P. 1
PUBLICITATE IMOBILIARA

PUBLICITATE IMOBILIARA

|Views: 69|Likes:
Published by Denes Laszlo Szasz

More info:

Published by: Denes Laszlo Szasz on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

PRINCIPIILE DE BAZA ALE PUBLICITATII IMOBILIARE SI ALE NOULUI SISTEM DE PUBLICITATE ADOPTAT PRIN LEGEA NR.

7/1996 Libertatea conventiilor, dreptul de proprietate privata, creditul sunt institutii dominante in societatea civila actuala. Pentru asigurarea securitatii tranzactiilor juridice si consolidarea creditului este necesar cunoasterea situatiei juridice a bunurilor din patrimoniul unei persoane, ceea ce legislatiile civile au reglementat-o prin organizarea unor sisteme de publicitate. Codul civil roman a acordat o atentie mai mare organizarii publicatiei pentru bunurile imobile, prin regimul transcrierilor si inscriptiilor nu atat datorita valorii lor economice importante, cat mai ales, circulatiei juridice a acestor bunuri, mai dificile ori greu de adus la cunostinta publica. Bunurile mobile fiind susceptibile de apropiere fizica, circula mai usor si simpla posesiune echivaleaza cu titlul de proprietate. Daca in trecut bunurile mobile nu se considerau importante (tes mobilis, res vilis), cresterea valorii lor economice in prezent (cum este cazul bunurilor mobile necorporale, actionale, efectele comerciale), publicitatea lor nu creeaza probleme. Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile se prescrie prin faptul posesiunii lor fara trebuin| ta de vreo scurgere de timp (possession vaut litre). De asemenea, pentru garantarea creditului bunurilor mobile pot fi date in gaj. In privinja imobilelor, aceste bunuri sunt fixate in spatiu, terenurile si constructiile putand fi individualizate geodezic, iar posesiunea lor nu se exercita totdeauna de proprietar sau de titularul unui alt drept real (uzufructuar sau beneficiul unei abitatii), ci si de un detentor (chirias, arendas, sechestru judiciar). Astfel fiind, posesiunea unui imobil putand fi uneori precara, cel care o exercita nu se poate identifica cu titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real. Pe de alta parte, aceste drepturi reale se transmit in cele mai multe cazuri prin acte de vointa, care au efect relativ la partile intre care a intervenit raportul juridic, acte cu caracter ocult fata de terti. De asemenea, un fapt juridic, cum este decesul unei persoane, cu consecinta transmiterii succesorale a drepturilor reale imobiliare, ramane necunoscut tertelor persoane. Cu toate acestea, tertii au interesul sa cunoasca situatia juridica a unui imobil, cine este proprietarul cu care pot face tranzactii sau care are calitatea sa-1 greveze printr-o ipoteca pentru garantarea unui credit. De altfel, caracterul absolut al drepturilor reale, in sensul opozabilitatii lor fata de terti, nu se poate realiza practic decat prin aducerea acestora la cunostinta publica, daca au ca obiect bunurile imobile, pe calea publicitatii imobiliare. In dreptul roman a existat un sistem rudimentar de publicitate, ca urmare a faptului ca transferul dreptului real se realiza prin doua operapuni juridice distincte: caracterul creator al obligatiei de transfer si formalitatile solemne care il insoteau (mancipio, in jure cessio, traditio), care reprezenta un mijloc de publicitate. Contractual nu era deci suficient pentru transferul dreptului (traditionibus et

818 C. cesiunea veniturilor imobiliare de venituri. astfel. La aceste acte juridice Codul de procedura civiia. insasi ei sunt interesati sa cunoasca cine este titularul dreptului si ce sarcini greveaza un imobil. Daca in baza principiului consensualismului. principiul consensualismului. adauga transcrierea tranzactiilor. inainte de transcrierea actului. civ. 1. chiar daca lucrul nu a fost predat si pretul nu a fost platit. 971 s-a prevazut ca in contractele ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate ori constituirea unui alt drept real. 1295 alin. Prin inlaturarea oricarui formalism in cazul transferului prin conventie a drepturilor reale. De aceea. 1082 C. Lipsa transcrierii poate fi invocata potrivit art. in . In Codul civil roman (1864). a hotararilor de expropriere. 2 ca drepturile care rezulta din vanzarea perfecta de imobile intre parti. romana etc. in conformitate cu art. a ordonantelor de adjudecare. a prevazut si transcrierea donatiilor imobiliare. 711. prin exaltarea individualista a libertatii de vointa. precum si privilegiile imobiliare se inscriu in registrul de inscriptiuni. belgiana. chiar daca nu i s-a facut traditiunea lucrului. cat si dreptul de proprietate au fost inscrise printre drepturile fundamentale in Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului (august 1789). Atat libertatea individuala. Acest efect al transferului dreptului de proprietate este prevazut expres si in art. a determinat in drept inlaturarea oricarui formalism la transferul proprietatii. adica de toti dobanditorii de drepturi supuse transcrierii cu titlu oneros si gratuit si. de persoanele intertesate. prin art. Codul civil a pierdut din vedere interesele tertilor. Ca o reactie contra formalismului roman s-a stabilit principiul transferului prin conventie si contra acestui principiu s-a reactionat invocandu-se formalismul. adoptat si in legislatia italiana. In dreptul prerevolufionar francez. limitata si aceasta in cele din urma la o simpla clauza de stil in contractul prin care se transmitea sau se constituia dreptul real imobiliar. De asemenea. o traditiune fictiva (de saisine saisine) Revolutia franceza. prin art. S-a instituit sistemul de publicitate al transcrierii si inscriptiei. 1780-1787 C. Ipotecile legale si conventionale. in cazul contractului de vanzare. Posesiunea lucrului pentru ca o persoana sa fie considerate ca proprietar in cazul unui bun mobil nu este suficienti pentru un bun imobil. riscul ramanand in sarcina dobanditorului. civ. art. aceste drepturi se transmit prin efectul consimtamantului partilor. publicitatea s-a redus la traditiunea bunului. pe timp de 2 ani a contractelor de arenda si inchirierea pe timp de 3 ani. pentru a se realiza opozabilitatea fata de terti a unui drept real imobiliar a fost necesara organizarea publicitatii imobiliare. nu se pot opune. civ. efectul absolut al acestui drept nu se realizeaza fata de terti. 1295 alin. unei a treia persoane care are si a conservat drepturi asupra imobilului vandut. de indata ce partile s-au inteles asupra lucrului si asupra pretului. in lipsa unui mijloc de a-1 face opozabil acestora. transferul dreptului real imobiliar se produce prin simplul acord de vointa.usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur). Codul civil francez (1804) a consacrat. Codul civil roman a prevazut in art.

pe langa faptul ca poate fi si ineficienta (cercetarea sarcinilor depasind 15 ani daca nu au fost reinnoite . prin interventia judecatorului la cercetarea sarcinilor anterioare si la ordonarea de catre el a efectuarii inscrierii acestor drepturi . inca din anul 1950. si art. conform art. nu a fost in acelasi timp transcris (prior tempore. In cazul in care acelasi titular transfera dreptul sau de proprietate in mod succesiv la mai multe persoane. de creditorii chirografari si legatari particulari ai donatorului. Sistemul de publicitate al transcrierilor si inscrierilor a fost unanim criticat in doctrina. Siguranta tranzactiilor si interesele fiscale au determinat organizarea unui sistem de publicitate reala. constituirea de ipoteci etc. actul acelui dobanditor care 1-a transcris mai intai se bucura de opozabilitate fata de un alt act care. civ. Se excepteaz insa cazurile de viclenie ceea ce presupune un concurs fraudulos intre autorul si dobanditorul ulterior al aceluiasi imobil. Acestea se efectueaza de un grefier al judecatoriei de la locul imobilului si consta in inregistrarea cererilor in aceeasi zi. Partle insesi. in ordinea cererilor inregistrate si tot ei sunt tinuti si elibereze certificate sau extrase de sarcini imobiliare. La formalismul publicitatii transferului sau constituirii prin conventie a drepturilor reale se adauga desigur si conditia de forma a autentificarii ceruta pentru valabilitatea conventiilor. dupa caz. Prin transcriere nu se adauga nimic la valoarea actului. ipoteca ori privilegiul. scutind pe grefier de a mai transcrie cuvant cu cuvant actul de transfer sau. intrucat este incomplet (nu se inregistreaza toate actele si faptele juridice prin care se transmit ori se constituie drepturi reale imobiliare. pr. In aceste condijii. impreuna cu actele la care se refera la mapele de transcrieri sau. Codul civil si Codul de procedura civila au impus insa o grija deosebita pentru transcrierea ipotecilor si privilegiilor. daca are ca obiect donatiile imobiliare . civ. Cercetarea registrelor este greoaie. fara intarziere. 819 C. de altfel. evidenta fiind tinuta pe persoane (titularii de drepturi). Aceasta impunea individualizarea prealabila a imobilelor din fiecare localitate pe baza unui . sistemul de publicitate prevazut de Codul civil si de Codul de procedura civiia nu reuseste sa stabileasca cu exactitate cine este proprietarul unui imobil si care sunt sarcinile care-1 greveaza. urmarindu-se numai realizarea opozabilittii fatS de tertele persoane. iar a transmisiunilor pana la 30 permitand omisiuni nedorite). desi a fost anterior incheiat. potrivit prevederilor art. rangul transcrierii sau inscrierii are insa prioritate. in extras. in ordinea prezentarii si depunerii lor. In raport cu tertii. potior jure). 1801-1823 C. instrainarea terenurilor . civ. Lipsa transcrierii ipotecii nu este opozabila creditorilor chirografari . Sistemul transcrierii si Tnscrierii in registrele de publicitate prevazute de Codul Civil si Codul de procedura civila are avantajul simplicitatii si rapiditatii operatiunilor. a carui valabilit nu se certifica. cum sunt actele si hotararile judecatoresti declarative si transmisiunile mortis causa) si imprecis. de fapt. registrele corespunzatoare. 710-720 C.plus. Mapele au inlocuit. Situatia ar fi fost alta daca nu se renunta la principiul traditiunii din dreptul roman . pot renunta la cercetarea in registre. intemeiat pe evidentierea situatiei juridice a fiecarui imobil. Operatiile de transcriere si tnscriere in registrele de publicitate se efectueaza de grefierii judecatorilor unde sunt situate imobilele. de inscrieri ipotecare.

In tara noastra cartile funciare au fost introduse de administratia fostului imperiu austriac. transferul producandu-si efectele dupa ce conventia. a unor masuratori cadastrale si inscrierea lor in registre funciare. Cuprinsul cartii funciare se considera exact in folosul titularului inscris. ca act obligational.numar topografic de parcela. dupa cercetarea inscrisurilor de transfer si a publicatiilor prescrise de lege. unde lucrarile cadastrale au putut fi finalizate. stramutarea dreptului de proprietate se declara la autoritatea competenta. un serviciu de carte funciara la Ministerul Justifiei (devenit directie in 1938). care. bazat pe regimul cartilor funciare in care este inscris fiecare imobil s-a adoptat in dreptul german. incepand cu anul 1794 si in Bucovina in anul 1870. intelegandu-se prin posesiune. Preocupari pentru raspandirea acestui sistem s-au manifestat si in restul teritoriului Romaniei. prin care drepturile reale se dobandesc. in 1928. Legea din 20 aprilie 1933 pentru organizarea cadastrului funciar si pentru introducerea cartilor funciare. de-abia prin Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare (pus in aplicare in Bucovina prin Decretul-Lege nr. care a abrogat toate ordonantele si regulamentele locale ce erau in vigoare in acest teritoriu). Dupa identificarea imobilelor in registrul cadastral. posesiunea tabulara.a pe registrul cadastral (Flussbuch) si registrul funciar. dupa Marea Unire din 1918. dupa mai multe incercari. aplicat tn Australia. este urmata de actul real al inscrierii in registrul funciar. elvetian. Tot la 12 iulie 1947 s-a adoptat Legea nr. iar in Transilvania. In Europa sistemul real de publicitate. cartea funciara (Grundbuch). S-au creat directii de cadastru la Ministerul Agriculturii si. inscrierea drepturilor reale in cartea funciara. pus la adapost si de cauzele de evictiune. in cartea funciara a fiecarui imobil identificat cadastral pe teritoriul localitatii in care . Impotriva celui inscris fara drept se poate exercita actiunea in rectificare. pe care 1-a pastrat si 1-a perfectionat. face posibila aplicarea si la imobile a regulii ca posesiunea valoreaza titlu. Decretul-Lege nr. 241/1947. Publicitatea in dreptul german se intemeiaz. elibereaza dobanditorului titlul autentic de proprietate cu valoare absoluta. care nu a renuntat la principiul dreptului roman al transferului. 115/1938 a reprezentat o reglementare superioara prin claritate completa in cuprinsul ei a materiei publicitatii imobiliare bazata pe o evidenta reala. titularul dreptului fiind presupus eel inscris in cartea funciara. se inscrie in cartea funciara pe parcele numerotate pe fiecare localitate. Inscrierea are deci efectul constitutiv de drept real. Sistemul cartii funciare a fost adoptat si in dreptul austriac. S-a adoptat. absolut si material al publicitatii in acest sistem. Caracterul real obligatoriu. Potrivit acestuia. 511/1938. 242/1947 privind cartile de publicitate imobiliara in cateva localiti din fostul judet llfov. Esential este caracterul absolut al inscrierii. in Transilvania. in teritoriile pe care le definea la acea data. olandez etc. Aceasta simplifica substantial rezolvarea actiunilor in revendicare. sistem de publicitate abandonat dupa cooperativizarea agriculturii din perioada anilor 1960. prin operatiuni desigur costisitoare si indelungate. Amintim ca sistem de publicitate reala sistemul Torrens. se modifica sau se sting. iar la 27 aprilie 1938 Decretul-Lege nr.

a unui alt drept real (uzufruct. astfel. 26 din lege prevede ca unele drepturi reale se dobandesc independent de inscriere. daca este dobandit cu titlu oneros si cu buna-credinta. punandu-1 la adapost de cauzele de evictiune derivand din titlurile anterioare (art. daca sunt urmarea unor fapte juridice sau dispoziii l egale si anume: mostenirea. ceea ce corespunde principiului relativitatii (art. . In acest scop.actul obligational (jus ad rem). potrivit legii (an. Se realizeaza. superficie. judecatorul verificand din oficiu. dupa caz). Publicitatea in sistemul de carte funciara al Decretului-Lege nr. ca urmare a actelor si faptelor juridice prin care se transmit. transferul sau constituirea dreptului real neoperand fara inscriere. rezultat din conventia de transfer (vanzare. potrivit principiului relativitatii. abitatie. i constituie si o evidenta personala. Dobanditorul pe aceasta cale nu poate dispune de dreptul sau decat dupa inscriere intrucat numai impotriva acelui inscris se pot efectua operatiile de carte funciara. 115/1938 are. fortaa ei probanta este determinata de efectul constitutiv al inscrierii. Exactitatea cuprinsului cartii funciare. servitute). vanzarea silita si exproprierea. prezumtie care are caracter absolut. actiunile in justitie care privesc imobilul etc. cartea funciara fiind atat o carte de evidenta reala. Cartile funciare sunt intocmite si numerotate pe comune si cuprind situatia juridica intreaga si exacta a drepturilor reale si sarcinilor fiecarui imobil. Prin exceptie. Efectul constitutiv de drept real al inscrierii se realizeaza prin doua acte juridice consecutive: . cat si personala. va trebui sa faca dovada sirului neintrerupt al dobandirilor anterioare si succesive de la autorul intabulat pana la el (art. Sunt notate si drepturile personale care au legatura cu un imobil (incapacitatea titularului dreptului intabulat in cartea funciara. abitatie etc. 20). In cartea funciara figureaza toate corpurile funciare ale aceluiasi proprietar. De altfel. sechestrul asupra imobilului. donatie) constituire sau stingere.). intrucat in temeiul art. procedura de inscriere in cartea funciara (intabulare sau Inscriere provizorie pentru un drept real ori notare pentru un drept personal) este guvernata si de principiul oficialitatii. Legea are in vedere astfel un sistem mixt de citate. un caracter absolut. 17 drepturile reale se dobandesc. 37). prin care titularul dreptului din cartea funciara consimte la inscrierea dreptului transmis sau constituit ori la radierea dreptului stins (uzufruct. accesiunea. se modifica sau se sting numai prin inscriere.). iar cel inscris este prezumat titular al dreptului.este situat printr-un numar topografic de parcela. 43-59 si 131) validitatea actului a carui inscriere se cere in raport de continutul cartii funciare. o publicitate integrala.actul real (jus in rem). totodata. se constituie. ceea ce raspunde acelui principiu al publicitatii materiale. cel din urma indreptatit la inscrierea dreptului dobandit. cererea nu poate fi admisa decat impotriva titularului anterior. drept care se dobandeste dupa efectuarea inscrierii ( intabularii sau radierii. schimb. 19). art. se modifica sau se sting aceste drepturi. .

publicitatea imobiliara este o evidenta juridica intocmita de cadastrul general si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la un imobil. iar prin imobil se intelege parcela cu sau fara constructii. 10 astfel: .funcfia tehnica. pe baza unei viitoare legi. Acest sistem de evidenta. aplicabil in cea mai mare parte a tarii. desi a avut in vedere. Functiile cadastrului general sunt determinate prin art. inscrierea drepturilor se dispunea de judecator dupa verificarea valabilitafii actului in raport de cuprinsul cartii de publicitate ceea ce realiza si exactitatea inscrierilor. -functia economica prin stabilirea destinatiei. urmand ca Guvernul sa prezinte un proiect de lege distinct privind cadastrul si publicitatea imobiliara (art. economica si juridica a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii. categoriei de folosinta si a valorii . care insa nu s-a promovat (desigur ca nu a existat un interes real pentru promovarea unei asemenea legi care ar fi lasat fara acoperire cifrele exagerate ale realizarilor economiei socialiste in domeniul agricol in raport cu suprafefele terenurilor cultivate. imobilele fiind identificate topografic. Legea cuprinde trei titluri. in final s-a adoptat. Lucrarile sunt in sarcina birourilor de carte funciara ale judecatorilor pentru imobilele din raza lor de activitate. toate principiile Decretului-Lege nr. primul referitor la regimul general al cadastrului. 2. potrivit regimului de publicitate al Codului civil. pe baza efectului de opozabilitate al inscrierii. era net superior celui al transcrierilor si inscrierilor. in vechiul regat. a caror intindere exacta nu se cunostea si deci nu se putea controla). Cat priveste cadastrul general. Parcela. mai putin insa efectul constitutiv de drept real al inscrierilor. s-a adoptat Legea cadastrului si a publicitafii imobiliare nr. desi a avut o aplicare restransa in cateva localitai din fostul judet Ilfov. identificate cadastral. Mentionam ca in Legea fondului funciar nr. inclusiv cel al efectului constitutiv de drept al transcrierii. pe baza de masuratori a pozitiei. 115/1938. Sistemul de publicitate al Legii nr. intrucat avea o baza reala. 242/1947 au extins dispozitiile Decretului-Lege nr. 59/1974 s-a prevazut organizarea unui sistem de evidenta cadastrala a terenurilor. 98). in proiect. configuratiei si marimii suprafetei de teren. 20 din lege. si cuprindea situafia juridica completa a acestora. 7/1996 este insa mult superior celui prevazut de Codul civil. Totodata. constructia si proprietarul sunt entitatile de baza ale sistemului. Legea fondului funciar nr. 1 ca fiind sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica. cu toate ca se limita la acelasi efect de opozabilitate fata de terfi. Legea. iar ultimul are in vedere dispozitiile tranzitorii si finale. 37-43). ceea ce este esential pentru cunoasterea exacta si completa a situatiei drepturilor si sarcinilor imobiliare. este o evidenta reala a imobilelor din fiecare localitate. Drept urmare. 18/1991 a mentinut in vigoare dispozitiile din legea anterioara privind cadastrul funciar (art. intrucat se bazeaza pe cartea funciara. 7/1996 . acesta este definit in art. al doilea priveste publicitatea imobiliara. Potrivit art.Cartile de publicitate imobiliarii prevazute de Legea nr. 115/1938 a cartilor funciare.

In acest sens sunt principiile oficialitatii si relativitatii cartii funciare (art. cuprinde trei parti: I -descrierea imobilului. municipiu). a. Corpul de proprietate poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. intre parti. Cartea funciara. intrucat. oficiile judettene transmit birourilor de carte funciara evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor din localitatile aflate in circumscriptia acestor birouri in vederea intocmirii cartilor funciare (art. pentru a produce transferul dreptului real intre parti ramanand valabil. oras. 44-47). 115/1938.115/1938.art. ce se inscrie in aceeasi carte funciar (art. subordonate Oficiului National de Cadastru. corespunzator art. -functia juridica. 20 din Legea 7/1996. actul juridic fiind suficient pentru a produce transferul sau constituirea dreptului real. geodezie si cartografie.parcelelor. dupa verificarea din oficiu de catre judecatorul de carte funciara a validitatii actului si a cuprinsului cartii funciare pentru a se stabili daca nu exista vreo piedica la inregistrare si daca dreptul provine de la titularul anterior insuiacris in cartea funciara. conform Decretului-Lege 115/1938). cu drept de plangere la judecatorie. II -inscrierea dreptului de proprietate si III . iar mai multe corpuri de proprietate ale aceluiasi proprietar de pe teritoriul aceleiasi localitati constituie partida sa cadastrala. pentru ca situatia juridica a imobilului sa se oglindeasca cu exactitate. fie pe baza posesiunii exercitate sub nume de proprietar si masuratoarea fiecarei parcele (dupa ce in prealabil se stabilesc hotarele localitatilor si limitelor intravilanului) . opozabilitatea acestui drept realizandu-se fata de terti numai prin inscrierea in . 115/1938). b si c. in cazul unor dobandiri succesive neinscrise in cartea funciara. Aceste lucrari constau in identificarea imobilelor pe baza actelor de proprietate sau in lipsa acestora. De asemenea. Geodezie si Cartografie care conduce activitatea de cadastru la nivelul intregii tari. ca si in Decretul-Lege nr. 12 din Decretul-Lege nr. acela de opozabilitate fata de tertele p e r so a n e . 11 lit. In termen de 90 zile de la definitivarea lucrarilor de cadastru pe o unitate administrativ-teritoriala (comuna.dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcinile imobilului. numai impotriva acest putandu-se efectua inscrierea. prin aceeasi procedura ca si in Decretul-Lege nr.20 si 121 din Decretul-Lege nr. cel din urma indreptatit va trebui sa faca dovada cu inscrisurile legale a intreg sirului actelor pe care se intemeiaza cererea sa. corespunzatoare art. precum si a constructiilor care fac obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente (art. Identificarea proprietarului se face prin lucrarile cadastrului tehnic de oficiile judetene de cadastru. prin stabilirea a doua elemente: identificarea proprietarului si publicitatea imobiliara. parcelele alaturate formand un corp de proprietate (corp funciar. 24 si 49-50 din Legea 7/1996. Deosebirea consta in efectul inscrierii. 68). Procedura de inscriere a drepturilor rezultate din actele sau faptele juridice referitoare la un imobil se indeplineste la cerere de asemenea. Principiul consensualismului din Codul civil al acordului de voint (soloconsensu). 115/1938 si tot printr-o procedura identica se inscrie si proprietatea comuna sau indiviza. In aceeasi carte se inscriu parcelele dintr-o localitate ale aceluiasi proprietar. Eventualele contestatii se rezolva de oficiile judetene in termen de 60 de zile.

28 din lege sjise aseamana cu aceea din art. 27-28 ale DecretuluiLege nr. Dispozitia legii acorda o mai mare protectie primului dobanditor. iar actiunile in justitie cu un asemenea obiect nu se vor dezbate pana nu vor fi notate in cartea funciara pentru informarea tertilor interesati.. care obliga pe notarii publici si instantele judecatoresti sa ceara din oficiu inscrierea drepturilor rezultate din actele notariale si hotararile judecatoresti. Referitor la uzucapiune s-au avut in vedere dispozitiile Codului civil privind prescriptia de 10-20 si cea de 30 ani ce se vor extinde astfel in toata tara. prin Legea din 1924. Regula este prevazuta de art. urmeaza sa se procedeze in prealabil la inscrierea lor pentru o evidenta juridica completa a imobilului in cauza. Legea nr. dar. civ. Desigur inscrierea unui drept real uzucapat se va face in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile. afara de cazul in care acesta din urma a dobandit cu titlu gratuit (si deci nu are ce pierde) sau a fost de rea-credinta (ceea ce legea sanctioneaza). regulile speciale din art. in prezent. pr. 7/1996 pe langa caracterul sau real si complet este eficace pentru ca are si caracter obligatoriu. 115/1938 (prescriptia tabulara de 10 ani si cea extratabulara de 20 ani). 1. In sistemul Legii nr. prin exceptie. net superioara art. la inscrierea dreptului acestuia in cartea funciara si chiar Decretului-Lege nr. inclusiv in Transilvania §i Bucovina. 115/1938. teritorii in care se aplica. uzucapiunea. 7/1996 se permite dobanditorului de a cere instantei sa dispuna inscrierea in cazul in care autorul transferului refuza sa-i predea inscrisul translativ aflat in posesia sa fiind si singurul exemplar doveditor (art. numai ca exceptia are in vedere efectul de opozabilitate al inscrierii drepturilor reale dobandite prin succesiune. care a reintrodus dreptul civil francez. De asemenea. regimul funciar existent in Alsacia si Lorena a suprimat efectul constitutiv al inscrierii din dreptul german. anume. ceea ce ar corespunde cu actiunea in prestatie tabulara din art. 29). 712 alin. Drepturile reale care se dobandesc pe alte cai decat acordul de vointa al partilor. cand dreptul a fost gresit calificat sau ale carui conditii . 7/1996 a mentinut actiunea in rectificare ca mijloc de inlaturare a unei inscrieri pe baza unui act nevalabil. care rezulta nu numai din art. in cazul in care titularul lor intelege sa dispuna de ele. prin alte doua cauze. dar a pastrat cartile funciare.cartea funciara. 56. 2941. 2 C. accesiune. dar si din sanctiunea neopozabilitatii drepturilor neinscrise. Sistemul de publicitate al Legii nr. dupa ce Franta a redobandit aceste teritorii. care mai cere ca primul dobanditor neinscris sa aiba posesiunea imobilului la data cand autorul a contractat cu al doilea dobanditor. intrata in vigoare in 1995). in art. daca este de bunacredinta. Acest sistem real de evidenta s1 de opozabilitate al inscrierii este imbratisat de noul Cod civil Canadian din Quebec (reforma din 1992. vanzare silita si expropriere si. nu se inscriu in cartea funciara pentru a le fi opozabile tertilor. precum si din art. totodat. exista riscul pentru cel al carui drept este neinscris sa fie lipsit de preferinta in rang fata de un al doilea dobanditor de la acelasi autor. 26 al Legii nr. 25). 7/1996. scutindu-i de dovada concursului fraudulos al celui de-al doilea dobanditor cu autorul. Se poate spune ca drepturile reale se creeaza in cartea funciara numai pentru terti. 30 din Legea nr. care si-a inscris mai intai dreptul. sau in baza unei dispozitii legale. 115/1938. 115/1938 (art. 24 din Decretul-Lege nr. Desigur. in conformitate cu art.

totodata. 72 alin. aceste inscrieri devin definitive. de a organiza. partea interesata are la indemana si actiunile de drept comun. considerat ca o garantie a unei evidente exacte si complete a situatiei juridice a imobilelor poate crea insa grave prejudicii in cazul in care cei indreptatiti omit sa ceara inscrierea titlului lor sau inscrierea se intarzie ori se face eronat . 115/1938. Pana la intrarea in vigoare a noului sistem de publicitate. revendicare etc. Ministerul Justitiei are obligatia intocmirii unui regulament de organizare si functionare a birourilor de carte funciara. potrivit principiului consensualist al Codului civil. in nulitate.. 17 din Decretul-Lege nr. 57. admise printr-o hotarare definitiva si irevocabilia. 65 din Legea nr. 36). dreptul real dobandindu-se prin insusi actul de vointa al partilor. in baza art. Codul de procedura civila si Decretul-Lege nr. in baza acesteia. potrivit art.continua deci sa se aplice pana la datele mentionate . dupa cum rezulta din cuprinsul art.de existenta ori efecte au incetat. la datele finalizarii lucrarilor de cadastru si carte funciara in fiecare judet si apo i la nivelul intregii tari. 18/1991. 7/1996 si. Sistemul real de publicitate reglementat de Legea nr. 7/1996. actele si faptele juridice privind imobilele de pe teritoriul administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general. La finalizarea l ucrarilor de cadastru si carte funciara pe acel teritoriu. 72 raman in vigoare prevederile Codului civil si ale procedurii civile. cu caracter nedefinitiv. 115/1938 vor . permit. in privinta publicitatii imobiliare pe care o instituie urmeaza sa intre in vigoare in mod treptat la finalizarea lucrarilor cadastrale si a registrelor de carte funciara pe intreg teritoriu administrativ al unui judet. 7/1996. Codul de procedura civila si din DecretulLege nr. Intrucat insa inscrierea are efect numai de opozabilitate. 2 si 3 mai sus-citat. ramane insii ca practica s o demonstreze. date la care in mod corespunzator isi vor inceta aplicabilitatea si vor fi abrogate dispozitiile actuate din Codul civil. care. Aceste dispozitii legale privind Codul civil. va intra in vigoare in mod treptat. 115/1938. 115/1938. precum si pentru a se pune in concordanta cartea funciara cu situafia reaIa actuala a imobilului (art. Pana atunci. in baza art. in clusiv a titlurilor de proprietate emise in baza Legii nr. Dispozitiile Legii nr. precum si ale Decretului-Lege nr. 115/1938 si cel al facilitatii regimului transcrierilor si inscriptiilor. dezavantaj pe care inscrierea cu efect de opozabilitate nu il intampina. art. efectuarea rectificarii. anulare. printr-un compartiment de specialitate. alcatuirea la cerere a unor carti funciare in care sa se inscrie. coordona si controla activitatea de publicitate a birourilor de carte funciara. intrucat baza lui o constituie evidenta cadastrala a i mobilelor. Superioritatea noului sistem de publicitate va putea sa duca la siguranta tranzactiilor si consolidarea creditului. Efectul constitutiv de drept al inscrierilor prevazut de art. Noul sistem de publicitate reglementat de Legea nr. 7/1996 a urmarit sa realizeze avantajele integritatii si exactitatii in evidentierea situatiei juridice a imobilelor din regimul de carte funciara prevazut de Decretul-Lege nr. 61 din lege prevede ca o masura tranzitorie.

care insa nu pot fi cunoscute cu certitudine. deoarece lucrarile de publicitate imobiliara pot fi facute in aceleasi carti funciare existente sjica efectul constitutiv al inscrierilor din DecretulLege nr. intr-o opinie contrara. 7/1996. S-a afirmat totusi. in urma cooperativizarii suprafetelor agricole din perioada anilor 1960. . pentru a se putea efectua masuratorile tehnice.Legea nr. intrucat aceste drepturi se transfera ori se constituie prin acordul de vointa realizat in conditiile legii. in cartile funciare deja existente. In restul trii transcrierea actelor referitoare la drepturile reale si inscriptiile privilegiilor si ipotecilor vor avea numai efect de opozabilitate. iar dupa 90 de zile de la definitivarea lor se va transmite de oficiile judetene de cadastru geodezie si cartografie. inscrierile facute in baza Decretului-Lege nr. 7/1996 nici nu a putut sa prevada inscrierea drepturilor in . vor avea acelasi efect constitutiv (art. Este deci necesar sa se intocmeasca noi carti funciare. Ca atare. in opinia noastra. potrivit principiului consensualismului din Codul civil. in vederea intocmirii cartilor funciare ale imobilelor. se vor avea in vedere atat titlurile de proprietate ale posesorilor. acest Decret-Lege. Se trage concluzia ca inscrierile. o data cu intrarea in vigoare a Legii nr. De aceea. 7/1995 (art. 2 si 3) a prevazut expres ca dispozitiile DecretuluiLege nr. pe fiecare judet si apoi la nivelul intregii tari. Banat. 7/1996 nu prevede ca inscrierea drepturilor sa se faca in actualele carti funciare. dupa o alta scara. . vor fi inscrise in noi harti cadastrale. ca si Legea nr. 1 din lege. unii chiar de la improprietaririle din anii 1921 si 1945 . 7/1996 sunt de imediata aplicare.Nu numai ca Legea nr. birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. In consecinta. si regimul de inscriere cu efect constitutiv se mentine in aceasta perioada . suprafefele parcelelor vor fi diferite in raport cu noile masuratori tehnic superioare. (90 zile de la publicarea ei). oricum destul de indepartate in timp (desigur. 2 si 3 din Legea nr. ca in regiunile de carte funciara (Transilvania. 7/1996 pentru identificarea parcelelor au in vedere noi masuratori tehnice si o alta procedura. sunt proprietari care nu si-au inscris drepturile in actualele carti funciare. 115/1938 este inlaturat. cativa ani). Un asemenea punct de vedere. Totodata. Desigur ca. mai ales in extravilan. dar chiar amplasamentele parcelelor vor fi diferit stabilite. se vor face cu efect de opozabilitate. stabilirea hotarelor precum si indeplini rea procedurii de rezolvare a eventualelor contestatii pe cale administrativa si a plangerilor adresate judecatoriilor.Lucrarile de cadastru ale Legii nr. Legea nr. 72 alin. 115/1938 sunt in vigoare pana la finalizarea lucrarilor de cadastru si carte funciara. dupa care se abroga. in localitatile unde aceasta lege continua sa se aplice. 115/1938. Crisana si Bucovina de Sud) dispozitiile art. i dentificarea parcelelor si a proprietarilor. 68 alin. pentru alcatuirea partidelor cadastrale de oficiile judetene de cadastru geodezie si cartografie.de lege. 17) . 72 alin. potrivit art. unde hotarele au fost sterse. evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor de pe teritoriul fiecarei localitati. nu poate fi primit pentru urmatoarele argumente: . 242/1947 au devenit inaplicabile. cat si evidentele din cartile funciare existente. dar nici nu este material posibil.

61 prevede.actualele carti funciare decat in conditiile Decretului-Lege nr. pana la desfiintarea lucrarilor de cadastru si de carte funciara. printr-un alt numar cadastral stabilit dupa procedura Legii 7/1996. 72 alin. situatie in care art. 7/1996). cand se vor aplica noile dispozitii de publicitate imobiliara (art. urmand ca inscrierea definitive sa se faca la punerea in aplicare a cadastrului general pe acel teritoriu. Se creeaza insa o dificultate in legatura cu inscrierea drepturilor in actualele carti funciare daca acestea nu corespund cu noua identificare a imobilului. astfel cum s-a aratat. 115/1938 care va ramane in vigoare. Desigur inscrierea in aceste conditiiva avea numai efect de opozabilitate. intocmirea la cerere a unor carti funciare nedefinitive. 2 si 3 din Legea nr. BIBLIOGRAFIE Revista DREPTUL nr. 6 Legea 7/1996-privind cadastrul si publicitatea imobiliara .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->