Sunteți pe pagina 1din 1

şi pot fi transformaţi in HC2O4- în mediu acid, aceasta reduce concentraţia C2O42- la o valoare

astfel încît [Ca2+] • [C2O42-] < Ps şi împiedică precipitarea.

Ionii de calciu colorează flacăra în roşu cărămiziu.


Ionii de stronpu colorează flacăra în roşu carmin.

Separarea metalelor alcalino-pămîntoase prin dizolvarea selectivă în amestec de alcool şi


eter anhidru 1:1 : se dizolvă sărurile anhidre de CaCl2, Ca(NO3)2 şi SrCl2. Nu se dizolva
Sr(NO3)2, BaCl2 şi Ba(NO3)2.

Materiale necesare
Soluţie continînd Ba2+ (3 mg/cm3), Ca2+ (3 mg/cm3), Mg2+ (3 mg/cm3), Sr2+ (3 mg/cm3),
soluţii de HC1 (6M, 12M), HNO3 (16 M), acidacetic (6 M), NaOH (6M), NH3 (15M), cromat
de potasiu, fosfat disodic, oxalat de amoniu, clorură de amoniu, carbonat de amoniu, acetat de
sodiu, sulfat de amoniu, trietanolamină, acid sulfamic (solid), hîrtie indicator de pH,hîrtie de
filtru, eprubete, pahare de laborator, pîlnie de sticlă, baghetă, capsulă de porţelan.

Modul de lucru
O soluţie cunoscută sau necunoscută a cationilor acestei grupe trebuie să conţină 3 mg/cm 3
de Ba2+, Sr2+, Ca2+ şi Mg2+ şi circa 30 mg/cm3 de ioni de NfiJ. Se folosesc 10 picături pentru
analiză. Se îndepărtează sărurile de amoniu şi se analizează grupa după procedeul care
urmează. Pentru a controla metoda, se adaugă o picătură de sulfat de amoniu şi o picătură de
oxalat de amoniu la soluţia 1. Nu trebuie să apară un precipitat (cel mult urme),chiar după
încălzire.
La aceasta, se adaugă o soluţie de Na2HPO4 pentru a precipita fosfatul de amoniu şi
magneziu şi pentru a verifica faptul că magneziu! nu precipită cu această grupa.

Îndepărtarea excesului de săruri de amoniu


Se ia o probă din soluţie într-o capsulă, se adaugă 5 picaturi de HNO 3 16 M şi se evaporă la
sec prin încălzire la o flacără mică. (Ardeţi pereţii şi fundul capsulei în flacără pînă Ce nu se
mai degajă un nor dens, alb de săruri de amoniu, dar aveţi grijă să nu se încălzească pînă la
roşu). Se răceşte. Se adaugă cîteva picături de HCl 6 M şi cu o baghetă se freacă pereţii şi
fundul capsulei pentru a aduce reziduul în soluţie. Se diluează cu circa 10 picături de apă şi se
filtrează. Se spală capsula cu alte 5-10 picături de apă şi se adaugă „spălatul" la prima soluţie.

Precipitarea grupei
La soluţia obţinută se adaugă o picătură de NH 4Cl 6 M şi apoi se alcalini- zează soluţia cu
NH3 15 M. Se adaugă 5 picături de soluţie de (NH 4)2CO3 şi se agită. Se încălzeşte circa 1 minut
pe o baie de apă pentru a se coagula precipitatul. Se filtrează şi se separă soluţia 1. Se spală
carbonaţii precipitaţi cu puţină apă fierbinte.

86