Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Problema decizională
Datorită succesului pe care firma l-am avut prin magnetoterapie, ne-am hotărât să
promovăm pe piaţă un nou produs, care să satisfacă cât mai bine nevoile clienţilor noştri şi
anume perna brâu.
Materialul din care este confecţionată perna la
interior - pânză swanskin din bumbac, albă, model,
"napolitana", iar stratul interior - blană termică şi ma-
terial magnetic format din: 4 plăcuţe magnetice, fiecare
cu câte 2 propulsoare de câte 780 Gauss. Partea exteri-
oară este confecţionată din velur-scai, având o dimen-
siune de 33cm X 23cm.
Perna brâu poate fi purtată larg sub talie în timpul
zilei (pentru zona spatelui) sau se poate folosi o centură elastică de 120cm pentru o fixare
mai bună. Centura se poate ataşa direct pe materialul exterior al pernei cu o clemă de scai.
Benzile lungi de scai şi de blană de pe centură se pot folosi pentru a ajusta lungimea.
Persoanelor cărora li se adresează acest produs sunt acelea cu: dureri musculare şi
articulare, întinderi, contuzii, tensiune musculară, crampe, circulaţie sangvină defectuoasă ,
dureri reumatice, dureri de spate în general, afecţiuni ale articulaţiei şoldurilor, probleme de
rinichi, probleme cu coloana în zona cervicală, migrene.
Persoanelor căror nu le este interzisă folosirea acestui produs sunt femeile
însărcinate, persoanele epileptice si cei cu operaţii la inima ( peacemarker).

2. Obietivele cercetării
Etapa 1. Obiectivul cercetării este să identificăm cu exactitate cerinţele clienţilor
potenţiali pentru ca produsul nostru să corespundă cât mai bine dorinţelor acestora. “Clientul
nostru, stăpânul nostru”. El se va situa în centrul atenţiei, noi vom porni de la client şi nu de
la idee sau produs. Ideea produsului trebuie să existe pentru un client. Ea nu se naşte pe un
teren viran, de la zero. Ideea are ca punct de pornire CLIENTUL. De multe ori, clientul
însuşi este cel care o furnizează. Multe firme mari cheltuiesc sume consistente, precum noi,
cu brainstormingul, focus-group, interviul de profunzime şi alte tehnologii de stoarcere a
ideilor de la clienţi. O buna idee e capabilă să puna în mişcare un întreg angrenaj de relaţii în
direcţia materializării sale. Aşadar, clientul este purtătorul nevoii, el are banii pe care poate fi

2
convins să-i cheltuiască pentru a cumpăra produse, adică pentru a-şi rezolva nevoia. El
constituie piaţa, cu el se negociază.
Etapa 2. Prin această cercetare ne propunem să identificăm persoanele care ar fi
dispunse să achizioneze produsul.
Etapa 3. Pe baza rezultatelor celor două etape de mai sus, ne propunem să analizăm
preţul produsului, urmînd a face modificari la nivelul acestuia pentru a atrage cât mai mulţi
clienţi.

3. Metoda cercetării : Ancheta


Datorită faptului că firma noastră îşi desfăşoară momentan activitatea doar pe
internet, am ales ca metodă de cercetare ancheta prin internet în schimbul celei de tip stradal
, care pentru noi prezintă o serie de dezavantaje printre care :
• consum mare de timp deoarece operatorii de interviu ar trebui să ofere
foarte multe informaţii cu privire la produs ceea ce ar duce atât la oferirea
unor informaţii eronate deoarece operatorul poate să nu fie în cunoştinţă
de cauză, cât şi la obţinerea de informaţii eronate din partea celui
intervievat, ducând astfel la o slabă promovare a produsului;
• necesită existenţa unui număr mare de operatori de interviuri;
• consum mare de resurse financiare privind operatorii şi materiile necesare
interviului.
Spre deosebire de interviul stradal, metoda interviului prin internet / e-mail este o
metodă modernă de anchetare, chestionarul putând fi accesat pe site-ul nostru sau trimis prin
e-mail persoanelor care au luat contactul cu noi ( clienţi sau simplii vizitatori ), fiind un
chestinar simplu, discret în urma cărora vor fi colectate informaţii utile şi relevante cu privire
la produsul promovat. Deoarece aceasta anchetă nu implică costuri ridicate, comparativ cu
costurile pe care le-ar implica o anchetă stradală, ne-am propus să utilizăm resursele
financiare care în mod normal ar fi fost destinate interviului stradal, în oferirea unui cadou-
perna brâu - pentru una dintre persoanele care ne-au răspuns la chestionar.

3
CHESTIONAR

MAGNETIC SAN vă roagă să aveţi amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări


pentru a afla părerea dumneavoastră despre produsul nou lansat şi eventualele îmbunătăţiri
ce pot fi aduse acestuia.
1. Aţi auzit de MAGNETIC SAN?
a). DA
b). NU
2. Prin ce împrejurări aţi auzit de MAGNETIC SAN?
a). Internet
b). Fluturaşi publicitari
c). Cunostinţe
d). Alte surse
3. În ce scop vizitaţi site-ul nostru?
a). Pentru a mă informa asupra produselor
b). Pentru a face cumpărături
c). Fără un motiv anume
4. Aţi mai efectuat cumpărături de pe acest site?
a). DA
b). NU
c). Este prima oară când vizitez site-ul
5. Sunteţi interesat de achiziţionarea pernei brâu?
a). DA
b). NU
c). Indecis
6. Sunteţi mulţumit de diversitatea produselor oferite?
a). DA
b). NU
c). Relativ
7. Precizaţi ce produse doriţi să mai găsiţi pe acest site?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4
8. Din ce motive nu aţi cumpăra din acest magazine virtual produsul nou lansat?
a). Preţul
b). În cazul în care servirea ar lăsa de dorit
c). Calitatea nu ar corespunde cu descrierea
d). Din alte motive
9. Pe o scală de la 1 la 5 cum apreciaţi calitatea produsului?
1 – foarte slabă 2 – slabă 3 – satisfăcătoare 4 – bună 5 – foarte bună

10. Consideraţi că preţul produsului MAGNETIC SAN este justificat de calitatea


acestuia?
a). DA
b). NU
c). Nu ştiu

În încheiere vă rugăm să ne răspundeţi la câteva întrebări legate de dumneavoastră.


11. În ce categorie de vârstă vă încadraţi?
a). 18 – 30
b). 30 – 60
c). Peste 60
12. În ce categorie de venit vă încadraţi?
a) Pănă la 500 RON
b) 500 – 1000 RON
c) Peste 1000 RON
13. Ce sex aveţi?
a) Masculin
b) Feminin
14. Unde domiciliaţi?
a) Mediul urban
b) Mediul rural

Mulţumim pentru timpul acordat.

5
4. Interpretarea întrebărilor din chestionar

Întrebarea nr. 1 : Aţi auzit de MAGNETIC SAN?


Varianata de DA NU
răspuns
Persoane 20 10
Prin această întrebare ne-am propus să
aflăm cât de cunoscută este firma, iar
analizând răspunsurile date, putem observa că
33%
cele mai multe persoane au auzit de DA
NU
MAGNETIC SAN adica 67%, pe când 33 % 67%

din cei care au răspuns la întrebările noastre


nu au auzit de această firmă.

Întrebarea nr. 2 : Prin ce împrejurări aţi auzit de MAGNETIC SAN?


Varianta de Internet Fluturasi Cunostinse Alte surse
răspuns publicitari
Persoane 4 9 5 5
Dintr-un eşantion de 30 de persoane 7 nu au răspuns la această întrebare.
Prin această întrebare dorim să identificăm căile prin care firma noastră s-a făcut
cunoscută, iar din răspunsurile date putem
observa că cel mai mare impact l-au avut Internet

fluturaşii publicitari cu un procent de 39%, 22% 17% Fluturasi


publicitari
în cote egale de 22% regăsindu-se alte surse
Cunostinse
22%
39%
şi cunoştinţele şi pe ultimul loc situându-se
Alte surse
internet-ul cu un procent de 17%.

Întrebarea nr. 3: În ce scop vizitaţi site-ul nostru?


Variante de răspuns Informare Cumparare Fara motiv
Persoane 12 9 9

Prin această întrebare am dorit să


cunoaştem scopul vizitării site-ului
nostru, iar pe baza răspunsurilor primite 30% Informare
40%
se observă că 40% din persoane au Cumparare
Fara motiv
30%

6
vizitat acest site pentru a se informa cu privire la produs şi în proporţii egale de 30% pentru a
cumpăra, respectiv fără motiv.
Întrebarea nr. 4 : Aţi mai efectuat cumpărături de pe acest site?
Variante de răspuns DA NU Prima vizualizare a
site-ului
Persoane 9 11 10
Rolul acestei întrebări este acela de
a afla disponibilitatea clienţilor de a
DA
cumpăra un produs on-line. După cum
putem observa că un procent de 37% nu au 33% 30%
NU

efectuat cumpărături, motivele fiind


37%
diverse(fie necunoaşterea acestei pieţe, fie Prima
vizualizare a
teama de a fi dezamăgiţi de produsul site-ului

respectiv), de asemenea se poate observa


că un procent de 33% se află la prima vizualizare a site-ului, acest lucru însemnând că piaţa
începe să fie pătrunsă de tot mai multe persoane şi în procent de 30% au cumpărat deja un
produs al firmei noastre.
Întrebarea nr. 5 : Sunteţi interesat de achiziţionarea pernei brâu?
Varianta de răspuns DA NU Indecis
Persoane 12 7 11

Această întrebare ne oferă o


situaţie cu privire la cererea noului
produs, astfel putem observa că în 37% 40% DA

procent de 40% s-a cumpărat produsul, NU


Indecis
în timp ce 37% sunt încă indecişi cu 23%

privire la achiziţionarea acestuia şi 23%


nu au cumpărat acest produs din diverse
motive.
Întrebarea nr. 6 : Sunteţi mulţumit de diversitatea produselor oferite?
Varianta de răspuns DA NU Relativ
Persoane 14 6 10

Întrebarea ne oferă informaţii


privind gradul de mulţumire al clienţilor
33% DA
privind diversitatea produselor oferite de 47%
NU
firma noastră, rezultatele putând fi Relativ
20%

7
interpretate astfel: un procent de 47% sunt mulţumiţi de produsele existente, deasemenea
existând si un procent de 20% care nu sunt mulţumiţi şi un procent de 33% care se află pe o
poziţie intermediară, acceptând şi noi produse.
Întrebarea nr. 7 : Precizaţi ce produse doriţi să mai găsiţi pe acest site?
Varianta de răspuns Da - alte produse Nu au dat nici un raspuns
Persoane 14 16
Cu răspunsurile primite de la această
întrebare vom afla dorinţele clienţilor noştri
care ar mai dori şi alte produse pe care noi le
Da - alte
47% produse
oferim în momentul de faţă. Astfel, în
53% Nu au dat nici
proporţie de 53% nu au dat nici un răspuns din un raspuns

diverse motive, iar 47% şi-ar dori şi alte


produse cum ar fi: scaun cu magneţi, bandă
magnetică pentru articulaţii,etc.
Întrebarea nr. 8 : Din ce motive nu aţi cumpăra din acest magazine virtual produsul
nou lansat?
Varianta de Pret Servirea Calitatea Alte motive
răspuns
Persoane 9 8 10 3
Prin această întrebare ne-am propus să
aflăm care ar fi cauzele care l-ar face pe client
să renunţe în a mai cumpăra produsele noastre, 10% Pret
30%
astfel aflând şi punctele slabe ale produsului Servirea
33% Calitatea
nostru. Din răspunsurile primite observăm că 27% Alte motive

33% nu ar cumpăra produsul în cazul în care


calitatea nu ar corespunde cu descrierea, un
procent de 30% nu ar cumpăra datorită preţului,
27% când servirea ar lăsa de dorit şi 10% din alte motive.
Întrebarea nr. 9 : Pe o scală de la 1 la 5 cum apreciaţi calitatea produsului?
Varianta de Foarte slaba Slaba Satisfacatoare Buna Foarte buna
răspuns
Persoane 2 11 5
Cu ajutorul acestei întrebări ne-am
propus să aflăm părerea clientului cu privire
la calitatea produsului, astfel 61% din clienţi
11%
28% Satisfacatoare
găsesc produsul ca având o calitate bună,
Buna
28% foarte bună şi 11% satisfăcătoare. Din Foarte buna
61%

8
eşan-tionul de 30 de persoane s-au exclus 12 per-soane, care nu au dat nici un răspuns la
această întrebare.
Întrebarea nr. 10 : Consideraţi că preţul produsului MAGNETIC SAN este justificat
de calitatea acestuia?
Varianta de răspuns DA NU Nu stiu
Persoane 15 3 12
Prin această întrebare a fost pusă în
scopul de a afla părerea clientului privind
relaţia preţ – calitate. Astfel 50% din clienţi
40% DA
consideră preţul este justificat de calitatea NU
50%
produsului, 40% nu au fost în măsură să 10%
Nu stiu

răspundă la întrebare şi 10% cred că preţul nu


corespunde cu calitatea produsului.

Întrebarea nr. 11 : În ce categorie de vârstă vă încadraţi?


Varianta de răspuns 18 – 30 30 – 60 peste 60
Persoane 10 13 7
Această întrebare are rolul de a ne
arăta categoria de vârstă predominantă
care vizitează site-ul nostru şi sunt 23%
33% 18 – 30
interesaţi în a obţine informaţii despre 30 – 60

produs. Astfel se poate observa că 44% se 44%


peste 60

încadrează în intervalul 30-60, 33%


persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 30
şi 23% persoanele cu o vârstă de peste 60
ani.
Întrebarea nr. 12 : În ce categorie de venit vă încadraţi?
Varianta de răspuns Sub 500 RON 500 – 1000 RON Peste 1000 RON
Persoane 5 13 12
Prin răspunsurile date la această
întrebare observăm că majoritatea persoanelor
au un venit mediu pe economie. Astfel 43% Sub 500 RON
17%
din cei intervievaţi au un venit cuprins între 40%
500 – 1000
RON
500 – 1000 RON, 40% peste 1000 RON şi 43% Peste 1000
17% sub 500 RON. RON

Întrebarea nr. 13 : Ce sex aveţi?


Varianta de răspuns Masculin Feminin

9
Persoane 10 20
Din răspunsurile date se observă că în
procent de 67% din persoanele intervievate
sunt de sex feminine, iar restul de 33% de sex
33%
masculine. Masculin
Fem inin
67%

Întrebarea nr. 14 : Unde domiciliaţi?


Varianta de răspuns Mediul urban Mediul rural
Persoane 27 3
Din răspunsurile primite se observă că
90% din persoanele care ne-au răspuns la
chestionar sunt din mediul urban, iar 10% din
10%
cel rural. Mediul urban
Mediul rural
90%

5. Bugetul
Această cercetare a fost realizată timp de două săptămâni, chestionarul putând fi gâsit
si pe internet, dar pentru a ne asigura că vom avea un număr de 30 de chestionare, am trimis
căteva exemplare către clienţii fideli. La centralizarea datelor am avut nevoie de 3 operatori.
Din punct de vedere financiar, cheltuielile s-au ridicat la aproximativ 1000 euro, facând parte
din această sumă şi perna făcută cadou.

6. Concluzii
În urma centralizării datelor să putut observa că deşi este vorba de ceva nou pe piaţă,
firma MAGNETIC SAN este destul de cunoscută, modalitatea prin care s-a remarcat fiind în
mare parte fluturaşii publicitari. Majoritatea persoanelor vizitează acest site pentru a se
informa asupra produselor, aceştia făcând destul de des cumpărături, fiind interesaţi de
achiziţionarea noului produs şi totodată mulţumiţi de produsele existente. Unele persoane
dorindu-şi chiar ca aceasta gamă să fie cât mai diversificată, de aceea lăsându-i pe acestea să
ne dea sugestii privind produsele dorite de ei. Deasemenea în urma acestei cercetări am
observat că pentru client este foarte important ca din punct de vedere calitativ preţul să
corepundă produsului. În ceea ce priveşte persoanele care au făcut parte din această anchetă
ele sunt predominante mediului urban, având o vârstă cuprinsă între 30 - 60 de ani şi
dispunând de un venit mediu pe economie.

10
11