Sunteți pe pagina 1din 19

4 zile in Croatia la

Plitvice

Lungu Diana
Florentina
• House Leonarda
este situata in
Grabovac, la 7
km de Plitvice in
parte a N, intr-un
cadru natural,
curat si pitoresc.

Micul dejun nu
este inclus,
pretul acestuia
fiind de 6 E.
Pret cazare plus drum
• Cazare + mic dejun =96 E/ pers
• Benzina o masina cu un cosum
de 4 % 850 lei 200 euro -
50euro/ pers
• Total cam 150 euro de persoana
celelalte mese si taxa de
intrare in parc(aprox. 250
euro / pers)

Parcul National Plitvice
• Calendar
• Iarna: de la 9
am la 16
• Primavara si
toamna: de la
8 am la 18
• Vara: 7 am la 20

Ta xa d e in tra re în p a rc d in
n o ie m b rie -m a rtie e ste d e 8 0
ku n a ( a p roxim a tiv 1 0 €), în timp
ce din aprilie-octombrie este de
110 kuna. Copiii de la 7 la 18
ani plătească 40 de kuna kuna în
• extrasezon şi 55 în sezonul de
vârf, în timp ce copiii sub 6 ani
• pot intra gratuit.
 1 Euro = 7.15-7.18 Kune. 10-11
euro
• Parcul este situat la
140 km de Zagreb,
219 de la Split, 170
km de
la Rijeka. Parcul
este parte din
regiunea Lika-Senj
la 90,7% şi
regiunea
În anul 1979 parcul Plitvice
a fost preluat pe lista
patrimoniului mondial UNESCO.
Reprezintă un
sistem carstic format din
16 lacuri, unite între ele de
râul Plitvice, şi prin zeci
de cascade spectaculoase.
Pădurile dese de pin care
flanchează sistemul carstic
adăpostesc urşi, lupi şi
diferite specii de păsări.
C o m p lexu l Plitvice Cel mai mare lac este lacul
 din Croaţia a fost Kozjak (navigabil).
declarat parc
naţional încă din
anul 1949 (Nacionalni
park Plitvička
jezera), reprezentând
cea mai veche
rezervaţie naturală
din sud-
estul Europei,
vizitată anual de
aproape 1 milion
turişti.
• Lacurile, sunt dispuse într-o
succesiune de la sud la
nord, în trepte, trecerea
de la un lac la altul
facandu-se prin frumoase
cacade.
• Ele s-au format in timp, prin
aparitia unor praguri de
travertin, care este un
tuf calcaros, adica o roca
sedimentara poroasa,
formata prin depunerea
bicarbonatului de calciu
din apele colectate din
muntii calcarosi aflati la
sudul lacurilor.
• Procesul de depunere are
loc continuu (este cu atat
mai lent, cu cat
temperatura este mai
mica), astfel ca stratul
depus creste cam cu 1
cm pe an.
• De asemenea, datorita
acestui proces, peisajul
se schimba lent, dar
continuu.
• Primele 12 lacuri constituie
grupul lacurilor superioare,
ultimele patru constituind
grupul lacurilor inferioare.
• Apele din ultimul lac formeaza
raul Korana.
• La fiecare lac exista indicatoare
cu numele, suprafata,
adancimea si altitudinea fata
de nivelul marii.

• Pa rcu l a re d o u a intra ri.
• In tra re a 1 e ste la n o rd , ia r in tra re a 2 ca m la
m ijlo c , in tre g ru p u l la cu rilo r su p e rio a re si
ce l a l la cu rilo r in fe rio a re .
• In tra re a se p la te ste , in p re ţu lb ile tu lu i
in tra n d si tra n sp o rtu l cu va p o ra su l-
n a ve ta pe lacul Kozjak sicu tre n u l
p a n o ra m ic ( d e fa p t, n iş te m a sin isp e cia le
cu re m o rca , marca Mercedes ) si
a sig u ra re a in ca z d e a ccid e n t.
• Ia rn a se p o a te in tra fa ra a pla ti, d a r a tu n cio
fa ci p e p ro p riu l risc , p e n tru ca echipele
d e sa lva to ri n u m a i lu cre a za .
• In parc mai sunt si
cateva statii,
fiecare cu un punct
de informatii,
bufet, sau bistrou
si toaleta.
• De la fiecare intrare
se pot face, la
alegere, diferite
trasee, cu durata
mai mică sau mai
mare. Fiecare
traseu este bine
marcat si se face
pe carari pe care
C u exce p ţia tra se e lo r
scu rte , A ş i E , to a te
ce le la lte va ria n te
in clu d si o tra ve rsa re
p e lu n g im e a ce lu i m a i
m a re la c , K o zja k , cu
u n u ld in ce le sa p te
va p o ra se e le ctrice
ca re fa c p e rm a n e n t
cu rse d u s-in to rs. • De la intrarea 1, se pot face
traseele A (2-3 ore), B (3-4 ore),
C (4-6 ore), toate acestea fiind
in circuit inchis, ajungandu-se in
final tot la intrarea 1 si circuitul
G2 (3-4 ore), recomandat
grupurilor, pentru ca sosirea
este la intrarea 2, unde intre
timp ajunge si autocarul.
• De la intrarea 2 sunt circuite
echivalente: E (2-3 ore), F (3-4
ore), H (4-6 ore) şi G1 (3-4 ore)
(tot pentru grupuri). De
asemenea, exista si un circuit
mai amplu, K (6-8 ore), care
poate fi facut fie de la intrarea
1, fie de la intrarea 2.
B ib lio g ra fie
• http://np-plitvicka-jezera.hr/hrv/
• http://www.visit-croatia.co.uk/plitvicelakes/getting_to
• http://www.akz.hr/
• http://www.liburnija-zadar.hr/kolodvor/raspored_linija
• http://www.akz.hr/
• http://www.macola.hr/index.php?option=com_conten
• http://www.croatianvillas.com/apartments/Plitvic
e-Lakes-Accommodation-PL001B?
Hotel1=312&arrMonth=&NumberOfHotels=1
&pax=1&traveltype=1#displayroomselection