P. 1
Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata

|Views: 414|Likes:
Published by viuliana

More info:

Published by: viuliana on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Societatea cu raspundere limitata ( SRL

)

Avantaje: ‡ organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SRL ‡ numar asociati: minim unu ( asociat unic ) ± maxim 50 asociati ‡ raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la asociatii acesteia, ci se opreste la capitalul social al societatii; ‡ asociatii participa la luarea deciziilor in unanimitate; exceptie fac situatiile in care prin actul constitutiv este prevazut altfel; ‡ capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 de lei si se divide în parti sociale de valoare egala, parti sociale care nu pot fi mai mici de 10 lei; ‡ participarea la capitalul social se poate face in numerar si in natura, dar cel putin 1 parte sociala sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia; Aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societatile cu raspundere limitata. Aporturile în creante sunt liberate. ‡ obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN ‡ raspunderea asociatilor se reduce la plata partilor sociale ‡ un asociat poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricare SRL, cu mentiunea ca un asociat unic nu poate fi asociat unic decat intr-o singura firma. ‡ singura forma juridica ce poate avea un proprietar ± asociatul unic ‡ adminiastrare: unic administrator sau consiliu de administratie ‡ control pentru SRL cu mai multi de 15 asociati controlul este asigurat de cel putin trei cenzori, care au toti tot atatia supleanti, sau auditorul financiar. In cazurile prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie. Dezavantaje:

‡ o persoana nu poate fi asociat unic decat intr-un SRL ‡ de la un numar de 15 asociati intervine obligativitatea existentei comisiei de cenzori ‡ hotararile privind activitatea firmei se iau in comun de toti asociatii ‡ în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura, complexitatea administrarii si mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica desfasurarea activitatii ‡ posibilitati mai limitate de acces la credite. ‡ Pentru constituirea capitalului social si / sau si pentru majorarea capitalului social, aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societatile cu raspundere limitata. Aporturile în creante sunt liberate. ‡ prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social

84. dupa caz. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor. 38 si 39 se aplica în mod corespunzator. pentru constituirea societatii prin subscriptie publica. 21. in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii . in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii. 8. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv. respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. la locul unde urmeaza sa se întruneasca adunarea constitutiva. ‡ numar actionari: minim doi ‡ posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii ‡ pentru pocietatile pe actiuni deschise exista posibilitatea atragerii de capital si de pe piata financiara sau prin emiterea de obligatiuni ‡ daca exista aporturi în natura. operatiuni încheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. pe auditorul financiar. vor fi predate persoanelor însarcinate cu încasarea lor prin actul constitutiv. ‡ actionarii participa la luarea deciziilor proportional cu aportul lor la capitalul social. cu exceptia celor privind pe administratori si directori. persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie. din care rezulta înmatricularea societatii. ‡ actiunile emise pot fi nominative sau la purtator ‡ raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la actionarii acesteia. Diferenta de capital social subscris va fi varsata: a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar.Societatea pe actiuni ( SA ) Avantaje: ‡ organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SA ‡ când societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica. respectiv a directoratului. avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducând la acordarea autorizatiei. ‡ aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura. ‡ Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. Aporturile în creante sunt liberate. Prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ‡ varsamintele efectuate potrivit art. ci se opreste la capitalul social al SA ‡ aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura. fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune. si în care se va stabili data închiderii subscriptiei. dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului. iar în lipsa unei dispozitii. potrivit art. fondatorii vor solicita judecatorului delegat numirea unuia sau mai multor experti. nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile în comandita pe actiuni. Dispozitiile art. care va cuprinde datele prevazute la art. ca si pe cenzori sau.

pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere sunt solidar raspunzatori. precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat.existenta aporturilor în natura. Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi membri ai consiliului de administratie.veridicitatea publicatiilor facute în vederea constituirii societatii. Guvernul va putea modifica. judecatorul-delegat numeste. orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. cel mult o data la 2 ani. valoarea minima a capitalului social. tinand seama de rata de schimb. semnatura administratorului unic. pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii. Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. daca exista aporturi in natura. ‡ participarea la capitalul social se poate face si numai in numerar ‡ fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie.000 euro. . ‡ la societatile pe actiuni. . in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. dar cel putin 1 unitate . din momentul constituirii societatii. in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii. respectiv ai directoratului sau.000 lei. respectiv a directorului general unic.varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv. avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca. ‡ actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare.actiune sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia ‡ valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma. dupa caz. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb.‡ capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. la randul lor. capitalul social al societatilor prevazute la alin. ‡ creantele sunt admise numai prin constituire simultana ‡ obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN ‡ raspunderea actionarilor este proportionala cu participarea la capitalul subscris ‡ un actionar poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricate SRL / SA. ‡ participarea la capitalul social se poate face si in natura.1 lei. . fata de societate si de terti pentru: .subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea . In cazul incalcarii acestor dispozitii. astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma ÄMonitorul Oficial´. precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care.

fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti.10.sucursale. in numerar sau in natura. daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar.O. orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. care au toti tot atatia supleanti. 1880 / 28. Dezavantaje: ‡ în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura. datele lor de identificare. precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. publicat in M. f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. 651 / 17. complexitatea administrarii si mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica desfasurarea activitatii ‡ in cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni. b) forma. . daca se are in vedere o atare infiintare. ‡ evidenta financiar-contabila se tina in partida dubla ‡ sistemul de impozitare: impozitul pe profit. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara.2001. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva Redactarea actului constitutiv Actul constitutiv al societatii in nume colectiv. operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. denumirea si sediul social. c) obiectul de activitate al societatii. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -.2001). h) durata societatii. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor. datele acestora de identificare.09. cu precizarea domeniului si a activitatii principale.F. atunci cand se infiinteaza o data cu societatea. d) capitalul social. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor. g) sediile secundare . Societatea nu va fi dizolvata daca. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit ‡ prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ‡ societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei. agentii. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. In cazurile prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie ( in cazul microintreprinderilor ± O M. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati.‡ adminiastrare si control: unic administrator sau consiliu de administratie. e1) in cazul societatilor cu raspundere limitata. controlul este asigurat de cel putin trei cenzori.

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata (conform art. partile sociale sunt ale unei singure personae. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. potrivit prezentei legi. cel mult o data la 2 ani. din Legea 31/ 1990 republicata) nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale.000 lei. 10 din Legea 31/1990 republicata) nu poate fi mai mic de 90. Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului. astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25. care nu pot fi mai mici de 10 lei. Despre asociatul unic O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata (conform art. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana. Guvernul va putea modifica. In cazul in care. capitalul social al societatilor prevazute la art. are drepturile si obligatiile ce revin.Capitalul social al societatii pe actiuni. orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca. 14 din Legea 31/1990 republicata). al societatii in comandita pe actiuni si al unei societati cu raspundere limitata Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni (conform art. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. intr-o societate cu raspundere limitata.000 euro. 10 din Legea 31/1990 republicata nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. aceasta. . valoarea minima a capitalului social. In cazul incalcarii acestor dispozitii. înregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic: Cererea de înregistrare (original). tinand seama de rata de schimb. 11. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma. in calitate de asociat unic. adunarii generale a asociatilor.

Actele de identitate ale fondatorilor. care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original). dupa caz. cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie). Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii). Certificatul emis de administratia financiara competenta. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.prevazut de Legea nr. Actul constitutiv (original). Declaratia pe propria raspundere în forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. înregistrat la administratia financiara în circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social. administratorilor. Dovada verificarii calitatii de asociat unic într-o singura societate cu raspundere limitata sau dovada verificarii privind îndeplinirea conditiei ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic în alta societate cu raspundere limitata (original). în cazul în care printre acestea se afla si imobile. care au domiciliul/resedinta/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice straine. în cazul în care. avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta. care au aceasta calitate si sunt înregistrate fiscal în România sau. Declaratiile date pe propria raspundere. original). din certificatul emis rezulta ca sunt deja înregistrate la administratia financiara alte documente care atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social. din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original).Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original). declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain în nume propriu sau ca reprezentant al . dupa caz. Daca este cazul. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natura subscrise si varsate la constituire. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale. cu titlu oneros sau gratuit. 230/2007 (completat pe formular-tip. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor.

dar isi poate aduce contributia la diferenta intre succes si dezastru. acestea nu au sanse sa ajunga brand sau ajung destul de rar. .mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv în numele si pe seama fondatorului persoana juridica româna (copie certificata) sau straina (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public). o perioada de maximum 3 ani (model 1 .avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie). traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.actele de înregistrare ale fondatorilor. Un pas important pentru o viitoare firma il reprezinta numele. Pentru a ajunge brand. . activitatile declarate.hotarârea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificata) sau straine (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public). emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa).original). De ce numele? Pentru ca numele poate atrage clientii sau va poate duce la faliment. dupa caz. Sau ar putea . .împuternicire speciala (în forma autentica). Dupa cum cred ca va puteti da seama. o denumire de firma ar putea sa aibe sanse mai mari daca va contine numele produsului pe care il promoveaza. sanitarveterinar.persoana juridica nu desfasoara. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociatul unic sau de administrator din care sa rezulte. de genul Victoria & Nicusor .persoanei juridice straine care nu este înregistrata fiscal în România din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale. Cele mai intalnite denumiri de societati comerciale sunt combinatiile de nume. Un nume care atrage este greu de gasit. în original si. protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate în declaratia-tip (model 2 . administratorilor. cenzorilor persoane juridice române (copie certificata) sau straine. original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public). . la sediul social sau la sediile secundare.original). . dupa caz.persoana juridica îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar. ci si cu activitatea si cu comunicarea acesteia. Daca este cazul: . . Strict din punct de vedere al numelui. avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa îndeplineasca formalitatile legale (original).certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale. ca: . este nevoie de multi factori coroborati care au legatura nu doar cu numele.

ce cuprinde obiectul principal de activitate.sa fie vorba despre o denumire oarecum generica. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->