Sunteți pe pagina 1din 3

1. In ce consta conflictul comic in piesa Chirita in provincie?

2.Identificati in text formele regionala caracteristice graiului moldovenesc.

3.Enumerati tipurile de comic si dati pentru fiecare exemple din Chirita in


provincie.

4.Caracterizati personajul Chirita si relevati mijloacele artistice prin care o


caracterizeaza autorul.

Metoda cubului
I. DESCRIE
1. Personajele care apar într-o operă literară pot fi clasificate în
funcţie de mai multe criterii.
Numiţi personajele din fragment şi încadraţi-le în categoria
corespunzătoare.
2. Defineşte genul dramatic.
3. Motivează de ce fragmentul aparţine genului dramatic.

II. COMPARĂ
1. Stabiliţi asemănări şi deosebiri între Chiriţa şi cumnata ei, Safta, după
cum reies din fragment.
2. Alegeţi un presonaj dintr-o operă aparţinătoare genului dramatic şi
stabiliţi trei asemănări cu
personajul Chiriţa.
3. Identifică din fragmentul de mai sus tipurile de comic.

III. ASOCIAZĂ
1. Asociază fiecărui personaj tipul de comic pe care îl foloseşte autorul.
2. Asociază fiecărui personaj trăsătura de caracter dominantă. (1 adjectiv)
3. Asociaţi replicile cu personajele:
A) “Dojane”
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
B) “Patru”
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
C) “Asta n-ar fi nimică... dar aţi căpchiet cu toţâi în casă… ba încă nu m-ţi
căpchiet şî pe mine!
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
D) “Înainte de 5 ceasuri nu să poate”.
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
E) Sta-i-ar în gât cine-o mai scornit-o?...
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi

V. APLICĂ
1. Demonstrează că fragmentul de mai sus aparţine genului dramatic.
2. Demonstraţi modul în care personajul Chiriţa relaţionează cu celelalte
personaje din fragment.

VI. ARGUMENTEAZĂ
Adevărat sau fals? Argumentaţi.
1. Personajul Bârzoi e mulţumit de noul stil vestimentar impus de soţia lui.
2. Personajul Ion atrage atenţia publicului cu privire la Bârzoi.
3. Chiriţa nu doreşte să păstreze vechile ei îndeletniciri.
4. Chiriţa se consideră superioară Saftei.
5. “Socot că te-i mai hăui că n-ai zahar”.
6. Prin răspunsul lui Ion se poate observa o atitudine de dispreţ cu privire
la Chiriţa.
7. Chiriţa vrea să promoveze o altă modă la Botoşani.

VERIFICAREA LECTURII
CHIRIŢA ÎN PROVINŢIE DE VASILE ALECSANDRI

1. Din câte acte e formată această operă?


2. Unde se petrece întreaga acţiune?
3. Care e motivul pentru care ţăranii se înfăţişează Chiriţei?
4. În ce luă se petrece acţiunea?
5. Cum se numesc celelalte două fete ale Chiriţei şi cu cine
sunt măritate?
6. Cum îi cere Chiriţa lui Ion să îi aducă primul răvaş şi cum i-
l aduce feciorul de casă?
7. Ce află din această primă scrisoare?
8. Cum îl numeşte Luluţa pe Guliţă, când în loc să prindă un
fluture după care alerga cu o plasă îl trânteşte în capul
tânărului?
9. Cine este prietenul din copilărie al Luluţei şi de cât timp
nu l-a mai văzut?
10. Cum vrea Guliţă să îi dovedească lui Guliţă că nu este
copil?
11. De unde află Luluţa că soarta ei este stabilită: să se
mărite cu Guliţă?
12. Care este primul cuvânt pe care îl rosteşte Guliţă după
căzătura de pe cal?
13. În conflictul dintre Chiriţa şi Leonaş, cucoana minte
despre vârsta ei. Câţi ani pretinde că are şi care este
reacţia tânărului vizavi de faptul că femeia ordonă să fie
dat afară?
14. Unde pleacă întreaga familie, împreună cu Chiriţa şi
care e motivul plecării?
15. Încântată de noua locuinţă, unde îşi propune să ajungă
Chiriţa?
16. Chiriţa încearcă să introducă moda străină. Prezintă
trei astfel de schimbări.
17. Cum se deghizează prima dată Leonaş?
18. Ce îi cere ofiţerul Chiriţei pentru ca el să nu se
omoare?
19. Cine îi surprinde pe Luluţa şi Leonaş că se sărută şi
cum reacţionează?
20. Ce face Luluţa ca să amâne data nunţii cu Leonaş?
21. În ce se costumează a doua oară Leonaş, înfăţişându-se
la casa Bârzoienilor?
22. Cine dezvăluie taina curcanului şi în ce constă aceasta?
23. Cum îl păcăleşte Leonaş pe Grigori Bârzoi să plece de
acasă?
24. Ce îi anunţă pe Bârzoieni Luluţa după ce ieşise Leonaş?
25. Cine este musafirul nepoftit şi ce vrea?
26. Ce face Chiriţa ca să o liniştească pe Luluţa cu ţipetele
ei, crezând că e o curată nebunie?
27. Cu ce îi are la mână Leonaş pe cei doi Bârzoieni?
28. Ce ajunge Leonaţ în finalul operei?
29. Cum caracterizează Chiriţa lumea în care trăieşte?
30. Care sunt argumentele apartenenţei textului la genul
dramatic?(minim3)
1. Precizaţi aspectele pozitive şi pe cele negative din comportamentul
Chiriţei.
2. Ce moravuri ale societăţii încearcă sa satirizeze Vasile Alecsandri ?
3. Consideraţi de actualitate mesajul transmis ? De ce ?
Definiţie comic: este o categorie estetică prin care se
provoacă râsul prin contrastul dintre aparenţă şi esenţă,
ceea ce este şi ceea ce vrea să pară personajul.
Tipurile de comic:
comicul de situaţie
comicul de caractere
comicul de moravuri
comicul de limbaj
comicul de nume