Sunteți pe pagina 1din 1

Rugaciunea tânărului studios

pentru sporirea râvnei la învăţătură şi pentru


ajutor la examene.

Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul înţelepciunii şi al puterii, cu inimă smerită


Te rog, revarsă-ţi bunătatea Ta părintească şi harul Preasfântului Tău Duh înţelepţitor şi
ajutător asupra mea.
Doamne, Te rog dă-mi puterea de a învăţa, de a înţelege, de a cuprinde în minte
învăţătura bună şi folositoare ce mi se predă.
Binecuvântează-mă cu puterea Ta cea dumnezeiască şi ajutorul Tău cel nebiruit să
mă sprijine în strădaniile mele la învăţătură şi în examenele ce îmi sunt în faţă. Alungă de
la mine frica şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Doamne, Te rog, dăruieşte-mi puterea să
mă concentrez şi îmi ţine mintea trează.
Cu stăruinţă Te rog, slăbiciunea firii mele să o întărească puterea Ta. Ceea ce eu
nu pot să învăţ şi să cuprind în mintea mea, să suplinească înţelepciunea şi atotştiinţa Ta.
Doamne, Cel ce te-ai sălăşluit în inimile curate ale Sfinţilor Tăi Apostoli, prin
harul Preasfântului Tău Duh, Care S-a pogorât în chipul limbilor de foc şi i-a luminat, i-a
înţelepţit, de a înţelege Sfânta Scriptură, ce Tu, Doamne, ai învăţat-o pe pământ; ai
deschis gurile lor şi i-ai împuternicit să vorbească în limbile pământului, Însuţi, Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite Acelaşi Duh Sfânt al Tău luminător şi
înţelepţitor asupra mea, care mă rog Ţie, şi mă împuterniceşte în examenele ce-mi sunt în
faţă. Luminează-mă şi mă înţelepţeşte. Deschide-mi mintea spre a înţelege şi a cuprinde
în minte cunoştinţele ce mi se cer.
Duhul Tău cel Sfânt să mă stăpânească, să-mi dea pace în suflet şi încredere în
purtarea Ta de grijă.
Ca prin buna mea reuşită la învăţătură şi la examene, să se preamărească şi prin
mine Preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Amin.