C49.2 C49.2 C49. nodularã (C44.0 C49.

0 C49.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas. nev) FAI (sarcom.9) încapsulat (C73.6 C49. displazie osoasã (C41. mixt (C73. celule (C73.9) atipic (C73.2 Fren buzã.0 C47.6 C49. tumorã chist.7 C44.6 C44.6 C49.Focalã.9) moderat diferenþiat (C73. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile.0 C47.0 C72. boala (vezi SNOMED) C11. FAI lingual 142 .6 C49.6 C47. boala C00.6 C49.9) Adenom FAI (C73. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.9) variantã.9) variantã.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.0 C49.9 C76.9) oxifile.Floridã. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.9 C71.Fordyce._) M--------.9) trabecular (C73.1 C49.9 C71.6 C49.2 C22. sarcom celule dendritice.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40._) keratozã.9 M--------.4 C00.0) piriformã pituitarã pterigoidã.9) trabecular (C73.9 C75.3 C30.5 C47.0 C11.6 C49.5 C02. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã.0 C12. melanom.5 C00.Index alfabetic C49.5 C49. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.0 C49.9 C71.2 C51.0 C49.9) moderat diferenþiat (C73.9) bine diferenþiat (C73.9) Carcinom FAI (C/3.6 C49.9) minimal invaziv (C73.6 C49. carcinom papilar (C73. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular. FAI -C76.9) ºi carcinom papilar (C73.0 C10.6 C49. carcinom. celule (C73.9) bine diferenþiat (C73.9) celule dendritice.4 C76.9) M--------.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56. adenocarcinom papilar (C73. FAI buza inferioarã buza superioarã labial. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.1 trunchi. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71.0 C09.3 C00.6 C49.

6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71. FAI Gamapatie monoclonalã.0 C16. celule angioendoteliom ºi epitelioid. papilom sinonasal (C30.3 C77.0.2 C44. pigmentar (C44. paragangliom (C17. carcinom cu celule sarcom sinovial timom. FAI (C44.1 C31.3 C47. nev) FAI (sarcom. carcinom cu celule (C64._) Fungoides. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64.0 C49.2 C77.0 C44.1 C77.5 C77. carcinom cu celule tip cu.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase.0 C47.0 C77.1 C16. mycozis (C44. C31.9) timom. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform.0 C49. melanom.3 C77.2 C77. adenocarcinom cu nev. malignã Gama.0 C49. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme.2 C77. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã. carcinom hepatocelular (C22. melanom cu._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 .3 C77. malign (C37.9) tranziþionale._) tip B (C69.0) C41. mixt metaplazie._) ºi epitelioid. tumorã cu celule. nev cu (C44.0 C71.1 C71.4 C77.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom.0 C77. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.9 C77.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G._) Fusiform. tumorã cu celule.0 C49.3 C49.1 C77. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã. mezoteliom Fusiformã.0 C77.3 C77._) ºi melanom epitelioid.3 C44. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic.2 C77.3 C77. FAI G. FAI (C37._) renale.1 C77.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69.1 C54._) C77. tumorã malignã varianta.2 C77.

4 C77.1 C77.2 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner. FAI splenic.2 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.2 C77. malignã Gastrinom.2 C77.3 C77.1 C77.2 C77. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.2 C77.0 C77.0 C77.5 C77.5 C77.4 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.2 C77.5 C77.5 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric.2 C77.1 C77.1 C77.0 C77. FAI pulmonar.5 C77.0 C77.8 C77.1 C77.3 C77.0 C77.0 C16.3 C77.9 C16. FAI Gastrinom.0 C77.0 C77.3 C77.2 C77.2 C77.2 C77. FAI Ganglioni.0 C77.1 C77.2 C77.0 C77.1 C77.Index alfabetic C77.4 C77.0 C77.5 C77.2 C77.1 C77.1 C77.5 C77. tumorã cu celule Gastrinice.1 M--------C47.2 C16.2 C77.4 C77.4 C77.0 C77. malign 144 . splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.0 C77.3 C77.0 C77.5 C77.1 C77. pulmonar hilar.1 C77.1 C77.5 C77.2 C77.2 C77. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã.4 C77.0 C77.0 C77.4 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.2 C77.4 C77.9 C16. epigastric inferior.2 C77.0 C77.2 C77.8 C77.2 C77.4 C77. FAI hilar. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar.0 C77.2 C77. tumorã cu celule.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52.3 C16. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77.2 C77.1 C77.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar.9 C71.5 C77.2 C77.

histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital.2 C40. C41. lipom) articulaþie. FAI articulaþie. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie. carcinom [obs] Gemistocitic. intratubulare (C62.2 C47. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale.0 C49.2 C49.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal.9) C57. subependimal (C71. FAI Gât FAI FAI (carcinom. FAI tract.2 C49.9 Genital organe. feminine. nev. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom.2 C49.9 C57. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 ._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71. menisc lateral articulaþie. nev. FAI Genitourinar.7 C47. intratubulare maligne (C62. masculin.9 C63. melanom. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76. melanom.9 C51.0 C49.5 C44. FAI (C44. nonseminomatoasã (C62. adenocarcinom [obs] Gelatinos.0 C49.0 C44. tract._) Gemistocitom (C71.0 C49. masculin.7 C49.0 C49. feminin._._.9 C63.2 C40. masculine.0 C49. tract.0 C49. astrocitom (C71.3 C44. nev) FAI (sarcom.Index alfabetic C49. celule. feminin.2 C40. melanom malign în (C44. FAI organe.0 C49.0 C49.0 C77._) Gigante. FAI tumorã.2 C49._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital.2 C40._) pigmentar. celule elemente celulare. celule angiofibrom astrocitom._) M-8936/1 Gastrointestinalã._) Generalizatã ._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos.9 C57.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26.2 C49._) pigmentar. nev) FAI (sarcom. muºchi Gastroesofagianã. tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã. C52. mixtã tumorã. feminine. fibromatozã congenitalã Generalizata.2 C49._) tumorã._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50. FAI tract.9 C63.2 C49.0 C49.0 C47.9 C76._) osteom osteoid (C40. rabdomiom (C51.0 C44. externe organe.2 C16.4 C47. FAI Genitourinar. intermediar ºi (C44. tract.2 C49.4 C49.0 Gastrocnemian.

_.C41.0 C03.9 C08._) teacã tendon.1 C03._) tenosinovialã (C49. FAI endocrine._.1 C08.0 C08. tumorã malignã C69.0 C44.9 C06. FAI C06.9.1 C61._) pãrþi moi. cementom (C41.7 C47. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform.3 C44. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã. malignã teacã tendon.7 C49. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival.0 C74. malignã (C40.2 C40.1 C51. malignã (C49.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76.1 C75.9 C44.1 C08. chist.2 C68.9 C08.9 C75. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom. majorã. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã._. celule scuamoase ºi. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom.0 C08.9) M--------. vezi regulile de codificare.9 C03.1 C53.9 C08.1 C03.0 C03. FAI (vezi regulile de codificare.9 C74. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine.8 C54.9 C75.2 C49. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 . C41.0 C74. malignã (C49. nev) FAI (sarcom.9 C68.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã.0 C74.9 C73. FAI (exclude glande salivare minore.1 C07._) tip cu. C41. FAI (vezi SNOMED) Gingival. FAI salivarã.0 C75.0 C53.9 C07.5 C44._) os.1 C03.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã.1 C75. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40. minorã.1 C75. chist._. FAI (C40._) ºi celule fusiforme.3 C47.2 C49. C41.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40._) os._) tenosinovialã. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã.0 C75.9 C03.5 C50. duct pituitarã prostaticã salivarã. (C49.3 C75. melanom._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56.Ginecomastie (vezi SNOMED) C03. FAI pãrþi moi.2 C40.0 C68.

regiune FAI FAI (carcinom.5 C75. muºchi M-8315/3 Glicogen._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad._) 147 . jugular Glomus jugular._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71. malign (C25. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual. nev) FAI (sarcom._) M-8152/3 Glucagonom.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã.4) C69.5 C44.5 C49._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52.5 C32.5 C49._) cu componentã sarcomatoasã (C71._) astrocitic (C71. tumorã. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21. FAI (C25. adenom corticosuprarenal cu celule (C74. coccigian Glomus.3 C44.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus. melanocitom (C69. carcinom bogat în (C50.2 C49. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71.Index alfabetic C49.5 C49. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom.5 C49.2 C49.5 C49.5 C49.0 Glosofaringian._) multiform (C71._) M-8726/0 Glob ocular. pagina 33) I II III IV nedeterminat. sarcom C75. melanom._) cordoid (C71.5) malign (C71.5 C49.5 C47. FAI (C75.5 C49. FAI tumorã._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus. tumorã FAI ºi de cordon sexual.4 C71.5 C47._) M-8904/0 Glicogenic._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51._) cordoid al ventriculului al treilea (C71. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76.0) M-8710/3 Glomoid._) Glutealã._) mixt (C71.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53._) celule gigante (C71._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71.5 C49.2 C49.5) tumorã.5 C49. FAI ºi de cordon sexual._) M-9442/1 Gliofibrom (C71.

malignã tumorã.Granulaþie.0 C49. brunã Gras. limfocitozã cu celule T mari M--------.0 C49.1 C49. celule carcinom (C56.9) Tumorã FAI (C56.9) M-9930/3 Granulocitic.1 C49. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal. necrozã (vezi SNOMED) tumorã.1) C49.1 Gras celule.0 C49.9 C06.2 C49.9 C04.1) osteosarcom intraosos (C40.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06.2 C49._) Granulare.9) M-8621/1 Granuloase-tecale.3 C49.5 C49.9) malignã (C56.0 C49.2 C49. þesut de. FAI mioblastom.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49.2 C49.1 C05.4 C49. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz.6 C49.9) sarcomatoasã (C56.5 C49.9 C04. tumorã cu celule (C56. fetale._. regiune selarã (C75.2 C49. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.9) tip adult (C56.5 C49. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.0 C49. anterior planºeu bucal.0 C49. lipom.9 C49.0 C04. FAI umãr M-9831/1 Granulare.1 M--------M--------M--------M--------Grele. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. tumorã (C64.3 C49.1 C49.6 C49.0 C49. FAI tumorã. malign tumorã.3 C49. FAI planºeu bucal.9) juvenilã (C56. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.2 C49. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 .0 C49.2 C49.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54.5 C49. C41.6 C49.

0) sarcomatoid (C22. adenom cu celule (C22. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã.0) ºi carcinom al ductului biliar. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit.0 C24.0) schiros (C22.4 Hematopoietic.0) Hepatice. meningiom (C70.0 C24. nev în (C44. boala [obs] C44.1) C22.0) tip pleomorf (C22.0) Hepatocelular adenom (C22.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22.1) M-9962/3 tombocitemie. idiopaticã (C42. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------.0) Hepatoblastom (C22.0) M-8587/0 Hamartomatos. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid.0) Carcinom FAI (C22.0 C18. carcinom cu celule (C22. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.Hematom.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic.0) fibrolamelar (C22._) C44. FAI epitelioid. sistem. carcinom sclerozant (C22.0) Hepatice. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian. esenþialã (C42.0) benign (C22._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22. FAI (vezi SNOMED) C42.0) varianta cu celule fusiforme (C22.0) Hepatocarcinom (C22.3 C77.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic.0) tip cu celule clare (C22. sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22.Index alfabetic H M-8723/0 Halou. multiplu M-9962/3 trombocitemie. cheratozic Hemangiomatozã. mixt (C22.0) 149 .

2 C13.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã.9) malignã (C58. glandã Hipofizã Hipogastric. molã FAI (C58. carcinom chistic (C50._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie.9) Hidatiformã.5 C72. FAI (C44.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid. mixt (C18. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant._) celule clare (C44._) nodular. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid. FAI M-9173/0 Higrom. FAI Hipofaringe.1 C77. cu M-8634/1 retiformã._) M-8832/0 cutanat.1) C75. os Hipereozinofilic. perete Hipofarigianã._) M-8831/0 profund 150 . FAI (C75. FAI (vezi ºi limfom) limfom. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar.9) invazivã (C58.9) [obs] Hiperplazic. FAI (C75. adenom._) M-8404/0 Hidrocistom (C44. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44._) M--------.9) C52.9 C13._) papilar (C44. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos._) papilifer (C44.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã.0 C77. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie. carcinom. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã.2 C13.Hiperplazicã. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe._) Hidatidã.1 C77.1 C75.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare. cu M-8634/3 slab diferenþiatã. perete posterior Hipofaringian. adenom trabecular (C73. polip.9) parþialã (C58.1) M-8272/3 Hipofizar.2 Hil pulmonar Hilar. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor. ganglion limfatic Hipoglos. tumorã cu celule (C56. chistic C34. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie. malign (C44.1 C77. tumorã [obs] Hipernefrom (C64.9 C13.5 C71. molã (C58. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71.9) Hidradenom FAI (C44._) M-9173/0 Higrom.0) malign (C22.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44. sindrom Hipernefroidã.9) completã (C58._) nodular (C44.9 C41. FAI (vezi SNOMED) nodularã.

0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin. joncþiune Ileocecalã. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X. valvã Ileocolic. pistrui melanotic. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40.5 Idiopaticã mielofibrozã. reticular nodular. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã.9) tumorã (C73. hemoragicã (C42. FAI depleþie limfocitarã. fazã celularã sclerozã nodularã. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. celule adenocarcinom (C73. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã. nodular [obs] Hodgkin. granulom [obs] Hodgkin. grad 1 sclerozã nodularã. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49.2 C17. FAI [obs] Hodgkin.9) carcinom (C73. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã.4 C49. paragranulom.5 C49. cronicã trombocitemie (C42.2 C41. melanom malign în (C44.1) Ileocecalã. FAI (C44. reticular sclerozã nodularã 151 .5 C77._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18.0 C18. compus Hodgkin. paragranulom.0 C77. pistrui melanotic._) M-8742/3 Hutchinson.0) Ilion. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã.9) adenom (C73. FAI [obs] X. FAI depleþie limfocitarã._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus.1) trombocitemie.

1 C00. (C56. intestin subþire (C17. faþa oralã buzã. cu invazie stromalã discutabilã Lobular._) Ductal.4 C00. faþã purpurie buzã. teratom. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete. muºchi psoas Imatur. marginea liberã buzã. carcinom (C50. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament._) tip comedo (C50. carcinom._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71. carcinom FAI (C50._) micropapilar (C50._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53. fren buzã. leziune boalã. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare.0 C50. teratom._) tip cribriform (C50. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase._) ºi infiltrativ ductal (C50. carcinom._) tranziþionale. astrocitom desmoplazic (C71._) ºi carcinom intraductal (C50._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. metastatic M-8623/1 Inelari. FAI în polip adenomatos cribriform.Index alfabetic C49. FAI Imatur. mucoasã buzã.9) M-9412/1 Infantil. FAI epidermoid. FAI boalã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. carcinom papilar. diferenþiere.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac.1 C00._) tip solid (C50.4 C44. malign Imunoblasticã. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom.1 C00. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic.0) buzã.1 C00. FAI în polip._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã.4 C00. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50._) intestin subþire. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71. boalã (C17._) papilar (C50. carcinom FAI (C50. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip. tumorã de cordon sexual cu tubuli. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 ._) epidermoid. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert.

_) nesclerozant (C44.1 C03. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial.3 C03. ganglion limfatic Inghinalã. regiune FAI FAI (carcinom._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50._) adenom (C25.4 C47. nev) FAI (sarcom._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.5 C49._) carcinom (C50.3 C47. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50. melanom._) ºi carcinom mucinos (C50.2 C76. nev) FAI (sarcom._) carcinom ºi boala Paget.1 C44.3 C49._) ºi adenocarcinom exocrin. ganglion limfatic Infraclavicularã.5 C47.3 C76. melanom.3 C77._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50. carcinom FAI (C44.8 C41._) sclerozant (C44.5 C54. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.3 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular.5 C47._) ºi carcinom lobular in situ (C50. FAI gingie gingivã lob.1 C34. regiune FAI FAI (carcinom.3 C49._) lipom Lobular carcinom._) M---------._) ºi carcinom tubular (C50.1 C15.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru.5 C49.5 C03.9) Insulare.Index alfabetic C50.Infiltrativã.1 C44.0 C71. creier. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular._) carcinom.5 C49._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom (C73.4 C76.3 C49._) ºi carcinom lobular (C50. FAI (C25._) adenomatozã (C25.3 C71._) ductular.5 C49.1 C50._) ºi carcinom cribriform (C50. celule adenocarcinom (C25.5 C77._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77.5 C44. sân (C50. FAI (C50._) 153 ._) papilar.5 C49.3 C49.7 C77.5 C77.0 carcinom (C50.5 C49. bronhie lob.1 C03.5 C49.3 C44._) ºi carcinom coloid (C50.0 C49.3 C34. mixt (C25.3 C44.3 C49._) Ductal adenocarcinom (C50.3 C77.5 C49. carcinom (C50.5 C71.

9) mare._) subþire.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25._) papilar.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. FAI Intestinal tip.0 C18._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule. boalã imunoproliferativã (C17.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic.0 C06.5 C50. fibroadenom (C50._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom.5 C44. FAI C26.9 C49. cu invazie (C50._) C77. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64. adenom papilar.8 C30._) papilar. FAI subþire. carcinom papilom C70. osteosarcom (C40.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 . boalã imunoproliferativã a (C17. adenocarcinom (C16._) teratom malign Intermediarã._) tumorã. FAI carcinom.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular._) cu invazie (C50.3 M-9757/3 Interdigitate. neinfiltrativ (C50.9 C17.3) ºi nev congenital gigant (C44._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41._) M-9195/3 Intracortical. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig. benignã (C25.4 tumorã._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire. FAI (C50._) tip. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77.1 C49.9 M-8151/0 Insulinom.0 C53. FAI (C25.0 C67.9 Intestin FAI gros (exclude rectul.0 C30.1 C71. situs. FAI neinfiltrativ papilar(C50. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale.2 C76. papilar papilar. ganglion limfatic Intestinal. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate. ganglioni limfatici Intra-abdominal._) Intra-abdominali._) Insule Langerhans C18.0 C71. FAI C20. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã. FAI (C25. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75.9) Intervertebral._) neinfiltrativ (C50. carcinom (C16. C41.0 C70._._) M-8151/3 Insulinom.2 C26. FAI C77.0 Intestinal. adenocarcinom papilar.3 C00.3 C47. tract. malign (C25._) Adenocarcinom papilar FAI (C50. diferenþiere (vezi codul pentru grad. nev (C44._) papilar. neinfiltrativ carcinom.

_) ºi carcinom lobular in situ (C50._) [obs] C10. FAI M-8500/3 Intraepitelialã.4 C76.1) cervicalã (C53. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã._._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25. FAI papilomatozã. perineurinom C69. C41. situs._) papilom papilomatozã._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã.1) osteosarcom._) M-9133/3 Intravascularã.9) M-8343/3 Încapsulat. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom.9 Istm faringian. difuzã ºi carcinom lobular (C50. C31._) [obs] M-8890/1 Intravascularã. carcinom folicular (C73. carcinom cu celule scuamoase C22.1 M-9064/2 Intrapelvin. carcinom. FAI neinfiltrativ._) glandularã prostaticã (C61. ganglioni limfatici Intratoracic. lipom M-9571/0 Intraneural.4 C41._) Papilar-mucinos adenom (C25. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale._. carcinom papilar cu celule (C73._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44. benign papilom Schneiderian (C30._) ºi boala Paget. FAI M-9160/0 Involutiv.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58. grad redus (C40. neoplazie ductalã 3 (C50.3 C54. C41. celule germinale maligne (C62.0 C69. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50._) M-9100/1 molã. carcinom.1 Intrahepatic._) micropapilar (C50 neinfiltrativ. ganglion limfatic Intratoracic. FAI (C50. leiomiomatozã C32._) carcinom.1 C76. papilar (C50.0. FAI carcinom cu celule scuamoase.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50. nev (C44.9) M-8335/3 Încapsulat. neoplazie cu celule germinale (C62. tumorã alveolarã bronºicã (C34. neoplazie. FAI (C58._) carcinom._) M-9270/3 M-9187/3 C77._) M-8503/3 Invazie._) M-9187/3 osteosarcom. neinvaziv (C25. grad III analã (C21. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial. laringe Iris Ischion Ischiorectalã. carcinom papilar (C73. sân (C50.9) 155 . FAI M-8070/2 Intraepitelial. bine diferenþiat (C40._) M-9064/2 Intratubulare. tip Bowen (C44.5 C77._) tumorã cu displazie moderatã (C25.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament.9) scuamoasã vaginalã (C52._) vulvarã (C51. primar (C41. duct biliar M-9132/0 Intramuscular.0 Intrinsec.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte._) M-8740/0 nev (C44. invaziv (C25. FAI papilom cu celule tranziþionale. hemangiom M-8856/0 Intramuscular._) tip solid papilar._) papilom tranziþional._) Intraosos carcinom.

1 C49.9 C69. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant. sarcom cu celule (C22.0 C05.1 C49.0) Krukenberg.1. FAI Lacrimal duct.5) C21.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40. C41.8 C10.5 C69._) carcinom.8 C02.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom.0 C16. C41.0 Jejun Jessner.0 C51._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56.6 C51.9 C65.8 C19.4 C44. regiune a orofaringelui Joncþiune.5 C69.8 C16._. adenom (C50. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71. sân (C50. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44. C41. FAI (C75. ºanþ Labialã. C24.6 C49.0 C18. paragangliom (C75. tumorã (C22. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular.1 C49.9) Kupffer.9 C51._) condrosarcom (C40._) L M-------C06. piele micã minorã Labium. nev) FAI (sarcom.1 M-------C77.1 C44.1 C51._) C76. FAI majorã._) osteosarom (C40. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17.4 Langerhans.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44.6 C49.0) M-8690/1 Jugular. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi.0 C16. L_) Labial. tumorã (C56.5 L_ (vezi Leucemia.1 C49. tumorã (C64.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã._. hemangioendoteliom Klatskin.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75.1 C40. FAI duct.0 C51. insule 156 .9 C53.1 C40. tumorã a glomusului.0 C51._) nev (C44. comisurã Labie FAI mare majorã.1 C00. melanom.5 C69.5) M-8690/1 Jugular._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.9 C19._. sarcom Kaposiform.1 C51.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã. FAB._) C25.1 C49.

3 C32.1 C32.2 C32.1 M-8832/0 Lenticular.1 C32. boala FAI. malign (C44. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat.9 C57.0 C32.0 C32._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32. limfom C69. plex coroid Lateral. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.3 C32.0 C32.2 C11. celule granulomatozã.Index alfabetic Langerhans. dermatofibrom (C44. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert.5 C14.0 C32.1 C32. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44._) melanom malign (C44.1 C13._) M-8744/3 Lentiginos.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS.1 C32. FAI granulomatozã. FAI (C50. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi.9 C32._) M-8746/3 Lentiginos._) 157 .3 C32.1 C32. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.1 C71.5 C71.3 C32.1 C32.2 C10. FAI ventricul. perete faringe.2 C04.1 M-8890/1 Leiomiomatozã. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul.0 C32.0 C32.3 C32.2 C49.4 Lentile cristaliniene C32. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã.0 C32. 1) epiglotã.0 C10.1 C32. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri.2 C67. melanom acral.3 C32.

17)(q22. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt. t(15. mieloidã non-limfociticã. sarcom (C70. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8.17)(q22. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã. boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie.16)(p13. PML/RAR-alpha promielocitarã.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic. limfoblasticã tip. FAI mielomonocitarã .q11-12) t(16.21) (q22. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 .1) FAI 11q23 anomalii. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature.q11) tip M6 secundarã terapiei._) Letterer-Siwe.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T. cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13. mieloidã cu eozinofile medulare anormale. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã.q22) t(15. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare. mieloidã (include toate variantele corticale T. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2.

mature. mieloidã. tip. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. mieloidã. BCR/ABL negativ atipicã. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. mieloidã cronicã.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. celule T. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. celule precursoare B. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã.22)(q34. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu. mieloidã cronicã.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. celule Burkitt. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 .22)(q34. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. acutã BCR/ABL cronicã. FAB M2 atipicã. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. prolimfociticã bazofilicã. granulocitarã negativ. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9.

q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. juvenilã.1) mature. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. celule (C42. mieloidã acutã. mieloidã acutã tip M6A M6B mari.21)(q22. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B. cronicã Epipodofilotoxinã.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. mielomonocitarã juvenilã.22)(q34. t(8. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. limfociticã cu celule T granulare mastocitare. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 . limfociticã cu celule NK granulare mari. limfoblasticã acutã tip. mielomonocitarã cronicã L2. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. FAI M2. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale. cu celule [obs] M6. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9.q11) subacutã [obs] inv(16)(p13.q22). limfociticã cu celule T mari granulare. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã.

q22) t(15.q22).q11) secundarã terapiei. acutã (include toate variantele) cu maturare. acutã cu anomalii acutã. cronicã.22)(q34.21) (q22.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23. Tip I cronicã. cronicã juvenilã juvenilã.16)(p13. FAI cronicã. cronicã. în transformare cronicã. mieloidã acutã monoblasticã. atipicã cu eozinofile medulare anormale. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ. juvenilã cronicã. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. acutã fãrã maturare. cu eozinofile anormale cronicã. acutã inv(16)(p13. cronicã cu eozinofile anormale. cu maturare cronicã. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã.17)(q22. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic. Tip II în transformare. BCR/ABL negativ atipicã.q11-12) t(16. acutã cu linearitate MLL. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. acutã cu displazie multilinearã.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8.

celule granulare mari. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie.q11-12). FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã. varianta cu celule Philadelphia. mielogenã cronicã t(15. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase.21)(q22. mieloidã acutã t(15. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic. agresive NK. mielogenã cronicã plasmocite (C42. cu elemente heterologe retiformã 162 .q11).q11-12) stem. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. FAI non-limfociticã. adulte (include toate variantele) limfoblasticã.22)(q34.21) (q22. celule adulte (include toate variantele) granulare mari.17)(q22.22)(q34. FAB M2 t(9.16)(p13. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule.Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK.q22). cu celule (C42. tumorã cu celule FAI (C62. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã. cromozom Ph1 negativ._) malignã (C62. granulocitarã cronicã pozitiv. PML/RAR-alpha acutã. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. mieloidã acutã Precursoare B.q11).q22). celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T. promielocitarã acutã t(16.17)(q22. celule. limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv). adulte (include toate variantele) tip cu.1) pãroase. FAI (include toate variantele) acutã._) benignã (C62. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã._) Leydig-Sertoli. limfoblasticã acutã cu. mieloidã acutã t(8. prolimfociticã t(8.q11-12).17)(q22. t(15.q11). limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. granulocitarã cronicã t(9.1) plasmociticã (C42. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T.

faþa ventralã posterioarã. în nev congenital (C44.2 C02. benignã.2 C02. FAI (C37.3 C02._) C---. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial.0 C02.2 C01. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice.9 C02.9 C57. FAI bazã.9 C01. gangliocitom displazic al cerebelului (C71. timom bogat în. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom. malign (C37.0 C02. FAI (C37.6) C49.9 C01. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos. leziune. douã treimi. pagina 45 ºi regulile de codificare.1 C57.Limfaticã. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie.9) M-8583/3 Limfocite.4 C02. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite. FAI Limfangioendoteliom. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------. FAI faþa ventralã. faþa dorsalã anterioarã.3 C57.2 C57. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------.2 C01. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. leucemie-limfom.1 C02. FAI anterioarã.1 C02. douã treimi.1 C02.3 C02. faþa dorsalã faþa dorsalã. [obs] 163 . carcinom Limfoepitelialã.9 Limfatice. douã treimi. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like. timom bogat în. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom.8 Leziuni suprapuse (vezi note.9 C01. FAI posterioarã. FAI faþa ventralã.9 C02.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner. faþa ventralã bazã.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis. FAI anterioarã. glandã (vezi ganglion limfatic) C49.2 C02. faþa dorsalã partea anterioarã.3 C69.9) M-8583/3 timom. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã. FAI (vezi SNOMED) M--------polip. FAI margine partea anterioarã. sarcom Limfangioendoteliom. parte anterioarã faþa ventralã. douã treimi anterioare frenul lingual lingual.Limfatic. malign (C37. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã.9 C02.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã.9 C02.2 C02.0 C02.0 C02.

limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice. FAI [obs] mici. mici. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. FAI mediastinal. celule B mari bogat în histiocite/celule T. FAI difuz. nodular [obs] bogat în histiocite. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 . T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz. mari bogat în celule T/histiocite. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. mari difuz. FAI B. FAI [obs] Clivate. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. mari (C38. FAI [obs] mari. mari FAI intravascular intravascular. celule B mari bronhiei. difuz [obs] mici. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. difuz. histiocitic adulte. mici ºi mari. mari bogat în histiocite.3) mici._) Centroblastic FAI celule B mari. imunoblastic. celule B mari Anaplazice. difuz mari. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã. limfocitic. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. celule FAI [obs] folicular.9) limfoblastic. celule mari. centroblastic._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. mari (C37. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare. mari bogat în histiocite/celule T.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat.2) timic. FAI difuz.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. cutanat primar cu celule T mari (C44. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. folicular [obs] mici. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. mici [obs] mari. pleomorfã. mari (C49. celule T (include toate variantele) adulte. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic. folicular [obs] mixt. celule mari anaplazice CD30+. zonã marginalã (C42. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+.

pleomorfã. bogat în. neclivate [obs] celule. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. celule T mari. cu celule B intravascular. cu celule B mari (C49._) primar. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule._) [obs] CD30+. celule [obs] mixt.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. cu celule B mari histiocite/celule T. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. bogat în. difuz. tip enteropatic intravascular. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari.Index alfabetic Cutanat FAI (C44. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. FAI (C44. primar (C44. FAI imunoblastic. FAI enteropatie. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin._) diferenþiere intermediarã. FAI celule clivate mari [obs] celule mari. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. compus Imunoblastic FAI celule B mari. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate.9) Ki-1+. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. pleomorfã. celule anaplazice mari (C44. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 ._) celule T. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare.

folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. FAI neclivate. celule ale (include toate variantele: blasticã. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. cu celule mici) Mari FAI B. cu celule mici) difuz. FAI difuz. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. celule mici clivate ºi celule mari.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat.9) mediastinal (C38. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz. celule B mari mixt. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. pleomorfã. celule B mari (C38. FAI imunoblastic neclivate. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. mixt. pleomorfã. imunoblastic._) celule clivate. anaplazice mature. celule B anaplazice. difuz [obs] slab diferenþiat. bogat în._) T. FAI intravascular (C49. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . CD30+ anaplazice. nodular [obs] celule B mici. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã.9823/3) difuz. difuz neclivate. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. cu celule mici) difuz. mixt. difuz [obs] mixt. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. difuz clivate. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite. FAI anaplazice. centroblastic.3) timic (C37. FAI [obs] folicular. celule T. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. FAI [obs] celule clivate. FAI difuz. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. celule bogat în celule T.9) Celule anaplazice. pleomorfã. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. anaplazice clivate. mari difuz.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe. celule mici ºi mari. FAI [obs] clivate. bine diferenþiat (vezi ºi M. folicular [obs] primar cutanat. anaplazice (C44. FAI mediastinal. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B.

celule T periferice pleomorfe. difuz [obs] celule. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. FAI celule. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule.Index alfabetic Mici celule B. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt. mixt.cu celule mari anaplazice. nodular [obs] tip celular. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. difuz [obs] tip celular. difuz._) primar cutanat. folicular [obs] limfocitic. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. celule B mucoasei. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari. mixt. compus nul. FAI [obs] NK/T. folicular [obs] tip celular. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. difuz [obs] pleomorfe. pleomorfe pielii. pleomorfe celule mici. celule T periferice Clivate ºi celule mari. paniculitis-like. tip cu celule T ºi celule . FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin. celule mici. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. folicular [obs] difuz. folicular [obs] celule. folicular [obs] limfocitic-histiocitic. FAI [obs] celule. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. limfom cu celule. limfocitic. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. celule medii ºi mari. difuz [obs] celule mici. nodular [obs] monocitoide. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. limfom subcutanat cu celule T Periferic. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . cu celule anaplazice mari (C44. B.

FAI afecþiune. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã. C08. polipozã. pleomorfã. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom. pleomorfã. papulozã (C44. fren Lingualã. celule timic.9) Lipidicã acumulare. difuz [obs] limfocitic. meningiom bogat în (C70. limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice.2) al zonei marginale. T-gama afecþiune. cu celule B mari (C37. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat._) M-8641/0 Lipidic.2) nodal splenice. celule FAI FAI. tonsilã Lingulã. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite.4 C34. tumorã a ovarului cu celule (C56. tip enteropatie limfoblastic. FAI periferic. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16.2 C02. celule mici pleomorfe precursoare. mari CD30+ (C44._) M-9673/3 Limfomatoasã.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule. celule B (C42._. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte.malignã (include toate variantele: blasticã. nodular [obs] Splenic al zonei marginale. celule B mari bogat în celule B mari cutanat. FAI Lingual. celule mari.9) M-8641/0 acumulare. foliculom (C56._) adulte (include toate variantele) adulte._) Lipide._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase. chistadenom papilar (C07. FAI periferic._) subcutanat paniculitis-like T/NK. FAI (C42. FAI (C42.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie._) M-8561/0 Limfomatos. leucemie cu celule [obs] C02. FAI (C44. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44._) intestinal intestinal. cutanat (C44. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. androblastom tubular cu (C56.9) Lipoleiomiom 168 . celule medii ºi mari pleomorfe periferic.2) splenice. FAI (vezi SNOMED) Lipoide.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide. carcinom bogat în (C50. splenice (C42._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã. tumorã a ovarului cu (C56. celule B (C42. FAI boalã. FAI celule B.2) cu limfocite viloase (C42. limfom cu celule T paniculitis-like T.2) subcutanat.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã. celule mari periferic.9 C02.1 Lingual.

_) Carcinom FAI (C50. liposarcom M-9506/1 Lipomatos.2 C44._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat. FAB.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat.4) C08.3 C34._) neinfiltrativ (C50.M_ (vezi Leucemie.0 C47. epiteliom calcifiant (C44. M_) M-8334/0 Macrofolicular.3 C34.9) Luteom.2 C44.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71.1 C34. bronhie inferior.Index alfabetic Lipom FAI fetal._) in situ (C50.2 C72._) ºi intraductal._) in situ ºi carcinom intraductal (C50. bronhie superior.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.3 C34. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal. FAI M--------. glandã salivarã. carcinom (C50. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------.2 C71. superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like.9) Luteom. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular.6 C47. tecom (C56.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã._) infiltrativ (C50. carcinom (C50. plãmân occipital parietal superior. meduloblastom (C71. þesut moale superficial bine diferenþiat._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) ºi ductal. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50. plãmân mijlociu.9) Luteinom (C56. FAI (C56. adenom (C73.9 Majorã._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50.4 C71. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 . plex Luteinizat._) ºi ductal infiltrativ. carcinom (C50.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe.1 C34.2 C34._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. bronhie mijlociu. nev (C69.1 C71.

0 C77. FAI C20. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament.0 C31.1 C49. inferior os. tumorã cu celule Sertoli.0 C72. antru M-8110/3 Matrical.1 C44. melanom.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. carcinom (C44.0 C72. limfom M--------. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici._) Malign. meduloblastom cu celule (C71.Mamar. arterã Mamarã.4 C44.1 C47. pagina 27) M-9699/3 MALT. FAI (exclude rectul.1 C40.9 C63.0 C72.1 Mamarã internã. glandã Mamelon Mandibular.1 C41. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid. curbura stomacului.0 C44. necheratinizant.1 C47. FAI os. intestin. FAI tract genitourinar. cu celule mici) C18. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament.1 Maxilar FAI antru gingie os. FAI M-9740/3 Mastocitom.3 C49._) M-9080/0 Matur. boalã cu.1 Mastoidian.1) sarcom tumorã.6 C40.6 C02. FAI (neclasificabil la C16.4) Margine limbã Mari.0 C03. malignã Malign.0 C72.9 C16. ganglion limfatic Mandibularã._) M-9831/1 Mari. malign M-9741/3 Mastocitozã. lentigo (C44. FAI 170 .3 C31.0 C76.9 Masculin organe genitale. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta. melanom. pleomorfã. malignã C30. teratom C76._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament.0 C42.1 C72. carcinom cu celule. nev) FAI (sarcom. FAI tract genital.1 C49.1 C41.3 C50. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter.1 pânã la C16. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare.0 C03. lentigo (C44.1 C41. sistemicã leucemie (C42.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament. calicifiantã C63.9 C63. combinat (C34. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã.9) C49.6) M-8642/1 Mari. FAI tumorã. cheratinizant celule scuamoase. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56. muºchi Mastocite tisulare.9) Mare.0 C41.6 C49.0 C41. boalã Paget (C50._) C49.1 C40.

1) leucemie. malign (C44.4) teratoid (C69._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50._) amelanotic (C44.Index alfabetic C49. mixt extensie superficialã (C44._) M-8720/0 Melanocitic.6) celule mari (C71.1 FAI anterior posterior Mediastinal.1 C49. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44.1) M-8700/3 Medulosuprarenal.2 C77. acutã (C42._) reticulozã histiocitarã [obs] timom.4 C30. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob. carcinom. carcinom. lentiginos.1 C71.1 C44.1 C38.6) desmoplazic nodular (C71._) balonizate.9) timom._) M-8761/3 Melanocitic. ºanþ. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71. auditiv extern Meckel.9) M-8347/3 Medulo-papilar.6) M-8700/0 Medulosuprarenal. nev (C44._) amelanotic.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40. mixt (C73._) epitelioide. desmoplazic (C44.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã. malign (C44.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69.1 C49. nerv Median. C41. malign (C74. diverticul (situs de neoplasm) Medial.4) teratoid._) desmoplazic.1 M-9764/3 Mediteranean. mixt (C73.3 C38. celule desmoplazic. paragangliom (C74.1 C49. plamân lob.4) M-8728/1 meningeal (C70.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42.1 C49._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69. benign (C69.9) Melanom FAI acral.3 C40.2 C34. limfom C71.1) mielosclerozã Meibomianã. C41. malign (C37._) epitelioid ºi cu celule fusiforme.9 C34.2 C17. melanom malign în nev congenital (C44.6) desmoplazic (C71.1) C74.2 C47.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 . paragangliom._._. menisc al articulaþiei genunchiului Median.9) M-8346/3 Medulo-folicular.6) melanotic (C71.1 C49. limbã Medianã.9) M-8728/0 Melanocitozã.1 C49.6) lipomatos (C71. sân Meduloblastom FAI (C71. linie._) cu stroma amiloidã (C73.1 C02. difuzã (C70.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat.2 C15. FAI (C37.1 C49.0 C50. celule (C44. amelanotic (C44.

_) precanceroasã._) neutropic (C44.3 C44. malign (C44.1 C70.2 C49._) în nev pigmentar gigant (C44. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma.6) MPNST MPNST.1 C49. tumorã neurofibrom pistrui.2 C49._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44.2 C40. psamomatoasã neuroectodermalã._) mucos lentiginos neurotropic.2 C77. Hutchinson.9 C70._) în nev joncþional (C44. FAI (C44. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi.2 C49.1 C49.4 C44.1 C77._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.1 C47.2 C40.1 C44. FAI (C44.1 C49. malign (C44.2 C49.Index alfabetic Fusiforme.2 C40. melanom malign în (C44.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70. nev) FAI (sarcom.0 C70. celule FAI ºi epitelioid. articulaþii oase scurte.1 C49. nev) FAI (sarcom.0 C70.2 C47.9 172 ._) tip B (C69.6 C49._) în melanozã precanceroasã (C44. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã.0 C40.1 C49._) juvenil (C44.2 C49._) in situ în regresie.9) Melanotic meduloblastom(C71._) desmoplazic (C44. melanoma.1 C40.0 C40._) în nev melanocitic congenital (C44._) nodular (C44._) lentigo.3 C49. melanom.1 C47.6 C49.2 C49.4 C49._) pistrui. malign (C44.1 C49._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44.5 C44. Hutchinson._) în regresie (C44. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi.7 C49. melanom malign în (C44._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.1 C40. articulaþii oase scurte.1 C49._) pãrþi moi (C49. malign (C44. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76.3 C40. acral.0 C70.1 C49.7 C47.2 C76.2 C49.2 C49._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58. mixt tip A (C69._) lentiginos.2 C49.

0) Meningotelial.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã.1) C48. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40. carcinom._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70._) C40. carcinom cu. adenocarcinom cu apocrinã . medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom. carcinom cu celule scuamoase. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc. FAI celule în inel cu pecete.2 C77. adenocarcinom cu glandularã. leiomiom C40.2 M--------/6 Metastatic situs. fibromatozã (C48.0) sarcomatozã (C70. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel.0) Meningiom (C70.9) sarcom (C70. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã.0) Menisc. carcinom (C44. FAI Metaplazic. difuzã (C70.0) Meningiomatozã. tumorã cu celule (C44. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã. cu mielosclerozã osoasã. adenom (C64.9) melanomatozã (C70. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. malign (vezi codul pentru comportament. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. arterã Mezenteric. meningiom (C70. FAI carcinom.3 Metatarsian. carcinom cu celule (C44. mixt tumorã. meningiom (C70.4 C77.0) Meningiomatozã._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48. carcinom cu cartilaginoasã.1 C49._) M-8247/3 Merkel. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom. malignã tumorã. pagina 27) M-8898/1 Metastazant. adenocarcinom cu celulel fusiforme.2 C77.9) Metaplazic.1 Mezoapendice 173 . cu mielofibrozã mieloidã. os M-8095/3 Metatipic.0) Meningotelial.2 C40. sarcom (C70. os Metafizar. FAI (C70.

1 Mezocolic.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73. curbura stomacului. benign (C48. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid. FAI (neclasificabil la C16. celule._) carcinom ductal in situ (C50._) M-8097/3 Micronodular.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic._) celule scuamoase. combinat (C34. ganglion limfatic Mezocolon C17.9) M-9590/3 Microgliom. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic. (C71. FAI (C48. combinat (C34.9 C10._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular. bine diferenþiat._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67. FAI bifazic. carcinom bazocelular (C44. FAI Micã._) carcinom seros (C56. FAI (C73.9) Microchistic adenom (C25. necheratinizant epidermoid._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 . sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic. carcinom cu celule scuamoase (53. carcinom (C44._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv. tumorã mixtã C10.1-C16._) celule scuamoase._) meningiom (C70. nev congenital (C44. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40._) carcinom intraductal (C50._) rotunde. adenom.9 C16.2 C10. combinat (C34. FAI Mici.9) Mielodisplazic. benign papilar. nefrom C77._) chistic._.2 C48. malign chistic._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã._) adenom seros anexial. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic.4) M-8951/3 Mezodermalã. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom. C41.5 Mic. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57. intestin. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44.

1) M-9960/3 Mieloproliferativã.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42. afecþiune.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar.1 Miozitã osifiantã.7 Mijlociu.1) solitar (C42.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. FAI (C42. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom. FAI (C54. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã._) peribronºicã congenitalã (C34. ependimom (C72.9 Minorã.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) plasmocite (C42.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 . malign C38.1) multiplu (C42.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42.9) C06. carcinom folicular cu invazie (C73.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42. FAI Mixofibrom odontogenic (C41._) teacã nerv M-8335/3 Minimã. elemente de cordon sexual. FAI (C42._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42. cronicã Mieloproliferativã. tumorã stromalã cu (C56._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42.

3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05. polip (C18._) subependimom-ependimom (C71._._. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase.3) rabdomiosarcom. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. tumorã (C75.9) germinale. bronhioloalveolar._) infiltrativ.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil.1) acinar-endocrin. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil._) ependimom-subependimom (C71.3) pineocitom-pineoblastom (C75._) Moale. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. adenom (C75._) mezenchimal. carcinom (C73. C08.9) timom._) fusiforme. ductal. FAI mezodermalã mullerianã (C54. infiltrativ._) medulo-folicular._) embrionar. carcinom (C22._) epidermoid. rabdomiosarcom._) papilar-medular.1) bazoscuamoase. tumorã (C54. FAI (C07. carcinom (C34. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. papilom cu celule gliom (C71. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom. carcinom (C44.9) meningiom (C70. carcinom (C25. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar. carcinom (C75. celule._) ductal. carcinom (C25.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã. C08. carcinom (C73. polip (C18._) pinealã (C75. carcinom (C25. malignã (C07.1) acidofil-bazofil. carcinom. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular. melanom exocrine ºi insulare. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22.9) medulo-papilar. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos._) tip glandã salivarã. ºi teratom embrionar. tumorã mezodermalã._) mullerianã.1 C11. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11. bronhioloalveolar. malign (C37.9) Tumorã FAI malignã._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine. adenocarcinom cu celule (C25. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme. celule.3 C05. carcinom. carcinom (C34. tumorã mici.3) tip glandã salivarã. celule._) infiltrativ. carcinom (C73. infiltrativ. carcinom (C25. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) alveolar. celule. sarcom mezenchimalã.0) ductal-endocrin. adenocarcinom cu celule (C25. celule. ºi papilom glandular scuamoase._) hepatocelular al ductului biliar. adenom (C75._) endocrin-ductal._) nemucinos ºi mucinos. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase. carcinom (C73.1) bazofil–acidofil.9) pinealã.0) hiperplazic ºi adenomatos._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic. FAI (C37._) subtipuri. carcinom (C44. lobular.8 176 . carcinom (C75._) liposarcom lobular.

1 C49.9) completã (C58. malignã sarcom. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.5 C49. FAI tumorã cu celule gigante.0 C49. (C73.5 C49.0 C49._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58. FAI umãr Moi.1 C49. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad. [obs] M-9041/3 Monofazic.2 C49.6 C49.2 C49.9) M--------.3 C49.6 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.5 C49._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 ._) M-8453/1 Moderatã.6 C49. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.5 C49.9) malignã (C58. (C44.0 C49._) [obs] M-8092/3 Morfeic.3 C49.1 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã.1 C49. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular.0 C49.2 Moale.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat. carcinom folicular (C73.0 C49. displazie.Index alfabetic Moale. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã.1 C49.2 C49.0 C49._) tumorã cu celule gigante.9) Hidatiformã FAI (C58.9 C49.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44.4 C49.2 C49.1 C49.3 C49.9) M-8470/1 Moderatã displazie.3 C49.2 C49. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.0 C49.6 C49.9) parþialã (C58.4 C49. adenocarcinom folicular.0 C69.2 C49.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi.3 C49.0 C49. sarcom (C71. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25.1 C49.1 C49.3 C49.2 C49.9) invazivã (C58.4 C49. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã.2 C49.5 C49. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf.0 C49. pãrþi melanom malign (C49.9) invazivã (C58.2 C49.2 C49. carcinom bazocelular.0 C49. histiocitozã cu celule Langerhans.

nemucinos ºi. adenom cu (C75._) Multiform. mixt (C34. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã.1 C03._) carcinom.1 C03. tumorã mixtã (C54.9) papilar. cu displazie moderatã (C25. neinvaziv (C25._) papilar (C56. benign Multifocal.0 C06._) Multilinearã.8 178 .0 C00. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar. cu displazie moderatã (C56.1) Mucos._) Multifocalã._) tumorã. adenocarcinom cu (C75.9 C03.4 C00.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom. carcinom Mucinã.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. cu potenþial malign redus (C56.9) chisticã._) Multicentric.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã. intraductal (C25.9 C03. carcinom solid cu formare de Mucipar._) Tumorã FAI.9) malignitate borderline (C56. FAI (C56. citopenie refractarã cu displazie Multilocular.5 C00. carcinom bazocelular (C44. adenocarcinom Mucipar.9) papilarã.9) neinvaziv (C25. malignitate borderline (C56.0 C06. invaziv (C25.9) papilar. melanom lentiginos Mullerianã. malignitate borderline (C56. carcinom (C34.8 C77. carcinom bazocelular superficial (C44.1) celule._) bronhiolo-alveolar. glande endocrine Multiple regiuni. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid. carcinom Mucoepidermoidã. intraductal. FAI (C56.9) chistom. adenocarcinom secretor de Mucinã. carcinom. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform.9) Mucinos-papilar adenom._) Mucoasã alveolarã. glioblastom (C71._) Multichistic mezoteliom. cu potenþial malign redus (C56.0 C30. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom. spongioblastom (C71. nefrom chistic malign (C64.9) atipicã proliferativã (C56.0 C06.9) Multiple._) C03. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã. intraductalã. intraductal._) carcinom. boala lanþurilor grele Mucinã. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã.3 C03.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56.

2 C49.9 C49.0 C49.1 C49.2 C49.3 C49.0 C76.3 C49.6 C49. FAI polipi adenomatoºi.0 C30.0 C49.0 C44.0 C30.9 M-8897/1 Musculaturii netede.0 C11.3 C49. adenocarcinom în hemoragic.3 C30.4 C49. potenþial malign incert M--------.1 C49. FAI C76.5 C49.4 C49. polipi. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.3 C30.0 C30. FAI C76.3 C30.1 C49.4 C49.3 C44.0 C30. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.2 C49. polipi.Musculo-aponevroticã.0 C49.0 C30.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.0 C11.0 C41. tumorã a.5 C49.5 C49.5 C30.3 C49.0 Nabothianã.9 C49.6 C49.0 C30.0) mucoasã orificiu os 179 .0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.4 C49.0 C69.1 C49.0 C30.3 C49.0 C49.0 C41. FAI sept.1 C49.0 C30. FAI adenomatoºi.1 C49.4 C69.2 C49.1 C49.0 C44. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.0 C41.0 C49. fibromatozã (vezi SNOMED) C49.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi._) mielom (C42.3 C49.3 C30.3 C30.2 C49. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.6 C49.0 C44.1 C49.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.2 C49.5 C49.0 C30.3 C49. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.0 C49.1 C49. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49. tumorã a.2 C49. sarcom meningioame (C70.6 C49.1 C49.2 C49.

FAI retinoblastom (C69._) papilar urotelial (C67. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament. adenofibrom (C64.9) chistic.2) sarcom teratom. paragangliom._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari. parþial diferenþiat (C64.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64. FAI (C64. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25. carcinom bronhioloalveolar.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament.9) M-8254/3 Nedeterminat.9) carcinom (C73. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal. malign M--------. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv._) papilar. celule scuamoase papilar. paragangliom._) C77. papilar (C50._) intraductal. malign (C64. creasta 180 . FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut.9) M-8965/0 Nefrogenic.0 M--------M--------C69. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom. benign (C64._) M-8693/1 Necromafin.9 C62._) lobular (C50. canal Nazopalatin.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid.3) sept. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad. mucinos (C25.5 M--------sept.3 C31. FAI (C50.1 C41. ganglion limfatic Nenumitã._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73.Index alfabetic C30. multilocular malign (C64. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom. tip (C34. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru. mixt (C34. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. papilar (C50._) comedocarcinom (C50. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal.4 Nenumit._) M-8470/2 Neinvaziv. marginea posterioarã sinus accesor.9) chistic. celule tranziþionale (C67.0 Necunoscut.9) chistic.0 C11. FAI celule mici Neclasificatã. situs primar Nedescins. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. chistadenocarcinom.9) C80. malign M-8252/3 Nemucinos. FAI M-8693/3 Necromafin. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid.9 C30. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã. gliom (vezi SNOMED) Nazalã. carcinom bronhiolo-alveolar. FAI vestibul Nazal. adenom (C74._) M-9765/1 Nedeterminatã.9) tumorã (C73.

5 C47.0 C47.1 C47.5 C72.4 C47.1) cervicalã.5 C47._) prostaticã. grad III intratubularã.Neosifiant.0 spinal._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25.1 C47. intraepitelialã. grad III (C52.3 C47.1 C47.0 C47.1 C72.1 C47.3 C47.1 C72. grad III (C21.5 C72.1 C47. spinal acustic auditiv brahial cranian.2 Nerv FAI abducens accesor. cu celule germinale (C62.1 C47.2 C47.5 C72.5 C47. grad III (C53._) vulvarã.1 C47. intraepitelialã.5 C47.0 C47.1 C47.2 C47. grad III (C61. potenþial malign redus (C67.5 C72. FAI accesor.5 C72.0 C47._) Neoplazie analã. fibrom (vezi SNOMED) C47. potenþial malign redus (C67. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25.3 C47.2 C47.2 C47.6 C47.5 C72.5 C47. intraepitelialã. benign sau malign malign malign.4 C72. grad III (C51.9 C47.6 C47._) C47.2 C47.1 C47. FAI spinal.2 C47.2 C47. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------.5 C47.5 C47. FAI radial sacrat sciatic 181 .0 C47.4 C47.2 C47._) papilar urotelial.5 C47.6 C47.0 C47. intraepitelialã.1 C47.4 C69.2 C72.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert.3 C47.2 C72.5 C47.9 C72. intraepitelialã.0 C47.5 C72.9 C72._) glandularã.3 C47.2 C72.2 C47.5 C72.5 C47. intraepitelialã.2 C47.0 C47._) papilar cu celule tranziþionale.9) scuamoasã.3 C47.5 C47.6 C47. grad III vaginalã.4 C47._) ductalã. intraepitelialã 3 (C50. intraepitelialã. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic.0 C47.9 C47.

1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37. primar cutanat (C44. melanom malign în (C44. (C44. periferic. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã.3 C47. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71. periferic.9 C47. FAI M-9560/3 Neurilemom._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã. FAI M-8897/1 Neted. FAI (C71._) M-8897/1 Neted. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom. tumorã de muºchi. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.2 C47. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72. carcinom cu celule bazale infiltrativ._) M-8092/3 Nesclerozant.9 Nervos. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71._) malign (C44.0 C47. FAI primitivã centralã._) M-8730/0 acromic (C44.9._) compus (C44. FAI vegetativ. malignã.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã._) Neurosarcom [obs. celule mari 182 ._) celule epitelioide (C44._) melanoticã perifericã perifericã primitivã.0) Nev M-8720/0 FAI (C44. celule mici carcinom._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44.6) Neurom FAI acustic (C72. tumorã FAI centralã._) celular (C44._) Jadassohn (C44._) Neuroendocrin carcinom.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44. malignã M-9561/3 tumorã. FAI Neurofibromatozã. primitivã. FAI carcinom.9 C72.] Neurotecom Neurotropic. FAI simpatic.9 C47._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30._) Congenital intermediar ºi gigant (C44. tumorã de muºchi._) mic (C44._) melanocitic. FAI primitivã._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom.6 C47.Index alfabetic C47. FAI (C71._) olfactiv (C30. sarcom [obs] Neurogenã.9 C47._) diferenþiere. carcinom cu Nerv. melanom malign (C44. cord ºi mediastin C38. adenocarcinom cu diferenþiere. sistem FAI central parasimpatic._) leziune dermicã proliferativã în (C44.

_) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44. Reed (C44.4) melanocitic (C44. nev) FAI (sarcom.0 C44. celule (vezi codul desemnat celulelor. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44. carcinom cu celule (C34._) celule fusiforme._) displazic (C44._) halou (C44.4 C71._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44._) hiperplazie.0 C44. celule FAI (C44.2 C77.4 Oblongata.1) 183 ._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie. desmoplazic (C71._) gigant._) intraepidemic (C44._) hidroadenom.0 C06. FAI (C44.5 C77._) hidroadenom (C44. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã. pagina 31) O C71._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small.0 C44. pagina 31) M-------._) ºi epitelioid (C44. malign (C44.6) melanom (C44._) ºi congenital intermediar (C44. FAI (C44._) joncþional. melanom malign în (C44._) intermediar ºi gigant congenital (C44._) intradermic (C44.0 C47._) Gigant pigmentar. melanom malign în (C44._) involutiv (C44. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator. melanom malign în nev congenital (C44. tumorã cu celule germinale (C62._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme._) C41.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null._) pigmentar._) M-9754/3 Nonlipidicã.0 C49._) magnocelular (C69. FAI (C44.0 C49. Reed (C44.0 C49. melanom.7 C76._) nepigmentar (C44.3 C47. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom. medula Obraz FAI FAI (carcinom._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu._) [obs] în regresie (C44.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44._) pigmentare._) mic congenital (C44._) portwine (vezi SNOMED) Reed._) dermic ºi epidermic (C44.0 C49.3 C06._) Pigmentar FAI (C44._) juvenil (C44.0 C49.3 C49. nerv Obturator._) Jadassohn albastru (C44.0 C49.0 C47._) melanocitic._) joncþional.

1 C44.0) neurocitom (C30.5 C69._) malignã (C41.1 C44.3 C69.1 C69. tumorã cu celule (C41. FAI cornee.0 C69._) mixofibrom (C41. FAI cantus.6 C69._) Olfactiv neuroblastom (C30.3 C69.5 C69.2) Olfactiv. orbitã uveal. lentile extraocular.1 C69. canal ocular. inferioarã retinã retrobulbar.5 C69.6 C44.0 C71. lacrimal. cantus intraocular iris lacrimal. FAI lacrimal. melanocitom de glob (C69.1 C44.4 C44.9 C44. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41._) fibrosarcom (C41._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71.Index alfabetic C41. duct nazo-lacrimal. cristaline meibomianã. FAI orbitã. superioarã pleoapã._) Fibrom FAI (C41.1 C69. nerv Oddi.5 C69. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã.4 C72.2 M-8726/0 Ocular. corp conjunctivã cornee. FAI pleoapã._) adenomatoidã (C41. extern cantus.4 C69.1 C44.1 C69._) scuamoasã (C41.4 C69.4) C72._) clare.4 C69.1 C44._) mixom (C41. intern ciliar.1 C69._) carcinom (C41. tumorã (C41. celule (C41.6 C69.4 C69. nazal.4 C69. glandã muºchi.0) tumorã neurogenã (C69. tract Ocular. glob optic.6 C69. cantus intern.2 C69. þesut conjunctiv orbitã._) periferic (C41. limb coroidã cristaline.6 C69._) compus (C41. duct._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71. celule (C41.1 C69. duct lacrimal. muºchi extern.0 Oculomotor.5 C24._) fantomã.5 C69._) epitelialã calcifiantã (C41.5 C69._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41.6 C69._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41. glandã lentile._) Tumorã FAI (C41.1 C44._) benignã (C41. extraocular nazal._) central (C41. nerv orbitã.4 C44.0) neuroepiteliom (C30. sac lacrimalã. glob Odontogenic adenomatoidã.4 C69. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv.3 C69._) sarcom (C41. þesut moale palpebrã pleoapã.4 os pol Ochi FAI cantus.6 C44._) carcinosarcom (C41._) complex (C41._) [obs] 184 ._) Odontom FAI (C41.

2 C10.6 C69.1 C41. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.3 C06._) 185 .4) deget mânã deget picior etmoid falangã. buzã.0 C40.5 C52.5 C00.1) C53.9 C10.9 C41._) C57. os M-9071/3 Orhioblastom (C62. anaplazic (C71.0 C41. FAI faþã. buzã inferioarã faþã.3 C41.9) Organe genitale feminine. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital.3 C00.9 C06.0.6 C67.4 C49.0 C40. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41. timom.1 C41.2 C40. col uterin nazal ureteral uretral.5 C49.6 C72.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69.4 C41.3 C41.9 C63. malign (C37.9 C69.4 C49.6 C69.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom. FAI (C71. FAI digestive.4 C00.0 C41.0 C41.5 C44._) M-9451/3 Oligodendrogliom.2 C40.6 C41.2 C40.3 C72.5 C47.0 C40.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma.4 C49._) C71. C31. nev) FAI (sarcom. mânã faþã (exclude mandibula C41.3 C40. timom. picior falangã.4 C47.4 C40.3 C41. col uterin extern. melanoma.1 C30.6 C69.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.2 C41.4 C41.9 C75.3 C72.4 C49.7 C44.2 C41.4 C44. FAI (C37.9) M-8583/3 Organoid.3 C40.0 C41.9 C10.3 C10.6 C69.2 C41.0 C53.0 C67.9 C26.4 C48. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.8 M-8290/0 Oncocitom M--------. FAI genitale masculine.5 M-8583/1 Organoid.

grad redus intraosos. C41. celule gigante.gigant (C40.2 C40. C41._) Osteoblastom agresiv (C40.3 C40. FAI (C40.1 C40. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit._) Osteocartilaginoasã. C41.1 C40.4 C40.0 C40._) intracortical (C40. FAI (C40. scurt membru superior. C41._ .1 C41._) 186 ._) de suprafaþã.4 C40.3 C41.4 C40.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior._.0 C40.0 C41._) central. lung membru superior.0 C42. C41. membru inferior lung.1 C40._.4 C41.9) Osoasã displazie floridã (C41._. adenocarcinom cu (C41. osteom gigant (C40.1 C41. C41._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40._._._. sarcom. C41._) juxtacortical (C40.1 C41._.0 C41. C41._) central (C40. C41. C41. C41._._) intraosos.2 C40. FAI (C40._) Osteoid. C41.1 C41.1 C40._._._) Osteofibrosarcom (C40. C41._) Osteoblastom. C41._. C41.Index alfabetic C41._.2 C41. membru superior mandibulã maxilar._.3 C41. osteom. C41. FAI maxilar. lung membru inferior._.C41._) fibroblastic (C40. C41._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic.0 C41.1 C41. C41. maxilar ischeon încheieturã mânã lung._. C41. C41.2 C40._) Osteocondromatozã.0 C41.2 C40. FAI (C40. C41.0 C40. C41.1 C41.0 C40._) M-9200/0 osteoid. inferior maxilar._) medular (C40. C41.9 C40.3 C41. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt._) Osteoclastom.0 C41.3 C40._) Osteogenic._) Osteoid.0 C41.4 C41._. C41._. malign (C40.2 C40._) Osteoclast-like._.0 C40._) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40. C41. FAI membru inferior.3 C41. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41._.3 C40._.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40._) metaplazie. FAI (C40.0 C41. C41.4 C40._) Osteom M-9180/0 FAI (C40. membru inferior scurt.9 C40._._._.0 C40._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64._._.1 C40. FAI (C40.4 C40. exostozã (C40.0 C41.2 C41. convenþional condroblastic (C40._) M-9191/0 osteoid.2 C41._) Osteocondrom (C40. superior maxilã mãduvã mânã membru. de grad înalt (C40._. carcinom cu Osteoclastom. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40._) metaplazie.3 C41.0 C41.0 C41._) Osteofibrom (C40. sarcom (C40. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40.

FAI (C50. tumorã stromalã (C56._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73.0 C49.9) P M-8936/1 Pacemaker._) os (vezi SNOMED) os.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56.7 C25.3 C25.1 C09.0 C05._) periosteal (C40. celule teleangiectazic (C40._. canal Pancreatic._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44.9) varianta folicularã (C73. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50. struma ºi carcinoid (C56. cu invazie (C50. celule (C40.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos. FAI (C42._) intraductal neinfiltrativ (C50.2 C25._) infiltrativ (C50. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã.2 M-8042/3 Ovãz._) M-9700/3 Pagetoidã.4 C25.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici.0 C25.4 C25. C41. C41.1 C25. FAI (C56.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44. struma.9) carcinom folicular (C73. palat dur ºi palat moale moale.1 C49.9 C09.9) Ovarii._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25.8 C05. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.1 C44.1 C11.9) Ovar.3 C25.3 C25.3 C77. tumorã cu celule lipoide (C56. tumorã cu celule lipidice (C56.1 C05.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.9 C09. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic.9) Ovarianã.3) moale.9) carcinom papilar (C73. C41._) sân (C50._._) intrachistic intraductal._._) paraosteal (C40.9 C25.1 C25. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11._) seros (C56.9) Ovarii. C41._) M-9931/3 Panmielozã acutã. ganglion limfatic C09. carcinom cu celule în bob de (C34._) intraductal.9) Ovarii._) rotunde._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50.0 C05.3 Palat FAI dur joncþiune. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 . C41. reticulozã C05._.1 C71. struma. malignã (C56._. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget. osteosarcom în (C40.6 C44.3 C25._) ecrin (C44._) Ovar Ovar.

de suprafaþã (C56._) tumorã. FAI (C56. celule carcinom carcinom in situ carcinom. malignitate borderline (C56. (C50._) intrachistic angioendoteliom.9) seros._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid._) malignitate borderline (C56._) ºi solid.9) seros (C56. benign microcarcinom (C73. malignitate borderline (C56.9) celule înalte (C73.9) Chistadenocarcinom FAI (C56._) hidradenom intrachistic.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom. papilar (C50.9) epidermoid in situ in situ. carcinom. neinvaziv (C67. adenocarcinom ºi folicular. carcinom cu celule (C64. carcinom ºi infiltrativ. carcinom._) varianta folicularã (C73. angioendoteliom ependimom (C71.9) pseudomucinos.9) limfomatos (C07. intraductal. proliferativã atipicã (C56.1) renale._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular. neoplasm. tumorã cu potenþial malign redus (C56. FAI (C50. neinvaziv (C67. carcinom epitelial.9) mucinoasã. adenocarcinom (C50.9) tumorã.9) Urotelial carcinom (C67. peritoneu (C48._) intrachistic intraductal.9) seros primar al peritoneului (C48.9) pseudomucinos (C56._) tumorã chisticã._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67.2) DCIS. intraductal. ductal (C50. neinvaziv (C67.9) celule scuamoase celule scuamoase. potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.1) seros. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56.9) tumorã. neinvaziv difuz sclerozant (C73._) carcinom. FAI (C56._) tumorã chisticã (C25.9) pseudomucinos. seroasã.9) mucinos. malignitate borderline (C56.9) Scuamoase._) carcinom._) ductal._) încapsulat (C73. C08._) siringochistadenom (C44. adenocarcinom intrachistic._) carcinom. neoplasm epitelial (C25. mixt (C73._) 188 . intraductalã cu displazie moderatã (C25.9) urotelial (C67.9) celule oxifilice (C73. carcinom._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67.9) celule renale (C64. celule carcinom (C67._) ºi folicular. neinvaziv (C25.9) siringadenom (C44.9) primar seros. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73.9) Chistadenom FAI (C56.9) chistadenocarcinom (C56.9) tiroidã (C73. in situ. solid ºi (C25.9) mucinos.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44. bine diferenþiat._) endovascular.9) seros. cu celule scuamoase in situ._. carcinom meningiom mezoteliom. invaziv (C25._) Tranziþionale._) urotelial. FAI (C56.9) mucinos (C56.

malign gangliocitic (C17._) Scuamoase. FAI (C71. difuzã scuamoasã Papilotubular.5 C57. FAI extrasuprarenalian. C31.5) atipic. carcinom cu celule (C73. celule FAI ºi glandular. benign inversat. siringochistadenom Papiliferã.5) anaplazic (C71. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic.0. C31._) glandularã intraductalã. FAI necromafin.1.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75. C31. adenom Papilotubular. C24. FAI celule._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale.3 Parametrial. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule._) inversat (C30. celule cilindrice.5) jugulotimpanic (C75.5) benign corpuscul carotidian (C75._) oncocitic (C30.2 C77. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare. C31. malign (C74. benign urotelial. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare.5 verucos vezicii urinare (C67. ganglion limfatic Parametru 189 .0.5) cromafin extrasuprarenalian.0.1) necromafin. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44.0.0.5 C77. inversat. nodular [obs] C77.0. FAI (C67. FAI intraductalã.0) jugular (C75. inversat._) Sinonazal FAI (C30. corpuscul Para-aortic.5) malign (C71._) fungiform (C30._) Para-aortic._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75. benign celule.0) difuzã._) exofitic (C30. celule scuamoase mixt.0. FAI celule.1) medulosuprarenal.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75. ganglion limfatic Paracervical. C31. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71.5) seros de suprafaþã (C56._) Papilifer. hidroadenom (C44.5) malign medulosuprarenal (C74._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22. celule (C30.9) Schneiderian FAI (C30. C31. FAI inversat. C31. intraductalã ductalã subareolarã (C50.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer.4) corpuscul para-aortic (C75.

9 C65. nev) FAI (sarcom.4 C18.5 C41. regiune Paraselar Parasimpatic.9 C07.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea.5 C49.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.9 C60. leucemie cu celule (C42. molã hidatiformã (C58. adenocarcinom cu celule (C16.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat.3 C47. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete._.2 C60. þesut Periampular C41. glandã Parauretralã.1 C75.3 C38. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã.3 C44.3 C48. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal. sinus M-9192/3 Paraosteal.3 C49.3 C47.0 C24.1 C60.3 C49.3 C49.9 Parasternal. FAI Pelvirectalã. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã.1 C64.3 C49. melanom.3 C49.9) C40._) C57. hemangiom dobândit C71. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.9 C76.0 C71. nefroblastom chistic (C64.3 C49.1 C76.3 C49._) M-8214/3 Parietale.Index alfabetic C31.5 C47.3 C49.0 C68. nev (C44_) C77.1) M-8720/0 Pãros. ganglion limfatic Paratiroidã.2 C60. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.1 C44.3) C41.3 C47. C41.3 C49. muºchi M-9161/0 Pediculat. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75. ganglion limfatic Pectoral mare.5 C49. osteosarcom (C40.9 Paraovarianã.9 C77. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom.3 Pectoral. carcinom cu celule (C16. paragangliom C77. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete.1 M-8682/1 Parasimpatic.9 Paranazal.5 C49.7 C77.2 C60.9) M-9103/0 Parþialã.5 C49.5 C49.5 C49.0 C60.1 C72. sistem nervos.4 C76.3 C71.7 Peduncul cerebral 190 .5 C48.9 C60.9 C76.9 C47.5 C65.3 C19.5 C49.9 C07._) C07.

C41._) trunchi umãr Periapicalã. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic.3 C47.4 C69._) teacã nerv.5 Perinefretic.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37. tumorã odontogenic._) M-9012/0 Pericanalicular.9. nev) FAI (sarcom.1 C47.5 C49.5 C44._) C48.5 C47. fibrom (C44._) fibrom (C40.5 C49.4 C47.6 C47.1 C47._.6 C47.Index alfabetic C44.3 C44.5 C49.0 C47.3 C47.2 C47. ganglion limfatic C47.0 C47. cord ºi mediastin C38. tumorã malignã teacã nerv.2 C47.1 C47. congenitalã (C34. tumorã miofibroblasticã.2 C47.3 C47. C41.0 C47. piele Periaortic.1 C47. displazie cemento-osoasã (C41.5 C49.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã.5 C47. þesut Perineu FAI FAI (carcinom._) condrosarcom (C40.9 C47. tumorã miofibroblasticã.5 C47.0 C47.5 C47.2 C47.0 C47.1 C47.4 C47. (C34.5 C47.5 C47. þesut Periosteal condrom (C40.0 C47.5 C49.2 C47.2 C47.0 C76.5 C47. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural.5 C77.1 C47.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal.5 C47.0 C47.2 C47. displazie cementalã (C41.2 C47.2 C47._) Peribronºicã. fibroadenom (C50._.0 C47._) 191 .5 C49.3 C47.0 C47._) Periapicalã. melanom.6 C47.3 C47._) Peribronºicã. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03._._) C38.1 C47. C41.5 C49. fibrom (C41.2 M-8391/0 Perifolicular.0 C47.1 C47.2 C47.6 C47.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã.0 C47. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.

ganglion limfatic Peripancreatic.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.1 C48._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70._) benignã (C50.2 C49.2 C49._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.2 C47.2 C48. C41.2 C44.1 C48.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77.1 C48. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.1 C44. FAI buzã.0 C76. superioarã cantus.1 C48. canal._) [obs] M-9020/3 malign (C50.4 C44.3 C44.7 C49. meat.2 C44.1 C44.9 C70.1 C76. canal. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern.5 C44.2 C40.0 ºi piele scrot C63. nas externã. polip (vezi SNOMED) C47. þesut Perirectalã.2 C44. piele penis C60. adenom tubular C44. regiune.2 C44.5 C44. extern auriculã.0 C48.2 C44.2 C44. inferioarã buzã. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 .2 C44.2 C44.3 C48.1 C48.0 C44.6 C44.3 C44.7 Tumorã FAI (C50.0 C44.9 C44. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.1 C44.3 C44.0 C70.6 C44. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers.2 C48.3 C44. FAI (C40.7 C44.3 C44. FAI cantus intern cantus extern cap.7 C44.5 C44.1 C48.4 C49._) borderline (C50. canal. FAI Perirenal._) malignã (C50. canal extern auditiv.1 C48.5 C44.2 C44._) M-9020/0 benign (C50. þesut Peritonealã._.3 C44.0 C44.3 Piele FAI (exclude vulvã C51. C41.1 C44.2 M--------fibrosarcom (C40.2 C49.2 C48. FAI auditiv.2 C49.2 C49.2 C49.3 C44.7 C44.2 C49.1 C40.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv. cantus extern. FAI auricular._.2 C49. FAI auricular. melanom._) Peripancreatic.5 C44. nev) FAI (sarcom._) sarcom._) osteosarcom (C40.2 C49.2 C77.2 C44.2 C48. C41.6 C44.5 C44.6 C44.9._.

6 C44.2 C44.7 C44. FAI ureche. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74. FAI (C44. FAI torace tragus trunchi umãr ureche. melanom malign în (C44.2 C44.2 C44.1 C44.5 C44.5 C44. malign (C44.0) carcinom bazocelular (C44. astrocitom (C71.3 C44._) Piloid.4 C16.5 C44.5 C44.1 C44.7 C44.5 C44. canal ureche externã ureche.2 Pilocitic.7 C44.5 C44.1 C44.Index alfabetic C44.6 C44.5 C44._) Pilomatricom.3 C44._) Pilomatrixom._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.6 C44._) gigant. tumorã (C44.7 C44.3 C44.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.4 C77. FAI (C44.4 C44.4 C63. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã. FAI M-8148/2 PIN III (C61.7 C44.7 C44.5 C44._) Schwannom pigmentar celule fusiforme.3 C16.2 C44.6 C44.astrocitom (C71.0 C44. carcinom (C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic.2 C51._) Pilomatricom.4 C44.Pilar.7 C44.3 C44.5 C44.3 C44. malign (C44.3 C44.5 C44. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44.6 C51. lob ureche. glandã Pinealã.5 C44.2 C44.7 C44._) C75.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern.2 C44.5 C44.1 C60.3 Pinealã. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz.2 C44.1 C44.7 C44.2 C44.9 C44.4 C44. tumorã 193 .7 C44. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã._) gigant.2 C44. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã.9) M-9340/0 Pindborg. nev Reed cu (C44._) dermatofibrosarcom protuberant (C44. FAI (C44.5 C44.5 C44. tumorã (C41.6 C44._) Pilomatrix.0) adenom corticosuprarenal (C74.6 C44.7 C44._) Pilomatrixom. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul.5 C44.5 C44.6 C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16.

5 C44. nev) FAI (sarcom. lob mijlociu bronhie.3) Pinkus tip. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson.1 C49. leucemie (C42.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.3 C44. tumorã trofoblasticã cu localizare (C58._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã.1) M-9671/3 Plasmocitic.9) C58.9 C34.0 Plãmân FAI bronhie.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar. leucemie cu (C42.1) mielom (C42.3) Pinealom (C75. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.7 C44. carcinom bazocelular fibroepitelial tip.9 C04. FAI bronhie. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 .2 C49. FAI (C44. melanom malign.1) C75. adenom.2 C34.2 C49.3 C34.3) Pineoblastom (C75.9 C34.0 C04.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40.2 C49. bronhie.3) Pineocitom (C75. linitã (C16. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform.1 C75._) M-8212/0 Plat.7 C12. adenom C34.9 C34. FAI (C75.0 C34.2 C40.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.7 C47. lob superior.2 C49.3 C40.2 C49._._) Plantã picior FAI FAI (carcinom.2 C40.7 C49.1 C34.2 C49.2 C44.2 C47.2 C49.3) tranziþionalã (C75. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42.2 C49.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76. sinus Piriformã. melanom. lob inferior bronhie.3) Pineocitom-pineoblastom.3 C49. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.1 C75. mixt (C75. carcinom.9 C34. C41.2 C49.9 C11.0 C04. în (C44.9 C12.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75.9 C05.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite. FAI (C75.2 C49.1) M-8272/3 Pituitar.3) Pineoblastom-pineocitom. mixt (C75._) melanotic Hutchinson.2 M--------C71.

3 C71.6 C47.4 C38. carcinom hepatocelular (C22.1 brahial C47.Index alfabetic C34. blastom Plex C47.1 C44.2 C34. grad redus 195 . ventriculul al patrulea C47._) celule. FAI PNET supratentorial (C71. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.1 C44. carcinom embrionar.1 C34.4 M-8973/3 Pleuropulmonar.5 coroid C71. FAI rabdomiosarcom.1 C44.0 C34.2 C34.1 C32. faþa hipofaringianã ariepiglotic.1 C49._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme.9 hil lingulã lob inferior lob inferior. melanom. C08.0 C34.1 Police FAI FAI (carcinom.1 C47. carcinom bronhioloalveolar.4 C38.0 cervical C71.4 C44.1 C49.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar. spongioblastom (C71._.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44.1) ariepiglotic._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic.1 C40. carcinom bronhiolo-alveolar. cu (C34.1 C49. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.1 C49._) M-9423/3 Polar.1 C13.7 coroid._) Pneumoblastom (C34.6 C49.1 C34._) C71.1 C13. nev) FAI (sarcom. tip Poligonale.1 C49. adenocarcinom. bronhie pulmonar. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07.1 C75.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar._) Pneumocit tip II.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.3 C34.1 C09.3 C34.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET.1 C49.5 lombosacrat C47. carcinom cu celule Polimorf.0) xantoastrocitom (C71. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip. bronhie lob superior lob superior.1 C34.1 C49. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom. bronhie lob mijlociu lob mijlociu. spongioblastom primitiv (C71. bronhie principalã._) [obs] C76. (C34.

4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. perete faringe.1 C10._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos. adenocarcinom în FAI.3 C11. carcinom în FAI.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44._) C77.3 C38. adenocarcinom in situ în FAI. tumorã vitelinã C77. FAI (vezi SNOMED) limfoid.1 C71. adenocarcinom în (C18.7 C47. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac.3 C16. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid.9 C14._) colicã familialã (C18. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI.8 C67.2 C47.2 C49.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã._) M-8409/3 Porom ecrin. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic.2 C49.9 C01.0 C13. cu celule mici) multipli C32._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã. ganglion limfatic 196 . FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior.2 C49.2 C49.5 C44.2 C10.1C16. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76._) adenomatoasã colicã. polip. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã. melanom. FAI (neclasificabil la C16.2 C49. pleomorfã.4 Popliteu. mixt (C18.9 C11. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.2 C49.7 C49. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu._) M-8409/0 Porom ecrin (C44.2 C77.2 C49.2 C44. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18. spaþiu FAI FAI (carcinom.2 M--------Portal. mixt (C18. malign (C44. ganglion limfatic Portã hepaticã. ganglion limfatic ai Portwine. nev) FAI (sarcom.2 C01. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã.2 C49. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã.

9) tumorã papilarã seroasã. atipicã (C56. FAI Prostaticã.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã. FAI (C44. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. dermatofibrosarcom.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61. melanom malign în melanozã (C44. timom. atipicã tumorã mucinoasã._) M-8832/3 Protuberant. utriculã Prostaticã. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77._) M-------/3 Primar. malign (C37. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical. dermatofibrosarcom pigmentar (C44. FAI (C56._) 197 . FAI (C71. FAI (C44. pagina 27) C80._) M-8741/3 Precanceroasã.9 C61. malign (vezi codul pentru comportament.4 C60.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56. FAI (C37. atipicã (C56. adenom cu (C75.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã. în nev congenital (C44._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial.9) policitemie Prostatã._) M-8833/3 Protuberant. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic.0 Preauricular. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã. FAI Presimfizal.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã . atipicã (C56.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16. FAI (C56.9) tumorã seroasã. neoplazie intraepitelialã.3 C77.5 Prepilor Prepuþ Presacralã. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã. situs. sindrom [obs] C50._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic. situs._) tumorã Brenner (C56.9) M-8583/3 Predominant cortical.9 Proeminenþã pubianã Principalã._) cutanatã. atipicã (C56.1) carcinom intraosos cutanat._) tumorã endometrioidã. carcinom neuroendocrin (C44. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75._) neoplasm papilar urotelial (C67._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71. carcinom cu fibrozã C51. astrocitom (C71.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic.0 C77. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67. ganglion limfatic M-8321/0 Principale. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48.9 Primar.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44. regiune. glandã Prostaticã.9) tumorã papilarã seroasã (C56.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal. melanozã._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã.9) C77. celule.9 tumorã cu celule clare cu. grad III (C61. FAI tumorã neuroectodermalã centralã.0 C76. cu celule T CD30+ (C44. timom.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34. afecþiune limfoproliferativã.9 C68.0 Prelaringian. tumorã retinianã M-8831/0 Profund.9) tumorã seroasã cu.

muºchi Psoas iliac.0 C00.1 Pulpos.9) Pseudopapilar.9 C41. tumorã (C75.Index alfabetic C15.1) C71.7 C00. FAI (C56. tumorã._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã._) Pseudopolip. solidã (C25.4 C51._) M-8250/1 Pulmonarã.0 C49. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat.0 Punte Purpurie.2 C75. adenomatozã (C34._) Pseudopapilarã. al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70.9) Chistadenom FAI (C56.3 Proximalã. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã.0 C47.9) chistadenocarcinom.9) chistadenocarcinom papilar (C56. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular.2 C00.4 C49. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke.0 C49.9 C77.4 C51.0 C49. solid (C25.4 C49.9) papilar. tumorã. blastom (C34. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip. muºchi Pterigoidã. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã.9 C34. FAI ganglion limfatic. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar. os Pubianã.9) papilar.9) malignitate borderline (C56. treime a esofagului C41. faþã buzã. FAI (C56.1 Pubian. simfizã Pudendum. atipicã (C71. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49._) C41.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56. malignitate borderline (C56._) Rabdomioblasticã. carcinom. proeminenþã Pubianã.0 C47.1 C77. FAI tumorã. eritroplazie (C60.1 C77. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 .

1) C01. anemie (C42.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.9) M--------. pleomorf mixt.1 C76. C52.9 C13.1 Rectovaginal. boalã a osului (vezi SNOMED) C20. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil. osifiantã (C64.2 C76.1 C76.9 C49.9 C65.0 C06.3 C76. insula Reil.1 Radius RAEB (C42. boala (cu excepþia osului) M--------.1 C49.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75._) M-8723/0 Regresie. citopenie. alveolar ºi embrionar pleomorf. melanom malign în (C44._) M-9514/1 Regresie spontanã.9) tumorã. punga M-9350/1 Rathke.9 C19.1 C76.3 C76. arterã M-9985/3 Refractarã. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.1) RAEB –T (C42. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.1) RAEB II (C42.1) RAEB I (C42.1) Rathke.9 C19. FAI pleomorf.3 C76. nev în (C44.9 Rãdãcinã limbã C76.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51.9 C19. chist (vezi SNOMED) C40.0 C71.8 C57. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar. retinoblastom cu (C69._) Refractarã. FAI embrionar.Recklinghausen. tumora pungii (C75.9 C20.1 Radial.Radicular. FAI Rect ºi colon Rectalã.9) carcinom.3 C51.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 . tip adult tip mixt C76. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64. tip duct colector (C64. celule cromofobe (C64. nerv Radialã. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed.0 C76.4 C65.3 C10.3 C76.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos.0 M-9540/1 Recklinghausen.9 Rect. sept Rectovezical.3 C48. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie._. sept Rectouterin.1) RARS (C42.0 C71. hemangiom C47.9 C19.

þesut Retrocecal. ulcer (C44. celule adenocarcinom (C64. tumorã cu (C64.2 C06.0 C06. celule de.2) difuz (C69. carcinom cu C71.0 C11.2 C77.2 C77. superior. fibrom (C64.9) C39.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69. nonlipidicã [obs] M--------.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã. tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69. sarcom cu celule.2) diferenþiat (C69. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã.2 C48.2) Rotunde.9 C64.0 C11.0 C64. celule interstiþiale. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã.4 Rosenmuller.Index alfabetic Renale. ganglion limfatic Retroperitoneal.9 C11. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã. difuz [obs] C42. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã.0 C62.0 C39. cu elemente heterologe C62. regiune Retrofaringe Retrofaringian.0 Retroperitoneu Reþinut. tumorã cu celule SertoliLeydig.9 C11. sarcom cu celule.1 C11.2) regresie spontanã (C69.6 C48. þesut M-8361/0 Reninom (C64.2 C11.3 Reticuloendotelial.9) Carcinom FAI (C64.9 C65. sistem.3 C11._) C11.0 C14. FAI M-8822/1 Retroperitonealã.9) M-8966/0 Renomedulare. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare. tract.9) celule fusiforme (C64.9) M-8966/0 Renomedular.9 Respirator. þesut Retrocricoidianã. FAI M-9591/3 Reticulare.9) sarcomatoid (C64.9) asociat cu chist (C64.0) C48. fibromatozã (C48. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal.9 Retinã M-8090/3 Rodent. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã.9 C65.2 C06.9) tip cromofob (C64. tract . fosetã Rosenmuller.9) papilar (C64.0 C13.4 C77. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 .Reticulohistiocitic.0 Retrobulbar. FAI Respirator.2) C69.

FAI (C54. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41._) M-8940/3 Salivarã.0 C47.3 Sanguin.5 C49.1 C48. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48. foliculare. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 ._. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64. FAI minorã. FAI (C07.5 C49.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin.6) [obs] Clare. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra.5 C49. C08. nev) FAI (sarcom. FAI C06. policitemie M-9950/3 Rubra vera. melanoma. celule FAI foliculare interdigitate dendritice. celule Ewing foliculare. FAI Santorini.5 C72. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã. celule M-9071/3 Sac vitelin. mici Rotund. glandã.1) stromal.tumorã hepatoidã de M--------. celule.9 C25.5 C49. embrionar Endometrial FAI (C54._) sarcom tumorã desmoplazicã.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin.9 C06. luteon de (vezi SNOMED) C77._) M--------.9.5 C49.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57. glandã FAI (exclude glandele salivare minore. tumorã mixtã tip.5 C41.4 C08.Sarcoid.5 C47. tumorã mixtã tip. vas.Sarcina.5 C76.5 C49. C08.1) stromal. circumscris (C71.3 C44.5 C47. glandã. ligament M-8940/0 Salivarã. limfom C49.1 C69.6) [obs] circumscris.1) epitelioid epitelioide. regiune FAI FAI (carcinoma._) Dendritice.5 C49. FAI (C71._.5 C49.5 C44._. arahnoidal cerebelos (C71. grad înalt (C54.2 osteosarcom (C40.Rugalã. dendritice celule fusiforme.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.1) stromal grad redus (C54._) arahnoidal cerebelos.5 C47.5 C49. C41. policitemie M--------.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos. fund de M--------. duct C08.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã. malignã (C07.5 C48.9 majorã.

_) mastocite meningeal (C70.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante.5 C50.4 C44.1 C44. difuz [obs] rotunde. C41. C41.4 C50. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40.3 C50. tumorã cu (C56.9) mezoteliom renale.4 C77. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate.0 C49._) limfangioendotelial (C70.0 C44. hepatocelular (C22.2 C50.0 C50. celule rabdoid reticulare.3 C50. C41._) M-9442/3 Sarcomatoasã. glioblastom cu (C71.fibros Stromal FAI endometrial.0) carcinom cu celule renale (C64. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante.0 C49. celule. cadran infero-extern._. cadran supero-extern. melanom.0) Langerhans. celule.8 C50. grad înalt (C54.8 C50.5 C50. FAI (C40.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase. grad redus (C54. FAI M-9539/3 Sarcomatozã. FAI [obs] reticulare. celule leptomeningeal (C70.1) endometrial. celule (C22. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71._.9 C50._.8 C50._) pleomorfe. carcinom cu (C64.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase. celule.0 C47._) osteogenic._) periosteal._) meningotelial (C70.0 C44. FAI (C40.0 C49. C41.5 C50._._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic._) [obs] multiplu.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern.4 C49._) mezenchimal mixt mici.6 C50. celule. FAI (C54.8 C50. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 . celule dendritice Kaposi Kupffer. celule. componentã.0 C50._) C50. celule. al osului (C40.1) endometrial.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44. celule interdigitate. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide.0 C49. celule monofazic.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã.6 C50. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern.2 C50.8 C50. nev) FAI (sarcom. celule fusiforme.0 C49. cadran Scalen. meningealã (C70.

nev) FAI (sarcom.3 C47.4 C49.2 C49. papilar.0 C47.3 C49. mixt (C44. hepatocelular (C22.3 C49.9) Scrot.0 C76.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.5 C49.0 C49. tumorã (C11.1 C49._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63.5 C49.3 C49. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom._) 203 . melanom. neîncapsulat (C73.9) tumorã stromalã (C56. malign degenerativ malign. difuz (C73. centurã Scapularã.0.0.9 C49. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi.9) tumorã neîncapsulatã (C73. C31.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã. celule. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47. C31. carcinom (C22. carcinom.2 C49.1 C49. os Scheletic.3 C49.0 C49.2 C62. difuz (C73. neîncapsulat (C73.3 C40.1 C44.5 C49. piele Scrotal. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale.4 M-8082/3 Schmincke.0) liposarcom papilar.3 C44._) Papilom FAI (C30.0 C49._) oncocitic (C30._) inversat (C30.0 C49.0 C41. infiltrativ (C44.0 C49._) carcinom. carcinom._) hepatic.6 C49. C31.2 C49. C31.9 C49.6 C49.0 C40.6 C49.2 C49. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete.9) carcinom. carcinom. FAI Scrot.0.3 C49.3 C49. FAI [obs] malign. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom.1 C49.0. regiunea FAI FAI (carcinom._) stromalã.2 C49._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã.2 C63.5 C49. tumorã (C56.3 C49.0 C49.5 C49.9) hemangiom (C44.3 C47.0) Sciatic.1 C49.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.1 Schneiderian carcinom (C30.2 C69.1 C49.3 C49.Index alfabetic C49.

pagina 27) M-9582/0 Selarã. cartilaj Seminalã. carcinom._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie._) adenom (C44. FAI rectovezical. veziculã Seminom FAI (C62. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã. chist dermoid (C56. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 . celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari.Index alfabetic Scuamoase. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen. FAI papilar papilar. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44. situs (vezi codul pentru comportament. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã._) M-9530/0 meningiom (C70. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã._) spermatocitic (C62. necheratinizant.9 C57. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom._) anaplazic (C62. intraepidermic (C44.8 Scuamocolumnarã.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30. tip Bowen (C44. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. joncþiun.2 C63. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41. grad III cheratozã.9) M-8045/3 Scuamoase. in situ papilar. cheratinizant celule mari. tumorã cu celule granulare (C75. combinat (C44. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal.3) nazal. regiune.9) M-------/6 Secundar. mixt Senilã.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar._) ºi teratom. celule mici.3 C76. papilar (C56._) cu indice mitotic crescut (C62. celule-celule bazale._) C53.3 C57.9) adenocarcinom. necheratinizant cheratinizant. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ. FAI (C56._) carcinom (C44.0 C11. margine posterioarã rectovaginal._) intraepitelial metastatic.3 C76._) Seboreicã._) M-8382/3 variantã.1) C40. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom._) intraepidermic. FAI microinvaziv necheratinizant. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular. sân (C50.

tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. tumorã chisticã. carcinom (C56.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. inelari (C42. proliferativ atipicã (C56.7 C18.9) Chistadenofibrom seros.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom.9) chistadenocarcinom. FAI M-8213/0 Serrat.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary._) Tumorã FAI celule mari._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli.9) malignitate borderline (C56.7 C18.9) proliferantã atipicã (C56. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. adenom papilar. tumorã stromalã cu (C56. cordon . microchistic carcinom.1 C24. FAI carcinom. cordon elemente minore.0 C31. FAI (C56.9) papilarã.9) M-8593/1 Sexual.9) papilarã.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic.9) chistom microchistic. cu elemente heterologe retiformã retiformã.9) papilar. malignitate borderline (C56.4 C47. micropapilar (C56.9) Sertoli-Leydig. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56. tumorã.9) Suprafaþã papilar.9) Tumorã FAI. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. CIN III cu (C53. cu malignitate borderline (C56. cu potenþial malign redus (C56. peritoneu (C48.9) papilar. boalã M-9701/3 Sezary. carcinom.0 Sfenoid Sfenoidal. celule adenom carcinom (C62.9) M--8590/1 tumorã.9) papilarã.1) anemie refractarã fãrã (C42.9) papilom (C56. sindrom C41.9) bogatã în lipide (C56. papilar (C56. sistem nervos.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom.3 C21. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56.9) M-8681/1 Simpatic. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18. primar. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 .1) anemie refractarã cu. malignitate borderline (C56._) Sexual. cu potenþial malign redus (C56. FAI (C56.1) papilarã.7 C41. adenom (C18.

2 C47.3 Sinus accesor.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42._) Sinovial. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31. papilom FAI (C30.9 C12.4 C72.9 C31. carcinom Simplu. tumorã de M--------. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior.1 C47.2 C47.2 C47. carcinom (C44.9 C31. FAI accesor.9 C31. sarcom FAI bifazic epiteloide.9 C47.9 C47. celule monofazic.0 C47.0 C47._) Siringochistadenom papilar (C44. leiomiom Simplu._) M-8940/0 condroid (C44.2 C47.6 Sistem hematopoietic. C31.9 C72. FAI (C44.0 C47. celule fusiforme.1 C31.0 C47. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------.3 C47. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44.1 C47.4 C47. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------.9 Mielodisplazic FAI (C42.5 C47._) Siringoadenom papilar (C44.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-).0 C47. condromatozã (vezi SNOMED) M--------.Sinovitã. FAI vegetativ. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49.0.0 C47. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 . fibros Sinovialã. malign (C44.0 C31.Sinusalã.6 C47.9 C47.0 C47._) Siringochistadenom papilifer (C44.0.9 C47. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom.0.1 C47._) M-9071/3 Sinus endodermal._) Siringofibroadenom (C44.2 C47.1 C47.9 C47._) M-8940/3 condroid.2 C47._) exofitic (C30._) fungiform (C30.Sinovialã. hemangiom Sinciþial. meningiom (C70.Sinovialã. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic. FAI simpatic.1 C47.1 C47._) M-8407/3 Siringomatos.4 C69.1) [obs] Sezary Sinonazal. C31. C31._) C42.2 C31.

5 C47.3 C47.4 C47.1 C41.0 C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62.3 C47. tumorã cu celule SertoliLeydig. FAI M-9063/3 Spermatocitic.5 C47.6 C41.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25. malign Spate FAI FAI (carcinom.9.6 C49.3 C47.0 C47.0 C47.6 C47.6 C49.6 C47. seminom (C62._) C70.3 C47.6 C47.7 C44.6 C47.0 C72.5 C47.9 C76. FAI Somatostatinice.1 C76.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv.6 C49.6 C49. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad. melanom.3 C47. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã. cord si mediastin C38. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã.6 C49.6 C63._) M-8230/3 carcinom. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.1 C42.1 C47.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37. FAI Somatostatinom.6 C49. FAI intra-abdominal._) tip. tumorã cu celule.1 C72.5 C47.2 C47.6 C49._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial.2 C47. tumorã (C25. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã.9 C80.2 C70.6 C47.0 C47. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice.5 C47. carcinom ductal in situ (C50.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71.6 C49. FAI 207 . nevus) FAI (sarcom. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76._) ºi papilar.3 C47. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25.6 C49.2 C44. malignã Somatostatinom. tumorã cu celule.1 C47.Index alfabetic C47.5 C49.5 C49.2 C47._) teratom tip.6 C49.5 C47.

1 curbura mare.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz.5 C16. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.3 Stenon.1) endometrial. tumorã cu.2 C42.9) M-8512/3 Stromã limfoidã. FAI (neclasificabil la C16.1 C70.1-C16. FAI M-8670/3 Steroide.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã. FAI ganglion limfatic.5 C77.3 C16. FAI (neclasificabil la C16.1-C16.1) endometrial. FAI de cordon sexual ºi gonadalã. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã.2 C77.3 C16. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54.9 C41.Spongios.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia.0 C16. articulaþie M-8670/0 Steroide.8 C16. tumorã cu. duct Stern Sternocleidomastoidian.8 C16._) [obs] multiform (C71.1) miozã endolimfaticã (C54. nev (C44.9 C16._) ecrin.1 C16.3 C18.3 C54.1 C16. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 .6 C16. FAI (neclasificabil la C16.1) nodul endometrial (C54.9) de cordon sexual ºi gonadalã ._) polar (C71.0 C16.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44.Index alfabetic C70.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic. FAI gastrointestinalã.4) curbura micã. malignã gastrointestinalã.0 C16.1-C16.1-C16. colon M--------. grad redus (C54. celule. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71._) ecrin (C44. FAI ovarianã (C56. carcinom medular cu (C73.0 C41._) C18. celule.9) sclerozantã (C56.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem. celule. malign (C44. muºchi Sternocostalã._) C16. potenþial malign incert gonadicã.3 C49. FAI (C54.6 Sprânceanã Stâng. carcinom cu celule C16.1) Sarcom FAI endometrial. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã.4 C16.0 C16.2 C16.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã.0 C16. malignã M-8015/3 Sticloase._) polar primitiv (C71. benignã gastrointestinalã.4 C16.4 C16.3 C16. FAI (C54. retinoblastom cu regresie (C69. grad înalt (C54. leucemie C07.2) C44.

0 C71._) cu elemente minore de cordon sexual (C56.2 C77. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular.2 C49.9) M-9091/1 Struma._) astrocitom.4 C49.0 C77.0 C49.4 C49.6 C49.1 C49.1 C49._) M-9383/1 Subependimom (C71.3 C49. ganglion limfatic Subclavicularã.0 C77.3 C49.3 C49.9) C49. ganglion limfatic Submandibularã.9 C17.0 C71.0 C49.3 C49.3 C49._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.2 C49. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71.1 C77._) C77.0 C08.1 Subglotã Subinghinal.9) ºi carcinoid (C56.6 C49.0 C77. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.0 C49.9 C49.2 C49.0 C49.1 C49. celule gigante (C71.3 C49.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62.6 C49.0 C17.9) malignã (C56.0 C49.2 C49._) M-8832/0 Subepidermicã.2 C49.0 C08. ganglion limfatic Subscapular.2 C49. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire.0 C49._) C32. papilomatozã ductalã (C50.3 C49. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54. intestin FAI duoden jejun 209 .5 Subclavicular.4 C08.0 C49.2 C49. carcinoid (C56.1 C49.1 C08.1 C49.0 C17.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.0 C08.1 C49. limfom cu celule T. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.1 C49.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.3 C49.2 C49.2 C49._) astrocitom.2 C49.0 C49. arterã Subcutanat.0 C49. FAI (C71.4 C49. fibrozã nodularã (C44.2 C49.3 C49.5 C49.0 C77.5 C49.5 C49.1 C49.9) M-8506/0 Subareolarã.3 C49.

melanoma. ganglion limfatic Supraclavicularã.0 C03.0 C00.1 C41.0 M-9194/3 Supraclavicular. leziuni (vezi note.0 C76.0 C49.2 C03. mucoasa extern. margine liberã buzã._) M-8461/3 carcinom papilar de.1 C06.Index alfabetic C17._) extindere superficialã.9) C32.0 C00. pagina 25) Suprarenalã. faþa purpurie buzã.0 C49. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.1 C71.1 C76. PNET (C71._.0 C44.9) M-8463/1 tumorã papilarã de. FAI C77. nev) 210 . ganglion limfatic Subþire. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.0 C44. melanom cu (C44.0 C74. grad înalt (C40.4 C49. creastã alveolarã perete rinofaringe piele.9) M-8461/0 papilom seros (C56.0 C49.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic.0 C11.0 C00. carcinom sclerozant al ductului (C44. cadran al sânului parte a sânului lob.0 C03._) Sudoriparã. regiune FAI FAI (carcinoma.3 C50._) benignã (C44.8 C34. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.1 C75.8 Supraglotã Suprapuse.0 C76.3 C00. nev) FAI (sarcom.4 C03. glandã adenocarcinom (C44. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular. creier.0 C49._) adenom (C44. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17.0 C77. C41.5 C44.3 C49.2 C50._) malignã (C44.2 C17.3 C00.1 C----._) ª C06.9 C71._) Tumorã FAI (C44.0 C49._) M-8407/3 Sudoripar.4 C77.9 C74.0) buzã.0 C49.0 C44.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom.3 C17. melanom. adenocarcinom cu extensie superficialã. fren buzã. FAI (vezi ºi creier) C74. plãmân maxilar membru mezenteric._) carcinom (C44.3 Suprafaþã osteosarcom de.4 C47. faþa oralã buzã.0 C00.0 C77.1 C34.0 C15. seroasã. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã. seros (C56._) Superficial carcinom bazocelular. pagina 45 ºi regulile de codificare.1 C39. bronhie lob._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale.1 C06.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18.0 M-9473/3 Supratentorial. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã.0 C50. malignitate borderline (C56. multifocal (C44.0 C44.0 C47. cadran al sânului gingie gingivã intern.

melanom. ependimom (C71.2 C49.2 C49.8 C40. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 . celule mature.1 C49.2 C49.2 C49.1 C49.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã.1 C49.0 C49.0 C49. periferic.0 C49.0 C49.2 C49.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44.2 C49.2 FAI (sarcom.2 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71.0 C49.0 C49.3 C44. celule. pagina 31) M-9831/1 T. malignã tumorã.9 C49. os Temporomandibularã. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49.2 C49.2 C49.2 C44. celule mari granulare. C41.2 C49.2 C41. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.2 C41.1 C49.2 C49._. celule corticale.2 C49.2 C49._) Temporal.2 C49. limfocitozã M-9718/3 T.1 C49.6 C49.4 C47.0 C49.6 C49.0 C49.0 C44.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.2 C49.2 C49.1 C49. celule (vezi codul desemnat celulelor. malignã.2 C49.7 C47.2 C49.2 C49.3 C49.3 C44. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44.9 M-9183/3 C71.2 C49.0 C41.Index alfabetic C49._) C71.1 C49.1 C49.1 C49.2 C49. lob Temporal.4 C41.2 C49.1 C49.0 C47._) M-9768/1 T-gama. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic. os Tâmplã FAI FAI (carcinom.0 C49.2 C49. nev) FAI (sarcom.1 Tapetum Tarsian. osteosarcom (C40.9 C49.1 C49. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T.2 C49.2 C49.3 C47.2 C49.1 C49.6 C49. periferic.

adamantinom (C40.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. malign intermediar. malign Teratocarcinom Teratoid.9) atipic. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal.9) Cortical FAI (C37.9) epitelial. FAI (C37. FAI chistic. adenocarcinom al ductului C62.9) bogat în limfocite.9) benign (C37. FAI imatur. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat. malign (C37. meduloepiteliom. mixt ºi seminom.2 Tibial. malign (C37. carcinom.9) predominant cortical. meduloepiteliom (C69.9) bogat în limfocite. FAI adult chistic anaplazic._) C62. tumorã atipicã (C71. cu celule gigante. FAI (C37.9) celule fusiforme.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase.0 C62.9) ectopic._) M-------.9) malign (C56. adenom (C62. bine diferenþiat (C37. tumorã stromalã (C62.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56. malign (C37. malign solid trofoblastic. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic.9) FAI.2) C77. malign C62. FAI (C37.9) atipic.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale.0 C62. malign (C37.4) Teratoid. FAI M-8640/1 Testicular.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur._) M-8590/1 Testicularã.9) predominant cortical. tumorã cu celule (C56. benign (C69. malign ºi carcinom embrionar._) M-9252/3 Tenosinovialã.9) M-8585/3 Timic.9) epitelial.9 C62. tumorã cu celule (C56.4) Teratoidã/rabdoidã. malignã (C49.4 C40.9) celule fusiforme. FAI (C37. FAI (C37.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. malign benign chistic. tumorã.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 . carcinom.9 Testicul. tumorã.9) malign (C37. malign (C37. cu celule gigante (C49._) Teratom FAI adult.1 C62. FAI (C37.9) luteinizat (C56. malign (C37.

malign (C37.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26.9) tip A.8 C26. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. perete FAI FAI (carcinom.9) tip B2.3 C44.3 C49.3 C49.5 C47. FAI (C37. cord ºi mediastin C37.9) tip B3. carcinoid M--------.3 C47. FAI intestinal.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã._.9 C02.9 C26.9) tip AB.9) malign. FAI (C37. adenocarcinom (C73.9 C24.9 C63.9) tip AB.3 C15. FAI (C37. malign (C37.3 C49.3 C49.9) tip mixt. melanom.9) limfocitic.3 C49. malign (C37.1 C09.3 C49.9 C63. FAI (C37.9) predominant cortical. carcinom (C73.9) tip B2.1 C77. malign (C37. FAI (C37. FAI (C37. FAI (C37.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30. malign (C37. FAI genital masculin. FAI (C37. FAI genitourinar masculin.3 C47.9) tip B1.9) organoid.3 C49.0 C76.9) medular. FAI (C37.9 C57.9 C09.9) tip B3.1 C72.9) medular.9 C57.3 C49.3 C73.Tireoglos.3 C49.3 C49.0 C73. malign (C37.1 C44. feminin.1) faringianã palatinã lingualã 213 .9) tip C (C37.9 C11.3 C49. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.3 C49.9) carcinom folicular. FAI (C37. malign (C37.3 C39. FAI biliar gastrointestinal. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73.5 C47. cavitate Timus Timus-like diferenþiere. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. malign (C37. FAI genitourinar. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02.1 C49.4 Tireoglos. malign (C37._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace.9) predominant cortical.9) tip B1.9) tip A. FAI optic respirator.9 Timpanicã.9) folicular.4 ºi tonsila faringianã C11. malign (C37.5 C49.3 C44.0 C72. C38. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus.9) Tract alimentar.1 C37. FAI C76. FAI (C37.0 C09.9 C32. FAI genital feminin.9) organoid. nev) FAI (sarcom.9) tip mixt. carcinom cu diferenþiere.9 M-8240/3 Tipic.

_) Tricofoliculom (C44.Traumatic. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49. ventriculul al.3 M--------. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã.0 C57. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã._) Papilom FAI benign inversat.2 C67.6 C49.9 C77. muºchi M-9561/3 Triton.7 C44.6 C49.1 respirator superior.5 C06.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44. neurom (vezi SNOMED) C71._) M-8103/0 chist proliferant 214 . colon Tranziþional carcinom meningiom (C70. cu potenþial malign redus (C67. FAI papilom. FAI Triceps brachial.5 C49. FAI inversat. malignã C06. neinvaziv (C67.6 C49.6 C49.1 C57. inversat. FAI uveal Tragus Trahee Traheal. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72.6 C49. melanom.0 C76.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30.1) idiopaticã (C42._) papilar (C67.0 C69. nev) FAI (sarcom. hemoragicã (C42._) Trigemen. benign tumorã pinealã (C75._) Tricodiscom (C44. potenþial malign redus (C67.6 C49. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44.1 C77.5 C71.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72.2 C33.6 C49.5 C49. chist dermoid cu (C56.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom.4 C44.6 C71.1) idiopaticã.1) esenþialã.5 C47. plexul coroid al ventriculului Treilea._) sarcomatoid neoplasm papilar. benign Trapez.6 C49.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers._) Trichilemom (C44._) Tricoepiteliom (C44.1 C30.Index alfabetic C39.1 Treilea. ganglion limfatic Traheobronºic._) papilar._) papilom papilom. inversat.9) C18. hemoragicã (C42.6 C47.6 C44.3) Tranziþionale.9) tumorã epitelioidã Trohlear._) neoplasm papilar. nerv Trombocitemie esenþialã (C42. tumorã.7 C57. celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67.

folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar. cu acumulare lipidicã (C56.4) Corticosuprarenalã FAI (C74._) [obs] Brooke (C44.9) tip cu. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate.9) malignã (C56._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. odontogenicã (C41.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 ._) bazale. C41.9) proliferantã (C56._) Bednar (C44. tumorã de cordon sexual cu (C56._. adenom M-8263/0 adenom._) papilarã (C25. bronºicã intravascularã (C34. malignã Codman (C40._) condromatoasã cu celule gigante (C40. FAI (C71._) corpusculului para-aortic (C75. FAI adenomatoidã.0) benignã (C74._) benignã benignã.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom.9) malignitate borderline (C56. adontogenicã (C62. celule FAI chisticã. neclasificatã beta._) ºi solidã (C25._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50._) Clare._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI._. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã. malignitate borderline (C56.9) proliferantã atipicã (C56. celule [obs] acinice. celule.1) argentafinã. benignã (C44. benignã (C44. neuroectodermalã primitivã. malignitate borderline (C56.0) malignã (C74. malignã (C25. celule._) Brenner FAI (C56. C41.5) corpusculului carotidian (C75.0) cromafinã cu celule fantomã. celule.9) Tubulovilos. FAI argentafinã. malignã (C25. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã. a apendicelui (C18.9) mucinoasã. cu displazie moderatã (C25. vestigialã alfa._) alfa. teratoidã/rabdoidã (C71. celule (C44. carcinoidã atipicã. FAI (C25.0) clare. celule._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã._) Askin atipicã._) Dabska dendritice._) acinare._) adrenalã. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari._) alveolarã. FAI androblastom. celule. intravascularã (C34.

_) [obs] juvenilã. cu diferenþiere timus-like epitelialã. C41._) insulare. proliferativã atipicã enterocromafin-like. sinus endometrioidã. malignã epitelialã.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã._. celule. celule. malignã teacã tendon (C49. malignã gastrinice.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 ._) fibrohistiocitarã. malignã Ewing. celule stromalã. celule gastrinice._) intravascularã._) Gigante._) tenosinovialã (C49. odontogenicã cu (C62. malignã epitelialã. celule.9) lipoide. celule (C73. celule rotunde mici disembrioplazicã. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75. C41. malignã Glomus FAI jugular.9) hilare._) Interstiþiale. celule os.9) granuloase ºi tecale.9) tip adult (C56. celule. celule FAI benignã malignã intraductalã._) condromatoasã (C40. celule FAI (C56._) fantomã. potenþial malign incert Germinale. FAI G. celule. FAI (C40. cu celule granuloase (C56. celule (C56.1. (C40._) tenosinovialã. celule (C56.0) Krukenberg Leydig. celule FAI benignã (C62. celule._) os.9) malignã (C56. neuroepitelialã embolus endodermal. malignã stromalã._._) teacã tendon._) malignã (C62.9) juvenilã (C56. malignã (C49. malignã (C40. bronºicã alveolarã (C34. benignã stromalã. stromalã Gonadalã. C24.9) Hurthle. ovar (C56. FAI pãrþi. FAI (C25. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker._) tip. plexiformã fibromixoidã.9) Klatskin (C22._. C41. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62._) Leydig-Sertoli. bine diferenþiatã lipidice. celule.9) Grawitz (C64. celule. malignã folicularã. benignã epitelialã.9) hipernefroidã [obs] insulare. FAI stromalã.1) Granuloase.5) malignã gonadalã. cu elemente timus-like G. C41. FAI (C75. papilar-mucinoasã. benignã (C25. celule. malignã (C49. ovar (C56.9) [obs] hil celule din (C56._. potenþial malign redus endometrioidã. cu displazie moderatã (C25._) pãrþi moi. celule. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare.9) sarcomatoidã (C56.9) juxtaglomerularã (C64. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule.

tip glandã salivarã (C07._) clare. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã._) fantomã.9) seroasã._) neclasificatã neclasificatã.9) atipicã. intraductalã._) scuamoasã (C41. proliferativ atipicã (C56. mixtã (C54. tip cu celule. C08._) muºchi neted. malignã melanoticã._) adenomatoidã (C41. cu displazie moderatã (C25. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. FAI mici. disembrioplasticã neurogenã.9) papilar-mucinoasã. cu potenþial malign redus (C56. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ.9) pacemaker. FAI mixtã. cu potenþial malign redus (C56. cu potenþial malign redus (C56. primitivã. FAI mastocite. neuroectodermalã Merkel. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite._) Mixtã FAI germinale. cu potenþial malign redus (C56._) benignã (C41._) Odontogenicã FAI (C41. cu displazie moderatã (C25._) tip glandã salivarã. mixtã mezonefricã._.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã. sclerozantã (C73.9) neuroepitelialã. malignã (C07. celule (C41._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã._) malignã (C41. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã. FAI muºchi neted. celule malignã._) mucinoasã. malignitate borderline (C56._. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã. FAI (C71.9) ovarianã stromalã (C56._) chisticã.9) chisticã. FAI (C07. cu celule germinale.2) nonseminomatoasã. malignã mici rotunde. C08. celule gigante._) melanoticã perifericã primitivã. FAI neîncapsulatã._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . (C62._) calcifiantã epitelialã (C41._.Index alfabetic Malignã FAI clare. celule. proliferativã (C56. C08. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25. celule (C44._) olfactivã._) metastaticã mezenchimalã.9) seroasã. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. celule mezenchimalã mixtã._) Mucinoasã FAI._) peribronºicã congenitalã (C34. tip cu celule. celule (C41.2) osifiantã.9) papilarã. olfactivã (C69. cu displazie moderatã (C25. neurogenã (C69.

celule FAI (C56. celule. pungã (C75.9) renomedulare. celule. cu elemente minore de (C56. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã. malignã gastrointestinalã. FAI steroide. cu elemente heterologe sexual. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã. malignitate borderline (C56.9) sclerozantã stromalã (C56. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25.3) Periferic teacã nerv. celule mici. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.9) Sexual. pinealã._) malignã (C50. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã. glandã FAI (C44.9) Sudoriparã. cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.stromalã gonadalã.9) plasmocite plexiformã. cordon. cordon ._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 . FAI sexual.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã.1) renalã osifiantã (C64. FAI somatostatinice. cu localizare. papilarã. FAI Phyllodes FAI (C50.chist dermoid cu Seroasã FAI.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56._) borderline (C50.9) Sertoli. celule. celule interstiþiale (C64.9) papilarã chisticã. benignã gastrointestinalã. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25.3) tranziþionalã (C75._) pilarã (C44._) rotunde.9) retinianã primordialã rabdoidã. cu elemente heterologe retiformã retiformã._) Pindborg (C41. trofoblasticã (C58._) Pinealã mixtã (C75.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. desmoplazicã Schminke (C11._) Rathke. FAI (C71. celule._) somatostatinice. cu diferenþiere intermediarã (C75. malignã scuamoasã odontogenicã steroide._) perifericã. malignã.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã.9) proliferantã atipicã (C56.9) secundarã secundarã.9) papilarã.3) Pinkus placentarã. atipicã (C71. potenþial malign incert sexual.9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig._) benignã (C50. cu potenþial malign redus (C56. de cordon. cu tubuli inelari (C56._) sclerozantã neîncapsulatã (C73. de cordon. malignã teacã nerv.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

_) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40. papilar (C75. C41._._._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._. nonseminomatoasã (C62. C41.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) Adenofibrom nefrogenic (C64._.2) Craniofaringiom.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71. C41. malignã (C49. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._. C41.9) Nefrom chistic malign (C64. C41._._) Osteosarcom central convenþional (C40._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40. malign Nefrom chistic benign (C64._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom._) Tumorã cu celule germinale.9) Tumora renalã osifiantã (C64. C41._) Osteosarcm intracortical (C40. adamantinomatos (C75._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 ._) Condrosarcom cu celule clare (C40.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã._. malignã GIST. C41._. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._) Osteosarcom periosteal (C40.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64.9) Fibrom renomedular (C64._) Osteosarcom medular (C40.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. C41._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã. C41. FAI GIST._._) Condrosarcom dediferenþiat (C40. malignã (C49.

] Histiocitozã cu celule Langerhans._) Retinoblastom.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin._) Papulozã limfomatoidã (C44. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71. difuz (C69._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44.5) Meduloblastom cu celule mari (C71. FAI Limfom al zonei marginale.3) Limfom cu celule B mari. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.2) Limfom cu celule B al zonei marginale. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X. FAI (C42._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. mediastinal (C38._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42.2) Retinoblastom._) Limfom cu celule NK/T.2) Limfom splenic al zonei marginale. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans. cu regresie spontanã (C69. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 . ganglionar Limfom cu celule T subcutanat.9) Limfom cu celule B al zonei marginale. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71. FAI [obs.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. splenic (C42. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare. timic (C37. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans.

interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice. tip L2. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã.16)(p13. t(16. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã.q11) Leucemie mieloidã acutã. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. inv(16)(p13.q22) Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie prolimfociticã. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans.

BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. t(8. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã. t(8. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 . AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã.21) (q22. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã.22)(q34.q22) FAB M2.22)(q34. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. t(9. t(9. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.q22) Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.21)(q22. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã.

sclerozant (C44._) Carcinom trichilemal (C44._) Pilomatrixom. fungiform (C30. C31._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21._) Papilom cu celule tranzitionale._) Carcinom bazocelular infiltrativ. inversat. nesclerozant (C44. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal. grad III (C51. benign Papilom tranzitional. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 . FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici ._) Carcinom bazocelular infiltrativ. in situ Papilom cu celule scuamoase. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã._) Papilom cu celule tranziþionale._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã.0.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase. inversat. C31._) Carcinom bazocelular._) Carcinom bazocelular infiltrativ. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã._) Papilom sinonazal._) Papilom sinonazal. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã.0. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial.0.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase . sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase. FAI (C44.1) AIN III (C21._) Pilomatrixom malign (C44. morfeic (C44. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã. tip desmoplazic (C44.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O. C31. benignã Tumoretã. FAI (C30. FAI Trichilemocarcinom (C44. exofitic (C30. grad III (C52._) Carcinom matrical (C44._) Carcinom bazocelular.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44. FAI (C44.

_) Vipom._) Carcinom intraductal. neinvaziv (C67.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. inversat._) Carcinom cu celule cilindrice (C30._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale. FAI (C25. neinvaziv (C67. FAI (C25.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular._) Carcinom ductal. C31. C31.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56._) Carcinom urotelial papilar (C67. malign Carcinom ductal in situ._) Carcinom cu celule tranziþionale. celule oxifile (C73. FAI Papilom Schneiderian. tip cribriform (C50.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar. tip solid (C50._) Carcinom urotelial papilar. inversat (C30. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. tip cribriform (C50.0.9) Carcinom folicular._) Adenom atipic (C34.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67.0.9) Adenom folicular atipic (C73. C31._) Carcinom ductal in situ.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56._) Tumorã cu celule alpha. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67._) Adenomatozã cu celule insulare._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30.0._) Tumorã cu celule insulare. C31. celule oxifile (C73.9) Adenom pigmentar (C74.0.9) Chistadenom apocrin 232 . tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44. malignitate borderline (C56._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73. difuz sclerozant (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional.

FAI (C50._) Carcinom anexial microchistic (C44. tip adult (C56._) DCIS._) Chistadenom ecrin (C44._) Adenom papilar digital agresiv (C44.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. FAI Tumorã cu celule steroide._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) Hidroadenocarcinom (C44._) DIN 3 (C50._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Chistadenocarcinom mucinos._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Carcinom siringomatos (C44. malign (C44.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48._) Carcinom seros micropapilar (C56. malignitate borderline (C56. sarcomatoasã (C56._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. FAI (C50.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular._) Adenocarcinom papilar digital (C44. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75. papilar (C50. FAI (C50. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. papilar (C50._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25._) DCIS. neinvaziv (C25. tip comedo (C50._) Spiradenom ecrin malign (C44. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56._) DCIS. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80._) Carcinom ductal in situ. tip comedo (C50.9) Carcinom ductal in situ.9) Tumorã cu celule granuloase. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56._) Tumorã chisticã mucinoasã._) Adenom microchistic seros Carcinom seros._) Epiteliom sebaceu (C44.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule steroide._) Carcinom ductal in situ.5) 233 ._) Carcinom pseudopapilar solid (C25.

1) Paragangliom medulosuprarenal.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56. grad redus (C54.1) Sarcom stromal endometrial._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted.9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._) Fibrom celular (C56. malignitate borderline (C56.9) Rabdomiosarcom embrionar.9) Chistadenofibrom seros. FAI (C44. pleomorf Sarcom stromal endometrial.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf. malignitate borderline (C56. amelanotic (C44._.1) Tumorã glomusului.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75._) Nev congenital mic (C44. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros. malign (C56. malign (C44. malign (C74.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56. C52.9) Adenofibrom seros.1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid.9) 234 ._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44. FAI Melanom desmoplazic. malignã Melanocitom.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56. malign (C56. grad înalt (C54.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.9) Adenocarcinofibrom seros (C56. malignã Tumorã rabdoidã._) Tumorã rabdoidã.9) Chistadenofibrom seros.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat .

_) Sarcom sinovial.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75._._) Condrosarcom periosteal (C40._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62.6) PNET._) Gliofibrom (C71. C41. grad redus (C71._) Astrocitom._) Ependimom tanicitic (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71. benign (C48. C41. FAI (C71.5) Carcinom al plexului coroid (C71. grad redus (C71.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._) CPNET (C71._) Astrocitom difuz. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã._) Papilom atipic al plexului coroid (C71._) 235 ._) Spongioblastom polar (C71._) Meduloblastom melanotic (C71._) PNET supratentorial (C71.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes._) Astrocitom difuz (C71.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75. borderline (C50._) Celule germinale intratubulare maligne (C62._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur._) Ependimom cu celule clare (C71. benign Mezoteliom chistic. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71.5) Ependimom celular (C71. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic.

depleþie limfocitarã. sclerozã nodularã.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. limfocitic. FAI Limfom Hodgkin clasic. celularitate mixtã. depleþie limfocitarã.2) Neurocitom olfactiv (C30. fazã celularã Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom.6) Retinocitom (C69. sclerozã nodularã. celule mici. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. celule mici. sclerozã nodularã. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 . reticular Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. benign (C69. depleþie limfocitarã. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign._) Dictiom. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71. grad 1 Limfom Hodgkin. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B.6) Medulocitom (C71. FAI Limfom Hodgkin clasic._) Dictiom. FAI Limfom Hodgkin clasic. malign (C69. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. limfocitic. grad 2 Limfom malign._) Meduloepiteliom teratoid. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom Hodgkin clasic.6) Neurolipocitom (C71.4) Gangliogliom. celule B mici. benign (C69. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST.

grad 2 Limfom folicular. centroblastic. FAI Limfom cu celule T.17)(q22. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. t(15. grad 1 Limfom folicular. FAI Limfom folicular. difuz. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular. folicular Limfom malign al centrului folicular.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign.17)(q22. celule mari Limfom cutanat cu celule T. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. FAI Leucemie mieloidã acutã. celule B mari._) Limfom cu celule mari anaplazice. difuz. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 ._. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. cu celule B mari.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. acutã Leucemie promielocitarã acutã. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI Limfom cu celule T periferice. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. imunoblastic._) Boala lanþurilor grele. t(15. CD30+ Plasmocitom al osului (C40. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. C41.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. FAI (C44.q11-12) Leucemie mieloidã acutã. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49.

1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.

difuz [obs] Limfom malign. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã. predominanþã limfocitarã. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44._) Spongioblastom. C41._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 . FAI (C73. FAI [obs] Boalã Hodgkin. FAI Boalã Hodgkin. slab diferenþiat. FAI [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign._.3) [obs] Nev involutiv (C44. C41.9) Carcinom cu celule C (C73. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71._) Osteosarcom periosteal (C40. sclerozã nodularã. centroblastic-centrocitic. celule mici clivate. celule mici clivate._) [obs] Limfom malign. difuz. difuz [obs] Reticulosarcom. difuz [obs] Limfom malign. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40. celularitate mixtã Limfom malign. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. difuz [obs] Microgliom (C71.9) Carcinom medular. argentafinã. C41._. centroblastic-centrocitic. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI (C71. FAI Argentafinom.9) Carcinom timic._) Osteosarcom juxtacortical (C41. FAI Miofibrom Sarcom stromal. predominanþã limfocitarã.9) Papulã fibroasã a nasului (C44. nodular [obs] Boalã Hodgkin. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. centrocitic [obs] Limfom malign._._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71._) [obs] Limfosarcom. limfocitic.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. cu stromã amiloidã (C73. FAI [obs] Reticulosarcom._) Porom ecrin (C44. FAI [obs] Limfosarcom. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin.

FAI Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. centroblastic-centrocitic. difuz. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. Ediþia a treia Limfom malign. difuz Limfom malign. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. bine diferenþiat. limfocitic. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. FAI Limfom malign. limfoblastic.centroblastic. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. centroblastic. clivate. folicular Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. limfocitic. celule mari clivate [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign. celule nediferenþiate. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. celule mari clivate. celule mari. FAI Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. difuz Limfom malign. celule neclivate. celule neclivate. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Limfom malign. neclivate. celule mari. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. neclivate. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . centroblastic. celule mici. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. nodular [obs] Limfom malign. celule nediferenþiate. neclivate. slab diferenþiat. celule mari. non-Burkitt [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign.

FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã. tip L2.1) Leucemie plasmaciticã (C42. FAI Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 . FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42.1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42. FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã. FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã.

Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. C41. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73. grad III._. grad III. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular._. Neoplazie intraepitelialã cervicalã. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa. de col uterin. grad III._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O. Neoplazie intraepitelialã vaginalã. bifazic. Neoplazie intraepitelialã vulvarã. benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40. grad III._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. C41. grad III) Carcinom bazocelular.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O.

1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã.1) Endometriozã stromalã (C54. Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI (C54.1) Stromatozã endometrialã (C54. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic.1) Miozã stromalã.1) Ependimom papilar (C71. grad redus (C54. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 .

9) Chistadenom pseudomucinos. FAI (C71. FAI. cu potenþial malign redus (C56. FAI Glucagonom.9) Tumorã mucinoasã. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Chistadenom papilar seros.9) Chistadenom mucinos._) Timom. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Adenom vilos._) Astrocitom juvenil (C71. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56._) Astrocitom piloid (C71.9) Reninom (C64.9) Astrocitom pilocitic (C71._) Spongioblastom.9) Tumorã papilarã mucinoasã.9) Tumorã cu celule Sertoli. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C37. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Chistadenom seros.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C59. cu potenþial malign redus (C56.9) Chistadenom papilar. malignitate borderline (C56.6) Tumorã seroasã.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 ._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI (C25.9) Chistadenom mucinos papilar. FAI cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã chisticã mucinoasã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->