P. 1
PUBLICITATE IMOBILIARA

PUBLICITATE IMOBILIARA

|Views: 69|Likes:
Published by Denes Laszlo Szasz

More info:

Published by: Denes Laszlo Szasz on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

PRINCIPIILE DE BAZA ALE PUBLICITATII IMOBILIARE SI ALE NOULUI SISTEM DE PUBLICITATE ADOPTAT PRIN LEGEA NR.

7/1996 Libertatea conventiilor, dreptul de proprietate privata, creditul sunt institutii dominante in societatea civila actuala. Pentru asigurarea securitatii tranzactiilor juridice si consolidarea creditului este necesar cunoasterea situatiei juridice a bunurilor din patrimoniul unei persoane, ceea ce legislatiile civile au reglementat-o prin organizarea unor sisteme de publicitate. Codul civil roman a acordat o atentie mai mare organizarii publicatiei pentru bunurile imobile, prin regimul transcrierilor si inscriptiilor nu atat datorita valorii lor economice importante, cat mai ales, circulatiei juridice a acestor bunuri, mai dificile ori greu de adus la cunostinta publica. Bunurile mobile fiind susceptibile de apropiere fizica, circula mai usor si simpla posesiune echivaleaza cu titlul de proprietate. Daca in trecut bunurile mobile nu se considerau importante (tes mobilis, res vilis), cresterea valorii lor economice in prezent (cum este cazul bunurilor mobile necorporale, actionale, efectele comerciale), publicitatea lor nu creeaza probleme. Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile se prescrie prin faptul posesiunii lor fara trebuin| ta de vreo scurgere de timp (possession vaut litre). De asemenea, pentru garantarea creditului bunurilor mobile pot fi date in gaj. In privinja imobilelor, aceste bunuri sunt fixate in spatiu, terenurile si constructiile putand fi individualizate geodezic, iar posesiunea lor nu se exercita totdeauna de proprietar sau de titularul unui alt drept real (uzufructuar sau beneficiul unei abitatii), ci si de un detentor (chirias, arendas, sechestru judiciar). Astfel fiind, posesiunea unui imobil putand fi uneori precara, cel care o exercita nu se poate identifica cu titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real. Pe de alta parte, aceste drepturi reale se transmit in cele mai multe cazuri prin acte de vointa, care au efect relativ la partile intre care a intervenit raportul juridic, acte cu caracter ocult fata de terti. De asemenea, un fapt juridic, cum este decesul unei persoane, cu consecinta transmiterii succesorale a drepturilor reale imobiliare, ramane necunoscut tertelor persoane. Cu toate acestea, tertii au interesul sa cunoasca situatia juridica a unui imobil, cine este proprietarul cu care pot face tranzactii sau care are calitatea sa-1 greveze printr-o ipoteca pentru garantarea unui credit. De altfel, caracterul absolut al drepturilor reale, in sensul opozabilitatii lor fata de terti, nu se poate realiza practic decat prin aducerea acestora la cunostinta publica, daca au ca obiect bunurile imobile, pe calea publicitatii imobiliare. In dreptul roman a existat un sistem rudimentar de publicitate, ca urmare a faptului ca transferul dreptului real se realiza prin doua operapuni juridice distincte: caracterul creator al obligatiei de transfer si formalitatile solemne care il insoteau (mancipio, in jure cessio, traditio), care reprezenta un mijloc de publicitate. Contractual nu era deci suficient pentru transferul dreptului (traditionibus et

971 s-a prevazut ca in contractele ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate ori constituirea unui alt drept real. prin art. Posesiunea lucrului pentru ca o persoana sa fie considerate ca proprietar in cazul unui bun mobil nu este suficienti pentru un bun imobil. La aceste acte juridice Codul de procedura civiia. insasi ei sunt interesati sa cunoasca cine este titularul dreptului si ce sarcini greveaza un imobil. unei a treia persoane care are si a conservat drepturi asupra imobilului vandut. astfel. Acest efect al transferului dreptului de proprietate este prevazut expres si in art. inainte de transcrierea actului. in . Codul civil a pierdut din vedere interesele tertilor. De asemenea. pe timp de 2 ani a contractelor de arenda si inchirierea pe timp de 3 ani. chiar daca lucrul nu a fost predat si pretul nu a fost platit. art. belgiana. adoptat si in legislatia italiana. principiul consensualismului. efectul absolut al acestui drept nu se realizeaza fata de terti. a hotararilor de expropriere. cat si dreptul de proprietate au fost inscrise printre drepturile fundamentale in Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului (august 1789). in conformitate cu art. Daca in baza principiului consensualismului. pentru a se realiza opozabilitatea fata de terti a unui drept real imobiliar a fost necesara organizarea publicitatii imobiliare. civ. adauga transcrierea tranzactiilor. in lipsa unui mijloc de a-1 face opozabil acestora. 711. De aceea. precum si privilegiile imobiliare se inscriu in registrul de inscriptiuni. limitata si aceasta in cele din urma la o simpla clauza de stil in contractul prin care se transmitea sau se constituia dreptul real imobiliar. 1780-1787 C. a ordonantelor de adjudecare. 1295 alin. a prevazut si transcrierea donatiilor imobiliare. 818 C. chiar daca nu i s-a facut traditiunea lucrului. nu se pot opune. Atat libertatea individuala. cesiunea veniturilor imobiliare de venituri. de indata ce partile s-au inteles asupra lucrului si asupra pretului. S-a instituit sistemul de publicitate al transcrierii si inscriptiei. Codul civil roman a prevazut in art. aceste drepturi se transmit prin efectul consimtamantului partilor. In dreptul prerevolufionar francez. publicitatea s-a redus la traditiunea bunului. a determinat in drept inlaturarea oricarui formalism la transferul proprietatii. In Codul civil roman (1864). in cazul contractului de vanzare. riscul ramanand in sarcina dobanditorului. 1082 C. Prin inlaturarea oricarui formalism in cazul transferului prin conventie a drepturilor reale. adica de toti dobanditorii de drepturi supuse transcrierii cu titlu oneros si gratuit si. civ. 2 ca drepturile care rezulta din vanzarea perfecta de imobile intre parti. 1. transferul dreptului real imobiliar se produce prin simplul acord de vointa. prin art. Ca o reactie contra formalismului roman s-a stabilit principiul transferului prin conventie si contra acestui principiu s-a reactionat invocandu-se formalismul. Codul civil francez (1804) a consacrat. Ipotecile legale si conventionale. romana etc. prin exaltarea individualista a libertatii de vointa.usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur). o traditiune fictiva (de saisine saisine) Revolutia franceza. 1295 alin. Lipsa transcrierii poate fi invocata potrivit art. civ. de persoanele intertesate.

Acestea se efectueaza de un grefier al judecatoriei de la locul imobilului si consta in inregistrarea cererilor in aceeasi zi. fara intarziere. Prin transcriere nu se adauga nimic la valoarea actului. intemeiat pe evidentierea situatiei juridice a fiecarui imobil. registrele corespunzatoare. Sistemul transcrierii si Tnscrierii in registrele de publicitate prevazute de Codul Civil si Codul de procedura civila are avantajul simplicitatii si rapiditatii operatiunilor. conform art. in ordinea prezentarii si depunerii lor. Partle insesi. de fapt. de altfel. In aceste condijii. Lipsa transcrierii ipotecii nu este opozabila creditorilor chirografari . Cercetarea registrelor este greoaie. constituirea de ipoteci etc. ipoteca ori privilegiul. Se excepteaz insa cazurile de viclenie ceea ce presupune un concurs fraudulos intre autorul si dobanditorul ulterior al aceluiasi imobil. desi a fost anterior incheiat. urmarindu-se numai realizarea opozabilittii fatS de tertele persoane. actul acelui dobanditor care 1-a transcris mai intai se bucura de opozabilitate fata de un alt act care. sistemul de publicitate prevazut de Codul civil si de Codul de procedura civiia nu reuseste sa stabileasca cu exactitate cine este proprietarul unui imobil si care sunt sarcinile care-1 greveaza. pot renunta la cercetarea in registre. rangul transcrierii sau inscrierii are insa prioritate. 819 C. Codul civil si Codul de procedura civila au impus insa o grija deosebita pentru transcrierea ipotecilor si privilegiilor. si art. Situatia ar fi fost alta daca nu se renunta la principiul traditiunii din dreptul roman . de creditorii chirografari si legatari particulari ai donatorului. intrucat este incomplet (nu se inregistreaza toate actele si faptele juridice prin care se transmit ori se constituie drepturi reale imobiliare. iar a transmisiunilor pana la 30 permitand omisiuni nedorite). nu a fost in acelasi timp transcris (prior tempore. La formalismul publicitatii transferului sau constituirii prin conventie a drepturilor reale se adauga desigur si conditia de forma a autentificarii ceruta pentru valabilitatea conventiilor. In raport cu tertii. 710-720 C. pr. In cazul in care acelasi titular transfera dreptul sau de proprietate in mod succesiv la mai multe persoane. prin interventia judecatorului la cercetarea sarcinilor anterioare si la ordonarea de catre el a efectuarii inscrierii acestor drepturi . Mapele au inlocuit. Siguranta tranzactiilor si interesele fiscale au determinat organizarea unui sistem de publicitate reala. potior jure).plus. civ. in ordinea cererilor inregistrate si tot ei sunt tinuti si elibereze certificate sau extrase de sarcini imobiliare. Aceasta impunea individualizarea prealabila a imobilelor din fiecare localitate pe baza unui . inca din anul 1950. 1801-1823 C. Operatiile de transcriere si tnscriere in registrele de publicitate se efectueaza de grefierii judecatorilor unde sunt situate imobilele. civ. daca are ca obiect donatiile imobiliare . cum sunt actele si hotararile judecatoresti declarative si transmisiunile mortis causa) si imprecis. civ. scutind pe grefier de a mai transcrie cuvant cu cuvant actul de transfer sau. dupa caz. instrainarea terenurilor . in extras. Sistemul de publicitate al transcrierilor si inscrierilor a fost unanim criticat in doctrina. de inscrieri ipotecare. evidenta fiind tinuta pe persoane (titularii de drepturi). a carui valabilit nu se certifica. potrivit prevederilor art. pe langa faptul ca poate fi si ineficienta (cercetarea sarcinilor depasind 15 ani daca nu au fost reinnoite . impreuna cu actele la care se refera la mapele de transcrieri sau.

Esential este caracterul absolut al inscrierii. face posibila aplicarea si la imobile a regulii ca posesiunea valoreaza titlu. In tara noastra cartile funciare au fost introduse de administratia fostului imperiu austriac. Inscrierea are deci efectul constitutiv de drept real. stramutarea dreptului de proprietate se declara la autoritatea competenta. absolut si material al publicitatii in acest sistem. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare (pus in aplicare in Bucovina prin Decretul-Lege nr. bazat pe regimul cartilor funciare in care este inscris fiecare imobil s-a adoptat in dreptul german. 115/1938 a reprezentat o reglementare superioara prin claritate completa in cuprinsul ei a materiei publicitatii imobiliare bazata pe o evidenta reala. elibereaza dobanditorului titlul autentic de proprietate cu valoare absoluta. cartea funciara (Grundbuch). S-a adoptat. se modifica sau se sting. prin operatiuni desigur costisitoare si indelungate. ca act obligational. Potrivit acestuia. 241/1947. olandez etc. dupa Marea Unire din 1918. 242/1947 privind cartile de publicitate imobiliara in cateva localiti din fostul judet llfov. Impotriva celui inscris fara drept se poate exercita actiunea in rectificare. elvetian. care nu a renuntat la principiul dreptului roman al transferului. Cuprinsul cartii funciare se considera exact in folosul titularului inscris. incepand cu anul 1794 si in Bucovina in anul 1870. dupa cercetarea inscrisurilor de transfer si a publicatiilor prescrise de lege. in 1928. este urmata de actul real al inscrierii in registrul funciar. aplicat tn Australia. prin care drepturile reale se dobandesc. sistem de publicitate abandonat dupa cooperativizarea agriculturii din perioada anilor 1960. Sistemul cartii funciare a fost adoptat si in dreptul austriac. titularul dreptului fiind presupus eel inscris in cartea funciara. pus la adapost si de cauzele de evictiune. in teritoriile pe care le definea la acea data. Aceasta simplifica substantial rezolvarea actiunilor in revendicare. intelegandu-se prin posesiune. care. in cartea funciara a fiecarui imobil identificat cadastral pe teritoriul localitatii in care . se inscrie in cartea funciara pe parcele numerotate pe fiecare localitate. S-au creat directii de cadastru la Ministerul Agriculturii si. Amintim ca sistem de publicitate reala sistemul Torrens. a unor masuratori cadastrale si inscrierea lor in registre funciare. pe care 1-a pastrat si 1-a perfectionat. care a abrogat toate ordonantele si regulamentele locale ce erau in vigoare in acest teritoriu). dupa mai multe incercari. unde lucrarile cadastrale au putut fi finalizate. iar la 27 aprilie 1938 Decretul-Lege nr. iar in Transilvania. un serviciu de carte funciara la Ministerul Justifiei (devenit directie in 1938). inscrierea drepturilor reale in cartea funciara. In Europa sistemul real de publicitate. posesiunea tabulara. in Transilvania. Preocupari pentru raspandirea acestui sistem s-au manifestat si in restul teritoriului Romaniei. Caracterul real obligatoriu.a pe registrul cadastral (Flussbuch) si registrul funciar. Dupa identificarea imobilelor in registrul cadastral. 511/1938. Legea din 20 aprilie 1933 pentru organizarea cadastrului funciar si pentru introducerea cartilor funciare. Tot la 12 iulie 1947 s-a adoptat Legea nr. Publicitatea in dreptul german se intemeiaz. transferul producandu-si efectele dupa ce conventia. Decretul-Lege nr.numar topografic de parcela. de-abia prin Legea nr.

abitatie etc. totodata. In cartea funciara figureaza toate corpurile funciare ale aceluiasi proprietar. Dobanditorul pe aceasta cale nu poate dispune de dreptul sau decat dupa inscriere intrucat numai impotriva acelui inscris se pot efectua operatiile de carte funciara. 19). astfel. ca urmare a actelor si faptelor juridice prin care se transmit. rezultat din conventia de transfer (vanzare. superficie. ceea ce corespunde principiului relativitatii (art. In acest scop. Efectul constitutiv de drept real al inscrierii se realizeaza prin doua acte juridice consecutive: . iar cel inscris este prezumat titular al dreptului. transferul sau constituirea dreptului real neoperand fara inscriere. cel din urma indreptatit la inscrierea dreptului dobandit. schimb. accesiunea. . o publicitate integrala. Se realizeaza.actul real (jus in rem). 20). un caracter absolut. cartea funciara fiind atat o carte de evidenta reala. 43-59 si 131) validitatea actului a carui inscriere se cere in raport de continutul cartii funciare. vanzarea silita si exproprierea. drept care se dobandeste dupa efectuarea inscrierii ( intabularii sau radierii. dupa caz). procedura de inscriere in cartea funciara (intabulare sau Inscriere provizorie pentru un drept real ori notare pentru un drept personal) este guvernata si de principiul oficialitatii. prin care titularul dreptului din cartea funciara consimte la inscrierea dreptului transmis sau constituit ori la radierea dreptului stins (uzufruct. se constituie.este situat printr-un numar topografic de parcela. cererea nu poate fi admisa decat impotriva titularului anterior. judecatorul verificand din oficiu. 37). potrivit principiului relativitatii. intrucat in temeiul art. abitatie. prezumtie care are caracter absolut. Cartile funciare sunt intocmite si numerotate pe comune si cuprind situatia juridica intreaga si exacta a drepturilor reale si sarcinilor fiecarui imobil. daca sunt urmarea unor fapte juridice sau dispoziii l egale si anume: mostenirea. i constituie si o evidenta personala. Legea are in vedere astfel un sistem mixt de citate. ceea ce raspunde acelui principiu al publicitatii materiale. Exactitatea cuprinsului cartii funciare. va trebui sa faca dovada sirului neintrerupt al dobandirilor anterioare si succesive de la autorul intabulat pana la el (art. se modifica sau se sting aceste drepturi. donatie) constituire sau stingere. a unui alt drept real (uzufruct. potrivit legii (an.actul obligational (jus ad rem). Publicitatea in sistemul de carte funciara al Decretului-Lege nr. . actiunile in justitie care privesc imobilul etc. se modifica sau se sting numai prin inscriere. cat si personala. art. Prin exceptie.). daca este dobandit cu titlu oneros si cu buna-credinta. punandu-1 la adapost de cauzele de evictiune derivand din titlurile anterioare (art. fortaa ei probanta este determinata de efectul constitutiv al inscrierii. servitute). 17 drepturile reale se dobandesc. De altfel.). 26 din lege prevede ca unele drepturi reale se dobandesc independent de inscriere. Sunt notate si drepturile personale care au legatura cu un imobil (incapacitatea titularului dreptului intabulat in cartea funciara. 115/1938 are. sechestrul asupra imobilului.

Mentionam ca in Legea fondului funciar nr. desi a avut o aplicare restransa in cateva localitai din fostul judet Ilfov. 20 din lege. Parcela. Lucrarile sunt in sarcina birourilor de carte funciara ale judecatorilor pentru imobilele din raza lor de activitate. mai putin insa efectul constitutiv de drept real al inscrierilor. si cuprindea situafia juridica completa a acestora. 1 ca fiind sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica. economica si juridica a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii. 115/1938 a cartilor funciare. publicitatea imobiliara este o evidenta juridica intocmita de cadastrul general si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la un imobil. inclusiv cel al efectului constitutiv de drept al transcrierii. 115/1938. desi a avut in vedere. 98). 7/1996 este insa mult superior celui prevazut de Codul civil. Cat priveste cadastrul general. pe baza unei viitoare legi. Sistemul de publicitate al Legii nr. potrivit regimului de publicitate al Codului civil. 2. Legea cuprinde trei titluri. Acest sistem de evidenta. 59/1974 s-a prevazut organizarea unui sistem de evidenta cadastrala a terenurilor. configuratiei si marimii suprafetei de teren. -functia economica prin stabilirea destinatiei. 10 astfel: . intrucat se bazeaza pe cartea funciara. cu toate ca se limita la acelasi efect de opozabilitate fata de terfi. toate principiile Decretului-Lege nr.Cartile de publicitate imobiliarii prevazute de Legea nr. 7/1996 . Totodata. categoriei de folosinta si a valorii . s-a adoptat Legea cadastrului si a publicitafii imobiliare nr. Legea fondului funciar nr. identificate cadastral. constructia si proprietarul sunt entitatile de baza ale sistemului. imobilele fiind identificate topografic.funcfia tehnica. care insa nu s-a promovat (desigur ca nu a existat un interes real pentru promovarea unei asemenea legi care ar fi lasat fara acoperire cifrele exagerate ale realizarilor economiei socialiste in domeniul agricol in raport cu suprafefele terenurilor cultivate. iar ultimul are in vedere dispozitiile tranzitorii si finale. este o evidenta reala a imobilelor din fiecare localitate. ceea ce este esential pentru cunoasterea exacta si completa a situatiei drepturilor si sarcinilor imobiliare. acesta este definit in art. a caror intindere exacta nu se cunostea si deci nu se putea controla). pe baza de masuratori a pozitiei. 18/1991 a mentinut in vigoare dispozitiile din legea anterioara privind cadastrul funciar (art. inscrierea drepturilor se dispunea de judecator dupa verificarea valabilitafii actului in raport de cuprinsul cartii de publicitate ceea ce realiza si exactitatea inscrierilor. intrucat avea o baza reala. Potrivit art. in final s-a adoptat. iar prin imobil se intelege parcela cu sau fara constructii. Drept urmare. aplicabil in cea mai mare parte a tarii. in proiect. 242/1947 au extins dispozitiile Decretului-Lege nr. pe baza efectului de opozabilitate al inscrierii. in vechiul regat. al doilea priveste publicitatea imobiliara. Legea. Functiile cadastrului general sunt determinate prin art. primul referitor la regimul general al cadastrului. era net superior celui al transcrierilor si inscrierilor. 37-43). urmand ca Guvernul sa prezinte un proiect de lege distinct privind cadastrul si publicitatea imobiliara (art.

geodezie si cartografie. Corpul de proprietate poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. iar mai multe corpuri de proprietate ale aceluiasi proprietar de pe teritoriul aceleiasi localitati constituie partida sa cadastrala.115/1938. 68). 11 lit. Identificarea proprietarului se face prin lucrarile cadastrului tehnic de oficiile judetene de cadastru. b si c. In termen de 90 zile de la definitivarea lucrarilor de cadastru pe o unitate administrativ-teritoriala (comuna. subordonate Oficiului National de Cadastru.parcelelor. in cazul unor dobandiri succesive neinscrise in cartea funciara.art. 20 din Legea 7/1996. oficiile judettene transmit birourilor de carte funciara evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor din localitatile aflate in circumscriptia acestor birouri in vederea intocmirii cartilor funciare (art. In acest sens sunt principiile oficialitatii si relativitatii cartii funciare (art. corespunzatoare art. precum si a constructiilor care fac obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente (art. cuprinde trei parti: I -descrierea imobilului.dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcinile imobilului. 44-47). De asemenea. -functia juridica. intre parti. 115/1938. fie pe baza posesiunii exercitate sub nume de proprietar si masuratoarea fiecarei parcele (dupa ce in prealabil se stabilesc hotarele localitatilor si limitelor intravilanului) . ce se inscrie in aceeasi carte funciar (art. Eventualele contestatii se rezolva de oficiile judetene in termen de 60 de zile. prin aceeasi procedura ca si in Decretul-Lege nr. actul juridic fiind suficient pentru a produce transferul sau constituirea dreptului real. opozabilitatea acestui drept realizandu-se fata de terti numai prin inscrierea in . Aceste lucrari constau in identificarea imobilelor pe baza actelor de proprietate sau in lipsa acestora. municipiu). In aceeasi carte se inscriu parcelele dintr-o localitate ale aceluiasi proprietar. intrucat. 115/1938). Cartea funciara.20 si 121 din Decretul-Lege nr. numai impotriva acest putandu-se efectua inscrierea. 115/1938 si tot printr-o procedura identica se inscrie si proprietatea comuna sau indiviza. pentru a produce transferul dreptului real intre parti ramanand valabil. cu drept de plangere la judecatorie. acela de opozabilitate fata de tertele p e r so a n e . 12 din Decretul-Lege nr. Principiul consensualismului din Codul civil al acordului de voint (soloconsensu). oras. Procedura de inscriere a drepturilor rezultate din actele sau faptele juridice referitoare la un imobil se indeplineste la cerere de asemenea. cel din urma indreptatit va trebui sa faca dovada cu inscrisurile legale a intreg sirului actelor pe care se intemeiaza cererea sa. parcelele alaturate formand un corp de proprietate (corp funciar. prin stabilirea a doua elemente: identificarea proprietarului si publicitatea imobiliara. 24 si 49-50 din Legea 7/1996. corespunzator art. Deosebirea consta in efectul inscrierii. a. ca si in Decretul-Lege nr. dupa verificarea din oficiu de catre judecatorul de carte funciara a validitatii actului si a cuprinsului cartii funciare pentru a se stabili daca nu exista vreo piedica la inregistrare si daca dreptul provine de la titularul anterior insuiacris in cartea funciara. Geodezie si Cartografie care conduce activitatea de cadastru la nivelul intregii tari. conform Decretului-Lege 115/1938). pentru ca situatia juridica a imobilului sa se oglindeasca cu exactitate. II -inscrierea dreptului de proprietate si III .

teritorii in care se aplica. exista riscul pentru cel al carui drept este neinscris sa fie lipsit de preferinta in rang fata de un al doilea dobanditor de la acelasi autor. regimul funciar existent in Alsacia si Lorena a suprimat efectul constitutiv al inscrierii din dreptul german. totodat. care a reintrodus dreptul civil francez. dar. 2 C. dar a pastrat cartile funciare. 30 din Legea nr. uzucapiunea. ceea ce ar corespunde cu actiunea in prestatie tabulara din art. accesiune. 7/1996. 1. In sistemul Legii nr. in art. urmeaza sa se procedeze in prealabil la inscrierea lor pentru o evidenta juridica completa a imobilului in cauza. iar actiunile in justitie cu un asemenea obiect nu se vor dezbate pana nu vor fi notate in cartea funciara pentru informarea tertilor interesati. care rezulta nu numai din art. precum si din art. in conformitate cu art. intrata in vigoare in 1995). 27-28 ale DecretuluiLege nr. 115/1938 (prescriptia tabulara de 10 ani si cea extratabulara de 20 ani). De asemenea. 2941. prin exceptie. cand dreptul a fost gresit calificat sau ale carui conditii . in prezent. 29). 26 al Legii nr. 7/1996 pe langa caracterul sau real si complet este eficace pentru ca are si caracter obligatoriu. la inscrierea dreptului acestuia in cartea funciara si chiar Decretului-Lege nr. vanzare silita si expropriere si. Acest sistem real de evidenta s1 de opozabilitate al inscrierii este imbratisat de noul Cod civil Canadian din Quebec (reforma din 1992. civ. care si-a inscris mai intai dreptul. 56. prin Legea din 1924. Sistemul de publicitate al Legii nr. care obliga pe notarii publici si instantele judecatoresti sa ceara din oficiu inscrierea drepturilor rezultate din actele notariale si hotararile judecatoresti. 25). regulile speciale din art. in cazul in care titularul lor intelege sa dispuna de ele. 115/1938 (art. scutindu-i de dovada concursului fraudulos al celui de-al doilea dobanditor cu autorul. prin alte doua cauze. 115/1938. Dispozitia legii acorda o mai mare protectie primului dobanditor. Regula este prevazuta de art. 24 din Decretul-Lege nr. 7/1996 a mentinut actiunea in rectificare ca mijloc de inlaturare a unei inscrieri pe baza unui act nevalabil. 115/1938. Desigur. inclusiv in Transilvania §i Bucovina. afara de cazul in care acesta din urma a dobandit cu titlu gratuit (si deci nu are ce pierde) sau a fost de rea-credinta (ceea ce legea sanctioneaza). 28 din lege sjise aseamana cu aceea din art. pr. Legea nr. 7/1996 se permite dobanditorului de a cere instantei sa dispuna inscrierea in cazul in care autorul transferului refuza sa-i predea inscrisul translativ aflat in posesia sa fiind si singurul exemplar doveditor (art. care mai cere ca primul dobanditor neinscris sa aiba posesiunea imobilului la data cand autorul a contractat cu al doilea dobanditor. dupa ce Franta a redobandit aceste teritorii. Desigur inscrierea unui drept real uzucapat se va face in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile. Se poate spune ca drepturile reale se creeaza in cartea funciara numai pentru terti. dar si din sanctiunea neopozabilitatii drepturilor neinscrise. Drepturile reale care se dobandesc pe alte cai decat acordul de vointa al partilor. numai ca exceptia are in vedere efectul de opozabilitate al inscrierii drepturilor reale dobandite prin succesiune. anume. net superioara art. sau in baza unei dispozitii legale. 712 alin. nu se inscriu in cartea funciara pentru a le fi opozabile tertilor. Referitor la uzucapiune s-au avut in vedere dispozitiile Codului civil privind prescriptia de 10-20 si cea de 30 ani ce se vor extinde astfel in toata tara..cartea funciara. daca este de bunacredinta.

57. 7/1996 a urmarit sa realizeze avantajele integritatii si exactitatii in evidentierea situatiei juridice a imobilelor din regimul de carte funciara prevazut de Decretul-Lege nr. Dispozitiile Legii nr. 115/1938. precum si ale Decretului-Lege nr. 65 din Legea nr. 18/1991. admise printr-o hotarare definitiva si irevocabilia. in baza acesteia. potrivit art.. va intra in vigoare in mod treptat. totodata. coordona si controla activitatea de publicitate a birourilor de carte funciara. 72 raman in vigoare prevederile Codului civil si ale procedurii civile. actele si faptele juridice privind imobilele de pe teritoriul administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general. cu caracter nedefinitiv. 17 din Decretul-Lege nr.de existenta ori efecte au incetat. de a organiza. 115/1938 si cel al facilitatii regimului transcrierilor si inscriptiilor. Ministerul Justitiei are obligatia intocmirii unui regulament de organizare si functionare a birourilor de carte funciara. la datele finalizarii lucrarilor de cadastru si carte funciara in fiecare judet si apo i la nivelul intregii tari.continua deci sa se aplice pana la datele mentionate . efectuarea rectificarii. Intrucat insa inscrierea are efect numai de opozabilitate. date la care in mod corespunzator isi vor inceta aplicabilitatea si vor fi abrogate dispozitiile actuate din Codul civil. in baza art. Codul de procedura civila si Decretul-Lege nr. alcatuirea la cerere a unor carti funciare in care sa se inscrie. partea interesata are la indemana si actiunile de drept comun. in clusiv a titlurilor de proprietate emise in baza Legii nr. anulare. 72 alin. Efectul constitutiv de drept al inscrierilor prevazut de art. intrucat baza lui o constituie evidenta cadastrala a i mobilelor. Codul de procedura civila si din DecretulLege nr. care. 115/1938 vor . aceste inscrieri devin definitive. potrivit principiului consensualist al Codului civil. Sistemul real de publicitate reglementat de Legea nr. in privinta publicitatii imobiliare pe care o instituie urmeaza sa intre in vigoare in mod treptat la finalizarea lucrarilor cadastrale si a registrelor de carte funciara pe intreg teritoriu administrativ al unui judet. La finalizarea l ucrarilor de cadastru si carte funciara pe acel teritoriu. considerat ca o garantie a unei evidente exacte si complete a situatiei juridice a imobilelor poate crea insa grave prejudicii in cazul in care cei indreptatiti omit sa ceara inscrierea titlului lor sau inscrierea se intarzie ori se face eronat . 7/1996 si. Superioritatea noului sistem de publicitate va putea sa duca la siguranta tranzactiilor si consolidarea creditului. precum si pentru a se pune in concordanta cartea funciara cu situafia reaIa actuala a imobilului (art. 61 din lege prevede ca o masura tranzitorie. Pana la intrarea in vigoare a noului sistem de publicitate. ramane insii ca practica s o demonstreze. Pana atunci. 7/1996. Noul sistem de publicitate reglementat de Legea nr. art. 115/1938. dezavantaj pe care inscrierea cu efect de opozabilitate nu il intampina. revendicare etc. 2 si 3 mai sus-citat. Aceste dispozitii legale privind Codul civil. permit. dupa cum rezulta din cuprinsul art. 36). 7/1996. printr-un compartiment de specialitate. dreptul real dobandindu-se prin insusi actul de vointa al partilor. in baza art. in nulitate. 115/1938.

pentru alcatuirea partidelor cadastrale de oficiile judetene de cadastru geodezie si cartografie. Un asemenea punct de vedere. 68 alin. vor fi inscrise in noi harti cadastrale. 242/1947 au devenit inaplicabile. 1 din lege.de lege. care insa nu pot fi cunoscute cu certitudine. 115/1938. 72 alin. 7/1996. intrucat aceste drepturi se transfera ori se constituie prin acordul de vointa realizat in conditiile legii. dar nici nu este material posibil. in localitatile unde aceasta lege continua sa se aplice. Legea nr. 115/1938 sunt in vigoare pana la finalizarea lucrarilor de cadastru si carte funciara. ca in regiunile de carte funciara (Transilvania. 72 alin. i dentificarea parcelelor si a proprietarilor. S-a afirmat totusi.Lucrarile de cadastru ale Legii nr. Ca atare. In consecinta. cativa ani). (90 zile de la publicarea ei). suprafefele parcelelor vor fi diferite in raport cu noile masuratori tehnic superioare. 7/1996 pentru identificarea parcelelor au in vedere noi masuratori tehnice si o alta procedura. pentru a se putea efectua masuratorile tehnice. 2 si 3 din Legea nr.Nu numai ca Legea nr. 7/1995 (art. se vor avea in vedere atat titlurile de proprietate ale posesorilor. inscrierile facute in baza Decretului-Lege nr. in opinia noastra. mai ales in extravilan. vor avea acelasi efect constitutiv (art. intr-o opinie contrara. potrivit principiului consensualismului din Codul civil. 115/1938 este inlaturat. pe fiecare judet si apoi la nivelul intregii tari. De aceea.Legea nr. 7/1996 nu prevede ca inscrierea drepturilor sa se faca in actualele carti funciare. evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor de pe teritoriul fiecarei localitati. deoarece lucrarile de publicitate imobiliara pot fi facute in aceleasi carti funciare existente sjica efectul constitutiv al inscrierilor din DecretulLege nr. in cartile funciare deja existente. . Desigur ca. 17) . 7/1996 sunt de imediata aplicare. unde hotarele au fost sterse. stabilirea hotarelor precum si indeplini rea procedurii de rezolvare a eventualelor contestatii pe cale administrativa si a plangerilor adresate judecatoriilor. Crisana si Bucovina de Sud) dispozitiile art. dupa o alta scara. dar chiar amplasamentele parcelelor vor fi diferit stabilite. Totodata. iar dupa 90 de zile de la definitivarea lor se va transmite de oficiile judetene de cadastru geodezie si cartografie. potrivit art. acest Decret-Lege. cat si evidentele din cartile funciare existente. 2 si 3) a prevazut expres ca dispozitiile DecretuluiLege nr. o data cu intrarea in vigoare a Legii nr. oricum destul de indepartate in timp (desigur. nu poate fi primit pentru urmatoarele argumente: . sunt proprietari care nu si-au inscris drepturile in actualele carti funciare. se vor face cu efect de opozabilitate. si regimul de inscriere cu efect constitutiv se mentine in aceasta perioada . Banat. 7/1996 nici nu a putut sa prevada inscrierea drepturilor in . dupa care se abroga. in vederea intocmirii cartilor funciare ale imobilelor. unii chiar de la improprietaririle din anii 1921 si 1945 . in urma cooperativizarii suprafetelor agricole din perioada anilor 1960. ca si Legea nr. In restul trii transcrierea actelor referitoare la drepturile reale si inscriptiile privilegiilor si ipotecilor vor avea numai efect de opozabilitate. Este deci necesar sa se intocmeasca noi carti funciare. birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. Se trage concluzia ca inscrierile. .

Desigur inscrierea in aceste conditiiva avea numai efect de opozabilitate. BIBLIOGRAFIE Revista DREPTUL nr. situatie in care art. pana la desfiintarea lucrarilor de cadastru si de carte funciara.actualele carti funciare decat in conditiile Decretului-Lege nr. printr-un alt numar cadastral stabilit dupa procedura Legii 7/1996. intocmirea la cerere a unor carti funciare nedefinitive. urmand ca inscrierea definitive sa se faca la punerea in aplicare a cadastrului general pe acel teritoriu. 115/1938 care va ramane in vigoare. 72 alin. 61 prevede. astfel cum s-a aratat. 2 si 3 din Legea nr. 6 Legea 7/1996-privind cadastrul si publicitatea imobiliara . cand se vor aplica noile dispozitii de publicitate imobiliara (art. Se creeaza insa o dificultate in legatura cu inscrierea drepturilor in actualele carti funciare daca acestea nu corespund cu noua identificare a imobilului. 7/1996).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->