Sunteți pe pagina 1din 18

| 


 
  

Absolvent: Danea Iustina Mariana


Argument

Am tratat comunicarea cu publicul la


Instituţia Generală a Finanţelor Publice.

Comunicarea este o caracteristică


fundamentală a existenţei. Toate funcţiile
manageriale sunt realizate cu ajutorul
comunicării,ca un proces de inţelegere între
oameni cu ajutorul transferului de informaţie.
4n argument am precizat limbajul şi funcţiile comunicării.

Limbajul de comunicare poate fi: Funcţiile comunicării:

_ verbal: prin cuvinte; _ Informare;


_ non-verbal: prin limbajul _ Transmiterea deciziilor;
corpului, timpului,
_ Influenţarea
spaţiului, lucrurilor;
receptorului;
_ paraverbal: prin folosirea
_ Instruirea angajaţilor;
tonalităţii, accentuării,
ritmului de vorbire. _ Motivarea angajatilor
_ Promovarea culturii
organizaţionale
| 


 
 |

|
 || | 
| reprezintă transmiterea
informatiilor de la emitator sau receptor către una
sau mai multe persoane.
ß 
    

_ ßmiţătorul;
_ Mesajul;
_ Mijlocul de comunicare;
_ Limbajul comunicării;
_ Receptorul;
_ Contextul.
' iectivele şi funcţiile comunicării

' 
 
 

 

_ receptarea corectă a _ infarmarea;


mesajului; _ socializarea;
_ intelegerea corectă a _ motivaţia;
mesajului; _ dialogul;
_ acceptarea mesajului; _ educaţia;
_ provocarea unei reacţii. _ promovarea culturii;
_ distracţia;
_ integrarea.
| 

 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a


judeţului Bistriţa-Năsăud

Adresa:
Bistrita, str. 1 Decembrie, nr 6-8,
jud.Bistriţa-Năsăud, cod poştal 420080.

Telefon:
0263-212887;210661;212632
FAX:0263-216880

e-mail:comunicare.dgfp-bn.ro.

http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Bistriţa

   
!  "!  " 
#  $! ! "% !
 & &"%'$ %! # ( # $
)' $* (! "
 *! " ! +

 "  


$"  , !* ( " ! $
)" $! *! " 
 %!)'#! 
*! "%  %! % ()* 
$&% -%( !$ 
## ! +
| 

.  & ) 


$"
Kedinţa decizională

Kedinţa decizională este o metodă tradiţională


de luare a deciziilor în grup. 4n general, şedinţa este
definită ca o metodă de soluţionare a unor sarcini,
probleme sau situaţii privind adoptarea unor decizii,
sau explorarea unor perspective, sau transferul unor
informaţii, sau armonizarea unor atitudini pe baza
comunicării directe între un număr de participanţi,
reumiţi (fizic sau, mai nou, prin intermediul mijloacelor
de comunicaţie electronice) pentru scurt timp, sub
coordonarea unei persoane împuternicite, sau alese
chiar de către participanţi.
ßtapele metodologice generale ale unei şedinţe

_   

_   

_  

_ 
  

_  
)
$ !! !!/ * 
$ $ &  
)) !  $ + # 
 $-$ !  !
$ $ $$ # +

  ) !  % & 


# %$ $  
* $ +# $ !  #  
$ 0) 1  $) 
% )% !   !  
 !$! *$ $ $ 
$ $ 2%* -% +3
| 4

-
| 
 
 

      

    

   

       " 
!
   
  

" 
 # 

| estionar

i 

  


 
Chestionarul conţinea intrebari precum:
-Sunteţi mulţumit de felul în care vă comunică angajaţii noştri?
-Conducerea superioara pare dispusa sa investeasca în noi
membri ai companiei?

-Consideraţi că persoana care vă ajută este pregătită?

-Sunteţi tratat cu respect?


-In general, cât de satisfacut sunteti de activitatea prestată de
persoana respectivă?
-Ce recomandare ati face conducerii superioare ?
|&
Persoanele investigate au mentionat o varietate
de efecte determinate de utilizarea la locul de munca
a competentelor de comunicare: o mai buna
organizare a muncii, cresterea calitatii muncii,
eficientizarea activitaii, corelarea autonomiei in luarea
deciziilor cu un grad sporit de responsabilitate,
ameliorarea productivitatii la nivelul intreprinderii.
Cu ponderea cea mai ridicata a fost
mentionata mai buna adaptare a activitatii la
solicitarile concrete ale locului de munca, atat in plan
strict profesional, cat si in ceea ce priveste
interrelationarea cu ceilalti angajati.