Sunteți pe pagina 1din 3

Gestiunea financiara 28 . Martie .

2011
a intreprinderii

Seminar 3

16 Mai 2011 – lucrare


23 Mai 2011 – refacere

Analiza financiara a intreprinderii – soldurile intermediare de gestiune


(marjele de acumulare)

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile
effectuate pt realizarea acestora , dintr-un an fiscal , din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga
cheltuielile nedeductibile .

Aplicatie :
- mii lei -
INDICATORI N0 N1
1. Venituri din vanzarea marfurilor 1000 500
2. Productia vanduta 7000 9000
3. Venituri din productia stocata 700 600
4. Venituri din productia de imobilizari 1000 1500
5. Venituri din subventii de exploatare 5000 5000
6. Alte venituri de exploatare 500 500
7. Cheltuieli privind marfurile 900 400
8.Cheltuieli cu materiile prime 200 2400
9. Cheltuieli cu materialele consumabile 500 600
10. Cheltuieli cu energia a apa 800 900
11. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti 500 600
12. Cheltuieli cu impozite si taxe 2000 2500
13. Cheltuieli cu personalul 6000 7000
14. Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 1000 1000
15. Alte cheltuieli de exploatare 500 500
16. Venituri din titluri de plasament 500 600
17. Venituri din diferente de curs valutar 100 150
18. Venituri din dobanzi 150 200
19. Cheltuieli privind titlurile de plasament 400 500
20. Cheltuieli privind dobanzile 400 450
21. Venituri extraordinare 400 800
22. Cheltuieli extraordinare 1000 1200
23. Impozit pe profit 950 200

Sa se calculeze soldurile intermediare de gestiune .

1. Cifra de afaceri (CA) :

CA = Ven. din vz. mf + Prod. vanduta

CA0 = 1000 + 7000 = 8000


CA1 = 500 + 9000 = 9500
1
2. Marja comerciala (MC) :

MC = Ven. din vz. mf. – Chelt. privind mf.

MC0 = 1000 – 900 = 100


MC1 = 500 – 400 = 100

3. Productia exercitiului (PE) :

PE = Prod. vanduta + Prod. stocata + Prod. de imobilizari

PE0 = 7000 + 700 + 1000 = 8700


PE1 = 9000 + 600 + 1500 = 11100

4. Valoarea adaugata (VA) :

VA = PE + MC – Consumuri de la terti

VA0 = 8700 + 100 – ( 200 + 500 + 800 + 500 ) = 6800


VA1 = 11100 + 100 – ( 2400 + 600 + 900 + 600 ) = 6700

5. Excedentul brut al exploatarii (EBE) :

EBE = VA + Subventii de exploatare – Chelt. de personal – Chelt. cu impozite si taxe

EBE0 = 6800 + 5000 – 6000 – 2000 = 3800


EBE1 = 6700 + 5000 – 7000 – 2500 = 2200

6. Rezultatul exercitiului (RE) :

RE = EBE + Reluari asupra provizioanelor + Alte ven. de exploatare – Amortizari si provizioane – Alte
chelt. de exploatare

RE0 = 3800 + 0 + 500 – 1000 – 500 = 2800


RE1 = 2200 + 0 + 500 – 1000 – 500 = 1200

7. Rezultatul curent (RC) :

RC = RE + Rezultatul financiar (RF) , unde RF = Ven. financ. – Chelt. financ.

RC0 = 2800 + [ ( 500 + 100 + 500 ) – ( 400 + 400 ) ] = 2750


RC1 = 1200 + [ ( 600 + 150 + 200 ) – ( 500 + 450 ) ] = 1200

8. Rezultatul extraordinar (REX) :

REX = Ven. extraordinare – Chelt. extraordinare

REX0 = 400 – 1000 = - 600


REX1 = 800 – 1200 = - 400

2
9. Rezultatul net al exercitiului (RNE) :

RNE = RC + REX – Impozit pe profit

RNE0 = 2750 + ( - 600 ) – 950 = 2750 – 1550 = 1200 > 0


RNE1 = 1200 + ( - 400 ) – 200 = 1200 – 600 = 600 > 0