Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Strategii de dezvoltare și
promovare a ecoturismului în
stațiunea Sovata
Blaga Dan-Ionuț
Gr.401, Seria A

BUCURESTI 2011
Turismul este una din cele mai importante ramuri ale economiei, fiind un important
generator de locuri de muncă, şi constituind o bună sursă de venituri pentru orice ţară ce dispune
de resurse turistice, corespunzător utilizate.
Impactul pe care îl poate avea turismul asupra unei zone poate fi de ordin pozitiv
sau negativ. Impactul pozitiv se poate exprima prin scăderea diferenţelor dintre
categoriile socio-profesionale din punct de vedere al veniturilor realizate, asigurarea şi
dezvoltarea progresului social prin creşterea curăţeniei, a igienei publice, creşterea
viabilităţii unor localităţi care dispun de resurse naturale reduse, realizarea unor dotări
corespunzătoare unde este necesar, încurajarea activităţilor tradiţionale, diversificarea
formelor de artizanat, creşterea numărului de unităţi de cazare.
Deşi impactul pozitiv este unul încurajator, nu trebuie neglijat nici impactul
negativ, motiv pentru care în dezvoltarea turismului trebuie urmăriţi anumiţi paşi pentru a
nu altera mediul înconjurător sau cultura şi tradiţiile comunităţilor locale, lucru ce se
poate realiza prin intermediul ecoturismul.
Strategiile de dezvoltare şi de promovare vor fi orientate în funcţie de direcţiile stabilite
printr-un plan strategic, prin care se urmăreşte formarea şi promovarea imaginii staţiunii, ca o
staţiune turistică cu o ofertă distinctă de alte staţiuni, fiind de profil ecoturistic.
Planul de dezvoltare a ecoturismului ţinteşte să utilizeze la maximum potenţialul natural şi
antropic existent, însă fără a avea vreo influenţă dăunătoare asupra mediului, prin asigurarea
păstrării resurselor existente şi generaţiilor viitoare. Acest plan permite şi stimulează diversificarea
ofertei turistice prin crearea de circuite turistice tematice (a staţiunii balneoclimaterice, circuitul
cetăţilor săseşti, a bisericilor fortificate săteşti, a oraşelor medievale, a zonelor etno-folclorice, a
vinului,) care fac posibilă valorificarea integrală a potenţialului natural şi antropic. De asemenea,
datorită caracterului lor ecologic, acestea vor atrage bani şi de la Uniunea Europeană, prin aşa
numitele programe „Green” pe care aceasta le oferă.
Pentru a putea valorifica prin ecoturism patrimoniul natural şi balnear a zonei staţiunii
Sovata şi a împrejurimilor acestuia, trebuie modernizate şi/sau reabilitate infrastructurile, este
necesară amenajarea unor noi structuri de primire turistice de profil ecologic, fiindcă doar aşa
produsele turistice pot satisface cerinţele de mediu. Printre acestea amintim reabilitarea drumurilor
ce duc în staţiune, în primul rând a drumului naţional 13 A, care face legătura între Bălăuşeri şi
Sovata, şi pe care s-ar putea realiza curse de la cel mai apropiat aeroport, cel din Târgu-Mures.
Printre alte metode de dezvoltare a ecoturismului se numără dotarea unităţilor de
cazare cu sisteme de folosire a energiei alternative, cum ar fi cea solară sau eoliană, dar şi
implementarea unui program de informare a turiştilor asupra pericolelor poluării mediului,
sau un program prin care sunt acordate cursuri de pregătire şi seminarii pentru toate
persoanele ce vor să fie implicate în această arie a turismului.
Promovarea a fost neglijată în ultimii ani, conducând la pierderea unor valori prin lipsă de
protecţie, la ignorarea potenţialului activităţii de turism din zonă şi în general la pierderea unor
potenţiale venituri, însă printr-o promovare adecvată, Sovata va putea face faţă concurenţei.
Obiectivele acţiunii de promovare sunt reprezentate de obiective de comunicare, dar şi de o
campanie publicitară. Obiectivele de comunicare urmăresc crearea notorietăţii mărcii şi prezentarea
avantajelor produsului ecoturistic balnear, îmbunătăţirea imaginii, câştigarea unei poziţii mai bune în
ierarhia domeniului turistic şi fidelizarea turiştilor de pe cele doua pieţe: internă şi externă, obiective
care se pot realiza prin dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice balneare, prin oferirea unei
imagini ecologice, servicii de prima mână, care să convingă oamenii că toate măsurile pentru
protecţia lor şi a mediului au fost luate, dar şi printr-o promovare energică a turismului balnear.
Publicul ţintă este reprezentat de beneficiarii de tratament profilactic şi curativ,
practicanţi ai sporturilor de iarnă, familii cu copii, persoane cu vârsta cuprinsă între 7-70 ani,
persoane din mediul urban şi rural, persoanele cu venituri medii.
Printr-o campanie publicitară se urmăreşte ca staţiunea să devină o marcă. Promovarea
staţiunii Sovata trebuie adaptată în sensul transmiterii de mesaje menite să informeze publicul
ţintă asupra punctelor de atracţie a staţiunii, să le dezvolte o atitudine pozitivă către imaginea
acestei zone turistice, şi de asemenea să îi dea sentimentul de sănătate prin metodele ecologice pe
care le foloseşte şi le promovează.
Conceptul de publicitate a staţiunii este fondat pe sănătate şi ecologie, de aici ar putea fi
alese şi unele sloganuri cum ar fi:
 Elixirul sănătăţii – Sovata!
 Vrei odihnă, sănătate, Sovata le are pe toate!
 Destinaţia turistică a cărei adresă nu o vei uita: Sovata!
Promovarea s-ar putea face prin publicitate neconvenţională cum ar fi relaţiile
publice, marketingul direct, new media, materiale promoţionale, manifestări
promoţionale, pachete, oferte speciale.
Prin relaţii publice se urmăreşte menţinerea atenţiei publicului prin publicarea de articole
în care să se consemneze ultimele noutăţi legate de activităţile zonelor. Un exemplu ar putea fi
trimiterea de scrisori publicitare direct preşedinţilor unor cluburi sportive.
Prin marketing direct se va urmări asigurarea recepţionării mesajelor şi informaţiilor de
către turiştii staţiunii prin comunicarea personalizată, cu ajutorul căreia se pot atrage clienţi noi,
dar şi recompensa cei fideli (programe de motivare destinate agenţiilor de turism).
New Media se referă la internet, în cazul căruia principalul mijloc de promovare îl
reprezintă site-ul, care oferă o imagine virtuală a produsului, dar şi CD-ul, prin care pot fi
prezentate staţiunile balneare şi împrejurimile lor pe suport magnetic, care poate fi distribuit
distribuit prin agenţii de turism, recepţiile hotelurilor, punctele de informare turistică, reţeaua de
librării. Acesta poate include informaţii generale despre staţiune, detalii despre obiectivele
turistice, formele de turism practicabile în zonă, obiceiuri şi tradiţii, cazare şi alimentaţie.
Manifestările promoţionale vor asigura participarea turiştilor la manifestări cu caracter
expoziţional. Se pot realiza prin organizarea de pavilioane sau standuri proprii, prin care se pot
informa şi turişti asupra necesităţii protejării mediului, la târguri de turism, expoziţii de fotografii,
saloane naţionale şi internaţionale. Afişele, broşurile, pliantele se vor distribui în agenţiile de
turism, hoteluri şi cu ocazia manifestărilor promoţionale.
De asemenea o promovare bună se poate realiza şi prin reduceri de preţuri care au un
efect promoţional incontestabil în cadrul acţiunilor de stimulare a relansării staţiunii şi a
împrejurimilor. Se pot acorda diverse facilităţi după cum urmează:
• facilităţi de preţ pentru persoanele ce contribuie la conservarea mediului;
• facilităţi de preţ în extrasezon - reduceri de preţ de 40% în lunile februarie, martie şi aprilie;
• facilităţi pentru copii - copii până la 7 ani beneficiază de gratuitate;
• reducere de tarif pentru grupuri peste minim 25 de persoane
O altă metodă ce poate fi folosită e reprezentată de pachetele şi ofertele speciale care pot fi
reprezentate de programe de valorificare a potenţialului ecoturistic a staţiunii şi a împrejurimilor
acesteia, programe culturale,excursii organizate cu autocarul, în afara orelor de tratament.
Promovarea se poate realiza şi prin publicitatea clasică cum ar fi televiziunea,
presa sau radio. Prin televiziune, mesajul va fi expus pe toată perioada campaniei TV, dar frecvenţa
de inserare a spoturilor va fi variată, reclamele vor fi plasate în orele de maximă audienţă pentru
public (17.00-21.00), precum şi în programele ce tratează ca subiect, turismul şi implicit ecoturismul.
De asemenea se recomandă şi folosirea presei ca suport de susţinere a campaniei TV. În prezent
există o mare diversitate de reviste în care s-ar putea insera mesajul acestei produs, reviste cum ar fi
revistele de specialitate de turism „Vacanţe & Călătorii” sau „Voiaj Magazin”.
De asemenea se poate realiza şi o publicitate exterioară sau interioară, cea exterioară prin
prezentarea staţiunii cu ajutorul panourilor, banerelor, panourilor mobile amplasate pe
principalele autorute naţionale şi internaţionale din ţară. Publicitatea interioară se va realiza prin
intermediul postereul, afişelor care pot fi expuse în capitalele judeţelor din ţară şi în municipiul
Bucureşti (în unităţi culturale, hoteluri, în interiorul mijloacelor de transport urban, gări şi
aeroporturi, cabinelor telefonice), acestea trebuind să conţină ilustraţii (peisaje, unităţi turistice
din staţiuni), iar textul să fie concis şi informativ, dar şi prin intermediul publicaţiilor turistice,
editate în mai multe limbi de circulaţie internaţională şi distribuirea lor în ţară şi străinătate.
În concluzie, Sovata reprezintă o destinaţie viabilă din punct de vedere al ecoturismului,
datorită multitudinii de forme de turism care se pot practica, dar şi datorită renumelui acesteia
atât pe plan intern, cât şi extern.
Bibliografie

1. http://www.ecomagazin.ro/ecoturism-turism-durabil/

2. http://unpan1.un.org/

3. http://www.seap.usv.ro/ro/index.php

4. http://www.pcrai.ro/pdf/Strategie_Turism.pdf

5. http://www.vlcsilvoturism.ro/ro/turism/5-eco-si-silvoturism

6. http://www.szovata.ro/muzeum/roman/istoric.htm

7.http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Strategii_si_politici_europene_de_

dezvoltare_durabila.pdf