P. 1
ucraina-ue

ucraina-ue

|Views: 147|Likes:
Published by irina_gilca5435

More info:

Published by: irina_gilca5435 on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

RO

RO

RO

și Ucraina. pe de o parte.7.2009 COM(2009) 381 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția pe care Comunitățile și statele membre urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. pe de altă parte. 22. cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina și a Deciziei de instituire a unui comitet mixt RO RO .COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles.

În concluziile sale din februarie 2008. care urmează să înlocuiască actualul plan de acțiune. de la adoptarea Planului de acțiune UE-Ucraina în 2005. politica europeană de vecinătate (PEV) a permis Uniunii Europene și partenerilor săi să realizeze progrese privind consolidarea cooperării lor. în toate domeniile de interes comun. Experiența cumulată pe parcursul punerii în aplicare a planului de acțiune sugerează că ar fi mai adecvată adoptarea unui document care să fie calibrat mai îndeaproape la ambițiile și capacitățile țărilor partenere. prin intermediul rapoartelor anuale privind progresele realizate. și dovezi privind valori și interese comune. Punerea în aplicare a acestuia a fost monitorizată atât de către cele două părți. și anume faptul că sunt specifice. UE și Ucraina au inițiat negocieri cu privire la încheierea unui nou acord: un acord de asociere care să înlocuiască Acordul de parteneriat și cooperare din 1998 și să fie mai cuprinzător decât acesta. devenind totodată puncte de referință pentru comunitatea țărilor donatoare. Conlucrarea cu Ucraina s-a intensificat într-o asemenea măsură încât aprofundarea deosebită a relațiilor cu UE se justifică pe deplin. Principalele caracteristici ale planurilor de acțiune. Summitul UE-Ucraina de la Paris. adoptat în februarie 2005. din septembrie 2008. să pregătească și să faciliteze punerea în aplicare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. În momentul redactării prezentului document. parteneriatul dintre părți a avansat în mod considerabil.eu/LexUriServ/LexUriServ. Consiliul a subliniat rolul central al planurilor de acțiune în aducerea mai aproape de UE a partenerilor acesteia.europa. trebuie menținute și îmbunătățite. progrese demonstrate în punerea în aplicare. În 1994 s-au stabilit primele relații contractuale dintre Ucraina și UE. În contextul creării PEV. negocierile au inclus și o componentă privind instituirea unei zone de liber-schimb aprofundate și cuprinzătoare cu UE. EXPUNERE DE MOTIVE În ultimii ani.. limitate în timp și orientate către acțiune.. cât și de către Comisia Europeană. Acordul a intrat în vigoare în 1998.do?uri=COM:2009:0381:FIN. numit Program de asociere. Noi instrumente sunt necesare odată cu aprofundarea acestor relații și având în vedere că unele obiective sunt realizate în timp ce se convine asupra unor noi obiective. negocierile privind acordul de asociere erau în desfășurare. RO 3 RO . prin semnarea de către părți a Acordului bilateral de parteneriat și cooperare UE-Ucraina. odată ce acesta va intra în vigoare. precum și în ceea ce privește o mai bună adaptare a cooperării în funcție de nevoile și ambițiile privind reformarea ale partenerilor. În martie 2007.eur-lex. După aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului. procesul de ratificare putându-se derula pe parcursul a mai multor ani înainte ca acordul să intrare în vigoare în întregime. a salutat faptul că. Pe baza celor menționate anterior și avându-se în vedere progresele substanțiale în cadrul negocierilor privind acordul de asociere. Planurile de acțiune oferă un conținut operațional relațiilor contractuale dintre UE și partenerii acesteia. În decembrie 2008 au fost inițiate negocieri privind acest instrument. promovând în același timp progrese realizabile către convergența în materie de reglementare cu legislația și standardele UE. în cadrul summitului s-a solicitat dezvoltarea unui nou instrument practic de înlocuire a Planului de acțiune UE-Ucraina. UE și Ucraina au ales să își dezvolte relațiile prin intermediul Planului de acțiune UE-Ucraina. Cerințele preliminare sunt: o bază suficientă pentru punerea în aplicare a planului de acțiune existent.

RO 4 RO . în special a Planului de acțiune UE-Ucraina (în cadrul concluziilor Consiliului din 14 iunie 2004). În așteptarea modificărilor finale convenite privind Acordul de asociere UEUcraina. Comisia Europeană atașează prezentului document textul unei propuneri de decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată de Comunități și statele membre ale acestora în cadrul consiliului de cooperare UE-Ucraina cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere. Prin urmare.Prin analogie cu procedurile adoptate pentru aprobarea planurilor de acțiune din cadrul PEV. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare. Prin urmare. Comisia Europeană propune instituirea de către Consiliul de cooperare UE-Ucraina a unui Comitet mixt la nivel de înalți funcționari. Programul de asociere va fi aprobat de către Consiliu și ulterior aprobat de Consiliul de cooperare respectiv. se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a programului de asociere. În plus. din anexă. Comisia Europeană solicită Consiliului să adopte propunerea de decizie a Consiliului atașată.

CECO. având în vedere articolul 1 din Decizia 98/149/CE. pe de o parte. (2) (3) (4) DECIDE: Articol unic Poziția pe care Comunitățile și statele membre ale acestora urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare. întrucât: (1) Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. și Ucraina. cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina și a Deciziei de instituire a unui comitet mixt CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. și Ucraina. care urmează să înlocuiască actualul plan de acțiune. Euratom a Consiliului și a Comisiei din 26 ianuarie 1998 privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. Comunitățile Europene și statele membre negociază un acord de asociere cu Ucraina. prin înțelegeri privind etapele concrete care trebuie parcurse pentru atingerea obiectivelor acestuia. În prezent. având în vedere propunerea Comisiei1.Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția pe care Comunitățile și statele membre urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. pe de o parte. pe de altă parte. pe de altă parte. a fost semnat la 14 iunie 1994 și a intrat în vigoare la 1 martie 1998. instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui 1 JO xxxxxxxx RO 5 RO . Se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a programului de asociere. Părțile intenționează să pună în aplicare un program de asociere UE-Ucraina. să pregătească și să faciliteze punerea în aplicare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. pe de altă parte. pe de o parte. Acest comitet mixt ar urma să funcționeze la nivel de înalți funcționari și ar trebui instituit de Consiliul de cooperare UE-Ucraina. și Ucraina.

în ceea ce privește punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina.parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre.2009. se întemeiază pe proiectul de recomandare a Consiliului de cooperare. pe de o parte. Pentru Consiliu Președintele RO 6 RO . Adoptată la Bruxelles. pe de altă parte. și Ucraina. pe baza coordonării dintre Comunitate și statele sale membre. după caz. 22. Modificările ulterioare ale părților operaționale din programul de asociere de către Consiliul de cooperare se vor adopta. anexat la prezenta decizie.7.

și în vederea atingerii obiectivelor sale globale. Consiliul de cooperare poate emite recomandări adecvate. prin elaborarea și convenirea unor etape concrete care vor oferi îndrumări practice pentru astfel de pregătiri și pentru punerea în practică.. în caz de nevoie. (3) (4) (5) (6) (7) ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: Articol unic Consiliul de cooperare recomandă părților să pună în aplicare Programul de asociere UE-Ucraina din anexă. având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. de a stabili etape concrete în pregătirea Acordului de asociere și de a oferi un cadru mai amplu pentru scopul global de a realiza o asociere politică și o integrare economică mai aprofundată a Ucrainei cu Uniunea Europeană.] Pentru Consiliul de cooperare RO 7 RO . pe de altă parte – denumit în continuare Acordul de parteneriat și cooperare – în special articolul 85. de comun acord între cele două părți. părțile adoptă orice măsuri de ordin general sau specific necesare îndeplinirii obligațiilor acestora care decurg din acord și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite.. care va fi revizuit. pe de o parte.9 a programului de asociere. întrucât: (1) (2) În conformitate cu articolul 85 din Acordul de parteneriat și cooperare.ANEXĂ 1 Proiect de recomandare privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina Consiliul de cooperare UE-Ucraina. Programul de asociere are un dublu rol. În conformitate cu articolul 102 din Acordul de parteneriat și cooperare. pe baza evaluărilor privind progresele realizate. Programul de asociere este un document operațional. și Ucraina. Programul de asociere UE-Ucraina va înlocui actualul Plan de acțiune UE-Ucraina. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare negociază în prezent un acord de asociere. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Ucraina. va pregăti și va facilita intrarea în vigoare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. în măsura în care punerea în aplicare vizează pregătirea și punerea în aplicare a noului Acord de asociere UE-Ucraina. menționate în secțiunea 3. Adoptată la [. inclusiv o zonă de liber-schimb aprofundată și cuprinzătoare.

Președintele RO 8 RO .

precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare. (2) (3) (4) DECIDE: Articol unic Consiliul de cooperare instituie un comitet mixt la nivel de înalți funcționari. cel puțin o dată pe an. întrucât: (1) În conformitate cu articolul 88 din Acordul de parteneriat și cooperare. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare negociază în prezent un acord de cooperare. Consiliul de cooperare poate decide să instituie orice alt comitet sau organism special care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare ale Programului de asociere. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Ucraina. Comitetul mixt se întrunește în mod periodic. Acest comitet mixt va funcționa la nivel de înalți funcționari. pe de o parte.. pe de altă parte – denumit în continuare Acordul de parteneriat și cooperare – în special articolul 88. inclusiv o zonă de liber-schimb aprofundată și cuprinzătoare. și Ucraina. având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. Adoptată la [. Comitetul mixt va evalua progresele realizate în punerea în aplicare a Programului de asociere.. sarcinile și modul de funcționare. Se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a Programului de asociere. stabilindu-i componența.] Pentru Consiliul de Cooperare Președintele RO 9 RO .ANEXĂ 2 Proiect de decizie de instituire a unui comitetului mixt Consiliul de cooperare UE-Ucraina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->