Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE

ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST


Cod Fiscal: R 330904 Reg. Com.: J40/305/1991 Capital Social:192.712.533,86 RON
Sediul Central: BUCURESTI, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101, Sector 3
Tel.: +4 021 318.80.80 Fax.: +4 021 318.80.74, +4 021 318.80.75

Polita de asigurare
ASTRA PAD PLUS MARTISOR
Polita Seria PADP Nr. BB0145110075331
Asigurat STOIAN DUMITRU, CNP/CUI: 1420902400301
Contractant STOIAN DUMITRU, CNP/CUI: 1420902400301
Jud.Bucuresti-Sector 3,Loc. BUCURESTI, Intrare ODOBESTI Nr. 8, Bl. V8, Sc. A, Ap. 21
Adresa Asiguratului
Data emiterii 08.03.2011
Perioada de asigurare 09.03.2011 - 08.03.2012
Locatia asigurata Jud.Bucuresti-Sector 3,Loc. BUCURESTI, Intrare ODOBESTI Nr. 8, Bl. V8, Sc. A, Ap.
21
Suma asigurata Cladire 20.000,00 EUR
Suma asigurata Continut 2.000,00 EUR
Riscuri asigurate de baza Dezastre naturale (Cutremure de pământ, Alunecări de teren, Inundaţii)
Riscuri suplimentare - Incendiu, Trăsnet, Explozie, Cădere de corpuri, Izbire de către vehicule, Fenomene
atmosferice (inclusiv grindină) , Greutatea stratului de zăpadă, Avalanşă;
- Apă de conductă ;
- Furt (inclusiv acte de vandalism produse cu ocazia furtului);
3577822 Prin prezenta asigurare se acoperă suplimentar si clauza specială
“Asistentă locatar” - conform Conditiilor de asigurare PAD PLUS Martisor
Prima de asigurare 20,00 EUR
Mod de plata: Integral; Scadenta ratelor: Rata 1; 09/03/2011; 20,00 EUR

Valoare ratei de prima 84.13 RON


Mentiuni speciale

Polita este cesionata in favoarea

In baza contractului de asigurare încheiat, ASTRA Asigurări S.A. se obligă să plătească eventualele despăgubiri până la nivelul
sumelor prevăzute în poliţă, cu condiţia plăţii de către Asigurat a primei de asigurare, potrivit prevederilor Condiţiilor de asigurare

Asigurător autorizat Intermediar Asigurat/Contractant


ASTRA ASIGURARI SA STOIAN DUMITRU
SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE
ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Cod Fiscal: R 330904 Reg. Com.: J40/305/1991 Capital Social:192.712.533,86 RON
Sediul Central: BUCURESTI, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101, Sector 3
Tel.: +4 021 318.80.80 Fax.: +4 021 318.80.74, +4 021 318.80.75

Anexă PAD Plus


Lista asiguraţi şi/sau beneficiari suplimentari
la contractul de asigurare PAD Plus
Seria PADP Nr. BB0145110075331 Din: 08.03.2011 14:56:25

Asiguraţi
Nume: CNP: Telefon: Fax: Email:
Adresa: Cota:

Beneficiari
Nume: STOIANDUMITRU CNP: 1420902400301 Telefon: Fax: Email: Adresa: Jud.Bucuresti-Sector 3,Loc. BUCURESTI,
Intrare ODOBESTI Nr. 8, Bl. V8, Sc. A, Ap. 21 Cota: 100,00

Seria PADP Nr. BB0145110075331 Din: 08.03.2011 14:56:25


şi a fost emisă în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.
Data emiterii: 08.03.2011 14:56:2 Sucursala: Judetul:

Asigurător autorizat Intermediar Asigurat/Contractant


ASTRA ASIGURARI SA STOIAN DUMITRU