P. 1
Subiecte Concurs Plus Minus Poezie 2008

Subiecte Concurs Plus Minus Poezie 2008

1.0

|Views: 5,231|Likes:
Published by chetzu

More info:

Published by: chetzu on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂ ĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.

G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti Tel/fax.: 313.55.47 CONCURSUL NA IONAL INTERDISCIPLINAR + POEZIE - etapa jude eană – 12 aprilie 2008 CLASA A VI-A
Timp de lucru: 2 ore. Citeşte cu aten ie textul: Copilul râde: „În elepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: „Jocul şi-n elepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace: „Iubirea şi jocul meu e-n elepciunea!” (L. Blaga, Trei fe e) A. 50 de puncte 1. Identifică două cuvinte, care prin numărul literelor se pot reprezenta în două figuri geometrice diferite. Precizează-le. ..........................10 p. 2. Gândeşte textul ca o sumă de cinci triunghiuri. Precizează-le......................................................................................10 p. 3. Precizează corespondentul substantival al fiecărei vârste. Explică una dintre rela ii...................................................10 p. 4. Scrie ca o sumă evolu ia omului de la copil la bătrân, folosindu-te de cele trei elemente care definesc etapele...................................10 p. 5. Dă câte un sinonim potrivit pentru verbele din text. ...................................................................................................10 p. B. 40 de puncte După cum reiese din text, elementul fundamental al existen ei umane este jocul. Redactează o compunere, de 25-30 de rânduri, în care să ilustrezi importan a jocului în copilărie, în tinere e şi la bătrâne e. Vei primi punctajul integral dacă: - vei construi textul având în vedere că acesta trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere; - vei exemplifica cele trei etape ale existen ei; - vei folosi următoarele figuri de stil: personificare, compara ie, epitet, enumera ie; - te vei raporta la con inutul poeziei; - textul tău va fi corect în ceea ce priveşte: logica şi claritatea enun urilor, adecvarea con inutului la cerin e; registrul de comunicare şi stilul adecvate con inutului; - te vei exprima corect, respectând normele ortografice şi de punctua ie în vigoare. C. 40 de puncte La o întrecere de alergări participă cinci sportivi, A, B, C, D, E. Oricare doi dintre sportivi au ocupat locuri diferite. După cursă, situa ia este următoarea : - E nu a fost primul - A nu a fost nici primul, nici ultimul - Între C şi D a sosit exact un sportiv - B a sosit imediat după E - C nu a fost al doilea. Se cere : a) Să se arate că C a fost primul. b) Să se determine ordinea în care au sosit sportivii.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
Total:140 de puncte

Timp de lucru: două ore
1

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂ ĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti Tel/fax.: 313.55.47 CONCURSUL NA IONAL INTERDISCIPLINAR

+ POEZIE
- etapa jude eană 12 aprilie 2008 CLASA A V-A
Subiectele de pe ambele pagini sunt obligatorii. I Citeşte cu aten ie textul: “Doi oameni, cunoscu i unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâni, şi celalalt două pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchi i pletoase,lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pânile ce avea şi se pun să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă demâncare. Tocmai când scoaseră pânile din traiste, iaca un al treilea drume , necunoscut, îi ajunge din urmă şi se opreşte lângă dânşii, dândule ziua bună. Apoi se roagă să-i deie şi lui ceva de mâncare, căci e tare flămând şi n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra. - Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drume i călătorului străin; căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca şi al treilea. După ce-au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate cinci lei din pungă şi-i dă, din întâmplare, celui ce avusese trei pâni, Şi, din vorbă în vorbă, cel ce avuse trei pâni dă doi lei celui cu două pâni, zicând: - ine, frate, partea dumitale, şi fă ce vrei cu dânsa. Ai avut două pâni întregi, doi lei i se cuvin. Şi mie îmi opresc trei lei, fiindc-am avut trei pâni întregi, şi tot ca ale tale de mari, după cum ştii. - Cum aşa?! zise celălalt cu dispre ! pentru ce numai doi lei, şi nu doi şi jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic, şi atunci cum rămânea? (…) - Haide şi la judecată, zise celălalt, dacă nu te mul ămeşti. Cred că şi judecata are să-mi găsească dreptate, deşi nu m-am târât prin judecă i de când sunt. Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare aminte, zise celui cu două pâni: -Şi nu eşti mul ămit cu împăr eala ce s-a făcut, omule?(…) A. 50 de puncte 1. Precizează cifrele men ionate în fragmentul dat. ...............................................................................................10 p. 2. Scrie ce moment al subiectului reprezintă primul paragraf. Argumentează.......................................................10 p. 3. Alcătuieşte câmpul semantic al numerelor impare din textul narativ.Men ionează care dintre acestea sunt numere prime................................................................................................................................................................10 p. 4. Precizează numărul personajelor participante la ac iune......................................................................................10 p. 5. Construieşte un ra ionament prin care judecătorul ar putea să facă dreptate......................................................10 p. (Ion Creangă, Cinci pâni)

2

B. 40 de puncte Scrie, în 25-30 de rânduri, o continuare a acestei anecdote, aşa cum i-o imaginezi, îmbinând nara iunea cu dialogul şi folosind cunoştin ele de la matematică. * Dacă ai citit anecdota, aşa cum a scris-o I. Creangă, continuarea pe care i-o solicităm nu trebuie să urmeze firul întâmplărilor din opera autorului, ci trebuie să fie una originală, inventată de tine. Vei primi punctajul integral dacă: - vei construi textul având în vedere că acesta trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere; - vei integra corespunzător fragmentul în compunerea ta; - vei folosi elementele specifice celor două moduri de expunere, nara iunea şi dialogul; - textul tău va fi corect în ceea ce priveşte: logica şi claritatea enun urilor, adecvarea con inutului la cerin e; registrul de comunicare şi stilul adecvate con inutului; - te vei exprima corect, respectând normele ortografice şi de punctua ie în vigoare. C. 40 de puncte În schema alăturată este reprezentată o înmul ire. Literele şi numerele reprezentate în cifre romane nu fac parte din înmul irea dată, având doar rolul de a identifica toate pozi iile cifrelor din înmul ire.

* *

* *

* * 6 *

3 * * 4 * *

* * 3 * 9 * 5 * 0

I II III IV V VI

A B C D E F

a) b) c) d) e) f)

Determina i cifra aflată în pozi ia F III. Determina i cifra aflată în pozi ia F I. Determina i cifra aflată în pozi ia E I. Determina i cifra aflată în pozi ia F II. Determina i cifra aflată în pozi ia D II. Reconstitui i înmul irea.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
Total:140 de puncte

Timp de lucru: două ore

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->