Sunteți pe pagina 1din 3

BIOLOGIE

Obiectiv de referinţă: Să identifice grupe şi specii de plante


Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10

ƒ să recunoască specii de plante ƒ să descrie grupe şi specii de ƒ să determine diferite grupe şi specii ƒ să compare diferite grupe şi specii
importante pentru viaţa cotidiană; plante; de plante; de plante.

Obiectiv de referinţă: Să stabilească relaţii între factorii de mediu şi diversitatea plantelor


Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ să recunoască influenţe ale unor ƒ să stabilească influenţe ale unor ƒ să compare adaptări ale unor ƒ să evidenţieze experimental unele
factori de mediu asupra vieţii factori de mediu asupra creşterii şi grupe şi specii de plante la diferite cerinţe ale plantelor faţă de mediul
plantelor; dezvoltării plantelor; condiţii de viaţă; lor de viaţă;
ƒ să întocmească unele scheme,
grafice etc. pentru evidenţierea
relaţiilor între creşterea,
dezvoltarea plantelor şi factorii de
mediu.

Obiectiv de referinţă: *Să observe relaţii între plante şi alte vieţuitoare


Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ să identifice relaţiile dintre plante şi ƒ să stabilească relaţii posibile între ƒ să analizeze diferitele relaţii dintre ƒ să realizeze unele scheme pentru
alte vieţuitoare (insecte, păsări, plante şi alte vieţuitoare; plante şi alte vieţuitoare; evidenţierea relaţiilor dintre plante
microorganisme din sol etc.); şi alte vieţuitoare.

Obiectiv de referinţă: Să explice alcătuirea unei plante cu flori


Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ să recunoască părţile componente ƒ să descrie organele unei plante cu ƒ să stabilească relaţiile dintre ƒ să explice modificările organelor
ale unor plante cu flori; flori; alcătuirea şi funcţiile diferitelor părţi unor plante în raport cu condiţiile
componente ale unei plante; de mediu.

Obiectiv de referinţă: Să utilizeze metode şi mijloace adecvate explorării / investigării lumii vegetale
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ să recunoască instrumentarul şi ƒ să identifice metode, tehnici de ƒ să utilizeze corect instrumentarul, ƒ să selecteze adecvat metodele şi
aparatura de laborator necesare lucru necesare realizării unor aparatura de laborator, tehnicile de tehnicile de lucru necesare
explorării / investigării lumii activităţi experimentale; lucru etc., necesare explorării / realizării unor activităţi
vegetale; investigării lumii vegetale; experimentale şi să le utilizeze.

BIOLOGIE – Criterii de notare pt. clasa a V–a 1


Obiectiv de referinţă: Să realizeze activităţi experimentale şi să interpreteze rezultatele
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ să noteze observaţiile realizate în ƒ să întocmească schiţe privind ƒ să realizeze experimente simple ƒ să explice rezultatele
cadrul unei activităţi experimentale; modul de desfăşurare a activităţilor care să evidenţieze creşterea şi experimentale şi să formuleze
din teren; dezvoltarea plantelor, procesele concluzii.
fiziologice ale plantelor şi influenţa
factorilor de mediu asupra acestora
etc.;

Obiectiv de referinţă: *Să realizeze predicţii sau extrapolări pe baza activităţilor experimentale
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ - ƒ - ƒ să descopere relaţii, fenomene, ƒ să aplice cunoştinţele însuşite în
procese etc.; realizarea unor activităţi practice.

Obiectiv de referinţă: Să exerseze utilizarea unor surse de informare şi *să utilizeze sisteme de înregistrare şi reprezentare a datelor
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
ƒ să identifice diferite surse de ƒ să recunoască specii de plante cu ƒ să stabilească unele caracteristici ƒ să coreleze informaţiile obţinute din
informare necesare rezolvării unor ajutorul unor atlase, albume, ale plantelor folosind anumite surse surse diferite de informare;
sarcini de lucru; determinatoare etc.; de informare (atlase, albume, ƒ *să realizeze desene, scheme etc.
reviste, mijloace video, internet pentru reprezentarea unor date
etc.); (componente anatomice, procese
ƒ * să extragă şi să insereze fiziologice, relaţii dintre vieţuitoare
informaţiile din şi în fişe, fragmente etc.).
de text, tabele etc.;

BIOLOGIE – Criterii de notare pt. clasa a V–a 2