P. 1
Caiet sarcini

Caiet sarcini

|Views: 190|Likes:
Published by Moisescu Simona

More info:

Published by: Moisescu Simona on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

7.10. beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X .2. Domeniul de aplicare 1. 89 al. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . 2. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse. b) distanţa dintre etrieri. 2. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. 2. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii.Normativ C 140 / 86..4. 2. 2. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. d) poziţia golurilor. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal. . aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate.3.1. 2. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. agregate. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr.Prevederile acestui cap. diametrul acestora şi modul lor de fixare. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.BETON 1. ciment. constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor.5. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor.3.8. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia. e) calitatea sudurilor . 2. În conformitate cu prevederile art. 2.Reguli de verificare 2. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul. 2 din Legea nr. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate.1. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare.4.1... La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire.8 / 1997. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj. i) poziţia. în conformitate cu precizările de la pct. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale.

se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe. evenimentele intervenite (intreruperea turnării . ora inceperii şi terminarii betonării. e) poziţia golurilor de trecere. goluri. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte.etc. lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. .sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X. dimensiunilor şi formei cofrajelor. Verificările de la poz. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt.). b)…. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton. 2.. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment.7. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului. şi X. probe de beton prelevate. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare.În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse.5.3.6.9.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X.e) se efectuează prin sondaj..). sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. 2. din Normativul C140-86. amestecare şi transport al betonului. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat.6. c) distanţele dintre diferitele elemente.8. conform prevederilor din Anexa X. temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros). 2. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport. rosturi de betonare etc. acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. 2. semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat. . Normativ C140-86.4. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor.1. . segregat.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior.

11. prezentate în buletinul unic emis de laborator. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. compoziţia betonului. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor.- adoptarea de măsuri operative.13.10. 2. gradul de gelivitate etc. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier. în cazuri justificate. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. pe întreaga înaltime a construcţiei. gradul de impermeabilitate. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel.Calitatea betonului pus în lucrare. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie.12. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor. consemnându-se eventualele dezaxări. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare. diafragme. din Normativul C140-86. se apreciază ţinând seama de: - 2. armarea. poziţia relativă. consemnările din condica de betoane. constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar.14. tencuieli. CTC sau alte organe de control.. proiectant şi constructor. poziţia golurilor prevăzute în proiect. protecţii. orice altă verificare care se consideră necesară. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. finisaje. . dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. pereţi). - 2.3. a elementelor verticale (stâlpi.7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. proiectant. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. 2. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau.

la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile. 3.Idem. înainte de montarea armăturii. . .Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje.Determinarea rezistenţelor mecanice.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat.2. conform normelor în vigoare.Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice. . STAS 6657/ 1-75 5.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. .9/97) . STAS 7563-80 9.C 28-83 11.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile.1. STAS 6657/ 3-71. .Idem. STAS 3519-76 7. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.6 /1983. STAS 1336-80 6.beton armat şi beton precomprimat.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. . Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice. (Buletinul Construcţiilor nr.Încercari pe betonul întărit.starea de conservare.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.4 / 1975) COFRAJE 1. .13.Construcţii.Cofrajele puse în operă. Metode de încercare.) . .Încercarea nedistructivă a betonului. (Buletinul Construcţiilor nr. 2. 4.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr. .C 117-70 12. cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.Idem. STAS 1799-8 2. Clasificare şi indicaţii generale. (Buletinul Construcţiilor nr.Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora.Prevederi comune 2. 2. STAS 1275-82 3.8 /1985) . . . Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice.C 26-72 13.1.Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. În asemenea situaţii. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: .Construcţii de beton. C 140-86 10. având forma elementelor ce urmează a se betona.Încercari ale betoanelor.Verificarea impermeabilităţii la apă.Domeniul de aplicare 1. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul. 2. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. STAS 6652 /1-82 8. C11-74 .

Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1.pt.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . plăci. consistenţa.4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . Domeniul de aplicare 1. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate.grosime pereţi.1 Toate materialele. va refuza materialul. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos. maistru. se vor verifica dimensiunile.Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. de la caz la caz.pe 1 m liniar .la lăţimi 2. marca.la lungimi .Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . 2. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice. plăci . precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii. În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri.4. 2.1. La materialele indicate la pct. Pentru ghermele şi buiandrugi. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare.1. canale de fum şi ventilaţie. 4.1. verificarea se face bucată cu bucată. temperatura.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. 2. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului. pereţi sau grinzi 3. prin examinare vizuală şi măsurători. conţinutul de agregate mari. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. 2.Abateri limită la dimensiunile panourilor: . conducătorul tehnic al lucrării. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator. fişa de transport). industriale 1. Verificările se fac vizual şi prin măsurători. clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. grinzi 4.stâlpi.

interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79.1. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %. pe măsura executării lucrărilor. modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. blocurilor. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi. . ghermelele se vor verifica bucată cu bucată.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. conform prevederilor din normativul P2-85. b) Pereţi : - 2. verificandu-se forma. vizual. impurităţi sau gheaţă. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. nu se admit rosturi neumplute. în special pe timp călduros. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. protecţia împotriva umidităţii. 2.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. - - - - . dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. C.104-83.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte.se va verifica. prin măsurători cu conul etalon. verificându-se forma. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor.următoarele: a) Zidării : . plăcilor de ipsos. la blocurile ceramice. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos. ramificaţiile şi intersecţiile. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat. dimensiunile lor.

2. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui. poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal. verificările care au rol de izolare termică sau fonică.1 După executarea recepţiei pe faze. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. 2. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. - 2.2-85 pe lângă cele arătate la pct. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia. Verificarea se face la toate zidurile. pe lângă cele arătate la pct. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). secţiunile în care se face ancorarea. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. se verifică următoarele: - 2.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm.2. cu precizia de 1 mm. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate.7 La zidăria armată.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor.5 m. se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect.5 m şi prin măsurarea. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. sortimentul şi diametrele armăturilor.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor. - 1. 2. 4. 3. Pereţii .- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat. De asemenea. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3.6.

se va dubla numărul lor.1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului. 5.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare. dacă acestea sunt bine umplute. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: .ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii .c.: .ziduri cu grosimea de 140 mm .ziduri cu grosimea de 90 mm . verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv.ziduri cu grosimea de 190 mm .ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.a. se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare. fâşii şi plăci de b. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei. 5.ziduri cu grosimea <= 63 mm . a tâmplăriei metalice şi de lemn. planitatea.Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5.ziduri cu grosimea de 290 mm . ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt.ziduri cu grosimea <= 240 mm .ziduri cu grosimea de 115 mm .La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: . procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile. verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.ziduri cu grosimea < 126 mm . executarea corectă a rosturilor.ziduri cu grosimea de 240 mm .

1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .5 + 10 + 20 .20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: . 0.10 b) pentru ziduri din blocuri mici.cu dimensiunea golului > 100 cm + 0.ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .cu dimensiunea golului <= 100 cm . din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .5 + 0. şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi..ziduri cu grosimea de 70 mm .cu latura încăperii <= 300 cm .cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe.

portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 .8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. portante şi neport. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente.

11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul. 2. 4. industriale şi agrozootehnice.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie. Clasificare şi condiţii tehnice.Constructiilor nr. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile. 7.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. Metode de încercare. STAS 457-80 STAS 131-78 - . 3. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. 10. 6. Normativ privind alcătuirea. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. 5. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. Forme şi dimensiuni.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul. 1.20 2 mm / m Max 20 mm pt. În consecinţă. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. 8. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Alcătuire şi calcul. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. Lucrari de zidărie. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă.

2.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.1. cu sau fără presiune. 4. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane.1. 3.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor. minim 12.Livrare.normative. IB1200. 3.2.2. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100. .Standarde.La elementele subterane 4.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55. 4.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului.1.3.1.Condiţii de execuţie 4.Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora.4.manipulare. 3. 4.3.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină.1.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.1.depozitare 3.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.5 cm grosime.

agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare.17.La terase şi acoperişuri 4. 4.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.5.2.La atice cu înălţimea până la 60 cm. diblurile. 4.20. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. prevăzute cu şape de beton. 4.6. 4.3.2.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1.6. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul.15. 4. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.11.2. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.1. 4.2. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. 4. coşuri.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4.8.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.2.2.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. 4.1. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm.20. reborduri. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment.2. ventilaţii. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică.2.La montarea pe acoperiş.La colţuri. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm. eliminarea asperităţilor. fixarea conductelor de scurgere. 4. 4. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului. 4.2. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.2.14.2.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C. prevăzute sub bariera contra vaporilor. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. 4. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100.4. începind de jos în sus.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.16.2.4.3. 4.2.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca. folie perforată.2.-3.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.5. starea de întărire şi de uscare a suportului. 4.2. 4.7.1.2. lipite şi acoperite cu mastic de bitum. 4. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C. 4.2. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor.9.12. din normativul C112-86 privind controlul pantelor.10. .Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.2.2.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.13.

planeitate. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei.24. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi. şape protecţie tablă.25. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe.Verificarea calităţii lucrărilor 5.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe.4. 4. străpungeri. este aderentă şi fără deplasări. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul. împâslitură.18. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5.26.24. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie. 4.1. tipul de pînză.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm. glafuri.4.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime.2..2. 4.3. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime. 4.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. 5. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. 3.2. aderenţă.2. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări.-3. etc) 5.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi.-3. majoritatea lor fiind lucrări ascunse.2.La terase necirculabile.21.2.2.2. reborduri. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri. 4. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm. ventilaţii etc. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere.2. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3.23.Lucrările de hidroizolaţii.19.22. în punctele cele mai înalte. .Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii. cu gurile de scurgere înfundate.20. 5. şape etc. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor. 4. umiditate.27.24.

zona cu destinatia de institutii publice. Situatia existenta. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . Invelitoarea este din tigla ceramica .Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . Principala nr. 1. parter si etaj. stratul de difuzie etc.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia.5.6. 6. grinzile si centurile vor fi din beton armat. glafuri. ventilaţii.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond . Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . 4. 6.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu .1.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6. Planseele. etc. 2. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou. se măsoară la bucată. se doreste edificarea unui nou sediu.Elementele de tablă. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice.2. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar. in intravilanul comunei.86. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str.4.3. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente.Izolaţia la străpungeri ţevi.Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa. Situaţia proiectată. 6. Planseul de la cota +6. copertine. 6. Obiectul caietului de sarcini Generalitati. bucle etc. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. 2.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3.Şapele de nivelare şi protecţie. se măsoară şi se decontează la ml.

3. Birou protectie civila. Arhiva. balustrade metalice. Grupuri sanitare. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . Birou secretar. Depozit. plasa sarma. umpluturi. betoane in fundatii continue. tamplarii din PVC cu geam termopan. Parter: Wind-fang. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. Sala protocol. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. grinzi. samburi. Birou asistenta sociala. Cabinet medical. placaj din caramida aparenta. Oficiu. . 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii.Din punct de vedere functional. compactari. Birou contabil-sef. izolate. Etaj: Secretariat. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare.00 (pietris. pardoseli din gresie in holuri. Birou primar. Adapost de protectie civila 2. centuri B. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. grinzi de fundare. Sala consiliu 40 persoane. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. Hol. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. tamplarii din lemn. Birou contabilitate. Casierie. pardoseli din parchet laminat la birouri.C. Camera tratament. sala consiliu si sala protocol. . cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. Lucrari de terasamente(sapaturi. elevatii demisol. proiect nr. ASIZA Birou de Arhitectura S. epuismente) 2. 1. Grupuri sanitare 3. Hol primire.L. Depozit lemne. termoizolatii si hidroizolatii.R. betoane) 4. circulatii si grupuri sanitare. Demisol: Centrala termica. Birou viceprimar.. Camera agricola. Depozit materiale. Cabina portar.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. Debara. Sala asteptare. Lucrari de suprastructura parter (stalpi.A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->