Sunteți pe pagina 1din 4

ANTIPOLUARE

Electrovană de recirculare gaze de eşapament: Curăţare 14A


FXX, şi F9Q, şi 200 sau 204 sau 260 sau 670 sau 674 sau 718 sau 732 sau 733 sau 738 sau 740 sau 744 sau
748 sau 750 sau 752 sau 754 sau 760 sau 762 sau 772 sau 774 sau 782 sau 790 sau 796 sau 800 sau 820 ≠
KXX, şi K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 ≠ GXX, şi G9T, şi 700 sau 703 sau 706 sau 707 sau 710 sau 712 sau 720 sau 722
sau 742 sau 743 sau 750 ≠ FXX, şi F8Q, şi 622 sau 632 ≠ GXX, şi G9U, şi 720 sau 724 sau 730 sau 750 sau 754
II - CURĂŢARE ELECTROVANĂ EGR
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1729 GXX Levier de demontare


≠ vană E.G.R
FXX

KXX

Mot. 1757 FXX Mecanism de


≠ acţionare electrovană
GXX EGR

KXX

Procedură de urmat în caz de ancrasare a electrovanei


EGR.
107634

I - DESCRIERE ELECTROVANĂ a Demontaţi electrovana EGR cu ajutorul


dispozitivului (Mot. 1729) (consultaţi Manualul de
Reparaţie al vehiculului aferent 14A, Antipoluare,
Electrovană de recirculare gaze de eşapament):
- plasaţi pintenii (7) ai dispozitivului (Mot. 1729) în
găurile de fixare a electrovanei EGR,
- aveţi grijă să apăsaţi în întregime pintenii (7),
- efectuaţi mici rotaţii pentru a desprinde electrovana
EGR din locaşul său.
a Curăţaţi electrovana EGR (numai partea mecanică)
cu ajutorul unui jet de curăţare.

Notă
113190 Curăţarea electrovanei (numai partea mecanică)
este de asemenea posibilă cu produsul
(1) Parte mecanică electrovană A G E N TD E C U R Ă Ţ A R E
CARBU ( r e f e r i n ţ ă :
(2) Parte electrică electrovană 77 11 171 437).
(3) gaură aerisire
(4) Supapă inferioară
(5) Supapă superioară
(6) Ghid ax de supape

a Electrovana EGR este reprezentată mai sus în


poziţia activă: electrovană deschisă.

14A-1
ANTIPOLUARE
Electrovană de recirculare gaze de eşapament: Curăţare 14A
FXX, şi F9Q, şi 200 sau 204 sau 260 sau 670 sau 674 sau 718 sau 732 sau 733 sau 738 sau 740 sau 744 sau
748 sau 750 sau 752 sau 754 sau 760 sau 762 sau 772 sau 774 sau 782 sau 790 sau 796 sau 800 sau 820 ≠
KXX, şi K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 ≠ GXX, şi G9T, şi 700 sau 703 sau 706 sau 707 sau 710 sau 712 sau 720 sau 722
sau 742 sau 743 sau 750 ≠ FXX, şi F8Q, şi 622 sau 632 ≠ GXX, şi G9U, şi 720 sau 724 sau 730 sau 750 sau 754
ETAPA 1 ETAPA 2

113186 113189
a Protejaţi găurile de aerisire (3) ale electrovanei cu a Deschideţi electrovana cu ajutorul dispozitivului
ajutorul unei benzi adezive (8). (Mot. 1757) (consultaţi Mecanism de acţionare
electrovană EGR: Utilizare).
a Pulverizaţi din abundenţă electrovana cu produs de
curăţare şi periaţi simultan timp de 1 min. a Curăţaţi partea mecanică a electrovanei prin periere
şi pulverizare cu produs de curăţare (simultan) timp
de 2 min, insistând pe:
ATENŢIE
- scaunele supapelor,
Nu pulverizaţi partea electrică a electrovanei cu
produs de curăţare. - razele de acţiune a supapelor,
Menţineţi electrovana înclinată cu conectorul în - ghidul axului supapelor.
sus.
Nu utilizaţi decât perii cu peri din plastic sau perii
cu peri metalici neagresivi (alamă).
Curăţarea cu ajutorul dispozitivelor dure sau
agresive (exemplu: şurubelniţă) poate deteriora
supapele sau axul lor, şi antrena:
- o scurgere a supapelor care generează o lipsă
de putere,
- o pierdere a supapei superioare care
generează distrugerea motorului.

14A-2
ANTIPOLUARE
Electrovană de recirculare gaze de eşapament: Curăţare 14A
FXX, şi F9Q, şi 200 sau 204 sau 260 sau 670 sau 674 sau 718 sau 732 sau 733 sau 738 sau 740 sau 744 sau
748 sau 750 sau 752 sau 754 sau 760 sau 762 sau 772 sau 774 sau 782 sau 790 sau 796 sau 800 sau 820 ≠
KXX, şi K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 ≠ GXX, şi G9T, şi 700 sau 703 sau 706 sau 707 sau 710 sau 712 sau 720 sau 722
sau 742 sau 743 sau 750 ≠ FXX, şi F8Q, şi 622 sau 632 ≠ GXX, şi G9U, şi 720 sau 724 sau 730 sau 750 sau 754
ETAPA 3 ETAPA 4

113186 113188
a Lansaţi un ciclu de deschidere/închidere a a După ciclul de deschidere/închidere, deschideţi
electrovanei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1757) electrovana cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1757).
(consultaţi Mecanism de acţionare electrovană
a Periaţi supapa superioară pe toată circumferinţa sa
EGR: Utilizare). În timpul ciclului curăţaţi partea
şi raza sa de acţiune.
mecanică a electrovanei prin periere şi pulverizare
cu produs de curăţare (simultan), insistând pe:
- scaunele supapelor, ATENŢIE
Nu utilizaţi decât perii cu peri din plastic sau perii
- razele de acţiune a supapelor,
cu peri metalici neagresivi (alamă).
- ghidul axului supapelor.
a Periaţi supapa inferioară pe toată circumferinţa sa:
- periaţi supapa inferioară pe zona sa accesibilă prin
fereastra (9),
- introduceţi supapa superioară, manual (nu utilizaţi
nici un dispozitiv), şi efectuaţi o rotaţie cu un 1/4 de
tură,
- periaţi supapa inferioară pe zona sa accesibilă prin
fereastra (9),
- procedaţi la fel în continuare până la perierea
supapei pe toată circumferinţa sa.
a Repetaţi ETAPA 3 de două ori succesiv.
a Verificaţi absenţa de peri de perie în electrovană.

14A-3
ANTIPOLUARE
Electrovană de recirculare gaze de eşapament: Curăţare 14A
FXX, şi F9Q, şi 200 sau 204 sau 260 sau 670 sau 674 sau 718 sau 732 sau 733 sau 738 sau 740 sau 744 sau
748 sau 750 sau 752 sau 754 sau 760 sau 762 sau 772 sau 774 sau 782 sau 790 sau 796 sau 800 sau 820 ≠
KXX, şi K9K, şi 260 sau 262 sau 270 sau 272 sau 700 sau 702 sau 704 sau 706 sau 710 sau 712 sau 722 sau
728 sau 729 sau 750 sau 752 ≠ GXX, şi G9T, şi 700 sau 703 sau 706 sau 707 sau 710 sau 712 sau 720 sau 722
sau 742 sau 743 sau 750 ≠ FXX, şi F8Q, şi 622 sau 632 ≠ GXX, şi G9U, şi 720 sau 724 sau 730 sau 750 sau 754

113187
a Deschideţi electrovana cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1757).
a Suflaţi pe electrovană cu un pistolet cu aer
comprimat.
a Remontaţi electrovana EGR (consultaţi 1 4 A ,
Antipoluare, Electrovană EGR: Demontare-
remontare).
a În urma curăţării electrovanei EGR, urmaţi
procedura de programare efectuată în momentul
înlocuirii electrovanei EGR (consultaţi MR
Diagnosticare vehicul aferent 13B, Injecţie diesel,
Diagnosticare - Înlocuire organe).

14A-4