Sunteți pe pagina 1din 15

c c


 Organ cavitar, median, mobil;
 regiunea anterioară a gâtului;

 infrahioidian;
 corespunde vertebrelor:
-sup. = C3 ± C4
-infer . = marg.inf.C7
 anterior de hipofaringe;
 între căile respiratorii superioare
si inferioare.

Functii:
1. - respiratorie (+protectie căi
resp. inferioare)
2. - fonatorie
‘ ‘‘ ‘ 

 

   
  

1. Scheletul cartilaginos ü Cartilaje:


- nepereche (tiroid, cricoid, epiglota)
- pereche (aritenoide, corniculate, cuneiforme)
2. Articulatiile laringelui (directe / la distanta)
3. Sistemul ligamentar fibroelastic al laringelui
4. Musculatura ± mm. intrinseci si mm. extrinseci
5. Tunica submucoasa si tunica mucoasa
6. Vase, nervi, limfatice, etc.
^  

  
   
   
   
‘  
m CT:
- articulatia crico-tiroidiana
(punerea in tensiune/destinderea
plicilor vocale)
- articulatia crico-aritenoidiana
(adductia/abductia glotei)
‘  
cA m STANTA:
- membrana tirohioidiana
- ligamentul cricotiroidian
- ligamentul cricotraheal
- ligamentul hioepiglotic

Componenta fibroelastica
a laringelui
(tella submucosa)

cigamentele vestibulare
(membrana cvadrangulara)
cigamentele vocale
(conul elastic)
Musculatura laringelui

Muschi extrinseci - m.cricotiroidian


- m. constrictor inferior al faringelui
- m. sternotiroidian
- m. tirohiodian
Musculatura laringelui

Muschi intrinseci G clasificare functionala


1. milatatori ai glotei (abductori)
- m. cricoaritenoidian posterior (posticus)
2. Constrictori ai glotei (adductori)
- m. cricoaritenoidian lateral (antagonist principal)
- m. aritenoidian oblic
- m.aritenoidian transvers
- m. tiroaritenoidian (extern)
3. Tensori ai plicilor vocale
- m. cricotiroidian (considerat si extrinsec)
4. Alti muschi:
- m. ariepiglotic
- m. tiroepiglotic
M. vocal (tirovocal+arivocal) !!!!!!!!
Musculatura laringelui
[
 


ÿ 
Membrana
cvadrangulara

cigamentele
vestibulare
§
-  
Conul elastic

cigamentele vocale
^ ^‘

^ 
  

   
 

CAV TATA cA NGc
Additus laryngis
CAV TATA cA NGc
Additus
ź
Vestibulul laringian
(etaj supraglotic)
ź
Plicile vestibulare ± rima vestibuli
] (false corzi vocale)

taj mijlociu - ventriculus laryngys


ź
Plicile vocale ± rima glottidis
GcOTA - intermembranoasa
ź - intercartilaginoasa

tajul infraglotic
ź
Traheea cervicala
‘