P. 1
Bareme Concurs PLus MInus Peorziu 2008

Bareme Concurs PLus MInus Peorziu 2008

|Views: 2,884|Likes:
Published by chetzu

More info:

Published by: chetzu on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

1

CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
- etapa judeţeană –
12 aprilie 2008
CLASA A VI-A
BAREM

Clasa a VI-a

A.
1. Exemple de răspuns; mea - triunghi, râde - pătrat etc. ……………………..………………………………….. (5p.+ 5p.) 10 puncte
2. Răspuns: 1) copilul, tânărul, bătrânul; 2) râde, cântă, tace; 3) înţelepciunea, iubirea, jocul; 4) jocul, înţelepciunea, iubirea; 5)
iubirea, jocul înţelepciunea – 5p; precizarea acestora – (2+2+2+2+2) ....................................................................................... 10 puncte
3. Exemple de răspuns: copilul – jocul; tânărul – iubirea, bătrânul – înţelepciunea (2+2+2); explicarea: 4 p: explicarea nuanţată a
relaţiei – 4 p; explicarea sumară a relaţiei – 2; încercare de explicare – 1p.................................................................2+2+2+4=10 puncte
4. Exemplu de răspuns: A= c+b+a; B= a+c+b; C= b+c+a; stabilirea notaţiilor pentru fiecare vârstă – 2+2+2= 6p; observarea
repetării acestora : 4p................................................................................................................................................................... 10 puncte
5.Exemple de sinonime: râde - zâmbeşte, hohoteşte, cântă – intonează, îngână; tace – amuţeşte, e – reprezintă,
constituie...........................................................................................................................................................................(2,5x4) 10 puncte

B.
Construcţia textului, evidenţierea introducerii, a cuprinsului şi a încheierii..................................................................................6 puncte
Exemplificarea etapelor existenţei - 8 puncte (exemplificare nuanţată, folosind toate cele trei caracteristici – 8 p; exemplificare
banală, folosind două din cele trei caracteristici – 6 p; încercare de exemplificare, folosind o caracteristică – 4
p.).................................................................................................................................................................................................... 8 puncte
Utilizarea nuanţată, expresivă a figurilor de stil - 12 puncte (3+3+3+3), construirea de enunţuri banale, dar folosirea figurilor de stil
solicitate – 8 puncte.( 2+2+2+2.)...............................................................................................................................................8/12 puncte
Raportarea la conţinutul poeziei/raportare parţială la conţinutul poeziei/încercare de raportare la conţinutul
poeziei......................................................................................................................................................................................8/6/4 puncte
Ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină .........................................................................................................................(2+2+2) 6 puncte

C. Rezolvare
C poate fi cel mult clasat al treilea, deoarece după el mai sosesc cel puţin doi sportivi. Dacă C ar fi al treilea, atunci D ar fi al cincilea.
Dar E şi B au sosit pe locuri consecutive şi singurele locuri consecutive ar rămâne I şi II, fals.
Deci C nu e al treilea, nu e al doilea, deci e primul
Atunci D este al treilea, iar E şi B pot fi doar pe locurile IV şi V , singurele consecutive. În fine, A a sosit al doilea.
Aşadar, ordinea sosirii a fost C-A-D-E-B.

Barem de rezolvare.
a) C poate ocupa cel mult locul al III-lea ......................................................................................................................................5p
C nu poate fi pe locul al III-lea....................................................................................................................................................... 10 p
Deci C este pe locul I ...................................................................................................................................................................... 5 p
b) Singurele locuri consecutive rămase sunt IV şi V, deci pe aceste locuri sunt clasati E şi B ..................................................10 p
Singurul loc rămas pentru A este al II-lea ........................................................................................................................................5 p
Deci ordinea sosirii a fost C-A-D-E-B. .......................................................................................................................................... 5 p

MI NI STERUL EDUCAŢI EI , CERCETĂRI I ŞI TI NERETULUI
DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti
Tel/fax.: 313.55.47
2


CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
- etapa judeţeană –
12 aprilie 2008
CLASA A V-A
BAREM

A.
1. Exemple de răspuns: doi, unu, trei, cinci -(2,5p.+ 2,5p +2,5p.+ 2,5p.) ..................................................................................10 puncte
2. Răspuns corect: expoziţia, momentul iniţial: 5p; motivarea răspunsului – 5 p.........................................................................10 puncte
3. Răspuns corect : 1,3,5 – numere impare; 3,5 – numere prime (6=2+2+2 şi 4=2+2)................................................................10 puncte
4. Numărul personajelor participante la acţiune: patru; cei doi prieteni, călătorul, judecătorul; ......2,5p.+ 2,5p +2,5p.+ 2,5p.)... 10
puncte
5. Exprimarea argumentată şi convingătoare a raţionamentului – 10, exprimare sumară, dar convingătoare a raţionamentului – 7,
exprimare neconvingătoare, simpla enunţare a unei opinii – 4 p............................................................................................10/7/4 puncte

B.
Construcţia textului, evidenţierea introducerii, a cuprinsului şi a încheierii..................................................................................6 puncte
Integrarea corespunzătoare a fragmentului.....................................................................................................................................6 puncte
Structurarea cronologică a textului, folosirea verbelor de declaraţie, a liniei de dialog, îmbinarea armonioasă a dialogului cu
naraţiunea/structurare defectuoasă a textului, folosirea verbelor de declaraţie, a liniei de dialog, îmbinarea dizarmonică a dialogului cu
naraţiunea/structurare defectuoasă, inexistenţa verbelor de declaraţie, folosirea liniei de dialog, îmbinare dizarmonică a dialogului cu
naraţiunea................................................................................................................................................................................12/8/6 puncte
Text clar, expresiv, adecvat conţinutului şi cerinţelor/text clar, inexpresiv, adecvat conţinutului şi cerinţelor/ text neclar inexpresiv,
încercare de adecvare la cerinţe.............................................................................................................................................10/7/4 puncte
Ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină .................................................................................................................. (2+2+2+2) 6 puncte

C. Rezolvare
Deoarece F VI este 0, care nu se adună cu nimic, atunci şi F III este 0.
Deoarece E IV este ultima cifră a produsului între 5 şi cifra F I, rezultă că cifra F I este 5.
Folosind ultimele două cifre ale produsului parţial de pe linia a IV-a, adică 45, rezultă că cifra E I este 1, deoarece doar 15x3 poate da
45.
Mai departe, cifra F II, prin înmulţire cu 15, dă un număr cu cifra zecilor 9, deci ea nu poate fi decât 6
Prin acelaşi raţionament,cifra D II, prin înmulţire cu 15, dă un număr cu cifra zecilor 6, deci cifra D II este 4. Reconstituirea înmulţirii
este :

3 1 5 I
4 3 6 II
1 8 9 0 III
9 4 5 IV
1 2 6 0 V
1 3 7 3 4 0 VI

A B C D E FBarem de rezolvare.
a) 5 p
b) 5 p
c) 5 p
d) 5 p
e) 5 p
f) 15 pMI NI STERUL EDUCAŢI EI , CERCETĂRI I ŞI TI NERETULUI
DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti
Tel/fax.: 313.55.47

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->