Sunteți pe pagina 1din 2

Temele tezelor de master la specialitatea “Management

financiar-bancar”

28.Implementarea şi dezvoltarea birourilor de creditare оn


Republica Moldova

29.Implementarea şi dezvoltarea în Republica Moldova a sistemului de


garantare a creditelor bancare

30.Implementarea procedurilor standarde de underwriting (evaluare) a


solicitanţilor de credite ipotecare

31.Implementarea experienţei internaţionale оn dezvoltarea


pieţei valorilor mobiliare ipotecare a Republicii Moldova

32.Problemele finanţării creditelor ipotecare pentru familiile cu


un nivel scăzut de venituri

33.Dezvoltarea instituţiilor de microfinanţare – factor de stimulare a


sectorului de afaceri din Republica Moldova

34.Problemele utilizării leasing-ului оn finanţarea


оntreprinderilor din Republica Moldova

35.Concurenţa pe piaţa creditelor bancare

36.Concurenţa pe segmentele de bază ale pieţei bancare

37.Managementul eficienţei operaţiunilor valutare în băncile


comerciale

38.Managementul operaţiunilor băncilor comerciale cu valori mobiliare

39.Gestiunea riscurilor оn activitatea bancară

40.Politica creditară şi impactul ei asupra portofoliului de credite a


băncii comerciale

41.Reglementarea activităţii de creditare a băncilor comerciale


оn Republica Moldova

42.Aplicarea politicii monetare pentru susţinerea creşterii economice

43.Rolul băncilor centrale оn managementul crizelor bancare

44.Supravegherea bancară în cadrul Directivelor UE şi necesitatea


armonizării legislaţiei bancare a Republicii Moldova

45.Managementul cursului valutar şi corelarea lui cu factorii de


dezvoltare economică

46.Investiţiile străine directe şi impactul acestora asupra economiei


Republicii Moldova

47.Factorii determinanţi ai climatului investiţional şi analiza


atractivităţii investiţionale a Republicii Moldova

48.Managementul datoriei externe de stat

49.Analiza influienţei factorilor de risc asupra eficienţei economice a


investiţiilor străine

50.Creditele investiţionale: particularităţi, tipuri şi problemele utilizării


acestora оn Republica Moldova

51.Experienţa internaţională оn implicarea remitenţelor оn creşterea


economică

52.Participarea Republicii Moldova оn organismele financiar-monetare


internaţionale: analiză şi tendinţe

53.Intervenţiile statului în domeniul reglementării şi diversificării


comerţului exterior

54.Echilibrarea Balanţei de Plăţi Externe a Republicii Moldova în


condiţiile economice actuale

55.Căile de utilizare eficientă a fondurilor internaţionale oferite


Republicii Moldova