Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH.

ASACHI" IAŞI
FACULTATEA DE TEXTILE PIELARIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Verificat actele la primirea cererii


___________________________

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a), Sirghie A. Cristina, student(ă) al(a) Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi,
Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial, anul 1, rog a-mi aproba decontarea a 4(patru)
din contravaloarea biletelor de transport intern auto, după cum urmează:

Nr. Data emiterii


Ruta Nr.bilet Valoare bilet
crt. biletului
1 Roman- Iasi 719787 14-02-2011 15 lei
2 Iasi-Roman 708682 18-02-2011 15 lei
3 Roman-Iasi 392540 20-02-2011 17 lei
4 Iasi-Roman 001873 25-02-2011 15 lei
5
6
7
8

Precizez că sunt orfan DA/NU (se marchează cu x caseta cu răspunsul corect).

Am card la Banca BCR, deschis în oraşul IASI.

Notă: Toate rubricile vor fi completate obligatoriu, în caz contrar, formularele imcomplete nu
vor fi decontate.
Semnătura,

Domnului Rector al Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi