Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE ,,CFR IRLU’’ S.A.

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, cod poştal 010873, sector 1, Bucureşti, România
Tel / Fax: 021 – 224 04 78
www.irlu.ro , e-mail: office@irlu.ro
SECŢIA IRLU ADJUD
Str. Teiului nr.1, cod postal 625100, Adjud, jud. Vrancea, România
Tel/fax: 0237 – 640897, cfr: 97 – 325004, e-mail: adjud@irlu.ro
Nr.325/21.05.2009

DE ACORD APROBAT
DIRECTOR PRODUCTIE DIRECTOR
SC.CFR.IRLU

AVIZAT
SEF SERVICIU ACHIZITII

REFERAT DE NECESITATE SI OPORTUNITATE

Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Sectiei CFR IRLU ADJUD, conform solicitarii
de catre Sectorul Instalatii se impune achizitionarea urmatorului reper :

Nr Denumire produs Necesar Observatii


1 Cruce cardanica 1 buc Pentru placa turnanta

Mentionam ca reperul solicitat nu exista in stocul magaziei din sectia noastra si ne este necesar
pentru reparatia placii turnante din Depoul CFR Marfa Adjud pe baza comenzii nr.
22/21.05.2009.
Avind in vedere cele mentionate mai sus, va rugam sa aprobati achizitionarea prin procedura
de cumparare directa.
La acest referat atasam si comanda emisa de Depoul CFR Adjud.

Sef Sectie IRLU Adjud


Ing.TOPOR N.

Compart.aprov.
Teh.Ionascu I.

Capital Social: 23.011.397,50 RON, CIF: R 14300920, Registrul Comertului : J40/9679/20.11.2001


Cont lei: RO72 RZBR 0000 0600 0535 1848, Raiffeisen Bank, Bucuresti, Sucursala Grivita
Cont lei: RO37_BPOS_7040_2777_386R_OL01, Banc Post, Bucuresti, Sucursala Palat CFR