Sunteți pe pagina 1din 3

Descriere

PLANUL LUCRARII:
- „GRATIEREA” -
CAPITOLUL 1: CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLATURA RASPUNDEREA
PENALA SI EXECUTAREA PEDEPSEI
1.1. Cauzele care înlatura raspunderea penala
1.2. Cauzele care înlatura executarea pedepsei

CAPITOLUL 2: NOTIUNEA SI NATURA JURIDICA A GRATIERII


2.1. REGIMUL JURIDIC AL GRATIERII. NOTIUNE SI CARACTERIZARE
2.2. NATURA JURIDICA SI CARACTERELE GRATIERII
2.2.1. NATURA JURIDICA
2.2.2. CARACTERELE JURIDICE ALE GRATIERII
2.3. FELURILE GRATIERII
2.3.1. GRATIEREA INDIVIDUALA SI GRATIEREA COLECTIVA
2.3.2. GRATIEREA CONDITIONATA SI GRATIEREA NECONDITIONATA
2.3.3. GRATIEREA TOTALA, GRATIEREA PARTIALA SI COMUTAREA
2.3.4. GRATIEREA POSTCONDAMNATORIE SI GRATIEREA ANTECONDAMNATORIE

CAPITOLUL 3: OBIECTUL GRATIERII


3.1. CRITERII GENERALE DE DETERMINARE A OBIECTULUI GRATIERII
3.2. APLICAREA ACTELOR DE GRATIERE SUCCESIVA
3.3. GRATIEREA ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII PEDEPSEI AMENZII CU PEDEAPSA ÎNCHISORII
3.4. PEDEPSELE COMPLEMENTARE CA OBIECT AL GRATIERII
3.5. EXCEPTAREA DE LA GRATIERE A MASURILOR DE SIGURANTA
3.6. EXCEPTAREA DE LA GRATIERE A MASURILOR EDUCATIVE

CAPITOLUL 4: EFECTELE GRATIERII


4.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND EFECTELE GRATIERII
4.2. EFECTELE GRATIERII NECONDITIONATE ASUPRA PEDEPSELOR PRINCIPALE
4.3. EFECTELE GRATIERII CONDITIONATE ASUPRA PEDEPSELOR PRINCIPALE
4.4. EFECTELE GRATIERII ASUPRA PEDEPSELOR ACCESORII
4.5. EFECTELE GRATIERII ASUPRA PEDEPSELOR A CAROR EXECUTARE A FOST SUSPENDATA
4.6. APLICAREA SUSPENDARII CONDITIONATE SI A GRATIERII ÎN CAZUL CONCURSULUI DE
INFRACTIUNI

CAPITOLUL 5: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INSTITUTIA GRATIERII SI ASPECTE


DIN PRACTICA JUDICIARA
5.1. INSTITUTIA GRATIERII ÎN ALTE SISTEME DE DREPT
5.1.1. FRANTA
5.1.2. GERMANIA
5.1.3. ITALIA
5.1.4. ELVETIA
5.1.5. STATELE UNITE ALE AMERICII
5.2. ASPECTE DIN PRACTICA JUDICIARA CU PRIVIRE LA INSTITUTIA GRATIERII

CAPITOLUL 6: CONCLUZII

- BIBLIOGRAFIE -
- Bibliografie -
Traian Dima, „Drept penal. Partea generala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004
Ilie Pascu, Vasile Draghici, „Drept penal. Partea generala.
Examinarea institutiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit
dispozitiilor Codului penal în vigoare si ale noului Cod penal”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004.
Vasile Pavaleanu, „Drept penal. Partea generala. Legea penala si
infractiunea”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
Iancu Mândru, „Amnistia si gratierea”, Editura All Educational,
Bucuresti, 1998.
A. Ungureanu, „Drept penal român. Partea generala”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1995
Stefan Danes, „Drept penal. Partea generala”, Editura Sylvi,
Bucuresti, 2001.
C. Bulai A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de drept penal, Editura
Trei, Bucuresti, 2001.
Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generala”, ed. a
III-a, revazuta si adaugita, Casa de editura si presa „SANSA” S.R.L.,
Bucuresti, 1997.
Gh. Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea generala”,
Editura Europa Nova, Bucuresti, 1997
G. Antoniu, „Partea generala a Codului penal într-o viziune
europeana”, în Revista de Drept Penal nr. 1 din 2004;
Dan Lupascu, “Codul de procedura penala”, Editie actualizata
(29.10.2003), Editura Rosetti, Bucuresti, 2003;
Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-
2000”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000;
Vintila Dongoroz, Gh. Darînga, Siegfried Kahane, Dumitru
Lucinescu, Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile
Stoican, „Noul cod penal si codul penal anterior. Prezentare
comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968;
Vintila Dongoroz, Gh. Darînga, Siegfried Kahane, Dumitru
Lucinescu, Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile
Stoican, „Noul cod penal si codul penal anterior. Prezentare
comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968.
V. Dongoroz, „Drept penal” (reeditarea editiei din 1939), Asociatia
Româna de stiinte Penale, Bucuresti, 2000;
C. Bulai, „Drept penal român. Partea generala”, Vol. II, Casa de
editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 1992.
G. Kovacs, „Probleme din practica judiciara în legatura cu
aplicarea dispozitiilor de amnistie si de gratiere în unele situatii
speciale”, în Revista Româna de Drept nr. 10/1985.
C. Bulai, „Drept penal. Partea generala”, Tipografia Universitatii
Bucuresti, 1987.
L. Biro, „Stabilirea momentului în care condamnatul beneficiaza
de gratiere”, în R.R.D. nr. 4/1972.
L. Biro, „Consideratii referitoare la efectele juridice ale gratierii
asupra suspendarii conditionate a executarii pedepsei”, în R.R.D.
nr. 10/1972.
A. Filipas, „Natura juridica si caracteristicile gratierii
conditionate”, în Revista Româna de Drept nr. 4/1988.
I. Poenaru, „O privire asupra reglementarii gratierii”, în Revista
Româna de Drept, nr. 5/1985.
I. Poenaru, „Solutii ale practicii judiciare în materia amnistiei si
gratierii”, în Revista Româna de Drept nr. 12/1986.
J. Grigoras, „Unele probleme ale gratierii conditionate cu referire
la practica Tribunalului Suprem”, în R.R.D. nr. 10/1974.
Constitutia României din 2003 reprezinta forma republicata a
Constitutiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor si
renumerotarea articolelor, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata
prin referendumul national din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin
Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003.
Legea nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind gratierea si
procedura acordarii gratierii, publicata în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 755 din 16 octombrie 2002