P. 1
44839715-Supliment-PNEUMOLOGIE

44839715-Supliment-PNEUMOLOGIE

|Views: 1,200|Likes:
Published by Hetaira

More info:

Published by: Hetaira on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). vezical. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. În schimb. boli digestive.. esofagian etc. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. diabet zaharat etc. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. într-adevãr. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. accidentele vasculare etc. boala ischemicã cardiacã. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. care. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. începând de la sãrãcia populaþiei. Atunci. în ultimii ani. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã.000 de noi cazuri. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . lipsa unor stocuri de medicamente . Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi.PNEUMOLOGIE . numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. astmul bronºic . crize financiare etc.). Lista este foarte lungã. hepatitã cronicã. dau roade. conform ultimei statistici a OMS. În ultimii ani. precum SIDA. permit o mai bunã recuperare a acestora. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. dar ºi altele. bronºita cronica. strict supravgheatã de cadrele medicale.care sã fie reînnoite regulat -.infarctul miocardic. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. în mod indirect. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. cifrele reale erau ascunse. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. de cavitate bucalã.ºi cel al bolilor cardiovasculare . pot sã spun cã acest numãr. precum: cancerul bronhopulmonar. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. Supliment Medical Market . S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. cancerul laringian. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an.

în centrele universitare. 5 . ca Sibiu ºi Iaºi. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. Treptat. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. o invitaþie de a pãtrunde. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. în termeni de puncte forte. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. în congrese. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor.interniºti. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. de fapt. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. În acest “An al Plãmânului”. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. Pe de altã parte. în acest an. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Mulþi ani. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani.2011 era doar a trata tuberculoza. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. pe plan mondial. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. dupã o astfel de interdicþie. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. unde. ameninþãri ºi oportunitãþi. care a devenit doar de suprafaþã. împreunã cu alþi colegi . cardiologi. pediatri. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. PET CT. au un rol la fel de important. astmul bronºic etc. am þinut sesiuni educative. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. fiind identificatã cu “ftiziologia”. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. unde. Ulterior. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. puncte slabe. de CT. precum BPOC. alergologi. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. Avem foarte multe exemple de þãri. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. Care sunt. De 3 ani. multe dintre ele neglijate. din cauza lipsei de fonduri. în întreprinderi private. Va rog sã argumentaþi de ce. Avem un grup de lideri de opinie care. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. unde. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. de fapt. În plus.

facialã 6 Supliment Medical Market . sunt .instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. mai ales la copii. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Dr. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator.01µ la 100µ. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare.. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . medii ºi în cãile aeriene mici. mai ales la vârsta pediatricã. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari.PNEUMOLOGIE . MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii.. fãrã o tehnicã specialã. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. Consumã însã mai mult timp. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen.adormit”. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. este prezentatã în tabelul 1. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. iar DPI genereazã particule solide. spre deosebire de sistemul digestiv. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. Ca principiu. permit mixarea de soluþii. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. publicatã Tabelul 1. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. fãrã coordonare. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã.

.

tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. mai ales la munca de echipã. Firmele Olympus. anatomopatolog. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. Draeger. Siemens. mai ales pentru diagnosticul. pneumolog.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . Novatech. internist. ecografe performante).un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. THORACUT . Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului.2010 Dr. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. faþã de costurile spitaliceºti. În acela]i timp. la sacrificii. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). oncologie. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. în Oradea. Integra. Tehnicile endoscopice reduc costurile. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. ecobronhoscopie. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. totuºi. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. Este importantã munca de echipã. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. anestezist. Storz. medicinã internã. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. toracoscopie ºi mediastinoscopie. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. oncolog. imagist. Oradea. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. 02.PNEUMOLOGIE .aceste servicii . Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. cardiolog. care sã foloseascã tehnologii moderne. . Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. multidisciplinar. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã.06. la dedicare. Martin. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. radiolog.

Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. de multe ori. agravat de aer rece. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã.38 www. la cabinetul medicului de familie sau specialist.98. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. sugarilor. Consultul medical. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. pneumonie. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. pleoape iritate. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. acest tip de terapie este de preferat. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . emfizem pulmonar.ro Clinica Anima . infarct miocardic sau pulmonar. iritativã. De asemenea.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. program/ri .Victoriei Calea Buze]ti Nr.2011 totalã nou nãscuþilor.homeopatie. usturimi în gât. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. sufocare. Dr.clinica-anima. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. teste alergice. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. hemoragii nazale si oculare (retiniene. 9 . Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. este foarte important. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. spirometrie. bronºitã cronicã. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. în primul rând. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. din punct de vedere medical. pneumotorax spontan. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . Vã urez o primavarã frumoasã. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). fãrã alergii. medicamentelor uzuale. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. ochi iritaþi.021. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. pericolul vine. imunoelectroforeza. sângerare nazalã. Nu în ultimul rând. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. În plus. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. roºii. nas care curge iritant. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). cu iritaþie a nãrilor. conjunctivale). nasul curge apos. 75-77 tel. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave.

În scurta expunere care urmeaz/. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . surprinzãtor. în care. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. în grade diferite. simptomelor. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. în toate aceste cazuri. fibrozã interstiþialã. pleurezie neclasatã. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. pneumonie. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. insuficienþã cardiacã. Concluzii: în toate aceste cazuri. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. EKG. În ceea ce ne priveºte. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . fãrã decelare de HTP. Bucure]ti Supliment Medical Market . CT toracic. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. Dr. În final. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. fãrã relevanþã specialã. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt.hipoxemie) +/. aspectului radiologic pulmonar. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. bazalã. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. cu decelarea. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. Gabriela B/rbulescu Dr. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. pulmonarã în hilul drept. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). proces de condensare neomogenã. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. }tefan".8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast.PNEUMOLOGIE 10 . ECO cardiografie ºi ex. prin hazard sau prin atenþia noastrã. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”.hemoptizie. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. pleurezie micã.

Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. 0214403588. tratate ºi monitorizate. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. 122. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. Dr. 221. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus.: 0214403488. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. alãturi de DNF ºi antihistaminice. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. 0314254783. n acelaºi timp. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. Concluzie: Corect diagnosticate. 126.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . 173. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). Este ºtiut cã. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. Stafilococul Aureus.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. De menþionat. caz în care se recomandã adenoidectomia. Sector 6. Haemophilus Influenzae.clavulanat. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. în evoluþia sa. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae.2011 11 . De reþinut. 43 B. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41.

m.ªef Daniela Bastar . Dr. dr. în ºt. Emilia Tabacu – medic pr. As.asist.I.. Claudia Toma . 336. pneumolog Dr. Elena Dalia Manolache .med. pr. dr. Beatrice Mahler – m. pneumolog. univ.m. Rãzvan Adrian Mocanu. Mara Popescu Hagen – m..m.m. pr.m. ºt. m. Dr.pr. Bucureºti Telefon: 021-336. pneumolog. pr.m. univ. pneumolog. competente ecografie generalã.m.med.25.Lacul Bucura nr. Viorica Filipescu ..med.71. pr. 5. Dr. med. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . Bogdan Miron Alexandru . Emilia Criºan. pr. în ºt.Lacul Bucura nr. med. ºt. Anca Macri .. dr. dr. sp. As. pr.med.med. ºt. pr. Univ.. As. cod 050152 Telefon: 335. med. 4500596 ªef sectie: Dr. sp. dr. competenþã în managementul sanitar. med. Anca Macri – m. m.Delia Liana Marta .: Dr. Radu Chiotan – m.. pr. Constantin Marica . pneumologie. pneumolog. pneumolog. Eugenia Aurora Constantinescu . pneumolog. Sector 5 Bucureºti. pneumolog. pneumolog. 12 Supliment Medical Market . vicepres.m. dr.ªef Margareta Oproiu . pneumolog. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. Dan Avramescu – medic pr.med. Bucureºti Telefon: 336. Dr. Cornelia Tudose . Dr. Serban Voda nr.m. SRP ªef lucrari: Dr.pr. pneumolog.med. cc. Dr.ªef .gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Dr. As. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. m. ªerban Vodã nr. Bogdan Miron Alexandru . 4..Mihaela Badulescu . în ºt.m.m. sp. somnografie.ro Manager: Dr.ºt. pr. Daniela Mihãilescu.55 Dr. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.pneumolog.55 ªef sectie: Dr.m. pneumolog. 021-336.m. sp. Dr. Pneumolog. sp.ro. pr. pr.. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. Dan Avramescu . pneumolog. pr.asis.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. dr. alergologie.as. Micapora Neagos . Dr. competenþã în management sanitary. homeopatie. pneumolog.: Dr.99. Dr.m. 289. sp. pneumolog.. Pediatru. pr. 021 450 0596 ªef sectie: Dr. 4. pr. drd. sect.. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.marius-nasta. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof.55 ªef sectie Dr. Dr. Asis.. ºt. Dr. med. sp. Bucureºti Telefon: 4500594. dr. As. med. pneumolog.m. pr. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica.. sp. drd. competentã în pneumologie pediatricã. Fax: 337. acupuncturã. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. Asist. pr.st. pneumolog. Sasu Ana-Maria – m.univ. în ºt.m. Gabriela Otel .pr.. pneumoftiziologie pediatricã. competenþã în bronhologie. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. As. www. pneumolog.pr. competenþã endoscopie toracicã. univ.pneumolog. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr.med. Dr. Ileana Rohan – m.25.40. medicinã internã ºi pneumologie. 4. ºef Nicoleta Moise . med. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As. vicepreº.m. pediatru cu competenþã în pneumologie. sp.PNEUMOLOGIE . drd. pneumolog. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila.m. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. pr. sp.m. As.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos.99. Dr. SRP. ºt. Dr. drd. dr. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. ºt. med. Vladimir Serban Ghinescu m.ªef Aura Cernica ..asist.Antonela Dragomir . Mihaela-Carmen Mitrea . As. Florin Mihãlþan. drd.pr. Dr. dr. Dr. Jeni Mihaela Petrea . pr. pediatru cu competenþã în pneumologie.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Dr. Dr. pneumolog.ªef Dana Trandafir . sect. Dr.01. master în managementul serviciilor sanitare publice. pneumolog.Irina Strambu .gen. Dragos Bumbacea .med. pneumologie.as. pr. m. supraspecializãri homeopatie.m.as. 289. 40. Asist. Ioana Varachiu .. Gheorghe Murgoci . 289. Bucureºti Telefon: 336.71. Dr.gr.99. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. pneumolog. sect. dr. vicepres. pr. Dr. sect. 5.ªef Mioara Marinache . în ºt. Dr. 336.as. dr. med. Cristian George Popa . pr. Pneumolog.38. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. pr. Ileana Rohan .m. vicepreº. Viilor nr. med.pr. pr. sp. med.01 Email: nasta@mariusnasta. Asis.10-17 337.m. Mirela Ciontu – m.69. pr.as. Serban Voda nr. drd. ªef lucrari Dr.m.71. sect.pr. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. pneumolog. medicinã internã ºi pneumologie. master în managementul sanitar.ªef Nicoleta Preda . 90. Dr.25. pr.38. sevraj tabagic. Dr. competenþã endoscopie toracicã. Director Financiar-Contabil: Ec.

termocoagulare endobronºicã.I. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale.pr.I. gr.T.. Asoc.gr.. III. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar..asist.cerc. gr. ºt. chirurgie laparoscopicã. pr. primar pneumolog Dr. pr. cercetare. pr. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr.pr. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. Cristina Maria Teleaga . Boris Constantin Coman –m. pneumologie intervenþionalã.sac mascã valvã. chirurgie toracicã.asist. dr. .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef.Dr. Dr. pneumolog. în ºt.m. m.. drd. Niculae Galie – m. pr. m. med. Ileana Dediu .med.I. Dr.st. competenþã în bronhologie. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . pr. Madalina Burecu..ªef Anita Bumbanac . formator pneumologie.med. Asist.cerc. gr. gr. pr. competenþe chirurgie toracoscopicã.ºef Anca Pavel . ºt.T. dr. drd.st. ºt. dr.cerc.. ºi COMPARTIMENTUL T. pr. Elmira Ibraim . SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. cerc. Dr.m. med.pr.. cerc. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. Dr. med. ºt.. Dr.nebulazitor. Asist. secretar ºt. pr.II. Dr.. drd.atele..Univ. echipament medical: ventilator. Ioana Munteanu.Aneta Serbescu. chirurgie toracicã..cerc. pr. univ. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie.m.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . Dr. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. A. drd. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. Luminita Iuliana Cervis .injectomat.m. pr. .III.m. cerc. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. med.T. competenþã în bronhologie. pr. Dr.med.ºef Carmen Pãcuraru . ºt. pr. Dr. III. extragere corpi straini intrabonºici. dr. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. Dr. drd. Dr.m. m.. Roxana Nemes . pneumolog Dr.gr.m. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. bronhoaspiraþii.2011 Coordonator: Dr. med. pr. pneumolog. . chim.I.pr.Mihai Alexe . broºaj -periaj. pneumolog. Dr. cerc. chirurgie toracicã As.. Simona Bliorþ .. bronºice. în chimie Dr. ºt.. chirurgie toracicã.. management sanitar.Ruxandra Ulmeanu . competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie.pr. sp. toracoscopie.. pneumolog. biopsie bronºicã.psiholog. ecografie generalã.gr. Dr. SECÞIA A. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr.I. chimist principal. chirurgie esofag.T. în ºt. sectie As.m. chirurgia traheei. pr.med. dr. ºt. ºt. dr. în ºt. pr. . chirurgie toracicã. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. Domnica Ioana Chiotan . Cristian Paleru . ºt. drd.Victor Spinu . Ioan Cordoº . protezare endobronºicã.pr.m.gr. pneumolog. Mirela Tigau . . imunocitologia lavajului bronhoalveolar. dozarea angiotensin-convertazei serice. Asist. . Dr. dr.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. biopsie pulmonarã transbronºicã. competenþã în bronhologie.pr. sp.III . Andreea Dumitrescu . III. pneumolog.I. dozarea fosfatazei acide.. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . ºt. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.bronºic pentru prelucrãri citologice. dr.Petronela Grigore . Dr.m.cerc.m.m. pneumolog.m.pr..chimist spec. mediastinoscopie.. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. competenþã bronhologie. drd. în ºt.m. cerc. chirurgie toracicã video asistatã.cerc. Doina Lugoji m. Radu-Dragos Posea .m. aplicare de proteze stenturi. pr. chirurgie toracicã.med. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. sp. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . Servicii: fibrobronhoscopie. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã.st.gr. Dr. Radu Stoica . pneumolog.Cristina Popa . pneumolog.Emilia Criºan .pr.pr. m. Dotãri: mediastinoscop. Dr. drd. Ruxandra Spataru . cerc. Dr. . A. pr. pneumolog. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. Genoveva Cadar . pneumolog. pr.instrumentar micã chirurgie. Asist. gr. Dr. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.asist. III..I.monitor / defibrillator..I. pneumolog. med. Codin Theodor Saon . lavaj bronhoalveolar. ºt. A. pr. pr.electrocardiograf 3 canale.m.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar.m. Asist.pr. m. m. Diana Ionita . pneumolog.pr.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. Dr. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Ileana Stoicescu . cervico-toracicã. supraspecializãri mediastinoscopie. cerc. ºt.st. Mihnea George Orghidan . med.. competenþã în bronhologie.asist.

compartiment de sterilizare. complement.gr. explorãri radiologice ale tubului digestiv. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. în ºt. Adriana Moiºoiu .secretariat: 021. în biologie Dorina Banicã .I. medii de culturã: IC. pr. dr.37-39.47. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. gr. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen .tuse convulsivã.biolog principal. 1.m. pr. 021.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr.m. sp. cod 022103 Tel.ro 14 Supliment Medical Market . dr. radiografii abdominale. radiologie ºi imagisticã medicalã. flowscreen.I.sp. anti. nr. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. Dr.m. instrumentar de unicã folosinþã. radiologie ºi imagisticã medicalã. Panduri. Bucureºti Tel: 021-3224140. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE .PNEUMOLOGIE .95.I. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.Dr. Rongen MRF mobil . BD.90. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . þi anume.D6 . presiuni musculare. Dr.318. m.. Servicii: vaccinãri la cerere. cerc. indici de elasticitate pulmonarã. dr.15 E-mail: inms_romania@yahoo.pe autocaravana Philips M40 MULLER. sector 2.gr.318. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . sp. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. sp. Rodica Bacruban.00. radiografii osoase.00. Dr.60..com Cabinet Pneumologie: Dr.318.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. în biologie Monica Bendorf . spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. epidemiologie. tomografii plane. pr. Tel. Svetlana Vasile-Bugarin .06 Fax: 021.biolog pr.st.m.Eltex 400. Tudor Cipruþ .microbiologie. ºt. nebulizator pentru testul bornhomotor. Tel. radiologie ºi imagisticã medicalã.sp. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.60. MATEI BALª Str. bronhodilatator-. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. dr. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri.st. Epuran Valeriu . med. secretariat@mateibals. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM ./Fax secretariat: 021. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. m. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.SWISSRAY Elvetia.. dr. Georgeta Cristea . Daniela Piþigoi. Dr. scopie . pipete automate electronice ºi semiautomate-.gr. proteine patologice. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. cicloergometru. centralã: 021..800 C. bodypletismograf. diagnostic de laborator. Adriana Moiºoiu . Dorina Victoria Roºca . COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . competenþã tomografie computerizatã. sector 5.47.med. sector 2. 22. Laborator. cerc. centrala: 021.biolog pr.Dr.biolog principal. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. radioscopii ºi radiografii pulmonare. cerc.USA. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. epidemiologie ºi boli infecþioase. pr. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. I.318.biolog pr.m.Post I. ºef de Lucrãri Dr. Tel.80. pr. ºt. congelator .. Aurica Georgeta Raduþã Stan . Grozovici nr.318. DR. teste de efort. Bucuresti. Bucureþti. examen pletismografic.61. cerc.318.m.biolog pr.

. medicinã internã. laringite acute obstructive. m. boli interne.. Tãnãseanu Stefãniþã.10dispecerat Fax: 021/252. explorãri funcþionale.. m. medicina muncii. Valer Mihai Pompilian. I.71. pr. medicina muncii.gerota@mai. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. medicinã internã. sp. cc. med. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. m. ºt. Bucureºti Telefon: 021/252. m. pr.. în ºt. spec. Dr. Sonia Cornelia Bãdulici.sp. EMG. medicinã internã. medicinã internã. Mihaela Iacob. medicina muncii. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi..34-secretariat. Dr. med. m. H Influenzae tip b. Dr. în ºt. m. pr. Dr. în ºt.70 . competenþã ecografie gen. Dotãri: 40 paturi. DR. pr. rezident boli infecþioase. medicinã internã.ro Secþia Pneumologie Str. imunoprofilaxiept. pr. dr. Luminiþa-Monica Luminos. med. pr. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. m. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. As. medicinã internã. Dr. Bucureºti Tel. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. Dr. pneumococ. boli infecþioase. în ºtiinþe medicale.B.C. Testare imunitate postvaccinalã. m. spectrometru UV ºi vizual. Dr. medicina muncii. m.sp. reumatologie.45. reumatologie.47. gr. sp.sp. Roxana Matei.gov. pediatru. boli infecþioase. pr. pneumologie. med. Dr. Ferdinand nr. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. univ. Dr. spec. Dr. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. pr. Eugenia Bãlãnescu. pneumoftiziologie. competenþã ecografie gen. medicina muncii. m. pr. Dr. medicinã internã.317. m. Cristina Popescu. medicinã internã. med. III. Dr. III. univ. pediatrie. boli interne. Asistent universitar Dr. dr. ecograf.. Secþia Medicinã Internã II . Adresa email: spital. drd. dr. Dr. Cristina Grigoropol. m. meningococ. în ºt. medicinã internã. 021/252. drd. medic ªef secþie. centralã: 021. competenþã endoscopie. ªef lucrãri Dr. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. Isabel Constantinescu. med. m. pr. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. sp. grd. m. dr. pr. m. Dr. Stanescu. Muncii. Cornelia Bistran.:021. boli infecþioase. 2010 . Dr. Dr. hepatologie. Dr. dr. Speranþa Teodorescu. Cristina Gica. paragripale ºi adenovirusuri. în þt. Octavian Ghizdavu. pr. m. Dr. 5 þi 8 paturi. Ianuli Mihaela. gr. Dr.21. Adina Stãncescu. pr. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. pr. Dr. dr. m. ct. Asistent universitar Dr. m. Coman Tãnãsescu.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. m. Gologanu Daniela. Cristina Angelescu. în ºt. Dr. Dr. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. spec.. Eugenia Naghi. sector 2. m. c. în ºt. med. þef Lucrãri Dr.unic în Bucureþti. As. reumatologie.pr. pr. m. VHA. sp. pr. cardiologie. m. Pr.. pr. medicinã internã. în þt. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. m. medicinã internã. med. pr. Cristina M. m. sp. adtiv.32. Gabriela Ticu. drd. 19 . med. drd. ºi pneumoftiziologie. m. infecþiile cu: VHB.pr. Ioan Matei. drd. Dr. Rozina Iagaru.. Dr. m.85. Ruxandra Patrascu..55. Dr. Sonia Bãdulici. sector 1. ºt. medicinã internã. boli infecþioase. medicinã internã. Tel. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. medicina muncii. pr. int. Doina Niþescu.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. sp. Cristina Grigoropol.. dr. boli infecþioase. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. pr. Agripina Rascu. Dr. Cristian Bãicuþ. Fax: 021. Dionisie Lupu nr.31. Angelica Viºan. Adriana Nicolau. boli infecþioase. pr. serviciul de biotoxicologie profesionalã . pr. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. medicinã internã. m. Servicii Diagnosticul. Dr. m. m. sector 2... m. m. spec. pr... m. m. dr.317. m. Iulia Crull. analizor de gaze sanguine. Tania Alexandrescu. medicinã internã. m. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. pr. Andrei Nanu. m. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m.int.2011 15 . m. Ruxandra Mãntescu.316. Damian Fotache. Daha Ioana.28. pr. pirometru.29.. pr. Dr. medicinã internã. Dr..: 021/316. pr. 50. Simona Caraiola. medicinã internã. medicina muncii. în ºt. m. Badea Georgeta. dr. pr. m. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF.. medicinã internã. Dr. Dr. sp.33. sindrom pertussis viral). ªtefan cel Mare nr. pr. Afrodita Tudor. audiometru. Dr. drd. Prof. Echipa medicalã: Dr. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Dr. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. m. m. Dr. Bucureºti Tel. med. m. m. EKG. Luminiþa Marin. medicinã internã. Dr. competenþã endoscopie bronºicã. med. medicina muncii. Bronhopneumonii ºi pneumonii. Dr. medicina muncii. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. med. pr.80 paturi. pr. paragripale ºi adenovirusuri. 63. dr.

90. chirurgie toracicã. Vitan-Bãrzesti nr. extratoracice. m.pr.59. pneumologie. extractie corp strain. bronsiectazii. cod 020122 Tel. m.I. competenþã toracocopie. Vasile Popa – m.38.334. etc. pleurodeze chimice pentru pleureziile. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. Savu Angelica./Fax: 021. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M.dabelea@rombiomedica. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. pneumologie. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Examen radiografic. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora.334. pr. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie .PNEUMOLOGIE . Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. drvasilepopa@gmail. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. STEFAN Sos.Farmacist Sef: Ioana Serban. 11. cu viza diagnostica sau terapeutica:. sector 2. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. fistulografii pentru fistulele esobronsice. Tel. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom.31 spitalul. IOAN ªos. biopsii bronsice. Testare farmacodinamica bronsicã.35. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. centrala: 021. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. ferestre pericardo-pleurale. pleurale. constantin. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. Dr. lichide patologice. examen radiografic. 021. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. Bucuresti.51. Tomografii plane ºi în plan bronºic.39. centralã: 021. 16 Supliment Medical Market . CT. foraje transtraheale. oxigenoterapie sau de lungã duratã. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Serviciu Bronhologie. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. 4 rezerve cu 2 paturi. Laborator de Anatomie Patologicã . competenþã torascopie. Doina Obãcescu. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. Tel.com. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. farmacist primar Laborator Analize Medicale . Stefan cel Mare nr.þef laborator: Dr. cu teste de provocare sau nu. Serviciu de radiologie. 13. Dotare: Aspiratoare pleurale. tomografie computerizata. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica.210. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. examene bronhoscopice. st. Fibrobronhoscopia directa etc. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. Consultanþã anti fumat. chirurgie toracicã. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.Dr. bronhografii. pr. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice.astral.A.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. Dabelea Constantin – m.36. Tel. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. m. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. sector 4.50. cc. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . Examene bronhoscopice. Bucureºti. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. Marian Ilie.210. pr. 021. astm bronsic.stefan@b. Electrocardiograf. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr.334.39. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. pr. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. cura pneumotoraxului spontan. Dr. m.Dr. punctii biopsii pleurale.70 CLINICÃ CHIRURGIE I ./Fax secretariat: 021. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Florinel Pop.com Dotãri: 15 paturi. competenþã bronhologie. Aparate pentru aerosoli. lavaj bronsic. mediastinale. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice.210. competenta bronhologie Farmacie . Examene histopatologice:bronsice. spalatura si periaj bronsic. pulmonare. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.sfantul.75.histo-chimice. pleurale. BPOC etc. spirometru. pr. limfoganglionare. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei.

pr. Aparat probe functionale respiratorii. hemoptizii. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. etc. jud. Anisoara-Alina Halpern. Pneumolog Dr. contact@spitalleordeni. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. m.Coloniei nr. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. Alexandriei nr.Buleu Florin. pneumologie. 145. Arad. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. 0248/653694. m.ro Dispensar TBC – m. Horea. HPV cu genotipare etc.2011 17 . sp. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . pneumonii. Loc. pneumologie Dr. pr. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. Fax.Leordeni. Tel. 6. Garii. transtoracicã. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. Dr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. consult clinic pneumologic. Nr. lichid pleural. pr. Jud. 63. examen radiografic. examene bronhoscopice. aspirat bronþic. Câmpeni.50 paturi Sos.106. PITEªTI.50 paturi ºef secþie: Dr.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. Cuza Voda.. pneumofiziologie. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. Roxana Tudor. pr. Adina Sorina Petrescu. micoze pulmonare. spitalul_cimpeni@yahoo. biopsii bronsice.45 Dr. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. produse de puncþie ganglionarã. pr. pr. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. m. str. Daniela Chiriþã. Jud. Tel. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. www. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. m. 0248/653690. pr. Jud. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+.38. m. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . Marcu Luminiþa. m.ro www. Dr. sp. pr.Argeº. competenþã bronhologie Dr. ILIE PITEªTI Str.24.ro. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.Micu Marioara m. BPOC suprainfectata. cu teste de provocare sau nu. bronhografii. pneumoftiziolog. nr. pneumologie. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Gabriela Bãrbulescu.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. pr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. bronsiectazii etc. 0258/771715. examene citologice de sputã. Marian Ilie. medicinã internã cronici. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. m. Tel 0257/311059. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. Aparat punctie pleurala. Tineretului.Badea Carmen Liliana m. bronhopneumonii. pr. NR. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . sector 5.cronici . Ecaterina Varga. pnf. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã.. sp.40 paturi ºef secþie: Dr. HCV. Dr. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III .Stanescu Cristiana Felicia. m.spitalleordeni. Pulsoximetre. HVB. Dr. competenþã bronhologie. Alba Tel. Chisineu Cris. Florica Borea. Aparat aerosoli. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. flowscreen. portabil. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. PSA. Jud. spitalsebis@artelecom.: 420. lavaj bronþic. pr. pr. pneumoftiziolog. Bucuresti. m.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. testare farmacodinamicã bronþicã. 49. pneumologie. CEA. spirometrie.Marmandiu Loredana Nicoleta m. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Laurenþia Bãdulescu. pr. pneumoftiziologie dr. m. pneumoftiziologie dr.Sandu Adriana Mariana. broþaj bronþic. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie.Argeº Tel: 0248646500. Medici: Dr. pneumologie. Dr. m. pleurezii masive. nr. HCV. pneumologie.pa. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. 2 Sebis. directorul me-dical al spitalului Dr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. Nr.

sp.23. Dr. Apostu Marius. Dr. sp. Jud. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Câmpulung. bronhoscopie.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. m.Dr. cord pulmonar cronic.ro.Dr. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Dr. ªef secþie Dr.wordpress. pr.com www. Tel.pneumologie. ªef secþie Dr. Ileana Drambareanu. etc. nr. Bronhoscop.348. pr. la nivel judeþean.Bãlcescu nr. pneumologie.7. Maria Zarnescu. Medic ªef Dr. Bacãu Tel. Bacãu. afecþiuni pleurale. Rusu Cristina. jud. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.00. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. lichid de ascita. Tel. Ganac Gheorghe Director Medical . tuberculozã secundarã.consiliere pentru renuntarea la fumat. lichid de ascita. chist hidatic. pr. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. Pneumoftiziologlog. indrumare ºi control metodologic în specialitate . runos@pneumoftiziologie-bacau. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. pr. Cod postal 115100. Dr. competenþe în Endoscopie bronºicã. Dr. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. competenþe în Endoscopie bronºicã. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete .ro. tumori mediastinale. Costeºti. mpr. Fax 0248673850. M. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. culturi. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Laborator analize 0234-52. pneumologie. Oituz nr. medicinã de laborator Farmacie Farm. 19.72. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. Tel. Brînzei Luminiþa. pr. Tel. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii.spitalregelecarol. Dr. spitalcostesti@yahoo. m. 0248510954 / 510150. m. ªef secþie Dr.ro Dispensar TBC . Anca Florentina Dumitrescu.55. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. pneumonii virale. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie.Dr. pr. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. m. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . M.ro. Munteanu Cezara. explorari functionale respiratorii. m. tipizari.astral. antibiograme. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. investigatia bacteriologicã: ex. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. hematologie. http://sanatoriulslanic. Halbedel Cristina.Dr. Dana Maria Stanescu. Cod: 605500. pneumonii bacteriene. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. sp. Pneumolog. pneumologie. biochimie. Judeþul Argeº.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului .ro.55. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Judeþul Bacãu Tel: 0234. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Mares Mariana Nicoleta. Chiriac Graþiela. Secretariat 0234-51. Pneumoftiziolog. Industriei.). Enachescu Serban . Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str.76. M.Ec. empieme pleurale. www.pnf. M. competenþe în Endoscopie bronºicã.348. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. Pneumoftiziolog. Medic ªef laborator Dr. astm bronºic.ro.M. bronºite cronice. pr.38. nr. medic laborator clinic Farmacie – Farm. emfizem pulmonar. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. m.PNEUMOLOGIE .ro.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. Secþia II Pneumologie. Dr. Tel. pneumotorax.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. microscopie. Laborator analize medicale . Anca Florentina Dumitrescu M.com.Dr. bronºiectazii. sp.ro. Lascar Catargiu.ro Manager: Dr. Frigioiu Mihaela.75 spitaltbc@BACÃU. pneumologie. 72. M. pneumologie. Ftizioterapie. Gavrilã Gabriel. Slãnic Moldova.129 / Fax: 0234. 0248673 550. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).22. Gavrilã Constantin Director financiar contabil .ro. tumori pulmonare.). 18 Supliment Medical Market . N. Manager .din Judeþul BACÃU. bronºite acute. etc. ªef secþie Dr. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. Dr.clpnf@gmail. Viºoiu Sorin Nicolae. Gheorghe Milos.Argeº 1. pr. Pneumoftiziolog.Argeº. abces pulmonar. M. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. direc@pneumoftiziologiebacau. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. pr. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. sp. pr.

Ecografie generalã.Ilisua@yahoo. Secþia pneumologie II – 60 paturi.. Codreanu Viorel. m. jud. pr. endoscop.0231/ 584082. Radu S. BACÃU. m. Botosani Tel: 0231/578 023. nr. Dr. pneumoftiz@rdsor. recuperare medicalã. Cristina Rusu. din care: Compartiment TBC 40 paturi. jud. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii.ro. Ambulatoriul . din care: – TBC copii 4. nr. ec. 75. Fax 0263 348267. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Strada Crisan.astral. www. competenþã echografie generalã. (substanþã asiguratã de pacient). pãrþi ale scheletului în douã planuri. bronsiectazii.ro. Vladimir Tiberiu.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Judeþul Bihor. Dr.ro. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. Carmen Elena Iacob. Fax 0231/584024. dr. electrocardiograf. Tomografie planã. spitalmoinesti@BACÃU. pediatrie. sp.1. psihiatrie. pneumoftiziologie. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. Rx. 268.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. Tel.Câmpiniu nr. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã.coloanã cervicalã.ro 2010 . E-mail: office@pneumobt. m. bronsite. www. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . coloanã vertebralã. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. sp. Guranda. craniu faþã.Dr. m.24. 584118. judeþul Botoºani. Ungureanu Dragoº. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. Durnesti. 0748 233 000. O. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. competenþã pneumoftiziologie. compartimentele administrative Str.L. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Principalã.60 paturi. Cristina Bahrin. tel. Viorel Ion Lefter.0234-362520.ro Activitatea medicalã . m. Jud. m.spitpneumo.com. Gheonea Anca. Rx. Tel. TBC adulþi 36. 0359-413471. Ecografie abdomen superior. Dorohoi. Margasoiu Daniela. Laborator analize medicale.astral. chirurgie. centurã scapularã sau pelvinã. ecograf. Analizor automat de biochimie. m. Laborator explorãri funcþionale – Dr. Botoºani. 0744 329 616 Director medical. pleurezii.spitalmoinesti. ginecologie-obstetricã. rinofaringite. pneumoftiziologie. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. spitaldorohoi1@dorohoi. Izvorului nr. Dr. spirometru.2. Ecografie pelvis. Rx. Oradea. Iliºua. Bistriþa-Nãsãud. Examen microscopic colorat – secreþii. ps. DR. oftalmologie. 0263 348267. pr. pneumoftiziologie. Nr. neonatologie. Radiodiagnostic. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. amigdalite. medicinã generalã.com Dr. Analizor automat de hematologie. Zorilor. insuficienta respiratorie acuta).pneumologie. preventoriul. Fax 0359-413470. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Manager. Dr. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. pneumoftiziologie. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita.pr.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . ATI. Trandafirilor. 0745 123 117 Secþia pneumologie . nr. Tel. Moisuc Doina. Rx. Dispensar TBC. Rx. Compartiment BK. com. laringite. 0231/610178. pneumonii. pr. competenþe endoscopie bronºicã. competenþe endoscopie bronºicã. Examen radiologic tract digestiv superior. IDR 2 ui PPD. bronsiolite. Eroilor.. 0231/613240.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Examen microscopic colorat Gram – sputã. 57. Camerã de gardã. 21 Brãila. ftiziopediatrie. cod 810003 jud. Frigioiu Mihaela. nr. pr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. astmul bronsic. ec. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui.eu SPITALUL MUNICIPAL . pneumoftiziologie.0231/584 024.com. Dr.medicinã internã. Farmacie. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Bronhologie – Dr. m. Asanache Carmen.2011 19 .R.

fax 0242510673.Nicolae Iuliana. microscop fluorescenta. Braºov Tel: 0268. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. spitalcb@cs. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. 6.591263. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Banaceu Stana m. Catrinoiu Mihai.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. Argeºului nr. 477. pentru consultatii de pneumologie. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. pr.ªef Secþie. Dan-Mihail Nicolau m. electrocardiograf-3.293 e-mail: smsacele@gmail. Tel. microscop optic. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. 0242515932. Pneumoftiziologie.2. sp. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. Independenþei.PNEUMOLOGIE . analizor hematologie.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. Popescu Alina. concentratoare oxigen-6. Verinceanu Elena.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str.ro Manager: Dr. Dr. Livia Filip m. pr. Dr. aparate de aerosoli-3. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . Tel.în contract cu CASJCL. Carmen Monica Pop m. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. spital_budesti@yahoo. 54. Nr 1.compartiment TBC – 11 paturi. diplomã absolvire curs managementul spitalului. etuva. Munteanu Ion m. telefon 0268/270570. Tel.Sãcele.270. Cãlãraºi. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. m. Oraviþa. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. ELTEX400..263 Fax: 0268. pneumoftiziologie. pneumolog. ODELCA)./ Fax. m. pneumoftiziologie.0255-229361. m. 44. sp.com. 5 pat. Dr.. 0255571645/0255571646. pulsoximetru-3. jud..com Compartiment pneumologie . Compartiment bronhologie: Dr. Niþulescu Dan. Cãlãraºi. Verinceanu Elena. 50 paturi din care . tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Dr. Jud. Caransebeº. chirurgie toracicã. Turcu Lucia. m. str. 0268. Gabor Daniela. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. Cluj-Napoca. remus_c2002@yahoo. / Fax: 0264-592176. Sistem monobloc. m. pr. Dumitrescu Spiridon Director med. compenþã explorãri funcþionale respiratorii .ªef Secþie. pr. spoltenita@walla.P. baie apa termostat. centrifuga-3. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Dr. 0255-511423. 0264-591228. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr.Dr. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr.pneumologie. . sp. Verinceanu Liviu. Braºov. hotã cu flux laminar vertical-2. 45 paturi din care .com Manager: Mureºan Vasile. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. 0242528297. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. 0242515931. 134. pr.273. Dumitrescu Spiridon. pr. pr.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. Episcop Popeea nr. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. m. pneumolog. agitator. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. Tel.011. Sacele. B. 325600 Jud.20. pneumolog. defibrilator monofazic-1. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.compartiment TBC – 12. cod 915100. cultura. 5 pat. spekol. master managementul serviciilor de sãnãtate. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. sp. 0268. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. m. Jud. Fenes Matei m. Milena Man m. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str.ro Ftiziologie: 45 paturi . pneumolog. pr.477. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Verinceanu Liviu. pr. spirometru-4. m. 30 paturi din care . Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. pneumolog. 0264 591902. camera termostat.-pneumologie. m. Haºdeu nr.13 paturi.830. bidistilator. competenþã bronhologie. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. balanta tehnic. pneumolog. 0264. pneumoftiziologie 47 paturi din care . Oituz nr.smsacele.Varianta Nord nr. Dr. Dr. bronhoscop-3. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. sp. Ambulatoriu TBC: Dr. Grãdinilor nr. competenþe explorãri. pr./Fax 0268. Rontgen:4 (ELROM 400. pr. CaraºSeverin Tel.com http: www. Cãlãraºi. tel.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. 477.compartiment TBC . analizor bichimie semiautomat. Axion Iconos MD-Siemens. Dealul Spirii Nr 12.compartiment ATI – 3. Caraº-Severin. 12.

probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. cu teste de provocare sau nu. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. puncþie-biopsie pleuralã. examen radiografic. pneumoftiziologie. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. www. examene histopatologice: bronºice. Spitalului nr. sp. m. pr. Laborator Bronhologie .NAPOCA Str. jud.: 0264. cabinet asistente de teren.: 0264. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Cluj. sp.2011 21 . Laborator Endoscopie Bronºicã. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Cabinete consultaþii. spitaldej@xnet. m. Iuliu Panduru m. Dr. Farmacie. Doina Nicola.com.ro Secþia Pneumologie. Tel. Fax: 0264/599463. Turda.go. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. testare farmacodinamicã bronºicã. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. ecoendoscopie bronºicã. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. 347. Pneumoftiziologie 2010 . testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. m.640. Fax: 0264. Dej. Marioara Simon. testarea capacitãþii de adaptare la efort. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).B. office@spitcocluj. determinarea transferului gazos. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. pleurale. Fax: 0264. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale.Hasdeu Nr. cabinete consultaþii copii. Moldovan Ioan. punct laborator – bacteriologie. Tel. pleurezii masive. Tel. Cluj-Napoca. pneumoftiziologie Dispensar TBC.huedin@cluj.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla.ro Cabinet TBC: Dr. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Cabinet tratamente. dr. cabinete în specialitãþile: pneumologie. Farmacie Sãvãdisla. pleurale. 14-16. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. runoshuedin@yahoo. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. pneumoftiziologie. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice.ro.ro. Jud. Popescu Maria – m.211341.spitalulhuedin. Andreia-Mihaela Olteanu. 1 Mai nr. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. Dr. prin fibroscopie. m. monitorizarea unor boli cronice ca: FID.ro Secþia Pneumologie: Str. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . Dr.com Site: www. ªef secþie: Dr.351. Cluj. jud. Jud.com Dispensar T. Marius Ghita.354. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. Daniela Homorodean m. pr. consult clinic pneumologic. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat.10 paturi. fiºier. spirometrie. mediastinale.spitaldej. salã de tratament. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii.ºef secþie Dr. m. B. 42. pneumotoraxuri. pr. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. brasaj bronºic. spitalmunicipalturda@yahoo. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. examene bronhoscopice. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã.815. sp.: 0264/312420 fax: 0264-311578. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. Radiologie.175 spitalul.: centrala 0264/597706. spital_dej@yahoo. pr. Principalã nr.Nicola Doina. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. spirogramã. lichid pleural. examene citologice de sputã. str. Staþie de Sterilizare. Laborator Explorãri Funcþionale. pneumoftiziologie.P.ro. Cluj. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. 68. Cluj . puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. transbronºice. aspirat bronºic. Huedin. extratoracice. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. Moþilor nr.C. www. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. limfoganglionare. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.27 30 paturi din care compartiment TBC .ºef secþie Dr. bronºiectazii. sp. Mãlina Dincã. cod 405400 Tel.astral. m. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale.212. laborator clinic microbiologie. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional.ºef secþie Dr.spitcocluj. pulmonare. Andrei Mureºanu nr 12-14. pr.

Raduly Eniko m. Dr. office@balnear. pneumoftiziolog. Tel.sp. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.55 paturi. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. Fax: 0241.pr. saloane: 16.pr. Pneumoftiziolog. Laborator analize Medicale. Mircea cel Bãtrân nr.Manescu Veronica. Dr. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. comp.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Diana Traicu .infomedic.ro Manager Dr. DR..bronhologie.. sanatoriulbalnear@mangalia. Dr. Floca Livia.pr.pr. Sipos Andras ºef secþie m. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.pr. Dr.TBC 75 paturi Farmacie. Competenþa în: Bronhologie. Dr. Jud.astral. info@spitfog. Pneumoftiziolog .agigea@mangalia. 520064. Voicu Ghiorghita. Luiza Velescu . Comp.sp. Chimie.sp. 40.486 324. Fildan Petronela Ariadna. Stadionului nr. Dr. m. Stefan Alina . Elena Danteº Director Medical. Apti Ghiulten. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. Jud. Pneumoftiziolog.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. apa sulfuroasa tamponata.dr. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. 0241.Tolbaru Florica Cristiana m. Pneumoftiziolog .m. 0241/ 751 337. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.: 0241. Mun. sanatoriul_moroeni@yahoo. Dr. cod 905500. pneumoftiziolog.40 paturi Secþia Militara dr.sp. Dr.PNEUMOLOGIE . Jud. Constanta. Dr. ªef secþie: Dr. Competenþa în Management Sanitar.pr. Nr. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. pneumoftiziolog. Laborator de Analize: Biologie.pr.m. pneumoftiziolog. ªef secþie: Dr.1. med.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. pr.696. Fax: 0241.Glavan Alexandru m. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare.C.sp.L. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.sp. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Competenþa în Ecografie. DR. Dr. Doctor în stiinte medicale. Maria Burdujan. Tel.807.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi .M.pr. Dr.m. -/311580 (centrala).Cojocaru Viorica. pr. Palazu Mare.sp. Dr. Dr. Sanatoriului Nr. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Dr. pneumoftiziolog.pr. www. paturi: 45. Fax: 0267/ 351883. Laborator DISPENSAR T. Med. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Telefon: 0267/ 311981(secretariat). Covasna.Danteº Elena Director financiar contabil ec. ºt. Oana Cristina Arghir m. 40. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.2.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. 0241. Dr.15. Fax: 0241/75. Sentinelei nr. Jud. Sfântu Gheorghe. pneumologie Director Medical . Eniko-Vera Pall. Competenþa în Ecografie. Rotariu Anca. Fax: 0241-741121 spital. jud. Pneumoftiziolog. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . Dambovita. din care 15 paturi comp TBC. Competenþa în: Bronhologie. Sipos Andras. Jud.12. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Pneumoftiziolog. 0241. m. Constanþa Tel: 0241-742450/742451.L.M. pneumoftiziolog.696. Pneumoftiziologie.m. pneumoftiziolog.882. pneumoftiziolog.pr. m.Moroeni. S.Borgazi Erdin Director medical S. DR.pr. m. m.tbc.astral.Dr.com Manager . Alexa Anca m. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. Dr. radiolog.sp. pneumologie. Sectia pneumologie III. Constanþa.486301. Constanþa. pneumoftiziologie.dr. Dr. ºt. pr. 0241.697. Dr. Damian Mihaela. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar.m. Osman Emel . Raduly Eniko m.0245772154. AGIGEA. ºt. Dr.400 veraenikoall@xnet. Nr.sp.Radulescu LauraM.486300. Competenþa în Management Sanitar. Dr. m. m.sp.sp. Pneumoftiziologie. Competenþa în Management Sanitar.B.486324. Elena Dumitrache m.130. m.net.m.696. Mihai Nichi. Constanþa Tel: 0241. tel. m. Popescu Georgeta. Sentinelei nr. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. med. pneumoftiziologie. pr. 1.. S. pneumoftiziolog. Nemes Eva m. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi.pr. Competenþa în Ecografie.L.

Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. Mioara Cotulbea. Dr.boli infecþioase competenta ecografie. Mirela Mihailescu. pr. pneumoftiziologie. Dr. boli infecþioase pediatrie. competenþã ecografie. m. competenþã ecografie. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. ªef lucrari. pneumoftiziologie. competenþã ecografie. Dr. Dolj.. m.54 31 06. competenþã informaticã Medicalã. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. drd. Dr. Pr.C. pr. Ileana Bazavan. în st. pneumoftiziologie. pr. drd. dr. m. competenþã bronhologie.ro Manager . pneumotorax. pr. ªef secþie: Dr. Magdalena Peter.stomatolog Dr. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. ªef laborator: Dr. pr. • Clinica Pneumoftiziologie copii. m. competenþã ecografie. Dr. Fax 0245668391. nr..Ioncicã Lucian. m. competenþã ecografie. Manuela-Elena Musa. vbabes@rdscv. dr. Monica- 23 . boli infecþioase.ro.com site: www. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Dr. Dorel Gheorghe.com Dispensar TBC . pr. boli infecþioase. pr. Director Medical .. Dr. Med. pr. med. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Dr. boli infecþioase. m. m. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. Paulica Surugiu. med. Dan Hurezeanu. pr. pneumoftiziologie. boli infecþioase. Dr. dr. modernizat. • Laborator Anatomie patologica. Dr. m. Dragos Nicolosu. boli infecþioase pediatrie. Elena Volosciuc. în st. Dr. pneumoftiziologie. în st. m. med. 22 Decembrie 1989. Dr. Doina-Lorena Stanescu. drd. Petrascu Elena. dr.pneumologie.ºt. competenþã informaticã Medicalã. m. boli infecþioase. pneumoftiziologie. Aurora Roºca. m. Tel. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. Valentina Cioroianu. competenþã bronhologie. aparatura radiologica. Manda Adina Director de ingrijiri . m. pr. Livia Dragonu. Craiova. ªef secþie::Dr. pr.as. Tania Tudorache. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. competenta bronhologie. m. Tel. Sp. Republicii. MirelaCristina Corneanu. Dr. Aparat radiologie fix. Gabriela Marasescu.Stanoiu Bogdan. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. boli infecþioase. Pr. pr. Camelia Tudosie. Mimi-Floarea Niþu. Tel. Dr. pr. m. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. Dr.. m. competenþã ecografie. competenþã ecografie. ªef secþie: Dr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. univ. Dr. pr. m. pr. Spirometru. m.med. Dr. drd. Analizor automat hematologie. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str.2011 infecþioase. Paul Ginga. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. Iulian Diaconescu. Pr. boli 2010 . pneumoftiziolog. 0245/760618. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Dr. spitalul_municipal_moreni@yahoo. m.Morfopatologie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.125. m. as. pneumoftiziologie. pr./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. m. Corneliu-Emilian Miu. m. ªef secþie: Dr. boli infecþioase pediatrie. pr. m. Examen radiologic standard. jud.Voicu Macesanu Alin. m. m. m. Carmen Canciovici. Maria Marinescu.Dr.spitalpucioasa. Eugenia Sãndulescu. Doina Ene. Pr. pr. laborator clinic ºi microbiologie.centrala: 0245/760510. dr. Lucica Godeanu Statie. Silvia Munteanu.. pr. pneumoftiziologie. m.pr. boli infecþioase. Dr. pneumolog. pr. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. m. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. m. nr. Dr. Dr. competenþã ecografie. competenþã acupuncturã. med. pr. Carmen-Daniela Culman. 0245/760728 Tel. med. m. Dr. m. pneumoftiziologie. judeþul Dâmboviþa. Dr. pr. Dr. Pr. Lucian Ioncica. pneumoftiziologie. pr. Constantin Ecobici. Doina Constantinescu. dr.pr. pr.med. constand în examen microscopic ºi cultura BK.Ionescu Valentina.med.54 23 33 www. pneumoftiziologie. m. Daniela Bica. Dr.pr.univ. ªef secþie: Dr. pr. pr. în st. m. pr. pneumoftiziologie pediatrie Dr. m. pr.ro Dispensar TBC – dr. laborator clinic ºi microbiologie. pr. m. m.. Daniela Dragnei-Veselu. Dr. laborator clinic ºi microbiologie. m. 126.B.. Felicia Dumitrascu. m. pr. Adriana Georgescu. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. m. dr. Dr. mobilier modern. pleurezii masive). Ana-Maria Vanghelie. coordonator programe T. 0251. med. boli infecþioase..laborator clinic ºi microbiologie.pr. pr.0245/666036.Brînzoiu Elena-Maria –m. • Clinica Boli Infecþioase copii.. Dr.pr. Dr.Ec. as. m. în st.vbabes-cv. pr. Dr. ªef secþie: Dr.18. boli infecþioase pediatrie. Dr. Instalatie de sterilizare. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. m. în st..Dr.: 0251.boli infectioase. pneumoftiziologie. m. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. Dr.Poenaru Luminita Director financiar contabil . boli infecþioase. lector univ. lector univ. m.. Dr. competenþã informaticã Medicalã. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. m. pr. Marin Mateescu.

65 paturi. Cupsa Augustin.402. Dr. spec. Tel. spec. drd. m. Cupsa Dina Maria. dr. Craiova. m. ºi toracicã.boli infectioase. jud. m. din care comp. • Cabinet Cardiologie. m.Comp.com Dispensar TBC. dr.Mihaela Barcan. Comp. Endoscopie Bronsica 6 paturi. TBC 45 paturi.502. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. pr. Stomatologie – HIV/SIDA. 46 07 14. Stiintei nr. în ºt. Bucovat. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Gugila Mihaela. pr. Angela Colceriu.univ.Comp. jud. Radiologie. univ.606 (centrala). pr. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. sp. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile. Sectia clinica boli infectioase copii . HIV/SIDA. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. Dr. TBC 35paturi. dermatolog.sp.Galati Tel: 0236/46 07 12.Ivan Cornel Director Medical: Dr. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Giubelan Lucian. ORL.231.. Dr. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Oraºul Filiaºi. MÎNDRILà ION.117. Dr. Dr.pr. chirurgie toraco-pulmonara.Costinel-Adrian Fintanã.: 0251. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. Carmen Olar. as.pr.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. ATI .Farm. m.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia.: 334824.sp. m. Dr.As. m. Dolj.ºt. 800189 .. Tel. Disp. m. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. Bunea Gabriela Victoria m. m. univ. Dr.med. Judeþul Dolj. drd.stomatolog. DILOF RODICA.383.boli infectioase.epidemiolog • Cabinet ORL.pr. sp. scjuc2006@gmail. Camerã de Gardã. m. 11. m. medicinã generalã adulþi.60 paturi. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. Dãbuleni. Camera de garda boli infectioase.200. Judeþul Dolj. 24 Supliment Medical Market . Laborator analize Medicale. Dr..230. As. med.Ioncica Lucian.radiologie. m. Sectia clinica boli infectioase adulti II . Dr.746 (secretariat). m. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . m. m. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. pr. Sectia clinica pneumologie II . Laborator Analize Medicale . în ºt.267. 5. Comp. Mioara Cirstea. chirurgie toraco-pulmonara.230. as. Camera de garda pneumologie. m.75 paturi. ªef clinicã: Dr. Comp. As. pr. Tel. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. Internãri: 0251-441. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str.Comp.sp.TBC: 0251-441.Kalath Tereza. HIV/SIDA 15 paturi. m. Racoþeanu nr. Traian nr...univ.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. m. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. Dumitrescu Florentina. 46 07 13. 217. deserv. boli infecþioase ºi epidemiologie..ro.117. Dr. m.competenta bronhologie. pr. Unirii Nr.1. Cardiologie.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. Dr. • Comp. Cardiolog • Comp. spitalcalafat@gmail. pneumologie. Boli infectioase (dispensarizare hepatita).Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. drd. TBC 45 paturi. Laborator explorari functionale . pr. m.gen.pr.PNEUMOLOGIE . 0251. boli infecþioase. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. Dolj. m. m.boli infectioase • Comp. dr. Judeþul Dolj. din care comp. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. prof. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS./Fax: 360395/360054 Manager: Dr.univ.. Sectia clinica pneumologie copii . med. chir. Dr. pr. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I .. ªef secþie:: Dr.Dinu Jean.pr. Tel. Chitucea Ramona Florina. chirurgie toracicã. Rugeanu Cristian.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi.pr. pneumologie. Calafat. radiologie. Laborator anatomie patologica. univ.Stoian Andreea. as. Georgiana Grecu. sp. Conf.sp. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str. Tabaci nr. Univ. deserv. Boli infectioase (vaccinare antirabica). as. Dr.10paturi. • Secþia de zi HIV/SIDA. Dr. m. pr. Fax: 0251. Comp.med.: 0251.Pr. Dr. m. Dr. Dr. Insotitori 36 paturi. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi.45paturi din care comp.65 paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu.pr.boli infectioase. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala.

office@spitaldobrita. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo.372.I. Contabilitate 0243-254. Laborator radiologie: . Jud.. jud. med. tel. cod 335404. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. test bronhomotor puncþii pleurale. 25.300. 3 saloane. m. Neagu Nicu Raul Structura spital:. Tel. sp.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.sp. pneumologie.pr. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. Cod. Fax 0246265023.: Centralã 0243-255.B. Jud./Fax: 0040-266-212186.234657 E-mail: office@spitalslobozia.5.m.Dr. sanatoriu.379 E-mail: smurziceni@gmail.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. spizvoru@yahoo. I.Coltatu Claudia Mirela-m. Aparat radiologie..673. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.com Manager Dr. perfecþionare pneumologie. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. Dr.Isvoranu Mihaela. Aerosoli.393.8.ro. Urziceni. Giurgiu.26. Administrativ 0243-254. 0246/234185. Tel. Camburu Cornel m. biolog sp. meningite. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. 25 paturi din care:.D.ro Dispensar TBC . Dr. Secretariat: 0243. Decebal nr.13.Dr. spirometrie.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str.P.26. nr. M. pneumoftiziolog. 212052. 0266218188. Jud. sp.pr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. Computer Tomograf: Dr.:0254-248884. Fax: 0243.2011 25 . .ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. m.sp. sp.G.sp. Jud. Jud. 72. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. Tel. Gorj Tel: 0253/278691. nr.C.com Pneumologie – 12 paturi.pr. info@sanatoriugeoagiu.0232. Lazãr Gabriela Melania . examen bacteriologic ºi A. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. Secretariat 0243255.212.ro 2010 . Ciurcã Alin Constantin. Singureni.. infecþii urinare.com. Bethlen Gabor Nr. Interne: 0243254. pneumolog.m.B. Oproiescu Carmen Doina . Frankfurt Magdalena m. Pulsoximetrie. Hunedoara Tel: 0254 611050. Servicii oferite: Spirometrie. diaree infecþioase. Jud Giurgiu. Tel. comp. m.F. 1.pr. Tel.Cihac nr.B.B. imagisticã medicalã.130.: 0243.ro Dispensar T.C. Dr.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK.Sanatoriului.655. Panduri nr. 0246265023/0246265526. leptospiroze. sp. Androne Georgeta.sp.com Dispensar T.. Dr. 16. Ialomiþa Tel.199.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. Policlinicã 0243-254.sp. Dr. Cerghezan Imre-m.13 www. Bálint Csillam. Dr.brad@comser. Guse Ana. boli infecþioase ale copilãriei etc). M./Fax 0246/234209. pneumoftiziolog.C.R. sp.Hunedoara. Fax:. Jud.Rebedea Cristina m.212. M. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. spitalul_singureni@yahoo.D. Hunedoara. Tomografii plane. pneumoftiziologie. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. Tel..ro SPITAL MUNICIPAL “DR.Burlea Alexandru m. secretariat. Topliþa. hepatite virale.3.Victor Babeº nr. Victoriei nr. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.18. EKG. jud. Fax: 0243-255.Baltã Mãdãlina. 535600. pr. Sat Izvoru Nr 307.pr.: Dr.Harghita. nr saloane 23.375. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. Consultatii Medicale pneumoftiziologie.Apetrei Simona m. Geoagiu. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str.R.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc. la P. spitalizvoru@yahoo. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str.com web http://www. Ialomiþa Tel centralã.23. aerosoli ºi oxigenoterapie. nr paturi 125.18. pneumoftiziologie dr. Slobozia. Dispensar T. Magura. Dr.odorhei@gmail. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str.spitsingureni. smsecretariat@rdslink. pneumolog.spitalulbolintin.ro.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Dr.379. Gál Éva as. 0253/278571 Fax: 0253/278692.aparat radiologic ELTEX 400. Jud. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. pneumolog ºef secþie. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu.pneumo-iasi. Stegaru Patricia Director Medical Dr.: 0254-713820. Hunedoara. Farmacie 0243-254. pr. www..m. pneumologie. Harghita.

radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. site web: www.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. . Târnãveni.. m. Zmeu Gheorghe Marius – m.pneumologie Dispensar TBC: Dr.Madalin Mateescu. m.Dr. Baia de Aramã. e-mail: spperis@yahoo.pr.com http://www. Fax: 0233./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. pr. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.241. Maramures Tel.pr.004 . Str. Neamþ Tel: 0233. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA .B.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. Spitalului nr. 381.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. m. jud.-Fax 0265-411889. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin. fax 0252360623.2. Dr.net Manager: dr. Iaºi Tel. Jud. Ilfov Tel.sp.C. Dr. str.34. pr.. cod 545200. www. Borºa.spitaltarnaveni. Mehedinþi Tel.56 e-mail: spmt@tvas. Floare de Colþ Nr. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG.ro. 342121 Fax: 0262-343169.PNEUMOLOGIE . Botezatu Elena Director medical: dr. 381. Olar Emilia Mariana – m. Dr.B. pneumologie – dispensar TBC.Dr.ro Dispensar TBC . Fax: 381.. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. Maramureº Tel. 0265/44.sptgfrumos. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.61.Dr.489 .Administratia.594 .6. Tineretului nr.spitalulvinjumare. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. Fax: 021/2671012.com. Cod: 225 100 Tel: 381. sp. 381. Jud. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.m. Dr. Maramureº Tel: 0262 275995. Jud.Balataretu-Dinca Elena. Colea Marilena. cabinet consultaþii. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. www.Dr. spmtar@yahoo. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie .489 . pneumoftiziolog. str. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova.com Dr. Jud. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. Jud Mureº CP 545600. specializare tratament Pneumologie. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr. pr. spitalulvinjumare@gmail. cabinet asistente.19-20.spital-ludus. LÃPUª Str.C. Jud. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. pr.Zaharia Boiu Nr.sp. Mureº tel. pneumologie. Stefani Carmen Ioana: m.MARE Baia Mare. 004-0265-512712.com. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Jud. Principalã nr.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m.ro Dispensar TBC: Dr. 81. Pop Maria Magdalena – m. Luduº.com.pneumologiesp. e-mail: office@spitalulorsova. Str.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail.34.: 021/2670881.sp. pneumologie. 381.61. Gheorghiu Darius .ro Pneumologie . Jud. ºef de secþie.500. pneumoftiziologie. spludus@ludusnet.12. sp.Rahova nr.052 Centrala sporba@rdslink. 381.ro. MRF. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST. 0262 –342120. Fax: 0265/44. pneumologie.Mehedinþi. Mehedinþi. Lãpus.004 . Victor Babeº Nr. Cuza Vodã nr.1. Reghin cod 545300.052 Centrala.61. 20. Bordeanu Monica-Geanina. m. Iulian Predescu nr.Ioana Felicia Fontu. m. sp. Jud. cod 225200 tel. Victor Babeº nr.40. 507. .sp. Nr.Dr.go. SPITALUL MUNICIPAL “DR.Secþia Interne.pr. Mihali Maria m. Tg. Jud. Bisericani. Filip Gabriela . 63 Târgu Frumos. Tel.594 Financiar-Contabil. pneumologie. 0252361908.Dorina Maria Ciurba.241. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. 9-11.com Dispensar TBC: Dr. Porþile de Fier nr. m.FinanciarContabil.Secþia Interne.Administratia. Jud.ro Dr. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m.ro Dispensar T. Mureº Tel. spital_borsa@yahoo. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.

Cod 615200 Tel. Maria Lazãr. Prahova Tel.9-11. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. pneumonii. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Neamþ. s. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Jud. Comp.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. autoclav. Dr. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. www. Jud. 0249/465370 Email.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi.ro. spitaldrgolt@clicknet. office@spitalpnf. 35. Scornicesti. biochimist. Sterilizare. Jud. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933. Comp.:0244 . balanta laborator. pneumofiziologie. Nr.42-46. Laborator analize medicale. Olt Tel. radiologie. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Drajna . spitalpnf@yahoo. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. nr. Imunologie. Dr. 431765. Cpt Drãgãnescu.spitalcorabia. pneumoftiziologie.com.ro Manager: Dr. 436139. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Aurel Furtuna . 116. Dotare: radiologie.ro Dispensar TBC: Dr.ro Manager: Ec. Dr. Leana Stanescu . farmacie. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. pleurezii. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Dr. Com. manager@spitalbreaza. IACRS. 2.340419. Laborator de analize medicale: Hematologie. Fax.Sat Drajna de jos.m. BPOC. Olt Tel. ªtefan cel Mare. hematologie 2010 . Fax. Clara Rusita. pneumofiziologie.ro. pr. 0249/460443 Email. Jud. Danilã Eduard.4 paturi): 80 de paturi. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. investigaþii radiologice. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). pr.). Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. urgenþã. Fax: 0244 – 341464. Ioana Stoianovici .ro. Laborator radiologie. Jud. Breaza. pr. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. Echipamente:oxigeneratoare.m. State Greta. Comp. Dr. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. ftiziologie 70 de paturi. Email: spital_tgneamt@yahoo. nr. din care. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Spirometrie. nr.2011 27 . Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Criºan. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. nr. 5 paturi. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). 0249-560671. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str.m. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Drãgãneºti Olt. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. farmaceutice. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Chirobocea Elena. Slatina. Farmacie: Pârvu Elena. sp. spirometrie. 0249/460340.ro. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. Olt Tel. bronsite acute ºi cronice. Medici: pneumologie – Dr. grup electrogen. Principalã 888. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Carpaþi. spirometru. Olt Tel. Dr.: 0249 431764. Jud. Dr. Manager Dr. Puiu Tatiana. Tîrgu Neamþ. Spirometrie. Tereja Claudia. TBC: Ruja Silvia. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. investigaþii paraclinice (Bronhologie. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost.com. pr. Informaticã: info@sanatoriudrajna. m. Rusu Mircea Alin Director med. nr. electrocardiograf. Jud. etuva. Cristinela Vasile.a. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. ecograf. 21. Biochimie. Dr.ro. pneumologie.com Dispensar TBC: Dr. m. Prahova Tel: 0244/290671. Corabia. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Miron Caproiu. bronhologie ºi explorãri funcþionale.

Pneumologie SPITALUL ORêENESC.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Seik Monica m. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. Jud.: 0244-36. SF.21. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. MDR-5 paturi. Dr. Vasile Lorel.sjup. dr. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. Satu Mare. Comp. comp.com. nr. Jud. Secþia Pneumologie III .36.46 paturi.sp.sp. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. imagistica medicala.19. Secþia Pneumologie II .ro. Sibiu. dr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Cantacuzino.com.sp. 33.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. Hegedus Sanda-m. pneumolog.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. 40 paturi. Bojan Viorel Smaranda-m. 21. – 30 paturi – Dr.PNEUMOLOGIE . Prahova Tel. Dr. pr. Laboratoare: radiologie.2-4.sp. Spirometru. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF.: 0261/ 825600. Fax:026913004 www.ro T.dr. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Tel: 0230/222098. 15 paturi. Comp.dr. 10 paturi. TBC III .: 0260-644348. Laborator radiologie. Comp. Fax: 0230477020 Manager dr. Sibiu. nr. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. mun. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. pneumologie. Comp.spitalfloresti.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Tel: 0269230260.G.pr. Tel: 0269230260. Kerezsi Csaba m.93.530.B. Medic ªef Secþie . Floreºti.21 Email: tbcflorestiph@yahoo. pneumolog Pneumologie. Spitalului. pediatrie_sibiu@yahoo.ro. Mizil. Dohi Lorant m. Fax: 0244.Padeanu Vasile-m.60 paturi. 1-3.pr. comp. spital_sv@clicknet. EKG.ro ªef secþie Pneumologie: Dr.sp. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. Negru Rinceanu Elena m. secretariat@sjup. cu Comp.1-3. Popescu Mihai. EKG. MDR-5 paturi.: 0261-730913. 5 paturi. Dumineca Daniela. TBC II .sp. Fax: 0260-644710 www. Câmpean Ioan Marius. Gh. www. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. nr. Pompeiu Onofreiu.15.com Medicinã Internã .678 0244. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. atestat în management sanitar.. 3-5.Libertãþii Nr. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . amplasata în Vila 3.sp.521.530. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. 0244-251115.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Aparaturã medicalã: Ap.sp. dr. Tãºnad. Jibou. pneumolog.pediatriesibiu. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. TBC . Pneumologie II.ro Pneumologie I. pneumolog. pneumolog. statistica ºi informatica medicala . TBC copii.28. 35 paturi. Pallay Vasile-m.dr. Fax:0230/520412. jud. Medic ªef Secþie: dr.Varga Ritta-m.678 carmenboescu@sjup. Cojocariu Florinel – m. medicinã internã Director MEDICAL dr. 55 paturi. amplasata în Vila II. Comp.300. 30 paturi. 20 paturi. Duca nr.sp. explorari functionale.60 paturi. Email: info@spitalulmedias.com.de radiologie. www.C. Dr. explorari functionale. Popescu Rodica. Nicolae Bãlcescu nr. 440078. Sãlaj Tel. statistica_spital_sv@clicknet. Comp. I.com Dispensar TBC: Dr. Jud.ro Manager: Ec. secretariat@pediatriesibiu. m. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. jud. Baritiu. Diaconescu Daniela. Mediaº. Suceava.92. Prahova Tel: 0244. Jud. Fax: 0269 845564. Solca.80 paturi. atestat în management sanitar. radiology. Buna Vestire nr. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I .9. Suceava. Strada Republicii 14. Ploieºti.44.46 paturi – Dr. www. 725600 Tel: 0230477389. Eugenia Neacºu.ro. TBC adulþi. comp. Laborator analize medicale.160 paturi – Dr. Tel: 0269 842550. Dotare: spirometru. Fax: 0244.Fenechiu Olivia. Suceava. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. dr. Sterilizare.pr.cu 35 paturi – ºef secþie . comp. Ecograf.spitalpnfsm. TBC adulþi. PASCUT VASILE -m. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. Satu Mare Tel. Prahova 0244-250505. nr. Pneumologie – adulþi. Medic ªef Secþie dr. Manta Mãdãlina. Medic ªef Secþie . jud. comp. 0260-644744.spitaljibou. Ambulatoriu de specialitate. Satu Mare Tel.m.ro. Gr. Jud.Ialomiþei nr. Pneumologie – adulti.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. 1 Decembrie nr.. Ignat Adrian Radu . B-dul. Comp.

m.: 29 . Alergologie si imunologie clinica. Pneumoftiziologie I. pr. Lab. med. m. boli infecþ. pr. pr. m. boli infecþ.34 paturi. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. m. Biol. Elena-Voichita Lazureanu. boli infecþ. Pneumologie. pr. boli infecþ. Maria Ileana. Dr. Dr. pneumologie.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Lab. farmacist primar. Dr. univ. competenþã Chir. Stoenescu Dorel – biolog princ. in st. boli infecþ. Conf.Ivascu Ana.Sorescu Cristian. toracica. Stefan Mihaicuta. coordonator. sp. m. Dr. Chis Minodora.ro. pr.. boli transmisibile ºi epidemiologie. m. radiologie. Explorãri Funcþionale. competenþã ecografie. pneumologie. boli infecþ.. Dr. m. Geru Gabriel. respiratorie . sp. Dr.. Str. m. Lab. Dorin 2010 .. Computer Tomograf. Manuela-Gabriela Curescu. Lucian PaulHorea Negrutiu. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. competenþã bronhologie.Chim. Hanna Csunderlik.BABEª TIMIªOARA jud. anestezie. Irina-Ionela Stoia-Djesca. Radiologie ºi Imagisticã Med. pr. pneumologie. Dr. pr. m. Dr. pneumologie. pr pneumologie. Prof. competenþã ecografie. Conf. sp. Med. Nr. Carmen Panaitescu. Maria Cerbu. TBC. laparoscopicã. terapie intensivã. ºef lab. Pneumologie. Pneumologie. m.. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. Dr. Opreanu Radu Virgil. 145400 Tel/fax: 0247/366995. Chir.Ardelean Carmen Loredana. Alexandru Crisan. bronsite acute si cronice. Dr. Pneumologie. m. Dr. sp. HIV/SIDA. m. pr.Iovan Ionela. Adriana Botila. Dr. cu competenta in ecografie si computer tomografie. Biol.66 paturi din care 6 paturi Comp. CameliaTeodora Nita. Monþia Tatiana. Secþia Pneumologie I . Mateiu Loredana Manuela. Chir. pr. pr.79 paturi din care 34 paturi Comp. sp.ro Manager Dr. Dr. Med. ºef secþie. m.boli interne boli respiratorii (pneumonii.. Terapie Intensivã .Curelea Aura Eugenia. in st. Secþia Boli Infecþ. pr.pr. Timiºoara. Dr. Radioterapie Pneumoftiziologie II. boli infecþ. Comp. Dr. Anestezie. Dr. med Dr. Conf.Fira Mladinescu Ovidiu.. sp.. sp.. TBC ºef secþie: Prof. imagisticã med.. de Radiologie.207. Conf..Chim.4 paturi. internã.sp. Isai Luminita Alina. m. Dimitriu Raluca Diana. dr. sp. m. Dr. Borcan Daniela. de Explorãri Funcþionale. Balint Gib Marius. Comp. Nan Delia. Adriana-Mihaela Dan. Corbeanu Cristina Elena. Teleorman. boli infecþ. Dr. pr. pr. univ.. sp.. Dr. Dr. Mihalcea Elisabeta. boli infecþ. Timiº. Dr. Bica Valerica – biolog specialist. Dr. boli infecþ. Dr. manager. Narcisa-Daniela Nicolescu.Fratila ZenoIoan. med. Dr.universitar Dr. Comp. Dr. pr. Vancea Dorin. Oanta Gratiela. sp. Rosiori de Vede. internã – 60 paturi. boli infecþ. Virginia Mihaescu. Draghici Dan -sef sectie – m. dr. Gorici Corina. Stefan Mihaicuta m. pr. m. Dr. Farmacie: Sâmbotin I. Dragan Codrut – chimist specialist. m. Traian nr. Sorina Maria-Denisa Laitin. dr.2011 Vancea. m. abau Roxana.6 paturi: Dr. pr. II Copii ºi Adulþi.. Dr. pr. m. Dr. epidemiologie. Dr. Lab. Sanda-Anca Levitchi. Dr.. RodicaValerica Potre Oncu. Pneumologie. în st. pr.. Mun. m. Ungurean Ioana. 0247466701. sp. competenþã ecografie generalã. m.com.735 conta@spitalul-vbabes-tm. rezid. Dr. Dr. m. competenþã ecografie. Fax: 0256. Dr. competenþã ecografie. As. Anatomie Patologicã – Citologie. Dr. Zimnicea.pneumologie Director MEDICAL interimar. Marc Monica. Dr. Dr. Dr. de Anal. Dr.670.207. boli infecþ. anatomie patologicã. HIV/SIDA. pr pneumologie. în st. Dr. Pneumologie: Dr. pr. competenþã ecografie generalã.pr. sp. Dr. 68-72. pr. pr.pneumologie. pr boli infecþ. Dr.. dr. m.1 Tel: 0247466651. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . Teodora Moisil. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia.Chereji Monica. Str.. Dr. pr. m. m. m. m. m. competenþã ecografie. Clitan Monica Mihaela.com Secþia med. Pneumologie. sef farmacie.Laza Florin.pneumologie. contzim@yahoo.. univ.pr. Gheorghe Adam nr. Dr. Recup. As. Dr. Corneliu Constantinescu. Bertici Nicoleta. Aviatiei. de Anatomie Patologicã.. Muha Maria. pr. MonicaDaniela Cotfas. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. Str. i pneumologie: Dr. Lab. med. m. univ. Comp. ªef sectie: Dr. m.Oancea Cristian.med.pr. m. Pneumologie.: 0256. m. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. pr. m. Roman Horatiu – m. pr. i boli infecþ. m. atiari@spitalul-vbabeº-tm. m. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. Marincu Iosif. med. m. m.. TELEORMAN.F.boli infecþ. Dr. m. Dr. Dr.. Dr. Conf. Comp. Dr. m. Pneumologie. competenþã ecografie. Virgil-Filaret Musta. Med. Medicale. As. Cab. pr.R. m. Budarescu Maria Cristina.pr. ºef secþie: Prof. Vancea Dorin. m. pr. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. m. rezid. As. m.ro. m. Traila Daniel. m.. Malac Constantin – chimist specialist.Miron Ramona Mihaela. m. Adriana Socaci. anestezie. explorãri funcþionale. Dr. Dr Madem Alina Luminita. m. ToracoPulmonarã . ºef secþie. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. Elena-Gratiela Ioncelescu. pr. Emilia-Octavia Nicoara. Dr. pneumologie. M. Dr. dirmed@spitalul-vbabestm.Chim. Dr. Pneumologie. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. Hazm Aljabory. Dr. Lazureanu Elena Voichita. Dr.Sas Daniel.pr. Comp.14 paturi.79 paturi din care 60 paturi Comp. Pneumologie.pr. Voicu-Mircea Tudorache. terapie intensivã. Lab. Dispensar TBC. Dr. Lab.Schuch Angela. Dr. boli infecþ.Badescu Sorina. pr. Dr.. boli infecþ. 13 Tel. Gherman Minerva – chimist specialist. m. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. Secþia Pneumologie II . Szilagy Delia Monica. Dr. Dr. m. Dr.

ro. Tulcea. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. EKG. Pneumologie. . Nr. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud..: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud.pr. Cab. de legatura.: Tel/ Fax: 0256 360655. Str.pneumologie. Barlad. Loc. Miu Sorin. Lab. Dr.spitalnegresti.Maresal I. etc) Cab. Pneumologie .ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. Contele Csekonics Nr.pr. Mircea Vodã. ºef secþie dr.spitaluldecopiibarlad. Fax 0240/ 561820. puls. Bulacu Monica. As. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. Tel. Dr.Ciontea Elena. Cuza nr. 66 paturi. . Laborator analize medicale. Mihai Viteazul.Dr. Mãcin.pr.Spitalului nr. . Tel. respiratie. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. EKG Hellige.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud.4.pr.pr.HIV/SIDA. Timiº. 150 Tel. antirabic.Dr. tub oxigen.Cornea Georgeta. temperatura corporala). Fax: 0250/746989. A. Telefon: 0240/ 571884.net Pneumoftiziologie DR. SPITALUL DR. str.sp. Victoria Teodorescu . 571883.: 0237/ 275600.com. Vâlcea. Salã de gimnasticã.com Laboratoare: Lab.pneumoftiziolog. 41.pneumoftiziolog. Dr. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". Vâlcea.: 0256-391260. Dr. 12 capsule. nr.pneumoftiziolog. nr.net. med. Victoria Teodorescu . NICOLAE” BÂRLAD Jud.5 paturi. Fax: 0240/ 571968. Dr. Rosoga Gheorghe.com Dispensar TBC. terapie intensivã boli infecþ. Cab. SEITAN GHEORGHE DANIEL. 360682.Iugulescu Magdalena.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. Timiº. www. Lab. Pneumoftiziologie. Princ. Laborator analize medicaleDr. Fax: 0237/ 275779 spital. Antonescu. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Heracleea. M. Fax: 0235/457730 www. Tulcea. Sânnicolau Mare. 66 paturi.pr. spital_negrestivs@yahoo.Timiº. monitor pacient (T.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market .spitalulmacin. B-dul Epureanu nr. 0256 320692. Tel. Panciu.sjv. M. de anal. Peia Andra Maria.Timiº.pr. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud.. aspir. 0250/768282. Computer. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. 305300 Tel: 0256 320860.14 Tel. Gheorghe Deaconu . Decebal Nr. de intubatie oro-traheala. 245800. Sandu Maria. 5.4. II pneumoftiziologie. Str. Tel.: 0250/748001. Sectii: I.: 0256-371770. Vâlcea.dispensarizare a hepatitei. 66 paturi. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. 0250860620.m. Str. dr.spitalfaget. www. Timiºoarei.PNEUMOLOGIE . Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. Dr.ro Dotarea: EKG. 4. III pneumoftiziologie. Horezu. Radiologie si imagistica. Nr. a nr.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. str.com Secþia pneumologie. www.ro Dispensar TBC. astm bronsic. Oraº Fãget.m. Rm Vâlcea.fr. Lab.com Cab. Gheorghe Deaconu . Popescu Luciana Mihaela -med.net Comp. m. Str. 25 paturi. oscilometru. Lab.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud.m. de picior. 29 Tel. Iosifescu Cristina.Vaslui. 025086062. Cab. Cornelia Vultur . spitalul_Vâlcea @yahoo. tensiometru adulti. somacin2002@yahoo. Nesin Marina. Str.I. specialist. Dr. Comp. bronsite.m.m. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud.com. Calea lui Traian.online. ºef secþie dr. str. nr. M. boli infecþ.radiolog. Jimbolia. 201. de Psih. 50 Tel: 0235/416220. Internã. spitalbabadag@yahoo. Elena Todorescu. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. Babadag. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. nr. Bloc operator. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. Dr. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap.ro Sectie Med. radiologie ºi imagisticã med. Desaga Daniela. med. radiologie ºi imagisticã med. A. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Mihãeºti Str. Comp. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. Duta Constantin.pr. 34. Str.: 0235/457330. Deta.pneumoftiziolog. www. 10. VASLUI. boli infecþ. Constantin Rusanda Rahela. radiologie si imagisticã med.pneumoftiziolog. Tel: 0240/ 562115. ºef secþie dr. în curs de organizare . Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail.panciu@sanitar. Dr. spitaljimbolia@artelecom. Dr. Negreºti.

dr. 90 Tel. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. 518. Dr. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. Miron Bogdan. Diana Ioni[/. int. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. test standardizat cardiorespirator de efort. Echipa. kinetoterapie respiratorie. care au simptome respiratorii. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. un fiziokinetoterapeut. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. }os. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. etaj I. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. determinarea presiunilor musculare respiratorii. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii.30 . condus/ de prof. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. Sector 5. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). Viilor nr. 7. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. care. Bucure]ti.30 . 420.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”.14. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. un psiholog ]i un asistent medical. test de mers. 021 335 69 10. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->