P. 1
Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata

|Views: 413|Likes:
Published by viuliana

More info:

Published by: viuliana on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Societatea cu raspundere limitata ( SRL

)

Avantaje: ‡ organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SRL ‡ numar asociati: minim unu ( asociat unic ) ± maxim 50 asociati ‡ raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la asociatii acesteia, ci se opreste la capitalul social al societatii; ‡ asociatii participa la luarea deciziilor in unanimitate; exceptie fac situatiile in care prin actul constitutiv este prevazut altfel; ‡ capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 de lei si se divide în parti sociale de valoare egala, parti sociale care nu pot fi mai mici de 10 lei; ‡ participarea la capitalul social se poate face in numerar si in natura, dar cel putin 1 parte sociala sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia; Aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societatile cu raspundere limitata. Aporturile în creante sunt liberate. ‡ obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN ‡ raspunderea asociatilor se reduce la plata partilor sociale ‡ un asociat poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricare SRL, cu mentiunea ca un asociat unic nu poate fi asociat unic decat intr-o singura firma. ‡ singura forma juridica ce poate avea un proprietar ± asociatul unic ‡ adminiastrare: unic administrator sau consiliu de administratie ‡ control pentru SRL cu mai multi de 15 asociati controlul este asigurat de cel putin trei cenzori, care au toti tot atatia supleanti, sau auditorul financiar. In cazurile prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie. Dezavantaje:

‡ o persoana nu poate fi asociat unic decat intr-un SRL ‡ de la un numar de 15 asociati intervine obligativitatea existentei comisiei de cenzori ‡ hotararile privind activitatea firmei se iau in comun de toti asociatii ‡ în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura, complexitatea administrarii si mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica desfasurarea activitatii ‡ posibilitati mai limitate de acces la credite. ‡ Pentru constituirea capitalului social si / sau si pentru majorarea capitalului social, aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societatile cu raspundere limitata. Aporturile în creante sunt liberate. ‡ prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social

Dispozitiile art. 8. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv. 38 si 39 se aplica în mod corespunzator. care va cuprinde datele prevazute la art. respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. dupa caz. dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului. nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile în comandita pe actiuni. in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii. vor fi predate persoanelor însarcinate cu încasarea lor prin actul constitutiv. b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura. ‡ aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura. capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. cu exceptia celor privind pe administratori si directori. iar în lipsa unei dispozitii. pe auditorul financiar. si în care se va stabili data închiderii subscriptiei. ca si pe cenzori sau. fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune.Societatea pe actiuni ( SA ) Avantaje: ‡ organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SA ‡ când societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica. potrivit art. ci se opreste la capitalul social al SA ‡ aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. 21. ‡ Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. ‡ actiunile emise pot fi nominative sau la purtator ‡ raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la actionarii acesteia. in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii . Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor. ‡ actionarii participa la luarea deciziilor proportional cu aportul lor la capitalul social. respectiv a directoratului. la locul unde urmeaza sa se întruneasca adunarea constitutiva. fondatorii vor solicita judecatorului delegat numirea unuia sau mai multor experti. Diferenta de capital social subscris va fi varsata: a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar. ‡ numar actionari: minim doi ‡ posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii ‡ pentru pocietatile pe actiuni deschise exista posibilitatea atragerii de capital si de pe piata financiara sau prin emiterea de obligatiuni ‡ daca exista aporturi în natura. pentru constituirea societatii prin subscriptie publica. 84. Prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ‡ varsamintele efectuate potrivit art. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. operatiuni încheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducând la acordarea autorizatiei. Aporturile în creante sunt liberate. din care rezulta înmatricularea societatii. persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie.

Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma ÄMonitorul Oficial´. cel mult o data la 2 ani. in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii. respectiv ai directoratului sau.subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea .actiune sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia ‡ valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0. ‡ participarea la capitalul social se poate face si numai in numerar ‡ fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie. capitalul social al societatilor prevazute la alin. operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa.1 lei. respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere sunt solidar raspunzatori. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. .‡ capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90. Guvernul va putea modifica.varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv. astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25. tinand seama de rata de schimb.existenta aporturilor în natura. pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. ‡ creantele sunt admise numai prin constituire simultana ‡ obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN ‡ raspunderea actionarilor este proportionala cu participarea la capitalul subscris ‡ un actionar poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricate SRL / SA. Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi membri ai consiliului de administratie. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu.000 euro. orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii. In cazul incalcarii acestor dispozitii. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei. ‡ la societatile pe actiuni. in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Societatea nu va fi dizolvata daca. . semnatura administratorului unic. precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat. dar cel putin 1 unitate . Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb. la randul lor.veridicitatea publicatiilor facute în vederea constituirii societatii. dupa caz.000 lei. din momentul constituirii societatii. respectiv a directorului general unic. valoarea minima a capitalului social. . pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. ‡ participarea la capitalul social se poate face si in natura. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma. Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. judecatorul-delegat numeste. precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care. fata de societate si de terti pentru: . daca exista aporturi in natura. ‡ actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare.

sucursale. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. controlul este asigurat de cel putin trei cenzori. c) obiectul de activitate al societatii. 651 / 17. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. atunci cand se infiinteaza o data cu societatea.O.10. orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva Redactarea actului constitutiv Actul constitutiv al societatii in nume colectiv.09.F. datele acestora de identificare. publicat in M. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.‡ adminiastrare si control: unic administrator sau consiliu de administratie. care au toti tot atatia supleanti. la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati. .2001. b) forma. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor. h) durata societatii. e1) in cazul societatilor cu raspundere limitata. denumirea si sediul social. datele lor de identificare. agentii. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -. in numerar sau in natura. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. Dezavantaje: ‡ în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura. Societatea nu va fi dizolvata daca. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. cu precizarea domeniului si a activitatii principale. In cazurile prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie ( in cazul microintreprinderilor ± O M. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor. complexitatea administrarii si mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica desfasurarea activitatii ‡ in cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni. daca se are in vedere o atare infiintare.2001). operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. d) capitalul social. numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit ‡ prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ‡ societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei. fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. g) sediile secundare . 1880 / 28. ‡ evidenta financiar-contabila se tina in partida dubla ‡ sistemul de impozitare: impozitul pe profit. f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi.

pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25. 14 din Legea 31/1990 republicata). are drepturile si obligatiile ce revin. Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului. Despre asociatul unic O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata (conform art.000 lei. Societatea nu va fi dizolvata daca. care nu pot fi mai mici de 10 lei. intr-o societate cu raspundere limitata. 10 din Legea 31/1990 republicata nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii. valoarea minima a capitalului social. . adunarii generale a asociatilor. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana. aceasta. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma. al societatii in comandita pe actiuni si al unei societati cu raspundere limitata Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni (conform art. 11. potrivit prezentei legi. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.000 euro. tinand seama de rata de schimb. partile sociale sunt ale unei singure personae.Capitalul social al societatii pe actiuni. înregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic: Cererea de înregistrare (original). orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. 10 din Legea 31/1990 republicata) nu poate fi mai mic de 90. capitalul social al societatilor prevazute la art. In cazul in care. Guvernul va putea modifica. din Legea 31/ 1990 republicata) nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata (conform art. in calitate de asociat unic. cel mult o data la 2 ani.

în cazul în care.prevazut de Legea nr. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii). care au aceasta calitate si sunt înregistrate fiscal în România sau. Dovada verificarii calitatii de asociat unic într-o singura societate cu raspundere limitata sau dovada verificarii privind îndeplinirea conditiei ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic în alta societate cu raspundere limitata (original). înregistrat la administratia financiara în circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natura subscrise si varsate la constituire. cu titlu oneros sau gratuit. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original). certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta. dupa caz. 230/2007 (completat pe formular-tip. Actele de identitate ale fondatorilor. în cazul în care printre acestea se afla si imobile. care au domiciliul/resedinta/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice straine. Actul constitutiv (original). Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social. din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original). Declaratia pe propria raspundere în forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. din certificatul emis rezulta ca sunt deja înregistrate la administratia financiara alte documente care atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social. cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie). original). Declaratiile date pe propria raspundere. dupa caz. Daca este cazul. administratorilor. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale. Certificatul emis de administratia financiara competenta. care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil. declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain în nume propriu sau ca reprezentant al . de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor.Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original).

persoanei juridice straine care nu este înregistrata fiscal în România din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale. acestea nu au sanse sa ajunga brand sau ajung destul de rar. este nevoie de multi factori coroborati care au legatura nu doar cu numele. traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. dupa caz. cenzorilor persoane juridice române (copie certificata) sau straine.împuternicire speciala (în forma autentica). . Daca este cazul: . Un nume care atrage este greu de gasit.avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie). ci si cu activitatea si cu comunicarea acesteia. Un pas important pentru o viitoare firma il reprezinta numele.original).original). ca: .mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv în numele si pe seama fondatorului persoana juridica româna (copie certificata) sau straina (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public). . protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate în declaratia-tip (model 2 . administratorilor. o denumire de firma ar putea sa aibe sanse mai mari daca va contine numele produsului pe care il promoveaza. în original si.actele de înregistrare ale fondatorilor. De ce numele? Pentru ca numele poate atrage clientii sau va poate duce la faliment. Strict din punct de vedere al numelui. de genul Victoria & Nicusor . Sau ar putea . Cele mai intalnite denumiri de societati comerciale sunt combinatiile de nume. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociatul unic sau de administrator din care sa rezulte. sanitarveterinar.certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale. dupa caz. la sediul social sau la sediile secundare.persoana juridica îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar. . . . o perioada de maximum 3 ani (model 1 . Pentru a ajunge brand. dar isi poate aduce contributia la diferenta intre succes si dezastru. avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa îndeplineasca formalitatile legale (original). Dupa cum cred ca va puteti da seama. emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa). activitatile declarate. . original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public).persoana juridica nu desfasoara.hotarârea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificata) sau straine (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public).

sa fie vorba despre o denumire oarecum generica. . ce cuprinde obiectul principal de activitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->