Sunteți pe pagina 1din 2

GHID de conduite esenţiale pozitive ale

profesorului
Cunoaşterea, in profunzime, a următoarelor materiale: programa (curriculum
naţional) disciplinei predate; metodica de predare a obiectului respectiv,
manuale alternative; planificarea semestriala; noutăţile editoriale din domeniul
ştiinţei pe care o preda.
Cunoaşterea nivelului de cunoştinţe ale elevilor pe care îi conduceţi, lacunele la
fiecare clasa; liderii cu care veţi lucra pentru concursurile şcolare sau alte
activităţi.
Pregătiţi-vă temeinic pentru fiecare lecţie, studiind materialul auxiliar pentru a va
impune din punct de vedere ştiinţific, in fata elevilor, dar si pentru a nu risca sa
fiţi puşi intr-o situaţie dificila de vreun şcolar studios.
Este bine sa rezolvaţi mai întâi acasă exerciţiile sau problemele pe care le veţi lucra la
ora cu elevii sau care vor fi date ca tema pentru acasă (pentru a da indicaţii
scurte necesare si pentru a depista eventualele enunţuri sau rezultatele
prezentate greşit in manual). Nu intraţi in clasa bazându-vă pe improvizaţii de
moment.
Nu încercaţi sa fiţi prea "academici", etalându-va toate cunoştinţele despre subiectul
respectiv, deoarece nu este timp, supraîncărcaţi elevii, riscaţi sa nu fiţi inteleşi
sau sa plictisiţi elevii.
In timpul predării trebuie sa faceţi legătura cu lecţiile anterioare; scrieţi titlul temei pe
tabla si nu-l ştergeţi pana la terminarea orei, apoi construiţi planul lecţiei din
ideile esenţiale; verbalizaţi tot ce scrieţi.
Nu va este recomandat sa va plimbaţi printre şirurile de banci, ci staţi mai mult in fata
clasei sau lângă tablă, întreţinând cu elevii o conversaţie decenta, serioasa si
care sa le stimuleze gândirea logica si imaginaţia creatoare.
Nu va îmbrăcaţi neglijent, dar nici nu va etalaţi toaletele preţioase ori extravagante.
Conduceţi clasa cu calmitate, siguranţa, inalta ţinuta ştiinţifica si morala, fara aroganta
si fara a jigni sau fara a admonesta elevii; in situaţia in care vreun elev este
obraznic, intrecand măsura, daţi dovada de tact pedagogic, urmărind lămurirea
situaţiei printr-o atitudine care sa nu inrautateasca relaţia profesor - elev;
instituiţi o disciplina democratica, prin etalarea propriei dvs. discipline,
seriozitate si competenta profesionala; in felul acesta elevii nu vor fi grosolani,
dispreţuitori, obraznici, delăsători.
Este bine sa îngăduiţi o anumita marja de libertate de mişcare elevilor, sa întreţineţi o
anumita atmosfera destinsa, presărând expunerile cu câteva anecdote ori
aşteptând unele glume nevinovate ale unor şcolari isteţi; buna dispoziţie
relaxează, uneşte clasa si-i face pe elevi sa va iubească si sa va aprecieze mai
mult; profesorul ideal este cel care ştie sa folosească empatia ca mijloc de
educaţie.
Fiţi atenţi si receptivi la întrebările puse de elevi, dându-le dreptul de a gândi si altfel
decât dumneavoastră.
Nu lucraţi in timpul orei, exclusiv cu elevii cei mai buni; antrenaţi toata clasa in reali-
zarea unor sarcini concrete, lucrând pe "ateliere", dând sarcini de "grup";
respectaţi elevii si trataţi-i ca pe orice om matur.
Fiţi obiectivi in notare, corecţi, demni; aduceţi imediat la cunoştinţa elevului nota a-
cordata, iar daca cere explicaţii, nu va enervaţi, ci daţi-le un răspuns scurt,
motivând de ce a fost apreciat astfel.
Apelaţi numai in cazuri extreme la autorităţile externe: I.SJ Galaţi, părinţi, diriginţi
etc.
Profesorul nu trebuie sa uite că are funcţia de model faţă de elev.
Nu ridiculizaţi elevii, nu-i umiliţi, nu râdeţi de defectele lor, de lipsa de deprinderi, de
talent, de familiile lor.
Nu pretindeti ca elevii sa dea răspunsul la o intrebare asa cum 1-ati gândit dvs., cu a-
ceeasi formulare sau cu aceleaşi cuvinte folosite anterior de dvs.
Nu neindreptatiti pe nici un şcolar; nu aveţi dreptul sa va comportaţi ca nişte tirani, sa
fiţi mereu capriciosi, imprevizibili.
Daca un elev a intarziat, primiti-l la ora; daca a fost turbulent, nu-1 daţi afara din
clasa, ci disciplinati-1 cu răbdare si cu tact pedagogic.
Fiţi solidari cu ceilalţi profesori; nu va discreditaţi colegii in fata elevilor sau a
părinţilor acestora.
Nu sancţionaţi prin nota la materia dvs. actele de indisciplina.
Nu luaţi nici un minut din pauza elevilor.
Folosiţi cat mai des incurajarea, lauda, relaţia afectiv-pozitiva.
Indiferent de materia de studiu predată, toţi profesorii au obligaţia sa cunoască bine
normele limbii române literare, impunându-se în faţa elevilor printr-o exprimare
corectă, fluentă,coerentă şi expresivă.