P. 1
44839715-Supliment-PNEUMOLOGIE

44839715-Supliment-PNEUMOLOGIE

|Views: 1,163|Likes:
Published by Hetaira

More info:

Published by: Hetaira on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

dau roade. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da.ºi cel al bolilor cardiovasculare . În ultimii ani. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. lipsa unor stocuri de medicamente . pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). vezical. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. în ultimii ani. hepatitã cronicã.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. boala ischemicã cardiacã. permit o mai bunã recuperare a acestora. precum SIDA. cifrele reale erau ascunse. care. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. de cavitate bucalã. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. începând de la sãrãcia populaþiei. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. astmul bronºic . perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. bronºita cronica. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. esofagian etc. conform ultimei statistici a OMS. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. dar ºi altele. precum: cancerul bronhopulmonar. crize financiare etc.. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. într-adevãr.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie.PNEUMOLOGIE . cu boli sau comorbiditãþi facilitante. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor.).care sã fie reînnoite regulat -. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. diabet zaharat etc. În schimb.000 de noi cazuri. Lista este foarte lungã. accidentele vasculare etc. în mod indirect. Atunci. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. strict supravgheatã de cadrele medicale. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. cancerul laringian. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. pot sã spun cã acest numãr. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. Supliment Medical Market . Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. boli digestive. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi.infarctul miocardic. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã.

Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. ca Sibiu ºi Iaºi. au un rol la fel de important. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. precum BPOC. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. fiind identificatã cu “ftiziologia”.interniºti. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. În acest “An al Plãmânului”.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. care a devenit doar de suprafaþã. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. astmul bronºic etc. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. în congrese. Care sunt. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. multe dintre ele neglijate. PET CT. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . Pe de altã parte. unde. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. Avem foarte multe exemple de þãri. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. Ulterior. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. de fapt. unde. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. unde. De 3 ani. cardiologi. 5 . în acest an. de fapt. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. în termeni de puncte forte. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. în centrele universitare. pediatri. din cauza lipsei de fonduri. împreunã cu alþi colegi . în întreprinderi private. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. puncte slabe. Avem un grup de lideri de opinie care. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. de CT. Treptat. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. În plus. o invitaþie de a pãtrunde. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. am þinut sesiuni educative.2011 era doar a trata tuberculoza. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. alergologi. Va rog sã argumentaþi de ce. Mulþi ani. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. pe plan mondial. dupã o astfel de interdicþie. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. ameninþãri ºi oportunitãþi.

Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. mai ales la vârsta pediatricã. medii ºi în cãile aeriene mici.adormit”. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. mai ales la copii. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. iar DPI genereazã particule solide. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. permit mixarea de soluþii. spre deosebire de sistemul digestiv. publicatã Tabelul 1. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. facialã 6 Supliment Medical Market . este prezentatã în tabelul 1. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI).instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. fãrã coordonare. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. fãrã o tehnicã specialã. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). sunt . Dr. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009.PNEUMOLOGIE .ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri.01µ la 100µ. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor.. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen.. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. Consumã însã mai mult timp. Ca principiu. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã.

.

oncologie. . Este importantã munca de echipã. medicinã internã. Draeger.2010 Dr. ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. faþã de costurile spitaliceºti. Firmele Olympus. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. Tehnicile endoscopice reduc costurile.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. Integra. internist. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. ecografe performante). Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. care sã foloseascã tehnologii moderne.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. mai ales la munca de echipã. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. toracoscopie ºi mediastinoscopie. totuºi. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar.06. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. radiolog. anatomopatolog. în Oradea. imagist. la dedicare. Oradea. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. anestezist. Novatech. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. mai ales pentru diagnosticul. multidisciplinar. Siemens. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . avantajele unei astfel de clinici devin evidente. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. la sacrificii. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic.PNEUMOLOGIE . pneumolog.aceste servicii . ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). Martin. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. 02. cardiolog. oncolog. Storz. THORACUT . endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. ecobronhoscopie. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. În acela]i timp.

sufocare.98. sugarilor. 75-77 tel. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. acest tip de terapie este de preferat. este foarte important. conjunctivale).ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. nasul curge apos. usturimi în gât. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). nas care curge iritant. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. program/ri . pneumonie. De asemenea. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. emfizem pulmonar. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. fãrã alergii. spirometrie.ro Clinica Anima . imunoelectroforeza.38 www. pericolul vine. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. sângerare nazalã. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos.clinica-anima. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. infarct miocardic sau pulmonar. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). Dr. iritativã. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. de multe ori. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. pneumotorax spontan. în primul rând. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. Consultul medical. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce.2011 totalã nou nãscuþilor. bronºitã cronicã.021. ochi iritaþi. la cabinetul medicului de familie sau specialist. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. Vã urez o primavarã frumoasã. 9 . Nu în ultimul rând. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. teste alergice. În plus.Victoriei Calea Buze]ti Nr. cu iritaþie a nãrilor. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 .ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere .Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. agravat de aer rece. medicamentelor uzuale. hemoragii nazale si oculare (retiniene.homeopatie. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse. din punct de vedere medical. roºii.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . pleoape iritate. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve.

hipoxemie) +/.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. În final. în grade diferite. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. în toate aceste cazuri. EKG. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . ECO cardiografie ºi ex. pleurezie neclasatã. fãrã decelare de HTP. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). cu decelarea. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. în care. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. pulmonarã în hilul drept. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. simptomelor.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . pneumonie. Bucure]ti Supliment Medical Market . bazalã. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. fibrozã interstiþialã. CT toracic. Dr. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare.hemoptizie. În ceea ce ne priveºte. aspectului radiologic pulmonar. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. Gabriela B/rbulescu Dr. prin hazard sau prin atenþia noastrã. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile.PNEUMOLOGIE 10 . Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . În scurta expunere care urmeaz/. surprinzãtor. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). Concluzii: în toate aceste cazuri. proces de condensare neomogenã. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. fãrã relevanþã specialã. insuficienþã cardiacã. pleurezie micã. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. }tefan".

infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. alãturi de DNF ºi antihistaminice. Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. 221.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 .: 0214403488. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. tratate ºi monitorizate. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. 43 B. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. Concluzie: Corect diagnosticate. Haemophilus Influenzae. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. 126. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. în evoluþia sa.2011 11 . Sector 6. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. 173. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. 0314254783. De reþinut. caz în care se recomandã adenoidectomia. 122. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . Dr. De menþionat. Este ºtiut cã. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii.clavulanat. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. n acelaºi timp. 0214403588. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. Stafilococul Aureus. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari.

Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr. dr. Dr.as. vicepres.ªef Daniela Bastar . Dr. în ºt. 90.. Serban Voda nr. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. dr.m. Dr. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu.25. pr. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. dr. med. Pneumolog. dr.ªef Dana Trandafir .69. master în managementul sanitar. Dr. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. pneumolog. sect.m. med.med. pr. în ºt.m. Dr.Lacul Bucura nr. Gabriela Otel . vicepreº. 289. Dr. med. pr. pr. 5. pneumolog Dr. pneumolog. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. competenþã endoscopie toracicã. sp.40. sp. Dr.pr. Anca Macri . 4. sect. supraspecializãri homeopatie. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str. sp. ºt.ro Manager: Dr. pr. pr.25. competenþã în management sanitary.med.m. pediatru cu competenþã în pneumologie. 289.38. Bogdan Miron Alexandru . Cristian George Popa .m. drd. pneumolog. pr. sect. pneumolog. Dr. pneumolog. Dan Avramescu – medic pr. sp.m.ªef Margareta Oproiu . pr. ºef Nicoleta Moise ..m.m.ro. univ.m. As. Bucureºti Telefon: 021-336. sp. în ºt.25. Asist.m. Vladimir Serban Ghinescu m. Dr. dr.. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. Dragos Bumbacea . Gheorghe Murgoci . Serban Voda nr.Irina Strambu .01.pr. Radu Chiotan – m. Anca Macri – m.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. drd. Mirela Ciontu – m.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. m. competenþã endoscopie toracicã. medicinã internã ºi pneumologie. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. Bucureºti Telefon: 336. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As.ªef Aura Cernica . Daniela Mihãilescu. sp. SRP.. Micapora Neagos .Antonela Dragomir . med. dr. dr.m. Sasu Ana-Maria – m. pneumolog..m. Pediatru. med. Jeni Mihaela Petrea . 021 450 0596 ªef sectie: Dr.55 ªef sectie: Dr.m. medicinã internã ºi pneumologie. pr.med.01 Email: nasta@mariusnasta. pr. vicepres. Emilia Criºan. As. pr.PNEUMOLOGIE . Pneumolog. www..as. Dr. competenþã în bronhologie. vicepreº. Dr. dr. Emilia Tabacu – medic pr.med. Dr.ªef Mioara Marinache .m.as.pr.I. Univ. 40. pneumolog. m.71. Stefan Dumitrache Rujinschi – m.. Rãzvan Adrian Mocanu. pneumolog. Dr.10-17 337. Dr.m. med. 4.ªef . Dr. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. pneumolog.: Dr.m.as. Dr.71. competenþã în managementul sanitar. ºt. Asis. pr. pr. master în managementul serviciilor sanitare publice.m. As. Dr. As.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. dr.st. alergologie. med. în ºt. pr.m. pr.55 Dr.55 ªef sectie Dr. Dr. Constantin Marica .asist.: Dr. Bogdan Miron Alexandru . Dr. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. Viilor nr. pr.gr. Dr. m. As.med.. Sector 5 Bucureºti. pr. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. ºt.gen.ºt.99.ªef Nicoleta Preda . 5.. 336.. 4500596 ªef sectie: Dr. Dr. As. Dr. homeopatie.pr. 336. Dr. Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.m. în ºt. med.m. Cornelia Tudose . ºt.med. Florin Mihãlþan.Mihaela Badulescu .m. Elena Dalia Manolache . pr.pr. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. pr. pneumolog. 12 Supliment Medical Market . drd. Beatrice Mahler – m. Mara Popescu Hagen – m. Dan Avramescu . m. pneumolog.99.asis. pneumolog. sp.Delia Liana Marta .99. pr. drd. somnografie. 4.38. univ. Mihaela-Carmen Mitrea . competente ecografie generalã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. Dr.pneumolog. sect. med. SRP ªef lucrari: Dr. univ. ºt. Eugenia Aurora Constantinescu . sevraj tabagic...m. pneumolog. Asist. pneumolog.Lacul Bucura nr. cc. Bucureºti Telefon: 336..med. drd. ºt. 289.pr. Bucureºti Telefon: 4500594. pneumolog. Claudia Toma ..pr. pr. Ileana Rohan . ªef lucrari Dr. As. Viorica Filipescu . sp.71. pneumolog. sp.. pneumolog. med. pneumolog. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . Ileana Rohan – m.univ. dr. dr.pneumolog.med. Fax: 337. ªerban Vodã nr. pr. al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. sect. competentã în pneumologie pediatricã. pneumolog. pr.marius-nasta. pneumoftiziologie pediatricã. As. sp.m. pneumologie. pneumolog. pneumologie. med.asist. Director Financiar-Contabil: Ec. Dr. acupuncturã.med. dr. pediatru cu competenþã în pneumologie. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. pr. Ioana Varachiu . 021-336. pr. pneumolog. cod 050152 Telefon: 335. sp.as. pneumolog. Asis. drd.

pr.st. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. dr.med. ºt. ºt. Dr. biopsie pulmonarã transbronºicã. cervico-toracicã.. bronºice. Diana Ionita .. ºt.m. pr. Roxana Nemes .I.. ºt. ecografie generalã. Ruxandra Spataru .Cristina Popa .endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . SECÞIA A.T. chirurgia traheei. pr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. Dr. Elmira Ibraim . Mirela Tigau .m.. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. pr.m. chirurgie toracicã.st. mediastinoscopie. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. med.m. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã.. dozarea fosfatazei acide.m... ºt.pr. sp. chirurgie toracicã. . Mihnea George Orghidan . pr. pneumolog.m. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. chirurgie toracicã As. pneumolog.I. chim. în chimie Dr..med.cerc. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. gr. med.I. ºt. Simona Bliorþ .III. pr.. chirurgie toracicã.m. med. dr.I. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. formator pneumologie. pneumolog. drd. competenþã bronhologie. Dr. cerc. Asoc.gr. dr.nebulazitor. drd..pr.T. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 .ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. pneumolog.cerc. III.pr.asist. m. dr. competenþã în bronhologie. pr.instrumentar micã chirurgie.. III.. med. pr.med.sac mascã valvã.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. competenþe chirurgie toracoscopicã. pr. ºt.Petronela Grigore . toracoscopie. dr. cerc. chirurgie esofag. în ºt.m. Dr. secretar ºt. A. drd. III.injectomat.m.asist. Madalina Burecu. Luminita Iuliana Cervis . A. Dr. cerc.asist. pneumolog. m.m. ºi COMPARTIMENTUL T. m. med. cerc.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. Dr.med.pr. . echipament medical: ventilator.. Asist. termocoagulare endobronºicã. Cristina Maria Teleaga .I. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. Ileana Stoicescu . Asist.Emilia Criºan . med. Dr. competenþã în bronhologie. pr.cerc. Boris Constantin Coman –m.m. .II. dr. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. sp. chimist principal. pr. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar.ºef Anca Pavel . gr. A. pr. dr. Dr.pr.m. broºaj -periaj. management sanitar. bronhoaspiraþii. drd. Servicii: fibrobronhoscopie.st. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie.2011 Coordonator: Dr..I.monitor / defibrillator. Dr. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. primar pneumolog Dr. supraspecializãri mediastinoscopie.Ruxandra Ulmeanu .I. chirurgie laparoscopicã. chirurgie toracicã. Codin Theodor Saon .pr. extragere corpi straini intrabonºici. Asist.Univ. Dr. pr. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. pneumolog.med.asist. sectie As.pr.m. Dr. drd.Dr.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. cerc.m.T. Dr. Doina Lugoji m.cerc. ..cerc. Andreea Dumitrescu . competenþã în bronhologie. pneumolog. Radu-Dragos Posea . Radu Stoica .pr.T. pneumolog.gr.ªef Anita Bumbanac . pr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. Ioana Munteanu. ºt. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. pr. pr.Victor Spinu . gr. pneumologie intervenþionalã. chirurgie toracicã. pneumolog.chimist spec. chirurgie toracicã video asistatã. pr. Dr. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . pneumolog Dr. Dr.gr. dr..pr. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof.III . pneumolog. Asist. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. ºt.atele. lavaj bronhoalveolar. Dr. Dr.psiholog. Ioan Cordoº .cerc. ºt.pr.ºef Carmen Pãcuraru . competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. drd. pr. Domnica Ioana Chiotan . preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. III. gr. Dr. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale. med. . Asist. aplicare de proteze stenturi. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici. ºt.. gr.pr. Dr.Aneta Serbescu. cerc. Dotãri: mediastinoscop. pneumolog. în ºt. pneumolog. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. pr. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. Ileana Dediu . ºt. Dr.Mihai Alexe . cerc. dozarea angiotensin-convertazei serice. m...gr. . în ºt. Cristian Paleru . competenþã în bronhologie..st. drd. Genoveva Cadar .pr. protezare endobronºicã. în ºt..m. Niculae Galie – m. cercetare. m.I. univ.. drd.m. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. biopsie bronºicã. Dr.electrocardiograf 3 canale.m.. m. pr. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . . pneumolog.bronºic pentru prelucrãri citologice. sp.gr.

Bucureºti Tel: 021-3224140. pr.microbiologie.37-39. 22. anti. sector 5. Aurica Georgeta Raduþã Stan .microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. în ºt. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine. Laborator. Dr.Eltex 400.USA. nr.m. gr. Adriana Moiºoiu . competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr.Post I. Servicii: vaccinãri la cerere. Dorina Victoria Roºca .biolog pr. Svetlana Vasile-Bugarin . analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii.m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-.. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . centralã: 021. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. radiografii abdominale.biolog principal. explorãri radiologice ale tubului digestiv. tomografii plane. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo.D6 .95. complement.biolog pr. cerc.. DR. centrala: 021.biolog pr. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. Epuran Valeriu . spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. Dr.gr.com Cabinet Pneumologie: Dr.15 E-mail: inms_romania@yahoo. dr. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer.med. dr.47.I.m.318.318. radiologie ºi imagisticã medicalã.I. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri.61.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr.00. dozari ºi determinãri de imunoglobuline. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . Dr. electrocardiograf portabil BIOSET 3700.st. þi anume. Panduri. cerc. med. instrumentar de unicã folosinþã. BD. cod 022103 Tel. radiografii osoase. teste de efort. Tel. Rongen MRF mobil . I. MATEI BALª Str.318.sp. compartiment de sterilizare. Bucureþti.800 C. sp. Georgeta Cristea . Tel.m. m. bronhodilatator-. Grozovici nr. sp.Dr. ºt. dr.Dr. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. examen pletismografic. ºt.gr. pr. sp. Rodica Bacruban./Fax secretariat: 021.gr. competenþã tomografie computerizatã. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. medii de culturã: IC. radioscopii ºi radiografii pulmonare.318. ºef de Lucrãri Dr. cerc. Daniela Piþigoi. Tel. cerc. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). pr.PNEUMOLOGIE . cicloergometru. congelator ..m. flowscreen.318.pe autocaravana Philips M40 MULLER. radiologie ºi imagisticã medicalã. proteine patologice. diagnostic de laborator.. sector 2.secretariat: 021.biolog pr.I. pr. Adriana Moiºoiu . scopie . presiuni musculare. dr. 1. Bucuresti. m.sp. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT .90. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice.47. bodypletismograf. Tudor Cipruþ .60. indici de elasticitate pulmonarã.00.318.ro 14 Supliment Medical Market . microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.st. secretariat@mateibals. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. nebulizator pentru testul bornhomotor.SWISSRAY Elvetia. sector 2. pipete automate electronice ºi semiautomate-. epidemiologie ºi boli infecþioase. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM .m.80.biolog principal. în biologie Dorina Banicã .. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. epidemiologie. dr.60.06 Fax: 021. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. în biologie Monica Bendorf . Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. pr. 021.tuse convulsivã.

H Influenzae tip b.:021. analizor de gaze sanguine. med. sector 2. Dr. dr. m. boli infecþioase. Cristina Popescu. m.317. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. 63. Dotãri: 40 paturi. medicinã internã. în ºtiinþe medicale. competenþã endoscopie.unic în Bucureþti. 50. pr. Bucureºti Tel.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. m. reumatologie. Dr. pr. Andrei Nanu.gerota@mai.55.sp. dr. medicina muncii. med. grd. explorãri funcþionale. în ºt. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof.31. medicina muncii. m. m. Fax: 021.. m. dr. univ. sector 1. med.85. pr. pr. med. sector 2. m. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. m. pr. m.. serviciul de biotoxicologie profesionalã . Adina Stãncescu. pr.. Mihaela Iacob. Prof. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã..gov. medicinã internã. pr. medicinã internã. Cornelia Bistran. Coman Tãnãsescu.C. dr. meningococ.. sp. dr. Dr. sp. med. Dr. Dr.B. Asistent universitar Dr. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Luminiþa Marin. medicinã internã. As. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Dr. boli infecþioase. Dr. med. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. Dr. Dr. competenþã endoscopie bronºicã. medicinã internã. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. gr. m. adtiv. pediatrie. Afrodita Tudor. Bronhopneumonii ºi pneumonii. sp. As. Dr. Cristina M. boli infecþioase. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof.34-secretariat. m. dr. Daha Ioana. m. Sonia Bãdulici. Damian Fotache. pirometru. medicinã internã. pr. Viroze respiratorii cu virusuri gripale.pr. Cristian Bãicuþ.10dispecerat Fax: 021/252. drd.33. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T. pr. în ºt.. Dr. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. boli infecþioase.80 paturi. m. sindrom pertussis viral). m. m. medicina muncii. boli interne. Dr. pr. Octavian Ghizdavu. med. ºi pneumoftiziologie. ct. audiometru. sp. medicinã internã. m.71. Cristina Grigoropol. 19 . competenþã ecografie gen. m. medicina muncii. c. dr. Pr. Dr.. m.29. cardiologie. cc. medicina muncii. medicina muncii. Angelica Viºan.70 . m. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. m.. drd. DR.21. m. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. pr. în ºt. medicinã internã. Dr. Gologanu Daniela. Echipa medicalã: Dr. m. pneumologie. m. m. sp. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. Dr. III. Dr. spec. Stanescu. Dr. m. Agripina Rascu. m. m. boli infecþioase. m. spec. Tel. hepatologie. spec. sp. pr. Adriana Nicolau. Doina Niþescu. Cristina Grigoropol. III. boli interne. m. Dr. pediatru. Ferdinand nr. 5 þi 8 paturi. drd. Eugenia Bãlãnescu. pr. Gabriela Ticu. laringite acute obstructive. pr. m.sp. Servicii Diagnosticul. centralã: 021.316. Dr. Dr. Secþia Medicinã Internã II . pr. paragripale ºi adenovirusuri. Dr. ecograf. m. medicinã internã. Badea Georgeta. pr.int.317. m. pr..pr. m. gr. spec. m. Iulia Crull. Dionisie Lupu nr. medicinã internã. m. Dr. Dr. medicinã internã. Roxana Matei. Bucureºti Tel. 2010 . Cristina Gica. Dr.sp. în ºt. m. med. ºt. în ºt. pr. Tania Alexandrescu. pr. pr. spectrometru UV ºi vizual. EKG. Adresa email: spital.2011 15 . în þt. Dr. VHA. medicinã internã. Ruxandra Mãntescu. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. Testare imunitate postvaccinalã. m. dr. medicina muncii.ro Secþia Pneumologie Str. medicinã internã. dr.: 021/316. pr. EMG. medicina muncii. dr. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. m.. Eugenia Naghi.. m. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. medicinã internã. Speranþa Teodorescu. medic ªef secþie. medicinã internã. m. Dr. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. pneumoftiziologie. pr. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. Cristina Angelescu. med.45. sp. Bucureºti Telefon: 021/252.. Isabel Constantinescu. Valer Mihai Pompilian. pr. Asistent universitar Dr. pr.. Dr.. reumatologie. pr. drd. Dr. Dr. ºt. rezident boli infecþioase. I. Dr. med. drd. în ºt. medicinã internã. Ruxandra Patrascu. Dr. Ianuli Mihaela. þef Lucrãri Dr. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. Tãnãseanu Stefãniþã. m.32. Simona Caraiola. Dr.. boli infecþioase. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. Ioan Matei. medicina muncii. ªtefan cel Mare nr. ªef lucrãri Dr. paragripale ºi adenovirusuri. Dr.. drd. Muncii.28. reumatologie.47. medicinã internã. infecþiile cu: VHB. 021/252. în þt. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. m. pr.. med. univ. pr.. Luminiþa-Monica Luminos. Dr. pr. m. pr. medicinã internã. în ºt. pr. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. competenþã ecografie gen. pneumococ. pr. medicinã internã. Dr. Rozina Iagaru. med. Sonia Cornelia Bãdulici. imunoprofilaxiept. int. m.

Electrocardiograf.210.210.39.PNEUMOLOGIE . sector 2. chirurgie toracicã. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . extratoracice. probe functionale respiratorii prin flowscreen. Tel. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. foraje transtraheale. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. Serviciu Bronhologie. bronsiectazii. Stefan cel Mare nr.36. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie.90.dabelea@rombiomedica. Vitan-Bãrzesti nr. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. cu teste de provocare sau nu. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. biopsii bronsice. competenta bronhologie Farmacie .51. pr. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. pr.59. competenþã bronhologie. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica. sector 4. STEFAN Sos. 021.334. pulmonare. cc.com. m. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. Bucureºti. 16 Supliment Medical Market . 4 rezerve cu 2 paturi. Tel. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Vasile Popa – m.pr.stefan@b. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. 021.334. mediastinale. examen radiografic.Dr.. Savu Angelica. pneumologie. pleurale. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. Dotare: Aspiratoare pleurale. Testare farmacodinamica bronsicã. Consultanþã anti fumat.Farmacist Sef: Ioana Serban. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale./Fax: 021.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. tomografie computerizata. Laborator de Anatomie Patologicã .I. medicinã de laborator clinic þi microbiologie.35. centralã: 021. extractie corp strain. Examene bronhoscopice.Dr. pleurale. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Fibrobronhoscopia directa etc. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. pr.A. Examen radiografic. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. pneumologie. pr. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. m. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. cu viza diagnostica sau terapeutica:. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . Aparate pentru aerosoli. IOAN ªos. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. farmacist primar Laborator Analize Medicale . astm bronsic.þef laborator: Dr. limfoganglionare. oxigenoterapie sau de lungã duratã. Doina Obãcescu. ferestre pericardo-pleurale.210. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. BPOC etc. lichide patologice.31 spitalul.334.astral. Examene histopatologice:bronsice. Dr. Tel. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. Serviciu de radiologie. Bucuresti. spalatura si periaj bronsic. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara./Fax secretariat: 021.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. cod 020122 Tel. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator.39. bronhografii. spirometru. cura pneumotoraxului spontan.75.histo-chimice. pleurodeze chimice pentru pleureziile. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. st. chirurgie toracicã. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. etc. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. CT. examene bronhoscopice. pr. 11.50. competenþã toracocopie. fistulografii pentru fistulele esobronsice. 13. m.38.com Dotãri: 15 paturi. Tomografii plane ºi în plan bronºic. constantin. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale.sfantul. Dabelea Constantin – m. centrala: 021. drvasilepopa@gmail. m. lavaj bronsic. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. competenþã torascopie. Dr. Marian Ilie. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. Florinel Pop. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. punctii biopsii pleurale.

tipic si atipic si cu chimiorezistenta. sp. Fax.Argeº. Aparat probe functionale respiratorii. Gabriela Bãrbulescu. pneumologie. flowscreen. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. pneumologie.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Laurenþia Bãdulescu. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. spitalul_cimpeni@yahoo. ILIE PITEªTI Str. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. Nr. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. pr. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . Secþia II PNF 50 paturi: Dr.40 paturi ºef secþie: Dr.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. Ecaterina Varga. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic.50 paturi Sos. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. pneumologie Dr. m. 0248/653690. m. Alexandriei nr. Loc. pr. Aparat aerosoli. pr.106. competenþã bronhologie. pneumologie. 0258/771715. pr. str. m. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. PITEªTI. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale.Sandu Adriana Mariana. HVB. Bucuresti. Pulsoximetre. 63. m. pr. pr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. pr. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. Dr. broþaj bronþic. Dr. Pneumolog Dr.ro www. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str.: 420.Stanescu Cristiana Felicia. competenþã bronhologie Dr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. aspirat bronþic. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. 49.Argeº Tel: 0248646500. lavaj bronþic.ro. Jud. Adina Sorina Petrescu. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. Horea. Roxana Tudor. Marian Ilie. produse de puncþie ganglionarã. bronsiectazii etc. Aparat punctie pleurala. pr. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . nr.Badea Carmen Liliana m. HPV cu genotipare etc. Dr. m.. Garii. 145. jud.Marmandiu Loredana Nicoleta m.38.Micu Marioara m. etc. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. 2 Sebis.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. pneumoftiziolog. pr. contact@spitalleordeni. HCV. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III .50 paturi ºef secþie: Dr. Dr. Tineretului. pr. NR. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Alba Tel.Leordeni. m. pr. pneumologie. Daniela Chiriþã.24. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. m. pneumoftiziolog. CEA. bronhografii. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. medicinã internã cronici. examene citologice de sputã. transtoracicã. pneumofiziologie. biopsii bronsice. Florica Borea.Buleu Florin. Medici: Dr. sp.pa. directorul me-dical al spitalului Dr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. examen radiografic. HCV. m. Chisineu Cris. bronhopneumonii. Nr. m. Cuza Voda.2011 17 . Tel 0257/311059. examene bronhoscopice. Arad. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. m. sp. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Speranþa Maria Eugenia Brânzei.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr.ro Dispensar TBC – m. Tel. pleurezii masive. Jud. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. pnf.cronici . nr.45 Dr. m. hemoptizii. pneumoftiziologie dr. Jud.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. 6. lichid pleural. 0248/653694. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.. BPOC suprainfectata. PSA. consult clinic pneumologic. spitalsebis@artelecom. Jud. pr. Dr. spirometrie. Tel. pneumoftiziologie dr.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. Dr. sector 5. portabil. testare farmacodinamicã bronþicã. pneumologie. Câmpeni. www.Coloniei nr. pr. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. cu teste de provocare sau nu.spitalleordeni. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. Anisoara-Alina Halpern. Marcu Luminiþa. pneumonii. micoze pulmonare.

Munteanu Cezara. Brînzei Luminiþa. m. Ganac Gheorghe Director Medical . nr.Dr.ro.348.PNEUMOLOGIE . – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str.22. M. sp. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi.ro. pr.55. bronºite cronice. sp. abces pulmonar.din Judeþul BACÃU. Jud. Cod postal 115100. etc. Câmpulung. pr.ro Dispensar TBC .ro. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. pr. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. Judeþul Argeº. pr.clpnf@gmail.76.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet.Argeº. Dr. Bronhoscop. Dr. jud.pneumologie. m. empieme pleurale. pr. nr. chist hidatic. pneumologie.spitalregelecarol.129 / Fax: 0234.23. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. m. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete .55. la nivel judeþean.38. Dr.Dr.Ec. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. tipizari. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. pneumonii virale. bronºite acute.ro Manager: Dr. runos@pneumoftiziologie-bacau. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec.Dr. 18 Supliment Medical Market . Medic ªef laborator Dr. hematologie. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. Anca Florentina Dumitrescu. tumori mediastinale. indrumare ºi control metodologic în specialitate . culturi. mpr.Argeº 1. Dr. tumori pulmonare. Halbedel Cristina.). competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. Secþia II Pneumologie. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn. pr.pnf. Costeºti. antibiograme. Bacãu. microscopie. Laborator analize medicale . Ftizioterapie. Lascar Catargiu. Apostu Marius. Tel. Tel. spitalcostesti@yahoo. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã.348. Pneumoftiziolog. pneumologie. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). Gavrilã Constantin Director financiar contabil . tuberculozã secundarã. Ileana Drambareanu.consiliere pentru renuntarea la fumat.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. 72. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC.72. M. farmacie@pneumoftiziologie-bacau.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . emfizem pulmonar. N. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str.7. explorari functionale respiratorii.ro.Bãlcescu nr. Dr. 0248510954 / 510150. Medic ªef Dr.astral. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Gavrilã Gabriel. Industriei. Slãnic Moldova. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. M. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. pneumonii bacteriene. Bacãu Tel. Pneumoftiziolog. ªef secþie Dr.com www. medicinã de laborator Farmacie Farm. ªef secþie Dr. Tel.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. pr. lichid de ascita. pr. ªef secþie Dr. Tel. Anca Florentina Dumitrescu M. Enachescu Serban . Cod: 605500. pneumologie. afecþiuni pleurale.com. m. Pneumoftiziologlog. Pneumoftiziolog. Dr. Mares Mariana Nicoleta. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator. bronhoscopie.Dr. pneumologie. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. Laborator analize 0234-52. pneumotorax. pneumologie. pr. medic laborator clinic Farmacie – Farm.wordpress. competenþe în Endoscopie bronºicã. Dr.M. competenþe în Endoscopie bronºicã. www. 0248673 550. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . M. astm bronºic. sp.ro. Manager . 19. investigatia bacteriologicã: ex. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. bronºiectazii. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. Tel. pr. Dr. etc. M. Chiriac Graþiela. Frigioiu Mihaela. competenþe în Endoscopie bronºicã. sp.). Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2.Dr. Fax 0248673850.00. m. sp. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Gheorghe Milos. Pneumolog. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice.ro. ªef secþie Dr.ro. M. Secretariat 0234-51.75 spitaltbc@BACÃU. Rusu Cristina. biochimie. cord pulmonar cronic. Maria Zarnescu. http://sanatoriulslanic. lichid de ascita. m. direc@pneumoftiziologiebacau.ro. Oituz nr. Dana Maria Stanescu. Viºoiu Sorin Nicolae.

0263 348267.ro. m. Rx. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã. coloanã vertebralã. Bistriþa-Nãsãud. Dr.com Dr.spitpneumo.ro 2010 . Principalã. ec. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. spitalmoinesti@BACÃU. 0748 233 000. Dr. 268. pneumoftiziologie. competenþe endoscopie bronºicã. m. m. Guranda.ro Activitatea medicalã .com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. Zorilor. Tomografie planã. Dispensar TBC. Examen microscopic colorat – secreþii. Rx.ro. www. com. pneumoftiz@rdsor. Iliºua. ATI.1. 21 Brãila. laringite.com. nr. Rx. 0231/610178. ftiziopediatrie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Tel. Rx.Ilisua@yahoo. Eroilor. pneumoftiziologie. craniu faþã. bronsiolite. Trandafirilor.Dr. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . 0744 329 616 Director medical. Izvorului nr. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Codreanu Viorel. m. psihiatrie. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo.com. Ecografie generalã. Viorel Ion Lefter. chirurgie. Farmacie. Examen microscopic colorat Gram – sputã. E-mail: office@pneumobt.ro.L. Moisuc Doina. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Jud. Dorohoi. medicinã generalã.24. Manager. Camerã de gardã. Strada Crisan. pr. nr. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã.astral. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr.2011 19 . competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix.spitalmoinesti. centurã scapularã sau pelvinã. Botoºani. competenþã echografie generalã.pneumologie. pneumoftiziologie. rinofaringite. Judeþul Bihor.Câmpiniu nr. judeþul Botoºani. pãrþi ale scheletului în douã planuri. ginecologie-obstetricã. www. Ecografie pelvis. ecograf. Dr. preventoriul. bronsite. O.0231/584 024. Analizor automat de biochimie. Fax 0231/584024. Ecografie abdomen superior.pr. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str. recuperare medicalã.astral. pr. din care: Compartiment TBC 40 paturi. Oradea. (substanþã asiguratã de pacient). Analizor automat de hematologie.0231/ 584082. Asanache Carmen. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Ambulatoriul . Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Rx. tel. bronsiectazii. pneumoftiziologie.eu SPITALUL MUNICIPAL . sp. ec. pr. Tel.. Nr. cod 810003 jud. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Gheonea Anca. DR. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. 0231/613240.60 paturi. m. 57. insuficienta respiratorie acuta). 75. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii.medicinã internã. BACÃU. Compartiment BK. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã.0234-362520. Dr. Laborator analize medicale. Ungureanu Dragoº. Cristina Rusu. IDR 2 ui PPD. Cristina Bahrin. Radiodiagnostic.R. Dr. Tel. pr. spitaldorohoi1@dorohoi. Botosani Tel: 0231/578 023. 0359-413471. neonatologie. Examen radiologic tract digestiv superior. TBC adulþi 36.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Frigioiu Mihaela. competenþe endoscopie bronºicã. competenþã pneumoftiziologie. pleurezii. jud. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . ps. dr. sp.2.. nr. Laborator explorãri funcþionale – Dr. nr. endoscop. oftalmologie. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. Radu S. Margasoiu Daniela. m. Fax 0359-413470. Fax 0263 348267. 584118. pediatrie. amigdalite. pneumoftiziologie. Vladimir Tiberiu. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. spirometru. Bronhologie – Dr. m. din care: – TBC copii 4. Secþia pneumologie II – 60 paturi. jud.coloanã cervicalã. Carmen Elena Iacob. m. electrocardiograf. compartimentele administrative Str. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Durnesti. pneumonii. astmul bronsic.

com http: www. 134. 50 paturi din care .270. Cãlãraºi. pr.ro Manager: Dr. hotã cu flux laminar vertical-2. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. 0255571645/0255571646. pulsoximetru-3. Grãdinilor nr. 0242515931. / Fax: 0264-592176. Oraviþa. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. pr. Caransebeº. Tel. sp.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. Munteanu Ion m.477. Dr. pneumolog. 44. Fenes Matei m. pneumoftiziologie.13 paturi. Gabor Daniela.263 Fax: 0268. ODELCA). m.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. pentru consultatii de pneumologie. Turcu Lucia./ Fax. 6. tel.ªef Secþie.011. bidistilator. Ambulatoriu TBC: Dr. agitator. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . defibrilator monofazic-1. cultura.compartiment TBC .compartiment ATI – 3. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. m.591263.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. Popescu Alina. pr. master managementul serviciilor de sãnãtate. Tel. sp. B. Cãlãraºi. Cluj-Napoca. m.smsacele. str. sp. m. Dumitrescu Spiridon Director med. Episcop Popeea nr. competenþã bronhologie. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. 12. spital_budesti@yahoo. balanta tehnic. m. Milena Man m. Livia Filip m. pneumolog. 0268. 325600 Jud. Jud. microscop optic. etuva. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. Dumitrescu Spiridon. pneumolog. Cãlãraºi. Dr. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. chirurgie toracicã. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. Verinceanu Elena.compartiment TBC – 11 paturi. fax 0242510673. compenþã explorãri funcþionale respiratorii .P. aparate de aerosoli-3. m.compartiment TBC – 12. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. analizor bichimie semiautomat. pneumoftiziologie 47 paturi din care . 45 paturi din care . Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. pr.în contract cu CASJCL. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. pr. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. 30 paturi din care . ELTEX400.0255-229361. telefon 0268/270570. Haºdeu nr. pneumolog. sp. centrifuga-3. m. Dealul Spirii Nr 12.293 e-mail: smsacele@gmail. pr. CaraºSeverin Tel. pr.Nicolae Iuliana. 477. concentratoare oxigen-6. 5 pat. baie apa termostat. Sistem monobloc.273.-pneumologie. pneumoftiziologie. cod 915100. spekol.2. 5 pat. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. Verinceanu Liviu. spirometru-4. 0255-511423. diplomã absolvire curs managementul spitalului.Varianta Nord nr. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. 0264. Argeºului nr.. m. Tel. Braºov Tel: 0268.Dr. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. analizor hematologie. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. Dr. pr. Braºov.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. camera termostat. Niþulescu Dan. Carmen Monica Pop m. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. jud.PNEUMOLOGIE .Sãcele. Independenþei.ro Ftiziologie: 45 paturi . pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str.com Compartiment pneumologie . 0242515932. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. Compartiment bronhologie: Dr. pneumolog. Dr.830. Verinceanu Elena. Dr. Sacele. Verinceanu Liviu. Jud. microscop fluorescenta.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . 0268. sp. m. pneumolog. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. 0264 591902.20./Fax 0268. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. Dr. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Tel. spitalcb@cs. 54. 477. bronhoscop-3. pr. electrocardiograf-3. Axion Iconos MD-Siemens. Nr 1. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC.com. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr.ªef Secþie.. . Catrinoiu Mihai. 0242528297. remus_c2002@yahoo. pr. Oituz nr. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. Banaceu Stana m. 0264-591228. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. pr. competenþe explorãri.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. Caraº-Severin. Dan-Mihail Nicolau m. spoltenita@walla..com Manager: Mureºan Vasile. Rontgen:4 (ELROM 400. Pneumoftiziologie. Dr.pneumologie.

rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. Daniela Homorodean m. pr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. pr. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. Cluj. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. cu teste de provocare sau nu. pneumoftiziologie Dispensar TBC. m. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str.: 0264. 1 Mai nr. Radiologie. Dr.ro Secþia Pneumologie. Marius Ghita. pneumotoraxuri.com. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. Cabinete consultaþii.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. m. testarea capacitãþii de adaptare la efort.huedin@cluj.spitalulhuedin. Marioara Simon.spitcocluj. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).815. prin fibroscopie. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice.ro Cabinet TBC: Dr. puncþie-biopsie pleuralã. Mãlina Dincã.spitaldej.211341. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. Moldovan Ioan.: 0264/312420 fax: 0264-311578.: 0264.212. Andrei Mureºanu nr 12-14. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. jud.NAPOCA Str. 347. str. dr. Spitalului nr. pr. office@spitcocluj. pr. transbronºice. extratoracice. examene bronhoscopice.27 30 paturi din care compartiment TBC . Tel. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Laborator Bronhologie . Pneumoftiziologie 2010 . testare farmacodinamicã bronºicã. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice.175 spitalul. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. m. Iuliu Panduru m. brasaj bronºic. ªef secþie: Dr. sp.com Site: www.C.ºef secþie Dr. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. cabinete în specialitãþile: pneumologie. bronºiectazii. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat.: centrala 0264/597706.351. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. spitaldej@xnet. Doina Nicola. cod 405400 Tel. examene histopatologice: bronºice. m. punct laborator – bacteriologie. Staþie de Sterilizare.10 paturi. Cluj. spirogramã. Turda. spitalmunicipalturda@yahoo. limfoganglionare. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . pr. Tel. Moþilor nr. sp.2011 21 . jud. Fax: 0264. m. B.ro. cabinete consultaþii copii. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. spirometrie. fiºier.astral. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. www. pneumoftiziologie. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. Fax: 0264. cabinet asistente de teren. sp. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Farmacie.ro Secþia Pneumologie: Str.ro. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. Cabinet tratamente. pleurale.ºef secþie Dr. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. sp. spital_dej@yahoo. consult clinic pneumologic. Dej. examen radiografic. 68. Principalã nr.ºef secþie Dr. Tel.B. Cluj-Napoca. Huedin. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. Jud. salã de tratament. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. 42. laborator clinic microbiologie. Andreia-Mihaela Olteanu. mediastinale. pleurale. Laborator Endoscopie Bronºicã. m. Dr.P. aspirat bronºic. Dr. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. Popescu Maria – m. 14-16. www.354. pleurezii masive. Laborator Explorãri Funcþionale. Cluj. runoshuedin@yahoo.go. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. Cluj . examene citologice de sputã.640. Farmacie Sãvãdisla. Fax: 0264/599463. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. pulmonare. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii.Nicola Doina.ro.Hasdeu Nr.com Dispensar T. ecoendoscopie bronºicã. determinarea transferului gazos. lichid pleural. Jud.

office@balnear. Dr. S.pr.bronhologie. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. 520064. ºt.130. pr. Dr. Dr. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market . Nr. pneumoftiziolog.pr. Pneumoftiziolog. Doctor în stiinte medicale.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC. Comp. www. Dambovita. Fax: 0267/ 351883.pr. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Pneumoftiziolog . Sipos Andras ºef secþie m. Sentinelei nr.sp. pneumoftiziologie. Competenþa în Management Sanitar. Pneumoftiziolog. Dr. pneumoftiziolog. Voicu Ghiorghita. radiolog. ªef secþie: Dr. pneumologie Director Medical .m. Competenþa în Ecografie. pneumoftiziolog.486301. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Covasna. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).696.m. Constanþa.400 veraenikoall@xnet.0245772154. Competenþa în: Bronhologie. m.sp. 0241.PNEUMOLOGIE . Dr. Competenþa în Management Sanitar. pneumologie. tel. Dr. Competenþa în Ecografie. S. Chimie.L.sp. Floca Livia. Damian Mihaela. m. Dr.486324.pr. Jud.L. AGIGEA. Constanta.40 paturi Secþia Militara dr. Dr.sp. Stadionului nr.pr.pr. Raduly Eniko m.Cojocaru Viorica. Nr.m. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. m. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Laborator analize Medicale. m.pr.55 paturi. Dr. Laborator DISPENSAR T.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str.sp.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare.agigea@mangalia.tbc. Dr.. Fax: 0241-741121 spital. Pneumoftiziologie. Dr. pr.pr.Borgazi Erdin Director medical S. sanatoriulbalnear@mangalia.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Fax: 0241.Moroeni.sp. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. din care 15 paturi comp TBC. Pneumoftiziologie.ro Manager Dr. Competenþa în Management Sanitar. Sectia pneumologie III. Pneumoftiziolog. ºt.696. paturi: 45. pneumoftiziolog.696.Radulescu LauraM.486300. apa sulfuroasa tamponata. Alexa Anca m. ªef secþie: Dr.C.486 324. Luiza Velescu ..ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str.sp.m.dr. Rotariu Anca.Danteº Elena Director financiar contabil ec. DR. Constanþa.astral. Oana Cristina Arghir m. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Pneumoftiziolog. DR. ºt. pneumoftiziolog. m. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. laborator clinic Coordonator ªef: Dr.L. Dr. Med. pneumoftiziolog.882. cod 905500.1. Jud. pneumoftiziolog. Nemes Eva m. Mun. Fildan Petronela Ariadna. Apti Ghiulten. Dr.B. pr. Pneumoftiziolog . Elena Danteº Director Medical. 0241. Diana Traicu . substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str.: 0241.sp.M. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. Dr. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. Competenþa în Ecografie.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. Sfântu Gheorghe. Maria Burdujan. 0241/ 751 337. m.sp. Dr. m.astral.m. 0241. 1. Tel.m. Tel. Jud. med. 0241. Dr.Manescu Veronica.15. Sanatoriului Nr.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Elena Dumitrache m. pneumoftiziolog. Eniko-Vera Pall.pr. Fax: 0241. sanatoriul_moroeni@yahoo.Dr.12. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. 40.infomedic. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Dr.pr. pr. info@spitfog. Palazu Mare. Constanþa Tel: 0241-742450/742451.. m. Raduly Eniko m. Mihai Nichi.2. pneumoftiziologie.sp.M. Fax: 0241/75.TBC 75 paturi Farmacie. Laborator de Analize: Biologie. Stefan Alina . DR. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.sp.com Manager . pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Jud. Osman Emel . Popescu Georgeta.pr. Jud.net. Competenþa în: Bronhologie. Mircea cel Bãtrân nr. jud. med.Glavan Alexandru m. Dr. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi.dr.697.pr.807. comp. -/311580 (centrala). Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. m. Dr. Dr.Tolbaru Florica Cristiana m. 40. pneumoftiziolog. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Sentinelei nr. Constanþa Tel: 0241. Sipos Andras. saloane: 16.

competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. ªef secþie: Dr. m. Dr. m. Pr. pr.stomatolog Dr.boli infectioase.pr. Manuela-Elena Musa. drd. vbabes@rdscv. Dr. pr.pr. Dragos Nicolosu. m. m. competenþã ecografie. Sp. pr.centrala: 0245/760510. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I.com Dispensar TBC . pr.: 0251. Dr.18. m. Dr.. boli infecþioase pediatrie. med. 22 Decembrie 1989.Ioncicã Lucian. Morfopatologie • Laborator Radiologie.125. laborator clinic ºi microbiologie. • Laborator Anatomie patologica. m.. pr. Carmen Canciovici. Gabriela Marasescu. Daniela Bica. competenþã ecografie. pr. modernizat. m. Dolj. pr. competenþã ecografie. m. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. competenþã acupuncturã. pneumoftiziolog. spitalul_municipal_moreni@yahoo. competenþã ecografie.boli infecþioase competenta ecografie.54 31 06. Mirela Mihailescu. m. m. competenþã informaticã Medicalã. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. Manda Adina Director de ingrijiri . mobilier modern. Dr. boli infecþioase. lector univ. dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Constantin Ecobici. Monica- 23 . Dr.. Eugenia Sãndulescu. m.Dr. pr.2011 infecþioase. Craiova. Aurora Roºca. Dr. Petrascu Elena. în st. în st. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. Fax 0245668391.com site: www.. Dorel Gheorghe. pneumoftiziologie.Voicu Macesanu Alin. Mimi-Floarea Niþu. Silvia Munteanu.Dr. boli infecþioase. m. competenþã ecografie. Dr. pneumoftiziologie. boli infecþioase. Dr.laborator clinic ºi microbiologie. Dr.univ. Elena Volosciuc. Valentina Cioroianu. m. Dr. med.. pr. Doina Ene. Dr. în st. pr. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str.pr. MirelaCristina Corneanu. pr. competenþã bronhologie. Dr. Ana-Maria Vanghelie. Dr. Tel. med. pneumoftiziologie. boli infecþioase. Paul Ginga. • Clinica Boli Infecþioase copii. m. m. competenþã informaticã Medicalã. pr. m. Aparat radiologie fix. Corneliu-Emilian Miu. nr.Brînzoiu Elena-Maria –m. pneumoftiziologie. Dr.med. drd. m. Magdalena Peter. Tel. Dr. pleurezii masive). dr. nr. pr. dr. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Maria Marinescu. Felicia Dumitrascu. Director Medical . competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II.ºt.B. competenþã bronhologie. competenta bronhologie. ªef secþie: Dr. m.vbabes-cv. pr./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. med. m. Dr. Doina Constantinescu. Dr. m. pneumoftiziologie. Dr. Instalatie de sterilizare. Paulica Surugiu. Dr. Mioara Cotulbea.as. pr.Stanoiu Bogdan. pr. boli infecþioase pediatrie.Ionescu Valentina. Marin Mateescu. lector univ. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. 0245/760618. pneumoftiziologie pediatrie Dr. m.Ec. Dr. Dr. pneumotorax. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. coordonator programe T. dr. jud. Daniela Dragnei-Veselu. competenþã ecografie. Republicii. m. pneumoftiziologie. pr.spitalpucioasa. 0245/760728 Tel. Analizor automat hematologie. boli infecþioase pediatrie. m. Pr.ro Dispensar TBC – dr. m.. pr. aparatura radiologica. m. 126. Tania Tudorache. pr. pr. m. Dr. dr. boli 2010 . pr.0245/666036. Lucica Godeanu Statie. Dr. Ileana Bazavan. m. m. Dr. m. competenþã ecografie.Morfopatologie. m..Poenaru Luminita Director financiar contabil . Dan Hurezeanu. pneumoftiziologie. Dr. m. Tel. m. boli infecþioase pediatrie. constand în examen microscopic ºi cultura BK. • Clinica Pneumoftiziologie copii. drd. ªef secþie::Dr. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Doina-Lorena Stanescu. pr. boli infecþioase. Pr. ªef laborator: Dr.. Dr. pr. ªef secþie: Dr. m. în st. m. boli infecþioase. ªef secþie: Dr. Livia Dragonu. pneumoftiziologie. m. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. m.pr. Dr.. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Spirometru. în st.ro. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. pneumoftiziologie. Dr. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie.C. Med. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. m.pneumologie.med. pneumoftiziologie. pneumoftiziologie. Camelia Tudosie. pneumoftiziologie. pr. pr. Lucian Ioncica. pr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. pneumoftiziologie. competenþã ecografie. Adriana Georgescu. pneumolog.54 23 33 www. laborator clinic ºi microbiologie. ªef secþie: Dr. as. dr. Dr. m. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. m. Carmen-Daniela Culman. ªef lucrari. m. Dr. m. competenþã informaticã Medicalã. competenþã ecografie. pr. Dr. med. Iulian Diaconescu. pr. boli infecþioase. pr. m. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. drd. în st.. pr. Dr. m. boli infecþioase. Examen radiologic standard.ro Manager . boli infecþioase. laborator clinic ºi microbiologie.. Pr. judeþul Dâmboviþa. pr.med.pr. Pr. pr. med. univ. pr. 0251. as. dr.

As. Dumitrescu Florentina..Farm. Craiova. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. drd. Oraºul Filiaºi. 217. spitalcalafat@gmail.sp. m. m. Disp.boli infectioase • Comp. Dr.. în ºt. m. Comp. sp.231. Cupsa Augustin. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. Sectia clinica pneumologie copii . m. Dr. boli infecþioase ºi epidemiologie.com Dispensar TBC. Dolj. Tel. Comp. m. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Mioara Cirstea. pr.Costinel-Adrian Fintanã.pr. Conf. jud.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela. TBC 45 paturi.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. m. 24 Supliment Medical Market .sp.competenta bronhologie.230. 800189 . 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. Comp. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. Tabaci nr. Dr. chirurgie toraco-pulmonara.502. Comp.pr. as. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. sp. Traian nr. Judeþul Dolj.Ivan Cornel Director Medical: Dr. Georgiana Grecu. Dr. Dr.pr. Judeþul Dolj.. m. DILOF RODICA.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. chirurgie toraco-pulmonara. pneumologie.radiologie. Dr. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str.. Unirii Nr. ATI . Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. as. m. Bunea Gabriela Victoria m.10paturi. ªef secþie:: Dr. Fax: 0251.. Dr. Laborator Analize Medicale . TBC 45 paturi. boli infecþioase.epidemiolog • Cabinet ORL.TBC: 0251-441. m. dr. m.1.med. pneumologie. jud. • Secþia de zi HIV/SIDA. pr. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M. Carmen Olar. spec.ro.65 paturi. As. din care comp. univ. pr.ºt.stomatolog. Radiologie. m. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. Boli infectioase (dispensarizare hepatita).402. în ºt.Galati Tel: 0236/46 07 12.PNEUMOLOGIE . dermatolog. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care .• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. Cupsa Dina Maria. medicinã generalã adulþi. Dr. Tel. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.sp. m. Stiintei nr. Angela Colceriu.: 334824.Comp. m. MÎNDRILà ION. Judeþul Dolj.267. pr. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile.boli infectioase. Calafat. Sectia clinica boli infectioase copii . Racoþeanu nr. ºi toracicã.. 5. chir. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna.gen.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare.117. univ.univ.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. Dr. 46 07 13. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . Boli infectioase (vaccinare antirabica). chirurgie toracicã.Stoian Andreea.pr. Sectia clinica pneumologie II .univ. deserv. Giubelan Lucian. Dr.: 0251. drd.Pr. TBC 35paturi. Laborator explorari functionale . Dr.Comp. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo. m. Dr.. Tel. Chitucea Ramona Florina. univ. Endoscopie Bronsica 6 paturi. Camera de garda boli infectioase.746 (secretariat). Insotitori 36 paturi. sp. dr. as. Dr. • Cabinet Cardiologie.200. m.Ioncica Lucian. m. Laborator analize Medicale. Gugila Mihaela. scjuc2006@gmail. m. Dr. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. Camera de garda pneumologie.As. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441.pr. m./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. Stomatologie – HIV/SIDA. m. Dolj. Univ.117.boli infectioase. 46 07 14.234 Financiar-contabilitate: 0251-442.. Tel.boli infectioase. Camerã de Gardã. dr. as. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . m. Internãri: 0251-441. deserv. Dr. m.606 (centrala). din care comp. m. • Comp.383.65 paturi.: 0251.sp. ªef clinicã: Dr.univ. pr. Cardiologie. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. spec. HIV/SIDA.pr. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Laborator anatomie patologica. pr. Dãbuleni. m. prof. radiologie. pr. 0251.75 paturi. Dr.Dinu Jean.Kalath Tereza. med. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL.med. Cardiolog • Comp. 11. m. med.230. HIV/SIDA 15 paturi. Bucovat.pr. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.45paturi din care comp. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care. Sectia clinica boli infectioase adulti II .Mihaela Barcan. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. drd. Dr. pr. Rugeanu Cristian. ORL.60 paturi.Comp.

18.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. Farmacie 0243-254.Dr. Aparat radiologie. M.G. pneumologie. sp.C. pneumoftiziolog. Jud. test bronhomotor puncþii pleurale. Jud. Sat Izvoru Nr 307. nr.aparat radiologic ELTEX 400. sp.pr. sp. Fax: 0243-255. pneumoftiziologie dr.F. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. Tel. spitalul_singureni@yahoo. office@spitaldobrita. leptospiroze. sp. Dr.R. 535600. m. Guse Ana. Decebal nr. jud.pneumo-iasi.odorhei@gmail. Fax 0246265023.. Dr.5. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. 0246265023/0246265526. spitalizvoru@yahoo.300. meningite.sp. Dr. m. imagisticã medicalã.Hunedoara.393. boli infecþioase ale copilãriei etc). Urziceni.D. Androne Georgeta. nr paturi 125.Sanatoriului. Panduri nr. pneumolog.3./Fax: 0040-266-212186..ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr. M. Fax:. Bálint Csillam. Dr. Oproiescu Carmen Doina . Dr.pr. Jud. Jud Giurgiu.ro SPITAL MUNICIPAL “DR.: Centralã 0243-255.26..com Dispensar T.212.Isvoranu Mihaela. sanatoriu. Singureni. www. Computer Tomograf: Dr.Rebedea Cristina m. secretariat.pr.2011 25 . spizvoru@yahoo. Tel. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. m. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str. Ialomiþa Tel.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.pr. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.Burlea Alexandru m.Harghita. hepatite virale.sp. Tel.130. 0253/278571 Fax: 0253/278692. 212052.C.199.com web http://www. Policlinicã 0243-254. pr.379. Frankfurt Magdalena m.sp.: 0254-713820.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232.D. Gál Éva as. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru.brad@comser. Topliþa./Fax 0246/234209.Baltã Mãdãlina. Ciurcã Alin Constantin. Pulsoximetrie. Jud. Hunedoara. pneumolog. 0266218188. Camburu Cornel m. smsecretariat@rdslink. Lazãr Gabriela Melania .spitalulbolintin. Bethlen Gabor Nr.655. M.Dr. Dr. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str.m.com. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. perfecþionare pneumologie. nr saloane 23. Interne: 0243254.23.ro 2010 . Dispensar T.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Neagu Nicu Raul Structura spital:. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str.C. 1.ro.Victor Babeº nr.B. comp.673. I. info@sanatoriugeoagiu. 25. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.sp. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Jud. Contabilitate 0243-254. nr.212.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. pneumoftiziolog. Gorj Tel: 0253/278691.com Manager Dr. tel.. Magura.379 E-mail: smurziceni@gmail.m. cod 335404.18. biolog sp. Hunedoara Tel: 0254 611050. pneumoftiziologie. sp. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. Dr. infecþii urinare. Cerghezan Imre-m.I. Giurgiu.: Dr. spirometrie.P. 25 paturi din care:.pr. Servicii oferite: Spirometrie.Cihac nr.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK.B. Tel. 3 saloane. Administrativ 0243-254. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str. Hunedoara. pneumologie. 72. pneumolog ºef secþie.8.26. Jud.: 0243..m. Harghita.:0254-248884..ro.13. 16. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. 0246/234185. Fax: 0243. . pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. Stegaru Patricia Director Medical Dr. Tel. diaree infecþioase. Laborator radiologie: .B.spitsingureni. pr. Ialomiþa Tel centralã. Jud. Tomografii plane. la P. EKG. Cod. Tel. med.0232. jud.375. Geoagiu. Aerosoli.R. examen bacteriologic ºi A. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. Slobozia. Dr.Coltatu Claudia Mirela-m.13 www.Apetrei Simona m.372. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Secretariat: 0243. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. Secretariat 0243255.sp. aerosoli ºi oxigenoterapie.B. Victoriei nr.ro Dispensar T.ro Dispensar TBC .com Pneumologie – 12 paturi.

Administratia. Fax: 0233. 63 Târgu Frumos. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. spmtar@yahoo.489 . Str. Filip Gabriela .2. Jud. Neamþ Tel: 0233. VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.com Dr. pneumologie. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. specializare tratament Pneumologie. cabinet asistente.61. Victor Babeº Nr.241.ro Pneumologie . 0265/44. Târnãveni. Tineretului nr. pr. Jud.Rahova nr. jud. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.C. 81. m. Mehedinþi.pr. ºef de secþie.com. m. Bordeanu Monica-Geanina. 0262 –342120. pneumologie.1. sp. cod 225200 tel. Iaºi Tel.34.Secþia Interne.ro. Pop Maria Magdalena – m. LÃPUª Str. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str.sp. spitalulvinjumare@gmail.594 Financiar-Contabil. cabinet consultaþii.B..com http://www. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. Bisericani. Cuza Vodã nr.61. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº.-Fax 0265-411889. Floare de Colþ Nr.Madalin Mateescu.6. Lãpus. pr. 381.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.m. pneumologie.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie.004 .spitalulvinjumare.19-20.Dr.004 .com.Dorina Maria Ciurba. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec.594 ..MARE Baia Mare. Colea Marilena.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail.com. m.pneumologie Dispensar TBC: Dr. Luduº. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.Zaharia Boiu Nr.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. . Jud. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.ro Dispensar T. SPITALUL MUNICIPAL “DR. str. Olar Emilia Mariana – m. . Fax: 0265/44. m. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. 507. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str.sp.ro Dispensar TBC .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. pneumoftiziolog.Dr.Dr. Dr./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo.spitaltarnaveni.pneumologiesp.: 021/2670881.56 e-mail: spmt@tvas. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson. 381. Tg. Mehedinþi Tel. m. Victor Babeº nr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.C. pneumoftiziologie.052 Centrala sporba@rdslink. sp. Mureº tel. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. m. Spitalului nr. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. sp. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. Jud. Jud. 381. Ilfov Tel.Dr. Borºa. cod 545200..40.ro Dispensar TBC: Dr.B. Porþile de Fier nr. Mureº Tel. Stefani Carmen Ioana: m.net Manager: dr.489 . Fax: 021/2671012. pneumologie – dispensar TBC. Baia de Aramã. Dr. str. Nr.Secþia Interne.PNEUMOLOGIE . Gheorghiu Darius .Administratia. Dr. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie.sptgfrumos. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . Maramures Tel. pr.Mehedinþi. www. Jud. Zmeu Gheorghe Marius – m. Str.ro. Cod: 225 100 Tel: 381. Jud. Botezatu Elena Director medical: dr. 9-11. 381.241. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA .Ioana Felicia Fontu.FinanciarContabil. Jud. Reghin cod 545300. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. e-mail: office@spitalulorsova. 342121 Fax: 0262-343169.Dr. www.spital-ludus. spludus@ludusnet.Balataretu-Dinca Elena. Mihali Maria m.61. Fax: 381.go. Dr.com Dispensar TBC: Dr.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m.sp. site web: www. 004-0265-512712. 20. spital_borsa@yahoo.34. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST. pneumologie. fax 0252360623.12. 381.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.pr. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . 0252361908. e-mail: spperis@yahoo. Jud. Tel.500. Maramureº Tel: 0262 275995.ro Dr. MRF.052 Centrala. Jud. pr.pr. Jud Mureº CP 545600. Maramureº Tel.sp. Iulian Predescu nr. Principalã nr.

Comp. radiologie. Compartimente auxiliare: laborator clinic. ªtefan cel Mare. Cpt Drãgãnescu. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna.m. State Greta. Cristinela Vasile.spitalcorabia. Drãgãneºti Olt. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. Jud. TBC: Ruja Silvia. biochimist. Olt Tel.com. Sterilizare. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. Miron Caproiu. Fax. Jud. etuva. IACRS. Laborator de analize medicale: Hematologie. Carpaþi. m.ro Manager: Ec. www. Comp.ro Dispensar TBC: Dr. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. urgenþã. nr. Dr. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. Tereja Claudia.ro.a. 0249/460340. Danilã Eduard. Email: spital_tgneamt@yahoo. Jud.340419.ro. Dr. Leana Stanescu . nr. investigaþii radiologice. 2. Drajna . Criºan. Laborator analize medicale. 431765. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. 35. 0249/460443 Email. Laborator radiologie. Olt Tel. Dr. Fax. pneumologie.:0244 . Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. pneumoftiziologie. spirometrie. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna.ro. 0249-560671. Spirometrie. nr. Ioana Stoianovici . Biochimie. (04)0233/790824 Fax.4 paturi): 80 de paturi.ro.Sat Drajna de jos. pr. Olt Tel. Prahova Tel: 0244/290671. farmacie. Dr. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. hematologie 2010 . Nr.m.ro Manager: Dr. (04)0233/790933. Imunologie. pr. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. Informaticã: info@sanatoriudrajna. spitaldrgolt@clicknet. Medici: pneumologie – Dr. Slatina.m. nr. Prahova Tel. Scornicesti. din care. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Cod 615200 Tel. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. pneumonii. Dr. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Chirobocea Elena. Neamþ.). Clara Rusita. Dotare: radiologie. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie).: 0249 431764. Dr. Breaza. 21. pr. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. office@spitalpnf.42-46. balanta laborator. Fax: 0244 – 341464. Principalã 888. Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. Farmacie: Pârvu Elena. Olt Tel. electrocardiograf. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. bronsite acute ºi cronice.com Dispensar TBC: Dr. spirometru. 436139.2011 27 . Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Jud. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Maria Lazãr. Dr. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Dr. ftiziologie 70 de paturi. 116. Jud. nr.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. pleurezii. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. pneumofiziologie. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. s. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. Aurel Furtuna . pr. Spirometrie. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. pneumofiziologie. afecþiuni pneumoftiziologice acute. 0249/465370 Email.9-11. Comp.ro. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. spitalpnf@yahoo. ecograf. Com. BPOC. Jud. farmaceutice. Corabia. Tîrgu Neamþ. autoclav.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Manager Dr. manager@spitalbreaza. Puiu Tatiana. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Rusu Mircea Alin Director med. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Jud. sp. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Echipamente:oxigeneratoare. grup electrogen.com. 5 paturi. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. investigaþii paraclinice (Bronhologie.

imagistica medicala. Satu Mare.ro ªef secþie Pneumologie: Dr. Nicolae Bãlcescu nr.sp. comp. pneumologie. 1-3. Sibiu. spital_sv@clicknet. Tel: 0269230260. Ignat Adrian Radu . comp.sjup. secretariat@sjup. 30 paturi. Fax: 0260-644710 www. comp. pneumolog. Strada Republicii 14. Dumineca Daniela. Fax: 0269 845564. Tel: 0230/222098. 5 paturi.. Mizil. Jud. mun. radiology. Medic ªef Secþie .46 paturi.pr.sp. Suceava.530. atestat în management sanitar. nr. B-dul. Buna Vestire nr.dr.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.9. Sibiu. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. 10 paturi. 35 paturi. Suceava. Prahova Tel.678 carmenboescu@sjup. Email: info@spitalulmedias. Gh.sp. Dr. Comp. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. TBC II . Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. www.ro. Jud. Secþia Pneumologie II .28.sp. Gr. Jud. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. 15 paturi. Tãºnad. TBC III .com. Spirometru.300.ro T. pneumolog. www. jud. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. Jud. MDR-5 paturi.80 paturi. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. pr. Pneumologie – adulti. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo.ro Pneumologie I.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi.Libertãþii Nr. Popescu Rodica.com. Secþia Pneumologie III . jud. statistica ºi informatica medicala . comp.com.C. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I .1-3.44. MDR-5 paturi.60 paturi. Aparaturã medicalã: Ap. Dotare: spirometru.Fenechiu Olivia. Comp.cu 35 paturi – ºef secþie . 20 paturi. 40 paturi. 1 Decembrie nr. Prahova 0244-250505.19. Eugenia Neacºu. Solca. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. nr. amplasata în Vila II. Medic ªef Secþie: dr. Comp. Comp. Suceava. Popescu Mihai.: 0260-644348. amplasata în Vila 3. nr.: 0261-730913. Ploieºti. PASCUT VASILE -m. Cantacuzino. medicinã internã Director MEDICAL dr.ro.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. Pallay Vasile-m. statistica_spital_sv@clicknet.dr.: 0244-36. Mediaº.pr. – 30 paturi – Dr.dr. Fax:0230/520412. atestat în management sanitar. TBC copii.15. Tel: 0269 842550. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. Fax: 0244. TBC adulþi. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. comp. cu Comp. Pneumologie II. Satu Mare Tel.pediatriesibiu. Kerezsi Csaba m.PNEUMOLOGIE .sp. Laborator radiologie. pediatrie_sibiu@yahoo. Vasile Lorel. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . Baritiu. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Hegedus Sanda-m. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. Pompeiu Onofreiu. Bojan Viorel Smaranda-m.21. explorari functionale.sp.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. SF. Floreºti. 0260-644744. Tel: 0269230260. Fax:026913004 www. Duca nr. Laboratoare: radiologie. Dr. Jibou. Cojocariu Florinel – m. Negru Rinceanu Elena m. Câmpean Ioan Marius.Ialomiþei nr. Medic ªef Secþie .G. pneumolog.spitalpnfsm.46 paturi – Dr.530. Fax: 0230477020 Manager dr. secretariat@pediatriesibiu.93. Satu Mare Tel. Prahova Tel: 0244. pneumolog Pneumologie. TBC adulþi. EKG. Ambulatoriu de specialitate. www. 725600 Tel: 0230477389. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Dr. dr.pr.521.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str. Dohi Lorant m. Comp. Seik Monica m. explorari functionale. Jud. EKG. Comp.: 0261/ 825600.Padeanu Vasile-m.sp. 440078.678 0244. I.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr..60 paturi.ro.com Dispensar TBC: Dr.m.spitaljibou.de radiologie. dr.ro Manager: Ec. Fax: 0244.B. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. Sterilizare. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. 21. jud. nr. pneumolog. Spitalului.160 paturi – Dr.36. Laborator analize medicale. m.Varga Ritta-m. Medic ªef Secþie dr. 0244-251115.92.sp. Sãlaj Tel. 3-5.spitalfloresti. 33. Ecograf. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. 55 paturi. dr.sp. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo.2-4. Pneumologie – adulþi. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo. Comp.com Medicinã Internã . Diaconescu Daniela. TBC . pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. dr.ro. Manta Mãdãlina.

. pr. m. bronsite acute si cronice. Marincu Iosif. pr.pr. Dr. Dr.. Dr. m. As. m. respiratorie . Dr. coordonator.Chim. m. med. pr. Szilagy Delia Monica. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. Dr. pr. HIV/SIDA. Pneumologie. Dr. m.. Gorici Corina. Dr. HIV/SIDA.Schuch Angela. m. sp. Adriana Socaci. Dr. m. m. Conf. boli infecþ. abau Roxana. rezid. dr.. m. sp. m. m. pr. pr.. Dr. Pneumologie. boli infecþ.. m.. Lucian PaulHorea Negrutiu. m. epidemiologie.boli infecþ. competenþã bronhologie. Narcisa-Daniela Nicolescu.Chim. Lab. ºef lab. M. Ungurean Ioana. boli infecþ.. m. ToracoPulmonarã .universitar Dr. m. m.6 paturi: Dr. As. Lab. Gheorghe Adam nr.pr. pr. Opreanu Radu Virgil. As.Miron Ramona Mihaela. sp. Dr. Lab. Med. Dr. Lab. imagisticã med. competenþã ecografie. pr. Voicu-Mircea Tudorache. m. Dr. Dr. pneumologie. Alexandru Crisan. Comp. laparoscopicã. univ. Dr. Dr. MonicaDaniela Cotfas.ro. TELEORMAN. Pneumologie. Dr. Cab. Dr. Traian nr. Elena-Gratiela Ioncelescu. Dr. dirmed@spitalul-vbabestm. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . pr. Maria Ileana. m. Pneumologie. sp.F. in st.Badescu Sorina. m. m. pr. med. manager. Radiologie ºi Imagisticã Med. Budarescu Maria Cristina. pr. internã. RodicaValerica Potre Oncu. dr. sp. m. Anatomie Patologicã – Citologie. Sorina Maria-Denisa Laitin. Dr. Stefan Mihaicuta. Dr Madem Alina Luminita. sp. Conf. boli infecþ.boli interne boli respiratorii (pneumonii. pr. Bica Valerica – biolog specialist. anatomie patologicã. competenþã ecografie generalã. competenþã ecografie. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. Dr. terapie intensivã.. Secþia Pneumologie II . m. m. Pneumoftiziologie I. Timiº. Pneumologie. Dr. m. CameliaTeodora Nita. ªef sectie: Dr. m. Pneumologie. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Comp. boli transmisibile ºi epidemiologie. de Anatomie Patologicã. Fax: 0256. Comp. Radioterapie Pneumoftiziologie II. Str. med Dr. pr. II Copii ºi Adulþi. Dr. Biol. Dr. Dr. Isai Luminita Alina.4 paturi. Dr. Corbeanu Cristina Elena. Dimitriu Raluca Diana. m. Dr. Timiºoara. Dr.sp.Sas Daniel. de Anal. pneumologie. pr. boli infecþ. i boli infecþ. sp. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. Dr..pr.79 paturi din care 34 paturi Comp. m. Dr. Chis Minodora. pr. Dr. m. Med. Oanta Gratiela.Fira Mladinescu Ovidiu. univ. Conf. toracica. Carmen Panaitescu. 13 Tel. Lazureanu Elena Voichita. sp. Dr.. de Explorãri Funcþionale. Nan Delia. Bertici Nicoleta. m. Dr. Teleorman. boli infecþ. Monþia Tatiana. i pneumologie: Dr.207. univ. Manuela-Gabriela Curescu.com Secþia med. Biol. m. Medicale. cu competenta in ecografie si computer tomografie. competenþã ecografie. m. 68-72. Dr. Secþia Pneumologie I .med. Roman Horatiu – m.Ardelean Carmen Loredana.ro. pr boli infecþ. m. Rosiori de Vede. m. Hanna Csunderlik. pr. contzim@yahoo. Pneumologie: Dr. Dr. med. pr pneumologie. Dr. m. Pneumologie. în st.. pr. univ. ºef secþie.pr. Mateiu Loredana Manuela. Pneumologie.com.pr. m. m. boli infecþ. m.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Stefan Mihaicuta m. Dr.. farmacist primar. Dr. Dr. Secþia Boli Infecþ. dr.. Dragan Codrut – chimist specialist. Zimnicea. internã – 60 paturi. boli infecþ. Prof. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. pr. pr. pr.. terapie intensivã.. sp. Mihalcea Elisabeta.2011 Vancea. med. boli infecþ. pneumologie. Dr. m. Dr. Dr. Med. sp. Comp. Dr.R.pneumologie. boli infecþ. Dr. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. m. Clitan Monica Mihaela.14 paturi. Nr. Balint Gib Marius. Adriana-Mihaela Dan. Dr. ºef secþie. Dr. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. competenþã ecografie. Str. Comp. 145400 Tel/fax: 0247/366995. Explorãri Funcþionale. radiologie. Sanda-Anca Levitchi. in st. Dr. boli infecþ. ºef secþie: Prof. boli infecþ.pr. m.Chim. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. m. boli infecþ. Vancea Dorin. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. Dr. Elena-Voichita Lazureanu. Draghici Dan -sef sectie – m. Dr. în st.Iovan Ionela. Marc Monica.: 29 . pneumologie. Lab. Chir.. Lab.. m. Vancea Dorin.79 paturi din care 60 paturi Comp. Irina-Ionela Stoia-Djesca. m.66 paturi din care 6 paturi Comp. As. Conf.. Aviatiei. Dr.Oancea Cristian. Dispensar TBC. boli infecþ. Conf. competenþã ecografie generalã. 0247466701. de Radiologie. Dr.670. Computer Tomograf. Dr. Dr. pr. pr pneumologie. anestezie. pr. pr. competenþã ecografie. Malac Constantin – chimist specialist.ro Manager Dr. Farmacie: Sâmbotin I. Dr. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia..Curelea Aura Eugenia. Dr.pr.pneumologie Director MEDICAL interimar. atiari@spitalul-vbabeº-tm. pr.: 0256. Str. Borcan Daniela. Stoenescu Dorel – biolog princ. competenþã Chir. Virginia Mihaescu.Ivascu Ana. Virgil-Filaret Musta. Dorin 2010 . pneumologie. pr.. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. m.Laza Florin. Teodora Moisil.735 conta@spitalul-vbabes-tm. Pneumologie. Pneumologie. m.pneumologie. TBC. competenþã ecografie. Chir. m. Gherman Minerva – chimist specialist. m. Maria Cerbu. sp. Mun. Hazm Aljabory.34 paturi. pr. Recup. pr. Muha Maria. Dr. pr. anestezie.. Emilia-Octavia Nicoara. rezid. Lab. Comp. explorãri funcþionale. sef farmacie. dr. Alergologie si imunologie clinica. Dr. sp.Chereji Monica.Sorescu Cristian. Dr.1 Tel: 0247466651. Dr. Dr. Dr.207.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo. Adriana Botila. m. Corneliu Constantinescu.Fratila ZenoIoan. pr. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. m.. Anestezie.. Geru Gabriel. Traila Daniel. TBC ºef secþie: Prof. Dr. Dr. Terapie Intensivã .BABEª TIMIªOARA jud.

Peia Andra Maria.m.: 0235/457330. Internã. Horezu. 150 Tel. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. de picior.spitalfaget. nr. Vâlcea. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. specialist. Negreºti.m. www. ºef secþie dr. 41.5 paturi. Dr. Mircea Vodã.: 0250/748001. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Bulacu Monica. ºef secþie dr.m. SPITALUL DR.Vaslui.14 Tel.pneumologie. Deta. 29 Tel. ºef secþie dr.: 0256-391260.pneumoftiziolog. 025086062.com.PNEUMOLOGIE . Lab. respiratie. Elena Todorescu. M. somacin2002@yahoo.HIV/SIDA. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. Gheorghe Deaconu .Iugulescu Magdalena. Mihãeºti Str.. EKG. bronsite.Dr. Pneumologie . Sânnicolau Mare. Tel.pr. puls. Tulcea. Radiologie si imagistica. Str. II pneumoftiziologie.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. 571883. VASLUI.spitalnegresti. Gheorghe Deaconu .com Dispensar TBC. 360682. Victoria Teodorescu . Cab. str. tensiometru adulti. Timiº. . Panciu.pr. . 0256 320692.: 0237/ 275600. 201.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud. M. Popescu Luciana Mihaela -med.Spitalului nr. Decebal Nr. de legatura.pr. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud.radiolog. Nr. Dr. med.4.fr. nr. Dr.pr. www.com Secþia pneumologie. Nr. 0250/768282. Dr.net. Dr. 305300 Tel: 0256 320860. Laborator analize medicaleDr.m. dr. Rm Vâlcea. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. Bloc operator. aspir. Calea lui Traian. Cuza nr. .4. Princ. Heracleea.dispensarizare a hepatitei.net Pneumoftiziologie DR. 245800.sjv. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Vâlcea. Duta Constantin. 34. tub oxigen.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. 25 paturi. Fax: 0240/ 571968. Fax: 0237/ 275779 spital. Contele Csekonics Nr.pr. Tel: 0240/ 562115.net Comp. boli infecþ. antirabic. 66 paturi.Timiº.pr. spitaljimbolia@artelecom. Oraº Fãget.I. EKG Hellige.pneumoftiziolog. Pneumologie. A. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. As. Dr. a nr. în curs de organizare . Constantin Rusanda Rahela. de Psih.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud. M.com Laboratoare: Lab. Cab.pneumoftiziolog. Barlad.sp. spitalbabadag@yahoo.com. Dr.pr. III pneumoftiziologie. 12 capsule.ro Sectie Med. Desaga Daniela. Str. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. Pneumoftiziologie.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud. Telefon: 0240/ 571884. 50 Tel: 0235/416220. Str.. Str. www. NICOLAE” BÂRLAD Jud. Dr. str.Timiº. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. Fax: 0235/457730 www. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. boli infecþ.spitaluldecopiibarlad. spital_negrestivs@yahoo. Tel. Iosifescu Cristina. Mãcin. Antonescu. Sandu Maria. 0250860620. astm bronsic. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. etc) Cab. Timiºoarei. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom.spitalulmacin. A. Vâlcea. Comp. Loc.: 0256-371770. Lab. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Dr.ro Dotarea: EKG. spitalul_Vâlcea @yahoo. Tel. m.: Tel/ Fax: 0256 360655. temperatura corporala). Timiº. Tel. 66 paturi. Fax: 0250/746989. Comp. nr. Lab. radiologie ºi imagisticã med. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud.online. Str. Dr. B-dul Epureanu nr.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud.com Cab. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG.pneumoftiziolog. de anal. Jimbolia. Cab. Babadag. 4. Laborator analize medicale. de intubatie oro-traheala. SEITAN GHEORGHE DANIEL. Mihai Viteazul. Miu Sorin.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. Sectii: I. Lab. Rosoga Gheorghe. radiologie si imagisticã med.ro. 66 paturi. Cornelia Vultur . 5.panciu@sanitar. Nesin Marina. monitor pacient (T. Computer.Dr.pr. Fax 0240/ 561820. 10.ro Dispensar TBC. www.Maresal I.Ciontea Elena. radiologie ºi imagisticã med.Cornea Georgeta. Victoria Teodorescu . str. med.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii.m.pneumoftiziolog. Str. terapie intensivã boli infecþ. Tulcea. Salã de gimnasticã. nr. oscilometru.

toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog.30 . chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. care. test standardizat cardiorespirator de efort. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. Diana Ioni[/. Dr. int. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru. kinetoterapie respiratorie. Viilor nr.14. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Sector 5. condus/ de prof. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. Echipa. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. }os. un fiziokinetoterapeut. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. test de mers. determinarea presiunilor musculare respiratorii. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. 90 Tel. care au simptome respiratorii. etaj I.30 . un psiholog ]i un asistent medical. 518. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. 7. Miron Bogdan. dr. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. Bucure]ti. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. 420. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. 021 335 69 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->