Sunteți pe pagina 1din 2

ELECTRO RAZPAM SRL Investitie Pag.

1
Conform H.G. nr. 28 din 2008

DEVIZUL GENERAL
ANEXA Nr.
privind cheltuielile necesare realizarii: 5

A.H.E. Cavnic V1
In mii lei/mii euro la cursul 4.29 lei/euro din data de 17/12/2010
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obtinerea terenului 12.00 2.80 2.88 14.88 3.47


1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 50.00 11.66 12.00 62.00 14.45
starea initiala

TOTAL CAPITOLUL 1 62.00 14.45 14.88 76.88 17.92

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii teren 15.00 3.50 3.60 18.60 4.34


3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6.00 1.40 1.44 7.44 1.73

3.3 Proiectare si inginerie 175.17 40.83 42.04 217.22 50.63


3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 5.00 1.17 1.20 6.20 1.45
3.5 Consultanta 70.00 16.32 16.80 86.80 20.23
3.6 Asistenta tehnica 43.79 10.21 10.51 54.30 12.66
TOTAL CAPITOLUL 3 314.97 73.42 75.59 390.56 91.04

4.1 Constructii si instalatii 7,966.13 1,856.95 1,911.87 9,878.00 2,302.62


4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu 3,712.13 865.32 890.91 4,603.04 1,072.99
montaj
4.3.1 A.H.E. Cavnic V1 3,712.13 865.32 890.91 4,603.04 1,072.99

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 11,678.26 2,722.27 2,802.78 14,481.04 3,375.61

5.1 Organizare de santier 159.32 37.14 38.24 197.56 46.05


5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 183.22 42.71 0.00 183.22 42.71
5.2.1 Taxa autorizatie construire 1% din CM 79.66 18.57 0.00 79.66 18.57

5.2.2 Taxa ISC 0,1% + 0.7% din CM 63.73 14.86 0.00 63.73 14.86

5.2.3 Taxa Casa Sociala a Constructorilor 0,5% din CM 39.83 9.28 0.00 39.83 9.28

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 398.31 92.85 95.59 493.90 115.13


TOTAL CAPITOLUL 5 860.34 200.55 133.83 994.17 231.75

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12.00 2.80 2.88 14.88 3.47


6.2 Probe tehnologice si teste 12.00 2.80 2.88 14.88 3.47
TOTAL CAPITOLUL 6 24.00 5.59 5.76 29.76 6.94
TOTAL GENERAL: 12,939.56 3,016.29 3,032.84 15,972.41 3,723.26

din care: C+M 7,966.13 1,856.95 1,911.87 9,878.00 2,302.62

ELECTRO RAZPAM SRL ATRIA SRL

Administratorl Şef Proiect Ofertant

Raportul generat cu programul WinDoc 3.9 SP25. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.477007