P. 1
ucraina-ue

ucraina-ue

|Views: 147|Likes:
Published by irina_gilca5435

More info:

Published by: irina_gilca5435 on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

RO

RO

RO

pe de altă parte. și Ucraina. pe de o parte.2009 COM(2009) 381 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția pe care Comunitățile și statele membre urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina și a Deciziei de instituire a unui comitet mixt RO RO .COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles.7. 22.

cât și de către Comisia Europeană. trebuie menținute și îmbunătățite.europa. să pregătească și să faciliteze punerea în aplicare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. Planurile de acțiune oferă un conținut operațional relațiilor contractuale dintre UE și partenerii acesteia. politica europeană de vecinătate (PEV) a permis Uniunii Europene și partenerilor săi să realizeze progrese privind consolidarea cooperării lor. prin semnarea de către părți a Acordului bilateral de parteneriat și cooperare UE-Ucraina. și anume faptul că sunt specifice. progrese demonstrate în punerea în aplicare. Noi instrumente sunt necesare odată cu aprofundarea acestor relații și având în vedere că unele obiective sunt realizate în timp ce se convine asupra unor noi obiective. parteneriatul dintre părți a avansat în mod considerabil. de la adoptarea Planului de acțiune UE-Ucraina în 2005. În concluziile sale din februarie 2008. Summitul UE-Ucraina de la Paris. Principalele caracteristici ale planurilor de acțiune. adoptat în februarie 2005. prin intermediul rapoartelor anuale privind progresele realizate. devenind totodată puncte de referință pentru comunitatea țărilor donatoare. odată ce acesta va intra în vigoare. Consiliul a subliniat rolul central al planurilor de acțiune în aducerea mai aproape de UE a partenerilor acesteia. Experiența cumulată pe parcursul punerii în aplicare a planului de acțiune sugerează că ar fi mai adecvată adoptarea unui document care să fie calibrat mai îndeaproape la ambițiile și capacitățile țărilor partenere. Conlucrarea cu Ucraina s-a intensificat într-o asemenea măsură încât aprofundarea deosebită a relațiilor cu UE se justifică pe deplin. în toate domeniile de interes comun. După aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului.do?uri=COM:2009:0381:FIN. În decembrie 2008 au fost inițiate negocieri privind acest instrument. negocierile au inclus și o componentă privind instituirea unei zone de liber-schimb aprofundate și cuprinzătoare cu UE. În martie 2007. procesul de ratificare putându-se derula pe parcursul a mai multor ani înainte ca acordul să intrare în vigoare în întregime... în cadrul summitului s-a solicitat dezvoltarea unui nou instrument practic de înlocuire a Planului de acțiune UE-Ucraina. Punerea în aplicare a acestuia a fost monitorizată atât de către cele două părți. În contextul creării PEV. numit Program de asociere. limitate în timp și orientate către acțiune. a salutat faptul că. care urmează să înlocuiască actualul plan de acțiune. În 1994 s-au stabilit primele relații contractuale dintre Ucraina și UE. și dovezi privind valori și interese comune. RO 3 RO . UE și Ucraina au inițiat negocieri cu privire la încheierea unui nou acord: un acord de asociere care să înlocuiască Acordul de parteneriat și cooperare din 1998 și să fie mai cuprinzător decât acesta. În momentul redactării prezentului document. Pe baza celor menționate anterior și avându-se în vedere progresele substanțiale în cadrul negocierilor privind acordul de asociere. precum și în ceea ce privește o mai bună adaptare a cooperării în funcție de nevoile și ambițiile privind reformarea ale partenerilor. Acordul a intrat în vigoare în 1998. EXPUNERE DE MOTIVE În ultimii ani.eur-lex.eu/LexUriServ/LexUriServ. UE și Ucraina au ales să își dezvolte relațiile prin intermediul Planului de acțiune UE-Ucraina. din septembrie 2008. Cerințele preliminare sunt: o bază suficientă pentru punerea în aplicare a planului de acțiune existent. negocierile privind acordul de asociere erau în desfășurare. promovând în același timp progrese realizabile către convergența în materie de reglementare cu legislația și standardele UE.

Prin analogie cu procedurile adoptate pentru aprobarea planurilor de acțiune din cadrul PEV. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare. Comisia Europeană propune instituirea de către Consiliul de cooperare UE-Ucraina a unui Comitet mixt la nivel de înalți funcționari. În așteptarea modificărilor finale convenite privind Acordul de asociere UEUcraina. se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a programului de asociere. Prin urmare. Programul de asociere va fi aprobat de către Consiliu și ulterior aprobat de Consiliul de cooperare respectiv. Prin urmare. Comisia Europeană solicită Consiliului să adopte propunerea de decizie a Consiliului atașată. RO 4 RO . În plus. din anexă. în special a Planului de acțiune UE-Ucraina (în cadrul concluziilor Consiliului din 14 iunie 2004). Comisia Europeană atașează prezentului document textul unei propuneri de decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată de Comunități și statele membre ale acestora în cadrul consiliului de cooperare UE-Ucraina cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere.

care urmează să înlocuiască actualul plan de acțiune. pe de o parte. având în vedere propunerea Comisiei1. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare. pe de altă parte. Părțile intenționează să pună în aplicare un program de asociere UE-Ucraina. și Ucraina. și Ucraina. Acest comitet mixt ar urma să funcționeze la nivel de înalți funcționari și ar trebui instituit de Consiliul de cooperare UE-Ucraina. întrucât: (1) Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. să pregătească și să faciliteze punerea în aplicare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. pe de o parte. instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui 1 JO xxxxxxxx RO 5 RO . Comunitățile Europene și statele membre negociază un acord de asociere cu Ucraina. a fost semnat la 14 iunie 1994 și a intrat în vigoare la 1 martie 1998. și Ucraina. pe de o parte. prin înțelegeri privind etapele concrete care trebuie parcurse pentru atingerea obiectivelor acestuia. Euratom a Consiliului și a Comisiei din 26 ianuarie 1998 privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. pe de altă parte. cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina și a Deciziei de instituire a unui comitet mixt CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. (2) (3) (4) DECIDE: Articol unic Poziția pe care Comunitățile și statele membre ale acestora urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare. având în vedere articolul 1 din Decizia 98/149/CE. pe de altă parte.Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția pe care Comunitățile și statele membre urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. În prezent. CECO. Se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a programului de asociere.

Modificările ulterioare ale părților operaționale din programul de asociere de către Consiliul de cooperare se vor adopta.parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre. anexat la prezenta decizie. și Ucraina.2009. pe de o parte. Adoptată la Bruxelles. Pentru Consiliu Președintele RO 6 RO . se întemeiază pe proiectul de recomandare a Consiliului de cooperare. 22.7. pe de altă parte. după caz. în ceea ce privește punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina. pe baza coordonării dintre Comunitate și statele sale membre.

. și Ucraina. părțile adoptă orice măsuri de ordin general sau specific necesare îndeplinirii obligațiilor acestora care decurg din acord și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite.. având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. de a stabili etape concrete în pregătirea Acordului de asociere și de a oferi un cadru mai amplu pentru scopul global de a realiza o asociere politică și o integrare economică mai aprofundată a Ucrainei cu Uniunea Europeană.9 a programului de asociere. pe de altă parte – denumit în continuare Acordul de parteneriat și cooperare – în special articolul 85. În conformitate cu articolul 102 din Acordul de parteneriat și cooperare. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Ucraina. menționate în secțiunea 3. de comun acord între cele două părți. Programul de asociere are un dublu rol. întrucât: (1) (2) În conformitate cu articolul 85 din Acordul de parteneriat și cooperare. în caz de nevoie. care va fi revizuit. Programul de asociere este un document operațional.] Pentru Consiliul de cooperare RO 7 RO . pe baza evaluărilor privind progresele realizate. va pregăti și va facilita intrarea în vigoare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare negociază în prezent un acord de asociere.ANEXĂ 1 Proiect de recomandare privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina Consiliul de cooperare UE-Ucraina. (3) (4) (5) (6) (7) ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: Articol unic Consiliul de cooperare recomandă părților să pună în aplicare Programul de asociere UE-Ucraina din anexă. în măsura în care punerea în aplicare vizează pregătirea și punerea în aplicare a noului Acord de asociere UE-Ucraina. Programul de asociere UE-Ucraina va înlocui actualul Plan de acțiune UE-Ucraina. inclusiv o zonă de liber-schimb aprofundată și cuprinzătoare. Consiliul de cooperare poate emite recomandări adecvate. pe de o parte. prin elaborarea și convenirea unor etape concrete care vor oferi îndrumări practice pentru astfel de pregătiri și pentru punerea în practică. Adoptată la [. și în vederea atingerii obiectivelor sale globale.

Președintele RO 8 RO .

pe de altă parte – denumit în continuare Acordul de parteneriat și cooperare – în special articolul 88. inclusiv o zonă de liber-schimb aprofundată și cuprinzătoare. Comitetul mixt va evalua progresele realizate în punerea în aplicare a Programului de asociere. Consiliul de cooperare poate decide să instituie orice alt comitet sau organism special care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale. Se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a Programului de asociere. sarcinile și modul de funcționare..] Pentru Consiliul de Cooperare Președintele RO 9 RO . întrucât: (1) În conformitate cu articolul 88 din Acordul de parteneriat și cooperare. pe de o parte. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare ale Programului de asociere.ANEXĂ 2 Proiect de decizie de instituire a unui comitetului mixt Consiliul de cooperare UE-Ucraina. (2) (3) (4) DECIDE: Articol unic Consiliul de cooperare instituie un comitet mixt la nivel de înalți funcționari. Adoptată la [. și Ucraina. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare.. Acest comitet mixt va funcționa la nivel de înalți funcționari. având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. stabilindu-i componența. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare negociază în prezent un acord de cooperare. cel puțin o dată pe an. Comitetul mixt se întrunește în mod periodic. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Ucraina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->