Sunteți pe pagina 1din 258
GH. CHIRITA CG ALE XE EDITURA TEHNICA 6 - PREFATA Fata de prima editie a acestei lucrari, in lucrarea de fafi s-a dat 0 mai mare atentie problemelor de proiectare (dimensionare) a instalatiilor, fara sa se omita cele mai importante probleme de exe- cufie si de exploatare, cu tot ceea ce este mai now in acest domeniu; in acest fel, actuala edifie este aproape complet schimbaté in con- finut $i ridicatd ca nivel fata de prima editie din 1961. AUTORIL L GENERALITATI |. TABELE GENERALE ' Tabela 1-1,” Principalele semne conventionale fundamentale folosite in schemele instalatiilor electrice Denumirea Semnul conventional Generale, folosite in. electrotehnicd (dupa STAS 1590-50 revizuit) = sou = Curent continuu Surent continuu sau alternativ = it alternativ Pe ce @—monofazat; b—Difazat; eos s ¢—trifazat a e Sistem trifazat in triunghi: A a ‘a—tnchis; b — deschis 7 b Sistem trifazat in stea: @—cn neutrul inaccesibil; b —cu neutrul accesibil nerucigare de conductoare (linii): _a— fir legiturs electri legitura electrick c 4 (linie) clectricl, in general Denumirea 8 GENERALITATI Tabela 1-1 (continudre) Sermnul conventional Traseu fizic comun pentru: a—doud conductoare electrices b—trei conductoare; ¢—n con- ductoare Prererat Rezistenfi, semn general sou uu Preferot Inductanya en sy Capacitate, in general izolatoare; d— ingropat Prizk de pimint, legac sau punere la —_ pamint = Legare sau punere Ja masi Sobes con ae ariabilitate: ay @—continu’; b—in trepte fo t we b, Pentru instalatii electrice interioare a (dup& STAS 1842-50 revizuit) a a a Montaj in cireuite: e | —aparent in general e b—aparent in tuburi; c— pe a n Circuite speciale: a— de protectie (in caznl unui cir- cuit separst); b —de comandi, semnalizare si miisuré; ¢— telefo- nie; d—de radio-distributie si an- tene colective fn general (sau de marmura); “h—capsulat (sau panou metalic) TABELE GENERALE 9 Tabela 1-1 (continuare) Seman! convenfional anté fuzibila: semn general; b— tripolark une in conducti venind de sus, gu mergind fn sus: u—in care energia merge in sus; b—in care energia vine de sus fn care energia merge in jos; im care energia vine de jos de iluminat pentru limpi cu andescent’: fn general; b —cu indicativ A, a trei Limpi cu cite 40 W, montat ¢ circuitul C la inaltimea hs pentru iluminat de siguranta; —proiector pa de semnalizare: in general; b— pentra insta-