CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

International Agency for Research on Cancer. Leiden. Anglia Dr James Ironside. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Comprehensive Cancer Centre North. Germania Dr Elaine Jaffe. Registre de Cancer de l’Isère. Fulton. Mannheim. National Cancer Institute. National Cancer Institute. Erlangen. Groningen. Hospital General de Asturias. Franþa Dr Andrew Jack. Leds. Olanda Dr Aurora Astudillo. Western General Hospital. Lyon. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. Bethesda. Dijon. Chicago. University of Chicago. MD. Scoþia Dr Anna M. Manchester. MD. Birch. SUA D-na Catherine Exbrayat. University of Leeds. SUA D-ra Annette Hurlbut. Italia Dr James Vadiman. Institut für Pathologie. Spania Profesor Paule Marie Carli. Germania Profesor Paul Hermanek. Royal Manchester Children’s Hospital. Milan. Kelsey. The Academic Hospital. Edinburg. HY. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Münster. Manchester. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. Franþa Dr Franco Rilke. Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Leukaemia Research Fund. Società Italiana de Cancerologia. Anglia Dr Han Van Krieken. IL. Bethesda. Germania vi . Oviedio. Münster Universität. Isère. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. Gerhard Domagk Institut für pathologie. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. SUA Dr Paul Kleihues. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Dr Timothy Coté.

Amserdam Pakistan. Quito Egipt. National Childhood Guinea. Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. Conakry Indonesia Italia. Asturias Spania. Mallorca Spania. Manitoba Canada. East Anglia Regatul Unit. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). Baden-Württenberg Germania. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Hiroshima Japonia. Ferrara Italia. Lima Peru. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. Florida. Beijing China. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Qidong Cuba Cehia Ecuador. Haut-Rhin Franþa. Karachi Peru. Detroit SUA (SEER). Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. Gothenburg Tailanda. Campinas Brazilia. Atlanta SUA (SEER). Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Ragusa Italia. New South Wales Australia. Northern and Yorkshire Regatul Unit. Trujillo Polonia. Rizal Franþa. Kielce Regatul Unit. National Childhood Singapore Slovenia Spania. Texas. Los Angeles SUA (SEER). Northern California SUA (SEER). College Station Medical Center Suedia. Liberty Hospital SUA. Manila Filipine. Nova Scotia China. Federal States of Berlin Germania. Romagna Japonia. Victoria Belarus Belgia Brazilia. vii . Utah SUA. Kampala Vietnam. Princess Margaret Hospital Canada. Hérault Franþa. Macerata Italia. Connecticut SUA (SEER). Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Ontario. Alexandria Filipine. Tarn Germania. Ontario Canada. Oxford. Granada Spania. Ohio. Murcia SUA. South Australia. Hawaii SUA (SEER). Porto Alegre Canada.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Nagasaki Japonia. sã participe la testarea acesteia pe teren. New Mexico SUA (SEER). Missouri. Bangkok Tailanda. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. Iowa SUA (SEER). British Columbia Canada. Medical Center of Central Georgia SUA. Flagler Hospital SUA.

În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. Au fost introduse noi clasificãri. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. în special pentru leucemii ºi limfoame. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. în consecinþã. Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. în final. pentru fiecare neoplasm. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic.3). La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. s-a decis revizuirea întregii publicaþii.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua. Termeni morfologici noi. 1 . Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. sub editarea asiguratã de Constance Percy. Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). sau sã fie înlãturate din baza de date. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. Mai mult de atât. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. Totuºi. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã.

. International Classification of Diseases for Oncology 2 .Tabel 1.trad. ICD-O. Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N.

OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. În 1951. precum ºi un cod topografic complet nou. oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. benign. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. 3 . Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. În anii 1960. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. De exemplu. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. sau nespecificat). De mulþi ani. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. În 1968. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. foarte detaliat ce acoperea întregul organism. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. a histologiei tumorilor. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. coriocarcinomul. Dupã formarea Natiunilor Unite. ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului.ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. SNOP furniza un cod morfologic. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. melanomul ºi anumite neoplasme benigne.

Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. germanã. Conversia primarã ºi initialã. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. cãtre CIM-10. 22)(q34. cehã. va fi disponibilã pe media electronicã. a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. inclusiv în chinezã. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. t(9. greacã. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. spre exemplu M-9863/3.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. japonezã. acoperind atât topografia cât ºi morfologia.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. slovacã ºi spaniolã. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. italianã. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. 22). Aºa cum s-a menþionat anterior. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. leucemia mieloidã cronicã. în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. francezã. În 1976. rusã. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. portughezã. grup reunit de OMS în anul 1971. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. ca successor al clasificãrii MOTNAC. precum ºi în versiuni editate. OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. 4 . permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10.

m. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. º. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare.d. În consecinþã. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. Benign. De exemplu.9. M-8070/3. astfel. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign. pagina 27). benign. identificã dacã neoplasmul este malign. Dupã cum se vede în Tabelul 3.a.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. codul topografic (C34. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice. CIM-O descrie în plus ºi tipul. Comportament Incert ºi Necunoscut. neoplasmului. benign. 5 . CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10). in situ. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n. Codul de comportament. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. M-8140/3. sau morfologia. In situ.: situs) sunt listate în ordine alfabeticã. trad.9. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34. Prin contrast. Secundar sau Metastatic.9. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2).9. (vezi codul de comportament.

0. în CIM-10. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele. leucemiile ºi melanoamele pielii. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3. În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic. De exemplu. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. În plus. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46). categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie. 6 . prin categorii unice.

deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. în categoria Q85.0. boala se codificã prin C42. În CIM-O Ediþia a treia. ar trebui codificat într-un câmp separat. C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici. Afecþiunea asociatã. Tabel 6.0 C42. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. neurofibromatoza.9. Începând cu prima ediþie a CIM-O. secundare ºi nespecificate. de obicei.În CIM-O.2 C42. splinei i se atribuie codul C42. apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01. codul C42 reprezintã o categorie vacantã. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42. ci în Capitolul XV “Sarcina.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. În CIM-O. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26.1.2. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. FAI (C58. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O. În CIM-O. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). Ca urmare. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial.3 C42. FAI În CIM-10. De exemplu. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes. 7 . Molã hidatiformã).1 C42.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O). atunci când se foloseºte CIM-O. FAI Sistem hematopoietic.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici). limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16.

cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate.1. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. caracteristicile tumorii însãºi. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. cu alte cuvinte. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. cât ºi pentru morfologie. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie. III. V. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. M-8700/3). CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. II.Funcþiunile neoplasmelor În general. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. IV. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. I. Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare.5.

Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. A cincea cifra. acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. 9 . când diferenþe de ortografie. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. În câteva situaþii. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971).0 pânã la C80. 22). „Oesophagus (see Esophagus)“. Pentru un limfom sau o leucemie.ºi NK. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. S-a alocat un cod distinct. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre. de o cifrã. Pe de altã parte. este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic. din Capitolului II al CIM-10. Null. La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. pagina 30).Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. cea de dupã barã (/). sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). (Tabel 7). de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3.a celulelor.9. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. B-. benignã. prima ºi a doua ediþie. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. in situ.

Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective.9. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). Tabel 9.9 Glandã parotidã Parotidã. Tabel 10. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10. Sinonimul sãu. În mod similar. Termenii aliniaþi. lob pulmonar superior C34. primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã. a tipului morfologic (4 cifre). însã „carcinomul cu celule Hurthle“.Prin urmare. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. se numesc termeni echivalenþi. un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere).9) Carcinom folicular. În indexul alfabetic. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile.9. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii. „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. „Parotidã. celule oxifile (C73. „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod. adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. 10 . Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat.1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07.9) În acest exemplu. bazofil“. Codurile topografice sunt identificate prin litera C. ce sunt similare tumorilor). Exemple din listele numerice C07. trad. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul). Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. FAI“. De exemplu. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. precum ºi la A prin „adenocarcinom.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. La fiecare cod. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“.

sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori. „ureche externã“ C44. sfârºitul unui grup. la singular ºi/sau la plural. spre interior. Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. perete“). 11 .9.2. la masculin-singular. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. trad. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române. sau invers 2. Spre exemplu. N. sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin.: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte. Primul termen titlu este „Abdomen“. Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun. „Abdominal“ ºi „Abdominal. Similar.2. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. cuvântul abdomen este scris îngroºat. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F). sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. versiunea în limba românã. „externã“. n.trad. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. ei nu au nevoie de un titlu special. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. Dat fiind particularitãþile limbii române.

0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . Astfel. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. 12 Tabel 12. celule M-8251/3 alveolar (C34.3). codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED. existã doar o listã pentru „limfom. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. în CIM-O. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. FAI (C34. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare.1) M-8250/3 bronhiolar (C34. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11. FAI“. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. în „C75. FAI“. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare. fiecare având codul sãu specific. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. De exemplu.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice. C08._) M-8215/3 canale anale (C21. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã. _. Astfel. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având. _) M-8300/3 bazofil (C75. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. un termen este folosit într-un sens general De exemplu. „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general. În indexul alfabetic.1) M-8420/3 ceruminos (C44. de exemplu. Dupã M. celule. celule FAI M-8310/3 clare. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. „FAI“ este listat primul. malign“ ºi una pentru „leucemie“. celule (C75.9 glandã endocrinã. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice.

dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. cu scop comparativ. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. categoriile individuale erau eterogene. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. precum mãrimea ºi forma celulelor. În clasificarea Kiel. Într-adevãr. Cu toate acestea. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii. Pe de altã parte. potenþial curabilã prin chimioterapie. mai ales pentru uzul clinic. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. ca ºi clasificarea Rappaport. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. de fapt. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. În practicã. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. dar adeseori incurabile. în termeni clinici. mai degrabã. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. 13 . În Statele Unite.

CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. 14 . Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. precum ºi un numãr de termeni arhaici. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. sunt în mod clar eterogene. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri. imunofenotip. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). Multe din categoriile majore. În clasificarea REAL. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. precum limfomul difuz cu celule B-mari. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. conceptele de bazã sunt diferite. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. Dimpotrivã. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. În clasificarea OMS. De exemplu. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. fisurã brahialã ºi C17. dar „pontin“ nu este listat. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. locul unde a apãrut tumora. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O. aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme. Atunci când are dubii. pentru a veni în ajutorul codificatorilor. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15.2 Esofag abdominal C15. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori. 23 .: faþã de ediþia a 2-a).5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm. „pont“ este listat. Toate neoplasmele. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10.1 Esofag toracic C15. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia. Codurile C10. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. spre exemplu.4 Treime mijlocie esofag C15. C15 ESOFAG C15. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O. iar termenii de superior. În orice caz. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului. in situ sau incerte. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O.4.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. în alte cuvinte.3. FAI categoriile Q18.0 Esofag cervical C15. indiferent dacã maligne sau benigne.9 Esofag.0.0 ºi respectiv Q43. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile. În general. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5).trad. în C15. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical.

Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme. prin „braþ“ se C77.6. dar unele.1 muºchi ale braþului“._) ºi þesuturile conjunctive (C49. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76. au originea de obicei în þesutul moale. sau chiar „oasele braþului“. liposarcomul ºi angiosarcomul.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A. În mod similar.6 (piele braþ). dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite.1 þesut moale pentru „pielea braþului“.1 tendon C49.1 þesut gras sunt codificate prin C44._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã). melanomul ºi nevul braþului C49. „Osul braþului“ este codificat prin C40. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49.6 FAI (carcinom. 24 . precum Braþ „braþ“.0 os C44. C76. melanom.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47. Majoritatea sarcoamelor. scapulã ºi articulaþii adiacente“. C49. diverse „þesuturi moi C49. atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic.1 FAI (sarcom. De exemplu. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“. Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. þesuturile specifice sunt C47. exemplele de neoplasme benigne C49. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului. mai degrabã decât în categoria FAI. În indexul alfabetic. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. ar trebui codificate la C44. precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid. nev) C49. ci sunt incluse la piele (C44). Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice.6 piele codificarea tumorilor braþului. precum bãrbie. Carcinomul. Unele situsuri insuficient definite. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului.1 þesut fibros obiºnuit. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49. de exemplu. FAI nu sunt incluse în C76. lipom) care tumora origineazã. mai degrabã decât la C76. Notele între paranteze sunt C49. FAI“ C49. FAI ºi frunte.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47. De exemplu. precum fibrosarcoamul. Pentru a facilita C40.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului. cod topografic corespunzãtor C49.1. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior. FAI). „Braþ.0.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49.4 (braþ.4. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16. au mai multe componente tisulare (Tabel 16).

8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 . utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. supra-.sau like care nu este clar listat în CIM-O. pe de altã parte. Spre exemplu. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului.0.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria .ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului. „carciTabel 17.Prefixe REGULA B. Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv. alocat în C02.8. C67). Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine. De exemplu. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. întrucât C24. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã. „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“.0 (cardia). para. „þesutul suprarenal“. aparþinând unui sistem anume. leziune suprapusã a aparatului digestiv. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). În practicã. corespunzãtor „retroperitoneului“. peri-.8 Leziune suprapusã a oaselor. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun. „leziune suprapusã“.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68. Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui.8 Leziune suprapusã a buzei.2.8 Leziune suprapusã a rectului.8. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã.1. C14. Spre exemplu. Prefixele para-. infra. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. pre-.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21. intratoracice C41. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02.8.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63. în timp ce C02. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. vârful C26. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49. Foloseºte subcategoria „. C39.

vezi pagina 13. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice.9). iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar._) sau în þesutul limfatic.Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic. atunci codificã prin C80. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. la C42.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). este important sã se identifice situsul primar al tumorii. acesta putând fi altul decât locul biopsiei. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). splina. dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. de exemplu în stomac sau intestin.9 (situs primar necunoscut). Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale. Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. alegerea corectã este ganglion limfatic. inelul Waldeyer. FAI (C 77. atunci se codificã în consecinþã. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. codificã prin C77. codificã prin C77. în caz contrar. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. Dacã nu se indicã un situs al limfomului. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. acestea poartã numele de limfoame nodale. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior._.9).) Codul topografic pentru leucemii Regula E.1 (mãduvã osoasã). Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. precum amigdalele. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut. Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80. De exemplu. Codificã toate leucemiile. 26 . Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia.

ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. incert dacã este /9* Malign. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. M-8000/3. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign. Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. 27 . metastatic ºi /9 malign. nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. situs primar). poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). situs secundar malign. diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad. situs metastatic ment /2 ºi /3. incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. De exemplu. Malign. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic). codul cel mai potrivit este C80. Codurile pentru comportament /6. cu alte cuvinte.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O. Tabel 18.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. Codul pentru grad. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã.

aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. Situs metastatic: bronhia lobului superior. cel mai probabil din stomac. adeno/3. aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. urmãreascã toate cele trei specimene.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã.1 8490/3 logic adecvat. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19. Din pãcate. Patologul vrea sã cular. ca de exemplu (a) o biopsie. Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III). Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. Fiecare specimen *b. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. Pe de altã parte. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). Situs primar: Fundul stomacului. grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului.1 8490/6 cel al situsului de origine. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign). vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod. registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. similar displaziilor severe cu alte localizãri. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. registratorul este C77. În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. (b) o tumorã primarã rezecatã a. 28 . inclusiv codul pentru comportament /3. indiferent de topografie. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri.

„Adenomul bronºic. aºa cum s-a explicat anterior. În primul exemplu (A) apar cinci termeni. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni. sau potenþial malign. de exemplu. în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. FAI“ este de obicei benignã. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. Spre exemplu. împreunã cu codurile lor morfologice. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. chiar dacã malign sau benign. Codurile M-9000/2. FAI“ are codul M 8140/6. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. FAI“ ºi are cod de comportament /3. indicând un neoplasm de origine glandularã. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. „Tumora Brenner. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. in situ. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. situs primar) în registrele lor. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. ar trebui consideratã „in situ“. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. acesta poate schimba codul de comportament. M-8140. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. în absenþa unei tumori demonstrabile. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. sau incert dacã benignã sau malignã. „Adenocarcinom. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. „Adenom. „Adenocarcinom metastatic. 29 . Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. În al doilea exemplu (B). malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. de asemenea. Codul M-8140/9 este. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. malignã. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. parte a matricei. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. Pentru 9370.

un cod numeric format dintr-o singurã poziþie.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). 30 . Atribuie cel mai mare cod. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. În tot cazul. CIM-O include. conform Tabelului 21. Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). Doar tumorile maligne au grad. pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. pe a 6-a poziþie a codului morfologic. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. dintre cele descrise în diagnosticul formulat. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor.

cuvinte precum „anaplazic“. aºa încât codul complet va fi M-8070/34. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 . Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. II ºi III. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite.Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. împreunã cu codul de grad adecvat. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). Exemplele sunt: „teratom malign. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. care nu indicã gradul. În general adverbele „bine“. codul complet va fi M-8070/33. în conformitate cu exemplele prezentate. Tabel 21. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. Astfel. codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. care pot fi aproximate prin gradele I. În astfel de situaþii. anaplazic“ (M9082/34). nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. Astfel. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. De exemplu. codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. 31 Tabel 22. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. De notat cã. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat.

ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70.6 (piele braþ).3 (piele faþã). carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe. De exemplu. Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului. În mod similar. FAI“ (C70.9). se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic.1) sau „meninge. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs._). FAI“. este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44. Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. „meningele spinal“ (C70. Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. De exemplu. Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple. pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu. Când este descris un alt situs primar. în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44.0). Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23). Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice. De exemplu. De exemplu.

Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“. „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3). Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3. FAI“. asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. FAI“. care include „glandã salivarã minorã. FAI). dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O. deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân.0). De exemplu. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. Pentru acest motiv. 33 . „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. ca urmare.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). mixt“ (M-8560/3). Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O. „tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. Un exemplu mai rar. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. FAI“ (C41._ (Sân). „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3). trebuie codificat prin M-8811/3. prin consecinþã. C25.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“. A nu se uita cã.9.9 (pacreas. pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64.9) în loc de „os. dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O. codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. C06. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05. Unele tumori au mai mult de un model histologic.0. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. În acest exemplu. nu trebuie automat codificat prin C24. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas.0) ºi. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã. Totuºi. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale.9). A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. dar nu imposibil. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine.

Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. FAI“ prin M-8070/3. FAI“ se codificã prin M-8120/3. care de regulã este mai specific. 34 . atunci foloseºte codul numeric mai mare. codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. în acest exemplu M-8120/3. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. „Carcinom cu celule tranziþionale. iar „carcinom epidermoid. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. apare o altã dificultate de codificare.

limfoame. 3. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. 2. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte.2. De aceea. 8. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. ca fãcând parte dintr-un singur organ. 4. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. 4. 6 ºi 11 din Tabelul 25.1. 9 ºi 10 din Tabelul 25). este numãratã ca fiind un caz incident. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. la definirea tumorilor multiple. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. La acelaºi individ. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. 3. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. leucemii. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. o recurenþã sau o metastazã. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar. 35 4. Alte histologii specifice – grupurile 1.NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. 2. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. .sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular.

36 .

SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. 37 . Epidemiology and End Results). în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului. Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance.Registrele pot urma reguli diferite. în Statele Unite ale Americii. Pentru histologie. Astfel. în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele.

Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar. de exemplu).BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. sarcom Kaposi. Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. Totuºi. IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26). fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament. pagina 27). majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã. 38 .

SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central. 29). Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte. aºa cum se prezintã în Tabelul 27. În plus. Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). 39 . OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. citologicã.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). radiologicã sau clinicã. codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. Odatã specificat acest lucru. În multe cazuri. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O.

40 .

World Health Organization. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. First Edition. 1994. 1968. British Journal of Hematology. Geneva. Injuries. Vols I–IV. MI. World Health Organization. Ann Arbor. Geneva. World Health Organization. Injuries and Causes of Death. 1981–2000. IL. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. Cote RA et al. 9. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 41 16.. Vols 1–3. 2. World Health Organization. Manual of tumor nomenclature and coding. Geneva. New York. Eighth Revision. American Cancer Society. 1967 (Public Health Service Publication NO.. 1976. 6. Injuries and Causes of Death. Systematized nomenclature of medicine. 12. International Statistical Classification of Diseases. 11. College of American Pathologists. 1968 (Library of Congress Card No. Commission on Professional and Hospital Activities. International Classification of Diseases for Oncology. 2nd ed. 15. World Health Organization. 68–56602). NY. 1967. Adapted. Seventh Revision. and Causes of Death. Northfield. .1693). Manual of tumor nomenclature and coding. 10. Van Holten V. 1965. Skokie. eds. 14. US Department of Health. 1951. World Health Organization. 4. International histological classification of tumours. Education and Welfare. Sixth Revision. 3. 33(4):451–458. College of American Pathologists. Vols I and II. College of American Pathologists. Washington. 1957. New York. Geneva. International Statistical Classification of Diseases. Geneva. 1948. Cote RA. Geneva. Chicago. 5. 7. Percy C. Geneva. Adapted for use in the United States. Second Edition. American Cancer Society. NY. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. 1976.REFERINÞE 1. 84(5):1361–1392. 13. International Statistical Classification of Diseases. ed. Harris NL et al. International Statistical Classification of Diseases. 1992-1994. Eighth Revision. DC. Proposals for the classification of the acute leukaemias. eds. Bennet JM et al. Blood. Muir C. IL. International Classification of Diseases for Oncology. 1990. World Health Organization. 1993. Tenth Revision. 8. II. 1977. Systematized nomenclature of pathology.

22. Cancer epidemiology and prevention. International Statistical Classification of Diseases. eds. 24. November 1997. Jr. 95). Spackman KA. Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). In: Shottenfeld D. 5th ed. New York. Kleihues P. 25. ed. Cavenee WK. Thompson ET. eds. 18. Morphologic classification of human cancer. Springfield. IL. 1998 (NIH Publication No. Cote RA. Geneva. Burger PC. 1997. 1989. 27. DC. eds. 1997. 262 (7):931–934. International Statistical Classification of Diseases. Airlie House. Fraumeni J. 1998. Harris NL et al. Berlin. Standards for cancer registries. Clinical Modification. Injuries and Causes of Death. Virginia. College of American Pathologists. 1961. Oxford University Press. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. 20. Ninth Revision. Scheithauer BW. Jensen OM et al. McGraw – Hill. World Health Organization. SNOMED RT: A reference terminology for health care.17. Cancer registration: principles and methods. National Cancer Institute. Journal of Clinical Oncology. Bethesda. Lyon. 21. Virginia. 98–2313). Springer Verlag. November. International Agency for Research on Cancer. Ninth Revision. 1999. 3rd ed. 28. North American Association of Central Cancer Registries.. No. IL. 1993. 23. Journal of the American Medical Association. Berg JW. Vol. Seiffert JE. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. Lyon International Agency for Research on Cancer.II: Data standards and data dictionary. 2nd ed. US Departement of Health and Human Services. Harris NL et al. Kleihues P. 1977. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. Injuries and Causes of Death. Hayden AC. MD. 42 . SEER Program code manual. (PHS) 80–1260). Northfield. eds. 17(12):3835–3849. Washington. Airlie House. 1989 (IARC Scientific Publications. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. 1979 (DHHS No. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. Campbell KE. 2000. Annals of Oncology. 26. New York. 10(12): 1419-1432. 1999. 19. 1996 (Chapter 3). 29.

LISTE NUMERICE 43 .

FAI Faþã internã buzã. O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “.0 Buzã superioarã. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01.5 C02.8 C02. FAI Lingual.3 C02.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80.9 C00.” De exemplu. FAI Fren labial.8 C00.9 45 .0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã.8 C00-C14 BUZÃ.6 C00. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii. FAI C00.4 C02. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00. FAI Douã treimi anterioare limbã.1 C00.3 C02.8.0) C02.4 C02.9. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. FAI Faþã purpurie buzã. marginea liberã Buzã superioarã. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã. 45) Buzã.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag. partea anterioarã a limbii.2 C00.0) C00. FAI Fren buzã. marginea liberã Buzã inferioarã.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã. FAI Mucoasã. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15. FAI Faþã oralã buzã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44.2 C00. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã. FAI Douã treimi anterioare limbã. FAI Limbã anterioarã.1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. FAI Douã treimi anterioare limbã.

0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag.9 C08. 45) Gurã. FAI C05 PALAT C05.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03. FAI Gingivã. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08.1 C04. FAI Mucoasa creastei alveolare. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06.2 Palat dur Palat moale.9 C06.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag.0 C05. 45) Planºeu bucal.8 C06.8 C05. FAI Alveolã.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie. FAI Mucoasa alveolarã. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã. se clasificã la C06. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06.0 C04.1 C05.1 C06.2 C03. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia.1 C03.1 46 .9. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04.9 C05.8 C04.

9 47 .1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag.9 C10 OROFARINGE C10.1 C11.9.9 C10. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe. FAI Istm faringian. 45) Tonsilã. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13. FAI Glandã salivarã.1 C10.9 C09. FAI Mezofaringe.8 C13. FAI (exclude glandele salivare minore.4 C10. FAI (exclude tonsila lingualã C02.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12. FAI C06. 45) Hipofaringe.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08.0 HIPOFARINGE C10. 45) Rinofaringe.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid. FAI C13.2 C09 TONSILÃ C09.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag.0 C10.Topografie – Listã numericã (continuare) C08.4 ºi tonsila faringianã C11. 45) Glandã salivarã majorã.1) Tonsilã palatinã C11.8 C13.8 C09.9 C11.8 C11.1 C10.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.3 C09.0 C11.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.2 C13. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.

0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag.4) Perete posterior stomac. FAI (neclasificabil la C16.0 Cardia.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag. FAI Perete faringian.1 C17.2 C15.8 C15.3 C14. 45) Esofag.0-C16.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18. FAI (neclasificabil la C16.6 C16. 45) Perete anterior stomac.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15.4 C15.0 Faringe.2 C17.2.4) Stomac. FAI Gastric. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei.0 C15.0-C16.5 Treime mijlocie esofag C17. FAI (neclasificabil la C16.3 C17.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag. FAI (neclasificabil la C16. FAI Perete posterior faringe.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16. FAI C16.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI.1-C16.4) Curbura mare a stomacului. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15. FAI Perete lateral faringe. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei.2 C16.4 C16.1 C15. FAI Intestin mic. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului. FAI C17.2 C14. C16 STOMAC C16. 45) Intestin subþire.9 48 . CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14.5 C16.0-C16. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14.8 C17.1 C16.8 C16.9 C15. FAI Perete faringe.

FAI C20. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.2 C21. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21.1 C18.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.9 Rect.4 C18. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic. FAI (exclude rectul. FAI Intestin gros. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21.5 C18.6 C18.8 C21.2 C18. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18. FAI C22.9) Intestin mare.9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19. FAI C18.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid.3 C18. FAI Ampulã rectalã C24.1 49 . FAI Duct biliar.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19.1 C18. 45) Colon.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului.1 C18.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.

FAI Sinus paranazal C30.4 C25.9 C25.8 C31.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal.7 C25.2 C25.0 Tract intestinal. 45) Sinus accesor. (vezi de asemenea nota de la pag.1 C25. 45) Pancreas.0 C25. FAI Intestin gros.8 C26. FAI Tract alimentar. FAI C31. FAI C31. FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26.8 C25.9 50 . 45) Cãi biliare.3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30.0 Fosã nazalã (exclude nas.Topografie – Listã numericã (continuare) C24.0.9 C26.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26. FAI Intestin.3 C31. FAI C76.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag. FAI Organe digestive. FAI Sinus nazal accesor.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. 45) Tract gastrointestinal.1 C31. (vezi de asemenea nota de la pag. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru.2 C31. FAI C25 PANCREAS C25.

9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.8 C32.3 51 .0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag.8 C34. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului.8 Tract respirator superior.4 C32.9 Timus C38 CORD.9 C38. 45) Laringe. FAI Bronhie. bronhie Lob inferior.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã.1 C38. 45) C32.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag. plãmân Lob mijlociu. plãmân Lingulã plãmân Lob superior. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.3 C38.2 C32. bronhie C39. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32. FAI C34.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã. 45) Plãmân.1 C34.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag.9 C34. FAI C37 TIMUS C37. bronhie Lob mijlociu. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38.3 C38.0. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar. FAI Pleurã.2 C34.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32.2 C38.0 C39. plãmân Lob inferior. FAI C33 TRAHEE C33.

1 C41.2 C41. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40.1) Calotã Craniu.1 C40. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar. stern. FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR. FAI Cartilaj articular al membrului.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE. 45) Os al membrului.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41. FAI Cartilaj al membrului.9 C40.3 C41. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41.8 Leziune suprapusã a oaselor. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã.0 Oase lungi. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului.3 52 . articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag.2 C40. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40. FAI Articulaþie a membrului. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40.

3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. Os.2 Ureche externã Auriculã.4 Oase pelvine. pielea penisului C60. FAI C44. FAI Os scheletic C44.3 C42. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. FAI Articulaþie.1 Pleoapã Palpebrã. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie.2 C42. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor._. FAI Sistem hematopoietic.1 C42. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor. sacru. pielea scrotului C63.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51.4 53 . FAI Cartilaj articular. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp.2) C44. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap. FAI Pleoapã.0 Piele buzã. FAI Cartilaj. FAI Canal auricular.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. FAI Columnelã Frunte.8 C41. FAI C41. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41.9.0 C42. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã. FAI Tragus Ureche. FAI Cantus.

0. sistem nervos parasimpatic. nerv periferic.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ. 69. nerv.Topografie – Listã numericã (continuare) C44.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului. nerv spinal. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.9 ºi piele scrot C63. ganglion.9.2) Tegument.8 C44. piele penis C60. sistem nervos simpatic) C47. 45) Piele.7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. FAI (exclude piele labia mare C51. FAI C44.9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 . piele vulvã C51.9 C44.

6 C47.2 C47. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag. FAI Sistem nervos parasimpatic. FAI Nerv spinal. FAI Ganglioni.3 55 .Topografie – Listã numericã (continuare) C47. FAI C47.9 C47. FAI Nerv.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47. 45) Sistem nervos vegetativ. FAI Nerv periferic.8 C47.4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului. FAI Sistem nervos simpatic.5 C47.

venã.8 56 . þesut fibros. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu.2 C48. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului.1 C48. vas sanguin. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. þesut limfatic. þesut conjunctiv. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48.0 Þesut conjunctiv. teacã tendinoasã. 45) C49. tendon. þesut subcutanat.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. vas) C49.0) Þesut conjunctiv. bursã.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. fascie.6 ºi cartilajul nazal C30. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv. arterã. ligament. þesut gras. muºchi scheletic. aponevrozã. muºchi. sinovialã. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos.

2 Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49.3 C49. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag. FAI Þesut conjunctiv._) Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv. 45) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37.4 Tesut conjunctiv. cord ºi mediastin C38. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv.8 57 .9. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv.6 C49.5 C49.

2 C51.3 C50.5 C50. FAI Sinovialã. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51. FAI Þesut adipos. FAI Muºchi.6 C50. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51. FAI Labium.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului.9 Vagin. FAI Limfatice. FAI Venã. FAI Arterã.8 C51. subcutanat ºi alte þesuturi moi. FAI Teacã tendon.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag. FAI Bursã.1 C50. FAI Þesut subcutanat. FAI Þesut gras. 45) Vulvã.9 58 .0 Labie mare Labie majorã. FAI Glandã mamarã C53.FAI Þesut fibros. FAI Furcã Labie.1 C53.2 C50. FAI Vas. FAI Ligament.9 Þesut conjunctiv. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag.8 C50. FAI Vas sanguin. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52. FAI Muºchi scheletic.1 C51.0 C50. FAI Fascie. FAI Tendon.4 C50.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. FAI Aponevrozã. FAI Þesut conjunctiv. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag.

0 C54.3 C54. FAI C57.1 C60.9 Col uterin Cervix.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag.4 59 .1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag. FAI C55.8 C57.8 C54.Topografie – Listã numericã (continuare) C53. FAI C56 OVAR C56. 45) Penis.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa. FAI C61.9 Ovar C60. FAI Þesut vezicocervical C54.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54.9 C60. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER.3 C60.7. C58.9 C57.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã. FAI Organe genitale feminine.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.8 C60. FAI Uterin.0 C57.9 C57.2 C54.2 C57. FAI Pielea penisului C58. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin.9 Uter. Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.

9 Aparat urinar.1 C67.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62. C68. FAI C67.8 C67.1 C62.1 C63. FAI Tract genital masculin. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64.2 C67.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot. FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.3 C67.8 C63. FAI Perete vezicã urinarã.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67. FAI Renal. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.5 C66.7 C67. FAI 60 .6 C67.1. FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65.7) Organe genitale masculine.9 Ureter C66 URETER C62.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68. FAI Vezicã. 45) Vezicã urinarã.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul.1 Glandã parauretralã C68.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68.0 C63.9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.2 C63. FAI Tract genitourinar masculin.4 C67.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68. FAI Testis.9 Rinichi.0 C67.9 C63.

0 C69.3 C70. FAI C70 MENINGE C70. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag.5 C71. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial.9 C71.1 Conjunctivã Cornee.2 C69.0 C69.1 C69.6 C69. FAI Arahnoidã. FAI Dura.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69.8 C69. 45) Ochi.9 C69. FAI Duramater. FAI Piamater.2 61 . FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70.1 C71. FAI Cort cerebelos Cort.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI.

FAI Cerebel. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea.3 C71.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian.6 C72.5 Sistem nervos . FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71.5 C71.5 C71. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial.8 C71.1 C72. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag.8 C72.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul.9 C72. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72. FAI Fosã cranianã. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII.9 62 . FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.2 C72.Topografie – Listã numericã (continuare) C71. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72. NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci. FAI Nerv abducens Nerv accesor. FAI Ependim Plex coroid.4 C72. 45) Corp calos Tapetum Creier.7 C72.3 C71. FAI Ventriculul al treilea.

FAI Maxilar.0 C74. FAI Perete abdominal. faþã sau gât. FAI Braþ. FAI Antebraþ. FAI Situs intratoracic. FAI Perineu. FAI Regiune scapularã. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Nas. FAI Mânã.4 C76. FAI Cot.3 C75. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin. FAI Spaþiu antecubital. FAI Fesã. FAI Perete torace.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã. FAI C76.2 C75. FAI Sept rectovaginal. FAI C76.3 Pelvis. FAI Regiune cervicalã.FAI Obraz. FAI Sept rectovezical.9 63 .2 C75.4 C75. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74. FAI Piept.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap. FAI Abdomen. FAI Regiune infraclavicularã. FAI Situs intra-abdominal. FAI Axilã. FAI Regiune supraclavicularã. FAI Perete toracic. FAI Umãr. FAI C76. FAI Regiune perirectalã. FAI Regiune inghinalã.5 C75.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73. FAI Încheieturã mânã.1 C76. FAI Torace. FAI Membru superior. FAI Police. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã.9 Glandã tiroidã Tiroidã. FAI Regiune presacralã. FAI Regiune glutealã. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag. FAI Deget.8 C75.0 C75. FAI Regiune sacrococcigianã.1 C74.

feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77. FAI Deget picior. FAI ªold. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag. FAI Plantã.3 64 . FAI Spaþiu popliteu.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar. FAI Trunchi.7 C77.2 C76. 45) C77. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric. FAI Haluce. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc.0 Ganglioni limfatici ai capului. FAI Coapsã. FAI Genunchi. FAI Picior. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic.5 Membru inferior. FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76. FAI Cãlcâi.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77.Topografie – Listã numericã (continuare) C76. FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Gambã. FAI Spate. FAI Gleznã. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar.

4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.8 C77.Topografie – Listã numericã (continuare) C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.5 65 .9 Situs primar necunoscut C77.9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.

POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign. situs secundar /9 Malign. situs metastatic Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 . situs primar Malign.

FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 . nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat.POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat.

68 .

secundar Tumorã. FAI Tumorã. benignã 8000/1 Neoplasm. FAI 8000/6 Neoplasm. benignã Tumorã neclasificatã. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. FAI 8021/3 Carcinom. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. benignã 8040/1 Tumoretã. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. malign Tumorã. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. FAI Tumorã neclasificatã. anaplazic. benigne 8001/1 Celule tumorale. benign Epiteliom. malign. malignã 8010/6 Carcinom. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. malignã Blastom. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. metastatic Neoplasm. metastaticã Tumorã. FAI Carcinom intraepitelial. benignã 8010/2 Carcinom in situ. malignã. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. malignã. FAI 8000/0 Neoplasm. benign Tumorã. incert dacã benign sau malign Neoplasm. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. FAI Tumorã epitelialã. nediferenþiat. FAI 8010/3 Carcinom. malign Epiteliom. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. metastatic. FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. FAI 69 .

celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. inversat 70 . FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. celule mici. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. celule mari. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom epidermoid. FAI Carcinom intraepidermic. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant Carcinom epidermoid. FAI Carcinom epidermoid in situ. FAI Carcinom cu celule scuamoase. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. cheratinizant Carcinom epidermoid. metastatic._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. FAI Carcinom epidermoid. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. celule mari. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase. celule mici. necheratinizant. celule mari. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. celule fusiforme Carcinom epidermoid. necheratinizant.

_) Carcinom bazocelular. FAI (C44. nodular (C44._) 8097/3 Carcinom bazocelular._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular._) CIN III. FAI (C44._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã. fibroepitelial (C44. malign (C44.1) AIN III (C21._) VIN III (C51._) Ulcer rodent (C44. nesclerozant (C44._) Epiteliom bazocelular (C44._) Neoplazie intraepitelialã analã._) VAIN III (C52.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. FAI (C53._) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60. FAI (C44. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial. tip Bowen (C44._) 8090/3 Carcinom bazocelular._) Pilomatricom. grad III (C52._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44._) Carcinom trichilemal (C44._) Carcinom pilomatrix (C44._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44. grad III (C53. malign (C44._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI (C44._) 8081/2 Boala Bowen (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI (C44._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11. tip desmoplazic (C44._) Carcinom matrical (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44. sclerozant (C44._) 8101/0 Tricofoliculom (C44._) CIN III cu displazie severã (C53. FAI 71 . grad III (vezi Ghidul de Codificare. morfeic (C44._) Pilomatricom. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44._) 8102/0 Trichilemom (C44._) Papilom cu celule tranziþionale._) Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom. grad III (C21. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale. FAI Papilom al vezicii urinare (C67._) Epiteliom adenoid chistic (C44. grad III (C51. micronodular (C44._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53._) Carcinom bazocelular._) Tumorã Brooke (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) Carcinom bazocelular multicentric (C44._) Carcinom bazocelular.

_) 72 ._) Adenom cu celule beta (C25. benign Papilom tranziþional.0. FAI Papilom Schneiderian. C31. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16. FAI (C25. C31. tip intestinal (C16.0._) 8151/0 Insulinom.0. FAI Papilom tranziþional.0._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67. exofitic (C30. tip difuz (C16.0. micropapilar (C67. C31.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30. FAI (C25. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale.0._) 8145/3 Carcinom. neinvaziv (C67. C31. inversat. FAI 8140/3 Adenocarcinom. inversat.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67._) Tumorã cu celule alfa._) Carcinom urotelial papilar (C67. malign (C25._) 8152/1 Glucagonom._) 8152/3 Glucagonom._) Tumorã cu celule insulare. malignã (C25._) Adenom bronºic (C34._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare. benignã (C25. grad III (C61._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67. FAI Carcinom urotelial._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25. C31._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. inversat. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic._) Papilom cu celule tranziþionale._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale. neinvaziv (C67. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21._) Carcinom._) Adenomatozã cu celule insulare (C25. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale._) Tumorã cu celule alfa. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian. FAI (C30. FAI (C25._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom. C31._) Tumorã cu celule beta. malign (C25._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare._) Nesidioblastom (C25. tip difuz (C16.0. tip intestinal (C16._) Papilom sinonazal. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã._) Adenocarcinom._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30.0. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. FAI (C25._) Papilom sinonazal. inversat._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale. malignã (C25._) 8140/2 Adenocarcinom in situ. FAI (C30._) Papilom sinonazal._) Carcinom cu celule cilindrice (C30._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã.9) PIN III (C61. FAI (C25. FAI (C25. C31. C31.0. C31. inversat (C30._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale._) Carcinom urotelial papilar._) 8151/3 Insulinom._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom. fungiform (C30.

tip pleomorf (C22.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular._) Tumorã în turban (C44.0) Hepatom. FAI Carcinom in situ în polip. FAI Tumorã cu celule G.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular. tip cribriform (C50. tip cu celule clare (C22._) 8210/0 Polip adenomatos._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular. sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular._) Carcinom ductal in situ. schiros (C22. FAI 8155/3 Vipom.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22.0) Carcinom al ductului biliar (C22. malign 8156/1 Somatostatinom.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22. C24.1. cilindroid Adenom bronºic. C24.4) Cilindromul pielii (C44. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.0) Adenom hepatocelular (C22._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22._) 8204/0 Adenom lactant (C50. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom. malign Tumorã cu celule somatostatinice. FAI Tumorã cu celule somatostatinice. FAI 8157/3 Enteroglucagonom. malignã Tumorã cu celule gastrinice. malign Tumorã cu celule G._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50. C24.1. FAI 8156/3 Somatostatinom.0) Hepatocolangiocarcinom (C22. C24. C24. FAI (C22.0) Hepatom._) 8201/3 Carcinom cribriform. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25. C24.0) 73 . benign (C22.0) Hepatocarcinom (C22. cilindroid (C34.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22.1.1. malign (C22. fibrolamelar (C22. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25.0) Carcinom hepatocelular. varianta cu celule fusiforme (C22.1._) 8155/1 Vipom.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22.1.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22. C24. tip cribriform (C50._) 8202/0 Adenom microchistic (C25. FAI (C22.0) Carcinom cu celule hepatice (C22. malignã 8157/1 Enteroglucagonom. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip. C24.1.0) Hepatom.1.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular. FAI Carcinom ductal.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular.0) Colangiom (C22.

_) Tumorã cu celule Merkel (C44. FAI (C34._) Carcinom bronhiolar (C34. mixt (C18._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18._) Carcinom cu celule alveolare (C34._) Carcinom intraductal. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL. FAI Carcinoid cu celule ECL.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21. a apendicelui (C18. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) Adenomatozã. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ.1) Tumorã carcinoidã. a apendicelui (C18._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã. carcinoid (C34. tip solid (C50._) Adenocarcinom bronhiolar (C34. FAI._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip. FAI Argentafinom. FAI (C34.1) Carcinoid. FAI._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar. tip solid 8230/3 Carcinom solid. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. FAI [obs] 74 ._) 8251/0 Adenom alveolar (C34._) Polip adenomatos ºi hiperplazic._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18. FAI Carcinom în polip. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular._) Polipozã colicã familialã (C18. argentafinã. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18. malignã Argentafinom. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic. FAI Tumorã carcinoidã._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21. argentafinã.

FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1) 8272/0 Adenom hipofizar.9) Adenom folicular. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75. celule oxifile (C73. FAI (C64.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75. FAI (C75.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75. cu pneumocit tip II (C34.1) Adenocarcinom cromofob (C75. mucinos ºi nemucinos (C34.Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenom eozinofil (C75. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar.1._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt. cu celule Clara (C34.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75.1) Carcinom eozinofil (C75.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.9) 8261/0 Adenom vilos. tip nedeterminat (C34.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75. nemucinos (C34.9) Carcinom folicular. tip cu celule caliciforme (C34.1) 8272/3 Carcinom hipofizar.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare._) Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom acidofil (C75. celule oxifile (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) [obs] 75 .9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73. mucinos (C34.1) Adenocarcinom bazofil (C75.1) Adenom cu celule mucoide (C75.1) 8271/0 Prolactinom (C75.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75.9) Tumorã Grawitz (C64. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare. C24.

varianta folicularã (C73. FAI (C73.9) 8330/0 Adenom folicular (C73.9) Adenom fetal (C73. moderat diferenþiat (C73.9) Carcinom cu celule C (C73.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) Carcinom folicular. minimal invaziv (C73.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75.9) Adenocarcinom papilar.9) Carcinom folicular. FAI (C73.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50. tip cromofob (C64. celule înalte (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73. trabecular (C73. bine diferenþiat (C73.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) 8333/0 Adenom microfolicular. malignitate borderline (C56.9) 8342/3 Carcinom papilar.9) Carcinom cu celule renale.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56. încapsulat (C73.9) 8345/3 Carcinom medular. celule oxifile (C73.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. cu stromã amiloidã (C73._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) Carcinom folicular.9) Carcinom folicular.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) Adenocarcinom folicular.9) Carcinom renal. celule fusiforme (C64.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64.9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73.9) Carcinom papilar.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75. trabecular (C73.9) 76 .9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) Adenom coloid (C73.9) 8340/3 Carcinom papilar. celule columnare (C73.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular. bine diferenþiat (C73.9) Carcinom folicular. tip duct colector (C64. moderat diferenþiat (C73.9) 8335/3 Carcinom folicular.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) Chistadenofibrom cu celule clare. FAI (C73.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75.9) 8343/3 Carcinom papilar. varianta folicularã (C73. sarcomatoid (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.

benignã (C44._) Hidroadenom cu celule clare (C44. FAI Carcinom endometrioid.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73. FAI (C44.9) Reninom (C66. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44. benignã (C44. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid._) Siringadenom._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare. FAI Chistadenofibrom endometrioid. difuz sclerozant (C73. malignã (C74. benignã (C74.0) 8380/0 Adenom endometrioid. benignã (C44. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64. malignã (C44._) Fibrofoliculom (C44._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44._) 8402/3 Hidroadenom nodular._) Tricodiscom (C44.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal. FAI 8380/1 Adenom endometrioid.0) Adenom pigmentar (C74._) Hidroadenocarcinom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) 8391/0 Fibrom folicular (C44. malign Chistadenofibrom endometrioid.0) Tumorã corticosuprarenalã. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid._) Hidroadenom._) Tumorã a anexelor cutanate. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44. celule clare (C74.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal. FAI (C44.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73. FAI Chistadenom endometroid._) Carcinom al anexelor (C44. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid._) Spiroadenom.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73.0) Tumorã corticosuprarenalã.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal. FAI (C74.0) Tumorã corticosuprarenalã._) Carcinom al glandei sudoripare (C44. malignitate borderline Chistadenom endometrioid._) Tumorã a glandei sudoripare._) Tumorã a glandei sudoripare. FAI (C44. celule compacte (C74.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74. pigmentar (C74._) Acrospirom ecrin (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid. malign (C44. celule mixte (C74.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal.9) Carcinom papilar._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44._) 77 . malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid._) Tumorã a anexelor.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal. FAI (C74. FAI (C44.0) Adenom negru (C74. cu celule glomerulare (C74.0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44.

_) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25._) 8404/0 Hidrochistom (C44.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar. malignitate borderline (C56._) Carcinom sebaceu (C44.2) Carcinom ceruminos (C44. FAI (C44._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._) Carcinom siringomatos (C44._) 8409/3 Porom ecrin. malignitate borderline (C56. FAI 8442/1 Chistadenom seros.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) 78 ._) Porocarcinom (C44.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal.9) Adenocarcinom seros._) 8409/0 Porom ecrin (C44. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56._) Siringochistadenom papilar (C44. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom.Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal. malign (C44._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44._) Epiteliom sebaceu (C44._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44. FAI (C56._) Carcinom anexial microchistic (C44. FAI. invaziv (C25._) Adenocarcinom papilar digital (C44._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44. FAI (C56. FAI 8441/0 Chistadenom seros._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE._) Chistadenom ecrin (C44._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44. malignitate borderline (C56. FAI Carcinom seros.9) Tumorã seroasã.9) 8450/0 Chistadenom papilar.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56. FAI Chistom._) Tumorã chisticã papilarã (C25. cu potenþial malign redus (C56. FAI (C56._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44. neinvaziv (C25.

9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56. malignitate borderline (C56.9) Carcinom seros micropapilar (C56.9) Chistadenom papilar seros.9) Chistadenom mucinos.9) Chistom mucinos. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. FAI (C56. FAI (C56.9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã. cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56.9) Adenocarcinom seros papilar (C56.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56. malignitate borderline (C56. FAI. malignitate borderline (C56.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete. malignitate borderline (C56.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar. FAI (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos. malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. FAI (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos. FAI (C56. FAI (C56.9) Tumorã mucinoasã._) 79 .9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56.9) 8470/0 Chistadenom mucinos.9) Chistadenom pseudomucinos.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. neinvaziv (C25.

clinging (C50._) Adenocarcinom ductal. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50._) 8510/3 Carcinom medular._) DCIS. FAI (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50. tip comedo (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50. FAI (C50. FAI Carcinom intraductal. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal._) 8514/3 Carcinom ductal. FAI (C50. tip comedo (C50._) Carcinom lobular infiltrativ._) Carcinom ductal in situ. (C50._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal. FAI (C50._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50. micropapilar (C50. FAI (C50._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50._) 80 ._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50. neinfiltrativ (C50. FAI 8501/2 Comedocarcinom._) Adenocarcinom lobular (C50._) Carcinom ductal in situ. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal._) Carcinom juvenil al sânului (C50. FAI (C50._) Carcinom lobular ºi ductal (C50. papilar (C50. FAI Carcinom ductal._) DCIS._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50. FAI Carcinom ductal in situ._) DCIS._) Carcinom lobular._) DIN 3 (C50._) 8520/3 Carcinom lobular._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50._) LCIS. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50. FAI Adenocarcinom intraductal._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. neinfiltrativ._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50. FAI (C50. FAI (C50._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50._) 8501/3 Comedocarcinom. neinfiltrativ._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ. neinfiltrativ (C50._) Carcinom intraductal. papilar (C50. FAI (C50._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._) Carcinom papilar intraductal.

FAI (C37.9) 8583/1 Timom. bogat în limfocite. malign (C37.9) Timom. tip mixt.9) Timom. tip AB._) Chistadenom papilar limfomatos (C07. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07._) 8540/3 Boala Paget.9) Timom. malign (C37. tip mixt.9) Timom. FAI (C37._) 8542/3 Boala Paget.9) 8581/1 Timom. FAI (C37._._.9) 8581/3 Timom.9) 8582/3 Timom.9) Timom. FAI (C37._.9) 8580/1 Timom. malign (C37. C08.9) 8580/3 Timom.9) 8582/1 Timom. FAI (C37. FAI (C37.9) Timom._) Tumorã Warthin (C07. medular._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. organoid. tip A. tip B1. malign. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37. malign (C37. malign (C37. FAI (C37. medular.9) 81 . tip A. tip AB._) Boala Paget a sânului (C50. FAI (C37. mamarã (C50.9) Timom. FAI (C37.9) Timom. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50. celule fusiforme. FAI (C37. limfocitic.9) Timom. C08.9) Timom.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50. FAI (C37. celule fusiforme. C08._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid. predominant cortical._) Adenocarcinom inflamator (C50. FAI (C37._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic.

FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom.9) Tumorã cu celule granuloase. tip B2. cortical.9) Timom atipic. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56. malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37. tip B2.9) Timom. malign (C56. FAI (C37. atipic.9) Timom organoid. epitelial.9) Tumorã cu celule tecale (C56. FAI (C37.9) Luteinom (C56.9) 8610/0 Luteom.9) Timom.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56. cortical. FAI (C56. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. cu elemente heterologe 82 . FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) 8585/3 Timom.9) Timom. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. juvenilã (C56._) Tumorã stromalã ovarianã (C56. tip B3. predominant cortical. malignã (C56. FAI (C37.9) Timom. retiformã. tip B3. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig. bogat în limfocite. FAI (C37. malign (C37.9) 8601/0 Tecom.9) Carcinom cu celule granuloase (C56.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom. FAI (C56. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. malign (C37.9) 8585/1 Timom.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. epitelial. tip C (C37.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56. malign (C37.9) Timom. benign 8630/1 Androblastom. malign (C37. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62. limfocitic. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56. tip B1.9) Tumorã de cordon sexual.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase. tip adult (C56. FAI Arenoblastom. FAI (C37. malign (C37. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56. FAI (C56. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Timom.9) 8586/3 Carcinom timic.9) 8600/0 Tecom. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. diferenþiere intermediarã.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual.9) Timom. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malign (C37.9) 8600/3 Tecom.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56.9) 8584/3 Timom. luteinizat (C56.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase.9) Timom. malign (C37.9) Tumorã cu celule granuloase. sarcomatoidã (C56. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom. FAI (C37.9) 8584/1 Timom.9) Tumorã cu celule granuloase. malign (C37.9) Timom. malign (C37.

4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75. FAI 8721/3 Melanom nodular (C44.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62. FAI (C74. FAI (C62.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74. slab diferenþiatã. FAI 8680/3 Paragangliom. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom.1) Paragangliom medulosuprarenal._) Nev.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75. malign (C74. FAI Tumora glomusului.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56. malign 8700/0 Feocromocitom._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56._) Nev pãros (C44. malign Paragangliom noncromafin. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar. FAI Masculinovoblastom (C56. FAI (C75._) Nev melanocitic (C44. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) 83 . FAI (C44. benign 8680/1 Paragangliom.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74.5) Paragangliom jugulotimpanic (C75. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17._) Tumorã cu celule interstiþiale._) Tumorã cu celule interstiþiale.9) Tumorã cu celule hilare (C56. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign.1) Feocromoblastom (C74. benignã (C62.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide. FAI Paragangliom noncromafin._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.5) Paragangliom jugular (C75.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56. malignã (C62. FAI (C44.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian.9) Tumorã cu celule steroide.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari.

_) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44._) Nev în regresie (C44. malign (C44. FAI (C44. FAI (C44._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44. FAI (C44. în regresie (C44. FAI (C44._) Melanom desmoplazic._) 8726/0 Nev magnocelular (C69._) Nev Spitz (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70._) Nev acromic (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) 84 . glob ocular (C69._) 8745/3 Melanom desmoplazic. amelanotic (C44. în nev congenital (C44._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44._) Nev intraepidermic (C44._) Nev albastru Jadassohn (C44._) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme._) Melanom juvenil (C44._) Nev dermic (C44._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme._) Pistrui melanotic Hutchinson. FAI (C44. tip A (C69. malign (C44._) 8723/3 Melanom malign._) Nev joncþional (C44._) 8760/0 Nev compus (C44._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44. FAI (C44._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) 8761/1 Nev pigmentar gigant.4) Melanocitom. FAI 8727/0 Nev displazic (C44._) 8725/0 Neuronev (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70._) 8780/0 Nev albastru. malign (C44._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) 8790/0 Nev albastru celular (C44. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44._) 8761/0 Nev congenital mic (C44.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44._) Melanom neurotropic._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) 8780/3 Nev albastru._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44. malign (C44._) 8723/0 Nev în halou (C44._) Nev juvenil (C44._) 8740/0 Nev joncþional.4) Melanocitom._) 8744/3 Melanom lentiginos acral._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44. tip B (C69.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme.

C41._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros._. C41. FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom. FAI Fibroxantom. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale. malignã 8800/9 Sarcomatozã._.9) 8810/3 Fibrosarcom. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã. malignã Tumorã mezenchimalã. peribronºicã (C34. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56._._) Sarcom periosteal. FAI (C40. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 . FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã. C41._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40.

FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal.Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom. FAI (C44._) Tumorã Bednar (C44.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom._) Dermatofibrosarcom protuberant. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44. FAI (C44._) Hemangiom sclerozant (C44. FAI Uter fibroid (C55. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom. FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom. FAI 86 ._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom. FAI (C44. bine diferenþiat Liposarcom. FAI (C44._) Histiocitom cutanat._) 8832/3 Dermatofibrosarcom. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom._) Dermatofibrom lenticular (C44._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44.

MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. FAI (C54. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Endometriozã stromalã (C54.9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar.1) Stromatozã endometrialã (C54. C52. FAI GIST. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. FAI (C54.1) Sarcom endometrial.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 . FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. malignã GIST. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51.1) Sarcom stromal endometrial. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted.1) Miozã stromalã. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf._. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom. FAI 8935/3 Sarcom stromal. FAI Rabdomiosarcom embrionar.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial. FAI (C54. benignã 8935/1 Tumorã stromalã. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted. grad redus (C54. grad înalt (C54.

malignitate borderline (C56. FAI (C64.9) 9010/0 Fibroadenom.9) 9000/1 Tumorã Brenner. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros._.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50. C08.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22. C08._) 9013/0 Adenofibrom. FAI Chistadenofibrom seros._) 8940/3 Tumorã mixtã.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64. malignã (C07._.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64. malignitate borderline 88 . intracanalicular (C50._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34. tip glandã salivarã. FAI (C56. proliferantã (C56.9) Fibrom renomedular (C64. FAI Tumorã mixtã. FAI 9014/1 Adenofibrom seros._) Pneumoblastom (C34.9) Tumorã Brenner. FAI (C07. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50. tip glandã salivarã. malign (C44.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07. malignã. FAI (C64._) Siringom condroid.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64.9) Nefrom._) 9011/0 Fibroadenom. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom._.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64. FAI Tumorã mixtã. FAI Chistadenofibrom.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom.9) Tumorã Wilms (C64. C08._) Siringom condroid (C44. malignitate borderline Chistadenofibrom seros._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom.0) Hepatom embrionar (C22.9) 9000/3 Tumorã Brenner. FAI (C50. malignã (C56.

_) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. malign (C49. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50. malign Mezoteliom. FAI (C48. FAI (C62. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. malignã (C50. benign 9040/3 Sarcom sinovial. FAI Sinoviom. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. benign (C48. benign 9051/3 Mezoteliom fibros._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. benignã (C50. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62._) Melanom. FAI Sinoviom.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. malign Mezoteliom. anaplazic (C62. FAI (C50._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50. malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic. borderline (C50. malign Mezoteliom fibros._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62._) Chistosarcom phyllodes. benign 9050/3 Mezoteliom. FAI Chistadenofibrom mucinos. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Chistosarcom phyllodes._) 9020/3 Tumorã phyllodes._) Spermatocitom (C62._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros. benign (C50. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid._) Chistosarcom phyllodes. bifazic. al pãrþilor moi._) 9062/3 Seminom. malign (C50._) 89 . nonseminomatoasã (C62. FAI (C50. benign Mezoteliom chistic._) 9020/0 Tumorã phyllodes. malign Mezoteliom epitelioid._) [obs] Tumorã phyllodes._) 9055/1 Mezoteliom chistic._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62.

Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar. malign. FAI Teratom.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58.9) Molã invazivã. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom.9) Corioadenom destruens (C58._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom.9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58. FAI (C56.9) Molã hidatiformã malignã (C58.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã. anaplazic 9083/3 Teratom malign. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 .9) 9100/3 Coriocarcinom.9) Corioadenom (C58. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom.9) Molã hidatidã (C58. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom. malignã (C56.9) Molã hidatiformã completã (C58. nediferenþiat Teratom malign. benign Teratom adult chistic Teratom adult. FAI Teratom chistic. FAI Dermoid. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58. intermediar 9084/0 Chist dermoid. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. malign Teratom imatur. malign Teratom imatur.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56.9) 9090/3 Struma ovarii.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom. mixt 9082/3 Teratom malign. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom. FAI (C58.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii. FAI (C58.

benign 9130/1 Hemangioendoteliom. FAI Corioangiom (C58.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22. FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid. malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom. benign 9150/1 Hemangiopericitom.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 . malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44. malign 9160/0 Angiofibrom. FAI Limfangioendoteliom. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid.3) [obs] Nev involutiv (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom. FAI Angiom. FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom.

_._. FAI (C40._. C41. FAI (C40. FAI (C40.C41. C41. FAI (C40. malignã (C49. C41._._. C41._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40._._._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40._) Osteom osteoid gigant (C40. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._. C41._._._. C41. C41. C41. C41. C41._. malignã (C49._._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._. C41. C41. C41._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40. FAI (C40._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40._._) Osteoclastom._) 9186/3 Osteosarcom central (C40._._._._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._) Fibrocondrosarcom (C40._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40. C41. C41. C41. malign (C40. C41. C41._._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului. C41._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40. C41. C41._. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._) 9230/0 Condroblastom._. C41._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40._) Osteofibrosarcom (C40. FAI (C40._._. C41._) 92 . C41._._) Condrom periosteal (C40._) 9230/3 Condroblastom._._) 9180/3 Osteosarcom. C41. malign (C40._. C41._. C41._) Sarcom osteogenic._) Osteocondrosarcom (C40._._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._._._) Tumorã Codman (C40. C41. C41. C41._ . C41. FAI (C40._._) 9191/0 Osteom osteoid._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40._) Encondrom (C40._) 9220/1 Condromatozã. C41. C41. FAI 9220/3 Condrosarcom. FAI (C40._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40._._._._. C41._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) Osteosarcom central convenþional (C40._) 9210/1 Osteocondromatozã._. C41._._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._) 9220/0 Condrom._. C41. C41._) 9200/0 Osteoblastom. C41._._) Sarcom osteoblastic (C40._) Condrosarcom periosteal (C40._. FAI (C40._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. C41. C41. C41._._._. FAI (C40._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40._) Eccondrozã (C40. C41. C41._._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._) 9210/0 Osteocondrom (C40._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._._) Osteosarcom medular (C40._) Osteoclastom. C41._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40. FAI (C40._) Exostozã cartilaginoasã (C40. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. malignã (C40._._. C41._.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom. C41. C41. C41._._. C41._) Osteosarom juxtacortical (C40._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40._._) Eccondrom (C40. C41.

2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41.2) Tumora pungii Rathke (C75.1) 9351/1 Craniofaringiom. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic._) 9270/0 Tumorã odontogenicã.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40.3) 93 . papilar (C75. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã._) Adamantinom tibial (C40.2) 9360/1 Pinealom (C75. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom._. FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75. C41. adamantinomatos (C75. FAI Adamantinom.3) 9361/1 Pineocitom (C75. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom.2) 9352/1 Craniofaringiom.

FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom. grad redus (C71._) Glioblastom multiform (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._) Astrocitom piloid (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71.Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75. FAI (C71.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã. FAI (C71. anaplazic (C71._) Spongioblastom polar primitiv (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã.3) Tumorã pinealã mixtã (C75._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71._) 9390/0 Papilom al plexului coroid. malign (C71. grad redus (C71. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71._) Astrocitom difuz._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom.5) Papilom al plexului coroid._) Ependimom celular (C71._) 9382/3 Gliom mixt (C71. FAI (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) Astrogliom (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid._) Ependimom epitelial (C71.5) 94 ._) Gliom._) Astrocitom fibros (C71. FAI (C71._) 9430/3 Astroblastom (C71._) 9440/3 Glioblastom._) Ependimoblastom (C71.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._) Spongioblastom multiform (C71._) Astrocitom juvenil (C71._) Spongioblastom._) Ependimom cu celule clare (C71. anaplazic (C71._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71. FAI (C71.0) 9400/3 Astrocitom._) [obs] 9401/3 Astrocitom.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75. malign (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72._) [obs] Astrocitom difuz (C71._) Sarcom monstrocelular (C71._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. anaplazic (C71.5) Papilom al plexului coroid. FAI (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71. FAI (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Oligoastrocitom anaplazic (C71._) 9393/3 Ependimom papilar (C71. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Gliom subependimal (C71._) 9392/3 Ependimom._) Gemistocitom (C71._) Oligoastrocitom (C71._) Astrocitom chistic (C71._) Astrocitom subependimal._) Spongioblastom polar (C71._) Astrocitom._) Ependimom tanicitic (C71._) Gliom astrocitic (C71._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71._) 9383/1 Subependimom (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71.

6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71.6) 9500/3 Neuroblastom.2) 9511/3 Retinoblastom. FAI (C71.2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69. FAI (C71. FAI PNET supratentorial (C71. FAI PNET._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71.2) 9513/3 Retinoblastom.0) 95 ._) 9444/1 Gliom cordoid (C71. FAI (C71.2) 9510/3 Retinoblastom. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71._) 9451/3 Oligodendrogliom._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã.5) 9450/3 Oligodendrogliom.6) Meduloblastom desmoplazic (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom. benign (C69.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30._) 9501/3 Meduloepiteliom._) 9510/0 Retinocitom (C69. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71. benign (C69. diferenþiat (C69. benign (C69._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71._) CPNET.0) Estezioneurocitom (C30.6) Meduloblastom lipomatos (C71._) [obs] 9470/3 Meduloblastom.4) Dictiom.2) 9512/3 Retinoblastom._) 9442/3 Gliosarcom (C71. difuz (C69.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. FAI (C69. anaplazic (C71. FAI Dictiom.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69.6) Medulocitom (C71. malign (C69.6) Meduloblastom melanotic (C71.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71.6) Neurolipocitom (C71.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71._) 9501/0 Meduloepiteliom.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30.0) Estezioneuroepiteliom (C30.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30.0) Estezioneuroblastom (C30. nediferenþiat (C69.6) 9480/3 Sarcom cerebelos. FAI (C71.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom.

FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72. FAI 9540/1 Neurofibromatozã.4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom. malign [obs] Schwannom malign. FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom. malign Meningiom._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. FAI 9571/0 Perineurinom. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom. FAI Schwannom. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã.

_) [obs] 9591/3 Limfom malign. depleþie limfocitarã. celule neclivate. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. FAI Mioblastom cu celule granulare. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. FAI Limfom cu celule B. FAI Limfom malign. fazã celularã 97 . FAI Limfom Hodgkin clasic. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI Microgliom. predominanþã limfocitarã. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. FAI Boalã Hodgkin.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare. FAI Limfom. non-Hodgkin. nodular [obs] Limfom malign. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. malignã Mioblastom cu celule granulare. FAI [obs] Limfosarcom. limfocitic. neclivate. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. celule mici. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. celule mici clivate. FAI Limfom Hodgkin clasic. FAI [obs] Limfosarcom. celularitate mixtã. depleþie limfocitarã. limfocitic. depleþie limfocitarã. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã. FAI Limfom non-Hodgkin. depleþie limfocitarã. slab diferenþiat. FAI Limfom Hodgkin clasic. tip cu celule nediferenþiate. difuz [obs] Limfom malign. non-Burkitt [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. sclerozã nodularã. cu diferenþiere intermediarã. FAI [obs] Reticulosarcom. celule nediferenþiate. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. depleþie limfocitarã. reticular Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. predominanþã limfocitarã. FAI Limfom malign. celularitate mixtã. predominanþã limfocitarã. (C71. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI Limfom malign. nodular Paragranulom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI [obs] Boalã Hodgkin. celule clivate. difuz. celule mici clivate. FAI Boala Hodgkin.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã.

celule B mari. celule B mari.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. FAI Limfom malign. clivate. mixt. difuz Limfom malign. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. bine diferenþiat. FAI Limfom malign. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. celule mari. celule mici ºi mari. difuz. diferenþiere intermediarã. centroblastic. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. difuz Limfom malign.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . neclivate. difuz [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. celule mici. celule mari. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. difuz. sclerozã nodularã. FAI Limfom cu celule B mari. histiocitic. centroblastic-centrocitic. difuz Limfom malign. clivate. difuz Limfom malign. celule mari. FAI Limfom malign. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. centroblastic-centrocitic. difuz. limfocitic. limfocitic. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. difuz. difuz Limfom malign. limfocitic cu celule mici. celule B mari. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. difuz. celule mari clivate. FAI Limfom malign. celule B mici. FAI [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. neclivat. mixt limfocitichistiocitic. tip celular mixt. neclivate. FAI [obs] Limfom maligne. FAI [obs] Limfom malign. limfocitic. difuz. pleomorfã. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic. sclerozã nodularã. centroblastic. limfocitic cu celule mici. celule mici. FAI Limfom malign. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. histiocitic. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign.3) Limfom cu celule B mari. sclerozã nodularã. celule mari. grad 2 Boalã Hodgkin. timic (C37. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. grad 1 Boalã Hodgkin. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. neclivat. limfocitic. FAI Limfom malign. mediastinal (C38. difuz 9671/3 Limfom malign. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. celule mari. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. celule mari. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom malign. limfocitic.

FAI Limfom malign. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. FAI Limfom malign. centroblastic. mixt limfocitichistiocitic.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. celule neclivate. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. FAI Limfom malign al centrului folicular. imunoblastic. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. celule mici clivate ºi mari. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . FAI [obs] Limfom malign limfocitic. folicular [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign al centrului folicular. FAI Limfom cu celule T. difuz. nodular [obs] Limfom malign. celule clivate mici Limfom malign. celule mici neclivate. nodular [obs] Limfom malign. celule mari. mixt. FAI Limfom al zonei marginale.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. celule mari. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign. tip celular mixt. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T.2) Limfom splenic al zonei marginale. grad 1 Limfom malign. folicular. grad 2 Limfom malign. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. celule mici clivate. mature. grad 3 Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. FAI (C42. histiocitic. folicular [obs] Limfom malign nodular. tip celular mixt. FAI Limfom periferic cu celule T. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale. folicular [obs] Limfom folicular. imunoblastic. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. celule mari. FAI [obs] Limfom malign. nodular.2) 9690/3 Limfom folicular. tip Burkitt [obs] Limfom malign. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. slab diferenþiat. celule B mari. limfocitic. folicular [obs] Limfom malign. nediferenþiat. limfocitic. celule mari clivate. bine diferenþiat. splenic (C42. FAI Limfom periferic cu celule T. folicular. neclivate.

_) 9719/3 Limfom cu celule NK/T. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom. paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T._. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice.1) 9734/3 Plasmocitom.1) Mielom. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 . C41. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42.1) Mielomatozã (C42. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom. limfoblastic._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. FAI (C44. FAI (C42._) Limfom cutanat. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI (C44. FAI Tumorã cu mastocite. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44. FAI Plasmocitom al osului (C40.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.1) Leucemie plasmociticã (C42. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.1) Mielom cu plasmocite (C42._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice._) Papulozã limfomatoidã (C44. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã.

diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI Leucemie subacutã. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã.1) 9800/3 Leucemie.trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 .1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. FAI [obs] Leucemie aleucemicã.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã. tip cu celule B. FAI Leucemie limfociticã. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n. FAI [obs] Leucemie limfaticã. FAI (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele. tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã. FAI [obs] Leucemie cronicã.

PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. FAI Leucemie granulocitarã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie granulocitarã cronicã.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. tip L2. FAI Leucemie mielomonocitarã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie mielocitarã. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie non-limfociticã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie mielogenã. PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã.

FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã. t(16. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã.q22) Leucemie mieloidã acutã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.q11) Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.1) Leucemie. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. inv(16)(p13.16)(p13.1) Panmielozã acutã. AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . t(8:21)(q22:q22) FAB M2. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã.

1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã.Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42. FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI 104 . FAI Boalã limfoproliferativã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic.1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã.

4 C49.4 C49.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã. nerv M-9560/0 Acustic.4 Acinare.4 C49.2 C44._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal._) C40. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31.4 C76. celule clare (vezi SNOMED) M-------. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã.4) M-8744/3 Acral.4 C72.9 C41.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76.2 C77.4 C49. perete FAI FAI (carcinom. nev) FAI (sarcom.5 C47. desmoid M-8822/1 Abdominalã.5 C72. melanom lentiginos. mixt (C75. fibromatozã C49. carcinom. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44.4 C44.5 C31.9 C72.5 C49.4 C49.4 C47.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin._) M-8730/0 Acromic. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române.1) M-8822/1 Abdominal. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic.4 C15. trad.Actinicã.0 Acromioclavicularã.5 C47. sinus nerv.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N. androblastom tubular cu (C56.Acantom.2 C49. M-------. malign (C44. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens. mixt (C25. melanom. neurom (C72. mixt (C75.4 C49.4 C47.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal.4 C49.1) adenom (C75.4 C44.4 C49. 105 . adenom.9) M-8075/3 Acantolitic. carcinom.1) M-8281/3 Acidofil-bazofil._) M--------.2 C49.9 C31.1) carcinom (C75. carcinom cu celule scuamoase. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil.4 C49. FAI nerv spinal sinus.4 C49. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice. nev (C44.

_.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34. celule (C25. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos._) ductal infiltrativ (C50. metastatic acidofil (C75.1) bronhiolar (C34. craniofaringiom (C75._) insulare. FAI (C42. C24.9) moderat diferenþiat (C73. mezonefroid clare ca apa de stâncã._) inflamator (C50.1) [obs] panmielozã. celule (C75. celule alveolar (C34. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50. FAI (C34._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41.2) cilindroid clare.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip._) oase lungi (C40.0) ductal.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44. mixt (C25. _) bazofil (C75.1) exocrin ºi cu celule insulare. FAI în polip adenomatos inel cu pecete.1) bronhiolo-alveolar. celule.1) cu alte tipuri de carcinom.9) trabecular (C73.Index alfabetic Acutã eritremie (C42._) fetal (C73. mixt (C25. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus._) canale anale (C21._) intrachistic._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75._) ecrin papilar (C44.1) mielosclerozã. FAI (C42. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI.1) [obs] histiocitozã X._) duct biliar (C22. celule hepatoid Hurthle.1) granulare.9) Folicular FAI (C73. celule.1) acinar acinice._) glande anale (C21.1. celule (C73._) duct terminal ecrin.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56._) apocrin bazocelular (C07._) cu alte tipuri de carcinom 106 .9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã. polimorf digital papilar (C44.1) ceruminos (C44.0) cromofob (C75.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41. FAI (C50.9) ºi papilar (C73. progresivã mielofibrozã (C42. FAI (C44. C08.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) celule mici-adenocarcinom (C34._) tibial (C40._) insulare ºi exocrine. celule FAI clare.9) bine diferenþiat (C73.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42.1) mielozã eritremicã (C42.

carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic._) intraductal. FAI mucinos.1) mucos neinfiltrativ._) infiltrativ (C50.9) ºi folicular (C73. combinat ºi carcinom epidermoid. FAI (C50. FAI seros._) tip endocervical tip intestinal (C16. intraductal.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip. celule (C16.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ. cu malignitate borderline (C56._) intraductal._) secretor de mucinã seros._) neîncapsulat. neîncapsulat (C73.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos. neinfiltrativ (C50. celule (C75. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56. intraductal.9) renale._) seros (C56.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid. de grad redus pseudomucinos (C56.9) cu celule clare.9) ºi infiltrativ(C50.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44. cu invazie (C50. sclerozant (C73. papilar (C56._) mucinos._) ecrin (C44. carcinom (C53. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25. cu malignitate borderline nefrogen (C64._) papilar._) papilar.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal. papilar (C50. epiteliom (C44._) varianta folicularã (C73. mixt ºi carcinom cu celule scuamoase._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic. cu invazie (C50. mixt tip difuz (C16.9) sebaceu (C44._) 107 . FAI (C50._) medular mezonefric mezonefroid._) lobular (C50._) intrachistic intraductal._) polimorf. papilar (C50. tip endocervical mucipar mucoid mucoide. _) celule scuamoase carcinom chistic.9) schiros sclerozant. FAI neinfiltrativ. celule (C64. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18. FAI neinfiltrativ.

0) compacte. celule clare ca apa de stâncã._) mamelon (C50._.1) fetal (C73._) insulare._) embrionar endometroid. papilar-mucinos (C25. C08._) lactant (C50. celule (C75.0) clare._) apocrin atipic (C34.2) clare. carcinom în (C07. mixt (C75. FAI endometrioid.1) bazofil-acidofil.0) plat pleomorf pleomorf.1) monomorf mucinos mucinos-papilar.0) oncocitic oxifilic oxifilice.0) principale._) intrachistic papilar-mucinos. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44.0) cromofob (C75. celule (C75._) papilotubular Pick. papilar intraductal. celule (C25. FAI (C25. intraductal (C25._) anexe cutanate (C44.Index alfabetic C11.1) acidofil-bazofil. celule acinice.9) glandã sudoriparã (C44.9) Folicular FAI (C34. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73._) bazofil (C75.0) pigmentar (C74. C08._) cilindroid (C34._. FAI ecrin papilar (C44. C24._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44.9) microchistic._) Bronºic FAI (C34. tubular pigmentar (C74. celule (C22. FAI (C75. acidofil-bazofil (C75.1._._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75. agresiv (C44.9) celule oxifilice (C73.0) ductal. celule (C73.1) digital papilar._) seros microchistic Sertoli. C08._) bazocelular (C07. celule (C74.9) mezonefric metanefric (C64.9) Corticosuprarenal FAI (C74.1) negru (C74._) 108 ._) alveolar (C34._) mucoide.9) intrachistic. celule.0) coloid (C73._) duct biliar (C22.1) Hurthle. malignitate borderline eozinofil (C75.0) hipofizar._) hepatice.0) celularitate mixtã (C74.9) mioepitelial mixt.9) Papilar FAI (C73. intraductal (C25. celule (C75.1) beta._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18.0) glomerulare.9) agresiv digital (C44. celule (C25._) microchistic seros microfolicular (C73.0) hepatocelular (C22. mixt (C75. celule (C74.0) macrofolicular (C73. celule (C74._) ecrin (C44.1) acinar acinare. folicular (C73._) carcinoid (C34.

3 C49.1 C49._) polipozã colicã (C18.5 C49.0 C32._) polipozã colicã.9 C49. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine.5 C49.0 C49.0 C49._) polipi multipli polipi multipli.5 C49.3 C49.6 C49.0 C49.0 C49. tumorã. limfom histiocitic C32.2 C49. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos. FAI M-9300/0 Adenomatoidã. multiple M-9054/0 Adenomatoidã._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.2 C49.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian. hialinizant (C73. coardã vocalã Adipos.5 C49.2 C49.0 C49.0 C49.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.0 C49. coardã Adevãratã. tumorã vestigialã 109 . ºi hiperplazic (C18._) Adenomiom Adenomiom.2 C49.0 C49.0 C49.6 C49. duct M--------.2 C49. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic.1 Adevãratã.4 C49._) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt.3 C49.6 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.1 C49.1 C49. mixt (C18. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.2 C49. odontogenicã (C41. tumorã._) Adenomioepiteliom (C50. adenocarcinom în (C18.3 C49.1 C49.2 C49._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25.3 C49. carcinom M-9755/3 Adevãrat.Adenomiozã.

0 C03._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06._) malign (C44. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar._) 110 ._) carcinom carcinom cu celule (C34._) adenom (C34. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã.1 C03.9 C03. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40. nev FAI (C44. metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD._) celular (C44._) tumorã cu celule. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã.0 C03. bronºicã (C34._) Jadassohn (C44. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar. carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50. creastã._) Alveolar adenocarcinom (C34.9) tip.1 C03. mixt M-9581/3 sarcom._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic. C41._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame._) M-9970/1 limfoproliferativã._) M-8745/3 Amelanotic. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26. malignã (C25. limfom cu celule T periferice. ºi rabdomiosarcom embrionar. tumorã cu celule granuloase (C56. melanom (C44. adenom. FAI (C25. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru. digital C44.9 C03.0 Alveolar. teratom rabdomiom teratom._._) boala lanþurilor grele Alimentar.9 C03.9 C03. ºanþ Alveolarã. melanom desmoplazic (C44. tract. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule. FAI teratom chistic tip.1 C03.1 C03. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame. digital C44.Index alfabetic Adult chistic._) papilar.

9) M--------._) M-9310/3 Ameloblastom. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom. adenocarcinom al glandelor (C21._) teratom._) fibrom (C41._) fibrodentinosarcom (C41._) fibrosarcom (C41.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 . chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã.1) M-8077/2 Analã.5) ependimom (C71.1) refractarã. cu acumulare lipidicã (C56.Amputaþie. malign Anexelor._) M-8390/0 tumorã. adenocarcinom al canalelor (C21. FAI papilom al plexului coroid (C71._) gangliogliom malign. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42. grad III (C21.9) Anemie refractarã._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44._) oligodendrogliom (C71.AML ( vezi leucemia._) sarcom (C41._) oligoastrocitom (C71.1) Anevrismal. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã.4 C57.1) [obs] refractarã.Amiloidã. teratom meningiom (C71.1) refractarã. hipeplazie. FAI Angiolipom. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã. AML) C24. benignã (C44._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57.1) M-8215/3 Anale.1) refractarã. malign (C41. FAI tubular. al M-8390/3 carcinom (C44.1) refractarã._) fibrodentinom (C41. sfincter M-8215/3 Anale. FAI (C41. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD). uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom. FAI (C42. fãrã sideroblaºti (C42._) fibro-odontosarcom (C41. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42. infiltrativ Angiom. cu exces de blaºti (RAEB) (C42. neoplazie intraepitelialã. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã._) fibro-odontom (C41.4 tubular. carcinom medular cu stromã (C73. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71.1 Anal._) odontosarcom (C41._) M--------._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã.1 C20. canal Anal.1 C21. FAI Anexã. cu sideroblaºti (C42.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41._) carcinom._) seminom (C62.

lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.1 C49.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom.1 C49. joncþiune C49.8 C21.0 C02. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.6 C49. paragangliom al corpusculului (C75.3 C16.5) M-8691/1 Aortic. melanom. FAI (neclasificabil la C16.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 .1 C71.3 C21.1 C49.5 C77. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.0 C16. nev) FAI (sarcom.1 C49.1 C40._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom. spaþiu FAI FAI (carcinom.1 C44. nev) FAI (sarcom.2 M-8691/1 Aortic.2 C02.1 C49.3 C30. tumora corpusculului (C75.0 C44. piele Aortã Aortã. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.0 C10. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale.1 C31.6 C49.3 C02. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.1 C49. paragangliom (C75. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac. abdominalã Aortic.0 C16. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare.3 C02.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21.5) Anus.4) Anterioarã.1 C47. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital.1 C47.4 C75.0 C44.6 C47.4 C44.5 C49.2 C31. melanom.0 pânã la C16.0 C02. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus.1 C49. histiocitom fibros Angiomatozã.3 C49. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos.9 C38.1 C49.1 C49.8 Angiom. meningiom (C70.1 C49.1 C49.3 C11. corpuscul Aortic.1 C67.6 C47.3 C16.1 C49. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.1 C04.4 C44.1 C49.1 C76.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar.1 C49.1 C49.

3 C41.1 C41. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular.9 C49.1 C49.1 C49._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom.3 C13.0 C18. cartilaj.0 C40.1 C40.3 C40.3 C40.9 C70.4 C49._) M--------. tumorã carcinoidã.1 C50.3 C49.0 C70._) M-9400/3 Astrocitic. FAI M-8241/3 Argentafinã.9 C13.3 C49. menisc lateral genunchi._) difuz. cartilaj.4 C41.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal.1 C41.2 C40.4 C49.2 C40.0 C49. circumscris (C71.2 C44.4 C49.1 C40.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49.6) [obs] C70.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid._) gemistocitic (C71._) [obs] desmoplazic.1 C32.0 C41.1 C32._) fibros (C71.5 C49. sarcom cerebelos. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71. sarcom cu celule clare al (C49. adenocarcinom cu metaplazie. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49. FAI genunchi.9 C40.2 metaplazie. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi.9 C40. FAI Ariepiglotic._) 113 .Aponevrotic. tumorã carcinoidã. grad redus (C71. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos.1 C13.3 C40. FAI aortã.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã. menisc medial gleznã mânã membru. gliom (C71.1 C41. FAI Articular.2 C49. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom.9 C49.3 C13._) difuz (C71.1 Aripã nazalã Aritenoid._) chistic (C71.9 C40.3 C49. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. infantil (C71.3 Arterã FAI aortã.4 C49. fibrom. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane. hemangiom C49. cartilaj Aritenoid. al membrului._) anaplazic (C71._) fibrilar (C71.2 C40. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent. juvenil (vezi SNOMED) C18.

_) subependimal._) adenom folicular (C73.6 C41._) subependimal.3 C49._) papilom al plexului coroid._) juvenil (C71._) fibroepitelial._) micronodular (C44.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare. glandã M-8098/3 Bazal.9) timom.2 C38.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL. melanom. nesclerozant (C44._) infiltrativ.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71. extern canal Auriculã. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71.3 C49. tip (C44. FAI canal.3 C77. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire.9) tumorã seroasã papilarã (C56.3 C49. FAI (C71.0 Atlas Atriu.3 C49. cardiac Atipic adenom (C34.9) Auditiv canal._) timom. proliferantã (C56. limfom M--------.1 C44.0 C77._) Carcinom FAI (C44. nev cu celule (C44._. difuz (C71. FAI Auriculã._) grad redus. FAI (C44._) desmoplazic._) infiltrativ.2 C44. pagina 31) M-8722/3 Balonizate. melanom cu celule (C44. malign (C37.Barret.2 C49.2 C44.3 C77._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70._) protoplasmic (C71. nev) FAI (sarcom.3 C47. cu celule gigante (C71.5 C49.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71.3 C49.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50._) M-8090/1 Bazale.2 C44._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07. piele Auricular canal. FAI canal extern meat.3 C44. FAI (C71.3 C49.0 Bartholin._) 114 ._) pilocitic (C71._) morfeic (C44.3 C49.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56. proliferantã (C56. extern cartilaj ganglion limfatic C76.2 C44._) M-9699/3 BALT. tumorã cu celule.1 C44._) adenom (C07.2 C30. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor. esofag (vezi SNOMED) C51._) fibroepitelial (C44._) M-8722/0 Balonizate. FAI (C44.5 C47. sclerozant (C44. C08.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44.2 C44.9) tumorã seroasã.3 C50. carcinom adenoid (C53. FAI (C37._._) Axilã FAI FAI (carcinom. C08._) [obs] C41. tip Pinkus infiltrativ._) piloid (C71.

0 C49. C24. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73.0 C24.0) M-8264/0 Biliarã._) nodular (C44. adenom cu celule (C25. carcinom M-8083/3 Bazaloid.9 C76.3 C65.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71. mixt (C75.1) adenom acidofil. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34. muºchi Biceps femural.1) Bazofil-acidofil. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom.3 C49. peduncul Bazali. C24. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44.9 C65.1. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.0 C22. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar.7 C71. duct adenocarcinom (C22. tumorã malignã cu celule (C25.3 C44. carcinom.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22.1) Bazofil-acidofil. muºchi Biliar.0 C44._) pigmentar (C44. mixt (C22._) Bazoscuamos.0 C24. FAI tract. C24.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar. papilomatozã (C22.1 C22. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom.1) Bazoscuamos. mixt (C75.9 C01. adenom. nev) FAI (sarcom.1. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct.0) carcinom (C22.1. ganglioni C49.0 C47. C24.0 C24. mixt (C75.0) M-8161/0 chistadenom (C22.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial.1) carcinom acidofil.0 C24. carcinom cu celule scuamoase C01.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular.3 C47. carcinom al ductului (C64._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44. C24. C24.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament._) M-8123/3 Bazaloid._) 115 . carcinom (C44. melanom.0 multicentric (C44._) M-8151/3 Beta.1 C24.1 C49. FAI Bazã limbã._) M-8319/3 Bellini.1) adenom (C75.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73. faþa dorsalã Bazin._) M--------. FAI M-8094/3 Bazale.0 C24._) epiteliom (C44. mixt (C75.1._) Bazal.0 C49. tumorã (C44.9) M-8585/3 carcinom timic (C37.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar._) multifocal superficial (C44.2 C24.1.0) adenom (C22.0 Bazã limbã.0 C49.1) carcinom (C75.1.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44. pagina 27) M-8151/0 Beta.0 C49.

4 C76.Index alfabetic Boala alfa.3 C34._) M-8081/2 Bowen tip. nev) FAI (sarcom._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34._) M-------/1 Borderline._) mucinos (C34.1 C47.1 C77. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44.9) proliferantã (C56. boalã (C44._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53.1) mu.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar.1) depozite de imunoglobuline. FAI limfoproliferativã. limfoproliferativã.1 C49.1 C34. T-gama mastocite tisulare._) celule Clara (C34.1 C49.1 C40.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34.6 C49.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama.9 C34._) nemucinos (C34. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã. pag 27) M-8910/3 Botrioid.6 C49._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34. lanþurilor grele Bowen (C44. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner. sarcom M-8910/3 Botrioides. FAI (C42. FAI (C34.9) malignã (C56. imunoproliferativã a (C17. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.1 C47._) pneumocit tip II (C34._) M-8250/3 Bronhiolar.1 C49. sistemicã cu mieloproliferativã.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 . melanom.2 C34. malignitate (vezi codul pentru comportament.4 C44.1 C47. cu depozite de imunoproliferativã.1 C49._) Carcinom FAI (C34.3 C49.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom.1 C49. FAI (C42. adenocarcinom (C34._) mixt. sarcom M-8081/2 Bowen.1 C49._) cronicã.0 C34._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom.1 C49.3 C47.1 C49.1 C49. tumorã FAI (C56. carcinom (C34._) C77.0 C44. mucinos ºi nemucinos (C34._) M-9764/3 intestin subþire.1 C49. mieloproliferativã (C42.1) mieloproliferativã cronicã.9) malignitate borderline (C56. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10.

9 C00.3 C00.9 C04.5 C00.4 C00.4 C44.0 C00. inferioarã liberã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. FAI inferioarã.0 C00. inferioarã piele.6 C00. faþã superioarã oralã._) [obs] M-8100/0 Brooke. margine.4 C00.1 C06.1 C00. FAI purpurie. faþã inferioarã piele._) cilindroid (C34. inferioarã margine liberã.2 C00.3 C00._) Bronºic.9) M---------.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip. fren. piele labial. faþã. FAI faþã purpurie. limfom malign.1 C04. superioarã fren.0 C04.5 C00. fren superioarã. mucoasã superioarã.0) inferioarã. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom. superioarã purpurie.5 C00.5 C00.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44. inferioarã inferioarã.2 C00.1 C00._) chist odontogenic (C41. FAI oralã.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã._) tip nedeterminat (C34. faþã. marginea. tumorã (C44.1 C00. inferioarã mucoasã. superioarã faþã oralã. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.1 C00.0) superioarã.3 C00. ganglion limfatic Bronºic.2 C00.6 C00. FAI labialã.5 C00.9 C00.0 C00.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34. FAI liberã. ganglion limfatic C00. superioare purpurie. carcinom cu celule (C73. faþã.1 C00.4 C00.0 C06. superioarã oralã. adenom FAI (C34. superioarã mucoasã. superioare faþã purpurie.0 C00.2 C00.0 faþã oralã. faþã. FAI piele.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal. intravascularã (C34. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.9 C77. limfom malign. tumorã adipoasã C06. marginea. tumorã alveolarã._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41. FAI inferioarã.4 C00._) Bronhogen Bronhopulmonar. limfom C49. inferioarã fren. faþã. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44.0 C00. mucoasã superioarã.0 C00._) M-9687/3 Burkitt-like.5 Bursã. superioarã margine liberã.3 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.3 C00.9 C06. FAI fren. piele M-9133/3 Bronºicã. inferioarã faþã purpurie.5 C44.0 C44. FAI mucoasã. FAI margine liberã.0 C00. fren internã. comisurã liberã.4 C44. celule mici neclivate.0 C44.1 tip cu celule caliciforme (C34. inferioarã fren labial._) carcinoid (C34. FAI 117 ._) M-8880/3 Brown.6 C00.3 C00. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C.

_) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar.0 C49. FAI auricular. pag 27) C44. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75.9 C65.0 C21.Index alfabetic M--------. celule. adenom C22.4 C49. celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.3 C16.1) argentafinã.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme.4 C53.0 C24.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme.2 C24.1 C44.2 C44.0 C49. malign enterocromafine. hemangiom M-9171/0 Capilar. FAI sistem nervos vegetativ 118 . nev) FAI (sarcom. al vaginal M-9131/0 Capilar. celule enterocromafin-like.1) adenocarcinom ºi. combinat adenocarcinom ºi. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI.4 C47.0 C77._) C41.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare.1 C44. tip cu celule Clara ºi (C34.0 C53. melanom.9) strumal (C56. extern auricular. (C34.0 C49.0 C25.1 C44.0 C44. celule.0 C49.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom. FAI auditiv.2 C44.0 C49.2 C52.0 C47. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii. limfangiom C71.0 C49. FAI argentafinã. tip cu pneumocit tip II ºi (C34.1 C76.0 C44.9 Calotã Canal anal auditiv.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.0 C24. celule ECL.1) M-8149/0 Canalicular. mixt adenom bronºic (C34.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.2 C44.0 C25. celule. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu. extern biliar. al apendicelui (C18.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65. FAI ECL._) carcinom bronhiolo-alveolar.0 C44. al apendicelui (C18. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele.0 C49.

0) condilomatos coroid. tip (C44._) mixt._) multifocal superficial (C44. cu alte tipuri de carcinoame mici._) alte tipuri. mixt (C75._) cloacogenic (C21._) tip nedeterminat (C34._) C.9) ceruminos (C44. duct (C64. ductal infiltrativ (C50. microchistic (C44. celule (C34. multifocal (C44._) Bowen. mixt (C22. C31._) multicentric (C44._) superficial. combinat cu ductal infiltrativ (C50.2) colector.1) bazoscuamos (C44.9) biliar.0) cromofob (C75. mixt (C75._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34._) tip desmoplazic (C44. celule (C30._) alveolare. celule (C34. celule în (C34._) pneumocit tip II (C34.5) Cribriform FAI in situ (C50._) fibroepitelial (C44. celule (C34. FAI anexial. celule (C75._) cu alte tipuri de carcinoame.2) clare._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 ._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz. celule Bazocelular FAI (C44. celule (C73._) bazofil (C75. infiltrativ (C44. duct ºi hepatocelular.1. intraductal (C50._) alte tipuri. hipersecretor (C50._) cilindrice.1) cromofobe._) caliciforme. mixt (C44. adenoid (C53. tip (C16. tip Pinkus infiltrativ._) nodular (C44._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34. celule.1) bazofil-acidofil._) bazal. combinat cu lobular infiltrativ (C50.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil. lobular infiltrativ (C50._) sclerozant._) anaplazic.9) corticosuprarenal (C74._) fibroepitelial. celule (C34._) ameloblastic (C41._) bazale ºi scuamoase.0) clinging. celule renale (C64.0) bob de ovãz._) nemucinos (C34. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44. plex (C71. duct (C64._) cu alte tipuri de carcinoame._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50.0._) Bellini.celule mici-mari. sclerozant (C44._) desmoplazic. celule (C34. infiltrativ (C44._) mucinos (C34._) Combinat adenocarcinom. duct (C22._) micronodular (C44. mucinos ºi nemucinos (C34._) bronhiolar (C34. celule clare ca “apa de stâncã”._) Clara._) nesclerozant._) bazaloid bazaloide scuamoase._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44._) alveolar (C34._) infiltrativ._) mici-scuamoase._) pigmentar (C44._) morfeic (C44._) chistic. nesclerozant (C44.1) acinar acinare._) ºi ductal infiltrativ (C50. celule adenochistic Adenoid bazal (C53.0) biliar._) Clara ºi caliciforme. C24. celule (C34.

_) în polip. celule în inel cu pecete. FAI eozinofil (C75._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50. celule FAI renale. celule (C73.0) fibrolamelar (C22.9) bogat în glicogen (C50._) papilar urotelial (C67.9) trabecular (C73.9) bine diferenþiat (C73.9) hepatic sclerozant (C22. tip solid (C50. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari. celule. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 ._) infiltrativ ºi lobular.0) varianta cu celule fusiforme (C22._) tip cribriform (C50._) infiltrativ ºi cribriform C50. celule ºi celule fusiforme granulare. tip comedo (C50._) ºi lobular (C50._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50. sân (C50. celule gigante. infiltrativ (C50. FAI în polip adenomatos lobular. mixt tip poliembrional endometrioid. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22. necheratinizant mici. mixt (C73._) infiltrativ ºi boala Paget.0) tip pleomorf (C22.9) desmoplazic.9) Fusiforme._) infiltrativ ºi tubular (C50.9) medulo-folicular._) in situ._.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64._) in situ. celule (C73._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom.9) moderat diferenþiat (C73._) inel cu pecete._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73.9) sticloase._) infiltrativ ºi coloid (C50.0) ºi colangiocarcinom._) infiltrativ ºi mucinos (C50. combinat (C22._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50. carcinom in situ (C50. celule în. celule (C64.0) tip cu celule clare (C22.celule in situ. mixt (C22._) in situ.0) ºi al ductului biliar. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07.0) schiros (C22.0) hepatoid Hurthle. carcinom (C50.9) oxifile.9) în polip. celule. FAI epidermoid. celule granuloase._) epidermoid.0) încapsulat (C73. celule ºi papilar (C73. papilar (C50._) ductular. FAI (C50._) infiltrativ ºi lobular. tip cribriform (C50.0) sarcomatoid (C22._) in situ. C08.9) gelatinos [obs] gigante._) in situ.0) Folicular FAI (C73.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22._) Ductal FAI in situ. celule (C56. micropapilar (C50. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme. cu invazie stromalã discutabilã (C53. metastatic infantil. FAI (C50. tip infiltrativ (C50._) lobular ºi intraductal (C50.

ductular (C50.1) insulare. cu celule în inel cu pecete. celule. celule FAI fusiforme._) seros (C56._) inflamator (C50. FAI (C50._) in situ ºi intraductal (C50._) micropapilar (C50._) epidermoid. neinfiltrativ (C50.9) medulo-papilar. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice._) neinfiltrativ. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41. mixt (C73._) neuroendocrin scuamoase._) ºi coloid (C50._) ºi intraductal (C50._) intermediare. FAI intraepidermic cu celule scuamoase. celule._) cu stromã amiloidã (C73. ductal FAI (C50. metatipic (C44._) Mici._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50._) ºi mucinos (C50._) papilar. celule. necheratinizant. cheratinizant scuamoase. combinat (C34.9) tranziþionale._) neinfiltrativ (C50._) ºi cribriform (C50. sân (C50.9) intestinal._) intrachistic.0) mici._) ºi carcinom ductal in situ (C50._) Mixt acinar-endocrin (C25._) in situ (C50. (C53. FAI metastatic._) tip solid intraepidermal. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 ._) microchistic. celule._) combinat cu alte tipuri (C50._) ºi ductal infiltrativ (C50._) ºi boala Paget.9) Merkel. celule (C44._) infiltrativ._) ºi lobular (C50. sân (C50. combinat (C34. FAI metastatic._) combinat cu alte tipuri (C50. celule (C22. celule (C67. celule._) Micropapilar intraductal (C50. necheratinizant mici-mari. celule (C34.mari.Index alfabetic Infiltrativ._) ºi lobular in situ (C50. celule (C25._) neuroendocrin scuamoase. tip (C16._) ºi lobular (C50._) ºi tubular (C50._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50._) intraepitelial.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular. sân (C50._) infiltrativ (C50._) adenocarcinom ºi._) microinvaziv. tip Bowen (C44. papilar (C50. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50._) Mari._) Infiltrativ._) neinfiltrativ (C50. mixt C73._) metaplazic._) juvenil._) insular (C73. epidermoid adenocarcinom ºi. anexial (C44._) ºi ductal (C50. lobular FAI (C50._) ºi boala Paget. celule FAI bogat în lipide (C50._) Medular FAI atipic (C50. cu celule scuamoase. FAI matrical (C44._) ºi lobular in situ (C50._) papilar. celule (C34. tip Lobular FAI (C50._) limfoepitelial limfoepiteliom.

9) parietale. celule (C16. FAI (C50.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44.1) primar._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73. celule (C73.1) pleomorf plex coroid (C71.0._) pituitar._) papilo-medular. neinvaziv (C25._) oncocitic Papilar FAI columnare. C31. celule în inel cu. celule._) urotelial._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric.9) seros._) înalte._) intraductal neinfiltrativ (C50._) pecete. neinvaziv ºi folicular (C73. celule. papilar seros al peritoneului (C48. urotelial papilar (C67. celule cutanat primar (C44. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64. celule ºi adenocarcinom mucinã. primar al peritoneului (C48.9) renale. celule (C73. in situ scuamoase. tip duct colector (C64._) neinvaziv._) ductal-endocrin (C25. celule papilo-medular (C73._) pilomatrix (C44._) odontogenic (C41. carcinom intraosos (C41.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile. neinvaziv (C67._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat. neinvaziv (C67.9) scuamoase.1) seros de suprafaþã (C56.9) încapsulat (C73.9) Schneiderian (C30. celule primar._) neinvaziv._) tranziþionale.celule (C73.0) medulo-folicular (C73. bazocelular superficial (C44. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase.9) rezervã. celule scuamoase.9) scuamoase._) lobular (C50._) multifocal.5) poligonale. FAI (C75.9) tranziþionale. celule._) sebaceu (C44.9) mici. celule în inel cu pecete._) urotelial (C67. celule (C64.9) difuz sclerozant (C73._) foliculo-medular (C73.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22._) 122 . metastatic pigmentar bazocelular (C44.celule (C44.1) pseudoglandular celule scuamoase. celule renale (C64.9) parafoliculare.bazocelular (C44.9) tip cromofob (C64.9) celule fusiforme (C64.9) papilar-mucinos intraductal._) varianta folicularã (C73. mixt (C73.9) papilar (C64.9) sarcomatoid (C64. celule (C34. FAI papilar intraductal (C50.9) asociat cu chist (C64._) non-small.9) tiroidã (C73. celule (C73.9) Renale. celule de rotunde.9) medulo-papilar (C73.9) Neuroendocrin FAI mari.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal. celule (C67. celule sarcomatoid sarcomatoid._) neîncapsulat sclerozant (C73.9) renal. celule FAI (C64. papilar cu celule tranziþionale (C67.

adenocarcinom cu metaplazie. arterã M-8692/1 Carotidian. celule FAI fusiforme. FAI clare. atriu Cardiac. celule in situ. celule._) intraepidermic.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia. papilar (C67. bine diferenþiat (C37. glandã (C44._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50._) papilar (C67._) intraepitelial mari.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44. paragangliom al corpusculului (C75.4) M-8692/1 Carotidian.9) trabecular tranziþional Tranziþionale.0 C34._) Scuamoase.0 C38.4 C49. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant. cu diferenþiere timus-like._) necheratinizant. de suprafaþã (C56.9 C41._) sudoriparã. adenocarcinom cu exostozã (C40. FAI mici. ºi osoasã. celule in situ micropapilar (C67._) Verucos FAI epidermoid scuamoase. ventricul Cardioesofagianã.9 Carpian.9) papilar.0 C16._) papilar.1) Sertoli.4) C40._. al peritoneului (C48. celule. necheratinizant metastatic.9) papilar. cheratinizant mari. tip Bowen (C44._) timus-like. C41. FAI (C37.celule (C62. primar._) timic._) papilar. celule._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25. sclerozant al ductului (C44. cu elemente simplex anexe cutanate (C44. tumora corpusculului (C75. FAI Cardia gastricã Cardiac.9) timic. cu formare de fusiforme.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor. joncþiune Carinã Carotidian. corpuscul Carotidã._) sudoripar. necheratinizant microinvaziv (C53._) Seros FAI micropapilar (C56. os Cartilaginoasã metaplazie.0 C75. neinvaziv (C67. celule FAI FAI. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53.0 C38. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16._) Cartilaj FAI articular. tip cu celule corn._) Urotelial FAI in situ neivaziv. FAI papilar papilar. neinvaziv (C67. FAI 123 . sân (C50.0 C16. celule Warty Wolffian.

limfom cutanat primar cu (C44._) Cementom. gigantiform (C41.3 C49.2 C49.0 C71.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71. tip. FAI (C41.1 C24. convenþional (C40._) Cemento-osifiant.2 C30.0 C77.0 C70.2 C49.9) leiomiom nev albastru (C44._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71.2 C49._) Cementom.1 C72.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.3 C44._) Centralã.2 C40. fibrom (C41. ganglion limfatic Celiacã.6 C71. celule T mari. C41. nev (vezi SNOMED) CD30+.2 Cavernos. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71. arterã M-------/-9 Celular. FAI Cerebel. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã. hemangiom M-9172/0 Cavernos.0 C71. fibrom (C41.7 C49.0 C71.9 C06._) odontogenic.7 M-8589/3 CASTLE C60.9 C71.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare.7 C71. arahnoidal circumscris (C71. FAI (C71. fibrom (C41. celule T. displazie periapicalã (C41. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom._) Cementoblastom benign (C41.0 C71. pagina 31) 124 ._.0 C41._) Cemento-osoasã. corp M-9121/0 Cavernos._) fibrom (C56.9 C30. nev) FAI (sarcom._.3 C49. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44.6) [obs] sarcom._) Cec Celiac. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50.9 C76. melanom._) tumorã neuroectodermalã primitivã. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru.3 C32.6) [obs] Cerebelopontin. limfangiom C06._) schwannom Cementalã.9 C48.7 C47. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor. displazie periapicalã (C41._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41.5 C71.3 C32. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel.9 C32.Index alfabetic C40.0 C40.0 articular al membrului._) neurocitom osteosarcom (C40. nedeterminat.2 C49.5 C44. C41.1 C40.3 C32._) Cementifiant.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18._) osteosarcom. FAI (C71.2 C32.3 C40.6 C71.2 C47. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom._) CD30+.2 C49.2 C49.

glandã Ceruminos adenocarcinom (C44. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival.0 C47.2) adenom (C44.0 C53. carcinom cu celule renale asociat cu (C64.0 C49.8 C53.0 C49.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56._) congenital.0 C47. nev) FAI (sarcom. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos. FAI (vezi SNOMED) gingival.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 .0 C47.0 C72.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare. duct (vezi SNOMED) trichilemal.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase.9 C53.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã.4 C49._) C76. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic. FAI carcinom cu celule scuamoase. regiune FAI FAI (carcinom.9 Cervicalã.2) carcinom (C44.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune.0 C44.0 Ceruminoasã.4 C49. celule (C56.0 C77. gliomatozã (C71.0 C49. neoplazie intraepitelialã. proliferant M-8077/2 Cervicalã. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic. papilom C72._) C44.0 C44.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53. odontogenic (C41.0 C49. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist. grad III (C53.0 C76. melanom.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular.0 C49.0 C15. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------.

9) parþial diferenþiat.0) ecrin (C44.9) clare.9) epiteliom adenoid (C44. FAI (C56. malignitate borderline (C56. C08.0) papilarã (C25.9) ºi solidã (C25. celule (C56.9) pseudomucinos (C56.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare.9) Chistic adenoid.9) seros. benign (C48. carcinom (C50._) Papilar FAI (C56.9) mucinoasã._) nodul. carcinom adenoid. celule. malignitate borderline (C56._) mucinos. C08. celule.9) multilocular malign (C64.9) mucinos. malignitate borderline (C56. FAI endometrioid. nefroblastom (C64.9) pseudomucinos._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64. malignitate borderline (C56. tumorã de malignitate borderline (C56.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 ._) teratom.9) limfomatos (C07.9) Papilar FAI (C56._) endometrioid._) mucinos._) papilarã seroasã._) seroasã papilarã._) higrom hipersecretor.9) malignitate borderline (C56.9) papilarã.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos. C24. FAI (C56.9) pseudomucinos. malignitate borderline (C56.9) pseudomucinos.9) Chistadenofibrom FAI clare._) mezoteliom. celule (C56. papilar (C07. celule. tumorã cu displazie moderatã (C25.0) endometrioid mucinos.9) seros._._) astrocitom (C71. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C25.9) mucinos. tumorã (C25. FAI (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) mucinoasã. tumorã de malignitate borderline (C56. malignitate borderline limfomatos.9) mucinos. celule duct biliar (C22. FAI (C48. FAI (C56. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular._) limfangiom mezoteliom. FAI (C56.9) malign (C64. FAI (C56. C24. epiteliom (C44.9) seros. malignitate borderline (C56.9) seros.9) Nefrom benign (C64.9) seros (C56.0) clare.9) pseudomucinos. FAI (C56.9) mucinos (C56._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare. atrio-ventricular (C38.9) seros._) clare. cu displazie moderatã (C25.1.1. nodul (C38.9) mucinoasã. FAI (C56._. malignitate borderline (C56.9) duct biliar (C22._) [obs] mucinoasã.

celule.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic. adenocarcinom endometrioid.2 C49. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71. malignitate borderline (C56. pag. tumorã (C41.2 C44.Index alfabetic Chistom FAI mucinos. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 .9) M-8507/2 Clinging. cu displazie severã (C53.1 C25. mezonefroid adenofibrom (C56.9) chistadenocarcinofibrom (C56.0) hidradenom (C44. fibromatozã (vezi SNOMED) C69.2) C21.0) M---------M-8313/3 Clare. C31.0) M-8322/3 carcinom (C75.0. celule. adenocarcinom. ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom._) C51. tumorã.4 C72._) (vezi regulile de codificare.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------.9) chisticã.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.9) condrosarcom (C40.4 Ciliar.7 C47._) M-8121/3 Cilindrice.6) C24._) M-8077/2 CIN III.5 C44._) benign (C50. carcinom (C21._) M-8252/3 Clara. papilom cu celule (C30.0) M-8322/0 adenom (C75. carcinom bronhiolo-alveolar (C34.9) chistadenofibrom._) [obs] malign (C50. nev) FAI (sarcom. zonã Cloquet.0) carcinom chistadenofibrom (C56.0. 28) M-8077/2 CIN III. 28) M-9471/3 Circumscris._.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44._) odontogenicã. carcinom (C22._) malignã._) M-8200/0 piele(C44._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64. corp M-8383/3 Ciliate.2 C47. celule. melanom.3 adenocarcinom. proliferantã atipicã (C56. ºi calciforme._) M-8200/3 Cilindroid. (C34.2 C11.2 C49. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. FAI adenocarcinom.9) chistadenom (C56. C31._) (vezi regulile de codificare. carcinom cu celule (C30.2 C49. pag.3 C76. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75. duct biliar C24. FAI tumorã. C41. variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice. malignitate borderline (C56. FAI (C53._) carcinom cu celule scuamoase tumorã.9) seros (C56.2 C77.7 C49. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara. carcinom bronhiolo-alveolar (C34._) Clare ca apa de stâncã.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74. malignitate borderline (C56.0 Cistic.9) adenofibrom.Cicatricialã. adenom bronºic. tumorã meningiom (C70.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50.2 Cloacalã._) [obs] M-8200/3 Cilindroid._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41._) ependimom hepatocelular. carcinom intraductal (C50. FAI (C56.0 Cistic.

tumorã (C40.1 C32.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian.2 C49._. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.4) M-9230/0 Codman.1 C32.0) M-8319/3 Colector. combinat (C22. carcinom al ductului (C64.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18. carcinom renal.Index alfabetic C49.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular.4 C19.0 C70.2 C49.9 C25.7 C53.Colesteatom._) carcinom cu celule mici . C24.Colesteatom. corpuscul Coccigian. ganglion limfatic M--------.celule mari (C34.6 C18. carcinom papilar cu celule (C73. C24.0 Coledocian.2 C32.9) M-8121/1 Columnare.2 C49.2 C18.3 C18.5 C18.9) C24.2 Colic. glomus Coccis C77.1 C32._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50. FAI (vezi SNOMED) M--------._) C25.9 C18._) carcinom cu celule mici .1.1.0 C32.5 C53.3 C75.0 C70. tip duct (C64._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.5 C41.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.0 C70.5 C75.9 C18.0) C22.9 C41.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34.2 C49.2 C49.2 C18.0 C18.9) M-8319/3 Colector.6 C18.0 C32.7 C19.2 C49.7 C18. papilom cu celule C44.0 C41.9 C67. C41.8 C53._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41. canal M--------.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22.celule scuamoase (C34. epidermoid (vezi SNOMED) 128 .7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã.7 C18.

malign (C44.2 C49. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã. C41.0) Comedo. melanom malign în (C44.4 C49.2 C49._) nev intermediar ºi gigant (C44._) M-9281/0 Compus. C41._. FAI (C50. neinfiltrativ (C50. DCIS tip (C50.1 C49. odontom C24.0 C44.1 C49._) tumorã miofibroblasticã. leziune dermicã proliferativã în (C44. glioblastom cu (C71. C41._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44.0 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte._) dediferenþiat (C40._. C41._) M-9230/3 Condroblastom. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic.2 C49.Condromatozã. C41._) M-9230/0 Condroblastom.6 C32. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus._) Congenital chist.0 C49._) Comedo._._. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã._) C49.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22._._) M-9241/0 Condromixoid.1 129 .0 C49._) Comedocarcinom._) juxtacortical (C40._) M-8244/3 Compus. FAI (vezi SNOMED) displazie. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã.0 C24. C41. carcinom M-9181/3 Condroblastic.2 C49._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40. C41. C41._) Condrom FAI (C40._.2 C72. C41._) nev.0 C77._) cu celule clare (C40.3 C49._._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant. FAI (C40._) siringom._.2 C49._) periosteal (C40.9) M-9282/0 Complex. tumorã cu celule gigante (C40._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44. malign (C40. fibrom (C40._.2 C49. osteosarcom (C40. peribronºicã (C34.0 C49._) Conjunctiv._. carcinom ductal in situ tip (C50. adenom corticosuprarenal cu celule (C74.1 C49.2 C49. molã hidatiformã (C58._. nev (C44.5 C49. C41. C41. carcinoid M-9596/3 Compus. C41._) Comedocarcinom.9 C49.6 C49.1 C49._) juxtacortical (C40._.6 C00.0) M-9100/0 Completã._) mezenchimal mixoid periosteal (C40._. C41.0 C49. FAI M--------.0 M-9220/1 Condromatozã .

1 C49.3 C71. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.5) anaplazic (C71.9) M-9120/0 Corioangiom (C58.5 C71.Index alfabetic C49._._) C49.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69.0 C49. FAI Coroid Coroid._) trunchi.0 C49.5 C49.2 C49.5) carcinom cu celule renale (C64.1 C38.2 C49.0 C69. cord ºi mediastin C38.0 C49. celule.9. afecþiune mieloproliferativã.3 C49. paragangliom M-8700/0 Cromafinã. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid. C41.6 C49.0 C63.9) 130 .5) malign (C71. cu formare de C69._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.5 C49.2 C49.1 C69.0 C49.5) adenom (C71.5) carcinom (C71.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.5 C49. papilom al plexului FAI (C71. boalã Ciliate. carcinom al plexului (C71.6 C49.5 C49.1 C49.5 C71.7 C71.1 C49.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial.5 Cornean. carcinom cu celule scuamoase. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã.3 C49. osteosarcom central (C40.1 C69.0 C49.3 Coroid. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71.5) meningiom (C70._) gliom.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional.3 C49.6 C49.3 C49.1 C69.5) atipic (C71. al ventriculului al treilea (C71.2 C49.3 C49. limb Cornee.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn.4 C49.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58.3 C49.5 C49.

0) compacte. FAI (C37.1 C49. mucoasã inferioarã. melanom.9 C70.5 C71.0 C71. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.1 C49.9 C03.0) benignã (C74.2 C60.9 C71.9 C71.1 C44.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76.5 C75.0 C71.1 C49. ganglion capsulã internã centralã.4 C71. celule (C74.9 C57. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical.0 C70.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41.1 C49. celule din (C74. celule (C74.9 C75. mucoasã superioarã.9 C54.9) Cot FAI FAI (carcinom.0) Corticosuprarenalã Costal.0 C71.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.0) mixte.0 C70.0) pigmentar (C74.0 C47.0 M-9473/3 CPNET (C71.0) carcinom (C74.7 C75. timom FAI (C37.6 C47.2 C71. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper._) C41.6 C49.2 C71. nev) FAI (sarcom.2) Craniu.0 C41.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv. malign (C37. glandã C69.0 C70.2) papilar (C75.0 C72.3 C41.0) malignã (C74.1 C40.3 Adenom FAI (C74.4 C75.2 C16.8 C60.0 C70.2 C16.0 C41.4 C44. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74.0) clare. substanþã albã cerebel.0 C54. intracranianã bazal. duct Craniofaringiom FAI (C75.5 C75.0 C71.0 C03. FAI M-9837/3 Corticale. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian. cartilaj Costovertebralã. FAI Creastã alveolarã FAI.1 C03.9 C70.9) malign (C37.1 C60. articulaþie 131 . celule (C74.9) predominant cortical.9) predominant cortical.2) adamantinomatos (C75.5 C70.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74.9 C71.0) Tumorã FAI (C74. FAI arahnoidã.0 C71. FAI Cranianã.1 C68.2 C25.0) glomerularã.

4 C71.5 C71.5 C71._) 132 . chiasma organul lui Reil palium parietal.1 C71.0 C71.5 C71.0 C71.0 C70.4 C71. substanþã albã cerebralã.0 C71. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial.8 C71. tract opticã.7 C71.0 C71. duramater creier mijlociu dura.0 C71. ventricul. ventricul.3 C72.0 C70. meninge cerebral.Index alfabetic C71. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral. FAI fosa cranianã.5 C71.9 C71.9 C71. FAI ventricul lateral.9 C70.0 C71.0 C71. vermis cerebral.6 C71.5 C71. ventricul cerebralã.0 C71.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.0 C70. plex corp calos corp striat cort.0 C70. FAI ventricul al treilea. ventricul.5 C71. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea.7 C71. ventricul.5 C71. ventricul patru plex coroid.5 C71. cranian meninge.7 C71.2 C71.0 C70. cortex cerebral. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian.2 C71.9 C70. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater.7 C71.1 C71. lob patru. lob tract optic treilea.0 C71._) carcinom in situ (C50.0 C71.0 C71.0 C72. FAI lateral.7 C71.9 C71.5 C71.4 C71. anterioarã fosa cranianã.0 C71.0 C71.0 C71.3 C71.9 C71.7 C71.2 C72.7 C70. FAI piamater.8 C71. ventriculul al .7 C71.0 C70.0 C70. capsula intracranianã.0 C71.0 C71.3 C70. meninge cranianã. FAI insula insula Reil internã.0 C71.0 cerebelos. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom. FAI duramater.1 C71.7 C71.0 C71.5 C71.9 C71.0 C71.0 C71. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã. plex coroid ventriculul al treilea.7 C70.2 C71.0 C72. FAI patru.9 C71. cerebral meninge.5 C71.5 C71.6 C71. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial. pol olivã operculum optic. peduncul cerebral.7 C71.5 C71. mijlocie fosa cranianã. FAI meninge. lob occipital.7 C71.0 C70.3 C71.5 C71. intracranian C71.7 C70. FAI carcinom ductal (C50. FAI duramater._) carcinom ductal in situ (C50.1 C71. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal. FAI treilea.0 C70. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital.0 C70._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.7 C71.7 C71.0 C71.0 C71.3 C71. cranianã piramidã plex coroid. plex coroid ventricul lateral.0 C70. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.9 C70.9 C70. ventribulul al.0 C71.3 C71. FAI ventriculul al patrulea. FAI plex coroid.5 C71. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã.4 C71.

_) Dermatofibrom lenticular (C44.3 C13. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50. FAI sarcom._) protuberant._) M-9709/3 limfom. alveolã Dentigiros._) Cutanat carcinom neuroendocrin. lentile Cubital._) proliferativã.3 C44.2 C49.2 C49.2 C47._) ecrin._. cartilaj Curbura micã a stomacului. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 .1 C49. Schwannom C76. muºchi D M-9135/1 Dabska._) C49. cilindrom (C44._) ºi epidermic. nev) FAI (sarcom.4 C44._) Depozite de imunoglobuline.0 C32. FAI Cricoid.2 C49.1 C76. interdigitate tumorã folicularã Dentarã._) M-8390/0 tumorã._) Dermic cilindrom. FAI (C44._) tip comedo (C50. FAI (neclasificabil la C16. proliferativã în nev congenital (C44. celule sarcom.3 C32.4 C77.1 C40. nev) FAI (sarcom.2 Cvadriceps femural.1 C49._) CD30+.1 C44. ecrin (C44.4) C49. FAI (neclasificabil la C16._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.2 C49.1 C49.5 C44.1-C16.2 C49.1 C47.6 C47._) M-8390/3 carcinom (C44. pigmentar (C44.3 C16._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03.5 C16. C41. FAI (C44.1-C16. anexe M-8390/0 adenom (C44._) papilar (C50.1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom.7 C49.2 C49. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44.2 C49. ganglion limfatic Cuneiform.4) Curbura mare a stomacului. primar (C44. muºchi Dendritice.2 C40.6 C49. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41.2 C49. nev (C44. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom.7 C49.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid._) protuberant.0 C69._) Decidualã. FAI (C44._) nev (C44._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. folicular sarcom._) leziune.1 C49.Index alfabetic C13.7 C47. benignã (C44. melanom. boalã cu Dermatofibrom.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ.1 C49.6 Cricoid. leziune în nev congenital (C44.2 C44. FAI (C44. melanom.1 C49.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40.

rabdomiosarcom cu glandularã._) M-9501/3 Dictiom._) infantil. amelanotic (C44. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã.6) M-8727/0 Displazic._) C41. sclerozant (C73. MPNST cu intermediarã.6 C62. boala (C42. grad redus (C71.9) chist cu tumorã secundarã Descendent. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75. adenom papilar.1 Diafragm Diafragmatic._) tip. ganglion limfatic M-8408/3 Digital. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. FAI (vezi SNOMED) fibroasã.Index alfabetic Dermoid FAI chist. adenocarcinom cu neuroendocrinã._) astrocitom. malign (C44.9 intermediarã.Disgenezã. colon Descins.9) meningiomatozã (C70.9) M-9840/3 Di Guglielmo. tumorã cu celule SertoliLeydig cu. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens. carcinom cu celule scuamoase in situ._) Digestive. intraductalã retinoblastom (C69.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom._) carcinom papilar. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70. benign (C69.1) [obs] C49. carcinom cu rabdomioblasticã._) M-------/-1 Diferenþiat._) M-8500/2 DIN 3 (C50. corioadenom (C58.3) mezenchimalã. organe.3 C77. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. malign (C69. carcinom bazocelular (C44. adenocarcinom papilar (C44. citopenie refractarã cu 134 ._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu. FAI (vezi codul pentru grad. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. agresiv (C44. schwannom malign cu timus-like. severã (C53. schwannom malign cu rabdomioblasticã._) tip. MPNST cu rabdomioblasticã. MPNST cu neuroendocrinã. FAI chist cu transformare malignã (C56. nev (C44._) mezoteliom tip.2) teratom Diferenþiere ganglionarã._) M-8408/1 Digital. gangliogliom meduloblastom (C71.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom._) melanom. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18. nodular (C71.2) tip._) congenitalã.6) melanom._) papilomatozã.6) meduloblastom. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. carcinom epidermoid in situ. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã. adenocarcinom (C16. carcinom cu timus-like. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã.9) intraductalã. carcinom (C16. astrocitom (C71.

_) tip comedo (C50.0 C24. hemangiom pediculat C67. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41._) papilom papilomatozã subareolarã (C50.0 C01._) carcinom (C50._) ºi carcinom lobular (C50._) tumorã mucinoasã chisticã cu. scleros (C44.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. tip duct colector (C64.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã.0 C69._) ºi boala Paget._) tip solid (C50. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15._) ºi carcinom tubular (C50._) lobular ºi carcinom ductal (C50. comun biliar._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50.3 C25. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50.5 C69. limfom cu celule T periferice.9 C48._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu.0 C24.0 C24. muºchi Drept._) ºi carcinom cribriform (C50.0 C24._) tip cribriform (C50.9 C73._) ºi carcinom mucinos (C50.9 C08. moderatã (C25.0) M-9705/3 Disproteinemie.0 C02._) periapicalã cemento-osoasã (C41._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.3 C57. FAI Bellini. in situ (C50. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit._) ºi carcinom coloid (C50.9 C49.1 C02.2 C52.3 Dom. douã treimi anterioare limbã.0 C24.5 C69. FAI limbã._) periapicalã cementalã (C41.0 C22.3 Distalã._) adenom.9) colector (C64._) ºi lobular (C50. sac Drept abdominal.9) renal.0 C24._) tip cribriform (C50.0 C24. intrahepatic biliar._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50.9) Carcinom FAI Bellini (C64.0 C25.1 C49._) mixt. carcinom al (C64. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50._) ºi carcinom lobular in situ (C50.1 C08.5 C25._) uºoarã (vezi SNOMED) C07. extrahepatic biliar.0 C02. FAI biliar.4 C18. carcinom ductal-endocrin (C25.2 C24._) tip cribriform.0 C75._) micropapilar (C50.1 C24.9) sudoripar. FAI lacrimal._) papilar (C50.9 C07. faþa limbã.0 C24.3 C08. bazã Douglas. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 . hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal. moderatã (C25. colon Duct biliar. vezicã urinarã Dorsalã.5 C17. partea anterioarã limbã. sân (C50._) celule._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50.

adenoame._) porom (C44.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom._) ELC. C41. carcinom infiltrativ (C50. choriocarcinom. tumorã cu celule SertoliLeydig.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic. C41.0 C53. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar. mixt teratom vestigiu. tip duct colector (C64._) spiroadenom._) Endemicã. malign (C44._. papilar (C44. adenom (C44. timom harmatomatos Ectopic. C41. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62. FAI ECL. carcinom scleros al (C44. carcinoid cu celule Eccondrom (C40. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22. slab heterologe diferenþiatã.9 C70. FAI (vezi SNOMED) M--------._) porom malign (C44.0 C75._) dermic.0 C70. malign Ectazie. multiple 136 .Ectopie._.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal. tumorã stromalã cu (C56.4 M--------._) papilar. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente._) papilar. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical._) chistadenom (C44. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40._) Ecrin acrospiron (C4. adenocarcinom tip Endocervical. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie.1 Duoden Dura. carcinoid cu celule. retiformã. cilindrom (C44._) adenom.0 C70.9 C75. carcinoid cu celule.9) sudoripar. adenocarcinom (C44.8 C25._) adenocarcinom.9 C70. tumorã cu celule SertoliLeydig. cu M-8588/3 timus-like.0 C53.0 C53. diferenþiere intermediarã. papilar (C44. canal Endocervicalã. guºã (vezi SNOMED) Endocervical. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic. glandã Endocol Endocrin glandã. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38. rabdomiosarcom._) spiroadenom (C44.0 EC. multiple pancreas M-8521/3 Ductular. FAI glande._._) adenocarcinom (C44._) Eccondrozã (C40. mixt sarcom ºi alveolar._) C17._) terminal. cu M-8634/1 heterologe. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual.

_) celular (C71. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom.Enterogen. carcinom. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid. granulom C75._) Endocrin-ductal. carcinoid cu celule.1) sarcom._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71. mixt verucos Epidermoid.1) M-8931/3 Endometrialã.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari. malignã M--------. FAI (C54. sarcom.1) sarcom._) anaplazic (C71. FAI (C54. stromatozã C54.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic. grad înalt (C54.1) Endometrial. tumorã de sinus Endolimfaticã._) tanicitic (C71._) M-9383/1 Ependimom–subependimom._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63. mixt (C25._) C38. malignitate borderline tumorã. malignitate borderline carcinom.3 Epidermoid._) M-9135/1 Endovascular. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom._) Endodermal. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54. necheratinizant papilar celule mici._) mixopapilar (C72. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75. mixt (C25. adenomatozã Endocrin-acinar.1 Endometrialã.0 C72. stromã M-9752/1 Eozinofilic. grad redus (C54. nev (C44. tumorã cu celule.1) M-8241/3 Enterocromafine.1) adenom (C75.1) Endometrial. angioendoteliom papilar 137 .1) sarcom. carcinom FAI in situ. mixt (C71. stromal nodul (C54.9 C75. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom._) cu celule clare (C71.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom. FAI adenom.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos. miozã stromalã (C54.0) papilar (C71. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like. carcinom.1) carcinom (C75.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. meningiom (C70. FAI chistadenom.

nev cu celule (C44.9 C15._) malign sebaceu (C44. malign (C37. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã.9) timom.4 C15.5 C15.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã.5 C15.1 Epitrohlear.0 C15. meat 138 .9) tumorã odontogenicã.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77.1) Estezioneuroblastom (C30. trombocitemie (C42.1) [obs] Eritremie cronicã (C42.1) Eritremicã. treimea toracic Esofag._) trofoblasticã. treimea superioarã. sinus Eustache. Malherbe (C44.) M-8121/0 Exofitic. FAI (C37. treimea proximalã.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. acutã (42. cu elemente timus-like C77._. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare. sarcom hemangioendoteliom.0 C15. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53. mielozã.3 C15. treimea mijlocie. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44.3 C15.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71. treimea inferioarã._) Estezioneurocitom (C30. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti. canal auditiv. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44. papilom sinonasal (C30._.0 C31.1 C10.1) Eritroplazia Queyrat (C60._) Tumorã benignã malignã fusiformã. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42. ganglion limfatic Esogastricã.2 C15.2 Extern auditiv. trompã C32._) Esofagian. C31.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare. cu diferenþiere timus-like fusiformã.1) [obs] Eritroleucemie (C42._) bazocelular (C44. celule._) intraepidermic._) Etmoid. FAI (C42. calcifiantã (C41._) scuamoase.1 C16. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme.1) neoplasm. adenocarcinom.1 C32. C41.1) Esenþialã. mixt (C25.1) [obs] Eritremicã. trombocitemie hemoragicã (C42. os Etmoid.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41. C41.1 C30._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40. ganglion limfatic Erupþie. FAI hemangioendoteliom._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40._) C44._) timom._) Estezioneuroepiteliom (C30.2 C44. mixt ºi fusiforme. melanom cu celule._) benign calcifiant. mielozã._) sarcom sinovial._. solid ºi papilar (C25. Jadassohn (C44.

desmoid Extrasuprarenalian. paragangliom.4 C00. mânã Fallopianã.5 C00. canal buzã.0 C44. plasmocitom (nu apare în oase) C69. nev) FAI (sarcom. FAI buzã.0 C32.3 C40.0 C49.3 C44.0 C77.0 C49.0 auricular. malign Extradural Extrahepatic.9 C49._) 139 .0 C44.0 C44.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72.3 C49.0 C49.0 C57.1 C49. superioarã cantus feminine.0 C49. FAI organe genitale.9 C49. picior Falangã.5 C40.0 C14. tumorã (C40. polipozã colicã (C18.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã.3 C14. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular. muºchi Extremitate a sânului Extrinsec. coardã vocalã M-8220/0 Familialã. C41.3 C49.Index alfabetic C44.6 C50.0 C41. odontogenicã (C62. tumorã cu celule. fibrom al M-8813/3 Fasciei. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal. FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale.0 C14.3 C53.9 C24. canal biliar Faringe FAI perete.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom.2 C00. externe. melanom. laringe M-9260/3 Ewing.8 C44._) F M--------C41.0 C72. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14.0 C11.1 C00. FAI Extrasuprarenalian._) M-9260/3 Ewing.3 C00. ganglion nerv Falangã.1 C00. FAI M-8542/3 Extramamarã.0 C49. C41.0 C77. FAI tonsilã istm.1 C32. FAI perete posterior.1 FAB (vezi Leucemia.1 C51. FAB) Facial os limfatic.9 C51.0 C00. FAI Faringian fornix perete.2 C00. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã. trompã Falsã.2 C00.6 C32.2 M-8813/0 Fasciei._.0 C49.1 Extraocular. inferioarã buzã. FAI perete lateral.9 C44. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76. coardã Falsã.0 C11.1 C50._) M-9302/0 Fantomã.1 C10.0 C14.1 C57. sarcom (C40.0 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41. paragangliom._.

carcinom hepatocelular (C22.5 C49.5 C49._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44. C41._) celular (C56._) periostal (C40. C41. odontogenic (C41.5 C49. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74. uter (C55. C41.4 C47._) central. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40.2 C77. central (C41._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70._. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã. odontom (C41._) pericanalicular (C50.5 C44._) invaziv juvenil._) renomedular (C64. lipom cu lipom._) juvenil (C50.5 C49.1) Feocromocitom malign (C74. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73._) odontogenic periferic (C41. plexiformã Fibroid. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom. ganglion nerv Fenotip rabdoid._) 140 . melanom._) desmoplazic folicular (C44. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44._) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41. adipoase.1) Feocromocitom._) Fibrohistiocitarã. odontogenic (C41._) M-9182/3 osteosarcom (C40.9 tract genital._) carcinom bazocelular._) osifiant (C41.5 C49._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50.1) Fesã FAI FAI (carcinom.5 C49.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41._) gigant (C50._) intracanalicular (C50.9) cementifiant (C41._._) periferic.9 C40._) M-9290/0 Fibroameloblastic._.9) Fibrolamelar.5 C47.5 C49.5 C49. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale._) odontogenic.9) adenom (C73. C41. astrocitom (C71.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76.Index alfabetic C57.5 C49._.9) celule.3 C44. FAI (C41.9 C57. tumorã. FAI (C74. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic. FAI tract genitourinar.1) M-9420/3 Fibrilar._) condromixoid (C40._) perifolicular (C44.5 C47.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58. FAI Femur Femural arterã limfatic._) cemento-osifiant (C41. nev) FAI (sarcom. boalã.2 C49._) Fibrodentinom ameloblastic (C41.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48.

0 C49. tumorã. C41.3 C49.3 C49.2 C49. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41.1 C49.2 C49.1 C49.Fibrozantã.5 C49.1 C49.3 C49. C41.6 C49.2 C49._) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.1 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------.1 C49.5 C49.3 C49.2 C49. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã._) periostal (C40._) Tumorã localizatã solitarã solitarã.2 C49.4 C49.Fibrozantã.2 C49.2 C49.3 C49.2 C49.0 C49.2 C49. nodularã (C44.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 .0 C49.1 C49.5 C49. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.6 C49.0 C49.0 C49.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48.0 C49.0 C49.1 C49.4 C49._.9 C49._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41. (C49. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------.0) Fibromiom Fibromixoidã._.0 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71.0 C49.5 C49.3 M--------.3 C49.2 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70. malignã Fibros._) congenital infantil odontogenic (C41.0 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44.0 C49.1 C49.5 C49.2 C49.

lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular.6 C49.6 C49.9) moderat diferenþiat (C73.6 C49.9) minimal invaziv (C73.0 C09._) M--------.3 C00.Focalã.6 C49.4 C76. FAI -C76. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã.0 C49.9) ºi carcinom papilar (C73. sarcom celule dendritice. displazie osoasã (C41.9) oxifile.Index alfabetic C49.0 C72. FAI buza inferioarã buza superioarã labial.9) Carcinom FAI (C/3.1 C49.Fordyce. FAI lingual 142 .5 C02.6 C49.6 C49.9) trabecular (C73.0) piriformã pituitarã pterigoidã. adenocarcinom papilar (C73.0 C49.0 C47.9 C71.7 C44.9 C71.9) celule dendritice.6 C49. celule (C73.0 C49.9) variantã.6 C44.6 C47.1 trunchi.0 C49.9) moderat diferenþiat (C73.0 C12.6 C49. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile. melanom.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.0 C11. carcinom. tumorã chist.5 C49.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.2 Fren buzã.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56.9) bine diferenþiat (C73. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas. boala C00.9) atipic (C73.Floridã.0 C10._) keratozã.5 C47. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.3 C30.9) M--------. celule (C73. carcinom papilar (C73.9) încapsulat (C73.5 C00.6 C49. boala (vezi SNOMED) C11.2 C22.9) Adenom FAI (C73. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.2 C51.9) bine diferenþiat (C73.6 C49.4 C00.9) variantã. mixt (C73.6 C49.9 C75.9 M--------.9 C71.9) trabecular (C73.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.9 C76. nev) FAI (sarcom.0 C47.

0._) Fungoides.2 C44.9) timom.0 C47. nev cu (C44.3 C77. mycozis (C44.2 C77.0 C77.0 C49._) C77.0 C44. carcinom cu celule (C64.2 C77._) ºi epitelioid.0 C77.0) C41.3 C49.9) tranziþionale. FAI G._) ºi melanom epitelioid. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic.1 C77.0 C49. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã.2 C77. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform.0 C16.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic._) Fusiform.3 C77.3 C47.0 C71.1 C77. carcinom cu celule sarcom sinovial timom. FAI Gamapatie monoclonalã. celule angioendoteliom ºi epitelioid._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed.3 C44.0 C49. mezoteliom Fusiformã. malignã Gama.2 C77.3 C77.1 C71. melanom. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64. carcinom hepatocelular (C22. FAI (C44. melanom cu.5 C77. pigmentar (C44.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase._) tip B (C69.0 C49. papilom sinonasal (C30.0 C77.9 C77.3 C77.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71._) renale.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69. nev) FAI (sarcom.4 C77. malign (C37.2 C77. paragangliom (C17.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 . al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. carcinom cu celule tip cu.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom. tumorã cu celule.1 C31.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G. tumorã cu celule. tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme.1 C16. FAI (C37. adenocarcinom cu nev.3 C77. mixt metaplazie.1 C54.1 C77. tumorã malignã varianta. C31.

3 C77.5 C77.1 C77.2 C77.0 C77.4 C77.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.0 C77.0 C77. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77. malignã Gastrinom.0 C77.2 C77.0 C77.8 C77.Index alfabetic C77.1 C77.0 C77.2 C77.0 C77. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner. FAI Gastrinom.5 C77.2 C77.3 C77.2 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.5 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric.2 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice.4 C77.4 C77.2 C77.4 C77.1 C77.2 C77. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.2 C77.2 C77.5 C77.2 C77.3 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.3 C77.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52.1 C77. epigastric inferior.2 C77.0 C77.0 C77.2 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar. FAI hilar.0 C77.3 C16. FAI Ganglioni.8 C77.5 C77.9 C16.0 C77.1 C77. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.1 C77.4 C77.9 C71.4 C77.5 C77.2 C77.2 C77.2 C77.2 C77.2 C77.4 C77.5 C77.0 C77.0 C77.2 C77.5 C77. pulmonar hilar. tumorã cu celule Gastrinice.0 C77.1 C77.1 C77.1 C77. tumorã cu celule.2 C77.2 C77.2 C16.1 C77.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar.5 C77.3 C77. FAI pulmonar.1 C77. malign 144 .0 C77.2 C77.4 C77.5 C77.0 C16.2 C77.1 M--------C47.0 C77.1 C77.9 C16.0 C77. FAI splenic.1 C77.4 C77.

2 C47. rabdomiom (C51.7 C49.9 C63.0 C44._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50. nev) FAI (sarcom. celule angiofibrom astrocitom.2 C49. intratubulare (C62._) Gigante. masculin. nev.0 C77. fibromatozã congenitalã Generalizata.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal._) osteom osteoid (C40. C41.7 C47.0 C49. melanom malign în (C44._) pigmentar. FAI Gât FAI FAI (carcinom.0 C49. feminin.9 Genital organe. nonseminomatoasã (C62. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale.0 C49. masculin. FAI Genitourinar. FAI articulaþie._) tumorã._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital.0 C44. mixtã tumorã.2 C40.2 C40. muºchi Gastroesofagianã. feminine._. C52. nev.0 Gastrocnemian. nev) FAI (sarcom.4 C49. FAI tract.9 C76.2 C40.0 C49.9 C57. adenocarcinom [obs] Gelatinos. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital. tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã.0 C49.2 C16._) Gemistocitom (C71. FAI (C44.2 C49. feminin. tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26. intermediar ºi (C44. FAI Genitourinar. melanom. FAI tract.2 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76. joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom.0 C47. melanom._) M-8936/1 Gastrointestinalã.3 C44. lipom) articulaþie. carcinom [obs] Gemistocitic. celule elemente celulare._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71._.9) C57.0 C49.5 C44. masculine. tract.Index alfabetic C49. FAI organe.9 C57. externe organe. intratubulare maligne (C62.2 C49.0 C49. feminine.4 C47.9 C63.0 C49. celule.9 C63._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos. tract. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie. menisc lateral articulaþie.9 C51.2 C49. FAI tumorã.2 C49.2 C49._) Generalizatã .2 C49. subependimal (C71.0 C49._) pigmentar. tract.0 C49.2 C40. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 . astrocitom (C71.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale.

2 C40.9 C08. FAI endocrine.1 C61._.9 C75. nev) FAI (sarcom._) tenosinovialã.0 C03.1 C75.2 C49.0 C75.7 C49.9 C03.0 C08. majorã.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56.1 C53.1 C03. malignã (C49._) os.2 C40.0 C08. cementom (C41.1 C51. FAI (C40._.9 C44.9 C73. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã.0 C44. vezi regulile de codificare.2 C49.9 C68.9 C06.0 C74. FAI pãrþi moi.7 C47. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom. minorã._. FAI (vezi regulile de codificare.1 C75. C41.3 C75._) os. FAI C06.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã.0 C53.5 C44._) teacã tendon. C41. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom.9 C74. FAI (exclude glande salivare minore.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60.8 C54. malignã (C49. celule scuamoase ºi.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival. malignã (C40._) tip cu.9 C75. tumorã malignã C69.1 C07.1 C08.5 C50. FAI salivarã. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã.1 C08.3 C47.1 C03.1 C75. chist.9 C03.9) M--------. chist.9 C08.0 C75. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 .Ginecomastie (vezi SNOMED) C03.9. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine. C41. malignã teacã tendon.9 C07.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76.1 C03.9 C08. melanom.C41. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40.0 C68._) ºi celule fusiforme. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã._. (C49.0 C03. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã.0 C74.0 C74. FAI (vezi SNOMED) Gingival. duct pituitarã prostaticã salivarã.3 C44._) tenosinovialã (C49._) pãrþi moi. pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã.2 C68.

0) M-8710/3 Glomoid._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã.5 C49._) M-8726/0 Glob ocular._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare.5 C49. tumorã.5) malign (C71. sarcom C75. melanocitom (C69._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71._) Glutealã.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72._) cordoid (C71.2 C49._) mixt (C71._) M-8904/0 Glicogenic. FAI (C75. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71._) M-8152/3 Glucagonom.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71.5 C47. FAI ºi de cordon sexual.5 C47. pagina 33) I II III IV nedeterminat.5 C49. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71. FAI tumorã. tumorã FAI ºi de cordon sexual. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual. FAI (C25. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76. nev) FAI (sarcom._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71.5) tumorã. jugular Glomus jugular.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã.5 C49._) multiform (C71.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53.0 Glosofaringian. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus.5 C49. regiune FAI FAI (carcinom.5 C44. carcinom bogat în (C50._) cordoid al ventriculului al treilea (C71. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21. adenom corticosuprarenal cu celule (C74.2 C49.5 C75.5 C49.5 C49.2 C49.5 C32._) celule gigante (C71. melanom._) astrocitic (C71._) cu componentã sarcomatoasã (C71.4) C69._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71.5 C49.4 C71. coccigian Glomus._) M-9442/1 Gliofibrom (C71.5 C49.3 C44.5 C49. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad._) 147 . muºchi M-8315/3 Glicogen.Index alfabetic C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras. malign (C25._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52.

þesut de. fetale.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 . FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.0 C49._) Granulare. regiune selarã (C75.2 C49.2 C49.2 C49.1) osteosarcom intraosos (C40. FAI planºeu bucal.9) M-8621/1 Granuloase-tecale. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz. celule carcinom (C56. C41. anterior planºeu bucal.0 C04. malign tumorã. necrozã (vezi SNOMED) tumorã.0 C49.6 C49. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.3 C49.5 C49.0 C49.5 C49.9 C06. tumorã cu celule (C56. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal.1 C49.4 C49.9) M-9930/3 Granulocitic.9) Tumorã FAI (C56.1 C49. FAI mioblastom.6 C49. FAI umãr M-9831/1 Granulare.1) C49. malignã tumorã.3 C49.2 C49.9) malignã (C56.9 C49.9) tip adult (C56.1 M--------M--------M--------M--------Grele.9) sarcomatoasã (C56. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.1 C05. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49.0 C49. tumorã (C64.5 C49.9) juvenilã (C56.1 Gras celule.0 C49.1 C49.3 C49.Granulaþie.9 C04.0 C49._.0 C49.6 C49.2 C49.9 C04.5 C49. lipom.0 C49. FAI tumorã.2 C49. limfocitozã cu celule T mari M--------.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54.2 C49. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. brunã Gras.

0 C24. multiplu M-9962/3 trombocitemie. esenþialã (C42. FAI epitelioid.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic.0) Hepatice.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22.0) Carcinom FAI (C22. cheratozic Hemangiomatozã. idiopaticã (C42.0) Hepatice.0) fibrolamelar (C22. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã.Index alfabetic H M-8723/0 Halou. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22.0) tip pleomorf (C22.0 C24.0) benign (C22. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.1) M-9962/3 tombocitemie. nev în (C44._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22.0 C18.0) 149 ._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos. sistem. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial. boala [obs] C44.0) Hepatoblastom (C22. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian.0) schiros (C22. mixt (C22. FAI (vezi SNOMED) C42.0) ºi carcinom al ductului biliar. sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic. meningiom (C70.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic. carcinom sclerozant (C22.0) tip cu celule clare (C22.0) Hepatocelular adenom (C22.1) C22. carcinom cu celule (C22. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44.0) sarcomatoid (C22.3 C77. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit.0) Hepatocarcinom (C22. adenom cu celule (C22._) C44.4 Hematopoietic.Hematom.0) M-8587/0 Hamartomatos.0) varianta cu celule fusiforme (C22.

_) M-8404/0 Hidrocistom (C44._) nodular (C44.1 C77._) M-8831/0 profund 150 . polip.9 C13.9) Hidatiformã. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid. adenom.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã.9) malignã (C58.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44. glandã Hipofizã Hipogastric.Hiperplazicã.9) invazivã (C58. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã.9) C52. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie.2 C13. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare.9) [obs] Hiperplazic. FAI (vezi SNOMED) nodularã. FAI (C44.9 C41. perete Hipofarigianã.1 C77._) M-8832/0 cutanat. malign (C44.5 C72.1 C75._) M-9173/0 Higrom. sindrom Hipernefroidã. FAI (C75. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar. cu M-8634/1 retiformã. carcinom.9) parþialã (C58.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã._) Hidatidã. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor.1 C77. molã FAI (C58.0) malign (C22._) papilifer (C44._) celule clare (C44. adenom trabecular (C73. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant.9) completã (C58. FAI Hipofaringe._) M--------. chistic C34. perete posterior Hipofaringian.1) C75.0 C77.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid. FAI (vezi ºi limfom) limfom. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe.5 C71. FAI (C75. tumorã [obs] Hipernefrom (C64.9) Hidradenom FAI (C44.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22. mixt (C18.2 C13._) papilar (C44. molã (C58. carcinom chistic (C50. tumorã cu celule (C56.2 Hil pulmonar Hilar. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos._) nodular. ganglion limfatic Hipoglos. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71. os Hipereozinofilic.1) M-8272/3 Hipofizar. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom.9 C13. FAI M-9173/0 Higrom. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã. cu M-8634/3 slab diferenþiatã.

leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40. valvã Ileocolic. paragranulom. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie. pistrui melanotic. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã.0 C77.9) tumorã (C73.2 C17._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus. hemoragicã (C42._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18.0 C18. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X. granulom [obs] Hodgkin. nodular [obs] Hodgkin. melanom malign în (C44.9) adenom (C73. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin. joncþiune Ileocecalã.2 C41. FAI [obs] X. pistrui melanotic. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã.4 C49. reticular nodular. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã.5 C77. FAI depleþie limfocitarã. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin. fazã celularã sclerozã nodularã.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. reticular sclerozã nodularã 151 .1) Ileocecalã. grad 1 sclerozã nodularã. FAI [obs] Hodgkin. celule adenocarcinom (C73.9) carcinom (C73. compus Hodgkin.5 Idiopaticã mielofibrozã.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49. cronicã trombocitemie (C42._) M-8742/3 Hutchinson.0) Ilion. paragranulom.5 C49. FAI depleþie limfocitarã.1) trombocitemie. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã. FAI (C44.

carcinom._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71. faþa oralã buzã.1 C00._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete._) tip comedo (C50. marginea liberã buzã. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare. leziune boalã.0 C50. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic. carcinom FAI (C50. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44._) ºi carcinom intraductal (C50._) tip solid (C50. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament._) micropapilar (C50.1 C00._) tip cribriform (C50. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament. fren buzã.1 C00. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom._) epidermoid.0) buzã. mucoasã buzã._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã. FAI în polip. carcinom papilar. muºchi psoas Imatur._) papilar (C50._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã._) ºi infiltrativ ductal (C50. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53._) intestin subþire.1 C00. boalã (C17. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert.9) M-9412/1 Infantil. (C56. carcinom FAI (C50. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip. FAI în polip adenomatos cribriform.4 C44.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac._) Ductal._) tranziþionale. metastatic M-8623/1 Inelari. malign Imunoblasticã. intestin subþire (C17._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã. diferenþiere.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71. FAI epidermoid. tumorã de cordon sexual cu tubuli. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline. astrocitom desmoplazic (C71. teratom.Index alfabetic C49. FAI boalã. carcinom. cu invazie stromalã discutabilã Lobular.4 C00. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase. FAI Imatur. carcinom (C50. teratom.4 C00. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 . faþã purpurie buzã.

_) ºi adenocarcinom exocrin.5 C77._) ºi carcinom lobular (C50. bronhie lob.1 C50.3 C49. celule adenocarcinom (C25. carcinom (C50._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.1 C03. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50. regiune FAI FAI (carcinom._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50.Index alfabetic C50. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular._) ductular._) carcinom (C50. ganglion limfatic Inghinalã.1 C44. FAI gingie gingivã lob._) carcinom ºi boala Paget._) adenomatozã (C25._) carcinom.3 C71._) ºi carcinom tubular (C50. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular.3 C03.3 C49._) adenom (C25.5 C49.5 C49._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77. carcinom (C73. sân (C50._) Ductal adenocarcinom (C50.5 C49. FAI (C50.5 C49._) ºi carcinom coloid (C50.7 C77.4 C76._) lipom Lobular carcinom. nev) FAI (sarcom.5 C03.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru.3 C34.5 C49. mixt (C25. ganglion limfatic Infraclavicularã._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial. FAI (C25.5 C44.3 C49.3 C49.3 C49.1 C44.Infiltrativã._) nesclerozant (C44.1 C34. nev) FAI (sarcom. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50._) papilar.5 C54.3 C77._) sclerozant (C44.5 C49. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.4 C47._) 153 .3 C44._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.3 C49.9) Insulare.1 C03. melanom.3 C77. carcinom FAI (C44. regiune FAI FAI (carcinom._) ºi carcinom mucinos (C50.3 C76.0 C49.5 C49.0 C71._) ºi carcinom cribriform (C50. melanom.0 carcinom (C50.5 C49.3 C44._) M---------.5 C47. creier.8 C41.5 C71._) ºi carcinom lobular in situ (C50.5 C47.2 C76.1 C15.3 C47.5 C77.

papilar papilar. tract._) M-8151/3 Insulinom. neinfiltrativ carcinom._) papilar._) teratom malign Intermediarã._) Adenocarcinom papilar FAI (C50._) Insule Langerhans C18.3 C00.3 C47. boalã imunoproliferativã (C17.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 . endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale. nev (C44. FAI C20. FAI C77. ganglioni limfatici Intra-abdominal. osteosarcom (C40.0 C71._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom. boalã imunoproliferativã a (C17. adenom papilar.9) mare. FAI subþire. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75._) neinfiltrativ (C50. FAI Intestinal tip._) M-9195/3 Intracortical.5 C44.0 C18._) papilar._) C77.5 C50._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire. FAI (C25.0 C70. pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic.0 Intestinal.0 C30.9) Intervertebral. diferenþiere (vezi codul pentru grad. FAI carcinom. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19._) subþire.3) ºi nev congenital gigant (C44. situs. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77._) tip._.4 tumorã.9 C17. C41. FAI neinfiltrativ papilar(C50. carcinom (C16. benignã (C25. FAI (C25. neinfiltrativ (C50._) cu invazie (C50. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã._) papilar._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ. FAI C26.0 C06.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular. cu invazie (C50.2 C76.2 C26.9 M-8151/0 Insulinom._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41.0 C67. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig. carcinom papilom C70. ganglion limfatic Intestinal._) Intra-abdominali._) tumorã. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule.3 M-9757/3 Interdigitate.9 Intestin FAI gros (exclude rectul. malign (C25.1 C71. FAI (C50. fibroadenom (C50.8 C30. adenocarcinom papilar.9 C49.0 C53.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25.1 C49. adenocarcinom (C16.

pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial._) carcinom.9) scuamoasã vaginalã (C52. lipom M-9571/0 Intraneural._) vulvarã (C51._) tip solid papilar. carcinom folicular (C73. FAI papilom cu celule tranziþionale._) M-8740/0 nev (C44. FAI neinfiltrativ._) carcinom. ganglioni limfatici Intratoracic.0 C69. FAI M-8500/3 Intraepitelialã._) M-8503/3 Invazie.0 Intrinsec._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament. duct biliar M-9132/0 Intramuscular. FAI M-9160/0 Involutiv. C41. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom._) papilom papilomatozã. ganglion limfatic Intratoracic._) ºi boala Paget._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44.4 C76.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50._) Papilar-mucinos adenom (C25._) ºi carcinom lobular in situ (C50. neoplazie. C31.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte. FAI M-8070/2 Intraepitelial. C41.1 Intrahepatic. sân (C50. papilar (C50.1) cervicalã (C53._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã. situs._) M-9133/3 Intravascularã.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã.9) M-8335/3 Încapsulat. laringe Iris Ischion Ischiorectalã. carcinom papilar (C73.9) M-8343/3 Încapsulat. grad III analã (C21.1) osteosarcom.1 C76._) M-9100/1 molã.1 M-9064/2 Intrapelvin._) papilom tranziþional._._) Intraosos carcinom._) M-9270/3 M-9187/3 C77. neoplazie ductalã 3 (C50. bine diferenþiat (C40.9 Istm faringian. invaziv (C25. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã. tip Bowen (C44. neinvaziv (C25. tumorã alveolarã bronºicã (C34.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58. celule germinale maligne (C62. FAI carcinom cu celule scuamoase. grad redus (C40. FAI papilomatozã. benign papilom Schneiderian (C30. nev (C44. primar (C41._) [obs] C10.0.9) 155 . FAI (C50. carcinom.3 C54. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25._._) micropapilar (C50 neinfiltrativ. hemangiom M-8856/0 Intramuscular. carcinom._) [obs] M-8890/1 Intravascularã. perineurinom C69. difuzã ºi carcinom lobular (C50._) M-9187/3 osteosarcom._) tumorã cu displazie moderatã (C25. FAI (C58. carcinom papilar cu celule (C73._) glandularã prostaticã (C61._) M-9064/2 Intratubulare. neoplazie cu celule germinale (C62. carcinom cu celule scuamoase C22.5 C77.4 C41. leiomiomatozã C32. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale.

Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75.5 L_ (vezi Leucemia.0 C05._. ºanþ Labialã. sarcom cu celule (C22._. FAI duct.8 C10.9 C65. FAI Lacrimal duct. FAB.9 C51.5 C69.5 C69.1 C49. sân (C50._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular.6 C51. adenom (C50. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56. comisurã Labie FAI mare majorã.0 C16. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant. C41.0 C16.1 C49. L_) Labial.1 C49.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã._) condrosarcom (C40. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17.8 C02. C41.0 C18._.1 C49.0 C51. tumorã (C56. FAI (C75. insule 156 . lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44.1 C49. paragangliom (C75._) L M-------C06. C41.9 C19.9) Kupffer.8 C16. tumorã a glomusului.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44. nev) FAI (sarcom.4 Langerhans.8 C19. tumorã (C64.5 C69.9 C53.4 C44.0) M-8690/1 Jugular._) C76. FAI majorã.0) Krukenberg.1 M-------C77.5) M-8690/1 Jugular.1 C00.0 C51.6 C49.1.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã.0 Jejun Jessner.9 C69._) carcinom. sarcom Kaposiform. regiune a orofaringelui Joncþiune._) nev (C44. tumorã (C22. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44.1 C40. melanom.1 C40.5) C21.0 C51._) osteosarom (C40.6 C49. C24. piele micã minorã Labium.1 C51.1 C44.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40.1 C51._) C25. hemangioendoteliom Klatskin.

1 C32. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44._) 157 .1 C32.1 M-8890/1 Leiomiomatozã. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.3 C32. 1) epiglotã. FAI (C50.2 C04.3 C32. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat.2 C67.0 C32. FAI ventricul. malign (C44.3 C32. limfom C69. plex coroid Lateral.Index alfabetic Langerhans._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32.0 C32._) melanom malign (C44.2 C32.0 C32.1 C32.3 C32.1 C32.1 C32. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert.2 C10.5 C71. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi._) M-8744/3 Lentiginos. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã.1 C71.3 C32.1 C13.9 C57.0 C32. boala FAI._) M-8746/3 Lentiginos.2 C11. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã.9 C32. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.1 C32.1 M-8832/0 Lenticular. melanom acral.0 C32.5 C14. celule granulomatozã.3 C32.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS.2 C49.0 C32. dermatofibrom (C44. ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul. FAI granulomatozã.0 C10.4 Lentile cristaliniene C32. perete faringe.1 C32.0 C32.

cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 . mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T.q11) tip M6 secundarã terapiei. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã.q11-12) t(16. mieloidã (include toate variantele corticale T.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã. limfoblasticã tip. PML/RAR-alpha promielocitarã.21) (q22. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã non-limfociticã. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2.17)(q22. t(15. sarcom (C70. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42.16)(p13. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. mieloidã cu eozinofile medulare anormale. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare._) Letterer-Siwe. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã. FAI mielomonocitarã . boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie.1) FAI 11q23 anomalii.17)(q22.q22) t(15.

ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 .q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. granulocitarã negativ.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu. tip. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã.22)(q34. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. celule T. mieloidã cronicã. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. celule precursoare B. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã.22)(q34. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. mieloidã cronicã. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. mature.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. FAB M2 atipicã. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. acutã BCR/ABL cronicã. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. BCR/ABL negativ atipicã. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. prolimfociticã bazofilicã. mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. celule Burkitt.

limfociticã cu celule T mari granulare.22)(q34. mielomonocitarã cronicã L2.1) mature. limfociticã cu celule NK granulare mari. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. cu celule [obs] M6. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. celule (C42. limfoblasticã acutã tip. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2. cronicã Epipodofilotoxinã. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase. juvenilã. mieloidã acutã. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. mielomonocitarã juvenilã.21)(q22. mieloidã acutã tip M6A M6B mari.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare.q22). limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 .q11) subacutã [obs] inv(16)(p13. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. FAI M2. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale. t(8. mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã. limfociticã cu celule T granulare mastocitare. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare.

BCR/ABL negativ atipicã.21) (q22. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã. mieloidã acutã monoblasticã.16)(p13. acutã cu displazie multilinearã. atipicã cu eozinofile medulare anormale. acutã cu anomalii acutã.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã. cronicã.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23.17)(q22. acutã inv(16)(p13.22)(q34. cronicã cu eozinofile anormale. Tip I cronicã. cu eozinofile anormale cronicã. acutã (include toate variantele) cu maturare. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. juvenilã cronicã. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. FAI cronicã. cu maturare cronicã. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic. cronicã juvenilã juvenilã.q22) t(15. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã.q22). FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. cronicã.q11) secundarã terapiei. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. în transformare cronicã. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ. Tip II în transformare. acutã fãrã maturare. acutã cu linearitate MLL. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 .q11-12) t(16.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8.

mieloidã acutã Precursoare B.q11). agresive NK._) benignã (C62.21) (q22.q11). limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule. mielogenã cronicã plasmocite (C42. promielocitarã acutã t(16. limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv). PML/RAR-alpha acutã. cromozom Ph1 negativ.1) pãroase. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã.17)(q22.q11). mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã.q22).q11-12).22)(q34._) Leydig-Sertoli. cu elemente heterologe retiformã 162 . FAI (include toate variantele) acutã. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule.q11-12). prolimfociticã t(8.21)(q22. celule. celule adulte (include toate variantele) granulare mari. mieloidã cronicã atipicã pozitiv.17)(q22. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. FAB M2 t(9. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã acutã t(15. mielogenã cronicã t(15. adulte (include toate variantele) tip cu.1) plasmociticã (C42. t(15. FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã.Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK.q22). varianta cu celule Philadelphia. cu celule (C42. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie. mieloidã acutã t(8. celule granulare mari.22)(q34. adulte (include toate variantele) limfoblasticã.q11-12) stem. celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T. granulocitarã cronicã t(9. tumorã cu celule FAI (C62. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. limfoblasticã acutã cu._) malignã (C62.1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase.16)(p13. FAI non-limfociticã.17)(q22. granulocitarã cronicã pozitiv. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.

pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos.9) M-8583/3 Limfocite.1 C02. FAI anterioarã.9 C57. în nev congenital (C44. benignã.Limfatic. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã.3 C69. timom bogat în. douã treimi.9 C01. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã.1 C02. gangliocitom displazic al cerebelului (C71. FAI margine partea anterioarã. douã treimi. douã treimi anterioare frenul lingual lingual. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------. carcinom Limfoepitelialã.9) M-8583/3 timom.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis. [obs] 163 . FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite.3 C02. FAI (vezi SNOMED) M--------polip.9 Limfatice. FAI (vezi SNOMED) M--------polip.0 C02.6) C49. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice. pagina 45 ºi regulile de codificare. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------._) C---. parte anterioarã faþa ventralã.0 C02. glandã (vezi ganglion limfatic) C49.2 C01.9 C02. FAI faþa ventralã. FAI bazã.2 C02. faþa dorsalã partea anterioarã. faþa dorsalã anterioarã. timom bogat în. FAI posterioarã.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner. faþa ventralã posterioarã.2 C02. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom. FAI faþa ventralã.2 C02.Limfaticã.9 C02. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã. douã treimi. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut.3 C57.2 C01.0 C02.3 C02.4 C02. leziune. malign (C37. FAI Limfangioendoteliom.9 C01.0 C02.8 Leziuni suprapuse (vezi note. FAI anterioarã.9 C01.9 C02. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom.2 C57.1 C57.2 C02.9 C02.1 C02. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie. leucemie-limfom. FAI (C37. malign (C37. faþa ventralã bazã. faþa dorsalã faþa dorsalã. FAI (C37. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. sarcom Limfangioendoteliom.

celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. folicular [obs] mici. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. limfocitic. mari difuz. mici. histiocitic adulte. FAI [obs] mari. celule B mari bogat în histiocite/celule T. mari bogat în histiocite. FAI B. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 . celule T (include toate variantele) adulte. celule B mari bronhiei. mari (C37. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. difuz.2) timic. difuz [obs] mici. FAI [obs] Clivate.9) limfoblastic. celule mari. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. nodular [obs] bogat în histiocite. mari FAI intravascular intravascular.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. mari (C49. FAI [obs] mici. mari bogat în celule T/histiocite. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+.3) mici. mari (C38. mici [obs] mari. celule B mari Anaplazice. mici ºi mari. difuz mari. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic. FAI difuz. celule mari anaplazice CD30+. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. FAI mediastinal. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. folicular [obs] mixt. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare. cutanat primar cu celule T mari (C44. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. zonã marginalã (C42. imunoblastic. centroblastic. pleomorfã. FAI difuz.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat._) Centroblastic FAI celule B mari. celule FAI [obs] folicular. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. mari bogat în histiocite/celule T.

pleomorfã._) primar. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare._) [obs] CD30+. celule [obs] mixt. celule T mari. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin. tip enteropatic intravascular. neclivate [obs] celule. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate. cu celule B mari (C49. cu celule B intravascular. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. pleomorfã.9) Ki-1+. limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule._) celule T. celule anaplazice mari (C44._) diferenþiere intermediarã. FAI imunoblastic. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. FAI (C44. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T. difuz. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. primar (C44. FAI celule clivate mari [obs] celule mari. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 . cu celule B mari histiocite/celule T.Index alfabetic Cutanat FAI (C44.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. bogat în. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. compus Imunoblastic FAI celule B mari. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. bogat în. FAI enteropatie.

celule mici ºi mari. centroblastic.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. celule ale (include toate variantele: blasticã. FAI neclivate. FAI difuz. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. nodular [obs] limfocitic-histiocitic.3) timic (C37. bogat în. FAI [obs] clivate. difuz neclivate. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. celule B mari mixt. celule bogat în celule T. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. celule B mari (C38._) T.9) Celule anaplazice. difuz [obs] slab diferenþiat. mixt. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. difuz clivate. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz.9) mediastinal (C38. imunoblastic. celule T. mixt. anaplazice (C44. cu celule mici) Mari FAI B. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. FAI anaplazice. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. CD30+ anaplazice.9823/3) difuz. bine diferenþiat (vezi ºi M. cu celule mici) difuz. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. difuz [obs] mixt. cu celule mici) difuz. pleomorfã. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. FAI [obs] folicular. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. FAI difuz. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. FAI [obs] celule clivate. pleomorfã.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe. folicular [obs] primar cutanat. FAI imunoblastic neclivate. nodular [obs] celule B mici. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã. pleomorfã. FAI mediastinal. anaplazice clivate. celule mici clivate ºi celule mari. celule B anaplazice. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. mari difuz. FAI intravascular (C49._) celule clivate. anaplazice mature.

celule B mucoasei. nodular [obs] monocitoide. mixt. pleomorfe celule mici. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. compus nul. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari. celule T periferice pleomorfe. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. paniculitis-like. celule T periferice Clivate ºi celule mari. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. limfom cu celule. folicular [obs] limfocitic. tip cu celule T ºi celule . difuz [obs] tip celular. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. FAI [obs] celule. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. celule mici.cu celule mari anaplazice. folicular [obs] tip celular. nodular [obs] tip celular. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. FAI [obs] NK/T. folicular [obs] limfocitic-histiocitic. celule medii ºi mari. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. FAI celule. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. mixt. difuz [obs] pleomorfe. difuz [obs] celule. folicular [obs] difuz. limfocitic. B. difuz. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt._) primar cutanat. limfom subcutanat cu celule T Periferic. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin.Index alfabetic Mici celule B. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. cu celule anaplazice mari (C44. pleomorfe pielii. difuz [obs] celule mici. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. folicular [obs] celule. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici.

2) cu limfocite viloase (C42. FAI periferic. papulozã (C44. chistadenom papilar (C07. meningiom bogat în (C70.2) nodal splenice. polipozã.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI boalã. leucemie cu celule [obs] C02. FAI celule B. pleomorfã.9) Lipoleiomiom 168 . plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16. foliculom (C56.2 C02._) M-9673/3 Limfomatoasã._. FAI (vezi SNOMED) Lipoide.malignã (include toate variantele: blasticã. T-gama afecþiune.4 C34. limfom cu celule T paniculitis-like T. tonsilã Lingulã. tumorã a ovarului cu celule (C56. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule.9 C02. FAI afecþiune. nodular [obs] Splenic al zonei marginale. limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat. FAI (C44.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie. FAI periferic.9) M-8641/0 acumulare. fren Lingualã._) Lipide._) adulte (include toate variantele) adulte._) intestinal intestinal. celule B mari bogat în celule B mari cutanat. FAI (C42. celule mici pleomorfe precursoare. celule B (C42. splenice (C42.9) Lipidicã acumulare. cu celule B mari (C37. difuz [obs] limfocitic.2) splenice. celule B (C42.2) al zonei marginale. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite. cutanat (C44.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. tumorã a ovarului cu (C56. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. pleomorfã._) subcutanat paniculitis-like T/NK._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature. androblastom tubular cu (C56. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte.1 Lingual. celule medii ºi mari pleomorfe periferic. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite._) M-8641/0 Lipidic. celule timic. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã. celule mari periferic. celule mari.2) subcutanat. C08. mari CD30+ (C44. tip enteropatie limfoblastic._) M-8561/0 Limfomatos. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom. FAI (C42. FAI Lingual. celule FAI FAI. carcinom bogat în (C50.

carcinom (C50. þesut moale superficial bine diferenþiat. glandã salivarã._) infiltrativ (C50. FAI M--------.6 C47._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. carcinom (C50.9 Majorã.0 C47._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like._) ºi intraductal.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71.2 C71. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.1 C34._) neinfiltrativ (C50.2 C44. bronhie superior._) ºi ductal._) in situ (C50.2 C72.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71.9) Luteom. plex Luteinizat. plãmân occipital parietal superior._) Carcinom FAI (C50._) in situ ºi carcinom intraductal (C50. M_) M-8334/0 Macrofolicular.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42._) ºi ductal infiltrativ. liposarcom M-9506/1 Lipomatos.1 C71. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77. meduloblastom (C71. tecom (C56. adenom (C73.3 C34.3 C34.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 . superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat.9) Luteinom (C56.4 C71.4) C08._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. bronhie mijlociu.1 C34.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe. carcinom (C50. FAB.2 C34. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal. plãmân mijlociu.M_ (vezi Leucemie.2 C44. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ.9) Luteom.Index alfabetic Lipom FAI fetal. nev (C69.3 C34. bronhie inferior._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50. FAI (C56. epiteliom calcifiant (C44.

6 C02.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter._) M-9831/1 Mari.0 C03.0 C72.0 C72.0 C41._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56. malign M-9741/3 Mastocitozã. cu celule mici) C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. necheratinizant. pleomorfã.9 C63. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari. lentigo (C44.9) Mare. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã. limfom M--------. carcinom cu celule FAI celule scuamoase. inferior os.3 C31. FAI (neclasificabil la C16.1 C72. melanom. carcinom (C44. curbura stomacului.6) M-8642/1 Mari.1 Mastoidian. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament. pagina 27) M-9699/3 MALT.Mamar._) M-9080/0 Matur. FAI os.1 Maxilar FAI antru gingie os. FAI M-9740/3 Mastocitom._) Malign._) C49. teratom C76. lentigo (C44. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari. meduloblastom cu celule (C71. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament.1 C41.1 C47.1 C47.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament.0 C03. cheratinizant celule scuamoase.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare.0 C31.0 C42. FAI tract genital. malignã Malign. FAI C20.3 C50.9 Masculin organe genitale.1 C49.0 C72.1 C41. combinat (C34. nev) FAI (sarcom. FAI tumorã. melanom. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei.1 Mamarã internã.1) sarcom tumorã.4) Margine limbã Mari. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom.6 C49. FAI 170 . necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici. ganglion limfatic Mandibularã.0 C44.1 C44.1 C40. calicifiantã C63. muºchi Mastocite tisulare. boalã Paget (C50. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta. glandã Mamelon Mandibular.9 C16.6 C40. FAI (exclude rectul. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid.9 C63.1 C41. carcinom cu celule. arterã Mamarã.1 C40.3 C49.0 C72. malignã C30. sistemicã leucemie (C42. tumorã cu celule Sertoli.4 C44.1 C49.0 C41.0 C76. FAI tract genitourinar. intestin.1 pânã la C16.9) C49.0 C77. antru M-8110/3 Matrical. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã. boalã cu.

1 C38.9) M-8728/0 Melanocitozã.1 FAI anterior posterior Mediastinal._) amelanotic (C44.2 C17. desmoplazic (C44.6) melanotic (C71.1 C49. amelanotic (C44.2 C15.2 C34._) M-8761/3 Melanocitic. malign (C74. nerv Median.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71._) reticulozã histiocitarã [obs] timom.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69. benign (C69. difuzã (C70.0 C50.1) leucemie.1 C49. mixt (C73._) desmoplazic.1 M-9764/3 Mediteranean.3 C38.1 C49.6) lipomatos (C71.1 C49.1) C74. mixt (C73.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40. melanom malign în nev congenital (C44. limfom C71.2 C77. carcinom. menisc al articulaþiei genunchiului Median.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42.4 C30. paragangliom (C74.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 .6) celule mari (C71._._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50. celule (C44.1) mielosclerozã Meibomianã. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44. diverticul (situs de neoplasm) Medial. malign (C44. acutã (C42. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38.2 C47.9) timom. sân Meduloblastom FAI (C71.3 C40.9) Melanom FAI acral.1 C71. malign (C37.6) desmoplazic (C71.9) M-8347/3 Medulo-papilar. plamân lob. C41. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob.9) M-8346/3 Medulo-folicular. FAI (C37.1 C02. linie. malign (C44.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã._) epitelioide. lentiginos. paragangliom. carcinom.Index alfabetic C49. ºanþ.1 C44.1) M-8700/3 Medulosuprarenal._) amelanotic.6) M-8700/0 Medulosuprarenal. mixt extensie superficialã (C44. celule desmoplazic.6) desmoplazic nodular (C71. auditiv extern Meckel.1 C49._.9 C34. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71.1 C49._) balonizate.4) teratoid. C41._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69._) epitelioid ºi cu celule fusiforme. limbã Medianã.1 C49._) M-8720/0 Melanocitic._) cu stroma amiloidã (C73.4) teratoid (C69.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40.4) M-8728/1 meningeal (C70. nev (C44.

2 C40.4 C44.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) precanceroasã.Index alfabetic Fusiforme. Hutchinson._) mucos lentiginos neurotropic._) in situ în regresie.5 C44. nev) FAI (sarcom.0 C40.0 C40. melanom malign în (C44.2 C40.1 C49.3 C40._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44._) juvenil (C44. malign (C44.3 C49.2 C49.1 C49.2 C49.9 172 . articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76._) pistrui. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã. melanoma.1 C47. mixt tip A (C69.0 C70.1 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi.2 C76. articulaþii oase scurte.2 C49. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi.1 C44. tumorã neurofibrom pistrui.1 C49.2 C49._) în nev pigmentar gigant (C44. nev) FAI (sarcom._) în regresie (C44. articulaþii oase scurte. malign (C44. celule FAI ºi epitelioid.1 C49.7 C49.2 C49.6 C49._) tip B (C69.9) Melanotic meduloblastom(C71._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.1 C49.2 C77.2 C49. melanom.2 C40.2 C49._) lentiginos. psamomatoasã neuroectodermalã. malign (C44._) nodular (C44. melanom malign în (C44.2 C47._) în melanozã precanceroasã (C44.1 C40._) în nev melanocitic congenital (C44.0 C70. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma.6 C49.0 C70.9 C70.3 C44._) lentigo.2 C49._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.2 C49._) neutropic (C44. Hutchinson._) în nev joncþional (C44.1 C49. acral.1 C77.7 C47.1 C49.1 C40.1 C70._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58.1 C47.6) MPNST MPNST.4 C49._) desmoplazic (C44. malign (C44._) pãrþi moi (C49. FAI (C44. FAI (C44.

0) sarcomatozã (C70.2 M--------/6 Metastatic situs._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70.2 C40.4 C77.9) Metaplazic. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. carcinom cu celule (C44.1) C48. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã.1 Mezoapendice 173 . (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã. FAI Metaplazic.9) sarcom (C70. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom. fibromatozã (C48.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70. FAI carcinom. malignã tumorã. meningiom (C70. tumorã cu celule (C44._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã. cu mielofibrozã mieloidã.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian.0) Menisc. meningiom (C70.0) Meningotelial. carcinom cu cartilaginoasã. FAI celule în inel cu pecete.1 C49.0) Meningiomatozã.0) Meningiomatozã. carcinom cu celule scuamoase. adenocarcinom cu celulel fusiforme.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40.0) Meningiom (C70. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom. leiomiom C40.9) melanomatozã (C70. sarcom (C70.2 C77. difuzã (C70. FAI (C70.3 Metatarsian. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã._) M-8247/3 Merkel._) C40. os Metafizar. adenom (C64. adenocarcinom cu apocrinã . cu mielosclerozã osoasã. carcinom (C44.0) Meningotelial.2 C77. os M-8095/3 Metatipic. pagina 27) M-8898/1 Metastazant. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. mixt tumorã. adenocarcinom cu glandularã. malign (vezi codul pentru comportament. arterã Mezenteric. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc. carcinom. carcinom cu. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã.

ganglion limfatic Mezocolon C17._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv. benign papilar. adenom. bine diferenþiat._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic._) carcinom ductal in situ (C50. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic._) carcinom intraductal (C50. combinat (C34._) celule scuamoase.9) M-9590/3 Microgliom._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 . FAI (neclasificabil la C16._) M-8097/3 Micronodular. combinat (C34. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44._) carcinom seros (C56. nev congenital (C44. carcinom (C44._) adenom seros anexial._) rotunde.2 C48. intestin.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic. (C71.1-C16. benign (C48.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã.9 C16. combinat (C34. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom.4) M-8951/3 Mezodermalã. malign chistic._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular._) meningiom (C70.9) Mielodisplazic.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial. FAI bifazic. FAI (C73. FAI (C48. celule. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã. FAI Mici.2 C10._) chistic. C41._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari.9 C10. nefrom C77. carcinom cu celule scuamoase (53.1 Mezocolic. curbura stomacului._. carcinom bazocelular (C44. tumorã mixtã C10.5 Mic. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom. FAI Micã. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40. necheratinizant epidermoid._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73._) celule scuamoase.9) Microchistic adenom (C25.

2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom. elemente de cordon sexual. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54.1) M-9960/3 Mieloproliferativã._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 . cronicã Mieloproliferativã. tumorã stromalã cu (C56.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42. FAI Mixofibrom odontogenic (C41.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom. FAI (C42. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42. FAI (C42.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial.1) multiplu (C42.7 Mijlociu.1) solitar (C42.1) plasmocite (C42._) peribronºicã congenitalã (C34.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare.9 Minorã. afecþiune._) teacã nerv M-8335/3 Minimã.9) C06. carcinom folicular cu invazie (C73. malign C38._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. ependimom (C72.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1 Miozitã osifiantã. FAI (C54.

_) Moale._.1) acinar-endocrin._) endocrin-ductal. lobular. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular. ductal. celule. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme. ºi papilom glandular scuamoase. bronhioloalveolar. carcinom (C73. carcinom (C25. celule._) papilar-medular. carcinom (C25. adenocarcinom cu celule (C25.1) bazofil–acidofil.9) pinealã.3) pineocitom-pineoblastom (C75.9) timom. carcinom (C44.9) germinale. carcinom._) medulo-folicular. C08. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) hepatocelular al ductului biliar._) epidermoid. rabdomiosarcom. FAI mezodermalã mullerianã (C54._) alveolar. carcinom (C34._._) infiltrativ.0) hiperplazic ºi adenomatos._) fusiforme. carcinom (C22.8 176 . malign (C37._) tip glandã salivarã.3) rabdomiosarcom.3) tip glandã salivarã.1) acidofil-bazofil.3 C05._) subtipuri. C08. carcinom. tumorã (C54.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05._) ependimom-subependimom (C71. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom. carcinom (C75._) pinealã (C75. celule. ºi teratom embrionar. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. tumorã (C75. sarcom mezenchimalã. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale. polip (C18.0) ductal-endocrin. FAI (C37. adenom (C75. melanom exocrine ºi insulare._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. celule. papilom cu celule gliom (C71. carcinom (C25._) mezenchimal. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase.9) meningiom (C70. carcinom (C25. carcinom (C44. tumorã mici._) embrionar._) liposarcom lobular. polip (C18. bronhioloalveolar. carcinom (C73. celule._) subependimom-ependimom (C71. infiltrativ. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) ductal._) nemucinos ºi mucinos.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã._) infiltrativ. carcinom (C34. carcinom (C73.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil. adenocarcinom cu celule (C25. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar.9) Tumorã FAI malignã. tumorã mezodermalã. malignã (C07. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11.1) bazoscuamoase. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine.9) medulo-papilar._) mullerianã. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase. carcinom (C73. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos. infiltrativ._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic. carcinom (C75. FAI (C07.1 C11. adenom (C75.

FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.4 C49.9) Hidatiformã FAI (C58.0 C49.5 C49.9) invazivã (C58.6 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.Index alfabetic Moale.3 C49.1 C49. þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44.9) M-8470/1 Moderatã displazie. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad._) [obs] M-8092/3 Morfeic. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã._) M-8453/1 Moderatã. FAI umãr Moi. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.9) malignã (C58.2 C49.4 C49.2 C49. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 . sarcom (C71.5 C49.2 C49.0 C49.0 C49.3 C49. carcinom bazocelular.1 C49. (C44.1 C49.9) M--------. displazie._) tumorã cu celule gigante.0 C49.3 C49. adenocarcinom folicular. [obs] M-9041/3 Monofazic. carcinom folicular (C73. (C73.9) invazivã (C58.1 C49.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------.6 C49.0 C49.1 C49.5 C49. pãrþi melanom malign (C49.6 C49.5 C49.3 C49. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25.5 C49.6 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf.4 C49.0 C49.2 C49.2 Moale.0 C69.0 C49.2 C49.9) parþialã (C58.2 C49. histiocitozã cu celule Langerhans.9 C49.3 C49.0 C49.2 C49.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi.0 C49.2 C49. FAI tumorã cu celule gigante.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat.1 C49.9) completã (C58.0 C49.2 C49.2 C49. malignã sarcom.1 C49.3 C49.1 C49. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad.

melanom lentiginos Mullerianã. nefrom chistic malign (C64. carcinom bazocelular (C44._) carcinom.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu.1) celule. intraductal.4 C00.9) Mucinos-papilar adenom. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56.9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75. carcinom Mucoepidermoidã.9) papilar. FAI (C56._) Multichistic mezoteliom. intraductalã._) Multicentric.9) malignitate borderline (C56.1) Mucos.8 178 . carcinom bazocelular superficial (C44.1 C03. glande endocrine Multiple regiuni. glioblastom (C71. carcinom solid cu formare de Mucipar. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã.9 C03.9) neinvaziv (C25._) Multifocalã. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule.3 C03. cu potenþial malign redus (C56.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid. intraductal. neinvaziv (C25. malignitate borderline (C56._) papilar (C56.8 C77.9) papilar. malignitate borderline (C56._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom._) tumorã._) Multilinearã.0 C00.9) Multiple._) C03. mixt (C34. cu potenþial malign redus (C56.9) chisticã. citopenie refractarã cu displazie Multilocular. adenocarcinom cu (C75.0 C06. boala lanþurilor grele Mucinã. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã.9) papilarã._) Multiform. benign Multifocal. adenom cu (C75. adenocarcinom secretor de Mucinã. spongioblastom (C71. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom. cu displazie moderatã (C25.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56._) carcinom.0 C06. carcinom. invaziv (C25. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar.5 C00._) Mucoasã alveolarã. nemucinos ºi.9 C03. adenocarcinom Mucipar. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã.0 C06._) Tumorã FAI.0 C30. FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã.9) atipicã proliferativã (C56. cu displazie moderatã (C56. carcinom (C34._) bronhiolo-alveolar. carcinom Mucinã. FAI (C56.9) chistom.1 C03. intraductal (C25. tumorã mixtã (C54.

0 C44.2 C49.0 C69.3 C49.2 C49.0 C49.4 C49.1 C49.0 C30.3 C30. adenocarcinom în hemoragic.0 C11.0 C44.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.1 C49.1 C49. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.6 C49.0 C49. FAI C76.0 C49.2 C49.6 C49.0 C44. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49. FAI sept.4 C69.0 C30.2 C49.2 C49.1 C49. FAI polipi adenomatoºi.3 C30. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã. fibromatozã (vezi SNOMED) C49.Musculo-aponevroticã. margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas.5 C49.9 M-8897/1 Musculaturii netede.4 C49.0 C76.6 C49.0 C49.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.1 C49.0 C49.3 C30.5 C30.3 C49.0 C30.0) mucoasã orificiu os 179 .5 C49. polipi.0 C41.0 C30.2 C49.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.0 C30.1 C49.3 C49.0 C30. polipi.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.0 C30. potenþial malign incert M--------. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.0 C11.0 Nabothianã.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi.3 C49.0 C41. tumorã a. sarcom meningioame (C70.3 C30.0 C49.0 C41.2 C49.9 C49.1 C49.1 C49. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.9 C49. FAI C76.1 C49.3 C44.4 C49.0 C30.1 C49._) mielom (C42.4 C49.6 C49.5 C49. tumorã a.0 C30.3 C49. FAI adenomatoºi.3 C49.3 C30.5 C49.3 C49.2 C49.

_) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73. mucinos (C25.9) chistic. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru. canal Nazopalatin. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari. malign (C64. mixt (C34. celule scuamoase papilar.9) chistic.Index alfabetic C30. ganglion limfatic Nenumitã. adenofibrom (C64.9) C80.9) M-8965/0 Nefrogenic. FAI retinoblastom (C69.9) tumorã (C73. marginea posterioarã sinus accesor.9) carcinom (C73. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal.0 M--------M--------C69. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal. papilar (C50. parþial diferenþiat (C64. pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. papilar (C50. FAI celule mici Neclasificatã._) M-8693/1 Necromafin._) comedocarcinom (C50. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom. malign M-8252/3 Nemucinos._) M-9765/1 Nedeterminatã.2) sarcom teratom.5 M--------sept._) intraductal.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv.9 C30. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament.1 C41._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal._) C77. FAI (C64.9) M-8254/3 Nedeterminat._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos._) M-8470/2 Neinvaziv. situs primar Nedescins. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom.0 C11. FAI (C50.4 Nenumit.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã.3 C31. gliom (vezi SNOMED) Nazalã.3) sept. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal._) papilar urotelial (C67.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64._) papilar. carcinom bronhioloalveolar. malign M--------.9) chistic.0 Necunoscut. FAI M-8693/3 Necromafin.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid. tip (C34.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament._) lobular (C50. paragangliom.9 C62. carcinom bronhiolo-alveolar. FAI vestibul Nazal. celule tranziþionale (C67. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid. multilocular malign (C64. chistadenocarcinom. benign (C64. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. paragangliom. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. creasta 180 . adenom (C74.

1 C47. intraepitelialã 3 (C50.0 C47.2 C47.9 C72. grad III (C61. cu celule germinale (C62.2 C72. potenþial malign redus (C67._) ductalã.1 C47.5 C72.6 C47. potenþial malign redus (C67.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert._) prostaticã.2 C47.3 C47.5 C47. intraepitelialã.5 C72. spinal acustic auditiv brahial cranian.9 C47.5 C47.2 C47. grad III vaginalã.3 C47.1 C72.1 C47.2 C47. intraepitelialã.2 C47.1 C47.1 C72. FAI radial sacrat sciatic 181 .0 C47._) papilar cu celule tranziþionale.0 C47.5 C47.4 C47. fibrom (vezi SNOMED) C47.3 C47. grad III (C52.5 C47._) vulvarã._) glandularã.Neosifiant.5 C47. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------.0 C47.1 C47.9) scuamoasã.1 C47.5 C72.4 C47.3 C47.0 spinal.0 C47.5 C72._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic.6 C47.2 C72.1) cervicalã.4 C72.0 C47._) Neoplazie analã. intraepitelialã.2 C47.1 C47.5 C47.6 C47.3 C47.1 C47.2 C47.0 C47.9 C47. intraepitelialã.2 C47. intraepitelialã.2 Nerv FAI abducens accesor.2 C47. grad III (C21.6 C47. grad III intratubularã.5 C72._) papilar urotelial.5 C72. intraepitelialã.5 C72.0 C47.5 C47. benign sau malign malign malign.4 C69.5 C47.9 C72.1 C47.1 C47.2 C72.5 C47.0 C47.5 C47.5 C47._) C47. FAI spinal. grad III (C53.3 C47.4 C47. grad III (C51. FAI accesor. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25.2 C47.5 C72. intraepitelialã.

_) Congenital intermediar ºi gigant (C44._) celular (C44.0) Nev M-8720/0 FAI (C44. primitivã. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71._) olfactiv (C30._) mic (C44._) Neurosarcom [obs._) M-8730/0 acromic (C44. cord ºi mediastin C38.9 C72. FAI (C71. primar cutanat (C44. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom. FAI Neurofibromatozã._) compus (C44. celule mici carcinom. sistem FAI central parasimpatic. FAI M-8897/1 Neted._) melanoticã perifericã perifericã primitivã._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom. periferic.] Neurotecom Neurotropic.9 Nervos. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72. tumorã de muºchi. malignã M-9561/3 tumorã.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã. FAI M-9560/3 Neurilemom. periferic. FAI primitivã._) melanocitic. FAI simpatic. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom._) diferenþiere.1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37. celule mari 182 ._) M-8897/1 Neted. adenocarcinom cu diferenþiere. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.9._) Jadassohn (C44. tumorã FAI centralã.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44. melanom malign în (C44._) malign (C44.3 C47._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44._) leziune dermicã proliferativã în (C44. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã. carcinom cu Nerv. FAI primitivã centralã._) M-8092/3 Nesclerozant.6) Neurom FAI acustic (C72.2 C47._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30. malignã. carcinom cu celule bazale infiltrativ. FAI (C71.6 C47. FAI carcinom. tumorã de muºchi.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71. melanom malign (C44. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen._) Neuroendocrin carcinom._) celule epitelioide (C44. sarcom [obs] Neurogenã.Index alfabetic C47.0 C47. (C44._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25.9 C47. FAI vegetativ.9 C47.9 C47.

_) mic congenital (C44. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44._) Gigant pigmentar._) melanocitic. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie.0 C44. melanom. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã._) magnocelular (C69._) M-9754/3 Nonlipidicã._) intradermic (C44.3 C47._) dermic ºi epidermic (C44._) joncþional. nerv Obturator._) gigant.0 C49. celule (vezi codul desemnat celulelor._) hidroadenom (C44.4 Oblongata.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44._) intermediar ºi gigant congenital (C44._) C41._) pigmentare. melanom malign în (C44._) displazic (C44.0 C49. pagina 31) O C71._) Pigmentar FAI (C44.3 C49._) intraepidemic (C44.1) 183 ._) Jadassohn albastru (C44.4) melanocitic (C44.0 C44.4 C71._) hidroadenom.0 C06.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null. malign (C44._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44.2 C77._) juvenil (C44._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme._) hiperplazie. nev) FAI (sarcom. melanom malign în (C44. tumorã cu celule germinale (C62. celule FAI (C44._) ºi epitelioid (C44. carcinom cu celule (C34.0 C49. FAI (C44. Reed (C44.5 C77._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44. pagina 31) M-------.0 C49. FAI (C44. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu._) involutiv (C44._) halou (C44._) joncþional. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54._) portwine (vezi SNOMED) Reed._) [obs] în regresie (C44. medula Obraz FAI FAI (carcinom.3 C06.0 C49.6) melanom (C44. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator._) nepigmentar (C44. melanom malign în nev congenital (C44.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small. FAI (C44. desmoplazic (C71.0 C44._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44.0 C47.0 C49. Reed (C44._) pigmentar.7 C76._) ºi congenital intermediar (C44._) celule fusiforme._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor.0 C47._) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44.

4 C44. tumorã (C41. FAI cornee. lentile extraocular.4 C44.6 C44.4 C69.0) neurocitom (C30.6 C69.4) C72. glob Odontogenic adenomatoidã._) sarcom (C41. nerv orbitã._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41. limb coroidã cristaline. duct lacrimal. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72._) benignã (C41.0 C71. muºchi extern. tract Ocular.0) neuroepiteliom (C30.5 C69.5 C69._) mixom (C41.1 C44. intern ciliar. cantus intraocular iris lacrimal. canal ocular. FAI lacrimal._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41._) periferic (C41.2) Olfactiv.9 C44._) Tumorã FAI (C41. þesut moale palpebrã pleoapã.5 C69.1 C69._) fibrosarcom (C41.2 M-8726/0 Ocular.1 C69.4 C69._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã.6 C69.4 os pol Ochi FAI cantus.0) tumorã neurogenã (C69.1 C44.0 C69. melanocitom de glob (C69.1 C69._) malignã (C41.6 C69.5 C24._) mixofibrom (C41._) Fibrom FAI (C41. superioarã pleoapã. glob optic. FAI cantus.6 C69. nazal._) compus (C41.5 C69. nerv Oddi._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71. cristaline meibomianã._) epitelialã calcifiantã (C41.0 Oculomotor.4 C72.1 C69. cantus intern. sac lacrimalã. glandã muºchi.1 C44.6 C69._) Olfactiv neuroblastom (C30._) [obs] 184 .4 C69.1 C44. lacrimal. þesut conjunctiv orbitã.2 C69. extern cantus.5 C69.3 C69._) scuamoasã (C41._) central (C41._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71._) Odontom FAI (C41._) carcinosarcom (C41._) fantomã.6 C44. duct nazo-lacrimal.5 C69._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71. tumorã cu celule (C41. extraocular nazal.4 C69. glandã lentile. celule (C41. celule (C41.3 C69._) complex (C41.4 C69.1 C44. FAI pleoapã. duct.3 C69. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41.1 C69.1 C69.1 C44.Index alfabetic C41. corp conjunctivã cornee._) clare._) carcinom (C41. FAI orbitã.4 C69. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv. inferioarã retinã retrobulbar. orbitã uveal._) adenomatoidã (C41.

3 C41.2 C40.3 C72.1 C30. col uterin nazal ureteral uretral.3 C41.3 C00.0 C41.1 C41. timom.4 C47.2 C10.5 C49.9 C63. C31.9) Organe genitale feminine. buzã inferioarã faþã.4 C41._) 185 .9 C10.7 C44.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69. col uterin extern.5 C44.9 C10.9 C75.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma.2 C40._) C71.9) M-8583/3 Organoid.6 C69.5 M-8583/1 Organoid. nev) FAI (sarcom.4) deget mânã deget picior etmoid falangã.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom. FAI digestive.3 C10.1 C41.8 M-8290/0 Oncocitom M--------.2 C41.0. melanoma. FAI (C37.3 C72.3 C40.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41.6 C69.1) C53. FAI genitale masculine.9 C69.2 C41.0 C41.4 C49.4 C49.0 C41. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital.0 C40.9 C26.0 C41. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.4 C49.6 C41.6 C67. anaplazic (C71.5 C47. malign (C37.4 C41. FAI faþã._) M-9451/3 Oligodendrogliom. FAI (C71. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41.4 C49.3 C41. picior falangã.5 C00.6 C69.3 C40.4 C00.9 C41. timom.4 C48.4 C44.4 C40.2 C41.0 C40.6 C69.3 C06.0 C67. mânã faþã (exclude mandibula C41.0 C40. buzã.2 C40.6 C72.9 C06.0 C53. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.5 C52. os M-9071/3 Orhioblastom (C62._) C57.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã.

FAI (C40.1 C41.0 C42. lung membru inferior.4 C40.1 C40._._) central.0 C41. inferior maxilar. C41._.2 C41.0 C40.1 C41.0 C40.0 C40. C41._._._) metaplazie. C41._) metaplazie.4 C40. FAI (C40. osteom gigant (C40._) M-9191/0 osteoid._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40.1 C40._ ._) Osteocondrom (C40. FAI (C40._) M-9200/0 osteoid.0 C40._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic._) intraosos. sarcom._. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41._. C41._) de suprafaþã.1 C41._. C41.3 C41._. C41._) Osteoblastom._) 186 . FAI (C40._.1 C40._) Osteogenic._) Osteoclast-like. FAI (C40. C41._. scurt membru superior._) juxtacortical (C40.1 C41. grad redus intraosos. adenocarcinom cu (C41.3 C40._) Osteoblastom agresiv (C40.1 C41. C41.0 C41.2 C40._.4 C41._. FAI membru inferior._) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40. C41.4 C40. C41.3 C40._.0 C40.3 C41._.9 C40._._) Osteoclastom. carcinom cu Osteoclastom._._) Osteoid._. superior maxilã mãduvã mânã membru.C41._) Osteom M-9180/0 FAI (C40.1 C40. FAI maxilar.Index alfabetic C41. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64. C41. convenþional condroblastic (C40. C41._) medular (C40. celule gigante._. de grad înalt (C40. C41.0 C41.0 C41._) Osteofibrom (C40. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40.0 C41. sarcom (C40. C41. membru inferior lung.3 C41.0 C41._. osteom. C41.0 C41.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40._) Osteocondromatozã._.1 C40._) Osteoid.3 C40.9) Osoasã displazie floridã (C41. lung membru superior.3 C41. membru superior mandibulã maxilar. C41._.9 C40._. maxilar ischeon încheieturã mânã lung. C41.1 C41.4 C40.2 C41.0 C41.2 C40. C41. FAI (C40._.4 C40. membru inferior scurt._. C41.3 C41.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior. C41. C41._) Osteocartilaginoasã.4 C41. C41._) intracortical (C40.2 C40.0 C40._.0 C41. C41. C41._.2 C40._) Osteofibrosarcom (C40.2 C41. exostozã (C40. malign (C40. C41. C41.0 C41._) central (C40.2 C40._) fibroblastic (C40. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit.gigant (C40.

3) moale. FAI (C42.0 C05.9 C25. struma ºi carcinoid (C56.9) Ovarii._) seros (C56. FAI (C56.1 C25._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50._) ecrin (C44.9) carcinom papilar (C73._) intraductal. celule (C40.4 C25. tumorã cu celule lipidice (C56.9) Ovar._) intraductal neinfiltrativ (C50._) paraosteal (C40.3 C25. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. tumorã stromalã (C56._) sân (C50.3 C25. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 ._.8 C05.1 C49._) os (vezi SNOMED) os._) periosteal (C40.1 C71.7 C25.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25. celule teleangiectazic (C40. struma. C41.3 C25.2 C25.1 C25. C41.0 C25.9) carcinom folicular (C73. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.0 C49._) Ovar Ovar. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget._._) rotunde. C41.9) Ovarii. C41._.9) Ovarianã. canal Pancreatic.4 C25.9) P M-8936/1 Pacemaker.0 C05._._.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56.9 C09.9) varianta folicularã (C73._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73. reticulozã C05.1 C05. tumorã cu celule lipoide (C56. ganglion limfatic C09. C41._) M-9700/3 Pagetoidã. cu invazie (C50._) M-9931/3 Panmielozã acutã.6 C44. osteosarcom în (C40.3 C25._) intrachistic intraductal.9) Ovarii. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã.3 Palat FAI dur joncþiune.1 C44.9 C09.1 C11. palat dur ºi palat moale moale.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.2 M-8042/3 Ovãz. malignã (C56. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic. carcinom cu celule în bob de (C34. FAI (C50.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.3 C77._) infiltrativ (C50.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44.1 C09. struma.

9) Chistadenocarcinom FAI (C56._) endovascular._) carcinom.9) celule înalte (C73.9) seros. neinvaziv (C25.9) urotelial (C67.9) Scuamoase.9) mucinoasã. intraductal._) Tranziþionale. carcinom.9) siringadenom (C44.9) Urotelial carcinom (C67._.9) tiroidã (C73. potenþial malign redus (C56.9) seros primar al peritoneului (C48._) hidradenom intrachistic.9) mucinos. malignitate borderline (C56. adenocarcinom (C50. tumorã cu potenþial malign redus (C56.2) DCIS. carcinom meningiom mezoteliom.9) epidermoid in situ in situ. de suprafaþã (C56._) ºi folicular._) ºi solid. cu celule scuamoase in situ. papilar (C50.9) celule renale (C64. FAI (C56.9) celule scuamoase celule scuamoase. intraductalã cu displazie moderatã (C25.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44._) tumorã. benign microcarcinom (C73.1) seros._) malignitate borderline (C56.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75.9) tumorã. adenocarcinom intrachistic. celule carcinom (C67.9) tumorã. solid ºi (C25. FAI (C56._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. carcinom ºi infiltrativ. proliferativã atipicã (C56. mixt (C73._) intrachistic angioendoteliom. celule carcinom carcinom in situ carcinom._) tumorã chisticã (C25. neinvaziv (C67._) carcinom._) siringochistadenom (C44. ductal (C50. FAI (C50. neoplasm.9) seros.9) primar seros. carcinom cu celule (C64.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom. neoplasm epitelial (C25. neinvaziv (C67._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular.9) pseudomucinos (C56._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid._) încapsulat (C73. invaziv (C25. angioendoteliom ependimom (C71. intraductal._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73._) 188 . carcinom. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56. in situ. carcinom epitelial.9) pseudomucinos. seroasã. (C50.9) limfomatos (C07._) urotelial.9) seros (C56.9) mucinos (C56._) varianta folicularã (C73. carcinom. bine diferenþiat. neinvaziv (C67.9) celule oxifilice (C73._) tumorã chisticã.9) chistadenocarcinom (C56. adenocarcinom ºi folicular._) ductal.9) pseudomucinos. peritoneu (C48. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) mucinos. neinvaziv difuz sclerozant (C73.9) Chistadenom FAI (C56._) carcinom._) intrachistic intraductal. C08.1) renale. FAI (C56.

0. siringochistadenom Papiliferã. C31.5) seros de suprafaþã (C56.5) benign corpuscul carotidian (C75.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75._) fungiform (C30.0.5 C57._) inversat (C30.5) jugulotimpanic (C75.5) anaplazic (C71. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic. malign (C74.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75._) oncocitic (C30. benign urotelial.0. FAI celule. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare.0) difuzã. C24.0) jugular (C75. FAI necromafin.1) necromafin. benign inversat. FAI (C71. malign gangliocitic (C17._) glandularã intraductalã._) Sinonazal FAI (C30.1) medulosuprarenal._) exofitic (C30.3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44. benign celule. celule (C30. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44._) Scuamoase. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. FAI (C67. celule cilindrice.1. adenom Papilotubular. FAI intraductalã. FAI celule. celule scuamoase mixt. difuzã scuamoasã Papilotubular.0.5 C77.5) malign (C71. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale. C31.5) malign medulosuprarenal (C74. FAI inversat._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule. inversat. corpuscul Para-aortic.5) cromafin extrasuprarenalian._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22. C31.0. intraductalã ductalã subareolarã (C50. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71. ganglion limfatic Parametru 189 . FAI extrasuprarenalian. C31.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer. C31.5) atipic.5 verucos vezicii urinare (C67. nodular [obs] C77._) Papilifer. carcinom cu celule (C73.0.0. ganglion limfatic Paracervical. C31. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare._) Para-aortic.4) corpuscul para-aortic (C75. hidroadenom (C44.2 C77.9) Schneiderian FAI (C30._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat. C31. celule FAI ºi glandular. inversat. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin.3 Parametrial.

3 C71.9 C60. sistem nervos.9 C76.5 C49.3) C41.1 C75.1 C60.3 C49.3 C47.7 Peduncul cerebral 190 .3 C49. glandã Parauretralã. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete. carcinom cu celule (C16. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.5 C48. nefroblastom chistic (C64.5 C49. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.5 C47.9 C76.1 C76.2 C60. sinus M-9192/3 Paraosteal.3 Pectoral.9) M-9103/0 Parþialã.3 C49. adenocarcinom cu celule (C16.3 C47.5 C65.9 C47. muºchi M-9161/0 Pediculat.4 C18.9 C07.1 C72.9 C07. regiune Paraselar Parasimpatic.4 C76.9 Parasternal.5 C49.9 C60. ganglion limfatic Paratiroidã.9) C40._) C07.3 C38.9 C65.3 C49.2 C60.5 C49.1 C44. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom.0 C71.Index alfabetic C31.3 C44. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75. þesut Periampular C41.3 C48.1) M-8720/0 Pãros. molã hidatiformã (C58.0 C60.3 C49.3 C49.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea. C41.5 C49.3 C47. leucemie cu celule (C42.1 M-8682/1 Parasimpatic. nev) FAI (sarcom.1 C64.5 C49.3 C19.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.3 C49._. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat. melanom. hemangiom dobândit C71. ganglion limfatic Pectoral mare.0 C24.3 C49. nev (C44_) C77.3 C49.5 C49. paragangliom C77.7 C77.9 Paraovarianã.2 C60.0 C68. osteosarcom (C40.9 Paranazal.9 C77.5 C41. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã. FAI Pelvirectalã._) C57. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom._) M-8214/3 Parietale. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã.

displazie cementalã (C41.5 C47. ganglion limfatic C47.0 C76.0 C47.1 C47._) Periapicalã. (C34. tumorã malignã teacã nerv.5 C47. tumorã odontogenic.2 C47._) M-9012/0 Pericanalicular._) condrosarcom (C40. C41.5 C49._) C38.2 C47.9.4 C47.0 C47.3 C44.4 C69.3 C47.1 C47.5 C49. displazie cemento-osoasã (C41.2 C47._) 191 ._.5 C47.3 C47.5 C49.2 C47.6 C47. þesut Perineu FAI FAI (carcinom. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic.0 C47. C41.2 C47.0 C47. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.6 C47.5 C49.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã.2 C47.4 C47. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37.5 C49.3 C47.2 C47._) Peribronºicã. þesut Periosteal condrom (C40.0 C47.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã.0 C47. fibroadenom (C50.0 C47._) Peribronºicã.5 C49.0 C47._) C48. nev) FAI (sarcom.2 M-8391/0 Perifolicular.1 C47.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal. tumorã miofibroblasticã._) trunchi umãr Periapicalã.1 C47.5 C47.5 C49.1 C47.5 C47._._. fibrom (C41.5 C47.1 C47.1 C47.2 C47.3 C47.0 C47.5 C47. fibrom (C44. tumorã miofibroblasticã.2 C47.Index alfabetic C44. melanom. piele Periaortic.5 C47.2 C47. cord ºi mediastin C38.9 C47.1 C47.3 C47._) teacã nerv.5 Perinefretic.5 C44.0 C47.5 C77. C41. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03.0 C47._) fibrom (C40. congenitalã (C34.6 C47.6 C47.

extern auriculã. ganglion limfatic Peripancreatic.1 C44.2 C49.7 C44. polip (vezi SNOMED) C47.1 C48. þesut Peritonealã. canal.1 C48.2 C49.0 ºi piele scrot C63. C41.5 C44. FAI auricular.7 Tumorã FAI (C50.2 C49.7 C44.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv.3 Piele FAI (exclude vulvã C51.3 C44.3 C44.2 C44. canal. meat._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.2 C49.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.2 C48.2 C47.5 C44.2 C44._) osteosarcom (C40.6 C44. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern. superioarã cantus.3 C44.2 M--------fibrosarcom (C40. adenom tubular C44. piele penis C60._.7 C49.2 C44. regiune.9.2 C44.3 C44._.1 C48. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers.2 C48.3 C44.3 C44.2 C48.2 C44.5 C44. nas externã. inferioarã buzã.1 C48._) borderline (C50.4 C44.0 C44.4 C49.1 C44.5 C44._) sarcom.1 C48.2 C49. þesut Perirectalã.1 C48. canal extern auditiv. C41.0 C48.0 C44._) benignã (C50.2 C44. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.2 C77. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 .1 C40.2 C44.2 C49.1 C44. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.0 C44._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70. FAI buzã. canal. FAI cantus intern cantus extern cap._) malignã (C50.2 C49. cantus extern. FAI auricular.7 C44.3 C44.2 C44.0 C70.3 C48. FAI auditiv.6 C44.5 C44.0 C76.2 C49.5 C44. FAI (C40.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77.2 C48.1 C48. FAI Perirenal.6 C44.6 C44.9 C44._) [obs] M-9020/3 malign (C50.2 C44._) M-9020/0 benign (C50.2 C49.2 C44._) Peripancreatic.2 C40.1 C44.9 C70._. C41.1 C76. melanom. nev) FAI (sarcom.

2 C44.2 C44.5 C44. tumorã 193 . FAI torace tragus trunchi umãr ureche. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã.0 C44.4 C44.6 C44. canal ureche externã ureche.1 C44._) C75.5 C44._) gigant.6 C51.2 C44._) Pilomatrix. FAI (C44. tumorã (C41.2 C44.2 C44.3 C44.6 C44.Pilar.1 C60.7 C44.5 C44.Index alfabetic C44.2 C44.2 C44. lob ureche.6 C44.5 C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.5 C44._) Pilomatrixom. FAI (C44.4 C77.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern.1 C44._) dermatofibrosarcom protuberant (C44.7 C44.5 C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16.5 C44.5 C44. FAI M-8148/2 PIN III (C61. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44.4 C16._) Piloid.2 Pilocitic.7 C44._) Pilomatrixom.5 C44.7 C44._) Schwannom pigmentar celule fusiforme.5 C44.3 C44.7 C44.0) adenom corticosuprarenal (C74.2 C44.5 C44. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul. carcinom (C44.7 C44. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic. malign (C44.6 C44. glandã Pinealã. melanom malign în (C44.6 C44.2 C44.1 C44.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã. FAI (C44. malign (C44.astrocitom (C71. FAI ureche._) gigant.5 C44.6 C44.7 C44._) Pilomatricom.7 C44._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.7 C44.9 C44.3 Pinealã. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74.7 C44.0) carcinom bazocelular (C44. nev Reed cu (C44.3 C44. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã. astrocitom (C71._) Pilomatricom. tumorã (C44.4 C44.2 C51.5 C44.4 C63.7 C44.3 C44.5 C44.5 C44.3 C44.1 C44.3 C44.6 C44.9) M-9340/0 Pindborg.3 C16.5 C44.4 C44.

1 C34.5 C44. linitã (C16.3) Pineoblastom (C75. leucemie cu (C42. FAI (C75. adenom.2 C40.1) C75.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75.1 C49.3 C40.2 C40.7 C44. nev) FAI (sarcom. sinus Piriformã.1 C75.7 C49. carcinom bazocelular fibroepitelial tip.9 C05._) Plantã picior FAI FAI (carcinom. tumorã trofoblasticã cu localizare (C58.9) C58.3) Pineoblastom-pineocitom.2 C49.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42.2 C49.3) Pineocitom (C75.9 C34.9 C34.2 C49.9 C12.2 C44.2 C49. carcinom. lob inferior bronhie.9 C34.1) mielom (C42. FAI (C44.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.2 C49. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 . leucemie (C42. melanom.1) M-9671/3 Plasmocitic. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson.3 C49.3) Pinealom (C75.1) M-8272/3 Pituitar. în (C44.7 C12.7 C47.3) Pineocitom-pineoblastom.0 C04.2 C49.9 C11.2 M--------C71. lob superior.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã.3) tranziþionalã (C75. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen.0 C34.0 Plãmân FAI bronhie. lob mijlociu bronhie.9 C34.2 C49. FAI bronhie.2 C47. bronhie._) M-8212/0 Plat.3 C44.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76. C41. mixt (C75._. melanom malign.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.1 C75. FAI (C75.0 C04.2 C49.9 C04.2 C49.3) Pinkus tip. mixt (C75._) melanotic Hutchinson.2 C49.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite. adenom C34.2 C34. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform. limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.3 C34.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.

C08. faþa hipofaringianã ariepiglotic._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme.1 C44.0 C34. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic._) Pneumocit tip II.6 C47.Index alfabetic C34.1 brahial C47. nev) FAI (sarcom.1 C49. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip.3 C71.4 M-8973/3 Pleuropulmonar. cu (C34.6 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.9 hil lingulã lob inferior lob inferior. ventriculul al patrulea C47.4 C38.1 C13.1 C75.4 C44. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32. carcinom bronhioloalveolar.1 C49. bronhie pulmonar._) Pneumoblastom (C34.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44.2 C34.1 C44. FAI rabdomiosarcom.1 C34. tip Poligonale._) celule.1 C49.5 coroid C71.1 C47.1 C09.1 C49. blastom Plex C47. (C34.1 C49._) C71.1 C49. bronhie lob mijlociu lob mijlociu.2 C34.7 coroid. melanom. carcinom embrionar. adenocarcinom.3 C34.1) ariepiglotic.1 C34. FAI PNET supratentorial (C71._.0 cervical C71.0) xantoastrocitom (C71.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar.1 C34.1 C13.1 Police FAI FAI (carcinom. bronhie lob superior lob superior. carcinom hepatocelular (C22.0 C34. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07.3 C34. carcinom cu celule Polimorf.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar.1 C32.5 lombosacrat C47.1 C44.4 C38._) M-9423/3 Polar.1 C49. spongioblastom (C71. grad redus 195 ._) [obs] C76.1 C49.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET. bronhie principalã. carcinom bronhiolo-alveolar. spongioblastom primitiv (C71. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.1 C40.

carcinom în FAI.2 M--------Portal. ganglion limfatic ai Portwine. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã.7 C47. ganglion limfatic Portã hepaticã.7 C49. FAI (neclasificabil la C16. adenocarcinom în (C18.9 C01.8 C67. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI. mixt (C18.9 C11. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã.1 C10. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior. pleomorfã.2 C49.2 C49. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad. tumorã vitelinã C77._) adenomatoasã colicã. cu celule mici) multipli C32. spaþiu FAI FAI (carcinom. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã.3 C11. perete faringe. nev) FAI (sarcom. polip. malign (C44.2 C49.3 C38.2 C47. adenocarcinom în FAI.9 C14. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic.2 C44.2 C10.2 C77. melanom.2 C49.2 C49.2 C49. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos.3 C16.1 C71._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid. FAI (vezi SNOMED) limfoid._) colicã familialã (C18.2 C49.2 C01. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac._) M-8409/0 Porom ecrin (C44.2 C49.1C16.4 Popliteu. mixt (C18. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã.2 M-8409/3 Porocarcinom (C44.0 C13. adenocarcinom in situ în FAI._) M-8409/3 Porom ecrin. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18. ganglion limfatic 196 ._) C77._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã.5 C44.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.

Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã . FAI (C37._) 197 .9) tumorã papilarã mucinoasã (C56. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. grad III (C61.0 C76. carcinom cu fibrozã C51. FAI (C56. neoplazie intraepitelialã. celule._) tumorã endometrioidã. situs.9 Proeminenþã pubianã Principalã. carcinom neuroendocrin (C44. atipicã (C56. ganglion limfatic M-8321/0 Principale. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67.9) tumorã papilarã seroasã.9 tumorã cu celule clare cu. glandã Prostaticã. afecþiune limfoproliferativã. melanozã.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic._) M-8832/3 Protuberant.0 Preauricular.9) M-8583/3 Predominant cortical. dermatofibrosarcom pigmentar (C44._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71. FAI (C44. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77. pagina 27) C80.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã. timom.0 C77. FAI tumorã neuroectodermalã centralã. malign (C37.0 Prelaringian. FAI Presimfizal.9) C77.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44. adenom cu (C75. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical. în nev congenital (C44._) M-8741/3 Precanceroasã.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal.9 Primar. tumorã retinianã M-8831/0 Profund._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic._) M-8833/3 Protuberant.9) tumorã papilarã seroasã (C56. regiune._) M-------/3 Primar. atipicã (C56._) cutanatã. situs. FAI Prostaticã. melanom malign în melanozã (C44.5 Prepilor Prepuþ Presacralã. dermatofibrosarcom.9) tumorã seroasã cu.9 C68. atipicã (C56. FAI (C71. cu celule T CD30+ (C44.9 C61.9) tumorã seroasã. sindrom [obs] C50._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã. astrocitom (C71. timom._) neoplasm papilar urotelial (C67.3 C77.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48.1) carcinom intraosos cutanat.9) policitemie Prostatã. malign (vezi codul pentru comportament.4 C60. FAI (C44. atipicã tumorã mucinoasã._) tumorã Brenner (C56. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã. FAI (C56. utriculã Prostaticã.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã. atipicã (C56.

FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49.0 C49.0 C00.7 C00. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 . atipicã (C71.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas._) Pseudopolip.1 C77. tumorã._) Rabdomioblasticã.1 Pubian.9) papilar.0 Punte Purpurie.Index alfabetic C15. FAI ganglion limfatic.4 C51. treime a esofagului C41.1 Pulpos.9 C77.9) Pseudopapilar.4 C49. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar. eritroplazie (C60.0 C49. proeminenþã Pubianã.1) C71. tumorã. faþã buzã. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã. solid (C25. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat.9) papilar. muºchi Pterigoidã. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke. malignitate borderline (C56. tumorã (C75._) Pseudopapilarã. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular. muºchi Psoas iliac.2 C00.9) malignitate borderline (C56.4 C51._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã.1 C77.9) Chistadenom FAI (C56.9) chistadenocarcinom. carcinom._) C41.9) chistadenocarcinom papilar (C56. simfizã Pudendum.2 C75. FAI (C56.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56.3 Proximalã.4 C49. adenomatozã (C34.0 C47. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. FAI (C56.9 C41.0 C47. solidã (C25.0 C49. blastom (C34. os Pubianã. al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã._) M-8250/1 Pulmonarã.9 C34. FAI tumorã._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos.

insula Reil.9 C20. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.8 C57. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44.1 Radial.9) carcinom. tumora pungii (C75.3 C48. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed. retinoblastom cu (C69.1) Rathke.3 C76._. celule cromofobe (C64.1 Rectovaginal.Recklinghausen.1 C76. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie. citopenie.1) RARS (C42._) Refractarã._) M-8723/0 Regresie.9 C13. sept Rectovezical. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75. punga M-9350/1 Rathke. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64.0 C71.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 .9) tumorã.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã. C52.9 C49. sept Rectouterin.4 C65.1 C49.3 C10.3 C76.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar.1 C76. pleomorf mixt.9 Rect. nev în (C44. FAI pleomorf. arterã M-9985/3 Refractarã.3 C76.1) RAEB II (C42.1) RAEB –T (C42.2 C76.9 C19.Radicular.1 C76. boala (cu excepþia osului) M--------.0 C76.9) M--------. chist (vezi SNOMED) C40. anemie (C42. tip duct colector (C64. nerv Radialã.9 C19.9 C65. melanom malign în (C44.0 M-9540/1 Recklinghausen.0 C71.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos.0 C06._) M-9514/1 Regresie spontanã.1) C01. tip adult tip mixt C76. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar. hemangiom C47. FAI embrionar.9 Rãdãcinã limbã C76.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51.3 C51.9 C19. boalã a osului (vezi SNOMED) C20. FAI Rect ºi colon Rectalã. osifiantã (C64.3 C76. alveolar ºi embrionar pleomorf.1 Radius RAEB (C42.1) RAEB I (C42.9 C19.

regiune Retrofaringe Retrofaringian. FAI M-8822/1 Retroperitonealã.4 C77.2 C06.9 C11.2 C77. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã.1 C11.0 C13. fibromatozã (C48. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã.2 C11. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 .0 C64.9) C39. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã.0 C62.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69. tract.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã. ulcer (C44. nonlipidicã [obs] M--------. sarcom cu celule. sistem.9) M-8966/0 Renomedulare. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã. ganglion limfatic Retroperitoneal.2) diferenþiat (C69.2 C77.9 Retinã M-8090/3 Rodent.9) tip cromofob (C64. celule adenocarcinom (C64._) C11.9 C65.2 C06.2) regresie spontanã (C69.9) asociat cu chist (C64.9 C65.3 C11.Reticulohistiocitic.0 C14. FAI M-9591/3 Reticulare.0 C11. FAI Respirator. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã.2) difuz (C69. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã.6 C48.0 C39.9 Respirator.4 Rosenmuller.Index alfabetic Renale. tract .9 C11. fibrom (C64.9) papilar (C64. superior. tumorã cu (C64.0) C48. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã. tumorã cu celule SertoliLeydig.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69. difuz [obs] C42.0 Retroperitoneu Reþinut. celule interstiþiale.9 C64.9) celule fusiforme (C64.0 Retrobulbar. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare.2) C69.0 C11. celule de.3 Reticuloendotelial.2) Rotunde. þesut Retrocecal. sarcom cu celule. þesut M-8361/0 Reninom (C64. fosetã Rosenmuller.0 C06. þesut Retrocricoidianã. cu elemente heterologe C62.9) M-8966/0 Renomedular.2 C48. tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69.9) Carcinom FAI (C64. carcinom cu C71.9) sarcomatoid (C64.

gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41. regiune FAI FAI (carcinoma. fund de M--------.9 C06.4 C08.1) epitelioid epitelioide.3 C44.5 C47. policitemie M--------.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57.Rugalã.5 C48.1) stromal.9 majorã.5 C49._) arahnoidal cerebelos. nev) FAI (sarcom. arahnoidal cerebelos (C71. glandã.5 C49. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin.5 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã. dendritice celule fusiforme. FAI (C54. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48._) Dendritice. melanoma. FAI Santorini. FAI minorã. foliculare. celule FAI foliculare interdigitate dendritice.5 C49.5 C72._. malignã (C07.6) [obs] Clare.1) stromal. C08._) sarcom tumorã desmoplazicã. tumorã mixtã tip. grad înalt (C54._.1 C69.5 C49._) M-8940/3 Salivarã. glandã. C08. limfom C49. FAI C06. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra.Sarcoid._.tumorã hepatoidã de M--------._) M--------.3 Sanguin.0 C47. luteon de (vezi SNOMED) C77. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT.1) stromal grad redus (C54. glandã FAI (exclude glandele salivare minore.5 C49. FAI (C07. embrionar Endometrial FAI (C54.2 osteosarcom (C40.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã. celule. celule M-9071/3 Sac vitelin. tumorã mixtã tip.5 C49.9 C25. mici Rotund.5 C49.5 C76.6) [obs] circumscris. circumscris (C71. policitemie M-9950/3 Rubra vera.1 C48.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin. ligament M-8940/0 Salivarã.5 C47.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.5 C47.5 C49. duct C08. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 .6) [obs] botrioid botrioides cerebelos.9.5 C41.5 C44. FAI (C71.Sarcina. vas. celule Ewing foliculare. C41.

8 C50. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71._) mastocite meningeal (C70.0) Langerhans. celule (C22.fibros Stromal FAI endometrial.4 C49.4 C44.4 C77.0 C50. carcinom cu (C64.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44. celule._. C41.0 C49. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate._) M-9442/3 Sarcomatoasã._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic._) limfangioendotelial (C70.2 C50.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom.1) endometrial. cadran Scalen.0 C49.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante.3 C50.0 C47. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern. glioblastom cu (C71. celule dendritice Kaposi Kupffer.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase. grad redus (C54. cadran supero-extern.0 C44.0 C49._. grad înalt (C54. C41. celule. celule interdigitate.6 C50.8 C50.5 C50._) periosteal.4 C50. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase._.0 C44. celule monofazic.8 C50. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã._) pleomorfe. tumorã cu (C56.6 C50._) mezenchimal mixt mici.0) carcinom cu celule renale (C64. componentã.9 C50.2 C50.1 C44._) C50. celule rabdoid reticulare. al osului (C40._) [obs] multiplu. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 . C41. celule.5 C50. FAI M-9539/3 Sarcomatozã. celule. celule. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide. FAI (C54._) meningotelial (C70. hepatocelular (C22.0 C49. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom.0 C49. celule.9) mezoteliom renale. cadran infero-extern. celule leptomeningeal (C70.0 C50.5 C50. nev) FAI (sarcom. C41. celule fusiforme.8 C50. FAI (C40. difuz [obs] rotunde.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern._. FAI (C40. melanom. meningealã (C70.8 C50. FAI [obs] reticulare.3 C50.1) endometrial._) osteogenic.

_) oncocitic (C30. celule.3 C44.0 C41.0 C76.0 C49.0) liposarcom papilar.0. centurã Scapularã.2 C49.5 C49._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63.0. regiunea FAI FAI (carcinom._) 203 . tumorã (C56. C31. papilar.3 C49. difuz (C73.9 C49. carcinom.0 C49.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.0 C49.1 Schneiderian carcinom (C30.0.3 C40.3 C49. neîncapsulat (C73.6 C49.5 C49. C31. neîncapsulat (C73.5 C49. infiltrativ (C44._) stromalã.0 C49. piele Scrotal.0 C49.1 C49.9) hemangiom (C44. melanom.0 C49. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.3 C47.Index alfabetic C49._) carcinom.0 C47._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã. FAI Scrot.1 C49. carcinom (C22. FAI [obs] malign. carcinom.1 C44.2 C69.3 C47.2 C49.4 M-8082/3 Schmincke.6 C49. C31. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom.9) Scrot.1 C49._) Papilom FAI (C30. hepatocelular (C22. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom. C31.2 C62. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic.9) carcinom.5 C49.1 C49.3 C49.9 C49.3 C49.2 C49. os Scheletic.2 C63. mixt (C44.2 C49.9) tumorã neîncapsulatã (C73. carcinom.0.9) tumorã stromalã (C56.5 C49.0 C40.1 C49.6 C49. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi.3 C49.2 C49._) hepatic. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale. malign degenerativ malign. tumorã (C11.3 C49. nev) FAI (sarcom.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.3 C49.3 C49.0) Sciatic. difuz (C73.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã.4 C49._) inversat (C30.

_) M-9530/0 meningiom (C70.3 C57._) Seboreicã. veziculã Seminom FAI (C62. necheratinizant cheratinizant. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41.9) M-8045/3 Scuamoase. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ._) cu indice mitotic crescut (C62. in situ papilar. pagina 27) M-9582/0 Selarã._) intraepitelial metastatic. tumorã cu celule granulare (C75.8 Scuamocolumnarã. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã.3) nazal.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30. margine posterioarã rectovaginal. FAI papilar papilar. grad III cheratozã.1) C40. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular. combinat (C44. cheratinizant celule mari. papilar (C56. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã.3 C76._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 . cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal._) C53. FAI (C56._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom. regiune. celule-celule bazale. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari. sân (C50. celule mici. intraepidermic (C44. situs (vezi codul pentru comportament.3 C76._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã._) carcinom (C44._) ºi teratom. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom._) spermatocitic (C62._) adenom (C44. carcinom. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53.9 C57. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã.9) adenocarcinom.2 C63.9) M-------/6 Secundar.Index alfabetic Scuamoase. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. cartilaj Seminalã. tip Bowen (C44.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar. necheratinizant. FAI microinvaziv necheratinizant. joncþiun._) anaplazic (C62._) M-8382/3 variantã. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44.0 C11. chist dermoid (C56. mixt Senilã._) intraepidermic. FAI rectovezical.

cordon . inelari (C42. cu elemente heterologe retiformã retiformã.9) papilarã. malignitate borderline (C56. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18. malignitate borderline (C56.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42.9) malignitate borderline (C56.7 C18.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom. carcinom (C56.9) chistadenocarcinom.9) M-8681/1 Simpatic.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic.9) Suprafaþã papilar. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli.9) M-8593/1 Sexual. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56.9) bogatã în lipide (C56.1) anemie refractarã cu. tumorã.3 C21. FAI (C56. CIN III cu (C53. tumorã stromalã cu (C56. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. sindrom C41. FAI (C56. adenom (C18._) Tumorã FAI celule mari. FAI carcinom. papilar (C56.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary. celule adenom carcinom (C62. adenom papilar. carcinom.9) proliferantã atipicã (C56.1 C24. boalã M-9701/3 Sezary. cu malignitate borderline (C56.0 Sfenoid Sfenoidal.9) Sertoli-Leydig. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56.0 C31.9) papilar. sistem nervos. cordon elemente minore. proliferativ atipicã (C56. peritoneu (C48.1) anemie refractarã fãrã (C42.7 C18. micropapilar (C56. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. cu potenþial malign redus (C56.1) papilarã. cu potenþial malign redus (C56.7 C41.9) M--8590/1 tumorã.9) papilar.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom.9) chistom microchistic.9) papilarã. FAI M-8213/0 Serrat.9) papilom (C56. tumorã chisticã._) Sexual.9) Chistadenofibrom seros.9) papilarã. microchistic carcinom. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 . primar.9) Tumorã FAI.4 C47.

0.0 C47._) Siringofibroadenom (C44.5 C47. C31. sarcom FAI bifazic epiteloide. carcinom Simplu.9 C47._) M-8940/0 condroid (C44.2 C47._) Siringochistadenom papilifer (C44.4 C72._) M-9071/3 Sinus endodermal.6 Sistem hematopoietic.1 C47.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42.9 C31. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 ._) exofitic (C30. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom.1 C47. celule fusiforme._) Siringochistadenom papilar (C44.Sinusalã.2 C31.Sinovialã._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-). leiomiom Simplu. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic.9 Mielodisplazic FAI (C42.9 C72. C31. papilom FAI (C30._) M-8940/3 condroid.9 C47. condromatozã (vezi SNOMED) M--------.2 C47.0._) Siringoadenom papilar (C44. FAI accesor.4 C47.0 C31.9 C47.1 C47. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44.0 C47. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31.0 C47. malign (C44.9 C12._) fungiform (C30.3 Sinus accesor.1) [obs] Sezary Sinonazal. celule monofazic.0 C47.2 C47.6 C47. meningiom (C70. FAI (C44. cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49.1 C47._) C42.9 C31.4 C69._) Sinovial.9 C47.2 C47.Sinovitã. carcinom (C44.9 C31. C31.0 C47.Sinovialã.2 C47. hemangiom Sinciþial.0 C47.9 C47.3 C47. fibros Sinovialã. FAI simpatic.2 C47. FAI vegetativ. tumorã de M--------. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------.1 C31._) M-8407/3 Siringomatos.0.1 C47.0 C47. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic.1 C47.

3 C47.6 C47. FAI Somatostatinice.6 C49. tumorã (C25.6 C49. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã. nevus) FAI (sarcom.3 C47.2 C47.5 C49.6 C49.5 C47.1 C47. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã.3 C47.1 C42.6 C49. cord si mediastin C38. FAI M-9063/3 Spermatocitic.5 C47.9. FAI 207 . FAI Somatostatinom.5 C47.1 C76.3 C47.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice.6 C49._) M-8230/3 carcinom.0 C47.7 C44.6 C49.6 C47.5 C47._) teratom tip. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã. seminom (C62.Index alfabetic C47.0 C47. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic.5 C47.9 C80.6 C49.1 C72.0 C72.0 C47.6 C47. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.4 C47.6 C47._) tip.1 C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25._) C70. carcinom ductal in situ (C50. tumorã cu celule.6 C49.2 C70.2 C47.1 C41.5 C47._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial. FAI intra-abdominal. malign Spate FAI FAI (carcinom. melanom.2 C47.6 C49.6 C47.3 C47.6 C63.6 C49._) ºi papilar. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.0 C47. tumorã cu celule SertoliLeydig.3 C47.9 C76.6 C41. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76. malignã Somatostatinom.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv.2 C44. tumorã cu celule.5 C49.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.

FAI (neclasificabil la C16.1) endometrial.0 C16.1) Sarcom FAI endometrial._) C16.9) sclerozantã (C56.1-C16. carcinom cu celule C16.0 C16.9 C16. FAI gastrointestinalã.0 C16.1 C70.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16.1 C16. nev (C44.1-C16.4 C16. duct Stern Sternocleidomastoidian.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic. grad înalt (C54. celule. FAI ovarianã (C56._) ecrin (C44. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54. carcinom medular cu (C73. colon M--------. FAI (neclasificabil la C16.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia. FAI (C54.0 C41.1) nodul endometrial (C54.3 C49.1-C16. benignã gastrointestinalã. celule.5 C16. articulaþie M-8670/0 Steroide.3 C18.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã.3 C16.6 C16. FAI M-8670/3 Steroide.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior.Index alfabetic C70._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã. potenþial malign incert gonadicã._) ecrin.4) curbura micã. leucemie C07.5 C77. tumorã cu. FAI (C54.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem.9) de cordon sexual ºi gonadalã .3 C54.1-C16. grad redus (C54.3 Stenon. malignã M-8015/3 Sticloase. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71.1 C16._) [obs] multiform (C71.0 C16.2 C42. muºchi Sternocostalã. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã.4 C16.Spongios.8 C16.9 C41.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44.2 C77._) polar (C71.4 C16.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz.1 curbura mare.2 C16. FAI ganglion limfatic._) polar primitiv (C71. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã.3 C16. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã._) C18.2) C44.1) endometrial.9) M-8512/3 Stromã limfoidã.1) miozã endolimfaticã (C54. FAI (neclasificabil la C16. malignã gastrointestinalã.8 C16. tumorã cu. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 . retinoblastom cu regresie (C69.6 Sprânceanã Stâng.0 C16. celule. FAI de cordon sexual ºi gonadalã.3 C16. malign (C44.

_) M-9383/1 Subependimom (C71.1 C49.6 C49.3 C49.3 C49.0 C49.5 Subclavicular.0 C49._) C32.9 C49.0 C08.0 C08.2 C49.6 C49.9) M-9091/1 Struma.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56.3 C49.0 C49.0 C17. arterã Subcutanat.0 C49.2 C49.4 C49.0 C77.1 C08.2 C49.0 C49.2 C77._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.1 C49.9 C17.1 Subglotã Subinghinal._) cu elemente minore de cordon sexual (C56. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71. papilomatozã ductalã (C50.5 C49.3 C49.2 C49.4 C08.1 C49.9) M-8506/0 Subareolarã.9) malignã (C56.1 C49.0 C08. FAI (C71.0 C49.0 C77.1 C49.3 C49.0 C49.2 C49.2 C49.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.5 C49. intestin FAI duoden jejun 209 . ganglion limfatic Subclavicularã.1 C49.6 C49.2 C49.3 C49. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular.2 C49.9) C49._) astrocitom.2 C49. limfom cu celule T. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.3 C49._) astrocitom. ganglion limfatic Submandibularã.3 C49.4 C49.3 C49.9) ºi carcinoid (C56.5 C49.0 C71.0 C71.0 C17._) M-8832/0 Subepidermicã.1 C49. celule gigante (C71. carcinoid (C56.0 C77._) C77.0 C77.4 C49.2 C49. ganglion limfatic Subscapular. fibrozã nodularã (C44. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire.1 C77.2 C49.

ganglion limfatic Supraclavicularã. grad înalt (C40. seroasã. mucoasa extern.4 C47.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18. multifocal (C44._) adenom (C44.1 C41. nev) FAI (sarcom.9) M-8461/0 papilom seros (C56.1 C06.4 C77.0 C49. cadran al sânului parte a sânului lob.0 M-9194/3 Supraclavicular.0 C50. melanom. ganglion limfatic Subþire._) carcinom (C44.0 C47. PNET (C71. bronhie lob.1 C71. C41._) Tumorã FAI (C44. faþa purpurie buzã. nev) 210 .4 C03.0 C15.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic.3 C00. leziuni (vezi note. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã._) M-8407/3 Sudoripar.1 C76. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.0 C76.1 C75.1 C34. FAI (vezi ºi creier) C74.2 C50.0 C49.1 C----.0 C44.9 C71.Index alfabetic C17. pagina 25) Suprarenalã.0 C49. melanoma. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.0 C77. FAI C77. seros (C56.0 C49.9 C74._) benignã (C44.8 Supraglotã Suprapuse.0 C44.1 C06.0 C00.0) buzã.9) M-8463/1 tumorã papilarã de.0 C49.0 C76.0 C00.8 C34.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom. regiune FAI FAI (carcinoma. faþa oralã buzã. malignitate borderline (C56._) M-8461/3 carcinom papilar de.0 C77.0 C44.0 M-9473/3 Supratentorial.1 C39.9) C32. margine liberã buzã.0 C00.2 C17._) Sudoriparã._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale.0 C11.0 C00.3 C00._) Superficial carcinom bazocelular. cadran al sânului gingie gingivã intern.4 C49. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.3 C17.3 C50. carcinom sclerozant al ductului (C44. creier. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17._) extindere superficialã.0 C03.2 C03. creastã alveolarã perete rinofaringe piele. pagina 45 ºi regulile de codificare._. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular. fren buzã.0 C49.0 C74. adenocarcinom cu extensie superficialã.3 Suprafaþã osteosarcom de.3 C49.5 C44._) malignã (C44._) ª C06. melanom cu (C44. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã.0 C03.0 C44. plãmân maxilar membru mezenteric. glandã adenocarcinom (C44.

lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 .1 C49._) C71.2 C49.1 C49.3 C49.2 FAI (sarcom.0 C47.0 C44.4 C47.2 C49.2 C49. os Tâmplã FAI FAI (carcinom.0 C49. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.2 C49. limfocitozã M-9718/3 T.6 C49.2 C49.9 M-9183/3 C71.1 C49._) Temporal.0 C41.2 C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic.2 C49.2 C44.2 C49. celule corticale.2 C41.9 C49.2 C49.2 C49. nev) FAI (sarcom.6 C49. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T.1 C49.2 C49.2 C49.7 C47.3 C44. os Temporomandibularã.8 C40. pagina 31) M-9831/1 T.2 C49.2 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T.2 C49.2 C49. C41. celule (vezi codul desemnat celulelor.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44.2 C49.6 C49. malignã tumorã.0 C49.1 C49. osteosarcom (C40. periferic. celule mari granulare.0 C49.2 C49. periferic.0 C49.2 C49.9 C49. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44.2 C49.1 C49.1 C49._.4 C41.1 C49.2 C49.0 C49.2 C49.0 C49. lob Temporal. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic.2 C49.Index alfabetic C49.0 C49.2 C49. malignã.1 C49._) M-9768/1 T-gama.0 C49.1 C49.0 C49. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71. celule mature.1 C49. melanom.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã. celule.2 C49.1 C49.3 C47.3 C44. ependimom (C71.2 C49.1 Tapetum Tarsian.2 C41.

9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56. FAI (C37.9) benign (C37. malign benign chistic.9) Cortical FAI (C37.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial. adenom (C62. tumorã cu celule (C56. malign (C37. cu celule gigante (C49._) M-8590/1 Testicularã.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. malign ºi carcinom embrionar. tumorã. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic. FAI (C37.9) epitelial.9) predominant cortical._) C62.9) predominant cortical.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. benign (C69.4) Teratoid. malign (C37.9) malign (C37. FAI (C37.9) epitelial. malignã (C49. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 .4 C40._) Teratom FAI adult.1 C62. malign Teratocarcinom Teratoid.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur.4) Teratoidã/rabdoidã. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat. FAI (C37.9 C62.9) M-8585/3 Timic. malign (C37. tumorã atipicã (C71._) M-9252/3 Tenosinovialã. cu celule gigante.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase. FAI M-8640/1 Testicular. malign (C37. bine diferenþiat (C37.9) atipic.9 Testicul. tumorã stromalã (C62.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale.2 Tibial. malign C62.0 C62. tumorã cu celule (C56.9) atipic. FAI chistic.9) celule fusiforme. tumorã.9) ectopic.0 C62. FAI imatur. malign (C37. mixt ºi seminom.9) luteinizat (C56.2) C77. FAI (C37. meduloepiteliom (C69. malign (C37.9) bogat în limfocite. adamantinom (C40._) M-------. malign solid trofoblastic. FAI (C37.9) celule fusiforme.9) bogat în limfocite. adenocarcinom al ductului C62.9) malign (C56. FAI adult chistic anaplazic. carcinom. malign intermediar. meduloepiteliom. carcinom.9) FAI.

FAI (C37.5 C49.9 C63.1 C49.3 C49.4 Tireoglos.0 C76.9) tip B1.9 C02. carcinoid M--------.9) carcinom folicular.9 C24. carcinom (C73. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.3 C49.9) tip A. FAI optic respirator.1 C37. FAI (C37. FAI genitourinar.3 C49.3 C49. FAI (C37.9) tip AB. nev) FAI (sarcom.0 C73. feminin.9 M-8240/3 Tipic.9) tip C (C37._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.9 C26.0 C72.1) faringianã palatinã lingualã 213 .3 C49. cord ºi mediastin C37. perete FAI FAI (carcinom.Tireoglos.3 C73.3 C15._.3 C49. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã. malign (C37.9) tip B2.9) predominant cortical.4 ºi tonsila faringianã C11. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus.0 C09.5 C47.9) medular.9) folicular. FAI biliar gastrointestinal.9) predominant cortical. FAI (C37. malign (C37.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26. adenocarcinom (C73.9) organoid. melanom. carcinom cu diferenþiere.3 C47.9 C11. malign (C37. C38. FAI intestinal. FAI (C37.9) organoid. FAI (C37. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente. malign (C37.9) tip B1. malign (C37.9 C63.3 C49.9) tip B3.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30. malign (C37.3 C47. FAI genital feminin.3 C49. FAI (C37.9) tip A.9 C57.1 C44.1 C77.9) medular.3 C49.3 C44. malign (C37.9 C32. FAI C76.9 C57.9 C09. cavitate Timus Timus-like diferenþiere. FAI (C37.9) limfocitic.1 C72.9) tip mixt.3 C39. FAI (C37. FAI genitourinar masculin.9) Tract alimentar. malign (C37.5 C47.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic.8 C26.3 C49.3 C49.1 C09.9) tip mixt.9) tip B3.3 C49. malign (C37.9 Timpanicã.9) tip AB. FAI (C37. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73.9) malign. malign (C37. FAI (C37.9) tip B2. FAI genital masculin.3 C44.

hemoragicã (C42.6 C49. ventriculul al. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44. tumorã. neurom (vezi SNOMED) C71._) Tricodiscom (C44.1 Treilea.5 C06. FAI uveal Tragus Trahee Traheal._) papilom papilom.1 C57. nerv Trombocitemie esenþialã (C42. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã.1) idiopaticã.5 C49.3) Tranziþionale.0 C57._) Trigemen.5 C47. neinvaziv (C67. hemoragicã (C42. celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67.6 C49.6 C49.6 C71.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58._) Tricoepiteliom (C44.3 M--------. malignã C06.6 C49. FAI inversat._) papilar.6 C49.1 C30.6 C49._) Trichilemom (C44.1) esenþialã. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã.7 C57. ganglion limfatic Traheobronºic.1) idiopaticã (C42. cu potenþial malign redus (C67.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers.7 C44. FAI papilom.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44. melanom.6 C44. FAI Triceps brachial.Traumatic._) neoplasm papilar.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72.2 C33.9 C77._) papilar (C67. potenþial malign redus (C67.5 C71. muºchi M-9561/3 Triton. plexul coroid al ventriculului Treilea. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70.Index alfabetic C39. inversat.0 C76._) M-8103/0 chist proliferant 214 .1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom.6 C49. benign tumorã pinealã (C75. inversat.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30.9) tumorã epitelioidã Trohlear. benign Trapez._) Tricofoliculom (C44.6 C49.0 C69._) Papilom FAI benign inversat.2 C67.1 C77. nev) FAI (sarcom._) sarcomatoid neoplasm papilar.9) C18. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72.6 C47.4 C44. chist dermoid cu (C56.1 respirator superior.5 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49.

0) malignã (C74._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate._) Clare. vestigialã alfa. adenom M-8263/0 adenom. teratoidã/rabdoidã (C71.9) Tubulovilos. celule.0) benignã (C74._) Brenner FAI (C56. folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã. malignã (C25.9) malignã (C56.0) cromafinã cu celule fantomã._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38._.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom._) bazale._) adrenalã. intravascularã (C34._) Askin atipicã.5) corpusculului carotidian (C75._) alfa._) ºi solidã (C25. carcinoidã atipicã. celule._) papilarã (C25. neclasificatã beta. C41. FAI (C25. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã.9) proliferantã (C56. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari._.9) mucinoasã. FAI androblastom. FAI adenomatoidã. malignitate borderline (C56. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate._) Dabska dendritice. benignã (C44. odontogenicã (C41.4) Corticosuprarenalã FAI (C74. malignã Codman (C40.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50.9) tip cu. C41._) condromatoasã cu celule gigante (C40. benignã (C44. celule.1) argentafinã._) acinare. tumorã de cordon sexual cu (C56. celule FAI chisticã. a apendicelui (C18. malignitate borderline (C56. neuroectodermalã primitivã. bronºicã intravascularã (C34.9) malignitate borderline (C56.9) proliferantã atipicã (C56. adontogenicã (C62. cu displazie moderatã (C25._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã.0) clare. celule._) alveolarã. cu acumulare lipidicã (C56. celule [obs] acinice. celule (C44. celule.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 ._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI._) corpusculului para-aortic (C75._) [obs] Brooke (C44. FAI (C71._) benignã benignã. FAI argentafinã._) Bednar (C44. malignã (C25.

5) malignã gonadalã. C24. malignã teacã tendon (C49. malignã gastrinice. malignã (C49.9) granuloase ºi tecale. osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. benignã epitelialã. celule. malignã Glomus FAI jugular. FAI stromalã. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule. (C40. celule._) fantomã. FAI (C40.9) malignã (C56.1) Granuloase. potenþial malign redus endometrioidã. malignã stromalã.9) juxtaglomerularã (C64. celule FAI benignã (C62._) Leydig-Sertoli. celule._. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker. celule gastrinice._) tenosinovialã. celule. cu displazie moderatã (C25._) os._) Gigante. cu celule granuloase (C56.9) Grawitz (C64. odontogenicã cu (C62. benignã stromalã. cu elemente timus-like G. malignã folicularã._) condromatoasã (C40._._) teacã tendon.9) juvenilã (C56. C41. C41. celule os.0) Krukenberg Leydig. FAI G. celule FAI benignã malignã intraductalã.9) [obs] hil celule din (C56.9) Klatskin (C22._) intravascularã.1.9) tip adult (C56. celule FAI (C56._. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62. celule. malignã epitelialã._) malignã (C62. celule.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 . bronºicã alveolarã (C34. sinus endometrioidã. FAI pãrþi. celule.9) lipoide.9) Hurthle.9) sarcomatoidã (C56._) insulare.9) hipernefroidã [obs] insulare. celule (C73. stromalã Gonadalã. C41._) pãrþi moi. malignã epitelialã. FAI (C75. papilar-mucinoasã. celule (C56. benignã (C25. celule. C41. bine diferenþiatã lipidice. celule stromalã.9) hilare. potenþial malign incert Germinale._) [obs] juvenilã._) tip.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã. neuroepitelialã embolus endodermal. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75. ovar (C56._) fibrohistiocitarã. celule._. malignã Ewing. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare. plexiformã fibromixoidã. ovar (C56. cu diferenþiere timus-like epitelialã. celule. FAI (C25. malignã (C40. celule (C56._) tenosinovialã (C49._) Interstiþiale. proliferativã atipicã enterocromafin-like. celule rotunde mici disembrioplazicã. malignã (C49.

_.9) ovarianã stromalã (C56.9) atipicã. cu potenþial malign redus (C56. celule (C41._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . FAI neîncapsulatã. cu displazie moderatã (C25. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã._) neclasificatã neclasificatã. cu potenþial malign redus (C56._.2) osifiantã. malignã mici rotunde. tip cu celule. celule mezenchimalã mixtã. disembrioplasticã neurogenã.9) seroasã. FAI (C71._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã. sclerozantã (C73.9) pacemaker._) Odontogenicã FAI (C41. C08. neuroectodermalã Merkel. celule (C41. cu displazie moderatã (C25._) Mucinoasã FAI._) adenomatoidã (C41. mixtã mezonefricã. mixtã (C54._) fantomã.9) neuroepitelialã. celule.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã.9) papilar-mucinoasã.2) nonseminomatoasã. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25.9) papilarã._) melanoticã perifericã primitivã.Index alfabetic Malignã FAI clare._) peribronºicã congenitalã (C34._) benignã (C41._) metastaticã mezenchimalã. C08. malignitate borderline (C56. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. FAI mici.9) seroasã. celule malignã._) calcifiantã epitelialã (C41. celule gigante. FAI (C07._) tip glandã salivarã. proliferativã (C56. FAI mastocite. proliferativ atipicã (C56. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. cu potenþial malign redus (C56. olfactivã (C69._) scuamoasã (C41._) olfactivã._) malignã (C41. primitivã. malignã (C07. cu celule germinale._. celule (C44. tip glandã salivarã (C07. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite. FAI mixtã. neurogenã (C69._) chisticã._) mucinoasã._) Mixtã FAI germinale._) muºchi neted. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ. (C62. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã.9) chisticã. cu potenþial malign redus (C56._) clare. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã. FAI muºchi neted. intraductalã. C08. cu displazie moderatã (C25. malignã melanoticã. tip cu celule.

cu elemente minore de (C56.stromalã gonadalã. celule.9) sclerozantã stromalã (C56. potenþial malign incert sexual. cu potenþial malign redus (C56. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã. malignã scuamoasã odontogenicã steroide.3) tranziþionalã (C75. de cordon. desmoplazicã Schminke (C11. malignã gastrointestinalã. malignitate borderline (C56. malignã teacã nerv. cu potenþial malign redus (C56. celule interstiþiale (C64. de cordon. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.3) Periferic teacã nerv. pinealã. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã. cu diferenþiere intermediarã (C75. cu tubuli inelari (C56. FAI steroide. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25._) malignã (C50.chist dermoid cu Seroasã FAI._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 .9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig._) Pinealã mixtã (C75. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. benignã gastrointestinalã. atipicã (C71. malignitate borderline (C56.9) retinianã primordialã rabdoidã.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25. FAI (C71. cu elemente heterologe sexual.9) Sexual. celule.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã.9) papilarã. cu elemente heterologe retiformã retiformã. celule._) pilarã (C44.9) Sudoriparã._) perifericã.9) proliferantã atipicã (C56. glandã FAI (C44.9) renomedulare. papilarã._) Rathke. FAI Phyllodes FAI (C50.9) papilarã chisticã. malignã. celule FAI (C56._) sclerozantã neîncapsulatã (C73._) benignã (C50.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56. trofoblasticã (C58._) borderline (C50.9) plasmocite plexiformã._) rotunde.9) secundarã secundarã. cordon . FAI somatostatinice.1) renalã osifiantã (C64. celule mici. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. cu localizare. celule._) somatostatinice. pungã (C75.3) Pinkus placentarã.9) Sertoli. cordon. FAI sexual. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã._) Pindborg (C41.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71. malign Nefrom chistic benign (C64. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului.9) Nefrom chistic malign (C64. malignã (C49.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. C41. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49.2) Craniofaringiom. malignã (C49._. C41._) Osteosarcom periosteal (C40._.9) Adenofibrom nefrogenic (C64._._._) Osteosarcom medular (C40. FAI GIST._. C41.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50. C41._. C41. malignã GIST. C41._) Condrosarcom dediferenþiat (C40._._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40. C41. papilar (C75. nonseminomatoasã (C62._) Osteosarcm intracortical (C40._) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 .9) Nefrom chistic multilocular malign (C64._._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49.9) Tumora renalã osifiantã (C64._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._) Condrosarcom cu celule clare (C40. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._) Osteosarcom central convenþional (C40._) Tumorã cu celule germinale. C41. C41._._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._. adamantinomatos (C75.9) Fibrom renomedular (C64.

timic (C37. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. FAI (C42. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. FAI Limfom al zonei marginale. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. splenic (C42. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans. mediastinal (C38.9) Limfom cu celule B al zonei marginale.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O.] Histiocitozã cu celule Langerhans._) Papulozã limfomatoidã (C44. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75.2) Retinoblastom.3) Limfom cu celule B mari. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare._) Retinoblastom.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin. cu regresie spontanã (C69.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.5) Meduloblastom cu celule mari (C71. difuz (C69._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44.2) Limfom splenic al zonei marginale. bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 ._) Limfom cu celule NK/T.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom.2) Limfom cu celule B al zonei marginale. FAI [obs. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans.

FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã.16)(p13. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã. Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut.q11) Leucemie mieloidã acutã. inv(16)(p13. tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. t(16. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . tip L2.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã.q22) Leucemie mieloidã acutã. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice. FAI Leucemie prolimfociticã.

t(9. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. t(9. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.21) (q22.q22) FAB M2. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã.q22) Leucemie mieloidã acutã. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. t(8. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.22)(q34. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã.22)(q34. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã.21)(q22. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. t(8. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã. AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 .

_) Papilom sinonazal._) Carcinom trichilemal (C44._) Pilomatrixom. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã. sclerozant (C44.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O. FAI Trichilemocarcinom (C44. C31. inversat. FAI (C44._) Carcinom bazocelular. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. inversat._) Carcinom matrical (C44. exofitic (C30. C31._) Pilomatrixom malign (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) Papilom sinonazal.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase. grad III (C51. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 ._) Carcinom bazocelular infiltrativ. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici ._) Carcinom bazocelular infiltrativ.0.0._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) Papilom cu celule tranziþionale._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21. C31. nesclerozant (C44.0.1) AIN III (C21.1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) Carcinom bazocelular. benignã Tumoretã. tip desmoplazic (C44._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. fungiform (C30. FAI (C44. benign Papilom tranzitional. FAI (C30. morfeic (C44.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase ._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Papilom cu celule tranzitionale. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal. in situ Papilom cu celule scuamoase. grad III (C52.

malignitate borderline (C56.9) Adenom pigmentar (C74._) Vipom._) Carcinom cu celule tranziþionale. neinvaziv (C67. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67._) Carcinom urotelial papilar (C67.0. neinvaziv (C67._) Carcinom urotelial papilar._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64._) Tumorã cu celule insulare.0._) Adenom atipic (C34.0. FAI (C25. FAI (C25._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30.0._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73. inversat. malign Carcinom ductal in situ.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56.9) Chistadenofibrom cu celule clare. C31.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar._) Carcinom ductal in situ.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. tip solid (C50._) Tumorã cu celule alpha.9) Adenom folicular atipic (C73. tip cribriform (C50.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional. inversat (C30. celule oxifile (C73._) Carcinom cu celule cilindrice (C30.9) Carcinom folicular. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25._) Carcinom ductal.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular._) Carcinom intraductal._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale. tip cribriform (C50. C31. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice. FAI Papilom Schneiderian. C31.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56. celule oxifile (C73.9) Chistadenom apocrin 232 ._) Adenomatozã cu celule insulare.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. C31. difuz sclerozant (C73.

_) Adenom microchistic seros Carcinom seros. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75._) Carcinom ductal in situ.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã. neinvaziv (C25. sarcomatoasã (C56._) Carcinom seros micropapilar (C56._) Carcinom pseudopapilar solid (C25._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25. papilar (C50. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. tip comedo (C50.5) 233 .9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56._) Adenocarcinom papilar digital (C44._) Carcinom ductal in situ._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44. malign (C44._) DCIS. FAI (C50._) DCIS.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50._) Hidroadenocarcinom (C44._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) Carcinom siringomatos (C44. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. papilar (C50. malignitate borderline (C56. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56._) Chistadenocarcinom mucinos.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) Spiradenom ecrin malign (C44.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48._) Carcinom anexial microchistic (C44. FAI (C50.9) Tumorã cu celule steroide.9) Carcinom ductal in situ. malignitate borderline (C56._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25.9) Tumorã cu celule granuloase. FAI (C50.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS._) Epiteliom sebaceu (C44. tip comedo (C50._) Tumorã chisticã mucinoasã.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25._) Chistadenom ecrin (C44. FAI Tumorã cu celule steroide. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) DCIS._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80._) Adenom papilar digital agresiv (C44._) DIN 3 (C50.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular. tip adult (C56.

1) Paragangliom medulosuprarenal.9) Chistadenofibrom seros.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat .9) Adenofibrom mucinos malign (C56. malign (C56.1) Tumorã glomusului.9) 234 .1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44. grad redus (C54.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56. C52. malignitate borderline (C56._) Nev congenital mic (C44._) Tumorã rabdoidã.9) Adenofibrom seros._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44. malign (C44. malignã Tumorã rabdoidã.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56._) Fibrom celular (C56.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted.1) Sarcom stromal endometrial. malign (C74.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9) Rabdomiosarcom embrionar. grad înalt (C54. FAI (C44.9) Adenocarcinofibrom seros (C56. FAI Melanom desmoplazic. amelanotic (C44. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51. malign (C56.9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56. pleomorf Sarcom stromal endometrial._. malignitate borderline (C56.9) Chistadenofibrom seros. malignã Melanocitom.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros.

_. C41. benign (C48._) Ependimom tanicitic (C71._) 235 . FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã._) CPNET (C71._) Astrocitom difuz (C71. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71._) Sarcom sinovial._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã._.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75. grad redus (C71._) PNET supratentorial (C71._) Celule germinale intratubulare maligne (C62._) Condrosarcom periosteal (C40._) Astrocitom difuz._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62._) Papilom atipic al plexului coroid (C71. FAI (C71.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes. borderline (C50. benign Mezoteliom chistic._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) Astrocitom. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75.6) PNET.5) Ependimom celular (C71.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71. C41._) Meduloblastom melanotic (C71. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat. grad redus (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75._) Ependimom cu celule clare (C71._) Spongioblastom polar (C71._) Gliofibrom (C71._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62.5) Carcinom al plexului coroid (C71. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40.

FAI Limfom malign.6) Retinocitom (C69. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. depleþie limfocitarã._) Dictiom. benign (C69._) Meduloepiteliom teratoid. benign (C69.6) Neurolipocitom (C71. celularitate mixtã. sclerozã nodularã. celule B mici. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71. sclerozã nodularã. malign (C69. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. limfocitic. sclerozã nodularã. grad 1 Limfom Hodgkin.6) Medulocitom (C71. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã. celule mici. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. fazã celularã Limfom Hodgkin._) Dictiom.4) Gangliogliom. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom Hodgkin clasic. grad 2 Limfom malign. depleþie limfocitarã.2) Neurocitom olfactiv (C30. limfocitic. FAI Limfom Hodgkin clasic. reticular Limfom Hodgkin clasic.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom. celule mici. sclerozã nodularã. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 . depleþie limfocitarã.

PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. grad 2 Limfom folicular._. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. difuz. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. t(15. difuz. imunoblastic. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. folicular Limfom malign al centrului folicular. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. grad 1 Limfom folicular.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 . C41. FAI Leucemie mieloidã acutã. celule B mari.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. centroblastic. FAI (C44. t(15. celule mari Limfom cutanat cu celule T.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign.17)(q22. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã._) Boala lanþurilor grele. FAI Limfom cu celule T. FAI Limfom folicular. acutã Leucemie promielocitarã acutã.17)(q22. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular.q11-12) Leucemie mieloidã acutã. CD30+ Plasmocitom al osului (C40. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. FAI Limfom cu celule T periferice. cu celule B mari._) Limfom cu celule mari anaplazice. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice.

Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .

_) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Papulã fibroasã a nasului (C44. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. sclerozã nodularã. C41._) [obs] Limfom malign. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. cu stromã amiloidã (C73._) Spongioblastom. FAI (C73. centrocitic [obs] Limfom malign._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70. centroblastic-centrocitic. FAI Argentafinom. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin._) Osteosarcom juxtacortical (C41. FAI [obs] Boalã Hodgkin. FAI [obs] Limfosarcom. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã. limfocitic. celularitate mixtã Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. celule mici clivate. FAI Miofibrom Sarcom stromal._. FAI [obs] Limfom malign. C41. predominanþã limfocitarã. predominanþã limfocitarã. centroblastic-centrocitic. difuz [obs] Microgliom (C71. celule mici clivate. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40.9) Carcinom cu celule C (C73._) Osteosarcom periosteal (C40._.9) Carcinom timic.9) Carcinom medular. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. argentafinã. difuz [obs] Limfom malign. C41._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom. nodular [obs] Boalã Hodgkin. FAI (C71.3) [obs] Nev involutiv (C44._) Porom ecrin (C44. difuz [obs] Limfom malign. slab diferenþiat._) [obs] Limfosarcom._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71._. FAI [obs] Reticulosarcom. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI Boalã Hodgkin. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 . difuz.

FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. celule nediferenþiate. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. centroblastic. neclivate. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. centroblastic-centrocitic.centroblastic. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Limfom malign. Ediþia a treia Limfom malign. celule mari. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. difuz. neclivate. FAI Limfom malign. celule mari clivate. celule mari. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. nodular [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign. FAI Limfom malign. neclivate. celule neclivate. bine diferenþiat. difuz Limfom malign. limfocitic. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. celule mari clivate [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. celule nediferenþiate. non-Burkitt [obs] Limfom malign. celule mari. limfoblastic. limfocitic. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. difuz Limfom malign. clivate. celule neclivate. nodular [obs] Limfom malign. slab diferenþiat. celule mici. centroblastic.

1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã.1) Leucemie plasmaciticã (C42. Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42. tip L2. FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 . FAI Leucemie limfoblasticã acutã. FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42.1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.

bifazic. grad III. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa. Neoplazie intraepitelialã vaginalã. grad III. grad III) Carcinom bazocelular. Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular._. benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O. grad III.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã. de col uterin._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 . EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã. Neoplazie intraepitelialã cervicalã. grad III. C41._._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. C41. Neoplazie intraepitelialã vulvarã.

1) Endometriozã stromalã (C54.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 . FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic.1) Ependimom papilar (C71.1) Stromatozã endometrialã (C54. Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial. FAI (C54. grad redus (C54. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã.1) Miozã stromalã.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O.

Ediþia a treia Adenom vilos.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. malignitate borderline (C56.9) Tumorã mucinoasã. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Chistadenom papilar seros. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular.9) Chistadenom mucinos. FAI Glucagonom. cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli. FAI (C37._) Astrocitom piloid (C71. malignitate borderline (C59.9) Reninom (C64. FAI (C71.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O._) Spongioblastom. malignitate borderline (C56. Ediþia a treia Chistadenom seros._) Timom. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale.9) Astrocitom pilocitic (C71.9) Tumorã chisticã mucinoasã._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. cu potenþial malign redus (C56. FAI. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã. malignitate borderline (C56._) Astrocitom juvenil (C71.6) Tumorã seroasã. FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Chistadenom papilar.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 . malignitate borderline (C56. FAI (C25. FAI cu potenþial malign redus (C56.9) Chistadenom mucinos papilar.