Sunteți pe pagina 1din 1

Precipitatul 1: BaCO3, SrCO3, CaCO3 se Soluţia 1: Mg2+, K+, Na+, NH4+,

dizolvă într-o cantitate minimă de CH3— NH3.


COOH 6 M. Orice reziduu care este Se verifică alcalinitatea soluţiei şi apoi se
insolubil în acid poate fi îndepărtat. La adaugă o picătură de soluţie de (NH4)2CO3.
soluţia careconţine Ba , Sr , Ca se adaugă Dacă se formează mult precipitat, se va
cîteva picături de acetat de amoniu 3 M. Se combina cu precipitatul 1. Dacă precipitarea
diluează cu 10 picături de apă şi se adaugă este completă, se acidulează soluţia cu HCl
1-3 picături de soluţie de K2CrO4. Se şi se lasă la o parte pentru analiza ionilor din
filtrează şi se spală precipitatul cu apă. grupa I.

Soluţia'2: Sr2+, Ca2+, CrO42-. Dacă soluţia Precipitatul 2: BaCrO4 galben (SrCrO4)
nu este galben strălucitor, se mai adaugă Se dizolvă în 1-2 picături de HC1 1 M şi se
K2CrO4. Se alcalinizează soluţia cu NaOH 6 diluează cu 1 ml apă. Se adaugă un vîrf de
M şi se adaugă 5 picături de soluţie proaspăt spatulă de acid sulfamic şi se agită pînă se
preparată de Na2CO3. Se încălzeşte pentru a dizolvă. Se încălzeşte pe o baie de apă care
se coagula precipitatul. Se filtrează şi se fierbe, timp de 10 minute. Precipitatul alb
culege soluţia într-o eprubetă. Se adaugă cristalin care se obţine este BaSO4, care
mai multă soluţie de Na2CO3. Se spală indică prezenţa Ba2+.
carbonaţii precipitaţi de două ori cu
apă, pentru a îndepărta CrO42- .

Precipitatul 3: SrCO3, CaCO3 se dizolvă în cîteva picături de HNO316 M şi se trece soluţia într-o
capsulă. Se spală eprubetă cu apă şi se adaugă apa de spălare în capsulă.
Se evaporă soluţia deasupra unei flăcări, aproape de sec.
Se îndepărtează capsula din flacără şi se lasă să se evapore complet. Se răceşte. Se adaugă 5 picături
de HNO3 16 M. Se freacă pereţii şi fundul capsulei cu o baghetă pentru a desprinde precipitatul; se
toarnă repede amestecul într-o eprubetă uscată în care se introduce şi soluţia cu care se spală capsula (5
picături de HNO3 16 M). Se agită şr se freacă pereţii cu o baghetă. Se lasă amestecul în repaus 5 minute
în apă rece, cu agitare ocazională. Se filtrează şi se spală precipitatul cu HNO3 16 M.

87