Sunteți pe pagina 1din 1

Teste pentru Al3+ §i Zn2+: sc aci- Testul pentru Cr3+ : se acidulează

dulează soluţia cu HC1 6 M. Sc soluţia cu acid acetic şi se adaugă cîteva


adaugă 5 picături de NH4CI 6 M şi picături de acetat de plumb. Precipitatul
apoi NH3 pînă cc soluţia devine ba- galben strălucitor este PbCrO4 şi indică
zică. Se filtrează şi se spală precipi- prezenţa Cr3+ in soluţia originală.
tatul cu apă. Pentru a confirma acest test se filtrează
şi se dizolvă precipitatul obţinut în o
picătură de HNO3 6 M. Se diluează soluţia
cu cîteva picături de apă şi se transferă pe o
sticlă de ceas. Se adaugă 1 picătură de H2O2
3%. Culoarea albastră trecătoare este a
CrO5 şi indică prezenţa Cr3+ în soluţia
originală.

Soluţia 5: CrO42+, Zn(NH3)42+, NH3, Precipitatul 4: Al(OH)3, alb, gelatinos.


NH4CI. Dacă este prezent CrO42- «se Se dizolvă într-o picătură dc HC1 6 M.
adaugă 2-3 picături de BaCl2. Apoi se adaugă 2 picături de aluminon şi 5
Se filtrează şi sc îndepărtează picături de soluţie dc acetat de amoniu. Se
precipitatul (BaCrO4, BaSO4). Dacă controlează pH-u\ (5-7,2) cu NH3 6 M, iar
CrO42- nu este prezent se omite acest culoarea roşie care apare indică prezenţa
pas. Se adaugă TA şi se încălzeşte Al3+.
soluţia. Precipitatul alb poate fi ZnS.
Se filtrează. Se dizolvă precipitatul în
o picătură de HNO3 16 M. Se
încălzeşte cîteva minute pentru a oxida
sulfurile. Se adaugă un exces de NaOH
şi se face proba pentru Zn cu ditizonă.
Culoarea roşu intens indică Zn2+.

Prelucrarea datelor

1. Ecuaţiile reacţiilor specifice (teste preliminare)

Testul pentru Fe2+ : reacţia cu fericianura de potasiu (K3[Fc(CN)6]) cu formarea albastrului de Prusia:

Fe2+ + [Fe(CN)6]3+↔Fe3+ + [Fe(CN)6]4-


Fe3+ + K+ + [Fe(CN)6]4- → KFe[Fe(CN)6] ↓

Stabiliţi numerele de oxidare ale fierului în combinaţia complexă formată.

82