Sunteți pe pagina 1din 27

0 Generalităţi vehicul

01A CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE

01D INTRODUCERE MECANICĂ

02A MIJLOACE DE RIDICARE

04A LUBRIFIANŢI

04B INGREDIENTE - PRODUSE

X90

IULIE 2005 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006


LOGAN - Capitolul 0CuprinsPagina

LOGAN - Capitolul 0

Cuprins

Pagina

01A CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE

Vehicul: Caracteristici 01A-1

Vehicul: Identificare 01A-5

01D INTRODUCERE MECANICĂ

Vehicul: Recomandări
electrice 01D-1

Vehicul: Precauţii pentru


reparaţie 01D-3

02A MIJLOACE DE RIDICARE

Vehicul: Remorcare şi
ridicare 02A-1

04A LUBRIFIANŢI

Ulei motor: Caracteristici 04A-1

Ulei de cutie de viteze


mecanică: Caracteristici 04A-4

04B INGREDIENTE - PRODUSE

Vehicul: Piese şi ingrediente


pentru reparaţie 04B-1
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
F90 sau K90

117370

Dimensiuni în metri:
1,469 (pentru versiune break)
(A) 0,777 (E)
1,468 (pentru versiune furgo-
2,905 (fără sarcină) netă)
(B)
2,900 (în sarcină) (F) 1,636 (fără sarcină)

0,768 (G) 1,466


(C)
0,893 (cu atelaj) (H) 1,738

4,450
(D)
4,575 (cu atelaj)

Tip vehicul Tip motor Indice motor Cilindree Cutie de Indice cutie Normă de
3 viteze de viteze depoluare
(cm )

KS0A JR5 165 EURO 3


K7J 710 1390
KS0E JH3 055 EURO 4

01A-1
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
F90 sau K90

Tip vehicul Tip motor Indice motor Cilindree Cutie de Indice cutie Normă de
(cm3 ) viteze de viteze depoluare

JH3 058
KS0B EURO 3
JR5 151
K7M 710 1598
JH3 058
KS0F EURO 4
JR5 151

KS0J 794 158 EURO 3


K9K 1461 JR5
KS0K 792 147 EURO 4

KS0P EURO 3
K4M 690 1598 JR5 149
KS0M EURO 4

FS0A EURO 3
K7J 710 1390 JR5 165
FS0E EURO 4

FS0B EURO3
K7M 710 1598 JR5 165
FS0F EURO 4

FS0J 794 158 EURO 3


K9K 1491 JR5
FS0K 792 147 EURO 4

IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu: XS0A
X: Tip caroserie
- K: Break
- F: Furgonetă
S: Cod proiect
0A: Indice de motorizare

01A-2
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
L90

108575

Dimensiuni în metri

(A) 0,774

(B) 2,630

(C) 0,843

(D) 4,247

(E) 1,480

(F) 1,534

(G) 1,470

(H) 1,740

01A-3
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
L90

Tip vehicul Tip motor Indice Cilindree Cutie de Indice cutie Normă de
motor (cm3) viteze de viteze depoluare

LS0A
EURO 3
LS0C JH1 053
K7J 710 1390
LS0E EURO 4

LS0G JH3 054 EURO 2

LS0B
EURO 3
LS0D 052
K7M 710 1598 JH3
LS0F EURO 4

LS0H 056 EURO 2

LS0J
K9K 790 053 EURO 3
LS0O 1461 JH3

LS0K K9K 792 160 EURO 4

LS0P EURO 3
K4M 690 1598 JH3 057
LS0M EURO 4

LS0Y K9K 790 1461 JH3 053 EURO 1

LS0L K4M 690 1598 JH3 060 EURO 3

IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu: LS0C
- L: Tip caroserie (tricorp 4 uşi),
- S: Cod proiect,
- 0C: Indice de motorizare.

01A-4
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Identificare 01A
I - AMPLASAMENT PLĂCUŢĂ IDENTIFICARE (5)MTMA pe osia spate
VEHICUL
(6)Caracteristici tehnice ale vehiculului

(7)Referinţă vopsea

(8)Nivel de echipare

(9)Tip vehicul

(10)Cod tapiţerie

(11)Detalii suplimentare echipament

(12)Serie de fabricaţie

(13)Cod îmbrăcăminte interioară

II - MARCAJ LA RECE CAROSERIE

108584
Plăcuţă de identificare vehicul(A), parte dreapta sau
stânga în funcţie de ţară.

Descriere plăcuţă de identificare

108587

19031
(1)Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este rea-
mintită pe marcajul (B)
(2)MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului)
(3)MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul cu încărcătură 110977
şi remorcă)
Marcajul la rece al caroseriei este gravat în(B)sau
(4)MTMA pe osia faţă în(C).

01A-5
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Identificare 01A
Notă:
În momentul unei înlocuiri a caroseriei complete,
marcajul trebuie să fie realizat conform regle-
mentării în vigoare.

01A-6
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Recomandări electrice 01D
RECOMANDĂRI ELECTRICE Acest control trebuie să se facă pe liniile complete,
apoi secţiune cu secţiune.
În manualele de reparaţie, utilizatorul este uneori con-
fruntat cu imprecizii (de exemplu verificaţi rezistenţa de În timpul unui control al cablajului: debranşaţi organele.
850 Ω aproximativ sau verificaţi continuitatea) fără a se
spune cum să o facă. Dacă, conţinutul metodelor Rezistenţă maximă: 5 ± 5 Ω.
rămâne regula de respectat în primul rând, acest docu-
ment are ca obiectiv să definească unele reguli simple
ATENŢIE
de aplicat numai atunci când metodele nu sunt destul
de precise. Nu utilizaţi funcţia « emitere bipuri » a multimetrului.

1 - Dificultate diagnosticare c - Control izolare fire


Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablaju-
lui pot să suprime pentru un moment originea unei de-
fecţiuni. Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
2 - Reguli definite trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Aceste reguli au drept scop definirea unei toleranţe în Pentru moment, controlul izolării nu poate face obiectul
momentul controalelor cu multimetrul. unei reguli generale fără a exista riscul deteriorării cal-
culatorului de exemplu.
a - Toleranţă pe rezistenţe Elemente debranşate: rezistenţe infinite între:
- masă şi celelalte fire,
Notă: - alimentare şi celelalte fire.
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole- d - Control al tensiunii de alimentare
ranţa asociată.

Pentru rezistenţele fixe sau variabile, toleranţele sunt


Notă:
de ± 20%. Înlocuiţi piesa atunci când este în afara tole-
ranţei. Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.
Exemplu în cazul unei rezistenţe fixe:
- rezistenţa senzorului turaţie motor este de 1000 Ω, Controlul tensiunii de alimentare se face în funcţie de
secţiunea cablului.
- rezistenţa identificată trebuie să fie cuprinsă între 800
Ω < R > 1200 Ω.
Exemplu în cazul unei rezistenţe variabile: Secţiune Tensiune

- rezistenţa sondei de temperatură exterioară (rezis- > sau = 35 U nominală -15% < Valoare < U
tenţă variabilă în funcţie de temperatură), mm
2 nominală
- valoarea sondei între 0˚C şi 5˚C, ea este cuprinsă în-
tre 5400 Ω şi 6200 Ω,
- valoarea identificată trebuie să fie cuprinsă între 4300 Notă:
Ω < R > 7440 Ω.
Secţiunea firelor este precizată în schema de prin-
cipiu aplicată din NTSE.
b - Control de continuitate a firelor şi a
rezistenţelor parazite
e - Control al stării cablajului

Notă:
Notă:
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole- Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
ranţa asociată. trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

01D-1
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Recomandări electrice 01D
Verificaţi dacă teaca nu este deteriorată, dacă, cablajul
nu a fost prins, strivit sau dezizolat.

Procedaţi la un control minuţios al protecţiilor, al izolan-


tului şi al traseului corespunzător al cablajelor.
Căutaţi urme de oxidare.

Dacă, cablul este rigid, se consideră că a fost su-


praîncălzire: cablul trebuie să fie schimbat.

f - Control al stării unui conector

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Pentru a controla un conector, debranşaţi-l şi verificaţi


aspectul clipsurilor şi al langhetelor precum şi sertiza-
rea lor (absenţa sertizării în partea izolantă).
Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate
în alveole.

Controlaţi dacă nu există respingere a clipsurilor sau a


langhetelor în momentul branşării.
Verificaţi de asemenea absenţa oxidării fişelor datorată
unei etanşeităţi proaste a garniturilor sau a conectoru-
lui însuşi.
Controlaţi continuitatea în conector:

- 1 apăsaţi conectorul la maxim,

- 2 scoateţi conectorul până la jumătatea cursei,


- 3 verificaţi continuitatea.
Dacă nu există continuitate, conectorul este considerat
ca defect.

g - Reparaţie a unui fascicul de cabluri

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Actualmente, există două cazuri posibile:


- Cazul reţelei multiplex

• o notă tehnică precizează condiţiile pentru realiza-


rea unei astfel de operaţii (în curs de pregătire).
- Cazul unui fascicul de cabluri al airbag-ului
• reparaţia unui fascicul de cabluri al airbag-ului nu
este autorizată exceptând « Operaţie tehnică
specifică » sau « notă tehnică » .

01D-2
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
I - GENERALITĂŢI erau la origine (exemplu: ecrane termice, pasaj cablaj,
pasaj tubulatură şi aceasta în principal în mediul liniei
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv
de eşapament).
destinate profesioniştilor automobilului.
Nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frână, am-
Documentaţia fiind făcută pentru ansamblul vehiculelor
breiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajutorul
gamei RENAULT şi aceasta pentru lumea întreagă,
unui produs de curăţare (precum agentul de curăţare
aceasta nu ţine cont de echipamentele destinate unor
pentru frână).
ţări specifice.
Utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de
Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în
exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de
acest manual au fost elaborate de profesionişti în repa-
îmbinare.
raţia automobilului.
Gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt po-
luante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu dis-
1 - Recomandări generale
cernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu aspiratoarele
Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automo- de gaze de eşapament.
bil.
Asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în mo-
Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe mentul remontării conexiunilor electrice (exemplu: de-
care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei maror, alternator etc...). Un număr de puncte trebuie
intervenţii. gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară trebuie
acordată în timpul operaţiilor de remontare pentru a
Pentru a garanta o bună reparaţie:
asigura o funcţionare corectă în toate condiţiile.
- protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan,
aripi etc...),
2 - Scule şi dispozitive specializate - facilitate
- debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuite-
Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive
le, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de
specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu ace-
geam etc...),
leaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de
- în timpul sudării pe vehicul, se recomandă să demon- lucru şi o bună calitate a reparaţiei.
taţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc
Materialele omologate de serviciile noastre sunt produ-
în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi
se care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care tre-
afectate de căldură,
buie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare
- utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese corectă.
originale,
- respectaţi cuplurile de strângere, 3 - Fiabilitate - actualizare
- înlocuiţi ş tifturile elastice, piuliţele sau şuruburile În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu
autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie
prin diagnosticare. Este necesar să consultaţi manua-
- fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supraten- lele de reparaţie sau notele tehnice înainte de orice in-
siunile şi erorile de manipulare,
tervenţie sau memento diagnosticare.
- nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o dia-
Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în
gnosticare precisă înainte,
cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi
- faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului dacă există note tehnice de actualizare în momentul
către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verifi- căutărilor de informaţii.
care iluminări şi semnalizări etc...),
- curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelură fu- 4 - Securitate
zetă) pentru o bună aderenţă,
Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese
- protejaţi curelele de accesorii şi de distribuţie, acce- (exemplu: ansamblu arc-amortizor, cutie de viteze
soriile electrice (demaror, obturator, pompă direcţie automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel com-
asistată electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita ori- mon rail, GPL etc...) necesită o atenţie particulară în
ce scurgere de motorină pe discul de ambreiaj. termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă.
Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că
reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este indis- trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cu-
pensabil să remontaţi piesele sau organele aşa cum plurilor de strângere aferente.

01D-3
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt
esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a ve-
ATENŢIE hiculelor noastre.
Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa pie-
sele.
II - RECOMANDĂRI ELECTRICE
Protejaţi-vă sănătatea:
În manualele de reparaţie, utilizatorul este uneori con-
- utilizaţi dispozitive adaptate şi în stare corespu- fruntat cu imprecizii (de exemplu verificaţi rezistenţa de
nzătoare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele 850 Ω aproximativ sau verificaţi continuitatea) fără a se
« universale » precum un cleşte cu prindere multiplă spune cum să o facă. Dacă, conţinutul metodelor
etc...), rămâne regula de respectat în primul rând, acest docu-
ment are ca obiectiv să definească unele reguli simple
- adoptaţi puncte de reazem şi o postură corecte pen-
de aplicat numai atunci când metodele nu sunt destul
tru a face un efort sau pentru a ridica sarcini,
de precise.
- asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie pericu-
loasă,
1 - Dificultate diagnosticare
- utilizaţi protecţiile indila viduale (mănuşi, ochelari,
încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...), Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablaju-
lui pot să suprime pentru un moment originea unei de-
- în general, respectaţi instrucţiunile de securitate lega-
fecţiuni.
te de operaţia efectuată,
- nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule,
2 - Reguli definite
- utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură , gaze de
eşapament etc...), Aceste reguli au drept scop definirea unei toleranţe în
- nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite, momentul controalelor la milimetru.

- nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite,


a - Toleranţă pe rezistenţe
- utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor
sub vehicul ridicat cu cric,
- nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire Notă:
etc...),
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
- nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune, de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole-
ranţa asociată.
- fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (mo-
toventilator etc...).
Pentru rezistenţele fixe sau variabile, toleranţele sunt
Protejaţi natura: de ± 20%. Înlocuiţi piesa atunci când este în afara tole-
ranţei.
- nu aruncaţi fluidele frigorifice în atmosferă,
- nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute Exemplu în cazul unei rezistenţe fixe:
de vehicule (ulei, lichid de frână etc...),
- rezistenţa senzorului turaţie motor este de 1000 Ω,
- nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...).
- rezistenţa identificată trebuie să fie cuprinsă între 800
Ω < R > 1200 Ω.
5 - Concluzie
Metodele conţinute în acest document merită atenţia Exemplu în cazul unei rezistenţe variabile:
dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce ris-
curile de rănire şi a evita metodele incorecte suscepti- - rezistenţa sondei de temperatură exterioară (rezis-
bile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de tenţă variabilă în funcţie de temperatură),
utilizat.
- valoarea sondei între 0˚C şi 5˚C, ea este cuprinsă în-
Urmarea metodelor recomandate vă va ajuta astfel să tre 5400 Ω şi 6200 Ω,
prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehicu-
lelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabi- - valoarea identificată trebuie să fie cuprinsă între 4300
litate. Ω < R > 7440 Ω.

01D-4
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
b - Control de continuitate a firelor şi a
rezistenţelor parazite
Secţiune Tensiune

> sau = 35 U nominală < Valoare < U nominală


Notă:
mm2 -15%
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole-
ranţa asociată.
Notă:
Acest control trebuie să se facă pe liniile complete,
Secţiunea firelor este precizată în schema de prin-
apoi secţiune cu secţiune.
cipiu aplicată a NTSE.
În timpul unui control al cablajului: debranşaţi organele.

Rezistenţă maximă: 5 ± 5 Ω. e - Control al stării cablajului

ATENŢIE Notă:
Nu utilizaţi funcţia « emitere bipuri » a multimetrului. Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

c - Control izolare fire Verificaţi dacă teaca nu este deteriorată, dacă, cablajul
nu a fost prins, strivit sau dezizolat.

Procedaţi la un control minuţios al protecţiilor, al izolan-


Notă: tului şi al traseului corespunzător al cablajelor.
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
Căutaţi urme de oxidare.
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.
Dacă, cablul este rigid, se consideră că a fost su-
Pentru moment, controlul izolării nu poate face obiectul praîncălzire: cablul trebuie să fie schimbat.
unei reguli generale fără a exista riscul deteriorării cal-
culatorului de exemplu.
f - Control al stării unui conector
Elemente debranşate: rezistenţe infinite între:

- masă şi celelalte fire, Notă:

- alimentare şi celelalte fire. Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Pentru a controla un conector, debranşaţi-l şi verificaţi


Notă:
aspectul clipsurilor şi al langhetelor precum şi sertiza-
Caz al reţelei multiplex: rea lor (absenţa sertizării în partea izolantă).
- urmaţi diagnosticarea - reţea multiplex (reţea mul- Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate
tiplex scoasă din funcţiune) din capitolul 88A, în alveole.
Cablaj din MR corespunzător vehiculului.
Controlaţi dacă nu există respingere a clipsurilor sau a
langhetelor în momentul branşării.
d - Control al tensiunii de alimentare Verificaţi de asemenea absenţa oxidării fişelor datorată
unei etanşeităţi proaste a garniturilor sau a conectoru-
lui însuşi.
Notă:
Controlaţi continuitatea în conector:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie. - 1 apăsaţi conectorul la maxim,

- 2 scoateţi conectorul până la jumătatea cursei,


Controlul tensiunii de alimentare se face în funcţie de
secţiunea cablului. - 3 verificaţi continuitatea.

01D-5
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
Dacă nu există continuitate, conectorul este considerat
ca defect.

g - Reparaţie a unui fascicul de cabluri

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Actualmente, există două cazuri posibile:


- Cazul reţelei multiplex
• o notă tehnică precizează condiţiile pentru realiza-
rea unei astfel de operaţii (în curs de pregătire).
- Cazul unui fascicul de cabluri al airbag-ului
• reparaţia unui fascicul de cabluri al airbag-ului nu
este autorizată exceptând « Operaţie tehnică
specifică » sau « notă tehnică » .

01D-6
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
2 - Poziţie punct de agăţare spate
Material indispensabil

chingă (chingi) de securitate

I - REMORCARE

ATENŢIE
Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din
fiecare ţară.
Nu folosiţi niciodată tuburile de transmisie ca punct
de agăţare.
Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru
remorcarea pe drum.
Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a
scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica
direct sau indirect vehiculul.
Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a
108585
efectua o remorcare.
Vehicule echipate cu o cutie de viteze automată: II - RIDICARE CU CRIC RULANT
- De preferinţă, transportaţi vehiculul pe un platou
sau remorcaţi-l ridicând roţile faţă, remorcarea cu
roţile pe sol poate în mod excepţional să fie efec- IMPORTANT
tuată cu o viteză mai mică de 20 km/h şi pe o dis- Utilizarea cricului rulant implică obligatoriu utilizarea
tanţă maximă de 30 km ( în poziţia neutră). dispozitivelor "lumânare" adecvate.

1 - Poziţie punct de agăţare faţă


ATENŢIE
Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este
protejată cu produse care asigură garanţia anticoro-
ziune de 6 ani.
În nici un caz, nu trebuie să utilizaţi materiale care
nu sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a
nu exista în nici un moment un contact direct metal
pe metal care ar agresa protecţia originală.
Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea
sub braţele suspensiei faţă sau sub trenul spate.

108586

02A-1
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
III - RIDICARE CU ELEVATOR

1 - Reamintire instrucţiuni de securitate

108416

14894
Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculu-
lui, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane.
Pe un elevator cu două coloane, după demontarea
anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren
spate, rezervor de carburant etc.), există riscul bas-
108418 culării vehiculului.
Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul
Atunci când vehiculul este ridicat pe un elevator cu
în(1).
două coloane cu prinderi sub caroserie, puneţi o
Pentru a pune vehiculul pe dispozitive "lumânare", ridi- chingă (chingi) de securitate referinţă 77 11 172 554
caţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligato- disponibilă la Magazinul de Piese de Schimb.
riu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul
prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de
bord(1).

02A-2
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
2 - Amplasare chingi

IMPORTANT
Numai punctele de ridicare descrise în acest capitol
permit să ridicaţi vehiculul în condiţii de maximă
securitate.
Nu ridicaţi vehiculul apăsând pe alte puncte decât
cele descrise în acest capitol.

În faţă

108420

Din motive de securitate, chingile trebuie să fie perma-


nent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare.
108419
În momentul montării chingilor, verificaţi poziţionarea Poziţionaţi braţele de ridicare sub extremitatea cadre-
corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). lor părţii inferioare a cadrului lateral.

a - Basculare spre înainte În spate


Plasaţi chinga sub braţul spate dreapta al punţii.

Treceţi chinga prin interiorul vehiculului.

Treceţi chinga pe sub braţul spate stânga al punţii.

Treceţi chinga din nou prin interiorul vehiculului.

Strângeţi chinga.

b - Basculare spre înapoi

Plasaţi chinga sub braţul faţă dreapta al punţii.

Treceţi chinga prin interiorul vehiculului.


108417
Treceţi chinga pe sub braţul faţă stânga al punţii. Poziţionaţi braţele de ridicare sub extremitatea cadre-
lor părţii inferioare a cadrului lateral.
Treceţi chinga din nou prin interiorul vehiculului.

Strângeţi chinga.

3 - Puncte de ridicare autorizate

Pentru a ridica vehiculul, poziţionaţi patinele braţelor


de ridicare cum este indicat în continuare având grijă
să nu deterioraţi extremitatea aripii faţă şi partea de de-
desubt a părţii inferioare a cadrului lateral.

02A-3
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
I - CALITATE ULEI - Atunci când gradul nu este precizat în tabel, consul-
taţi graficul de sub tabel.
1 - Pentru EUROPA DACIA recomandă să utilizaţi pentru completările cu
ulei precum şi pentru schimburi ulei motor de normă
Remarci:
ACEA urmărind tabelul de mai jos:
- Atunci când gradele sunt precizate în tabelul de mai
jos, utilizaţi exclusiv unul din aceste grade în funcţie
de temperatura medie exterioară a ţării (consultaţi
grafic sub tabel).

Normă ACEA
Vehicul Motorizare
A3 A5* B3 B4 B5

K7J X X

K7M X X

LOGAN K9K X

K4M X X

D4D X X

*
Ulei care permite o reducere a consumului de carbu-
rant.

a - Motor pe benzină:

Pentru a cunoaşte gradul de ulei de aplicat, consultaţi


graficul de mai jos:

114646

Notă:
Dacă o calitate ulei motor nu este sau nu mai este
disponibilă, consultaţi paragraful « tabel de inters-
chimbabilitate uleiuri » .
113996

b - Motor DIESEL: Notă:

Pentru a cunoaşte gradul de ulei de aplicat, consultaţi Uleiurile de normă ACEA B1 nu trebuie în nici un
graficul de mai jos: caz să fie utilizate pentru motoarele DIESEL.

04A-1
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
2 - Pentru celelalte ţări:

a - Motor pe benzină:
DACIA recomandă să utilizaţi pentru completările cu
ulei precum şi pentru schimburi ulei motor de normă
ACEA A1, ACEA A2, ACEA A3, ACEA A5 sau în lipsă
de normă API SJ, API SL sau API SM.
Pentru a cunoaşte gradul de ulei de aplicat, consultaţi
graficul de mai jos:

114645

II - TABEL DE INTERSCHIMBABILITATE ULEIURI

1 - Normă CCMC:

Normă Normă
m i n i m ă prin
care ea poate
113992 fi înlocuită

b - Motor DIESEL: CCMC G4 ACEA A2


Benzină
DACIA recomandă să utilizaţi pentru completările cu CCMC G5 ACEA A2
ulei precum şi pentru schimburi ulei motor de normă
ACEA B2, ACEA B3, ACEA B4 sau în lipsă de normă DIESEL CCMC PD2 ACEA B2
API CF.
Pentru a cunoaşte gradul de ulei de aplicat, consultaţi 2 - Normă ACEA:
graficul de mai jos:

Normă Normă
m i n i m ă prin
care ea poate
fi înlocuită
* ACEA A3 sau
ACEA A1
*
ACEA A5

ACEA A2 ACEA A3
Benzină
ACEA A3 -
* ACEA A3
ACEA A5

04A-2
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă Normă
minimă prin
care ea poate
fi înlocuită

ACEA B1* ACEA B3 sau


ACEA B5*

ACEA B2 ACEA B3
DIESEL
ACEA B3 ACEA B4

ACEA B4 -

ACEA B5* ACEA B4

*
ulei motor care permite o reducere a consumului de
carburant.

3 - Normă API:

Normă Normă
minimă prin
care ea poate
fi înlocuită

API SH API SJ

API SJ API SL
Benzină
API SL API SM

API SM -

DIESEL API CF -

04A-3
LUBRIFIANŢI
Ulei de cutie de viteze mecanică: Caracteristici 04A
Pentru caracteristicile uleiurilor de cutii de viteze meca-
nice(consultaţi 04A, Lubrifianţi, Ulei de cutie de vite-
ze mecanică: Caracteristici, pagină 04A-4)(NT
6012A, 04A, Lubrifianţi).

04A-4
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
Evoluţie referinţe ingrediente pentru reparaţie. Nu amestecaţi niciodată produse noi cu produse vechi
pentru a evita să diminuaţi performanţele lor.
Pentru aceeaşi utilizare anumite produse noi îşi
schimbă culoarea (de exemplu: Loctite 518 de culoare
roşie este înlocuită cu adezivul răşină de culoare al-
bastră).

DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

ETANŞEITATE MECANICĂ

AUTO JOINT SILICOR


GRI
Tub de 100 g Tub de 85 g 7701422750 7711236470
Pastă de etanşare

RHODORSEAL MASTIXO
5661
Tub de 100 g 7701404452 7711236172
Etanşeitate planuri de îmbinare

KIT ÎNTĂRITOR Colecţie 7701421080 7711237896


Pentru etanşarea laterală a capacelor
palierelor arborelui cotit

12F008 Garnitură silicon


aderent
Cartuş de 310
Cartuş de 100 g 7711219706 7711227484
ml
Pastă de etanşare motor şi cutie de
viteze

MASTIC TRANSPARENT DE Tub de 45 g 7711223369


ETANŞEITATE

AUTOJOINT SILICOJOINT Tub de 100 g Tub de 90 g 7701394075 7711236469


NEAGRĂ

ADEZIV LOCTITE 597 Cartuş 7711219705


Pastă de etanşare pentru cutiile de
viteze « PXX »

LOCTITE 518 ADEZIV


RĂŞINĂ
Seringă de 24 ml Tub de 25 ml 7701421162 7711237640
Răşină de etanşeitate pentru car te-
rele cutiilor de viteze şi motoare

MASTIC DE EŞAPAMENT Cutie de 1,5 Kg 7701421161


Pentru etanşarea racordurilor de pe
ţevile de eşapament

DETECTOR DE SCURGERE Spray de 400 ml 7711143071 7711236176

04B-1
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

ADEZIVI

LOCTITE FRE- FRENETANCHE


NETANCHE
Flacon de 24 ml Flacon de 50 ml 7701394070 7711236471
Evită desfacerea şuruburilor şi per-
mite deblocarea

LOCTITE FREN- FRÂNĂ ŞURUB


BLOC REZISTENŢĂ
RIDICATĂ Flacon de 24 ml Flacon de 50 ml 7701394071 7711230112

Asigură blocarea şuruburilor

LOCTITE SCEL- RĂŞINĂ DE


BLOC SIGILARE
Flacon de 24 ml Flacon de 50 ml 7701394072 7711236472
Pentru blocarea rulmenţilor

AGENŢI CURĂŢARE LUBRIFIANŢI

NETELEC Spray de 150 ml 7711171287 7711225871


Evitaţi contactele false în circuitele
electrice

AGENT CURĂŢARE INJECTOARE Bidon de 355 ml 7701423189 7711224188


sau
7711225539

DEGRIPANT SUPER Spray de 500 ml 7701408466 7711236166

DEGRIPANT Spray de 250 ml 7701408465

DECAPJOINT Super deca-


pant pentru
plan de îmbi-
nare Spray de 300 ml 7701405952 7711238181

Pentru curăţarea planurilor de îmbi-


nare

DEGRESANT DIELECTRIC Bidon de 1 l 7701421513 7711224559

AGENT DE CURĂŢARE Bidon de 5 l 7701404178


SUPRAFAŢĂ

LUBRIFIANT SILICON Spray de 400 ml 7711170771 7711236168

LUBRIFIANT FĂRĂ SILICON Spray de 400 ml 7711170770 7711236167

04B-2
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

Spray de 600 ml 7711171911 7711226128


AGENT CURĂŢARE FRÂNE
Spray de 150 ml 7711171910 7711226127

AGENT DE CURĂŢARE CLIMATI- Spray de 250 ml 7701410170 7711230498


ZOR

DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

UNSORI

UNSOARE BR2 + Cutie de 1 Kg 7701421145


Pentru:
- palierele braţelor inferioare,
- canelurile barelor antiruliu,
- canelurile transmisiei.

MOLYCOTE « 33 MEDIU » Tub de 100 g 7701028179


Pentru:
- bucşele trenului spate tubular,
- bucşele barelor antiruliu.

ANTI SEIZE ANTIGRIPANT


ARĂMIU ARĂMIU
Tub de 80 ml Tub de 85 g 7701422307 7711236173
Unsoare pentru turbocompresoare
(temperatură ridicată)

LUBRIFIANT CUPRU ALUMINIU Spray de 400 ml Spray de 500 ml 7711225268 7711236169


Unsoare pentru turbocompresoare
(temperatură ridicată).

« MOBIL CVJ » 825 BLACKSTAR Pliculeţe de 180 g 7701366100


SAU MOBIL EFX57C
Pentru articulaţiile transmisiilor

UNSOARE UNSOARE
CURATĂ BLONDĂ
Spray de 300 ml Spray de 400 ml 7701422308 7711236174
Pentru senzorii de roată

04B-3
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

Spray de 400 ml Spray de 500 ml 7711224199 7711236170


UNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Spray de 250 ml 7711224203 7711236171

FLUOSTAR 2L Tub de 100 g 8200168855


Unsoare de etanşare electrică fără
silicon

DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

LACURI

CIRCUIT PLUS JELT ARGIN-


TIU
Flacon de 2 g Flacon de 5 g 7701421135 7711230111
Lac pentru repararea lunetelor cu
dezgheţare

FRÂNĂ

ESP 500 Flacon de 0,5 l DOT4 7711218589


Lichid de frână

CIRCUIT DE RĂCIRE

ANTIGEL (TIP D) Bidon de 1 l 7711170548

Bidon de 1 l 7711171589

LICHID DE RĂCIRE (TIP D) Bidon de 2 l 7711170545

Bidon de 5 l 7711170546

ULEI

ELF RENAULT MATIC D2 Bidon de 2 l 7701402037


Ulei pentru direcţie asistată şi cutie
de viteze automată

PLANETELF PAG 488 7711172668


SANDEN SP 10 7701419313
Bidon de 250 ml
Ulei pentru compresor de aer
condiţionat

PNEU

Cutie de 1 Kg 7711223052
PASTĂ DE PNEU
Cutie de 5 Kg 7711223053

04B-4
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

Veche Nouă Veche Nouă Veche Nouă

Tub de 400 ml 7711221296


REPARARE PNEU
Tub de 300 ml 7711222802

Capacitate medie de ulei Cutie de viteze Capacitate (l)


(ajustaţi după jojă) (l) JH3
Motor 3,1
Schimb de Schimb de ulei cu JH1
ulei înlocuire a filtrului
de ulei JR5 2,5

K9K 4,0 4,10

K7J
3,2 3,3
K7M

K4M 4,7 4,8

Organe capacitate (l) Calitate

Circuit de frânare 0,5 SAE J 1703 şi DOT 4

Rezervor de carburant Aproximativ 50 Benzină fără plumb


Motorină

K7J
Aproximativ 4,5
K7M GLACEOL RX (tip D)
versiune fără AC
Circuit de răcire Nu adăugaţi decât lichid
K9K Aproximativ 5,45
de răcire
versiune cu AC
K4M

- ghidurile supapelor,
- simeringurile tijei supapelor,
Notă:
- jicloarele de răcire a fundului pistonului,
Lichidele de frână trebuie să fie omologate de biroul
de studii. - şuruburile volantului motor,
- şuruburile capacelor bielelor,
PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC - piuliţa fuliei arborilor cu came,
Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese, atunci când au - galeţii întinzători şi înfăşurători ai curelelor de acceso-
fost demontate: rii sau de distribuţie,
- toate garniturile, - şuruburile galetului întinzător mecanic al curelei de
accesorii,
- filtrul de ulei,
- curelele de accesorii sau de distribuţie,
- rondelele de cupru ale portinjectoarelor,
- şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit,
- conductele de injecţie înaltă presiune,
- Duriturile circuitului de răcire, dacă ele sunt deteriora-
- buşoanele de canalizare, te,

04B-5
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
- conductele din plastic ale turbocompresorului,
- şurubul volanului,
- şuruburile de fixare a modulului airbag-ului,
- piuliţele din tablă care fixează airbag-ul pasager, pe
planşa de bord,
- piuliţele cu autofrânare,
- şuruburile cadrului şi şuruburile braţului,
- orice ecran termic deteriorat,
- toate conductele din plastic de admisie aer de-
branşate.

04B-6